Кількість абзаців - 21 Таблиця поправок


Про внесення змін до Закону України "Про збір на обов'язкове державне пенсійне страхування" (Друге читання)

№ п.п. Редакція, прийнята в першому читанні Пропозиції Висновки Остаточна редакція
0. Закон України
 
   Закон України
 
1. Про внесення змін до Закону України "Про збір на обов’язкове державне пенсійне страхування"
 
-1- Драюк С.Є.
Назву Закону України викласти у такій редакції:
"Про внесення змін до Закону України "Про збір на обов'язкове державне пенсійне страхування"
 
Враховано   Про внесення змін до Закону України "Про збір на обов’язкове державне пенсійне страхування"
 
2. Верховна Рада України постановляє:
 
   Верховна Рада України постановляє:
 
3. І. Внести до Закону України "Про збір на обов’язкове державне пенсійне страхування" (Відомості Верховної Ради України, 1997 р., № 37, ст. 237 із наступними змінами) такі зміни:
 
   І. Внести до Закону України "Про збір на обов’язкове державне пенсійне страхування" (Відомості Верховної Ради України, 1997 р., № 37, ст. 237 із наступними змінами) такі зміни:
 
4. 1) у статті 1:
 
   1.У статті 1:
 
5. підпункт 6 частини першої викласти в такій редакції:
 
-2- Драюк С.Є.
У абзаці другому частини першої законопроекту слово "підпункт" замінити словом "пункт"
 
Враховано   пункт 6 частини першої викласти в такій редакції:
 
6. "6) суб’єкти господарювання, які одержують дохід від операцій з виготовлення ювелірних та побутових виробів з дорогоцінних металів, дорогоцінного каміння, дорогоцінного каміння органогенного утворення та напівдорогоцінного каміння, оптової, роздрібної, комісійної торгівлі ювелірними та побутовими виробами з дорогоцінних металів, дорогоцінного каміння, дорогоцінного каміння органогенного утворення та напівдорогоцінного каміння.
 
-3- Острікова Т.Г.
"6) суб’єкти господарювання (в тому числі і ті, що перейшли на спрощену систему оподаткування), які виготовляють ювелірні та побутові вироби з дорогоцінних металів, дорогоцінного каміння, дорогоцінного каміння органогенного утворення, оптової, роздрібної, комісійної торгівлі такими виробами. Терміни "дорогоцінні метали", "дорогоцінне каміння" та "дорогоцінне каміння органогенного утворення" використовуються у значеннях наданих Законом України "Про державне регулювання видобутку, виробництва і використання дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння та контроль за операціями з ними".
 
Враховано частково   "6) суб’єкти господарювання, які здійснюють операції з виготовлення та/або продажу ювелірних та побутових виробів з дорогоцінних металів, дорогоцінного каміння, дорогоцінного каміння органогенного утворення, напівдорогоцінного каміння. Терміни "дорогоцінні метали", "дорогоцінне каміння", "дорогоцінне каміння органогенного утворення" та "напівдорогоцінне каміння" вживаються в цьому Законі у значеннях, визначених Законом України "Про державне регулювання видобутку, виробництва і використання дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння та контроль за операціями з ними".
 
    -4- Драюк С.Є.
"6) суб’єкти господарювання, які одержують дохід від операцій з виготовлення ювелірних та побутових виробів з дорогоцінних металів, дорогоцінного каміння, дорогоцінного каміння органогенного утворення, напівдорогоцінного каміння та оптової, роздрібної, комісійної торгівлі такими виробами. Терміни "дорогоцінні метали", "дорогоцінне каміння", "дорогоцінне каміння органогенного утворення" та "напівдорогоцінне каміння" вживаються в цьому Законі у значеннях, визначених Законом України "Про державне регулювання видобутку, виробництва і використання дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння та контроль за операціями з ними".
 
Враховано частково    
    -5- Продан О.П.
"6) суб’єкти господарювання, які здійснюють операції з виготовлення та/або продажу ювелірних та побутових виробів з дорогоцінних металів, дорогоцінного каміння, дорогоцінного каміння органогенного утворення, напівдорогоцінного каміння. Терміни "дорогоцінні метали", "дорогоцінне каміння", "дорогоцінне каміння органогенного утворення" та "напівдорогоцінне каміння" вживаються в цьому Законі у значеннях, визначених Законом України "Про державне регулювання видобутку, виробництва і використання дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння та контроль за операціями з ними".
 
Враховано    
7. Центральний орган виконавчої влади, який реалізує державну політику з адміністрування єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування, здійснює контроль за сплатою збору на обов’язкове державне пенсійне страхування при одержанні доходу від операцій з виготовлення, ювелірних та побутових виробів з дорогоцінних металів, дорогоцінного каміння, дорогоцінного каміння органогенного утворення та напівдорогоцінного каміння, оптової, роздрібної, комісійної торгівлі ювелірними та побутовими виробами з дорогоцінних металів, дорогоцінного каміння, дорогоцінного каміння органогенного утворення та напівдорогоцінного каміння.
 
-6- Острікова Т.Г.
Центральний орган виконавчої влади, який реалізує державну податкову політику, контролює (за актами перевірок) справляння надходжень до бюджету збору на обов’язкове державне пенсійне страхування від виготовлення ювелірних та побутових виробів з дорогоцінних металів, дорогоцінного каміння, дорогоцінного каміння органогенного утворення, оптової, роздрібної, комісійної торгівлі такими виробами.
 
Враховано частково   Центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику з адміністрування єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування, здійснює контроль за сплатою збору на обов’язкове державне пенсійне страхування при здійсненні операцій з виготовлення та/або продажу ювелірних та побутових виробів з дорогоцінних металів, дорогоцінного каміння, дорогоцінного каміння органогенного утворення, напівдорогоцінного каміння.
 
    -7- Продан О.П.
Центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику з адміністрування єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування, здійснює контроль за сплатою збору на обов’язкове державне пенсійне страхування при здійсненні операцій з виготовлення та продажу ювелірних та побутових виробів з дорогоцінних металів, дорогоцінного каміння, дорогоцінного каміння органогенного утворення, напівдорогоцінного каміння.
 
Враховано    
8. Суб`єкти господарювання подають до 20 числа місяця, що настає за звітним, до органів Пенсійного фонду України звіт про нарахування та сплату збору на обов’язкове державне пенсійне страхування при одержанні доходу від операцій з виготовлення ювелірних та побутових виробів з дорогоцінних металів, дорогоцінного каміння, дорогоцінного каміння органогенного утворення та напівдорогоцінного каміння, оптової, роздрібної, комісійної торгівлі ювелірними та побутовими виробами з дорогоцінних металів, дорогоцінного каміння, дорогоцінного каміння органогенного утворення та напівдорогоцінного каміння в порядку та за формою, визначеними Кабінетом Міністрів України";
 
-8- Острікова Т.Г.
Суб`єкти господарювання до 20 числа місяця, що настає за звітним, подають до органів Пенсійного фонду України звіт про нарахування та сплату збору на обов’язкове державне пенсійне страхування від виготовлення ювелірних та побутових виробів з дорогоцінних металів, дорогоцінного каміння, дорогоцінного каміння органогенного утворення, оптової, роздрібної, комісійної торгівлі такими виробами в порядку та за формою, визначеними Пенсійним фондом України ";
 
Відхилено   Суб`єкти господарювання подають до 20 числа місяця, що настає за звітним, до органів Пенсійного фонду України звіт про нарахування та сплату збору на обов’язкове державне пенсійне страхування при здійсненні операцій з виготовлення та/або продажу ювелірних та побутових виробів з дорогоцінних металів, дорогоцінного каміння, дорогоцінного каміння органогенного утворення, напівдорогоцінного каміння в порядку та за формою, визначеними Кабінетом Міністрів України";
 
9. частину другу викласти в такій редакції:
 
-9- Продан О.П.
Суб`єкти господарювання подають до 20 числа місяця, що настає за звітним, до органів Пенсійного фонду України звіт про нарахування та сплату збору на обов’язкове державне пенсійне страхування при здійсненні операцій з виготовлення та продажу ювелірних та побутових виробів з дорогоцінних металів, дорогоцінного каміння, дорогоцінного каміння органогенного утворення, напівдорогоцінного каміння в порядку та за формою, визначеними Кабінетом Міністрів України";
 
Враховано   частину другу викласти в такій редакції:
 
10. "Суб’єкти господарювання, які застосовують спрощену систему оподаткування (єдиний податок), та юридичні і фізичні особи, що розташовані (проживають) у зонах гарантованого добровільного відселення та посиленого радіоекологічного контролю, сплачують збір на обов’язкове державне пенсійне страхування при здійсненні операцій з купівлі іноземної валюти в безготівковій та/або готівковій формі, одержанні доходу від операцій з виготовлення ювелірних та побутових виробів з дорогоцінних металів, дорогоцінного каміння, дорогоцінного каміння органогенного утворення та напівдорогоцінного каміння, оптової, роздрібної, комісійної торгівлі ювелірними та побутовими виробами з дорогоцінних металів, дорогоцінного каміння, дорогоцінного каміння органогенного утворення та напівдорогоцінного каміння, під час набуття права власності на легкові автомобілі у випадках, зазначених у пункті 7 частини першої цієї статті, з операцій купівлі-продажу нерухомого майна, з надання послуг стільникового рухомого зв’язку на загальних підставах";
 
-10- Острікова Т.Г.
"Суб’єкти господарювання, які застосовують спрощену систему оподаткування (єдиний податок), та юридичні і фізичні особи, що розташовані (проживають) у зонах гарантованого добровільного відселення та посиленого радіоекологічного контролю, сплачують збір на обов’язкове державне пенсійне страхування при здійсненні операцій з купівлі іноземної валюти в безготівковій та/або готівковій формі, з виготовлення, оптової, роздрібної, комісійної торгівлі ювелірними та побутових виробами з дорогоцінних металів, дорогоцінного каміння, дорогоцінного каміння органогенного утворення, під час набуття права власності на легкові автомобілі у випадках, зазначених у пункті 7 частини першої цієї статті, з операцій купівлі-продажу нерухомого майна, з надання послуг стільникового рухомого зв’язку на загальних підставах";
 
Враховано частково   "Суб’єкти господарювання, які застосовують спрощену систему оподаткування (єдиний податок), та юридичні і фізичні особи, що розташовані (проживають) у зонах гарантованого добровільного відселення та посиленого радіоекологічного контролю, сплачують збір на обов’язкове державне пенсійне страхування при здійсненні операцій з виготовлення та/або продажу ювелірних та побутових виробів з дорогоцінних металів, дорогоцінного каміння, дорогоцінного каміння органогенного утворення, напівдорогоцінного каміння, під час набуття права власності на легкові автомобілі у випадках, зазначених у пункті 7 частини першої цієї статті, з операцій купівлі-продажу нерухомого майна, з надання послуг стільникового рухомого зв’язку на загальних підставах".
 
    -11- Продан О.П.
"Суб’єкти господарювання, які застосовують спрощену систему оподаткування (єдиний податок), та юридичні і фізичні особи, що розташовані (проживають) у зонах гарантованого добровільного відселення та посиленого радіоекологічного контролю, сплачують збір на обов’язкове державне пенсійне страхування при здійсненні операцій з купівлі іноземної валюти в безготівковій та/або готівковій формі, здійсненні операцій з виготовлення та продажу ювелірних та побутових виробів з дорогоцінних металів, дорогоцінного каміння, дорогоцінного каміння органогенного утворення, напівдорогоцінного каміння, під час набуття права власності на легкові автомобілі у випадках, зазначених у пункті 7 частини першої цієї статті, з операцій купівлі-продажу нерухомого майна, з надання послуг стільникового рухомого зв’язку на загальних підставах".
 
Враховано    
    -12- Денісова Л.Л.
В абзаці сьомому пункту 1 розділу І законопроекту виключити слова "операцій з купівлі іноземної валюти в безготівковій та/або готівковій формі" з частини другої статті 1 Закону України "Про збір на обов’язкове державне пенсійне страхування".
 
Враховано    
    -13- Острікова Т.Г.
Доповнити проект новим пунктом в такій редакції:
"у пункті 1) статті 2 слова "які є платниками фіксованого сільськогосподарського податку" замінити словами "які є платниками єдиного податку четвертої групи";
 
Відхилено    
11. 2) пункт 5 статті 2 викласти в такій редакції:
 
   2. Пункт 5 статті 2 викласти в такій редакції:
 
12. "5) для платників збору, визначених пунктом 6 статті 1 цього Закону – дохід, одержаний від операцій з виготовлення ювелірних та побутових виробів з дорогоцінних металів, дорогоцінного каміння, дорогоцінного каміння органогенного утворення та напівдорогоцінного каміння, оптової, роздрібної, комісійної торгівлі ювелірними та побутовими виробами з дорогоцінних металів, дорогоцінного каміння, дорогоцінного каміння органогенного утворення та напівдорогоцінного каміння. Доходом вважається дохід, визначений згідно з Податковим кодексом України;"
 
-14- Острікова Т.Г.
"5) для платників збору, визначених пунктом 6 статті 1 цього Закону – вартість ювелірних та побутових виробів з дорогоцінних металів, дорогоцінного каміння, дорогоцінного каміння органогенного утворення".
 
Враховано частково   "5) для платників збору, визначених пунктом 6 статті 1 цього Закону, – вартість наданих послуг з виготовлення ювелірних та побутових виробів з дорогоцінних металів, дорогоцінного каміння, дорогоцінного каміння органогенного утворення, напівдорогоцінного каміння, вартість реалізованих ювелірних та побутових виробів з дорогоцінних металів, дорогоцінного каміння, дорогоцінного каміння органогенного утворення та напівдорогоцінного каміння".
 
    -15- Продан О.П.
"5) для платників збору, визначених пунктом 6 статті 1 цього Закону, – вартість наданих послуг з виготовлення ювелірних та побутових виробів з дорогоцінних металів, дорогоцінного каміння, дорогоцінного каміння органогенного утворення, напівдорогоцінного каміння, вартість реалізованих ювелірних та побутових виробів з дорогоцінних металів, дорогоцінного каміння, дорогоцінного каміння органогенного утворення та напівдорогоцінного каміння".
 
Враховано    
13. 3) пункт 7 статті 4 викласти в такій редакції:
 
   3. Пункт 7 статті 4 викласти в такій редакції:
 
14. "7) для платників збору, визначених пунктом 6 статті 1 цього Закону, ( 1 відсоток від об’єкта оподаткування, визначеного пунктом 5 статті 2 цього Закону;".
 
-16- Драюк С.Є.
у абзаці другому частини третьої слово і цифру "1 відсоток" замінити словом і цифрою "2 відсотки"
 
Враховано   "7) для платників збору, визначених пунктом 6 статті 1 цього Закону, ( 2 відсотки об’єкта оподаткування, встановленого пунктом 5 статті 2 цього Закону".
 
15. ІІ. Прикінцеві положення
 
   ІІ. Прикінцеві положення
 
16. 1. Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування.
 
-17- Ванат П.М.
Романовський О.В.
1. Цей Закон набирає чинності з 1 січня 2016 року.
 
Відхилено   1. Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування.
 
17. 2. Кабінету Міністрів України:
 
   2. Кабінету Міністрів України:
 
18. привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом;
 
   привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом;
 
19. забезпечити перегляд та приведення міністерствами та іншими центральними органами виконавчої влади своїх нормативно-правових актів у відповідність із цим Законом.
 
   забезпечити перегляд та приведення міністерствами та іншими центральними органами виконавчої влади їх нормативно-правових актів у відповідність із цим Законом.
 
20. Голова Верховної Ради України

   Голова Верховної Ради України