Кількість абзаців - 14 Таблиця поправок


Про визнання такими, що втратили чинність, деяких законів України щодо державного регулювання виробництва і реалізації цукру (Друге читання)

№ п.п. Редакція, прийнята в першому читанні Пропозиції Висновки Остаточна редакція
0. ПРОЕКТ
 
      
1. Закон України
 
   Закон України
 
2. Про визнання такими, що втратили чинність, деяких законів України щодо державного регулювання виробництва і реалізації цукру
 
-1- Кулініч О.І.
Назву закону викласти в такій редакції: «Про визнання таким, що втратив чинність, Закону України «Про державне регулювання виробництва і реалізації цукру» та внесення змін до деяких Законів України щодо стимулювання розвитку цукрової галузі».


 
Враховано   Про визнання таким, що втратив чинність, Закону України «Про державне регулювання виробництва і реалізації цукру» та внесення змін до деяких законів України щодо стимулювання розвитку цукрової галузі
 
3.

 
-2- Голубов Д.І.
Назву законопроекту викласти в такій редакції:
«Про внесення змін до статті 5 Закону України «Про державне регулювання імпорту сільськогосподарської продукції».
 
Відхилено Законопроектом не тільки вносяться зміни до статті 5 Закону України «Про державне регулювання імпорту сільськогосподарської продукції», а і пропонується також визнати таким, що втратив чинність Закон України «Про державне регулювання виробництва і реалізації цукру»     
4. Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
 
   Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
 
5. І. Визнати такими, що втратили чинність:
 
-3- Голубов Д.І.
Розділ І законопроекту викласти в такій редакції:
«І. У частині першій статті 5 Закону України «Про державне регулювання імпорту сільськогосподарської продукції» слова «, крім обов’язкових мінімальних цін на реалізацію (продаж) цукрових буряків для виробництва цукру квоти «А» та квоти «В» і цукру квоти «А», які визначаються відповідно до Закону України «Про державне регулювання виробництва і реалізації цукру» вилучити.
 
Враховано   І. Визнати таким, що втратив чинність, Закон України «Про державне регулювання виробництва і реалізації цукру» (Відомості Верховної Ради України, 1999 р., № 32, ст. 268; 2003 р., № 30, ст. 247; 2007 р., № 4, ст. 38, № 35, ст. 482; 2011 р., № 33, ст. 328, № 36, ст. 365; 2014 р., № 6 - 7, ст. 80).
 
    -4- Левченко Ю.В.
Розділ 1 Законопроекту викласти у наступній редакції:
«І. Внести наступні зміни:
1. Закон України «Про державне регулювання виробництва і реалізації цукру» (Відомості Верховної Ради України, 1999 р., № 32, ст. 268; 2003 р., № 30, ст. 247; 2007 р., № 4, ст. 38, № 35, ст. 482; 2011 р., № 33, ст. 328, № 36, ст. 365; 2014 р., № 6—7, ст. 80) визнати таким, що втратив чинність.
2. В Законі України «Про державне регулювання імпорту сільськогосподарської продукції» (Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1997, N 44, ст.281) з частини першої статті 5 виключити слова «крім обов'язкових мінімальних цін на реалізацію (продаж) цукрових буряків для виробництва цукру квоти «А» та квоти «В» і цукру квоти «А», які визначаються відповідно до Закону України «Про державне регулювання виробництва і реалізації цукру».
 
Враховано    
6. Закон України «Про державне регулювання виробництва і реалізації цукру» (Відомості Верховної Ради України, 1999 р., № 32, ст. 268; 2003 р., № 30, ст. 247; 2007 р., № 4, ст. 38, № 35, ст. 482; 2011 р., № 33, ст. 328, № 36, ст. 365; 2014 р., № 6-7, ст. 80);
 
      
7. Закон України «Про внесення зміни до статті 5 Закону України «Про державне регулювання імпорту сільськогосподарської продукції» (Відомості Верховної Ради України, 2000 р., № 3, ст. 23).
 
-5- Кулініч О.І.
Бакуменко О.Б.
Лунченко В.В.
Абзац третій розділу І виключити.
 
Враховано      
8. ІІ. Прикінцеві положення
 
-6- Кулініч О.І.
Бакуменко О.Б.
Лунченко В.В.
Розділ ІІ викласти в такій редакції:
ІІ. Прикінцеві положення
 
Враховано      
9. 1. Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування.
 
-7- Кулініч О.І.
Бакуменко О.Б.
Лунченко В.В.
1.Цей Закон набирає чинності через місяць з дня, наступного за днем його опублікування.
2.Внести зміни до таких законів України:
1)У частині першій статті 5 Закону України «Про державне регулювання імпорту сільськогосподарської продукції» (Відомості Верховної Ради України, 2000 р., № 3, ст.23) слова «крім обов’язкових мінімальних цін на реалізацію (продаж) цукрових буряків для виробництва цукру квоти «А» та квоти «В» і цукру квоти «А», які визначаються відповідно до Закону України «Про державне регулювання виробництва і реалізації цукру» виключити;
2)У розділі ХYІ Митного тарифу України, встановленого Законом України «Про Митний тариф України» (Відомості Верховної Ради, 2014 р., № 20-21, ст. 740), цифри і слова:
«8438 30 00 00 -- обладнання для цукрового виробництва 10 10 «
замінити цифрами і словами:
«8438 30 00 00 -- обладнання для цукрового виробництва 0 0 «.
 
Враховано   ІІ. Внести зміни до таких законів України:
1. У частині першій статті 5 Закону України «Про державне регулювання імпорту сільськогосподарської продукції» (Відомості Верховної Ради України, 1997 р., № 44, ст. 281; 2000 р., № 3, ст. 23) слова «крім обов’язкових мінімальних цін на реалізацію (продаж) цукрових буряків для виробництва цукру квоти «А» та квоти «В» і цукру квоти «А», які визначаються відповідно до Закону України «Про державне регулювання виробництва і реалізації цукру» виключити.
2. У розділі ХVІ Митного тарифу України, встановленого Законом України «Про Митний тариф України» (Відомості Верховної Ради України, 2014 р., № 20-21, ст. 740) цифри і слова:
«8438 30 00 00 - обладнання для
цукрового виробництва 10 10 - «
замінити цифрами і словами:
«8438 30 00 00 - обладнання для
цукрового виробництва 0 0 - «.
 
10. 2. Кабінету Міністрів України протягом трьох місяців з дня опублікування цього Закону:
 
-8- Кулініч О.І.
Бакуменко О.Б.
Лунченко В.В.
3.Кабінету Міністрів України протягом одного місяця з дня опублікування цього Закону:
1)привести власні нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом;
2) забезпечити перегляд та приведення міністерствами та іншими центральними органами виконавчої влади їх нормативно-правових актів у відповідність із цим Законом».
 
Враховано   ІІІ. Прикінцеві положення
1. Цей Закон набирає чинності через місяць з дня, наступного за днем його опублікування.
2. Кабінету Міністрів України протягом одного місяця з дня опублікування цього Закону:
привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом;
забезпечити перегляд та приведення міністерствами та іншими центральними органами виконавчої влади їх нормативно-правових актів у відповідність із цим Законом.
 
11. 1) привести власні нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом;
 
      
12. 2) забезпечити перегляд та приведення міністерствами та іншими центральними органами виконавчої влади їх нормативно-правових актів у відповідність із цим Законом.
 
-9- Івченко В.Є.
Розділ ІІ. «Прикінцеві положення» доповнити пунктом 3 такого змісту:
«3. Антимонопольному комітету України:
1) забезпечити неухильне дотримання суб’єктами господарювання бурякоцукрового комплексу законодавства про захист економічної конкуренції при формуванні цін на цукор, що поставляється на внутрішній ринок;
2) у двомісячний термін розробити і надати суб’єктам господарювання бурякоцукрового комплексу обов'язкові для розгляду рекомендації та пропозиції з метою недопущення, усунення, обмеження чи спотворення конкуренції на бурякоцукровому ринку.».
 
Відхилено акон України «Про захист економічної конкуренції» визначає правові засади підтримки та захисту економічної конкуренції, обмеження монополізму в господарській діяльності і спрямований на забезпечення ефективного функціонування економіки України на основі розвитку конкурентних відносин. Цим Законом регулюються відносини органів державної влади, органів місцевого самоврядування, органів адміністративно-господарського управління та контролю із суб'єктами господарювання; суб'єктів господарювання з іншими суб'єктами господарювання, із споживачами, іншими юридичними та фізичними особами у зв'язку з економічною конкуренцією.     
13. Голова Верховної Ради України