Кількість абзаців - 54 Таблиця поправок


Про внесення змін до деяких законів України щодо введення заборони на суцільну вирубку ялицево-букових лісів на гірських схилах Карпатського регіону (Друге читання)

№ п.п. Редакція, прийнята в першому читанні Пропозиції Висновки Остаточна редакція
0. З А К О Н У У К Р А Ї Н И
 
   З А К О Н У К Р А Ї Н И
 
1. Про внесення змін до деяких законів України (щодо введення заборони на суцільну вирубку ялицево-букових лісів на гірських схилах Карпатського регіону)
 
-1- Дирів А.Б.
Назву Закону викласти в такій редакції: «Про внесення змін до деяких законів України щодо заборони суцільних рубок на гірських схилах в ялицево-букових лісах Карпатського регіону».
 
Враховано   Про внесення змін до деяких законів України щодо заборони суцільних рубок на гірських схилах в ялицево-букових лісах Карпатського регіону
 
2. Верховна Рада України постановляє:
 
   Верховна Рада України постановляє:
 
3. І. Внести зміни до таких законів України:
 
   І. Внести зміни до таких законів України:
 
4. 1. У Законі України «Про природно-заповідний фонд» (Відомості Верховної Ради (ВВР), 1992, №34, ст. 502):
 
   1. У Законі України «Про природно-заповідний фонд України» (Відомості Верховної Ради України, 1992 р., № 34, ст. 502; 2000 р., №4, ст. 26; 2010 р., № 11, ст. 112; 2017 р., № 37, ст. 379):
 
5. 1) абзац п’ятий статті 21 після слів "у її межах" доповнити словами "забороняються рубки головного користування і";
 
-2- Лопушанський А.Я.
У Законі України «Про природно-заповідний фонд» абзац п’ятий частини першої статті 21 після слів "у її межах" доповнити словами "забороняються суцільні рубки головного користування і".
 
Відхилено   1) абзац п’ятий частини першої статті 21 після слів "у її межах" доповнити словами "забороняються рубки головного користування і";
 
6. 2) в частині першій статті 26 слова "обмежується або забороняється" замінити словами "забороняються рубки головного користування,";
 
-3- Дирів А.Б.
Частину першу статті 26 Закону України «Про природно-заповідний фонд» після слова "забороняються" доповнити словами "рубки головного користування".
 
Враховано   2) частину першу статті 26 після слова "забороняються" доповнити словами "рубки головного користування".
 
    -4- Недава О.А.
У Законі України «Про природно-заповідний фонд» частину першу статті 26 викласти у такій редакції:
«На територіях заказників забороняються суцільні, прохідні, лісовідновні та поступові рубки, видалення захаращеності, а також полювання та інша діяльність, що суперечить цілям і завданням, передбаченим положенням про заказник».
 
Відхилено    
    -5- Подоляк І.І.
Статтю 26 Закону України «Про природно-заповідний фонд» викласти в чинній редакції.
 
Відхилено    
    -6- Лопушанський А.Я.
У Законі України «Про природно-заповідний фонд» частину першу статті 26 «На територіях заказників забороняються суцільні, прохідні, лісовідновні та поступові рубки, видалення захаращеності, а також полювання та інша діяльність, що суперечить цілям і завданням, передбаченим положенням про заказник» залишити без змін.
 
Відхилено    
7. 2. У Законі України «Про мораторій на проведення суцільних рубок на гірських схилах в ялицево-букових лісах Карпатського регіону» (Відомості Верховної Ради (ВВР), 2000, №13, ст. 99)
 
   2. У Законі України «Про мораторій на проведення суцільних рубок на гірських схилах в ялицево-букових лісах Карпатського регіону» (Відомості Верховної Ради України, 2000 р., № 13, ст. 99; 2013 р., № 46, ст. 640):
 
8. 1) у назві закону слово "мораторій" замінити словом "заборону";
 
   1) у назві слова «мораторій на» замінити словом «заборону»;
 
9. 2) абзац перший преамбули закону викласти в такій редакції:
 
   2) абзац перший преамбули викласти в такій редакції:
 
10. «Цей Закон встановлює заборону на проведення суцільних рубок на гірських схилах в ялицево-букових деревостанах, рубок головного користування та будь-яких суцільних рубок у високогірних лісах, в лісах в лавинонебезпечних та селенебезпечних басейнах та в берегозахисних ділянках лісу в Карпатському регіоні України. «;
 
-7- Лопушанський А.Я.
Абзац перший преамбули Закону викласти у такій редакції:
«Цей Закон встановлює заборону на проведення суцільних рубок головного користування в ялицево-букових деревостанах, у високогірних лісах, в лісах в лавинонебезпечних та селенебезпечних басейнах та в берегозахисних ділянках лісу на гірських схилах в Карпатському регіоні України»
 
Відхилено   «Цей Закон встановлює заборону проведення суцільних рубок на гірських схилах в ялицево-букових деревостанах, рубок головного користування та будь-яких суцільних рубок у високогірних лісах, у лісах в лавинонебезпечних та селенебезпечних басейнах та в берегозахисних ділянках лісу в Карпатському регіоні України»;
 
11. 3) у розділі І:
 
   3) у статті 1:
 
12. у статті 1:
 
-8- Подоляк І.І.
У Законі України «Про мораторій на проведення суцільних рубок на гірських схилах в ялицево-букових лісах Карпатського регіону»:
у статті 1:
пункт другий залишити в чинній редакції;
новий пункт восьмий викласти в такій редакції:
«рубки формування та оздоровлення лісів – лісогосподарські заходи, спрямовані на підвищення стійкості та продуктивності деревостанів, їх оздоровлення і посилення захисних, санітарно-гігієнічних, оздоровчих та інших функцій шляхом проведення таких рубок: догляду, санітарних, лісовідновних, переформування, пов’язаних з реконструкцією, ландшафтних. Застосовуються такі системи рубок формування та оздоровлення лісів: суцільні, поступові, вибіркові, комбіновані рубки;»;
новий пункт десятий викласти в такій редакції:
«ялицево-букові деревостани – усі види ялицево-букових деревостанів, які занесені до Зеленої книги України, та букові ліси із участю в їхньому складі ялиці не менше ніж 20 відсотків за запасом;».
 
Враховано частково      
    -9- Недава О.А.
У Законі України «Про мораторій на проведення суцільних рубок на гірських схилах в ялицево-букових лісах Карпатського регіону» у статті 1 терміни викласти у такій редакції:
«ялицево-букові деревостани – усі види ялицево-букових деревостанів, які занесені до Зеленої книги України, та букові ліси із участю в їхньому складі ялиці не менше ніж 20 відсотків за запасом;
термін «поступові (рівномірно-поступові, групово-поступові) рубки» залишити в чинній редакції;
рубки формування та оздоровлення лісів – лісогосподарські заходи, спрямовані на підвищення стійкості та продуктивності деревостанів, їх оздоровлення і посилення захисних, санітарно-гігієнічних, оздоровчих та інших функцій шляхом проведення таких рубок: догляду, санітарних, лісовідновних, переформування, пов’язаних з реконструкцією, ландшафтних.
 
Враховано частково    
13. абзаци третій та четвертий виключити
 
-10- Лопушанський А.Я.
Абзац четвертий виключити.
 
Враховано   абзац четвертий виключити;
 
14. у зв’язку з цим абзаци п’ятий – восьмий вважати відповідно абзацами третім – шостим;
 
-11- Лопушанський А.Я.
у зв’язку з цим абзаци п’ятий – восьмий вважати відповідно абзацами четвертим – сьомим;
абзац четвертий викласти в такій редакції:
«пологі схили – гірські схили стрімкістю до 11 градусів»;
абзац п’ятий викласти в такій редакції:
«спадисті схили – гірські схили стрімкістю 11 – 20 градусів «;
абзац шостий викласти в такій редакції:
«стрімкі схили – гірські схили стрімкістю 21 – 30 градусів на південних і 21 – 35 градусів на північних схилах»;
абзац сьомий викласти в такій редакції:
«берегозахисні ділянки – смуги лісу завширшки 150 метрів і більше вздовж берегів річок, навколо озер, водоймищ, інших водних об’єктів».
 
Відхилено      
15. доповнити статтю новими абзацами сьомим – дев’ятим такого змісту:
 
-12- Лопушанський А.Я.
Доповнити статтю новими абзацами восьмим та дев’ятим такого змісту:
«абзац восьмий виключити;
абзац дев’ятий викласти у такій редакції:
ялицево-букові деревостани – букові деревостани з домішкою у складі ялиці понад 20 відсотків;»
 
Враховано редакційно   доповнити абзацами дев’ятим – одинадцятим такого змісту:
 
16. «рубки формування та оздоровлення лісів – лісогосподарські заходи, спрямовані на підвищення стійкості та продуктивності деревостанів, їх оздоровлення і посилення захисних, санітарно-гігієнічних, оздоровчих та інших функцій шляхом проведення рубок;
 
-13- Левченко Ю.В.
Іллєнко А.Ю.
Головко М.Й.
Осуховський О.І.
Марченко О.О.
Абзац 6 підпункту 3 пункту 2 розділу 1 3аконопроекту викласти у такій редакції:
««рубки формування та оздоровлення лісів – рубки догляду за лісом, санітарні рубки, лісовідновні рубки в деревостанах, що втрачають захисні, водоохоронні та інші корисні властивості, рубки, пов’язані з реконструкцією малоцінних молодняків і похідних деревостанів тощо.»
 
Враховано редакційно   «рубки формування та оздоровлення лісів – лісогосподарські заходи, спрямовані на підвищення стійкості та продуктивності деревостанів, їх оздоровлення і посилення захисних, санітарно-гігієнічних, оздоровчих та інших функцій шляхом проведення рубок догляду, санітарних, лісовідновних, переформування, пов’язаних з реконструкцією, ландшафтних рубок;
 
    -14- Рябчин О.М.
У розділі І статті 1 Закону України «Про мораторій на проведення суцільних рубок на гірських схилах в ялицево-букових лісах Карпатського регіону» доповнити статтю новими абзацами сьомим – дев’ятим такого змісту:
«рубки формування та оздоровлення лісів – заходи, спрямовані на підвищення стійкості та продуктивності деревостанів, їх оздоровлення і посилення захисних, санітарно-гігієнічних, оздоровчих та інших функцій шляхом проведення рубок;».
 
Враховано редакційно    
17. суцільні рубки – рубки, під час яких передбачається вирубка деревостану за один прийом;
 
   суцільні рубки – рубки, під час яких передбачається вирубка деревостану за один прийом;
 
18. ялицево-букові деревостани – ліси, де головною породою є переважно дерева бука і ялиці. «;
 
-15- Дирів А.Б.
Підпункт 3 пункту 2 розділу І законопроекту викласти в наступній редакції:
1) У статті 1:
а) викласти абзац дев,ятий у наступній редакції: «ялицево-букові деревостани- букові ліси із участю в складі ялиці не менше як 20 % за запасом».
 
Враховано   Ялицево-букові деревостани – букові ліси, у складі яких ялиця становить не менше 20 відсотків за запасом»;
 
    -16- Єднак О.В.
Підпункт 3 пункту 2 розділу І законопроекту викласти в наступній редакції:
1) У статті 1:
а) викласти абзац дев,ятий у наступній редакції: «ялицево-букови деревостани- букові ліси із участю в складі ялиці не менше як 20 % за запасом".
 
Враховано    
    -17- Балицький Є.В.
Підпункт 3 пункту 2 розділу І законопроекту викласти в наступній редакції:
1) У статті 1:
а) викласти абзац дев,ятий у наступній редакції: «ялицево-букові деревостани- букові ліси із участю в складі ялиці не менше як 20 % за запасом".
 
Враховано    
19. 4) у розділі ІІ:
 
   4) назву розділу ІІ викласти в такій редакції:
 
20. назву розділу викласти в такій редакції: "Обмеження деяких систем і видів рубок та контроль за дотриманням заборони на рубки";
 
-18- Недава О.А.
У статті 2 Закону України «Про мораторій на проведення суцільних рубок на гірських схилах в ялицево-букових лісах Карпатського регіону»:
у назві після слова «суцільні» - додати слова: «поступові, комбіновані» - і далі за текстом;
у словосполученні «заборона на проведення рубок» - додати: «будь-яких»; а після слова «суцільні» додати слова «поступові, комбіновані» і далі за текстом.
 
Враховано   "РОЗДІЛ ІІ
ОБМЕЖЕННЯ ДЕЯКИХ СИСТЕМ І ВИДІВ РУБОК ТА КОНТРОЛЬ ЗА ДОТРИМАННЯМ ЗАБОРОНИ РУБОК";
 
21. у статті 2:
 
-19- Подоляк І.І.
У Законі України «Про мораторій на проведення суцільних рубок на гірських схилах в ялицево-букових лісах Карпатського регіону»:
назву статті викласти в такій редакції:
«Введення заборони на будь-які рубки головного користування та суцільні, поступові, комбіновані рубки формування та оздоровлення лісів»;
частину першу викласти в такій редакції:
«З метою збереження корисних властивостей лісів та
забезпечення запобігання проявам згубних наслідків природних явищ у Карпатському регіоні встановлюється заборона на проведення будь-яких рубок головного користування та суцільних, поступових, комбінованих рубок формування та оздоровлення лісів:».
 
Враховано   5) назву та абзац перший частини першої статті 2 викласти в такій редакції:
«Стаття 2. Запровадження заборони будь-яких рубок головного користування та суцільних, поступових, комбінованих рубок формування та оздоровлення лісів
 
22. назву розділу викласти в такій редакції:
 
-20- Лопушанський А.Я.
назву статті викласти в такій редакції:
«Введення заборони на рубки головного користування»;
 
Враховано частково      
23. "Обмеження деяких систем і видів рубок та контроль за дотриманням заборони на рубки ";
 
      
24. Абзац перший частини першої викласти в такій редакції:
 
      
25. "з метою збереження корисних властивостей лісів та забезпечення запобігання проявам згубних наслідків природних явищ у Карпатському регіоні встановлюється заборона на проведення рубок головного користування та суцільних рубок формування та оздоровлення лісів: ";
 
-21- Лопушанський А.Я.
Абзац перший частини першої викласти в такій редакції:
"З метою збереження корисних властивостей лісів та забезпечення запобігання проявам згубних наслідків природних явищ на гірських схилах у Карпатському регіоні встановлюється заборона на проведення рубок головного користування: ";
 
Враховано частково   З метою збереження корисних властивостей лісів та забезпечення запобігання проявам згубних наслідків природних явищ у Карпатському регіоні встановлюється заборона будь-яких рубок головного користування та суцільних, поступових, комбінованих рубок формування та оздоровлення лісів»;
 
26. статтю 3 викласти в такій редакції:
 
-22- Лопушанський А.Я.
Статтю 3 Закону України «Про мораторій на проведення суцільних рубок на гірських схилах в ялицево-букових лісах Карпатського регіону» викласти в такій редакції:
"Стаття 3. Обмеження окремих систем і видів рубок в ялицево-букових деревостанах
В ялицево-букових деревостанах на стрімких схилах в усіх лісах Івано-Франківської, Закарпатської, Львівської та Чернівецької областей допускаються лише вибіркові рубки головного користування."
 
Відхилено   6) статті 3 і 4 викласти в такій редакції:
 
27. "Стаття 3. Обмеження окремих систем і видів рубок в ялицево-букових деревостанах
 
-23- Шаповалов Ю.А.
Абзаци 8, 9, 10 пункту четвертого частини розділу першого законопроекту такого змісту:
«статтю 3 викласти в такій редакції:
"Стаття 3. Обмеження окремих систем і видів рубок в ялицево-букових деревостанах
В ялицево-букових деревостанах на стрімких схилах в усіх лісах Івано-Франківської, Закарпатської, Львівської та Чернівецької областей допускаються лише вибіркові рубки головного користування та вибіркові рубки формування та оздоровлення лісів. ";»
Виключити.
 
Враховано частково   "Стаття 3. Обмеження окремих систем і видів рубок в ялицево-букових деревостанах
 
    -24- Євтушок С.М.
Статтю 3 Закону України «Про мораторій на проведення суцільних рубок на гірських схилах в ялицево-букових лісах Карпатського регіону» викласти в такій редакції:
"Стаття 3. Заборона усіх видів рубок в ялицево-букових деревостанах
В ялицево-букових деревостанах на стрімких схилах в усіх лісах Івано-Франківської, Закарпатської, Львівської та Чернівецької областей не допускаються всі види рубок, у тому числі формування і оздоровлення лісів, та видалення захаращеності; заходи з підвищення продуктивності та поліпшення якісного складу лісів не проводяться».
 
Відхилено    
    -25- Каплін С.М.
Статтю 3 Закону України «Про мораторій на проведення суцільних рубок на гірських схилах в ялицево-букових лісах Карпатського регіону» викласти в такій редакції:
«В ялицево-букових деревостанах на стрімких схилах в усіх лісах Івано-Франківської, Закарпатської, Львівської та Чернівецької областей забороняється проводити заготівлю деревини та всі види рубок».
 
Враховано частково    
28. В ялицево-букових деревостанах на стрімких схилах в усіх лісах Івано-Франківської, Закарпатської, Львівської та Чернівецької областей допускаються лише вибіркові рубки головного користування та вибіркові рубки формування та оздоровлення лісів. ";
 
-26- Левченко Ю.В.
Іллєнко А.Ю.
Головко М.Й.
Осуховський О.І.
Марченко О.О.
Абзац 9-13 підпункту 4 пункту 2 розділу 1 3аконопроекту викласти у наступній редакції:
«Стаття 3. Обмеження окремих систем і видів рубок в ялицево-букових деревостанах
В ялицево-букових деревостанах на стрімких схилах в усіх лісах Івано-Франківської, Закарпатської, Львівської та Чернівецької областей забороняються усі види рубок. ";
 
Враховано частково   В ялицево-букових деревостанах на стрімких схилах в усіх лісах Івано-Франківської, Закарпатської, Львівської та Чернівецької областей допускаються лише вибіркові рубки формування та оздоровлення лісів.
 
    -27- Чижмарь Ю.В.
Редакцію змін до статей 3 та 4 Закону України «Про мораторій на проведення суцільних рубок на гірських схилах в ялицево-букових лісах Карпатського регіону» привести у відповідність до частини другої статті 39.1 та частини десятої статті 70 Лісового кодексу України, а саме встановити заборону на проведення будь-яких рубок в ялицево-букових деревостанах на стрімких схилах в усіх лісах Івано-Франківської, Закарпатської, Львівської та Чернівецької областей.
 
Відхилено    
29. статтю 4 викласти в такій редакції:
 
-28- Левченко Ю.В.
Іллєнко А.Ю.
Головко М.Й.
Осуховський О.І.
Марченко О.О.
Статтю 4 викласти в такій редакції:
"Стаття 4. Обмеження рубок на пологих і спадистих схилах
На пологих і спадистих схилах в ялицево-букових деревостанах забороняються усі види рубок.";
 
Враховано      
30. "Стаття 4. Обмеження рубок на пологих і спадистих схилах
 
-29- Шаповалов Ю.А.
Абзаци 8, 9, 10 пункту четвертого частини розділу першого законопроекту такого змісту:
«статтю 4 викласти в такій редакції:
"Стаття 4. Обмеження рубок на пологих і спадистих схилах.
На пологих і спадистих схилах в ялицево-букових деревостанах проводяться тільки вибіркові рубки.» виключити.
 
Відхилено   Стаття 4. Обмеження рубок на пологих і спадистих схилах
 
    -30- Євтушок С.М.
Статтю 4 Закону України «Про мораторій на проведення суцільних рубок на гірських схилах в ялицево-букових лісах Карпатського регіону» викласти в такій редакції:
"Стаття 4. Заборона рубок на пологих і спадистих схилах
На пологих і спадистих схилах в ялицево-букових деревостанах не допускаються всі види рубок.»
 
Відхилено    
    -31- Каплін С.М.
Статтю 4 Закону України «Про мораторій на проведення суцільних рубок на гірських схилах в ялицево-букових лісах Карпатського регіону» викласти в такій редакції:
"На пологих і спадистих схилах в ялицево-букових деревостанах забороняється проводити заготівлю деревини та всі види рубок.»
 
Відхилено    
31. На пологих і спадистих схилах в ялицево-букових деревостанах проводяться тільки вибіркові рубки. ";
 
-32- Лопушанський А.Я.
Статтю 4 викласти в такій редакції:
"Стаття 4. Обмеження рубок на пологих і спадистих схилах
На пологих і спадистих схилах в ялицево-букових деревостанах проводяться тільки вибіркові і поступові рубки. Площа лісосік поступових рубок не повинна при цьому перевищувати в експлуатаційних лісах - 5 гектарів, а в лісах інших категорій - 3 гектарів.»;
 
Враховано частково   На пологих і спадистих схилах в ялицево-букових деревостанах проводяться лише вибіркові рубки ";
 
32. статтю 5 виключити;
 
-33- Сольвар Р.М.
Абзац 14 пункту 4 частини першої розділу першого законопроекту такого змісту: «статтю 5 виключити;» виключити.
 
Відхилено   7) статтю 5 виключити;
 
    -34- Євтушок С.М.
Статтю 5 Закону України «Про мораторій на проведення суцільних рубок на гірських схилах в ялицево-букових лісах Карпатського регіону» викласти в такій редакції:
"Стаття 5. Заборона усіх видів рубок головного користування на стрімких схилах
На стрімких схилах в особливо захисних ділянках лісу забороняються всі види рубок.»
 
Відхилено    
    -35- Чижмарь Ю.В.
Статтю 5 Закону України «Про мораторій на проведення суцільних рубок на гірських схилах в ялицево-букових лісах Карпатського регіону» викласти в такій редакції:
«Стаття 5. Тимчасова заборона експорту лісоматеріалів в необробленому вигляді та їх реалізація.
Тимчасово, строком на 10 років, забороняється вивезення за межі митної території України в митному режимі експорту лісоматеріалів необроблених: деревних порід сосни, бука, які зростають в лісах Карпатського регіону України.
Реалізація необроблених лісоматеріалів здійснюється через аукціони (торги) у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України.
Аукціони з продажу необроблених лісоматеріалів проводяться відповідно до Господарського кодексу України та Закону України «Про товарну біржу».
Організатор аукціону (біржа) організовує та проводить в першу чергу аукціон за участю виключно суб’єктів господарської діяльності, які мають намір придбати необроблені лісоматеріали з метою забезпечення потреб власного виробництва на території України.
У разі, якщо зазначений аукціон (торги) визнаний таким, що не відбувся у порядку, визначеному законодавством, організатор аукціону проводить черговий аукціон (торги) за участі будь-яких суб’єктів господарювання, які мають намір придбати необроблені лісоматеріали.».
 
Відхилено    
33. у статті 6:
 
   8) у статті 6:
 
34. у назві статті слово "способів" замінити словами "видів і систем";
 
-36- Лопушанський А.Я.
У статті 6:
у назві статті слово "способів" замінити словами "видів ";
частину першу залишити без змін;
у частині другій слово «посадку» замінити словом «залісення».
 
Враховано частково   у назві слово "способів" замінити словами "видів і систем";
 
35. у частині першій після слів "догляду та" додати слово "вибіркові";
 
-37- Подоляк І.І.
У Законі України «Про мораторій на проведення суцільних рубок на гірських схилах в ялицево-букових лісах Карпатського регіону»:
у частині першій статті 6 після слів «споруд та інших споруд міжгосподарського значення допускаються лише» та перед словами «рубки догляду» додати слово «вибіркові»;
 
Враховано   частину першу після слів «допускаються лише» доповнити словом «вибіркові»;
 
36. у частині першій статті 6 слова "вирубка лісу повинна" замінити словами "проведення рубок повинно";
 
-38- Недава О.А.
У Законі України «Про мораторій на проведення суцільних рубок на гірських схилах в ялицево-букових лісах Карпатського регіону»:
у частині першій статті 6 після слів «інших споруд міжгосподарського значення допускаються лише» додати слово «вибіркові» і далі за текстом.
 
Враховано   у частині другій слово «посадку» замінити словом «залісення»;
 
37. у статті 7:
 
      
38. у частині першій слова «вирубка лісу повинна» замінити словами «проведення рубок повинно»;
 
-39- Лопушанський А.Я.
У статті 7 частину другу вилучити.
 
Відхилено   9) у частині першій статті 7 слова «вирубка лісу повинна здійснюватися» замінити словами «проведення рубок здійснюється»;
 
39. 5) у розділі V:
 
      
40. у статті 9:
 
   10) у статті 9:
 
41. в частині першій слова "починаючи з 2005 року" виключити;
 
-40- Лопушанський А.Я.
У статті 9 частину першу викласти в такій редакції:
«Заготівля та вивезення деревини в гірських лісах Карпатського регіону проводяться з використанням природозберігаючих систем машин і механізмів та гужового транспорту, які забезпечують допустимий вплив на довкілля, а також із збереженням наявних вузькоколійних лісовозних залізниць та оптимізацією мережі лісових автомобільних доріг».
 
Відхилено   у частині першій слова і цифри "починаючи з 2005 року" виключити;
 
42. частину другу виключити;
 
   частину другу виключити;
 
43. у статті 10 цифру "2005" замінити цифрою "2020";
 
   11) у статті 10 цифри "2005" замінити цифрами "2020".
 
44. статтю 11 виключити.
 
-41- Сольвар Р.М.
Абзац 26 пункту 4 частини першої розділу першого законопроекту такого змісту: «статтю 11 виключити;» виключити.
 
Враховано      
    -42- Євтушок С.М.
Статтю 11 залишити без змін.
 
Враховано    
45. ІІ. Прикінцеві положення
 
   ІІ. Прикінцеві положення
 
46. 1. Цей Закон набирає чинності з дня наступного за днем його опублікування.
 
-43- Недава О.А.
До розділу ІІ «Прикінцеві та перехідні положення» додати новий пункт такого змісту:
«4. Строк дії спеціальних дозволів на використання лісових ресурсів, дія яких поширюється на ялицево-букові деревостани Карпатського регіону, припиняється через три місяці з дня набрання чинності цим Законом.».
 
Відхилено   1. Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування.
 
47. 2. До приведення законодавства України у відповідність із цим Законом нормативно-правові акти України застосовуються в частині, що не суперечить цьому Закону.
 
-44- Подоляк І.І.
У розділі ІІ «Прикінцеві та перехідні положення» додати новий пункт третій такого змісту:
«3. Строк дії спеціальних дозволів на використання лісових ресурсів, дія яких поширюється на ялицево-букові деревостани Карпатського регіону, припиняється через три місяці з дня набрання чинності цим Законом.».
 
Відхилено   2. До приведення законодавства України у відповідність із цим Законом нормативно-правові акти України застосовуються в частині, що не суперечить цьому Закону.
 
48. 3. Кабінету Міністрів України у тримісячний строк з дня опублікування цього Закону:
 
   3. Кабінету Міністрів України у тримісячний строк з дня опублікування цього Закону:
 
49. 1) забезпечити прийняття нормативно-правових актів, що випливають із цього Закону;
 
   забезпечити прийняття нормативно-правових актів, що випливають із цього Закону;
 
50. 2) привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом;
 
   привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом;
 
51. 3) забезпечити приведення нормативно-правових актів міністерств та інших центральних органів виконавчої влади у відповідність із цим Законом.
 
   забезпечити приведення міністерствами та іншими центральними органами виконавчої влади їх нормативно-правових актів у відповідність із цим Законом.
 
52. Голова Верховної Ради України
 
   Голова Верховної Ради України
 
53. Парубій А.В.

   А. ПАРУБІЙ