Кількість абзаців - 19 Таблиця поправок


Про внесення змін до статутів Збройних Сил України (Друге читання)

№ п.п. Редакція, прийнята в першому читанні Пропозиції Висновки Остаточна редакція
0. Проект
 
   Проект
 
1. З А К О Н У К Р А Ї Н И
 
   З А К О Н У К Р А Ї Н И
 
2. Про внесення змін до статутів Збройних Сил України
 
-1- Луценко І.С.
Герасимов А.В.
Тетерук А.А.
Береза Ю.М.
У назві законопроекту слова "статутів Збройних Сил України" замінити словами "деяких законів України щодо вітання "Слава Україні! – Героям слава!".
 
Враховано   Про внесення змін до деяких законів України щодо вітання "Слава Україні! – Героям слава!"
 
3. Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
 
   Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
 
4. І. Внести зміни до таких законодавчих актів України:
 
-2- Шкрум А.І.
У тексті проекту Закону слова "товаришу (пане)" замінити словом "пане" у відповідному числі та відмінку.
 
Враховано частково   І. Внести зміни до таких законів України:
 
5. 1. У Статуті внутрішньої служби Збройних Сил України, затвердженому Законом України "Про Статут внутрішньої служби Збройних Сил України" (Відомості Верховної Ради України, 1999 р., № 22 - 23, ст. 194 із наступними змінами):
 
   1. У Статуті внутрішньої служби Збройних Сил України, затвердженому Законом України "Про Статут внутрішньої служби Збройних Сил України" (Відомості Верховної Ради України, 1999 р., № 22 - 23, ст. 194 із наступними змінами):
 
6. 1) у тексті Статуту слово "товаришу" замінити словами "товаришу (пане)";
 
-3- Соболєв Є.В.
Пастух Т.Т.
Семенченко С.І.
У ст. 39:
ч. 2 викласти в наступній редакції:
"Під час зустрічі цих осіб командир (начальник) військової частини подає команду "Струнко" і рапортує їм. Наприклад: "Пане генерал-майоре. Перший механізований полк - на заняттях
(навчанні, обслуговуванні техніки, прийманні їжі, відпочиває). Командир полку полковник Лісогор"";
примітку до ч. 2 викласти в наступній редакції:
"Для звернення військовослужбовців у Збройних Силах України вживається "друже" – при звертанні із зазначенням посади та "пане" - при звертанні із зазначенням звання. У випадках участі у спільних з іноземними контингентами військових навчаннях, миротворчих та інших подібних операціях, що здійснюються на підставі міжнародних договорів України, звертання до осіб, які входять до складу військових контингентів інших держав, має відповідати статутним правилам цих держав".
 
Враховано частково   1) у тексті Статуту слова "Товаришу" та "товаришу" замінити відповідно словами "Пане (пані)" та "пане (пані)";
 
    -4- Соболєв Є.В.
Пастух Т.Т.
Семенченко С.І.
У ст. 40:
ч. 3 викласти в наступній редакції:
Відрекомендовуючись своєму безпосередньому начальникові, військовослужбовці називають свою посаду, військове звання, прізвище та причину звертання. Наприклад: "Пане майоре.
Командир Першої механізованої роти капітан Ткаченко. Відрекомендовуюся з нагоди присвоєння мені військового звання капітана".
 
Враховано редакційно    
    -5- Соболєв Є.В.
Пастух Т.Т.
Семенченко С.І.
У ст. 50:
ч. 2 викласти у наступній редакції:
"Начальники й старші за військовим званням військовослужбовці у питаннях служби до підлеглих і молодших звертаються за військовим званням і прізвищем або тільки за званням, додаючи в останньому випадку перед званням слово "пане", а при звертанні із зазначенням посади – "друже". Наприклад: "Солдат Черняк", "Пане солдат"; "Сержанте Мішин", "Пане сержанте"; "Прапорщику Мороз", " Пане прапорщику"; "Лейтенанте Малишенко", "Товаришу лейтенанте", "друже механік"";
ч. 3 викласти у наступній редакції:
"До курсантів військово-навчальних закладів, які не мають військових звань сержантського і старшинського складу чи складу прапорщиків і мічманів, а також курсантів навчальних військових частин (підрозділів) звертаються "Курсанте Стадников", "Друже курсанте".
 
Враховано частково    
    -6- Соболєв Є.В.
Пастух Т.Т.
Семенченко С.І.
У ст. 51:
ч. 2 викласти у наступній редакції:
"Підлеглі й молодші за військовим званням звертаються у службових справах до командирів (начальників) і старших за військовим званням, додаючи перед званням слово "Пане", а перед посадою – слово "друже". Наприклад: "Пане лейтенанте", "друже юрисконсульте"".
 
Враховано частково    
    -7- Соболєв Є.В.
Пастух Т.Т.
Семенченко С.І.
Ст. 52 викласти у наступній редакції:
"У разі коли необхідно звернутися до іншого військовослужбовця в присутності командира (начальника) або старшого за військовим званням, слід попросити на це дозволу командира (начальника) або старшого за військовим званням. Наприклад: "Пане полковнику, дозвольте звернутися до майора Іващенка".
 
Враховано редакційно    
    -8- Соболєв Є.В.
Пастух Т.Т.
Семенченко С.І.
Ч. 1 ст. 218 викласти у наступній редакції:
"За дозволом на звільнення військовослужбовець звертається до свого безпосереднього командира (начальника). Наприклад: "Пане сержанте, прошу дати мені дозвіл на звільнення до 23-ї години"".
 
Враховано редакційно    
    -9- Соболєв Є.В.
Пастух Т.Т.
Семенченко С.І.
Ч. 1 ст. 220 викласти у наступній редакції:
"Після повернення із звільнення військовослужбовці доповідають черговому роти про повернення, здають йому записки про звільнення і доповідають своєму безпосередньому командирові (начальникові). Наприклад: "Пане сержанте, солдат Сергієнко зі звільнення прибув, зауважень не мав (чи мав таке-то зауваження від такого-то)"".
 
Враховано редакційно    
    -10- Соболєв Є.В.
Пастух Т.Т.
Семенченко С.І.
Ч. 1 ст. 297 викласти у наступній редакції:
"Після здавання й прийняття чергування, доповідей начальників варт про зміну варт та доповідей чергових осіб добового наряду попередній і новопризначений чергові доповідають командиру військової частини. Наприклад: "Пане полковнику, капітан Корищенко чергування по частині здав", " Пане полковнику, лейтенант Луценко чергування по частині прийняв"".
 
Враховано редакційно    
    -11- Соболєв Є.В.
Пастух Т.Т.
Семенченко С.І.
Абз. 20 ст. 298 викласти у наступній редакції:
"у разі прибуття командира військової частини зустрічати його і доповідати, а в присутності особового складу перед цим давати команду "Струнко". Наприклад: "Пане полковнику, за час мого чергування надзвичайних подій не трапилося (чи трапилося те-то). Черговий частини капітан Калина". Заступникам командира військової частини черговий частини лише відрекомендовується".
 
Враховано редакційно    
    -12- Соболєв Є.В.
Пастух Т.Т.
Семенченко С.І.
У ст. 300:
ч. 2 викласти у наступній редакції:
"Зустрічаючи цих осіб, черговий частини подає команду "Струнко" і рапортує їм. Наприклад: "Пане генерал-майоре, перший механізований полк перебуває на заняттях згідно з розкладом. Перший батальйон знаходиться там-то... (і так про
кожний батальйон, дивізіон). Командир полку знаходиться там-то... Черговий частини капітан Павленко"";
ч. 4 викласти у наступній редакції:
"У разі прибуття до військової частини генералів та адміралів, не названих вище, а також старших офіцерів з іншої військової частини черговий частини дає дозвіл черговому контрольно-пропускного пункту пропустити їх у військову частину із супроводжуючим. Під час зустрічі цих осіб черговий частини відрекомендовується їм. Наприклад: "Пане полковнику, черговий частини капітан Ткаченко"".
 
Враховано редакційно    
    -13- Соболєв Є.В.
Пастух Т.Т.
Семенченко С.І.
Ч. 4 ст. 311 викласти у наступній редакції:
"Прийнявши чергування, новопризначений черговий разом із попереднім доповідають командирові роти, а у разі його відсутності - його заступникові чи старшині роти про здавання і прийняття чергування. Наприклад: "Пане капітане, сержант Остапенко чергування по роті здав"; "Пане капітане, молодший сержант Чумак чергування по роті прийняв"".
 
Враховано редакційно    
    -14- Соболєв Є.В.
Пастух Т.Т.
Семенченко С.І.
У ст. 312:
абз. 14 викласти у наступній редакції:
"одержувати від старшини роти після вечірньої перевірки відомості про відсутніх, а за наявності самовільно відсутніх -
відомості про їх військові звання, прізвища, імена та по батькові і прибувати до чергового частини з доповіддю. Наприклад: "Пане
капітане, у першій роті вечірню перевірку проведено, всі люди в наявності, за винятком двох осіб, які перебувають у відпустці, трьох осіб - у наряді. Черговий роти сержант Головко"";
абз. 18 викласти у наступній редакції:
"з прибуттям до роти прямих начальників від командира роти й вище, чергового частини, а також інспектуючих осіб чи осіб, які прибули з перевіркою, подавати команду "Струнко", доповідати їм та супроводжувати в розташування роти. Наприклад: "Пане майоре, за час мого чергування надзвичайних подій не трапилося (чи трапилося те-то). Рота перебуває на стройовому плацу. Черговий роти сержант Шевченко"".
 
Враховано редакційно    
    -15- Соболєв Є.В.
Пастух Т.Т.
Семенченко С.І.
Абз. 18 ст. 317 викласти у наступній редакції:
"під час відвідання їдальні прямими начальниками від заступників командира військової частини й вище, а також черговим частини та його помічником відрекомендовуватися їм. Наприклад: "Пане полковнику, черговий їдальні прапорщик Іванчук"".
 
Враховано редакційно    
    -16- Соболєв Є.В.
Пастух Т.Т.
Семенченко С.І.
Абз. 13 ст. 319 викласти у наступній редакції:
"у разі відвідання медичного пункту прямими начальниками від
начальника медичного пункту й вище, а також черговим частини та його помічником відрекомендовуватися їм. Наприклад: "Пане майоре, черговий фельдшер прапорщик Кузьменко". Після відрекомендування черговий фельдшер доповідає прибулому про кількість хворих у медичному пункті та про їх самопочуття".
 
Враховано редакційно    
    -17- Соболєв Є.В.
Пастух Т.Т.
Семенченко С.І.
Абз. 11 ст. 322 викласти у наступній редакції:
"з прибуттям до штабу військової частини начальника штабу, інших заступників командира військової частини і старших над ними начальників, а також вищих офіцерів та офіцерів з іншої військової частини відрекомендовуватися їм. Наприклад: "Пане генерал-майоре, черговий штабу сержант Поліщук"".
 
Враховано редакційно    
    -18- Соболєв Є.В.
Пастух Т.Т.
Семенченко С.І.
Абз. 19 ч. 1 ст. 353 викласти у наступній редакції:
"з прибуттям до парку прямих начальників, від заступників командира частини й вище, а також чергового частини зустрічати їх і доповідати. Наприклад: "Пане майоре, за час мого чергування подій не трапилось (чи трапилось те-то). Черговий парку лейтенант Петренко"".
 
Враховано редакційно    
7. 2) у додатку 2 до Статуту:
 
      
8. в абзаці першому пункту 7 слово "Товаришу" замінити словами "Товаришу (пане)";
 
-19- Соболєв Є.В.
Пастух Т.Т.
Семенченко С.І.
П. 7 викласти у наступній редакції:
"Командир військової частини, подавши команду, прикладає руку до головного убору, підходить до особи, яка прибула для
вручення Бойового Прапора, зупиняється перед нею за два-три кроки
і доповідає: "Пане генерал-майоре. Перший механізований полк з нагоди вручення Бойового Прапора вишикуваний. Командир полку полковник Марі".
 
Враховано частково      
9. пункт 10 викласти в такій редакції:
 
   2) пункт 10 додатку 2 до Статуту викласти в такій редакції:
 
10. "10. Особа, яка вручила Бойовий Прапор, вітає особовий склад військової частини з одержанням Бойового Прапора словами "Слава Україні". Особовий склад військової частини на привітання відповідає "Героям слава". Після цього командир військової частини виступає зі словом у відповідь".
 
   "10. Особа, яка вручила Бойовий Прапор, вітає особовий склад військової частини з одержанням Бойового Прапора словами "Слава Україні". Особовий склад військової частини на привітання відповідає: "Героям слава". Після цього командир військової частини виступає зі словом у відповідь".
 
11. 2. У Стройовому статуті Збройних Сил України, затвердженому Законом України "Про Стройовий статут Збройних Сил України" (Відомості Верховної Ради України, 1999 р., № 22 - 23, ст. 195 із наступними змінами):
 
-20- Соболєв Є.В.
Пастух Т.Т.
Семенченко С.І.
Ч. 4 ст. 76 викласти у наступній редакції:
"Для цього командир частини (підрозділу) подає команду "СТРУНКО, рівняння - ПРАВОРУЧ (ЛІВОРУЧ, НА СЕРЕДИНУ)", зустрічає їх і доповідає. Наприклад: "Пане генерал-майоре. Десятий механізований полк для полкової вечірньої перевірки вишикувано. Командир полку полковник Ткаченко"";
примітку до ч. 4 ст. 76 виключити.
 
Враховано редакційно   2. У Стройовому статуті Збройних Сил України, затвердженому Законом України "Про Стройовий статут Збройних Сил України" (Відомості Верховної Ради України, 1999 р., № 22 - 23, ст. 195 із наступними змінами):
 
    -21- Соболєв Є.В.
Пастух Т.Т.
Семенченко С.І.
У ст. 79:
ч. 3 викласти у наступній редакції:
"На заняттях поза строєм, а також під час нарад офіцерів, генералів та адміралів для зустрічі командирів (начальників) подається команда "Панове офіцери"";
ч. 4 викласти у наступній редакції:
"Команду "Струнко" або "Панове офіцери" подає старший із присутніх командирів (начальників) або військовослужбовець, який першим побачив прибулого командира (начальника)";
ч. 7 викласти у наступній редакції:
"Прибулий командир начальник), вислухавши доповідь, подає команду "Вільно" або "Панове офіцери". Той, хто доповів, повторює цю команду, після чого всі присутні стають "вільно". Офіцери, прапорщики та мічмани з надітими головними уборами опускають від них руку і далі діють за вказівкою прибулого командира (начальника)".
 
Враховано редакційно    
    -22- Соболєв Є.В.
Пастух Т.Т.
Семенченко С.І.
Ч. 3 ст. 80 викласти у наступній редакції:
""Під час проведення класних занять команда "Струнко" або "Панове офіцери" подається перед кожним заняттям і після його закінчення".
 
Враховано редакційно    
    -23- Соболєв Є.В.
Пастух Т.Т.
Семенченко С.І.
У ст. 82:
ч. 2 викласти у наступній редакції:
"У цих випадках начальник або старший за військовим званням лише рапортує начальникові, який прибув. Наприклад: "Пане майоре. Перша механізована рота виконує другу вправу навчальних стрільб. Командир роти капітан Шевчук"";
ч. 4 викласти у наступній редакції:
"Під час роботи на пунктах управління при прибутті старшого начальника командир (начальник) або старший за військовим званням подає команду "Увага на командному пункті" і рапортує начальникові, який прибув. Наприклад: "Пане генерал-майоре. В управлінні першого механізованого полку уточнюється план приведення полку в бойову готовність. Командир полку полковник Кравченко"".
 
Враховано редакційно    
    -24- Соболєв Є.В.
Пастух Т.Т.
Семенченко С.І.
Ч. 3 ст. 83 викласти у наступній редакції:
"На загальних зборах особового складу для виконання військового вітання подається команда "Струнко" і віддається рапорт командирові (начальникові). Наприклад: "Пане підполковнику. Особовий склад батальйону на загальні збори зібрано. Начальник штабу батальйону майор Сердюк"".
 
Враховано редакційно    
12. 1) статтю 84 викласти в такій редакції:
 
   1) статтю 84 викласти в такій редакції:
 
13. "84. На вітання начальника або старшого за військовим званням "Слава Україні" всі військовослужбовці, які перебувають у строю, відповідають: "Героям слава". Якщо начальник або старший за військовим званням прощається, на його слова "Слава Україні" військовослужбовці відповідають: "Героям слава".
 
-25- Соболєв Є.В.
Пастух Т.Т.
Семенченко С.І.
Ст. 84 викласти у наступній редакції:
"На вітання начальника або старшого за військовим званням "Слава Україні" всі військовослужбовці, які перебувають у строю, відповідають: "Героям слава". Якщо начальник або старший за військовим званням прощається, на його слова "Слава Україні" військовослужбовці відповідають: "Героям слава".
 
Враховано редакційно   "84. На вітання начальника або старшого за військовим званням "Слава Україні" всі військовослужбовці, які перебувають у строю, відповідають: "Героям слава". Якщо начальник або старший за військовим званням прощається, на його слова "Слава Україні" військовослужбовці відповідають: "Героям слава".
 
14. Поза строєм на вітання начальника або старшого за військовим званням "Бажаю здоров'я, товаришу (пане)" або "Вітаю, воїни (воїне)" військовослужбовці відповідають: "Бажаємо (бажаю) здоров'я, товаришу (пане)", додаючи в кінці відповіді військове звання без зазначення роду військ чи служби. Під час відповіді Міністрові оборони України військовослужбовці відповідають: "Бажаємо (бажаю) здоров'я, товаришу (пане) Міністре оборони України". Якщо начальник або старший за військовим званням прощається, то на його слова "До побачення, товариші (панове)" військовослужбовці відповідають: "До побачення, товаришу (пане)", додаючи в кінці відповіді військове звання без зазначення роду військ чи служби. Під час відповіді Міністрові оборони України військовослужбовці відповідають: "До побачення, товаришу (пане) Міністре оборони України";
 
-26- Поза строєм на вітання начальника або старшого за військовим званням "Бажаю здоров’я пане" або "Вітаю, воїни (воїне)" військовослужбовці відповідають: "Бажаємо (бажаю) здоров’я пане, додаючи в кінці відповіді військове звання без зазначення роду військ чи служби. Під час відповіді Міністрові оборони України військовослужбовці відповідають: "Бажаємо (бажаю) здоров’я, пане Міністре оборони України". Якщо начальник або старший за військовим званням прощається, то на його слова "До побачення, панове" військовослужбовці відповідають: "До побачення, пане", додаючи в кінці відповіді військове звання без зазначення роду військ чи служби. Під час відповіді Міністрові оборони України військовослужбовці відповідають: "До побачення, пане Міністре оборони України"".
 
Немає висновку   Поза строєм на вітання начальника або старшого за військовим званням "Бажаю здоров’я пане (пані)" або "Вітаю, воїни (воїне)" військовослужбовці відповідають: "Бажаємо (бажаю) здоров’я пане (пані)", додаючи в кінці відповіді військове звання без зазначення роду військ чи служби. Під час відповіді Міністрові оборони України військовослужбовці відповідають: "Бажаємо (бажаю) здоров’я, пане (пані) Міністре оборони України". Якщо начальник або старший за військовим званням прощається, то на його слова "До побачення, панове" військовослужбовці відповідають: "До побачення, пане (пані)", додаючи в кінці відповіді військове звання без зазначення роду військ чи служби. Під час відповіді Міністрові оборони України військовослужбовці відповідають: "До побачення, пане (пані) Міністре оборони України";
 
    -27- Соболєв Є.В.
Пастух Т.Т.
Семенченко С.І.
Ч. 1 ст. 89 викласти у наступній редакції:
"Під час підходу до начальника поза строєм військовослужбовець за п'ять-шість кроків до нього переходить на стройовий крок, за два-три кроки зупиняється й одночасно з приставленням ноги прикладає праву руку до головного убору, а тоді доповідає, наприклад: "Пане лейтенанте. Солдат Сидоренко за вашим наказом прибув" або "Пане полковнику. Капітан Петренко за вашим наказом прибув". Після доповіді руку опускає".
 
Враховано редакційно    
    -28- Соболєв Є.В.
Пастух Т.Т.
Семенченко С.І.
ч. 1 ст. 115 викласти у наступній редакції:
"Подавши команду для військового вітання, командир відділення (якщо він без зброї або із зброєю "за спину", - прикладає руку до головного убору; якщо він із зброєю "на плече", "на ремінь" або "на груди", - діє, як викладено у статті 89 цього Статуту, продовжуючи рух рукою, вільною від зброї) підходить стройовим кроком до начальника, зупиняється за два-три кроки до нього й доповідає, наприклад: "Пане лейтенанте. Друге відділення займається . . . Командир відділення сержант Мельник".
 
Враховано редакційно    
    -29- Соболєв Є.В.
Пастух Т.Т.
Семенченко С.І.
Ч. 3 ст. 141 викласти у наступній редакції:
"Командир роти, подавши команду, прикладає руку до головного убору, підходить стройовим кроком до начальника, зупиняється за два-три кроки до нього і доповідає, наприклад: "Пане майоре. Перша рота займається тим-то. Командир роти капітан Кравченко"".
 
Враховано редакційно    
    -30- Соболєв Є.В.
Пастух Т.Т.
Семенченко С.І.
Ч. 3 ст. 189 викласти у наступній редакції:
"Подавши команду, командир роти прикладає руку до головного убору, підходить стройовим кроком до начальника, який проводить огляд, зупиняється перед ним за два-три кроки й рапортує. Наприклад: "Пане підполковнику. Перша рота для стройового огляду вишикувана. Командир роти капітан Марчук". Закінчивши рапорт, командир роти робить крок убік (ліворуч, праворуч) з одночасним поворотом праворуч (ліворуч) і, пропустивши начальника вперед, іде за ним на один-два кроки позаду, із зовнішнього боку строю, не опускаючи руки від головного убору".
 
Враховано редакційно    
    -31- Соболєв Є.В.
Пастух Т.Т.
Семенченко С.І.
Ч. 1 ст. 233 викласти у наступній редакції:
"Командувач параду прикладає руку до головного убору, під'їжджає до особи, яка приймає парад, і доповідає, наприклад: "Пане генерал-полковнику. Війська (такого-то) гарнізону для параду на відзначення (такого-то) свята вишикувані. Командувач параду генерал-лейтенант Хоменко"".
 
Враховано редакційно    
    -32- Соболєв Є.В.
Пастух Т.Т.
Семенченко С.І.
ч. 3 ст. 250 викласти у наступній редакції:
"За цими командами почесна варта бере зброю в положення "зброєю - ЧЕСТЬ" або тільки повертає голову в бік особи, яку зустрічає; оркестр грає "Зустрічний марш"; начальник почесної варти бере шаблю "сторч", стройовим кроком наближається до особи, яку зустрічає, зупиняється за три кроки, салютує шаблею і доповідає, наприклад: "Пане Президенте. Почесна варта на честь Вашого прибуття вишикувана. Начальник варти майор Шевченко"".
 
Враховано редакційно    
    -33- Соболєв Є.В.
Пастух Т.Т.
Семенченко С.І.
Ч. 2 ст. 251 викласти у наступній редакції:
"З наближенням на 40-50 кроків особи, уповноваженої відкрити пам'ятник, начальник варти, озброєної автоматами, командує "Варта - РІВНЯЙСЬ", "СТРУНКО", "Рівняння - ПРАВОРУЧ (ЛІВОРУЧ, НА СЕРЕДИНУ)", а озброєної карабінами: "Варта - РІВНЯЙСЬ", "СТРУНКО", "Для зустрічі праворуч (ліворуч, з фронту), зброєю - ЧЕСТЬ", бере шаблю "сторч", стройовим кроком наближається до особи, уповноваженої відкрити пам'ятник. Зупиняється за три кроки, салютує шаблею і доповідає, наприклад: "Пане генерал-лейтенанте (або називає посаду уповноваженої особи). Почесна варта на честь відкриття пам'ятника (такому-то) вишикувана. Начальник варти капітан Дмитрук"".
 
Враховано редакційно    
15. 2) у тексті Статуту слова "товаришу", "товариші" замінити відповідно словами "товаришу (пане)", "товариші (панове)".
 
   2) у тексті Статуту слова "Товаришу", "товаришу" та "Товариші", "товариші" замінити відповідно словами "Пане (пані)", "пане (пані)" та "Панове", "панове".
 
16. 3. У тексті Статуту гарнізонної та вартової служб Збройних Сил України, затвердженого Законом України "Про Статут гарнізонної та вартової служб Збройних Сил України" (Відомості Верховної Ради України, 1999 р., № 22 - 23, ст. 196 із наступними змінами), слово "товаришу" замінити словами "товаришу (пане)".
 
-34- Соболєв Є.В.
Пастух Т.Т.
Семенченко С.І.
Ч. 2 ст. 39 викласти у наступній редакції:
"Після доповіді начальників варт про проведену зміну чергові варт про здавання та прийняття чергування доповідають начальникові гарнізону, а за його відсутності - заступникові начальника гарнізону, наприклад: "Пане генерал-майоре. Капітан Марчук чергування по вартах здав"; "Пане генерал-майоре. Капітан Дзюба чергування по вартах прийняв"".
 
Враховано редакційно   3. У тексті Статуту гарнізонної та вартової служб Збройних Сил України, затвердженого Законом України "Про Статут гарнізонної та вартової служб Збройних Сил України" (Відомості Верховної Ради України, 1999 р., № 22 - 23, ст. 196 із наступними змінами), слово "Товаришу" замінити словами "Пане (пані)".
4. Закон України "Про Національну поліцію" (Відомості Верховної Ради України, 2015 р., № 40-41, ст. 379 із наступними змінами) доповнити статтею 20-1 такого змісту:
"Стаття 20-1. Вітання поліцейських під час перебування у строю
1. На вітання керівника або старшого за спеціальним званням "Слава Україні" всі поліцейські, які перебувають у строю, відповідають: "Героям слава". Якщо керівник або старший за спеціальним званням прощається, на його слова "Слава Україні" поліцейські відповідають: "Героям слава".
 
    -35- Соболєв Є.В.
Пастух Т.Т.
Семенченко С.І.
Ч. 1 ст. 40 викласти у наступній редакції:
"Під час прибуття начальника гарнізону та його прямих начальників черговий варт зустрічає їх і доповідає, наприклад:
"Пане полковнику. За час чергування надзвичайних подій не трапилося (або трапилося - перелічити, що саме). Черговий варт капітан Коваль"".
 
Враховано редакційно    
    -36- Соболєв Є.В.
Пастух Т.Т.
Семенченко С.І.
Ст. 137 викласти у наступній редакції:
"Після прибуття на місце розводу кожен начальник варти доповідає новому помічникові чергового варт (помічникові чергового частини), якщо він у військовому званні рівний або старший за них,
наприклад: "Пане лейтенанте. Варта номер один на розвід прибула в повному складі. Начальник варти лейтенант Ковган"".
 
Враховано редакційно    
    -37- Соболєв Є.В.
Пастух Т.Т.
Семенченко С.І.
Ч. 3 ст. 140 викласти у наступній редакції:
"Оркестр грає "Зустрічний марш". Помічник чергового варт підходить до чергового варт, зупиняється за два-три кроки від нього й доповідає, наприклад: "Пане майоре. Варти для розводу вишикувані. Помічник чергового варт капітан Сідак"".
 
Враховано редакційно    
    -38- Соболєв Є.В.
Пастух Т.Т.
Семенченко С.І.
Ч. 1 ст. 146 викласти у наступній редакції:
"Якщо під час розводу варт прибуде начальник гарнізону, військовий комендант гарнізону (у внутрішніх вартах - командир військової частини) або їх прямі начальники, то черговий варт (військової частини), подавши команду відповідно до правил, визначених Стройовим статутом Збройних Сил України, для зустрічі начальника підходить до нього стройовим кроком і рапортує, наприклад: "Пане полковнику. Проводиться розвід варт (добового наряду). Черговий варт (військової частини) майор Семчук"".
 
Враховано редакційно    
    -39- Соболєв Є.В.
Пастух Т.Т.
Семенченко С.І.
Ч. 1 ст. 149 викласти у наступній редакції:
"Начальники варт стають перед фронтом своїх варт і, подавши команди: "Варта - РІВНЯЙСЬ, СТРУНКО", стройовим кроком рухаються назустріч, зупиняються за два-три кроки один від одного й, починаючи з начальника нової варти, доповідають, наприклад: "Пане лейтенанте. Нова варта для зміни прибула. Начальник варти лейтенант Сова"; "Пане лейтенанте. Варта до зміни готова. Начальник варти лейтенант Подуст"".
 
Враховано редакційно    
    -40- Соболєв Є.В.
Пастух Т.Т.
Семенченко С.І.
Ч. 1 ст. 155 викласти у наступній редакції:
"Після повернення з постів розвідні попередньої та нової варт біля вартового приміщення по черзі доповідають своїм начальникам варт про проведення зміни, наприклад: "Пане лейтенанте. Зміну проведено. Пости здано (прийнято) у справності. Перший розвідний сержант Кучеренко"".
 
Враховано редакційно    
    -41- Соболєв Є.В.
Пастух Т.Т.
Семенченко С.І.
Ч. 2 ст. 157 викласти у наступній редакції:
"Прибувши до підрозділу після зміни, начальник варти вишиковує особовий склад і доповідає командирові підрозділу про виконання завдання, наприклад: "Пане капітане. Варта прибула в повному складі. За час несення служби надзвичайних подій не трапилося (чи трапилося те і те). Лейтенант Фесюк", після чого доповідає про зазначені в постовій відомості результати перевірки та здає йому постову відомість разом з іншими документами. Після цього особовий склад варти під наглядом начальника варти здає зброю та боєприпаси".
 
Враховано редакційно    
    -42- Соболєв Є.В.
Пастух Т.Т.
Семенченко С.І.
Ч. 2 ст. 162 викласти у наступній редакції:
"Закінчивши здавання та прийняття поста, чатовий і вартовий, який заступає на пост, стають обличчям у бік, протилежний
об'єктові, що мають охороняти, й по черзі доповідають, наприклад: "Пане сержанте. Солдат Чмихун пост номер такий-то здав"; "Пане сержанте. Солдат Шалига пост номер такий-то прийняв". Після доповіді та одержання вказівок від розвідного чатовий бере зброю, як визначено в статті 234 цього Статуту, та приступає до виконання своїх обов'язків на посту".
 
Враховано редакційно    
    -43- Соболєв Є.В.
Пастух Т.Т.
Семенченко С.І.
Ст. 211 викласти у наступній редакції:
"З прибуттям до варти осіб для перевірки варти начальник варти відрекомендовується прибулому, наприклад: "Пане полковнику. Начальник варти лейтенант Гуленко", і на вимогу прибулого доповідає про стан справ у варті".
 
Враховано редакційно    
    -44- Луценко І.С.
Герасимов А.В.
Тетерук А.А.
Береза Ю.М.
Розділ І законопроекту доповнити пунктом такого змісту:
"4. Закон України "Про національну поліцію" (Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2015, № 40-41, ст. 379) доповнити новою статтею такого змісту:
"Стаття 20-1. Вітання поліцейських під час перебування у строю
1. На вітання керівника або старшого за спеціальним званням "Слава Україні" всі поліцейські, які перебувають у строю, відповідають: "Героям слава". Якщо керівник або старший за спеціальним званням прощається, на його слова "Слава Україні" поліцейські відповідають: "Героям слава".
 
Враховано    
    -45- Білозір О.В.
Розділ І Закону доповнити новим пунктом 4 такого змісту:
"4. У Законі України "Про правовий статус та вшанування пам’яті борців за незалежність України у ХХ столітті" Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2015, № 25, ст. 190) статтю 5 доповнити новою частиною п’ятою такого змісту:
"5. З метою вшанування національної пам’яті про боротьбу та борців за незалежність України у ХХ столітті, під час проведення офіційних заходів у державних органах та установах, після виконання Державного Гімну України, головуючий на заході виголошує слова "Слава Україні", на що учасники заходу відповідають: "Героям слава".
 
Відхилено    
17. ІІ. Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування.
 
   ІІ. Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування.
 
18. Голова Верховної Ради України

   Голова Верховної Ради України