Кількість абзаців - 102 Таблиця поправок


Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо посилення захисту права дитини на належне утримання шляхом вдосконалення порядку примусового стягнення заборгованості зі сплати аліментів (Друге читання)

№ п.п. Редакція, прийнята в першому читанні Пропозиції Висновки Остаточна редакція
0. ПРОЕКТ
 
   ПРОЕКТ
 
1. ЗАКОН УКРАЇНИ
 
   ЗАКОН УКРАЇНИ
 
2. Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо посилення захисту права дитини на належне утримання шляхом вдосконалення порядку примусового стягнення заборгованості зі сплати аліментів
 
   Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо посилення захисту права дитини на належне утримання шляхом вдосконалення порядку примусового стягнення заборгованості зі сплати аліментів
 
3. Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
 
   Верховна Рада України
п о с т а н о в л я є:
 
4. І. Внести зміни до таких законодавчих актів України:
 
   І. Внести зміни до таких законодавчих актів України:
 
5. 1. У (Відомості Верховної Ради УРСР, 1984 р., додаток до № 51, ст. 1122 із наступними змінами):
 
   1. У (Відомості Верховної Ради УРСР, 1984 р., додаток до № 51, ст. 1122):
 
6. 1) частину другу статті 13 після числа «174» та перед числом «185» доповнити числом «183-1»-;
 
-1- Князевич Р.П.
Зміни до статті 13 КУпАП виключити.
 
Відхилено   1) частину другу статті 13 після цифр «174» доповнити цифрами «183-1»-;
 
7. 2) частину першу статті 24 доповнити пунктом 6-1 такого змісту:
 
-2- Князевич Р.П.
Зміни до статті 24 КУпАП виключити.
 
Відхилено   2) частину першу статті 24 доповнити пунктом 6-1 такого змісту:
 
    -3- Дроздик О.В.
Підпункт 2 пункту 1 викласти в такій редакції:
«2) частину першу статті 24 доповнити новим пунктом 5-2 такого змісту:
«5-2 громадські оплачувані роботи».
 
Відхилено    
8. «6-1) соціальні роботи»;
 
-4- Помазанов А.В.
Алексєєв І.С.
У пункті 1 розділу І проекту Закону слова «соціальні роботи» в усіх відмінках і числах замінити словами «суспільно-корисні роботи» у відповідному відмінку і числі.
 
Враховано   «6-1) суспільно корисні роботи»;
 
    -5- Павленко Ю.О.
Слова «соціальні роботи» замінити на «суспільно корисні роботи» ;
 
Враховано    
9. 3) главу 3 доповнити статтею 31-1 такого змісту:
 
-6- Князевич Р.П.
Зміни щодо доповнення глави 3 КУпАП статтею 31-1 виключити.
 
Відхилено   3) главу 3 доповнити статтею 31-1 такого змісту:
 
10. «Стаття 31-1. Соціальні роботи
 
-7- Павленко Ю.О.
Назву статті 31-1 замінити на «Суспільно корисні роботи».
 
Враховано   «Стаття 31-1. Суспільно корисні роботи
 
11. Соціальні роботи полягають у виконанні особою, яка вчинила адміністративне правопорушення, у вільний від роботи чи навчання час оплатних суспільно корисних робіт, вид яких визначають органи місцевого самоврядування.
 
-8- Павленко Ю.О.
Словосполучення «Соціальні роботи» по всьому тексту закона замінити на словосполучення «суспільно корисні».
Після слів «оплатних», слова «суспільно корисних» вилучити, далі за текстом.
 
Враховано      
12. Соціальні роботи призначаються районним, районним у місті, міським чи міськрайонним судом (суддею) на строк від ста двадцяти до двохсот сорока годин і відбуваються не більше восьми годин, а неповнолітніми - дві години на день.
 
-9- Помазанов А.В.
Алексєєв І.С.
У пункті 1 розділу І проекту Закону статтю 31? викласти в такій редакції:
«Суспільно-корисні роботи полягають у виконанні особою, яка вчинила адміністративне правопорушення оплатних робіт, вид яких визначають органи місцевого самоврядування.
Суспільно-корисні роботи призначаються районним, районним у місті, міським чи міськрайонним судом (суддею) на строк від ста двадцяти до двохсот сорока годин і відбуваються не більше восьми годин, а неповнолітніми - не більше двох годин на день.
Суспільно-корисні роботи не призначаються особам, визнаним інвалідами першої або другої групи, вагітним жінкам, жінкам, старше 55 років та чоловікам, старше 60 років.».
 
Враховано   Суспільно корисні роботи полягають у виконанні особою, яка вчинила адміністративне правопорушення оплачуваних робіт, вид яких визначає відповідний орган місцевого самоврядування.
Суспільно корисні роботи призначаються районним, районним у місті, міським чи міськрайонним судом (суддею) на строк від ста двадцяти до двохсот сорока годин і виконуються не більше восьми годин, а неповнолітніми - не більше двох годин на день.
Суспільно корисні роботи не призначаються особам, визнаним інвалідами І або ІІ групи, вагітним жінкам, жінкам старше 55 років та чоловікам старше 60 років»;
 
13. Соціальні роботи не призначаються особам, визнаним інвалідами першої або другої групи, вагітним жінкам, жінкам, старше 55 років та чоловікам, старше 60 років.»
 
-10- Дроздик О.В.
Підпункт 3 пункту 1 викласти у такій редакції:
«главу 3 доповнити статтею 30-2 такого змісту:
«Стаття 30-2. Громадські оплачувані роботи
Громадські оплачувані роботи полягають у виконанні особою, яка вчинила адміністративне правопорушення, оплатних суспільно корисних робіт, вид яких визначають органи місцевого самоврядування.
Громадські оплачувані роботи призначаються районним, районним у місті, міським чи міськрайонним судом (суддею) на строк від ста двадцяти до двохсот сорока годин і відбуваються не більше шести годин на день».
 
Відхилено      
14. 4) назву статті 126 після слів «не пред’явила їх для перевірки» доповнити знаком та словами «, або щодо якої встановлено тимчасове обмеження у праві керування транспортними засобами»;
 
-11- Німченко В.І.
Виключити зміни щодо назви статті 126.
 
Відхилено   4) у статті 126:
назву доповнити словами «або стосовно якої встановлено тимчасове обмеження у праві керування транспортними засобами»;
 
    -12- Юзькова Т.Л.
Назву статті 126 викласти у такій редакції:
«Стаття 126. Керування транспортним засобом особою, яка не має відповідних документів на право керування таким транспортним засобом або не пред'явила їх для перевірки».
 
Відхилено    
    -13- Сидорович Р.М.
У розділі І підпункти 4 та 5 пункту першого – виключити. Пункт шостий вважати пунктом четвертим.
 
Відхилено    
    -14- Левченко Ю.В.
Підпункт 4, 5 пункту 1 розділу 1 Законопроекту виключити.
 
Відхилено    
15. 5) статтю 126 після абзацу четвертого доповнити новими абзацами такого змісту:
 
-15- Помазанов А.В.
Алексєєв І.С.
У пункті 1 розділу І проекту Закону підпункт 5 викласти в такій редакції:
«5) статтю 126 після частини другої доповнити новою частиною третьою такого змісту:
«Керування транспортним засобом особою, щодо якої встановлено тимчасове обмеження у праві керування транспортними засобами, –
тягне за собою позбавлення права керування транспортними засобами на строк від трьох до шести місяців».
У зв’язку з цим частину третю вважати частиною четвертою.».
 
Враховано   після частини другої доповнити новою частиною такого змісту:
«Керування транспортним засобом особою, стосовно якої встановлено тимчасове обмеження у праві керування транспортними засобами, –
тягне за собою позбавлення права керування транспортними засобами на строк від трьох до шести місяців».
У зв’язку з цим частину третю вважати частиною четвертою;
 
16. «Керування транспортним засобом особою, щодо якої встановлено тимчасове обмеження у праві керування транспортними засобами, –
 
-16- Німченко В.І.
Виключити зміни щодо доповнення статті 126 новими абзацами.
 
Відхилено      
17. тягне за собою позбавлення права керування транспортними засобами на строк шість місяців.».
 
-17- Юзькова Т.Л.
Вилучити у статті 126 нові абзаци п’ятий та шостий наступного змісту:
«Керування транспортним засобом особою, щодо якої встановлено тимчасове обмеження у праві керування транспортними засобами, –
тягне за собою позбавлення права керування транспортними засобами на строк шість місяців».
(Пропонується залишити в дії чинну норму)
 
Відхилено      
18. У зв’язку з цим абзаци п’ятий та шостий вважати відповідно абзацами сьомим та восьмим.
 
      
19. 6) главу 14 доповнити статтею 183-1 такого змісту:
 
-18- Князевич Р.П.
Зміни щодо доповнення глави 14 КУпАП статтею 183-1 виключити, тому що передбачено кримінальну відповідальність у статті 164 КК України з аналогічним змістом.
 
Відхилено   5) главу 14 доповнити статтею 183-1 такого змісту:
 
20. «Стаття 183-1. Несплата аліментів
 
   «Стаття 183-1. Несплата аліментів
 
21. 1. Несплата аліментів на утримання дитини, одного з подружжя, батьків або інших членів сім’ї, що призвело до виникнення заборгованості у розмірі, що сукупно перевищує суму відповідних платежів за шість місяців, -
 
-19- Помазанов А.В.
Алексєєв І.С.
У пункті 1 розділу І проекту Закону частину першу статті 183? після слів «шість місяців» доповнити словами «з моменту пред’явлення виконавчого документу до примусового виконання».
 
Враховано   1. Несплата аліментів на утримання дитини, одного з подружжя, батьків або інших членів сім’ї, що призвела до виникнення заборгованості, сукупний розмір якої перевищує суму відповідних платежів за шість місяців з дня пред’явлення виконавчого документа до примусового виконання, -
 
    -20- Дроздик О.В.
Підпункт 6 пункту 1 викласти у такій редакції:
«Стаття 183-1. Несплата аліментів на утримання дитини
Несплата аліментів на утримання дитини, що призвело до виникнення заборгованості у розмірі, що сукупно перевищує суму відповідних платежів за три місяці, -
тягне за собою виконання громадських оплачуваних робіт на строк від ста двадцяти до двохсот сорока годин».
 
Відхилено    
22. тягне за собою виконання соціальних робіт на строк від ста двадцяти до двохсот сорока годин.»;
 
-21- Павленко Ю.О.
Слово «соціальних» замінити на «суспільно корисних», далі за текстом.
 
Враховано   тягне за собою виконання суспільно корисних робіт на строк від ста двадцяти до двохсот сорока годин»;
 
    -22- Семенуха Р.С.
Пункт 1 розділу І проекту Закону після підпункту 6 доповнити новим підпунктом 7 такого змісту, змінивши відповідно нумерацію наступних підпунктів:
«7) абзац перший статті 188-1-3 викласти в такій редакції:
«Невиконання законних вимог державного виконавця, приватного виконавця щодо усунення порушень законодавства про виконавче провадження, несвоєчасне подання або неподання звітів про відрахування із заробітної плати та інших доходів боржника, неподання або подання недостовірних відомостей про доходи і майновий стан боржника, ненадання на вимогу державного виконавця, приватного виконавця декларації про доходи та майно, що подається відповідно до Закону України «Про виконавче провадження», чи зазначення у такій декларації неправдивих відомостей або неповідомлення про зміну відомостей, які зазначаються у декларації, неповідомлення боржником про зміну місця проживання чи місцезнаходження або місця роботи (отримання доходів), ухилення боржника, тимчасово обмеженого у праві керування транспортними засобами, у праві користування вогнепальною мисливською, пневматичною та охолощеною зброєю, пристроями вітчизняного виробництва для відстрілу патронів, споряджених гумовими чи аналогічними за своїми властивостями метальними снарядами несмертельної дії, у праві полювання до погашення заборгованості зі сплати аліментів у повному обсязі, від здачі документа, що посвідчує це право, а також неявка без поважних причин за викликом державного виконавця, приватного виконавця -».
 
Відхилено    
23. 7) у статті 221 цифру «184» замінити на цифру «183-1»;
 
-23- Князевич Р.П.
Зміни до статті 221 КУпАП виключити.
 
Відхилено   6) у статті 221 цифри «184» замінити цифрами «183-1»;
 
24. 8) у пункті 6 та 21 частини першої статті 255 слово «стаття» замінити на слова та цифру «статті 183-1 та»;
 
-24- Князевич Р.П.
Зміни до пункту 6 та 21 частини першої статті 255 КУпАП виключити.
 
Відхилено   7) у пункті 21 частини другої статті 255 слово «стаття» замінити словом і цифрами «статті 183?»;
 
    -25- Помазанов А.В.
Алексєєв І.С.
У пункті 1 розділу І проекту Закону підпункт 8 викласти в такій редакції:
«8) у пункті 21 частини другої статті 255 слово «стаття» замінити словом та цифрами «статті 183?,».
 
Враховано    
25. 9) доповнити главою 31-А такого змісту:
 
-26- Князевич Р.П.
Зміни щодо доповнення КУпАП главою 31-А виключити.
 
Відхилено   8) доповнити главою 31-А такого змісту:
 
26. «Глава 31-А
 
   «Глава 31-А
 
27. ПРОВАДЖЕННЯ ПРО ВИКОНАННЯ ПОСТАНОВИ ПРО ЗАСТОСУВАННЯ СОЦІАЛЬНИХ РОБІТ
 
-27- Павленко Ю.О.
Слова «соціальних робіт» змінити на «суспільно корисних робіт.
 
Враховано   ПРОВАДЖЕННЯ ПРО ВИКОНАННЯ ПОСТАНОВИ ПРО ЗАСТОСУВАННЯ СУСПІЛЬНО КОРИСНИХ РОБІТ
 
28. Стаття 325-1. Виконання постанови про накладення адміністративного стягнення у вигляді соціальних робіт
 
-28- Павленко Ю.О.
Слова «соціальних робіт» змінити на «суспільно корисних робіт».
 
Враховано   Стаття 325-1. Виконання постанови про накладення адміністративного стягнення у вигляді суспільно корисних робіт
 
29. Постанова районного, районного у місті, міського чи міськрайонного суду (судді) про накладення адміністративного стягнення у вигляді соціальних робіт надсилається на виконання органу центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері виконання кримінальних покарань, не пізніше дня, наступного за днем набрання нею законної сили.
 
   Постанова районного, районного у місті, міського чи міськрайонного суду (судді) про накладення адміністративного стягнення у вигляді суспільно корисних робіт надсилається на виконання органу центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері виконання кримінальних покарань, не пізніше дня, наступного за днем набрання постановою законної сили.
 
30. Виконання стягнення у вигляді соціальних робіт здійснюється шляхом залучення порушників до суспільно корисної праці, види якої визначаються органами місцевого самоврядування.
 
-29- Продан О.П.
У абзаці шостому підпункту 9 пункту 1 розділу І законопроекту (абзац другий статті 325-1 Глави 31-А КУАП) слова «види якої» замінити словами «місця здійснення та види діяльності якої», після слів «органами місцевого самоврядування» доповнити словами «у відповідності до закону».
 
Відхилено   Виконання стягнення у вигляді суспільно корисних робіт здійснюється шляхом залучення порушників до суспільно корисної праці, вид якої визначається відповідним органом місцевого самоврядування.
 
31. За виконання соціальних робіт порушнику нараховується плата за виконану ним роботу. Оплата праці здійснюється погодинно за фактично відпрацьований час, у розмірі не меншому, ніж встановлений законом мінімальний розмір оплати праці.
 
-30- В разі встановлення в статті 325-1 Глави 31-А Кодексу України про адміністративні правопорушення повноважень органів місцевого самоврядування визначати види суспільно корисної праці, необхідно внести зміни до Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» з наданням їм відповідних повноважень.
 
Немає висновку   За виконання суспільно корисних робіт порушнику нараховується плата за виконану ним роботу. Оплата праці здійснюється погодинно за фактично відпрацьований час у розмірі не меншому, ніж встановлений законом мінімальний розмір оплати праці.
 
    -31- Якщо такі зміни в проекті неможливі через статтю 116 Закону України «Про Реєстр.картка №325)
-3 Глави 31-А Кодексу України про адміністративні правопорушення, та його територіальні підрозділи. В такому разі пропоную в абзаці шостому підпункту 9 пункту 1 розділу І законопроекту (абзац другий статті 325-1 Глави 31-А КУАП) слова «органами місцевого самоврядування» замінити словами «центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері виконання кримінальних покарань, та його територіальними підрозділами».
 
Немає висновку    
32. Стаття 325-2. Обчислення строку відбування соціальних робіт
 
   Стаття 325-2. Обчислення строку виконання суспільно корисних робіт
 
33. Строк стягнення у виді соціальних робіт обчислюється в годинах, протягом яких порушник виконував визначену суспільно корисну працю.
 
   Строк виконання адміністративного стягнення у вигляді суспільно корисних робіт обчислюється в годинах, протягом яких порушник виконує призначену йому суспільно корисну працю.
 
34. Соціальні роботи виконуються не більше восьми годин, а неповнолітніми - дві години на день.
 
-32- Помазанов А.В.
Алексєєв І.С.
У пункті 1 розділу І проекту Закону частину другу статті 325-2 викласти в такій редакції:
«Суспільно-корисні роботи виконуються не більше восьми годин, а неповнолітніми – не більше двох годин на день».
 
Враховано   Суспільно корисні роботи виконуються не більше восьми годин, а неповнолітніми – не більше двох годин на день.
 
35. Стаття 325-3. Обов’язки власника підприємства, установи, організації або уповноваженого ним органу за місцем відбування порушником соціальних робіт
 
   Стаття 325-3. Обов’язки власника підприємства, установи, організації або уповноваженого ним органу за місцем виконання порушником суспільно корисних робіт
 
36. На власника підприємства, установи, організації або уповноваженого ним органу за місцем відбування порушником соціальних робіт покладається:
 
   На власника підприємства, установи, організації або уповноваженого ним органу за місцем виконання порушником суспільно корисних робіт покладається:
 
37. погодження з органом центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері виконання кримінальних покарань, переліку об’єктів, на яких порушники відбувають соціальні роботи, та видів цих робіт;
 
-33- Продан О.П.
У абзаці тринадцятому підпункту 9 пункту 1 розділу І законопроекту (абзац другий статті 3253 Глави 31-А КУАП) слова «з органом центрального органу виконавчої влади» замінити словами «з відповідним територіальним підрозділом центрального органу виконавчої влади».
 
Відхилено   погодження з органом центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері виконання кримінальних покарань, переліку об’єктів, на яких порушники виконують суспільно корисні роботи, та видів таких робіт;
 
38. контроль за виконанням порушниками визначених для них робіт;
 
   контроль за виконанням порушниками призначених їм робіт;
 
39. своєчасне повідомлення органів, що відають виконанням даного виду стягнення, про ухилення порушника від відбування стягнення;
 
   своєчасне повідомлення органу центрального органу виконавчої влади, визначеного абзацом другим цієї статті, про ухилення порушника від виконання суспільно корисних робіт;
 
40. ведення обліку та інформування органів, що відають виконанням даного виду стягнення, про кількість відпрацьованих порушником годин;
 
-34- Продан О.П.
Після абзацу шістнадцятого підпункту 9 пункту 1 розділу І законопроекту (після абзацу п’ятого статті 325-3 Глави 31-А КУАП) доповнити новим абзацом такого змісту:
«створення безпечних умов для здійснення робіт;».
 
Відхилено   ведення обліку та інформування органу центрального органу виконавчої влади, визначеного абзацом другим цієї статті, про кількість відпрацьованих порушником годин;
 
41. нарахування плати порушнику та перерахування її на відповідний рахунок органу державної виконавчої служби, приватного виконавця.
 
-35- Помазанов А.В.
Алексєєв І.С.
У пункті 1 розділу І проекту Закону абзац шостий статті 325? викласти в такій редакції:
«нарахування плати порушнику та перерахування її на відповідний рахунок органу державної виконавчої служби для подальшого погашення заборгованості по аліментам.».
 
Враховано   нарахування плати порушнику за виконання суспільно корисних робіт та перерахування її на відповідний рахунок органу державної виконавчої служби для подальшого погашення заборгованості зі сплати аліментів.
 
    -36- Продан О.П.
Абзац сімнадцятий підпункту 9 пункту 1 розділу І законопроекту (абзац шостий статті 3253 Глави 31-А КУАП) доповнити словами «з відповідним нарахуванням та утриманням з неї податків та зборів, визначених законами України».
 
Відхилено    
42. Стаття 325-4. Наслідки ухилення особи від відбування соціальних робіт
 
   Стаття 325-4. Наслідки ухилення особи від виконання суспільно корисних робіт
 
43. У разі ухилення порушника від відбування соціальних робіт постановою суду (судді) за поданням органу центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері виконання кримінальних покарань, невідбутий строк соціальних робіт може бути замінено адміністративним арештом.
 
   У разі ухилення порушника від виконання суспільно корисних робіт постановою суду (судді) за поданням органу центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері виконання кримінальних покарань, строк невиконаних суспільно корисних робіт може бути замінений адміністративним арештом.
 
44. Строк арешту визначається із розрахунку, що одна доба арешту дорівнює п’ятнадцяти годинам невідбутих соціальних робіт, але не може перевищувати п’ятнадцять діб.
 
-37- Дроздик О.В.
Підпункт 9 пункту 1 викласти у такій редакції:
«ГЛАВА 30-Б
ПРОВАДЖЕННЯ ПРО ВИКОНАННЯ ПОСТАНОВИ ПРО ЗАСТОСУВАННЯ ГРОМАДСЬКИХ ОПЛАЧУВАНИХ РОБІТ
Стаття 321-5. Виконання постанови про накладення адміністративного стягнення у вигляді громадських оплачуваних робіт
Постанова районного, районного у місті, міського чи міськрайонного суду (судді) про накладення адміністративного стягнення у вигляді громадських оплачуваних робіт надсилається на виконання органу центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері виконання кримінальних покарань, не пізніше дня, наступного за днем набрання нею законної сили.
Виконання стягнення у вигляді громадських оплачуваних робіт здійснюється шляхом залучення порушників до праці, види якої визначаються органами місцевого самоврядування.
За виконання громадських оплачуваних робіт порушнику нараховується заробітна плата за фактично відпрацьований час та перераховується на відповідний рахунок органу державної виконавчої служби, приватного виконавця.
Порядок організації громадських оплачуваних робіт встановлюється Кабінетом Міністрів України.
 
Відхилено   Строк арешту визначається з розрахунку, що одна доба арешту дорівнює п’ятнадцяти годинам невиконаних суспільно корисних робіт, але не може перевищувати п’ятнадцять діб».
 
    -38- Стаття 321-6. Наслідки ухилення особи від виконання громадських оплачуваних робіт
У разі ухилення порушника від виконання громадських оплачуваних робіт постановою суду (судді) за поданням органу центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері виконання кримінальних покарань, невідбутий строк таких робіт може бути замінено адміністративним арештом.
Строк арешту визначається із розрахунку, що одна доба арешту дорівнює п’ятнадцяти годинам невідбутих робіт, але не може перевищувати п'ятнадцять діб».
 
Немає висновку    
45. 2. У (Відомості Верховної Ради України,
 
-39- Продан О.П.
Пункт 2 розділу І законопроекту (зміни до Сімейного кодексу України) виключити.
 
Відхилено   2. У (Відомості Верховної Ради України, 2002 р., № 21 – 22, ст. 135):
 
46. 2002 р., № 21 – 22, ст. 135 із наступними змінами):
 
-40- Палатний А.Л.
Величкович М.Р.
Силантьєв Д.О.
Спориш І.Д.
Вилучити пункт 2 розділу І законопроекту (щодо змін до Сімейного кодексу України).
Зазначена пропозиція внесена у зв’язку з тим, що запропоновані законопроектом зміни до статті 157 Сімейного кодексу України порушують принцип загальної та однакової відповідальності обох батьків за виховання і розвиток дитини, гарантованих статтею 18 Конвенції ООН про права дитини, що може призвести до неможливості виконання тим з батьків, який проживає окремо від дитини, своїх обов’язків з виховання дитини.
Водночас, законодавча пропозиція щодо тимчасового виїзду дитини за межі України за дозволом одного з батьків у випадку, якщо інший з батьків має визначену законом заборгованість зі сплати аліментів, заслуговує на підтримку, проте має бути врахована у проекті Закону про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо порядку виїзду дитини за межі України (реєстр. № 6647), який головним Комітетом рекомендовано ВРУ прийняти за основу.
 
Відхилено   1) частину другу статті 141 доповнити словами «крім випадків, передбачених частиною п’ятою статті 157 цього Кодексу»;
 
    -41- Луценко І.С.
У частині третій статті 128 Сімейного кодексу України (Відомості Верховної Ради України, 2002 р., № 21-22) після слів "піклувальником дитини," доповнити словами "органом опіки та піклування, органом соціального захисту".
 
Відхилено    
    -42- Павленко Ю.О.
Додати зміни до статті 141:
Стаття 141 Рівність прав та обов'язків батьків щодо дитини
1. Мати, батько мають рівні права та обов'язки щодо дитини, незалежно від того, чи перебували вони у шлюбі між собою.
2. Розірвання шлюбу між батьками, проживання їх окремо від дитини не звільняє від обов'язків і не впливає на обсяг їхніх прав щодо дитини, крім випадків, передбачених частиною п’ятою 157 статті цього Кодексу.
 
Враховано    
47. 1) у статті 157:
 
-43- Німченко В.І.
Виключити зміни до статті 157 Сімейного кодексу України.
 
Відхилено   2) у статті 157:
 
48. частину першу після слів «вирішується батьками спільно» доповнити словами та знаками «, крім випадків, передбачених частиною п’ятою цієї статті»;
 
-44- Шенцев Д.О.
Абзац другий підпункту 1 пункту 2 проекту Закону викласти в такій редакції:
«частину першу після слів «вирішується батьками спільно» доповнити словами та знаками «, крім випадку, передбаченого частиною п’ятою цієї статті».
 
Враховано   частину першу доповнити словами «крім випадку, передбаченого частиною п’ятою цієї статті»;
 
    -45- Шверк Г.А.
Абзац другий підпункту 1 пункту 2 проекту Закону викласти в такій редакції:
«частину першу після слів «вирішується батьками спільно» доповнити словами та знаками «, крім випадку, передбаченого частиною п’ятою цієї статті»;
 
Враховано    
49. доповнити частиною п’ятою такого змісту:
 
-46- Павленко Ю.О.
З метою уникнення протиріччя з нормами статті 141 Сімейного Кодексу, статтю 157 викласти у редакції, що наводиться:
1. Питання виховання дитини вирішується батьками спільно, крім випадків, передбачених частиною п’ятою цієї статті.
……
5. У разі наявності у того з батьків, хто проживає окремо, заборгованості зі сплати аліментів у розмірі, що сукупно перевищує суму відповідних платежів за шість місяців, той з батьків, з яким рішенням суду визначено місце проживання дитини, самостійно вирішує питання щодо її місця проживання (перебування), місця і форми навчання, отримання нею медичної допомоги, оздоровлення.
У разі наявності у того з батьків, хто проживає окремо, заборгованості зі сплати аліментів у розмірі, що сукупно перевищує суму відповідних платежів за шість місяців, той з батьків, з яким рішенням суду визначено місце проживання дитини, самостійно вирішує питання тимчасового виїзду за межі України:
1) на строк, що не перевищує одного місяця;
2) на строк, що перевищує один місяць, з метою лікування, навчання дитини за кордоном, за наявності довідки, виданої органом державної виконавчої служби, приватним виконавцем про наявність у другого з батьків заборгованості зі сплати аліментів у розмірі, що сукупно перевищує суму відповідних платежів за шість місяців.
Довідка про наявність заборгованості зі сплати аліментів видається органом державної виконавчої служби, приватним виконавцем у порядку, встановленому законом.
 
Відхилено   доповнити частиною п’ятою такого змісту:
«5. Той із батьків, з ким за рішенням суду проживає дитина, самостійно вирішує питання щодо місця проживання (перебування) дитини, місця і форми навчання, отримання дитиною медичної допомоги, оздоровлення.
Той із батьків, з ким за рішенням суду проживає дитина, самостійно вирішує питання щодо тимчасового виїзду дитини за межі України з метою лікування, навчання дитини за кордоном, відпочинку, за наявності довідки, виданої органом державної виконавчої служби про наявність заборгованості зі сплати аліментів, сукупний розмір якої перевищує суму відповідних платежів за шість місяців.
Довідка про наявність заборгованості зі сплати аліментів видається органом державної виконавчої служби у порядку, встановленому законом».
 
    -47- Помазанов А.В.
Алексєєв І.С.
У пункті 2 розділу І проекту Закону частину п’яту статті 157 викласти в такій редакції:
«5. Той з батьків, з яким рішенням суду визначено місце проживання дитини, самостійно вирішує питання щодо її місця проживання (перебування), місця і форми навчання, отримання нею медичної допомоги, оздоровлення.
Той з батьків, з яким рішенням суду визначено місце проживання дитини, самостійно вирішує питання тимчасового виїзду дитини за межі України з метою лікування, навчання дитини за кордоном, відпочинку за наявності довідки, виданої органом державної виконавчої служби про наявність заборгованості зі сплати аліментів у розмірі, що сукупно перевищує суму відповідних платежів за шість місяців.
Довідка про наявність заборгованості зі сплати аліментів видається органом державної виконавчої служби у порядку, встановленому законом.».
 
Враховано    
50. «Той з батьків, з яким рішенням суду визначено місце проживання дитини, самостійно вирішує питання тимчасового виїзду за межі України:
 
-48- Князевич Р.П.
Статтю 157 Сімейного кодексу України доповнити частиною п’ятою такого змісту:
«5. Той з батьків, з яким рішенням суду визначено місце проживання дитини, за наявності довідки, виданої органом державної виконавчої служби, приватним виконавцем, про наявність у другого з батьків заборгованості зі сплати аліментів у розмірі, що сукупно перевищує суму відповідних платежів за шість місяців, має право самостійно вирішувати питання тимчасового виїзду за межі України:
1) на строк, що не перевищує одного місяця;
2) на строк, що перевищує один місяць з метою лікування, навчання дитини за кордоном.
Довідка про наявність заборгованості зі сплати аліментів видається органом державної виконавчої служби, приватним виконавцем у порядку, встановленому законом».
 
Відхилено      
    -49- Семенуха Р.С.
Абзаци четвертий – сьомий підпункту 1 пункту 2 розділу І проекту Закону замінити абзацами такого змісту:
«5. Той з батьків, з яким рішенням суду визначено місце проживання дитини, самостійно вирішує питання щодо її місця проживання (перебування), місця і форми навчання, отримання нею медичної допомоги, оздоровлення виключно у випадку наявності у другого з батьків заборгованості зі сплати аліментів у розмірі, що сукупно перевищує суму відповідних платежів за шість місяців.
Той з батьків, з яким рішенням суду визначено місце проживання дитини, самостійно вирішує питання тимчасового виїзду за межі України на строк, що не перевищує одного місяця:
1) за наявності виданої органом державної виконавчої служби, приватним виконавцем довідки про наявність у другого з батьків заборгованості зі сплати аліментів у розмірі, що сукупно перевищує суму відповідних платежів за шість місяців;
2) у разі необхідності термінового виїзду дитини за кордон на оздоровлення або лікування, навчання (у тому числі для участі в олімпіадах, культурно-освітніх, фізкультурно-оздоровчих, спортивних та іншого заходах освітнього спрямування) або для зустрічі з родичами, у разі якщо з об'єктивних причин той з батьків, з яким рішенням суду визначено місце проживання дитини, не може отримати нотаріально посвідчену згоду другого з батьків.
Довідка про наявність заборгованості зі сплати аліментів видається органом державної виконавчої служби, приватним виконавцем у порядку, встановленому законом.
При виїзді дитини за межі України у випадку, передбаченому пунктом 1 цієї частини статті, той з батьків, з яким рішенням суду визначено місце проживання дитини, подає до органу опіки та піклування, не менш як за три робочих дні до дня виїзду, письмове повідомлення про тимчасовий виїзд за межі України, в якому повинно бути зазначено назву держави прямування та часовий проміжок перебування дитини у відповідній державі. До повідомлення має бути додана копія довідки про наявність у другого з батьків заборгованості зі сплати аліментів.
У разі тимчасового виїзду за межі України у випадку, передбаченому пунктом 1 цієї частини, той з батьків, з ким проживає дитина, зобов’язаний поштою повідомити про державу прямування та часовий проміжок перебування дитини у відповідній державі не менш як за три робочих дні до дня виїзду другого з батьків за останнім відомим зареєстрованим його місцем проживання або перебування чи постійного його заняття (роботи).
Для виїзду дитини за межі України у випадку, передбаченому пунктом 2 цієї частини статті, той з батьків, з яким рішенням суду визначено місце проживання дитини, подає до органу опіки та піклування, не менш як за три робочих дні до дня виїзду, письмове повідомлення про тимчасовий виїзд за межі України, в якому повинно бути зазначено:
причини необхідності термінового виїзду дитини за кордон;
назва держави (держав) прямування;
часовий проміжок перебування дитини у відповідній державі;
причини, з яких не можна отримати нотаріально посвідчену згоду другого з батьків;
інформацію та/або додані документи, що свідчать про те, що особа здійснила всі залежні від неї за конкретних обставин дії, спрямовані на отримання згоди другого з батьків, зокрема, але не виключно документальне підтвердження направлення другому з батьків за останнім відомим зареєстрованим його місцем проживання або перебування чи постійного його заняття (роботи) письмового звернення щодо необхідності з'явитися до нотаріуса (із зазначенням дати та відомостей про нотаріуса) для надання згоди для виїзду дитини за кордон;
зобов’язання забезпечити повернення дитини в Україну в заявлений строк.
Повідомлення, передбачене абзацом четвертим або шостим цієї частини статті, в письмовій формі разом з доданими документами подається тим з батьків, з яким рішенням суду визначено місце проживання дитини, особисто, через уповноважену ним особу або надсилається поштою (рекомендованим листом з описом вкладення) чи доставляється кур’єром до органу опіки та піклування. Датою подання повідомлення до органу опіки та піклування вважається дата вхідної реєстрації такого повідомлення в органі опіки або піклування (у разі подання особисто або через уповноважену особу) або дата, коли повідомлення було здано до установи зв'язку (у разі надіслання поштою чи доставки кур’єром).
Виїзд дитини за межі України у випадку, передбаченому пунктом 2 цієї частини статті, здійснюється у разі пред'явлення документа, що підтверджує подання до органу опіки та піклування повідомлення, передбаченого абзацом шостим цієї частини.
Органи опіки та піклування ведуть облік дітей, вказаних в цій частині, а також здійснюють контроль за їх своєчасним поверненням на територію України в порядку, який затверджується центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері усиновлення та захисту прав дітей за погодженням з Міністерством внутрішніх справ.
У разі неповернення дитини в Україну тим з батьків, який вчинив її вивезення, зі спливом одного місяця, орган опіки і піклування роз’яснює другому з батьків право на звернення до уповноважених державних органів для застосування міжнародного механізму повернення дитини відповідно до Конвенції про цивільно-правові аспекти міжнародного викрадення дітей 1980 року.
Виїзд дитини за межі України на підставі, передбаченій пунктом 2 цієї частини статті, допускається до трьох разів на рік.».
 
Відхилено    
51. 1) на строк, що не перевищує одного місяця;
 
      
52. 2) на строк, що перевищує один місяць, з метою лікування, навчання дитини за кордоном, за наявності довідки, виданої органом державної виконавчої служби, приватним виконавцем про наявність у другого з батьків заборгованості зі сплати аліментів у розмірі, що сукупно перевищує суму відповідних платежів за шість місяців.
 
      
53. Довідка про наявність заборгованості зі сплати аліментів видається органом державної виконавчої служби, приватним виконавцем у порядку, встановленому законом.»
 
-50- Сидорович Р.М.
Абзац восьмий – виключити.
 
Відхилено      
    -51- Дроздик О.В.
Підпункт 1 пункту 2 Розділу І викласти у такій редакції:
«Статтю 157 доповнити новою частиною такого змісту:
«Той з батьків, з яким рішенням суду визначено місце проживання дитини, має право самостійно вирішувати питання тимчасового виїзду за межі України з метою оздоровлення, лікування, навчання дитини за кордоном, за наявності довідки, виданої органом державної виконавчої служби, приватним виконавцем про наявність у другого з батьків заборгованості зі сплати аліментів у розмірі, що сукупно перевищує суму відповідних платежів за три місяці.
Довідка про наявність заборгованості зі сплати аліментів видається органом державної виконавчої служби, приватним виконавцем у порядку, встановленому законом».
 
Відхилено    
    -52- Юзькова Т.Л.
Частину п’яту статті 157 Сімейного кодексу України викласти в такій редакціі:
«5. Той з батьків, з ким проживає дитина, має право самостійно вирішувати питання щодо її місця проживання (перебування), місця і форми навчання, отримання нею медичної допомоги, оздоровлення на території України у випадку наявності у другого з батьків заборгованості зі сплати аліментів у розмірі, що сукупно перевищує суму відповідних платежів за шість місяців. Заборгованість підтверджується довідкою, виданою органом державної виконавчої служби, приватним виконавцем.
У випадку, коли той з батьків, з ким проживає дитини перешкоджає тому з батьків, хто проживає окремо, спілкуватися з дитиною та брати участь у її вихованні, такий з батьків позбавляється права самостійно вирішувати питання щодо її місця проживання (перебування), місця і форми навчання, отримання нею медичної допомоги, оздоровлення та навчання.
Довідка про наявність заборгованості зі сплати аліментів видається органом державної виконавчої служби, приватним виконавцем у порядку, встановленому законом».
При цьому вилучити з частини п’ятої словосполучення такого змісту:
«Той з батьків, з яким рішенням суду визначено місце проживання дитини, самостійно вирішує питання тимчасового виїзду за межі України:
1) на строк, що не перевищує одного місяця;
2) на строк, що перевищує один місяць, з метою лікування, навчання дитини за кордоном, за наявності довідки, виданої органом державної виконавчої служби, приватним виконавцем про наявність у другого з батьків заборгованості зі сплати аліментів у розмірі, що сукупно перевищує суму відповідних платежів за шість місяців.».
 
Відхилено    
    -53- Сидорович Р.М.
У підпункті 1 пункту другого абзаци 4-7 викласти у такій редакції:
«Той з батьків, з яким за рішенням суду визначено місце проживання дитини, самостійно вирішує питання тимчасового виїзду за межі України:
1) на строк, що не перевищує одного місяця;
2) на строк, що перевищує один місяць, з метою лікування, навчання дитини за кордоном. У вказаному випадку необхідно не пізніше ніж за двадцять днів повідомити іншого з батьків та Міністерство юстиції (шляхом заповнення офіційної електронної форми) про підстави, адресу, строк та мету такого виїзду з обов’язковим повідомленням про можливі зміни. Інший з батьків має право отримати доступ до вказаної інформації через електронний ресурс Міністерства юстиції.
Якщо виїзд, що стосується термінового лікування, має відбутися у строк, менший ніж встановлений абзацом першим цього пункту, то особа на вихованні якої перебуває дитина, зобов’язана повідомити іншого з батьків не пізніше ніж через два дні з моменту виникнення потреби виїзду на таке лікування та заповнити повідомлення зазначене у абзаці першому за 24 години до перетину кордону».
 
Відхилено    
    -54- Геращенко А.Ю.
Абзаци четвертий – сьомий підпункту 1 пункту 2 розділу І проекту Закону замінити абзацами такого змісту:
«5. Той з батьків, з яким рішенням суду визначено місце проживання дитини, самостійно вирішує питання щодо її місця проживання (перебування), місця і форми навчання, отримання нею медичної допомоги, оздоровлення виключно у випадку наявності у другого з батьків заборгованості зі сплати аліментів у розмірі, що сукупно перевищує суму відповідних платежів за шість місяців, та протягом п’яти робочих дні з дня таких змін зобов’язаний поштою повідомити другому з батьків за останнім відомим зареєстрованим його місцем проживання або перебування чи постійного його заняття (роботи).
Довідка про наявність заборгованості зі сплати аліментів видається органом державної виконавчої служби, приватним виконавцем у порядку, встановленому законом.
Той з батьків, з яким рішенням суду визначено місце проживання дитини, самостійно вирішує питання тимчасового виїзду за межі України на строк, що не перевищує одного місяця за наявності довідки про наявність у другого з батьків заборгованості зі сплати аліментів у розмірі, що сукупно перевищує суму відповідних платежів за шість місяців.
Для виїзду дитини за межі України той з батьків, з яким рішенням суду визначено місце проживання дитини, подає до органу опіки та піклування, не менш як за три робочих дні до дня виїзду, письмове повідомлення про тимчасовий виїзд за межі України, в якому повинно бути зазначено назву держави прямування та часовий проміжок перебування дитини у відповідній державі.
Органи опіки та піклування ведуть облік дітей та здійснюють контроль за їх своєчасним поверненням на територію України, вказаних в цій частині, в порядку, який затверджується центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері усиновлення та захисту прав дітей за погодженням з Міністерством внутрішніх справ.».
 
Відхилено    
    -55- Писаренко В.В.
Пункт 2 розділу І проекту Закону викласти в такій редакції:
«2. У Сімейному кодексі України (Відомості Верховної Ради України, 2002 р., № 21 – 22, ст. 135 із наступними змінами):
1) у статті 157:
частину першу після слів «вирішується батьками спільно» доповнити словами та знаками «, крім випадку, передбаченого частиною п’ятою цієї статті»;
доповнити частиною п’ятою такого змісту:
«5. Той з батьків, з яким рішенням суду визначено місце проживання дитини, самостійно вирішує питання щодо її місця проживання (перебування), місця і форми навчання, отримання нею медичної допомоги, оздоровлення виключно у випадку наявності у другого з батьків заборгованості зі сплати аліментів у розмірі, що сукупно перевищує суму відповідних платежів за шість місяців.
У випадку передбаченому абзацом першим цієї частини, той з батьків, з яким рішенням суду визначено місце проживання дитини, самостійно вирішує питання тимчасового виїзду за межі України на строк, що не перевищує одного місяця за наявності виданої органом державної виконавчої служби, приватним виконавцем довідки про наявність у другого з батьків заборгованості зі сплати аліментів у розмірі, що сукупно перевищує суму відповідних платежів за шість місяців.
Довідка про наявність заборгованості зі сплати аліментів видається органом державної виконавчої служби, приватним виконавцем у порядку, встановленому законом.
Для виїзду дитини за межі України у випадку, передбаченому абзацом другим цієї частини, той з батьків, з яким рішенням суду визначено місце проживання дитини, не менш як за три робочих дні до дня виїзду, подає до органу опіки та піклування:
1) письмове повідомлення про тимчасовий виїзд за межі України, в якому повинно бути зазначено назву держави прямування, часовий проміжок перебування дитини у відповідній державі та причини необхідності виїзду дитини за кордон;
2) копію довідки про наявність у другого з батьків заборгованості зі сплати аліментів передбаченої абзацами другим та третім цієї частини.
Датою подання повідомлення вважається дата вхідної реєстрації такого повідомлення в органі опіки або піклування або дата, коли повідомлення було здано до установи зв'язку (у разі надіслання поштою).
Виїзд дитини за межі України у випадку, передбаченому абзацом другим цієї частини, здійснюється у разі пред'явлення:
1) довідки про наявність у другого з батьків заборгованості зі сплати аліментів передбаченої абзацами другим та третім цієї частини;
2) документа, що підтверджує подання до органу опіки та піклування повідомлення, передбаченого абзацом п’ятим цієї частини.
Той з батьків, з яким рішенням суду визначено місце проживання дитини, зобов’язаний рекомендованим листом із повідомленням повідомити другому з батьків за останнім відомим зареєстрованим його місцем проживання або перебування чи постійного його заняття (роботи):
1) про державу прямування та часовий проміжок перебування дитини у відповідній державі у разі тимчасового виїзду за межі України у порядку, встановленому цією частиною, не менш як за три робочих дні до дня виїзду;
2) про повернення дитини на територію України не менш як за п’ять робочих днів після дня приїзду.
Органи опіки та піклування ведуть облік дітей, щодо яких надійшли повідомлення про тимчасовий виїзд за межі України, а також здійснюють контроль за їх своєчасним поверненням на територію України в порядку, який затверджується центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері усиновлення та захисту прав дітей за погодженням з Міністерством внутрішніх справ України.
Той з батьків, з яким рішенням суду визначено місце проживання дитини, не менш як за п’ять робочих днів після дня приїзду, подає повідомлення про повернення дитини на територію України до органів опіки та піклування.
Датою подання повідомлення вважається дата вхідної реєстрації такого повідомлення в органі опіки або піклування або дата, коли повідомлення було здано до установи зв'язку (у разі надіслання поштою).
У разі неповернення дитини в Україну тим з батьків, який вчинив її вивезення, у встановлений строк, вживаються заходи щодо повернення дитини відповідно до Конвенції про цивільно-правові аспекти міжнародного викрадення дітей 1980 року, інших міжнародних договорів та нормативно-правових актів».
 
Відхилено    
    -56- Шенцев Д.О.
Абзаци четвертий – сьомий підпункту 1 пункту 2 розділу І проекту Закону замінити абзацами такого змісту:
«5. Той з батьків, з яким рішенням суду визначено місце проживання дитини, самостійно вирішує питання щодо її місця проживання (перебування), місця і форми навчання, отримання нею медичної допомоги, оздоровлення виключно у випадку наявності у другого з батьків заборгованості зі сплати аліментів у розмірі, що сукупно перевищує суму відповідних платежів за шість місяців.
Той з батьків, з яким рішенням суду визначено місце проживання дитини, самостійно вирішує питання тимчасового виїзду за межі України на строк, що не перевищує одного місяця:
1) за наявності виданої органом державної виконавчої служби, приватним виконавцем довідки про наявність у другого з батьків заборгованості зі сплати аліментів у розмірі, що сукупно перевищує суму відповідних платежів за шість місяців;
2) у разі необхідності термінового виїзду дитини за кордон на оздоровлення або лікування, навчання (у тому числі для участі в олімпіадах, культурно-освітніх, фізкультурно-оздоровчих, спортивних та іншого заходах освітнього спрямування) або для зустрічі з родичами, у разі якщо з об'єктивних причин той з батьків, з яким рішенням суду визначено місце проживання дитини не може отримати нотаріально посвідчену згоду другого з батьків.
Довідка про наявність заборгованості зі сплати аліментів, передбачена пунктом 1 цієї частини, видається органом державної виконавчої служби, приватним виконавцем у порядку, встановленому законом.
Для виїзду дитини за межі України у випадку, передбаченому пунктом 1 цієї частини, той з батьків, з яким рішенням суду визначено місце проживання дитини, подає до органу опіки та піклування, не менш як за три робочих дні до дня виїзду, письмове повідомлення про тимчасовий виїзд за межі України, в якому повинно бути зазначено назву держави прямування та часовий проміжок перебування дитини у відповідній державі.
Для виїзду дитини за межі України у випадку, передбаченому пунктом 2 цієї частини, той з батьків, з яким рішенням суду визначено місце проживання дитини, подає до органу опіки та піклування, не менш як за три робочих дні до дня виїзду, письмове повідомлення про тимчасовий виїзд за межі України, в якому повинно бути зазначено:
причини необхідності термінового виїзду дитини за кордон;
назва держави прямування;
часовий проміжок перебування дитини у відповідній державі;
причини, з яких не можна отримати нотаріально посвідчену згоду другого з батьків;
інформацію та/або документи, що свідчать про те, що особа здійснила всі залежні від неї за конкретних обставин дії, спрямовані на отримання згоди, зокрема, письмове звернення того з батьків, з яким рішенням суду визначено місце проживання дитини, до другого з батьків щодо необхідності з'явитися до нотаріуса (із зазначенням дати та даних нотаріуса) для надання згоди для виїзду дитини за кордон (зазначити країну та проміжок часу для виїзду), надіслане рекомендованим листом з повідомленням про вручення за останнім відомим зареєстрованим його місцем проживання або перебування чи постійного його заняття (роботи);
зобов’язання забезпечити повернення дитини в Україну в заявлений строк.
Повідомлення, передбачене абзацом третім або п’ятим цієї частини, в письмовій формі подається тим з батьків, з яким рішенням суду визначено місце проживання дитини, особисто, через уповноважену ним особу або надсилається поштою (рекомендованим листом з описом вкладення) чи доставляється кур’єром. Датою подання повідомлення вважається дата вхідної реєстрації такого повідомлення в органі опіки або піклування (у разі подання особисто або через уповноважену особу) або дата, коли повідомлення було здано до установи зв'язку (у разі надіслання поштою).
Виїзд дитини за межі України у випадку, передбаченому пунктом 2 цієї частини, здійснюється у разі пред'явлення документа, що підтверджує подання до органу опіки та піклування повідомлення, передбаченого абзацом п’ятим цієї частини.
У разі тимчасового виїзду за межі України у порядку, встановленому цією частиною, той з батьків, з ким проживає дитина, зобов’язаний поштою повідомити про державу прямування та часовий проміжок перебування дитини у відповідній державі не менш як за три робочих дні до дня виїзду другому з батьків за останнім відомим зареєстрованим його місцем проживання або перебування чи постійного його заняття (роботи).
Органи опіки та піклування ведуть облік дітей, вказаних в цій частині, а також здійснюють контроль за їх своєчасним поверненням на територію України в порядку, який затверджується центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері усиновлення та захисту прав дітей за погодженням з Міністерством внутрішніх справ.
У разі неповернення дитини в Україну тим з батьків, який вчинив її вивезення, зі спливом одного місяця, орган опіки і піклування роз’яснює другому з батьків право на звернення до уповноважених державних органів для застосування міжнародного механізму повернення дитини відповідно до Конвенції про цивільно-правові аспекти міжнародного викрадення дітей 1980 року.».
 
Відхилено    
    -57- Шверк Г.А.
Абзаци четвертий – сьомий підпункту 1 пункту 2 розділу І проекту Закону замінити абзацами такого змісту:
«5. Той з батьків, з яким рішенням суду визначено місце проживання дитини, самостійно вирішує питання щодо її місця проживання (перебування), місця і форми навчання, отримання нею медичної допомоги, оздоровлення виключно у випадку наявності у другого з батьків заборгованості зі сплати аліментів у розмірі, що сукупно перевищує суму відповідних платежів за шість місяців.
Той з батьків, з яким рішенням суду визначено місце проживання дитини, самостійно вирішує питання тимчасового виїзду за межі України на строк, що не перевищує одного місяця:
1) за наявності виданої органом державної виконавчої служби, приватним виконавцем довідки про наявність у другого з батьків заборгованості зі сплати аліментів у розмірі, що сукупно перевищує суму відповідних платежів за шість місяців;
2) у разі необхідності термінового виїзду дитини за кордон на оздоровлення або лікування, навчання (у тому числі для участі в олімпіадах, культурно-освітніх, фізкультурно-оздоровчих, спортивних та іншого заходах освітнього спрямування) або для зустрічі з родичами, у разі якщо з об'єктивних причин той з батьків, з яким рішенням суду визначено місце проживання дитини не може отримати нотаріально посвідчену згоду другого з батьків.
Довідка про наявність заборгованості зі сплати аліментів, передбачена пунктом 1 цієї частини, видається органом державної виконавчої служби, приватним виконавцем у порядку, встановленому законом.
Для виїзду дитини за межі України у випадку, передбаченому пунктом 1 цієї частини, той з батьків, з яким рішенням суду визначено місце проживання дитини, подає до органу опіки та піклування, не менш як за три робочих дні до дня виїзду, письмове повідомлення про тимчасовий виїзд за межі України, в якому повинно бути зазначено назву держави прямування та часовий проміжок перебування дитини у відповідній державі.
Для виїзду дитини за межі України у випадку, передбаченому пунктом 2 цієї частини, той з батьків, з яким рішенням суду визначено місце проживання дитини, подає до органу опіки та піклування, не менш як за три робочих дні до дня виїзду, письмове повідомлення про тимчасовий виїзд за межі України, в якому повинно бути зазначено:
причини необхідності термінового виїзду дитини за кордон;
назва держави прямування;
часовий проміжок перебування дитини у відповідній державі;
причини, з яких не можна отримати нотаріально посвідчену згоду другого з батьків;
інформацію та/або документи, що свідчать про те, що особа здійснила всі залежні від неї за конкретних обставин дії, спрямовані на отримання згоди, зокрема, письмове звернення того з батьків, з яким рішенням суду визначено місце проживання дитини, до другого з батьків щодо необхідності з'явитися до нотаріуса (із зазначенням дати та даних нотаріуса) для надання згоди для виїзду дитини за кордон (зазначити країну та проміжок часу для виїзду), надіслане рекомендованим листом з повідомленням про вручення за останнім відомим зареєстрованим його місцем проживання або перебування чи постійного його заняття (роботи);
зобов’язання забезпечити повернення дитини в Україну в заявлений строк.
Повідомлення, передбачене абзацом третім або п’ятим цієї частини, в письмовій формі подається тим з батьків, з яким рішенням суду визначено місце проживання дитини, особисто, через уповноважену ним особу або надсилається поштою (рекомендованим листом з описом вкладення) чи доставляється кур’єром. Датою подання повідомлення вважається дата вхідної реєстрації такого повідомлення в органі опіки або піклування (у разі подання особисто або через уповноважену особу) або дата, коли повідомлення було здано до установи зв'язку (у разі надіслання поштою).
Виїзд дитини за межі України у випадку, передбаченому пунктом 2 цієї частини, здійснюється у разі пред'явлення документа, що підтверджує подання до органу опіки та піклування повідомлення, передбаченого абзацом п’ятим цієї частини.
У разі тимчасового виїзду за межі України у порядку, встановленому цією частиною, той з батьків, з ким проживає дитина, зобов’язаний поштою повідомити про державу прямування та часовий проміжок перебування дитини у відповідній державі не менш як за три робочих дні до дня виїзду другому з батьків за останнім відомим зареєстрованим його місцем проживання або перебування чи постійного його заняття (роботи).
Органи опіки та піклування ведуть облік дітей, вказаних в цій частині, а також здійснюють контроль за їх своєчасним поверненням на територію України в порядку, який затверджується центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері усиновлення та захисту прав дітей за погодженням з Міністерством внутрішніх справ.
У разі неповернення дитини в Україну тим з батьків, який вчинив її вивезення, зі спливом одного місяця, орган опіки і піклування роз’яснює другому з батьків право на звернення до уповноважених державних органів для застосування міжнародного механізму повернення дитини відповідно до Конвенції про цивільно-правові аспекти міжнародного викрадення дітей 1980 року.».
 
Відхилено    
54. 3. В абзаці третьому частини третьої статті 313 (Відомості Верховної Ради України, 2003 р., № 40 – 44, ст. 356) після слів «які уповноважені ними» доповнити словами та знаками «, крім випадків, передбачених законом».
 
-58- Німченко В.І.
Виключити зміни до статті 313 Цивільного кодексу України.
 
Відхилено   3. Абзац третій частини третьої статті 313 (Відомості Верховної Ради України, 2003 р., №№ 40 – 44, ст. 356) доповнити словами «крім випадків, передбачених законом».
4. У Господарському процесуальному кодексі України (Відомості Верховної Ради України, 2017 р., № 48, ст. 436):
1) в абзаці другому частини четвертої статті 46 слова "до початку" замінити словами "після початку";
2) у частині третій статті 119 слова "заява про поновлення процесуального строку, встановленого судом" замінити словами "заява про поновлення процесуального строку, встановленого законом";
3) у частині третій статті 121 слово "її" виключити;
4) у статті 152:
у пункті 7 частини першої слова "цієї статті" замінити словами "цієї частини";
у частині четвертій слова "Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців та громадських формувань" замінити словами "Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань";
5) у статті 252:
частину другу доповнити словами «або через тридцять днів з дня відкриття провадження у справі, якщо судове засідання не проводиться»;
частину третю викласти в такій редакції:
«3. Якщо для розгляду справи у порядку спрощеного позовного провадження відповідно до цього Кодексу судове засідання не проводиться, процесуальні дії, строк вчинення яких відповідно до цього Кодексу обмежений першим судовим засіданням у справі, можуть вчинятися протягом тридцяти днів з дня відкриття провадження у справі.
Підготовче засідання при розгляді справи у порядку спрощеного провадження не проводиться»;
6) частину другу статті 270 доповнити словами «або через п'ятнадцять днів з дня відкриття апеляційного провадження, якщо справа розглядається без повідомлення учасників справи»;
7) у частині третій статті 297 слова "направлення скарги" замінити словами "направлення заяви";
8) частину другу статті 301 доповнити словами «або через п'ятнадцять днів з дня відкриття касаційного провадження, якщо справа розглядається без повідомлення учасників справи»;
9) у пункті 5 частини першої статті 308 слово "заяву" замінити словом "позов";
10) частину другу статті 310 викласти в такій редакції:
"2. Судове рішення, ухвалене судом з порушенням правил територіальної юрисдикції (підсудності), не підлягає скасуванню, якщо учасник справи, який подав касаційну скаргу, при розгляді справи судом першої інстанції без поважних причин не заявив про непідсудність справи";
11) у частині сьомій статті 327 слова "частиною третьою" замінити словами "частиною четвертою";
12) у пункті 2 частини другої статті 347 слова "та відомі заявнику" виключити;
13) в абзаці першому частини п’ятої статті 354 слова "арбітражного розгляду" замінити словами "третейського розгляду".
 
    -59- Сидорович Р.М.
Пункт третій – виключити.
 
Відхилено    
    -60- Юзькова Т.Л.
Виключити зміни до статті 313 Цивільного кодексу України.
 
Відхилено    
    -61- Князевич Р.П.
У Господарському процесуальному кодексі України (в редакції Закону України від 3 жовтня 2017 року № 2147-VІІІ):
в абзаці другому частини четвертої статті 46 слова "до початку" замінити словами "після початку".
 
Враховано    
    -62- Князевич Р.П.
У частині третій статті 119 ГПК України слова "заява про поновлення процесуального строку, встановленого судом" замінити словами "заява про поновлення процесуального строку, встановленого законом".
 
Враховано    
    -63- Князевич Р.П.
У частині третій статті 121 ГПК України слово "її" виключити.
 
Враховано    
    -64- Князевич Р.П.
У статті 152 ГПК України:
у пункті 7 частини першої слова "цієї статті" замінити словами "цієї частини".
 
Враховано    
    -65- Князевич Р.П.
У статті 152 ГПК України:
у частині четвертій слова "Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців та громадських формувань" замінити словами "Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань".
 
Враховано    
    -66- Князевич Р.П.
У статті 252 ГПК України:
частину другу доповнити словами «або через тридцять днів з дня відкриття провадження у справі, якщо судове засідання не проводиться»;
частину третю викласти в такій редакції:
«3. Якщо для розгляду справи у порядку спрощеного позовного провадження відповідно до цього Кодексу судове засідання не проводиться, процесуальні дії, строк вчинення яких відповідно до цього Кодексу обмежений першим судовим засіданням у справі, можуть вчинятись протягом тридцяти днів з дня відкриття провадження у справі.
Підготовче засідання при розгляді справи у порядку спрощеного провадження не проводиться».
 
Враховано    
    -67- Князевич Р.П.
Частину другу статті 270 ГПК України доповнити словами «або через п'ятнадцять днів з дня відкриття апеляційного провадження, якщо справа розглядається без повідомлення учасників справи».
 
Враховано    
    -68- Князевич Р.П.
У частині третій статті 297 ГПК України слова "направлення скарги" замінити словами "направлення заяви".
 
Враховано    
    -69- Князевич Р.П.
Частину другу статті 301 ГПК України доповнити словами «або через п'ятнадцять днів з дня відкриття касаційного провадження, якщо справа розглядається без повідомлення учасників справи».
 
Враховано    
    -70- Князевич Р.П.
У пункті 5 частини першої статті 308 ГПК України слово "заяву" замінити словом "позов".
 
Враховано    
    -71- Князевич Р.П.
Частину другу статті 310 ГПК України викласти в такій редакції:
"2. Судове рішення, ухвалене судом з порушенням правил територіальної юрисдикції (підсудності), не підлягає скасуванню, якщо учасник справи, який подав касаційну скаргу, при розгляді справи судом першої інстанції без поважних причин не заявив про непідсудність справи".
 
Враховано    
    -72- Князевич Р.П.
У частині сьомій статті 327 ГПК України слова "частиною третьою" замінити словами "частиною четвертою".
 
Враховано    
    -73- Князевич Р.П.
У пункті 2 частини другої статті 347 ГПК України слова "та відомі заявнику" виключити.
 
Враховано    
    -74- Князевич Р.П.
В абзаці першому частини п’ятої статті 354 ГПК України слова "арбітражного розгляду" замінити словами "третейського розгляду".
 
Враховано    
55. 4. У (Відомості Верховної Ради України, 2004 р., № 40 – 42, ст. 492 із наступними змінами):
 
-75- Помазанов А.В.
Алексєєв І.С.
Пункт 4 розділу І проекту Закону, яким передбачаються зміни до Цивільного процесуального кодексу України, виключити.
 
Враховано   5. У (Відомості Верховної Ради України, 2017 р., № 48, ст. 436):
 
    -76- Сидорович Р.М.
Пункт четвертий – виключити.
 
Враховано    
    -77- Луценко І.С.
У Цивільному процесуальному кодексі України (Відомості Верховної Ради України, 2004, № 40-42, ст. 492):
частину першу статті 145 доповнити новим пунктом в такій редакції:
"4) батьківство щодо дитини.".
 
Відхилено    
    -78- Луценко І.С.
У статті 146 ЦПК України:
у частині першій слова "може визнати" замінити словом "визнає", слова "або відмовити" замінити словами " або може відмовити".
 
Відхилено    
    -79- Луценко І.С.
У статті 146 ЦПК України:
частину другу доповнити новим реченням в такій редакції:
"У разі ухилення від примусового приводу суд визнає факт батьківства з одночасним прийняттям рішення про утримання дитини".
 
Відхилено    
56. 1) статтю 377-1 виключити;
 
-80- Шпенов Д.Ю.
Пункт 1 частини 4 розділу Ізаконопроекту (щодо виключення статті 377-1 Цивільного процесуального кодексу України) викласти у такі редакції:
«У частині 1 статті 377-1 Цивільного процесуального кодексу України після слів «інших органів (посадових осіб)» додати слова «, крім рішень щодо стягнення заборгованості зі сплати аліментів».
 
Відхилено      
    -81- Герасимов А.В.
У підпункті 2 пункту 4 законопроекту (щодо внесення змін до Цивільного процесуального кодексу) замість виключення ст. 377-1 зберегти її і частину першу ст. 377-1 після слів «вирішується судом» доповнити словами «крім випадків стягнення заборгованості за аліментами».
 
Відхилено    
    -82- Кривенко В.В.
В пункті 4, яким пропонується внесення змін до Цивільного процесуального кодексу України (Відомості Верховної Ради України, 2004 р., № 40 – 42, ст. 492 із наступними змінами), підпункт 1 виключити, змінивши подальшу нумерацію підпунктів (тобто пропонується статтю 377-1 не виключати та залишити в чинній редакції).
 
Відхилено    
    -83- Продан О.П.
Підпункт 1 пункту 4 розділу І законопроекту (зміни до статті 377-1 Цивільного кодексу України) виключити.
 
Враховано    
    -84- Юзькова Т.Л.
Зміни щодо статті 377-1 ЦПК України виключити.
 
Враховано    
57. 2) у назві та тексті статті 375 слова та знак «, привід боржника» виключити.
 
-85- Князевич Р.П.
Зміни до назви та тексту статті 375 ЦПК України виключити.
 
Враховано   1) в абзаці першому частини дев’ятої статті 33 слова "з числа суддів резервних суддів" замінити словами "з числа резервних суддів";
2) в абзаці другому частини четвертої статті 49 слова "до початку" замінити словами "після початку";
3) у частині третій статті 127 слова "встановленого судом, розглядається судом" замінити словами "встановленого законом, розглядається судом";
4) у частині четвертій статті 165 слова "Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб -підприємців та громадських формувань" замінити словами "Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань";
5) у частині третій статті 240 слово "ухвалами" замінити словами "в порядку, визначеному цим Кодексом";
6) у пункті 7 частини першої статті 253 слово "сторони" замінити словами "учасника справи";
7) у статті 279:
частину другу доповнити словами «або через тридцять днів з дня відкриття провадження у справі, якщо судове засідання не проводиться»;
частину третю викласти в такій редакції:
«3. Якщо для розгляду справи у порядку спрощеного позовного провадження відповідно до цього Кодексу судове засідання не проводиться, процесуальні дії, строк вчинення яких відповідно до цього Кодексу обмежений першим судовим засіданням у справі, можуть вчинятися протягом тридцяти днів з дня відкриття провадження у справі.
Підготовче засідання при розгляді справи у порядку спрощеного провадження не проводиться»;
8) у частині сьомій статті 300 слова "частиною першою" замінити словами "частиною шостою";
9) частину другу статті 368 доповнити словами «або через п'ятнадцять днів з дня відкриття апеляційного провадження, якщо справа розглядається без повідомлення учасників справи»;
10) абзац другий частини першої статті 401 викласти в такій редакції:
"Попередній розгляд справи палатою, об'єднаною палатою, Великою Палатою не проводиться";
11) частину другу статті 402 доповнити словами «або через п'ятнадцять днів з дня відкриття касаційного провадження, якщо справа розглядається без повідомлення учасників справи»;
12) у пункті 5 частини першої статті 409 слово "заяву" замінити словом "позов";
13) частину другу статті 411 викласти в такій редакції:
"2. Судове рішення, ухвалене судом з порушенням правил територіальної юрисдикції (підсудності), не підлягає скасуванню, якщо учасник справи, який подав касаційну скаргу, при розгляді справи судом першої інстанції без поважних причин не заявив про непідсудність справи";
14) у частині сьомій статті 431 слова "частиною третьою" замінити словами "частиною четвертою";
15) у пункті 2 частини другої статті 455 слова "та відомі заявнику" виключити;
16) у частині п’ятій статті 457 слова "встановленими цією главою" замінити словами "встановленими цим розділом";
17) у статті 461 слова "передбаченому цією главою" замінити словами "передбаченому цим розділом".
6. У Кодексі адміністративного судочинства України (Відомості Верховної Ради України, 2017 р., № 48, ст. 436):
1) у частині четвертій статті 57 слова "третіх учасників справи" замінити словами "третіх осіб";
2) у статті 115 слова "письмових або речових" виключити;
3) у частині другій статті 155 слово "сторони" виключити;
4) у частині четвертій статті 169:
у пункті 4 слово "спорів" замінити словом "спору";
у пункті 8 слова "частиною п’ятою" замінити словами "частиною другою";
5) у пункті 4 частини третьої статті 205 слово "її" замінити словом "його";
6) у частині третій статті 223 слово "ухвалами" замінити словами "в порядку, визначеному цим Кодексом";
7) у статті 262:
частину другу доповнити реченням такого змісту: «Якщо судове засідання не проводиться, розгляд справи по суті розпочинається через тридцять днів, а у випадках, визначених статтею 263 цього Кодексу, – через п’ятнадцять днів з дня відкриття провадження у справі»;
частину третю доповнити реченням такого змісту: «Якщо для розгляду справи у порядку спрощеного позовного провадження відповідно до цього Кодексу судове засідання не проводиться, процесуальні дії, строк вчинення яких відповідно до цього Кодексу обмежений першим судовим засіданням у справі, можуть вчинятися протягом тридцяти днів, а у випадках, визначених статтею 263 цього Кодексу, - протягом п’ятнадцяти днів з дня відкриття провадження у справі»;
8) в абзаці першому частини третьої статті 283 слова "частини третьої" замінити словами "частини другої";
9) у пункті 5 частини першої статті 349 слово "заяву" замінити словом "позов";
10) абзац десятий частини третьої статті 353 викласти в такій редакції:
"Судове рішення не підлягає скасуванню з підстави, визначеної пунктом 7 цієї частини, якщо учасник справи, який подав касаційну скаргу, при розгляді справи судом першої інстанції без поважних причин не заявив про непідсудність справи";
11) у частині сьомій статті 373 слова "частиною першою" замінити словами "частиною четвертою".
7. У Кримінальному процесуальному кодексі України (Відомості Верховної Ради України, 2013р., №№ 9–13, ст.88, зі змінами, внесеними Законом України від 3 жовтня 2017 року № 2147-VІІІ):
1) у частині восьмій статті 295 слова "частиною першою статті 296 цього Кодексу" замінити словами "частиною шостою цієї статті";
2) у главі 24 статтю 297-1 "Порядок продовження строку досудового розслідування слідчим суддею" вважати статтею 295-1 "Порядок продовження строку досудового розслідування слідчим суддею".
 
    -86- Юзькова Т.Л.
Зміни до назви та тексту статті 375 ЦПК України виключити.
 
Враховано    
    -87- Князевич Р.П.
У Цивільному процесуальному кодексі України (в редакції Закону України від 3 жовтня 2017 року № 2147-VІІІ):
в абзаці першому частини дев’ятої статті 33 слова "з числа суддів резервних суддів" замінити словами "з числа резервних суддів";
 
Враховано    
    -88- Князевич Р.П.
В абзаці другому частини четвертої статті 49 ЦПК України слова "до початку" замінити словами "після початку".
 
Враховано    
    -89- Князевич Р.П.
У частині третій статті 127 ЦПК України слова "встановленого судом, розглядається судом" замінити словами "встановленого законом, розглядається судом".
 
Враховано    
    -90- Князевич Р.П.
У частині четвертій статті 165 ЦПК України слова "Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців та громадських формувань" замінити словами "Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань".
 
Враховано    
    -91- Князевич Р.П.
У частині третій статті 240 ЦПК України слово "ухвалами" замінити словами "в порядку, визначеному цим Кодексом".
 
Враховано    
    -92- Князевич Р.П.
У пункті 7 частини першої статті 253 ЦПК України слово "сторони" замінити словами "учасника справи".
 
Враховано    
    -93- Князевич Р.П.
У статті 279 ЦПК України:
частину другу доповнити словами «або через тридцять днів з дня відкриття провадження у справі, якщо судове засідання не проводиться»;
частину третю викласти в такій редакції:
«3. Якщо для розгляду справи у порядку спрощеного позовного провадження відповідно до цього Кодексу судове засідання не проводиться, процесуальні дії, строк вчинення яких відповідно до цього Кодексу обмежений першим судовим засіданням у справі, можуть вчинятись протягом тридцяти днів з дня відкриття провадження у справі.
Підготовче засідання при розгляді справи у порядку спрощеного провадження не проводиться».
 
Враховано    
    -94- Князевич Р.П.
У частині сьомій статті 300 ЦПК України слова "частиною першою" замінити словами "частиною шостою".
 
Враховано    
    -95- Князевич Р.П.
Частину другу статті 368 ЦПК України доповнити словами «або через п'ятнадцять днів з дня відкриття апеляційного провадження, якщо справа розглядається без повідомлення учасників справи».
 
Враховано    
    -96- Князевич Р.П.
Абзац другий частини першої статті 401 ЦПК України викласти в такій редакції:
"Попередній розгляд справи палатою, об'єднаною палатою, Великою Палатою не проводиться".
 
Враховано    
    -97- Князевич Р.П.
Частину другу статті 402 доповнити словами «або через п'ятнадцять днів з дня відкриття касаційного провадження, якщо справа розглядається без повідомлення учасників справи».
 
Враховано    
    -98- Князевич Р.П.
У пункті 5 частини першої статті 409 ЦПК України слово "заяву" замінити словом "позов".
 
Враховано    
    -99- Князевич Р.П.
Частину другу статті 411 ЦПК України викласти в такій редакції:
"2. Судове рішення, ухвалене судом з порушенням правил територіальної юрисдикції (підсудності), не підлягає скасуванню, якщо учасник справи, який подав касаційну скаргу, при розгляді справи судом першої інстанції без поважних причин не заявив про непідсудність справи".
 
Враховано    
    -100- Князевич Р.П.
У частині сьомій статті 431 ЦПК України слова "частиною третьою" замінити словами "частиною четвертою".
 
Враховано    
    -101- Князевич Р.П.
У зв’язку з прийняттям ЦПК України в новій редакції відповідно статтю 442 викласти в такій редакції:
«Стаття 442. Тимчасове обмеження у праві виїзду за межі України
1. Тимчасові обмеження фізичної особи у праві виїзду за межі України, праві керування транспортними засобами, праві користування вогнепальною мисливською, пневматичною та охолощеною зброєю, пристроями вітчизняного виробництва для відстрілу патронів, споряджених гумовими чи аналогічними за своїми властивостями метальними снарядами несмертельної дії, праві полювання можуть бути застосовані судом як захід забезпечення виконання судового рішення.
2. Тимчасові обмеження фізичної особи у праві виїзду за межі України, праві керування транспортними засобами, праві користування вогнепальною мисливською, пневматичною та охолощеною зброєю, пристроями вітчизняного виробництва для відстрілу патронів, споряджених гумовими чи аналогічними за своїми властивостями метальними снарядами несмертельної дії, праві полювання застосовуються в порядку, визначеному цим Кодексом для забезпечення позову, із особливостями, визначеними цією статтею.
3. Суд може постановити ухвалу про тимчасове обмеження фізичної особи, яка є боржником за невиконаним нею судовим рішенням, у праві виїзду за межі України, праві керування транспортними засобами, праві користування вогнепальною мисливською, пневматичною та охолощеною зброєю, пристроями вітчизняного виробництва для відстрілу патронів, споряджених гумовими чи аналогічними за своїми властивостями метальними снарядами несмертельної дії, праві полювання на строк до повного виконання такого судового рішення.
4. Ухвала про тимчасове обмеження фізичної особи у праві виїзду за межі України, праві керування транспортними засобами, праві користування вогнепальною мисливською, пневматичною та охолощеною зброєю, пристроями вітчизняного виробництва для відстрілу патронів, споряджених гумовими чи аналогічними за своїми властивостями метальними снарядами несмертельної дії, праві полювання може бути постановлена за поданням державного або приватного виконавця, яким відкрито відповідне виконавче провадження. Суд негайно розглядає таке подання без повідомлення сторін та інших заінтересованих осіб за участю державного (приватного) виконавця».
 
Відхилено    
    -102- Князевич Р.П.
У Цивільному процесуальному кодексі України (в редакції Закону України від 3 жовтня 2017 року № 2147-VІІІ):
у пункті 2 частини другої статті 455 слова "та відомі заявнику" виключити.
 
Враховано    
    -103- Князевич Р.П.
У частині п’ятій статті 457 ЦПК України слова "встановленими цією главою" замінити словами "встановленими цим розділом".
 
Враховано    
    -104- Князевич Р.П.
У статті 461 ЦПК України слова "передбаченому цією главою" замінити словами "передбаченому цим розділом".
 
Враховано    
    -105- Князевич Р.П.
У Кодексі адміністративного судочинства України (в редакції Закону України від 3 жовтня 2017 року № 2147-VІІІ):
у частині четвертій статті 57 слова "третіх учасників справи" замінити словами "третіх осіб".
 
Враховано    
    -106- Князевич Р.П.
У статті 115 КАС України слова "письмових або речових" виключити.
 
Враховано    
    -107- Князевич Р.П.
У частині другій статті 155 КАС України слово "сторони" виключити.
 
Враховано    
    -108- Князевич Р.П.
У частині четвертій статті 169 КАС України:
у пункті 4 слово "спорів" замінити словом "спору".
 
Враховано    
    -109- Князевич Р.П.
У частині четвертій статті 169 КАС України:
у пункті 8 слова "частиною п’ятою" замінити словами "частиною другою".
 
Враховано    
    -110- Князевич Р.П.
У пункті 4 частини третьої статті 205 КАС України слово "її" замінити словом "його".
 
Враховано    
    -111- Князевич Р.П.
У частині третій статті 223 КАС України слово "ухвалами" замінити словами "в порядку, визначеному цим Кодексом".
 
Враховано    
    -112- Князевич Р.П.
У статті 262 КАС України:
частину другу доповнити новим реченням такого змісту:
«Якщо судове засідання не проводиться, розгляд справи по суті розпочинається через тридцять днів, а у випадках, визначених статтею 263 цього Кодексу, – через п’ятнадцять днів з дня відкриття провадження у справі»;
частину третю доповнити новим реченням такого змісту:
«Якщо для розгляду справи у порядку спрощеного позовного провадження відповідно до цього Кодексу судове засідання не проводиться, процесуальні дії, строк вчинення яких відповідно до цього Кодексу обмежений першим судовим засіданням у справі, можуть вчинятись протягом тридцяти днів, а у випадках, визначених статтею 263 цього Кодексу, - протягом п’ятнадцяти днів з дня відкриття провадження у справі».
 
Враховано    
    -113- Князевич Р.П.
В абзаці першому частини третьої статті 283 КАС України слова "частини третьої" замінити словами "частини другої".
 
Враховано    
    -114- Князевич Р.П.
У пункті 5 частини першої статті 349 КАС України слово "заяву" замінити словом "позов".
 
Враховано    
    -115- Князевич Р.П.
Абзац десятий частини третьої статті 353 КАС України викласти в такій редакції:
"Судове рішення не підлягає скасуванню з підстави, визначеної пунктом 7 цієї частини, якщо учасник справи, який подав касаційну скаргу, при розгляді справи судом першої інстанції без поважних причин не заявив про непідсудність справи".
 
Враховано    
    -116- Князевич Р.П.
У частині сьомій статті 373 КАС України слова "частиною першою" замінити словами "частиною четвертою".
 
Враховано    
    -117- Луценко І.С.
Доповнити Кримінальний кодекс України (Відомості Верховної Ради України, 2001 р., № 25-26, ст. 131) новою статтею 164-1 в такій редакції:
"Стаття 164-1. Невизнання батьківства
Умисне приховування (невизнання) чоловіком і жінкою (разом або окремо) батьківства щодо дитини, яка походить від чоловіка, –
карається штрафом від двохсот до восьмисот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або громадськими роботами на строк від вісімдесяти до ста двадцяти годин.
Батьки несуть солідарну відповідальність.".
 
Відхилено    
    -118- Князевич Р.П.
У Кримінальному процесуальному кодексі України (Відомості Верховної Ради України, 2013р., №№ 9–13, ст.88, зі змінами, внесеними Законом України від 3 жовтня 2017 року № 2147-VІІІ):
у частині восьмій статті 295 слова "частиною першою статті 296 цього Кодексу" замінити словами "частиною шостою цієї статті".
 
Враховано    
    -119- Князевич Р.П.
У главі 24 КПК України статтю 297-1 "Порядок продовження строку досудового розслідування слідчим суддею" вважати статтею 295-1 "Порядок продовження строку досудового розслідування слідчим суддею".
 
Враховано    
58. 5. Частину десяту статті 15 (Відомості Верховної Ради України, 1993р., № 31, ст. 338 із наступними змінами) після слів «протягом строку позбавлення» доповнити словами знаками «, а також особам, щодо яких державним, приватним виконавцем встановлено тимчасове обмеження у праві керування транспортними засобами.».
 
-120- Помазанов А.В.
Алексєєв І.С.
У пункті 5 розділу І проекту Закону у частині десятій статті 15 слово та знак «, приватним» виключити.
 
Враховано   8. Частину десяту статті 15 (Відомості Верховної Ради України, 1993р., № 31, ст. 338 із наступними змінами) доповнити словами «а також особам, щодо яких державним виконавцем встановлено тимчасове обмеження у праві керування транспортними засобами».
 
    -121- Юзькова Т.Л.
Виключити словосполучення:
«а також особам, щодо яких державним, приватним виконавцем встановлено тимчасове обмеження у праві керування транспортними засобами» (зміни до Закону України «Про дорожній рух»).
 
Відхилено    
    -122- Князевич Р.П.
Зміни до частини десятої статті 15 Закону України «Про дорожній рух» виключити.
 
Відхилено    
    -123- Сидорович Р.М.
Пункт п’ятий – виключити.
 
Відхилено    
    -124- Німченко В.І.
Виключити зміни до статті 15 Закону України «Про дорожній рух».
 
Відхилено    
    -125- Левченко Ю.В.
Пункт 5 розділу 1 Законопроекту виключити.
 
Відхилено    
59. 6. Пункт 5 частини першої статті 6 (Відомості Верховної Ради України, 1994 р., № 18, ст. 101 із наступними змінами) викласти в такій редакції:
 
-126- Помазанов А.В.
Алексєєв І.С.
У пункті 6 розділу І проекту Закону пункт 5 частини першої статті 6 Закону викласти в такій редакції:
«5) він ухиляється від виконання зобов'язань, покладених на нього судовим рішенням або рішенням інших органів (посадових осіб), що підлягає примусовому виконанню в порядку, встановленому законом, - до виконання зобов’язань або сплати заборгованості по аліментам;».
 
Враховано   9. Пункт 5 частини першої статті 6 (Відомості Верховної Ради України, 1994 р., № 18, ст. 101 із наступними змінами) викласти в такій редакції:
 
    -127- Князевич Р.П.
Зміни до пункту 5 частини першої статті 6 виключити.
 
Відхилено    
    -128- Сидорович Р.М.
Пункт шостий – виключити.
 
Відхилено    
60. «5) він не виконує зобов’язань, покладених на нього рішенням, що підлягає примусовому виконанню у порядку, встановленому законом, – до виконання зобов’язань;».
 
-129- Павленко Ю.О.
Викласти п 5). у такій редакції:
5) він має заборгованості зі сплати аліментів у розмірі, що сукупно перевищує суму відповідних платежів за шість місяців, не виконує зобов’язань, покладених на нього законом, – до виконання зобов’язань;
 
Відхилено   «5) він ухиляється від виконання зобов'язань, покладених на нього судовим рішенням або рішенням інших органів (посадових осіб), що підлягає примусовому виконанню в порядку, встановленому законом, - до виконання зобов’язань або сплати заборгованості зі сплати аліментів».
 
    -130- Шпенов Д.Ю.
Абзац другий частини 6 розділу Ізаконопроекту (щодо порядок виїзду з України і в’їзду в Україну громадян України) викласти у такі редакції:
«5) він ухиляється від виконання зобов'язань або не виконує аліментні зобов’язання, покладені на нього рішенням, що підлягає примусовому виконанню у порядку, встановленому законом, – до виконання зобов’язань;».
 
Відхилено    
    -131- Юзькова Т.Л.
Частину 5 викласти в такій редакції:
«5) він ухиляється від виконання зобов'язань, покладених на нього судовим рішенням, - до виконання зобов’язань;»
 
Відхилено    
    -132- Кривенко В.В.
В пункті 6, яким пропонується внесення змін до пункту 5 частини першої статті 6 Закону України «Про порядок виїзду з України і в’їзду в Україну громадян України» (Відомості Верховної Ради України, 1994 р., № 18, ст. 101 із наступними змінами), абзац другий викласти в такій редакції:
«5) він ухиляється від виконання зобов'язань, покладених на нього судовим рішенням, що підлягає примусовому виконанню у порядку, встановленому законом - до виконання зобов’язань;».
 
Відхилено    
61. 7. У (Відомості Верховної Ради України, 2003 р., № 27, ст. 208 із наступними змінами):
 
-133- Сидорович Р.М.
Пункти сьомий – виключити.
 
Відхилено   10. У (Відомості Верховної Ради України, 2003 р., № 27, ст. 208 із наступними змінами):
 
    -134- Кривенко В.В.
Виключити пункт 7, яким пропонується внесення змін до Закону України «Про Державну прикордонну службу України» (Відомості Верховної Ради України, 2003 р., № 27, ст. 208 із наступними змінами), а саме:
«7. У Законі України «Про Державну прикордонну службу України» (Відомості Верховної Ради України, 2003 р., № 27, ст. 208 із наступними змінами):
1) пункт 8 статті 19 після слів «правоохоронних органів» доповнити словами та знаком «постанови державного, приватного виконавця»;
2) у пункті 4 частини першої статті 20 після слів «та правоохоронних органів» доповнити словами та знаком «або постановою державного, приватного виконавця».
 
Відхилено    
    -135- Помазанов А.В.
Алексєєв І.С.
У пункті 7 розділу І проекту Закону:
у пункті 8 статті 19, пункті 4 частини першої статті 20 слово та знак «, приватного» виключити.
 
Враховано    
    -136- Шпенов Д.Ю.
У пунктах 1 та 2 частини 7 розділу Ізаконопроекту (щодо змін до Закону України «Про Державну прикордонну службу України») після слів «приватного виконавця» додати слова «щодо стягнення заборгованості зі сплати аліментів».
 
Відхилено    
62. 1) пункт 8 статті 19 після слів «правоохоронних органів» доповнити словами та знаком «постанови державного, приватного виконавця»;
 
-137- Павленко Ю.О.
Слова «постанови державного, приватного виконавця» вилучити.
 
Відхилено   1) пункт 8 статті 19 після слів «правоохоронних органів» доповнити словами «постановами державного виконавця»;
 
    -138- Князевич Р.П.
Зміни до пункту 8 статті 19 виключити.
 
Відхилено    
    -139- Юзькова Т.Л.
У пункті 8 статті 19 виключити слова «постанови державного, приватного виконавця».
 
Відхилено    
    -140- Семенуха Р.С.
Підпункт 1 пункту 7 розділу І проекту Закону викласти в такій редакції:
«1) у статті 19:
пункт 8 після слів «правоохоронних органів» доповнити словами та знаком «постанови державного, приватного виконавця»;
доповнити статтю пунктом 23-2 такого змісту:
«23-2) надання за запитами органів опіки і піклування у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України, відомостей, що зберігаються в інформаційних системах, у тому числі банках даних про осіб, які перетнули державний кордон України, для здійснення контролю за своєчасним поверненням на територію України дітей відповідно до частини п’ятої статті 157 Сімейного кодексу України;».
 
Відхилено    
    -141- Шверк Г.А.
Підпункт 1 пункту 7 розділу І проекту Закону викласти в такій редакції:
«1) у статті 19:
пункт 8 після слів «правоохоронних органів» доповнити словами та знаком «постанови державного, приватного виконавця»;
доповнити статтю пунктом 23-2 такого змісту:
«23-2) надання за запитами органів опіки і піклування у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України, відомостей, що зберігаються в інформаційних системах, у тому числі банках даних про осіб, які перетнули державний кордон України, для здійснення контролю за своєчасним поверненням на територію України дітей відповідно до частини п’ятої статті 157 Сімейного кодексу України;».
 
Відхилено    
63. 2) у пункті 4 частини першої статті 20 після слів «та правоохоронних органів» доповнити словами та знаком «або постановою державного, приватного виконавця».
 
-142- Князевич Р.П.
Зміни до пункту 4 частини першої статті 20 виключити.
 
Відхилено   2) пункт 4 частини першої статті 20 після слів «та правоохоронних органів» доповнити словами «або постановою державного виконавця».
 
    -143- Юзькова Т.Л.
У пункті 4 частини першої статті 20 виключити слова «або постановою державного, приватного виконавця».
 
Враховано частково    
64. 8. У пункті 3 частини першої статті 5 Закону України «Про судовий збір» (Відомості Верховної Ради України, 2012 р., № 14, ст. 87 із наступними змінами) після слів «зміну способу їх стягнення» доповнити словами та знаком «, а також заявники у разі подання заяви щодо видачі судового наказу про стягнення аліментів».
 
   11. Пункт 3 частини першої статті 5 Закону України «Про судовий збір» (Відомості Верховної Ради України, 2012 р., № 14, ст. 87 із наступними змінами) доповнити словами «а також заявники у разі подання заяви щодо видачі судового наказу про стягнення аліментів».
 
65. 9. Абзац перший пункту 26 частини першої статті 23 (Відомості Верховної Ради України, 2015р., № 40 – 41, ст. 379 із наступними змінами)
 
-144- Князевич Р.П.
Зміни до абзацу першого пункту 26 частини першої статті 23 виключити.
 
Відхилено   12. У частині першій статті 23 (Відомості Верховної Ради України, 2015р., № 40 – 41, ст. 379 із наступними змінами):
1) пункт 26 в редакції Закону України від 2 червня 2016 року № 1404-VІІІ вважати пунктом 27;
 
    -145- Сидорович Р.М.
Пункт дев’ятий – виключити.
 
Відхилено    
66. викласти у такій редакції:
 
   2) абзац перший пункту 27 викласти в такій редакції:
 
67. «27) вживає заходів для забезпечення публічної безпеки і порядку під час примусового виконання судових рішень і рішень інших органів (посадових осіб), а також вживає заходів, спрямованих на усунення загроз життю та здоров’ю державних виконавців, приватних виконавців та інших осіб, які беруть участь у вчиненні виконавчих дій, здійснює привід у виконавчому провадженні, здійснює розшук боржника чи дитини у виконавчому провадженні у випадках, передбачених законом або рішенням суду.».
 
-146- Павленко Ю.О.
Після слів «усунення загроз життю та здоров’ю» додати «дитини», далі за текстом.
 
Відхилено   «27) вживає заходів для забезпечення публічної безпеки і порядку під час примусового виконання судових рішень і рішень інших органів (посадових осіб), а також вживає заходів, спрямованих на усунення загроз життю та здоров’ю державних виконавців, приватних виконавців та інших осіб, які беруть участь у вчиненні виконавчих дій, здійснює привід у виконавчому провадженні, здійснює розшук боржника чи дитини у виконавчому провадженні у випадках, передбачених законом або рішенням суду».
 
    -147- Юзькова Т.Л.
Пункт 27 викласти в такій редакції:
27) вживає заходів для забезпечення публічної безпеки і порядку під час примусового виконання судових рішень і рішень інших органів (посадових осіб), а також вживає заходів, спрямованих на усунення загроз життю та здоров’ю державних виконавців, приватних виконавців та інших осіб, які беруть участь у вчиненні виконавчих дій, здійснює привід у виконавчому провадженні, за рішенням суду здійснює розшук боржника чи дитини.
 
Відхилено    
68. 10. У (Відомості Верховної Ради України, 2016 р., № 30, ст. 542 із наступними змінами):
 
-148- Помазанов А.В.
Алексєєв І.С.
Підпункт 1 пункту 10 розділу І проекту Закону викласти у такій редакції::
«1) статтю 11 доповнити частиною четвертою такого змісту:
«4. Строк обчислення заборгованості по аліментам для застосування заходів, передбачених пунктами 1-4 частин дев’ятої, дванадцятої статті 71 цього Закону обчислюється з наступного робочого дня після винесення постанови про відкриття виконавчого провадження.»«.
 
Враховано   13. У (Відомості Верховної Ради України, 2016 р., № 30, ст. 542 із наступними змінами):
1) статтю 11 доповнити частиною четвертою такого змісту:
«4. Строк обчислення заборгованості зі сплати аліментів для застосування заходів, передбачених пунктами 1-4 частин дев’ятої, дванадцятої статті 71 цього Закону, обчислюється з наступного робочого дня після винесення постанови про відкриття виконавчого провадження»;
 
69. 1) у статті 18:
 
-149- Помазанов А.В.
Алексєєв І.С.
У пункті 10 розділу І проекту Закону зміни до статті 18 виключити.
 
Враховано      
    -150- Сидорович Р.М.
У пункті 10 абзац перший та другий підпункту першого – виключити;
 
Враховано    
70. в абзаці другому пункту 14 частини третьої слова «має право звернутися до суду щодо застосування до нього приводу» замінити словами «виносить постанову про його привід через органи Національної поліції»;
 
-151- Князевич Р.П.
Зміни до абзацу другого пункту 14 частини третьої статті 18 Закону України «Про виконавче провадження» виключити.
 
Враховано      
    -152- Юзькова Т.Л.
В абзаці другому пункту 14 частини третьої статті 18 словосполучення «виносить постанову про його привід через органи Національної поліції» замінити словосполученням «має право звернутися до суду щодо застосування до нього приводу».
 
Враховано редакційно    
71. у пункті 19 частини третьої слова та знаки «у разі ухилення боржника від виконання зобов’язань, покладених на нього рішенням, звертатися до суду за встановленням тимчасового обмеження» замінити словами «встановлювати тимчасове обмеження»;
 
-153- Князевич Р.П.
Зміни до пункту 19 частини третьої статті 18 Закону України «Про виконавче провадження» виключити, при цьому після слів «покладених на нього рішенням» додати слово «суду».
 
Враховано частково      
    -154- Сидорович Р.М.
У пункті 10 абзац третій підпункту першого викласти у такій редакції:
«у пункті 19 частини третьої слова та знаки «у разі ухилення боржника від виконання зобов’язань, покладених на нього рішенням, звертатися до суду за встановленням тимчасового обмеження» доповнити словами «та встановлювати тимчасове обмеження».
 
Відхилено    
    -155- Дроздик О.В.
У підпункті 1 пункту 10 Розділу І абзац третій виключити.
 
Враховано    
    -156- Німченко В.І.
Виключити зміни до пункту 19 частини третьої статті 18 Закону України «Про виконавче провадження»
 
Враховано    
    -157- Герасимов А.В.
У пункті 10 законопроекту (щодо внесення змін до Закону України «Про виконавче провадження»):
зміни до пункту 19 ст. 18 Закону не вносити.
 
Враховано    
    -158- Кривенко В.В.
В пункті 10, яким пропонується внесення змін до Закону України «Про виконавче провадження» (Відомості Верховної Ради України, 2016 р., № 30, ст. 542 із наступними змінами):
у підпункті 1 (зміни до статті 18) абзац третій виключити, а саме:
«у пункті 19 частини третьої слова та знаки «у разі ухилення боржника від виконання зобов’язань, покладених на нього рішенням, звертатися до суду за встановленням тимчасового обмеження» замінити словами «встановлювати тимчасове обмеження».
 
Враховано    
    -159- Юзькова Т.Л.
У пункті 19 частини третьої статті 18 словосполучення «встановлювати тимчасове обмеження» замінити словосполученням «у разі ухилення боржника від виконання зобов’язань, покладених на нього рішенням, звертатися до суду за встановленням тимчасового обмеження».
 
Враховано    
    -160- Продан О.П.
Абзац третій підпункту 1 пункту 10 розділу І законопроекту (зміни до пункту 19 статті 18 Закону України «Про виконавче провадження») викласти в такій редакції:
«у пункті 19 частини третьої слова та знаки «у разі ухилення боржника від виконання зобов’язань» замінити словами «у разі невиконання боржником зобов’язань».
 
Відхилено    
72. доповнити частину третю пунктом 21-1 такого змісту:
 
-161- Німченко В.І.
Виключити доповнення частини третьої пунктом 21-1.
 
Враховано      
    -162- Юзькова Т.Л.
Пункт 21-1 частини третьої статті 18 виключити.
 
Враховано    
    -163- Кривенко В.В.
У підпункті 1 (зміни до статті 18) абзаци четвертий та п'ятий виключити, а саме:
«доповнити частину третю пунктом 21-1 такого змісту:
21-1) у разі наявності заборгованості зі сплати аліментів у розмірі, що сукупно перевищує суму відповідних платежів за шість місяців, встановлювати тимчасове обмеження боржника у праві керування транспортними засобами; у праві користування вогнепальною мисливською, пневматичною та охолощеною зброєю, пристроями вітчизняного виробництва для відстрілу патронів, споряджених гумовими чи аналогічними за своїми властивостями метальними снарядами несмертельної дії; у праві полювання до погашення заборгованості зі сплати аліментів у повному обсязі;».
 
Враховано    
    -164- Левченко Ю.В.
Абзац 4,5 підпункту 1 пункту 10 Законопроекту виключити.
 
Враховано    
73. «21-1) у разі наявності заборгованості зі сплати аліментів у розмірі, що сукупно перевищує суму відповідних платежів за шість місяців, встановлювати тимчасове обмеження боржника у праві керування транспортними засобами; у праві користування вогнепальною мисливською, пневматичною та охолощеною зброєю, пристроями вітчизняного виробництва для відстрілу патронів, споряджених гумовими чи аналогічними за своїми властивостями метальними снарядами несмертельної дії; у праві полювання до погашення заборгованості зі сплати аліментів у повному обсязі;»;
 
-165- Князевич Р.П.
Доповнити частину третю статті 18 Закону України «Про виконавче провадження» не пунктом 21-1, а пунктом 19-1 такого змісту:
«19-1) у разі наявності заборгованості зі сплати аліментів у розмірі, що сукупно перевищує суму відповідних платежів за шість місяців, звертатися до суду за встановленням тимчасового обмеження боржника у праві керування транспортними засобами; у праві користування вогнепальною мисливською, пневматичною та охолощеною зброєю, пристроями вітчизняного виробництва для відстрілу патронів, споряджених гумовими чи аналогічними за своїми властивостями метальними снарядами несмертельної дії; у праві полювання до погашення заборгованості зі сплати аліментів у повному обсязі».
 
Відхилено      
    -166- Продан О.П.
У абзаці п’ятому підпункту 1 пункту 10 розділу І законопроекту (доповнення статті 18 Закону України «Про виконавче провадження» пунктом 21-1) слова «встановлювати тимчасове обмеження» замінити словами «звертатися до суду за встановленням тимчасового обмеження».
 
Відхилено    
    -167- Дроздик О.В.
У підпункті 1 пункту 10 Розділу І абзац п’ятий викласти у такій редакції:
«21-1) у разі наявності заборгованості зі сплати аліментів у розмірі, що сукупно перевищує суму відповідних платежів за три місяці, встановлювати тимчасове обмеження боржника у праві виїзду за межі України, керування транспортними засобами; користуватися вогнепальною мисливською, пневматичною та охолощеною зброєю, пристроями вітчизняного виробництва для відстрілу патронів, споряджених гумовими чи аналогічними за своїми властивостями метальними снарядами несмертельної дії; у праві полювання до погашення заборгованості зі сплати аліментів у повному обсязі;».
 
Відхилено    
    -168- Семенуха Р.С.
Абзац п’ятий підпункту 1 пункту 10 розділу І проекту Закону після слова «встановлювати» доповнити словами «за наявності письмової заяви стягувача або за власною ініціативою».
 
Відхилено    
    -169- Шверк Г.А.
Абзац п’ятий підпункту 1 пункту 10 розділу І проекту Закону після слова «встановлювати» доповнити словами «за наявності письмової заяви стягувача або за власною ініціативою».
 
Відхилено    
    -170- Сидорович Р.М.
У пункті 10:
у абзаці четвертому підпункту першого:
слова та знак «у праві керування транспортними засобами;» - виключити;
 
Враховано    
    -171- Герасимов А.В.
У пункті 10 законопроекту (щодо внесення змін до Закону України «Про виконавче провадження»):
запропонований у законопроекті пункт 21-1 ст. 18 Закону після слів «тимчасове обмеження боржника» доповнити словами «у праві виїзду за межі України;».
 
Відхилено    
    -172- Князевич Р.П.
Доповнити статтю 18 Закону України «Про виконавче провадження» новою частиною такого змісту:
«4. Виконавець під час здійснення виконавчого провадження не має права звертатися до суду за встановленням тимчасового обмеження боржника у правах, визначених у пункті 19-1 частини третьої цієї статті, у випадках:
1) встановлення такого обмеження позбавляє боржника основного законного джерела засобів для існування;
2) використання боржником транспортного засобу у зв’язку з інвалідністю чи перебуванням на утриманні боржника особи з інвалідністю І, ІІ групи, визнаної в установленому порядку або дитини з інвалідністю;
3) проходження боржником строкової військової служби, військової служби за призовом осіб офіцерського складу, військової служби за призовом під час мобілізації, на особливий період, або якщо боржник проходить військову службу та виконує бойові завдання військової служби у бойовій обстановці чи в районі проведення антитерористичної операції;
4) розстрочення або відстрочення сплати аліментної заборгованості у порядку, встановленому законом».
У зв’язку з цим частини чотири – п’ять вважати частинами п’ятою – шостою.
 
Відхилено    
74. доповнити частиною шостою такого змісту:
 
-173- Князевич Р.П.
Зміни щодо доповнення статті 18 Закону України «Про виконавче провадження» частиною шостою виключити.
 
Враховано      
75. «6. Виконавець взаємодіє з правоохоронними органами, іншими органами державної влади, органами місцевого самоврядування відповідно до закону та інших нормативно-правових актів.»;
 
-174- Юзькова Т.Л.
Доповнення новою частиною шостою статті 18 виключити.
 
Враховано      
    -175- Богдан Р.Д.
Доповнити абзац 2 частини 2 статті 26 Закону України «Про виконавче провадження» таким реченням: «стягнення аліментів, стягнення заборгованості по аліментам, стягнення неустойки (пені) за прострочення сплати аліментів, стягнення додаткових витрат на неповнолітню дитину, стягнення заборгованості за додатковими витратами на неповнолітню дитину, стягнення аліментів та інших коштів на неповнолітню дитину, яка перебуває у закладі охорони здоров’я, навчальному або іншому закладі, відповідно до норм чинного законодавства;».
 
Відхилено    
76. 2) абзац другий частини другої статті 70 перед словами «відшкодування шкоди» доповнити словами та знаком «у разі стягнення аліментів,»;
 
-176- Князевич Р.П.
Зміни до статті 70 Закону України «Про виконавче провадження» виключити.
 
Відхилено   2) в абзаці другому частини другої статті 70 слова «відшкодування шкоди» замінити словами «у разі стягнення аліментів, відшкодування шкоди»;
 
77. 3) у статті 71:
 
-177- Помазанов А.В.
Алексєєв І.С.
Підпункт 3 пункту 10 розділу І проекту Закону викласти у такій редакції:
«у статті 71
у частині другій слова «понад три місяці» замінити словами та знаком «у розмірі, що сукупно перевищує суму платежів за три місяці»;
частину дев’яту статті 71 Закону України викласти в такій редакції:
9. За наявності заборгованості зі сплати аліментів у розмірі, що сукупно перевищує суму відповідних платежів за шість місяців, державний виконавець виносить вмотивовані постанови:
1) про встановлення тимчасового обмеження боржника у праві виїзду за межі України до погашення заборгованості зі сплати аліментів у повному обсязі;
2) про встановлення тимчасового обмеження боржника у праві керування транспортними засобами до погашення заборгованості зі сплати аліментів у повному обсязі;
3) про встановлення тимчасового обмеження боржника у праві користування вогнепальною мисливською, пневматичною та охолощеною зброєю, пристроями вітчизняного виробництва для відстрілу патронів, споряджених гумовими чи аналогічними за своїми властивостями метальними снарядами несмертельної дії до погашення заборгованості із сплати аліментів у повному обсязі;
4) про встановлення тимчасового обмеження боржника у праві полювання до погашення заборгованості зі сплати аліментів у повному обсязі.
Постанови, зазначені в пунктах 1-4 цієї частини, надсилаються сторонам для відома не пізніше наступного робочого дня з дня їх винесення.
Постанови, зазначені в пунктах 1-4 цієї частини, направляються до виконання відповідними органами після закінчення строку, визначеного частиною п’ятою статті 74 цього Закону, для оскарження рішення, дії виконавця, якщо рішення, дії виконавця не були оскаржені.
У разі оскарження рішення, дії виконавця, постанови, зазначені в пунктах 1-4 цієї частини, якщо їх не скасовано, підлягають виконанню відповідними органами після розгляду справи відповідним судом.»
доповнити частиною десятою, одинадцятою, дванадцятою та тринадцятою такого змісту:
«10. Тимчасове обмеження боржника у праві керувати транспортними засобами не може бути застосованим у випадку:
1) якщо встановлення такого обмеження позбавляє боржника основного законного джерела засобів для існування;
2) використання боржником транспортного засобу у зв’язку з інвалідністю чи перебуванням на утриманні боржника особи з інвалідністю І, ІІ групи, визнаної в установленому порядку або дитини з інвалідністю;
3) проходження боржником строкової військової служби, військової служби за призовом осіб офіцерського складу, військової служби за призовом під час мобілізації, на особливий період, або якщо боржник проходить військову службу та виконує бойові завдання військової служби у бойовій обстановці чи в районі проведення антитерористичної операції;
4) розстрочення або відстрочення сплати заборгованості по аліментам у порядку, встановленому законом.
11. За наявності заборгованості зі сплати аліментів у розмірі, що сукупно перевищує суму відповідних платежів за три місяці, виконавець роз’яснює стягувачу право на звернення до органів досудового розслідування із заявою (повідомленням) про вчинене кримінальне правопорушення боржником, що полягає в ухиленні від сплати аліментів.
12. За наявності заборгованості із сплати аліментів у розмірі, що сукупно перевищує суму відповідних платежів за шість місяців, державний виконавець складає протокол про вчинення боржником адміністративного правопорушення передбаченого статтею 183-1 Кодексу України про адміністративні правопорушення та надсилає його для розгляду до суду за місцезнаходженням органу державної виконавчої служби.
13. За наявності заборгованості із сплати аліментів у розмірі, що сукупно перевищує суму відповідних платежів за шість місяців з моменту пред’явлення виконавчого документу до примусового виконання орган державної виконавчої служби на вимогу стягувача протягом десяти днів видає довідку про наявність заборгованості із сплати аліментів у розмірі, що сукупно перевищує суму відповідних платежів за шість місяців з моменту пред’явлення виконавчого документу до примусового виконання.
Довідка про наявність заборгованості із сплати аліментів у розмірі, що сукупно перевищує суму відповідних платежів за шість місяців з моменту пред’явлення виконавчого документу до примусового виконання дійсна протягом одного місяця з дати її видачі.».
 
Враховано   3) у статті 71:
у частині другій слова «понад три місяці» замінити словами «сукупний розмір якої перевищує суму платежів за три місяці»;
частину дев’яту викласти в такій редакції:
«9. За наявності заборгованості зі сплати аліментів, сукупний розмір якої перевищує суму відповідних платежів за шість місяців, державний виконавець виносить вмотивовані постанови:
1) про встановлення тимчасового обмеження боржника у праві виїзду за межі України – до погашення заборгованості зі сплати аліментів у повному обсязі;
2) про встановлення тимчасового обмеження боржника у праві керування транспортними засобами – до погашення заборгованості зі сплати аліментів у повному обсязі;
3) про встановлення тимчасового обмеження боржника у праві користування вогнепальною мисливською, пневматичною та охолощеною зброєю, пристроями вітчизняного виробництва для відстрілу патронів, споряджених гумовими чи аналогічними за своїми властивостями метальними снарядами несмертельної дії – до погашення заборгованості зі сплати аліментів у повному обсязі;
4) про встановлення тимчасового обмеження боржника у праві полювання – до погашення заборгованості зі сплати аліментів у повному обсязі.
Постанови, зазначені в пунктах 1-4 цієї частини, надсилаються сторонам для відома не пізніше наступного робочого дня з дня їх винесення.
Постанови, зазначені в пунктах 1-4 цієї частини, направляються до виконання відповідними органами після закінчення строку, визначеного частиною п’ятою статті 74 цього Закону, для оскарження рішення, дії виконавця, якщо рішення, дії виконавця не були оскаржені.
У разі оскарження рішення, дії виконавця, постанови, зазначені в пунктах 1-4 цієї частини, якщо їх не скасовано, підлягають виконанню відповідними органами після розгляду справи відповідним судом»;
доповнити частинами десятою- тринадцятою такого змісту:
«10. Тимчасове обмеження боржника у праві керувати транспортними засобами не може бути застосовано в разі:
1) якщо встановлення такого обмеження позбавляє боржника основного законного джерела засобів для існування;
2) використання боржником транспортного засобу у зв’язку з інвалідністю чи перебуванням на утриманні боржника особи з інвалідністю І, ІІ групи, визнаної в установленому порядку, або дитини з інвалідністю;
3) проходження боржником строкової військової служби, військової служби за призовом осіб офіцерського складу, військової служби за призовом під час мобілізації, на особливий період або якщо боржник проходить військову службу та виконує бойові завдання військової служби у бойовій обстановці чи в районі проведення антитерористичної операції;
4) розстрочення або відстрочення сплати заборгованості за аліментами у порядку, встановленому законом.
11. За наявності заборгованості зі сплати аліментів, сукупний розмір якої перевищує суму відповідних платежів за три місяці, виконавець роз’яснює стягувачу право на звернення до органів досудового розслідування із заявою (повідомленням) про вчинене кримінальне правопорушення боржником, що полягає в ухиленні від сплати аліментів.
12. За наявності заборгованості зі сплати аліментів, сукупний розмір якої перевищує суму відповідних платежів за шість місяців, державний виконавець складає протокол про вчинення боржником адміністративного правопорушення, передбаченого статтею 183-1 Кодексу України про адміністративні правопорушення, та надсилає його для розгляду до суду за місцезнаходженням органу державної виконавчої служби.
13. За наявності заборгованості зі сплати аліментів, сукупний розмір якої перевищує суму відповідних платежів за шість місяців з дня пред’явлення виконавчого документа до примусового виконання, орган державної виконавчої служби на вимогу стягувача протягом десяти днів видає довідку про наявність заборгованості зі сплати аліментів, сукупний розмір якої перевищує суму відповідних платежів за шість місяців з дня пред’явлення виконавчого документа до примусового виконання.
Довідка про наявність заборгованості зі сплати аліментів, сукупний розмір якої перевищує суму відповідних платежів за шість місяців з дня пред’явлення виконавчого документа до примусового виконання, дійсна протягом одного місяця з дня її видачі».
 
78. у частині другій слова «понад три місяці» замінити словами та знаком «у розмірі, що сукупно перевищує суму платежів за три місяці»;
 
-178- Німченко В.І.
Виключити зміни до частини другої статті 71 Закону України «Про виконавче провадження».
 
Відхилено      
79. частину дев’яту викласти в такій редакції:
 
-179- Князевич Р.П.
Зміни до частини дев’ятої статті 71 Закону України «Про виконавче провадження» виключити.
 
Відхилено      
80. «9. За наявності заборгованості зі сплати аліментів у розмірі, що сукупно перевищує суму відповідних платежів за шість місяців, виконавець виносить вмотивовані постанови:
 
-180- Дроздик О.В.
У абзаці четвертому підпункту третього пункту 10 Розділу І слова «за шість місяців» замінити словами «за три місяці».
 
Відхилено      
    -181- Продан О.П.
У абзаці четвертому підпункту 3 пункту 10 розділу І законопроекту (зміни до пункту 9 статті 71 Закону України «Про виконавче провадження») слова «виносить вмотивовані постанови» замінити словами «звертається до суду із заявою».
 
Відхилено    
81. 1) про встановлення тимчасового обмеження боржника у праві виїзду за межі України до погашення заборгованості зі сплати аліментів у повному обсязі;
 
-182- Німченко В.І.
Зміни до частини дев’ятої статті 71 виключити.
 
Відхилено      
    -183- Сидорович Р.М.
У пункті 10 абзаци п’ятий та шостий підпункту третього – виключити;
 
Відхилено    
82. 2) про встановлення тимчасового обмеження боржника у праві керування транспортними засобами до погашення заборгованості зі сплати аліментів у повному обсязі;
 
-184- Левченко Ю.В.
Абзаци 6-14 підпункту 3 пункту 10 розділу 1 Законопроекту виключити.
 
Відхилено      
83. 3) про встановлення тимчасового обмеження боржника у праві користування вогнепальною мисливською, пневматичною та охолощеною зброєю, пристроями вітчизняного виробництва для відстрілу патронів, споряджених гумовими чи аналогічними за своїми властивостями метальними снарядами несмертельної дії до погашення заборгованості зі сплати аліментів у повному обсязі;
 
      
84. 4) про встановлення тимчасового обмеження боржника у праві полювання до погашення заборгованості зі сплати аліментів у повному обсязі.»;
 
-185- Юзькова Т.Л.
Пункт 9 викласти в такій редакції:
9. За наявності заборгованості із сплати аліментів у розмірі, що сукупно перевищує суму відповідних платежів за три місяці, виконавець роз'яснює стягувачу право на звернення до органів досудового розслідування із заявою (повідомленням) про вчинене кримінальне правопорушення боржником, що полягає в ухиленні від сплати аліментів.
(Пропонується залишити в дії чинну редакцію Закону, прийнятого 2016 р.)
 
Враховано редакційно      
    -186- Кривенко В.В.
У підпункті 3 абзаци четвертий — восьмий (зміни до частини дев'ятої статті 71) викласти в такій редакції:
«9. За наявності заборгованості зі сплати аліментів у розмірі, що сукупно перевищує суму відповідних платежів за шість місяців, виконавець має право звернутися до суду із поданням щодо вирішення питань:
1) про встановлення тимчасового обмеження боржника у праві виїзду за межі України до погашення заборгованості зі сплати аліментів у повному обсязі;
2) про встановлення тимчасового обмеження боржника у праві керування транспортними засобами до погашення заборгованості зі сплати аліментів у повному обсязі;
3) про встановлення тимчасового обмеження боржника у праві користування вогнепальною мисливською, пневматичною та охолощеною зброєю, пристроями вітчизняного виробництва для відстрілу патронів, споряджених гумовими чи аналогічними за своїми властивостями метальними снарядами несмертельної дії до погашення заборгованості зі сплати аліментів у повному обсязі;
4) про встановлення тимчасового обмеження боржника у праві полювання до погашення заборгованості зі сплати аліментів у повному обсязі».
 
Відхилено    
85. доповнити частинами десятою, одинадцятою та дванадцятою такого змісту:
 
-187- Семенуха Р.С.
Абзац дев’ятий підпункту 3 пункту 10 розділу І проекту Закону викласти в такій редакції:
«доповнити частинами десятою - чотирнадцятою такого змісту:».
 
Відхилено      
    -188- Шверк Г.А.
Абзац дев’ятий підпункту 3 пункту 10 розділу І проекту Закону викласти в такій редакції:
«доповнити частинами десятою - тринадцятою такого змісту:».
 
Враховано    
    -189- Сидорович Р.М.
У пункті 10 абзаци дев’ятий - чотирнадцятий підпункту третього – виключити.
 
Відхилено    
    -190- Семенуха Р.С.
Підпункт 3 пункту 10 розділу І проекту Закону після абзацу дев’ятого доповнити новими абзацами такого змісту:
«10. Постанова про тимчасове обмеження боржника у праві керування транспортними засобами, у праві користування вогнепальною мисливською, пневматичною та охолощеною зброєю, пристроями вітчизняного виробництва для відстрілу патронів, споряджених гумовими чи аналогічними за своїми властивостями метальними снарядами несмертельної дії, у праві полювання (далі - тимчасове обмеження боржника у спеціальному праві) повинна містити відомості, зокрема про:
підстави для встановлення виконавцем тимчасового обмеження боржника у спеціальному праві;
строк, протягом якого боржник, тимчасово обмежений у відповідному спеціальному праві, повинен здати документ, що посвідчує це право, при цьому цей строк повинен становити не менше трьох робочих днів з дня винесення відповідної постанови;
порядок та строки оскарження рішення виконавця про тимчасове обмеження боржника у спеціальному праві;
правові наслідки ухилення боржника, тимчасово обмеженого у відповідному спеціальному праві, від здачі документа, що посвідчує це право;
порядок та підстави для повернення документа, що посвідчує спеціальне право.
Боржник вважається тимчасово обмеженим у спеціальному праві з моменту винесення відповідної постанови, передбаченої пунктами 2 – 4 частини дев’ятої цієї статті (далі - постанова).
Копія постанови виконавця доводиться виконавцем до відома боржника, а також стягувача (якщо відповідна постанова винесена за заявою стягувача) та надсилається боржнику - рекомендованим листом з повідомленням про вручення або доставляється кур’єром, стягувачу – простою кореспонденцією. Боржник вважається повідомленим про тимчасове обмеження у спеціальному праві, якщо йому надіслано відповідну постанову за адресою, зазначеною у виконавчому документі про стягнення аліментів. Виконавець або уповноважена ним особа може особисто вручити копію постанови боржнику під розписку.
Копія постанови доводиться до відома або надсилається адресатам не пізніше наступного робочого дня з дня її винесення.
Виконавець складає акт про вилучення у боржника, тимчасово обмеженого у спеціальному праві, документа, що посвідчує це право. Боржник має право отримати копію акта, засвідчену підписом виконавця, викласти (повідомити) мотиви своєї відмови від підписання акта. Про відмову боржника підписати акт, а також про мотиви такої відмови (чи про неповідомлення мотивів) робиться запис в акті. Акт про невиконання постанови складається у разі ухилення боржника від здачі документа, що посвідчує спеціальне право, у строк, визначений у постанові виконавця.
У разі ухилення боржника, тимчасово обмеженого у спеціальному праві, від здачі документа, що посвідчує це право, виконавець складає протокол про вчинення боржником адміністративного правопорушення, передбаченого статтею 188-1-3 Кодексу України про адміністративні правопорушення. Приватний виконавець надсилає протокол для розгляду до суду за місцезнаходженням органу державної виконавчої служби або за місцезнаходженням виконавчого округу, державний виконавець – до органу державної виконавчої служби, уповноваженого відповідно до статті 244-2-1 Кодексу України про адміністративні правопорушення розглядати справи про адміністративні правопорушення, пов’язані з невиконанням законних вимог державного виконавця.
Не пізніше наступного робочого дня з дня винесення постанови виконавець надсилає копію постанови разом з копією акта:
про встановлення тимчасового обмеження боржника у праві керування транспортними засобами – до територіального підрозділу Департаменту патрульної поліції Національної поліції України за зареєстрованим місцем проживання чи перебування боржника;
про встановлення тимчасового обмеження боржника у праві користування вогнепальною мисливською, пневматичною та охолощеною зброєю, пристроями вітчизняного виробництва для відстрілу патронів, споряджених гумовими чи аналогічними за своїми властивостями метальними снарядами несмертельної дії - до органів Національної поліції, які відповідно до законодавства здійснюють контроль за зберіганням вогнепальної, пневматичної, холодної і охолощеної зброї, пристроїв, що належать громадянам;
про встановлення тимчасового обмеження боржника у праві полювання - до посадових осіб, органів мисливського господарства, визначених центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері мисливського господарства.
Рішення виконавця про встановлення тимчасового обмеження боржника у спеціальному праві може бути оскаржене боржником до відповідного адміністративного суду в порядку, передбаченому законом. Рішення виконавця може бути оскаржене протягом 10 робочих днів з дня отримання боржником копії постанови виконавця про встановлення тимчасового обмеження у спеціальному праві.
Оскарження постанови про тимчасове обмеження боржника у спеціальному праві не зупиняє її виконання.
Тимчасово вилучені документи, що посвідчують спеціальне право, зберігаються виконавцем у порядку, визначеному Міністерством юстиції України.
Тимчасове обмеження у користуванні спеціальним правом підлягає зняттю, а тимчасово вилучені документи, що посвідчують спеціальне право, повертаються виконавцем особі, у якої їх вилучено, у випадках:
1)погашення заборгованості зі сплати аліментів у повному обсязі;
2) якщо в результаті розгляду скарги боржника судом прийнято рішення про скасування постанови виконавця про встановлення тимчасового обмеження у спеціальному праві;
3) після закінчення призначеного строку тимчасового обмеження у спеціальному праві;
4) настання однієї із обставин, передбачених частиною одинадцятою цієї статті, коли тимчасове обмеження боржника у праві керування транспортними засобами не може бути застосовано.
Виконавець не пізніше наступного робочого дня після отримання підтвердження виникнення однієї з підстав для зняття тимчасового обмеження у користуванні спеціальним правом, виносить відповідну постанову. Про повернення боржнику документа, що посвідчує спеціальне право, виконавцем складається акт.
Про припинення тимчасового обмеження боржника у спеціальному праві та повернення йому документів, що посвідчують це право, виконавець повідомляє відповідний орган з числа зазначених в абзацах тринадцятому – п’ятнадцятому цієї частини статті.».
У зв’язку з цим частини десяту – тринадцяту, якими відповідно до підпункту 3 пункту 10 розділу І проекту Закону доповнюється стаття 71 Закону України «Про виконавче провадження», вважати відповідно частинами одинадцятою – чотирнадцятою.
 
Відхилено    
    -191- Шверк Г.А.
Підпункт 3 пункту 10 розділу І проекту Закону після абзацу дев’ятого доповнити новими абзацами такого змісту:
«10. Постанови про тимчасове обмеження боржника у праві керування транспортними засобами; у праві користування вогнепальною мисливською, пневматичною та охолощеною зброєю, пристроями вітчизняного виробництва для відстрілу патронів, споряджених гумовими чи аналогічними за своїми властивостями метальними снарядами несмертельної дії; у праві полювання (далі - тимчасове обмеження боржника у спеціальному праві) містять, зокрема, відомості про:
підстави для встановлення виконавцем тимчасового обмеження боржника у спеціальному праві;
строк, протягом якого боржник, тимчасово обмежений у відповідному спеціальному праві, повинен здати документ, що посвідчує це право, при цьому цей строк повинен становити не менше трьох робочих днів з дня винесення відповідної постанови;
порядок та строки оскарження рішення виконавця про тимчасове обмеження боржника у спеціальному праві;
правові наслідки ухилення боржника, тимчасово обмеженого у відповідному спеціальному праві, від здачі документа, що посвідчує це право;
порядок повернення документа, що посвідчує спеціальне право, у разі погашення заборгованості зі сплати аліментів у повному обсязі.
Боржник вважається тимчасово обмеженим у спеціальному праві з моменту винесення відповідної постанови, передбаченої пунктами 2 – 4 частини дев’ятої цієї статті (далі - постанова).
Копія постанови виконавця доводиться виконавцем до відома боржника, а також стягувача (якщо відповідна постанова винесена за заявою стягувача), та надсилається боржнику - рекомендованим листом з повідомленням про вручення або доставляється кур’єром, стягувачу – простою кореспонденцією. Боржник вважається повідомленим про тимчасове обмеження у спеціальному праві, якщо йому надіслано відповідну постанову за адресою, зазначеною у виконавчому документі про стягнення аліментів. Виконавець або уповноважена ним особа може особисто вручити копію постанови боржнику під розписку.
Копія постанови доводиться до відома або надсилається адресатам не пізніше наступного робочого дня з дня її винесення.
Виконавець складає акт про вилучення у боржника, тимчасово обмеженого у спеціальному праві, документа, що посвідчує це право. Боржник має право отримати копію акта, засвідчену підписом виконавця, викласти (повідомити) мотиви своєї відмови від підписання акта. Про відмову боржника підписати акт, а також про мотиви такої відмови (чи про неповідомлення мотивів) робиться запис в акті. Акт про невиконання постанови складається у разі ухилення боржника від здачі документа, що посвідчує спеціальне право, у строк, визначений у постанові виконавця.
У разі ухилення боржника, тимчасово обмеженого у спеціальному праві, від здачі документа, що посвідчує це право, виконавець складає протокол про вчинення боржником адміністративного правопорушення, передбаченого статтею 18813 Кодексу України про адміністративні правопорушення. Приватний виконавець надсилає протокол для розгляду до суду за місцезнаходженням органу державної виконавчої служби або за місцезнаходженням виконавчого округу, державний виконавець – до органу державної виконавчої служби, уповноваженого відповідно до статті 24421 Кодексу України про адміністративні правопорушення розглядати справи про адміністративні правопорушення, пов’язані з невиконанням законних вимог державного виконавця.
Не пізніше наступного робочого дня з дня винесення постанови виконавець надсилає копію постанови разом з копією акта, зазначеного в абзаці десятому цієї частини статті:
про встановлення тимчасового обмеження боржника у праві керування транспортними засобами – до територіального підрозділу Департаменту патрульної поліції Національної поліції України за зареєстрованим місцем проживання чи перебування боржника;
про встановлення тимчасового обмеження боржника у праві користування вогнепальною мисливською, пневматичною та охолощеною зброєю, пристроями вітчизняного виробництва для відстрілу патронів, споряджених гумовими чи аналогічними за своїми властивостями метальними снарядами несмертельної дії - до органів Національної поліції, якими відповідно до законодавства здійснюється контроль за зберіганням вогнепальної, пневматичної, холодної і охолощеної зброї, пристроїв, що належать громадянам;
про встановлення тимчасового обмеження боржника у праві полювання - до посадових осіб, органів мисливського господарства, визначених центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері мисливського господарства.
Рішення виконавця про встановлення тимчасового обмеження боржника у спеціальному праві може бути оскаржене боржником до відповідного адміністративного суду в порядку, передбаченому законом. Рішення виконавця може бути оскаржене протягом 10 робочих днів з дня отримання боржником копії постанови виконавця про встановлення тимчасового обмеження у спеціальному праві.
Оскарження постанови про тимчасове обмеження боржника у спеціальному праві не зупиняє її виконання.
Тимчасово вилучені документи, що посвідчують спеціальне право, зберігаються виконавцем у порядку, визначеному Міністерством юстиції України.
Тимчасово вилучені документи, що посвідчують спеціальне право, повертаються виконавцем особі, у якої їх вилучено, у випадках:
1)погашення заборгованості зі сплати аліментів у повному обсязі;
2) якщо в результаті розгляду скарги боржника прийнято рішення про скасування постанови виконавця про встановлення обмеження у користуванні спеціальним правом;
3) після закінчення призначеного строку тимчасового обмеження у користуванні спеціальним правом;
4) у випадку настання однієї із обставин, передбачених частиною одинадцятою цієї статті, коли тимчасове обмеження боржника у праві керування транспортними засобами не може бути застосовано.
Про повернення боржнику документа, що посвідчує спеціальне право, виконавцем складається акт.».
У зв’язку з цим частини десяту – дванадцяту, якими відповідно до підпункту 3 пункту 10 розділу І проекту Закону доповнюється стаття 71 Закону України «Про виконавче провадження», вважати відповідно частинами одинадцятою – тринадцятою.
 
Відхилено    
86. «10. Тимчасове обмеження боржника у праві керування транспортними засобами не може бути застосовано у випадку:
 
-192- Князевич Р.П.
Зміни щодо доповнення статті 71 Закону України «Про виконавче провадження» частиною десятою виключити та перенести їх до статті 18.
 
Відхилено      
87. 1) встановлення такого обмеження позбавляє боржника основного законного джерела засобів для існування;
 
-193- Німченко В.І.
Доповнення статті 71 частиною десятою виключити.
 
Відхилено      
    -194- Семенуха Р.С.
Абзац одинадцятий (нумерація абзацу згідно з редакцією, прийнятою у першому читанні) підпункту 3 пункту 10 розділу І проекту Закону доповнити реченням такого змісту:
«Перелік відповідних професій затверджується центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері усиновлення та захисту прав дітей.».
 
Відхилено    
    -195- Шверк Г.А.
Абзац одинадцятий підпункту 3 пункту 10 розділу І проекту Закону викласти в такій редакції:
«1) встановлення такого обмеження позбавляє боржника основного законного джерела засобів для існування. Перелік відповідних професій затверджується центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері усиновлення та захисту прав дітей.».
 
Відхилено    
88. 2) використання боржником транспортного засобу у зв’язку з інвалідністю чи перебуванням на утриманні боржника особи з інвалідністю І, ІІ групи, визнаної в установленому порядку або дитини з інвалідністю;
 
      
89. 3) проходження боржником строкової військової служби, військової служби за призовом осіб офіцерського складу, військової служби за призовом під час мобілізації, на особливий період, або якщо боржник проходить військову службу та виконує бойові завдання військової служби у бойовій обстановці чи в районі проведення антитерористичної операції;
 
      
90. 4) розстрочення або відстрочення сплати аліментної заборгованості у порядку, встановленому законом.
 
-196- Семенуха Р.С.
Підпункт 3 пункту 10 розділу І проекту Закону після абзацу чотирнадцятого (нумерація абзацу згідно з редакцією, прийнятою у першому читанні) доповнити новими абзацами такого змісту:
«Тимчасове обмеження боржника у праві виїзду за межі України не може бути застосовано у випадку необхідності виїзду за кордон:
1) для лікування у зв'язку з тяжкою хворобою боржника, його близької особи за наявності документально підтвердженої відмови у проведенні лікування медичними закладами України та надання рекомендацій про необхідність лікування за кордоном;
2) у зв’язку зі смертю або тяжкою хворобою близької особи боржника, яка постійно або тимчасово проживає за кордоном, за наявності документального підтвердження зазначених обставин.
До числа близьких осіб належать чоловік, дружина, батько, мати, вітчим, мачуха, син, дочка, пасинок, падчерка, рідний брат, рідна сестра, дід, баба, прадід, прабаба, онук, онука, правнук, правнучка, зять, невістка, тесть, теща, свекор, свекруха.
У разі, якщо передбачені цією частиною статті обставини, за яких тимчасове обмеження боржника у праві виїзду за межі України не може бути застосовано, виникли після винесення виконавцем постанови про встановлення тимчасового обмеження боржника у праві виїзду за межі України, виконавець виносить постанову про зняття тимчасового обмеження не пізніше наступного робочого дня після надходження заяви боржника та документального підтвердження відповідних обставин.».
 
Відхилено      
    -197- Шверк Г.А.
Підпункт 3 пункту 10 розділу І проекту Закону після абзацу чотирнадцятого доповнити новими абзацами такого змісту:
«Тимчасове обмеження боржника у праві виїзду за межі України не може бути застосовано у випадку:
1) виїзду за кордон для лікування у зв'язку з тяжкою хворобою боржника, його близької особи у разі документально підтвердженої відмови у проведенні лікування медичними закладами України та надання рекомендацій про необхідність лікування за кордоном;
2) смерті або тяжкої хвороби близької особи боржника, що постійно або тимчасово проживає за кордоном, за наявності документального підтвердження зазначених обставин.
У разі якщо передбачені цією частиною статті обставини, за яких тимчасове обмеження боржника у праві виїзду за межі України не може бути застосовано, виникли після винесення виконавцем постанови про встановлення тимчасового обмеження боржника у праві виїзду за межі України до погашення заборгованості зі сплати аліментів у повному обсязі, відповідна постанова підлягає скасуванню виконавцем не пізніше двох робочих днів з дня надходження заяви боржника та документального підтвердження відповідних обставин.».
 
Відхилено    
91. 11. За наявності заборгованості зі сплати аліментів у розмірі, що сукупно перевищує суму відповідних платежів за три місяці, виконавець роз’яснює стягувачу право на звернення до органів досудового розслідування із заявою (повідомленням) про вчинене кримінальне правопорушення боржником, що полягає в ухиленні від сплати аліментів.
 
      
92. 12. За наявності заборгованості зі сплати аліментів у розмірі, що сукупно перевищує суму відповідних платежів за шість місяців, виконавець складає протокол про вчинення боржником адміністративного правопорушення, передбаченого статтею 183-1 Кодексу України про адміністративні правопорушення та надсилає його для розгляду до суду за місцезнаходженням органу державної виконавчої служби або за місцезнаходженням виконавчого округу.
 
-198- Князевич Р.П.
Зміни щодо доповнення статті 71 Закону України «Про виконавче провадження» частиною дванадцятою виключити.
 
Відхилено      
93. 13. За наявності заборгованості зі сплати аліментів орган державної виконавчої служби, приватний виконавець на вимогу стягувача протягом десяти днів видає довідку про наявність такої заборгованості та її розрахунок.
 
      
94. Довідка про наявність заборгованості зі сплати аліментів дійсна протягом одного місяця з дати її видачі.
 
      
95. ІІ. Прикінцеві положення
 
   ІІ. Прикінцеві положення
 
96. 1. Цей Закон набирає чинності через місяць з дня, наступного за днем його опублікування.
 
-199- Князевич Р.П.
Пункт 1 розділу ІІ проекту Закону викласти в такій редакції:
«1. Цей Закон набирає чинності через місяць з дня, наступного за днем його опублікування, крім пунктів 4-6 розділу І цього Закону, які набирають чинності з дня, наступного за днем його опублікування, та пункту 7 розділу І цього Закону, який набирає чинності через 3 місяці після набрання чинності Закону України «Про внесення змін до Господарського процесуального кодексу України, Цивільного процесуального кодексу України, Кодексу адміністративного судочинства України та інших законодавчих актів» № 2147-VІІІ від 3 жовтня 2017 року».
 
Враховано   1. Цей Закон набирає чинності через місяць з дня його опублікування, крім пунктів 4-6 розділу І цього Закону, які набирають чинності з дня, наступного за днем його опублікування, та пункту 7 розділу І цього Закону, який набирає чинності через три місяці з дня набрання чинності Законом України «Про внесення змін до Господарського процесуального кодексу України, Цивільного процесуального кодексу України, Кодексу адміністративного судочинства України та інших законодавчих актів» від 3 жовтня 2017 року № 2147-VІІІ.
 
97. 2. Кабінету Міністрів України протягом одного місяця з дня набрання чинності цим Законом:
 
   2. Кабінету Міністрів України протягом одного місяця з дня набрання чинності цим Законом:
 
98. 1) привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом;
 
   привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом;
 
99. 2) забезпечити прийняття нормативно-правових актів, необхідних для реалізації цього Закону;
 
   забезпечити прийняття нормативно-правових актів, необхідних для реалізації цього Закону;
 
100. 3) забезпечити приведення міністерствами та іншими центральними органами виконавчої влади їх нормативно-правових актів у відповідність із цим Законом.
 
-200- Дроздик О.В.
У Розділі ІІ доповнити Прикінцеві положення новим підпунктом пункту 2 такого змісту:
«затвердити Порядок організації громадських оплачуваних робіт».
 
Відхилено   забезпечити приведення міністерствами та іншими центральними органами виконавчої влади їх нормативно-правових актів у відповідність із цим Законом.
 
    -201- Сидорович Р.М.
Розділ ІІ доповнити пунктом 3:
«3. Міністерству юстиції протягом трьох місяців розробити інформаційну систему для цілей частини п’ятої статті 157 Сімейного кодексу України (Відомості Верховної Ради України 2002 р., №21-22, ст. 135 із наступними змінами)».
 
Відхилено    
101. 3. Міністерству юстиції України, Міністерству внутрішніх справ протягом трьох місяців з дня набрання чинності цим Законом, з метою реалізації частини дев’ятої статті 74 Закону України «Про виконавче провадження», розробити спільний нормативно-правовий акт щодо порядку взаємодії.

-202- Помазанов А.В.
Алексєєв І.С.
У пункті 3 розділу ІІ проекту Закону цифри 74 замінити цифрами 71.
 
Враховано   3. Міністерству юстиції України, Міністерству внутрішніх справ України протягом трьох місяців з дня набрання чинності цим Законом з метою реалізації частини дев’ятої статті 71 Закону України «Про виконавче провадження» розробити спільний нормативно-правовий акт щодо порядку взаємодії.

    -203- Князевич Р.П.
Пункт 3 розділу ІІ проекту Закону виключити у зв’язку з тим, що виключено доповнення статті 18 ЗУ «Про виконавче провадження» частиною шостою.
 
Відхилено