Кількість абзаців - 14 Таблиця поправок


Про внесення змін до Закону України про внесення змін до статей 165 та 166 Податкового кодексу України (Друге читання)

№ п.п. Редакція, прийнята в першому читанні Пропозиції Висновки Остаточна редакція
0. ЗАКОН УКРАЇНИ
 
   ЗАКОН УКРАЇНИ
 
1. Про внесення змін до статей 165 та 166 Податкового кодексу України
 
-1- Вознюк Ю.В.
У назві законопроекту фразу «статей 165 та 166» – виключити.
 
Враховано   Про внесення змін до Податкового кодексу України
 
2. Верховна Рада України постановляє:
 
   Верховна Рада України постановляє:
 
3. І. Внести до Податкового кодексу України (Відомості Верховної Ради України, 2011 р., № 13-14, ст. 112) такі зміни:
 
   І. Внести до Податкового кодексу України (Відомості Верховної Ради України, 2011 р., № 13-14, ст. 112) такі зміни:
 
4. 1. У підпункті 165.1.14. пункту 165.1 статті 165 слова «за винятком виплати аліментів нерезидентом незалежно від їх розміру, якщо інше не встановлено міжнародними договорами, згода на обов'язковість яких надана Верховною Радою України» замінити словами «в тому числі аліменти, що виплачуються нерезидентом»;
 
   1. У підпункті 165.1.14 пункту 165.1 статті 165 слова «за винятком виплати аліментів нерезидентом незалежно від їх розміру, якщо інше не встановлено міжнародними договорами, згода на обов'язковість яких надана Верховною Радою України» замінити словами «в тому числі аліменти, що виплачуються нерезидентом».
 
5. 2. Підпункт 166.3.3 пункту 166.3 статті 166 викласти в такій редакції:
 
   2. У пункті 166.3 статті 166:
підпункт 166.3.3 викласти в такій редакці:
 
6. «166.3.3. суму коштів, сплачених платником податку на користь вітчизняних закладів дошкільної, позашкільної, загальної середньої, професійної (професійно-технічної) та вищої освіти для компенсації вартості здобуття відповідної освіти такого платника податку та/або члена його сім'ї першого ступеня споріднення; «.
 
-2- Кобцев М.В.
Пункт 2 розділу І законопроекту виключити.
 
Відхилено   «166.3.3. суму коштів, сплачених платником податку на користь вітчизняних закладів дошкільної, позашкільної, загальної середньої, професійної (професійно-технічної) та вищої освіти для компенсації вартості здобуття відповідної освіти такого платника податку та/або члена його сім'ї першого ступеня споріднення»;
доповнити підпунктом 166.3.9 такого змісту:
«166.3.9. суму коштів у вигляді орендної плати за договором оренди житла (квартири, будинку), оформленого відповідно до вимог чинного законодавства, фактично сплачених платником податку, який має статус внутрішньо переміщеної особи.
Платник податку має право скористатися зазначеною в цьому підпункті податковою знижкою виключно за умови, що він та/або члени його сім’ї першого та другого ступенів споріднення:
не мають у власності придатну для проживання житлову нерухомість, розташовану поза межами тимчасово окупованої території України;
не отримують передбачених законодавством України бюджетних виплат для покриття витрат на проживання.
Розмір такої знижки не може перевищувати (у розрахунку на календарний рік) 30 розмірів мінімальної заробітної плати, встановленої на 1 січня звітного (податкового) року».
3. Підрозділ 2 розділу ХХ «Перехідні положення» доповнити новим пунктом такого змісту:
«68. Тимчасово, до 1 січня 2020 року, звільняються від оподаткування податком на додану вартість операції з ввезення на митну територію України у митному режимі імпорту обладнання, устаткування, комплектуючіх, що класифікуються за товарними підкатегоріями 8502 31 00 00, 8541 40 90 00, 8537 20 91 00, 8535 90 00 00, 8504 23 00 00, 8504 40 88 00 згідно з УКТ ЗЕД та призначені для виробництва енергії з відновлюваних джерел енергії платником податку, який у встановленому чинним законодавством України порядку отримав технічні умови на підключення до електричних мереж.
У разі порушення вимог щодо цільового використання таких товарів платник податку зобов’язаний збільшити податкові зобов’язання за результатами податкового періоду, на який припадає таке порушення, на суму податку на додану вартість, що мала бути сплачена із зазначених операцій у момент ввезення таких товарів, а також сплатити пеню, нараховану на таку суму податку, виходячи із 120 відсотків облікової ставки Національного банку України, що діяла на день сплати податкового зобов’язання, та за період з дня ввезення таких товарів до дня збільшення податкового зобов’язання».
 
    -3- Острікова Т.Г.
Пункт 2 розділу І законопроекту викласти у такій редакції:
«2. Підпункт 166.3.3 пункту 166.3 статті 166 викласти в такій редакції:
«166.3.3. суму коштів, сплачених платником податку на користь:
вітчизняних вищих та професійно-технічних навчальних закладів для компенсації вартості здобуття середньої професійної або вищої освіти такого платника податку та/або членів його сім’ї першого ступеня споріднення;
вітчизняних закладів дошкільної, позашкільної, загальної середньої освіти для компенсації вартості здобуття такої освіти членами його сім’ї першого ступеня споріднення, яка не перевищує (у розрахунку на календарний рік) 15 розмірів мінімальної заробітної плати, встановленої на 1 січня звітного (податкового) року.»
 
Відхилено    
    -4- Продан О.П.
Пункт 2 розділу І законопроекту виключити.
 
Відхилено    
    -5- Голубов Д.І.
Пункт 2 розділу І законопроекту викласти у такій редакції:
«2. Підпункт 166.3.3 пункту 166.3 статті 166 викласти в такій редакції:
«166.3.3. суму коштів, сплачених платником податку на користь вітчизняних вищих та професійно-технічних навчальних закладів для компенсації вартості здобуття середньої професійної або вищої освіти такого платника податку та/або членів його сім’ї першого ступеня споріднення, а також суму коштів, сплачених платником податку на користь вітчизняних закладів дошкільної, позашкільної, загальної середньої освіти для компенсації вартості здобуття такої освіти членами його сім’ї першого ступеня споріднення, яка не перевищує (у розрахунку на календарний рік) 15 розмірів мінімальної заробітної плати, встановленої на 1 січня звітного (податкового) року.»
 
Відхилено    
    -6- Левченко Ю.В.
Іллєнко А.Ю.
Головко М.Й.
Осуховський О.І.
Марченко О.О.
Абзац 2 пункту 2 розділу І законопроекту після слів «вищої освіти» доповнити словами «крім закладів приватної форми власності».
 
Відхилено    
    -7- Долженков О.В.
Розділ І доповнити пунктом 3 такого змісту:
«3. Пункт 166.3. статті 166 доповнити підпунктом 166.3.9. такого змісту:
«166.3.9. суму коштів у вигляді орендної плати за договором оренди житла (квартири, будинку), оформленого відповідно до вимог чинного законодавства, фактично сплачених платником податку, який має статус внутрішньо переміщеної особи.
Платник податку має право скористатися зазначеною у цьому підпункті податковою знижкою виключно за умови, що він та/або члени його сім’ї першого та другого ступенів споріднення:
не мають у власності придатну для проживання житлову нерухомість, розташовану поза межами тимчасово окупованої території України;
не отримують передбачених законодавством України бюджетних виплат для покриття витрат на проживання.
Розмір такої знижки не може перевищувати (у розрахунку на календарний рік) 30 розмірів мінімальної заробітної плати, встановленої на 1 січня звітного (податкового) року».
 
Враховано    
    -8- Вознюк Ю.В.
Розділ І доповнити пунктом 3 такого змісту:
«Підрозділ 2. Розділу ХХ. Перехідні положення доповнити новим пунктом такого змісту:
«67. Тимчасово, до 01 січня 2020 року, звільняються від оподаткування податком на додану вартість операції з ввезення на митну територію України у митному режимі імпорту обладнання, устаткування, комплектуючих, що класифікуються за товарними підкатегоріями 8502 31 00 00, 8541 40 90 00, 8537 20 91 00, 8535 90 00 00, 8504 23 00 00, 8504 40 88 00 згідно з УКТ ЗЕД та призначені для виробництва енергії з відновлювальних джерел енергії платником податку, який у встановленому чинним законодавством України порядку отримав технічні умови на підключення до електричних мереж.
У разі порушення вимог щодо цільового використання таких товарів платник податку зобов’язаний збільшити податкові зобов’язання за результатами податкового періоду, на який припадає таке порушення, на суму податку на додану вартість, що мала бути сплачена із зазначених операцій у момент ввезення таких товарів, а також сплатити пеню, нараховану на таку суму податку, виходячи із 120 відсотків облікової ставки Національного банку України, що діяла на день сплати податкового зобов’язання, та за період з дня ввезення таких товарів до дня збільшення податкового зобов’язання.».
 
Враховано    
7. ІІ. Прикінцеві положення
 
   ІІ. Прикінцеві положення
 
8. 1. Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування.
 
   1. Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування.
 
9. 2. Кабінету Міністрів України у двомісячний строк з дня набрання чинності цим Законом:
 
   2. Кабінету Міністрів України у двомісячний строк з дня набрання чинності цим Законом:
 
10. привести власні нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом;
 
   привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом;
 
11. забезпечити приведення нормативно-правових актів міністерств та інших центральних органів виконавчої влади у відповідність з цим Законом.
 
   забезпечити приведення міністерствами та іншими центральними органами виконавчої влади нормативно-правових актів у відповідність із цим Законом.
 
12. Голова Верховної Ради
 
   Голова Верховної Ради
 
13. України

   України