Кількість абзаців - 14 Таблиця поправок


Про внесення зміни до Закону України "Про реабілітацію інвалідів України" щодо встановлення групи інвалідності учасникам антитерористичної операції (Друге читання)

№ п.п. Редакція, прийнята в першому читанні Пропозиції Висновки Остаточна редакція
0. ЗАКОН УКРАЇНИ
 
   ЗАКОН УКРАЇНИ
 
1. Про внесення зміни до Закону України «Про реабілітацію інвалідів України» щодо встановлення групи інвалідності учасникам антитерористичної операції
 
-1- Семенуха Р.С.
Назву законопроекту викласти в такій редакції:
«Про внесення змін до статті 7 Закону України «Про реабілітацію інвалідів України» щодо проведення медико-соціальної експертизи та особливостей встановлення групи інвалідності учасникам антитерористичної операції»
 
Відхилено   Про внесення змін до статті 7 Закону України «Про реабілітацію осіб з інвалідністю в Україні» щодо встановлення групи інвалідності
 
2.

 
-2- Логвинський Г.В.
Назву законопроекту викласти в такій редакції:
«Про внесення змін до деяких законів України щодо встановлення групи інвалідності учасникам антитерористичної операції та забезпечення доступності»
 
Відхилено      
3.

 
-3- Третьяков О.Ю.
Шухевич Ю.Р.
Гаврилюк М.В.
Бурбак М.Ю.
Загорій Г.В.
Рибчинський Є.Ю.
Назву законопроекту викласти в такій редакції:
«Про внесення змін до статті 7 Закону України «Про реабілітацію осіб з інвалідністю в Україні» щодо встановлення групи інвалідності»
 
Враховано      
4. Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
 
   Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
 
5. І. Частину тринадцяту статті 7 Закону України «Про реабілітацію інвалідів в Україні» (Відомості Верховної Ради України, 2006 р., № 2-3, ст. 36; 2014 р.; із наступними змінами) після речення першого доповнити реченням такого змісту:
 
-4- Семенуха Р.С.
Абзац перший пункту 1 законопроекту замінити абзацом такого змісту:
«І. У статті 7 Закону України «Про реабілітацію інвалідів в Україні» (Відомості Верховної Ради України, 2006 р., № 2-3, ст. 36; 2014 р.; із наступними змінами):
«абзац п’ятий частини дев’ятої викласти в такій редакції:
«забезпечують своєчасний огляд (переогляд) повнолітніх осіб з порушеннями стану здоров'я, інвалідів з урахуванням того, що повторний огляд (переогляд) інвалідів проводиться не частіше ніж раз на один рік, а повторний огляд інвалідів раніше встановленого строку переогляду проводиться за заявою інваліда або його законного представника у разі настання змін у стані здоров'я і працездатності або за рішенням суду»
 
Відхилено   І. Внести до статті 7 Закону України «Про реабілітацію осіб з інвалідністю в Україні» (Відомості Верховної Ради України, 2006 р., № 2-3, ст. 36; 2012 р. № 31, ст. 381; 2014 р., №36, ст. 1184; 2018 р., №6-7, ст. 43) такі зміни:
абзац п’ятий частини дев’ятої доповнити реченням такого змісту: «У разі якщо особа, яка звертається для встановлення інвалідності, не може прибути на огляд (переогляд) до комісії за станом здоров'я згідно з висновком лікарсько-консультативної комісії, огляд (переогляд) проводиться за місцем її проживання (вдома), у тому числі за місцем проживання у стаціонарних установах для громадян похилого віку та осіб з інвалідністю, закладах соціального захисту для бездомних осіб та центрах соціальної адаптації осіб або в закладах охорони здоров'я, в яких така особа перебуває на лікуванні»;
перше речення частини тринадцятої викласти в такій редакції: «Особам, які звертаються для встановлення інвалідності, зумовленої наявністю анатомічних дефектів, інших необоротних порушень функцій органів і систем організму, у тому числі необоротною втратою (ампутацією) верхніх та/або нижніх кінцівок (їх частин) тощо, а також особам з інвалідністю, у яких строк переогляду настає після досягнення пенсійного віку, встановленого статтею 26 Закону, відповідна група інвалідності встановлюється без зазначення строку повторного огляду».
 
    -5- Третьяков О.Ю.
Шухевич Ю.Р.
Гаврилюк М.В.
Бурбак М.Ю.
Загорій Г.В.
Рибчинський Є.Ю.
абзац п’ятий частини дев’ятої статті 7 доповнити реченням такого змісту:
«У разі коли особа, що звертається для встановлення інвалідності, не може прибути на огляд (переогляд) до комісії за станом здоров'я згідно з висновком лікарсько-консультативної комісії, огляд (переогляд) проводиться за місцем проживання (вдома), у тому числі за місцем проживання у стаціонарних установах для громадян похилого віку та осіб з інвалідністю, закладах соціального захисту для бездомних осіб та центрах соціальної адаптації осіб або в закладах охорони здоров'я, в яких така особа перебуває на лікуванні;»
 
Враховано    
    -6- Третьяков О.Ю.
Шухевич Ю.Р.
Бурбак М.Ю.
Рибчинський Є.Ю.
Загорій Г.В.
Гаврилюк М.В.
Перше речення частини тринадцятої статті 7 Закону України «Про реабілітацію осіб з інвалідністю в Україні» викласти у такій редакції:
«Особам, які звертаються для встановлення інвалідності, зумовленої наявністю анатомічних дефектів, інших необоротних порушень функцій органів і систем організму, у тому числі необоротною втратою (ампутацією) верхніх та (або) нижніх кінцівок (їх частин) тощо, а також особам з інвалідністю, у яких строк переогляду настає після досягнення пенсійного віку, встановленого статтею 26 Закону, відповідна група інвалідності встановлюється без зазначення строку повторного огляду»;
 
Враховано    
6. «Особам, у яких внаслідок поранення, контузії, каліцтва, захворювання, отриманих під час безпосередньої участі в антитерористичній операції, забезпечені її проведення, перебуваючи безпосередньо в районах антитерористичної операції у період її проведення, ампутовані верхні та/або нижні кінцівки, що призвело до інвалідності, група інвалідності встановлюється без зазначення строку повторного огляду (безстроково) та на ступінь вище».
 
-7- Семенуха Р.С.
Абзац другий пункту 1 законопроекту замінити абзацом такого змісту:
«частину тринадцяту після речення першого доповнити реченням такого змісту:
«Особам, у яких внаслідок поранення, контузії, каліцтва, захворювання, отриманих під час безпосередньої участі в антитерористичній операції, забезпеченні її проведення, які перебували безпосередньо в районах проведення антитерористичної операції, ампутовані верхні та/або нижні кінцівки, або отримане ушкодження призвело до необоротної втрати частини кінцівки, або необоротної втрати іншого органу, або повної стійкої втрати органом його функцій, що мало наслідком встановлення інвалідності, група інвалідності встановлюється без зазначення строку повторного огляду (безстроково) та на ступінь вище або І групи.
 
Відхилено      
    -8- Долженков О.В.
У розділі Ізаконопроекту у частині тринадцятій статті 7:
- після слів «контузії, каліцтва» розділовий знак «,» - виключити і доповнити словами «чи іншого»;
 
Відхилено    
    -9- Долженков О.В.
У розділі Ізаконопроекту у частині тринадцятій статті 7:
після слів «каліцтва, захворювання» фразу «, отриманих під час безпосередньої участі в антитерористичній операції, забезпечені її проведення, перебуваючи безпосередньо в районах антитерористичної операції у період її проведення,» - виключити
 
Відхилено    
    -10- Голубов Д.І.
Нове речення частини тринадцятої статті 7 Закону України «Про реабілітацію інвалідів в Україні» доповнити словами такого змісту: «або Ігрупи.».
 
Відхилено    
    -11- Каплін С.М.
У розділі першому проекту Закону після слів: «та на ступінь вище» доповнити словами: «із встановленням спеціальної надбавки в розмірі 20 % прожиткового мінімуму»
 
Відхилено    
    -12- Логвинський Г.В.
У частині тринадцятій статті 7 Закону України «Про реабілітацію інвалідів в Україні» слово «забезпечені» замінити на слово «забезпеченні».
 
Відхилено    
    -13- Семенуха Р.С.
Пункт 1 законопроекту доповнити абзацом такого змісту:
«доповнити статтю частинами п’ятнадцятою та шістнадцятою такого змісту:
«Група інвалідності встановлюється без зазначення строку повторного огляду також у наступних випадках:
1) особам з інвалідністю, у яких строк переогляду настає після досягнення пенсійного віку, встановленого статтею 26 Закону України «Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування», а також особам з інвалідністю, яким до досягнення зазначеного пенсійного віку залишилося не більш як півтора року;
2) при стійких функціональних порушеннях в організмі, які не включені до переліку, затвердженого відповідно до частини чотирнадцятої цієї статті, у разі неефективності реабілітаційних заходів, неможливості відновлення соціальної адаптації, несприятливого прогнозу відновлення працездатності, що встановлено за результатами динамічного спостереження за особою з інвалідністю. З підстави, передбаченої у цьому пункті, група інвалідності встановлюється без зазначення строку повторного огляду у разі стабільності групи інвалідності (підтвердження групи інвалідності за результатами другого повторного огляду після первинного визнання особи особою з інвалідністю) або підвищення групи інвалідності (за результатами першого повторного огляду після первинного визнання особи особою з інвалідністю), а також в інших випадках, коли особа з інвалідністю має низький реабілітаційний потенціал.
Переогляд з метою підвищення групи інвалідності особам, зазначеним у частині п’ятнадцятій цієї статті, відбувається на підставі особистої заяви особи з інвалідністю або її законного представника у разі настання змін у стані здоров'я і працездатності особи з інвалідністю або за рішенням суду, у порядку, який затверджується Кабінетом Міністрів України.
 
Враховано частково    
7. ІІ. Прикінцеві положення
 
   ІІ. Прикінцеві положення
 
8. 1. Цей Закон набирає чинності через місяць з дня його опублікування.
 
-14- Третьяков О.Ю.
Шухевич Ю.Р.
Гаврилюк М.В.
Бурбак М.Ю.
Загорій Г.В.
Рибчинський Є.Ю.
пункт перший розділу ІІ «Прикінцеві положення» законопроекту викласти у такій редакції:
«1. Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування».
 
Враховано   1. Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування.
 
9. 2. Кабінету Міністрів України у місячний строк з дня опублікування цього Закону:
 
   2. Кабінету Міністрів України у місячний строк з дня набрання чинності цим Законом:
 
10. прийняти нормативно-правові акти, необхідні для реалізації цього Закону, забезпечивши набрання ними чинності одночасно з набранням чинності цим Законом;
 
-15- Третьяков О.Ю.
Шухевич Ю.Р.
Гаврилюк М.В.
Бурбак М.Ю.
Загорій Г.В.
Рибчинський Є.Ю.
абзац другий пункту другого розділу ІІ Прикінцеві положення виключити
 
Враховано      
11. привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом;
 
   привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом;
 
12. забезпечити приведення міністерствами та іншими центральними органами виконавчої влади їх нормативно-правових актів у відповідність із цим Законом.
 
-16- Семенуха Р.С.
Підпункт 2 пункту 2 законопроекту доповнити абзацом такого змісту:
«визначити порядок використання в Україні Міжнародної класифікації функціонування, обмежень життєдіяльності та здоров’я та Міжнародної класифікації функціонування, обмежень життєдіяльності та здоров’я дітей та підлітків для визначення ступеня обмеження життєдіяльності та розробки індивідуальних програм реабілітації осіб з порушеннями стану здоров'я та осіб з інвалідністю.».
 
Відхилено   забезпечити перегляд і приведення міністерствами та іншими центральними органами виконавчої влади їх нормативно-правових актів у відповідність із цим Законом.
 
    -17- Семенуха Р.С.
Пункт 2 законопроекту доповнити підпунктом 3 такого змісту:
«3. Встановити, що у разі коли особа за станом здоров'я не може прибути на повторний огляд до медико-соціальної експертної комісії, за заявою такої особи переогляд проводиться за місцем її проживання (вдома), у тому числі за місцем проживання у стаціонарних установах для громадян похилого віку та інвалідів, закладах соціального захисту для бездомних осіб та центрах соціальної адаптації осіб або в закладах охорони здоров'я, в яких така особа перебуває на лікуванні».
 
Враховано частково    
    -18- Логвинський Г.В.
Статтю 30 Закону України «Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні» після частини дев’ятої доповнити новою частиною такого змісту:
«Для забезпечення доступу до об'єктів і послуг, відкритих або таких, що надаються населенню місцями для безоплатного паркування транспортних засобів вважаються місця, на яких розміщені транспортні засоби, якими керують водії з інвалідністю або водії, які перевозять осіб з інвалідністю».
У зв’язку з чим, частини десяту-одинадцяту вважати частинами одинадцятою-дванадцятою.
 
Відхилено    
13. Голова Верховної Ради України

   Голова Верховної Ради України