Кількість абзаців - 8 Таблиця поправок


Про внесення зміни до Закону України "Про державну підтримку засобів масової інформації та соціальний захист журналістів" (щодо протидії ворожій пропаганді та покращення інформаційного забезпечення громадян України, постраждалих внаслідок воєнних дій, місце проживання яких є територія Донецької та Луганської областей де органи державної влади України здійснюють свої повноваження) (Друге читання)

№ п.п. Редакція, прийнята в першому читанні Пропозиції Висновки Остаточна редакція
0. Закон України
 
   Закон України
 
1. Про внесення зміни до Закону України "Про державну підтримку засобів масової інформації та соціальний захист журналістів" (щодо протидії ворожій пропаганді та покращення інформаційного забезпечення громадян України, постраждалих внаслідок воєнних дій, місце проживання яких є територія Донецької та Луганської областей де органи державної влади України здійснюють свої повноваження)
 
   Про внесення зміни до статті 9 Закону України "Про державну підтримку засобів масової інформації та соціальний захист журналістів" щодо протидії ворожій пропаганді та покращення інформаційного забезпечення громадян України, постраждалих внаслідок воєнних дій, місцем проживання яких є територія Донецької та Луганської областей, де органи державної влади України здійснюють свої повноваження
 
2. Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
 
   Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
 
3. І. В Законі України "Про державну підтримку засобів масової інформації та соціальний захист журналістів (Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1997, № 50, ст. 302):
 
   І. Статтю 9 Закону України "Про державну підтримку засобів масової інформації та соціальний захист журналістів" (Відомості Верховної Ради України, 1997 р., № 50, ст. 302; 2002 р., № 29, ст. 20, № 50, ст. 368; 2015 р., № 6, ст. 40) після частини другої доповнити новою частиною такого змісту:
 
4. 1. Статтю 9 після частини другої доповнити частиною третьою такого змісту:
«На території Донецької та Луганської областей, де органи державної влади України здійснюють свої повноваження, встановлюються окремі тарифи на приймання та доставку вітчизняних періодичних друкованих видань за передплатою, що доставляються на території цих областей.».
 
-1- Левченко Ю.В.
В абзаці другому пункту 1 розділу І законопроекту після слів "друкованих видань" доповнити словами "що видаються українською мовою,".
 
Відхилено Ситуація, яка має місце на вказаних територіях, зумовлює необхідність донесення інформації вітчизняними періодичними друкованими виданнями незалежно від мови видання  "На території Донецької та Луганської областей, де органи державної влади України здійснюють свої повноваження, встановлюються окремі тарифи на приймання та доставку вітчизняних періодичних друкованих видань за передплатою, що доставляються на території цих областей".
 
5. 2. Частину третю статті 9 відповідно вважати частиною четвертою.
 
   У зв’язку з цим частину третю вважати частиною четвертою.
 
6. ІІ. Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування та діє тимчасово на строк п’ять років з дня набрання ним чинності.
 
   ІІ. Прикінцеві положення
1. Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування, та діє тимчасово на строк п’ять років з дня набрання ним чинності.
 
7. ІІІ. Кабінету Міністрів України у місячний строк з дня набрання чинності цим Законом привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом, забезпечивши прийняття та приведення міністерствами та іншими центральними органами виконавчої влади їх нормативно-правових актів у відповідність із цим Законом.

   2. Кабінету Міністрів України у місячний строк з дня набрання чинності цим Законом:
привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом;
забезпечити перегляд та прийняття міністерствами та іншими центральними органами виконавчої влади їх нормативно-правових актів у відповідність із цим Законом.