Кількість абзаців - 112 Таблиця поправок


Про внесення змін до Бюджетного кодексу України (Друге читання)

№ п.п. Редакція, прийнята в першому читанні Пропозиції Висновки Остаточна редакція
0. Проект
Закон України
Про внесення змін до Бюджетного кодексу України
 
   Проект
Закон України
Про внесення змін до Бюджетного кодексу України
 
1. Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
 
   Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
 
2. І. Внести до Бюджетного кодексу України (Відомості Верховної Ради України, 2010 р., № 50-51, ст. 572) такі зміни:
 
   І. Внести до Бюджетного кодексу України (Відомості Верховної Ради України, 2010 р., № 50-51, ст. 572) такі зміни:
 
3. 1. У частині першій статті 2:
 
-1- Семенуха Р.С.
Острікова Т.Г.
Березюк О.Р.
Сироїд О.І.
Мірошніченко І.В.
Сисоєнко І.В.
Маркевич Я.В.
Виключити пункт 1 законопроекту, статтю 2 залишити у чинній редакції.
 
Відхилено   1. У частині першій статті 2:
 
4.

 
-2- Левченко Ю.В.
Пункт 1 розділу 1 законопроекту виключити
 
Відхилено      
5. 1) пункт 16 після слів «Автономною Республікою Крим» доповнити словами «, обласною радою»;
 
   1) пункт 16 після слів «Автономною Республікою Крим» доповнити словами «обласною радою»;
 
6. 2) пункт 33 після слів «отримання до бюджету Автономної Республіки Крим» доповнити словом «, обласного»;
 
-3- Іщейкін К.Є.
У підпункті 2 пункту 1 розділу І /щодо змін до п.33 ч.1 ст.2 Бюджетного кодексу/ слова «отримання до» виключити. /техніко-юридичне уточнення викладу/
 
Враховано   2) пункт 33 після слів «бюджету Автономної Республіки Крим» доповнити словом «обласного»;
 
7. 3) пункт 35 після слів «Автономної Республіки Крим» доповнити словами «, обласної ради».
 
   3) пункт 35 після слів «Автономної Республіки Крим» доповнити словами «обласної ради».
 
8. 2. Абзац третій частини другої статті 10 виключити.
 
-4- Дубневич Б.В.
Розділ І доповнити новим пунктом такого змісту:
«___Частину сьому статті 13 доповнити словами «а у період між сесіями відповідної місцевої ради - за рішенням органу виконавчої влади. Капітальні видатки бюджетних установ за кошти загального фонду відображаються за загальним фондом відповідного бюджету».
 
Відхилено   2. Абзац третій частини другої статті 10 виключити.
 
9. 3. У статті 16:
 
-5- Семенуха Р.С.
Острікова Т.Г.
Березюк О.Р.
Сироїд О.І.
Мірошніченко І.В.
Сисоєнко І.В.
Маркевич Я.В.
Виключити пункт 3 законопроекту, статтю 16 залишити у чинній редакції.
 
Відхилено   3. У статті 16:
 
    -6- Левченко Ю.В.
Пункт 3 розділу 1 законопроекту виключити.
 
Відхилено    
10. 1) у частині третій:
 
   1) у частині третій:
 
11. перше речення абзацу другого після слів «Київська, Севастопольська міські ради, « доповнити словами «обласні та»;
 
-7- Іщейкін К.Є.
Абзац другий підпункту 1 пункту 3 розділу І /щодо змін до аб.2 ч.3 ст.16 Бюджетного кодексу/ викласти в такій редакції:
«абзац другий викласти в такій редакції:
«Місцеві зовнішні запозичення шляхом отримання кредитів (позик) від міжнародних фінансових організацій можуть здійснювати Верховна Рада Автономної Республіки Крим, обласні ради та всі міські ради. Інші місцеві зовнішні запозичення можуть здійснювати лише Верховна Рада Автономної Республіки Крим, Київська, Севастопольська міські ради, міські ради міст обласного значення». /техніко-юридичне уточнення викладу з метою чіткого обмеження права обласних рад на здійснення запозичень лише від МФО/
 
Враховано   абзац другий викласти в такій редакції:
«Місцеві зовнішні запозичення шляхом отримання кредитів (позик) від міжнародних фінансових організацій можуть здійснювати Верховна Рада Автономної Республіки Крим, обласні ради та всі міські ради. Інші місцеві зовнішні запозичення можуть здійснювати лише Верховна Рада Автономної Республіки Крим, Київська, Севастопольська міські ради, міські ради міст обласного значення»;
 
12. в абзаці третьому після слів «належить Автономній Республіці Крим» доповнити словами «, обласній раді», а слова «міської ради» замінити словами «обласної чи міської ради»;
 
-8- Іщейкін К.Є.
В абзаці третьому підпункту 1 пункту 3 розділу І /щодо змін до аб.3 ч.3 ст.16 Бюджетного кодексу/ слова «обласної чи міської ради» замінити словами «обласної ради, міської ради». /техніко-юридичне уточнення викладу/
 
Враховано   в абзаці третьому після слів «належить Автономній Республіці Крим» доповнити словами «обласній раді», а слова «міської ради» замінити словами «обласної ради, міської ради»;
 
13. 2) у частині шостій:
 
   2) у частині шостій:
 
14. абзац перший після слів «Автономної Республіки Крим» доповнити словами «, обласних рад»;
 
   абзац перший після слів «Автономної Республіки Крим» доповнити словами «обласних рад»;
 
15. абзац третій після слів «Автономної Республіки Крим, « доповнити словами «обласна чи»;
 
   абзац третій після слів «Автономної Республіки Крим» доповнити словами «обласна чи»;
 
16. 3) в абзаці першому частини сьомої після слів «Верховна Рада Автономної Республіки Крим, « доповнити словами «обласна чи», а після слів «боргових зобов’язань Автономної Республіки Крим» доповнити словами «, обласної ради».
 
-9- Іщейкін К.Є.
У підпункті 3 пункту 3 розділу І /щодо змін до ч.7 ст.16 Бюджетного кодексу/ слова «обласна чи» замінити словами «обласна рада». /техніко-юридичне уточнення викладу/
 
Враховано   3) абзац перший частини сьомої після слів «Верховна Рада Автономної Республіки Крим» доповнити словами «обласна рада», а після слів «боргових зобов’язань Автономної Республіки Крим» – словами «обласної ради».
 
17. 4. У статті 17:
 
-10- Семенуха Р.С.
Острікова Т.Г.
Березюк О.Р.
Сироїд О.І.
Мірошніченко І.В.
Сисоєнко І.В.
Маркевич Я.В.
У пункті 4 законопроекту виключити підпункти 1-7, частини другу, п’яту, шосту, сьому, восьму, дев’яту, десяту, тринадцяту та чотирнадцяту статті 17 залишити у чинній редакції.
 
Відхилено   4. У статті 17:
 
18. 1) у частині другій:
 
-11- Продан О.П.
Пункт 1 частини 4 викласти в такій редакції:
«1) частину другу викласти в такій редакції:
«Місцеві гарантії можуть надаватися за рішенням:
- Верховної Ради Автономної Республіки Крим, відповідної міської ради для забезпечення повного або часткового виконання боргових зобов'язань суб'єктів господарювання - резидентів України, що належать до комунального сектору економіки міста або Автономної Республіки Крим, розташовані на відповідній території та здійснюють на цій території реалізацію інвестиційних проектів, метою яких є розвиток комунальної інфраструктури або впровадження ресурсозберігаючих технологій;
- відповідної обласної ради для забезпечення повного або часткового виконання боргових зобов'язань суб'єктів господарювання - резидентів України, що належать до комунального сектору економіки, розташовані на відповідній території та здійснюють на цій території реалізацію інвестиційних проектів, метою яких є розвиток комунальної інфраструктури, відновлення та реконструкція об’єктів спільної власності територіальних громад або державної власності, що перебувають в управлінні обласних рад, обласних державних адміністрацій, або впровадження ресурсозберігаючих технологій, а також будівництва, реконструкції, капітального ремонту автомобільних доріг загального користування державного, місцевого значення.».
 
Враховано   1) частину другу викласти в такій редакції:
«2. Місцеві гарантії можуть надаватися за рішенням:
Верховної Ради Автономної Республіки Крим, відповідної міської ради для забезпечення повного або часткового виконання боргових зобов'язань суб'єктів господарювання - резидентів України, що належать до комунального сектору економіки міста або Автономної Республіки Крим, розташовані на відповідній території та здійснюють на цій території реалізацію інвестиційних проектів, метою яких є розвиток комунальної інфраструктури або впровадження ресурсозберігаючих технологій;
відповідної обласної ради для забезпечення повного або часткового виконання боргових зобов'язань суб'єктів господарювання - резидентів України, що належать до комунального сектору економіки, розташовані на відповідній території та здійснюють на цій території реалізацію інвестиційних проектів, метою яких є розвиток комунальної інфраструктури, відновлення та реконструкція об’єктів спільної власності територіальних громад або державної власності, що перебувають в управлінні обласних рад, обласних державних адміністрацій, або впровадження ресурсозберігаючих технологій, а також реалізацію проектів будівництва, реконструкції, капітального ремонту автомобільних доріг загального користування державного, місцевого значення»;
 
    -12- Левченко Ю.В.
Підпункт 1 пункту 4 розділу 1 законопроекту виключити.
 
Відхилено    
19. після слова «відповідної» доповнити словами «обласної чи»;
 
      
20. після слів «розвиток комунальної інфраструктури» доповнити словами «, відновлення та реконструкція об’єктів спільної власності територіальних громад або державної власності, що перебувають в управлінні обласних рад, обласних державних адміністрацій, «;
 
-13- Довгий О.С.
у пункті 1 частини четвертої розділу І:
у абзаці третьому виключити: слова та знаки «або державної власності, що перебувають в управлінні обласних рад, обласних державних адміністрацій, «;
 
Відхилено      
21. після слів «або впровадження ресурсозберігаючих технологій» доповнити словами «, а також будівництва, реконструкції, капітального ремонту автомобільних доріг загального користування державного, місцевого значення»;
 
-14- Іщейкін К.Є.
В абзаці четвертому підпункту 1 пункту 4 розділу І /щодо змін до ч.2 ст.17 Бюджетного кодексу/ після слів «а також» доповнити словами «реалізацію проектів». /техніко-юридичне уточнення викладу/
 
Враховано      
    -15- Довгий О.С.
у пункті 1 частини четвертої розділу І:
у абзаці четвертому виключити слово та знак «державного, «;
 
Відхилено    
22. 2) частину п’яту після слів «Автономною Республікою Крим» доповнити словами «, обласною радою», а після слів «Верховною Радою Автономної Республіки Крим» - словом «, обласною»;
 
-16- Левченко Ю.В.
Підпункти 2 пункту 4 розділу 1 законопроекту виключити.
 
Відхилено   2) частину п’яту після слів «Автономною Республікою Крим» доповнити словами «обласною радою», а після слів «Верховною Радою Автономної Республіки Крим» - словом « обласною»;
 
23. 3) частину шосту викласти в такій редакції:
 
-17- Левченко Ю.В.
Підпункт 3 пункту 4 розділу 1 законопроекту виключити.
 
Відхилено   3) частину шосту викласти в такій редакції:
 
24. «6. Розмір та вид майнового забезпечення суб’єктів господарювання, у віданні яких є майно державної (комунальної) власності, визначає Кабінет Міністрів України щодо державного майна (Верховна Рада Автономної Республіки Крим - щодо майна Автономної Республіки Крим, відповідна обласна чи міська рада - щодо комунального майна).»;
 
-18- Іщейкін К.Є.
В абзаці другому підпункту 3 пункту 4 розділу І /щодо змін до ч.6 ст.17 Бюджетного кодексу/ слова «щодо комунального майна» замінити словами «щодо відповідного комунального майна». /техніко-юридичне уточнення викладу/
 
Враховано   «6. Розмір та вид майнового забезпечення суб’єктів господарювання, у віданні яких є майно державної (комунальної) власності, визначає Кабінет Міністрів України щодо державного майна (Верховна Рада Автономної Республіки Крим - щодо майна Автономної Республіки Крим, обласна чи міська рада - щодо відповідного комунального майна)»;
 
25. 4) частину сьому після слів «Автономної Республіки Крим» доповнити словами «, обласної ради»;
 
-19- Левченко Ю.В.
Підпункт 4 пункту 4 розділу 1 законопроекту виключити.
 
Відхилено   4) частину сьому після слів «Автономної Республіки Крим» доповнити словами «обласної ради»;
 
26. 5) у частині восьмій:
 
-20- Левченко Ю.В.
Підпункт 5 пункту 4 розділу 1 законопроекту викласти у наступній редакції:
«5) у частині восьмій:
абзац другий викласти в такій редакції:
«Якщо договором між Кабінетом Міністрів України (Радою міністрів Автономної Республіки Крим чи виконавчим органом міської ради за рішенням Верховної Ради Автономної Республіки Крим, міської ради) та суб’єктом господарювання передбачаються зобов’язання такого суб’єкта з погашення та обслуговування кредитів (позик), залучених державою (Автономною Республікою Крим, територіальною громадою міста), невиконання або неналежне виконання таких зобов’язань за договором тягне перехід до держави (Автономної Республіки Крим, територіальної громади міста) права стягнення простроченої заборгованості у повному обсязі незалежно від стану виконання державою (Автономною Республікою Крим, територіальною громадою міста) зобов’язань за такими кредитами (позиками).»; «
 
Відхилено   5) у частині восьмій:
 
27. абзац перший після слів «Автономною Республікою Крим» доповнити словами «, обласною радою», а після слів «Автономної Республіки Крим» - словами «, обласної ради»;
 
   абзац перший після слів «Автономною Республікою Крим» доповнити словами «обласною радою», а після слів «Автономної Республіки Крим» - словами «обласної ради»;
 
28. абзац другий викласти в такій редакції:
 
   абзац другий викласти в такій редакції:
 
29. «Якщо договором між Кабінетом Міністрів України (Радою міністрів Автономної Республіки Крим чи виконавчим органом обласної чи міської ради за рішенням Верховної Ради Автономної Республіки Крим, обласної чи міської ради) та суб’єктом господарювання передбачаються зобов’язання такого суб’єкта з погашення та обслуговування кредитів (позик), залучених державою (Автономною Республікою Крим, обласною радою чи територіальною громадою міста), невиконання або неналежне виконання таких зобов’язань за договором тягне перехід до держави (Автономної Республіки Крим, обласної ради чи територіальної громади міста) права стягнення простроченої заборгованості у повному обсязі незалежно від стану виконання державою (Автономною Республікою Крим, обласною радою чи територіальною громадою міста) зобов’язань за такими кредитами (позиками).»;
 
-21- Іщейкін К.Є.
В абзаці четвертому підпункту 5 пункту 4 розділу І /щодо змін до ч.8 ст.17 Бюджетного кодексу/ слова «виконавчим органом обласної чи міської ради» замінити словами «обласною державною адміністрацією чи виконавчим органом міської ради». /техніко-юридичне уточнення викладу/
 
Враховано   «Якщо договором між Кабінетом Міністрів України (Радою міністрів Автономної Республіки Крим, обласною державною адміністрацією чи виконавчим органом міської ради за рішенням Верховної Ради Автономної Республіки Крим, обласної чи міської ради) та суб’єктом господарювання передбачаються зобов’язання такого суб’єкта з погашення та обслуговування кредитів (позик), залучених державою (Автономною Республікою Крим, обласною радою чи територіальною громадою міста), невиконання або неналежне виконання таких зобов’язань за договором тягне перехід до держави (Автономної Республіки Крим, обласної ради чи територіальної громади міста) права стягнення простроченої заборгованості у повному обсязі незалежно від стану виконання державою (Автономною Республікою Крим, обласною радою чи територіальною громадою міста) зобов’язань за такими кредитами (позиками)»;
 
30. 6) абзаци перший і другий частини дев’ятої, частини десяту, тринадцяту, чотирнадцяту після слів «Автономною Республікою Крим» доповнити словами «, обласною радою»;
 
-22- Левченко Ю.В.
Підпункт 6 пункту 4 розділу 1 законопроекту виключити.
 
Відхилено   6) абзаци перший і другий частини дев’ятої, частини десяту, тринадцяту, чотирнадцяту після слів «Автономною Республікою Крим» доповнити словами «обласною радою»;
 
31. 7) частину десяту після слів «Автономній Республіці Крим» доповнити словами «, обласній раді»;
 
-23- Левченко Ю.В.
Підпункт 7 пункту 4 розділу 1 законопроекту виключити.
 
Відхилено   7) частину десяту після слів «Автономній Республіці Крим» доповнити словами «обласній раді»;
8) абзац перший частини п’ятнадцятої після слів «Верховна Рада Автономної Республіки Крим» доповнити словами «обласні ради»;
 
    -24- Іщейкін К.Є.
Пункт 4 розділу І доповнити новим підпунктом такого змісту /щодо змін до ч.15 ст.17 Бюджетного кодексу/:
«_) абзац перший частини п’ятнадцятої після слів «Верховна Рада Автономної Республіки Крим» доповнити словами «обласні ради». /для узгодження з іншими змінами до ст.17 Бюджетного кодексу, передбаченими законопроектом № 9084/
 
Враховано    
32. 8) доповнити статтю частиною шістнадцятою такого змісту:
 
-25- Левченко Ю.В.
Підпункт 8 пункту 4 розділу 1 законопроекту виключити.
 
Відхилено   9) доповнити частиною шістнадцятою такого змісту:
 
33. «16. Забороняється надання державних (місцевих) гарантій суб’єкту господарювання, який має прострочену заборгованість за гарантованим державою (Автономною Республікою Крим, обласною радою чи територіальною громадою міста) кредитом (позикою) або має іншу заборгованість з погашення раніше отриманої позики, кредиту банку та перед державним (місцевим) бюджетом із сплати обов’язкових платежів.».
 
-26- Іщейкін К.Є.
Абзац другий підпункту 8 пункту 4 розділу І /щодо нової ч.16 ст.17 Бюджетного кодексу/ викласти в такій редакції:
«16. Забороняється надання державних (місцевих) гарантій суб’єкту господарювання, який має прострочену заборгованість перед державою (Автономною Республікою Крим, обласною радою чи територіальною громадою міста) за кредитом (позикою), залученим державою (Автономною Республікою Крим, обласною радою чи територіальною громадою міста) або під державну (місцеву) гарантію, за кредитом з бюджету (включаючи плату за користування такими кредитами (позиками) та пеню), іншу заборгованість з погашення раніше отриманого кредиту (позики) у фінансовій установі або податковий борг перед державним (місцевим) бюджетом». /для узгодження з іншими нормами ст.17 Бюджетного кодексу та бюджетною методологією/
 
Враховано   «16. Забороняється надання державних (місцевих) гарантій суб’єкту господарювання, який має прострочену заборгованість перед державою (Автономною Республікою Крим, обласною радою чи територіальною громадою міста) за кредитом (позикою), залученим державою (Автономною Республікою Крим, обласною радою чи територіальною громадою міста) або під державну (місцеву) гарантію, за кредитом з бюджету (включаючи плату за користування такими кредитами (позиками) та пеню), іншу заборгованість з погашення раніше отриманого кредиту (позики) у фінансовій установі або податковий борг перед державним (місцевим) бюджетом».
 
    -27- Продан О.П.
Після пункту 8 частини 4 розділу І законопроекту доповнити новим пунктом такого змісту:
«9) доповнити статтю частиною сімнадцятою такого змісту:
«17. Надання державних та місцевих гарантій не є формою державної допомоги та не підпадає під дію Закону України «Про державну допомогу суб‘єктам господарювання.».
 
Відхилено    
34. 5. У частині третій статті 18:
 
-28- Семенуха Р.С.
Острікова Т.Г.
Березюк О.Р.
Сироїд О.І.
Мірошніченко І.В.
Сисоєнко І.В.
Маркевич Я.В.
Виключити пункт 5 законопроекту, статтю 18 залишити у чинній редакції.
 
Відхилено   5. У частині третій статті 18:
 
    -29- Левченко Ю.В.
Пункт 5 розділу 1 Законопроекту виключити.
 
Відхилено    
35. 1) абзац перший після слів «Автономною Республікою Крим» доповнити словами «, обласною радою»;
 
   1) абзац перший після слів «Автономною Республікою Крим» доповнити словами «обласною радою»;
 
36. 2) абзац другий після слова «відповідної» доповнити словами «обласної чи».
 
   2) абзац другий після слова «відповідної» доповнити словами «обласної чи».
 
37. 6. У статті 22:
 
   6. У статті 22:
 
38. 1) пункт 1 частини другої після слів «Верховний Суд» доповнити словами «, вищі спеціалізовані суди»;
 
-30- Співаковський О.В.
Пункт перший частини шостої викласти у такій редакції:
«1) пункт 1 частини другої після слів «Верховний Суд» доповнити словами «вищі спеціалізовані суди», після слів «Національна академія мистецтв України» доповнити словами «Національний фонд досліджень України».
 
Відхилено   1) пункт 1 частини другої після слів «Верховний Суд» доповнити словами «вищі спеціалізовані суди»;
 
39. 2) у частині сьомій слова «Міністерством фінансів України» замінити словами «центральним органом виконавчої влади, який реалізує державну політику у сфері ефективного використання паливно-енергетичних ресурсів, енергозбереження, відновлюваних джерел енергії та альтернативних видів палива».
 
-31- Левченко Ю.В.
Підпункт 2 пункту 6 розділу 1 законопроекту виключити.
 
Відхилено   2) у частині сьомій слова «Міністерством фінансів України» замінити словами «центральним органом виконавчої влади, який реалізує державну політику у сфері ефективного використання паливно-енергетичних ресурсів, енергозбереження, відновлюваних джерел енергії та альтернативних видів палива».
7. У частині шостій статті 23:
у першому реченні слово «функцій» замінити словами «функцій, завдань»;
доповнити третім реченням такого змісту: «У разі здійснення передачі бюджетних призначень за загальнодержавними видатками і кредитуванням (крім міжбюджетних трансфертів) може передбачатися збільшення видатків за бюджетними програмами, пов'язаними з функціонуванням органів державної влади, видатків на оплату праці працівників бюджетних установ шляхом зменшення відповідних бюджетних призначень, які мають таке саме цільове обмеження».
8. У статті 24-1:
1) у частині другій:
абзац перший доповнити словами «а також на реалізацію проектів – переможців «Всеукраїнського громадського бюджету»;
абзац другий доповнити словами і цифрами «а на реалізацію проектів – переможців «Всеукраїнського громадського бюджету» - не більше 10 відсотків коштів державного фонду регіонального розвитку»;
2) у частині третій:
в абзацах першому та другому слова «у сфері фізичної культури і спорту» замінити словами «у сфері фізичної культури і спорту, та проектів – переможців «Всеукраїнського громадського бюджету»;
в абзаці п’ятому слова «у сфері фізичної культури і спорту» замінити словами «у сфері фізичної культури і спорту, і результатів відбору проектів – переможців «Всеукраїнського громадського бюджету»;
3) частину четверту після слів «проектів регіонального розвитку» доповнити словами «та проектів – переможців «Всеукраїнського громадського бюджету»;
4) частину п’яту після слів «проектами регіонального розвитку» доповнити словами «та проектами – переможцями «Всеукраїнського громадського бюджету».
9. У статті 24-2:
1) пункти 1 та 2 частини третьої доповнити словами і цифрами « (з них не менше 5 відсотків коштів - на будівництво, реконструкцію, ремонт та утримання штучних споруд)»;
2) частину четверту викласти в такій редакції:
«4. Видатки за напрямом, визначеним пунктом 3 частини третьої цієї статті, здійснюються за рахунок джерел, визначених пунктом 1 частини другої цієї статті, в обсязі, передбаченому згідно з умовами відповідних запозичень.
Кошти державного дорожнього фонду, сформовані за рахунок джерел, визначених пунктом 1 частини другої цієї статті, за виключенням коштів, що спрямовуються за напрямом, визначеним пунктом 3 частини третьої цієї статті, розподіляються таким чином:
60 відсотків - за напрямом, визначеним пунктом 1 частини третьої цієї статті;
35 відсотків - за напрямом, визначеним пунктом 2 частини третьої цієї статті;
5 відсотків - за напрямом, визначеним пунктом 4 частини третьої цієї статті».
 
    -32- Іщейкін К.Є.
Розділ І доповнити пунктом такого змісту:
«__. У частині шостій статті 23: у першому реченні слово «функцій» замінити словами «функцій, завдань»; доповнити третім реченням такого змісту: «У разі здійснення передачі бюджетних призначень за загальнодержавними видатками і кредитуванням (крім міжбюджетних трансфертів) може передбачатися збільшення видатків за бюджетними програмами, пов'язаними з функціонуванням органів державної влади, видатків на оплату праці працівників бюджетних установ шляхом зменшення відповідних бюджетних призначень, які мають таке ж цільове обмеження». /техніко-юридичне доповнення, у т.ч. для усунення неоднозначного тлумачення ч.6 ст.23 у взаємозв’язку з ч.11 ст.23 Бюджетного кодексу/
 
Враховано    
    -33- Мельник С.І.
Розділ І доповнити пунктом такого змісту: «__. У статті 24-1:
1) у частині другій:
абзац перший доповнити словами «, а також на реалізацію проектів-переможців «Всеукраїнського громадського бюджету».»;
абзац другий доповнити словами і цифрами «а на реалізацію проектів-переможців «Всеукраїнського громадського бюджету» - не більше 10 відсотків коштів державного фонду регіонального розвитку.»;
2) у частині третій:
в абзаці першому та другому слова «у сфері фізичної культури і спорту» замінити словами «у сфері фізичної культури і спорту, та проектів-переможців «Всеукраїнського громадського бюджету»«;
в абзаці п’ятому слова «у сфері фізичної культури і спорту» замінити словами «у сфері фізичної культури і спорту, і результатів відбору проектів-переможців «Всеукраїнського громадського бюджету»;
3) у частині четвертій після слів «проектів регіонального розвитку» доповнити словами «та проектів-переможців «Всеукраїнського громадського бюджету», «;
4) у частині п’ятій після слів «проектів регіонального розвитку» доповнити словами «та проектами-переможцями ««Всеукраїнського громадського бюджету».
 
Враховано    
    -34- Недава О.А.
Розділ І доповнити пунктом такого змісту:
«___. Частину другу статті 24-1, викласти у такій редакції:
«Кошти державного фонду регіонального розвитку спрямовуються на виконання інвестиційних програм і проектів регіонального розвитку (у тому числі проектів співробітництва та добровільного об’єднання територіальних громад з урахуванням особливостей їх економічного, соціального та екологічного стану), що мають на меті розвиток регіонів, створення інфраструктури індустріальних та інноваційних парків, спортивної інфраструктури, поліпшення стану навколишнього природного середовища, збереження біологічного та ландшафтного різноманіття, відтворення природних комплексів, земельних та водних ресурсів, формування національної екомережі і відповідають пріоритетам, визначеним у Державній стратегії регіонального розвитку та відповідних стратегіях розвитку регіонів.».
 
Відхилено    
    -35- Яценко А.В.
Доповнити розділ І законопроекту новими пунктами 6-1 , 6-2, 10-1, 23-1, 24-1 та підпунктом 6 пункту 25 такого змісту:
«6-1. Доповнити статтю 24-1 частиною шостою такого змісту:
«6. Залишки розподілених коштів державного фонду регіонального розвитку на кінець бюджетного періоду за програмами (проектами) та\або заходами зберігаються на рахунках відповідних розпорядників бюджетних коштів і використовуються у наступному бюджетному періоді з урахуванням їх цільового призначення.»;
«6-2. Доповнити статтю 24-2 частиною шостою такого змісту:
«6. Залишки коштів державного дорожнього фонду на кінець бюджетного періоду зберігаються на рахунках відповідних розпорядників бюджетних коштів та/або відповідних місцевих бюджетів і використовуються у наступному бюджетному періоді з урахуванням їх цільового призначення.»;
«10-1. У статті 57:
1) в першому реченні першого абзацу частини другої слова «та щодо субвенцій із спеціального фонду державного бюджету на рахунках спеціального фонду місцевих бюджетів» виключити;
2) частину третю викласти у новій редакції:
«3. Невикористані залишки коштів субвенцій із спеціального фонду та капітальних трансфертів із загального фонду державного бюджету зберігаються на рахунках загального та спеціального фондів відповідних місцевих бюджетів для здійснення відповідних витрат у наступному бюджетному періоді з урахуванням їх цільового призначення.»;
3) у зв’язку з вищевикладеним частину третю вважати частиною четвертою.»;
«23-1. Доповнити статтю 103-1 частиною п’ятою такого змісту:
«5. Залишки коштів на кінець бюджетного періоду за зазначеною у цій статті субвенцією зберігаються на рахунках загального та спеціального фондів відповідних місцевих бюджетів і використовуються у наступному бюджетному періоді з урахуванням їх цільового призначення.»;
«24-1. Доповнити статтю 105 частиною четвертою такого змісту:
«4. Залишки коштів на кінець бюджетного періоду за зазначеними у цій статті субвенціями за програмами (проектами) та/або заходами зберігаються на рахунках загального та спеціального фондів відповідних місцевих бюджетів і використовуються у наступному бюджетному періоді з урахуванням їх цільового призначення.»;
«6) доповнити розділ VІ «Прикінцеві та перехідні положення» пунктами 47 і 48 такого змісту:
«47. Установити, що з метою ефективного, результативного і цільового використання бюджетних коштів залишки коштів на кінець бюджетного періоду за програмами (проектами) та/або заходами в межах реалізації бюджетних програм за кодами програмної класифікації видатків та кредитування державного бюджету 2401270 (здійснення природоохоронних заходів), 2401500 (здійснення заходів щодо реалізації пріоритетів розвитку сфери охорони навколишнього природного середовища), 2751570 (реалізація Загальнодержавної цільової програми «Питна вода України»), 6541030 (фундаментальні дослідження, прикладні наукові та науково-технічні розробки, виконання робіт за державними цільовими програмами і державним замовленням, підготовку наукових кадрів, фінансову підтримку розвитку наукової інфраструктури та наукових об’єктів, що становлять національне надбання, забезпечення діяльності наукових бібліотек) зберігаються на рахунках відповідних розпорядників бюджетних коштів і використовуються у наступному бюджетному періоді з урахуванням їх цільового призначення.
48. Установити, що на кінець бюджетного періоду залишки коштів за субвенціями з державного бюджету на проектні, будівельно-ремонтні роботи, придбання житла та приміщень для розвитку сімейних та інших форм виховання, наближених до сімейних, та забезпечення житлом дітей-сиріт, осіб з їх числа; формування інфраструктури об'єднаних територіальних громад; реалізацію заходів, спрямованих на розвиток системи охорони здоров'я у сільській місцевості; будівництво/ реконструкцію палаців спорту; забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти "Нова українська школа"; придбання ангіографічного обладнання; модернізацію та оновлення матеріально-технічної бази професійно-технічних навчальних закладів; надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами; проведення робіт, пов'язаних зі створенням і забезпеченням функціонування центрів надання адміністративних послуг, у тому числі послуг соціального характеру, в форматі «Прозорий офіс» та залишки інших капітальних трансфертів з державного бюджету місцевим бюджетам зберігаються на рахунках загального та спеціального фондів відповідних місцевих бюджетів для здійснення відповідних витрат у наступному бюджетному періоді з урахуванням їх цільового призначення.».
 
Відхилено    
    -36- Іщейкін К.Є.
Горбунов О.В.
Дубневич Б.В.
Шкварилюк В.В.
Рудик С.Я.
Розділ І доповнити новими пунктом такого змісту:
«Пункти 1 та 2 частини третьої статті 24-2 доповнити словами і цифрами « (з них не менше 5 відсотків коштів - на будівництво, реконструкцію, ремонт та утримання штучних споруд)».
 
Враховано    
    -37- Іщейкін К.Є.
Розділ І доповнити новими підпунктами такого змісту:
«_. частину п’яту статті 24-2 доповнити абзацом:
«При формуванні переліку об’єктів передбачається спрямування не менше 10 відсотків відповідних бюджетних коштів на ремонт та будівництво штучних споруд.»;
«_. частину третю статті 103-1 доповнити абзацом:
«При формуванні такого переліку об’єктів передбачається спрямування не менше 10 відсотків відповідних бюджетних коштів на ремонт та будівництво штучних споруд.».
 
Враховано частково    
    -38- Яценко А.В.
Доповнити розділ І законопроекту новим пунктом такого змісту:
«___. Частину четверту статті 24-2 викласти у такій редакції:
«4. Видатки за напрямом, визначеним пунктом 3 частини третьої цієї статті, здійснюються за рахунок джерел, визначених пунктом 1 частини другої цієї статті, в обсязі, передбаченому згідно з умовами відповідних запозичень.
Кошти державного дорожнього фонду, сформовані за рахунок джерел, визначених пунктом 1 частини другої цієї статті, за виключенням коштів, що спрямовуються за напрямом, визначеним пунктом 3 частини третьої цієї статті, розподіляються таким чином:
60 відсотків - за напрямом, визначеним пунктом 1 частини третьої цієї статті;
35 відсотків - за напрямом, визначеним пунктом 2 частини третьої цієї статті;
5 відсотків - за напрямом, визначеним пунктом 4 частини третьої цієї статті.».
 
Враховано    
    -39- Шкварилюк В.В.
Розділ І доповнити новими пунктами такого змісту:
«__. У статті 29:
у пункті 3 частини другої цифри «50» замінити цифрами «37»;
частину третю доповнити пунктом 13-4 такого змісту:
«13-4) 26 відсотків рентної плати за спеціальне використання лісових ресурсів у частині деревини, заготовленої в порядку рубок головного користування»;
__. Частину четверту статті 30 доповнити новим пунктом 15-1 такого змісту:
«15-1) ведення лісового і мисливського господарства, охорона і захист лісів в лісовому фонді (за рахунок джерел, визначених пунктом 13-4 частини третьої статті 29 цього Кодексу)».
__. У пункті 2 частини першої статті 64 цифри «50» замінити цифрами «37».
__. У пункті 2 частини першої статті 66 цифри «50» замінити цифрами «37».»
 
Враховано    
    -40- Кіт А.Б.
Люшняк М.В.
Кулініч О.І.
Негой Ф.Ф.
Давиденко В.М.
У розділі І законопроекту:
1) після пункту 6 доповнити новим пунктом такого змісту:
«6-1. Доповнити статтею 24-5 такого змісту:
«Стаття 24-5. Державний фонд розвитку лісового господарства
1. Державний фонд розвитку лісового господарства створюється у складі спеціального фонду Державного бюджету України.
2. Джерелами формування Державного фонду розвитку лісового господарства є:
1) доходи державного бюджету, визначені пунктом 13-4 частини третьої статті 29 цього Кодексу;
2) інші надходження, визначені законом про Державний бюджет України.
3. Кошти Державного фонду розвитку лісового господарства спрямовуються на фінансове забезпечення:
1) відтворення лісів, підвищення їх продуктивності, створення полезахисних лісових смуг та інших захисних насаджень, на землях, які не зайняті лісом (деградованих та малопродуктивних) у тому числі у південно-східному регіоні України;
2) охорони (у тому числі від пожеж) і захисту лісів від шкідників і хвороб, підвищення стійкості лісових екосистем, забезпечення функціонування державної лісової охорони (утримання лісової охорони);
3) поліпшення якісного складу лісів та збереження біорізноманіття в лісах;
4) лісовпорядкування (базове, безперервне)
та інші проектно-вишукувальні роботи, ведення державного лісового кадастру, обліку, моніторингу та інвентаризації лісів;
5) придбання протипожежної техніки і обладнання, інших машин і обладнання в сфері ведення лісового господарства;
6) будівництва і утримання лісових доріг;
7) створення лісорозсадників, придбання обладнання та вирощування в лісорозсадниках лісового і декоративного садивного матеріалу із закритою кореневою системою;
8) лісогосподарської діяльності в дотаційних лісогосподарських підприємствах південно-східного регіону України;
9) проведення наукових досліджень у сфері лісового господарства, підвищення кваліфікації працівників лісового господарства, здійснення просвітницької діяльності та виконання освітніх програм для шкільних лісництв у закладах середньої освіти;
10) оформлення речових прав на земельні ділянки.
4. Порядок використання коштів Державного фонду розвитку лісового господарства визначається Кабінетом Міністрів України»;
2) пункт 8 доповнити новим підпунктом такого змісту:
«__) частину третю статті 29 після пункту 13-3 доповнити новим пунктом такого змісту:
«13-4) 30 відсотків рентної плати за спеціальне використання лісових ресурсів у частині деревини, заготовленої в порядку рубок головного користування»;
3) після пунктів 8, 10, 11 відповідно доповнити новими пунктами такого змісту:
«___. Частину четверту статті 30 після пункту 2-3 доповнити новим пунктом такого змісту:
«2-4) заходи, визначені частиною третьою статті 24-5 цього Кодексу (за рахунок джерел, визначених пунктом 13-4 частини третьої статті 29 цього Кодексу)»;
«__. Частину другу статті 59 після слів «інформація про використання коштів державного фонду розвитку водного господарства» доповнити словами «інформація про використання коштів Державного фонду розвитку лісового господарства»;
«__. Частину другу статті 61 після пункту 8-4 доповнити новим пунктом такого змісту:
«8-5) звіт про використання коштів Державного фонду розвитку лісового господарства»;
4) доповнити підпункт 1 пункту 12 новим абзацом такого змісту:
«у частині першій статті 64 пункт 2 викласти в такій редакції:
«2) 20 відсотків рентної плати за спеціальне використання лісових ресурсів у частині деревини, заготовленої в порядку рубок головного користування, що зараховується до міських бюджетів міст Києва та Севастополя;»;
5) після пункту12 доповнити новим пунктом такого змісту:
«___. Пункт 2 частини першої статті 66 викласти в такій редакції:
«2) 20 відсотків рентної плати за спеціальне використання лісових ресурсів у частині деревини, заготовленої в порядку рубок головного користування».
 
Враховано частково    
    -41- Продан О.П.
У розділі І законопроекту:
1) після частини 6 доповнити новою частиною такого змісту:
«7. Після статті 24-4 доповнити новою статтею такого змісту:
«Стаття 24-5. Державний фонд розвитку лісового господарства
1. Державний фонд розвитку лісового господарства створюється у складі спеціального фонду Державного бюджету України.
2. Джерелами формування Державного фонду розвитку лісового господарства є:
1) доходи державного бюджету, визначені пунктом 13-4 частини третьої статті 29 цього Кодексу;
2) інші надходження, визначені законом про Державний бюджет України.
3. Кошти Державного фонду розвитку лісового господарства спрямовуються на фінансове забезпечення заходів з:
1) відтворення лісів, підвищення їх продуктивності, створення полезахисних лісових смуг та інших захисних насаджень, на землях, які не зайняті лісом (деградованих та малопродуктивних) у тому числі у південно-східному регіоні України;
2) охорони (у тому числі від пожеж) і захисту лісів від шкідників і хвороб, підвищення стійкості лісових екосистем, забезпечення функціонування державної лісової охорони (утримання лісової охорони);
3) поліпшення якісного складу лісів та збереження біорізноманіття в лісах;
4) лісовпорядкування (базове, безперервне)
та інші проектно-вишукувальні роботи, ведення державного лісового кадастру, обліку, моніторингу та інвентаризації лісів;
5) придбання протипожежної техніки і обладнання, інших машин і обладнання в сфері ведення лісового господарства;
6) будівництва і утримання лісових доріг;
7) створення лісорозсадників, придбання обладнання та вирощування в лісорозсадниках лісового і декоративного садивного матеріалу із закритою кореневою системою;
8) лісогосподарської діяльності в дотаційних лісогосподарських підприємствах південно-східного регіону України;
9) проведення наукових досліджень у сфері лісового господарства, підвищення кваліфікації працівників лісового господарства, здійснення просвітницької діяльності та виконання освітніх програм для шкільних лісництв у закладах середньої освіти;
10) заходи, пов’язані з оформленням речових прав на земельні ділянки.
4. Порядок спрямування і використання коштів Державного фонду розвитку лісового господарства визначається Кабінетом Міністрів України.».
2) у пункті 8, змінивши нумерацію підпунктів:
перед підпунктом 1 доповнити новим підпунктом такого змісту:
«_) пункт 3 частини другої виключити;»
після підпункту 2 доповнити новим підпунктом такого змісту:
«_) частину третю статті 29 доповнити новим пунктом такого змісту:
«13-4) 30 відсотків рентної плати за спеціальне використання лісових ресурсів у частині деревини, заготовленої в порядку рубок головного користування; «
3) після пунктів 8, 10, 11 доповнити новими пунктами такого змісту:
«_. Частину четверту статті 30 доповнити пунктом 2-4 такого змісту:
«2-4) заходи, визначені частиною третьою статті 24-5 цього Кодексу (за рахунок джерел, визначених пунктом 13-4 частини третьої статті 29 цього Кодексу).».
«_. Частину другу статті 59 після слів «інформація про використання коштів державного фонду розвитку водного господарства,» доповнити словами «інформація про використання коштів Державного фонду розвитку лісового господарства,».
«___. Частину другу статті 61 доповнити пунктом 8-5 такого змісту:
«8-5) звіт про використання коштів Державного фонду розвитку лісового господарства; «.
4) підпункт 1 пункту 12 доповнити новим абзацом такого змісту:
«у частині першій статті 64 пункт 2 викласти в такій редакції:
«2) 70 відсотків рентної плати за спеціальне використання лісових ресурсів у частині деревини, заготовленої в порядку рубок головного користування; «;
5) після пункту 12 доповнити новим пунктом такого змісту:
«__. Пункт 2 частини першої статті 66 виключити».
 
Враховано частково    
    -42- Продан О.П.
Євлахов А.С.
Макар'ян Д.Б.
Кіт А.Б.
У розділі І законопроекту:
1) після частини 6 доповнити новою частиною такого змісту:
«7. Після статті 24-4 доповнити новою статтею такого змісту:
«Стаття 24-5. Державний фонд розвитку лісового господарства
1. Державний фонд розвитку лісового господарства створюється у складі спеціального фонду Державного бюджету України.
2. Джерелами формування Державного фонду розвитку лісового господарства є:
1) доходи державного бюджету, визначені пунктом 13-4 частини третьої статті 29 цього Кодексу;
2) інші надходження, визначені законом про Державний бюджет України.
3. Кошти Державного фонду розвитку лісового господарства спрямовуються на фінансове забезпечення заходів з:
1) відтворення лісів, підвищення їх продуктивності, створення полезахисних лісових смуг та інших захисних насаджень, на землях, які не зайняті лісом (деградованих та малопродуктивних) у тому числі у південно-східному регіоні України;
2) охорони (у тому числі від пожеж) і захисту лісів від шкідників і хвороб, підвищення стійкості лісових екосистем, забезпечення функціонування державної лісової охорони (утримання лісової охорони);
3) поліпшення якісного складу лісів та збереження біорізноманіття в лісах;
4) лісовпорядкування (базове, безперервне)
та інші проектно-вишукувальні роботи, ведення державного лісового кадастру, обліку, моніторингу та інвентаризації лісів;
5) придбання протипожежної техніки і обладнання, інших машин і обладнання в сфері ведення лісового господарства;
6) будівництва і утримання лісових доріг;
7) створення лісорозсадників, придбання обладнання та вирощування в лісорозсадниках лісового і декоративного садивного матеріалу із закритою кореневою системою;
8) лісогосподарської діяльності в дотаційних лісогосподарських підприємствах південно-східного регіону України;
9) проведення наукових досліджень у сфері лісового господарства, підвищення кваліфікації працівників лісового господарства, здійснення просвітницької діяльності та виконання освітніх програм для шкільних лісництв у закладах середньої освіти;
10) заходи, пов’язані з оформленням речових прав на земельні ділянки.
4. Порядок спрямування і використання коштів Державного фонду розвитку лісового господарства визначається Кабінетом Міністрів України».
2) у пункті 8, змінивши нумерацію підпунктів:
перед підпунктом 1 доповнити новим підпунктом такого змісту:
«_) пункт 3 частини другої виключити;»
після підпункту 2 доповнити новим підпунктом такого змісту:
«_) частину третю статті 29 доповнити новим пунктом такого змісту:
«13-4) 30 відсотків рентної плати за спеціальне використання лісових ресурсів у частині деревини, заготовленої в порядку рубок головного користування; «
3) після пунктів 8, 10, 11 доповнити новими пунктами такого змісту:
«_. Частину четверту статті 30 доповнити пунктом 2-4 такого змісту:
«2-4) заходи, визначені частиною третьою статті 24-5 цього Кодексу (за рахунок джерел, визначених пунктом 13-4 частини третьої статті 29 цього Кодексу).».
«_. Частину другу статті 59 після слів «інформація про використання коштів державного фонду розвитку водного господарства,» доповнити словами «інформація про використання коштів Державного фонду розвитку лісового господарства,».
«___. Частину другу статті 61 доповнити пунктом 8-5 такого змісту:
«8-5) звіт про використання коштів Державного фонду розвитку лісового господарства; «.
4) підпункт 1 пункту 12 розділу І доповнити новим абзацом такого змісту:
«у частині першій статті 64 пункт 2 викласти в такій редакції:
«2) 70 відсотків рентної плати за спеціальне використання лісових ресурсів у частині деревини, заготовленої в порядку рубок головного користування; «;
5) після пункту 12 доповнити новим пунктом такого змісту:
«__. Пункт 2 частини першої статті 66 виключити».
 
Враховано частково    
    -43- Давиденко В.М.
У розділі І законопроекту:
1) після пункту 6 доповнити новим пунктом такого змісту:
«_. Доповнити статтею 24-5 такого змісту:
«Стаття 24-5. Державний фонд розвитку лісового господарства
1. Державний фонд розвитку лісового господарства створюється у складі спеціального фонду Державного бюджету України.
2. Джерелами формування державного фонду розвитку лісового господарства є:
1) доходи державного бюджету, визначені пунктом 13-4 частини третьої статті 29 цього Кодексу;
2) інші надходження, визначені законом про Державний бюджет України.
3. Кошти державного фонду розвитку лісового господарства спрямовуються на фінансове забезпечення заходів з:
1) відтворення лісів, підвищення їх продуктивності, створення полезахисних лісових смуг та інших захисних насаджень, на землях, які не зайняті лісом (деградованих та малопродуктивних) у тому числі у південно-східному регіоні України;
2) охорони (у тому числі від пожеж) і захисту лісів від шкідників і хвороб, підвищення стійкості лісових екосистем, забезпечення функціонування державної лісової охорони (утримання лісової охорони);
3) поліпшення якісного складу лісів та збереження біорізноманіття в лісах;
4) лісовпорядкування (базове, безперервне)
та інші проектно-вишукувальні роботи, ведення державного лісового кадастру, обліку, моніторингу та інвентаризації лісів;
5) придбання протипожежної техніки і обладнання, інших машин і обладнання в сфері ведення лісового господарства;
6) будівництва і утримання лісових доріг;
7) створення лісорозсадників, придбання обладнання та вирощування в лісорозсадниках лісового і декоративного садивного матеріалу із закритою кореневою системою;
8) лісогосподарської діяльності в дотаційних лісогосподарських підприємствах південно-східного регіону України;
9) проведення наукових досліджень у сфері лісового господарства, підвищення кваліфікації працівників лісового господарства, здійснення просвітницької діяльності та виконання освітніх програм для шкільних лісництв у закладах середньої освіти;
10) заходи, пов’язані з оформленням речових прав на земельні ділянки.
4. Порядок спрямування і використання коштів Державного фонду розвитку лісового господарства визначається Кабінетом Міністрів України.»
2) у пункті 8, змінивши нумерацію підпунктів:
перед підпунктом 1 доповнити новим підпунктом такого змісту:
«_) пункт 3 частини другої виключити;»
після підпункту 2 доповнити новим підпунктом такого змісту:
«_) частину третю статті 29 доповнити новим пунктом такого змісту:
«13-4) 50 відсотків рентної плати за спеціальне використання лісових ресурсів у частині деревини, заготовленої в порядку рубок головного користування; «
3) після пунктів 8, 10, 11 відповідно доповнити новими пунктами такого змісту:
«__. Частину четверту статті 30 доповнити пунктом 2-4 такого змісту:
«2-4) заходи, визначені частиною третьою статті 24-5 цього Кодексу (за рахунок джерел, визначених пунктом 13-4 частини третьої статті 29 цього Кодексу).».
«__. Частину другу статті 59 після слів «інформація про використання коштів державного фонду розвитку водного господарства,» доповнити словами «інформація про використання коштів Державного фонду розвитку лісового господарства,».
«__. Частину другу статті 61 доповнити пунктом 8-5 такого змісту:
«8-5) звіт про використання коштів Державного фонду розвитку лісового господарства; «;
4) підпункт 1 пункту 12 доповнити абзацом такого змісту:
«у пункті 30 частини першої статті 64 слова «рентна плата за спеціальне використання лісових ресурсів (крім рентної плати за спеціальне використання лісових ресурсів у частині деревини, заготовленої в порядку рубок головного користування)» виключити;
5) після пункту 12 доповнити новим пунктом такого змісту:
«__. Пункт 2 частини першої статті 66 виключити»;
6) підпункт 1 пункту 14 доповнити абзацом такого змісту:
«у пункті 3 частини першої статті 69 слова «рентна плата за спеціальне використання лісових ресурсів (крім рентної плати за спеціальне використання лісових ресурсів у частині деревини, заготовленої в порядку рубок головного користування)» виключити.»;
7) пункт 15 викласти у такій редакції:
«15. У частині першій статті 69-1:
1) доповнити новими пунктами такого змісту:
4-2) надходження рентної плати за спеціальне використання лісових ресурсів (крім рентної плати за спеціальне використання лісових ресурсів у частині деревини, заготовленої в порядку рубок головного користування);
4-3) 50 відсотків рентної плати за спеціальне використання лісових ресурсів у частині деревини, заготовленої в порядку рубок головного користування;»
2) Пункт 5 виключити.»;
8) пункт 21 доповнити новим пунктом такого змісту:
«__. У статті 91:
1) Доповнити новим пунктом 13-1 такого змісту:
«13-1) заходи з розвитку лісового господарства, передбачені частиною третьою статті 24-5 цього Кодексу;».
 
Враховано частково    
40. 7. В абзаці третьому частини п’ятої статті 28 слова «коштів державного бюджету (місцевих бюджетів у разі застосування програмно-цільового методу у бюджетному процесі)» замінити словами «бюджетних коштів».
 
   10. В абзаці третьому частини п’ятої статті 28 слова «коштів державного бюджету (місцевих бюджетів у разі застосування програмно-цільового методу у бюджетному процесі)» замінити словами «бюджетних коштів».
 
41. 8. У статті 29:
 
-44- Євлахов А.С.
У розділі І законопроекту:
1) пункт 8 доповнити підпунктом такого змісту:
«__) пункт 3 частини другої статті 29 в редакції «3) 50 відсотків рентної плати за спеціальне використання лісових ресурсів у частині деревини, заготовленої в порядку рубок головного користування; « - виключити;
2) підпункт 1 пункту 12 доповнити абзацом такого змісту:
«частину першу статті 64 доповнити пунктом 2-1) такого змісту «2-1) рентна плата за спеціальне використання лісових ресурсів у частині деревини, заготовленої в порядку рубок головного користування, що сплачується (перераховується) згідно з Податковим кодексом України на відповідній території (крім території міст Києва та Севастополя); «
3) після пункту 12 доповнити новим пунктом такого змісту:
«__. Пункт 2 частини першої статті 66 у редакції «2) 50 відсотків рентної плати за спеціальне використання лісових ресурсів у частині деревини, заготовленої в порядку рубок головного користування» - виключити.».
 
Відхилено   11. У статті 29:
1) у частині другій:
у пункті 3 цифри «50» замінити цифрами «37»;
 
42. 1) у пункті 5 частини другої цифри «75» замінити цифрами «70»;
 
-45- Шкварилюк В.В.
Пункт 8 розділу І законопроекту доповнити новим підпунктом такого змісту:
«2) пункт 16-1 частини другої статті 29 викласти у такій редакції:
«16-1) 45 відсотків екологічного податку (крім екологічного податку, що справляється за викиди в атмосферне повітря двоокису вуглецю стаціонарними джерелами забруднення, який зараховується до загального фонду державного бюджету у повному обсязі; екологічного податку, що справляється за утворення радіоактивних відходів (включаючи вже накопичені) та/або тимчасове зберігання радіоактивних відходів їх виробниками понад встановлений особливими умовами ліцензії строк, який зараховується до спеціального фонду державного бюджету у повному обсязі).»
 
Враховано   у пункті 5 цифри «75» замінити цифрами «70»;
пункт 16-1 викласти в такій редакції:
«16-1) 45 відсотків екологічного податку (крім екологічного податку, що справляється за викиди в атмосферне повітря двоокису вуглецю стаціонарними джерелами забруднення, який зараховується до загального фонду державного бюджету у повному обсязі; екологічного податку, що справляється за утворення радіоактивних відходів (включаючи вже накопичені) та/або тимчасове зберігання радіоактивних відходів їх виробниками понад встановлений особливими умовами ліцензії строк, який зараховується до спеціального фонду державного бюджету у повному обсязі)»;
пункт 23 після слів «крім штрафів, визначених» доповнити словами і цифрами «пунктом 13-5 частини третьої цієї статті»;
 
    -46- Недава О.А.
Розділ І законопроекту доповнити новими пунктами такого змісту:
1) «__. Пункт 16-1 частини другої статті 29 виключити»
«_.Частину третю статті 29 доповнити новим пунктом такого змісту:
«13-4) 20 відсотків екологічного податку (крім екологічного податку, що справляється за утворення радіоактивних відходів (включаючи вже накопичені) та/або за тимчасове зберігання радіоактивних відходів їх виробниками понад установлений особливими умовами ліцензії строк, який зараховується згідно з пунктом 7-4 частини третьої статті 29 цього Кодексу до спеціального фонду державного бюджету у повному обсязі).»;
2) «__. Пункт 6 частини четвертої статті 30 викласти у такій редакції: «6) здійснення природоохоронних заходів, включаючи захист від шкідливої дії вод сільських населених пунктів та сільськогосподарських угідь, збереження біологічного та ландшафтного різноманіття, відтворення природних комплексів, земельних та водних ресурсів, формування національної екомережі, ресурсозберігаючі заходи, а також заходи для зниження рівня забруднення навколишнього природного середовища та дотримання екологічних нормативів і нормативів екологічної безпеки (за рахунок джерел, визначених пунктами 7, 13-4 частини третьої статті 29 цього Кодексу); «;
3) «___. Частину другу статті 57 доповнити новим третім абзацом такого змісту: «Бюджетні кошти, які відповідно до пункту 4-1 статті 69-1 цього Кодексу надійшли до спеціального фонду сільських, селищних, міських бюджетів, бюджетів об’єднаних територіальних громад, що створюються згідно із законом та перспективним планом формування територій громад, та, які не були використані впродовж двох бюджетних періодів, що передують плановому бюджетному періоду, на виконання програм природоохоронних заходів місцевого значення згідно з статтями 70, 89, 90, 91 цього Кодексу, перераховуються у повному обсязі до спеціального фонду обласних бюджетів та бюджету Автономної Республіки Крим для їх використання за цільовим призначенням у наступному бюджетному періоді.»;
4) «__. У частині першій статті 69-1:
пункт 4-1 викласти у такій редакції:
«4-1) 80 відсотків екологічного податку (крім екологічного податку, визначеного пунктом 13-4 частини третьої статті 29 цього Кодексу), у тому числі: до сільських, селищних, міських бюджетів, бюджетів об’єднаних територіальних громад - 25 відсотків, обласних бюджетів та бюджету Автономної Республіки Крим - 55 відсотків, бюджетів міст Києва та Севастополя - 80 відсотків.
У разі використання коштів від сплати екологічного податку, які надходять до сільських, селищних, міських бюджетів, бюджетів об’єднаних територіальних громад протягом двох бюджетних періодів не в повному обсязі, залишки цих надходжень перераховуються до обласних бюджетів та бюджету Автономної Республіки Крим; «
«__.Доповнити новим пунктом 4-2 такого змісту:
«4-2) залишки бюджетних коштів, які відповідно до пункту 4-1 статті 69-1 цього Кодексу надійшли до спеціального фонду сільських, селищних, міських бюджетів, бюджетів об’єднаних територіальних громад, та, які не були використані на кінець двох бюджетних періодів, що передують плановому бюджетному періоду, на виконання програм природоохоронних заходів місцевого значення згідно з статтями 70, 89, 90, 91 цього Кодексу зараховуються до обласних бюджетів та бюджету Автономної Республіки Крим; «.
5) «__. Доповнити статтю 70 третьою частиною такого змісту:
«3. Кошти, які надійшли до спеціального фонду місцевих бюджетів згідно з відповідними пунктами частини першої статті 69-1 цього Кодексу, спрямовуються на здійснення природоохоронних заходів, включаючи захист від шкідливої дії вод сільських населених пунктів та сільськогосподарських угідь, збереження біологічного та ландшафтного різноманіття, відтворення природних комплексів, земельних та водних ресурсів, формування національної екомережі, ресурсозберігаючі заходи, а також заходи для зниження рівня забруднення навколишнього природного середовища та дотримання екологічних нормативів і нормативів екологічної безпеки (за рахунок джерел, визначених пунктами 4, 4-1 та 4-2 частини першої статті 69-1 цього Кодексу).».
6) «___. Частину першу статті 89 доповнити новим пунктом такого змісту:
«7) програми природоохоронних заходів місцевого значення, у тому числі заходів для зниження рівня забруднення навколишнього природного середовища та дотримання екологічних нормативів і нормативів екологічної безпеки, для зниження впливу забруднення навколишнього природного середовища на здоров’я населення, а також ресурсозберігаючих заходів.».
7) «__. У частині першій статті 90 :
у пункті 7) слова: «програми природоохоронних заходів місцевого значення, « - виключити;
доповнити новим пунктом у такій редакції: «8) здійснення природоохоронних заходів, включаючи захист від шкідливої дії вод сільських населених пунктів та сільськогосподарських угідь, збереження біологічного та ландшафтного різноманіття, відтворення природних комплексів, земельних та водних ресурсів, формування національної екомережі, ресурсозберігаючих заходів, а також заходів для зниження рівня забруднення навколишнього природного середовища та дотримання екологічних нормативів і нормативів екологічної безпеки (за рахунок джерел, визначених пунктами 4 та 4-1 частини першої статті 69-1 цього Кодексу).».
8) «__. у частині першій статті 91 :
у пункті 13) слова: «програми природоохоронних заходів місцевого значення, « - виключити;
доповнити новим пунктом такого змісту:
«22) здійснення природоохоронних заходів, включаючи захист від шкідливої дії вод сільських населених пунктів та сільськогосподарських угідь, збереження біологічного та ландшафтного різноманіття, відтворення природних комплексів, земельних та водних ресурсів, формування національної екомережі, ресурсозберігаючих заходів, а також заходів для зниження рівня забруднення навколишнього природного середовища та дотримання екологічних нормативів і нормативів екологічної безпеки (за рахунок джерел, визначених пунктами 4 та 4-1 частини першої статті 69-1 цього Кодексу).»
 
Відхилено    
    -47- Геращенко А.Ю.
Розділ І законопроекту доповнити новими пунктами такого змісту:
1) «___. У статті 29:
пункт 23 частини другої після слів «крім штрафів, визначених» доповнити словами та цифрами «пунктом 13-4 частини третьої цієї статті, «;
частину третю доповнити пунктом 13-4 такого змісту:
«13-4) 50 відсотків надходжень від адміністративних штрафів за адміністративні правопорушення у сфері забезпечення безпеки дорожнього руху, зафіксовані в автоматичному режимі; «
2) «__. Частину четверту статті 30 доповнити пунктами 21 і 22 такого змісту:
«21) здійснення заходів Міністерством внутрішніх справ та Національною поліцією в межах повноважень, визначених законодавством, із впровадження, розбудови, відновлення та експлуатації системи фіксації правопорушень у сфері забезпечення безпеки дорожнього руху в автоматичному режимі (за рахунок 50 відсотків джерел, визначених пунктом 13-4 частини третьої статті 29 цього Кодексу);
22) здійснення заходів центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері дорожнього господарства, Радою міністрів Автономної Республіки Крим, відповідними обласними, Київською та Севастопольською міськими державними адміністраціями в межах повноважень, визначених законодавством, із впровадження, розбудови, відновлення та експлуатації системи фіксації правопорушень у сфері забезпечення безпеки дорожнього руху в автоматичному режимі, в управлінні яких перебувають автомобільні дороги, де функціонує система фіксації правопорушень у сфері забезпечення безпеки дорожнього руху в автоматичному режимі (за рахунок 50 відсотків джерел, визначених підпунктом 13-4 частини третьої статті 29 цього Кодексу) в розмірах, визначених законом про Державний бюджет України (для Ради міністрів Автономної Республіки Крим, відповідних обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій - у вигляді субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам).».
3) «__. Частину першу статті 97 доповнити пунктом 11-2 такого змісту:
«11-2) субвенція на фінансове забезпечення здійснення заходів із впровадження, розбудови, відновлення та експлуатації системи фіксації правопорушень у сфері забезпечення безпеки дорожнього руху в автоматичному режимі; «.
4) «___Доповнити статтею 103-7 такого змісту:
«Стаття 103-7. Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на фінансове забезпечення здійснення заходів із впровадження, розбудови, відновлення та експлуатації системи фіксації правопорушень у сфері забезпечення безпеки дорожнього руху в автоматичному режимі
Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на фінансове забезпечення здійснення заходів із впровадження, розбудови, відновлення та експлуатації системи фіксації правопорушень у сфері забезпечення безпеки дорожнього руху в автоматичному режимі надається Раді міністрів Автономної Республіки Крим, відповідним обласним, Київській та Севастопольській міським державним адміністраціям, в управлінні яких перебувають автомобільні дороги, де функціонує система фіксації правопорушень у сфері забезпечення безпеки дорожнього руху в автоматичному режимі, за рахунок джерел формування спеціального фонду державного бюджету, визначених пунктом 13-4 частини третьої статті 29 цього Кодексу, з урахуванням положень пункту 22 частини четвертої статті 30 цього Кодексу.
У законі про Державний бюджет України затверджуються бюджетні призначення для центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері дорожнього господарства, на здійснення заходів з урахуванням цільового призначення субвенції та обсяги зазначеної субвенції окремо для бюджету Автономної Республіки Крим, обласних бюджетів, бюджетів міст Києва та Севастополя.
2. Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на фінансове забезпечення здійснення заходів із впровадження, розбудови, відновлення та експлуатації системи фіксації правопорушень у сфері забезпечення безпеки дорожнього руху в автоматичному режимі розподіляється між відповідними бюджетами на основі формули, яка розробляється центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері дорожнього господарства, та затверджується Кабінетом Міністрів України.
3. Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на фінансове забезпечення здійснення заходів із впровадження, розбудови, відновлення та експлуатації системи фіксації правопорушень у сфері забезпечення безпеки дорожнього руху в автоматичному режимі перераховується за рахунок фактичних доходів спеціального фонду державного бюджету, які є джерелом надання зазначеної субвенції.
4. Залишки коштів за субвенцією з державного бюджету місцевим бюджетам на фінансове забезпечення здійснення заходів із впровадження, розбудови, відновлення та експлуатації системи фіксації правопорушень у сфері забезпечення безпеки дорожнього руху в автоматичному режимі на кінець бюджетного періоду зберігаються на рахунках відповідних місцевих бюджетів і використовуються в наступному бюджетному періоді з урахуванням цільового призначення субвенції.».»
 
Враховано в іншій редакції /уточнена редакція: «__. У статті 29: 1) пункт 23 частини другої після слів «крім штрафів, визначених» доповнити словами і цифрами «пунктом 13-5 частини третьої цієї статті»; 2) частину третю доповнити пунктом 13-5 такого змісту: «13-5) 50 відсотків надходжень від адміністративних штрафів за адміністративні правопорушення у сфері забезпечення безпеки дорожнього руху, зафіксовані в автоматичному режимі». __. Частину четверту статті 30 доповнити пунктом 21 такого змісту: «21) здійснення заходів із впровадження, розбудови, відновлення та експлуатації системи фіксації правопорушень у сфері забезпечення безпеки дорожнього руху в автоматичному режимі (за рахунок джерел, визначених пунктом 13-5 частини третьої статті 29 цього Кодексу), у тому числі здійснення таких заходів Міністерством внутрішніх справ України та Національною поліцією України (за рахунок 40 відсотків джерел, визначених пунктом 13-5 частини третьої статті 29 цього Кодексу)»./   
    -48- Мепарішвілі Х.Н.
У розділі Ізаконопроекту:
1) пункт 8 доповнити новим підпунктом такого змісту:
«__) доповнити частину третю пунктом 7-5 такого змісту:
«7-5) кошти, що надійшли від відшкодування втрат сільськогосподарського і лісогосподарського виробництва, відповідно до абзацу другого пункту 44-1 розділу VІ «Прикінцеві та перехідні положення» цього Кодексу; «;
2) після пункту 8 доповнити новим пунктом такого змісту:
«___. Доповнити частину четверту статті 30 пунктом 6-3 такого змісту:
«6-3) освоєння земель для сільськогосподарських і лісогосподарських потреб, поліпшення відповідних угідь, охорону земель відповідно до розроблених програм та проектів землеустрою, а також на проведення інвентаризації земель, проведення нормативної грошової оцінки землі (за рахунок джерел, визначених пунктом 7-5 частини третьої статті 29 цього Кодексу); «;
пункт 15 викласти в такій редакції:
«15. У частині першій статті 69-1:
1) доповнити пунктом 2-1 такого змісту:
«2-1) кошти, що надійшли від відшкодування втрат сільськогосподарського і лісогосподарського виробництва, відповідно до абзацу першого пункту 44-1 розділу VІ «Прикінцеві та перехідні положення» цього Кодексу; «;
2) пункт 5 виключити.»;
4) пункт 25 доповнити новим підпунктом такого змісту:
«__) доповнити пунктом 44-1 такого змісту:
«44-1. Залишки коштів спеціального фонду місцевих бюджетів, що надійшли від відшкодування втрат сільськогосподарського і лісогосподарського виробництва, до бюджетів міст районного значення, селищ і сіл, районних бюджетів, бюджетів об’єднаних територіальних громад, бюджетів міст республіканського Автономної Республіки Крим та обласного значення, не використані на кінець бюджетного періоду протягом двох років, які передують бюджетному періоду, за які надійшли такі кошти, на цілі, передбачені законодавством, у розмірі 100 відсотків перераховуються в останній день такого бюджетного періоду органами Державної казначейської служби України до спеціального фонду бюджету Автономної Республіки Крим та обласних бюджетів.
Залишки коштів спеціального фонду місцевих бюджетів, що надійшли від відшкодування втрат сільськогосподарського і лісогосподарського виробництва, до бюджету Автономної Республіки Крим та обласних бюджетів, а також до бюджетів міст Києва та Севастополя, не використані на кінець бюджетного періоду протягом двох років, які передують бюджетному періоду, за які надійшли такі кошти, на цілі, передбачені законодавством, у розмірі 100 відсотків перераховуються в останній день такого бюджетного періоду органами Державної казначейської служби України до спеціального фонду державного бюджету.».
 
Відхилено /окремо розглядатиметься урядовий законопроект за реєстр. № 9291, в якому врегульовується таке питання/   
    -49- Співаковський О.В.
Частину восьму доповнити новим пунктом третім такого змісту:
«3) у пункті 17 частини другої після слів «частина чистого прибутку (доходу) державних унітарних підприємств та їх об’єднань» додати слова « (крім державних підприємств та об’єднань, що перебувають у віданні Національної академії наук України)».
 
Відхилено    
43. 2) пункт 13 частини третьої після слів «програм допомоги» доповнити словами «і грантів».
 
-50- Продан О.П.
Пункт 8 розділу І доповнити новими підпунктами такого змісту, змінивши нумерацію підпунктів:
«_) пункт 16-3 частини другої виключити;»
«частину третю доповнити новим пунктом 8-1 такого змісту:
«8-1) збір на соціально-економічну компенсацію ризику населення, яке проживає на території зони спостереження.».
Після пункту 8 розділу І доповнити новим пунктом такого змісту:
«9. Частину четверту статті 30 доповнити пунктом такого змісту:
«7-1) субвенцію з державного бюджету місцевим бюджетам на фінансування заходів соціально-економічної компенсації ризику населення, яке проживає на території зони спостереження (за рахунок джерел, визначених пунктом 8-1) частини третьої статті 29 цього Кодексу);»
 
Відхилено   2) у частині третій:
пункт 13 після слів «програм допомоги» доповнити словами «і грантів»;
доповнити пунктами 13-4 і 13-5 такого змісту:
«13-4) 26 відсотків рентної плати за спеціальне використання лісових ресурсів у частині деревини, заготовленої в порядку рубок головного користування;
13-5) 50 відсотків надходжень від адміністративних штрафів за адміністративні правопорушення у сфері забезпечення безпеки дорожнього руху, зафіксовані в автоматичному режимі».
12. У частині четвертій статті 30:
у пункті 12 слова «програм допомоги» замінити словами «програм та заходів у рамках програм допомоги і грантів»;
доповнити пунктами 15-1 і 21 такого змісту:
«15-1) ведення лісового і мисливського господарства, охорону і захист лісів в лісовому фонді (за рахунок джерел, визначених пунктом 13-4 частини третьої статті 29 цього Кодексу)»;
21) здійснення заходів із впровадження, розбудови, відновлення та експлуатації системи фіксації правопорушень у сфері забезпечення безпеки дорожнього руху в автоматичному режимі (за рахунок джерел, визначених пунктом 13-5 частини третьої статті 29 цього Кодексу), у тому числі здійснення таких заходів Міністерством внутрішніх справ України та Національною поліцією України (за рахунок 40 відсотків джерел, визначених пунктом 13-5 частини третьої статті 29 цього Кодексу)».
 
    -51- Гуляєв В.О.
Визначити джерелом формування спеціального фонду Державного бюджету збір на соціально-економічну компенсацію ризику населення, яке проживає на території зони спостереження та спрямування його у повному обсязі у вигляді субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на фінансування відповідних заходів, що забезпечить цільове спрямування коштів збору на зазначену мету;
 
Відхилено    
    -52- Іщейкін К.Є.
Розділ І доповнити пунктом такого змісту:
«__. У пункті 12 частини четвертої статті 30 слова «програм допомоги» замінити словами «програм та заходів в рамках програм допомоги і грантів». /для узгодження із змінами до п.13 ч.3 ст.29 Бюджетного кодексу, передбаченими законопроектом № 9084/
 
Враховано    
    -53- Співаковський О.В.
Розділ І законопроекту доповнити новими пунктами такого змісту:
«___. Пункт 2 частини четвертої статті 33 доповнити словами «обсягу коштів державного бюджету, що спрямовується на наукову і науково-технічну діяльність, у відсотках до валового внутрішнього продукту»;
«__. Частину першу статті 40 доповнити новим пунктом 3 такого змісту:
«3) обсяг коштів державного бюджету, що спрямовується на наукову і науково-технічну діяльність (у відсотках до валового внутрішнього продукту) «.
 
Відхилено    
44. 9. У статті 51:
 
   13. У статті 51:
 
45. 1) частини першу і другу після слова «поліцейські» у всіх відмінках доповнити словами «, співробітники Служби судової охорони» у відповідному відмінку;
 
-54- Левченко Ю.В.
Підпункт 1 пункту 9 розділу 1 законопроекту виключити.
 
Відхилено   1) частини першу і другу після слова «поліцейські» в усіх відмінках доповнити словами «співробітники Служби судової охорони» у відповідному відмінку;
 
46. 2) частини третю і четверту викласти в такій редакції:
 
   2) частини третю і четверту викласти в такій редакції:
 
47. «3. Розпорядники бюджетних коштів забезпечують у повному обсязі проведення розрахунків за електричну та теплову енергію, водопостачання, водовідведення, природний газ, інші енергоносії, комунальні послуги та послуги зв’язку, які споживаються бюджетними установами, та укладають договори за кожним їх видом у межах встановлених відповідним головним розпорядником бюджетних коштів обґрунтованих лімітів споживання.
 
-55- Іщейкін К.Є.
В абзаці другому підпункту 2 пункту 9 розділу І /щодо змін до ч.3 ст.51 Бюджетного кодексу/ слова «їх видом» замінити словами «видом відповідних послуг». /техніко-юридичне уточнення викладу/
 
Враховано   «3. Розпорядники бюджетних коштів забезпечують у повному обсязі проведення розрахунків за електричну та теплову енергію, водопостачання, водовідведення, природний газ, інші енергоносії, комунальні послуги та послуги зв’язку, які споживаються бюджетними установами, та укладають договори за кожним видом відповідних послуг у межах встановлених відповідним головним розпорядником бюджетних коштів обґрунтованих лімітів споживання.
 
48. 4. За наявності простроченої кредиторської заборгованості із заробітної плати (грошового забезпечення), стипендій, а також за спожиті комунальні послуги, електричну та теплову енергію, природний газ та інші енергоносії розпорядники бюджетних коштів у межах бюджетних асигнувань за загальним фондом не беруть бюджетних зобов’язань та не здійснюють платежів за іншими заходами, пов’язаними з функціонуванням бюджетних установ (крім захищених видатків бюджету, визначених статтею 55 цього Кодексу), до погашення такої заборгованості.».
 
-56- Левченко Ю.В.
Абзац 3 підпункту 2 пункту 9 розділу 1 законопроекту виключити.
 
Відхилено   4. За наявності простроченої кредиторської заборгованості із заробітної плати (грошового забезпечення), стипендій, а також за спожиті комунальні послуги, електричну та теплову енергію, природний газ та інші енергоносії розпорядники бюджетних коштів у межах бюджетних асигнувань за загальним фондом не беруть бюджетних зобов’язань та не здійснюють платежів за іншими заходами, пов’язаними з функціонуванням бюджетних установ (крім захищених видатків бюджету, визначених статтею 55 цього Кодексу), до погашення такої заборгованості».
 
49. 10. Частину другу статті 55 доповнити абзацом такого змісту:
 
-57- Євлахов А.С.
Пункт 10 частини першої законопроекту викласти у наступній редакції:
«10. Частину другу статті 55 доповнити абзацами такого змісту:
забезпечення регулярного перевезення учнів, дітей та педагогічних працівників дошкільних і загальноосвітніх навчальних закладів у сільській місцевості, шахтарських та інших малих монофункціональних містах, селищах до місць навчання, роботи і додому;
програму державних гарантій медичного обслуговування населення.»
 
Відхилено   14. Частину другу статті 55 доповнити абзацом двадцятим такого змісту:
 
50. «програму державних гарантій медичного обслуговування населення».
 
-58- Дубневич Б.В.
Розділ І доповнити новим пунктом такого змісту:
« __ У статті 57:
частину першу доповнити новим абзацом такого змісту:
«На кінець бюджетного періоду Казначейство України зберігає залишки коштів державного фонду регіонального розвитку на рахунках розпорядників коштів для здійснення відповідних витрат у наступному бюджетному періоді з урахуванням їх цільового призначення до завершення реалізації проекту.».
у частині другій слова «спеціального фонду» замінити словами «спеціального та загального фондів».
 
Відхилено   «програму державних гарантій медичного обслуговування населення».
 
51. 11. Пункт 9-1 частини другої статті 60 і пункт 12 частини другої статті 61 після слів «відповідно Автономною Республікою Крим, « доповнити словами «обласними радами та».
 
-59- Семенуха Р.С.
Острікова Т.Г.
Березюк О.Р.
Сироїд О.І.
Мірошніченко І.В.
Сисоєнко І.В.
Маркевич Я.В.
Виключити пункт 11 законопроекту, статті 60 і 61 залишити у чинній редакції.
 
Відхилено   15. Пункт 9-1 частини другої статті 60 після слів «відповідно Автономною Республікою Крим» доповнити словами «обласними радами та».
16. Пункт 12 частини другої статті 61 після слів «відповідно Автономною Республікою Крим» доповнити словами «обласними радами та».
 
    -60- Левченко Ю.В.
Пункт 11 розділу 1 Законопроекту виключити.
 
Відхилено    
52. 12. У статті 64:
 
-61- Семенуха Р.С.
Острікова Т.Г.
Березюк О.Р.
Сироїд О.І.
Мірошніченко І.В.
Сисоєнко І.В.
Маркевич Я.В.
1. у пункті 12:
1) доповнити новим підпунктом 1-1 такого змісту:
«1-1) пункт 4 частини першої виключити;»
2). У пункті 12 розділу І законопроекту у пропонованій редакції нового пункту 4-3 частини першої статті 64 перед словами «відсотків рентної плати за користування надрами» цифру «5» замінити на цифру «30»;
3) У пункті 14 розділу І законопроекту у пропонованій редакції нового пункту 3-2 частини першої статті 69 перед словами «відсотків рентної плати за користування» цифру «5» замінити на цифру «30».
 
Відхилено   17. У статті 64:
1) у частині першій:
у пункті 2 цифри «50» замінити цифрами «37»;
 
53. 1) частину першу доповнити пунктом 4-3 такого змісту:
 
-62- Левченко Ю.В.
Підпункт 1 пункту 12 розділу 1 законопроекту виключити.
 
Відхилено   доповнити пунктом 4-3 такого змісту:
 
54. «4-3) 5 відсотків рентної плати за користування надрами для видобування корисних копалин загальнодержавного значення (крім рентної плати за користування надрами для видобування нафти, природного газу та газового конденсату), що зараховується до бюджетів міст республіканського Автономної Республіки Крим та обласного значення, бюджетів об’єднаних територіальних громад за місцезнаходженням (місцем видобутку) відповідних природних ресурсів; «;
 
-63- Продан О.П.
У пункті 12 розділу І законопроекту доповнити підпункт 1 новим абзацом такого змісту:
« у пункті 38 після слів «адміністративні штрафи» доповнити словами «та інші штрафні санкції».;
доповнити пунктом 38-1 такого змісту:
«38-1) адміністративні штрафи, що накладаються органами комунального автомобільного та електротранспорту (тролейбус, трамвай), уповноваженими законом розглядати справи про адміністративні правопорушення, пов’язані з порушенням правил користування автомобільним транспортом та електротранспортом.».
 
Враховано частково /в частині змін до п.38 ч.1 ст.64 Бюджетного кодексу/  «4-3) 5 відсотків рентної плати за користування надрами для видобування корисних копалин загальнодержавного значення (крім рентної плати за користування надрами для видобування нафти, природного газу та газового конденсату), що зараховується до бюджетів міст республіканського Автономної Республіки Крим та обласного значення, бюджетів об’єднаних територіальних громад за місцезнаходженням (місцем видобутку) відповідних природних ресурсів»;
у пунктах 36-1, 36-2 і 36-3 слова «що створюються згідно із законом та перспективним планом формування територій громад» виключити»;
пункт 38 після слів «адміністративні штрафи» доповнити словами «та інші штрафні санкції»;
 
    -64- Гуляєв В.О.
У пункті 12 розділу І законопроекту доповнити підпункт 1 новим абзацом такого змісту:
«у пункті 38 після слів «адміністративні штрафи» доповнити словами «та інші штрафні санкції».;
 
Враховано    
    -65- Іщейкін К.Є.
Пункт 12 розділу І /щодо змін до ст. 64 Бюджетного кодексу/ доповнити новим підпунктом такого змісту:
«__) у пунктах 36-1, 36-2 і 36-3 частини першої статті 64 слова «що створюються згідно із законом та перспективним планом формування територій громад» виключити». /для узгодження з іншими нормами Бюджетного кодексу з урахуванням змін, внесених законом від 07.12.2017 №2233-VІІІ/
 
Враховано    
55. 2) у частині другій:
 
-66- Гуляєв В.О.
Забезпечити зарахування податку на доходи фізичних осіб, який нарахований та утриманий з найманих працівників як відокремлених, так і виробничих структур функціональних структурних підрозділів юридичних осіб ( тобто незалежно від організації структури юридичної особи - податкового агента), до місцевих бюджетів за місцем розташування та/або здійснення діяльності таких підрозділів;
 
Відхилено   2) у частині другій:
 
56. абзац другий після слів «виплачуються фізичній особі» доповнити словами « (крім податку на доходи фізичних осіб, визначеного абзацом п’ятим частини другої цієї статті)»;
 
-67- Іщейкін К.Є.
Абзаци другий-четвертий підпункту 2 пункту 12 розділу І /щодо змін до ч.2 ст.64 Бюджетного кодексу/ замінити одним абзацом такого змісту (з редакційними правками абзаців п’ятого і шостого):
«в абзаці першому слова «Податок на доходи фізичних осіб» замінити словами «Податок на доходи фізичних осіб (крім податку, визначеного абзацом п’ятим цієї частини статті)». /техніко-юридичне уточнення викладу/
 
Враховано   в абзаці першому слова «Податок на доходи фізичних осіб» замінити словами «Податок на доходи фізичних осіб (крім податку, визначеного абзацом п’ятим цієї частини статті)»;
 
    -68- Семенуха Р.С.
Острікова Т.Г.
Березюк О.Р.
Сироїд О.І.
Мірошніченко І.В.
Сисоєнко І.В.
Маркевич Я.В.
у абзаці другому підпункту 2 пункту 12 розділу І після слів «абзац другий» додати слова «після слів «за їх місцезнаходженням (розташуванням)» доповнити словами «, а в разі наявності у юридичної особи філії, представництва чи іншого відокремленого підрозділу - зараховується до відповідного бюджету за місцезнаходженням (розташуванням) такої філії, представництва чи іншого відокремленого підрозділу»,».
 
Відхилено    
57. абзац третій після слів «органах доходів і зборів» доповнити словами « (крім податку на доходи фізичних осіб, визначеного абзацом п’ятим частини другої цієї статті)»;
 
      
58. абзац четвертий після слів «такої фізичної особи» доповнити словами « (крім податку на доходи фізичних осіб, визначеного абзацом п’ятим частини другої цієї статті)»;
 
      
59. доповнити частину абзацом такого змісту:
 
   доповнити абзацом п’ятим такого змісту:
 
60. «податок на доходи фізичних осіб, нарахований податковим агентом або фізичною особою, яка отримує доходи від особи, яка не є податковим агентом, з доходів за здавання фізичними особами в оренду (суборенду, емфітевзис) земельних ділянок, земельних часток (паїв), виділених або не виділених у натурі (на місцевості), сплачується таким податковим агентом або такою фізичною особою до відповідного бюджету за місцезнаходженням таких об’єктів оренди (суборенди, емфітевзису).».
 
   «Податок на доходи фізичних осіб, нарахований податковим агентом або фізичною особою, яка отримує доходи від особи, яка не є податковим агентом, з доходів за здавання фізичними особами в оренду (суборенду, емфітевзис) земельних ділянок, земельних часток (паїв), виділених або не виділених у натурі (на місцевості), сплачується таким податковим агентом або такою фізичною особою до відповідного бюджету за місцезнаходженням таких об’єктів оренди (суборенди, емфітевзису)».
18. У пункті 2 частини першої статті 66 цифри «50» замінити цифрами «37».
 
61. 13. Назву статті 67-2 після слів «антитерористичної операції» доповнити словами «та/або операції Об’єднаних сил».
 
-69- Дубневич Б.В.
Розділ І доповнити новим пунктом такого змісту:
«__. Пункт 16 частини першої статті 64 викласти в такій редакції:
«16) 50 відсотків акцизного податку з реалізації суб’єктами господарювання роздрібної торгівлі нафтопродуктів, скрапленого газу, речовин, що використовуються як компоненти моторних палив, палива моторного альтернативного та 100 відсотків акцизного податку з реалізації суб’єктами господарювання роздрібної торгівлі алкогольних напоїв та тютюнових виробів, що зараховуються до бюджетів об’єднаних територіальних громад, міських бюджетів; «
 
Відхилено   19. Назву статті 67-2- доповнити словами «та/або операції Об’єднаних сил».
 
    -70- Дубневич Б.В.
Розділ І доповнити новим пунктом такого змісту:
«__Пункт 6 частини першої статті 66 доповнити словами «50 відсотків акцизного податку з реалізації суб’єктами господарювання роздрібної торгівлі нафтопродуктів, скрапленого газу, речовин, що використовуються як компоненти моторних палив, палива моторного альтернативного, що зараховуються до обласних бюджетів; «
 
Відхилено    
62. 14. Частину першу статті 69 доповнити пунктом 3-2 такого змісту:
 
-71- Левченко Ю.В.
Пункт 14 розділу 1 законопроекту виключити.
 
Відхилено   20. Частину першу статті 69 доповнити пунктом 3-2 такого змісту:
 
63. «3-2) 5 відсотків рентної плати за користування надрами для видобування корисних копалин загальнодержавного значення (крім рентної плати за користування надрами для видобування нафти, природного газу та газового конденсату), що зараховується до бюджетів місцевого самоврядування за місцезнаходженням (місцем видобутку) відповідних природних ресурсів; «.
 
   «3-2) 5 відсотків рентної плати за користування надрами для видобування корисних копалин загальнодержавного значення (крім рентної плати за користування надрами для видобування нафти, природного газу та газового конденсату), що зараховується до бюджетів місцевого самоврядування за місцезнаходженням (місцем видобутку) відповідних природних ресурсів».
 
64. 15. Пункт 5 частини першої статті 69-1 виключити.
 
-72- Левченко Ю.В.
Пункт 15 розділу 1 законопроекту викласти у наступній редакції:
«15. Статтю 69-1
1) частину першу доповнити новим пунктом 4-2 наступного змісту:
«4-2) 5 відсотків рентної плати за користування надрами для видобування корисних копалин загальнодержавного значення (крім рентної плати за користування надрами для видобування нафти, природного газу та газового конденсату), що зараховується до бюджетів місцевого самоврядування за місцезнаходженням (місцем видобутку) відповідних природних ресурсів; ««;
2) пункт 5 частини першої виключити.»
 
Відхилено   21. Пункт 5 частини першої статті 69-1 виключити.
22. Пункт 6 частини другої статті 71 після слів «Автономної Республіки Крим» доповнити словами «обласної ради».
 
    -73- Дубневич Б.В.
Розділ І доповнити новим пунктом такого змісту:
«__. Пункт 20-3 частини першої статті 69 викласти в такій редакції:
«20-3) 50 відсотків акцизного податку з реалізації суб’єктами господарювання роздрібної торгівлі нафтопродуктів, скрапленого газу, речовин, що використовуються як компоненти моторних палив, палива моторного альтернативного та 100 відсотків акцизного податку з реалізації суб’єктами господарювання роздрібної торгівлі алкогольних напоїв та тютюнових виробів, що зараховуються до бюджетів міст районного значення, сільських, селищних бюджетів; «
 
Відхилено    
    -74- Дубневич Б.В.
Розділ І доповнити новим пунктом такого змісту:
«___.Пункт 4-1 частини першої статті 69-1 викласти в такій редакції:
«4-1) 80 відсотків екологічного податку (крім екологічного податку, визначеного пунктом 16-1 частини другої статті 29 цього Кодексу), у тому числі: до сільських, селищних, міських бюджетів, бюджетів об’єднаних територіальних громад - 25 відсотків, обласних бюджетів та бюджету Автономної Республіки Крим - 55 відсотків, бюджетів міст Києва та Севастополя - 80 відсотків; «
 
Відхилено    
    -75- Левченко Ю.В.
Доповнити новим пунктом 15-1 у такій редакції:
«15-1. Доповнити статтю 70 новою частиною у такій редакції:
«3. Кошти спеціального фонду місцевих бюджетів, отримані за рахунок джерел, передбачених 42 частини першої статті 69-1 цього Кодексу, витрачаються на природоохоронні заходи та розвиток дорожнього господарства.».
 
Відхилено    
    -76- Іщейкін К.Є.
Розділ І доповнити пунктом такого змісту:
«__. Пункт 6 частини другої статті 71 після слів «Автономної Республіки Крим» доповнити словами «обласної ради». /для узгодження із змінами до ст.17 Бюджетного кодексу, передбаченими законопроектом № 9084/
 
Враховано    
65. 16. У статті 74:
 
-77- Семенуха Р.С.
Острікова Т.Г.
Березюк О.Р.
Сироїд О.І.
Мірошніченко І.В.
Сисоєнко І.В.
Маркевич Я.В.
Виключити пункт 16 законопроекту, статтю 74 залишити у чинній редакції.
 
Відхилено   23. У статті 74:
 
    -78- Гуляєв В.О.
Відокремити особливості та механізм здійснення місцевих запозичень та надання місцевих гарантів для обласних бюджетів в окрему частину статті 74 Бюджетного Кодексу України з метою недопущення здійснення місцевих запозичень міськими бюджетами для забезпечення спільних інтересів територіальних громад області
 
Враховано частково    
66. 1) частину першу викласти в такій редакції:
 
-79- Продан О.П.
Пункт 1 частини 16 розділу І законопроекту викласти в такій редакції:
«1) частину першу викласти в такій редакції:
«1. Місцеві запозичення здійснюються з метою фінансування бюджету розвитку:
- бюджету Автономної Республіки Крим, міських бюджетів та використовуються для створення, приросту чи оновлення стратегічних об'єктів довготривалого користування або об'єктів, які забезпечують виконання завдань відповідно Верховної Ради Автономної Республіки Крим, міських рад, спрямованих на задоволення інтересів населення Автономної Республіки Крим, територіальних громад міст;
- обласних бюджетів та використовуються для створення, приросту чи оновлення стратегічних об’єктів довготривалого користування або об’єктів, які забезпечують виконання завдань відповідних обласних рад, спрямованих на задоволення спільних інтересів територіальних громад області, відновлення та реконструкції об’єктів спільної власності територіальних громад або державної власності, що перебувають в управлінні обласних рад, обласних державних адміністрацій, а також будівництва, реконструкції, капітального ремонту автомобільних доріг загального користування державного, місцевого значення.»;
 
Враховано   1) частину першу викласти в такій редакції:
 
67. «1. Місцеві запозичення здійснюються з метою фінансування бюджету розвитку бюджету Автономної Республіки Крим, обласних чи міських бюджетів та використовуються для створення, приросту чи оновлення стратегічних об’єктів довготривалого користування або об’єктів, які забезпечують виконання завдань Верховної Ради Автономної Республіки Крим, обласних чи міських рад, спрямованих на задоволення інтересів населення Автономної Республіки Крим, спільних інтересів територіальних громад області, інтересів територіальних громад міст, відновлення та реконструкції об’єктів спільної власності територіальних громад або державної власності, що перебувають в управлінні обласних рад, обласних державних адміністрацій, а також будівництва, реконструкції, капітального ремонту автомобільних доріг загального користування державного, місцевого значення.»;
 
-80- Довгий О.С.
У пункті 1 частини шістнадцятої розділу І:
у абзаці другому виключити слова «або державної власності, що перебувають в управлінні обласних рад, обласних державних адміністрацій», а також слово та знак «державного, «.
 
Відхилено   «1. Місцеві запозичення здійснюються з метою фінансування бюджету розвитку:
бюджету Автономної Республіки Крим, міських бюджетів та використовуються для створення, приросту чи оновлення стратегічних об'єктів довготривалого користування або об'єктів, що забезпечують виконання завдань Верховної Ради Автономної Республіки Крим та міських рад, спрямованих на задоволення інтересів населення Автономної Республіки Крим і територіальних громад міст;
обласних бюджетів та використовуються для створення, приросту чи оновлення стратегічних об’єктів довготривалого користування або об’єктів, що забезпечують виконання завдань обласних рад, спрямованих на задоволення спільних інтересів територіальних громад області, відновлення та реконструкцію об’єктів спільної власності територіальних громад або державної власності, що перебувають в управлінні обласних рад, обласних державних адміністрацій, а також будівництва, реконструкції, капітального ремонту автомобільних доріг загального користування державного, місцевого значення»;
 
68. 2) частину четверту після слів «Автономної Республіки Крим» доповнити словами «, обласних рад»;
 
-81- Продан О.П.
Пункт 2 частини 16 розділу І законопроекту викласти в такій редакції:
«2) в частині четвертій:
абзац перший викласти в такій редакції:
«4. Держава коштами державного бюджету не несе відповідальності за бюджетні зобов'язання органів влади Автономної Республіки Крим та органів місцевого самоврядування. Органи влади Автономної Республіки Крим та органи місцевого самоврядування коштами відповідних місцевих бюджетів не несуть відповідальності за бюджетні зобов'язання одне одного, а також за бюджетні зобов'язання держави.»;
доповнити частину новим абзацом такого змісту:
«Органи влади Автономної Республіки Крим та органи місцевого самоврядування не несуть відповідальності за зобов'язаннями суб'єктів господарювання комунальної та інших форм власності, крім випадків надання місцевих гарантій.».
 
Відхилено   2) частину четверту після слів «Автономної Республіки Крим» доповнити словами «обласних рад»;
3) частину п’яту доповнити словами і цифрами «а в частині обслуговування місцевого боргу за місцевими зовнішніми запозиченнями, залученими для виконання ремонтно-будівельних робіт на автомобільних дорогах загального користування місцевого значення та комунальної власності, відповідні видатки також можуть здійснюватися із спеціального фонду місцевого бюджету за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на фінансове забезпечення будівництва, реконструкції, ремонту і утримання автомобільних доріг загального користування місцевого значення, вулиць і доріг комунальної власності у населених пунктах (у розмірі не більше 10 відсотків обсягу такої субвенції, затвердженого законом про Державний бюджет України для відповідного місцевого бюджету)»;
 
    -82- Іщейкін К.Є.
У зв’язку з передбаченими у законопроекті змінами до статей 16 і 74 Бюджетного кодексу щодо здійснення облрадами місцевих запозичень пропонується внести пов’язані зміни до інших норм цього Кодексу та інших законів, а саме:
Пункт 16 розділу І доповнити новим підпунктом такого змісту:
«_) частину п’яту доповнити словами «а в частині виконання боргових зобов’язань за місцевими зовнішніми запозиченнями, залученими для виконання ремонтно-будівельних робіт на автомобільних дорогах загального користування місцевого значення та комунальної власності, відповідні видатки також можуть здійснюватися із спеціального фонду місцевого бюджету за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на фінансове забезпечення будівництва, реконструкції, ремонту і утримання автомобільних доріг загального користування місцевого значення, вулиць і доріг комунальної власності у населених пунктах»;
розділ І доповнити новим пунктом такого змісту:
«_. Друге речення абзацу другого частини другої статті 103-1 доповнити такими словами «а також на виконання боргових зобов’язань за місцевими зовнішніми запозиченнями, залученими для виконання ремонтно-будівельних робіт на автомобільних дорогах загального користування місцевого значення та комунальної власності»;
розділ ІІ доповнити новим пунктом такого змісту:
«__. Внести зміни до таких законів України:
1) Частину третю статті 43 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» (Відомості Верховної Ради України, 1997 р., № 24, ст. 170; з наступними змінами) доповнити пунктом 5 такого змісту:
«5) прийняття рішень щодо здійснення місцевих зовнішніх запозичень і надання місцевих гарантій відповідно до вимог, встановлених Бюджетним кодексом України»;
2) У Законі України «Про джерела фінансування дорожнього господарства України» (Відомості Верховної Ради України, 1998 р., № 14, ст. 60; з наступними змінами):
абзац другий пункту 2 частини четвертої статті 3 доповнити словами «а також на виконання боргових зобов’язань за місцевими зовнішніми запозиченнями, залученими для виконання ремонтно-будівельних робіт на автомобільних дорогах загального користування місцевого значення та комунальної власності»;
у статті 4: частину третю після слів «інших надходжень до відповідних бюджетів» доповнити словами « (включаючи місцеві зовнішні запозичення)», а частину четверту після слів «що належать до комунальної власності» доповнити словами «виконання боргових зобов’язань за місцевими зовнішніми запозиченнями, залученими для виконання ремонтно-будівельних робіт на автомобільних дорогах»;
3) пункт 8 частини першої статті 12 Закону України «Про автомобільні дороги» (Відомості Верховної Ради України, 2005 р., № 51, ст. 556; з наступними змінами) доповнити словами «а також автомобільних доріг загального користування державного значення у разі наявності відповідного рішення обласної ради».
 
Враховано в іншій редакції /слова «виконання боргових зобов’язань» замінено словами «обслуговування місцевого боргу», а також встановлено обмеження щодо використання субвенції на таку мету у розмірі не більше 10 відсотків обсягу субвенції/   
69. 3) частину сьому після слів «Верховна Рада Автономної Республіки Крим, відповідна» доповнити словами «обласна та».
 
   4) у частині сьомій слова «відповідна міська рада» замінити словами «відповідні обласна та міська ради».
 
70. 17. У статті 76:
 
   24. У статті 76:
 
71. 1) назву статті після слова «додаються» доповнити словами «, предмет регулювання рішення про місцевий бюджет»;
 
   1) назву доповнити словами «предмет регулювання рішення про місцевий бюджет»;
 
72. 2) доповнити статтю частиною четвертою такого змісту:
 
   2) доповнити частиною четвертою такого змісту:
 
73. «4. У рішенні про місцевий бюджет видатки та кредитування за головними розпорядниками коштів місцевого бюджету повинні бути деталізовані за програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету, за групами функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету та окремими категоріями економічної класифікації видатків бюджету і класифікації кредитування бюджету.».
 
   «4. У рішенні про місцевий бюджет видатки та кредитування за головними розпорядниками коштів місцевого бюджету повинні бути деталізовані за програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету, за групами функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету та окремими категоріями економічної класифікації видатків бюджету і класифікації кредитування бюджету».
 
74. /пункт 18 розділу І законопроекту виключено відповідно до Постанови Верховної Ради України від 18.10.2018 р. № 2601-VІІІ/
 
-83- Співаковський О.В.
Частину вісімнадцяту викласти в наступній редакції:
«18. У підпункті «в» пункту 7 частини першої статті 87 слово «власності» замінити словами і цифрами «та структурних підрозділах без статусу окремих юридичних осіб, які входять до складу вищих навчальних закладів ІІІ-ІV рівня акредитації державної власності».
 
Відхилено   25. Підпункт «в» пункту 9 частини першої статті 87 викласти в такій редакції:
«в) державну підтримку громадських об’єднань осіб з інвалідністю і ветеранів на виконання загальнодержавних програм (проектів, заходів) згідно з порядком, визначеним Кабінетом Міністрів України».
 
    -84- Семенуха Р.С.
Острікова Т.Г.
Березюк О.Р.
Сироїд О.І.
Мірошніченко І.В.
Сисоєнко І.В.
Маркевич Я.В.
Пункт 18 викласти у такій редакції: «У підпункті «а» пункту 7 частини першої статті 87 слова «ліцей (гімназія) - інтернат)» замінити словами « ліцеї, гімназії».»
 
Відхилено    
    -85- Продан О.П.
Частину 18 розділу І законопроекту викласти в такій редакції:
«18. У підпункті «в» пункту 7 частини першої статті 87 слово «власності» замінити словами і цифрами «та приватної власності, структурних підрозділах без статусу окремих юридичних осіб, які входять до складу національних вищих навчальних закладів ІІІ-ІV рівня акредитації державної власності»;.
 
Відхилено    
    -86- Левченко Ю.В.
В пункті 18 розділу 1 законопроекту виключити слова «та приватної власності».
 
Враховано    
    -87- Крулько І.І.
Доповнити пункт 18 розділу І новим абзацом такого змісту:
«підпункт «в» пункту 9 частини першої статті 87 викласти в такій редакції:
«державну підтримку громадських об’єднань осіб з інвалідністю і ветеранів на виконання загальнодержавних програм (проектів, заходів) згідно з порядком визначеним Кабінетом Міністрів України».
 
Враховано    
    -88- Медуниця О.В.
Доповнити пункт 18 розділу І новим абзацом такого змісту:
«підпункт «в» пункту 9 частини першої статті 87 викласти в такій редакції: «державну підтримку громадських об'єднань осіб з інвалідністю і ветеранів на виконання загальнодержавних програм (проектів, заходів) згідно з порядком визначеним Кабінетом Міністрів України».
 
Враховано    
    -89- Продан О.П.
Доповнити пункт 18 розділу І новим абзацом такого змісту::
«підпункт «в» пункту 9 викласти в такій редакції:
«державну підтримку громадських об'єднань осіб з інвалідністю і ветеранів на виконання загальнодержавних програм (проектів, заходів) згідно з порядком визначеним Кабінетом Міністрів України».
 
Враховано    
    -90- Недава О.А.
Доповнити пункт 18 розділу І новим абзацом такого змісту:
У частині першій статті 87:
пункт 9 доповнити пунктом «и» такого змісту:
«и) державні програми з забезпечення соціальних гарантій працівникам гірничих підприємств і працівникам гірничих підприємств, що ліквідуються або консервуються, а саме надання пільг з оплати житлово-комунальних послуг у межах середніх норм споживання, визначених законодавством, таким категоріям осіб:
надання пільг за рахунок державного бюджету у розмірі 50-відсоткої знижки плати за спожитий газ, електричну і теплову енергію працівникам гірничих підприємств, особам, зазначеним у частині сьомій статті 43 Гірничого закону України, які мають право на безоплатне отримання вугілля на побутові потреби, але, які проживають у будинках, у тому числі індивідуальних (садибних) житлових будинках, квартирах, забезпечених централізованим чи індивідуальним опаленням (теплопостачанням), видами енергії для якого не може бути вугілля чи торф'яні брикети;
надання пільг за рахунок державного бюджету працівникам гірничих підприємств, що ліквідуються або консервуються, під час і після ліквідації або консервації гірничого підприємства, на безоплатне забезпечення та отримання вугілля, а за умови пристосованості системи опалення, торф'яними брикетами, на побутові потреби, зокрема таким категоріям осіб:
непрацевлаштованим працівникам за переліком професій, що затверджується Кабінетом Міністрів України,
пенсіонерам, які пропрацювали на підприємствах з видобутку (переробки) вугілля, вуглебудівних підприємствах: на підземних роботах - не менше ніж 10 років для чоловіків і не менше 7 років 6 місяців - для жінок; на роботах, пов'язаних із підземними умовами, - не менше ніж 15 років для чоловіків і не менше 12 років 6 місяців - для жінок; на роботах технологічної лінії на поверхні діючих шахт чи на шахтах, що будуються, розрізах, збагачувальних та брикетних фабриках - не менше ніж 20 років для чоловіків і не менше 15 років - для жінок,
пенсіонерам, які пропрацювали на підприємствах з видобутку (переробки) вугілля, вуглебудівних підприємствах та мають загальний пільговий стаж на підземних роботах та/або роботах, пов'язаних з підземними умовами, та/або роботах технологічної лінії на поверхні діючих шахт чи на шахтах, що будуються, розрізах, збагачувальних та брикетних фабриках, - не менше ніж 20 років для чоловіків і не менше 15 років - для жінок,
інвалідам і ветеранам війни та праці, особам, нагородженим знаками Шахтарської Слави або Шахтарської Доблесті трьох ступенів, особам, інвалідність яких настала внаслідок загального захворювання, у разі, якщо вони користувалися цим правом до настання інвалідності,
членам сімей (вдовам) працівників, які загинули (померли) на підприємствах з видобутку (переробки) вугілля, які мають право на пенсію у зв'язку із втратою годувальника, та померлих пенсіонерів, які за життя мали таке право, а також сім'ям працівників, які загинули (померли) на підприємствах з видобутку (переробки) вугілля, які отримують пенсії у зв'язку із втратою годувальника;
надання пільг за рахунок державного бюджету у розмірі 50-відсоткої знижки плати за спожитий газ, електричну і теплову енергію працівникам гірничих підприємств, що ліквідуються або консервуються, під час і після ліквідації або консервації гірничого підприємства, які проживають у будинках, у тому числі індивідуальних (садибних) житлових будинках, квартирах, забезпечених централізованим чи індивідуальним опаленням (теплопостачанням), видами енергії для якого не може бути вугілля чи торф'яні брикети, зокрема таким категоріям осіб:
непрацевлаштованим працівникам за переліком професій, що затверджується Кабінетом Міністрів України,
пенсіонерам, які пропрацювали на підприємствах з видобутку (переробки) вугілля, вуглебудівних підприємствах: на підземних роботах - не менше ніж 10 років для чоловіків і не менше 7 років 6 місяців - для жінок; на роботах, пов'язаних із підземними умовами, - не менше ніж 15 років для чоловіків і не менше 12 років 6 місяців - для жінок; на роботах технологічної лінії на поверхні діючих шахт чи на шахтах, що будуються, розрізах, збагачувальних та брикетних фабриках - не менше ніж 20 років для чоловіків і не менше 15 років - для жінок,
пенсіонерам, які пропрацювали на підприємствах з видобутку (переробки) вугілля, вуглебудівних підприємствах та мають загальний пільговий стаж на підземних роботах та/або роботах, пов'язаних з підземними умовами, та/або роботах технологічної лінії на поверхні діючих шахт чи на шахтах, що будуються, розрізах, збагачувальних та брикетних фабриках, - не менше ніж 20 років для чоловіків і не менше 15 років - для жінок,
інвалідам і ветеранам війни та праці, особам, нагородженим знаками Шахтарської Слави або Шахтарської Доблесті трьох ступенів, особам, інвалідність яких настала внаслідок загального захворювання, у разі, якщо вони користувалися цим правом до настання інвалідності,
членам сімей (вдовам) працівників, які загинули (померли) на підприємствах з видобутку (переробки) вугілля, які мають право на пенсію у зв'язку із втратою годувальника, та померлих пенсіонерів, які за життя мали таке право, а також сім'ям працівників, які загинули (померли) на підприємствах з видобутку (переробки) вугілля, які отримують пенсії у зв'язку із втратою годувальника.».
 
Відхилено    
    -91- Недава О.А.
Доповнити пункт 18 розділу І новим абзацом такого змісту:
«у частині першій статті 87 пункт 9 доповнити новим підпунктом «ї» такого змісту:
«ї) державну програму з забезпечення компенсації підприємствам, установам, організаціям у межах середнього заробітку працівників, призваних на військову службу за призовом під час мобілізації, на особливий період (компенсація за рахунок коштів державного бюджету, у тому числі компенсація за рахунок коштів державного бюджету витрат на виплату середнього заробітку за 2016-2018 роки, підприємствам, установам, організаціям, фермерським господарствам, сільськогосподарським виробничим кооперативам незалежно від підпорядкування та форми власності і фізичним особам - підприємцям витрат на виплату у межах середнього заробітку працівникам, які призвані на строкову військову службу, військову службу за призовом під час мобілізації, на особливий період або прийняті на військову службу за контрактом у разі виникнення кризової ситуації, що загрожує національній безпеці, оголошення рішення про проведення мобілізації та (або) введення воєнного стану, а також працівникам, які були призвані на військову службу під час мобілізації, на особливий період та які підлягають звільненню з військової служби у зв’язку з оголошенням демобілізації, але продовжують військову службу у зв’язку з прийняттям на військову службу за контрактом); «.
 
Відхилено    
    -92- Недава О.А.
Доповнити пункт 18 розділу І новим абзацом такого змісту:
«частину першу статті 87 доповнити новим пунктом 20-4 такого змісту:
«20-4) фінансування (100 відсотків) проектів ліквідації державних підприємств вугільної і торфодобувної промисловості та витрати на утримання водовідливних комплексів у безпечному режимі».
 
Відхилено    
75. 19. У частині першій статті 89:
 
   26. У частині першій статті 89:
 
76. 1) у підпункті «в» пункту 2 слова «чи району), дитячі будинки сімейного типу, прийомні сім’ї та сім’ї патронатних вихователів» замінити словами «, району чи об’єднаної територіальної громади)»;
 
-93- Констанкевич І.М.
У розділі законопроекту доповнити:
1) пункт 19 новим підпунктом такого змісту:
«_) у пункті 2 частини першої статті 89 підпункт е) виключити»;
2) пункт 20 новим підпунктом такого змісту:
«_) у пункті 2 частини першої статті 90 підпункт б) викласти у такій редакції:
«професійну (професійно-технічну) освіту (на оплату послуг з підготовки кадрів на умовах регіонального замовлення у закладах професійної (професійно-технічної) освіти та інших закладах освіти державної та/або комунальної власності;»;
3) пункт 21 новим підпунктом такого змісту:
«_) частину першу статті 91 доповнити новим пунктом 20-5 такого змісту:
«20-5) установити, що з бюджетів міст обласного значення - обласних центрів здійснюються видатки на оплату послуг з підготовки кадрів на умовах регіонального замовлення у закладах професійної (професійно-технічної) освіти та інших закладах освіти державної та/або комунальної власності, які розташовані на території міст обласного значення-обласних центрів, в обсягах, які визначаються пропорційно кількості здобувачів освіти (таких закладів) з місцем реєстрації на території міст обласного значення-обласних центрів.
Міська рада (міста обласного значення-обласного центру) приймає рішення про передачу коштів на здійснення таких видатків обласній раді та затверджує в міському бюджеті (міста обласного значення-обласного центру) обсяги міжбюджетних трансфертів з міського бюджету (міста обласного значення-обласного центру) обласному бюджету. При цьому обсяги зазначених міжбюджетних трансфертів визначаються за формулою, яка затверджується відповідною міською радою (міста обласного значення-обласного центру) у додатку до рішення про відповідний міський бюджет».».
 
Відхилено   1) у підпункті «в» пункту 2 слова «міста чи району), дитячі будинки сімейного типу, прийомні сім’ї та сім’ї патронатних вихователів» замінити словами «міста, району чи об’єднаної територіальної громади)»;
 
    -94- Співаковський О.В.
У розділі законопроекту доповнити:
1) пункт 19 новим підпунктом такого змісту:
«_) у пункті 2 частини першої статті 89 підпункт е) виключити»;
2) пункт 20 новим підпунктом такого змісту:
«_) у пункті 2 частини першої статті 90 підпункт б) викласти у такій редакції:
«професійну (професійно-технічну) освіту (на оплату послуг з підготовки кадрів на умовах регіонального замовлення у закладах професійної (професійно-технічної) освіти та інших закладах освіти державної та/або комунальної власності;»;
3) пункт 21 новим підпунктом такого змісту:
«_) частину першу статті 91 доповнити новим пунктом 20-5 такого змісту:
«20-5) установити, що з бюджетів міст обласного значення - обласних центрів здійснюються видатки на оплату послуг з підготовки кадрів на умовах регіонального замовлення у закладах професійної (професійно-технічної) освіти та інших закладах освіти державної та/або комунальної власності, які розташовані на території міст обласного значення-обласних центрів, в обсягах, які визначаються пропорційно кількості здобувачів освіти (таких закладів) з місцем реєстрації на території міст обласного значення-обласних центрів.
Міська рада (міста обласного значення-обласного центру) приймає рішення про передачу коштів на здійснення таких видатків обласній раді та затверджує в міському бюджеті (міста обласного значення-обласного центру) обсяги міжбюджетних трансфертів з міського бюджету (міста обласного значення-обласного центру) обласному бюджету. При цьому обсяги зазначених міжбюджетних трансфертів визначаються за формулою, яка затверджується відповідною міською радою (міста обласного значення-обласного центру) у додатку до рішення про відповідний міський бюджет».».
 
Відхилено    
    -95- Шевченко О.Л.
Констанкевич І.М.
Дідич В.В.
Батенко Т.І.
Шевченко В.Л.
Кириленко І.Г.
У розділі законопроекту доповнити:
1) пункт 19 новим підпунктом такого змісту:
«_) у пункті 2 частини першої статті 89 підпункт е) виключити»;
2) пункт 20 новим підпунктом такого змісту:
«_) у пункті 2 частини першої статті 90 підпункт б) викласти у такій редакції:
«професійну (професійно-технічну) освіту (на оплату послуг з підготовки кадрів на умовах регіонального замовлення у закладах професійної (професійно-технічної) освіти та інших закладах освіти державної та/або комунальної власності;»;
3) пункт 21 новим підпунктом такого змісту:
«_) частину першу статті 91 доповнити новим пунктом 20-5 такого змісту:
«20-5) установити, що з бюджетів міст обласного значення - обласних центрів здійснюються видатки на оплату послуг з підготовки кадрів на умовах регіонального замовлення у закладах професійної (професійно-технічної) освіти та інших закладах освіти державної та/або комунальної власності, які розташовані на території міст обласного значення-обласних центрів, в обсягах, які визначаються пропорційно кількості здобувачів освіти (таких закладів) з місцем реєстрації на території міст обласного значення-обласних центрів.
Міська рада (міста обласного значення-обласного центру) приймає рішення про передачу коштів на здійснення таких видатків обласній раді та затверджує в міському бюджеті (міста обласного значення-обласного центру) обсяги міжбюджетних трансфертів з міського бюджету (міста обласного значення-обласного центру) обласному бюджету. При цьому обсяги зазначених міжбюджетних трансфертів визначаються за формулою, яка затверджується відповідною міською радою (міста обласного значення-обласного центру) у додатку до рішення про відповідний міський бюджет».».
 
Відхилено    
77. 2) у пункті 4:
 
   2) у пункті 4:
 
78. підпункт «а» після слів «міста чи району)» доповнити словами «, малі групові будинки», а після слів «осіб з інвалідністю» доповнити словами «; дитячі будинки сімейного типу, прийомні сім’ї»;
 
-96- Іщейкін К.Є.
Абзац другий підпункту 2 пункту 19 розділу І /щодо змін до пп.»а» п.4 ч.1 ст.89 Бюджетного кодексу/ викласти в такій редакції:
«у підпункті «а» слова «міста чи району)» замінити словами «міста, району чи об’єднаної територіальної громади), малі групові будинки», а слова «компенсації фізичним особам» замінити словами «дитячі будинки сімейного типу, прийомні сім’ї; компенсації фізичним особам». /техніко-юридичне уточнення викладу, у т.ч. для узгодження із змінами до пп.»в» п.2 ч.1 ст.89 Бюджетного кодексу, передбаченими законопроектом №9084/
 
Враховано   у підпункті «а» слова «міста чи району)» замінити словами «міста, району чи об’єднаної територіальної громади), малі групові будинки», а слова «компенсації фізичним особам» замінити словами «дитячі будинки сімейного типу, прийомні сім’ї; компенсації фізичним особам»;
 
79. у підпункті «б»:
 
   у підпункті «б»:
 
80. абзац третій після слів «вдовам (вдівцям) та батькам померлих (загиблих) осіб, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною» доповнити словами «; постраждалим учасникам Революції Гідності»;
 
-97- Недава О.А.
Доповнити підпункт 1 пункту 19 розділу І абзацом такого змісту:
«у частині першій статті 89 в абзаці третьому підпункту «б» пункту 4:
після слів «абзацу першого частини третьої статті 57 Закону України «Про освіту» доповнити словами і цифрами «працівникам гірничих підприємств, що ліквідуються або консервуються, зокрема категоріям осіб, визначених підпунктом «и» частини першої статті 87 цього Кодексу; «
 
Відхилено   абзац третій після слів «вдовам (вдівцям) та батькам померлих (загиблих) осіб, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною» доповнити словами «постраждалим учасникам Революції Гідності»;
 
81. доповнити підпункт абзацом такого змісту:
 
   доповнити абзацом дев’ятим такого змісту:
 
82. «підтримка малих групових будинків».
 
-98- Продан О.П.
Пункт 2 частини 19 розділу І законопроекту після абзацу четвертого доповнити новими абзацами такого змісту:
«підпункт «г» викласти в такій редакції:
«г) районні, міські, сільські, селищні програми і заходи щодо реалізації державної політики стосовно дітей, молоді, жінок, сім'ї, у тому числі утримання та програми районних, міських, сільських, селищних центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді;».
 
Відхилено   «підтримка малих групових будинків».
 
    -99- Недава О.А.
Доповнити підпункт 1 пункту 19 розділу І абзацом такого змісту:
«частину першу статті 89 доповнити пунктом 7 такого змісту:
«7) державні програми з забезпечення соціальних гарантій працівникам гірничих підприємств і працівникам гірничих підприємств, що ліквідуються або консервуються, а саме надання пільг з оплати житлово-комунальних послуг у межах середніх норм споживання, визначених законодавством, таким категоріям осіб:
надання пільг за рахунок державного бюджету у розмірі 50 відсотків для оплати за спожитий газ, електричну і теплову енергію працівникам гірничих підприємств, особам, зазначеним у частині сьомій статті 43 Гірничого закону України, які мають право на безоплатне отримання вугілля на побутові потреби, але, які проживають у будинках, у тому числі індивідуальних (садибних) житлових будинках, квартирах, забезпечених централізованим чи індивідуальним опаленням (теплопостачанням), видами енергії для якого не може бути вугілля чи торф'яні брикети;
надання пільг за рахунок державного бюджету працівникам гірничих підприємств, що ліквідуються або консервуються, під час і після ліквідації або консервації гірничого підприємства, на безоплатне забезпечення та отримання вугілля, а за умови пристосованості системи опалення, торф'яними брикетами, на побутові потреби, зокрема таким категоріям осіб:
непрацевлаштованим працівникам за переліком професій, що затверджується Кабінетом Міністрів України,
пенсіонерам, які пропрацювали на підприємствах з видобутку (переробки) вугілля, вуглебудівних підприємствах: на підземних роботах - не менше ніж 10 років для чоловіків і не менше 7 років 6 місяців - для жінок; на роботах, пов'язаних із підземними умовами, - не менше ніж 15 років для чоловіків і не менше 12 років 6 місяців - для жінок; на роботах технологічної лінії на поверхні діючих шахт чи на шахтах, що будуються, розрізах, збагачувальних та брикетних фабриках - не менше ніж 20 років для чоловіків і не менше 15 років - для жінок,
пенсіонерам, які пропрацювали на підприємствах з видобутку (переробки) вугілля, вуглебудівних підприємствах та мають загальний пільговий стаж на підземних роботах та/або роботах, пов'язаних з підземними умовами, та/або роботах технологічної лінії на поверхні діючих шахт чи на шахтах, що будуються, розрізах, збагачувальних та брикетних фабриках, - не менше ніж 20 років для чоловіків і не менше 15 років - для жінок,
інвалідам і ветеранам війни та праці, особам, нагородженим знаками Шахтарської Слави або Шахтарської Доблесті трьох ступенів, особам, інвалідність яких настала внаслідок загального захворювання, у разі, якщо вони користувалися цим правом до настання інвалідності,
членам сімей (вдовам) працівників, які загинули (померли) на підприємствах з видобутку (переробки) вугілля, які мають право на пенсію у зв'язку із втратою годувальника, та померлих пенсіонерів, які за життя мали таке право, а також сім'ям працівників, які загинули (померли) на підприємствах з видобутку (переробки) вугілля, які отримують пенсії у зв'язку із втратою годувальника;
надання пільг за рахунок державного бюджету у розмірі 50 відсотків для оплати за спожитий газ, електричну і теплову енергію працівникам гірничих підприємств, що ліквідуються або консервуються, під час і після ліквідації або консервації гірничого підприємства, які проживають у будинках, у тому числі індивідуальних (садибних) житлових будинках, квартирах, забезпечених централізованим чи індивідуальним опаленням (теплопостачанням), видами енергії для якого не може бути вугілля чи торф'яні брикети, зокрема таким категоріям осіб:
непрацевлаштованим працівникам за переліком професій, що затверджується Кабінетом Міністрів України,
пенсіонерам, які пропрацювали на підприємствах з видобутку (переробки) вугілля, вуглебудівних підприємствах: на підземних роботах - не менше ніж 10 років для чоловіків і не менше 7 років 6 місяців - для жінок; на роботах, пов'язаних із підземними умовами, - не менше ніж 15 років для чоловіків і не менше 12 років 6 місяців - для жінок; на роботах технологічної лінії на поверхні діючих шахт чи на шахтах, що будуються, розрізах, збагачувальних та брикетних фабриках - не менше ніж 20 років для чоловіків і не менше 15 років - для жінок,
пенсіонерам, які пропрацювали на підприємствах з видобутку (переробки) вугілля, вуглебудівних підприємствах та мають загальний пільговий стаж на підземних роботах та/або роботах, пов'язаних з підземними умовами, та/або роботах технологічної лінії на поверхні діючих шахт чи на шахтах, що будуються, розрізах, збагачувальних та брикетних фабриках, - не менше ніж 20 років для чоловіків і не менше 15 років - для жінок,
інвалідам і ветеранам війни та праці, особам, нагородженим знаками Шахтарської Слави або Шахтарської Доблесті трьох ступенів, особам, інвалідність яких настала внаслідок загального захворювання, у разі, якщо вони користувалися цим правом до настання інвалідності,
членам сімей (вдовам) працівників, які загинули (померли) на підприємствах з видобутку (переробки) вугілля, які мають право на пенсію у зв'язку із втратою годувальника, та померлих пенсіонерів, які за життя мали таке право, а також сім'ям працівників, які загинули (померли) на підприємствах з видобутку (переробки) вугілля, які отримують пенсії у зв'язку із втратою годувальника.».
 
Відхилено    
    -100- Дубневич Б.В.
Розділ І доповнити новим пунктом такого змісту:
«___. Підпункт «б» пункту 4 частини першої статті 89 доповнити словами «компенсаційні виплати за пільговий проїзд окремих категорій громадян».
 
Відхилено    
83. 20. У частині першій статті 90:
 
-101- Семенуха Р.С.
Острікова Т.Г.
Березюк О.Р.
Сироїд О.І.
Мірошніченко І.В.
Сисоєнко І.В.
Маркевич Я.В.
Абзац другий підпункту 1 пункту 20 викласти у такій редакції: «у підпункті «а-1» слова «ліцеї-інтернати, гімназії-інтернати, колегіуми-інтернати,» замінити словами «ліцеї, гімназії, колегіуми,»; «.
 
Відхилено   27. У частині першій статті 90:
 
84. 1) у підпункті «а» пункту 2 слова «, та дитячих будинків сімейного типу, прийомних сімей і сімей патронатних вихователів» виключити;
 
   1) у підпункті «а» пункту 2 слова «та дитячих будинків сімейного типу, прийомних сімей і сімей патронатних вихователів» виключити;
 
85. у підпункті «в» слова «та/або комунальної власності» замінити словами «, комунальної та приватної власності»;
 
-102- Іщейкін К.Є.
Абзац другий підпункту 1 пункту 20 розділу І /щодо змін до пп.»в» п.2 ч.1 ст.90 Бюджетного кодексу/ виключити /для узгодження норм у зв’язку з виключенням п. 18 р. І законопроекту № 9084 при його прийнятті у І читанні згідно з постановою ВРУ від 18.10.2018 № 2601-VІІІ/
 
Враховано      
    -103- Левченко Ю.В.
Абзац 2 підпункту 1 пункту 20 розділу 1 законопроекту виключити.
 
Враховано    
86. 2) пункт 7 викласти в такій редакції:
 
-104- Довгий О.С.
Пункт 2 частини двадцятої розділу І пропоную викласти в такій редакції:
«2) пункт 7 виключити».
 
Відхилено   2) пункт 7 викласти в такій редакції:
 
87. «7) програми природоохоронних заходів місцевого значення, проекти реструктуризації та ліквідації об’єктів підприємств гірничої хімії, підземного видобутку залізної руди, консервації ртутного виробництва, утримання водовідливних комплексів.».
 
-105- Дубневич Б.В.
Розділ І доповнити новим пунктом такого змісту:
«___. Пункт 7 частини першої статті 90 викласти в такій редакції:
«7) програми природоохоронних заходів місцевого значення».
 
Враховано частково   «7) програми природоохоронних заходів місцевого значення, проекти реструктуризації та ліквідації об’єктів підприємств гірничої хімії, підземного видобутку залізної руди, консервації ртутного виробництва, утримання водовідливних комплексів».
28. У частині першій статті 91:
підпункт «е» пункту 3 викласти в такій редакції:
«надання фінансової підтримки громадським об'єднанням ветеранів на виконання програм (проектів, заходів) відповідного адміністративно-територіального рівня»;
пункт 17 викласти в такій редакції:
«17) заходи та роботи з територіальної оборони та мобілізаційної підготовки місцевого значення»;
 
    -106- Медуниця О.В.
Доповнити пункт 21 новим абзацом такого змісту:
«підпункт «е» пункту 3 частини першої статті 91 викласти в такій редакції: «надання фінансової підтримки громадським об'єднанням ветеранів на виконання програм (проектів, заходів) відповідного адміністративно-територіального рівня».
 
Враховано    
    -107- Крулько І.І.
Доповнити пункт 21 новим абзацом такого змісту:
«підпункт «е» пункту 3 частини першої статті 91 викласти в такій редакції:
«надання фінансової підтримки громадським об’єднанням ветеранів на виконання програм (проектів, заходів) відповідного адміністративно-територіального рівня».
 
Враховано    
    -108- Рудик С.Я.
Доповнити розділ І новим пунктом такого змісту:
«__. У частині першій статті 91 пункт 17 викласти в такій редакції:
17) заходи та роботи з територіальної оборони та мобілізаційної підготовки місцевого значення».
 
Враховано    
88. 21. Пункт 20-4 частини першої- статті 91 після слів «вдовам (вдівцям) та батькам померлих (загиблих) осіб, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною» доповнити словами «; постраждалим учасникам Революції Гідності».
 
-109- Продан О.П.
Частину 21 розділу І законопроекту викласти в такій редакції:
«21. У частині першій статті 91:
1) підпункт «е» пункту 3 частини першої статті 91 викласти в такій редакції:
«надання фінансової підтримки громадським об'єднанням ветеранів на виконання програм (проектів, заходів) відповідного адміністративно-територіального рівня»;
2) пункт 20-4 після слів «вдовам (вдівцям) та батькам померлих (загиблих) осіб, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною» доповнити словами «; постраждалим учасникам Революції Гідності».
 
Враховано   пункт 20-4- після слів «вдовам (вдівцям) та батькам померлих (загиблих) осіб, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною» доповнити словами «постраждалим учасникам Революції Гідності».
29. Частину першу статті 97 доповнити пунктом 6-1 такого змісту:
«6-1) субвенція на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами».
 
    -110- Продан О.П.
Розділ І законопроекту доповнити новим пунктом такого змісту:
«27. Пункт 20-4 частини першої статті 91 виключити.».
 
Відхилено    
    -111- Давиденко В.М.
Пункт 21 розділу Івикласти у такій редакції
«21. У частині першій статті 91:
1) доповнити новим пунктом 13-2 такого змісту:
«13-2) місцеві програми розвитку сільського господарства, заготівлі, переробки і збуту сільськогосподарської продукції, стимулювання сільськогосподарської кооперації, створення та розвитку сімейних фермерських господарств і благоустрою сільських територій;»;
2) пункт 20-4 після слів «вдовам (вдівцям) та батькам померлих (загиблих) осіб, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною» доповнити словами»; постраждалим учасникам Революції Гідності».»
 
Відхилено    
    -112- Порошенко О.П.
Мельничук І.І.
Луценко І.С.
Саврасов М.В.
Іонова М.М.
Пропонується розділ Ізаконопроекту доповнити новими пунктами (щодо надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами) такого змісту:
1) «_. Частину першу статті 97 доповнити пунктом 6-1 такого змісту:
«6-1) субвенція на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами; «;
2) «_. Доповнити статтею 103-3 такого змісту:
«Стаття 103-3. Субвенція на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами
1. Субвенція на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами спрямовується на надання державної підтримки дітям сліпим та із зниженим зором, глухим та із зниженим слухом, з тяжкими порушеннями мовлення, із затримкою психічного розвитку, з порушеннями опорно-рухового апарату, з порушенням інтелектуального розвитку, із складними порушеннями розвитку (у тому числі з розладами аутичного спектру) у закладах та установах освіти відповідно до частини другої цієї статті.
2. За рахунок субвенції на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами здійснюється оплата таких видатків:
1) оплата праці фахівців на основі укладених цивільно-правових договорів:
за проведення (надання) психолого-педагогічних і корекційно-розвиткових занять (послуг) відповідно до індивідуальних програм розвитку для осіб з особливими освітніми потребами, які здобувають освіту в інклюзивних класах (групах) закладів дошкільної та загальної середньої освіти (крім закладів дошкільної освіти (ясел-садків) компенсуючого типу, будинків дитини, закладів дошкільної освіти (дитячих будинків) інтернатного типу, спеціальних шкіл, санаторних шкіл, навчально-реабілітаційних центрів);
за надання психолого-педагогічних і корекційно-розвиткових послуг із забезпечення освітнього процесу осіб з особливими освітніми потребами, які здобувають освіту в інклюзивних та спеціальних класах (групах) закладів позашкільної, професійної (професійно-технічної) освіти, вищих навчальних закладах І-ІІ рівня акредитації (державної та комунальної форм власності). Перелік фахівців, оплата послуг із забезпечення освітнього процесу яких здійснюється за рахунок субвенції, визначається Кабінетом Міністрів України;
2) придбання спеціальних засобів корекції психофізичного розвитку, що дають змогу опанувати навчальну програму, для осіб з особливими освітніми потребами, які здобувають освіту в інклюзивних та спеціальних класах (групах) закладів дошкільної та загальної середньої освіти (крім закладів дошкільної освіти (ясел-садків) компенсуючого типу, будинків дитини, закладів дошкільної освіти (дитячих будинків) інтернатного типу, спеціальних шкіл, санаторних шкіл, навчально-реабілітаційних центрів), закладів позашкільної, професійної (професійно-технічної) освіти, вищих навчальних закладах І-ІІ рівня акредитації (державної та комунальної форм власності). Типовий перелік спеціальних засобів корекції психофізичного розвитку затверджується центральним органом виконавчої влади у сфері освіти і науки;
3) оснащення кабінетів та/або ресурсних кімнат у відповідних закладах освіти та інклюзивно-ресурсних центрах для надання психолого-педагогічних і корекційно-розвиткових послуг особам з особливими освітніми потребами (придбання методичного, навчального та програмного забезпечення, предметів, матеріалів і обладнання, у тому числі довгострокового користування).
3. У законі про Державний бюджет України затверджуються обсяги зазначеної субвенції окремо для бюджету Автономної Республіки Крим, обласних бюджетів, бюджетів міст Києва та Севастополя відповідно до кількості осіб з особливими освітніми потребами.
Розподіл субвенції на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами здійснюється між місцевими бюджетами у порядку, визначеному обласними державними адміністраціями відповідно до кількості осіб з особливими освітніми потребами та затверджується рішенням про обласний бюджет.
Залишки коштів субвенції на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами на кінець бюджетного періоду зберігаються на рахунках відповідних місцевих бюджетів і використовуються у наступному бюджетному періоді з урахуванням цільового призначення субвенції.».
3) «__. Пункт 1) частини першої статті 103-6 викласти в такій редакції:
1) видатки закладів освіти, визначених у частині першій статті 103-2 цього Кодексу (крім видатків на оплату праці з нарахуваннями педагогічних працівників закладів освіти, визначених пунктами 1 - 6 частини першої статті 103-2 цього Кодексу, спеціальних шкіл, санаторних шкіл, навчально-реабілітаційних центрів, а також закладів освіти, визначених пунктами 7 і 8 частини першої статті 103-2 цього Кодексу, в частині здобуття повної загальної середньої освіти); «.
4) «__. В абзаці другому частини другої статті 108 слова «, а освітньої субвенції і медичної субвенції двічі на місяць.» замінити словами «, освітньої і медичної субвенцій двічі на місяць, а субвенції на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами один раз на місяць.».
 
Враховано в іншій редакції /з техніко-юридичним уточненням викладу та без змін до ст. 103-6 Бюджетного кодексу/   
    -113- Горбунов О.В.
Іщейкін К.Є.
Мепарішвілі Х.Н.
Шкварилюк В.В.
Доповнити розділу І законопроекту новими пунктами такого змісту:
1) «_) частину першу статті 97 доповнити пунктом 11-2 такого змісту:
«11-2) субвенція на здійснення природоохоронних заходів на об'єктах комунальної власності».
2) «_. Включити статтю 103-7 такого змісту:
«Стаття 103-7. Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення природоохоронних заходів на об'єктах комунальної власності».
1. Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення природоохоронних заходів на об'єктах комунальної власності надається за рахунок джерела формування загального фонду державного бюджету, визначеного пунктом 16-1 частини другої статті 29 цього Кодексу.
Обсяги зазначеної субвенції затверджуються у законі про Державний бюджет України.
2. Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення природоохоронних заходів на об'єктах комунальної власності розподіляється між відповідними місцевими бюджетами у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України.
3. Розподіл субвенції затверджується Кабінетом Міністрів України за погодженням з Комітетом Верховної Ради України з питань бюджету у тримісячний строк із дня набрання чинності законом про Державний бюджет України.
 
Відхилено    
89. 22. Абзац другий частини другої статті 97 після слів «яка вперше визначена законом про Державний бюджет України» доповнити словами «або законом про внесення змін до закону про Державний бюджет України».
 
-114- Іщейкін К.Є.
Пункт 22 розділу І /щодо змін до ч.2 ст.97 Бюджетного кодексу/ виключити. /з метою недопущення різних тлумачень положень ч.7 і ч.8 ст.20 Бюджетного кодексу в контексті запропонованих змін/
 
Враховано      
    -115- Левченко Ю.В.
Пункт 22 розділу 1 законопроекту виключити.
 
Враховано    
    -116- Дубневич Б.В.
Розділ І доповнити новим пунктом такого змісту:
«__Стаття 98. викласти в такій редакції:
«Стаття 98. Горизонтальне вирівнювання податкоспроможності обласних бюджетів, а також бюджету м.Києва за надходженнями податку на прибуток підприємств
1. Горизонтальне вирівнювання податкоспроможності обласних бюджетів та бюджету м.Києва здійснюється окремо за надходженнями податку на прибуток підприємств та податку на доходи фізичних осіб з урахуванням таких параметрів:
1) кількість населення;
2) надходження податку на прибуток підприємств, визначеного пунктом 17 частини першої статті 64 та пунктом 1-1 частини першої статті 66 цього Кодексу, за останній звітний бюджетний період;
3) надходження податку на доходи фізичних осіб, визначеного пунктом 1 частини першої статті 66 цього Кодексу, за останній звітний бюджетний період;
4) індекси податкоспроможності відповідного обласного бюджету та бюджету м.Києва, що визначаються окремо за надходженнями податку на прибуток підприємств та податку на доходи фізичних осіб.
2. Індекс податкоспроможності відповідного обласного бюджету та бюджету м.Києва за надходженнями податку на прибуток підприємств є коефіцієнтом, що визначає рівень податкоспроможності такого бюджету порівняно з аналогічним середнім показником по всіх обласних бюджетах України та бюджету м.Києва у розрахунку на одну людину. Індекс податкоспроможності відповідного обласного бюджету за надходженнями податку на доходи фізичних осіб є коефіцієнтом, що визначає рівень податкоспроможності такого бюджету порівняно з аналогічним середнім показником по всіх обласних бюджетах України у розрахунку на одну людину.
3. При здійсненні вирівнювання враховується значення індексу податкоспроможності відповідного обласного бюджету та бюджету м.Києва.
Якщо значення індексу:
в межах 0, 9-1, 1 - вирівнювання не здійснюється;
менше 0, 9 - надається базова дотація відповідному обласному бюджету в обсязі 80 відсотків суми, необхідної для досягнення значення такого індексу забезпеченості відповідного бюджету 0, 9;
більше 1, 1 - передається реверсна дотація з відповідного обласного бюджету в обсязі 50 відсотків суми, що перевищує значення такого індексу 1, 1.»
 
Відхилено    
    -117- Дубневич Б.В.
Розділ І доповнити новим пунктом такого змісту:
«__. Статтю 99 викласти в такій редакції:
«Стаття 99. Горизонтальне вирівнювання податкоспроможності бюджетів міст обласного значення, бюджетів об’єднаних територіальних громад, районних бюджетів, а також бюджету м.Києва за надходженнями податку на доходи фізичних осіб
1. Горизонтальне вирівнювання податкоспроможності бюджетів міст обласного значення, бюджетів об’єднаних територіальних громад, районних бюджетів, бюджету м.Києва здійснюється з урахуванням таких параметрів:
1) кількість населення;
2) надходження податку на доходи фізичних осіб, визначеного пунктами 1 та 1-1 частини першої статті 64 цього Кодексу, за останній звітний бюджетний період;
3) індекс податкоспроможності відповідного бюджету.
2. Індекс податкоспроможності є коефіцієнтом, що визначає рівень податкоспроможності зведеного бюджету міста обласного значення, бюджету об’єднаної територіальної громади, районного бюджету, бюджету м.Києва порівняно з аналогічним середнім показником по всіх зведених бюджетах міст обласного значення, районів, і бюджетах об’єднаних територіальних громад в Україні та бюджету м.Києва у розрахунку на одну людину.»
 
Відхилено    
    -118- Констанкевич І.М.
Розділ І законопроекту доповнити новим пунктом такого змісту:
«_. У статті 99:
1. Назву статті 99 після слів «районних бюджетів, « доповнити словами «а також бюджету м. Києва».
2. Пункт 2 частини першої статті 99 після слів «надходження податку на доходи фізичних осіб, визначеного» доповнити словами «пунктами 1 та 1-1».
3. Частину другу статті 99 після слів «районного бюджету, « доповнити словами «бюджету м. Києва» та після слів «територіальних громад в Україні» доповнити словами «та бюджету м. Києва».
 
Відхилено    
    -119- Співаковський О.В.
Розділ І законопроекту доповнити новим пунктом такого змісту:
«__. У статті 99:
1) назву статті 99 після слів «районних бюджетів, « доповнити словами «а також бюджету м. Києва»;
2) пункт 2 частини першої статті після слів «надходження податку на доходи фізичних осіб, визначеного» доповнити словами «пунктами 1 та 1-1»;
3) частину другу статті після слів «районного бюджету, « доповнити словами «бюджету м. Києва» та після слів «територіальних громад в Україні» доповнити словами «та бюджету м. Києва».»
 
Відхилено    
90. 23. У статті 102:
 
-120- Гуляєв В.О.
Закріпити джерелом фінансування гарантованих державою пільг громадянам кошти Державного бюджету шляхом надання місцевим бюджетам субвенції з Державного бюджету на надання пільг у готівкової формі.
 
Відхилено   30. У статті 102:
 
    -121- Недава О.А.
Пункт 23 розділу І доповнити новими підпунктами такого змісту:
«__)у частині першій:
слова і цифри «передбачені у підпункті «б» пункту 4» доповнити словами і цифрами «та пункті 7»;
) у частині другій:
перше речення абзацу першого після слів «… на домогосподарство на рік» доповнити словами і цифрами «, а працівникам гірничих підприємств, що ліквідуються або консервуються, зокрема категоріям осіб, визначених пунктом 7 частини першої статті 89 цього Кодексу, - з розрахунку вартості 3, 1 тонни вугілля або торф’яного брикету на побутові потреби на домогосподарство на рік.».
 
Відхилено    
91. 1) частину третю викласти в такій редакції:
 
   1) частину третю викласти в такій редакції:
 
92. «3. За рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на надання пільг та житлових субсидій населенню на оплату електроенергії, природного газу, послуг тепло-, водопостачання і водовідведення, квартирної плати (утримання будинків і споруд та прибудинкових територій), управління багатоквартирним будинком, поводження з побутовими відходами (вивезення побутових відходів) та вивезення рідких нечистот, внесків за встановлення, обслуговування та заміну вузлів комерційного обліку води та теплової енергії, абонентського обслуговування для споживачів комунальних послуг, що надаються у багатоквартирних будинках за індивідуальними договорами, надаються житлові субсидії населенню та пільги ветеранам війни; особам, на яких поширюється дія Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту»; особам, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною; вдовам (вдівцям) та батькам померлих (загиблих) осіб, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною; постраждалим учасникам Революції Гідності; особам, які мають особливі трудові заслуги перед Батьківщиною; вдовам (вдівцям) та батькам померлих (загиблих) осіб, які мають особливі трудові заслуги перед Батьківщиною; жертвам нацистських переслідувань; ветеранам військової служби; ветеранам органів внутрішніх справ; ветеранам Національної поліції; ветеранам податкової міліції; ветеранам державної пожежної охорони; ветеранам Державної кримінально-виконавчої служби; ветеранам служби цивільного захисту; ветеранам Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України; вдовам (вдівцям) померлих (загиблих) ветеранів військової служби, ветеранів органів внутрішніх справ, ветеранів Національної поліції, ветеранів податкової міліції, ветеранів державної пожежної охорони, ветеранів Державної кримінально-виконавчої служби, ветеранів служби цивільного захисту та ветеранів Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України; звільненим із служби за віком, через хворобу або за вислугою років військовослужбовцям Служби безпеки України; особам, звільненим із служби цивільного захисту за віком, через хворобу або за вислугою років та які стали особами з інвалідністю під час виконання службових обов’язків; звільненим з військової служби особам, які стали особами з інвалідністю під час проходження військової служби; батькам та членам сімей військовослужбовців, військовослужбовців Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України, які загинули (померли) або пропали безвісти під час проходження військової служби; батькам та членам сімей осіб рядового і начальницького складу служби цивільного захисту, які загинули (померли) або зникли безвісти під час виконання службових обов’язків; реабілітованим громадянам, які стали особами з інвалідністю внаслідок репресій або є пенсіонерами; депортованим особам, які повернулися в Україну на постійне проживання; громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи; дружинам (чоловікам) та опікунам (на час опікунства) дітей померлих громадян, смерть яких пов’язана з Чорнобильською катастрофою; пенсіонерам з числа спеціалістів із захисту рослин відповідно до частини четвертої статті 20 Закону України «Про захист рослин»; громадянам відповідно до пункту «ї» частини першої статті 77 Основ законодавства України про охорону здоров’я, частини п’ятої статті 29 Закону України «Про культуру», частини другої статті 30 Закону України «Про бібліотеки і бібліотечну справу», абзацу першого частини третьої статті 57 Закону України «Про освіту»; дітям війни; багатодітним сім’ям, дитячим будинкам сімейного типу та прийомним сім’ям, в яких не менше року проживають відповідно троє або більше дітей, а також сім’ям (крім багатодітних сімей), в яких не менше року проживають троє і більше дітей, враховуючи тих, над якими встановлено опіку чи піклування, а також здійснюються видатки на доставку громадянам повідомлень про призначення субсидії.»;
 
-122- Недава О.А.
У статті 102:
у частині третій:
після слів «абзацу першого частини третьої статті 57 Закону України «Про освіту» доповнити словами і цифрами «працівникам гірничих підприємств та працівникам гірничих підприємств, що ліквідуються або консервуються, зокрема категоріям осіб, визначених пунктом 7 частини першої статті 89 цього Кодексу; «
 
Відхилено   «3. За рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на надання пільг та житлових субсидій населенню на оплату електроенергії, природного газу, послуг тепло-, водопостачання і водовідведення, квартирної плати (утримання будинків і споруд та прибудинкових територій), управління багатоквартирним будинком, поводження з побутовими відходами (вивезення побутових відходів) та вивезення рідких нечистот, внесків за встановлення, обслуговування та заміну вузлів комерційного обліку води та теплової енергії, абонентського обслуговування для споживачів комунальних послуг, що надаються у багатоквартирних будинках за індивідуальними договорами, надаються житлові субсидії населенню та пільги ветеранам війни; особам, на яких поширюється дія Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту»; особам, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною; вдовам (вдівцям) та батькам померлих (загиблих) осіб, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною; постраждалим учасникам Революції Гідності; особам, які мають особливі трудові заслуги перед Батьківщиною; вдовам (вдівцям) та батькам померлих (загиблих) осіб, які мають особливі трудові заслуги перед Батьківщиною; жертвам нацистських переслідувань; ветеранам військової служби; ветеранам органів внутрішніх справ; ветеранам Національної поліції; ветеранам податкової міліції; ветеранам державної пожежної охорони; ветеранам Державної кримінально-виконавчої служби; ветеранам служби цивільного захисту; ветеранам Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України; вдовам (вдівцям) померлих (загиблих) ветеранів військової служби, ветеранів органів внутрішніх справ, ветеранів Національної поліції, ветеранів податкової міліції, ветеранів державної пожежної охорони, ветеранів Державної кримінально-виконавчої служби, ветеранів служби цивільного захисту та ветеранів Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України; звільненим із служби за віком, через хворобу або за вислугою років військовослужбовцям Служби безпеки України; особам, звільненим із служби цивільного захисту за віком, через хворобу або за вислугою років та які стали особами з інвалідністю під час виконання службових обов’язків; звільненим з військової служби особам, які стали особами з інвалідністю під час проходження військової служби; батькам та членам сімей військовослужбовців, військовослужбовців Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України, які загинули (померли) або пропали безвісти під час проходження військової служби; батькам та членам сімей осіб рядового і начальницького складу служби цивільного захисту, які загинули (померли) або зникли безвісти під час виконання службових обов’язків; реабілітованим громадянам, які стали особами з інвалідністю внаслідок репресій або є пенсіонерами; депортованим особам, які повернулися в Україну на постійне проживання; громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи; дружинам (чоловікам) та опікунам (на час опікунства) дітей померлих громадян, смерть яких пов’язана з Чорнобильською катастрофою; пенсіонерам з числа спеціалістів із захисту рослин відповідно до частини четвертої статті 20 Закону України «Про захист рослин»; громадянам відповідно до пункту «ї» частини першої статті 77 Основ законодавства України про охорону здоров’я, частини п’ятої статті 29 Закону України «Про культуру», частини другої статті 30 Закону України «Про бібліотеки і бібліотечну справу», абзацу першого частини третьої статті 57 Закону України «Про освіту»; дітям війни; багатодітним сім’ям, дитячим будинкам сімейного типу та прийомним сім’ям, в яких не менше року проживають відповідно троє або більше дітей, а також сім’ям (крім багатодітних сімей), в яких не менше року проживають троє і більше дітей, враховуючи тих, над якими встановлено опіку чи піклування, а також здійснюються видатки на доставку громадянам повідомлень про призначення субсидії»;
 
93. 2) частину четверту після слів «вдовам (вдівцям) та батькам померлих (загиблих) осіб, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною» доповнити словами «; постраждалим учасникам Революції Гідності».
 
-123- Недава О.А.
У статті 102:
у частині четвертій:
після слів і цифр «абзацу першого частини третьої статті 57 Закону України «Про освіту»; доповнити словами і цифрами «працівникам гірничих підприємств та працівникам гірничих підприємств, що ліквідуються або консервуються, зокрема категоріям осіб, визначених пунктом 7 частини першої статті 89 цього Кодексу; «.
 
Відхилено   2) частину четверту після слів «вдовам (вдівцям) та батькам померлих (загиблих) осіб, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною» доповнити словами «постраждалим учасникам Революції Гідності».
31. Друге речення абзацу другого частини другої статті 103-1 доповнити словами і цифрами «а також на обслуговування місцевого боргу за місцевими зовнішніми запозиченнями, залученими для виконання ремонтно-будівельних робіт на автомобільних дорогах загального користування місцевого значення та комунальної власності, у розмірі не більше 10 відсотків обсягу такої субвенції, затвердженого законом про Державний бюджет України для відповідного місцевого бюджету».
 
    -124- Гуляєв В.О.
Спрямувати 20% коштів субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на фінансове забезпечення будівництва, реконструкції, ремонту і утримання автомобільних доріг загального користування місцевого значення, вулиць і доріг комунальної власності у населених пунктах до бюджетів міст обласного значення та об’єднаних територіальних громад та передбачити формульних підхід щодо розподілу таких коштів між цими бюджетами;
 
Відхилено    
    -125- Продан О.П.
Розділ І законопроекту доповнити новим пунктом такого змісту:
«28. Доповнити статтю 102 частиною 5-1 такого змісту:
«5-1. За рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на надання пільг з послуг зв’язку, інших передбачених законодавством пільг, що надаються ветеранам війни; особам, на яких поширюється дія Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту»; особам, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною; вдовам (вдівцям) та батькам померлих (загиблих) осіб, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною; особам, які мають особливі трудові заслуги перед Батьківщиною; вдовам (вдівцям) та батькам померлих (загиблих) осіб, які мають особливі трудові заслуги перед Батьківщиною; ветеранам праці; жертвам нацистських переслідувань; ветеранам військової служби; ветеранам органів внутрішніх справ; ветеранам Національної поліції; ветеранам податкової міліції; ветеранам державної пожежної охорони; ветеранам Державної кримінально-виконавчої служби; ветеранам служби цивільного захисту; ветеранам Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України; вдовам (вдівцям) померлих (загиблих) ветеранів військової служби, ветеранів органів внутрішніх справ, ветеранів Національної поліції, ветеранів податкової міліції, ветеранів державної пожежної охорони, ветеранів Державної кримінально-виконавчої служби, ветеранів служби цивільного захисту та ветеранів Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України; особам, звільненим з військової служби, які стали особами з інвалідністю під час проходження військової служби; особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю та особам, які супроводжують осіб з інвалідністю Ігрупи або дітей з інвалідністю (не більше одного супроводжуючого); реабілітованим громадянам, які стали особами з інвалідністю внаслідок репресій або є пенсіонерами; громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи; дружинам (чоловікам) та опікунам (на час опікунства) дітей померлих громадян, смерть яких пов’язана з Чорнобильською катастрофою; багатодітним сім’ям, дитячим будинкам сімейного типу та прийомним сім’ям, в яких не менше року проживають відповідно троє або більше дітей, а також сім’ям (крім багатодітних сімей), в яких не менше року проживають троє і більше дітей, враховуючи тих, над якими встановлено опіку чи піклування, а також здійснюються компенсаційні виплати за пільговий проїзд окремих категорій громадян.».
 
Відхилено    
    -126- Продан О.П.
Розділ І законопроекту доповнити новим пунктом такого змісту:
«26. У статті 103-1:
частину другу викласти у такій редакції:
«2. Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на фінансове забезпечення будівництва, реконструкції, ремонту і утримання автомобільних доріг загального користування місцевого значення, вулиць і доріг комунальної власності у населених пунктах розподіляється таким чином:
70 відсотків між обласними бюджетами залежно від протяжності автомобільних доріг загального користування місцевого значення у відповідній адміністративно-територіальній одиниці станом на 1 січня року, що передує плановому;
20 відсотків між бюджетами міст обласного значення та об’єднаних територіальних громад залежно від протяжності вулиць і доріг комунальної власності в населених пунктах;
10 відсотків надається бюджету міста Києва на фінансове забезпечення будівництва, реконструкції, ремонту і утримання вулиць і доріг комунальної власності у місті Києві.»;
у частині третій після слів «міськими державними адміністраціями» доповнити словами «, відповідною міською, сільською, селищною радою».
 
Відхилено    
94. 24. У статті 103-2:
 
   32. У статті 103-2:
 
95. 1) у пункті 5 частини першої слова « (крім дитячих будинків сімейного типу, прийомних сімей та сімей патронатних вихователів)» виключити;
 
   1) у пункті 5 частини першої слова « (крім дитячих будинків сімейного типу, прийомних сімей та сімей патронатних вихователів)» виключити;
 
96. 2) у пункті 1 частини третьої слова «навчальних закладах» замінити словами і цифрами «та вищих навчальних закладах І-ІІ рівня акредитації».
 
-127- Іщейкін К.Є.
Підпункт 2 пункту 24 розділу І /щодо змін до ч.3 ст.103-2 Бюджетного кодексу/ викласти в такій редакції:
«2) пункт 1 частини третьої після слів «професійно-технічних навчальних закладах» доповнити словами і цифрами «державної та комунальної власності, вищих навчальних закладах І-ІІ рівнів акредитації державної та комунальної власності». /техніко-юридичне уточнення викладу для узгодження з ч.1 ст.103-2 Бюджетного кодексу/
 
Враховано   2) пункт 1 частини третьої після слів «професійно-технічних навчальних закладах» доповнити словами і цифрами «державної та комунальної власності, вищих навчальних закладах І-ІІ рівнів акредитації державної та комунальної власності».
33. Включити статтю 103-3 такого змісту:
«Стаття 103-3. Субвенція на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами
1. Субвенція на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами спрямовується на надання державної підтримки для здобуття освіти дітьми сліпими та із зниженим зором, глухими та із зниженим слухом, з тяжкими порушеннями мовлення, із затримкою психічного розвитку, з порушеннями опорно-рухового апарату, з порушенням інтелектуального розвитку, із складними порушеннями розвитку (у тому числі з розладами аутичного спектра) у закладах та установах освіти відповідно до частини другої цієї статті.
2. За рахунок субвенції на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами здійснюються видатки на:
1) оплату праці фахівців (перелік яких затверджується Кабінетом Міністрів України) на основі укладених цивільно-правових договорів за:
проведення (надання) психолого-педагогічних і корекційно-розвиткових занять (послуг) відповідно до індивідуальних програм розвитку для осіб з особливими освітніми потребами, які здобувають освіту в інклюзивних класах (групах) закладів дошкільної та загальної середньої освіти (крім закладів дошкільної освіти (ясел-садків) компенсуючого типу, будинків дитини, закладів дошкільної освіти (дитячих будинків) інтернатного типу, спеціальних шкіл, санаторних шкіл, навчально-реабілітаційних центрів);
надання психолого-педагогічних і корекційно-розвиткових послуг із забезпечення освітнього процесу осіб з особливими освітніми потребами, які здобувають освіту в інклюзивних та спеціальних класах (групах) закладів позашкільної, професійної (професійно-технічної) освіти, вищих навчальних закладах І-ІІ рівнів акредитації державної та комунальної власності;
2) придбання спеціальних засобів корекції психофізичного розвитку, що дають змогу опанувати навчальну програму, для осіб з особливими освітніми потребами, які здобувають освіту в інклюзивних та спеціальних класах (групах) закладів дошкільної та загальної середньої освіти (крім закладів дошкільної освіти (ясел-садків) компенсуючого типу, будинків дитини, закладів дошкільної освіти (дитячих будинків) інтернатного типу, спеціальних шкіл, санаторних шкіл, навчально-реабілітаційних центрів), закладів позашкільної, професійної (професійно-технічної) освіти, вищих навчальних закладах І-ІІ рівнів акредитації державної та комунальної власності. Типовий перелік спеціальних засобів корекції психофізичного розвитку затверджується центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері освіти;
3) оснащення кабінетів та/або ресурсних кімнат у відповідних закладах освіти та інклюзивно-ресурсних центрах для надання психолого-педагогічних і корекційно-розвиткових послуг особам з особливими освітніми потребами (придбання методичного, навчального та програмного забезпечення, предметів, матеріалів і обладнання, у тому числі довгострокового користування).
3. У законі про Державний бюджет України затверджуються обсяги зазначеної субвенції окремо для бюджету Автономної Республіки Крим, обласних бюджетів, бюджетів міст Києва та Севастополя відповідно до кількості осіб з особливими освітніми потребами.
Розподіл субвенції на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами здійснюється між місцевими бюджетами у порядку, визначеному Радою міністрів Автономної Республіки Крим, обласними державними адміністраціями відповідно до кількості осіб з особливими освітніми потребами, та затверджується рішенням про бюджет Автономної Республіки Крим, рішенням про обласний бюджет.
4. Залишки коштів за субвенцією на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами на кінець бюджетного періоду зберігаються на рахунках відповідних місцевих бюджетів і використовуються у наступному бюджетному періоді з урахуванням цільового призначення субвенції».
34. Частину п’яту статті 103-6 після слів «визначеному обласними державними адміністраціями» доповнити словами «за погодженням з Кабінетом Міністрів України».
35. В абзаці другому частини другої статті 108 слова «а освітньої субвенції і медичної субвенції двічі на місяць» замінити словами «освітньої і медичної субвенцій – двічі на місяць, а субвенції на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами – один раз на місяць».
36. Частину першу статті 110 доповнити словами і цифрами «а також за надходженням закріплених за місцевими бюджетами загальнодержавних податків і зборів або їх частки та за використанням коштів місцевих бюджетів у частині видатків, передбачених пунктом 2 частини першої статті 82 цього Кодексу, які визначаються функціями держави і передані на виконання Автономній Республіці Крим та місцевому самоврядуванню»;
37. Абзац третій частини першої статті 119 доповнити словами « (включаючи порядок та умови надання субвенцій)».
 
    -128- Давиденко В.М.
Після пункту 24 розділу Ідоповнити новими пунктами такого змісту:
«__.у пункті 1 частини третьої статті 103-4 після слова «кількість» додати слова «та щільність».
«__.у пункті 1 частини третьої статті 103-6 після слова «кількість» додати слова «та щільність».
 
Відхилено    
    -129- Мельник С.І.
Розділ І законопроекту доповнити новим пунктом такого змісту:
«___. У частині п’ятій статті 103-6 слова «визначеному обласними державними адміністраціями» доповнити словами «за погодженням з Кабінетом Міністрів України».
 
Враховано    
    -130- Семенуха Р.С.
Острікова Т.Г.
Березюк О.Р.
Сироїд О.І.
Мірошніченко І.В.
Сисоєнко І.В.
Маркевич Я.В.
Після пункту 24 законопроекту додати новий пункт 24-1 такого змісту:
«24-1. у статті 103-6:
у частині другій слова «для обласних бюджетів» замінити словами та розділовими знаками «окремо для бюджету Автономної Республіки Крим, обласних бюджетів і районних бюджетів, міських (міст Києва та Севастополя, міст республіканського Автономної Республіки Крим та обласного значення) бюджетів та бюджетів об’єднаних територіальних громад, що створюються згідно із законом та перспективним планом формування територій громад.»;
Частину третю викласти у такій редакції:
«3. Додаткова дотація на здійснення переданих з державного бюджету видатків з утримання закладів освіти та охорони здоров’я розподіляється між відповідними бюджетами на основі формули, яка розробляється Міністерством фінансів України, та затверджується Кабінетом Міністрів України і має враховувати, зокрема, такі параметри:
1) кількість населення відповідної адміністративно-територіальної одиниці;
2) надходження зазначених у пункті 1 частини першої статей 64 і 66 цього Кодексу доходів відповідних місцевих бюджетів, зазначених у частині другій цієї статті, за відповідний звітний період року, що передує плановому;
3) індекс податкоспроможності відповідного бюджету.»;
Частину четверту виключити;
Частину п’яту виключити.».
 
Відхилено    
    -131- Євлахов А.С.
Доповнити частину першу законопроекту пунктом 24-1 такого змісту:
«24-1. Статтю 103-6 Викласти у наступній редакції:
«Стаття 103-6 Додаткова дотація на здійснення переданих з державного бюджету видатків з утримання закладів освіти та охорони здоров’я
1. Додаткова дотація на здійснення переданих з державного бюджету видатків з утримання закладів освіти та охорони здоров’я спрямовується на:
1) видатки навчальних закладів, визначених у частині першій 103-2 цього Кодексу (крім видатків на оплату праці з нарахуваннями педагогічних працівників навчальних закладів, визначених пунктами 1-6 частини першої статті 103-2 цього Кодексу, а також навчальних закладів, визначених пунктами 7 і 8 частини першої статті 103-2 цього Кодексу, в частині здобуття повної загальної середньої освіти);
2) видатки закладів охорони здоров’я, визначених у пункті 3 частини першої статті 89 та у пункті 3 частини першої статті 90 цього Кодексу, на оплату комунальних послуг та енергоносіїв.
2. У законі про Державний бюджет України затверджуються обсяги додаткової дотації на здійснення переданих з державного бюджету видатків з утримання закладів освіти та охорони здоров’я для обласних бюджетів, бюджетів міст республіканського Автономної Республіки Крим та обласного значення, міст Києва та Севастополя, районних бюджетів, бюджетів об’єднаних територіальних громад.
3. Додаткова дотація на здійснення переданих з державного бюджету видатків з утримання закладів освіти та охорони здоров’я розподіляється між бюджетами в таких пропорціях:
1) 20 відсотків обсягу для обласних бюджетів з урахуванням таких параметрів:
кількість населення;
надходження доходів місцевих бюджетів області, визначених пунктом 1 частини першої статті 66 цього Кодексу, за відповідний звітний період року, що передує плановому;
приведений індекс відносної податкоспроможності зведеного бюджету області.
Розподіл додаткової дотації на здійснення переданих з державного бюджету видатків з утримання закладів освіти та охорони здоров’я здійснюється в таких пропорціях:
50 відсотків обсягу - пропорційно до питомої ваги кількості наявного населення області станом на 1 січня року, що передує плановому;
50 відсотків обсягу - пропорційно до питомої ваги приведеного індексу відносної податкоспроможності зведеного бюджету області.
Приведений індекс відносної податкоспроможності є коефіцієнтом, що визначається як сума середнього індексу податкоспроможності зведених бюджетів областей, значення якого дорівнює 1, та показника, що відображає різницю між середнім індексом податкоспроможності зведених бюджетів областей та індексом податкоспроможності відповідного зведеного бюджету області.
Індекс податкоспроможності відповідного зведеного бюджету області є коефіцієнтом, що визначає рівень податкоспроможності зведеного бюджету такої області порівняно з аналогічним середнім показником зведених бюджетів областей у розрахунку на одну людину.
2) 80 відсотків обсягу для бюджетів міст республіканського Автономної Республіки Крим та обласного значення, міст Києва та Севастополя, районних бюджетів, бюджетів об’єднаних територіальних громад з урахуванням таких параметрів:
кількість населення;
надходження доходів місцевих бюджетів, визначених пунктом 1 частини першої статті 64 цього Кодексу, за відповідний звітний період року, що передує плановому;
приведений індекс відносної податкоспроможності відповідного бюджету.
Розподіл додаткової дотації на здійснення переданих з державного бюджету видатків з утримання закладів освіти та охорони здоров’я здійснюється в таких пропорціях:
50 відсотків обсягу - пропорційно до питомої ваги кількості наявного населення міст республіканського Автономної Республіки Крим та обласного значення, міст Києва та Севастополя, районів, об’єднаних територіальних громад станом на 1 січня року, що передує плановому;
50 відсотків обсягу - пропорційно до питомої ваги приведеного індексу відносної податкоспроможності бюджетів міст республіканського Автономної Республіки Крим та обласного значення, міст Києва та Севастополя, районних бюджетів, бюджетів об’єднаних територіальних громад.
Приведений індекс відносної податкоспроможності є коефіцієнтом, що визначається як сума середнього індексу податкоспроможності бюджетів міст республіканського Автономної Республіки Крим та обласного значення, міст Києва та Севастополя, районних бюджетів, бюджетів об’єднаних територіальних громад, значення якого дорівнює 1, та показника, що відображає різницю між середнім індексом податкоспроможності бюджетів та індексом податкоспроможності відповідного бюджету.
Індекс податкоспроможності відповідного бюджету є коефіцієнтом, що визначає рівень податкоспроможності бюджету порівняно з аналогічним середнім показником бюджетів у розрахунку на одну людину.»
 
Відхилено    
    -132- Продан О.П.
Розділ І законопроекту доповнити новим пунктом такого змісту:
«29. У статті 103-6:
1) частини другу, третю, четверту викласти у наступній редакції:
«2. У законі про Державний бюджет України затверджуються обсяги додаткової дотації на здійснення переданих з державного бюджету видатків з утримання закладів освіти та охорони здоров’я для місцевих бюджетів.
3. Додаткова дотація на здійснення переданих з державного бюджету видатків з утримання закладів освіти та охорони здоров’я спрямовується на:
обласні бюджеті - 20 відсотків,
бюджети міст обласного значення - 30 відсотків,
бюджети об’єднаних територіальних громад - 35 відсотків,
районі бюджети - 15 відсотків,
з наступним розподілом між місцевими бюджетами відповідного обсягу ресурсу пропорційно до питомої ваги кількості наявного населення станом на 1 січня року, що передує плановому.»;
2) частину четверту, п’яту виключити.».
 
Відхилено    
    -133- Різаненко П.О.
Розділ І проекту Закону доповнити новим пунктом 25 наступного змісту:
«25. Статтю 103-6 викласти в такій редакції:
«Стаття 103-6. Додаткова дотація на здійснення переданих з державного бюджету видатків з утримання закладів освіти та охорони здоров’я
1. Додаткова дотація на здійснення переданих з державного бюджету видатків з утримання закладів освіти та охорони здоров’я спрямовується на:
1) видатки навчальних закладів, визначених у частині першій статті 103-2 цього Кодексу (крім видатків на оплату праці з нарахуваннями педагогічних працівників навчальних закладів, визначених пунктами 1-6 частини першої статті 103-2 цього Кодексу, а також навчальних закладів, визначених пунктами 7 і 8 частини першої статті 103-2 цього Кодексу, в частині здобуття повної загальної середньої освіти);
2) видатки закладів охорони здоров’я, визначених у пункті 3 частини першої статті 89 та у пункті 3 частини першої статті 90 цього Кодексу, на оплату комунальних послуг та енергоносіїв.
2. У законі про Державний бюджет України затверджуються обсяги додаткової дотації на здійснення переданих з державного бюджету видатків з утримання закладів освіти та охорони здоров’я окремо для обласних бюджетів, районних бюджетів, бюджетів об’єднаних територіальних громад.
3. Додаткова дотація на здійснення переданих з державного бюджету видатків з утримання закладів освіти та охорони здоров’я розподіляється між відповідними бюджетами на основі формули та параметрів, які розробляються центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері бюджету, затверджується Кабінетом Міністрів України та перераховується щомісячно рівними частинами.».
Відповідно пункт 25 розділу І вважати пунктом 26.
 
Відхилено    
    -134- Дубневич Б.В.
Розділ І доповнити новим пунктом такого змісту:
«__Частину третю статті 103-6 викласти в такій редакції:
«3. Додаткова дотація на здійснення переданих з державного бюджету видатків з утримання закладів освіти та охорони здоров’я розподіляється між обласними бюджетами з урахуванням таких параметрів:
1) кількість населення;
2) надходження доходів місцевих бюджетів області, визначених пунктом 1 частини першої статей 64 і 66 цього Кодексу, за відповідний звітний період року, що передує плановому;
3) приведений індекс відносної податкоспроможності зведеного бюджету області;
4)кількість учнів навчальних закладів області станом на 1 січня року, що передує плановому, визначених пунктами 1-6 частини першої статті 103-2 цього Кодексу.
Розподіл додаткової дотації на здійснення переданих з державного бюджету видатків з утримання закладів освіти та охорони здоров’я здійснюється в таких пропорціях:
20 відсотків обсягу - пропорційно до питомої ваги кількості наявного населення області станом на 1 січня року, що передує плановому;
20 відсотків обсягу - пропорційно до питомої ваги приведеного індексу відносної податкоспроможності зведеного бюджету області;
60 відсотків - пропорційно до питомої ваги кількості учнів навчальних закладів області станом на 1 січня року, що передує плановому, визначених пунктами 1-6 частини першої статті 103-2 цього Кодексу.»
 
Відхилено    
    -135- Дубневич Б.В.
Розділ І доповнити новим пунктом такого змісту:
«__ Підпункт 2 частини другої статті 105 доповнити словами « проведення ремонтно-реставраційних робіт пам’яток архітектури національного та місцевого значення усіх форм власності.»
 
Відхилено    
    -136- Сташук В.Ф.
Доповнити частину першу пунктом 25 наступного змісту:
«25. Доповнити статтею 105-1 такого змісту:
Стаття 105-1. Субвенція на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій
1. Субвенція на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій надається на створення умов економічного зростання та вдосконалення механізмів розвитку територій.
2. У законі про Державний бюджет України затверджуються обсяги субвенції на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій із загального фонду Державного бюджету України окремо для бюджету Автономної Республіки Крим, обласних бюджетів і районних бюджетів, міських (міст Києва та Севастополя, міст республіканського Автономної Республіки Крим та обласного значення) бюджетів та бюджетів об’єднаних територіальних громад.
3. Субвенція на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій надається відповідно до переліку об’єктів та заходів, затвердженого Кабінетом Міністрів України.
Порядок розподілу субвенції між місцевими бюджетами на об’єкти і заходи, порядок та умови надання субвенції місцевим бюджетам, порядок внесення змін до розподілу субвенції між місцевими бюджетами визначаються Кабінетом Міністрів України.
4. Субвенція на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій спрямовується на здійснення капітальних видатків, віднесених до видатків розвитку:
1) придбання обладнання та предметів довгострокового користування (оновлення матеріально-технічної бази), у тому числі для підвищення якості надання медичних та соціальних послуг, вдосконалення навчального процесу в закладах освіти. Модернізацію функціонування закладів культури;
2) придбання рухомого складу для підвищення якості надання послуг з перевезення пасажирів комунальним транспортом;
3) будівництво (нове будівництво, реконструкцію, капітальний ремонт) дорожньо-траспортної інфраструктури. Інженерних споруд, об’єктів комунального господарства та інших об’єктів комунальної власності;
4) реконструкція, реставрація, капітальний ремонт багатоквартирних будинків незалежно від форми управління ними (здійснення управління співвласниками будинку безпосередньо або шляхом делегування цих функцій управителю незалежно від форми власності, об’єднанню співвласників багатоквартирного будинку чи житлово-будівельному кооперативу);
5) здійснення інших капітальних видатків за напрямками, визначеними Кабінетом Міністрів України, у тому числі на: здійснення заходів з підвищення енергетичної ефективності будівель комунальної власності або багатоквартирних будинків (незалежно від форми управління ними), забезпечення реалізації екологічних та природоохоронних заходів, упередження та запобігання техногенних катастроф, включаючи придбання спеціального обладнання та спеціальних транспортних засобів.
Забороняється здійснення видатків на поточне утримання об’єктів, а також інших поточних видатків, у тому числі на оплату супровідних послуг, пов’язаних із реалізацією заходів, затверджених Кабінетом Міністрів України.
Забороняється здійснення кредитування за рахунок коштів субвенції, придбання цінних паперів та розміщення коштів на депозитах.».
У зв’язку з цим, пункт 25 частини першої вважати пунктом 26.
 
Відхилено    
    -137- Іщейкін К.Є.
Крулько І.І.
Молоток І.Ф.
Мепарішвілі Х.Н.
Горбунов О.В.
З метою унормування повноважень Рахункової палати щодо контролю (аудиту) за надходженням і використанням коштів місцевих бюджетів у частині делегованих державою повноважень місцевому самоврядуванню /на підставі пропозицій Рахункової палати/ пропонується:
1) Розділ І законопроекту доповнити новими пунктами такого змісту:
«__). Частину першу статті 110 доповнити такими словами і цифрами «а також за надходженням закріплених за місцевими бюджетами загальнодержавних податків і зборів або їх частки та використанням коштів місцевих бюджетів у частині видатків (передбачених пунктом 2 частини першої статті 82 цього Кодексу), які визначаються функціями держави і передані на виконання Автономній Республіці Крим та місцевому самоврядуванню»;
«__). Абзац третій частини першої статті 119 доповнити словами « (включаючи порядок та умови надання субвенцій)»;
2) Розділ ІІ законопроекту доповнити новим пунктом такого змісту:
«__. Внести такі зміни до Закону України «Про Рахункову палату» (Відомості Верховної Ради України, 2015 р., № 36, ст. 360; 2017 р., № 2, ст. 25, № 7-8, ст. 50; 2018 р., № 6-7, ст. 45):
1) у статті 7:
пункт 1 частини першої доповнити новим абзацом такого змісту:
«надходжень закріплених за місцевими бюджетами загальнодержавних податків і зборів або їх частки та використання коштів місцевих бюджетів у частині видатків, які визначаються функціями держави і передані на виконання Автономній Республіці Крим та місцевому самоврядуванню»;
у частині другій слова «органи місцевого самоврядування» замінити словами «органи влади Автономної Республіки Крим, органи місцевого самоврядування»;
2) статтю 15 викласти в такій редакції:
«Стаття 15. Особливості здійснення державного зовнішнього фінансового контролю (аудиту) щодо надходжень закріплених за місцевими бюджетами загальнодержавних податків і зборів або їх частки, трансфертів між державним бюджетом та місцевими бюджетами, використання коштів місцевих бюджетів у частині видатків, які визначаються функціями держави і передані на виконання Автономній Республіці Крим та місцевому самоврядуванню
1. Рахункова палата здійснює заходи державного зовнішнього фінансового контролю (аудиту) щодо:
законності, повноти нарахування, своєчасності сплати і зарахування до місцевих бюджетів закріплених за ними загальнодержавних податків і зборів або їх частки;
правильності визначення та розподілу, своєчасності і повноти перерахування трансфертів між державним бюджетом та місцевими бюджетами, законності та ефективності використання таких трансфертів розпорядниками та одержувачами бюджетних коштів за видатками місцевих бюджетів;
законності та ефективності використання коштів місцевих бюджетів у частині видатків, які визначаються функціями держави і передані на виконання Автономній Республіці Крим та місцевому самоврядуванню.
2. Рахункова палата має право запитувати та одержувати у державних органів, органів влади Автономної Республіки Крим, органів місцевого самоврядування наявну в них інформацію і документацію про: надходження закріплених за місцевими бюджетами загальнодержавних податків і зборів або їх частки; визначення, розподіл, перерахування та використання трансфертів між державним бюджетом та місцевими бюджетами; використання коштів місцевих бюджетів у частині видатків, які визначаються функціями держави і передані на виконання Автономній Республіці Крим та місцевому самоврядуванню».
 
Враховано    
97. 25. У розділі VІ «Прикінцеві та перехідні положення»:
 
   38. У розділі VІ «Прикінцеві та перехідні положення»:
 
98. 1) пункт 1-1 доповнити підпунктом 6 такого змісту:
 
   1) пункт 1-1 доповнити підпунктом 6 такого змісту:
 
99. «6) з 1 квітня 2019 року до 1 січня 2020 року, як виняток з положень пункту 8 частини першої статті 87, пункту 3 частини першої статей 89 і 90 та частини першої статті 103-4 цього Кодексу, реалізуються пілотні проекти з надання державних гарантій медичного обслуговування населення за програмою медичних гарантій для відповідних видів медичних послуг, окремих закладів охорони здоров’я, населених пунктів чи регіонів, а також відшкодування вартості лікарських засобів для лікування окремих захворювань у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України.»;
 
-138- Левченко Ю.В.
Абзаці 2 підпункту 1 пункту 25 розділу 1 законопроекту доповнити словами «, попередньо погодженим з Комітетом Верховної Ради України з питань бюджету.»
 
Відхилено   «6) з 1 квітня 2019 року до 1 січня 2020 року, як виняток з положень пункту 8 частини першої статті 87, пункту 3 частини першої статті 89, пункту 3 частини першої статті 90 та частини першої статті 103-4 цього Кодексу, реалізуються пілотні проекти з надання державних гарантій медичного обслуговування населення за програмою медичних гарантій для відповідних видів медичних послуг, окремих закладів охорони здоров’я, населених пунктів чи регіонів, а також відшкодування вартості лікарських засобів для лікування окремих захворювань у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України»;
2) в абзаці першому пункту 10 цифри «2018» замінити цифрами «2020»;
 
    -139- Продан О.П.
Частину 25 розділу І законопроекту доповнити новим пунктом такого змісту:
« __) в абзаці першому пункту 10 цифри «2018» замінити цифрами «2020».».
 
Враховано    
100. 2) у пункті 20:
 
-140- Давиденко В.М.
У пункті 25 розділуІ:
1) підпункт 2 викласти у такій редакції:
«2) пункт 20 викласти в такій редакції:
«20. Установити, що у 2019 році видатки, визначені підпунктом "а" пункту 2 частини першої статті 89 цього Кодексу, підпунктом "б" пункту 2 в частині утримання навчально-виховних комплексів "дошкільний навчальний заклад - загальноосвітній навчальний заклад", "загальноосвітній навчальний заклад - дошкільний навчальний заклад", за умови, що загальноосвітній навчальний заклад - Іступеня, пунктом 5 частини першої статті 89 цього Кодексу в частині утримання сільських, селищних та міських палаців і будинків культури, клубів, центрів дозвілля, інших клубних закладів та бібліотек, у разі, якщо відповідні бюджетні заклади перебувають у власності територіальних громад сіл, селищ, міст районного значення здійснюються з бюджетів відповідних сіл, селищ, міст районного значення.
За зверненням сільської, селищної, міської (міста районного значення) ради щодо співфінансування зазначених видатків, районна (міська) рада приймає рішення про передачу коштів на здійснення частини таких видатків сільській, селищній, міській (міста районного значення) раді та у районному (міському) бюджеті затверджує обсяги відповідних міжбюджетних трансфертів з районного бюджету бюджетам місцевого самоврядування (з бюджету міста обласного значення бюджетам адміністративно підпорядкованих йому сіл, селищ і міст). При цьому обсяги зазначених міжбюджетних трансфертів не можуть бути меншими обсягів таких міжбюджетних трансфертів або видатків районного (міського) бюджету (якщо видатки для зазначених установ здійснювалися з районних (міських) бюджетів) на утримання зазначених установ, передбачених на 2018 рік.»
 
Відхилено   3) у пункті 20:
 
101. в абзаці першому цифри «2018» замінити цифрами «2019»;
 
   в абзаці першому цифри «2018» замінити цифрами «2019»;
 
102. у другому реченні абзацу п’ятого цифри «2017» замінити цифрами «2018»;
 
-141- Продан О.П.
Абзац третій пункту 2 частини 25 розділу І законопроекту замінити абзацами такого змісту:
«абзац п’ятий викласти в такій редакції:
«За зверненням сільської, селищної, міської (міста районного значення) ради районна (міська) рада приймає рішення про передачу коштів на здійснення таких видатків сільській, селищній, міській (міста районного значення) раді та у районному (міському) бюджеті затверджує обсяги міжбюджетних трансфертів з районного бюджету бюджетам місцевого самоврядування (з бюджету міста обласного значення бюджетам адміністративно підпорядкованих йому сіл, селищ і міст). При цьому обсяги зазначених міжбюджетних трансфертів визначаються за формулою, яка затверджується відповідною районною (міською) радою у додатку до рішення про місцевий бюджет, та не можуть бути меншими за обсяг, що забезпечує 100 відсоткове фінансування захищених видатків загального фонду бюджету, затверджених частиною другою статті 55 цього Кодексу.».
 
Відхилено   у другому реченні абзацу п’ятого цифри «2017» замінити цифрами «2018»;
 
    -142- Продан О.П.
Розділ І законопроекту доповнити новим пунктом такого змісту:
«__. Доповнити пункт 21 розділу VІ «Прикінцеві та перехідні положення» абзацом такого змісту:
«Кабінету Міністрів України за підсумками третього кварталу 2019 року внести на розгляд Верховної Ради України проект закону про внесення змін до Державного бюджету України на 2019 рік передбачивши з державного бюджету місцевим бюджетам субвенцію на погашення заборгованості за середньостроковими позиками та безвідсотковими позичками, наданими місцевим бюджетам у 2009-2014 роках.».
 
Відхилено    
103. 3) підпункт 3 пункту 23-1 після слів «антитерористичної операції» доповнити словами «та/або операції Об’єднаних сил»;
 
-143- Єфімов М.В.
Пункт 25 розділу І законопроекту доповнити новим підпунктом такого змісту:
«_) в абзаці восьмому пункту 24 розділу VІ «Прикінцеві та перехідні положення» слова «погоджуються Кабінетом Міністрів України» виключити.»
 
Відхилено   4) підпункт 3 пункту 23-1 доповнити словами «та/або операції Об’єднаних сил»;
 
    -144- Недава О.А.
Пункт 25 розділу І законопроекту доповнити новим підпунктом такого змісту:
«)пункт 24-2 розділу VІ «Прикінцеві та перехідні положення» після слів « (відповідно до статей 98 та 99 цього Кодексу)» доповнити розділовим знаком і словами: «, розподілі медичної субвенції між місцевими бюджетами (відповідно до статті 103-4 цього Кодексу) та додаткової дотації на здійснення переданих з державного бюджету видатків з утримання закладів освіти та охорони здоров’я між обласними бюджетами (відповідно до статті 103-6 цього Кодексу)».
 
Відхилено    
    -145- Єфімов М.В.
Пункт 25 розділу І законопроекту доповнити новим підпунктом такого змісту:
«_) пункт 24-2 розділу VІ «Прикінцеві та перехідні положення» після слів « (відповідно до статей 98 та 99 цього Кодексу)» доповнити словами: «, розподілі медичної субвенції між місцевими бюджетами (відповідно до статті 103-4 цього Кодексу) та додаткової дотації на здійснення переданих з державного бюджету видатків з утримання закладів освіти та охорони здоров’я між обласними бюджетами (відповідно до статті 103-6 цього Кодексу)».
 
Відхилено    
    -146- Єфімов М.В.
Пункт 25 розділу І законопроекту доповнити новим підпунктом такого змісту:
«_) доповнити новим пунктом 24-3 такого змісту:
«24-3. Установити, що до доходів загального фонду Державного бюджету України належать 20 відсотків екологічного податку від загального обсягу екологічного податку (крім екологічного податку, що справляється за утворення радіоактивних відходів (включаючи вже накопичені) та/або тимчасове зберігання радіоактивних відходів їх виробниками понад встановлений особливими умовами ліцензії строк, який зараховується до спеціального фонду державного бюджету у повному обсязі), який сплачується платниками Донецької та Луганської областей, як виняток з положень пункту 16-1 частини другої статті 29 цього Кодексу.
Враховуючи зазначене, екологічний податок (крім екологічного податку, що справляється за утворення радіоактивних відходів (включаючи вже накопичені) та/або тимчасове зберігання радіоактивних відходів їх виробниками понад встановлений особливими умовами ліцензії строк, який зараховується до спеціального фонду державного бюджету у повному обсязі), який сплачується платниками Донецької та Луганської областей, зараховується у такому співвідношенні: 20 відсотків - до загального фонду державного бюджету, 80 відсотків - до спеціального фонду місцевих бюджетів Донецької та Луганської областей, у тому числі: до сільських, селищних, міських бюджетів, бюджетів об’єднаних територіальних громад - 25 відсотків, обласних бюджетів - 55 відсотків.
Кошти екологічного податку, які зараховуються до спеціального фонду місцевих бюджетів Донецької та Луганської областей, спрямовуються виключно на природоохоронні заходи з метою запобігання, зменшення та усунення забруднення навколишнього природного середовища, у тому числі пов’язаного з наслідками проведення антитерористичної операції або операції Об’єднаних сил.
При цьому природоохоронні заходи не можуть здійснюватися на територіях окремих районів, міст, селищ і сіл, де органи державної влади тимчасово не здійснюють своїх повноважень, та у населених пунктах, що розташовані на лінії зіткнення».
 
Відхилено    
104. 4) у пункті 26 після слів і цифр «частини другої статті 12, пункту «ж» частини першої статті 77 Основ законодавства України про охорону здоров’я (Відомості Верховної Ради України, 1993 р., № 4, ст. 19)» доповнити словами і цифрами «; абзацу другого частини п’ятої статті 4 та абзацу другого частини третьої статті 10 Закону України «Про державні фінансові гарантії медичного обслуговування населення» (Відомості Верховної Ради України, 2018 р., № 5, ст. 31)».
 
-147- Недава О.А.
У пункті 26 Прикінцевих та перехідних положень слова і цифри «статті 43 Гірничого закону України (Відомості Верховної Ради України, 1999 р., № 50, ст. 433); « виключити.
 
Відхилено   5) пункт 26 після слів і цифр «частини другої статті 12, пункту «ж» частини першої статті 77 Основ законодавства України про охорону здоров’я (Відомості Верховної Ради України, 1993 р., № 4, ст. 19)» доповнити словами і цифрами «абзацу другого частини п’ятої статті 4 та абзацу другого частини третьої статті 10 Закону України «Про державні фінансові гарантії медичного обслуговування населення» (Відомості Верховної Ради України, 2018 р., № 5, ст. 31)»;
6) пункт 40 викласти в такій редакції:
«40. Установити, що під час здійснення повноважень з контролю за дотриманням бюджетного законодавства в частині верифікації та моніторингу пенсій, допомог, пільг, субсидій, інших соціальних виплат, які здійснюються за рахунок коштів державного, місцевих бюджетів, фондів загальнообов’язкового державного соціального і пенсійного страхування, з метою забезпечення адресності та недопущення призначення, нарахування та/або здійснення неправомірних соціальних виплат Міністерство фінансів України має право на безоплатне отримання інформації, що містить банківську таємницю, персональні дані, та на доступ до автоматизованих інформаційних і довідкових систем, реєстрів та банків даних, держателем (адміністратором) яких є державні органи або органи місцевого самоврядування.
Для отримання та обробки таких персональних даних Міністерство фінансів України не потребує отримання на це згоди фізичних осіб, при цьому обробка та захист персональних даних здійснюються з додержанням законодавства про захист персональних даних та в порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України.
Порядок здійснення верифікації та моніторингу пенсій, допомог, пільг, субсидій, інших соціальних виплат визначається Кабінетом Міністрів України»;
 
    -148- Левченко Ю.В.
Підпункт 4 пункту 25 розділу 1 законопроекту викласти у наступній редакції:
«4) пункті 26 виключити.
 
Відхилено    
    -149- Недава О.А.
У підпункті 4 пункту 25 розділу І з словосполучення «частини третьої статті 119, статті 250 Кодексу законів про працю України (Відомості Верховної Ради УРСР, 1971 р., додаток до № 50, ст. 375); « слова і цифри «частини третьої статті 119, « виключити.
 
Відхилено    
    -150- Шурма І.М.
підпункт 4 пункту 25 розділу І законопроекту вилучити, оскільки такі зміни звужують зміст приписів абз. 2 ч. 5 ст. 4 та абз. 2 ч. 3 ст. 10 Закону України «Про державні фінансові гарантії медичного обслуговування» № 2168-VІІІ в частині обсягу фінансування відповідних видатків.
 
Відхилено    
    -151- Сисоєнко І.В.
Підпункт 4 пункту 25 розділу Ізаконопроекту вилучити.
 
Відхилено    
    -152- Острікова Т.Г.
Підпункт 4 пункту 25 законопроекту, яким вносяться зміни до пункту 26 розділу VІ «Прикінцеві та перехідні положення» Бюджетного кодексу України виключити.
 
Відхилено    
    -153- Семенуха Р.С.
Острікова Т.Г.
Березюк О.Р.
Сироїд О.І.
Мірошніченко І.В.
Сисоєнко І.В.
Маркевич Я.В.
Підпункт 4 пункту 25 законопроекту, яким вносяться зміни до пункту 26 розділу VІ «Прикінцеві та перехідні положення» Бюджетного кодексу України виключити.
 
Відхилено    
    -154- Найєм М..
Підпункт 4 пункту 25 розділу І викласти у такій редакції:
«26. Установити, що норми і положення статей 20, 21, 22, 23, 30, 31, 37, 39, 48, 50, 51, 52 та 54 Закону України "Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи" (Відомості Верховної Ради України, 1992 р., № 13, ст. 178); статей 5 та 6 Закону України "Про соціальний захист дітей війни" (Відомості Верховної Ради України, 2005 р., № 4, ст. 94); Закону України "Про індексацію грошових доходів населення" (Відомості Верховної Ради України, 2003 р., № 15, ст. 111); частин першої та другої статті 9, статей 14, 22, 36, 37 та 43 Закону України "Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб" (Відомості Верховної Ради України, 1992 р., № 29, ст. 399); частини другої статті 12, пункту "ж" частини першої статті 77 Основ законодавства України про охорону здоров’я (Відомості Верховної Ради України, 1993 р., № 4, ст. 19); статей 12, 13, 14, 15 та 16 Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту" (Відомості Верховної Ради України, 1993 р., № 45, ст. 425); статті 9 Закону України "Про основні засади соціального захисту ветеранів праці та інших громадян похилого віку в Україні" (Відомості Верховної Ради України, 1994 р., № 4, ст. 18); статті 43 Гірничого закону України (Відомості Верховної Ради України, 1999 р., № 50, ст. 433); статей 6-1, 6-2, 6-3 та 6-4 Закону України "Про жертви нацистських переслідувань" (Відомості Верховної Ради України, 2000 р., № 24, ст. 182); статті 4 Закону України "Про встановлення державної допомоги постраждалим учасникам масових акцій громадського протесту та членам їх сімей" (Відомості Верховної Ради України, 2014 р., № 12, ст. 187); Закону України "Про вищу освіту" (Відомості Верховної Ради України, 2014 р., № 37-38, ст. 2004); Закону України "Про освіту" (Відомості Верховної Ради України, 2017 р., № 38-39, ст. 380); частин першої, другої і п’ятої статті 14, статті 21, абзаців другого - дев’ятого частини першої статті 25 Закону України "Про загальну середню освіту" (Відомості Верховної Ради України, 1999 р., № 28, ст. 230); абзацу першого частини другої, абзаців другого, четвертого та п’ятого частини третьої статті 18, абзацу третього частини четвертої статті 21, абзацу першого частини першої статті 22 Закону України "Про позашкільну освіту" (Відомості Верховної Ради України, 2000 р., № 46, ст. 393); частини другої статті 14, абзацу другого частини третьої статті 30, частини п’ятої статті 35 Закону України "Про дошкільну освіту" (Відомості Верховної Ради України, 2001 р., № 49, ст. 259); абзацу другого частини першої статті 26 Закону України "Про зайнятість населення" (Відомості Верховної Ради України, 2013 р., № 24, ст. 243); статті 5 Закону України "Про підвищення престижності шахтарської праці" (Відомості Верховної Ради України, 2008 р., № 42-43, ст. 293); частини першої статті 25, статті 26 Закону України "Про дипломатичну службу" (Відомості Верховної Ради України, 2002 р., № 5, ст. 29); частини третьої статті 22, абзацу другого частини першої, частини третьої статті 29 Закону України "Про культуру" (Відомості Верховної Ради України, 2011 р., № 24, ст. 168); статті 14 Закону України "Про Суспільне телебачення і радіомовлення України" (Відомості Верховної Ради України, 2014 р., № 27, ст. 904); статті 44 Закону України "Про професійні спілки, їх права та гарантії діяльності" (Відомості Верховної Ради України, 1999 р., № 45, ст. 397); частини третьої статті 119, статті 250 Кодексу законів про працю України (Відомості Верховної Ради УРСР, 1971 р., додаток до № 50, ст. 375); частини другої статті 13, частини першої статті 14, абзацу сьомого частини другої статті 21 Закону України "Про театри і театральну справу" (Відомості Верховної Ради України, 2005 р., № 26, ст. 350); абзаців восьмого та дев’ятого частини другої статті 28 Закону України "Про музеї та музейну справу" (Відомості Верховної Ради України, 1995 р., № 25, ст. 191); частини четвертої статті 19 Закону України "Про охорону праці" (Відомості Верховної Ради України, 2003 р., № 2, ст. 10); Закону України "Про наукову і науково-технічну діяльність" (Відомості Верховної Ради України, 2016 р., № 3, ст. 25); частин третьої, четвертої та п’ятої статті 26 Закону України "Про фізичну культуру і спорт" (Відомості Верховної Ради України, 2010 р., № 7, ст. 50); частини третьої статті 69 Закону України "Про судоустрій і статус суддів" (Відомості Верховної Ради України, 2010 р., №№ 41-45, ст. 529); пункту 6 розділу VІ "Прикінцеві та перехідні положення" Закону України "Про безоплатну правову допомогу" (Відомості Верховної Ради України, 2011 р., № 51, ст. 577); абзацу п’ятого частини третьої статті 5, частини п’ятої статті 19 Закону України "Про охорону дитинства" (Відомості Верховної Ради України, 2001 р., № 30, ст. 142); абзацу другого пункту 30 частини першої статті 26 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні" (Відомості Верховної Ради України, 1997 р., № 24, ст. 170); другого речення частини п’ятої статті 6 Закону України "Про пріоритетність соціального розвитку села та агропромислового комплексу в народному господарстві" (Відомості Верховної Ради України, 1992 р., № 32, ст. 453); абзацу третього частини другої статті 47 Закону України "Про професійно-технічну освіту" (Відомості Верховної Ради України, 1998 р., № 32, ст. 215); частини третьої статті 15, частини шостої статті 30 Закону України "Про бібліотеки і бібліотечну справу" (Відомості Верховної Ради України, 2000 р., № 23, ст. 177); частин четвертої, п’ятої, шостої статті 14 Закону України "Про державну підтримку засобів масової інформації та соціальний захист журналістів" (Відомості Верховної Ради України, 1997 р., № 50, ст. 302); частини першої статті 25 Закону України "Про оздоровлення та відпочинок дітей" (Відомості Верховної Ради України, 2008 р., № 45, ст. 313); частини першої статті 21 Закону України "Про військовий обов’язок і військову службу" (Відомості Верховної Ради України, 2006 р., № 38, ст. 324); абзаців третього і четвертого підпункту 8 пункту 8 розділу ІЗакону України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо удосконалення оборонно-мобілізаційних питань під час проведення мобілізації" (Відомості Верховної Ради України, 2014 р., № 29, ст. 942); статті 9-1, абзаців першого і другого пункту 2 статті 15 Закону України "Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей" (Відомості Верховної Ради України, 1992 р., № 15, ст. 190); частини сьомої статті 21 Закону України "Про Національну гвардію України" (Відомості Верховної Ради України, 2014 р., № 17, ст. 594), абзацу шостого частини третьої статті 6 Закону України "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію" (Відомості Верховної Ради України, 2005 р., № 16, ст. 255); статей 6 і 7 Закону України "Про відновлення прав осіб, депортованих за національною ознакою" (Відомості Верховної Ради України, 2014 р., № 26, ст. 896); статті 81, частин шістнадцятої, сімнадцятої, вісімнадцятої статті 86, пунктів 13, 14 розділу ХІІІ "Перехідні положення" Закону України від 14 жовтня 2014 року "Про прокуратуру" застосовуються у порядку та розмірах, встановлених Кабінетом Міністрів України, виходячи з наявних фінансових ресурсів державного і місцевого бюджетів та бюджетів фондів загальнообов’язкового державного соціального страхування.
 
Відхилено    
    -155- Дубневич Б.В.
Пункт 25 розділу І законопроекту доповнити новим підпунктом 5 такого змісту:
«5) у пункті 33:
в абзаці першому цифри «2019» замінити цифрами «2020»;
в абзаці третьому виключити друге і третє речення, а також доповнити реченням такого змісту: «Залишки таких бюджетних коштів на кінець бюджетного періоду зберігаються на рахунках спеціальних фондів обласних бюджетів та бюджету міста Києва і використовуються у наступному бюджетному періоді на реалізацію зазначених заходів».
 
Відхилено /водночас у законопроекті про державний бюджет на 2019 рік надано відповідне доручення Уряду/   
    -156- Яценко А.В.
Пункт 25 (У розділі VІ «Прикінцеві та перехідні положення») доповнити підпунктом 5 такого змісту:
«5) у пункті 33:
в абзаці першому слова та цифри «1 січня 2019 року» замінити словами та цифрами «1 січня 2020 року», після слів «загального користування» доповнити словами «вулиць і доріг комунальної власності у населених пунктах»;
абзац третій викласти в такій редакції:
«На період проведення експерименту для реалізації зазначених заходів у разі перевиконання загального обсягу щомісячних показників надходжень митних платежів (мито, акцизний податок з ввезених на митну територію України підакцизних товарів (продукції), податок на додану вартість з ввезених на митну територію України товарів (продукції), визначених у розписі державного бюджету за загальним фондом, 50 відсотків такого перевиконання, як виняток з положень частини другої статті 29, статті 69-1, частини другої статті 85, статей 87 і 91 цього Кодексу, зараховується до спеціальних фондів обласних бюджетів та бюджету міста Києва в обсязі, пропорційному до суми перевиконання на відповідній території загального обсягу щомісячних індикативних показників надходжень митних платежів, що справляються під час митного оформлення товарів на територіях відповідних областей та міста Києва, в порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України.»;
в абзаці п’ятому слова «за останній бюджетний період» замінити словами «за три останні бюджетні періоди».
 
Відхилено /водночас у законопроекті про державний бюджет на 2019 рік надано відповідне доручення Уряду/   
    -157- Бурбак М.Ю.
Пункт 25 розділу І законопроекту доповнити новим підпунктом такого змісту:
«_) внести зміни до абзацу першого пункту 33 розділу VІ «Прикінцеві та перехідні положення» Бюджетного кодексу України (Відомості Верховної Ради України, 2010 р., №50-51, ст.572) та викласти у такій редакції: «Установити, що з 1 вересня 2015 року до 1 січня 2020 року запроваджується експеримент з фінансового забезпечення реалізації заходів з розвитку автомобільних доріг загального користування, ділянок вулиць і доріг міст та інших населених пунктів, що суміщаються з автомобільними дорогами загального користування, у всіх областях та місті Києві, а також реалізації заходів з розвитку дорожньої інфраструктури у місті Києві».
 
Відхилено /водночас у законопроекті про державний бюджет на 2019 рік надано відповідне доручення Уряду/   
    -158- Давиденко В.М.
У пункті 25 розділуІ:
доповнити новими підпунктами:
«5) пункт 39 викласти в такій редакції:
39. Районні ради здійснюють передачу із спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст у власність об’єднаних територіальних громад бюджетних установ, розташованих на їхній території, відповідно до розмежування видатків між бюджетами, визначеного цим Кодексом протягом двох місяців з дня набуття повноважень відповідною об'єднаною територіальною громадою.
При цьому об'єднані територіальні громади у двомісячний термін зобов’язані забезпечити прийняття у власність зазначених установ та їх фінансування, відповідно до розмежування видатків між бюджетами, визначеного цим Кодексом.
Починаючи з нового бюджетного періоду, фінансування бюджетних установ, розташованих на території об'єднаних територіальних громад, здійснюється відповідно до розмежування видатків між бюджетами, визначеного цим Кодексом, незалежно від того, у чиїй власності вони перебувають.»
«6) доповнити новим пунктом 39-1 в такій редакції:
«39-1. Для утримання бюджетних установ, що є об’єктами спільного користування, об'єднані територіальні громади передають трансферт районному бюджету відповідно до узгодженої потреби на утримання таких закладів, пропорційно до питомої ваги кількості наявного населення об'єднаної територіальної громади та району станом на 1 січня року, що передує плановому.»
 
Відхилено    
    -159- Денисенко В.І.
Розділ І законопроекту доповнити новим пунктом такого змісту:
«Пункт 40 розділу VІ «Прикінцевих та перехідних положень» Бюджетного кодексу України (Відомості Верховної Ради України, 2010 р., № 50-51, ст. 572; 2016 р., ст. 52; 2017 р., ст. 26) викласти у такій редакції:
«40. Установити, що під час здійснення повноважень з контролю за дотримання бюджетного законодавства в частині верифікації та моніторингу пенсій, допомог, пільг, субсидій, інших соціальних виплат, які здійснюються за рахунок коштів державного, місцевих бюджетів, фондів загальнообов’язкового державного соціального і пенсійного страхування, з метою забезпечення адресності та недопущення призначення, нарахування та/або здійснення неправомірних соціальних виплат Міністерство фінансів України має право на безоплатне отримання інформації, що містить банківську таємницю, персональні дані та на доступ до автоматизованих інформаційних і довідкових систем, реєстрів та банків даних, держателем (адміністратором) яких є державні органи або органи місцевого самоврядування.
Для отримання та обробки таких персональних даних Міністерство фінансів України не потребує отримання на це згоди фізичних осіб, при цьому обробка та захист персональних даних здійснюється із додержанням законодавства про захист персональних даних та в порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України.
Порядок здійснення верифікації та моніторингу пенсій, допомог, пільг, субсидій, інших соціальних виплат визначається Кабінетом Міністрів України.».».
При цьому передбачити набрання чинності запропонованих змін з дня опублікування Закону.
 
Враховано    
    -160- Іщейкін К.Є.
Пункт 25 розділу І законопроекту доповнити новим підпунктом такого змісту:
«_) у пункті 40: в абзаці першому слова «персональні дані» виключити, а в абзаці другому слово «персональних» виключити. /на виконання рішення Конституційного Суду України від 11.10.2018 № 7-р/.
 
Відхилено    
105. 5) абзац другий пункту 42 після цифр і слова «15 відсотків» доповнити цифрами і словами «2019 рік – 10 відсотків».
 
-161- Кіт А.Б.
Люшняк М.В.
Кулініч О.І.
Негой Ф.Ф.
Давиденко В.М.
пункт 25 доповнити новими абзацами такого змісту:
«абзац перший пункту 42 викласти в такій редакції:
«42. Установити, що у 2017 - 2019 роках щорічний обсяг коштів Державного бюджету України, які спрямовуються на державну підтримку сільськогосподарських товаровиробників, у тому числі фермерських господарств, становить не менше 1 відсотка випуску продукції у сільському господарстві, у 2020 - 2025 роках не менше 1, 5 відсотка»;
« в абзаці другому пункту 42 перед цифрою «20» доповнити словом «до»;
 
Відхилено   7) абзац другий пункту 42 після цифр і слова «15 відсотків» доповнити цифрами і словами «2019 рік – 10 відсотків».
 
    -162- Кіт А.Б.
Люшняк М.В.
Кулініч О.І.
Негой Ф.Ф.
Давиденко В.М.
пункт 25 доповнити новими абзацами такого змісту:
«доповнити новим пунктом 42-1 такого змісту:
«42-1. Установити, що у 2019 - 2021 роках у складі спеціального фонду державного бюджету створюється державний фонд гарантування кредитів сільськогосподарських товаровиробників та страхування сільськогосподарських ризиків. Джерелами формування державного фонду гарантування кредитів сільськогосподарських товаровиробників та страхування сільськогосподарських ризиків є залишки коштів державного бюджету, що спрямовуються на державну підтримку сільськогосподарських товаровиробників на кінець бюджетного періоду.
Кошти державного фонду гарантування кредитів сільськогосподарських товаровиробників та страхування сільськогосподарських ризиків спрямовуються з урахуванням положень Закону України «Про державну підтримку сільського господарства України» на:
1) фінансове забезпечення заходів гарантування кредитів сільськогосподарських товаровиробників, у тому числі фермерських господарств;
2) фінансове забезпечення заходів страхування сільськогосподарських ризиків»;
 
Відхилено    
    -163- Давиденко В.М.
У пункті 25 розділуІ:
пункт 42 викласти в такій редакції:
«42. Установити, що:
у 2017-2019 роках щорічний обсяг коштів Державного бюджету України, які спрямовуються на державну підтримку сільськогосподарських товаровиробників, становить на менше 1 відсотка випуску продукції у сільському господарстві;
у 2020-2025 роках щорічний обсяг коштів Державного бюджету України, які спрямовуються на державну підтримку сільськогосподарських товаровиробників, становить не менше 1,5 відсотка випуску продукції у сільському господарстві.
Кошти, передбачені у Державному бюджеті України на державну підтримку сільськогосподарських товаровиробників, першочергово спрямовуються на співфінансування заходів, що здійснюються у рамках місцевих програм підтримки розвитку сільського господарства, заготівлі, переробки і збуту сільськогосподарської продукції, стимулювання сільськогосподарської кооперації, створення та розвитку сімейних фермерських господарств, а також благоустрою сільських територій.
При цьому:
10 відсотків такої підтримки використовується сільськогосподарськими товаровиробниками для закупівлі у вітчизняних виробників сільськогосподарської техніки та обладнання.
не менш як 15 відсотків такої підтримки спрямовується на стимулювання створення та підтримку розвитку сімейних фермерських господарств, а також сільськогосподарської кооперації, в тому числі й на умовах співфінансування заходів, що здійснюються у рамках відповідних місцевих програм.»
 
Відхилено    
    -164- Бакуменко О.Б.
Лабазюк С.П.
Юрчишин П.В.
Мірошніченко І.В.
Пункт 25 Розділу І проекту Закону («……У розділі VІ «Прикінцеві та перехідні положення….») доповнити новим підпунктом 5 такого змісту:
«5) Пункт 42 викласти у такій редакції: «42. Установити, що у 2017-2019 роках щорічний обсяг коштів Державного бюджету України, які спрямовуються на державну підтримку сільськогосподарських товаровиробників, становить не менше 1 відсотка випуску продукції у сільському господарстві, у 2020-2025 роках не менше 1,5 відсотка.
При цьому, 20 відсотків такої підтримки використовується сільськогосподарськими товаровиробниками для закупівлі у вітчизняних виробників сільськогосподарської техніки та обладнання (2017 рік - 10 відсотків, 2018 рік - 15 відсотків).
Установити як виняток з положень частини дванадцятої статті 23 цього кодексу, що залишки коштів на кінець бюджетного періоду, передбачених на державну підтримку сільськогосподарських товаровиробників, перераховуються до спеціального фонду Державного бюджету України та спрямовуються виключно
на гарантування повернення банківських кредитів та страхування від сільськогосподарських страхових ризиків, визначених Законом України «Про особливості страхування сільськогосподарської продукції з державною підтримкою» та здійснюються в порядку встановленому Кабінетом Міністрів України».
Пункт 3 Розділу ІІ проекту Закону доповнити новим підпунктом 3 такого змісту:
#102622
 
Відхилено    
    -165- Галасюк В.В.
Пункт 25 розділу І доповнити підпунктом 5 такого змісту:
«5) доповнити пунктом 47 такого змісту:
«47. Установити, що до 2023 року (включно) частина чистого прибутку, що відповідно до пункту 17 частини другої статті 29 цього Кодексу та статті 11-1 Закону України «Про управління об’єктами державної власності» підлягає спрямуванню до Державного бюджету України державними унітарними підприємствами, що перебувають у віданні Національної академії наук України, залишається у розпорядженні таких державних унітарних підприємств, що перебувають у віданні Національної академії наук України, та спрямовується ними на провадження своєї ініціативної наукової та науково-технічної діяльності, фінансування інновацій та розширення власної матеріально-технічної бази.».
 
Відхилено    
    -166- Євлахов А.С.
Доповнити частину першу законопроекту пунктом 26 такого змісту:
« Розділ VІ «Прикінцеві та перехідні положення» доповнити пунктом 47 такого змісту:
47. Установити, що на кінець 2018 року як виняток з положень цього Кодексу:
залишки коштів субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на реалізацію заходів, спрямованих на розвиток системи охорони здоров’я у сільській місцевості, зберігаються на рахунках загального та спеціального фондів відповідних місцевих бюджетів для здійснення відповідних витрат у 2019 році з урахуванням їх цільового призначення;
залишки коштів субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій зберігаються на рахунках загального та спеціального фондів відповідних місцевих бюджетів для здійснення відповідних витрат у 2019 році з урахуванням їх цільового призначення;
залишки коштів субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на формування інфраструктури об'єднаних територіальних громад зберігаються на рахунках загального та спеціального фондів відповідних місцевих бюджетів для здійснення відповідних витрат у 2019 році з урахуванням їх цільового призначення;
залишки коштів за бюджетною програмою «Державний фонд регіонального розвитку» зберігаються на рахунках загального та спеціального фондів відповідних місцевих бюджетів для здійснення відповідних витрат у 2019 році з урахуванням їх цільового призначення;
залишки коштів за бюджетною програмою «Будівництво футбольних полів зі штучним покриттям в регіонах України» зберігаються на рахунках загального та спеціального фондів відповідних місцевих бюджетів для здійснення відповідних витрат у 2019 році з урахуванням їх цільового призначення.»
 
Відхилено    
    -167- Найєм М..
Доповнити пункт 25 новим підпунктом такого змісту:
«_) розділ VІ. Прикінцеві та перехідні положення доповнити новим пунктом 47 такого змісту:
«47. Встановити загальну суму бюджетних дотацій за різними бюджетними програмами в сільськогосподарському секторі у розмірі не більше 200.000 тис. грн. на одного сільськогосподарського товаровиробника або групу пов'язаних з таким товаровиробником осіб на рік.»
 
Відхилено    
106. ІІ. Прикінцеві положення
 
   ІІ. Прикінцеві положення
 
107. 1. Цей Закон набирає чинності з 1 січня 2019 року.
 
-168- Кіт А.Б.
Люшняк М.В.
Кулініч О.І.
Негой Ф.Ф.
Давиденко В.М.
пункт 1 викласти в такій редакції:
«1. Цей Закон набирає чинності з 1 січня 2019 року, крім Розділу ІІ цього Закону, який набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування».
 
Відхилено   1. Цей Закон набирає чинності з 1 січня 2019 року, крім підпункту 6 пункту 38 розділу І та підпункту «в» підпункту 10 розділу ІІ цього Закону, які набирають чинності з дня, наступного за днем опублікування цього Закону.
 
    -169- Співаковський О.В.
Розділ ІІ. Прикінцеві положення доповнити частиною четвертою такого змісту:
«4. Установити, що пункт 46 розділу VІ. Прикінцеві та перехідні положення до Бюджетного кодексу України застосовується з 1 січня 2020 року.
У зв’язку з цим частину четверту вважати частиною п’ятою».
 
Відхилено    
108. 2. В абзацах першому і другому пункту 1 розділу ІІ «Прикінцеві положення» Закону України від 20 грудня 2016 року № 1794-VІІІ «Про внесення змін до Бюджетного кодексу України» (Відомості Верховної Ради України, 2017 р., № 2, ст. 27) цифри «2019» замінити цифрами «2027».
 
-170- Продан О.П.
Після частини 2 розділу ІІ. Прикінцеві положення законопроекту доповнити новою частиною такого змісту:
«3. У статті 3 Закону України «Про джерела фінансування дорожнього господарства України» (Відомості Верховної Ради України, 1998 р., № 14, ст. 60; 2017 р., № 1, ст. 4):
пункт 2 частини четвертої викласти у такій редакції:
«2) субвенцію з Державного бюджету місцевим бюджетам на фінансове забезпечення будівництва, реконструкції, ремонту і утримання автомобільних доріг загального користування місцевого значення, вулиць і доріг комунальної власності у населених пунктах.
Зазначена субвенція розподіляється:
70 відсотків між обласними бюджетами залежно від протяжності автомобільних доріг загального користування місцевого значення у відповідній адміністративно-територіальній одиниці станом на 1 січня року, що передує плановому;
20 відсотків між бюджетами міст обласного значення та об’єднаних територіальних громад залежно від протяжності вулиць і доріг комунальної власності в населених пунктах;
10 відсотків надається бюджету міста Києва на фінансове забезпечення будівництва, реконструкції, ремонту і утримання вулиць і доріг комунальної власності у місті Києві.»;
у частині восьмій після слів «міськими державними адміністраціями» доповнити словами «, відповідною міською, сільською, селищною радою»;
у частині десятій
після слів «міські державні адміністрації доповнити словами «, відповідні міські, сільські, селищні ради.».
У зв’язку з чим частину третю вважати частиною четвертою.
 
Відхилено   2. Внести зміни до таких законів України:
11) у пункті 1 розділу ІІ «Прикінцеві положення» Закону України від 20 грудня 2016 року № 1794-VІІІ «Про внесення змін до Бюджетного кодексу України» (Відомості Верховної Ради України, 2017 р., № 2, ст. 27) цифри «2019» замінити цифрами «2027».
7) у статті 1 Закону України «Про встановлення додаткових гарантій щодо захисту прав громадян, які проживають на територіях проведення антитерористичної операції, та обмеження відповідальності підприємств - виконавців/виробників житлово-комунальних послуг у разі несвоєчасного здійснення платежів за спожиті енергетичні ресурси» (Відомості Верховної Ради України, 2015 р., № 13, ст. 84) цифри «2015» замінити цифрами «2020»;
6) у Законі України «Про акціонерні товариства» (Відомості Верховної Ради України, 2008 р., № 50-51, ст. 384 із наступними змінами):
в абзаці першому частини першої статті 11 слова «та векселів» замінити словами «та векселів, за винятком державних облігацій, які обмінюються на акції у випадках, передбачених законом про Державний бюджет України на відповідний рік»;
в абзаці першому частини першої статті 23 слова «Національної акціонерної компанії «Нафтогаз України» та акціонерного товариства «Укргідроенерго» у випадках, передбачених законом» замінити словами «у випадках, передбачених законом про Державний бюджет України на відповідний рік»;
3) перше речення частини другої статті 32 Закону України «Про банки і банківську діяльність» (Відомості Верховної Ради України, 2001 р., № 5-6, ст. 30; 2018 р., № 12, ст. 68) після слова «передбачених» доповнити словами «законом про Державний бюджет України на відповідний рік»;
9) у статті 6 і пункті 7 частини першої статті 7 Закону України «Про запровадження нових інвестиційних можливостей, гарантування прав та законних інтересів суб’єктів підприємницької діяльності для проведення масштабної енергомодернізації» (Відомості Верховної Ради України, 2015 р., № 26, ст. 220; 2017 р., № 18, ст. 220) слова «що забезпечує формування державної бюджетної політики» замінити словами «який реалізує державну політику у сфері ефективного використання паливно-енергетичних ресурсів, енергозбереження, відновлюваних джерел енергії та альтернативних видів палива»;
10) у Законі України «Про Рахункову палату» (Відомості Верховної Ради України, 2015 р., № 36, ст. 360; 2017 р., № 2, ст. 25, № 7-8, ст. 50; 2018 р., № 6-7, ст. 45):
а) у статті 7:
пункт 1 частини першої доповнити абзацом чотирнадцятим такого змісту:
«надходжень закріплених за місцевими бюджетами загальнодержавних податків і зборів або їх частки та використання коштів місцевих бюджетів у частині видатків, які визначаються функціями держави і передані на виконання Автономній Республіці Крим та місцевому самоврядуванню»;
у частині другій слова «органи місцевого самоврядування» замінити словами «органи влади Автономної Республіки Крим, органи місцевого самоврядування»;
б) статтю 15 викласти в такій редакції:
«Стаття 15. Особливості здійснення державного зовнішнього фінансового контролю (аудиту) щодо надходжень закріплених за місцевими бюджетами загальнодержавних податків і зборів або їх частки, трансфертів між державним бюджетом та місцевими бюджетами, використання коштів місцевих бюджетів у частині видатків, які визначаються функціями держави і передані на виконання Автономній Республіці Крим та місцевому самоврядуванню
1. Рахункова палата здійснює заходи державного зовнішнього фінансового контролю (аудиту) щодо:
1) законності, повноти нарахування, своєчасності сплати і зарахування до місцевих бюджетів закріплених за ними загальнодержавних податків і зборів або їх частки;
2) правильності визначення та розподілу, своєчасності і повноти перерахування трансфертів між державним бюджетом та місцевими бюджетами, законності та ефективності використання таких трансфертів розпорядниками та одержувачами бюджетних коштів за видатками місцевих бюджетів;
3) законності та ефективності використання коштів місцевих бюджетів у частині видатків, які визначаються функціями держави і передані на виконання Автономній Республіці Крим та місцевому самоврядуванню.
2. Рахункова палата має право запитувати та одержувати у державних органів, органів влади Автономної Республіки Крим, органів місцевого самоврядування наявну в них інформацію і документацію про:
1) надходження закріплених за місцевими бюджетами загальнодержавних податків і зборів або їх частки;
2) визначення, розподіл, перерахування та використання трансфертів між державним бюджетом та місцевими бюджетами; 3
3) використання коштів місцевих бюджетів у частині видатків, які визначаються функціями держави і передані на виконання Автономній Республіці Крим та місцевому самоврядуванню»;
в) у статті 24:
у частині першій:
слова «Заробітна плата» замінити словами «Посадовий оклад»;
доповнити абзацом другим такого змісту:
«Членам Рахункової палати можуть встановлюватися надбавки, доплати, премії та інші виплати в межах відповідних бюджетних призначень у порядку та розмірах, визначених рішенням Рахункової палати»;
частину третю доповнити абзацом другим такого змісту:
«Членам Рахункової палати надається щорічна оплачувана відпустка тривалістю 45 календарних днів»;
1) частину третю статті 43 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» (Відомості Верховної Ради України, 1997 р., № 24, ст. 170 із наступними змінами) доповнити пунктом 5 такого змісту:
«5) прийняття рішень щодо здійснення місцевих зовнішніх запозичень і надання місцевих гарантій відповідно до вимог, встановлених Бюджетним кодексом України»;
2) у Законі України «Про джерела фінансування дорожнього господарства України» (Відомості Верховної Ради України, 1998 р., № 14, ст. 60 із наступними змінами):
а) абзац другий пункту 2 частини четвертої статті 3 доповнити словами і цифрами «а також на обслуговування місцевого боргу за місцевими зовнішніми запозиченнями, залученими для виконання ремонтно-будівельних робіт на автомобільних дорогах загального користування місцевого значення та комунальної власності, у розмірі не більше 10 відсотків обсягу такої субвенції, затвердженого законом про Державний бюджет України на відповідний рік для відповідного місцевого бюджету»;
б) у статті 4:
частину третю після слів «інших надходжень до відповідних бюджетів» доповнити словами « (включаючи місцеві зовнішні запозичення)»;
частину четверту після слів «що належать до комунальної власності» доповнити словами «на обслуговування місцевого боргу за місцевими зовнішніми запозиченнями, залученими для виконання ремонтно-будівельних робіт на автомобільних дорогах»;
5) пункт 8 частини першої статті 12 Закону України «Про автомобільні дороги» (Відомості Верховної Ради України, 2005 р., № 51, ст. 556 із наступними змінами) доповнити словами «а також автомобільних доріг загального користування державного значення у разі наявності відповідного рішення обласної ради»;
8) у розділі ІV «Прикінцеві положення» Закону України «Про добровільне об’єднання територіальних громад» (Відомості Верховної Ради України, 2015 р., № 13, ст. 91; 2017 р., № 2, ст. 26; 2018 р., № 2, ст. 8):
а) у пункті 6 цифри «2018» замінити цифрами «2019»;
б) у пункті 7 цифри «2019» замінити цифрами «2020»;
4) частину першу статті 37 Закону України "Про Центральну виборчу комісію" (Відомості Верховної Ради України, 2004 р., № 36, ст.448 із наступними змінами) викласти в такій редакції:
«1. Посадовий оклад Голови Комісії становить 30 прожиткових мінімумів для працездатних осіб, розмір якого встановлено на 1 січня календарного року, заступників Голови, секретаря Комісії - 27 прожиткових мінімумів для працездатних осіб, розмір якого встановлено на 1 січня календарного року, члена - 25 прожиткових мінімумів для працездатних осіб, розмір якого встановлено на 1 січня календарного року.
Перелік та розміри додаткових до посадового окладу виплат Голові, заступникам Голови, секретарю Комісії та членам Комісії визначаються Кабінетом Міністрів України відповідно до пункту 7 розділу ХІ «Прикінцеві та перехідні положення» Закону України «Про державну службу»;
 
    -171- Пинзеник В.М.
Розділ ІІ законопроекту № 9084 доповнити новим пунктом такого змісту:
«__. Внести зміни до таких законів України:
1) у статті 1 Закону України «Про встановлення додаткових гарантій щодо захисту прав громадян, які проживають на територіях проведення антитерористичної операції, та обмеження відповідальності підприємств - виконавців/виробників житлово-комунальних послуг у разі несвоєчасного здійснення платежів за спожиті енергетичні ресурси» (Відомості Верховної Ради України, 2015 р., № 13, ст. 84) цифри «2015» замінити цифрами «2020»;
2) у Законі України «Про акціонерні товариства» (Відомості Верховної Ради України, 2008 р., № 50-51, ст. 384; з наступними змінами):
абзац перший частини першої статті 11 після слів «та векселів» доповнити словами «за винятком державних облігацій, які обмінюються на акції у випадках, передбачених законом про Державний бюджет України на відповідний рік»;
в абзаці першому частини першої статті 23 слова «Національної акціонерної компанії «Нафтогаз України» та акціонерного товариства «Укргідроенерго» у випадках, передбачених законом» замінити словами «у випадках, передбачених законом про Державний бюджет України на відповідний рік»;
3) перше речення частини другої статті 32 Закону України «Про банки і банківську діяльність» (Відомості Верховної Ради України, 2001 р., № 5-6, ст. 30; з наступними змінами) після слова «передбачених» доповнити словами «законом про Державний бюджет України на відповідний рік».».
 
Враховано    
    -172- Іщейкін К.Є.
Розділ ІІ законопроекту доповнити новим пунктом такого змісту:
«__. У частинах першій і другій статті 6 і пункті 7 частини першої статті 7 Закону України «Про запровадження нових інвестиційних можливостей, гарантування прав та законних інтересів суб’єктів підприємницької діяльності для проведення масштабної енергомодернізації» (Відомості Верховної Ради України, 2015 р., № 26, ст. 220; 2017 р., № 18, ст. 220) слова «що забезпечує формування державної бюджетної політики» замінити словами «який реалізує державну політику у сфері ефективного використання паливно-енергетичних ресурсів, енергозбереження, відновлюваних джерел енергії та альтернативних видів палива». /для узгодження з передбаченими законопроектом № 9084 змінами до ч.7 ст.22 Бюджетного кодексу/
 
Враховано    
    -173- Давиденко В.М.
Розділ ІІ доповнити новим пунктом такого змісту:
«__. Внести зміни до Закону України «Про державну підтримку сільського господарства України»:
«Пункт 17-2.1 статті 17 доповнити новими абзацами такого змісту:
«фінансової підтримки аквакультури (рибництва);
фінансової підтримки заходів, що здійснюються у рамках місцевих програм розвитку сільського господарства, заготівлі, переробки і збуту сільськогосподарської продукції, стимулювання сільськогосподарської кооперації, створення та розвитку сімейних фермерських господарств і благоустрою сільських територій, на умовах співфінансування;».
 
Відхилено    
    -174- Іщейкін К.Є.
Молоток І.Ф.
Мепарішвілі Х.Н.
Горбунов О.В.
З метою врегулювання окремих питань діяльності Рахункової палати /на підставі її пропозицій/ пропонується розділ ІІ законопроекту доповнити новим пунктом такого змісту:
«__. Внести до статті 24 Закону України «Про Рахункову палату» (Відомості Верховної Ради України, 2015 р., № 36, ст. 360; 2017 р., № 2, ст. 25, № 7-8, ст. 50; 2018 р., № 6-7, ст. 45) такі зміни (з набранням ними чинності з дня, наступного за днем опублікування закону):
у частині першій слова «Заробітна плата» замінити словами «Посадовий оклад»; доповнити абзацом другим такого змісту: «Членам Рахункової палати можуть встановлюватися надбавки, доплати, премії та інші виплати в межах відповідних бюджетних призначень в порядку та розмірах, визначених рішенням Рахункової палати»;
частину третю доповнити абзацом другим такого змісту: «Членам Рахункової палати надається щорічна оплачувана відпустка тривалістю 30 календарних днів».
 
Враховано в іншій редакції /в частині визначення щорічної оплачуваної відпустки тривалістю 45 календарних днів/   
    -175- Амельченко В.В.
Пропонується розділ ІІ законопроекту доповнити новим пунктом (щодо врегулювання окремих питань діяльності Рахункової палати) такого змісту:
«__. Внести до Закону України «Про Рахункову палату» (Відомості Верховної Ради України, 2015 р., № 36, ст. 360) такі зміни:
1) частину першу статті 24 викласти в такій редакції:
«1. Посадовий оклад Голови Рахункової палати становить 35 прожиткових мінімумів для працездатних осіб, розмір якого встановлено на 1 січня календарного року, заступника Голови Рахункової палати - 32 прожиткових мінімумів для працездатних осіб, розмір якого встановлено на 1 січня календарного року, члена Рахункової палати - 30 прожиткових мінімумів для працездатних осіб, розмір якого встановлено на 1 січня календарного року.
Членам Рахункової палати виплачується:
доплата за вислугу років у розмірі 5 відсотків посадового окладу за кожен календарний рік залежно від загального стажу роботи, до якого зараховується період роботи на посаді та раніше набутий стаж роботи, але не більше 75 відсотків посадового окладу;
доплата за науковий ступінь кандидата або доктора наук у розмірі відповідно 15 і 20 відсотків посадового окладу;
доплата за роботу, яка передбачає доступ до державної таємниці в розмірі 20 відсотків посадового окладу;
надбавка за інтенсивність праці в розмірі до 100 відсотків посадового окладу;
надбавка за почесне звання - у розмірі 5 відсотків посадового окладу;
премія відповідно до їх особистого внеску в загальні результати роботи у межах коштів, передбачених у кошторисі на преміювання працівників відповідного органу;
матеріальна допомога на оздоровлення під час надання щорічної відпустки у розмірі середньомісячної заробітної плати;
матеріальна допомога для вирішення соціально-побутових питань у розмірі середньомісячної заробітної плати;
інші надбавки та доплати, встановлені Рахунковою палатою в межах затвердженого фонду оплати плати.
Порядок здійснення виплат та їх розміри встановлюються рішенням Рахункової палати в межах затвердженого фонду оплати праці.»;
2) доповнити статтею 24-1 такого змісту:
«Стаття 24-1. Відпустка членів Рахункової палати
1. Членам Рахункової палати надається щорічна оплачувана відпустка тривалістю 30 календарних днів. Членам Рахункової палати, які мають загальний стаж роботи 10 років, надається додаткова оплачувана відпустка тривалістю 5 календарних днів. За кожний рік стажу роботи понад 10 років, тривалість такої відпустки збільшується на 1 календарний день, але не більше 15 календарних днів.».
При цьому передбачити набрання чинності запропонованих змін з дня опублікування закону.
 
Враховано частково    
    -176- Геращенко А.Ю.
1. Після підпункту 4 пункту 25 Розділу І проекту Закону доповнити наступним підпунктом такого змісту:
5) в Законі України «Про Рахункову палату» (Відомості Верховної Ради України, 2015 р., № 36, ст. 360):
1. Частину першу статті 24 викласти в наступній редакції:
«1. Посадовий оклад Голови Рахункової палати становить 40 прожиткових мінімумів для працездатних осіб, розмір якого встановлено на 1 січня календарного року, заступника Голови Рахункової палати - 37 прожиткових мінімумів для працездатних осіб, розмір якого встановлено на 1 січня календарного року, іншого члена Рахункової палати - 35 прожиткових мінімумів для працездатних осіб, розмір якого встановлено на 1 січня календарного року.
Членам Рахункової палати виплачуються матеріальна допомога, надбавки, премії та інші доплати в порядку та розмірах встановлених Рахунковою палатою в межах затвердженого фонду оплати праці».
2. Доповнити статтею 24-1 такого змісту:
«Стаття 24-1. Відпустка членів Рахункової палати
1. Членам Рахункової палати надається щорічна оплачувана відпустка тривалістю 30 календарних днів. Членам Рахункової палати, які мають загальний стаж роботи 10 років, надається додаткова оплачувана відпустка тривалістю 5 календарних днів. За кожний рік стажу роботи понад 10 років, тривалість такої відпустки збільшується на 1 календарний день, але не більше 15 календарних днів.».
2. Пункт 1 Розділу ІІ «Прикінцеві положення» викласти в наступній редакції:
«1. Цей Закон набирає чинності з 1 січня 2019 року, крім підпункту 5 пункту 25 Розділу І, який набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування.».
 
Враховано частково    
    -177- Мельник С.І.
Розділ ІІ законопроекту доповнити новим пунктом такого змісту:
«___. У розділі ІV «Прикінцеві положення» Закону України «Про добровільне об’єднання територіальних громад» (Відомості Верховної Ради України, 2015 р., № 13, ст. 91):
у пункті 6 цифри «2018» замінити цифрами «2019»;
у пункті 7 цифри «2019» замінити цифрами «2020».».
 
Враховано    
    -178- Горбунов О.В.
Іщейкін К.Є.
Мепарішвілі Х.Н.
Шкварилюк В.В.
Молоток І.Ф.
Крулько І.І.
Дубневич Б.В.
Розділ ІІ законопроекту доповнити новим пунктом такого змісту:
«__. Внести до статті 158 Регламенту Верховної Ради України, затвердженого Законом України "Про Регламент Верховної Ради України" (Відомості Верховної Ради України, 2010 р., № 16-17, ст. 134; № 21, ст.223; 2011 р., № 10, ст. 64; 2012 р., № 9, ст. 63; 2013 р., № 14, ст. 89; № 21, ст.208; № 49, ст. 687; 2014 р., № 12, ст. 178; № 22, ст. 811; № 17, ст. 593; № 26, ст. 902; 2015 р., № 18, № 19-20, ст. 132), такі зміни (з набранням ними чинності з дня, наступного за днем опублікування закону):
частину першу доповнити абзацом другим такого змісту: «Кабінет Міністрів України при підготовці проекту Закону України про Державний бюджет України на наступний рік до другого читання забезпечує в повному обсязі врахування положень частини першої Бюджетних висновків Верховної Ради України.».
 
Відхилено    
    -179- Амельченко В.В.
Пропонується розділ ІІ законопроекту доповнити новим пунктом (щодо врегулювання окремих питань діяльності Центральної виборчої комісії) такого змісту:
«__. Внести до Закону України "Про Центральну виборчу комісію" (Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2004, № 36, ст.448) такі зміни:
1) Частину першу статті 37 викласти в такій редакції:
"1. Посадовий оклад Голови Комісії становить 35 прожиткових мінімумів для працездатних осіб, розмір якого встановлено на 1 січня календарного року, заступників Голови, секретаря Комісії - 32 прожиткових мінімумів для працездатних осіб, розмір якого встановлено на 1 січня календарного року, члена - 30 прожиткових мінімумів для працездатних осіб, розмір якого встановлено на 1 січня календарного року.
Перелік та розміри додаткових до посадового окладу виплат Голові, заступникам Голови, секретарю Комісії та членам Комісії визначається Кабінетом Міністрів України відповідно до пункту 7 розділу ХІ «Прикінцеві та перехідні положення» Закону України «Про державну службу».
 
Враховано в іншій редакції /з уточненням розмірів посадових окладів, а саме цифри «35», «32» і «30» замінено відповідно цифрами «30», «27» і «25»/   
    -180- Яніцький В.П.
Розділ ІІ законопроекту доповнити новим пунктом такого змісту:
«__. Доповнити частину 84 Закону України «Про судоустрій і статус суддів» новою частиною наступного змісту:
«8. Суддя, який приймав участь у конкурсі на зайняття вакантної посади судді апеляційного суду, вищого спеціалізованого суду або Верховного Суду, проте не був рекомендований на посаду за результатами проведення конкурсу, з дня визначення результатів конкурсу вважається таким, що пройшов кваліфікаційне оцінювання та відповідає займані посаді (підтвердив здатність здійснювати правосуддя у відповідному суді):
1) у разі прийняття рішення Вищою кваліфікаційною комісією суддів України про підтвердження ним здатності здійснювати правосуддя у відповідному суді за результатами проведення конкурсу;
2) за відсутності рішення, передбаченого у пункті 1 - у разі успішного складання іспиту під час проходження кваліфікаційного оцінювання для участі у конкурсі та відсутності рішення Вищої кваліфікаційної комісії судді України про непідтвердження здатності здійснювати правосуддя у відповідному суді за результатами проведення конкурсу, в тому числі у випадку зупинення кваліфікаційного оцінювання стосовно такого судді. Окремого рішення Вищою кваліфікаційною комісією суддів України у випадку, передбаченому у пункті 2, не приймається.
Положення цієї частини поширюється на всіх суддів, що приймали участь у конкурсах на зайняття вакантних посад суддів апеляційного суду, вищого спеціалізованого суду або Верховного Суду, оголошених та/або проведених як до, так і після прийняття цієї норми. Реєстр суддів, що підтвердили відповідність займаній посаді ( здатність здійснювати правосуддя у відповідному суді) в порядку та за умов, визначених цією частиною, веде Державна судова адміністрація України. Відомості до Реєстру вносяться за заявою судді. Включення судді до Реєстру є підставою для здійснення перерахунку та виплати суддівської винагороди з дня, коли він вважається таким, що пройшов кваліфікаційне оцінювання та підтвердив відповідність займаній посаді (здатність здійснювати правосуддя у відповідному суді) та автоматично припиняє розпочате стосовно нього кваліфікаційне оцінювання, а також виключає можливість призначення нового кваліфікаційного оцінювання щодо такого судді, крім випадків проведення кваліфікаційного оцінювання
За заявою судді для участі у новому конкурсі на зайняття вакантної посади або у зв’язку з накладенням дисциплінарного стягнення».
 
Відхилено    
    -181- Кіт А.Б.
Люшняк М.В.
Кулініч О.І.
Негой Ф.Ф.
Давиденко В.М.
Доповнити новими пунктами такого змісту:
«4. Кабінету Міністрів України до 1 грудня 2018 року прийняти нормативно-правові акти, спрямовані на реалізацію положень Закону України «Про державну підтримку сільського господарства України» щодо фінансового забезпечення гарантування кредитів сільськогосподарських товаровиробників та страхування сільськогосподарських ризиків.
5. Казначейству України до кінця поточного бюджетного періоду перерахувати залишки коштів державного бюджету, що спрямовуються на державну підтримку сільськогосподарських товаровиробників, до державного фонду гарантування кредитів сільськогосподарських товаровиробників та страхування сільськогосподарських ризиків.
6. У Законі України «Про державну підтримку сільського господарства України» (Відомості Верховної Ради України, 2004 р., № 49, ст.527):
1) «пункт 17-2.1 статті 17-2 доповнити новими абзацами такого змісту:
«фінансового забезпечення гарантування кредитів сільськогосподарських товаровиробників;
фінансового забезпечення страхування сільськогосподарських ризиків»;
2) доповнити новою статтею 17-3 такого змісту:
«Стаття 17-3. Державний фонд гарантування кредитів сільськогосподарських товаровиробників та страхування сільськогосподарських ризиків
17-3.1. З метою фінансового забезпечення гарантування кредитів сільськогосподарських товаровиробників, у тому числі фермерських господарств, а також фінансового забезпечення страхування сільськогосподарських ризиків Кабінет Міністрів України створює Державний фонд гарантування кредитів сільськогосподарських товаровиробників та страхування сільськогосподарських ризиків (далі - Фонд гарантування).
17-3.2. Фонд гарантування утворюється та провадить свою діяльність відповідно до Закону України «Про акціонерні товариства», цього Закону, інших законодавчих актів, а також міжнародних договорів України, згода на обов'язковість яких надана Верховною Радою України.
17-3.3 Статутний капітал Державного фонду гарантування кредитів сільськогосподарських товаровиробників та страхування сільськогосподарських ризиків формується за рахунок:
1) коштів державного фонду гарантування кредитів сільськогосподарських товаровиробників та страхування сільськогосподарських ризиків;
2) інших надходжень, не заборонених законодавством України».
 
Відхилено    
    -182- Співаковський О.В.
Розділ ІІ. Прикінцеві положення доповнити частиною третьою такого змісту:
«3. По всьому тексту Бюджетного Кодексу слова «навчальний заклад» в усіх відмінках і числах замінити словами «заклад освіти» у відповідному відмінку і числі;
слова «дошкільний навчальний заклад» в усіх відмінках і числах замінити словами «заклад дошкільної освіти» у відповідному відмінку і числі;
слова «позашкільний навчальний заклад» в усіх відмінках і числах замінити словами «заклад позашкільної освіти» у відповідному відмінку і числі;
слова «загальноосвітній навчальний заклад» в усіх відмінках і числах замінити словами «заклад загальної середньої освіти» у відповідному відмінку і числі;
слова «професійно-технічний навчальний заклад» в усіх відмінках і числах замінити словами «заклад професійної (професійно-технічної) освіти» у відповідному відмінку і числі;
слова «вищий навчальний заклад» в усіх відмінках і числах замінити словами «заклад вищої освіти» у відповідному відмінку і числі;
слова «професійно-технічна освіта» в усіх відмінках замінити словами «професійна (професійно-технічна) освіта» у відповідному відмінку.»
 
Відхилено    
    -183- Шевченко О.Л.
Констанкевич І.М.
Дідич В.В.
Батенко Т.І.
Шевченко В.Л.
Кириленко І.Г.
Розділ ІІ Прикінцеві положення доповнити частиною 3 такого змісту:
«Текст Бюджетного Кодексу привести у відповідність до термінології Закону України «Про освіту», а саме:
слова «навчальний заклад» в усіх відмінках і числах замінити словами «заклад освіти» у відповідному відмінку і числі;
слова «дошкільний навчальний заклад» в усіх відмінках і числах замінити словами «заклад дошкільної освіти» у відповідному відмінку і числі;
слова «позашкільний навчальний заклад» в усіх відмінках і числах замінити словами «заклад позашкільної освіти» у відповідному відмінку і числі;
слова «загальноосвітній навчальний заклад» в усіх відмінках і числах замінити словами «заклад загальної середньої освіти» у відповідному відмінку і числі;
слова «професійно-технічний навчальний заклад» в усіх відмінках і числах замінити словами «заклад професійної (професійно-технічної) освіти» у відповідному відмінку і числі;
слова «вищий навчальний заклад» в усіх відмінках і числах замінити словами «заклад вищої освіти» у відповідному відмінку і числі;
слова «професійно-технічна освіта» в усіх відмінках замінити словами «професійна (професійно-технічна) освіта» у відповідному відмінку.».
 
Відхилено    
    -184- Констанкевич І.М.
Розділ ІІ Прикінцеві положення доповнити частиною 3 такого змісту:
«Текст Бюджетного Кодексу привести у відповідність до термінології Закону України «Про освіту», а саме:
слова «навчальний заклад» в усіх відмінках і числах замінити словами «заклад освіти» у відповідному відмінку і числі;
слова «дошкільний навчальний заклад» в усіх відмінках і числах замінити словами «заклад дошкільної освіти» у відповідному відмінку і числі;
слова «позашкільний навчальний заклад» в усіх відмінках і числах замінити словами «заклад позашкільної освіти» у відповідному відмінку і числі;
слова «загальноосвітній навчальний заклад» в усіх відмінках і числах замінити словами «заклад загальної середньої освіти» у відповідному відмінку і числі;
слова «професійно-технічний навчальний заклад» в усіх відмінках і числах замінити словами «заклад професійної (професійно-технічної) освіти» у відповідному відмінку і числі;
слова «вищий навчальний заклад» в усіх відмінках і числах замінити словами «заклад вищої освіти» у відповідному відмінку і числі;
слова «професійно-технічна освіта» в усіх відмінках замінити словами «професійна (професійно-технічна) освіта» у відповідному відмінку.».
 
Відхилено    
109. 3. Кабінету Міністрів України у двомісячний строк з дня набрання чинності цим Законом:
 
   3. Кабінету Міністрів України у двомісячний строк з дня опублікування цього Закону:
 
110. 1) привести власні нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом;
 
   привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом;
 
111. 2) забезпечити приведення міністерствами та іншими центральними органами виконавчої влади їх нормативно-правових актів у відповідність із цим Законом.

-185- Іщейкін К.Є.
Внести до тексту законопроекту необхідні техніко-юридичні та редакційні правки, включаючи правки для забезпечення узгодженості його положень з урахуванням врахованих пропозицій.
 
Враховано   забезпечити приведення міністерствами та іншими центральними органами виконавчої влади їх нормативно-правових актів у відповідність із цим Законом.