Кількість абзаців - 15 Таблиця поправок


Про внесення зміни до Кримінального кодексу України щодо відповідальності за незаконне перетинання державного кордону (Друге читання)

№ п.п. Редакція, прийнята в першому читанні Пропозиції Висновки Остаточна редакція
0. Проект
 
      
1. З А К О Н У К Р А Ї Н И
 
   З А К О Н У К Р А Ї Н И
 
2. Про внесення зміни до Кримінального кодексу України щодо відповідальності за незаконне перетинання державного кордону
 
-1- Соляр В.М.
Паламарчук М.П.
Назву законопроекту викласти у такій редакції:
«Про внесення змін до Кримінального та Кримінального процесуального кодексів України щодо відповідальності за незаконне перетинання державного кордону»
 
Враховано Слід відкоригувати назву законопроекту у зв’язку з врахуванням пропозиції, озвученою під стенограму під час розгляду проекту у першому читанні щодо доповнення законопроекту змінами до КПК  Про внесення змін до Кримінального та Кримінального процесуального кодексів України щодо відповідальності за незаконне перетинання державного кордону України
 
3. Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
 
   Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
 
4. 1. Кримінальний кодекс України (Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2001, № 25-26, ст.131) доповнити статтею 331 такого змісту:
 
   1. Кримінальний кодекс України (Відомості Верховної Ради України, 2001 р., № 25-26, ст. 131) доповнити статтею 332-2 такого змісту:
 
5. «Стаття 331. Незаконне перетинання державного кордону
 
-2- Луценко І.С.
У пункті 1 абзаці другому цифри «331» замінити цифрами «332-2»
 
Враховано азначена пропозиція була озвучена під стенограму під час розгляду законопроекту у першому читанні 06 вересня 2018 року  «Стаття 332-2. Незаконне перетинання державного кордону України
 
    -3- Береза Б.Ю.
Змінити назву статті «331» на «332-2»
 
Враховано Оскільки статтю під номером 331 було виключено із КК України, а новим статтям не можуть присвоюватися порядкові номери виключених статей   
    -4- Кобцев М.В.
Абзац другий пункту першого проекту закону викласти у такій редакції:
«Стаття 332-2. Незаконне перетинання державного кордону»
 
Враховано    
    -5- Шкрум А.І.
Частину першу проекту закону викласти у такій редакції:
Кримінальний кодекс України (Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2001, № 25-26, ст.131) доповнити статтею 332-2 такого змісту:
«Стаття 332-2. Незаконне перетинання державного кордону вчинене за кваліфікуючих обставин»
1. Незаконне перетинання державного кордону України будь-якою особою, групою осіб або особою, якій заборонено в’їзд в Україну, вчинене будь-яким способом поза пунктами пропуску через державний кордон України або в пунктах пропуску через державний кордон України, але за документами, що містять недостовірні відомості про особу, підробленими документами чи з порушенням встановленого порядку поєднані із застосуванням насильства та (або) зброї, вчинені з корисливих мотивів, -
караються позбавленням волі на строк від трьох до п’яти років.
2. Ті самі дії, передбачені частиною першою цієї статті, вчинені повторно, -
караються позбавленням волі на строк від п’яти до восьми років.
3. Дія цієї статті не поширюється на випадки повернення в Україну без встановлених документів громадян України, які стали жертвами злочинів, пов'язаних з торгівлею людьми, а також на випадки прибуття в Україну іноземців чи осіб без громадянства з наміром отримати притулок чи бути визнаними в Україні біженцями або особами, які потребують додаткового захисту, якщо вони звернулися із заявою про надання притулку чи заявою про визнання біженцем або особою, яка потребує додаткового захисту, відповідно до Закону України «Про біженців та осіб, які потребують додаткового або тимчасового захисту».
 
Відхилено назві статті не доречно вказувати фразу «вчинене за кваліфікуючих обставин», оскільки для будь-якого злочину характерні кваліфікуючі обставини; Кваліфікуюча ознака «вчинене з корисливих мотивів» не узгоджується із концепцією законопроекту   
    -6- Соболєв С.В.
Запропонований текст статті 331 викласти у такій редакції:
«Стаття 331. Незаконне перетинання державного кордону або лінії зіткнення
Перетинання державного кордону України або лінії зіткнення особою, яка має громадянство (підданство) держави-агресора, або іншою особою в інтересах держави-агресора, що суперечать національним інтересам України, будь-яким способом поза пунктами пропуску через державний кордон України чи поза контрольними пунктами в’їзду-виїзду на лінії зіткнення або в пунктах пропуску через державний кордон України чи в контрольних пунктах в’їзду-виїзду на лінії зіткнення без відповідних документів або за документами, що містять недостовірні відомості, -
карається позбавленням волі на строк до трьох років.
Те саме діяння, вчинене повторно або групою осіб, -
караються позбавленням волі на строк від трьох до п’яти років.
Дії, передбачені частинами першою або другою цієї статті, що поєднані із застосуванням зброї, -
караються позбавленням волі на строк від п’яти до восьми років.»
 
Відхилено азначена пропозиція була озвучена під стенограму та пропонувала наступне: «при доопрацюванні цього закону чітко визначити відповідальність осіб, які будуть з держави-агресора перетинати лінію розмежування з метою тієї самої діяльності» Проте, чинним законодавством вже передбачено кримінальну відповідальність за незаконне перетинання лінії зіткнення з тимчасово окупованими територіями (АР Крим, частини Донецької та Луганської областей) (ст. 332-1 ККУ - порушення порядку в’їзду-виїзду на ТОТ)   
6. 1. Перетинання державного кордону України особою, яка має громадянство (підданство) держави-агресора, або іншою особою в інтересах держави-агресора, що суперечать національним інтересам України, будь-яким способом поза пунктами пропуску через державний кордон України або в пунктах пропуску через державний кордон України без відповідних документів або за документами, що містять недостовірні відомості, -
 
-7- Луценко І.С.
У абзаці третьому слова «особою, яка має громадянство (підданство) держави-агресора, або іншою особою в інтересах держави-агресора, що суперечать національним інтересам України» замінити словами «з метою заподіяння шкоди інтересам держави, або особою, якій заборонено в’їзд на територію України, або представниками підрозділів збройних сил та інших силових відомств держави-агресора»
 
Враховано Зазначена пропозиція була озвучена під стенограму під час розгляду законопроекту у першому читанні 06 вересня 2018 року  1. Перетинання державного кордону України з метою заподіяння шкоди інтересам держави або особою, якій заборонено в’їзд на територію України, або представниками підрозділів збройних сил чи інших силових відомств держави-агресора у будь-який спосіб поза пунктами пропуску через державний кордон України або в пунктах пропуску через державний кордон України без відповідних документів або за документами, що містять недостовірні відомості, -
 
    -8- Береза Б.Ю.
Слова у частині 1 статті 331 «яка має громадянство (підданство) держави-агресора, або іншою особою в інтересах держави-агресора, що суперечать національним інтересам України» виключити та після слів «особою,» доповнити словами «якій заборонено в’їзд в Україну»
 
Враховано редакційно    
    -9- Івченко В.Є.
У статті 331 Кримінального кодексу України у частині першій слова «або іншою особою в інтересах держави-агресора, що суперечать національним інтересам України» замінити словами «або особою, якій заборонено в’їзд в Україну»
 
Враховано редакційно    
    -10- Семенуха Р.С.
Маркевич Я.В.
Абзац третій пункту 1 законопроекту викласти в такій редакції:
«1. Перетинання державного кордону України будь-яким способом поза пунктами пропуску через державний кордон України або в пунктах пропуску через державний кордон України без відповідних документів або за підробленими документами, у тому числі такими, що містять недостовірні відомості про особу, чи без дозволу відповідних органів влади, якщо воно вчинене громадянином та/або резидентом держави, визнаної Верховною Радою України державою-агресором, -»
 
Відхилено Відсутні ознаки злочину як суспільно небезпечного діяння. Дана пропозиція підпадає під адміністративне правопорушення   
    -11- Левченко Ю.В.
Іллєнко А.Ю.
Головко М.Й.
Осуховський О.І.
Корчинська О.А.
Абзац 3 пункту 1 Законопроекту викласти у наступній редакції:
«1. Перетинання державного кордону України будь-яким способом поза пунктами пропуску через державний кордон України або в пунктах пропуску через державний кордон України, але за документами, що містять недостовірні відомості про особу, підробленим документам, -»
 
Відхилено Відсутні ознаки злочину як суспільно небезпечного діяння.   
    -12- Пташник В.Ю.
Абзац третій пункту 1 (частину 1 нової статті 331) викласти у такій редакції:
«1. Перетинання державного кордону України поза пунктами пропуску через державний кордон України або в пунктах пропуску через державний кордон України без відповідних документів або за документами, що містять недостовірні відомості, вчинене будь-якою особою з метою участі в агресивній війні, яку веде проти України іноземна держава, або з метою вчинення дій проти національних інтересів України, а саме - дій, спрямованих на насильницьку зміну чи повалення конституційного ладу, захоплення державної влади, перешкоджання діяльності органів державної влади чи порушення територіальної цілісності, -»
 
Відхилено У національному законодавстві визначено поняття держава-агресор; до відповідальності доцільно притягувати не лише тих, хто перетинає кордон з метою безпосередньої участі в агресивній війні, а й тих, хто перетинає кордон з метою заподіяння шкоди державі іншими будь-якими способами.   
7. карається позбавленням волі на строк до трьох років.
 
-13- Левченко Ю.В.
Іллєнко А.Ю.
Головко М.Й.
Осуховський О.І.
Корчинська О.А.
Абзац 4 пункту 1 Законопроекту викласти у наступній редакції:
«караються обмеженням волі на строк від трьох до шести років або позбавленням волі на той самий строк.»
 
Відхилено уперечить ст. 61 КК України, відповідно до якої обмеження волі встановлюється на строк від одного до п'яти років  карається позбавленням волі на строк до трьох років.
 
8. 2. Те саме діяння, вчинене повторно або групою осіб, -
 
-14- Луценко І.С.
У абзаці п’ятому слова «Те саме діяння, вчинене» замінити словами «Ті самі дії, вчинені»
 
Враховано   2. Ті самі дії, вчинені повторно або групою осіб, -
 
    -15- Семенуха Р.С.
Маркевич Я.В.
Абзац п’ятий пункту 1 законопроекту викласти в такій редакції:
«2. Діяння, передбачене частиною першою цієї статті, якщо воно вчинене особою, щодо якої уповноваженим державним органом України прийнято рішення про заборону в'їзду на територію України, або за попередньою змовою групою осіб, або повторно, або поєднане з насильством, яке не є небезпечним для життя чи здоров'я особи, або з погрозою застосування такого насильства, -»
 
Враховано частково поправках № 7, 18   
9. караються позбавленням волі на строк від трьох до п’яти років.
 
-16- Івченко В.Є.
У частині другій слова «караються» замінити словом «карається»
 
Відхилено У частині другій запропонованої статті мова йтиме про «ті самі дії». Тому доцільно залишити форму множини – «караються»  караються позбавленням волі на строк від трьох до п’яти років.
 
    -17- Левченко Ю.В.
Іллєнко А.Ю.
Головко М.Й.
Осуховський О.І.
Корчинська О.А.
В абзаці 6 пункту 1 Законопроекту слово «п’яти» замінити на слово «семи»
 
Відхилено Запропонована до І читання санкція є достатньою та такою, що гармонічно співвідноситься із іншими санкціями КК України.   
10. 3. Дії, передбачені частинами першою або другою цієї статті, що поєднані із застосуванням зброї, -
 
-18- Луценко І.С.
У абзаці сьомому після слів «що поєднані із» доповнити словами «насильством або»
 
Враховано   3. Дії, передбачені частинами першою або другою цієї статті, поєднані з насильством або із застосуванням зброї, -
 
    -19- Івченко В.Є.
Частину третю після слів «що поєднані із застосуванням зброї,» доповнити словами «або поєднані із застосуванням фізичного насильства стосовно особи, яка входить до складу наряду з охорони державного кордону України»
 
Враховано частково Не доцільно обмежувати дану норму конкретним суб’єктом насильства.   
    -20- Береза Б.Ю.
Частину 3 статті 331 після слів «із застосуванням» доповнити словами «насильства або»
 
Враховано редакційно    
    -21- Семенуха Р.С.
Маркевич Я.В.
Абзац сьомий пункту 1 законопроекту викласти в такій редакції:
«3. Діяння, передбачене частиною першою цієї статті, якщо воно вчинене організованою групою або поєднане з насильством, небезпечним для життя чи здоров'я особи, або з погрозою застосування такого насильства, -»
 
Враховано частково В частині, що стосується застосування насильства   
    -22- Левченко Ю.В.
Іллєнко А.Ю.
Головко М.Й.
Осуховський О.І.
Корчинська О.А.
Абзац 7 пункту 1 Законопроекту доповнити словами «або насильства»
 
Враховано редакційно    
11. караються позбавленням волі на строк від п’яти до восьми років.
 
-23- Левченко Ю.В.
Іллєнко А.Ю.
Головко М.Й.
Осуховський О.І.
Корчинська О.А.
Пункт 1 Законопроекту доповнити новим абзацом 9 наступного змісту:
«4. Чинність цієї статті не поширюється на випадки повернення в Україну без встановлених документів громадян України, які стали жертвами злочинів, пов'язаних з торгівлею людьми, а також на випадки прибуття в Україну іноземців чи осіб без громадянства з наміром отримати притулок чи бути визнаними в Україні біженцями або особами, які потребують додаткового захисту, якщо вони звернулися із заявою про надання притулку чи заявою про визнання біженцем або особою, яка потребує додаткового захисту, відповідно до Закону України «Про біженців та осіб, які потребують додаткового або тимчасового захисту»
 
Відхилено Законопроект передбачає ряд кваліфікуючих ознак (з метою заподіяння шкоди державі тощо), за наявності яких відповідне правопорушення вважатиметься злочином. Тобто, якщо особа перетинає кордон без мети заподіяти шкоду державі, як біженець, вона притягуватиметься до адміністративної відповідальності, передбаченої ст. 204-1 КУпАП.  караються позбавленням волі на строк від п’яти до восьми років».
2. Частину другу статті 216 Кримінального процесуального кодексу України (Відомості Верховної Ради України, 2013 р., №№ 9-13, ст. 88) після цифр «332-1» доповнити цифрами «332-2»
 
    -24- Семенуха Р.С.
Маркевич Я.В.
Пункт 1 законопроекту доповнити абзацом такого змісту:
«Примітка. Під державою-агресором слід розуміти Російську Федерацію як державу, яка окупувала частину території України та вчиняє агресію проти України, та визнану Верховною Радою України державою-агресором відповідно до Закону України «Про особливості державної політики із забезпечення державного суверенітету України на тимчасово окупованих територіях у Донецькій та Луганській областях»
 
Відхилено адмірна, зайва деталізація Державою – агресором може стати не тільки РФ, а й інша держава.   
    -25- Шкрум А.І.
Після частини першої доповнити проект закону новою частиною та відповідно змінити нумерацію частин:
«2. Кримінальний кодекс України (Відомості Верховної Ради (ВВР), 2001, №25-26, ст. 131) викласти статтю 332-1 в такій редакції:
«Стаття 332-1. Порушення порядку в’їзду на тимчасово окуповану територію України та виїзду з неї.
1. Порушення порядку в’їзду на тимчасово окуповану територію України та виїзду з неї вчинені будь-якою особою, групою осіб або особою, якій заборонено в’їзд в Україну з метою заподіяння шкоди інтересам держави -
караються обмеженням волі на строк до трьох років або позбавленням волі на той самий строк.
2. Ті самі дії, вчинені повторно або за попередньою змовою групою осіб, або службовою особою з використанням службового становища, -
караються позбавленням волі на строк від трьох до п’яти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років.
3. Дії, передбачені частиною першою або другою цієї статті, вчинені із застосуванням насильства та (або) зброї, -
караються позбавленням волі на строк від п’яти до восьми років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років. «
 
Відхилено Суперечить ч.1 ст.116 Закону України «Про Регламент Верховної Ради України»   
    -26- Левченко Ю.В.
Іллєнко А.Ю.
Головко М.Й.
Осуховський О.І.
Корчинська О.А.
Законопроект доповнити новим пунктом 2 наступній редакції:
«2. Статтю 204-1 Кодексу України про адміністративні правопорушення (Відомості Верховної Ради Української РСР (ВВР) 1984, додаток до № 51, ст.1122) виключити.»
 
Відхилено уперечить ч.1 ст.116 Закону України «Про Регламент Верховної Ради України»   
    -27- Луценко І.С.
Доповнити пунктом 2 такого змісту:
«2. Частину другу статті 216 Кримінального процесуального кодексу України (Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2013, № 9-10, № 11-12, № 13, ст.88) після цифр «332-1» доповнити цифрами «332-2»
 
Враховано БУ провадить досудове слідство у кримінальних провадженнях щодо суміжного складу злочину, передбаченого статтею 332-1 «Порушення порядку в’їзду на тимчасово окуповану територію України та виїзду з неї», – вбачається за доцільне віднести розслідування справ щодо незаконного перетину державного кордону до компетенції СБУ. Зазначена пропозиція була озвучена під стенограму під час розгляду законопроекту у першому читанні 06 вересня 2018 року   
    -28- Береза Б.Ю.
Чинну редакцію частини 2 статті 216 КПК доповнити словами «332-2»
 
Враховано Без внесення змін до статті 216 КПК кримінальні провадження щодо злочинів, передбачених даною статтею будуть підслідні слідчим органів Національної поліції.   
    -29- Шкрум А.І.
Після частини першої доповнити проект закону новою частиною та відповідно змінити нумерацію частин:
«3. Кримінальний процесуальний кодекс України (Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2013, № 9-10, № 11-12, № 13, ст.88) абзац перший частини другої статті 216 викласти у такій редакції:
«2. Слідчі органів безпеки здійснюють досудове розслідування злочинів, передбачених статтями 109, 110, 110-2, 111, 112, 113, 114, 114-1, 201, 258-258-5, 265-1, 305, 328, 329, 330, 332-1, 332-2, 333, 334, 359, 422, 436, 437, 438, 439, 440, 441, 442, 443, 444, 446, 447 Кримінального кодексу України. «
 
Враховано частково Доповнення до ст.216 КПК враховану у поправках №27, 28   
    -30- Кобцев М.В.
Пункт другий проекту закону доповнити абзацом другим такого змісту:
«Внести зміни до таких законодавчих актів України:
Абзац перший частини другої статті 216 Кримінального процесуального кодексу України доповнити цифрами «332-2»
 
Враховано    
12. 2. Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування.
 
-31- Луценко І.С.
Пункт 2 вважати пунктом 3
 
Враховано   ІІ. Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування.
 
    -32- Левченко Ю.В.
Іллєнко А.Ю.
Головко М.Й.
Осуховський О.І.
Корчинська О.А.
Пункт 2 вважати пунктом 3
 
Враховано    
    -33- Шкрум А.І.
Змінити нумерацію частини другої проекту закону:
«4. Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування. «
 
Відхилено У зв’язку з відхиленням поправки № 25   
13. Голова
 
      
14. Верховної Ради України