Кількість абзаців - 432 Таблиця поправок


Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо консолідації функцій із державного регулювання ринків фінансових послуг (Друге читання)

№ п.п. Редакція, прийнята в першому читанні Пропозиції Висновки Остаточна редакція
0. Проект
Закон України
 
   Проект
Закон України
 
1. Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо консолідації функцій із державного регулювання ринків фінансових послуг
 
   Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо консолідації функцій з державного регулювання ринків фінансових послуг
 
2. Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
І. Внести зміни до таких законодавчих актів України:
 
   Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
І. Внести зміни до таких законодавчих актів України:
 
3. 1. У Кодексі України про адміністративні правопорушення (Відомості Верховної Ради УРСР, 1984 р., додаток до № 51, ст. 1122):
 
   1. У Кодексі України про адміністративні правопорушення (Відомості Верховної Ради УРСР, 1984 р., додаток до № 51, ст. 1122):
 
4.

 
-1- Поляков М.А.
Доповнити пункт 1 новим підпунктом 1 такого змісту:
„1) у статті 156-1:
частину першу після слів "громадянам-споживачам" доповнити словами та знаками « (крім споживачів фінансових послуг, надання яких контролюється Національною комісію, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг)»;
після частини четвертої доповнити новою частиною такого змісту:
«Ненадання або несвоєчасне надання споживачу фінансових послуг визначеної законодавством інформації про умови надання фінансових послуг, надання яких контролюються Національною комісію, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг, тягне за собою накладення на посадову особу юридичної особи або фізичну особу-підприємця, які надають відповідні послуги, штрафу у розмірі від 20 до 50 неоподаткованих мінімумів доходів громадян".
 
Відхилено      
5. 1) у статті 163-7:
 
-2- Різаненко П.О.
У Кодексі України про адміністративні правопорушення назву та абзац перший частини першої статті 163-7 викласти у такій редакції: "Стаття 163-7. Діяльність на фондовому ринку або у системі накопичувального пенсійного забезпечення без ліцензії Провадження професійної діяльності на фондовому ринку або діяльності у системі накопичувального пенсійного забезпечення, що підлягає ліцензуванню відповідно до закону, без ліцензії на провадження окремих видів такої діяльності, провадження частини відповідного виду діяльності, що підлягає ліцензуванню, іншої ніж та, на яку надано ліцензію, або здійснення з порушенням умов ліцензування операції з цінними паперами, яка належить до професійної діяльності на фондовому ринку, чи операції з активами у системі накопичувального пенсійного забезпечення - "« ..
 
Враховано   1) назву та частину першу статті 1637 викласти в такій редакції:
 
6. назву статті викласти в такій редакції:
 
      
7. "Стаття 163-7. Діяльність на фондовому ринку або у системі накопичувального пенсійного забезпечення без ліцензії";
 
   "Стаття 163-7-7 Діяльність на фондовому ринку або у системі накопичувального пенсійного забезпечення без ліцензії
 
8. абзац перший частини першої викласти в такій редакції:
 
      
9. "Провадження професійної діяльності на фондовому ринку або діяльності у системі накопичувального пенсійного забезпечення, що підлягає ліцензуванню відповідно до закону, без ліцензії на провадження окремих видів такої діяльності, провадження частини відповідного виду діяльності, що підлягає ліцензуванню, іншої ніж та, на яку надано ліцензію, або з порушенням умов ліцензування, -";
 
-3- Білозір О.В.
Підпункт 1 пункту 1 викласти у такій редакції:
"1) у статті 163-7:
назву статті викласти в такій редакції:
"Стаття 163-7. Діяльність на фондовому ринку або у системі накопичувального пенсійного забезпечення без ліцензії"?
абзац перший частини першої викласти в такій редакції:
"Провадження професійної діяльності на фондовому ринку або діяльності у системі накопичувального пенсійного забезпечення, що підлягає ліцензуванню відповідно до закону, без ліцензії на провадження окремих видів такої діяльності, провадження відповідного виду діяльності, що підлягає ліцензуванню, іншої ніж та, на яку надано ліцензію, або з порушенням умов ліцензування, –"
 
Враховано редакційно   Провадження професійної діяльності на фондовому ринку або діяльності у системі накопичувального пенсійного забезпечення, що підлягає ліцензуванню відповідно до закону, без ліцензії на провадження окремих видів такої діяльності, провадження частини відповідного виду діяльності, що підлягає ліцензуванню, іншої ніж та, на яку надано ліцензію, або здійснення з порушенням умов ліцензування операції з цінними паперами, яка належить до професійної діяльності на фондовому ринку, чи операції з активами у системі накопичувального пенсійного забезпечення, -
тягнуть за собою накладення штрафу від п'ятисот до тисячі неоподатковуваних мінімумів доходів громадян";
 
    -4- Демчак Р.Є.
Враховуючи, що у запропонованій законопроектом редакції абзац перший частини першої статті 163-7 Кодексу України про адміністративні правопорушення не зазначає суб’єкта, на якого буде накладатись штраф за правопорушення, пропонуємо абзац п’ятий підпункту 1 пункту 1 після слова «провадження» доповнити словами «посадовою особою суб’єкта господарювання».
 
Відхилено    
10. 2) статтю 16311 викласти в такій редакції:
 
   2) статтю 163-11 викласти в такій редакції:
 
11. "Стаття 16311. Порушення порядку розкриття інформації на фондовому ринку або у системі накопичувального пенсійного забезпечення
 
   "Стаття 163-11. Порушення порядку розкриття інформації на фондовому ринку або у системі накопичувального пенсійного забезпечення
 
12. Нерозкриття, розкриття не в повному обсязі інформації та/або розкриття недостовірної інформації на фондовому ринку або у системі накопичувального пенсійного забезпечення або опублікування такої інформації з порушенням строку, передбаченого законодавством, вчинене посадовою особою емітента, суб'єкта господарювання, що здійснює професійну діяльність на ринку цінних паперів та діяльність у системі накопичувального пенсійного забезпечення, -
 
-5- Різаненко П.О.
Абзац третій підпункту 2 пункту 1 розділу І викласти у такій редакції:
«Нерозкриття, розкриття не в повному обсязі, несвоєчасне розкриття інформації та/або розкриття недостовірної інформації на фондовому ринку або у системі накопичувального пенсійного забезпечення,-»
 
Враховано   Нерозкриття, розкриття не в повному обсязі, несвоєчасне розкриття інформації або розкриття недостовірної інформації на фондовому ринку або у системі накопичувального пенсійного забезпечення –
 
13. тягне за собою накладення штрафу від двохсот до п'ятисот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.
 
   тягнуть за собою накладення штрафу від двохсот до п'ятисот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.
 
14. Дії, передбачені частиною першою цієї статті, вчинені особою, яку протягом року було піддано адміністративному стягненню за таке ж порушення, -
 
   Дії, передбачені частиною першою цієї статті, вчинені особою, яку протягом року було піддано адміністративному стягненню за такі ж порушення, -
 
15. тягнуть за собою накладення штрафу від п'ятисот до тисячі неоподатковуваних мінімумів доходів громадян";
 
   тягнуть за собою накладення штрафу від п'ятисот до тисячі неоподатковуваних мінімумів доходів громадян";
 
16. 3) статтю 188-29 викласти в такій редакції:
 
   3) статті 188-29 і 188-30 викласти в такій редакції:
 
17. "Стаття 188-29. Ухилення від виконання, невиконання актів Національного банку України та законних вимог посадових осіб Національного банку України у сфері державного регулювання ринків небанківських фінансових послуг
 
-6- Демчак Р.Є.
В абзаці другому підпункту 3 пункту 1 слово «актів» замінити словами «нормативно-правових актів».
 
Враховано   "Стаття 188-29. Ухилення від виконання, невиконання нормативно-правових актів Національного банку України та законних вимог посадових осіб Національного банку України у сфері державного регулювання ринків небанківських фінансових послуг
 
    -7- Поляков М.А.
Підпункт 3 пункту 1 викласти в такій редакції:
"3) статтю 188-29 викласти в такій редакції:
„Стаття 188-29. Ухилення від виконання, невиконання актів Національного банку України або Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг та законних вимог посадових осіб Національного банку України або Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг у сфері державного регулювання ринків небанківських фінансових послуг
Ухилення від виконання або несвоєчасне виконання актів Національного банку України або Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг небанківськими фінансовими установами –
тягне за собою накладення штрафу на посадових осіб від двадцяти до ста неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.
Невиконання законних вимог посадових осіб Національного банку України або Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг щодо усунення порушень законодавства у сфері державного регулювання ринків небанківських фінансових послуг або створення перешкод для виконання покладених на них обов'язків –
тягне за собою накладення штрафу на посадових осіб від двадцяти п'яти до п'ятдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.
Неподання, несвоєчасне подання або подання завідомо недостовірних відомостей Національному банку України або Національній комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг небанківськими фінансовими установами –
тягне за собою накладення штрафу на посадових осіб від п'ятдесяти до двохсот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян".
 
Відхилено    
    -8- Левченко Ю.В.
П.п. 3 п. 1 Розділу І Законопроекту викласти в такій редакції:
«3) статтю 188-29 викласти в такій редакції:
«Стаття 188-29. Ухилення від виконання, невиконання актів центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування державної фінансової політики та законних вимог посадових осіб центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування державної фінансової політики у сфері державного регулювання ринків небанківських фінансових послуг
Ухилення від виконання або несвоєчасне виконання актів центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування державної фінансової політики небанківськими фінансовими установами –
тягне за собою накладення штрафу на посадових осіб від двадцяти до ста неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.
Невиконання законних вимог посадових осіб центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування державної фінансової політики щодо усунення порушень законодавства у сфері державного регулювання ринків небанківських фінансових послуг або створення перешкод для виконання покладених на них обов'язків –
тягне за собою накладення штрафу на посадових осіб від двадцяти п'яти до п'ятдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.
Неподання, несвоєчасне подання або подання завідомо недостовірних відомостей центральному органу виконавчої влади, що забезпечує формування державної фінансової політики небанківськими фінансовими установами –
тягне за собою накладення штрафу на посадових осіб від п'ятдесяти до двохсот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян;»
 
Відхилено    
18. Ухилення від виконання або несвоєчасне виконання актів Національного банку України небанківськими фінансовими установами -
 
-9- Демчак Р.Є.
Абзац третій підпункту 3 пункту 1 викласти в такій редакції:
«Ухилення від виконання або несвоєчасне виконання нормативно-правових актів Національного банку України небанківськими фінансовими установами або юридичними особами, які не є фінансовими установами, але мають право надавати окремі фінансові послуги –»
 
Враховано   Ухилення від виконання або несвоєчасне виконання нормативно-правових актів Національного банку України небанківськими фінансовими установами або юридичними особами, які не є фінансовими установами, але мають право надавати окремі фінансові послуги, –
 
    -10- Білозір О.В.
У підпункті 3 пункту 1 перший та другий абзаци викласти у такій редакції:
"3) статтю 188-29 викласти в такій редакції:
"Стаття 188-29. Ухилення від виконання, невиконання нормативно­правових актів Національного банку України та законних вимог посадових осіб Національного банку України у сфері державного регулювання ринків небанківських фінансових послуг
Ухилення від виконання або несвоєчасне виконання нормативно­правових актів Національного банку України небанківськими фінансовими установами –»
 
Враховано редакційно    
19. тягне за собою накладення штрафу на посадових осіб від двадцяти до ста неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.
 
   тягне за собою накладення штрафу на посадових осіб від двадцяти до ста неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.
 
20. Невиконання законних вимог посадових осіб Національного банку України щодо усунення порушень законодавства у сфері державного регулювання ринків небанківських фінансових послуг або створення перешкод для виконання покладених на них обов'язків -
 
   Невиконання законних вимог посадових осіб Національного банку України щодо усунення порушень законодавства у сфері державного регулювання ринків небанківських фінансових послуг або створення перешкод для виконання покладених на них обов'язків -
 
21. тягне за собою накладення штрафу на посадових осіб від двадцяти п'яти до п'ятдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.
 
   тягне за собою накладення штрафу на посадових осіб від двадцяти п'яти до п'ятдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.
 
22. Неподання, несвоєчасне подання або подання завідомо недостовірних відомостей Національному банку України небанківськими фінансовими установами -
 
-11- Демчак Р.Є.
Абзац сьомий підпункту 3 пункту 1 викласти у такій редакції:
«Неподання, несвоєчасне подання інформації або подання завідомо недостовірної інформації Національному банку України небанківськими фінансовими установами або юридичними особами, які не є фінансовими установами, але мають право надавати окремі фінансові послуги, –
 
Враховано   Неподання, несвоєчасне подання інформації або подання завідомо недостовірної інформації Національному банку України небанківськими фінансовими установами або юридичними особами, які не є фінансовими установами, але мають право надавати окремі фінансові послуги, –
 
23. тягне за собою накладення штрафу на посадових осіб від п'ятдесяти до двохсот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян";
 
   тягне за собою накладення штрафу на посадових осіб від п'ятдесяти до двохсот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.
 
24. 4) статтю 188-30 викласти в такій редакції:
 
      
25. "Стаття 188-30. Невиконання законних вимог Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку або її уповноважених осіб
 
   Стаття 188-30. Невиконання законних вимог Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку або її уповноважених осіб
 
26. Невиконання або виконання не в повному обсязі або несвоєчасне виконання рішень Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку та/або розпоряджень, постанов уповноважених осіб Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку щодо усунення порушень законодавства на ринку цінних паперів, у системі накопичувального пенсійного забезпечення -
 
   Невиконання або виконання не в повному обсязі, або несвоєчасне виконання рішень Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку або розпоряджень, постанов уповноважених осіб Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку щодо усунення порушень законодавства на ринку цінних паперів або у системі накопичувального пенсійного забезпечення -
 
27. тягне за собою накладення штрафу на посадових осіб від п'ятисот до семисот п'ятдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.
 
   тягнуть за собою накладення штрафу на посадових осіб від п'ятисот до семисот п'ятдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.
 
28. Діяння, передбачені частиною першою цієї статті, вчинені особою, яку протягом року було піддано адміністративному стягненню за одне з правопорушень, передбачених частиною першою цієї статті, -
 
   Діяння, передбачені частиною першою цієї статті, вчинені особою, яку протягом року було піддано адміністративному стягненню за одне з таких правопорушень, -
 
29. тягнуть за собою накладення штрафу від семисот п'ятдесяти до тисячі неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.
 
   тягнуть за собою накладення штрафу від семисот п'ятдесяти до тисячі неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.
 
30. Перешкоджання у проведенні уповноваженими особами Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку перевірки учасника фондового ринку, а також суб'єктів недержавного пенсійного забезпечення (крім вкладників та учасників), -
 
-12- Різаненко П.О.
Абзац сьомий підпункту 4 пункту 1 викласти у такій редакції:
«Перешкоджання у проведенні уповноваженими особами Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку перевірки учасника фондового ринку, а також суб'єктів системи накопичувального пенсійного забезпечення (крім вкладників та учасників),-»
 
Враховано   Перешкоджання у проведенні уповноваженими особами Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку перевірки учасника фондового ринку, а також суб'єктів системи накопичувального пенсійного забезпечення (крім вкладників та учасників) -
 
31. тягне за собою накладення штрафу від двохсот до п'ятисот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.
 
   тягне за собою накладення штрафу від двохсот до п'ятисот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.
 
32. Діяння, передбачене частиною третьою цієї статті, вчинені особою, яку протягом року було піддано адміністративному стягненню за правопорушення, передбачене частиною третьою цієї статті, -
 
   Діяння, передбачене частиною третьою цієї статті, вчинене особою, яку протягом року було піддано адміністративному стягненню за таке ж правопорушення, -
 
33. тягне за собою накладення штрафу від п'ятисот до тисячі неоподатковуваних мінімумів доходів громадян";
 
-13- Різаненко П.О.
Після абзацу десятого підпункту 4 пункту 1 додати абзац одинадцятий такого змісту:
«Примітка: 1. Терміни «суб'єкти системи накопичувального пенсійного забезпечення», «вкладники», «учасники» вживаються у значенні наведеному у статті 3 Закону України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування».»
 
Враховано   тягне за собою накладення штрафу від п'ятисот до тисячі неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.
Примітка 1. Терміни "суб'єкти системи накопичувального пенсійного забезпечення", "вкладники", "учасники" вживаються у значенні, наведеному у статті 3 Закону України "Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування";
 
34. 5) частину першу статті 2343 доповнити словами і цифрами "ухилення від виконання, невиконання актів Національного банку України та законних вимог посадових осіб Національного банку України у сфері державного регулювання ринків небанківських фінансових послуг (стаття 188-29)";
 
-14- Демчак Р.Є.
У підпункті 5 пункту 1 законопроекту слово «актів» замінити словами «нормативно-правових актів».
 
Враховано   4) частину першу статті 2343 після слів "порушенням банками" доповнити словами "небанківськими фінансовими установами та особами, які не є фінансовими установами, але мають право надавати окремі фінансові послуги, державне регулювання та нагляд за діяльністю яких здійснює Національний банк України" та доповнити словами і цифрами "ухилення від виконання, невиконання нормативно-правових актів Національного банку України та законних вимог посадових осіб Національного банку України у сфері державного регулювання ринків небанківських фінансових послуг (стаття 188-29)";
 
    -15- Довбенко М.В.
Редакція статті 234-3 потребує доповнення (уточнення) у зв’язку з появою нової статті 163-16 «Порушення порядку оприлюднення фінансової звітності або консолідованої фінансової звітності».
 
Враховано редакційно    
    -16- Демчак Р.Є.
Пропонуємо внести зміни до абзацу першого статті 234-3 (варто передбачити, щоб зазначена зміна набувала чинності не раніше ніж з 1 січня 2019 року): після слів «порушенням банками» доповнити словами «небанківськими фінансовими установами та особами, які не є фінансовими установами, але мають право надавати окремі фінансові послуги, державне регулювання та нагляд за діяльністю яких здійснює Національний банк України».
 
Враховано    
    -17- Левченко Ю.В.
П.п. 5 п. 1 Розділу І Законопроекту викласти в такій редакції:
«доповнити статтею 234-5 такого змісту:
«Стаття 234-5. Центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування державної фінансової політики
Центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування державної фінансової політики розглядає справи про адміністративні правопорушення, пов'язані з ухиленням від виконання, невиконання актів Національного банку України та законних вимог посадових осіб Національного банку України у сфері державного регулювання ринків небанківських фінансових послуг (стаття 188-29).
Від імені центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування державної фінансової політики розглядати справи про адміністративні правопорушення і накладати адміністративні стягнення мають право керівник центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування державної фінансової політики та його заступники, керівники територіальних підрозділів центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування державної фінансової політики та їх заступники, уповноважені керівником центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування державної фінансової політики керівники структурних підрозділів центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування державної фінансової політики та їх заступники.»
 
Відхилено    
    -18- Білозір О.В.
Підпункт 5 пункту 1 викласти у такій редакції:
«5) частину першу статті 2343 доповнити словами і цифрами «ухилення від виконання, невиконання нормативно­правових актів Національного банку України та законних вимог посадових осіб Національного банку України у сфері державного регулювання ринків небанківських фінансових послуг (стаття 188-29)».
 
Враховано редакційно    
35. 6) статтю 24416 виключити;
 
-19- Поляков М.А.
Підпункт 6 пункту 1 викласти в такій редакції:
„6) частину першу статті 244-16 викласти в такій редакції:
„Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг, розглядає справи про адміністративні правопорушення, пов'язані з ненаданням або несвоєчасним наданням громадянину-споживачу фінансових послуг визначеної законодавством інформації про умови надання фінансових послуг (стаття 156-1), ухилення від виконання, невиконання актів Національній комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг та законних вимог посадових осіб національній комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг у сфері державного регулювання ринків небанківських фінансових послуг (стаття 188-29).»
 
Відхилено   5) статтю 244-16 виключити;
 
36. 7) частину першу статті 244-17 після слів "законодавства на ринку цінних паперів" доповнити словами "у системі накопичувального пенсійного забезпечення", а після цифр "1638 - 16311" доповнити цифрами "16613";
 
-20- Довбенко М.В.
підпункт 7 пункту 1 викласти в такій редакції:
«у статті 244-17:
частину першу після слів "законодавства на ринку цінних паперів" доповнити словами "у системі накопичувального пенсійного забезпечення", після цифр "163-8 – 163-11" доповнити цифрами "166-13", а після слів «порушенням емітентами, цінні папери яких допущені до торгів на фондових біржах або щодо цінних паперів яких здійснено публічну пропозицію, або професійними учасниками фондового ринку» доповнити словами «або суб’єктами системи накопичувального пенсійного забезпечення (крім вкладників та учасників)»
 
Враховано   6) частину першу статті 244-17 після слів "законодавства на ринку цінних паперів" доповнити словами "у системі накопичувального пенсійного забезпечення", після цифр "1638 - 16311" доповнити цифрами "16613", а після слів "або професійними учасниками фондового ринку" доповнити словами "або суб’єктами системи накопичувального пенсійного забезпечення (крім вкладників та учасників)";
 
    -21- Різаненко П.О.
Підпункт 7 пункту 1 розділу І доповнити абзацом третім такого змісту:
«Примітка: 1. Терміни «суб'єкти системи накопичувального пенсійного забезпечення», «вкладники», «учасники» вживаються у значенні наведеному у статті 3 Закону України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування».»
 
Відхилено    
37. 8) у пункті 1 частини першої статті 255:
 
   7) у пункті 1 частини першої статті 255:
 
38. абзац "Національного банку України (статті 16312, стаття 1668 (у частині, що стосується правопорушень у галузі банківської діяльності та банківських операцій)" викласти в такій редакції:
 
-22- Левченко Ю.В.
П.п. 8 п. 1 Розділу І Законопроекту викласти в такій редакції:
«8) у пункті 1 частини першої статті 255:
абзац "Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку (статті 163-7, 163-12)" викласти в такій редакції:
"Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку (статті 163-7, 163-12, 166-8 (у частині, що стосується правопорушень у галузі діяльності з надання фінансових послуг, ліцензії (дозволи) на проведення якої видає цей орган)";
абзац "національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг (стаття 166-8 (у частині, що стосується правопорушень у галузі діяльності з надання фінансових послуг, ліцензії (дозволи) на проведення якої видає цей орган)" виключити;
доповнити новим абзацом такого змісту:
«центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування державної фінансової політики (стаття 166-8 (у частині, що стосується правопорушень у галузі небанківських фінансових послуг, ліцензії (дозволи) на проведення якої видає цей орган)».
 
Відхилено   абзац "Національного банку України (статті 16312, стаття 1668 (у частині, що стосується правопорушень у галузі банківської діяльності та банківських операцій)" викласти в такій редакції:
 
39. "Національного банку України (статті 16312, 1668 (у частині, що стосується правопорушень у галузі банківської діяльності та банківських операцій, діяльності з надання інших фінансових послуг, ліцензії (дозволи) на проведення якої видає цей орган)";
 
   "Національного банку України (статті 16312, 1668 (у частині, що стосується правопорушень у галузі банківської діяльності та банківських операцій, діяльності з надання інших фінансових послуг, ліцензії (дозволи) на проведення якої видає цей орган)";
 
40. абзац "Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку (статті 1637, 16312)" викласти в такій редакції:
 
   абзац "Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку (статті 1637, 16312)" викласти в такій редакції:
 
41. "Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку (статті 1637, 16312, 1668 (у частині, що стосується правопорушень у галузі діяльності з надання фінансових послуг, ліцензії (дозволи) на проведення якої видає цей орган)";
 
   "Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку (статті 1637, 16312, 1668 (у частині, що стосується правопорушень у галузі діяльності з надання фінансових послуг, ліцензії (дозволи) на проведення якої видає цей орган)";
 
42. абзац "національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг (стаття 1668 (у частині, що стосується правопорушень у галузі діяльності з надання фінансових послуг, ліцензії (дозволи) на проведення якої видає цей орган)" виключити.
 
-23- Поляков М.А.
Абзац шостий підпункту 8 пункту 1 викласти в такій редакції:
„абзац "національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг (стаття 166-8 (у частині, що стосується правопорушень у галузі діяльності з надання фінансових послуг, ліцензії (дозволи) на проведення якої видає цей орган)" викласти в такій редакції:
"Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг (стаття 156-1 у частині, що стосується ненадання або несвоєчасного надання громадянину-споживачу фінансових послуг визначеної законодавством інформації про умови надання фінансових послуг; стаття 166-8 (у частині, що стосується правопорушень у галузі діяльності з надання фінансових послуг, ліцензії (дозволи) на проведення якої видає цей орган)».
 
Відхилено   абзац "національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг (стаття 1668 (у частині, що стосується правопорушень у галузі діяльності з надання фінансових послуг, ліцензії (дозволи) на проведення якої видає цей орган)" виключити.
 
43. 2. У другому реченні частини другої статті 163 Господарського кодексу України (Відомості Верховної Ради України, 2003 р., № 18 - 22, ст. 144 з наступними змінами) слова "іпотечні сертифікати (сертифікати з фіксованою дохідністю, сертифікати участі)" виключити.
 
-24- Демчак Р.Є.
Пропонуємо пункт 2 викласти у такій редакції:
«2. У Господарському кодексі України (Відомості Верховної Ради України, 2003 р., № 18 – 22, ст. 144 з наступними змінами):
1) у другому реченні частини другої статті 163 слова «іпотечні сертифікати (сертифікати з фіксованою дохідністю, сертифікати участі)» виключити;
2) у частині другій статті 350 слова «та Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг» виключити;
3) у частині другій статті 354 слова «Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг» замінити словами «Національний банк України».
 
Враховано   2. У Господарському кодексі України (Відомості Верховної Ради України, 2003 р., № 18 – 22, ст. 144):
1) у другому реченні частини другої статті 163 слова "іпотечні сертифікати (сертифікати з фіксованою дохідністю, сертифікати участі)" виключити;
2) у частині другій статті 350 слова "та національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг" виключити;
3) у частині другій статті 354 слова "Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг" замінити словами "Національний банк України".
 
44. 3. У частині другій статті 37 Закону України "Про зовнішньоекономічну діяльність" (Відомості Верховної Ради УРСР, 1991 р., № 29, ст. 377 із наступними змінами) слова "національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг" виключити.
 
-25- Левченко Ю.В.
П. 3 Розділу І Законопроекту викласти в такій редакції:
«3. У частині другій статті 37 Закону України "Про зовнішньоекономічну діяльність" (Відомості Верховної Ради УРСР, 1991 р., № 29, ст. 377 із наступними змінами) слова «національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг» замінити словами «центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування державної фінансової політики».
 
Відхилено      
    -26- Демчак Р.Є.
Пункт 3 Розділу І виключити.
 
Враховано    
45. 4. У Законі України "Про страхування" (Відомості Верховної Ради України, 1996 р., № 18, ст. 78 із наступними змінами):
 
-27- Поляков М.А.
Пункти 3 (зміни до Закону України "Про зовнішньоекономічну діяльність") та 4 (зміни до Закону України "Про страхування") розділу І законопроекту виключити.
 
Відхилено   7. У Законі України "Про страхування" (Відомості Верховної Ради України, 2002 р., № 7, ст. 50 із наступними змінами):
 
46. 1) у статті 2:
 
-28- Левченко Ю.В.
П.п. 1 п. 4 Розділу І Законопроекту викласти в такій редакції:
«1) у статті 2:
у частині восьмій слова «національною комісією, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг» замінити словами «центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної фінансової політики»;
 
Відхилено   1) у статті 2:
 
47. у частині восьмій слова "національною комісією, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг" замінити словами "Національним банком України";
 
   у другому реченні частини восьмої слова "національною комісією, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг" замінити словами "Національним банком України";
 
48. у частині сімнадцятій слова "за погодженням з Національним банком України" виключити;
 
   у частині сімнадцятій слова "за погодженням з Національним банком України" виключити;
 
49. 2) у назві статей 36, 37 слова "національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг" замінити словами "Уповноваженого органу";
 
-29- Демчак Р.Є.
статтю 37 доповнити новими пунктами 13, 14 такого змісту:
«13) визначати порядок видачі страховикам ліцензій на проведення конкретних видів страхування та порядок їх відкликання (анулювання);
14) визначати вимоги до осіб, які мають намір провадити діяльність з страхування, умови провадження відповідної діяльності та порядок контролю за їх додержанням».
 
Враховано   2) у назвах статей 36 і 37 слова "національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг" замінити словами "Уповноваженого органу";
3) статтю 37 доповнити пунктами 13 і 14 такого змісту:
"13) визначати порядок видачі страховикам ліцензій на проведення конкретних видів страхування та порядок їх відкликання (анулювання);
14) визначати вимоги до осіб, які мають намір провадити діяльність із страхування, умови провадження відповідної діяльності та порядок контролю за їх додержанням";
4) статтю 38 викласти в такій редакції:
"Стаття 38. Ліцензування страхової діяльності
Уповноважений орган видає страховикам ліцензію на провадження конкретних видів страхування в порядку, встановленому законодавством.
Страховики, які отримали ліцензію на провадження страхової діяльності із страхування життя, не мають права займатися іншими видами страхування";
5) статтю 39 виключити;
 
    -30- Демчак Р.Є.
Пункт 4 розділу І доповнити новим підпунктом наступного змісту:
«статтю 38 викласти у наступній редакції:
«Стаття 38 Ліцензування страхової діяльності
Уповноважений орган видає страховикам ліцензію на провадження конкретних видів страхування в порядку, встановленому законодавством.
Страховики, які отримали ліцензію на провадження страхової діяльності із страхування життя, не мають права займатися іншими видами страхування».
 
Враховано    
50. 3) у статті 46:
 
-31- Демчак Р.Є.
Пункт 4 розділу І доповнити новим підпунктом наступного змісту:
«статтю 39 виключити».
 
Враховано   6) у статті 46:
 
51. у частинах другій та третій слова "Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг" замінити словами "Уповноважений орган";
 
   у частинах другій і третій слова "Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг" замінити словами "Уповноважений орган";
 
52. у частинах четвертій та п'ятій слова "національною комісією, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг" замінити словами "Уповноваженим органом".
 
   у частинах четвертій і п'ятій слова "національною комісією, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг" замінити словами "Уповноваженим органом".
 
53. 5. У Законі України "Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні" (Відомості Верховної Ради України, 1996 р., № 51, ст. 292 із наступними змінами):
 
-32- Різаненко П.О.
Пункт 5 розділу І доповнити підпунктом 1 такого змісту:
«1) статтю 1 доповнити новою частиною третьою такого змісту:
«Терміни «суб'єкти системи накопичувального пенсійного забезпечення», «вкладники», «учасники» вживаються у значенні наведеному у статті 3 Закону України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування»
 
Враховано   3. У Законі України "Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні" (Відомості Верховної Ради України, 1996 р., № 51, ст. 292 із наступними змінами):
1) статтю 1 доповнити частиною третьою такого змісту:
"Терміни "суб'єкти системи накопичувального пенсійного забезпечення", "вкладники", "учасники" вживаються у значенні, наведеному у статті 3 Закону України "Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування";
 
54. 1) статтю 4 викласти в такій редакції:
 
   2) статтю 4 викласти в такій редакції:
 
55. "Стаття 4. Ліцензування професійної діяльності на ринку цінних паперів та діяльності у системі накопичувального пенсійного забезпечення
 
   "Стаття 4. Ліцензування професійної діяльності на ринку цінних паперів та діяльності у системі накопичувального пенсійного забезпечення
 
56. Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку у встановленому нею порядку видає ліцензії на такі види професійної діяльності на ринку цінних паперів та діяльності у системі накопичувального пенсійного забезпечення:
 
   Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку у встановленому нею порядку видає ліцензії на такі види професійної діяльності на ринку цінних паперів та діяльності у системі накопичувального пенсійного забезпечення:
 
57. 1) брокерська діяльність;
 
   1) брокерська діяльність;
 
58. 2) дилерська діяльність;
 
   2) дилерська діяльність;
 
59. 3) андеррайтинг;
 
   3) андеррайтинг;
 
60. 4) діяльність з управління цінними паперами;
 
   4) діяльність з управління цінними паперами;
 
61. 5) діяльність з управління активами інститутів спільного інвестування;
 
-33- Довбенко М.В.
Абзаци 8 і 9 підпункту 1 пункту 5 замінити абзацом такого змісту:
"5) діяльність з управління активами" Уточнити подальшу нумерацію підпунктів.
 
Враховано   5) діяльність з управління активами;
 
62. 6) діяльність з управління активами пенсійних фондів;
 
      
63. 7) діяльність з управління фондом фінансування будівництва/фондом операцій з нерухомістю;
 
   6) діяльність з управління фондом фінансування будівництва/фондом операцій з нерухомістю;
 
64. 8) діяльність з управління іпотечним покриттям;
 
   7) діяльність з управління іпотечним покриттям;
 
65. 9) депозитарна діяльність депозитарної установи;
 
   8) депозитарна діяльність депозитарної установи;
 
66. 10) діяльність із зберігання активів інститутів спільного інвестування;
 
   9) діяльність із зберігання активів інститутів спільного інвестування;
 
67. 11) діяльність із зберігання активів пенсійних фондів;
 
-34- Довбенко М.В.
У абзаці 14 підпункту 5 розділу І Законопроекту (пункті 11 частини першої статті 4) слова «активів пенсійних фондів» замінити словами «пенсійних активів».
 
Відхилено   10) діяльність із зберігання активів пенсійних фондів;
 
68. 12) діяльність з організації торгівлі на фондовому ринку;
 
   11) діяльність з організації торгівлі на фондовому ринку;
 
69. 13) клірингова діяльність;
 
   12) клірингова діяльність;
 
70. 14) діяльність з надання послуг у накопичувальній системі загальнообов'язкового державного пенсійного страхування;
 
   13) діяльність з надання послуг у накопичувальній системі загальнообов'язкового державного пенсійного страхування;
 
71. 15) діяльність з адміністрування недержавних пенсійних фондів.
 
   14) діяльність з адміністрування недержавних пенсійних фондів.
 
72. Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку у встановленому нею порядку, в разі здійснення професійними учасниками ринку цінних паперів декількох видів діяльності, передбачених частиною першою цієї статті, може видавати один бланк ліцензії на такі види діяльності.
 
-35- Довбенко М.В.
Абзац 19 підпункту 1 пункту 5 розділу І Законопроекту (частину другу статті 4) виключити.
 
Враховано      
73. Ліцензування професійної діяльності на ринку цінних паперів та діяльності у системі накопичувального пенсійного забезпечення здійснює Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку відповідно до законів України, що регулюють ринок цінних паперів, нормативно-правових актів, прийнятих згідно з цими законами.
 
-36- Довбенко М.В.
У абзаці 20 підпункту 1 пункту 5 розділу І Законопроекту (частина третя статті 4) слова «що регулюють ринок цінних паперів,» замінити словами «що регулюють професійну діяльність на ринку цінних паперів та діяльність у системі накопичувального пенсійного забезпечення,»
 
Враховано   Ліцензування професійної діяльності на ринку цінних паперів та діяльності у системі накопичувального пенсійного забезпечення здійснює Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку відповідно до законів України, що регулюють професійну діяльність на ринку цінних паперів та діяльність у системі накопичувального пенсійного забезпечення, нормативно-правових актів, прийнятих згідно з цими законами.
 
74. У процесі здійснення професійної діяльності на ринку цінних паперів та діяльності у системі накопичувального пенсійного забезпечення особи, які здійснюють таку діяльність, зобов'язані додержуватися встановлених відповідно до цього Закону та інших актів законодавства України обов'язкових нормативів достатності власних коштів та інших показників та вимог, що обмежують ризики по операціях на ринку цінних паперів та/або у системі накопичувального пенсійного забезпечення.
 
-37- Довбенко М.В.
В абзаці 21 підпункту 1 пункту 5 (частина четверта статті 4) слова після слів "власних коштів" доповнити словами "інших пруденційних нормативів".
 
Враховано   У процесі здійснення професійної діяльності на ринку цінних паперів та діяльності у системі накопичувального пенсійного забезпечення особи, які здійснюють таку діяльність, зобов'язані додержуватися встановлених відповідно до цього Закону та інших актів законодавства України обов'язкових нормативів достатності власних коштів, інших пруденційних нормативів та інших показників і вимог, що обмежують ризики за операціями на ринку цінних паперів та/або у системі накопичувального пенсійного забезпечення.
 
75. У разі анулювання ліцензії на надання послуг у накопичувальній системі загальнообов'язкового державного пенсійного страхування недержавний пенсійний фонд - суб'єкт другого рівня системи пенсійного забезпечення може подати Національній комісії з цінних паперів та фондового ринку не раніше ніж через три роки з дати анулювання такої ліцензії нову заяву про її видачу. Разом із заявою про видачу нової ліцензії на надання послуг має бути подано документи, які підтверджують усунення причин анулювання попередньої ліцензії";
 
-38- Довбенко М.В.
Доповнити пункт перший статті 5 розділу І новим абзацом такого змісту:
«Вимоги до форми подання документів (паперової або електронної) для отримання ліцензії встановлюються нормативно-правовими актами Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку»
 
Враховано   У разі анулювання ліцензії на надання послуг у накопичувальній системі загальнообов'язкового державного пенсійного страхування недержавний пенсійний фонд - суб'єкт другого рівня системи пенсійного забезпечення може подати до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку не менш як через три роки з дати анулювання такої ліцензії нову заяву про її видачу. Разом із заявою про видачу нової ліцензії на надання послуг подаються документи, що підтверджують усунення причин анулювання попередньої ліцензії.
Вимоги до форми подання документів (паперової або електронної) для отримання ліцензії встановлюються нормативно-правовими актами Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку";
 
76. 2) у статті 7:
 
   3) у статті 7:
 
77. частину першу після пункту 3 доповнити пунктом 31 такого змісту:
 
   частину першу доповнити пунктом 31 такого змісту:
 
78. "31) здійснення державного регулювання та контролю у системі накопичувального пенсійного забезпечення";
 
   "31) здійснення державного регулювання та контролю у системі накопичувального пенсійного забезпечення";
 
79. у частині другій:
 
   у частині другій:
 
80. пункт 9 після слів "на ринку цінних паперів" доповнити словами "та у системі накопичувального пенсійного забезпечення";
 
-39- Довбенко М.В.
Абзац 5 підпункту 2 пункту 5 замінити двома абзацами такого змісту:
"пункт 9 викласти у такій редакції:
"9) встановлює порядок та видає ліцензії передбачені статтею 4 цього Закону, а також анулює зазначені ліцензії в разі порушення вимог законодавства".
 
Враховано   пункт 9 викласти в такій редакції:
"9) встановлює порядок та видає ліцензії, передбачені статтею 4 цього Закону, а також анулює зазначені ліцензії у разі порушення вимог законодавства";
 
81. пункт 142 доповнити словами "та у системі накопичувального пенсійного забезпечення";
 
   пункт 142 доповнити словами "та у системі накопичувального пенсійного забезпечення";
 
82. пункт 15 після слів "на ринку цінних паперів" доповнити словами "та у системі накопичувального пенсійного забезпечення";
 
-40- Довбенко М.В.
Абзац 7 підпункту 3 пункту 5 після слова "та" доповнити словом "діяльність".
 
Враховано   пункт 15 після слів "на ринку цінних паперів" доповнити словами "та діяльність у системі накопичувального пенсійного забезпечення";
 
83. пункт 16 після слів "фондового ринку України" доповнити словами "та системи накопичувального пенсійного забезпечення";
 
   пункт 16 після слів "фондового ринку України" доповнити словами "та системи накопичувального пенсійного забезпечення";
 
84. пункт 17 викласти у такій редакції:
 
   пункт 17 викласти в такій редакції:
 
85. "17) координує роботу з підготовки фахівців з питань фондового ринку, накопичувального пенсійного забезпечення, встановлює кваліфікаційні вимоги щодо осіб, які здійснюють професійну діяльність з цінними паперами чи діяльність у системі накопичувального пенсійного забезпечення, та у порядку, встановленому Комісією, проводить сертифікацію таких фахівців шляхом видачі сертифікатів на право здійснення професійної діяльності з цінними паперами чи діяльності у системі накопичувального пенсійного забезпечення, а також анулювання зазначених сертифікатів";
 
-41- Довбенко М.В.
Абзац 10 підпункту 3 пункту 5 розділу І Законопроекту (щодо пункту 17 частини першої статті 7) викласти в такій редакції:
«17) координує роботу з підготовки фахівців з питань фондового ринку та накопичувального пенсійного забезпечення, встановлює кваліфікаційні вимоги щодо осіб, які здійснюють дії, пов’язані з провадженням професійної діяльності на ринку цінних паперів чи діяльності у системі накопичувального пенсійного забезпечення, та у порядку, встановленому Комісією, проводить сертифікацію таких фахівців шляхом видачі сертифікатів на право здійснення дій, пов’язаних з провадженням професійної діяльності на ринку цінних паперів чи діяльності у системі накопичувального пенсійного забезпечення, їх дублікатів, а також анулювання таких сертифікатів;".
 
Враховано   "17) координує роботу з підготовки фахівців з питань фондового ринку та накопичувального пенсійного забезпечення, встановлює кваліфікаційні вимоги до осіб, які здійснюють дії, пов’язані з провадженням професійної діяльності на ринку цінних паперів чи діяльності у системі накопичувального пенсійного забезпечення, та у порядку, встановленому Комісією, проводить сертифікацію таких фахівців шляхом видачі сертифікатів на право здійснення дій, пов’язаних з провадженням професійної діяльності на ринку цінних паперів чи діяльності у системі накопичувального пенсійного забезпечення, їх дублікатів, а також анулювання таких сертифікатів";
 
86. у пункті 18 слова "про цінні папери" виключити;
 
   у пункті 18 слова "про цінні папери" виключити;
 
87. пункт 24 викласти в такій редакції:
 
      
88. "24) встановлює вимоги до аудиторських фірм, які можуть проводити аудиторські перевірки емітентів, що здійснили (здійснюють) публічне розміщення цінних паперів, професійних учасників ринку цінних паперів, недержавних пенсійних фондів та інших осіб, що надають фінансові послуги на фондовому ринку, визначає порядок ведення та веде реєстр таких аудиторських фірм";
 
-42- Довбенко М.В.
Абзаци 12 та 13 підпункту 2 пункту 5 розділу І Законопроекту (зміни до пункту 24 частини другої статті 7) виключити.
 
Враховано      
89. пункти 25 та 28 після слів "інститутів спільного інвестування" доповнити словами "недержавних пенсійних фондів";
 
-43- Довбенко М.В.
Доповнити підпункт 2 пункту 5 абзацом такого змісту:
"пункт 375 доповнити словами "та суб’єктів системи накопичувального пенсійного забезпечення (крім вкладників та учасників)".
 
Враховано   пункти 25 і 28 після слів "інститутів спільного інвестування" доповнити словами "недержавних пенсійних фондів";
пункт 375 доповнити словами "та суб’єктів системи накопичувального пенсійного забезпечення (крім вкладників та учасників)";
 
90. доповнити пунктами 3712 - 3716 такого змісту:
 
-44- Довбенко М.В.
Замінити нумерацію пунктів 3712 - 3716 на 3714 – 3721.
 
Враховано   доповнити пунктами 3714 – 3721 такого змісту:
 
91. "3712) щокварталу розраховує середньозважений показник зміни чистої вартості одиниці пенсійних активів та оприлюднює таку інформацію в установленому нею порядку;
 
   "37 14) щокварталу розраховує середньозважений показник зміни чистої вартості одиниці пенсійних активів та оприлюднює таку інформацію в установленому нею порядку;
 
92. 3713) оприлюднює в установленому нею порядку перелік недержавних пенсійних фондів - суб'єктів другого рівня системи пенсійного забезпечення, яким видана ліцензія на надання послуг у накопичувальній системі загальнообов'язкового державного пенсійного страхування;
 
   37 15) оприлюднює в установленому нею порядку перелік недержавних пенсійних фондів - суб'єктів другого рівня системи пенсійного забезпечення, яким видана ліцензія на надання послуг у накопичувальній системі загальнообов'язкового державного пенсійного страхування;
 
93. 3714) порушує перед радою недержавного пенсійного фонду - суб'єкта другого рівня системи пенсійного забезпечення питання щодо заміни особи, яка здійснює управління пенсійними активами накопичувальної системи загальнообов'язкового державного пенсійного страхування такого фонду, у разі якщо в результаті діяльності такої особи зміна чистої вартості одиниці пенсійних активів накопичувальної системи загальнообов'язкового державного пенсійного страхування у пенсійному фонді зменшилася протягом останнього року більш як на 10 відсотків;
 
-45- Довбенко М.В.
Абзац 18 підпункту 2 пункту 5 розділу І Законопроекту (пункт 37-14 частини другої статті 7, який має стати пунктом 37-15) викласти у такі редакції:
«3715) порушує перед радою недержавного пенсійного фонду питання щодо заміни особи, яка здійснює управління пенсійними активами такого фонду, у разі якщо в результаті діяльності такої особи зміна чистої вартості одиниці пенсійних активів такого фонду зменшилася протягом останнього року більш як на 10 відсотків;».
 
Враховано   37 16) порушує перед радою недержавного пенсійного фонду питання щодо заміни особи, яка здійснює управління пенсійними активами такого фонду, у разі якщо в результаті діяльності такої особи зміна чистої вартості одиниці пенсійних активів такого фонду зменшилася протягом останнього року більш як на 10 відсотків;
 
94. 3715) встановлює форму та вимоги до інформації про накопичувальну систему загальнообов'язкового державного пенсійного страхування, яка підлягає оприлюдненню, та визначає порядок її оприлюднення;
 
   37 -17) встановлює форму та вимоги до інформації про накопичувальну систему загальнообов'язкового державного пенсійного страхування, яка підлягає оприлюдненню, та визначає порядок її оприлюднення;
 
95. 3716) оприлюднює інформацію про страхові організації, які здійснюють страхування довічних пенсій за рахунок коштів накопичувальної системи загальнообов'язкового державного пенсійного страхування, у тому числі показники, що застосовуються ними для розрахунку довічних пенсій";
 
-46- Довбенко М.В.
Доповнити підпункт 2 пункту 5 новими абзацами такого змісту:
«37-18) погоджує статути недержавних пенсійних фондів та зміни до них у встановленому нею порядку;
37-19) реєструє інвестиційні декларації недержавних пенсійних фондів та зміни до них у встановленому нею порядку;
3720) погоджує у встановленому нею порядку кандидатури осіб, делегованих до рад недержавних пенсійних фондів;»
 
Враховано   37 -18) оприлюднює інформацію про страхові організації, які здійснюють страхування довічних пенсій за рахунок коштів накопичувальної системи загальнообов'язкового державного пенсійного страхування, у тому числі показники, що застосовуються ними для розрахунку довічних пенсій;
37 -19) погоджує статути недержавних пенсійних фондів та зміни до них у встановленому нею порядку;
37 20) реєструє інвестиційні декларації недержавних пенсійних фондів та зміни до них у встановленому нею порядку;
37 21) погоджує у встановленому нею порядку кандидатури осіб, делегованих до рад недержавних пенсійних фондів";
 
96. 3) у частині першій статті 8:
 
   4) у статті 8:
 
97. у пункті 2 слова "по операціях з цінними паперами" виключити;
 
-47- Довбенко М.В.
Абзац другий підпункту 3 пункту 5 замінити двома абзацами такого змісту:
«пункт 2 викласти в такій редакції:
«2) встановлювати обов'язкові нормативи достатності власних коштів, інші пруденційні нормативи та інші показники і вимоги, що обмежують ризики по операціях на ринку цінних паперів та у системі накопичувального пенсійного забезпечення».
 
Враховано   пункти 2, 3 і 5 викласти в такій редакції:
"2) встановлювати обов'язкові нормативи достатності власних коштів, інші пруденційні нормативи та інші показники і вимоги, що обмежують ризики за операціями на ринку цінних паперів та у системі накопичувального пенсійного забезпечення;
 
98. пункти 3 та 5 викласти відповідно в такій редакції:
 
      
99. "3) встановлювати за погодженням з Кабінетом Міністрів України розмір плати за видачу ліцензій, їх дублікатів і копій, переоформлення ліцензій та за видачу сертифікатів та їх дублікатів, що видаються Комісією, а також за реєстрацію документів та надання відповідної інформації на запит юридичних і фізичних осіб, яка зараховується до Державного бюджету України";
 
-48- Довбенко М.В.
У абзаці четвертому підпункту 3 пункту 5 розділу І Законопроекту (пункт 3 частини першої статті 8) слова «їх дублікатів і копій, переоформлення ліцензій та» виключити.
 
Враховано   3) встановлювати за погодженням з Кабінетом Міністрів України розмір плати за видачу ліцензій, за видачу сертифікатів та їх дублікатів, що видаються Комісією, а також за реєстрацію документів та надання відповідної інформації на запит юридичних і фізичних осіб, яка зараховується до Державного бюджету України";
 
100. "5) виносити попередження, зупиняти на термін до одного року розміщення (продаж) та обіг цінних паперів того чи іншого емітента, дію ліцензій, виданих Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку, анулювати дію таких ліцензій";
 
-49- Довбенко М.В.
Абзац п’ятий підпункту 3 пункту 5 (п.5 ч.1 ст.8) викласти в такій редакції:
«5) у разі порушення законодавства про цінні папери та/або про систему накопичувального пенсійного забезпечення, виносити попередження, зупиняти на строк до одного року обіг цінних паперів, зупиняти або анулювати дію ліцензій, передбачених статтею 4 цього Закону;».
 
Враховано   "5) у разі порушення законодавства про цінні папери та/або про систему накопичувального пенсійного забезпечення зупиняти на строк до одного року обіг цінних паперів, зупиняти або анулювати дію ліцензій, передбачених статтею 4 цього Закону";
 
101. пункт 8 після слів "на ринку цінних паперів" доповнити словами "та у системі накопичувального пенсійного забезпечення";
 
-50- Довбенко М.В.
Абзац шостий підпункту 3 пункту 5 (пункт 8 частини першої статті 8) викласти в такій редакції:
«пункт 8 після слова «емітентами» доповнити словами «, суб’єктами системи накопичувального пенсійного забезпечення (крім вкладників та учасників)».
 
Враховано   пункт 8 після слова "емітентами" доповнити словами "суб’єктами системи накопичувального пенсійного забезпечення (крім вкладників та учасників)";
 
102. пункт 9 після слів "діяльності професійних учасників ринку цінних паперів" доповнити словами "суб'єктів недержавного пенсійного забезпечення (крім вкладників, учасників, органів державного нагляду і контролю у сфері недержавного пенсійного забезпечення)";
 
-51- Довбенко М.В.
Абзац сьомий підпункту 3 пункту 5 (п.9 ч.1 ст. 8) викласти в такій редакції:
«пункт 9 після слів "діяльності професійних учасників ринку цінних паперів," доповнити словами "суб'єктів системи накопичувального пенсійного забезпечення (крім вкладників та учасників)".
 
Враховано   пункт 9 після слів "діяльності професійних учасників ринку цінних паперів" доповнити словами "суб'єктів системи накопичувального пенсійного забезпечення (крім вкладників та учасників)";
 
103. у пункті 91 слова "на провадження певних видів професійної діяльності на фондовому ринку" виключити;
 
   у пункті 91 слова "на провадження певних видів професійної діяльності на фондовому ринку" виключити;
 
104. пункт 10 після слів "на ринку цінних паперів" доповнити словами "та у системі накопичувального пенсійного забезпечення", а слова "про цінні папери" виключити;
 
-52- Довбенко М.В.
Абзац дев’ятий підпункту 3 пункту 5 (щодо пункту 10 частини першої статті 8) викласти у такій редакції:
«пункт 10 після слова "емітентами" доповнити словами ", суб'єктам системи накопичувального пенсійного забезпечення (крім вкладників та учасників) та", а слова "про цінні папери" виключити;».
 
Враховано   у пункті 10 після слова "емітентам" доповнити словами "суб'єктам системи накопичувального пенсійного забезпечення (крім вкладників та учасників) та", а слова "про цінні папери" виключити;
 
105. пункт 14 доповнити словами "та у системі накопичувального пенсійного забезпечення";
 
-53- Довбенко М.В.
Абзац 10 підпункту 3 пункту 5 (щодо п. 14 ч.1 ст. 8) викласти у такій редакції:
«пункт 14 доповнити словами "та діяльності у системі накопичувального пенсійного забезпечення"«.
 
Враховано   пункт 14 доповнити словами "та діяльності у системі накопичувального пенсійного забезпечення";
 
106. доповнити пунктом 321 такого змісту:
 
   доповнити пунктом 322 такого змісту:
 
107. "321) виносити рішення про заборону недержавним пенсійним фондам - суб'єктам другого рівня системи пенсійного забезпечення укладати нові пенсійні контракти з учасниками накопичувальної системи загальнообов'язкового державного пенсійного страхування у разі порушення вимог, установлених для таких недержавних пенсійних фондів законом та ліцензійними умовами";
 
-54- Довбенко М.В.
Абзац дванадцятий підпункту 3 пункту 5 (пункт 32-1 частини першої статті 8) викласти в такій редакції:
«32-1) виносити рішення про заборону недержавним пенсійним фондам укладати нові пенсійні контракти з учасниками системи накопичувального пенсійного забезпечення у разі порушення вимог, установлених законом для таких недержавних пенсійних фондів;».
 
Враховано   "322) виносити рішення про заборону недержавним пенсійним фондам укладати нові пенсійні контракти з учасниками системи накопичувального пенсійного забезпечення у разі порушення вимог, установлених законом для таких недержавних пенсійних фондів";
 
108. 4) у статті 11:
 
   5) у статті 11:
 
109. назву статті доповнити словами "та у системі накопичувального пенсійного забезпечення";
 
   назву доповнити словами "та у системі накопичувального пенсійного забезпечення";
 
110. у частині першій:
 
   у частині першій:
 
111. абзац перший пункту 2 викласти в такій редакції:
 
   абзац перший пункту 2 викласти в такій редакції:
 
112. "2) здійснення діяльності на ринку цінних паперів або у системі накопичувального пенсійного забезпечення без ліцензії, якщо законом передбачено одержання ліцензії для здійснення такої діяльності, -"
 
   "2) здійснення діяльності на ринку цінних паперів або у системі накопичувального пенсійного забезпечення без ліцензії, якщо законом передбачено одержання ліцензії для здійснення такої діяльності";
 
113. абзац перший пункту 8 після слів "на ринку цінних паперів" доповнити словами "у системі накопичувального пенсійного забезпечення, законодавства про акціонерні товариства";
 
   абзац перший пункту 8 доповнити словами "у системі накопичувального пенсійного забезпечення, законодавства про акціонерні товариства";
 
114. у абзаці шістдесят другому слова "на право провадження професійної діяльності на фондовому ринку, яку було видано такому професійному учаснику фондового ринку" виключити;
 
   в абзаці шістдесят другому слова "на право провадження професійної діяльності на фондовому ринку, яку було видано такому професійному учаснику фондового ринку" виключити;
 
115. 5) назву, частини першу, шосту та сьому статті 12 після слів "на ринку цінних паперів" доповнити словами "у системі накопичувального пенсійного забезпечення".
 
   6) назву, частини першу, шосту та сьому статті 12 після слів "на ринку цінних паперів" доповнити словами "у системі накопичувального пенсійного забезпечення".
 
116. 6. У Законі України "Про Національний банк України" (Відомості Верховної Ради України, 1999 р., № 29, ст. 238 із наступними змінами):
 
-55- Левченко Ю.В.
П. 6 Розділу І Законопроекту виключити.
 
Відхилено   4. У Законі України "Про Національний банк України" (Відомості Верховної Ради України, 1999 р., № 29, ст. 238 із наступними змінами):
1) у частині четвертій статті 4 слова "інші банки" в усіх відмінках замінити словами "фінансові установи" у відповідному відмінку;
 
    -56- Демчак Р.Є.
Доповнити пункт 6 новим підпунктом 1 такого змісту:
«1) у частині четвертій статті 4 слова «інші банки» у всіх відмінках замінити словами «фінансові установи».
 
Враховано    
    -57- Поляков М.А.
Доповнити пункт 6 новими абзацами такого змісту:
«частину другу статті 5 викласти у такій редакції:
«Національний банк України включає до кошторису адміністративних витрат прогнозовані витрати, в тому числі амортизаційні відрахування, резерви під знецінення активів, інвестиції, що спрямовуються на забезпечення діяльності Національного банку України, а також витрати на виплату винагороди членам Ради Національного банку за виконання ними своїх функцій з деталізацією розміру, посад та періодичності їх виплат та адміністративних витрат Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг».
 
Відхилено    
117. 1) частину першу статті 7 після пункту 8 доповнити пунктом 81 такого змісту:
 
-58- Демчак Р.Є.
підпункт 1 пункту 6 викласти в такій редакції: "1) у частині першій статті 7:
пункт 81 викласти у такій редакції:
"81) здійснює державне регулювання та нагляд на індивідуальній та консолідованій основі на ринках небанківських фінансових послуг за діяльністю небанківських фінансових установ та інших осіб, які не є фінансовими установами, але мають право надавати окремі фінансові послуги, в межах, визначених Законом України "Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг" та іншими законами України";
пункт 30 викласти у такій редакції:
"30) здійснює державне регулювання та нагляд у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення за небанківськими фінансовими установами-резидентами, які є платіжними організаціями та/або членами/учасниками платіжних систем (крім операторів поштового зв'язку в частині здійснення ними переказу коштів), страховиками (перестраховиками), страховими (перестраховими) брокерами, ломбардами та іншими фінансовими установами, а також юридичними особами, що відповідно до законодавства надають фінансові послуги (крім фінансових установ та інших юридичних осіб, щодо яких державне регулювання і нагляд у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення здійснюються іншими суб'єктами державного фінансового моніторингу)";
доповнити пунктом 34 такого змісту:
"34) веде Державний реєстр фінансових установ, а у визначених Національним банком України випадках – інші реєстри осіб, які не є фінансовими установами, але мають право надавати окремі фінансові послуги, державне регулювання та нагляд за діяльністю яких здійснює Національний банк України.
 
Враховано      
118. "81) здійснює державне регулювання щодо діяльності на ринках небанківських фінансових послуг в межах, визначених Законом України "Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг" та іншими законами України;
 
-59- Поляков М.А.
Доповнити пункт 6 новими абзацами такого змісту:
"Частину першу статті 9 доповнити новими пунктами такого змісту:
«21) визначає основні засади діяльності Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг;
22) затверджує положення про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг;
23) вносить Президенту України подання щодо призначення членів Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг;
24) затверджує граничну чисельність працівників Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг
25) погоджує штатний розпис Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг та кошторис її адміністративних витрат на наступний рік;
26) оцінює діяльність Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг, щодо виконання основних засад її діяльності та вносить Національній комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг, рекомендації стосовно:
розвитку ринків небанківських фінансових послуг;
удосконалення нормативно-правової бази, що регулює ринки небанківських фінансових послуг;
проведення стрес-тестування на окремих ринках небанківських фінансових послуг;
щодо організації системи гарантування виконання зобов‘язань за договорами з надання небанківських фінансових послуг;
27) визначає порядок, періодичність проведення внутрішнього аудиту у національній комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг, та затверджує річний план його проведення, затверджує положення про підрозділ внутрішнього аудиту.
28) погоджує рішення Правління Національного банку щодо призупинення дії нормативно-правового акта національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг".
 
Відхилено   2) у частині першій статті 7:
доповнити пунктом 81 такого змісту:
"81) здійснює державне регулювання та нагляд на індивідуальній та консолідованій основі на ринках небанківських фінансових послуг за діяльністю небанківських фінансових установ та інших осіб, які не є фінансовими установами, але мають право надавати окремі фінансові послуги, в межах, визначених Законом України "Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг" та іншими законами України";
пункт 30 викласти в такій редакції:
"30) здійснює державне регулювання та нагляд у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення за небанківськими фінансовими установами – резидентами, які є платіжними організаціями та/або членами/учасниками платіжних систем (крім операторів поштового зв'язку в частині здійснення ними переказу коштів), страховиками (перестраховиками), страховими (перестраховими) брокерами, ломбардами та іншими фінансовими установами, а також юридичними особами, що відповідно до законодавства надають фінансові послуги (крім фінансових установ та інших юридичних осіб, щодо яких державне регулювання і нагляд у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення здійснюються іншими суб'єктами державного фінансового моніторингу)";
доповнити пунктом 34 такого змісту:
"34) веде Державний реєстр фінансових установ, а у визначених Національним банком України випадках – інші реєстри осіб, які не є фінансовими установами, але мають право надавати окремі фінансові послуги, державне регулювання та нагляд за діяльністю яких здійснює Національний банк України";
 
119. 2) у частині першій статті 15:
 
   3) у частині першій статті 15:
 
120. пункт 1 після абзацу четвертого доповнити новим абзацом такого змісту:
 
   у пункті 1:
після абзацу четвертого доповнити новим абзацом такого змісту:
 
121. "щодо державного регулювання діяльності на ринках небанківських фінансових послуг (крім діяльності на ринках цінних паперів та похідних (деривативів), професійної діяльності на фондовому ринку та діяльності у системі накопичувального пенсійного забезпечення)".
 
-60- Демчак Р.Є.
В абзаці третьому підпункту 2 пункту 6 слова «регулювання діяльності» замінити словами «регулювання та нагляду за діяльністю»
 
Враховано   "щодо державного регулювання та нагляду за діяльністю на ринках небанківських фінансових послуг (крім діяльності на ринках цінних паперів та похідних (деривативів), професійної діяльності на фондовому ринку та діяльності у системі накопичувального пенсійного забезпечення)".
 
122. У зв'язку з цим абзаци п'ятий - двадцять шостий вважати відповідно абзацами шостим - двадцять сьомим;
 
   У зв'язку з цим абзаци п'ятий – двадцять восьмий вважати відповідно абзацами шостим – двадцять дев'ятим;
 
123. абзац вісімнадцятий доповнити словами "та інших фінансових установ";
 
-61- Демчак Р.Є.
Абзац п'ятий підпункту 2 пункту 6 замінити чотирма абзацами такого змісту:
«абзац вісімнадцятий доповнити словами «та інших фінансових установ, державне регулювання та нагляд за діяльністю яких здійснює Національний банк»; абзац двадцятий викласти у такій редакції:
«про застосування заходів впливу (санкцій) до банків, інших фінансових установ, осіб, які здійснюють діяльність на ринках фінансових послуг, державне регулювання та нагляд за діяльністю яких здійснює Національний банк, та інших осіб, діяльність яких перевіряється Національним банком відповідно до Закону України «Про банки і банківську діяльність», Закону України «Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг» та інших законів України»; «пункт 2 доповнити словами «а також щодо ринків небанківських фінансових послуг, державне регулювання та нагляд за діяльністю на яких здійснює Національний банк».
 
Враховано   абзац вісімнадцятий доповнити словами "та інших фінансових установ, державне регулювання та нагляд за діяльністю яких здійснює Національний банк";
абзац двадцятий викласти в такій редакції:
"про застосування заходів впливу (санкцій) до банків, інших фінансових установ, осіб, які здійснюють діяльність на ринках фінансових послуг, державне регулювання та нагляд за діяльністю яких здійснює Національний банк, та інших осіб, діяльність яких перевіряється Національним банком відповідно до законів України "Про банки і банківську діяльність", "Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг" та інших законів України";
 
124. пункт 2 доповнити словами "а також щодо ринків небанківських фінансових послуг, державне регулювання яких здійснюється Національним банком";
 
-62- Поляков М.А.
Підпункт 2 пункту 6 доповнити новими абзацами такого змісту:
«частину першу статті 15 доповнити новим пунктом такого змісту:
«11) призупиняє за погодженням Ради Національного банку України дії нормативно-правового акта Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг».
 
Відхилено   пункт 2 доповнити словами "а також щодо ринків небанківських фінансових послуг, державне регулювання та нагляд за діяльністю на яких здійснює Національний банк";
 
125. 3) у частині першій статті 16 слово "шести" замінити словом "семи";
 
-63- Івченко В.Є.
Пункт 3 частини шостої розділу І вилучити.
 
Відхилено   4) у частині першій статті 16 слово "шести" замінити словом "семи";
5) у статті 17:
у частині четвертій слова "нагляду (оверсайту) платіжних систем" виключити;
доповнити частиною шостою такого змісту:
"Правління Національного банку має право утворити Комітет з питань нагляду та регулювання діяльності ринків небанківських фінансових послуг, нагляду (оверсайту) платіжних систем та делегувати йому повноваження щодо здійснення державного регулювання та нагляду на цих ринках, у тому числі застосування до учасників ринків небанківських фінансових послуг заходів впливу, передбачених законами України";
6) пункт 4 статті 19 після слова "постанови" доповнити словами "та рішення";
 
    -64- Демчак Р.Є.
Доповнити пункт 6 після підпункту 3 новими підпунктами такого змісту:
«У статті 17:
У частині четвертій слова «нагляду (оверсайту) платіжних систем» виключити;
Доповнити частиною шостою такого змісту:
«Правління Національного банку має право утворити Комітет з питань нагляду та регулювання діяльності ринків небанківських фінансових послуг, нагляду (оверсайту) платіжних систем та делегувати йому повноваження щодо здійснення державного регулювання та нагляду на цих ринках, в тому числі застосування до учасників ринків небанківських фінансових послуг заходів впливу, передбачених законами України».
«4) пункт 4 статті 19 після слова «постанови» доповнити словами «та рішення,»
У зв'язку із цим підпункт 4 редакції першого читання вважати підпунктом 6.
У абзаці двадцять восьмому пункту першого статті 15 слова «четвертою та п’ятою» замінити словами «четвертою-шостою».
 
Враховано    
126. 4) у частині першій статті 20 слово "п'ятьох" замінити словом "шістьох";
 
-65- Івченко В.Є.
Пункт 4 частини шостої розділу І вилучити.
 
Відхилено   7) у частині першій статті 20 слово "п'ятьох" замінити словом "шістьох";
8) статтю 41 доповнити частиною другою такого змісту:
"Національний банк у межах своїх повноважень у сфері державного регулювання ринків небанківських фінансових послуг встановлює правила ведення бухгалтерського обліку і складання фінансової звітності для небанківських фінансових установ відповідно до вимог Закону України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні" та міжнародних стандартів фінансової звітності";
 
    -66- Демчак Р.Є.
Пункт 6 після підпункту 4 редакції першого читання доповнити новим підпунктом такого змісту:
"частину третю статті 22 викласти у такій редакції:
"Для перевезення цінностей, охорони цінностей та належних йому об'єктів Національний банк має право створювати підрозділ відомчої охорони та підрозділи перевезення цінностей, озброєні бойовою вогнепальною зброєю. Підрозділ відомчої охорони та підрозділи перевезення цінностей в межах повноважень, наданих цим Законом, мають право застосовувати заходи фізичного впливу, спеціальні засоби оборони і бойову вогнепальну зброю в порядку, передбаченому частинами першою-третьою, пунктами 1, 2, 4 частини четвертої, частинами п’ятою-сьомою статті 42, статтями 43, 44, частиною першою, підпунктом «а» пункту 2, підпунктом «а» пункту 3, підпунктами «а», «б» пункту 6 частини третьої, пунктами 1, 2 частини четвертої, частинами шостою, сьомою статті 45, частинами першою, другою, пунктами 1, 2, 4, 6, 7 частини четвертої, частиною п’ятою, пунктами 1, 2, 4, 5 частини шостої, частинами сьомою - тринадцятою статті 46 Закону України "Про Національну поліцію".
У зв'язку із цим уточнити подальшу нумерацію підпунктів.
 
Відхилено    
    -67- Поляков М.А.
Підпункт 2 пункту 6 доповнити новим абзацом такого змісту:
"частину другу статті 22 після слів «встановлених законом» доповнити словами «а також Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг, що здійснює завдання і функції, визначені Законом України «Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг».
 
Відхилено    
    -68- Демчак Р.Є.
Пункт 6 розділу І доповнити новим підпунктом наступного змісту:
«Доповнити статтю 41 новим абзацом такого змісту:
«Національний банк в межах своїх повноважень у сфері державного регулювання ринків небанківських фінансових послуг встановлює правила ведення бухгалтерського обліку і складання фінансової звітності для небанківських фінансових установ відповідно до вимог Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» та міжнародних стандартів фінансової звітності;»
 
Враховано    
    -69- Демчак Р.Є.
Доповнити пункт 6 новим підпунктом 5 такого змісту:
"5) назву розділу Хвикласти в такій редакції:
«РозділХ. Банківське регулювання і банківський нагляд. Державне регулювання ринків небанківських фінансових установ».
 
Відхилено    
127. 5) у частині першій статті 56 слова "банків, підприємств, організацій та установ незалежно від форм власності, а також для" замінити словами "юридичних та";
 
-70- Демчак Р.Є.
Підпункт 5 пункту 6 викласти у такій редакції:
«6) у статі 56:
у частині другій слова «банків, підприємств, організацій та установ незалежно від форм власності, а також для» замінити словами «юридичних та»;
частину п’яту статті 56 виключити».
 
Враховано   9) у статті 56:
у частині другій слова "банків, підприємств, організацій та установ незалежно від форм власності, а також для" замінити словами "юридичних та";
частину п'яту виключити;
 
    -71- Івченко В.Є.
Пункт 5 частини шостої розділу І вилучити.
 
Відхилено    
128. 6) частину першу статті 57 викласти в такій редакції:
 
   10) частину першу статті 57 викласти в такій редакції:
 
129. "Для здійснення своїх функцій Національний банк має право безоплатно одержувати від фінансових установ, учасників фінансових груп та юридичних осіб, які отримали ліцензію Національного банку, а також від осіб, стосовно яких Національний банк здійснює державне регулювання та нагляд відповідно до Законів України "Про банки і банківську діяльність", "Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг" та інших законів України, інформацію про їх діяльність та пояснення стосовно отриманої інформації і проведених операцій";
 
   "Для здійснення своїх функцій Національний банк має право безоплатно одержувати від фінансових установ, учасників фінансових груп та юридичних осіб, які отримали ліцензію Національного банку, а також від осіб, стосовно яких Національний банк здійснює державне регулювання та нагляд відповідно до законів України "Про банки і банківську діяльність", "Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг" та інших законів України, інформацію про їхню діяльність та пояснення щодо отриманої інформації і проведених операцій";
 
130. 7) у частині першій статті 58 та частині першій статті 59 після слова "банків" доповнити словами "інших фінансових установ", а після слів "Національний банк" - "у межах своїх повноважень";
 
-72- Демчак Р.Є.
Підпункт 7 пункту 6 Розділу І законопроекту замінити двома підпунктами (враховуючи зміни нумерації) такого змісту:
"8) частину першу статті 58 після слова «банків» доповнити словами «інших фінансових установ», а після слів «Національний банк» - «у межах своїх повноважень»;
9) частину першу статті 59 викласти у такій редакції:
"Національний банк у межах своїх повноважень визначає розміри, порядок формування та використання резервів банків, інших фінансових установ, державне регулювання та нагляд за діяльністю яких здійснює Національний банк, для покриття можливих втрат за кредитами, резервів для покриття валютних, відсоткових та інших ризиків банків, цих фінансових установ".
 
Враховано   11) частину першу статті 58 після слова "банків" доповнити словами "інших фінансових установ", а після слів "Національний банк" - словами "у межах своїх повноважень";
12) частину першу статті 59 викласти в такій редакції:
"Національний банк у межах своїх повноважень визначає розміри, порядок формування та використання резервів банків, інших фінансових установ, державне регулювання та нагляд за діяльністю яких здійснює Національний банк, для покриття можливих втрат за кредитами, резервів для покриття валютних, відсоткових та інших ризиків банків, таких фінансових установ";
 
131. 8) після розділу Х доповнити Закон розділом Х1 такого змісту:
 
   13) розділ Х доповнити статтею 631 такого змісту:
 
132. "Розділ Х1. ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ РИНКІВ НЕБАНКІВСЬКИХ ФІНАНСОВИХ ПОСЛУГ";
 
-73- Демчак Р.Є.
Підпункт 8 пункту 6 викласти у такій редакції:
«10) доповнити статтею 63-1 такого змісту:
"Стаття 63-1. Мета державного регулювання ринків небанківських фінансових послуг Головна мета державного регулювання ринків небанківських фінансових послуг, здійснюваного Національним банком, – безпека та фінансова стабільність фінансової системи, захист інтересів вкладників і кредиторів та інших споживачів небанківських фінансових послуг та запобігання кризовим явищам. Національний банк здійснює функції державного регулювання та нагляду за діяльністю на ринках небанківських фінансових послуг (крім діяльності на ринках цінних паперів та похідних (деривативів), професійної діяльності на фондовому ринку та діяльності у системі накопичувального пенсійного забезпечення) на індивідуальній та консолідованій основі у межах та порядку, передбачених Законом України «Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг» та іншими законами з питань регулювання ринків фінансових послуг".
 
Враховано   "Стаття 631. Мета державного регулювання ринків небанківських фінансових послуг
 
133. "Стаття 631. Мета державного регулювання ринків небанківських фінансових послуг
 
      
134. Головна мета державного регулювання ринків небанківських фінансових послуг, здійснюваного Національним банком, – безпека та фінансова стабільність фінансової системи, захист інтересів вкладників і кредиторів та інших споживачів небанківських фінансових послуг та запобігання кризовим явищам.
 
   Головна мета державного регулювання ринків небанківських фінансових послуг, здійснюваного Національним банком, – безпека та фінансова стабільність фінансової системи, захист інтересів вкладників і кредиторів та інших споживачів небанківських фінансових послуг та запобігання кризовим явищам.
 
135. Національний банк здійснює державне регулювання та нагляд за діяльністю на ринках небанківських фінансових послуг (крім діяльності на ринках цінних паперів та похідних (деривативів), професійної діяльності на фондовому ринку та діяльності у системі накопичувального пенсійного забезпечення) на індивідуальній та консолідованій основі у межах та порядку, передбачених Законом України "Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг";
 
   Національний банк здійснює функції державного регулювання та нагляду за діяльністю на ринках небанківських фінансових послуг (крім діяльності на ринках цінних паперів та похідних (деривативів), професійної діяльності на фондовому ринку та діяльності у системі накопичувального пенсійного забезпечення) на індивідуальній та консолідованій основі у межах та порядку, встановлених Законом України "Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг" та іншими законами з питань регулювання ринків фінансових послуг";
 
136. 9) частину другу статті 65 викласти в такій редакції:
 
   14) частину другу статті 65 викласти в такій редакції:
 
137. "Службовцям Національного банку та їх родичам першого ступеня споріднення забороняється входити до органів управління та/або бути акціонерами та/або учасниками банків та інших фінансових установ, державне регулювання діяльності яких здійснює Національний банк, споріднених та афілійованих з ними осіб, у тому числі учасників фінансової групи, крім випадків, передбачених законодавством";
 
-74- Демчак Р.Є.
Абзац другий підпункту 9 пункту 6 Розділу І викласти у такій редакції:
«Службовцям Національного банку та членам їх сім’ї забороняється входити до органів управління та/або бути акціонерами та/або учасниками банків, інших фінансових установ та юридичних осіб, які не є фінансовими установами, але мають право надавати окремі фінансові послуги, державне регулювання та нагляд за діяльністю яких здійснює Національний банк, споріднених та афілійованих з ними осіб, у тому числі учасників фінансової групи, крім випадків, передбачених законодавством».
 
Враховано   "Службовцям Національного банку та членам їхніх сімей забороняється входити до органів управління та/або бути акціонерами та/або учасниками банків, інших фінансових установ та юридичних осіб, які не є фінансовими установами, але мають право надавати окремі фінансові послуги, державне регулювання та нагляд за діяльністю яких здійснює Національний банк, споріднених та афілійованих з ними осіб, у тому числі учасників фінансової групи, крім випадків, передбачених законодавством";
 
138. 10) у частині другій статті 71 пункт 5 виключити.
 
-75- Демчак Р.Є.
У зв'язку з виключенням пункту 5 частини другої статті 71 іншим Законом, підпункт 10 пункту 6 законопроекту (у редакції першого читання) викласти у такій редакції:
"11) частину першу статті 67 доповнити підпунктом 3 такого змісту:
"3) для небанківських фінансових установ та юридичних осіб, які не є фінансовими установами, але мають право надавати окремі фінансові послуги, державне регулювання та нагляд за діяльністю яких здійснює Національний банк".
 
Враховано   15) частину першу статті 67 доповнити пунктом 3 такого змісту:
"3) для небанківських фінансових установ та юридичних осіб, які не є фінансовими установами, але мають право надавати окремі фінансові послуги, державне регулювання та нагляд за діяльністю яких здійснює Національний банк".
 
139. 7. У Законі України "Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг" (Відомості Верховної Ради України, 2002 р., № 1, ст. 1 із наступними змінами):
 
-76- Поляков М.А.
Доповнити підпункт 7 новим підпунктом такого змісту:
"пункт 2 частини першої статті 1 Закону викласти в такій редакції:
"2) кредитна установа – фінансова установа, яка відповідно до закону здійснює діяльність щодо залучення внесків (вкладів) фізичних осіб на депозитні рахунки, або залучає у інший спосіб кошти фізичних осіб на умовах повернення та надає фінансові кредити за рахунок власних коштів, або здійснює емісію електронних грошей. До кредитних установ належать кредитні спілки, які на підставі ліцензії мають право залучати внески (вклади) членів кредитних спілок на депозитні рахунки, а також банки".
 
Відхилено   6. У Законі України "Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг" (Відомості Верховної Ради України, 2002 р., № 1, ст. 1 із наступними змінами):
 
140. 1) у статті 4:
 
   1) у статті 4:
 
141. пункти 2, 12 та 13 частини першої виключити;
 
-77- Демчак Р.Є.
«у частині першій:
пункти 1,2 виключити;
пункт 7 викласти у такій редакції:
«7) надання гарантій»
пункт 8 викласти у такій редакції:
«8) послуги з переказу коштів»;
пункт 9 викласти у такій редакції:
«9) страхування»;
додати новий пункт 9-1 у такій редакції:
«9-1) послуги у системі накопичувального пенсійного забезпечення»;
Пункт 10 викласти у наступній редакції:
«10) професійна діяльність на ринку цінних паперів»;
пункти 11-1, 12 і 13 виключити".
 
Враховано   у частині першій:
пункти 1 і 2 виключити;
пункти 7 - 9 викласти в такій редакції:
"7) надання гарантій;
8) послуги з переказу коштів;
9) страхування";
доповнити пунктом 91 такого змісту:
"91) послуги у системі накопичувального пенсійного забезпечення";
пункт 10 викласти в такій редакції:
"10) професійна діяльність на ринку цінних паперів";
пункти 111, 12 і 13 виключити;
 
    -78- Довбенко М.В.
Підпункт 1 пункту 7 доповнити нормами такого змісту:
«у пункті 9 частини першої слова «та у системі накопичувального пенсійного забезпечення» виключити;
доповнити частину першу новим пунктом такого змісту:
«9-1) діяльність у системі накопичувального пенсійного забезпечення;»;
у пункті 10 частини першої слова «, що підлягає ліцензуванню» виключити;»
 
Враховано частково    
    -79- Поляков М.А.
Підпункт 1 пункту 7 розділу І викласти в такій редакції:
"1) частину першу статті 4 викласти в такій редакції:
"1. Фінансовими вважаються такі послуги:
1) випуск платіжних документів, платіжних карток, дорожніх чеків та/або їх обслуговування, кліринг, інші форми забезпечення розрахунків;
2) діяльність з обміну валют;
3) залучення фінансових активів із зобов'язанням щодо наступного їх повернення;
4) фінансовий лізинг;
5) надання коштів у позику, в тому числі і на умовах фінансового кредиту;
6) надання гарантій;
7) переказ коштів;
8) послуги у сфері страхування;
9) послуги у системі накопичувального пенсійного забезпечення;
10) професійна діяльність на ринку цінних паперів, що підлягає ліцензуванню;
11) факторинг;
12) банківські та інші фінансові послуги, що надаються відповідно до Закону України "Про банки і банківську діяльність".
 
Враховано частково    
142. абзац перший частини третьої викласти в такій редакції:
 
   абзац перший частини третьої викласти в такій редакції:
 
143. "3. Національний банк України може приймати в межах своїх повноважень у сфері державного регулювання ринків небанківських фінансових послуг рішення";
 
-80- Демчак Р.Є.
Абзац четвертий підпункту 1 пункту 7 викласти у такій редакції:
"3. Органи, які здійснюють державне регулювання ринків фінансових послуг згідно із статтею 21 цього Закону, можуть приймати в межах своїх повноважень рішення".
 
Враховано   "3. Органи, які здійснюють державне регулювання ринків фінансових послуг згідно із статтею 21 цього Закону, можуть приймати в межах своїх повноважень рішення";
 
    -81- Левченко Ю.В.
У абзаці 4 п.п. 1 п. 7 Розділу І Законопроекту виключити.
 
Відхилено    
144. 2) абзац п’ятнадцятий частини першої статті 6 викласти в такій редакції:
 
-82- Демчак Р.Є.
абзац п’ятнадцятий частини першої статті 6 викласти в такій редакції:
Органи, що здійснюють державне регулювання ринків фінансових послуг, у межах своєї компетенції встановлюють додаткові обов’язкові для фінансових установ вимоги до договорів про надання фінансових послуг та умови таких договорів, якщо інше не передбачено законом»;
 
Враховано   2) абзац п’ятнадцятий частини першої статті 6 викласти в такій редакції:
 
145. "Орган, який здійснює державне регулювання ринків фінансових послуг, має право встановлювати додаткові вимоги до договорів про надання фінансових послуг фізичним особам, якщо це не врегульовано законом";
 
   "Органи, які здійснюють державне регулювання ринків фінансових послуг, у межах своєї компетенції встановлюють додаткові обов’язкові для фінансових установ вимоги до договорів про надання фінансових послуг та умови таких договорів, якщо інше не встановлено законом";
 
146. 3) пункт 2 частини третьої статті 7 викласти в такій редакції:
 
   3) пункт 2 частини третьої статті 7 викласти в такій редакції:
 
147. "2) внутрішні правила фінансової установи, узгоджені з вимогами законів України та нормативно-правових актів органів, які здійснюють державне регулювання ринків фінансових послуг";
 
-83- Демчак Р.Є.
Доповнити пункт 7 новим підпунктом такого змісту:
«у частині другій статті 13 слова «Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців» замінити словами «Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань».
 
Враховано   "2) внутрішні правила фінансової установи, узгоджені з вимогами законів України та нормативно-правових актів органів, які здійснюють державне регулювання ринків фінансових послуг";
4) у частині другій статті 13 слова "Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців" замінити словами "Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань";
 
148. 4) частину другу статті 161 викласти в такій редакції:
 
-84- Демчак Р.Є.
У підпункті 4 пункту 7 абзац перший замінити двома абзацами такого змісту:
«5) у статті 161:
частину другу викласти в такій редакції:».
 
Враховано   5) у статті 161:
частину другу викласти в такій редакції:
 
149. "2. Національний банк України здійснює нагляд на консолідованій основі за банківськими групами відповідно до цього Закону, інших законів України, а також за небанківськими фінансовими групами, крім фінансових груп, переважна діяльність у яких здійснюється фінансовими установами, нагляд за якими здійснює Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку.
 
-85- Поляков М.А.
Підпункт 4 пункту 7 виключити.
 
Відхилено   "2. Національний банк України здійснює нагляд на консолідованій основі за банківськими групами відповідно до цього Закону, інших законів України, а також за небанківськими фінансовими групами, крім фінансових груп, переважна діяльність у яких здійснюється фінансовими установами, нагляд за якими здійснює Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку.
 
150. Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку здійснює нагляд на консолідованій основі за небанківськими фінансовими групами, переважна діяльність у яких здійснюється фінансовими установами, нагляд за якими здійснює Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку.
 
   Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку здійснює нагляд на консолідованій основі за небанківськими фінансовими групами, переважна діяльність у яких здійснюється фінансовими установами, нагляд за якими здійснює Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку.
 
151. Діяльність у небанківській фінансовій групі вважається переважною, якщо середньоарифметичне значення активів за останні чотири звітних квартали небанківських фінансових установ, нагляд за якими здійснює відповідно Національний банк України або Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку, становить 50 і більше відсотків сукупного розміру середньоарифметичних значень активів усіх небанківських фінансових установ, що входять до цієї групи, за цей період";
 
-86- Демчак Р.Є.
Доповнити підпункті 4 пункту 7 трьома новими абзацами такого змісту:
«абзац другий частини п’ятої замінити двома абзацами такого змісту:
«Фінансові установи, за якими здійснює нагляд Національний банк України та які є учасниками небанківської фінансової групи, за якою здійснює нагляд Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку, підлягають нагляду з боку Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку у межах нагляду відповідно до цього Закону.
Небанківські фінансові установи, за якими здійснює нагляд Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку та які є учасниками банківської або небанківської фінансової групи, за якою здійснює нагляд Національний банк України, підлягають нагляду з боку Національного банку України відповідно до цього Закону»;
в абзаці другому частини шостої слова "за рішенням державного органу, що здійснює регулювання ринків фінансових послуг" виключити.
 
Враховано   Діяльність у небанківській фінансовій групі вважається переважною, якщо середньоарифметичне значення активів за останні чотири звітні квартали небанківських фінансових установ, нагляд за якими здійснює відповідно Національний банк України або Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку, становить 50 і більше відсотків сукупного розміру середньоарифметичних значень активів усіх небанківських фінансових установ, що входять до цієї групи, за цей період";
абзац другий частини п’ятої замінити двома абзацами такого змісту:
"Фінансові установи, за якими здійснює нагляд Національний банк України та які є учасниками небанківської фінансової групи, за якою здійснює нагляд Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку, підлягають нагляду з боку Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку в межах нагляду відповідно до цього Закону.
Фінансові установи, за якими здійснює нагляд Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку та які є учасниками банківської або небанківської фінансової групи, за якою здійснює нагляд Національний банк України, підлягають нагляду з боку Національного банку України відповідно до цього Закону";
в абзаці другому частини шостої слова "за рішенням державного органу, що здійснює регулювання ринків фінансових послуг" виключити;
 
    -87- Левченко Ю.В.
П.п. 4 п. 7 Розділу І Законопроекту викласти в такій редакції:
«4) частину другу статті 16-1 викласти в такій редакції:
"2. Національний банк України здійснює нагляд на консолідованій основі за банківськими групами відповідно до цього Закону, інших законів України.
Центральний органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної фінансової політики здійснює нагляд на консолідованій основі за небанківськими фінансовими групами, крім фінансових груп, переважна діяльність у яких здійснюється фінансовими установами, нагляд за якими здійснює Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку.
Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку здійснює нагляд на консолідованій основі за небанківськими фінансовими групами, переважна діяльність у яких здійснюється фінансовими установами, нагляд за якими здійснює Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку.
Діяльність у небанківській фінансовій групі вважається переважною, якщо середньоарифметичне значення активів за останні чотири звітних квартали небанківських фінансових установ, нагляд за якими здійснює відповідно центральний органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної фінансової політики або Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку, становить 50 і більше відсотків сукупного розміру середньоарифметичних значень активів усіх небанківських фінансових установ, що входять до цієї групи, за цей період;»
 
Відхилено    
152. 5) частину першу статті 21 викласти в такій редакції:
 
-88- Поляков М.А.
Підпункт 5 пункту 7 викласти в такій редакції:
"5) частину першу статті 21 викласти в такій редакції: "1. Державне регулювання ринків фінансових послуг здійснюється: щодо ринку банківських послуг, діяльності з переказу коштів та небанківських кредитних установ – Національним банком України; щодо діяльності на ринках цінних паперів та похідних (деривативів), професійної діяльності на фондовому ринку та діяльності у системі накопичувального пенсійного забезпечення – Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку;
щодо діяльності на інших, ніж зазначені в абзацах першому та другому цієї частини, ринках фінансових послуг – Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг. Антимонопольний комітет України та інші державні органи здійснюють контроль за діяльністю учасників ринків фінансових послуг та отримують від них інформацію у межах повноважень, визначених законом".
 
Відхилено   6) частину першу статті 21 викласти в такій редакції:
 
153. "1. Державне регулювання ринків фінансових послуг здійснюється:
 
   "1. Державне регулювання ринків фінансових послуг здійснюється:
 
154. щодо діяльності на ринках цінних паперів та похідних (деривативів), професійної діяльності на фондовому ринку та діяльності у системі накопичувального пенсійного забезпечення - Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку;
 
   щодо діяльності на ринках цінних паперів та похідних (деривативів), професійної діяльності на фондовому ринку та діяльності у системі накопичувального пенсійного забезпечення - Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку;
 
155. щодо діяльності на ринку банківських послуг та діяльності на інших, ніж зазначені в абзаці другому цієї частини, ринках небанківських фінансових послуг - Національним банком України.
 
   щодо діяльності на ринку банківських послуг та діяльності на інших, ніж зазначені в абзаці другому цієї частини, ринках небанківських фінансових послуг - Національним банком України.
 
156. Антимонопольний комітет України та інші державні органи здійснюють контроль за діяльністю учасників ринків фінансових послуг та отримують від них інформацію у межах повноважень, визначених законом";
 
-89- Левченко Ю.В.
П.п. 5 п. 7 викласти в такій редакції:
«5) частину першу статті 21 викласти в такій редакції:
«1. Державне регулювання ринків фінансових послуг здійснюється:
щодо діяльності на ринках цінних паперів та похідних (деривативів), професійної діяльності на фондовому ринку та діяльності у системі накопичувального пенсійного забезпечення – Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку;
щодо діяльності на ринку банківських послуг – Національним банком України;
щодо діяльності на інших, ніж зазначені в абзаці другому цієї частини, ринках небанківських фінансових послуг – центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної фінансової політики.
Антимонопольний комітет України та інші державні органи здійснюють контроль за діяльністю учасників ринків фінансових послуг та отримують від них інформацію у межах повноважень, визначених законом;»
 
Відхилено   Антимонопольний комітет України та інші державні органи здійснюють контроль за діяльністю учасників ринків фінансових послуг та отримують від них інформацію у межах повноважень, визначених законом";
 
157. 6) у статті 22:
 
   7) у статті 22:
 
158. у тексті слова "Національний банк України, Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку і національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг" замінити словами "Національний банк України і Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку";
 
-90- Поляков М.А.
Абзац другий підпункту 6 пункту 7 розділу І виключити.
 
Відхилено   у тексті слова "Національний банк України, Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку і національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг" замінити словами "Національний банк України і Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку";
 
    -91- Левченко Ю.В.
У п.п. 6 п. 7 Розділу І Законопроекту:
абзац другий викласти в такій редакції:
«слова «національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг» замінити словами «центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування державної фінансової політики»;
абзац третій та четвертий виключити.
 
Відхилено    
159. частину четверту викласти в такій редакції:
 
   частину четверту викласти в такій редакції:
 
160. "4. Голова органу, що здійснює державне регулювання ринків фінансових послуг, або уповноважена ним особа беруть участь у роботі іншого органу, який здійснює державне регулювання ринків фінансових послуг, з правом дорадчого голосу, коли ними обговорюються питання нагляду за діяльністю з надання фінансових послуг";
 
   "4. Голова органу, що здійснює державне регулювання ринків фінансових послуг, або уповноважена ним особа беруть участь у роботі іншого органу, який здійснює державне регулювання ринків фінансових послуг, з правом дорадчого голосу під час обговорення питань нагляду за діяльністю з надання фінансових послуг";
 
161. 7) назву розділу V викласти в такій редакції:
 
-92- Поляков М.А.
Підпункт 7 пункту 7 розділу І виключити.
 
Відхилено   8) назву розділу V викласти в такій редакції:
 
162. "Розділ V ЗАВДАННЯ І ПОВНОВАЖЕННЯ НАЦІОНАЛЬНОГО БАНКУ УКРАЇНИ З ДЕРЖАВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ У СФЕРІ РИНКІВ НЕБАНКІВСЬКИХ ФІНАНСОВИХ ПОСЛУГ";
 
-93- Демчак Р.Є.
Абзац другий підпункту 7 пункту 7 викласти в такій редакції:
«Розділ V. ЗАВДАННЯ І ПОВНОВАЖЕННЯ НАЦІОНАЛЬНОГО БАНКУ УКРАЇНИ З ДЕРЖАВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ ТА НАГЛЯДУ ЗА ДІЯЛЬНІСТЮ У СФЕРІ РИНКІВ НЕБАНКІВСЬКИХ ФІНАНСОВИХ ПОСЛУГ».
 
Враховано   "Розділ V
ЗАВДАННЯ І ПОВНОВАЖЕННЯ НАЦІОНАЛЬНОГО БАНКУ УКРАЇНИ З ДЕРЖАВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ ТА НАГЛЯДУ ЗА ДІЯЛЬНІСТЮ У СФЕРІ РИНКІВ НЕБАНКІВСЬКИХ ФІНАНСОВИХ ПОСЛУГ";
 
    -94- Левченко Ю.В.
У п.п. 7 п. 7 Розділу І Законопроекту слова «НАЦІОНАЛЬНОГО БАНКУ УКРАЇНИ» замінити словами «ЦЕНТРАЛЬНОГО ОРГАНУ ВИКОНАВЧОЇ ВЛАДИ, ЩО ЗАБЕЗПЕЧУЄ ФОРМУВАННЯ ДЕРЖАВНОЇ ФІНАНСОВОЇ ПОЛІТИКИ».
 
Відхилено    
163. 8) статті 23 і 24 виключити;
 
-95- Поляков М.А.
Підпункт 8 пункту 7 розділу І викласти у такій редакції:
"8) статті 23 і 24 викласти у такій редакції:
"Стаття 23. Організація діяльності Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг
1. Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг, є державним колегіальним органом, діяльність якого спрямовується і координується Національним банком України шляхом визначення основних засад її діяльності.
2. Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг, не може бути учасником фінансових ринків як емітент облігацій внутрішніх та зовнішніх державних позик або здійснювати будь-яку іншу діяльність на фінансових ринках, крім передбаченої цим Законом.
3. Комісія як колегіальний орган утворюється у складі Голови Комісії та шести членів Комісії.
Голова призначається на посаду та звільняється з посади Президентом України шляхом видання відповідного указу. Члени Комісії призначаються на посади та звільняються з посад Президентом України за поданням Ради Національного банку.
Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг, набуває повноважень з моменту призначення більше половини її загального кількісного складу.
4. Головою та членом Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг, можуть бути громадяни України, які мають повну вищу (профільну, економічну або юридичну) освіту, досвід роботи на керівних посадах не менше трьох років упродовж останніх десяти років.
Голова та члени Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг, не можуть бути власниками корпоративних прав фінансових установ.
5. Термін повноважень Голови та члена Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг, становить шість років. Одна й та ж особа не може бути Головою та/або членом Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг, більше двох термінів підряд.
6. Голова та член Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг, можуть бути звільнені з посади у разі подання заяви про відставку, неможливості виконання обов'язків за станом здоров'я, припинення громадянства України, грубого порушення службових обов'язків, набрання законної сили обвинувальним вироком суду у скоєнні злочину, наявності інших підстав, передбачених законами.
Повноваження члена Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг, припиняються у разі його смерті, визнання безвісно відсутнім або оголошення померлим.
Не можуть бути підставами для звільнення Голови або члена Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг, набуття повноважень новообраним Президентом України.
Після закінчення строку повноважень Голова або член Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг, продовжує виконувати свої обов'язки до призначення відповідно нового Голови або члена Комісії.
7. Основною формою роботи Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг, як колегіального органу, є засідання, які проводяться за рішенням голови комісії.
Засідання Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг, є правомочним, якщо на ньому присутні більше половини її загального кількісного складу.
Рішення Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг, вважається прийнятим, якщо за нього проголосувала більшість від загального кількісного складу. Голова та члени Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг, мають по одному голосу кожен.
8. Положення про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг, затверджується Радою Національного банку України.
Гранична чисельність працівників Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг, затверджується Радою Національного банку України. Штатний розпис та кошторис адміністративних витрат на наступний рік Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг, затверджується Головою Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг, за погодженням з Ради Національного банку України. Структура Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг, затверджується Головою Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг, в межах видатків, передбачених в кошторисі адміністративних витрат на наступний рік.
9. Фінансування адміністративних витрат Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг за рахунок видатків Національного банку України.
10. За рішенням Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг, може створюватися Консультаційно-експертна рада, яка є постійно діючим на громадських засадах дорадчим органом, що бере участь в обговоренні проектів документів, які розробляються та/або розглядаються Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг. Склад Консультаційно-експертної ради та положення про неї затверджуються Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг.
Стаття 24. Голова Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг
1. Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг, очолює Голова, якого призначає та звільняє Президент України.
2. Голова Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг:
1) здійснює керівництво поточною діяльністю Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг, та вирішує всі питання діяльності Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг, за винятком тих, які належать до компетенції Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг, як колегіального органу;
2) діє без довіреності від імені Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг, у межах, встановлених законодавством України;
3) представляє Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг, у відносинах із державними органами іноземних держав з питань нагляду за діяльністю фінансових установ та міжнародними організаціями;
4) видає накази, розпорядження тощо з питань, що належать до його компетенції;
5) приймає на роботу і звільняє з роботи працівників Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг, заохочує їх та накладає дисциплінарні стягнення;
6) представляє інтереси Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг, у Кабінеті Міністрів України, має право брати участь у засіданнях Кабінету Міністрів України з правом дорадчого голосу;
7) представляє інтереси Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг, на засіданнях Ради Національного банку України;
8) виконує інші функції, необхідні для забезпечення організації роботи та діяльності Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг».
 
Відхилено   9) статті 23 і 24 виключити;
 
164. 9) назву та абзац перший частини першої статті 27 викласти в такій редакції:
 
-96- Поляков М.А.
Підпункт 9 пункту 7 розділу І виключити.
 
Відхилено   10) назву та абзац перший частини першої статті 27 викласти в такій редакції:
 
165. "Стаття 27. Завдання Національного банку України у сфері державного регулювання ринків небанківських фінансових послуг
 
-97- Левченко Ю.В.
У п.п. 9 п. 7 Розділу І Законопроекту слова «Національного банку України» замінити словами «центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування державної фінансової політики».
 
Відхилено   "Стаття 27. Завдання Національного банку України у сфері державного регулювання ринків небанківських фінансових послуг
 
166. 1. Основними завданнями Національного банку України у сфері державного регулювання ринків небанківських фінансових послуг в межах, визначених частиною першою статті 21 цього Закону, є";
 
   1. Основними завданнями Національного банку України у сфері державного регулювання ринків небанківських фінансових послуг у межах, визначених частиною першою статті 21 цього Закону, є";
 
167. 10) у статті 28:
 
-98- Поляков М.А.
Підпункт 10 пункту 7 розділу І викласти у такій редакції:
"10) у статті 28: у частині першій: пункт 5 викласти в такій редакції:
"5) встановлює розмір плати за реєстрацію документів та видачу ліцензій (їх дублікатів), а також за реєстрацію осіб, які не є фінансовими установами, але мають право надавати окремі фінансові послуги";
пункти 21 – 24 виключити;
У зв’язку з цим пункти 25 – 27 вважати відповідно пунктами 21 – 23;
доповнити новими пунктами 24 – 26 такого змісту;
„24) вимагає скликання позачергових зборів учасників фінансової установи;
25) затверджує план відновлення фінансової стабільності фінансової установи;
26) установлює для небанківських фінансових груп підвищені економічні нормативи, ліміти та обмеження щодо здійснення окремих видів операцій";
частину третю викласти в такій редакції:
"3. Проекти актів Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг, що мають ознаки регуляторного акта оприлюднюються з метою одержання зауважень і пропозицій від фізичних та юридичних осіб, їх об'єднань у порядку та спосіб, що передбачені Законом України "Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності". Строк, протягом якого приймаються зауваження та пропозиції, встановлюється Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг, та не може становити менше ніж десять робочих днів з дня, наступного за днем оприлюднення проекту акта. Усі зауваження і пропозиції щодо проекту нормативно-правового акта, одержані протягом установленого строку, підлягають обов'язковому розгляду Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг. За результатами такого розгляду Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг, повністю або частково враховує одержані зауваження і пропозиції або мотивовано їх відхиляє. Інформація про результати розгляду зауважень та пропозицій підлягає обов'язковому оприлюдненню на офіційному веб-сайті Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг, протягом п'яти робочих днів з дня, наступного за днем такого розгляду.
Нормативно-правові акти Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг, підлягають державній реєстрації Міністерством юстиції України".
 
Відхилено   11) у статті 28:
 
168. назву викласти в такій редакції:
 
   назву викласти в такій редакції:
 
169. "Стаття 28. Повноваження Національного банку України у сфері державного регулювання ринків небанківських фінансових послуг";
 
   "Стаття 28. Повноваження Національного банку України у сфері державного регулювання ринків небанківських фінансових послуг";
 
170. у частині першій:
 
   у частині першій:
 
171. абзац перший викласти в такій редакції:
 
   абзац перший викласти в такій редакції:
 
172. "1. Національний банк України у сфері державного регулювання ринків небанківських фінансових послуг в межах, визначених частиною першою статті 21 цього Закону";
 
-99- Демчак Р.Є.
У шостому абзаці підпункту 10 пункту 7 розділу І слово «визначених» замінити словами «компетенції, визначеної».
 
Враховано   "1. Національний банк України у сфері державного регулювання ринків небанківських фінансових послуг у межах компетенції, визначеної частиною першою статті 21 цього Закону";
 
    -100- Левченко Ю.В.
У п.п. 10 п. 7 Розділу І Законопроекту слова «Національний банк України» замінити словами «центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування державної фінансової політики» у всіх відмінках.
 
Відхилено    
173. у пункті 2 слово "нею" замінити словом "ним";
 
-101- Демчак Р.Є.
Абзац сьомий підпункту 10 пункту 7 викласти у такій редакції:
"у пункті 2 слова "нею випадках – реєстри" замінити словами "ним випадках – інші реєстри".
пункт 3 частини 1 викласти у такій редакції:
«3) видає небанківським фінансовим установам та особам, які не є фінансовими установами, але мають право надавати окремі фінансові послуги, ліцензії на провадження діяльності з надання фінансових послуг, визначає порядок їх видачі та відкликання (анулювання)»;
Доповнити частину першу новим пунктом 3-1 у такій редакції:
3-1) визначає вимоги до осіб, що мають намір провадити діяльність з надання фінансових послуг, умови провадження діяльності з надання фінансових послуг, здійснення яких потребує відповідної ліцензії (ліцензійні умови), та порядок контролю за їх додержанням.
 
Враховано   у пункті 2 слова "нею випадках – реєстри" замінити словами "ним випадках – інші реєстри";
пункт 3 викласти в такій редакції:
"3) видає небанківським фінансовим установам та особам, які не є фінансовими установами, але мають право надавати окремі фінансові послуги, ліцензії на провадження діяльності з надання фінансових послуг, визначає порядок їх видачі та відкликання (анулювання)";
доповнити пунктом 31 такого змісту:
"31) визначає вимоги до осіб, які мають намір провадити діяльність з надання фінансових послуг, умови провадження діяльності з надання фінансових послуг, здійснення яких потребує відповідної ліцензії (ліцензійні умови), та порядок контролю за їх додержанням";
 
174. пункт 5 викласти в такій редакції:
 
   пункти 5 і 10 викласти в такій редакції:
 
175. "5) встановлює розмір плати за реєстрацію документів та видачу ліцензій (їх дублікатів), а також за реєстрацію осіб, які не є фінансовими установами, але мають право надавати окремі фінансові послуги";
 
-102- Демчак Р.Є.
Пункт 5 частини 1 викласти у такій редакції:
«5) встановлює розмір плати за реєстраційні дії Національного банку України стосовно небанківських фінансових установ та осіб, які не є фінансовими установами, але мають право надавати окремі фінансові послуги, а також за видачу Національним банком України ліцензій на провадження діяльності з надання фінансових послуг, виходячи з принципу відшкодування витрат Національного банку України, пов’язаних з наданням таких послуг».
 
Враховано   "5) встановлює розмір плати за реєстраційні дії Національного банку України щодо небанківських фінансових установ та осіб, які не є фінансовими установами, але мають право надавати окремі фінансові послуги, а також за видачу Національним банком України ліцензій на провадження діяльності з надання фінансових послуг, виходячи з принципу відшкодування витрат Національного банку України, пов'язаних з наданням таких послуг";
 
176. у пункті 10 слова "національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг" замінити словами "Національного банку України";
 
-103- Демчак Р.Є.
Абзац десятий підпункту 10 пункту 7 викласти в такій редакції:
"пункт 10 викласти в такій редакції:
"10) у разі порушення законодавства про фінансові послуги (крім законодавства про цінні папери та/або систему накопичувального пенсійного забезпечення), нормативно-правових актів Національного банку України, має право застосувати заходи впливу та накладати адміністративні стягнення".
 
Враховано   "10) у разі порушення законодавства про фінансові послуги (крім законодавства про цінні папери та/або систему накопичувального пенсійного забезпечення), нормативно-правових актів Національного банку України має право застосовувати заходи впливу та накладати адміністративні стягнення";
 
177. пункти 21 - 25 виключити;
 
-104- Демчак Р.Є.
Підпункт 10 пункту 7 розділу І доповнити новим абзацом наступного змісту
«доповнити частину першу новим пунктом 28 у такій редакції:
«28) здійснює нагляд (контроль) за додержанням небанківськими фінансовими установами та особами, які не є фінансовими установами, але мають право надавати окремі фінансові послуги, умов провадження діяльності з надання фінансових послуг;»
 
Враховано   пункти 21 – 25 виключити;
доповнити пунктом 28 такого змісту:
"28) здійснює нагляд (контроль) за додержанням небанківськими фінансовими установами та особами, які не є фінансовими установами, але мають право надавати окремі фінансові послуги, умов провадження діяльності з надання фінансових послуг";
 
178. частини другу та третю виключити;
 
   частини другу і третю виключити;
 
179. 11) у статті 29:
 
-105- Поляков М.А.
Підпункти 11 – 15 пункту 7 розділу І виключити.
 
Відхилено   12) статтю 29 викласти в такій редакції:
 
180. в абзаці першому частини другої слова "національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг" замінити словами "Національного банку України у сфері державного регулювання ринків небанківських фінансових послуг";
 
-106- Демчак Р.Є.
Підпункт 11 пункту 7 викласти у такій редакції:
"11) статтю 29 викласти у такій редакції:
Стаття 29. Нагляд за діяльністю на ринках небанківських фінансових послуг
1. Нагляд за діяльністю на ринках небанківських фінансових послуг, що здійснюється Національним банком України, базується на регулярному проведенні оцінки загального фінансового стану фінансової установи, результатів діяльності системи та якості управління нею, дотриманні обов'язкових нормативів та інших показників і вимог, що обмежують ризики за операціями з фінансовими активами.
Національній банк України в межах своїх повноважень здійснює нагляд за діяльністю на ринках небанківських фінансових послуг у формі безвиїзного нагляду та перевірок відповідно до цього Закону та нормативно-правових актів Національного банку України.
2. Основними напрямами нагляду Національного банку України у сфері державного регулювання ринків небанківських фінансових послуг є контроль додержання встановлених критеріїв та нормативів щодо:
1) ліквідності;
2) капіталу та платоспроможності;
3) прибутковості;
4) якості активів та ризиковості операцій;
5) якості систем управління та управлінського персоналу.
3. Перевірки проводяться у формі виїзних (інспекційних) і безвиїзних перевірок. Національний банк України затверджує критерії, за якими оцінюється ступінь ризику від здійснення діяльності учасниками ринку небанківських фінансових послуг та їх суспільну важливість, на основі яких визначає періодичність проведення планових інспекційних перевірок. При цьому, планові інспекційні перевірки учасника ринку небанківських фінансових послуг не можуть проводитися частіше одного разу на рік.
4. Національний банк України встановлює для небанківських фінансових установ та юридичних осіб, які не є фінансовими установами, але мають право надавати окремі фінансові послуги, правила складання та подання до Національного банку України звітності про їх діяльність, вимоги щодо обсягу та строків оприлюднення звітності.
5. Національний банк України для цілей державного регулювання і нагляду має право отримувати від державних органів та інших осіб інформацію, у тому числі конфіденційну, щодо фінансового/майнового стану учасників фінансових установ, юридичних осіб, які не є фінансовими установами, але мають право надавати окремі фінансові послуги, та осіб, що набувають або збільшують істотну участь у таких установах або юридичних особах, їх ділової репутації, джерел походження коштів, що використовуватимуться для формування капіталу фінансових установ та юридичних осіб, які не є фінансовими установами, але мають право надавати окремі фінансові послуги.
6. Національний банк України в межах своїх повноважень у сфері державного регулювання ринків небанківських фінансових послуг має право письмово вимагати від фінансових установ та юридичних осіб, які не є фінансовими установами, але мають право надавати окремі фінансові послуги, копії документів, а також письмові пояснення з питань їх діяльності.
Фінансові установи та юридичні особи, які не є фінансовими установами, але мають право надавати окремі фінансові послуги, зобов'язані надавати на письмову вимогу Національного банку України відповідну інформацію та копії документів".
 
Враховано   "Стаття 29. Нагляд за діяльністю на ринках небанківських фінансових послуг
1. Нагляд за діяльністю на ринках небанківських фінансових послуг, що здійснюється Національним банком України, базується на регулярному проведенні оцінки загального фінансового стану фінансової установи, результатів діяльності системи та якості управління нею, дотримання обов'язкових нормативів та інших показників і вимог, що обмежують ризики за операціями з фінансовими активами.
Національній банк України в межах своїх повноважень здійснює нагляд за діяльністю на ринках небанківських фінансових послуг у формі безвиїзного нагляду та перевірок відповідно до цього Закону та нормативно-правових актів Національного банку України.
2. Основними напрямами нагляду Національного банку України у сфері державного регулювання ринків небанківських фінансових послуг є контроль за додержанням встановлених критеріїв та нормативів щодо:
1) ліквідності;
2) капіталу та платоспроможності;
3) прибутковості;
4) якості активів та ризиковості операцій;
5) якості систем управління та управлінського персоналу.
3. Перевірки проводяться у формі виїзних (інспекційних) і безвиїзних перевірок. Планові інспекційні перевірки проводяться відповідно до плану, затвердженого Національним банком України. Національний банк України затверджує критерії, за якими оцінюється ступінь ризику від здійснення діяльності учасниками ринку небанківських фінансових послуг та їх суспільну важливість, на основі яких визначає періодичність проведення планових інспекційних перевірок. При цьому планові інспекційні перевірки учасника ринку небанківських фінансових послуг не можуть проводитися частіше одного разу на рік.
4. Національний банк України встановлює для небанківських фінансових установ та юридичних осіб, які не є фінансовими установами, але мають право надавати окремі фінансові послуги, правила складання та подання до Національного банку України звітності про їхню діяльність, вимоги щодо обсягу та строків оприлюднення звітності.
5. Національний банк України для цілей державного регулювання і нагляду має право отримувати від державних органів та інших осіб інформацію, у тому числі конфіденційну, щодо фінансового/майнового стану учасників фінансових установ, юридичних осіб, які не є фінансовими установами, але мають право надавати окремі фінансові послуги, та осіб, що набувають або збільшують істотну участь у таких установах або юридичних особах, їх ділової репутації, джерел походження коштів, що використовуватимуться для формування капіталу фінансових установ та юридичних осіб, які не є фінансовими установами, але мають право надавати окремі фінансові послуги.
6. Національний банк України в межах своїх повноважень у сфері державного регулювання ринків небанківських фінансових послуг має право письмово вимагати від фінансових установ та юридичних осіб, які не є фінансовими установами, але мають право надавати окремі фінансові послуги, копії документів, а також письмові пояснення з питань їхньої діяльності.
Фінансові установи та юридичні особи, які не є фінансовими установами, але мають право надавати окремі фінансові послуги, зобов'язані надавати на письмову вимогу Національного банку України відповідну інформацію та копії документів";
 
181. частину третю викласти в такій редакції:
 
      
182. "3. Правила підготовки, надання та оброблення даних про діяльність небанківських фінансових установ відповідно до напрямів пруденційного нагляду встановлюються Національним банком України";
 
      
183. у частині четвертій слова "національною комісією, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг" замінити словами "Національним банком України";
 
-107- Левченко Ю.В.
У п.п. 11 п. 7 Розділу І Законопроекту слова «Національний банк України» замінити словами «центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування державної фінансової політики» у всіх відмінках.
 
Відхилено      
184. 12) у статті 30:
 
-108- Поляков М.А.
Підпункти 11 – 15 пункту 7 розділу І виключити.
 
Відхилено   13) у статті 30:
 
    -109- Довбенко М.В.
Статтю 30 Закону викласти у такій редакції:
"1. Національній банк України, здійснює в межах своїх повноважень заходи державного нагляду (контролю) за учасниками ринку фінансових послуг.
2. Заходи державного нагляду (контролю) здійснюються Національнім банком України, відповідно до цього Закону та нормативно-правових актів Національного банку України.
3. Метою здійснення заходів державного нагляду (контролю) є виявлення порушень законодавства, що регламентує надання фінансових послуг на ринках фінансових послуг (крім ринків цінних паперів, похідних цінних паперів (деривативів).
4. Національній банк України здійснює заходи державного нагляду (контролю) у формі планових інспекцій, позапланових інспекцій та позапланових не виїзних інспекцій.
Планові та позапланові інспекції проводяться за місцем знаходження або за місцем здійснення господарської діяльності учасника ринку фінансових послуг.
Позапланові не виїзні інспекції проводяться в приміщенні Національного банку України.
5. Для проведення планової або позапланової інспекції Національній банк України видає наказ.
На підставі наказу оформляється посвідчення на проведення планової або позапланової інспекції, яке підписується уповноваженими особами Національного банку України і засвідчується печаткою.
Посвідчення на проведення планової або позапланової інспекції є чинним лише протягом зазначеного в ньому строку проведення планової або позапланової інспекції.
6. Національний банк України, вживає заходи попереднього інформування (не менш як за десять робочих днів) учасника ринку фінансових послуг про дату та місце проведення планової інспекції, зокрема за допомогою засобів поштового, факсимільного та/або електронного поштового зв’язку.
7. Про проведення позапланової інспекції учасник ринку фінансових послуг повідомляється в день перевірки, шляхом пред'явлення керівнику учасника ринку фінансових послуг або уповноваженій ним особі посвідчення на проведення позапланової інспекції.
8. Перед початком проведення планової або позапланової інспекції посадові особи Національного банку України, зобов'язані пред'явити керівнику учасника ринку фінансових послуг або уповноваженій ним особі посвідчення на проведення планової або позапланової інспекції та службове посвідчення, що засвідчує посадову особу і надати учаснику ринку фінансових послуг копію посвідчення на проведення планової або позапланової інспекції.
9. В разі відмови учасника ринку фінансових послуг у проведенні планової або позапланової інспекції Національного банку України, посадові особи, які уповноважені на проведення інспекції складають акт про відмову учасника ринку фінансових послуг у проведенні інспекції.
Відмовою учасника ринку фінансових послуг у проведенні інспекції вважається недопуск уповноважених посадових осіб Національного банку України, до проведення планової або позапланової інспекції за відсутності передбачених для цього законом підстав (зокрема, ненадання документів, інформації щодо предмета планової або позапланової інспекції на письмову вимогу посадових осіб, відмова в доступі посадових осіб до місць провадження діяльності, об’єктів, що використовуються учасником ринку фінансових послуг при провадженні діяльності, або відсутність протягом першого дня перевірки за місцезнаходженням учасника ринку фінансових послуг особи, уповноваженої представляти його інтереси на час проведення інспекції).
10. За результатами планової та позапланової інспекції складається акт інспекції, форма якого затверджується Національнім банком України, і публікуються.
11. В день закінчення інспекції два примірники акта інспекції підписуються посадовими особами Національного банку України, які проводили інспекцію, надаються учаснику ринку фінансових послуг або уповноваженій ним особі для підпису. Протягом двох робочих днів з моменту отримання примірників акта інспекції, в разі згоди з ним, учасник ринку фінансових послуг підписує їх та один примірник передає Національному банку України.
12. Якщо учасник ринку фінансових послуг не погоджується з актом інспекції, він підписує акт інспекції із зауваженнями.
Зауваження учасника ринку фінансових послуг є невід'ємною частиною акта інспекції.
У разі відмови учасника ринку фінансових послуг підписати акт інспекції посадова особа Національного банку України, вносить до такого акта інспекції відповідний запис.
Непідписання акта інспекції учасником ринку фінансових послуг або непередача Національному банку України примірника акта інспекції у строки, встановлені цим Законом, вважаються відмовою учасника ринку фінансових послуг підписати акт інспекції.
13. Один примірник акта інспекції залишається у учасника ринку фінансових послуг, а другий - зберігається в Національному банку України.
14. Національній банк України, затверджує критерії, за якими оцінюється ступінь ризику від здійснення діяльності учасниками ринку фінансових послуг, і періодичність проведення планових інспекцій.
Всі учасники ринку фінансових послуг відносяться до одного з трьох ступенів ризику: з високим, середнім та незначним.
Залежно від ступеня ризику Національнім банком України, визначається періодичність проведення планових інспекцій.
15. Підставами для здійснення позапланових виїзних інспекцій є:
1) подання учасником ринку фінансових послуг письмової заяви до Національного банку України, про проведення позапланової інспекції за його бажанням;
2) виявлення недостовірності даних, заявлених у документах обов'язкової звітності, поданих учасником ринку фінансових послуг;
3) перевірка виконання учасником ринку фінансових послуг розпоряджень щодо усунення порушень вимог законодавства, виданих за результатами проведення Національнім банком України, заходів державного нагляду (контролю);
4) неподання у встановлений строк учасником ринку фінансових послуг документів обов'язкової звітності документів та інформації в ході проведення позапланової невиїзної інспекції без поважних причин, які перешкоджали поданню таких документів або інформації, і настання яких не залежить від волі учасника ринку фінансових послуг;
5) повідомлення посадових осіб органів нагляду та контролю про виявлені в ході виконання контрольно-наглядових повноважень порушення учасником ринку фінансових послуг вимог законодавства - з метою перевірки додержання учасником ринку фінансових послуг вимог законодавства у відповідній частині.
Позапланові інспекції можуть проводитись з інших підстав, прямо передбачених законом.
16. Строк проведення планової або позапланової інспекції не може перевищувати тридцяти робочих днів.
Продовження строку проведення планової або позапланової інспекції не допускається.
17. Позапланові невиїзні інспекції проводяться в разі виявлення у документах, що подаються до Національного банку України, згідно з законодавством, інформації, що вказує на недотримання учасником ринку фінансових послуг вимог законодавства, - з метою перевірки додержання учасником ринку фінансових послуг вимог законодавства у відповідній частині.
18. Позапланова невиїзна інспекція проводиться шляхом аналізу:
1) обов’язкової звітності, що подається учасником ринку фінансових послуг, та/або
2) документів та інформації, отриманих від учасника ринку фінансових послуг на вимогу Національного банку України.
19. Для проведення позапланової невиїзної інспекції уповноважена особа Національного банку України, направляє учаснику ринку фінансових послуг вимогу про надання документів та інформації.
Вимога про надання документів та інформації направляється учаснику ринку фінансових послуг, зокрема за допомогою засобів поштового, факсимільного та/або електронного поштового зв’язку.
Строк надання документів та інформації не може бути меншим п’яти робочих днів.
В разі необхідності більш детального вивчення обставин, що є предметом позапланової невиїзної інспекції, Національній банк України, має право направляти учаснику ринку фінансових послуг додаткові вимоги про надання документів та інформації.
20. У разі виявлення порушень законодавства, що підтверджуються документами та інформацією, отриманими Національнім банком України, посадові особи складають акт позапланової не виїзної інспекції, в якому зазначається детальний опис виявлених порушень законодавства. В іншому випадку складається довідка про відсутність порушень законодавства.
21. Порядок проведення позапланових невиїзних інспекцій та оформлення їх результатів встановлюється Національнім банком України".
 
Відхилено    
185. частину першу викласти в такій редакції:
 
   частини першу і другу викласти в такій редакції:
 
186. "1. Національний банк України в межах своїх повноважень у сфері державного регулювання ринків небанківських фінансових послуг має право проводити перевірку (інспекцію) діяльності учасників ринків фінансових послуг (крім споживачів фінансових послуг), їх афілійованих та споріднених осіб";
 
-110- Демчак Р.Є.
В абзаці третьому підпункту 12 пункту 7 слова "перевірку (інспекцію)" замінити словами "інспекційні перевірки".
.
 
Враховано   "1. Національний банк України в межах своїх повноважень у сфері державного регулювання ринків небанківських фінансових послуг має право проводити інспекційні перевірки діяльності учасників ринків фінансових послуг (крім споживачів фінансових послуг), їх афілійованих та споріднених осіб.
 
    -111- Довбенко М.В.
Для оптимізації редакції змін Закону пропонується заміну назви регуляторів об'єднати однією узагальнюючою поправкою
 
Враховано    
187. у частинах другій - п'ятій слова "національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг" у всіх відмінках замінити словами "Національний банк України" у відповідному відмінку;
 
-112- Демчак Р.Є.
Абзац четвертий підпункту 12 пункту 7 замінити новими абзацами такого змісту:
"частину другу статті 30 викласти у такій редакції:
«2. Про проведення планової інспекційної перевірки Національний банк України зобов’язаний повідомити учасника ринку небанківських фінансових послуг не пізніше, ніж за 10 календарних днів до її початку.
Підставами для проведення позапланової інспекційної перевірки є:
виявлення у документах, що подаються до Національного банку України згідно із законодавством, інформації, що вказує на недотримання учасником ринку небанківських фінансових послуг вимог законодавства, в тому числі нормативно-правових актів Національного банку України, та/або надання учасником ринку небанківських фінансових послуг недостовірної інформації;
перевірка виконання учасником ринку небанківських фінансових послуг вимоги про усунення порушень законодавства, в тому числі нормативно-правових актів Національного банку України, висунутої Національним банком України за результатами здійснення нагляду за діяльністю на ринках небанківських фінансових послуг;
неподання у встановлений строк учасником ринку небанківських фінансових послуг звітності, інших документів та інформації, надання яких вимагається відповідно до законодавства, в тому числі нормативно-правових актів Національного банку України, та/або на вимогу Національного банку України.
Позапланові інспекційні перевірки можуть проводитись з інших підстав, прямо передбачених законом та нормативно-правовими актами Національного банку України».
Про проведення позапланової інспекційної перевірки Національний банк України повідомляє учасника ринку небанківських фінансових послуг не пізніше дня її початку.";
у частині третій слова "інспекції національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг" замінити словами "інспекційної перевірки Національний банк України ";
у частині четвертій слова "Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг" замінити словами " Національний банк України ";
частину п'яту викласти у такій редакції:
"5. Для проведення позапланової безвиїзної перевірки Національний банк України направляє учаснику ринку небанківських фінансових послуг вимогу про надання документів та/або інформації.
Вимога про надання документів та/або інформації може направлятися учаснику ринку небанківських фінансових послуг за допомогою поштового, факсимільного та/або електронного поштового зв’язку.
Строк надання документів та інформації на вимогу Національного банку України не може бути меншим п’яти робочих днів.
Уповноважені Національним банком України на проведення інспекційної перевірки особи мають право запрошувати посадових осіб цієї особи для надання пояснень, одержувати від особи, що перевіряється, інформацію, документи та їх копії, а також письмові пояснення з питань діяльності цієї особи, копії документів, у тому числі тих, що свідчать про порушення законодавства України і нормативно-правових актів Національного банку України.
Керівники та/або працівники особи, що перевіряється, зобов’язані безоплатно надавати уповноваженим Національним банком України особам доступ у режимі перегляду до усіх інформаційних систем цієї особи, що необхідні для проведення перевірки, вибірки та вивантаження необхідної інформації для її подальшого аналізу, консультаційну підтримку з питань функціонування таких систем, а також інформацію, документи та письмові пояснення з питань діяльності такої особи.
Керівники юридичної особи, що перевіряється, зобов’язані безоплатно надавати уповноваженим Національним банком України особам інформацію, копії документів, у тому числі тих, що зберігаються в інформаційних системах цієї юридичної особи, необхідних для подальших наглядових дій".
доповнити статтю 30 новими частинами шостою та сьомою у такій редакції:
«6. У разі необхідності більш детального вивчення обставин, що є предметом позапланової безвиїзної перевірки, Національний банк України має право направляти учаснику ринку небанківських фінансових послуг додаткові вимоги про надання документів та/або інформації.
7. За результатами перевірки складається звіт про проведення такої перевірки.
8. Порядок проведення перевірок та оформлення їх результатів визначається Національним банком України».
 
Враховано   2. Про проведення планової інспекційної перевірки Національний банк України зобов’язаний повідомити учасника ринку небанківських фінансових послуг не менш як за десять календарних днів до її початку.
Підставами для проведення позапланової інспекційної перевірки є:
1) виявлення у документах, що подаються до Національного банку України згідно із законодавством, інформації, що вказує на недотримання учасником ринку небанківських фінансових послуг вимог законодавства, у тому числі нормативно-правових актів Національного банку України, та/або надання учасником ринку небанківських фінансових послуг недостовірної інформації;
2) перевірка виконання учасником ринку небанківських фінансових послуг вимоги про усунення порушень законодавства, у тому числі нормативно-правових актів Національного банку України, висунутої Національним банком України за результатами здійснення нагляду за діяльністю на ринках небанківських фінансових послуг;
3) неподання у встановлений строк учасником ринку небанківських фінансових послуг звітності, інших документів та інформації, подання яких вимагається відповідно до законодавства, у тому числі нормативно-правових актів Національного банку України, та/або на вимогу Національного банку України.
Позапланові інспекційні перевірки можуть проводитися з інших підстав, прямо передбачених законом та нормативно-правовими актами Національного банку України.
Про проведення позапланової інспекційної перевірки Національний банк України повідомляє учасника ринку небанківських фінансових послуг не пізніше дня її початку";
у частині третій слово "інспекції" замінити словами "інспекційної перевірки";
частину п'яту викласти в такій редакції:
"5. Для проведення позапланової безвиїзної перевірки Національний банк України направляє учаснику ринку небанківських фінансових послуг вимогу про надання документів та/або інформації.
Вимога про надання документів та/або інформації може направлятися учаснику ринку небанківських фінансових послуг за допомогою поштового, факсимільного та/або електронного поштового зв’язку.
Строк надання документів та інформації на вимогу Національного банку України не може становити менше п’яти робочих днів.
Уповноважені Національним банком України на проведення інспекційної перевірки особи мають право запрошувати посадових осіб особи, яка перевіряється, для надання пояснень, одержувати від цієї особи інформацію, документи та їх копії, а також письмові пояснення з питань діяльності такої особи, копії документів, у тому числі тих, що свідчать про порушення законодавства України і нормативно-правових актів Національного банку України.
Керівники та/або працівники особи, яка перевіряється, зобов’язані безоплатно надавати уповноваженим Національним банком України особам доступ у режимі перегляду до всіх інформаційних систем цієї особи, що необхідні для проведення перевірки, вибірки та вивантаження необхідної інформації для її подальшого аналізу, консультаційну підтримку з питань функціонування таких систем, а також інформацію, документи та письмові пояснення з питань діяльності такої особи.
Керівники юридичної особи, яка перевіряється, зобов’язані безоплатно надавати уповноваженим Національним банком України особам інформацію, копії документів, у тому числі тих, що зберігаються в інформаційних системах цієї юридичної особи, необхідні для подальших наглядових дій";
доповнити частинами шостою – восьмою такого змісту:
"6. У разі необхідності більш детального вивчення обставин, що є предметом позапланової безвиїзної перевірки, Національний банк України має право направляти учаснику ринку небанківських фінансових послуг додаткові вимоги про надання документів та/або інформації.
7. За результатами перевірки складається звіт про проведення такої перевірки.
8. Порядок проведення перевірок та оформлення їх результатів визначається Національним банком України";
 
    -113- Левченко Ю.В.
У п.п. 12 п. 7 Розділу І Законопроекту слова «Національний банк України» замінити словами «центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування державної фінансової політики».
 
Відхилено    
188. 13) у частині першій статті 31 слова "національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг" у всіх відмінках замінити словами "Національний банк України" у відповідному відмінку;
 
-114- Довбенко М.В.
Для оптимізації редакції змін Закону пропонується заміну назви регуляторів об'єднати однією узагальнюючою поправкою.
 
Враховано      
    -115- Левченко Ю.В.
У п.п. 13 п. 7 Розділу І Законопроекту слова «Національний банк України» замінити словами «центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування державної фінансової політики».
 
Відхилено    
189. 14) у статті 32:
 
-116- Поляков М.А.
Підпункти 11 – 15 пункту 7 розділу І виключити.
 
Відхилено   14) частину першу статті 32 викласти в такій редакції:
 
190. частину першу викласти в такій редакції:
 
      
191. "1. Національний банк України у межах своїх повноважень у сфері державного регулювання ринків небанківських фінансових послуг здійснює співробітництво з міжнародними організаціями, державними органами і неурядовими організаціями іноземних держав з питань, що належать до його компетенції.
 
-117- Левченко Ю.В.
У п.п. 14 п. 7 Розділу І Законопроекту слова «Національний банк України» у всіх відмінках замінити словами «центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування державної фінансової політики» у всіх відмінках.
 
Відхилено   "1. Національний банк України у межах своїх повноважень у сфері державного регулювання ринків небанківських фінансових послуг здійснює співробітництво з міжнародними організаціями, державними органами і неурядовими організаціями іноземних держав з питань, що належать до його компетенції.
 
192. Національний банк України має право в рамках міжнародного співробітництва укладати в письмовій формі міжнародні договори (угоди, меморандуми, протоколи тощо) міжвідомчого характеру або документи, які не регулюються міжнародним правом (далі - міжвідомчі договори), чи приєднуватися до них";
 
   Національний банк України має право в рамках міжнародного співробітництва укладати в письмовій формі міжнародні договори (угоди, меморандуми, протоколи тощо) міжвідомчого характеру або документи, які не регулюються міжнародним правом (далі – міжвідомчі договори), чи приєднуватися до них";
 
193. у частинах другій та третій слова "Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг" у всіх відмінках замінити словами "Національний банк України" у відповідному відмінку;
 
-118- Довбенко М.В.
Для оптимізації редакції змін Закону пропонується заміну назви регуляторів об'єднати однією узагальнюючою поправкою.
 
Враховано      
194. в абзаці третьому частини третьої слова "національною комісією, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг" замінити словами "Національним банком України";
 
-119- Довбенко М.В.
Для оптимізації редакції змін Закону пропонується заміну назви регуляторів об'єднати однією узагальнюючою поправкою.
 
Враховано      
195. 15) статтю 33 виключити;
 
-120- Поляков М.А.
Підпункти 11 – 15 пункту 7 розділу І виключити.
 
Відхилено   15) статтю 33 виключити;
 
196. 16) у частині першій статті 34:
 
-121- Поляков М.А.
Підпункт 16 пункту 7 розділу І викласти в такій редакції:
 
Відхилено   16) статті 34 і 35 викласти в такій редакції:
 
197. абзац перший викласти в такій редакції:
 
-122- "16) частину першу статті 34 викласти в такій редакції:
 
Немає висновку      
198. "1. Національний банк України у межах своїх повноважень у сфері державного регулювання ринків небанківських фінансових послуг видає ліцензії для здійснення фінансовими установами";
 
-123- "1. Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг, у межах своєї компетенції видає ліцензії для здійснення фінансовими установами страхової діяльності".
 
Немає висновку      
    -124- Левченко Ю.В.
У п.п. 16 п. 7 Розділу І Законопроекту слова «Національний банк України» замінити словами «центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування державної фінансової політики».
 
Відхилено    
199. пункт 2 виключити;
 
-125- Демчак Р.Є.
статтю 34 викласти у такій редакції:
«Стаття 34 Ліцензування діяльності з надання небанківських фінансових послуг
1. Національний банк України у межах компетенції у сфері державного регулювання ринків небанківських фінансових послуг видає небанківським фінансовим установам та особам, які не є фінансовими установами, але мають право надавати окремі фінансові послуги, ліцензії на провадження діяльності з надання фінансових послуг, передбачених пунктами 3-9, 11 частини першої статті 4 цього Закону
2. Здійснення діяльності, зазначеної у частині першій цієї статті, дозволяється тільки після отримання відповідної ліцензії. Особи, що здійснюють діяльність без відповідної ліцензії, несуть відповідальність згідно із законами України.
3. Ліцензія, яка надається для здійснення діяльності з надання фінансових послуг, не може передаватися третім особам».
 
Враховано   "Стаття 34. Ліцензування діяльності з надання небанківських фінансових послуг
1. Національний банк України у межах компетенції у сфері державного регулювання ринків небанківських фінансових послуг видає небанківським фінансовим установам та особам, які не є фінансовими установами, але мають право надавати окремі фінансові послуги, ліцензії на провадження діяльності з надання фінансових послуг, передбачених пунктами 3-9, 11 частини першої статті 4 цього Закону.
2. Провадження діяльності, зазначеної у частині першій цієї статті, дозволяється лише після отримання відповідної ліцензії. Особи, які здійснюють діяльність без відповідної ліцензії, несуть відповідальність згідно із законами України.
3. Ліцензія, яка надається для провадження діяльності з надання фінансових послуг, не може передаватися третім особам.
 
200. 17) у статті 35:
 
      
201. у назві та частині третій слова "орган ліцензування" у всіх відмінках замінити словами "Національний банк України" у відповідному відмінку;
 
-126- Поляков М.А.
Підпункти 17 – 21 пункту 7 розділу І виключити.
 
Відхилено   Стаття 35. Документи, що подаються до Національного банку України для одержання ліцензії
 
202. в абзаці першому частини першої слова "національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг" замінити словами "Національного банку України";
 
-127- Демчак Р.Є.
Частину першу статі 35 викласти у наступній редакції
«1. Особа, яка має намір провадити певний вид діяльності з надання фінансових послуг, що підлягає ліцензуванню, звертається до Національного банку України із заявою про видачу ліцензії.
У заяві про видачу ліцензії повинні міститися відомості про особу заявника (найменування, місцезнаходження, банківські реквізити, ідентифікаційний код)
та інші відомості, визначені нормативно-правовими актами Національного банку України. У разі наявності у заявника філій, інших відокремлених підрозділів, які провадитимуть діяльність на підставі отриманої ліцензії, у заяві зазначається їх місцезнаходження».
 
Враховано редакційно   1. Особа, яка має намір провадити певний вид діяльності з надання фінансових послуг, що підлягає ліцензуванню, звертається до Національного банку України із заявою про видачу ліцензії.
У заяві про видачу ліцензії повинні міститися відомості про особу заявника (найменування, місцезнаходження, банківські реквізити, ідентифікаційний код) та інші відомості, визначені нормативно-правовими актами Національного банку України. У разі наявності у заявника філій, інших відокремлених підрозділів, які провадитимуть діяльність на підставі отриманої ліцензії, у заяві зазначається їх місцезнаходження.
 
    -128- Левченко Ю.В.
У п.п. 17 п. 7 Розділу І Законопроекту слова «Національний банк України» замінити словами «центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування державної фінансової політики» у всіх відмінках.
 
Відхилено    
203. у частині другій слова "національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг" замінити словами "органу, який здійснює державне регулювання ринків фінансових послуг";
 
-129- Демчак Р.Є.
У статі 35:
Частину другу викласти у такій редакції:
«2. До заяви про видачу ліцензії додаються документи, вичерпний перелік та вимоги до змісту яких встановлені законами з питань регулювання окремих ринків фінансових послуг та нормативно-правовими актами Національного банку України.»
Частину третю доповнити новим абзацом наступного змісту:
«Національний банк України має право встановити вимоги до електронної форми подання документів для отримання ліцензій на провадження діяльності з надання фінансових послуг».
Частину четверту викласти у такій редакції:
«4. Національний банк України протягом десяти робочих днів після одержання заяви про видачу ліцензії має право залишити її без розгляду у разі:
1) подання документів для отримання ліцензії не в повному обсязі;
2) оформлення заяви про видачу ліцензії або хоча б одного з документів, що додається до заяви, із порушенням вимог цього Закону та/або нормативно-правового акту Національного банку України.
Частину п’яту викласти у такій редакції:
Національний банк України в письмовій формі повідомляє заявника про залишення заяви про видачу ліцензії без розгляду із зазначенням підстав залишення заяви без розгляду. Заявник має право повторно подати заяву про видачу ліцензії після усунення причин, що були підставою для залишення його заяви про видачу ліцензії без розгляду».
 
Враховано редакційно   2. До заяви про видачу ліцензії додаються документи, вичерпний перелік та вимоги до змісту яких встановлені законами з питань регулювання окремих ринків фінансових послуг та нормативно-правовими актами Національного банку України.
3. Заява про видачу ліцензії та документи, що додаються до неї, приймаються за описом, копія якого видається заявнику з відміткою про дату прийняття документів Національним банком України та підписом відповідальної особи.
Вимоги до форми подання документів (паперової або електронної) встановлюються нормативно-правовими актами Національного банку України.
4. Національний банк України протягом десяти робочих днів після одержання заяви про видачу ліцензії має право залишити її без розгляду у разі:
1) подання документів для отримання ліцензії не в повному обсязі;
2) оформлення заяви про видачу ліцензії або хоча б одного з документів, що додаються до заяви, із порушенням вимог цього Закону та/або нормативно-правового акта Національного банку України.
5. Національний банк України в письмовій формі повідомляє заявника про залишення заяви про видачу ліцензії без розгляду із зазначенням підстав залишення заяви без розгляду. Заявник має право повторно подати заяву про видачу ліцензії після усунення причин, що стали підставою для залишення його заяви про видачу ліцензії без розгляду.
 
204. частину шосту виключити;
 
-130- Демчак Р.Є.
Частину шосту викласти в такій редакції:
«6. Особа, яка має намір провадити певний вид господарської діяльності з надання фінансових послуг, що ліцензується, має право подати до Національного банку України заяву про видачу ліцензії одночасно із заявою про включення відповідної особи до Державного реєстру фінансових установ або реєстру осіб, які не є фінансовими установами, але мають право надавати окремі фінансові послуги».
 
Враховано   6. Особа, яка має намір провадити певний вид господарської діяльності з надання фінансових послуг, що ліцензується, має право подати до Національного банку України заяву про видачу ліцензії одночасно із заявою про включення відповідної особи до Державного реєстру фінансових установ або реєстру осіб, які не є фінансовими установами, але мають право надавати окремі фінансові послуги";
 
205. 18) у статті 36:
 
-131- Поляков М.А.
Підпункти 17 – 21 пункту 7 розділу І виключити.
 
Відхилено   17) частини першу, третю і п'яту статті 36 викласти в такій редакції:
 
206. у частині першій:
 
-132- Левченко Ю.В.
П.п. 18 п. 7 Розділу І Законопроекту викласти в такій редакції:
«18) у статті 36:
у частині першій: в абзаці першому слова "Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг" замінити словами "Центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування державної фінансової політики"; в абзаці другому слова "Головою національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг" замінити словами "Керівником центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування державної фінансової політики або іншою уповноваженою посадовою особою центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування державної фінансової політики"; у частинах четвертій та п'ятій слова "органу ліцензування" замінити словами "центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування державної фінансової політики";»
 
Відхилено      
207. в абзаці першому слова "Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг" замінити словами "Національний банк України";
 
      
208. в абзаці другому слова "Головою національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг" замінити словами "Головою Національного банку України або іншою уповноваженою посадовою особою Національного банку України";
 
      
209. у частинах четвертій та п'ятій слова "органу ліцензування" замінити словами "Національного банку України";
 
-133- Демчак Р.Є.
У статті 36:
Частину першу викласти у такій редакції:
«1. . Національний банк України приймає рішення про видачу ліцензії або про відмову у її видачі у строк не більше тридцяти робочих днів з дня одержання заяви про видачу ліцензії та повного пакета документів, що додаються до заяви, якщо інший строк не встановлений законом.
Якщо заява про видачу ліцензії була подана до Національного банку України разом із заявою про включення відповідної особи до Державного реєстру фінансових установ або реєстру осіб, які не є фінансовими установами, але мають право надавати окремі фінансові послуги, Національний банк України має право прийняти одночасно рішення про включення особи до відповідного реєстру та видачу ліцензії.
Національний банк України має право продовжити строк розгляду заяви про видачу ліцензії та документів, що додаються до заяви, але не більше ніж на 30 робочих днів, у разі необхідності перевірки достовірності поданих документів/інформації та/або отримання додаткових документів/інформації, необхідних для прийняття рішення.
Національний банк України письмово повідомляє заявника про продовження строку розгляду заяви про видачу ліцензії та документів, що додаються до заяви».
Частину третю викласти у такій редакції:
«3. Підставами для прийняття рішення про відмову у видачі ліцензії є:
1) недостовірність поданих заявником відомостей;
2) невідповідність заявника та/або поданих документів вимогам нормативно-правового акту Національного банку України, яким визначається порядок та умови видачі ліцензії, встановлені для виду діяльності, зазначеного в заяві про видачу ліцензії.
У разі прийняття рішення про відмову у видачі ліцензії Національний банк України повідомляє про це заявника із зазначенням підстав для відмови».
Частину п’яту викласти у такій редакції:
«5. У разі відмови у видачі ліцензії на підставі невідповідності заявника та/або поданих ним документів умовам видачі відповідної ліцензії суб'єкт господарювання може подати до Національного банку України нову заяву про видачу ліцензії після усунення причин, що стали підставою для відмови у видачі ліцензії».
 
Враховано редакційно   "1. Національний банк України приймає рішення про видачу ліцензії або про відмову у її видачі у строк не більше тридцяти робочих днів з дня одержання заяви про видачу ліцензії та повного пакета документів, що додаються до заяви, якщо інший строк не встановлений законом.
Якщо заява про видачу ліцензії була подана до Національного банку України разом із заявою про включення відповідної особи до Державного реєстру фінансових установ або реєстру осіб, які не є фінансовими установами, але мають право надавати окремі фінансові послуги, Національний банк України має право прийняти одночасно рішення про включення особи до відповідного реєстру та про видачу ліцензії.
Національний банк України має право продовжити строк розгляду заяви про видачу ліцензії та документів, що додаються до заяви, але не більше ніж на 30 робочих днів, у разі необхідності перевірки достовірності поданих документів/інформації та/або отримання додаткових документів/інформації, необхідних для прийняття рішення.
Національний банк України письмово повідомляє заявника про продовження строку розгляду заяви про видачу ліцензії та документів, що додаються до заяви";
"3. Підставами для прийняття рішення про відмову у видачі ліцензії є:
1) недостовірність поданих заявником відомостей;
2) невідповідність заявника та/або поданих документів вимогам нормативно-правового акта Національного банку України, яким визначаються порядок та умови видачі ліцензії, встановлені для виду діяльності, зазначеного в заяві про видачу ліцензії.
У разі прийняття рішення про відмову у видачі ліцензії Національний банк України повідомляє про це заявника із зазначенням підстав для відмови";
"5. У разі відмови у видачі ліцензії на підставі невідповідності заявника та/або поданих ним документів умовам видачі відповідної ліцензії суб'єкт господарювання може подати до Національного банку України нову заяву про видачу ліцензії після усунення причин, що стали підставою для відмови у видачі ліцензії";
 
210. 19) у статті 37:
 
-134- Поляков М.А.
Підпункти 17 – 21 пункту 7 розділу І виключити.
 
Відхилено      
211. частину першу викласти в такій редакції:
 
      
212. "1. Національний банк України використовує бланки ліцензії, зразок якої затверджується Національним банком України";
 
      
213. у частині третій:
 
      
214. в абзаці другому слово "ліцензування" виключити;
 
-135- Демчак Р.Є.
статтю 37 виключити.
 
Враховано   18) статтю 37 виключити;
 
215. абзац десятий викласти в такій редакції:
 
      
216. "Ліцензія підписується уповноваженою посадовою особою Національного банку України та засвідчується печаткою Національного банку України";
 
-136- Левченко Ю.В.
П.п. 19 п. 7 Розділу І Законопроекту викласти в такій редакції:
«19) у статті 37:
частину першу викласти в такій редакції:
"1. Центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування державної фінансової політики використовує бланки ліцензії єдиного зразка. Бланк ліцензії єдиного зразка затверджується Кабінетом Міністрів України.";
у частині третій:
в абзаці другому слово "ліцензування" виключити;
абзац десятий викласти в такій редакції:
"Ліцензія підписується уповноваженою посадовою особою центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування державної фінансової політики та засвідчується печаткою центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування державної фінансової політики";»
 
Відхилено      
217. 20) у статті 38:
 
-137- Поляков М.А.
Підпункти 17 – 21 пункту 7 розділу І виключити.
 
Відхилено      
218. у частині першій слова "національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг, повинна" замінити словами "Національний банк України повинен";
 
-138- Левченко Ю.В.
У п.п. 20 п. 7 Розділу І Законопроекту слова «Національний банк України» замінити словами «центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування державної фінансової політики».
 
Відхилено      
219. у частині другій слова "Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг" замінити словами "Національний банк України";
 
-139- Довбенко М.В.
Для оптимізації редакції змін Закону пропонується заміну назви регуляторів об'єднати однією узагальнюючою поправкою.
 
Враховано      
220. у частинах третій та четвертій слова "національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг" у всіх відмінках замінити словами "Національний банк України" у відповідному відмінку;
 
-140- Демчак Р.Є.
у статі 38:
Частину першу викласти у такій редакції:
«1. У разі прийняття рішення про видачу ліцензії Національний банк України не пізніше наступного робочого дня з дня його прийняття:
вносить відповідний запис до Державного реєстру фінансових установ або реєстру осіб, які не є фінансовими установами, але мають право надавати окремі фінансові послуги;
надає заявнику витяг з відповідного реєстру про видачу ліцензії.
Ліцензія набирає чинності з дати внесення Національним банком України запису до відповідного реєстру»;
частити другу та третю виключити».
 
Враховано редакційно   19) у статті 38:
частину першу викласти в такій редакції:
"1. У разі прийняття рішення про видачу ліцензії Національний банк України не пізніше наступного робочого дня з дня його прийняття:
вносить відповідний запис до Державного реєстру фінансових установ або реєстру осіб, які не є фінансовими установами, але мають право надавати окремі фінансові послуги;
надає заявнику витяг з відповідного реєстру про видачу ліцензії.
Ліцензія набирає чинності з дня внесення Національним банком України запису до відповідного реєстру";
частини другу і третю виключити;
 
221. 21) у статті 39:
 
-141- Поляков М.А.
Підпункти 17 – 21 пункту 7 розділу І виключити.
 
Відхилено   20) у статті 39:
 
222. частину першу викласти в такій редакції:
 
   частину першу викласти в такій редакції:
 
223. "1. У разі порушення законів та інших нормативно-правових актів, що регулюють діяльність з надання небанківських фінансових послуг, Національний банк України у межах своїх повноважень застосовує заходи впливу відповідно до закону";
 
-142- Демчак Р.Є.
У підпункті 21 пункту 7 в абзаці третьому слово «застосовує» замінити словами «має право застосувати».
 
Враховано   "1. У разі порушення законів та інших нормативно-правових актів, що регулюють діяльність з надання небанківських фінансових послуг, Національний банк України у межах своїх повноважень має право застосувати заходи впливу відповідно до закону";
 
224. у частині другій слова "Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг" замінити словами "Національний банк України";
22 у статті 40:
 
-143- Довбенко М.В.
Для оптимізації редакції змін Закону пропонується заміну назви регуляторів об'єднати однією узагальнюючою поправкою.
 
Враховано   частину другу після слова "впливу" доповнити словами "адекватно вчиненому порушенню";
21) у статті 40:
 
    -144- Демчак Р.Є.
Абзац четвертий підпункту 21 пункту 7 викласти у такій редакції:
"у частині другій слова "Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг" замінити словами " Національний банк України " та після слова "впливу" доповнити словами "адекватно вчиненому порушенню".
 
Враховано редакційно    
    -145- Левченко Ю.В.
У п.п. 21 п. 7 Розділу І Законопроекту слова «Національний банк України» замінити словами «центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування державної фінансової політики».
 
Відхилено    
    -146- Поляков М.А.
Підпункт 22 пункту 7 розділу І викласти в такій редакції:
"22) частину першу статті 40 викласти в такій редакції:
1. Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг, може застосовувати такі заходи впливу:
1) виносити письмове попередження за вчинені порушення законодавства про фінансові послуги;
2) зобов'язати порушника вжити заходів для усунення порушення;
3) накладати штрафи в розмірах, передбачених статтею 41 цього Закону та статтями 1561, 188-29 Кодексу України про адміністративні правопорушення;
4) тимчасово зупиняти або анулювати ліцензію на право здійснення діяльності з надання фінансових послуг;
5) відсторонювати керівництво від управління фінансовою установою та призначати тимчасову адміністрацію;
6) виключати відповідно до законодавства учасників ринків фінансових послуг (крім споживачів фінансових послуг) з Державного реєстру фінансових установ або реєстру осіб, які не є фінансовими установами, але мають право надавати окремі фінансові послуги;
7) виносити рішення про обмеження, зупинення чи заборону здійснення учасниками ринків фінансових послуг (крім споживачів фінансових послуг) операцій, які загрожують інтересам вкладників та/або інших кредиторів таких учасників ринків фінансових послуг.
У разі якщо порушення та його наслідки усунені порушником самостійно до застосування заходів впливу, крім випадків, передбачених статтею 41 цього Закону та статтями 1561, 188-29 Кодексу України про адміністративні правопорушення, Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг, не застосовує заходи впливу за таке порушення".
 
Відхилено    
225. у частині першій:
 
   у частині першій:
 
226. абзац перший викласти в такій редакції:
 
-147- Левченко Ю.В.
У п.п. 22 п. 7 розділу І Законопроекту слова «Національний банк України» замінити словами «центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування державної фінансової політики» у всіх відмінках.
 
Відхилено   абзац перший викласти в такій редакції:
 
227. "1. Національний банк України у межах своїх повноважень у сфері державного регулювання ринків небанківських фінансових послуг може застосовувати такі заходи впливу";
 
-148- Демчак Р.Є.
В абзаці четвертому підпункту 22 пункту 7 слово "може" замінити словами "має право".
 
Враховано   "1. Національний банк України у межах своїх повноважень у сфері державного регулювання ринків небанківських фінансових послуг має право застосовувати такі заходи впливу";
у пункті 3 слова та цифри "статтями 41 і 43" замінити словом та цифрами "статтею 41";
у пункті 4 слово "анулювати" замінити словом "відкликати";
 
    -149- Демчак Р.Є.
Підпункт 22 пункту 7 після абзацу четвертого доповнити двома новими абзацами такого змісту:
«у пункті 3 слова та цифри «статтями 41 і 43» замінити словом та цифрами «статтею 41»;
у пункті 4 слово «анулювати» замінити словом «відкликати».
 
Враховано    
228. пункт 9 виключити;
 
-150- Довбенко М.В.
Для оптимізації редакції змін Закону пропонується заміну назви регуляторів об'єднати однією узагальнюючою поправкою.
 
Враховано      
229. в абзаці одинадцятому слова "національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг" замінити словами "Національний банк України";
 
-151- Демчак Р.Є.
Абзац шостий підпункту 22 викласти у такій редакції:
«у абзаці одинадцятому слова та цифри «статтями 41 і 43» замінити словом та цифрами «статтею 41», а слова «національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг» замінити словами «Національний банк України».
 
Враховано редакційно   в абзаці дев'ятому слова та цифри "статтями 41 і 43" замінити словом та цифрами "статтею 41";
пункт 9 виключити;
 
230. частину другу викласти в такій редакції:
 
   частину другу викласти в такій редакції:
 
231. "2. Порядок та умови застосування заходів впливу у сфері державного регулювання діяльності на ринках небанківських фінансових послуг (крім зазначеної в абзаці другому частини першої статті 21 цього Закону) встановлюються законами України та нормативно-правовими актами Національного банку України";
 
   "2. Порядок та умови застосування заходів впливу у сфері державного регулювання діяльності на ринках небанківських фінансових послуг (крім зазначеної в абзаці другому частини першої статті 21 цього Закону) встановлюються законами України та нормативно-правовими актами Національного банку України";
 
232. у частині третій слова "національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг" замінити словами "Національного банку України";
 
-152- Довбенко М.В.
Для оптимізації редакції змін Закону пропонується заміну назви регуляторів об'єднати однією узагальнюючою поправкою.
 
Враховано      
233. 23) у статті 41:
 
   22) у статті 41:
 
234. у частині першій:
 
-153- Поляков М.А.
Підпункт 23 пункту 7 розділу І викласти в такій редакції:
"23) у статті 41: пункт 1 частини першої після слів та знаків " (крім споживачів фінансових послуг" доповнити словами "та фізичних осіб-підприємців, які надають відповідні послуги на цьому ринку";
частину першу доповнити пунктами 4 і 5 такого змісту:
"4) створення перешкод у виконанні посадовими особами Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг покладених на них обов’язків — у розмірі від 100 до 1000 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян;
5) ненадання або несвоєчасне надання клієнту передбаченої частинами першою та другою статті 12 цього Закону інформації про умови надання фінансових послуг — у розмірі від 100 до 1000 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян".
 
Відхилено   у частині першій:
 
235. абзац перший викласти в такій редакції:
 
   абзац перший викласти в такій редакції:
 
236. "1. Національний банк України у межах своїх повноважень у сфері державного регулювання ринків небанківських фінансових послуг застосовує до учасників ринків небанківських фінансових послуг (крім споживачів фінансових послуг) штрафні санкції за";
 
-154- Левченко Ю.В.
У п.п. 23 п. 7 розділу І Законопроекту слова «Національний банк України» замінити словами «центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування державної фінансової політики» у всіх відмінках.
 
Відхилено   "1. Національний банк України у межах своїх повноважень у сфері державного регулювання ринків небанківських фінансових послуг застосовує до учасників ринків небанківських фінансових послуг (крім споживачів фінансових послуг) штрафні санкції за";
 
237. у пункті 3 слова "національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг" замінити словами "Національного банку України";
 
-155- Демчак Р.Є.
Абзац п'ятий підпункту 23 пункту 7 викласти у такій редакції:
"у пункті 3 слова "виконання розпорядження, рішення національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг, про" замінити словами "виконання, невиконання в повному обсязі розпорядження, рішення Національного банку України про".
 
Враховано редакційно   у пункті 3 слова "виконання розпорядження, рішення" замінити словами "виконання, невиконання в повному обсязі розпорядження, рішення";
 
    -156- Довбенко М.В.
Для оптимізації редакції змін Закону пропонується заміну назви регуляторів об'єднати однією узагальнюючою поправкою.
 
Враховано    
238. у частинах другій і третій слова "національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг" у всіх відмінках замінити словами "Національний банк України" у відповідному відмінку;
 
-157- Демчак Р.Є.
Абзац шостий підпункту 23 пункту 7 замінити двома абзацами такого змісту:
«частини другу та третю викласти у такій редакції:
«2. Рішення Національного банку України про застосування заходу впливу у вигляді накладення штрафу є виконавчим документом та набирає законної сили з дня його прийняття. У разі невиконання такого рішення воно передається Національним банком України до органів державної виконавчої служби для примусового виконання.
3. Рішення Національного банку України про застосування заходу впливу у вигляді накладення штрафу можуть бути оскаржені відповідно до законодавства України».
 
Враховано   частини другу і третю викласти в такій редакції:
"2. Рішення Національного банку України про застосування заходу впливу у вигляді накладення штрафу є виконавчим документом та набирає законної сили через 30 календарних днів з дня його прийняття. У разі невиконання такого рішення воно передається Національним банком України до органів державної виконавчої служби для примусового виконання.
3. Рішення Національного банку України про застосування заходу впливу у вигляді накладення штрафу може бути оскаржено відповідно до законодавства";
 
239. 24) у статті 42:
 
-158- Поляков М.А.
Підпункти 24, 26 – 28 пункту 7 розділу І виключити.
 
Відхилено   23) частину першу статті 42 викласти в такій редакції:
 
240. частину першу викласти в такій редакції:
 
      
241. "1. Штрафи, передбачені статтею 41 цього Закону, накладаються Головою Національного банку України, іншими уповноваженими посадовими особами Національного банку України після розгляду матеріалів, що засвідчують факт правопорушення";
 
   "1. Штрафи, передбачені статтею 41 цього Закону, накладаються Головою Національного банку України, іншими уповноваженими посадовими особами Національного банку України після розгляду матеріалів, що засвідчують факт правопорушення";
 
242. у частині шостій слова "національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг" замінити словами "Національного банку України";
 
-159- Довбенко М.В.
Для оптимізації редакції змін Закону пропонується заміну назви регуляторів об'єднати однією узагальнюючою поправкою.
 
Враховано      
    -160- Левченко Ю.В.
П.п. 24 п. 7 Розділу І Законопроекту викласти в такій редакції:
«24) у статті 42:
частину першу викласти в такій редакції:
"1. Штрафи, передбачені статтею 41 цього Закону, накладаються керівником центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування державної фінансової політики, іншими уповноваженими посадовими особами центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування державної фінансової політики після розгляду матеріалів, що засвідчують факт правопорушення";
у частині шостій слова "національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг" замінити словами "центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування державної фінансової політики";»
 
Відхилено    
243. 25) статтю 43 виключити;
 
   24) статті 43 і 45 виключити;
 
244. 26) статтю 45 виключити;
 
-161- Поляков М.А.
Підпункти 24, 26 – 28 пункту 7 розділу І виключити.
 
Відхилено      
245. 27) у статті 46:
 
-162- Поляков М.А.
Підпункти 24, 26 – 28 пункту 7 розділу І виключити.
 
Відхилено   25) у частині першій статті 46:
 
246. у частині першій абзац перший викласти в такій редакції:
 
   абзац перший викласти в такій редакції:
 
247. "1. Національний банк України має право призначити тимчасову адміністрацію фінансової установи (крім банку), діяльність якої ліцензується Національним банком України, у разі: "
 
-163- Левченко Ю.В.
У п.п. 27 п. 7 розділу І Законопроекту слова «Національний банк України» замінити словами «центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування державної фінансової політики» у всіх відмінках.
 
Відхилено   "1. Національний банк України має право призначити тимчасову адміністрацію фінансової установи (крім банку), діяльність якої ліцензується Національним банком України, у разі";
пункт 1 доповнити абзацом другим такого змісту:
"Ознаки систематичного порушення визначаються нормативно-правовим актом Національного банку України";
 
    -164- Демчак Р.Є.
Підпункт 27 пункту 7 після абзацу третього доповнити абзацами такого змісту:
"пункт 1 частини першої доповнити абзацом другим такого змісту:
"Ознаки систематичного порушення визначаються нормативно-правовим актом Національного банку України".
 
Враховано    
248. у тексті слова "національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг" у всіх відмінках замінити словами "Національний банк України" у відповідному відмінку;
 
-165- Довбенко М.В.
Для оптимізації редакції змін Закону пропонується заміну назви регуляторів об'єднати однією узагальнюючою поправкою.
 
Враховано      
249. 28) у статті 47:
 
-166- Поляков М.А.
Підпункти 24, 26 – 28 пункту 7 розділу І виключити.
 
Відхилено   26) у статті 47:
 
250. у частині першій, третій - восьмій, одинадцятій слова "національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг" у всіх відмінках замінити словами "Національний банк України" у відповідному відмінку;
 
-167- Довбенко М.В.
Для оптимізації редакції змін Закону пропонується заміну назви регуляторів об'єднати однією узагальнюючою поправкою.
 
Враховано      
251. у частині другій слова "національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг" замінити словами "органу, який здійснює державне регулювання ринків фінансових послуг";
 
-168- Демчак Р.Є.
У підпункті 28:
в абзаці другому слова "частині першій, третій – восьмій" замінити словами "частинах першій – восьмій";
абзац третій виключити.
 
Враховано редакційно      
252. частину дванадцяту викласти в такій редакції:
 
   частину дванадцяту викласти в такій редакції:
 
253. "12. Національний банк України перед призначенням тимчасового адміністратора зобов'язаний переконатися у тому, що конфлікт інтересів відсутній";
 
-169- Левченко Ю.В.
У п. п. 28 п. 7 розділу І Законопроекту слова «Національний банк України» замінити словами «центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування державної фінансової політики» у всіх відмінках.
 
Відхилено   "12. Національний банк України перед призначенням тимчасового адміністратора зобов'язаний переконатися у тому, що конфлікт інтересів відсутній";
 
254. у частині тринадцятій слова "національну комісію, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг, яка" замінити словами "Національний банк України, який";
 
-170- Довбенко М.В.
Для оптимізації редакції змін Закону пропонується заміну назви регуляторів об'єднати однією узагальнюючою поправкою.
 
Враховано   у частині тринадцятій слово "яка" замінити словом "який";
 
255. пункти 1 і 4 частини п'ятнадцятої викласти відповідно в такій редакції:
 
   пункти 1 і 4 частини п'ятнадцятої викласти в такій редакції:
 
256. "1) здійснювати діяльність за наявності конфлікту інтересів, за винятком випадків, коли про це відомо Національному банку України і він дозволив продовжити роботу";
 
   "1) здійснювати діяльність за наявності конфлікту інтересів, крім випадків, коли про це відомо Національному банку України і він дозволив продовжити роботу";
 
257. "4) приймати зобов'язання від імені Національного банку України без його письмового дозволу";
 
-171- Довбенко М.В.
Для оптимізації редакції змін Закону пропонується заміну назви регуляторів об'єднати однією узагальнюючою поправкою.
 
Враховано   "4) приймати зобов'язання від імені Національного банку України без його письмового дозволу";
27) у пункті 10 розділу VІІІ "Прикінцеві положення" слово "нею" замінити словом "ним";
 
    -172- Довбенко М.В.
Доповнити новим абзацом такого змісту:
"у пункті 10 розділу VІІІ слово "нею" замінити словом "ним";
 
Враховано    
258. 29) у тексті Закону слова "державний орган, що здійснює регулювання ринків фінансових послуг", "орган державного регулювання ринків фінансових послуг", "державний орган з питань регулювання діяльності фінансових установ та ринків фінансових послуг", "державний орган, який здійснює регулювання діяльності фінансових установ та ринків фінансових послуг", "уповноважений державний орган" у всіх відмінках і числах замінити словами "орган, що здійснює державне регулювання ринків фінансових послуг" у відповідному відмінку та числі.
 
-173- Поляков М.А.
Підпункт 29 пункту 7 доповнити словами "а слова "національна комісія, що" в усіх відмінках – словами "Національна комісія, що" у відповідному відмінку".
 
Відхилено   28) у тексті Закону слова "державний орган, що здійснює регулювання ринків фінансових послуг", "орган державного регулювання ринків фінансових послуг", "державний орган з питань регулювання діяльності фінансових установ та ринків фінансових послуг", "державний орган, який здійснює регулювання діяльності фінансових установ та ринків фінансових послуг", "уповноважений державний орган" в усіх відмінках і числах замінити словами "орган, що здійснює державне регулювання ринків фінансових послуг" у відповідному відмінку та числі, а слова "Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг" та "національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг" (крім пункту 3 розділу VІІІ "Прикінцеві положення") в усіх відмінках – словами "Національний банк України" у відповідному відмінку.
 
    -174- Довбенко М.В.
Для оптимізації редакції змін Закону пропонується заміну назви регуляторів об'єднати однією узагальнюючою поправкою, яка стосуватиметься усього тексту Закону.
 
Враховано    
259. 8. У частині першій статті 8 Закону України "Про кредитні спілки" (Відомості Верховної Ради України, 2002 р., № 15, ст. 101 із наступними змінами) слова "національною комісією, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг" замінити словами "Національним банком України".
 
-175- Демчак Р.Є.
Пункт 8 викласти у такій редакції:
"8. У статті 8 Закону України "Про кредитні спілки" (Відомості Верховної Ради України, 2002 р., № 15, ст. 101 із наступними змінами):
частину першу викласти у такій редакції: "1. Надання кредитній спілці статусу фінансової установи здійснюється Національним банком України (далі – Уповноважений орган) відповідно до вимог цього Закону та нормативно-правових актів Уповноваженого органу".
Доповнити новою частиною шостою такого змісту:
«6. Уповноважений орган визначає порядок видачі ліцензій кредитним спілкам та їх відкликання (анулювання), умови провадження окремих видів діяльності кредитних спілок, здійснення яких потребує відповідної ліцензії, а також порядок контролю за їх додержанням».
 
Враховано   8. У статті 8 Закону України "Про кредитні спілки" (Відомості Верховної Ради України, 2002 р., № 15, ст. 101; 2016 р., № 2, ст. 17):
частину першу викласти в такій редакції:
"1. Надання кредитній спілці статусу фінансової установи здійснюється Національним банком України (далі – Уповноважений орган) відповідно до вимог цього Закону та нормативно-правових актів Уповноваженого органу";
доповнити частиною шостою такого змісту:
"6. Уповноважений орган визначає порядок видачі ліцензій кредитним спілкам та їх відкликання (анулювання), умови провадження окремих видів діяльності кредитних спілок, здійснення яких потребує відповідної ліцензії, а також порядок контролю за їх додержанням".
 
    -176- Левченко Ю.В.
У п. 8 Розділу І Законопроекту слова «Національним банком України» замінити словами «центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної фінансової політики».
 
Відхилено    
260. 9. У Законі України "Про недержавне пенсійне забезпечення" (Відомості Верховної Ради України, 2003 р., № 47 - 48, ст. 372 з наступними змінами):
 
   9. У Законі України "Про недержавне пенсійне забезпечення" (Відомості Верховної Ради України, 2003 р., № 47 - 48, ст. 372 із наступними змінами):
 
261. 1) в абзаці сімнадцятому статті 1 слова "ліцензії на надання послуг у накопичувальній системі пенсійного страхування" замінити словами "ліцензії на надання послуг у накопичувальній системі загальнообов'язкового державного пенсійного страхування";
 
-177- Довбенко М.В.
Підпункт 1 пункту 9 розділу І Законопроекту викласти у такій редакції:
«1) у статті 1:
в абзаці сімнадцятому слова "ліцензії на надання послуг у накопичувальній системі пенсійного страхування" замінити словами "ліцензії на діяльність з надання послуг у накопичувальній системі загальнообов'язкового державного пенсійного страхування";
друге речення абзацу сорокового викласти в такій редакції:
«Чиста вартість одиниці пенсійних активів обчислюється у порядку, встановленому Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку».
 
Враховано   1) у частині першій статті 1:
в абзаці сімнадцятому слова "ліцензії на надання послуг у накопичувальній системі пенсійного страхування" замінити словами "ліцензії на діяльність з надання послуг у накопичувальній системі загальнообов'язкового державного пенсійного страхування";
друге речення абзацу сорокового викласти в такій редакції: «Чиста вартість одиниці пенсійних активів обчислюється у порядку, встановленому Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку";
2) абзац одинадцятий частини другої статті 2 виключити;
 
    -178- Довбенко М.В.
Доповнити пункт 9 розділу І Законопроекту нормами такого змісту:
«2) у частині другій статті 2 абзац одинадцятий виключити;».
Відповідно змінити нумерацію підпунктів у пункті 9.
 
Враховано    
262. 2) у статті 3 слова " (пайові та корпоративні інвестиційні фонди)" та "Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг" виключити;
 
-179- Демчак Р.Є.
У підпункті 2 пункту 9 слова «та «Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг» виключити.
 
Враховано   3) у статті 3 слова " (пайові та корпоративні інвестиційні фонди)" виключити;
 
263. 3) у частині третій статті 5:
 
   4) у частині третій статті 5:
 
264. в абзаці першому слова "національній комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг, і" виключити;
 
-180- Довбенко М.В.
Абзац другий підпункту 3 пункту 9 викласти в такій редакції:
«3. Адміністратор і компанія з управління активами подають до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку річну фінансову звітність разом з аудиторським звітом (звітом аудитора)».
 
Враховано   абзац перший викласти в такій редакції:
"3. Адміністратор і компанія з управління активами подають до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку річну фінансову звітність разом з аудиторським звітом (звітом аудитора)";
 
265. в абзаці другому слова "Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг" виключити;
 
-181- Довбенко М.В.
Доповнити пункт 9 розділу І Законопроекту нормами такого змісту:
«4) у статті 9:
в абзаці третьому частини четвертої слова «Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг, не реєструє" замінити словами "Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку не погоджує статути та";
у частині п’ятій слова «Зміни до статуту пенсійного фонду погоджуються з Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг,» замінити словами «Статут та зміни до статуту погоджуються Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку»;».
Відповідно змінити нумерацію підпунктів у пункті 9.
В абзаці першому частини четвертої та у частині п'ятій слова "Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців" замінити словами "Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань".
 
Враховано редакційно   у першому реченні абзацу другого слова "Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг" виключити;
5) у статті 9:
у частині четвертій:
в абзаці першому слова "Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців" замінити словами "Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань";
в абзаці третьому слова "Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг, не реєструє" замінити словами "Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку не погоджує статути та";
у частині п’ятій слова "Зміни до статуту пенсійного фонду погоджуються з Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг" замінити словами "Статут та зміни до статуту погоджуються Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку", а слова "Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців" - словами "Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань";
 
266. 4) у статті 10:
 
   6) у статті 10:
 
267. в абзаці другому частини першої друге речення виключити;
 
   друге речення абзацу другого частини першої виключити;
 
268. в абзаці першому частини четвертої слова "національною комісією, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг, за погодженням з" виключити;
 
   в абзаці першому частини четвертої слова "національною комісією, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг, за погодженням з" виключити;
 
269. 5) у частині другій статті 12:
 
   7) у частині другій статті 12:
 
270. в абзаці другому слова "пенсійних фондів" замінити словами "недержавних пенсійних фондів";
 
   в абзаці другому слова "пенсійних фондів" замінити словами "недержавних пенсійних фондів";
 
271. в абзаці третьому слова "професійної діяльності на фондовому ринку - діяльності з управління активами інституційних інвесторів (діяльності з управління активами)" замінити словами "діяльності з управління активами пенсійних фондів";
 
-182- Довбенко М.В.
В абзаці третьому підпункту 5 пункту 9 розділу І слова «пенсійних фондів» виключити.
 
Враховано   в абзаці третьому слова "професійної діяльності на фондовому ринку - діяльності з управління активами інституційних інвесторів (діяльності з управління активами)" замінити словами "діяльності з управління активами";
8) у пункті 9 частини п’ятої статті 13 слово "скасування" замінити словом "анулювання";
 
    -183- Демчак Р.Є.
У пункті 9 частини п’ятої статі 13 слово «скасування» замінити словом «анулювання».
 
Враховано    
272. 6) в абзаці другому частини дванадцятої статті 20 слова "за погодженням з Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг" виключити;
 
-184- Довбенко М.В.
Підпункт 6 пункту 9 розділу І викласти в такій редакції:
«6) в абзаці другому частини дванадцятої статті 20 після слів "Особливості здійснення діяльності із" доповнити словами "адміністрування,", а слова "за погодженням з Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг" виключити;».
 
Враховано   9) в абзаці другому частини дванадцятої статті 20 після слів "Особливості здійснення діяльності із" доповнити словами "адміністрування", а слова "за погодженням з Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг" виключити;
 
273. 7) у статті 201:
 
   10) у статті 201:
 
274. у частині п'ятій слова "за погодженням з національною комісією, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг" виключити;
 
   у частині п'ятій слова "за погодженням з національною комісією, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг" виключити;
 
275. у частині десятій:
 
   у частині десятій:
 
276. в абзаці першому слова "ліцензії на надання послуг у системі накопичувального пенсійного забезпечення" замінити словами "ліцензії на надання послуг у накопичувальній системі загальнообов'язкового державного пенсійного страхування";
 
-185- Довбенко М.В.
Абзац четвертий підпункту 1 пункту 9 розділу І викласти у такій редакції:
«в абзаці першому слова "ліцензії на надання послуг у системі накопичувального пенсійного забезпечення" замінити словами "ліцензії на діяльність з надання послуг у накопичувальній системі загальнообов'язкового державного пенсійного страхування";».
 
Враховано   в абзаці першому слова "ліцензії на надання послуг у системі накопичувального пенсійного забезпечення" замінити словами "ліцензії на діяльність з надання послуг у накопичувальній системі загальнообов'язкового державного пенсійного страхування";
 
277. у пункті 3 слова "ліцензії на надання фінансових послуг у накопичувальній системі пенсійного страхування" замінити словами "ліцензії на надання послуг у накопичувальній системі загальнообов'язкового державного пенсійного страхування";
 
-186- Довбенко М.В.
Абзац п’ятий підпункту 1 пункту 9 розділу І викласти у такій редакції:
«у пункті 3 слова "ліцензії на надання фінансових послуг у накопичувальній системі пенсійного страхування" замінити словами "ліцензії на діяльність з надання послуг у накопичувальній системі загальнообов'язкового державного пенсійного страхування";».
 
Враховано   у пункті 3 слова "ліцензії на надання фінансових послуг у накопичувальній системі пенсійного страхування" замінити словами "ліцензії на діяльність з надання послуг у накопичувальній системі загальнообов'язкового державного пенсійного страхування";
 
278. у тексті статті слова "ліцензія на надання послуг у накопичувальній системі пенсійного страхування" у всіх відмінках замінити словами " ліцензія на надання послуг у накопичувальній системі загальнообов’язкового державного пенсійного страхування" у відповідному відмінку;
 
-187- Довбенко М.В.
Абзац шостий підпункту 1 пункту 9 розділу І викласти у такій редакції:
«у тексті статті слова "ліцензія на надання послуг у накопичувальній системі пенсійного страхування" у всіх відмінках замінити словами "ліцензія на діяльність з надання послуг у накопичувальній системі загальнообов'язкового державного пенсійного страхування";».
 
Враховано   у тексті статті слова "ліцензія на надання послуг у накопичувальній системі пенсійного страхування" в усіх відмінках замінити словами "ліцензія на діяльність з надання послуг у накопичувальній системі загальнообов'язкового державного пенсійного страхування" у відповідному відмінку;
 
279. 8) в абзаці п’ятому частини першої статті 21 слова "пенсійних фондів" замінити словами "недержавних пенсійних фондів";
 
   11) в абзаці п’ятому частини першої статті 21 слова "пенсійних фондів" замінити словами "недержавних пенсійних фондів";
 
280. 9) у назві та тексті статті 27 слова "адміністрування пенсійного фонду" в усіх відмінках та числах замінити словами "адміністрування недержавних пенсійних фондів";
 
-188- Івченко В.Є.
Пункт 9 частини дев’ятої розділу І викласти у такій редакції:
«9) у статті 27:
у назві та тексті статті слова "адміністрування пенсійного фонду" в усіх відмінках та числах замінити словами "адміністрування недержавних пенсійних фондів";
у тексті статті цифри і слова «2,5 мільйона гривень» замінити цифрами і словами «10 мільйонів гривень».
 
Відхилено   12) у назві та тексті статті 27 слова "адміністрування пенсійного фонду" в усіх відмінках та числах замінити словами "адміністрування недержавних пенсійних фондів";
 
281. 10) у статті 28:
 
   13) у статті 28:
 
282. у назві та тексті слова "діяльності з адміністрування пенсійних фондів" замінити словами "діяльності з адміністрування недержавних пенсійних фондів";
 
   у назві та тексті слова "діяльності з адміністрування пенсійних фондів" замінити словами "діяльності з адміністрування недержавних пенсійних фондів";
 
283. у частині другій слова "договори про адміністрування пенсійного фонду" замінити словами "договори про адміністрування недержавного пенсійного фонду";
 
   у частині другій слова "договори про адміністрування пенсійного фонду" замінити словами "договори про адміністрування недержавного пенсійного фонду";
 
284. у частині четвертій слова "договору про адміністрування пенсійного фонду" замінити словами "договору про адміністрування недержавного пенсійного фонду";
 
   у частині четвертій слова "договору про адміністрування пенсійного фонду" замінити словами "договору про адміністрування недержавного пенсійного фонду";
 
285. 11) в частині першій статті 32 слова "Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг, а якщо адміністратор має ліцензію на провадження діяльності з управління активами пенсійного фонду, - також і" виключити;
 
   14) у частині першій статті 32 слова "Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг, а якщо адміністратор має ліцензію на провадження діяльності з управління активами пенсійного фонду, - також і" виключити;
 
286. 12) статтю 33 виключити;
 
   15) статтю 33 виключити;
 
287. 13) в абзаці першому частини першої статті 37 слова "національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг, та" виключити;
 
   16) в абзаці першому частини першої статті 37 слова "національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг, та" виключити;
 
288. 14) у пункті 11 частини другої статті 38 слова "за погодженням з національною комісією, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг" виключити;
 
   17) у пункті 11 частини другої статті 38 слова "за погодженням з національною комісією, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг" виключити;
 
289. 15) у частині другій статті 40 слова "за погодженням з національною комісією, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг" виключити;
 
   18) у частині другій статті 40 слова "за погодженням з національною комісією, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг" виключити;
 
290. 16) у частині другій статті 43 слова "за погодженням з Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг" виключити;
 
   19) у частині другій статті 43 слова "за погодженням з Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг" виключити;
 
291. 17) у статті 44:
 
   20) у статті 44:
 
292. у частині четвертій:
 
   у частині четвертій:
 
293. у пункті 1 слова "Національній комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг, та" виключити;
 
   у пункті 1 слова "Національній комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг, та" виключити;
 
294. в абзаці четвертому слова "за погодженням з Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг" виключити;
 
   в абзаці четвертому слова "за погодженням з Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг" виключити;
 
295. у частині п'ятій слова "та національну комісію, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг" виключити;
 
-189- Івченко В.Є.
Абзац п’ятий пункту 17 частини дев’ятої розділу І викласти у такій редакції:
«у частині п'ятій:
цифри «20» замінити цифрами «10»;
слова «повинен повідомити» замінити словами «повинен невідкладно повідомити»;
слова "та національну комісію, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг" виключити».
 
Враховано частково   у частині п'ятій слова "та національну комісію, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг" виключити;
 
296. 18) у статті 45:
 
   21) у статті 45:
 
297. в абзаці першому частини другої слова "національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг, та" виключити;
 
   в абзаці першому частини другої слова "національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг, та" виключити;
 
298. у пункті 1 частини п'ятої слова "національну комісію, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг" виключити;
 
   у пункті 1 частини п'ятої слова "національну комісію, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг" виключити;
 
299. у частині сьомій слова "за погодженням з національною комісією, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг" виключити;
 
   у частині сьомій слова "за погодженням з національною комісією, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг" виключити;
 
300. 19) у частині третій статті 46 слова "і Національній комісії, що здійснює державне регулювання ринків фінансових послуг" виключити;
 
   22) у частині третій статті 46 слова "і Національній комісії, що здійснює державне регулювання ринків фінансових послуг" виключити;
 
301. 20) в абзаці першому частини шостої статті 47 слова "за погодженням з національною комісією, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг" виключити;
 
   23) в абзаці першому частини шостої статті 47 слова "за погодженням з національною комісією, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг" виключити;
 
302. 21) в абзаці тринадцятому частини першої статті 48 слова "Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг, спільно з" виключити;
 
   24) в абзаці тринадцятому частини першої статті 48 слова "Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг, спільно з" виключити;
 
303. 22) у частині шостій статті 49 слова "за погодженням з Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг" виключити;
 
   25) у частині шостій статті 49 слова "за погодженням з Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг" виключити;
 
304. 23) абзац другий частини четвертої статті 51 викласти в такій редакції:
 
   26) абзац другий частини четвертої статті 51 викласти в такій редакції:
 
305. "Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку зобов'язана повідомити про це раду такого пенсійного фонду";
 
   "Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку зобов'язана повідомити про це раду такого пенсійного фонду";
 
306. 24) в абзаці другому частини четвертої статті 52 слова "національною комісією, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг" замінити словами "Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку за погодженням із Національним банком України";
 
-190- Левченко Ю.В.
У п.п. 24 п. 9 Розділу І Законопроекту слова «Національним банком України» замінити словами «центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної фінансової політики».
 
Відхилено   27) в абзаці другому частини четвертої статті 52 слова "національною комісією, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг" замінити словами "Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку за погодженням із Національним банком України";
 
307. 25) в абзаці четвертому частини першої статті 53 слова "ліцензію на надання фінансових послуг у системі накопичувального пенсійного забезпечення" замінити словами "ліцензію на надання послуг у накопичувальній системі загальнообов'язкового державного пенсійного страхування";
 
-191- Довбенко М.В.
Підпункт 25 пункту 9 розділу І Законопроекту викласти в такій редакції:
«25) в абзаці четвертому частини першої статті 53 слова "ліцензію на надання фінансових послуг у системі накопичувального пенсійного забезпечення" замінити словами "ліцензію на діяльність з надання послуг у накопичувальній системі загальнообов'язкового державного пенсійного страхування».
 
Враховано   28) в абзаці четвертому частини першої статті 53 слова "ліцензію на надання фінансових послуг у системі накопичувального пенсійного забезпечення" замінити словами "ліцензію на діяльність з надання послуг у накопичувальній системі загальнообов'язкового державного пенсійного страхування";
 
308. 26) у частині восьмій статті 64 слова "Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг, за погодженням з Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку" замінити словами "Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку";
 
   29) у частині восьмій статті 64 слова "Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг, за погодженням з Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку" замінити словами "Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку";
 
309. 27) у статті 67:
 
-192- Левченко Ю.В.
П.п. 27 п. 9 Розділу І Законопроекту викласти в такій редакції:
«27) у статті 67: частини другу та третю викласти в такій редакції: «2. Державний нагляд та контроль за діяльністю недержавних пенсійних фондів, адміністраторів пенсійних фондів, осіб, що здійснюють управління активами пенсійних фондів, зберігачів, страхових організацій та банківських установ здійснює Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку у межах повноважень і в порядку, визначених цим Законом, Законом України "Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні" та іншими актами законодавства України. 3. Національний банк України та Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку зобов'язані письмово повідомляти один одного про санкції накладені ними на банківські установи, що надають послуги у сфері недержавного пенсійного забезпечення, та підстави їх застосування протягом 10 робочих днів з моменту накладення таких санкцій. Центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування державної фінансової політики та Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку зобов'язані письмово повідомляти один одного про санкції накладені ними на страхові організації, що надають послуги у сфері недержавного пенсійного забезпечення, та підстави їх застосування протягом 10 робочих днів з моменту накладення таких санкцій.» абзац перший частини сьомої виключити; частину дев'яту викласти в такій редакції: "9. Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку застосовує засоби нагляду, інспектування та заходи впливу згідно із законодавством про державне регулювання ринку цінних паперів";»
 
Відхилено   30) у статті 67:
 
310. частини другу та третю викласти в такій редакції:
 
   частини другу і третю викласти в такій редакції:
 
311. "2. Державний нагляд та контроль за діяльністю недержавних пенсійних фондів, адміністраторів пенсійних фондів, осіб, що здійснюють управління активами пенсійних фондів, зберігачів, страхових організацій та банківських установ здійснює Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку у межах повноважень і в порядку, визначених цим Законом, Законом України "Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні" та іншими актами законодавства України.
 
   "2. Державний нагляд та контроль за діяльністю недержавних пенсійних фондів, адміністраторів пенсійних фондів, осіб, що здійснюють управління активами пенсійних фондів, зберігачів, страхових організацій та банківських установ здійснює Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку у межах повноважень і в порядку, визначених цим Законом, Законом України "Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні" та іншими актами законодавства України.
 
312. 3. Національний банк України зобов'язаний письмово повідомляти Національну комісію з цінних паперів та фондового ринку про санкції до страхових організацій або до банківських установ, що надають послуги у сфері недержавного пенсійного забезпечення, та підстави їх застосування протягом 10 робочих днів з моменту накладення таких санкцій.
 
   3. Національний банк України зобов'язаний письмово повідомляти Національну комісію з цінних паперів та фондового ринку про санкції, застосовані до страхових організацій або до банківських установ, що надають послуги у сфері недержавного пенсійного забезпечення, та підстави їх застосування протягом 10 робочих днів з моменту накладення таких санкцій.
 
313. Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку зобов'язана письмово повідомляти Національний банк України про санкції до страхових організацій або до банківських установ, що надають послуги у сфері недержавного пенсійного забезпечення, та підстави їх застосування протягом 10 робочих днів з моменту накладення таких санкцій";
 
   Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку зобов'язана письмово повідомляти Національний банк України про санкції, застосовані до страхових організацій або до банківських установ, що надають послуги у сфері недержавного пенсійного забезпечення, та підстави їх застосування протягом 10 робочих днів з моменту накладення таких санкцій";
 
314. абзац перший частини сьомої виключити;
 
   абзац перший частини сьомої виключити;
 
315. частину дев'яту викласти в такій редакції:
 
   частину дев'яту викласти в такій редакції:
 
316. "9. Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку застосовує засоби нагляду, інспектування та заходи впливу згідно із законодавством про державне регулювання ринку цінних паперів";
 
   "9. Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку застосовує засоби нагляду, інспектування та заходи впливу згідно із законодавством про державне регулювання ринку цінних паперів";
 
317. 28) у тексті Закону слова "Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг" та "національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг" в усіх відмінках замінити словами "Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку" у відповідному відмінку.
 
   31) у тексті Закону слова "Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг" та "національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг" в усіх відмінках замінити словами "Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку" у відповідному відмінку.
 
318. 10. У Законі України "Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування" (Відомості Верховної Ради України, 2003 р., № 49 - 51, ст. 376 з наступними змінами):
 
-193- Довбенко М.В.
Підпункт 1 пункту 10 розділу І доповнити новим пунктом 1 такого змісту:
1) у абзаці тридцять п’ятому статті 1 слова «національною комісією, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг,» замінити словами «Національним банком України» та слово «здійснення» на слово «провадження»
Відповідно змінити нумерацію підпунктів у пункті 10.
 
Враховано   10. У Законі України "Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування" (Відомості Верховної Ради України, 2003 р., №№ 49 - 51, ст. 376 із наступними змінами):
1) у статті 1:
в абзаці тридцять восьмому слова "на здійснення" замінити словами "на провадження", а слова "національною комісією, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг" – словами "Національним банком України";
 
319. 1) в абзаці сорок другому статті 1 слова "національною комісією, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг, та" виключити;
 
-194- Довбенко М.В.
У підпункті 1 пункту 10 слова «сорок другому» замінити словами «тридцять дев’ятому».
 
Враховано   в абзаці сорок третьому слова "національною комісією, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг, та" виключити;
2) частину другу статті 3 викласти в такій редакції:
"2. Суб'єктами системи накопичувального пенсійного забезпечення є:
особи, на користь яких здійснюються накопичення, включаючи перерахування внесків, та інвестування коштів (учасники);
особи, які або від імені яких здійснюється перерахування внесків (вкладники);
Накопичувальний фонд;
недержавні пенсійні фонди;
юридичні особи, які провадять діяльність з адміністрування недержавних пенсійних фондів, управління та зберігання пенсійних активів;
страхові організації, які уклали договори страхування довічної пенсії з учасниками, страхування ризику настання інвалідності або смерті учасника;
банківські установи, які уклали договори про відкриття пенсійних депозитних рахунків";
 
    -195- Довбенко М.В.
доповнити статтю 10 розділу І після пункту 1 новим пунктом такого змісту:
2) частину другу статті 3 викласти у такій редакції:
«суб'єктами системи накопичувального пенсійного забезпечення є:
особи, на користь яких здійснюються накопичення, включаючи перерахування внесків, та інвестування коштів (учасники);
особи, які або від імені яких здійснюються перерахування внесків (вкладники);
Накопичувальний фонд;
недержавні пенсійні фонди;
юридичні особи, які здійснюють діяльність із адміністрування недержавних пенсійних фондів, управління та зберігання пенсійних активів;
страхові організації, які уклали договори страхування довічної пенсії з учасниками, страхування ризику настання інвалідності або смерті учасника;
банківські установи, які уклали договори про відкриття пенсійних депозитних рахунків».
 
Враховано    
320. 2) у частині четвертій статті 75 слова "національній комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг" та "і національною комісією, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг" виключити;
 
   3) у частині четвертій статті 75 слова "національній комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг" та "і національною комісією, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг" виключити;
 
321. 3) у частині сьомій статті 78:
 
   4) у частині сьомій статті 78:
 
322. в абзаці другому слова "Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг, за погодженням з Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку і" замінити словами "Національна з цінних паперів та фондового ринку за погодженням з";
 
-196- Довбенко М.В.
абзац другий викласти у такій редакції:
«Аудитори, які проводять аудиторську перевірку суб'єктів накопичувальної системи пенсійного страхування, мають відповідати вимогам, встановленим Законом України «Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність» та додатковим вимогам, встановленим Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку».
 
Враховано   абзац другий викласти в такій редакції:
"Аудитори, які проводять аудиторську перевірку суб'єктів накопичувальної системи пенсійного страхування, мають відповідати вимогам, встановленим Законом України "Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність", та додатковим вимогам, встановленим Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку";
 
323. в абзаці восьмому слова "Національній комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг, та" виключити;
 
   в абзаці восьмому слова "Національній комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг, та" виключити;
 
324. 4) у частині восьмій статті 80:
 
   5) у частині восьмій статті 80:
 
325. в абзаці першому слова "за погодженням з Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг" виключити;
 
   в абзаці першому слова "за погодженням з Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг" виключити;
 
326. в абзаці четвертому слова "Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг, за погодженням з" виключити;
 
   в абзаці четвертому слова "Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг, за погодженням з" виключити;
 
327. 5) в абзаці другому частини другої статті 81 слова "національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг, Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку" виключити та доповнити абзац словами "а також двох представників від Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку";
 
   6) в абзаці другому частини другої статті 81 слова "національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг, Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку" виключити та доповнити словами "а також двох представників від Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку";
 
328. 6) у частині першій статті 84 слова "Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг" виключити;
 
   7) у другому реченні частини першої статті 84 слова "Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг" виключити;
 
329. 7) у частині першій статті 86:
 
   8) у частині першій статті 86:
 
330. у пункті 2:
 
   у пункті 2:
 
331. в абзаці першому слова "національною комісією, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг" виключити;
 
   в абзаці першому слова "національною комісією, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг" виключити;
 
332. в абзаці другому слова "національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг, за погодженням з Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку і" замінити словами "Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку за погодженням з";
 
   в абзаці другому слова "національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг, за погодженням з Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку і" замінити словами "Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку за погодженням з";
 
333. у пункті 5 слова "і національною комісією, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг" виключити;
 
   у пункті 5 слова "і національною комісією, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг" виключити;
 
334. у пункті 6 слова "за погодженням з Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг" виключити;
 
   у пункті 6 слова "за погодженням з Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг" виключити;
 
335. 8) в абзаці першому частини другої статті 87 слова "і Національній комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг" виключити;
 
   9) в абзаці першому частини другої статті 87 слова "і Національній комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг" виключити;
 
336. 9) у статті 99:
 
   10) у статті 99:
 
337. у частині третій:
 
   у частині третій:
 
338. в абзаці п'ятому пункту 7 слова "і Національній комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг" виключити;
 
   в абзаці п'ятому пункту 7 слова "і Національній комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг" виключити;
 
339. у пункті 72 слова "Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг" виключити;
 
   у пункті 72 слова "Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг" виключити;
 
340. у пункті 73 слова "Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг" виключити;
 
   у пункті 73 слова "Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг" виключити;
 
341. в абзаці першому частини дев'ятої слова "і Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг" виключити;
 
   в абзаці першому частини дев'ятої слова "і Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг" виключити;
 
342. 10) у пункті 9 статті 104 слова "фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг" замінити словами "державне регулювання ринку цінних паперів";
 
   11) у пункті 9 статті 104 слова "фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг" замінити словами "державне регулювання ринку цінних паперів";
 
343. 11) у тексті Закону слова "Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг" та "національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг" в усіх відмінках замінити словами "Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку" у відповідному відмінку.
 
   12) у тексті Закону слова "Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг" та "національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг" в усіх відмінках замінити словами "Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку" у відповідному відмінку.
 
344. 11. У Законі України "Про фінансово-кредитні механізми і управління майном при будівництві житла та операціях з нерухомістю" (Відомості Верховної Ради України, 2003 р., № 52, ст. 377 із наступними змінами):
 
   11. У Законі України "Про фінансово-кредитні механізми і управління майном при будівництві житла та операціях з нерухомістю" (Відомості Верховної Ради України, 2003 р., № 52, ст. 377 із наступними змінами):
 
345. 1) у частині першій статті 4 слова "дозвіл/ліцензію" замінити словом "ліцензію";
 
-197- Клімов Л.М.
Пункт 11 після підпункту 1 доповнити вісьмома новими підпунктами такого змісту:
"2) у статті 9:
в першому реченні частини першої слова «забудовник зобов`язується збудувати один або декілька» замінити словами «управитель замовляє, а забудовник зобов`язується організувати спорудження одного або декількох»;
частину першу доповнити реченням такого змісту: «Передача іншим особам інженерних мереж та/або об`єктів інженерної та/або соціальної інфраструктури, споруджених у складі об`єктів будівництва, здійснюється в порядку, визначеному відповідним договором.»;
частину другу виключити;
3) в абзаці п`ятому частини шістнадцятої статті 11 слова «у власність» виключити;
4) у абзаці другому частини 4 статті 12 слова «для подальшого отримання його у власність від забудовника» виключити;
5) в абзаці четвертому частини другої статті 13 слова «передачі довірителям у власність» виключити;
6) у статті 15:
у першому реченні абзацу третього частини четвертої слова «у власність» виключити;
абзац шістнадцятий частини дванадцятої виключити;
7) в третьому реченні частини десятої статті 16 слова «…, після надання забудовником звіту управителю ФФБ за формою, встановленою згідно із законодавством» виключити;
8) в частині третій статті 17 слова «після введення цього об'єкта будівництва в експлуатацію» виключити;
9) у статті 19:
перше речення частини п`ятої виключити;
перше речення частини одинадцятої виключити;
частину дванадцяту виключити";
У зв'язку із цим підпункти 2 – 9 вважати відповідно підпунктами 10 – 17.
 
Відхилено   1) у частині першій статті 4 слова "дозвіл/ліцензію" замінити словом "ліцензію";
 
346. 2) частину першу статті 24 викласти в такій редакції:
 
   2) частину першу статті 24 викласти в такій редакції:
 
347. "Нагляд та регулювання діяльності управителів ФФБ здійснює Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку";
 
-198- Клімов Л.М.
Підпункт 2 пункту 11 доповнити новим абзацом такого змісту:
"в абзаці четвертому частини третьої статті 24 слова "у власність" виключити".
 
Відхилено   "Нагляд та регулювання діяльності управителів ФФБ здійснює Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку";
 
348. 3) частину першу статті 36 викласти в такій редакції:
 
   3) частину першу статті 36 викласти в такій редакції:
 
349. "Нагляд та регулювання діяльності управителів ФОН здійснює Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку";
 
   "Нагляд та регулювання діяльності управителів ФОН здійснює Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку";
 
350. 4) статтю 38 викласти в такій редакції:
 
   4) статтю 38 викласти в такій редакції:
 
351. "Стаття 38. Емісія сертифікатів ФОН
 
   "Стаття 38. Емісія сертифікатів ФОН
 
352. Емісія сертифікатів ФОН здійснюється в порядку, встановленому законодавством про цінні папери";
 
   Емісія сертифікатів ФОН здійснюється в порядку, встановленому законодавством про цінні папери";
 
353. 5) статті 42 та 43 виключити;
 
   5) статті 42 і 43 виключити;
 
354. 6) абзац п'ятий частини першої статті 45 виключити;
 
   6) абзац п'ятий частини першої статті 45 виключити;
 
355. 7) у частині першій статті 47:
 
   7) у частині першій статті 47:
 
356. у другому реченні слова "діяльності зберігача" замінити словами "депозитарної діяльності депозитарної установи";
 
   у другому реченні слова "діяльності зберігача" замінити словами "депозитарної діяльності депозитарної установи";
 
357. у третьому реченні слова "Закону України "Про Національну депозитарну систему та особливості електронного обігу цінних паперів в Україні" замінити словами "Закону України "Про депозитарну систему України";
 
   у третьому реченні слова "Закону України "Про Національну депозитарну систему та особливості електронного обігу цінних паперів в Україні" замінити словами "Закону України "Про депозитарну систему України";
 
358. 8) у частині першій статті 48 слова "національною комісією, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг" замінити словами "Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку", а слова "а також має дозвіл на здійснення емісії сертифікатів ФОН" виключити;
 
   8) у статті 48 слова "національною комісією, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг" замінити словами "Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку", а слова "а також має дозвіл на здійснення емісії сертифікатів ФОН" виключити;
 
359. 9) у розділі VІ "ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ":
 
   9) у розділі VІ "Прикінцеві положення":
 
360. пункт 6 виключити;
 
   пункт 6 виключити;
 
361. пункт 7 викласти в такій редакції:
 
   пункт 7 викласти в такій редакції:
 
362. "7. Національній комісії з цінних паперів та фондового ринку забезпечити контроль за виконанням управителями цього Закону".
 
   "7. Національній комісії з цінних паперів та фондового ринку забезпечити контроль за виконанням управителями цього Закону".
 
363. 12. У частині другій статті 3 Закону України "Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності" (Відомості Верховної Ради України, 2004 р., № 9, ст. 79 із наступними змінами):
 
-199- Поляков М.А.
Пункт 12 викласти в такій редакції:
"12. У частині другій статті 3 Закону України "Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності" (Відомості Верховної Ради України, 2004 р., № 9, ст. 79 із наступними змінами):
абзаци третій – п’ятий викласти в такій редакції:
„актів Національного банку України;
актів Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку;
актів Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг".
 
Відхилено   12. У частині другій статті 3 Закону України "Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності" (Відомості Верховної Ради України, 2004 р., № 9, ст. 79 із наступними змінами):
 
364. абзаци третій і четвертий викласти в такій редакції:
 
-200- Левченко Ю.В.
П. 12 Розділу І Законопроекту викласти в такій редакції:
«12. У частині другій статті 3 Закону України "Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності" (Відомості Верховної Ради України, 2004 р., № 9, ст. 79 із наступними змінами):
абзац четвертий і п’ятий викласти в такій редакції:
«актів Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку;
актів центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування державної фінансової політики, що спрямовані па виконання ним повноважень, визначених пунктами 4, 5, 6, 8, 16, 18 та 19 частини першої статті 28 Закону України «Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг», та мають ознаки регуляторного акта;»
 
Відхилено   абзаци третій і четвертий викласти в такій редакції:
 
365. "актів Національного банку України;
 
   "актів Національного банку України;
 
366. актів Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку";
 
   актів Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку";
 
367. абзац п'ятий виключити.
 
   абзац п'ятий виключити.
 
368. 13. У підпункті "а" пункту 17.7 статті 17 Закону України "Про державну підтримку сільського господарства України" (Відомості Верховної Ради України, 2004 р., № 49, ст. 527 із наступними змінами) слова "національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг" замінити словами "Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку".
 
   13. У підпункті "а" пункту 17.7 статті 17 Закону України "Про державну підтримку сільського господарства України" (Відомості Верховної Ради України, 2004 р., № 49, ст. 527 із наступними змінами) слова "національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг" замінити словами "Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку".
 
369. 14. У пункті 1.10 статті 1 Закону України "Про обов'язкове страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів" (Відомості Верховної Ради України, 2005 р., № 1, ст. 1 із наступними змінами) слова "національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг" замінити словами "Національний банк України".
 
-201- Левченко Ю.В.
У п. 14 Розділу І Законопроекту слова «Національний банк України» замінити словами «центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування державної фінансової політики».
 
Відхилено   14. У пункті 1.10 статті 1 Закону України "Про обов'язкове страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів" (Відомості Верховної Ради України, 2005 р., № 1, ст. 1 із наступними змінами) слова "національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг" замінити словами "Національний банк України".
 
    -202- Поляков М.А.
Пункт 14 (зміни до Закону України "Про обов'язкове страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів") розділу І виключити.
 
Відхилено    
370. 15. В абзаці дванадцятому статті 3 Закону України "Про організацію формування та обігу кредитних історій" (Відомості Верховної Ради України, 2005 р., № 32, ст. 421 із наступними змінами) слова "національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг" замінити словами "Національний банк України".
 
-203- Левченко Ю.В.
У п. 15 Розділу І Законопроекту слова «Національний банк України» замінити словами «центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування державної фінансової політики».
 
Відхилено   15. В абзаці дванадцятому статті 3 Закону України "Про організацію формування та обігу кредитних історій" (Відомості Верховної Ради України, 2005 р., № 32, ст. 421 із наступними змінами) слова "національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг" замінити словами "Національний банк України".
 
371. 16. У Законі України "Про іпотечні облігації" (Відомості Верховної Ради України, 2006 р., № 16, ст. 134 з наступними змінами):
 
   16. У Законі України "Про іпотечні облігації" (Відомості Верховної Ради України, 2006 р., № 16, ст. 134 із наступними змінами):
 
372. 1) частину третю статті 8 викласти в такій редакції:
 
   1) частину третю статті 8 викласти в такій редакції:
 
373. "3. Іпотечне покриття та операції з ним обліковуються емітентом відокремлено у порядку, встановленому Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку";
 
   "3. Іпотечне покриття та операції з ним обліковуються емітентом відокремлено у порядку, встановленому Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку";
 
374. 2) у пункті 3 частини першої статті 171 слова "за погодженням з Національним банком України" виключити;
 
   2) у пункті 3 частини першої статті 171 слова "за погодженням з Національним банком України" виключити;
 
375. 3) частину першу статті 27 викласти в такій редакції:
 
   3) частину першу статті 27 викласти в такій редакції:
 
376. "1. Державне регулювання, нагляд та контроль у сфері емісії та обігу іпотечних облігацій і діяльності фінансових установ здійснює Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку".
 
   "1. Державне регулювання, нагляд та контроль у сфері емісії та обігу іпотечних облігацій і діяльності фінансових установ здійснює Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку".
 
377. 17. У Законі України "Про цінні папери та фондовий ринок" (Відомості Верховної Ради України, 2006 р., № 31, ст. 268 із наступними змінами):
 
-204- Довбенко М.В.
Пункт 17 доповнити трьома абзацами такого змісту:
"друге речення абзацу сьомого частини другої статті 2 після слів "банківського управління" доповнити словами "фонди фінансування будівництва, фонди операцій з нерухомістю";"абзац третій частини першої статті 16 викласти в такій редакції:
"провадження банком діяльності з торгівлі цінними паперами, діяльності з управління активами інституційних інвесторів, депозитарної діяльності".
 
Враховано   17. У Законі України "Про цінні папери та фондовий ринок" (Відомості Верховної Ради України, 2006 р., № 31, ст. 268 із наступними змінами):
1) друге речення абзацу сьомого частини другої статті 2 після слів "банківського управління" доповнити словами "фонди фінансування будівництва, фонди операцій з нерухомістю";
 
378. 1) підпункт "б" пункту 3 частини п'ятої статті 3 виключити;
 
   2) підпункт "б" пункту 3 частини п'ятої статті 3 виключити;
3) у статті 16:
абзац третій частини першої викласти в такій редакції:
"провадження банком діяльності з торгівлі цінними паперами, діяльності з управління активами інституційних інвесторів, депозитарної діяльності";
 
379. 2) частину другу статті 16 доповнити абзацом такого змісту:
 
   частину другу доповнити абзацом сьомим такого змісту:
 
380. "діяльність з адміністрування недержавних пенсійних фондів";
 
   "діяльність з адміністрування недержавних пенсійних фондів";
 
381. 3) частину першу статті 18 доповнити абзацами такого змісту:
 
-205- Довбенко М.В.
Підпункт 3 пункту 17 викласти у такій редакції:
"4) частину першу статті 18 викласти в такій редакції:
"1. Діяльність з управління активами інституційних інвесторів – професійна діяльність учасника фондового ринку - компанії з управління активами (або іншого суб'єкта у передбачених законодавством випадках), що провадиться такою компанією (таким суб'єктом) за винагороду від свого імені або на підставі відповідного договору.
 
Враховано   4) частину першу статті 18 викласти в такій редакції:
"1. Діяльність з управління активами інституційних інвесторів – професійна діяльність учасника фондового ринку - компанії з управління активами (або іншого суб'єкта у передбачених законодавством випадках), що провадиться такою компанією (таким суб'єктом) за винагороду від свого імені або на підставі відповідного договору.
 
382. "Діяльність з управління активами інституційних інвесторів включає:
 
-206- Діяльність з управління активами інституційних інвесторів включає: діяльність з управління активами; діяльність з управління іпотечним покриттям; діяльність з управління фондом фінансування будівництва/фондом операцій з нерухомістю";
 
Немає висновку   Діяльність з управління активами інституційних інвесторів включає:
 
383. діяльність з управління активами інститутів спільного інвестування;
 
   діяльність з управління активами;
 
384. діяльність з управління активами пенсійних фондів;
 
      
385. діяльність з управління іпотечним покриттям;
 
   діяльність з управління іпотечним покриттям;
 
386. діяльність з управління фондом фінансування будівництва/фондом операцій з нерухомістю";
 
   діяльність з управління фондом фінансування будівництва/фондом операцій з нерухомістю";
 
387. 4) доповнити Закон статтею 181 такого змісту:
 
   5) доповнити статтею 181 такого змісту:
 
388. "Стаття 181. Діяльність з адміністрування недержавних пенсійних фондів
 
   "Стаття 181. Діяльність з адміністрування недержавних пенсійних фондів
 
389. 1. Діяльність з адміністрування недержавних пенсійних фондів - професійна діяльність учасника фондового ринку - адміністратора недержавного пенсійного фонду, що провадиться ним за винагороду від свого імені та на підставі відповідного договору з недержавним пенсійним фондом.
 
   1. Діяльність з адміністрування недержавних пенсійних фондів – це професійна діяльність учасника фондового ринку - адміністратора недержавного пенсійного фонду, що провадиться ним за винагороду від свого імені та на підставі відповідного договору з недержавним пенсійним фондом.
 
390. 2. Діяльність з адміністрування недержавних пенсійних фондів регулюється спеціальним законодавством";
 
   2. Діяльність з адміністрування недержавних пенсійних фондів регулюється спеціальним законодавством";
 
391. 5) частину п'яту статті 26 викласти в такій редакції:
 
-207- Довбенко М.В.
Підпункт 5 та два перші абзаци підпункту 6 пункту 17 викласти у такій редакції:
доповнити частинами третьою та четвертою такого змісту:
"3. Діяльність з управління активами інституційних інвесторів може поєднуватися з діяльністю з адміністрування недержавних пенсійних фондів відповідно до вимог, встановлених Законом України "Про недержавне пенсійне забезпечення".
4. Поєднання діяльності з управління активами інституційних інвесторів з іншими видами професійної діяльності на фондовому ринку забороняється, крім випадків, передбачених цим Законом";
частину п'яту виключити;
7) у статті 271:
назву доповнити словами "та діяльності у системі накопичувального пенсійного забезпечення".
 
Враховано   6) у статті 26:
включити частини третю та четверту такого змісту:
 
392. "5. Діяльність з управління активами інституційних інвесторів може поєднуватися лише з діяльністю з адміністрування недержавних пенсійних фондів відповідно до вимог, встановлених Законом України "Про недержавне пенсійне забезпечення";
 
   "3. Діяльність з управління активами інституційних інвесторів може поєднуватися з діяльністю з адміністрування недержавних пенсійних фондів відповідно до вимог, встановлених Законом України "Про недержавне пенсійне забезпечення".
4. Поєднання діяльності з управління активами інституційних інвесторів з іншими видами професійної діяльності на фондовому ринку забороняється, крім випадків, передбачених цим Законом";
частину п'яту виключити;
 
393. 6) у статті 271:
 
   7) у статті 271:
 
394. назву доповнити словами "та у системі накопичувального пенсійного забезпечення";
 
   назву доповнити словами "та діяльності у системі накопичувального пенсійного забезпечення";
 
395. частину дев'яту доповнити абзацом такого змісту:
 
-208- Довбенко М.В.
Підпункт 6 пункту 17 розділу І Законопроекту (щодо статті 27-1) доповнити нормою такого змісту:
«частину другу доповнити абзацом у такій редакції:
«Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку має право встановити вимоги до електронної форми подання документів для отримання ліцензії.»
 
Відхилено   частину дев'яту доповнити абзацом другим такого змісту:
 
396. "Члени ради недержавного пенсійного фонду зобов'язані відповідати вимогам, установленим законом та нормативно-правовими актами Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку, протягом усього часу, коли вони зберігають свій статус";
 
   "Члени ради недержавного пенсійного фонду зобов'язані відповідати вимогам, установленим законом та нормативно-правовими актами Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку, протягом усього часу, коли вони зберігають свій статус";
 
397. у тексті статті слова "професійна діяльність на фондовому ринку" в усіх відмінках замінити словами "професійна діяльність на фондовому ринку або у системі накопичувального пенсійного забезпечення";
 
-209- Довбенко М.В.
Абзац 5 підпункту 6 пункту 17 розділу І Законопроекту викласти в такій редакції:
«у тексті статті слова "професійна діяльність на фондовому ринку" в усіх відмінках замінити словами "професійна діяльність на фондовому ринку та діяльність у системі накопичувального пенсійного забезпечення;».
 
Враховано   у тексті статті слова "професійна діяльність на фондовому ринку" в усіх відмінках замінити словами "професійна діяльність на фондовому ринку та діяльність у системі накопичувального пенсійного забезпечення";
 
398. 7) у статті 272:
 
   8) у статті 272:
 
399. назву доповнити словами "та у системі накопичувального пенсійного забезпечення";
 
   назву доповнити словами "та у системі накопичувального пенсійного забезпечення";
 
400. у тексті статті слова "професійна діяльність на фондовому ринку" в усіх відмінках замінити словами "професійна діяльність на фондовому ринку або у системі накопичувального пенсійного забезпечення".
 
-210- Довбенко М.В.
У абзаці 3 підпункту 7 пункту 17 розділу І Законопроекту слово «або» замінити словами «та діяльність».
 
Враховано   у тексті статті слова "професійна діяльність на фондовому ринку" в усіх відмінках замінити словами "професійна діяльність на фондовому ринку та діяльність у системі накопичувального пенсійного забезпечення".
 
401. 18. У частині сьомій статті 13 Закону України "Про аудиторську діяльність" (Відомості Верховної Ради України, 2006 р., № 44, ст. 432 з наступними змінами):
 
-211- Демчак Р.Є.
Частину 18 Законопроекту виключити.
 
Враховано      
402. слова "Національний банк України" та "національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг" виключити;
 
-212- Левченко Ю.В.
П. 18 Розділу І викласти в такій редакції:
«18. У частині сьомій статті 13 Закону України "Про аудиторську діяльність" (Відомості Верховної Ради України, 2006 р., № 44, ст. 432 з наступними змінами):
слова «державну фінансову політику» та слова «національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг» виключити;
доповнити частину словами «а також двох представників центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування державної фінансової політики».
 
Відхилено      
403. доповнити частину словами "а також двох представників Національний банк України".
 
      
404. 19. В абзаці першому частини першої статті 5 Закону України "Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування" (Відомості Верховної Ради України, 2011 р., № 2 - 3, ст. 11 із наступними змінами) слова "національною комісією, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг" замінити словами "Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку".
 
   19. В абзаці першому частини першої статті 5 Закону України "Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування" (Відомості Верховної Ради України, 2011 р., № 2 - 3, ст. 11 із наступними змінами) слова "національною комісією, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг" замінити словами "Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку".
 
405. 20. У тексті Закону України "Про особливості страхування сільськогосподарської продукції з державною підтримкою" (Відомості Верховної Ради України, 2012 р., № 41, ст. 491 із наступними змінами) слова "національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг", "національна комісія, що здійснює регулювання у сфері ринків фінансових послуг" у всіх відмінках замінити словами "Національний банк України" у відповідному відмінку.
 
-213- Поляков М.А.
Пункт 20 ( зміни до Закону України "Про особливості страхування сільськогосподарської продукції з державною підтримкою") розділу І виключити.
 
Відхилено   20. У тексті Закону України "Про особливості страхування сільськогосподарської продукції з державною підтримкою" (Відомості Верховної Ради України, 2012 р., № 41, ст. 491 із наступними змінами) слова "національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг", "національна комісія, що здійснює регулювання у сфері ринків фінансових послуг" в усіх відмінках замінити словами "Національний банк України" у відповідному відмінку.
 
    -214- Левченко Ю.В.
У п. 20 Розділу І Законопроекту слова «Національний банк України» замінити словами «центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування державної фінансової політики».
 
Відхилено    
406. 21. У Законі України "Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення" (Відомості Верховної Ради України, 2014 р., № 50 - 51, ст. 2057):
 
   22. У Законі України "Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення" (Відомості Верховної Ради України, 2014 р., № 50 - 51, ст. 2057):
 
407. 1) у частині третій статті 5 слова "Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг" виключити;
 
-215- Левченко Ю.В.
У п.п. 1 п. 21 Розділу І Законопроекту слово «виключити» замінити словами «замінити словами «центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування державної фінансової політики».
 
Відхилено   1) у частині третій статті 5 слова "Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг" виключити;
 
408. 2) у частині першій статті 14:
 
-216- Левченко Ю.В.
П.п. 2 п. 21 Розділу І Законопроекту викласти в такій редакції:
«2) викласти пункт 3 частини першої статті 14 в такій редакції:
«3) страховиків (перестраховиків), страхових (перестрахових) брокерів, ломбардів та інших фінансових установ, а також юридичних осіб, що відповідно до законодавства надають фінансові послуги (крім фінансових установ та інших юридичних осіб, щодо яких державне регулювання і нагляд у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення здійснюються іншими суб'єктами державного фінансового моніторингу) – центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної фінансової політики».
 
Відхилено   2) у частині першій статті 14:
 
409. пункт 1 викласти в такій редакції:
 
   пункт 1 викласти в такій редакції:
 
410. "1) небанківських фінансових установ - резидентів, які є платіжними організаціями та/або членами чи учасниками платіжних систем (крім операторів поштового зв'язку в частині здійснення ними переказу коштів), філій іноземних банків, банків, страховиків (перестраховиків), страхових (перестрахових) брокерів, ломбардів та інших фінансових установ, а також юридичних осіб, що відповідно до законодавства надають фінансові послуги (крім фінансових установ та інших юридичних осіб, щодо яких державне регулювання і нагляд у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення здійснюються іншими суб'єктами державного фінансового моніторингу) - Національним банком України";
 
-217- Поляков М.А.
Пункт 21 розділу І викласти в такій редакції:
"21. У Законі України "Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення" (Відомості Верховної Ради України, 2014 р., № 50 – 51, ст. 2057):
у частині першій статті 14:
пункт 1 викласти в такій редакції:
"1) небанківських фінансових установ – резидентів, які є платіжними організаціями та/або членами чи учасниками платіжних систем у частині надання ними фінансової послуги щодо переказу коштів на підставі відповідних ліцензій, зокрема Національного банку України (крім операторів поштового зв'язку в частині здійснення ними переказу коштів), небанківських кредитних установ, філій іноземних банків, банків – Національним банком України; 2) пункт 3 викласти в такій редакції:
"3) платіжних організацій платіжних систем та учасників чи членів платіжних систем (у частині надання фінансових послуг, крім послуг з переказу коштів), страховиків (перестраховиків), страхових (перестрахових) брокерів, ломбардів та інших фінансових установ, а також юридичних осіб, що відповідно до законодавства надають фінансові послуги (крім фінансових установ та інших юридичних осіб, щодо яких державне регулювання і нагляд у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму чи фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення здійснюються іншими суб'єктами державного фінансового моніторингу), – Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг".
 
Відхилено   "1) небанківських фінансових установ - резидентів, які є платіжними організаціями та/або членами чи учасниками платіжних систем (крім операторів поштового зв'язку в частині здійснення ними переказу коштів), філій іноземних банків, банків, страховиків (перестраховиків), страхових (перестрахових) брокерів, ломбардів та інших фінансових установ, а також юридичних осіб, які відповідно до законодавства надають фінансові послуги (крім фінансових установ та інших юридичних осіб, щодо яких державне регулювання і нагляд у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення здійснюють інші суб'єкти державного фінансового моніторингу), - Національним банком України";
 
411. пункт 3 виключити.
 
   пункт 3 виключити.
 
412. 22. У Законі України "Про ліцензування видів господарської діяльності" (Відомості Верховної Ради України, 2015 р., № 23, ст. 158):
 
   23. У Законі України "Про ліцензування видів господарської діяльності" (Відомості Верховної Ради України, 2015 р., № 23, ст. 158 із наступними змінами):
 
413. 1) частину другу статті 2 доповнити пунктами такого змісту:
 
-218- Демчак Р.Є.
пункт 1 частини другої статті 2 виключити;
 
Враховано   1) у статті 2:
у частині другій:
пункт 1 виключити;
 
414. "4) професійна діяльність на ринку цінних паперів та діяльність у системі накопичувального пенсійного забезпечення, які здійснюються відповідно до Законів України "Про цінні папери та фондовий ринок", "Про державне регулювання ринку цінних паперів", "Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування", "Про недержавне пенсійне забезпечення";
 
-219- Довбенко М.В.
Абзац другий підпункту 1 пункту 22 розділу І викласти в такій редакції:
«4) професійна діяльність на ринку цінних паперів та діяльність у системі накопичувального пенсійного забезпечення, ліцензування якої здійснює Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку відповідно до закону;»
 
Враховано   доповнити пунктом 4 такого змісту:
"4) професійну діяльність на ринку цінних паперів та діяльність у системі накопичувального пенсійного забезпечення, ліцензування якої здійснює Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку відповідно до закону";
 
415. 5) діяльність з надання фінансових послуг (крім зазначених у пунктах 1 та 4 цієї частини), яка здійснюється відповідно до Закону України "Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг";
 
-220- Демчак Р.Є.
Абзац четвертий пункту 22 виключити.
 
Враховано   після частини другої доповнити новою частиною такого змісту:
"3. Дія цього Закону не поширюється на ліцензування банківської діяльності, діяльності з надання фінансових послуг та іншої діяльності, ліцензування якої здійснює Національний банк України відповідно до закону".
У зв'язку з цим частини третю – п’яту вважати відповідно частинами четвертою – шостою";
 
    -221- Демчак Р.Є.
статтю 2 доповнити новою частиною третьою такого змісту:
«3. Дія цього закону не поширюється на ліцензування банківської діяльності, діяльності з надання фінансових послуг та іншої діяльності, ліцензування якої здійснює Національний банк України відповідно до закону".
Відповідно частини третю – п’яту вважати частинами четвертою – шостою».
 
Враховано    
416. 2) пункти 2 і 3 частини першої статті 7 викласти в такій редакції:
 
-222- Демчак Р.Є.
Абзаци п'ятий і шостий пункту 22 замінити п'ятьма абзацами такого змісту:
"2) у частині першій статті 7:
пункт 1 викласти у такій редакції:
"1) банківська та інша діяльність, ліцензування якої здійснює Національний банк України відповідно до законодавчих актів України"; пункт 2 виключити;
пункт 3 викласти у такій редакції:".
 
Враховано частково   2) у частині першій статті 7:
 
417. "2) надання фінансових послуг (крім банківської діяльності, професійної діяльності на ринку цінних паперів та діяльності у системі накопичувального пенсійного забезпечення), які ліцензуються відповідно до Закону України "Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг";
 
-223- Левченко Ю.В.
П. п. 2 п. 22 Розділу І Законопроекту виключити.
 
Відхилено   пункт 2 виключити;
 
418. 3) професійна діяльність на ринку цінних паперів та діяльність у системі накопичувального пенсійного забезпечення, які ліцензуються відповідно до Законів України "Про цінні папери та фондовий ринок", "Про державне регулювання ринку цінних паперів", "Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування", "Про недержавне пенсійне забезпечення".
 
-224- Довбенко М.В.
Абзац третій підпункту 2 пункту 22 викласти в такій редакції:
«3) професійна діяльність на ринку цінних паперів та діяльність у системі накопичувального пенсійного забезпечення, ліцензування якої здійснює Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку відповідно до закону;»
 
Враховано   пункт 3 викласти в такій редакції:
"3) професійна діяльність на ринку цінних паперів та діяльність у системі накопичувального пенсійного забезпечення, ліцензування якої здійснює Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку відповідно до закону".
5. У пункті 2 частини третьої статті 50 Закону України "Про банки і банківську діяльність" (Відомості Верховної Ради України, 2001 р., № 5 - 6, ст. 30; 2011 р., № 36, ст. 362; 2014 р., № 34, ст.1166) слова "що має ліцензію національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг" замінити словами "що здійснюють свою діяльність відповідно до Закону України "Про організацію формування та обігу кредитних історій".
18. У статті 2 Закону України "Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності" (Відомості Верховної Ради України, 2007 р., № 29, ст. 389 із наступними змінами):
у частині другій слова "банківського нагляду" замінити словами "державного нагляду за діяльністю на ринках фінансових послуг";
у частині четвертій слова "державного нагляду у сфері господарської діяльності з надання фінансових послуг (крім діяльності з переказу коштів, фінансових послуг з ринку цінних паперів, похідних цінних паперів (деривативів) та ринку банківських послуг)" виключити.
21. Частину другу статті 2 Закону України "Про адміністративні послуги" (Відомості Верховної Ради України, 2013 р., № 32, ст. 409; 2016 р., № 51, ст. 833; 2017 р., № 27-28, ст. 312, № 31, ст. 343) доповнити пунктом 101 такого змісту:
"101) здійснення державного регулювання ринків фінансових послуг".
24. У частині четвертій статті 30 Закону України "Про фінансову реструктуризацію (Відомості Верховної Ради України, 2016 р., № 32, ст.555):
абзац другий викласти в такій редакції:
"до банків та інших фінансових установ – Національним банком України";
абзац третій виключити.
 
    -225- Демчак Р.Є.
Пропонуємо доповнити законопроект новим пунктом 23 такого змісту:
«23. У пункті 2 частини третьої статті 50 Закону України «Про банки і банківську діяльність» (Відомості Верховної Ради України, 2001 р., № 5 - 6, ст. 30; 2011 р., № 36, ст. 362) слова «,що має ліцензію національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг» замінити словами «,що здійснюють свою діяльність відповідно до Закону України «Про організацію формування та обігу кредитних історій».
 
Враховано    
    -226- Поляков М.А.
Доповнити розділ І законопроекту новим пунктом 23 такого змісту:
"23. У частині другій статті 2 Закону України "Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності" (Відомості Верховної Ради України, 2007, 07, № 29, ст. 389) слова "банківського нагляду" замінити словами „банківського та страхового нагляду; інших видів спеціального державного контролю за діяльністю суб’єктів господарювання на ринку фінансових послуг".
 
Відхилено    
    -227- Демчак Р.Є.
У статті 2 Закону України "Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності" (Відомості Верховної Ради України, 2007, 07, № 29, ст. 389):
у частині другій слова "банківського нагляду" замінити словами «державного нагляду за діяльністю на ринках фінансових послуг»;
у частині четвертій слова «державного нагляду у сфері господарської діяльності з надання фінансових послуг (крім діяльності з переказу коштів, фінансових послуг з ринку цінних паперів, похідних цінних паперів (деривативів) та ринку банківських послуг» виключити.
 
Враховано    
    -228- Демчак Р.Є.
Доповнити розділ 1 законопроекту новим пунктом 24 такого змісту:
«24. Частину другу статті 2 Закону України "Про адміністративні послуги" (Відомості Верховної Ради України, , № , ст.) доповнити новим підпунктом 101 такого змісту:
«101) здійснення державного регулювання ринків фінансових послуг".
 
Враховано    
    -229- Довбенко М.В.
Доповнити законопроект новим пунктом такого змісту:
"У частині четвертій статті 30 Закону України "Про фінансову реструктуризацію (Відомості Верховної Ради, 2016 р., № 32, ст.555):
абзаци другий і третій замінити абзацом такого змісту:
"до банків та інших фінансових установ - Національним банком України".
У зв'язку з цим абзаци четвертий – п'ятий вважати відповідно абзацами п'ятим – шостим.
 
Враховано    
419. ІІ. Прикінцеві положення
 
   ІІ. Прикінцеві положення
 
420. 1. Цей Закон набирає чинності з 1 січня 2016 року.
 
-230- Демчак Р.Є.
Пункт 1 розділу ІІ. викласти у такій редакції:
«1. Цей Закон набирає чинності через рік з дня його опублікування, крім пунктів 6, 9, 12-14 розділу ІІ цього закону, і набирають чинність з дня, неступного за днем його опублікування».»
 
Враховано   1. Цей Закон набирає чинності через один рік з дня його опублікування, крім пунктів 6, 9, 12 – 14 цього розділу, які набирають чинності з дня, наступного за днем опублікування цього Закону.
 
    -231- Гуляєв В.О.
Частину 1 Прикінцевих положень викласти у наступній редакції:
"Цей Закон набирає чинності з 1 січня 2017 року"
 
Відхилено    
421. 2. Визнати такими, що втратили чинність:
 
   2. Визнати такими, що втратили чинність:
 
422. 1) Декрет Кабінету Міністрів України від 17 березня 1993 року № 23-93 "Про довірчі товариства" (Відомості Верховної Ради України, 1993 р., № 19, ст. 207; 1995 р., № 14, ст. 93; 2006 р., № 22, ст. 184);
 
   1) Декрет Кабінету Міністрів України від 17 березня 1993 року № 23-93 "Про довірчі товариства" (Відомості Верховної Ради України, 1993 р., № 19, ст. 207; 1995 р., № 14, ст. 93; 2006 р., № 22, ст. 184);
 
423. 2) Закон України "Про іпотечне кредитування, операції з консолідованим іпотечним боргом та іпотечні сертифікати" (Відомості Верховної Ради України, 2004 р., № 1, ст. 1; 2005 р., № 10, ст. 196; 2006 р., № 13, ст. 110; 2010 р., № 34, ст. 486, № 46, ст. 539; 2012 р., № 7, ст. 53; 2013 р., № 51, ст. 716).
 
   2) Закон України "Про іпотечне кредитування, операції з консолідованим іпотечним боргом та іпотечні сертифікати" (Відомості Верховної Ради України, 2004 р., № 1, ст. 1; 2005 р., № 10, ст. 196; 2006 р., № 13, ст. 110; 2010 р., № 34, ст. 486, № 46, ст. 539; 2012 р., № 7, ст. 53; 2013 р., № 51, ст. 716).
 
424. 3. Акти Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг, видані до набрання чинності цим Законом, діють до набрання чинності відповідними актами Національного банку України, Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку.
 
-232- Демчак Р.Є.
Пункт 3 розділу ІІ викласти у такій редакції:
«3. Акти Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг, Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України, видані до набрання чинності цим Законом, діють до визнання їх такими, що втратили чинність, відповідними нормативно-правовими актами Національного банку України, Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку, прийнятими в межах повноважень, встановлених Законом України "Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг".
Національний банк України з дня набрання чинності цим Законом і до дня набрання чинності відповідним нормативно-правовим актом Національного банку України видає ліцензії на провадження господарської діяльності з надання фінансових послуг (крім банківської ліцензії та інших ліцензій, видача яких відноситься до повноважень Національного банку України станом на день набрання чинності цим Законом) у порядку, визначеному ліцензійними умовами провадження господарської діяльності з надання фінансових послуг, затвердженими Кабінетом Міністрів України.
Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку з дня набрання чинності цим Законом і до дня набрання чинності відповідним нормативно-правовим актом Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку видає ліцензії на провадження відповідної діяльності з надання фінансових послуг управителям відповідно до Закону України "Про фінансово-кредитні механізми і управління майном при будівництві житла та операціях з нерухомістю" та адміністраторам недержавних пенсійних фондів у порядку, визначеному ліцензійними умовами провадження господарської діяльності з надання фінансових послуг, затвердженими Кабінетом Міністрів України, Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку з дня набрання чинності цим Законом і до дня набрання чинності відповідним нормативно-правовим актом Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку, видає ліцензії на провадження відповідної діяльності з надання фінансових послуг управителям відповідно до Закону України "Про фінансово-кредитні механізми і управління майном при будівництві житла та операціях з нерухомістю" та адміністраторам недержавних пенсійних фондів у порядку, визначеному ліцензійними умовами провадження господарської діяльності з надання фінансових послуг, затвердженими Кабінетом Міністрів України.»
 
Враховано   3. Акти Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг, Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України, видані до набрання чинності цим Законом, діють до визнання їх такими, що втратили чинність, відповідними нормативно-правовими актами Національного банку України, Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку, прийнятими в межах повноважень, встановлених Законом України "Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг".
Національний банк України з дня набрання чинності цим Законом і до дня набрання чинності відповідним нормативно-правовим актом Національного банку України видає ліцензії на провадження господарської діяльності з надання фінансових послуг (крім банківської ліцензії та інших ліцензій, видача яких належить до повноважень Національного банку України станом на день набрання чинності цим Законом) у порядку, визначеному ліцензійними умовами провадження господарської діяльності з надання фінансових послуг, затвердженими Кабінетом Міністрів України.
Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку з дня набрання чинності цим Законом і до дня набрання чинності відповідним нормативно-правовим актом Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку видає ліцензії на провадження відповідної діяльності з надання фінансових послуг управителям відповідно до Закону України "Про фінансово-кредитні механізми і управління майном при будівництві житла та операціях з нерухомістю" та адміністраторам недержавних пенсійних фондів у порядку, визначеному ліцензійними умовами провадження господарської діяльності з надання фінансових послуг, затвердженими Кабінетом Міністрів України.
 
425. 4. Ліцензії на провадження видів господарської діяльності, видані Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг, що на день набрання чинності цим Законом є чинними, продовжують діяти до завершення строку, на який вони були видані.
 
-233- Демчак Р.Є.
Пункт 4 розділу ІІ викласти у такій редакції:
«4. Ліцензії на провадження господарської діяльності з надання фінансових послуг та/або свідоцтва про реєстрацію фінансової установи, видані Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг, є чинними і продовжують діяти після набрання чинності цим Законом, крім ліцензій, які вважаються переоформленими відповідно до пункту 10 розділу ІІ цього Закону»
 
Враховано   4. Ліцензії на провадження господарської діяльності з надання фінансових послуг та/або свідоцтва про реєстрацію фінансової установи, видані Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг, є чинними і продовжують діяти після набрання чинності цим Законом, крім ліцензій, які вважаються переоформленими відповідно до пункту 10 цього розділу.
Особи, які провадять діяльність на підставі ліцензій, виданих Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг, зобов’язані привести свою діяльність у відповідність з новими умовами провадження такої діяльності, визначеними нормативно-правовими актами Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку або Національного банку України (прийнятими відповідно до розподілу повноважень, встановленого Законом України "Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг") у порядку та строки, встановлені такими нормативно-правовими актами Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку або Національного банку України відповідно, але не менше ніж 90 календарних днів.
Нормативно-правові акти Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку або Національного банку України, що визначають умови провадження такої діяльності, можуть передбачати обов’язок осіб, які провадять діяльність на підставі ліцензій, виданих Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг, надати додаткові документи на виконання нових умов провадження діяльності, визначених нормативно-правовими актами Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку або Національного банку України.
5. Банки, які на день набрання чинності цим Законом у порядку, визначеному законодавством, провадять діяльність із залучення коштів установників управління майном з метою фінансування будівництва та/або здійснення операцій з нерухомістю, а також мають в управлінні створені до набрання чинності цим Законом відповідно до закону фонди фінансування будівництва та/або фонди операцій за нерухомістю, продовжують зазначену діяльність на підставі банківської ліцензії до завершення функціонування таких фондів та виконання всіх зобов'язань перед установниками управління майном у рамках цих фондів.
6. Установити, що процедури реєстрації, внесення відомостей до реєстрів та баз даних і виключення відомостей з реєстрів, ліцензування діяльності фінансових установ, розпочаті Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг, завершуються цією комісією у визначені законодавством строки, але не пізніше дня набрання чинності цим Законом.
Установити, що процедури, зазначені в абзаці першому цього пункту, розпочаті Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг та не завершені цією комісією до дня набрання чинності цим Законом, завершуються Національним банком України та Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку в межах повноважень, встановлених Законом України "Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг". У такому разі перебіг строків для проведення Національним банком України та Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку зазначених процедур починається з дня набрання чинності цим Законом.
7. Установити, що з дня набрання чинності цим Законом процедури реєстрації, внесення відомостей до реєстрів та баз даних і виключення відомостей з реєстрів, ліцензування діяльності фінансових установ здійснюються Національним банком України, Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку у межах повноважень, встановлених Законом України "Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг".
Національний банк України, Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку з дня набрання чинності цим Законом є правонаступниками Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг, у здійсненні повноважень та виконанні функцій з державного регулювання та нагляду у сфері ринків фінансових послуг у межах повноважень, встановлених Законом України "Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг".
8. Установити, що з дня набрання чинності цим Законом Національний банк України, Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку є процесуальними правонаступниками Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг, у судах у межах повноважень, встановлених Законом України "Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг".
9. Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг, зобов’язана до дня набрання чинності цим Законом забезпечити передачу Національному банку України, Національній комісії з цінних паперів та фондового ринку в межах повноважень, встановлених Законом України "Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг", в упорядкованому стані документів, звітів, відомостей, повідомлень, іншої інформації (крім справ з особового складу), що були отримані або створені в процесі виконання повноважень та функцій, включаючи інформацію (бази даних), що міститься у Державному реєстрі фінансових установ та інших реєстрах та переліках, ведення яких здійснювалося Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг, на день набрання чинності цим Законом.
Документи, які мають бути передані до державних архівних установ, передаються відповідно до законодавства.
10. Установити, що з дня набрання чинності цим Законом ліцензії вважаються переоформленими таким чином:
ліцензії на провадження господарської діяльності з надання фінансових послуг (крім професійної діяльності на ринку цінних паперів) на послуги управління майном для фінансування об'єктів будівництва та/або здійснення операцій з нерухомістю відповідно до Закону України "Про фінансово-кредитні механізми і управління майном при будівництві житла та операціях з нерухомістю" вважаються переоформленими на ліцензії на провадження професійної діяльності на ринку цінних паперів та діяльності у системі накопичувального пенсійного забезпечення – діяльності з управління фондом фінансування будівництва/фондом операцій з нерухомістю;
ліцензії на провадження господарської діяльності з надання фінансових послуг (крім професійної діяльності на ринку цінних паперів) на послуги в системі накопичувального пенсійного забезпечення в частині адміністрування недержавних пенсійних фондів вважаються переоформленими на ліцензії на провадження професійної діяльності на ринку цінних паперів та діяльності у системі накопичувального пенсійного забезпечення – діяльності з адміністрування недержавних пенсійних фондів;
ліцензії на провадження господарської діяльності з надання фінансових послуг (крім професійної діяльності на ринку цінних паперів) на послуги надання гарантій та поручительств вважаються переоформленими на ліцензії на провадження господарської діяльності з надання фінансових послуг (крім професійної діяльності на ринку цінних паперів) на послуги надання гарантій.
 
    -234- Демчак Р.Є.
Пункт 4 розділу ІІ доповнити новим абзацом такого змісту:
«Особи, які провадять діяльність на Особи, які провадять діяльність на підставі ліцензій, виданих Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг, зобов’язані привести свою діяльність у відповідність до нових умов провадження такої діяльності, визначених нормативно-правовими актами Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку або Національного банку України (прийнятими відповідно до розподілу повноважень, встановленого Законом України "Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг") у порядку та у строки, встановлені такими нормативно-правовими актами Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку або Національного банку України відповідно, але не менше ніж 90 календарних днів.
Нормативно-правові акти Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку або Національного банку України, що визначають умови провадження такої діяльності, можуть передбачати обов’язок осіб, які провадять діяльність на підставі ліцензій, виданих Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг, надати додаткові документи на виконання нових умов провадження діяльності, визначених нормативно-правовими актами Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку або Національного банку України.
 
Враховано    
    -235- Галасюк В.В.
Після пункту 4 Розділу ІІ доповнити законопроект новим пунктом такого змісту:
«5. Банки, які на день набрання чинності цим Законом у порядку, визначеному законодавством, провадять діяльність із залучення коштів установників управління майном з метою фінансування будівництва та/або здійснення операцій з нерухомістю, а також мають в управлінні створені до набрання чинності цим Законом, відповідно до закону, фонди фінансування будівництва та/або фонди операцій за нерухомістю, продовжують зазначену діяльність на підставі банківської ліцензії до завершення функціонування таких фондів та виконання всіх зобов'язань перед установниками управління майном в рамках цих фондів.
 
Враховано    
    -236- Клімов Л.М.
Розділу ІІ після пункту 4 доповнити новим пунктом такого змісту:
"5. Банки, які, відповідно до Закону України «Про фінансово-кредитні механізми і управління майном при будівництві житла та операціях з нерухомістю» здійснюють діяльність із залучення коштів установників управління майном для фінансування об`єктів будівництва та/або здійснення операцій з нерухомістю та на день набрання чинності цим Законом мають вже створені фонди (фонди фінансування будівництва/фонди операцій з нерухомістю), продовжують зазначену діяльність на підставі банківської ліцензії до закінчення функціонування створених до дня набрання чинності цим Законом фондів (ФФБ/ФОН) та/або до виконання всіх зобов`язань перед установниками управління майном в рамках створених до дня набрання чинності цим Законом фондів";
У зв'язку із цим пункти 5 – 7 вважати відповідно пунктами 6 – 8.
 
Враховано редакційно    
    -237- Демчак Р.Є.
Доповнити після пункту 4 розділу ІІ новими пунктами такого змісту:
«5. Установити, що процедури реєстрації, внесення відомостей до реєстрів та баз даних і виключення відомостей з реєстрів, ліцензування діяльності фінансових установ, розпочаті Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг, завершуються цією Комісією у визначені законодавством строки, але не пізніше дня введення в дію цього Закону.
Установити, що процедури, зазначені у цьому пункті Закону, розпочаті Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг та не завершені цією Комісією до дня введення цього Закону в дію, завершуються Національним банком України та Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку в межах повноважень, встановлених Законом України "Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг".
6. Установити, що процедури реєстрації, внесення відомостей до реєстрів та баз даних і виключення відомостей з реєстрів, ліцензування діяльності фінансових установ, розпочаті Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг, завершуються цією Комісією у визначені законодавством строки, але не пізніше дня набрання чинності цим Законом.
Установити, що процедури, зазначені у цьому пункті, розпочаті Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг та не завершені цією Комісією до дня набрання чинності цим Законом, завершуються Національним банком України та Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку в межах повноважень, встановлених Законом України "Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг". У такому разі перебіг строків для проведення Національним банком України та Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку процедур, зазначених у цьому пункті, починається з дня набрання чинності цим Законом.
7. Установити, що з дня набрання чинності цим Законом процедури реєстрації, внесення відомостей до реєстрів та баз даних і виключення відомостей з реєстрів, ліцензування діяльності фінансових установ здійснюються Національним банком України, Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку в межах повноважень, встановлених Законом України "Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг".
Національний банк України, Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку з дня набрання чинності цим Законом є правонаступниками Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг, у здійсненні повноважень та виконанні функцій з державного регулювання та нагляду у сфері ринків фінансових послуг в межах повноважень, встановлених Законом України "Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг".
8. Установити, що з дня набрання чинності цим Законом Національний банк України, Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку є процесуальними правонаступниками Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг, в судах в межах повноважень, встановлених Законом України "Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг".
9. Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг, зобов’язана до дня набрання чинності цим Законом забезпечити передачу Національному банку України, Національній комісії з цінних паперів та фондового ринку в межах повноважень, встановлених Законом України "Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг", в упорядкованому стані документів, звітів, відомостей, повідомлень, іншої інформації (за винятком справ з особового складу), що були отримані або створені в процесі виконання повноважень та функцій, включаючи інформацію (бази даних), що міститься у Державному реєстрі фінансових установ та інших реєстрах та переліках, ведення яких здійснювалось Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг, на день набрання чинності цим Законом.
Документи, які повинні бути передані до державних архівних установ, передаються відповідно до чинного законодавства.
10. З дня набрання чинності цим Законом ліцензії вважаються переоформленими таким чином:
ліцензії на провадження господарської діяльності з надання фінансових послуг (крім професійної діяльності на ринку цінних паперів) на послуги управління майном для фінансування об'єктів будівництва та/або здійснення операцій з нерухомістю відповідно до Закону України "Про фінансово-кредитні механізми і управління майном при будівництві житла та операціях з нерухомістю" вважаються переоформленими на ліцензії на провадження професійної діяльності на ринку цінних паперів та діяльності у системі накопичувального пенсійного забезпечення – діяльності з управління фондом фінансування будівництва/фондом операцій з нерухомістю;
ліцензії на провадження господарської діяльності з надання фінансових послуг (крім професійної діяльності на ринку цінних паперів) на послуги в системі накопичувального пенсійного забезпечення в частині адміністрування недержавних пенсійних фондів вважаються переоформленими на ліцензії на провадження професійної діяльності на ринку цінних паперів та діяльності у системі накопичувального пенсійного забезпечення – діяльності з адміністрування недержавних пенсійних фондів;
ліцензії на провадження господарської діяльності з надання фінансових послуг (крім професійної діяльності на ринку цінних паперів) на послуги надання гарантій та поручительств вважаються переоформленими на ліцензії на провадження господарської діяльності з надання фінансових послуг (крім професійної діяльності на ринку цінних паперів) на послуги надання гарантій».
Відповідно змінити подальшу нумерацію пунктів законопроекту.
 
Враховано    
426. 5. Саморегулівні організації адміністраторів недержавних пенсійних фондів протягом одного року після набрання чинності цим Законом повинні привести свою діяльність у відповідність із цим Законом.
 
   11. Саморегулівні організації адміністраторів недержавних пенсійних фондів протягом одного року з дня набрання чинності цим Законом повинні привести свою діяльність у відповідність із цим Законом.
 
427. 6. Рекомендувати Президентові України вжити заходів щодо консолідації функцій з державного регулювання ринків фінансових послуг та привести свої акти у відповідність із цим Законом.
 
   12. Рекомендувати Президентові України вжити заходів щодо консолідації функцій з державного регулювання ринків фінансових послуг та привести свої акти у відповідність із цим Законом.
 
428. 7. Кабінету Міністрів України:
 
-238- Демчак Р.Є.
Пункт 7 розділу ІІ викласти у такій редакції:
«7. Кабінету Міністрів України:
забезпечити визнання такою, що втратила чинність, постанови Кабінету Міністрів України від 07.12.2016 р. № 913 «Про затвердження Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з надання фінансових послуг (крім професійної діяльності на ринку цінних паперів)», після набрання чинності відповідними нормативно-правовими актами Національного банку України, Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку, прийнятими в межах повноважень, встановлених Законом України "Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг";
до дня набрання чинності цим Законом: забезпечити прийняття актів, необхідних для реалізації цього Закону; привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом;
забезпечити приведення міністерствами та іншими центральними органами виконавчої влади своїх нормативно-правових актів у відповідність із цим Законом». 14. Кабінету Міністрів України спільно з Національним банком України та Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку протягом року з дня набрання чинності цим Законом розробити і подати на розгляд Верховної Ради України проекти законів України щодо удосконалення державного регулювання діяльності з надання фінансових послуг, у тому числі з питань регулювання окремих ринків фінансових послуг».
 
Враховано   13. Кабінету Міністрів України:
забезпечити визнання такою, що втратила чинність, Постанови Кабінету Міністрів України від 7 грудня 2016 року № 913 "Про затвердження Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з надання фінансових послуг (крім професійної діяльності на ринку цінних паперів)" після набрання чинності відповідними нормативно-правовими актами Національного банку України, Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку, прийнятими в межах повноважень, встановлених Законом України "Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг";
до дня набрання чинності цим Законом:
 
429. забезпечити прийняття актів, необхідних для реалізації цього Закону;
 
   забезпечити прийняття актів, необхідних для реалізації цього Закону;
 
430. привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом;
 
   привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом;
забезпечити приведення міністерствами та іншими центральними органами виконавчої влади їх нормативно-правових актів у відповідність із цим Законом.
 
431. забезпечити приведення міністерствами та іншими центральними органами виконавчої влади своїх нормативно-правових актів у відповідність із цим Законом.

   14. Кабінету Міністрів України спільно з Національним банком України та Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку протягом року з дня набрання чинності цим Законом розробити і подати на розгляд Верховної Ради України проекти законів України щодо удосконалення державного регулювання діяльності з надання фінансових послуг, у тому числі з питань регулювання окремих ринків фінансових послуг.