Кількість абзаців - 64 Таблиця поправок


Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо протидії булінгу (Друге читання)

№ п.п. Редакція, прийнята в першому читанні Пропозиції Висновки Остаточна редакція
0. Проект
 
      
1. вноситься народними
 
      
2. депутатами України – членами Комітету з питань науки і освіти
 
      
3. Закон України
 
   Закон України
 
4. Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо протидії булінгу
 
-1- Продан О.П.
У назві законопроекту слово «булінгу» замінити словами «цькуванню (булінгу)».
 
Враховано редакційно  Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо протидії булінгу (цькуванню)
 
    -2- Співаковський О.В.
У назві та тексті законопроекту слово «булінг» в усіх відмінках замінити відповідно словами «цькування (булінг)» у відповідному відмінку.
 
Враховано редакційно   
    -3- Тимошенко Ю.В.
(в назві та тексті законопроекту) слово «булінг» (у всіх відмінках) замінити словом «цькування» (у відповідних відмінках) з метою забезпечення вживання державної мови при розробці та прийнятті Законів України, а також збереження чистоти української мови.
 
Враховано частково   
5. Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
 
   Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
 
6. І. Внести зміни до таких законодавчих актів України:
 
-4- Гопко Г.М.
У назві та по всьому тексту законопроекту замінити слово «булінг» на слово «цькування» у відповідних відмінках.
 
Враховано частково  І. Внести зміни до таких законодавчих актів України:
 
    -5- Тетерук А.А.
У тексті проекту Закону слово «булінг» у всіх відмінках замінити словом «цькування» у відповідних відмінках.
 
Враховано частково   
7. 1. У Кодексі України про адміністративні правопорушення (Відомості Верховної Ради УРСР, 1984 р., № 51, ст. 1122):
 
   1. У Кодексі України про адміністративні правопорушення (Відомості Верховної Ради УРСР, 1984 р., № 51, ст. 1122):
 
8. 1) Доповнити Кодекс новою статтею 173-4 такого змісту:
 
-6- Береза Б.Ю.
Статтю виключити.
 
Відхилено Виключення відповідних норм щодо запровадження адміністративного покарання за скоєння правопорушень, пов’язаних з булінгом (цькуванням), призведе до відсутності відповідальності осіб, які здійснюють такі вчинки, та, як наслідок, - до нівелювання самого змісту законопроекту  1) частину другу статті 13 після цифр « доповнити цифрами «173-4»;
2) доповнити статтею 173-4 такого змісту:
 
9. «Стаття 173-4. Булінг
 
-7- Продан О.П.
У абзаці третьому пункту 1 частини 1 розділу І законопроекту (назва нової статті 173-4 КУпАП) слово «Булінг» замінити словом «Цькування».
 
Враховано частково  «Стаття 173-4. Булінг (цькування) учасника освітнього процесу
 
    -8- Співаковський О.В.
Абзац другий підпунтку першого частини першої розділу І викласти в такій редакції:
«Стаття 173-4. Булінг (цькування) учасника освітнього процесу
 
Враховано    
10. Булінг, тобто моральне, або фізичне насильство, агресія, у будь-якій формі, або будь-які інші дії, вчинені з метою викликати страх, тривогу, підпорядкувати особу своїм інтересам, що мають ознаки свідомого жорстокого ставлення -
 
-9- Недава О.А.
1. У Кодексі України про адміністративні правопорушення (Відомості Верховної Ради УРСР, 1984 р., № 51, ст. 1122):
1) Доповнити Кодекс новою статтею 173-4 такого змісту:
«Стаття 173-4. Булінг
Булінг (цькування особи), процес, що має ознаки свідомого морального або фізичного насильства, агресії, у будь-якій формі, або будь-які інші дії, вчинені безпосередньо чи з використанням вербальних, невербальних, електронних засобів спілкування з боку особи-кривдника або відповідної групи осіб до іншої особи-жертви або інших осіб щодо яких вчиняється цькування за участі спостерігачів (свідків) з метою викликати довготривале відторгнення жертви її соціальним оточенням, страх, тривогу, підпорядкувати особу своїм інтересам» -
 
Враховано частково  Булінг (цькування), тобто діяння учасників освітнього процесу, які полягають у психологічному, фізичному, економічному, сексуальному насильстві, у тому числі із застосуванням засобів електронних комунікацій, що вчиняються стосовно малолітньої чи неповнолітньої особи або такою особою стосовно інших учасників освітнього процесу, внаслідок чого могла бути чи була заподіяна шкода психічному або фізичному здоров’ю потерпілого, -
 
    -10- Івченко В.Є.
У підпункті 1 пункту 1 розділу І абзац третій викласти у такій редакції:
«Булінг, тобто свідома моральна та/або фізична агресія щодо особи з метою приниження її людської гідності, формування образливого, зневажливого чи ворожого ставлення до неї з боку інших осіб, або з метою самоствердження та/або демонстрації вищого соціального статусу,-»;
 
Відхилено Надані автором поправки пропозиції не охоплюють все коло учасників булінгу (цькування) учасника освітнього процесу а також не визначають всі складові частини адміністративного правопорушення, що може призвести до неоднозначного його трактування при прийнятті судом відповідних рішень.   
    -11- Співаковський О.В.
Перший – третій абзаци пункту першого частини першої законопроекту викласти в такій редакції:
«1) Доповнити Кодекс новою статтею 173-4 такого змісту:
«Стаття 173-4. Цькування (булінг)
Цькування (булінг), тобто систематичне вербальне фізичне соціальне залякування та знущання, кіберзалякування, агресивна поведінка або будь-які інші дії однієї особи або групи осіб по відношенню до іншої особи, вчинені з метою викликати страх, тривогу, підпорядкувати особу своїм інтересам, що супроводжується постійним фізичним та (або) психологічним впливом».
 
Враховано частково   
    -12- Левченко Ю.В.
Іллєнко А.Ю.
Осуховський О.І.
Марченко О.О.
Абзац 3 підпункту 1 пункту 1 розділу 1 законопроекту викласти у наступній редакції:
«Булінг, тобто психологічний тиск у вигляді образи, приниження, погрози тощо та/або фізичні знущання шляхом завдання ударів, поштовхів, принизливого фізичного контакту, побиття, тощо з метою приниження, домінування, фізичного чи психологічного самоствердження, що має ознаки свідомого жорсткого ставлення».
 
Відхилено Надані автором поправки пропозиції не охоплюють все коло учасників булінгу (цькування) учасника освітнього процесу а також не визначають всі складові частини адміністративного правопорушення, що може призвести до неоднозначного його трактування при прийнятті судом відповідних рішень.   
    -13- Дмитренко О.М.
У ч.1 законопроекту абзац перший викласти в такій редакції:
«Булінг, тобто агресивне систематичне переслідування шляхом приниження цькування, залякування особистості, погрози або у будь-якій іншій формі, що завдає особі моральної або фізичної шкоди»;
 
Враховано частково   
    -14- Продан О.П.
У абзаці четвертому пункту 1 частини 1 розділу І законопроекту (абзац перший частини першої нової статті 173-4 КУпАП) слова «Булінг, тобто» замінити словами та знаками «Цькування (булінг) - «.
 
Враховано редакційно   
    -15- Павленко Ю.О.
Абзац перший статті 173-4 Кодексу України про адміністративні правопорушення викласти у такі редакції:
«Булінг, тобто діяння (дії або бездіяльність) фізичного, сексуального, психологічного або економічного насильства що вчиняються учасниками навчального процесу стосовно один одного, або групи осіб проти одної особи, або однієї особи проти групи осіб з метою підпорядкувати особу (групу осіб) своїм інтересам».
 
Враховано частково (у визначенні поняття «булінг» та в абзаці п’ятому підпункту першого, пункту 1 розділу І як ознака адміністративного правопорушення, скоєного групою осіб)   
    -16- Семенуха Р.С.
Абзаци третій та п’ятий підпункту 1 пункту 1 розділу І законопроекту доповнити словами «, за відсутності ознак діяння, передбаченого Кримінальним кодексом України,».
 
Відхилено Оскільки нормами цього законопроекту не передбачається внесення змін до Кримінального кодексу України стосовно запровадження кримінальної відповідальності за скоєння правопорушень, пов’язаних з булінгом (цькуванням), тому вважається за недоцільне застосування зазначеної примітки. В той же час, у випадку скоєння правопорушником при вчиненні булінгу (цькування) також інших дій, які кваліфікуються відповідними статтями Кримінального кодексу України, зокрема – заподіяння тілесних ушкоджень різних видів тяжкості тощо, тому, у цьому випадку правопорушник нестиме відповідне кримінальне покарання без додаткового зазначення про це у Кодекс України Про адміністративні правопорушення   
11. тягне за собою накладення штрафу від двадцяти до п’ятдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян;
 
-17- Помазанов А.В.
«тягне за собою накладення штрафу від ста до ста п’ятдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян;».
 
Враховано частково (в частині збільшення суми штрафу до ста неоподаткованих мінімумів)  тягне за собою накладення штрафу від п’ятдесяти до ста неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або громадські роботи на строк від двадцяти до сорока годин.
 
    -18- Співаковський О.В.
Абзац четвертий підпункту першого, пункту 1 розділу І доповнити словами «або громадські роботи на строк від двадцяти до шістдесяти годин»
 
Враховано    
12. Ті самі дії, вчинені повторно протягом року після накладення адміністративного стягнення, або вчинені відносно неповнолітнього, або вчинені з особливою жорстокістю -
 
-19- Павленко Ю.О.
Абзац третій статті 173-4 після слова «відносно» додати «малолітнього», виключити слова «неповнолітнього, або вчинені з особливої жорстокістю», оскільки насильницькі дії вчинені з особливою жорстокістю належать до компетенціі Кримінального Кодексу.
 
Враховано частково (в частині виключення слів ««неповнолітнього, або вчинені з особливої жорстокістю»)  Діяння, передбачене частиною першою цієї статті, вчинене групою осіб або повторно протягом року після накладення адміністративного стягнення, -
 
    -20- Івченко В.Є.
У підпункті 1 пункту 1 розділу І у абзаці п’ятому:
слова «вчинені відносно неповнолітнього» замінити словами «вчинені стосовно малолітньої чи неповнолітньої особи»;
Обґрунтування:
У прийнятій за основу редакції чомусь відсутня посилена адміністративна відповідальність за боулінг відносно малолітніх осіб (віком до 14 років) - при тому, що збільшені штрафи за булінг стосовно неповнолітніх осіб (від 14 до 18 років) проектом передбачені. Пропоновані зміни цей недолік усувають.
 
Враховано редакційно (у визначенні поняття «булінг»)   
13. тягнуть за собою накладення штрафу від ста до двохсот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.
 
-21- Помазанов А.В.
«тягнуть за собою накладення штрафу від ста п’ятдесяти до двохсот п’ятдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян».
 
Відхилено   тягне за собою накладення штрафу від ста до двохсот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або громадські роботи на строк від сорока до шістдесяти годин.
 
    -22- Співаковський О.В.
Абзац шостий пункту 1 частини 1 розділу І законопроекту доповнити словами «або громадські роботи на строк від сорока до шестидесяти годин».
 
Враховано    
14. Вчинення малолітніми, або неповнолітніми особами віком від чотирнадцяти до шістнадцяти років, правопорушення, відповідальність за яке передбачено цією статтею, -
 
-23- Продан О.П.
Абзаци восьмий та дев'ятий пункту 1 частини 1 розділу І законопроекту (частина третя нової статті 173-4 КУпАП) виключити.
 
Відхилено   Діяння, передбачене частиною першою цієї статті, вчинене малолітніми або неповнолітніми особами віком від чотирнадцяти до шістнадцяти років, -
 
    -24- Івченко В.Є.
абзац сьомий викласти у такій редакції:
Вчинення булінгу малолітніми або неповнолітніми особами —
Обґрунтування;
Диспозицією пропонованої частини КУпАП передбачено відповідальність за вчинення булінгу неповнолітніми особами віком від 14 до 16 років. Однак, чинним законодавством (Цивільний, Кримінальний кодекси, тощо) визначено, що неповнолітніми є особи від 14 до 18 років. Зважаючи на це та враховуючи численні випадки вчинення булінгу особами у віці від 16 до 18 років, пропонується уточнити диспозицію цієї норми з метою виправлення зазначених вад.
 
Враховано частково (шляхом внесення змін до статті 13)   
15. тягне за собою накладення штрафу на батьків або осіб, які їх замінюють, від двадцяти до п'ятдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.
 
-25- Помазанов А.В.
«тягне за собою накладення штрафу на батьків або осіб, які їх замінюють, від ста п’ятдесяти до двохсот п'ятдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян».
 
Відхилено   тягне за собою накладення штрафу на батьків або осіб, які їх замінюють, від п’ятдесяти до ста неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або громадські роботи на строк від двадцяти до сорока годин.
Діяння, передбачене частиною другою цієї статті, вчинене малолітньою або неповнолітньою особою віком від чотирнадцяти до шістнадцяти років, -
тягне за собою накладення штрафу на батьків або осіб, які їх замінюють, від ста до двохсот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або громадські роботи на строк від сорока до шістдесяти годин.
 
    -26- Співаковський О.В.
Абзац восьмий підпункту першого пункту 1 розділу І викласти в такій редакції:
«тягне за собою накладення штрафу на батьків або осіб, які їх замінюють, від п’ятдесяти до ста неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або громадські роботи на строк від двадцяти до сорока годин».
 
Враховано    
    -27- Семенуха Р.С.
Підпункт 1 пункту 1 розділу І законопроекту після абзацу восьмого доповнити абзацами такого змісту:
«Ухилення неповнолітнім від проходження індивідуальної корекційної програми, призначеної відповідно до Закону України «Про освіту», -
тягне за собою виконання громадських робіт на строк від двадцяти до шістдесяти годин.».
 
Відхилено Це питання врегульовано в інших нормах цього законопроекту (зміни до закону Про освіту, стаття 64)   
    -28- Івченко В.Є.
доповнити підпункт 1 після абзацу восьмого новими абзацами дев’ятим і десятим такого змісту:
«Повторне, протягом року після накладення адміністративного стягнення, вчинення булінгу малолітніми або неповнолітніми особами -
тягне за собою накладення штрафу на батьків або осіб, які їх замінюють, від ста до двохсот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.»;
Обґрунтування:
Вводиться посилена адміністративна відповідальність батьків дітей, які протягом року після накладення адміністративного стягнення знову вчинили акт булінгу.
 
Враховано частково   
    -29- Співаковський О.В.
Після абзацу дев’ятого додати два нових абзаци такого змісту:
«Ті самі дії, вчинені малолітніми, або неповнолітніми особами віком від чотирнадцяти до шістнадцяти років групою осіб або повторно протягом року після накладення адміністративного стягнення -
тягнуть за собою накладення штрафу від ста до двохсот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або громадські роботи на строк від сорока до шестидесяти годин».
 
Враховано    
16. Приховування випадків булінгу педагогічним, науково-педагогічним, науковим працівником, керівником, або засновником закладу освіти
 
-30- Продан О.П.
У абзаці десятому пункту 1 частини 1 розділу І законопроекту (абзац перший частини четвертої нової статті 173-4 КУпАП) слово «булінгу» замінити словом «цькування», слова «науковим працівником» замінити словами «науковим, технічним працівником».
 
Враховано частково  Неповідомлення керівником закладу освіти уповноваженим підрозділам органів Національної поліції України про випадки булінгу (цькування) учасника освітнього процесу -
 
    -31- Співаковський О.В.
Абзац десятий і одинадцятий пункту 1 частини 1 розділу І законопроекту викласти в такій редакції:
«Неповідомлення керівником закладу освіти уповноваженим підрозділам органів Національної поліції України про випадки булінгу (цькування) учасника освітнього процесу –
тягне за собою накладення штрафу від п’ятдесяти до ста неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або виправні роботи на строк до одного місяця з відрахуванням до двадцяти процентів заробітку»;».
 
Враховано    
17. - тягне за собою накладення штрафу від п’ятдесяти до ста неоподатковуваних мінімумів доходів громадян»;
 
-32- Семенуха Р.С.
Підпункт 1 пункту 1 розділу І законопроекту доповнити абзацом такого змісту:
«Примітка. У разі вчинення особами віком від шістнадцяти до вісімнадцяти років адміністративних правопорушень, передбачених частинами першою, другою, четвертою цієї статті, вони підлягають адміністративній відповідальності на загальних підставах. З урахуванням характеру вчиненого правопорушення та особи правопорушника до зазначених осіб (за винятком осіб, які вчинили правопорушення, передбачені частинами другою або четвертою цієї статті) можуть бути застосовані заходи впливу, передбачені статтею 24--1 цього Кодексу.».
 
Враховано частково (шляхом внесення змін до статті 13)  тягне за собою накладення штрафу від п’ятдесяти до ста неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або виправні роботи на строк до одного місяця з відрахуванням до двадцяти процентів заробітку»;
3) абзац перший частини третьої статті 184 доповнити словами та цифрами «крім порушень, передбачених частинами третьою або четвертою статті 173-4 цього Кодексу»;
 
    -33- Помазанов А.В.
«Приховування випадків булінгу малолітнім або неповнолітнім здобувачем освіти, свідком яких він був особисто, або отримав достовірну інформацію про такий випадок від інших осіб,-
Тягне за собою накладення штрафу на батьків або осіб, які їх замінюють, від ста до двохсот неоподаткованих мінімумів доходів громадян».
 
Відхилено    
    -34- Співаковський О.В.
Після пункту першого розділу І доповнити двома новими пунктами:
«2) частину другу статті 13 після цифри « доповнити цифрами «173-4»..
3) Частину третю статті 184 після слів «цим Кодексом» доповнити словами та цифрами «крім випадків, визначених статтею 173-4 цього Кодексу, -».
Пункти 2 і 3 вважати відповідно пунктами 4 і 5.
 
Враховано    
18. 2) Статтю 221 після цифр «173 - 173-2» доповнити цифрами «173-4»;
 
-35- Береза Б.Ю.
Слова «173-4» виключити.
 
Відхилено   4) статтю 221 після цифр «173 - 173-2» доповнити цифрами «173-4»;
 
19. 3) Статтю 255 після цифр «173 - 173-2» доповнити цифрами «173-4».
 
   5) абзац другий пункту 1 частини першої статті 255 після цифр «173 - 173-2» доповнити цифрами «173-4».
 
20. 2. У Законі України «Про освіту» (Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2017 р., 38-39, ст. 380):
 
   7. У Законі України «Про освіту» (Відомості Верховної Ради України, 2017 р., № 38-39, ст. 380):
 
21. 1) У статті 1 частину першу доповнити новим пунктом «3-1» такого змісту:
 
   1) частину першу статті 1 доповнити пунктом 3-1 такого змісту:
 
22. «3-1) булінг - моральне, або фізичне насильство, агресія, у будь-якій формі, або будь-які інші дії, вчинені з метою викликати страх, тривогу, підпорядкувати особу своїм інтересам, що мають ознаки свідомого жорстокого ставлення»;
 
-36- Співаковський О.В.
Абзац другий пункту першого частини другої розділу першого законопроекту викласти в такій редакції:
«Булінг (цькування), тобто діяння (дії або бездіяльність) учасників освітнього процесу, які полягають у психологічному, фізичному, економічному, сексуальному насильстві, в тому числі із застосуванням засобів електронних комунікацій, що вчиняються стосовно малолітньої чи неповнолітньої особи та (або) такою особою до інших учасників освітнього процесу, внаслідок чого могла бути чи була завдана шкода психічному або фізичному здоров’ю постраждалої особи».
 
Враховано   «3-1) булінг (цькування) - діяння (дії або бездіяльність) учасників освітнього процесу, які полягають у психологічному, фізичному, економічному, сексуальному насильстві, у тому числі із застосуванням засобів електронних комунікацій, що вчиняються стосовно малолітньої чи неповнолітньої особи та (або) такою особою стосовно інших учасників освітнього процесу, внаслідок чого могла бути чи була заподіяна шкода психічному або фізичному здоров’ю потерпілого.
Типовими ознаками булінгу (цькування) є:
систематичність (повторюваність) діяння;
наявність сторін – кривдник (булер), потерпілий (жертва булінгу), спостерігачі (за наявності);
дії або бездіяльність кривдника, наслідком яких є заподіяння психічної та/або фізичної шкоди, приниження, страх, тривога, підпорядкування потерпілого інтересам кривдника, та/або спричинення соціальної ізоляції потерпілого»;
 
    -37- Співаковський О.В.
Після абзацу другого пункту першого частини другої розділу першого законопроекту доповнити чотирма новими абзацами такого змісту:
«Типовими ознаками булінгу (цькування), можуть бути:
систематичність (повторюваність);
наявність сторін – кривдник (булер), постраждала особа (жертва), спостерігачі (за їх наявності);
дії або бездіяльність кривдника, наслідком яких є заподіяння психічної та/або фізичної шкоди, приниження, страх, тривога, підпорядкування постраждалої особи інтересам кривдника (булера), та/або спричинення її соціальної ізоляції;».
 
Враховано    
    -38- Недава О.А.
2. У Законі України «Про освіту» (Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2017 р., 38-39, ст. 380):
1) У статті 1 частину першу доповнити новим пунктом «3-1» такого змісту:
«3-1) булінг (цькування особи), процес, що має ознаки свідомого морального, або фізичного насильства, агресії, у будь-якій формі, або будь-які інші дії, вчинені безпосередньо чи з використанням вербальних, невербальних, електронних засобів спілкування з боку особи-кривдника або відповідної групи осіб до іншої особи-жертви або інших осіб щодо яких вчиняється цькування за участі спостерігачів (свідків) з метою викликати довготривале відторгнення жертви її соціальним оточенням, страх, тривогу, підпорядкувати особу своїм інтересам».
 
Враховано частково   
    -39- Співаковський О.В.
Другий абзац пункту першого частини другої законопроекту викласти в такій редакції:
«3-1) Цькування (булінг) – це систематичне вербальне фізичне соціальне залякування та знущання, кіберзалякування, агресивна поведінка або будь-які інші дії однієї особи або групи осіб по відношенню до іншої особи, вчинені з метою викликати страх, тривогу, підпорядкувати особу своїм інтересам, що супроводжується постійним фізичним та (або) психологічним впливом»;
 
Враховано частково   
    -40- Помазанов А.В.
«3-1) булінг - моральне, або фізичне насильство, агресія, у будь-якій формі, або будь-які інші дії, вчинені з метою викликати страх, тривогу, підпорядкувати особу своїм інтересам, у тому числі, з метою домогтися визнання власного авторитету, що мають ознаки свідомого жорстокого ставлення, у тому числі з мотивів нетерпимості до переконань, поведінки, зовнішнього вигляду, належності до певної соціальної групи тощо»;
 
Відхилено    
    -41- Івченко В.Є.
У пункті 2 розділу І абзац другий підпункту 1 викласти у такій редакції:
3-1) булінг — свідома моральна та/або фізична агресія щодо особи з метою приниження її людської гідності, формування образливого, зневажливого чи ворожого ставлення до неї з боку інших осіб, або з метою самоствердження та/або демонстрації вищого соціального статусу.
 
Відхилено    
    -42- Левченко Ю.В.
Іллєнко А.Ю.
Осуховський О.І.
Марченко О.О.
Абзац 2 підпункту 1 пункту 2 розділу 1 законопроекту викласти у новій редакції:
«булінг - психологічний тиск у вигляді образи, приниження, погрози тощо та/або фізичні знущання шляхом завдання ударів, поштовхів, принизливого фізичного контакту, побиття, тощо з метою приниження, домінування, фізичного чи психологічного самоствердження, що має ознаки свідомого жорсткого ставлення».
 
Враховано частково (із врахуванням пропозиції О.Співаковського)   
    -43- Продан О.П.
У абзаці другому пункту 1 частини 2 розділу І законопроекту (новий пункт 3-1 статті 1 Закону України «Про освіту») слово «булінг» замінити словами «цькування (булінг)».
 
Враховано частково   
    -44- Павленко Ю.О.
Пункт 3-1 статті 1 Закону України «Про освіту» викласти у такій редакції: «Булінг, тобто діяння (дії або бездіяльність) фізичного, сексуального, психологічного або економічного насильства або погрози таких дій, що вчиняються учасниками навчального процесу стосовно один одного, або групи осіб проти одної особи, або однієї особи проти групи осіб з метою підпорядкувати особу (групу осіб) своїм інтересам».
 
Враховано частково   
23. 2) У статті 25 частину другу, після абзацу дев’ятого, доповнити новим абзацом такого змісту:
 
   2) частину другу статті 25 після абзацу дев’ятого доповнити новим абзацом такого змісту:
 
24. «здійснює контроль за виконанням плану заходів, спрямованих на запобігання та протидію булінгу в закладі освіти; розглядає апеляційні скарги про відмову у реагуванні на випадки булінгу за заявою здобувачів освіти, їх батьків, законних представників, інших осіб та приймає рішення за результатами розгляду таких скарг; скликає комісію з розгляду апеляційної скарги про відмову у реагуванні на випадки булінгу та вживає належних заходів реагування відповідно до її рішень; сприяє створенню безпечного освітнього середовища у закладі освіти»;
 
-45- Павленко Ю.О.
Абзац дев’ятий ч.2, статті 25 Закону «Про освіту» викласти у такій редакції:
«забезпечує створення у закладі освіти освітнього середовища вільного від насильства та булінгу; здійснює контроль за виконанням плану заходів, спрямованих на запобігання та протидію булінгу в закладі освіти, запровадження програм медіації, вирішення спорів мирним шляхом; розглядає скарги про відмову у реагуванні на випадки булінгу за заявою здобувачів освіти, їх батьків, законних представників, інших осіб та приймає рішення за результатами розгляду таких скарг; скликає комісію з розгляду скарги про відмову у реагуванні на випадки булінгу та вживає заходів для надання соціально-психологічних послуг здобувачам освіти, які здійснюють булінг, стали його свідками або постраждалими».
 
Враховано частково  «здійснює контроль за виконанням плану заходів, спрямованих на запобігання та протидію булінгу (цькуванню) в закладі освіти; розглядає скарги про відмову у реагуванні на випадки булінгу (цькування) за заявами здобувачів освіти, їхніх батьків, законних представників, інших осіб та приймає рішення за результатами розгляду таких скарг; сприяє створенню безпечного освітнього середовища в закладі освіти та вживає заходів для надання соціальних та психолого-педагогічних послуг здобувачам освіти, які вчинили булінг (цькування), стали його свідками або постраждали від булінгу».
У зв’язку з цим абзац десятий вважати абзацом одинадцятим;
 
    -46- Помазанов А.В.
«здійснює контроль за виконанням плану заходів, спрямованих на запобігання та протидію булінгу в закладі освіти; розглядає апеляційні скарги про відмову у реагуванні на випадки булінгу за заявою здобувачів освіти, їхніх батьків, законних представників, інших осіб та ухвалює рішення за результатами розгляду таких скарг; скликає комісію з розгляду апеляційної скарги про відмову у реагуванні на випадки булінгу та вживає належних заходів реагування відповідно до її рішень; сприяє створенню безпечного освітнього середовища у закладі освіти»;
 
Враховано    
    -47- Івченко В.Є.
в абзаці другому підпункту 2:
слова «розглядає апеляційні скарги про відмову у реагуванні на випадки булінгу за заявою здобувачів освіти, їх батьків, законних представників, інших осіб та приймає рішення за результатами розгляду таких скарг; скликає комісію з розгляду апеляційної скарги про відмову у реагуванні на випадки булінгу та вживає належних заходів реагування відповідно до її рішень;» виключити;
Обґрунтування:
Пропонується відмовитися від передбаченої проектом процедури апеляційного оскарження відмов у реагуванні на випадки боулінгу та функціонування апеляційних комісій, оскільки:
засади формування і діяльності таких комісій не визначені; встановлювати склад адміністративного правопорушення «булінг» мають не педагоги, а правоохоронні органи;
у разі відмови адміністрації навчального закладу визнати факт булінгу особа буде вимушена не одразу звертатися до поліції, а пройти процедуру апеляційного оскарження, що лише ускладнить та зробить більш тривалою, а то й унеможливить притягнення до відповідальності за булінг.
 
Враховано частково   
    -48- Продан О.П.
У абзаці другому пункту 2 частини 2 розділу І законопроекту (зміни до частини другої статті 25 Закону України «Про освіту») слова «булінгу» замінити словами «цькування» у відповідних відмінках.
 
Враховано частково   
25. 3) У статті 26 частину третю, після абзацу дев’ятого, доповнити новим абзацом такого змісту:
 
-49- Павленко Ю.О.
У статті 26 Закону України «Про освіту» після абзацу «сприяє здоровому способу життя здобувачів освіти та працівників закладу освіти;» додати абзац такого змісту: «забезпечує створення у закладі освіти освітнього середовища вільного від насильства та булінгу»;
 
Враховано   3) частину третю статті 26 після абзацу дев’ятого доповнити п’ятьма новими абзацами такого змісту:
«забезпечує створення у закладі освіти безпечного освітнього середовища, вільного від насильства та булінгу (цькування), у тому числі:
 
    -50- Павленко Ю.О.
Абзац передостанній статті 26 доповнити словами: «вживає заходів для надання соціально-психологічних послуг здобувачам освіти, які здійснюють булінг, стали його свідками або постраждалими».
 
Враховано частково   
26. «затверджує та оприлюднює план заходів, спрямованих на запобігання та протидію булінгу в закладі освіти; розглядає заяви про випадки булінгу від здобувачів освіти, їх батьків, законних представників, інших осіб та видає рішення про проведення розслідування; скликає комісію для прийняття рішення за результатами проведеного розслідування та вживає відповідних заходів реагування»;
 
-51- Співаковський О.В.
Підпункт третій частини другої розділу першого доповнити новими абзацами такого змісту:
«з урахуванням пропозицій територіальних органів (підрозділів) Національної поліції, центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері охорони здоров’я, Служб у справах дітей та центрів соціальних служб для сімї, дітей та молоді та Мінюсту розробляє, затверджує та оприлюднює план заходів, спрямованих на запобігання та протидію булінгу (цькуванню) в закладі освіти;
повідомляє уповноваженим підрозділам органів Національної поліції України та службі у справах дітей про випадки булінгу (цькування) у закладі освіти;».
 
Враховано   з урахуванням пропозицій територіальних органів (підрозділів) Національної поліції України, центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері охорони здоров’я, головного органу у системі центральних органів виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну правову політику, служб у справах дітей та центрів соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді розробляє, затверджує та оприлюднює план заходів, спрямованих на запобігання та протидію булінгу (цькуванню) в закладі освіти;
розглядає заяви про випадки булінгу (цькування) здобувачів освіти, їхніх батьків, законних представників, інших осіб та видає рішення про проведення розслідування; скликає засідання комісії з розгляду випадків булінгу (цькування) для прийняття рішення за результатами проведеного розслідування та вживає відповідних заходів реагування;
забезпечує виконання заходів для надання соціальних та психолого-педагогічних послуг здобувачам освіти, які вчинили булінг, стали його свідками або постраждали від булінгу (цькування);
повідомляє уповноваженим підрозділам органів Національної поліції України та службі у справах дітей про випадки булінгу (цькування) в закладі освіти».
У зв’язку з цим абзац десятий вважати абзацом п’ятнадцятим;
 
    -52- Продан О.П.
У абзаці другому пункту 3 частини 2 розділу І законопроекту (зміни до частини третьої статті 26 Закону України «Про освіту») слова «булінгу» замінити словами «цькування» у відповідних відмінках.
 
Враховано частково    
    -53- Помазанов А.В.
«затверджує та оприлюднює план заходів, спрямованих на запобігання та протидію булінгу в закладі освіти; розглядає заяви про випадки булінгу від здобувачів освіти, їхніх батьків, законних представників, інших осіб та видає рішення про проведення розслідування; скликає комісію для прийняття рішення за результатами проведеного розслідування та вживає відповідних заходів реагування»;
 
Враховано    
    -54- Семенуха Р.С.
Підпункт 3 пункту 2 розділу І законопроекту доповнити абзацами такого змісту:
«доповнити статтю 26 частиною четвертою такого змісту:
«4. Керівник закладу освіти розглядає усі подані заяви про випадки булінгу, у тому числі подані без зазначення авторства (анонімно). Керівник закладу освіти видає рішення про проведення розслідування за результатами розгляду заяви про випадок булінгу, поданої без зазначення авторства (анонімно), якщо наведена в такій заяві інформація стосується конкретної особи та містить фактичні дані, що можуть бути перевірені.».
 
Відхилено бґрунтування: Суперечить Закону України «Про звернення громадян»   
27. 4) У статті 30 частину другу, після абзацу двадцятого, доповнити чотирма новими абзацами такого змісту:
 
-55- Продан О.П.
У абзацах третьому - п’ятому пункту 4 частини 2 розділу І законопроекту (зміни до частини другої статті ЗО Закону України «Про освіту») слова «булінгу» замінити словами «цькування» у відповідних відмінках.
 
Враховано частково  4) частину другу статті 30 після абзацу двадцятого доповнити чотирма новими абзацами такого змісту:
 
28. «правила поведінки здобувача освіти в закладі освіти;
 
   «правила поведінки здобувача освіти в закладі освіти;
 
29. план заходів спрямованих на запобігання та протидію булінгу в закладі освіти;
 
   план заходів, спрямованих на запобігання та протидію булінгу (цькуванню) в закладі освіти;
 
30. порядок подання та розгляду заяв про випадки булінгу в закладі освіти від здобувачів освіти, їх батьків, законних представників, інших осіб;
 
-56- Помазанов А.В.
«порядок подання та розгляду заяв про випадки булінгу в закладі освіти від здобувачів освіти, їхніх батьків, законних представників, інших осіб;».
 
Враховано   порядок подання та розгляду (з дотриманням конфіденційності) заяв про випадки булінгу (цькування) в закладі освіти;
 
31. порядок реагування на доведені випадки булінгу у закладі освіти та відповідальність осіб, причетних до булінгу»;
 
-57- Семенуха Р.С.
Підпункт 4 пункту 2 розділу І законопроекту доповнити абзацами такого змісту:
«доповнити статтю 30 частиною шостою такого змісту:
«6. Заклади освіти, що мають ліцензію на провадження освітньої діяльності, зобов’язані забезпечувати на своїх веб-сайтах (у разі їх відсутності - на веб-сайтах своїх засновників) спеціальну електронну форму для подання особою заяви про відомий їй випадок булінгу у закладі освіти по відношенню до здобувача освіти або педагогічного, науково-педагогічного, наукового працівника, інших осіб, які залучаються до освітнього процесу, свідком якого вона була, або отримала інформацію про такий випадок від інших осіб. Спеціальна електронна форма повинна забезпечувати можливість подання заяви особою з дотриманням анонімності та конфіденційності.».
 
Враховано частково (в частині дотримання конфіденційності) Обгрунтування: Інші положення запропонованої пропозиції не є предметом регулювання цього Закону. Регулюються підзаконними актами, які видаються на підставі порядку, подання та розгляду заяв про випадки булінгу в закладі освіти від здобувачів освіти, їх батьків, законних представників, інших осіб, передбаченому цим Законом.  порядок реагування на доведені випадки булінгу (цькування) в закладі освіти та відповідальність осіб, причетних до булінгу (цькування)».
У зв’язку з цим абзац двадцять перший вважати абзацом двадцять п’ятим;
 
32. 5) У статті 53:
 
   5) у статті 53:
 
33. у частині першій абзац десятий, після слів «форм насильства та експлуатації», доповнити словом «булінгу»;
 
-58- Продан О.П.
У абзацах другому та четвертому пункту 5 частини 2 розділу І законопроекту (зміни до статті 53 Закону України «Про освіту») слова «булінгу» замінити словами «цькування» у відповідних відмінках.
 
Враховано частково  у частині першій:
абзац десятий після слів «форм насильства та експлуатації» доповнити словами «булінгу (цькування)»;
після абзацу десятого доповнити новим абзацом такого змісту:
«отримання соціальних та психолого-педагогічних послуг як особа, яка постраждала від булінгу (цькування), стала його свідком або вчинила булінг (цькування)».
У зв’язку з цим абзаци одинадцятий – сімнадцятий вважати відповідно абзацами дванадцятим – вісімнадцятим;
 
    -59- Павленко Ю.О.
У частині першій статті 53 Закону України «Про освіту» додати абзац такого змісту: «отримати психолого-педагогічні послуги і супровід як особа, що постраждала від булінгу, стала його свідком або вчинила булінг;»
 
Враховано    
34. частину третю, після абзацу четвертого, доповнити новим абзацом такого змісту:
 
   частину третю доповнити абзацом шостим такого змісту:
 
35. «повідомити керівництво закладу освіти про відомий їм факт булінгу по відношенню до здобувача освіти або педагогічного, науково-педагогічного, наукового працівника, інших осіб, які залучаються до освітнього процесу, свідком яких вони були особисто, або отримали достовірну інформацію про такий випадок від інших осіб»;
 
-60- Семенуха Р.С.
Абзац четвертий підпункту 5 пункту 2 розділу І законопроекту викласти в такій редакції:
«повідомити керівництво закладу освіти (на вибір - за допомогою спеціальної електронної форми на веб-сайті закладу освіти (у разі його відсутності - на веб-сайті засновника закладу освіти) або в інший спосіб), або будь-якого іншого учасника освітнього процесу, передбаченого абзацами третім – шостим частини першої статті 52 цього Закону, про відомий їм факт булінгу по відношенню до здобувача освіти або педагогічного, науково-педагогічного, наукового працівника, інших осіб, які залучаються до освітнього процесу, свідком яких вони були особисто, або отримали інформацію про такий випадок від інших осіб;».
 
Відхилено бґрунтування: Пропонується механізм, який повинен бути прописаний у порядку подання та розгляду заяв про випадки булінгу в закладі освіти від здобувачів освіти, їх батьків, законних представників, інших осіб, передбаченому статтею 30 цього Закону.  «повідомляти керівництво закладу освіти про факти булінгу (цькування) стосовно здобувачів освіти, педагогічних, науково-педагогічних, наукових працівників, інших осіб, які залучаються до освітнього процесу, свідком яких вони були особисто або про які отримали достовірну інформацію від інших осіб»;
 
36. 6) У статті 54:
 
   6) у статті 54:
 
37. частину першу доповнити новим абзацом такого змісту:
 
   частину першу доповнити абзацом двадцятим такого змісту:
 
38. «захист під час освітнього процесу від будь-яких форм насильства та експлуатації, у тому числі, булінгу, дискримінації за будь-якою ознакою, пропаганди та агітації, що завдають шкоди здоров’ю»;
 
-61- Продан О.П.
У абзацах третьому та п’ятому пункту 6 частини 2 розділу І законопроекту (зміни до статті 54 Закону України «Про освіту») слова «булінгу» замінити словами «цькування» у відповідних відмінках.
 
Враховано частково  «захист під час освітнього процесу від будь-яких форм насильства та експлуатації, у тому числі булінгу (цькування), дискримінації за будь-якою ознакою, від пропаганди та агітації, що завдають шкоди здоров’ю»;
 
39. частину другу, після абзацу тринадцятого, доповнити новим абзацом такого змісту:
 
   частину другу доповнити абзацом чотирнадцятим такого змісту:
 
40. «повідомляти керівництво закладу освіти про відомий їм факт булінгу по відношенню до здобувача освіти або педагогічного, науково-педагогічного, наукового працівника, інших осіб, які залучаються до освітнього процесу, свідком якого вони були, або отримали достовірну інформацію про такий випадок від інших осіб та в межах своїх повноважень, вживати невідкладних заходів щодо припинення булінгу»;
 
-62- Семенуха Р.С.
Абзац п’ятий підпункту 6 пункту 2 розділу І законопроекту викласти в такій редакції:
«повідомляти керівництво закладу освіти або його засновника про відомий їм факт булінгу по відношенню до здобувача освіти або педагогічного, науково-педагогічного, наукового працівника, інших осіб, які залучаються до освітнього процесу, свідком якого вони були, або отримали інформацію про такий випадок від інших осіб та вживати невідкладних заходів щодо припинення булінгу».
 
Враховано частково (в частині вилучення слів «достовірну» і «в межах своїх повноважень»)  «повідомляти керівництво закладу освіти про факти булінгу (цькування) стосовно здобувачів освіти, педагогічних, науково-педагогічних, наукових працівників, інших осіб, які залучаються до освітнього процесу, свідком якого вони були особисто або інформацію про які отримали від інших осіб, вживати невідкладних заходів для припинення булінгу (цькування)»;
 
    -63- Співаковський О.В.
В абзаці п’ятому підпункту шостого частини другої розділу І законопроекту вилучити слова «в межах своїх повноважень».
 
Враховано    
41. 7) У статті 55:
 
-64- Павленко Ю.О.
Останній абзац частини 2 статті 55 Закону України «Про освіту» додати слова «у тому числі щодо надання психолого-педагогічних послуг і супроводу особам, що постраждали від булінгу, стали його свідками або вчинили булінг;»
 
Враховано редакційно  7) у статті 55:
у частині другій:
абзац восьмий після слів «закладу освіти» доповнити словами «у тому числі щодо надання соціальних та психолого-педагогічних послуг особам, які постраждали від булінгу (цькування), стали його свідками або вчинили булінг (цькування), про»;
 
42. частину другу доповнити трьома новими абзацами такого змісту:
 
-65- Семенуха Р.С.
У підпункті 7 пункту 2 розділу І законопроекту:
в абзаці другому слово «трьома» замінити словом «двома»;
абзац третій виключити;
 
Враховано   доповнити абзацами дев’ятим і десятим такого змісту:
 
43. «подавати заяву керівництву закладу освіти або його засновнику про випадки булінгу по відношенню до дитини або будь-якого іншого учасника освітнього процесу;
 
-66- Продан О.П.
У абзацах третьому - п’ятому, сьомому та восьмому пункту 7 частини 2 розділу І законопроекту (зміни до статті 55 Закону України «Про освіту») слова «булінгу» замінити словами «цькування» у відповідних відмінках.
 
Враховано частково  «подавати керівництву або засновнику закладу освіти заяву про випадки булінгу (цькування) стосовно дитини або будь-якого іншого учасника освітнього процесу;
 
44. вимагати повного та неупередженого розслідування випадків булінгу по відношенню до дитини, або будь-якого іншого учасника освітнього процесу;
 
   вимагати повного та неупередженого розслідування випадків булінгу (цькування) стосовно дитини або будь-якого іншого учасника освітнього процесу;
 
45. брати участь у розробці плану заходів, спрямованих на запобігання та протидію булінгу в закладі освіти та отримувати інформацію про стан його реалізації»;
 
      
46. частину третю доповнити двома новими абзацами такого змісту:
 
   частину третю доповнити абзацами одинадцятим і дванадцятим такого змісту:
 
47. «сприяти керівництву закладу освіти у проведенні розслідування щодо виявлених фактів булінгу;
 
   «сприяти керівництву закладу освіти у проведенні розслідування щодо випадків булінгу (цькування);
 
48. виконувати рішення та рекомендації комісії з розгляду випадків булінгу у закладі освіти»;
 
-67- Семенуха Р.С.
після абзацу шостого доповнити новим абзацом сьомим такого змісту:
«повідомляти керівництво закладу освіти або його засновника (на вибір - за допомогою спеціальної електронної форми на веб-сайті закладу освіти (у разі
його відсутності - на веб-сайті засновника закладу освіти) або в інший спосіб), про відомий їм факт булінгу по відношенню до здобувача освіти або педагогічного, науково-педагогічного, наукового працівника, інших осіб, які залучаються до освітнього процесу, свідком якого вони були, або отримали інформацію про такий випадок від інших осіб, у тому числі від своєї дитини;».
 
Відхилено   виконувати рішення та рекомендації комісії з розгляду випадків булінгу (цькування) в закладі освіти»;
 
49. 8) У статті 64 частину першу, після абзацу восьмого, доповнити новим абзацом такого змісту:
 
   8) частину першу статті 64 після абзацу восьмого доповнити двома новими абзацами такого змісту:
 
50. «розробляє та затверджує план заходів, спрямованих на запобігання та протидію булінгу в закладах освіти, порядок реагування на випадки булінгу, порядок застосування заходів виховного впливу, а також узагальнює та оприлюднює інформацію про випадки булінгу у закладах освіти»;
 
-68- Семенуха Р.С.
Підпункт 8 пункту 2 розділу І законопроекту викласти в такій редакції:
«8) частину першу статті 64:
після абзацу восьмого доповнити новим абзацом такого змісту:
«розробляє та затверджує типовий план заходів, спрямованих на запобігання та протидію булінгу в закладах освіти, порядок реагування на випадки булінгу, порядок застосування заходів виховного впливу, зокрема порядок розроблення та впровадження індивідуальних корекційних програм, а також узагальнює та оприлюднює інформацію про випадки булінгу у закладах освіти;»;
У зв’язку з цим абзаци дев’ятий – двадцять шостий вважати відповідно абзацами десятим – двадцять сьомим.
 
Відхилено   «з урахуванням пропозицій центрального органу виконавчої влади з питань формування і реалізації державної політики у сфері захисту прав і свобод людини та громадянина, центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері охорони здоров’я, головного органу у системі центральних органів виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну правову політику, центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику з питань сім’ї та дітей, розробляє та затверджує план заходів, спрямованих на запобігання та протидію булінгу (цькуванню) в закладах освіти, порядок реагування на випадки булінгу (цькування), порядок застосування заходів виховного впливу;
узагальнює та оприлюднює інформацію про випадки булінгу (цькування) в закладах освіти».
У зв’язку з цим абзаци дев’ятий – двадцять шостий вважати відповідно абзацами одинадцятим – двадцять восьмим;
9) частину першу статті 65 після абзацу шостого доповнити новим абзацом такого змісту:
«сприяють розробленню плану заходів, спрямованих на запобігання та протидію булінгу (цькуванню) в закладах освіти».
У зв’язку з цим абзаци сьомий і восьмий вважати відповідно абзацами восьмим і дев’ятим;
10) у статті 66:
частину першу після абзацу сьомого доповнити новим абзацом такого змісту:
«сприяють розробленню плану заходів, спрямованих на запобігання та протидію булінгу (цькуванню) в закладах освіти».
У зв’язку з цим абзац восьмий вважати абзацом дев’ятим;
частину другу після абзацу одинадцятого доповнити новим абзацом такого змісту:
«сприяють розробці плану заходів, спрямованих на запобігання та протидію булінгу (цькуванню) в закладах освіти».
У зв’язку з цим абзац дванадцятий вважати абзацом тринадцятим;
 
    -69- Співаковський О.В.
Абзац другий підпункту восьмого частини другої розділу І викласти в такій редакції:
«з урахуванням пропозицій центрального органу виконавчої влади з питань формування і реалізації державної політики у сфері захисту прав і свобод людини та громадянина, охорони громадського порядку, забезпечення громадської безпеки, захисту об’єктів права власності, інтересів суспільства і держави від протиправних посягань, безпеки дорожнього руху, громадянства, імміграційної та паспортної роботи, протидії незаконній міграції; центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері охорони здоров’я; головного органу у системі центральних органів виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну правову політику, державну політику з питань банкрутства, у сфері електронних довірчих послуг, нотаріату, організації примусового виконання рішень судів та інших органів (посадових осіб), державної реєстрації актів цивільного стану, державної реєстрації речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень, державної реєстрації обтяжень рухомого майна, державної реєстрації юридичних осіб, громадських формувань, що не мають статусу юридичної особи, та фізичних осіб - підприємців, реєстрації статуту територіальної громади м. Києва, реєстрації статутів Національної академії наук та національних галузевих академій наук, державної реєстрації друкованих засобів масової інформації та інформаційних агентств як суб’єктів інформаційної діяльності, у сфері виконання кримінальних покарань та пробації, у сфері правової освіти населення; забезпечує формування державної політики у сфері архівної справи і діловодства та створення і функціонування державної системи страхового фонду документації та центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері праці та соціальної політики, зайнятості населення та трудової міграції, трудових відносин, загальнообов’язкового державного соціального та пенсійного страхування, соціального діалогу, соціального #102642
узагальнює та оприлюднює інформацію про випадки булінгу (цькування) у закладах освіти».
 
Враховано    
    -70- Співаковський О.В.
Частину другу розділу І після підпункту восьмого доповнити двома новими підпунктами такого змісту:
«9) У статті 65 частину першу після абзацу шостого доповнити новим абзацом такого змісту:
«сприяють розробці плану заходів, спрямованих на запобігання та протидію булінгу в закладах освіти»;
10) у статті 66:
частину першу після абзацу сьомого доповнити новим абзацом такого змісту:
«сприяють розробці плану заходів, спрямованих на запобігання та протидію булінгу в закладах освіти»;
частину другу після абзацу одинадцятого доповнити новим абзацом такого змісту:
«сприяють розробці плану заходів, спрямованих на запобігання та протидію булінгу в закладах освіти»;
 
Немає висновку    
    -71- Семенуха Р.С.
після абзацу двадцять сьомого доповнити абзацами такого змісту:
«План заходів, спрямованих на запобігання та протидію булінгу в закладі освіти, розробляється на підставі типового плану заходів і затверджується керівником відповідного закладу освіти.
У разі якщо керівником закладу освіти не прийнято рішення про затвердження плану заходів, спрямованих на запобігання та протидію булінгу в закладі освіти, застосовується типовий план заходів.».
 
Враховано частково (в статті 26)   
    -72- Продан О.П.
У абзаці другому пункту 8 частини 2 розділу І законопроекту (зміни до частини першої статті 64 Закону України «Про освіту») слова «булінгу» замінити словами «цькування» у відповідних відмінках.
 
Враховано частково   
51. 9) У статті 71 частину другу доповнити новим абзацом такого змісту:
 
   11) пункт 2 частини другої статті 71 доповнити абзацом п’ятим такого змісту:
 
52. «випадків булінгу у закладах освіти та заходів реагування на такі випадки, вжитих керівництвом закладу освіти, або його засновником»;
 
-73- Продан О.П.
У абзаці другому пункту 9 частини 2 розділу І законопроекту (зміни до частини другої статті 71 Закону України «Про освіту») слово «булінгу» замінити словом «цькування».
 
Враховано частково  «випадків булінгу (цькування) в закладах освіти та заходів реагування на такі випадки, вжитих керівництвом закладу освіти або його засновником»;
 
53. 10) У статті 73 частину четверту, після абзацу третього, доповнити двома новими абзацами такого змісту:
 
   12) частину четверту статті 73 після абзацу третього доповнити двома новими абзацами такого змісту:
 
54. «здійснювати перевірку заяв про випадки булінгу в закладі освіти, повноту та своєчасність заходів реагування на такі випадки з боку педагогічних, науково-педагогічних, наукових працівників, керівництва та засновника закладу освіти;
 
-74- Продан О.П.
У абзацах другому та третьому пункту 10 частини 2 розділу І законопроекту (зміни до частини четвертої статті 73 Закону України «Про освіту») слова «булінгу» замінити словами «цькування» у відповідних відмінках.
 
Враховано частково  «здійснювати перевірку заяв про випадки булінгу (цькування) в закладі освіти, повноту та своєчасність заходів реагування на такі випадки з боку педагогічних, науково-педагогічних, наукових працівників, керівництва та засновника закладу освіти;
аналізувати заходи для надання соціальних та психолого-педагогічних послуг здобувачам освіти, які постраждали від булінгу (цькування), стали його свідками або вчинили булінг (цькування)».
У зв’язку з цим абзаци четвертий - восьмий вважати відповідно абзацами шостим - десятим;
 
    -75- Павленко Ю.О.
До частини 4 статті 73 Закону України «Про освіту» додати абзац наступного змісту: «виявляти випадки булінгу, його причини, аналізувати заходи з надання психолого-педагогічного супроводу та послуг здобувачам освіти, які вчинили булінг, стали його свідками або від нього постраждали».
 
Враховано частково   
55. отримувати інформацію від центрального органу виконавчої влади у сфері освіти і науки щодо загального числа випадків булінгу у закладах освіти за визначений період»;
 
-76- Співаковський О.В.
Абзац третій підпункту 10 частини другої розділу І вилучити
 
Враховано      
56. 11) У статті 76 частину другу, після слів «їх адаптації до умов соціального середовища» доповнити словами «профілактиці та попередженню булінгу».
 
-77- Павленко Ю.О.
Перший абзац частини 2 статті 76 Закону України «Про освіту» доповнити словами «та надає соціально-педагогічний патронаж здобувачам освіти, які вчинили булінг, стали його свідками або від нього постраждали».
 
Враховано частково  13) частину другу статті 76 викласти в такій редакції:
«2. Соціально-педагогічний патронаж у системі освіти сприяє взаємодії закладів освіти, сім’ї і суспільства у вихованні здобувачів освіти, їх адаптації до умов соціального середовища, забезпечує профілактику та запобігання булінгу (цькуванню), надання консультативної допомоги батькам, психологічного супроводу здобувачів освіти, які постраждали від булінгу (цькування), стали його свідками або вчинили булінг (цькування). Соціально-педагогічний патронаж здійснюється соціальними педагогами».
5. У Законі України «Про дошкільну освіту» (Відомості Верховної Ради України, 2001 р., № 49, ст. 259 із наступними змінами):
1) статтю 11 доповнити частиною сьомою такого змісту:
«7. Забезпечення прозорості та інформаційної відкритості закладу дошкільної освіти здійснюється згідно зі статтею 30 Закону України «Про освіту»;
2) статтю 15 доповнити частиною сьомою такого змісту:
«7. Права і обов’язки засновника (засновників) закладу дошкільної освіти визначаються »Про освіту», цим Законом та іншими нормативно-правовими актами»;
3) частину першу статті 19 після абзацу восьмого доповнити двома новими абзацами такого змісту:
«з урахуванням пропозицій центрального органу виконавчої влади з питань формування і реалізації державної політики у сфері захисту прав і свобод людини та громадянина, центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері охорони здоров’я, головного органу у системі центральних органів виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну правову політику, центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику з питань сім’ї та дітей, розробляє та затверджує план заходів, спрямованих на запобігання та протидію булінгу (цькуванню) в закладах освіти, порядок реагування на випадки булінгу (цькування), порядок застосування заходів виховного впливу;
узагальнює та оприлюднює інформацію про випадки булінгу (цькування) в закладах освіти».
У зв’язку з цим абзаци дев’ятий – чотирнадцятий вважати відповідно абзацами одинадцятим – шістнадцятим;
4) частину першу статті 20 доповнити абзацом другим такого змісту:
«Права і обов’язки керівника закладу дошкільної освіти визначаються «Про освіту», цим Законом та іншими нормативно-правовими актами»;
5) розділ ІІІ доповнити статтею 21-1 такого змісту:
«Стаття 21-1. Громадський нагляд (контроль) у сфері дошкільної освіти
1. Громадський нагляд (контроль) у сфері дошкільної освіти здійснюється відповідно до статті 71 Закону України «Про освіту»;
6) абзац шостий частини другої статті 28 доповнити словами «у тому числі від булінгу (цькування)»;
7) у статті 36:
частину першу доповнити абзацами сьомим і восьмим такого змісту:
«подавати заяву керівництву закладу дошкільної освіти або його засновнику про випадки булінгу (цькування) стосовно дитини або будь-якого іншого учасника освітнього процесу;
вимагати повного та неупередженого розслідування випадків булінгу (цькування) стосовно дитини або будь-якого іншого учасника освітнього процесу»;
частину другу доповнити абзацами сьомим і восьмим такого змісту:
«сприяти керівництву закладу дошкільної освіти у проведенні розслідування щодо виявлених фактів булінгу (цькування);
виконувати рішення та рекомендації комісії з розгляду випадків булінгу (цькування) в закладі дошкільної освіти».
3. У Законі України «Про загальну середню освіту» (Відомості Верховної Ради України, 1999 р., № 28, ст. 230 із наступними змінами):
1) доповнити статтею 23-1 такого змісту:
«Стаття 23-1. Керівник закладу загальної середньої освіти.
Права і обов’язки керівника закладу загальної середньої освіти визначаються «Про освіту», цим Законом та іншими нормативно-правовими актами»;
2) у статті 29:
частину першу доповнити абзацами восьмим і дев’ятим такого змісту:
«подавати заяву керівництву закладу загальної середньої освіти або його засновнику про випадки булінгу (цькуванню) стосовно дитини або будь-якого іншого учасника освітнього процесу;
вимагати повного та неупередженого розслідування випадків булінгу (цькування) стосовно дитини або будь-якого іншого учасника освітнього процесу»;
частину другу доповнити абзацами шостим і сьомим такого змісту:
«сприяти керівництву закладу загальної середньої освіти у проведенні розслідування щодо виявлених фактів булінгу (цькування);
виконувати рішення та рекомендації комісії з розгляду випадків булінгу (цькування) в закладі загальної середньої освіти»;
3) частину другу статті 37 після абзацу десятого доповнити новим абзацом такого змісту:
«з урахуванням пропозицій центрального органу виконавчої влади з питань формування і реалізації державної політики у сфері захисту прав і свобод людини та громадянина, центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері охорони здоров’я, головного органу у системі центральних органів виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну правову політику, центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику з питань сім’ї та дітей, розробляє та затверджує план заходів, спрямованих на запобігання та протидію булінгу (цькуванню) в закладах освіти, порядок реагування на випадки булінгу (цькування), порядок застосування заходів виховного впливу, а також узагальнює та оприлюднює інформацію про випадки булінгу (цькування) в закладах освіти».
У зв’язку з цим абзац одинадцятий вважати абзацом дванадцятим;
4) статтю 39- доповнити частиною п’ятою такого змісту:
«5. Громадський нагляд (контроль) у сфері загальної середньої освіти здійснюється відповідно до статті 71 Закону України «Про освіту».
4. У Законі України «Про позашкільну освіту» (Відомості Верховної Ради України, 2000 р., № 46, ст. 393 із наступними змінами):
1) частину третю статті 10 після абзацу четвертого доповнити новим абзацом такого змісту:
«з урахуванням пропозицій центрального органу виконавчої влади з питань формування і реалізації державної політики у сфері захисту прав і свобод людини та громадянина, центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері охорони здоров’я, головного органу у системі центральних органів виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну правову політику, центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику з питань сім’ї та дітей, розробляє та затверджує план заходів, спрямованих на запобігання та протидію цькуванню (булінгу) в закладах освіти, порядок реагування на випадки цькування (булінгу), порядок застосування заходів виховного впливу, а також узагальнює та оприлюднює інформацію про випадки цькування (булінгу) в закладах освіти».
У зв’язку з цим абзаци п’ятий – дев’ятий вважати відповідно абзацами шостим – десятим;
2) частину першу статті 11 після абзацу першого доповнити новим абзацом такого змісту:
«Права і обов’язки керівника закладу позашкільної освіти визначаються «Про освіту», цим Законом та іншими нормативно-правовими актами».
У зв’язку з цим абзаци другий – п’ятнадцятий вважати відповідно абзацами третім – шістнадцятим;
3) доповнити статтею 11-1 такого змісту:
«Стаття 11-1. Громадський нагляд (контроль) у сфері позашкільної освіти
1. Громадський нагляд (контроль) у сфері позашкільної освіти здійснюється відповідно до статті 71 Закону України «Про освіту»;
4) статтю 12 доповнити частиною сьомою такого змісту:
«7. Забезпечення прозорості та інформаційної відкритості закладу позашкільної освіти здійснюється згідно зі статтею 30 Закону України «Про освіту»;
5) частину першу статті 14 доповнити абзацом третім такого змісту:
«Права і обов’язки засновника (засновників) закладу позашкільної освіти визначаються «Про освіту», цим Законом та іншими нормативно-правовими актами»;
6) доповнити статтею 20-1 такого змісту:
«Стаття 20-1. Права та обов’язки батьків вихованців, учнів і слухачів закладу позашкільної освіти
Права і обов’язки батьків вихованців, учнів і слухачів закладу позашкільної освіти визначаються «Про освіту», цим Законом та іншими нормативно-правовими актами».
2. У Законі України «Про професійну (професійно-технічну) освіту» (Відомості Верховної Ради України, 1998 р., № 32, ст. 215 із наступними змінами):
1) доповнити статтею 10-1 такого змісту:
«Стаття 10-1. Громадський нагляд (контроль) у сфері професійної (професійно-технічної) освіти
Громадський нагляд (контроль) у сфері професійної (професійно-технічної) освіти здійснюється відповідно до статті 71 Закону України «Про освіту»;
2) статтю 20 доповнити частиною третьою такого змісту:
«Права і обов’язки засновника (засновників) закладу професійної (професійно-технічної) освіти визначаються «Про освіту», цим Законом та іншими нормативно-правовими актами»;
3) доповнити статтею 22-1 такого змісту:
«Стаття 22-1 Прозорість та інформаційна відкритість закладу професійної (професійно-технічної) освіти
Забезпечення прозорості та інформаційної відкритості закладу професійної (професійно-технічної) освіти здійснюється згідно зі статтею 30 Закону України «Про освіту»;
4) частину четверту статті 24 доповнити абзацами тринадцятим – п’ятнадцятим такого змісту:
«забезпечує створення у закладі освіти безпечного освітнього середовища, вільного від насильства та булінгу (цькування), у тому числі:
з урахуванням пропозицій територіальних органів (підрозділів) Національної поліції України, центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері охорони здоров’я, головного органу у системі центральних органів виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну правову політику, служб у справах дітей та центрів соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді розробляє, затверджує та оприлюднює план заходів, спрямованих на запобігання та протидію булінгу (цькування) в закладі освіти;
розглядає заяви про випадки булінгу (цькування)_ здобувачів освіти, їхніх батьків, законних представників, інших осіб та видає рішення про проведення розслідування; скликає засідання комісії для розгляду випадків булінгу (цькування) для прийняття рішення за результатами проведеного розслідування та вживає відповідних заходів реагування»;
5) частину шосту статті 34 доповнити словами «з урахуванням пропозицій центрального органу виконавчої влади з питань формування і реалізації державної політики у сфері захисту прав і свобод людини та громадянина, центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері охорони здоров’я, головного органу у системі центральних органів виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну правову політику, центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику з питань сім’ї та дітей, розробляє та затверджує план заходів, спрямованих на запобігання та протидію булінгу (цькуванню) в закладах освіти, порядок реагування на випадки булінгу (цькування), порядок застосування заходів виховного впливу, а також узагальнює та оприлюднює інформацію про випадки булінгу (цькування) в закладах освіти»;
6) розділ VІ доповнити статтею 40-1 такого змісту:
«Стаття 40-1 . Права та обов’язки батьків учнів і слухачів закладу професійної (професійно-технічної) освіти
Права та обов’язки батьків учнів і слухачів закладу професійної (професійно-технічної) освіти визначаються «Про освіту», цим Законом та іншими нормативно-правовими актами».
6. У Законі України «Про вищу освіту» (Відомості Верховної Ради України, 2014 р., № 37-38, ст. 2004 із наступними змінами):
1) частину першу статті 13 доповнити пунктом 24-2 такого змісту:
«24-2)- з урахуванням пропозицій центрального органу виконавчої влади з питань формування і реалізації державної політики у сфері захисту прав і свобод людини та громадянина, центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері охорони здоров’я, головного органу у системі центральних органів виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну правову політику, центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику з питань сім’ї та дітей, розробляє та затверджує план заходів, спрямованих на запобігання та протидію булінгу (цькуванню) в закладах вищої освіти, порядок реагування на випадки булінгу (цькування), порядок застосування заходів виховного впливу, а також узагальнює та оприлюднює інформацію про випадки булінгу (цькування) у закладах вищої освіти»;
2) частину другу статті 15 доповнити пунктом 5-1 такого змісту:
«5-1) здійснює контроль за виконанням плану заходів, спрямованих на запобігання та протидію булінгу (цькуванню) в закладі освіти; розглядає скарги про відмову у реагуванні на випадки булінгу (цькування) за заявами здобувачів освіти, їхніх батьків, законних представників, інших осіб та приймає рішення за результатами розгляду таких скарг; сприяє створенню безпечного освітнього середовища в закладі освіти та вживає заходів для надання соціальних та психолого-педагогічних послуг здобувачам освіти, які постраждали від булінгу (цькування), стали його свідками або вчинили булінг (цькування)»;
3) статтю 32 доповнити частиною четвертою такого змісту:
«4. Забезпечення прозорості та інформаційної відкритості закладу вищої освіти здійснюється згідно із статтею 30 Закону України «Про освіту»;
4) частину третю статті 34 доповнити пунктом 18-1 такого змісту:
«18-1) затверджує та оприлюднює план заходів, спрямованих на запобігання та протидію булінгу (цькуванню) в закладі вищої освіти; розглядає заяви про випадки булінгу (цькування) здобувачів вищої освіти, їхніх батьків, законних представників, інших осіб та видає рішення про проведення розслідування; скликає засідання комісії з розгляду випадків булінгу (цькування) для прийняття рішення за результатами проведеного розслідування та вживає відповідних заходів реагування»;
5) частину першу статті 57 доповнити пунктом 14 такого змісту:
«14) на захист під час освітнього процесу від будь-яких форм насильства та експлуатації, у тому числі булінгу (цькування), дискримінації за будь-якою ознакою, від пропаганди та агітації, що завдають шкоди здоров’ю»;
6) частину першу статті 58 доповнити пунктом 6 такого змісту:
«6) повідомляти керівництво закладу вищої освіти про факти булінгу (цькування) стосовно здобувачів вищої освіти, педагогічних, науково-педагогічних, наукових працівників, інших осіб, які залучаються до освітнього процесу, свідком яких вони були особисто або про які отримали достовірну інформацію від інших осіб, та в межах своїх повноважень вживати невідкладних заходів для припинення булінгу (цькування)»;
7) пункт 23 частини першої статті 62 доповнити словами «у тому числі булінгу (цькування)»;
8) частину першу статті 63 доповнити пунктом 4 такого змісту:
«4) повідомляти керівництво закладу вищої освіти про факти булінгу (цькування) стосовно здобувачів вищої освіти або педагогічних, науково-педагогічних, наукових працівників, інших осіб, які залучаються до освітнього процесу, свідком яких вони були особисто або про які отримали достовірну інформацію від інших осіб».
 
    -78- Співаковський О.В.
Частину другу статті 76 викласти в такій редакції:
«2. Соціально-педагогічний патронаж у системі освіти сприяє взаємодії закладів освіти, сім’ї і суспільства у вихованні здобувачів освіти, їх адаптації до умов соціального середовища, забезпечує профілактику та попередження булінгу, консультативну допомогу батькам та надає психологічний супровід здобувачам освіти, які вчинили булінг, стали його свідками або від нього постраждали. Соціально-педагогічний патронаж здійснюється соціальними педагогами».
 
Враховано    
    -79- Продан О.П.
У пункті 11 частини 2 розділу І законопроекту (зміни до частини другої статті 76 Закону України «Про освіту») слово «булінгу» замінити словом «цькування».
 
Враховано частково   
    -80- Семенуха Р.С.
Підпункт 11 пункту 2 розділу І законопроекту викласти в такій редакції:
«11) у статті 76:
частину другу після слів «їх адаптації до умов соціального середовища» доповнити словами «профілактиці та попередженню булінгу»;
 
Враховано редакційно   
    -81- Семенуха Р.С.
доповнити частиною четвертою такого змісту:
«4. За результатами проведеного розслідування випадків булінгу комісією може бути прийнято рішення про проходження дитиною, яка вчинила дії, що мають ознаки булінгу, індивідуальної корекційної програми.
Проходження індивідуальної корекційної програми полягає у відвідуванні дитиною у вільний від навчання час заходів індивідуальної корекційної програми з метою зміни насильницької (агресивної) поведінки такої дитини, формування у неї нової, неагресивної психологічної моделі поведінки у приватних стосунках, відповідального ставлення до своїх вчинків та їх наслідків.
Суб’єктами, відповідальними за розроблення та впровадження індивідуальних корекційних програм, є органи опіки та піклування. Практичні психологи та соціальні педагоги закладів освіти в межах повноважень сприяють впровадженню індивідуальних корекційних програм дітьми, які здобувають освіту у відповідних закладах.
Порядок розроблення та впровадження індивідуальних корекційних програм затверджується центральним органом виконавчої влади у сфері освіти і науки.».
 
Відхилено    
    -82- Івченко В.Є.
Доповнити розділ І пунктом 3 такого змісту:
«3. У Законі України «Про засади запобігання та протидії дискримінації в Україні» (Відомості Верховної Ради (ВВР), 2013, № 32, ст.412, із наступними змінами):
1) Частину першу статті 1 доповнити новіш пунктом такого змісту:
«8) булінг - свідома моральна та/або фізична агресія щодо особи з метою приниження її людської гідності, формування образливого, зневажливого чи ворожого ставлення до неї з боку інших осіб, або з метою самоствердження та/або демонстрації вищого соціального статусу.»;
2) частину першу статті 5 доповнити новим абзацом такого змісту: «булінг».
Обґрунтування:
Булінг за своїм змістом та ознаками є однією з форм дискримінації особи і, зокрема, такої форми дискримінації, як утиск.
З огляду на це, пропонується внести відповідні зміни до Закону України «Про засади запобігання та протидії дискримінації в Україні» з метою визнання боулінгу однією з форм дискримінації з поширенням на булінг правових механізмів захисту від дискримінації, передбачених цим законом.
 
Відхилено    
    -83- Співаковський О.В.
Доповнити розділ ІІ законопроекту підпунктом 3 такого змісту:
«3. Внести зміни до таких законодавчих актів України:
1) Закон України «Про дошкільну освіту» (Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2001, № 49, ст.259):
а) пункт 6 статті 15 доповнити новим абзацом такого змісту:
«Права і обов’язки засновника (засновників) закладу дошкільної освіти визначаються »Про освіту», цим Законом та іншими нормативно-правовими актами».
б) пункт 1 статті 20 доповнити новим абзацом такого змісту:
«Права і обов’язки керівника закладу дошкільної освіти визначаються «Про освіту», цим Законом та іншими нормативно-правовими актами».
в) пункт 6 статті 11 доповнити новим абзацом такого змісту:
«Забезпечення прозорості та інформаційної відкритості закладу дошкільної освіти здійснюється згідно статті 30 Закону України «Про освіту».
г) абзац 7 пункту 2 статті 28 після слів «психологічного насильства» доповнити словами «цькування (булінгу)».
ґ) пункт 1 статті 36 доповнити новими абзацами такого змісту:
«подавати заяву керівництву закладу дошкільної освіти або його засновнику (засновникам) про випадки цькування (булінгу) по відношенню до дитини або будь-якого іншого учасника освітнього процесу;
вимагати повного та неупередженого розслідування випадків цькування (булінгу) по відношенню до дитини, або будь-якого іншого учасника освітнього процесу;
брати участь у розробці плану заходів, спрямованих на запобігання та протидію цькування (булінгу) в закладі освіти та отримувати інформацію про стан його реалізації».
пункт 2 статті 36 доповнити новими абзацами такого змісту:
«сприяти керівництву закладу дошкільної освіти у проведенні розслідування щодо виявлених фактів цькування (булінгу);
виконувати рішення та рекомендації комісії з розгляду випадків цькування (булінгу) у закладі дошкільної освіти»;
д) частину першу пункту 1 статті 19 доповнити абзацом 9 такого змісту:
«розробляє та затверджує план заходів, спрямованих на запобігання та протидію цькуванню (булінгу) в закладах освіти, порядок реагування на випадки цькування (булінгу), порядок застосування заходів виховного впливу, а також узагальнює та оприлюднює інформацію про випадки цькування (булінгу) у закладах освіти».
е) доповнити статтею 20-1 такого змісту:
«Стаття 20-1. Громадський нагляд (контроль) у сфері дошкільної освіти.
Громадський нагляд (контроль) у сфері дошкільної освіти здійснюється відповідно до статті 71 Закону України «Про освіту».
 
Враховано частково   
    -84- Співаковський О.В.
2) Закон України «Про загальну середню освіту» (Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1999, № 28, ст.230):
а) пункт 3 статті 8 доповнити новим абзацом такого змісту:
«Права і обов’язки керівника закладу загальної середньої освіти визначаються «Про освіту», цим Законом та іншими нормативно-правовими актами».
б) доповнити статтею 23-1 такого змісту:
«Стаття 23-1. Керівник закладу загальної середньої освіти.
Повноваження (права і обов’язки) та відповідальність керівника закладу загальної середньої освіти визначаються Законом України «Про освіту», цим Законом, іншими нормативно-правовими актами та установчими документами закладу освіти».
в) доповнити статтею 39- пунктом 5 такого змісту:
«Громадський нагляд (контроль) у сфері загальної середньої освіти здійснюється відповідно до статті 71 Закону України «Про освіту».
г) пункт 1 статті 29 доповнити новими абзацами такого змісту:
«подавати заяву керівництву закладу загальної середньої освіти або його засновнику про випадки цькуванню (булінгу) по відношенню до дитини або будь-якого іншого учасника освітнього процесу;
вимагати повного та неупередженого розслідування випадків цькування (булінгу) по відношенню до дитини, або будь-якого іншого учасника освітнього процесу;
брати участь у розробці плану заходів, спрямованих на запобігання та протидію цькування (булінгу) в закладі загальної середньої освіти та отримувати інформацію про стан його реалізації».
пункт 2 статті 29 доповнити новими абзацами такого змісту:
«сприяти керівництву закладу загальної середньої освіти у проведенні розслідування щодо виявлених фактів цькування (булінгу);
виконувати рішення та рекомендації комісії з розгляду випадків цькування (булінгу) у закладі загальної середньої освіти».
ґ) частину другу пункту 1 статті 37 доповнити абзацом 11 такого змісту:
«розробляє та затверджує план заходів, спрямованих на запобігання та протидію цькуванню (булінгу) в закладах освіти, порядок реагування на випадки цькування (булінгу), порядок застосування заходів виховного впливу, а також узагальнює та оприлюднює інформацію про випадки цькування (булінгу) у закладах освіти».
д) доповнити статтею 39-1 такого змісту:
«Стаття 39-1 Прозорість та інформаційна відкритість закладу загальної середньої освіти.
Забезпечення прозорості та інформаційної відкритості закладу загальної середньої освіти здійснюється згідно статті 30 Закону України «Про освіту».
 
Враховано частково   
    -85- Співаковський О.В.
3) Закон України «Про позашкільну освіту» (Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2000, № 46, ст.393)
а) пункт 1 статті 14 доповнити новим абзацом такого змісту:
«Права і обов’язки засновника (засновників) закладу позашкільної освіти визначаються «Про освіту», цим Законом та іншими нормативно-правовими актами».
б) в пункті 1 статті 11 додати другий абзац такого змісту:
«Права і обов’язки керівника закладу позашкільної освіти визначаються «Про освіту», цим Законом та іншими нормативно-правовими актами».
в) додати пункт 7 в статті 12 такого змісту:
«Забезпечення прозорості та інформаційної відкритості закладу позашкільної освіти здійснюється згідно статті 30 Закону України «Про освіту».
г) додати статтю 20-1 такого змісту:
«Стаття 20-1. Права та обов’язки батьків вихованців, учнів і слухачів закладу позашкільної освіти.
Права і обов’язки батьків вихованців, учнів і слухачів закладу позашкільної освіти визначаються «Про освіту», цим Законом та іншими нормативно-правовими актами».
ґ) частину першу пункту 3 статті 10 доповнити абзацом 6 такого змісту:
«розробляє та затверджує план заходів, спрямованих на запобігання та протидію цькуванню (булінгу) в закладах освіти, порядок реагування на випадки цькування (булінгу), порядок застосування заходів виховного впливу, а також узагальнює та оприлюднює інформацію про випадки цькування (булінгу) у закладах освіти».
д) додати статтю 11-1 такого змісту:
«Стаття 11-1. Громадський нагляд (контроль) у сфері позашкільної освіти.
Громадський нагляд (контроль) у сфері позашкільної освіти здійснюється відповідно до статті 71 Закону України «Про освіту».
 
Враховано    
    -86- Співаковський О.В.
4) Закон України «Про професійно-технічну освіту» (Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1998, № 32, ст. 215)
а) статтю 20 доповнити новим абзацом такого змісту:
«Права і обов’язки засновника (засновників) закладу професійно-технічної освіти визначаються «Про освіту», цим Законом та іншими нормативно-правовими актами».
б) частину четверту статті 24 доповнити новим абзацом такого змісту:
«затверджує та оприлюднює план заходів, спрямованих на запобігання та протидію цькування (булінгу) в закладі професійно-технічної освіти; розглядає заяви про випадки цькування (булінгу) від здобувачів професійно-технічної освіти, їх батьків, законних представників, інших осіб та видає рішення про проведення розслідування; скликає комісію для прийняття рішення за результатами проведеного розслідування та вживає відповідних заходів реагування».
в) доповнити статтею 22-1 такого змісту:
«Стаття 22-1 Прозорість та інформаційна відкритість закладу професійно-технічної освіти.
Забезпечення прозорості та інформаційної відкритості закладу професійно-технічну освіти здійснюється згідно статті 30 Закону України «Про освіту».
г) доповнити статтею 40-1 такого змісту:
«Стаття 40-1 Права та обов’язки батьків учнів і слухачів закладу професійно-технічної освіти.
Права і обов’язки батьків учнів і слухачів закладу професійно-технічної освіти визначаються «Про освіту», цим Законом та іншими нормативно-правовими актами».
ґ) абзац 6 статті 34 після слів «власності та підпорядкування» доповнити словами «розробляє та затверджує план заходів, спрямованих на запобігання та протидію цькуванню (булінгу) в закладах освіти, порядок реагування на випадки цькуванню (булінгу), порядок застосування заходів виховного впливу, а також узагальнює та оприлюднює інформацію про випадки цькування (булінгу) у закладах освіти».
д) додати статтю 10-1 такого змісту:
«Стаття 10-1. Громадський нагляд (контроль) у сфері професійно-технічної освіти.
Громадський нагляд (контроль) у сфері професійно-технічної освіти здійснюється відповідно до статті 71 Закону України «Про освіту».
 
Враховано частково   
    -87- Співаковський О.В.
5) Закон України «Про вищу освіту» (Відомості Верховної Ради (ВВР), 2014, № 37-38, ст.2004)
а) додати підпункт 7 пункту 2 статті 15 такого змісту:
«здійснює контроль за виконанням плану заходів, спрямованих на запобігання та протидію цькуванню (булінгу) в закладі вищої освіти; розглядає апеляційні скарги про відмову у реагуванні на випадки цькування (булінгу) за заявою здобувачів вищої освіти, їх батьків, законних представників, інших осіб та приймає рішення за результатами розгляду таких скарг; скликає комісію з розгляду апеляційної скарги про відмову у реагуванні на випадки цькування (булінгу) та вживає належних заходів реагування відповідно до її рішень; сприяє створенню безпечного освітнього середовища у закладі вищої освіти».
б) додати підпункт 20 пункту 3 статті 34 такого змісту:
«затверджує та оприлюднює план заходів, спрямованих на запобігання та протидію цькуванню (булінгу) в закладі вищої освіти; розглядає заяви про випадки цькування (булінгу) від здобувачів вищої освіти, їх батьків, законних представників, інших осіб та видає рішення про проведення розслідування; скликає комісію для прийняття рішення за результатами проведеного розслідування та вживає відповідних заходів реагування».
в) додати пункт 4 статті 32 такого змісту:
«Забезпечення прозорості та інформаційної відкритості закладу вищої освіти здійснюється згідно статті 30 Закону України «Про освіту».
г) підпункт 23 пункту 1 статті 62 після слів «психічного насильства» доповнити словами «цькування (булінгу)».
ґ) пункт 1 статті 63 доповнити підпунктом 4 такого змісту:
«повідомити керівництво закладу вищої освіти про відомий їм факт цькування (булінгу) по відношенню до здобувача вищої освіти або педагогічного, науково-педагогічного, наукового працівника, інших осіб, які залучаються до освітнього процесу, свідком яких вони були особисто, або отримали достовірну інформацію про такий випадок від інших осіб».
д) пункт 1 статті 57 доповнити підпунктом 14 такого змісту:
«захист під час освітнього процесу від будь-яких форм насильства та експлуатації, у тому числі, цькування (булінгу), дискримінації за будь-якою ознакою, пропаганди та агітації, що завдають шкоди здоров’ю».
е) пункт 1 статті 58 доповнити підпунктом 6 такого змісту:
«повідомляти керівництво закладу вищої освіти про відомий їм факт цькування (булінгу) по відношенню до здобувача вищої освіти або педагогічного, науково-педагогічного, наукового працівника, інших осіб, які залучаються до освітнього процесу, свідком якого вони були, або отримали достовірну інформацію про такий випадок від інших осіб та в межах своїх повноважень, вживати невідкладних заходів щодо припинення цькування (булінгу)».
є) пункт 1 статті 13 доповнити підпунктом 26 такого змісту:
«розробляє та затверджує план заходів, спрямованих на запобігання та протидію цькуванню (булінгу) в закладах освіти, порядок реагування на випадки цькування (булінгу), порядок застосування заходів виховного впливу, а також узагальнює та оприлюднює інформацію про випадки цькування (булінгу) у закладах освіти».
 
Враховано частково   
    -88- Співаковський О.В.
У Законі України «Про дошкільну освіту» (Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2001, № 49, ст.259):
«частину першу статті 19 доповнити абзацами дев’ятим-десятим такого змісту:
«з урахуванням пропозицій центрального органу виконавчої влади з питань формування і реалізації державної політики у сфері захисту прав і свобод людини та громадянина, охорони громадського порядку, забезпечення громадської безпеки, захисту об’єктів права власності, інтересів суспільства і держави від протиправних посягань, безпеки дорожнього руху, громадянства, імміграційної та паспортної роботи, протидії незаконній міграції; центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері охорони здоров’я; головного органу у системі центральних органів виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну правову політику, державну політику з питань банкрутства, у сфері електронних довірчих послуг, нотаріату, організації примусового виконання рішень судів та інших органів (посадових осіб), державної Реєстр.картка №28), ст.230):
«частину другу статті 37 після абзацу десятого доповнити новим абзацом такого змісту:
«з урахуванням пропозицій центрального органу виконавчої влади з питань формування і реалізації державної політики у сфері захисту прав і свобод людини та громадянина, охорони громадського порядку, забезпечення громадської безпеки, захисту об’єктів права власності, інтересів суспільства і держави від протиправних посягань, безпеки дорожнього руху, громадянства, імміграційної та паспортної роботи, протидії незаконній міграції; центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері охорони здоров’я; головного органу у системі центральних органів виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну правову політику, державну політику з питань банкрутства, у сфері електронних довірчих послуг, нотаріату, організації примусового виконання рішень судів та інших органів (посадових осіб), державної реєстрації актів цивільного стану, державної реєстрації речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень, державної реєстрації обтяжень рухомого майна, державної реєстрації юридичних осіб, громадських формувань, що не мають статусу юридичної особи, та фізичних осіб - підприємців, реєстрації статуту територіальної громади м. Києва, реєстрації статутів Національної академії наук та національних галузевих академій наук, державної реєстрації друкованих засобів масової інформації та інформаційних агентств як суб’єктів інформаційної діяльності, у сфері виконання кримінальних покарань та пробації, у сфері правової освіти населення; забезпечує формування державної політики у сфері архівної справи і діловодства та створення і функціонування державної системи страхового фонду документації та центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері праці та соціальної політики, зайнятості населення та трудової міграції, трудових відносин, загальнообов’язкового державного соціального та пенсійного страхування, #102642
 
Враховано    
    -89- Співаковський О.В.
У Законі України «Про позашкільну освіту» (Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2000, № 46, ст.393)
«частину третю статті 10 доповнити абзацом шостим такого змісту:
«з урахуванням пропозицій центрального органу виконавчої влади з питань формування і реалізації державної політики у сфері захисту прав і свобод людини та громадянина, охорони громадського порядку, забезпечення громадської безпеки, захисту об’єктів права власності, інтересів суспільства і держави від протиправних посягань, безпеки дорожнього руху, громадянства, імміграційної та паспортної роботи, протидії незаконній міграції; центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері охорони здоров’я; головного органу у системі центральних органів виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну правову політику, державну політику з питань банкрутства, у сфері електронних довірчих послуг, нотаріату, організації примусового виконання рішень судів та інших органів (посадових осіб), державної Реєстр.картка №32), ст. 215):
«частину четверту статті 24 доповнити новими абзацами такого змісту:
«забезпечує створення у закладі освіти освітнього середовища вільного від насильства та булінгу (цькування), у тому числі:
з урахуванням пропозицій територіальних органів (підрозділів) Національної поліції України, центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері охорони здоров’я;, Служб у справах дітей та центрів соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді та головного органу у системі центральних органів виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну правову політику, державну політику з питань банкрутства, у сфері електронних довірчих послуг, нотаріату, організації примусового виконання рішень судів та інших органів (посадових осіб), державної Реєстр.картка №37)
-38, ст.2004)
«частину першу статті 13 після пункту 24--1 доповнити новим пунктом такого змісту: «з урахуванням пропозицій центрального органу виконавчої влади з питань формування і реалізації державної політики у сфері захисту прав і свобод людини та громадянина, охорони громадського порядку, забезпечення громадської безпеки, захисту об’єктів права власності, інтересів суспільства і держави від протиправних посягань, безпеки дорожнього руху, громадянства, імміграційної та паспортної роботи, протидії незаконній міграції; центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері охорони здоров’я; головного органу у системі центральних органів виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну правову політику, державну політику з питань банкрутства, у сфері електронних довірчих послуг, нотаріату, організації примусового виконання рішень судів та інших органів (посадових осіб), державної реєстрації актів цивільного стану, державної реєстрації речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень, державної реєстрації обтяжень рухомого майна, державної реєстрації юридичних осіб, громадських формувань, що не мають статусу юридичної особи, та фізичних осіб - підприємців, реєстрації статуту територіальної громади м. Києва, реєстрації статутів Національної академії наук та національних галузевих академій наук, державної реєстрації друкованих засобів масової інформації та інформаційних агентств як суб’єктів інформаційної діяльності, у сфері виконання кримінальних покарань та пробації, у сфері правової освіти населення; забезпечує формування державної політики у сфері архівної справи і діловодства та створення і функціонування державної системи страхового фонду документації та центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері праці та соціальної політики, зайнятості населення та трудової міграції, трудових відносин, загальнообов’язкового державного соціального та пенсійного страхування, соціального діалогу, соціального захисту, волонтерської #102642
 
Враховано    
57. ІІ. Прикінцеві положення
 
   ІІ. Прикінцеві положення
 
58. 1. Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування.
 
   1. Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування.
 
59. 2. Кабінету Міністрів України протягом трьох місяців з дня набрання чинності цим Законом:
 
   2. Кабінету Міністрів України протягом трьох місяців з дня набрання чинності цим Законом:
 
60. привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом;
 
   привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом;
 
61. забезпечити приведення міністерствами, іншими центральними органами виконавчої влади їх нормативно-правових актів у відповідність із цим Законом.
 
   забезпечити приведення міністерствами, іншими центральними органами виконавчої влади їх нормативно-правових актів у відповідність із цим Законом.
 
62. Голова Верховної Ради
 
   Голова Верховної Ради
 
63. України

   України