Кількість абзаців - 207 Таблиця поправок


Про правовий статус осіб, зниклих безвісти (Друге читання)

№ п.п. Редакція, прийнята в першому читанні Пропозиції Висновки Остаточна редакція
0. ЗАКОН УКРАЇНИ
 
   ЗАКОН УКРАЇНИ
 
1. "Про правовий статус осіб, зниклих безвісти"
 
   Про правовий статус осіб, зниклих безвісти
 
2. Цей Закон визначає правовий статус осіб, зниклих безвісти та забезпечує правове регулювання відносин, пов’язаних з обліком цих осіб та їх розшуком.
 
-1- Шухевич Ю.Р.
1) абзац перший преамбули законопроекту викласти у такій редакції:
"Цей Закон визначає правовий статус осіб, зниклих безвісти та забезпечує правове регулювання відносин, пов’язаних із встановленням та обліком цих осіб, їх розшуком і соціальним захистом цих осіб та їх родичів.";
 
Враховано   Цей Закон визначає правовий статус осіб, зниклих безвісти та забезпечує правове регулювання відносин, пов’язаних із встановленням та обліком, їх розшуком і соціальним захистом таких осіб та їхніх родичів.
 
3. Цей Закон спрямований на імплементацію міжнародних договорів з міжнародного гуманітарного права та міжнародного права прав людини щодо захисту осіб, зниклих безвісти та їх родичів, учасницею яких є Україна.
 
-2- Шухевич Ю.Р.
2) абзац другий преамбули законопроекту виключити;
 
Враховано      
4.

 
-3- Семенуха Р.С.
1. Абзац другий преамбули законопроекту викласти в такій редакції:
«Цей Закон спрямований на імплементацію міжнародних договорів з міжнародного гуманітарного права та міжнародного права прав людини щодо попередження зникнення людей і захисту прав та інтересів осіб, зниклих безвісти, та їх родичів, учасницею яких є Україна.».
 
Відхилено      
5. РОЗДІЛ І ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
Стаття 1. Визначення термінів
 
-4- Геращенко І.В.
Іонова М.М.
1. Статтю 1 пропонуємо викласти в такій редакції:
«Стаття 1. Визначення термінів
1. У цьому Законі терміни вживаються в такому значенні:
1) ексгумація останків померлих осіб - комплекс виконуваних кваліфікованим персоналом заходів та робіт, спрямованих на вилучення тіл (останків) загиблих з місць їх знаходження на місцевості або у необлікованих похованнях з метою ідентифікації останків померлих осіб та їх подальшого перепоховання відповідно до чинних ритуальних (релігійних) обрядів;
2) Єдиний реєстр осіб, зниклих безвісти (далі - Реєстр) -електронна база даних, що містить систематизовані відомості про осіб, зниклих безвісти, інформацію про невпізнані останки, а також про наявність чи відсутність рішення суду про визнання розшукуваних осіб безвісно відсутніми або оголошення їх померлими;
3) заявник - особа, яка подала заяву про розшук особи, щодо якої немає відомостей про її місцеперебування;
4) ідентифікація останків померлої особи - комплекс експертних
(лабораторних) дослідницьких заходів, спрямованих на достовірне встановлення особистості невпізнаного тіла;
5) інформація, що може сприяти розшуку особи, зниклої безвісти, -будь-які відомості та/або дані про особу, зниклу безвісти, що можуть сприяти визначенню її місцеперебування, ідентифікації невпізнаних останків, визначенню місця поховання або місцезнаходження останків померлої особи;
6) медична ідентифікація останків померлої особи - процес та результат визначення приналежності останків конкретній особі шляхом порівняння відомої інформації про особу, зниклу безвісти (прижиттєвої інформації), та інформації, отриманої під час дослідження мертвого тіла (посмертної інформації);
7) невпізнані останки померлої особи - останки людини (тіло або частини тіла), приналежність яких конкретній особі не може бути встановлена без проведення додаткових заходів для ідентифікації;
8) особа, зникла безвісти, -фізична особа, щодо якої немає відомостей про її місце перебування на момент подання заявником заяви про її розшук;
9) особа, зникла безвісти у зв’язку зі збройним конфліктом, -особа, яка зникла в зоні збройного конфлікту під час проходження нею військової служби або за будь-яких інших обставин, що підтверджують факт перебування особи у цій зоні;
10) посмертна інформація - обставини смерті/зникнення, фізичні дані, дані медичної історії, особисті прикмети, стоматологічні дані, антропологічні дані та генетичний профіль;
11) родич особи, зниклої безвісти, -батько, мати, вітчим, мачуха, син, дочка, пасинок, падчерка, брати та сестри, дід, баба, прадід, прабаба, внук, внучка, правнук, правнучка, усиновлювач, усиновлений, опікун, піклувальник, особа, яка перебуває під опікою чи піклуванням, а також, для цілей цього Закону, чоловік, дружина та особи, які спільно проживають, пов'язані спільним побутом, мають взаємні права та обов'язки;
12) судово-медична ідентифікація останків померлої особи - комплекс заходів та методів, спрямованих на достовірне встановлення приналежності останків конкретній людині з використанням словесного портрету, стоматологічного статусу, особливих прикмет, генетичного аналізу тканин у зіставленні з прижиттєво задокументованими даними медичного та антропологічного характеру.
2. Термін «збройний конфлікт» для цілей цього Закону вживається у значенні, передбаченому Законом України «Про особливості державної політики із забезпечення державного суверенітету України на тимчасово окупованих територіях у Донецькій та Луганській областях» від 18 січня 2018 року, Указом Президента України «Про рішення Ради національної безпеки і оборони України від 2 вересня 2015 року «Про нову редакцію Воєнної доктрини України», Женевськими конвенціями про захист жертв війни від 12 серпня 1949 року та Додатковими протоколами до них від 8 червня 1977 року».
 
Враховано частково   РОЗДІЛ І. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
Стаття 1. Визначення термінів
 
6. У цьому Законі наведені нижче терміни вживаються у такому значенні:
 
   У цьому Законі наведені нижче терміни вживаються в такому значенні:
 
7. ексгумація останків померлих осіб - сукупність технічних і наукових процедур, що виконуються кваліфікованим персоналом з метою вилучення останків померлих осіб з необлікованих поховань для їх ідентифікації та подальшого перепоховання відповідно до чинних ритуальних (релігійних) обрядів;
 
   вилучення тіл (останків) померлих (загиблих) осіб - комплекс виконуваних кваліфікованим персоналом заходів та робіт, спрямованих на вилучення тіл (останків) померлих (загиблих) з їх місцезнаходження на місцевості або з необлікованих поховань з метою ідентифікації останків та їх подальшого перепоховання відповідно до ритуальних (релігійних) обрядів;
 
8. Єдиний реєстр осіб, зниклих безвісти (далі - Реєстр) -електронна база даних, що містить відомості про осіб, зниклих безвісти, інформацію про невпізнані останки, а також про наявність чи відсутність рішення суду про визнання розшукуваних осіб безвісно відсутніми або оголошення померлими;
 
-5- Семенуха Р.С.
2. Абзац третій частини першої статті 1 законопроекту викласти в такій редакції:
«Єдиний державний реєстр осіб, зниклих безвісти (далі - Реєстр) -створена за допомогою автоматизованої системи електронна база даних, відповідно до якої здійснюються збирання, накопичення, зберігання та обробка даних про осіб, зниклих безвісти, невпізнані останки, наявність чи відсутність рішення суду про визнання осіб, зниклих безвісти, безвісно відсутніми або оголошення померлими, а також інших необхідних даних, що використовуються для забезпечення обліку осіб, зниклих безвісти, з метою їх розшуку; «.
 
Враховано частково   Єдиний реєстр осіб, зниклих безвісти за особливих обставин (далі - Реєстр) - електронна база даних, призначена для зберігання, захисту, обробки, використання і поширення визначеної цим Законом інформації про осіб, зниклих безвісти за особливих обставин, їх невпізнані останки, наявність чи відсутність рішення суду про визнання осіб, зниклих безвісти, безвісно відсутніми або оголошення померлими, а також інших даних, що використовуються для забезпечення обліку осіб, зниклих безвісти, з метою їх розшуку;
 
9. заявник - особа, яка подала заяву про розшук особи, щодо якої немає відомостей про її місцеперебування;
 
   заявник - особа, яка подала заяву про розшук особи, стосовно якої немає відомостей про її місце перебування;
 
10. ідентифікація останків померлої особи - комплекс заходів, спрямований на достовірне встановлення особистості невпізнаного тіла в результаті комплексу науково-технічних процедур;
 
   ідентифікація тіл (останків) померлих (загиблих) осіб - комплекс експертних (лабораторних) дослідницьких заходів, спрямованих на достовірне встановлення особистості невпізнаного тіла;
 
11. інформація, що може сприяти розшуку особи, зниклої безвісти - будь-які відомості та/або дані про особу, зниклу безвісти, що можуть бути підставою для визначення її місцеперебування, ідентифікації невпізнаних останків, визначення місця поховання або місцезнаходження останків;
 
   інформація, що може сприяти розшуку особи, зниклої безвісти, - будь-які відомості та/або дані про особу, зниклу безвісти, що можуть сприяти визначенню її місця перебування, ідентифікації невпізнаних останків, визначенню місця поховання або місцезнаходження останків померлої особи;
 
12. медична ідентифікація - процес визначення приналежності останків конкретній особі шляхом порівняння відомої інформації про особу, зниклу безвісти, (прижиттєвої інформації), та інформації, отриманої під час дослідження мертвого тіла (посмертної інформації);
 
   медична ідентифікація тіл (останків) померлих (загиблих) осіб - процес та результат визначення належності останків конкретній особі шляхом порівняння відомої інформації про особу, зниклу безвісти (прижиттєвої інформації), та інформації, отриманої за результатами дослідження мертвого тіла (посмертної інформації);
 
13. невпізнані останки - останки людини (тіло або частини тіла), приналежність яких конкретній особі не може бути встановлена без проведення додаткових заходів для ідентифікації;
 
   невпізнані останки померлої особи - останки людини (тіло або частини тіла), належність яких конкретній особі не може бути встановлена без проведення додаткових заходів для ідентифікації;
 
14. особа, зникла безвісти - фізична особа, щодо якої немає відомостей про її місце перебування на момент подання заяви про її розшук;
 
-6- Ківалов С.В.
1) у частині першій статті 1:
абзац дев’ятий викласти в такій редакції:
«особа, зникла безвісти - фізична особа, щодо якої немає відомостей про її місце перебування на момент подання заяви про її розшук, і щодо якої внесено відомості до Реєстру за рішенням уповноваженого на це органу в порядку, передбаченому цим Законом; «
 
Відхилено   особа, зникла безвісти, - фізична особа, стосовно якої немає відомостей про її місце перебування на момент подання заявником заяви про її розшук;
 
    -7- Найєм М..
абзац 8 статті 1 викласти у такій редакції:
«насильницьке зникнення - арешт, затримання, викрадення чи позбавлення волі в будь-якій іншій формі представниками держави чи особами або групами осіб, які діють з дозволу, за підтримки чи за згодою держави, при подальшій відмові визнати факт позбавлення волі або приховування даних про долю чи місцеперебування зниклої особи, унаслідок чого цю особу залишено без захисту закону»
 
Відхилено    
15. особа, зникла безвісти у зв’язку зі збройним конфліктом - особа, яка зникла в зоні збройного конфлікту (міжнародного або неміжнародного) під час проходження військової служби або за будь-яких інших обставин, що підтверджують факт перебування особи у цій зоні;
 
-8- Ківалов С.В.
1) у частині першій статті 1:
абзац десятий викласти в такій редакції:
«особа, зникла безвісти у зв’язку зі збройним конфліктом - особа, яка зникла в зоні збройного конфлікту (міжнародного або неміжнародного) під час проходження військової служби або за будь-яких інших обставин, що підтверджують факт перебування особи у цій зоні, і щодо якої внесено відомості до Реєстру за рішенням уповноваженого на це органу в порядку, передбаченому цим Законом; «
 
Відхилено   особа, зникла безвісти у зв’язку зі збройним конфліктом, - особа, яка зникла безвісти в зоні збройного конфлікту під час проходження нею військової служби або за будь-яких інших обставин, що підтверджують факт перебування особи у цій зоні;
особа, зникла безвісти за особливих обставин, - особа, зникла безвісти у зв’язку зі збройним конфліктом, воєнними діями, заворушеннями всередині держави або у зв’язку з надзвичайними ситуаціями природного чи техногенного характеру або інших подій, що можуть спричинити масову загибель людей.
 
    -9- Заліщук С.П.
1) Абзац дев’ятий статті 1 викласти у такій редакції:
« Особа, зникла безвісти у зв’язку зі збройним конфліктом - особа, місцезнаходження якої невідомо його рідним та яка зникла в зоні збройного конфлікту (міжнародного чи неміжнародного);
 
Відхилено Пояснення збройного конфлікту надано в кінці статті   
16. посмертна інформація - обставини смерті/зникнення, фізичні дані, дані медичної історії, особисті прикмети, стоматологічні дані, антропологічні дані та генетичний профіль;
 
-10- Заліщук С.П.
2) Статтю 1 доповнити новим абзацом, а саме - визначенням поняття «пошукові групи»: «пошукова група - це гуманітарна місія органів, уповноважених на облік осіб, зниклих безвісти, а також на виконання інших функцій, пов’язаних з реалізацією цього Закону, організацій та/або окремих осіб, спрямована на пошук осіб, зниклих без вісті, їх останків, розшуку і фіксації місць поховання осіб, зниклих без вісті або останків, проведення ексгумації та вивезення останків. Пошукові групи мають право збирати відомості. інформацію, людські останки та інші матеріали; встановлювати, у разі необхідності, з дозволу уповноваженого органу контакти з супротивною стороною. Порядок створення та діяльності пошукових груп визначається Кабінетом Міністрів України».
 
Враховано   посмертна інформація - обставини смерті (зникнення), фізичні дані, дані медичної історії, особисті прикмети, стоматологічні дані, антропологічні дані та генетичний профіль;
пошукова група - гуманітарна місія органів, уповноважених на облік та\або розшук осіб, зниклих безвісти, а також на виконання інших функцій, пов’язаних з реалізацією цього Закону, організацій та/або окремих осіб, спрямована на пошук осіб, зниклих без вісти, їх останків, розшук і фіксацію місць поховання осіб, зниклих безвісти, проведення вилучення тіл (останків) померлих (загиблих) осіб та вивезення їх останків. Пошукові групи мають право збирати відомості, інформацію, людські останки та інші матеріали за погодженням з Національною поліцією України. З цією метою, за потреби, з дозволу Комісії пошукові групи мають право встановлювати контакти з юридичними та фізичними особами на тимчасово окупованих територіях у Донецькій та Луганській областях. Порядок створення та діяльності пошукових груп визначається Кабінетом Міністрів України;
 
17. родич особи, зниклої безвісти - батько, мати, вітчим, мачуха, син, дочка, пасинок, падчерка, брати та сестри (як повнорідні, так і неповнорідні), дід, баба, прадід, прабаба, внук, внучка, правнук, правнучка, усиновлювач, усиновлений, опікун, піклувальник, особа, яка перебуває під опікою чи піклуванням, а також, для цілей цього Закону, чоловік, дружина та особи, які спільно проживають, пов'язані спільним побутом, мають взаємні права та обов'язки;
 
   родич особи, зниклої безвісти, - батько, мати, вітчим, мачуха, син, дочка, пасинок, падчерка, брати та сестри, дід, баба, прадід, прабаба, внук, внучка, правнук, правнучка, усиновлювач, усиновлений, опікун, піклувальник, особа, яка перебуває під опікою чи піклуванням, а також, для цілей цього Закону, чоловік, дружина та особи, які спільно проживають, пов'язані спільним побутом, мають взаємні права та обов'язки;
 
18. судово-медична ідентифікація - комплекс заходів та методів, спрямованих на встановлення приналежності останків конкретній людині з використанням словесного портрету, стоматологічного статусу, особливих прикмет (вроджені аномалії, сліди загоєння травм, лікарські втручання, татуювання, родимі плями та ін.), генетичного аналізу тканин у співставленні з прижиттєво задокументованими даними медичного та антропологічного характеру.
 
   судово-медична ідентифікація тіл (останків) померлих (загиблих) осіб - комплекс заходів та методів, спрямованих на достовірне встановлення належності останків конкретній особі з використанням словесного портрета, стоматологічних даних, особливих прикмет, генетичного аналізу тканин у зіставленні з прижиттєво задокументованими медичними та антропологічними даними.
 
19. Термін "збройний конфлікт" для цілей цього Закону вживається у значенні, передбаченому Указом Президента України "Про рішення Ради національної безпеки і оборони України від 2 вересня 2015 року "Про нову редакцію Воєнної доктрини України" та Женевськими конвенціями про захист жертв війни від 12 серпня 1949 року й Додатковими протоколами до них від 8 червня 1977 року.
 
-11- Шухевич Ю.Р.
3) абзац чотирнадцятий (останній) статті 1 розділу І законопроекту викласти у такій редакції:
"збройний конфлікт - збройне зіткнення між державами (міжнародний збройний конфлікт, збройний конфлікт на державному кордоні), навіть якщо одна із таких держав не визнає стану війни у розумінні статті 2 І - ІV Женевських конвенцій від 12 серпня 1949 року, або між державою та незаконними збройними формуваннями на території однієї зі сторін конфлікту, створеними за підтримки іншої держави (держав), наслідком чого може бути часткова або повна окупація, або відокремлення території однієї зі сторін збройного конфлікту;
 
Відхилено   Термін «збройний конфлікт» у цьому Законі вживається у значенні, наведеному в Законі України «Про особливості державної політики із забезпечення державного суверенітету України на тимчасово окупованих територіях у Донецькій та Луганській областях», Указі Президента України «Про рішення Ради національної безпеки і оборони України від 2 вересня 2015 року «Про нову редакцію Воєнної доктрини України», Женевських конвенціях про захист жертв війни від 12 серпня 1949 року та Додаткових протоколах до них від 8 червня 1977 року.
 
    -12- Заліщук С.П.
3) Абзац 12 статті 1 виключити.
 
Відхилено    
    -13- Сотник О.С.
1. Статтю 1 законопроекту доповнити абзацом чотирнадцятим такого змісту:
«фінансова допомога - щомісячні виплати, що здійснюються непрацездатним членам сім’ї особи, зниклої безвісти, у розмірах та порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України.»
У зв’язку з цим абзац чотирнадцятий вважати абзацом п’ятнадцятим.
 
Відхилено    
20. Стаття 2. Законодавство про правовий статус осіб, зниклих безвісти
1. Правовий статус осіб, зниклих безвісти визначається цим та іншими законами України, а також міжнародними договорами України.
 
-14- Геращенко І.В.
Іонова М.М.
2. Статтю 2 пропонуємо викласти в такій редакції:
«Стаття 2. Законодавство про правовий статус осіб, зниклих безвісти
1. Правовий статус осіб, зниклих безвісти, визначається цим та іншими законами України, а також міжнародними договорами України, згода на обов’язковість яких надана Верховною Радою України.
2. У разі якщо міжнародним договором України, згода на обов’язковість якого надана Верховною Радою України, встановлено інші правила, ніж передбачені цим Законом, застосовуються правила, передбачені таким міжнародним договором».
 
Враховано   Стаття 2. Законодавство про правовий статус осіб, зниклих безвісти
1. Правовий статус осіб, зниклих безвісти, визначається цим Законом та іншими законами України, а також міжнародними договорами України, згода на обов’язковість яких надана Верховною Радою України.
 
21. 2. У разі якщо міжнародним договором України встановлено інші правила, ніж передбачені цим Законом, застосовуються правила, передбачені таким міжнародним договором.
 
-15- Заліщук С.П.
4) Частину 2 статті 2 виключити.
 
Відхилено   2. У разі якщо міжнародним договором України, згода на обов’язковість якого надана Верховною Радою України, встановлено інші правила, ніж передбачені цим Законом, застосовуються правила, передбачені таким міжнародним договором.
 
    -16- Семенуха Р.С.
3. Частину другу статті 2 законопроекту викласти в такій редакції:
«2. Якщо міжнародним договором, згода на обов’язковість якого надана Верховною Радою України, встановлено інші норми, ніж ті, що передбачені законодавством України про правовий статус осіб, зниклих безвісти, застосовуються норми міжнародного договору.».
 
Відхилено    
22. Стаття 3. Сфера дії Закону
 
-17- Сотник О.С.
2. У статті 3 законопроекту слово «правовідносини» замінити на «суспільні відносини».
 
Враховано редакційно   Стаття 3. Сфера дії Закону
 
23. Цей Закон поширюється на правовідносини, пов’язані із набуттям правового статусу осіб, зниклих безвісти в умовах збройного конфлікту, у зв’язку з воєнними діями, заворушеннями всередині держави, надзвичайними ситуаціями природного чи техногенного характеру, а також осіб, зниклих безвісти внаслідок будь-яких інших обставин.
 
-18- Ківалов С.В.
2) в частині першій статті 3 слово «правовідносини» замінити на словосполучення «суспільні правовідносини»
 
Враховано   Цей Закон поширюється на суспільні правовідносини, пов’язані з набуттям правового статусу осіб, зниклих безвісти в умовах збройного конфлікту, у зв’язку з воєнними діями, заворушеннями всередині держави, надзвичайними ситуаціями природного чи техногенного характеру, іншими подіями, що можуть спричинити масову загибель людей, а також осіб, зниклих безвісти за будь-яких інших обставин.
 
    -19- Левченко Ю.В.
В статті 3 розділу 1 Законопроекту слова «правовідносини» замінити на слова «суспільні відносини».
 
Враховано редакційно    
    -20- Логвинський Г.В.
1) В статті 3 проекту Закону слово «правовідносини» замінити на слова «суспільні відносини».
 
Враховано редакційно    
24. Стаття 4. Набуття правового статусу особи, зниклої безвісти
 
-21- Найєм М..
статтю 4 викласти у такій редакції:
«4. Заборона дискримінації.
Будь-яка дискримінація осіб, зниклих безвісти, та їх родичів на підставі їхньої раси, кольору шкіри, статі, віросповідання, політичних чи інших поглядів, національного чи соціального походження, належності до будь-якої соціальної групи, території походження чи зникнення, економічного чи соціального становища, сексуальної орієнтації, фізичних можливостей чи іншими ознаками заборонена. «
 
Відхилено Відповідні норми викладено у ст. 7 законопроекту  Стаття 4. Набуття правового статусу особи, зниклої безвісти
 
25. 1. Особа набуває статусу такої, що зникла безвісти з моменту внесення про неї відомостей до Реєстру за рішенням уповноваженого на це органу в порядку, передбаченому цим Законом.
 
-22- Геращенко І.В.
Іонова М.М.
3. Частину першу статті 4 пропонуємо викласти в такій редакції:
«1. Особа набуває статусу такої, яка зникла безвісти, з моменту внесення про неї відомостей до Реєстру за рішенням уповноваженого на це органу в порядку, передбаченому цим Законом,
 
Враховано частково   1. Особа набуває статусу такої, що зникла безвісти з моменту подання заявником заяви про факт зникнення особи безвісти та її розшук або за рішенням суду.
 
    -23- Ківалов С.В.
3) у статті 4:
частину першу викласти в такій редакції:
«1. Особа набуває статусу такої, що зникла безвісти з моменту внесення про неї відомостей до Реєстру за рішенням уповноваженого на це органу в порядку, передбаченому цим Законом або за судовим рішенням про визнання такої особи безвісно відсутньою чи оголошеною померлою.»
 
Враховано частково    
    -24- Левченко Ю.В.
Частина 1 статті 4 розділу 1 Законопроекту:
«1.Особа набуває статусу такої, що зникла безвісти, з моменту зникнення. У разі, якщо точна дата зникнення особи невідома, особа вважається такою, що зникла безвісти, з моменту звернення із заявою про її безвісне зникнення до органів, компетентних вести облік/розшук осіб, що зникли безвісти або Комісії з питань осіб, зниклих безвісти.»
 
Відхилено    
    -25- Сотник О.С.
3. У частині першій статті 4 законопроекту після слів «за рішенням уповноваженого на це органу» доповнити словами «або рішення суду».
 
Враховано    
26. 2. Особа вважається зниклою безвісти до моменту припинення її розшуку у порядку, передбаченому цим Законом.
 
   2. Особа вважається зниклою безвісти до моменту припинення її розшуку у порядку, передбаченому цим Законом.
 
27. 3. Надання особі статусу зниклої безвісти відповідно до цього Закону, не позбавляє її родичів або інших осіб права звернення до суду із заявою про визнання такої особи безвісно відсутньою чи оголошення її померлою у порядку, передбаченому чинним законодавством.
 
   3. Надання особі статусу зниклої безвісти відповідно до цього Закону не позбавляє її родичів або інших осіб права звернення до суду із заявою про визнання такої особи безвісно відсутньою чи оголошення її померлою у порядку, передбаченому законодавством.
 
28. 4. Якщо особа, зникла безвісти, була оголошена померлою, але її місцеперебування, місце поховання чи місцезнаходження її останків не було встановлено, проведення розшуку в розумінні цього Закону не припиняється до встановлення її місцеперебування, місця поховання чи місцезнаходження її останків.
 
   4. Якщо особа, зникла безвісти, оголошена померлою, але її місце перебування, місце поховання чи місцезнаходження її останків не встановлено, проведення розшуку такої особи в розумінні цього Закону не припиняється до встановлення її місця перебування, місця поховання чи місцезнаходження її останків.
 
29. 5. Іноземець та особа без громадянства, яка зникла на території України, набуває правового статусу особи, зниклої безвісти, в порядку, передбаченому цим Законом, за умови, що:
- така особа постійно або тимчасово проживала на території України;
- така особа не проживала на території України, проте існує достовірна інформація, що її зникнення відбулося на території України.
 
-26- Геращенко І.В.
Іонова М.М.
4. Частину п’яту статті 4 пропонуємо викласти в такій редакції:
«5. Іноземець та особа без громадянства, яка зникла на території України, набуває правового статусу особи, зниклої безвісти, в порядку, передбаченому цим Законом, за однієї з таких умов:
1) така особа постійно або тимчасово проживала на території України;
2) така особа не проживала на території України, проте існує достовірна інформація, що її зникнення відбулося на території України».
 
Враховано частково   Іноземець чи особа без громадянства, яка зникла на території України, набуває правового статусу особи зниклої безвісти в порядку, передбаченому цим Законом, якщо така особа перебувала на території України на законних підставах.
 
    -27- Найєм М..
додати статтю 5 відповідно змінивши подальшу нумерацію статей законопроекту і викласти у такій редакції:
«5. Заборона практики насильницьких зникнень.
1. Ніхто не може бути підданим насильницьким зникненням.
2. Жодні виключні обставини, якими б вони не були, в тому числі, стан війни або загроза війни, внутрішня політична нестабільність чи інший надзвичайний стан, не можуть слугувати виправданням насильницького зникнення.
3. Ніхто не повинен триматися під вартою таємно.»
 
Відхилено    
30. РОЗДІЛ ІІ ПРАВА ОСІБ, ЗНИКЛИХ БЕЗВІСТИ, ТА ЇХ РОДИЧІВ. ПРАВОВІ НАСЛІДКИ НАБУТТЯ ПРАВОВОГО СТАТУСУ ОСОБИ, ЗНИКЛОЇ БЕЗВІСТИ
 
   РОЗДІЛ ІІ. ПРАВА ОСІБ, ЗНИКЛИХ БЕЗВІСТИ, ТА ЇХНІХ РОДИЧІВ. ПРАВОВІ НАСЛІДКИ НАБУТТЯ ПРАВОВОГО СТАТУСУ ОСОБИ, ЗНИКЛОЇ БЕЗВІСТИ
 
31. Стаття 5. Права особи, зниклої безвісти
 
-28- Ківалов С.В.
4) статтю 5 викласти у наступній редакції:
«Стаття 5. Права особи, зниклої безвісти
1. Особа, зникла безвісти, має право на життя, безпеку, повне та всебічне розслідування обставин її зникнення.
Держава зобов’язана вжити всіх можливих заходів щодо розшуку особи, зниклої безвісти.
2. Особа, зникла безвісти, має право не бути визнаною померлою без достатніх на те доказів.
3. У разі повернення, особа, зникла безвісти, має право на набуття своїх прав та відновлення правового статусу.
4. Права та інтереси особи, зниклої безвісти, а також її майно підлягають захисту до моменту припинення її розшуку у порядку, передбаченому цим Законом, або оголошення її померлою відповідно до чинного законодавства.
5. У випадку, якщо особа, зникла безвісти, є громадянином іншої держави, уповноважений державний орган держави, на території якої відбулося зникнення, що здійснюють облік та/або розшук таких осіб, зобов’язані повідомити уповноважені органи держави, громадянином якої вона є, про включення такої особи до Реєстру та про результати її розшуку.»
 
Відхилено   Стаття 5. Права особи, зниклої безвісти
 
32. 1. Особа, зникла безвісти, має право на життя, безпеку, повне та всебічне розслідування обставин її зникнення.
 
-29- Геращенко І.В.
Іонова М.М.
5. Частину першу статті 5 пропонуємо викласти в такій редакції:
«1. Особа, зникла безвісти, має всі права, гарантовані Конституцією та законами України, а також має право на всебічне розслідування обставин її зникнення та встановлення її місцеперебування.
Держава в особі уповноважених органів зобов’язана вжити всіх передбачених законодавством заходів щодо розшуку особи, зниклої безвісти».
 
Враховано   1. Особа, зникла безвісти, має всі права, гарантовані Конституцією та законами України, а також має право на всебічне розслідування обставин її зникнення та встановлення її місця перебування.
 
33. Держава зобов’язана вжити всіх можливих заходів щодо розшуку особи, зниклої безвісти.
 
   Держава зобов’язана вжити всіх можливих заходів до розшуку особи, зниклої безвісти.
 
34. 2. Права та інтереси особи, зниклої безвісти, а також її майно підлягають захисту до моменту припинення її розшуку у порядку, передбаченому цим Законом, або оголошення її померлою відповідно до чинного законодавства.
 
   2. Права та інтереси особи, зниклої безвісти, а також її майно підлягають захисту до моменту припинення її розшуку у порядку, передбаченому цим Законом, або оголошення її померлою відповідно до законодавства.
 
35. 3. У випадку, якщо особа, зникла безвісти, є громадянином іншої держави, уповноважений державний орган держави, на території якої відбулося зникнення, що здійснюють облік та/або розшук таких осіб, зобов’язані повідомити уповноважені органи держави, громадянином якої вона є, про включення такої особи до Реєстру та про результати її розшуку.
 
   3. У разі якщо особа, зникла безвісти на території України, є громадянином іншої держави, Національна поліція України зобов’язана в установленому законодавством порядку повідомити уповноважені органи держави, громадянином якої така особа є, про факт її зникнення та про результати її розшуку.
 
36. Стаття 6. Права родичів осіб, зниклих безвісти
 
   Стаття 6. Права родичів осіб, зниклих безвісти
 
37. 1. Будь-яка особа має право знати про долю своїх родичів, які зникли безвісти, що включає отримання достовірних відомостей про їх місцеперебування, обставини загибелі (смерті), місце поховання (якщо воно відоме), а також право отримати їх останки.
 
   1. Будь-яка особа має право знати про долю своїх родичів, які зникли безвісти, що включає отримання достовірних відомостей про їх місце перебування, обставини загибелі (смерті), місце поховання (якщо воно відоме), а також право отримати їх останки.
 
38. 2. Реалізація цього права відбувається шляхом подання заяви про розшук особи, зниклої безвісти в порядку, визначеному цим Законом, та отримання інформації про хід та результати проведення розшуку.
 
-30- Геращенко І.В.
Іонова М.М.
6. Частину другу статті 6 пропонуємо викласти в такій редакції:
«2. Реалізація цього права відбувається шляхом подання заяви про розшук особи, зниклої безвісти, та отримання достовірної інформації про хід та результати проведення її розшуку в порядку, визначеному цим Законом та іншими законами України».
 
Враховано   2. Реалізація права, передбаченого частиною першою цієї статті, відбувається шляхом подання заяви про розшук особи, зниклої безвісти, та отримання достовірної інформації про хід та результати проведення її розшуку в порядку, визначеному цим Законом та іншими законами України.
 
    -31- Заліщук С.П.
5) Частину 2 статті 6 доповнити реченням: «Родичі осіб, зниклих безвісти мають право на проведення ефективного розслідування обставин зникнення органами державної влади»
 
Відхилено    
39. 3. Органи державної влади, уповноважені на здійснення обліку та/або розшуку осіб, зниклих безвісти, зобов’язані надавати інформацію про хід та результати розшуку таких осіб їх родичам у порядку, встановленому цим Законом.
 
-32- Сотник О.С.
4. Доповнити законопроект новою статтею 6-1 такого змісту:
«Стаття 6-1. Фінансова допомога непрацездатним членам сім’ї особи, зникої безвісти
1. Непрацездатні члени сім’ї особи, зниклої безвісти, які були на його утриманні, мають право на фінансову допомогу з боку держави, розмір якої визначається щороку Кабінетом Міністрів України.
2. Порядок надання фінансової допомоги затверджується Кабінетом Міністрів України.
3. Право на фінансову допомогу виникає у членів сім’ї особи, зниклої безвісти, з моменту набуття особою такого статусу та діє до припинення пошуків такої особи або набрання законної сили рішенням суду про оголошення її померлою.
4. Отримання фінансової допомоги родичами осіб, зниклих безвісти, не позбавляє їх права на пільги та виплати, передбачені законодавством про правовий статус ветеранів війни, соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей, а також іншими законодавчими актами.
Примітка. Для цілей цієї статті під «непрацездатними членами сім’ї, які були на утриманні особи» розуміються особи, визначені Законом України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування».»
 
Відхилено   3. Органи державної влади, уповноважені на здійснення обліку та/або розшуку осіб, зниклих безвісти, зобов’язані надавати інформацію про хід та результати їх розшуку у порядку, встановленому цим Законом, родичам таких осіб.
4. Члени сім’ї особи, зниклої безвісти, мають право на соціальний захист у порядку, визначеному законодавством.
Члени сім’ї особи, зниклої безвісти, мають право на призначення пенсії у зв’язку з втратою годувальника з урахуванням таких особливостей:
1) непрацездатні члени сім’ї особи, зниклої безвісти, які були на її утриманні, незалежно від наявного у особи, зниклої безвісти, страхового стажу мають право на отримання пенсії у зв’язку з втратою годувальника у порядку, встановленому Законом України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування», якщо інше не передбачено цим Законом. Дітям особи, зниклої безвісти, пенсія у зв'язку з втратою годувальника призначається незалежно від того, чи були вони на утриманні такої особи. Батьки і чоловік (дружина) особи, зниклої безвісти, які не були на її утриманні, мають право на пенсію у зв’язку з втратою годувальника, якщо внаслідок такого зникнення вони втратили джерело засобів до існування;
2) право на отримання пенсії у зв’язку з втратою годувальника з урахуванням положень цього Закону виникає через один місяць з дня внесення інформації про безвісне зникнення особи до Єдиного реєстру досудових розслідувань;
3) пенсія у зв’язку з втратою годувальника виплачується членам сім’ї особи, зниклої безвісти, з урахуванням положень цього Закону за весь час, протягом якого особа, зникла безвісти, зберігає цей правовий статус;
4) право на отримання пенсії у зв’язку з втратою годувальника припиняється з дня, наступного за днем внесення до Єдиного реєстру досудових розслідувань відмітки про встановлення місця перебування, місця поховання чи місцезнаходження останків особи, зниклої безвісти;
5) смерть особи, яка мала статус зниклої безвісти, чи визнання її померлою у встановленому законодавством порядку надає родичам такої особи право на звернення для отримання пенсії у зв’язку з втратою годувальника на загальних підставах, передбачених Законом України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування».
5. Громадяни, громадські організації, юридичні особи приватного права можуть за їх згодою залучатися Національною поліцією України до розшуку осіб, зниклих безвісти.
Громадяни, громадські організації, юридичні особи приватного права з власної ініціативи, за погодженням з Національною поліцією України, мають право брати участь у розшуку осіб, зниклих безвісти, надавати допомогу і сприяння органам Національної поліції України у розшуку таких осіб у формах, не заборонених законодавством.
Громадяни, які беруть участь у розшуку осіб, зниклих безвісти, мають право отримувати від державних органів інформацію про особу, зниклу безвісти, маршрут та територію, на яких доцільно проводити розшук, іншу інформацію, яка може сприяти ефективному розшуку особи, зниклої безвісти, крім даних, які отримано у результаті слідчих дій чи оперативно-розшукової діяльності.
 
    -33- Найєм М..
додати частину 4 статті 6 (7 у новій нумерації) і викласти у такій редакції:
«4. Члени сім’ї особи, зниклої безвісти, мають право на соціальний захист у порядку, визначеному цим Законом та Законом України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування».
 
Враховано редакційно    
    -34- Семенуха Р.С.
4. Статтю 6 законопроекту доповнити частиною четвертою такого змісту:
«4. Громадяни, громадські організації, юридичні особи приватного права з власної ініціативи або з ініціативи родичів осіб, зниклих безвісти, мають право брати добровільну участь у розшуку осіб, зниклих безвісти, надавати допомогу і сприяння органам Національної поліції у їх розшуку у формах, не заборонених законодавством.
Громадяни, які беруть участь у розшуку осіб, зниклих безвісти, самостійно вирішують питання, які стосуються формування організованих груп для проведення пошуку, визначення маршруту та території пошуку, з урахуванням рекомендацій, отриманих від органів поліції, місцевих державних адміністрацій, органів місцевого самоврядування.
Громадяни, які беруть участь у розшуку осіб, зниклих безвісти, мають право на отримання від державних органів інформації про особу, зниклу безвісти, маршруту та території, де доцільно проводити її розшук, іншої інформації, яка може сприяти ефективному розшуку особи, зниклої безвісти, за винятком даних, які містять таємницю, що охороняється законом чи стосується інтимних сторін життя особи.
Громадяни мають право вживати будь-яких заходів, які можуть сприяти ефективному розшуку особи, зниклої безвісти, які не заборонені законом та не суперечать моральним засадам суспільства.».
 
Враховано частково    
40. Стаття 7. Заборона дискримінації
 
   Стаття 7. Заборона дискримінації
 
41. Будь-яка дискримінація осіб, зниклих безвісти та їх родичів на підставі їхньої раси, кольору, шкіри, статі, віросповідання, політичних чи інших поглядів, національного чи соціального походження, належності до будь-якої соціальної групи, території походження чи зникнення, економічного чи соціального становища, сексуальної орієнтації, фізичних можливостей чи іншими ознаками заборонена.
 
-35- Семенуха Р.С.
5. Текст статті 7 законопроекту викласти в такій редакції:
«1. Забороняється будь-яка дискримінація осіб, зниклих безвісти та їх родичів залежно від раси, кольору шкіри, політичних, релігійних та інших переконань, статі, сексуальної орієнтації, етнічного, соціального та іноземного походження, віку, стану здоров’я, території походження, місця проживання чи зникнення, сімейного та майнового стану або іншими ознаками.».
 
Відхилено   Будь-яка дискримінація осіб, зниклих безвісти, та їхніх родичів за ознакою раси, кольору шкіри, статі, віросповідання, політичних чи інших поглядів, національного чи соціального походження, належності до будь-якої соціальної групи, території походження чи зникнення, економічного чи соціального становища, сексуальної орієнтації, фізичних можливостей чи за іншими ознаками забороняється.
 
42. Стаття 8. Правові наслідки набуття правового статусу особи, зниклої безвісти
 
-36- Ківалов С.В.
5) статтю 8 виключити.
 
Відхилено   Стаття 8. Правові наслідки набуття правового статусу особи, зниклої безвісти
 
    -37- Найєм М..
статтю 8 (9) викласти у такій редакції:
«Стаття 9. Набуття правового статусу особи, зниклої безвісти
1. Особа набуває статусу такої, що зникла безвісти, з моменту зникнення. У разі, якщо точна дата зникнення особи невідома, особа вважається такою, що зникла безвісти, з моменту звернення із заявою про її безвісне зникнення до органів, компетентних вести облік/розшук осіб, що зникли безвісти або Комісії з питань осіб, зниклих безвісти.
2. Особа вважається зниклою безвісти до моменту припинення її розшуку у порядку, передбаченому цим Законом.
3. Надання особі статусу зниклої безвісти відповідно до цього Закону, не позбавляє її родичів або інших осіб права звернення до суду із заявою про визнання такої особи безвісно відсутньою чи оголошення її померлою у порядку, передбаченому чинним законодавством.
4. Якщо особа, зникла безвісти, була оголошена померлою, але її місцеперебування, місце поховання чи місцезнаходження її останків не було встановлено, проведення розшуку в розумінні цього Закону не припиняється до встановлення її місцеперебування, місця поховання чи місцезнаходження її останків.
5. Іноземець та особа без громадянства, яка зникла на території України, набуває правового статусу особи, зниклої безвісти, в порядку, передбаченому цим Законом, за умови, що: - така особа постійно або тимчасово проживала на території України; - така особа не проживала на території України, проте існує достовірна інформація, що її зникнення відбулося на території України.»
 
Враховано частково    
43. 1. Набуття правового статусу особи, зниклої безвісти, не зменшує обсяг її цивільної правоздатності.
 
   Набуття правового статусу особи, зниклої безвісти, не зменшує обсяг цивільної правоздатності такої особи.
 
44. 2. З моменту внесення особи до Реєстру за заявою родичів або інших заінтересованих осіб над майном особи, зниклої безвісти, може бути встановлено опіку в порядку, передбаченому Цивільним кодексом України.
 
-38- Сотник О.С.
5. Частину другу статті 8 викласти у наступній редакції:
«2. Над майном особи, зниклої безвісти, може бути встановлена опіка на підставі рішення суду про визнання такої фізичної особи безвісно відутньою у порядку, передбаченому Цивільним кодексом України.
За заявою родичів, заінтересованих осіб або органу опіки та піклування над майном особи, зниклої безвісти, опіка може бути встановлена нотаріусом до ухвалення судом рішення про визнання її безвісно відсутньою.
Припинення опіки над майном особи, зниклої безвісти, відбувається у випадку скасування рішення суду про визнання особи безвісно відсутньою, появи такої особи, а також у разі набрання законної сили рішенням суду про оголошення її померлою.»
 
Відхилено   2. З моменту внесення даних про особу, зниклу безвісти до Єдиного реєстру досудових розслідувань над майном такої особи може бути встановлено опіку в порядку, передбаченому Цивільним кодексом України.
 
45. Опікун над майном особи, зниклої безвісти, здійснює управління цим майном, а також забезпечує виконання її зобов’язань за рахунок цього майна.
 
-39- Семенуха Р.С.
6. Абзац другий частини другої статті 8 законопроекту викласти в такій редакції:
«Опікун над майном особи, зниклої безвісти, приймає виконання цивільних обов’язків на її користь, забезпечує виконання її зобов’язань за рахунок цього майна, здійснює управління цим майном в інтересах особи, зниклої безвісти. За заявою заінтересованої особи опікун над майном особи, зниклої безвісти, надає за рахунок цього майна утримання особам, яких особа, зникла безвісти, за законом зобов'язана утримувати.».
 
Відхилено   Опікун над майном особи, зниклої безвісти, здійснює управління цим майном, а також забезпечує виконання зобов’язань такої особи за рахунок цього майна.
 
46. Припинення опіки над майном особи, зниклої безвісти, відбувається у випадку скасування рішення суду про визнання особи безвісно відсутньою, а також у разі оголошення її померлою.
 
   опіка над майном особи, зниклої безвісти, припиняється у разі скасування судового рішення про визнання особи безвісно відсутньою чи оголошення її померлою.
 
47. 3. У випадку, якщо обидва з батьків малолітньої, неповнолітньої дитини є особами, зниклими безвісти, над такими дітьми встановлюється опіка/піклування в порядку, передбаченому Цивільним кодексом України.
 
   3. У разі, якщо обидва з батьків дитини є особами, зниклими безвісти, над такою дитиною встановлюється опіка/піклування у порядку, передбаченому Цивільним кодексом України.
 
48. У випадку наявності на утриманні особи, зниклої безвісти, повнолітніх осіб, які за станом здоров'я не можуть самостійно здійснювати свої права і виконувати обов'язки, опіка встановлюється і над такими особами.
 
   Якщо на утриманні особи, зниклої безвісти, були повнолітні особи, які за станом здоров'я не можуть самостійно здійснювати свої права і виконувати обов'язки, над такими особами встановлюється опіка.
 
49. 4. Набуття правового статусу особи, зниклої безвісти, не змінює її сімейного стану до моменту розірвання шлюбу за заявою другого з подружжя внаслідок визнання її безвісно відсутньою або до моменту оголошення її померлою.
 
   4. Набуття правового статусу особи, зниклої безвісти, не змінює її сімейного стану до моменту розірвання шлюбу за заявою другого з подружжя внаслідок визнання особи безвісно відсутньою або до моменту оголошення такої особи померлою.
 
50. 5. За особою, зниклою безвісти, зберігається місце роботи та займана посада, але не більш, ніж до моменту визнання її безвісно відсутньою чи оголошення померлою у порядку, встановленому чинним законодавством.
 
-40- Геращенко І.В.
Іонова М.М.
7. У частині п’ятій статті 8 слово «чинним» пропонуємо вилучити.
 
Враховано   5. За особою, зниклою безвісти, зберігаються місце роботи та займана посада, але не більш як до моменту визнання її безвісно відсутньою чи оголошення померлою у порядку, встановленому законодавством.
 
51. Стаття 9. Особливості правового статусу осіб, уповноважених на виконання функцій держави, зниклих безвісти у зв’язку з виконанням службових обов’язків під час збройного конфлікту, воєнних дій, заворушень всередині держави, ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій природного чи техногенного характеру
 
   Стаття 9. Особливості правового статусу осіб, уповноважених на виконання функцій держави, які зникли безвісти у зв’язку з виконанням службових обов’язків під час збройного конфлікту, воєнних дій, заворушень всередині держави, ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій природного чи техногенного характеру
 
52. 1. За особами, уповноваженими на виконання функцій держави, зниклими безвісти у зв’язку з виконанням службових обов’язків з ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій природного чи техногенного характеру, під час збройного конфлікту, воєнних дій, заворушень всередині держави, зберігаються місце роботи, займана посада та середній заробіток на підприємстві, в установі, організації, незалежно від підпорядкування, але не більше ніж до моменту оголошення їх померлими у порядку, встановленому чинним законодавством.
 
   1. За особою, уповноваженою на виконання функцій держави, яка зникла безвісти під час збройного конфлікту, воєнних дій, заворушень всередині держави або у зв’язку з виконанням службових обов’язків з ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій природного чи техногенного характеру, зберігаються місце роботи, займана посада та середній заробіток на підприємстві, в установі, організації, незалежно від підпорядкування, але не більш як до моменту оголошення такої особи померлою у порядку, встановленому законодавством.
 
53. 2. Особам, зниклим безвісти, під час проходження військової служби у зв’язку із збройним конфліктом та/або воєнними діями, надаються гарантії, передбачені Кодексом законів про працю України.
 
-41- Геращенко І.В.
Іонова М.М.
8. Частину другу статті 9 пропонуємо викласти в такій редакції:
«2. Особам, зниклим безвісти під час проходження військової служби у зв’язку із збройним конфліктом та/або воєнними діями, надаються гарантії, передбачені Кодексом законів про працю України та іншими актами законодавства».
 
Враховано частково   2. Особам, які зникли безвісти під час проходження військової служби внаслідок збройного конфлікту та/або воєнних дій, надаються гарантії, передбачені Законом України «Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей» та іншими законами України.
 
    -42- Левченко Ю.В.
Частина 2 статті 9 розділу 2 Законопроекту доповнити словами «та іншими актами законодавства».
 
Враховано    
    -43- Сотник О.С.
6. У частині другій статті 9 законопроекту після слів «Кодексом законів про працю України» доповнити словами «та іншими законодавчими актами».
 
Враховано    
    -44- Шухевич Ю.Р.
4) частину другу статті 9 розділу ІІ законопроекту викласти у такій редакції:
"2. Особам, зниклим безвісти, під час проходження військової служби у зв’язку із збройним конфліктом та/або бойовими та воєнними діями, надаються гарантії, передбачені чинним законодавством.";
 
Враховано редакційно    
    -45- Логвинський Г.В.
2) В частині другій статті 9 проекту Закону слова «Кодексом законів про працю» замінити словами «чинним законодавством».
 
Враховано редакційно    
54. 3. Виплата в межах середнього заробітку у випадках, передбачених цією статтею, проводиться за рахунок коштів Державного бюджету України в порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України.
 
-46- Сотник О.С.
7. Статтю 9 законопроекту доповнити приміткою такого змісту:
«Примітка. Для цілей цієї статті під «особами, уповноваженими на виконання функцій держави» розуміються особи, визначені Законом України «Про запобігання корупції».»
 
Відхилено   3. Виплати в межах середнього заробітку у випадках, передбачених цією статтею, здійснюються за рахунок коштів державного бюджету в порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України.
 
55. Розділ ІІІ КОМІСІЯ З ПИТАНЬ ОСІБ, ЗНИКЛИХ БЕЗВІСТИ
 
   Розділ ІІІ. КОМІСІЯ З ПИТАНЬ ОСІБ, ЗНИКЛИХ БЕЗВІСТИ ЗА ОСОБЛИВИХ ОБСТАВИН
 
56. Стаття 10. Комісія з питань осіб, зниклих безвісти
 
-47- Заліщук С.П.
6) Статтю 10 викласти в новій редакції:
«1. Комісія з питань осіб, зниклих безвісти (далі - Комісія) утворюється з метою з’ясування долі та місцезнаходження осіб, зниклих безвісти, забезпечення координації діяльності органів, уповноважених на облік/розшук осіб, зниклих безвісти.
Комісія є державною установою і належить до сфери управління центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику з питань застосування норм міжнародного гуманітарного права на території України.
2. Комісія створюється Кабінетом Міністрів України, який розробляє та затверджує положення про Комісію.
Видатки на роботу Комісії здійснюються за окремою бюджетною програмою центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику з питань застосування норм міжнародного гуманітарного права на території України.
3. До складу Комісії входять представники органів, уповноважених на облік осіб, зниклих безвісти, а також на виконання інших функцій, пов’язаних з реалізацією цього Закону, визначених у статті 17 цього Закону. Комісію очолює представник центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику з питань застосування норм міжнародного гуманітарного права на території України.
Чисельність та персональний склад Комісії затверджується Кабінетом Міністрів України.
4. У складі Комісії утворюється Консультативна рада, до якої входять представники від організацій громадянського суспільства та міжнародних гуманітарних організацій, залучених до розшуку осіб, зниклих безвісти у зв’язку зі збройним конфліктом, та ідентифікації їх останків. Порядок утворення і діяльності Консультативної ради визначається в положенні про Комісію.»
 
Враховано редакційно   Стаття 10. Комісія з питань осіб, зниклих безвісти за особливих обставин
 
    -48- Найєм М..
статтю 10 (11) викласти у такій редакції:
«Стаття 11. Комісія з питань осіб, зниклих безвісти
1. З метою реалізації цього Закону компетентним органом, який наділений повноваженнями щодо координації діяльності державних органів та недержавних організацій з питань розшуку осіб, зниклих безвісти, є Комісія з питань осіб, зниклих безвісти (далі - Комісія).
2. Комісія з питань осіб, зниклих безвісти (далі - Комісія), є постійно діючим допоміжним органом Кабінету Міністрів України, утвореним з метою встановлення місцезнаходження осіб, зниклих безвісти, шляхом забезпечення координації діяльності органів, уповноважених на облік/розшук осіб, зниклих безвісти, а також недержавних організацій, залучених до розшуку осіб, зниклих безвісти.
3. Основним завданням Комісії є координація діяльності уповноважених державних органів та недержавних структур щодо з’ясування долі та місцеперебування осіб, зниклих безвісти в умовах збройного конфлікту, у зв’язку з воєнними діями, заворушеннями всередині держави, надзвичайними ситуаціями природного чи техногенного характеру, а також осіб, зниклих безвісти внаслідок будь -яких інших обставин.
4. Комісія створюється Кабінетом Міністрів України, який розробляє та затверджує положення про Комісію. Організаційне, інформаційне та матеріально - технічне забезпечення діяльності Комісії здійснює центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику з питань застосування норм міжнародного гуманітарного права на території України. Видатки на роботу Комісії здійснюються відповідно до державної цільової програми, яка затверджується Кабінетом Міністрів України.
5. До складу Комісії входять представники, визначені:
1) центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику з питань застосування норм міжнародного гуманітарного права на території України;
#102633
3) центральним органом виконавчої влади, який реалізує державну політику у сфері цивільного захисту, захисту населення і територій від надзвичайних ситуацій та запобігання їх виникненню;
4) Генеральною прокуратурою України;
5) Національною поліцією України;
6) Службою безпеки України;
7) Уповноваженим Верховної Ради України з прав людини.
До роботи у складі Комісії залучаються представники об’єднань громадян та міжнародних організацій, які займаються розшуком осіб, зниклих безвісти, в тому числі, у зв’язку зі збройним конфліктом, та ідентифікації їх останків, обраних у порядку, встановленому Положенням про Комісію. За необхідності, до роботи Комісії можуть долучатися представники інших державних органів влади, органів місцевого самоврядування тощо. Чисельність та персональний склад Комісії та її виконавчого органу затверджується Кабінетом Міністрів України.
 
Враховано редакційно    
57. 1. Комісія з питань осіб, зниклих безвісти (далі - Комісія) є постійно діючим допоміжним органом Кабінету Міністрів України, утвореним з метою забезпечення координації діяльності органів, уповноважених на облік/розшук осіб, зниклих безвісти.
 
-49- Левченко Ю.В.
В частині 1 статті 10 розділу 3 3аконопроекту слово «допоміжним» замінити «незалежним».
 
Відхилено   Комісія з питань осіб, зниклих безвісти за особливих обставин (далі – Комісія), є постійно діючим консультативно-дорадчим органом Кабінету Міністрів України, що утворюється з метою забезпечення координації діяльності державних органів, уповноважених на облік та/або розшук осіб, зниклих безвісти, у тому числі розшуку осіб, зниклих безвісти в районі проведення антитерористичної операції на території Донецької та Луганської областей, районі здійснення заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації, та осіб, зниклих безвісти у зв’язку із збройним конфліктом, воєнними діями, заворушеннями всередині держави або у зв’язку з надзвичайними ситуаціями природного чи техногенного характеру або іншими подіями, що можуть спричинити масову загибель людей.
Залучення зусиль національних та міжнародних організацій для розшуку осіб, зниклих безвісти за особливих обставин.
.
 
58. 2. Основним завданням Комісії є з’ясування долі та місцезнаходження осіб, зниклих безвісти.
 
   2. Основним завданням Комісії є з’ясування долі та місця перебування осіб, зниклих безвісти за обставин, визначених у частині першій цієї статті, зокрема, які зникли:
1) під час участі (забезпечення проведення) в антитерористичній операції, у заходах із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях;
2) під час постійного проживання або тимчасового перебування в районі проведення антитерористичній операції або заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях;
3) під час постійного проживання або тимчасового перебування на тимчасово окупованих територіях у Донецькій та Луганській областях;
4) під час збройного конфлікту чи воєнних дій на території України;
5) під час масових заворушень всередині держави;
6) у зв’язку з надзвичайними ситуаціями природного чи техногенного характеру або іншими подіями, що можуть спричинити масову загибель людей.
 
59. 3. Комісія створюється Кабінетом Міністрів України, який розробляє та затверджує положення про Комісію.
Організаційне, інформаційне та матеріально-технічне забезпечення діяльності Комісії здійснює центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику з питань застосування норм міжнародного гуманітарного права на території України.
Видатки на роботу Комісії здійснюються за окремою бюджетною програмою центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику з питань застосування норм міжнародного гуманітарного права на території України.
 
      
60. 4. До складу Комісії входять представники, визначені:
 
   3. До складу Комісії включаються представники, визначені:
1) Національною поліцією України;
2) Службою безпеки України;
3) Генеральною прокуратурою України;
4) Міністерством оборони України;
5) комітетом Верховної Ради України до предмета відання якого віднесено питання захисту прав людини;
6) центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері цивільного захисту, захисту населення і територій від надзвичайних ситуацій та запобігання їх виникненню;
7) центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику з питань застосування норм міжнародного гуманітарного права на території України;
8) міжнародним Комітетом Червоного Хреста, національними та міжнародними організаціями, що здійснюють свою діяльність у сфері розшуку осіб, зниклих безвісти, які обираються у порядку, встановленому положенням про Комісію (за згодою).
Чисельність та персональний склад Комісії затверджуються Кабінетом Міністрів України.
Матеріально-технічне забезпечення діяльності Комісії здійснює Секретаріат Кабінету Міністрів України.
Положення про Комісію затверджується Кабінетом Міністрів України за поданням Комісії.
 
61. 1) центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику з питань застосування норм міжнародного гуманітарного права на території України;
 
      
62. 2) центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізацію державної політики з питань національної безпеки у воєнній сфері;
 
-50- Геращенко І.В.
Іонова М.М.
9. Пункт 2 частини четвертої статті 10 пропонуємо викласти в такій редакції:
«2) Міністерством оборони України; «
 
Враховано      
63. 3) центральним органом виконавчої влади, який реалізує державну політику у сфері цивільного захисту, захисту населення і територій від надзвичайних ситуацій та запобігання їх виникненню;
 
      
64. 4) Генеральною прокуратурою України;
 
      
65. 5) Національною поліцією України;
 
      
66. 6) Службою безпеки України.
 
-51- Сотник О.С.
8. Частину четверту статті 10 законопроекту доповнити пунктом 7 такого змісту:
«7) Уповноваженим Верховної Ради України з прав людини.»
 
Відхилено      
    -52- Шухевич Ю.Р.
5) частину четверту статті 10 розділу ІІІ законопроекту доповнити пунктом 7 такого змісту:
"7) Уповноваженим Верховної Ради України з прав людини";
 
Відхилено    
    -53- Шухевич Ю.Р.
6) частину четверту статті 10 розділу ІІІ законопроекту доповнити абзацом такого змісту:
"До роботи у складі Комісії залучаються представники об’єднань громадян та міжнародних організацій, які займаються розшуком осіб, зниклих безвісти, в тому числі, у зв’язку зі збройним конфліктом, та ідентифікації їх останків, обраних у порядку, встановленому положенням про Комісію.";
 
Враховано    
    -54- Шухевич Ю.Р.
7) частину четверту статті 10 розділу ІІІ законопроекту доповнити абзацом такого змісту:
"До роботи у складі Комісії можуть залучатися представники інших державних органів влади та органів місцевого самоврядування.";
 
Відхилено    
67. Чисельність та персональний склад Комісії затверджується Кабінетом Міністрів України.
 
      
68. 5. У складі Комісії утворюється Консультативна рада, до якої входять представники від об’єднань громадян та міжнародних гуманітарних організацій, залучених до розшуку осіб, зниклих безвісти у зв’язку зі збройним конфліктом, та ідентифікації їх останків, обраних у порядку, встановленому положенням про Комісію.
 
-55- Рябчин О.М.
1) Частину 5 статті 10 доповнити новим реченням такого змісту:
«До роботи Консультативної ради можуть залучатися родичі осіб, зниклих безвісти».
 
Відхилено      
69. 6.Члени Комісії виконують свої повноваження на громадських засадах, якщо інше не визначено Кабінетом Міністрів України.
 
-56- Сотник О.С.
9. Доповнити статтю 10 законопроекту частиною щостою такого змісту:
«6. Члени Консультативної ради мають право:
бути присутніми на засіданнях Комісії з правом дорадчого голосу;
ознайомлюватись з документами та матеріалами, що перебувають у розпорядженні Комісії, за винятком тих, що містять інформацію з обмеженим доступом;
надавати свої пропозиції стосовно питань, що розглядаються Комісією, вчинення певних дій, що належать до повноважень Комісії та спрямовані на виконання покладених на неї завдань.»
 
Відхилено   4. Члени Комісії (крім голови Комісії) виконують свої повноваження на громадських засадах.
На першому засіданні Комісії з числа членів Комісії шляхом відкритого голосування обирається Голова Комісії строком на сім років. Голова Комісії очолює Комісію, діє від імені Комісії у відносинах з юридичними та фізичними особами, керує секретаріатом Комісії, розглядає матеріали справ про адміністративні правопорушення, передбачені статтею 188-50 Кодексу України про адміністративні правопорушення та виконує інші обов’язки і повноваження, передбачені Положенням про Комісію.
Організаційне забезпечення діяльності Комісії здійснює секретаріат Комісії. Голова Комісії та працівники секретаріату Комісії здійснюють свою діяльність на постійній трудовій основі. Чисельність, структура секретаріату Комісії та його функціональні обов’язки затверджуються Комісією за поданням голови Комісії.
Голова Комісії може бути звільнений з посади шляхом переобрання у порядку, визначеному положенням про Комісію, або за власним бажанням.
 
    -57- Сотник О.С.
10. Доповнити статтю 10 законопроекту частиною сьомою такого змісту:
«7. Для реалізації окремих повноважень Комісії у її складі утворюється постійно діючий виконавчий орган Комісії, порядок діяльності якого визначається положенням про Комісію.
Чисельність та персональний склад виконавчого органу Комісії затверджується Кабінетом Міністрів України.»
У зв’язку з цим частину шосту вважати частиною восьмою.
 
Враховано частково    
    -58- Сотник О.С.
11. Частину восьму статті 10 законопроекту доповнити абзацом другим такого змісту:
«Члени виконавчого органу Комісії виконують свої повноваження на постійній основі.»
 
Враховано редакційно    
70. Стаття 11. Основні повноваження Комісії з питань осіб, зниклих безвісти
 
-59- Геращенко І.В.
Іонова М.М.
23. З метою спрощення навігації по тексту законопроекту пропонуємо пронумерувати арабськими цифрами (1), 2) тощо) відповідні абзаци у статтях 11, 13, 17 проекту.
 
Враховано   Стаття 11. Основні повноваження Комісії з питань осіб, зниклих безвісти за особливих обставин
 
    -60- Найєм М..
статтю 11 (12) викласти у такій редакції:
«Стаття 12. Основними повноваженнями Комісії є:
координація діяльності органів державної влади, органів місцевого самоврядування, об’єднань громадян, міжнародних гуманітарних організацій та осіб, залучених до розшуку осіб, зниклих безвісти, та ідентифікації їх останків;
забезпечення обміну інформацією, необхідною для проведення розшуку осіб, зниклих безвісти, між Комісією та органами, уповноваженими на облік та/або розшук осіб, зниклих безвісти;
забезпечення функціонування Реєстру;
взаємодія з органами державної влади, допоміжними органами і службами, утвореними Президентом України та тимчасовими консультативними, дорадчими та іншими допоміжними органами, утвореними Кабінетом Міністрів України, органами місцевого самоврядування, громадськими об’єднаннями, громадськими спілками, профспілками та організаціями роботодавців, відповідними органами іноземних держав і міжнародних організацій, а також з підприємствами, установами і організаціями, щодо розшуку осіб, зниклих безвісти; прийняття участі у розробці нормативно-правових актів з питань, пов’язаних зі правовим статусом осіб, зниклих безвісти та їх родичів;
підготовка і надання рекомендацій органам державної влади щодо виконання міжнародних зобов’язань України стосовно осіб, зниклих безвісти.»
 
Враховано редакційно    
    -61- Сотник О.С.
12. Стаття 11 законопроекту викласти у такій редакції:
«Стаття 11. Основні повноваження Комісії з питань осіб, зниклих безвісти
Основними повноваженнями Комісії, які вона реалізує безпосередньо, є:
координація діяльності органів, уповноважених на облік/розшук осіб, зниклих безвісти;
забезпечення обміну інформацією, необхідною для проведення розшуку осіб, зниклих безвісти між Комісією та органами, уповноваженими на облік та/або розшук осіб, зниклих безвісти;
здійснення моніторингу вжитих Національною поліцією України заходів щодо розшуку осіб, зниклих безвісти;
координація діяльності органів державної влади, органів місцевого самоврядування, об’єднань громадян, міжнародних гуманітарних організацій та осіб, залучених до розшуку осіб, зниклих безвісти, та ідентифікації їх останків;
взаємодія з органами державної влади, допоміжними органами і службами, утвореними Президентом України та тимчасовими консультативними, дорадчими та іншими допоміжними органами, утвореними Кабінетом Міністрів України, органами місцевого самоврядування, об’єднаннями громадян, громадськими спілками, профспілками та організаціями роботодавців, відповідними органами іноземних держав і міжнародних організацій, а також з підприємствами, установами і організаціями щодо розшуку осіб, зниклих безвісти;
прийняття участі у розробці нормативно-правових актів з питань, пов’язаних зі правовим статусом осіб, зниклих безвісти та їх родичів;
підготовка і надання рекомендацій органам державної влади щодо виконання міжнародних зобов’язань України стосовно осіб, зниклих безвісти.
Основними повноваженнями Комісії, які вона реалізує через виконавчий орган Комісії, є
прийняття повідомлень про зникнення осіб;
направлення заяв про розшук осіб, зниклих безвісти та пов’язаної з цими заявами інформації Національній поліції України;
забезпечення функціонування Реєстру;
збір та управління інформацією, необхідною для проведення розшуку осіб, зниклих безвісти;
надання висновків про встановлення місцеперебування осіб, зниклих безвісти, місця їх поховання чи місцезнаходження їх останків;
сприяння у поверненні останків та особистих речей особи, зниклої безвісти її родичам;
комунікація з родичами осіб, зниклих безвісти та надання їм інформації про хід проведення розшуку та його результати.»
 
Враховано редакційно    
71. Основними повноваженнями Комісії є:
 
   Основними повноваженнями Комісії є:
 
72. координація діяльності органів, уповноважених на облік/розшук осіб, зниклих безвісти;
 
   координація діяльності державних органів, уповноважених на облік та/або розшук осіб, зниклих безвісти за особливих обставин;
 
73. прийняття повідомлень про зникнення осіб;
 
      
74. направлення заяв про розшук осіб, зниклих безвісти та пов’язаної з цими заявами інформації Національній поліції України;
 
      
75. забезпечення функціонування Реєстру;
 
      
76. збір та управління інформацією, необхідною для проведення розшуку осіб, зниклих безвісти;
 
      
77. забезпечення обміну інформацією, необхідною для проведення розшуку осіб, зниклих безвісти між Комісією та органами, уповноваженими на облік та/або розшук осіб, зниклих безвісти;
 
      
78. здійснення моніторингу вжитих Національною поліцією України заходів щодо розшуку осіб, зниклих безвісти;
 
-62- Шухевич Ю.Р.
8) абзац восьмий статті 11 розділу ІІІ законопроекту викласти у такій редакції:
"здійснення контролю стосовно вжитих державними органами заходів щодо розшуку осіб, зниклих безвісти";
 
Враховано редакційно      
79. надання висновків про встановлення місцеперебування осіб, зниклих безвісти, місця їх поховання чи місцезнаходження їх останків;
 
      
80. сприяння у поверненні останків та особистих речей особи, зниклої безвісти її родичам;
 
      
81. комунікація з родичами осіб, зниклих безвісти та надання їм інформації про хід проведення розшуку та його результати;
 
-63- Шухевич Ю.Р.
9) абзац одинадцятий статті 11 розділу ІІІ законопроекту викласти у такій редакції:
"комунікація з родичами осіб, зниклих безвісти та надання їм інформації у будь-який прийнятний для них спосіб про хід проведення розшуку та його результати";
 
Враховано редакційно      
82. координація діяльності органів державної влади, органів місцевого самоврядування, об’єднань громадян, міжнародних гуманітарних організацій та осіб, залучених до розшуку осіб, зниклих безвісти, та ідентифікації їх останків;
 
-64- Заліщук С.П.
7) Абзаци 11-14 статті 11 необхідно доповнити словосполученням «пошукові групи» та викласти у такій редакції:
«координація діяльності органів державної влади, органів місцевого самоврядування, об’єднань громадян, пошукових груп, міжнародних гуманітарних організацій та осіб, залучених до розшуку осіб, зниклих безвісти, та ідентифікації їх останків;
організація пошукових груп для розшуку, впізнання й вивезення померлих з районів бойових дій та розшуку зниклих безвісти;
участь у проведенні переговорів щодо допуску пошукових груп на непідконтрольні сторонам конфлікту території;
надає дозвіл пошуковим групам встановлювати зв'язки з представниками супротивної сторони (у тому числі незаконних збройних формувань) з метою виконання завдань, визначених цим Законом; «
 
Враховано редакційно   координація діяльності органів державної влади, органів місцевого самоврядування у сфері розшуку осіб, зниклих безвісти за особливих обставин;
координація діяльності об’єднань громадян, міжнародних гуманітарних організацій, пошукових груп та осіб, залучених до розшуку осіб, зниклих безвісти за особливих обставин, ідентифікації їх останків;
підготовка і надання Прем’єр-міністру України аналітичних матеріалів та пропозицій щодо заходів з удосконалення системи розшуку осіб, зниклих безвісти, у тому числі проектів стратегічних та програмних документів Кабінету Міністрів України із зазначених питань, а також планів заходів;
підготовка і надання рекомендацій органам державної влади щодо виконання міжнародних зобов’язань України стосовно осіб, зниклих безвісти, у тому числі осіб, зниклих безвісти за особливих обставин;
 
83. взаємодія з органами державної влади, допоміжними органами і службами, утвореними Президентом України та тимчасовими консультативними, дорадчими та іншими допоміжними органами, утвореними Кабінетом Міністрів України, органами місцевого самоврядування, об’єднаннями громадян, громадськими спілками, профспілками та організаціями роботодавців, відповідними органами іноземних держав і міжнародних організацій, а також з підприємствами, установами і організаціями щодо розшуку осіб, зниклих безвісти;
 
   взаємодія з органами державної влади, допоміжними органами і службами, утвореними Президентом України, тимчасовими консультативними, дорадчими та іншими допоміжними органами, утвореними Кабінетом Міністрів України, органами місцевого самоврядування, об’єднаннями громадян, громадськими організаціями, професійними спілками, організаціями роботодавців, відповідними органами іноземних держав і міжнародних організацій, а також з підприємствами, установами і організаціями щодо розшуку осіб, зниклих безвісти, у тому числі осіб, зниклих безвісти за особливих обставин;
 
84. прийняття участі у розробці нормативно-правових актів з питань, пов’язаних зі правовим статусом осіб, зниклих безвісти та їх родичів;
 
-65- Шухевич Ю.Р.
10) абзац чотирнадцятий статті 11 розділу ІІІ законопроекту викласти у такій редакції:
"прийняття участі у розробці нормативно-правових актів з питань, пов’язаних із розшуком осіб, зниклих безвісти, правовим статусом цих осіб та їх родичів";
 
Враховано   участь у розробленні проектів нормативно-правових актів з питань розшуку осіб, зниклих безвісти, та визначення їх правового статусу;
 
85. підготовка і надання рекомендацій органам державної влади щодо виконання міжнародних зобов’язань України стосовно осіб, зниклих безвісти.
 
-66- Найєм М..
додати статтю 13 відповідно змінивши подальшу нумерацію статей законопроекту і викласти у такій редакції:
«Стаття 13. Виконавчий орган Комісії.
1. Для реалізації повноважень Комісії у її складі утворюється постійно діючий виконавчий орган Комісії.
2. До повноважень виконавчого органу Комісії входить:
ведення Реєстру, в тому числі внесення даних до Реєстру, перевірка правильності внесення даних до Реєстру іншими суб’єктами;
прийняття повідомлень про зникнення осіб;
направлення заяв про розшук осіб, зниклих безвісти та пов’язаної з цими заявами інформації до Національної поліції України;
здійснення моніторингу вжитих державними органами заходів щодо розшуку осіб, зниклих безвісти;
комунікація з родичами осіб, зниклих безвісти та надання їм інформації про хід проведення розшуку та його результати;
збір та управління інформацією, необхідною для проведення розшуку осіб, зниклих безвісти; узагальнення інформації про осіб, зниклих безвісти, умов та обставин їхнього зникнення, діяльності органів щодо обліку та розшуку осіб, зниклих безвісти;
надання висновків про встановлення місцеперебування осіб, зниклих безвісти, місця їх поховання чи місцезнаходження їх останків;
сприяння у поверненні останків та особистих речей особи, зниклої безвісти її родичам.»
 
Враховано редакційно   підготовка і надання рекомендацій органам державної влади щодо виконання міжнародних зобов’язань України стосовно осіб, зниклих безвісти за особливих обставин;
збір та управління інформацією, необхідною для здійснення розшуку осіб. зниклих безвісти;
забезпечення обміну інформацією, необхідною для здійснення розшуку осіб, зниклих безвісти за особливих обставин, між Комісією та державними органами, уповноваженими на їх облік та/або розшук;
співпраця з відповідними підрозділами центральних органів виконавчої влади уповноважених на облік та/або розшук осіб, зниклих безвісти за особливих обставин, з метою ефективного розшуку таких осіб;
утворення за погодженням з Національною поліцією України, Службою безпеки України та Об’єднаним оперативним штабом Збройних Сил України та керівництво пошуковими групами (гуманітарними місіями), діяльність яких спрямована на пошук осіб, зниклих безвісти за особливих обставин, їх останків, розшук і фіксацію місць поховання таких осіб, проведення вилучення тіл (останків) померлих (загиблих) осіб та вивезення їх останків, здійснення пошукових дій, у тому числі в районі проведення антитерористичної операції на території Донецької та Луганської областей, районі здійснення заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації та на тимчасово окупованих територіях у Донецькій та Луганській областях;
ведення переговорів з гуманітарними місіями, громадськими організаціями та фізичними особами, які здійснюють діяльність та\або перебувають на тимчасово окупованих територіях у Донецькій та Луганській областях з метою розшуку осіб, зниклих безвісти за особливих обставин, у встановленому законодавством порядку;
забезпечення ведення Єдиного реєстру осіб, зниклих безвісти за особливих обставин;
здійснення моніторингу виконання Національною поліцією України заходів щодо розшуку осіб, зниклих безвісти, у тому числі осіб, зниклих безвісти за особливих обставин;
сприяння поверненню останків та особистих речей особи, зниклої безвісти, її родичам;
здійснення комунікації з родичами осіб, зниклих безвісти за особливих обставин, та надання їм у межах, визначених законодавством, інформації про хід розшуку та його результати;
вирішення інших питань, визначених положенням про Комісію.
 
    -67- Шухевич Ю.Р.
11) статтю 11 розділу ІІІ законопроекту доповнити абзацом такого змісту:
"сприяння у поверненні осіб, зниклих безвісти";
 
Відхилено    
86. Розділ ІV ЄДИНИЙ РЕЄСТР ОСІБ, ЗНИКЛИХ БЕЗВІСТИ
 
   Розділ ІV. ЄДИНИЙ РЕЄСТР ОСІБ, ЗНИКЛИХ БЕЗВІСТИ ЗА ОСОБЛИВИХ ОБСТАВИН
 
87. Стаття 12. Єдиний реєстр осіб, зниклих безвісти
 
-68- Ківалов С.В.
6) статтю 12 викласти у наступній редакції:
«Стаття 12. Єдиний реєстр осіб, зниклих безвісти
1. Єдиний реєстр осіб, зниклих безвісти, створюється для накопичення та централізації даних про таких осіб, а також обліку інформації, необхідної для їхнього ефективного розшуку.
2. До Реєстру вносяться дані, які дозволяють ідентифікувати особу, зниклу безвісти.
3. Даними, що можуть ідентифікувати особу, є дані про ім’я людини, місце та дату її народження, сімейний стан, територію, на якій вона проживала, територію, на який відбулося зникнення, обставини та час зникнення, прикмети особи, що зникла без вісти, тощо.
4. Держателем Реєстру є Комісія.
Держатель має право доступу до відомостей, що внесені до Реєстру, у повному обсязі.
Держатель визначає механізм інформаційної взаємодії між Реєстром та Єдиним реєстром досудових розслідувань, іншими базами даних органів державної влади.
5. Адміністратором Реєстру є державне підприємство, що належить до сфери управління Міністерства юстиції України і уповноважене ним на ведення Реєстру.
6. Адміністратор Реєстру здійснює заходи зі створення і супроводження програмного забезпечення Реєстру, збереження та захисту бази даних, відповідає за його функціонування, надає доступ до його розділів в порядку, визначеному цим Законом, забезпечує реєстрацію такого доступу та збереження відомостей про кожний доступ.
7. Порядок ведення та структура Реєстру встановлюється Кабінетом Міністрів України з урахуванням положень цього Закону.»
 
Враховано редакційно   Стаття 12. Єдиний реєстр осіб, зниклих безвісти за особливих обставин
1. Єдиний реєстр осіб, зниклих безвісти за особливих обставин (далі - Реєстр), створюється з метою збирання, накопичення та централізації відомостей про таких осіб, а також обліку інформації, необхідної для їх ефективного розшуку.
 
    -69- Найєм М..
Статтю 12 (14) викласти у такій редакції:
«Стаття 14. Єдиний реєстр осіб, зниклих безвісти
1. Єдиний реєстр осіб, зниклих безвісти, створюється для накопичення та централізації даних про таких осіб, а також обліку інформації, необхідної для їхнього ефективного розшуку.
2. Держателем Реєстру є центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику з питань застосування норм міжнародного гуманітарного права на території України. Держатель має право доступу до відомостей, що внесені до Реєстру, у повному обсязі. Держатель визначає механізм інформаційної взаємодії між Реєстром та Єдиним реєстром досудових розслідувань, іншими базами даних органів державної влади.
3. Адміністратором Реєстру є державне підприємство, що належить до сфери управління Міністерства юстиції України і уповноважене ним на ведення Реєстру.
4. Адміністратор Реєстру здійснює заходи зі створення і супроводження програмного забезпечення Реєстру, збереження та захисту бази даних, відповідає за його функціонування, надає доступ до його розділів в порядку, визначеному цим Законом, забезпечує реєстрацію такого доступу та збереження відомостей про кожний доступ.
5. Порядок ведення та структура Реєстру встановлюється Кабінетом Міністрів України з урахуванням положень цього Закону.»
 
Враховано частково    
88. 1. Відомості в Реєстрі накопичуються та зберігаються з метою обліку інформації, необхідної для розшуку осіб, зниклих безвісти.
 
   2. Відомості в Реєстрі накопичуються та зберігаються з метою обліку інформації, необхідної для розшуку осіб, зниклих безвісти за особливих обставин.
 
89. 2. Держателем Реєстру є Комісія.
 
-70- Сотник О.С.
13. Частину другу статті 12 законопроекту викласти у такій редакції:
«2. Держателем Реєстру є центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику з питань застосування норм міжнародного гуманітарного права на території України.»
 
Відхилено   3. Держателем Реєстру є Комісія.
 
90. Держатель має право доступу до відомостей, що внесені до Реєстру, у повному обсязі.
 
-71- Семенуха Р.С.
7. Абзац другий частини другої статті 12 законопроекту викласти в такій редакції:
«Держатель забезпечує та контролює дотримання вимог цього Закону у процесі створення та ведення Реєстру, має доступ до всієї бази даних Реєстру, здійснює моніторинг використання бази даних Реєстру та контроль права доступу до бази даних Реєстру.».
 
Відхилено   Держатель має право доступу до відомостей, внесених до Реєстру, у повному обсязі.
 
91. Держатель визначає механізм інформаційної взаємодії між Реєстром та Єдиним реєстром досудових розслідувань, іншими базами даних органів державної влади.
 
-72- Семенуха Р.С.
8. Абзац третій частини другої статті 12 законопроекту викласти в такій редакції:
«Реєстр ведеться державною мовою з використанням програмного забезпечення, розробленого відповідно до державних стандартів, що забезпечує його сумісність і взаємодію з Єдиним реєстром досудових розслідувань, іншими інформаційними системами та базами даних, що становлять інформаційний ресурс держави. Інформаційна взаємодія між Реєстром та Єдиним реєстром досудових розслідувань, іншими інформаційними системами та базами даних державних органів здійснюється інформаційно-телекомунікаційними засобами в електронній формі у порядку, визначеному Держателем Реєстру спільно з відповідними державними органами.».
 
Відхилено   Держатель визначає механізм інформаційної взаємодії між Реєстром та Єдиним реєстром досудових розслідувань, іншими базами даних органів державної влади.
 
92. 3. Адміністратором Реєстру є державне підприємство, що належить до сфери управління Міністерства юстиції України і уповноважене ним на ведення Реєстру.
 
   4. Адміністратором Реєстру є державне підприємство, що належить до сфери управління Міністерства юстиції України і уповноважене ним на ведення Реєстру.
 
93. 4. Адміністратор Реєстру здійснює заходи зі створення і супроводження програмного забезпечення Реєстру, збереження та захисту бази даних, відповідає за його функціонування, надає доступ до його розділів в порядку, визначеному цим Законом, забезпечує реєстрацію такого доступу та збереження відомостей про кожний доступ.
 
-73- Семенуха Р.С.
9. Частину четверту статті 12 законопроекту викласти в такій редакції:
«4. Адміністратор Реєстру:
1) здійснює заходи зі створення, доопрацювання та супроводження програмного забезпечення Реєстру;
2) відповідає за технічне і технологічне забезпечення Реєстру;
3) забезпечує контроль за цілісністю бази даних Реєстру, повнотою і коректністю відомостей Реєстру та ініціює проведення Держателем Реєстру перевірки виявлених некоректних відомостей Реєстру;
4) надає, блокує та анулює доступ посадовим і службовим особам органів, уповноважених на внесення відомостей до Реєстру, право доступу до бази даних Реєстру, встановлює обов’язкові для таких органів правила доступу до бази даних Реєстру, забезпечує реєстрацію доступу та збереження відомостей про кожний доступ, проводить навчання роботі з Реєстром;
5) забезпечує резервування бази даних Реєстру.
Розпорядник Реєстру забезпечує збереження та захист даних, що містяться в Реєстрі, зокрема захист цілісності бази даних Реєстру, його апаратного та програмного забезпечення, достовірності даних Реєстру, захист від несанкціонованого доступу, незаконного використання, незаконного копіювання, спотворення, знищення даних Реєстру, безпеку персональних даних, відповідно до цього Закону, законів України "Про захист інформації в інформаційно-телекомунікаційних системах", "Про захист персональних даних" та міжнародних договорів у сфері захисту інформації, згода на обов’язковість яких надана Верховною Радою України.».
 
Відхилено   5. Адміністратор Реєстру здійснює заходи щодо створення і супроводження програмного забезпечення Реєстру, збереження та захисту бази даних, відповідає за його функціонування, надає доступ до його розділів у порядку, визначеному цим Законом, забезпечує реєстрацію такого доступу та збереження відомостей про кожний доступ.
 
94. 5. Порядок ведення Реєстру встановлюється Кабінетом Міністрів України з урахуванням положень цього Закону.
 
-74- Геращенко І.В.
Іонова М.М.
10. У частині п’ятій статті 12 проекту слова «з урахуванням положень цього Закону» пропонуємо вилучити як надлишкові.
 
Враховано   6. Порядок ведення Реєстру встановлюється Кабінетом Міністрів України.
 
    -75- Семенуха Р.С.
10. Частину п’яту статті 12 законопроекту викласти в такій редакції:
«5. Кабінет Міністрів України затверджує порядок ведення Реєстру, в якому встановлює процедури збирання, зберігання, обробки та використання відомостей, які підлягають внесенню до Реєстру відповідно до цього Закону.».
 
Відхилено    
    -76- Семенуха Р.С.
11. Статтю 12 законопроекту доповнити частиною шостою такого змісту:
«6. Реєстр та його програмне забезпечення є об’єктом права державної власності.».
 
Відхилено    
95. Стаття 13. Структура Реєстру
 
-77- Геращенко І.В.
Іонова М.М.
23. З метою спрощення навігації по тексту законопроекту пропонуємо пронумерувати арабськими цифрами (1), 2) тощо) відповідні абзаци у статтях 11, 13, 17 проекту.
 
Враховано   Стаття 13. Структура та відомості Реєстру
 
    -78- Найєм М..
Статтю 13 (15) викласти (у такій редакції):
«Стаття 15. Дані, що вносяться до Реєстру.
1. До Реєстру вносяться дані, які дозволяють ідентифікувати особу, зниклу безвісти.
2. Даними, що можуть ідентифікувати особу, є дані про ім’я людини, місце та дату її народження, сімейний стан, територію, на якій вона проживала, територію, на який відбулося зникнення, обставини та час зникнення, прикмети особи, що зникла без вісти, тощо.»
 
Враховано    
    -79- Сотник О.С.
14. Назву статті 13 законопроекту викласти у такій редакції
«Стаття 13. Структура та відомості реєстру»
 
Враховано    
    -80- Геращенко І.В.
Іонова М.М.
23. З метою спрощення навігації по тексту законопроекту пропонуємо пронумерувати арабськими цифрами (1), 2) тощо) відповідні абзаци у статтях 11, 13, 17 проекту.
 
Враховано    
96. В Реєстрі містяться відомості про:
 
   У Реєстрі містяться відомості про:
 
97. розшук осіб, зниклих безвісти у зв’язку зі збройним конфліктом, воєнними діями;
 
   розшук осіб, зниклих безвісти за особливих обставин;
 
98. розшук осіб, зниклих безвісти у зв’язку з надзвичайними ситуаціями природного чи техногенного характеру;
 
   інформація, що дає змогу ідентифікувати особу, зниклу безвісти за особливих обставин, до якої належать ім’я особи, місце та дата її народження, сімейний стан, місце її проживання, територія, на який відбулося зникнення, обставини та час зникнення, прикмети особи, яка зникла безвісти за особливих обставин, тощо.
 
99. розшук осіб, зниклих безвісти у зв’язку із заворушеннями всередині держави та будь-якими іншими обставинами;
 
      
100. наявність або відсутність рішення суду про визнання розшукуваних осіб безвісно відсутніми або оголошення померлими у порядку, передбаченому Цивільним процесуальним кодексом України;
 
   наявність або відсутність судового рішення про визнання розшукуваних осіб, зниклих безвісти за особливих обставин, безвісно відсутніми або їх оголошення померлими у порядку, передбаченому Цивільним процесуальним кодексом України;
 
101. невпізнані останки та пов’язані з ними речі і предмети.
 
-81- Сотник О.С.
15. Статтю 13 законопроекту доповнити абзацом шостим такого змісту:
«До реєстру вносяться дані, які дозволяють індентифікувати особу, зниклу безвісти, зокрема дані про ім’я людини, місце та дату її народження, сімейний стан, територію, на якій вона проживала, територію, на який відбулося зникнення, обставини та час зникнення, прикмети особи, що зникла без вісти, тощо.»
 
Враховано   інформацію про невпізнані останки осіб, зниклих безвісти за особливих обставин, та пов’язані з ними речі;
іншу інформацію, що може сприяти розшуку особи, зниклої безвісти за особливих обставин.
 
102. Стаття 14. Внесення відомостей до Реєстру
 
-82- Найєм М..
статтю 14 (16) викласти у такій редакції:
«Стаття 16. Внесення відомостей до Реєстру.
1.Внесення відомостей про осіб, зниклих безвісти, до Реєстру може здійснюватися Комісією, Національною поліцією України, Службою безпеки України, органами прокуратури, центральним органом виконавчої влади, що забезпечує #102633
2. Внесення інформації про наявність або відсутність рішення суду про визнання розшуку осіб безвісно відсутніми або оголошення померлими у порядку, передбаченому Цивільним процесуальним кодексом України, здійснюється судами.
3. Внесення до Реєстру відомостей про невпізнані останки та пов’язані з ними речі, може здійснюватися здійснюється Комісією, Національною поліцією України, центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері охорони здоров'я.
4. Органи, вказані в пунктах 1-3 цієї статті, зобов’язані вносити відомості до Реєстру протягом 24 годин з моменту їх отримання.
5. У випадку надходження до Комісії чи її виконавчого органу повідомлення про зникнення особи або будь-якої інформації про таку особу, внесення відомостей здійснюється безпосередньо виконавчим органом Комісії з повідомленням органу, уповноваженого на розшук осіб, зниклих безвісти.
6. У випадку надходження до Комісії чи її виконавчого органу повідомлення, що може свідчити про те, що безвісне зникнення особи є наслідком насильницького зникнення, Комісія чи її виконавчий орган повідомляє про це орган, який уповноважений здійснювати досудове розслідування відповідно до Кримінального процесуального кодексу України, з одночасним повідомленням Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини.
7. Протягом 24 годин з моменту встановлення місцеперебування особи, зниклої безвісти, її місця поховання чи місцезнаходження її останків, у Реєстрі робиться відмітка про те, що особу знайдено.
8. Протягом 24 годин з моменту визнання судом особи, зниклої безвісти, безвісно відсутньою або оголошення померлою відповідно до Цивільного кодексу України та в порядку, передбаченому Цивільним процесуальним кодексом України, судом, який прийняв відповідне рішення, робиться відповідна відмітка у Реєстрі. 9. Комісія може здійснювати перевірку правильності внесення відомостей до Реєстру.
 
Враховано редакційно   Стаття 14. Внесення відомостей до Реєстру
 
103. 1. Внесення відомостей до розділу Реєстру, що містить відомості про розшук осіб, зниклих безвісти здійснюється Комісією, Національною поліцією України, Службою безпеки України, центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізацію державної політики з питань національної безпеки у воєнній сфері.
 
-83- Геращенко І.В.
Іонова М.М.
11. У частині першій та в частині третій статті 14 слова «центральним органом виконавчої влади, що забезпечує #102633
 
Враховано   1. Внесення до Реєстру загальних відомостей про розшук осіб, зниклих безвісти за особливих обставин, здійснюється Комісією, Національною поліцією України, Службою безпеки України, Міністерством оборони України, центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері цивільного захисту, захисту населення і територій від надзвичайних ситуацій та запобігання їх виникненню, Національною гвардією України та місцевими органами виконавчої влади.
 
104. 2. Внесення відомостей до Реєстру щодо розшуку осіб, зниклих безвісти у зв’язку зі збройним конфліктом, воєнними діями здійснюється Комісією.
 
   2. Внесення відомостей до Реєстру щодо наявності інформації про зникнення особи за особливих обставин або заяви про розшук такої особи та безпосереднього розшуку осіб, зниклих безвісти за особливих обставин, здійснюється Національною поліцією України.
 
105. У випадку надходження до Комісії повідомлення про зникнення особи з інших причин або будь-якої інформації про таку особу, внесення відомостей може здійснюватись безпосередньо Комісією з повідомленням органу, уповноваженого на внесення таких відомостей відповідно до цього Закону.
 
      
106. 3. Внесення відомостей до Реєстру про розшук осіб, зниклих безвісти у зв’язку з надзвичайними ситуаціями техногенного чи природного характеру, заворушеннями всередині держави, будь-якими іншими обставинами, здійснюється Національною поліцією України, Службою безпеки України, центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізацію державної політики з питань національної безпеки у воєнній сфері, центральним органом виконавчої влади, який реалізує державну політику у сфері цивільного захисту, захисту населення і територій від надзвичайних ситуацій та запобігання їх виникненню та Національною гвардією України.
 
-84- Геращенко І.В.
Іонова М.М.
11. У частині першій та в частині третій статті 14 слова «центральним органом виконавчої влади, що забезпечує #102633
 
Враховано      
107. 4. Внесення інформації про наявність або відсутність рішення суду про визнання розшуку осіб безвісно відсутніми або оголошення померлими у порядку, передбаченому Цивільним процесуальним кодексом України, здійснюється судами.
 
-85- Ківалов С.В.
7) частину четверту статті 14 викласти у наступній редакції:
«4. Внесення інформації про наявність або відсутність рішення суду про визнання розшуку осіб безвісно відсутніми або оголошення померлими у порядку, передбаченому Цивільним процесуальним кодексом України, здійснюється особою, яка ініціювала питання про визнання особи безвісті відсутньою чи померлою.»
 
Відхилено   3. Внесення інформації про наявність або відсутність рішення суду про визнання розшукуваних осіб зниклими безвісти за особливих обставин, безвісно відсутніми або оголошення їх померлими у порядку, передбаченому Цивільним процесуальним кодексом України, здійснюється судами.
 
108. 5. Внесення відомостей до розділу Реєстру, що містить відомості про невпізнані останки та пов’язані з ними речі здійснюється Комісією, Національною поліцією України, центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері охорони здоров'я, центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну регіональну політику, державну житлову політику і політику у сфері будівництва, архітектури, містобудування, житлово-комунального господарства та місцевими органами влади.
 
   4. Внесення відомостей до розділу Реєстру, що містить відомості про невпізнані останки та пов’язані з ними речі осіб, зниклих безвісти за особливих обставин, здійснюється Національною поліцією України, центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері охорони здоров'я, центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну регіональну політику, державну житлову політику і політику у сфері будівництва, архітектури, містобудування, житлово-комунального господарства, та місцевими органами виконавчої влади.
 
109. 6. Органи, вказані в пунктах 1-5 цієї статті, зобов’язані вносити відомості до Реєстру протягом 24 годин з моменту їх отримання.
 
-86- Геращенко І.В.
Іонова М.М.
12. У частині шостій статті 14 слова «пунктах 1-5» пропонуємо замінити словами «частинах першій - п’ятій».
 
Враховано   5. Органи, зазначені в частинах першій -четвертій цієї статті, зобов’язані вносити відомості до Реєстру протягом 24 годин з моменту їх отримання.
 
110. 7. Комісія здійснює перевірку правильності внесення відомостей до Реєстру.
 
   6. Комісія здійснює перевірку правильності внесення відомостей до Реєстру.
 
111. 8. Протягом 24 годин з моменту встановлення місцеперебування особи, зниклої безвісти, її місця поховання чи місцезнаходження її останків, у відповідному розділі Реєстру органом, уповноваженим на винесення остаточного рішення згідно з цим Законом та законодавством України робиться відмітка про те, що особу знайдено.
 
   7. Протягом 24 годин з моменту встановлення місця перебування особи, зниклої безвісти, особи, зниклої безвісти за особливих обставин, її місця поховання чи місцезнаходження її останків у відповідному розділі Реєстру Національна поліція України робить відмітку про те, що особу знайдено.
 
112. Протягом 24 годин з моменту визнання судом особи, зниклої безвісти, безвісно відсутньою або оголошення померлою відповідно до Цивільного кодексу України та в порядку, передбаченому Цивільним процесуальним кодексом України, судом, який прийняв відповідне рішення, робиться відповідна відмітка у Реєстрі.
 
   8. Протягом 24 годин з моменту визнання судом особи, зниклої безвісти за особливих обставин, безвісно відсутньою або оголошення її померлою відповідно до Цивільного кодексу України та в порядку, передбаченому Цивільним процесуальним кодексом України, суд, який прийняв відповідне рішення, робить відповідну відмітку в Реєстрі.
 
113. Стаття 15. Порядок надання інформації з Реєстру
 
-87- Найєм М..
статтю 15 (17) викласти у такій редакції:
«Стаття 17. Порядок надання інформації з Реєстру
1. Особи, зниклі безвісти, мають право на отримання про себе інформації з Реєстру в порядку, передбаченому чинним законодавством.
2. Інформація щодо осіб, зниклих безвісти, що міститься в Реєстрі, може бути надана її родичам, заінтересованим особам, заявнику, органам, уповноваженим на облік/розшук осіб, на підставі запиту про надання інформації, поданого до держателя Реєстру, з урахуванням вимог Закону України «Про захист персональних даних».
3. Розгляд запитів щодо доступу до інформації, що міститься у Реєстрі, відбувається відповідно до Закону України «Про доступ до публічної інформації».
4. Рішення держателя Реєстру стосовно відмови у наданні інформації може бути оскаржено в судовому порядку. «
 
Враховано редакційно   Стаття 15. Порядок надання інформації з Реєстру
 
114. 1. Особи, зниклі безвісти мають право на отримання про себе інформації з Реєстру в порядку, передбаченому чинним законодавством.
2. Інформація щодо осіб, зниклих безвісти, що міститься в Реєстрі, може бути надана її родичам, заінтересованим особам, заявнику, органам, уповноваженим на облік/розшук осіб, на підставі запиту про надання інформації, поданого до Комісії.
 
-88- Геращенко І.В.
Іонова М.М.
13. У частині першій статті 15 слова «чинним законодавством» пропонуємо замінити словами «законодавством України».
 
Враховано   1. Особи, які зникли безвісти за особливих обставин та місце перебування яких встановлено, мають право отримати про себе інформацію з Реєстру в порядку, передбаченому законодавством.
2. Інформація про осіб, зниклих безвісти за особливих обставин, що міститься в Реєстрі, може надаватися родичам таких осіб, заінтересованим особам, заявнику, органам, уповноваженим на облік/розшук осіб, зниклих безвісти, у межах та обсязі, визначених цим Законом та законодавством, на підставі запиту про надання інформації, поданого до Комісії.
 
    -89- Ківалов С.В.
8) у статті 15:
частину першу та другу викласти у наступній редакції:
«1. Особи, які внесені в Реєстр як зниклі безвісти, мають право на отримання про себе інформації з Реєстру в порядку, передбаченому чинним законодавством.
2. Інформація щодо осіб, які внесені в Реєстр як зниклі безвісти може бути надана родичам, заінтересованим особам, заявнику, органам уповноваженим на облік/розшук осіб, на підставі запиту про надання інформації, поданого Комісії.»
 
Враховано редакційно    
115. 3. Комісія розглядає запит та приймає відповідне рішення протягом 5-ти робочих днів.
Комісія надає запитувану інформацію з Реєстру протягом 10-ти робочих днів після прийняття відповідного рішення.
 
   3. Комісія розглядає запит про надання інформації та приймає відповідне рішення протягом п’яти робочих днів.
Комісія надає запитувану інформацію з Реєстру протягом 10 робочих днів з дня прийняття відповідного рішення.
 
116. 4. Рішення Комісії може бути оскаржено в судовому порядку.
 
   4. Рішення Комісії може бути оскаржено в судовому порядку.
 
117. Стаття 16. Захист персональних даних Персональні дані, що зберігаються в Реєстрі, не можуть бути розкриті або передані особам та органам, не зазначеним у статті 14 цього Закону, окрім випадків, визначених законодавством.
 
-90- Сотник О.С.
16. Статтю 16 законопроекту викласти у такій редакції:
«Стаття 16. Захист персональних даних
Метою обробки персональних даних Реєстру є забезпечення реалізації відносин, пов’язаних з набуттям правового статусу осіб, зниклих безвісти, та виконання органами, визначеними цим Законом, повноважень, спрямованих на встановлення місцезнаходження осіб, зниклих безвісти.
Обробка персональних даних здійснюється виключно для досягнення мети, визначеної цим Законом, з урахуванням вимог законодавства про захист персональних даних.
Персональні дані, що зберігаються в Реєстрі, не можуть бути розкриті або передані особам та органам, не зазначеним у статті 14 цього Закону, окрім випадків, визначених законодавством.»
 
Враховано   Стаття 16. Захист персональних даних
Метою обробки персональних даних, що зберігаються у Реєстрі, є забезпечення реалізації відносин, пов’язаних з набуттям правового статусу осіб, зниклих безвісти за особливих обставин, та виконання органами, визначеними цим Законом, повноважень, спрямованих на встановлення місця перебування осіб, зниклих безвісти за особливих обставин.
Обробка персональних даних здійснюється виключно для досягнення мети, визначеної цим Законом, з урахуванням вимог законодавства про захист персональних даних.
Персональні дані, що зберігаються у Реєстрі, не можуть бути розкриті або передані особам та органам, не визначеним статтею 14 цього Закону, крім випадків, встановлених законодавством.
 
118. Розділ V РОЗШУК ОСІБ, ЗНИКЛИХ БЕЗВІСТИ
 
   Розділ V. РОЗШУК ОСІБ, ЗНИКЛИХ БЕЗВІСТИ
 
119. Стаття 17. Органи, уповноважені на облік та/або розшук осіб, зниклих безвісти
 
   Стаття 17. Органи, уповноважені на облік та/або розшук осіб, зниклих безвісти
1. До органів, уповноважених на облік осіб, зниклих безвісти, а також на виконання інших функцій, пов’язаних з реалізацією цього Закону, належать:
Національна поліція України;
Комісія з питань осіб, зниклих безвісти за особливих обставин;
центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері охорони здоров'я;
центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сферах міграції (імміграції та еміграції), у тому числі протидії нелегальній (незаконній) міграції, громадянства, реєстрації фізичних осіб, біженців та інших визначених законодавством категорій мігрантів;
центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну регіональну політику і політику у сфері будівництва, архітектури, містобудування, житлово-комунального господарства;
органи прокуратури;
місцеві органи виконавчої влади.
 
120. 1. До органів, уповноважених на облік осіб, зниклих безвісти, а також на виконання інших функцій, пов’язаних з реалізацією цього Закону, належать:
 
-91- Заліщук С.П.
8) Частину 1 статті 17 доповнити абзацом у такій редакції: «центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику з питань застосування норм міжнародного гуманітарного права на території України та Комісія з питань осіб, зниклих безвісти; «
 
Враховано   2. До органів, уповноважених на облік осіб, зниклих безвісти за особливих обставин, а також на виконання інших функцій, пов’язаних з реалізацією цього Закону, належать:
Комісія з питань осіб, зниклих безвісти за особливих обставин;
 
    -92- Геращенко І.В.
Іонова М.М.
23. З метою спрощення навігації по тексту законопроекту пропонуємо пронумерувати арабськими цифрами (1), 2) тощо) відповідні абзаци у статтях 11, 13, 17 проекту.
 
Відхилено    
121. центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізацію державної політики з питань національної безпеки у воєнній сфері;
 
-93- Геращенко І.В.
Іонова М.М.
14. В абзаці другому частини першої статті 17 слова «центральний орган виконавчої влади, що забезпечує #102633
 
Враховано   Міністерство оборони України;
 
122. центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері охорони здоров'я;
 
   центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері охорони здоров'я;
 
123. центральний орган виконавчої влади, який реалізує державну політику у сфері міграції;
 
   центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері міграції (імміграції та еміграції), у тому числі протидії нелегальній (незаконній) міграції, громадянства, реєстрації фізичних осіб, біженців та інших визначених законодавством категорій мігрантів;
 
124. центральний орган виконавчої влади, який реалізує державну політику у сфері виконання кримінальних покарань та пробації;
 
   центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері виконання кримінальних покарань та пробації;
 
125. центральний орган виконавчої влади, який реалізує державну політику у сфері цивільного захисту, захисту населення і територій від надзвичайних ситуацій та запобігання їх виникненню;
 
   центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері цивільного захисту, захисту населення і територій від надзвичайних ситуацій та запобігання їх виникненню;
 
126. центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну регіональну політику і політику у сфері будівництва, архітектури, містобудування, житлово-комунального господарства;
 
   центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну регіональну політику і політику у сфері будівництва, архітектури, містобудування, житлово-комунального господарства;
центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику з питань застосування норм міжнародного гуманітарного права на території України;
 
127. Державна прикордонна служба України;
 
   центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері охорони державного кордону;
 
128. Національна гвардія України;
 
   Національна гвардія України;
 
129. Національна поліція України;
 
   Національна поліція України;
 
130. Служба безпеки України;
 
   Служба безпеки України;
 
131. органи прокуратури;
 
   органи прокуратури;
 
132. місцеві органи влади.
 
-94- Геращенко І.В.
Іонова М.М.
15. Абзац тринадцятий частини першої статті 17 пропонуємо викласти в такій редакції: «місцеві органи виконавчої влади».
 
Враховано   місцеві органи виконавчої влади.
 
133. 2. До органів, уповноважених на розшук осіб, зниклих безвісти, а також на виконання інших функцій, пов’язаних з реалізацією цього Закону, належить Національна поліція України.
 
   3. До органів, уповноважених на розшук осіб, зниклих безвісти, а також на виконання інших функцій, пов’язаних з реалізацією цього Закону, належать Національна поліція України та підрозділи, що здійснюють оперативно-розшукову діяльність, визначені Законом України «Про оперативно-розшукову діяльність».
 
134. Стаття 18. Заява про розшук особи
 
   Стаття 18. Заява про розшук особи, зниклої безвісти
 
135. 1. Заява про розшук особи, зниклої безвісти подається до відповідного територіального органу Національної поліції України.
 
-95- Ківалов С.В.
у статті 18:
частину першу викласти у наступній редакції:
«1. Заява про розшук особи, щодо якої немає відомостей про її місце перебування, подається до територіального органу Національної поліції України.
Заява про розшук особи, щодо якої немає відомостей про її місце перебування, може бути подана родичем такої особи, представником військового формування, органу державної влади, органу місцевого самоврядування, об’єднання громадян або будь-якою іншою особою, якій стало відомо про зникнення.
Заява про розшук особи, щодо якої немає відомостей про її місце перебування може бути подана Комісією у випадку, якщо зазначені вище особи звернулися до неї із повідомленням про зникнення особи.
У заяві зазначається інформація, що може сприяти розшуку особи, щодо якої немає відомостей про її місце перебування.»
частину третю викласти у наступній редакції:
«3. Відомості, зазначені у заяві про розшук особи, щодо якої немає відомостей про її місце перебування, підлягають внесенню до Реєстру у порядку, передбаченому цим Законом протягом 24-х годин після отримання заяви.»
 
Відхилено   1. Заява про розшук особи, зниклої безвісти, подається до відповідного територіального органу Національної поліції України.
 
    -96- Семенуха Р.С.
12. Абзац перший частини першої статті 18 законопроекту викласти в такій редакції:
«1. Заява про розшук особи, зниклої безвісти, подається до територіального органу Національної поліції за вибором заявника. Прийняття заяв про розшук особи, зниклої безвісти, незалежно від обставин, місця і часу її зникнення, повноти отриманих даних, особи заявника, наявних відомостей про випадки зникнення цієї особи раніше, здійснюється цілодобово і невідкладно тим органом поліції, до якого надійшла заява. Службова особа органу поліції, уповноважена на прийняття заяв про розшук особи, зниклої безвісти, зобов’язана прийняти таку заяву. Відмова у прийнятті заяви про розшук особи, зниклої безвісти, не допускається.».
 
Відхилено    
    -97- Найєм М..
частину 1 статті 18 (20) викласти у такій редакції:
«1. Заява про розшук особи, зниклої безвісти, подається до відповідного територіального органу Національної поліції України. Заява про розшук особи, зниклої безвісти, може бути подана будь-якою особою, якій стало відомо про зникнення.
Заява про розшук особи може бути подана Комісією у випадку, якщо зазначені вище особи звернулися до неї із повідомленням про зникнення особи. У заяві зазначається інформація, «
 
Враховано частково    
136. Заява про розшук особи, зниклої безвісти може бути подана родичем такої особи, представником військового формування, органу державної влади, органу місцевого самоврядування, об’єднання громадян або будь-якою іншою особою, якій стало відомо про зникнення.
 
   Заява про розшук особи, зниклої безвісти, може бути подана родичем такої особи, представником військового формування, органом державної влади, органом місцевого самоврядування, об’єднанням громадян або будь-якою іншою особою, якій стало відомо про зникнення.
 
137. Заява про розшук особи може бути подана Комісією у випадку, якщо зазначені вище особи звернулися до неї із повідомленням про зникнення особи.
 
   Заява про розшук особи, зниклої безвісти, може бути подана Комісією, якщо зазначені в абзаці другому цієї частини особи звернулися до неї з повідомленням про зникнення особи.
 
138. У заяві зазначається інформація, що може сприяти розшуку особи, зниклої безвісти.
 
   У заяві про розшук особи, зниклої безвісти, зазначається інформація, що може сприяти розшуку такої особи.
 
139. 2. Про отримання Національною поліцією України інформації про зникнення особи, або заяви про розшук такої особи, вона зобов’язана проінформувати Комісію протягом 3-х днів з моменту отримання такої інформації або заяви.
 
-98- Геращенко І.В.
Іонова М.М.
16. Частини другу - третю статті 18 пропонуємо викласти в такій редакції:
«2. Територіальний орган Національної поліції України не пізніше ніж протягом трьох днів від дня одержання заяви про зникнення особи або заяви про розшук такої особи інформує Комісію.
 
Відхилено   2. У разі отримання інформації про зникнення особи за особливих обставин або заяви про розшук такої особи Національна поліція України зобов’язана інформувати Комісію протягом трьох днів з моменту отримання такої інформації або заяви.
 
140. 3. Відомості, зазначені у заяві про розшук особи, зниклої безвісти, підлягають внесенню до Реєстру у порядку, передбаченому цим Законом протягом 24-х годин після отримання заяви.
 
-99- Геращенко І.В.
Іонова М.М.
16. Частини другу - третю статті 18 пропонуємо викласти в такій редакції:
3. Відомості, зазначені у заяві про розшук особи, зниклої безвісти, підлягають внесенню до Реєстру у порядку, передбаченому цим Законом, у строк не пізніше ніж протягом двадцяти чотирьох годин з моменту одержання такої заяви»
 
Враховано частково   3. Відомості, зазначені у заяві про розшук особи, зниклої безвісти за особливих обставин, підлягають внесенню до Реєстру в порядку, передбаченому цим Законом, протягом 24 годин після отримання Комісією від Національної поліції України інформації про зникнення особи за особливих обставин або інформації про отримання заяви про розшук такої особи.
 
    -100- Семенуха Р.С.
13. Частину третю статті 18 законопроекту викласти в такій редакції:
«3. Відомості про розшук особи, зниклої безвісти, підлягають внесенню до Реєстру у порядку, передбаченому цим Законом, протягом 24 годин після подання заяви за фактом безвісного зникнення особи, якщо за цей час не буде встановлено місця її перебування.».
 
Відхилено    
141. Стаття 19. Розшук особи, зниклої безвісти
 
   Стаття 19. Розшук особи, зниклої безвісти
 
142. 1. З метою отримання інформації, що може сприяти розшуку особи, зниклої безвісти, Комісія направляє запити на отримання інформації особам, органам державної влади, органам місцевого самоврядування, в тому числі органам, уповноваженими на облік та/або розшук осіб, зниклих безвісти, об’єднанням громадян та міжнародним гуманітарним організаціям, що можуть володіти необхідною інформацією.
 
   1. З метою отримання інформації, що може сприяти розшуку особи, зниклої безвісти Комісія направляє запити на отримання інформації до органів державної влади, зокрема органів, уповноважених на облік та/або розшук осіб, зниклих безвісти, у тому числі осіб, зниклих безвісти за особливих обставин, органів місцевого самоврядування, їх посадових чи службових осіб, об’єднань громадян та міжнародних гуманітарних організацій, що можуть володіти необхідною інформацією.
 
143. Керівники органів державної влади, органів місцевого самоврядування, в тому числі органів, уповноважених на облік та/або розшук осіб, зниклих безвісти, та об’єднань громадян, до яких звернуто запит, зобов’язані повідомити Комісію у письмовій формі про результати розгляду її запиту у триденний строк з дня його одержання.
 
   Керівники органів державної влади, органів місцевого самоврядування, зокрема органів, уповноважених на облік та/або розшук осіб, зниклих безвісти, у тому числі осіб, зниклих безвісти за особливих обставин, об’єднань громадян, до яких надійшов запит Комісії на отримання інформації, зобов’язані повідомити Комісію у письмовій формі про результати розгляду такого запиту у триденний строк з дня його одержання.
 
144. Якщо запит з об’єктивних причин не може бути розглянуто у встановлений строк, керівник відповідного органу державної влади чи органу місцевого самоврядування, в тому числі органу, уповноваженого на облік та/або розшук осіб, зниклих безвісти, або об’єднання громадян, до якого звернуто запит, зобов’язаний письмово повідомити про це Комісію та розглянути запит у інший строк, який не перевищує одного місяця після одержання запиту.
 
   Якщо запит Комісії про отримання інформації з об’єктивних причин не може бути розглянуто у встановлений строк, керівник відповідного органу державної влади чи органу місцевого самоврядування, у тому числі органу, уповноваженого на облік та/або розшук осіб, зниклих безвісти, у тому числі осіб, зниклих безвісти за особливих обставин, об’єднання громадян, до якого надійшов запит, зобов’язаний письмово повідомити про це Комісію та розглянути запит в інший строк, що не перевищує одного місяця з дня одержання запиту.
 
145. Якщо запит з об’єктивних причин не може бути розглянуто протягом одного місяця після його одержання, керівник відповідного органу державної влади чи органу місцевого самоврядування, в тому числі органу, уповноваженого на облік та/або розшук осіб, зниклих безвісти, або об’єднання громадян, до якого звернуто запит, продовжує вживати всіх можливих заходів з метою отримання інформації, що може сприяти розшуку особи, зниклої безвісти та повідомляє про це Комісію із зазначенням причин неможливості надати інформацію у встановлений строк.
 
   Якщо запит Комісії про отримання інформації з об’єктивних причин не може бути розглянуто протягом одного місяця з дня його одержання, керівник відповідного органу державної влади чи органу місцевого самоврядування, у тому числі органу, уповноваженого на облік та/або розшук осіб, зниклих безвісти, у тому числі осіб, зниклих безвісти за особливих обставин, об’єднання громадян, до якого надійшов запит, продовжує вживати всіх можливих заходів з метою отримання інформації, що може сприяти розшуку особи, зниклої безвісти, та повідомляє про це Комісію із зазначенням причин, що унеможливлюють надання інформації у встановлений строк.
Органи, уповноважені на облік та/або розшук осіб, зниклих безвісти у тому числі осіб, зниклих безвісти за особливих обставин, при виконанні запитів (звернень) заінтересованих організацій, установ, громадян щодо інформування про стан розшуку (ідентифікації) особи (трупа) не повідомляють результати проведення негласних слідчих (розшукових) дій, оперативних заходів, не розкривають методи та способи розшукової роботи. Зазначена норма цього Закону не поширюється на запити (звернення) до органів, уповноважених на облік та/або розшук осіб, зниклих безвісти, у тому числі осіб, зниклих безвісти за особливих обставин, Комісії.
 
146. Ненадання керівником відповідного органу державної влади чи органу місцевого самоврядування, в тому числі органу, уповноваженого на облік та/або розшук осіб, зниклих безвісти, або об’єднання громадян, до якого звернуто запит, відповіді на запит Комісії тягне за собою адміністративну відповідальність у порядку, визначеному законодавством.
 
-101- Геращенко І.В.
Іонова М.М.
17. В абзаці п’ятому статті першої статті 19 слово «законодавством» пропонуємо замінити словом «законом».
 
Враховано   Ненадання керівником органу державної влади чи органу місцевого самоврядування, у тому числі органу, уповноваженого на облік та/або розшук осіб, зниклих безвісти, у тому числі осіб, зниклих безвісти за особливих обставин, об’єднання громадян, відповіді на запит (звернення) Комісії тягне за собою адміністративну відповідальність у порядку, визначеному законом.
 
147. 2. Комісія узагальнює отриману інформацію та протягом 3-х днів передає її до відповідного територіального органу Національної поліції України для здійснення заходів щодо розшуку особи, зниклої безвісти, про що повідомляє Заявника у будь-який прийнятний спосіб.
 
-102- Геращенко І.В.
Іонова М.М.
18. Частини другу - четверту статті 19 пропонуємо викласти в такій редакції:
«2. Комісія узагальнює отриману інформацію та у триденний строк передає її до відповідного територіального органу Національної поліції України для вжиття заходів з розшуку особи, зниклої безвісти, про що повідомляє заявника.
Комісія здійснює моніторинг заходів, вжитих щодо розшуку особи, зниклої безвісти, та має право витребувати інформацію про результати проведення таких заходів, з урахуванням обмежень, визначених законодавством, на будь-якій їх стадії від відповідного територіального органу Національної поліції України на підставі запиту від заявника або за власною ініціативою.
 
Враховано частково   2. Комісія узагальнює отриману інформацію та у триденний строк передає її до відповідного територіального органу Національної поліції України для вжиття заходів з розшуку особи, зниклої безвісти, про що повідомляє заявника.
 
148. Комісія здійснює моніторинг заходів щодо розшуку особи, зниклої безвісти у зв’язку зі збройним конфліктом та має право витребувати інформацію про результати проведення таких заходів з урахуванням обмежень, визначених чинним законодавством, на будь-якій їх стадії від відповідного територіального органу Національної поліції України на підставі запиту від Заявника або за власною ініціативою.
 
   3. Комісія здійснює моніторинг виконання заходів щодо розшуку осіб, зниклих безвісти, та осіб, зниклих безвісти за особливих обставин і має право витребувати у територіального органу Національної поліції України інформацію про результати виконання таких заходів на будь-якій стадії їх проведення на підставі запиту від заявника або за власною ініціативою.
 
149. 3. Після закриття кримінального провадження щодо розшуку особи, зниклої безвісти відповідний територіальний орган Національної поліції України повідомляє про це Комісію протягом 10 днів із зазначенням підстав для прийняття такого рішення.
 
-103- Геращенко І.В.
Іонова М.М.
18. Частини другу - четверту статті 19 пропонуємо викласти в такій редакції:
3. Після закриття кримінального провадження з розшуку особи, зниклої безвісти, відповідний територіальний орган Національної поліції України повідомляє про це Комісію не пізніше ніж у десятиденний строк з моменту закриття кримінального провадження із зазначенням підстав для прийняття такого рішення.
 
Враховано   4. Після закриття кримінального провадження щодо розшуку особи, зниклої безвісти, або особи, зниклої безвісти за особливих обставин, відповідний територіальний орган Національної поліції України повідомляє про це Комісію не пізніше ніж у триденний строк із зазначенням підстав для прийняття такого рішення.
 
150. 4. На підставі інформації, отриманої від Національної поліції України, Комісія надає висновок про місцезнаходження особи, зниклої безвісти, місце її поховання чи місцезнаходження її останків та протягом 3-х днів направляє його Заявнику.
Комісія повідомляє родичів особи, зниклої безвісти про їх право на отримання копії такого висновку.
 
-104- Геращенко І.В.
Іонова М.М.
18. Частини другу - четверту статті 19 пропонуємо викласти в такій редакції:
4. На підставі інформації, отриманої від Національної поліції України, Комісія надає висновок про місцезнаходження особи, зниклої безвісти, місце її поховання чи місцезнаходження її останків та не пізніше ніж у триденний строк з моменту затвердження висновку направляє його заявнику.
Комісія не пізніше ніж у триденний строк з моменту затвердження висновку про місцезнаходження особи, зниклої безвісти, місце її поховання чи місцезнаходження її останків повідомляє родичів особи, зниклої безвісти, про їх право на отримання копії такого висновку».
 
Враховано частково   5. На підставі інформації, отриманої від Національної поліції України, Комісія надає висновок про місце перебування особи, зниклої безвісти, або особи, зниклої безвісти за особливих обставин, місце поховання чи місцезнаходження останків такої особи та не пізніше ніж у триденний строк з дня затвердження висновку направляє його заявнику.
 
151. Стаття 20. Припинення розшуку особи, зниклої безвісти
 
-105- Геращенко І.В.
Іонова М.М.
19. Статтю 20 пропонуємо викласти в такій редакції:
«Стаття 20. Припинення розшуку особи, зниклої безвісти
1. Розшук особи, зниклої безвісти, припиняється не пізніше ніж через три дні з дня встановлення місцеперебування особи, зниклої безвісти, місця її поховання чи місцезнаходження останків такої особи з повідомленням про це родичів та заявника, якщо заявник не є родичем. Про припинення розшуку такої особи невідкладно робиться відмітка у Реєстрі.
2. Рішення суду про визнання особи безвісно відсутньою не є підставою для припинення її розшуку.
3. Якщо особа, зникла безвісти, оголошена судом померлою, але її останки не знайдено, проведення її розшуку не припиняється до встановлення її місцеперебування, місця її поховання чи місцезнаходження останків такої особи».
 
Враховано   Стаття 20. Припинення розшуку особи, зниклої безвісти
 
152. 1. Розшук у розумінні цього Закону припиняється через 3 дні після встановлення місцеперебування особи, зниклої безвісти місця її поховання чи місцезнаходження останків такої особи з повідомленням про це родичів та Заявника, якщо Заявник не є родичем, про що робиться відмітка у Реєстрі у спосіб, визначений цим Законом.
 
-106- Ківалов С.В.
10) у частині першій статті 20 словосполучення «через 3 дні» замінити на «протягом трьох днів».
 
Враховано редакційно   1. Розшук особи, зниклої безвісти, припиняється не пізніше ніж через три дні з дня встановлення місця перебування особи, зниклої безвісти, місця поховання чи місцезнаходження останків такої особи з повідомленням про це родичів та заявника, якщо заявник не є родичем. Про припинення розшуку особи, зниклої безвісти за особливих обставин, невідкладно робиться відмітка у Реєстрі.
 
    -107- Найєм М..
частину 1 статті 20 (22) викласти у такій редакції:
«1. Розшук особи, зниклої безвісти, вважається припиненим, якщо достовірно встановлене місце її перебування, місце її поховання чи місцезнаходження останків такої особи. Про результати розшуку обов’язково інформується заявник та родичі особи, зниклої безвісти.»
 
Відхилено    
153. 2. Рішення суду про визнання особи безвісно відсутньою не є підставою для припинення її розшуку в розумінні цього Закону.
 
   2. Рішення суду про визнання особи безвісно відсутньою не є підставою для припинення її розшуку.
 
154. Якщо особа, зникла безвісти оголошена померлою, але її останки не знайдено, проведення розшуку в розумінні цього Закону не припиняється до встановлення її місцеперебування, місця її поховання чи місцезнаходження останків такої особи.
 
-108- Найєм М..
після статті 20 (22) додати нову статтю 23 і викласти у такій редакції:
«Стаття 23. Призначення пенсії членам сім’ї особи, зниклої безвісти.
1. Непрацездатні члени сім’ї особи, зниклої безвісти, які знаходилися на її утриманні, незалежно від наявного у особи, зниклої безвісти, страхового стажу, мають право на отримання пенсії у зв’язку з втратою годувальника, в порядку встановленому Законом України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування», якщо інше не передбачено цим Законом. Дітям особи, зниклої безвісти пенсія у зв'язку з втратою годувальника призначається незалежно від того, чи були вони на її утриманні. Батьки і чоловік (дружина) особи, яка зникла безвісти, які не були на її утриманні, мають право на пенсію у зв’язку з втратою годувальника, у разі, якщо внаслідок такого зникнення вони втратили джерело засобів до існування.
2. Право на отримання пенсії у зв’язку з втратою годувальника з урахуванням положень цього Закону виникає з моменту внесення інформації про безвісне зникнення особи до Реєстру.
3. Пенсія у зв’язку із втратою годувальника виплачується членам сім’ї особи, зниклої безвісти з урахуванням положень цього Закону весь час, протягом якого особа, зникла безвісти, зберігає цей правовий статус.
4. Право на отримання пенсії припиняється з дня, наступного за днем внесення до Реєстру відмітки про встановлення місця перебування, місця поховання чи місцезнаходження останків особи, зниклої безвісти.
5. Смерть особи, що мала статус зниклої безвісти, чи визнання її померлою у встановлному законодавством порядку надає родичам такої особи право на звернення для отримання пенсії у зв’язку із втратою годувальника на загальних підставах, передбачених Законом України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування.»
 
Враховано частково 1 у част. 4, ст. 6  Якщо особа, зникла безвісти, оголошена померлою, але її останки не знайдено, проведення розшуку не припиняється до встановлення її місця перебування, місця поховання чи місцезнаходження останків такої особи.
 
    -109- Рябчин О.М.
2) Після статті 20 доповнити законопроект новою статтею 21 такого змісту:
«Стаття 21. Реабілітація осіб, зниклих безвісти у зв’язку зі збройним конфліктом, місцеперебування яких встановлено
1. Особи, зниклі безвісти у зв’язку зі збройним конфліктом, місцеперебування яких було встановлено, мають право пройти безоплатну психологічну та соціальну реабілітацію за власним бажанням.
2. Положення про порядок проходження реабілітації осіб, зазначених у цій статті, встановлюється Кабінетом Міністрів України.»
 
Відхилено    
155. Розділ VІ РОЗШУК ОСТАНКІВ, ЇХ ЕКСГУМАЦІЯ ТА ПОВОДЖЕННЯ З НИМИ
 
-110- Заліщук С.П.
9) В назві розділу 6 вказати «людських останків», а також у частині 1 статті 21 слова «людських останків» доповнити словами «та інші матеріали».
Обґрунтування: необхідно передбачити можливість отримання будь-яких доказів, які вилучаються пошуковими групами: документи, фотографії, фрагменти одягу тощо, що може слугувати доказом. Пошуковими групами при проведенні ексгумації вилучаються не тільки тіла, а й інші матеріали чи документи, які можуть мати значення для встановлення долі особи.
 
Враховано частково   Розділ VІ. РОЗШУК ЛЮДСЬКИХ ОСТАНКІВ, ВИЛУЧЕННЯ ТІЛ (ОСТАНКІВ) ПОМЕРЛИХ (ЗАГИБЛИХ) ОСІБ, ЕКСГУМАЦІЯ ТА ПОВОДЖЕННЯ З ЛЮДСЬКИМИ ОСТАНКАМИ
 
156. Стаття 21. Встановлення наявності обставин, що свідчать про смерть особи
 
   Стаття 21. Встановлення наявності обставин, що свідчать про смерть особи
 
157. 1. У разі наявності достовірної інформації про те, що особа, зникла безвісти померла, Комісія надає висновок про наявність обставин, що свідчать про смерть цієї особи та направляє його її родичам.
 
-111- Шухевич Ю.Р.
12) абзац перший частини першої статті 21 розділу VІ законопроекту доповнити реченням такого змісту:
"Висновок Комісії може бути оскаржений у судовому порядку родичами осіб, зниклих безвісти.".
 
Відхилено   1. У разі наявності достовірної інформації про те, що особа, яка зникла безвісти за особливих обставин, померла, Комісія надає висновок про наявність обставин, що свідчать про смерть цієї особи, та направляє його її родичам.
 
158. Достовірною інформацією про смерть особи є результати аналізу і зіставлення інформації про вилучення людських останків, наданої пошуковими групами, посмертної інформації про такі останки, наданої бюро судово-медичної експертизи, інформації про профілі ДНК та результати зіставлення ДНК, надані ДНК-лабораторіями, з інформацією, що відома про особу, зниклу безвісти, в тому числі у зв’язку зі збройним конфліктом та/або особливими обставинами. Ця інформація міститься у комплексному звіті про ідентифікацію.
 
   Достовірною інформацією про смерть особи є результати аналізу і зіставлення інформації про вилучення людських останків, наданої пошуковими групами, посмертної інформації про такі останки, наданої бюро судово-медичної експертизи, інформації про профілі ДНК та результати зіставлення ДНК, надані ДНК-лабораторіями, з інформацією, що відома про особу, зниклу безвісти, у тому числі зниклу безвісти за особливих обставин. Ця інформація міститься у комплексному звіті про ідентифікацію.
 
159. Достовірність цієї інформації підтверджується Комісією в порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України.
 
   Достовірність цієї інформації підтверджується Комісією в порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України.
 
160. 2. Висновок Комісії про наявність обставин, що свідчать про смерть особи не є фактом, від якого залежить виникнення, зміна або припинення особистих чи майнових прав фізичних осіб, що встановлюється в судовому порядку.
 
   2. Висновок Комісії про наявність обставин, що свідчать про смерть особи, не є фактом, від якого залежить виникнення, зміна або припинення особистих чи майнових прав фізичних осіб, що встановлюються в судовому порядку.
 
161. Стаття 22. Поховання та ексгумація
 
   Стаття 22. Поховання, вилучення та ексгумація тіл (останків) померлих (загиблих) осіб з числа осіб, зниклих безвісти
 
162. 1. Порядок проведення процедури поховання, належного ставлення до тіла (останків, праху) та збереження місця поховання встановлюється законодавством України, що визначає загальні правові засади здійснення в Україні діяльності з поховання померлих, та міжнародними договорами, згода на обов’язковість яких надана Верховною Радою України.
 
   1. Порядок проведення процедури поховання, належного ставлення до людського тіла (останків, праху) та збереження місця поховання встановлюється законодавством, що визначає загальні правові засади здійснення в Україні діяльності з поховання померлих, та міжнародними договорами, згода на обов’язковість яких надана Верховною Радою України.
 
163. 2. Людські останки мають бути ідентифіковані та поховані в індивідуально позначених могилах у визначених та зареєстрованих місцях поховань відповідно до чинних ритуальних (релігійних) обрядів.
 
   2. Людські останки мають бути ідентифіковані та поховані в індивідуально позначених могилах у визначених та зареєстрованих місцях поховань відповідно до ритуальних (релігійних) обрядів.
 
164. Позначення місць поховання здійснюється в порядку, встановленому законодавством.
 
   Позначення місць поховання здійснюється в порядку, встановленому законом.
 
165. 3. У разі неможливості ідентифікації людських останків інформація, що може сприяти її здійсненню, така як дата та місце знайдення людських останків, дані повного посмертного вивчення, в тому числі особливі прикмети, вік, статура та ін., одяг і особисті речі, зразки та профілі ДНК, отримані в ДНК-лабораторіях, фіксується центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері охорони здоров'я та Національною поліцією України та вноситься до Реєстру.
 
   3. У разі неможливості ідентифікації людських останків інформація, що може сприяти її здійсненню, зокрема дата та місце знайдення людських останків, дані повного посмертного вивчення, у тому числі особливі прикмети, вік, статура тощо, одяг і особисті речі, зразки та профілі ДНК, отримані в ДНК-лабораторіях, фіксується у межах компетенції, визначеної законодавством, центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері охорони здоров'я, та відповідними підрозділами Міністерства внутрішніх справ України і вноситься до Реєстру.
 
166. Поховання невпізнаних останків здійснюється після фіксації інформації, що може сприяти здійсненню ідентифікації людських останків.
 
   Поховання невпізнаних останків здійснюється після фіксації інформації, що може сприяти здійсненню ідентифікації людських останків.
 
167. Інформація, що може сприяти здійсненню ідентифікації людських останків, оприлюднюється в порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України.
 
   Інформація, що може сприяти здійсненню ідентифікації людських останків, оприлюднюється в порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України.
 
168. У разі поховання невпізнаних останків, у Книзі реєстрації поховань та перепоховань померлих громадян, відповідно до Закону України "Про поховання та похоронну справу", зазначається стать померлої особи, дата виявлення її останків, дата і місце поховання останків, причина смерті та номер свідоцтва про смерть.
 
   У разі поховання невпізнаних останків у книзі реєстрації поховань та перепоховань померлих відповідно до Закону України "Про поховання та похоронну справу" зазначаються стать померлої особи, дата виявлення її останків, дата і місце поховання останків, причина смерті та номер свідоцтва про смерть.
 
169. На місці поховання невпізнаних останків встановлюється табличка, на якій зазначається номер ділянки, ряду і могили, реєстраційний номер і дата поховання останків.
 
   На місці поховання невпізнаних останків встановлюється табличка, на якій зазначаються номери ділянки, ряду і могили, реєстраційний номер і дата поховання останків.
 
170. 4. У разі проведення ексгумації ідентифікація останків та встановлення причин смерті здійснюється в порядку, визначеному центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері охорони здоров'я.
 
   4. У разі проведення ексгумації ідентифікація тіл (останків) померлих (загиблих) осіб та встановлення причин смерті здійснюються в порядку, визначеному центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері охорони здоров'я.
 
171. Інформація про невпізнані останки, отримана внаслідок ідентифікації, вноситься до розділу Реєстру, що містить відомості про невпізнані останки та пов’язані з ними речі і предмети.
 
   Інформація про невпізнані останки, отримана за результатами ідентифікації, вноситься до розділу Реєстру, що містить відомості про невпізнані останки та пов’язані з ними речі.
 
172. Розділ VІІ МІЖНАРОДНЕ СПІВРОБІТНИЦТВО
 
   Розділ VІІ. МІЖНАРОДНЕ СПІВРОБІТНИЦТВО
 
173. Стаття 23. Міжнародне співробітництво у сфері розшуку осіб, зниклих безвісти
Україна здійснює міжнародне співробітництво у сфері розшуку, осіб, зниклих безвісти з іноземними державами, Міжнародним комітетом Червоного Хреста в якості нейтрального посередника, міжнародними організаціями, що здійснюють заходи щодо розшуку цих осіб відповідно до національного законодавства, та міжнародних договорів, згода на обов’язковість яких надана Верховною Радою України.
 
-112- Геращенко І.В.
Іонова М.М.
20. Статтю 23 пропонуємо викласти в такій редакції:
«Стаття 23. Міжнародне співробітництво у сфері розшуку осіб, зниклих безвісти
Україна здійснює міжнародне співробітництво у сфері розшуку осіб, зниклих безвісти, з іноземними державами та міжнародними організаціями, до статутних завдань яких належить сприяння національним органам влади у розшуку осіб, зниклих безвісти, відповідно до законодавства України та міжнародних договорів, згода на обов’язковість яких надана Верховною Радою України».
 
Враховано   Стаття 23. Міжнародне співробітництво у сфері розшуку осіб, зниклих безвісти
1. Україна здійснює міжнародне співробітництво у сфері розшуку осіб, зниклих безвісти, з іноземними державами, Міжнародним Комітетом Червоного Хреста та міжнародними організаціями, до статутних завдань яких належить сприяння національним органам влади у розшуку осіб, зниклих безвісти, відповідно до законодавства та міжнародних договорів, згода на обов’язковість яких надана Верховною Радою України.
 
174. Стаття 24. Міжнародний обмін інформацією у сфері розшуку осіб, зниклих безвісти
 
   Стаття 24. Міжнародний обмін інформацією у сфері розшуку осіб, зниклих безвісти
 
175. 1. Органи, уповноважені на облік та/або розшук осіб, зниклих безвісти, можуть надавати відповідним органам іноземних держав та одержувати від них інформацію, у тому числі з обмеженим доступом, з питань розшуку таких осіб з дотриманням вимог законодавства та міжнародних договорів, згода на обов’язковість яких надана Верховною Радою України.
 
-113- Найєм М..
у статті 24 (26 у новій нумерації) додати частину 3 у такій редакції:
«3. Органи, уповноважені на облік та/або розшук осіб, зниклих безвісти, а також Комісія з питань осіб, зниклих безвісти, здійснюють співробітництво з Комітетом з насильницьких зникнень, створеним відповідно до Міжнародної конвенції про захист усіх осіб від насильницьких зникнень».
 
Відхилено   1. Органи, уповноважені на облік та/або розшук осіб, зниклих безвісти, у тому числі осіб, зниклих безвісти за особливих обставин, можуть надавати відповідним органам іноземних держав та одержувати від них інформацію, у тому числі з обмеженим доступом, з питань розшуку таких осіб з дотриманням вимог законодавства та міжнародних договорів, згода на обов’язковість яких надана Верховною Радою України.
 
176. 2. Надання органам іноземних держав інформації з питань, пов’язаних з розшуком осіб, зниклих безвісти, можливе лише в разі, якщо ці органи та відповідний компетентний орган України можуть установити такий режим доступу до інформації, який унеможливлює розкриття інформації для інших цілей чи її розголошення у будь-який спосіб, у тому числі шляхом несанкціонованого доступу.
 
   2. Надання органам іноземних держав інформації з питань, пов’язаних з розшуком осіб, зниклих безвісти, у тому числі осіб, зниклих безвісти за особливих обставин, можливе лише у разі, якщо ці органи та відповідний компетентний орган України можуть установити такий режим доступу до інформації, який унеможливлює розкриття інформації для інших цілей чи її розголошення в будь-який спосіб, у тому числі шляхом несанкціонованого доступу.
 
177. Розділ VІІІ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ
 
-114- Геращенко І.В.
Іонова М.М.
21. Назву Розділу VІІІ пропонуємо викласти в такій редакції:
«Розділ VІІІ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗА ПОРУШЕННЯ ЗАКОНОДАВСТВА У СФЕРІ РОЗШУКУ ОСІБ, ЗНИКЛИХ БЕЗВІСТИ».
 
Враховано   Розділ VІІІ. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗА ПОРУШЕННЯ ЗАКОНОДАВСТВА У СФЕРІ РОЗШУКУ ОСІБ, ЗНИКЛИХ БЕЗВІСТИ
 
178. Стаття 25. Відповідальність
Особи, винні у порушенні вимог цього Закону, несуть відповідальність відповідно до чинного законодавства.
 
-115- Геращенко І.В.
Іонова М.М.
22. Статтю 25 пропонуємо викласти в такій редакції:
«Стаття 25. Відповідальність за порушення законодавства у сфері розшуку осіб, зниклих безвісти
Особи, винні у порушенні законодавства у сфері розшуку осіб, зниклих безвісти, несуть відповідальність, встановлену законами України».
 
Враховано   Стаття 25. Відповідальність за порушення законодавства у сфері розшуку осіб, зниклих безвісти
Особи, винні у порушенні законодавства у сфері розшуку осіб, зниклих безвісти, несуть відповідальність, встановлену законодавством.
 
179. Розділ ІХ ПРИКІНЦЕВІ ТА ПЕРЕХІДНІ ПОЛОЖЕННЯ
 
   Розділ ІХ. ПРИКІНЦЕВІ ТА ПЕРЕХІДНІ ПОЛОЖЕННЯ
 
180. 1. Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування.
 
-116- Сотник О.С.
17. У пункті першому Прикінцевих та перехідних положень після слів «з дня, наступного за днем його опублікування» доповнити словами «за винятком статті 6-1 цього Закону, яка набирає чинності з 1 січня 2019 року.»
 
Відхилено   1. Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування.
 
181. 2. Внести зміни до таких законодавчих актів України:
 
-117- Найєм М..
пункт 2 Розділ ІХ Прикінцевих та перехідних положень викласти у такій редакції:
«2. Внести зміни до таких законодавчих актів України:
1) Кримінального кодексу України (Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2001, № 25-26, ст.13):
а) викласти частину 5 статті 49 Кодексу в наступній редакції:
«5. Давність не застосовується у разі вчинення злочинів проти основ національної безпеки України, передбачених у статтях 109-1141, проти миру та безпеки людства, передбачених у статтях 437-439 і частині першій статті 442 цього Кодексу, а також у разі вчинення злочину, передбаченого статтею 146-1 цього Кодексу».
б) доповнити Кодекс статтею 146-1 такого змісту:
«Стаття 146-1. Насильницьке зникнення.
1. Арешт, затримання, викрадення чи позбавлення людини волі в будь-якій іншій формі, скоєне посадовою особою держави під час виконання нею своїх службових обов’язків або перебування в якості особи, що здійснює публічну службу в інший спосіб, при подальшій відмові визнати факт такого арешту людини або її затримання, або викрадення чи позбавлення людини волі в будь-якій іншій формі або приховування даних про її долю чи місцеперебування, -караються позбавленням волі на строк від трьох до п’яти років.
2. Віддання наказу або розпорядження про вчинення дій, зазначених у частині першій цієї статті або невжиття начальником, якому стало відомо про вчинення дій, зазначених у частині першій даної статті, його прямими або безпосередніми підлеглими, заходів щодо їх припинення та неповідомлення компетентних органів про злочин, -караються позбавленням волі на строк від п’яти до семи років».
2) Кримінального процесуального кодексу України (Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2013, № 9- 10, № 11-12, № 13, ст.88)
а) пункт 3 частини 4 статті 216 пунктом викласти у такій редакції:
«3) передбаченого статтею 146-1 та злочинів проти встановленого порядку несення військової служби (військові злочини), крім злочинів, передбачених статтею 422 Кримінального кодексу України».
3) Закону України «Про Національну поліцію» (Відомості Верховної Ради (ВВР), 2015, № 40-41, ст.379):
а) пункт 4 частини 1статті 26 викласти в такій редакції:
«4) розшуку осіб, зниклих безвісти».
б) статтю 26 доповнити частиною 3 такого змісту:
«3. Поліція забезпечує внесення відомостей до Єдиного реєстру осіб, зниклих безвісти, та здійснює підтримку цих відомостей в актуальному стані в межах, визначених законодавством».
4) Закону України «Про Службу безпеки України» (Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1992, N 27, ст.382):
а) статтю 24 доповнити новим пунктом такого змісту:
«18) внесення відомостей до Єдиного реєстру осіб, зниклих безвісти та забезпечення підтримання цих відомостей в актуальному стані в межах, визначених законодавством».
5) Закону України «Про Національну гвардію України» (Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2014, № 17, ст.594):
а) частину першу статті 2 доповнити новим пунктом такого змісту: «20) внесення відомостей до Єдиного реєстру осіб, зниклих безвісти та забезпечення підтримання цих відомостей в актуальному стані в межах, визначених законодавством».
6) Кодексу України про адміністративні правопорушення (Відомості Верховної Ради Української РСР (ВВР) 1984, додаток до № 51, ст.1122):
а) доповнити Кодекс статтею 188-49 такого змісту:
«Стаття 188-49. Невиконання законних вимог Комісії з питань осіб, зниклих безвісти, члена Комісії з питань осіб, зниклих безвісти Невиконання законних вимог Комісії з питань осіб, зниклих безвісти, члена Комісії з питань осіб, зниклих безвісти, створення перешкод у їх роботі під час здійснення ними своїх повноважень, надання неправдивої або неповної інформації або ненадання інформації у строк, встановлений законом,
- тягнуть за собою накладення штрафу на посадових осіб від ста до двохсот п’ятдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян. Повторне вчинення такого порушення протягом року, передбаченого частиною першою цієї статті, за яке особу вже було піддано адміністративному стягненню, - тягне за собою накладення штрафу на посадових осіб від двохсот п’ятдесяти до чотирьохсот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян».
б) пункт 1 статті 255 після слів «центрального органу виконавчої влади з питань цивільної авіації (частина друга статті 112, частина третя статті 133)» доповнити словами «центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику з питань застосування норм міжнародного гуманітарного права на території України (стаття 18849)».
7) Закону України «Про оперативно-розшукову діяльність» (Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1992, N 22, ст.303): а) пункт 3 частини 1 статті 9-1 викласти у такій редакції: «3) щодо осіб, зниклих безвісти, в тому числі у зв’язку зі збройним конфліктом та/або особливими обставинами - до встановлення їх місцезнаходження, місць поховання чи місцезнаходження їх останків».
8) Цивільного кодексу України (Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2003, №№ 40-44, ст.356): а) у назві статті 44 слова «фізичної особи, місце перебування якої невідоме» замінити словами «особи, зниклої безвісти»; б) у частинах 2-5 статті 44 слова «фізичної особи, місце перебування якої невідоме» замінити словами «особи, зниклої безвісти»; в) частину 2 та 3 статті 46 після слів «воєнними діями» доповнити словами «збройним конфліктом».
9) Закону України «Про Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини» (Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1998, № 20, ст.99):
а) пункт 8 статті 13 після абзацу десятого доповнити абзацом одинадцятим такого змісту: «місця, в яких можуть утримуватись потерпілі від насильницького зникнення; «. У зв’язку з цим абзац 11 вважати абзацом 12.
б) Статтю 16 після пункту 2 доповнити новим пунктом наступного змісту: «3) за повідомленням Комісії з питань осіб, зниклих безвісти; «.
У зв’язку з цим пункт 3 вважати пунктом 4.
10) Закону України «Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування» (Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2003, №№ 49-51, ст. 376):
а) частину 1 статті 36 доповнити абзацом третім наступного змісту: «Непрацездатні члени сім’ї особи, зниклої безвісти, в порядку, передбаченому Законом України «Про правовий статус осіб, зниклих безвісти», які знаходилися на її утриманні, незалежно від наявного у особи, зниклої безвісти, страхового стажу, мають право на отримання пенсії у зв’язку з втратою годувальника, в порядку встановленому цим Законом, якщо інше не передбачено Законом України «Про правовий статус осіб, зниклих безвісти».
 
Враховано частково   2. Внести зміни до таких законодавчих актів України:
2) доповнити Кримінальний кодекс України (Відомості Верховної Ради України, 2001 р., № 25-26, ст. 13) статтею 146-1 такого змісту:
«Стаття 146-1. Насильницьке зникнення
1. Арешт, затримання, викрадення або позбавлення волі людини в будь-якій іншій формі, вчинене представником держави, в тому числі іноземної, з подальшою відмовою визнати факт такого арешту, затримання, викрадення або позбавлення волі людини в будь-якій іншій формі або приховуванням даних про долю такої людини чи місце перебування -
караються позбавленням волі на строк від трьох до п’яти років.
2. Видання наказу або розпорядження про вчинення дій, зазначених у частині першій цієї статті, або невжиття керівником, якому стало відомо про вчинення дій, зазначених у частині першій цієї статті, його підлеглими заходів для їх припинення та неповідомлення компетентних органів про злочин –
караються позбавленням волі на строк від п’яти до семи років.
Примітка:
1. Під представником держави в цій статті слід розуміти службову особу, а також особу або групу осіб, які діють з дозволу, за підтримки чи за згодою держави.
2. Під представниками іноземної держави в цій статті слід розуміти осіб, які діють як державні службовці іноземної держави або проходять військову службу у збройних силах, органах поліції, органах державної безпеки, розвідувальних органах, або осіб, які займають посади в зазначених або будь-яких інших державних органах чи органах місцевого самоврядування іноземної держави, утворених відповідно до її законодавства, або які діють за наказом таких осіб, а також представників іррегулярних незаконних збройних формувань, озброєних банд та груп найманців, створених, підпорядкованих, керованих та фінансованих Російською Федерацією, а також представників окупаційної адміністрації Російської Федерації, яку складають її державні органи і структури, функціонально відповідальні за управління тимчасово окупованими територіями України, та представників підконтрольних Російській Федерації самопроголошених органів, які узурпували виконання владних функцій на тимчасово окупованих територіях України;
1) у Кодексі України про адміністративні правопорушення (Відомості Верховної Ради Української РСР, 1984 р., додаток до № 51, ст. 1122):
а) доповнити статтею 188-50 такого змісту:
«Стаття 188-50. Невиконання законних вимог Комісії з питань осіб, зниклих безвісти за особливих обставин, члена Комісії з питань осіб, зниклих безвісти за особливих обставин
Невиконання законних вимог Комісії з питань осіб, зниклих безвісти за особливих обставин, Голови Комісії з питань осіб, зниклих безвісти за особливих обставин, члена Комісії з питань осіб, зниклих безвісти за особливих обставин, перешкоджання здійсненню ними своїх повноважень, надання неправдивої або неповної інформації або ненадання інформації у строк, встановлений законом, -
тягнуть за собою накладення штрафу на посадових осіб від ста до двохсот п’ятдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.
Повторне протягом року вчинення порушення, передбаченого частиною першою цієї статті, за яке особу вже було піддано адміністративному стягненню, -
тягне за собою накладення штрафу на посадових осіб від двохсот п’ятдесяти до чотирьохсот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян»;
б) у пункті 1 частини першої статті 255 абзац «центрального органу виконавчої влади з питань цивільної авіації (частина друга статті 112, частина третя статті 133)» доповнити словами і цифрами «Комісії з питань з питань осіб, зниклих безвісти за особливих обставин (стаття 188-50)»;
3) у Цивільному кодексі України (Відомості Верховної Ради України, 2003 р., №№ 40-44, ст. 356):
а) у статті 44:
у назві слова «фізичної особи, місце перебування якої невідоме» замінити словами «особи, зниклої безвісти»;
у частинах другій-п’ятій слова «фізичної особи, місце перебування якої невідоме» замінити словами «особи, зниклої безвісти»;
б) частини другу і третю статті 46 після слів «воєнними діями» доповнити словами «збройним конфліктом»;
 
182. 1) Закону України "Про Національну поліцію" (Відомості Верховної Ради (ВВР), 2015, № 40-41, ст.379):
 
-118- Ківалов С.В.
11) у частині другій Розділу ІХ «Прикінцеві та перехідні положення»
пункт перший викласти у наступній редакції:
«2. Внести зміни до таких законодавчих актів України:
1) Закону України «Про Національну поліцію» (Відомості Верховної Ради (ВВР), 2015, № 40-41, ст.379):
а) пункт 4 частини 1статті 26 викласти в такій редакції:
«4) розшуку осіб, щодо яких немає відомостей про їх місце перебування».
б) статтю 26 доповнити частиною 3 такого змісту:
«3. Поліція забезпечує внесення відомостей до Єдиного реєстру осіб, зниклих безвісти та здійснює підтримку цих відомостей в актуальному стані в межах, визначених законодавством.»
 
Відхилено   8) у Законі України "Про Національну поліцію" (Відомості Верховної Ради України, 2015 р., № 40-41, ст. 379):
а) частину першу статті 23 доповнити пунктом 28 такого змісту:
«28) забезпечує інформування Комісії з питань осіб, зниклих безвісти за особливих обставин, про хід досудового розслідування, вжиття заходів для розшуку осіб, зниклих безвісти, у тому числі осіб, зниклих безвісти за особливих обставин, для внесення даних до Єдиного реєстру осіб, зниклих безвісти за особливих обставин»;
 
183. а) пункт 4 частини 1статті 26 викласти в такій редакції:
 
   б) у статті 26: пункт 4 частини першої викласти в такій редакції:
 
184. "4) розшуку осіб, зниклих безвісти".
 
   "4) розшуку осіб, зниклих безвісти";
 
185. б) статтю 26 доповнити частиною 3 такого змісту: "3. Поліція забезпечує внесення відомостей до Єдиного реєстру осіб, зниклих безвісти та здійснює підтримку цих відомостей в актуальному стані в межах, визначених законодавством.".
 
-119- Котвіцький І.О.
Стаття 26. Формування інформаційних ресурсів поліцією
3. В межах, визначених законодавством, поліція вносить відомості до Єдиного реєстру осіб, зниклих безвісти.
 
Відхилено   доповнити частиною третьою такого змісту:
"3. Поліція забезпечує внесення відомостей до Єдиного реєстру осіб, зниклих безвісти за особливих обставин, та здійснює підтримання таких відомостей в актуальному стані в межах, визначених законодавством".
 
    -120- Заліщук С.П.
10) Доповнити п.1 Розділу ІХ новим абзацом у такій редакції:
«2. Внести зміни до таких законодавчих актів України:
1) Закону України «Про Національну поліцію» (Відомості Верховної Ради (ВВР), 2015, № 40-41, ст.379):
а) частину першу статті 23 доповнити новим пунктом такого змісту:
«забезпечує інформування Комісії з питань зниклих безвісті про хід досудового розслідування, вжиття заходів по розшуку осіб, зниклих безвісти, для внесення даних до Єдиного реєстру осіб, зниклих безвісті.»
б) пункт 4 частини 1статті 26 викласти в такій редакції:
«4) розшуку осіб, зниклих безвісти».
в) статтю 26 доповнити частиною 3 такого змісту:
«3. Поліція забезпечує внесення відомостей до Єдиного реєстру осіб, зниклих безвісти та здійснює підтримку цих відомостей в актуальному стані в межах, визначених законодавством.».
 
Враховано    
186. 2) Закону України "Про Службу безпеки України" (Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1992, N 27, ст.382):
 
   5) статтю 24 Закону України "Про Службу безпеки України" (Відомості Верховної Ради України, 1992 р., N 27, ст. 382)доповнити пунктом 18 такого змісту:
 
187. а) статтю 24 доповнити новим пунктом такого змісту:
"18) внесення відомостей до Єдиного реєстру осіб, зниклих безвісти та забезпечення підтримання цих відомостей в актуальному стані в межах, визначених законодавством"
 
   "18) забезпечувати внесення відомостей до Єдиного реєстру осіб, зниклих безвісти за особливих обставин, та підтримання таких відомостей в актуальному стані у межах, визначених законодавством";
 
188. 3) Закону України "Про Національну гвардію України" (Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2014, № 17, ст.594):
 
   7) частину першу статті 2 Закону України "Про Національну гвардію України" (Відомості Верховної Ради України, 2014 р., № 17, ст. 594) доповнити пунктом 20 такого змісту:
 
189. а) частину першу статті 2 доповнити новим пунктом такого змісту:
"20) внесення відомостей до Єдиного реєстру осіб, зниклих безвісти та забезпечення підтримання цих відомостей в актуальному стані в межах, визначених законодавством"
 
   "20) забезпечення внесення відомостей до Єдиного реєстру осіб, зниклих безвісти за особливих обставин, та підтримання таких відомостей в актуальному стані у межах, визначених законодавством";
 
190. 4) Кодексу України про адміністративні правопорушення (Відомості Верховної Ради Української РСР (ВВР) 1984, додаток до № 51, ст.1122):
 
      
191. а) доповнити Кодекс статтею 188-49 такого змісту:
 
      
192. «Стаття 188-49. Невиконання законних вимог Комісії з питань осіб, зниклих безвісти, члена Комісії з питань осіб, зниклих безвісти
 
      
193. Невиконання законних вимог Комісії з питань осіб, зниклих безвісти, члена Комісії з питань осіб, зниклих безвісти, створення перешкод у їх роботі під час здійснення ними своїх повноважень, надання неправдивої або неповної інформації або ненадання інформації у строк, встановлений законом, - тягнуть за собою накладення штрафу на посадових осіб від ста до двохсот п’ятдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.
 
      
194. Повторне вчинення такого порушення протягом року, передбаченого частиною першою цієї статті, за яке особу вже було піддано адміністративному стягненню, - тягне за собою накладення штрафу на посадових осіб від двохсот п’ятдесяти до чотирьохсот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян».
 
      
195. б) пункт 1 статті 255 після слів «центрального органу виконавчої влади з питань цивільної авіації (частина друга статті 112, частина третя статті 133)» доповнити словами «центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику з питань застосування норм міжнародного гуманітарного права на території України (стаття 188-49)».
 
      
196. 5) Закону України «Про оперативно-розшукову діяльність» (Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1992, N 22, ст.303):
 
-121- Ківалов С.В.
пункт п’ятий викласти у наступній редакції:
«5) Закону України «Про оперативно-розшукову діяльність» (Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1992, N 22, ст.303):
а) пункт 3 частини 1 статті 9-1 викласти у такій редакції:
«3) щодо осіб, щодо яких немає відомостей про їх місце перебування, в тому числі у зв’язку зі збройним конфліктом та/або особливими обставинами – до встановлення їх місцезнаходження, місць поховання чи місцезнаходження їх останків.»
 
Відхилено   4)пункт 3 частини першої статті 9-1 Закону України «Про оперативно-розшукову діяльність» (Відомості Верховної Ради України, 1992 р., N 22, ст. 303)викласти в такій редакції:
 
197. а) пункт 3 частини 1 статті 9-1 викласти у такій редакції:
«3) щодо осіб, зниклих безвісти, в тому числі у зв’язку зі збройним конфліктом та/або особливими обставинами – до встановлення їх місцезнаходження, місць поховання чи місцезнаходження їх останків».
 
-122- Котвіцький І.О.
Стаття 9-1. Строки ведення оперативно-розшукових справ
Ведення оперативно-розшукових справ здійснюється:
3) щодо осіб, зниклих безвісти – до їх розшуку, а саме встановлення їх місцеперебування, місць поховання чи місцезнаходження їх останків;
 
Відхилено   «3) щодо осіб, зниклих безвісти за особливих обставин, у тому числі у зв’язку зі збройним конфліктом, воєнними діями, заворушеннями всередині держави або у зв’язку з надзвичайними ситуаціями природного чи техногенного характеру або іншими подіями, що можуть спричинити масову загибель людей, – до встановлення їх місця перебування, місця поховання чи місцезнаходження останків»;
6) частину першу статті 36 Закону України «Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування» (Відомості Верховної Ради України, 2003 р., №№ 49-51, ст. 376) доповнити абзацом третім такого змісту:
«Непрацездатні члени сім’ї особи, зниклої безвісти, у порядку, передбаченому Законом України «Про правовий статус осіб, зниклих безвісти», які були на її утриманні, незалежно від тривалості страхового стажу годувальника, мають право на пенсію у зв’язку з втратою годувальника у порядку, встановленому цим Законом, якщо інше не передбачено Законом України «Про правовий статус осіб, зниклих безвісти»;
 
    -123- Заліщук С.П.
11) Доповнити п.5 Розділу ІХ новим абзацом та викласти у такій редакції: «5) Закону України «Про оперативно-розшукову діяльність» (Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1992, N 22, ст.303):
а) частину першу статті 7 доповнити новим пунктом 8 такого змісту:
«8) передавати інформацію про стан проведення оперативно-розшукової діяльності до Комісії з питань осіб, зниклих безвісті для внесення до Єдиного реєстру осіб, зниклих безвісті.»;
б) пункт 3 частини 1 статті 9-1 викласти у такій редакції:
«3) щодо осіб, зниклих безвісти, в тому числі у зв’язку зі збройним конфліктом та/або особливими обставинами - до встановлення їх місцезнаходження, місць поховання чи місцезнаходження їх останків»; «
 
Відхилено    
198. 6) Цивільного кодексу України (Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2003, №№ 40-44, ст.356):
 
-124- Семенуха Р.С.
17. У підпункті 6 пункту 2 розділу ІХ законопроекту позначення структурної частини цього підпункту «в» замінити позначенням «б»;
 
Відхилено      
199. а) у назві статті 44 слова «фізичної особи, місце перебування якої невідоме» замінити словами «особи, зниклої безвісти»;
 
-125- Сотник О.С.
18. У пункті другому Прикінцевих та перехідних положень зміни до статті 44 Цивільного кодексу України виключити.
 
Відхилено      
    -126- Семенуха Р.С.
14. Абзац перший підпункту 6 пункту 2 розділу ІХ законопроекту замінити абзацами такого змісту:
«а) у статті 44:
у назві слова «фізичної особи, місце перебування якої невідоме» замінити словами «особи, зниклої безвісти»;
частину другу викласти в такій редакції:
«2. За заявою заінтересованої особи або органу опіки та піклування над майном особи, зниклої безвісти, опіка може бути встановлена нотаріусом до ухвалення судом рішення про визнання її безвісно відсутньою.
Не можуть бути опікунами над майном особи, зниклої безвісти, особи, які:
1) обмежені у дієздатності;
2) визнані недієздатними;
3) були опікунами над майном іншої особи, але опіку було припинено з їхньої вини;
4) зловживають спиртними напоями або наркотичними засобами;
5) не мають постійного місця проживання та (або) постійного заробітку (доходу);
6) мають судимість за вчинення злочину, якщо така судимість не погашена або не знята в установленому законом порядку (крім реабілітованої особи), або на яких протягом останнього року накладалося адміністративне стягнення за вчинення корупційного правопорушення, або притягалися судом до відповідальності за вчинення умисного злочину;
7) за станом здоров'я потребують постійного стороннього догляду;
8) інші особи, інтереси яких суперечать інтересам особи, зниклої безвісти.
Нотаріус попереджає опікуна про кримінальну відповідальність у разі розтрати, привласнення, приховування майна особи, зниклої безвісти, а також про цивільно-правову відповідальність за заподіяну шкоду.»;
 
Відхилено    
200. б) у частинах 2-5 статті 44 слова «фізичної особи, місце перебування якої невідоме» замінити словами «особи, зниклої безвісти»;
 
-127- Семенуха Р.С.
15. Абзац другий підпункту 6 пункту 2 розділу ІХ законопроекту замінити абзацами такого змісту:
«частину третю викласти в такій редакції:
«3. Опікун над майном фізичної особи, яка визнана безвісно відсутньою, або особи, зниклої безвісти, приймає виконання цивільних обов'язків на її користь, погашає за рахунок її майна борги, управляє цим майном в її інтересах.
Опікун над майном особи, зниклої безвісти, який не виявив при управлінні майном належної турботливості про її інтереси та обачності, які від нього вимагалися у відповідних обставинах, зобов'язаний відшкодувати завдані збитки такій особі, якщо особа, яка зникла безвісти, з'явилася, або спадкоємцям такої особи у разі оголошення її померлою.
Опікун над майном особи, зниклої безвісти, відповідає за завдані збитки, якщо не доведе, що вони виникли внаслідок непереборної сили або винних дій родича (родичів) особи, зниклої безвісти.
Опікун над майном особи, зниклої безвісти, несе субсидіарну відповідальність за боргами, що виникли у зв'язку із здійсненням ним управління, якщо вартості майна, переданого в управління, недостатньо для задоволення вимог кредиторів.»;
у частині четвертій слова «фізичної особи, місце перебування якої невідоме» замінити словами «особи, зниклої безвісти»;
 
Відхилено      
201. в) частину 2 та 3 статті 46 після слів «воєнними діями» доповнити словами «збройним конфліктом».
 
-128- Семенуха Р.С.
16. Підпункт 6 пункту 2 розділу ІХ законопроекту доповнити абзацами такого змісту:
«частину п’яту викласти в такій редакції:
«5. Опіка над майном припиняється у разі скасування рішення суду про визнання фізичної особи безвісно відсутньою, а також у разі появи особи, зниклої безвісти.
За заявою заінтересованої особи або органу опіки та піклування нотаріус може звільнити особу від повноважень опікуна над майном особи, зниклої безвісти, у разі невиконання ним своїх обов'язків, порушення прав та інтересів особи, над майном якої встановлено опіку, або осіб, які відповідно до частини четвертої цієї статті мають право на одержання утримання за рахунок майна, над яким встановлено опіку, та призначити нового опікуна майна та передати йому майно на зберігання.».
 
Відхилено      
202. 3. Кабінету Міністрів України протягом трьох місяців з дня набрання чинності цим Законом:
 
   3. Кабінету Міністрів України протягом трьох місяців з дня набрання чинності цим Законом:
 
203. створити про Комісію з питань осіб, зниклих безвісти та затвердити Положення про неї;
 
   створити Комісію з питань осіб, зниклих безвісти за особливих обставин, та затвердити положення про цю Комісію;
 
204. затвердити Положення про Єдиний реєстр осіб, зниклих безвісти;
 
-129- Семенуха Р.С.
18. Абзац третій пункту 3 розділу ІХ законопроекту викласти в такій редакції:
«забезпечити створення Єдиного державного реєстру осіб, зниклих безвісти, розробити та затвердити положення про порядок його ведення; «.
 
Враховано   забезпечити створення Єдиного реєстру осіб, зниклих безвісти за особливих обставин, та затвердити положення про порядок його ведення;
 
205. привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом;
 
   привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом;
 
206. забезпечити перегляд та приведення міністерствами та іншими центральними органами виконавчої влади своїх нормативно-правових актів у відповідність із цим Законом.

-130- Сотник О.С.
19. У пункті третьому Прикінцевих та перехідних положень доповнити абзацом третім такого змісту:
«затвердити Порядок надання фінансової допомоги непрацездатним членам сім’ї особи, зниклої безвісти.»
 
Відхилено   забезпечити перегляд та приведення міністерствами та іншими центральними органами виконавчої влади їх нормативно-правових актів у відповідність із цим Законом.

    -131- Семенуха Р.С.
19. Розділ ІХ законопроекту доповнити пунктом 4 такого змісту:
«4. Рекомендувати Службі безпеки України прийняти акти, необхідні для реалізації цього Закону.».
 
Відхилено    
    -132- Сотник О.С.
20. Прикінцеві та перехідні положення доповнити пунктом 4 такого змісту:
«4. Кабінету Міністрів України передбачити у проекті Державного бюджету України на 2019 рік видатки на виплату фінансової допомоги непрацездатним членам сім’ї особи, зниклої безвісти.»
 
Відхилено