Кількість абзаців - 10 Таблиця поправок


Про внесення зміни до статті 1 Закону України "Про оздоровлення та відпочинок дітей" щодо визнання дітей журналістів, які загинули або яким встановлено інвалідність 1 групи у зв'язку з виконанням професійних обов'язків, дітьми, які потребують особливої соціальної уваги та підтримки (Друге читання)

№ п.п. Редакція, прийнята в першому читанні Пропозиції Висновки Остаточна редакція
0. Закон України
 
   Закон України
 
1. Про внесення зміни до статті 1 Закону України "Про оздоровлення та відпочинок дітей" щодо визнання дітей журналістів, які загинули або яким встановлено інвалідність І групи у зв’язку з виконанням професійних обов’язків, дітьми, які потребують особливої соціальної уваги та підтримки
 
-1- Королевська Н.Ю.
Солод Ю.В.
Назву проекту викласти в такій редакції:
"Про внесення змін до статті 1 Закону України "Про оздоровлення та відпочинок дітей" щодо розширення категорій дітей, які потребують особливої соціальної уваги та підтримки".
 
Враховано   Про внесення зміни до статті 1 Закону України "Про оздоровлення та відпочинок дітей" щодо розширення категорій дітей, які потребують особливої соціальної уваги та підтримки
 
2.

 
-2- Тимошенко Ю.В.
Викласти назву законопроекту в такій редакції:
"Проект Закону про внесення зміни до статті 1 Закону України "Про оздоровлення та відпочинок дітей" щодо доповнення переліку дітей, які потребують особливої соціальної уваги та підтримки"
 
Враховано частково      
3. Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
 
   Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
 
4. І. Абзац чотирнадцятий частини першої статті 1 Закону України "Про оздоровлення та відпочинок дітей" (Відомості Верховної Ради України, 2008 р., № 45, ст. 313; 2017 р., № 30, ст. 326) після слів "діти працівників агропромислового комплексу та соціальної сфери села;" доповнити словами "діти журналістів, які загинули або яким встановлено інвалідність І групи у зв’язку з виконанням професійних обов’язків;"
 
-3- Тимошенко Ю.В.
Абзац чотирнадцятий частини першої статті 1 Закону України "Про оздоровлення та відпочинок дітей" після слів "діти працівників агропромислового комплексу та соціальної сфери села" доповнити наступним: "діти журналістів, які загинули або яким встановлено інвалідність І, ІІ та ІІІ груп у зв’язку з виконанням професійних обов’язків".
 
Враховано частково   І. Абзац чотирнадцятий частини першої статті 1 Закону України "Про оздоровлення та відпочинок дітей" (Відомості Верховної Ради України, 2008 р., № 45, ст. 313; 2017 р., № 30, ст. 326; із змінами, внесеними Законом України від 19 червня 2018 року № 2462-VІІІ) викласти в такій редакції:
"діти, які потребують особливої соціальної уваги та підтримки, – діти-сироти, діти, позбавлені батьківського піклування; діти осіб, визнаних учасниками бойових дій відповідно до частини першої статті 6 Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту"; діти, один із батьків яких загинув (пропав безвісти) у районі проведення антитерористичних операцій, здійснення заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях, бойових дій чи збройних конфліктів або помер внаслідок поранення, контузії чи каліцтва, одержаних у районі проведення антитерористичних операцій, здійснення заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях, бойових дій чи збройних конфліктів, а також внаслідок захворювання, одержаного у період участі в антитерористичній операції, у здійсненні заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях; діти, один із батьків яких загинув під час масових акцій громадянського протесту або помер внаслідок поранення, контузії чи каліцтва, одержаних під час масових акцій громадянського протесту; діти, зареєстровані як внутрішньо переміщені особи; діти, які проживають у населених пунктах, розташованих на лінії зіткнення; рідні діти батьків-вихователів або прийомних батьків, які проживають в одному дитячому будинку сімейного типу або в одній прийомній сім’ї; діти, взяті на облік службами у справах дітей як такі, що перебувають у складних життєвих обставинах; діти з інвалідністю; діти, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи; діти, які постраждали внаслідок стихійного лиха, техногенних аварій, катастроф; діти з багатодітних сімей; діти з малозабезпечених сімей; діти, батьки яких загинули від нещасного випадку на виробництві або під час виконання службових обов’язків, у тому числі діти журналістів, які загинули під час виконання службових обов’язків; діти, одному з батьків яких встановлено інвалідність Іабо ІІ групи; діти, які перебувають на диспансерному обліку; талановиті та обдаровані діти - переможці міжнародних, всеукраїнських, обласних, міських, районних олімпіад, конкурсів, фестивалів, змагань, спартакіад, відмінники навчання, лідери дитячих громадських організацій; діти - учасники дитячих творчих колективів та спортивних команд; діти працівників агропромислового комплексу та соціальної сфери села".
 
    -4- Королевська Н.Ю.
Солод Ю.В.
Доповнити розділ І проекту нормою такого змісту (в частині внесення змін до абзацу чотирнадцятого частини першої статті 1 Закону України "Про оздоровлення та відпочинок дітей"):
слова "діти, батьки яких загинули від нещасного випадку на виробництві або під час виконання службових обов’язків" замінити словами "діти, батьки яких загинули від нещасного випадку на виробництві або під час виконання службових обов’язків або яким встановлено інвалідність внаслідок зазначених причин".
 
Враховано частково    
    -5- Королевська Н.Ю.
Солод Ю.В.
Доповнити розділ І проекту нормою такого змісту (доповнити абзац чотирнадцятий частини першої статті 1 Закону України "Про оздоровлення та відпочинок дітей"):
"діти працівників шахтобудівних підприємств та працівників державних воєнізованих аварійно-рятувальних служб (формувань) у вугільній промисловості, працівників на роботах з особливо шкідливими і особливо важкими умовами праці".
 
Відхилено    
    -6- Павленко Ю.О.
Розділ І законопроекту викласти в такій редакції:
І. Абзац чотирнадцятий частини першої статті 1 Закону України "Про оздоровлення та відпочинок дітей" (Відомості Верховної Ради України, 2008 р., № 45, ст. 313; 2017 р., № 30, ст. 326) після слів "під час масових акцій громадянського протесту" додати "діти журналістів, які загинули під час виконання професійних обов’язків; діти, батькам яких або одному з них, чи єдиному з батьків встановлено інвалідність Іабо ІІ групи;
 
Враховано з редакційними правками   
    -7- Палатний А.Л.
Величкович М.Р.
Спориш І.Д.
пункт 1 розділу І законопроекту викласти у такій редакції:
І. Абзац чотирнадцятий частини першої статті 1 Закону України "Про оздоровлення та відпочинок дітей" (Відомості Верховної Ради України, 2008 р., № 45, ст. 313; 2017 р., № 30, ст. 326) викласти у такій редакції:
"діти, які потребують особливої соціальної уваги та підтримки, – діти-сироти, діти, позбавлені батьківського піклування; діти осіб, визнаних учасниками бойових дій відповідно до частини першої статті 6 Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту"; діти, один із батьків яких загинув (пропав безвісти) у районі проведення антитерористичних операцій, здійснення заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях, бойових дій чи збройних конфліктів або помер внаслідок поранення, контузії чи каліцтва, одержаних у районі проведення антитерористичних операцій, здійснення заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях, бойових дій чи збройних конфліктів, а також внаслідок захворювання, одержаного у період участі в антитерористичній операції, у здійсненні заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях; діти, один із батьків яких загинув під час масових акцій громадянського протесту або помер внаслідок поранення, контузії чи каліцтва, одержаних під час масових акцій громадянського протесту; діти, зареєстровані як внутрішньо переміщені особи; діти, які проживають у населених пунктах, розташованих на лінії зіткнення; рідні діти батьків-вихователів або прийомних батьків, які проживають в одному дитячому будинку сімейного типу або в одній прийомній сім’ї; діти, взяті на облік службами у справах дітей як такі, що перебувають у складних життєвих обставинах; діти з інвалідністю; діти, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи; діти, які постраждали внаслідок стихійного лиха, техногенних аварій, катастроф; діти з багатодітних сімей; діти з малозабезпечених сімей; діти, батьки яких загинули від нещасного випадку на виробництві або під час виконання службових обов’язків, у тому числі діти журналістів, які загинули під час виконання службових обов’язків; діти, одному з батьків яких встановлено інвалідність Іабо ІІ групи; діти, які перебувають на диспансерному обліку; талановиті та обдаровані діти - переможці міжнародних, всеукраїнських, обласних, міських, районних олімпіад, конкурсів, фестивалів, змагань, спартакіад, відмінники навчання, лідери дитячих громадських організацій; діти - учасники дитячих творчих колективів та спортивних команд; діти працівників агропромислового комплексу та соціальної сфери села".
 
Враховано    
5. ІІ. Прикінцеві положення.
 
-8- Палатний А.Л.
Величкович М.Р.
Спориш І.Д.
У розділі ІІ законопроекту:
пункт 1 викласти у такій редакції: "1. Цей Закон набирає чинності через три місяця з дня його опублікування, крім пункту 2 цього розділу, який набирає чинності з дня опублікування цього Закону"; у пункті 2 слова "з дня набрання чинності цим Законом" замінити словами "з дня опублікування цього Закону";
 
Враховано   ІІ. Прикінцеві положення
 
6. 1. Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування.
 
   1. Цей Закон набирає чинності через три місяця з дня його опублікування, крім пункту 2 цього розділу, який набирає чинності з дня опублікування цього Закону.
 
7. 2. Кабінету Міністрів України у тримісячний строк з дня набрання чинності цим Законом:
 
   2. Кабінету Міністрів України у тримісячний строк з дня опублікування цього Закону:
 
8. привести власні нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом;
 
   привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом;
 
9. забезпечити приведення міністерствами та іншими центральними органами виконавчої влади їх нормативно-правових актів у відповідність із цим Законом.

   забезпечити приведення міністерствами та іншими центральними органами виконавчої влади їх нормативно-правових актів у відповідність із цим Законом.