Кількість абзаців - 97 Таблиця поправок


Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо провадження господарської діяльності з посередництва у працевлаштуванні за кордоном (Друге читання)

№ п.п. Редакція, прийнята в першому читанні Пропозиції Висновки Остаточна редакція
0. ЗАКОН УКРАЇНИ
 
   ЗАКОН УКРАЇНИ
 
1. Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо провадження господарської діяльності з посередництва у працевлаштуванні за кордоном
 
   Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо провадження господарської діяльності з посередництва у працевлаштуванні за кордоном
 
2. Верховна Рада України постановляє:
 
   Верховна Рада України постановляє:
 
3. І. Внести зміни до таких законодавчих актів України:
 
   І. Внести зміни до таких законодавчих актів України:
 
4. 1. У Кодексі України про адміністративні правопорушення (Відомості Верховної Ради УРСР, 1984р., додаток до № 51, ст. 1122):
 
   1. У Кодексі України про адміністративні правопорушення (Відомості Верховної Ради УРСР, 1984р., додаток до № 51, ст. 1122):
 
5. 1) у статті 188-6:
 
   1) у статті 188-6:
 
6. абзац перший після слів «щодо усунення порушень законодавства про працю» доповнити словами «зайнятість населення»;
 
   абзац перший після слів «щодо усунення порушень законодавства про працю» доповнити словами «зайнятість населення»;
 
7. в абзаці другому слова «на посадових осіб» виключити.
 
-1- Луценко І.С.
Дроздик О.В.
У абзаці 3 підпункту 1 пункту 1 розділу І законопроекту слово «виключити» замінити словами «замінити словами «на громадян, посадових осіб або фізичних осіб – підприємців»
 
Враховано   в абзаці другому слова «на посадових осіб» замінити словами «на громадян, посадових осіб або фізичних осіб – підприємців»;
 
8. 2) доповнити статтями 188-50 і 230-2 такого змісту:
 
   2) доповнити статтями 188-50 і 230-2 такого змісту:
 
9. «Стаття 188-50. Невиконання законних вимог посадових осіб центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері зайнятості населення та трудової міграції
 
   «Стаття 188-50. Невиконання законних вимог посадових осіб центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері зайнятості населення та трудової міграції
 
10. Невиконання законних вимог посадових осіб центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері зайнятості населення та трудової міграції, щодо усунення порушень законодавства у сфері провадження господарської діяльності з посередництва у працевлаштуванні за кордоном або створення перешкод для діяльності цього органу -
 
-2- Семенуха Р.С.
Маркевич Я.В.
В абзаці третьому підпункту 2 пункту 1 розділу І законопроекту слова «створення перешкод для діяльності цього органу» замінити словами «створення перешкод для виконання покладених на них обов’язків»
 
Враховано   Невиконання законних вимог посадових осіб центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері зайнятості населення та трудової міграції, щодо усунення порушень законодавства у сфері провадження господарської діяльності з посередництва у працевлаштуванні за кордоном або створення перешкод для виконання покладених на них обов’язків -
 
11. тягнуть за собою накладення штрафу від ста до двохсот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян».
 
   тягнуть за собою накладення штрафу від ста до двохсот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян»;
 
12. «Стаття 230-2. Центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері зайнятості населення та трудової міграції
 
-3- Продан О.П.
Абзаци п’ятий - сьомий пункту 2 частини першої (доповнення Кодексу України про адміністративні правопорушення статтею 230-2) розділу І законопроекту виключити.
 
Відхилено   «Стаття 230-2. Центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері зайнятості населення та трудової міграції
 
13. Центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері зайнятості населення та трудової міграції, розглядає справи про адміністративні правопорушення, пов’язані з невиконанням законних вимог посадових осіб центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері зайнятості населення та трудової міграції (стаття 188-50).
 
   Центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері зайнятості населення та трудової міграції, розглядає справи про адміністративні правопорушення, пов’язані з невиконанням законних вимог посадових осіб центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері зайнятості населення та трудової міграції (стаття 188-50).
 
14. Від імені центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері зайнятості населення та трудової міграції, розглядати справи про адміністративні правопорушення і накладати адміністративні стягнення мають право керівник, його заступники та уповноважені керівником посадові особи»;
 
-4- Семенуха Р.С.
Маркевич Я.В.
Абзац сьомий підпункту 2 пункту 1 розділу І законопроекту замінити абзацами такого змісту:
«Від імені центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері зайнятості населення та трудової міграції, розглядати справи про адміністративні правопорушення і накладати адміністративні стягнення мають право:
посадові особи, уповноважені керівником центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері зайнятості населення та трудової міграції, - штраф до ста п’ятдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян;
керівник центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері зайнятості населення та трудової міграції, його заступники та уповноважені ним посадові особи - штраф до двохсот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.».
 
Відхилено   Від імені центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері зайнятості населення та трудової міграції, розглядати справи про адміністративні правопорушення і накладати адміністративні стягнення мають право керівник, його заступники та уповноважені керівником посадові особи»;
 
15. 3) пункт 1 частини першої статті 255 доповнити новим абзацом такого змісту:
 
   3) пункт 1 частини першої статті 255 доповнити новим абзацом такого змісту:
 
16. «центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері зайнятості населення та трудової міграції (стаття 164 - в частині, що стосується порушень законодавства у сфері провадження господарської діяльності з посередництва у працевлаштуванні за кордоном)».
 
   «центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері зайнятості населення та трудової міграції (стаття 164 - в частині, що стосується порушень законодавства у сфері провадження господарської діяльності з посередництва у працевлаштуванні за кордоном)».
 
17. 2. Частину першу статті 6 Закону України «Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності» (Відомості Верховної Ради України, 2007 р., № 29, ст. 389 із наступними змінами) після абзацу дев’ятого доповнити двома новими абзацами такого змісту:
 
-5- Антонищак А.Ф.
1. Пункт 2 розділу І викласти в такій редакції:
«2. Частину першу статті 6 Закону України «Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності» (Відомості Верховної Ради України, 2007 р., № 29, ст. 389 із наступними змінами) після абзацу восьмого доповнити трьома новими абзацами такого змісту:
виявлення відомостей про факти торгівлі людьми, пов’язані з діяльністю суб’єкта господарювання;
виявлення у загальнодоступних інформаційних ресурсах (паперових або електронних) інформації, що свідчить про порушення ліцензіатом, який надає послуги з посередництва у працевлаштуванні за кордоном, вимог ліцензійних умов, що містить дискримінаційні ознаки згідно із Законом України «Про засади запобігання та протидії дискримінації в Україні» або не узгоджується з інформацією, що подається ліцензіатом до органу ліцензування відповідно до вимог цього Закону, - з метою перевірки додержання ліцензіатом вимог ліцензійних умов у відповідній частині;
обґрунтоване звернення фізичної або юридичної особи про те, що ліцензіат, який надає послуги з посередництва у працевлаштуванні за кордоном, вводить в оману осіб - споживачів таких послуг, у тому числі шляхом надання їм недостовірних відомостей про характер послуг, в яких є ризики потрапляння осіб у ситуації, пов’язані з торгівлю людьми, - з метою перевірки додержання ліцензіатом вимог ліцензійних умов у відповідній частині.
У зв'язку з цим абзаци дев’ятий і десятий вважати відповідно абзацами дванадцятим і тринадцятим.»
 
Відхилено   2. Частину першу статті 6 Закону України «Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності» (Відомості Верховної Ради України, 2007 р., № 29, ст. 389; 2017 р., № 4, ст. 36) після абзацу дев’ятого доповнити двома новими абзацами такого змісту:
 
18. «рішення про проведення перевірки додержання ліцензіатами вимог ліцензійних умов провадження господарської діяльності з посередництва у працевлаштуванні за кордоном, прийняті у випадках та порядку, визначених Законом України «Про ліцензування видів господарської діяльності»;
 
   «рішення про проведення перевірки додержання ліцензіатами вимог ліцензійних умов провадження господарської діяльності з посередництва у працевлаштуванні за кордоном, прийняті у випадках та порядку, визначених Законом України «Про ліцензування видів господарської діяльності»;
 
19. виявлення відомостей про факти торгівлі людьми, пов’язані з діяльністю суб’єкта господарювання».
 
-6- Продан О.П.
Абзац третій частини другої (зміни до статті 6 Закону України «Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності») розділу І законопроекту викласти в такій редакції:
«внесення до Єдиного реєстру досудових розслідувань відомостей щодо торгівлі людьми, пов’язані з діяльністю цього суб’єкта господарювання».
 
Відхилено   виявлення відомостей про факти торгівлі людьми, пов’язані з діяльністю суб’єкта господарювання».
 
20. У зв'язку з цим абзаци десятий і одинадцятий вважати відповідно абзацами дванадцятим і тринадцятим.
 
   У зв'язку з цим абзаци десятий і одинадцятий вважати відповідно абзацами дванадцятим і тринадцятим.
 
21. 3. Частину першу статті 7 Закону України «Про протидію торгівлі людьми» (Відомості Верховної Ради України, 2012 р., № 19-20, ст.173) доповнити пунктом 11 такого змісту:
 
   3. Частину першу статті 7 Закону України «Про протидію торгівлі людьми» (Відомості Верховної Ради України, 2012 р., № 19-20, ст. 173; 2014 р., № 12, ст. 178) доповнити пунктом 11 такого змісту:
 
22. «11) розробку та затвердження нормативних актів, що визначають ризики потрапляння осіб у ситуації, пов’язані з торгівлею людьми, та забезпечують реалізацію заходів, спрямованих на уникнення таких ризиків».
 
   «11) розробку та затвердження нормативних актів, що визначають ризики потрапляння осіб у ситуації, пов’язані з торгівлею людьми, та забезпечують реалізацію заходів, спрямованих на уникнення таких ризиків».
 
23. 4. У Законі України «Про зайнятість населення» (Відомості Верховної Ради України, 2013 р., № 24, ст. 243):
 
-7- Антонищак А.Ф.
2. Пункт 4 розділу І викласти в такій редакції:
«4. У Законі України «Про зайнятість населення» (Відомості Верховної Ради України, 2013 р., № 24, ст. 243):
1) у статті 38:
частину першу викласти в такій редакції:
«1. Діяльність суб'єктів господарювання, які надають послуги з посередництва у працевлаштуванні за кордоном, підлягає ліцензуванню і регулюється законами України «Про ліцензування видів господарської діяльності», «Про зовнішньоекономічну діяльність», «Про зовнішню трудову міграцію», «Про протидію торгівлі людьми», цим Законом та іншими законодавчими актами України.
Послуги з посередництва у працевлаштуванні за кордоном надаються в межах укладених з іноземними суб'єктами господарювання зовнішньоекономічних договорів (контрактів) про надання посередницьких послуг у сфері працевлаштування з метою сприяння підписанню трудового договору (контракту наймання) відповідно до заявок іноземного роботодавця щодо вільних робочих місць (вакансій). Обов’язковим додатком до зовнішньоекономічного договору (контракту) про надання послуг з посередництва у працевлаштуванні за кордоном є завірений іноземним роботодавцем проект трудового договору, який повинен містити, зокрема, умови, передбачені Законом України «Про зовнішню трудову міграцію».
Особа, яка має судимість за злочини, передбачені статтями 143, 146, 149, 150, 150-1, 166, 167, 169, 172, 173, 175, 190, 271, 301, 303, 304, 332 або 364 Кримінального кодексу України, або яка вчинила більше двох адміністративних правопорушень не може бути фізичною особою - підприємцем чи засновником (кінцевим бенефіціаром) юридичної особи, входити до складу керівного органу або наглядової ради чи бути уповноваженим представником юридичної особи, що провадять господарську діяльність з посередництва у працевлаштуванні за кордоном.
Кадрові вимоги щодо мінімальної кількості працівників за окремими посадами, наявності у певних працівників відповідної освіти, кваліфікації та (або) стажу роботи, визначаються центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері зайнятості населення та трудової міграції.
До послуг з посередництва у працевлаштуванні за кордоном також належать інформаційно-консультаційні послуги (надання інформації або консультацій щодо можливостей працевлаштування, умов та розмірів оплати праці, найменування та місцезнаходження роботодавця, сприяння в отриманні відповідних робочих віз тощо).
Текст реклами, у тому числі на власному веб-сайті, про діяльність суб’єкта господарювання, який надає послуги з посередництва у працевлаштуванні за кордоном, повинен відповідати вимогам Закону України «Про рекламу», зокрема містити достовірну інформацію про зазначеного суб’єкта»;
у другому реченні частини другої слова «осіб, яким надані такі послуги, плату до підписання акта виконаних робіт» замінити словами «особи, якій надані такі послуги, плату до моменту отримання нею завіреного іноземним роботодавцем примірника трудового договору та підписання акта наданих послуг»;
доповнити частиною п’ятою такого змісту:
«5. Суб'єкти господарювання, які надають послуги з посередництва у працевлаштуванні за кордоном, зобов'язані:
1) додатково до інформації, передбаченої пунктом 1 частини четвертої статті 36 цього Закону, надавати особам повну та достовірну інформацію про умови проживання, медичного обслуговування, соціальні гарантії, умови репатріації та інші умови перебування за кордоном, передбачені законодавством;
2) співпрацювати з центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері зайнятості населення та трудової міграції;
3) подавати до центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері зайнятості населення та трудової міграції, звітність про кількість укладених договорів про надання послуг з посередництва у працевлаштуванні за кордоном та кількість працевлаштованих за кордоном осіб, яким надано такі послуги, та про їхніх роботодавців, у порядку, встановленому центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері зайнятості населення та трудової міграції, за погодженням з центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику в галузі статистики;
4) подавати до Міністерства закордонних справ відомості про працевлаштованих ними осіб та про їхніх роботодавців у порядку, встановленому центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері зайнятості населення та трудової міграції, за погодженням з Міністерством закордонних справ»;
2) доповнити статтею 38-1 такого змісту:
Стаття 38-1. Фінансове забезпечення відповідальності суб'єктів господарювання, які надають послуги з посередництва у працевлаштуванні
З метою забезпечення прав та законних інтересів громадян – споживачів послуг зі сприяння у працевлаштуванні за кордоном, суб’єкти господарювання зобов’язані здійснити фінансове забезпечення своєї відповідальності (гарантією банку або іншої фінансової установи) перед своїми клієнтами.
Для покриття своєї відповідальності за збитки, що можуть бути заподіяні в разі виникнення обставин його неплатоспроможності чи внаслідок порушення процесу про визнання
його банкрутом, які пов’язані з необхідністю покриття витрат клієнта з його повернення в місце проживання (перебування), відшкодування вартості ненаданих послуг, передбачених договором, повинен надати підтвердження фінансового забезпечення своєї відповідальності (гарантію банку або іншої кредитної установи) перед клієнтом, в установленому порядку.
Мінімальний розмір фінансового забезпечення суб’єкта господарювання має становити суму, еквівалентну не менше ніж 2000 євро.
Будь-які суми, надання яких гарантується фінансовим забезпеченням цивільної відповідальності суб’єкта господарювання, використовується виключно для задоволення вимог, що висуваються на підставі та за наявності обставин, зазначених у цій статті.
Відшкодування збитків, заподіяних клієнту в разі виникнення обставин неплатоспроможності суб’єкта господарювання чи внаслідок порушення процесу про визнання його банкрутом, здійснюється на підставі заяви клієнта, договору про надання послуг з посередництва у працевлаштуванні за кордоном та документів, що підтверджують невиконання суб’єктом господарювання договірних зобов’язань.
3)у частині першій статті 41 пункт 3 викласти в наступній редакції та доповнити пунктом 4 в такій редакції:
3) нагляду та контролю за додержанням законодавства про працю і зайнятість населення, що здійснюється #102623
4) нагляду та контролю за додержанням законодавства у сфері провадження господарської діяльності з посередництва у працевлаштуванні за кордоном здійснюється центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері зайнятості населення та трудової міграції»;
4) частину першу статті 52 після слів «про зайнятість населення здійснює» доповнити словами «центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері зайнятості населення та трудової міграції»;
5) доповнити статтею 52-1 такого змісту:
«Стаття 52-1. Контроль за додержанням законодавства у сфері провадження господарської діяльності з посередництва у працевлаштуванні за кордоном
1. Державний контроль за наявністю у суб’єктів господарювання, що надають послуги з посередництва у #102623
2. Державний контроль за додержанням ліцензіатами вимог ліцензійних умов провадження господарської діяльності з посередництва у працевлаштуванні за кордоном здійснює у межах своїх повноважень центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері зайнятості населення та трудової міграції.
Центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері зайнятості населення та трудової міграції, надає обов’язкові до виконання приписи, розпорядження, інші розпорядчі документи ліцензіатам щодо дотримання ліцензійних умов провадження господарської діяльності з посередництва у працевлаштуванні за кордоном.
3. Національна поліція України відповідно до покладених на неї завдань вживає заходів, спрямованих на виявлення правопорушень у сфері провадження господарської діяльності з посередництва у працевлаштуванні за кордоном.»;
5) у статті 53:
частину четверту після слів «посередництва у працевлаштуванні» доповнити словами «в Україні»;
частину восьму викласти в такій редакції:
«8. Із суб’єкта господарювання, який надає послуги з посередництва у працевлаштуванні за кордоном, штраф стягується у разі:
1) порушення вимог частини четвертої статті 36 та частини п’ятої статті 38 цього Закону, неподання або порушення порядку подання відповідно до цього Закону звітності про кількість укладених договорів про надання послуг з посередництва у працевлаштуванні за кордоном та кількість працевлаштованих за кордоном осіб, яким надано такі послуги, та про їхніх роботодавців, порушення ліцензійних умов провадження господарської діяльності з посередництва у працевлаштуванні за кордоном, невиконання припису, розпорядження, іншого розпорядчого документа про усунення порушень вимог цього Закону - у десятикратному розмірі мінімальної заробітної плати, встановленої на день виявлення порушення;
2) провадження діяльності без включення зазначеного суб’єкта до переліку суб'єктів господарювання, які надають послуги з посередництва у працевлаштуванні за кордоном, - у п’ятикратному розмірі мінімальної заробітної плати, встановленої на момент виявлення порушення»;
частину дев’яту доповнити абзацом третім такого змісту:
«Штрафи, передбачені частиною восьмою цієї статті, накладаються центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері зайнятості населення та трудової міграції, у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України»;
у частині десятій:
перше речення доповнити словами «крім штрафів, передбачених частиною восьмою цієї статті, стягнення яких після спливу зазначеного строку здійснюється органами державної виконавчої служби в примусовому порядку»;
доповнити абзацом другим такого змісту:
«Сплата штрафу не звільняє суб'єктів господарювання, які надають послуги з посередництва у працевлаштуванні за кордоном, та роботодавців від обов’язку усунення порушення, за яке стягнуто штраф»;
частину одинадцяту доповнити абзацами другим і третім такого змісту:
«Надання суб'єктом господарювання послуг з посередництва у працевлаштуванні за кордоном без ліцензії є #102623
Про виявленні у суб’єктів господарювання, які надають послуги з посередництва у працевлаштуванні за кордоном, та роботодавців порушень, які мають ознаки злочину, посадові особи органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування повинні звернутися з повідомленням про кримінальне правопорушення до органу державної влади, уповноваженого розпочати досудове розслідування»;
доповнити частиною дванадцятою такого змісту:
«12. Підставами для анулювання ліцензії на провадження господарської діяльності з посередництва у працевлаштуванні за кордоном є:
1) підстави, визначені Законом України «Про ліцензування видів господарської діяльності»;
2) акт про недотримання суб'єктом господарювання, що надає послуги з посередництва у працевлаштуванні за кордоном, вимог абзацу четвертого частини першої статті 38 цього Закону»;
6) у тексті Закону (крім розділу ХІ) слова «центральний орган виконавчої влади у сфері соціальної політики» в усіх відмінках замінити словами «центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері зайнятості населення та трудової міграції» у відповідному відмінку.»
 
Відхилено   4. У Законі України «Про зайнятість населення» (Відомості Верховної Ради України, 2013 р., № 24, ст. 243 із наступними змінами):
 
24. 1) у статті 38:
 
   1) у статті 38:
 
25. частину першу викласти в такій редакції:
 
   частину першу викласти в такій редакції:
 
26. «1. Діяльність суб'єктів господарювання, які надають послуги з посередництва у працевлаштуванні за кордоном, підлягає ліцензуванню і регулюється законами України «Про ліцензування видів господарської діяльності», «Про зовнішньоекономічну діяльність», «Про зовнішню трудову міграцію», «Про протидію торгівлі людьми», цим Законом та іншими законодавчими актами України.
 
   «1. Діяльність суб'єктів господарювання, які надають послуги з посередництва у працевлаштуванні за кордоном, підлягає ліцензуванню і регулюється законами України «Про ліцензування видів господарської діяльності», «Про зовнішньоекономічну діяльність», «Про зовнішню трудову міграцію», «Про протидію торгівлі людьми», цим Законом та іншими законодавчими актами України.
 
27. Послуги з посередництва у працевлаштуванні за кордоном надаються в межах укладених з іноземними суб'єктами господарювання зовнішньоекономічних договорів (контрактів) про надання посередницьких послуг у сфері працевлаштування з метою сприяння підписанню трудового договору (контракту наймання) відповідно до заявок іноземного роботодавця щодо вільних робочих місць (вакансій). Обов’язковим додатком до зовнішньоекономічного договору (контракту) про надання послуг з посередництва у працевлаштуванні за кордоном є завірений іноземним роботодавцем проект трудового договору, який повинен містити, зокрема, умови, передбачені Законом України «Про зовнішню трудову міграцію».
 
-8- Левченко Ю.В.
Абзац 4 підпункту 1 пункту 4 розділу 1 Законопроекту доповнити словами «та умовами щодо зобов’язання, які бере на себе іноземний роботодавець, щодо гарантованого розміру заробітної плати не нижчої від мінімального розміру, встановленого в країні працевлаштування, та соціальних гарантій в обсязі не нижчому, встановленому в країні працевлаштування».
 
Відхилено   Послуги з посередництва у працевлаштуванні за кордоном надаються в межах укладених з іноземними суб'єктами господарювання зовнішньоекономічних договорів (контрактів) про надання посередницьких послуг у сфері працевлаштування з метою сприяння підписанню трудового договору (контракту наймання) відповідно до заявок іноземного роботодавця щодо вільних робочих місць (вакансій). Обов’язковим додатком до зовнішньоекономічного договору (контракту) про надання послуг з посередництва у працевлаштуванні за кордоном є завірений іноземним роботодавцем проект трудового договору, який повинен містити, зокрема, умови, передбачені Законом України «Про зовнішню трудову міграцію».
 
28. Трудовий договір укладається державною мовою (однією з державних мов) держави працевлаштування відповідно до законодавства держави працевлаштування. Переклад трудового договору на українську мову та підпис перекладача посвідчуються нотаріально.
 
   Трудовий договір укладається державною мовою (однією з державних мов) держави працевлаштування відповідно до законодавства держави працевлаштування. Переклад трудового договору українською мовою та підпис перекладача посвідчуються нотаріально.
 
29. Особа, яка має судимість за злочини, передбачені статтями 143, 146, 149, 150, 150-1, 166, 167, 169, 172, 173, 175, 190, 271, 301, 303, 304, 332 або 364 Кримінального кодексу України, не може бути фізичною особою підприємцем чи входити до складу керівного органу або наглядової ради чи бути уповноваженим представником юридичної особи, що провадять господарську діяльність з посередництва у працевлаштуванні за кордоном.
 
   Особа, яка має судимість за злочини, передбачені статтями 143, 146, 149, 150, 150-1, 166, 167, 169, 172, 173, 175, 190, 271, 301, 303, 304, 332 або 364 Кримінального кодексу України, не може бути фізичною особою – підприємцем чи входити до складу керівного органу або наглядової ради чи бути уповноваженим представником юридичної особи, що провадять господарську діяльність з посередництва у працевлаштуванні за кордоном.
 
30. До послуг з посередництва у працевлаштуванні за кордоном також належать інформаційно-консультаційні послуги (надання інформації або консультацій щодо можливостей працевлаштування, умов та розмірів оплати праці, найменування та місцезнаходження роботодавця, сприяння в отриманні відповідних робочих віз тощо).
 
   До послуг з посередництва у працевлаштуванні за кордоном також належать інформаційно-консультаційні послуги (надання інформації або консультацій щодо можливостей працевлаштування, умов та розмірів оплати праці, найменування та місцезнаходження роботодавця, сприяння в отриманні відповідних робочих віз тощо).
 
31. Текст реклами про діяльність суб’єкта господарювання, який надає послуги з посередництва у працевлаштуванні за кордоном, повинен відповідати вимогам Закону України «Про рекламу», зокрема містити достовірну інформацію про зазначеного суб’єкта»;
 
   Текст реклами про діяльність суб’єкта господарювання, який надає послуги з посередництва у працевлаштуванні за кордоном, повинен відповідати вимогам Закону України «Про рекламу», зокрема містити достовірну інформацію про зазначеного суб’єкта»;
 
32. у другому реченні частини другої слова «осіб, яким надані такі послуги, плату до підписання акта виконаних робіт» замінити словами «особи, якій надані такі послуги, плату до моменту отримання нею завіреного іноземним роботодавцем примірника трудового договору та підписання акта наданих послуг»;
 
-9- Семенуха Р.С.
Маркевич Я.В.
Абзац дев’ятий підпункту 1 пункту 4 розділу І законопроекту викласти в такій редакції:
«У другому реченні частини другої слова «осіб, яким надані такі послуги, плату до підписання акта виконаних робіт» замінити словами «особи, якій надані такі послуги, плату до моменту отримання нею завіреного іноземним роботодавцем примірника трудового договору, передбачені в якому істотні умови праці не є гіршими від істотних умов праці, визначених у проекті трудового договору, передбаченому абзацом другим частини першої цієї статті, та підписання акта наданих послуг»;
 
Відхилено   у другому реченні частини другої слова «осіб, яким надані такі послуги, плату до підписання акта виконаних робіт» замінити словами «особи, якій надані такі послуги, плату до моменту отримання нею завіреного іноземним роботодавцем примірника трудового договору та підписання акта наданих послуг»;
 
33. доповнити частиною п’ятою такого змісту:
 
   доповнити частиною п’ятою такого змісту:
 
34. «5. Суб'єкти господарювання, які надають послуги з посередництва у працевлаштуванні за кордоном, зобов'язані:
 
   «5. Суб'єкти господарювання, які надають послуги з посередництва у працевлаштуванні за кордоном, зобов'язані:
 
35. 1) додатково до інформації, передбаченої пунктом 1 частини четвертої статті 36 цього Закону, надавати особам повну та достовірну інформацію про умови проживання, медичного обслуговування, соціальні гарантії, умови репатріації та інші умови перебування за кордоном, передбачені законодавством;
 
   1) додатково до інформації, передбаченої пунктом 1 частини четвертої статті 36 цього Закону, надавати особам повну та достовірну інформацію про умови проживання, медичного обслуговування, соціальні гарантії, умови репатріації та інші умови перебування за кордоном, передбачені законодавством;
 
36. 2) співпрацювати з центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері зайнятості населення та трудової міграції;
 
-10- Продан О.П.
Абзаци тринадцятий та чотирнадцятий пункту 1 частини четвертої (щодо доповнення статті 38 новою частиною п’ятою Закону України «Про зайнятість населення») розділу І законопроекту виключити.
 
Відхилено   2) співпрацювати з центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері зайнятості населення та трудової міграції;
 
37. 3) подавати до центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері зайнятості населення та трудової міграції, відомості про чисельність працевлаштованих ними за кордоном осіб та про їхніх роботодавців у порядку, встановленому центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері зайнятості населення та трудової міграції, за погодженням з центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику в галузі статистики;
 
   3) подавати до центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері зайнятості населення та трудової міграції, відомості про чисельність працевлаштованих ними за кордоном осіб та про їхніх роботодавців у порядку, встановленому центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері зайнятості населення та трудової міграції, за погодженням з центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику в галузі статистики;
 
38. 4) подавати до Міністерства закордонних справ відомості про працевлаштованих ними осіб та про їхніх роботодавців у порядку, встановленому центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері зайнятості населення та трудової міграції, за погодженням з Міністерством закордонних справ»;
 
   4) подавати до Міністерства закордонних справ України відомості про працевлаштованих ними осіб та про їхніх роботодавців у порядку, встановленому центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері зайнятості населення та трудової міграції, за погодженням з Міністерством закордонних справ України»;
 
39. 2) пункт 3 частини першої статті 41 доповнити словами «центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері зайнятості населення та трудової міграції»;
 
-11- Луценко І.С.
Дроздик О.В.
Підпункт 2 пункту 2 розділу І законопроекту викласти в такій редакції:
«2) пункт 3 частини першої статті 41 викласти в такій редакції:
«3) нагляду та контролю за додержанням законодавства про працю і зайнятість населення, що здійснюється центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику з питань нагляду та контролю за додержанням законодавства про зайнятість населення, центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері зайнятості населення та трудової міграції».
 
Враховано   2) пункт 3 частини першої статті 41 викласти в такій редакції:
«3) нагляду та контролю за додержанням законодавства про працю і зайнятість населення, що здійснюються центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику з питань нагляду та контролю за додержанням законодавства про зайнятість населення, і центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері зайнятості населення та трудової міграції»;
 
40. 3) частину першу статті 52 після слів «про зайнятість населення здійснює» доповнити словами «центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері зайнятості населення та трудової міграції»;
 
-12- Луценко І.С.
Дроздик О.В.
Підпункт 3 пункту 2 розділу І законопроекту викласти в такій редакції:
3) частину першу статті 52 викласти в такій редакції:
«1. Державний контроль за додержанням законодавства про зайнятість населення здійснює центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері зайнятості населення та трудової міграції, центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику з питань нагляду та контролю за додержанням законодавства про зайнятість населення та центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері зайнятості населення та трудової міграції, в межах їх повноважень»
 
Враховано   3) частину першу статті 52 викласти в такій редакції:
«1. Державний контроль за додержанням законодавства про зайнятість населення здійснюються центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері зайнятості населення та трудової міграції, центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику з питань нагляду та контролю за додержанням законодавства про зайнятість населення, та центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері зайнятості населення та трудової міграції, в межах їх повноважень»;
 
41. 4) доповнити статтею 52-1 такого змісту:
 
   4) доповнити статтею 52-1 такого змісту:
 
42. «Стаття 52-1. Контроль за додержанням законодавства у сфері провадження господарської діяльності з посередництва у працевлаштуванні за кордоном
 
   «Стаття 52-1. Контроль за додержанням законодавства у сфері провадження господарської діяльності з посередництва у працевлаштуванні за кордоном
 
43. 1. Державний контроль за провадженням господарської діяльності з посередництва у працевлаштуванні за кордоном здійснюють центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері зайнятості населення та трудової міграції, та уповноважений орган з реалізації державної політики з питань державного нагляду та контролю за дотриманням законодавства про зайнятість населення. Завданням зазначених органів є захист прав осіб, яким надаються послуги з посередництва у працевлаштуванні за кордоном, шляхом застосування у межах своїх повноважень адміністративних стягнень та фінансових санкцій з метою запобігання і припинення правопорушень у сфері провадження господарської діяльності з посередництва у працевлаштуванні за кордоном та протидії торгівлі людьми.
 
-13- Луценко І.С.
Дроздик О.В.
У абзаці 3 підпункту 4 пункту 2 розділу І законопроекту слова «уповноважений орган з реалізації #102623
 
Враховано   1. Державний контроль за провадженням господарської діяльності з посередництва у працевлаштуванні за кордоном здійснюють центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері зайнятості населення та трудової міграції, та центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику з питань нагляду та контролю за додержанням законодавства про зайнятість населення. Завданням зазначених органів є захист прав осіб, яким надаються послуги з посередництва у працевлаштуванні за кордоном, шляхом застосування у межах своїх повноважень адміністративних стягнень та фінансових санкцій з метою запобігання і припинення правопорушень у сфері провадження господарської діяльності з посередництва у працевлаштуванні за кордоном та протидії торгівлі людьми.
 
44. 2. Державний контроль за додержанням ліцензіатами вимог ліцензійних умов провадження господарської діяльності з посередництва у працевлаштуванні за кордоном здійснює у межах своїх повноважень центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері зайнятості населення та трудової міграції.
 
   2. Державний контроль за додержанням ліцензіатами вимог ліцензійних умов провадження господарської діяльності з посередництва у працевлаштуванні за кордоном у межах своїх повноважень здійснює центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері зайнятості населення та трудової міграції.
 
45. Центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері зайнятості населення та трудової міграції, надає обов’язкові до виконання приписи, розпорядження, інші розпорядчі документи ліцензіатам щодо дотримання ліцензійних умов провадження господарської діяльності з посередництва у працевлаштуванні за кордоном.
 
-14- Луценко І.С.
Дроздик О.В.
У абзаці 5 підпункту 4 пункту 2 розділу І законопроекту після слів «працевлаштуванні за кордоном» доповнити словами «а також розглядає справи про адміністративні правопорушення, пов’язані з невиконанням законних вимог його посадових осіб щодо усунення порушень законодавства у сфері провадження господарської діяльності з посередництва у працевлаштуванні за кордоном або створенням перешкод для виконання покладених на них обов’язків»
 
Враховано   Центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері зайнятості населення та трудової міграції, надає обов’язкові до виконання приписи, розпорядження, інші розпорядчі документи ліцензіатам щодо дотримання ліцензійних умов провадження господарської діяльності з посередництва у працевлаштуванні за кордоном, а також розглядає справи про адміністративні правопорушення, пов’язані з невиконанням законних вимог його посадових осіб щодо усунення порушень законодавства у сфері провадження господарської діяльності з посередництва у працевлаштуванні за кордоном або створенням перешкод для виконання покладених на них обов’язків.
 
46. 3. Національна поліція України відповідно до покладених на неї завдань вживає заходів, спрямованих на виявлення правопорушень у сфері провадження господарської діяльності з посередництва у працевлаштуванні за кордоном»;
 
   3. Національна поліція України відповідно до покладених на неї завдань вживає заходів, спрямованих на виявлення правопорушень у сфері провадження господарської діяльності з посередництва у працевлаштуванні за кордоном»;
 
47. 5) у статті 53:
 
   5) у статті 53:
 
48. частину четверту після слів «посередництва у працевлаштуванні» доповнити словами «в Україні»;
 
-15- Продан О.П.
Абзац другий пункту 5 частини четвертої (зміни до частини четвертої статті 53 Закону України «Про зайнятість населення») розділу І законопроекту виключити.
 
Відхилено   частину четверту після слів «посередництва у працевлаштуванні» доповнити словами «в Україні»;
 
49. частину восьму викласти в такій редакції:
 
   частину восьму викласти в такій редакції:
 
50. «8. Із суб’єкта господарювання, який надає послуги з посередництва у працевлаштуванні за кордоном, штраф стягується у разі:
 
   «8. Із суб’єкта господарювання, який надає послуги з посередництва у працевлаштуванні за кордоном, штраф стягується в разі:
 
51. 1) порушення вимог частини четвертої статті 36 та частини п’ятої статті 38 цього Закону, неподання або порушення порядку подання відповідно до цього Закону відомостей про працевлаштованих ним за кордоном осіб та про їхніх роботодавців, порушення ліцензійних умов провадження господарської діяльності з посередництва у працевлаштуванні за кордоном, невиконання припису, розпорядження, іншого розпорядчого документа про усунення порушень вимог цього Закону - у десятикратному розмірі мінімальної заробітної плати, встановленої на день виявлення порушення;
 
-16- Продан О.П.
У абзаці п’ятому пункту 5 частини четвертої (зміни до пункту 1 частини восьмої статті 53 Закону України «Про зайнятість населення») розділу і законопроекту слова «неподання або порушення порядку подання відповідно до цього Закону відомостей про працевлаштованих ним за кордоном осіб та про їхніх роботодавців,» виключити.
 
Відхилено   1) порушення вимог частини четвертої статті 36 та частини п’ятої статті 38 цього Закону, неподання або порушення порядку подання відповідно до цього Закону відомостей про працевлаштованих ним за кордоном осіб та про їхніх роботодавців, порушення ліцензійних умов провадження господарської діяльності з посередництва у працевлаштуванні за кордоном, невиконання припису, розпорядження, іншого розпорядчого документа про усунення порушень вимог цього Закону - у десятикратному розмірі мінімальної заробітної плати, встановленої на день виявлення порушення;
 
    -17- Семенуха Р.С.
Маркевич Я.В.
Підпункт 5 пункту 4 розділу І законопроекту після абзацу п’ятого доповнити абзацом такого змісту:
«У разі неподання суб’єктом господарювання, який надає послуги з посередництва у працевлаштуванні за кордоном, відомостей про працевлаштованих ним за кордоном осіб та про їхніх роботодавців або порушення порядку подання ним таких відомостей, якщо таке порушення вчинене вперше, фінансові санкції (штрафи), передбачені цією статтею, не застосовуються, а видається припис про усунення виявлених порушень із зазначенням граничного строку його виконання, який не може бути меншим ніж п’ять робочих днів. Невиконання припису про усунення таких порушень тягне за собою застосування до суб’єкта господарювання фінансових санкцій, передбачених цієї статтею за відповідні порушення.».
 
Відхилено    
52. 2) провадження діяльності без включення зазначеного суб’єкта до переліку суб'єктів господарювання, які надають послуги з посередництва у працевлаштуванні за кордоном, - у п’ятикратному розмірі мінімальної заробітної плати, встановленої на момент виявлення порушення»;
 
-18- Продан О.П.
У абзаці шостому пункту 5 частини четвертої (зміни до пункту 2 частини восьмої статті 53 Закону України «Про зайнятість населення») розділу І законопроекту слова «без включення зазначеного суб’єкта до переліку суб'єктів господарювання, які надають послуги» замінити словами «без ліцензії про надання послуг».
 
Відхилено   2) провадження діяльності без включення зазначеного суб’єкта до переліку суб'єктів господарювання, які надають послуги з посередництва у працевлаштуванні, та суб’єктів господарювання, які здійснюють наймання працівників для подальшого виконання ними роботи в Україні в інших роботодавців, - у п’ятикратному розмірі мінімальної заробітної плати, встановленої на момент виявлення порушення»;
 
    -19- Луценко І.С.
Дроздик О.В.
У абзаці 6 підпункту 5 пункту 2 розділу І законопроекту після слів «послуги з посередництва у працевлаштуванні» доповнити словами «та суб’єктів господарювання, які здійснюють наймання працівників для подальшого виконання ними роботи в Україні у інших роботодавців», далі по тексту.
 
Враховано    
    -20- Семенуха Р.С.
Маркевич Я.В.
Підпункт 5 пункту 4 розділу І законопроекту після абзацу шостого доповнити абзацами такого змісту:
«абзац перший частини дев’ятої викласти в такій редакції:
«9. Штрафи, накладення яких передбачено цією статтею, є фінансовими санкціями і не належать до адміністративно-господарських санкцій, визначених главою 27 Господарського кодексу України, та можуть бути накладені протягом шести місяців з дня виявлення порушень вимог цього Закону, але не пізніш як через один рік з дня вчинення правопорушення.».
 
Відхилено    
53. частину дев’яту доповнити абзацом третім такого змісту:
 
-21- Продан О.П.
Абзаци сьомий та восьмий пункту 5 частини четвертої (щодо доповнення частини дев’ятої статті 53 Закону України «Про зайнятість населення» абзацом третім) розділу І законопроекту виключити.
 
Відхилено   у частині дев’ятій:
в абзаці другому слова «уповноваженим органом з реалізації державної політики з питань державного нагляду та контролю за дотриманням» замінити словами «центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику з питань нагляду та контролю за додержанням»;
доповнити абзацом третім такого змісту:
 
    -22- Луценко І.С.
Дроздик О.В.
Абзац 7 підпункту 5 пункту 2 розділу І законопроекту замінити трьома новими абзацами наступного змісту:
«у частині дев’ятій:
#102623
доповнити абзацом третім такого змісту:»
 
Враховано    
54. «Штрафи, передбачені частиною восьмою цієї статті, накладаються центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері зайнятості населення та трудової міграції, у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України»;
 
-23- Луценко І.С.
Дроздик О.В.
Абзац 8 підпункту 5 пункту 2 розділу І законопроекту доповнити новим реченням наступного змісту:
«Рішення центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері зайнятості населення та трудової міграції, про накладення штрафів, передбачених частиною восьмою цієї статті, є виконавчим документом»
 
Враховано   «Штрафи, передбачені частиною восьмою цієї статті, накладаються центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері зайнятості населення та трудової міграції, у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України. Рішення центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері зайнятості населення та трудової міграції, про накладення штрафів, передбачених частиною восьмою цієї статті, є виконавчим документом»;
 
55. у частині десятій:
 
-24- Семенуха Р.С.
Маркевич Я.В.
Абзац десятий підпункту 5 пункту 4 розділу І законопроекту замінити двома абзацами такого змісту:
«абзац перший викласти в такій редакції:
«10. Особа, на яку накладено передбачений цією статтею штраф, сплачує його протягом місяця з дня одержання рішення про накладення штрафу. Цей строк зупиняється на час розгляду судом справи про оскарження рішення про накладення штрафу відповідного центрального органу виконавчої влади, зазначеного у частині дев’ятій цієї статті. У разі несплати (відмови від сплати) передбачених цією статтею штрафів, якщо рішення про їх накладення не скасовано судом, їх стягнення здійснюється в судовому порядку, крім штрафів, передбачених частиною восьмою цієї статті, стягнення яких після спливу встановленого цієї частиною строку здійснюється органами державної виконавчої служби в примусовому порядку.»
 
Відхилено   у частині десятій:
 
    -25- Продан О.П.
Абзаци дев'ятий та десятий пункту 5 частини четвертої (щодо доповнення першого речення частини десятої статті 53 Закону України «Про зайнятість населення») розділу І законопроекту виключити.
 
Відхилено    
56. перше речення доповнити словами «крім штрафів, передбачених частиною восьмою цієї статті, стягнення яких після спливу зазначеного строку здійснюється органами державної виконавчої служби в примусовому порядку»;
 
   перше речення доповнити словами «крім штрафів, передбачених частиною восьмою цієї статті, стягнення яких після спливу зазначеного строку здійснюється органами державної виконавчої служби в примусовому порядку»;
 
57. доповнити абзацом другим такого змісту:
 
   доповнити абзацом другим такого змісту:
 
58. «Сплата штрафу не звільняє суб'єктів господарювання, які надають послуги з посередництва у працевлаштуванні за кордоном, та роботодавців від обов’язку усунення порушення, за яке стягнуто штраф»;
 
   «Сплата штрафу не звільняє суб'єктів господарювання, які надають послуги з посередництва у працевлаштуванні за кордоном, та роботодавців від обов’язку усунення порушення, за яке стягнуто штраф»;
 
59. частину одинадцяту доповнити абзацами другим і третім такого змісту:
 
-26- Продан О.П.
Абзац тринадцятий пункту 5 частини четвертої (щодо змін до частини одинадцятої статті 53 Закону України «Про зайнятість населення») розділу І законопроекту замінити абзацами такого змісту:
«у частині одинадцятій:
у абзаці першому слова «припинення діяльності або» виключити;
доповнити абзацами другим і третім такого змісту:».
 
Відхилено   частину одинадцяту доповнити абзацами другим і третім такого змісту:
 
60. «Надання суб'єктом господарювання послуг з посередництва у працевлаштуванні за кордоном без ліцензії є підставою для звернення центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику з питань державного нагляду та контролю за додержанням законодавства про працю, до суду для зупинення господарської діяльності такого суб’єкта господарювання.
 
   «Надання суб'єктом господарювання послуг з посередництва у працевлаштуванні за кордоном без ліцензії є підставою для звернення центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику з питань нагляду та контролю за додержанням законодавства про працю, до суду для зупинення господарської діяльності такого суб’єкта господарювання.
 
61. Про виявленні у суб’єктів господарювання, які надають послуги з посередництва у працевлаштуванні за кордоном, та роботодавців порушень, які мають ознаки злочину, посадові особи органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування повинні звернутися з повідомленням про кримінальне правопорушення до органу державної влади, уповноваженого розпочати досудове розслідування»;
 
-27- Семенуха Р.С.
Маркевич Я.В.
В абзаці п’ятнадцятому підпункту 5 пункту 4 розділу І законопроекту
слова «органу державної влади, уповноваженого розпочати досудове розслідування» замінити словами «органу досудового розслідування»
 
Враховано   При виявленні у суб’єктів господарювання, які надають послуги з посередництва у працевлаштуванні за кордоном, та роботодавців порушень, які мають ознаки злочину, посадові особи органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування повинні звернутися з повідомленням про кримінальне правопорушення до органу досудового розслідування»;
 
    -28- Продан О.П.
У абзаці п’ятнадцятому пункту 5 частини четвертої (щодо доповнення частини одинадцятої статті 53 Закону України «Про зайнятість населення» абзацом третім) розділу І законопроекту слова «та роботодавців» виключити.
 
Відхилено    
62. доповнити частиною дванадцятою такого змісту:
 
   доповнити частиною дванадцятою такого змісту:
 
63. «12. Підставами для анулювання ліцензії на провадження господарської діяльності з посередництва у працевлаштуванні за кордоном є:
 
-29- Продан О.П.
Абзаци сімнадцятий - дев’ятнадцятий пункту 5 частини четвертої (щодо доповнення статті 53 Закону України «Про зайнятість населення» частиною дванадцятою) розділу І законопроекту замінити абзацом такого змісту:
«12. Підставами для анулювання ліцензії на провадження господарської діяльності з посередництва у працевлаштуванні за кордоном є підстави, визначені Законом України «Про ліцензування видів господарської діяльності».»
 
Відхилено   «12. Підставами для анулювання ліцензії на провадження господарської діяльності з посередництва у працевлаштуванні за кордоном є:
 
64. 1) підстави, визначені Законом України «Про ліцензування видів господарської діяльності»;
 
   1) підстави, визначені Законом України «Про ліцензування видів господарської діяльності»;
 
65. 2) акт про недотримання суб'єктом господарювання, що надає послуги з посередництва у працевлаштуванні за кордоном, вимог абзацу четвертого частини першої статті 38 цього Закону»;
 
   2) акт про недотримання суб'єктом господарювання, що надає послуги з посередництва у працевлаштуванні за кордоном, вимог абзацу четвертого частини першої статті 38 цього Закону»;
 
66. 6) у тексті Закону (крім розділу ХІ) слова «центральний орган виконавчої влади у сфері соціальної політики» в усіх відмінках замінити словами «центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері зайнятості населення та трудової міграції» у відповідному відмінку.
 
   6) у тексті Закону слова «центральний орган виконавчої влади у сфері соціальної політики» в усіх відмінках замінити словами «центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері зайнятості населення та трудової міграції» у відповідному відмінку.
 
67. 5. У Законі України «Про ліцензування видів господарської діяльності» (Відомості Верховної Ради України, 2015 р., № 23, ст. 158; 2016 р., № 2, ст. 17):
 
-30- Антонищак А.Ф.
3. Пункт 5 розділу І викласти в такій редакції:
«5. У Законі України «Про ліцензування видів господарської діяльності» (Відомості Верховної Ради України, 2015 р., № 23, ст. 158; 2016 р., № 2, ст. 17):
1) частину першу статті 4 доповнити пунктом 13 такого змісту:
«13) при здійсненні методичного керівництва та інформаційного забезпечення діяльності органів ліцензування враховує та запобігає ризикам потрапляння осіб у ситуації, пов’язані з торгівлею людьми»;
2) у частині дванадцятій статті 5 слова та цифри «пунктами 4 та 5» замінити словами та цифрами «пунктами 4, 5, 8 та 9»;
3) частину другу статті 6 доповнити пунктом 12 такого змісту:
«12) здійснює перевірку документів, подання яких до органу ліцензування передбачено законом, на відсутність ризиків потрапляння осіб у ситуації, пов’язані з торгівлею людьми»;
4) у частині першій статті 12 слово «трьох» замінити словом «п’яти»;
5) у статті 13:
частину першу доповнити абзацом другим такого змісту:
«Якщо інформація з державних паперових та електронних інформаційних ресурсів надається за запитом, розпорядник зазначеної інформації надає її протягом трьох робочих днів з дня одержання запиту від органу ліцензування»;
у пункті 2 частини третьої слова «є встановлення наявності розбіжності між даними, наведеними у документах на момент їх подання здобувачем ліцензії та фактичним станом цього суб’єкта господарювання.»;
частину восьму після слів «десять робочих днів» доповнити словами «а якщо орган ліцензування звернувся із запитом до розпорядника публічної інформації – п’ятнадцять робочих днів»;
6) частину другу статті 16 доповнити пунктом 11 такого змісту:
«11) акт про порушення ліцензіатом ліцензійних умов, що становить ризик потрапляння осіб у ситуацію, пов’язану з торгівлею людьми»;
7) у частині дев’ятій статті 19:
пункт 7 після слів «здоров’ю людей» доповнити словами «потрапляння в ситуацію, пов’язану з торгівлею людьми»;
доповнити пунктами 8 і 9 такого змісту:
«8) виявлення у загальнодоступних інформаційних ресурсах (паперових або електронних) інформації, що свідчить про порушення ліцензіатом, який надає послуги з посередництва у працевлаштуванні за кордоном, вимог ліцензійних умов, що містить дискримінаційні ознаки відповідно Закону України «Про засади запобігання та протидії дискримінації в Україні» або не узгоджується з інформацією, що подається ліцензіатом до органу ліцензування відповідно до вимог цього Закону, - з метою перевірки додержання ліцензіатом вимог ліцензійних умов у відповідній частині;
9) звернення фізичної або юридичної особи про те, що ліцензіат, який надає послуги з посередництва у працевлаштуванні за кордоном, вводить в оману осіб - споживачів таких послуг, у тому числі шляхом надання їм недостовірних відомостей про характер послуг, в яких є ризики потрапляння осіб у ситуації, пов’язані з торгівлю людьми, - з метою перевірки додержання ліцензіатом вимог ліцензійних умов у відповідній частині»;
8) у частині першій статті 20 слова «несуть адміністративну відповідальність, передбачену Кодексом України про адміністративні правопорушення» замінити словами «притягаються до відповідальності у встановленому законом порядку».»
 
Відхилено   5. У Законі України «Про ліцензування видів господарської діяльності» (Відомості Верховної Ради України, 2015 р., № 23, ст. 158; 2016 р., № 2, ст. 17, № 51, ст. 833):
 
68. 1) частину першу статті 4 доповнити пунктом 13 такого змісту:
 
   1) частину першу статті 4 доповнити пунктом 13 такого змісту:
 
69. «13) при здійсненні методичного керівництва та інформаційного забезпечення діяльності органів ліцензування враховує та запобігає ризикам потрапляння осіб у ситуації, пов’язані з торгівлею людьми»;
 
   «13) при здійсненні методичного керівництва та інформаційного забезпечення діяльності органів ліцензування враховує та запобігає ризикам потрапляння осіб у ситуації, пов’язані з торгівлею людьми»;
 
70. 2) у частині дванадцятій статті 5 слова та цифри «пунктами 4 та 5» замінити словами та цифрами «пунктами 4, 5, 8 та 9»;
 
   2) у частині дванадцятій статті 5 слова та цифри «пунктами 4 та 5» замінити словами та цифрами «пунктами 4, 5, 8 та 9»;
 
71. 3) частину другу статті 6 доповнити пунктом 12 такого змісту:
 
   3) частину другу статті 6 доповнити пунктом 12 такого змісту:
 
72. «12) здійснює перевірку документів, подання яких до органу ліцензування передбачено законом, на відсутність ризиків потрапляння осіб у ситуації, пов’язані з торгівлею людьми»;
 
-31- Луценко І.С.
Дроздик О.В.
Після підпункту 3 пункту 1 розділу 1 законопроекту доповнити новим підпунктом 4 такого змісту:
«4) пункт 20 частини першої статті 7 доповнити словами «з урахуванням особливостей, визначених Законом України «Про зайнятість населення».
У зв’язку з цим, підпункти 4-8 вважати підпунктами 5-9.
 
Враховано   «12) здійснює перевірку документів, подання яких до органу ліцензування передбачено законом, на відсутність ризиків потрапляння осіб у ситуації, пов’язані з торгівлею людьми»;
4) пункт 20 частини першої статті 7 доповнити словами «з урахуванням особливостей, визначених Законом України «Про зайнятість населення»;
 
73. 4) у частині першій статті 12 слово «трьох» замінити словом «п’яти»;
 
-32- Продан О.П.
Пункт 4 частини п’ятої (щодо змін до статті 12 Закону України «Про ліцензування видів господарської діяльності») розділу І законопроекту виключити.
 
Відхилено   5) у частині першій статті 12 слово «трьох» замінити словом «п’яти»;
 
74. 5) у статті 13:
 
   6) у статті 13:
 
75. частину першу доповнити абзацом другим такого змісту:
 
   частину першу доповнити абзацом другим такого змісту:
 
76. «Якщо інформація з державних паперових та електронних інформаційних ресурсів надається за запитом, розпорядник зазначеної інформації надає її протягом трьох робочих днів з дня одержання запиту від органу ліцензування»;
 
   «Якщо інформація з державних паперових та електронних інформаційних ресурсів надається за запитом, розпорядник зазначеної інформації надає її протягом трьох робочих днів з дня одержання запиту від органу ліцензування»;
 
77. у пункті 2 частини третьої слова «є встановлення на момент подання документів здобувачем ліцензії чи ліцензіатом наявності розбіжності між даними, наведеними у них, та фактичним станом цього суб’єкта господарювання» замінити словами «є встановлення наявності розбіжності між даними, наведеними у документах на момент їх подання здобувачем ліцензії чи ліцензіатом, та фактичним станом цього суб’єкта господарювання»;
 
   у пункті 2 частини третьої слова «є встановлення на момент подання документів здобувачем ліцензії чи ліцензіатом наявності розбіжності між даними, наведеними у них, та фактичним станом цього суб’єкта господарювання» замінити словами «є встановлення наявності розбіжності між даними, наведеними у документах на момент їх подання здобувачем ліцензії чи ліцензіатом, та фактичним станом цього суб’єкта господарювання»;
 
78. частину восьму після слів «десять робочих днів» доповнити словами «а якщо орган ліцензування звернувся із запитом до розпорядника публічної інформації - п’ятнадцять робочих днів»;
 
   частину восьму після слів «десять робочих днів» доповнити словами «а якщо орган ліцензування звернувся із запитом до розпорядника публічної інформації - п’ятнадцять робочих днів»;
 
79. 6) частину другу статті 16 доповнити пунктом 11 такого змісту:
 
   7) частину другу статті 16 доповнити пунктом 11 такого змісту:
 
80. «11) акт про порушення ліцензіатом ліцензійних умов, що становить ризик потрапляння осіб у ситуацію, пов’язану з торгівлею людьми»;
 
   «11) акт про порушення ліцензіатом ліцензійних умов, що становить ризик потрапляння осіб у ситуацію, пов’язану з торгівлею людьми»;
 
81. 7) у частині дев’ятій статті 19:
 
   8) у частині дев’ятій статті 19:
 
82. пункт 7 після слів «здоров’ю людей» доповнити словами «потрапляння в ситуацію, пов’язану з торгівлею людьми»;
 
   пункт 7 після слів «здоров’ю людей» доповнити словами «потраплянню в ситуацію, пов’язану з торгівлею людьми»;
 
83. доповнити пунктами 8 і 9 такого змісту:
 
   доповнити пунктами 8 і 9 такого змісту:
 
84. «8) виявлення у загальнодоступних інформаційних ресурсах (паперових або електронних) інформації, що свідчить про порушення ліцензіатом, який надає послуги з посередництва у працевлаштуванні за кордоном, вимог ліцензійних умов, що містить дискримінаційні ознаки відповідно Закону України «Про засади запобігання та протидії дискримінації в Україні» або не узгоджується з інформацією, що подається ліцензіатом до органу ліцензування відповідно до вимог цього Закону, - з метою перевірки додержання ліцензіатом вимог ліцензійних умов у відповідній частині;
 
   «8) виявлення у загальнодоступних інформаційних ресурсах (паперових або електронних) інформації, що свідчить про порушення ліцензіатом, який надає послуги з посередництва у працевлаштуванні за кордоном, вимог ліцензійних умов, яка містить дискримінаційні ознаки відповідно до Закону України «Про засади запобігання та протидії дискримінації в Україні» або не узгоджується з інформацією, що подається ліцензіатом до органу ліцензування відповідно до вимог цього Закону, - з метою перевірки додержання ліцензіатом вимог ліцензійних умов у відповідній частині;
 
85. 9) звернення фізичної або юридичної особи про те, що ліцензіат, який надає послуги з посередництва у працевлаштуванні за кордоном, вводить в оману осіб - споживачів таких послуг, у тому числі шляхом надання їм недостовірних відомостей про характер послуг, в яких є ризики потрапляння осіб у ситуації, пов’язані з торгівлю людьми, - з метою перевірки додержання ліцензіатом вимог ліцензійних умов у відповідній частині»;
 
   9) звернення фізичної або юридичної особи про те, що ліцензіат, який надає послуги з посередництва у працевлаштуванні за кордоном, вводить в оману осіб - споживачів таких послуг, у тому числі шляхом надання їм недостовірних відомостей про характер послуг, в яких є ризики потрапляння осіб у ситуації, пов’язані з торгівлю людьми, - з метою перевірки додержання ліцензіатом вимог ліцензійних умов у відповідній частині»;
 
86. 8) у частині першій статті 20 слова «несуть адміністративну відповідальність, передбачену Кодексом України про адміністративні правопорушення» замінити словами «притягаються до відповідальності у встановленому законом порядку».
 
   9) у частині першій статті 20 слова «несуть адміністративну відповідальність, передбачену Кодексом України про адміністративні правопорушення» замінити словами «притягаються до відповідальності у встановленому законом порядку».
 
87. 6. У Законі України «Про зовнішню трудову міграцію» (Відомості Верховної Ради України, 2015 р., № 49-50, ст.463):
 
   6. У Законі України «Про зовнішню трудову міграцію» (Відомості Верховної Ради України, 2015 р., № 49-50, ст. 463):
 
88. 1) пункт 6 частини першої статті 5 доповнити словами «вжиття заходів зазначеними установами щодо здійснення перевірки інформації стосовно спроможності та умов прийняття на роботу трудових мігрантів іноземними роботодавцями, до яких направляються трудові мігранти суб’єктами господарювання України, які надають послуги з посередництва у працевлаштуванні за кордоном»;
 
   1) пункт 6 частини першої статті 5 доповнити словами «вжиття заходів зазначеними установами щодо здійснення перевірки інформації стосовно спроможності та умов прийняття на роботу трудових мігрантів іноземними роботодавцями, до яких направляються трудові мігранти суб’єктами господарювання України, які надають послуги з посередництва у працевлаштуванні за кордоном»;
 
89. 2) частину першу статті 17 доповнити пунктом 6 такого змісту:
 
   2) частину першу статті 17 доповнити пунктом 6 такого змісту:
 
90. «6) наявність належної реєстрації та іншу інформацію щодо спроможності та умов прийняття на роботу трудових мігрантів іноземними роботодавцями, до яких трудові мігранти направляються суб’єктами господарювання України, які надають послуги з посередництва у працевлаштуванні за кордоном».
 
   «6) наявність належної реєстрації та іншу інформацію щодо спроможності та умов прийняття на роботу трудових мігрантів іноземними роботодавцями, до яких трудові мігранти направляються суб’єктами господарювання України, які надають послуги з посередництва у працевлаштуванні за кордоном».
 
91. ІІ. Прикінцеві положення
 
   ІІ. Прикінцеві положення
 
92. 1. Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування.
 
-33- Семенуха Р.С.
Маркевич Я.В.
Пункт 1 розділу ІІ законопроекту доповнити словами «та вводиться в дію через один місяць з дня набрання ним чинності».
 
Враховано по суті  1. Цей Закон набирає чинності через три місяці з дня його опублікування.
 
    -34- Луценко І.С.
Дроздик О.В.
У пункті 1 розділу ІІ законопроекту слова «з дня, наступного за днем його опублікування» замінити словом «через три місяці з дня його опублікування».
 
Враховано    
93. 2. Кабінету Міністрів України у тримісячний строк з дня набрання чинності цим Законом:
 
-35- Семенуха Р.С.
Маркевич Я.В.
У пункті 2 розділу ІІ законопроекту слово «тримісячний» замінити словом «місячний».
 
Відхилено   2. Кабінету Міністрів України у тримісячний строк з дня опублікування цього Закону:
 
    -36- Луценко І.С.
Дроздик О.В.
У пункті 2 розділу ІІ законопроекту слова «набрання чинності цим Законом» замінити словами «опублікування цього Закону».
 
Враховано    
94. привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом;
 
-37- Білозір О.В.
У Розділі ІІ «Прикінцеві положення» пункт 2 після абзацу другого доповнити новим абзацом третім такого змісту:
«вирішити, у шестимісячний термін, питання щодо утворення центрального органу виконавчої влади у сфері трудової міграції, діяльність якого спрямовується і координується Кабінетом Міністрів України через Міністра соціальної політики України»
 
Відхилено   привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом;
 
95. забезпечити розроблення і затвердження міністерствами та іншими центральними органами виконавчої влади відповідно до сфер їхньої діяльності актів, що визначають ризики потрапляння осіб в ситуації, пов’язані з торгівлею людьми.
 
-38- Луценко І.С.
Дроздик О.В.
Пункт 2 розділу ІІ законопроекту доповнити новим абзацом 4 такого змісту:
«забезпечити набрання чинності всіма зазначеними в цьому пункті нормативно-правовими актами одночасно з набранням чинності цим Законом»
 
Враховано   забезпечити розроблення і затвердження міністерствами та іншими центральними органами виконавчої влади відповідно до сфер їх діяльності актів, що визначають ризики потрапляння осіб у ситуації, пов’язані з торгівлею людьми;
забезпечити набрання чинності всіма зазначеними в цьому пункті нормативно-правовими актами одночасно з набранням чинності цим Законом.
 
96. Голова Верховної Ради України

   Голова Верховної Ради України