Кількість абзаців - 14 Таблиця поправок


Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо захисту житлових прав дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, та осіб з їх числа (Друге читання)

№ п.п. Редакція, прийнята в першому читанні Пропозиції Висновки Остаточна редакція
0. Закон УкраЇни
 
   Закон України
 
1. Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо захисту житлових прав дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, та осіб з їх числа
 
   Про внесення змін до деяких законів України щодо захисту житлових прав дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, та осіб з їх числа
 
2. Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
 
-1- Палатний А.Л.
Величкович М.Р.
Спориш І.Д.
Підпункт 1 пункту 1 законопроекту вилучити.
Відповідно, у назві законопроекту та у абзаці першому пункту 1 слова "законодавчих актів" замінити словом "законів", підпункти 2-4 вважати підпунктами 1-3
 
Враховано   Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
 
3. 1. Внести зміни до таких законодавчих актів України:
 
   І. Внести зміни до таких законів України:
 
4. 1) частину другу статті 39 Житлового кодексу Української РСР (Відомості Верховної Ради УРСР, 1983 р., додаток до № 28, ст. 573) викласти в такій редакції:
 
      
5. "Діти-сироти та діти, позбавлені батьківського піклування, які досягли 16 років, а також особи з їх числа беруться відповідними органами місцевого самоврядування на облік громадян, які потребують поліпшення житлових умов:
 
      
6. за місцем їх походження або проживання до влаштування в сім’ї громадян, заклади для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування;
 
      
7. за місцем обліку внутрішньо переміщених осіб (у разі перебування на такому обліку).";
 
-2- Сольвар Р.М.
В абзаці четвертому пункту першого розділу І законопроекту:
слово "обліку" замінити словом "проживання",
слова " (у разі перебування на такому обліку)" виключити
 
Відхилено      
    -3- Павленко Ю.О.
Абзац четвертий пункту 1 розділу І законопроекту викласти в такій редакції:
"за місцем обліку їх внутрішньо переміщеними особами"
 
Відхилено    
8. 2) частину п’яту статті 25 Закону України "Про охорону дитинства" (Відомості Верховної Ради України, 2001 р., № 30, ст. 142; 2005 р., № 18—19, ст. 267; 2010 р., № 39, ст. 513) після слів "відповідні заклади" доповнити словами "або за місцем обліку внутрішньо переміщених осіб";
 
-4- Левченко Ю.В.
Підпункт 2 пункту 1 законопроекту після слів "переміщених осіб" доповнити словами "у разі їх перебування на обліку внутрішньо переміщених осіб".
 
Враховано частково   1. Частину п’яту статті 25 Закону України "Про охорону дитинства" (Відомості Верховної Ради України, 2001 р., № 30, ст. 142; 2005 р., №№ 17—19, ст. 267; 2010 р., № 39, ст. 513) після слів "відповідні заклади" доповнити словами "або за місцем обліку внутрішньо переміщених осіб, якщо вони зареєстровані як внутрішньо переміщені особи".
 
    -5- Павленко Ю.О.
Підпункт 2 пункту 1 Законопроекту викласти в такій редакції:
"2) статтю 25 Закону України "Про охорону дитинства" доповнити новою частиною шостою такого змісту:
"Діти-сироти та діти, позбавлені батьківського піклування, особи з їх числа, які зареєстровані внутрішньо переміщеними особами, забезпечуються позачергово впорядкованим житлом за місцем їх обліку внутрішньо переміщеними особами у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України"
 
Відхилено    
    -6- Палатний А.Л.
Величкович М.Р.
Спориш І.Д.
У підпункті 2 пункту 1 законопроекту словами "або за місцем обліку внутрішньо переміщених осіб" замінити словами "або за місцем обліку внутрішньо переміщених осіб, якщо вони зареєстровані як внутрішньо переміщені особи"
 
Враховано    
9. 3) статтю 33 Закону України "Про забезпечення організаційно-правових умов соціального захисту дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування" (Відомості Верховної Ради України, 2005 р., № 6, ст. 147; 2010 р., № 39, ст. 513) після частини першої доповнити новою частиною такого змісту:
 
   2. Статтю 33 Закону України "Про забезпечення організаційно-правових умов соціального захисту дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування" (Відомості Верховної Ради України, 2005 р., № 6, ст. 147; 2010 р., № 39, ст. 513) після частини першої доповнити новою частиною такого змісту:
 
10. "Діти-сироти та діти, позбавлені батьківського піклування, які досягли 16 років та перебувають на обліку внутрішньо переміщених осіб, у разі відсутності в них житла мають право зараховуватися на квартирний облік і соціальний квартирний облік за місцем обліку внутрішньо переміщених осіб.".
 
-7- Береза Б.Ю.
У статті 33 Закону України "Про забезпечення організаційно-правових умов соціального захисту дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування" слова "на квартирний облік і соціальний квартирний облік" замінити словами "на облік громадян, які потребують поліпшення житлових умов, та соціальний облік громадян, які потребують поліпшення житлових умов"
 
Враховано частково   "Діти-сироти та діти, позбавлені батьківського піклування, які досягли 16 років і перебувають на обліку внутрішньо переміщених осіб, мають право зараховуватися на облік громадян, які потребують поліпшення житлових умов, і соціальний квартирний облік за місцем їх обліку як внутрішньо переміщених осіб".
 
    -8- Палатний А.Л.
Величкович М.Р.
Спориш І.Д.
Абзац другий підпункту 3 пункту 1 законопроекту викласти у такій редакції:
"Діти-сироти та діти, позбавлені батьківського піклування, які досягли 16 років і перебувають на обліку внутрішньо переміщених осіб, мають право зараховуватися на облік громадян, які потребують поліпшення житлових умов, і соціальний квартирний облік за місцем їх обліку як внутрішньо переміщених осіб"
 
Враховано    
    -9- Левченко Ю.В.
В абзаці другому підпункту 3 пункту 1 законопроекту слова "квартирний облік" замінити словами "облік громадян, які потребують поліпшення житлових умов".
 
Враховано    
    -10- Сольвар Р.М.
В абзаці другому пункту 3 розділу І законопроекту:
слова "за місцем обліку" замінити словами "за місцем проживання";
слова "на квартирний облік і соціальний квартирний облік" замінити словами "на облік громадян, які потребують поліпшення житлових умов, і соціальний облік громадян, які потребують поліпшення житлових умов";
 
Враховано частково    
    -11- Павленко Ю.О.
Абзац другий пункту 3 розділу І законопроекту викласти в такій редакції:
"Діти-сироти та діти, позбавлені батьківського піклування, які досягли 16 років та перебувають на обліку внутрішньо переміщених осіб, мають право зараховуватися на облік громадян, які потребують поліпшення житлових умов, і соціальний квартирний облік за місцем обліку внутрішньо переміщених осіб".
 
Враховано    
    -12- Дмитренко О.М.
В абзаці другому пункту 3 законопроекту слова "квартирний облік" замінити словами "облік громадян, які потребують поліпшення житлових умов";
 
Враховано частково    
    -13- Шинькович А.В.
Частину другу статті 33 Закону України "Про забезпечення організаційно-правових умов соціального захисту дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування" (Відомості Верховної Ради України, 2005 р., № 6, ст. 147) викласти в такій редакції:
"Діти-сироти та діти, позбавлені батьківського піклування, які досягли 16 років та перебувають на обліку внутрішньо переміщених осіб, у разі відсутності в них житла мають право зараховуватися на квартирний облік і соціальний квартирний облік за місцем обліку внутрішньо переміщених осіб за заявою законного представника, а в разі його відсутності – за заявою, поданою від їх імені представником органу опіки та піклування, за місцем обліку внутрішньо переміщених осіб. Після досягнення 18 років такі діти протягом місяця забезпечуються соціальним житлом до надання їм благоустроєного житлового приміщення для постійного проживання"
 
Відхилено    
11. У зв’язку з цим частини другу — п’яту вважати відповідно частинами третьою — шостою;
 
   У зв’язку з цим частини другу – п’яту вважати відповідно частинами третьою – шостою.
 
12. 4) частину першу статті 10 Закону України "Про житловий фонд соціального призначення" (Відомості Верховної Ради України, 2006 р., № 19—20, ст. 159; 2010 р., № 39, ст. 513) після слів "заклади для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування" доповнити словами ", для зазначеної категорії дітей та осіб, які перебувають на обліку внутрішньо переміщених осіб, — за місцем обліку внутрішньо переміщених осіб".
 
-14- Сольвар Р.М.
В абзаці другому пункту 4 розділу І законопроекту слова "за місцем обліку" замінити словами "за місцем проживання".
 
Відхилено   3. Частину першу статті 10 Закону України "Про житловий фонд соціального призначення" (Відомості Верховної Ради України, 2006 р., № 19-20, ст. 159; 2010 р., № 39, ст. 513) після слів "заклади для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування" доповнити словами "для зазначеної категорії дітей та осіб, які перебувають на обліку внутрішньо переміщених осіб, – за місцем обліку внутрішньо переміщених осіб".
4. Частину дев’яту статті 11 Закону України "Про забезпечення прав і свобод внутрішньо переміщених осіб" (Відомості Верховної Ради України, 2015 р., № 1, ст. 1; 2016 р., № 10, ст. 99) після абзацу восьмого доповнити новим абзацом такого змісту:
"забезпечують зарахування внутрішньо переміщених дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, та осіб з їх числа на облік громадян, які потребують поліпшення житлових умов, і соціальний квартирний облік за місцем їх обліку як внутрішньо переміщених осіб".
У зв’язку з цим абзаци дев’ятий – дванадцятий вважати відповідно абзацами десятим – тринадцятим.
 
    -15- Сольвар Р.М.
Частину першу статті 9 Закону України "Про забезпечення прав та свобод внутрішньо переміщених осіб" (Відомості Верховної Ради України, 2015 р., № 1, ст. 1) доповнити новим абзацом такого змісту:
"діти-сироти та діти, позбавлені батьківського піклування, які досягли 16 років, беруться на облік громадян, які потребують поліпшення житлових умов";
 
Враховано частково    
    -16- Палатний А.Л.
Величкович М.Р.
Спориш І.Д.
Доповнити пункт 1 законопроекту підпунктом 5 такого змісту:
5) частину дев’яту статті 11 Закону України "Про забезпечення прав та свобод внутрішньо переміщених осіб" (Відомості Верховної Ради України, 2015 р., № 1, ст. 1 із наступними змінами) після абзацу восьмого доповнити новим абзацом такого змісту:
"забезпечують зарахування внутрішньо переміщених дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, та осіб з їх числа на облік громадян, які потребують поліпшення житлових умов, і соціальний квартирний облік за місцем їх обліку як внутрішньо переміщених осіб".
У зв’язку з цим абзаци дев’ятий – дванадцятий вважати відповідно абзацами десятим – тринадцятим.
 
Враховано    
13. 2. Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування.

-17- Палатний А.Л.
Величкович М.Р.
Спориш І.Д.
Пункт 2 законопроекту викласти у такій редакції
"ІІ. Прикінцеві положення
1. Цей Закон набирає чинності через місяць з дня його опублікування, крім пункту 2 цього розділу, який набирає чинності з дня опублікування цього Закону.
2. Кабінету Міністрів України протягом одного місяця з дня опублікування цього Закону:
привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом;
забезпечити прийняття нормативно-правових актів, необхідних для реалізації цього Закону".
 
Враховано   ІІ. Прикінцеві положення
1. Цей Закон набирає чинності через місяць з дня його опублікування, крім пункту 2 цього розділу, який набирає чинності з дня опублікування цього Закону.
2. Кабінету Міністрів України протягом одного місяця з дня опублікування цього Закону:
привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом;
забезпечити прийняття нормативно-правових актів, необхідних для реалізації цього Закону.