Кількість абзаців - 105 Таблиця поправок


Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких законодавчих актів України щодо стимулювання створення та діяльності сімейних фермерських господарств (Друге читання)

№ п.п. Редакція, прийнята в першому читанні Пропозиції Висновки Остаточна редакція
0. ПРОЕКТ
ЗАКОН УКРАЇНИ
 
   ПРОЕКТ
ЗАКОН УКРАЇНИ
 
1. Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких законодавчих актів України щодо стимулювання створення та діяльності сімейних фермерських господарств
 
   Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких законів України щодо стимулювання утворення та діяльності сімейних фермерських господарств
 
2. Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
 
   Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
 
3. І. Внести до Податкового кодексу України (Відомості Верховної Ради України, 2011р., №13-17, ст.112) такі зміни:
 
-1- Южаніна Н.П.
Привести текст законопроекту до правил нормо-проектувальної техніки
 
Враховано   І. Внести до Податкового кодексу України (Відомості Верховної Ради України, 2011 р., №№13-17, ст.112) такі зміни:
 
4. 1) у статті 14:
 
      
5. у підпункті 14.1.235 пункту 14.1 слова «юридична особа незалежно від організаційно-правової форми, яка « замінити словами «суб’єкт господарської діяльності, який»;
 
-2- Южаніна Н.П.
Пункт 1 розділу І законопроекту викласти у редакції:
1) підпункт 14.1.235 пункту 14.1 статті 14 після слів «незалежно від організаційно-правової форми,» доповнити словами «або фізична особа-підприємець,»;
 
Враховано   1. Підпункт 14.1.235 пункту 14.1 статті 14 після слів «незалежно від організаційно-правової форми» доповнити словами «або фізична особа-підприємець».
 
    -3- Острікова Т.Г.
Пункт «1)» законопроекту щодо статті 14, а саме підпункт 14.1.235 пункту 14.1 доповнити абзацами наступного змісту:
« .. сільськогосподарський товаровиробник для цілей розділу ХІІ ( Податок на майно) цього Кодексу – фізична або юридична особа, яка займається виробництвом сільськогосподарської продукції, переробкою власно виробленої сільськогосподарської продукції та її реалізації. До виробників сільськогосподарської продукції відносяться юридичні, фізичні осіби (фізичні особи – підприємці, домогосподарства), які займаються сільськогосподарською діяльністю, передбаченою класифікацією видів економічної діяльності, мають у володінні, користуванні або розпорядженні землі сільськогосподарського призначення чи сільськогосподарських тварин.»
 
Відхилено    
    -4- Острікова Т.Г.
Після пункту «1)» законопроекту доповнити новим пунктом, яким статтю 141 доповнити підпункту 141.9 наступного змісту :
«141.9. Особливості оподаткування сільськогосподарських обслуговуючих кооперативів.
Звільняється від оподаткування прибуток (дохід), отриманий сільськогосподарськими обслуговуючими кооперативами від господарської діяльності, визначеної Законом України «Про сільськогосподарську кооперацію».»
 
Відхилено    
6. 2) підпункт 164.2.2 пункту 164.2 статті 164 доповнити реченням такого змісту:
 
   2. Підпункт 164.2.2 пункту 164.2 статті 164 доповнити реченням такого змісту «При цьому при отриманні зазначених у цьому підпункті доходів від фізичних осіб - платників єдиного податку четвертої групи, їх отримувач зобов’язаний включити суми таких доходів до річної податкової декларації за звітний рік та самостійно сплатити з них установлені цим Кодексом податки та збори»;
 
7. «При цьому при отриманні зазначених у цьому підпункті доходів від фізичних осіб - платників єдиного податку четвертої групи, їх отримувач зобов’язаний включити суми таких доходів до річної податкової декларації за звітний рік та самостійно сплатити з них установлені цим Кодексом податки та збори»;
 
-5- Острікова Т.Г.
Після пункту «2)» доповнити законопроект новим пунктом, яким:
в абзаці 1 підпункту 165.1.48 пункту 165.1 стаття 165 після слів «…сільськогосподарського кооперативу» доповнити словами «члену сільськогосподарського обслуговуючого кооперативу,»;
а в абзаці 2 підпункту 165.1.48 пункту 165.1 стаття 165 після слів « ... виробничого кооперативу» доповнити словами «, члену сільськогосподарського обслуговуючого кооперативу «.
 
Враховано   3. У пункті 165.1.48 пункту 165.1 статті 165:
абзац перший після слів «сільськогосподарського кооперативу» доповнити словами «члену сільськогосподарського обслуговуючого кооперативу»;
абзац другий після слів «виробничого кооперативу» доповнити словами «члену сільськогосподарського обслуговуючого кооперативу».
 
8. 3) у пункті 168.4 статті 168:
 
   4. У пункті 168.4 статті 168:
 
9. підпункт168.4.4 доповнити словами «а у випадках, передбачених цим Кодексом, - за місцезнаходженням земельних ділянок, земельних часток (паїв), виділених або не виділених в натурі (на місцевості)»;
 
-6- Бандуров В.В.
підпункт168.4.4 доповнити словами «а у випадках, передбачених цим Кодексом, - за місцезнаходженням земельних ділянок, земельних часток (паїв), виділених або не виділених в натурі (на місцевості)»
 
Відхилено (відповідає нормі, прийнятій у першому читанні)  абзац перший підпункту 168.4.4 доповнити словами «а у випадках, передбачених цим Кодексом, - за місцезнаходженням земельних ділянок, земельних часток (паїв), виділених або не виділених в натурі (на місцевості)»;
 
10. підпункт «а» підпункту 168.4.5 доповнити словами «а у випадках, передбачених цим Кодексом, - за місцезнаходженням земельних ділянок, земельних часток (паїв), виділених або не виділених в натурі (на місцевості)»;
 
   підпункт «а» підпункту 168.4.5 доповнити словами «а у випадках, передбачених цим Кодексом, - за місцезнаходженням земельних ділянок, земельних часток (паїв), виділених або не виділених в натурі (на місцевості)»;
 
11. підпункт «в» підпункту 168.4.5 доповнити словами «а у випадках, передбачених цим Кодексом - за місцезнаходженням земельних ділянок, земельних часток (паїв), виділених або не виділених в натурі (на місцевості)»;
 
   підпункт «в» підпункту 168.4.5 доповнити словами «а у випадках, передбачених цим Кодексом, - за місцезнаходженням земельних ділянок, земельних часток (паїв), виділених або не виділених в натурі (на місцевості)»;
 
12. доповнити новим підпунктом такого змісту:
 
   доповнити підпунктом 168.4.9 такого змісту:
 
13. «168.4.9. Суми податку, нараховані податковим агентом з доходів за здавання фізичними особами в оренду (суборенду, емфітевзис) земельних ділянок, земельних часток (паїв), виділених або не виділених в натурі (на місцевості), сплачуються таким податковим агентом до відповідного бюджету за місцезнаходженням таких об’єктів оренди (суборенди, емфітевзису)»;
 
-7- Івченко В.Є.
У пункті 3, яким пропонується доповнити статтю 168 новим підпунктом 168.4.9. викласти в такій редакції:
«168.4.9. Податковий агент, відповідальний згідно з вимогами цього розділу за нарахування та утримання податку із доходів фізичних осіб за надання ними в оренду (суборенду, емфітевзис), житловий найм (піднайм) нерухомого майна, сплачує (перераховує) суми утриманого податку на відповідні рахунки, відкриті в органах, що здійснюють казначейське обслуговування бюджетних коштів, за місцезнаходженням таких об’єктів нерухомого майна.»;
 
Відхилено   «168.4.9. Суми податку, нараховані податковим агентом з доходів за здавання фізичними особами в оренду (суборенду, емфітевзис) земельних ділянок, земельних часток (паїв), виділених або не виділених в натурі (на місцевості), сплачуються таким податковим агентом до відповідного бюджету за місцезнаходженням таких об’єктів оренди (суборенди, емфітевзису)».
 
14. 4) у пункті 170.1 статті 170:
 
   5. У пункті 170.1 статті 170:
 
15. у назві пункту слово « (суборенду)» замінити словами « (суборенду, эмфітевзис)»;
 
   у назві пункту слово « (суборенду)» замінити словами « (суборенду, эмфітевзис)»;
 
16. у підпункті 170.1.1 слова «від надання в оренду» замінити словами «від надання в оренду (эмфітевзис)»;
 
-8- Івченко В.Є.
Доповнити новий пунктом 4-1 такого змісту:
У статті 193:
Підпункт «в» пункту 193.1. доповнити новим абзацом третім такого змісту:
«постачання на митній території України сільськогосподарськими обслуговуючими кооперативами сільськогосподарської продукції, зазначеної у пункті 16-1.3 статті 16-1 Закону України «Про державну підтримку сільського господарства України» (крім пункту 16-1.3.2), що вироблена (вирощена, відгодована, зібрана, заготовлена) сімейними фермерськими господарствами, що зареєстровані платниками єдиного податку четвертої групи згідно із главою 1 розділу ХІV цього Кодексу.»;
 
Відхилено   у підпункті 170.1.1 слова «від надання в оренду» замінити словами «від надання в оренду (эмфітевзис)».
6. У статті 273:
Пункт 273.1 викласти в такій редакції:
«273.1. Податок за лісові землі складається з земельного податку та рентної плати, що визначається податковим законодавством»;
доповнити пунктом 273.3. такого змісту:
«273.3. Ставки податку за один гектар лісових земель встановлюються відповідно до статей 274 та 277 цього Кодексу».
 
    -9- Продан О.П.
Соловей Ю.І.
Юринець О.В.
Іщенко В.О.
Євлахов А.С.
Пинзеник В.М.
Білоцерковець Д.О.
Рибак І.П.
Люшняк М.В.
Тіміш Г.І.
Після пункту 4 розділу І законопроекту доповнити новими пунктами такого змісту:
«5) у статті 273:
Пункт 273.1. викласти в такій редакції:
«273.1. Податок за лісові землі складається з земельного податку та рентної плати, що визначається податковим законодавством.»;
доповнити новим пунктом 273.3. в такій редакції:
«273.3. Ставки податку за один гектар лісових земель встановлюються відповідно до статті 274 та статті 277 цього Кодексу.»;
6) пункт 284.4 статті 284 виключити»;
 
Враховано частково    
17. 5) у пункті 291.4 статті 291:
 
   7. У пункті 291.4 статті 291:
 
18. підпункт 4 викласти в такій редакції:
«4) четверта група - сільськогосподарські товаровиробники:
а) юридичні особи, незалежно від організаційно-правової форми, у яких частка сільськогосподарського товаровиробництва за попередній податковий (звітний) рік дорівнює або перевищує 75 відсотків;
б) фізичні особи - підприємці, які здійснюють діяльність виключно в межах фермерського господарства зареєстрованого відповідно до Закону «Про фермерське господарство», за умови виконання сукупності таких вимог:
- займаються виключно виробництвом сільськогосподарської продукції, її переробкою та постачанням;
- здійснюють господарську діяльність (крім постачання) за місцем податкової адреси;
- не використовують працю найманих осіб;
- членами фермерського господарства такої фізичної особи є лише члени сім'ї цієї особи у визначенні частини другої статті 3 Сімейного кодексу України;
- площа сільськогосподарських угідь, та/або земель водного фонду у власності та/або користуванні членів фермерського господарства становить не меньше 2 гектарів але не більше 20 гектарів. «;
 
-10- Івченко В.Є.
У пункті 5, яким пропонується викласти в новій редакції підпункт 4 пункту 291.4 статті 291 викласти в такій редакції:
«4) четверта група - сільськогосподарські товаровиробники:
а) юридичні особи, незалежно від організаційно-правової форми, у яких частка сільськогосподарського товаровиробництва за попередній податковий (звітний) рік дорівнює або перевищує 75 відсотків;
б) фізичні особи – підприємці, які здійснюють діяльність у межах сімейного фермерського господарства, зареєстрованого відповідно до Закону України «Про фермерське господарство», та забезпечують виконання сукупності таких вимог:
- займаються виключно виробництвом сільськогосподарської продукції та/або розведенням, вирощуванням та виловом риби у внутрішніх водоймах (озерах, ставках та водосховищах), переробкою переважно власновиробленої продукції та її постачанням (в тому числі й через власні пункти роздрібної торгівлі) (всі коди груп 01.1-01.6, 10.1-10.9, а також клас 03.22 групи 03.2 КВЕД ДК 009:2010);
- здійснюють господарську діяльність (крім постачання) за місцем податкової адреси;
- обсяг доходу протягом календарного року не перевищує 3 000 000 гривень;
- площа сільськогосподарських угідь у власності та/або користуванні, земель водного фонду у користуванні становить не менш як 2 гектари та не більш як 20 гектарів.»;
 
Відхилено   підпункт 4 викласти в такій редакції:
«4) четверта група - сільськогосподарські товаровиробники:
а) юридичні особи незалежно від організаційно-правової форми, у яких частка сільськогосподарського товаровиробництва за попередній податковий (звітний) рік дорівнює або перевищує 75 відсотків;
б) фізичні особи - підприємці, які провадять діяльність виключно в межах фермерського господарства зареєстрованого відповідно до Закону України «Про фермерське господарство», за умови виконання сукупності таких вимог:
здійснюють виключно вирощування, відгодовування сільськогосподарської продукції, збирання, вилов, переробку такої власновирощеної або відгодованої продукції та її продаж;
провадять господарську діяльність (крім постачання) за місцем податкової адреси;
не використовують працю найманих осіб;
членами фермерського господарства такої фізичної особи є лише члени її сім'ї у визначенні частини другої статті 3 Сімейного кодексу України;
- площа сільськогосподарських угідь та/або земель водного фонду у власності та/або користуванні членів фермерського господарства становить не меньше 2 гектарів, але не більше 20 гектарів»;
 
    -11- Южаніна Н.П.
Абзац шостий пункту 5 викласти у редакції:
здійснюють виключно вирощування, відгодовування сільськогосподарської продукції, збирання, вилов, переробку такої власновирощеної або відгодованої продукції та її продаж;
 
Враховано    
    -12- Острікова Т.Г.
В пункті «5)» законопроекту щодо пункту 291.4 статті 291 в абзаці 6 підпункту б) слова «… не більше 20 гектарів» замінити словами «… але не більше 50 гектарів»
 
Відхилено    
19. у підпункті 294.4.5 після слів «сільськогосподарські товаровиробники» доповнити словами «- юридичні особи «;
 
-13- Южаніна Н.П.
у абзаці одинадцятому пункту 5 розділу 1 Законопроекту цифри «294.4.5» замінити цифрами «291.4.5»
 
Враховано   у підпункті 291.4.5 слова «сільськогосподарські товаровиробники» замінити словами « сільськогосподарські товаровиробники - юридичні особи»;
 
20. підпункт 291.4.7 викласти в такій редакції:
 
   підпункт 291.4.7 викласти в такій редакції:
 
21. «291.4.7. Новоутворені сільськогосподарські товаровиробники - юридичні особи можуть бути платниками податку з наступного року, якщо частка сільськогосподарського товаровиробництва, отримана за попередній податковий (звітний) рік, дорівнює або перевищує 75 відсотків, а фізичні особи - підприємці у рік державної реєстрації».
 
-14- Левченко Ю.В.
Іллєнко А.Ю.
Головко М.Й.
Осуховський О.І.
Марченко О.О.
Пункт 5 розділу 1 Законопроекту викласти у наступній редакції:
«5) у підпункті 291.4.5 після слів «сільськогосподарські товаровиробники» доповнити словами «- юридичні особи «;
підпункт 291.4.7 викласти в такій редакції:
«291.4.7. Новоутворені сільськогосподарські товаровиробники – юридичні особи можуть бути платниками податку з наступного року, якщо частка сільськогосподарського товаровиробництва, отримана за попередній податковий (звітний) рік, дорівнює або перевищує 75 відсотків, а фізичні особи – підприємці у рік державної реєстрації».»
 
Відхилено   «291.4.7. Новоутворені сільськогосподарські товаровиробники - юридичні особи можуть бути платниками податку з наступного року, якщо частка сільськогосподарського товаровиробництва, отримана за попередній податковий (звітний) рік, дорівнює або перевищує 75 відсотків, а фізичні особи – підприємці ( у рік державної реєстрації».
 
22. 6) у статті 294:
 
   8. У статті 294:
 
23. у пункті 294.2 слова «сільськогосподарських товаровиробників» замінити словами «сільськогосподарських товаровиробників - юридичних осіб»;
 
   у пункті 294.2 слова «сільськогосподарських товаровиробників» замінити словами «сільськогосподарських товаровиробників - юридичних осіб»;
 
24. абзац другий пункту 294.4 після слів «встановленої для третьої групи» доповнити словами «а також четвертої групи (фізичні особи)»;
 
   абзац другий пункту 294.4 після слів «встановленої для третьої групи» доповнити словами «а також четвертої групи (фізичні особи)».
 
25. 7) у підпункті 295.9.3. пункту 295.9 статті 295 слова « утворені протягом року» замінити словами «фізичні особи-підприємці, які у звітному періоді вперше обрали або перейшли на четверту групу спрощеної системи оподаткування, та юридичні особи, утворені протягом року «, слова «податкового (звітного) кварталу» замінити словами «податкового (звітного) кварталу, в якому відбулося таке обрання/перехід»;
 
   9. У підпункті 295.9.3 пункту 295.9 статті 295 слова «утворені протягом року» замінити словами «фізичні особи-підприємці, які у звітному періоді обрали спрощену систему оподаткування та ставку єдиного податку, встановлену для четвертої групи, або перейшли на застосування ставки єдиного податку, встановленої для четвертої групи, та юридичні особи, утворені протягом року», а слова «податкового (звітного) кварталу» ( словами «податкового (звітного) кварталу, в якому відбулося таке обрання/перехід «.
 
26. 8) у абзаці другому пункту 296.10 статті 296 слова «другої і третьої груп» замінити словами «другої - четвертої груп «;
 
   10. У абзаці третьому пункту 296.10 статті 296 слова «другої і третьої груп» замінити словами «другої - четвертої груп».
 
27. 9) у статті 297:
 
   11. У статті 297:
 
28. у підпункті 2 пункту 297.1 слова «першої - третьої групи» замінити словами «першої - четвертої групи «;
 
   у підпункті 2 пункту 297.1 слова «першої - третьої групи» замінити словами «першої - четвертої групи»;
 
29. пункт 297.3 доповнити реченням такого змісту «Норми цього пункту не поширюються на фізичних осіб - підприємців платників єдиного податку четвертої групи»;
 
-15- Кулініч О.І.
Зміни до пункту 297.3 виключити
 
Відхилено   пункт 297.3 доповнити реченням такого змісту «Норми цього пункту не поширюються на фізичних осіб – підприємців ( платників єдиного податку четвертої групи»;
 
30. підпункт 297.4 після слів «четвертої групи» доповнити словами « (юридичними особами)»;
 
   підпункт 297.4 після слів «четвертої групи» доповнити словами « (юридичними особами)».
 
31. 10) у статті 298:
 
   12. У статті 298:
 
32. у пункті 298.8 після слів «систему оподаткування» доповнити словами «або відмови від спрощеної системи оподаткування» та цифри «298.8.4» замінити цифрами «298.8.8.»;
 
   пункт 298.8 після слів «систему оподаткування» доповнити словами «або відмови від спрощеної системи оподаткування», а цифри «298.8.4» замінити цифрами «298.8.8»;
 
33. у підпункті 298.8.1:
 
   у підпункті 298.8.1:
 
34. абзац третій після слів «такої земельної ділянки» доповнити словами « (юридичні особи)»;
 
   абзац третій доповнити словами « (юридичні особи)»;
 
35. абзац четвертий після слів «сільськогосподарського товаровиробництва» доповнити словами « (юридичні особи)»;
 
   абзац четвертий після слів «сільськогосподарського товаровиробництва» доповнити словами « (юридичні особи)»;
 
36. доповнити новим абзацом такого змісту:
 
   доповнити абзацом сьомим такого змісту:
 
37. «Фізичні особи - підприємці, які подали заяву про обрання ними спрощеної системи оподаткування четвертої групи, вперше подають визначену цим підпунктом звітність протягом 20 календарних днів з дати подання такої заяви»;
 
-16- Івченко В.Є.
У пункті 10 (у статті 298):
Доповнити пункт 298.8 новим пунктом 298.8.1-1 такого змісту:
«298.8.1-1. Контролюючий орган за місцезнаходженням земельної ділянки здійснює перевірку повноти нарахування єдиного податку платниками четвертої групи на основі наявних даних державного земельного кадастру та даних державного реєстру речових прав на нерухоме майно.
Центральні органи виконавчої влади, що реалізують державну політику у сфері земельних відносин та у сфері державної реєстрації речових прав на нерухоме майно, щомісяця, але не пізніше 10 числа наступного місяця, а також за запитом відповідного контролюючого органу за місцезнаходженням земельної ділянки подають інформацію, необхідну для обчислення і справляння податку у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України.»;
 
Відхилено   «Фізичні особи - підприємці, які подали заяву про обрання ними спрощеної системи оподаткування та ставки єдиного податку, встановленої для четвертої групи, вперше подають визначену цим підпунктом звітність протягом 20 календарних днів з дня подання такої заяви»;
 
38. у підпункті 298.8.2 слова «сільськогосподарські товаровиробники» замінити словами « сільськогосподарські товаровиробники-юридичні особи «;
 
   у підпункті 298.8.2 слова «Сільськогосподарські товаровиробники» замінити словами «Сільськогосподарські товаровиробники - юридичні особи «;
 
39. у підпункті 298.8.4 слова « сільськогосподарський товаровиробник» замінити словами « сільськогосподарський товаровиробник - юридична особа»;
 
   у підпункті 298.8.4 слова «сільськогосподарський товаровиробник» замінити словами «сільськогосподарський товаровиробник - юридична особа»;
 
40. доповнити підпунктами 298.8.5-298.8.8 такого змісту:
 
   доповнити підпунктами 298.8.5-298.8.8 такого змісту:
 
41. «298.8.5. Зареєстровані в установленому порядку фізичні особи - підприємці, які до закінчення місяця, в якому відбулася державна реєстрація, подали заяву щодо обрання спрощеної системи оподаткування та ставки єдиного податку, встановленої для четвертої групи, вважаються платниками єдиного податку з дня державної реєстрації.
 
   «298.8.5. Зареєстровані в установленому порядку фізичні особи - підприємці, які до закінчення місяця, в якому відбулася державна реєстрація, подали заяву про обрання спрощеної системи оподаткування та ставки єдиного податку, встановленої для четвертої групи, вважаються платниками єдиного податку з дня державної реєстрації.
 
42. Заява подається за вибором платника податків в один із способів, визначений у частинах 1-4 підпункту 298.1.1. пункту 298.1. статті 298 цього Кодексу.
 
   Заява подається на вибір платника податків в один із способів, визначених частинами 1-4 підпункту 298.1.1 пункту 298.1 статті 298 цього Кодексу.
 
43. 298.8.6. Платники єдиного податку четвертої групи (фізичні особи - підприємці), які у податковому (звітному) періоді не забезпечили дотримання сукупності умов (критеріїв), передбачених для таких платників у підпункті 4 пункту 291.4 статті 291 цього Кодексу, зобовязані сплатити у поточному році податок у розмірі, що розраховується виходячи із 25 відсотків річної суми податку за кожен квартал, протягом якого платник перебував на четвертій групі платників єдиного податку, та з наступного податкового (звітного) кварталу перейти на застосування ставки єдиного податку, визначеної для платників єдиного податку третьої групи, або відмовитись від застосування спрощеної системи оподаткування.
 
   298.8.6. Платники єдиного податку четвертої групи (фізичні особи - підприємці), які у податковому (звітному) періоді не забезпечили дотримання сукупності умов (критеріїв), передбачених підпунктом «б» підпункту 4 пункту 291.4 статті 291 цього Кодексу, зобов’язані сплатити у поточному році податок у розмірі, що розраховується виходячи з 25 відсотків річної суми податку за кожний квартал, протягом якого платник перебував на четвертій групі платників єдиного податку, та з наступного податкового (звітного) кварталу перейти на застосування ставки єдиного податку, визначеної для платників єдиного податку третьої групи, або відмовитись від застосування спрощеної системи оподаткування.
 
44. Заява про такий перехід подається таким платником податку не пізніше 20 числа місяця, наступного за календарним кварталом, у якому не забезпечено дотримання сукупності відповідних умов (критеріїв).
 
   Заява про такий перехід подається таким платником податку не пізніше 20 числа місяця, наступного за календарним кварталом, у якому не забезпечено дотримання сукупності умов (критеріїв), передбачених підпунктом «б» підпункту 4 пункту 291.4 статті 291 цього Кодексу.
 
45. 298.8.7. Платники єдиного податку четвертої групи можуть самостійно перейти на застосування ставки єдиного податку, визначеної для платників єдиного податку третьої групи, або відмовитися від спрощеної системи оподаткування у зв'язку з переходом на сплату інших податків і зборів, визначених цим Кодексом, з першого числа місяця, наступного за податковим (звітним) кварталом, у якому подано відповідну заяву, за умови сплати податку за поточний рік у розмірі, що розраховується, виходячи із 25 відсотків річної суми податку за кожен квартал, протягом якого платник перебував на четвертій групі платників єдиного податку.
 
-17- Бакуменко О.Б.
Лабазюк С.П.
Мірошніченко І.В.
Кулініч О.І.
У пункті 10 розділу І законопроекту:
в абзаці п'ятнадцятому слово «третьої» замінити словом «іншої»;
абзац шістнадцятий викласти в такій редакції:
«298.8.8. Сільськогосподарський товаровиробник, який відповідно до підпункту 298.8.7 цього пункту самостійно перейшов на застосування ставки єдиного податку, визначеної для платників єдиного податку іншої групи, або відмовитися від спрощеної системи оподаткування у зв'язку з переходом на сплату інших податків і зборів, визначених цим Кодексом, повторно може бути включений до четвертої групи платників єдиного податку не раніше ніж через два календарні роки після його переходу на застосування ставки єдиного податку, визначеної для платників єдиного податку іншої групи або анулювання його попередньої реєстрації платником єдиного податку четвертої групи у зв'язку з відмовою від спрощеної системи оподаткування».
 
Враховано частково (в частині 298.8.7 – повністю, в частині 298.8.8 - частково)  298.8.7. Платники єдиного податку четвертої групи можуть самостійно перейти на застосування ставки єдиного податку, визначеної для платників єдиного податку іншої групи, або відмовитися від спрощеної системи оподаткування у зв'язку з переходом на сплату інших податків і зборів, визначених цим Кодексом, з першого числа місяця, наступного за податковим (звітним) кварталом, у якому подано відповідну заяву, за умови сплати податку за поточний рік у розмірі, що розраховується, виходячи з 25 відсотків річної суми податку за кожний квартал, протягом якого платник перебував на четвертій групі платників єдиного податку.
 
46. 298.8.8. Сільськогосподарський товаровиробник повторно можуть бути включений до четвертої групи платників єдиного податку не раніше ніж через два календарні роки після анулювання його попередньої реєстрації платником єдиного податку четвертої групи»;
 
   298.8.8. Сільськогосподарський товаровиробник повторно може бути включений до четвертої групи платників єдиного податку не раніше ніж через два календарні роки після його переходу на застосування ставки єдиного податку, визначеної для платників єдиного податку іншої групи, або анулювання його попередньої реєстрації платником єдиного податку четвертої групи «;
 
47. доповнити новим пунктом такого змісту:
 
   доповнити пунктом 298.9 такого змісту:
 
48. «298.9. Відомості про реєстрацію або анулювання реєстрації фізичної особи - підприємця платника єдиного податку четвертої групи у формі витягу з реєстру платників єдиного податку не пізніше 30 календарних днів з дня такої реєстрації направляються контролюючим органом органу місцевого самоврядування за податковою адресою такого платника податку»;
 
-18- Давиденко В.М.
Пункт 10 Розділу І доповнити новим пунктом 298.10 такого змісту:
«298.10. Виконавчі комітети органів місцевого самоврядування можуть ініціювати питання щодо скасування контролюючим органом реєстрації сімейного фермерського господарства платником єдиного податку четвертої групи у разі недотримання ним критеріїв, визначених підпунктом 4 пункту 291.4 статті 291 цього Кодексу.
Контролюючий орган за місцем податкової адреси сімейного фермерського господарства - платника єдиного податку четвертої групи не пізніше 20 календарних днів після надходження подання від органів місцевого самоврядування приймає відповідне рішення щодо такого суб'єкта».
 
Відхилено   «298.9. Відомості про реєстрацію або анулювання реєстрації фізичної особи – підприємця ( платника єдиного податку четвертої групи у формі витягу з реєстру платників єдиного податку не пізніше 30 календарних днів з дня такої реєстрації надаються контролюючим органом органу місцевого самоврядування за податковою адресою такого платника податку».
 
49. 11) у статті 299:
 
   13. У статті 299:
 
50. пункт 299.4 після слова та цифр «пункту 298.1» доповнити словами та цифрами «та підпунктом 298.8.5 пункту 298.8»;
 
   пункт 299.4 після слова та цифр «пункту 298.1» доповнити словами та цифрами «та підпунктом 298.8.5 пункту 298.8»;
 
51. у пункті 299.10:
 
   у пункті 299.10:
 
52. підпункт 3 після слова та цифр «пункту 298.2» доповнити словами та цифрами «та підпунктом 298.8.6 пункту 298.8»;
 
   підпункт 3 після слова та цифр «пункту 298.2» доповнити словами та цифрами «та підпунктом 298.8.6 пункту 298.8»;
 
53. підпункт 4 після слів «сільськогосподарського товаровиробництва» доповнити словами «юридичної особи»;
 
   підпункт 4 після слів «сільськогосподарського товаровиробництва» доповнити словами «юридичної особи»;
 
54. доповнити підпунктом 5 такого змісту:
 
   доповнити підпунктом 5 такого змісту:
 
55. «5) якщо платником податку четвертої групи не подано податкову звітність, передбачену пунктом 296.9-1 статті 296 цього Кодексу».
 
-19- Бакуменко О.Б.
Лабазюк С.П.
Мірошніченко І.В.
Кулініч О.І.
Розділ І законопроекту доповнити новими пунктами 1, 5 та 6 такого змісту:
«1) у статті 12:
підпункт 12.3.7 пункту 12.3 доповнити словами «крім випадків, передбачених цим Кодексом»;
пункт 12.4 доповнити новим підпунктом такого змісту:
«12.4.5. надання у випадках, передбачених цим Кодексом, пільг зі сплати місцевих податків та зборів»;
«2) у статті 281:
пункт 281.1 викласти в такій редакції:
«281.1. Сільські, селищні, міські ради та ради об'єднаних територіальних громад, що створені згідно із законом та перспективним планом формування територій громад, мають право встановлювати пільги зі сплати цього податку, в тому числі окремим платникам з числа:
281.1.1. інвалідів першої і другої групи;
281.1.2. фізичних осіб, які виховують трьох і більше дітей віком до 18 років;
281.1.3. пенсіонерів (за віком);
281.1.4. ветеранів війни та осіб, на яких поширюється дія Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту";
281.1.5. фізичних осіб, визнаних законом особами, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи.
Такі пільги з податку, що сплачується на відповідній території, визначаються, виходячи з майнового стану та рівня доходів фізичних осіб.
Органи місцевого самоврядування до 25 грудня року, що передує звітному, подають відповідному контролюючому органу за місцезнаходженням земельних ділянок рішення щодо пільг фізичним особам зі сплати цього податку за формою, затвердженою Кабінетом Міністрів України";
у пункті 281.2 слова "для відповідної категорії фізичних осіб" виключити»;
«6) у статті 293:
пункт 293.9 викласти в такій редакції:
"293.9. Для платників єдиного податку четвертої групи розмір ставок податку з одного гектара сільськогосподарських угідь та/або земель водного фонду залежить від категорії (типу) земель, їх розташування та обчислюється (у відсотках бази оподаткування) за такою формулою:
СтавкЄП = БазСтавк + СтавкЗП,
де:
БазСтавк – ставки для відповідної категорії (типу) земель з урахуванням їх розташування, зазначених у підпунктах 293.9.1 – 293.9.6 цього пункту;
СтавкЗП – ставка земельного податку, встановлена відповідним органом місцевого самоврядування для відповідної категорії (типу) земель.
Для платників єдиного податку четвертої групи розмір ставок податку з одного гектара сільськогосподарських угідь та/або земель водного фонду залежить від категорії (типу) земель, їх розташування та обчислюється (у відсотках бази оподаткування):
293.9.1. для ріллі, сіножатей і пасовищ (крім ріллі, сіножатей і пасовищ, розташованих у гірських зонах та на поліських територіях, а також сільськогосподарських угідь, що перебувають в умовах закритого ґрунту) – 0,2;
293.9.2. для ріллі, сіножатей і пасовищ, розташованих у гірських зонах та на поліських територіях, – 0,1;
293.9.3. для багаторічних насаджень (крім багаторічних насаджень, розташованих у гірських зонах та на поліських територіях) – 0,1;
293.9.4. для багаторічних насаджень, розташованих у гірських зонах та на поліських територіях, – 0,1;
293.9.5. для земель водного фонду – 1,68;
293.9.6. для сільськогосподарських угідь, що перебувають в умовах закритого ґрунту, – 5,58»;
У зв'язку з цим доповненням змінити нумерацію пунктів законопроекту.
 
Відхилено   «5) якщо платником єдиного податку четвертої групи не подано податкову звітність, передбачену пунктом 296.9-1 статті 296 цього Кодексу».
 
    -20- Бакуменко О.Б.
Лабазюк С.П.
Мірошніченко І.В.
Кулініч О.І.
Розділ І законопроекту доповнити новим пунктом такого змісту:
«Підрозділ 8 розділу ХХ "Перехідні положення" доповнити пунктом 6 такого змісту:
«6. Установити, що протягом трьох років з дня набрання чинності Законом України "Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких законодавчих актів України щодо стимулювання створення та діяльності сімейних фермерських господарств", у разі якщо ставка земельного податку перевищує 0,75 відсотка від нормативної грошової оцінки, то для цілей оподаткування єдиним податком платників четвертої групи – юридичних осіб застосовується ставка земельного податку 0,75 відсотка від нормативної грошової оцінки».
 
Відхилено    
    -21- Острікова Т.Г.
Привести нумерацію пунктів законопроекту у відповідності з запропонованими поправками
 
Враховано    
56. ІІ. Прикінцеві та перехідні положення
 
   ІІ. Прикінцеві та перехідні положення
 
57. 1. Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування.
 
   1. Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування.
 
58. 2. Внести зміни до таких законодавчих актів України:
 
   2. Внести зміни до таких законів України:
 
59. 1) у Законі України «Про фермерське господарство» (Відомості Верховної Ради України, 2003, N 45, ст.363):
 
   3) у Законі України «Про фермерське господарство» (Відомості Верховної Ради України, 2003 р., № 45, ст. 363):
 
60. у частині четвертій статті 1:
 
   у частині четвертій статті 1:
 
61. друге речення викласти в редакції:
 
   друге речення викласти в редакції: «Фермерське господарство діє на основі установчого документа (для юридичної особи - статуту, для господарства без статусу юридичної особи - договору (декларації) про створення фермерського господарства)»;
 
62. «Фермерське господарство діє на основі установчого документу (для юридичної особи - статуту, для господарства без статусу юридичної особи - договору (декларації) про створення фермерського господарства)»;
 
      
63. у третьому реченні слова « у Статуті « замінити словами « в установчому документі «;
 
   у третьому реченні слова «У Статуті « замінити словами «В установчому документі «;
 
64. у статті 3 слово «Статуту» замінити словами «установчого документу»;
 
   у статті 3 слово «Статуту» замінити словами «установчого документа»;
 
65. статтю 8-1 викласти у такій редакції:
 
   статтю 8-1 викласти в такій редакції:
 
66. «Стаття 8-1. Особливості створення та діяльності сімейного фермерського господарства без набуття статусу юридичної особи
 
   «Стаття 8-1. Особливості створення та діяльності сімейного фермерського господарства без набуття статусу юридичної особи
 
67. 1. Сімейне фермерське господарство без статусу юридичної особи організовується фізичною особою самостійно або спільно з членами її сім’ї на підставі договору (декларації) про створення сімейного фермерського господарства.
 
   1. Сімейне фермерське господарство без статусу юридичної особи організовується фізичною особою самостійно або спільно з членами її сім’ї на підставі договору (декларації) про створення сімейного фермерського господарства.
 
68. 2. Договір про створення сімейного фермерського господарства укладається фізичною особою спільно з членами її сім’ї в письмовій формі і підлягає нотаріальному посвідченню за місцем розташування майна та земельних ділянок фермерського господарства.
 
   2. Договір про створення сімейного фермерського господарства укладається фізичною особою спільно з членами її сім’ї в письмовій формі і підлягає нотаріальному посвідченню за місцем розташування майна та земельних ділянок фермерського господарства.
 
69. Декларація про створення сімейного фермерського господарства (у разі одноосібного ведення такого господарства), складається фізичною особою самостійно в письмовій формі.
 
   Декларація про створення сімейного фермерського господарства (у разі одноосібного ведення такого господарства) складається фізичною особою самостійно в письмовій формі.
 
70. 3. Головою сімейного фермерського господарства без статусу юридичної особи є член сім’ї, визначений Договором (декларацією) про створення сімейного фермерського господарства, який реєструється як фізична особа - підприємець.
 
   3. Головою сімейного фермерського господарства без статусу юридичної особи є член сім’ї, визначений договором (декларацією) про створення сімейного фермерського господарства, який реєструється як фізична особа - підприємець.
 
71. Після укладання (складання) Договору (декларації) про створення сімейного фермерського господарства голова сімейного фермерського господарства має зареєструватись як фізична особа - підприємець або зареєструвати зміни до відомостей про фізичну особу - підприємця в порядку, встановленому законом.
 
   Після укладання (складання) договору (декларації) про створення сімейного фермерського господарства голова сімейного фермерського господарства має зареєструватися як фізична особа - підприємець або зареєструвати зміни до відомостей про фізичну особу - підприємця в порядку, встановленому законом.
 
72. 4. Від імені сімейного фермерського господарства без статусу юридичної особи має право виступати голова цього господарства або уповноважений ним один із членів господарства.
 
   4. Від імені сімейного фермерського господарства без статусу юридичної особи має право виступати голова цього господарства або уповноважений ним у встановленому цивільним законодавством порядку один із членів господарства.
 
73. 5. Умови договору (декларації) про створення сімейного фермерського господарства визначають:
 
   5. Умови договору (декларації) про створення сімейного фермерського господарства визначають:
 
74. а) найменування, місцезнаходження (адресу) господарства, мету та види його діяльності;
 
   а) найменування, місцезнаходження (адресу) господарства, мету та види його діяльності;
 
75. б) порядок прийняття рішень та координації спільної діяльності членів господарства;
 
   б) порядок прийняття рішень та координації спільної діяльності членів господарства;
 
76. в) правовий режим спільного майна членів господарства;
 
   в) правовий режим спільного майна членів господарства;
 
77. г) порядок покриття витрат та розподілу результатів (прибутку або збитків) діяльності господарства між його членами;
 
   г) порядок покриття витрат та розподілу результатів (прибутку або збитків) діяльності господарства між його членами;
 
78. ґ) порядок вступу до господарства та виходу з нього;
 
   ґ) порядок вступу до господарства та виходу з нього;
 
79. д) трудові відносини членів господарства;
 
   д) трудові відносини членів господарства;
 
80. е) прізвище, ім’я та по батькові, членів господарства, ступінь їх родинного зв’язку, паспортні дані та реєстраційні номери облікових карток платників податків (ідентифікаційні номери);
 
   е) прізвище, ім’я та по батькові членів господарства, ступінь їх родинного зв’язку, паспортні дані та реєстраційні номери облікових карток платників податків (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та офіційно повідомили про це відповідний контролюючий орган і мають відмітку у паспорті, реєстраційні номери облікових карток платників податків не зазначаються);
 
81. є) інші положення, що не суперечать чинному законодавству.
 
   є) інші положення, що не суперечать чинному законодавству.
 
82. 6. Типова форма договору (декларації) про створення сімейного фермерського господарства затверджується центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної аграрної політики)»;
 
   6. Типова форма договору (декларації) про створення сімейного фермерського господарства затверджується центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної аграрної політики) «;
 
83. пункт 5 статті 9 доповнити словами «в тому числі на сплату єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування»;
 
-22- Давиденко В.М.
пункт 1 частини 2 доповнити новими абзацом такого змісту:
«частину 5 статті 9 доповнити новими абзацами такого змісту:
«Для сімейних фермерських господарств підключення та постачання електроенергії, газо-, водо- та теплопостачання здійснюється на умовах та за тарифами, передбаченими для населення.
Сімейним фермерським господарствам надається переважне право на отримання замовлень на постачання продуктів харчування об'єктам соціальної сфери при здійсненні державних закупівель з місцевих бюджетів»
 
Відхилено   частину п’яту статті 9 доповнити словами «в тому числі на сплату єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування»;
 
84. 3) Закон України «Про державну підтримку сільського господарства України» (Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2004, N 49, ст.527) доповнити статтею 13-1 такого змісту:
 
   4) у Законі України «Про державну підтримку сільського господарства України» (Відомості Верховної Ради України, 2004 р., № 49, ст. 527): доповнити статтею 13-1 такого змісту:
 
85. «Стаття 13-1. Додаткова фінансова підтримка сімейних фермерських господарств
 
   «Стаття 13-1. Додаткова фінансова підтримка сімейних фермерських господарств
 
86. 13-1.1. Крім передбачених цим Законом видів підтримки, сімейним фермерським господарствам, які зареєстровані платниками єдиного податку четвертої групи згідно із главою 1 розділу ХІV Податкового кодексу України, надається додаткова фінансова підтримка через механізм доплати на користь застрахованих осіб - членів/голови сімейного фермерського господарства єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування у розмірі:
0, 9 мінімального страхового внеску - перший рік;
0, 8 мінімального страхового внеску - другий рік;
0, 7 мінімального страхового внеску - третій рік;
0, 6 мінімального страхового внеску - четвертий рік;
0, 5 мінімального страхового внеску - п’ятий рік;
0, 4 мінімального страхового внеску - шостий рік;
0, 3 мінімального страхового внеску - сьомий рік;
0, 2 мінімального страхового внеску - восьмий рік;
0, 1 мінімального страхового внеску - дев’ятий та десятий роки.
Така допомога надається за рахунок коштів, передбачених у Державному бюджеті України
 
-23- Івченко В.Є.
Абзац другий пункту 13-1.1. викласти в такій редакції:
«Така допомога надається за рахунок коштів, передбачених у Державному бюджеті України, в тому числі за рахунок коштів, які спрямовуються на державну підтримку сільськогосподарських товаровиробників відповідно до пункту 42 розділу VІ Бюджетного кодексу.»;
Пункт 13-1.3. доповнити новим абзацом другим та третій такого змісту:
«Кабінет Міністрів України щорічно при підготовці проекту Державного бюджету України передбачає бюджетні асигнування на підтримку розвитку сімейних фермерських господарств.
Органи виконавчої влади та органи місцевого самоврядування при формуванні відповідних бюджетів щорічно передбачають бюджетні асигнування на підтримку розвитку сімейних фермерських господарств.»;
У такому випадку абзац другий пункту 13-1.3. вважати абзацом четвертим.
 
Враховано частково   13-1.1. Крім передбачених цим Законом видів підтримки, сімейним фермерським господарствам, які зареєстровані платниками єдиного податку четвертої групи згідно із главою 1 розділу ХІV Податкового кодексу України, надається додаткова фінансова підтримка через механізм доплати на користь застрахованих осіб - членів/голови сімейного фермерського господарства єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування у розмірі:
0, 9 мінімального страхового внеску - перший рік;
0, 8 мінімального страхового внеску - другий рік;
0, 7 мінімального страхового внеску - третій рік;
0, 6 мінімального страхового внеску - четвертий рік;
0, 5 мінімального страхового внеску - п’ятий рік;
0, 4 мінімального страхового внеску - шостий рік;
0, 3 мінімального страхового внеску - сьомий рік;
0, 2 мінімального страхового внеску - восьмий рік;
0, 1 мінімального страхового внеску - дев’ятий та десятий роки.
Така фінансова підтримка надається за рахунок коштів, передбачених у Державному бюджеті України, в тому числі за рахунок коштів, які спрямовуються на державну підтримку сільськогосподарських товаровиробників відповідно до пункту 42 розділу VІ Бюджетного кодексу.
 
87. 13-1.2. Норми пункту 13-1.1. цієї статті можуть бути застосовані кожним з членів сімейного фермерського господарства, в тому числі головою, один раз.
 
   13-1.2. Норми пункту 13-1.1 цієї статті можуть бути застосовані кожним з членів сімейного фермерського господарства, в тому числі головою, один раз.
 
88. 13-1.3. Фінансова підтримка надається зазначеному у цій статті сімейному фермерському господарству виключно за умови, що його голова сплачує за себе та за кожного з членів свого фермерського господарства (якщо вони не підлягають страхуванню на інших засадах) єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування у розмірі, не меншому за:
0, 1 мінімального страхового внеску - перший рік;
0, 2 мінімального страхового внеску - другий рік;
0, 3 мінімального страхового внеску - третій рік;
0, 4 мінімального страхового внеску - четвертий рік;
0, 5 мінімального страхового внеску - п’ятий рік;
0, 6 мінімального страхового внеску - шостий рік;
0, 7 мінімального страхового внеску - сьомий рік;
0, 8 мінімального страхового внеску - восьмий рік;
0, 9 мінімального страхового внеску - дев’ятий та десятий роки.
Порядок надання передбаченої цією статтею допомоги визначається Кабінетом Міністрів України. Порядок виконання цього пункту встановлюється Кабінетом Міністрів України»;
 
-24- Івченко В.Є.
Доповнити новим пунктом 13-1.4. такого змісту:
«13-1.4. Сімейним фермерським господарствам надається державна фінансова підтримка у вигляді пільгового кредитування для стимулювання придбання ними земельних ділянок, сільськогосподарських тварин, техніки та обладнання, а також для будівництва виробничих приміщень і споруд.
Порядок пільгового кредитування сімейних фермерських господарств затверджується Кабінетом Міністрів України.»;
 
Відхилено   13-1.3. Фінансова підтримка надається зазначеному у цій статті сімейному фермерському господарству виключно за умови, що його голова сплачує за себе та за кожного з членів свого фермерського господарства (якщо вони не підлягають страхуванню на інших засадах) єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування у розмірі, не меншому за:
0, 1 мінімального страхового внеску - перший рік;
0, 2 мінімального страхового внеску - другий рік;
0, 3 мінімального страхового внеску - третій рік;
0, 4 мінімального страхового внеску - четвертий рік;
0, 5 мінімального страхового внеску - п’ятий рік;
0, 6 мінімального страхового внеску - шостий рік;
0, 7 мінімального страхового внеску - сьомий рік;
0, 8 мінімального страхового внеску - восьмий рік;
0, 9 мінімального страхового внеску - дев’ятий та десятий роки.
Порядок надання передбаченої цією статтею фінансова підтримка визначається Кабінетом Міністрів України. «;
в абзаці першому пункту 17-2.3 статті 17-2 слова «виробництва, будівництва» замінити словами «виробництва, включаючи спеціальні вагони для перевезення зерна, будівництва».
 
    -25- Кулініч О.І.
у Законі України «Про державну підтримку сільського господарства України» (Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2004, N 49, ст.527):
доповнити статтею 13-1 такого змісту:
«Стаття 13-1. Додаткова фінансова підтримка сімейних фермерських господарств
13-1.1. Крім передбачених цим Законом видів підтримки, сімейним фермерським господарствам, які зареєстровані платниками єдиного податку четвертої групи згідно із главою 1 розділу ХІV Податкового кодексу України, надається додаткова фінансова підтримка через механізм доплати на користь застрахованих осіб - членів/голови сімейного фермерського господарства єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування у розмірі:
0,9 мінімального страхового внеску – перший рік;
0,8 мінімального страхового внеску – другий рік;
0,7 мінімального страхового внеску – третій рік;
0,6 мінімального страхового внеску – четвертий рік;
0,5 мінімального страхового внеску – п’ятий рік;
0,4 мінімального страхового внеску – шостий рік;
0,3 мінімального страхового внеску – сьомий рік;
0,2 мінімального страхового внеску – восьмий рік;
0,1 мінімального страхового внеску – дев’ятий та десятий роки.
Така допомога надається за рахунок коштів, передбачених у Державному бюджеті України.
13-1.2. Норми пункту 131.1. цієї статті можуть бути застосовані кожним з членів сімейного фермерського господарства, в тому числі головою, один раз.
13-1.3. Фінансова підтримка надається зазначеному у цій статті сімейному фермерському господарству виключно за умови, що його голова сплачує за себе та за кожного з членів свого фермерського господарства (якщо вони не підлягають страхуванню на інших засадах) єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування у розмірі, не меншому за:
0,1 мінімального страхового внеску – перший рік;
0,2 мінімального страхового внеску – другий рік;
0,3 мінімального страхового внеску – третій рік;
0,4 мінімального страхового внеску – четвертий рік;
0,5 мінімального страхового внеску – п’ятий рік;
0,6 мінімального страхового внеску – шостий рік;
0,7 мінімального страхового внеску – сьомий рік;
0,8 мінімального страхового внеску – восьмий рік;
0,9 мінімального страхового внеску – дев’ятий та десятий роки.
Порядок надання передбаченої цією статтею допомоги визначається Кабінетом Міністрів України. Порядок виконання цього пункту встановлюється Кабінетом Міністрів України;
в абзаці першому пункту 17--2.3. статті 17--2 слова "виробництва, будівництва" замінити словами "виробництва, включаючи спеціальні вагони для перевезення зерна, будівництва;
 
Враховано    
    -26- Івченко В.Є.
Доповнити новим підпунктом 3-1 такого змісту:
У статті 15:
пункт 15.4 після слів «безпосередній виробник об’єкта такої дотації» доповнити словами «,що зареєстрований суб’єктом господарювання у встановленому законом порядку.»;
у абзаці другому пункту 15.6 слово «підприємств» замінити словом «товаровиробників»;
доповнити новим пунктом 15.10 статті 15 такого змісту:
«15.10. Бюджетна дотація або спеціальна бюджетна дотація надається суб'єкту господарювання лише за наявності експлуатаційного дозволу, отриманого відповідно до Закону України «Про основні принципи та вимоги до безпечності та якості харчових продуктів»;
у зв’язку з цим пункт 15.10. вважати пунктом 15.11.;
 
Відхилено    
89. 4) у Законі України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань» (Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2003, № 31-32, ст.263):
 
   2) у Законі України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань» (Відомості Верховної Ради України, 2003 р., № 31-32, ст. 263):
 
90. частину четверту статті 9 доповнити новим пунктом 21-1 такого змісту:
 
   частину четверту статті 9 доповнити пунктом 21-1 такого змісту:
 
91. «21-1) відомості щодо створення фізичною особою -підприємцем сімейного фермерського господарства»;
 
   «21-1) відомості щодо створення фізичною особою -підприємцем сімейного фермерського господарства»;
 
92. пункт восьмий частини першої статті 15 після слів «що не має статусу юридичної особи, « доповнити словами « договір (декларація) про створення сімейного фермерського господарства «;
 
   пункт 8 частини першої статті 15 після слів «що не має статусу юридичної особи « доповнити словами «договір (декларація) про створення сімейного фермерського господарства»;
 
93. у статті 18:
 
   у статті 18:
 
94. частину першу доповнити новим пунктом четвертим такого змісту:
 
   частину першу доповнити пунктом 4 такого змісту:
 
95. «4) договір (декларація) про створення сімейного фермерського господарства - у разі державної реєстрації фізичної особи, яка самостійно або з членами сім’ї створює сімейне фермерське господарство відповідно до Закону України «Про фермерське господарство «;
 
   «4) договір (декларація) про створення сімейного фермерського господарства - у разі державної реєстрації фізичної особи, яка самостійно або з членами сім’ї створює сімейне фермерське господарство відповідно до Закону України «Про фермерське господарство «;
 
96. частину третю доповнити новим пунктом п’ятим такого змісту:
 
   частину третю доповнити пунктом 5 такого змісту:
 
97. «5) договір (декларація) про створення сімейного фермерського господарства - у разі створення фізичною особою - підприємцем сімейного фермерського господарства відповідно до Закону України «Про фермерське господарство»; договір (декларація) про створення сімейного фермерського господарства у новій редакції - у разі внесення змін, що містяться в договорі (декларації) про створення сімейного фермерського господарства»;
 
   «5) договір (декларація) про створення сімейного фермерського господарства - у разі створення фізичною особою - підприємцем сімейного фермерського господарства відповідно до Закону України «Про фермерське господарство»; договір (декларація) про створення сімейного фермерського господарства у новій редакції - у разі внесення змін, що містяться в договорі (декларації) про створення сімейного фермерського господарства»;
 
98. частину другу статті 28 доповнити новим пунктом шостим такого змісту:
 
   частину другу статті 28 доповнити пунктом 6 такого змісту:
 
99. «6) подані документи суперечать вимогам законів України»;
 
-27- Івченко В.Є.
Доповнити новим підпунктом 5 такого змісту:
«5) статтю 9 Закону України «Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування» (Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2011, № 2-3, ст.11, із змінами) доповнити новою частиною 4-1 такого змісту:
«4-1. Платники єдиного внеску, які є головами або членами сімейного фермерського господарства, зареєстрованого платником єдиного податку четвертої групи згідно із главою 1 розділу ХІV Податкового кодексу України, сплачують єдиний внесок у розмірі:
0,1 мінімального страхового внеску – перший рік;
0,2 мінімального страхового внеску – другий рік;
0,3 мінімального страхового внеску – третій рік;
0,4 мінімального страхового внеску – четвертий рік;
0,5 мінімального страхового внеску – п’ятий рік;
0,6 мінімального страхового внеску – шостий рік;
0,7 мінімального страхового внеску – сьомий рік;
0,8 мінімального страхового внеску – восьмий рік;
0,9 мінімального страхового внеску – дев’ятий та десятий роки.
При цьому, на користь таких платників єдиного внеску за рахунок коштів, передбачених у Державному бюджеті України на відповідний рік, в тому числі за рахунок коштів, які спрямовуються на державну підтримку сільськогосподарських товаровиробників, здійснюється доплата у розмірі:
0,9 мінімального страхового внеску – перший рік;
0,8 мінімального страхового внеску – другий рік;
0,7 мінімального страхового внеску – третій рік;
0,6 мінімального страхового внеску – четвертий рік;
0,5 мінімального страхового внеску – п’ятий рік;
0,4 мінімального страхового внеску – шостий рік;
0,3 мінімального страхового внеску – сьомий рік;
0,2 мінімального страхового внеску – восьмий рік;
0,1 мінімального страхового внеску – дев’ятий та десятий роки.».
 
Відхилено   «6) подані документи суперечать вимогам законів України»;
5) у пункті 1 статті 1 Закону України "Про стимулювання розвитку вітчизняного машинобудування для агропромислового комплексу" (Відомості Верховної Ради України, 2002 р., № 24, стаття 167):
в абзаці першому слова "зберігання та" замінити словами "зберігання, перевезення та";
в абзаці другому слова "призначення, самохідні" замінити словами "призначення, спеціальні вагони для перевезення зерна, самохідні".
 
    -28- Давиденко В.М.
у Законі України «Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування» (Відомості Верховної Ради України, 2011 р., № 2-3, ст. 11 із наступними змінами) статтю 9 доповнити частиною 4-1 такого змісту:
«4-1. Особи, зазначені у пунктах 4 та 5-1 частини першої статті четвертої цього Закону, які є головою або членами сімейного фермерського господарства, зареєстрованого платником єдиного податку четвертої групи згідно із главою 1 розділу ХІV Податкового кодексу України, сплачують єдиний соціальний внесок у розмірі, не меншому за:
0,1 – мінімального страхового внеску – у перший рік функціонування;
0,2 – мінімального страхового внеску – у другий рік;
0,3 – мінімального страхового внеску – у третій рік;
0,4 – мінімального страхового внеску – у четвертий рік;
0,5 – мінімального страхового внеску – у п’ятий рік;
0,6 – мінімального страхового внеску – у шостий рік;
0,7 – мінімального страхового внеску – у сьомий рік;
0,8 – мінімального страхового внеску – у восьмий рік;
0,9 – мінімального страхового внеску – у дев’ятий та десятий роки.
При цьому на користь осіб, зазначених у пунктах 4 та 5-1 частини першої статті четвертої цього Закону, які є головою або членами сімейного фермерського господарства, зареєстрованого платником єдиного податку четвертої групи згідно із главою 1 розділу ХІV Податкового кодексу України здійснюється доплата частини єдиного внеску у розмірі:
0,9 – мінімального страхового внеску – у перший рік функціонування;
0,8 – мінімального страхового внеску – у другий рік;
0,7 – мінімального страхового внеску – у третій рік;
0,6 – мінімального страхового внеску – у четвертий рік;
0,5 – мінімального страхового внеску – у п’ятий рік;
0,4 – мінімального страхового внеску – у шостий рік;
0,3 – мінімального страхового внеску – у сьомий рік;
0,2 – мінімального страхового внеску – у восьмий рік;
0,1 – мінімального страхового внеску – у дев’ятий та десятий роки.
Зазначена доплата здійснюється за рахунок коштів Державного бюджету України, що спрямовуються на державну підтримку сільськогосподарських товаровиробників відповідно до пункту 42 розділу VІ Бюджетного кодексу України.
Норми даної частини можуть бути застосовані кожним з членів селянського фермерського господарства, в тому числі головою, лише один раз.
Норми даної частини не поширюються на осіб, зазначених у частині четвертій статті 4 цього Закону.
Порядок здійснення доплати частини єдиного внеску на користь голови або членів сімейного фермерського господарства, зареєстрованого платником єдиного податку четвертої групи згідно із главою 1 розділу ХІV Податкового кодексу України, визначається Кабінетом Міністрів України»;
6) у Законі України «Про місцеве самоврядування в Україні» (Відомості Верховної Ради України, 1997 р., № 24, ст. 170 із наступними змінами) пункт "б" статті 28 доповнити пунктом 1-1 такого змісту:
«1-1) здійснення відповідно до закону контролю за дотриманням сукупності вимог щодо перебування на єдиному податку четвертої групи сімейними фермерськими господарствами»;
7) у Бюджетному кодексі України (Відомості Верховної Ради України, 2010 р., № 50-51, ст. 572) абзац другий пункту 42 розділу VІ «Прикінцеві та перехідні положення» викласти у наступній редакції:
«При цьому, по 20 відсотків такої підтримки використовується для стимулювання сільськогосподарських товаровиробників щодо закупівлі у вітчизняних виробників сільськогосподарської техніки та обладнання, а також для здійснення доплати частини єдиного соціального внеску на користь голів та членів сімейних фермерських господарств у перші роки їх функціонування».
 
Відхилено    
    -29- Івченко В.Є.
Доповнити новим підпунктом 6 такого змісту:
«6) у Законі України "Про безоплатну правову допомогу" (Відомості Верховної Ради України, 2011 р., № 51, ст. 577 із наступними змінами):
частину другу статті 7 доповнити новим пунктом 3-1 такого змісту:
«3-1) надання консультацій, роз’яснень та складання проектів договорів користування земельними ділянками (оренда, суборенда, земельний сервітут), одержання земельних ділянок у власність або у користування, в тому числі в оренду на земельних торгах, а також інформаційно-консультативних послуг щодо роз’яснення порядку державної реєстрації суб’єкта господарювання при створенні сімейного фермерського господарства, державної фінансової підтримки фізичних осіб - підприємців, які організовують фермерське господарство на основі діяльності фізичної особи – підприємця для сільського населення – власників земельних ділянок;»;
частину першу статті 14 доповнити новим пунктом 2-3 такого змісту:
«2-3) громадяни України - власники земельних ділянок або користувачі (оренда, суборенда), що проживають у сільській місцевості, - на всі види правових послуг, передбачених частиною другою статті 13 цього Закону;».
 
Відхилено    
    -30- Кулініч О.І.
Пункт 2 Розділу ІІ Законопроекту доповнити новим підпунктом такого змісту:
«5) у пункті 1 статті 1 Закону України "Про стимулювання розвитку вітчизняного машинобудування для агропромислового комплексу" (Відомості Верховної Ради України, 2002 р., № 24, стаття 167):
в абзаці першому слова "зберігання та" замінити словами "зберігання, перевезення та";
в абзаці другому слова "призначення, самохідні" замінити словами "призначення, спеціальні вагони для перевезення зерна, самохідні".
 
Враховано    
100. 3. Кабінету Міністрів України у тримісячний термін:
 
   3. Кабінету Міністрів України у тримісячний термін:
 
101. 1) привести свої нормативно-правові акти у відповідність до цього Закону;
 
   1) привести свої нормативно-правові акти у відповідність до цього Закону;
 
102. 2) забезпечити прийняття нормативно-правових актів, необхідних для реалізації цього Закону;
 
   2) забезпечити прийняття нормативно-правових актів, необхідних для реалізації цього Закону;
 
103. 3) забезпечити приведення міністерствами та іншими центральними органами виконавчої влади їх нормативно-правових актів у відповідність до цього Закону.
 
   3) забезпечити приведення міністерствами та іншими центральними органами виконавчої влади їх нормативно-правових актів у відповідність до цього Закону.
 
104. Голова Верховної Ради України А.ПАРУБІЙ

   Голова Верховної Ради України А.ПАРУБІЙ