Кількість абзаців - 221 Таблиця поправок


Про Вищий антикорупційний суд (Друге читання)

№ п.п. Редакція, прийнята в першому читанні Пропозиції Висновки Остаточна редакція
0. Проект
 
   Проект
 
1. З А К О Н У К Р А Ї Н И
 
   З А К О Н У К Р А Ї Н И
 
2. Про Вищий антикорупційний суд
 
-1- Тимошенко Ю.В.
Власенко С.В.
Назву законопроекту викласти в редакції: «Закон України «Про антикорупційні суди».
 
Відхилено   Про Вищий антикорупційний суд
 
3.

 
-2- Ричкова Т.Б.
Назву законопроекту викласти у наступній редакції: «Про правові засади створення Вищого антикорупційного суду.».
 
Відхилено      
4.

 
-3- Одарченко Ю.В.
Назву закону викласти у наступній редакції «Про Вищий антикорупційний суд України».
 
Відхилено      
    -4- Усов К.Г.
Назву законопроекту викласти в такій редакції: «Про правовий статус Вищого антикорупційного суду».
 
Відхилено    
    -5- Ричкова Т.Б.
Назву законопроекту викласти в такій редакції: «Закон України «Про Вищий антикорупційний суди та Апеляційну палату Вищого антикорупційного суду»
 
Відхилено    
    -6- Одарченко Ю.В.
По всьому тексту закону слова «Вищий антикорупційний суд» замінити на слова «Вищий антикорупційний суд України» у відповідних відмінках.
 
Відхилено    
    -7- Дехтярчук О.В.
По всьому тексту слова «Громадська рада міжнародних експертів» замінити словами «Кваліфікаційна панель експертів по відбору кандидатів на посади суддів Вищого антикорупційного суду» у відповідних відмінка
 
Відхилено    
    -8- Саврасов М.В.
У тексті законопроекту слова "Громадська рада міжнародних експертів" у всіх відмінках замінити словами "Експертна група з питань добору суддів Вищого антикорупційного суду" у відповідному відмінку.
 
Відхилено    
    -9- Левченко Ю.В.
Іллєнко А.Ю.
Осуховський О.І.
Головко М.Й.
Марченко О.О.
В тексті 3аконопроекту слова «Вища кваліфікаційна комісія України» замінити на слова «Конкурсна комісія».
 
Відхилено    
5. Цей Закон визначає засади організації та діяльності Вищого антикорупційного суду, спеціальні вимоги до суддів цього суду та гарантії їх діяльності.
 
-10- Пташник В.Ю.
Доповнити преамбулу проекту після слів «Цей Закон визначає» словами «утворення та».
 
Відхилено   Цей Закон визначає засади організації та діяльності Вищого антикорупційного суду, спеціальні вимоги до суддів цього суду та гарантії їх діяльності, а також особливості проведення конкурсу на посаду судді Вищого антикорупційного суду.
 
    -11- Ковальчук Н.В.
У преамбулі проекту Закону після слів «Вищого антикорупційного суду» додати слова «а також особливості проведення конкурсу на посаду судді».
 
Враховано редакційно    
    -12- Нестеренко В.Г.
У преамбулі слова «Цей Закон визначає засади організації та діяльності Вищого антикорупційного суду» замінити словами «Цей Закон визначає порядок організації та засади діяльності Вищого антикорупційного суду»
 
Відхилено    
    -13- Ляшко О.В.
Купрієнко О.В.
Текст преамбули після слова «засади» доповнити словом «створення».
 
Відхилено    
    -14- Усов К.Г.
У преамбулі законопроекту, після слів «спеціальні вимоги до» доповнити словами «кандидатів на посаду судді та гарантії діяльності».
 
Відхилено    
    -15- Усов К.Г.
У преамбулі законопроекту слова «та гарантії їх діяльності» виключити.
 
Відхилено    
    -16- Ричкова Т.Б.
У преамбулі законопроекту після слова «засади» доповнити словом «створення».
 
Відхилено    
    -17- Каплін С.М.
У преамбулі проекту Закону після слів: «суддів цього суду» доповнити словами: «порядок зайняття посади судді».
 
Відхилено    
    -18- Карпунцов В.В.
Преамбулу законопроекту викласти в такій редакції:
«Цей Закон визначає засади організації та діяльності Вищого антикорупційного суду, Апеляційної палати Вищого антикорупційного суду, спеціальні вимоги до суддів цього суду та гарантії їх діяльності.»
 
Відхилено    
    -19- Немировський А.В.
Преамбулу закону викласти в наступній редакції:
«Цей Закон визначає правові засади організації діяльності Вищого антикорупційного суду, колегій присяжних Вищого антикорупційного суду, визначає статус судді Вищого антикорупційного суду, статус присяжного Вищого антикорупційного суду, порядок їх обрання, звільнення та інші питання, пов’язані із діяльністю суддів Вищого антикорупційного суду та колегій присяжних Вищого антикорупційного суду.»
 
Відхилено    
    -20- Ричкова Т.Б.
Преамбулу законопроекту викласти в такій редакції:
«Цей Закон визначає засади організації та діяльності Вищого антикорупційного суду, Апеляційної палати Вищого антикорупційного суду, спеціальні вимоги до суддів цього суду та гарантії їх діяльності.»
 
Відхилено    
    -21- Тимошенко Ю.В.
Власенко С.В.
Преамбулу законопроекту викласти в редакції: «Цей Закон визначає систему, засади організації та діяльності антикорупційних судів України, спеціальні вимоги до суддів, гарантії їх діяльності.».
 
Відхилено    
    -22- Писаренко В.В.
Преамбулу викласти у такій редакції:»Цей Закон визначає особливості організації антикорупційних судів, вимоги до кандидатів на посади суддів антикорупційних судів, особливості добору, призначення і статусу суддів цих судів».
 
Відхилено    
6. Розділ І
 
   Розділ І
 
7. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
 
   ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
 
8. Стаття 1. Статус Вищого антикорупційного суду
 
-23- Усов К.Г.
Назву статті 1, «Статус Вищого антикорупційного суду», доповнити словосполученням «в системі судоустрою України».
 
Відхилено   Стаття 1. Статус Вищого антикорупційного суду
 
    -24- Ричкова Т.Б.
Назву статті 1 викласти в такій редакції: «Стаття 1. Статус Вищого антикорупційного суду та Апеляційної палати Вищого антикорупційного суду»
 
Відхилено    
    -25- Соболєв Є.В.
Острікова Т.Г.
Березюк О.Р.
Сотник О.С.
Костенко П.П.
Подоляк І.І.
Журжій А.В.
Маркевич Я.В.
Бабак А.В.
Кіраль С.І.
Опанасенко О.В.
Семенуха Р.С.
Пастух Т.Т.
Сидорович Р.М.
У статті 1:
доповнити новою частиною першою такого змісту:
«1. Цим Законом утворюється Вищий антикорупційний суд.»;
частини першу - другу вважати частинами другою - третьою.
 
Відхилено    
9. 1. Вищий антикорупційний суд є постійно діючим вищим спеціалізованим судом у системі судоустрою України.
 
-26- Пташник В.Ю.
Доповнити частину 1 статті 1 проекту після слів «Вищий антикорупційний суд» словами «утворюється цим Законом і».
 
Відхилено   1. Вищий антикорупційний суд є постійно діючим вищим спеціалізованим судом у системі судоустрою України.
 
    -27- Рибалка С.В.
У частині 1 статті 1 розділу Ізаконопроекту викласти у наступній редакції: «Вищий антикорупційний суд є спеціалізованим судом у системі судоустрою України, який створюється на 5 років.
 
Відхилено    
    -28- Ківалов С.В.
у частині першій статті 1 словосполучення «постійно діючим» вилучити;
 
Відхилено    
10. 2. Вищий антикорупційний суд є юридичною особою, має печатку із зображенням Державного Герба України та своїм найменуванням.
 
-29- Нестеренко В.Г.
У частині 2 статті 1 слова «має печатку» замінити словами «який може мати свою печатку».
 
Відхилено   2. Вищий антикорупційний суд є юридичною особою, має печатку із зображенням Державного Герба України та своїм найменуванням.
3. Місцезнаходженням Вищого антикорупційного суду є місто Київ.
 
    -30- Юзькова Т.Л.
Частину другу статті 1 проекту, виключити
 
Відхилено    
    -31- Карпунцов В.В.
Доповнити статтю 1 законопроекту частиною третьою наступного змісту:
«3. Апеляційна палата Вищого антикорупційного суду, як постійнодіючий суд апеляційної інстанції є юридичною особою, має печатку із зображенням Державного Герба України та своїм найменуванням.»
 
Відхилено    
    -32- Саврасов М.В.
Доповнити статтю 1 проекту новою частиною 3 такого змісту: «3. Місцезнаходженням Вищого антикорупційного суду є місто Київ.»
 
Враховано    
    -33- Ричкова Т.Б.
Доповнити статтю 1 законопроекту частиною третьою наступного змісту:
«3. Апеляційна палата Вищого антикорупційного суду, як постійно діючий суд апеляційної інстанції є юридичною особою, має печатку із зображенням Державного Герба України та своїм найменуванням.»
 
Відхилено    
    -34- Пташник В.Ю.
Доповнити статтю 1 проекту новою частиною 3 такого змісту:
«3. Місцезнаходженням Вищого антикорупційного суду є місто Київ.»
 
Враховано    
    -35- Тимошенко Ю.В.
Власенко С.В.
Назву статті 1 та її зміст викласти в редакції: «Стаття 1. Статус антикорупційних судів
1. Систему антикорупційних судів України складають окружні антикорупційні суди України як суди першої інстанції та Вищий антикорупційний суд, який здійснює правосуддя як суд апеляційної інстанції з розгляду справ, щодо яких прийнято рішення окружними антикорупційними судами.
Окружні антикорупційні суди утворюються в кількості, що відповідає кількості територіальних управлінь Національного антикорупційного бюро України та їх спільною територіальною юрисдикцією.
2. Вищий антикорупційний суд є постійно діючим вищим спеціалізованим судом у системі судоустрою України, має печатку із зображенням Державного Герба України та своїм найменуванням.
Вищий антикорупційний суд здійснює правосуддя як суд апеляційної інстанції.».
 
Відхилено    
    -36- Саврасов М.В.
Статтю 1 викласти у наступній редакції: «Вищий антикорупційний суд є постійно діючим вищим спеціалізованим судом у системі судоустрою України, який є юридичною особою, має печатку із зображенням Державного Герба України та своїм найменуванням.».
 
Відхилено    
    -37- Поляков М.А.
Статтю 1 Розділу 1 «Загальні Положення» викласти у редакції:
«Вищий антикорупційний суд є постійно діючим вищим спеціалізованим судом у системі судоустрою України, який забезпечує ефективне правосуддя щодо корупційних злочинів, відповідно до Конвенції ООН проти корупції та Конвенції РЄ про боротьбу з корупціє.»
 
Відхилено    
11. Стаття 2. Правова основа діяльності Вищого антикорупційного суду
 
-38- Тимошенко Ю.В.
Власенко С.В.
У назві статті 2 після «Вищого антикорупційного суду» додати: «окружних антикорупційних судів».
 
Відхилено   Стаття 2. Правова основа діяльності Вищого антикорупційного суду
 
    -39- Саврасов М.В.
У назві статті 2, слово «Правова» замінити словом «Нормативна».
 
Відхилено    
    -40- Усов К.Г.
У назві статті 2, слова «Правова основа» замінити на слова «Правові основи».
 
Відхилено    
12. 1. Правову основу діяльності Вищого антикорупційного суду становлять , Закон України "Про судоустрій і статус суддів", цей та інші закони України, чинні міжнародні договори України, згоду на обов’язковість яких надано Верховною Радою України.
 
-41- Нестеренко В.Г.
У частині 1 статті 2 слова «Правову основу діяльності» замінити на слова «Основу правової діяльності»
 
Відхилено   1. Правову основу діяльності Вищого антикорупційного суду становлять , Закон України "Про судоустрій і статус суддів", цей та інші закони України, чинні міжнародні договори, згоду на обов’язковість яких надано Верховною Радою України.
2. Зміни до цього Закону можуть вноситися виключно законами про внесення змін до Закону України «Про Вищий антикорупційний суд».
 
    -42- Мосійчук І.В.
частину першу статті 2 Закону після слів «цей закон» доповнити словами та символами «України, Кримінальний процесуальний кодекс України»;
 
Відхилено    
    -43- Саврасов М.В.
У частині першій статті 2 слово «Правову» замінити словом «Нормативну».
 
Відхилено    
    -44- Тимошенко Ю.В.
Власенко С.В.
У частині 1 статті 2 після «Вищого антикорупційного суду» додати: «окружних антикорупційних судів».
 
Відхилено    
    -45- Шахов С.В.
У частині першій статті 2 проекту слова «Закон України «Про судоустрій і статус суддів» замінити словами «Закони України «Про судоустрій і статус суддів», «Про Вищу раду правосуддя», Кримінальний процесуальний кодекс України».
 
Відхилено    
    -46- Каплін С.М.
У статті 2 проекту Закону після слів: «та інші закони України» доповнити словами: «а також міжнародними договорами, згода на обов’язковість яких надана Верховною Радою України».
 
Відхилено    
    -47- Карпунцов В.В.
Частину першу статті 2 законопроекту викласти у такій редакції:
«1. Правову основу діяльності Вищого антикорупційного суду та Апеляційної палати Вищого антикорупційного суду становлять Конституція України, Закон України "Про судоустрій і статус суддів", цей та інші закони України, чинні міжнародні договори України, згоду на обов’язковість яких надано Верховною Радою України.»
 
Відхилено    
    -48- Розенблат Б.С.
Частину 1 статті 2 Закон України «Про Вищий антикорупційний суд» після слів «становлять Конституція України» викласти в такій редакції: «міжнародні договори України, згоду на обов'язковість яких надано Верховною Радою України, Закон України "Про судоустрій і статус суддів" цей та інші закони України.»
 
Відхилено    
    -49- Ричкова Т.Б.
Частину першу статті 2 законопроекту викласти у такій редакції:
«1. Правову основу діяльності Вищого антикорупційного суду та Апеляційної палати Вищого антикорупційного суду становлять Конституція України, Закон України "Про судоустрій і статус суддів", цей та інші закони України, чинні міжнародні договори України, згоду на обов’язковість яких надано Верховною Радою України.»
 
Відхилено    
    -50- Соболєв Є.В.
Острікова Т.Г.
Березюк О.Р.
Сотник О.С.
Костенко П.П.
Подоляк І.І.
Журжій А.В.
Маркевич Я.В.
Бабак А.В.
Кіраль С.І.
Опанасенко О.В.
Семенуха Р.С.
Пастух Т.Т.
Сидорович Р.М.
Статтю 2 доповнити новою частиною другою такого змісту:
«2. Зміни до цього Закону можуть вноситися виключно законами про внесення змін до Закону України «Про Вищий антикорупційний суд».».
 
Враховано    
    -51- Саврасов М.В.
Статтю 2 доповнити частиною другою такого змісту:
«Дія Закону України «Про судоустрій і статус суддів» поширюється на порядок утворення, організації та діяльності Вищого антикорупційного суду, визначення статусу суддів цього суду в частині, що не суперечить цьому Закону».»
 
Відхилено    
    -52- Шахов С.В.
Статтю 2 доповнити новою частиною другою такого змісту:
«2. При здійсненні правосуддя Вищий антикорупційний суд застосовує законодавство з урахуванням практики Європейського суду з прав людини».
 
Відхилено    
    -53- Давиденко В.М.
Доповнити статтю 2 частиною другою: «Зміни до цього Закону можуть вноситися виключно законами про внесення змін до Закону України «Про Вищий антикорупційний суд».
 
Враховано    
    -54- Поляков М.А.
Статтю 2 Розділу 1 «Загальні Положення» викласти у редакції:
«Правову основу діяльності Вищого антикорупційного суду становлять Конституція України, Закон України «Про судоустрій і статус суддів», Конвенція ООН проти корупції, Конвенція Ради Європи про боротьбу з корупцією, чинне антикорупційне законодавство, цей та інші закони України, практика європейського суду з прав людини, чинні міжнародні договори України, згоду на обов’язковість яких надано Верховною Радою України».
 
Відхилено    
    -55- Писаренко В.В.
Статтю 2 викласти у новій редакції:
«Стаття 2. Правова основа діяльності антикорупційних судів
1. Правову основу діяльності антикорупційних судів становлять Конституція України, Закон України «Про судоустрій і статус суддів», цей та інші закони України, чинні міжнародні договори України, згоду на обов’язковість яких надано Верховною Радою України.
2. Дія Закону України «Про судоустрій і статус суддів» поширюється на порядок утворення та діяльності антикорупційних судів в частині, що не суперечить цьому Закону».
 
Відхилено    
13. Стаття 3. Завдання Вищого антикорупційного суду
 
-56- Усов К.Г.
Назву статті 3, «Завдання Вищого антикорупційного суду», доповнити словами «в системі судоустрою України».
 
Відхилено   Стаття 3. Завдання Вищого антикорупційного суду
 
    -57- Карпунцов В.В.
Назву статті 3 викласти в такій редакції:
«Стаття 3. Завдання Вищого антикорупційного суду та Апеляційної палати Вищого антикорупційного суду».
 
Відхилено    
    -58- Ричкова Т.Б.
Назву статті 3 викласти в такій редакції:
«Стаття 3. Завдання Вищого антикорупційного суду та Апеляційної палати Вищого антикорупційного суду».
 
Відхилено    
14. 1. Завданням Вищого антикорупційного суду є здійснення правосуддя відповідно до визначених законом засад та процедур судочинства з метою захисту особи, суспільства та держави від корупційних і пов'язаних із ними злочинів та судового контролю за досудовим розслідуванням цих злочинів.
 
-59- Ковальчук Н.В.
У частині 1 статті 3 проекту Закону замість слова «законом» зазначити слова «законами України»,
 
Відхилено   1. Завданням Вищого антикорупційного суду є здійснення правосуддя відповідно до визначених законом засад та процедур судочинства з метою захисту особи, суспільства та держави від корупційних і пов'язаних із ними злочинів та судового контролю за досудовим розслідуванням цих злочинів, дотриманням прав, свобод та інтересів осіб у кримінальному провадженні.
 
    -60- Саврасов М.В.
У частині 1 статті 3 проекту Закону замість слова «законом» зазначити слова «законами України»,
 
Відхилено    
    -61- Саврасов М.В.
У частині 1 статті 3 проекту Закону замість слів «досудовим розслідуванням цих злочинів» зазначити слова «дотриманням прав, свобод та інтересів осіб у кримінальному провадженні».
 
Враховано частково    
    -62- Ковальчук Н.В.
У частині 1 статті 3 проекту Закону замість слів «досудовим розслідуванням цих злочинів» зазначити слова «дотриманням прав, свобод та інтересів осіб у кримінальному провадженні».
 
Враховано частково    
    -63- Нестеренко В.Г.
У статті 3 слово «Завданням» замінити словом «Завданнями»
 
Відхилено    
    -64- Нестеренко В.Г.
У статті 3 слова «до визначених законом засад» замінити на слова «до визначених Конституцією України та до Законом України «Про судоустрій і статус суддів» засад судочинства та згідно з визначеними Кримінальним процесуальним кодексом України порядком».
 
Відхилено    
    -65- Нестеренко В.Г.
У статті 3 після слів «досудовим розслідуванням» доповнити словом «таких»
 
Відхилено    
    -66- Усов К.Г.
У частині першій статті 3, після слів «та процедур судочинства» доповнити словами «передбачених процесуальним законом».
 
Відхилено    
    -67- Усов К.Г.
У частині першій статті 3, після слів «пов'язаних із ними злочинів та…» доповнити словом «реалізація».
 
Відхилено    
    -68- Ричкова Т.Б.
У частині 1 статті 3 після слів «досудовим розслідуванням», слово «цих» виключити.
 
Відхилено    
    -69- Соболєв Є.В.
Острікова Т.Г.
Березюк О.Р.
Сотник О.С.
Костенко П.П.
Подоляк І.І.
Журжій А.В.
Маркевич Я.В.
Бабак А.В.
Кіраль С.І.
Опанасенко О.В.
Семенуха Р.С.
Пастух Т.Т.
Сидорович Р.М.
У статті 3 після слів «за досудовим розслідуванням цих злочинів» додати слова та розділові знаки «, дотриманням прав, свобод та інтересів осіб у кримінальному провадженні».
 
Враховано    
    -70- Шахов С.В.
У частині першій статті 3 проекту слова «за досудовим розслідуванням цих злочинів» замінити словами «за дотриманням прав, свобод та інтересів осіб у кримінальному провадженні».
 
Враховано частково    
    -71- Каплін С.М.
У першому реченні статті 3 проекту Закону після слів: «Завданням Вищого антикорупційного суду є здійснення» доповнити словом: «справедливого».
 
Відхилено    
    -72- Каплін С.М.
У першому реченні статті 3 проекту Закону після слова: «правосуддя» доповнити словами: «на засадах верховенства права».
 
Відхилено    
    -73- Ляшко О.В.
Купрієнко О.В.
Частину 1 статті 3 викласти у наступній редакції: «Завданням Вищого антикорупційного суду є здійснення правосуддя відповідно до визначених законодавством засад та процедур судочинства з метою захисту особи, суспільства та держави від корупційних злочинів та судового контролю за досудовим розслідуванням цих злочинів.».
 
Відхилено    
    -74- Карпунцов В.В.
Доповнити статтю 3 законопроекту частиною другою наступного змісту:
«2. Завданням Апеляційної палати Вищого антикорупційного суду є забезпечення реалізації права на захист за апеляційними скаргами правомочних осіб щодо оцінки доказів і встановлення фактів у справі чи застосування матеріального та процесуального права»
 
Відхилено    
    -75- Ричкова Т.Б.
Доповнити статтю 3 законопроекту частиною другою наступного змісту:
«2. Завданням Апеляційної палати Вищого антикорупційного суду є забезпечення реалізації права на захист за апеляційними скаргами правомочних осіб щодо оцінки доказів і встановлення фактів у справі чи застосування матеріального та процесуального права»
 
Відхилено    
    -76- Нестеренко В.Г.
Доповнити статтю 3 частиною 2 такого змісту:
«2. Завданнями Апеляційної палати Вищого антикорупційного суду є здійснення правосуддя відповідно до визначених законом засад та процедур судочинства з метою захисту особи, суспільства та держави від корупційних і пов'язаних із ними злочинів та судового контролю за досудовим розслідуванням таких злочинів.»
 
Відхилено    
    -77- Ківалов С.В.
статтю 3 викласти в такій редакції:
«Стаття 3. Завдання Вищого антикорупційного суду
1. Вищий антикорупційний суд, здійснюючи правосуддя відповідно до визначених Конституцією України та Законом України «Про судоустрій і статус суддів» засад судочинства та згідно з визначеними Кримінальним процесуальним кодексом України порядком та процедурами судочинства, забезпечує захист фізичних та юридичних осіб, суспільства та держави від корупційних і пов’язаних із ними злочинів та судового контролю за дотриманням прав, свобод та інтересів осіб у кримінальному провадженні»;
 
Відхилено    
    -78- Тимошенко Ю.В.
Власенко С.В.
Назву та зміст статті 3 викласти в редакції: «Стаття 3. Завдання антикорупційних судів
1. Завданням антикорупційних судів є здійснення правосуддя, відповідно до визначених законом засад та процедур судочинства, з метою захисту особи, суспільства та держави від корупційних злочинів.».
 
Відхилено    
    -79- Поляков М.А.
Статтю 3 Розділу 1 «Загальні Положення» викласти у редакції:
«Завданнями Вищого антикорупційного суду є захист особи, суспільства та держави від корупційних та пов’язаних з корупцією кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування шляхом здійснення судового контролю за діяльністю правоохоронних органів і судового розгляду з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений, жодна особа не була піддана необґрунтованому процесуальному примусу і щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура».
 
Відхилено    
    -80- Писаренко В.В.
Статтю 3 викласти у новій редакції:
«Стаття 3. Система антикорупційних судів
1. Антикорупційні суди входять до єдиної системи судів України.
2. Систему антикорупційних судів складають:
1) Вищий антикорупційний суд;
2) Антикорупційна палата Касаційного кримінального суду Верховного Суду України.
3. У Вищому антикорупційному суді діє палата слідчих суддів. Судді цієї палати здійснюють повноваження з судового контролю за дотриманням прав, свобод та інтересів осіб у кримінальному провадженні в порядку, визначеному процесуальним законом.
Судді палати слідчих суддів не беруть участі у розгляді справ по суті. Судді палати слідчих суддів, які постановляли ухвалу, не беруть участь у перегляді цієї ухвали в апеляційному порядку.
4. У Вищому антикорупційному суді діє апеляційна палата. Судді цієї палати переглядають в апеляційному порядку ухвали цього суду, які можуть бути оскаржені відповідно до процесуального закону, за винятком тих, якими було закінчено розгляд справи по суті.
Судді апеляційної палати не беруть участі у кримінальному провадженні як суд першої інстанції. Судді апеляційної палати, які раніше брали участь в ухваленні судового рішення, не беруть участь у його перегляді в апеляційному порядку.
5. Апеляційний перегляд ухвал Вищого антикорупційного суду, за якими було закінчено розгляд справи по суті, здійснюється Антикорупційною палатою Касаційного кримінального суду Верховного суду України (далі – Антикорупційна палата).
6. Велика палата Верховного Суду у визначених процесуальним законом випадках переглядає у касаційному порядку судові рішення Вищого антикорупційного суду, що набрали законної сили».
 
Відхилено    
    -81- Каплін С.М.
Розділ І проекту Закону доповнити новою статтею такого змісту:
« Право на справедливий суд
Кожному гарантується захист його прав, свобод та інтересів у розумні строки незалежним, безстороннім і справедливим судом, утвореним відповідно до закону».
 
Відхилено    
15. Розділ ІІ
 
   Розділ ІІ
 
16. ОРГАНІЗАЦІЯ ВИЩОГО АНТИКОРУПЦІЙНОГО СУДУ
 
-82- Тимошенко Ю.В.
Власенко С.В.
Назву Розділу ІІ законопроекту викласти в редакції: «Розділ ІІ Організація антикорупційних судів».
 
Відхилено   ОРГАНІЗАЦІЯ ДІЯЛЬНОСТІ ВИЩОГО АНТИКОРУПЦІЙНОГО СУДУ
 
    -83- Усов К.Г.
Назву Розділу ІІ, викласти в новій редакції, такого змісту : «ПОВНОВАЖЕННЯ ТА СТРУКТУРА ВИЩОГО АНТИКОРУПЦІЙНОГО СУДУ».
 
Відхилено    
17. Стаття 4. Повноваження Вищого антикорупційного суду
 
-84- Карпунцов В.В.
Назву статті 4 викласти в такій редакції:
«Стаття 4. Повноваження Вищого антикорупційного суду та Апеляційної палати Вищого антикорупційного суду»
 
Відхилено   Стаття 4. Повноваження Вищого антикорупційного суду
 
    -85- Ричкова Т.Б.
Назву статті 4 викласти в такій редакції:
«Стаття 4. Повноваження Вищого антикорупційного суду та Апеляційної палати Вищого антикорупційного суду»
 
Відхилено    
    -86- Вадатурський А.О.
у статті 4 виключити з тексту слово «юрисдикція» у всіх відмінках
 
Відхилено    
18. 1. Вищий антикорупційний суд:
 
-87- Нестеренко В.Г.
У частині 1 статті 4 слова «Вищий антикорупційний суд» замінити словами «До повноважень Вищого антикорупційного суду входить»
 
Відхилено   1. Вищий антикорупційний суд:
 
    -88- Усов К.Г.
Назву частини першої статті 4, викласти в новій редакції, такого змісту «До повноважень Вищого антикорупційного суду належить».
 
Відхилено    
19. здійснює правосуддя як суд першої та апеляційної інстанцій у кримінальних провадженнях щодо злочинів, віднесених до його юрисдикції (підсудності) процесуальним законом, а також шляхом здійснення у випадках та порядку, визначених процесуальним законом, судового контролю за дотриманням прав, свобод та інтересів осіб у таких кримінальних провадженнях;
 
-89- Береза Б.Ю.
У ч. 1 ст. 4 слова «злочинів, віднесених до його юрисдикції (підсудності) процесуальним законом» замінити на «корупційних злочинів, віднесених законом до підслідності Національного антикорупційного бюро України».
 
Відхилено   здійснює правосуддя як суд першої та апеляційної інстанцій у кримінальних провадженнях щодо злочинів, віднесених до його юрисдикції (підсудності) процесуальним законом, а також шляхом здійснення у випадках та порядку, визначених процесуальним законом, судового контролю за дотриманням прав, свобод та інтересів осіб у таких кримінальних провадженнях;
 
    -90- Ковальчук Н.В.
В абзаці 1 частини 1 статті 4 проекту Закону замість слів «процесуальним законом» зазначити слова «а саме злочинів, досудове розслідування яких відповідно до кримінального процесуального закону здійснюється детективами Національного антикорупційного бюро України».
 
Відхилено    
    -91- Нестеренко В.Г.
У абзаці 1 частині 1 статті 4 слово «здійснює» замінити на слово «здійснення»
 
Відхилено    
    -92- Усов К.Г.
У абзаці першому частини першої статті 4, слово «Здійснює», замінити на «Здійснення».
 
Відхилено    
    -93- Усов К.Г.
У абзаці першому частини першої статті 4, після слів «свобод та інтересів осіб» слово «у таких» виключити.
 
Відхилено    
    -94- Усов К.Г.
У абзаці першому частини першої статті 4, після слів «свобод та інтересів осіб» слова «кримінальних провадженнях» виключити.
 
Відхилено    
    -95- Усов К.Г.
У абзаці першому частини першої статті 4, після слів «свобод та інтересів осіб», доповнити словами «на всіх стадіях кримінального провадження».
 
Відхилено    
    -96- Нестеренко В.Г.
У абзаці 1 частині 1 статті 4 слова «та апеляційної» виключити.
 
Відхилено    
    -97- Нестеренко В.Г.
У абзаці 1 частині 1 статті 4 після слів «юрисдикції (підсудності)» доповнити словами «відповідно до».
 
Відхилено    
    -98- Нестеренко В.Г.
У абзаці 1 частині 1 статті 4 виключити слова «а також шляхом».
 
Відхилено    
    -99- Розенблат Б.С.
У статті 4 у абзаці 1 частини 1 слова «юрисдикції (підсудності)» замінити на слова «предметної підсудності»
 
Відхилено    
    -100- Соболєв Є.В.
Острікова Т.Г.
Березюк О.Р.
Сотник О.С.
Костенко П.П.
Подоляк І.І.
Журжій А.В.
Маркевич Я.В.
Бабак А.В.
Кіраль С.І.
Опанасенко О.В.
Семенуха Р.С.
Пастух Т.Т.
Сидорович Р.М.
У абзаці другому частини першої статті 4 після слів «юрисдикції (підсудності)» та перед словами «а також шляхом здійснення» слова «процесуальним законом» замінити на слова та розділові знаки: «, а саме злочинів, досудове розслідування яких відповідно до частини п’ятої статті 216 Кримінального процесуального кодексу України здійснюється детективами Національного антикорупційного бюро України, а також злочинів, віднесених до підслідності Державного бюро розслідувань відповідно до пункту 2 частини четвертої статті 216 Кримінального процесуального кодексу України».
 
Відхилено    
    -101- Юзькова Т.Л.
У частині першій статті 4 після слова «правосуддя» виключити словосполучення такого змісту: «як суд першої та апеляційної інстанцій»
 
Відхилено    
    -102- Каплін С.М.
У частині першій статті 4 проекту Закону після слова: «здійснює» доповнити словом: «справедливе».
 
Відхилено    
    -103- Саврасов М.В.
У частині першій статті 4 після слова «правосуддя» виключити словосполучення такого змісту: «як суд першої та апеляційної інстанцій»
 
Відхилено    
    -104- Нестеренко В.Г.
У абзаці 1 частині 1 статті 4 слова «здійснення у випадках та порядку, визначених процесуальним законом, судового контролю за дотриманням прав, свобод та інтересів осіб у таких кримінальних провадженнях» зробити абзацом 2 відповідно.
 
Відхилено    
    -105- Крулько І.І.
У статті 4:
абз. 1 частини першої доповнити та викласти у наступній редакції: «здійснює правосуддя як суд першої та апеляційної інстанцій у кримінальних провадженнях щодо злочинів, віднесених до його юрисдикції (підсудності) процесуальним законом, а саме злочинів, досудове розслідування яких, відповідно до Кримінального процесуального кодексу України здійснюється детективами Національного антикорупційного бюро України, а також шляхом здійснення у випадках та порядку, визначених процесуальним законом, судового контролю за дотриманням прав, свобод та інтересів осіб у таких кримінальних провадженнях;».
 
Відхилено    
    -106- Тарута С.О.
Абзац другий частини першої статті 4 викласти в такій редакції:
«здійснює правосуддя як суд першої та апеляційної інстанцій у кримінальних провадженнях щодо злочинів, віднесених до його юрисдикції (підсудності), а саме злочинів, досудове розслідування яких здійснює Національне антикорупційне бюро України, а також шляхом здійснення у випадках та порядку, визначених кримінальним процесуальним законодавством України, судового контролю за дотриманням прав, свобод та інтересів осіб у таких кримінальних провадженнях;».
 
Відхилено    
    -107- Лубінець Д.В.
Валентиров С.В.
Пономарьов О.С.
Абзац перший частини першої статті 4 викласти в новій редакції:
"здійснює правосуддя як суд першої та апеляційної інстанцій у кримінальних провадженнях щодо злочинів, віднесених до його юрисдикції (підсудності) процесуальним законом, а також здійснює судовий контроль за дотриманням прав, свобод та інтересів осіб у таких кримінальних провадженнях, шляхом та у порядку визначеним процесуальним законом;".
 
Відхилено    
20. аналізує судову статистику, вивчає та узагальнює судову практику у кримінальних провадженнях, віднесених до його підсудності, та інформує про результати узагальнення судової практики Верховний Суд.
 
-108- Ковальчук Н.В.
В абзаці 2 частини 1 статті 4 проекту Закону після слів «Верховний Суд» доповнити словами «одночасно оприлюднюючи їх на офіційному веб-сайті».
 
Враховано редакційно   аналізує судову статистику, вивчає та узагальнює судову практику у кримінальних провадженнях, віднесених до його підсудності, та інформує про результати узагальнення судової практики Верховний Суд та надає йому пропозиції до висновків щодо проектів законодавчих актів, які стосуються організації та діяльності Вищого антикорупційного суду, спеціальних вимог до суддів цього суду та гарантій їх діяльності, а також оприлюднює їх на своєму офіційному веб-сайті.
 
    -109- Усов К.Г.
У абзаці другому частини першої статті 4, слова «Аналізує судову статистику», замінити на слова «Аналіз судової статистики».
 
Відхилено    
    -110- Усов К.Г.
У абзаці другому частини першої статті 4, слово «інформує», замінити на слово «інформування».
 
Відхилено    
    -111- Каплін С.М.
У частині першій статті 4 проекту Закону після слів: «Верховний Суд» доповнити словами: «та оприлюднює їх на офіційному веб-сайті».
 
Враховано редакційно    
    -112- Нестеренко В.Г.
Абзац 2 частини 1 статті 4 викласти у такій редакції «аналіз судової статистики, вивчення та узагальнення судової практики у кримінальних провадженнях, віднесених до його юрисдикції (підсудності).
 
Відхилено    
    -113- Саврасов М.В.
В абзаці 2 частини 1 статті 4 проекту Закону після слів «Верховний Суд» доповнити словами «а також оприлюднює їх на своєму офіційному веб-сайті»
 
Враховано    
    -114- Саврасов М.В.
Частину першу статті 4 доповнити абзацом такого змісту:
«надає висновки щодо проектів законодавчих актів, які стосуються організації та діяльності Вищого антикорупційного суду, спеціальних вимог до суддів цього суду та гарантій їх діяльності.»
 
Враховано частково    
    -115- Одарченко Ю.В.
Частину першу статті 4 доповнити абзацом наступного змісту:
«здійснює правосуддя як апеляційної інстанції у справах про адміністративні корупційні правопорушення у випадках, визначених Кодексом України про адміністративні правопорушення.»
 
Відхилено    
    -116- Усов К.Г.
Частину першу статті 4, доповнити новим абзацом, такого змісту «інші повноваження, передбачені законодавством».
 
Відхилено    
    -117- Тимошенко Ю.В.
Частину першу статті 4 доповнити абзацом такого змісту:
«здійснює інші повноваження, визначені законом».
 
Відхилено    
    -118- Нестеренко В.Г.
Частину 1 статті 4 доповнити новим абзацом такого змісту: «інформування про результати узагальнення судової практики Верховний Суд.»
 
Відхилено    
    -119- Ківалов С.В.
у статті 4:
частину першу викласти в такій редакції:
«1. Вищий антикорупційний суд:
здійснює правосуддя у порядку, встановленому процесуальним законом, як суд першої та апеляційної інстанцій у кримінальних провадженнях щодо злочинів, досудове розслідування щодо яких здійснюють детективи Національного антикорупційного бюро України;
аналізує судову статистику, вивчає та узагальнює судову практику у кримінальних провадженнях, віднесених до його підсудності, та інформує про результати узагальнення судової практики Верховний Суд.
здійснює інші повноваження, визначені законом.»
 
Відхилено    
    -120- Немировський А.В.
Частину 1 статті 4 викласти в оновленій редакції наступного змісту:
«1. Вищий антикорупційний суд:
здійснює правосуддя як суд першої інстанцій у кримінальних провадженнях щодо злочинів, віднесених до його юрисдикції (підсудності) процесуальним законом, а також шляхом здійснення у випадках та порядку, визначених процесуальним законом, судового контролю за дотриманням прав, свобод та інтересів осіб у таких кримінальних провадженнях;
здійснює правосуддя як суд апеляційної інстанцій у складі головуючого судді та колегії присяжних за всіма принципами та правилами судового розгляду;
аналізує судову статистику, вивчає та узагальнює судову практику у кримінальних провадженнях, віднесених до його підсудності, та інформує про результати узагальнення судової практики Верховний Суд.»
 
Відхилено    
    -121- Нестеренко В.Г.
Статтю 4 доповнити новою частиною такого змісту:
«2. До повноважень Апеляційної палати Вищого антикорупційного суду входить:
здійснення правосуддя як суд апеляційної інстанцій у кримінальних провадженнях щодо злочинів, віднесених до його юрисдикції (підсудності) відповідно до процесуального закону;
здійснення правосуддя у випадках та порядку, визначених процесуальним законом, судового контролю за дотриманням прав, свобод та інтересів осіб у таких кримінальних провадженнях;
аналіз судової статистики, вивчення та узагальнення судової практики у кримінальних провадженнях, віднесених до його юрисдикції (підсудності);
інформування про результати узагальнення судової практики Верховний Суд.»
 
Відхилено    
21. 2. Територіальна юрисдикція (підсудність) Вищого антикорупційного суду поширюється на всю територію України.
 
-122- Розенблат Б.С.
У статті 4:
- у частині 2 слова «юрисдикція (підсудність)» замінити на слова «підсудність».
 
Відхилено   2. Територіальна юрисдикція (підсудність) Вищого антикорупційного суду поширюється на всю територію України.
 
    -123- Ковальчук Н.В.
У частині 2 статті 4 проекту Закону слово « (підсудність)» виключити.
 
Відхилено    
    -124- Ківалов С.В.
у статті 4:
з частини другої вилучити слово «юрисдикція»;
 
Відхилено    
    -125- Саврасов М.В.
У статті 4: у частині другій вилучити слово «юрисдикція»;
 
Відхилено    
    -126- Усов К.Г.
Частину другу статті 4, викласти у новій редакції, такого змісту «Діяльність Вищого антикорупційного суду за територіальною юрисдикцією (підсудністю) поширюється на всю територію України в межах її адміністративно-територіальних кордонів» .
 
Відхилено    
    -127- Нестеренко В.Г.
Статтю 4 доповнити новим абзацом такого змісту:
«Територіальна юрисдикція (підсудність) Апеляційної палати Вищого антикорупційного суду поширюється на всю територію України.»
 
Відхилено    
    -128- Карпунцов В.В.
Доповнити статтю 4 законопроекту частиною третьою наступного змісту:
«3. Апеляційна палати Вищого антикорупційного суду здійснює правосуддя як суд апеляційної інстанції, територіальна юрисдикція (підсудність) якої поширюється на всю територію України.»
 
Відхилено    
    -129- Ричкова Т.Б.
Доповнити статтю 4 законопроекту частиною третьою наступного змісту:
«3. Апеляційна палати Вищого антикорупційного суду здійснює правосуддя як суд апеляційної інстанції, територіальна юрисдикція (підсудність) якої поширюється на всю територію України.»
 
Відхилено    
    -130- Тимошенко Ю.В.
Власенко С.В.
Назву статті 4 та її зміст викласти в редакції: «Стаття 4. Повноваження антикорупційних судів
1. Окружні антикорупційні суди здійснюють правосуддя як суд першої інстанції у кримінальних провадженнях щодо злочинів, віднесених до їх юрисдикції (підсудності) процесуальним законом, а також шляхом здійснення у випадках та порядку, визначених процесуальним законом, судового контролю за дотриманням прав, свобод та інтересів осіб у таких кримінальних провадженнях.
2.Вищий антикорупційний суд:
1)здійснює правосуддя як суд апеляційної інстанції з розгляду справ щодо яких прийнято рішення окружними антикорупційними судами щодо злочинів, віднесених до юрисдикції (підсудності) антикорупційних судів процесуальним законом;
2) аналізує судову статистику, вивчає та узагальнює судову практику у кримінальних провадженнях, віднесених до його підсудності.
2. Територіальна юрисдикція (підсудність) Вищого антикорупційного суду поширюється на всю територію України.
3. Окружний антикорупційний суд розташовується в місті Львів з поширенням юрисдикції на Львівську, Волинську, Закарпатську, Чернівецьку, Тернопільську, Івано-Франківську, Рівненську, Хмельницьку області.
Окружний антикорупційний суд розташовується в місті Харків з поширенням юрисдикції на Харківську, Сумську, Полтавську, Дніпропетровську, Запорізьку, Луганську, Донецьку області.
Окружний антикорупційний суд розташовується в місті Одесі з поширенням юрисдикції на Одеську, Херсонську, Миколаївську та Кіровоградську області.
В разі необхідності створюються окружні антикорупційні суди у відповідності з врахуванням поширення територіальної юрисдикції новостворених територіальних управлінь Національного антикорупційного бюро.
4. Вищий антикорупційний суд, окружні антикорупційні суди є повноважними за умови призначення не менше половини їх складу.».
 
Відхилено    
    -131- Писаренко В.В.
Статтю 4 викласти у новій редакції:
«Стаття 4. Повноваження антикорупційних судів
1. Вищий антикорупційний суд:
1) здійснює правосуддя як суд першої інстанції у справах, підслідних Національному антикорупційному бюро України, в порядку, встановленому процесуальним законом;
2) аналізує судову статистику, вивчає та узагальнює судову практику, інформує про результати узагальнення судової практики Антикорупційну палату, Національне антикорупційне бюро України і Спеціалізовану антикорупційну прокуратуру.
2. Антикорупційна палата:
1) здійснює правосуддя як суд апеляційної інстанції в порядку, встановленому процесуальним законом;
2) аналізує судову статистику, вивчає та узагальнює судову практику.
3. Територіальна юрисдикція (підсудність) Вищого антикорупційного суду поширюється на всю територію України».
 
Відхилено    
22. Стаття 5. Склад Вищого антикорупційного суду
 
-132- Ричкова Т.Б.
У назві статті 5 після слів «Склад Вищого антикорупційного суду» доповнити словами «та Апеляційної палати Вищого антикорупційного суду».
 
Відхилено   Стаття 5. Склад Вищого антикорупційного суду
 
23. 1. До складу Вищого антикорупційного суду входять судді у кількості, що визначається відповідно до Закону України "Про судоустрій і статус суддів" у межах видатків, передбачених у Державному бюджеті України на утримання цього суду, та із окремим встановленням, у межах кількості суддів Вищого антикорупційного суду, кількості суддів Апеляційної палати Вищого антикорупційного суду.
 
-133- Розенблат Б.С.
У статті 5:
- у частині 1 після слів «входять судді у кількості» викласти у такій редакції: «не більше п’ятдесяти. Окреме встановлення межі кількості суддів Вищого антикорупційного суду та кількості суддів Апеляційної палати Вищого антикорупційного суду в рамках загальної кількості визначає Державна судова адміністрація України за погодженням з Вищою радою правосуддя з урахуванням судового навантаження та в межах видатків, визначених у Державному бюджеті України відповідно до Закону України «Про судоустрій і статус суддів».»
 
Відхилено   1. Кількість суддів Вищого антикорупційного суду визначається відповідно до Закону України "Про судоустрій і статус суддів" у межах видатків, передбачених у Державному бюджеті України на утримання цього суду, та із окремим встановленням, у межах кількості суддів Вищого антикорупційного суду, кількості суддів Апеляційної палати Вищого антикорупційного суду.
 
    -134- Рябчин О.М.
У частині першій ст. 5 слова «що визначається відповідно до Закону України «Про судоустрій і статус суддів»« замінити словами «яку визначає Державна судова адміністрація України за погодженням з Вищою радою правосуддя з урахуванням судового навантаження та».
 
Відхилено    
    -135- Нестеренко В.Г.
У частині 1 статті 5 слова «що визначається» виключити.
 
Відхилено    
    -136- Усов К.Г.
У частині першій статті 5, слова «що визначається», замінити на слово «у визначеному».
 
Відхилено    
    -137- Усов К.Г.
У частині першій статті 5, слова «та із окремим встановленням, у межах кількості суддів Вищого антикорупційного суду, кількості суддів Апеляційної палати Вищого антикорупційного суду» виключити.
 
Відхилено    
    -138- Нестеренко В.Г.
У частині 1 статті 5 замінити слово «Закону» на слово «Законом»
 
Відхилено    
    -139- Саврасов М.В.
У частині 1 статті 5 слова «у межах кількості суддів Вищого антикорупційного суду,» виключити
 
Відхилено    
    -140- Мельничук І.І.
У частині першій статті 5 слова "та із окремим встановленням, у межах кількості суддів Вищого антикорупційного суду, кількості суддів Апеляційної палати Вищого антикорупційного суду" виключити
 
Відхилено    
    -141- Юзькова Т.Л.
У частині першій статті 5 словосполучення «судді у кількості, що» замінити на словосполучення: «Антикорупційний суд першої інстанції Вищого антикорупційного суду та Апеляційний суд Вищого антикорупційного суду кількісний склад суддів, яких»
 
Відхилено    
    -142- Юзькова Т.Л.
У частині першій статті 5 після слів «цього суду» словосполучення такого змісту: «та із окремим встановленням, у межах кількості суддів Вищого антикорупційного суду, кількості суддів Апеляційної палати Вищого антикорупційного суду.» замінити на словосполучення такого змісту: «Антикорупційний суд першої інстанції ВищДоповнити статтю 8 законопроекту частиною п’ятою наступного змісту:
«5. Громадська рада ого антикорупційного суду та Апеляційний суд Вищого антикорупційного суду є окремими юридичними особами, кожен з них має печатку із зображенням Державного Герба України та своїм найменуванням.»
 
Відхилено    
    -143- Луценко І.В.
У частині першій статті 5 слова «та із окремим встановленням, у межах кількості суддів Вищого антикорупційного суду, кількості суддів Апеляційної палати Вищого антикорупційного суду» замінити словами «однак не менше 40 суддів Вищого антикорупційного суду як суду першої інстанції та не менше 30 суддів Апеляційної палати Вищого антикорупційного суду».
 
Відхилено    
    -144- Юринець О.В.
У статті 5 проекту Закону доповнити визначивши максимальну кількість суддів Вищого антикорупційного суду.
 
Відхилено    
    -145- Шкрум А.І.
Частину першу статті 5 викласти в такій редакції:
«До складу Вищого антикорупційного суду входить не більше 70 суддів.
Кількість суддів Вищого антикорупційного суду визначається відповідно до Закону України «Про судоустрій і статус суддів» у межах видатків, передбачених у Державному бюджеті України на утримання цього суду, та із окремим встановленням, у межах кількості суддів Вищого антикорупційного суду, кількості суддів Апеляційної палати Вищого антикорупційного суду.»
 
Відхилено    
    -146- Войціцька В.М.
Частину першу статті 5 розділу ІІ законопроекту викласти у такій редакції:
«Стаття 5. Склад Вищого антикорупційного суду
1.У складі Вищого антикорупційного суду є шістдесят суддівських посад, у тому числі у складі Апеляційної палати Вищого антикорупційного суду – п'ятнадцять суддівських посад. У разі необхідності у складі Вищого антикорупційного суду може бути визначено більшу кількість суддівських посад в порядку, встановленому Законом України «Про судоустрій і статус суддів»;
 
Відхилено    
    -147- Найєм М..
У статті п’ятій законопроекту:
Викласти частину першу в такій редакції:
«1. До складу Вищого антикорупційного суду входять судді у кількості не менше 60 осіб, з яких не менше 15 осіб входять до складу Апеляційної палати Вищого антикорупційного суду.»
 
Відхилено    
    -148- Дехтярчук О.В.
Частину першу статті 5 викласти в такій редакції:
«1. До складу Вищого антикорупційного суду входять судді у кількості, що визначається відповідно до Закону України "Про судоустрій і статус суддів" у межах видатків, передбачених у Державному бюджеті України на утримання цього суду, та із окремим встановленням, у межах кількості суддів Вищого антикорупційного суду, кількості суддів Апеляційної палати Вищого антикорупційного суду, але не менше 50, 20 з яких має входити до Апеляційної палати Вищого антикорупційного суду.»
 
Відхилено    
    -149- Саврасов М.В.
Частину першу статті 5 викласти в такій редакції:
"1. До складу Вищого антикорупційного суду входять не менше п'ятдесяти суддів.
Гранична кількість суддів Вищого антикорупційного суду, включно із кількістю суддів Апеляційної палати, визначається відповідно до Закону України "Про судоустрій і статус суддів" у межах видатків, передбачених у Державному бюджеті України на утримання цього суду".
 
Враховано частково    
    -150- Соболєв Є.В.
Острікова Т.Г.
Березюк О.Р.
Сотник О.С.
Костенко П.П.
Подоляк І.І.
Журжій А.В.
Маркевич Я.В.
Бабак А.В.
Кіраль С.І.
Опанасенко О.В.
Семенуха Р.С.
Пастух Т.Т.
Сидорович Р.М.
У статті 5:
частину першу викласти у новій редакції:
«1. У складі Вищого антикорупційного суду є шістдесят суддівських посад, у тому числі у складі Апеляційної палати Вищого антикорупційного суду - п’ятнадцять суддівських посад. У разі необхідності у складі Вищого антикорупційного суду може бути визначено більшу кількість суддівських посад в порядку, встановленому Законом України «Про судоустрій і статус суддів».»;
 
Відхилено    
    -151- Єднак О.В.
Веселова Н.В.
Левус А.М.
Медуниця О.В.
Висоцький С.В.
Гопко Г.М.
У статті п’ятій законопроекту:
Викласти частину першу в такій редакції:
«1. До складу Вищого антикорупційного суду входять судді у кількості не менше 60 осіб, з яких не менше 15 осіб входять до складу Апеляційної палати Вищого антикорупційного суду.»
 
Відхилено    
    -152- Ємець Л.О.
Частину першу статті 5 викласти в такій редакції:
«1. До складу Вищого антикорупційного суду входять судді у кількості не менше 75 осіб, з яких не менше 15 осіб входять до складу Апеляційної палати Вищого антикорупційного суду»
 
Відхилено    
    -153- Заліщук С.П.
Голуб В.В.
Частину першу статті 5 викласти в такій редакції:
«1. У складі Вищого антикорупційного суду є шістдесят суддівських посад, у тому числі у складі Апеляційної палати Вищого антикорупційного суду – п'ятнадцять суддівських посад. У разі необхідності у складі Вищого антикорупційного суду може бути визначено більшу кількість суддівських посад в порядку, встановленому Законом України «Про судоустрій і статус суддів».»
 
Відхилено    
    -154- Мельничук І.І.
Частину першу статті 5 викласти в такій редакції:
1. «До складу Вищого антикорупційного суду входять судді у кількості не менше 50 та не більше 100.
Кількість суддів Вищого антикорупційного суду визначається відповідно до Закону України «Про судоустрій і статус суддів» у межах видатків, передбачених у Державному бюджеті України на утримання цього суду, та із окремим встановленням, у межах кількості суддів Вищого антикорупційного суду, кількості суддів Апеляційної палати Вищого антикорупційного суду.»
 
Відхилено    
    -155- Макар'ян Д.Б.
Частину першу статті 5 викласти в такій редакції:
«1. До складу Вищого антикорупційного суду входять судді у кількості, що визначається відповідно до Закону України «Про судоустрій істатус суддів» у межах видатків, передбачених у Державному України на утримання цього суду.
Вищий антикорупційний суд складається із Судової та Апеляційної палат Вищого антикорупційного суду, які здійснюють правосуддя у справах та в порядку, визначених процесуальним законом.
Рішення про утворення Судової та Апеляційної палат, їх склад, а також про обрання секретаря палати приймаються зборами суддів Вищого антикорупційного суду за пропозицією голови суду.»
 
Відхилено    
    -156- Крулько І.І.
У статті 5:
частину першу викласти у наступній редакції: «До складу Вищого антикорупційного суду входить не менше 50 суддів.»
 
Відхилено    
    -157- Мельничук І.І.
Частину першу статті 5 викласти в такій редакції:
"1. До складу Вищого антикорупційного суду входять судді у кількості не більше 50".
 
Відхилено    
    -158- Попов І.В.
Частину першу статті 5 проекту, викласти у наступній редакції – «1. До складу Вищого антикорупційного суду входять судді у кількості, що визначає Державна судова адміністрація України за погодженням з Вищою радою правосуддя з урахуванням судового навантаження та в межах видатків, визначених у Державному бюджеті України на утримання цього суду, та із окремим встановленням, у межах кількості суддів Вищого антикорупційного суду, кількості суддів Апеляційної палати Вищого антикорупційного суду.»
 
Відхилено    
    -159- Ковальчук Н.В.
Частину 1 статті 5 проекту Закону викласти в такій редакції:
«1. До складу Вищого антикорупційного суду входить не менше 70 суддів. Кількість суддів Вищого антикорупційного суду визначає Державна судова адміністрація відповідно до Закону України «Про судоустрій і статус суддів» у межах видатків, передбачених у Державному бюджеті України на утримання цього суду, та із окремим встановленням, у межах кількості суддів Вищого антикорупційного суду, кількості суддів Апеляційної палати Вищого антикорупційного суду».
 
Відхилено    
    -160- Різаненко П.О.
Частину першу статті 5 викласти у наступній редакції:
«1. До складу Вищого антикорупційного суду входить не менше ніж 70 суддів. Максимальна кількість суддів Вищого антикорупційного суду визначається відповідно до Закону України "Про судоустрій та статус суддів" у межах видатків, передбачених Державним бюджетом України на утримання цього суду, та із окремим встановленням, у межах кількості суддів Вищого антикорупційного суду, кількості суддів Апеляційної палати Вищого антикорупційного суду.
 
Відхилено    
    -161- Лапін І.О.
У статті 5:
частину першу викласти в такій редакції:
«1. До складу Вищого антикорупційного суду входять судді у кількості не менше 60 осіб, з яких не менше 15 осіб входять до складу Апеляційної палати Вищого антикорупційного суду.»
 
Відхилено    
    -162- Немировський А.В.
Статтю 5 доповнити частиною першою прим такого змісту:
«11. Колегія присяжних Вищого антикорупційного суду формується як апеляційна інстанція у складі одинадцяти присяжних та одного професійного судді.
Головуючим колегії присяжних є професійний суддя визначений автоматизованою системою документообігу суду, який веде судове засідання з дотриманням вимог процесуального законодавства та не приймає участі в прийнятті рішень колегією присяжних, що віднесені до їх компетенції.
Списки присяжних колегії присяжних, формуються Державною судовою адміністрацією України шляхом випадкового відбору громадян України із Державного реєстру виборців спеціальною програмою автоматизованого добору присяжних на основі списків виборців по загальнодержавному виборчому округу та направляються до Вищого антикорупційного суду.
Списки присяжних колегії присяжних, формуються Державною судовою адміністрацією України на основі списків виборців, наданих Центральною виборчою комісією, один раз на рік, шляхом випадкового вибору за принципом вірогідності та забезпечують захист від несанкціонованого доступу, незаконного використання, незаконного копіювання, спотворення, знищення списків присяжних, безпеку персональних даних присяжних відповідно до цього Закону та законів України «Про захист інформації в інформаційно-телекомунікаційних системах», «Про захист персональних даних», міжнародних договорів у сфері захисту інформації, згода на обов’язковість яких надана Верховною Радою України.
Громадяни України мають право брати участь у здійсненні правосуддя як присяжні Вищого антикорупційного суду лише в одній колегії суду присяжних один раз на два роки.
Присяжними Вищого антикорупційного суду є громадяни України, визначені в установленому цим Законом порядку, включені до списку присяжних, які залучаються до здійснення правосуддя.
Участь у здійсненні правосуддя громадян України, які обрані присяжними Вищого антикорупційного суду, є громадянським обов’язком.
Присяжний зобов’язаний вчасно з’явитися на запрошення суду для участі в судовому засіданні. Неприбуття в судове засідання без поважних причин вважається неповагою до суду.»
 
Відхилено    
    -163- Крулько І.І.
У статті 5:
доповнити частиною другою наступного змісту: «Кількість суддів у Вищому антикорупційному суді визначає Державна судова адміністрація України за погодженням з Вищою радою правосуддя з урахуванням судового навантаження та в межах видатків, визначених у Державному бюджеті України на утримання судів та оплату праці суддів, та із окремим встановленням, у межах кількості суддів Вищого антикорупційного суду, кількості суддів Апеляційної палати Вищого антикорупційного суду.»;
У зв’язку з цим, частини 2-4 вважати відповідно частинами 3-5.
 
Відхилено    
24. 2. Для здійснення судового контролю за дотриманням прав, свобод та інтересів осіб у кримінальних провадженнях, віднесених до підслідності Вищого антикорупційного суду, з числа суддів цього суду обираються слідчі судді строком на один рік без права переобрання слідчим суддею два роки поспіль.
 
-164- Крулько І.І.
У статті 5:
у частині третій слово «підслідності» замінити словом «підсудності».
 
Враховано   2. Для здійснення судового контролю за дотриманням прав, свобод та інтересів осіб у кримінальних провадженнях, віднесених до підсудності Вищого антикорупційного суду, з числа суддів цього суду обираються слідчі судді строком на один рік без права переобрання слідчим суддею два роки поспіль.
 
    -165- Нестеренко В.Г.
У частині 2 статті 5 слова «Для здійснення судового контролю» замінити словами «Судовий контроль».
 
Відхилено    
    -166- Нестеренко В.Г.
У частині 2 статті 5 після слів «Вищого антикорупційного суду» доповнити словами «здійснюється слідчими суддями, які обираються строком на один рік без права на переобрання»
 
Відхилено    
    -167- Нестеренко В.Г.
У частині 2 статті 5 слова «з числа суддів цього суду обираються слідчі судді строком на один рік без права переобрання слідчим суддею два роки поспіль» виключити
 
Відхилено    
    -168- Усов К.Г.
У частині другій статті 5, після слів «свобод та інтересів осіб», доповнити словами «на досудовому розслідуванні».
 
Відхилено    
    -169- Усов К.Г.
У частині другій статті 5, слова «два роки», замінити на слова «три роки».
 
Відхилено    
    -170- Лапін І.О.
У статті 5:
у частині другій слова «один рік без права переобрання слідчим суддею два роки поспіль» замінити словами «два роки без права переобрання слідчим суддею повторно два рази поспіль».
 
Відхилено    
    -171- Юзькова Т.Л.
У частині другій статті 5 словосполучення «цього суду» замінити на словосполучення «Антикорупційного суду першої інстанції Вищого антикорупційного суду»
 
Відхилено    
    -172- Мосійчук І.В.
до статті 5 Закону внести такі зміни та доповнення:
в частині другій:
після слова «осіб» доповнити словами та символами «в порядку, визначеному процесуальним законом, «;
 
Відхилено    
    -173- Мосійчук І.В.
до статті 5 Закону внести такі зміни та доповнення:
в частині другій:
слова «один рік» замінити словами «три роки»;
 
Відхилено    
    -174- Мосійчук І.В.
до статті 5 Закону внести такі зміни та доповнення:
в частині другій:
слово «роки» замінити словом «строки»;
 
Відхилено    
    -175- Саврасов М.В.
У статті 5: у частині третій слово «підслідності» замінити словом «підсудності»
 
Враховано    
    -176- Саврасов М.В.
До статті 5 Закону внести такі зміни та доповнення:
в частині другій: слова «один рік» замінити словами «три роки».
 
Відхилено    
    -177- Саврасов М.В.
У статті 5: у частині другій слова «без права переобрання слідчим суддею два роки поспіль» виключити.
 
Відхилено    
    -178- Немировський А.В.
У частині другій статті 5 проекту слово «підслідність» замінити словом «підсудність».
 
Враховано    
    -179- Соболєв Є.В.
Острікова Т.Г.
Березюк О.Р.
Сотник О.С.
Костенко П.П.
Подоляк І.І.
Журжій А.В.
Маркевич Я.В.
Бабак А.В.
Кіраль С.І.
Опанасенко О.В.
Семенуха Р.С.
Пастух Т.Т.
Сидорович Р.М.
У статті 5:
у частині другій слова «без права переобрання слідчим суддею два роки поспіль» замінити на слова «з правом повторного переобрання, але не більше двох строків поспіль».
 
Відхилено    
    -180- Єднак О.В.
Веселова Н.В.
Левус А.М.
Медуниця О.В.
Висоцький С.В.
Гопко Г.М.
У статті п’ятій законопроекту:
Викласти частину другу в такій редакції:
«Для здійснення судового контролю за дотриманням прав, свобод та інтересів осіб у кримінальних провадженнях, віднесених до підсудності Вищого антикорупційного суду, з числа суддів цього суду обираються слідчі судді строком на два роки без права переобрання слідчим суддею повторно два рази поспіль.»
 
Відхилено    
    -181- Заліщук С.П.
Голуб В.В.
Частину другу статті 5 викласти в такій редакції:
«2. Для здійснення судового контролю за дотриманням прав, свобод та інтересів осіб у кримінальних провадженнях, віднесених до підсудності Вищого антикорупційного суду, з числа суддів цього суду обираються слідчі судді строком на два роки без права переобрання слідчим суддею повторно два рази поспіль.»
 
Відхилено    
    -182- Найєм М..
У статті п’ятій законопроекту:
Викласти частину другу в такій редакції:
«Для здійснення судового контролю за дотриманням прав, свобод та інтересів осіб у кримінальних провадженнях, віднесених до підсудності Вищого антикорупційного суду, з числа суддів цього суду обираються слідчі судді строком на два роки без права переобрання слідчим суддею повторно два рази поспіль.»
 
Відхилено    
    -183- Пташник В.Ю.
Частину 2 статті 5 проекту викласти у такій редакції:
«2. У складі Вищого антикорупційного суду діє Апеляційна палата для розгляду справ в апеляційній інстанції, а також можуть утворюватися і діяти з урахуванням спеціалізації суддів судові палати для розгляду окремих категорій справ в першій інстанції.»
 
Відхилено    
25. 3. Не може бути обрано слідчим суддею суддю Апеляційної палати Вищого антикорупційного суду.
 
-184- Усов К.Г.
Частину третю статті 5, після слів «Апеляційної палати Вищого антикорупційного суду» доповнити словами «або суддю, який обирався слідчим суддею Вищого антикорупційного суду три роки поспіль».
 
Відхилено   3. Не може бути обраний слідчим суддею суддя Апеляційної палати Вищого антикорупційного суду.
 
    -185- Шахов С.В.
Частину третю статті 5 проекту виключити.
 
Відхилено    
    -186- Саврасов М.В.
Частину третю статті 5 виключити
 
Відхилено    
    -187- Поляков М.А.
Частину третю статті 5 виключити.
 
Відхилено    
    -188- Юзькова Т.Л.
Частину третю статті 5 проекту, виключити.
У зв’язку із чим частину четверту статті 5, вважати частиною третьою статті 5
 
Відхилено    
    -189- Пташник В.Ю.
Частину 3 статті 5 проекту викласти у такій редакції:
«3. Рішення про утворення і склад судових палат для здійснення правосуддя в першій інстанції, обрання секретарів цих судових палат приймаються зборами суддів цього суду за пропозицією голови суду.»
 
Відхилено    
    -190- Немировський А.В.
Статтю 5 доповнити частиною четвертою такого змісту:
«4. Судді Апеляційної палати Вищого антикорупційного суду забезпечують головування при перегляді вироків колегією присяжних у справах віднесених до підсудності Вищого антикорупційного суду.»
 
Відхилено    
    -191- Мосійчук І.В.
до статті 5 Закону внести такі зміни та доповнення:
доповнити частиною четвертою такого змісту:
«4. Слідчий суддя не звільняється від виконання обов’язків судді першої інстанції у Вищому антикорупційному судді, проте здійснення ним повноважень із судового контролю за дотриманням прав, свобод та інтересів осіб у кримінальному провадженні враховується при розподілі судових справ та має пріоритетне значення.».
У зв’язку з цим частину четверту вважати частиною п’ятою;
 
Відхилено    
26. 4. Визначення кількості слідчих суддів у Вищому антикорупційному суді, їх обрання, виконання обов'язків судді першої інстанції у Вищому антикорупційному суді здійснюється в порядку, передбаченому Законом України "Про судоустрій і статус суддів" для визначення кількості слідчих суддів, їх обрання та виконання обов'язків судді у місцевих судах.
 
-192- Усов К.Г.
У частині четвертій статті 5, слова «Визначення кількості» замінити на слово «Кількість».
 
Відхилено   4. Визначення кількості слідчих суддів у Вищому антикорупційному суді, їх обрання, виконання обов'язків судді першої інстанції у Вищому антикорупційному суді здійснюються в порядку, передбаченому Законом України "Про судоустрій і статус суддів" для визначення кількості слідчих суддів, їх обрання та виконання обов'язків судді у місцевих судах.
 
    -193- Усов К.Г.
У частині четвертій статті 5, слово «здійснюється» замінити на слово «визначається».
 
Відхилено    
    -194- Юзькова Т.Л.
У частині четвертій статті 5 після слів «Визначення кількості слідчих суддів» виключити словосполучення «у Вищому антикорупційному суді,»
 
Відхилено    
    -195- Юзькова Т.Л.
У частині четвертій статті 5 після слів «виконання обов'язків» виключити словосполучення «судді першої інстанції у Вищому антикорупційному суді»
 
Відхилено    
    -196- Юзькова Т.Л.
У частині четвертій статті 5 після слів «виконання обов'язків судді у місцевих судах» доповнити реченням такого змісту: «але не більше однієї третьої частини від складу суддів Антикорупційного суду першої інстанції Вищого антикорупційного суду.»
 
Відхилено    
    -197- Саврасов М.В.
Виключити частину 4 статті 5 проекту.
 
Відхилено    
    -198- Пташник В.Ю.
Виключити частину 4 статті 5 проекту.
 
Відхилено    
    -199- Саврасов М.В.
У статті п’ятій законопроекту:
Додати частину четверту в такій редакції:
«Кількість слідчих суддів у Вищому антикорупційному суді визначається зборами суддів Вищого антикорупційного суду за пропозицією Голови Вищого антикорупційного суду.»
 
Відхилено    
    -200- Лапін І.О.
У статті 5:
частину четверту викласти в такій редакції:
«4. Слідчі судді обираються зборами суддів Вищого антикорупційного суду за пропозицією голови суду або за пропозицією будь-якого судді цього суду, якщо пропозиція голови суду не була підтримана. Судді Апеляційної палати Вищого антикорупційного суду не беруть участі у обранні слідчих суддів.»
 
Відхилено    
    -201- Найєм М..
У статті п’ятій законопроекту:
Викласти частину четверту в такій редакції:
«Слідчі судді обираються зборами суддів Вищого анткорупційного суду за пропозицією голови суду або за пропозицією будь-якого судді цього суду, якщо пропозиція голови суду не була підтримана. Судді Апеляційної палати Вищого антикорупційного суду не беруть участі у обранні слідчих суддів.»
 
Відхилено    
    -202- Єднак О.В.
Веселова Н.В.
Левус А.М.
Медуниця О.В.
Висоцький С.В.
Гопко Г.М.
У статті п’ятій законопроекту:
Викласти частину четверту в такій редакції:
«Слідчі судді обираються зборами суддів Вищого антикорупційного суду за пропозицією голови суду або за пропозицією будь-якого судді цього суду, якщо пропозиція голови суду не була підтримана. Судді Апеляційної палати Вищого антикорупційного суду не беруть участі у обранні слідчих суддів.»
 
Відхилено    
    -203- Заліщук С.П.
Голуб В.В.
Частину четверту статті 5 викласти в такій редакції:
«4. Слідчі судді обираються зборами суддів Вищого анткорупційного суду за пропозицією голови суду або за пропозицією будь-якого судді цього суду, якщо пропозиція голови суду не була підтримана. Судді Апеляційної палати Вищого антикорупційного суду не беруть участі у обранні слідчих суддів.»
 
Відхилено    
    -204- Найєм М..
У статті п’ятій законопроекту:
Доповнити новою частиною п’ятою такого змісту:
«Слідчі судді Вищого антикорупційного суду виконують свої обов’язки у порядку, передбаченому Законом України "Про судоустрій і статус суддів" для виконання обов'язків судді у місцевих судах.»
 
Відхилено    
    -205- Єднак О.В.
Веселова Н.В.
Левус А.М.
Медуниця О.В.
Висоцький С.В.
Гопко Г.М.
У статті п’ятій законопроекту:
Доповнити новою частиною п’ятою такого змісту:
«Слідчі судді Вищого антикорупційного суду виконують свої обов’язки у порядку, передбаченому Законом України "Про судоустрій і статус суддів" для виконання обов'язків судді у місцевих судах.»
 
Відхилено    
    -206- Лапін І.О.
У статті 5:
доповнити частиною п’ятою такого змісту:
«5. Слідчі судді Вищого антикорупційного суду виконують свої обов’язки у порядку, передбаченому Законом України "Про судоустрій і статус суддів" для виконання обов'язків судді у місцевих судах.».
 
Відхилено    
    -207- Одарченко Ю.В.
Статтю 5 доповнити частиною п’ятою наступного змісту:
«5. Суддя Вищого антикорупційного суду України, обраний до складу апеляційної палати, не може бути переведений до іншої палати без його згоди.»
 
Відхилено    
    -208- Заліщук С.П.
Голуб В.В.
у статті 5 додати частину п'яту такого змісту:
«5. Слідчі судді Вищого антикорупційного суду виконують свої обов’язки у порядку, передбаченому Законом України "Про судоустрій і статус суддів" для виконання обов'язків судді у місцевих судах.»
 
Відхилено    
    -209- Саврасов М.В.
У статті п’ятій законопроекту: додати частину п’яту в такій редакції: «Слідчі судді обираються зборами суддів Вищого антикорупційного суду за пропозицією голови суду або за пропозицією однієї третини суддів від складу.
 
Відхилено    
    -210- Саврасов М.В.
У статті 5 додати частину шосту такого змісту:
«5. Слідчі судді Вищого антикорупційного суду виконують свої обов’язки у порядку, передбаченому Законом України "Про судоустрій і статус суддів"
 
Відхилено    
    -211- Саврасов М.В.
У статті 5 додати частину сьому такого змісту: «Суддя Вищого антикорупційного суду, у якого закінчився строк, на який його було обрано слідчим суддею, продовжує здійснювати повноваження слідчого судді до обрання нового слідчого судді зборами суддів Вищого антикорупційного суду»
 
Відхилено    
    -212- Ківалов С.В.
статтю 5 викласти в такій редакції:
«Стаття 5. Склад та структура Вищого антикорупційного суду
1. До складу Вищого антикорупційного суду входить не менше 60 суддів.
2. Більшу кількість суддів Вищого антикорупційного суду ніж 60 суддів визначає Державна судова адміністрація відповідно до Закону України «Про судоустрій і статус суддів» у межах видатків, передбачених у Державному бюджеті України на утримання цього суду, та із окремим встановленням, у межах кількості суддів Вищого антикорупційного суду, кількості суддів Апеляційної палати Вищого антикорупційного суду.
3. У Вищому антикорупційному суді рішенням зборів суддів цього суду утворюються палата слідчих суддів, апеляційна палата та інші судові палати. Кількісний та персональний склад судових палат визначають збори суддів Вищого антикорупційного суду.
4. У Вищому антикорупційному суді діє палата слідчих суддів. Судді цієї палати здійснюють повноваження з судового контролю за дотриманням прав, свобод та інтересів осіб у кримінальному провадженні в порядку, визначеному процесуальним законом.
Не може бути обрано слідчим суддею суддю Апеляційної палати Вищого антикорупційного суду.
Визначення кількості слідчих суддів у Вищому антикорупційному суді, їх обрання, виконання обов'язків судді першої інстанції у Вищому антикорупційному суді здійснюється в порядку, передбаченому Законом України "Про судоустрій і статус суддів" для визначення кількості слідчих суддів, їх обрання та виконання обов'язків судді у місцевих судах.
Судді палати слідчих суддів не беруть участі у розгляді справ по суті. Судді палати слідчих суддів, які постановляли ухвалу, не беруть участь у перегляді цієї ухвали в апеляційному порядку.
5. У Вищому антикорупційному суді діє апеляційна палата. Судді цієї палати переглядають в апеляційному порядку ухвали цього суду, які можуть бути оскаржені відповідно до процесуального закону, за винятком тих, якими було закінчено розгляд справи по суті.
Судді апеляційної палати не беруть участі у кримінальному провадженні як суд першої інстанції. Судді апеляційної палати, які раніше брали участь в ухваленні судового рішення, не беруть участь у його перегляді в апеляційному порядку.»
 
Відхилено    
    -213- Тимошенко Ю.В.
Власенко С.В.
Назву статті 5 та її зміст викласти в редакції: «Стаття 5. Склад антикорупційних судів
1. Склад Вищого антикорупційного суду складає не менше сорока і не більше вісімдесяти суддів.
2. Склад окружних антикорупційних судів складає не менше семи і не більше двадцяти суддів.
3. Державна судова адміністрація визначає необхідну кількість суддів Вищого антикорупційного суду, окружних антикорупційних судів.
Державна судова адміністрація має право перегляду необхідної кількості суддів антикорупційних судів, але не частіше одного разу на рік.
4. Вищий антикорупційний суд, окружні антикорупційні суди фінансуються згідно з кошторисом і щомісячним розписом видатків, затверджених відповідно до вимог Закону «Про судоустрій і статус суддів», у межах річної суми видатків, визначених Державним бюджетом України на поточний фінансовий рік, у порядку, встановленому Бюджетним кодексом України.
5. Для здійснення судового контролю за дотриманням прав, свобод та інтересів осіб у кримінальних провадженнях, віднесених до підслідності антикорупційних судів, з числа суддів окружного антикорупційного суду обираються слідчі судді.
6. Визначення кількості слідчих суддів у окружних антикорупційних судах, їх обрання, виконання обов'язків здійснюється в порядку, передбаченому Законом України «Про судоустрій і статус суддів».
 
Відхилено    
    -214- Писаренко В.В.
Статтю 5 викласти у новій редакції:
«Стаття 5. Склад антикорупційних судів
1. До складу Вищого антикорупційного суду входять судді у кількості не більше 70 суддів, що визначається відповідно до Закону України "Про судоустрій і статус суддів" у межах видатків, передбачених у Державному бюджеті України на утримання цього суду.
2. До складу Антикорупційної палати входять судді у кількості не менше 30 суддів, що визначається відповідно до Закону України "Про судоустрій і статус суддів" у межах видатків, передбачених у Державному бюджеті України на утримання цього суду.
3. У Вищому антикорупційному суді рішенням зборів суддів цього суду утворюються палата слідчих суддів, апеляційна палата та інші судові палати. Кількісний та персональний склад судових палат визначають збори суддів Вищого антикорупційного суду.
4. Не може бути обрано слідчим суддею суддю апеляційної палати Вищого антикорупційного суду».
 
Відхилено    
    -215- Чумак В.В.
Новак Н.В.
Дерев'янко Ю.Б.
Добродомов Д.Є.
Парасюк В.З.
Статтю 5 викласти в такій редакції:
«Стаття 5. Склад Вищого антикорупційного суду
1. До складу Вищого антикорупційного суду входять судді у кількості не менше 60 осіб, з яких не менше 15 осіб входять до складу Апеляційної палати Вищого антикорупційного суду.
2. Для здійснення судового контролю за дотриманням прав, свобод та інтересів осіб у кримінальних провадженнях, віднесених до підсудності Вищого антикорупційного суду, з числа суддів цього суду обираються слідчі судді строком на два роки без права переобрання слідчим суддею повторно два рази поспіль.
3. Не може бути обрано слідчим суддею суддю Апеляційної палати Вищого антикорупційного суду.
4. Слідчі судді обираються зборами суддів Вищого антикорупційного суду за пропозицією голови суду або за пропозицією будь-якого судді цього суду, якщо пропозиція голови суду не була підтримана. Судді Апеляційної палати Вищого антикорупційного суду не беруть участі у обранні слідчих суддів.
5. Слідчі судді Вищого антикорупційного суду виконують свої обов’язки у порядку, передбаченому Законом України "Про судоустрій і статус суддів" для виконання обов'язків судді у місцевих судах».
 
Відхилено    
    -216- Пташник В.Ю.
Доповнити проект новою статтею 6 такого змісту та змінити нумерацію наступних статей:
«Стаття 6. Слідчі судді Вищого антикорупційного суду.
1. З числа суддів Вищого антикорупційного суду обираються слідчі судді, на яких покладається здійснення судового контролю за дотриманням прав, свобод та інтересів осіб у кримінальному провадженні у випадках та в порядку, визначеному процесуальним законом.
2. Кількість слідчих суддів у Вищому антикорупційному суді визначається зборами суддів Вищого антикорупційного суду за пропозицією Голови Вищого антикорупційного суду.
3. Слідчі судді обираються зборами суддів Вищого антикорупційного суду строком на один рік за пропозицією Голови Вищого антикорупційного суду, а у разі якщо пропозиція Голови Вищого антикорупційного суду не була підтримана, – за пропозицією будь-якого судді цього суду (крім судді Апеляційної палати).
4. Один і той самий суддя Вищого антикорупційного суду не може бути обраний слідчим суддею два роки поспіль.
Не може бути обрано слідчим суддею суддів Апеляційної палати Вищого антикорупційного суду, Голову Вищого антикорупційного суду, його заступників, секретарів судових палат Вищого антикорупційного суду.
5. Слідчий суддя не звільняється від виконання обов'язків судді першої інстанції у Вищому антикорупційному суді, проте здійснення ним повноважень із судового контролю за дотриманням прав, свобод та інтересів осіб у кримінальному провадженні враховується при розподілі судових справ та має пріоритетне значення.
6. Суддя Вищого антикорупційного суду, у якого закінчився строк, на який його було обрано слідчим суддею, продовжує здійснювати повноваження слідчого судді до обрання нового слідчого судді зборами суддів Вищого антикорупційного суду, але не більш як тридцять календарних днів.»
 
Відхилено    
27. Стаття 6. Голова Вищого антикорупційного суду, Голова Апеляційної палати Вищого антикорупційного суду, їх заступники
 
-217- Пташник В.Ю.
Виключити у назві статті 6 проекту слова «Голова Апеляційної палати Вищого антикорупційного суду,»
 
Відхилено   Стаття 6. Голова Вищого антикорупційного суду, його заступник, Голова Апеляційної палати Вищого антикорупційного суду.
 
    -218- Тетерук А.А.
В назві ст. 6 проекту Закону «Голова Вищого антикорупційного суду, Голова Апеляційної палати Вищого антикорупційного суду, їх заступники» вилучити «, їх заступників»
 
Враховано    
    -219- Ківалов С.В.
у статті 6:
у назві слова «Голова Апеляційної палати» замінити на «Секретар Апеляційної палати»;
 
Відхилено    
    -220- Саврасов М.В.
В назві ст. 6 проекту Закону вилучити слова «, їх заступників»:
 
Враховано    
    -221- Лубінець Д.В.
Валентиров С.В.
Пономарьов О.С.
У заголовку статті 6 вилучити слова ", їх заступники".
 
Враховано    
    -222- Дехтярчук О.В.
У статті 6:
назву статті викласти в такій редакції:
«Стаття 6. Голова Вищого антикорупційного суду, його заступник, Голова Апеляційної палати Вищого антикорупційного суду»;
 
Враховано    
    -223- Юзькова Т.Л.
Назву статті 6 викласти в такій редакції: «Голова Антикорупційного суду першої інстанції Вищого антикорупційного суду, Голова Апеляційного суду Вищого антикорупційного суду, їх заступники»
 
Відхилено    
    -224- Макар'ян Д.Б.
Назву статті 6 викласти в такій редакції:
«Стаття 6. Голова Вищого антикорупційного суду та його заступник»
 
Враховано частково    
    -225- Чижмарь Ю.В.
Назву статті 6 викласти в такій редакції:
«Стаття 6. Керівництво Вищого антикорупційного суду та Апеляційної палати Вищого антикорупційного суду».
 
Відхилено    
    -226- Тимошенко Ю.В.
Власенко С.В.
Назву статті 6 викласти в редакції: «Стаття 6. Голова Вищого антикорупційного суду, голова окружного антикорупційного суду України, їх заступники».
 
Відхилено    
    -227- Писаренко В.В.
Назву статті 6 викласти у новій редакції:
«Стаття 6. Голова Вищого антикорупційного суду, Секретар Антикорупційної палати, їх заступники».
 
Відхилено    
    -228- Рябчин О.М.
Назву ст. 6 викласти у такій редакції: «Голова Вищого антикорупційного суду, його заступник, Голова Апеляційної палати Вищого антикорупційного суду».
 
Враховано    
    -229- Шкрум А.І.
Назву статті 6 викласти в такій редакції:
«Стаття 6. Голова Вищого антикорупційного суду, його заступники, Голова Апеляційної палати Вищого антикорупційного суду».
 
Враховано    
28. 1. Голова Вищого антикорупційного суду здійснює адміністративні повноваження, передбачені Законом України "Про судоустрій і статус суддів" та цим Законом.
 
-230- Тимошенко Ю.В.
Власенко С.В.
У частині 1 статті 6 після «антикорупційного суду» поставити кому та додати: «голова окружного антикорупційного суду».
 
Відхилено   1. Голова Вищого антикорупційного суду здійснює адміністративні повноваження, передбачені Законом України "Про судоустрій і статус суддів" та цим Законом.
 
    -231- Усов К.Г.
У частині першій статті 6, слова «Законом України "Про судоустрій і статус суддів" та цим Законом» замінити на слова «законодавством України».
 
Відхилено    
    -232- Мосійчук І.В.
до статті 6 Закону внести такі зміни:
частину першу після слів і символів "Про судоустрій і статус суддів" доповнити словами «для голови вищого спеціалізованого суду»;
 
Відхилено    
    -233- Вадатурський А.О.
у статті 6 після слів «Голова Вищого антикорупційного суду» доповнити словами «обирається з числа суддів цього суду та»
 
Відхилено    
    -234- Саврасов М.В.
У частині першій статті 6, слова «Законом України "Про судоустрій і статус суддів" виключити
 
Відхилено    
    -235- Крулько І.І.
У статті 6:
частину першу доповнити та викласти у наступній редакції: «Голова Вищого антикорупційного суду здійснює адміністративні повноваження, передбачені Законом України "Про судоустрій і статус суддів" та цим Законом. У разі відсутності Голови Вищого антикорупційного суду його адміністративні повноваження здійснює заступник Голови Вищого антикорупційного суду, а в разі відсутності заступника Голови Вищого антикорупційного суду – суддя цього суду, який має більший стаж роботи на посаді судді.»
 
Відхилено    
    -236- Юзькова Т.Л.
Частину першу статті 6 викласти в такій редакції:
«Голова Антикорупційного суду першої інстанції Вищого антикорупційного суду обирається на посаду в порядку та здійснює повноваження, передбачені Законом України «Про судоустрій і статус суддів.»
 
Відхилено    
    -237- Чижмарь Ю.В.
Частину 1 статті 6 викласти в такій редакції:
«1. Голова Вищого антикорупційного суду обирається та здійснює повноваження в порядку та межах, передбачених Законом України "Про судоустрій і статус суддів" та цим Законом.»
 
Відхилено    
    -238- Розенблат Б.С.
У статті 6:
- частину 1 викласти в такій редакції:
«Голова Вищого антикорупційного суду обирається на посаду зборами суддів Вищого антикорупційного суду з числа суддів цього суду шляхом таємного голосування більшістю від кількості суддів Вищого антикорупційного суду строком на три роки та здійснює адміністративні повноваження, передбачені Законом України "Про судоустрій і статус суддів" та цим Законом.»
 
Відхилено    
    -239- Нестеренко В.Г.
Частину 1 статті 6 викласти у такій редакції:
«1. Адміністративні повноваження, передбачені Законом України "Про судоустрій і статус суддів" та цим Законом здійснюються Головою Вищого антикорупційного суду.»
 
Відхилено    
    -240- Крулько І.І.
У статті 6:
доповнити частиною другою наступного змісту: «Голова Вищого антикорупційного суду з питань, що належать до його адміністративних повноважень, видає накази і розпорядження.»;
У зв’язку з цим, частини 2-4 вважати відповідно частинами 3-5.
 
Відхилено    
    -241- Саврасов М.В.
У статті 6 додати частину другу наступного змісту: «Голова Вищого антикорупційного суду з питань, що належать до його адміністративних повноважень, видає накази і розпорядження.»
 
Відхилено    
    -242- Різаненко П.О.
Доповнити статтю 6 частиною другою наступного змісту:
«2. Голова Вищого антикорупційного суду обирається на посаду і звільняється з посади в порядку, встановленому Законом України «Про судоустрій і статус суддів».
У зв’язку з цим частини другу-четверту статті 6 вважати відповідно третьою-п’ятою.
 
Відхилено    
29. 2. Голова Вищого антикорупційного суду має одного заступника, який здійснює адміністративні повноваження, визначені Головою Вищого антикорупційного суду.
 
-243- Ковальчук Н.В.
У частині 2 статті 6 проекту Закону замість слів «одного заступника, який здійснює» зазначити слова «двох заступників, які здійснюють».
 
Відхилено   2. Голова Вищого антикорупційного суду має одного заступника, який здійснює адміністративні повноваження, визначені Головою Вищого антикорупційного суду.
 
    -244- Нестеренко В.Г.
У частині 2 статті 6 слово «має» замінити на слова «може мати».
 
Відхилено    
    -245- Нестеренко В.Г.
У частині 2 статті 6 слова «одного заступника, який здійснює адміністративні повноваження, визначені Головою Вищого антикорупційного суду.» замінити словами «від одного до трьох заступників.»
 
Відхилено    
    -246- Усов К.Г.
У частині другій статті 6, слова «одного заступника» замінити на «двох заступників».
 
Відхилено    
    -247- Усов К.Г.
У частині другій статті 6, слова «який здійснює» замінити на слова «які здійснюють».
 
Відхилено    
    -248- Сотник О.С.
У частині другій статті 6 законопроекту слова «одного заступника» замінити словами «не більше двох заступників».
 
Відхилено    
    -249- Саврасов М.В.
У частині другій статті 6 законопроекту слова «одного заступника» замінити словами «не більше двох заступників».
 
Відхилено    
    -250- Каплін С.М.
У частині другій статті 6 проекту Закону слова: «одного заступника» замінити словами: «не більше двох заступників».
 
Відхилено    
    -251- Нестеренко В.Г.
Частину 2 статті 6 доповнити новим речення такого змісту:
«Заступник голови Вищого антикорупційного суду здійснює адміністративні повноваження, визначені головою суду.»
 
Відхилено    
    -252- Ричкова Т.Б.
Доповнити частину 2 статті 6 новим абзацом такого змісту: «Голова Вищого антикорупційного суду, його заступники, обираються на посади зборами суддів відповідного суду з числа суддів цього суду.».
 
Відхилено    
    -253- Саврасов М.В.
У статті 6 у частині другій додати речення наступного змісту: «У разі відсутності голови Вищого антикорупційного суду чи його заступників, обов’язки Голови виконує суддя, який має найбільший стаж роботи на посаді судді.»
 
Відхилено    
    -254- Ричкова Т.Б.
Доповнити частину 2 статті 6 новим абзацом такого змісту: «Голова Вищого антикорупційного суду, його заступники, обираються на посади зборами суддів шляхом таємного голосування більшістю від кількості суддів відповідного суду строком на два роки, але не більш як на строк повноважень судді, у порядку, визначеному законом.».
 
Відхилено    
    -255- Юзькова Т.Л.
Частину другу статті 6 викласти в такій редакції: «Голова Антикорупційного суду першої інстанції Вищого антикорупційного суду має двох заступників, які здійснюють адміністративні повноваження, визначені Головою.»
 
Відхилено    
    -256- Ричкова Т.Б.
Частину 2 статті 6 викласти у наступній редакції: «Голова Вищого антикорупційного суду має трьох заступників, які здійснюють адміністративні повноваження, визначені Головою Вищого антикорупційного суду.».
 
Відхилено    
    -257- Тимошенко Ю.В.
Власенко С.В.
Частину 2 статті 6 викласти в редакції: «2. Голова Вищого антикорупційного суду має одного заступника, який здійснює адміністративні повноваження, визначені Головою Вищого антикорупційного суду.
Голова окружного антикорупційного суду має одного заступника, який здійснює адміністративні повноваження, визначені Головою окружного антикорупційного суду».
 
Відхилено    
    -258- Тимошенко Ю.В.
Частину 2 статті 6 викласти в такій редакції:
«2. Голова Вищого антикорупційного суду має одного заступника, який здійснює адміністративні повноваження, передбачені Законом України «Про судоустрій і статус суддів» та цим Законом».
 
Відхилено    
    -259- Сотник О.С.
Доповнити статтю 6 законопроекту частиною третьою наступного змісту:
«3. Звільнення з посади судді та припинення його повноважень, закінчення строку, на який суддю обрано заступником Голови Вищого антикорупційного суду, припиняє його повноваження як заступника Голови Вищого антикорупційного суду.»
Частину третю – четверту вважати відповідно частиною четвертою – п’ятою.
 
Відхилено    
    -260- Нестеренко В.Г.
Статтю 6 доповнити новою частиною такого замісту:
«Звільнення з посади судді та припинення його повноважень, закінчення строку, на який суддю обрано заступником Голови Вищого антикорупційного суду, припиняє його повноваження як заступника Голови Вищого антикорупційного суду.»
 
Відхилено    
30. 3. Перебування судді Вищого антикорупційного суду на посадах Голови чи заступників Голови Вищого антикорупційного суду не звільняє його від здійснення повноважень судді, передбачених законом, та не припиняє його роботи у відповідній судовій палаті чи здійснення повноважень секретаря судової палати Вищого антикорупційного суду.
 
-261- Рябчин О.М.
У частині третій ст. 6 слово «заступників» замінити словом «заступника».
 
Враховано   3. Перебування судді Вищого антикорупційного суду на посадах Голови чи заступника Голови Вищого антикорупційного суду не звільняє його від здійснення повноважень судді, передбачених законом, та не припиняє його роботи у відповідній судовій палаті чи здійснення повноважень секретаря судової палати Вищого антикорупційного суду.
 
    -262- Давиденко В.М.
В частині третій статті 6 слово «заступників» замінити словом «заступника».
 
Враховано    
    -263- Усов К.Г.
У частині третій статті 6, слова «повноважень судді, передбачених законом» замінити на слово «правосуддя».
 
Відхилено    
    -264- Дехтярчук О.В.
У статті 6:
у частині третій слово «заступників» замінити словом «заступника»;
 
Враховано    
    -265- Мосійчук І.В.
до статті 6 Закону внести такі зміни:
в частині третій:
слово «заступників» замінити словом «заступника»;
 
Враховано    
    -266- Мосійчук І.В.
до статті 6 Закону внести такі зміни:
в частині третій:
після слів «повноважень судді» доповнити словами «та слідчого судді»;
 
Відхилено    
    -267- Саврасов М.В.
У частині третій статті 6 проекту слова «чи здійснення повноважень секретаря судової палати Вищого антикорупційного суду» виключити.
 
Відхилено    
    -268- Немировський А.В.
У частині третій статті 6 проекту слово «заступників» замінити словом «заступника».
 
Враховано    
    -269- Шахов С.В.
У частині третій статті 6 проекту слова «Голови чи заступників Голови Вищого антикорупційного суду» замінити словами «Голови Вищого антикорупційного суду, Голови Апеляційної палати Вищого антикорупційного суду, їх заступників».
 
Відхилено    
    -270- Юзькова Т.Л.
Частину третю статті 6 викласти в такій редакції: «Голова Апеляційного суду Вищого антикорупційного суду обирається на посаду в порядку та здійснює повноваження, передбачені Законом України «Про судоустрій і статус суддів.»
 
Відхилено    
    -271- Макар'ян Д.Б.
Частину третю статті 6 викласти в такій редакції:
«3. Перебування судді Вищого антикорупційного суду на посадах Голови чи заступника Голови Вищого антикорупційного суду не звільняє його від здійснення повноважень судді, передбачених законом, та не припиняє його роботу у відповідній судовій палаті.»
 
Відхилено    
    -272- Тимошенко Ю.В.
Власенко С.В.
Частину 3 статті 6 викласти в редакції:
«3. Перебування судді Вищого антикорупційного суду на посаді Голови чи заступника Голови Вищого антикорупційного суду, на посаді Голови окружного антикорупційного суду чи заступника голови окружного антикорупційного суду не звільняє його від здійснення повноважень судді, передбачених законом.
Голова Вищого антикорупційного суду, заступник Голови Вищого антикорупційного суду, голова, заступник голови окружного антикорупційного суду обирається на посаду строком на три роки.
Голова Вищого антикорупційного суду, заступник Голови Вищого антикорупційного суду, голова, заступник голови окружного антикорупційного суду обираються шляхом відкритого голосування більшістю голосів.
Голова Вищого антикорупційного суду, заступник Голови Вищого антикорупційного суду, голова, заступник голови окружного антикорупційного суду не можуть обіймати посади два рази поспіль.».
 
Відхилено    
    -273- Саврасов М.В.
У статті 6 додати частину четверту наступного змісту: «Розподіл обов'язків між першим заступником і заступником голови затверджується рішенням зборів суддів за поданням Голови суду:
 
Відхилено    
    -274- Саврасов М.В.
Доповнити статтю 6 законопроекту частиною п’ятою наступного змісту:
«Звільнення з посади судді та припинення його повноважень, закінчення строку, на який суддю обрано заступником Голови Вищого антикорупційного суду, припиняє його повноваження як заступника Голови Вищого антикорупційного суду.»
 
Відхилено    
31. 4. Голова Апеляційної палати Вищого антикорупційного суду обирається в порядку та здійснює повноваження, що передбачені Законом України "Про судоустрій і статус суддів".
 
-275- Одарченко Ю.В.
У частині четвертій статті 6 слово «голова» замінити на слово «секретар».
 
Відхилено   4. Голова Апеляційної палати Вищого антикорупційного суду обирається в порядку та здійснює повноваження, що передбачені Законом України "Про судоустрій і статус суддів".
 
    -276- Розенблат Б.С.
У статті 6 у частині 4 після слів «обирається на» вставити слова «посаду в порядку та нас строк, визначений у частині першій цієї статті»
 
Відхилено    
    -277- Розенблат Б.С.
У статті 6 у частині 4 ісля слів ««Про судоустрій і статус суддів»« вставити «та цим Законом»
 
Відхилено    
    -278- Усов К.Г.
У частині четвертій статті 6, слова «Законом України "Про судоустрій і статус суддів"« замінити на слово «законодавством України».
 
Відхилено    
    -279- Мосійчук І.В.
до статті 6 Закону внести такі зміни:
частину четверту після слів та символів Про судоустрій і статус суддів" доповнити словами «для голови апеляційного суду»;
 
Відхилено    
    -280- Шахов С.В.
У частині четвертій статті 6 проекту слова «обирається в порядку та здійснює повноваження» замінити словами «, його заступники обираються в порядку та здійснюють повноваження».
 
Відхилено    
    -281- Ківалов С.В.
у статті 6:
у частині четвертій слова «Голова Апеляційної палати» замінити на «Секретар Апеляційної палати»;
 
Відхилено    
    -282- Макар'ян Д.Б.
Частину четверту статті 6 виключити
 
Відхилено    
    -283- Тимошенко Ю.В.
Власенко С.В.
Частину 4 статті 6 – виключити.
 
Відхилено    
    -284- Пташник В.Ю.
Виключити частину четверту статті 6 проекту
 
Відхилено    
    -285- Усов К.Г.
Частину четверту статті 6, доповнити новим абзацом, такого змісту «Голова Апеляційної палати Вищого антикорупційного суду може мати одного заступника з числа суддів Апеляційної палати Вищого антикорупційного суду. Повноваження заступника визначає Голова Апеляційної палати Вищого антикорупційного суду».
 
Відхилено    
    -286- Ричкова Т.Б.
Доповнити частину 4 статті 6 новим абзацом такого змісту: «Голова Апеляційної палати Вищого антикорупційного суду обирається на посаду зборами суддів Апеляційної палати Вищого антикорупційного суду шляхом таємного голосування більшістю від кількості суддів Апеляційної палати Вищого антикорупційного суду строком на два роки, але не більш як на строк повноважень судді, у порядку, визначеному Законом.».
 
Відхилено    
    -287- Писаренко В.В.
Частину четверту статті 6 викласти у новій редакції:
«4. Секретар Антикорупційної палати обирається в порядку та здійснює повноваження, що передбачені Законом України "Про судоустрій і статус суддів".
Секретар Антикорупційної палати має одного заступника, який здійснює повноваження, що передбачені Законом України "Про судоустрій і статус суддів"«.
 
Відхилено    
    -288- Карпунцов В.В.
Частину четверту статті 6 викласти в такій редакції:
«4. Голова Апеляційної палати Вищого антикорупційного суду обирається в порядку та здійснює адміністративні повноваження, що передбачені Законом України "Про судоустрій і статус суддів" за тим самим принципом, що і Голова Вищого антикорупційного суду.»
 
Відхилено    
    -289- Юзькова Т.Л.
Частину четверту статті 6 викласти в такій редакції: «Голова Апеляційного суду Вищого антикорупційного суду має одного заступника, який здійснює адміністративні повноваження, визначені Головою.»
 
Відхилено    
    -290- Ричкова Т.Б.
Частину четверту статті 6 викласти в такій редакції:
4. Голова Апеляційної палати Вищого антикорупційного суду обирається в порядку та здійснює адміністративні повноваження, що передбачені Законом України «Про судоустрій і статус суддів» за тим самим принципом, що і Голова Вищого антикорупційного суду
 
Відхилено    
    -291- Мосійчук І.В.
до статті 6 Закону внести такі зміни:
доповнити частиною п’ятою в такій редакції:
«5. Голова Вищого антикорупційного суду не може одночасно здійснювати повноваження Голови Апеляційної палати Вищого антикорупційного суду. У разі обрання Голови Апеляційної палати Вищого антикорупційного суду Головою Вищого антикорупційного суду, його повноваження Голови Апеляційної палати Вищого антикорупційного суду припиняються.»;
 
Відхилено    
    -292- Ричкова Т.Б.
Доповнити статтю 6 новою частиною такого змісту: «5. Підставою для звільнення судді Вищого антикорупційного суду з адміністративної посади є його заява або триваюче незадовільне виконання обов’язків голови суду, заступника голови суду відповідно, систематичне або грубе одноразове порушення закону при їх виконанні.».
 
Відхилено    
    -293- Карпунцов В.В.
Доповнити статтю 6 законопроекту частиною п’ятою такого змісту:
«5. Голова Апеляційної палати Вищого антикорупційного суду має одного заступника, який здійснює адміністративні повноваження, визначені Головою Апеляційної палати Вищого антикорупційного суду.»
 
Відхилено    
    -294- Юзькова Т.Л.
Доповнити частиною п’ятою статтю 6 такого змісту: «Перебування судді Антикорупційного суду першої інстанції Вищого антикорупційного суду або Апеляційного суду Вищого антикорупційного суду на посадах, перелічених у частинах 1 – 4 цієї статті не звільняє його від виконання повноважень судді відповідного суду, передбачених законом»
 
Відхилено    
    -295- Саврасов М.В.
У статті 6 додати частину сім наступного змісту: «Голова Апеляційної палати Вищого антикорупційного суду має одного заступника, який здійснює адміністративні повноваження, визначені Головою Апеляційної палати Вищого антикорупційного суду.»
 
Відхилено    
    -296- Саврасов М.В.
У статті 6 додати частину вісім наступного змісту: «Перебування судді Вищого антикорупційного суду на посадах Голови чи заступників Голови Апеляційної палати Вищого антикорупційного суду не звільняє його від здійснення повноважень судді, передбачених законом»
 
Відхилено    
    -297- Саврасов М.В.
У статті 6 додати частину дев’ять наступного змісту: «Звільнення з посади судді та припинення його повноважень, закінчення строку, на який суддю обрано Головою чи заступником Голови Апеляційної палати Вищого антикорупційного суду, припиняє його повноваження як Голови чи заступника Голови Вищого антикорупційного суду.»
 
Відхилено    
    -298- Саврасов М.В.
У статті 6 додати частину десять наступного змісту: «У разі відсутності голови Апеляційної палати чи його заступника, обов’язки Голови виконує суддя палати, який має найбільший стаж роботи на посаді судді.»
 
Відхилено    
    -299- Німченко В.І.
Статтю 6 викласти в такій редакції:
«Стаття 6. Голова Вищого антикорупційного суду, заступник Голови Вищого антикорупційного суду, Голова Апеляційної палати Вищого антикорупційного суду, Заступник Голови Апеляційної палати Вищого антикорупційного
1. Голова Вищого антикорупційного суду здійснює адміністративні повноваження, передбачені Законом України "Про судоустрій і статус суддів" та цим Законом.
2. Голова Вищого антикорупційного суду має одного заступника, який здійснює адміністративні повноваження, визначені Головою Вищого антикорупційного суду.
3. Перебування судді Вищого антикорупційного суду на посадах Голови чи заступника Голови Вищого антикорупційного суду не звільняє його від здійснення повноважень судді, передбачених законом, та не припиняє його роботи у відповідній судовій палаті чи здійснення повноважень секретаря судової палати Вищого антикорупційного суду.
4. Голова Апеляційної палати Вищого антикорупційного суду обирається в порядку та здійснює повноваження, що передбачені Законом України "Про судоустрій і статус суддів".
5. Голова Апеляційної палати Вищого антикорупційного суду має заступника, який здійснює адміністративні повноваження, визначені Головою Апеляційної палати Вищого антикорупційного суду.
6. Перебування судді Апеляційної палати антикорупційного суду на посаді Голови чи заступника Голови Апеляційної палати Вищого антикорупційного суду не звільняє його від здійснення повноважень судді, передбачених законом».
 
Відхилено    
    -300- Войціцька В.М.
Статтю 6 розділу ІІ законопроекту викласти у такій редакції:
«Стаття 6. Голова Вищого антикорупційного суду, його заступник, секретар палати Вищого антикорупційного суду
1. Голова Вищого антикорупційного суду здійснює адміністративні повноваження, передбачені Законом України "Про судоустрій і статус суддів" та цим Законом.
2. Голова Вищого антикорупційного суду має одного заступника, який здійснює адміністративні повноваження, визначені Головою Вищого антикорупційного суду.
3. Перебування судді Вищого антикорупційного суду на посадах Голови чи заступника Голови Вищого антикорупційного суду не звільняє його від здійснення повноважень судді, передбачених законом, та не припиняє його роботи у відповідній судовій палаті чи здійснення повноважень секретаря судової палати Вищого антикорупційного суду.
4. Секретар палати Вищого антикорупційного суду обирається в порядку та здійснює повноваження, що передбачені Законом України "Про судоустрій і статус суддів".
Секретар Апеляційної палати Вищого антикорупційного суду також:
1) представляє Апеляційну палату перед органами державної влади, органами місцевого самоврядування, фізичними та юридичними особами з питань її діяльності;
2) інформує збори суддів Вищого антикорупційного суду та Верховний Суд про результати узагальнення судової практики;
3) контролює ефективність діяльності самостійного структурного підрозділу, який здійснює організаційне забезпечення роботи апеляційної палати, вносить пропозиції про призначення на посаду керівника цього підрозділу та погоджує його звільнення з посади, вносить подання про заохочення або накладення на нього дисциплінарного стягнення відповідно до законодавства, погоджує проект положення про такий структурний підрозділ та зміни до цього положення;
6) погоджує проект кошторису Вищого антикорупційного суду в частині фінансування діяльності апеляційної палати, а також погоджує використання бюджетних коштів, передбачених на утримання апеляційної палати».;
 
Відхилено    
    -301- Пташник В.Ю.
Доповнити проект новою статтею 8 такого змісту та змінити відповідно нумерацію наступних статей:
«Стаття 7. Голова Апеляційної палати Вищого антикорупційного суду та його заступники
1. Апеляційну палату Вищого антикорупційного суду очолює голова, який обирається на посаду та звільняється з посади зборами суддів цього суду шляхом таємного голосування більшістю голосів суддів, які беруть участь у голосуванні. При цьому судді Вищого антикорупційного суду, які не є суддями Апеляційної палати, участі у голосуванні з цього питання не беруть.
2. Голова Апеляційної палати Вищого антикорупційного суду обирається строком на три роки з правом обіймати таку посаду не більше двох строків поспіль. Голова Апеляційної палати Вищого антикорупційного суду може бути достроково звільнений з посади за ініціативою не менш як однієї третини від загальної кількості суддів Апеляційної палати. Звільнення з посади судді Вищого антикорупційного суду та припинення його повноважень, а також закінчення строку, на який суддю обрано головою Апеляційної палати, обрання його Головою чи заступником Голови Вищого антикорупційного суду припиняє його повноваження як голови Апеляційної палати.
3. Голова Апеляційної палати організовує її роботу; погоджує проект кошторису Вищого антикорупційного суду в частині фінансування діяльності Апеляційної палати, погоджує використання бюджетних коштів, передбачених на утримання Апеляційної палати; контролює здійснення аналізу та узагальнення судової практики в Апеляційній палаті; інформує збори суддів Вищого антикорупційного суду про діяльність Апеляційної палати та практику вирішення окремих категорій справ в Апеляційній палаті; сприяє виконанню вимог щодо підтримання кваліфікації суддів Апеляційної палати, підвищення їхнього професійного рівня, здійснює інші повноваження, визначені законом.
4. Перебування на посаді голови Апеляційної палати не звільняє його від здійснення повноважень судді, передбачених законом, та не припиняє його роботи у відповідній судовій палаті.
5. У разі відсутності голови Апеляційної палати його обов’язки виконує суддя палати, який має найбільший стаж роботи на посаді судді.»
 
Відхилено    
32. Розділ ІІІ
 
   Розділ ІІІ
 
33. ПОРЯДОК ЗАЙНЯТТЯ ПОСАДИ СУДДІ ВИЩОГО АНТИКОРУПЦІЙНОГО СУДУ
 
-302- Тимошенко Ю.В.
Власенко С.В.
Назву Розділу ІІІ викласти в редакції: «Розділ ІІІ Порядок зайняття посади судді антикорупціних судів».
 
Відхилено   ПОРЯДОК ЗАЙНЯТТЯ ПОСАДИ СУДДІ ВИЩОГО АНТИКОРУПЦІЙНОГО СУДУ
 
    -303- Усов К.Г.
У назві Розділу ІІІ, слова «Зайняття посади» замінити на слово «призначення».
 
Відхилено    
34. Стаття 7. Спеціальні вимоги до суддів Вищого антикорупційного суду
 
-304- Нестеренко В.Г.
У назві статті 7 слово «Спеціальні» виключити.
 
Відхилено   Стаття 7. Спеціальні вимоги до судді Вищого антикорупційного суду
 
    -305- Немировський А.В.
Назву статті 7 викласти в новій редакції:
«Стаття 7. Спеціальні вимоги до суддів Вищого антикорупційного суду та присяжних колегії присяжних Вищого антикорупційного суду»
 
Відхилено    
    -306- Карпунцов В.В.
Назву статті 7 викласти в такій редакції:
«Стаття 7. Спеціальні вимоги до суддів Вищого антикорупційного суду та Апеляційної палати Вищого антикорупційного суду»
 
Відхилено    
    -307- Саврасов М.В.
Назву статті 7 викласти в такій редакції:
«Стаття 7. Спеціальні вимоги до суддів Вищого антикорупційного суду та Апеляційної палати Вищого антикорупційного суду»
 
Відхилено    
    -308- Ричкова Т.Б.
Назву статті 7 викласти в такій редакції:
Стаття 7. Спеціальні вимоги до суддів Вищого антикорупційного суду та Апеляційної палати Вищого антикорупційного суду
 
Відхилено    
    -309- Тимошенко Ю.В.
Власенко С.В.
Назву статті 7 викласти в редакції: «Стаття 7. Спеціальні вимоги до суддів антикорупційних судів
 
Відхилено    
    -310- Усов К.Г.
Назву статті 7, викласти в новій редакції, такого змісту «Вимоги до кандидатів на посаду судді Вищого антикорупційного суду».
 
Відхилено    
35. 1. Суддею Вищого антикорупційного суду може бути особа, яка відповідає визначеним Конституцією України та Законом України "Про судоустрій і статус суддів" вимогам до кандидатів на посаду судді, а також додатковим спеціальним вимогам, встановленим цією статтею.
 
-311- Розенблат Б.С.
У статті 7:
- у частині 1 слова «Суддею Вищого антикорупційного суду може бути особа, яка» замінити на слова «На посаду судді Вищого антикорупційного суду може бути призначений громадянин України, який»
 
Відхилено   1. Суддею Вищого антикорупційного суду може бути особа, яка відповідає визначеним Конституцією України та Законом України "Про судоустрій і статус суддів" вимогам до кандидатів на посаду судді, а також додатковим спеціальним вимогам, встановленим цією статтею.
 
    -312- Саврасов М.В.
У частині першій статті 7 проекту слова «додатковим» виключити.
 
Відхилено    
    -313- Розенблат Б.С.
У статті 7:
- у частині 1 слова «а також додатковим спеціальним вимогам, встановленим цією статтею» замінити на «а також додатковим спеціальним вимогам, встановленим цим Законом.»
 
Відхилено    
    -314- Нестеренко В.Г.
У частині 1 статті 7 слово «спеціальним» виключити.
 
Відхилено    
    -315- Усов К.Г.
У частині першій статті 7, слово «спеціальним» виключити.
 
Відхилено    
    -316- Усов К.Г.
У частині першій статті 7, слова «цією статтею» замінити на слова «цим Законом».
 
Відхилено    
    -317- Демчак Р.Є.
У частині першій статті 7 слова «цією статтею» замінити словами «частинами 2, 3 цієї статті»
 
Відхилено    
    -318- Шахов С.В.
У частині першій статті 7 проекту слова «додатковим спеціальним» виключити.
 
Відхилено    
    -319- Вадатурський А.О.
У статті 7
частину 1 викласти в такій редакції:
«1. На посаду судді Вищого антикорупційного суду може бути призначений громадянин України, який відповідає визначеним Конституцією України та Законом України "Про судоустрій і статус суддів" вимогам до кандидатів на посаду судді, а також додатковим спеціальним вимогам, встановленим цією статтею.»
 
Відхилено    
    -320- Карпунцов В.В.
Частину першу статті 7 законопроекту викласти в такій редакції:
«1. Суддею Вищого антикорупційного суду та Апеляційної палати Вищого антикорупційного суду може бути особа, яка відповідає спеціальним вимогам, встановленим цією статтею та іншим вимогам до кандидатів на посаду судді, визначеним Конституцією України та Законом України «Про судоустрій і статус суддів» у частині, які не суперечать спеціальним вимогам.»
 
Відхилено    
    -321- Луценко І.В.
Частину першу статті сьомої викласти в наступній редакції:
«1. Суддею Вищого антикорупційного суду може бути особа, яка відповідає визначеним Конституцією України та Законом України «Про судоустрій і статус суддів» вимогам до кандидатів на посаду судді, володіє навичками застосування практики Європейського суду з прав людини та відповідає одній з таких вимог:
1) має стаж роботи на посаді судді щонайменше три роки;
2) має науковий ступінь у сфері права та стаж наукової роботи у сфері права щонайменше три роки;
3) має досвід здійснення незалежної професійної адвокатської діяльності щонайменше три роки;
4) має сукупний стаж (досвід) зазначеної у пунктах 1 - 3 цієї частини роботи (професійної діяльності) щонайменше п’ять років.
 
Відхилено    
    -322- Тимошенко Ю.В.
Власенко С.В.
Частину 1 статті 7 викласти в редакції:
«1. Суддею антикорупційних судів може бути особа, яка відповідає визначеним Конституцією України та Законом України "Про судоустрій і статус суддів" вимогам до кандидатів на посаду судді, а також додатковим спеціальним вимогам, встановленим цією статтею».
 
Відхилено    
    -323- Німченко В.І.
Частину 1 статті 7 викласти в редакції:
«1. Суддею Вищого антикорупційного суду може бути особа, яка відповідає визначеним Конституцією України та Законом України "Про судоустрій і статус суддів" вимогам до кандидатів на посаду судді, а також відповідає одній із таких вимог:
1) має стаж роботи на посаді судді не менше десяти років;
2) має науковий ступінь у сфері права та стаж наукової роботи у сфері права щонайменше десять років;
3) має досвід професійної діяльності адвоката пов’язаної з безпосереднім представництвом в суді щодо застосування права з питань протидії та боротьби з корупцією та/або виконання функцій захисту юридичних та фізичних осіб щодо кримінального обвинувачення у зазначенй сфері права щонайменше десять років.
4) має сукупний стаж (досвід) зазначеної у пунктах 1 – 3 цієї частини роботи (професійної діяльності) щонайменше десять років».
 
Відхилено    
    -324- Макар'ян Д.Б.
Частину першу статті 7 викласти в такій редакції:
«1. Суддею Вищого антикорупційного суду може бути особа, яка відповідає визначеним Конституцією України та Законом України «Про судоустрій істатус суддів» вимогам до кандидатів на посаду судді з урахуванням особливостей, встановлених цим Законом.»
 
Відхилено    
    -325- Лапін І.О.
У статті 7:
частину першу викласти в такій редакції:
«1. Суддею Вищого антикорупційного суду може бути особа, яка відповідає визначеним Конституцією України та Законом України "Про судоустрій і статус суддів" вимогам до кандидатів на посаду судді, а також відповідає одній із таких вимог:
1) має стаж роботи на посаді судді щонайменше сім років;
2) має науковий ступінь у сфері права та стаж наукової роботи у сфері права щонайменше сім років;
3) має досвід професійної діяльності адвоката, в тому числі щодо здійснення представництва в суді та/або захисту від кримінального обвинувачення щонайменше сім років;
4) має сукупний стаж (досвід) роботи (професійної діяльності) відповідно до вимог, визначених пунктами 1-3 цієї частини, щонайменше сім років.»
 
Відхилено    
36. 2. На посаду судді Вищого антикорупційного суду громадянин України може бути призначений не молодшим тридцяти п’яти років, який має значний досвід здійснення у міжнародних міжурядових організаціях чи міжнародних судових установах за кордоном професійної діяльності у сфері права з питань протидії та боротьби із корупцією, володіє знаннями та практичними навичками застосування сучасних міжнародних антикорупційних стандартів і найкращих світових практик у сфері протидії та боротьби із корупцією, практики Європейського суду з прав людини та відповідає одній із таких вимог:
 
-326- Береза Б.Ю.
Слова в ч. 2 ст. 7 «, який має значний досвід здійснення у міжнародних міжурядових організаціях чи міжнародних судових установах за кордоном професійної діяльності у сфері права з питань протидії та боротьби із корупцією, володіє знаннями та практичними навичками застосування сучасних міжнародних антикорупційних стандартів і найкращих світових практик у сфері протидії та боротьби із корупцією, практики Європейського суду з прав людини» виключити.
 
Враховано   2. На посаду судді Вищого антикорупційного суду громадянин України може бути призначений якщо він відповідає вимогам до кандидатів на посаду судді, передбаченим Законом України «Про судоустрій та статус суддів», а також володіє знаннями та практичними навичками, необхідними для здійснення судочинства у справах, пов’язаних з корупцією, та відповідає одній із таких вимог:
 
    -327- Батенко Т.І.
Констанкевич І.М.
Купрій В.М.
Дідич В.В.
Шевченко В.Л.
Шевченко О.Л.
Дубінін О.І.
Денисенко А.С.
У абзаці першому частини другої статті 7 слова «має значний досвід здійснення у міжнародних міжурядових організаціях чи міжнародних судових установах за кордоном професійної діяльності у сфері права з питань протидії та боротьби із корупцією» виключити.
 
Враховано    
    -328- Усов К.Г.
У частині другій статті 7, після слів «Вищого антикорупційного суду» доповнити словами «може бути призначений».
 
Відхилено    
    -329- Усов К.Г.
У частині другій статті 7, після слів «громадянин України», слова «може бути призначений» виключити.
 
Відхилено    
    -330- Усов К.Г.
У частині другій статті 7, слово «здійснення» замінити на слово «діяльності».
 
Відхилено    
    -331- Усов К.Г.
У частині другій статті 7, словосполучення «професійної діяльності» виключити.
 
Враховано    
    -332- Усов К.Г.
У частині другій статті 7, слово «сучасних» виключити.
 
Враховано    
    -333- Усов К.Г.
У частині другій статті 7, слово «найкращих» виключити.
 
Враховано    
    -334- Усов К.Г.
У частині другій статті 7, слова «протидії та боротьби із корупцією» замінити на слова «боротьби та протидії корупції».
 
Відхилено    
    -335- Усов К.Г.
У частині другій статті 7, слова «практики Європейського суду з прав людини» виключити.
 
Враховано    
    -336- Одарченко Ю.В.
У частині другій статті 7 слова «тридцяти п’яти років» замінити на «тридцяти років».
 
Відхилено    
    -337- Поляков М.А.
У частині 2 статті 7 слова «тридцяти п’яти років» замінити словами «сорока років».
 
Відхилено    
    -338- Тетерук А.А.
В ч. 2 статті 7 проекту Закону слова «не молодший тридцяти п’яти років» замінити словами «не молодший тридцяти років».
 
Відхилено    
    -339- Рябчин О.М.
У частині другій ст. 7 слова «тридцяти п’яти» замінити словом «тридцяти».
 
Відхилено    
    -340- Шкрум А.І.
У частині другій статті 7 слова «тридцяти п’яти років» замінити словами «тридцяти та не старший шістдесяти п’яти років».
 
Відхилено    
    -341- Юринець О.В.
У частині другій статті 7 після слів «тридцяти п’яти років» додати слова «та не старший шістдесяти п’яти років».
 
Відхилено    
    -342- Шкрум А.І.
У частині другій статті 7 слова «має значний досвід здійснення у міжнародних міжурядових організаціях чи міжнародних судових установах за кордоном професійної діяльності у сфері права з питань протидії та боротьби із корупцією, володіє знаннями та практичними навичками застосування сучасних міжнародних антикорупційних стандартів і найкращих світових практик у сфері протидії та боротьби із корупцією, практики Європейського суду з прав людини та» виключити.
 
Враховано    
    -343- Різаненко П.О.
У частині другій статті 7 слова «який має значний досвід здійснення у міжнародних міжурядових організаціях чи міжнародних судових установах за кордоном професійної діяльності у сфері права з питань протидії та боротьби із корупцією, володіє знаннями та практичними навичками застосування сучасних міжнародних антикорупційних стандартів і найкращих світових практик у сфері протидії та боротьби із корупцією, практики Європейського суду з прав людини» замінити словами «та не старший шістдесяти п'яти років, який відповідає вимогам, встановленим для суддів згідно із Законом України "Про судоустрій та статус суддів", та володіє знаннями і практичними навичками для розгляду справ у сфері протидії та боротьби із корупцією».
 
Враховано частково    
    -344- Пташник В.Ю.
У частині 2 статті 7 проекту виключити слова «має значний досвід здійснення у міжнародних міжурядових організаціях чи міжнародних судових установах за кордоном професійної діяльності у сфері права з питань протидії та боротьби із корупцією,»;
 
Враховано    
    -345- Пташник В.Ю.
У частині 2 статті 7 проекту слова «та практичними навичками застосування» замінити словами «у сфері».
 
Відхилено    
    -346- Нестеренко В.Г.
У частині 2 статті 7 слово «значний» виключити.
 
Враховано    
    -347- Мосійчук І.В.
до статті 7 Закону внести такі зміни:
слова «громадянин України може бути призначений не молодшим» замінити словами «може бути призначений громадянин України не молодший»;
 
Відхилено    
    -348- Шахов С.В.
У частині другій статті 7 проекту слова «тридцяти п’яти» замінити словами «тридцяти».
 
Відхилено    
    -349- Ричкова Т.Б.
У частині 2 статті 7 слова «тридцяти п’яти» замінити словом «сорока».
 
Відхилено    
    -350- Нестеренко В.Г.
У частині 2 статті 7 слово «міжнародних» виключити.
 
Враховано    
    -351- Саврасов М.В.
У частині 2 статті 7 слова «тридцяти п’яти років» замінити словами «сорока років»
 
Відхилено    
    -352- Шахов С.В.
У частині другій статті 7 проекту слова «має значний досвід здійснення у міжнародних міжурядових організаціях чи міжнародних судових установах за кордоном професійної діяльності у сфері права з питань протидії та боротьби із корупцією, « виключити.
 
Враховано    
    -353- Вадатурський А.О.
у частині 2 статті 7 після слів «може бути призначений» додати слова «громадянин України»
 
Відхилено    
    -354- Нестеренко В.Г.
У частині 2 статті 7 слово «найкращих» виключити.
 
Враховано    
    -355- Вадатурський А.О.
у частині 2 статті 7 слова «не молодшим тридцяти п’яти років» - виключити
 
Відхилено    
    -356- Юзькова Т.Л.
У частині другій статті 7 словосполучення «громадянин України може бути призначений не молодшим тридцяти п’яти років» замінити на словосполучення «може бути призначений громадянин України, не молодший тридцяти років та не старший шістдесяти п’яти років,»
 
Відхилено    
    -357- Юзькова Т.Л.
У частині другій статті 7 після слова «який» виключити словосполучення «має значний досвід здійснення у міжнародних міжурядових організаціях чи міжнародних судових установах за кордоном професійної діяльності у сфері права з питань протидії та боротьби із корупцією»
 
Враховано    
    -358- Каплін С.М.
У статті 7 проекту Закону слова: «має значний досвід здійснення у міжнародних міжурядових організаціях чи міжнародних судових установах за кордоном професійної діяльності у сфері права з питань протидії та боротьби із корупцією».
 
Враховано    
    -359- Шахов С.В.
У частині другій статті 7 проекту слова «найкращих світових практик у сфері протидії та боротьби із корупцією» виключити.
 
Враховано    
    -360- Вадатурський А.О.
у частині 2 статті 7 після слів «практики Європейського суду з прав людини» додати слова «понад п’ять років»
 
Відхилено    
    -361- Соболєв Є.В.
Острікова Т.Г.
Березюк О.Р.
Сотник О.С.
Костенко П.П.
Подоляк І.І.
Журжій А.В.
Маркевич Я.В.
Бабак А.В.
Кіраль С.І.
Опанасенко О.В.
Семенуха Р.С.
Пастух Т.Т.
Сидорович Р.М.
У статті 7 у частині другій у абзаці 1 слова «громадянин України може бути призначений не молодшим тридцяти п’яти років, який має значний досвід здійснення у міжнародних міжурядових організаціях чи міжнародних судових установах за кордоном професійної діяльності у сфері права з питань протидії та боротьби із корупцією, володіє знаннями та практичними навичками застосування сучасних міжнародних антикорупційних стандартів і найкращих світових практик у сфері протидії та боротьби із корупцією, практики Європейського суду з прав людини та відповідає одній із таких вимог» замінити на слова «може бути призначений громадянин України, який за результатами кваліфікаційного оцінювання підтвердив здатність здійснювати правосуддя у Вищому антикорупційному судді та володіння знаннями і практичними навичками застосування антикорупційного законодавства України та міжнародно-правових актів з запобігання корупції, практики Європейського суду з прав людини, а також відповідає одній з таких вимог»;
 
Відхилено    
    -362- Розенблат Б.С.
У статті 7 абзац 1 частини 2 викласти в такій редакції:
«2. На посаду судді Вищого антикорупційного суду може бути призначений громадянин України, не молодший тридцяти та не старший шістдесяти п’яти років, має досвід професійної діяльності у сфері права з питань протидії та боротьби з корупцією не менше двох років, володіє знаннями щодо сучасних міжнародних антикорупційних стандартів, обізнаний у практиці Європейського суду з прав людини та відповідає одній із таких вимог:»
 
Відхилено    
    -363- Тимошенко Ю.В.
Абзац перший частини другої статті 7 викласти в такій редакції:
«2. На посаду судді Вищого антикорупційного суду громадянин України може бути призначений не молодшим тридцяти п’яти років, який має досвід здійснення у міжнародних міжурядових організаціях чи міжнародних судових установах за кордоном професійної діяльності у сфері права з питань протидії та боротьби із корупцією більше одного року, володіє знаннями та практичними навичками застосування сучасних міжнародних антикорупційних стандартів і світових практик у сфері протидії та боротьби із корупцією, практики Європейського суду з прав людини та відповідає одній із таких вимог:».
 
Відхилено    
    -364- Демчак Р.Є.
Абзац перший частини другої статті 7 викласти у такій редакції:
«2. На посаду судді Вищого антикорупційного суду може бути призначений громадянин України, не молодший тридцяти п’яти років, який має значний досвід здійснення професійної діяльності у сфері права, з питань протидії та боротьби із корупцією та/або має досвід професійної діяльності у міжнародних міжурядових організаціях чи міжнародних судових установах за кордоном, володіє знаннями та практичними навичками застосування сучасних міжнародних антикорупційних стандартів і найкращих світових практик у сфері протидії та боротьби із корупцією, практики Європейського суду з прав людини та відповідає одній із таких вимог:»
 
Відхилено    
    -365- Ємець Л.О.
Абзац перший частини другої статті 7 викласти в такій редакції:
«2. На посаду судді Вищого антикорупційного суду може бути призначений громадянин України не молодший тридцяти п’яти років, який має значний досвід професійної діяльності у сфері права та відповідає одній із таких вимог:»
 
Враховано частково    
    -366- Заліщук С.П.
Голуб В.В.
Абзац перший частини другої статті 7 викласти у такій редакції:
«2. На посаду судді Вищого антикорупційного суду може бути призначений громадянин України не молодший тридцяти п’яти років, який має значний досвід професійної діяльності у сфері права та відповідає одній із таких вимог:»
 
Враховано частково    
    -367- Шипко А.Ф.
Абзац перший частини другої статті 7 викласти в такій редакції:
«2. На посаду судді Вищого антикорупційного суду може бути призначений громадянин України, який має значний досвід у сфері права з питань протидії та боротьби із корупцією, володіє знаннями та практичними навичками застосування сучасних міжнародних антикорупційних стандартів і найкращих світових практик у сфері протидії та боротьби із корупцією, практики Європейського суду з прав людини та відповідає одній із таких вимог:».
 
Відхилено    
    -368- Карпунцов В.В.
Абзац перший частини другої статті 7 законопроекту викласти в такій редакції:
«2. На посаду судді Вищого антикорупційного суду та Апеляційної палати Вищого антикорупційного суду може бути призначений громадянин України, не молодшим тридцяти п’яти років, який має бездоганну репутацію, а також відповідає одній із таких вимог:»
 
Відхилено    
    -369- Мельничук І.І.
Абзац перший частини другої статті 7 викласти в такій редакції:
«На посаду судді Вищого антикорупційного суду може бути призначений громадянин України, не молодшим тридцяти та не старший шістдесяти п’яти років, який володіє знаннями та практичними навичками застосування антикорупційного законодавства України та міжнародно-правових актів у сфері протидії та боротьби із корупцією, практики Європейського суду з прав людини та відповідає одній із таких вимог:».
 
Відхилено    
    -370- Левченко Ю.В.
Іллєнко А.Ю.
Осуховський О.І.
Головко М.Й.
Марченко О.О.
Частину 2 статті 7 розділу 3 3аконопрокту викласти у наступній редакції:
«2. На посаду судді Вищого антикорупційного суду громадянин України може бути призначений не молодшим тридцяти п’яти років, який володіє знаннями та практичними навичками застосування антикорупційного законодавства України та міжнародно-правових актів з запобігання корупції, практики Європейського суду з прав людини та відповідає одній з таких вимог:»
 
Відхилено    
    -371- Ричкова Т.Б.
Абзац перший частини другої статті 7 законопроекту викласти в такій редакції:
2. На посаду судді Вищого антикорупційного суду та Апеляційної палати Вищого антикорупційного суду може бути призначений громадянин України, не молодший тридцяти п’яти років, який має бездоганну репутацію, а також відповідає одній із таких вимог:
 
Відхилено    
37. 1) має стаж роботи на посаді судді не менше п’яти років;
 
-372- Усов К.Г.
У пункті першому частини другої статті 7, після слів «має стаж» доповнити словом « (досвід)».
 
Відхилено   1) має стаж роботи на посаді судді не менше п’яти років;
 
    -373- Усов К.Г.
У пункті першому частини другої статті 7, після слів «на посаді судді» доповнити словами «в Україні або за кордоном».
 
Відхилено    
    -374- Демчак Р.Є.
Абзац другий частини другої статті 7 викласти у такій редакції:
1) має стаж роботи на посаді судді апеляційної чи касаційної інстанції не менше п’яти років».
 
Відхилено    
    -375- Немировський А.В.
У пункті першому частині другій статті 7 проекту слово-числівник «п’яти» замінити словом-числівником «семи».
 
Відхилено    
    -376- Ємець Л.О.
пункт 1 частини другої статті 7 викласти у такій редакції:
«1) має стаж роботи на посаді судді не менше трьох років;»
 
Відхилено    
    -377- Соболєв Є.В.
Острікова Т.Г.
Березюк О.Р.
Сотник О.С.
Костенко П.П.
Подоляк І.І.
Журжій А.В.
Маркевич Я.В.
Бабак А.В.
Кіраль С.І.
Опанасенко О.В.
Семенуха Р.С.
Пастух Т.Т.
Сидорович Р.М.
У статті 7 у частині другій у пункті 1 після слів «на посаді судді» та перед словами «не менше п’яти років» додати слова «або прокурора»;
 
Відхилено    
    -378- Соболєв Є.В.
Острікова Т.Г.
Березюк О.Р.
Сотник О.С.
Костенко П.П.
Подоляк І.І.
Журжій А.В.
Маркевич Я.В.
Бабак А.В.
Кіраль С.І.
Опанасенко О.В.
Семенуха Р.С.
Пастух Т.Т.
Сидорович Р.М.
У статті 7 у частині другій у пункті після слів «менше п’яти років» додати слова та розділові знаки « (для зайняття посади судді Апеляційної палати Вищого антикорупційного суду - не менше семи років)»;
 
Відхилено    
    -379- Саврасов М.В.
Пункт 1 частини другої статті 7 викласти у такій редакції:
«1) має стаж роботи на посаді судді не менше трьох років;»
 
Відхилено    
    -380- Саврасов М.В.
У пункті 1 у частині другій у статті 7 додати слова «,а для зайняття посади судді Апеляційної палати Вищого антикорупційного суду - не менше шести років»
 
Відхилено    
    -381- Заліщук С.П.
Голуб В.В.
Пункт 1 частини другої статті 7 викласти в такій редакції:
«1) має стаж роботи на посаді судді або прокурора не менше п’яти років;»
 
Відхилено    
38. 2) має науковий ступінь у сфері права та стаж наукової роботи у сфері права щонайменше сім років;
 
-382- Поляков М.А.
У підпункті 2 пункту 2 статті 7 після слів «стаж наукової» доповнити словами або «викладацької».
 
Відхилено   2) має науковий ступінь у сфері права та стаж наукової роботи у сфері права щонайменше сім років;
 
    -383- Соболєв Є.В.
Острікова Т.Г.
Березюк О.Р.
Сотник О.С.
Костенко П.П.
Подоляк І.І.
Журжій А.В.
Маркевич Я.В.
Бабак А.В.
Кіраль С.І.
Опанасенко О.В.
Семенуха Р.С.
Пастух Т.Т.
Сидорович Р.М.
У статті 7 у частині другій у пункті 2 слова «щонайменше сім років» замінити на слова та розділові знаки «не менше п’яти років (для зайняття посади на посаді судді Апеляційної палати Вищого антикорупційного суду - не менше семи років); «;
 
Відхилено    
    -384- Ємець Л.О.
пункт 2 частини другої статті 7 викласти у такій редакції:
«2) має науковий ступінь у сфері права та стаж наукової роботи у сфері права щонайменше п'ять років;»
 
Відхилено    
    -385- Заліщук С.П.
Голуб В.В.
Пункт 2 частини другої статті 7 викласти в такій редакції:
«2) має науковий ступінь у сфері права та стаж наукової роботи у сфері кримінальної юстиції щонайменше п’ять років;»
 
Відхилено    
    -386- Саврасов М.В.
Пункт 2 частини другої статті 7 викласти у такій редакції:
«2) має науковий ступінь у сфері права та стаж наукової роботи у сфері права щонайменше п'ять років;»
 
Відхилено    
    -387- Саврасов М.В.
У пункті 2 у частині другій у статті 7 додати слова «а для зайняття посади на посаді судді Апеляційної палати Вищого антикорупційного суду - не менше десяти років;
 
Відхилено    
    -388- Юзькова Т.Л.
У пункті 2 частини другої статті 7 після слів «у сфері права щонайменше» слово «сім» замінити на «п’ять»
 
Відхилено    
    -389- Нестеренко В.Г.
У пункті 2 частини 2 статті 7 слова «щонайменше сім років» замінити словами «не менше ніж п’ять років».
 
Відхилено    
    -390- Усов К.Г.
У пункті другому частини другої статті 7, слово «сім» замінити на слово «шести».
 
Відхилено    
39. 3) має досвід професійної діяльності адвоката, у тому числі щодо здійснення представництва в суді та/або захисту від кримінального обвинувачення щонайменше сім років;
 
-391- Нестеренко В.Г.
У пункті 3 частини 2 статті 7 слова «щонайменше сім років» замінити словами «не менше ніж п’ять років».
 
Відхилено   3) має досвід професійної діяльності адвоката, у тому числі щодо здійснення представництва в суді та/або захисту від кримінального обвинувачення щонайменше сім років;
 
    -392- Усов К.Г.
У пункті третьому частини другої статті 7, слово «сім» замінити на слово «шести».
 
Відхилено    
    -393- Соболєв Є.В.
Острікова Т.Г.
Березюк О.Р.
Сотник О.С.
Костенко П.П.
Подоляк І.І.
Журжій А.В.
Маркевич Я.В.
Бабак А.В.
Кіраль С.І.
Опанасенко О.В.
Семенуха Р.С.
Пастух Т.Т.
Сидорович Р.М.
У статті 7 у частині другій у пункті 3 слова та розділовий знак «, у тому числі» виключити;
 
Відхилено    
    -394- Соболєв Є.В.
Острікова Т.Г.
Березюк О.Р.
Сотник О.С.
Костенко П.П.
Подоляк І.І.
Журжій А.В.
Маркевич Я.В.
Бабак А.В.
Кіраль С.І.
Опанасенко О.В.
Семенуха Р.С.
Пастух Т.Т.
Сидорович Р.М.
У статті 7 у частині другій у пункті 3 слова «щонайменше сім років» замінити на слова «не менше п’яти років (для зайняття посади на посаді судді Апеляційної палати Вищого антикорупційного суду - не менше семи років)»;
 
Відхилено    
    -395- Саврасов М.В.
У пункті 3 у частині другій у статті 7 додати слова «,а для зайняття посади на посаді судді Апеляційної палати Вищого антикорупційного суду - не менше десяти років)»;
 
Відхилено    
    -396- Юзькова Т.Л.
У пункті 3 частини другої статті 7 після слова «щонайменше» слово «сім» замінити на «п’ять»
 
Відхилено    
    -397- Саврасов М.В.
Пункт 3 частини другої статті 7 викласти у такій редакції:
«3) має досвід професійної діяльності адвоката, у тому числі щодо здійснення представництва в суді та/або захисту від кримінального обвинувачення щонайменше п'ять років;»
 
Відхилено    
    -398- Заліщук С.П.
Голуб В.В.
Пункт 3 частини другої статті 7 викласти в такій редакції:
«3) має досвід професійної діяльності адвоката, у тому числі щодо здійснення представництва в суді та/або захисту від кримінального обвинувачення щонайменше п’ять років;»
 
Відхилено    
    -399- Ємець Л.О.
пункт 3 частини другої статті 7 викласти у такій редакції:
«3) має досвід професійної діяльності адвоката, у тому числі щодо здійснення представництва в суді та/або захисту від кримінального обвинувачення щонайменше п'ять років;»
 
Відхилено    
    -400- Ємець Л.О.
У частині другій статті 7 додати пункт 4 такого змісту:
«4) має досвід здійснення у міжнародних організаціях чи міжнародних судових установах за кордоном професійної діяльності у сфері права з питань протидії та боротьби із корупцією щонайменше пять років;»
 
Відхилено    
    -401- Мельничук І.І.
У частині другій статті 7 додати пункт 4 такого змісту:
«4) має стаж професійної діяльності на посаді прокурора сім років»;
 
Відхилено    
    -402- Саврасов М.В.
У частині другій статті 7 додати пункт 4 такого змісту:
«4) має стаж професійної діяльності на посаді прокурора три роки, а для зайняття посади на посаді судді Апеляційної палати Вищого антикорупційного суду – не менше шести років»;
 
Відхилено    
40. 4) має сукупний стаж (досвід) зазначеної у пунктах 1 – 3 цієї частини роботи (професійної діяльності) щонайменше сім років.
 
-403- Нестеренко В.Г.
У пункті 4 частини 2 статті 7 слова «щонайменше сім років» замінити словами «не менше ніж п’ять років».
 
Відхилено   4) має сукупний стаж (досвід) зазначеної у пунктах 1 – 3 цієї частини роботи (професійної діяльності) щонайменше сім років.
 
    -404- Юзькова Т.Л.
У пункті 4 частини другої статті 7 після слова «щонайменше» слово «сім» замінити на «п’ять»
 
Відхилено    
    -405- Соболєв Є.В.
Острікова Т.Г.
Березюк О.Р.
Сотник О.С.
Костенко П.П.
Подоляк І.І.
Журжій А.В.
Маркевич Я.В.
Бабак А.В.
Кіраль С.І.
Опанасенко О.В.
Семенуха Р.С.
Пастух Т.Т.
Сидорович Р.М.
У статті 7 у частині другій у пункті 4 слова «щонайменше сім років» замінити на слова та розділові знаки «не менше п’яти років (для зайняття посади на посаді судді Апеляційної палати Вищого антикорупційного суду - не менше семи років)»;
 
Відхилено    
    -406- Заліщук С.П.
Голуб В.В.
Пункт 4 частини другої статті 7 викласти в такій редакції:
«4) має сукупний стаж (досвід) зазначеної у пунктах 1 – 3 цієї частини роботи (професійної діяльності) щонайменше п’ять років;»
 
Відхилено    
    -407- Ємець Л.О.
пункт 4 частини другої статті 7 викласти у такій редакції:
«5) має сукупний стаж (досвід) зазначеної у пунктах 1 – 4 цієї частини роботи (професійної діяльності) щонайменше п'ять років.»
 
Відхилено    
    -408- Мельничук І.І.
Пункт 4 частини другої статті 7 викласти в такій редакції:
«5) має сукупний стаж (досвід) зазначеної у пунктах 1 – 4 цієї частини роботи (професійної діяльності) щонайменше сім років.».
 
Відхилено    
    -409- Карпунцов В.В.
Доповнити частину другу статті 7 пунктом 5 такого змісту:
«5) має значний досвід надання професійної правничої допомоги з питань протидії та боротьби із корупцією в закордонних юрисдикційних органах чи міжнародних судових установах за кордоном не менше п’яти років.»
 
Відхилено    
    -410- Пташник В.Ю.
Доповнити частину 2 статті 7 проекту пунктом 5 такого змісту:
«5) має досвід надання професійної правничої допомоги з питань протидії та боротьби із корупцією в закордонних юрисдикційних органах чи міжнародних судових установах за кордоном не менше п’яти років.»
 
Відхилено    
    -411- Саврасов М.В.
Пункт 4 частини другої статті 7 викласти в такій редакції:
«5) має сукупний стаж (досвід) зазначеної у пунктах 1 – 4 цієї частини роботи (професійної діяльності) щонайменше десять років.».
 
Відхилено    
    -412- Заліщук С.П.
Голуб В.В.
У частині другій статті 7 додати пункт 5 такого змісту:
«5) має досвід представлення обвинувачення або надання професійної правничої допомоги з питань протидії та боротьби із корупцією в закордонних юрисдикційних органах чи міжнародних судових установах за кордоном щонайменше пя’ть років;»
 
Відхилено    
    -413- Заліщук С.П.
Голуб В.В.
У частині другій статті 7 додати пункт 6 такого змісту:
«6) має досвід роботи з питань протидії та боротьби із корупцією в закордонних юрисдикційних органах, міжнародних організаціях чи міжнародних судових установах за кордоном щонайменше п’ять років.»
 
Відхилено    
    -414- Саврасов М.В.
Частину другу статті 7 викласти в такій редакції:
"2. На посаду судді Вищого антикорупційного суду може бути призначений громадянин України, який має бездоганну ділову репутацію, знання ти практичні навички для розгляду справ, віднесених до підсудності Вищого антикорупційного суду".
 
Відхилено    
    -415- Ричкова Т.Б.
Частину 2 статті 7 доповнити новим абзацом такого змісту: «На посаду судді Апеляційної палати Вищого антикорупційного суду громадянин України може бути призначений не молодшим сорока років, який має значний досвід здійснення у міжнародних міжурядових організаціях чи міжнародних судових установах за кордоном професійної діяльності у сфері права з питань протидії та боротьби із корупцією, володіє знаннями та практичними навичками застосування сучасних міжнародних антикорупційних стандартів і найкращих світових практик у сфері протидії та боротьби із корупцією, практики Європейського суду з прав людини та відповідає одній із таких вимог:
1) має стаж роботи на посаді судді не менше семи років;
2) має науковий ступінь у сфері права або стаж наукової роботи у сфері права щонайменше десять років;
3) має досвід професійної діяльності адвоката, у тому числі щодо здійснення представництва в суді та/або захисту від кримінального обвинувачення щонайменше десять років;
4) має сукупний стаж (досвід) зазначеної у пунктах 1 - 3 цієї частини роботи (професійної діяльності) щонайменше десять років.».
 
Відхилено    
    -416- Сотник О.С.
Частину другу статті 7 законопроекту викласти у такій редакції:
«2. На посаду судді Вищого антикорупційного суду може бути призначений громадянин України, який за результатами кваліфікаційного оцінювання підтвердив здатність здійснювати правосуддя у Вищому антикорупційному судді та володіння знаннями і практичними навичками застосування антикорупційного законодавства України та міжнародно-правових актів з запобігання корупції, практики Європейського суду з прав людини, а також відповідає одній з таких вимог:
1) має досвід здійснення у міжнародних організаціях, членом або учасником яких є Україна, діяльності з протидії та боротьби з корупцією щонайменше сім років;
2) має досвід роботи в міжнародних судових установах, юрисдикція яких визнана Україною, щонайменше сім років;
3) має стаж роботи на посаді судді щонайменше сім років;
4) має науковий ступінь у сфері права та стаж наукової роботи у сфері права щонайменше сім років;
5) має досвід професійної діяльності адвоката, у тому числі щодо здійснення представництва в суді та/або захисту від кримінального обвинувачення, щонайменше сім років;
6) має досвід надання послуг у сфері права в рамках виконання програм (проектів) міжнародної технічної у сфері боротьби з корупцією щонайменше сім років;
7) має сукупний стаж (досвід) зазначеної у пунктах 1 – 6 цієї частини роботи (професійної діяльності) щонайменше сім років.»
 
Відхилено    
    -417- Мельничук І.І.
У статті 7 частину другу викласти в такій редакції:
"2. На посаду судді Вищого антикорупційного суду може бути призначений громадянин України, не молодший тридцяти п’яти років, який володіє знаннями та/або практичними навичками застосування сучасних міжнародних антикорупційних стандартів і найкращих світових практик у сфері протидії та боротьби із корупцією, практики Європейського суду з прав людини і при цьому має досвід здійснення протягом щонайменше семи років у міжнародних міжурядових організаціях чи судових установах за кордоном, у тому числі міжнародних, професійної діяльності у сфері права з питань протидії та боротьби із корупцією, або відповідає одній із таких вимог:
1) має стаж роботи на посаді судді не менше п’яти років;
2) має науковий ступінь у сфері права та стаж наукової роботи у сфері права щонайменше сім років;
3) має досвід професійної діяльності адвоката, у тому числі щодо здійснення представництва в суді та/або захисту від кримінального обвинувачення щонайменше сім років;
4) має сукупний стаж (досвід) зазначеної у пунктах 1 – 3 цієї частини роботи (професійної діяльності) щонайменше сім років.
Показники визначення відповідності критеріям, зазначеним у абзаці першому цього пункту, затверджуються Вищою кваліфікаційною комісією суддів України"
 
Відхилено    
    -418- Макар'ян Д.Б.
Частину 2 статті 7 викласти в такій редакції:
«На посаду судді Вищого антикорупційного суду громадянин України може бути призначений якщо він відповідає кваліфікаційним вимогам до кандидатів на посаду судді, передбачених Законом України «Про судоустрій та статус суддів» та відповідає одній із таких вимог:
1) має стаж роботи на посаді судді не менше п’яти років;
2) має науковий ступінь у сфері права та стаж наукової роботи у сфері права щонайменше сім років;
3) має досвід професійної діяльності адвоката, у тому числі щодо здійснення представництва в суді та/або захисту від кримінального обвинувачення щонайменше сім років;
4) має сукупний стаж (досвід) зазначеної у пунктах 1 – 3 цієї частини роботи (професійної діяльності) щонайменше сім років.»
 
Враховано частково    
    -419- Ківалов С.В.
у статті 7 частину другу викласти у наступній редакції:
«2. Суддею Вищого антикорупційного суду може бути особа, яка відповідає вимогам до кандидатів на посаду судді, за результатами кваліфікаційного оцінювання підтвердила здатність здійснювати правосуддя у Вищому антикорупційному суді, а також відповідає одній із таких вимог:
1) має стаж роботи на посаді судді не менше сім років;
2) має науковий ступінь у сфері права та стаж наукової роботи у сфері права щонайменше сім років;
3) має досвід професійної діяльності адвоката, у тому числі щодо здійснення представництва в суді та/або захисту від кримінального обвинувачення щонайменше сім років;
4) має сукупний стаж (досвід) зазначеної у пунктах 1 - 3 цієї частини роботи (професійної діяльності) щонайменше сім років.»
 
Відхилено    
    -420- Чижмарь Ю.В.
Частину 2 статті 7 викласти в такій редакції:
«2. На посаду судді Вищого антикорупційного суду та судді Апеляційної палати Вищого антикорупційного суду може бути призначений громадянин України не молодший тридцяти п’яти років, який має досвід здійснення у міжнародних організаціях (установах) професійної діяльності представника у сфері права та/або у справах з питань протидії та боротьби із корупцією, володіє знаннями щодо застосування сучасних міжнародних антикорупційних стандартів і найкращих світових практик у сфері протидії та боротьби з корупцією, практики Європейського суду з прав людини та відповідає одній із таких вимог:
1) має стаж роботи на посаді судді не менше п’яти років, для судді апеляційної палати – не менше семи років;
2) має науковий ступінь у сфері права та стаж наукової роботи у сфері права щонайменше п’ять років, для судді апеляційної палати - щонайменше сім років;
3) має досвід професійної діяльності адвоката, у тому числі щодо здійснення представництва в суді та/або захисту від кримінального обвинувачення щонайменше п’ять років; для судді апеляційної палати - щонайменше сім років;
4) має сукупний стаж (досвід) зазначеної у пунктах 1 – 3 цієї частини роботи (професійної діяльності) щонайменше п’ять років, для судді апеляційної палати - щонайменше сім років».
 
Відхилено    
    -421- Макар'ян Д.Б.
Частину другу статті 7 викласти в такій редакції:
«2. На посаду судді Вищого антикорупційного суду громадянин України може бути призначений у віці не молодше тридцяти п'яти років.»
 
Відхилено    
    -422- Дехтярчук О.В.
Частину другу статті 7 викласти в такій редакції:
«2. На посаду судді Вищого антикорупційного суду громадянин України може бути призначений якщо він відповідає кваліфікаційним вимогам до кандидатів на посаду судді, передбачених Законом України «Про судоустрій та статус суддів», а також володіє знаннями та практичними навичками здійснювати судочинство в справах, пов'язаних з корупцією та відповідає одній із таких вимог:
1) має стаж роботи на посаді судді не менше п’яти років;
2) має науковий ступінь у сфері права та стаж наукової роботи у сфері права щонайменше сім років;
3) має досвід професійної діяльності адвоката, у тому числі щодо здійснення представництва в суді та/або захисту від кримінального обвинувачення щонайменше сім років;
4) має сукупний стаж (досвід) зазначеної у пунктах 1 – 3 цієї частини роботи (професійної діяльності) щонайменше сім років.»
 
Враховано    
    -423- Тимошенко Ю.В.
Власенко С.В.
Частину 2 статті 7 викласти в редакції:
«2. Суддею Вищого антикорупційного суду є громадянин України, який має вищу юридичну освіту та:
1) на день призначення досягнув 35 років;
2) має стаж роботи на посаді судді не менше п’яти років або має досвід професійної діяльності щодо здійснення представництва в суді та/або захисту від кримінального обвинувачення не менше семи років або досвід наукової, викладацької діяльності у сфері права не менше десяти років;
3) успішно склав кваліфікаційне оцінювання (пройшов конкурсний відбір).
Суддею окружного антикорупційного суду є громадянин України, який має вищу юридичну освіту та:
1) на день призначення досягнув 30 років;
2) має стаж роботи на посаді судді не менше трьох років або має досвід професійної діяльності щодо здійснення представництва в суді та/або захисту від кримінального обвинувачення не менше п’яти років або досвід наукової, викладацької діяльності у сфері права не менше семи років;
3) успішно склав кваліфікаційне оцінювання (пройшов конкурсний відбір)».
 
Відхилено    
    -424- Єднак О.В.
Веселова Н.В.
Левус А.М.
Медуниця О.В.
Висоцький С.В.
Гопко Г.М.
У статті сьомій законопроекту:
Викласти частину другу в такій редакції:
«2. На посаду судді Вищого антикорупційного суду може бути призначений громадянин України не молодший тридцяти п’яти років, який відповідає одній із таких вимог:
1) має стаж роботи на посаді судді або прокурора не менше п’яти років;
2) має науковий ступінь у сфері права та стаж наукової роботи у сфері кримінальної юстиції щонайменше п’ять років;
3) має досвід професійної діяльності адвоката, у тому числі щодо здійснення представництва в суді та/або захисту від кримінального обвинувачення щонайменше п’ять років;
4) має сукупний стаж (досвід) зазначеної у пунктах 1 – 3 цієї частини роботи (професійної діяльності) щонайменше п’ять років;
5) має досвід представлення обвинувачення або надання професійної правничої допомоги з питань протидії та боротьби із корупцією в закордонних юрисдикційних органах чи міжнародних судових установах за кордоном щонайменше п’ять років;
6) має досвід роботи з питань протидії та боротьби із корупцією в закордонних юрисдикційних органах, міжнародних організаціях чи міжнародних судових установах за кордоном щонайменше п’ять років.»
 
Враховано частково    
    -425- Лубінець Д.В.
Валентиров С.В.
Пономарьов О.С.
Частину другу статті 7 викласти в новій редакції:
"2. На посаду судді Вищого антикорупційного суду може бути призначений громадянин України не молодшим тридцяти років та не старший шістдесяти п'яти років, який має вищу юридичну освіту, є компетентним у сфері протидії та боротьби із корупцією, за результатами кваліфікаційного оцінювання підтвердив здатність здійснювати правосуддя у Вищому антикорупційному суді та відповідає одній із таких вимог:
1) має стаж роботи на посаді судді не менше п’яти років;
2) має науковий ступінь у сфері права та стаж наукової роботи у сфері права щонайменше сім років;
3) має досвід професійної діяльності адвоката, у тому числі щодо здійснення представництва в суді та/або захисту від кримінального обвинувачення щонайменше сім років;
4) має сукупний стаж (досвід) зазначеної у пунктах 1 – 3 цієї частини роботи (професійної діяльності) щонайменше сім років."
 
Відхилено    
    -426- Крулько І.І.
У статті 7:
частину другу доповнити та викласти у наступній редакції: «На посаду судді Вищого антикорупційного суду може бути призначений громадянин України, не молодший тридцяти та не старший шістдесяти п’яти років, який володіє знаннями та практичними навичками застосування сучасних міжнародних антикорупційних стандартів і найкращих світових практик у сфері протидії та боротьби із корупцією, практики Європейського суду з прав людини та відповідає одній із таких вимог:
1) має стаж роботи на посаді судді не менше семи років;
2) має науковий ступінь у сфері права та стаж наукової роботи у сфері права щонайменше сім років;
3) має досвід професійної діяльності адвоката, у тому числі щодо здійснення представництва в суді та/або захисту від кримінального обвинувачення щонайменше сім років;
4) має сукупний стаж (досвід) зазначеної у пунктах 1 – 3 цієї частини роботи (професійної діяльності) щонайменше сім років;
5) має досвід здійснення у міжнародних організаціях діяльності з протидії та боротьби з корупцією щонайменше сім років.»
 
Відхилено    
    -427- Дехтярчук О.В.
У статті 7:
частину другу викласти в такій редакції:
«2. На посаду судді Вищого антикорупційного суду громадянин України може бути призначений не молодшим тридцяти та не старшим шістдесяти п’яти років, який має досвід здійснення у міжнародних міжурядових організаціях чи міжнародних судових установах за кордоном професійної діяльності у сфері права з питань протидії та боротьби із корупцією, володіє знаннями та практичними навичками застосування сучасних міжнародних антикорупційних стандартів і найкращих світових практик у сфері протидії та боротьби із корупцією, практики Європейського суду з прав людини та відповідає одній із таких вимог:
1) має стаж роботи на посаді судді не менше п’яти років;
2) має науковий ступінь у сфері права та стаж наукової роботи у сфері права щонайменше сім років;
3) має досвід професійної діяльності адвоката, у тому числі щодо здійснення представництва в суді та/або захисту від кримінального обвинувачення щонайменше сім років;
4) має сукупний стаж (досвід) зазначеної у пунктах 1 - 3 цієї частини роботи (професійної діяльності) щонайменше сім років».
 
Відхилено    
    -428- Рибалка С.В.
Частину 2 статті 7 розділу Ізаконопроекту викласти у наступній редакції:
«2. На посаду судді Вищого антикорупційного суду громадянин України може бути призначений не молодшим тридцяти п’яти років, та відповідає одній із таких вимог:
1) має стаж роботи на посаді судді не менше 5 років;
2) має науковий ступінь у сфері права та стаж наукової роботи у сфері права щонайменше 7 років;
3) має досвід здійснення у міжнародних міжурядових організаціях чи міжнародних судових установах за кордоном професійної діяльності у сфері права з питань протидії та боротьби із корупцією, володіє знаннями та практичними навичками застосування сучасних міжнародних антикорупційних стандартів і найкращих світових практик у сфері протидії та боротьби із корупцією , практики Європейського суду з прав людини щонайменше 7 років
4) має досвід професійної діяльності адвоката щонайменше 10 років;
5) має сукупний стаж (досвід) зазначеної у пунктах 1 – 3 цієї частини роботи (професійної діяльності) щонайменше 7 років».
 
Відхилено    
    -429- Яценко А.В.
Викласти частину другу статті 7 Розділу ІІІ «ПОРЯДОК ЗАЙНЯТТЯ ПОСАДИ СУДДІ ВИЩОГО АНТИКОРУПЦІЙНОГО СУДУ» Законопроекту у такій редакції:
«2. Суддею Вищого антикорупційного суду може бути особа не молодша тридцяти п’яти років на дату подачі документів на конкурс на зайняття посади судді Вищого антикорупційного суду, яка за результатами кваліфікаційного оцінювання підтвердила здатність здійснювати правосуддя у Вищому антикорупційному суді, а також відповідає одній з таких додаткових спеціальних вимог:
1) має стаж роботи на посаді судді не менше п’яти років;
2) має науковий ступінь у сфері права та стаж наукової роботи у сфері права щонайменше сім років;
3) має досвід професійної діяльності адвоката, в тому числі щодо здійснення представництва в суді та/або захисту від кримінального обвинувачення щонайменше сім років;
4) має сукупний стаж (досвід) роботи (професійної діяльності) відповідно до вимог, визначених пунктами 1-3 цієї частини, щонайменше сім років.»
 
Відхилено    
    -430- Попов І.В.
Частину другу статті 7 проекту, викласти у наступній редакції: «2. На посаду судді Вищого антикорупційного суду може бути призначений громадянин України не молодше тридцяти років та не старший шістдесяти років та відповідає одній із таких вимог:
1) має стаж роботи на посаді судді не менше п’яти років;
2) має науковий ступінь у сфері права та стаж наукової роботи у сфері права щонайменше п’яти років;
3) має досвід професійної діяльності адвоката, у тому числі щодо здійснення представництва в суді та/або захисту від кримінального обвинувачення не менше п’ятьох років;
4) має сукупний стаж (досвід) зазначеної у пунктах 1 – 3 цієї частини роботи (професійної діяльності) щонайменше десять років.»
 
Враховано частково    
    -431- Лещенко С.А.
Частину другу статті 7 проекту, викласти у такій редакції:
«2. На посаду судді Вищого антикорупційного суду може бути призначений громадянин України не молодший тридцяти п’яти років, який відповідає одній із таких вимог:
1) має стаж роботи на посаді судді або прокурора не менше п’яти років;
2) має науковий ступінь у сфері права та стаж наукової роботи у відповідній сфері щонайменше п’ять років;
3) має досвід професійної діяльності адвоката, у тому числі щодо здійснення представництва в суді та/або захисту від кримінального обвинувачення щонайменше п’ять років;
4) має сукупний стаж (досвід) зазначеної у пунктах 1 – 3 цієї частини роботи (професійної діяльності) щонайменше п’ять років».
 
Враховано частково    
    -432- Ковальчук Н.В.
Частину 2 статті 7 проекту Закону викласти в такій редакції:
«2. На посаду судді Вищого антикорупційного суду може бути призначений громадянин України, не молодший тридцяти п’яти років, який відповідає одній з таких вимог:
1) має стаж роботи на посаді судді щонайменше сім років;
2) має стаж роботи на посаді прокурора щонайменше сім років;
3) має науковий ступінь у сфері права та стаж наукової роботи у сфері права щонайменше сім років;
4) має досвід професійної діяльності адвоката, у тому числі щодо здійснення представництва в суді та/або захисту від кримінального обвинувачення, щонайменше сім років;
5) має сукупний стаж (досвід) зазначеної у пунктах 1 – 4 цієї частини роботи (професійної діяльності) щонайменше сім років».
 
Враховано частково    
    -433- Найєм М..
У статті сьомій законопроекту:
Викласти частину другу в такій редакції:
«2. На посаду судді Вищого антикорупційного суду може бути призначений громадянин України не молодший тридцяти п’яти років, який відповідає одній із таких вимог:
1) має стаж роботи на посаді судді або прокурора не менше п’яти років;
2) має науковий ступінь у сфері права та стаж наукової роботи у сфері кримінальної юстиції щонайменше п’ять років;
3) має досвід професійної діяльності адвоката, у тому числі щодо здійснення представництва в суді та/або захисту від кримінального обвинувачення щонайменше п’ять років;
4) має сукупний стаж (досвід) зазначеної у пунктах 1 – 3 цієї частини роботи (професійної діяльності) щонайменше п’ять років;
5) має досвід представлення обвинувачення або надання професійної правничої допомоги з питань протидії та боротьби із корупцією в закордонних юрисдикційних органах чи міжнародних судових установах за кордоном щонайменше пя’ть років;
6) має досвід роботи з питань протидії та боротьби із корупцією в закордонних юрисдикційних органах, міжнародних організаціях чи міжнародних судових установах за кордоном щонайменше п’ять років.»
 
Враховано частково    
    -434- Давиденко В.М.
Частину другу статті 7 викласти у наступній редакції: «2. На посаду судді Вищого антикорупційного суду може бути призначений громадянин України не молодшим тридцяти п’яти років, який володіє знаннями та практичними навичками застосування сучасних міжнародних антикорупційних стандартів і найкращих світових практик у сфері протидії та боротьби із корупцією, практики Європейського суду з прав людини та відповідає одній із таких вимог:
1) має стаж роботи на посаді судді не менше семи років;
2) має досвід здійснення у міжнародних міжурядових організаціях чи міжнародних судових установах за кордоном професійної діяльності у сфері права з питань протидії та боротьби із корупцією, щонайменше сім років;
3) має науковий ступінь у сфері права та стаж наукової роботи у сфері права щонайменше сім років;
4) має досвід професійної діяльності адвоката, у тому числі щодо здійснення представництва в суді та/або захисту від кримінального обвинувачення щонайменше сім років;
5) має сукупний стаж (досвід) зазначеної у пунктах 1 – 4 цієї частини роботи (професійної діяльності) щонайменше сім років.»
 
Відхилено    
    -435- Німченко В.І.
Частину другу статті 7 виключити.
 
Відхилено    
    -436- Лапін І.О.
У статті 7 частину другу виключити.
 
Відхилено    
    -437- Давиденко В.М.
Доповнити статтю 7 частиною третьою:
«3. У межах кількості суддів Вищого антикорупційного суду, затвердженої Державною судовою адміністрацією України, без урахування встановленої і затвердженої кількості суддів Апеляційної палати Вищого антикорупційного суду встановлюються такі квоти для кандидатів на посаду судді Вищого антикорупційного суду, які не мають стажу роботи на посаді судді:
1) не менше ніж на 10 відсотків посад суддів Вищого антикорупційного суду можуть бути призначені виключно кандидати на посаду судді Вищого антикорупційного суду, які мають досвід здійснення у міжнародних міжурядових організаціях чи міжнародних судових установах за кордоном професійної діяльності у сфері права з питань протидії та боротьби із корупцією;
2) не менше ніж на 10 відсотків посад суддів Вищого антикорупційного суду можуть бути призначені виключно кандидати на посаду судді Вищого антикорупційного суду, які мають науковий ступінь у сфері права та стаж наукової роботи у сфері права;
3) не менше ніж на 10 відсотків посад суддів Вищого антикорупційного суду можуть бути призначені виключно кандидати на посаду судді Вищого антикорупційного суду, які мають досвід професійної діяльності адвоката, у тому числі щодо здійснення представництва в суді та/або захисту від кримінального обвинувачення.
Квоти цієї частини статті застосовуються для посад суддів Вищого антикорупційного суду без урахування посад суддів Апеляційної палати Вищого антикорупційного суду.»
 
Відхилено    
    -438- Давиденко В.М.
Доповнити статтю 7 частиною четвертою:
«4. У межах кількості суддів Апеляційної палати Вищого антикорупційного суду, встановленої і затвердженої Державною судовою адміністрацією України, встановлюються такі квоти для кандидатів на посаду судді Вищого антикорупційного суду, які не мають стажу роботи на посаді судді:
1) не менше ніж на 10 відсотків посад суддів Апеляційної палати Вищого антикорупційного суду можуть бути призначені виключно кандидати на посаду судді Вищого антикорупційного суду, які мають досвід здійснення у міжнародних міжурядових організаціях чи міжнародних судових установах за кордоном професійної діяльності у сфері права з питань протидії та боротьби із корупцією;
2) не менше ніж на 10 відсотків посад суддів Апеляційної палати Вищого антикорупційного суду можуть бути призначені виключно кандидати на посаду судді Вищого антикорупційного суду, які мають науковий ступінь у сфері права та стаж наукової роботи у сфері права;
2) не менше ніж на 10 відсотків посад суддів Апеляційної палати Вищого антикорупційного суду можуть бути призначені виключно кандидати на посаду судді Вищого антикорупційного суду, які мають досвід професійної діяльності адвоката, у тому числі щодо здійснення представництва в суді та/або захисту від кримінального обвинувачення.»
Частини третю та четверту статті 7 вважати відповідно частинами п’ятою та шостою.
 
Відхилено    
41. 3. Для цілей частини другої цієї статті терміни "стаж професійної діяльності у сфері права", "науковий ступінь", "стаж наукової роботи" вживаються у значенні, наведеному у частині шостій статті 69 Закону України "Про судоустрій і статус суддів".
 
-439- Ковальчук Н.В.
У частині 3 статті 7 проекту Закону після слова «терміни» слова «стаж професійної діяльності у сфері права» виключити.
 
Відхилено   3. Для цілей частини другої цієї статті терміни "стаж професійної діяльності у сфері права", "науковий ступінь", "стаж наукової роботи" вживаються у значенні, наведеному у частині шостій статті 69 Закону України "Про судоустрій і статус суддів".
 
    -440- Лубінець Д.В.
Валентиров С.В.
Пономарьов О.С.
Частину 3 статті 7 після слова "терміни" доповнити словами ""юридична освіта",".
 
Відхилено    
    -441- Усов К.Г.
У частині третій статті 7, слова «частини другої цієї статті» замінити на слова «цього Закону».
 
Відхилено    
    -442- Лапін І.О.
У статті 7:
у частині третій слово «другої» замінити словом «першої».
 
Відхилено    
    -443- Саврасов М.В.
Частину третю статті 7 виключити.
 
Відхилено    
42. 4. Не можуть бути призначені суддями Вищого антикорупційного суду особи:
 
-444- Різаненко П.О.
У частині четвертій статті 7 після слів «не можуть бути призначені суддями Вищого антикорупційного суду особи» доповнити словами «визначені частинами другою-п’ятою статті 69 Закону України «Про судоустрій і статус суддів», а також особи:».
 
Відхилено   4. Не може бути призначений суддею Вищого антикорупційного суду особа:
 
    -445- Нестеренко В.Г.
У частині 4 статті 7 слова «призначені» виключити
 
Відхилено    
    -446- Шипко А.Ф.
У статті 7 у частині четвертій в абзаці першому слова «Не можуть бути призначені суддями Вищого антикорупційного суду особи:» замінити на слова «Не може претендувати на посаду судді Вищого антикорупційного суду особа:».
 
Відхилено    
    -447- Саврасов М.В.
Абзац перший частини четвертої статті 7 викласти в такій редакції:
«4. Не може претендувати на посаду судді Вищого антикорупційного суду особа:»
 
Відхилено    
    -448- Ричкова Т.Б.
Абзац перший частини четвертої статті 7 викласти в такій редакції:
4. Не можуть бути призначені суддями Вищого антикорупційного суду та Апеляційної палати Вищого антикорупційного суду особи:
 
Відхилено    
    -449- Карпунцов В.В.
Абзац перший частини четвертої статті 7 викласти в такій редакції:
«4. Не можуть бути призначені суддями Вищого антикорупційного суду та Апеляційної палати Вищого антикорупційного суду особи:»
 
Відхилено    
    -450- Ковальчук Н.В.
Частину 4 статті 7 проекту Закону виключити.
 
Відхилено    
    -451- Саврасов М.В.
Частину четверту статті 7 виключити.
 
Відхилено    
    -452- Дехтярчук О.В.
Частину четверту статті 7 виключити.
 
Відхилено    
    -453- Німченко В.І.
Частину четверту статті 7 виключити.
 
Відхилено    
43. 1) які упродовж десяти років, що передують призначенню:
 
-454- Ляшко О.В.
Купрієнко О.В.
У абзаці першому пункту 1 частини 4 статті 7 слово «упродовж» замінити на «протягом».
 
Відхилено   1) яка упродовж десяти років, що передують призначенню:
 
    -455- Юзькова Т.Л.
У пункті 1 частини четвертої статті 7 після слів «які у продовж» слово «десяти» замінити на «п’яти»
 
Відхилено    
    -456- Нестеренко В.Г.
У пункті 1 частини 4 статті 7 слово «упродовж» замінити словами «протягом попередніх»
 
Відхилено    
44. працювали (проходили службу) в органах прокуратури, внутрішніх справ України, Національної поліції України, Державному бюро розслідувань, інших правоохоронних органах (органах правопорядку), податковій міліції, Службі безпеки України, митних органах, Національному антикорупційному бюро України, Національному агентстві з питань запобігання корупції, Національному агентстві України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, Антимонопольному комітеті України, Рахунковій палаті, центральному органі виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну податкову і митну політику, центральному органі виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму;
 
-457- Юринець О.В.
Пп. 1 п. частини 4 статті 7 викласти в такій редакції:
«працювали (проходили службу) в центральному органі виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну податкову і митну політику, центральному органі виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму;».
 
Відхилено   працювала (проходили службу) в органах прокуратури України, внутрішніх справ України, Національної поліції України, Державному бюро розслідувань, інших правоохоронних органах (органах правопорядку), податковій міліції, Службі безпеки України, митних органах, Національному антикорупційному бюро України, Національному агентстві з питань запобігання корупції, Національному агентстві України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, Антимонопольному комітеті України, Рахунковій палаті, центральному органі виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну податкову і митну політику, центральному органі виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму;
 
    -458- Ричкова Т.Б.
У частині 4 статті 7 після слів «одержаними від корупційних та інших злочинів, « слова «Антимонопольному комітеті України, Рахунковій палаті» виключити.
 
Відхилено    
    -459- Соболєв Є.В.
Острікова Т.Г.
Березюк О.Р.
Сотник О.С.
Костенко П.П.
Подоляк І.І.
Журжій А.В.
Маркевич Я.В.
Бабак А.В.
Кіраль С.І.
Опанасенко О.В.
Семенуха Р.С.
Пастух Т.Т.
Сидорович Р.М.
У статті 7:
у частині четвертій:
#102628
 
Відхилено    
    -460- Шахов С.В.
Виключити абзац другий пункту 1 частини четвертої статті 7 проекту.
 
Відхилено    
    -461- Мельничук І.І.
У абзаці другому пункту 1 частини четвертої статті 7 слово «прокуратури» виключити
 
Відхилено    
    -462- Мельничук І.І.
У статті 7:
у частині четвертій:
у пункті 1:
абзац другий викласти в такій редакції:
працювали (проходили службу) в Спеціалізованій антикорупційній прокуратурі, Національному антикорупційному #102628
 
Відхилено    
    -463- Саврасов М.В.
У абзаці другому пункту 1 частини четвертої статті 7 слово «прокуратури» виключити
 
Відхилено    
    -464- Шипко А.Ф.
Абзац перший пункт 1 частини четвертої статті 7 викласти в такій редакції:
«1) яку було раніше звільнено з посади судді за порушення присяги, вчинення дисциплінарного проступку, порушення вимог щодо несумісності, порушення обов’язку підтвердити законність джерела походження майна або у зв’язку із набранням законної сили обвинувальним вироком щодо такої особи, крім випадків визнання в судовому порядку протиправним рішення про звільнення з цих підстав або скасування обвинувального вироку суду.».
 
Відхилено    
    -465- Луценко І.В.
Абзац перший пункту 1 частини 4 статті 7 викласти у такій редакції:
1) які упродовж десяти років сумарно, що передують оголошенню конкурсу:
працювали (проходили службу) в органах прокуратури, внутрішніх справ України, Національної поліції України, Державному бюро розслідувань, інших правоохоронних органах, податковій міліції, Службі безпеки України, митних #102628
 
Відхилено    
45. обіймали політичні посади, мали представницький мандат;
 
-466- Шахов С.В.
В абзаці третьому пункту 1 частини четвертої статті 7 проекту слова «, мали представницький мандат» виключити.
 
Відхилено   обіймала політичні посади, мала представницький мандат;
 
    -467- Мельничук І.І.
У статті 7 у частині четвертій у пункті 1 абзаци третій викласти в такій редакції:
обіймали політичні посади
 
Відхилено    
    -468- Мельничук І.І.
У статті 7у частині четвертій у пункті 1
доповнити пункт абзацом такого змісту:
"перебували на державній службі, службі в органах місцевого самоврядування"
 
Відхилено    
    -469- Луценко І.В.
Абзац другий пункту 1 статті 4 виключити.
 
Відхилено    
    -470- Карпунцов В.В.
пункт 1 частини четвертої статті 7 викласти в такій редакції:
«1) які упродовж десяти років, що передують призначенню обіймали політичні посади, мали представницький мандат;»
 
Відхилено    
    -471- Заліщук С.П.
Голуб В.В.
Пункт 1 частини четвертої статті 7 викласти в такій редакції:
«1) які упродовж п’яти років, що передують призначенню:
працювали (проходили службу) у Спеціалізованій антикорупційній прокуратурі, Національному антикорупційному #102628
 
Відхилено    
    -472- Шипко А.Ф.
Абзац другий пункту 1 частини четвертої статті 7 викласти в такій редакції:
які протягом десяти років, що передують призначенню, обіймали політичні посади, незалежно від строку перебування на цих посадах;».
 
Відхилено    
    -473- Лапін І.О.
У статті 7 у частині четвертій пункт 1 викласти в такій редакції:
«1) які упродовж п’яти років, що передують призначенню:
працювали (проходили службу) у Спеціалізованій антикорупційній прокуратурі, Національному антикорупційному #102628
обіймали політичні посади, мали представницький мандат;».
 
Відхилено    
    -474- Барна О.С.
Пункт 1 частини 4 статті 7 розділу ІІІ «Порядок зайняття посади судді Вищого антикорупційного суду» проекту викласти у наступній редакції:
«4. Не можуть бути призначені суддями Вищого антикорупційного суду особи:
1) які упродовж восьми років, що передують призначенню:
працювали (проходили службу) в органах прокуратури, внутрішніх справ України, Національної поліції України, Державному бюро розслідувань, інших правоохоронних органах (органах правопорядку), податковій міліції, Службі #102628
обіймали політичні посади, мали представницький мандат; «
 
Відхилено    
    -475- Макар'ян Д.Б.
Пункт перший частини четвертої статті 7 виключити
 
Відхилено    
    -476- Тимошенко Ю.В.
Власенко С.В.
Пункт 1 частини 4 статті 7 – виключити.
 
Відхилено    
46. 2) які упродовж останніх п'яти років входили до складу керівних органів політичної партії або перебували у трудових чи інших договірних відносинах з політичною партією;
 
-477- Чижмарь Ю.В.
У частині 4 статті 7:
у пункті 2) слова «п’яти років» замінити словами «десяти років»
 
Відхилено   2) яка упродовж останніх п'яти років входила до складу керівних органів політичної партії або перебувала у трудових чи інших договірних відносинах з політичною партією;
 
    -478- Нестеренко В.Г.
У пункті 2 частини 4 статті 7 слово «останніх» замінити словом «попередніх».
 
Відхилено    
    -479- Поляков М.А.
У підпункті 2 пункту 4 статті 7 після слів «політичної партії» доповнити «, публічно виявляли прихильність до них, брали участь у політичних акціях, мітингах, страйках при виконанні своїх професійних обов’язків. Перебуваючи на посаді, судді Вищого антикорупційного суду не можуть бути кандидатами на виборні посади в органах державної влади та органах місцевого самоврядування, а також брати участь у передвиборчій агітації’
 
Відхилено    
    -480- Крулько І.І.
У статті 7:
у п.2 частини четвертої слова «упродовж останніх п’яти років» вилучити.
 
Відхилено    
    -481- Ляшко О.В.
Купрієнко О.В.
У пункті 2 частини 4 статті 7 слово «упродовж» замінити на «протягом».
 
Відхилено    
    -482- Рябчин О.М.
У п. 2 частини четвертої ст. 7 слова «або перебували у трудових чи інших договірних відносинах з політичною партією» виключити.
 
Відхилено    
    -483- Шкрум А.І.
У пункті 2 частини четвертої статті 7 слова «або перебували у трудових чи інших договірних відносинах з політичною партією» виключити.
 
Відхилено    
    -484- Рибалка С.В.
У частині 4 статті 7 розділу Ізаконопроекту пункт 2 викласти у такій редакції: «2) які упродовж останніх п'яти років входили до складу керівних органів політичної партії;».
 
Відхилено    
    -485- Сотник О.С.
У пункті другому частини третьої статті 7 законопроекту слова «чи інших договірних відносинах з політичною партією» прибрати.
 
Відхилено    
    -486- Ричкова Т.Б.
У пункті 2 частини 4 статті 7 слова «п’яти» замінити словом «семи».
 
Відхилено    
    -487- Шахов С.В.
У пункті 2 частини четвертої статті 7 проекту слова «або перебували у трудових чи інших договірних відносинах з політичною партією» виключити.
 
Відхилено    
    -488- Мельничук І.І.
У статті 7 у частині четвертій пункт 2 виключити
 
Відхилено    
    -489- Тимошенко Ю.В.
Власенко С.В.
Пункт 2 частини 4 статті 7 – виключити.
 
Відхилено    
    -490- Юзькова Т.Л.
Пункт 2 частини четвертої статті 7 виключити.
У зв’язку із чим пункти 3, 4, 5, 6 та 7 частини четвертої статті 7 відповідно вважати пунктом 2 , 3, 4, 5 та 6 частини четвертої статті 7
 
Відхилено    
47. 3) відомості про яких внесені до Єдиного державного реєстру осіб, які вчинили корупційні або пов'язані з корупцією правопорушення;
 
-491- Усов К.Г.
У пункті третьому частини четвертої статті 7, після слова «правопорушення» доповнити словами «або до Реєстру боржників зі сплати аліментів».
 
Відхилено   3) відомості про яку внесені до Єдиного державного реєстру осіб, які вчинили корупційні або пов'язані з корупцією правопорушення;
 
    -492- Лапін І.О.
У статті 7 у частині четвертій:
пункт 3 викласти в такій редакції:
«3) які піддавалася адміністративному стягненню за корупційне або пов’язане із корупцією правопорушення - протягом трьох років з дня набрання відповідним рішенням суду законної сили;».
 
Відхилено    
    -493- Заліщук С.П.
Голуб В.В.
Пункт 3 частини четвертої статті 7 викласти в такій редакції:
«3) які піддавалася адміністративному стягненню за корупційне або пов’язане із корупцією правопорушення - протягом трьох років з дня набрання відповідним рішенням суду законної сили;»
 
Відхилено    
    -494- Мосійчук І.В.
до статті 7 Закону внести такі зміни:
частину четверту доповнити пунктом 4 такого змісту:
«4) відомості про яких внесені до Єдиного державного реєстру осіб, щодо яких застосовано положення Закону України "Про очищення влади"«.
У зв’язку з цим вважати пункти 4, 5, 6, 7 відповідно пунктами 5, 6, 7, 8;
 
Відхилено    
48. 4) які входили до складу керівного органу чи наглядової ради юридичної особи, відомості про яку внесені до Єдиного державного реєстру осіб, які вчинили корупційні або пов'язані з корупцією правопорушення;
 
-495- Усов К.Г.
У пункті четвертому частини четвертої статті 7, слова «чи наглядової ради» виключити.
 
Відхилено   4) яка входила до складу керівного органу чи наглядової ради юридичної особи, відомості про яку внесені до Єдиного державного реєстру осіб, які вчинили корупційні або пов'язані з корупцією правопорушення;
 
    -496- Усов К.Г.
У пункті четвертому частини четвертої статті 7, після слів «юридичної особи», доповнити словами «публічного права».
 
Відхилено    
    -497- Ричкова Т.Б.
У пункті 4 частини 4 статті 7 слово «керівного» замінити словом «виконавчого».
 
Відхилено    
    -498- Ричкова Т.Б.
У пункті 4 частини 4 статті 7 після слів «наглядової ради юридичної особи» доповнити словами «з часткою держави більше ніж 50 відсотків».
 
Відхилено    
49. 5) які були членами Вищої кваліфікаційної комісії суддів України або Вищої ради юстиції до набрання чинності "Про відновлення довіри до судової влади в Україні";
 
-499- Усов К.Г.
У пункті п’ятому частини четвертої статті 7, слова «до набрання чинності Законом України "Про відновлення довіри до судової влади в Україні"« виключити.
 
Відхилено   5) яка була членом Вищої кваліфікаційної комісії суддів України або Вищої ради юстиції до набрання чинності "Про відновлення довіри до судової влади в Україні";
 
    -500- Усов К.Г.
Пункт п’ятий частини четвертої статті 7, доповнити словами «або Вищої ради правосуддя».
 
Відхилено    
    -501- Ричкова Т.Б.
У пункті 5 частини 4 статті 7 слова «до набрання чинності Законом України "Про відновлення довіри до судової влади в Україні» виключити.
 
Відхилено    
    -502- Соболєв Є.В.
Острікова Т.Г.
Березюк О.Р.
Сотник О.С.
Костенко П.П.
Подоляк І.І.
Журжій А.В.
Маркевич Я.В.
Бабак А.В.
Кіраль С.І.
Опанасенко О.В.
Семенуха Р.С.
Пастух Т.Т.
Сидорович Р.М.
У статті 7:
у частині четвертій:
у пункті 5 після слів «комісії суддів України» та перед словами «Вищої ради юстиції» слово «або» замінити на розділовий знак «, «;
 
Відхилено    
    -503- Соболєв Є.В.
Острікова Т.Г.
Березюк О.Р.
Сотник О.С.
Костенко П.П.
Подоляк І.І.
Журжій А.В.
Маркевич Я.В.
Бабак А.В.
Кіраль С.І.
Опанасенко О.В.
Семенуха Р.С.
Пастух Т.Т.
Сидорович Р.М.
У статті 7:
у частині четвертій:
у пункті 5 слова «до набрання чинності Законом України "Про відновлення довіри до судової влади в Україні"« замінити на слова «або Вищої ради правосуддя»;
 
Відхилено    
    -504- Макар'ян Д.Б.
Пункт п'ятий частини четвертої статті 7 виключити
 
Відхилено    
    -505- Саврасов М.В.
У пункті 5 частини 4 статті 7 слова «до набрання чинності Законом України "Про відновлення довіри до судової влади в Україні» виключити.
 
Відхилено    
    -506- Чижмарь Ю.В.
У частині 4 статті 7:
пункт 5) викласти в такій редакції:
«5) які були членами Вищої кваліфікаційної комісії суддів України або Вищої ради юстиції;».
 
Відхилено    
    -507- Тимошенко Ю.В.
Пункт 5 частини четвертої статті 7 викласти в такій редакції:
«5) які були членами Вищої кваліфікаційної комісії суддів України або Вищої ради юстиції».
 
Відхилено    
50. 6) входили до складу Міжвідомчої комісії з питань державних закупівель або до складу комітетів з конкурсних торгів (тендерних комітетів), утворених замовниками для здійснення процедур державних, публічних закупівель до створення електронної системи закупівель відповідно до Закону України "Про публічні закупівлі";
 
-508- Соболєв Є.В.
Острікова Т.Г.
Березюк О.Р.
Сотник О.С.
Костенко П.П.
Подоляк І.І.
Журжій А.В.
Маркевич Я.В.
Бабак А.В.
Кіраль С.І.
Опанасенко О.В.
Семенуха Р.С.
Пастух Т.Т.
Сидорович Р.М.
У статті 7:
у частині четвертій:
у пункті 6 перед словами «входили до складу Міжвідомчої комісії» додати слово «які»;
 
Враховано   6) яка входила до складу Міжвідомчої комісії з питань державних закупівель до створення електронної системи закупівель відповідно до Закону України "Про публічні закупівлі";
 
    -509- Соболєв Є.В.
Острікова Т.Г.
Березюк О.Р.
Сотник О.С.
Костенко П.П.
Подоляк І.І.
Журжій А.В.
Маркевич Я.В.
Бабак А.В.
Кіраль С.І.
Опанасенко О.В.
Семенуха Р.С.
Пастух Т.Т.
Сидорович Р.М.
У статті 7:
у частині четвертій:
у пункті 6 слова та розділові знаки «або до складу комітетів з конкурсних торгів (тендерних комітетів), утворених замовниками для здійснення процедур державних, публічних закупівель до створення електронної системи закупівель» виключити;
 
Враховано частково    
    -510- Тимошенко Ю.В.
Власенко С.В.
Пункт 6 частини 4 статті 7 – виключити.
 
Відхилено    
    -511- Ківалов С.В.
пункт 6 частини четвертої - виключити;
 
Відхилено    
    -512- Ричкова Т.Б.
Пункт 6 частини 4 статті 7 виключити.
 
Відхилено    
    -513- Заліщук С.П.
Голуб В.В.
Пункт 6 частини четвертої статті 7 виключити
 
Відхилено    
    -514- Макар'ян Д.Б.
Пункти шостий частини четвертої статті 7 виключити
 
Відхилено    
    -515- Карпунцов В.В.
пункт 6 частини четвертої статті 7 виключити;
у зв’язку із цим пункт 7 вважати пунктом 6.
 
Відхилено    
    -516- Саврасов М.В.
У пункті 6 у частині четвертій у статті 7 на початку пункту додати слово «які».
 
Відхилено    
    -517- Чижмарь Ю.В.
У частині 4 статті 7:
пункт 6) викласти в такій редакції:
«6) входили до складу Міжвідомчої комісії з питань державних закупівель або до складу комітетів з конкурсних торгів (тендерних комітетів), утворених замовниками для здійснення процедур державних, публічних закупівель до створення електронної системи закупівель;».
 
Відхилено    
    -518- Макар'ян Д.Б.
Пункт 6 частини 4 викласти в такій редакції:
«6) входили до складу Міжвідомчої комісії з питань державних закупівель до створення електронної системи закупівель відповідно до Закону України "Про публічні закупівлі";»
 
Враховано    
51. 7) які відповідно до вироку суду, що набрав законної сили, були позбавлені права обіймати посади або займатися діяльністю, що пов’язані з виконанням функцій держави або місцевого самоврядування (крім осіб, які були ітовані), незалежно від зняття чи погашення такої судимості, або які мали судимість за вчинення будь-якого умисного злочину, незалежно від зняття чи погашення такої судимості.
 
-519- Нестеренко В.Г.
У пункті 7 частини 4 статті 7 слово « (крім осіб, які були реабілітовані)» виключити
 
Відхилено   7) яка відповідно до вироку суду, що набрав законної сили, була позбавлені права обіймати посади або займатися діяльністю, що пов’язані з виконанням функцій держави або місцевого самоврядування (крім осіб, які були ітовані), незалежно від зняття чи погашення такої судимості, або яка мала судимість за вчинення будь-якого умисного злочину, незалежно від зняття чи погашення такої судимості.
 
    -520- Саврасов М.В.
У пункті 7 частини 4 статті 7 слово « (крім осіб, які були реабілітовані)» виключити.
 
Відхилено    
    -521- Ківалов С.В.
пункт 7 частини четвертої виключити
У зв’язку з чим, пункти 4-7 вважати відповідно пунктами 4-5
 
Відхилено    
    -522- Дехтярчук О.В.
У статті 7:
пункт сьомий частини четвертої викласти в такій редакції:
«7) які відповідно до вироку суду, що набрав законної сили, були позбавлені права обіймати посади або займатися діяльністю, що пов’язані з виконанням функцій держави або місцевого самоврядування (крім осіб, які були реабілітовані) та мають незняту чи непогашену судимість, або які мали судимість за вчинення будь-якого умисного злочину, з врахуванням зняття чи погашення такої судимості».
 
Відхилено    
    -523- Усов К.Г.
Частину четверту статті 7, доповнити новим пунктом такого змісту «які протягом останнього року притягалися до відповідальності за керування транспортним засобом в стані алкогольного або наркотичного сп’яніння».
 
Відхилено    
    -524- Ричкова Т.Б.
Частину 4 статті 7 доповнити новим пунктом такого змісту: «які відповідно до вироку суду, що набрав законної сили засуджені до кримінальної відповідальності за корупційні злочини.».
 
Відхилено    
    -525- Лапін І.О.
У статті 7 у частині четвертій:
доповнити пунктом 8 такого змісту:
«8) які займали посади, щодо яких здійснюється очищення влади відповідно до Закону України "Про очищення влади".».
 
Відхилено    
    -526- Заліщук С.П.
Голуб В.В.
У частині четвертій статті 7 додати новий пункт такого змісту:
«7) які займали посади, що підлягають очищенню відповідно Закону України «Про очищення влади»«
 
Відхилено    
    -527- Мельничук І.І.
У статті 7:
у частині четвертій:
доповнити пунктом 8 такого змісту:
8) до яких застосовуються заборони, передбачені Законом України "Про очищення влади
 
Відхилено    
    -528- Ємець Л.О.
Частину четверту статті 7 доповнити пунктом 8 такого змісту:
«8) які займали посади, передбачені статтею 2 Закону України «Про очищення влади»«
 
Відхилено    
    -529- Нестеренко В.Г.
Частину 2 статті 4 доповнити новим пунктом такого змісту:
«які включені до Єдиного реєстру боржників;»
 
Відхилено    
    -530- Одарченко Ю.В.
Частину четверту статті 7 доповнити пунктом 8 наступного змісту:
«8) які були звільнені з посади судді, державного службовця або посадової особи місцевого самоврядування за порушення присяги.»
 
Відхилено    
    -531- Ричкова Т.Б.
У статті 7 у частині четвертій: доповнити пунктом 8 такого змісту:
«8) які займали посади, щодо яких здійснюється очищення влади відповідно до Закону України "Про очищення влади".».
 
Відхилено    
    -532- Поляков М.А.
Доповнити пункт 4 статті 7 таким підпунктом:
8) яких визнано обмежено дієздатними або недієздатними»;
 
Відхилено    
    -533- Мельничук І.І.
У статті 7:
у частині четвертій:
доповнити пунктом 9 такого змісту:
9) є народними депутатами поточного скликання Верховної Ради України
 
Відхилено    
    -534- Поляков М.А.
Доповнити пункт 4 статті 7 таким підпунктом:
9) наступного змісту: «які мають незняту чи непогашену судимість»;
 
Відхилено    
    -535- Поляков М.А.
Доповнити пункт 4 статті 7 таким підпунктом:
10) наступного змісту: «які мають хронічні психічні чи інші захворювання, що перешкоджають виконанню повноважень».
 
Відхилено    
    -536- Соболєв Є.В.
Острікова Т.Г.
Березюк О.Р.
Сотник О.С.
Костенко П.П.
Подоляк І.І.
Журжій А.В.
Маркевич Я.В.
Бабак А.В.
Кіраль С.І.
Опанасенко О.В.
Семенуха Р.С.
Пастух Т.Т.
Сидорович Р.М.
У статті 7:
у частині четвертій:
доповнити новим пунктом 8 такого змісту:
«8) які визнані судом обмежено дієздатними або недієздатними».
 
Відхилено    
    -537- Соболєв Є.В.
Острікова Т.Г.
Березюк О.Р.
Сотник О.С.
Костенко П.П.
Подоляк І.І.
Журжій А.В.
Маркевич Я.В.
Бабак А.В.
Кіраль С.І.
Опанасенко О.В.
Семенуха Р.С.
Пастух Т.Т.
Сидорович Р.М.
У статті 7:
у частині четвертій:
доповнити новим пунктом 9 такого змісту:
«9) які мають хронічні психічні чи інші захворювання, що перешкоджають виконанню обов’язків судді».
 
Відхилено    
    -538- Соболєв Є.В.
Острікова Т.Г.
Березюк О.Р.
Сотник О.С.
Костенко П.П.
Подоляк І.І.
Журжій А.В.
Маркевич Я.В.
Бабак А.В.
Кіраль С.І.
Опанасенко О.В.
Семенуха Р.С.
Пастух Т.Т.
Сидорович Р.М.
У статті 7:
у частині четвертій:
доповнити новим пунктом 10 такого змісту:
«10) особи, на яких накладалося адміністративне стягнення за вчинення правопорушення, пов’язаного з корупцією;»
 
Відхилено    
    -539- Соболєв Є.В.
Острікова Т.Г.
Березюк О.Р.
Сотник О.С.
Костенко П.П.
Подоляк І.І.
Журжій А.В.
Маркевич Я.В.
Бабак А.В.
Кіраль С.І.
Опанасенко О.В.
Семенуха Р.С.
Пастух Т.Т.
Сидорович Р.М.
У статті 7:
у частині четвертій:
доповнити новим пунктом 11 такого змісту:
«11) особи, які досягли шістдесяти п’яти років;».
 
Відхилено    
    -540- Соболєв Є.В.
Острікова Т.Г.
Березюк О.Р.
Сотник О.С.
Костенко П.П.
Подоляк І.І.
Журжій А.В.
Маркевич Я.В.
Бабак А.В.
Кіраль С.І.
Опанасенко О.В.
Семенуха Р.С.
Пастух Т.Т.
Сидорович Р.М.
У статті 7:
у частині четвертій:
доповнити новим пунктом 12 такого змісту:
«12) які займали посади, що підлягають очищенню відповідно до Закону України «Про очищення влади».».
 
Відхилено    
    -541- Давиденко В.М.
Доповнити статтю 7 після частини шостою Приміткою:
«Примітка. Для цілей цієї статті при обчисленні квот числа округляються до більшого цілого числа.»
 
Відхилено    
    -542- Саврасов М.В.
У статті 7 у частині четвертій додати новий пункт такого змісту:
«8) до яких застосовуються заборони, передбачені Законом України «Про очищення влади»
 
Відхилено    
    -543- Саврасов М.В.
У статті 7 у частині четвертій додати новий пункт такого змісту:
«9) яких визнано обмежено дієздатними або недієздатними».
 
Відхилено    
    -544- Саврасов М.В.
У статті 7 у частині четвертій додати новий пункт такого змісту:
«10) які мають хронічні психічні чи інші захворювання, що перешкоджають виконанню обов’язків судді».
 
Відхилено    
    -545- Лубінець Д.В.
Валентиров С.В.
Пономарьов О.С.
Частину четверту статті 7 викласти в новій редакції:
«4. Не може бути призначена суддею Вищого антикорупційного суду особа:
1) яку було раніше звільнено з посади судді за порушення присяги, вчинення істотного дисциплінарного проступку, грубе чи систематичне нехтування обов’язками, що є несумісним зі статусом судді або виявлено її невідповідність займаній посаді, порушення вимог щодо несумісності, порушення обов’язку підтвердити законність джерела походження майна або у зв’язку із набранням законної сили обвинувальним вироком щодо такої особи, крім випадків визнання в судовому порядку протиправним рішення про звільнення з цих підстав або скасування обвинувального вироку суду;
2) яку було раніше звільнено з посади судді за результатами кваліфікаційного оцінювання;
3) відомості про яку внесені до Єдиного державного реєстру осіб, які вчинили корупційні або пов'язані з корупцією правопорушення;
4) яка входила до складу керівного органу чи наглядової ради юридичної особи, відомості про яку внесені до Єдиного державного реєстру осіб, які вчинили корупційні або пов'язані з корупцією правопорушення;
5) яка входила до Вищої кваліфікаційної комісії суддів України або Вищої ради юстиції до набрання чинності Законом України "Про відновлення довіри до судової влади в Україні";
6) яка відповідно до вироку суду, що набрав законної сили, була позбавлена права обіймати посади або займатися діяльністю, що пов’язані з виконанням функцій держави або місцевого самоврядування (крім осіб, які були реабілітовані), незалежно від зняття чи погашення такої судимості, або які мали судимість за вчинення будь-якого умисного злочину, незалежно від зняття чи погашення такої судимості».
 
Відхилено    
    -546- Єднак О.В.
Веселова Н.В.
Левус А.М.
Медуниця О.В.
Висоцький С.В.
Гопко Г.М.
У статті сьомій законопроекту:
Викласти частину четверту в такій редакції:
«4. Не можуть бути призначені суддями Вищого антикорупційного суду особи:
1) які упродовж п’яти років, що передують призначенню:
працювали (проходили службу) у Спеціалізованій антикорупційній прокуратурі, Національному антикорупційному #102628
2) які упродовж останніх п'яти років входили до складу керівних органів політичної партії або перебували у трудових чи інших договірних відносинах з політичною партією;
3) які піддавалася адміністративному стягненню за корупційне або пов’язане із корупцією правопорушення - протягом трьох років з дня набрання відповідним рішенням суду законної сили;
4) які входили до складу керівного органу чи наглядової ради юридичної особи, відомості про яку внесені до Єдиного державного реєстру осіб, які вчинили корупційні або пов'язані з корупцією правопорушення;
5) які були членами Вищої кваліфікаційної комісії суддів України або Вищої ради юстиції до набрання чинності Законом України "Про відновлення довіри до судової влади в Україні";
6) які відповідно до вироку суду, що набрав законної сили, були позбавлені права обіймати посади або займатися діяльністю, що пов’язані з виконанням функцій держави або місцевого самоврядування (крім осіб, які були реабілітовані), незалежно від зняття чи погашення такої судимості, або які мали судимість за вчинення будь-якого умисного злочину, незалежно від зняття чи погашення такої судимості;
7) які обіймали посади, щодо яких здійснюється очищення влади у порядку, визначеному Законом України «Про очищення влади.»
 
Відхилено    
    -547- Найєм М..
У статті сьомій законопроекту:
Викласти частину четверту в такій редакції:
«4. Не можуть бути призначені суддями Вищого антикорупційного суду особи:
1) які упродовж п’яти років, що передують призначенню:
працювали (проходили службу) у Спеціалізованій антикорупційній прокуратурі, Національному антикорупційному #102628
2) які упродовж останніх п'яти років входили до складу керівних органів політичної партії або перебували у трудових чи інших договірних відносинах з політичною партією;
3) які піддавалася адміністративному стягненню за корупційне або пов’язане із корупцією правопорушення - протягом трьох років з дня набрання відповідним рішенням суду законної сили;
4) які входили до складу керівного органу чи наглядової ради юридичної особи, відомості про яку внесені до Єдиного державного реєстру осіб, які вчинили корупційні або пов'язані з корупцією правопорушення;
5) які були членами Вищої кваліфікаційної комісії суддів України або Вищої ради юстиції до набрання чинності Законом України "Про відновлення довіри до судової влади в Україні";
6) які відповідно до вироку суду, що набрав законної сили, були позбавлені права обіймати посади або займатися діяльністю, що пов’язані з виконанням функцій держави або місцевого самоврядування (крім осіб, які були реабілітовані), незалежно від зняття чи погашення такої судимості, або які мали судимість за вчинення будь-якого умисного злочину, незалежно від зняття чи погашення такої судимості;
7) які обіймали посади, щодо яких здійснюється очищення влади у порядку, визначеному Законом України «Про очищення влади.»
 
Відхилено    
    -548- Немировський А.В.
Статтю 7 доповнити частиною п’ятою такого змісту:
«5. Присяжними можуть бути лише громадяни України, які постійно проживають в Україні на протязі останніх трьох років та вільно володіють державною мовою.
2. Присяжними не можуть бути:
1) громадяни України, яким не виповнилося 18 років;
2) громадяни України, які не володіють державною мовою;
3) громадяни України, які засуджені або мають судимість за вчинення умисного злочину, якщо ця судимість не погашена або не знята в установленому законом порядку;
4) громадяни України, визнані судом обмежено дієздатними або недієздатними;
5) громадяни України, які мають хронічні психічні чи інші захворювання, що перешкоджають виконанню обов’язків присяжного;
6) народні депутати України, члени Кабінету Міністрів України, судді, прокурори, працівники органів внутрішніх справ та інших правоохоронних органів, військовослужбовці, працівники апаратів судів, інші державні службовці та особи прирівняні до них, адвокати, нотаріуси;
7) громадяни України, які ухилялись від виконання громадського обов’язку присяжного та були притягнуті за такі дії до юридичної відповідальності;
8) громадяни, на яких протягом останнього року накладалося адміністративне стягнення за вчинення корупційного правопорушення.»
 
Відхилено    
    -549- Немировський А.В.
Статтю 7 доповнити частиною шостою такого змісту:
«6. Підставою виключення зі списку присяжних є участь громадян України за останні два роки у здійсненні правосуддя в якості присяжного.»
 
Відхилено    
    -550- Немировський А.В.
Статтю 7 доповнити частиною сьомою такого змісту:
«7. Головуючий суддя колегії присяжних також може увільнити від виконання обов’язків присяжного, за заявою громадянина, який перебуває у відпустці у зв’язку з вагітністю та пологами, у відпустці по догляду за дитиною, а також особу, яка має дітей дошкільного чи молодшого шкільного віку або утримує дітей-інвалідів або членів сім’ї похилого віку, а також якщо громадянин через свої релігійні переконання вважає для себе неможливою участь у здійсненні правосуддя, а також за наявності інших причин, які головуючий визнає поважними.
 
Відхилено    
    -551- Немировський А.В.
Статтю 7 доповнити частиною восьмою такого змісту:
«8. Кількісний склад присяжних, які включаються до списку присяжних Вищого антикорупційного суду повинен складати не менше 1000 присяжних на рік.»
 
Відхилено    
    -552- Немировський А.В.
Статтю 7 доповнити частиною дев’ятою такого змісту:
«9. Громадянин України, який визначений як присяжний у відповідній справі, є стороною у справі, родичем сторони у справі або знаходяться з стороною у справі в інших відносинах (сімейних, родинних, економічних, господарських, соціальних тощо), якщо він або його родичі брали участь у цій справі як свідок, експерт, спеціаліст, перекладач, слідчий, прокурор, захисник або представник, або якщо він особисто, його близькі родичі чи члени його сім’ї заінтересовані в результатах вирішення справи, зобов’язані повідомити про це до початку судового розгляду та заявити самовідвід.»
 
Відхилено    
    -553- Немировський А.В.
Статтю 7 доповнити частиною десятою такого змісту:
«10. Неповідомлення присяжним про обставини, що впливають на власне неупереджене ставлення до результатів розгляду справи, якщо вони стануть відомими під час розгляду справи чи після закінчення судового розгляду справи, або після ухвалення рішення тягне за собою настання юридичної відповідальності для такого присяжного та може слугувати підставою для перегляду судового рішення в порядку нового розгляду справи.»
 
Відхилено    
    -554- Немировський А.В.
Статтю 7 доповнити частиною одинадцятою такого змісту:
«11. Фінансові та інші витрати держави та сторін у справі, які пов’язані з новим розглядом справи через обставини викладені в частині десятій цієї статті, покриваються з державного бюджету і стягуються в порядку регресу з присяжного.»
 
Відхилено    
    -555- Немировський А.В.
Статтю 7 доповнити частиною дванадцятою такого змісту:
«12. Громадянам України, не може бути відмовлено в участі у здійсненні правосуддя в якості присяжного за ознаками раси, кольору шкіри, політичних, релігійних чи інших переконань, статі, етнічного та соціального походження, майнового стану чи економічного статусу.».
 
Відхилено    
    -556- Левченко Ю.В.
Іллєнко А.Ю.
Осуховський О.І.
Головко М.Й.
Марченко О.О.
Статтю 7 розділу 3 3аконопроекту доповнити частиною 5 наступного змісту:
5. У межах кількості суддів Вищого антикорупційного суду, затвердженої Державною судовою адміністрацією України, без урахування встановленої і затвердженої кількості суддів Апеляційної палати Вищого антикорупційного суду встановлюються такі квоти для кандидатів на посаду судді Вищого антикорупційного суду, які не мають стажу роботи на посаді судді:
1) не менше ніж на 15 відсотків посад суддів Вищого антикорупційного суду можуть бути призначені виключно кандидати на посаду судді Вищого антикорупційного суду, які мають науковий ступінь у сфері права та стаж наукової роботи у сфері права;
2) не менше ніж на 15 відсотків посад суддів Вищого антикорупційного суду можуть бути призначені виключно кандидати на посаду судді Вищого антикорупційного суду, які мають досвід професійної діяльності адвоката, у тому числі щодо здійснення представництва в суді та/або захисту від кримінального обвинувачення;
3) не менше ніж на 15 відсотків посад суддів Вищого антикорупційного суду можуть бути призначені виключно кандидати на посаду судді Вищого антикорупційного суду, які мають досвід здійснення у міжнародних організаціях, членом або учасником яких є Україна, діяльності з протидії та боротьби з корупцією, або досвід роботи в міжнародних судових установах, юрисдикція яких визнана Україною, або досвід надання послуг у сфері права в рамках виконання програм (проектів) міжнародної технічної допомоги у сфері боротьби з корупцією.
Квоти цієї частини статті застосовуються для посад суддів Вищого антикорупційного суду без урахування посад суддів Апеляційної палати Вищого антикорупційного суду.
 
Відхилено    
    -557- Левченко Ю.В.
Іллєнко А.Ю.
Осуховський О.І.
Головко М.Й.
Марченко О.О.
Статтю 7 розділу 3 3аконопроекту доповнити частиною 6 наступного змісту:
6. У межах кількості суддів Апеляційної палати Вищого антикорупційного суду, встановленої і затвердженої Державною судовою адміністрацією України, встановлюються такі квоти для кандидатів на посаду судді Вищого антикорупційного суду, які не мають стажу роботи на посаді судді:
1) не менше ніж на 15 відсотків посад суддів Апеляційної палати Вищого антикорупційного суду можуть бути призначені виключно кандидати на посаду судді Вищого антикорупційного суду, які мають науковий ступінь у сфері права та стаж наукової роботи у сфері права;
2) не менше ніж на 15 відсотків посад суддів Апеляційної палати Вищого антикорупційного суду можуть бути призначені виключно кандидати на посаду судді Вищого антикорупційного суду, які мають досвід професійної діяльності адвоката, у тому числі щодо здійснення представництва в суді та/або захисту від кримінального обвинувачення;
3) не менше ніж на 15 відсотків посад суддів Апеляційної палати Вищого антикорупційного суду можуть бути призначені виключно кандидати на посаду судді Вищого антикорупційного суду, які мають досвід здійснення у міжнародних організаціях, членом або учасником яких є Україна, діяльності з протидії та боротьби з корупцією, або досвід роботи в міжнародних судових установах, юрисдикція яких визнана Україною, або досвід надання послуг у сфері права в рамках виконання програм (проектів) міжнародної технічної допомоги у сфері боротьби з корупцією.
Примітка 1. Для цілей цієї статті при обчисленні квот числа округляються до більшого цілого числа.
 
Відхилено    
    -558- Німченко В.І.
Доповнити статтю 7 частиною шість такого змісту:
«6. Суддя Апеляційної палати Вищого антикорупційного суду суду здійснює правосуддя в порядку, встановленому процесуальним законом, а також інші повноваження, визначені законом.».
 
Відхилено    
    -559- Німченко В.І.
Доповнити статтю 7 частиною сім такого змісту:
«7. Окрім вимог, визначених Конституцією України та Законом України «Про судоустрій і статус суддів», не може бути призначена суддею Вищого антикорупційного суду особа:
1) відомості про яку внесені до Єдиного державного реєстру осіб, які вчинили корупційні або пов'язані з корупцією правопорушення;
2) яка входила до складу керівного органу чи наглядової ради юридичної особи, відомості про яку внесені до Єдиного державного реєстру осіб, які вчинили корупційні або пов'язані з корупцією правопорушення;
3) яка відповідно до вироку суду, що набрав законної сили, була позбавлена права обіймати посади або займатися діяльністю, що пов’язані з виконанням функцій держави або місцевого самоврядування (крім осіб, які були реабілітовані), незалежно від зняття чи погашення такої судимості, або які мали судимість за вчинення будь-якого умисного злочину, незалежно від зняття чи погашення такої судимості».
 
Відхилено    
    -560- Писаренко В.В.
Статтю 7 викласти у новій редакції:
Стаття 7. Спеціальні вимоги до суддів Вищого антикорупційного суду та Антикорупційної палати
1. Суддею Вищого антикорупційного суду та Антикорупційної палати може бути особа, яка відповідає визначеним Конституцією України та Законом України "Про судоустрій і статус суддів" вимогам до кандидатів на посаду судді, а також додатковим спеціальним вимогам, встановленим цією статтею.
2. На посаду судді Вищого антикорупційного суду та Антикорупційної палати може бути призначений громадянин України не молодший тридцяти та не старший шістдесяти п’яти років, який має вищу юридичну освіту, є компетентним, доброчесним та володіє державною мовою, а також відповідає одній із таких вимог:
1) має стаж роботи на посаді судді не менше десяти років;
2) має науковий ступінь у сфері права, стаж наукової роботи у сфері права щонайменше десять років;
3) має досвід професійної діяльності адвоката щодо здійснення представництва в суді та/або захисту від кримінального обвинувачення щонайменше десять років;
4) має стаж професійної діяльності на посаді прокурора десять років;
5) має сукупний стаж (досвід) роботи (професійної діяльності) відповідно до вимог, визначених пунктами 1-4 цієї частини, щонайменше десять років.
3. Для цілей частини другої цієї статті терміни "стаж професійної діяльності у сфері права", "науковий ступінь", "стаж наукової роботи" вживаються у значенні, наведеному у частині шостій статті 69 Закону України "Про судоустрій і статус суддів".
4. Не можуть бути призначені суддями Вищого антикорупційного суду та Антикорупційної палати особи:
1) визнаний судом обмежено дієздатним або недієздатним;
2) має хронічні психічні чи інші захворювання, що перешкоджають виконанню функцій зі здійснення правосуддя;
3) має незняту чи непогашену судимість.
5. Не може претендувати на посаду судді особа, до якої згідно із законом застосовується заборона обіймати відповідну посаду.
6. Не може претендувати на посаду судді також особа, яку було раніше звільнено з посади судді за порушення присяги, вчинення істотного дисциплінарного проступку, грубе чи систематичне нехтування обов’язками, що є несумісним зі статусом судді або виявило його невідповідність займаній посаді, порушення вимог щодо несумісності, порушення обов’язку підтвердити законність джерела походження майна або у зв’язку із набранням законної сили обвинувальним вироком щодо такої особи, крім випадків визнання в судовому порядку протиправним рішення про звільнення з цих підстав або скасування обвинувального вироку суду.
 
Відхилено    
    -561- Чумак В.В.
Новак Н.В.
Дерев'янко Ю.Б.
Добродомов Д.Є.
Парасюк В.З.
Статтю 7 викласти в такій редакції:
«Стаття 7. Спеціальні вимоги до суддів Вищого антикорупційного суду
1. Суддею Вищого антикорупційного суду може бути особа, яка відповідає визначеним Конституцією України та Законом України "Про судоустрій і статус суддів" вимогам до кандидатів на посаду судді, а також додатковим спеціальним вимогам, встановленим цією статтею.
2. На посаду судді Вищого антикорупційного суду може бути призначений громадянин України не молодший тридцяти п’яти років, який відповідає одній із таких вимог:
1) має стаж роботи на посаді судді або прокурора не менше п’яти років;
2) має науковий ступінь у сфері права та стаж наукової роботи у сфері кримінальної юстиції щонайменше п’ять років;
3) має досвід професійної діяльності адвоката, у тому числі щодо здійснення представництва в суді та/або захисту від кримінального обвинувачення щонайменше п’ять років;
4) має сукупний стаж (досвід) зазначеної у пунктах 1 – 3 цієї частини роботи (професійної діяльності) щонайменше п’ять років;
5) має досвід представлення обвинувачення або надання професійної правничої допомоги з питань протидії та боротьби із корупцією в закордонних юрисдикційних органах чи міжнародних судових установах за кордоном щонайменше п’ять років;
6) має досвід роботи з питань протидії та боротьби із корупцією в закордонних юрисдикційних органах, міжнародних організаціях чи міжнародних судових установах за кордоном щонайменше п’ять років.
3. Для цілей частини другої цієї статті терміни "стаж професійної діяльності у сфері права", "науковий ступінь", "стаж наукової роботи" вживаються у значенні, наведеному у частині шостій статті 69 Закону України "Про судоустрій і статус суддів".
4. Не можуть бути призначені суддями Вищого антикорупційного суду особи:
1) які упродовж п’яти років, що передують призначенню:
працювали (проходили службу) у Спеціалізованій антикорупційній прокуратурі, Національному антикорупційному #102628
2) які упродовж останніх п'яти років входили до складу керівних органів політичної партії або перебували у трудових чи інших договірних відносинах з політичною партією;
3) які піддавалася адміністративному стягненню за корупційне або пов’язане із корупцією правопорушення - протягом трьох років з дня набрання відповідним рішенням суду законної сили;
4) які входили до складу керівного органу чи наглядової ради юридичної особи, відомості про яку внесені до Єдиного державного реєстру осіб, які вчинили корупційні або пов'язані з корупцією правопорушення;
5) які були членами Вищої кваліфікаційної комісії суддів України або Вищої ради юстиції до набрання чинності Законом України "Про відновлення довіри до судової влади в Україні";
6) які відповідно до вироку суду, що набрав законної сили, були позбавлені права обіймати посади або займатися діяльністю, що пов’язані з виконанням функцій держави або місцевого самоврядування (крім осіб, які були реабілітовані), незалежно від зняття чи погашення такої судимості, або які мали судимість за вчинення будь-якого умисного злочину, незалежно від зняття чи погашення такої судимості;
7) які обіймали посади, щодо яких здійснюється очищення влади у порядку, визначеному Законом України «Про очищення влади»«.
 
Відхилено    
    -562- Войціцька В.М.
Статтю 7 розділу ІІІ законопроекту викласти у такій редакції:
«Стаття 7. Спеціальні вимоги до суддів Вищого антикорупційного суду
1. Суддею Вищого антикорупційного суду може бути особа, яка відповідає визначеним Конституцією України та Законом України "Про судоустрій і статус суддів" вимогам до кандидатів на посаду судді, а також додатковим спеціальним вимогам, встановленим цією статтею.
2. На посаду судді Вищого антикорупційного суду може бути призначений громадянин України, який володіє знаннями та практичними навичками застосування сучасних міжнародних антикорупційних стандартів, що перевіряється під час кваліфікаційного іспиту та співбесіди, та відповідає одній із таких вимог:
1) має стаж роботи на посаді судді або прокурора не менше п’яти років (для зайняття посади на посаді судді Апеляційної палати Вищого антикорупційного суду – не менше семи років);
2) має науковий ступінь у сфері права та стаж наукової роботи у сфері не менше п’яти років (для зайняття посади на посаді судді Апеляційної палати Вищого антикорупційного суду – не менше семи років);
3) має досвід професійної діяльності адвоката щодо здійснення представництва в суді та/або захисту від кримінального обвинувачення не менше п’яти років (для зайняття посади на посаді судді Апеляційної палати Вищого антикорупційного суду – не менше семи років);
4) має сукупний стаж (досвід) зазначеної у пунктах 1 – 3 цієї частини роботи (професійної діяльності) не менше п’яти років (для зайняття посади на посаді судді Апеляційної палати Вищого антикорупційного суду – не менше семи років).
3. Для цілей частини другої цієї статті терміни "стаж професійної діяльності у сфері права", "науковий ступінь", "стаж наукової роботи" вживаються у значенні, наведеному у частині шостій статті 69 Закону України "Про судоустрій і статус суддів".
4. Не можуть бути призначені суддями Вищого антикорупційного суду особи:
1) які упродовж десяти років, що передують призначенню:
працювали (проходили службу) в органах внутрішніх справ України, Національної поліції України, Державному бюро розслідувань, інших правоохоронних органах (органах правопорядку), податковій міліції, Службі безпеки України, митних органах, Національному антикорупційному бюро України;
обіймали політичні посади, мали представницький мандат;
2) які упродовж останніх п'яти років входили до складу керівних органів політичної партії або перебували у трудових чи інших договірних відносинах з політичною партією;
3) відомості про яких внесені до Єдиного державного реєстру осіб, які вчинили корупційні або пов'язані з корупцією правопорушення;
4) які входили до складу керівного органу чи наглядової ради юридичної особи, відомості про яку внесені до Єдиного державного реєстру осіб, які вчинили корупційні або пов'язані з корупцією правопорушення;
5) які були членами Вищої кваліфікаційної комісії суддів України або Вищої ради юстиції до набрання чинності Законом України "Про відновлення довіри до судової влади в Україні";
6) які входили до складу Міжвідомчої комісії з питань державних закупівель відповідно до Закону України "Про публічні закупівлі";
7) які мали судимість за вчинення злочину (крім осіб, які були реабілітовані);
8) які визнані судом обмежено дієздатними або недієздатними;
9) які мають хронічні психічні чи інші захворювання, що перешкоджають виконанню обов’язків судді;
10) особи, на яких накладалося адміністративне стягнення за вчинення правопорушення, пов’язаного з корупцією;
11) особи, які досягли шістдесяти п’яти років;
12) щодо яких застосовано заборони, визначені Законом України «Про очищення влади»;
13) щодо яких Громадська рада доброчесності надала висновок про невідповідність кандидата на посаду судді критеріям доброчесності та (або) професійної етики».;
 
Відхилено    
52. Стаття 8. Конкурс на зайняття посади судді Вищого антикорупційного суду
 
-563- Тимошенко Ю.В.
Власенко С.В.
У назві статті 8 слова «Вищого антикорупційного суду» замінити словами: «антикорупційних судів».
 
Відхилено   Стаття 8. Конкурс на зайняття посади судді Вищого антикорупційного суду
 
    -564- Нестеренко В.Г.
У назві статті 8 замінити слова «Конкурс» на слова «Порядок проведення конкурсу»
 
Відхилено    
    -565- Писаренко В.В.
Назву статті 8 викласти у такій редакції:
«Стаття 8. Конкурс на зайняття посади суддів в антикорупційні суди».
 
Відхилено    
    -566- Ричкова Т.Б.
У назві статті 8 слово «конкурс» замінити словами «проведення конкурсу»
 
Відхилено    
    -567- Карпунцов В.В.
Назву статті 8 викласти в такій редакції:
«Стаття 8. Конкурс на зайняття посади судді Вищого антикорупційного суду та Апеляційної палати Вищого антикорупційного суду»
 
Відхилено    
    -568- Ричкова Т.Б.
Назву статті 8 викласти в такій редакції:
Стаття 8. Конкурс на зайняття посади судді Вищого антикорупційного суду та Апеляційної палати Вищого антикорупційного суду
 
Відхилено    
53. 1. Конкурс на зайняття посади судді Вищого антикорупційного суду здійснюється в порядку, визначеному Конституцією України та Законом України "Про судоустрій і статус суддів", з урахуванням передбачених цією статтею особливостей.
 
-569- Саврасов М.В.
У частині 1 статті 8 слова «з урахуванням передбачених цією статтею особливостей» замінити словами «з урахуванням особливостей, визначених цим Законом.».
 
Відхилено   1. Конкурс на зайняття посади судді Вищого антикорупційного суду здійснюється в порядку, визначеному Конституцією України та Законом України "Про судоустрій і статус суддів", з урахуванням передбачених цією статтею особливостей.
 
    -570- Усов К.Г.
У частині першій статті 8, слова «з урахуванням передбачених цією статтею особливостей» замінити словами «з урахуванням особливостей, визначених цим Законом.».
 
Відхилено    
    -571- Нестеренко В.Г.
У частині 1 статті 8 слово «здійснюється» замінити словом «проводиться».
 
Відхилено    
    -572- Писаренко В.В.
Частину першу статті 8 викласти у новій редакції:
«1. Конкурс на зайняття посади суддів Вищого антикорупційного суду та Антикорупційної палати здійснюється в порядку, визначеному Конституцією України та Законом України "Про судоустрій і статус суддів", з урахуванням передбачених цією статтею особливостей».
 
Відхилено    
    -573- Розенблат Б.С.
У статті 8 частину 1 викласти в такій редакції:
«1. Конкурс на зайняття посади судді Вищого антикорупційного суду здійснюється в порядку, визначеному Конституцією України, Законом України "Про судоустрій і статус суддів", цим Законом та положення про проведення конкурсу, затвердженого Вищою кваліфікаційною комісією суддів України.»
 
Відхилено    
    -574- Карпунцов В.В.
Частину першу статті 8 викласти в такій редакції:
«1. Конкурс на зайняття посади судді Вищого антикорупційного суду та Апеляційної палати Вищого антикорупційного суду здійснюється в порядку, визначеному Конституцією України та Законом України "Про судоустрій і статус суддів", з урахуванням передбачених цією статтею особливостей.»
 
Відхилено    
    -575- Саврасов М.В.
у статті 8
доповнити частиною другою такого змісту:
"2. Конкурс на посади суддів Апеляційної палати та інших суддів Вищого антикорупційного суду проводиться окремо і не може проводитись одночасно";
 
Відхилено    
    -576- Ричкова Т.Б.
Частину першу статті 8 викласти в такій редакції:
1. Конкурс на зайняття посади судді Вищого антикорупційного суду та Апеляційної палати Вищого антикорупційного суду здійснюється в порядку, визначеному Конституцією України та Законом України "Про судоустрій і статус суддів", а також з урахуванням передбачених цією статтею особливостей.
 
Відхилено    
    -577- Мельничук І.І.
У статті 8:
після частини першої доповнити новою частиною такого змісту:
"2. Конкурс на посади суддів Апеляційної палати та інших суддів Вищого антикорупційного суду може проводитися одночасно. У цьому разі особа, яка бере участь у конкурсі на зайняття посади суддів Апеляційної палати, не може одночасно брати участь у конкурсі на зайняття посад інших суддів Вищого антикорупційного суду".
У зв'язку з цим частини другу – четверту вважати відповідно частинами третьою – п'ятою
 
Відхилено    
54. 2. Переведення на посади суддів Вищого антикорупційного суду суддів інших судів без проведення конкурсу або в порядку застосування дисциплінарного стягнення, відрядження суддів до Вищого антикорупційного суду не допускається.
 
-578- Нестеренко В.Г.
У частині 2 статті 8 слова «не допускається» поставити перед словами «Переведення на посади».
 
Відхилено   2. Переведення на посади суддів Вищого антикорупційного суду суддів інших судів без проведення конкурсу або в порядку застосування дисциплінарного стягнення, відрядження суддів до Вищого антикорупційного суду не допускається.
 
    -579- Усов К.Г.
У частині другій статті 8, слово «посади» замінити словом «посаду».
 
Відхилено    
    -580- Усов К.Г.
У частині другій статті 8, слово «суддів» замінити словом «судді».
 
Відхилено    
    -581- Усов К.Г.
У частині другій статті 8, після слів «дисциплінарного стягнення» доповнити словом «або».
 
Відхилено    
    -582- Усов К.Г.
У частині другій статті 8, слова «не допускається» замінити словом «заборонено».
 
Відхилено    
    -583- Шахов С.В.
У частині другій статті 8 проекту слова «відрядження суддів до Вищого антикорупційного суду» виключити.
 
Відхилено    
    -584- Одарченко Ю.В.
Частину другу статті 8 доповнити наступним реченням «Суддя Вищого антикорупційного суду України не може бути переведений до іншого суду без його згоди, у тому числі і у якості дисциплінарного стягнення, а також направлений у відрядження до іншого суду.»
 
Відхилено    
    -585- Карпунцов В.В.
Частину другу статті 8 викласти в такій редакції:
«2. Переведення на посади суддів Вищого антикорупційного суду суддів та Апеляційної палати Вищого антикорупційного суду інших судів без проведення конкурсу або в порядку застосування дисциплінарного стягнення, відрядження суддів до Вищого антикорупційного суду та Апеляційної палати Вищого антикорупційного суду не допускається.»
 
Відхилено    
    -586- Писаренко В.В.
Частину другу статті 8 викласти у новій редакції:
«2. Переведення на посади суддів Вищого антикорупційного суду та Антикорупційної палати суддів інших судів без проведення конкурсу або в порядку застосування дисциплінарного стягнення, відрядження суддів до Вищого антикорупційного суду та Антикорупційної палати не допускається».
 
Відхилено    
    -587- Ричкова Т.Б.
Частину другу статті 8 викласти в такій редакції:
2. Переведення на посади суддів Вищого антикорупційного суду суддів та Апеляційної палати Вищого антикорупційного суду інших судів без проведення конкурсу або в порядку застосування дисциплінарного стягнення, відрядження суддів до Вищого антикорупційного суду та Апеляційної палати Вищого антикорупційного суду забороняється.
 
Відхилено    
55. 3. З метою допуску до проходження кваліфікаційного оцінювання для участі у конкурсі на зайняття посади судді Вищого антикорупційного суду за спеціальною процедурою кандидат на посаду судді подає до Вищої кваліфікаційної комісії суддів України, крім документів, визначених Законом України "Про судоустрій і статус суддів", також документи, які підтверджують дотримання вимог, передбачених другою статті 7 цього Закону, а також заяву про відсутність обставин, зазначених у частині четвертій статті 7 цього Закону.
 
-588- Пташник В.Ю.
У частині 3 статті 8 проекту:
слова «до проходження кваліфікаційного оцінювання для участі у конкурсі» замінити словами «для участі у конкурсі та до проходження кваліфікаційного оцінювання»;
 
Відхилено   3. З метою допуску до проходження кваліфікаційного оцінювання для участі у конкурсі на зайняття посади судді Вищого антикорупційного суду за спеціальною процедурою кандидат на посаду судді подає до Вищої кваліфікаційної комісії суддів України, крім документів, визначених Законом України "Про судоустрій і статус суддів", також документи, які підтверджують дотримання вимог, передбачених другою статті 7 цього Закону, а також заяву про відсутність обставин, зазначених у частині четвертій статті 7 цього Закону.
 
    -589- Мельничук І.І.
У частині 3 статті 8 проекту слова «до проходження кваліфікаційного оцінювання» виключити;
 
Відхилено    
    -590- Мельничук І.І.
У частині третій статті 8, після слів «зазначених у частині четвертій статті 7 цього Закону» доповнити словами «а також інші документи, які кандидат на посаду судді виявить бажання подати.».
 
Відхилено    
    -591- Пташник В.Ю.
У частині 3 статті 8 проекту слова «статті 7» замінити словами «статті 9».
 
Відхилено    
    -592- Усов К.Г.
У частині третій статті 8, слово «до» замінити на слово «на».
 
Відхилено    
    -593- Усов К.Г.
У частині третій статті 8, після слів «передбачених частиною другою статті 7 цього Закону» слова «а також» виключити.
 
Відхилено    
    -594- Усов К.Г.
У частині третій статті 8, після слів «зазначених у частині четвертій статті 7 цього Закону» доповнити словами «а також інші документи, які кандидат на посаду судді виявить бажання подати.».
 
Відхилено    
    -595- Давиденко В.М.
В частині третій статті 8 слово «четвертій» замінити словом «шостій».
 
Відхилено    
    -596- Лапін І.О.
У статті 8 у частині третій слова «частиною другою» замінити словами «частиною першою»;
 
Відхилено    
    -597- Лапін І.О.
У статті 8 у частині третій слова «частині четвертій» замінити словами «частині третій»;
 
Відхилено    
    -598- Демчак Р.Є.
У частині третій статті 8 слова «дотримання вимог, передбачених» замінити словами «відповідність такого кандидата вимогам, передбаченим»
 
Відхилено    
    -599- Лапін І.О.
У статті 8 у частині третій доповнити абзацом другим такого змісту:
«За результатами перевірки поданих кандидатом на зайняття посади судді Вищого антикорупційного суду документів Вища кваліфікаційна комісія суддів України здійснює допуск до участі у конкурсі осіб, які відповідають установленим статтею 7 цього Закону вимогам.»
 
Відхилено    
    -600- Нестеренко В.Г.
У частині 3 статті 8 слова «З метою допуску» виключити.
 
Відхилено    
    -601- Демчак Р.Є.
У частині третій статті 8 після слів «за спеціальною процедурою» доповнити словами «передбаченою цим Законом».
 
Відхилено    
    -602- Шахов С.В.
У частині третій статті 8 проекту слова «також документи, які підтверджують дотримання вимог, передбачених частиною другою статті 7 цього Закону» виключити.
 
Відхилено    
    -603- Нестеренко В.Г.
У частині 3 статті 8 слова «крім документів» замінити словами «здійснюється шляхом подачі документ»
 
Відхилено    
    -604- Найєм М..
У статті восьмій законопроекту:
У частині третій слова «документи, які підтверджують дотримання вимог, передбачених частиною другою статті 7 цього Закону, а також» виключити
 
Відхилено    
    -605- Єднак О.В.
Веселова Н.В.
Левус А.М.
Медуниця О.В.
Висоцький С.В.
Гопко Г.М.
У статті восьмій законопроекту:
У частині третій слова «документи, які підтверджують дотримання вимог, передбачених частиною другою статті 7 цього Закону, а також» виключити
 
Відхилено    
    -606- Левченко Ю.В.
Іллєнко А.Ю.
Осуховський О.І.
Головко М.Й.
Марченко О.О.
В частині 3 статті 8 розділу 3 3аконопроекту слова «Вищої кваліфікаційної комісії суддів України» замінити на слова «комісії з проведення конкурсу на зайняття посади судді Вищого антикорупційного суду (далі - Конкурсна комісія)».
 
Відхилено    
    -607- Саврасов М.В.
У частині третій статті 8 слова "а також заяву про відсутність обставин, зазначених у частині четвертій статті 7 цього Закону" виключити.
 
Відхилено    
    -608- Нестеренко В.Г.
У частині 3 статті 8 слова «також документи» замінити словами «а також документів»
 
Відхилено    
    -609- Пташник В.Ю.
Доповнити частину 3 статті 8 проекту новим абзацом такого змісту:
«Конкурс на зайняття посад суддів Апеляційної палати та інших суддів Вищого антикорупційного суду проводиться окремо. Особа, яка подала документи для участі у доборі на посаду судді Апеляційної палати Вищого антикорупційного суду, не може одночасно брати участі у доборі на посади інших суддів Вищого антикорупційного суду.»
 
Відхилено    
    -610- Німченко В.І.
Частину третю статті 8 викласти в такій редакції:
«3. З метою допуску до проходження кваліфікаційного оцінювання для участі у конкурсі на зайняття посади судді Вищого антикорупційного суду за спеціальною процедурою кандидат на посаду судді подає до Вищої кваліфікаційної комісії суддів України, крім документів, визначених Законом України "Про судоустрій і статус суддів".»
 
Відхилено    
    -611- Ричкова Т.Б.
Частину третю статті 8 викласти в такій редакції:
3. З метою допуску до проходження кваліфікаційного оцінювання для участі у конкурсі на зайняття посади судді Вищого антикорупційного суду та Апеляційної палати Вищого антикорупційного суду за спеціальною процедурою кандидат на посаду судді подає до Вищої кваліфікаційної комісії суддів України, крім документів, визначених Законом України «Про судоустрій і статус суддів», також документи, які підтверджують дотримання вимог, передбачених частиною другою статті 7 цього Закону, а також заяву про відсутність обставин, зазначених у частині четвертій статті 7 цього Закону.
 
Відхилено    
    -612- Заліщук С.П.
Голуб В.В.
Частину третю статті 8 законопроекту викласти в такій редакції:
«3. З метою допуску до проходження кваліфікаційного оцінювання для участі у конкурсі на зайняття посади судді Вищого антикорупційного суду за спеціальною процедурою кандидат на посаду судді подає до Вищої кваліфікаційної комісії суддів України, крім документів, визначених Законом України "Про судоустрій і статус суддів", також заяву про відсутність обставин, зазначених у частині четвертій статті 7 цього Закону.»
 
Відхилено    
    -613- Карпунцов В.В.
Частину третю статті 8 викласти в такій редакції:
«3. З метою допуску до проходження кваліфікаційного оцінювання для участі у конкурсі на зайняття посади судді Вищого антикорупційного суду та Апеляційної палати Вищого антикорупційного суду за спеціальною процедурою кандидат на посаду судді подає до Вищої кваліфікаційної комісії суддів України, крім документів, визначених Законом України "Про судоустрій і статус суддів", також документи, які підтверджують дотримання вимог, передбачених частиною другою статті 7 цього Закону, а також заяву про відсутність обставин, зазначених у частині четвертій статті 7 цього Закону.»
 
Відхилено    
    -614- Каплін С.М.
у статті 8 проекту Закону частину 3 викласти у такій редакції:
«3. З метою допуску до проходження кваліфікаційного оцінювання для участі у конкурсі на зайняття посади судді Вищого антикорупційного суду за спеціальною процедурою кандидат на посаду судді подає до Вищої кваліфікаційної комісії суддів України, крім документів, визначених Законом України "Про судоустрій і статус суддів", також документи, які підтверджують дотримання вимог, передбачених частиною другою статті 7 цього Закону, заяву про відсутність обставин, зазначених у частині четвертій статті 7 цього Закону, а також декларацію родинних зв’язків, за формою, що визначається Вищою кваліфікаційною комісією суддів України та, яка обов’язково включає:
1) прізвище, ім’я, по батькові судді, місце його роботи та займана посада;
2) прізвища, імена, по батькові осіб, з якими у судді є родинні зв’язки, місця їх роботи (проходження служби), займані ними посади, доходи за рік, який передує року участі кандидата у конкурсі, перелік рухомого та нерухомого майна, вартість якого перевищує 100 прожиткових мінімумів.
До осіб, з якими у судді є родинні зв’язки, для цілей цієї статті належать:
1) особи, які спільно проживають, пов’язані спільним побутом і мають взаємні права та обов’язки із суддею, у тому числі особи, які спільно проживають, але не перебувають у шлюбі з суддею та їх родичі, незалежно від місця проживання (батько, мати, вітчим, мачуха, син, дочка, пасинок, падчерка, брат, сестра, дід, баба, прадід, прабаба, внук, внучка, правнук, правнучка, зять, невістка, тесть, теща, свекор, свекруха, племінник, племінниця, рідний дядько, рідна тітка, двоюрідний брат, двоюрідна сестра, усиновлювач, усиновлений).
Декларація родинних зв’язків кандидата є відкритою для загального доступу через оприлюднення на офіційному веб-сайті Вищої кваліфікаційної комісії суддів України та публікується в газеті «Урядовий Кур’єр».
 
Відхилено    
    -615- Саврасов М.В.
Частину 3 статті 8 викласти у такій редакції: «1. Для забезпечення проведення конкурсу на зайняття вакантних посад суддів Вищого антикорупційного суду та встановлення його результатів створюється Конкурсна комісія.»
 
Відхилено    
    -616- Попов І.В.
Частину третю статті 8 проекту, викласти у наступній редакції: «3. З метою допуску до проходження кваліфікаційного оцінювання для участі у конкурсі на зайняття посади судді Вищого антикорупційного суду за спеціальною процедурою, кандидат на посаду судді подає до Вищої кваліфікаційної комісії суддів України, документи, перелік яких визначений Законом України "Про судоустрій і статус суддів"; документи, які підтверджують дотримання вимог, передбачених частиною другою статті 7 цього Закону; заяву про відсутність обставин, зазначених у частині четвертій статті 7 цього Закону; електронну декларацію, яка заповнюється та подається особисто суб’єктом #102628
 
Відхилено    
    -617- Чумак В.В.
Новак Н.В.
Дерев'янко Ю.Б.
Добродомов Д.Є.
Парасюк В.З.
Частину третю статті 8 викласти у такій редакції:
«3. З метою допуску до проходження кваліфікаційного оцінювання для участі у конкурсі на зайняття посади судді Вищого антикорупційного суду за спеціальною процедурою кандидат на посаду судді подає до Вищої кваліфікаційної комісії суддів України, крім документів, визначених Законом України "Про судоустрій і статус суддів", також заяву про відсутність обставин, зазначених у частині четвертій статті 7 цього Закону».
 
Відхилено    
    -618- Розенблат Б.С.
У статті 8 частину 3 викласти в такій редакції: «3. На посаду судді Вищого антикорупційного суду за спеціальною процедурою може бути призначена особа, яка відповідає вимогам до кандидатів на посаду судді, за результатами кваліфікаційного оцінювання підтвердила здатність здійснювати правосуддя у Вищому Антикорупційному суді, а також відповідає одній із спеціальних вимог, визначених цим Законом.»
 
Відхилено    
    -619- Писаренко В.В.
Частину третю статті 8 викласти у новій редакції:
«3. З метою допуску до проходження кваліфікаційного оцінювання для участі у конкурсі на зайняття посади судді Вищого антикорупційного суду та Антикорупційної палати за спеціальною процедурою кандидат на посаду судді подає до Вищої кваліфікаційної комісії суддів України, крім документів, визначених Законом України "Про судоустрій і статус суддів", також документи, які підтверджують дотримання вимог, передбачених частиною другою статті 7 цього Закону, а також заяву про відсутність обставин, зазначених у частинах четвертій – шостій статті 7 цього Закону».
 
Відхилено    
    -620- Войціцька В.М.
Частину третю статті 8 розділу ІІІ законопроекту викласти у такій редакції:
«3. З метою допуску до проходження кваліфікаційного оцінювання для участі у конкурсі на зайняття посади судді Вищого антикорупційного суду за спеціальною процедурою кандидат на посаду судді подає до Вищої кваліфікаційної комісії суддів України, крім документів, визначених Законом України "Про судоустрій і статус суддів", також документи, які підтверджують дотримання вимог, передбачених частиною другою статті 7 цього Закону, а також заяву про відсутність обставин, зазначених у пунктах 1-12 частини четвертої статті 7 цього Закону»;
 
Відхилено    
    -621- Немировський А.В.
Статтю 8 доповнити частиною третьою прим такого змісту:
«31. До участі у конкурсі на зайняття посади судді Вищого антикорупційного суду допускаються кандидати які пройшли психологічну експертиза у вигляді дослідження експертом-поліграфологом на основі спеціальних знань з використанням поліграфа психофізіологічних реакцій особи у відповідь на пред’явлені в ході дослідження стимули з метою перевірки достовірності інформації, що надається досліджуваною особою.»
 
Відхилено    
    -622- Барна О.С.
Доповнити статтю 8 розділу ІІІ «Порядок зайняття посади судді Вищого антикорупційного суду» проекту після частини 3 частиною 4 наступного змісту:
«4. З метою отримання інформації про можливі правопорушення, вчинені кандидатом у судді Вищого антикорупційного суду, приховані мотиви його бажання стати суддею Вищого антикорупційного суду кандидати у судді Вищого антикорупційного суду проходять психофізіологічне дослідження із застосуванням поліграфа, яке полягає у нешкідливому для життя і здоров’я людини опитуванні з використанням комп’ютерного технічного засобу, призначеного для реєстрації психофізіологічних реакцій, в ході якого здійснюється аналіз динаміки зазначених реакцій опитуваної особи у відповідь на психологічні стимули, задані у вигляді варіантів відповідей, предметів, схем, фото тощо, що дозволяє виявити симуляцію і представити зареєстровані результати в аналоговій та/або цифровій формах.
Порядок проведення психофізіологічного дослідження із застосуванням поліграфа кандидатів у судді Вищого антикорупційного суду затверджується Вищою радою правосуддя.
Результати психофізіологічного дослідження із застосуванням поліграфа кандидата у судді Вищого антикорупційного суду не можуть бути підставою для ініціювання кримінального провадження або провадження у справі про адміністративне правопорушення, а використовуються як інформація ймовірного характеру при обговоренні кандидата у судді Вищого антикорупційного суду.
Відмова кандидата у судді Вищого антикорупційного суду пройти психофізіологічне дослідження із застосуванням поліграфа за відсутності медичних протипоказань для проведення дослідження є підставою для заборони подальшої участі такого кандидата у конкурсі на посаду судді Вищого антикорупційного суду.»
У зв’язку з цим частини 4-8 статті 7 розділу ІІІ «Порядок зайняття посади судді Вищого антикорупційного суду» проекту вважати частинами 5-9 відповідно.
 
Відхилено    
    -623- Пташник В.Ю.
Доповнити статтю 8 проекту новою частиною 4 такого змісту та змінити нумерацію наступних частин:
«4. Вища кваліфікаційна комісія суддів України проводить щодо кандидатів на посаду судді Вищого антикорупційного суду, допущених до участі у конкурсі, спеціальну перевірку та кваліфікаційне оцінювання у такому порядку:
1) складення іспиту;
2) проведення спеціальної перевірки в порядку, визначеному законодавством;
3) тестування особистих морально-психологічних якостей і загальних здібностей;
4) психофізіологічне дослідження із застосуванням поліграфа щодо встановлення відповідності критеріям кваліфікаційного оцінювання;
5) передача Державній судовій адміністрації України у порядку, затвердженому Вищою кваліфікаційною комісією суддів України за погодженням із Державною судовою адміністрацією України, досьє кандидатів на посаду судді Вищого антикорупційного суду для їх розгляду Міжнародною експертною радою;
6) розгляд висновків Міжнародної експертної ради щодо відповідності чи невідповідності кандидатів на посаду судді Вищого антикорупційного суду критеріям кваліфікаційного оцінювання та прийняття рішення про допуск цих кандидатів до етапу дослідження досьє та проведення співбесіди;
7) дослідження досьє та проведення співбесіди;
8) визначення рейтингу кандидатів на посаду судді Вищого антикорупційного суду і проведення конкурсу у порядку, визначеному Законом України «Про судоустрій і статус суддів».»
 
Відхилено    
    -624- Пташник В.Ю.
Доповнити нову частину 4 статті 8 проекту абзацами такого змісту:
«Психофізіологічне дослідження із застосуванням поліграфа кандидатів на посаду судді Вищого антикорупційного суду проводиться у порядку, затвердженому Вищою радою правосуддя, про проведення психофізіологічного дослідження із застосуванням поліграфа суддів Вищого антикорупційного суду.
Результати психофізіологічного дослідження із застосуванням поліграфа кандидата на посаду судді Вищого антикорупційного суду включаються до досьє кандидата на посаду судді і є конфіденційною інформацією, що не підлягає оприлюдненню для загального доступу на офіційному веб-сайті Вищої кваліфікаційної комісії суддів України.»
 
Відхилено    
    -625- Пташник В.Ю.
Доповнити нову частину 4 статті 8 проекту абзацами такого змісту:
«У разі якщо кількість кандидатів, стосовно яких Міжнародною експертною радою надано висновки щодо їх відповідності критеріям кваліфікаційного оцінювання, менша кількості кандидатів із розрахунку не менше двох кандидатів на одну вакантну посаду судді Вищого антикорупційного суду, цей конкурс вважається таким, що не відбувся, і Вища кваліфікаційна комісія суддів України приймає рішення про оголошення повторного конкурсу.
Участь кандидатів на посаду судді Вищого антикорупційного суду, стосовно яких Міжнародною експертною радою надано висновок щодо їх невідповідності критеріям кваліфікаційного оцінювання, припиняється.
Вища кваліфікаційна комісія суддів України передає Міжнародній експертній раді по мірі отримання результати спеціальної перевірки, тестувань особистих морально-психологічних якостей і загальних здібностей та психофізіологічного дослідження із застосуванням поліграфа кандидатів на посаду судді Вищого антикорупційного суду.
Міжнародній експертній раді надається повний доступ до досьє кандидатів на посаду судді Вищого антикорупційного суду, у тому числі до персональних даних кандидатів, іншої конфіденційної інформації, результатів тестування особистих морально-психологічних якостей і загальних здібностей, а також результатів психофізіологічного дослідження із застосуванням поліграфа кандидата на посаду судді Вищого антикорупційного суду.»
 
Відхилено    
56. 4. З метою сприяння Вищій кваліфікаційній комісії суддів України у встановленні для цілей кваліфікаційного оцінювання відповідності кандидатів на посади суддів Вищого антикорупційного суду критеріям професійної етики та доброчесності, у тому числі щодо законності джерел походження майна, відповідності рівня життя кандидата або членів його сім’ї задекларованим доходам, дотримання норм етичної поведінки, зокрема в питаннях моралі, чесності, непідкупності, відповідності способу життя кандидата його статусу, а також критеріям наявності значного досвіду здійснення у міжнародних міжурядових організаціях чи міжнародних судових установах за кордоном професійної діяльності у сфері права з питань протидії та боротьби з корупцією і володіння знаннями та навичками із застосування сучасних міжнародних антикорупційних стандартів і найкращих світових практик у сфері протидії та боротьби з корупцією, практики Європейського суду з прав людини утворюється Громадська рада міжнародних експертів. Громадська рада доброчесності, що утворена і здійснює діяльність відповідно до Закону України "Про судоустрій і статус суддів", на час діяльності Громадської ради міжнародних експертів не залучається до встановлення відповідності кандидатів на посади суддів Вищого антикорупційного суду передбаченим законом критеріям для цілей кваліфікаційного оцінювання.
 
-626- Чижмарь Ю.В.
У статті 8:
у частині 4 слова «а також критеріям наявності значного досвіду здійснення у міжнародних міжурядових організаціях чи міжнародних судових установах за кордоном професійної діяльності у сфері права з питань протидії та боротьби з корупцією і володіння знаннями та навичками із застосування сучасних міжнародних антикорупційних стандартів і найкращих світових практик у сфері протидії та боротьби з корупцією, практики Європейського суду з прав людини» замінити словами «а також критеріям наявності досвіду здійснення у міжнародних організаціях (установах) професійної діяльності представника у сфері права та/або у справах з питань протидії та боротьби із корупцією і володіння знаннями щодо застосування сучасних міжнародних антикорупційних стандартів і найкращих світових практик у сфері протидії та боротьби з корупцією, практики Європейського суду з прав людини».
 
Враховано   4. З метою сприяння Вищій кваліфікаційній комісії суддів України у встановленні для цілей кваліфікаційного оцінювання відповідності кандидатів на посади суддів Вищого антикорупційного суду критеріям професійної етики, доброчесності, наявності бездоганної ділової репутації (щодо законності джерел походження майна, відповідності рівня життя кандидата або членів його сім’ї задекларованим доходам, дотримання норм етичної поведінки, зокрема в питаннях моралі, чесності, непідкупності, відповідності способу життя кандидата його статусу), знань та практичних навичок для розгляду справ, віднесених до підсудності Вищого антикорупційного суду утворюється Громадська рада міжнародних експертів. Громадська рада доброчесності, що утворена і здійснює діяльність відповідно до Закону України "Про судоустрій і статус суддів", на час діяльності Громадської ради міжнародних експертів не залучається до встановлення відповідності кандидатів на посади суддів Вищого антикорупційного суду передбаченим законом критеріям для цілей кваліфікаційного оцінювання.
 
    -627- Найєм М..
У статті восьмій законопроекту:
У частині четвертій слова «а також критеріям наявності значного досвіду здійснення у міжнародних міжурядових організаціях чи міжнародних судових установах за кордоном професійної діяльності у сфері права з питань протидії та боротьби з корупцією і володіння знаннями та навичками із застосування сучасних міжнародних антикорупційних стандартів і найкращих світових практик у сфері протидії та боротьби з корупцією, практики Європейського суду з прав людини» виключити
 
Враховано    
    -628- Демчак Р.Є.
У частині четвертій статті 8 слова «наявності значного досвіду здійснення у міжнародних міжурядових організаціях чи міжнародних судових установах за кордоном професійної діяльності у сфері права з питань протидії та боротьби з корупцією і володіння знаннями та навичками із застосування сучасних міжнародних антикорупційних стандартів і найкращих світових практик у сфері протидії та боротьби з корупцією, практики Європейського суду з прав людини» замінити словами «встановленим статтею 7 цього Закону»
 
Враховано    
    -629- Луценко І.В.
У частині 4 статті 8 слова «, що утворена і здійснює діяльність відповідно до Закону України "Про судоустрій і статус суддів", на час діяльності Громадської ради міжнародних експертів не залучається до встановлення відповідності кандидатів на посади суддів Вищого антикорупційного суду передбаченим законом критеріям для цілей кваліфікаційного оцінювання» замінити на слова «є дорадчим органом Громадської ради міжнародних експертів, здійснює свою діяльність на підставі Закону України "Про судоустрій і статус суддів" та, зокрема, має право надавати інформацію щодо судді (кандидата на посаду судді) та/або висновок про невідповідність судді (кандидата на посаду судді) критеріям професійної етики та доброчесності безпосередньо до Громадської ради міжнародних експертів, яка зобов’язана розглянути їх та приєднати до досьє кандидата на посаду судді або суддівського досьє».
 
Відхилено    
    -630- Соболєв Є.В.
Острікова Т.Г.
Березюк О.Р.
Сотник О.С.
Костенко П.П.
Подоляк І.І.
Журжій А.В.
Маркевич Я.В.
Бабак А.В.
Кіраль С.І.
Опанасенко О.В.
Семенуха Р.С.
Пастух Т.Т.
Сидорович Р.М.
У статті 8:
у частині четвертій слова та розділові знаки «, а також критеріям наявності значного досвіду здійснення у міжнародних міжурядових організаціях чи міжнародних судових установах за кордоном професійної діяльності у сфері права з питань протидії та боротьби з корупцією і володіння знаннями та навичками із застосування сучасних міжнародних антикорупційних стандартів і найкращих світових практик у сфері протидії та боротьби з корупцією, практики Європейського суду з прав людини» виключити;
 
Враховано    
    -631- Шахов С.В.
У першому реченні частини четвертої статті 8 проекту слова «законності джерел походження майна, відповідності рівня життя кандидата або членів його сім’ї задекларованим доходам» виключити.
 
Відхилено    
    -632- Шахов С.В.
Останнє речення частини четвертої статті 8 проекту виключити.
 
Відхилено    
    -633- Єднак О.В.
Веселова Н.В.
Левус А.М.
Медуниця О.В.
Висоцький С.В.
Гопко Г.М.
У статті восьмій законопроекту:
У частині четвертій слова «а також критеріям наявності значного досвіду здійснення у міжнародних міжурядових організаціях чи міжнародних судових установах за кордоном професійної діяльності у сфері права з питань протидії та боротьби з корупцією і володіння знаннями та навичками із застосування сучасних міжнародних антикорупційних стандартів і найкращих світових практик у сфері протидії та боротьби з корупцією, практики Європейського суду з прав людини» виключити
 
Враховано    
    -634- Юзькова Т.Л.
У частині четвертій статті 8 виключити словосполучення «наявності значного досвіду здійснення у міжнародних міжурядових організаціях чи міжнародних судових установах за кордоном професійної діяльності у сфері права з питань протидії та боротьби з корупцією і»
 
Враховано    
    -635- Мельничук І.І.
У частині четвертій статті 8:
слова «у тому числі» замінити словом «зокрема»;
 
Відхилено    
    -636- Мельничук І.І.
У частині четвертій статті 8:
слова «критеріям наявності значного досвіду здійснення у міжнародних міжурядових організаціях чи міжнародних судових установах за кордоном професійної діяльності у сфері права з питань протидії та боротьби з корупцією і володіння знаннями та навичками із застосування сучасних міжнародних антикорупційних стандартів і найкращих світових практик у сфері протидії та боротьби з корупцією» замінити словами «рівня володіння знаннями та практичними навичками застосування антикорупційного законодавства України та міжнародно-правових актів у сфері протидії та боротьби із корупцією,»
 
Відхилено    
    -637- Береза Б.Ю.
Слова в ч. 4 ст. 8 «, а також критеріям наявності значного досвіду здійснення у міжнародних міжурядових організаціях чи міжнародних судових установах за кордоном професійної діяльності у сфері права з питань протидії та боротьби з корупцією і володіння знаннями та навичками із застосування сучасних міжнародних антикорупційних стандартів і найкращих світових практик у сфері протидії та боротьби з корупцією, практики Європейського суду з прав людини» виключити.
 
Враховано    
    -638- Тарута С.О.
У частині четвертій статті 8 вилучити слова «З метою сприяння Вищій кваліфікаційній комісії суддів України у встановленні».
 
Відхилено    
    -639- Лубінець Д.В.
Валентиров С.В.
Пономарьов О.С.
У частині четвертій статті 8 словосполучення "а також критеріям наявності значного досвіду здійснення у міжнародних міжурядових організаціях чи міжнародних судових установах за кордоном професійної діяльності у сфері права з питань протидії та боротьби з корупцією і володіння знаннями та навичками із застосування сучасних міжнародних антикорупційних стандартів і найкращих світових практик у сфері протидії та боротьби з корупцією, практики Європейського суду з прав людини" замінити словосполученням "а також критеріям встановленим цим Законом".
 
Відхилено    
    -640- Пташник В.Ю.
У частині 4 статті 8 проекту:
виключити слова «наявності значного досвіду здійснення у міжнародних міжурядових організаціях чи міжнародних судових установах за кордоном професійної діяльності у сфері права з питань протидії та боротьби з корупцією і»;
 
Враховано    
    -641- Саврасов М.В.
У частині четвертій статті 8:
слова «Громадська рада міжнародних експертів» замінити словами «Експертна група з питань добору суддів Вищого антикорупційного суду»
 
Відхилено    
    -642- Саврасов М.В.
У частині четвертій статті 8:
слова «Громадської ради міжнародних експертів» замінити словами «Експертної групи з питань добору суддів Вищого антикорупційного суду»
 
Відхилено    
    -643- Дехтярчук О.В.
У частині четвертій статті 8:
слова «Громадська рада міжнародних експертів» замінити словами «Кваліфікаційна панель експертів по відбору кандидатів на посади суддів Вищого антикорупційного суду»
 
Відхилено    
    -644- Дехтярчук О.В.
У частині четвертій статті 8:
слова «Громадської ради міжнародних експертів» замінити словами «Кваліфікаційної панелі експертів по відбору кандидатів на посади суддів Вищого антикорупційного суду»
 
Відхилено    
    -645- Саврасов М.В.
у статті 8
доповнити частину четверту реченням такого змісту: "Проте Громадська рада доброчесності за наявності у неї інформації щодо професійної етики та доброчесності кандидата на посаду судді Вищого антикорупційного суду зобов'язана передати таку інформацію Громадській раді міжнародних експертів";
 
Відхилено    
    -646- Пташник В.Ю.
У частині 4 статті 8 проекту слова «та навичками із застосування» замінити словами «у сфері»;
 
Відхилено    
    -647- Пташник В.Ю.
У частині 4 статті 8 проекту слова «Громадська рада міжнародних експертів» замінити словами «Міжнародна експертна рада» у всіх відмінках
 
Відхилено    
    -648- Нестеренко В.Г.
У частині 4 статті 8 слова «З метою» замінити словами «Громадська рада міжнародних експертів створюється для»
 
Відхилено    
    -649- Нестеренко В.Г.
У частині 4 статті 8 слова «для цілей кваліфікаційного оцінювання» виключити
 
Відхилено    
    -650- Нестеренко В.Г.
У частині 4 статті 8 слова «утворюється Громадська рада міжнародних експертів» виключити
 
Відхилено    
    -651- Нестеренко В.Г.
У частині 4 статті 8 речення «Громадська рада доброчесності, що утворена і здійснює діяльність відповідно до Закону України "Про судоустрій і статус суддів", на час діяльності Громадської ради міжнародних експертів не залучається до встановлення відповідності кандидатів на посади суддів Вищого антикорупційного суду передбаченим законом критеріям для цілей кваліфікаційного оцінювання.» виключити
 
Відхилено    
    -652- Шипко А.Ф.
У частині 4 статті 8 «зокрема в питаннях моралі, чесності, непідкупності, відповідності способу життя кандидата його статусу, а також критеріям наявності значного досвіду здійснення у міжнародних міжурядових організаціях чи міжнародних судових установах за кордоном професійної діяльності» виключити.
 
Враховано частково    
    -653- Усов К.Г.
У частині четвертій статті 8, після слів «або членів його сім’ї», слово «задекларованим» виключити.
 
Відхилено    
    -654- Усов К.Г.
У частині четвертій статті 8, після слів «зокрема в питаннях», слова «моралі, чесності,» виключити.
 
Відхилено    
    -655- Усов К.Г.
У частині четвертій статті 8, після слів «а також критеріям наявності», слово «значного» виключити.
 
Враховано    
    -656- Усов К.Г.
У частині четвертій статті 8, після слів «антикорупційних стандартів», слово «найкращих» виключити.
 
Враховано    
    -657- Усов К.Г.
У частині четвертій статті 8, після слів «боротьби з корупцією», слова «практики Європейського суду з прав людини» виключити.
 
Враховано    
    -658- Усов К.Г.
У частині четвертій статті 8, після слів «Громадська рада», слово «міжнародних» виключити.
 
Відхилено    
    -659- Нестеренко В.Г.
Частину 4 статті 8 доповнити новим абзацом такого змісту:
«Громадська рада доброчесності, що утворена і здійснює діяльність відповідно до Закону України "Про судоустрій і статус суддів", на час діяльності Громадської ради міжнародних експертів сприяє у встановленні відповідності кандидатів на посади суддів Вищого антикорупційного суду передбаченим законом критеріям для цілей кваліфікаційного оцінювання.»
 
Відхилено    
    -660- Ричкова Т.Б.
Частину четверту статті 8 викласти в такій редакції:
4. З метою сприяння Вищій кваліфікаційній комісії суддів України у встановленні для цілей кваліфікаційного оцінювання відповідності кандидатів на посади суддів Вищого антикорупційного суду та Апеляційної палати Вищого антикорупційного суду критеріям професійної етики та доброчесності, у тому числі щодо законності джерел походження майна, відповідності рівня життя кандидата або членів його сім’ї задекларованим доходам, дотримання норм етичної поведінки, зокрема в питаннях моралі, чесності, непідкупності, відповідності способу життя кандидата його статусу, а також критеріям наявності значного досвіду здійснення у міжнародних міжурядових організаціях чи міжнародних судових установах за кордоном професійної діяльності у сфері права з питань протидії та боротьби з корупцією утворюється Рада міжнародних експертів. Громадська рада доброчесності, що утворена і здійснює діяльність відповідно до Закону України «Про судоустрій і статус суддів», на час діяльності Ради міжнародних експертів не залучається до встановлення відповідності кандидатів на посади суддів Вищого антикорупційного суду та Апеляційної палати Вищого антикорупційного суду передбаченим законом критеріям для цілей кваліфікаційного оцінювання.
 
Відхилено    
    -661- Заліщук С.П.
Голуб В.В.
Частину четверту статті 8 законопроекту викласти в такій редакції:
«4. З метою сприяння Вищій кваліфікаційній комісії суддів України у встановленні для цілей кваліфікаційного оцінювання відповідності кандидатів на посади суддів Вищого антикорупційного суду критеріям професійної етики та доброчесності, у тому числі щодо законності джерел походження майна, відповідності рівня життя кандидата або членів його сім’ї задекларованим доходам, дотримання норм етичної поведінки, зокрема в питаннях моралі, чесності, непідкупності, відповідності способу життя кандидата його статусу, утворюється Громадська рада міжнародних експертів. Громадська рада доброчесності, що утворена і здійснює діяльність відповідно до Закону України "Про судоустрій і статус суддів", на час діяльності Громадської ради міжнародних експертів не залучається до встановлення відповідності кандидатів на посади суддів Вищого антикорупційного суду передбаченим законом критеріям для цілей кваліфікаційного оцінювання.»
 
Враховано частково    
    -662- Карпунцов В.В.
Частину четверту статті 8 викласти в такій редакції:
«4. З метою сприяння Вищій кваліфікаційній комісії суддів України у встановленні для цілей кваліфікаційного оцінювання відповідності кандидатів на посади суддів Вищого антикорупційного суду та Апеляційної палати Вищого антикорупційного суду критеріям професійної етики та доброчесності, у тому числі щодо законності джерел походження майна, відповідності рівня життя кандидата або членів його сім’ї задекларованим доходам, дотримання норм етичної поведінки, зокрема в питаннях моралі, чесності, непідкупності, відповідності способу життя кандидата його статусу, а також критеріям наявності значного досвіду здійснення у міжнародних міжурядових організаціях чи міжнародних судових установах за кордоном професійної діяльності у сфері права з питань протидії та боротьби з корупцією утворюється Рада міжнародних експертів. Громадська рада доброчесності, що утворена і здійснює діяльність відповідно до Закону України "Про судоустрій і статус суддів", на час діяльності Ради міжнародних експертів не залучається до встановлення відповідності кандидатів на посади суддів Вищого антикорупційного суду та Апеляційної палати Вищого антикорупційного суду передбаченим законом критеріям для цілей кваліфікаційного оцінювання.»
 
Відхилено    
    -663- Левченко Ю.В.
Іллєнко А.Ю.
Осуховський О.І.
Головко М.Й.
Марченко О.О.
Частину 4 статті 8 розділу 3 3аконопроекту викласти у наступній редакції:
«4. Громадська рада доброчесності, що утворена і здійснює діяльність відповідно до Закону України "Про судоустрій і статус суддів" сприяє Конкурсній комісії у встановленні для цілей кваліфікаційного оцінювання відповідності кандидатів на посади суддів Вищого антикорупційного суду критеріям професійної етики та доброчесності, у тому числі щодо законності джерел походження майна, відповідності рівня життя кандидата або членів його сім’ї задекларованим доходам, дотримання норм етичної поведінки, зокрема в питаннях моралі, чесності, непідкупності, відповідності способу життя кандидата його статусу, а також критеріям наявності значного досвіду здійснення у міжнародних міжурядових організаціях чи міжнародних судових установах за кордоном професійної діяльності у сфері права з питань протидії та боротьби з корупцією і володіння знаннями та навичками із застосування сучасних міжнародних антикорупційних стандартів і найкращих світових практик у сфері протидії та боротьби з корупцією, практики Європейського суду з прав людини.»
 
Відхилено    
    -664- Мельничук І.І.
У статті 8:
частину четверту викласти в такій редакції:
"4. З метою сприяння Вищій кваліфікаційній комісії суддів України у встановленні для цілей кваліфікаційного оцінювання відповідності кандидатів на посади суддів Вищого антикорупційного суду критеріям професійної етики, доброчесності, знань та практичних навичок, необхідних для розгляду справ у Вищому антикорупційному суду, утворюється Громадська рада міжнародних експертів.
Громадська рада доброчесності, що утворена і здійснює діяльність відповідно до Закону України "Про судоустрій і статус суддів", на час діяльності Громадської ради міжнародних експертів не залучається до встановлення відповідності кандидатів на посади суддів Вищого антикорупційного суду передбаченим законом критеріям для цілей кваліфікаційного оцінювання"
 
Враховано частково    
    -665- Саврасов М.В.
Частину четверту статті 8 викласти в такій редакції:
"4. З метою сприяння Вищій кваліфікаційній комісії суддів України у встановленні для цілей кваліфікаційного оцінювання відповідності кандидатів на посади суддів Вищого антикорупційного суду критеріям професійної етики, доброчесності, наявності бездоганної ділової репутації, знань та практичних навичок для розгляду справ, віднесених до підсудності Вищого антикорупційного суду, утворюється Громадська рада міжнародних експертів.
Громадська рада доброчесності, що утворена і здійснює діяльність відповідно до Закону України "Про судоустрій і статус суддів", на час діяльності Громадської ради міжнародних експертів не залучається до встановлення відповідності кандидатів на посади суддів Вищого антикорупційного суду передбаченим законом критеріям для цілей кваліфікаційного оцінювання".
 
Враховано редакційно    
    -666- Дехтярчук О.В.
Частину четверту статті 8 викласти в такій редакції:
4. З метою сприяння Вищій кваліфікаційній комісії суддів України у встановленні для цілей кваліфікаційного оцінювання відповідності кандидатів на посади суддів Вищого антикорупційного суду критеріям професійної етики та доброчесності, а також володіння знаннями та практичними навичками здійснювати судочинство в справах, пов'язаних з корупцією утворюється Кваліфікаційна панель експертів по відбору кандидатів на посади суддів Вищого антикорупційного суду (далі – Панель експертів). Громадська рада доброчесності, що утворена і здійснює діяльність відповідно до Закону України "Про судоустрій і статус суддів", на час діяльності Панелі експертів не залучається до встановлення відповідності кандидатів на посади суддів Вищого антикорупційного суду передбаченим законом критеріям для цілей кваліфікаційного оцінювання.
 
Відхилено    
    -667- Саврасов М.В.
У статті 8:
частину четверту викласти в такій редакції:
"4. З метою сприяння Вищій кваліфікаційній комісії суддів України у встановленні для цілей кваліфікаційного оцінювання відповідності кандидатів на посади суддів Вищого антикорупційного суду критеріям наявності бездоганної ділової репутації, знань та практичних навичок для розгляду справ, віднесених до підсудності Вищого антикорупційного суду, утворюється Громадська рада міжнародних експертів.
Громадська рада міжнародних експертів взаємодіє з Громадською радою доброчесності, що здійснює стосовно кандидатів на посади суддів Вищого антикорупційного суду повноваження, надані їй Законом України "Про судоустрій і статус суддів".
 
Враховано частково    
    -668- Сироїд О.І.
У статті 8:
частину четверту викласти в такій редакції:
«4. Для проведення кваліфікаційного оцінювання кандидатів на посади суддів Вищого антикорупційного суду і відповідного конкурсу утворюється спеціалізована колегія Вищої кваліфікаційної комісії суддів України в порядку, встановленому цим Законом (далі - Колегія). Колегія діє від імені Вищої кваліфікаційної комісії суддів України.
Діяльності Колегії сприяє Громадська рада доброчесності, створена відповідно до Закону «Про судоустрій і статус суддів.»;
 
Відхилено    
    -669- Макар'ян Д.Б.
Частину 4 статті 8 викласти в такій редакції:
«4. З метою сприяння Вищій кваліфікаційній комісії суддів України у встановленні для цілей кваліфікаційного оцінювання відповідності кандидатів на посади суддів Вищого антикорупційного суду критеріям професійної етики та доброчесності, у тому числі щодо законності джерел походження майна, відповідності рівня життя кандидата або членів його сім’ї задекларованим доходам, дотримання норм етичної поведінки, зокрема в питаннях моралі, чесності, непідкупності, відповідності способу життя кандидата його статусу утворюється Громадська рада міжнародних експертів. Громадська рада доброчесності, що утворена і здійснює діяльність відповідно до Закону України "Про судоустрій і статус суддів", на час діяльності Громадської ради міжнародних експертів не залучається до встановлення відповідності кандидатів на посади суддів Вищого антикорупційного суду передбаченим законом критеріям для цілей кваліфікаційного оцінювання.»
 
Враховано частково    
    -670- Каплін С.М.
у статті 8 проекту Закону частину 4 викласти у такій редакції:
«З метою сприяння Вищій кваліфікаційній комісії суддів України у встановленні для цілей кваліфікаційного оцінювання відповідності кандидатів на посади суддів Вищого антикорупційного суду критеріям професійної етики та доброчесності, у тому числі щодо законності джерел походження майна, відповідності рівня життя кандидата або членів його сім’ї задекларованим доходам, дотримання норм етичної поведінки, зокрема в питаннях моралі, чесності, непідкупності, відповідності способу життя кандидата його статусу діє Конкурсна комісія громадської ради доброчесності, утвореної відповідно до статті 87 Закону України «Про судоустрій і статус суддів» із урахуванням особливостей, встановлених цим Законом.»
 
Враховано частково    
    -671- Крулько І.І.
У статті 8:
частину четверту викласти у наступній редакції: «Вища кваліфікаційна комісія суддів України проводить конкурс на зайняття посади судді Вищого антикорупційного суду на основі рейтингу учасників за результатами кваліфікаційного оцінювання.»
 
Відхилено    
    -672- Писаренко В.В.
Частину четверту статті 8 викласти у новій редакції:
«4. Для забезпечення проведення конкурсу на зайняття вакантних посад суддів Вищого антикорупційного суду, Антикорупційної палати та встановлення його результатів при Вищій кваліфікаційній комісії суддів України створюється Конкурсна комісія, до якої входять:
1) всі члени Вищої кваліфікаційної комісії суддів України;
2) чотири представники від країн/міжнародних організацій – донорів, що надавали/надають Україні міжнародну технічну допомогу, які протягом останніх двох років, що передують дню проведення перших зборів Комісії, здійснювали діяльність, спрямовану на боротьбу з корупцією, захист прав людини, підтримку інституційних реформ, в тому числі реалізують проекти у цих сферах (далі – представництва). Зазначені особи повинні мати бездоганну ділову репутацію, високі професійні та моральні якості та суспільний авторитет».
 
Відхилено    
    -673- Лапін І.О.
У статті 8:
частину четверту викласти в такій редакції:
«4. З метою сприяння Вищій кваліфікаційній комісії суддів України у встановленні для цілей кваліфікаційного оцінювання відповідності кандидатів на посади суддів Вищого антикорупційного суду критеріям професійної етики та доброчесності, а саме щодо законності джерел походження майна, відповідності рівня життя кандидата або членів його сім’ї задекларованим доходам, дотримання норм етичної поведінки, зокрема в питаннях моралі, чесності, відповідності способу життя кандидата його статусу, утворюється Громадська рада міжнародних експертів. Громадська рада доброчесності, що утворена і здійснює діяльність відповідно до Закону України "Про судоустрій і статус суддів", на час діяльності Громадської ради міжнародних експертів не залучається до встановлення відповідності кандидатів на посади суддів Вищого антикорупційного суду передбаченим законом критеріям для цілей кваліфікаційного оцінювання.»
 
Враховано частково    
    -674- Тимошенко Ю.В.
Частину четверту статті 8 викласти у новій редакції:
4. З метою сприяння Вищій кваліфікаційній комісії суддів України у встановленні для цілей кваліфікаційного оцінювання відповідності кандидатів на посади суддів Вищого антикорупційного суду критеріям професійної етики та доброчесності, у тому числі щодо законності джерел походження майна, відповідності рівня життя кандидата або членів його сім’ї задекларованим доходам, дотримання норм етичної поведінки, зокрема в питаннях моралі, чесності, непідкупності, відповідності способу життя кандидата його статусу, а також критеріям наявності досвіду здійснення у міжнародних міжурядових організаціях чи міжнародних судових установах за кордоном професійної діяльності у сфері права з питань протидії та боротьби із корупцією більше одного року і володіння знаннями та навичками із застосування сучасних міжнародних антикорупційних стандартів і світових практик у сфері протидії та боротьби з корупцією, практики Європейського суду з прав людини утворюється Громадська рада міжнародних експертів. Громадська рада доброчесності, що утворена і здійснює діяльність відповідно до Закону України «Про судоустрій і статус суддів», на час діяльності Громадської ради міжнародних експертів не залучається до встановлення відповідності кандидатів на посади суддів Вищого антикорупційного суду передбаченим законом критеріям для цілей кваліфікаційного оцінювання.
 
Відхилено    
    -675- Розенблат Б.С.
У статті 8 частину 4 викласти в такій редакції:
«4. З метою сприяння Вищій кваліфікаційній комісії суддів України у доборі кандидатів на посаду судді Вищого антикорупційного суду, до Громадської ради доброчесності, яка функціонує при Вищій кваліфікаційній комісії суддів України відповідно до Закону України «Про судоустрій та статус суддів», тимчасово вводиться чотири міжнародні експерти (не мають громадянства України), по одному в кожну з чотирьох колегій Громадської ради доброчесності та які приймають участь у засіданні такої ради лише під час розгляду питань щодо кандидатів на посаду судді Вищого антикорупційного суду.
Кандидатів на посаду міжнародних експертів-членів Громадської ради доброчесності можуть висунути міжнародні, міжурядові організації чи установи, які проводять на території України діяльність та реалізують проекти у сфері протидії та боротьби з корупцією понад останні три роки.
Міжнародні експерти-члени Громадської ради доброчесності призначаються зборами представників громадських об’єднань на загальних підставах та у порядку визначеному статтею 87 Закону України «Про судоустрій та статус суддів».»
 
Відхилено    
    -676- Рибалка С.В.
Частину 4 статті 8 розділу Ізаконопроекту викласти у такій редакції:
«4. З метою сприяння Вищій кваліфікаційній комісії суддів України у встановленні для цілей кваліфікаційного оцінювання відповідності кандидатів на посади суддів Вищого антикорупційного суду критеріям професійної етики та доброчесності, у тому числі щодо законності джерел походження майна, відповідності рівня життя кандидата або членів його сім’ї задекларованим доходам, дотримання норм етичної поведінки, критеріям наявності досвіду здійснення у міжнародних міжурядових організаціях чи міжнародних судових установах за кордоном професійної діяльності у сфері права з питань протидії та боротьби з корупцією і володіння знаннями та навичками із застосування сучасних міжнародних антикорупційних стандартів і найкращих світових практик у сфері протидії та боротьби з корупцією, практики Європейського суду з прав людини утворюється Громадська рада міжнародних експертів строком на п'ять років. Громадська рада доброчесності, що утворена і здійснює діяльність відповідно до Закону України "Про судоустрій і статус суддів", на час діяльності Громадської ради міжнародних експертів не залучається до встановлення відповідності кандидатів на посади суддів Вищого антикорупційного суду передбаченим законом критеріям для цілей кваліфікаційного оцінювання.».
 
Відхилено    
    -677- Яценко А.В.
У статті 8 Розділу ІІІ «ПОРЯДОК ЗАЙНЯТТЯ ПОСАДИ СУДДІ ВИЩОГО АНТИКОРУПЦІЙНОГО СУДУ» Законопроекту:
викласти частину четверту у такій редакції:
«4. З метою сприяння Вищій кваліфікаційній комісії суддів України у встановленні для цілей кваліфікаційного оцінювання відповідності кандидатів на посади суддів Вищого антикорупційного суду критеріям професійної етики та доброчесності, у тому числі щодо законності джерел походження майна, відповідності рівня життя кандидата або членів його сім’ї задекларованим доходам, дотримання норм етичної поведінки, зокрема, в питаннях моралі, чесності, непідкупності, відповідності способу життя кандидата його статусу утворюється Громадська рада міжнародних експертів. Громадська рада доброчесності, що утворена і здійснює діяльність відповідно до Закону України «Про судоустрій і статус суддів», на час діяльності Громадської ради міжнародних експертів не залучається до встановлення відповідності кандидатів на посади суддів Вищого антикорупційного суду передбаченим законом критеріям для цілей кваліфікаційного оцінювання.»
 
Враховано частково    
    -678- Чумак В.В.
Новак Н.В.
Дерев'янко Ю.Б.
Добродомов Д.Є.
Парасюк В.З.
Частину четверту статті 8 викласти у такій редакції:
«4. З метою сприяння Вищій кваліфікаційній комісії суддів України у встановленні для цілей кваліфікаційного оцінювання відповідності кандидатів на посади суддів Вищого антикорупційного суду критеріям професійної етики та доброчесності, у тому числі щодо законності джерел походження майна, відповідності рівня життя кандидата або членів його сім’ї задекларованим доходам, дотримання норм етичної поведінки, зокрема в питаннях моралі, чесності, непідкупності, відповідності способу життя кандидата його статусу, утворюється Громадська рада міжнародних експертів. Громадська рада доброчесності, що утворена і здійснює діяльність відповідно до Закону України "Про судоустрій і статус суддів", на час діяльності Громадської ради міжнародних експертів не залучається до встановлення відповідності кандидатів на посади суддів Вищого антикорупційного суду передбаченим законом критеріям для цілей кваліфікаційного оцінювання».
 
Враховано частково    
    -679- Німченко В.І.
Частину четверту статті 8 викласти у такій редакції:
«4. З метою сприяння Вищій кваліфікаційній комісії суддів України у встановленні для цілей кваліфікаційного оцінювання відповідності кандидатів на посади суддів Вищого антикорупційного суду критеріям професійної етики та доброчесності, у тому числі щодо законності джерел походження майна, відповідності рівня життя кандидата або членів його сім’ї задекларованим доходам, дотримання норм етичної поведінки, зокрема в питаннях моралі, чесності, непідкупності, відповідності способу життя кандидата його статусу, до Громасдької ради доброчесності залучаються міжнародні експерти».
 
Враховано частково    
    -680- Саврасов М.В.
Частину 4 статті 8 виключити.
 
Відхилено    
    -681- Сотник О.С.
Доповнити статтю 8 законопроекту частиною п’ятою наступного змісту:
«5. Громадська рада доброчесності, що утворена і здійснює свою діяльність відповідно до Закону України «Про судоустрій і статус суддів» має право надавати Вищій кваліфікаційній комісії суддів України висновок щодо відповідності кандидата на посаду судді Вищого антикорупційного суду встановленим частиною четвертою цієї статті критеріям, а також ознайомлювати з цим висновком Громадську раду міжнародних екпертів. Такий висновок додається до досьє відповідного кандидата.»
Частину п’яту – восьму вважати частиною шостою – дев’ятою відповідно
 
Відхилено    
57. 5. Якщо Громадська рада міжнародних експертів у своєму вмотивованому висновку встановила, що кандидат на посаду судді Вищого антикорупційного суду не відповідає зазначеним у частині четвертій цієї статті критеріям, то Вища кваліфікаційна комісія суддів України може ухвалити рішення про підтвердження здатності такого кандидата на посаду судді здійснювати правосуддя у Вищому антикорупційному суді лише у разі, якщо таке рішення підтримано не менше ніж одинадцятьма її членами.
 
-682- Береза Б.Ю.
В ч. 5 ст. 8 слова «Вища кваліфікаційна комісія суддів України може ухвалити рішення про підтвердження здатності такого кандидата на посаду судді здійснювати правосуддя у Вищому антикорупційному суді лише у разі, якщо таке рішення підтримано не менше ніж одинадцятьма її членами» замінити на слова «такий кандидат виключається із списку кандидатів на посаду судді у Вищому антикорупційному суді».
 
Немає висновку   5. Якщо Громадська рада міжнародних експертів у своєму вмотивованому висновку встановила, що кандидат на посаду судді Вищого антикорупційного суду не відповідає зазначеним у частині четвертій цієї статті критеріям, то Вища кваліфікаційна комісія суддів України може ухвалити рішення про підтвердження здатності такого кандидата на посаду судді здійснювати правосуддя у Вищому антикорупційному суді лише у разі, якщо таке рішення підтримано не менше ніж одинадцятьма її членами.
 
    -683- Різаненко П.О.
У частині п’ятій статті 8:
слова «може ухвалити рішення про підтвердження здатності такого кандидата на посаду судді здійснювати правосуддя у Вищому антикорупційному суді лише у разі, якщо таке рішення підтримано не менше ніж одинадцятьма її членами» замінити словами «може прийняти рішення про направлення висновку на повторний розгляд Громадської ради міжнародних експертів із обгрунтуванням необхідності його перегляду, якщо таке рішення підтримано двома третинами голосів від її загального складу».
 
Немає висновку    
    -684- Усов К.Г.
У частині п’ятій статті 8, після слів «Громадська рада», слово «міжнародних» виключити.
 
Відхилено    
    -685- Усов К.Г.
У частині п’ятій статті 8, слово «одинадцятьма» замінити словом «дев’ятьма».
 
Немає висновку    
    -686- Чижмарь Ю.В.
У частині 5 статті 8 слова «не менше ніж одинадцятьма її членами.» замінити словами «усім складом Вищої кваліфікаційної комісії суддів України.»
 
Немає висновку    
    -687- Саврасов М.В.
У статті 8:
у частині п'ятій слова "рішення про підтвердження здатності такого кандидата на посаду судді здійснювати правосуддя у Вищому антикорупційному суді лише у разі, якщо таке рішення підтримано не менше ніж одинадцятьма її членами" замінити словами "мотивоване рішення про повернення такого висновку Громадській раді міжнародних експертів для повторного розгляду".
 
Немає висновку    
    -688- Рябчин О.М.
У частині п’ятій ст. 8 слово «одинадцятьма» замінити словом «тринадцятьма».
 
Немає висновку    
    -689- Шкрум А.І.
У частині п’ятій статті 8 слова «не менше ніж одинадцятьма» замінити словом «усіма».
 
Немає висновку    
    -690- Лубінець Д.В.
Валентиров С.В.
Пономарьов О.С.
У частині п'ятій статті 8 словосполучення "не менше ніж одинадцятьма" замінити на слово "усіма".
 
Немає висновку    
    -691- Різаненко П.О.
У частині п’ятій статті 8:
слова «не менше ніж одинадцятьма її членами» замінити словами «не менше ніж чотирнадцятьма членами від її загального складу».
 
Немає висновку    
    -692- Вадатурський А.О.
у статті 8:
у частині 5 слова «якщо таке рішення підтримано не менше ніж одинадцятьма її членами» замінити словами «якщо таке рішення буде підтримано усіма її членами»
 
Немає висновку    
    -693- Мельничук І.І.
У частині п'ятій статті 8 слова "не менше ніж одинадцятьма її членами" замінити словами "всіма її членами"
 
Немає висновку    
    -694- Юзькова Т.Л.
У частині п’ятій статті 8 словосполучення «у Вищому антикорупційному суді» замінити на словосполучення «у судах Вищого антикорупційного суду»
 
Немає висновку    
    -695- Юзькова Т.Л.
У частині п’ятій статті 8 після слів «якщо таке рішення» доповнити словом «є вмотивованим і»
 
Немає висновку    
    -696- Нестеренко В.Г.
У частині 5 статті 8 слова «не менше ніж одинадцятьма її членами» замінити словами «всіма її членами».
 
Немає висновку    
    -697- Луценко І.В.
Частину п’яту статті 8 виключити.
 
Немає висновку    
    -698- Саврасов М.В.
Частину 5 статті 8 виключити.
 
Немає висновку    
    -699- Пташник В.Ю.
Виключити частину 5 статті 8 проекту.
 
Немає висновку    
    -700- Тимошенко Ю.В.
Частину 5 статті 8 виключити.
 
Немає висновку    
    -701- Семенуха Р.С.
У статті 8 частину п’яту виключити.
 
Немає висновку    
    -702- Німченко В.І.
Частину п’яту статті 8 виключити.
 
Немає висновку    
    -703- Левченко Ю.В.
Іллєнко А.Ю.
Осуховський О.І.
Головко М.Й.
Марченко О.О.
Частину 5 статті 8 розділу 3 Законопроекту виключити.
 
Немає висновку    
    -704- Одарченко Ю.В.
Частину п’яту статті 8 викласти у наступній редакції:
«5. У випадку, якщо Громадська рада міжнародних експертів у своєму вмотивованому висновку встановила, що кандидат на посаду судді Вищого антикорупційного суду не відповідає зазначеним у частині четвертій цієї статті критеріям, Вища кваліфікаційна комісія суддів України приймає рішення про непідтвердження здатності кандидата на посаду судді здійснювати правосуддя у Вищому антикорупційному суді України.»
 
Немає висновку    
    -705- Крулько І.І.
У статті 8:
частину п’яту викласти у наступній редакції: «Конкурс на зайняття посади судді Вищого антикорупційного суду полягає у визначенні учасника конкурсу, який має вищу позицію за рейтингом.»
 
Немає висновку    
    -706- Юринець О.В.
пункт 5 статті 8 проекту Закону викласти в наступній редакції:
«5. Якщо Громадська рада міжнародних експертів у своєму вмотивованому висновку встановила, що кандидат на посаду судді Вищого антикорупційного суду не відповідає зазначеним у частині четвертій цієї статті критеріям, то Вища кваліфікаційна комісія суддів України може ухвалити рішення про підтвердження здатності такого кандидата на посаду судді здійснювати правосуддя у Вищому антикорупційному суді лише у разі, якщо таке рішення підтримано всіма її членами.»
 
Немає висновку    
    -707- Карпунцов В.В.
Частину п’яту статті 8 викласти в такій редакції:
«5. Якщо Рада міжнародних експертів у своєму вмотивованому висновку встановила, що кандидат на посаду судді Вищого антикорупційного суду не відповідає зазначеним у частині четвертій цієї статті критеріям, то зазначений кандидат не може бути допущений до конкурсу та здійснювати правосуддя у Вищому антикорупційному суді та Апеляційної палати Вищого антикорупційного суду.»
 
Немає висновку    
    -708- Лапін І.О.
У статті 8:
частину 5 викласти у такій редакції:
«5. Громадська рада міжнародних експертів протягом 90 календарних днів з дня допуску Вищою кваліфікаційною комісією суддів України до участі у конкурсі кандидата на посаду судді Вищого антикорупційного суду надає Вищій кваліфікаційній комісії суддів України інформацію про проведену перевірку щодо кандидата або висновок про невідповідність кандидата на посаду судді Вищого антикорупційного суду зазначеним у частині четвертій цієї статті критеріям (далі - негативний висновок).
У разі одержання інформації, що може свідчити про невідповідність кандидата на посаду судді Вищого антикорупційного суду критеріям професійної етики та доброчесності, Громадська рада міжнародних експертів проводить своє засідання у визначеному місці за безпосередньої участі її членів та із запрошенням такого кандидата. Кандидат має право ознайомитися з цією інформацією, надати відповідні пояснення, спростувати та заперечити її. У разі неявки він може надати письмові пояснення.
Негативний висновок вважається ухваленим, якщо таке рішення було підтримане двома третинами голосів від складу Громадської ради міжнародних експертів. Такий висновок має бути вмотивованим. Висновок щодо невідповідності надсилається кандидату на посаду судді Вищого антикорупційного суду.
У разі надання Громадською радою міжнародних експертів негативного висновку, Вища кваліфікаційна комісія суддів України ухвалює рішення про непідтвердження здатності такого кандидата на посаду судді здійснювати правосуддя у Вищому антикорупційному суді.»
 
Немає висновку    
    -709- Тарута С.О.
Частину п’яту статті 8 викласти в такій редакції:
«5. Якщо Громадська рада міжнародних експертів у своєму вмотивованому висновку встановила, що кандидат на посаду судді Вищого антикорупційного суду не відповідає зазначеним у частині четвертій цієї статті критеріям, то Вища кваліфікаційна комісія суддів України ухвалює рішення про невідповідність кандидата на посаду судді Вищого антикорупційного суду критеріям, зазначеним у частині четвертій статті 8 цього Закону.»
 
Немає висновку    
    -710- Писаренко В.В.
Частину п’яту статті 8 викласти у новій редакції:
«5. Громадська рада доброчесності має право надати Конкурсній комісії висновок про невідповідність кандидата на посаду судді антикорупційного суду критеріям професійної етики та (або) доброчесності. Такий висновок додається до досьє відповідного кандидата.
Якщо Громадська рада доброчесності у своєму висновку встановила, що кандидат на посаду судді не відповідає критеріям професійної етики та доброчесності, то Конкурсна комісія може прийняти рішення про підтвердження здатності такого кандидата на посаду судді здійснювати правосуддя в антикорупційному суді лише у разі, якщо таке рішення підтримане не менш як двома третинами голосів від установленого частиною четвертою статті 8 цього Закону складу Конкурсної комісії».
 
Немає висновку    
    -711- Саврасов М.В.
у статті 8
частину п'яту викласти в такій редакції:
"5. Висновки Громадської ради міжнародних експертів підлягають обов'язковому розгляду Вищою кваліфікаційною комісією суддів України".
 
Немає висновку    
    -712- Шипко А.Ф.
У статті 8 у частині 5 слово «вмотивованому» виключити.
 
Немає висновку    
    -713- Саврасов М.В.
У частині п’ятій статті 8:
слова «Громадська рада міжнародних експертів» замінити словами «Експертна група з питань добору суддів Вищого антикорупційного суду»
 
Немає висновку    
    -714- Дехтярчук О.В.
У частині п’ятій статті 8:
слова «Громадська рада міжнародних експертів» замінити словами «Кваліфікаційна панель експертів по відбору кандидатів на посади суддів Вищого антикорупційного суду»
 
Немає висновку    
    -715- Шипко А.Ф.
У статті 8 у частині 5 слова «не менше ніж одинадцятьма» замінити словом «всіма».
 
Немає висновку    
    -716- Лещенко С.А.
Частину п’яту статті 8 викласти у новій редакції:
«5. Якщо Громадська рада міжнародних експертів у своєму вмотивованому висновку встановила, що кандидат на посаду судді Вищого антикорупційного суду не відповідає зазначеним у частині четвертій цієї статті критеріям, то Вища кваліфікаційна комісія суддів України ухвалює рішення про нездатність такого кандидата здійснювати правосуддя у Вищому антикорупційному суді на посаді судді».
 
Немає висновку    
    -717- Розенблат Б.С.
У статті 8:
- частину 5 викласти у такій редакції:
«5. Якщо Громадська рада доброчесності у своєму вмотивованому висновку встановила, що кандидат на посаду судді Вищого антикорупційного суду не відповідає зазначеним у частині четвертій цієї статті критеріям, то Вища кваліфікаційна комісія суддів України може ухвалити рішення про підтвердження здатності такого кандидата на посаду судді здійснювати правосуддя у Вищому антикорупційному суді лише у разі, якщо таке рішення підтримано не менше ніж одинадцятьма її членами.
У разі, якщо хоча б двоє з чотирьох міжнародних експертів-членів Громадської ради доброчесності, підтримали висновок щодо невідповідності кандидата на посаду судді Вищого антикорупційного суду, то Вища кваліфікаційна комісія суддів України може ухвалити рішення про підтвердження здатності такого судді (кандидата на посаду судді) здійснювати правосуддя у Вищому антикорупційному суді лише у разі, якщо таке рішення буде підтримано усіма її членами одноголосно.»
 
Немає висновку    
    -718- Рибалка С.В.
Частину 5 статті 8 розділу Ізаконопроекту викласти у такій редакції: «5. Якщо Громадська рада міжнародних експертів у своєму вмотивованому висновку встановила, що кандидат на посаду судді Вищого антикорупційного суду не відповідає зазначеним у частині четвертій цієї статті критеріям, то Вища кваліфікаційна комісія суддів України ухвалює рішення про невідповідність кандидата на посаду судді здійснювати правосуддя у Вищому антикорупційному суді.».
 
Немає висновку    
    -719- Ричкова Т.Б.
Частину п’яту статті 8 викласти в такій редакції:
5. Якщо Рада міжнародних експертів у своєму вмотивованому висновку встановила, що кандидат на посаду судді Вищого антикорупційного суду та Апеляційної палати Вищого антикорупційного суду не відповідає зазначеним у частині четвертій цієї статті критеріям, то зазначений кандидат не може бути допущений до конкурсу та здійснювати правосуддя у Вищому антикорупційному суді та Апеляційній палаті Вищого антикорупційного суду.
 
Немає висновку    
    -720- Яценко А.В.
У статті 8 Розділу ІІІ «ПОРЯДОК ЗАЙНЯТТЯ ПОСАДИ СУДДІ ВИЩОГО АНТИКОРУПЦІЙНОГО СУДУ» Законопроекту:
викласти частину п’яту у такій редакції:
«5. Якщо Громадська рада міжнародних експертів у своєму вмотивованому висновку встановила, що кандидат на посаду судді Вищого антикорупційного суду не відповідає зазначеним у частині четвертій цієї статті критеріям, то Вища кваліфікаційна комісія суддів України може ухвалити рішення про підтвердження здатності такого кандидата на посаду судді здійснювати правосуддя у Вищому антикорупційному суді лише у разі, якщо таке рішення вмотивоване, містить аргументи, що спростовують висновок Громадської ради міжнародних експертів, та підтримано не менше ніж одинадцятьма її членами.».
 
Немає висновку    
    -721- Батенко Т.І.
Констанкевич І.М.
Купрій В.М.
Дідич В.В.
Шевченко В.Л.
Шевченко О.Л.
Дубінін О.І.
Денисенко А.С.
Частину п’яту статті 8 викласти у такій редакції:
«5. Якщо Громадська рада міжнародних експертів у своєму вмотивованому висновку встановила, що кандидат на посаду судді Вищого антикорупційного суду не відповідає зазначеним у частині четвертій цієї статті критеріям, то Вища кваліфікаційна комісія суддів України не може ухвалити рішення про підтвердження здатності такого кандидата на посаду судді здійснювати правосуддя у Вищому антикорупційному суді»
 
Немає висновку    
    -722- Чумак В.В.
Новак Н.В.
Дерев'янко Ю.Б.
Добродомов Д.Є.
Парасюк В.З.
Частину п’яту статті 8 викласти у такій редакції:
«5. У разі встановлення Громадською радою міжнародних експертів у своєму вмотивованому висновку невідповідності кандидата на посаду судді Вищого антикорупційного суду зазначеним у частині четвертій цієї статті критеріям (далі - негативний висновок), Вища кваліфікаційна комісія суддів України ухвалює рішення про непідтвердження здатності такого кандидата на посаду судді здійснювати правосуддя у Вищому антикорупційному суді».
 
Немає висновку    
    -723- Найєм М..
У статті восьмій законопроекту:
Викласти частину п’яту в такій редакції:
«5. У разі встановлення Громадською радою міжнародних експертів у своєму вмотивованому висновку невідповідності кандидата на посаду судді Вищого антикорупційного суду зазначеним у частині четвертій цієї статті критеріям (далі - негативний висновок), Вища кваліфікаційна комісія суддів України ухвалює рішення про непідтвердження здатності такого кандидата на посаду судді здійснювати правосуддя у Вищому антикорупційному суді.»
 
Немає висновку    
    -724- Саврасов М.В.
Частину п'яту статті 8 викласти в такій редакції:
"5. Якщо Громадська рада міжнародних експертів у своєму вмотивованому висновку встановила, що кандидат на посаду судді Вищого антикорупційного суду не відповідає зазначеним у частині четвертій цієї статті критеріям, такий кандидат припиняє участь у конкурсі".
 
Немає висновку    
    -725- Міщенко С.Г.
частину 5 статті 8 законопроекту викласти у такій редакції:
«Якщо Громадська рада міжнародних експертів у своєму вмотивованому висновку встановила, що кандидат на посаду судді Вищого антикорупційного суду не відповідає зазначеним у частині четвертій цієї статті критеріям, то Вища кваліфікаційна комісія суддів України не може ухвалити рішення про підтвердження здатності такого кандидата на посаду судді здійснювати правосуддя у Вищому антикорупційному суді. «
 
Немає висновку    
    -726- Дехтярчук О.В.
Частину п’яту статті 8 викласти в такій редакції:
«5. Якщо Громадська рада міжнародних експертів у своєму вмотивованому висновку встановила, що кандидат на посаду судді Вищого антикорупційного суду не відповідає зазначеним у частині четвертій цієї статті критеріям, то Вища кваліфікаційна комісія суддів України може ухвалити рішення про підтвердження здатності такого кандидата на посаду судді здійснювати правосуддя у Вищому антикорупційному суді лише у разі, якщо таке рішення підтримано всіма її членами».
 
Немає висновку    
    -727- Саврасов М.В.
частину п'яту статті 8 викласти в такій редакції:
"5. Якщо Громадська рада міжнародних експертів у своєму вмотивованому висновку встановила, що кандидат на посаду судді Вищого антикорупційного суду не відповідає зазначеним у частині четвертій цієї статті критеріям, то Вища кваліфікаційна комісія суддів України у разі незгоди з таким висновком може повернути його Громадській раді для перегляду.
Якщо Громадська рада міжнародних експертів під час перегляду підтвердить свій попередній висновок щодо кандидата на посаду судді Вищого антикорупційного суду одноголосним рішенням всього складу, Вища кваліфікаційна комісія суддів України може ухвалити рішення про підтвердження здатності такого кандидата на посаду судді здійснювати правосуддя у Вищому антикорупційному суді лише у разі, якщо таке рішення підтримано всіма членами Вищої кваліфікаційної комісії суддів України";
 
Немає висновку    
    -728- Мельничук І.І.
Частину п’яту статті 8 викласти в такій редакції:
«Якщо Громадська рада міжнародних експертів у своєму вмотивованому висновку встановила, що кандидат на посаду судді Вищого антикорупційного суду не відповідає зазначеним у частині четвертій цієї статті критеріям, то такий кандидат має право оскаржити рішення Громадської ради міжнародних експертів до Вищої кваліфікаційної комісії суддів України.
Вища кваліфікаційна комісія суддів України може ухвалити рішення про скасування висновку Громадської ради міжнародних експертів з підстав його недостатньої вмотивованості лише у разі, якщо таке рішення підтримано не менше ніж одинадцятьма її членами.
Скасування висновку Громадської ради міжнародних експертів щодо встановлення невідповідності кандидата на посаду судді Вищого антикорупційного суду передбаченим законом критеріям для цілей кваліфікаційного оцінювання має наслідком повторний розгляд Громадською радою міжнародних експертів питання відповідності кандидата на посаду судді Вищого антикорупційного суду зазначеним у частині четвертій цієї статті критеріям.
За результатами такого розгляду Громадська рада міжнародних експертів може повторно у своєму вмотивованому висновку встановити, що кандидат на посаду судді Вищого антикорупційного суду не відповідає зазначеним у частині четвертій цієї статті критеріям у разі якщо таке рішення підтримано усіма її членами.
У такому разі Вища кваліфікаційна комісія суддів України може ухвалити рішення про підтвердження здатності такого кандидата на посаду судді здійснювати правосуддя у Вищому антикорупційному суді лише у разі, якщо таке рішення підтримано усіма її членами.».
 
Немає висновку    
    -729- Дехтярчук О.В.
Частину п’яту статті 8 викласти в такій редакції:
«5. Якщо Панель експертів у своєму вмотивованому висновку встановила, що кандидат на посаду судді Вищого антикорупційного суду не відповідає зазначеним у частині четвертій цієї статті критеріям, такий кандидат не приймає участь в подальшому кваліфікаційному оцінюванні та є дискваліфікованим.»
 
Немає висновку    
    -730- Сироїд О.І.
У статті 8:
частину п’яту викласти в такій редакції:
«5. За результатами кваліфікаційного оцінювання Вища кваліфікаційна комісія суддів України на пленарному засіданні у складі, визначеному Законом України «Про судоустрій і статус суддів», на підставі рейтингу кандидатів, визначеного Колегією, приймає рішення про внесення до Вищої ради правосуддя відповідно до кількості вакантних посад суддів рекомендації про призначення кандидатів суддями.
Рішення Колегії не можуть бути скасовані чи змінені Вищою кваліфікаційною комісією суддів України.»;
 
Немає висновку    
    -731- Соболєв Є.В.
Острікова Т.Г.
Березюк О.Р.
Сотник О.С.
Костенко П.П.
Подоляк І.І.
Журжій А.В.
Маркевич Я.В.
Бабак А.В.
Кіраль С.І.
Опанасенко О.В.
Семенуха Р.С.
Пастух Т.Т.
Сидорович Р.М.
У статті 8:
частину п’яту викласти в такій редакції:
«5. Громадська рада міжнародних експертів приймає рішення про надання висновку про відповідність або невідповідність кандидата на посаду судді Вищого антикорупційного суду критеріям, зазначеним у частині четвертій статті 8 цього Закону, після успішного проходження цим кандидатом спеціальної перевірки.
Якщо Громадська рада міжнародних експертів у своєму вмотивованому висновку встановила, що кандидат на посаду судді Вищого антикорупційного суду не відповідає зазначеним у частині четвертій статті 8 цього Закону критеріям, то Вища кваліфікаційна комісія суддів України ухвалює рішення про припинення подальшої участі у доборі кандидата на посаду судді Вищого антикорупційного суду. Вища кваліфікаційна комісія суддів України не може допустити до участі у кваліфікаційному оцінюванні особу, щодо якої Громадська рада міжнародних експертів надала висновок про невідповідність кандидата на посаду судді Вищого антикорупційного суду критеріям, зазначеним у частині четвертій статті 8 цього Закону, і не може рекомендувати Вищій раді правосуддя призначити такого кандидата на посаду судді Вищого антикорупційного суду.
Рішення та висновки Громадської ради міжнародних експертів щодо відповідності або невідповідності кандидата на посаду судді Вищого антикорупційного суду критеріям, визначеним у частині четвертій статті 8 цього Закону, не можуть бути оскаржені у судовому порядку.
Рішення Вищої кваліфікаційної комісії суддів України про припинення подальшої участі у доборі кандидата на посаду судді Вищого антикорупційного суду не може бути оскаржене у судовому порядку.»;
 
Немає висновку    
    -732- Єднак О.В.
Веселова Н.В.
Левус А.М.
Медуниця О.В.
Висоцький С.В.
Гопко Г.М.
У статті восьмій законопроекту:
Викласти частину п’яту в такій редакції:
«5. У разі встановлення Громадською радою міжнародних експертів у своєму вмотивованому висновку невідповідності кандидата на посаду судді Вищого антикорупційного суду зазначеним у частині четвертій цієї статті критеріям (далі - негативний висновок), Вища кваліфікаційна комісія суддів України ухвалює рішення про непідтвердження здатності такого кандидата на посаду судді здійснювати правосуддя у Вищому антикорупційному суді.»
 
Немає висновку    
    -733- Заліщук С.П.
Голуб В.В.
Частину п’яту статті 8 законопроекту викласти в такій редакції:
«5. У разі встановлення Громадською радою міжнародних експертів у своєму вмотивованому висновку невідповідності кандидата на посаду судді Вищого антикорупційного суду зазначеним у частині четвертій цієї статті критеріям (далі - негативний висновок), Вища кваліфікаційна комісія суддів України ухвалює рішення про непідтвердження здатності такого кандидата на посаду судді здійснювати правосуддя у Вищому антикорупційному суді.»
 
Немає висновку    
    -734- Мельничук І.І.
У статті 8:
частину п'яту вважати частиною шостою і замінити її двома частинами такого змісту:
6. Кандидат на посаду судді Вищого антикорупційного суду припиняє участь у конкурсі, якщо Громадська рада міжнародних експертів у своєму вмотивованому висновку встановила:
1) наявність документально підтверджених фактів щодо невідповідності кандидата щодо відповідності кандидата хоча б одному з таких критеріїв:
законність джерел походження майна; відповідність рівня життя кандидата або членів його сім’ї задекларованим доходам;
дотримання норм етичної поведінка, зокрема в питаннях моралі, чесності, непідкупності, відповідності способу життя кандидата його статусу;
2) наявність рішення Європейського суду з прав людини, в якому встановлені факти, що вказують на порушення прав людини і основоположних свобод судовим рішенням, в ухваленні якого брав участь і не висловив незгоди з таким рішенням суддя, який є кандидатом на посаду судді Вищого антикорупційного суду.
У разі якщо Громадська рада міжнародних експертів у своєму вмотивованому висновку встановила, що кандидат на посаду судді Вищого антикорупційного суду не відповідає іншим, ніж зазначені у пунктах 1 та 2 цієї частини, критеріям, то Вища кваліфікаційна комісія суддів України може ухвалити рішення про підтвердження здатності такого кандидата на посаду судді здійснювати правосуддя у Вищому антикорупційному суді лише у разі, якщо таке рішення підтримано не менше ніж одинадцятьма її членами.
 
Немає висновку    
    -735- Мельничук І.І.
У статті 8:
частину п'яту вважати частиною шостою і замінити її двома частинами такого змісту:
7. З метою виявлення придатності кандидата на посаду судді Вищого антикорупційного суду за індивідуальними психофізіологічними особливостями до роботи на посаді судді Вищого антикорупційного суду, отримання інформації про приховані мотиви бути суддею Вищого антикорупційного суду, можливі правопорушення, вчинені у минулому, кандидати на посаду судді Вищого антикорупційного суду під час проведення кваліфікаційного оцінювання проходять психофізіологічне дослідження із застосуванням поліграфа, яке полягає у нешкідливому для життя і здоров’я людини опитуванні з використанням комп’ютерного технічного засобу, призначеного для реєстрації психофізіологічних реакцій, в ході якого здійснюється аналіз динаміки зазначених реакцій опитуваної особи у відповідь на психологічні стимули, задані у вигляді варіантів відповідей, предметів, схем, фото тощо, що дозволяє виявити симуляцію і представити зареєстровані результати в аналоговій та/або цифровій формі.
Порядок проведення психофізіологічного дослідження із застосуванням поліграфа кандидатів на посаду судді Вищого антикорупційного суду затверджується Вищою кваліфікаційною комісією суддів України.
Результати психофізіологічного дослідження із застосуванням поліграфа не є підставою для прийняття рішення про відмову кандидату у зайнятті посади судді Вищого антикорупційного суду, не можуть бути підставою для ініціювання кримінального провадження або провадження у справі про адміністративне правопорушення, а використовуються під час проведення Вищою кваліфікаційною комісією суддів України співбесіди з кандидатом на посаду судді Вищого антикорупційного суду виключно як інформація ймовірного характеру, яка сприяє формуванню оцінки щодо кандидата.
Відмова кандидата на посаду судді Вищого антикорупційного суду пройти психофізіологічне дослідження із застосуванням поліграфа за відсутності медичних протипоказань для проведення дослідження є підставою для відмови в дальшому розгляді його кандидатури.
Результати психофізіологічного дослідження включаються до досьє кандидата на посаду судді Вищого антикорупційного суду і не є відкритим для загального доступу.
У зв'язку з цим частини шосту – восьму вважати відповідно частинами восьмою – десятою
 
Немає висновку    
    -736- Макар'ян Д.Б.
Частину 5 статті 8 викласти в такій редакції:
«5. Якщо Громадська рада міжнародних експертів у своєму вмотивованому висновку встановила, що кандидат на посаду судді Вищого антикорупційного суду не відповідає зазначеним у частині четвертій цієї статті критеріям, то Вища кваліфікаційна комісія суддів України може при розгляді відповідного висновку, прийняти рішення про повторне направлення Громадській раді міжнародних експертів на розгляд такої кандидатури із зазначенням власного обґрунтування необхідності перегляду висновку. У випадку повторного розгляду Громадською радою міжнародних експертів та підтвердження власного висновку щодо невідповідності кандидата на посаду Вищого антикорупційного суду критеріям зазначеним у частині четвертій цієї статті, такий кандидат не приймає участь в подальшому кваліфікаційному оцінюванні та є дискваліфікованим.»
 
Немає висновку    
    -737- Каплін С.М.
у статті 8 проекту Закону частину 5 викласти у такій редакції:
«Якщо Громадська рада доброчесності у своєму вмотивованому висновку встановила, що кандидат на посаду судді Вищого антикорупційного суду не відповідає зазначеним у частині четвертій цієї статті критеріям, то така особа не допускається до кваліфікаційного іспиту.»
 
Немає висновку    
    -738- Сотник О.С.
Частину шосту статті 8 законопроекту викласти у такій редакції:
«6. Якщо Громадська рада доброчесності у своєму вмотивованому висновку встановила, що кандидат на посаду судді Вищого антикорупційного суду не відповідає зазначеним у частині четвертій цієї статті критеріям, то Вища кваліфікаційна комісія суддів України може ухвалити рішення про підтвердження здатності такого кандидата на посаду судді здійснювати правосуддя у Вищому антикорупційному суді лише у разі, якщо таке рішення прийнято всім складом Вищої кваліфікаційної комісії суддів України.»
 
Немає висновку    
    -739- Лапін І.О.
У статті 8:
доповнити новою частиною шостою такого змісту:
«6. Кандидат на посаду судді Вищого антикорупційного суду протягом десяти календарних днів з дня отримання ним негативного висновку Громадської ради міжнародних експертів може подати до Вищої кваліфікаційної комісії суддів України обґрунтовані заперечення до такого висновку. Вища кваліфікаційна комісія суддів України розглядає такі заперечення протягом п’яти днів з моменту їх отримання та може ухвалити рішення про направлення негативного висновку на повторний розгляд Громадської ради міжнародних експертів, за умови якщо таке рішення підтримано не менш як одинадцятьма членами Вищої кваліфікаційної комісії суддів України.
Громадська рада міжнародних експертів протягом п’ятнадцяти календарних днів з дня отримання такого рішення Вищої кваліфікаційної комісії суддів України ухвалює рішення про залишення в силі відповідного негативного висновку, за умови якщо таке рішення підтримано членами Громадської ради міжнародних експертів одноголосно всім складом. При цьому таке засідання Громадської ради міжнародних експертів відбувається у порядку, визначеному абзацом другим частини п’ятої цієї статті.
У випадку, якщо Громадська рада міжнародних експертів не прийняла протягом зазначеного строку рішення про залишення в силі відповідного негативного висновку, кандидат вважається допущеним до проходження кваліфікаційного оцінювання для участі у конкурсі.
Повторне оскарження негативного висновку Громадської ради міжнародних експертів не допускається.»
 
Немає висновку    
58. 6. У разі однакової позиції за рейтингом, визначеним за результатами кваліфікаційного оцінювання для участі у конкурсі на зайняття посади судді Апеляційної палати Вищого антикорупційного суду, перевага надається учаснику, який набрав більшу кількість балів із виконаного під час іспиту, проведеного в межах процедури кваліфікаційного оцінювання практичного завдання, а за однакової кількості балів – учаснику, який має більший стаж роботи на посаді судді в судах апеляційної, касаційної інстанцій. У разі якщо учасники, які беруть участь у конкурсі на зайняття посади судді Апеляційної палати Вищого антикорупційного суду, мають однаковий стаж роботи на посаді судді в судах апеляційної, касаційної інстанцій або не мають такого стажу, перевага надається учаснику, який має більший стаж роботи на посаді судді, а за наявності в учасників однакового стажу на посаді судді – учаснику, який має науковий ступінь, а за наявності в обох учасників наукового ступеня або відсутності у обох учасників наукового ступеня – більший стаж професійної діяльності у сфері права.
 
-740- Нестеренко В.Г.
У частині 6 статті 8 слова «а за однакової кількості балів – учаснику, який має більший стаж роботи на посаді судді в судах апеляційної, касаційної інстанцій. У разі якщо учасники, які беруть участь у конкурсі на зайняття посади судді Апеляційної палати Вищого антикорупційного суду, мають однаковий стаж роботи на посаді судді в судах апеляційної, касаційної інстанцій або не мають такого стажу, перевага надається учаснику, який має більший стаж роботи на посаді судді, а за наявності в учасників однакового стажу на посаді судді – учаснику, який має науковий ступінь, а за наявності в обох учасників наукового ступеня або відсутності у обох учасників наукового ступеня – більший стаж професійної діяльності у сфері права.» виключити.
 
Відхилено   6. У разі однакової позиції за рейтингом, визначеним за результатами кваліфікаційного оцінювання для участі у конкурсі на зайняття посади судді Апеляційної палати Вищого антикорупційного суду, перевага надається учаснику, який набрав більшу кількість балів із виконаного під час іспиту, проведеного в межах процедури кваліфікаційного оцінювання практичного завдання, а за однакової кількості балів – учаснику, який має більший стаж роботи на посаді судді в судах апеляційної, касаційної інстанцій. У разі якщо учасники, які беруть участь у конкурсі на зайняття посади судді Апеляційної палати Вищого антикорупційного суду, мають однаковий стаж роботи на посаді судді в судах апеляційної, касаційної інстанцій або не мають такого стажу, перевага надається учаснику, який має більший стаж роботи на посаді судді, а за наявності в учасників однакового стажу на посаді судді – учаснику, який має науковий ступінь, а за наявності в обох учасників наукового ступеня або відсутності в обох учасників наукового ступеня – більший стаж професійної діяльності у сфері права.
 
    -741- Усов К.Г.
У частині шостій статті 8, після слова «роботи», слова «на посаді судді в судах апеляційної, касаційної інстанцій.» виключити.
 
Відхилено    
    -742- Ричкова Т.Б.
У частині 6 статті 7 слово «позиції» замінити словом «кількості балів».
 
Відхилено    
    -743- Усов К.Г.
У частині шостій статті 8, після слів «який має більший стаж», доповнити словами «професійної роботи у сфері права».
 
Відхилено    
    -744- Усов К.Г.
У частині шостій статті 8, після слова «стажу», додати слово « (досвіду)».
 
Відхилено    
    -745- Мельничук І.І.
У статті 8:
у частині шостій:
абзац перший виключити
 
Відхилено    
    -746- Юзькова Т.Л.
У абзаці першому частини шостої статті 8 слова «Апеляційної палати Вищого антикорупційного суду» замінити словами «Апеляційного суду Вищого антикорупційного суду»
 
Відхилено    
    -747- Чумак В.В.
Новак Н.В.
Дерев'янко Ю.Б.
Добродомов Д.Є.
Парасюк В.З.
Абзац перший частини шостої статті 8 викласти у такій редакції:
«6. У разі однакової позиції за рейтингом, визначеним за результатами кваліфікаційного оцінювання для участі у конкурсі на зайняття посади судді Вищого антикорупційного суду, перевага надається учаснику, який набрав більшу кількість балів із виконаного під час іспиту, проведеного в межах процедури кваліфікаційного оцінювання практичного завдання, а за однакової кількості балів – учаснику, який має більший стаж професійної діяльності у сфері права».
 
Немає висновку    
59. У разі однакової позиції за рейтингом, визначеним за результатами кваліфікаційного оцінювання для участі у конкурсі на зайняття посад інших суддів Вищого антикорупційного суду, перевага надається учаснику, який набрав більшу кількість балів із виконаного під час іспиту, проведеного в межах процедури кваліфікаційного оцінювання, практичного завдання, а за однакової кількості балів – учаснику, який має більший стаж роботи на посаді судді. У разі якщо учасники такого конкурсу мають однаковий стаж роботи на посаді судді або не мають такого стажу, перевага надається учаснику, який має науковий ступінь, а за наявності в обох учасників наукового ступеня або відсутності в обох учасників наукового ступеня – більший стаж професійної діяльності у сфері права.
 
-748- Нестеренко В.Г.
У частині 6 статті 8 слова «У разі однакової позиції за рейтингом, визначеним за результатами кваліфікаційного оцінювання для участі у конкурсі на зайняття посад інших суддів Вищого антикорупційного суду, перевага надається учаснику, який набрав більшу кількість балів із виконаного під час іспиту, проведеного в межах процедури кваліфікаційного оцінювання, практичного завдання, а за однакової кількості балів – учаснику, який має більший стаж роботи на посаді судді. У разі якщо учасники такого конкурсу мають однаковий стаж роботи на посаді судді або не мають такого стажу, перевага надається учаснику, який має науковий ступінь, а за наявності в обох учасників наукового ступеня або відсутності в обох учасників наукового ступеня – більший стаж професійної діяльності у сфері права.» виключити.
 
Немає висновку   У разі однакової позиції за рейтингом, визначеним за результатами кваліфікаційного оцінювання для участі у конкурсі на зайняття посад інших суддів Вищого антикорупційного суду, перевага надається учаснику, який набрав більшу кількість балів із виконаного під час іспиту, проведеного в межах процедури кваліфікаційного оцінювання, практичного завдання, а за однакової кількості балів – учаснику, який має більший стаж роботи на посаді судді. У разі якщо учасники такого конкурсу мають однаковий стаж роботи на посаді судді або не мають такого стажу, перевага надається учаснику, який має науковий ступінь, а за наявності в обох учасників наукового ступеня або відсутності в обох учасників наукового ступеня – більший стаж професійної діяльності у сфері права.
 
    -749- Ричкова Т.Б.
У абзаці 2 частини 6 статті 7 слово «позиції» замінити словом «кількості балів».
 
Відхилено    
    -750- Мельничук І.І.
У статті 8:
у частині шостій:
в абзаці другому слово "інших" виключити
 
Відхилено    
    -751- Юзькова Т.Л.
У абзаці другому частини шостої статті 8 після слів «на зайняття посад інших суддів» доповнити такими словами «суду першої інстанції»
 
Відхилено    
    -752- Чумак В.В.
Новак Н.В.
Дерев'янко Ю.Б.
Добродомов Д.Є.
Парасюк В.З.
Абзац другий частини шостої статті 8 виключити.
 
Відхилено    
    -753- Нестеренко В.Г.
Частину 6 статті 8 доповнити новим абзацом такого змісту:
«У разі однакової позиції за кількістю балів, перевага надається учаснику, який має більший стаж роботи на посаді судді в судах апеляційної, касаційної інстанцій.»
 
Відхилено    
    -754- Нестеренко В.Г.
Частину 6 статті 8 доповнити новим абзацом такого змісту:
«У разі якщо учасники, які беруть участь у конкурсі на зайняття посади судді Апеляційної палати Вищого антикорупційного суду, мають однаковий стаж роботи на посаді судді в судах апеляційної, касаційної інстанцій або не мають такого стажу, перевага надається учаснику, який має більший стаж роботи на посаді судді.»
 
Відхилено    
    -755- Нестеренко В.Г.
Частину 6 статті 8 доповнити новим абзацом такого змісту:
«Якщо учасники мають однаковий стаж на посаді судді перевага надається учаснику, який має науковий ступінь, а за наявності в обох учасників наукового ступеня або відсутності у обох учасників наукового ступеня – більший стаж професійної діяльності у сфері права.»
 
Відхилено    
    -756- Нестеренко В.Г.
Частину 6 статті 8 доповнити новим абзацом такого змісту:
«У разі однакової позиції за рейтингом, визначеним за результатами кваліфікаційного оцінювання для участі у конкурсі на зайняття посад інших суддів Вищого антикорупційного суду, перевага надається учаснику, який набрав більшу кількість балів із виконаного під час іспиту, проведеного в межах процедури кваліфікаційного оцінювання, практичного завдання, а за однакової кількості балів – учаснику, який має більший стаж роботи на посаді судді.»
 
Відхилено    
    -757- Нестеренко В.Г.
Частину 6 статті 8 доповнити новим абзацом такого змісту:
«У разі якщо учасники такого конкурсу мають однаковий стаж роботи на посаді судді або не мають такого стажу, перевага надається учаснику, який має науковий ступінь, а за наявності в обох учасників наукового ступеня або відсутності в обох учасників наукового ступеня – більший стаж професійної діяльності у сфері права.»
 
Відхилено    
    -758- Тимошенко Ю.В.
Частину шосту статті 8 викласти у такій редакції:
«6. У разі однакової позиції за рейтингом, визначеним за результатами кваліфікаційного оцінювання для участі у конкурсі на зайняття посади судді Апеляційної палати Вищого антикорупційного суду, перевага надається учаснику, який набрав більшу кількість балів із виконаного під час іспиту, проведеного в межах процедури кваліфікаційного оцінювання практичного завдання, а за однакової кількості балів – учаснику, який має більший стаж професійної діяльності у сфері права.
У разі однакової позиції за рейтингом, визначеним за результатами кваліфікаційного оцінювання для участі у конкурсі на зайняття посад інших суддів Вищого антикорупційного суду, перевага надається учаснику, який набрав більшу кількість балів із виконаного під час іспиту, проведеного в межах процедури кваліфікаційного оцінювання, практичного завдання, а за однакової кількості балів – учаснику, який має більший стаж професійної діяльності у сфері права».
 
Немає висновку    
    -759- Найєм М..
У статті восьмій законопроекту:
Викласти частину шосту у такій редакції:
«6. У разі однакової позиції за рейтингом, визначеним за результатами кваліфікаційного оцінювання для участі у конкурсі на зайняття посади судді Вищого антикорупційного суду, перевага надається учаснику, який набрав більшу кількість балів із виконаного під час іспиту, проведеного в межах процедури кваліфікаційного оцінювання практичного завдання, а за однакової кількості балів – учаснику, який має більший стаж професійної діяльності у сфері права.»
 
Немає висновку    
    -760- Сотник О.С.
Частину сьому статті 8 законопроекту викласти у такій редакції:
«7. У разі однакової позиції за рейтингом, визначеним за результатами кваліфікаційного оцінювання для участі у конкурсі на зайняття посади судді Вищого антикорупційного суду, Апеляційної палати Вищого антикорупційного суду перевага надається учаснику, який набрав більшу кількість балів із виконаного під час іспиту, проведеного в межах процедури кваліфікаційного оцінювання, практичного завдання.
У разі якщо учасники, які беруть участь у конкурсі, набрали однакову кількість балів, перевага надається учаснику, який має більший досвід роботи у міжнародних організаціях або міжнародних судових установах.
У разі якщо учасники, які беруть участь у конкурсі, мають однаковий досвід роботи у міжнародних організаціях або міжнародних судових установах або не мають такого досвіду, перевага надається учаснику, який має більший стаж роботи на посаді судді (для учасників, які беруть участь у конкурсі на посаду судді Апеляційної палати Вищого антикорупційного суду, - стаж роботи на посаді судді у судах апеляційної, касаційної інстанцій).
У разі якщо учасники, які беруть участь у конкурсі, мають однаковий стаж роботи на посаді судді або не мають такого стажу, перевага надається учаснику, який має науковий ступінь, а за наявності в обох учасників наукового ступеня або відсутності у обох учасників наукового ступеня – більший стаж професійної діяльності у сфері права.»
 
Відхилено    
    -761- Мосійчук І.В.
частину шосту статті 8 Закону викласти в такій редакції:
«6. У разі однакової позиції за рейтингом, визначеним за результатами кваліфікаційного оцінювання для участі у конкурсі на зайняття посади судді Апеляційної палати Вищого антикорупційного суду, перевага надається учаснику, який набрав більшу кількість балів із виконаного під час іспиту, проведеного в межах процедури кваліфікаційного оцінювання практичного завдання, а за однакової кількості балів - учаснику, який має більший стаж роботи на посаді судді, має науковий ступінь та більший стаж наукової роботи у сфері права, більший стаж професійної діяльності адвоката, а за наявності в обох учасників однакового стажу роботи на відповідних посадах або відповідної роботи перевага надається учаснику за результатом співбесіди.
У разі однакової позиції за рейтингом, визначеним за результатами кваліфікаційного оцінювання для участі у конкурсі на зайняття посад інших суддів Вищого антикорупційного суду, перевага надається учаснику, який набрав більшу кількість балів із виконаного під час іспиту, проведеного в межах процедури кваліфікаційного оцінювання, практичного завдання, а за однакової кількості балів - учаснику, який має більший стаж роботи на посаді судді, має науковий ступінь та більший стаж наукової роботи у сфері права, більший стаж професійної діяльності адвоката, а за наявності в обох учасників однакового стажу роботи на відповідних посадах або відповідної роботи перевага надається учаснику за результатом співбесіди.»;
 
Відхилено    
    -762- Єднак О.В.
Веселова Н.В.
Левус А.М.
Медуниця О.В.
Висоцький С.В.
Гопко Г.М.
У статті восьмій законопроекту:
Викласти частину шосту у такій редакції:
«6. У разі однакової позиції за рейтингом, визначеним за результатами кваліфікаційного оцінювання для участі у конкурсі на зайняття посади судді Вищого антикорупційного суду, перевага надається учаснику, який набрав більшу кількість балів із виконаного під час іспиту, проведеного в межах процедури кваліфікаційного оцінювання практичного завдання, а за однакової кількості балів – учаснику, який має більший стаж професійної діяльності у сфері права.»
 
Немає висновку    
    -763- Заліщук С.П.
Голуб В.В.
Частину шосту статті 8 законопроекту викласти в такій редакції:
«6. У разі однакової позиції за рейтингом, визначеним за результатами кваліфікаційного оцінювання для участі у конкурсі на зайняття посади судді Вищого антикорупційного суду, перевага надається учаснику, який набрав більшу кількість балів із виконаного під час іспиту, проведеного в межах процедури кваліфікаційного оцінювання практичного завдання, а за однакової кількості балів – учаснику, який має більший стаж професійної діяльності у сфері права.»
 
Немає висновку    
    -764- Крулько І.І.
У статті 8:
частину шосту викласти у наступній редакції: «У разі однакової позиції за рейтингом, визначеним за результатами кваліфікаційного оцінювання для участі у конкурсі на зайняття посади судді Вищого антикорупційного суду, перевага надається учаснику, який набрав більшу кількість балів із виконаного під час іспиту, проведеного в межах процедури кваліфікаційного оцінювання, практичного завдання, а за однакової кількості балів – учаснику, який має більший досвід роботи у міжнародних організаціях з протидії та боротьби з корупцією.
У разі якщо учасники, які беруть участь у конкурсі, мають однаковий досвід роботи у міжнародних організаціях з протидії та боротьби з корупцією або не мають такого досвіду, перевага надається учаснику, який має більший стаж роботи на посаді судді (для учасників, які беруть участь у конкурсі на посаду судді Апеляційної палати Вищого антикорупційного суду – стаж роботи на посаді судді у судах апеляційної, касаційної інстанцій).»
 
Відхилено    
    -765- Лапін І.О.
У статті 8:
частину шосту викласти у такій редакції:
«7. У разі однакової позиції за рейтингом, визначеним за результатами кваліфікаційного оцінювання для участі у конкурсі на зайняття посади судді Вищого антикорупційного суду, перевага надається учаснику, який набрав більшу кількість балів із виконаного під час іспиту, проведеного в межах процедури кваліфікаційного оцінювання практичного завдання, а за однакової кількості балів – учаснику, який має більший стаж професійної діяльності у сфері права.».
У зв’язку з доповненням новою частиною змінити нумерацію частин.
 
Немає висновку    
    -766- Саврасов М.В.
Частину 6 статті 8 виключити.
 
Відхилено    
60. 7. На кожному етапі кваліфікаційного оцінювання кандидатів на посаду судді Вищого антикорупційного суду та під час оцінювання результатів такого кваліфікаційного оцінювання секретаріатом Вищої кваліфікаційної комісії суддів України забезпечується відео- та аудіофіксація і трансляція у режимі реального часу відповідних засідань Вищої кваліфікаційної комісії суддів України на офіційному веб-сайті Вищої кваліфікаційної комісії суддів України, а Громадської ради міжнародних експертів – на офіційному веб-сайті Державної судової адміністрації України.
 
-767- Пташник В.Ю.
У частині 7 статті 8 проект слова «Громадської ради міжнародних експертів» замінити словами «Міжнародної експертної ради».
 
Відхилено   7. На кожному етапі кваліфікаційного оцінювання кандидатів на посаду судді Вищого антикорупційного суду та під час оцінювання результатів такого кваліфікаційного оцінювання секретаріатом Вищої кваліфікаційної комісії суддів України забезпечується відео- та аудіофіксація і трансляція у режимі реального часу відповідних засідань Вищої кваліфікаційної комісії суддів України на офіційному веб-сайті Вищої кваліфікаційної комісії суддів України, а Громадської ради міжнародних експертів – на офіційному веб-сайті Державної судової адміністрації України.
 
    -768- Саврасов М.В.
У статті 8:
частину сьому після слів "Вищої кваліфікаційної комісії суддів України" доповнити словами "та Громадської ради доброчесності".
 
Відхилено    
    -769- Шахов С.В.
У частині сьомій статті 8 проекту слова «а Громадської ради міжнародних експертів - на офіційному веб-сайті Державної судової адміністрації України» замінити словами «а Держаною судовою адміністрацією України на офіційному веб-сайті судової влади засідань Громадської ради міжнародних експертів».
 
Відхилено    
    -770- Вадатурський А.О.
у статті 8:
у частині 7 слова «а Громадської ради міжнародних експертів – на офіційному веб-сайті Державної судової адміністрації України» замінити на слова «та Державної судової адміністрації України»
 
Відхилено    
    -771- Сироїд О.І.
У статті 8:
у частині сьомій:
після слів «на посаду судді Вищого антикорупційного суду та під час» і перед словами «результатів такого кваліфікаційного оцінювання секретаріатом» слово «оцінювання» замінити словом «визначення»;
 
Відхилено    
    -772- Сироїд О.І.
У статті 8:
у частині сьомій:
після слів «у режимі реального часу відповідних засідань» і перед словами «на офіційному веб-сайті» слова «Вищої кваліфікаційної комісії суддів України» замінити словами «Колегії і Громадської ради доброчесності»;
 
Відхилено    
    -773- Сироїд О.І.
У статті 8:
у частині сьомій:
слова та розділові знаки «, а Громадської ради міжнародних експертів - на офіційному веб-сайті Державної судової адміністрації України.» замінити словами та розділовими знаками «. Вища кваліфікаційна комісія суддів України оприлюднює бали за кожним з критеріїв оцінювання щодо кандидатів, виставлені кожним членом Колегії, відомості про загальну кількість балів за результатами кваліфікаційного оцінювання.»;
 
Відхилено    
    -774- Саврасов М.В.
У частині сьомій статті 8:
слова «Громадської ради міжнародних експертів» замінити словами «Експертної групи з питань добору суддів Вищого антикорупційного суду»
 
Відхилено    
    -775- Дехтярчук О.В.
У частині сьомій статті 8:
слова «Громадської ради міжнародних експертів» замінити словами «Кваліфікаційної панелі експертів по відбору кандидатів на посади суддів Вищого антикорупційного суду»
 
Відхилено    
    -776- Мельничук І.І.
У статті 8 у частині сьомій слова після слів відповідних засідань Вищої кваліфікаційної комісії суддів України додати слова «та Громадської ради міжнародних експертів»;
 
Відхилено    
    -777- Мельничук І.І.
У статті 8 у частині сьомій слова «а Громадської ради міжнародних експертів – на офіційному веб-сайті Державної судової адміністрації України» виключити.
 
Відхилено    
    -778- Нестеренко В.Г.
У частині сьомій статті 8 слова «На кожному етапі» замінити словами «На усіх етапах».
 
Відхилено    
    -779- Розенблат Б.С.
У статті 8:
у частині 7 слова «а Громадської ради міжнародних експертів – на офіційному веб-сайті Державної судової адміністрації України.» - виключити.
 
Відхилено    
    -780- Соболєв Є.В.
Острікова Т.Г.
Березюк О.Р.
Сотник О.С.
Костенко П.П.
Подоляк І.І.
Журжій А.В.
Маркевич Я.В.
Бабак А.В.
Кіраль С.І.
Опанасенко О.В.
Семенуха Р.С.
Пастух Т.Т.
Сидорович Р.М.
У статті 8:
у частині сьомій додати другий новий абзац такого змісту:
«Вища кваліфікаційна комісія суддів України оприлюднює копії виконаних кандидатами на посаду судді на іспиті робіт, бали за кожним з критеріїв оцінювання щодо кандидатів, виставлені кожним членом Вищої кваліфікаційної комісії суддів України, відомості про загальну кількість балів за результатами кваліфікаційного оцінювання на офіційному веб-сайті Вищої кваліфікаційної комісії суддів України не пізніше наступного дня з моменту прийняття рішення щодо допуску кандидата на посаду судді до іншого етапу кваліфікаційного оцінювання.»;
 
Відхилено    
    -781- Саврасов М.В.
Частину 7 статті 8 виключити.
 
Відхилено    
    -782- Німченко В.І.
Частину 7 у статті 8 викласти в такій редакції:
«7. На кожному етапі кваліфікаційного оцінювання кандидатів на посаду судді Вищого антикорупційного суду та під час оцінювання результатів такого кваліфікаційного оцінювання секретаріатом Вищої кваліфікаційної комісії суддів України забезпечується відео- та аудіофіксація і трансляція у режимі реального часу відповідних засідань Вищої кваліфікаційної комісії суддів України на офіційному веб-сайті Вищої кваліфікаційної комісії суддів України.»
 
Відхилено    
    -783- Карпунцов В.В.
Частину сьому статті 8 викласти в такій редакції:
«7. На кожному етапі кваліфікаційного оцінювання кандидатів на посаду судді Вищого антикорупційного суду та Апеляційної палати Вищого антикорупційного суду та під час оцінювання результатів такого кваліфікаційного оцінювання секретаріатом Вищої кваліфікаційної комісії суддів України забезпечується відео- та аудіофіксація і трансляція у режимі реального часу відповідних засідань Вищої кваліфікаційної комісії суддів України на офіційному веб-сайті Вищої кваліфікаційної комісії суддів України, а Ради міжнародних експертів – на офіційному веб-сайті Державної судової адміністрації України.»
 
Відхилено    
    -784- Каплін С.М.
у статті 8 проекту Закону частину 7 викласти у такій редакції:
«На кожному етапі кваліфікаційного оцінювання кандидатів на посаду судді Вищого антикорупційного суду та під час оцінювання результатів такого кваліфікаційного оцінювання секретаріатом Вищої кваліфікаційної комісії суддів України забезпечується відео- та аудіофіксація і трансляція у режимі реального часу відповідних засідань Вищої кваліфікаційної комісії суддів України та Громадської ради доброчесності - на парламентському телеканалі «Рада».
 
Відхилено    
    -785- Ричкова Т.Б.
Частину сьому статті 8 викласти в такій редакції:
7. На кожному етапі кваліфікаційного оцінювання кандидатів на посаду судді Вищого антикорупційного суду та Апеляційної палати Вищого антикорупційного суду та під час оцінювання результатів такого кваліфікаційного оцінювання секретаріатом Вищої кваліфікаційної комісії суддів України забезпечується відео- та аудіофіксація і трансляція у режимі реального часу відповідних засідань Вищої кваліфікаційної комісії суддів України на офіційному веб-сайті Вищої кваліфікаційної комісії суддів України, а Ради міжнародних експертів – на офіційному веб-сайті Державної судової адміністрації України.
 
Відхилено    
    -786- Левченко Ю.В.
Іллєнко А.Ю.
Осуховський О.І.
Головко М.Й.
Марченко О.О.
Частину 7 статті 8 розділу 3 3аконопроекту викласти у наступній редакції:
«7. На кожному етапі кваліфікаційного оцінювання кандидатів на посаду судді Вищого антикорупційного суду та під час оцінювання результатів такого кваліфікаційного оцінювання Конкурсною комісією забезпечується відео- та аудіофіксація і трансляція у режимі реального часу відповідних засідань Конкурсної комісії на офіційному веб-сайті Вищої кваліфікаційної комісії суддів України.
 
Відхилено    
    -787- Левченко Ю.В.
Іллєнко А.Ю.
Осуховський О.І.
Головко М.Й.
Марченко О.О.
Частину 7 статті 8 розділу 3 3аконопроекту доповнити абзацом 2 наступного місту:
«Рішення, прийняті на кожному етапі кваліфікаційного оцінювання кандидатів на посаду судді Вищого антикорупційного суду та під час оцінювання результатів такого кваліфікаційного оцінювання, викладаються в письмовому вигляді на офіційному веб-сайті Вищої кваліфікаційної комісії суддів України із обґрунтованим, всебічним та чітким обґрунтуванням мотивів, принципів, підстав прийняття відповідного рішення.»
 
Відхилено    
    -788- Сотник О.С.
Доповнити статтю 8 законопроекту частиною восьмою наступного змісту:
«8. Вища кваліфікаційна комісія суддів України приймає рішення про підтвердження здатності кандидата на посаду судді Вищого антикорупційного суду України здійснювати правосуддя у цьому суді лише за навності висновку Громадської ради міжнародних експертів про відповідність такого кандидата критеріям, зазначеним у частині четвертій статті 8 цього Закону.
 
Відхилено    
    -789- Сотник О.С.
Доповнити статтю 8 законопроекту частиною дев’ятою наступного змісту:
«9. Кандидат, стосовно якого Громадська рада міжнародних екпертів у своєму висновку встановила невідповідність встановленим частиною четвертою цієї статті критеріям, не може бути призначений на посаду судді Вищого антикорупційного суду незалежно від наявності рішення Вищої кваліфікаційної комісії суддів України про підтвердження/непідтвердження здатності такого кандидата здійснювати правосуддя у Вищому антикорупційному судді. «
Частину восьму – дев’яту вважати частиною десятою – одинадцятою.
 
Відхилено    
61. 8. Під час розгляду Вищою радою правосуддя питання про внесення Президентові України подання про призначення судді Вищого антикорупційного суду та прийняття рішення Вищої ради правосуддя щодо кандидата на посаду судді Вищого антикорупційного суду здійснюється відео- та аудіофіксація і трансляція у режимі реального часу відповідних засідань Вищої ради правосуддя на офіційному веб-сайті Вищої ради правосуддя, що забезпечується секретаріатом Вищої ради правосуддя.
 
-790- Каплін С.М.
У частині 8 статті 8 проекту Закону після слів: «забезпечується секретаріатом Вищої ради правосуддя» доповнити словами: «на парламентському телеканалі «Рада».
 
Відхилено   8. Під час розгляду Вищою радою правосуддя питання про внесення Президентові України подання про призначення судді Вищого антикорупційного суду та прийняття рішення Вищої ради правосуддя щодо кандидата на посаду судді Вищого антикорупційного суду здійснюється відео- та аудіофіксація і трансляція у режимі реального часу відповідних засідань Вищої ради правосуддя на офіційному веб-сайті Вищої ради правосуддя, що забезпечується секретаріатом Вищої ради правосуддя.
 
    -791- Сироїд О.І.
У статті 8:
у частині восьмій:
перед словами «Під час розгляду Вищою радою правосуддя питання про внесення Президентові України подання» додати нове речення такого змісту:
«Вища рада правосуддя не може відмовити у внесенні Президентові України подання про призначення судді на посаду судді Вищого антикорупційного суду.»;
 
Відхилено    
    -792- Сироїд О.І.
У статті 8:
у частині восьмій:
після слів «на офіційному веб-сайті Вищої ради правосуддя, що забезпечується секретаріатом Вищої ради правосуддя.» додати нове речення такого змісту:
«Вища рада правосуддя приймає рішення щодо кандидатів відкритим голосуванням.»;
 
Відхилено    
    -793- Соболєв Є.В.
Острікова Т.Г.
Березюк О.Р.
Сотник О.С.
Костенко П.П.
Подоляк І.І.
Журжій А.В.
Маркевич Я.В.
Бабак А.В.
Кіраль С.І.
Опанасенко О.В.
Семенуха Р.С.
Пастух Т.Т.
Сидорович Р.М.
У статті 8:
у частині восьмій перед словами «Під час розгляду Вищою радою правосуддя питання про внесення Президентові України подання» додати нове речення такого змісту:
«Вища рада правосуддя не може відмовити у внесенні Президентові України подання про призначення судді на посаду судді Вищого антикорупційного суду.».
 
Відхилено    
    -794- Шахов С.В.
Частину восьму статті 8 проекту виключити.
 
Відхилено    
    -795- Саврасов М.В.
Частину 8 статті 8 виключити.
 
Відхилено    
    -796- Карпунцов В.В.
Частину восьму статті 8 викласти в такій редакції:
«8. Під час розгляду Вищою радою правосуддя питання про внесення Президентові України подання про призначення судді Вищого антикорупційного суду та Апеляційної палати Вищого антикорупційного суду та прийняття рішення Вищої ради правосуддя щодо кандидата на посаду судді Вищого антикорупційного суду та Апеляційної палати Вищого антикорупційного суду здійснюється відео- та аудіофіксація і трансляція у режимі реального часу відповідних засідань Вищої ради правосуддя на офіційному веб-сайті Вищої ради правосуддя, що забезпечується секретаріатом Вищої ради правосуддя.»
 
Відхилено    
    -797- Ричкова Т.Б.
Частину восьму статті 8 викласти в такій редакції:
8. Під час розгляду Вищою радою правосуддя питання про внесення Президентові України подання про призначення судді Вищого антикорупційного суду та Апеляційної палати Вищого антикорупційного суду та прийняття рішення Вищої ради правосуддя щодо кандидата на посаду судді Вищого антикорупційного суду та Апеляційної палати Вищого антикорупційного суду здійснюється відео- та аудіофіксація і трансляція у режимі реального часу відповідних засідань Вищої ради правосуддя на офіційному веб-сайті Вищої ради правосуддя, що забезпечується секретаріатом Вищої ради правосуддя.
 
Відхилено    
    -798- Одарченко Ю.В.
Статтю 8 доповнити частиною дев’ятою наступного змісту:
«9. Кваліфікаційна співбесіда кандидатів на посаду суддів Вищого антикорупційного суду України проводиться Громадською радою міжнародних експертів після проведення кваліфікаційного оцінювання Вищою кваліфікаційною комісією суддів України. Після проведення кваліфікаційної співбесіди Громадська рада міжнародних експертів направляє до Вищої кваліфікаційної комісії суддів висновок щодо успішного проходження співбесіди. Вища кваліфікаційна комісія суддів не проводить кваліфікаційну співбесіду та ухвалює рішення про підтвердження здатності кандидата на посаду судді здійснювати правосуддя у Вищому антикорупційному суді України на підставі результатів кваліфікаційного оцінювання та відповідного висновку Громадської ради.»
 
Відхилено    
    -799- Каплін С.М.
статтю 8 проекту Закону доповнити новою частиною 9 такого змісту:
«Результати кваліфікаційного оцінювання кандидатів, включаючи письмові роботи кандидатів, розміщуються на офіційному веб-сайті Вищої кваліфікаційної комісії суддів України та публікуються у газеті «Урядовий Кур’єр».
 
Відхилено    
    -800- Усов К.Г.
Доповнити статтю 8 новим пунктом такого змісту: «Розгляд Вищою радою правосуддя питання про внесення Президентові України подання про призначення судді Вищого антикорупційного суду відбувається з урахуванням того, що у складі Вищого антикорупційного суду має бути не більше сорока відсотків суддів, які до призначення суддею Вищого антикорупційного суду займали посаду судді.»
 
Відхилено    
    -801- Яценко А.В.
У статті 8 Розділу ІІІ «ПОРЯДОК ЗАЙНЯТТЯ ПОСАДИ СУДДІ ВИЩОГО АНТИКОРУПЦІЙНОГО СУДУ» Законопроекту:
доповнити частиною дев’ятою такого змісту:
«9. Порядок та методологія кваліфікаційного оцінювання кандидата на посаду судді Вищого антикорупційного суду, показники відповідності критеріям кваліфікаційного оцінювання та засоби їх встановлення попередньо погоджуються з Громадською радою міжнародних експертів та затверджуються Вищою кваліфікаційною комісією суддів України.
Порядок проведення іспиту та методика встановлення його результатів у процедурі кваліфікаційного оцінювання кандидата на посаду судді Вищого антикорупційного суду попередньо погоджуються з Громадською радою міжнародних експертів та затверджуються Вищою кваліфікаційною комісією суддів України.»
 
Відхилено    
    -802- Ковальчук Н.В.
Статтю 8 проекту Закону викласти в такій редакції:
«Стаття 8. Конкурс на зайняття посади судді Вищого антикорупційного суду
1. Конкурс на зайняття посади судді Вищого антикорупційного суду здійснюється в порядку, визначеному Конституцією України та Законом України "Про судоустрій і статус суддів", з урахуванням передбачених цією статтею особливостей.
2. Переведення на посади суддів Вищого антикорупційного суду суддів інших судів без проведення конкурсу або в порядку застосування дисциплінарного стягнення, відрядження суддів до Вищого антикорупційного суду не допускається.
3. З метою належного кваліфікаційного оцінювання Вищою кваліфікаційною комісією суддів України відповідності кандидатів на посади суддів Вищого антикорупційного суду критеріям професійної етики та доброчесності, у тому числі щодо законності джерел походження майна, відповідності рівня життя кандидата або членів його сім’ї задекларованим доходам, дотримання норм етичної поведінки, зокрема в питаннях моралі, чесності, непідкупності, відповідності способу життя кандидата його статусу, утворюється Громадська рада міжнародних експертів.
4. Громадська рада доброчесності, що утворена і здійснює діяльність відповідно до Закону України "Про судоустрій і статус суддів", на час діяльності Громадської ради міжнародних експертів залучається до встановлення відповідності кандидатів на посади суддів Вищого антикорупційного суду передбаченим законом критеріям для цілей кваліфікаційного оцінювання відповідно до механізму, передбаченого для інших суддів Законом Украіни «Про судоустрій і статус суддів».
5. У разі однакової позиції за рейтингом, визначеним за результатами кваліфікаційного оцінювання для участі у конкурсі на зайняття посад суддів Вищого антикорупційного суду, перевага надається учаснику, який набрав більшу кількість балів із виконаного під час іспиту, проведеного в межах процедури кваліфікаційного оцінювання, практичного завдання, а за однакової кількості балів – учаснику, який має більший стаж роботи на посаді судді. У разі якщо учасники такого конкурсу мають однаковий стаж роботи на посаді судді або не мають такого стажу, перевага надається учаснику, який має науковий ступінь, а за наявності в обох учасників наукового ступеня або відсутності в обох учасників наукового ступеня – більший стаж професійної діяльності у сфері права.
6. На кожному етапі кваліфікаційного оцінювання кандидатів на посаду судді Вищого антикорупційного суду та під час оцінювання результатів такого кваліфікаційного оцінювання секретаріатом Вищої кваліфікаційної комісії суддів України забезпечується відео- та аудіофіксація і трансляція у режимі реального часу відповідних засідань Вищої кваліфікаційної комісії суддів України на офіційному веб-сайті Вищої кваліфікаційної комісії суддів України, а Громадської ради міжнародних експертів – на офіційному веб-сайті Державної судової адміністрації України.
7. Під час розгляду Вищою радою правосуддя питання про внесення Президентові України подання про призначення судді Вищого антикорупційного суду та прийняття рішення Вищої ради правосуддя щодо кандидата на посаду судді Вищого антикорупційного суду здійснюється відео- та аудіофіксація і трансляція у режимі реального часу відповідних засідань Вищої ради правосуддя на офіційному веб-сайті Вищої ради правосуддя, що забезпечується секретаріатом Вищої ради правосуддя».
 
Відхилено    
    -803- Тимошенко Ю.В.
Власенко С.В.
Статтю 8 викласти в редакції: «1. Конкурс на зайняття посади судді Вищого антикорупційного суду, судді окружного антикорупційного суду здійснюється в порядку, визначеному Конституцією України та Законом України "Про судоустрій і статус суддів", з урахуванням передбачених цим Законом особливостей.
2. Переведення на посади суддів антикорупційних судів з інших судів без проведення конкурсу або в порядку застосування дисциплінарного стягнення, відрядження суддів до антикорупційних судів не допускається.
3. З метою допуску до проходження кваліфікаційного оцінювання для участі у конкурсі на зайняття посади судді антикорупційного суду за спеціальною процедурою кандидат на посаду судді подає, крім документів, визначених Законом України "Про судоустрій і статус суддів", також документи, які підтверджують дотримання вимог, передбачених частиною другою статті 7 цього Закону, а також заяву про відсутність обставин, зазначених у частині четвертій статті 7 цього Закону.
4. З метою сприяння Конкурсній комісії у встановленні для цілей кваліфікаційного оцінювання відповідності кандидатів на посади суддів антикорупційних судів критеріям професійної етики та доброчесності, у тому числі щодо законності джерел походження майна, відповідності рівня життя кандидата або членів його сім’ї задекларованим доходам, дотримання норм етичної поведінки, зокрема в питаннях моралі, чесності, непідкупності, відповідності способу життя кандидата його статусу, а також критеріям наявності значного досвіду здійснення у міжнародних міжурядових організаціях чи міжнародних судових установах за кордоном професійної діяльності у сфері права з питань протидії та боротьби з корупцією і володіння знаннями та навичками із застосування сучасних міжнародних антикорупційних стандартів і найкращих світових практик у сфері протидії та боротьби з корупцією, практики Європейського суду з прав людини утворюється Громадська рада міжнародних експертів. Громадська рада доброчесності, що утворена і здійснює діяльність відповідно до Закону України «Про судоустрій і статус суддів», на час діяльності Громадської ради міжнародних експертів не залучається до встановлення відповідності кандидатів на посади суддів антикорупційного суду передбаченим законом критеріям для цілей кваліфікаційного оцінювання.
5. Якщо Громадська рада міжнародних експертів надала Конкурсній комісії докази, що кандидат на посаду судді антикорупційних судів не відповідає зазначеним у цьому Законі вимогам до кандидата на посаду судді, то Конкурсна комісія може ухвалити рішення про підтвердження здатності такого кандидата на посаду судді здійснювати правосуддя у антикорупційних судах лише у разі, якщо таке рішення підтримано повним складом Конкурсної комісії.
Докази надані Конкурсній комісії Громадською радою міжнародних експертів не повинні базуватися на припущеннях.
6. На кожному етапі кваліфікаційного оцінювання кандидатів на посаду судді антикорупційних судів та під час оцінювання результатів такого кваліфікаційного оцінювання секретаріатом Державної судової адміністрації забезпечується відео-, аудіофіксація та трансляція у режимі реального часу відповідних засідань Конкурсної комісії на офіційному веб-сайті Державної судової адміністрації України.
7. Під час розгляду Вищою радою правосуддя питання про внесення Президентові України подання про призначення судді та прийняття рішення Вищої ради правосуддя щодо кандидата на посаду судді здійснюється відео- та аудіофіксація і трансляція у режимі реального часу відповідних засідань Вищої ради правосуддя на офіційному веб-сайті Вищої ради правосуддя, що забезпечується секретаріатом Вищої ради правосуддя.».
 
Відхилено    
    -804- Тимошенко Ю.В.
Власенко С.В.
Доповнити законопроект новою статтею 8-1: «Стаття 8-1. Конкурсна комісія з відбору кандидатур, що претендують на зайняття посади судді Вищого антикорупційного суду України, судді окружного антикорупційного суду
1. Кандидати на посаду судді антикорупційних судів визначаються Конкурсною комісією з відбору кандидатур, що претендують на зайняття посади судді Вищого антикорупційного суду України, судді окружного антикорупційного суду (далі – Конкурсна комісія) відповідно до результатів відкритого конкурсного відбору на зайняття цих посад (далі - Конкурс).
Участь у Конкурсі можуть брати особи, що відповідають вимогам, визначеним цим Законом.
2. Конкурсна комісія складається з семи осіб.
Чотири члени Конкурсної комісії, які є громадянами України та відповідають іншим вимогам, визначених частиною третьою цієї статті, призначаються розпорядженням Державної судової адміністрації за поданням З’їзду суддів України, З’їзду адвокатів України, Всеукраїнської конференції прокурорів, З’їзду представників юридичних вищих навчальних закладів та наукових установ, які делегують по одному представнику до Конкурсної комісії.
Три члени Конкурсної комісії, які не є громадянами України, відповідають іншим вимогам, визначених частиною четвертою цієї статті, та яких делеговано міжнародними антикорупційними, поліцейськими, судовими, правоохоронними, правничо-експертними інституціями, членом яких є Україна та/або з якими Україною укладено міжнародні договори, призначаються Верховною Радою України.
Члени Конкурсної комісії призначається строком на три роки з правом перепризначення
3. Чотири члени Конкурсної комісії мають бути громадянами України та відповідати таким вимогам:
1) мати вищу юридичну освіту, бездоганну ділову репутацію, високі професійні та моральні якості;
2) не займали політичних посад, відповідно до вимог Закону України «Про державну службу»;
3) не притягалися до відповідальності за вчинення умисного злочину чи корупційного злочину;
4) мати стаж у галузі права не менше п’ятнадцяти років із яких стаж роботи на посаді судді або досвід професійної діяльності щодо здійснення представництва в суді та/або захисту від кримінального обвинувачення - не менше десяти років.
З’їзд суддів України, З’їзд адвокатів України, Всеукраїнська конференція прокурорів, З’їзд представників юридичних вищих навчальних закладів та наукових установ делегують по одному представнику до Конкурсної комісії та по одному представнику, який, в разі дострокового припинення повноважень делегованої особи заміняє її, яких обирають шляхом відкритого голосування більшістю голосів на своїх з’їздах, та подають ці кандидатури до Державної судової адміністрації для їх призначення.
Порядок обрання делегованих осіб до Конкурсної комісії затверджується відповідним з’їздом з дотриманням вимог цього Закону.
Державна судова адміністрація зобов’язана видати розпорядження про призначення членом Конкурсної комісії не пізніше п’ятнадцяти днів з дня отримання подання від відповідного з’їзду, конференції. Член Конкурсної комісії набуває повноважень з моменту відкриття першого засідання Конкурсної комісії.
4. Три члена Конкурсної комісії, які не є громадянами України, мають досвід роботи не менше десяти років у міжнародних антикорупційних, поліцейських, судових, правоохоронних інституціях, мають бездоганну ділову репутацію, авторитет, не притягалися до відповідальності за вчинення умисного чи антикорупційного злочину та яких делеговано міжнародними антикорупційними, поліцейськими, судовими, правоохоронними, правничо-експертними, інституціями, членом яких є Україна та/або з якими Україною укладено міжнародні договори, призначаються #102628
#102628
1) заяву довільної форми про виявлення бажання стати членом Конкурсної комісії;
2) автобіографію;
3) мотиваційний лист, у якому викладаються особисті мотиви бути призначеним членом Конкурсної комісії;
4) копію документа, що посвідчує особу та підтверджує громадянство України;
5) письмову згода на обробку персональних даних, їх оприлюднення та копій документів, що підтверджують їх відповідність вимогам цієї статті.
#102628
Верховна Рада України голосує щодо кожного кандидата на посаду члена Конкурсної комісії окремо.
Особа, яка за результатами голосування Верховної Ради України не набрала 226 голосів підтримки від народних депутатів України, вважається такою, що не пройшла відбір.
Особи, які за результатами голосування Верховної Ради України набрали 226 і більше голосів підтримки від народних депутатів України, розміщуються в порядку черговості за кількістю набраних голосів підтримки від народних депутатів України. Три кандидати на посаду члена Конкурсної комісії, які набрали найбільшу кількість голосів підтримки від народних депутатів України вважаються призначеними до Конкурсної комісії.
В разі, якщо за результатами голосування не вдалося визначити трьох членів Конкурсної комісії, профільний Комітет оголошує конкурс на заняття посади члена Конкурсної комісії повторно в порядку, визначеному цим Законом.
В разі дострокового припинення повноважень призначеного Верховною Радою України члена Конкурсної комісії, профільний Комітет оголошує конкурс на заняття посади члена Конкурсної комісії.
5. Перше засідання конкурсної комісії відбувається не пізніше місячного терміну з дня призначення всіх членів.
6. Порядок роботи Конкурсної комісії затверджується на другому засідання Конкурсної комісії після його громадського обговорення.
Методологія оцінювання кандидатів на посаду судді антикорупційних судів затверджується Конкурсною комісією з врахуванням, що розподіл балів за іспити здійснюється в рівних частинах, максимальний бал за результатами співбесіди не має перевищувати двадцяти відсотків від загальної максимальної кількості балів, яку може набрати кандидат на посаду судді.
7. Рішення Конкурсної комісії вважається прийнятим, якщо його підтримало шість з семи членів Конкурсної комісії.
В разі надання Конкурсній комісії Громадською радою міжнародних експертів доказів щодо невідповідності кандидата на посаду судді вимогам, що висуваються до нього цим Законом, рішення Конкурсної комісії про здатність кандидата на посаду судді здійснювати правосуддя у антикорупційних судах, вважається прийнятим, якщо воно підтримане повним складом Конкурсної комісії.
8. Повноваження члена Конкурсної комісії припиняються достроково у разі:
1) подання особистої заяви про припинення повноважень члена Конкурсної комісії;
2) набрання законної сили обвинувального вироку суду щодо здійснення ним умисного злочину або корупційного правопорушення;
3) визнання його безвісно відсутнім або оголошення померлим, недієздатним або обмежено дієздатним;
4) його смерті;
5) виявлення невідповідності члена Конкурсної комісії критеріям, визначеним цим Законом.
Перепризначення члена Конкурсної комісії, в разі якщо повноваження члена Конкурсної комісії достроково припинено, має відбутися не пізніше двох місяців з дня припинення повноважень відповідного члена Конкурсної комісії за рішенням Верховної Ради України щодо осіб, які не є громадянами України та за розпорядженням Державної судової адміністрації з числа представників, кандидатури яких були подані відповідним з’їздом, конференцією не пізніше одного місяця з дня припинення повноважень відповідного члена Комісії.».
 
Відхилено    
    -805- Тимошенко Ю.В.
Власенко С.В.
Доповнити законопроект новою статтею 8-2: «Стаття 8-2. Конкурс та призначення на посаду суддів антикорупційних судів
1. Конкурсна комісія оголошує Конкурс на зайняття вакантних посад суддів антикорупційних судів протягом одного місяця з дня свого першого засідання.
2. Конкурсна комісія розміщує на офіційному веб-сайті Державної судової адміністрації, Вищої ради правосуддя оголошення про проведення Конкурсу на зайняття вакантних посад суддів антикорупційних судів.
3. Особи, які виявили намір стати суддею антикорупційного суду та відповідають вимогам, визначеним цим Законом, подають до Конкурсної комісії відповідні заяви та документи, декларацію особи, уповноваженої на виконання функцій держави.
4. Конкурсна комісія перевіряє осіб, які звернулися із заявою про участь у конкурсі, на відповідність вимогам, встановлених цим Законом.
Конкурсна комісія не пізніше семи днів з моменту отримання від кандидата на посаду судді антикорупційного суду декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави, скеровує її до компетентного органу з проханням здійснення невідкладної її перевірки.
5. Конкурсна комісія приймає рішення про допуск до участі у Конкурсі осіб, які відповідають вимогам, визначеним цим Законом, та розпочинає формування їхніх досьє.
6. Конкурсна комісія проводить щодо осіб, допущених до участі у Конкурсі, перевірку в порядку, визначеному законодавством про запобігання корупції, з урахуванням особливостей, встановлених цим Законом та приймає рішення про допуск до кваліфікаційного оцінювання осіб, які успішно пройшли спеціальну перевірку.
7. Кандидати на посаду судді антикорупційних судів, які за результатами спеціальної перевірки допущені до наступного етапу конкурсу, відкрито проходять кваліфікаційне оцінювання: складення іспиту, визначеного Законом України «Про судоустрій і статус суддів», складення іспиту на знання антикорупційного законодавства з вирішення практичних задач, проходять психофізіологічне дослідження із застосуванням поліграфа, співбесіду.
8. Конкурсна комісія за результатами кваліфікаційного оцінювання приймає рішення щодо підтвердження здатності кандидата на посаду судді антикорупційного суду здійснювати правосуддя в антикорупційному суді та формує загальний рейтинг кандидатів та рейтинг кандидатів щодо кожного окружного адміністративного суду, Вищого антикорупційного суду.
9. Конкурсна комісія приймає рішення про встановлення результатів конкурсу, яким затверджує список кандидатів на посаду судді антикорупційного суду. Конкурсна комісія зараховує до списоку кандидатів на посаду суддів антикорупційного суду тих кандидатів, які набрали не менше 85 відсотків максимально можливого балу кваліфікаційного оцінювання.
10. Конкурсна комісія затверджує список кандидатів на посаду суддів антикорупційного суду та за результатами конкурсу вносить Вищій кваліфікаційній комісії суддів України подання про призначення кандидатів на посаду судді.
11. Вища кваліфікаційна комісія суддів України протягом місяця з дня отримання від Конкурсної комісії списку кандидатів на посаду суддів антикорупційного суду рекомендує Вищій раді правосуддя ухвалити рішення про внесення Президентові України подання про призначення на посади суддів кандидатур, поданих Конкурсною Комісією, Вищою кваліфікаційною комісією суддів України, протягом одного місяця з дня отримання такого подання.
Вища рада правосуддя ухвалює рішення про внесення Президентові України подання про призначення на посади суддів кандидатур, поданих Конкурсною Комісією, протягом одного місяця з дня отримання такого подання.
Вища кваліфікаційна комісія суддів України, Вища рада правосуддя не має права здійснювати будь-який інший відбір на посаду судді антикорупційних судів, будь-яких інших кандидатур щодо яких немає подання Конкурсної комісії.
12. Президент України видає указ про призначення на посаду судді антикорупційного суду не пізніше місячного строку з моменту внесення рішення на його розгляд.
Президент не має права здійснювати будь-яких інший відбір на посаду судді антикорупційних судів, призначати на посуду судді антикорупційних судів будь-яких інших кандидатур щодо яких немає подання Вищої ради правосуддя за результатами Конкурсу.
13. В разі, якщо Вищій кваліфікаційній комісії суддів України, Вищій раді правосуддя, Президенту України стануть відомі документально підтверджені факти, докази що кандидатури на посаду судді антикорупційних судів не відповідають вимогам, визначеним цим законом, Вища рада правосуддя, Президент України зобов’язані публічно заслухати особу щодо якої стали відомі такі факти та прийняти мотивоване рішення.
Кандидат на посаду судді, якому Вищою кваліфікаційною комісією суддів, Вищою радою правосуддя відмовлено у внесенні подання про призначення його суддею має право оскаржити прийняте щодо нього рішення до суду.».
 
Відхилено    
    -806- Тимошенко Ю.В.
Власенко С.В.
Доповнити законопроект новою статтею 8-3: «Стаття 8-3. Особливості проведення конкурсу на посаду суддів антикорупційних судів
1. Кандидат на посаду судді подає до Конкурсної комісії, крім документів, визначених Законом України «Про судоустрій і статус суддів», також документи, які підтверджують дотримання вимог, передбачених частиною цим Законом.
2. Конкурсна комісія на основі поданих документів перевіряє осіб, які звернулися із заявою про участь у Конкурсі, на відповідність вимогам, визначеним цим Законом, та приймає рішення про допуск до участі у Конкурсі осіб, які за результатами перевірки відповідають вимогам до кандидата на посаду судді антикорупційних судів. В разі отримання негативних результатів перевірки декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави, поданої кандидатом на посаду судді, Конкурсна комісія приймає рішення про припинення участі такого кандидата у Конкурсі.
3. Порядок складення іспиту, методика оцінювання кандидатів визначаються Положенням, затвердженим Конкурсною комісією.
4. Іспити проводяться у спеціально обладнаному для цього приміщенні.
На кожному етапі проведення іспиту та під час оцінювання його результатів можуть бути присутніми представники засобів масової інформації та будь-які інші зацікавлені особи. Секретаріат Державної судової адміністрації забезпечує відео- та аудіофіксацію і трансляцію у режимі реального часу проведення іспиту на офіційному веб-сайті Державної судової адміністрації України.
5. Конкурсна комісія встановлює результати іспитів, які оприлюднюються на офіційному веб-сайті Державної судової адміністрації, Вищої ради правосуддя.
6. Копії виконаних кандидатами на посаду судді на іспиті робіт, а також інформація про його результати є загальнодоступними та оприлюднюються на офіційному веб-сайті Вищої кваліфікаційної комісії суддів України не пізніше наступного дня з моменту прийняття рішення щодо допуску судді (кандидата на посаду судді) до іншого етапу кваліфікаційного оцінювання.
7. Інформація про результати іспиту має обов’язково містити дані про кількість балів, виставлених за виконане кандидатами на посаду судді анонімне письмове практичне завдання кожним членом Конкурсної комісії, який проводив його оцінювання, та кваліфікаційні вимоги практичного завдання, включаючи всі критерії оцінювання, елементи цих критеріїв, а також максимальну кількість балів, яка може бути виставлена за результатами оцінювання зазначених критеріїв або їх елементів.
8. Конкурсна комісія здійснює дослідження досьє кандидатів на посаду судді антикорупційних судів антикорупційних судів, які містять результати психофізіологічного дослідження із застосуванням поліграфа, та проводить співбесіду у порядку, визначеному Законом України «Про судоустрій і статус суддів».
9. Конкурсна комісія отримує повний та безпосередній доступ до досьє кандидатів на посаду суддів.
10. Під час проведення кваліфікаційного оцінювання Конкурсна комісія користується усіма правами, передбаченими Законом України «Про судоустрій і статус суддів» для Вищої кваліфікаційної комісії суддів України, в тому числі безоплатно отримувати інформацію та копії документів і матеріалів (у тому числі з обмеженим доступом) щодо кандидата на посаду судді антикорупційного суду та членів його сім’ї або близьких осіб від будь-яких осіб, які є власниками або розпорядниками інформації (документів, матеріалів), скеровувати запити, видати спільні накази з власниками або розпорядниками інформації, що запитується, зупиняти проведення кваліфікаційного оцінювання у разі необхідності направлення запиту.
11. Громадська рада міжнародних експертів має право надати Конкурсній комісії докази невідповідності кандидата на посаду судді критеріям професійної етики та доброчесності, у тому числі щодо законності джерел походження майна, відповідності рівня життя кандидата або членів його сім’ї задекларованим доходам, дотримання норм етичної поведінки, зокрема в питаннях моралі, чесності, непідкупності, відповідності способу життя кандидата його статусу. Такі докази невідкладно оприлюднюються на сайті Державної судової адміністрації та додаються до досьє відповідного кандидата.
12. Фізичні та юридичні особи мають право надавати Конкурсній комісії інформацію щодо кандидатів на посаду судді антикорупційних судів. Така інформація невідкладно оприлюднюється на сайті Державної судової адміністрації та додається до досьє відповідного кандидата.
13. Конкурсна комісія проводить співбесіди з кандидатами на посаду судді антикорупційних судів, які допущені до цього етапу кваліфікаційного оцінювання. Співбесіда полягає в обговоренні результатів дослідження досьє.
14. За результатами кваліфікаційного іспиту, дослідження матеріалів досьє і співбесіди, Конкурсна комісія приймає окреме рішення про підтвердження чи не підтвердження кожним кандидатом на посаду судді антикорупційних судів здатності здійснювати право суддя в антикорупційному суді.
15. Рішення Конкурсної комісії про підтвердження або не підтвердження здатності кандидата здійснювати правосуддя у відповідному суді мають бути вмотивованими і оприлюднюються протягом п’яти днів після їх прийняття.
16. Конкурсна комісія формує рейтинг кандидатів, які підтвердили здатність здійснювати правосуддя в антикорупційних судах, за результатами кваліфікаційного оцінювання.
17. У разі однакової позиції за рейтингом, визначеним за результатами кваліфікаційного оцінювання для участі у конкурсі на зайняття посади судді, перевага надається учаснику, який набрав більшу загальну кількість балів під час іспитів, проведених в межах процедури кваліфікаційного оцінювання, а за однакової кількості балів – учаснику, який має більший стаж на посаді судді.
18. Конкурсна комісія приймає рішення про встановлення результатів Конкурсу, яким затверджує список кандидатів на посаду судді. Список кандидатів на посаду судді не пізніше десяти днів з моменту затвердження передається до Вищої кваліфікаційної комісії суддів України.
19. На кожному етапі кваліфікаційного оцінювання кандидатів на посаду судді та під час оцінювання результатів такого кваліфікаційного оцінювання Секретаріат Державної судової адміністрації України забезпечує відео- та аудіо фіксацію і трансляцію у режимі реального часу відповідних засідань Конкурсної комісії. На кожному етапі кваліфікаційного оцінювання мають право бути присутніми як спостерігачі будь-які зацікавлені особи.».
 
Відхилено    
62. Стаття 9. Громадська рада міжнародних експертів
 
-807- Саврасов М.В.
У назві статті 9 слова «Громадська рада міжнародних експертів» замінити словами «Конкурсна комісія».
 
Відхилено   Стаття 9. Громадська рада міжнародних експертів
 
    -808- Усов К.Г.
У назві статті 9 слово «міжнародних» виключити.
 
Відхилено    
    -809- Розенблат Б.С.
У статті 9 назву статті викласти в такій редакції:
«Особливості роботи міжнародних експертів-членів Громадської ради доброчесності»
 
Відхилено    
    -810- Дехтярчук О.В.
Назву статті 9 викласти в такій редакції:
«Стаття 9. Кваліфікаційна панель експертів по відбору кандидатів на посади суддів Вищого антикорупційного суду»
 
Відхилено    
    -811- Сироїд О.І.
У статті 9:
назву статті 9 викласти в такій редакції:
«Спеціалізована колегія для кваліфікаційного оцінювання кандидатів на посади суддів Вищого антикорупційного суду та Антикорупційної палати Касаційного кримінального суду у складі Верховного Суду»;
 
Відхилено    
    -812- Карпунцов В.В.
Назву статті 9 викласти в такій редакції:
«Стаття 9. Рада міжнародних експертів»
 
Відхилено    
    -813- Каплін С.М.
Назву статті 9 проекту Закону викласти у такій редакції: «Конкурсна комісія громадської ради доброчесності».
 
Відхилено    
    -814- Саврасов М.В.
У назві статті 9:
слова «Громадська рада міжнародних експертів» замінити словами «Експертна група з питань добору суддів Вищого антикорупційного суду»
 
Відхилено    
    -815- Крулько І.І.
У статті 9:
доповнити частиною першою наступного змісту: «З метою сприяння Вищій кваліфікаційній комісії суддів України у встановленні для цілей кваліфікаційного оцінювання відповідності кандидатів на посади суддів Вищого антикорупційного суду критеріям професійної етики та доброчесності, у тому числі щодо законності джерел походження майна, відповідності рівня життя кандидата або членів його сім’ї задекларованим доходам, дотримання норм етичної поведінки, зокрема в питаннях моралі, чесності, непідкупності, відповідності способу життя кандидата його статусу, а також критеріям володіння знаннями та навичками із застосування сучасних міжнародних антикорупційних стандартів і найкращих світових практик у сфері протидії та боротьби з корупцією, практики Європейського суду з прав людини утворюється Громадська рада міжнародних експертів. Громадська рада доброчесності, що утворена і здійснює діяльність відповідно до Закону України "Про судоустрій і статус суддів", на час діяльності Громадської ради міжнародних експертів не залучається до встановлення відповідності кандидатів на посади суддів Вищого антикорупційного суду передбаченим законом критеріям для цілей кваліфікаційного оцінювання.»; (перенесено з частини 4 статті 8 проекту)
У зв’язку з цим частини 1-13 вважати частинами 2-14 відповідно.
 
Відхилено    
63. 1. Громадська рада міжнародних експертів утворюється строком на шість років Вищою кваліфікаційною комісією суддів України для сприяння їй у підготовці рішень з питань призначення на посади суддів Вищого антикорупційного суду та є її допоміжним органом.
 
-816- Береза Б.Ю.
В ч. 1 ст. 9 слово «допоміжним» замінити на слово «ключовим».
 
Відхилено   1. Громадська рада міжнародних експертів утворюється строком на шість років Вищою кваліфікаційною комісією суддів України для сприяння їй у підготовці рішень з питань призначення на посади суддів Вищого антикорупційного суду та є її допоміжним органом.
 
    -817- Усов К.Г.
У частині першій статті 9, після слів «Громадська рада», слово «міжнародних» виключити.
 
Відхилено    
    -818- Усов К.Г.
У частині першій статті 9, слово «шість» замінити словом «три».
 
Відхилено    
    -819- Крулько І.І.
У статті 9:
у частині другій слова «строком на шість років» виключити
 
Відхилено    
    -820- Пташник В.Ю.
У частині 1 статті 9 проекту:
слова «Громадська рада міжнародних експертів» замінити словами «Міжнародна експертна рада»;
 
Відхилено    
    -821- Пташник В.Ю.
У частині 1 статті 9 проекту:
«слова «для сприяння їй у підготовці рішень з питань призначення на посади суддів Вищого антикорупційного суду» замінити словами «з метою сприяння їй у встановленні відповідності кандидата на посаду судді критеріям професійної етики та доброчесності для цілей кваліфікаційного оцінювання»
 
Відхилено    
    -822- Рибалка С.В.
У частині 1 статті 9 розділу Ізаконопроекту слово «шість» замінити на слово «п'ять».
 
Відхилено    
    -823- Ричкова Т.Б.
У частині 1 статті 9 слова «строком на шість років» виключити.
 
Відхилено    
    -824- Ричкова Т.Б.
У частині 1 статті 9 після слів «комісією суддів України» доповнити словом «безстроково».
 
Відхилено    
    -825- Соболєв Є.В.
Острікова Т.Г.
Березюк О.Р.
Сотник О.С.
Костенко П.П.
Подоляк І.І.
Журжій А.В.
Маркевич Я.В.
Бабак А.В.
Кіраль С.І.
Опанасенко О.В.
Семенуха Р.С.
Пастух Т.Т.
Сидорович Р.М.
У статті 9:
у частині першій слова «сприяння їй у підготовці рішень з питань призначення на посади» замінити на слова «перевірки відповідності кандидатів встановленим цим Законом вимогам до»;
 
Відхилено    
    -826- Мельничук І.І.
У статті 9:
у частині першій слова "строком на шість років" виключити
 
Відхилено    
    -827- Саврасов М.В.
У частині першій статті 9:
слова «Громадська рада міжнародних експертів» замінити словами «Експертна група з питань добору суддів Вищого антикорупційного суду»
 
Відхилено    
    -828- Дехтярчук О.В.
У частині першій статті 9:
слова «Громадська рада міжнародних експертів» замінити словами «Кваліфікаційна панель експертів по відбору кандидатів на посади суддів Вищого антикорупційного суду»
 
Відхилено    
    -829- Ричкова Т.Б.
У частині першій статті 9 слово «шість» замінити словом «5»;
 
Відхилено    
    -830- Мельничук І.І.
У частині 1 статті 9 після слів «комісією суддів України» доповнити словом «безстроково».
 
Відхилено    
    -831- Нестеренко В.Г.
У частині 1 статті 9 слова «для сприяння їй у підготовці рішень з питань призначення на посади суддів Вищого антикорупційного суду та є її допоміжним органом.» виключити
 
Відхилено    
    -832- Чижмарь Ю.В.
У статті 9:
частину 1 викласти в такій редакції:
«1. Громадська рада міжнародних експертів утворюється строком на два роки Вищою кваліфікаційною комісією суддів України для сприяння їй у підготовці рішень з питань призначення на посади суддів Вищого антикорупційного суду».
 
Відхилено    
    -833- Тимошенко Ю.В.
Власенко С.В.
Частину 1 статті 9 викласти в редакції: «1. Громадська рада міжнародних експертів утворюється строком на шість років Конкурсною комісією для сприяння їй у підготовці рішень з питань призначення на посади суддів антикорупційного суду та є її допоміжним органом.».
 
Відхилено    
    -834- Саврасов М.В.
Частину 1 статті 9 викласти у такій редакції: «1. Конкурсна комісія складається з дев’яти осіб, які призначаються Вищою кваліфікаційною комісією суддів України.»
 
Відхилено    
    -835- Тарута С.О.
Частину першу статті 9 викласти в такій редакції:
«1. Громадська рада міжнародних експертів утворюється строком на шість років Вищою кваліфікаційною комісією суддів України для кваліфікаційного оцінювання відповідності кандидатів на посади суддів Вищого антикорупційного суду критеріям, зазначеним у частині четвертій статті 8 цього Закону.»
 
Відхилено    
    -836- Розенблат Б.С.
У статті 9:
- частину 1 викласти в такій редакції:
«1. Міжнародні експерти-члени Громадської ради доброчесності призначаються на два роки і не можуть бути призначені повторно та приймають участь виключно у доборі суддів Вищого антикорупційного суду.
На міжнародні експерти-члени Громадської ради доброчесності поширюються права та обов’язки визначені до Громадська рада доброчесності Законом України «Про судоустрій та статус суддів» за виключенням особливостей, визначенх цим Законом.»
 
Відхилено    
    -837- Сотник О.С.
Частину першу статті 9 законопроекту викласти у такій редакції:
«1. Громадська рада міжнародних експертів утворюється строком на шість років Вищою кваліфікаційною комісією суддів України для сприяння їй у підготовці рішень з питань призначення на посади суддів Вищого антикорупційного суду, в тому числі шляхом надання висновків про відповідність чи невідповідність кандидата на посаду судді Вищого антикорупційного суду критеріям, зазначеним у частині четвертій статті 8 цього Закону, які є обов’язковими для врахування Вищою кваліфікаційною комісією суддів України.»
 
Відхилено    
    -838- Саврасов М.В.
Частину першу статті 9 викласти в такій редакції:
«1. Громадська рада міжнародних експертів утворюється строком на шість років Вищою кваліфікаційною комісією суддів України як її тимчасовий допоміжний орган для сприяння у підготовці рішень з питань призначення на посади суддів Вищого антикорупційного суду».
 
Відхилено    
    -839- Карпунцов В.В.
Частину першу статті 9 викласти в такій редакції:
«1. Рада міжнародних експертів утворюється строком на шість років Вищою кваліфікаційною комісією суддів України для сприяння їй у підготовці рішень з питань призначення на посади суддів Вищого антикорупційного суду та Апеляційної палати Вищого антикорупційного суду та є її допоміжним органом.»
 
Відхилено    
    -840- Макар'ян Д.Б.
Частину першу статті 9 викласти в такій редакції:
«1. Громадська рада міжнародних експертів утворюється Вищою кваліфікаційною комісією суддів України для сприяння їй у підготовці рішень з питань призначення на посади суддів Вищого антикорупційного суду та є її допоміжним органом.»
 
Відхилено    
    -841- Каплін С.М.
Частину першу статті 9 викласти у такій редакції: «Конкурсна комісія громадської ради доброчесності утворюється Вищою кваліфікаційною комісією суддів України у кількості 11 осіб із числа членів громадської ради доброчесності.»
 
Відхилено    
    -842- Сироїд О.І.
У статті 9:
частини першу викласти в такій редакції:
«1.Колегія утворюється Вищою кваліфікаційною комісією суддів України.»;
 
Відхилено    
    -843- Нестеренко В.Г.
Доповнити статтю 9 новою частиною такого змісту :
«Громадська рада міжнародних експертів сприяє у підготовці рішень з питань призначення на посади суддів Вищого антикорупційного суду та є допоміжним органом.»
 
Відхилено    
64. 2. Громадська рада міжнародних експертів складається з членів у кількості не більше семи, які призначаються Вищою кваліфікаційною комісією суддів України виключно на підставі пропозицій міжнародних організацій, з якими Україна співпрацює у сфері запобігання та протидії корупції відповідно до міжнародних договорів України.
 
-844- Крулько І.І.
У статті 9:
у частині третій слова «членів у кількості не більше семи» замінити словами «п’ятнадцяти членів».
 
Відхилено   2. Громадська рада міжнародних експертів виконує свої повноваження у складі семи членів, які призначаються Вищою кваліфікаційною комісією суддів України виключно на підставі пропозицій міжнародних організацій, з якими Україна співпрацює у сфері запобігання та протидії корупції відповідно до міжнародних договорів України.
Кожна міжнародна організація може запропонувати Вищій кваліфікаційній комісії суддів України не менше двох кандидатів до складу Громадської ради міжнародних експертів.
Вища кваліфікаційна комісія суддів України приймає рішення про призначення членів Громадської ради міжнародних експертів якщо кількість запропонованих кандидатів до складу Громадської ради міжнародних експертів щонайменше вдвічі перевищує кількість вакантних місць.
Рішення про призначення членів Громадської ради міжнародних експертів приймається на засіданні Вищої кваліфікаційної комісії суддів України, яке є відкритим.
 
    -845- Алєксєєв С.О.
Частину другу викласти в такій редакції:
«2. Громадська рада міжнародних експертів виконує свої повноваження у складі семи членів, які призначаються Вищою кваліфікаційною комісією суддів України виключно на підставі пропозицій міжнародних організацій, з якими Україна співпрацює у сфері запобігання та протидії корупції відповідно до міжнародних договорів України.
Кожна міжнародна організація може запропонувати Вищій кваліфікаційній комісії суддів України не менше двох кандидатів до складу Громадської ради міжнародних експертів.
Вища кваліфікаційна комісія суддів України приймає рішення про призначення членів Громадської ради міжнародних експертів якщо кількість запропонованих кандидатів до складу Громадської ради міжнародних експертів щонайменше вдвічі перевищує кількість вакантних місць.
Рішення про призначення членів Громадської ради міжнародних експертів приймається на засіданні Вищої кваліфікаційної комісії суддів України, яке є відкритим.»
 
Враховано    
    -846- Поляков М.А.
У частині 2 статті 9 слова «не більше семи осіб» замінити словами «дев’яти осіб».
 
Відхилено    
    -847- Нестеренко В.Г.
У частині 2 статті 9 слово «семи» замінити словом «дев’яти».
 
Відхилено    
    -848- Шкрум А.І.
У частині другій статті 9 слово «семи» замінити словом «двадцяти».
 
Відхилено    
    -849- Різаненко П.О.
У частині другій статті 9:
слова «з членів у кількості не більше семи» замінити словами «із семи членів»
 
Враховано редакційно    
    -850- Усов К.Г.
У частині другій статті 9, після слів «Громадська рада», слово «міжнародних» виключити.
 
Відхилено    
    -851- Усов К.Г.
У частині другій статті 9, слово «семи» замінити словом «дев’яти».
 
Відхилено    
    -852- Усов К.Г.
У частині другій статті 9, після слів «міжнародних організацій» доповнити словами «та установ».
 
Відхилено    
    -853- Усов К.Г.
У частині другій статті 9, після слів «договорів України», доповнити словами «на конкурсній основі».
 
Відхилено    
    -854- Різаненко П.О.
У частині другій статті 9:
в кінці речення доповнити словами «та міжнародних організацій, які протягом останніх трьох років співпрацювали з Україною у сфері протидії та боротьби з корупцією».
 
Відхилено    
    -855- Пташник В.Ю.
У частині 2 статті 9 проекту:
слова «Громадська рада міжнародних експертів» замінити словами «Міжнародна експертна рада»;
 
Відхилено    
    -856- Пташник В.Ю.
У частині 2 статті 9 проекту:
слова «пропозицій міжнародних організацій, з якими Україна співпрацює у сфері запобігання та протидії корупції відповідно до міжнародних договорів України» замінити словами «узгоджених пропозицій міжнародних організацій, які протягом останніх трьох років перед внесенням пропозицій надавали Україні міжнародну технічну допомогу у сфері боротьби з корупцією»
 
Відхилено    
    -857- Юзькова Т.Л.
Частину другу статті 9 після слів «складається з членів у кількості» доповнити словами «не менше трьох та»
 
Відхилено    
    -858- Мельничук І.І.
У статті 9:
у частині другій слова "з членів у кількості не більше семи" замінити словами "з шістнадцяти членів"
 
Відхилено    
    -859- Нестеренко В.Г.
Частину 2 статті 9 виключити.
 
Відхилено    
    -860- Ричкова Т.Б.
У частині 2 статті 9 слова «не більше семи» замінити словами «дев’ять осіб».
 
Відхилено    
    -861- Ричкова Т.Б.
У частині 2 статті 9 слова «у сфері запобігання та протидії корупції» виключити.
 
Відхилено    
    -862- Демчак Р.Є.
У абзаці першому частини другої статті 9 після слів «у кількості» доповнити словами «не менше п’яти та»
 
Відхилено    
    -863- Соболєв Є.В.
Острікова Т.Г.
Березюк О.Р.
Сотник О.С.
Костенко П.П.
Подоляк І.І.
Журжій А.В.
Маркевич Я.В.
Бабак А.В.
Кіраль С.І.
Опанасенко О.В.
Семенуха Р.С.
Пастух Т.Т.
Сидорович Р.М.
У статті 9:
у частині другій:
слова та розділові знаки «з членів у кількості не більше семи, які призначаються Вищою кваліфікаційною комісією суддів України виключно на підставі пропозицій міжнародних організацій, з якими Україна співпрацює у сфері запобігання та протидії корупції відповідно до міжнародних договорів України» замінити на слова та розділові знаки «з семи членів, яких призначає Голова Вищої кваліфікаційної комісії суддів України виключно на підставі погодженого спільного подання урядів держав, які протягом останніх трьох років з моменту набрання чинності цим Законом надавали Україні міжнародну технічну допомогу у сфері боротьби з корупцією, та Європейського Союзу (далі для цілей цієї статті - представництва).»;
 
Враховано частково    
    -864- Шахов С.В.
Частину другу статті 9 проекту доповнити словами «, згода на обов’язковість яких надана Верховною Радою України».
 
Відхилено    
    -865- Демчак Р.Є.
У абзаці першому частини другої статті 9 після слова «семи» доповнити словом «осіб».
 
Відхилено    
    -866- Дехтярчук О.В.
У частині другій статті 9:
слова «Громадська рада міжнародних експертів» замінити словами «Кваліфікаційна панель експертів по відбору кандидатів на посади суддів Вищого антикорупційного суду»
 
Відхилено    
    -867- Мельничук І.І.
У статті 9 у частині другій після слів «відповідно до міжнародних договорів України» додати слова «не менше трьох років»
 
Відхилено    
    -868- Демчак Р.Є.
Частину другу статті 9 доповнити новим абзацом другим такого змісту:
«Громадську раду міжнародних експертів очолює голова, який обирається громадською радою міжнародних експертів серед її членів».
 
Відхилено    
    -869- Демчак Р.Є.
Частину другу статті 9 доповнити новим абзацом третім такого змісту:
«Рішення громадської ради міжнародних експертів приймаються простою більшістю голосів членів, які присутні на засіданні та мають право голосу, якщо для прийняття відповідного рішення статутом не встановлюється більша кількість голосів. Порядок скликання і проведення засідань, голосування, прийняття і оформлення рішень громадської ради міжнародних експертів визначається статутом громадської ради міжнародних експертів»
 
Відхилено    
    -870- Соболєв Є.В.
Острікова Т.Г.
Березюк О.Р.
Сотник О.С.
Костенко П.П.
Подоляк І.І.
Журжій А.В.
Маркевич Я.В.
Бабак А.В.
Кіраль С.І.
Опанасенко О.В.
Семенуха Р.С.
Пастух Т.Т.
Сидорович Р.М.
У статті 9:
у частині другій:
доповнити новим абзацом другим - такого змісту:
«Для отримання такого подання Голова Вищої кваліфікаційної комісії суддів України надсилає письмові запити до представництв.»;
 
Відхилено    
    -871- Соболєв Є.В.
Острікова Т.Г.
Березюк О.Р.
Сотник О.С.
Костенко П.П.
Подоляк І.І.
Журжій А.В.
Маркевич Я.В.
Бабак А.В.
Кіраль С.І.
Опанасенко О.В.
Семенуха Р.С.
Пастух Т.Т.
Сидорович Р.М.
У статті 9:
у частині другій:
доповнити новим абзацом третім такого змісту:
«Представництва надсилають Голові Вищої кваліфікаційної комісії суддів України погоджене спільне подання з переліком осіб, яких вони рекомендують призначити членами Громадської ради міжнародних експертів.»;
 
Відхилено    
    -872- Соболєв Є.В.
Острікова Т.Г.
Березюк О.Р.
Сотник О.С.
Костенко П.П.
Подоляк І.І.
Журжій А.В.
Маркевич Я.В.
Бабак А.В.
Кіраль С.І.
Опанасенко О.В.
Семенуха Р.С.
Пастух Т.Т.
Сидорович Р.М.
У статті 9:
у частині другій:
доповнити новим абзацом четвертим такого змісту:
«Голова Вищої кваліфікаційної комісії суддів України протягом десяти днів з дня отримання відповідного подання призначає рекомендованих осіб членами Громадської ради міжнародних експертів. Голова Вищої кваліфікаційної комісії суддів України не може призначити членом Громадської ради міжнародних експертів особу, яка не була рекомендована у порядку, встановленому цією статтею.»;
 
Відхилено    
    -873- Соболєв Є.В.
Острікова Т.Г.
Березюк О.Р.
Сотник О.С.
Костенко П.П.
Подоляк І.І.
Журжій А.В.
Маркевич Я.В.
Бабак А.В.
Кіраль С.І.
Опанасенко О.В.
Семенуха Р.С.
Пастух Т.Т.
Сидорович Р.М.
У статті 9:
у частині другій:
доповнити новим абзацом п’ятим такого змісту:
«Голова Вищої кваліфікаційної комісії суддів України не може не призначити членом Громадської ради міжнародних експертів особу, яка була рекомендована у порядку, встановленому цією статтею.»;
 
Відхилено    
    -874- Чижмарь Ю.В.
У статті 9:
частину 2 викласти в такій редакції:
«2. Громадська рада міжнародних експертів складається з 7 членів, які призначаються Вищою кваліфікаційною комісією суддів України виключно на підставі пропозиції відповідного органу міжнародної організації (установи). До складу Громадської ради міжнародних експертів міжнародні організації (установи) можуть делегувати лише одного експерта.»
 
Відхилено    
    -875- Саврасов М.В.
Частину 2 статті 9 викласти у такій редакції: «2. Членами Конкурсної комісії можуть бути призначені громадяни України, які мають вищу освіту щонайменше ступеня магістра (або прирівняна до неї вища освіта за освітньо-кваліфікаційним рівнем спеціаліста), бездоганну ділову репутацію, високі професійні та моральні якості, суспільний авторитет та відповідає одній з таких вимог:
мають досвід здійснення професійної діяльності у сфері запобігання та/або протидії корупції не менше ніж п’ять років;
мають науковий ступінь у сфері права та стаж наукової роботи не менше ніж три роки;
мають досвід професійної діяльності адвоката щодо здійснення захисту від кримінального обвинувачення не менше ніж два роки;
мають стаж роботи в галузі права не менше ніж три роки після здобуття юридичної освіти;
має сукупний стаж (досвід) зазначеної у пунктах 1-4 цієї частини роботи (професійної діяльності) не менше ніж п’ять років.».
 
Відхилено    
    -876- Розенблат Б.С.
У статті 9:
- частину 2 викласти в такій редакції:
«2. Міжнародні експерти-члени Громадської ради доброчесності призначаються зборами представників громадських об’єднань відповідно до порядку призначення членів Громадської ради доброчесності, передбаченого Законом України «Про судоустрій та статус суддів» на числа кандидатів, запропонованих міжнародними організаціями, з якими Україна співпрацює у сфері запобігання та протидії корупції відповідно до міжнародних договорів України.
Міжнародні експерти включаються до Громадської ради доброчесності у кількості чотирьох осіб, по одному в кожну з чотирьох колегій Громадської ради доброчесності.»
 
Відхилено    
    -877- Попов І.В.
Частину другу статті 9 проекту, викласти у наступній редакції: «2. Громадська рада міжнародних експертів складається з членів у кількості не більше семи та не менше трьох, які призначаються Вищою кваліфікаційною комісією суддів України виключно на підставі пропозицій міжнародних організацій, з якими Україна співпрацює у сфері запобігання та протидії корупції відповідно до міжнародних договорів України.»
 
Відхилено    
    -878- Батенко Т.І.
Констанкевич І.М.
Купрій В.М.
Дідич В.В.
Шевченко В.Л.
Шевченко О.Л.
Дубінін О.І.
Денисенко А.С.
Частину другу статті 9 викласти у такій редакції:
«2. Громадська рада міжнародних експертів складається з членів у кількості не більше семи, які призначаються Вищою кваліфікаційною комісією суддів України виключно на підставі пропозицій міжнародних організацій, з якими Україна співпрацює у сфері запобігання та протидії корупції відповідно до міжнародних договорів України, та міжнародних агентств і організацій, які надають технічну підтримку і фінансування заходів у сфері запобігання та протидії корупції»
 
Відхилено    
    -879- Чумак В.В.
Новак Н.В.
Дерев'янко Ю.Б.
Добродомов Д.Є.
Парасюк В.З.
Частину другу статті 9 викласти у такій редакції:
«2. Громадська рада міжнародних експертів складається з семи членів, які призначаються Вищою кваліфікаційною комісією суддів України виключно на підставі узгодженої спільної пропозиції проектів міжнародної технічної допомоги та міжнародних організацій, з якими Україна співпрацює у сфері правосуддя та/або запобігання та протидії корупції відповідно до міжнародних договорів України».
 
Враховано частково    
    -880- Лубінець Д.В.
Валентиров С.В.
Пономарьов О.С.
Частину другу статті 9 викласти в такій редакції:
"2. Громадська рада міжнародних експертів складається з членів у кількості не менше п'яти, які призначаються Вищою кваліфікаційною комісією суддів України виключно на підставі пропозицій міжнародних організацій – донорів, з якими Україна співпрацює у сфері запобігання та протидії корупції, захисту прав людини, підтримки інституційних реформ."
 
Відхилено    
    -881- Лапін І.О.
У статті 9:
частину другу викласти в такій редакції:
«2. Громадська рада міжнародних експертів складається з семи членів. Вища кваліфікаційна комісія суддів України призначає членів Громадської ради міжнародних експертів шляхом обрання із переліку кандидатів, сформованого виключно на підставі узгодженої спільної пропозиції таких суб’єктів:
1) проектів міжнародної технічної допомоги у сфері правосуддя та/або запобігання та протидії корупції, зареєстрованих відповідно до законодавства України на день набрання чинності цим законом;
2) міжнародних організацій, з якими Україна співпрацює у сфері правосуддя та/або запобігання та протидії корупції відповідно до міжнародних договорів України протягом трьох років до дня набрання чинності цим законом.
Така спільна пропозиція з переліком кандидатів формується більшістю відповідних суб’єктів у визначеному ними порядку.
Відповідний перелік кандидатів для обрання членів Громадської ради міжнародних експертів повинен включати не менше десяти осіб.»
 
Враховано частково    
    -882- Найєм М..
У статті дев’ятій законопроекту:
Викласти частину другу в такій редакції:
«2. Громадська рада міжнародних експертів складається із семи членів, які призначаються Вищою кваліфікаційною комісією суддів України виключно на підставі узгодженої спільної пропозиціїй проектів міжнародної технічної допомоги та міжнародних організацій, з якими Україна співпрацює у сфері правосуддя та/або запобігання та протидії корупції відповідно до міжнародних договорів України.»
 
Враховано частково    
    -883- Сотник О.С.
Частину другу статті 9 законопроекту викласти у такій редакції:
«2. Громадська рада міжнародних експертів складається з членів у кількості не менше п’яти, які призначаються Вищою кваліфікаційною комісією суддів України виключно на підставі пропозицій міжнародних організацій, з якими Україна співпрацює у сфері запобігання та протидії корупції відповідно до міжнародних договорів України, Європейського Союзу, Міжнародного валютного фонду, Світового банку та держав, які протягом останніх трьох років до набрання чинності цим Законом надавали Україні міжнародну технічну допомогу у сфері боротьби з корупцією.»
 
Враховано частково    
    -884- Міщенко С.Г.
частину 2 статті 9 законопроекту викласти у такій редакції: «Громадська рада міжнародних експертів складається з членів у кількості не більше семи, які призначаються Вищою кваліфікаційною комісією суддів України виключно на підставі пропозицій міжнародних організацій, з якими Україна співпрацює у сфері запобігання та протидії корупції відповідно до міжнародних договорів, міжнародних організацій, які надають Україні технічну допомогу щодо боротьби з корупцією або фінансують антикорупційні реформи та урядів іноземних країн
 
Враховано частково    
    -885- Дехтярчук О.В.
У статті 9:
частину другу викласти в такій редакції:
«2. Громадська рада міжнародних експертів складається з семи членів, які призначаються Вищою кваліфікаційною комісією суддів України виключно на підставі пропозицій міжнародних організацій та міжнародних донорів, з якими Україна співпрацює у сфері запобігання та протидії корупції відповідно до міжнародних договорів України»;
 
Враховано частково    
    -886- Дехтярчук О.В.
Частину другу статті 9 викласти в такій редакції:
«2. Панель експертів складається з членів у кількості не меньше семи, які призначаються Вищою кваліфікаційною комісією суддів України виключно на підставі пропозицій міжнародних організацій, з якими Україною укладено договори, та з якими Україна співпрацює у сфері запобігання та протидії корупції протягом останніх трьох років, отримуючи консультативну чи технічну допомогу.»
 
Відхилено    
    -887- Саврасов М.В.
Частину другу статті 9 викласти в такій редакції:
«2. Громадська рада міжнародних експертів складається з членів у кількості не більше семи, які призначаються Вищою кваліфікаційною комісією суддів України виключно на підставі пропозицій міжнародних організацій, учасницею яких є Україна і з якими Україна співпрацює щодо імплементації міжнародних стандартів у сфері запобігання та протидії корупції та/або які реалізують в Україні програми (проекти) міжнародної технічної допомоги у сфері запобігання, протидії корупції відповідно до міжнародних договорів України протягом останніх трьох років».
 
Відхилено    
    -888- Саврасов М.В.
У статті 9:
частину другу викласти в такій редакції:
"2. Громадська рада міжнародних експертів складається з шести членів, які призначаються Вищою кваліфікаційною комісією суддів України за поданнями депутатських фракцій у Верховній Раді України поточного скликання та Міністерства юстиції України, внесеними на підставі пропозицій міжнародних організацій, з якими Україна співпрацює у сфері запобігання та протидії корупції відповідно до міжнародних договорів України.
Кожна депутатська фракція у Верховній Раді України поточного скликання та Міністерство юстиції України вносять подання щодо не більш як двох кандидатур до складу Громадська рада міжнародних експертів";
 
Відхилено    
    -889- Єднак О.В.
Веселова Н.В.
Левус А.М.
Медуниця О.В.
Висоцький С.В.
Гопко Г.М.
У статті дев’ятій законопроекту:
Викласти частину другу в такій редакції:
«2. Громадська рада міжнародних експертів складається із семи членів, які призначаються Вищою кваліфікаційною комісією суддів України виключно на підставі узгодженої спільної пропозиції проектів міжнародної технічної допомоги та міжнародних організацій, з якими Україна співпрацює у сфері правосуддя та/або запобігання та протидії корупції відповідно до міжнародних договорів України.»
 
Враховано частково    
    -890- Ємець Л.О.
Частину другу статті 9 законопроекту викласти у такій редакції:
«2. Громадська рада міжнародних експертів складається із семи членів. Вища кваліфікаційна комісія суддів призначає членів Громадської ради міжнародних експертів шляхом обрання із переліку кандидатів, сформованого на підставі спільної пропозиції діючих проектів міжнародної технічної допомоги у сфері правосуддя та/або запобігання і протидії корупції, зареєстрованих відповідно до законодавства України, та міжнародних організацій з якими Україна співпрацює у сфері правосуддя та/або протидії і запобігання корупції відповідно до міжнародних договорів України протягом останніх трьох років.»
 
Враховано частково    
    -891- Заліщук С.П.
Голуб В.В.
Частину другу статті 9 законопроекту викласти в такій редакції:
«2. Громадська рада міжнародних експертів складається з членів у кількості не більше семи, які призначаються Вищою кваліфікаційною комісією суддів України виключно на підставі узгодженої спільної пропозиціїй проектів міжнародної технічної допомоги та міжнародних організацій, з якими Україна співпрацює у сфері правосуддя та/або запобігання та протидії корупції відповідно до міжнародних договорів України.»
 
Враховано частково    
    -892- Карпунцов В.В.
Частину другу статті 9 викласти в такій редакції:
«2. Рада міжнародних експертів складається з членів у кількості не більше семи, які призначаються Вищою кваліфікаційною комісією суддів України виключно на підставі пропозицій міжнародних організацій, з якими Україна співпрацює у сфері запобігання та протидії корупції відповідно до міжнародних договорів України.»
 
Враховано частково    
    -893- Макар'ян Д.Б.
Частину 2 статті 8 викласти в такій редакції:
«2. Громадська рада міжнародних експертів складається з членів у кількості семи, які призначаються Вищою кваліфікаційною комісією суддів України виключно на підставі пропозицій міжнародних організацій, з якими Україною укладено договори, та з якими Україна співпрацює у сфері запобігання та протидії корупції протягом останніх трьох років, отримуючи консультативну чи технічну допомогу.»
 
Враховано частково    
    -894- Макар'ян Д.Б.
Частину другу статті 9 викласти в такій редакції:
«2. Громадська рада міжнародних експертів складається із семи членів, які призначаються Вищою кваліфікаційною комісією суддів України виключно на підставі пропозицій міжнародних організацій, з якими Україна співпрацює у сфері запобігання та протидії корупції відповідно до міжнародних договорів України.
Громадська рада міжнародних експертів вважається правомочною за умови призначення щонайменше п'яти членів.»
 
Враховано частково    
    -895- Каплін С.М.
Частину другу статті 9 проекту Закону викласти у такій редакції: «Конкурсна комісія громадської ради доброчесності діє як допоміжний орган для сприяння Вищій кваліфікаційній комісії суддів України у підготовці рішень з питань призначення на посади суддів Вищого антикорупційного суду.»
 
Відхилено    
    -896- Саврасов М.В.
У частині другій статті 9:
слова «Громадська рада міжнародних експертів» замінити словами «Експертна група з питань добору суддів Вищого антикорупційного суду»
 
Відхилено    
    -897- Мельничук І.І.
Частину другу статті 9 доповнити новим абзацом другим такого змісту:
«Громадську раду міжнародних експертів очолює голова, який обирається громадською радою міжнародних експертів серед її членів шляхом відкритого голосування».
 
Відхилено    
    -898- Сироїд О.І.
У статті 9:
частину два викласти в такій редакції:
«2. Колегія складається із семи членів, четверо з яких призначаються Вищою кваліфікаційною комісією суддів України виключно на підставі погодженого спільного подання урядів держав, які протягом останніх трьох років з моменту набрання чинності цим Законом надавали Україні міжнародну технічну допомогу у сфері боротьби з корупцією, та Європейського Союзу (далі для цілей цієї статті - представництва), а троє - із числа членів Вищої кваліфікаційної комісії суддів України, кандидатури яких погоджені Громадською радою доброчесності.»;
 
Відхилено    
    -899- Немировський А.В.
Статтю 9 доповнити частиною другою прим наступного змісту:
«21. До складу Громадської ради міжнародних експертів обов’язково повинні входити три кандидатури, які подані Міжнародною асоціацією суддів.»
 
Відхилено    
65. 3. Членами Громадської ради міжнародних експертів можуть бути призначені особи, які мають бездоганну ділову репутацію, високі професійні та моральні якості, суспільний авторитет, мають досвід роботи не менше ніж п’ять років із впровадження за кордоном чи в міжнародних організаціях сучасних міжнародних антикорупційних стандартів і найкращих світових практик у сфері протидії та боротьби із корупцією.
 
-900- Береза Б.Ю.
Слова в ч. 3 ст. 9 «п’ять років» замінити на слова «три роки».
 
Відхилено   3. Членами Громадської ради міжнародних експертів можуть бути призначені громадяни України чи іноземці, які мають бездоганну ділову репутацію, високі професійні та моральні якості, суспільний авторитет, мають досвід роботи не менше ніж п’ять років із здійснення розслідувань та процесуального керівництва чи здійснення судочинства у справах, пов’язаних з корупцією, в тому числі в інших країнах.
 
    -901- Рибалка С.В.
У частині 3 статті 9 розділу Ізаконопроекту слово «п'ять» замінити на слово «десять».
 
Відхилено    
    -902- Лубінець Д.В.
Валентиров С.В.
Пономарьов О.С.
У частині третій статті 9 словосполучення "п'ять років" замінити словосполученням "три роки".;
 
Відхилено    
    -903- Лубінець Д.В.
Валентиров С.В.
Пономарьов О.С.
У частині третій статті 9 доповнити словосполученням "захисту прав людини, підтримки інституційних реформ." після слів "боротьби із корупцією,".
 
Відхилено    
    -904- Усов К.Г.
У частині третій статті 9, після слів «Громадська рада», слово «міжнародних» виключити.
 
Відхилено    
    -905- Усов К.Г.
У частині третій статті 9, слово «п’ять» замінити словом «сім».
 
Відхилено    
    -906- Усов К.Г.
У частині третій статті 9, після слова «організаціях» слово «сучасних» виключити.
 
Враховано    
    -907- Лапін І.О.
У статті 9:
у частині третій слова «мають досвід роботи не менше ніж п’ять років із впровадження за кордоном чи в міжнародних організаціях сучасних міжнародних антикорупційних стандартів і найкращих світових практик у сфері протидії та боротьби із корупцією» замінити словами «а також має досвід роботи у сфері протидії та боротьби із корупцією на посаді судді закордоном не менше п’яти років».
 
Враховано частково    
    -908- Усов К.Г.
У частині третій статті 9, після слова «стандартів» слово «найкращих» виключити».
 
Враховано    
    -909- Крулько І.І.
У статті 9:
частину четверту після слів «боротьби із корупцією» доповнити словами «та відповідають критерію політичної нейтральності.»
 
Відхилено    
    -910- Ричкова Т.Б.
У частині 3 статті 9 слово «п’ять» замінити словом «сім».
 
Відхилено    
    -911- Ричкова Т.Б.
У частині 3 статті 9 слова «чи в міжнародних організаціях сучасних» виключити.
 
Враховано    
    -912- Різаненко П.О.
У частині третій статті 9 слова «мають досвід роботи не менше ніж п’ять років із впровадження за кордоном чи в міжнародних організаціях сучасних міжнародних антикорупційних стандартів і найкращих світових практик у сфері протидії та боротьби із корупцією» замінити словами «мають досвід роботи з питань протидії та боротьби із корупцією не менше ніж п’ять років на посаді судді чи в правоохоронних органах за кордоном».
 
Враховано частково    
    -913- Поляков М.А.
Пункт 3 статті 9 після слів «суспільний авторитет,» доповнити словами «є незалежними, зокрема такі члени не можуть обіймати виборні посади або бути посадовими особами органів державної влади, та/або органів місцевого самоврядування, а також входити до складу органів управління або інші обставини, що можуть спричинити конфлікт інтересів,»
 
Відхилено    
    -914- Пташник В.Ю.
У частині 3 статті 9 проекту:
слова «Громадської ради міжнародних експертів» замінити словами «Міжнародної експертної ради»;
 
Відхилено    
    -915- Пташник В.Ю.
У частині 3 статті 9 проекту:
після слів «суспільний авторитет» доповнити словами «відповідають критеріям доброчесності, неупередженості й політичної нейтральності,»
 
Відхилено    
    -916- Соболєв Є.В.
Острікова Т.Г.
Березюк О.Р.
Сотник О.С.
Костенко П.П.
Подоляк І.І.
Журжій А.В.
Маркевич Я.В.
Бабак А.В.
Кіраль С.І.
Опанасенко О.В.
Семенуха Р.С.
Пастух Т.Т.
Сидорович Р.М.
У статті 9:
у частині третій слова та розділові знаки «, суспільний авторитет, мають досвід роботи не менше ніж п’ять років із впровадження за кордоном чи в міжнародних організаціях сучасних міжнародних антикорупційних стандартів і найкращих світових практик у сфері протидії та боротьби із корупцією» виключити;
 
Враховано частково    
    -917- Мельничук І.І.
У частині третій статті 9:
після слів «особи, які» додати слова «не є громадянами України та»
 
Враховано частково    
    -918- Мельничук І.І.
У частині третій статті 9:
слово «роботи» виключити
 
Відхилено    
    -919- Мельничук І.І.
У статті 9:
у частині третій слово "особи" замінити словами "громадяни України"
 
Враховано частково    
    -920- Мельничук І.І.
У статті 9:
у частині третій після слів "суспільний авторитет" доповнити словами "є політично неупередженими і"
 
Відхилено    
    -921- Саврасов М.В.
У частині третій статті 9:
слова «Громадської ради міжнародних експертів» замінити словами «Експертної групи з питань добору суддів Вищого антикорупційного суду»
 
Відхилено    
    -922- Мельничук І.І.
У частині третій статті 9:
слова «із впровадження за кордоном чи в міжнародних організаціях сучасних міжнародних антикорупційних стандартів і найкращих світових практик у сфері протидії та боротьби із корупцією» замінити словами «здійснення у міжнародних міжурядових організаціях чи міжнародних судових установах або правоохоронних органах за кордоном професійної діяльності у сфері права з питань протидії та боротьби із корупцією»
 
Враховано частково    
    -923- Шахов С.В.
У частині третій статті 9 проекту слово «сучасних» виключити.
 
Враховано    
    -924- Шахов С.В.
У частині третій статті 9 проекту слово «найкращих» виключити.
 
Враховано    
    -925- Нестеренко В.Г.
У частині 3 статті 9 слова «які мають бездоганну ділову репутацію, високі професійні та моральні якості, суспільний авторитет, мають досвід роботи не менше ніж п’ять років із впровадження за кордоном чи в міжнародних організаціях сучасних міжнародних антикорупційних стандартів і найкращих світових практик у сфері протидії та боротьби із корупцією» замінити словами «які мають вищу освіту щонайменше ступеня магістра (або прирівняна до неї вища освіта за освітньо-кваліфікаційним рівнем спеціаліста), бездоганну ділову репутацію, високі професійні та моральні якості, суспільний авторитет та відповідає одній з таких вимог:
мають досвід здійснення професійної діяльності у сфері запобігання та/або протидії корупції не менше ніж п’ять років;
мають науковий ступінь у сфері права та стаж наукової роботи не менше ніж три роки;
мають досвід професійної діяльності адвоката щодо здійснення захисту від кримінального обвинувачення не менше ніж два роки;
мають стаж роботи в галузі права не менше ніж три роки після здобуття юридичної освіти;
має сукупний стаж (досвід) зазначеної у пунктах 1-4 цієї частини роботи (професійної діяльності) не менше ніж п’ять років.»
 
Відхилено    
    -926- Саврасов М.В.
Частину 3 статті 9 викласти у такій редакції: «3. До складу Конкурсної комісії повинні входити:
1) не менше 20 відсотків від її складу осіб, які відповідають вимогам, визначеним пунктом 1 частини 2 цієї статті.
2) не менше 20 відсотків від її складу осіб, які відповідають вимогам, визначеним пунктом 2 частини 2 цієї статті.
3) не менше 20 відсотків від її складу осіб, які відповідають вимогам, визначеним пунктом 3 частини 2 цієї статті.
4) не менше 20 відсотків від її складу осіб, які відповідають вимогам, визначеним пунктом 4 частини 2 цієї статті.».
 
Відхилено    
    -927- Розенблат Б.С.
У статті 9:
- частину 3 викласти в такій редакції:
«3. Міжнародними експертами-членами Громадської ради доброчесності можуть бути призначені особи (не громадяни України), які мають досвід роботи у міжнародних організаціях та (або) установах та проводили там діяльність із протидії та боротьби з корупцією не менше ніж п’ять років.»
 
Відхилено    
    -928- Тимошенко Ю.В.
Частину 3 статті 9 викласти у такій редакції:
«3. Членами Громадської ради міжнародних експертів можуть бути призначені особи, які мають бездоганну ділову репутацію, високі професійні та моральні якості, суспільний авторитет, мають досвід роботи не менше ніж п’ять років із впровадження за кордоном чи в міжнародних організаціях сучасних міжнародних антикорупційних стандартів і світових практик у сфері протидії та боротьби із корупцією та не є кандидатами на посаду судді Вищого антикорупційного суду».
 
Відхилено    
    -929- Чумак В.В.
Новак Н.В.
Дерев'янко Ю.Б.
Добродомов Д.Є.
Парасюк В.З.
Частину третю статті 9 викласти у такій редакції:
«3. Членами Громадської ради міжнародних експертів можуть бути призначені особи, які мають бездоганну ділову репутацію, високі професійні та моральні якості, суспільний авторитет, а також відповідають одній із таких вимог:
1) мають досвід роботи з питань протидії та боротьби із корупцією у органах правопорядку та/або судах закордоном не менше п’яти років;
2) мають досвід роботи в міжнародних організаціях у сфері запобігання корупції не менше п’яти років;
3) мають досвід роботи в проектах міжнародної технічної допомоги у сфері запобігання корупції не менше п’яти років».
 
Враховано частково    
    -930- Дехтярчук О.В.
Частину третю статті 9 викласти в такій редакції:
«3. Членами Панелі експертів можуть бути призначені особи, які мають бездоганну ділову репутацію, високі професійні та моральні якості, суспільний авторитет, та мають досвід роботи не менше ніж п’ять років із підтримання державного обвинувачення в суді (перебування на посаді прокурора) чи здійснення судочинства (перебування на посаді судді) в справах, пов'язаних з корупцією, в тому числі в інших країнах.»
 
Враховано редакційно    
    -931- Луценко І.В.
Частину 3 статті 9 викласти у такій редакції:
«3. Членом Громадської ради міжнародних експертів можуть бути призначені громадяни України, , які мають вищу освіту щонайменше ступеня магістра (або прирівняна до неї вища освіта за освітньо-кваліфікаційним рівнем спеціаліста), бездоганну ділову репутацію, високі професійні та моральні якості, суспільний авторитет та відповідає одній з таких вимог:
1) мають досвід здійснення професійної діяльності у сфері запобігання та/або протидії корупції не менше ніж три роки;
2) мають науковий ступінь у сфері права та стаж наукової роботи не менше ніж два роки;
3) мають досвід професійної діяльності адвоката не менше ніж два роки;
4) мають стаж роботи в галузі права не менше ніж два роки після здобуття юридичної освіти;
5) має сукупний стаж (досвід) зазначеної у пунктах 1-4 цієї частини роботи (професійної діяльності) не менше ніж три роки.
 
Відхилено    
    -932- Мосійчук І.В.
до статті 9 Закону внести такі зміни:
частину третю викласти в такій редакції:
"3. Членами Громадської ради міжнародних експертів можуть бути призначені особи, які є громадянами України чи іноземними громадянами, що мають бездоганну ділову репутацію, високі професійні та моральні якості, суспільний авторитет, мають досвід роботи не менше ніж п’ять років із впровадження за кордоном чи в міжнародних організаціях сучасних міжнародних антикорупційних стандартів і найкращих світових практик у сфері протидії та боротьби із корупцією. Члени Громадської ради міжнародних експертів не можуть одночасно здійснювати повноваження членів Громадської ради доброчесності. У разі обрання члена Громадської ради доброчесності членом Громадської ради міжнародних експертів, його повноваження в Громадській раді доброчесності припиняються.";
 
Відхилено    
    -933- Саврасов М.В.
Частину третю статті 9 викласти в такій редакції:
«3. Членами Громадської ради міжнародних експертів можуть бути призначені особи, які мають бездоганну ділову репутацію, високі професійні та моральні якості, суспільний авторитет, мають досвід роботи не менше ніж п’ять років із впровадження сучасних міжнародних антикорупційних стандартів і найкращих світових практик у сфері протидії та боротьби із корупцією, зокрема за кордоном».
 
Відхилено    
    -934- Саврасов М.В.
У статті 9:
частину третю викласти в такій редакції:
"3. Членами Громадської ради міжнародних експертів можуть бути призначені колишні судді антикорупційних судів іноземних держав та колишні антикорупційні прокурори спеціалізованих прокуратур іноземних держав, які мають бездоганну ділову репутацію, високі професійні та моральні якості, суспільний авторитет, мають досвід досудового та судового розслідування корупційних справ, які мали широкий суспільний резонанс";
 
Враховано частково    
    -935- Сироїд О.І.
У статті 9:
частину три викласти в такій редакції:
«3. Членами Колегії можуть бути призначені на підставі погодженого спільного подання представництв особи, які мають бездоганну ділову репутацію, високі професійні та моральні якості.»;
 
Відхилено    
    -936- Вадатурський А.О.
у статті 9:
частину 3 викласти в такій редакції:
«3. Членами Громадської ради міжнародних експертів можуть бути призначені особи, які мають бездоганну ділову репутацію, високі професійні та моральні якості, суспільний авторитет, мають досвід роботи не менше ніж п’ять років за кордоном чи в міжнародних організаціях з впровадження сучасних міжнародних антикорупційних стандартів або діяльності у сфері протидії та боротьби з корупцією.»;
 
Відхилено    
    -937- Єднак О.В.
Веселова Н.В.
Левус А.М.
Медуниця О.В.
Висоцький С.В.
Гопко Г.М.
У статті дев’ятій законопроекту:
Викласти частину третю в такій редакції:
«3. Членами Громадської ради міжнародних експертів можуть бути призначені особи, які мають бездоганну ділову репутацію, високі професійні та моральні якості, суспільний авторитет, а також відповідають одній із таких вимог:
1) мають досвід роботи з питань протидії та боротьби із корупцією у органах правопорядку та/або судах закордоном не менше п’яти років;
2) мають досвід роботи в міжнародних організаціях у сфері запобігання корупції не менше п’яти років;
3) мають досвід роботи в проектах міжнародної технічної допомоги у сфері запобігання корупції не менше п’яти років.»
 
Враховано частково    
    -938- Ємець Л.О.
Частину третю статті 9 законопроекту викласти у такій редакції:
«3. Членами Громадської ради міжнародних експертів можуть бути призначені особи, які мають бездоганну ділову репутацію, високі професійні та моральні якості, суспільний авторитет, а також відповідають одній із таких вимог:
1) мають досвід роботи з питань протидії та боротьби із корупцією у органах правопорядку та/або судах закордоном не менше п’яти років;
2) мають досвід роботи в міжнародних організаціях у сфері запобігання корупції не менше п’яти років;
3) мають досвід роботи в проектах міжнародної технічної допомоги у сфері запобігання корупції не менше п’яти років.»
 
Враховано частково    
    -939- Заліщук С.П.
Голуб В.В.
Частину третю статті 9 законопроекту викласти в такій редакції:
«3. Членами Громадської ради міжнародних експертів можуть бути призначені особи, які мають бездоганну ділову репутацію, високі професійні та моральні якості, суспільний авторитет, а також відповідають одній із таких вимог:
1) мають досвід роботи з питань протидії та боротьби із корупцією у органах правопорядку та/або судах закордоном не менше п’яти років;
2) мають досвід роботи в міжнародних організаціях у сфері запобігання корупції не менше п’яти років;
3) мають досвід роботи в проектах міжнародної технічної допомоги у сфері запобігання корупції не менше п’яти років.»
 
Враховано частково    
    -940- Карпунцов В.В.
Частину третю статті 9 викласти в такій редакції:
«3. Членами Ради міжнародних експертів мають бути призначені громадяни держав-донорів (держав які надають міжнародну технічну допомогу) і не можуть бути призначені громадяни України. Три члени Ради міжнародних експертів мають бути призначені практикуючі судді або судді у відставці з досвідом діяльності в міжнародних суддівських організаціях, решта членів складу Ради міжнародних експертів повинні бути міжнародними фахівцями з досвідом впровадження за кордоном чи в міжнародних організаціях сучасних міжнародних антикорупційних стандартів і найкращих світових практик у сфері протидії та боротьби із корупцією.»
 
Відхилено    
    -941- Мельничук І.І.
У статті 9:
частину третю викласти в такій редакції:
"3. Членами Громадської ради міжнародних експертів можуть бути призначені особи з числа суддів або колишніх суддів судів іноземних держав, міжнародних судових органів, прокурорів, колишніх прокурорів прокуратур іноземних держав, міжнародних судових органів, які мають бездоганну ділову репутацію, високі професійні та моральні якості, суспільний авторитет, мають досвід розслідування резонансних корупційних справ, справ, пов'язаних з корупцією та відповідають критеріям доброчесності, неупередженості й політичної нейтральності"
 
Враховано частково    
    -942- Найєм М..
У статті дев’ятій законопроекту:
Викласти частину третю в такій редакції:
«3. Членами Громадської ради міжнародних експертів можуть бути призначені особи, які мають бездоганну ділову репутацію, високі професійні та моральні якості, суспільний авторитет, а також відповідають одній із таких вимог:
1) мають досвід роботи з питань протидії та боротьби із корупцією у органах правопорядку та/або судах закордоном не менше п’яти років;
2) мають досвід роботи в міжнародних організаціях у сфері запобігання корупції не менше п’яти років;
3) мають досвід роботи в проектах міжнародної технічної допомоги у сфері запобігання корупції не менше п’яти років.»
 
Враховано частково    
    -943- Макар'ян Д.Б.
Частину 3 статті 8 викласти в такій редакції:
«3. Членами Громадської ради міжнародних експертів можуть бути призначені особи, які мають бездоганну ділову репутацію, високі професійні та моральні якості, суспільний авторитет, та мають досвід роботи не менше ніж п’ять років із підтримання державного обвинувачення в суді (перебування на посаді прокурора) чи здійснення судочинства (перебування на посаді судді), в тому числі в інших країнах.»
 
Враховано частково    
    -944- Макар'ян Д.Б.
Частину третю статті 9 викласти в такій редакції:
«3. Членами Громадської ради міжнародних експертів можуть бути призначені особи, які мають юридичну освіту, брали участь у реалізації міжнародних програм (проектів) технічної або іншої допомоги у сфері запобігання корупції, мають досвід роботи не менше ніж п’ять років із впровадження за кордоном чи в міжнародних організаціях сучасних міжнародних антикорупційних стандартів інайкращих світових практик у сфері протидії та боротьби із корупцією.»
 
Відхилено    
    -945- Каплін С.М.
Частину третю статті 9 проекту Закону викласти у такій редакції: «Членами Конкурсної комісії громадської ради доброчесності можуть бути призначені особи, які мають бездоганну ділову репутацію, високі професійні та моральні якості, суспільний авторитет, мають досвід діяльності у сфері запобігання або протидії корупції не менше ніж п’ять років.»
 
Відхилено    
66. 4. Членами Громадської ради міжнародних експертів не можуть бути призначені особи, які є суб’єктами, на яких поширюється дія Закону України "Про запобігання корупції" або які не відповідають вимогам, зазначеним у частині четвертій статті 7 цього Закону.
 
-946- Береза Б.Ю.
Слова в ч. 4 ст. 9 «які є суб’єктами, на яких поширюється дія Закону України "Про запобігання корупції" або» виключити.
 
Відхилено   4. Членами Громадської ради міжнародних експертів не можуть бути призначені особи, які є суб’єктами, на яких поширюється дія Закону України "Про запобігання корупції" або які не відповідають вимогам, передбаченим частиною четвертою статті 7 цього Закону.
 
    -947- Шкрум А.І.
У частині четвертій статті 9 слова «які є суб’єктами, на яких поширюється дія Закону України «Про запобігання корупції» або» виключити.
 
Відхилено    
    -948- Чижмарь Ю.В.
У частині 4 статті 9 слова «або які не відповідають вимогам, зазначеним у частині четвертій статті 7 цього Закону.» виключити.
 
Відхилено    
    -949- Усов К.Г.
У частині четвертій статті 9, після слів «Громадська рада», слово «міжнародних» виключити.
 
Відхилено    
    -950- Юзькова Т.Л.
У частині четвертій статті 9 після слів «Про запобігання корупції,» виключити слово «або»
 
Відхилено    
    -951- Юзькова Т.Л.
Частину четверту статті 9 після слів «цього Закону,» доповнити словосполученням такого змісту: «або є, чи були, членами Громадської ради доброчесності, що утворена і діє відповідно до Закону України «Про судоустрій і статус суддів»
 
Відхилено    
    -952- Нестеренко В.Г.
У частині 4 статті 9 слова «зазначеним у частині четвертій статті 7» виключити.
 
Відхилено    
    -953- Пташник В.Ю.
У частині 4 статті 9 проекту:
слова «Громадської ради міжнародних експертів» замінити словами «Міжнародної експертної ради»;
 
Відхилено    
    -954- Пташник В.Ю.
У частині 4 статті 9 проекту:
слова «статті 7» замінити словами «статті 9»;
 
Відхилено    
    -955- Пташник В.Ю.
У частині 4 статті 9 проекту:
доповнити словами «а також особи, які на момент призначення є адвокатами.»
 
Відхилено    
    -956- Рябчин О.М.
У частині четвертій ст. 9 слова «є суб’єктами, на яких поширюється дія Закону України «Про запобігання корупції» або які» виключити.
 
Відхилено    
    -957- Сироїд О.І.
У статті 9:
у частині четвертій:
слова «Громадської ради міжнародних експертів» замінити словом «Колегії»;
 
Відхилено    
    -958- Сироїд О.І.
У статті 9:
у частині четвертій:
після слів «на яких поширюється дія» та перед словами «Закону України "Про запобігання корупції"« додати слова та цифри «пунктів 1 і 2 частини першої статті 3»;
 
Відхилено    
    -959- Мельничук І.І.
У статті 9:
частину четверту після слів "не можуть бути призначені особи, які є" доповнити словами "членами Вищої кваліфікаційної комісії суддів України, Громадської ради доброчесності, або є"
 
Відхилено    
    -960- Шахов С.В.
У частині четвертій статті 9 проекту слова «які є суб’єктами, на яких поширюється дія Закону України «Про запобігання корупції» або» виключити.
 
Відхилено    
    -961- Шахов С.В.
У частині четвертій статті 9 проекту слова «у частині четвертій статті 7» замінити словами «у пунктах 3, 4, 7 частини четвертої статті 7».
 
Відхилено    
    -962- Саврасов М.В.
У частині четвертій статті 9:
слова «Громадської ради міжнародних експертів» замінити словами «Експертної групи з питань добору суддів Вищого антикорупційного суду»
 
Відхилено    
    -963- Дехтярчук О.В.
У частині четвертій статті 9:
слова «Громадської ради міжнародних експертів» замінити словами «Кваліфікаційної панелі експертів по відбору кандидатів на посади суддів Вищого антикорупційного суду»
 
Відхилено    
    -964- Мельничук І.І.
У частині 4 після слів «не можуть бути призначені» доповнити словами «громадяни України а також»
 
Відхилено    
    -965- Вадатурський А.О.
у статті 9:
У частині 4 після слів «не можуть бути призначені» доповнити словами «громадяни України а також»
 
Відхилено    
    -966- Саврасов М.В.
Частину 4 статті 9 викласти у такій редакції: «4. Членами Конкурсної комісії не можуть бути призначені особи, які відповідно до Закону України «Про запобігання корупції» є особами, уповноваженими на виконання функцій держави або місцевого самоврядування.»
 
Відхилено    
    -967- Крулько І.І.
У статті 9:
частину п’яту викласти у наступній редакції: «Не можуть бути членами Громадської ради міжнародних експертів:
1) особи, визнані судом недієздатними або обмежено дієздатними;
2) особи, які мають судимість, не погашену або не зняту в установленому законом порядку;
3) особи, відомості про яких внесені до Єдиного державного реєстру осіб, які вчинили корупційні або пов'язані з корупцією правопорушення;
4) особи, на яких поширюється дія Закону України «Про запобігання корупції» (крім осіб, визначених у підпунктах б-в пункту 2, пункті 5 частини 1 статті 3 Закону України «Про запобігання корупції»);
5) особи, які протягом останніх п’яти років працювали (проходили службу) в органах прокуратури, внутрішніх справ, поліції, інших правоохоронних органах (органах правопорядку), податкової міліції, Служби безпеки України, митних #102628
6) особи, які протягом останніх п’яти років перебували на державній службі;
7) особи, які є суддями або суддями у відставці.»
 
Відхилено    
    -968- Чумак В.В.
Новак Н.В.
Дерев'янко Ю.Б.
Добродомов Д.Є.
Парасюк В.З.
Частину четверту статті 9 викласти у такій редакції:
«4. Членами Громадської ради міжнародних експертів не можуть бути призначені особи, які є суб’єктами, уповноваженими на виконання функцій держави та місцевого самоврядування відповідно до пункту 1 та підпункту «а» пункту 2 частини першої статті третьої Закону України "Про запобігання корупції", а також особи, які не відповідають вимогам, зазначеним у частині четвертій статті 7 цього Закону».
 
Відхилено    
    -969- Найєм М..
У статті дев’ятій законопроекту:
Викласти частину четверту у такій редакції:
«4. Членами Громадської ради міжнародних експертів не можуть бути призначені особи, які є суб’єктами, уповноваженими на виконання функцій держави та місцевого самоврядування відповідно до пункту 1 та підпункту «а» пункту 2 частини першої статті третьої Закону України "Про запобігання корупції", а також особи, які не відповідають вимогам, зазначеним у частині четвертій статті 7 цього Закону.»
 
Відхилено    
    -970- Дехтярчук О.В.
У статті 9:
частину четверту викласти в такій редакції:
«4. Членами Громадської ради міжнародних експертів не можуть бути призначені особи, які є суб’єктами, на яких поширюється дія Закону України «Про запобігання корупції» (за винятком осіб, зазначених у пункті 5 частини першої статті 9 вказаного Закону) або які не відповідають вимогам, зазначеним у частині четвертій статті 7 цього Закону»;
 
Відхилено    
    -971- Єднак О.В.
Веселова Н.В.
Левус А.М.
Медуниця О.В.
Висоцький С.В.
Гопко Г.М.
У статті дев’ятій законопроекту:
Викласти частину четверту у такій редакції:
«4. Членами Громадської ради міжнародних експертів не можуть бути призначені особи, які є суб’єктами, уповноваженими на виконання функцій держави та місцевого самоврядування відповідно до пункту 1 та підпункту «а» пункту 2 частини першої статті третьої Закону України "Про запобігання корупції", а також особи, які не відповідають вимогам, зазначеним у частині четвертій статті 7 цього Закону.»
 
Відхилено    
    -972- Ємець Л.О.
Частину четверту статтю 9 законопроекту викласти в такій редакції:
«4. Членами Громадської ради міжнародних експертів не можуть бути призначені особи, які є суб’єктами, уповноваженими на виконання функцій держави та місцевого самоврядування відповідно до пункту 1 та підпункту «а» пункту 2 частини першої статті третьої Закону України "Про запобігання корупції", а також особи, які не відповідають вимогам, зазначеним у частині четвертій статті 7 цього Закону»
 
Відхилено    
    -973- Лубінець Д.В.
Валентиров С.В.
Пономарьов О.С.
Частину четверту статті 9 викласти в такій редакції:
"4. Не можуть бути членами Громадської ради міжнародних експертів особи, які протягом останніх п’яти років перебували на державній службі, були народними депутатами України, депутатами місцевих рад, працювали (проходили службу) в органах прокуратури, Міністерства внутрішніх справ України, поліції, Служби безпеки України, інших правоохоронних органах (органах правопорядку), Національному антикорупційному бюро України, #102628
 
Відхилено    
    -974- Макар'ян Д.Б.
Частину четверту статті 9 викласти в такій редакції:
«4. Членами Громадської ради міжнародних експертів не можуть бути призначені особи, які передбачені в п. 1 та п. 2 ч. 1 ст. 3 Закону України «Про запобігання корупції» або які не відповідають вимогам, зазначеним у частині четвертій статті 7 цього Закону.»
 
Відхилено    
    -975- Каплін С.М.
Частину четверту статті 9 проекту Закону викласти у такій редакції: «Членами Конкурсної комісії громадської ради доброчесності не можуть бути призначені особи, які є суб’єктами, на яких поширюється дія Закону України "Про запобігання корупції" або які не відповідають вимогам, зазначеним у частині четвертій статті 7 цього Закону.»
 
Відхилено    
    -976- Заліщук С.П.
Голуб В.В.
Частину четверту статті 9 законопроекту викласти в такій редакції:
«4. Членами Громадської ради міжнародних експертів не можуть бути призначені особи, які є суб’єктами, уповноваженими на виконання функцій держави та місцевого самоврядування відповідно до пункту 1 та підпункту «а» пункту 2 частини першої статті третьої Закону України "Про запобігання корупції", а також особи, які не відповідають вимогам, зазначеним у частині четвертій статті 7 цього Закону.»
 
Відхилено    
    -977- Розенблат Б.С.
У статті 9:
- частину 4 – виключити.
 
Відхилено    
    -978- Нестеренко В.Г.
Частину 4 статті 9 виключити.
 
Відхилено    
    -979- Саврасов М.В.
У статті 9:
частину четверту виключити.
 
Відхилено    
    -980- Соболєв Є.В.
Острікова Т.Г.
Березюк О.Р.
Сотник О.С.
Костенко П.П.
Подоляк І.І.
Журжій А.В.
Маркевич Я.В.
Бабак А.В.
Кіраль С.І.
Опанасенко О.В.
Семенуха Р.С.
Пастух Т.Т.
Сидорович Р.М.
У статті 9:
частину четверту виключити;
частини п’яту - тринадцяту вважати частинами четвертою - дванадцятою.
 
Відхилено    
    -981- Карпунцов В.В.
Частину четверту статті 9 виключити. Відповідно змінити нумерацію частин.
 
Відхилено    
    -982- Мельничук І.І.
У статті 9:
частину четверту виключити
 
Відхилено    
67. 5. Члени Громадської ради міжнародних експертів призначаються строком на два роки і не можуть бути призначені повторно.
 
-983- Крулько І.І.
У статті 9:
у частині шостій слова «не можуть» замінити словом «можуть».
 
Відхилено   5. Члени Громадської ради міжнародних експертів призначаються строком на два роки і не можуть бути призначені повторно.
 
    -984- Пташник В.Ю.
У частині 5 статті 9 проекту слова «Громадської ради міжнародних експертів» замінити словами «Міжнародної експертної ради».
 
Відхилено    
    -985- Каплін С.М.
У частині п’ятій слова: «Громадської ради міжнародних експертів» замінити словами: «Конкурсної комісії громадської ради доброчесності».
 
Відхилено    
    -986- Каплін С.М.
У частині п’ятій статті 9 слово: «два» замінити словом: «три».
 
Відхилено    
    -987- Усов К.Г.
У частині п’ятій статті 9, після слів «Громадська рада», слово «міжнародних» виключити.
 
Відхилено    
    -988- Мельничук І.І.
У статті 9:
у частині п'ятій слова "строком на два роки" замінити словами "строком на чотири роки"
 
Відхилено    
    -989- Усов К.Г.
У частині п’ятій статті 9, слова «два роки» замінити на слова «один рік».
 
Відхилено    
    -990- Усов К.Г.
У частині п’ятій статті 9, слова «і не можуть бути призначені повторно» виключити.
 
Відхилено    
    -991- Нестеренко В.Г.
У частині 5 статті 9 слова «строком на два роки» замінити словами «строком на три роки».
 
Відхилено    
    -992- Єднак О.В.
Веселова Н.В.
Левус А.М.
Медуниця О.В.
Висоцький С.В.
Гопко Г.М.
У статті дев’ятій законопроекту:
У частині п’ятій словосполучення «два роки» замінити на словосполучення «три роки»
 
Відхилено    
    -993- Лапін І.О.
У статті 9:
у частині п’ятій слово «два» замінити словом «три».
 
Відхилено    
    -994- Нестеренко В.Г.
У частині 5 статті 9 слово «повторно» замінити словами «два строки поспіль.»
 
Відхилено    
    -995- Найєм М..
У статті дев’ятій законопроекту:
У частині п’ятій словосполучення «два роки» замінити на словосполучення «три роки»
 
Відхилено    
    -996- Саврасов М.В.
У частині п’ятій статті 9:
слова «Громадської ради міжнародних експертів» замінити словами «Експертної групи з питань добору суддів Вищого антикорупційного суду»
 
Відхилено    
    -997- Дехтярчук О.В.
У частині п’ятій статті 9:
слова «Громадської ради міжнародних експертів» замінити словами «Кваліфікаційної панелі експертів по відбору кандидатів на посади суддів Вищого антикорупційного суду»
 
Відхилено    
    -998- Ричкова Т.Б.
У частині п’ятій статті 9 слова «два роки» замінити словами «5 років.»
 
Відхилено    
    -999- Мельничук І.І.
У частині п’ятій статті 9, слова «і не можуть бути призначені повторно» виключити.
 
Відхилено    
    -1000- Сироїд О.І.
У статті 9:
у частині п’ятій
слова «Громадської ради міжнародних експертів» замінити словом «Колегії»;
 
Відхилено    
    -1001- Сироїд О.І.
У статті 9:
у частині п’ятій
слово «два» замінити словом «три»;
 
Відхилено    
    -1002- Соболєв Є.В.
Острікова Т.Г.
Березюк О.Р.
Сотник О.С.
Костенко П.П.
Подоляк І.І.
Журжій А.В.
Маркевич Я.В.
Бабак А.В.
Кіраль С.І.
Опанасенко О.В.
Семенуха Р.С.
Пастух Т.Т.
Сидорович Р.М.
У статті 9:
у частині п’ятій після слів «призначаються строком на» та перед словами «роки і не можуть» слово «два» замінити на слово «три»;
 
Відхилено    
    -1003- Ємець Л.О.
Частину п’яту статті 9 законопроекту викласти в такій редакції:
«5. Члени Громадської ради міжнародних експертів призначаються строком на три роки і не можуть бути призначені повторно.»
 
Відхилено    
    -1004- Заліщук С.П.
Голуб В.В.
Частину п’яту статті 9 законопроекту викласти в такій редакції:
«5. Члени Громадської ради міжнародних експертів призначаються строком на три роки і не можуть бути призначені повторно.»
 
Відхилено    
    -1005- Чумак В.В.
Новак Н.В.
Дерев'янко Ю.Б.
Добродомов Д.Є.
Парасюк В.З.
Частину 5 статті 9 викласти у такій редакції:
«5. Члени Громадської ради міжнародних експертів призначаються строком на три роки і не можуть бути призначені повторно.»
 
Відхилено    
    -1006- Саврасов М.В.
Частину 5 статті 9 викласти у такій редакції: «5. Для участі у відборі до Конкурсної комісії особи, які виявили бажання стати членом Конкурсної комісії у п'ятнадцятиденний строк з дня оприлюднення оголошення про початок відбору подають до Вищої кваліфікаційної комісії суддів України:
1) заяву довільної форми про виявлення бажання стати членом Конкурсної комісії;
2) автобіографію;
3) мотиваційний лист, у якому викладаються особисті мотиви бути призначеним членом Конкурсної комісії;
4) два рекомендаційних листи від осіб, що мають бездоганну ділову репутацію у сфері запобігання та/або боротьби з корупцією;
5) копію документа, що посвідчує особу та підтверджує громадянство України;
6) письмову згода на обробку персональних даних.»
 
Відхилено    
    -1007- Карпунцов В.В.
Частину п’яту статті 9 викласти в такій редакції:
«4. Члени Ради міжнародних експертів призначаються строком на два роки і не можуть бути призначені повторно.»
 
Відхилено    
    -1008- Розенблат Б.С.
У статті 9:
- частину 5 – виключити.
 
Відхилено    
    -1009- Саврасов М.В.
Частину 7 статті 9 викласти у такій редакції: «7. Член Конкурсної комісії призначається строком на чотири роки з правом перепризначення.»
 
Відхилено    
68. 6. Члени Громадської ради міжнародних експертів беруть участь у її роботі на громадських засадах і на безоплатній основі.
 
-1010- Чижмарь Ю.В.
У частині 6 статті 9 слова «і на безоплатній основі» виключити.
 
Відхилено   6. Розмір винагороди члена Громадської ради міжнародних експертів встановлюється у розмірі посадового окладу судді Верховного Суду. Члени Громадської ради міжнародних експертів, які постійно не проживають на території України, мають право на компенсацію витрат на проживання в Україні та переїзд.
 
    -1011- Алєксєєв С.О.
Частину шосту викласти в такій редакції:
«Розмір винагороди члена Громадської ради міжнародних експертів встановлюється у розмірі посадового окладу судді Верховного Суду. Члени Громадської ради міжнародних експертів, які постійно не проживають на території України, мають право на компенсацію витрат на проживання в Україні та переїзд.»
 
Враховано    
    -1012- Розенблат Б.С.
У статті 9:
- у частині 6 нумерацію частини статті замінити на 4 та слова «Члени Громадської ради міжнародних експертів» замінити на слова «Міжнародні експерти-члени Громадської ради доброчесності»
 
Відхилено    
    -1013- Саврасов М.В.
У частині шостій статті 9:
слова «Громадської ради міжнародних експертів» замінити словами «Експертної групи з питань добору суддів Вищого антикорупційного суду»
 
Відхилено    
    -1014- Дехтярчук О.В.
У частині шостій статті 9:
слова «Громадської ради міжнародних експертів» замінити словами «Кваліфікаційної панелі експертів по відбору кандидатів на посади суддів Вищого антикорупційного суду»
 
Відхилено    
    -1015- Пташник В.Ю.
У частині 6 статті 9 проекту слова «Громадської ради міжнародних експертів» замінити словами «Міжнародної експертної ради».
 
Відхилено    
    -1016- Каплін С.М.
У частині шостій статті 9 слова: «Громадської ради міжнародних експертів» замінити словами: «Конкурсної комісії громадської ради доброчесності».
 
Відхилено    
    -1017- Усов К.Г.
У частині шостій статті 9, після слів «Громадська рада», слово «міжнародних» виключити.
 
Відхилено    
    -1018- Різаненко П.О.
У частині шостій статті 9 слова «беруть участь у її роботі на громадських засадах і на безоплатній основі» замінити словами «можуть отримувати винагороду від міжнародних організацій, які їх рекомендували до включення до цієї ради».
 
Відхилено    
    -1019- Саврасов М.В.
Частину 6 статті 9 викласти у такій редакції: «6. Рішення про відповідність особи вимогам встановленим цим Законом та її призначення до Конкурсної комісії приймається Вищою кваліфікаційною комісією суддів України у десятиденний строк з дня отримання заяви та доданих до неї документів.
Призначеною до Конкурсної комісії вважається особа, який за результатами відкритого голосування членів Вищої ради правосуддя отримала більшість голосів її членів.
Якщо за результатами голосування член Конкурсної комісії не обраний, проводиться повторне голосування щодо двох осіб, які набрали більшу кількість голосів відносно інших осіб, щодо кожної вакантної посади.».
 
Відхилено    
    -1020- Сироїд О.І.
У статті 9:
частину шосту викласти в такій редакції:
«6. Оплата праці членів Колегії, які не є постійними членами Вищої кваліфікаційної комісії суддів України, здійснюється за рахунок міжнародної технічної допомоги.»;
 
Відхилено    
    -1021- Карпунцов В.В.
Частину шосту статті 9 викласти в такій редакції:
«5. Члени Ради міжнародних експертів беруть участь у її роботі на громадських засадах і на безоплатній основі.»
 
Відхилено    
    -1022- Макар'ян Д.Б.
Частину 6 статті 8 викласти в такій редакції:
«6. Фінансування участі членів Громадської ради міжнародних експертів в її роботі може здійснюватися міжнародними організаціями, які запропонували відповідну кандидатуру, але не може здійснюватися за рахунок коштів Державного бюджету України.»
 
Відхилено    
    -1023- Мельничук І.І.
У статті 9:
частину шосту виключити
 
Відхилено    
    -1024- Ричкова Т.Б.
Частину шосту статті 9 викласти в такій редакції:
«6. Члени Громадської ради експертів здійснюють свою діяльність на громадських засадах.»
 
Відхилено    
69. 7. Повноваження члена Громадської ради міжнародних експертів припиняються достроково у разі:
 
-1025- Нестеренко В.Г.
У частині 7 статті 9 слова «у разі:» замінити словами «якщо:».
 
Відхилено   7. Повноваження члена Громадської ради міжнародних експертів припиняються достроково у разі:
 
    -1026- Усов К.Г.
У частині сьомій статті 9, після слів «Громадська рада», слово «міжнародних» виключити.
 
Відхилено    
    -1027- Сироїд О.І.
У статті 9:
в частині сьомій:
слова «Громадської ради міжнародних експертів» замінити словом «Колегії»;
 
Відхилено    
    -1028- Каплін С.М.
У частині сьомій статті 9 слова: «Громадської ради міжнародних експертів» замінити словами: «Конкурсної комісії громадської ради доброчесності».
 
Відхилено    
    -1029- Саврасов М.В.
У абзаці першому частини сьомої статті 9:
слова «Громадської ради міжнародних експертів» замінити словами «Експертної групи з питань добору суддів Вищого антикорупційного суду»
 
Відхилено    
    -1030- Дехтярчук О.В.
У абзаці першому частини сьомої статті 9:
слова «Громадської ради міжнародних експертів» замінити словами «Кваліфікаційної панелі експертів по відбору кандидатів на посади суддів Вищого антикорупційного суду»
 
Відхилено    
    -1031- Розенблат Б.С.
У статті 9 у частині 7 нумерацію частини статті замінити на 5 та:
у абзаці 1 слова «члена Громадської ради міжнародних експертів» замінити на слова «міжнародного експерта- члена Громадської ради доброчесності».
 
Відхилено    
    -1032- Пташник В.Ю.
У частині 7 статті 9 проекту слова «Громадської ради міжнародних експертів» замінити словами «Міжнародної експертної ради» у всіх відмінках.
 
Відхилено    
70. 1) подання особистої заяви про припинення повноважень члена Громадської ради;
 
-1033- Усов К.Г.
У пункті першому частини сьомої статті 9, після слів «Громадської ради» доповнити словом «експертів».
 
Враховано частково   1) подання особистої заяви про припинення повноважень члена Громадської ради міжнародних експертів;
 
    -1034- Сироїд О.І.
У статті 9:
в частині сьомій:
у пункті 1 слова «Громадської ради» замінити словом «Колегії»;
 
Відхилено    
    -1035- Мельничук І.І.
У пункті 1 частини сім статті 9 після слів «Громадської ради» додати слова «міжнародних експертів»
 
Враховано    
    -1036- Саврасов М.В.
У пункті 1 частини сьомої статті 9:
слова «Громадської ради» замінити словами «Експертної групи з питань добору суддів Вищого антикорупційного суду»
 
Відхилено    
    -1037- Дехтярчук О.В.
У пункті 1 частини сьомої статті 9:
слова «Громадської ради» замінити словами «Кваліфікаційної панелі експертів по відбору кандидатів на посади суддів Вищого антикорупційного суду»
 
Відхилено    
    -1038- Ричкова Т.Б.
У пункті 1 частини сім статті 9 після слів «Громадської ради» додати слова «міжнародних експертів»
 
Враховано    
    -1039- Соболєв Є.В.
Острікова Т.Г.
Березюк О.Р.
Сотник О.С.
Костенко П.П.
Подоляк І.І.
Журжій А.В.
Маркевич Я.В.
Бабак А.В.
Кіраль С.І.
Опанасенко О.В.
Семенуха Р.С.
Пастух Т.Т.
Сидорович Р.М.
У статті 9:
у частині шостій:
у пункті 1 слова «Громадської ради» замінити на слова «Громадської ради міжнародних експертів»;
 
Враховано    
    -1040- Чижмарь Ю.В.
Пункт 1) частини 7 статті 9 викласти в такій редакції:
«1) подання письмового звернення відповідного органу міжнародної організації (установи), яка делегувала цю особу до складу Громадської ради, про необхідність припинити повноваження її члена;».
 
Відхилено    
    -1041- Нестеренко В.Г.
Пункт 1 частини 7 статті 9 викласти в такій редакції:
«1) особа подала заяву про припинення повноважень члена Громадської ради;»
 
Відхилено    
71. 2) внесення Громадською радою пропозиції про дострокове припинення повноважень її члена;
 
-1042- Усов К.Г.
У пункті другому частини сьомої статті 9, після слів «Громадською радою» доповнити словом «експертів».
 
Враховано частково   2) внесення Громадською радою міжнародних експертів пропозиції про дострокове припинення повноважень її члена;
 
    -1043- Усов К.Г.
Пункт другий частини сьомої статті 9, доповнити новим реченням такого змісту: «Внесення такої пропозиції має бути ухвалене не менше ніж двома третинами загального складу Громадської ради експертів;».
 
Відхилено    
    -1044- Сироїд О.І.
У статті 9:
в частині сьомій:
у пункті 2 слова «Громадською радою» замінити словом «Колегією»;
 
Відхилено    
    -1045- Соболєв Є.В.
Острікова Т.Г.
Березюк О.Р.
Сотник О.С.
Костенко П.П.
Подоляк І.І.
Журжій А.В.
Маркевич Я.В.
Бабак А.В.
Кіраль С.І.
Опанасенко О.В.
Семенуха Р.С.
Пастух Т.Т.
Сидорович Р.М.
У статті 9:
у частині шостій:
у пункті 2 слова «Громадською радою» замінити на слова «Громадською радою міжнародних експертів»;
 
Враховано    
    -1046- Мельничук І.І.
У пункті 2 частини сім статті 9 після слів «Громадської ради» додати слова «міжнародних експертів»
 
Враховано    
    -1047- Саврасов М.В.
У пункті 2 частини сьомої статті 9:
слова «Громадською радою» замінити словами «Експертною групою з питань добору суддів Вищого антикорупційного суду»
 
Відхилено    
    -1048- Дехтярчук О.В.
У пункті 2 частини сьомої статті 9:
слова «Громадською радою» замінити словами «Кваліфікаційною панеллю експертів по відбору кандидатів на посади суддів Вищого антикорупційного суду»
 
Відхилено    
    -1049- Ричкова Т.Б.
У пункті 2 частини сім статті 9 після слів «Громадської ради» додати слова «міжнародних експертів»
 
Враховано    
    -1050- Чижмарь Ю.В.
Пункт 2) частини 7 статті 9 виключити,
 
Відхилено    
    -1051- Каплін С.М.
Пункт другий частини сьомої статті 9 виключити.
 
Відхилено    
    -1052- Нестеренко В.Г.
Пункт 2 частини 7 статті 9 викласти в такій редакції:
«2) Громадською радою внесено пропозицію про дострокове припинення повноважень її члена;».
 
Відхилено    
72. 3) набрання законної сили обвинувальним вироком суду щодо нього;
 
-1053- Ричкова Т.Б.
У пункті 3 частини 7 статті 9 після слів «вироком суду щодо нього» доповнити словами «яким його засуджено до позбавлення волі».
 
Відхилено   3) набрання законної сили обвинувальним вироком суду щодо нього;
 
    -1054- Чумак В.В.
Новак Н.В.
Дерев'янко Ю.Б.
Добродомов Д.Є.
Парасюк В.З.
Пункт 3 частини 7 статті 9 викласти в такій редакції:
«3) набрання законної сили обвинувальним вироком суду за вчинення ним тяжкого або особливо тяжкого умисного злочину;».
 
Відхилено    
    -1055- Мельничук І.І.
Пункт 3 частини сім статті 9 законопроекту викласти в такій редакції:
«3) набрання законної сили обвинувальним вироком суду за вчинення ним тяжкого або особливо тяжкого умисного злочину;»
 
Відхилено    
    -1056- Нестеренко В.Г.
Пункт 3 частини 7 статті 9 викласти в такій редакції:
«3) набрав законної сили обвинувальний вирок суду щодо нього;»
 
Відхилено    
    -1057- Заліщук С.П.
Голуб В.В.
Пункт 3 частини сім статті 9 законопроекту викласти в такій редакції:
«3) набрання законної сили обвинувальним вироком суду за вчинення ним тяжкого або особливо тяжкого умисного злочину;»
 
Відхилено    
73. 4) визнання його недієздатним або безвісно відсутнім;
 
-1058- Поляков М.А.
У підпункті 4 пункту 7 статті 9 після слів «недієздатним» доповнити словами «обмежено дієздатним».
 
Відхилено   4) визнання його недієздатним або безвісно відсутнім;
 
    -1059- Розенблат Б.С.
У статті 9 у пункті 4 абзацу 1 частини 7 доповнити словами «неспроможністю виконувати своїх повноважень за станом здоров'я».
 
Відхилено    
    -1060- Усов К.Г.
У пункті четвертому частини сьомої статті 9, після слів «визнання його» словами «в судовому порядку».
 
Відхилено    
    -1061- Шахов С.В.
Пункт 4 частини сьомої статті 9 проекту після слів «визнання його» доповнити словами «обмежено дієздатним».
 
Відхилено    
    -1062- Нестеренко В.Г.
Пункт 4 частини 7 статті 9 викласти в такій редакції:
«4) визнано його недієздатним або безвісно відсутнім;».
 
Відхилено    
74. 5) виявлення невідповідності члена Громадської ради критеріям, визначеним цим Законом;
 
-1063- Усов К.Г.
У пункті другому частини сьомої статті 9, після слів «Громадської ради» доповнити словом «експертів».
 
Враховано частково   5) виявлення невідповідності члена Громадської ради міжнародних експертів критеріям, визначеним цим Законом;
 
    -1064- Мельничук І.І.
У пункті 5 частини сім статті 9 після слів «Громадської ради» додати слова «міжнародних експертів»
 
Враховано    
    -1065- Саврасов М.В.
У пункті 5 частини сьомої статті 9:
слова «Громадської ради» замінити словами «Експертної групи з питань добору суддів Вищого антикорупційного суду»
 
Відхилено    
    -1066- Дехтярчук О.В.
У пункті 5 частини сьомої статті 9:
слова «Громадської ради» замінити словами «Кваліфікаційної панелі експертів по відбору кандидатів на посади суддів Вищого антикорупційного суду»
 
Відхилено    
    -1067- Ричкова Т.Б.
У пункті 5 частини сім статті 9 після слів «Громадської ради» додати слова «міжнародних експертів»
 
Враховано    
    -1068- Сироїд О.І.
У статті 9:
в частині сьомій:
пункт 5 виключити;
 
Відхилено    
    -1069- Соболєв Є.В.
Острікова Т.Г.
Березюк О.Р.
Сотник О.С.
Костенко П.П.
Подоляк І.І.
Журжій А.В.
Маркевич Я.В.
Бабак А.В.
Кіраль С.І.
Опанасенко О.В.
Семенуха Р.С.
Пастух Т.Т.
Сидорович Р.М.
У статті 9:
у частині шостій:
пункт 5 виключити;
пункти 6 - 7 вважати пунктами 5 - 6;
 
Відхилено    
    -1070- Заліщук С.П.
Голуб В.В.
Пункт 5 частини сім статті 9 законопроекту викласти в такій редакції:
«5) виявлення невідповідності члена Громадської ради вимогам, визначеним частиною четвертою цієї статті;»
 
Відхилено    
    -1071- Нестеренко В.Г.
Пункт 5 частини 7 статті 9 викласти в такій редакції:
«5) виявлено невідповідність члена Громадської ради критеріям, визначеним цим Законом;»
 
Відхилено    
    -1072- Чумак В.В.
Новак Н.В.
Дерев'янко Ю.Б.
Добродомов Д.Є.
Парасюк В.З.
Пункт 5 частини 7 статті 9 викласти в такій редакції:
«5) виявлення невідповідності члена Громадської ради вимогам, визначеним частиною четвертою цієї статті;».
 
Відхилено    
    -1073- Поляков М.А.
Після підпункту 5 пункту 7 статті 9 доповнити підпунктом 6) в редакції «6) у разі неможливості виконання ним обов’язків за станом здоров’я;».
 
Відхилено    
75. 6) його смерті;
 
-1074- Нестеренко В.Г.
Пункт 6 частини 7 статті 9 викласти в такій редакції:
«6) особа померла;».
 
Відхилено   6) його смерті;
 
76. 7) закінчення строку, визначеного частиною першою цієї статті.
 
-1075- Усов К.Г.
У пункті сьомому частин сьомої статті 9, після слів «закінчення строку» словами «його повноважень».
 
Відхилено   7) закінчення строку, визначеного частиною п’ятою цієї статті.
 
    -1076- Сироїд О.І.
У статті 9:
в частині сьомій:
у пункті 7 слово «першою» замінити словом «п’ятою»;
пункти 6, 7 вважати пунктами 5, 6 відповідно.
 
Враховано    
    -1077- Крулько І.І.
У статті 9:
у частині восьмій пункт 7) виключити.
 
Відхилено    
    -1078- Нестеренко В.Г.
Пункт 7 частини 7 статті 9 викласти в такій редакції:
«7) закінчився строк, визначений частиною першою цієї статті.»
 
Відхилено    
    -1079- Ричкова Т.Б.
Пункт 7 частини сьомої статті 9 виключити
 
Відхилено    
    -1080- Мельничук І.І.
У пункті 7 частини сьомої статті 9 слово «першою» замінити словом «п’ятою»
 
Враховано    
    -1081- Усов К.Г.
Доповнити частину сьому статті 9 пунктом такого змісту: «8) обрання щодо члена Громадської ради експертів запобіжного заходу в кримінальному провадженні у вигляді тримання під вартою;».
 
Відхилено    
    -1082- Усов К.Г.
Доповнити частину сьому статті 9 пунктом такого змісту: «9) включення його до Реєстру боржників зі сплати аліментів;».
 
Відхилено    
    -1083- Усов К.Г.
Доповнити частину сьому статті 9 пунктом такого змісту: «10) притягнення його до відповідальності за керування транспортним засобом в стані алкогольного чи наркотичного сп’яніння.;».
 
Відхилено    
    -1084- Єднак О.В.
Веселова Н.В.
Левус А.М.
Медуниця О.В.
Висоцький С.В.
Гопко Г.М.
У статті дев’ятій законопроекту:
Викласти частину сьому в такій редакції:
«7. Повноваження члена Громадської ради міжнародних експертів припиняються достроково у разі:
1) подання особистої заяви про припинення повноважень члена Громадської ради;
2) внесення Громадською радою пропозиції про дострокове припинення повноважень її члена;
3) набрання законної сили обвинувальним вироком суду за вчинення ним тяжкого або особливо тяжкого умисного злочину;
4) визнання його недієздатним або безвісно відсутнім;
5) виявлення невідповідності члена Громадської ради вимогам, визначеним частиною четвертою цієї статті;
6) його смерті;
7) закінчення строку, визначеного частиною першою цієї статті.»
 
Відхилено    
    -1085- Найєм М..
У статті дев’ятій законопроекту:
Викласти частину сьому в такій редакції:
«7. Повноваження члена Громадської ради міжнародних експертів припиняються достроково у разі:
1) подання особистої заяви про припинення повноважень члена Громадської ради;
2) внесення Громадською радою пропозиції про дострокове припинення повноважень її члена;
3) набрання законної сили обвинувальним вироком суду за вчинення ним тяжкого або особливо тяжкого умисного злочину;
4) визнання його недієздатним або безвісно відсутнім;
5) виявлення невідповідності члена Громадської ради вимогам, визначеним частиною четвертою цієї статті;
6) його смерті;
7) закінчення строку, визначеного частиною першою цієї статті.»
 
Відхилено    
    -1086- Макар'ян Д.Б.
Частину 7 статті 5 викласти в такій редакції:
«7. Повноваження члена Громадської ради міжнародних експертів припиняються достроково у разі:
1) подання особистої заяви про припинення повноважень члена Громадської ради;
2) внесення Громадською радою пропозицій про дострокове припинення повноважень її члена;
3) набрання законної сили обвинувальним вироком суду щодо нього;
4) визнання його недієздатним або безвісно відсутнім;
5) виявлення невідповідності члена Громадської ради критеріям, визначеним цим Законом;
6) його смерті.»
 
Відхилено    
    -1087- Карпунцов В.В.
Частину сьому статті 9 викласти в такій редакції:
6. «Повноваження члена Ради міжнародних експертів припиняються достроково у разі:
1) подання особистої заяви про припинення повноважень члена Ради;
2) внесення Радою пропозиції про дострокове припинення повноважень її члена;
3) набрання законної сили обвинувальним вироком суду щодо нього;
4) визнання його недієздатним або безвісно відсутнім;
5) виявлення невідповідності члена Ради критеріям, визначеним цим Законом;
6) його смерті;
7) закінчення строку, визначеного частиною першою цієї статті».
 
Відхилено    
    -1088- Саврасов М.В.
Частину 8 статті 9 викласти у такій редакції: «8. Повноваження члена Конкурсної комісії припиняються достроково у разі:
подання особистої заяви про припинення повноважень члена Конкурсної комісії;
набрання законної сили обвинувального вироку суду щодо нього;
визнання його безвісно відсутнім або оголошення померлим, недієздатним або обмежено дієздатним;
його смерті;
виявлення невідповідності члена Конкурсної комісії критеріям, визначеним цим Законом;»
 
Відхилено    
77. 8. Рішення про дострокове припинення повноважень члена Громадської ради міжнародних експертів приймається Вищою кваліфікаційною комісією суддів України, яка у десятиденний строк після прийняття такого рішення вживає заходів для призначення нового члена Громадської ради.
 
-1089- Розенблат Б.С.
У статті 9 - у частині 8 нумерацію частини статті замінити на 6 та слова «члена Громадської ради міжнародних експертів» замінити словами «міжнародні експерти-члени Громадської ради доброчесності з підстав, визначених цією статтею».
 
Відхилено   8. Рішення про дострокове припинення повноважень члена Громадської ради міжнародних експертів приймається Вищою кваліфікаційною комісією суддів України, яка у десятиденний строк після прийняття такого рішення вживає заходів для призначення нового члена Громадської ради міжнародних експертів.
 
    -1090- Пташник В.Ю.
У частині 8 статті 9 проекту слова «Громадської ради міжнародних експертів» замінити словами «Міжнародної експертної ради» у всіх відмінках.
 
Відхилено    
    -1091- Мельничук І.І.
У частині 8 статті 9 слово «десятиденний» замінити словом «п’ятиденний»
 
Відхилено    
    -1092- Нестеренко В.Г.
У частині 8 статті 9 слово «десятиденний» замінити словом «п’ятиденний»
 
Відхилено    
    -1093- Лубінець Д.В.
Валентиров С.В.
Пономарьов О.С.
У частині восьмій статті 9 словосполучення "вживає заходів для призначення" замінити словом "призначає".
 
Відхилено    
    -1094- Усов К.Г.
У частині восьмій статті 9, після слів «Громадська рада», слово «міжнародних» виключити.
 
Відхилено    
    -1095- Усов К.Г.
У частині восьмій статті 9, після слів «Громадської ради» доповнити словом «експертів».
 
Відхилено    
    -1096- Лапін І.О.
У статті 9 у частині восьмій слова «, яка у десятиденний строк після прийняття такого рішення вживає заходів для призначення нового члена Громадської ради» виключити.
 
Відхилено    
    -1097- Сироїд О.І.
У статті 9:
В частині восьмій:
слова «Громадської ради міжнародних експертів» замінити словом «Колегії»;
 
Відхилено    
    -1098- Сироїд О.І.
У статті 9:
В частині восьмій:
слова «Громадської ради» замінити словом «Колегії»;
 
Відхилено    
    -1099- Шахов С.В.
У частині восьмій статті 9 проекту слова «у десятиденний строк після прийняття такого рішення» замінити словом «невідкладно».
 
Відхилено    
    -1100- Ричкова Т.Б.
У частині 8 статті 9 слова «десятиденний строк» замінити словами «п'ятиденний строк»
 
Відхилено    
    -1101- Каплін С.М.
У частині восьмій статті 9 слова: «Громадської ради міжнародних експертів» замінити словами: «Конкурсної комісії громадської ради доброчесності».
 
Відхилено    
    -1102- Саврасов М.В.
У частині восьмій статті 9:
після слів «повноважень члена» слова «Громадської ради міжнародних експертів» замінити словами «Експертної групи з питань добору суддів Вищого антикорупційного суду»
 
Відхилено    
    -1103- Саврасов М.В.
У частині восьмій статті 9:
після слів «нового члена» слова «Громадської ради» замінити словами «Експертної групи з питань добору суддів Вищого антикорупційного суду»
 
Відхилено    
    -1104- Ричкова Т.Б.
У частині восьмій статті 9 слово десятиденний замінити на слово «семиденний».
 
Відхилено    
    -1105- Мельничук І.І.
У частині восьмій статті 9 словосполучення "вживає заходів для призначення" замінити словом "призначає"
 
Відхилено    
    -1106- Дехтярчук О.В.
У частині восьмій статті 9:
після слів «повноважень члена» слова «Громадської ради міжнародних експертів» замінити словами «Кваліфікаційної панелі експертів по відбору кандидатів на посади суддів Вищого антикорупційного суду»
 
Відхилено    
    -1107- Дехтярчук О.В.
У частині восьмій статті 9:
після слів «нового члена» слова «Громадської ради» замінити словами «Кваліфікаційної панелі експертів по відбору кандидатів на посади суддів Вищого антикорупційного суду»
 
Відхилено    
    -1108- Соболєв Є.В.
Острікова Т.Г.
Березюк О.Р.
Сотник О.С.
Костенко П.П.
Подоляк І.І.
Журжій А.В.
Маркевич Я.В.
Бабак А.В.
Кіраль С.І.
Опанасенко О.В.
Семенуха Р.С.
Пастух Т.Т.
Сидорович Р.М.
У статті 9:
у частині восьмій:
у частині першій слова та розділові знаки «приймається Вищою кваліфікаційною комісією суддів України, яка у десятиденний строк після прийняття такого рішення вживає заходів для призначення нового члена Громадської ради» замінити на слова та розділові знаки «з підстав, визначених пунктами 1-4 частини шостої цієї статті приймає Голова Вищої кваліфікаційної комісії суддів України на підставі подання Громадської ради міжнародних експертів»;
 
Відхилено    
    -1109- Соболєв Є.В.
Острікова Т.Г.
Березюк О.Р.
Сотник О.С.
Костенко П.П.
Подоляк І.І.
Журжій А.В.
Маркевич Я.В.
Бабак А.В.
Кіраль С.І.
Опанасенко О.В.
Семенуха Р.С.
Пастух Т.Т.
Сидорович Р.М.
У статті 9:
у частині восьмій:
доповнити новим абзацом 2 такого змісту:
«Повноваження члена Громадської ради міжнародних експертів з підстав, визначених пунктами 5, 6 частини шостої цієї статті, припиняються з настанням відповідної події..»;
 
Відхилено    
    -1110- Соболєв Є.В.
Острікова Т.Г.
Березюк О.Р.
Сотник О.С.
Костенко П.П.
Подоляк І.І.
Журжій А.В.
Маркевич Я.В.
Бабак А.В.
Кіраль С.І.
Опанасенко О.В.
Семенуха Р.С.
Пастух Т.Т.
Сидорович Р.М.
У статті 9:
у частині восьмій:
доповнити новим абзацом 3 такого змісту:
«Голова Вищої кваліфікаційної комісії суддів України у десятиденний строк після припинення повноважень члена Громадської ради міжнародних експертів звертається з письмовим запитом про призначення нового члена до представництв. Представництва надсилають Голові Вищої кваліфікаційної комісії суддів України погоджене подання, яким рекомендують до призначення членом Громадської ради міжнародних експертів іншу особу.»;
 
Відхилено    
    -1111- Єднак О.В.
Веселова Н.В.
Левус А.М.
Медуниця О.В.
Висоцький С.В.
Гопко Г.М.
У статті дев’ятій законопроекту:
Частину восьму після абзацу першого доповнити новим абзацом другим такого змісту:
«Вища кваліфікаційна комісія суддів України у десятиденний строк з моменту закінчення строку повноважень члена Громадської ради міжнародних експертів або з моменту прийняття рішення про дострокове припинення його повноважень звертається до суб’єктів, визначених частиною другою цієї статті, щодо надання кандидатур для призначення нового члена Громадської ради у порядку, визначеному цією статтею.»
 
Відхилено    
    -1112- Найєм М..
У статті дев’ятій законопроекту:
Частину восьму після абзацу першого доповнити новим абзацом другим такого змісту:
«Вища кваліфікаційна комісія суддів України у десятиденний строк з моменту закінчення строку повноважень члена Громадської ради міжнародних експертів або з моменту прийняття рішення про дострокове припинення його повноважень звертається до суб’єктів, визначених частиною другою цієї статті, щодо надання кандидатур для призначення нового члена Громадської ради у порядку, визначеному цією статтею.»
 
Відхилено    
    -1113- Лапін І.О.
У статті 9 у частині восьмій:
доповнити абзацом другим такого змісту:
«Вища кваліфікаційна комісія суддів України у десятиденний строк з дня закінчення строку повноважень члена Громадської ради міжнародних експертів або з дня прийняття рішення про дострокове припинення його повноважень звертається до суб’єктів, визначених частиною другою цієї статті, щодо надання кандидатур для призначення нового члена Громадської ради у порядку, визначеному цією статтею.»
 
Відхилено    
    -1114- Поляков М.А.
Доповнити пункт 8 статті 9 абзацем: «Дострокове припинення повноважень одного із членів Громадської ради міжнародних експертів не припиняє повноважень всього складу Громадської ради».
 
Відхилено    
    -1115- Чумак В.В.
Новак Н.В.
Дерев'янко Ю.Б.
Добродомов Д.Є.
Парасюк В.З.
Частину восьму статті 9 викласти в такій редакції:
«8. Рішення про дострокове припинення повноважень члена Громадської ради міжнародних експертів приймається Вищою кваліфікаційною комісією суддів України.
Вища кваліфікаційна комісія суддів України у десятиденний строк з моменту закінчення строку повноважень члена Громадської ради міжнародних експертів або з моменту прийняття рішення про дострокове припинення його повноважень звертається до суб’єктів, визначених частиною другою цієї статті, щодо надання кандидатур для призначення нового члена Громадської ради у порядку, визначеному цією статтею».
 
Відхилено    
    -1116- Саврасов М.В.
Частину 9 статті 9 викласти у такій редакції: «9. Рішення про дострокове припинення повноважень члена Конкурсної комісії приймається Вищою кваліфікаційною комісією суддів України, яка у десятиденний строк після прийняття такого рішення вживає заходів для призначення нового члена Конкурсної комісії.»
 
Відхилено    
    -1117- Ємець Л.О.
Частину восьму статті 9 законопроекту викласти у такій редакції:
«8. Рішення про дострокове припинення повноважень члена Громадської ради міжнародних експертів приймається Вищою кваліфікаційною комісією суддів України, яка у десятиденний строк після прийняття такого рішення звертається до суб’єктів, визначених частиною другою цієї статті, щодо надання кандидатур для призначення нового члена Громадської ради у порядку, визначеному цією статтею.»
 
Відхилено    
    -1118- Заліщук С.П.
Голуб В.В.
частину восьму статті 9 законопроекту викласти в такій редакції:
«8. Рішення про дострокове припинення повноважень члена Громадської ради міжнародних експертів приймається Вищою кваліфікаційною комісією суддів України.
Вища кваліфікаційна комісія суддів України у десятиденний строк з моменту закінчення строку повноважень члена Громадської ради міжнародних експертів або з моменту прийняття рішення про дострокове припинення його повноважень звертається до суб’єктів, визначених частиною другою цієї статті, щодо надання кандидатур для призначення нового члена Громадської ради у порядку, визначеному цією статтею.»
 
Відхилено    
    -1119- Карпунцов В.В.
Частину восьму статті 9 викласти в такій редакції:
«7. Рішення про дострокове припинення повноважень члена Ради міжнародних експертів приймається Вищою кваліфікаційною комісією суддів України, яка у десятиденний строк після прийняття такого рішення вживає заходів для призначення нового члена Ради міжнародних експертів.»
 
Відхилено    
78. 9. Громадська рада міжнародних експертів:
 
-1120- Розенблат Б.С.
У статті 9 у частині 9 нумерацію частини статті замінити на 7 та:
в абзаці 1 слова «Громадська рада міжнародних експертів» замінити на слова «Міжнародний експерти-члени в рамках роботи в Громадській раді доброчесності щодо суддів Вищого Антикорупційного суду».
 
Відхилено   9. Громадська рада міжнародних експертів:
 
    -1121- Пташник В.Ю.
У частині 9 статті 9 проекту слова «Громадська рада міжнародних експертів» замінити словами «Міжнародна експертна рада» у всіх відмінках.
 
Відхилено    
    -1122- Нестеренко В.Г.
У частині 9 статті 9 слова «Громадська рада міжнародних експертів:» замінити словами «До повноважень Громадської ради міжнародних експертів належить:»
 
Відхилено    
    -1123- Усов К.Г.
У частині дев’ятій статті 9, після слів «Громадської ради» доповнити словом «експертів».
 
Відхилено    
    -1124- Сироїд О.І.
У статті 9:
у частині дев’ятій:
слова «Громадська рада міжнародних експертів» замінити словом «Колегія»;
 
Відхилено    
    -1125- Каплін С.М.
У частині дев’ятій статті 9 слова: «Громадської ради міжнародних експертів» замінити словами: «Конкурсної комісії громадської ради доброчесності».
 
Відхилено    
    -1126- Саврасов М.В.
У абзаці першому частини дев’ятої статті 9:
слова «Громадська рада міжнародних експертів» замінити словами «Експертної групи з питань добору суддів Вищого антикорупційного суду»
 
Відхилено    
    -1127- Дехтярчук О.В.
У абзаці першому частини дев’ятої статті 9:
слова «Громадська рада міжнародних експертів» замінити словами «Кваліфікаційна панель експертів по відбору кандидатів на посади суддів Вищого антикорупційного суду»
 
Відхилено    
79. 1) збирає, перевіряє та аналізує інформацію щодо кандидатів на посади суддів Вищого антикорупційного суду;
 
-1128- Рибалка С.В.
Пункт 1 частини 9 статті 9 розділу Ізаконопроекту після слова «суду» доповнити словами «у межах своєї компетенції».
 
Відхилено   1) збирає, перевіряє та аналізує інформацію щодо кандидатів на посади суддів Вищого антикорупційного суду;
 
    -1129- Усов К.Г.
У пункті першому частини дев’ятій статті 9, слова «кандидатів на посади суддів» замінити словами «кандидата на посаду судді».
 
Відхилено    
    -1130- Мельничук І.І.
Пункт 1 частини 9 статті 9 розділу Ізаконопроекту після слова «суду» доповнити словами «у межах своєї компетенції».
 
Відхилено    
    -1131- Пташник В.Ю.
Пункт 1 частини 9 статті 9 проекту доповнити словами «, отриману від будь-якої особи, громадських організацій та кандидатів на посади суддів Вищого антикорупційного суду».
 
Відхилено    
    -1132- Тимошенко Ю.В.
Власенко С.В.
Пункт 1 частини 9 статті 9 викласти в редакції: «1) збирає, перевіряє та аналізує інформацію щодо кандидатів на посади суддів антикорупційних судів;».
 
Відхилено    
    -1133- Нестеренко В.Г.
Пункт 1 частини 9 статті 9 викласти в такій редакції:
«1) збирання, перевірка та аналізує інформації щодо кандидатів на посади суддів Вищого антикорупційного суду;»
 
Відхилено    
    -1134- Пташник В.Ю.
Доповнити частину 9 статті 9 проекту новим пунктом 2 такого змісту та змінити нумерацію наступних пунктів:
«2) досліджує досьє кандидатів на посади суддів Вищого антикорупційного суду;»
 
Відхилено    
    -1135- Попов І.В.
Додати після пункту 1 частини дев’ятої статті 9 проекту, текст наступного змісту: «2) проводить співбесіду з кандидатом на посаду судді Вищого антикорупційного суду;». Відповідно, пункти 2-5 частини дев’ятої статті 9 проекту, вважати пунктами 3-6 частини дев’ятої статті 9 проекту.
 
Відхилено    
80. 2) надає Вищій кваліфікаційній комісії суддів України інформацію щодо кандидатів на посади суддів Вищого антикорупційного суду;
 
-1136- Усов К.Г.
У пункті другому частини дев’ятій статті 9, після слів «суддів України» доповнити словом «достовірну».
 
Відхилено   2) надає Вищій кваліфікаційній комісії суддів України інформацію щодо кандидатів на посади суддів Вищого антикорупційного суду;
 
    -1137- Усов К.Г.
У пункті другому частини дев’ятій статті 9, слова «кандидатів на посади суддів» замінити словами «кандидата на посаду судді».
 
Відхилено    
    -1138- Мельничук І.І.
Пункт 2 частини 9 статті 9 виключити
 
Відхилено    
    -1139- Тимошенко Ю.В.
Власенко С.В.
Пункт 2 частини 9 статті 9 викласти в редакції:
«2) надає Конкурсній комісії докази невідповідності кандидатів на посаду суддів антикорупційних судів вимогам, визначеним цим Законом;».
 
Відхилено    
    -1140- Пташник В.Ю.
Пункт 2 частини 9 статті 9 проекту викласти у такій редакції:
«3) проводить у разі необхідності співбесіди з кандидатами на посади суддів Вищого антикорупційного суду з метою визначення їх відповідності чи невідповідності критеріям кваліфікаційного оцінювання;»
 
Відхилено    
    -1141- Сироїд О.І.
У статті 9:
у частині дев’ятій:
пункт 2 викласти в такій редакції:
«2) проводить кваліфікаційне оцінювання і вирішує питання про здатність кандидата на посаду судді Вищого антикорупційного суду здійснювати правосуддя у цьому суді та вносить відповідні рекомендації Вищій раді правосуддя;»;
 
Відхилено    
    -1142- Нестеренко В.Г.
Пункт 2 частини 9 статті 9 викласти в такій редакції:
«2) надання Вищій кваліфікаційній комісії суддів України інформацію щодо кандидатів на посади суддів Вищого антикорупційного суду;»
 
Відхилено    
    -1143- Тимошенко Ю.В.
Пункт 2 частини 9 статті 9 виключити.
Змінити нумерацію наступних пунктів.
 
Відхилено    
81. 3) не пізніш як за десять днів до засідання Вищої кваліфікаційної комісії суддів України, на якому розглядається питання про підтвердження або непідтвердження здатності кандидата на посаду судді Вищого антикорупційного суду здійснювати правосуддя у цьому суді, надає, за наявності відповідних підстав, Вищій кваліфікаційній комісії суддів України вмотивований висновок про невідповідність кандидата на посаду судді Вищого антикорупційного суду критеріям, зазначеним у частині четвертій статті 8 цього Закону, який додається до досьє кандидата на посаду судді Вищого антикорупційного суду;
 
-1144- Береза Б.Ю.
Слово в п. 3 ч. 9 ст. 9 «здатності» замінити на слово «відповідності».
 
Відхилено   3) не пізніш як за 10 днів до засідання Вищої кваліфікаційної комісії суддів України, на якому розглядається питання про підтвердження або непідтвердження здатності кандидата на посаду судді Вищого антикорупційного суду здійснювати правосуддя у цьому суді, надає, за наявності відповідних підстав, Вищій кваліфікаційній комісії суддів України вмотивований висновок про невідповідність кандидата на посаду судді Вищого антикорупційного суду критеріям, зазначеним у частині четвертій статті 8 цього Закону, який додається до досьє кандидата на посаду судді Вищого антикорупційного суду;
 
    -1145- Усов К.Г.
У пункті третьому частини дев’ятій статті 9, після слів «за десять» доповнити словом «робочих».
 
Відхилено    
    -1146- Усов К.Г.
У пункті третьому частини дев’ятій статті 9, після слова «невідповідність» доповнити словами «або про відповідність».
 
Відхилено    
    -1147- Соболєв Є.В.
Острікова Т.Г.
Березюк О.Р.
Сотник О.С.
Костенко П.П.
Подоляк І.І.
Журжій А.В.
Маркевич Я.В.
Бабак А.В.
Кіраль С.І.
Опанасенко О.В.
Семенуха Р.С.
Пастух Т.Т.
Сидорович Р.М.
У статті 9:
у пункті 3 частини дев’ятої після слів «не пізніш як за» та перед словами «днів до засідання» слово «десять» замінити на слово «п’ять»;
 
Відхилено    
    -1148- Соболєв Є.В.
Острікова Т.Г.
Березюк О.Р.
Сотник О.С.
Костенко П.П.
Подоляк І.І.
Журжій А.В.
Маркевич Я.В.
Бабак А.В.
Кіраль С.І.
Опанасенко О.В.
Семенуха Р.С.
Пастух Т.Т.
Сидорович Р.М.
У статті 9:
у пункті 3 частини дев’ятої після слів «вмотивований висновок про» та перед словами «невідповідність кандидата» додати слова «відповідність або»;
 
Відхилено    
    -1149- Мельничук І.І.
У пункті третьому частини дев’ятій статті 9, після слова «невідповідність» доповнити словами «або про відповідність»
 
Відхилено    
    -1150- Мельничук І.І.
У пункті третьому частини дев’ятій статті 9 слово «десять» замінити на слово «п’ятнадцять
 
Відхилено    
    -1151- Юзькова Т.Л.
У пункті 3 частини дев’ятої статті 9 після слів «розглядається питання про» виключити словосполучення «підтвердження або непідтвердження здатності кандидата на посаду судді Вищого антикорупційного суду здійснювати правосуддя у цьому суді, надає, за наявності відповідних підстав, Вищій кваліфікаційній комісії суддів України вмотивований висновок про» замінити словосполученням такого змісту: «здатність кандидата на посаду судді Вищого антикорупційного суду здійснювати правосуддя у цьому суді, надає Вищій кваліфікаційній комісії суддів України обґрунтований висновок про відповідність, або»
 
Відхилено    
    -1152- Тимошенко Ю.В.
Власенко С.В.
Пункт 3 частини 9 статті 9 викласти в редакції:
«3) не пізніш як за десять днів до засідання Конкурсної комісії, на якому розглядається питання про підтвердження або не підтвердження здатності кандидата на посаду судді антикорупційних судів здійснювати правосуддя, надає, за наявності відповідних підстав, Конкурсній комісії суддів України докази про невідповідність кандидата на посаду судді антикорупційного суду критеріям, зазначеним у цьому Законі;».
 
Відхилено    
    -1153- Тимошенко Ю.В.
Пункт 3 частини 9 статті 9 викласти в редакції:
«2) не пізніш як за десять днів до засідання Вищої кваліфікаційної комісії суддів України, на якому розглядається питання про підтвердження або непідтвердження здатності кандидата на посаду судді Вищого антикорупційного суду здійснювати правосуддя у цьому суді, надає, за наявності відповідних підстав, Вищій кваліфікаційній комісії суддів України вмотивований висновок про відповідність або невідповідність кандидата на посаду судді Вищого антикорупційного суду критеріям, зазначеним у частині четвертій статті 8 цього Закону, який додається до досьє кандидата на посаду судді Вищого антикорупційного суду».
 
Відхилено    
    -1154- Крулько І.І.
У статті 9:
пункт 3) частини десятої доповнити та викласти у наступній редакції: «не пізніш як за десять днів до засідання Вищої кваліфікаційної комісії суддів України, на якому розглядається питання про підтвердження або непідтвердження здатності кандидата на посаду судді Вищого антикорупційного суду здійснювати правосуддя у цьому суді, надає, за наявності відповідних підстав, Вищій кваліфікаційній комісії суддів України вмотивований висновок про невідповідність кандидата на посаду судді Вищого антикорупційного суду критеріям, зазначеним у частині першій цієї статті, який додається до досьє кандидата на посаду судді Вищого антикорупційного суду. Якщо Громадська рада міжнародних експертів у своєму вмотивованому висновку встановила, що кандидат на посаду судді Вищого антикорупційного суду не відповідає зазначеним у частині першій цієї статті критеріям, то Вища кваліфікаційна комісія суддів України може ухвалити рішення про підтвердження здатності такого кандидата на посаду судді здійснювати правосуддя у Вищому антикорупційному суді лише у разі, якщо таке рішення таке рішення підтримали всі її члени;»;
 
Відхилено    
    -1155- Розенблат Б.С.
У статті 9 у частині 9 пункт 3 викласти в такій редакції:
«до засідання Вищої кваліфікаційної комісії суддів України, на якому розглядається питання про підтвердження або непідтвердження здатності кандидата на посаду судді Вищого антикорупційного суду здійснювати правосуддя у цьому суді, за наявності відповідних підстав, висловлює Вищій кваліфікаційній комісії суддів України свою позицію, про невідповідність кандидата на посаду судді Вищого антикорупційного суду встановленим цим Законом критеріям, у висновку Громадської ради доброчесності, як її тимчасовий член.»
 
Відхилено    
    -1156- Пташник В.Ю.
Пункт 3 частини 9 статті 9 проекту викласти у такій редакції:
«4) надає Вищій кваліфікаційній комісії суддів України не пізніше як за три місяці до закінчення строку призначення суддів Вищого антикорупційного суду, визначеного цим Законом, висновок щодо відповідності чи невідповідності кандидатів на посаду судді Вищого антикорупційного суду критеріям кваліфікаційного оцінювання;».
 
Відхилено    
    -1157- Нестеренко В.Г.
Пункт 3 частини 9 статті 9 викласти в такій редакції:
«3) не пізніше як за десять п’ятнадцять днів до засідання Вищої кваліфікаційної комісії суддів України, на якому розглядається питання про підтвердження або не підтвердження здатності кандидата на посаду судді Вищого антикорупційного суду здійснювати правосуддя у цьому суді, надає, за наявності відповідних підстав, Вищій кваліфікаційній комісії суддів України вмотивований висновок про відповідність або невідповідність кандидата на посаду судді Вищого антикорупційного суду критеріям, визначеним даним Законом, який додається до досьє кандидата на посаду судді Вищого антикорупційного суду;»
 
Відхилено    
    -1158- Чумак В.В.
Новак Н.В.
Дерев'янко Ю.Б.
Добродомов Д.Є.
Парасюк В.З.
Пункт 3 частини 9 статті 9 викласти в такій редакції:
«3) не пізніш як за п’ять днів до засідання Вищої кваліфікаційної комісії суддів України, на якому розглядається питання про підтвердження або непідтвердження здатності кандидата на посаду судді Вищого антикорупційного суду здійснювати правосуддя у цьому суді, надає, за наявності відповідних підстав, Вищій кваліфікаційній комісії суддів України вмотивований висновок про невідповідність кандидата на посаду судді Вищого антикорупційного суду критеріям, зазначеним у частині четвертій статті 8 цього Закону, який додається до досьє кандидата на посаду судді Вищого антикорупційного суду та має наслідком припинення участі такого кандидата в доборі;».
 
Відхилено    
    -1159- Лапін І.О.
У статті 9:
пункт 3 частини дев’ятої викласти в такій редакції:
«3) надає, за наявності відповідних підстав, Вищій кваліфікаційній комісії суддів України вмотивований негативний висновок;».
 
Відхилено    
    -1160- Найєм М..
У статті дев’ятій законопроекту:
У частині дев’ятій пункт третій викласти в такій редакції:
«3) не пізніш як за п’ять днів до засідання Вищої кваліфікаційної комісії суддів України, на якому розглядається питання про підтвердження або непідтвердження здатності кандидата на посаду судді Вищого антикорупційного суду здійснювати правосуддя у цьому суді, надає, за наявності відповідних підстав, Вищій кваліфікаційній комісії суддів України вмотивований висновок про невідповідність кандидата на посаду судді Вищого антикорупційного суду критеріям, зазначеним у частині четвертій статті 8 цього Закону, який додається до досьє кандидата на посаду судді Вищого антикорупційного суду та має наслідком припинення участі такого кандидата в доборі;»
 
Відхилено    
    -1161- Єднак О.В.
Веселова Н.В.
Левус А.М.
Медуниця О.В.
Висоцький С.В.
Гопко Г.М.
У статті дев’ятій законопроекту:
У частині дев’ятій пункт третій викласти в такій редакції:
«3) не пізніш як за п’ять днів до засідання Вищої кваліфікаційної комісії суддів України, на якому розглядається питання про підтвердження або непідтвердження здатності кандидата на посаду судді Вищого антикорупційного суду здійснювати правосуддя у цьому суді, надає, за наявності відповідних підстав, Вищій кваліфікаційній комісії суддів України вмотивований висновок про невідповідність кандидата на посаду судді Вищого антикорупційного суду критеріям, зазначеним у частині четвертій статті 8 цього Закону, який додається до досьє кандидата на посаду судді Вищого антикорупційного суду та має наслідком припинення участі такого кандидата в доборі;»
 
Відхилено    
    -1162- Ємець Л.О.
Пункт 3 частини дев’ятої статті 9 законопроекту викласти в такій редакції:
«3) не пізніш як за п'ять днів до засідання Вищої кваліфікаційної комісії суддів України, на якому розглядається питання про підтвердження або непідтвердження здатності кандидата на посаду судді Вищого антикорупційного суду здійснювати правосуддя у цьому суді, надає, за наявності відповідних підстав, Вищій кваліфікаційній комісії суддів України вмотивований висновок про невідповідність кандидата на посаду судді Вищого антикорупційного суду та має наслідком припинення участі такого кандидата в доборі;»
 
Відхилено    
    -1163- Заліщук С.П.
Голуб В.В.
Пункт 3 частини дев’ять статті 9 законопроекту викласти в такій редакції:
«3) не пізніш як за п’ять днів до засідання Вищої кваліфікаційної комісії суддів України, на якому розглядається питання про підтвердження або непідтвердження здатності кандидата на посаду судді Вищого антикорупційного суду здійснювати правосуддя у цьому суді, надає, за наявності відповідних підстав, Вищій кваліфікаційній комісії суддів України вмотивований висновок про невідповідність кандидата на посаду судді Вищого антикорупційного суду критеріям, зазначеним у частині четвертій статті 8 цього Закону, який додається до досьє кандидата на посаду судді Вищого антикорупційного суду та має наслідком припинення участі такого кандидата в доборі;»
 
Відхилено    
    -1164- Мельничук І.І.
У статті 9:
пункт 3 частини дев'ятої викласти в такій редакції:
"3) надає Вищій кваліфікаційній комісії суддів України вмотивований висновок щодо кандидата на посаду судді Вищого антикорупційного суду, який додається до досьє кандидата на посаду судді Вищого антикорупційного суду"
 
Відхилено    
    -1165- Ричкова Т.Б.
Пункт 3 частини дев’ятої статті 9 викласти в такій редакції:
«3) не пізніш як за п’ятнадцять робочих днів до засідання Вищої кваліфікаційної комісії суддів України, на якому розглядається питання про здатність кандидата на посаду судді антикорупційного суду здійснювати правосуддя у цьому суді, надає, за наявності відповідних підстав, Вищій кваліфікаційній комісії суддів України вмотивований висновок про невідповідність кандидата на посаду судді антикорупційного суду критеріям, зазначеним у частині четвертій статті 8 цього Закону, який додається до досьє кандидата на посаду судді Вищого антикорупційного суду;»
 
Відхилено    
    -1166- Сироїд О.І.
У статті 9:
у частині дев’ятій:
пункт 3 викласти в такій редакції:
«3) вживає заходів до захисту персональних даних, інформації з обмеженим доступом, які стали відомі Колегії, її членам у зв'язку із здійсненням їх повноважень»;
 
Відхилено    
82. 4) делегує уповноваженого представника для участі у засіданні Вищої кваліфікаційної комісії суддів України щодо кваліфікаційного оцінювання кандидата на посаду судді Вищого антикорупційного суду;
 
-1167- Тарута С.О.
Пункт 4 частини дев’ятої статті 9 після слів «уповноваженого представника» доповнити словами «з правом голосу».
 
Відхилено   4) делегує уповноваженого представника для участі у засіданні Вищої кваліфікаційної комісії суддів України щодо кваліфікаційного оцінювання кандидата на посаду судді Вищого антикорупційного суду;
 
    -1168- Тимошенко Ю.В.
Власенко С.В.
Пункт 4 частини 9 статті 9 – виключити.
 
Відхилено    
    -1169- Ричкова Т.Б.
Пункт 4 частини дев’ятої статті 9 виключити
 
Відхилено    
    -1170- Мельничук І.І.
Пункт 4 частини дев’ятої статті 9 виключити.
 
Відхилено    
    -1171- Розенблат Б.С.
У статті 9 у частині 9 пункт 4 - виключити.
 
Відхилено    
    -1172- Сироїд О.І.
У статті 9:
у частині дев’ятій:
пункт 4 викласти в такій редакції:
«4) затверджує особливості порядку та методології кваліфікаційного оцінювання, показників відповідності критеріям кваліфікаційного оцінювання та засобів їх для цілей відбору кандидатів на посаду судді Вищого антикорупційного суду; «;
 
Відхилено    
    -1173- Нестеренко В.Г.
Пункт 4 частини 9 статті 9 викласти в такій редакції:
«4) делегування уповноваженого представника для участі у засіданні Вищої кваліфікаційної комісії суддів України щодо кваліфікаційного оцінювання кандидата на посаду судді Вищого антикорупційного суду;»
 
Відхилено    
83. 5) вживає заходів до захисту персональних даних, інформації з обмеженим доступом, які стали відомі Громадській раді, її членам у зв'язку із здійсненням їх повноважень.
 
-1174- Усов К.Г.
У пункті п’ятому частини дев’ятій статті 9, після слів «Громадській раді» доповнити словом «експертів».
 
Враховано частково   5) вживає заходів до захисту персональних даних, інформації з обмеженим доступом, які стали відомі Громадській раді міжнародних експертів, її членам у зв'язку із здійсненням їх повноважень.
 
    -1175- Дехтярчук О.В.
У статті 9:
у пункті 5 частини дев’ятої слова «до захисту» замінити словами «для захисту».
 
Відхилено    
    -1176- Сироїд О.І.
У статті 9 у частині дев’ятій пункт 5 виключити;
 
Відхилено    
    -1177- Саврасов М.В.
У пункті 5 частини дев’ятої статті 9:
слова «Громадській раді» замінити словами «Експертній групі з питань добору суддів Вищого антикорупційного суду»
 
Відхилено    
    -1178- Дехтярчук О.В.
У пункті 5 частини дев’ятої статті 9:
слова «Громадській раді» замінити словами «Кваліфікаційній панелі експертів по відбору кандидатів на посади суддів Вищого антикорупційного суду»
 
Відхилено    
    -1179- Мельничук І.І.
Пункт 5 частини дев’ятої статті 9 виключити
 
Відхилено    
    -1180- Розенблат Б.С.
У статті 9 у частині 9 пункт 5 - виключити.
 
Відхилено    
    -1181- Одарченко Ю.В.
Частину дев’яту статті 9 доповнити пунктом 6 наступного змісту:
«6) проводить кваліфікаційну співбесіду із кандидатами на посаду суддів Вищого антикорупційного суду України.»
 
Відхилено    
    -1182- Яценко А.В.
Доповнити частину дев’яту статті 9 Розділу ІІІ «ПОРЯДОК ЗАЙНЯТТЯ ПОСАДИ СУДДІ ВИЩОГО АНТИКОРУПЦІЙНОГО СУДУ» Законопроекту пунктом 6 наступного змісту:
«6) приймає (ухвалює) рішення та здійснює інші функції в межах повноважень, передбачених цим Законом.»
 
Відхилено    
    -1183- Карпунцов В.В.
Частину дев’яту статті 9 викласти в такій редакції:
«8. Рада міжнародних експертів:
1) збирає, перевіряє та аналізує інформацію щодо кандидатів на посади суддів Вищого антикорупційного суду;
2) надає Вищій кваліфікаційній комісії суддів України інформацію щодо кандидатів на посади суддів Вищого антикорупційного суду;
3) не пізніш як за десять днів до засідання Вищої кваліфікаційної комісії суддів України, на якому розглядається питання про підтвердження або непідтвердження здатності кандидата на посаду судді Вищого антикорупційного суду здійснювати правосуддя у цьому суді, надає, за наявності відповідних підстав, Вищій кваліфікаційній комісії суддів України вмотивований висновок про невідповідність кандидата на посаду судді Вищого антикорупційного суду критеріям, зазначеним у частині четвертій статті 8 цього Закону, який додається до досьє кандидата на посаду судді Вищого антикорупційного суду;
4) подає Вищій кваліфікаційній комісії суддів України на кожну вакантну посаду таку кількість кандидатів, яка б була достатньою для проведення конкурсу на зайняття посади суддів Вищого антикорупційного суду та Апеляційної палати Вищого антикорупційного суду (не менше двох кандидатів);
5) делегує уповноваженого представника для участі у засіданні Вищої кваліфікаційної комісії суддів України щодо кваліфікаційного оцінювання кандидата на посаду судді Вищого антикорупційного суду;
6) вживає заходів до захисту персональних даних, інформації з обмеженим доступом, які стали відомі Раді міжнародних експертів, її членам у зв'язку із здійсненням їх повноважень.»
 
Відхилено    
84. 10. Для здійснення повноважень, зазначених у цій статті, членам Громадської ради міжнародних експертів надається право безоплатного доступу до відкритих державних реєстрів.
 
-1184- Усов К.Г.
У частині десятій статті 9, після слів «Громадської ради», слово «міжнародних» виключити.
 
Відхилено   10. Для здійснення повноважень, визначених цією статею, членам Громадської ради міжнародних експертів надається право безоплатного доступу до відкритих державних реєстрів.
 
    -1185- Лапін І.О.
У статті 9:
частину десяту:
після слів «надається право» доповнити словами «повного та».
 
Відхилено    
    -1186- Каплін С.М.
У частині десятій статті 9 слова: «Громадської ради міжнародних експертів» замінити словами: «Конкурсної комісії громадської ради доброчесності».
 
Відхилено    
    -1187- Демчак Р.Є.
У частині десятій статті 9 слово «відкритих» виключити.
 
Відхилено    
    -1188- Пташник В.Ю.
У частині 10 статті 9 проекту слова «Громадської ради міжнародних експертів» замінити словами «Міжнародної експертної ради»
 
Відхилено    
    -1189- Саврасов М.В.
У частині десятій статті 9:
слова «Громадської ради міжнародних експертів» замінити словами «Експертної групи з питань добору суддів Вищого антикорупційного суду»
 
Відхилено    
    -1190- Дехтярчук О.В.
У частині десятій статті 9:
слова «Громадської ради міжнародних експертів» замінити словами «Кваліфікаційної панелі експертів по відбору кандидатів на посади суддів Вищого антикорупційного суду»
 
Відхилено    
    -1191- Сироїд О.І.
У статті 9:
у частині десятій:
слова «Громадської ради міжнародних експертів надається право безоплатного доступу до відкритих державних реєстрів» замінити словами «Колегії надається право повного та безоплатного доступу до відкритих державних реєстрів, а членам Колегії-громадянам України - забезпечується безпосередній доступ до автоматизованих інформаційних і довідкових систем, реєстрів та банків даних, держателем (адміністратором) яких є державні органи або органи місцевого самоврядування, користуються державними, у тому числі урядовими, засобами зв’язку і комунікацій, мережами спеціального зв’язку та іншими технічними засобами»;
 
Відхилено    
    -1192- Соболєв Є.В.
Острікова Т.Г.
Березюк О.Р.
Сотник О.С.
Костенко П.П.
Подоляк І.І.
Журжій А.В.
Маркевич Я.В.
Бабак А.В.
Кіраль С.І.
Опанасенко О.В.
Семенуха Р.С.
Пастух Т.Т.
Сидорович Р.М.
У статті 9:
у частині десятій:
після слів «надається право» та перед словами «безоплатного доступу» додати слова «повного та»;
 
Відхилено    
    -1193- Єднак О.В.
Веселова Н.В.
Левус А.М.
Медуниця О.В.
Висоцький С.В.
Гопко Г.М.
У статті дев’ятій законопроекту:
У частині десятій:
В абзаці першому після слів «надається право» додати слова «повного та»
 
Відхилено    
    -1194- Найєм М..
У статті дев’ятій законопроекту:
У частині десятій:
В абзаці першому після слів «надається право» додати слова «повного та»
 
Відхилено    
    -1195- Соболєв Є.В.
Острікова Т.Г.
Березюк О.Р.
Сотник О.С.
Костенко П.П.
Подоляк І.І.
Журжій А.В.
Маркевич Я.В.
Бабак А.В.
Кіраль С.І.
Опанасенко О.В.
Семенуха Р.С.
Пастух Т.Т.
Сидорович Р.М.
У статті 9:
у частині десятій:
додати новий абзац 2 такого змісту:
«Органи влади, органи місцевого самоврядування, громадські об’єднання, підприємства, установи та організації зобов’язані на запит Громадської ради міжнародних експертів надавати протягом десяти робочих днів інформацію, копії документів і матеріалів, необхідні для виконання її повноважень, крім інформації, що містить державну таємницю.»;
 
Відхилено    
    -1196- Лапін І.О.
У статті 9:
частину десяту доповнити абзацом другим такого змісту:
«Органи влади, громадські об’єднання, підприємства, установи та організації зобов’язані на її запит протягом десяти днів надавати Громадській раді інформацію та/або документи, необхідні для виконання її повноважень, крім інформації, що складає державну таємницю.»
 
Відхилено    
    -1197- Найєм М..
У статті дев’ятій законопроекту:
Доповнити частину десяту після абзацу першого новим абзацом другим такого змісту:
«Органи влади, громадські об’єднання, підприємства, установи та організації зобов’язані на її запит протягом десяти днів надавати Громадській раді інформацію та/або документи, необхідні для виконання її повноважень, крім інформації, що складає державну таємницю.»
 
Відхилено    
    -1198- Єднак О.В.
Веселова Н.В.
Левус А.М.
Медуниця О.В.
Висоцький С.В.
Гопко Г.М.
У статті дев’ятій законопроекту:
Доповнити частину десяту після абзацу першого новим абзацом другим такого змісту:
«Органи влади, громадські об’єднання, підприємства, установи та організації зобов’язані на її запит протягом десяти днів надавати Громадській раді інформацію та/або документи, необхідні для виконання її повноважень, крім інформації, що складає державну таємницю.»
 
Відхилено    
    -1199- Заліщук С.П.
Голуб В.В.
частину десять статті 9 законопроекту викласти в такій редакції:
«10. Для здійснення повноважень, зазначених у цій статті, членам Громадської ради міжнародних експертів надається право повного та безоплатного доступу до відкритих державних реєстрів.
Органи влади, громадські об’єднання, підприємства, установи та організації зобов’язані на її запит протягом десяти робочих днів надавати Громадській раді інформацію та/або документи, необхідні для виконання її повноважень, крім інформації, що складає державну таємницю.»
 
Відхилено    
    -1200- Карпунцов В.В.
Частину десяту статті 9 викласти в такій редакції:
9. Для здійснення повноважень, зазначених у цій статті, членам Ради міжнародних експертів надається право безоплатного доступу до відкритих державних реєстрів.
 
Відхилено    
    -1201- Макар'ян Д.Б.
Частину 10 статті 9 викласти в такій редакції:
«10. Для здійснення повноважень, зазначених у цій статті, членам Громадської ради міжнародних експертів надається право безоплатного доступу до відкритих державних реєстрів.
Члени Громадської ради міжнародних експертів розглядають інформацію про кандидатів на посади суддів Вищого антикорупційного суду, викладену у зверненнях від фізичних та юридичних осі6, а також інформацію, отриману за своїми письмовими запитами до органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій незалежно від форми власності.»
 
Відхилено    
    -1202- Розенблат Б.С.
У статті 9:
- у частині 10 нумерацію частини статті замінити на 8 та:
абзаці 1 викласти в такій редакції «Для здійснення наданих повноважень, міжнародним експертам-членам Громадської ради доброчесності на території України надається право безоплатного доступу до відкритих державних реєстрів.»
 
Відхилено    
    -1203- Чумак В.В.
Новак Н.В.
Дерев'янко Ю.Б.
Добродомов Д.Є.
Парасюк В.З.
Частину 10 статті 9 викласти в такій редакції:
«10. Для здійснення повноважень, зазначених у цій статті, членам Громадської ради міжнародних експертів надається право повного та безоплатного доступу до відкритих державних реєстрів.
Органи влади, громадські об’єднання, підприємства, установи та організації зобов’язані на її запит протягом десяти робочих днів надавати Громадській раді інформацію та/або документи, необхідні для виконання її повноважень, крім інформації, що складає державну таємницю».
 
Відхилено    
    -1204- Мельничук І.І.
Частину десяту статті 9 виключити
 
Відхилено    
    -1205- Саврасов М.В.
Пункт 10 статті 9 виключити.
 
Відхилено    
    -1206- Ричкова Т.Б.
Частину десяту статті 9 виключити.
 
Відхилено    
    -1207- Мосійчук І.В.
до статті 9 Закону внести такі зміни:
доповнити частиною одинадцятою такого змісту:
«11. Для регламентації своєї роботи та порядку розгляду питань, обговорення та прийняття рішень Громадська рада міжнародних експертів затверджує Регламент Громадської ради міжнародних експертів.».
У зв’язку з цим частини одинадцять, дванадцять та тринадцять вважати відповідно частинами дванадцять, тринадцять та чотирнадцять.
 
Відхилено    
85. 11. Член Громадської ради міжнародних експертів зобов'язаний:
 
-1208- Пташник В.Ю.
У частині 11 статті 9 проекту слова «Громадська рада міжнародних експертів» замінити словами «Міжнародна експертна рада» у всіх відмінках.
 
Відхилено   11. Член Громадської ради міжнародних експертів зобов'язаний:
 
    -1209- Усов К.Г.
У частині одинадцятій статті 9, після слів «Громадської ради», слово «міжнародних» виключити.
 
Відхилено    
    -1210- Саврасов М.В.
У абзаці першому частині одинадцятій статті 9:
слова «Громадської ради міжнародних експертів» замінити словами «Експертної групи з питань добору суддів Вищого антикорупційного суду»
 
Відхилено    
    -1211- Дехтярчук О.В.
У абзаці першому частині одинадцятій статті 9:
слова «Громадської ради міжнародних експертів» замінити словами «Кваліфікаційної панелі експертів по відбору кандидатів на посади суддів Вищого антикорупційного суду»
 
Відхилено    
    -1212- Каплін С.М.
У частині одинадцятій статті 9 слова: «Громадської ради міжнародних експертів» замінити словами: «Конкурсної комісії громадської ради доброчесності».
 
Відхилено    
    -1213- Сироїд О.І.
У статті 9:
в частині одинадцятій:
слова «Громадської ради міжнародних експертів» замінити словом «Колегії»;
 
Відхилено    
86. 1) брати участь у її засіданнях особисто без права делегування своїх повноважень щодо участі у засіданнях Громадської ради та права голосу на таких засіданнях іншим особам, у тому числі іншим членам Громадської ради;
 
-1214- Усов К.Г.
У пункті першому частини одинадцятої статті 9, після слів «Громадської ради» доповнити словом «експертів».
 
Враховано частково   1) брати участь у її засіданнях особисто без права делегування своїх повноважень щодо участі у засіданнях Громадської ради міжнародних експертів та права голосу на засіданнях іншим особам, у тому числі іншим членам Громадської ради міжнародних експертів;
 
    -1215- Ричкова Т.Б.
Пункт 1 частини одинадцятої статті 9 викласти в такій редакції:
«брати участь у її засіданнях особисто та систематично»
 
Відхилено    
    -1216- Мельничук І.І.
У пункті 1 частини одинадцятої статті 9 слово «таких» виключити
 
Враховано    
    -1217- Сироїд О.І.
У статті 9:
в частині одинадцятій:
у пункті 1 слова «Громадської ради» замінити словами «Колегії»;
 
Відхилено    
    -1218- Дехтярчук О.В.
У пункті 1 частини одинадцятої статті 9:
після слів «іншим членам» слова «Громадської ради» замінити словами «Кваліфікаційної панелі експертів по відбору кандидатів на посади суддів Вищого антикорупційного суду»
 
Відхилено    
    -1219- Дехтярчук О.В.
У пункті 1 частини одинадцятої статті 9:
після слів «у засіданнях» слова «Громадської ради» замінити словами «Кваліфікаційної панелі експертів по відбору кандидатів на посади суддів Вищого антикорупційного суду»
 
Відхилено    
    -1220- Саврасов М.В.
У пункті 1 частини одинадцятої статті 9:
після слів «іншим членам» слова «Громадської ради» замінити словами «Експертної групи з питань добору суддів Вищого антикорупційного суду»
 
Відхилено    
    -1221- Саврасов М.В.
У пункті 1 частини одинадцятої статті 9:
після слів «у засіданнях» слова «Громадської ради» замінити словами «Експертної групи з питань добору суддів Вищого антикорупційного суду»
 
Відхилено    
87. 2) не використовувати в цілях інших, ніж для виконання своїх обов'язків як члена Громадської ради міжнародних експертів, персональні дані та іншу інформацію, яка стала йому відома у зв'язку з участю в роботі Громадської ради. Порушення цієї вимоги тягне відповідальність, передбачену законом;
 
-1222- Усов К.Г.
У пункті другому частини одинадцятої статті 9, після слів «Громадської ради», слово «міжнародних» виключити.
 
Враховано частково   2) не використовувати в цілях інших, ніж для виконання своїх обов'язків як члена Громадської ради міжнародних експертів, персональні дані та іншу інформацію, що стала йому відома у зв'язку з участю в роботі Громадської ради міжнародних експертів. Порушення цієї вимоги тягне відповідальність, передбачену законом;
 
    -1223- Сироїд О.І.
У статті 9:
в частині одинадцятій:
у пункті 2 слова «Громадської ради» замінити словами «Колегії»;
 
Відхилено    
    -1224- Саврасов М.В.
У пункті 2 частини одинадцятої статті 9:
після слів «як члена» слова «Громадської ради міжнародних експертів» замінити словами «Експертної групи з питань добору суддів Вищого антикорупційного суду»
 
Відхилено    
    -1225- Саврасов М.В.
У пункті 2 частини одинадцятої статті 9:
після слів «в роботі» слова «Громадської ради» замінити словами «Експертної групи з питань добору суддів Вищого антикорупційного суду»
 
Відхилено    
    -1226- Дехтярчук О.В.
У пункті 2 частини одинадцятої статті 9:
після слів «як члена» слова «Громадської ради міжнародних експертів» замінити словами «Кваліфікаційної панелі експертів по відбору кандидатів на посади суддів Вищого антикорупційного суду»
 
Відхилено    
    -1227- Дехтярчук О.В.
У пункті 2 частини одинадцятої статті 9:
після слів «в роботі» слова «Громадської ради» замінити словами «Кваліфікаційної панелі експертів по відбору кандидатів на посади суддів Вищого антикорупційного суду»
 
Відхилено    
    -1228- Ричкова Т.Б.
Пункт 2 частини одинадцятої статті 9 викласти в такій редакції:
«не використовувати в цілях інших, ніж для виконання своїх обов'язків як члена Громадської ради міжнародних експертів, персональні дані та іншу інформацію, яка стала йому відома у зв'язку з участю в роботі Громадської ради.»
 
Відхилено    
    -1229- Мельничук І.І.
Друге речення пункту 2 частини одинадцятої статті 9 виключити
 
Відхилено    
88. 3) відмовитися від участі у розгляді питання про надання висновку щодо невідповідності кандидата на посаду судді Вищого антикорупційного суду критеріям, зазначеним у частині четвертій статті 8 цього Закону, якщо член Громадської ради міжнародних експертів перебуває чи перебував в особистих чи ділових стосунках із кандидатом на посаду судді Вищого антикорупційного суду, причетний до справ, які розглядав чи розглядає суддя, який є кандидатом на посаду судді Вищого антикорупційного суду, та/або наявні інші обставини, що можуть вплинути на об'єктивність чи неупередженість при прийнятті членом Громадської ради міжнародних експертів рішення щодо кандидата на посаду судді Вищого антикорупційного суду.
 
-1230- Тимошенко Ю.В.
Власенко С.В.
У пункті 3 частини 11 статті 9 по тексту слова «Вищого антикорупційного суду» замінити: «антикорупційних судів».
 
Відхилено   3) відмовитися від участі у зборі інформації про кандидата, розгляді питання про надання висновку щодо невідповідності кандидата на посаду судді Вищого антикорупційного суду критеріям, зазначеним у частині четвертій статті 8 цього Закону, якщо член Громадської ради міжнародних експертів перебуває чи перебував в особистих чи ділових стосунках із кандидатом на посаду судді Вищого антикорупційного суду, причетний до справ, які розглядав чи розглядає суддя, який є кандидатом на посаду судді Вищого антикорупційного суду, та/або у разі наявності іншого конфлікту інтересів або обставин, що можуть вплинути на об'єктивність чи неупередженість під час прийняття членом Громадської ради міжнародних експертів рішення щодо кандидата на посаду судді Вищого антикорупційного суду.
 
    -1231- Крулько І.І.
У статті 9:
у пункті 3) частини дванадцятої слова «зазначеним у частині четвертій статті 8 цього Закону» замінити словами «зазначеним у частині першій цієї статті».
 
Відхилено    
    -1232- Сироїд О.І.
У статті 9:
в частині одинадцятій:
у пункті 3 слова «Громадської ради міжнародних експертів» замінити словами «Колегії»;
 
Відхилено    
    -1233- Сироїд О.І.
У статті 9:
в частині одинадцятій:
у пункті 3 слова «про надання висновку щодо невідповідності» замінити словами «щодо кваліфікаційного оцінювання»;
 
Відхилено    
    -1234- Сироїд О.І.
У статті 9:
в частині одинадцятій:
у пункті 3 слова «критеріям, зазначеним у частині четвертій статті 8 цього Закону» виключити;
 
Відхилено    
    -1235- Усов К.Г.
У пункті третьому частини одинадцятої статті 9, після слів «Громадської ради», слово «міжнародних» виключити.
 
Відхилено    
    -1236- Саврасов М.В.
У пункті 3 частини одинадцятої статті 9:
після слів «якщо член» слова «Громадської ради міжнародних експертів» замінити словами «Експертної групи з питань добору суддів Вищого антикорупційного суду»
 
Відхилено    
    -1237- Саврасов М.В.
У пункті 3 частини одинадцятої статті 9:
після слів «при прийнятті членом» слова «Громадської ради міжнародних експертів» замінити словами «Експертної групи з питань добору суддів Вищого антикорупційного суду»
 
Відхилено    
    -1238- Дехтярчук О.В.
У пункті 3 частини одинадцятої статті 9:
після слів «якщо член» слова «Громадської ради міжнародних експертів» замінити словами «Кваліфікаційної панелі експертів по відбору кандидатів на посади суддів Вищого антикорупційного суду»
 
Відхилено    
    -1239- Дехтярчук О.В.
У пункті 3 частини одинадцятої статті 9:
після слів «при прийнятті членом» слова «Громадської ради міжнародних експертів» замінити словами «Кваліфікаційної панелі експертів по відбору кандидатів на посади суддів Вищого антикорупційного суду»
 
Відхилено    
    -1240- Пташник В.Ю.
У пункті 3 частини 11 статті 9 проекту:
після слів «відмовитися від участі» доповнити словами «у зборі інформації про кандидата,»;
 
Враховано    
    -1241- Пташник В.Ю.
У пункті 3 частини 11 статті 9 проекту:
після слів «надання висновку щодо» доповнити словами «відповідності чи»;
 
Відхилено    
    -1242- Пташник В.Ю.
У пункті 3 частини 11 статті 9 проекту:
слова «статті 8» замінити словами «статті 10»;
 
Відхилено    
    -1243- Пташник В.Ю.
У пункті 3 частини 11 статті 9 проекту:
після слів «цього Закону,» доповнити словами «та від висловлення окремої думки з питань голосування про прийняття рішення щодо кандидата,»;
 
Відхилено    
    -1244- Пташник В.Ю.
У пункті 3 частини 11 статті 9 проекту:
слова «наявні інші обставини» замінити словами «наявності іншого конфлікту інтересів або обставин».
 
Враховано    
    -1245- Мельничук І.І.
У пункті 3 частини 11 статті 9 проекту: після слів «надання висновку щодо» доповнити словами «відповідності чи»
 
Відхилено    
    -1246- Різаненко П.О.
Доповнити частину одинадцяту статті 9 пунктом четвертим наступного змісту:
«4) протягом місяця з дня призначення членом Громадської ради міжнародних експертів подати декларацію особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, у порядку, визначеному Законом України «Про запобігання корупції»
 
Відхилено    
    -1247- Усов К.Г.
Доповнити частину одинадцяту статті 9 новим пунктом такого змісту: «4) Після припинення (закінчення) повноважень члена Громадської ради експертів, повернути до Громадської ради всі отримані дані включаючи листи, довідки, висновки тощо та їх копії щодо кандидатів на посаду судді та щодо діяльності Громадської ради експертів;».
 
Відхилено    
    -1248- Усов К.Г.
Доповнити частину одинадцяту статті 9 новим пунктом такого змісту: «5) не розголошувати, без згоди Громадської ради експертів, інформацію про кандидатів на посаду судді Вищого антикорупційного суду, що стала відома під час діяльності в Громадській раді експертів.».
 
Відхилено    
    -1249- Розенблат Б.С.
У статті 9:
- у частині 11 нумерацію частини статті замінити на 9 та викласти в такій редакції:
«9. Міжнародний експерт-членам Громадської ради доброчесності зобов'язаний:
1) брати участь у її засіданнях особисто без права делегування своїх повноважень щодо участі у засіданнях Громадської ради доброчесності та права голосу на таких засіданнях іншим особам, у тому числі іншим членам Громадської ради доброчесності;
2) не використовувати в цілях інших, ніж для виконання своїх обов'язків як міжнародний експерт-член Громадської ради доброчесності, персональні дані та іншу інформацію, яка стала йому відома у зв'язку з участю в роботі Громадської ради доброчесності. Порушення цієї вимоги тягне відповідальність, передбачену законом;
3) відмовитися від участі у розгляді питання про надання висновку щодо невідповідності кандидата на посаду судді Вищого антикорупційного суду критеріям, встановлених цим Законом, якщо міжнародний експерт-член Громадської ради доброчесності перебуває чи перебував в особистих чи ділових стосунках із кандидатом на посаду судді Вищого антикорупційного суду, причетний до справ, які розглядав чи розглядає суддя, який є кандидатом на посаду судді Вищого антикорупційного суду, та/або наявні інші обставини, що можуть вплинути на об'єктивність чи неупередженість при прийнятті міжнародний експерт-член Громадської ради доброчесності рішення щодо кандидата на посаду судді Вищого антикорупційного суду.»
 
Відхилено    
    -1250- Карпунцов В.В.
Частину одинадцяту статті 9 викласти в такій редакції:
«10. Член Ради міжнародних експертів зобов'язаний:
1) брати участь у її засіданнях особисто без права делегування своїх повноважень щодо участі у засіданнях Ради та права голосу на таких засіданнях іншим особам, у тому числі іншим членам Ради;
2) не використовувати в цілях інших, ніж для виконання своїх обов'язків як члена Ради міжнародних експертів, персональні дані та іншу інформацію, яка стала йому відома у зв'язку з участю в роботі Ради. Порушення цієї вимоги тягне відповідальність, передбачену законом;
3) відмовитися від участі у розгляді питання про надання висновку щодо невідповідності кандидата на посаду судді Вищого антикорупційного суду критеріям, зазначеним у частині четвертій статті 8 цього Закону, якщо член Ради міжнародних експертів перебуває чи перебував в особистих чи ділових стосунках із кандидатом на посаду судді Вищого антикорупційного суду, причетний до справ, які розглядав чи розглядає суддя, який є кандидатом на посаду судді Вищого антикорупційного суду, та/або наявні інші обставини, що можуть вплинути на об'єктивність чи неупередженість при прийнятті членом Ради міжнародних експертів рішення щодо кандидата на посаду судді Вищого антикорупційного суду.»
 
Відхилено    
    -1251- Саврасов М.В.
Пункт 11 статті 9 виключити.
 
Відхилено    
89. 12. Громадська рада міжнародних експертів приймає рішення про надання висновку щодо невідповідності кандидата на посаду судді Вищого антикорупційного суду критеріям, зазначеним у частині четвертій статті 8 цього Закону, двома третинами, а з інших питань – більшістю голосів від складу Громадської ради, визначеного відповідно до цього Закону.
 
-1252- Усов К.Г.
У частині дванадцятій статті 9, після слів «Громадської ради», слово «міжнародних» виключити.
 
Відхилено   12. Громадська рада міжнародних експертів приймає рішення більшістю голосів від свого складу, визначеного відповідно до цього Закону.
 
    -1253- Пташник В.Ю.
У частині 12 статті 9 проекту:
слова «Громадська рада міжнародних експертів» замінити словами «Міжнародна експертна рада» у всіх відмінках;
 
Відхилено    
    -1254- Мельничук І.І.
У статті 9 у частині дванадцятій після слів «висновку щодо відповідності» та перед словами «кандидата на посаду» додати слова «чи невідповідності»;
 
Відхилено    
    -1255- Ричкова Т.Б.
У частині дванадцятій у статті 9 після слова «приймає» додати слово «вмотивоване»;
 
Відхилено    
    -1256- Пташник В.Ю.
У частині 12 статті 9 проекту:
слова «статті 8» замінити словами «статті 10».
 
Відхилено    
    -1257- Усов К.Г.
У частині дванадцятій статті 9, після слів «Громадської ради», доповнити словом «експертів».
 
Відхилено    
    -1258- Шкрум А.І.
В частині 12 статті 9 слова «двома третинами» замінити словом «одноголосно».
 
Відхилено    
    -1259- Соболєв Є.В.
Острікова Т.Г.
Березюк О.Р.
Сотник О.С.
Костенко П.П.
Подоляк І.І.
Журжій А.В.
Маркевич Я.В.
Бабак А.В.
Кіраль С.І.
Опанасенко О.В.
Семенуха Р.С.
Пастух Т.Т.
Сидорович Р.М.
У статті 9:
у частині дванадцятій:
після слів «висновку щодо відповідності» та перед словами «кандидата на посаду» додати слова «чи невідповідності»;
 
Відхилено    
    -1260- Соболєв Є.В.
Острікова Т.Г.
Березюк О.Р.
Сотник О.С.
Костенко П.П.
Подоляк І.І.
Журжій А.В.
Маркевич Я.В.
Бабак А.В.
Кіраль С.І.
Опанасенко О.В.
Семенуха Р.С.
Пастух Т.Т.
Сидорович Р.М.
У статті 9:
у частині дванадцятій:
слова та розділові знаки «двома третинами, а з інших питань - більшістю голосів від складу Громадської ради, визначеного відповідно до цього Закону» замінити на слова «більшістю голосів від її складу»;
 
Враховано частково    
    -1261- Демчак Р.Є.
У частині дванадцятій статті 9 після слів «двома третинами» доповнити словом «голосів».
 
Відхилено    
    -1262- Мельничук І.І.
у частині дванадцятій статті 9:
Після слів «двома третинами» додати слова «від загального складу»;
 
Відхилено    
    -1263- Мельничук І.І.
у частині дванадцятій статті 9:
Після слів «двома третинами» додати слова «або одноголосно у разі прийняття повторно рішення»
 
Відхилено    
    -1264- Мельничук І.І.
у частині дванадцятій статті 9:
Після слів «більшістю голосів від» слова «складу Громадської ради» замінити словами «загального складу Громадської ради міжнародних експертів»
 
Відхилено    
    -1265- Каплін С.М.
У частині дванадцятій статті 9 слова: «Громадської ради міжнародних експертів» замінити словами: «Конкурсної комісії громадської ради доброчесності».
 
Відхилено    
    -1266- Саврасов М.В.
У частині дванадцятій статті 9:
слова «Громадська рада міжнародних експертів» замінити словами «Експертна група з питань добору суддів Вищого антикорупційного суду»
 
Відхилено    
    -1267- Саврасов М.В.
У частині дванадцятій статті 9:
після слів «від складу» слова «Громадської ради» замінити словами «Експертної групи з питань добору суддів Вищого антикорупційного суду»
 
Відхилено    
    -1268- Дехтярчук О.В.
У частині дванадцятій статті 9:
слова «Громадська рада міжнародних експертів» замінити словами «Кваліфікаційна панель експертів по відбору кандидатів на посади суддів Вищого антикорупційного суду»
 
Відхилено    
    -1269- Дехтярчук О.В.
У частині дванадцятій статті 9:
після слів «від складу» слова «Громадської ради» замінити словами «Кваліфікаційної панелі експертів по відбору кандидатів на посади суддів Вищого антикорупційного суду»
 
Відхилено    
    -1270- Саврасов М.В.
частину дванадцяту статті 9 доповнити словами "якщо інше не передбачено цим Законом".
 
Відхилено    
    -1271- Різаненко П.О.
У частині дванадцятій статті 9:
слова «двома третинами, а з інших питань – більшістю голосів» замінити словами «та з інших питань більшістю голосів».
 
Враховано частково    
    -1272- Семенуха Р.С.
У статті 9 у частині дванадцятій після слів «висновку щодо відповідності» та перед словами «кандидата на посаду» додати слова «чи невідповідності»;
 
Відхилено    
    -1273- Семенуха Р.С.
У статті 9 у частині дванадцятій:
слова та розділові знаки «двома третинами, а з інших питань - більшістю голосів від складу Громадської ради, визначеного відповідно до цього Закону» замінити на слова «більшістю голосів від її складу»;
 
Враховано частково    
    -1274- Семенуха Р.С.
У статті 9:
у частині дванадцятій:
додати новий абзац другий такого змісту:
«Якщо Громадська рада міжнародних експертів у своєму вмотивованому висновку встановила, що кандидат на посаду судді Вищого антикорупційного суду не відповідає зазначеним у частині четвертій статті 8 цього Закону критеріям, то Вища кваліфікаційна комісія суддів України ухвалює рішення про непідтвердження здатності такого кандидата на посаду судді здійснювати правосуддя у Вищому антикорупційному суді. Такий кандидат припиняє участь у конкурсі та не може бути призначений на посаду судді Вищого антикорупційного суду.
 
Відхилено    
    -1275- Семенуха Р.С.
У статті 9:
у частині дванадцятій:
додати новий абзац третій такого змісту:
«Рішення та висновки Громадської ради міжнародних експертів щодо відповідності або невідповідності кандидата на посаду судді Вищого антикорупційного суду критеріям, визначеним у частині четвертій статті 8 цього Закону, не можуть бути оскаржені у судовому порядку.».
 
Відхилено    
    -1276- Мельничук І.І.
у частині дванадцятій статті 9:
Додати речення такого змісту:
«Засідання Громадської ради міжнародних експертів на яких приймається рішення про надання висновку щодо невідповідності кандидата на посаду судді Вищого антикорупційного суду критеріям, зазначеним у частині четвертій статті 8 цього Закону, є повноважним, якщо в ньому бере участь не менше двох третин від загального складу».
 
Відхилено    
    -1277- Різаненко П.О.
У частині дванадцятій статті 9:
Доповнити абзацом наступного змісту: «Рішення про надання висновку щодо невідповідності кандидата на посаду судді Вищого антикорупційного суду критеріям, зазначеним у частині четвертій статті 8 цього Закону, за результатами повторного розгляду приймається двома третинами голосів від складу Громадської ради, визначеного відповідно до цього Закону».
 
Відхилено    
    -1278- Пташник В.Ю.
Доповнити частину 12 статті 9 проекту новими абзацами такого змісту:
«Усі рішення, які приймаються Міжнародною експертною радою, підписуються усіма членами Міжнародної експертної ради, які брали участь у відповідному голосуванні.
Міжнародна експертна рада затверджує типову форму рішень про надання висновку щодо відповідності чи невідповідності кандидата на посаду судді Вищого антикорупційного суду критеріям, зазначеним у частині четвертій статті 10 цього Закону.»
 
Відхилено    
    -1279- Сотник О.С.
Частину дванадцяту статті 9 законопроекту доповнити абзацом другим наступного змісту:
«Члени Громадської ради міжнародних експертів, які голосували проти рішення про надання висновку щодо відповідності кандидата на посаду судді Вищого антикорупційного суду критеріям, зазначеним у частині четвертій статті 8 цього Закону, або утримались від такого голосування, мають право викласти свою окрему думку, яка є невід’ємною частиною висновку та підлягає обов’язковому розгляду на засіданні Вищої кваліфікаційної комісії суддів України, на якому розглядається питання про підтвердження або непідтвердження здатності кандидата на посаду судді Вищого антикорупційного суду, стосовно якого був наданий висновок, здійснювати правосуддя у цьому суді.»
 
Відхилено    
    -1280- Чумак В.В.
Новак Н.В.
Дерев'янко Ю.Б.
Добродомов Д.Є.
Парасюк В.З.
Частину дванадцять статті 9 викласти в такій редакції:
«12. Громадська рада міжнародних експертів приймає рішення про надання висновку щодо невідповідності кандидата на посаду судді Вищого антикорупційного суду критеріям, зазначеним у частині четвертій статті 8 цього Закону, більшістю голосів від складу Громадської ради, визначеного відповідно до цього Закону.»
 
Відхилено    
    -1281- Сугоняко О.Л.
Частину 12 статті 9 викласти в такій редакції:
«Громадська рада міжнародних експертів приймає рішення про надання висновку щодо невідповідності кандидата на посаду судді Вищого антикорупційного суду критеріям, зазначеним у частині четвертій статті 8 цього Закону, та з інших питань – одноголосно».
 
Відхилено    
    -1282- Лапін І.О.
У статті 9:
частину 12 викласти в такій редакції:
«12. Громадська рада міжнародних експертів ухвалює негативний висновок двома третинами складу Громадської ради міжнародних експертів, а у випадках, передбачених абзацом другим частини шостої статті 8 цього Закону - одноголосно. З інших питань рішення приймається більшістю голосів від складу Громадської ради міжнародних експертів, визначеного відповідно до цього Закону».
 
Відхилено    
    -1283- Найєм М..
У статті дев’ятій законопроекту:
Викласти частину дванадцяту в такій редакції:
«12. Громадська рада міжнародних експертів приймає рішення про надання висновку щодо невідповідності кандидата на посаду судді Вищого антикорупційного суду критеріям, зазначеним у частині четвертій статті 8 цього Закону більшістю голосів від складу Громадської ради, визначеного відповідно до цього Закону.»
 
Відхилено    
    -1284- Дехтярчук О.В.
Частину дванадцять статті 9 викласти в такій редакції:
«12. Панель експертів приймає рішення про надання висновку щодо невідповідності кандидата на посаду судді Вищого антикорупційного суду критеріям, зазначеним у частині четвертій статті 8 цього Закону, більшістю голосів від складу Панелі експертів, визначеного відповідно до цього Закону.»
 
Відхилено    
    -1285- Саврасов М.В.
Частину дванадцяту статті 9 викласти в такій редакції:
"12. Громадська рада міжнародних експертів приймає рішення більшістю голосів від складу Громадської ради, визначеного відповідно до цього Закону".
 
Враховано редакційно    
    -1286- Сироїд О.І.
У статті 9:
частину дванадцяту викласти в такій редакції:
«12. Колегія приймає рішення більшістю голосів від її складу, визначеного відповідно до цього Закону. Обґрунтований сумнів щодо відповідності кандидата критеріям кваліфікаційного оцінювання тлумачиться не на користь кандидата, якщо кандидат його не спростує. «;
 
Відхилено    
    -1287- Єднак О.В.
Веселова Н.В.
Левус А.М.
Медуниця О.В.
Висоцький С.В.
Гопко Г.М.
У статті дев’ятій законопроекту:
Викласти частину дванадцяту в такій редакції:
«12. Громадська рада міжнародних експертів приймає рішення про надання висновку щодо невідповідності кандидата на посаду судді Вищого антикорупційного суду критеріям, зазначеним у частині четвертій статті 8 цього Закону більшістю голосів від складу Громадської ради, визначеного відповідно до цього Закону.»
 
Відхилено    
    -1288- Ємець Л.О.
Частину дванадцяту статті 9 законопроекту викласти у такій редакції:
«12. Громадська рада міжнародних експертів приймає рішення про надання висновку щодо невідповідності кандидата на посаду судді Вищого антикорупційного суду критеріям, зазначеним у частині четвертій статті 8 цього Закону більшістю голосів від складу Громадської ради, визначеного відповідно до цього Закону.»
 
Відхилено    
    -1289- Заліщук С.П.
Голуб В.В.
частину дванадцять статті 9 законопроекту викласти в такій редакції:
«12. Громадська рада міжнародних експертів приймає рішення про надання висновку щодо невідповідності кандидата на посаду судді Вищого антикорупційного суду критеріям, зазначеним у частині четвертій статті 8 цього Закону більшістю голосів від складу Громадської ради, визначеного відповідно до цього Закону.»
 
Відхилено    
    -1290- Карпунцов В.В.
Частину дванадцяту статті 9 викласти в такій редакції:
«11. Рада міжнародних експертів приймає рішення про надання висновку щодо невідповідності кандидата на посаду судді Вищого антикорупційного суду критеріям, зазначеним у частині четвертій статті 8 цього Закону, двома третинами, а з інших питань – більшістю голосів від складу Ради, визначеного відповідно до цього Закону.»
 
Відхилено    
    -1291- Макар'ян Д.Б.
Частину 12 статі 9 викласти в такій редакції:
«12. Громадська рада міжнародних експертів приймає рішення про надання висновку щодо невідповідності кандидата на посаду судді Вищого антикорупційного суду критеріям, зазначеним у ч. 4 ст. 8 цього Закону, двома третинами, а з інших питань — більшістю голосів від складу Громадської ради, визначеного відповідно до цього Закону.
Висновок щодо невідповідності кандидата на посаду судді Вищого антикорупційного суду встановленим у цьому Законі критеріям повинен ґрунтуватися на об'єктивній, достовірній та перевіреній інформації, має підтверджуватися матеріалами, зібраними членами Громадської ради міжнародних експертів.»
 
Відхилено    
    -1292- Тимошенко Ю.В.
Власенко С.В.
Частину 12 статті 9 викласти в редакції: «12. Громадська рада міжнародних експертів приймає рішення про надання доказів про невідповідність кандидатів на посаду судді антикорупційних судів критеріям, зазначеним у частині цьому Законі, більшістю голосів від складу Громадської ради, визначеного відповідно до цього Закону.».
 
Відхилено    
    -1293- Крулько І.І.
У статті 9:
частину тринадцяту доповнити та викласти у наступній редакції: «Громадська рада міжнародних експертів приймає рішення про надання висновку щодо невідповідності кандидата на посаду судді Вищого антикорупційного суду критеріям, зазначеним у частині першій цієї статті, двома третинами, а з інших питань – більшістю голосів від складу Громадської ради, визначеного відповідно до цього Закону. За наявності окремої думки члена Громадська рада міжнародних експертів вона викладається у письмовій формі і додається до висновку щодо невідповідності кандидата на посаду судді Вищого антикорупційного суду.»
 
Відхилено    
    -1294- Саврасов М.В.
Пункт 12 статті 9 виключити.
 
Відхилено    
    -1295- Розенблат Б.С.
У статті 9:
частину 12 - виключити.
 
Відхилено    
    -1296- Пташник В.Ю.
Доповнити статтю 9 проекту новою частиною 13 такого змісту та змінити нумерацію наступних частин:
«13. Міжнародна експертна рада повідомляє кандидата про затвердження рішення щодо нього та направляє йому електронною поштою текст відповідного рішення. Кандидат протягом 5 днів після отримання тексту рішення щодо нього може надати свої пояснення Міжнародній експертній раді шляхом направлення їх електронною поштою на офіційну електронну адресу Міжнародної експертної ради. Після закінчення п’ятиденного строку для надання пояснень, Міжнародна експертна рада направляє відповідне рішення до Вищої кваліфікаційної комісії суддів України.»
 
Відхилено    
    -1297- Пташник В.Ю.
Доповнити статтю 9 проекту новою частиною 14 такого змісту та змінити нумерацію наступних частин:
«14. Для прийняття рішень про надання висновку щодо відповідності чи невідповідності кандидата на посаду судді Вищого антикорупційного суду критеріям, зазначеним у частині четвертій статті 10 цього Закону, Міжнародна експертна рада затверджує методологію оцінювання із вказанням об’єктивних та чітких критеріїв оцінювання, показників та обставин, які враховуються Міжнародною експертною радою для встановлення відповідності кандидата на посаду судді зазначеним критеріям. Методологія оцінювання оприлюднюється на офіційному веб-сайті Вищої кваліфікаційної комісії суддів України.
Для здійснення своїх повноважень по збору, перевірці та аналізу інформації щодо кандидатів на посади суддів Вищого антикорупційного суду, Міжнародною експертною радою затверджуються Критерії збору та оцінки інформації для недопущення використання інформації, яка не відповідає дійсності та може вплинути на результати оцінки кандидата.
Рішення про надання висновку щодо відповідності чи невідповідності кандидата на посаду судді Вищого антикорупційного суду критеріям, зазначеним у частині четвертій статті 10 цього Закону, повинні ґрунтуватись на інформації, що відповідає затвердженим Міжнародною експертною радою Критеріям збору та оцінки інформації, на нормах міжнародних і національних актів, якими передбачено правила професійної етики та стандарти доброчесності, що порушені або дотримання яких продемонстровано кандидатами. Рішення про надання висновку щодо відповідності чи невідповідності кандидата на посаду судді Вищого антикорупційного суду критеріям, зазначеним у частині четвертій статті 10 цього Закону, не може ґрунтуватись на оцінці судових рішень, прийнятих кандидатом чи за його участі.»
 
Відхилено    
90. 13. Організаційно-технічне забезпечення діяльності Громадської ради міжнародних експертів здійснює Державна судова адміністрація України. Фінансування діяльності Громадської ради міжнародних експертів може здійснюватись із залученням міжнародної технічної допомоги.
 
-1298- Розенблат Б.С.
У статті 9:
- у частині 13 слова «Громадської ради міжнародних експертів» замінити на слова «міжнародних експертів-членів Громадської ради доброчесності».
 
Відхилено   13. Організаційно-технічне забезпечення діяльності Громадської ради міжнародних експертів здійснює Державна судова адміністрація України. Фінансування діяльності Громадської ради міжнародних експертів може здійснюватися із залученням міжнародної технічної допомоги.
 
    -1299- Усов К.Г.
У частині тринадцятій статті 9, слова «може здійснюватись із залученням міжнародної технічної допомоги» замінити словами «здійснюється із джерел не заборонених законодавством.».
 
Відхилено    
    -1300- Сироїд О.І.
У статті 9:
у частині тринадцятій:
слова «Громадської ради міжнародних експертів» замінити словами «Колегії»;
 
Відхилено    
    -1301- Сироїд О.І.
У статті 9:
у частині тринадцятій:
слова «Державна судова адміністрація України» замінити словами «секретаріат Вищої кваліфікаційної комісії суддів України»
 
Відхилено    
    -1302- Саврасов М.В.
У частині тринадцятій статті 9:
після слів «Організаційно-технічне забезпечення діяльності» слова «Громадської ради міжнародних експертів» замінити словами «Експертної групи з питань добору суддів Вищого антикорупційного суду»
 
Відхилено    
    -1303- Саврасов М.В.
У частині тринадцятій статті 9:
після слів «Фінансування діяльності» слова «Громадської ради міжнародних експертів» замінити словами «Експертної групи з питань добору суддів Вищого антикорупційного суду»
.
 
Відхилено    
    -1304- Мельничук І.І.
У частині тринадцяту статті 9 слова «Державна судова адміністрація України» замінити словами «Вища кваліфікаційна комісія суддів України»
 
Відхилено    
    -1305- Дехтярчук О.В.
У частині тринадцятій статті 9:
після слів «Організаційно-технічне забезпечення діяльності» слова «Громадської ради міжнародних експертів» замінити словами «Кваліфікаційної панелі експертів по відбору кандидатів на посади суддів Вищого антикорупційного суду»
 
Відхилено    
    -1306- Пташник В.Ю.
Частину 13 статті 9 проекту доповнити новим першим реченням такого змісту «Регламент роботи Міжнародної експертної ради затверджується Вищою кваліфікаційною комісією суддів України.»
 
Відхилено    
    -1307- Пташник В.Ю.
Частину 13 статті 9 проекту замінити слова «Громадської ради міжнародних експертів» словами «Міжнародної експертної ради»
 
Відхилено    
    -1308- Дехтярчук О.В.
У частині тринадцятій статті 9:
після слів «Фінансування діяльності» слова «Громадської ради міжнародних експертів» замінити словами «Кваліфікаційної панелі експертів по відбору кандидатів на посади суддів Вищого антикорупційного суду»
 
Відхилено    
    -1309- Саврасов М.В.
Пункт 13 статті дев’ять виключити
 
Відхилено    
    -1310- Ричкова Т.Б.
Частину тринадцяту статті 9 викласти в такій редакції:
«13. Організаційно-технічне забезпечення діяльності Громадської ради експертів здійснює Вища кваліфікаційна комісія суддів України.
 
Відхилено    
    -1311- Чумак В.В.
Новак Н.В.
Дерев'янко Ю.Б.
Добродомов Д.Є.
Парасюк В.З.
Частину тринадцять статті 9 викласти в такій редакції:
«Організаційно-технічне забезпечення діяльності Громадської ради міжнародних експертів здійснює Державна судова адміністрація України.»
 
Відхилено    
    -1312- Заліщук С.П.
Голуб В.В.
частину тринадцять статті 9 законопроекту викласти в такій редакції:
«13. Організаційно-технічне забезпечення діяльності Громадської ради міжнародних експертів здійснює Державна судова адміністрація України.»
 
Відхилено    
    -1313- Карпунцов В.В.
Частину тринадцяту статті 9 викласти в такій редакції:
«12. Організаційно-технічне забезпечення діяльності Ради міжнародних експертів здійснює Державна судова адміністрація України. Фінансування діяльності Ради міжнародних експертів може здійснюватись із залученням міжнародної технічної допомоги.»
 
Відхилено    
    -1314- Чижмарь Ю.В.
Частину 13 статті 9 викласти в такій редакції:
«13. Організаційно-технічне забезпечення діяльності Громадської ради міжнародних експертів здійснює Державна судова адміністрація України. Фінансування діяльності Громадської ради міжнародних експертів здійснюється за рахунок коштів Державного бюджету у межах видатків, призначених на утримання Державної судової адміністрації України, з можливим залученням міжнародної технічної допомоги.»
 
Відхилено    
    -1315- Лапін І.О.
У статті 9:
частину 13 викласти в такій редакції:
«13. Організаційно-технічне забезпечення діяльності Громадської ради міжнародних експертів здійснює Державна судова адміністрація України.»
 
Відхилено    
    -1316- Каплін С.М.
Частину тринадцяту статті 9 викласти у такій редакції: «Організаційно-технічне забезпечення діяльності Конкурсної комісії громадської ради доброчесності здійснює Державна судова адміністрація України.»
 
Відхилено    
    -1317- Чумак В.В.
Новак Н.В.
Дерев'янко Ю.Б.
Добродомов Д.Є.
Парасюк В.З.
Додати частину чотирнадцять у статті 9 такого змісту:
«14. Фінансування діяльності Громадської ради міжнародних експертів може здійснюватись із залученням міжнародної технічної допомоги.»
 
Відхилено    
    -1318- Ричкова Т.Б.
У статті 9 додати частину чотирнадцять такого змісту: «Фінансування діяльності Громадської ради експертів може здійснюватися із залученням міжнародної технічної допомоги.»
 
Відхилено    
    -1319- Найєм М..
У статті дев’ятій законопроекту:
Доповнити статтю дев’яту новою частиною чотирнадцятою такого змісту:
«14. Фінансування діяльності Громадської ради міжнародних експертів може здійснюватися із залученням міжнародної технічної допомоги.»
 
Відхилено    
    -1320- Єднак О.В.
Веселова Н.В.
Левус А.М.
Медуниця О.В.
Висоцький С.В.
Гопко Г.М.
Доповнити статтю дев’яту новою частиною чотирнадцятою такого змісту:
«14. Фінансування діяльності Громадської ради міжнародних експертів може здійснюватися із залученням міжнародної технічної допомоги.»
 
Відхилено    
    -1321- Лапін І.О.
У статті 9 доповнити частиною чотирнадцятою такого змісту:
«14. Фінансування діяльності Громадської ради міжнародних експертів може здійснюватися із залученням міжнародної технічної допомоги.»
 
Відхилено    
    -1322- Заліщук С.П.
Голуб В.В.
До статті 9 законопроекту додати частину чотирнадцять такого змісту:
«14. Фінансування діяльності Громадської ради міжнародних експертів може здійснюватися із залученням міжнародної технічної допомоги.»
 
Відхилено    
    -1323- Каплін С.М.
Статтю 9 доповнити новою частиною такого змісту: «Представники засобів масової інформації та зацікавлені особи мають вільний доступ до засідань Конкурсної комісії громадської ради доброчесності. Секретаріат Вищої кваліфікаційної комісії суддів України забезпечує відео- та аудіофіксацію, а також відеотрансляцію засідань Конкурсної комісії громадської ради доброчесності на офіційному веб-сайті Вищої кваліфікаційної комісії суддів України. Відео- та аудіозаписи засідань Конкурсної комісії громадської ради доброчесності, а тому числі відео- та аудіозаписи співбесід, які проводить Конкурсна комісія громадської ради доброчесності оприлюднюються на офіційному веб-сайті Вищої кваліфікаційної комісії суддів України.»
 
Відхилено    
    -1324- Каплін С.М.
Статтю 9 доповнити новою частиною такого змісту:
«Інформація про час, місце проведення засідання Конкурсної комісії громадської ради доброчесності та порядок денний розміщується на офіційному веб-сайті Вищої кваліфікаційної комісії суддів України не пізніше, ніж за 72 години до початку засідання.»
 
Відхилено    
    -1325- Каплін С.М.
Статтю 9 доповнити новою частиною такого змісту: «Засідання Конкурсної комісії громадської ради доброчесності є повноважним, якщо в ньому бере участь не менше дев’яти її членів»
 
Відхилено    
    -1326- Каплін С.М.
Статтю 9 доповнити новою частиною такого змісту: «Конкурсна комісія громадської ради доброчесності на своєму засіданні затверджує регламент своєї роботи».
 
Відхилено    
    -1327- Каплін С.М.
Статтю 9 доповнити новою частиною такого змісту: «Протоколи засідань Конкурсної комісії громадської ради доброчесності оприлюднюються на офіційному веб-сайті Вищої кваліфікаційної комісії суддів України не пізніше, ніж через три дні після засідання».
 
Відхилено    
    -1328- Лапін І.О.
У статті 9 доповнити частиною п’ятнадцятою такого змісту:
«15. На членів Громадської ради міжнародних експертів, які не є резидентами України, не поширюються вимоги статті 45 та статті 52 Закону України "Про запобігання корупції".».
 
Відхилено    
    -1329- Чижмарь Ю.В.
У статті 9 необхідно також визначити порядок організації роботи Громадської ради, проведення її засідань та особу, відповідальну за цю роботу.
 
Відхилено    
    -1330- Писаренко В.В.
Статтю 9 викласти у новій редакції:
«Стаття 9.Особливості формування та порядок діяльності Конкурсної комісії
1. Для участі у Конкурсній комісії представництва у п'ятнадцятиденний строк з дня оприлюднення оголошення про початок відбору подають до Вищої ради правосуддя:
1) заяву довільної форми, підписану керівником представництва, із зазначенням особи, уповноваженої представляти представництво;
2) копії звітів за результатами виконання проектів із залученням міжнародної технічної допомоги (за наявності);
3) рекомендаційний лист від представництва;
4) рекомендаційний лист від міжнародної організації з бездоганною репутацією про успішний досвід співпраці або від виконавця проекту міжнародної технічної допомоги;
5) копії звітів за результатами фінансового аудиту не менше двох реалізованих проектів із залученням міжнародної технічної допомоги;
6) біографічну довідку представника.
2. Рішення про відповідність представника вимогам встановленим у абзаці третьому цієї частини вирішує Вища рада правосуддя у десятиденний строк з дня отримання заяви та доданих до неї документів.
Обраним вважається кандидат, який за результатами таємного голосування членів Вищої ради правосуддя отримав більшість голосів її членів.
Якщо за результатами голосування представник не обраний, проводиться повторне голосування щодо двох кандидатів, які набрали більшу кількість голосів відносно інших кандидатів, щодо кожної вакантної посади.
3. Член Конкурсної комісії обирається чи призначається строком на чотири роки з правом переобрання чи перепризначення.
4. Члени Конкурсної комісії з числа представників від країн/міжнародних організацій – донорів беруть участь у її роботі на громадських засадах і на безоплатній основі.
5. Підставами для звільнення члена Конкурсної комісії є:
1) подання заяви про звільнення з посади члена Конкурсної комісії за власним бажанням;
2) подання заяви про звільнення з посади члена Вищої кваліфікаційної комісії суддів України;
2) виявлення невідповідності члена Конкурсної комісії критеріям, визначеним цим Законом;
Рішення про звільнення члена Конкурсної комісії з посади приймає Конкурсна комісія. Повноваження члена Конкурсної комісії в такому разі припиняються з моменту прийняття Конкурсною комісією відповідного рішення.
6. Припинення повноважень члена Конкурсної комісії
1. Повноваження члена Конкурсної комісії припиняються у разі:
1) закінчення строку, на який його обрано (призначено);
2) припинення повноважень члена Вищої кваліфікаційної комісії суддів України;
2) набрання законної сили обвинувальним вироком суду щодо нього;
3) визнання його безвісно відсутнім або оголошення померлим, недієздатним або обмежено дієздатним;
4) його смерті.
Повноваження члена Конкурсної комісії припиняються з настанням відповідної події.
7. Конкурсна комісія бере участь у проведенні конкурсу на зайняття вакантних посад суддів Вищого антикорупційного суду, Антикорупційної палати в порядку, встановленому Законом України «Про судоустрій і статус суддів» з особливостями встановленими цим Законом.
Порядок роботи Конкурсної комісії встановлюється цим Законом та регламентом, який затверджується на першому засіданні цієї комісії.
8.Засідання Конкурсної комісії є повноважним, якщо в ньому бере участь більшість від установленого частиною четвертою статті 8 цього Закону складу.
9. Конкурсна комісія приймає рішення більшістю голосів присутніх її членів, відкритим голосуванням.
Голова Конкурсної комісії обирається під час її засідання з числа її членів - представників від країн/міжнародних організацій.
Голова Конкурсної комісії має право вирішального голосу у разі рівного розподілу голосів цієї комісії та право вето на рішення Конкурсної комісії, яке може бути подолано якщо на його підтримку отримано не менш як три четвертих голосів від установленого частиною четвертою статті 8 цього Закону складу Конкурсної комісії.
10.Представники засобів масової інформації та зацікавлені особи мають вільний доступ до засідань Конкурсної комісії. Секретаріат Вищої кваліфікаційної комісії суддів України забезпечує відео- та аудіофіксацію, а також відеотрансляцію засідань Конкурсної комісії на офіційному веб-сайті Вищої кваліфікаційної комісії суддів України. Відео- та аудіозаписи засідань Конкурсної комісії, а тому числі відео- та аудіозаписи співбесід, які проводить Конкурсна комісія знаходяться в публічному доступі на офіційному веб-сайті Вищої кваліфікаційної комісії суддів України.
11.Інформація про час та місце проведення засідання Конкурсної комісії оприлюднюється на офіційному веб-сайті Вищої кваліфікаційної комісії суддів України не пізніше, ніж за 48 годин до початку засідання.
12.Роботу Конкурсної комісії забезпечує Секретаріат Вищої кваліфікаційної комісії суддів України».
 
Відхилено    
    -1331- Ковальчук Н.В.
Статтю 9 проекту Закону викласти в такій редакції:
«Стаття 9. Громадська рада міжнародних експертів
1. Громадська рада міжнародних експертів утворюється строком на чотири роки Вищою кваліфікаційною комісією суддів України з метою сприяння у встановленні здатності кандидата на посаду судді здійснювати правосуддя у Вищому антикорупційному суді.
2. Якщо Громадська рада міжнародних експертів у своєму вмотивованому висновку встановила, що кандидат на посаду судді Вищого антикорупційного суду не відповідає зазначеним у частині третій статті восьмої критеріям, то Вища кваліфікаційна комісія суддів України має ухвалити рішення про непідтвердження здатності такого кандидата на посаду судді здійснювати правосуддя у Вищому антикорупційному суді.
3. Громадська рада міжнародних експертів складається з дев’яти членів, які призначаються Вищою кваліфікаційною комісією суддів України виключно на підставі пропозицій міжнародних організацій та міжнародних донорів, з якими Україна співпрацює у сфері запобігання та протидії корупції відповідно до міжнародних договорів України.
3. Членами Громадської ради міжнародних експертів можуть бути призначені особи, які мають бездоганну ділову репутацію, високі професійні та моральні якості, суспільний авторитет, мають стаж професійної діяльності у сфері права або досвід діяльності у сфері запобігання або протидії корупції не менш ніж сім років.
4. Членами Громадської ради міжнародних експертів не можуть бути призначені особи, які є суб’єктами, на яких поширюється дія Закону України "Про запобігання корупції".
5. Члени Громадської ради міжнародних експертів призначаються строком на два роки і не можуть бути призначені повторно.
6. Члени Громадської ради міжнародних експертів беруть участь у її роботі на громадських засадах і на безоплатній основі.
7. Громадська рада міжнародних експертів є правомочною за умови призначення не менше двох третин від її складу, встановленого пунктом третім статті дев’ятої цього Закону.
8. Повноваження члена Громадської ради міжнародних експертів припиняються достроково у разі:
1) подання особистої заяви про припинення повноважень члена Громадської ради;
2) внесення Громадською радою пропозиції про дострокове припинення повноважень її члена;
3) набрання законної сили обвинувальним вироком суду щодо нього;
4) визнання його недієздатним або безвісно відсутнім;
5) виявлення невідповідності члена Громадської ради критеріям, визначеним цим Законом;
6) його смерті;
7) закінчення строку, визначеного частиною першою цієї статті.
9. Рішення про дострокове припинення повноважень члена Громадської ради міжнародних експертів приймається Вищою кваліфікаційною комісією суддів України, яка у десятиденний строк після прийняття такого рішення вживає заходів для призначення нового члена Громадської ради.
10. Громадська рада міжнародних експертів:
1) збирає, перевіряє та аналізує інформацію щодо кандидатів на посади суддів Вищого антикорупційного суду;
2) надає Вищій кваліфікаційній комісії суддів України інформацію щодо кандидатів на посади суддів Вищого антикорупційного суду;
3) не пізніш як за десять днів до засідання Вищої кваліфікаційної комісії суддів України, на якому розглядається питання про підтвердження або непідтвердження здатності кандидата на посаду судді Вищого антикорупційного суду здійснювати правосуддя у цьому суді, надає, за наявності відповідних підстав, Вищій кваліфікаційній комісії суддів України вмотивований висновок про невідповідність кандидата на посаду судді Вищого антикорупційного суду критеріям, зазначеним у частині четвертій статті 8 цього Закону, який додається до досьє кандидата на посаду судді Вищого антикорупційного суду;
4) делегує уповноваженого представника для участі у засіданні Вищої кваліфікаційної комісії суддів України щодо кваліфікаційного оцінювання кандидата на посаду судді Вищого антикорупційного суду;
5) вживає заходів до захисту персональних даних, інформації з обмеженим доступом, які стали відомі Громадській раді, її членам у зв'язку із здійсненням їх повноважень.
11. Для здійснення повноважень, зазначених у цій статті, членам Громадської ради міжнародних експертів надається право безоплатного доступу до відкритих державних реєстрів.
12. Член Громадської ради міжнародних експертів зобов'язаний:
1) брати участь у її засіданнях особисто без права делегування своїх повноважень щодо участі у засіданнях Громадської ради та права голосу на таких засіданнях іншим особам, у тому числі іншим членам Громадської ради;
2) не використовувати в цілях інших, ніж для виконання своїх обов'язків як члена Громадської ради міжнародних експертів, персональні дані та іншу інформацію, яка стала йому відома у зв'язку з участю в роботі Громадської ради. Порушення цієї вимоги тягне відповідальність, передбачену законом;
3) відмовитися від участі у розгляді питання про надання висновку щодо невідповідності кандидата на посаду судді Вищого антикорупційного суду критеріям, зазначеним у частині четвертій статті 8 цього Закону, якщо член Громадської ради міжнародних експертів перебуває чи перебував в особистих чи ділових стосунках із кандидатом на посаду судді Вищого антикорупційного суду, причетний до справ, які розглядав чи розглядає суддя, який є кандидатом на посаду судді Вищого антикорупційного суду, та/або наявні інші обставини, що можуть вплинути на об'єктивність чи неупередженість при прийнятті членом Громадської ради міжнародних експертів рішення щодо кандидата на посаду судді Вищого антикорупційного суду.
13. Громадська рада міжнародних експертів приймає рішення про надання висновку щодо невідповідності кандидата на посаду судді Вищого антикорупційного суду критеріям, зазначеним у частині третій статті 8 цього Закону, двома третинами, а з інших питань – більшістю голосів від складу Громадської ради, визначеного відповідно до цього Закону.
14. Організаційно-технічне забезпечення діяльності Громадської ради міжнародних експертів здійснює Державна судова адміністрація України. Фінансування діяльності Громадської ради міжнародних експертів може здійснюватись із залученням міжнародної технічної допомоги».
 
Відхилено    
    -1332- Німченко В.І.
Статтю 9 викласти в такій редакції:
«Стаття 9. Міжнародні експерти
Для сприяння у підготовці рішень з питань призначення на посади суддів Вищого антикорупційного суду до Громадської ради доброчесності долучаються міжнародні експерти у кількості не більше семи, які призначаються Вищою кваліфікаційною комісією суддів України виключно на підставі пропозицій міжнародних організацій, з якими Україна співпрацює у сфері запобігання та протидії корупції відповідно до міжнародних договорів України.
При ухваленні рішень Громадською радою доброчесності, голоси міжнародних експертів є обов’язковими для врахування.
3. Міжнародними експертами можуть бути призначені особи, які мають бездоганну ділову репутацію, високі професійні та моральні якості, суспільний авторитет, мають досвід роботи не менше ніж п’ять років із впровадження за кордоном чи в міжнародних організаціях сучасних міжнародних антикорупційних стандартів і найкращих світових практик у сфері протидії та боротьби із корупцією.
4. Міжнародними експертами не можуть бути призначені особи, які є суб’єктами, на яких поширюється дія Закону України "Про запобігання корупції" або, які не відповідають вимогам, зазначеним у частині четвертій статті 7 цього Закону.
5. Міжнародні експерти призначаються строком на два роки і не можуть бути призначені повторно.
6. Міжнародні експерти беруть участь у її роботі на громадських засадах і на безоплатній основі.
7. Повноваження міжнародного експерта припиняються достроково у разі:
1) подання особистої заяви про припинення повноважень члена Громадської ради;
2) внесення Громадською радою пропозиції про дострокове припинення повноважень її члена;
3) набрання законної сили обвинувальним вироком суду щодо нього;
4) визнання його недієздатним або безвісно відсутнім;
5) виявлення невідповідності члена Громадської ради критеріям, визначеним цим Законом;
6) його смерті;
7) закінчення строку, визначеного частиною першою цієї статті.
8. Рішення про дострокове припинення повноважень міжнародного експерта приймається Вищою кваліфікаційною комісією суддів України, яка у десятиденний строк після прийняття такого рішення вживає заходів для призначення нового міжнародного експерта.
9. Міжнародні експерти здійснюють повноваження, визначені статтею 87 Закону України «Про судоустрій і статус суддів».
11. Міжнародний експерт зобов'язаний:
1) брати участь у засіданнях Громадської ради доброчестності особисто без права делегування своїх повноважень щодо участі у засіданнях Громадської ради доброчесності та права голосу на таких засіданнях іншим особам, у тому числі іншим міжнародним експертам;
2) не використовувати в цілях інших, ніж для виконання своїх обов'язків як міжнародного експерта, персональні дані та іншу інформацію, яка стала йому відома у зв'язку з участю в роботі Громадської ради доброчесності. Порушення цієї вимоги тягне відповідальність, передбачену законом;
3) відмовитися від участі у розгляді питання про надання висновку щодо невідповідності кандидата на посаду судді Вищого антикорупційного суду критеріям, зазначеним у частині четвертій статті 8 цього Закону, якщо міжнародний експерт перебуває чи перебував в особистих чи ділових стосунках із кандидатом на посаду судді Вищого антикорупційного суду, причетний до справ, які розглядав чи розглядає суддя, який є кандидатом на посаду судді Вищого антикорупційного суду, та/або наявні інші обставини, що можуть вплинути на об'єктивність чи неупередженість при міжнародним експертом рішення щодо кандидата на посаду судді Вищого антикорупційного суду».
 
Відхилено    
    -1333- Левченко Ю.В.
Іллєнко А.Ю.
Осуховський О.І.
Головко М.Й.
Марченко О.О.
Статтю 9 розділу 3 3аконопроекту викласти у наступній редакції:
«Стаття 9. Конкурсна комісія
1. Конкурсна комісія складається з дев’яти осіб:
- три члени призначаються Вищою кваліфікаційною комісією суддів України виключно на підставі пропозицій міжнародних організацій, з якими Україна співпрацює у сфері запобігання та протидії корупції відповідно до міжнародних договорів України;
- чотири члени призначаються Вищою кваліфікаційною комісією суддів України виключно на підставі рішення зборів представників громадських об’єднань, які протягом щонайменше останніх двох років, що передують дню проведення зборів, здійснюють діяльність, спрямовану на боротьбу з корупцією, захист прав людини, підтримку інституційних реформ, в тому числі реалізують проекти у цих сферах;
- два члени призначаються Вищою кваліфікаційною комісією виключно на підставі пропозицій Національної асоціації адвокатів України.
2. Членами Конкурсної комісії можуть бути призначені представники правозахисних громадських об’єднань, науковці-правники, адвокати, журналісти, які є визнаними фахівцями у сфері своєї професійної діяльності та мають бездоганну ділову репутацію, високі професійні та моральні якості, суспільний авторитет, мають досвід діяльності у сфері запобігання або протидії корупції не менше ніж п’ять років.
3. Членами Конкурсної комісії не можуть бути призначені особи, які відповідно до Закону України "Про запобігання корупції" є особами, уповноваженими на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, або які не відповідають вимогам, зазначеним у частині четвертій статті 7 цього Закону.
4. Член Конкурсної комісії призначається строком на чотири роки без права перепризначення.
5. Повноваження члена Конкурсної комісії припиняються достроково у разі:
1) подання особистої заяви про припинення повноважень члена Конкурсної комісії;
2) набрання законної сили обвинувального вироку суду щодо нього;
3) визнання його недієздатним або безвісно відсутнім;
4) виявлення невідповідності члена Конкурсної комісії критеріям, визначеним цим Законом;
6) його смерті;
7) подання заяви про неспроможність виконання своїх повноважень за станом здоров’я.
6. Рішення про дострокове припинення повноважень члена Конкурсної комісії приймається Вищою кваліфікаційною комісією суддів України, яка у десятиденний строк після прийняття такого рішення вживає заходів для призначення нового члена Конкурсної комісії.
7. Конкурсна комісія на своєму засіданні затверджує регламент своєї роботи.
8. Засідання Конкурсної комісії є повноважним, якщо в ньому бере участь щонайменше сім її членів.
9. Рішення Конкурсної комісії вважається прийнятим, якщо за нього на засіданні Конкурсної комісії проголосувало не менше семи членів Конкурсної комісії.
10. Інформація про час та місце проведення засідання Конкурсної комісії розміщується на офіційному веб-сайті Вищої кваліфікаційної комісії суддів України не пізніше, ніж за 48 годин до початку засідання. 3асідання є відкритими.
11. Роботу Конкурсної комісії забезпечує Секретаріат Вищої кваліфікаційної комісії суддів України.
12. Члени Конкурсної комісії виконують свої повноваження на громадських засадах.»
 
Відхилено    
    -1334- Левченко Ю.В.
Іллєнко А.Ю.
Осуховський О.І.
Головко М.Й.
Марченко О.О.
Розділ 3 3аконопроекту доповнити новою статтею 9-1 наступного змісту:
«Стаття 9-1. Порядок проведення конкурсу та призначення на посаду суддів Вищого антикорупційного суду.
Конкурс та призначення на посаду суддів Вищого антикорупційного суду складається з таких стадій:
1) Вища кваліфікаційна комісія суддів України приймає рішення про оголошення конкурсу на зайняття вакантних посад суддів Вищого антикорупційного суду;
2) Вища кваліфікаційна комісія суддів України розміщує на своєму офіційному веб-сайті оголошення про проведення конкурсу на зайняття вакантних посад суддів Вищого антикорупційного суду;
3) особи, які виявили намір стати суддею Вищого антикорупційного суду, подають до Вищої кваліфікаційної комісії суддів України відповідні заяви та документи;
4) Вища кваліфікаційна комісія суддів України перевіряє осіб, які звернулися із заявою про участь у конкурсі, на відповідність вимогам, встановленим цим Законом;
5) Вища кваліфікаційна комісія суддів України приймає рішення про допуск до участі у конкурсі осіб, які за результатами перевірки на час звернення відповідають вимогам, визначеним цим Законом, та розпочинає формування їхніх досьє;
6) Вища кваліфікаційна комісія суддів України проводить щодо осіб, допущених до участі у конкурсі, спеціальну перевірку в порядку, визначеному законодавством про запобігання корупції, з урахуванням особливостей, встановлених цим Законом та приймає рішення про допуск до кваліфікаційного оцінювання осіб, які успішно пройшли спеціальну перевірку;
7) кандидати на посаду судді Вищого антикорупційного суду, які за результатами спеціальної перевірки допущені до наступного етапу конкурсу, проходять кваліфікаційне оцінювання;
8) Конкурсна комісія за результатами кваліфікаційного оцінювання приймає рішення щодо підтвердження здатності кандидата на посаду судді Вищого антикорупційного суду здійснювати правосуддя в Вищому антикорупційному суді та формує рейтинг кандидатів;
9) Конкурсна комісія приймає рішення про встановлення результатів конкурсу, яким затверджує список кандидатів на посаду судді Вищого антикорупційного суду;
10) Вища кваліфікаційна комісія суддів України затверджує список кандидатів на посаду суддів Вищого антикорупційного суду та результати конкурсу, встановлені Конкурсною комісією, і вносить рекомендації Вищій раді правосуддя про призначення кандидатів на посаду судді;
11) Вища рада правосуддя розглядає рекомендації Вищої кваліфікаційної комісії суддів України та ухвалює рішення про внесення Президентові України подання про призначення на посаду судді;
12) Президент України видає указ про призначення на посаду судді.»
 
Відхилено    
    -1335- Левченко Ю.В.
Іллєнко А.Ю.
Осуховський О.І.
Головко М.Й.
Марченко О.О.
Розділ 3 3аконопроекту доповнити новою статтею 9-2 наступного змісту:
«Стаття 9-2. Особливості проведення конкурсу на посаду суддів Вищого антикорупційного суду.
1. Кваліфікаційне оцінювання кандидатів на посаду судді Вищого антикорупційного суду здійснюється з урахуванням вимог, передбачених Законом України «Про судоустрій і статус суддів» та складається з таких етапів:
1) складення іспиту, який проводить Вища кваліфікаційна комісія суддів України;
2) дослідження досьє та проведення співбесіди, що проводить Конкурсна комісія.
2. Порядок складення іспиту, методика оцінювання кандидатів визначаються положенням, проект якого розробляє Вища кваліфікаційна комісія суддів України та затверджує Конкурсна комісія.
3. Іспит проводить Вища кваліфікаційна комісія суддів України у спеціально обладнаному для цього приміщенні. На кожному етапі проведення іспиту та під час оцінювання його результатів можуть бути присутніми члени Конкурсної комісії, представники засобів масової інформації та будь-які зацікавлені особи. Секретаріат Вищої кваліфікаційної комісії суддів України забезпечує відео- та аудіофіксацію і трансляцію у режимі реального часу проведення іспиту на офіційному веб-сайті Вищої кваліфікаційної комісії суддів України.
4. Після завершення проведення іспиту Вища кваліфікаційна комісія суддів України передає Конкурсній комісії всі матеріали, які стосуються результатів іспиту та виконаних завдань кандидатів на посаду судді Вищого антикорупційного суду.
5. Конкурсна комісія встановлює результати іспиту (у тому числі, результати проведення тестувань з метою перевірки особистих морально-психологічних якостей та загальних здібностей кандидатів на посаду судді антикорупційного суду), які оприлюднюються на офіційному веб-сайті Вищої кваліфікаційної комісії суддів України.
Після встановлення результатів іспиту Конкурсна комісія приймає рішення про допуск кандидата на посаду судді антикорупційного суду до наступного етапу кваліфікаційного оцінювання.
6. Копії виконаних кандидатами на посаду судді на іспиті робіт, а також інформація про його результати є загальнодоступними та оприлюднюються на офіційному веб-сайті Вищої кваліфікаційної комісії суддів України не пізніше наступного дня з моменту прийняття рішення щодо допуску судді (кандидата на посаду судді) до іншого етапу кваліфікаційного оцінювання.
Інформація про результати іспиту має обов’язково містити дані про кількість балів, виставлених за виконане суддями (кандидатами на посаду судді) анонімне письмове практичне завдання кожним членом Конкурсної комісії, який проводив його оцінювання, та кваліфікаційні вимоги практичного завдання, включаючи всі критерії оцінювання, елементи цих критеріїв, а також максимальну кількість балів, яка може бути виставлена за результатами оцінювання зазначених критеріїв або їх елементів.
7. Конкурсна комісія здійснює дослідження досьє кандидатів на посаду судді Вищого антикорупційного суду та проводить співбесіду у порядку, визначеному Законом України «Про судоустрій і статус суддів».
Для цього Конкурсна комісія отримує повний та безпосередній доступ до досьє кандидатів на посаду суддів Вищого антикорупційного суду.
8. Під час проведення кваліфікаційного оцінювання Конкурсна комісія користується усіма правами, передбаченими Законом України «Про судоустрій і статус суддів» для Вищої кваліфікаційної комісії суддів України, в тому числі безоплатно отримувати інформацію та копії документів і матеріалів (у тому числі з обмеженим доступом) щодо кандидата на посаду судді антикорупційного суду та членів його сім’ї або близьких осіб від будь-яких осіб, які є власниками або розпорядниками інформації (документів, матеріалів), скеровувати запити, видати спільні накази з власниками або розпорядниками інформації, що запитується, зупиняти проведення кваліфікаційного оцінювання у разі необхідності направлення запиту.
9. Громадська рада доброчесності має право надати Конкурсній комісії висновок про невідповідність кандидата на посаду суддів Вищого антикорупційного суду критеріям професійної етики та доброчесності, у тому числі щодо законності джерел походження майна, відповідності рівня життя кандидата або членів його сім’ї задекларованим доходам, дотримання норм етичної поведінки, зокрема в питаннях моралі, чесності, непідкупності, відповідності способу життя кандидата його статусу. Такий висновок додається до досьє відповідного кандидата.
Якщо Громадська рада доброчесності у своєму вмотивованому висновку встановила, що кандидат на посаду судді Вищого антикорупційного суду не відповідає зазначеним у абзаці першому цієї частини критеріям, то Конкурсна комісія може ухвалити рішення про підтвердження здатності такого кандидата на посаду судді здійснювати правосуддя у Вищому антикорупційному суді лише у разі, якщо таке рішення підтримано не менше ніж вісьмома її членами.
10. Фізичні та юридичні особи мають право надавати Конкурсній комісії інформацію щодо кандидатів на посаду судді антикорупційного суду. Така інформація додається до досьє відповідного кандидата за рішенням Конкурсної комісії.
11. Конкурсна комісія проводить співбесіди з кандидатами на посаду судді антикорупційного суду, які допущені до цього етапу кваліфікаційного оцінювання. Співбесіда полягає в обговоренні результатів дослідження досьє.
12. За результатами кваліфікаційного іспиту, дослідження матеріалів досьє і співбесіди Конкурсна комісія приймає окреме рішення про підтвердження чи не підтвердження кожним кандидатом на посаду судді антикорупційного суду здатності здійснювати правосуддя в антикорупційному суді.
Рішення Конкурсної комісії про підтвердження або непідтвердження здатності кандидата здійснювати правосуддя у відповідному суді мають бути вмотивованими і оприлюднюються протягом п’яти днів після їх прийняття.
Конкурсна комісія формує рейтинг кандидатів, які підтвердили здатність здійснювати правосуддя в антикорупційному суді, за результатами дослідження матеріалів досьє і співбесіди та з врахуванням результатів іспиту.
13. У разі однакової позиції за рейтингом, визначеним за результатами кваліфікаційного оцінювання для участі у конкурсі на зайняття посади судді Вищого антикорупційного суду, перевага надається учаснику, який набрав більшу кількість балів із виконаного під час іспиту, проведеного в межах процедури кваліфікаційного оцінювання, практичного завдання.
У разі якщо учасники, які беруть участь у конкурсі, набрали однакову кількість балів, перевага надається учаснику, який має більший досвід роботи у міжнародних організаціях, міжнародних судових установах або досвід надання послуг у сфері права в рамках виконання програм (проектів) міжнародної технічної у сфері боротьби з корупцією.
У разі якщо учасники, які беруть участь у конкурсі, мають однаковий досвід роботи у міжнародних організаціях, міжнародних судових установах чи надання послуг у сфері права в рамках виконання програм (проектів) міжнародної технічної у сфері боротьби з корупцією або не мають такого досвіду, перевага надається учаснику, який має більший стаж роботи на посаді судді (для учасників, які беруть участь у конкурсі на посаду судді Апеляційної палати Вищого антикорупційного суду, - стаж роботи на посаді судді у судах апеляційної, касаційної інстанцій).
У разі якщо учасники, які беруть участь у конкурсі, мають однаковий стаж роботи на посаді судді або не мають такого стажу, перевага надається учаснику, який має науковий ступінь, а за наявності в обох учасників наукового ступеня або відсутності у обох учасників наукового ступеня – більший стаж професійної діяльності у сфері права.
14. Конкурсна комісія приймає рішення про встановлення результатів конкурсу, яким затверджує список кандидатів на посаду судді Вищого антикорупційного суду.
15. На кожному етапі кваліфікаційного оцінювання кандидатів на посаду судді Вищого антикорупційного суду та під час оцінювання результатів такого кваліфікаційного оцінювання Секретаріат Вищої кваліфікаційної комісії суддів України забезпечує відео- та аудіофіксацію і трансляцію у режимі реального часу відповідних засідань Конкурсної комісії на офіційному веб-сайті Вищої кваліфікаційної комісії суддів.»
 
Відхилено    
    -1336- Саврасов М.В.
Доповнити розділ ІІІ новою статтею наступного змісту: «Стаття 10. Порядок діяльності Конкурсної комісії.
1. Конкурсна комісія на своєму засіданні затверджує регламент своєї роботи.
2. Засідання Конкурсної комісії є повноважним, якщо в ньому бере участь щонайменше сім її членів.
3. Рішення Конкурсної комісії вважається прийнятим, якщо за нього на засіданні Конкурсної комісії проголосувало не менше семи членів Конкурсної комісії.
4. Представники засобів масової інформації та будь-які інші зацікавлені особи мають вільний доступ до засідань Конкурсної комісії. Секретаріат Вищої кваліфікаційної комісії суддів України забезпечує відео- та аудіофіксацію, а також відеотрансляцію засідань Конкурсної комісії на офіційному веб-сайті Вищої кваліфікаційної комісії суддів України. Відео- та аудіозаписи засідань Конкурсної комісії, а тому числі відео- та аудіозаписи співбесід, які проводить Конкурсна комісія оприлюднюються на офіційному веб-сайті Вищої кваліфікаційної комісії суддів України.
5. Інформація про час та місце проведення засідання Конкурсної комісії розміщується на офіційному веб-сайті Вищої кваліфікаційної комісії суддів України не пізніше, ніж за 48 годин до початку засідання.
6. Роботу Конкурсної комісії забезпечує Секретаріат Вищої кваліфікаційної комісії суддів України.
7. Члени Конкурсної комісії виконують свої повноваження на громадських засадах».
 
Відхилено    
    -1337- Саврасов М.В.
Доповнити розділ ІІІ новою статтею наступного змісту: «Стаття 11. Порядок проведення конкурсу та призначення на посаду суддів Вищого антикорупційного суду.
Конкурс та призначення на посаду суддів Вищого антикорупційного суду складається з таких стадій:
1) Вища кваліфікаційна комісія суддів України приймає рішення про оголошення конкурсу на зайняття вакантних посад суддів Вищого антикорупційного суду;
2) Вища кваліфікаційна комісія суддів України розміщує на своєму офіційному веб-сайті оголошення про проведення конкурсу на зайняття вакантних посад суддів Вищого антикорупційного суду;
3) Особи, які виявили намір стати суддею Вищого антикорупційного суду, подають до Вищої кваліфікаційної комісії суддів України відповідні заяви та документи;
4) Вища кваліфікаційна комісія суддів України перевіряє осіб, які звернулися із заявою про участь у конкурсі, на відповідність вимогам, встановленим цим Законом;
5) Вища кваліфікаційна комісія суддів України приймає рішення про допуск до участі у конкурсі осіб, які за результатами перевірки на час звернення відповідають вимогам, визначеним цим Законом, та розпочинає формування їхніх досьє;
6) Вища кваліфікаційна комісія суддів України проводить щодо осіб, допущених до участі у конкурсі, спеціальну перевірку в порядку, визначеному законодавством про запобігання корупції, з урахуванням особливостей, встановлених цим Законом та приймає рішення про допуск до кваліфікаційного оцінювання осіб, які успішно пройшли спеціальну перевірку;
7) Кандидати на посаду судді Вищого антикорупційного суду, які за результатами спеціальної перевірки допущені до наступного етапу конкурсу, проходять кваліфікаційне оцінювання;
8) Конкурсна комісія за результатами кваліфікаційного оцінювання приймає рішення щодо підтвердження здатності кандидата на посаду судді Вищого антикорупційного суду здійснювати правосуддя в Вищому антикорупційному суді та формує рейтинг кандидатів;
9) Конкурсна комісія приймає рішення про встановлення результатів конкурсу, яким затверджує список кандидатів на посаду судді Вищого антикорупційного суду;
10) Вища кваліфікаційна комісія суддів України затверджує список кандидатів на посаду суддів Вищого антикорупційного суду та результати конкурсу, встановлені Конкурсною комісією, і вносить рекомендації Вищій раді правосуддя про призначення кандидатів на посаду судді;
11) Вища рада правосуддя розглядає рекомендації Вищої кваліфікаційної комісії суддів України та ухвалює рішення про внесення Президентові України подання про призначення на посаду судді;
12) Президент України видає указ про призначення на посаду судді.».
 
Відхилено    
    -1338- Саврасов М.В.
Доповнити розділ ІІІ новою статтею наступного змісту: «Стаття 12. Особливості проведення конкурсу на посаду суддів Вищого антикорупційного суду.
1. Оголошення конкурсу на зайняття вакантних посад суддів Вищого антикорупційного суду здійснюється у порядку, визначеному Законом України «Про судоустрій і статус суддів».
2. Кандидат на посаду судді подає до Вищої кваліфікаційної комісії суддів України, крім документів, визначених Законом України «Про судоустрій і статус суддів», також документи, які підтверджують дотримання вимог, передбачених частиною другою статті 7 цього Закону, а також заяву про відсутність обставин, зазначених у частині четвертій статті 7 цього Закону.9
3. Вища кваліфікаційна комісія суддів України на основі поданих документів перевіряє осіб, які звернулися із заявою про участь у конкурсі, на відповідність вимогам, визначеним цим Законом, та приймає рішення про допуск до участі у конкурсі осіб, які за результатами перевірки відповідають вимогам до кандидата на посаду судді Вищого антикорупційного суду.
4. Кваліфікаційне оцінювання кандидатів на посаду судді Вищого антикорупційного суду здійснюється з урахуванням вимог, передбачених Законом України «Про судоустрій і статус суддів» та складається з таких етапів:
1) складення іспиту, який проводить Вища кваліфікаційна комісія суддів України;
2) дослідження досьє та проведення співбесіди, що проводить Конкурсна комісія.
5. Порядок складення іспиту, методика оцінювання кандидатів визначаються положенням, проект якого розробляє Вища кваліфікаційна комісія суддів України та затверджує Конкурсна комісія.
6. Іспит проводить Вища кваліфікаційна комісія суддів України у спеціально обладнаному для цього приміщенні. На кожному етапі проведення іспиту та під час оцінювання його результатів можуть бути присутніми члени Конкурсної комісії, представники засобів масової інформації та будь-які інші зацікавлені особи. Секретаріат Вищої кваліфікаційної комісії суддів України забезпечує відео- та аудіофіксацію і трансляцію у режимі реального часу проведення іспиту на офіційному веб-сайті Вищої кваліфікаційної комісії суддів України.
7. Після завершення проведення іспиту Вища кваліфікаційна комісія суддів України передає Конкурсній комісії всі матеріали, які стосуються результатів іспиту та виконаних завдань кандидатів на посаду судді Вищого антикорупційного суду.
8. Конкурсна комісія встановлює результати іспиту, які оприлюднюються на офіційному веб-сайті Вищої кваліфікаційної комісії суддів України.
Після встановлення результатів іспиту Конкурсна комісія приймає рішення про допуск кандидата на посаду судді антикорупційного суду до наступного етапу кваліфікаційного оцінювання.
9. Копії виконаних кандидатами на посаду судді на іспиті робіт, а також інформація про його результати є загальнодоступними та оприлюднюються на офіційному веб-сайті Вищої кваліфікаційної комісії суддів України не пізніше наступного дня з моменту прийняття рішення щодо допуску судді (кандидата на посаду судді) до іншого етапу кваліфікаційного оцінювання.
Інформація про результати іспиту має обов’язково містити дані про кількість балів, виставлених за виконане суддями (кандидатами на посаду судді) анонімне письмове практичне завдання кожним членом Конкурсної комісії, який проводив його оцінювання, та кваліфікаційні вимоги практичного завдання, включаючи всі критерії оцінювання, елементи цих критеріїв, а також максимальну кількість балів, яка може бути виставлена за результатами оцінювання зазначених критеріїв або їх елементів.
10. Конкурсна комісія здійснює дослідження досьє кандидатів на посаду судді Вищого антикорупційного суду та проводить співбесіду у порядку, визначеному Законом України «Про судоустрій і статус суддів».
Для цього Конкурсна комісія отримує повний та безпосередній доступ до досьє кандидатів на посаду суддів Вищого антикорупційного суду.
11. Під час проведення кваліфікаційного оцінювання Конкурсна комісія користується усіма правами, передбаченими Законом України «Про судоустрій і статус суддів» для Вищої кваліфікаційної комісії суддів України, в тому числі безоплатно отримувати інформацію та копії документів і матеріалів (у тому числі з обмеженим доступом) щодо кандидата на посаду судді антикорупційного суду та членів його сім’ї або близьких осіб від будь-яких осіб, які є власниками або розпорядниками інформації (документів, матеріалів), скеровувати запити, видати спільні накази з власниками або розпорядниками інформації, що запитується, зупиняти проведення кваліфікаційного оцінювання у разі необхідності направлення запиту.
12. Громадська рада доброчесності має право надати Конкурсній комісії висновок про невідповідність кандидата на посаду суддів Вищого антикорупційного суду критеріям професійної етики та доброчесності, у тому числі щодо законності джерел походження майна, відповідності рівня життя кандидата або членів його сім’ї задекларованим доходам, дотримання норм етичної поведінки, зокрема в питаннях моралі, чесності, непідкупності, відповідності способу життя кандидата його статусу Такий висновок додається до досьє відповідного кандидата.
Якщо Громадська рада доброчесності у своєму вмотивованому висновку встановила, що кандидат на посаду судді Вищого антикорупційного суду не відповідає зазначеним у абзаці першому цієї частини критеріям, то Конкурсна комісія може ухвалити рішення про підтвердження здатності такого кандидата на посаду судді здійснювати правосуддя у Вищому антикорупційному суді лише у разі, якщо таке рішення підтримано не менше ніж вісьмома її членами.
13. Фізичні та юридичні особи мають право надавати Конкурсній комісії інформацію щодо кандидатів на посаду судді антикорупційного суду. Така інформація додається до досьє відповідного кандидата за рішенням Конкурсної комісії.
14. Конкурсна комісія проводить співбесіди з кандидатами на посаду судді антикорупційного суду, які допущені до цього етапу кваліфікаційного оцінювання. Співбесіда полягає в обговоренні результатів дослідження досьє.
15. За результатами кваліфікаційного іспиту, дослідження матеріалів досьє і співбесіди Конкурсна комісія приймає окреме рішення про підтвердження чи не підтвердження кожним кандидатом на посаду судді антикорупційного суду здатності здійснювати право суддя в антикорупційному суді.
Рішення Конкурсної комісії про підтвердження або непідтвердження здатності кандидата здійснювати правосуддя у відповідному суді мають бути вмотивованими і оприлюднюються протягом п’яти днів після їх прийняття.
Конкурсна комісія формує рейтинг кандидатів, які підтвердили здатність здійснювати правосуддя в антикорупційному суді, за результатами дослідження матеріалів досьє і співбесіди та з врахуванням результатів іспиту.
16. У разі однакової позиції за рейтингом, визначеним за результатами кваліфікаційного оцінювання для участі у конкурсі на зайняття посади судді Апеляційної палати Вищого антикорупційного суду, перевага надається учаснику, який набрав більшу кількість балів із виконаного під час іспиту, проведеного в межах процедури кваліфікаційного оцінювання, практичного завдання, а за однакової кількості балів – учаснику, який має більший досвід здійснення у міжнародних організаціях, міжнародних судових установах чи неурядових антикорупційних громадських організаціях професійної діяльності у сфері права з питань протидії та боротьби з корупцією . У разі якщо учасники, які беруть участь у конкурсі на зайняття посади суддів Апеляційної палати Вищого антикорупційного суду, мають однаковий досвід здійснення у міжнародних міжурядових організаціях чи міжнародних судових установах професійної діяльності у сфері права з питань протидії та боротьби з корупцією або не мають такого досвіду, перевага надається учаснику, який має більший стаж роботи на посаді судді в судах апеляційної, касаційної інстанцій. У разі якщо учасники, які беруть участь у конкурсі на зайняття посади судді Апеляційної палати Вищого антикорупційного суду, мають однаковий стаж роботи на посаді судді в судах апеляційної, касаційної інстанцій або не мають такого стажу, перевага надається учаснику, який має більший стаж роботи на посаді судді, а за наявності в учасників однакового стажу на посаді судді – учаснику, який має науковий ступінь, а за наявності в обох учасників наукового ступеня або відсутності у обох учасників наукового ступеня – більший стаж професійної діяльності у сфері права.
У разі однакової позиції за рейтингом, визначеним за результатами кваліфікаційного оцінювання для участі у конкурсі на зайняття посад інших суддів Вищого антикорупційного суду, перевага надається учаснику, який набрав більшу кількість балів із виконаного під час іспиту, проведеного в межах процедури кваліфікаційного оцінювання, практичного завдання, а за однакової кількості балів – учаснику, який має більший досвід здійснення у міжнародних міжурядових організаціях, міжнародних судових установах чи неурядових антикорупційних громадських організаціях професійної діяльності у сфері права з питань протидії та боротьби з корупцією. У разі якщо учасники такого конкурсу мають однаковий досвід здійснення у міжнародних міжурядових організаціях чи міжнародних судових установах професійної діяльності у сфері права з питань протидії та боротьби з корупцією або не мають такого досвіду, перевага надається учаснику, який має більший стаж роботи на посаді судді. У разі якщо учасники такого конкурсу мають однаковий стаж роботи на посаді судді або не мають такого стажу, перевага надається учаснику, який має науковий ступінь, а за наявності в обох учасників наукового ступеня або відсутності в обох учасників наукового ступеня – більший стаж професійної діяльності у сфері права.
17. Конкурсна комісія приймає рішення про встановлення результатів конкурсу, яким затверджує список кандидатів на посаду судді Вищого антикорупційного суду.
18. На кожному етапі кваліфікаційного оцінювання кандидатів на посаду судді Вищого антикорупційного суду та під час оцінювання результатів такого кваліфікаційного оцінювання Секретаріат Вищої кваліфікаційної комісії суддів України забезпечує відео- та аудіофіксацію і трансляцію у режимі реального часу відповідних засідань Конкурсної комісії на офіційному веб-сайті Вищої кваліфікаційної комісії суддів.
На кожному етапі кваліфікаційного оцінювання мають право бути присутніми як спостерігачі члени Вищої кваліфікаційної комісії суддів України.».
 
Відхилено    
    -1339- Саврасов М.В.
Доповнити розділ ІІІ новою статтею такого змісту «Стаття 13. Особливості призначення на посаду суддів Вищого антикорупційного суду.
1. Вища кваліфікаційна комісія суддів України затверджує результати конкурсу, встановлені Конкурсною комісією, і вносить рекомендації Вищій раді правосуддя про призначення кандидата на посаду судді або про переведення судді.
2. Вища кваліфікаційна комісія суддів України не може затвердити особу, яка не була включена Конкурсною комісією до списку кандидатів на посаду судді Вищого антикорупційного суду.
Вища кваліфікаційна комісія суддів України може відмовити у затвердженні результатів конкурсу лише у випадку порушення порядку його проведення, що призвело до заниження або завищення результатів кваліфікаційного оцінювання окремого учасника.
3. Секретаріат Вищої кваліфікаційної комісії суддів України забезпечує відео- та аудіофіксацію і трансляцію у режимі реального часу засідання Вищої кваліфікаційної комісії суддів України з питання затвердження результатів конкурсу на офіційному веб-сайті Вищої кваліфікаційної комісії суддів.
4. Рішення про затвердження результатів конкурсу оприлюднюється не пізніше 24 годин з моменту його прийняття на офіційному веб-сайті Вищої кваліфікаційної комісії суддів України та має містити повну інформацію про результати кваліфікаційного оцінювання кожного кандидата на посаду судді Вищого антикорупційного суду та його місце в рейтингу, визначеному Конкурсною комісією.
5. Вища рада правосуддя на підставі рекомендації Вищої кваліфікаційної комісії суддів України ухвалює рішення про внесення Президентові України подання про призначення на посаду судді та про переведення судді.
6. Під час розгляду Вищою радою правосуддя питання про внесення Президентові України подання про призначення судді Вищого антикорупційного суду та прийняття рішення Вищої ради правосуддя щодо кандидата на посаду судді Вищого антикорупційного суду здійснюється відео- та аудіофіксація і трансляція у режимі реального часу відповідних засідань Вищої ради правосуддя на офіційному веб-сайті Вищої ради правосуддя, що забезпечує секретаріат Вищої ради правосуддя.
7. Президент України видає указ про призначення на посаду судді відповідно до вимог Закону України «Про судоустрій і статус суддів».»
 
Відхилено    
91. Розділ ІV
 
   Розділ ІV
 
92. ОСОБЛИВОСТІ СТАТУСУ СУДДІВ ВИЩОГО АНТИКОРУПЦІЙНОГО СУДУ
 
-1340- Усов К.Г.
У назві розділу ІV слово «суддів» замінити словом «судді».
 
Відхилено   ОСОБЛИВОСТІ СТАТУСУ СУДДІВ ВИЩОГО АНТИКОРУПЦІЙНОГО СУДУ
 
    -1341- Тимошенко Ю.В.
Власенко С.В.
Назву Розділу VІ викласти в редакції: «Розділ ІV Особливості статусу суддів антикорупційних судів».
 
Відхилено    
    -1342- Розенблат Б.С.
Назву Розділу ІV викласти в такій редакції: «ПЕВНІ ОСОБЛИВОСТІ ГАРАНТІЙ СУДДІВ ВИЩОГО АНТИКОРУПЦІЙНОГО СУДУ»
 
Відхилено    
93. Стаття 10. Додаткові гарантії безпеки суддів Вищого антикорупційного суду
 
-1343- Тимошенко Ю.В.
Власенко С.В.
У назві статті 10 слова «Вищого антикорупційного суду» замінити: «антикорупційних судів».
 
Відхилено   Стаття 10. Додаткові гарантії безпеки суддів Вищого антикорупційного суду
 
    -1344- Мельничук І.І.
У назві статті 10 слова «Додаткові гарантії» замінити словом «Гарантії»
 
Відхилено    
    -1345- Мельничук І.І.
У назві статі 10 слово «суддів» замінити словом «судді»
 
Відхилено    
    -1346- Розенблат Б.С.
У статті 10 у назві статті слово «додаткові» замінити на слово «особливості».
 
Відхилено    
    -1347- Усов К.Г.
У назві статі 10 слово «суддів» замінити словом «судді».
 
Відхилено    
    -1348- Немировський А.В.
Назву статті 10 викласти в новій редакції наступного змісту
«Стаття 10. Додаткові гарантії та гарантії безпеки суддів та присяжних Вищого антикорупційного суду»
 
Відхилено    
    -1349- Карпунцов В.В.
Назву статті 10 викласти в такій редакції:
«Стаття 10. Додаткові гарантії безпеки суддів Вищого антикорупційного суду та Апеляційної палати Вищого антикорупційного суду»
 
Відхилено    
    -1350- Ричкова Т.Б.
Назву статті 10 викласти в такій редакції:
Стаття 10. Додаткові гарантії безпеки суддів Вищого антикорупційного суду та Апеляційної палати Вищого антикорупційного суду
 
Відхилено    
94. 1. Суддям Вищого антикорупційного суду у зв'язку зі здійсненням правосуддя у кримінальних провадженнях щодо корупційних та пов'язаних з корупцією злочинів надаються, поряд із визначеними Конституцією України та Законом України "Про судоустрій і статус суддів" гарантіями, додаткові гарантії забезпечення їх особистої безпеки та особистої безпеки членів їх сімей та збереження їхнього майна.
 
-1351- Тимошенко Ю.В.
Власенко С.В.
У частині 1 статті 10 слова «Вищого антикорупційного суду» замінити: «антикорупційних судів».
 
Відхилено   1. Суддям Вищого антикорупційного суду у зв'язку із здійсненням правосуддя у кримінальних провадженнях щодо корупційних та пов'язаних з корупцією злочинів надаються, поряд із визначеними Конституцією України та Законом України "Про судоустрій і статус суддів" гарантіями, додаткові гарантії забезпечення їх особистої безпеки та особистої безпеки членів їхніх сімей, близьких осіб та збереження їхнього майна.
 
    -1352- Усов К.Г.
У частині першій статті 10 слова «у кримінальних провадженнях щодо корупційних та пов'язаних з корупцією злочинів» виключити.
 
Відхилено    
    -1353- Лапін І.О.
У частині першій статті 10 слова «у зв'язку зі здійсненням правосуддя у кримінальних провадженнях щодо корупційних та пов'язаних з корупцією злочинів» виключити.
 
Відхилено    
    -1354- Найєм М..
У статті десятій законопроекту:
У частині першій слова «у зв'язку зі здійсненням правосуддя у кримінальних провадженнях щодо корупційних та пов'язаних з корупцією злочинів» виключити
 
Відхилено    
    -1355- Шахов С.В.
У частині першій статті 10 проекту слова «членів їх сімей» замінити словами «їх близьких родичів»;
 
Враховано частково    
    -1356- Єднак О.В.
Веселова Н.В.
Левус А.М.
Медуниця О.В.
Висоцький С.В.
Гопко Г.М.
У статті десятій законопроекту:
У частині першій слова «у зв'язку зі здійсненням правосуддя у кримінальних провадженнях щодо корупційних та пов'язаних з корупцією злочинів» виключити
 
Відхилено    
    -1357- Розенблат Б.С.
частину 1 статті 10 викласти в такій редакції:
«1. Суддям Вищого антикорупційного суду у зв’язку зі здійсненням правосуддя у кримінальних провадженнях щодо корупційних та пов’язаних з корупцією злочинів, забезпечується гарантії їх особистої безпеки, особистої безпеки членів їх сімей та збереження їхнього майна відповідно до Конституції України та законів України.»;
 
Відхилено    
    -1358- Чумак В.В.
Новак Н.В.
Дерев'янко Ю.Б.
Добродомов Д.Є.
Парасюк В.З.
Частину першу статті 10 викласти в такій редакції:
«1. Суддям Вищого антикорупційного суду надаються, поряд із визначеними Конституцією України та Законом України "Про судоустрій і статус суддів" гарантіями, додаткові гарантії забезпечення їх особистої безпеки та особистої безпеки членів їх сімей та збереження їхнього майна».
 
Відхилено    
    -1359- Заліщук С.П.
Голуб В.В.
частину першу статті 10 законопроекту викласти в такій редакції:
«1. Суддям Вищого антикорупційного суду надаються, поряд із визначеними Конституцією України та Законом України "Про судоустрій і статус суддів" гарантіями, додаткові гарантії забезпечення їх особистої безпеки та особистої безпеки членів їх сімей та збереження їхнього майна.»
 
Відхилено    
    -1360- Карпунцов В.В.
Частину першу статті 10 викласти в такій редакції:
«1. Суддям Вищого антикорупційного суду та Апеляційної палати Вищого антикорупційного суду у зв'язку зі здійсненням правосуддя у кримінальних провадженнях щодо корупційних та пов'язаних з корупцією злочинів надаються, поряд із визначеними Конституцією України та Законом України "Про судоустрій і статус суддів" гарантіями, додаткові гарантії забезпечення їх особистої безпеки та особистої безпеки членів їх сімей та збереження їхнього майна.»
 
Відхилено    
    -1361- Ричкова Т.Б.
Частину першу статті 10 викласти в такій редакції:
1. Суддям Вищого антикорупційного суду та Апеляційної палати Вищого антикорупційного суду у зв'язку зі здійсненням правосуддя у кримінальних провадженнях щодо корупційних та пов'язаних з корупцією злочинів надаються, окрім визначених Конституцією України та Законом України «Про судоустрій і статус суддів» гарантій, додаткові гарантії забезпечення їх особистої безпеки та особистої безпеки членів їх сімей та збереження їхнього майна.
 
Відхилено    
    -1362- Мельничук І.І.
Частину першу статті 10 викласти в такій редакції:
«1. Судді Вищого антикорупційного суду надаються, поряд із визначеними Конституцією України та Законом України "Про судоустрій і статус суддів" гарантіями, додаткові гарантії забезпечення його особистої безпеки та членів його сім’ї, а також збереження їхнього майна.»
 
Відхилено    
95. 2. Судді Вищого антикорупційного суду, а у разі потреби за його заявою також членам його сім’ї надається цілодобова охорона.
 
-1363- Тимошенко Ю.В.
Власенко С.В.
У частині 2 статті 10 слова «Вищого антикорупційного суду» замінити: «антикорупційних судів».
 
Відхилено   2. Судді Вищого антикорупційного суду, а у разі потреби за його заявою також членам його сім’ї, надається цілодобова охорона. За заявою судді Вищого антикорупційного суду цілодобова охорона може надаватись також його близьким особам. За заявою судді Вищого антикорупційного суду здійснюється цілодобова охорона особистого або службового житла судді.
 
    -1364- Ричкова Т.Б.
У частині 2 статті 10 після слів «надається цілодобова» доповнити словом «фізична».
 
Відхилено    
    -1365- Шахов С.В.
У частині другій статті 10 проекту слова «членам його сім’ї» замінити словами «його близьким родичам»;
 
Враховано редакційно    
    -1366- Вадатурський А.О.
у статті 10:
у частині 2 після слів «цілодобова охорона» доповнити словами «відповідно до вимог Закону України «Про державний захист працівників суду і правоохоронних органів»
 
Відхилено    
    -1367- Береза Б.Ю.
Пропонується доповнити ч.2 ст. 10 новим реченням «За заявою судді здійснюється цілодобова охорона особистого або службового житла судді».
 
Враховано редакційно    
    -1368- Мельничук І.І.
Частину другу статті 10 виключити
 
Відхилено    
    -1369- Розенблат Б.С.
У статті 10 частину 2 викласти в такій редакції:
«2. Суддям Вищого антикорупційного суду гарантована термінова, але не більше як протягом доби, реалізація щодо них спеціальних заходів забезпечення безпеки, визначених Законом України «Про державний захист працівників суду і правоохоронних органів».
 
Відхилено    
    -1370- Карпунцов В.В.
Частину другу статті 10 викласти в такій редакції:
«2. Судді Вищого антикорупційного суду та Апеляційної палати Вищого антикорупційного суду, а у разі потреби за його заявою також членам його сім’ї надається цілодобова охорона.»
 
Відхилено    
    -1371- Ричкова Т.Б.
Частину другу статті 10 викласти в такій редакції:
2. Судді Вищого антикорупційного суду та Апеляційної палати Вищого антикорупційного суду, а у разі потреби за його заявою також членам його сім’ї, надається цілодобова охорона.
 
Відхилено    
96. 3. Житло судді Вищого антикорупційного суду оснащується охоронною сигналізацією та кнопками тривожної сигналізації.
 
-1372- Тимошенко Ю.В.
Власенко С.В.
У частині 3 статті 10 слова «Вищого антикорупційного суду» замінити: «антикорупційних судів».
 
Відхилено   3. Житло судді Вищого антикорупційного суду оснащується охоронною сигналізацією та кнопками тривожної сигналізації.
 
    -1373- Саврасов М.В.
У частині 3 статті 10 після слова «оснащується» доповнити словом «відеонаглядом».
 
Відхилено    
    -1374- Саврасов М.В.
У частині 3 статті 10 слово «житло» замінити на слова «Особистого чи службове житло».
 
Відхилено    
    -1375- Розенблат Б.С.
У статті 10 частину 3 – виключити.
 
Відхилено    
    -1376- Мельничук І.І.
Частину третю статті 10 виключити
 
Відхилено    
    -1377- Ричкова Т.Б.
У частині третій статті 10 слова «Житло судді Вищого антикорупційного суду» замінити словами «За заявою судді Вищого антикорупційного суду його житло»
 
Відхилено    
    -1378- Демчак Р.Є.
У частині третій статті 10 слова «житло судді Вищого антикорупційного суду» замінити словами «За заявою судді Вищого антикорупційного суду його житло».
 
Відхилено    
    -1379- Тимошенко Ю.В.
Частину третю статті 10 викласти в такій редакції:
«3. Житло судді Вищого антикорупційного суду за його заявою оснащується охоронною сигналізацією та кнопками тривожної сигналізації».
 
Відхилено    
    -1380- Карпунцов В.В.
Частину третю статті 10 викласти в такій редакції:
«3. Житло судді Вищого антикорупційного суду та Апеляційної палати Вищого антикорупційного суду оснащується охоронною сигналізацією та кнопками тривожної сигналізації.»
 
Відхилено    
    -1381- Ричкова Т.Б.
Частину третю статті 10 викласти в такій редакції:
3. Житло судді Вищого антикорупційного суду та Апеляційної палати Вищого антикорупційного суду оснащується охоронною сигналізацією та кнопками тривожної сигналізації.
 
Відхилено    
97. 4. Охорону судді Вищого антикорупційного суду, членів його сім’ї, а також охорону житла судді забезпечує Служба судової охорони.
 
-1382- Тимошенко Ю.В.
Власенко С.В.
У частині 4 статті 10 слова «Вищого антикорупційного суду» замінити: «антикорупційних судів».
 
Відхилено   4. Охорону судді Вищого антикорупційного суду, членів його сім’ї, а також охорону житла судді забезпечує Служба судової охорони.
 
    -1383- Саврасов М.В.
У частині 4 статті 10 слово «житла» замінити на слова «Особисте чи службового житла».
 
Відхилено    
    -1384- Мельничук І.І.
У частині четвертій статті 10 після слова «Служба судової охорони» додати слова «, а у разі відсутності Служби судової охорони - Національна поліція України»;
 
Відхилено    
    -1385- Шахов С.В.
У частині четвертій статті 10 проекту слова «членів його сім’ї» замінити словами «його близьких родичів»;
 
Відхилено    
    -1386- Тимошенко Ю.В.
Частину четверту статті 10 викласти в такій редакції:
«4. Охорону судді Вищого антикорупційного суду, членів його сім’ї, а також охорону житла судді за його заявою забезпечує Служба судової охорони».
 
Відхилено    
    -1387- Карпунцов В.В.
Частину четверту статті 10 викласти в такій редакції:
«4. Охорону судді Вищого антикорупційного суду та Апеляційної палати Вищого антикорупційного суду, членів його сім’ї, а також охорону житла судді забезпечує Служба судової охорони.»
 
Відхилено    
    -1388- Ричкова Т.Б.
Частину четверту статті 10 викласти в такій редакції:
4. Охорону судді Вищого антикорупційного суду та Апеляційної палати Вищого антикорупційного суду, членів його сім’ї, а також охорону житла судді забезпечує Служба судової охорони.
 
Відхилено    
    -1389- Розенблат Б.С.
У статті 10 частину 4 – виключити.
 
Відхилено    
98. 5. У разі загрози життю чи здоров’ю судді Вищого антикорупційного суду, членів його сім’ї за заявою судді Служба судової охорони забезпечує тимчасове розміщення таких осіб у місцях, що гарантують їхню безпеку.
 
-1390- Тимошенко Ю.В.
Власенко С.В.
У частині 5 статті 10 слова «Вищого антикорупційного суду» замінити: «антикорупційних судів»;
 
Відхилено   5. У разі загрози життю чи здоров’ю судді Вищого антикорупційного суду, членів його сім’ї за заявою судді Служба судової охорони забезпечує тимчасове розміщення таких осіб у місцях, що гарантують їхню безпеку.
 
    -1391- Мельничук І.І.
У частині п’ятій статті 10 після слова «Служба судової охорони» додати слова «, а у разі відсутності Служби судової охорони - Національна поліція України»
 
Відхилено    
    -1392- Тимошенко Ю.В.
Власенко С.В.
У частині 5 статті 10 слово «його» замінити: «їх».
 
Відхилено    
    -1393- Шахов С.В.
У частині п’ятій статті 10 проекту слова «членів його сім’ї» замінити словами «його близьких родичів»;
 
Відхилено    
    -1394- Карпунцов В.В.
Частину п’яту статті 10 викласти в такій редакції:
«5. У разі загрози життю чи здоров’ю судді Вищого антикорупційного суду та Апеляційної палати Вищого антикорупційного суду, членів його сім’ї за заявою судді Служба судової охорони забезпечує тимчасове розміщення таких осіб у місцях, що гарантують їхню безпеку.»
 
Відхилено    
    -1395- Ричкова Т.Б.
Частину п’яту статті 10 викласти в такій редакції:
5. У разі загрози життю чи здоров’ю судді Вищого антикорупційного суду та Апеляційної палати Вищого антикорупційного суду, членів його сім’ї за заявою судді Служба судової охорони забезпечує тимчасове розміщення таких осіб у місцях, що гарантують їхню безпеку.
 
Відхилено    
    -1396- Розенблат Б.С.
У статті 10 - частину 5 – виключити.
 
Відхилено    
99. 6. Службові приміщення Вищого антикорупційного суду оснащуються сучасними засобами безпеки, які гарантують особисту безпеку суддів, збереження документації Вищого антикорупційного суду, недопущення незаконного проникнення до його приміщень.
 
-1397- Розенблат Б.С.
У статті 10 частину 6 нумерацію частини статті замінити на 3, після слів «гарантують особисту безпеку суддів» додати слова «працівників апарату суду, учасників процесу»
 
Відхилено   6. Службові приміщення Вищого антикорупційного суду оснащуються сучасними засобами безпеки, що гарантують особисту безпеку суддів, збереження документації Вищого антикорупційного суду, недопущення незаконного проникнення до приміщень цього суду.
 
    -1398- Ричкова Т.Б.
У частині шостій статті 10 після слів «гарантують особисту безпеку суддів,» додати слова «працівників апарату Вищого антикорупційного суду та інших осіб,»
 
Відхилено    
    -1399- Мельничук І.І.
У частині шостій статті 10 після слів «гарантують особисту безпеку суддів,» додати слова «працівників апарату Вищого антикорупційного суду та інших осіб,»
 
Відхилено    
    -1400- Розенблат Б.С.
У статті 10 частину 6 нумерацію частини статті замінити на 3, після слів «Вищого антикорупційного суду» додати слово «та».
 
Відхилено    
    -1401- Шахов С.В.
У частині шостій статті 10 проекту слова «, збереження документації Вищого антикорупційного суду, недопущення незаконного проникнення до його приміщень» виключити.
 
Відхилено    
    -1402- Карпунцов В.В.
Частину шосту статті 10 викласти в такій редакції:
«6. Службові приміщення Вищого антикорупційного суду та Апеляційної палати Вищого антикорупційного суду оснащуються сучасними засобами безпеки, які гарантують особисту безпеку суддів, збереження документації Вищого антикорупційного суду та Апеляційної палати Вищого антикорупційного суду, недопущення незаконного проникнення до його приміщень.»
 
Відхилено    
    -1403- Ричкова Т.Б.
Частину шосту статті 10 викласти в такій редакції:
6. Службові приміщення Вищого антикорупційного суду та Апеляційної палати Вищого антикорупційного суду оснащуються сучасними засобами безпеки, які гарантують особисту безпеку суддів, збереження документації Вищого антикорупційного суду та Апеляційної палати Вищого антикорупційного суду, а також недопущення незаконного проникнення до його приміщень.
 
Відхилено    
    -1404- Тимошенко Ю.В.
Власенко С.В.
Частину 6 статті 10 викласти в редакції: «6. Службові приміщення Вищого антикорупційного суду, окружних антикорупційних судів оснащуються сучасними засобами безпеки, які гарантують особисту безпеку суддів, збереження документації антикорупційного суду, недопущення незаконного проникнення до його приміщень.».
 
Відхилено    
    -1405- Ковальчук Н.В.
Частину 6 статті 10 проекту Закону викласти в такій редакції:
«6. Вищий антикорупційний суд забезпечується власним незалежним підрозділом з питань безпеки, в окремому належно обладнаному приміщенні».
 
Відхилено    
    -1406- Писаренко В.В.
Статтю 10 доповнити новою частиною 7 такого змісту:
«7. В інтересах забезпечення особистої безпеки судді, членів його сім’ї, інших осіб, з якими такий суддя має спільний побут або родинні зв’язки не допускається розголошення в засобах масової інформації відомостей про місце проживання цих осіб».
У зв’язку з цим, частину сьому вважати частиною восьмою.
 
Відхилено    
100. 7. Для цілей цієї статті термін "член сім’ї" вживається у значенні, наведеному у частині першій статті 1 Закону України "Про запобігання корупції".
 
-1407- Береза Б.Ю.
Пропонується замінити текст ч. 7 ст.10 в новій редакції «В інтересах забезпечення особистої безпеки судді, членів його сім’ї не допускається розголошення в засобах масової інформації відомостей про місце проживання цих осіб».
 
Відхилено   7. Для цілей цієї статті терміни "члени сім’ї", "близькі особи" вживаються у значенні, наведеному у частині першій статті 1 Закону України "Про запобігання корупції".
 
    -1408- Чумак В.В.
Новак Н.В.
Дерев'янко Ю.Б.
Добродомов Д.Є.
Парасюк В.З.
Частину сьому статті 10 викласти в такій редакції:
«7. Для цілей цієї статті термін "член сім’ї" включає осіб, які перебувають у шлюбі, а також їхніх дітей, у тому числі повнолітніх, батьків, осіб які перебувають під опікою і піклуванням, повнорідні брати та сестри, незалежно від спільного проживання, а також інших осіб, які спільно проживають, пов’язані спільним побутом, мають взаємні права та обов’язки (крім осіб, взаємні права та обов’язки яких не мають характеру сімейних), у тому числі осіб, які спільно проживають, але не перебувають у шлюбі».
 
Враховано частково    
    -1409- Найєм М..
У статті десятій законопроекту:
Частину сьому викласти в такій редакції:
«7. Для цілей цієї статті термін "член сім’ї" включає осіб, які перебувають у шлюбі, а також їхніх дітей, у тому числі повнолітніх, батьків, осіб які перебувають під опікою і піклуванням, повнорідні брати та сестри, незалежно від спільного проживання, а також інших осіб, які спільно проживають, пов’язані спільним побутом, мають взаємні права та обов’язки (крім осіб, взаємні права та обов’язки яких не мають характеру сімейних), у тому числі осіб, які спільно проживають, але не перебувають у шлюбі.»
 
Враховано частково    
    -1410- Єднак О.В.
Веселова Н.В.
Левус А.М.
Медуниця О.В.
Висоцький С.В.
Гопко Г.М.
У статті десятій законопроекту:
Частину сьому викласти в такій редакції:
«7. Для цілей цієї статті термін "член сім’ї" включає осіб, які перебувають у шлюбі, а також їхніх дітей, у тому числі повнолітніх, батьків, осіб які перебувають під опікою і піклуванням, повнорідні брати та сестри, незалежно від спільного проживання, а також інших осіб, які спільно проживають, пов’язані спільним побутом, мають взаємні права та обов’язки (крім осіб, взаємні права та обов’язки яких не мають характеру сімейних), у тому числі осіб, які спільно проживають, але не перебувають у шлюбі.»
 
Враховано частково    
    -1411- Ричкова Т.Б.
Частину сьому статті 10 викласти в такій редакції:
«7. Для цілей цієї статті термін «член сім’ї» включає осіб, які перебувають у шлюбі, а також їхніх дітей, у тому числі повнолітніх, батьків, осіб, які перебувають під опікою і піклуванням, повнорідні брати та сестри, незалежно від спільного проживання, а також інших осіб, які спільно проживають, пов’язані спільним побутом, мають взаємні права та обов’язки (крім осіб, взаємні права та обов’язки яких не мають характеру сімейних), у тому числі осіб, які спільно проживають, але не перебувають у шлюбі».
 
Враховано частково    
    -1412- Мельничук І.І.
Частину сьому статті 10 викласти в такій редакції:
«7. Для цілей цієї статті термін «член сім’ї» включає осіб, які перебувають у шлюбі, а також їхніх дітей, у тому числі повнолітніх, батьків, осіб, які перебувають під опікою і піклуванням, повнорідні брати та сестри, незалежно від спільного проживання, а також інших осіб, які спільно проживають, пов’язані спільним побутом, мають взаємні права та обов’язки (крім осіб, взаємні права та обов’язки яких не мають характеру сімейних), у тому числі осіб, які спільно проживають, але не перебувають у шлюбі».
 
Враховано частково    
    -1413- Заліщук С.П.
Голуб В.В.
частину сьому статті 10 законопроекту викласти в такій редакції:
«7. Для цілей цієї статті термін "член сім’ї" включає осіб, які перебувають у шлюбі, а також їхніх дітей, у тому числі повнолітніх, батьків, осіб які перебувають під опікою і піклуванням, повнорідні брати та сестри, незалежно від спільного проживання, а також інших осіб, які спільно проживають, пов’язані спільним побутом, мають взаємні права та обов’язки (крім осіб, взаємні права та обов’язки яких не мають характеру сімейних), у тому числі осіб, які спільно проживають, але не перебувають у шлюбі.»
 
Враховано частково    
    -1414- Шахов С.В.
Частину сьому статті 10 проекту виключити.
 
Відхилено    
    -1415- Саврасов М.В.
Доповнити статтю 12 новою частиною такого змісту: «7. В інтересах забезпечення особистої безпеки судді, членів його сім’ї, інших осіб, з якими такий суддя має спільний побут або родинні зв’язки не допускається розголошення в засобах масової інформації відомостей про місце проживання цих осіб.»
 
Відхилено    
    -1416- Саврасов М.В.
Доповнити статтю 12 новою частиною такого змісту: «8. Суддя, члени його сім’ї та інші особи, з якими такий суддя має спільний побут, забезпечуються захищеними від стороннього прослуховування засобами зв’язку.»
 
Відхилено    
    -1417- Саврасов М.В.
Доповнити статтю 12 новою частиною такого змісту: «9. Держава здійснює страхування життя та здоров’я суддів Вищого антикорупційного суду, життя та здоров’я членів їхніх сімей, а також осіб, з якими такий суддя має спільний побут.».
 
Відхилено    
    -1418- Береза Б.Ю.
Пропонується доповнити ч.8 ст.10 та викласти у такій редакції «Суддя, члени його сім’ї, забезпечуються захищеними від стороннього прослуховування засобами зв’язку».
 
Відхилено    
    -1419- Береза Б.Ю.
Пропонується доповнити ч. 9 ст.10 текстом «Для цілей цієї статті термін "член сім’ї" вживається у значенні, наведеному у частині першій статті 1 Закону України "Про запобігання корупції".
 
Відхилено    
    -1420- Немировський А.В.
Статтю 10 доповнити частиною восьмою наступного змісту:
«8. На час виконання обов’язків присяжного на нього поширюються гарантії незалежності і недоторканності суддів, передбачені Законом України «Про судоустрій і статус суддів». За обґрунтованим клопотанням присяжного додаткові заходи безпеки, визначені частинами 1, 2, 3, 4 та 5 цієї статті, щодо нього та членів його сім’ї можуть застосовуватись як під час виконання, так і після закінчення виконання ним обов’язків присяжного Вищого антикорупційного суду.»
 
Відхилено    
    -1421- Немировський А.В.
Статтю 10 доповнити частиною дев’ятою наступного змісту:
«9. На час виконання обов’язків присяжного йому за рахунок Державного бюджету виплачується винагорода, розрахована виходячи посадового окладу судді місцевого суду з урахуванням фактично відпрацьованого часу, але не менше середнього заробітку за місцем основної роботи або середнього постійного заробітку.»
 
Відхилено    
    -1422- Немировський А.В.
Статтю 10 доповнити частиною десятою наступного змісту:
«10. На час виконання обов’язків присяжного за ним зберігається за основним місцем роботи всі гарантії, пільги та компенсації, передбачені законодавством України. Звільнення присяжного або його переведення на іншу роботу без його згоди під час виконання ним обов’язків у суді з ініціативи власника або уповноваженого ним органу не допускається.»
 
Відхилено    
    -1423- Немировський А.В.
Статтю 10 доповнити частиною одинадцятою наступного змісту:
«11. Час виконання присяжним обов’язків по здійсненню правосуддя зараховується при обчисленні усіх видів трудового стажу.»
 
Відхилено    
    -1424- Немировський А.В.
Статтю 10 доповнити частиною дванадцятою наступного змісту:
«12. Присяжним відшкодовуються витрати на наймання житла, транспортні витрати на проїзд за місцем знаходження суду і у зворотному напрямку, а також виплачуються добові, у порядку і у розмірі, визначеному Кабінетом Міністрів України. Зазначені виплати здійснюються за рахунок коштів Державного бюджету України з видатків на утримання Апеляційної палати Вищого антикорупційного суду.»
 
Відхилено    
    -1425- Немировський А.В.
Статтю 10 доповнити новою частиною тринадцятою наступного змісту:
«13. Роботодавець зобов’язаний забезпечити:
вивільнення присяжного від роботи на час виконання ними обов’язків зі здійснення правосуддя;
нерозголошення інформації про працівника, який залучається до виконання обов’язків в якості присяжного та його персональних даних.
Відмова у вивільненні від роботи вважається неповагою до суду. Розголошення відомостей про працівника, який залучається до виконання обов’язків в якості присяжного, тягне за собою кримінальну відповідальність.»
 
Відхилено    
    -1426- Пташник В.Ю.
Доповнити проект новою статтею 12 такого змісту:
«Стаття 12. Порядок утворення Міжнародної експертної ради
1. Збори міжнародних організацій, які надають підтримку впровадженню антикорупційних програм в Україні, скликаються Головою Вищої кваліфікаційної комісії суддів України. Оголошення про скликання зборів оприлюднюється на офіційному веб-сайті Комісії.
2. У зборах міжнародних організацій беруть участь представники організацій, які працюють на території Україні та надають підтримку впровадженню антикорупційних програм, підтримують діяльність, спрямовану на боротьбу з корупцією, захист прав людини, підтримку інституційних реформ, у тому числі реалізують проекти у цих сферах протягом останніх трьох років.
3. У зборах міжнародних організацій, які надають підтримку впровадженню антикорупційних програм в Україні, не можуть брати участь організації, які є органами державної влади, органами місцевого самоврядування, установами, організаціями чи підприємствами країни, яка визнана Верховною Радою України агресором.
4. Для участі у зборах міжнародні організації, які надають підтримку впровадженню антикорупційних програм в Україні у п’ятнадцятиденний строк з дня оприлюднення оголошення про скликання зборів подають заяву довільної форми, підписану керівником офісу міжнародної організації в Україні, із зазначенням особи, уповноваженої представляти організацію на зборах.
Якщо міжнародна організація має намір запропонувати кандидата (кандидатів) до складу Міжнародної експертної ради з добору суддів Вищого антикорупційного суду до заяви додається:
біографічна довідка кандидата (кандидатів) до складу Міжнародної експертної ради з добору кандидатів на посаду судді Вищого антикорупційного суду, якого (яких) висуває міжнародна організація,
мотиваційний лист кандидата (кандидатів) та за його (її) підписом декларація особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування.
5. Питання про відповідність міжнародної організації вимогам для участі у зборах вирішує Вища кваліфікаційна комісія суддів України у десятиденний строк з дня отримання заяви та доданих до неї документів.
6. Вища кваліфікаційна комісія суддів України на своєму офіційному веб-сайті оприлюднює перелік міжнародних організацій, які візьмуть участь у зборах, копії поданих ними документів, а також перелік запропонованих ними кандидатів до складу Міжнародної експертної ради.
7. Час і місце проведення зборів міжнародних організацій для формування їх квоти членів у складі Міжнародної експертної ради визначаються Головою Вищої кваліфікаційної комісії суддів України, який направляє учасникам зборів відповідні запрошення. Повідомлення про час і місце проведення зборів міжнародних організацій оприлюднюється на офіційному веб-сайті Вищої кваліфікаційної комісії суддів України не пізніше ніж за десять днів до їх проведення.
8. Збори міжнародних організацій, які надають підтримку впровадженню антикорупційних програм в Україні, вважаються правомочними за умови участі в них представників не менше п’яти міжнародних організацій. Збори представників міжнародних організацій, які надають підтримку впровадженню антикорупційних програм в Україні, проводяться відкрито.
9. Порядок проведення зборів та процедура ухвалення рішень визначається учасниками зборів.
10. Поіменний склад Міжнародної експертної ради, біографічна довідка кожного члена Міжнародної експертної ради, його мотиваційний лист та декларація особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування оприлюднюється на офіційному веб-сайті Вищої кваліфікаційної комісії суддів України.»
 
Відхилено    
101. Стаття 11. Моніторинг доброчесності суддів Вищого антикорупційного суду
 
-1427- Тимошенко Ю.В.
Власенко С.В.
У назві статті 11 та частині слова «Вищого антикорупційного суду» змінити: «антикорупційних судів» по тексту.
 
Відхилено   Стаття 11. Моніторинг доброчесності суддів Вищого антикорупційного суду
 
    -1428- Мельничук І.І.
У назві статі 11 слово «суддів» замінити словом «судді»
 
Відхилено    
    -1429- Ляшко О.В.
Купрієнко О.В.
Назву статті 11 після слова «Моніторинг» доповнити словами «та захист».
 
Відхилено    
    -1430- Мосійчук І.В.
до статті 11 Закону внести такі зміни:
назву статті 11 викласти в такій редакції:
"Стаття 11. Моніторинг доброчесності та професійної етики суддів Вищого антикорупційного суду";
 
Відхилено    
    -1431- Карпунцов В.В.
Назву статті 11 викласти в такій редакції:
«Стаття 11. Моніторинг доброчесності суддів Вищого антикорупційного суду та Апеляційної палати Вищого антикорупційного суду»
 
Відхилено    
    -1432- Ричкова Т.Б.
Назву статті 11 викласти в такій редакції:
Стаття 11. Моніторинг доброчесності суддів Вищого антикорупційного суду та Апеляційної палати Вищого антикорупційного суду
 
Відхилено    
    -1433- Німченко В.І.
Статтю 11 виключити.
 
Відхилено    
    -1434- Соболєв Є.В.
Острікова Т.Г.
Березюк О.Р.
Сотник О.С.
Костенко П.П.
Подоляк І.І.
Журжій А.В.
Маркевич Я.В.
Бабак А.В.
Кіраль С.І.
Опанасенко О.В.
Семенуха Р.С.
Пастух Т.Т.
Сидорович Р.М.
Статтю 11 виключити.
 
Відхилено    
102. 1. З метою моніторингу доброчесності, відповідності рівня життя судді Вищого антикорупційного суду та наявного у нього і членів його сім’ї майна одержаним ними доходам, перевірки на наявність у судді Вищого антикорупційного суду конфлікту інтересів та ознак незаконного збагачення проводяться:
 
-1435- Тимошенко Ю.В.
Власенко С.В.
У назві статті 11 та частині слова «Вищого антикорупційного суду» змінити: «антикорупційних судів» по тексту.
 
Відхилено   1. З метою моніторингу доброчесності, відповідності рівня життя судді Вищого антикорупційного суду та наявного у нього і членів його сім’ї майна одержаним ними доходам, перевірки на наявність у судді Вищого антикорупційного суду конфлікту інтересів та ознак незаконного збагачення проводяться:
 
    -1436- Нестеренко В.Г.
Частину 1 статті 11 викласти у такій редакції:
«1. Рада доброчесності, з метою моніторингу доброчесності, відповідності рівня життя судді Вищого антикорупційного суду та наявного у нього і членів його сім’ї майна одержаним ними доходам, перевірки на наявність у судді Вищого антикорупційного суду конфлікту інтересів та ознак незаконного збагачення проводять:».
 
Відхилено    
    -1437- Карпунцов В.В.
Абзац перший частини першої статті 11 викласти в такій редакції:
«1. З метою моніторингу доброчесності, відповідності рівня життя судді Вищого антикорупційного суду та Апеляційної палати Вищого антикорупційного суду та наявного у нього і членів його сім’ї майна одержаним ними доходам, перевірки на наявність у судді Вищого антикорупційного суду та Апеляційної палати Вищого антикорупційного суду конфлікту інтересів та ознак незаконного збагачення проводяться:»
 
Відхилено    
103. 1) повна перевірка в порядку, установленому Законом України "Про запобігання корупції", всіх декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, що подані суддями Вищого антикорупційного суду, результати якої включаються до суддівського досьє судді Вищого антикорупційного суду;
 
-1438- Нестеренко В.Г.
Пункт 1 частини першої статті 11 викласти в такій редакції:
«1) повну перевірка в порядку, установленому Законом України "Про запобігання корупції", всіх декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, що подані суддями Вищого антикорупційного суду, результати якої включаються до суддівського досьє судді Вищого антикорупційного суду;».
 
Відхилено   1) повна перевірка в порядку, встановленому Законом України "Про запобігання корупції", всіх декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, що подані суддями Вищого антикорупційного суду, результати якої включаються до суддівського досьє судді Вищого антикорупційного суду;
 
    -1439- Карпунцов В.В.
Абзац другий частини першої статті 11 викласти в такій редакції:
«1) повна перевірка в порядку, установленому Законом України "Про запобігання корупції", всіх декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, що подані суддями Вищого антикорупційного суду та Апеляційної палати Вищого антикорупційного суду, результати якої включаються до суддівського досьє судді Вищого антикорупційного суду;»
 
Відхилено    
104. 2) у порядку, установленому Законом України "Про запобігання корупції", способу життя суддів Вищого антикорупційного суду та членів їх сімей на вимогу Вищої кваліфікаційної комісії суддів України, Вищої ради правосуддя, Громадської ради доброчесності, а також на підставі інформації, отриманої від фізичних та юридичних осіб, із засобів масової інформації та інших відкритих джерел інформації, яка містить відомості про невідповідність рівня життя суб’єктів декларування задекларованим ними майну і доходам;
 
-1440- Пташник В.Ю.
У пункті 2 частини статті 11 проекту слова «Громадської ради міжнародних експертів» замінити словами «Міжнародної експертної ради»
 
Відхилено   2) у порядку, встановленому Законом України "Про запобігання корупції", способу життя суддів Вищого антикорупційного суду та членів їхніх сімей на вимогу Вищої кваліфікаційної комісії суддів України, Вищої ради правосуддя, Громадської ради доброчесності, а також на підставі інформації, отриманої від фізичних та юридичних осіб, із засобів масової інформації та інших відкритих джерел інформації, що містить відомості про невідповідність рівня життя суб’єктів декларування задекларованим ними майну і доходам;
 
    -1441- Ричкова Т.Б.
У пункті 2 частини першої статті 11 слова «та інших відкритих джерел інформації» виключити.
 
Відхилено    
    -1442- Мельничук І.І.
У пункті 2 частини першої статті 11 слова «Громадської ради доброчесності,» замінити на слова «Громадської ради міжнародних експертів»
 
Відхилено    
    -1443- Шахов С.В.
У пункті 2 частини першої статті 11 проекту слова «та членів їх сімей» виключити.
 
Відхилено    
    -1444- Шахов С.В.
У пункті 2 частини першої статті 11 проекту слова «на вимогу» замінити словами «за повідомленням».
 
Відхилено    
    -1445- Юзькова Т.Л.
У пункті 2 частини першої статті 11 слова «Громадської ради доброчесності,» замінити на слова «Громадської ради міжнародних експертів»
 
Відхилено    
    -1446- Карпунцов В.В.
Абзац третій частини першої статті 11 викласти в такій редакції:
«2) моніторинг у порядку, установленому Законом України "Про запобігання корупції", способу життя суддів Вищого антикорупційного суду та Апеляційної палати Вищого антикорупційного суду та членів їх сімей на вимогу Вищої кваліфікаційної комісії суддів України, Вищої ради правосуддя, Громадської ради доброчесності, а також на підставі інформації, отриманої від фізичних та юридичних осіб, із засобів масової інформації та інших відкритих джерел інформації, яка містить відомості про невідповідність рівня життя суб’єктів декларування задекларованим ними майну і доходам;»
 
Відхилено    
    -1447- Нестеренко В.Г.
Пункт 2 частини 1 статті 11 викласти в такій редакції:
«2) моніторинг у порядку, установленому Законом України "Про запобігання корупції", способу життя суддів Вищого антикорупційного суду та членів їх сімей;»
 
Відхилено    
    -1448- Рибалка С.В.
Пункт 2 частини 1 статті 11 розділу Ізаконопроекту виключити.
 
Відхилено    
105. 3) інші заходи фінансового та іншого контролю, моніторингу за додержанням законодавства у сфері запобігання корупції, передбачені законом.
 
-1449- Нестеренко В.Г.
Пункт 3 частини 1 статті 11 викласти в такій редакції:
«3) заходи фінансового та іншого контролю, моніторингу за додержанням законодавства у сфері запобігання корупції, передбачені законом.»
 
Відхилено   3) інші заходи фінансового та іншого контролю, моніторингу за додержанням законодавства у сфері запобігання корупції, передбачені законом.
 
    -1450- Ляшко О.В.
Купрієнко О.В.
Частину 1 статті 11 викласти у наступній редакції:
«1. З метою захисту суддів від незаконного впливу та моніторингу доброчесності, відповідності рівня життя судді Вищого антикорупційного суду та наявного у нього і членів його сім’ї майна одержаним ними доходам, перевірки на наявність у судді Вищого антикорупційного суду конфлікту інтересів та ознак незаконного збагачення:
- суддя зобов’язаний протягом доби повідомити письмовою заявою Вищу раду правосуддя про випадок спілкування з приводу конкретних справ, що перебувають у провадженні судді, та/або втручання в діяльність судді з боку учасників судового процесу чи інших осіб, включаючи осіб, уповноважених на виконання функцій держави, інших суддів, якщо таке спілкування чи звернення здійснено в інший, ніж передбачено процесуальним законодавством, спосіб, а за наявності ознак втручання в будь-якій формі в діяльність судді з метою перешкодити виконанню ним службових обов'язків або добитися винесення неправосудного рішення звернутись з письмовим повідомленням до Генерального прокурора. Письмова заява чи повідомлення повинно містити відомості про особу, що звернулась, місце зустрічі,, тему розмови та заявлені вимоги;
- Вища рада правосуддя відкриває дисциплінарне провадження відносно судді чи колегії суддів які винесли вирок, що скасований судом вищої істанції, на предмет перевірки умисного порушення суддями норм права чи неналежного ставлення до службових обов’язків, а у разі виявлення в діях судді ознак постановлення суддею чи колегією суддів завідомо неправосудного вироку, рішення, ухвали або постанови звертається до Генерального прокурора з повідомленням про вчинене кримінальне правопорушення;
- проводяться:
1) повна перевірка в порядку, установленому Законом України "Про запобігання корупції", всіх декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, що подані суддями Вищого антикорупційного суду, результати якої включаються до суддівського досьє судді Вищого антикорупційного суду;
2) моніторинг у порядку, установленому Законом України "Про запобігання корупції", способу життя суддів Вищого антикорупційного суду та членів їх сімей на вимогу Вищої кваліфікаційної комісії суддів України, Вищої ради правосуддя, Громадської ради доброчесності, а також на підставі інформації, отриманої від фізичних та юридичних осіб, із засобів масової інформації та інших відкритих джерел інформації, яка містить відомості про невідповідність рівня життя суб’єктів декларування задекларованим ними майну і доходам;
3) інші заходи фінансового та іншого контролю, моніторингу за додержанням законодавства у сфері запобігання корупції, передбачені законом.».
 
Відхилено    
    -1451- Ричкова Т.Б.
Частину першу статті 11 викласти в такій редакції:
1. З метою моніторингу доброчесності, відповідності рівня життя судді Вищого антикорупційного суду та Апеляційної палати Вищого антикорупційного суду та наявного у нього і членів його сім’ї майна одержаним ними доходам, перевірки на наявність у судді Вищого антикорупційного суду та Апеляційної палати Вищого антикорупційного суду конфлікту інтересів та/або ознак незаконного збагачення проводяться:
1) повна перевірка в порядку, встановленому Законом України «Про запобігання корупції», всіх декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, що подані суддями Вищого антикорупційного суду та Апеляційної палати Вищого антикорупційного суду, результати якої включаються до суддівського досьє судді Вищого антикорупційного суду та Апеляційної палати Вищого антикорупційного суду;
2) моніторинг у порядку, установленому Законом України «Про запобігання корупції», способу життя суддів Вищого антикорупційного суду та Апеляційної палати Вищого антикорупційного суду та членів їх сімей на вимогу Вищої кваліфікаційної комісії суддів України, Вищої ради правосуддя, Громадської ради доброчесності, а також на підставі інформації, отриманої від фізичних та юридичних осіб, із засобів масової інформації та інших відкритих джерел інформації, яка містить відомості про невідповідність рівня життя суб’єктів декларування задекларованим ними майну і доходам;
3) інші заходи фінансового та іншого контролю, моніторингу за додержанням законодавства у сфері запобігання корупції, передбачені законом.
 
Відхилено    
    -1452- Мосійчук І.В.
до статті 11 Закону внести такі зміни:
доповнити частиною другою в такі редакції:
"2. З метою дотримання професійної етики та запобігання вчиненню суддею Вищого антикорупційного суду, можливих правопорушень, протиправного впливу на нього, а також отримання ним доручень через непроцесуальні контакти, зустрічі з працівниками Національного антикорупційного бюро України, прокурорами Спеціальної антикорупційної прокуратури з питань, пов’язаних з кримінальним провадженням, що розглядаються судом або розслідуються Національним антикорупційним бюро України, суддя Вищого антикорупційного суду повинен негайно в письмовій формі повідомити про такі дії: вплив, доручення, контакти, зустрічі Вищу кваліфікаційну комісію суддів України."
 
Відхилено    
106. 2. З метою отримання інформації про можливі правопорушення, вчинені суддею Вищого антикорупційного суду, факти протиправного впливу на нього, приховані мотиви прийняття ним судових рішень судді Вищого антикорупційного суду проходять психофізіологічне дослідження із застосуванням поліграфа, яке полягає у нешкідливому для життя і здоров’я людини опитуванні з використанням комп’ютерного технічного засобу, призначеного для реєстрації психофізіологічних реакцій, в ході якого здійснюється аналіз динаміки зазначених реакцій опитуваної особи у відповідь на психологічні стимули, задані у вигляді варіантів відповідей, предметів, схем, фото тощо, що дозволяє виявити симуляцію і представити зареєстровані результати в аналоговій та/або цифровій формах.
 
-1453- Тимошенко Ю.В.
Власенко С.В.
У частині 2 статті 11 слова: «суддею Вищого антикорупційного суду» замінити: «суддями антикорупційних судів».
 
Відхилено      
    -1454- Демчак Р.Є.
У частині другій статті 11 після слів «судді Вищого антикорупційного суду» доповнити словами «за рішенням Вищої ради правосуддя обов’язково не рідше одного разу на рік».
 
Відхилено    
    -1455- Шахов С.В.
У частині другій статті 11 проекту слова «З метою отримання інформації про можливі правопорушення, вчинені суддею Вищого антикорупційного суду, факти протиправного впливу на нього, приховані мотиви прийняття ним судових рішень судді Вищого антикорупційного суду проходять» замінити словами «Суддя Вищого антикорупційного суду у разі проведення кваліфікаційного оцінювання судді чи порушення щодо судді дисциплінарного провадження може пройти виключно за його згодою».
 
Відхилено    
    -1456- Усов К.Г.
У частині другій статті 11, після слів «Вищого антикорупційного суду» доповнити словами «один раз на рік».
 
Відхилено    
    -1457- Єднак О.В.
Веселова Н.В.
Левус А.М.
Медуниця О.В.
Висоцький С.В.
Гопко Г.М.
У статті одинадцятій законопроекту:
Частину другу виключити
 
Враховано    
    -1458- Найєм М..
У статті одинадцятій законопроекту:
Частину другу виключити
 
Враховано    
    -1459- Мельничук І.І.
Частину другу статті 11 виключити
 
Враховано    
    -1460- Ричкова Т.Б.
Частину другу статті 11 виключити
 
Враховано    
    -1461- Заліщук С.П.
Голуб В.В.
частину другу статті 11 законопроекту виключити
 
Враховано    
    -1462- Ковальчук Н.В.
Частину 2 статі 11 проекту Закону виключити.
 
Враховано    
    -1463- Чумак В.В.
Новак Н.В.
Дерев'янко Ю.Б.
Добродомов Д.Є.
Парасюк В.З.
Частину другу статі 11 проекту Закону виключити.
 
Враховано    
    -1464- Карпунцов В.В.
Частину другу статті 11 викласти в такій редакції:
«2. З метою отримання інформації про можливі правопорушення, вчинені суддею Вищого антикорупційного суду та Апеляційної палати Вищого антикорупційного суду, факти протиправного впливу на нього, приховані мотиви прийняття ним судових рішень судді Вищого антикорупційного суду та Апеляційної палати Вищого антикорупційного суду проходять психофізіологічне дослідження із застосуванням поліграфа, яке полягає у нешкідливому для життя і здоров’я людини опитуванні з використанням комп’ютерного технічного засобу, призначеного для реєстрації психофізіологічних реакцій, в ході якого здійснюється аналіз динаміки зазначених реакцій опитуваної особи у відповідь на психологічні стимули, задані у вигляді варіантів відповідей, предметів, схем, фото тощо, що дозволяє виявити симуляцію і представити зареєстровані результати в аналоговій та/або цифровій формах.»
 
Відхилено    
    -1465- Тимошенко Ю.В.
Частину другу статті 11 викласти в такій редакції:
«2. З метою отримання інформації про можливі правопорушення, вчинені суддею Вищого антикорупційного суду, факти протиправного впливу на нього, приховані мотиви прийняття ним судових рішень судді Вищого антикорупційного суду на вмотивовану вимогу Вищої кваліфікаційної комісії суддів України, Вищої ради правосуддя, Громадської ради доброчесності проходять психофізіологічне дослідження із застосуванням поліграфа, яке полягає у нешкідливому для життя і здоров’я людини опитуванні з використанням комп’ютерного технічного засобу, призначеного для реєстрації психофізіологічних реакцій, в ході якого здійснюється аналіз динаміки зазначених реакцій опитуваної особи у відповідь на психологічні стимули, задані у вигляді варіантів відповідей, предметів, схем, фото тощо, що дозволяє виявити симуляцію і представити зареєстровані результати в аналоговій та/або цифровій формах».
 
Відхилено    
    -1466- Нестеренко В.Г.
Частину 2 статті 11 викласти в такій редакції:
«2. З метою отримання інформації про можливі правопорушення, вчинені суддею Вищого антикорупційного суду, факти протиправного впливу на нього, приховані мотиви прийняття ним судових рішень судді Вищого антикорупційного суду проходять психофізіологічне дослідження із застосуванням поліграфа»;
 
Відхилено    
    -1467- Мосійчук І.В.
до статті 11 Закону внести такі зміни:
нову частину третю викласти в такій редакції:
«3. У разі надходження заяви або за наявності іншої обґрунтованої підозри про здійснення суддею Вищого антикорупційного суду правопорушень, фактів протиправного впливу на нього, приховані мотиви прийняття ним судових рішень, судді Вищого антикорупційного суду проходять психофізіологічне дослідження із застосуванням поліграфа, яке полягає у нешкідливому для життя і здоров’я людини опитуванні з використанням комп’ютерного технічного засобу, призначеного для реєстрації психофізіологічних реакцій, в ході якого здійснюється аналіз динаміки зазначених реакцій опитуваної особи у відповідь на психологічні стимули, задані у вигляді варіантів відповідей, предметів, схем, фото тощо, що дозволяє виявити симуляцію і представити зареєстровані результати в аналоговій та/або цифровій формах.»
У зв’язку з цим частини третю-шосту вважати відповідно частинами четвертою-сьомою;
 
Відхилено    
107. 3. Порядок проведення психофізіологічного дослідження із застосуванням поліграфа суддів Вищого антикорупційного суду затверджується Вищою радою правосуддя.
 
-1468- Тимошенко Ю.В.
Власенко С.В.
Частину 3 статті 11 викласти в редакції:
«3. Порядок проведення психофізіологічного дослідження із застосуванням поліграфа суддів антикорупційних судів затверджується Конкурсною комісією».
 
Відхилено      
    -1469- Карпунцов В.В.
Частину третю статті 11 викласти в такій редакції:
«3. Порядок проведення психофізіологічного дослідження із застосуванням поліграфа суддів Вищого антикорупційного суду та Апеляційної палати Вищого антикорупційного суду затверджується Вищою радою правосуддя.»
 
Відхилено    
    -1470- Ричкова Т.Б.
Частину третю статті 11 викла