Кількість абзаців - 33 Таблиця поправок


Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо оподаткування акцизним податком легкових транспортних засобів (Друге читання)

№ п.п. Редакція, прийнята в першому читанні Пропозиції Висновки Остаточна редакція
0. Проект
 
   Проект
 
1. ЗАКОН УКРАЇНИ
 
   ЗАКОН УКРАЇНИ
 
2. Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо оподаткування акцизним податком легкових транспортних засобів
 
-1- Батенко Т.І.
Констанкевич І.М.
Дубінін О.І.
Дідич В.В.
Шевченко О.Л.
Шевченко В.Л.
Назву законопроекту викласти у такій редакції:
«проект Закону «Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо оподаткування акцизним податком транспортних засобів»
 
Відхилено (оскільки змінює концепцію законопроекту прийнятого в І читанні)  Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо оподаткування акцизним податком легкових транспортних засобів
 
3.

 
-2- Левченко Ю.В.
Назву Законопроекту викласти в наступній редакції:
«Проект Закону України «Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо оподаткування деяких транспортних засобів».
 
Відхилено (оскільки змінює концепцію законопроекту прийнятого в І читанні)     
4. Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
 
   Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
 
5. І. Внести до Податкового кодексу України (Відомості Верховної Ради України, 2011 р., №№ 13-17, ст. 112 із наступними змінами) такі зміни:
 
-3- Южаніна Н.П.
Привести текст законопроекту до правил нормо-проектувальної техніки.
 
Враховано   І. Внести до Податкового кодексу України (Відомості Верховної Ради України, 2011 р., №№ 13-17, ст. 112 із наступними змінами) такі зміни:
 
6. 1. Підпункт 14.1.96 пункту 14.1 статті 14 виключити.
 
-4- Бєлькова О.В.
Доповнити проект новим пунктом такого змісту: «У пункті 14.1.124--1 Податкового кодексу України слово «донної» замінити словом «денної».
 
Враховано   1. У підпункті 14.1.124--1 пункту 14.1 статті 14 слово «донної» замінити словом «денної».
 
7. 2. У підпункті 70.16.2 пункту 70.16 статті 70 слова "органи внутрішніх справ" замінити словами "органи, що здійснюють державну реєстрацію транспортних засобів,";
 
-5- Левченко Ю.В.
Доповнити Розділ І законопроекту новим пунктом 3 такого змісту:
«3. У статті 190:
1) в пункті 190.1. слова «з урахуванням мита та акцизного податку, що підлягають сплаті і включаються до ціни товарів.» замінити словами «без урахування мита та акцизного податку»;
2) у пункті 190.2. слова «з урахуванням податків та зборів, за винятком податку на додану вартість, що включаються до ціни постачання відповідно до законодавства» замінити словами «без урахування податків та зборів».
Відповідно пункти 3-6 Розділу І Законопроекту вважати пунктами 4-7.
 
Відхилено (оскільки суперечить загальновстановленим правилам оподаткування ПДВ. Призведе до недонадходження ПДВ до бюджету та викривлення конкуренції на користь імпортерів і нерезидентів)  2. У підпункті 70.16.2 пункту 70.16 статті 70 слова "органи внутрішніх справ" замінити словами "органи, що здійснюють державну реєстрацію транспортних засобів,";
3. Пункт 213.3 статті 213 доповнити підпунктом 213.3.14 такого змісту:
«213.3.14. ввезення на митну територію України та реалізація на митній території України кузовів до автомобілів легкових, за умови подальшого виготовлення з них автомобілів, зазначених у товарній позиції 8703 згідно з УКТ ЗЕД».
 
    -6- Кривошея Г.Г.
Доповнити розділ І законопроекту новими пунктами 3-5 такого змісту:
« 3. Підпункт 166.3.7 пункту 166.3 статті 166 виключити.;
4. Підпункт 212.1.14 пункту 212.1 статті 212 виключити;
5. Підпункт 213.1.11 пункту 213.1 статті 213 виключити;»
У зв’язку, з чим пункти 3-6 розділу І законопроекту вважити пунктами 6-9.
 
Відхилено (оскільки реалізація пропозиції призведе до втрат бюджету, а також до відновлення схеми ухилення від оподаткування)   
    -7- Южаніна Н.П.
Кришин О.Ю.
Фролов М.О.
Вознюк Ю.В.
Курячий М.П.
Кобцев М.В.
Кірш О.В.
Лаврик О.В.
Іщенко В.О.
Антонищак А.Ф.
Порошенко О.П.
Острікова Т.Г.
Юрик Т.З.
Гудзенко В.І.
Святаш Д.В.
Долженков О.В.
Герега О.В.
Доповнити розділ І законопроекту новим пунктом 3 такого змісту:
«3. Пункт 213.3 статті 213 доповнити підпунктом 213.3.14 такого змісту:
«213.3.14. ввезення на митну територію України та реалізація на митній території України кузовів до автомобілів легкових, за умови подальшого виготовлення з них автомобілів, зазначених у товарній позиції 8703 згідно з УКТ ЗЕД»
 
Враховано    
8. 3. У статті 215:
 
   4. У статті 215:
 
9. 1) в абзаці п’ятому пункту 215.1 слова ", кузови до них" виключити;
 
-8- Батенко Т.І.
Констанкевич І.М.
Дубінін О.І.
Дідич В.В.
Шевченко О.Л.
Шевченко В.Л.
Підпункт 1 пункту 3 Розділу І викласти у такій редакції:
«1) абзац п’ятий пункту 215.1 виключити»;
 
Враховано по суті (в редакції Комітету в частині виключення зміни до підпункту 14.1.96, пункту 215.1 та підпункту 215.3.6 та доповнення статті 213.3)     
    -9- Лапін І.О.
Пункт 215.1. статті 215 залишити у чинній редакції.
 
Враховано по суті (в редакції Комітету в частині виключення зміни до підпункту 14.1.96, пункту 215.1 та підпункту 215.3.6 та доповнення статті 213.3)   
10. 2) у пункті 215.3:
 
   у пункті 215.3:
 
11. підпункт 215.3.5-1 викласти в такій редакції:
 
   підпункт 215.3.5-1 викласти в такій редакції:
 
12. "215.3.5-1. автомобілі легкові та інші моторні транспортні засоби, призначені головним чином для перевезення людей, що відповідають товарній позиції 8703 згідно з УКТ ЗЕД, (крім моторних транспортних засобів, зазначених у товарній позиції 8702 згідно з УКТ ЗЕД), включаючи вантажопасажирські автомобілі-фургони, гоночні автомобілі, у тому числі автомобілі, які в установленому законодавством порядку подаються до органів внутрішніх справ України для реєстрації або перереєстрації у зв'язку зі зміною моделі транспортного засобу, яка до переобладнання під час ввезення відповідала товарній позиції 8704 згідно з УКТ ЗЕД, а після переобладнання відповідає товарній позиції 8703 згідно з УКТ ЗЕД:
 
-10- Продан О.П.
У абзаці третьому пункту другого частини третьої розділу І законопроекту слова «що відповідають товарній позиції 8703 згідно з УКТ ЗЕД,» виключити.
 
Відхилено (оскільки за новою моделлю оподаткування акцизний податок на нові та вживані автобуси буде більшим, ніж згідно діючої моделі)  "215.3.5-1. автомобілі легкові та інші моторні транспортні засоби, призначені головним чином для перевезення людей, що відповідають товарній позиції 8703 згідно з УКТ ЗЕД, (крім моторних транспортних засобів, зазначених у товарній позиції 8702 згідно з УКТ ЗЕД), включаючи вантажопасажирські автомобілі-фургони, гоночні автомобілі, у тому числі автомобілі, які в установленому законодавством порядку подаються до органів внутрішніх справ України для реєстрації або перереєстрації у зв'язку зі зміною моделі транспортного засобу, яка до переобладнання під час ввезення відповідала товарній позиції 8704 згідно з УКТ ЗЕД, а після переобладнання відповідає товарній позиції 8703 згідно з УКТ ЗЕД:
 
    -11- Веселова Н.В.
Абзац перший підпункту 215.3.5-1 пункту 215.3 статті 215 викласти в такій редакції:
"215.3.5-1. автомобілі легкові та інші моторні транспортні засоби, призначені головним чином для перевезення людей, що відповідають товарній позиції 8703 згідно з УКТ ЗЕД, (крім моторних транспортних засобів, зазначених у товарній позиції 8702 згідно з УКТ ЗЕД), включаючи вантажопасажирські автомобілі-фургони, гоночні автомобілі, у тому числі автомобілі, які в установленому законодавством порядку подаються до органів внутрішніх справ України для реєстрації або перереєстрації у зв'язку зі зміною моделі транспортного засобу, яка до переобладнання під час ввезення відповідала товарній позиції 8704 згідно з УКТ ЗЕД, а після переобладнання відповідає товарній позиції 8703 згідно з УКТ ЗЕД; моторні транспортні засоби для перевезення вантажів, що відповідають товарній позиції 8704 згідно з УКТ ЗЕД; мотоцикли (включаючи мопеди) та велосипеди з допоміжним двигуном, з колясками або без них, що відповідають товарній позиції 8711 згідно з УКТ ЗЕД; моторні транспортні засоби, призначені для перевезення 10 осіб ібільше, включаючи водія, що відповідають товарній позиції 8702 згідно з УКТ ЗЕД:"
Відповідно підпункти 215.3.5, 215.3.5-2, 215.3.6, 215.3.7 у пункті 215.3 виключити.
 
Відхилено (оскільки за новою моделлю оподаткування акцизний податок на нові та вживані автобуси буде більшим, ніж згідно діючої моделі)   
    -12- Міщенко С.Г.
Абзац перший підпункту 2 пункту 3 Розділу Івикласти у такій редакції:
«підпункт 215.3.5-1 викласти в такій редакції:
«215.3.5--1. автомобілі легкові та інші моторні транспортні засоби, призначені головним чином для перевезення людей (крім моторних транспортних засобів, зазначених у товарній позиції 8702 згідно з ), включаючи вантажопасажирські автомобілі-фургони, гоночні автомобілі, у тому числі автомобілі, які в установленому законодавством порядку подаються до органів внутрішніх справ України для реєстрації або перереєстрації у зв’язку зі зміною моделі транспортного засобу, яка до переобладнання під час ввезення відповідала товарній позиції 8704 згідно з УКТ ЗЕД, а після переобладнання відповідає товарній позиції 8703 згідно з УКТ ЗЕД:
Код товару (продукції) згідно з Опис товару (продукції) згідно з УКТ ЗЕДСтавка податку у твердій сумі з одиниці реалізованого товару (продукції) (специфічні)
8703Автомобілі легкові та інші моторні транспортні засоби, призначені головним чином для перевезення людей (крім моторних транспортних засобів товарної позиції 8702), включаючи вантажопасажирські автомобілі-фургони та гоночні автомобілі:
8703 10- транспортні засоби, спеціально призначені для пересування по снігу; спеціальні автомобілі для перевезення спортсменів на майданчики для гри в гольф та аналогічні транспортні засоби:
8703 10 11 00- - транспортні засоби спеціального призначення для переміщення по снігу, з двигуном внутрішнього згоряння із запалюванням від стиснення
(дизелем або напівдизелем) або з двигуном внутрішнього згоряння з іскровим запалюванням0,653 євро за 1 куб. см об’єму циліндрів двигуна
8703 10 18 00- - інші0,653 євро за 1 куб. см об’єму циліндрів двигуна внутрішнього згоряння або 109,129 євро за 1 штуку для транспортних засобів з електричним двигуном
- інші транспортні засоби з двигуном внутрішнього згоряння з іскровим запалюванням та з кривошипно-шатунним механізмом:
8703 21- - з робочим об’ємом циліндрів двигуна не більш як 1000 куб. см:
8703 21 10 00- - - нові0,102 євро за 1 куб. см об’єму циліндрів двигуна
8703 21 90- - - що використовувалися:0,102 євро за 1 куб. см об’єму циліндрів двигуна
8703 22- - з робочим об’ємом циліндрів двигуна понад 1000 куб. см, але не більш як 1500 куб. см:
8703 22 10 00- - - нові0,063 євро за 1 куб. см об’єму циліндрів двигуна
8703 22 90- - - що використовувалися:0,063 євро за 1 куб. см об’єму циліндрів двигуна
8703 23- - з робочим об’ємом циліндрів двигуна понад 1500 куб. см, але не більш як 3000 куб. см:
- - - нові:
8703 23 11- - - - моторні транспортні засоби, обладнані для тимчасового проживання людей:
8703 23 11 10- - - - з об’ємом циліндрів двигуна понад 1500 куб. см, але не більш як 2200 куб. см0,327 євро за 1 куб. см об’єму циліндрів двигуна
8703 23 11 30- - - - - з об’ємом циліндрів двигуна понад 2200 куб. см, але не більш як 3000 куб. см1,316 євро за 1 куб. см об’єму циліндрів двигуна
8703 23 19- - - - інші:
8703 23 19 10- - - - - з об’ємом циліндрів двигуна понад 1500 куб. см, але не більш як 2200 куб. см0,267 євро за 1 куб. см об’єму циліндрів двигуна
8703 23 19 30- - - - - з об’ємом циліндрів двигуна понад 2200 куб. см, але не більш як 3000 куб. см0,276 євро за 1 куб. см об’єму циліндрів двигуна
8703 23 90- - - що використовувалися:
- - - - з об’ємом циліндрів двигуна понад 1500 куб. см, але не більш як 2200 куб. см:0,267 євро за 1 куб. см об’єму циліндрів двигуна
- - - - з об’ємом циліндрів двигуна понад 2200 куб. см, але не більш як 3000 куб. см:
8703 23 90 31- - - - - не більш як п’ять років2,213 євро за 1 куб. см об’єму циліндрів двигуна
8703 23 90 33- - - - - понад п’ять років4,985 євро за 1 куб. см об’єму циліндрів двигуна
8703 24- - з робочим об’ємом циліндрів двигуна понад 3000 куб. см:
8703 24 10 00- - - нові2,209 євро за 1 куб. см об’єму циліндрів двигуна
8703 24 90- - - що використовувалися:
8703 24 90 10- - - - не більш як п’ять років3,329 євро за 1 куб. см об’єму циліндрів двигуна
8703 24 90 30- - - - понад п’ять років4,985 євро за 1 куб. см об’єму циліндрів двигуна
- інші транспортні засоби з двигуном внутрішнього згоряння із запалюванням від стиснення (дизелем або напівдизелем):
8703 31- - з робочим об’ємом циліндрів двигуна не більш як 1500 куб. см:
8703 31 10 00- - - нові0,103 євро за 1 куб. см об’єму циліндрів двигуна
8703 31 90- - - що використовувалися:0,103 євро за 1 куб. см об’єму циліндрів двигуна
8703 32- - з робочим об’ємом циліндрів двигуна понад 1500 куб. см, але не більш як 2500 куб. см:
- - - нові:
8703 32 11 00- - - - моторні транспортні засоби, обладнані для тимчасового проживання людей0,327 євро за 1 куб. см об’єму циліндрів двигуна
8703 32 19 00- - - - інші0,327 євро за 1 куб. см об’єму циліндрів двигуна
8703 32 90- - - що використовувалися:0,327 євро за 1 куб. см об’єму циліндрів двигуна
8703 33- - з робочим об’ємом циліндрів двигуна понад 2500 куб. см:
- - - нові:
8703 33 11 00- - - - моторні транспортні засоби, обладнані для тимчасового проживання людей2,209 євро за 1 куб. см об’єму циліндрів двигуна
8703 33 19 00- - - - інші2,209 євро за 1 куб. см об’єму циліндрів двигуна
8703 33 90- - - що використовувалися:2,209 євро за 1 куб. см об’єму циліндрів двигуна
8703 90- інші:
8703 90 10- - транспортні засоби, оснащені електричними двигунами
8703 90 10 10- - - транспортні засоби, оснащені виключно електричними двигунами (одним чи декількома)109,129 євро за 1 штуку
8703 90 10 90- - - інші109,129 євро за 1 штуку
8703 90 90 00- - інші109,129 євро за 1 штуку;
 
Відхилено (оскільки реалізація пропозиції призведе до втрат бюджету).   
    -13- Кривошея Г.Г.
У абзаці третьому підпункту 2 пункту 3 розділу І законопроекту слова «у тому числі автомобілі, які в установленому законодавством порядку подаються до органів внутрішніх справ України для реєстрації або перереєстрації у зв'язку зі зміною моделі транспортного засобу, яка до переобладнання під час ввезення відповідала товарній позиції 8704 згідно з УКТ ЗЕД, а після переобладнання відповідає товарній позиції 8703 згідно з УКТ ЗЕД» виключити.
 
Відхилено (оскільки реалізація пропозиції призведе до втрат бюджету, а також до відновлення схеми ухилення від оподаткування)   
    -14- Мепарішвілі Х.Н.
Абзац перший підпункту 215.3.5-1 пункту 215.3 статті 215 викласти в такій редакції:
"215.3.5-1. автомобілі легкові та інші моторні транспортні засоби, призначені головним чином для перевезення людей, що відповідають товарній позиції 8703 згідно з УКТ ЗЕД, (крім моторних транспортних засобів, зазначених у товарній позиції 8702 згідно з УКТ ЗЕД), включаючи вантажопасажирські автомобілі-фургони, гоночні автомобілі, у тому числі автомобілі, які в установленому законодавством порядку подаються до органів внутрішніх справ України для реєстрації або перереєстрації у зв'язку зі зміною моделі транспортного засобу, яка до переобладнання під час ввезення відповідала товарній позиції 8704 згідно з УКТ ЗЕД, а після переобладнання відповідає товарній позиції 8703 згідно з УКТ ЗЕД; моторні транспортні засоби для перевезення вантажів, що відповідають товарній позиції 8704 згідно з УКТ ЗЕД; мотоцикли (включаючи мопеди) та велосипеди з допоміжним двигуном, з колясками або без них, що відповідають товарній позиції 8711 згідно з УКТ ЗЕД; моторні транспортні засоби, призначені для перевезення 10 осіб ібільше, включаючи водія, що відповідають товарній позиції 8702 згідно з УКТ ЗЕД:"
Відповідно підпункти 215.3.5, 215.3.5-2, 215.3.6, 215.3.7 у пункті 215.3 виключити.
 
Відхилено (оскільки за новою моделлю оподаткування акцизний податок на нові та вживані автобуси буде більшим, ніж згідно діючої моделі)   
    -15- Рябчин О.М.
В законопроекті пункт 2 частини ІІ доповнити новим абзацом такого змісту:
У статті 215:
підпункт 215.3.5-1 викласти в такій редакції:
"215.3.5-1. автомобілі легкові та інші моторні транспортні засоби, призначені головним чином для перевезення людей, що відповідають товарній позиції 8703 згідно з УКТ ЗЕД, (крім моторних транспортних засобів, зазначених у товарній позиції 8702 згідно з УКТ ЗЕД), включаючи вантажопасажирські автомобілі-фургони, гоночні автомобілі, у тому числі автомобілі, які в установленому законодавством порядку подаються до органів внутрішніх справ України для реєстрації або перереєстрації у зв'язку зі зміною моделі транспортного засобу, яка до переобладнання під час ввезення відповідала товарній позиції 8704 згідно з УКТ ЗЕД, а після переобладнання відповідає товарній позиції 8703 згідно з УКТ ЗЕД: ставка податку (Ставка) для відповідного транспортного засобу визначається за формулою
(…)
Ставка податку для транспортних засобів, зазначених у товарній позиції 8703 90 10 10 згідно з УКТ ЗЕД, оснащених виключно електричними двигунами (одним чи декількома) встановлюються у розмірі 1 євро за 1 кВт/год ємності електричного акумулятора таких транспортних засобів».
 
Враховано частково (в абзаці одинадцятому підпункту 2 пункту 3 розділу І законопроекту в частині визначення ставки в кВт/год)   
    -16- Рудик С.Я.
Абзац 5 пункту 3 викласти у такій редакції:
"215.3.5-1. автомобілі легкові та інші моторні транспортні засоби, призначені головним чином для перевезення людей, що відповідають товарній позиції 8703 згідно з УКТ ЗЕД, (крім моторних транспортних засобів, зазначених у товарній позиції 8702 згідно з УКТ ЗЕД), включаючи вантажопасажирські автомобілі-фургони, гоночні автомобілі, у тому числі автомобілі, які в установленому законодавством порядку подаються до органів внутрішніх справ України для реєстрації або перереєстрації у зв'язку зі зміною моделі транспортного засобу, яка до переобладнання під час ввезення відповідала товарній позиції 8704 згідно з УКТ ЗЕД, а після переобладнання відповідає товарній позиції 8703 згідно з УКТ ЗЕД:
ставка податку (Ставка) для відповідного транспортного засобу визначається за формулою:
Ставка = Ставка базова х К двигун,
де Ставка базова – ставка податку в євро за 1 штуку транспортного засобу:
з двигуном внутрішнього згоряння з іскровим запалюванням та кривошипно-шатунним механізмом – 50,0;
з двигуном внутрішнього згоряння із запалюванням від стиснення (дизелем або напівдизелем) – 75,0;
К двигун – коефіцієнт, що визначається діленням об'єму циліндрів двигуна внутрішнього згоряння відповідного транспортного засобу в куб. см на 1000 куб. см;
Ставка податку для транспортних засобів, зазначених у товарній позиції 8703 90 10 10 згідно з УКТ ЗЕД, оснащених виключно електричними двигунами (одним чи декількома), встановлюються у розмірі 1 євро за 1 кВт ємності електричного акумулятора таких транспортних засобів.
Ставка податку для транспортних засобів, зазначених у товарних позиціях 8703 90 10 90, 8703 90 90 00 згідно з УКТ ЗЕД, встановлюються у розмірі 100 євро за 1 штуку";";
 
Відхилено (оскільки реалізація пропозиції призведе до втрат бюджету)   
    -17- Міщенко С.Г.
Підпункт 2 пункту 3 Розділу Ідоповнити абзацом другим у такій редакції:
«Для учасників бойових дій, зазначених у пунктах 19, 20 частини першої статті 6 Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту», осіб з інвалідністю внаслідок війни, зазначених у пунктах 11, 12, 13 частини другої статті 7 Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту», ставки податку на автомобілі легкові та інші моторні транспортні засоби, зазначені у позиціях 8703 21 90; 8703 22 90; 8703 23 90; 8703 31 90; 8703 32 90; 8703 33 90 згідно з , становлять 50 відсотків від ставок, визначених підпунктом 215.3.5-1 пункту 215.3 статті 215 цього Кодексу за умови ввезення на митну територію України не більше одного автомобіля на рік для власного використання.», у зв’язку з чим абзац другий вважати абзацом третім.»
 
Відхилено (оскільки реалізація пропозиції призведе до втрат бюджету, а також застосування схем ухилення від оподаткування)   
13. ставка податку (Ставка) для відповідного транспортного засобу визначається за формулою:
 
-18- Шинькович А.В.
Герега О.В.
У абзаці четвертому підпункту 2 пункту 3 Розділу Ізаконопроекту після слів «транспортного засобу» доповнити словами « (окрім транспортного засобу віком від семи до п’ятнадцяти років)».
 
Відхилено (оскільки реалізація пропозиції призведе до втрат бюджету)  ставка податку (Ставка) для відповідного транспортного засобу визначається за формулою:
 
14. Ставка = Ставка -базова х К -двигун х К -вік,
 
-19- Дроздик О.В.
Абзац п’ятий підпункту 2 пункту 3 Розділу Ізаконопроекту викласти в такій редакції:
«Ставка = Ставка -базова х К -двигун х К -викид,
де Ставка -базова – ставка податку в євро за 1 штуку транспортного засобу:
з двигуном внутрішнього згоряння з іскровим запалюванням та кривошипно-шатунним механізмом – 50,0;
з двигуном внутрішнього згоряння із запалюванням від стиснення (дизелем або напівдизелем) – 75,0;
К -двигун – коефіцієнт, що визначається діленням об'єму циліндрів двигуна внутрішнього згоряння відповідного транспортного засобу в куб. см на 1000 куб. см;
К -викид – коефіцієнт, що визначається залежно від відповідності автомобіля європейському екологічному стандарту:
автомобілів 1988 – 1991 років випуску – 10,0;
1992 – 1994 років випуску - 7,5;
1995 – 1998 років випуску - 5,0;
1999 – 2004 років випуску - 2,5;
2005 – 2008 років випуску - 2,0;
2009 – 2014 років випуску -1,5;
з 2015 року випуску - 1».
 
Відхилено (оскільки реалізація пропозиції призведе до втрат бюджету)  Ставка = Ставка -базова х К -двигун х К -вік,
 
    -20- Довгий О.С.
Абзац п’ятий підпункту 2 пункту 3 Розділу ІПроекту викласти в такій редакції:
«Ставка = Ставка -базова х К -вік,
де Ставка -базова – ставка податку в євро за 1 штуку транспортного засобу:
з двигуном внутрішнього згоряння з іскровим запалюванням та кривошипно-шатунним механізмом – 50,0;
з двигуном внутрішнього згоряння із запалюванням від стиснення (дизелем або напівдизелем) – 70,0;
К -вік – коефіцієнт, що визначається залежно від кількості повних календарних років з року, наступного за роком виробництва відповідного транспортного засобу, до року визначення ставки податку:
нових і до одного року – 1;
від двох до десяти років – 5;
від одинадцяти до двадцяти років – 10;
понад двадцять років (крім транспортних засобів, що становлять історичну (культурну) цінність, яка визначається в порядку, що встановлюється Кабінетом Міністрів України, які не оподатковуються) – 100».
 
Відхилено (оскільки реалізація пропозиції призведе до втрат бюджету)   
    -21- Кіссе А.І.
Абзац п’ятий підпункту 2 пункту 3 Розділу І законопроекту викласти в такій редакції:
«Ставка = Ставка базова х К -двигун х К -еко,
де Ставка базова – ставка податку в євро за 1 штуку транспортного засобу:
з двигуном внутрішнього згоряння з іскровим запалюванням та кривошипно-шатунним механізмом – 50,0;
з двигуном внутрішнього згоряння із запалюванням від стиснення (дизелем або напівдизелем) – 75,0;
Де коефіцієнт К -еко – ставка податку в євро який вираховується в залежності від року випуску:
Транспортних засобів 1988-1991 років випуску – 10,0;
1992-1994 років випуску – 7,5;
1995-1998 років випуску – 5,0;
1992-2004 років випуску – 2,5;
2005-2008 років випуску – 2,0;
2009-2014 років випуску – 1,5;
З 2015 року випуску – 1;
Строку «Квік – коефіцієнт , що дорівнює кількості повних календарних років з року наступного за роком виробництва відповідного транспортного засобу, до року визначення ставки податку (для нових транспортних засобів та транспортних засобів, що використовувалися до одного повного календарного року, коефіцієнт дорівнює 1)» - виключити.
Передбачити знижку 70% від суми усіх митних платежів для транспортних засобів особистого користування, які були ввезені на митну територію України до дня введення в дію цього закону.
 
Відхилено (оскільки реалізація пропозиції призведе до втрат бюджету)   
15. де Ставка -базова - ставка податку в євро за 1 штуку транспортного засобу:
 
   де Ставка -базова - ставка податку в євро за 1 штуку транспортного засобу:
 
16. з двигуном внутрішнього згоряння з іскровим запалюванням та кривошипно-шатунним механізмом - 50, 0;
 
   з двигуном внутрішнього згоряння з іскровим запалюванням та кривошипно-шатунним механізмом з об’ємом циліндрів до 3000 куб. сантиметрів - 50,0;
з двигуном внутрішнього згоряння з іскровим запалюванням та кривошипно-шатунним механізмом з об’ємом циліндрів понад 3000 куб. сантиметрів – 100,0;
 
17. з двигуном внутрішнього згоряння із запалюванням від стиснення (дизелем або напівдизелем) -75, 0;
 
   з двигуном внутрішнього згоряння із запалюванням від стиснення (дизелем або напівдизелем) з об’ємом циліндрів до 3500 куб. сантиметрівм -75, 0;
з двигуном внутрішнього згоряння із запалюванням від стиснення (дизелем або напівдизелем) з об’ємом циліндрів понад 3500 куб. сантиметрів – 150,0;
 
18. К -двигун - коефіцієнт, що визначається діленням об'єму циліндрів двигуна внутрішнього згоряння відповідного транспортного засобу в куб. см на 1000 куб. см;
 
   К -двигун - коефіцієнт, що визначається діленням об'єму циліндрів двигуна внутрішнього згоряння відповідного транспортного засобу в куб. см на 1000 куб. см;
 
19. К -вік - коефіцієнт, що дорівнює кількості повних календарних років з року, наступного за роком виробництва відповідного транспортного засобу, до року визначення ставки податку (для нових транспортних засобів та транспортних засобів, що використовувалися до одного повного календарного року, коефіцієнт дорівнює 1).
 
-22- Южаніна Н.П.
У абзаці десятому підпункту 2 пункту 3 розділу І законопроекту після цифри «1» доповнити словами та цифрами «, а для транспортних засобів, що використовувалися понад п'ятнадцять повних календарних років, коефіцієнт дорівнює 15».
 
Враховано   К -вік - коефіцієнт, що дорівнює кількості повних календарних років з року, наступного за роком виробництва відповідного транспортного засобу, до року визначення ставки податку (для нових транспортних засобів та транспортних засобів, що використовувалися до одного повного календарного року, коефіцієнт дорівнює 1, а для транспортних засобів, що використовувалися понад п'ятнадцять повних календарних років, коефіцієнт
дорівнює 15).
 
    -23- Продан О.П.
Абзац одинадцятий пункту другого частини третьої розділу І законопроекту після слів «до року визначення ставки податку» доповнити словами і знаками «, помножених на 0,7».
 
Відхилено (оскільки реалізація пропозиції призведе до втрат бюджету)   
    -24- Немировський А.В.
У статті 215 Податкового кодексу України, розрахунок суми акцизного збору внести за такою формулою:
ставка податку (Ставка) для відповідного транспортного засобу визначається за формулою:
Ставка = Ставка базова х К двигун,
де Ставка базова – ставка податку в євро за 1 штуку транспортного засобу:
з двигуном внутрішнього згоряння з іскровим запалюванням та кривошипно-шатунним механізмом – 50,0; з двигуном внутрішнього згоряння із запалюванням від стиснення (дизелем або напівдизелем) – 75,0; К двигун – коефіцієнт, що визначається діленням об'єму циліндрів двигуна внутрішнього згоряння відповідного транспортного засобу в куб. см на 1000 куб. см;
 
Відхилено (оскільки реалізація пропозиції призведе до втрат бюджету)   
    -25- Кривошея Г.Г.
У статті 215 Податкового кодексу України:
1) абзац п’ятий пункту 215.3 підпункт 215.3.5 викласти в такій редакції:
215.3.5. Моторні транспортні засоби, призначені для перевезення 10 осіб ібільше, включаючи водія (крім моторних транспортних засобів, зазначених у товарній позиції 8702 90 90 згідно з УКТ ЗЕД):
2) абзац п’ятий пункту 215.3 підпункт 215.3.5-1 викласти в такій редакції:
"215.3.5-1. автомобілі легкові та інші моторні транспортні засоби, призначені головним чином для перевезення людей, що відповідають товарній позиції 8703 згідно з УКТ ЗЕД, (крім моторних транспортних засобів, зазначених у товарній позиції 8702 згідно з УКТ ЗЕД), включаючи вантажопасажирські автомобілі-фургони, гоночні автомобілі, у тому числі автомобілі, які в установленому законодавством порядку подаються до органів внутрішніх справ України для реєстрації або перереєстрації у зв'язку зі зміною моделі транспортного засобу, яка до переобладнання під час ввезення відповідала товарній позиції 8704 згідно з УКТ ЗЕД, а після переобладнання відповідає товарній позиції 8703 згідно з УКТ ЗЕД:
3) абзац п’ятий пункту 215.3 підпункт 215.3.5-2 викласти в такій редакції:
215.3.5--2. моторні транспортні засоби для перевезення вантажів :
4) абзац п’ятий пункту 215.3 підпункт 215.3.7 викласти в такій редакції:
215.3.7. мотоцикли (включаючи мопеди) та велосипеди з допоміжним двигуном, з колясками або без них:»
 
Відхилено (змінює концепцію законопроекту прийнятого в І читанні)   
    -26- Веселова Н.В.
Абзаци другий-десятий підпункту 215.3.51 пункту 215.3 статті 215 викласти в такій редакції:
"ставка податку (Ставка) для відповідного транспортного засобу визначається за формулою:
Ставка = Ставка базова х К двигун,
де Ставка базова – ставка податку в євро за 1 штуку транспортного засобу:
з двигуном внутрішнього згоряння з іскровим запалюванням та кривошипно-шатунним механізмом – 50,0;
з двигуном внутрішнього згоряння із запалюванням від стиснення (дизелем або напівдизелем) – 75,0;
К двигун – коефіцієнт, що визначається діленням об'єму циліндрів двигуна внутрішнього згоряння відповідного транспортного засобу в куб. см на 1000 куб. см.
Ставка податку для транспортних засобів, зазначених у товарній позиції 8703 90 10 10 згідно з УКТ ЗЕД, оснащених виключно електричними двигунами (одним чи декількома), встановлюються у розмірі 1 євро за 1 кВт ємності електричного акумулятора таких транспортних засобів.
Ставка податку для транспортних засобів, зазначених у товарних позиціях 8703 90 10 90, 8703 90 90 00 згідно з УКТ ЗЕД, встановлюються у розмірі 100 євро за 1 штуку".
 
Відхилено (оскільки реалізація пропозиції призведе до втрат бюджету)   
    -27- Мельник С.І.
Після абзацу десятого підпункту 2 пункту 3 розділу І добавити абзац такого змісту:
«Ставка податку для транспортних засобів з об’ємом двигуна до 2000 куб. см. та які використовувались не більш як десять років, зареєстровані в іноземній державі та ввезені на митну території України до набрання чинності Законом України «Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо оподаткування акцизним податком легкових транспортних засобів», визначаються із застосуванням понижуючого коефіцієнту 0,5.»
 
Відхилено (оскільки реалізація пропозиції призведе до втрат бюджету)   
    -28- Шинькович А.В.
Герега О.В.
Після абзацу десятого підпункту 2 пункту 3 розділу І доповнити новими абзацами такого змісту:
«ставка податку (Ставка) для відповідного транспортного засобу віком від семи до п’ятнадцяти років визначається за формулою:
Ставка = Ставка базова х К двигун х (К вік х 0,7),
де Ставка базова – ставка податку в євро за 1 штуку транспортного засобу:
з двигуном внутрішнього згоряння з іскровим запалюванням та кривошипно-шатунним механізмом – 50,0;
з двигуном внутрішнього згоряння із запалюванням від стиснення (дизелем або напівдизелем) – 75,0;
К двигун – коефіцієнт, що визначається діленням об'єму циліндрів двигуна внутрішнього згоряння відповідного транспортного засобу в куб. см на 1000 куб. см;
К вік – коефіцієнт, що дорівнює кількості повних календарних років з року, наступного за роком виробництва відповідного транспортного засобу, до року визначення ставки податку (для нових транспортних засобів та транспортних засобів, що використовувалися до одного повного календарного року, коефіцієнт дорівнює 1).»
 
Відхилено (оскільки реалізація пропозиції призведе до втрат бюджету)   
    -29- Бєлькова О.В.
В законопроекті пункт 2 частини ІІ доповнити новим абзацом такого змісту:
У статті 215:
підпункт 215.3.5-1 викласти в такій редакції:
"215.3.5-1. автомобілі легкові та інші моторні транспортні засоби, призначені головним чином для перевезення людей, що відповідають товарній позиції 8703 згідно з УКТ ЗЕД, (крім моторних транспортних засобів, зазначених у товарній позиції 8702 згідно з УКТ ЗЕД), включаючи вантажопасажирські автомобілі-фургони, гоночні автомобілі, у тому числі автомобілі, які в установленому законодавством порядку подаються до органів внутрішніх справ України для реєстрації або перереєстрації у зв'язку зі зміною моделі транспортного засобу, яка до переобладнання під час ввезення відповідала товарній позиції 8704 згідно з УКТ ЗЕД, а після переобладнання відповідає товарній позиції 8703 згідно з УКТ ЗЕД:
ставка податку (Ставка) для відповідного транспортного засобу визначається за формулою:
Ставка = Ставка базова х К двигун х К вік х К еко,
де Ставка базова – ставка податку в євро за 1 штуку транспортного засобу:
з двигуном внутрішнього згоряння з іскровим запалюванням та кривошипно-шатунним механізмом - 50,0;
з двигуном внутрішнього згоряння із запалюванням від стиснення (дизелем або напівдизелем) 75,0;
К двигун ? коефіцієнт, що визначається діленням об'єму циліндрів двигуна внутрішнього згоряння відповідного транспортного засобу в куб. см на 1000 куб. см;
К вік – коефіцієнт, що дорівнює кількості повних календарних років з року, наступного за роком виробництва відповідного транспортного засобу, до року визначення ставки податку (для нових транспортних засобів та транспортних засобів, що використовувалися до одного повного календарного року, коефіцієнт дорівнює 1).
К еко – коефіцієнт, що визначається шляхом ділення кількості повних календарних років використання транспортного засобу на 10 та застосовується до автомобілів, що використовувалися більше 10 повних років.
Ставка податку для транспортних засобів, зазначених у товарній позиції 8703 90 10 10 згідно з УКТ ЗЕД, оснащених виключно електричними двигунами (одним чи декількома), встановлюються у розмірі 1 євро за 1 кВт ємності електричного акумулятора таких транспортних засобів.
Ставка податку для транспортних засобів, зазначених у товарних позиціях 8703 90 10 90, 8703 90 90 00 згідно з УКТ ЗЕД, встановлюються у розмірі 100 євро за 1 штуку."
 
Відхилено (оскільки реалізація пропозиції призведе до втрат бюджету)   
20. Ставка податку для транспортних засобів, зазначених у товарній позиції 8703 90 10 10 згідно з УКТ ЗЕД, оснащених виключно електричними двигунами (одним чи декількома), встановлюються у розмірі 1 євро за 1 кВт ємності електричного акумулятора таких транспортних засобів.
 
-30- Южаніна Н.П.
У абзаці одинадцятому та дванадцятому підпункту 2 пункту 3 розділу І законопроекту слово «встановлюються» замінити словом «встановлюється».
 
Враховано   Ставка податку для транспортних засобів, зазначених у товарній позиції 8703 90 10 10 згідно з УКТ ЗЕД, оснащених виключно електричними двигунами (одним чи декількома), встановлюється у розмірі 1 євро за 1 кВт.годин ємності електричного акумулятора таких транспортних засобів.
 
    -31- Чорновол Т.М.
Абзац 8 підпункту 2 пункту 3 частини І законопроекту викласти в такий редакції:
«Ставка податку для транспортних засобів, зазначених у товарній позиції 8703 90 10 10 згідно з УКТ ЗЕД, які здійснюють рух виключно за рахунок електродвигуна (одного чи декількох), живлення яких здійснюється за рахунок пристроїв – накопичувачів електричної енергії (акумуляторної батареї, конденсатори) та/або за рахунок пристроїв які виробляють електричну енергію з відновлюваних джерел (сонячної панелі, водневі генератори), встановлюються у розмірі 0 євро.»
 
Відхилено (оскільки реалізація пропозиції призведе до втрат бюджету)   
21. Ставка податку для транспортних засобів, зазначених у товарних позиціях 8703 90 10 90, 8703 90 90 00 згідно з УКТ ЗЕД, встановлюються у розмірі 100 євро за 1 штуку";
 
-32- Южаніна Н.П.
У абзаці дванадцятому підпункту 2 пункту 3 розділу І законопроекту слово «позиціях» замінити словами та цифрами «підкатегоріях 8703 10 18 00 (для транспортних засобів, що приводяться в рух тільки електричним двигуном, одним або декількома),»
 
Враховано   Ставка податку для транспортних засобів, зазначених у товарних підкатегоріях 8703 10 18 00 (для транспортних засобів, що приводяться в рух тільки електричним двигуном, одним або декількома), 8703 90 10 90, 8703 90 90 00 згідно з УКТ ЗЕД, встановлюється у розмірі 100 євро за 1 штуку";
 
    -33- Продан О.П.
Абзац тринадцятий пункту другого частини третьої розділу І законопроекту виключити.
 
Відхилено (оскільки реалізація пропозиції призведе до втрат бюджету)   
    -34- Мепарішвілі Х.Н.
Абзаци другий-десятий підпункту 215.3.51 пункту 215.3 статті 215 викласти в такій редакції:
"ставка податку (Ставка) для відповідного транспортного засобу визначається за формулою:
Ставка = Ставка базова х К двигун,
де Ставка базова – ставка податку в євро за 1 штуку транспортного засобу:
з двигуном внутрішнього згоряння з іскровим запалюванням та кривошипно-шатунним механізмом – 50,0;
з двигуном внутрішнього згоряння із запалюванням від стиснення (дизелем або напівдизелем) – 75,0;
К двигун – коефіцієнт, що визначається діленням об'єму циліндрів двигуна внутрішнього згоряння відповідного транспортного засобу в куб. см на 1000 куб. см.
Ставка податку для транспортних засобів, зазначених у товарній позиції 8703 90 10 10 згідно з УКТ ЗЕД, оснащених виключно електричними двигунами (одним чи декількома), встановлюються у розмірі 1 євро за 1 кВт ємності електричного акумулятора таких транспортних засобів.
Ставка податку для транспортних засобів, зазначених у товарних позиціях 8703 90 10 90, 8703 90 90 00 згідно з УКТ ЗЕД, встановлюються у розмірі 100 євро за 1 штуку";
 
Відхилено (оскільки реалізація пропозиції призведе до втрат бюджету)   
    -35- Каплін С.М.
Зміни до підпункту 215.3.5-1 статті 215 Податкового кодексу України викласти у такій редакції:
"215.3.5-1. автомобілі легкові та інші моторні транспортні засоби, призначені головним чином для перевезення людей, що відповідають товарній позиції 8703 згідно з УКТ ЗЕД, (крім моторних транспортних засобів, зазначених у товарній позиції 8702 згідно з УКТ ЗЕД), включаючи вантажопасажирські автомобілі-фургони, гоночні автомобілі, у тому числі автомобілі, які в установленому законодавством порядку подаються до органів внутрішніх справ України для реєстрації або перереєстрації у зв'язку зі зміною моделі транспортного засобу, яка до переобладнання під час ввезення відповідала товарній позиції 8704 згідно з УКТ ЗЕД, а після переобладнання відповідає товарній позиції 8703 згідно з УКТ ЗЕД:
ставка податку (Ставка) для відповідного транспортного засобу визначається за формулою:
Ставка = Ставка -базова х К -двигун,
де Ставка -базова – ставка податку в євро за 1 штуку транспортного засобу:
з двигуном внутрішнього згоряння з іскровим запалюванням та кривошипно-шатунним механізмом – 50,0;
з двигуном внутрішнього згоряння із запалюванням від стиснення (дизелем або напівдизелем) – 75,0;
К -двигун – коефіцієнт, що визначається діленням об'єму циліндрів двигуна внутрішнього згоряння відповідного транспортного засобу в куб. см на 1000 куб. см;
Ставка податку для транспортних засобів, зазначених у товарній позиції 8703 90 10 10 згідно з УКТ ЗЕД, оснащених виключно електричними двигунами (одним чи декількома), встановлюються у розмірі 1 євро за 1 кВт ємності електричного акумулятора таких транспортних засобів.
Ставка податку для транспортних засобів, зазначених у товарних позиціях 8703 90 10 90, 8703 90 90 00 згідно з УКТ ЗЕД, встановлюються у розмірі 100 євро за 1 штуку";
 
Відхилено (оскільки реалізація пропозиції призведе до втрат бюджету)   
    -36- Бєлькова О.В.
В законопроекті пункт 2 частини ІІ доповнити новим абзацом такого змісту:
У статті 215:
підпункт 215.3.5-1 викласти в такій редакції:
"215.3.5-1. автомобілі легкові та інші моторні транспортні засоби, призначені головним чином для перевезення людей, що відповідають товарній позиції 8703 згідно з УКТ ЗЕД, (крім моторних транспортних засобів, зазначених у товарній позиції 8702 згідно з УКТ ЗЕД), включаючи вантажопасажирські автомобілі-фургони, гоночні автомобілі, у тому числі автомобілі, які в установленому законодавством порядку подаються до органів внутрішніх справ України для реєстрації або перереєстрації у зв'язку зі зміною моделі транспортного засобу, яка до переобладнання під час ввезення відповідала товарній позиції 8704 згідно з УКТ ЗЕД, а після переобладнання відповідає товарній позиції 8703 згідно з УКТ ЗЕД:
ставка податку (Ставка) для відповідного транспортного засобу визначається за формулою:
Ставка = Ставка базова х К двигун х К вік х К еко,
де Ставка базова – ставка податку в євро за 1 штуку транспортного засобу:
з двигуном внутрішнього згоряння з іскровим запалюванням та кривошипно-шатунним механізмом - 50,0;
з двигуном внутрішнього згоряння із запалюванням від стиснення (дизелем або напівдизелем) 75,0;
К двигун ? коефіцієнт, що визначається діленням об'єму циліндрів двигуна внутрішнього згоряння відповідного транспортного засобу в куб. см на 1000 куб. см;
К вік – коефіцієнт, що дорівнює кількості повних календарних років з року, наступного за роком виробництва відповідного транспортного засобу, до року визначення ставки податку (для нових транспортних засобів та транспортних засобів, що використовувалися до одного повного календарного року, коефіцієнт дорівнює 1);
К еко – коефіцієнт, що встановлюється для:
•транспортних засобів, що приводяться в рух тільки електричним двигуном: оснащені виключно електричними двигунами (одним чи декількома) та/або такі, що оснащені двигуном внутрішнього згорання, який не з’єднаний з трансмісією, тобто не бере участі в пересуванні транспортного засобу, який призначений тільки для обертання електрогенератора та приводиться в рух тільки електричним двигуном, коефіцієнт - 0;
•для транспортних засобів (гібрид зі стаціонарною заводською зарядкою/ «рlug-іn») з поршневим двигуном внутрішнього згоряння з іскровим запалюванням та з зворотно-поступальним рухом поршня і електродвигуном як двигунами для пересування, які здатні заряджатися шляхом підключення до зовнішнього джерела електроенергії, коефіцієнт - 0,6;
•для транспортних засобів (гібридів) з поршневим двигуном внутрішнього згоряння з іскровим запалюванням та з зворотно-поступальним рухом поршня і електродвигуном як двигунами для пересування, крім тих, які здатні заряджатися шляхом підключення до зовнішнього джерела електроенергії, коефіцієнт - 0,8;
 
Відхилено (оскільки запровадження понижуючого еко коефіцієнт призведе до втрат бюджету)   
22. підпункт 215.3.6 виключити.
 
-37- Лапін І.О.
Підпункт 215.3.6. пункту 215.3. статті 215 залишити у чинній редакції.
 
Враховано по суті (в редакції Комітету в частині виключення зміни до підпункту 14.1.96, пункту 215.1 та підпункту 215.3.6 та доповнення статті 213.3)     
    -38- Батенко Т.І.
Констанкевич І.М.
Дубінін О.І.
Дідич В.В.
Шевченко О.Л.
Шевченко В.Л.
Підпункт 2 пункту 3 Розділу І викласти у такій редакції:
«підпункти 215.3.5, 215.3.5--1, 215.3.5--2, 215.3.6, 215.3.7, 215.3.8 виключити»;
 
Враховано по суті (в редакції Комітету в частині виключення зміни до підпункту 14.1.96, пункту 215.1 та підпункту 215.3.6 та доповнення статті 213.3)   
    -39- Острікова Т.Г.
Пастух Т.Т.
Березюк О.Р.
Підпункт 2 пункту 3 викласти в такій редакції:
«у пункті 215.3:
підпункт 215.3.5-1 викласти в такій редакції:
«215.3.5-1. автомобілі легкові та інші моторні транспортні засоби, призначені головним чином для перевезення людей, що відповідають товарній позиції 8703 згідно з УКТ ЗЕД, (крім моторних транспортних засобів, зазначених у товарній позиції 8702 згідно з УКТ ЗЕД), включаючи вантажопасажирські автомобілі-фургони, гоночні автомобілі, у тому числі автомобілі, які в установленому законодавством порядку подаються до органів внутрішніх справ України для реєстрації або перереєстрації у зв'язку зі зміною моделі транспортного засобу, яка до переобладнання під час ввезення відповідала товарній позиції 8704 згідно з УКТ ЗЕД, а після переобладнання відповідає товарній позиції 8703 згідно з УКТ ЗЕД:
ставка податку (Ставка) для відповідного транспортного засобу визначається за формулою:
Ставка = Ставка -базова х К -двигун х К -вік, де Ставка -базова – ставка податку в євро за 1 штуку транспортного засобу:
з двигуном внутрішнього згоряння з іскровим запалюванням та кривошипно-шатунним механізмом з об’ємом циліндрів в куб. см до 3000 куб. см – 50,0;
з двигуном внутрішнього згоряння з іскровим запалюванням та кривошипно-шатунним механізмом з об’ємом циліндрів в куб. см більше 3000 куб. см – 100,0;
з двигуном внутрішнього згоряння із запалюванням від стиснення (дизелем або напівдизелем) з об’ємом циліндрів в куб. см до 3000 куб. см – 65,0;
з двигуном внутрішнього згоряння із запалюванням від стиснення (дизелем або напівдизелем) з об’ємом циліндрів в куб. см більше 3000 куб. см – 130,0;
К -двигун ? коефіцієнт, що визначається діленням об'єму циліндрів двигуна внутрішнього згоряння відповідного транспортного засобу в куб. см на 1000 куб. см, та піднесенням відповідного значення до другого степеня;
К -вік – коефіцієнт, що дорівнює кількості повних календарних років з року, наступного за роком виробництва відповідного транспортного засобу, до року визначення ставки податку, поставлених під корінь четвертого степеня (для нових транспортних засобів та транспортних засобів, що використовувалися до одного повного календарного року, коефіцієнт дорівнює 1).
Ставка податку для транспортних засобів, зазначених у товарній позиції 8703 90 10 10 згідно з УКТ ЗЕД, оснащених виключно електричними двигунами (одним чи декількома), встановлюються у розмірі 0 євро за 1 штуку.
Ставка податку для транспортних засобів, зазначених у товарних позиціях 8703 90 10 90, 8703 90 90 00 згідно з УКТ ЗЕД, встановлюються у розмірі 100 євро за 1 штуку.
Примітка. Ставки акцизного податку визначені цим підпунктом Податкового Кодексу не застосовуються до транспортних засобів, які мають походження з країни, визнаної державою-окупантом згідно із законом України та/або визнаної державою-агресором по відношенню до України згідно із законодавством, або ввозяться з території такої держави-окупанта (агресора) та/або з окупованої території України, визначеної такою згідно із законом України.».
 
Враховано частково (в редакції Комітету в частині диференціації базових ставок в залежності від об’єму двигуна (для бензинових ТЗ до 3000 -50 євро та понад 3000куб. см. – 100 євро та для дизельних ТЗ до 3500 – 75 євро та понад 3500куб. см 150 євро);   
    -40- Кужель О.В.
Підпункт 2 пункту 3 Розділу І законопроекту викласти в такій редакції:
«2) у пункті 215.3:
підпункт 215.3.5-1 викласти в такій редакції:
"215.3.5-1 автомобілі легкові та інші моторні транспортні засоби, призначені головним чином для перевезення людей, що відповідають товарній позиції 8703 згідно з УКТ ЗЕД, включаючи вантажопасажирські автомобілі-фургони, гоночні автомобілі, у тому числі автомобілі, які в установленому законодавством порядку подаються до органів внутрішніх справ України для реєстрації або перереєстрації у зв'язку зі зміною моделі транспортного засобу, яка до переобладнання під час ввезення відповідала товарній позиції 8704 згідно з УКТ ЗЕД, а після переобладнання відповідає товарній позиції 8703 згідно з УКТ ЗЕД, а також моторні транспортні засоби, призначені для перевезення 10 осіб ібільше, включаючи водія, що відповідають товарній позиції 8702 згідно з УКТ ЗЕД, моторні транспортні засоби для перевезення вантажів, що відповідають товарній позиції 8704 згідно з УКТ ЗЕД:
ставка податку (Ставка) для відповідного транспортного засобу визначається за формулою:
Ставка = Ставка базова х К двигун,
де Ставка базова – ставка податку в євро за 1 штуку транспортного засобу:
з двигуном внутрішнього згоряння з іскровим запалюванням та кривошипно-шатунним механізмом – 50,0;
з двигуном внутрішнього згоряння із запалюванням від стиснення (дизелем або напівдизелем) – 75,0;
К двигун – коефіцієнт, що визначається діленням об'єму циліндрів двигуна внутрішнього згоряння відповідного транспортного засобу в куб. см на 1000 куб. см;
Ставка податку для транспортних засобів, зазначених у товарній позиції 8703 90 10 10 згідно з УКТ ЗЕД, оснащених виключно електричними двигунами (одним чи декількома), встановлюються у розмірі 1 євро за 1 кВт ємності електричного акумулятора таких транспортних засобів.
Ставка податку для транспортних засобів, зазначених у товарних позиціях 8703 90 10 90, 8703 90 90 00 згідно з УКТ ЗЕД, встановлюються у розмірі 100 євро за 1 штуку";
підпункти 215.3.5 та 215.3.5-2 виключити;
підпункт 215.3.6 виключити».
 
Відхилено (оскільки за новою моделлю оподаткування акцизний податок на нові та вживані автобуси буде більшим, ніж згідно діючої моделі)   
    -41- Рябчин О.М.
Кацер-Бучковська Н.В.
Ємець Л.О.
Бандуров В.В.
Петренко О.М.
Івченко В.Є.
Єднак О.В.
Шкрум А.І.
В законопроекті пункт 2 частини ІІ доповнити новим абзацом такого змісту:
У статті 215:
підпункт 215.3.5-1 викласти в такій редакції:
"215.3.5-1. автомобілі легкові та інші моторні транспортні засоби, призначені головним чином для перевезення людей, що відповідають товарній позиції 8703 згідно з УКТ ЗЕД, (крім моторних транспортних засобів, зазначених у товарній позиції 8702 згідно з УКТ ЗЕД), включаючи вантажопасажирські автомобілі-фургони, гоночні автомобілі, у тому числі автомобілі, які в установленому законодавством порядку подаються до органів внутрішніх справ України для реєстрації або перереєстрації у зв'язку зі зміною моделі транспортного засобу, яка до переобладнання під час ввезення відповідала товарній позиції 8704 згідно з УКТ ЗЕД, а після переобладнання відповідає товарній позиції 8703 згідно з УКТ ЗЕД:
ставка податку (Ставка) для відповідного транспортного засобу визначається за формулою:
Ставка = Ставка базова х К двигун х К вік х К екологія,
де Ставка базова – ставка податку в євро за 1 штуку транспортного засобу:
з двигуном внутрішнього згоряння з іскровим запалюванням та кривошипно-шатунним механізмом - 50,0;
з двигуном внутрішнього згоряння із запалюванням від стиснення (дизелем або напівдизелем) 75,0;
К двигун ? коефіцієнт, що визначається діленням об'єму циліндрів двигуна внутрішнього згоряння відповідного транспортного засобу в куб. см на 1000 куб. см;
К -вік – коефіцієнт, що дорівнює кількості повних календарних років з року, наступного за роком виробництва відповідного транспортного засобу, до року визначення ставки податку (для нових транспортних засобів та транспортних засобів, що використовувалися до одного повного календарного року, коефіцієнт дорівнює 1);
К -екологія – коефіцієнт, що встановлюється для:
-транспортних засобів, зазначених у товарній позиції 8703 згідно з УКТ ЗЕД, що відповідають екологічним стандартам Євро 0, 1, 2, 3, коефіцієнт - 2,0 та набирає чинності через 180 днів з дня, наступного за днем його опублікування;
-транспортних засобів, зазначених у товарній позиції 8703 згідно з УКТ ЗЕД, що відповідають екологічному стандарту Євро 4, коефіцієнт - 1,5 та набирає чинності через 180 днів з дня, наступного за днем його опублікування;
-транспортних засобів, зазначених у товарній позиції 8703 згідно з УКТ ЗЕД, що відповідають екологічному стандарту Євро 5, коефіцієнт - 1,2 та набирає чинності з 1 січня 2020 року.
 
Відхилено (оскільки запровадження коефіцієнту екології призведе до розбалансування пропозицій, прийнятих у І читанні.)   
    -42- Яценко А.В.
Підпункт 2) пункту 3 розділу І Законопроекту викласти в такій редакції:
«2) у пункті 215.3:
підпункт 215.3.5 викласти в такій редакції:
«215.3.5. Моторні транспортні засоби, призначені для перевезення 10 осіб ібільше, включаючи водія, що відповідають товарній позиції 8702 згідно з УКТ ЗЕД, (крім моторних транспортних засобів, зазначених у товарній позиції 8702 90 90 згідно з УКТ ЗЕД):
ставка податку (Ставка) для відповідного транспортного засобу визначається за формулою:
Ставка = Ставка базова х К двигун,
де Ставка базова – ставка податку в євро за 1 штуку транспортного засобу:
з двигуном внутрішнього згоряння з іскровим запалюванням та кривошипно-шатунним механізмом – 50,0;
з двигуном внутрішнього згоряння із запалюванням від стиснення (дизелем або напівдизелем) – 75,0;
К двигун – коефіцієнт, що визначається діленням об'єму циліндрів двигуна внутрішнього згоряння відповідного транспортного засобу в куб. см на 1000 куб. см»;
підпункт 215.3.5-1 викласти в такій редакції:
«215.3.5-1. автомобілі легкові та інші моторні транспортні засоби, призначені головним чином для перевезення людей, що відповідають товарній позиції 8703 згідно з УКТ ЗЕД, (крім моторних транспортних засобів, зазначених у товарній позиції 8702 згідно з УКТ ЗЕД), включаючи вантажопасажирські автомобілі-фургони, гоночні автомобілі, у тому числі автомобілі, які в установленому законодавством порядку подаються до органів внутрішніх справ України для реєстрації або перереєстрації у зв'язку зі зміною моделі транспортного засобу, яка до переобладнання під час ввезення відповідала товарній позиції 8704 згідно з УКТ ЗЕД, а після переобладнання відповідає товарній позиції 8703 згідно з УКТ ЗЕД:
ставка податку (Ставка) для відповідного транспортного засобу визначається за формулою:
Ставка = Ставка базова х К двигун,
де Ставка базова – ставка податку в євро за 1 штуку транспортного засобу:
з двигуном внутрішнього згоряння з іскровим запалюванням та кривошипно-шатунним механізмом – 50,0;
з двигуном внутрішнього згоряння із запалюванням від стиснення (дизелем або напівдизелем) – 75,0;
К двигун – коефіцієнт, що визначається діленням об'єму циліндрів двигуна внутрішнього згоряння відповідного транспортного засобу в куб. см на 1000 куб. см.
Ставка податку для транспортних засобів, зазначених у товарній позиції 8703 90 10 10 згідно з УКТ ЗЕД, оснащених виключно електричними двигунами (одним чи декількома), встановлюються у розмірі 1 євро за 1 кВт ємності електричного акумулятора таких транспортних засобів.
Ставка податку для транспортних засобів, зазначених у товарних позиціях 8703 90 10 90, 8703 90 90 00 згідно з УКТ ЗЕД, встановлюються у розмірі 100 євро за 1 штуку»;
підпункт 215.3.5--2. викласти в такій редакції:
«215.3.5--2. моторні транспортні засоби для перевезення вантажів, що відповідають товарній позиції 8704 згідно з УКТ ЗЕД:
ставка податку (Ставка) для відповідного транспортного засобу визначається за формулою:
Ставка = Ставка базова х К двигун,
де Ставка базова – ставка податку в євро за 1 штуку транспортного засобу:
з двигуном внутрішнього згоряння з іскровим запалюванням та кривошипно-шатунним механізмом – 50,0;
з двигуном внутрішнього згоряння із запалюванням від стиснення (дизелем або напівдизелем) – 75,0;
К двигун – коефіцієнт, що визначається діленням об'єму циліндрів двигуна внутрішнього згоряння відповідного транспортного засобу в куб. см на 1000 куб. см»;
підпункт 215.3.6 виключити;
підпункт 215.3.7. викласти в такій редакції:
«215.3.7. мотоцикли (включаючи мопеди) та велосипеди з допоміжним двигуном, з колясками або без них:
ставка податку (Ставка) для відповідного транспортного засобу визначається за формулою:
Ставка = Ставка базова х К двигун,
де Ставка базова – ставка податку в євро за 1 штуку транспортного засобу:
з двигуном внутрішнього згоряння з іскровим запалюванням та кривошипно-шатунним механізмом – 50,0;
з двигуном внутрішнього згоряння із запалюванням від стиснення (дизелем або напівдизелем) – 75,0;
К двигун – коефіцієнт, що визначається діленням об'єму циліндрів двигуна внутрішнього згоряння відповідного транспортного засобу в куб. см на 1000 куб. см»;
 
Відхилено (оскільки реалізація пропозиції призведе до втрат бюджету)   
    -43- Рябчин О.М.
Кацер-Бучковська Н.В.
Ємець Л.О.
Бандуров В.В.
Петренко О.М.
Івченко В.Є.
Єднак О.В.
Шкрум А.І.
В законопроекті пункт 2 частини ІІ доповнити новим абзацом такого змісту:
У статті 215:
підпункт 215.3.51 викласти в такій редакції:
"215.3.51. автомобілі легкові та інші моторні транспортні засоби, призначені головним чином для перевезення людей, що відповідають товарній позиції 8703 згідно з УКТ ЗЕД, (крім моторних транспортних засобів, зазначених у товарній позиції 8702 згідно з УКТ ЗЕД), включаючи вантажопасажирські автомобілі-фургони, гоночні автомобілі, у тому числі автомобілі, які в установленому законодавством порядку подаються до органів внутрішніх справ України для реєстрації або перереєстрації у зв'язку зі зміною моделі транспортного засобу, яка до переобладнання під час ввезення відповідала товарній позиції 8704 згідно з УКТ ЗЕД, а після переобладнання відповідає товарній позиції 8703 згідно з УКТ ЗЕД:
ставка податку (Ставка) для відповідного транспортного засобу визначається за формулою:
Ставка = Ставка базова х К двигун х К вік х К екологія,
де Ставка базова – ставка податку в євро за 1 штуку транспортного засобу:
з двигуном внутрішнього згоряння з іскровим запалюванням та кривошипно-шатунним механізмом - 50,0;
з двигуном внутрішнього згоряння із запалюванням від стиснення (дизелем або напівдизелем) 75,0;
К двигун ? коефіцієнт, що визначається діленням об'єму циліндрів двигуна внутрішнього згоряння відповідного транспортного засобу в куб. см на 1000 куб. см;
К вік – коефіцієнт, що дорівнює кількості повних календарних років з року, наступного за роком виробництва відповідного транспортного засобу, до року визначення ставки податку (для нових транспортних засобів та транспортних засобів, що використовувалися до одного повного календарного року, коефіцієнт дорівнює 1);
К екологія – коефіцієнт, що встановлюється для:
транспортних засобів , що приводяться в рух тільки електричним двигуном: оснащені виключно електричними двигунами (одним чи декількома) та/або такі, що оснащені двигуном внутрішнього згоряння, який не з’єднаний з трансмісією, тобто не бере участі в пересуванні транспортного засобу, який призначений тільки для обертання електрогенератора та приводиться в рух тільки електричним двигуном, коефіцієнт - 0;
для транспортних засобів (гібрид зі стаціонарною заводською зарядкою/ «рlug-іn») з поршневим двигуном внутрішнього згоряння з іскровим запалюванням та з зворотно-поступальним рухом поршня і електродвигуном як двигунами для пересування, які здатні заряджатися шляхом підключення до зовнішнього джерела електроенергії, коефіцієнт - 0,5;
для транспортних засобів (гібридів) з поршневим двигуном внутрішнього згоряння з іскровим запалюванням та з зворотно-поступальним рухом поршня і електродвигуном як двигунами для пересування, крім тих, які здатні заряджатися шляхом підключення до зовнішнього джерела електроенергії, коефіцієнт - 0,9.
 
Відхилено (оскільки запровадження понижуючого еко коефіцієнт призведе до втрат бюджету)   
23. 3) у другому реченні пункту 216.11 статті 216 слова "органу внутрішніх справ України" замінити словами "органу, що здійснює державну реєстрацію транспортних засобів, ".
 
-44- Батенко Т.І.
Констанкевич І.М.
Дубінін О.І.
Дідич В.В.
Шевченко О.Л.
Шевченко В.Л.
Підпункт 3 пункту 3 Розділу І викласти у такій редакції:
«пункт 216.11 статті 216 виключити»;
 
Відхилено (оскільки запровадження понижуючого еко коефіцієнт призведе до втрат бюджету)  2) у другому реченні пункту 216.11 статті 216 слова "органу внутрішніх справ України" замінити словами "органу, що здійснює державну реєстрацію транспортних засобів, ".
 
    -45- Кривошея Г.Г.
Підпункт 3 пункту 3 розділу І законопроекту викласти в наступній редакції:
«3) пункт 216.11. статті 216 виключити;»
 
Відхилено (оскільки запровадження понижуючого еко коефіцієнт призведе до втрат бюджету)   
    -46- Левченко Ю.В.
Пункт 3 Розділу І Законопроекту викласти в такій редакції:
«3. У статті 215:
1) в абзаці п’ятому пункту 215.1 слова ", кузови до них" виключити;
2) у пункті 215.3:
підпункт 215.3.5-1 викласти в такій редакції:
"215.3.5-1. автомобілі легкові та інші моторні транспортні засоби, призначені головним чином для перевезення людей, що відповідають товарній позиції 8703 згідно з УКТ ЗЕД, (крім моторних транспортних засобів, зазначених у товарній позиції 8702 згідно з УКТ ЗЕД), включаючи вантажопасажирські автомобілі-фургони, гоночні автомобілі, у тому числі автомобілі, які в установленому законодавством порядку подаються до органів внутрішніх справ України для реєстрації або перереєстрації у зв'язку зі зміною моделі транспортного засобу, яка до переобладнання під час ввезення відповідала товарній позиції 8704 згідно з УКТ ЗЕД, а після переобладнання відповідає товарній позиції 8703 згідно з УКТ ЗЕД, а також моторні транспортні засоби для перевезення вантажів, що відповідають товарній позиції 8704 згідно з УКТ ЗЕД:
ставка податку (Ставка) для відповідного транспортного засобу визначається за формулою:
Ставка = Ставка базова х К двигун х К вік х К вартість,
де Ставка базова – ставка податку в євро за 1 штуку транспортного засобу:
з двигуном внутрішнього згоряння з іскровим запалюванням та кривошипно-шатунним механізмом – 50,0;
з двигуном внутрішнього згоряння із запалюванням від стиснення (дизелем або напівдизелем) – 75,0;
К двигун – коефіцієнт, що визначається діленням об'єму циліндрів двигуна внутрішнього згоряння відповідного транспортного засобу в куб. см на 1000 куб. см;
К вік – коефіцієнт, що дорівнює половині кількості повних календарних років з року, наступного за роком виробництва відповідного транспортного засобу, до року визначення ставки податку (для нових транспортних засобів та транспортних засобів, що використовувалися до одного повного календарного року, коефіцієнт дорівнює 0,5);
К вартість – коефіцієнт, що залежить від вартості транспортних засобів та становить:
1 – для транспортних засобів, що відповідають товарній позиції 8703 згідно з УКТ ЗЕД, вартістю до 15000 євро включно;
3 – для транспортних засобів, що відповідають товарній позиції 8703 згідно з УКТ ЗЕД, вартістю понад 15000 євро та до 25000 євро включно;
7 – для транспортних засобів, що відповідають товарній позиції 8703 згідно з УКТ ЗЕД, вартістю понад 25000 євро та до 60000 євро включно;
11 – для транспортних засобів, що відповідають товарній позиції 8703 згідно з УКТ ЗЕД, вартістю понад 60000 євро.
Ставка податку для транспортних засобів, зазначених у товарній позиції 8703 90 10 10 згідно з УКТ ЗЕД, оснащених виключно електричними двигунами (одним чи декількома), встановлюються у розмірі 1 євро за 1 кВт ємності електричного акумулятора таких транспортних засобів.
Ставка податку для транспортних засобів, зазначених у товарних позиціях 8703 90 10 90, 8703 90 90 00 згідно з УКТ ЗЕД, встановлюються у розмірі 100 євро за 1 штуку";
Підпункт 215.3.5-2 та підпункт 215.3.6 виключити.»
 
Відхилено (оскільки запровадження коефіцієнту вартості призведе до складнощів в адмініструванні та мінімізації платежів)   
24. 4. У підпункті 222.2.4 пункту 222.2 статті 222 слова "органів внутрішніх справ України" замінити словами "органів, що здійснюють державну реєстрацію транспортних засобів, ".
 
-47- Батенко Т.І.
Констанкевич І.М.
Дубінін О.І.
Дідич В.В.
Шевченко О.Л.
Шевченко В.Л.
Пункт 4 Розділу І викласти у такій редакції:
«підпункт 222.2.4 пункту 222.2 статті 222 виключити»;
 
Відхилено (оскільки реалізація пропозиції призведе до втрат бюджету, а також до відновлення схеми ухилення від оподаткування)  5. У підпункті 222.2.4 пункту 222.2 статті 222 слова "органів внутрішніх справ України" замінити словами "органів, що здійснюють державну реєстрацію транспортних засобів,".
 
    -48- Кривошея Г.Г.
Пункт 4 розділу І законопроекту викласти в наступній редакції: «4. Підпункт 222.2.4 пункту 222.2. статті 222 виключити;»
 
Відхилено (оскільки реалізація пропозиції призведе до втрат бюджету, а також до відновлення схеми ухилення від оподаткування)   
    -49- Опанасенко О.В.
Абзац п'ятий пункту 215.1, підпункти 215.3.5, 215.3.5-1, 215.3.6, 215.3.7, 215.3.8 пункту 215.3 статті 215, пункт 216.11 статті 216, підпункт 222.2.4 пункту 222.2 статті 222 Податкового кодексу України виключити.
 
Відхилено (оскільки реалізація пропозиції призведе до втрат бюджету)   
25. 5. В абзаці другому підпункту 267.6.3 пункту 267.6 статті 267 слова "органи внутрішніх справ" замінити словами "органи, що здійснюють державну реєстрацію транспортних засобів, ".
 
-50- Батенко Т.І.
Констанкевич І.М.
Дубінін О.І.
Дідич В.В.
Шевченко О.Л.
Шевченко В.Л.
Пункт 5 Розділу І викласти у такій редакції:
«5. В підпункті 267.6.3 пункту 267.6 статті 267 слова «органи внутрішніх справ» замінити словами «органи, що здійснюють державну реєстрацію транспортних засобів»;
 
Відхилено (оскільки абзаци перший та другий цього пункту мали обмежений в часі термін до 1 квітня 2015 року)  6. В абзаці другому підпункту 267.6.3 пункту 267.6 статті 267 слова "органи внутрішніх справ" замінити словами "органи, що здійснюють державну реєстрацію транспортних засобів, ".
 
    -51- Опанасенко О.В.
У статті 267 Податкового кодексу України:
у підпункті 267.1.1 пункту 267.1, підпункті 267.3.1 пункту 267.3, підпунктах 267.6.8 та 267.6.9 пункту 267.6 слова "легковий автомобіль" у всіх відмінках замінити словами "транспортний засіб" у відповідних відмінках;
підпункт 267.2.1 пункту 267.2 викласти у такій редакції:
"267.2.1. Об'єктом оподаткування є:
а) легкові автомобілі, з року випуску яких минуло не більше п'яти років (включно) та середньоринкова вартість яких становить понад 375 розмірів мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня податкового (звітного) року.
Така вартість визначається центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику економічного, соціального розвитку і торгівлі, за методикою, затвердженою Кабінетом Міністрів України, станом на 1 січня податкового (звітного) року, виходячи з марки, моделі, року випуску, об'єму циліндрів двигуна, типу пального.
Щороку до 1 лютого податкового (звітного) року центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику економічного, соціального розвитку і торгівлі, на своєму офіційному веб-сайті розміщується перелік легкових автомобілів, з року випуску яких минуло не більше п'яти років (включно) та середньоринкова вартість яких становить понад 375 розмірів мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня податкового (звітного) року, який повинен містити такі дані щодо цих автомобілів: марка, модель, рік випуску, об'єм циліндрів двигуна, тип пального;
б) легкові автомобілі, мотоцикли, транспортні засоби, призначені для перевезення 10 осіб і більше, транспортні засоби для перевезення вантажів, з року виробництва яких минуло більше 5 повних календарних років";
пункт 267.4 викласти у такій редакції:
"267.4. Ставка податку (Ставка) встановлюється:
267.4.1. з розрахунку на календарний рік у розмірі 25000 гривень за кожен легковий автомобіль, що є об'єктом оподаткування відповідно до пункту "а" підпункту 267.2.1 пункту 267.2 цієї статті;
267.4.2. за кожен транспортний засіб, що є об'єктом оподаткування відповідно до пункту "б" підпункту 267.2.1 пункту 267.2 цієї статті, у розрахунку на календарний рік у розмірі, визначеному за формулою:
Ставка = Ставка базова х К двигун х К вік х К екологічний,
де Ставка базова – ставка податку в гривні за 1 штуку транспортного засобу:
з двигуном внутрішнього згоряння з іскровим запалюванням та кривошипно-шатунним механізмом – 200,00;
з двигуном внутрішнього згоряння із запалюванням від стиснення (дизелем або напівдизелем) - 300,00;
К двигун ? коефіцієнт, що визначається діленням об'єму циліндрів двигуна внутрішнього згоряння відповідного транспортного засобу в куб. см на 1000 куб. см;
К вік – коефіцієнт, що дорівнює кількості повних календарних років з п'ятого року, після року виробництва відповідного транспортного засобу, до року визначення ставки податку (для транспортних засобів, для яких така кількість становить менше одного повного календарного року, коефіцієнт дорівнює 1);
К екологічний – коефіцієнт, що дорівнює:
для транспортних засобів, які відповідають екологічним нормам рівня "ЄВРО-2" та нижче – 4;
для транспортних засобів, зазначених у товарних позиціях 8703 90 10 90, 8703 90 90 00 згідно з УКТ ЗЕД, які обладнані двигуном внутрішнього згоряння, що відповідає екологічним нормам рівня "ЄВРО-2" та нижче – 3,5;
для транспортних засобів, які відповідають екологічним нормам рівня "ЄВРО-3" – 3;
для транспортних засобів, зазначених у товарних позиціях 8703 90 10 90, 8703 90 90 00 згідно з УКТ ЗЕД, які обладнані двигуном внутрішнього згоряння, що відповідає екологічним нормам рівня "ЄВРО-3" – 2,5;
для транспортних засобів, які відповідають екологічним нормам рівня "ЄВРО-4" – 2;
для транспортних засобів, зазначених у товарних позиціях 8703 90 10 90, 8703 90 90 00 згідно з УКТ ЗЕД, які обладнані двигуном внутрішнього згоряння, що відповідає екологічним нормам рівня "ЄВРО-4" – 1,8;
для транспортних засобів, які відповідають екологічним нормам рівня "ЄВРО-5" – 1,5;
для транспортних засобів, зазначених у товарних позиціях 8703 90 10 90, 8703 90 90 00 згідно з УКТ ЗЕД, які обладнані двигуном внутрішнього згоряння, що відповідає екологічним нормам рівня "ЄВРО-5" – 1,2;
для транспортних засобів, які відповідають екологічним нормам рівня "ЄВРО-6" та вище, в тому числі для транспортних засобів, зазначених у товарних позиціях 8703 90 10 90, 8703 90 90 00 згідно з УКТ ЗЕД, які обладнані двигуном внутрішнього згоряння, що відповідає екологічним нормам рівня "ЄВРО-6" та вище – 1.
Екологічні норми, методи випробувань, позначення рівня екологічних норм, процедури підтримання відповідного екологічного рівня колісних транспортних засобів протягом всього терміну їх експлуатації визначаються згідно з особливостями конструкції транспортних засобів відповідно до Угоди про прийняття єдиних технічних приписів для колісних транспортних засобів, предметів обладнання та частин, які можуть бути встановлені та/або використані на колісних транспортних засобах, і про умови взаємного визнання офіційних затверджень, виданих на основі цих приписів, укладеної у 1958 році, з поправками 1995 року та доданих до неї Правил Європейської економічної комісії ООН у порядку, визначеному центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері транспорту, дорожнього господарства та інфраструктури";
абзац перший підпункту 267.6.2 пункту 267.6 викласти у такій редакції:
"267.6.2. Податкове/податкові повідомлення-рішення про сплату суми/сум податку та відповідні платіжні реквізити надсилаються (вручаються) платнику податку щомісяця контролюючим органом за місцем його реєстрації не пізніше останнього числа наступного місяця, за базовим податковим (звітним) періодом";
підпункт 267.6.7 пункту 267.6 викласти у такій редакції:
"267.6.7. Для легкових автомобілів, що є об'єктом оподаткування відповідно до пункту "а" підпункту 267.2.1 пункту 267.2 цієї статті, у разі спливу п'ятирічного віку легкового автомобіля протягом звітного року, податок сплачується за період з 1 січня цього року до початку місяця, наступного за місяцем, в якому вік такого автомобіля досяг (досягне) п'яти років".
 
Відхилено (оскільки податкове навантаження на платників транспортного податку буде непомірним)   
    -52- Батенко Т.І.
Констанкевич І.М.
Дубінін О.І.
Дідич В.В.
Шевченко О.Л.
Шевченко В.Л.
Розділ І доповнити новим пунктом 6 такого змісту:
«6. Підрозділ 2 розділу ХХ «Перехідні положення» доповнити пунктом 66 такого змісту:
«68. Тимчасово, до 31 грудня 2019 року, звільняються від оподаткування податком на додану вартість операції із ввезення на митну територію України та реалізації на митній території України транспортних засобів особистого користування, що класифікуються за кодами згідно з УКТ ЗЕД 8703 21 10 00, 8703 21 90 10, 8703 21 90 30, 8703 22 10 00, 8703 22 90 10, 8703 22 90 30, 8703 23 11 10, 8703 23 11 30, 8703 23 19 10, 8703 23 19 30, 8703 23 90 11, 8703 23 90 13, 8703 23 90 31, 8703 23 90 33, 8703 24 10 00, 8703 24 90 10, 8703 24 90 30, 8703 31 10 00, 8703 31 90 10, 8703 31 90 30, 8703 32 11 00, 8703 32 19 00, 8703 32 90 10, 8703 32 90 30, 8703 33 11 00, 8703 33 19 00, 8703 33 90 10, 8703 33 90 30.
Звільнення від оподаткування, встановлене цим пунктом, не застосовується до операцій із ввезення на митну територію України та реалізації на митній території України транспортних засобів особистого користування, що класифікуються за кодами згідно з УКТ ЗЕД 8703 21 10 00, 8703 21 90 10, 8703 21 90 30, 8703 22 10 00, 8703 22 90 10, 8703 22 90 30, 8703 23 11 10, 8703 23 11 30, 8703 23 19 10, 8703 23 19 30, 8703 23 90 11, 8703 23 90 13, 8703 23 90 31, 8703 23 90 33, 8703 24 10 00, 8703 24 90 10, 8703 24 90 30, 8703 31 10 00, 8703 31 90 10, 8703 31 90 30, 8703 32 11 00, 8703 32 19 00, 8703 32 90 10, 8703 32 90 30, 8703 33 11 00, 8703 33 19 00, 8703 33 90 10, 8703 33 90 30, якщо вони:
мають походження з країни, визнаної державою-окупантом згідно із законом України та/або визнаної державою-агресором по відношенню до України згідно із законодавством, або ввозяться з території такої держави-окупанта (агресора) та/або з окупованої території України, визначеної такою згідно із законом України;
вироблені більше 10 календарних років на момент ввезення на митну територію України.
Звільнення від оподаткування, встановлене цим пунктом, поширюється в тому числі на транспортні засоби з іноземною реєстрацією, що знаходяться на митній території України з перевищенням строку тимчасового ввезення на митну територію України протягом трьох місяців з дня набрання чинності цим Законом».
Відповідно пункт 6 вважати пунктом 7.
 
Відхилено (оскільки призведе до недонадходження ПДВ до бюджету)   
    -53- Рябчин О.М.
В законопроекті частину І доповнити новим пунктом сьомим такого змісту:
«7. Пункт 64 підрозділу 2 Розділу ХХ «Прикінцеві положення» викласти у такій редакції:
«64. Тимчасово, до 31 грудня 2020 року, звільняються від оподаткування податком на додану вартість операції із ввезення на митну територію України та з постачання на митній території України транспортних засобів, оснащених електричними двигунами, що зазначені у товарній підкатегорії 8703 90 10, 8703 90 10 20 та 8703 90 10 50 згідно з УКТ ЗЕД (в тому числі вироблених в Україні).»
 
Відхилено (оскільки порушено алгоритм внесення змін до Митного тарифу України: (відсутність ставок мита, одиниць обліку, дублювання діючих описових частин кодів, порушення проведення деталізації кодів УКТ ЗЕД, класифікація одного товару у двох кодах) (отримано лист автора про відкликання №1316-11-06/18 від 06.11.18)   
    -54- Острікова Т.Г.
Пастух Т.Т.
Березюк О.Р.
Додати новий пункт 7 такого змісту:
«У пункті 64 підрозділу 2 розділу ХХ "Перехідні положення" цифри «2018» замінити цифрами «2020».».
 
Відхилено (оскільки запропоноване матиме негативний вплив на дохідну частину Державного бюджету, у зв’язку із недонадходженням ПДВ)   
    -55- Рябчин О.М.
В законопроекті частину І доповнити новим пунктом сьомим такого змісту:
«7. Пункт 64 підрозділу 2 Розділу ХХ «Прикінцеві положення» викласти у такій редакції:
«64. Тимчасово, до 31 грудня 2020 року, звільняються від оподаткування податком на додану вартість операції із ввезення на митну територію України та з постачання на митній території України транспортних засобів, оснащених електричними двигунами, що зазначені у товарній підкатегорії 8703 90 10 згідно з УКТ ЗЕД (в тому числі вироблених в Україні).»
 
Відхилено (оскільки пропонується значне розширення пільгового оподаткування)   
    -56- Бєлькова О.В.
В законопроекті частину І доповнити новим пунктом десятим такого змісту:
«10. Пункт 64 підрозділу 2 Розділу ХХ «Прикінцеві положення» викласти у такій редакції:
«64. Тимчасово, до 31 грудня 2028 року платник податку має право включити до податкової знижки у зменшення оподатковуваного доходу платника податку за наслідками звітного податкового року, визначеного з урахуванням положень пункту 164.6 статті 164 цього Кодексу, такі фактично здійснені ним протягом звітного податкового року витрати:
1) суму коштів, сплачених платником податку у зв'язку із переобладнанням транспортного засобу, що належить платникові податку, в транспортний засіб оснащений виключно електричним двигуном (одним чи декількома);
2) суми витрат платника податку на придбання транспортного засобу, оснащеного виключно електричними двигунами (одним чи декількома), що класифікується у товарній підкатегорії 8703 90 10 10 згідно з УКТ ЗЕД, у тому числі на погашення банківського кредиту, наданого на такі цілі, за виключенням процентів за ним.»
 
Відхилено (оскільки зміни по ПДФО вносяться в розділ 2, що не відповідає суті підрозділу 2 розділу ХХ «Перехідні положення» Податкового кодексу, яким визначається особливості справляння ПДВ)   
    -57- Рябчин О.М.
Кацер-Бучковська Н.В.
Ємець Л.О.
Бандуров В.В.
Петренко О.М.
Івченко В.Є.
Єднак О.В.
Шкрум А.І.
В законопроекті частину І доповнити новим пунктом сьомим такого змісту:
«7. Пункт 64 підрозділу 2 Розділу ХХ «Прикінцеві положення» викласти у такій редакції:
«64. Тимчасово, до 31 грудня 2020 року, звільняються від оподаткування податком на додану вартість операції із ввезення на митну територію України та з постачання на митній території України транспортних засобів, що відповідають товарній позиції 8703 90 10 10 та 8703 90 10 20 згідно з УКТ ЗЕД (в тому числі вироблених в Україні)».
 
Відхилено (оскільки порушено алгоритм внесення змін до Митного тарифу України: (відсутність ставок мита, одиниць обліку, дублювання діючих описових частин кодів, порушення проведення деталізації кодів УКТ ЗЕД, класифікація одного товару у двох кодах)   
    -58- Рябчин О.М.
В законопроекті частину І доповнити новим пунктом сьомим такого змісту:
«7. Пункт 64 підрозділу 2 Розділу ХХ «Прикінцеві положення» викласти у такій редакції:
«64. Тимчасово, до 31 грудня 2020 року, звільняються від оподаткування податком на додану вартість операції із ввезення на митну територію України та з постачання на митній території України транспортних засобів, оснащених електричними двигунами, що зазначені у товарній підкатегорії 8703 90 10 та 8703 90 10 20 згідно з УКТ ЗЕД (в тому числі вироблених в Україні).»
 
Відхилено (оскільки порушено алгоритм внесення змін до Митного тарифу України: (відсутність ставок мита, одиниць обліку, дублювання діючих описових частин кодів, порушення проведення деталізації кодів УКТ ЗЕД, класифікація одного товару у двох кодах) (отримано лист автора про відкликання №1316-11-06/18 від 06.11.18)   
    -59- Рябчин О.М.
В законопроекті частину І доповнити новим пунктом 7 наступного змісту:
«7. Підрозділ 2 Розділу ХХ «Прикінцеві положення» доповнити пунктом 68 такого змісту:
«68. Тимчасово, до 31 грудня 2020 року, звільняються від оподаткування податком на додану вартість:
операції з постачання послуг з перевезення пасажирів на таксі, оснащеного виключно електричним двигуном (одним чи декількома), а також надання пасажирського транспорту в оренду (лізинг, прокат, перевезення на замовлення), у разі, якщо такі колісні транспортні засоби оснащені виключно електричним двигуном (одним чи декількома).»«.
 
Відхилено (оскільки призведе до недонадходження ПДВ до бюджету)   
    -60- Рябчин О.М.
В законопроекті частину І доповнити новим пунктом 8 наступного змісту:
«8. Підрозділ 2 Розділу ХХ «Прикінцеві положення» доповнити пунктом 69 такого змісту:
69. Тимчасово, до 31 грудня 2020 року, звільняються від оподаткування податком на додану вартість операції із ввезення на митну територію України та з постачання на митній території України транспортних засобів, що зазначені у товарній підкатегорії 8703 90 10 90 згідно з (в тому числі вироблених в Україні).
 
Відхилено (оскільки пропонується значне розширення пільгового оподаткування)   
26. 6. Пункт 15 підрозділу 5 розділу ХХ "Перехідні положення" виключити.
 
-61- Дерев'янко Ю.Б.
Пункт 6 Розділу І Законопроекту викласти у такій редакції:
«6. Пункт 15 підрозділу 5 розділу ХХ «Перехідні положення» викласти у такій редакції:
15. Тимчасово протягом року з моменту набрання чинності Закону України «Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо оподаткування легкових транспортних засобів» звільняються від оподаткування акцизним податком операції з ввезення на митну територію України та реалізації на митній території України транспортних засобів, моторних транспортних засобів, призначених для перевезення 10 і більше осіб, включаючи водія (крім транспортних засобів, зазначених у товарній позиції 8702 90 90 згідно з УКТ ЗЕД), включаючи вантажопасажирські автомобілі-фургони, що ввозяться у кількості однієї одиниці на користь однієї особи – громадянина, який досяг 18-річного віку.»
 
Відхилено (оскільки реалізація пропозиції призведе до втрат бюджету)  7. У розділі ХХ «Перехідні положення»:
1) у підрозділі 5
пункт 15 виключити;
доповнити пунктом 20 такого змісту:
«20. Тимчасово, з першого дня набрання чинності Законом України «Про внесення змін до Податкового кодекс України щодо оподаткування акцизним податком легкових транспортних засобів» по тридцятий календарний день (включно) з дня набрання чинності тимчасовим порядком, затвердженим на виконання пункту 9-2 розділу ХХІ «Прикінцеві та перехідні положення» Митного кодексу України, але не пізніше 60 календарних днів з дня набрання чинності Законом України «Про внесення змін до Податкового кодекс України щодо оподаткування акцизним податком легкових транспортних засобів», ставки податку для транспортних засобів, зазначених у підпункті 215.3.5-1 пункту 215.3 статті 215 цього Кодексу (крім транспортних засобів, зазначених у товарних підкатегоріях 8703 10 18 00, 8703 90 10 10, 8703 90 10 90, 8703 90 90 00 згідно з УКТ ЗЕД), визначаються із застосуванням коефіцієнта 0,5;
з тридцять першого дня набрання чинності тимчасовим порядком, затвердженим на виконання пункту 9-2 розділу ХХІ «Прикінцеві та перехідні положення» Митного кодексу України, але не пізніше 90 календарних днів з дня набрання чинності Законом України «Про внесення змін до Податкового кодекс України щодо оподаткування акцизним податком легкових транспортних засобів» ставки податку для транспортних засобів, зазначених у підпункті 215.3.5-1 пункту 215.3 статті 215 цього Кодексу (крім транспортних засобів, зазначених у товарних підкатегоріях 8703 10 18 00, 8703 90 10 10, 8703 90 10 90, 8703 90 90 00 згідно з УКТ ЗЕД), визначаються із застосуванням коефіцієнта 0,75.
Встановлені цим пунктом коефіцієнти застосовуються для легкових транспортних засобів, що використовувалися, які ввозяться на митну територію України особою для власного використання в кількості один легковий транспортний засіб на таку особу»;
2) підрозділ 10 доповнити пунктом 49 такого змісту:
«49. Здійснення митного оформлення транспортного засобу з дотриманням умов, визначених пунктом 9-3 розділу ХХІ «Прикінцеві та перехідні положення» Митного кодексу України, звільняє осіб, відповідальних за дотримання строків та умов (вимог) митних режимів тимчасового ввезення або транзиту, від відповідальності, передбаченої пунктом 206.16 статті 206 та пунктом 218.3 статті 218 цього Кодексу, за порушення митних правил стосовно транспортного засобу, щодо якого не дотримані строки та умови (вимоги) митних режимів тимчасового ввезення або транзиту».
 
    -62- Южаніна Н.П.
Кришин О.Ю.
Фролов М.О.
Вознюк Ю.В.
Курячий М.П.
Кобцев М.В.
Кірш О.В.
Лаврик О.В.
Іщенко В.О.
Антонищак А.Ф.
Порошенко О.П.
Острікова Т.Г.
Юрик Т.З.
Гудзенко В.І.
Святаш Д.В.
Долженков О.В.
Герега О.В.
Пункт 6 Розділу І Законопроекту доповнити абзацами такого змісту:
«доповнити пунктом 20 такого змісту:
«20. Тимчасово, з першого дня набрання чинності Законом України «Про внесення змін до Податкового кодекс України щодо оподаткування акцизним податком легкових транспортних засобів» по тридцятий календарний день (включно) з дня набрання чинності тимчасовим порядком, затвердженим на виконання пункту 92 розділу ХХІ «Прикінцеві та перехідні положення» Митного кодексу України, але не пізніше 60 календарних днів з дня набрання чинності Законом України «Про внесення змін до Податкового кодекс України щодо оподаткування акцизним податком легкових транспортних засобів», ставки податку для транспортних засобів, зазначених у підпункті 215.3.51 пункту 215.3 статті 215 цього Кодексу (крім транспортних засобів, зазначених у товарних підкатегоріях 8703 10 18 00, 8703 90 10 10, 8703 90 10 90, 8703 90 90 00 згідно з УКТ ЗЕД), визначаються із застосуванням коефіцієнта 0,5;
з тридцять першого дня набрання чинності тимчасовим порядком, затвердженим на виконання пункту 92 розділу ХХІ «Прикінцеві та перехідні положення» Митного кодексу України, але не пізніше 90 календарних днів з дня набрання чинності Законом України «Про внесення змін до Податкового кодекс України щодо оподаткування акцизним податком легкових транспортних засобів» ставки податку для транспортних засобів, зазначених у підпункті 215.3.51 пункту 215.3 статті 215 цього Кодексу (крім транспортних засобів, зазначених у товарних підкатегоріях 8703 10 18 00, 8703 90 10 10, 8703 90 10 90, 8703 90 90 00 згідно з УКТ ЗЕД), визначаються із застосуванням коефіцієнта 0,75.
Встановлені цим пунктом коефіцієнти застосовуються для легкових транспортних засобів, що використовувалися, які ввозяться на митну територію України особою для власного використання в кількості один легковий транспортний засіб на таку особу»;
Доповнити розділ І законопроекту новим пунктом такого змісту:
«Підрозділ 10 розділу ХХ «Прикінцеві та перехідні положення» доповнити пунктом 49 такого змісту:
«49. Здійснення митного оформлення транспортного засобу з дотриманням умов, визначених пунктом 93 розділу ХХІ «Прикінцеві та перехідні положення» Митного кодексу України, звільняє осіб, відповідальних за дотримання строків та умов (вимог) митних режимів тимчасового ввезення або транзиту, від відповідальності, передбаченої пунктом 206.16 статті 206 та пунктом 218.3 статті 218 цього Кодексу, за порушення митних правил стосовно транспортного засобу, щодо якого не дотримані строки та умови (вимоги) митних режимів тимчасового ввезення або транзиту».
 
Враховано    
    -63- Левченко Ю.В.
Пункт 6 Розділу І Законопроекту викласти в такій редакції:
«6. Пункт 15 підрозділу 5 розділу ХХ «Перехідні положення» викласти в такій редакції:
«15. Тимчасово протягом року з моменту набрання чинності Закону України «Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо оподаткування деяких транспортних засобів» встановити на транспортні засоби, зареєстровані в іноземній державі та ввезені на митну територію України до набрання чинності Законом України «Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо оподаткування деяких транспортних засобів», та які не пройшли першу державну реєстрацію в Україні, можуть здійснити таку реєстрацію, сплативши податки встановлені цим Кодексом.»
 
Відхилено (оскільки пропозиція призведе до розбалансування пропозицій, прийнятих у І читанні.)   
    -64- Мепарішвілі Х.Н.
Пункт 15 підрозділу 5 розділу ХХ "Перехідні положення" викласти в наступній редакції:
Тимчасово, до закінчення періоду забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях встановити ставки акцизного податку на автомобілі легкові та інші моторні транспортні засоби, призначені головним чином для перевезення людей (крім моторних транспортних засобів, зазначених у товарній позиції 8702 згідно з УКТ ЗЕД), включаючи вантажопасажирські автомобілі-фургони, гоночні автомобілі, у тому числі автомобілі, які в установленому законодавством порядку подаються до органів внутрішніх справ України для реєстрації або перереєстрації у зв'язку зі зміною моделі транспортного засобу, яка до переобладнання під час ввезення відповідала товарній позиції 8704 згідно з УКТ ЗЕД, а після переобладнання відповідає товарній позиції 8703 згідно з УКТ ЗЕД; моторні транспортні засоби для перевезення вантажів, що відповідають товарній позиції 8704 згідно з УКТ ЗЕД; мотоцикли (включаючи мопеди) та велосипеди з допоміжним двигуном, з колясками або без них, що відповідають товарній позиції 8711 згідно з УКТ ЗЕД; моторні транспортні засоби, призначені для перевезення 10 осіб ібільше, включаючи водія, що відповідають товарній позиції 8702 згідно з УКТ ЗЕД, які ввозяться з країни-агресора:
Код товару (продукції) згідно з УКТ ЗЕДОпис товару (продукції) згідно з УКТ ЗЕДСтавка податку у твердій сумі з одиниці реалізованого товару (продукції) (специфічні)
8703Автомобілі легкові та інші моторні транспортні засоби, призначені головним чином для перевезення людей (крім моторних транспортних засобів товарної позиції 8702), включаючи вантажопасажирські автомобілі-фургони та гоночні автомобілі:
8703 10- транспортні засоби, спеціально призначені для пересування по снігу; спеціальні автомобілі для перевезення спортсменів на майданчики для гри в гольф та аналогічні транспортні засоби:
8703 10 11 00- - транспортні засоби спеціального призначення для переміщення по снігу, з двигуном внутрішнього згоряння із запалюванням від стиснення (дизелем або напівдизелем) або з двигуном внутрішнього згоряння з іскровим запалюванням0,653 євро за 1 куб. см об'єму циліндрів двигуна
8703 10 18 00- - інші0,653 євро за 1 куб. см об'єму циліндрів двигуна внутрішнього згоряння або 109,129 євро за 1 штуку для транспортних засобів з електричним двигуном
- інші транспортні засоби з двигуном внутрішнього згоряння з іскровим запалюванням та з кривошипно-шатунним механізмом:
8703 21- - з робочим об'ємом циліндрів двигуна не більш як 1000 куб. см:
8703 21 10 00- - - нові0,102 євро за 1 куб. см об'єму циліндрів двигуна
8703 21 90- - - що використовувалися:
8703 21 90 10- - - - не більш як п'ять років1,094 євро за 1 куб. см об'єму циліндрів двигуна
8703 21 90 30- - - - понад п'ять років1,438 євро за 1 куб. см об'єму циліндрів двигуна
8703 22- - з робочим об'ємом циліндрів двигуна понад 1000 куб. см, але не більш як 1500 куб. см:
8703 22 10 00- - - нові0,063 євро за 1 куб. см об'єму циліндрів двигуна
8703 22 90 - - - що використовувалися:
8703 22 90 10- - - - не більш як п'ять років1,367 євро за 1 куб. см об'єму циліндрів двигуна
8703 22 90 30- - - - понад п'ять років1,761 євро за 1 куб. см об'єму циліндрів двигуна
8703 23- - з робочим об'ємом циліндрів двигуна понад 1500 куб. см, але не більш як 3000 куб. см:
- - - нові:
8703 23 11- - - - моторні транспортні засоби, обладнані для тимчасового проживання людей:
8703 23 11 10- - - - з об'ємом циліндрів двигуна понад 1500 куб. см, але не більш як 2200 куб. см0,327 євро за 1 куб. см об'єму циліндрів двигуна
8703 23 11 30- - - - - з об'ємом циліндрів двигуна понад 2200 куб. см, але не більш як 3000 куб. см1,316 євро за 1 куб. см об'єму циліндрів двигуна
8703 23 19- - - - інші:
8703 23 19 10- - - - - з об'ємом циліндрів двигуна понад 1500 куб. см, але не більш як 2200 куб. см0,267 євро за 1 куб. см об'єму циліндрів двигуна
8703 23 19 30- - - - - з об'ємом циліндрів двигуна понад 2200 куб. см, але не більш як 3000 куб. см0,276 євро за 1 куб. см об'єму циліндрів двигуна
8703 23 90- - - що використовувалися:
- - - - з об'ємом циліндрів двигуна понад 1500 куб. см, але не більш як 2200 куб. см:
8703 23 90 11- - - - - не більш як п'ять років1,643 євро за 1 куб. см об'єму циліндрів двигуна
8703 23 90 13- - - - - понад п'ять років2,441 євро за 1 куб. см об'єму циліндрів двигуна
- - - - з об'ємом циліндрів двигуна понад 2200 куб. см, але не більш як 3000 куб. см:
8703 23 90 31- - - - - не більш як п'ять років2,213 євро за 1 куб. см об'єму циліндрів двигуна
8703 23 90 33- - - - - понад п'ять років4,985 євро за 1 куб. см об'єму циліндрів двигуна
8703 24- - з робочим об'ємом циліндрів двигуна понад 3000 куб. см:
8703 24 10 00- - - нові2,209 євро за 1 куб. см об'єму циліндрів двигуна
8703 24 90- - - що використовувалися:
8703 24 90 10- - - - не більш як п'ять років3,329 євро за 1 куб. см об'єму циліндрів двигуна
8703 24 90 30- - - - понад п'ять років4,985 євро за 1 куб. см об'єму циліндрів двигуна
- інші транспортні засоби з двигуном внутрішнього згоряння із запалюванням від стиснення (дизелем або напівдизелем):
8703 31- - з робочим об'ємом циліндрів двигуна не більш як 1500 куб. см:
8703 31 10 00- - - нові0,103 євро за 1 куб. см об'єму циліндрів двигуна
8703 31 90 - - - що використовувалися:
8703 31 90 10- - - - не більш як п'ять років1,367 євро за 1 куб. см об'єму циліндрів двигуна
8703 31 90 30- - - - понад п'ять років1,761 євро за 1 куб. см об'єму циліндрів двигуна
8703 32- - з робочим об'ємом циліндрів двигуна понад 1500 куб. см, але не більш як 2500 куб. см:
- - - нові:
8703 32 11 00- - - - моторні транспортні засоби, обладнані для тимчасового проживання людей0,327 євро за 1 куб. см об'єму циліндрів двигуна
8703 32 19 00- - - - інші0,327 євро за 1 куб. см об'єму циліндрів двигуна
8703 32 90 - - - що використовувалися:
8703 32 90 10- - - - не більш як п'ять років1,923 євро за 1 куб. см об'єму циліндрів двигуна
8703 32 90 30- - - - понад п'ять років2,441 євро за 1 куб. см об'єму циліндрів двигуна
8703 33- - з робочим об'ємом циліндрів двигуна понад 2500 куб. см:
- - - нові:
8703 33 11 00- - - - моторні транспортні засоби, обладнані для тимчасового проживання людей2,209 євро за 1 куб. см об'єму циліндрів двигуна
8703 33 19 00- - - - інші2,209 євро за 1 куб. см об'єму циліндрів двигуна
8703 33 90- - - що використовувалися:
8703 33 90 10- - - - не більш як п'ять років2,779 євро за 1 куб. см об'єму циліндрів двигуна
8703 33 90 30- - - - понад п'ять років4,715 євро за 1 куб. см об'єму циліндрів двигуна
8703 90- інші:
8703 90 10- - транспортні засоби, оснащені електричними двигунами:
8703 90 10 10- - - транспортні засоби, оснащені виключно електричними двигунами (одним чи декількома)109,129 євро за 1 штуку;
8703 90 10 90- - - інші109,129 євро за 1 штуку
8703 90 90 00- - інші109,129 євро за 1 штуку;
 
Відхилено (оскільки реалізація пропозиції призведе до складнощів в адмініструванні та схем ухилення від оподаткування)   
    -65- Довгий О.С.
Пункт 6 розділу І Проекту виключити.
 
Відхилено (оскільки термін дії зазначеної норми Податкового кодексу України закінчується 31.12.2018, тому немає необхідності залишати її чинною)   
    -66- Тетерук А.А.
Пункт 6 викласти у такій редакції:
«6. Пункт 15 підрозділу 5 розділу ХХ "Перехідні положення" виключити.».
 
Відхилено (оскільки термін дії зазначеної норми Податкового кодексу України закінчується 31.12.2018, тому немає необхідності залишати її чинною)   
    -67- Острікова Т.Г.
Пастух Т.Т.
Березюк О.Р.
Пункт 6 викласти у такій редакції:
«Пункт 15 підрозділу 5 розділу ХХ "Перехідні положення" викласти у такій редакції:
«Тимчасово, на період проведення антитерористичної операції та/або здійснення заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях, що здійснюються шляхом проведення операції Об’єднаних сил (ООС) та до звільнення тимчасово окупованих територій у Донецькій та Луганській областях, Автономної Республіки Крим та відновлення на цих територіях конституційного ладу, встановити ставки акцизного податку на автомобілі легкові та інші моторні транспортні засоби, призначені головним чином для перевезення людей, що відповідають товарній позиції 8703 згідно з УКТ ЗЕД, (крім моторних транспортних засобів, зазначених у товарній позиції 8702 згідно з УКТ ЗЕД), включаючи вантажопасажирські автомобілі-фургони, гоночні автомобілі, у тому числі автомобілі, які в установленому законодавством порядку подаються до органів внутрішніх справ України для реєстрації або перереєстрації у зв'язку зі зміною моделі транспортного засобу, яка до переобладнання під час ввезення відповідала товарній позиції 8704 згідно з УКТ ЗЕД, а після переобладнання відповідає товарній позиції 8703 згідно з УКТ, які мають походження з країни, визнаної державою-окупантом згідно із законом України та/або визнаної державою-агресором по відношенню до України згідно із законодавством, або ввозяться з території такої держави-окупанта (агресора) та/або з окупованої території України, визначеної такою згідно із законом України:
Код товару (продукції) згідно з УКТ ЗЕДОпис товару (продукції) згідно з УКТ ЗЕДСтавка податку у твердій сумі з одиниці реалізованого товару (продукції) (специфічні)
8703Автомобілі легкові та інші моторні транспортні засоби, призначені головним чином для перевезення людей (крім моторних транспортних засобів товарної позиції 8702), включаючи вантажопасажирські автомобілі-фургони та гоночні автомобілі:
8703 10- транспортні засоби, спеціально призначені для пересування по снігу; спеціальні автомобілі для перевезення спортсменів на майданчики для гри в гольф та аналогічні транспортні засоби:
8703 10 11 00- - транспортні засоби спеціального призначення для переміщення по снігу, з двигуном внутрішнього згоряння із запалюванням від стиснення (дизелем або напівдизелем) або з двигуном внутрішнього згоряння з іскровим запалюванням0,653 євро за 1 куб. см об'єму циліндрів двигуна
8703 10 18 00- - інші0,653 євро за 1 куб. см об'єму циліндрів двигуна внутрішнього згоряння або 109,129 євро за 1 штуку для транспортних засобів з електричним двигуном
- інші транспортні засоби з двигуном внутрішнього згоряння з іскровим запалюванням та з кривошипно-шатунним механізмом:
8703 21- - з робочим об'ємом циліндрів двигуна не більш як 1000 куб. см:
8703 21 10 00- - - нові0,102 євро за 1 куб. см об'єму циліндрів двигуна
8703 21 90- - - що використовувалися:
8703 21 90 10- - - - не більш як п'ять років1,094 євро за 1 куб. см об'єму циліндрів двигуна
8703 21 90 30- - - - понад п'ять років1,438 євро за 1 куб. см об'єму циліндрів двигуна
8703 22- - з робочим об'ємом циліндрів двигуна понад 1000 куб. см, але не більш як 1500 куб. см:
8703 22 10 00- - - нові0,063 євро за 1 куб. см об'єму циліндрів двигуна
8703 22 90 - - - що використовувалися:
8703 22 90 10- - - - не більш як п'ять років1,367 євро за 1 куб. см об'єму циліндрів двигуна
8703 22 90 30- - - - понад п'ять років1,761 євро за 1 куб. см об'єму циліндрів двигуна
8703 23- - з робочим об'ємом циліндрів двигуна понад 1500 куб. см, але не більш як 3000 куб. см:
- - - нові:
8703 23 11- - - - моторні транспортні засоби, обладнані для тимчасового проживання людей:
8703 23 11 10- - - - з об'ємом циліндрів двигуна понад 1500 куб. см, але не більш як 2200 куб. см0,327 євро за 1 куб. см об'єму циліндрів двигуна
8703 23 11 30- - - - - з об'ємом циліндрів двигуна понад 2200 куб. см, але не більш як 3000 куб. см1,316 євро за 1 куб. см об'єму циліндрів двигуна
8703 23 19- - - - інші:
8703 23 19 10- - - - - з об'ємом циліндрів двигуна понад 1500 куб. см, але не більш як 2200 куб. см0,267 євро за 1 куб. см об'єму циліндрів двигуна
8703 23 19 30- - - - - з об'ємом циліндрів двигуна понад 2200 куб. см, але не більш як 3000 куб. см0,276 євро за 1 куб. см об'єму циліндрів двигуна
8703 23 90- - - що використовувалися:
- - - - з об'ємом циліндрів двигуна понад 1500 куб. см, але не більш як 2200 куб. см:
8703 23 90 11- - - - - не більш як п'ять років1,643 євро за 1 куб. см об'єму циліндрів двигуна
8703 23 90 13- - - - - понад п'ять років2,441 євро за 1 куб. см об'єму циліндрів двигуна
- - - - з об'ємом циліндрів двигуна понад 2200 куб. см, але не більш як 3000 куб. см:
8703 23 90 31- - - - - не більш як п'ять років2,213 євро за 1 куб. см об'єму циліндрів двигуна
8703 23 90 33- - - - - понад п'ять років4,985 євро за 1 куб. см об'єму циліндрів двигуна
8703 24- - з робочим об'ємом циліндрів двигуна понад 3000 куб. см:
8703 24 10 00- - - нові2,209 євро за 1 куб. см об'єму циліндрів двигуна
8703 24 90- - - що використовувалися:
8703 24 90 10- - - - не більш як п'ять років3,329 євро за 1 куб. см об'єму циліндрів двигуна
8703 24 90 30- - - - понад п'ять років4,985 євро за 1 куб. см об'єму циліндрів двигуна
- інші транспортні засоби з двигуном внутрішнього згоряння із запалюванням від стиснення (дизелем або напівдизелем):
8703 31- - з робочим об'ємом циліндрів двигуна не більш як 1500 куб. см:
8703 31 10 00- - - нові0,103 євро за 1 куб. см об'єму циліндрів двигуна
8703 31 90 - - - що використовувалися:
8703 31 90 10- - - - не більш як п'ять років1,367 євро за 1 куб. см об'єму циліндрів двигуна
8703 31 90 30- - - - понад п'ять років1,761 євро за 1 куб. см об'єму циліндрів двигуна
8703 32- - з робочим об'ємом циліндрів двигуна понад 1500 куб. см, але не більш як 2500 куб. см:
- - - нові:
8703 32 11 00- - - - моторні транспортні засоби, обладнані для тимчасового проживання людей0,327 євро за 1 куб. см об'єму циліндрів двигуна
8703 32 19 00- - - - інші0,327 євро за 1 куб. см об'єму циліндрів двигуна
8703 32 90 - - - що використовувалися:
8703 32 90 10- - - - не більш як п'ять років1,923 євро за 1 куб. см об'єму циліндрів двигуна
8703 32 90 30- - - - понад п'ять років2,441 євро за 1 куб. см об'єму циліндрів двигуна
8703 33- - з робочим об'ємом циліндрів двигуна понад 2500 куб. см:
- - - нові:
8703 33 11 00- - - - моторні транспортні засоби, обладнані для тимчасового проживання людей2,209 євро за 1 куб. см об'єму циліндрів двигуна
8703 33 19 00- - - - інші2,209 євро за 1 куб. см об'єму циліндрів двигуна
8703 33 90- - - що використовувалися:
8703 33 90 10- - - - не більш як п'ять років2,779 євро за 1 куб. см об'єму циліндрів двигуна
8703 33 90 30- - - - понад п'ять років4,715 євро за 1 куб. см об'єму циліндрів двигуна
8703 90- інші:
8703 90 10- - транспортні засоби, оснащені електричними двигунами:
8703 90 10 10- - - транспортні засоби, оснащені виключно електричними двигунами (одним чи декількома)109,129 євро за 1 штуку;
8703 90 10 90- - - інші109,129 євро за 1 штуку
8703 90 90 00- - інші109,129 євро за 1 штуку;
«.
 
Відхилено (оскільки реалізація пропозиції призведе до складнощів в адмініструванні та схем ухилення від оподаткування)   
    -68- Веселова Н.В.
Пункт 15 підрозділу 5 розділу ХХ "Перехідні положення" викласти в наступній редакції:
Тимчасово, до закінчення періоду забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях встановити ставки акцизного податку на автомобілі легкові та інші моторні транспортні засоби, призначені головним чином для перевезення людей (крім моторних транспортних засобів, зазначених у товарній позиції 8702 згідно з УКТ ЗЕД), включаючи вантажопасажирські автомобілі-фургони, гоночні автомобілі, у тому числі автомобілі, які в установленому законодавством порядку подаються до органів внутрішніх справ України для реєстрації або перереєстрації у зв'язку зі зміною моделі транспортного засобу, яка до переобладнання під час ввезення відповідала товарній позиції 8704 згідно з УКТ ЗЕД, а після переобладнання відповідає товарній позиції 8703 згідно з УКТ ЗЕД; моторні транспортні засоби для перевезення вантажів, що відповідають товарній позиції 8704 згідно з УКТ ЗЕД; мотоцикли (включаючи мопеди) та велосипеди з допоміжним двигуном, з колясками або без них, що відповідають товарній позиції 8711 згідно з УКТ ЗЕД; моторні транспортні засоби, призначені для перевезення 10 осіб ібільше, включаючи водія, що відповідають товарній позиції 8702 згідно з УКТ ЗЕД, які ввозяться з країни-агресора:
Код товару (продукції) згідно з УКТ ЗЕДОпис товару (продукції) згідно з УКТ ЗЕДСтавка податку у твердій сумі з одиниці реалізованого товару (продукції) (специфічні)
8703Автомобілі легкові та інші моторні транспортні засоби, призначені головним чином для перевезення людей (крім моторних транспортних засобів товарної позиції 8702), включаючи вантажопасажирські автомобілі-фургони та гоночні автомобілі:
8703 10- транспортні засоби, спеціально призначені для пересування по снігу; спеціальні автомобілі для перевезення спортсменів на майданчики для гри в гольф та аналогічні транспортні засоби:
8703 10 11 00- - транспортні засоби спеціального призначення для переміщення по снігу, з двигуном внутрішнього згоряння із запалюванням від стиснення (дизелем або напівдизелем) або з двигуном внутрішнього згоряння з іскровим запалюванням0,653 євро за 1 куб. см об'єму циліндрів двигуна
8703 10 18 00- - інші0,653 євро за 1 куб. см об'єму циліндрів двигуна внутрішнього згоряння або 109,129 євро за 1 штуку для транспортних засобів з електричним двигуном
- інші транспортні засоби з двигуном внутрішнього згоряння з іскровим запалюванням та з кривошипно-шатунним механізмом:
8703 21- - з робочим об'ємом циліндрів двигуна не більш як 1000 куб. см:
8703 21 10 00- - - нові0,102 євро за 1 куб. см об'єму циліндрів двигуна
8703 21 90- - - що використовувалися:
8703 21 90 10- - - - не більш як п'ять років1,094 євро за 1 куб. см об'єму циліндрів двигуна
8703 21 90 30- - - - понад п'ять років1,438 євро за 1 куб. см об'єму циліндрів двигуна
8703 22- - з робочим об'ємом циліндрів двигуна понад 1000 куб. см, але не більш як 1500 куб. см:
8703 22 10 00- - - нові0,063 євро за 1 куб. см об'єму циліндрів двигуна
8703 22 90 - - - що використовувалися:
8703 22 90 10- - - - не більш як п'ять років1,367 євро за 1 куб. см об'єму циліндрів двигуна
8703 22 90 30- - - - понад п'ять років1,761 євро за 1 куб. см об'єму циліндрів двигуна
8703 23- - з робочим об'ємом циліндрів двигуна понад 1500 куб. см, але не більш як 3000 куб. см:
- - - нові:
8703 23 11- - - - моторні транспортні засоби, обладнані для тимчасового проживання людей:
8703 23 11 10- - - - з об'ємом циліндрів двигуна понад 1500 куб. см, але не більш як 2200 куб. см0,327 євро за 1 куб. см об'єму циліндрів двигуна
8703 23 11 30- - - - - з об'ємом циліндрів двигуна понад 2200 куб. см, але не більш як 3000 куб. см1,316 євро за 1 куб. см об'єму циліндрів двигуна
8703 23 19- - - - інші:
8703 23 19 10- - - - - з об'ємом циліндрів двигуна понад 1500 куб. см, але не більш як 2200 куб. см0,267 євро за 1 куб. см об'єму циліндрів двигуна
8703 23 19 30- - - - - з об'ємом циліндрів двигуна понад 2200 куб. см, але не більш як 3000 куб. см0,276 євро за 1 куб. см об'єму циліндрів двигуна
8703 23 90- - - що використовувалися:
- - - - з об'ємом циліндрів двигуна понад 1500 куб. см, але не більш як 2200 куб. см:
8703 23 90 11- - - - - не більш як п'ять років1,643 євро за 1 куб. см об'єму циліндрів двигуна
8703 23 90 13- - - - - понад п'ять років2,441 євро за 1 куб. см об'єму циліндрів двигуна
- - - - з об'ємом циліндрів двигуна понад 2200 куб. см, але не більш як 3000 куб. см:
8703 23 90 31- - - - - не більш як п'ять років2,213 євро за 1 куб. см об'єму циліндрів двигуна
8703 23 90 33- - - - - понад п'ять років4,985 євро за 1 куб. см об'єму циліндрів двигуна
8703 24- - з робочим об'ємом циліндрів двигуна понад 3000 куб. см:
8703 24 10 00- - - нові2,209 євро за 1 куб. см об'єму циліндрів двигуна
8703 24 90- - - що використовувалися:
8703 24 90 10- - - - не більш як п'ять років3,329 євро за 1 куб. см об'єму циліндрів двигуна
8703 24 90 30- - - - понад п'ять років4,985 євро за 1 куб. см об'єму циліндрів двигуна
- інші транспортні засоби з двигуном внутрішнього згоряння із запалюванням від стиснення (дизелем або напівдизелем):
8703 31- - з робочим об'ємом циліндрів двигуна не більш як 1500 куб. см:
8703 31 10 00- - - нові0,103 євро за 1 куб. см об'єму циліндрів двигуна
8703 31 90 - - - що використовувалися:
8703 31 90 10- - - - не більш як п'ять років1,367 євро за 1 куб. см об'єму циліндрів двигуна
8703 31 90 30- - - - понад п'ять років1,761 євро за 1 куб. см об'єму циліндрів двигуна
8703 32- - з робочим об'ємом циліндрів двигуна понад 1500 куб. см, але не більш як 2500 куб. см:
- - - нові:
8703 32 11 00- - - - моторні транспортні засоби, обладнані для тимчасового проживання людей0,327 євро за 1 куб. см об'єму циліндрів двигуна
8703 32 19 00- - - - інші0,327 євро за 1 куб. см об'єму циліндрів двигуна
8703 32 90 - - - що використовувалися:
8703 32 90 10- - - - не більш як п'ять років1,923 євро за 1 куб. см об'єму циліндрів двигуна
8703 32 90 30- - - - понад п'ять років2,441 євро за 1 куб. см об'єму циліндрів двигуна
8703 33- - з робочим об'ємом циліндрів двигуна понад 2500 куб. см:
- - - нові:
8703 33 11 00- - - - моторні транспортні засоби, обладнані для тимчасового проживання людей2,209 євро за 1 куб. см об'єму циліндрів двигуна
8703 33 19 00- - - - інші2,209 євро за 1 куб. см об'єму циліндрів двигуна
8703 33 90- - - що використовувалися:
8703 33 90 10- - - - не більш як п'ять років2,779 євро за 1 куб. см об'єму циліндрів двигуна
8703 33 90 30- - - - понад п'ять років4,715 євро за 1 куб. см об'єму циліндрів двигуна
8703 90- інші:
8703 90 10- - транспортні засоби, оснащені електричними двигунами:
8703 90 10 10- - - транспортні засоби, оснащені виключно електричними двигунами (одним чи декількома)109,129 євро за 1 штуку;
8703 90 10 90- - - інші109,129 євро за 1 штуку
8703 90 90 00- - інші109,129 євро за 1 штуку;
 
Відхилено (оскільки реалізація пропозиції призведе до складнощів в адмініструванні та схем ухилення від оподаткування)   
    -69- Рябчин О.М.
В законопроекті частину І доповнити новим пунктом №8 такого змісту:
«8. Пункт 19 підрозділу 5 Розділу ХХ «Прикінцеві положення» викласти у такій редакції:
«19. Тимчасово, до 31 грудня 2020 року, звільняються від оподаткування акцизним податком операції з ввезення на митну територію України та реалізації на митній території України транспортних засобів, оснащених електричними двигунами, що класифікуються у товарній підкатегорії 8703 90 10 та 8703 90 10 20 згідно з УКТ ЗЕД (в тому числі вироблених в Україні).»
 
Відхилено (оскільки порушено алгоритм внесення змін до Митного тарифу України: (відсутність ставок мита, одиниць обліку, дублювання діючих описових частин кодів, порушення проведення деталізації кодів УКТ ЗЕД, класифікація одного товару у двох кодах) (отримано лист автора про відкликання №1316-11-06/18 від 06.11.18)   
    -70- Рябчин О.М.
В законопроекті частину І доповнити новим пунктом №8 такого змісту:
«8. Пункт 19 підрозділу 5 Розділу ХХ «Прикінцеві положення» викласти у такій редакції:
«19. Тимчасово, до 31 грудня 2020 року, звільняються від оподаткування акцизним податком операції з ввезення на митну територію України та реалізації на митній території України транспортних засобів, оснащених електричними двигунами, що класифікуються у товарній підкатегорії 8703 90 10, 8703 90 10 20 та 8703 90 10 50 згідно з УКТ ЗЕД (в тому числі вироблених в Україні).»
 
Відхилено (оскільки порушено алгоритм внесення змін до Митного тарифу України: (відсутність ставок мита, одиниць обліку, дублювання діючих описових частин кодів, порушення проведення деталізації кодів УКТ ЗЕД, класифікація одного товару у двох кодах) (отримано лист автора про відкликання №1316-11-06/18 від 06.11.18)   
    -71- Рябчин О.М.
В законопроекті частину І доповнити новим пунктом №8 такого змісту:
«8. Пункт 19 підрозділу 5 Розділу ХХ «Прикінцеві положення» викласти у такій редакції:
«20. Тимчасово, до 31 грудня 2025 року, звільняються від оподаткування акцизним податком операції з ввезення на митну територію України та реалізації на митній території України транспортних засобів, зазначені у товарній позиції 8704 90 00 10 згідно з УКТ ЗЕД, оснащених виключно електричними двигунами (одним чи декількома) та/або транспортний засіб, що оснащений двигуном внутрішнього згоряння, який не з’єднаний з трансмісією, тобто не бере участі в пересуванні транспортного засобу, який призначений тільки для обертання електрогенератора та приводиться в рух тільки електричним двигуном».
 
Відхилено (оскільки порушено алгоритм внесення змін до Митного тарифу України: (відсутність ставок мита, одиниць обліку, дублювання діючих описових частин кодів, порушення проведення деталізації кодів УКТ ЗЕД, класифікація одного товару у двох кодах) (отримано лист автора про відкликання №1316-11-06/18 від 06.11.18)   
    -72- Рябчин О.М.
В законопроекті частину І доповнити новим пунктом №8 такого змісту:
«8. Пункт 19 підрозділу 5 Розділу ХХ «Прикінцеві положення» викласти у такій редакції:
«20. Тимчасово, до 31 грудня 2025 року, звільняються від оподаткування акцизним податком операції з ввезення на митну територію України та реалізації на митній території України транспортних засобів, зазначені у товарній позиції 8702 90 90 10 згідно з УКТ ЗЕД, оснащених виключно електричними двигунами (одним чи декількома) та/або транспортний засіб, що оснащений двигуном внутрішнього згоряння, який не з’єднаний з трансмісією, тобто не бере участі в пересуванні транспортного засобу, який призначений тільки для обертання електрогенератора та приводиться в рух тільки електричним двигуном».
 
Відхилено (оскільки порушено алгоритм внесення змін до Митного тарифу України: (відсутність ставок мита, одиниць обліку, дублювання діючих описових частин кодів, порушення проведення деталізації кодів УКТ ЗЕД, класифікація одного товару у двох кодах)   
    -73- Рябчин О.М.
В законопроекті частину І доповнити новим пунктом №8 такого змісту:
«8. Пункт 19 підрозділу 5 Розділу ХХ «Прикінцеві положення» викласти у такій редакції:
«20. Тимчасово, до 31 грудня 2025 року, звільняються від оподаткування акцизним податком операції з ввезення на митну територію України та реалізації на митній території України транспортних засобів, зазначені у товарній позиції 8705 90 80 90 згідно з УКТ ЗЕД, оснащених виключно електричними двигунами (одним чи декількома) та/або транспортний засіб, що оснащений двигуном внутрішнього згоряння, який не з’єднаний з трансмісією, тобто не бере участі в пересуванні транспортного засобу, який призначений тільки для обертання електрогенератора та приводиться в рух тільки електричним двигуном».
 
Відхилено (оскільки порушено алгоритм внесення змін до Митного тарифу України: (відсутність ставок мита, одиниць обліку, дублювання діючих описових частин кодів, порушення проведення деталізації кодів УКТ ЗЕД, класифікація одного товару у двох кодах)   
    -74- Рябчин О.М.
В законопроекті частину І доповнити новим пунктом 9 наступного змісту:
«9. Підрозділ 5 Розділу ХХ «Прикінцеві положення» доповнити пунктом 20 наступного змісту:
20. Тимчасово, до 31 грудня 2020 року, звільняються від оподаткування акцизним податком операції з ввезення на митну територію України та реалізації на митній території України транспортних засобів, що класифікуються у товарній підкатегорії 8703 90 10 90 згідно з УКТ ЗЕД (в тому числі вироблених в Україні).»
 
Відхилено (оскільки пропонується значне розширення пільгового оподаткування)   
    -75- Батенко Т.І.
Констанкевич І.М.
Дубінін О.І.
Дідич В.В.
Шевченко О.Л.
Шевченко В.Л.
Розділ І доповнити новим пунктом такого змісту:
«8. Підрозділ 5 розділу ХХ «Перехідні положення» доповнити пунктом 20 такого змісту:
«20. Тимчасово, до моменту скасування рішення про визнання країни державою-окупантом, до моменту скасування рішення про визнання країни державою-агресором по відношенню до України та/або до моменту завершення тимчасової окупації території України, забороняється митне оформлення транспортних засобів та кузовів до них, зазначених у товарних позиціях 8701-8716 УКТ ЗЕД, які були ввезені на митну територію України з метою вільного обігу, якщо вони:
нові та мають походження з країни, визнаної державою-окупантом згідно із законом України та/або визнаної державою-агресором по відношенню до України згідно із законодавством,
такі, що були в користуванні і мали попередню реєстрацію у державі-окупанті (агресорі) та/або ввезені з окупованої території України, визначеної такою згідно із законом України».
 
Відхилено (оскільки заборона на митне оформлення не відноситься до податкового законодавства)   
    -76- Опанасенко О.В.
Підрозділ 10 розділу ХХ "Перехідні положення" доповнити новим пунктом такого змісту:
"49. Тимчасово, до 31 грудня 2024 року включно, транспортний податок, об'єктом оподаткування якого є транспортні засоби, що відповідають вимогам пункту "б" підпункту 267.2.1 пункту 267.2 статті 267 цього Кодексу, не нараховується на транспортні засоби, перша реєстрація яких відбулась до 1 січня 2019 року".
 
Відхилено (оскільки податковий тиск на платників транспортного податку буде непомірним)   
27. ІІ. Прикінцеві положення
 
-77- Рябчин О.М.
Назву ІІ частини законопроекту викласти у такій редакції "Перехідні положення".
 
Відхилено   ІІ. Прикінцеві положення
 
    -78- Рябчин О.М.
Кацер-Бучковська Н.В.
Ємець Л.О.
Бандуров В.В.
Петренко О.М.
Івченко В.Є.
Єднак О.В.
Шкрум А.І.
Назву ІІ частини законопроекту викласти у такій редакції "Перехідні положення".
 
Відхилено    
28. 1. Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування, але не раніше набрання чинності Закону України "Про внесення змін до Митного кодексу України та деяких законодавчих актів України щодо ввезення транспортних засобів на митну територію України".
 
-79- Рудик С.Я.
Пункту 1 розділу "ІІ. Прикінцеві положення" доповнити абзацом такого змісту:
"Дія вказаного закону не поширюється на транспортні засоби вироблені та ввезені на митну територію України з території країни-агресора.".
 
Відхилено (оскільки реалізація пропозиції призведе до складнощів в адмініструванні та неоднозначного тлумачення норм Податкового кодексу України.)  1. Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування, але не раніше набрання чинності Закону України "Про внесення змін до Митного кодексу України та деяких законодавчих актів України щодо ввезення транспортних засобів на митну територію України".
 
    -80- Кривошея Г.Г.
Доповнити законопроект словами такого тексту «Дія вказаного закону не поширюється на транспортні засоби вироблені та ввезені з території недружніх країн та країн агресорів».
 
Відхилено (оскільки реалізація пропозиції призведе до складнощів в адмініструванні та неоднозначного тлумачення норм Податкового кодексу України.)   
    -81- Каплін С.М.
Розділ «Прикінцеві положення» доповнити новою частиною такого змісту:
«Дія вказаного Закону не поширюється на транспортні засоби вироблені та ввезені з території країни- агресора».
 
Відхилено (оскільки реалізація пропозиції призведе до складнощів в адмініструванні та неоднозначного тлумачення норм Податкового кодексу України)   
    -82- Кужель О.В.
Розділ ІІ законопроекту доповнити новим пунктом 2 наступного змісту:
«2. Дія вказаного закону не поширюється на транспортні засоби, які вироблені на території країни, визнаної державою-окупантом згідно із законом України та/або визнаної державою-агресором по відношенню до України згідно із законодавством, або які ввозяться з території такої держави-окупанта (агресора) та/або з окупованої території України, визначеної такою згідно із законом України.».
У зв’язку з чим пункт 2 вважати пунктом 3
.
 
Відхилено (оскільки реалізація пропозиції призведе до складнощів в адмініструванні та неоднозначного тлумачення норм Податкового кодексу України.)   
    -83- Яценко А.В.
Розділ ІІ Законопроекту доповнити пунктом такого змісту:
«Дія цього Закону не поширюється на транспортні засоби вироблені та ввезені з території недружніх країн та країн агресорів».
 
Відхилено (оскільки реалізація пропозиції призведе до складнощів в адмініструванні та неоднозначного тлумачення норм Податкового кодексу України.)   
    -84- Довгий О.С.
У розділі ІІ Проекту передбачити: «Закон набирає чинності з 1 січня 2019 року».
 
Відхилено    
    -85- Рябчин О.М.
Кацер-Бучковська Н.В.
Ємець Л.О.
Бандуров В.В.
Петренко О.М.
Івченко В.Є.
Єднак О.В.
Шкрум А.І.
Пункт 1 частини 1 ІІ «Прикінцеві положення» законопроекту викласти у такій редакції:
1.Установити, що:
1)після слів "на митну територію України" доповнити словами ", крім пункту 1 розділу І цього Закону в частині застосування К екологія для транспортних засобів, зазначених у товарній позиції 8703 згідно з УКТ ЗЕД, які відповідають екологічним стандартам Євро 0, 1, 2, 3, 4, який набирає чинності через 180 днів з дня, наступного за днем його опублікування, та пункту 1 розділу І цього Закону в частині застосування К екологія для транспортних засобів, зазначених у товарній позиції 8703, згідно з УКТ ЗЕД, які відповідають екологічному стандарту Євро 5, який набирає чинності з 1 січня 2020 року.
 
Відхилено (змінює концепцію законопроекту прийнятого в І читанні)   
    -86- Рябчин О.М.
Пункт 1 частини ІІ «Перехідні положення» законопроекту викласти у такій редакції:
1) внести зміни до Закон України від 19.09.2013 № 584-VІІ «Про Митний тариф України» (зі змінами та доповненнями) та викласти їх в такій редакції:
«Група 87
Засоби наземного транспорту, крім залізничного або трамвайного
рухомого складу, їх частини та обладнання
8702Моторні транспортні засоби, призначені для перевезення 10 осіб ібільше, включаючи водія:
8702 90 90 10- - - тролейбуси, оснащені виключно електричними двигунами (одним чи декількома) та/або такі, що оснащені двигуном внутрішнього згоряння, який не з’єднаний з трансмісією, тобто не бере участі в пересуванні транспортного засобу, який призначений тільки для обертання електрогенератора та приводиться в рух тільки електричним двигуном
8702 90 90 90- - - інші транспортні засоби, оснащені виключно електричними двигунами (одним чи декількома) та/або такі, що оснащені двигуном внутрішнього згоряння, який не з’єднаний з трансмісією, тобто не бере участі в пересуванні транспортного засобу, який призначений тільки для обертання електрогенератора та приводиться в рух тільки електричним двигуном
(…..)
8703Автомобілі легкові та інші моторні транспортні засоби, призначені головним чином для перевезення людей (крім моторних транспортних засобів товарної позиції 8702), включаючи вантажопасажирські автомобілі-фургони та гоночні автомобілі:
8703 90 10- - транспортні засоби, оснащені електричними двигунами:
8703 90 10 10- - - транспортні засоби, оснащені виключно електричними двигунами (одним чи декількома)
8703 90 10 20- - - транспортні засоби, оснащені виключно електричними двигунами (одним чи декількома) та/або такі, що оснащені двигуном внутрішнього згоряння, який не з’єднаний з трансмісією, тобто не бере участі в пересуванні транспортного засобу, який призначений тільки для обертання електрогенератора та приводиться в рух тільки електричним двигуном
8703 90 10 30- - - транспортних засобів (гібриди зі стаціонарною заводською зарядкою від розетки/ «рlug-іn») з поршневим двигуном внутрішнього згоряння з іскровим запалюванням та з зворотно-поступальним рухом поршня і електродвигуном як двигунами для пересування, які здатні заряджатися шляхом підключення до зовнішнього джерела електроенергії
8703 90 10 40- - - транспортні засоби (гібриди) з поршневим двигуном внутрішнього згоряння з іскровим запалюванням та з зворотно-поступальним рухом поршня і електродвигуном як двигунами для пересування, крім тих, які здатні заряджатися шляхом підключення до зовнішнього джерела електроенергії».
(….)
8704 90 00 00- інші
8704 90 00 10 - - - транспортні засоби, оснащені виключно електричними двигунами (одним чи декількома) та/або такі, що оснащені двигуном внутрішнього згоряння, який не з’єднаний з трансмісією, тобто не бере участі в пересуванні транспортного засобу, який призначений тільки для обертання електрогенератора та приводиться в рух тільки електричним двигуном
(….)
8705Моторні транспортні засоби спеціального призначення, крім призначених головним чином для перевезення людей або вантажів (наприклад, автомобілі вантажні для аварійного ремонту, автокрани, автомобілі пожежні, автобетономішалки, автомобілі прибиральні для доріг, автомобілі поливомийні, автомобілі-майстерні, радіологічні автомобілі)
8705 90 80- - інші:
8705 90 80 90- - інші, оснащені виключно електричними двигунами (одним чи декількома) та/або такі, що оснащені двигуном внутрішнього згоряння, який не з’єднаний з трансмісією, тобто не бере участі в пересуванні транспортного засобу, який призначений тільки для обертання електрогенератора та приводиться в рух тільки електричним двигуном».
 
Відхилено (оскільки порушено алгоритм внесення змін до Митного тарифу України: (відсутність ставок мита, одиниць обліку, дублювання діючих описових частин кодів, порушення проведення деталізації кодів УКТ ЗЕД, класифікація одного товару у двох кодах) (отримано лист автора про відкликання №1316-11-06/18 від 06.11.18)   
    -87- Рябчин О.М.
Пункт 1 частини ІІ «Перехідні положення» законопроекту викласти у такій редакції:
внести зміни до Закон України від 19.09.2013 № 584-VІІ «Про Митний тариф України» (зі змінами та доповненнями) та викласти їх в такій редакції:
«Група 87
Засоби наземного транспорту, крім залізничного або трамвайного
рухомого складу, їх частини та обладнання
8702Моторні транспортні засоби, призначені для перевезення 10 осіб ібільше, включаючи водія:
8702 90 90 10- - - тролейбуси, оснащені виключно електричними двигунами (одним чи декількома) та/або такі, що оснащені двигуном внутрішнього згоряння, який не з’єднаний з трансмісією, тобто не бере участі в пересуванні транспортного засобу, який призначений тільки для обертання електрогенератора та приводиться в рух тільки електричним двигуном
8702 90 90 90- - - інші транспортні засоби, оснащені виключно електричними двигунами (одним чи декількома) та/або такі, що оснащені двигуном внутрішнього згоряння, який не з’єднаний з трансмісією, тобто не бере участі в пересуванні транспортного засобу, який призначений тільки для обертання електрогенератора та приводиться в рух тільки електричним двигуном
(…..)
8703Автомобілі легкові та інші моторні транспортні засоби, призначені головним чином для перевезення людей (крім моторних транспортних засобів товарної позиції 8702), включаючи вантажопасажирські автомобілі-фургони та гоночні автомобілі:
8703 90 10- - транспортні засоби, оснащені електричними двигунами:
8703 90 10 10- - - транспортні засоби, оснащені виключно електричними двигунами (одним чи декількома)
8703 90 10 20- - - транспортні засоби, оснащені виключно електричними двигунами (одним чи декількома) та/або такі, що оснащені двигуном внутрішнього згоряння, який не з’єднаний з трансмісією, тобто не бере участі в пересуванні транспортного засобу, який призначений тільки для обертання електрогенератора та приводиться в рух тільки електричним двигуном
8703 90 10 30- - - транспортних засобів (гібриди зі стаціонарною заводською зарядкою від розетки/ «рlug-іn») з поршневим двигуном внутрішнього згоряння з іскровим запалюванням та з зворотно-поступальним рухом поршня і електродвигуном як двигунами для пересування, які здатні заряджатися шляхом підключення до зовнішнього джерела електроенергії
8703 90 10 40- - - транспортні засоби (гібриди) з поршневим двигуном внутрішнього згоряння з іскровим запалюванням та з зворотно-поступальним рухом поршня і електродвигуном як двигунами для пересування, крім тих, які здатні заряджатися шляхом підключення до зовнішнього джерела електроенергії».
8703 90 10 50- - - транспортні засоби, оснащені водневими паливними батареями».
(….)
 
Відхилено (оскільки порушено алгоритм внесення змін до Митного тарифу України: (відсутність ставок мита, одиниць обліку, дублювання діючих описових частин кодів, порушення проведення деталізації кодів УКТ ЗЕД, класифікація одного товару у двох кодах) (отримано лист автора про відкликання №1316-11-06/18 від 06.11.18)   
    -88- Бєлькова О.В.
Пункт 2 частини 1 ІІ «Прикінцеві положення» законопроекту викласти у такій редакції:
внести зміни до Закон України від 19.09.2013 № 584-VІІ «Про Митний тариф України» (зі змінами та доповненнями) та викласти їх в такій редакції:
«Група 87
Засоби наземного транспорту, крім залізничного або трамвайного
рухомого складу, їх частини та обладнання
(…..)
8703Автомобілі легкові та інші моторні транспортні засоби, призначені головним чином для перевезення людей (крім моторних транспортних засобів товарної позиції 8702), включаючи вантажопасажирські автомобілі-фургони та гоночні автомобілі:
8703 90 10- - транспортні засоби, оснащені електричними двигунами:
8703 90 10 10- - - транспортні засоби, оснащені виключно електричними двигунами (одним чи декількома)
8703 90 10 20- - - транспортні засоби, оснащені виключно електричними двигунами (одним чи декількома) та/або такі, що оснащені двигуном внутрішнього згорання, який не з’єднаний з трансмісією, тобто не бере участі в пересуванні транспортного засобу, який призначений тільки для обертання електрогенератора та приводиться в рух тільки електричним двигуном
8703 90 10 30- - - транспортних засобів (гібриди зі стаціонарною заводською зарядкою від розетки/ «рlug-іn») з поршневим двигуном внутрішнього згоряння з іскровим запалюванням та з зворотно-поступальним рухом поршня і електродвигуном як двигунами для пересування, які здатні заряджатися шляхом підключення до зовнішнього джерела електроенергії
8703 90 10 40- - - транспортні засоби (гібриди) з поршневим двигуном внутрішнього згоряння з іскровим запалюванням та з зворотно-поступальним рухом поршня і електродвигуном як двигунами для пересування, крім тих, які здатні заряджатися шляхом підключення до зовнішнього джерела електроенергії».
 
Відхилено (оскільки порушено алгоритм внесення змін до Митного тарифу України: (відсутність ставок мита, одиниць обліку, дублювання діючих описових частин кодів, порушення проведення деталізації кодів УКТ ЗЕД, класифікація одного товару у двох кодах)   
    -89- Рябчин О.М.
Кацер-Бучковська Н.В.
Ємець Л.О.
Бандуров В.В.
Петренко О.М.
Івченко В.Є.
Єднак О.В.
Шкрум А.І.
Пункт 2 частини 1 ІІ «Прикінцеві положення» законопроекту викласти у такій редакції:
1)внести зміни до Закон України від 19.09.2013 № 584-VІІ «Про Митний тариф України» (зі змінами та доповненнями) та викласти їх в такій редакції:
«Група 87
Засоби наземного транспорту, крім залізничного або трамвайного
рухомого складу, їх частини та обладнання
(…..)
8703Автомобілі легкові та інші моторні транспортні засоби, призначені головним чином для перевезення людей (крім моторних транспортних засобів товарної позиції 8702), включаючи вантажопасажирські автомобілі-фургони та гоночні автомобілі:
8703 90 10- - транспортні засоби, оснащені електричними двигунами:
8703 90 10 10- - - транспортні засоби, оснащені виключно електричними двигунами (одним чи декількома)
8703 90 10 20- - - транспортні засоби, оснащені виключно електричними двигунами (одним чи декількома) та/або такі, що оснащені двигуном внутрішнього згоряння, який не з’єднаний з трансмісією, тобто не бере участі в пересуванні транспортного засобу, який призначений тільки для обертання електрогенератора та приводиться в рух тільки електричним двигуном
8703 90 10 30- - - транспортних засобів (гібриди зі стаціонарною заводською зарядкою від розетки/ «рlug-іn») з поршневим двигуном внутрішнього згоряння з іскровим запалюванням та з зворотно-поступальним рухом поршня і електродвигуном як двигунами для пересування, які здатні заряджатися шляхом підключення до зовнішнього джерела електроенергії
8703 90 10 40- - - транспортні засоби (гібриди) з поршневим двигуном внутрішнього згоряння з іскровим запалюванням та з зворотно-поступальним рухом поршня і електродвигуном як двигунами для пересування, крім тих, які здатні заряджатися шляхом підключення до зовнішнього джерела електроенергії».
 
Відхилено (оскільки порушено алгоритм внесення змін до Митного тарифу України: (відсутність ставок мита, одиниць обліку, дублювання діючих описових частин кодів, порушення проведення деталізації кодів УКТ ЗЕД, класифікація одного товару у двох кодах)   
29. 2. Кабінету Міністрів України у двомісячний строк з дня набрання чинності цим Законом:
 
   2. Кабінету Міністрів України у двомісячний строк з дня набрання чинності цим Законом:
 
30. прийняти нормативно-правові акти, необхідні для реалізації цього Закону;
 
   прийняти нормативно-правові акти, необхідні для реалізації цього Закону;
 
31. привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом;
 
   привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом;
 
32. забезпечити приведення міністерствами та іншими центральними органами виконавчої влади їх нормативно-правових актів у відповідність із цим Законом.

-90- Южаніна Н.П.
Кришин О.Ю.
Фролов М.О.
Вознюк Ю.В.
Курячий М.П.
Кобцев М.В.
Кірш О.В.
Лаврик О.В.
Іщенко В.О.
Антонищак А.Ф.
Порошенко О.П.
Острікова Т.Г.
Юрик Т.З.
Гудзенко В.І.
Святаш Д.В.
Долженков О.В.
Герега О.В.
Доповнити пункт 2 розділу ІІ законопроекту абзацом такого змісту:
«внести на розгляд Верховної Ради України пропозиції щодо спрямування у 2018 та 2019 роках на пенсійне забезпечення надходжень митних платежів, отриманих при митному оформленні для вільного обігу транспортних засобів, що були ввезені на митну територію України та поміщені в митні режими транзиту або тимчасового ввезення у період з 1 січня 2015 року до дня набрання чинності цим Законом»
 
Враховано   забезпечити приведення міністерствами та іншими центральними органами виконавчої влади їх нормативно-правових актів у відповідність із цим Законом.
внести на розгляд Верховної Ради України пропозиції щодо спрямування у 2018 та 2019 роках на пенсійне забезпечення надходжень митних платежів, отриманих при митному оформленні для вільного обігу транспортних засобів, що були ввезені на митну територію України та поміщені в митні режими транзиту або тимчасового ввезення у період з 1 січня 2015 року до дня набрання чинності цим Законом.

    -91- Рябчин О.М.
Кацер-Бучковська Н.В.
Ємець Л.О.
Бандуров В.В.
Петренко О.М.
Івченко В.Є.
Єднак О.В.
Шкрум А.І.
Частину 2 Розділу ІІ «Перехідні положення» законопроекту викласти у такій редакції:
«Запропонувати Кабінету Міністрів України розробити і подати на розгляд Верховної Ради України проект Закону України про утилізацію автомобілів».
 
Відхилено (оскільки Закон України про утилізацію автомобілів є діючим і розробка нового є недоцільним)   
    -92- Рябчин О.М.
В законопроекті пункт 2 частини ІІ доповнити новим абзацом такого змісту:
«внести зміни до граничних сум витрат бюджетних установ на придбання автомобілів, меблів, іншого обладнання та устаткування для адміністративних потреб, передбачивши, що вони не поширюються на придбання транспортних засобів, оснащених виключно електричними двигунами (одним чи декількома)».
 
Відхилено (оскільки пропозиція стосується бюджетного законодавства)   
    -93- Рябчин О.М.
Кацер-Бучковська Н.В.
Ємець Л.О.
Бандуров В.В.
Петренко О.М.
Івченко В.Є.
Єднак О.В.
Шкрум А.І.
В законопроекті пункт 2 частини ІІ доповнити новим абзацом такого змісту:
«внести зміни до граничних сум витрат бюджетних установ на придбання автомобілів, меблів, іншого обладнання та устаткування для адміністративних потреб, передбачивши, що вони не поширюються на придбання транспортних засобів, що відповідають товарній позиції 8703 90 10 10 та 8703 90 10 20 згідно з УКТ ЗЕД».
 
Відхилено (оскільки порушено алгоритм внесення змін до Митного тарифу України: (відсутність ставок мита, одиниць обліку, дублювання діючих описових частин кодів, порушення проведення деталізації кодів УКТ ЗЕД, класифікація одного товару у двох кодах) (отримано лист автора про відкликання №1316-11-06/18 від 06.11.18)   
    -94- Рябчин О.М.
Кацер-Бучковська Н.В.
Ємець Л.О.
Бандуров В.В.
Петренко О.М.
Івченко В.Є.
Єднак О.В.
Шкрум А.І.
Частину 3 Розділу ІІ «Перехідні положення» законопроекту викласти у такій редакції:
«Запропонувати Кабінету Міністрів України розробити і подати на розгляд Верховної Ради України зміни до законодавства про запровадження механізму для водіїв - власників автомобілів, що не споживають мастильно-паливні матеріали, сприяти утриманню доріг в Україні».
 
Відхилено (оскільки пропозиція стосується бюджетного законодавства)