Кількість абзаців - 10 Таблиця поправок


Про внесення змін до Закону України "Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей" щодо неврахування часу проїзду у межах України до місця проведення відпустки та назад" (Друге читання)

№ п.п. Редакція, прийнята в першому читанні Пропозиції Висновки Остаточна редакція
0. ЗАКОН УКРАЇНИ
 
   ЗАКОН УКРАЇНИ
 
1. Про внесення змін до Закону України «Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей» щодо неврахування часу проїзду у межах України до місця проведення відпустки та назад
 
-1- Голубов Д.І.
Змінити назву законопроекту, виклавши її наступним чином:
"Про внесення змін до статті 10 Закону України "Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей" (щодо неврахування часу проїзду у межах України до місця проведення відпустки та назад)".
 
Враховано   Про внесення змін до статті 10-1 Закону України "Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей" щодо неврахування часу проїзду в межах України до місця проведення відпустки та назад
 
2.

 
-2- Семенуха Р.С.
Маркевич Я.В.
Назву проекту Закону після слів "до місця проведення відпустки та назад" доповнити словами "та гарантування права військовослужбовців на позачергове отримання проїзних квитків".
 
Відхилено      
3. Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
 
   Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
 
4. І. Внести зміни до таких законодавчих актів України:
 
      
5. 1. Викласти пункти 1, 18 Статті 10? Закону України "Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей" (Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1992, № 15, ст.190) у такій редакції:
 
   І. Пункти 1 і 18 статті 10? Закону України "Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей" (Відомості Верховної Ради України, 1992 р., № 15, ст.190; 2007 р., № 33, ст. 442; 2014 р., № 35, ст. 1179) викласти в такій редакції:
 
6. "Стаття 10?. Право військовослужбовців на відпустки. Порядок надання військовослужбовцям відпусток та відкликання з них
 
      
7. 1. Військовослужбовцям, крім військовослужбовців строкової військової служби, надаються щорічні основні відпустки із збереженням грошового, матеріального забезпечення та наданням грошової допомоги на оздоровлення у розмірі місячного грошового забезпечення. Тривалість щорічної основної відпустки для військовослужбовців, які мають вислугу в календарному обчисленні до 10 років, становить 30 календарних днів; від 10 до 15 років - 35 календарних днів; від 15 до 20 років - 40 календарних днів; понад 20 календарних років - 45 календарних днів, без урахування часу, необхідного для проїзду у межах України до місця проведення відпустки та назад. Святкові та неробочі дні при визначенні тривалості щорічних основних відпусток не враховуються.
 
-3- Пастух Т.Т.
У статті 10-1 "Право військовослужбовців на відпустки. Порядок надання військовослужбовцям відпусток та відкликання з них" пункт 1 викласти в наступній редакції:
"1.Військовослужбовцям, крім військовослужбовців строкової військової служби, надаються щорічні основні відпустки із збереженням грошового, матеріального забезпечення та наданням грошової допомоги на оздоровлення у розмірі місячного грошового забезпечення. Тривалість щорічної основної відпустки для військовослужбовців, які мають вислугу в календарному обчисленні до 10 років, становить 30 календарних днів; від 10 до 15 років - 35 календарних днів; від 15 до 20 років - 40 календарних днів; понад 20 календарних років - 45 календарних днів, без урахування часу, необхідного для проїзду у межах України, але не більше однієї доби в одну сторону.
Святкові та неробочі дні при визначенні тривалості щорічних основних відпусток не враховуються".
 
Враховано   "1. Військовослужбовцям, крім військовослужбовців строкової військової служби, надаються щорічні основні відпустки із збереженням грошового, матеріального забезпечення та наданням грошової допомоги на оздоровлення у розмірі місячного грошового забезпечення. Тривалість щорічної основної відпустки для військовослужбовців, які мають вислугу в календарному обчисленні до 10 років, становить 30 календарних днів; від 10 до 15 років - 35 календарних днів; від 15 до 20 років - 40 календарних днів; понад 20 календарних років - 45 календарних днів, без урахування часу, необхідного для проїзду в межах України до місця проведення відпустки та назад, але не більше доби в один кінець. Святкові та неробочі дні при визначенні тривалості щорічних основних відпусток не враховуються";
 
    -4- Гуляєв В.О.
Пункти 1,18 Статті 10-1 Закону України "Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей" після слів: "до місця проведення відпустки та назад" доповнити наступним реченням: "Час перебування в дорозі (разом із вимушеними зупинками) визначається за існуючим розкладом руху транспортного засобу, включаючи час затримки в дорозі з незалежних від нього причин і час на пересадки".
 
Відхилено    
    -5- Голубов Д.І.
Не викладати пункт 1 статті 10-1 Закону України "Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей" у новій редакції, а внести наступні зміни.
Друге речення пункту 1 статті 10-1 Закону України "Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей" доповнити словами наступного змісту: ", без урахування часу, необхідного для проїзду у межах України до місця проведення відпустки та назад".
 
Враховано редакції І читання   
8. 18. В особливий період під час дії воєнного стану військовослужбовцям можуть надаватися відпустки за сімейними обставинами та з інших поважних причин із збереженням грошового забезпечення тривалістю не більш як 10 календарних днів, без урахування часу, необхідного для проїзду у межах України до місця проведення відпустки та назад".
 
-6- Пастух Т.Т.
У статті 10-1 "Право військовослужбовців на відпустки. Порядок надання військовослужбовцям відпусток та відкликання з них" пункт 18 викласти в наступній редакції:
"18. В особливий період під час дії воєнного стану військовослужбовцям можуть надаватися відпустки за сімейними обставинами та з інших поважних причин із збереженням грошового забезпечення тривалістю не більш як 10 календарних днів, без урахування часу, необхідного для проїзду у межах України, але не більше однієї доби в одну сторону".
 
Враховано   "18. В особливий період під час дії воєнного стану військовослужбовцям можуть надаватися відпустки за сімейними обставинами та з інших поважних причин із збереженням грошового забезпечення тривалістю не більш як 10 календарних днів без урахування часу, необхідного для проїзду в межах України до місця проведення відпустки та назад, але не більше однієї доби в один кінець".
 
    -7- Голубов Д.І.
Не викладати пункт 18 статті 10-1 Закону України "Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей" у новій редакції, а внести наступні зміни.
Пункт 18 статті 10-1 Закону України "Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей" доповнити словами наступного змісту: ", без урахування часу, необхідного для проїзду у межах України до місця проведення відпустки та назад".
 
Враховано    
    -8- Семенуха Р.С.
Маркевич Я.В.
Розділ І проекту Закону доповнити абзацами такого змісту:
"2. Викласти частину 5 Статті 14 Закону України "Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей" (Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1992, № 15, ст.190) у такій редакції:
"5. Військовослужбовці при направленні у відрядження, до нового місця проходження військової служби, а також до місця використання відпустки та назад мають право на придбання проїзних документів для себе та членів своєї сім'ї на всі види транспорту поза чергою.
Військовослужбовці при направленні у відрядження, до нового місця проходження військової служби, а також до місця використання відпустки та назад мають право на позачергове отримання проїзних квитків. Квиткові каси автовокзалів і автостанцій міжміських сполучень, залізничних вокзалів і станцій, морських та річкових вокзалів (станцій, причалів) зобов'язані поза чергою надати такому військовослужбовцю місце відповідно у автобусі, вагоні залізничного транспорту, в морському або річковому пасажирському судні.
Бронювання місць для військовослужбовців, які направляються у відрядження, до нового місця проходження військової служби, а також до місця використання відпустки та назад, припиняється за годину до відправлення транспортного засобу.
Військовослужбовці, які направляються у відрядження, також користуються правом на бронювання та отримання поза чергою місця в готелі на підставі посвідчення про відрядження.".
 
Відхилено таття 116 Регламенту ВРУ   
9. ІІ. Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування. Голова Верховної Ради
України


-9- Семенуха Р.С.
Маркевич Я.В.
Розділ ІІ проекту Закону доповнити абзацами такого змісту:
"Кабінету Міністрів України протягом трьох місяців з дня набрання чинності цим Законом:
привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом;
 
Враховано   ІІ. Прикінцеві положення
1. Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування.
2. Кабінету Міністрів України протягом трьох місяців з дня набрання чинності цим Законом:
привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом; забезпечити приведення міністерствами, іншими центральними органами виконавчої влади їх нормативно-правових актів у відповідність із цим Законом.