Кількість абзаців - 14 Таблиця поправок


Про внесення змін до Закону України ''Про свободу пересування та вільний вибір місця проживання в Україні" (Повторне друге читання)

№ п.п. Редакція, прийнята в першому читанні Пропозиції Висновки Остаточна редакція
0. ЗАКОН УКРАЇНИ
 
   ЗАКОН УКРАЇНИ
 
1. Про внесення змін до Закону України «Про свободу пересування та вільний вибір місця проживання в Україні»
 
-1- Голубов Д.І.
Назву законопроекту викласти у наступній редакції: "Про внесення змін до статті 6-1 Закону України "Про свободу пересування та вільний вибір місця проживання в Україні"
 
Враховано частково      
2.

 
-2- Семенуха Р.С.
1. У назві проекту Закону слова "Закону України "Про свободу пересування та вільний вибір місця проживання в Україні" замінити словами "деяких законів України".
 
Враховано частково      
3.

 
-3- Семенуха Р.С.
Сотник О.С.
1) Назву законопроекту викласти в такій редакції:
"Про внесення змін до деяких законів України щодо удосконалення порядку реєстрації місця проживання/перебування бездомних осіб";
 
Враховано   Про внесення змін до деяких законів України щодо удосконалення реєстрації місця проживання чи місця перебування бездомних осіб
 
4. Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
 
   Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
 
5. І. Внести до Закону України "Про свободу пересування та вільний вибір місця проживання в Україні" (Відомості Верховної Ради України, 2004 р., № 15, ст. 232) наступні зміни:
 
-4- Пацкан В.В.
Розділ І викласти в такій редакції: "І. Внести до статті 6-1 Закону України "Про свободу пересування та вільний вибір місця проживання в Україні" (Відомості Верховної Ради України, 2004 р., № 15, ст. 232; 2016 р., № 3ст.30) такі зміни :
 
Враховано частково   І. Внести зміни до таких законів України:
Статтю 6-1 Закону України "Про свободу пересування та вільний вибір місця проживання в Україні" (Відомості Верховної Ради України, 2004 р., № 15, ст. 232; 2016 р., № 3, ст. 30) викласти в такій редакції:
"Стаття 6-1. Особливості реєстрації місця проживання чи місця перебування бездомних осіб
Реєстрація місця проживання чи місця перебування бездомної особи здійснюється за адресою спеціалізованої соціальної установи, закладу соціального обслуговування та соціального захисту, створених відповідно до законодавства, в якому зазначеній особі надаються соціальні послуги.
Подання заяви бездомної особи про реєстрацію місця проживання чи місця перебування, про зняття з реєстрації місця проживання/перебування у порядку і строки, встановлені законодавством, покладається на спеціалізовану соціальну установу, заклад соціального обслуговування та соціального захисту, в якому зазначеній особі надаються соціальні послуги відповідно до законодавства.
Відомості про місце проживання чи місце перебування бездомної особи вносяться до документів, визначених абзацом дев’ятим статті 3 цього Закону".
 
    -5- Семенуха Р.С.
Сотник О.С.
Абзац перший розділу І законопроекту викласти в такій редакції:
"І. Внести зміни до таких законів України:";
 
Враховано    
    -6- Семенуха Р.С.
Сотник О.С.
3) Пункт 1 розділу І законопроекту викласти в такій редакції:
"1. Назву та текст статті 6-1 Закону України "Про свободу пересування та вільний вибір місця проживання в Україні" (Відомості Верховної Ради України, 2004 р., № 15, ст. 232; 2016 р., № 3, ст. 30) викласти в такій редакції:
"Стаття 6-1. Особливості реєстрації місця проживання/перебування бездомних осіб
Реєстрація місця проживання/перебування бездомної особи здійснюється за адресою спеціалізованої соціальної установи, закладу соціального обслуговування та соціального захисту, створених відповідно до законодавства, де зазначеній особі надаються соціальні послуги.
Подання заяви бездомної особи про реєстрацію місця проживання/перебування, про зняття з реєстрації місця проживання/перебування у порядку і строки, встановлені законодавством, покладається на спеціалізовану соціальну установу, заклад соціального обслуговування та соціального захисту, де зазначеній особі надаються соціальні послуги відповідно до законодавства.
Відомості про місце проживання/перебування бездомних осіб вносяться до документів, визначених абзацом дев’ятим статті 3 цього Закону.".
 
Враховано    
    -7- Семенуха Р.С.
2. Абзац перший розділу І проекту Закону викласти в такій редакції:
"І. Внести зміни до таких законів України:".
 
Враховано    
    -8- Дехтярчук О.В.
1. Розділ І проекту доповнити новою частиною такого змісту:
"1) в назві статті 6-1 після слів "місця проживання" доповнити словом і знаком "/ перебування".
У зв’язку з цим частину першу і другу Розділу І вважати частинами другою і третьою.
 
Враховано в редакції ст. 6-1   
    -9- Пацкан В.В.
"1. У назві слова "місця проживання" замінити словами ""місця проживання /перебування".
 
Враховано в редакції ст. 6-1   
6. 1) у частині першій статті 6-1 слова "створених органами місцевого самоврядування", замінити словами "створених відповідно до Закону України "Про основи соціального захисту бездомних осіб і безпритульних дітей".
 
-10- Дехтярчук О.В.
2. В частині першій розділу І слова "Бездомні та інші особи, що не мають постійного місця проживання," замінити словами "Бездомні особи", оскільки абзацом третім частини першої статті 2 Закону України "Про основи соціального захисту бездомних осіб і безпритульних дітей" надано визначення "бездомна особа", яке покриває, у тому числі, поняття "безпритульна особа". Потреба у законодавчому розширенні цього поняття відсутня.
 
Враховано в редакції частини першої ст. 6-1     
    -11- Пацкан В.В.
2. частину першу і другу викласти в такій редакції:
"Реєстрація місця проживання/перебування бездомної особи здійснюється за адресою спеціалізованої соціальної установи, закладу соціального обслуговування та соціального захисту, створених відповідно до законодавства, де зазначеній особі надаються соціальні послуги.
 
Враховано в редакції ст. 6-1   
    -12- Семенуха Р.С.
3. Пункт 1 розділу І проекту Закону викласти в такій редакції:
"1. У статті 6-1 Закону України "Про свободу пересування та вільний
вибір місця проживання в Україні" (Відомості Верховної Ради України, 2004 р., № 15, ст. 232):
частину першу викласти в такій редакції:
"Бездомні реєструються за адресою спеціалізованої соціальної установи, закладу соціального обслуговування та соціального захисту, створених відповідно до Закону України "Про основи соціального захисту бездомних осіб і безпритульних дітей";
 
Враховано частково в редакції ст. 6-1   
    -13- Семенуха Р.С.
доповнити новою частиною другою такого змісту:
"Центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сферах трудових відносин, соціального захисту населення, визначає граничну кількість бездомних, які можуть бути зареєстровані однієї спеціалізованою соціальною установою, закладом соціального обслуговування та соціального захисту. Бездомна особа може бути зареєстрована за адресою лише однієї спеціалізованої соціальної установи або одного закладу соціального обслуговування та соціального захисту. Гранична кількість бездомних осіб в цілях застосування цієї статті визначається центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сферах трудових відносин, соціального захисту населення, з урахуванням умов розташування, рівня забезпеченості відповідної установи, закладу приміщеннями та іншою матеріально-технічною базою, наявності соціально-побутової інфраструктури, кількості персоналу, наявності структурних або відокремлених підрозділів такого закладу, установи.".
У зв’язку з цим частину другу вважати відповідно частиною третьою.
 
Відхилено    
7. 2) у частині другий статті 6-1 слова "де проживають зазначені особи", замінити "де зазначеним особам, надаються соціальні послуги відповідно до Закону України " Про соціальні послуги "
 
-14- Дехтярчук О.В.
3. Частину другу розділу І викласти в такій редакції:
"Функції з подання заяви бездомної особи про реєстрацію, зняття з реєстрації місця проживання / перебування у порядку та строки, встановлені цим Законом, покладаються на відповідну спеціалізовану соціальну установу, заклад соціального обслуговування, соціального захисту для бездомних осіб, де бездомним особам надаються соціальні послуги відповідно до Закону України "Про соціальні послуги".
Таким чином на спеціалізовані установи (заклади) покладається чітко визначена функція, а бездомні особи зможуть реєструватися також у разі їх перебування в таких місцях.
 
Враховано   2. Частину восьму статті 22 Закону України "Про Державний реєстр виборців" (Відомості Верховної Ради України, 2011 р., № 5, ст. 34, 2014 р., № 20-21, ст. 731) викласти в такій редакції:
"8. Керівник центру обліку, який відповідно до закону веде облік бездомних осіб, або соціальної служби, у складі якої утворено структурний підрозділ для ведення обліку бездомних осіб, подає відомості про:
1) виборців, місце проживання яких протягом попереднього місяця зареєстровано за юридичною адресою закладу;
2) виборців, місце проживання яких протягом попереднього місяця знято з реєстрації за юридичною адресою закладу".
 
    -15- Пацкан В.В.
3. частину другу викласти в такій редакції:
"Подання заяви бездомної особи про реєстрацію місця проживання/перебування, про зняття з реєстрації місця проживання/перебування у порядку і строки, встановлені законодавством, покладається на спеціалізовану соціальну установу, заклад соціального обслуговування та соціального захисту, де зазначеній особі надаються соціальні послуги відповідно до законодавства.
 
Враховано    
    -16- Семенуха Р.С.
3) у частині третій слова "де проживають зазначені особи" замінити словами "де зазначеним особам надаються соціальні послуги відповідно до Закону України "Про соціальні послуги".
 
Враховано -   
    -17- Пацкан В.В.
4. Доповнити статтю частиною третьою такого змісту:
"Відомості про місце проживання/перебування бездомних осіб вносяться до документів, визначених абзацом дев’ятим статті 3 цього Закону".
 
Враховано    
    -18- Семенуха Р.С.
4) після частини третьої доповнити частиною такого змісту:
"В цілях застосування абзацу другого частини третьої статті 8 Закону України "Про Державний реєстр виборців" спеціалізовані соціальні установи, заклади соціального обслуговування та соціального захисту, за адресами яких зареєстровані бездомні особи, окремо складають списки бездомних осіб, які безпосередньо проживають у відповідних установах, закладах.".
 
Відхилено    
    -19- Семенуха Р.С.
4. Пункт 2 розділу І проект у Закону викласти в такій редакції:
"2. У Законі України "Про Державний реєстр виборців" (Відомості Верховної Ради України, 2011 р., № 5, ст. 34; 2014 р., № 26, ст. 892; 2016 р., № 3, ст. 30):
частину третю статті 8 викласти в такій редакції:
"3. Виборча адреса виборця з числа бездомних осіб визначається за юридичною адресою спеціалізованої соціальної установи, закладу соціального обслуговування та соціального захисту, де така особа зареєстрована.
Під час виборів народних депутатів України в одномандатних виборчих округах та місцевих виборів виборча адреса виборця з числа бездомних осіб визначається за юридичною адресою спеціалізованої соціальної установи, закладу соціального обслуговування та соціального захисту, де така особа зареєстрована та безпосередньо проживала протягом не менше шести місяців до дня подання відповідними установами, закладами відомостей відповідно до частини першої статті 28 цього Закону.".
частину восьму статті 22 викласти в такій редакції:
"8. Керівник центру обліку, який відповідно до закону веде облік бездомних осіб, або соціальної служби, у складі якої утворено структурний підрозділ для ведення обліку бездомних осіб, на підставі інформації, отриманої від керівників спеціалізованих соціальних установ, закладів соціального обслуговування та соціального захисту, за адресами яких зареєстровані бездомні особи, подає відомості про виборців, які протягом попереднього місяця:
1) зареєстровані за юридичною адресою відповідного закладу, установи, де зазначеним особам надаються соціальні послуги відповідно до Закону України "Про соціальні послуги", крім послуги з надання притулку;
2) зареєстровані за юридичною адресою відповідного закладу, установи, де безпосередньо проживають зазначені особи;
3) зняті з реєстрації за юридичною адресою відповідного закладу, установи.".
 
Враховано    
    -20- Сотник О.С.
1. Статтю 6-1 (Особливості реєстрації місця проживання бездомних осіб) Закону України "Про свободу пересування та вільний вибір місця проживання в Україні" викласти у наступній редакції:
"Бездомні та інші особи, що не мають постійного місця?проживання, реєструються за адресою відповідних закладів для бездомних осіб – центрів обліку, створених органами місцевого самоврядування та місцевими органами виконавчої влади, а також громадськими та благодійними організаціями відповідно до закону, що визначає суб’єктів та особливості обліку бездомних осіб і безпритульних дітей.
Подання заяви про реєстрацію, зняття з реєстрації місця проживання таких осіб у порядку і строки, встановлені цим Законом, покладається на відповідний заклад, на обліку у якому перебувають зазначені особи.".
 
Враховано частково    
    -21- Семенуха Р.С.
Сотник О.С.
3) Пункт 2 розділу І законопроекту викласти в такій редакції:
"2. Частину восьму статті 22 Закону України "Про Державний реєстр виборців" (Відомості Верховної Ради України, 2011 р., № 5, ст. 34, 2014 р., № 20-21, ст. 731) викласти у такій редакції:
"8. Керівник центру обліку, який відповідно до закону веде облік бездомних осіб, або соціальної служби, у складі якої утворено структурний підрозділ для ведення обліку бездомних осіб, подає відомості про виборців:
1) місце проживання яких протягом попереднього місяця зареєстровано за юридичною адресою закладу;
2) місце проживання яких протягом попереднього місяця знято з реєстрації за юридичною адресою закладу.".
 
Враховано    
8. ІІ. Прикінцеві положення
 
   ІІ. Прикінцеві положення
 
9. 1. Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування.
 
   1. Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування.
 
10. 2. Кабінету Міністрів України у місячний строк з дня опублікування цього Закону:
 
-22- Пацкан В.В.
У п. 2 прикінцевих положень слова "у місячний строк" замінити словами "у тримісячний строк"
 
Враховано   2. Кабінету Міністрів України у тримісячний строк з дня опублікування цього Закону:
 
11. - привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом;
 
   привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом;
 
12. - забезпечити перегляд і приведення міністерствами та іншими центральними органами виконавчої влади їх нормативно-правових актів у відповідність із цим Законом.
 
-23- Семенуха Р.С.
Сотник О.С.
4) Розділ ІІ законопроекту доповнити пунктом 3 такого змісту:
"3. Центральній виборчій комісії привести у місячний строк з дня набрання чинності цим Законом свої акти у відповідність із цим Законом".
 
Враховано   забезпечити перегляд і приведення міністерствами та іншими центральними органами виконавчої влади їх нормативно-правових актів у відповідність із цим Законом.
3. Центральній виборчій комісії у місячний строк з дня набрання чинності цим Законом привести свої акти у відповідність із цим Законом.
 
13. Голова Верховної Ради України В.ГРОЙСМАН

   Голова Верховної Ради