Кількість абзаців - 120 Таблиця поправок


Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо відновлення кредитування (Друге читання)

№ п.п. Редакція, прийнята в першому читанні Пропозиції Висновки Остаточна редакція
0. Проект
 
   Проект
 
1. ЗАКОН УКРАЇНИ
 
   ЗАКОН УКРАЇНИ
 
2. Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо відновлення кредитування
 
   Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо відновлення кредитування
 
3. Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
 
   Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
 
4. І. Внести зміни до таких законодавчих актів України:
 
   І. Внести зміни до таких законодавчих актів України:
 
5. 1. У Законі України «Про банки і банківську діяльність» (Відомості Верховної Ради України, 2001, № 5-6, ст.30):
 
   1. У Законі України «Про банки і банківську діяльність» (Відомості Верховної Ради України, 2001, № 5-6, ст.30):
 
6. 1) у статті 62:
 
   1) у статті 62:
 
7. частину другу доповнити пунктом 5 наступного змісту:
 
   частину другу доповнити пунктом 5 наступного змісту:
 
8. «5) містити прізвище, ім’я, по батькові та реєстраційний номер облікової картки платника податку клієнта банку - фізичної особи або найменування та ідентифікаційний код в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань клієнта банку - юридичної особи»;
 
-1- Демчак Р.Є.
Абзац третій підпункту 1 пункту 1 викласти в такій редакції:
«5) містити прізвище, ім’я, по батькові та реєстраційний номер облікової картки платника податку клієнта банку - фізичної особи або серію та номер паспорта/ номер паспорта у формі картки (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовилися від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків, повідомили про це відповідний контролюючий орган і мають відмітку в паспорті про право здійснювати платежі за серією та номером паспорта або для фізичних осіб-нерезидентів) або найменування та ідентифікаційний код в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань клієнта банку - юридичної особи»;
 
Враховано   «5) містити прізвище, ім’я, по батькові та реєстраційний номер облікової картки платника податку клієнта банку - фізичної особи або серію та номер паспорта/ номер паспорта у формі картки (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовилися від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків, повідомили про це відповідний контролюючий орган і мають відмітку в паспорті про право здійснювати платежі за серією та номером паспорта, або для фізичних осіб-нерезидентів), або найменування та ідентифікаційний код в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань клієнта банку - юридичної особи»;
 
    -2- Лаврик О.В.
Абзац третій підпункту 1 пункту 1 викласти в такій редакції:
«5) містити прізвище, ім’я, по батькові та реєстраційний номер облікової картки платника податку клієнта банку - фізичної особи або серію та номер паспорта/ номер паспорта у формі картки (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовилися від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків, повідомили про це відповідний контролюючий орган і мають відмітку в паспорті про право здійснювати платежі за серією та номером паспорта) або найменування та ідентифікаційний код в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань клієнта банку - юридичної особи»;
 
Враховано    
    -3- Довбенко М.В.
Абзац третій підпункту 1 пункту 1 виключити.
 
Відхилено    
9. частину третю після слів «приватним нотаріусам» доповнити словами «уповноваженим посадовим особам органів місцевого самоврядування»;
 
-4- Демчак Р.Є.
Абзац четвертий підпункту 1 пункту 1 викласти в такій редакції:
«Довідки по рахунках (вкладах) у разі смерті їх власників надаються банком особам, зазначеним власником рахунку (вкладу) в заповідальному розпорядженні банку, державним нотаріальним конторам або приватним нотаріусам, посадовим особам органів місцевого самоврядування, уповноваженим на вчинення нотаріальних дій, іноземним консульським установам при вчиненні такими особами нотаріальних дій з охорони спадкового майна, з оформлення спадщини, з видачі свідоцтв про право на спадщину, з видачі свідоцтв про право власності на частку в спільному майні подружжя в разі смерті одного з подружжя, за рахунками (вкладами) померлих власників рахунків (вкладів)»;
 
Враховано   частину третю викласти в такій редакції:
«Довідки по рахунках (вкладах) у разі смерті їх власників надаються банком особам, зазначеним власником рахунку (вкладу) в заповідальному розпорядженні банку, державним нотаріальним конторам або приватним нотаріусам, посадовим особам органів місцевого самоврядування, уповноваженим на вчинення нотаріальних дій, іноземним консульським установам при вчиненні такими особами нотаріальних дій з охорони спадкового майна, з оформлення спадщини, з видачі свідоцтв про право на спадщину, з видачі свідоцтв про право власності на частку в спільному майні подружжя в разі смерті одного з подружжя, за рахунками (вкладами) померлих власників рахунків (вкладів)»;
 
    -5- Лаврик О.В.
Абзац четвертий підпункту 1 пункту 1 викласти в такій редакції:
«Довідки по рахунках (вкладах) у разі смерті їх власників надаються банком особам, зазначеним власником рахунку (вкладу) в заповідальному розпорядженні банку, державним нотаріальним конторам або приватним нотаріусам, посадовим особам органів місцевого самоврядування, уповноваженим на вчинення нотаріальних дій, іноземним консульським установам при вчиненні такими особами нотаріальних дій з охорони спадкового майна, з оформлення спадщини, з видачі свідоцтв про право на спадщину, з видачі свідоцтв про право власності на частку в спільному майні подружжя в разі смерті одного з подружжя, за рахунками (вкладами) померлих власників рахунків (вкладів)»;
 
Враховано    
10. доповнити частиною четвертою наступного змісту:
 
   доповнити частиною четвертою наступного змісту:
 
11. «Довідки щодо іншого рухомого майна померлих клієнтів, що перебуває на збереженні та/або у заставі банку в якості закладу, в тому числі, але не виключно щодо наявності індивідуального банківського сейфу, надаються банком державним нотаріальним конторам або приватним нотаріусам, уповноваженим посадовим особам органів місцевого самоврядування, іноземним консульським установам по справах спадщини»;
 
-6- Демчак Р.Є.
Абзац шостий підпункту 1 пункту 1 викласти в такій редакції:
«Довідки щодо іншого рухомого майна померлих клієнтів, що перебуває на збереженні та/або у заставі банку в якості закладу, щодо наявності індивідуального банківського сейфу та/або договорів про надання в майновий найм (оренду) індивідуального банківського сейфу, надаються банком державним нотаріальним конторам або приватним нотаріусам, посадовим особам органів місцевого самоврядування, уповноваженим на вчинення нотаріальних дій, іноземним консульським установам при вчиненні такими особами нотаріальних дій з охорони спадкового майна, з оформлення спадщини, з видачі свідоцтв про право на спадщину, з видачі свідоцтв про право власності на частку в спільному майні подружжя в разі смерті одного з подружжя»;
 
Враховано частково   «Довідки щодо іншого рухомого майна померлих клієнтів, що перебуває на збереженні та/або у заставі банку в якості закладу, щодо наявності індивідуального банківського сейфу та/або договорів про надання в майновий найм (оренду) індивідуального банківського сейфу, надаються банком державним нотаріальним конторам або приватним нотаріусам, посадовим особам органів місцевого самоврядування, уповноваженим на вчинення нотаріальних дій, іноземним консульським установам при вчиненні такими особами нотаріальних дій з охорони спадкового майна, з оформлення спадщини, з видачі свідоцтв про право на спадщину, з видачі свідоцтв про право власності на частку в спільному майні подружжя в разі смерті одного з подружжя».
 
    -7- Лаврик О.В.
Абзац шостий підпункту 1 пункту 1 викласти в такій редакції:
«Довідки щодо іншого рухомого майна померлих клієнтів, що перебуває на збереженні та/або у заставі банку в якості закладу, щодо наявності індивідуального банківського сейфу та/або договорів про надання в майновий найм (оренду) індивідуального банківського сейфу, надаються банком державним нотаріальним конторам або приватним нотаріусам, посадовим особам органів місцевого самоврядування, уповноваженим на вчинення нотаріальних дій, іноземним консульським установам при вчиненні такими особами нотаріальних дій з охорони спадкового майна, з оформлення спадщини, з видачі свідоцтв про право на спадщину, з видачі свідоцтв про право власності на частку в спільному майні подружжя в разі смерті одного з подружжя»;
 
Враховано    
    -8- Демчак Р.Є.
У абзаці шостому підпункту 1 пункту 1:
слова «уповноваженим посадовим особам органів місцевого самоврядування» замінити словами «посадовим особам органів місцевого самоврядування, уповноваженим на вчинення нотаріальних дій»;
слова «в тому числі, але не виключно» виключити.
 
Враховано    
12. У зв’язку з цим частину четверту - п’ятнадцяту вважати відповідно частинами п’ятою - шістнадцятою.
 
   У зв’язку з цим частини четверту - шістнадцяту вважати відповідно частинами п’ятою - сімнадцятою.
 
13. 2. У Законі України «Про платіжні системи та переказ коштів в Україні» (Відомості Верховної Ради України, 2001, № 29, ст.137):
 
   2. У Законі України «Про платіжні системи та переказ коштів в Україні» (Відомості Верховної Ради України, 2001, № 29, ст.137):
 
14. 1) у пункті 1.37 статті 1 після слів «на підставі відповідного договору» доповнити словами «в тому числі, у вигляді електронного документу»;
 
-9- Довбенко М.В.
Підпункт 1 пункту 2 виключити.
 
Відхилено   1) у пункті 1.37 статті 1 після слів «на підставі відповідного договору» доповнити словами «в тому числі, у вигляді електронного документу»;
 
15. 2) пункт 14.12 статті 14 доповнити абзацом третім такого змісту:
 
   2) пункт 14.12 статті 14 доповнити абзацом третім такого змісту:
 
16. «Представник за довіреністю має право отримати електронний платіжний засіб за довіреністю, що засвідчена у встановленому законодавством порядку, наданої від користувача. В такому випадку банк не несе відповідальність за проведення операцій з використанням електронного платіжного засобу, виданого по довіреності»;
 
-10- Демчак Р.Є.
Абзац другий підпункту 2 пункту 2 викласти в такій редакції:
«Представник користувача має право отримати електронний платіжний засіб за довіреністю, що видана користувачем та засвідчена у встановленому законодавством порядку. В такому випадку банк не несе відповідальність за проведення операцій з використанням електронного платіжного засобу, виданого представнику за довіреністю»;
 
Враховано   «Представник користувача має право отримати електронний платіжний засіб за довіреністю, що видана користувачем та посвідчена у встановленому законодавством порядку. В такому випадку банк не несе відповідальності за проведення операцій з використанням такого електронного платіжного засобу, виданого представнику за довіреністю»;
 
    -11- Лаврик О.В.
Абзац другий підпункту 2 пункту 2 викласти в такій редакції:
«Представник користувача має право отримати електронний платіжний засіб за довіреністю, що видана користувачем та засвідчена у встановленому законодавством порядку. В такому випадку банк не несе відповідальність за проведення операцій з використанням електронного платіжного засобу, виданого представнику за довіреністю.»;
 
Враховано    
    -12- Гусак В.Г.
У частині другій пункту 2 розділу І законопроекту після слова «отримати» доповнити словом «додатковий»
 
Враховано частково    
    -13- Довбенко М.В.
Абзац другий підпункту 2 пункту 2 після слів «електронний платіжний засіб» доповнити словами «емітований банком на ім’я користувача».
 
Відхилено    
17. 3) у статті 18:
 
   3) у статті 18:
 
18. у пункті 18.1 після слів «Електронний документ на переказ» доповнити словами «в тому числі договір у вигляді електронного документу»;
 
-14- Довбенко М.В.
Абзац другий підпункту 3 пункту 2 виключити.
 
Враховано   у пункті 18.2:
слова «в тому числі електронного цифрового підпису» виключити;
 
    -15- Демчак Р.Є.
Підпункт 3 пункту 2 доповнити абзацами такого змісту:
«у пункті 18.2:
слова «в тому числі електронного цифрового підпису» виключити»;
 
Враховано    
19. у пункті 18.3 слова «електронний цифровий підпис» замінити на слова «електронний підпис».
 
   у пункті 18.3 слова «електронний цифровий підпис» замінити на слова «електронний підпис»;
 
20. 3. У Законі України «Про заставу» (Відомості Верховної Ради України, 1992, № 47, ст.642):
 
   3. У Законі України «Про заставу» (Відомості Верховної Ради України, 1992, № 47, ст.642):
 
21. 1) у частині першій статті 12 після слів «У договорі застави визначаються суть, розмір та строк виконання зобов'язання, забезпеченого заставою» доповнити словами «та/або посилання на договір чи інший правочин, яким встановлено основне зобов'язання»;
 
-16- Демчак Р.Є.
Підпункт 1 пункту 3 викласти в такій редакції:
«1) у частині першій статті 12 слова «виконання зобов'язання, забезпеченого заставою» замінити словами « (термін) виконання зобов'язання, забезпеченого заставою та/або посилання на договір чи інший правочин, яким встановлено основне зобов'язання»;
 
Враховано   1) у частині першій статті 12 слова «виконання зобов'язання, забезпеченого заставою» замінити словами « (термін) виконання зобов'язання, забезпеченого заставою та/або посилання на договір чи інший правочин, яким встановлено основне зобов'язання»;
 
    -17- Лаврик О.В.
Підпункт 1 пункту 3 після слів «розмір та строк» доповнити словами « (термін)»;
 
Враховано    
    -18- Довбенко М.В.
Лопушанський А.Я.
Підпункт 1 пункту 3 розділу І доповнити словами «і доповнити новим реченням наступного змісту: «Якщо у договорі застави, застава за яким підлягає реєстрації, міститься посилання на договір чи інший правочин, такі правочини, на які посилаються, а також будь-які зміни/доповнення до них також повинні бути зареєстровані таким же чином, як і застава за договором застави»;
 
Відхилено    
22. 2) у частині другій статті 13 слова «транспортні засоби, що підлягають державній реєстрації» та слова «транспортних засобів» виключити.
 
-19- Лаврик О.В.
Пункт 3 доповнити підпунктом такого змісту:
«3) у статті 21:
друге речення частини другої виключити;
частини третю замінити викласти в такій редакції:
«Наступний (наступні) аукціон (аукціони) у межах виконавчого провадження здійснюються з дотриманням вимог Закону України «Про виконавче провадження».
Наступний (наступні) аукціон (аукціони) у межах процедури ліквідації боржника здійснюються з дотриманням вимог Закону України «Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом»;
 
Відхилено   2) у частині другій статті 13 слова «транспортні засоби, що підлягають державній реєстрації» та слова «транспортних засобів» виключити;
 
23. 4. У Цивільному кодексі України (Відомості Верховної Ради України, 2003, №№ 40-44, ст.356):
 
   4. У Цивільному кодексі України (Відомості Верховної Ради України, 2003, №№ 40-44, ст.356):
 
24. 1) статтю 543 доповнити частиною 5 такого змісту:
 
   1) статтю 543 доповнити частиною 5 такого змісту:
 
25. «5. Ліквідація солідарного боржника-юридичної особи, смерть солідарного боржника-фізичної особи не припиняють обов’язку решти солідарних боржників перед кредитором та не змінюють його обсягу і умов виконання»;
 
   «5. Ліквідація солідарного боржника-юридичної особи, смерть солідарного боржника-фізичної особи не припиняють обов’язку решти солідарних боржників перед кредитором та не змінюють його обсягу і умов виконання»;
 
26. 2) частину 3статті 554 викласти в такій редакції:
 
   2) частину третю статті 554 викласти в такій редакції:
 
27. «3. Особи, які за одним чи за декількома договорами поруки поручилися перед кредитором за виконання боржником одного і того ж самого зобов’язання, є солідарними боржниками і відповідають перед кредитором солідарно, якщо інше не встановлено договорами поруки»;
 
   «3. Особи, які за одним чи за декількома договорами поруки поручилися перед кредитором за виконання боржником одного і того ж самого зобов’язання, є солідарними боржниками і відповідають перед кредитором солідарно, якщо інше не встановлено договорами поруки»;
 
28. 3) у статті 559:
 
   3) у статті 559:
 
29. частину першу викласти в такій редакції:
 
   частину першу викласти в такій редакції:
 
30. «1. Порука припиняється з припиненням забезпеченого нею зобов'язання. У разі зміни зобов’язання без згоди поручителя, внаслідок чого збільшився обсяг відповідальності боржника, такий поручитель несе відповідальність за порушення зобов`язання боржником в обсязі, що існував до такої зміни зобов’язання»;
 
-20- Довбенко М.В.
Лопушанський А.Я.
третій абзац підпункту 3 пункту 4 розділу І викласти в наступній редакції:
«1. Порука припиняється з припиненням забезпеченого нею зобов'язання. У разі зміни будь-якого зобов’язання або відповідальності без згоди поручителя, внаслідок чого збільшився обсяг зобовязання або відповідальності боржника, такий поручитель несе зобовязання або відповідальність за порушення зобов`язання боржником в обсязі, що існував до такої зміни зобов’язання»;
 
Відхилено   «1. Порука припиняється з припиненням забезпеченого нею зобов'язання. У разі зміни зобов’язання без згоди поручителя, внаслідок чого збільшився обсяг відповідальності боржника, такий поручитель несе відповідальність за порушення зобов`язання боржником в обсязі, що існував до такої зміни зобов’язання»;
у частині третій слова «якщо поручитель не поручився за нового боржника» замінити словами «якщо поручитель не погодився забезпечувати виконання зобов’язання іншим боржником в договорі поруки чи при переведенні боргу»;
 
    -21- Демчак Р.Є.
У абзаці третьому підпункту 3 пункту 4 слова «збільшився обсяг відповідальності боржника,» замінити словами «збільшився обсяг його відповідальності»;
 
Відхилено    
    -22- Лаврик О.В.
У абзаці третьому підпункту 3 пункту 4 слова «збільшився обсяг відповідальності боржника,» замінити словами «збільшився обсяг його відповідальності»;
 
Відхилено    
    -23- Демчак Р.Є.
Після абзацу третього підпункту 3 пункту 4 доповнити абзацом такого змісту:
«у частині 3 слова «якщо поручитель не поручився за нового боржника» замінити словами «якщо поручитель не погодився забезпечувати виконання зобов’язання іншим боржником в договорі поруки чи при переведенні боргу»;
 
Враховано    
    -24- Лаврик О.В.
Після абзацу третього підпункту 3 пункту 4 доповнити абзацом такого змісту:
«у частині 3 слова «якщо поручитель не поручився за нового боржника» замінити словами «якщо поручитель не погодився забезпечувати виконання зобов’язання іншим боржником в договорі поруки чи при переведенні боргу»;
 
Враховано    
31. частину четверту викласти в такій редакції:
 
   частину четверту викласти в такій редакції:
 
32. «4. Порука припиняється після закінчення строку, встановленого в договорі поруки. У разі, якщо такий строк не встановлено, порука припиняється повним виконанням основного зобов’язання або якщо кредитор протягом строку загальної позовної давності від дня настання строку виконання основного зобов’язання не пред'явить позову до поручителя. Якщо строк основного зобов'язання не встановлений або встановлений моментом пред'явлення вимоги, порука припиняється, якщо кредитор не пред'явить позову до поручителя протягом строку загальної позовної давності від дня укладення договору поруки. Для зобов’язань, виконання яких здійснюється частинами, строк поруки обчислюється окремо по кожній його частині, починаючи від дня закінчення строку чи настання терміну виконання відповідної частини такого зобов’язання»;
 
-25- Демчак Р.Є.
«4. Порука припиняється після закінчення строку поруки, встановленого в договорі поруки. У разі, якщо такий строк не встановлено, порука припиняється повним виконанням основного зобов’язання або якщо кредитор протягом трьох років від дня настання строку (терміну) виконання основного зобов’язання не пред'явить позову до поручителя. Якщо строк (термін) основного зобов'язання не встановлений або встановлений моментом пред'явлення вимоги, порука припиняється, якщо кредитор не пред'явить позову до поручителя протягом трьох років від дня укладення договору поруки. Для зобов’язань, виконання яких здійснюється частинами, строк поруки обчислюється окремо по кожній його частині, починаючи від дня закінчення строку або настання терміну виконання відповідної частини такого зобов’язання»;
 
Враховано   «4. Порука припиняється після закінчення строку поруки, встановленого в договорі поруки. Якщо такий строк не встановлено, порука припиняється повним виконанням основного зобов’язання або якщо кредитор протягом трьох років від дня настання строку (терміну) виконання основного зобов’язання не пред'явить позову до поручителя. Якщо строк (термін) виконання основного зобов'язання не встановлений або встановлений моментом пред'явлення вимоги, порука припиняється, якщо кредитор не пред'явить позову до поручителя протягом трьох років від дня укладення договору поруки. Для зобов’язань, виконання яких здійснюється частинами, строк поруки обчислюється окремо по кожній його частині, починаючи від дня закінчення строку або настання терміну виконання відповідної частини такого зобов’язання»;
 
    -26- Лаврик О.В.
Абзац п’ятий підпункту 3 пункту 4 Розділу І викласти в такій редакції::
«4. Порука припиняється після закінчення строку поруки, встановленого в договорі поруки. У разі, якщо такий строк не встановлено, порука припиняється повним виконанням основного зобов’язання або якщо кредитор протягом трьох років від дня настання строку (терміну) виконання основного зобов’язання не пред'явить позову до поручителя. Якщо строк (термін) виконання основного зобов'язання не встановлений або встановлений моментом пред'явлення вимоги, порука припиняється, якщо кредитор не пред'явить позову до поручителя протягом трьох років від дня укладення договору поруки. Для зобов’язань, виконання яких здійснюється частинами, строк поруки обчислюється окремо по кожній його частині, починаючи від дня настання строку або терміну виконання відповідної частини такого зобов’язання»;
 
Враховано    
    -27- Рибалка С.В.
Абзац п’ятий підпункту 3 пункту 4 Розділу І викласти в такій редакції:
«4. Порука припиняється після закінчення строку, встановленого в договорі поруки. У разі, якщо такий строк не встановлено, порука припиняється повним виконанням основного зобов’язання або якщо кредитор протягом строку загальної позовної давності від дня настання строку виконання основного зобов’язання не пред'явить позову до поручителя. Якщо строк основного зобов'язання не встановлений або встановлений моментом пред'явлення вимоги, порука припиняється, якщо кредитор не пред'явить позову до поручителя протягом строку загальної позовної давності від дня укладення договору поруки. Для зобов’язань, виконання яких здійснюється частинами, строк, після якого порука припиняється, обчислюється з закінчення строку договору, яким такі зобов’язання були встановлені»
 
Враховано по суті   
33. доповнити частиною п’ятою такого змісту:
 
   доповнити частиною п’ятою такого змісту:
 
34. «5. Ліквідація боржника-юридичної особи не припиняє поруку, якщо до моменту припинення боржника-юридичної особи кредитор звернувся до суду з позовом до поручителя у зв’язку з порушенням таким боржником зобов’язання»;
 
-28- Рибалка С.В.
Абзац сьомий підпункту 3 пункту 4 Розділу І викласти в такій редакції:
«5. Ліквідація боржника-юридичної особи не припиняє поруку, якщо до дати внесення відповідного запису до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань про припинення боржника-юридичної особи кредитор звернувся до суду з позовом до поручителя у зв’язку з порушенням таким боржником зобов’язання»
 
Враховано   «5. Ліквідація боржника-юридичної особи не припиняє поруку, якщо до дати внесення відповідного запису до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань про припинення боржника-юридичної особи кредитор звернувся до суду з позовом до поручителя у зв’язку з порушенням таким боржником зобов’язання»;
 
    -29- Довбенко М.В.
Лопушанський А.Я.
Останній абзац підпункту 3 пункту 4 розділу І викласти в наступній редакції:
«5. Ліквідація боржника-юридичної особи не припиняє поруку, якщо такий боржник не повідомив кредитора про свою майбутню ліквідацію. У разі, якщо боржник – юридична особа повідомив кредитора про свою ліквідацію, порука є чинною якщо кредитор звернувся до суду з позовом до поручителя у зв’язку з порушенням таким боржником зобов’язання протягом шести місяців з дати отримання повідомлення.
Повідомлення про ліквідацію має здійснюватися відповідно до договору, зобов’язання за яким забезпечено порукою.»
 
Відхилено    
35. 4) у частині першій статті 584 після слів «У договорі застави визначаються суть, розмір і строк виконання зобов'язання, забезпеченого заставою» доповнити словами «та/або посилання на договір чи інший правочин, яким встановлено основне зобов'язання»;
 
-30- Демчак Р.Є.
Підпункт 5 пункту 4 Розділу І викласти в такій редакції:
«4) у частині першій статті 584 слова «строк виконання зобов'язання, забезпеченого заставою» замінити словами « (термін) виконання зобов'язання, забезпеченого заставою та/або посилання на договір чи інший правочин, яким встановлено основне зобов'язання»;
 
Враховано   4) у частині першій статті 584 слова «строк виконання зобов'язання, забезпеченого заставою» замінити словами « (термін) виконання зобов'язання, забезпеченого заставою, та/або посилання на договір чи інший правочин, яким встановлено основне зобов'язання»;
 
    -31- Лаврик О.В.
У підпункті 5 пункту 4 Розділу І після слів «У договорі застави визначаються суть, розмір і строк» доповнити словом « (термін)»;
 
Враховано    
36. 5) статтю 593 доповнити частиною четвертою такого змісту:
 
-32- Гусак В.Г.
Підпункт 5 пункту 4 розділу І (зміни до частини четвертої статті 593 Цивільного кодексу України) вилучити.
 
Відхилено   5) статтю 593 доповнити частиною четвертою такого змісту:
 
37. «4. Припинення основного зобов’язання внаслідок припинення боржника-юридичної особи, яка виступає боржником у такому зобов’язанні, не припиняє право застави (іпотеки) на майно, що передано в заставу боржником/ майновим поручителем такого боржника, якщо заставодержатель до припинення боржника-юридичної особи реалізував своє право щодо звернення стягнення на предмет застави (іпотеки) шляхом подачі позову або пред’явлення вимоги»;
 
-33- Рибалка С.В.
Підпункт 5 пункту 4 Розділу І викласти в такій редакції:
«4. Припинення основного зобов’язання внаслідок ліквідації боржника-юридичної особи, яка виступає боржником у такому зобов’язанні, не припиняє право застави (іпотеки) на майно, що передано в заставу боржником та/або майновим поручителем такого боржника, якщо заставодержатель до припинення боржника-юридичної особи реалізував своє право щодо звернення стягнення на предмет застави (іпотеки) шляхом подачі позову або пред’явлення вимоги»;
 
Враховано   «4. Припинення основного зобов’язання внаслідок ліквідації боржника-юридичної особи, яка виступає боржником у такому зобов’язанні, не припиняє право застави (іпотеки) на майно, що передано в заставу боржником та/або майновим поручителем такого боржника, якщо заставодержатель до ліквідації боржника-юридичної особи реалізував своє право щодо звернення стягнення на предмет застави (іпотеки) шляхом подачі позову або пред’явлення вимоги»;
 
    -34- Довбенко М.В.
Лопушанський А.Я.
У підпункті 5 пункту 4 розділу І другий абзац викласти в наступній редакції:
«4. Припинення основного зобов’язання внаслідок припинення боржника-юридичної особи, яка виступає боржником у такому зобов’язанні, не припиняє право застави (іпотеки) на майно, що передано в заставу боржником/ майновим поручителем такого боржника, якщо боржник-юридична особа не повідомив або не належним чином повідомив кредитора про свою майбутню ліквідацію.
У разі, якщо боржник – юридична особа повідомив кредитора про свою ліквідацію, застава (іпотека) на майно, що передано в заставу боржником/ майновим поручителем такого боржника, є чинною якщо кредитор звернувся до суду з позовом до заставодавця (іпотекодавця) у зв’язку з порушенням таким боржником зобов’язання протягом шести місяців з дати отримання повідомлення. Повідомлення про ліквідацію має здійснюватися відповідно до договору, зобов’язання за яким забезпечено порукою»
 
Відхилено    
    -35- Довбенко М.В.
Абзац другий підпункту 5 пункту 4 викласти в такій редакції:
«4. Ліквідація юридичної особи-боржника не припиняє право застави на майно, що передано в заставу боржником/майновим поручителем ліквідованої юридичної особи-боржника, якщо заставодержатель до ліквідації такого боржника реалізував своє право звернення стягнення на предмет застави шляхом подачі позову або пред'явлення вимоги».
 
Враховано частково    
38. 6) у статті 1056-1:
 
-36- Демчак Р.Є.
Підпункт 6 пункту 5 доповнити абзацом такого змісту:
«у частині третій слова «кредитором» та «кредитора» замінити відповідно словами «кредитодавцем» та «кредитодавця».
 
Враховано   6) у статті 1056-1:
«у частині третій слова «кредитором» та «кредитора» замінити відповідно словами «кредитодавцем» та «кредитодавця»;
 
39. частину четверту викласти в такій редакції:
 
-37- Івченко В.Є.
В абзаці другому підпункту 6 пункту 4 розділу І слова «викласти в такій редакції» замінити словами «доповнити новим абзацом такого змісту».
 
Відхилено   частину четверту викласти в такій редакції:
 
40. «4. Якщо інше не встановлено законом, у разі застосування змінюваної процентної ставки кредитор самостійно, з визначеною у кредитному договорі періодичністю, має право змінювати процентну ставку відповідно до умов і в порядку, встановлених кредитним договором, кредитодавець зобов'язаний письмово повідомити позичальника, а у разі збільшення процентної ставки - поручителя та інших зобов'язаних за договором осіб, про зміну процентної ставки протягом 15 календарних днів, що слідують за датою, з якої застосовується нова ставка.
 
-38- Демчак Р.Є.
Абзац третій підпункту 6 пункту 4 розділу І викласти в такій редакції:
«4. Якщо інше не встановлено законом, у разі застосування змінюваної процентної ставки кредитодавець самостійно, з визначеною у кредитному договорі періодичністю, має право збільшувати та зобов'язаний зменшувати процентну ставку відповідно до умов і в порядку, встановлених кредитним договором. Кредитодавець зобов'язаний письмово повідомити позичальника, а у разі збільшення процентної ставки - поручителя та інших зобов'язаних за договором осіб, про зміну процентної ставки протягом 15 календарних днів, що слідують за датою, з якої застосовується нова ставка»;
 
Враховано   «4. Якщо інше не встановлено законом, у разі застосування змінюваної процентної ставки кредитодавець самостійно, з визначеною у кредитному договорі періодичністю, має право збільшувати та зобов'язаний зменшувати процентну ставку відповідно до умов і в порядку, встановлених кредитним договором. Кредитодавець зобов'язаний письмово повідомити позичальника, а у разі збільшення процентної ставки - поручителя та інших зобов'язаних за договором осіб, про зміну процентної ставки протягом 15 календарних днів, що слідують за датою, з якої застосовується нова ставка.
 
    -39- Левченко Ю.В.
У абзаці третьому підпункту 6 пункту 4 розділу І слово «змінювати» замінити словами «збільшувати та зобов’язаний зменшувати»;
 
Враховано    
    -40- Івченко В.Є.
Абзац третій підпункту 6 пункту 4 розділу І виключити.
 
Враховано частково    
    -41- Лаврик О.В.
В абзаці третьому підпункту 6 пункту 4 розділу І слова «кредитодавець зобов’язаний» замінити словами «кредитор зобов’язаний»;
 
Відхилено    
41. У випадку незгоди позичальника із збільшенням процентної ставки, позичальник має право розірвати договір і погасити заборгованість за договором у повному обсязі протягом 30 календарних днів з дати отримання повідомлення про збільшення процентної ставки. При цьому до моменту повного погашення заборгованості, але не більше ніж 30 календарних днів з дати отримання повідомлення про збільшення процентної ставки, застосовується попередній розмір процентної ставки.
 
-42- Демчак Р.Є.
Абзац четвертий підпункту 6 пункту 4 розділу І викласти в такій редакції:
«У випадку незгоди позичальника із збільшенням процентної ставки, позичальник зобов’язаний погасити заборгованість за договором у повному обсязі протягом 30 календарних днів з дати отримання повідомлення про збільшення процентної ставки. З моменту погашення заборгованості в повному обсязі за кредитним договором зобов'язання сторін за таким договором припиняються. При цьому до моменту повного погашення заборгованості, але не більше ніж 30 календарних днів з дати отримання повідомлення про збільшення процентної ставки, застосовується попередній розмір процентної ставки»;
 
Враховано   У випадку незгоди позичальника із збільшенням процентної ставки, позичальник зобов’язаний погасити заборгованість за договором у повному обсязі протягом 30 календарних днів з дати отримання повідомлення про збільшення процентної ставки. З моменту погашення заборгованості в повному обсязі за кредитним договором зобов'язання сторін за таким договором припиняються. При цьому до моменту повного погашення заборгованості, але не більше ніж 30 календарних днів з дати отримання повідомлення про збільшення процентної ставки, застосовується попередній розмір процентної ставки.
 
    -43- Довбенко М.В.
Лопушанський А.Я.
у підпункті 6 пункту 4 розділу І четвертий абзац викласти в наступній редакції:
«У випадку незгоди позичальника із збільшенням процентної ставки, позичальник має право розірвати договір і погасити заборгованість за договором у повному обсязі протягом 30 календарних днів з дати отримання повідомлення про збільшення процентної ставки. Якщо позичальник є юридичною особою і якщо кредитор визначив процентну ставку законно, заборгованість, що підлягає сплаті, включає також будь-які штрафні санкції за дострокове припинення кредитного договору, встановлені таким договором. При цьому до моменту повного погашення заборгованості, але не більше ніж 30 календарних днів з дати отримання повідомлення про збільшення процентної ставки, застосовується попередній розмір процентної ставки.»
 
Відхилено    
42. У кредитному договорі встановлюється порядок розрахунку змінюваної процентної ставки із застосуванням погодженого сторонами індексу. Порядок розрахунку змінюваної процентної ставки повинен дозволяти точно визначити розмір процентної ставки за кредитом на будь-який момент часу протягом строку дії кредитного договору. Кредитор не має права змінювати встановлений кредитним договором порядок розрахунку змінюваної процентної ставки без згоди позичальника»;
 
   У кредитному договорі встановлюється порядок розрахунку змінюваної процентної ставки із застосуванням погодженого сторонами індексу. Порядок розрахунку змінюваної процентної ставки повинен дозволяти точно визначити розмір процентної ставки за кредитом на будь-який момент часу протягом строку дії кредитного договору. Кредитор не має права змінювати встановлений кредитним договором порядок розрахунку змінюваної процентної ставки без згоди позичальника»;
 
43. у частині шостій слово «збільшення» виключити;
 
-44- Рибалка С.В.
Абзац шостому підпункту 6 пункту 4 розділу І викласти в такій редакції:
«частину шосту викласти в такій редакції:
«6. У разі застосування змінюваної процентної ставки у кредитному договорі повинен визначатися максимальний розмір процентної ставки, що може бути застосований сторонами»
 
Враховано   частину шосту викласти в такій редакції:
«6. У разі застосування змінюваної процентної ставки у кредитному договорі визначається максимальний розмір процентної ставки, що може бути застосований»;
 
44. 7) у статті 1281:
 
   7) у статті 1281:
 
45. частину першу доповнити словами «та/або якщо вони спадкують майно, обтяжене правами третіх осіб»;
 
   частину першу доповнити словами «та/або якщо вони спадкують майно, обтяжене правами третіх осіб»;
 
46. частину другу викласти в новій редакції:
 
   частину другу викласти в новій редакції:
 
47. «2. Кредиторові спадкодавця належить пред’явити свої вимоги до спадкоємців, які прийняли спадщину, не пізніше шести місяців з дня одержання спадкоємцем свідоцтва про право на спадщину на все або частину спадкового майна, незалежно від настання строку вимоги»;
 
   «2. Кредиторові спадкодавця належить пред’явити свої вимоги до спадкоємця, який прийняв спадщину, не пізніше шести місяців з дня одержання спадкоємцем свідоцтва про право на спадщину на все або частину спадкового майна, незалежно від настання строку вимоги»;
 
48. частину третю викласти в новій редакції:
 
   частину третю викласти в новій редакції:
 
49. «3. Якщо кредитор спадкодавця не знав і не міг знати про прийняття спадщини або про одержання спадкоємцем свідоцтва про право на спадщину, він має право пред'явити свої вимоги до спадкоємця, який прийняв спадщину, протягом шести місяців з дня, коли він дізнався про прийняття спадщини або про одержання спадкоємцем свідоцтва про право на спадщину»;
 
-45- Довбенко М.В.
Лопушанський А.Я.
У підпункті 7 пункту 4 розділу І в шостому абзаці після слів «не знав і» доповнити словом «об’єктивно»;
 
Відхилено   «3. Якщо кредитор спадкодавця не знав і не міг знати про прийняття спадщини або про одержання спадкоємцем свідоцтва про право на спадщину, він має право пред'явити свої вимоги до спадкоємця, який прийняв спадщину, протягом шести місяців з дня, коли він дізнався про прийняття спадщини або про одержання спадкоємцем свідоцтва про право на спадщину»;
 
50. 8) в абзаці другому частини другої статті 1282 слово «накладає» замінити словом «звертає»;
 
   8) в абзаці другому частини другої статті 1282 слово «накладає» замінити словом «звертає»;
 
51. 9) у статті 1297:
 
   9) у статті 1297:
 
52. у назві статті слова «на нерухоме майно» виключити;
 
   у назві статті слова «на нерухоме майно» виключити;
 
53. частину першу викласти в такій редакції:
 
   частину першу викласти в такій редакції:
 
54. «1. Спадкоємець, який прийняв спадщину, у складі якої є нерухоме майно та/або інше майно та/або майнові права, які обтяжені, зобов'язаний звернутися до нотаріуса або в сільських населених пунктах - до уповноваженої на це посадової особи відповідного органу місцевого самоврядування за видачею йому свідоцтва про право на спадщину на таке майно»
 
-46- Демчак Р.Є.
Абзац четвертий підпункту 9 пункту 4 розділу І викласти в такій редакції:
«1. Спадкоємець, який прийняв спадщину, у складі якої є майно та/або майнові права, які обтяжені, та/або нерухоме майно та інше майно, щодо якого здійснюється державна реєстрація, зобов'язаний звернутися до нотаріуса або в сільських населених пунктах - до уповноваженої на це посадової особи відповідного органу місцевого самоврядування за видачею йому свідоцтва про право на спадщину на таке майно»;
 
Враховано   «1. Спадкоємець, який прийняв спадщину, у складі якої є майно та/або майнові права, які обтяжені, та/або нерухоме майно та інше майно, щодо якого здійснюється державна реєстрація, зобов'язаний звернутися до нотаріуса або в сільських населених пунктах - до уповноваженої на це посадової особи відповідного органу місцевого самоврядування за видачею йому свідоцтва про право на спадщину на таке майно»;
 
    -47- Лаврик О.В.
У абзаці четвертому підпункту 9 пункту 4 розділу І слова «Спадкоємець, який прийняв спадщину, у складі якої є майно та/або майнові права, які обтяжені,» замінити словами «Спадкоємець, який прийняв спадщину, у складі якої є майно та/або майнові права, які обтяжені, та/або нерухоме майно та інше майно, щодо якого здійснюється державна реєстрація,»;
 
Враховано    
    -48- Гусак В.Г.
У підпункті 9 пункту 4 розділу І законопроекту зміни до частини першої статті 1297 Цивільного кодексу України вилучити.
 
Відхилено    
55. 5. У Законі України «Про іпотеку» (Відомості Верховної Ради України, 2003, № 38, ст.313):
 
   5. У Законі України «Про іпотеку» (Відомості Верховної Ради України, 2003, № 38, ст.313):
 
56. 1) статтю 4 доповнити новою частиною такого змісту:
 
   1) статтю 4 доповнити новою частиною такого змісту:
 
57. «Іпотекодержатель звільняє іпотечне майно від накладених ним обтяжень не пізніше ніж через 14 днів з дня повного погашення заборгованості іпотекодавцем (боржником)»;
 
-49- Рибалка С.В.
Абзац другий підпункту 1 пункту 5 розділу І викласти в такій редакції:
«Іпотекодержатель звільняє іпотечне майно від накладених ним обтяжень не пізніше ніж через 14 днів з дня повного погашення заборгованості іпотекодавцем (боржником) шляхом внесення відповідних змін до відповідних державних реєстрів, в яких обліковувалось таке обтяження, про що не пізніше наступних п’яти днів зобов’язаний повідомити іпотекодавця»;
 
Враховано частково   «Іпотекодержатель звільняє іпотечне майно від накладених ним обтяжень не пізніше ніж через 14 днів з дня повного погашення заборгованості шляхом внесення відповідних змін до державних реєстрів, в яких обліковувалось таке обтяження»;
 
    -50- Демчак Р.Є.
Абзац другий підпункту 1 пункту 5 розділу І викласти в такій редакції:
«Іпотекодержатель звільняє іпотечне майно від накладених ним обтяжень не пізніше ніж через 14 днів з дня повного погашення заборгованості»;
 
Враховано частково    
    -51- Лаврик О.В.
Після абзацу другого підпункту 1 пункту 5 розділу І доповнити абзацом такого змісту:
«у частині 2 статті 4 після слів «ніж через 14 днів з дня повного погашення заборгованості» слова «іпотекодавцем (боржником)» виключити»;
 
Враховано частково    
    -52- Івченко В.Є.
В абзаці другому підпункту 1 пункту 5 розділу І слова «ніж через 14 днів» замінити словами «не пізніше наступного дня»;
 
Відхилено    
58. 2) статтю 5 після частини четвертої доповнити новою частиною такого змісту:
 
   2) статтю 5 після частини четвертої доповнити новою частиною такого змісту:
 
59. «У разі, якщо іпотекодавцем предмет іпотеки було реконструйовано або щодо нього було проведено самочинне будівництво (в тому числі, але не виключно, споруджено нові будівлі, споруди тощо, на земельній ділянці, яка належить іпотекодавцю на праві власності), всі реконструйовані, новостворені об’єкти нерухомості вважаються предметом іпотеки відповідно до іпотечного договору».
 
-53- Демчак Р.Є.
Абзац другий підпункту 2 пункту 5 розділу І викласти в такій редакції:
«У разі, якщо іпотекодавцем предмет іпотеки було реконструйовано або щодо нього було проведено самочинне будівництво (в тому числі, але не виключно, споруджено нові будівлі, споруди тощо, на земельній ділянці, яка належить іпотекодавцю на праві власності чи перебуває в його користуванні), всі реконструйовані, новостворені об’єкти нерухомості вважаються предметом іпотеки відповідно до іпотечного договору».
 
Враховано   У разі, якщо іпотекодавцем предмет іпотеки було реконструйовано або щодо нього було проведено самочинне будівництво (в тому числі, але не виключно, споруджено нові будівлі, споруди тощо, на земельній ділянці, яка належить іпотекодавцю на праві власності чи перебуває в його користуванні), всі реконструйовані, новостворені об’єкти нерухомості вважаються предметом іпотеки відповідно до іпотечного договору»;
 
    -54- Лаврик О.В.
В абзаці другому підпункту 2 пункту 5 розділу І після слів «, яка належить іпотекодавцю на праві власності» доповнити словами «чи перебуває в його користуванні»;
 
Враховано    
60. У зв’язку з цим частини п’яту - сьому вважати відповідно частинами шостою - восьмою;
 
   У зв’язку з цим частини п’яту - сьому вважати відповідно частинами шостою - восьмою;
 
61. 3) у частині третій статті 35 слова «статтею 12 цього Закону» замінити словами «цим Законом та/або іпотечним договором»;
 
   3) у частині третій статті 35 слова «статтею 12 цього Закону» замінити словами «цим Законом та/або іпотечним договором»;
 
62. 4) частину четверту статті 36 замінити частинами такого змісту:
 
   4) частину четверту статті 36 замінити частинами четвертою - сьомою такого змісту:
 
63. «У договорі про задоволення вимог іпотекодержателя або у відповідному застереженні в іпотечному договорі повинні бути зазначені:
 
-55- Демчак Р.Є.
Абзаци другий-четвертий підпункту 4 пункту 5 Розділу І виключити.
 
Відхилено (буде застосовуватися тільки для новоукладених договорів)  «У договорі про задоволення вимог іпотекодержателя або у відповідному застереженні в іпотечному договорі зазначаються:
 
    -56- Лаврик О.В.
Абзаци другий-четвертий підпункту 4 пункту 5 Розділу І виключити.
 
Відхилено (буде застосовуватися тільки для новоукладених договорів)   
64. умови, при настанні яких іпотекодержатель може використати своє право на позасудове стягнення;
 
   умови, при настанні яких іпотекодержатель може використати своє право на позасудове стягнення;
 
65. порядок визначення вартості, за якою іпотекодержатель набуває предмет іпотеки.
 
-57- Довбенко М.В.
Лопушанський А.Я.
після абзацу першого підпункту 3 пункту 5 доповнити новим абзацом наступного змісту:
«частину третю доповнити новим абзацом наступного змісту:
«визначення прийнятних та належних способів обміну повідомленнями між сторонами договору»;
 
Враховано   порядок визначення вартості, за якою іпотекодержатель набуває предмет іпотеки;
прийнятні та належні способи обміну повідомленнями між сторонами договору.
 
66. Після завершення позасудового врегулювання будь-які наступні вимоги іпотекодержателя щодо виконання:
 
-58- Довбенко М.В.
Лопушанський А.Я.
Абзац п’ятий підпункту 4 пункту 5 викласти в такій редакції:
«Після завершення позасудового врегулювання будь-які вимоги іпотекодержателя щодо несплаченого зобов’язання:»;
 
Відхилено   Після завершення позасудового врегулювання будь-які наступні вимоги іпотекодержателя щодо виконання:
 
67. боржником - фізичною особою основного зобов'язання є недійсними, якщо інше не визначено договором іпотеки чи договором про надання кредиту чи договором про задоволення вимог іпотекодержателя;
 
   боржником - фізичною особою основного зобов'язання є недійсними, якщо інше не визначено договором іпотеки чи договором про надання кредиту чи договором про задоволення вимог іпотекодержателя;
 
68. боржником - юридичною особою або фізичною особою-підприємцем основного зобов'язання є дійсними, якщо інше не визначено договором іпотеки чи договором про надання кредиту чи договором про задоволення вимог іпотекодержателя.
 
-59- Довбенко М.В.
Лопушанський А.Я.
Абзац сьомий підпункту 4 пункту 5 доповнити наступним текстом:
«Після завершення позасудового врегулювання задоволення вимог іпотекодержателя щодо несплаченого частини зобов’язання має здійснюватися на підставі рішення суду за місцем знаходження майна, переданого в іпотеку, до його продажу або місця проживання іпотекодержателя. Суд виносить таке рішення у випадках, якщо ціна продажу за позовом є ринковою, іпотекодавцю було надано належне повідомлення по виконання зобовязання, реклама продажу майна була адекватною та обґрунтованою для певного виду майна, та продаж майна здійснювався без порушень.»;
 
Відхилено   боржником - юридичною особою або фізичною особою-підприємцем основного зобов'язання є дійсними, якщо інше не визначено договором іпотеки чи договором про надання кредиту чи договором про задоволення вимог іпотекодержателя.
 
69. Якщо вимоги іпотекодержателя забезпечені декількома предметами іпотеки (в тому числі за декількома договорами іпотеки), а позасудове звернення стягнення відбувається за рахунок окремого предмета іпотеки, іпотекодержатель має право вимагати (в тому числі шляхом позасудового врегулювання) виконання зобов’язання боржником та/або іпотекодавцем в частині, що залишилось невиконаною після завершення позасудового врегулювання за таким окремим предметом іпотеки.
 
-60- Довбенко М.В.
Лопушанський А.Я.
Абзац восьмий підпункту 4 пункту 5 Розділу І викласти в такій редакції:
«Якщо вимоги іпотекодержателя забезпечені декількома предметами іпотеки (в тому числі за декількома договорами іпотеки), а позасудове звернення стягнення відбувається за рахунок окремого предмета іпотеки, іпотекодержатель має право після набрання законної сили рішенням суду щодо несплаченої частини зобов’язання вимагати (в тому числі шляхом позасудового врегулювання) виконання зобов’язання боржником та/або іпотекодавцем в частині, що залишилось невиконаною після завершення позасудового врегулювання за таким окремим предметом іпотеки».
 
Відхилено   Якщо вимоги іпотекодержателя забезпечені декількома предметами іпотеки (в тому числі за декількома договорами іпотеки), а позасудове звернення стягнення відбувається за рахунок окремого предмета іпотеки, іпотекодержатель має право вимагати (в тому числі шляхом позасудового врегулювання) виконання зобов’язання боржником та/або іпотекодавцем в частині, що залишилось невиконаною після завершення позасудового врегулювання за таким окремим предметом іпотеки.
 
70. Завершенням позасудового врегулювання є державна реєстрація прав власності на предмет іпотеки:
 
-61- Демчак Р.Є.
Абзац дев’ятий підпункту 4 пункту 5 Розділу І викласти в такій редакції:
«Завершенням позасудового врегулювання є державна реєстрація прав власності на предмет іпотеки є державна реєстрація прав власності на всі предмети іпотеки, які виступають забезпеченням за основним зобов’язанням:»
 
Враховано   Завершенням позасудового врегулювання є державна реєстрація прав власності на всі предмети іпотеки, які виступають забезпеченням за основним зобов’язанням:
 
    -62- Лаврик О.В.
У абзаці дев’ятому підпункту 4 пункту 5 Розділу І слова «є державна реєстрація прав власності на предмет іпотеки» замінити на слова «є державна реєстрація прав власності на всі предмети іпотеки, які виступають забезпеченням за основним зобов’язанням:»;
 
Враховано    
71. - за іпотекодержателем (якщо звернено стягнення на предмет іпотеки шляхом набуття його у власність іпотекодержателем);
 
   - за іпотекодержателем (якщо звернено стягнення на предмет іпотеки шляхом набуття його у власність іпотекодержателем);
 
72. - за покупцем (якщо звернено стягнення на предмет іпотеки шляхом його продажу іпотекодержателем третій особі)»;
 
   - за покупцем (якщо звернено стягнення на предмет іпотеки шляхом його продажу іпотекодержателем третій особі)»;
 
73. 5) у статті 37:
 
-63- Рибалка С.В.
Абзац другий підпункту 5 пункту 5 розділу І викласти в такій редакції:
«частину першу виключити»;
 
Відхилено   5) у статті 37:
 
74. доповнити частинами другою та третьою такого змісту:
 
   доповнити частинами другою та третьою такого змісту:
 
75. «Договір про задоволення вимог іпотекодержателя чи іпотечний договір з відповідним застереженням є правовстановлюючими документами, що підтверджують право власності іпотекодержателя на предмет іпотеки.
 
-64- Демчак Р.Є.
Абзац третій підпункту 5 пункту 5 розділу І викласти в такій редакції:
«Договір про задоволення вимог іпотекодержателя чи іпотечний договір з відповідним застереженням є документами, що підтверджують перехід права власності на предмет іпотеки до іпотекодержателя» та є підставою для внесення відповідних відомостей до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно»;
 
Враховано   «Договір про задоволення вимог іпотекодержателя чи іпотечний договір, який містить застереження про задоволення вимог іпотекодержателя, є документами, що підтверджують перехід права власності на предмет іпотеки до іпотекодержателя та є підставою для внесення відповідних відомостей до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно;
 
    -65- Лаврик О.В.
Абзац третій підпункту 5 пункту 5 розділу І викласти в такій редакції:
«Договір про задоволення вимог іпотекодержателя чи іпотечний договір з відповідним застереженням є документами, що підтверджують перехід права власності на предмет іпотеки до іпотекодержателя»;
 
Враховано по суті   
    -66- Рибалка С.В.
Абзац третій підпункту 5 пункту 5 розділу І викласти в такій редакції:
«У випадку звернення стягнення на предмет іпотеки в позасудовому порядку та завершення позасудового врегулювання договір про задоволення вимог іпотекодержателя чи іпотечний договір з відповідним застереженням є правовстановлюючими документами, що підтверджують право власності іпотекодержателя на предмет іпотеки»;
 
Враховано частково    
76. Право власності іпотекодержателя на предмет іпотеки виникає з моменту державної реєстрації права власності іпотекодержателя на предмет іпотеки на підставі договору про задоволення вимог іпотекодержателя чи іпотечного договору з відповідним застереженням»;
 
-67- Довбенко М.В.
Абзац четвертий підпункту 5 пункту 5 розділу І викласти в такій редакції:
«Право власності іпотекодержателя на предмет іпотеки виникає з моменту державної реєстрації права власності іпотекодержателя на предмет іпотеки на підставі договору про задоволення вимог іпотекодержателя чи відповідного застереження в іпотечному договорі»;
 
Враховано   Право власності іпотекодержателя на предмет іпотеки виникає з моменту державної реєстрації права власності іпотекодержателя на предмет іпотеки на підставі договору про задоволення вимог іпотекодержателя чи відповідного застереження в іпотечному договорі»;
 
77. У зв’язку з цим частини другу - третю вважати відповідно частинами четвертою - п’ятою;
 
-68- Демчак Р.Є.
Абзац п’ятий підпункту 5 пункту 5 розділу І викласти в такій редакції:
«У зв’язку з цим частини другу – п’яту вважати відповідно частинами четвертою – сьомою»;
 
Враховано   У зв’язку з цим частини другу – п’яту вважати відповідно частинами четвертою – сьомою;
доповнити частиною п’ятою такого змісту:
«Наявність в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно відомостей про будь-які обтяження, обмеження, арешти чи інші заборони щодо предмету іпотеки, що виникли після державної реєстрації іпотеки, не є підставою для відмови у державній реєстрації права власності на нерухоме майно за іпотекодержателем-банком, іпотекодержателем-банком у ліквідації та іпотекодержателем-Національним банком України, що здійснюється в порядку, передбаченому Законом України «Про іпотеку». При цьому такі обтяження, обмеження, арешти чи інші заборони залишаються дійсними щодо предмету іпотеки після реєстрації права власності за іпотекодержателем-банком, іпотекодержателем-банком у ліквідації та іпотекодержателем-Національним банком України».
У зв’язку з цим частини п’яту – сьому вважати відповідно частинами шостою – восьмою»;
частину п’яту статті 38 доповнити реченням такого змісту:
«При нотаріальному посвідченні такого договору купівлі-продажу правовстановлюючий документ на предмет іпотеки не подається»;
 
    -69- Різаненко П.О.
Після абзацу п’ятого підпункту 5 пункту 5 розділу І доповнити абзацами такого змісту:
«Наявність в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно відомостей про будь-які обтяження, обмеження, арешти чи інші заборони щодо предмету іпотеки, що виникли після державної реєстрації іпотеки, не є підставою для відмови у державній реєстрації права власності на нерухоме майно за іпотекодержателем-банком, іпотекодержателем-банком у ліквідації та іпотекодержателем-Національним банком України, що здійснюється в порядку, передбаченому Законом України «Про іпотеку». При цьому такі обтяження, обмеження, арешти чи інші заборони залишаються дійсними щодо предмету іпотеки після реєстрації права власності за іпотекодержателем-банком, іпотекодержателем-банком у ліквідації та іпотекодержателем-Національним банком України».
У зв’язку з цим частини п’яту – сьому вважати відповідно частинами шостою – восьмою»«;
 
Враховано    
    -70- Демчак Р.Є.
Після абзацу п’ятого підпункту 5 пункту 5 розділу І доповнити абзацами такого змісту:
«Наявність в Державному реєстрі прав будь-яких обтяжень, обмежень, арештів чи інших заборон щодо предмету іпотеки, що виникли після державної реєстрації іпотеки, не є підставою для відмови у державній реєстрації права власності на нерухоме майно за іпотекодержателем- фінансовою установою, що здійснюється в порядку, передбаченому Законом України «Про Іпотеку». При цьому такі обтяження, обмеження, арешти чи інші заборони залишаються дійсними щодо предмету іпотеки після реєстрації права власності за іпотекодержателем- фінансовою установою.
У зв’язку з цим частини п’яту – сьому вважати відповідно частинами шостою – восьмою»;
 
Враховано частково    
    -71- Демчак Р.Є.
Пункт 5 доповнити підпунктом 6 такого змісту:
«частину п’яту статті 38 доповнити реченням такого змісту:
«Подання правовстановлюючого документу на предмет іпотеки при нотаріальному посвідчення такого договору купівлі-продажу не вимагається».
 
Враховано    
78. 6) у статті 39:
 
   6) у статті 39:
 
79. частину першу викласти в такій редакції:
 
   частину першу викласти в такій редакції:
 
80. «У разі задоволення судом позову про звернення стягнення на предмет іпотеки у рішенні суду зазначаються:
 
   «У разі задоволення судом позову про звернення стягнення на предмет іпотеки у рішенні суду зазначаються:
 
81. загальний розмір вимог та всі його складові, що підлягають сплаті іпотекодержателю з вартості предмета іпотеки;
 
   загальний розмір вимог та всі його складові, що підлягають сплаті іпотекодержателю з вартості предмета іпотеки;
 
82. опис нерухомого майна, за рахунок якого підлягають задоволенню вимоги іпотекодержателя;
 
   опис нерухомого майна, за рахунок якого підлягають задоволенню вимоги іпотекодержателя;
 
83. заходи щодо забезпечення збереження предмета іпотеки або передачі його в управління на період до його реалізації, якщо такі необхідні;
 
   заходи щодо забезпечення збереження предмета іпотеки або передачі його в управління на період до його реалізації, якщо такі необхідні;
 
84. спосіб реалізації предмета іпотеки;
 
   спосіб реалізації предмета іпотеки;
 
85. пріоритет та розмір вимог інших кредиторів, які підлягають задоволенню з вартості предмета іпотеки;
 
   пріоритет та розмір вимог інших кредиторів, які підлягають задоволенню з вартості предмета іпотеки;
 
86. початкова ціна предмета іпотеки для його подальшої реалізації за умови подання будь-якою зі сторін клопотання про визначення судом такої ціни (за винятком реалізації предмета іпотеки з прилюдних торгів).
 
-72- Демчак Р.Є.
Абзац восьмий підпункту 6 пункту 5 Розділу І викласти в такій редакції:
«початкова ціна предмета іпотеки для його подальшої реалізації за умови подання будь-якою зі сторін клопотання про необхідність визначення такої ціни (за винятком реалізації предмета іпотеки з прилюдних торгів).»
 
Враховано   початкова ціна предмета іпотеки для його подальшої реалізації за умови подання будь-якою зі сторін клопотання про необхідність визначення такої ціни (за винятком реалізації предмета іпотеки з прилюдних торгів)»;
 
87. доповнити частиною другою такого змісту:
 
   доповнити частиною другою такого змісту:
 
88. «У разі визначення судом способу реалізації предмета іпотеки шляхом проведення прилюдних торгів ціна предмета іпотеки у рішенні суду не зазначається та визначається при його примусовому виконанні на рівні, не нижчому за звичайні ціни на цей вид майна на підставі оцінки, проведеної суб’єктом оціночної діяльності або незалежним експертом на стадії оцінки майна під час проведення виконавчих дій».
 
-73- Довбенко М.В.
Лопушанський А.Я.
у підпункті 6 пункту 5 законопроекту перед останнім абзацом доповнити новим абзацамим наступного змісту:
«частину третю доповнити новим реченням такого змісту «Для оцінки потенційних збитків іпотекодержателя особлива увага має приділятися вартості грошей у часі, сумі основного боргу, нарахованим процентам, розміру штрафних санкцій та вартості майна, переданого в іпотеку»,
абзац третій частини четвертої доповнити словами «за невиконаними договорами;»
 
Відхилено   «У разі визначення судом способу реалізації предмета іпотеки шляхом проведення прилюдних торгів ціна предмета іпотеки у рішенні суду не зазначається та визначається при його примусовому виконанні на рівні, не нижчому за звичайні ціни на цей вид майна на підставі оцінки, проведеної суб’єктом оціночної діяльності або незалежним експертом на стадії оцінки майна під час проведення виконавчих дій».
 
89. У зв’язку з цим частини другу-четверту вважати частинами третьою-п’ятою;
 
   У зв’язку з цим частини другу-четверту вважати частинами третьою-п’ятою;
 
90. 7) у статті 49:
 
-74- Лаврик О.В.
Підпункт 7 пункту 5 розділу І викласти в такій редакції:
«7) у частині першій статті 49 слово «придбати» замінити словами «залишити за собою»;
 
Враховано частково   7) у статті 49:
у частині першій:
у першому реченні слово «придбати» замінити словами «залишити за собою»;
у другому реченні слово «придбання» замінити словами «залишення за собою»;
 
91. частину другу викласти в такій редакції:
 
   частину другу викласти в такій редакції:
 
92. «Якщо іпотекодержатель не скористався правом, передбаченим частиною першою цієї статті, за результатами перших прилюдних торгів, призначається проведення на тих же умовах других прилюдних торгів, які мають відбутися протягом одного місяця з дня проведення перших прилюдних торгів. Початкова ціна продажу предмета іпотеки на других прилюдних торгах становить 80 відсотків. У випадку оголошення других прилюдних торгів такими, що не відбулися, іпотекодержатель має право придбати предмет іпотеки за початковою ціною других прилюдних торгів. Якщо іпотекодержатель не скористався цим правом, за результатами других прилюдних торгів призначається проведення у тому самому порядку третіх прилюдних торгів. Початкова ціна продажу предмета іпотеки на третіх прилюдних торгах становить 70 відсотків початкової вартості майна».
 
-75- Демчак Р.Є.
Абзац третій підпункту 7 пункту 5 Розділу І викласти в такій редакції:
«Якщо іпотекодержатель не скористався правом, передбаченим частиною першою цієї статті, за результатами перших прилюдних торгів, призначається проведення на тих же умовах других прилюдних торгів, які мають відбутися протягом одного місяця з дня проведення перших прилюдних торгів. Початкова ціна продажу предмета іпотеки на других прилюдних торгах становить 80 відсотків початкової вартості предмета іпотеки на перших прилюдних торгах. У випадку оголошення других прилюдних торгів такими, що не відбулися, іпотекодержатель має право придбати предмет іпотеки за початковою ціною других прилюдних торгів. Якщо іпотекодержатель не скористався цим правом, за результатами других прилюдних торгів призначається проведення у тому самому порядку третіх прилюдних торгів. Початкова ціна продажу предмета іпотеки на третіх прилюдних торгах становить 70 відсотків початкової вартості предмета іпотеки на перших прилюдних торгах».
 
Враховано   «Якщо іпотекодержатель не скористався правом, передбаченим частиною першою цієї статті, за результатами перших прилюдних торгів, призначається проведення на тих же умовах других прилюдних торгів, які мають відбутися протягом одного місяця з дня проведення перших прилюдних торгів. Початкова ціна продажу предмета іпотеки на других прилюдних торгах становить 80 відсотків початкової вартості предмета іпотеки на перших прилюдних торгах. У випадку оголошення других прилюдних торгів такими, що не відбулися, іпотекодержатель має право придбати предмет іпотеки за початковою ціною других прилюдних торгів. Якщо іпотекодержатель не скористався цим правом, за результатами других прилюдних торгів призначається проведення у тому самому порядку третіх прилюдних торгів. Початкова ціна продажу предмета іпотеки на третіх прилюдних торгах становить 70 відсотків початкової вартості предмета іпотеки на перших прилюдних торгах»;
 
    -76- Довбенко М.В.
Абзац третій підпункту 7 пункту 5 після слів «становить 80 відсотків» доповнити словами «початкової вартості майна».
 
Враховано по суті   
    -77- Лаврик О.В.
Абзаци третій та третій підпункту 7 пункту 5 Розділу І виключити.
 
Відхилено    
93. частину третю викласти в такій редакції:
 
   частину третю викласти в такій редакції:
 
94. «У випадку оголошення третіх прилюдних торгів такими, що не відбулися, іпотекодержатель має право придбати предмет іпотеки за початковою ціною третіх прилюдних торгів»;
 
-78- Демчак Р.Є.
Абзац п’ятий підпункту 7 пункту 5 Розділу І викласти в такій редакції:
«У випадку оголошення третіх прилюдних торгів такими, що не відбулися, іпотекодержатель має право залишити за собою предмет іпотеки за початковою ціною третіх прилюдних торгів у порядку, передбаченому частиною першою цієї статті»;
 
Враховано   У випадку оголошення третіх прилюдних торгів такими, що не відбулися, іпотекодержатель має право залишити за собою предмет іпотеки за початковою ціною третіх прилюдних торгів у порядку, передбаченому частиною першою цієї статті»;
 
    -79- Лаврик О.В.
Абзаци четвертий та п’ятий підпункту 7 пункту 5 Розділу І виключити;
 
Відхилено    
95. 6. У Законі України «Про дорожній рух» (Відомості Верховної Ради України, 1993, № 31, ст.338):
 
   6. У Законі України «Про дорожній рух» (Відомості Верховної Ради України, 1993, № 31, ст.338):
 
96. 1) у статті 34:
 
   1) у статті 34:
 
97. частину першу після слів «які є підставою для здійснення реєстрації» доповнити словами «а також відсутності будь-яких обтяжень»;
 
-80- Демчак Р.Є.
Абзац другий підпункту 1 пункту 6 Розділу І викласти в такій редакції:
«частину першу після слів «які є підставою для здійснення реєстрації» доповнити словами «а також відсутності будь-яких обтяжень, в тому числі за даними Державного реєстру обтяжень рухомого майна»;
 
Враховано   «частину першу після слів «які є підставою для здійснення реєстрації» доповнити словами «а також відсутності будь-яких обтяжень, в тому числі за даними Державного реєстру обтяжень рухомого майна»;
 
    -81- Лаврик О.В.
«частину першу після слів «які є підставою для здійснення реєстрації» доповнити словами «а також відсутності будь-яких обтяжень, в тому числі за даними Державного реєстру обтяжень рухомого майна»;
 
Враховано    
98. частину дев’яту доповнити реченням такого змісту:
 
   частину дев’яту доповнити реченням такого змісту:
 
99. «У разі наявності будь-яких обтяжень, реєстрація (перереєстрація) транспортних засобів здійснюється виключно за умови надання згоди на це обтяжувачем (обтяжувачами)».
 
   «У разі наявності будь-яких обтяжень, реєстрація (перереєстрація) транспортних засобів здійснюється виключно за умови надання згоди на це обтяжувачем (обтяжувачами)».
 
100. 7. У Законі України «Про нотаріат» (Відомості Верховної Ради України, 1993, № 39, ст.383):
 
   7. У Законі України «Про нотаріат» (Відомості Верховної Ради України, 1993, № 39, ст.383):
 
101. 1) у статті 55:
 
-82- Демчак Р.Є.
Після абзацу першого підпункту 1 пункту 7 доповнити абзацом такого змісту:
«частину першу після слів «що підлягає реєстрації» доповнити словами «окрім угод, укладених відповідно до статті 38 Закону України «Про іпотеку ";
 
Враховано   1) у статті 55:
частину першу після слів «що підлягає реєстрації» доповнити словами «окрім випадків, встановлених статтею 38 Закону України «Про іпотеку»;
 
102. у частині другій після слів «садового будинку, гаража, земельної ділянки, іншого нерухомого майна» доповнити словами «, транспортних засобів», а після слів «перевіряється відсутність» доповнити словом «будь - якої»;
 
-83- Довбенко М.В.
Абзац другий підпункту 1 пункту 7 викласти в такій редакції:
«у частині другій слова «іншого нерухомого майна перевіряється відсутність» замінити словами «іншого нерухомого майна, транспортних засобів перевіряється відсутність будь-якої»;
 
Враховано   у частині другій слова «іншого нерухомого майна перевіряється відсутність» замінити словами «іншого нерухомого майна, транспортних засобів перевіряється відсутність будь-якої»;
 
103. у частині третій після слів «посвідчується лише у разі згоди кредитора і набувача на переведення боргу на набувача» доповнити словами «на укладення такої угоди»;
 
-84- Довбенко М.В.
Абзац третій підпункту 1 пункту 7 викласти в такій редакції:
«у частині третій слова «на переведення боргу на набувача» замінити словами «на укладення такої угоди»;
 
Враховано   у частині третій слова «на переведення боргу на набувача» замінити словами «на укладення такої угоди»;
 
104. 8. У Законі України «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень» (Відомості Верховної Ради України, 2004, № 51, ст.553):
 
   8. У Законі України «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень» (Відомості Верховної Ради України, 2004, № 51, ст.553):
 
105. 1) у статті 24:
 
   1) у статті 24:
 
106. частину четверту доповнити абзацом 7 такого змісту:
 
   частину четверту доповнити абзацом 7 такого змісту:
 
107. «7) державної реєстрації права власності на нерухоме майно згідно застереження про задоволення вимог іпотекодержателя або договору про задоволення вимог іпотекодержателя».
 
-85- Демчак Р.Є.
Абзац третій підпункту 1 пункту 8 викласти в такій редакції:
«7) державної реєстрації права власності на нерухоме майно іпотекодержателем-фінансовою установою, в порядку, передбаченому статтями 33-38 Закону України «Про іпотеку».
Наявність зареєстрованих після державної реєстрації іпотеки обтяжень, інших речових прав, у тому числі іпотеки, на передане в іпотеку майно не є підставою для відмови у державній реєстрації права власності за іпотекодержателем».
 
Враховано   «7) державної реєстрації права власності на нерухоме майно іпотекодержателем-фінансовою установою, в порядку, передбаченому статтями 33-38 Закону України «Про іпотеку». Наявність зареєстрованих після державної реєстрації іпотеки обтяжень, інших речових прав, у тому числі іпотеки, на передане в іпотеку майно не є підставою для відмови у державній реєстрації права власності за іпотекодержателем»;
 
108. 9. У Законі України «Про державну реєстрацію актів цивільного стану» (Відомості Верховної Ради України, 2010, № 38, ст.509):
 
   9. У Законі України «Про державну реєстрацію актів цивільного стану» (Відомості Верховної Ради України, 2010, № 38, ст.509):
 
109. 1) статтю 11 доповнити частиною сьомою такого змісту:
 
   1) статтю 11 доповнити частиною сьомою такого змісту:
 
110. «7. Банку або іншій фінансовій установі, яка має ліцензію на надання коштів у позику, в тому числі і на умовах фінансового кредиту відповідно до Закону України "Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг", на запит надається витяг з Державного реєстру актів цивільного стану громадян у порядку та обсязі, встановленому Міністерством юстиції України, за наявності письмової згоди фізичної особи, якої стосуються відомості, зазначені в актових записах».
 
-86- Довбенко М.В.
Лопушанський А.Я.
В підпункті 1 пункту 9 розділу І другий абзац викласти в наступній редакції:
«7. Банку, бюро кредитних історій або іншій фінансовій установі, яка має ліцензію на надання коштів у позику, в тому числі і на умовах фінансового кредиту, відповідно до Закону України "Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг", на запит в електронній формі надається у порядку, встановленому Міністерством юстиції України, та на підставі договорів, укладених із адміністратором Державного реєстру актів цивільного стану громадян, витяг в електронній формі, зокрема у форматі бази даних, з Державного реєстру актів цивільного стану громадян, за наявності письмової згоди фізичної особи, якої стосуються відомості, зазначені в актових записах, який містить, зокрема, наступну інформацію:
прізвище, ім’я, по-батькові та дані про їх зміну із зазначенням дати такої зміни;
номер і серія паспорту громадянина України;
дата народження;
дані про сімейний стан (відомості про укладання чи розірвання шлюбу із зазначенням дати такої події);
відомості про смерть особи (за наявності)».
 
Враховано частково   «7. Витяг з Державного реєстру актів цивільного стану громадян надається на запит банку або іншій фінансовій установі, яка має ліцензію на надання коштів у позику, в тому числі і на умовах фінансового кредиту відповідно до Закону України "Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг", бюро кредитних історій у порядку та обсязі, встановленому Міністерством юстиції України, за наявності письмової згоди фізичної особи, якої стосуються відомості, зазначені в актових записах цивільного стану».
 
111. ІІ. Прикінцеві положення:
 
   ІІ. Прикінцеві положення:
 
112. 1. Цей Закон набирає чинності через три місяці з дня його опублікування.
 
-87- Довбенко М.В.
Пункт 1 Розділу ІІ викласти в такій редакції:
«1. Цей Закон набирає чинності з дня наступного за днем його опублікування та вводиться в дію через три місяці з дня набрання чинності цим Законом.»
 
Враховано   1. Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування, та вводиться в дію через три місяці з дня набрання чинності цим Законом.
2. Цей Закон застосовується до відносин, що виникли після введення його в дію, а також до відносин, що виникли до введення його в дію та продовжують існувати після введення його в дію, крім частини четвертої статті 36 Закону України «Про іпотеку», яка застосовується виключно до договорів, угод, що укладені після введення в дію цього Закону.
 
    -88- Демчак Р.Є.
Розділ ІІ доповнити новим пунктом такого змісту:
«2. Цей Закон застосовується до цивільних відносин, що виникли після набрання ним чинності.
Щодо правовідносин, які виникли до набрання чинності цим Законом, положення цього Закону застосовуються до тих прав і обов'язків, що виникли або продовжують існувати після набрання ним чинності.
Положення частини четвертої статті 36 Закону України «Про іпотеку» застосовуються виключно до договорів, угод, що укладені після набрання чинності цього Закону.»;
 
Враховано редакційно    
113. 2. На період проведення антитерористичної операції та тимчасової окупації території України дозволяється посвідчувати зміни до договору застави та/або іпотечного договору, що був нотаріально посвідчений на тимчасово окупованій території України, а також на території проведення антитерористичної операції, за місцезнаходженням (місцем реєстрації) нерухомого майна, транспортних засобів або за місцезнаходженням (місцем реєстрації) однієї із сторін договору.
 
-89- Демчак Р.Є.
Пункт 2 Розділу ІІ викласти в такій редакції:
«2. На період проведення антитерористичної операції, операції Об’єднаних сил із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі та стримування збройної агресії РФ на території Донецької та Луганської областей та тимчасової окупації території України дозволяється посвідчувати зміни до договору застави та/або іпотечного договору, що був нотаріально посвідчений на тимчасово окупованій території України, а також на території проведення антитерористичної операції, операції Об’єднаних сил із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі та стримування збройної агресії РФ на території Донецької та Луганської областей до початку проведення зазначених операцій та окупації території, за місцезнаходженням (місцем реєстрації) нерухомого майна, транспортних засобів або за місцезнаходженням (місцем реєстрації) однієї із сторін договору»;
 
Враховано   3. На період проведення антитерористичної операції, операції Об’єднаних сил із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі та стримування збройної агресії Російської Федерації на території Донецької та Луганської областей та тимчасової окупації території України дозволяється посвідчувати зміни до договору застави та/або іпотечного договору, що був нотаріально посвідчений на тимчасово окупованій території України, а також на території проведення антитерористичної операції, операції Об’єднаних сил із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі та стримування збройної агресії Російської Федерації на території Донецької та Луганської областей, до початку проведення зазначених операцій та окупації території, за місцезнаходженням (місцем реєстрації) нерухомого майна, транспортних засобів або за місцезнаходженням (місцем реєстрації) однієї із сторін договору.
 
    -90- Лаврик О.В.
Пункт 2 Розділу ІІ викласти в такій редакції:
«2. На період проведення антитерористичної операції, операції Об’єднаних сил із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі та стримування збройної агресії РФ на території Донецької та Луганської областей та тимчасової окупації території України дозволяється посвідчувати зміни до договору застави та/або іпотечного договору, що був нотаріально посвідчений на тимчасово окупованій території України, а також на території проведення антитерористичної операції, операції Об’єднаних сил із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі та стримування збройної агресії РФ на території Донецької та Луганської областей до початку проведення зазначених операцій та окупації території, за місцезнаходженням (місцем реєстрації) нерухомого майна, транспортних засобів або за місцезнаходженням (місцем реєстрації) однієї із сторін договору»;
 
Враховано    
114. 3. Кабінету Міністрів України до дня набрання чинності цим Законом:
 
-91- Довбенко М.В.
Пункт 2 Розділу ІІ викласти в такій редакції:
«4. Кабінету Міністрів України до дня введення в дію цього Закону:»
 
Враховано   4. Кабінету Міністрів України до дня введення в дію цього Закону:
 
115. привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом;
 
   привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом;
 
116. забезпечити приведення міністерствами та іншими центральними органами виконавчої влади їх нормативно-правових актів у відповідність із цим Законом, включаючи забезпечення надання банкам та фінансовим установам, що мають ліцензію на надання коштів у позику, в тому числі на умовах фінансового кредиту, відповідно до Закону України "Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг", доступу для отримання інформації в електронному вигляді до таких реєстрів:
 
   забезпечити приведення міністерствами та іншими центральними органами виконавчої влади їх нормативно-правових актів у відповідність із цим Законом, включаючи забезпечення надання банкам та фінансовим установам, що мають ліцензію на надання коштів у позику, в тому числі на умовах фінансового кредиту, відповідно до Закону України "Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг", доступу для отримання інформації в електронному вигляді до таких реєстрів:
 
117. - Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, включаючи невід'ємні архівні складові, в тому числі Реєстр прав власності на нерухоме майно, Єдиний реєстр заборон відчуження об'єктів нерухомого майна та Державний реєстр іпотек;
 
   - Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, включаючи невід'ємні архівні складові, в тому числі Реєстр прав власності на нерухоме майно, Єдиний реєстр заборон відчуження об'єктів нерухомого майна та Державний реєстр іпотек;
 
118. - Єдиного реєстру довіреностей.
 
   - Єдиного реєстру довіреностей.
 
119. 4. Національному банку України та Національній комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг, до дня набрання чинності цим Законом привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом.

   5. Національному банку України та Національній комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг, до дня введення в дію цього Закону привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом.