Кількість абзаців - 414 Таблиця поправок


Про протимінну діяльність в Україні (Друге читання)

№ п.п. Редакція, прийнята в першому читанні Пропозиції Висновки Остаточна редакція
0. ЗАКОН УКРАЇНИ
 
   Проект
 
1. Про протимінну діяльність в Україні
 
   ЗАКОН УКРАЇНИ
 
2. Цей Закон визначає правові та організаційні засади здійснення протимінної діяльності в Україні та особливості державного регулювання у відповідній сфері.
 
   Про протимінну діяльність в Україні
 
3. Розділ І
 
-1- Найєм М..
Преамбулу проекту Закону викласти у такій редакції:
«Цей Закон визначає правові та організаційні засади та умови здійснення протимінної діяльності, метою якої є захист цивільного населення і території України від соціального, економічного та екологічного впливу вибухонебезпечних предметів, створення достатніх умов для безпечної діяльності цивільного населення, а також правові та організаційні засади діяльності суб’єктів, що здійснюють протимінну діяльність, а також порядок здійснення контролю за протимінною діяльністю».
 
Відхилено   Цей Закон визначає правові та організаційні засади здійснення протимінної діяльності в Україні та особливості державного регулювання у відповідній сфері.
 
4. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
 
   Розділ І
 
5. Стаття 1. Визначення основних термінів
 
   ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
 
6. 1. Для цілей цього Закону наведені нижче терміни вживаються у такому значенні:
 
   Стаття 1. Визначення основних термінів
 
7. акредитація оператора протимінної діяльності (далі - акредитація) - процедура визначення відповідності діяльності суб'єкта господарювання вимогам, встановленим законодавством України та національними стандартами у сфері протимінної діяльності, що проводиться шляхом здійснення акредитаційної експертизи, за результатами якої приймається рішення про видачу або відмову у видачі свідоцтва про акредитацію оператора протимінної діяльності;
 
   1. Для цілей цього Закону наведені нижче терміни вживаються у такому значенні:
 
8. вибухонебезпечні предмети - будь-які боєприпаси, що містять вибухові речовини, матеріали ядерного ділення або ядерного синтезу, а також біологічні та хімічні речовини;
 
-2- Найєм М..
Абзац другий частини першої ст. 1 проекту Закону виключити.
 
Враховано      
9. виявлення вибухонебезпечного предмета - пошук та (або) ідентифікація вибухонебезпечного предмета;
 
-3- Найєм М..
Абзац третій частини першої ст. 1 проекту Закону викласти у такій редакції:
«вибухонебезпечні предмети - вибухові матеріали промислового призначення, боєприпаси, що містять вибухові речовини, а також біологічні та хімічні речовини, які включають в себе бомби і боєголовки; керовані і балістичні ракети; артилерійські, мінометні, ракетні боєприпаси і боєприпаси до стрілецької зброї; усі міни, торпеди і глибинні бомби; піротехнічні вироби; касетні бомби і касети; патронні обойми; електричні вибухові пристрої; саморобні вибухові пристрої та інші предмети, що є вибухонебезпечними за своєю природою».
 
Враховано частково   вибухонебезпечні предмети - будь-які боєприпаси, що містять вибухові речовини, матеріали ядерного ділення або ядерного синтезу, а також біологічні та хімічні речовини, які включають в себе бомби і боєголовки, крилаті і балістичні ракети, артилерійські, мінометні, ракетні снаряди і боєприпаси до легкої стрілецької зброї, всі різновиди мін, торпеди і глибинні бомби, піротехнічні матеріали, касетні суббоєприпаси і їхні контейнери, піропатрони та піротехнічні пристрої, електропірозапали, замасковані та саморобні вибухові пристрої, а також будь-які схожі або пов'язані з цим елементи або компоненти, вибухонебезпечні за своєю природою.
 
10. військове розмінування - заходи, спрямовані на виявлення, знешкодження та (або) знищення вибухонебезпечних предметів на територіях, які надані для розміщення і постійної діяльності військових частин, установ, військових навчальних закладів, підприємств та організацій Збройних Сил України, інших утворених відповідно до законів України військових формувань, та (або) в районах проведення операції Об'єднаних сил та (або) здійснення заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях, до проведення яких залучаються фахівці у сфері протимінної діяльності і розмінування уповноважених підрозділів центральних органів виконавчої влади;
 
-4- Кишкар П.М.
Абзац третій частини першої статті 1 проекту Закону викласти в такій редакції:
«вибухонебезпечні предмети — вибухові матеріали промислового призначення та саморобного виготовлення, боєприпаси, що містять вибухові речовини, а також біологічні та хімічні речовини: бомби і боєголовки; керовані і балістичні ракети; артилерійські, мінометні, ракетні боєприпаси і боєприпаси до стрілецької зброї; усі міни, торпеди і глибинні бомби; піротехнічні вироби; касетні бомби і касети; патронні обойми; електричні вибухові пристрої; саморобні вибухові пристрої та інші предмети, що є вибухонебезпечними за своєю природою».
 
Враховано частково      
11. гуманітарне розмінування - комплекс планових заходів, які проводяться за замовленням центрального органу виконавчої влади, основним завданням якого є реалізація державної політики у сфері протимінної діяльності, та включають обстеження, маркування і складання карт території, очищення забрудненої території, підготовку документації, надання інформації про заходи з протимінної діяльності;
 
-5- Вінник І.Ю.
Абзац третій частини першої ст. 1 проекту Закону доповнити словами:
«які включають в себе бомби і боєголовки, крилаті і балістичні ракети, артилерійські, мінометні, ракетні снаряди і боєприпаси до легкої стрілецької зброї, всі різновиди мін, торпеди і глибинні бомби, піротехнічні матеріали, касетні суббоєприпаси і їхні контейнери, піропатрони та піротехнічні пристрої, електропірозапали, замасковані та саморобні вибухові пристрої, а також будь-які схожі або пов'язані з цим елементи або компоненти, вибухонебезпечні за своєю природою».
 
Враховано      
12. демократичний цивільний контроль у сфері протимінної діяльності (далі - цивільний контроль) - комплекс здійснюваних відповідно до Конституції і законів України правових, організаційних, інформаційних заходів для забезпечення неухильного дотримання законності й відкритості в діяльності суб’єктів протимінної діяльності, сприяння їхній ефективній роботі і виконанню покладених на них функцій;
 
   виявлення вибухонебезпечного предмета - пошук та (або) ідентифікація вибухонебезпечного предмета;
 
13. «донор» - іноземна держава, уряд та уповноважені урядом іноземної держави органи, іноземний муніципальний орган або міжнародна організація, що фінансують протимінну діяльність в Україні;
 
-6- Геращенко І.В.
Іонова М.М.
Фріз І.В.
Абзац п’ятий частини першої ст. 1 проекту Закону виключити,
оскільки далі в тексті Закону цей термін не вживається.
 
Враховано      
14. забезпечення якості розмінування - елемент процесу управління якістю розмінування, щодо надання впевненості у тому, що вимоги до якості будуть дотримані;
 
-7- Найєм М..
Абзац п’ятий частини першої ст. 1 проекту виключити.
 
Враховано      
15. знешкодження вибухонебезпечного предмета - спеціальні дії щодо блокування або нейтралізації виконавчих механізмів його підривників (вилучення підривників з вибухонебезпечного предмета, вилучення вибухонебезпечного предмета з місця встановлення), спрямовані на приведення вибухонебезпечного предмета у безпечний стан, який виключає можливість його ненавмисного вибуху;
 
-8- Кишкар П.М.
Абзаци 5, 6 та 23 частини першої статті 1 проекту Закону замінити абзацом такого змісту:
«розмінування (гуманітарне розмінування) — заходи, які проводяться з метою ліквідації небезпеки, пов’язаної із мінами і вибухонебезпечними предметами, включаючи нетехнічне та технічне обстеження територій, складення карт, виявлення, знешкодження та (або) знищення вибухонебезпечних предметів, маркування, підготовку документації після розмінування, надання громадам інформації щодо протимінної діяльності та передачу очищеної території».
 
Враховано редакційно      
16. знищення вибухонебезпечного предмета - переведення вибухонебезпечного предмета у недієздатний (безпечний) стан шляхом підриву, спалювання, механічного чи іншого повного або часткового руйнування;
 
-9- Недава О.А.
Визначення терміну «гуманітарне розмінування» викласти в такій редакції:
«гуманітарне розмінування - комплекс планових заходів, які включають обстеження, маркування і складання карт території, очищення забрудненої території, підготовку документації, надання інформації про заходи з протимінної діяльності та проводяться за замовленням центрального органу виконавчої влади, основним завданням якого є реалізація державної політики у сфері протимінної діяльності».
 
Враховано редакційно   гуманітарне розмінування - комплекс планових заходів, які проводяться з метою ліквідації небезпеки, пов’язаної із мінами і вибухонебезпечними предметами, та включають нетехнічне та технічне обстеження, маркування і складання карт території, очищення забрудненої території, підготовку документації після розмінування, надання інформації щодо протимінної діяльності та передачу очищеної території;
 
17. комісія з питань акредитації операторів протимінної діяльності та моніторингу їх відповідності вимогам акредитації (надалі - комісія з питань акредитації та моніторингу) - постійно діючий колегіальний орган, що утворюється національним органом з питань протимінної діяльності з метою здійснення ним своїх повноважень, і забезпечує проведення акредитації операторів протимінної діяльності та моніторингу відповідності їх діяльності вимогам акредитації;
 
-10- Вінник І.Ю.
Визначення терміну «гуманітарне розмінування» викласти в такій редакції:
«гуманітарне розмінування - комплекс планових заходів, які проводяться з метою ліквідації небезпеки, пов’язаної із мінами і вибухонебезпечними предметами та включають нетехнічне та технічне обстеження, маркування і складання карт території, очищення забрудненої території, підготовку документації після розмінування, надання інформації щодо протимінної діяльності та передачу очищеної території».
 
Враховано      
18. контроль якості - елемент процесу управління якістю розмінування, зосереджений на забезпеченні дотримання вимог щодо якості розмінування;
 
-11- Геращенко І.В.
Іонова М.М.
Фріз І.В.
Абзац сьомий частини першої ст. 1 проекту Закону викласти у такій редакції:
«демократичний контроль у сфері протимінної діяльності - комплекс здійснюваних відповідно до Конституції і законів України правових, організаційних, інформаційних заходів для забезпечення неухильного додержання законності й відкритості в діяльності суб’єктів протимінної діяльності, сприяння їхній ефективній роботі і належному виконанню покладених на них функцій і повноважень».
 
Враховано частково   демократичний контроль у сфері протимінної діяльності - комплекс здійснюваних відповідно до законодавства України правових, організаційних, інформаційних заходів для забезпечення неухильного додержання законності й відкритості в діяльності суб’єктів протимінної діяльності, сприяння їхній ефективній роботі і належному виконанню покладених на них функцій і повноважень;
 
19. ліцензіат - суб'єкт господарювання у сфері протимінної діяльності, якому в установленому законодавством порядку видано ліцензію на провадження протимінної діяльності;
 
-12- Найєм М..
Абзац сьомий частини першої ст. 1 проекту виключити.
 
Відхилено      
20. ліцензія на провадження протимінної діяльності - документ державного зразка, який видається уповноваженим центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері економічного розвитку, та засвідчує право ліцензіата, відповідно до умов ліцензії, здійснювати діяльність у сфері протимінної діяльності;
 
-13- Недава О.А.
У визначенні терміну «демократичний цивільний контроль у сфері протимінної діяльності (цивільний контроль)» слова «Конституції і законів України» замінити словом «законодавства».
 
Враховано частково      
21. ліцензування протимінної діяльності - видача, внесення змін, переоформлення, зупинення дії та анулювання ліцензій на провадження протимінної діяльності, видача дублікатів ліцензій; ведення ліцензійних справ, контроль за додержанням операторами протимінної діяльності та видача розпоряджень про усунення порушень умов провадження ліцензованої діяльності, встановлених ліцензійними умовами;
 
-14- Геращенко І.В.
Іонова М.М.
Фріз І.В.
Абзац восьмий частини першої ст. 1 проекту Закону виключити,
оскільки термін «донор» визначено в актах законодавства України.
 
Враховано      
22. моніторинг відповідності оператора протимінної діяльності вимогам акредитації - це збір інформації та здійснення заходів контролю акредитованих операторів протимінної діяльності для підтвердження того, що відповідний суб'єкт господарювання провадить протимінну діяльність відповідно до вимог законодавства України та національних стандартів у сфері протимінної діяльності;
 
-15- Найєм М..
Абзац восьмий частини першої ст. 1 проекту виключити.
 
Враховано      
23. навчання ризикам, пов’язаним з вибухонебезпечними предметами - заходи, спрямовані на зменшення ризику тілесного ушкодження, спричиненого вибухонебезпечними предметами, шляхом підвищення інформованості населення;
 
-16- Недава О.А.
У визначенні терміну «донор» слова «фінансують протимінну діяльність» замінити словами «надають фінансову допомогу (підтримку) протимінній діяльності».
 
Відхилено      
24. надлишкові боєприпаси - закріплені за військовими частинами, військовими навчальними закладами, установами та організаціями Збройних Сил України, інших військових формувань, придатні (або непридатні) для використання і подальшого зберігання боєприпаси за умови відновлення (ремонту), але такі, що вивільняються у зв’язку з реформуванням (скороченням) Збройних Сил України та інших військових формувань або зняттям з озброєння відповідних систем;
 
-17- Недава О.А.
Визначення терміну «забезпечення якості розмінування» викласти в такій редакції:
«система управління процесом розмінування, яка гарантує повне дотримання вимог щодо ліквідації небезпек, пов’язаних з вибухонебезпечними предметами, а також забезпечує контроль дотримання цих вимог».
 
Враховано редакційно      
25. національна програма протимінної діяльності - вид загальнодержавної цільової програми, яка розробляється національним органом з питань протимінної діяльності на підставі інформації уповноваженого оперативного органу протимінних операцій, виходячи з мети та основних засад протимінної діяльності в державі, строком на п’ять років і затверджується Верховною Радою України за поданням Кабінету Міністрів України;
 
-18- Вінник І.Ю.
Абзац дев’ятий частини першої ст. 1 проекту виключити.
 
Враховано      
26. національний орган з питань протимінної діяльності - постійно діючий міжвідомчий колегіальний орган, який утворюється Кабінетом Міністрів України і забезпечує формування державної політики у сфері протимінної діяльності;
 
   знешкодження вибухонебезпечного предмета - спеціальні дії щодо блокування або нейтралізації виконавчих механізмів його підривників (вилучення підривників з вибухонебезпечного предмета, вилучення вибухонебезпечного предмета з місця встановлення), спрямовані на приведення вибухонебезпечного предмета у безпечний стан, який виключає можливість його ненавмисного вибуху;
 
27. оператор протимінної діяльності - будь-яке підприємство, установа чи організація незалежно від форм власності, національної приналежності та організаційно-правових форм, щодо яких проведено оцінку відповідності та які отримали свідоцтво про акредитацію оператора протимінної діяльності і ліцензію на провадження протимінної діяльності;
 
-19- Недава О.А.
Термін «знищення вибухонебезпечного предмета» доповнити словами «з обов’язковим дотриманням вимог протимінної діяльності та запобіганням і мінімізацією негативних для населення, інфраструктури та довкілля наслідків».
 
Враховано   знищення вибухонебезпечного предмета - переведення вибухонебезпечного предмета у недієздатний (безпечний) стан шляхом підриву, спалювання, механічного чи іншого повного або часткового руйнування з обов’язковим дотриманням вимог протимінної діяльності та запобіганням і мінімізацією негативних для населення, інфраструктури та довкілля наслідків;
 
28. оперативне розмінування - заходи, спрямовані на виявлення, знешкодження та (або) знищення вибухонебезпечних предметів, які проводяться у невідкладних випадках після отримання повідомлення про необхідність надання екстреної допомоги населенню, під час ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій та (або) знешкодження вибухових пристроїв, що використовуються в терористичних цілях, до проведення яких залучаються фахівці спеціалізованих служб цивільного захисту та (або) інших уповноважених підрозділів центральних органів виконавчої влади;
 
-20- Недава О.А.
Доповнити абзацом такого змісту:
«забруднена територія – будь-яка територія (акваторія), що містить вибухонебезпечні предмети».
 
Враховано   забруднена територія – будь-яка територія (акваторія), що містить вибухонебезпечні предмети
 
29. план протимінної діяльності - щорічний план розмінування, який містить перелік територій (будівель), що підлягають розмінуванню, заходів, необхідних для здійснення такого розмінування та послідовність їх реалізації, строки виконання робіт тощо, що розробляється уповноваженим оперативним органом протимінних операцій відповідно до національної програми протимінних операцій і затверджується національним органом з питань протимінної діяльності;
 
-21- Найєм М..
Абзац дванадцятий частини першої ст. 1 проекту виключити.
 
Враховано      
30. протимінна діяльність - комплекс заходів, спрямованих на захист національних інтересів України, а також на зменшення соціального, економічного та екологічного впливу вибухонебезпечних предметів на життя та діяльність населення;
 
-22- Недава О.А.
Визначення терміну «комісія з питань додержання операторами протимінної діяльності вимог ліцензійних умов (надалі – комісія з питань моніторингу)» викласти в такій редакції:
«постійно діючий орган, що утворюється уповноваженим оперативним органом протимінних операцій, з метою здійснення перевірок щодо додержання операторами протимінної діяльності вимог ліцензійних умов».
 
Відхилено      
31. постраждалі особи - особи, які індивідуально або разом з іншими особами зазнали фізичних, емоційних і психологічних травм, фінансових втрат або законні права та інтереси яких були порушені діями (бездіяльністю) з використанням мін та/або наявністю вибухонебезпечних предметів. Жертвами від вибухонебезпечних предметів також вважаються члени сімей постраждалих у разі їх загибелі;
 
-23- Недава О.А.
Абзац тринадцятий частини першої ст. 1 проекту виключити та об’єднати з абзацом десятим.
 
Відхилено      
32. розмінування - діяльність уповноважених підрозділів центральних органів виконавчої влади та операторів протимінної діяльності, яка проводиться з метою ліквідації небезпек, пов'язаних із вибухонебезпечними предметами. В залежності від потреб, на задоволення яких спрямоване розмінування, виділяють такі його види: гуманітарне, військове та оперативне;
 
-24- Вінник І.Ю.
Абзац тринадцятий частини першої ст. 1 проекту викласти у такій редакції:
«контроль якості - елемент процесу управління якістю розмінування, який забезпечує повне дотримання вимог щодо ліквідації небезпек, пов’язаних з вибухонебезпечними предметами, а також контроль за дотримання вимог щодо якості розмінування».
 
Враховано   контроль якості - елемент процесу управління якістю розмінування, який забезпечує повне дотримання вимог щодо ліквідації небезпек, пов’язаних з вибухонебезпечними предметами, а також забезпечує контроль за дотримання вимог щодо якості розмінування;
 
33. свідоцтво про акредитацію оператора протимінної діяльності (далі - свідоцтво про акредитацію) - документ, що підтверджує відповідність робіт (послуг), персоналу, системи управління якістю, організаційних заходів та технічних засобів операторів протимінної діяльності, необхідних для забезпечення проведення протимінної діяльності, встановленим законодавством України та національними стандартами вимогам;
 
-25- Геращенко І.В.
Іонова М.М.
Фріз І.В.
Абзац чотирнадцятий частини першої ст. 1 проекту виключити,
оскільки термін «ліцензіат» визначено в актах законодавства України.
 
Враховано      
34. уповноважений оперативний орган протимінних операцій (далі - центр протимінних операцій) - центральний орган виконавчої влади, основним завданням якого є забезпечення реалізації державної політики у сфері протимінної діяльності та здійснення інформаційно - методичного забезпечення діяльності національного органу з питань протимінної діяльності;
 
-26- Найєм М..
Абзац чотирнадцятий частини першої ст. 1 проекту виключити.
 
Враховано      
35. уповноважені підрозділи центральних органів виконавчої влади - підрозділи, до складу яких входять фахівці з протимінної діяльності та які перебувають у підпорядкуванні та (або) входять до сфери управління та (або) до складу:
 
-27- Продан О.П.
Пинзеник В.М.
Іщенко В.О.
Абзаци чотирнадцятий – п’ятнадцятий частини першої ст. 1 проекту виключити.
 
Враховано      
36. - центральних органів виконавчої влади, які забезпечують формування та реалізують державну політику:
 
-28- Береза Ю.М.
В абзаці п’ятнадцятому частини першої ст. 1 проекту Закону слова «уповноваженим центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері економічного розвитку» замінити словами «Міністерством оборони України».
 
Відхилено      
37. 1) з питань національної безпеки у воєнній сфері, сферах оборони і військового будівництва у мирний час та особливий період;
 
-29- Найєм М..
Абзац п’ятнадцятий частини першої ст. 1 проекту Закону виключити.
 
Враховано      
38. 2) у сфері цивільного захисту;
 
-30- Недава О.А.
У визначенні терміну «ліцензія на провадження протимінної діяльності» слова «центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері економічного розвитку» замінити словами «уповноваженим оперативним органом протимінних операцій».
 
Відхилено      
39. 1. у сферах забезпечення охорони прав і свобод людини, інтересів суспільства і держави, протидії злочинності, підтримання громадської безпеки і правопорядку, а також надання поліцейських послуг;
 
-31- Недава О.А.
Визначення терміну «ліцензування протимінної діяльності» викласти у редакції:
«видача, внесення змін, переоформлення, зупинення дії та анулювання ліцензій на провадження протимінної діяльності, видача дублікатів ліцензій; ведення ліцензійних справ, контроль за додержанням операторами протимінної діяльності вимог ліцензійних умов».
 
Враховано   ліцензування протимінної діяльності - видача, внесення змін, переоформлення, зупинення дії та анулювання ліцензій на провадження протимінної діяльності, видача дублікатів ліцензій; ведення ліцензійних справ, контроль за додержанням операторами протимінної діяльності вимог ліцензійних умов;
 
40. - державних органів, які забезпечують громадську безпеку і порядок, державну безпеку і захист державного кордону України;
 
-32- Найєм М..
Абзац сімнадцятий частини першої ст. 1 проекту виключити.
 
Враховано      
41. управління інформацією у сфері протимінної діяльності - надання підтримки та сприяння суб’єктам протимінної діяльності у прийнятті рішень, наданні звітної документації та питаннях обробки інформації;
 
-33- Недава О.А.
Абзац сімнадцятий «моніторинг відповідності оператора протимінної діяльності вимогам акредитації» замінити абзацом такого змісту:
«перевірка додержання операторами протимінної діяльності вимог ліцензійних умов - контроль за додержанням операторами протимінної діяльності вимог ліцензійних умов, що здійснюється у межах своїх повноважень уповноваженим оперативним органом протимінних операцій через комісію з питань моніторингу шляхом проведення планових і позапланових перевірок відповідно до Закону України «Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності» з урахуванням особливостей, визначених цим Законом та Законом України ’’Про ліцензування видів господарської діяльності».
 
Відхилено      
42. управління якістю розмінування - комплекс заходів, спрямованих на організацію проведення процедур щодо якості розмінування;
 
-34- Недава О.А.
В абзаці вісімнадцятому слова «навчання ризикам» замінити словами «навчання засобам зменшення (уникнення) ризиків» і далі за текстом;
 
Відхилено   навчання ризикам, пов’язаним з вибухонебезпечними предметами - заходи, спрямовані на зменшення ризику тілесного ушкодження, спричиненого вибухонебезпечними предметами, шляхом підвищення інформованості населення;
 
43. утилізація (знищення) надлишкових боєприпасів - проведення підготовчих, організаційних, наукових, технічних, виробничих та інших робіт, спрямованих на безпечну та екологічно чисту зміну їх якісних, фізичних, хімічних та інших властивостей для унеможливлення використання за призначенням, у тому числі утилізація (знищення) методом підриву (спалювання), випалювання вибухових речовин із корпусів боєприпасів, результатом яких є отримання виробів спецхімії, вибухо- та пожежонебезпечних елементів, металобрухту, вторинної сировини, що можуть бути використані в національній економіці;
 
-35- Найєм М..
Абзац дев’ятнадцятий частини першої ст. 1 проекту виключити.
 
Враховано      
44. фахівці у сфері протимінної діяльності та розмінування - фізичні особи, які володіють спеціальними знаннями й навичками в сфері протимінної діяльності та мають відповідну кваліфікацію щодо проведення робіт з розмінування;
 
-36- Вінник І.Ю.
Абзац дев’ятнадцятий частини першої ст. 1 проекту виключити.
 
Враховано      
45. якість розмінування - відповідність виконаних процедур вимогам національних стандартів протимінної діяльності з урахуванням вимог держави щодо безпеки життя та здоров’я населення.
 
-37- Найєм М..
Абзац двадцятий частини першої ст. 1 проекту виключити.
 
Враховано      
46. 2. Терміни «національний стандарт», «міжнародний стандарт» вживаються у значенні, наведеному в Законі України «Про стандартизацію».
 
-38- Продан О.П.
Пинзеник В.М.
Іщенко В.О.
В абзаці двадцятому частини першої ст. 1 проекту слова «на підставі інформації уповноваженого оперативного органу протимінних операцій» виключити.
 
Відхилено      
47. Терміни «здобувач ліцензії», «ліцензійні умови» вживаються у значенні, наведеному в Законі України «Про ліцензування видів господарської діяльності».
 
-39- Найєм М..
Абзац двадцять перший частини першої ст. 1 проекту виключити.
 
Враховано      
48. 3. Інші терміни для цілей цього Закону використовуються у значеннях, визначених національними та міжнародними стандартами, введеними в дію відповідно до законодавства України.
 
-40- Геращенко І.В.
Іонова М.М.
Фріз І.В.
Абзац двадцять другий частини першої статті 1 проекту викласти в такій редакції:
«оператор протимінної діяльності - суб’єкт господарювання незалежно від форми власності, національної приналежності та організаційно-правової форми, щодо якого проведено оцінку відповідності та який отримав свідоцтво про акредитацію оператора протимінної діяльності і ліцензію на провадження протимінної діяльності. Оператором протимінної діяльності для цілей цього Закону не може вважатися суб’єкт господарювання, який розташований на території офшорної зони або зареєстрований на території держави, до якої згідно із законодавством України та резолюціями Ради Безпеки Організації Об’єднаних Націй, інших міжнародних організацій, рішень Ради Європейського Союзу, інших міждержавних об’єднань та іноземних держав застосовані санкції, або якщо він має походження з країни, визнаної державою-окупантом згідно із законом України та/або визнаної державою-агресором по відношенню до України згідно із законом України».
 
Враховано частково   оператор протимінної діяльності - підприємство, установа чи організація незалежно від форм власності та організаційно-правових форм, окрім підприємств, установ чи організацій, які розташовані на території офшорних зон або зареєстрований на території держав, до яких згідно із законодавством України та резолюціями Ради Безпеки Організації Об’єднаних Націй, інших міжнародних організацій, рішень Ради Європейського Союзу, інших міждержавних об’єднань та іноземних держав застосовані санкції, або якщо вони мають походження з країни, визнаної державою-окупантом згідно із законом України та/або визнаної державою-агресором по відношенню до України згідно із законодавством;
 
49. Стаття 2. Правова основа протимінної діяльності
 
-41- Вінник І.Ю.
Абзац двадцять другий частини першої статті 1 проекту викласти в такій редакції:
«оператор протимінної діяльності - підприємство, установа чи організація незалежно від форм власності та організаційно-правових форм, окрім підприємств, установ чи організацій, які розташовані на території офшорних зон або зареєстрований на території держав, до яких згідно із законодавством України та резолюціями Ради Безпеки Організації Об’єднаних Націй, інших міжнародних організацій, рішень Ради Європейського Союзу, інших міждержавних об’єднань та іноземних держав застосовані санкції, або якщо вони мають походження з країни, визнаної державою-окупантом згідно із законом України та/або визнаної державою-агресором по відношенню до України згідно із законодавством».
 
Враховано      
50. 1. Правову основу протимінної діяльності становлять Конституція України, цей Закон, інші закони України, Конвенція про заборону застосування, накопичення запасів, виробництва і передачі протипіхотних мін та про їхнє знищення, Конвенція про заборону або обмеження застосування конкретних видів звичайної зброї, які можуть вважатись такими, що завдають надмірних ушкоджень або мають невибіркову дію та Протокол про вибухонебезпечні предмети - наслідки війни до неї (Протокол V), інші міжнародні договори, згода на обов’язковість яких надана Верховною Радою України, укази та розпорядження Президента України, постанови та розпорядження Кабінету Міністрів України, інші нормативно-правові акти, що приймаються на виконання законів України.
 
-42- Береза Ю.М.
Абзац двадцять другий частини першої статті 1 проекту після слів «ліцензію на провадження протимінної діяльності» доповнити словами « (крім підприємств, установ, організацій, що повністю або частково (прямо або опосередковано) належать російській Федерації та/або громадянину Російської Федерації, а також підприємств, установ, організацій, хоча б один з працівників яких є громадянином російської Федерації)».
 
Враховано редакційно      
51. 2. В Україні діють національні стандарти у сфері протимінної діяльності, які розробляються з урахуванням положень міжнародних стандартів протимінної діяльності (ІМАS), затверджених Службою Організації Об'єднаних націй з питань протимінної діяльності (UNМАS).
 
-43- Найєм М..
Абзац двадцять другий частини першої ст. 1 проекту виключити.
 
Відхилено      
52. Національні стандарти у сфері протимінної діяльності розробляються центром протимінних операцій, погоджуються національним органом з питань протимінної діяльності та затверджуються Кабінетом Міністрів України.
 
-44- Продан О.П.
Пинзеник В.М.
Іщенко В.О.
В абзаці двадцять другому частини першої ст. 1 проекту Закону слова «і ліцензію на провадження протимінної діяльності» виключити.
 
Відхилено      
53. Стаття 3. Мета та засади протимінної діяльності в Україні
 
-45- Левченко Ю.В.
Іллєнко А.Ю.
Головко М.Й.
Осуховський О.І.
Марченко О.О.
Абзац 22 частини 1 статті 1 законопроекту викласти у наступній редакції:
«оператор протимінної діяльності – підприємство, установа чи організація незалежно від форм власності та організаційно-правових форм, окрім суб’єкта господарювання, який розташований на території офшорних зон або зареєстрований на території держав, до яких згідно із законодавством України та резолюціями Ради Безпеки Організації Об’єднаних Націй, інших міжнародних організацій, рішень Ради Європейського Союзу, інших міждержавних об’єднань та іноземних держав застосовані санкції, або якщо він має походження з країни, визнаної державою-окупантом згідно із законом України та/або визнаної державою-агресором по відношенню до України згідно із законодавством, та щодо яких проведено оцінку відповідності та які отримали свідоцтво про акредитацію оператора протимінної діяльності і ліцензію на провадження протимінної діяльності».
 
Враховано редакційно      
54. 1. Основною метою протимінної діяльності в Україні є зменшення ризику, пов’язаного з вибухонебезпечними предметами, до рівня, який забезпечує особі вільний вибір місця проживання чи перебування, економічний і соціальний розвиток, розвиток охорони здоров’я та задоволення потреб постраждалих осіб, які виникають внаслідок забруднення територій та (або) акваторій вибухонебезпечними предметами.
 
-46- Недава О.А.
Абзац двадцять другий викласти у такій редакції:
«оператор протимінної діяльності - будь-яке підприємство, установа чи організація незалежно від форм власності, національної приналежності та організаційно-правових форм, які отримали ліцензію на провадження протимінної діяльності».
 
Відхилено      
55. 2. Основними засадами протимінної діяльності в Україні є:
 
-47- Геращенко І.В.
Іонова М.М.
Фріз І.В.
Абзац двадцять третій частини першої ст. 1 проекту виключити,
у зв’язку з відсутністю вживання у наступних статтях проекту Закону цього терміну.
 
Враховано      
56. 1) державне регулювання у сфері протимінної діяльності;
 
-48- Найєм М..
Абзац двадцять третій частини першої ст. 1 проекту виключити.
 
Враховано      
57. 2) державна підтримка протимінної діяльності, залучення національних і іноземних інвестицій та допомоги у сфері протимінної діяльності;
 
-49- --Н .д.Найєм М. . (Реєстр.картка №309)
Абзац двадцять четвертий частини першої ст. 1 проекту виключити.
 
Враховано      
58. 3) послідовність формування державної політики у сфері протимінної діяльності;
 
-50- Кишкар П.М.
В абзаці двадцять четвертому частини першої ст. 1 проекту слова «план протимінної діяльності» замінити словами «план гуманітарного розмінування».
 
Відхилено      
59. 4) ефективне використання науково-технічного потенціалу України, можливостей, які надає протимінна діяльність, в інтересах національної економіки та безпеки населення;
 
-51- Продан О.П.
Пинзеник В.М.
Іщенко В.О.
В абзаці двадцять четвертому частини першої ст. 1 проекту Закону слова «уповноваженим оперативним органом протимінних операцій» виключити.
 
Відхилено      
60. 5) сприяння міжнародному співробітництву, збереження та розвиток існуючих міжнародних зв’язків у сфері міжнародної безпеки з урахуванням національних інтересів.
 
-52- Найєм М..
Абзац двадцять п’ятий частини першої ст. 1 проекту викласти в такій редакції:
«протимінна діяльність – комплекс заходів, спрямованих на зменшення соціального, економічного та екологічного впливу вибухонебезпечних предметів на життя та діяльність цивільного населення, складовими якої є: розмінування та знешкодження (знищення) вибухонебезпечних предметів; навчання ризикам, пов’язаним із вибухонебезпечними предметами; знищення боєприпасів, непридатних для подальшого використання та зберігання, а також боєприпасів, що підлягають знищенню відповідно до міжнародних зобов’язань; допомога постраждалим особам; пропаганда заборони використання та застосування протипіхотних мін».
 
Відхилено   протимінна діяльність - комплекс заходів, спрямованих на захист національних інтересів України, а також на зменшення та усунення наслідків негативного впливу вибухонебезпечних предметів на соціально-економічні умови життєдіяльності населення та довкілля;
 
61. Стаття 4. Національні інтереси України у сфері протимінної діяльності
 
-53- Кишкар П.М.
Абзац двадцять п’ятий частини першої статті 1 проекту Закону викласти в такій редакції:
«протимінна діяльність — комплекс заходів, які входять до сфери національної безпеки України та спрямовані на зменшення соціального, економічного та екологічного впливу вибухонебезпечних предметів на життя та діяльність населення України».
 
Відхилено      
62. 1. Державна політика у сфері протимінної діяльності визначається з урахуванням пріоритетів національних інтересів України у сфері протимінної діяльності.
 
-54- Недава О.А.
Абзац двадцять п’ятий частини першої статті 1 проекту Закону викласти у такій редакції:
«протимінна діяльність - комплекс заходів, спрямованих на забезпечення національної безпеки України, а також на зменшення та усунення наслідків негативного впливу вибухонебезпечних предметів на соціально-економічні умови життєдіяльності населення та довкілля».
 
Враховано частково      
63. 2. Національними інтересами України у сфері протимінної діяльності є:
 
-55- Найєм М..
Абзац двадцять шостий частини першої ст. 1 проекту викласти в такій редакції:
«постраждала від вибухонебезпечних предметів особа – особа, яка зазнала фізичної, емоційної або психологічної травми, економічних втрат або суттєвих порушень її основних прав через дії чи бездіяльність, пов’язані з використанням мін або наявністю вибухонебезпечних предметів, або члени її родини у разі її загибелі».
 
Враховано редакційно   постраждалі особи - окремі особи або групи осіб, які зазнали фізичних і психологічних травм, фінансових втрат або законні права та інтереси яких були порушені використанням та/або наявністю вибухонебезпечних предметів або діями чи бездіяльністю відповідальних осіб, або члени сімей осіб, загиблих від вибухонебезпечних предметів;
 
64. 1) забезпечення безпеки населення, його життєдіяльності та провадження господарської діяльності на територіях та об'єктах, забруднених та (або) імовірно забруднених вибухонебезпечними предметами - наслідками війни або збройного конфлікту;
 
-56- Недава О.А.
Абзац двадцять шостий частини першої ст. 1 проекту викласти у такій редакції:
«постраждалі особи - окремі особи або групи осіб, які зазнали фізичних і психологічних травм, фінансових втрат або законні права та інтереси яких були порушені використанням та/або наявністю вибухонебезпечних предметів або діями чи бездіяльністю відповідальних осіб; постраждалими особами також вважаються члени сімей загиблих від вибухонебезпечних предметів»;
 
Враховано частково      
65. 2) мінімізація впливу вибухонебезпечних предметів на довкілля;
 
-57- Вінник І.Ю.
В абзаці двадцять шостому частини першої ст. 1 проекту слова «Жертвами від вибухонебезпечних предметів також вважаються члени сімей постраждалих у разі їх загибелі» замінити словами: «або члени сімей осіб, загиблих від вибухонебезпечних предметів».
 
Враховано      
66. 3) створення умов запобігання виникненню надзвичайних ситуацій, пов'язаних із небезпекою вибухонебезпечних предметів, загибелі та травмуванню людей внаслідок таких подій;
 
-58- Геращенко І.В.
Іонова М.М.
Фріз І.В.
Абзац двадцять сьомий частини першої статті 1 проекту викласти в такій редакції:
«розмінування - діяльність уповноважених центральних органів виконавчої влади та операторів протимінної діяльності, яка проводиться з метою повного знешкодження та/або знищення вибухонебезпечних предметів».
 
Відхилено   розмінування - діяльність уповноважених підрозділів центральних органів виконавчої влади та операторів протимінної діяльності, яка проводиться з метою ліквідації небезпек, пов'язаних із вибухонебезпечними предметами і може мати гуманітарний, військовий чи оперативний характер;
 
67. 4) забезпечення гарантій реалізації права внутрішньо переміщених осіб на вільний вибір місця проживання в межах території України шляхом створення умов для добровільного повернення до покинутого місця проживання;
 
-59- Недава О.А.
Абзац двадцять сьомий частини першої статті 1 проекту викласти у такій редакції:
«розмінування - діяльність уповноважених підрозділів центральних органів виконавчої влади та операторів протимінної діяльності, яка проводиться з метою ліквідації небезпек, пов'язаних із вибухонебезпечними предметами і може мати гуманітарний, військовий чи оперативний характер».
 
Враховано      
68. 5) забезпечення гарантій реалізації права людини і громадянина на достовірну інформацію про наявність загрози для життя та здоров’я на територіях та об'єктах, забруднених та (або) імовірно забруднених вибухонебезпечними предметами - наслідками війни або збройного конфлікту;
 
-60- Найєм М..
Абзац двадцять восьмий частини першої статті 1 проекту виключити.
 
Враховано      
69. 6) додержанням міжнародних зобов’язань України;
 
-61- Недава О.А.
Абзац двадцять восьмий частини першої статті 1 проекту – термін «свідоцтво про акредитацію оператора протимінної діяльності (далі - свідоцтво про акредитацію)» та його визначення – виключити.
 
Враховано      
70. 7) приведення національного законодавства України у відповідність до міжнародних стандартів протимінної діяльності (ІМАS), розроблених та затверджених Службою Організації Об'єднаних націй з питань протимінної діяльності (UNМАS).
 
-62- Продан О.П.
Пинзеник В.М.
Іщенко В.О.
Абзац двадцять дев’ятий частини першої статті 1 проекту Закону виключити.
 
Враховано      
71. Стаття 5. Основні складові видів протимінної діяльності в Україні
 
-63- Найєм М..
Абзаци 30-35 частини першої статті 1 проекту виключити.
 
Відхилено   уповноважені підрозділи центральних органів виконавчої влади - підрозділи, до складу яких входять фахівці з протимінної діяльності та які перебувають у підпорядкуванні та (або) входять до сфери управління та (або) до складу:
 
72. 1. Основними складовими видів протимінної діяльності в Україні є:
 
   - центральних органів виконавчої влади, які забезпечують формування та реалізують державну політику:
 
73. 1) обстеження, маркування і складання карт території;
 
   1) з питань національної безпеки у воєнній сфері, сферах оборони і військового будівництва у мирний час та особливий період;
 
74. 2) очищення забрудненої території шляхом виконання робіт з розмінування, а саме: виявлення, перевезення, знешкодження або знищення вибухонебезпечних предметів;
 
   2) у сфері цивільного захисту;
 
75. 3) підготовка документації за наслідками проведення робіт з розмінування;
 
-64- Вінник І.Ю.
В абзаці тридцять четвертому частини першої статті 1 проекту цифри та знаки пунктуації «1.» замінити цифрами та знаками пунктуації: «3)».
 
Враховано   3) у сферах забезпечення охорони прав і свобод людини, інтересів суспільства і держави, протидії злочинності, підтримання громадської безпеки і правопорядку, а також надання поліцейських послуг;
 
76. 4) надання інформації про заходи з протимінної діяльності, а також інформування населення про мінну небезпеку та щодо незастосування вибухонебезпечних предметів;
 
   - державних органів, які забезпечують громадську безпеку і порядок, державну безпеку і захист державного кордону України;
 
77. 3) навчання протидії ризикам, пов’язаним із вибухонебезпечними предметами;
 
   управління інформацією у сфері протимінної діяльності - надання підтримки та сприяння суб’єктам протимінної діяльності у прийнятті рішень, наданні звітної документації та питаннях обробки інформації;
 
78. 4) утилізація надлишкових боєприпасів, боєприпасів, непридатних для подальшого використання та зберігання, а також боєприпасів, що підлягають знищенню відповідно до міжнародних зобов’язань;
 
   управління якістю розмінування - комплекс заходів, спрямованих на організацію проведення процедур щодо якості розмінування;
 
79. 4) надання допомоги постраждалим особам та здійснення їх реабілітації;
 
-65- Недава О.А.
В абзаці тридцять сьомому частини першої статті 1 проекту слова «спрямованих на безпечну та екологічно чисту зміну» замінити словами «спрямованих на безпечну для життя та довкілля зміну».
 
Враховано   утилізація (знищення) надлишкових боєприпасів - проведення підготовчих, організаційних, наукових, технічних, виробничих та інших робіт, спрямованих на безпечну для життя та довкілля зміну їх якісних, фізичних, хімічних та інших властивостей для унеможливлення використання за призначенням, у тому числі утилізація (знищення) методом підриву (спалювання), випалювання вибухових речовин із корпусів боєприпасів, результатом яких є отримання виробів спецхімії, вибухо- та пожежонебезпечних елементів, металобрухту, вторинної сировини, що можуть бути використані в національній економіці;
 
80. 5) агітаційно-просвітницька робота стосовно невикористання протипіхотних мін.
 
   фахівці у сфері протимінної діяльності - фізичні особи, які володіють спеціальними знаннями й навичками в сфері протимінної діяльності та мають відповідну кваліфікацію щодо проведення робіт з розмінування;
 
81. Стаття 6. Об’єкти та суб’єкти протимінної діяльності
 
   якість розмінування - відповідність виконаних заходів вимогам національних стандартів протимінної діяльності з урахуванням вимог держави щодо безпеки життя та здоров’я населення.
 
82. 1. Об’єктами протимінної діяльності є:
 
-66- Кишкар П.М.
Частину першу статті 1 проекту Закону доповнити новим абзацом такого змісту:
«суб’єкти протимінної діяльності — міністерства, інші центральні органи виконавчої влади та державні органи, місцеві органи виконавчої влади та органи місцевого самоврядування, міжвідомчий колегіальний орган Кабінету Міністрів України, Центр протимінних операцій, підприємства та організації незалежно від форми власності, що залучаються до проведення заходів у сфері протимінної діяльності».
 
Відхилено      
83. 1) вибухонебезпечні предмети - залишки війни та (або) збройного конфлікту і забруднені ними території, акваторії та об’єкти;
 
-67- Найєм М..
Частину другу статті 1 проекту виключити.
 
Враховано      
84. 2) обладнання та процеси, які використовуються у сфері протимінної діяльності.
 
-68- Продан О.П.
Пинзеник В.М.
Іщенко В.О.
Абзац другий частини другої статті 1 проекту Закону виключити.
 
Враховано      
85. 2. Суб’єктами протимінної діяльності є:
 
-69- Вінник І.Ю.
Частину другу статті 1 проекту виключити.
У зв’язку з виключенням частини другої статті 1 проекту частину третю вважати частиною другою.
 
Враховано      
86. 1) національний орган з питань протимінної діяльності;
 
   2. Інші терміни для цілей цього Закону використовуються у значеннях, визначених національними та міжнародними стандартами, введеними в дію відповідно до законодавства України.
 
87. 2) уповноважений оперативний орган протимінних операцій (центр протимінних операцій);
 
   Стаття 2. Правова основа протимінної діяльності
 
88. 3) оператори протимінної діяльності, що залучаються до виконання заходів у сфері протимінної діяльності;
 
-70- Найєм М..
У частині першій ст. 2 проекту слова «укази та розпорядження Президента України, постанови та розпорядження Кабінету Міністрів України, інші нормативно-правові акти, що приймаються на виконання законів України» виключити.
 
Відхилено   1. Правову основу протимінної діяльності становлять Конституція України, цей Закон, інші закони України, Конвенція про заборону застосування, накопичення запасів, виробництва і передачі протипіхотних мін та про їхнє знищення, Конвенція про заборону або обмеження застосування конкретних видів звичайної зброї, які можуть вважатись такими, що завдають надмірних ушкоджень або мають невибіркову дію та Протокол про вибухонебезпечні предмети - наслідки війни до неї (Протокол V), інші міжнародні договори, згода на обов’язковість яких надана Верховною Радою України, укази та розпорядження Президента України, постанови та розпорядження Кабінету Міністрів України, інші нормативно-правові акти, що приймаються на виконання законів України.
 
89. 4) уповноважені підрозділи центральних органів виконавчої влади.
 
-71- Кишкар П.М.
Частину другу статті 2 проекту Закону, якою визначається порядок розробки та затвердження національних стандартів у сфері протимінної діяльності, що не узгоджується із Законом України «Про стандартизацію», відповідно до якого затвердження національних стандартів покладено на Національний орган стандартизації, виключити.
 
Відхилено   2. В Україні діють національні стандарти у сфері протимінної діяльності, які розробляються з урахуванням положень міжнародних стандартів протимінної діяльності (ІМАS), затверджених Службою Організації Об'єднаних націй з питань протимінної діяльності (UNМАS).
 
90. Стаття 7. Фахівці у сфері протимінної діяльності та розмінування
 
-72- Найєм М..
Абзац другий частини 2 ст. 2 проекту виключити.
 
Відхилено   Національні стандарти у сфері протимінної діяльності розробляються центром протимінних операцій, погоджуються національним органом з питань протимінної діяльності та затверджуються Кабінетом Міністрів України.
 
91. 1. Фахівцями у сфері протимінної діяльності та розмінування є фізичні особи, які залучаються до виконання заходів у сфері протимінної діяльності, мають середню спеціальну освіту, володіють спеціальними знаннями й навичками у сфері протимінної діяльності та мають відповідну кваліфікацію щодо проведення робіт з розмінування.
 
-73- Рябчин О.М.
Абзац другий частини другої ст. 2 проекту доповнити словами «відповідно до Закону України «Про стандартизацію».
 
Відхилено      
92. 2. Фахівці у сфері протимінної діяльності та розмінування зобов'язані:
 
-74- Продан О.П.
Пинзеник В.М.
Іщенко В.О.
В абзаці другому частини другої ст. 2 проекту Закону слова «центром протимінних операцій, погоджуються» виключити.
 
Відхилено      
93. 1) володіти навичками надання першої медичної допомоги постраждалим особам;
 
-75- Найєм М..
Статтю 3 проекту Закону виключити.
 
Відхилено   Стаття 3. Цілі та засади протимінної діяльності в Україні
 
94. 2) проводити безпечні процедури з розмінування згідно з вимогами, встановленими законодавством України та національними стандартами у сфері протимінної діяльності;
 
-76- Недава О.А.
Частину першу статті 3 проекту викласти у редакції:
«Основною метою протимінної діяльності в Україні є зменшення ризику, пов’язаного з вибухонебезпечними предметами, до рівня, який забезпечує особі вільний вибір місця проживання чи перебування, економічний і соціальний розвиток, екологічну безпеку».
 
Відхилено   1. Основними цілями протимінної діяльності в Україні є:
1) зменшення ризиків, які можуть виникати внаслідок підриву вибухонебезпечних предметів, до безпечного для життя і здоров’я населення рівня, що дасть змогу використовувати природні ресурси очищених від вибухонебезпечних предметів територій у господарських цілях;
2) мінімізація та відвернення загроз настання нещасних випадків від несанкціонованого поводження з вибухонебезпечними предметами;
3) зниження соціальної напруженості серед населення, яке проживає на територіях або поблизу територій, забруднених вибухонебезпечними предметами;
4) збереження і забезпечення відтворення унікальних екосистем у межах територій, забруднених вибухонебезпечними предметами, без залучення додаткових інвестицій.
 
95. 3) дотримуватись міжнародних та національних стандартів, встановлених для процедури розмінування;
 
   2. Основними засадами протимінної діяльності в Україні є:
 
96. 4) володіти навичками виконання всіх робіт з організації та підтримки безпечних зон на робочому майданчику, маркування і закриття робочого майданчика, організації зони для знищення мін і вибухонебезпечних залишків війни;
 
   1) пріоритетність захисту прав, законних інтересів, життя і здоров’я людини, довкілля, ресурсів держави та забезпечення національної безпеки при здійсненні заходів у сфері протимінної діяльності;
 
97. 5) уміти застосувати належну систему маркування;
 
   2) забезпечення верховенства права у сфері протимінної діяльності;
 
98. 6) проходити всі обов'язкові тренінги та курси підвищення кваліфікації, які будуть визначені центром протимінних операцій;
 
   3) додержання законності сфері протимінної діяльності;
 
99. 7) підтримувати своє індивідуальне захисне спорядження в належному стані;
 
   4) забезпечення рівності прав суб’єктів господарювання сфері протимінної діяльності;
 
100. 8) підтримувати інструменти в робочому, технічно справному стані і в повному комплекті;
 
   5) державне регулювання у сфері протимінної діяльності;
 
101. 9) бути відповідальним за свою власну безпеку і безпеку інших осіб та постійно дотримуватись дисципліни під час перебування на робочому майданчику;
 
   6) державна підтримка протимінної діяльності, залучення національних і іноземних інвестицій та допомоги у сфері протимінної діяльності;
 
102. 10) надавати необхідну допомогу у проведенні нетехнічного та технічного обстеження;
 
   7) послідовність формування державної політики у сфері протимінної діяльності;
 
103. 11) виконувати розпорядження оператора протимінної діяльності та негайно повідомляти його про будь - які загрози безпеці, життю та здоров'ю людей;
 
-77- Недава О.А.
Пункт 4) частини другої статті 3 проекту викласти у редакції:
«ефективне використання науково-технічного потенціалу України у сфері протимінної діяльності, в інтересах національної економіки та безпеки населення».
 
Враховано   8) ефективне використання науково-технічного потенціалу України у сфері протимінної діяльності, в інтересах національної економіки та безпеки населення;
 
104. 12) перед початком роботи на посаді пройти відповідне медичне обстеження;
 
   9) запобігання проявам корупції у сфері протимінної діяльності;
 
105. 13) володіти знаннями законодавства України, положень національних та міжнародних стандартів у сфері протимінної діяльності, нормативних, методичних та інших розпорядчих документів оператора протимінної діяльності, який організовує його роботу;
 
   10) забезпечення відкритості і доступності інформації у сфері протимінної діяльності;
 
106. 14) володіти іншими навичками та знаннями у сфері протимінної діяльності і розмінування та відповідати кваліфікаційним вимогам, встановленим оператором протимінної діяльності.
 
   11) забезпечення демократичного контролю у сфері протимінної діяльності;
 
107. Фахівцем у сфері протимінної діяльності та розмінування не може бути особа, яка визнана судом недієздатною чи цивільна дієздатність якої обмежена або яка перебуває на обліку в закладах охорони здоров’я у зв’язку з психічними захворюваннями, алкоголізмом чи наркоманією.
 
   12) сприяння міжнародному співробітництву, збереження та розвиток існуючих міжнародних зв’язків у сфері протимінної діяльності з урахуванням національних інтересів».
 
108. 3. До робіт у сфері протимінної діяльності та розмінування можуть залучатись відповідні фахівці у сфері протимінної діяльності і розмінування уповноважених підрозділів центральних органів виконавчої влади.
 
-78- Геращенко І.В.
Іонова М.М.
Фріз І.В.
Статтю 3 проекту викласти в такій редакції:
«Стаття 3. Цілі та засади протимінної діяльності в Україні
1. Основними цілями протимінної діяльності в Україні є:
1) зменшення ризиків, які можуть виникати внаслідок підриву вибухонебезпечних предметів, до безпечного для життя і здоров’я населення рівня, що дасть змогу використовувати природні ресурси очищених від вибухонебезпечних предметів територій у господарських цілях;
2) мінімізація та відвернення загроз настання нещасних випадків від несанкціонованого поводження з вибухонебезпечними предметами;
3) зниження соціальної напруженості серед населення, яке проживає на територіях або поблизу територій, забруднених вибухонебезпечними предметами;
4) збереження і забезпечення відтворення унікальних екосистем у межах територій, забруднених вибухонебезпечними предметами, без залучення додаткових інвестицій.
2. Основними засадами протимінної діяльності в Україні є:
1) пріоритетність захисту прав, законних інтересів, життя і здоров’я людини, довкілля, ресурсів держави та забезпечення національної безпеки при здійсненні заходів у сфері протимінної діяльності;
2) забезпечення верховенства права у сфері протимінної діяльності;
3) додержання законності сфері протимінної діяльності;
4) забезпечення рівності прав суб’єктів господарювання сфері протимінної діяльності;
5) державне регулювання у сфері протимінної діяльності;
6) державна підтримка протимінної діяльності, залучення національних та іноземних інвестицій та допомоги у сфері протимінної діяльності;
7) послідовність формування державної політики у сфері протимінної діяльності;
8) ефективне використання науково-технічного потенціалу України, можливостей, які надає протимінна діяльність, в інтересах національної економіки та безпеки населення;
9) запобігання проявам корупції у сфері протимінної діяльності;
10) забезпечення відкритості і доступності інформації у сфері протимінної діяльності;
11) забезпечення демократичного контролю у сфері протимінної діяльності;
12) сприяння міжнародному співробітництву, збереження та розвиток існуючих міжнародних зв’язків у сфері протимінної діяльності з урахуванням національних інтересів».
 
Враховано      
109. 4. Фахівці у сфері протимінної діяльності і розмінування, які залучаються операторами протимінної діяльності до виконання заходів у сфері протимінної діяльності, підлягають обов’язковому особистому страхуванню в порядку, визначеному законодавством України.
 
   Стаття 4. Національні інтереси України у сфері протимінної діяльності
 
110. 5. Фахівці у сфері протимінної діяльності і розмінування, винні у порушенні законодавства у сфері протимінної діяльності, несуть відповідальність згідно із законом.
 
   1. Державна політика України у сфері протимінної діяльності визначається та реалізується на основі пріоритетності національних інтересів України у сфері протимінної діяльності.
 
111. Стаття 8. Джерела фінансування протимінної діяльності
 
   2. Національними інтересами України у сфері протимінної діяльності є:
 
112. 1. Фінансування заходів протимінної діяльності здійснюється в межах бюджетних призначень, затверджених законом про Державний бюджет України на відповідний рік, коштів місцевих бюджетів, підприємств, установ та організацій незалежно від форми власності, а також за рахунок інших джерел фінансування, не заборонених законодавством.
 
   1) забезпечення безпеки населення та його життєдіяльності;
 
113. 2. Для фінансування заходів протимінної діяльності можуть залучатись фінансові ресурси донорів, включаючи міжнародну технічну допомогу у вигляді грантів, а також поворотну та безповоротну фінансову допомогу міжнародних організацій.
 
-79- Недава О.А.
Пункт 2) частини другої статті 4 проекту викласти у редакції:
«2) мінімізація негативного впливу вибухонебезпечних предметів, їх знешкодження, видалення, знищення та утилізації на довкілля».
 
Враховано   2) мінімізація негативного впливу вибухонебезпечних предметів, їх знешкодження, видалення, знищення та утилізації на довкілля та на господарську діяльність;
 
114. Залучені від донорів фінансові ресурси зараховуються у спеціальний фонд державного бюджету за відповідними бюджетними програмами.
 
   3) запобігання виникненню надзвичайних ситуацій, пов'язаних із небезпекою вибухонебезпечних предметів, загибелі та травмуванню людей внаслідок таких подій;
 
115. 3. Розпорядження бюджетними коштами за відповідними бюджетними програмами, спрямованим на реалізацію заходів протимінної діяльності, здійснює уповноважений оперативний орган протимінних операцій шляхом здійснення публічних закупівель.
 
      
116. 4. Замість прямого фінансування донори можуть здійснювати фінансування заходів протимінної діяльності в натуральній формі. Фінансування в натуральній формі може включати в себе направлення спеціалістів, надання обладнання, матеріалів, засобів для виконання національної програми протимінної діяльності.
 
   4) забезпечення гарантій реалізації права людини і громадянина на достовірну інформацію про наявність загрози для життя та здоров’я на територіях та об'єктах, забруднених та/або імовірно забруднених вибухонебезпечними предметами;
 
117. 5. Заходи з протимінної діяльності, які здійснюються уповноваженими підрозділами центральних органів виконавчої влади, фінансуються за рахунок бюджетних призначень, встановлених законом про Державний бюджет України на відповідний рік для таких центральних органів виконавчої влади.
 
   5) додержання та виконання міжнародних зобов’язань України у сфері протимінної діяльності;
 
118. Стаття 9. Облік операторів протимінної діяльності
 
   6) приведення законодавства України у відповідність до міжнародних стандартів протимінної діяльності (ІМАS), розроблених та затверджених Службою Організації Об'єднаних націй з питань протимінної діяльності (UNМАS)».
 
119. 1. Реєстр операторів протимінної діяльності створюється з метою обліку суб'єктів господарювання, які мають право на провадження видів господарської діяльності у сфері протимінної діяльності, що підлягають ліцензуванню та отримали свідоцтво про акредитацію у встановленому цим Законом порядку.
 
-80- Геращенко І.В.
Іонова М.М.
Фріз І.В.
Статтю 4 проекту викласти в такій редакції:
«Стаття 4. Національні інтереси України у сфері протимінної діяльності
1. Державна політика України у сфері протимінної діяльності визначається та реалізується на основі пріоритетності національних інтересів України у сфері протимінної діяльності.
2. Національними інтересами України у сфері протимінної діяльності є:
1) забезпечення безпеки населення та його життєдіяльності;
2) мінімізація впливу вибухонебезпечних предметів на довкілля та на господарську діяльність;
3) запобігання виникненню надзвичайних ситуацій, пов'язаних із небезпекою вибухонебезпечних предметів, загибелі та травмуванню людей внаслідок таких подій;
4) забезпечення гарантій реалізації права людини і громадянина на достовірну інформацію про наявність загрози для життя та здоров’я на територіях та об'єктах, забруднених та/або імовірно забруднених вибухонебезпечними предметами;
5) додержання та виконання міжнародних зобов’язань України у сфері протимінної діяльності;
6) приведення законодавства України у відповідність до міжнародних стандартів протимінної діяльності (ІМАS), розроблених та затверджених Службою Організації Об'єднаних націй з питань протимінної діяльності (UNМАS)».
 
Враховано      
120. 2. Порядок створення, ведення та доступу до відомостей реєстру операторів протимінної діяльності визначається національним органом з питань протимінної діяльності.
 
   Стаття 5. Основні складові протимінної діяльності в Україні
 
121. Центральний орган виконавчої влади, основним завданням якого є забезпечення реалізації державної політики у сфері протимінної діяльності, несе відповідальність за забезпечення формування та ведення реєстру операторів протимінної діяльності.
 
-81- Кишкар П.М.
Складові протимінної діяльності не узгоджуються з міжнародними та чинними національними стандартами протимінної діяльності, тому частину першу статті 5 проекту Закону викласти в такій редакції:
«1. Складовими протимінної діяльності є:
розмінування та знешкодження (знищення) вибухонебезпечних предметів;
навчання щодо ризиків, пов’язаних із вибухонебезпечними предметами;
знищення боєприпасів, непридатних для подальшого використання та зберігання, а також боєприпасів, що підлягають знищенню відповідно до міжнародних зобов’язань;
допомога постраждалим особам;
пропаганда заборони використання та застосування протипіхотних мін».
 
Відхилено   1. Основними складовими протимінної діяльності в Україні є:
 
122. Стаття 10. Допомога постраждалим особам (жертвам) від вибухонебезпечних предметів
 
-82- Недава О.А.
Пункт 1 частини першої статті 5 проекту після слова «території» доповнити словами «забруднених та (або) імовірно забруднених вибухонебезпечними предметами».
 
Враховано редакційно   1) обстеження території на предмет наявності в її межах вибухонебезпечних предметів, маркування і складання карт територій, забруднених та (або) імовірно забруднених вибухонебезпечними предметами;
 
123. 1. Допомога постраждалим особам (жертвам) від вибухонебезпечних предметів (надалі - постраждалі особи) включає в себе надання медичної, психологічної, професійної та соціальної допомоги з метою зменшення наслідків ушкоджень, спричинених вибухонебезпечними предметами.
 
   2) очищення забрудненої території шляхом виконання робіт з розмінування, а саме: виявлення, перевезення, знешкодження та/або знищення вибухонебезпечних предметів;
 
124. 2. Центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері охорони здоров’я, забезпечує організацію надання медичної допомоги та медичного обслуговування постраждалим особам (жертвам) від вибухонебезпечних предметів.
 
   3) підготовка документації за результатами проведення робіт з розмінування;
 
125. Стаття 11. Визначення статусу територій для потреб протимінної діяльності
 
      
126. 1. Для цілей цього Закону території України, на яких велась війна, відбувався збройний конфлікт, проводились антитерористична операція, операція Об'єднаних сил та (або) заходи із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях, а також території України, які на підставі положень законів України визнані тимчасово окупованими, вважаються імовірно забрудненими вибухонебезпечними предметами.
 
   4) навчання ризикам, пов’язаним із поводженням з вибухонебезпечними предметами;
 
127. 2. Території України, зазначені в частині першій цієї статті, в межах яких виявлено вибухонебезпечні предмети, вважаються забрудненими вибухонебезпечними предметами.
 
   5) утилізація надлишкових боєприпасів, боєприпасів, непридатних для подальшого використання та зберігання, а також боєприпасів, що підлягають знищенню відповідно до міжнародних зобов’язань України;
 
128. 3. Імовірно забруднені вибухонебезпечними предметами території підлягають технічному та нетехнічному обстеженню, яке проводиться з урахуванням вимог національних стандартів, розроблених з урахуванням міжнародних стандартів у сфері протимінної діяльності, а також спеціальних оперативних процедур, що затверджуються центральним органом виконавчої влади, який забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері цивільного захисту.
 
   6) надання допомоги постраждалим особам та здійснення заходів щодо їх реабілітації».
 
129. 4. Під час виконання робіт з обстеження імовірно забруднених вибухонебезпечними предметами територій, а також робіт з очищення забруднених вибухонебезпечними предметами територій операторами протимінної діяльності та уповноваженими підрозділами центральних органів виконавчої влади здійснюється збір інформації про статус територій. Такі суб'єкти протимінної діяльності зобов'язані передавати інформацію про статус територій національному центру протимінних операцій.
 
      
130. 5. Форма звіту про обстеження та (або) очищення імовірно забруднених та (або) забруднених вибухонебезпечними предметами територій України, а також порядок і форма ведення карт таких територій затверджується національним органом з питань протимінної діяльності.
 
-83- Геращенко І.В.
Іонова М.М.
Фріз І.В.
Статтю 5 проекту викласти в такій редакції:
«Стаття 5. Основні складові протимінної діяльності в Україні
Основними складовими протимінної діяльності в Україні є:
1) Обстеження території на предмет наявності в її межах вибухонебезпечних предметів, маркування і складання карт території;
2) очищення забрудненої території шляхом виконання робіт з розмінування, а саме: виявлення, перевезення, знешкодження та/або знищення вибухонебезпечних предметів;
3) підготовка документації за результатами проведення робіт з розмінування;
4) навчання ризикам, пов’язаним із поводженням з вибухонебезпечними предметами;
5) утилізація надлишкових боєприпасів, боєприпасів, непридатних для подальшого використання та зберігання, а також боєприпасів, що підлягають знищенню відповідно до міжнародних зобов’язань України;
6) надання допомоги постраждалим особам та здійснення заходів щодо їх реабілітації».
 
Враховано      
131. 6. Перелік імовірно забруднених та забруднених вибухонебезпечними предметами територій України (далі - перелік територій) затверджується Кабінетом Міністрів України.
 
   Стаття 6. Об’єкти та суб’єкти протимінної діяльності
 
132. Зміна статусу територій здійснюється на підставі інформації, наданої уповноваженим органом протимінних операцій шляхом внесення відповідних змін до переліку територій.
 
   1. Об’єктами протимінної діяльності є:
 
133. Розділ ІІ
 
-84- Недава О.А.
Пункт 1 частини першої статті 6 проекту викласти у такій редакції:
«1) вибухонебезпечні предмети, які спричинили забруднення території, акваторії і які підпадають під дію цього Закону»;
 
Враховано   1) вибухонебезпечні предмети, які спричинили забруднення території, акваторії і які підпадають під дію цього Закону;
 
134. ДЕМОКРАТИЧНИЙ ЦИВІЛЬНИЙ КОНТРОЛЬ
 
   2) обладнання та процеси, які використовуються у сфері протимінної діяльності;
 
135. Стаття 12. Засади демократичного цивільного контролю
 
-85- Вінник І.Ю.
Частину першу статті 6 проекту доповнити пунктом 3):
«3) імовірно забруднені та забруднені території»;
 
Враховано   3) імовірно забруднені та забруднені території.
 
136. 1. У межах повноважень, наданих відповідно до Конституції України, діяльність суб’єктів протимінної діяльності підлягає демократичному цивільному контролю (далі - цивільний контроль).
 
   2. Суб’єктами протимінної діяльності є:
 
137. Система цивільного контролю складається з контролю, що здійснюється Верховною Радою України, Кабінетом Міністрів України, органами виконавчої влади та органами місцевого самоврядування, судового та громадського контролю.
 
   1) національний орган з питань протимінної діяльності;
 
138. 2. Цивільний контроль здійснюється за принципами верховенства права, законності, підзвітності, прозорості, ефективності та результативності.
 
-86- Продан О.П.
Пинзеник В.М.
Іщенко В.О.
Пункт 2 частини другої статті 6 проекту виключити.
 
Відхилено   2) уповноважений оперативний орган протимінних операцій (центр протимінних операцій);
 
139. 3. Предметом цивільного контролю є:
 
-87- Геращенко І.В.
Іонова М.М.
Фріз І.В.
Пункти 3 і 4 частини другої статті 6 проекту викласти в такій редакції:
«3) інші органи виконавчої влади та органи місцевого самоврядування у межах установленої законом компетенції;
4) оператори протимінної діяльності, що залучаються до виконання заходів у сфері протимінної діяльності».
 
Враховано редакційно   3) інші органи виконавчої влади в межах визначених законодавством України повноважень;
 
140. 1). дотримання вимог Конституції і законів України у діяльності суб’єктів протимінної діяльності, недопущення їх використання для порушення прав і свобод людини і громадянина;
 
-88- Вінник І.Ю.
Пункт 4) частини другої статті 6 викласти в такій редакції:
«4) інші органи виконавчої влади в межах визначених законодавством України повноважень».
Пункти 3 і 4 частини другої статті 6 поміняти місцями з відповідною зміною нумерації.
 
Враховано редакційно   4) оператори протимінної діяльності, що залучаються до виконання заходів у сфері протимінної діяльності.
 
141. 2). зміст і стан реалізації стратегій, доктрин, концепцій, національних програм та планів протимінної діяльності;
 
-89- Вінник І.Ю.
У назві статті та всюди за текстом проекту слова «фахівці у сфері протимінної діяльності і (та) розмінування» у всіх відмінках і числах замінити словами «фахівці у сфері протимінної діяльності» у відповідних відмінках і числах.
 
Враховано   Стаття 7. Фахівці у сфері протимінної діяльності
 
142. 3). ефективність використання ресурсів, зокрема бюджетних коштів, суб’єктами протимінної діяльності.
 
-90- Кишкар П.М.
У Законі недоцільно визначати конкретні вимоги до фахівців з протимінної діяльності, тому статтю 7 виключити.
 
Враховано частково      
143. Стаття 13. Контроль, що здійснюється Верховною Радою України
 
-91- Вінник І.Ю.
Частини першу та другу статті 7 проекту виключити,
змінивши нумерацію частин третьої – п’ятої на частини першу – третю відповідно.
 
Враховано      
144. 1. Верховна Рада України відповідно до статті 85 Конституції України здійснює парламентський контроль та приймає закони України, які визначають і регулюють діяльність суб’єктів протимінної діяльності та їхні повноваження, а також затверджує відповідні бюджетні асигнування та приймає рішення щодо звіту про їх використання.
 
      
145. 2. Верховна Рада України за поданням Кабінету Міністрів України затверджує сформовану національним органом з питань протимінної діяльності програму протимінної діяльності та заслуховує щорічні звіти про хід її виконання.
 
      
146. Стаття 14. Контроль, що здійснюється Кабінетом Міністрів України
 
      
147. 1. Кабінет Міністрів України здійснює контроль за дотриманням законодавства та реалізацією державної політики у сфері протимінної діяльності та звітує з цих питань перед Верховною Радою України.
 
      
148. 2. Кабінет Міністрів України забезпечує цивільний контроль за діяльністю національного органу з питань протимінної діяльності, центру протимінних операцій та інших органів виконавчої влади, які входять до складу суб’єктів протимінної діяльності України.
 
      
149. Стаття 15. Контроль Верховної Ради Автономної Республіки Крим, Ради міністрів Автономної Республіки Крим, місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування
 
      
150. 1. Верховна Рада Автономної Республіки Крим і Рада міністрів Автономної Республіки Крим забезпечують на території Автономної Республіки Крим здійснення цивільного контролю за виконанням підприємствами, установами та організаціями всіх форм власності, службовими (посадовими) особами і громадянами законів України, інших нормативно-правових актів з питань протимінної діяльності, інформують із цих питань громадськість у порядку, визначеному цим та іншими законами України.
 
-92- Продан О.П.
Пинзеник В.М.
Іщенко В.О.
У пункті 6 частини другої статті 7 проекту слова «центром протимінних операцій» замінити словами «національним органом з питань протимінної діяльності».
 
Відхилено      
151. Стаття 16. Судовий контроль
 
      
152. 1. Рішення, дії чи бездіяльність органів державної влади, посадових і службових осіб можуть бути оскаржені в суді.
 
      
153. 2. Контроль за виконанням судових рішень здійснюють суди.
 
      
154. Стаття 17. Громадський контроль
 
      
155. 1. Громадяни України беруть участь у здійсненні цивільного контролю через громадські об’єднання, членами яких вони є, через депутатів місцевих рад, особисто шляхом звернення до Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини або до державних органів у порядку, встановленому Конституцією України та іншими законами України. Сфера громадського контролю може бути обмежена виключно Законом України "Про державну таємницю".
 
      
156. 2. Громадяни, які вважають, що їх права, свободи чи законні інтереси порушено рішеннями, діями (бездіяльністю) суб'єктів протимінної діяльності чи їх посадовими особами, мають право звертатися до суду, Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини, використовувати будь-які інші механізми захисту прав і свобод, передбачені законодавством України.
 
      
157. 3. Засоби масової інформації, висвітлюючи питання протимінної діяльності, інформують суспільство про стан захисту національних інтересів України.
 
      
158. Розділ ІІІ
 
      
159. ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ ТА УПРАВЛІННЯ
 
      
160. У СФЕРІ ПРОТИМІННОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
 
-93- Вінник І.Ю.
Частину третю статті 7 проекту викласти в новій редакції:
«1. Заходи у сфері протимінної діяльності виконуються із залученням фахівців у сфері протимінної діяльності і розмінування, вимоги до яких визначаються національними стандартами».
 
Враховано   1. Заходи у сфері протимінної діяльності виконуються із залученням фахівців у сфері протимінної діяльності, вимоги до яких визначаються національними стандартами.
 
161. Стаття 18. Державне регулювання та управління у сфері протимінної діяльності
 
   2. Фахівці у сфері протимінної діяльності, які залучаються операторами протимінної діяльності до виконання заходів у сфері протимінної діяльності, підлягають обов’язковому особистому страхуванню в порядку, визначеному законодавством України.
 
162. 1. Державне регулювання та управління у сфері протимінної діяльності здійснюються шляхом:
 
   3. Фахівці у сфері протимінної діяльності, винні у порушенні законодавства у сфері протимінної діяльності, несуть відповідальність згідно із законом.
 
163. 1) формування, погодження, затвердження та виконання національних програм протимінної діяльності;
 
-94- Геращенко І.В.
Іонова М.М.
Фріз І.В.
Статтю 7 проекту викласти в такій редакції:
«Стаття 7. Фахівці у сфері протимінної діяльності
1. Фахівцями у сфері протимінної діяльності є особи, які мають відповідні знання та/або практичні навички, в тому числі в сфері міжнародного гуманітарного права, що необхідні для проведення робіт за окремою або окремими складовими протимінної діяльності, зокрема з:
гуманітарного розмінування;
навчання населення ризикам, пов’язаними з мінами та вибухонебезпечними предметами;
надання допомоги постраждалим, в тому числі психологічної.
2. Фахівцями у сфері розмінування є фізичні особи, які залучаються до виконання заходів у сфері протимінної діяльності, зокрема з розмінування, мають середню спеціальну освіту, відповідну кваліфікацію щодо проведення робіт з розмінування, володіють спеціальними знаннями й навичками, а також зобов'язані:
1) володіти навичками надання першої медичної допомоги постраждалим особам;
2) проводити безпечні процедури з розмінування згідно з вимогами, встановленими законодавством України та національними стандартами у сфері протимінної діяльності;
3) дотримуватись міжнародних та національних стандартів, встановлених для процедури розмінування;
4) володіти навичками виконання всіх робіт з організації та підтримки безпечних зон на робочому майданчику, маркування і закриття робочого майданчика, організації зони для знищення мін і вибухонебезпечних залишків війни;
5) уміти застосувати належну систему маркування;
6) проходити всі обов'язкові тренінги та курси підвищення кваліфікації, які будуть визначені центром протимінних операцій;
7) підтримувати своє індивідуальне захисне спорядження в належному стані;
8) підтримувати інструменти в робочому, технічно справному стані і в повному комплекті;
9) бути відповідальним за свою власну безпеку і безпеку інших осіб та постійно дотримуватись дисципліни під час перебування на робочому майданчику;
10) надавати необхідну допомогу у проведенні нетехнічного та технічного обстеження;
11) виконувати розпорядження оператора протимінної діяльності та негайно повідомляти його про будь-які загрози безпеці життю та здоров'ю людей;
12) перед початком роботи на посаді пройти відповідне медичне обстеження;
13) володіти знаннями законодавства України, положень національних та міжнародних стандартів у сфері протимінної діяльності, а також законодавства у сфері міжнародного гуманітарного права;
14) володіти іншими навичками та знаннями у сфері протимінної діяльності та відповідати кваліфікаційним вимогам, встановленим оператором протимінної діяльності.
Фахівцем у сфері протимінної діяльності та фахівцем у сфері розмінування не може бути особа, яка визнана судом недієздатною чи цивільна дієздатність якої обмежена або яка перебуває на обліку в закладах охорони здоров’я у зв’язку з психічними захворюваннями, алкоголізмом чи наркоманією.
3. До робіт у сфері протимінної діяльності можуть залучатись відповідні фахівці у сфері протимінної діяльності.
4. Фахівці у сфері протимінної діяльності, які залучаються операторами протимінної діяльності до виконання заходів з розмінування, підлягають обов’язковому особистому страхуванню в порядку, визначеному законодавством України.
5. Фахівці у сфері протимінної діяльності, винні у порушенні законодавства у сфері протимінної діяльності, несуть відповідальність згідно із законом».
 
Відхилено      
164. 2) погодження, затвердження і виконання національних стандартів, розроблених з урахуванням положень міжнародних стандартів у сфері протимінної діяльності;
 
-95- Найєм М..
Статтю 7 проекту Закону викласти у такій редакції:
«Стаття 7. Фахівці у сфері протимінної діяльності та розмінування
1. Фахівцями у сфері протимінної діяльності та розмінування є фізичні особи, які пройшли підготовку в спеціалізованих навчальних центрах, відповідно до вимог міжнародних або національних стандартів протимінної діяльності, та отримали відповідні сертифікати.
2. Проходження навчання та складання професійного іспиту обов’язкове і для осіб, які не здійснювали розмінування протягом двох останніх років.
3. Проходження навчання та складання професійного іспиту відповідно до вимог цієї статті не обов’язкове для персоналу іноземних або міжнародних юридичних осіб, що залучаються до здійснення гуманітарного розмінування в Україні.
4. Кваліфікація персоналу іноземних операторів протимінної діяльності, що залучаються до здійснення гуманітарного розмінування в Україні, підтверджується наявними документами, виданими або затвердженими органами державної влади тієї держави, громадянином якої є особа, що здійснюватиме гуманітарне розмінування в Україні, та які визнаються Україною».
 
Відхилено      
165. 3) розроблення концептуальних основ державної політики у галузі дослідження та впровадження заходів протимінної діяльності в інтересах безпеки населення;
 
   Стаття 8. Джерела фінансування протимінної діяльності
 
166. 4) підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації фахівців у сфері протимінної діяльності і розмінування;
 
   1. Фінансування заходів протимінної діяльності здійснюється в межах бюджетних призначень, затверджених законом про Державний бюджет України на відповідний рік, коштів місцевих бюджетів, підприємств, установ та організацій незалежно від форми власності, а також за рахунок інших джерел фінансування, не заборонених законодавством.
 
167. 5) запровадження порядку ліцензування і акредитації операторів протимінної діяльності та моніторингу відповідності вимогам акредитації;
 
   2. Для фінансування заходів протимінної діяльності можуть залучатись фінансові ресурси донорів, включаючи міжнародну технічну допомогу у вигляді грантів, а також поворотну та безповоротну фінансову допомогу міжнародних організацій.
 
168. 6) запровадження ефективного управління інформацією у сфері протимінної діяльності;
 
   Залучені від донорів фінансові ресурси зараховуються у спеціальний фонд державного бюджету за відповідними бюджетними програмами.
 
169. 7) здійснення контролю та забезпечення якості виконання заходів у сфері протимінної діяльності.
 
-96- Вінник І.Ю.
Частину другу статті 8 законопроекту доповнити абзацом третім такого змісту:
«Фінансові ресурси, залучені операторами протимінної діяльності безпосередньо від донорів з метою виконання заходів протимінної діяльності на території України, використовуються такими суб’єктами господарювання за напрямами, погодженими з уповноваженим оперативним органом протимінних операцій в порядку, встановленому цим Законом».
 
Враховано   Фінансові ресурси, залучені операторами протимінної діяльності безпосередньо від донорів з метою виконання заходів протимінної діяльності на території України, використовуються такими суб’єктами господарювання за напрямами, погодженими з уповноваженим оперативним органом протимінних операцій в порядку, встановленому цим Законом.
 
170. Стаття 19. Повноваження Верховної Ради України у сфері протимінної діяльності
 
-97- Продан О.П.
Пинзеник В.М.
Іщенко В.О.
У частині третій статті 8 законопроекту слова «уповноважений оперативний орган протимінних операцій» замінити словами «головний орган у системі центральних органів виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує #102633
 
Відхилено   3. Розпорядження бюджетними коштами за відповідними бюджетними програмами, спрямованим на реалізацію заходів протимінної діяльності, здійснює уповноважений оперативний орган протимінних операцій шляхом здійснення публічних закупівель.
 
171. 1. Верховна Рада України у сфері протимінної діяльності:
 
   4. Замість прямого фінансування донори можуть здійснювати фінансування заходів протимінної діяльності в натуральній формі. Фінансування в натуральній формі може включати в себе направлення спеціалістів, надання обладнання, матеріалів, засобів для виконання національної програми протимінної діяльності.
 
172. 1) приймає, змінює та скасовує закони, що стосуються протимінної діяльності;
 
   5. Заходи з протимінної діяльності, які здійснюються уповноваженими підрозділами центральних органів виконавчої влади, фінансуються за рахунок бюджетних призначень, встановлених законом про Державний бюджет України на відповідний рік для таких центральних органів виконавчої влади.
 
173. 2) затверджує головні напрями протимінної діяльності України;
 
-98- Найєм М..
Статтю 8 викласти у такій редакції:
«Стаття 8. Джерела фінансування протимінної діяльності
1. Фінансування державних органів під час здійснення протимінної діяльності здійснюється в межах бюджетних призначень, затверджених Законом України «Про Державний бюджет України» на відповідний рік, а також за рахунок інших джерел фінансування, не заборонених законодавством України.
2. Фінансування операторів протимінної діяльності під час здійснення гуманітарного розмінування здійснюється за рахунок коштів державного бюджету, а також позабюджетних коштів, коштів, отриманих від благодійних організацій та донорів, інших джерел фінансування, не заборонених законодавством України».
 
Відхилено      
174. 3) розглядає, затверджує та змінює структуру органів державного регулювання протимінної діяльності;
 
   Стаття 9. Облік операторів протимінної діяльності
 
175. 4) здійснює загальне керівництво, організацію і координацію роботи суб’єктів протимінної діяльності;
 
-99- Найєм М..
У частині першій ст. 9 проекту Закону слова «що підлягають ліцензуванню» виключити.
 
Враховано   1. Реєстр операторів протимінної діяльності створюється з метою обліку суб'єктів господарювання і неприбуткових підприємств, установ та організацій, які мають право на провадження видів господарської діяльності у сфері протимінної діяльності та отримали свідоцтво про акредитацію у встановленому цим Законом порядку.
 
176. 5) затверджує національну програму протимінної діяльності;
 
-100- Вінник І.Ю.
Частину першу ст. 9 проекту Закону після слів «суб'єктів господарювання» доповнити словами «і неприбуткових підприємств, установ та організацій».
 
Враховано      
177. 6) щороку заслуховує звіт про хід виконання національної програми протимінної діяльності;
 
-101- Продан О.П.
Пинзеник В.М.
Іщенко В.О.
У частині першій статті 9 законопроекту слова «підлягають ліцензуванню та» виключити.
 
Враховано      
178. 7) визначає статус територій та (або) акваторій, забруднених вибухонебезпечними предметами;
 
-102- Недава О.А.
У частині першій ст. 9 проекту Закону слова «та отримали свідоцтво про акредитацію у встановленому цим Законом порядку» виключити.
 
Відхилено      
179. 8) приводить чинне законодавство України у відповідність з національними стандартами, розробленими з урахуванням положень міжнародних стандартів протимінної діяльності.
 
   2. Порядок створення, ведення та доступу до відомостей реєстру операторів протимінної діяльності визначається національним органом з питань протимінної діяльності.
 
180. Стаття 20. Повноваження Кабінету Міністрів України у сфері протимінної діяльності
 
   Центральний орган виконавчої влади, основним завданням якого є забезпечення реалізації державної політики у сфері протимінної діяльності, несе відповідальність за забезпечення формування та ведення реєстру операторів протимінної діяльності.
 
181. 1. Кабінет Міністрів України у сфері протимінної діяльності:
 
-103- Недава О.А.
У назві статті 10 та у частинах першій та другій цієї статті слово «жертвам» виключити.
 
Враховано   Стаття 10. Допомога постраждалим особам від вибухонебезпечних предметів
 
182. 1) здійснює державне регулювання та контроль за дотриманням законодавства у сфері протимінної діяльності;
 
   1. Допомога постраждалим особам від вибухонебезпечних предметів (надалі - постраждалі особи) включає в себе надання медичної, психологічної, професійної та соціальної допомоги з метою зменшення наслідків ушкоджень, спричинених вибухонебезпечними предметами.
 
183. 2) забезпечує реалізацію державної політики у сфері протимінної діяльності та звітує з цих питань перед Верховною Радою України;
 
   2. Центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері охорони здоров’я, забезпечує організацію надання медичної допомоги та медичного обслуговування постраждалим особам від вибухонебезпечних предметів.
 
184. 3) забезпечує цивільний контроль за діяльністю національного органу з питань протимінної діяльності, центру протимінних операцій та інших органів виконавчої влади, які входять до складу суб’єктів протимінної діяльності України;
 
-104- Найєм М..
Статтю 10 перенести в окремий розділ «Соціальний захист осіб, що здійснюють розмінування, та осіб, постраждалих від вибухонебезпечних предметів».
 
Відхилено      
185. 4) здійснює розподіл повноважень з виконання заходів протимінної діяльності за усіма її складовими між міністерствами, іншими центральними органами виконавчої влади та державними органами;
 
-105- Кісельов А.М.
Доповнити статтю 10 частиною третьою такого змісту:
«Центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері зайнятості населення та трудової міграції, трудових відносин, соціального захисту населення, забезпечує:
надання дітям, які постраждали від вибухонебезпечних предметів (надалі- - постраждалі діти) одноразової компенсації за шкоду, заподіяну здоров’ю, та щорічної допомоги на оздоровлення;
проходження постраждалими дітьми безоплатної психологічної, медико-психологічної реабілітації у відповідних центрах з відшкодуванням вартості проїзду до цих центрів і назад;
позачергового обов'язкового забезпечення постраждалих дітей місцями у дошкільних закладах освіти незалежно від відомчої підпорядкованості;
виплати постраждалій дитині у підвищеному розмірі державної соціальної допомоги, призначеної дітям з інвалідністю віком до 18 років відповідно до Закону України "Про державну соціальну допомогу особам з інвалідністю з дитинства та дітям з інвалідністю".
 
Враховано частково   3. Центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері зайнятості населення та трудової міграції, трудових відносин, соціального захисту населення, забезпечує:
надання дітям, які постраждали від вибухонебезпечних предметів, одноразової компенсації за шкоду, заподіяну здоров’ю, та щорічної допомоги на оздоровлення;
проходження постраждалими дітьми безоплатної психологічної, медико-психологічної реабілітації у відповідних центрах з відшкодуванням вартості проїзду до цих центрів і назад;
позачергового обов'язкового забезпечення постраждалих дітей місцями у дошкільних закладах освіти незалежно від відомчої підпорядкованості;
виплати постраждалій дитині у підвищеному розмірі державної соціальної допомоги, призначеної дітям з інвалідністю віком до 18 років відповідно до Закону України "Про державну соціальну допомогу особам з інвалідністю з дитинства та дітям з інвалідністю».
 
186. 5) здійснює організаційне, інформаційне, матеріально-технічне забезпечення діяльності національного органу з питань протимінної діяльності;
 
   Стаття 11. Визначення статусу територій для потреб протимінної діяльності
 
187. 6) організовує формування та виконання національних програм протимінної діяльності;
 
   1. Для цілей цього Закону території України, на яких велась війна, відбувався збройний конфлікт, проводились антитерористична операція, операція Об'єднаних сил та (або) заходи із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях, а також території України, які на підставі положень законів України визнані тимчасово окупованими, вважаються імовірно забрудненими вибухонебезпечними предметами.
 
188. 7) видає в межах своєї компетенції постанови і розпорядження на виконання цього Закону.
 
   2. Території України, зазначені в частині першій цієї статті, в межах яких виявлено вибухонебезпечні предмети, вважаються забрудненими вибухонебезпечними предметами.
 
189. 2. Кабінет Міністрів України у сфері протимінної діяльності, в межах своїх повноважень, затверджує:
 
   3. Імовірно забруднені вибухонебезпечними предметами території підлягають технічному та нетехнічному обстеженню, яке проводиться з урахуванням вимог національних стандартів, розроблених з урахуванням міжнародних стандартів у сфері протимінної діяльності, а також спеціальних оперативних процедур, що затверджуються центральним органом виконавчої влади, який забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері цивільного захисту.
 
190. 1) порядок організації та проведення робіт з виявлення, знешкодження та знищення вибухонебезпечних предметів та взаємодії під час їх виконання;
 
-106- Продан О.П.
Пинзеник В.М.
Іщенко В.О.
У другому реченні частини четвертої статті 11 законопроекту слова «національному центру протимінних операцій» замінити словами «національному органу з питань протимінної діяльності».
 
Відхилено   4. Під час виконання робіт з обстеження імовірно забруднених вибухонебезпечними предметами територій, а також робіт з очищення забруднених вибухонебезпечними предметами територій операторами протимінної діяльності та уповноваженими підрозділами центральних органів виконавчої влади здійснюється збір інформації про статус територій. Такі суб'єкти протимінної діяльності зобов'язані передавати інформацію про статус територій національному центру протимінних операцій.
 
191. 2) положення про національний орган з питань протимінної діяльності, порядок його створення, організаційні і процедурні засади діяльності та його персональний склад;
 
-107- Вінник І.Ю.
У частині п’ятій статті 11 законопроекту слова «національним органом з питань протимінної діяльності» замінити словами «національним центром протимінних операцій».
 
Враховано   5. Форма звіту про обстеження та (або) очищення імовірно забруднених та (або) забруднених вибухонебезпечними предметами територій України, а також порядок і форма ведення карт таких територій затверджується національним центром протимінних операцій.
 
192. 3) положення про уповноважений оперативний орган протимінних операцій, порядок його створення, організаційні та процедурні засади діяльності;
 
   6. Перелік імовірно забруднених та забруднених вибухонебезпечними предметами територій України (далі - перелік територій) затверджується Кабінетом Міністрів України.
 
193. 4) положення про комісію з питань акредитації операторів протимінної діяльності та моніторингу їх відповідності вимогам акредитації, порядок її створення, організаційні та процедурні засади діяльності, права і обов’язки її членів та її персональний склад;
 
-108- Продан О.П.
Пинзеник В.М.
Іщенко В.О.
У абзаці другому частини шостої статті 11 законопроекту слова «уповноваженим органом протимінних операцій» замінити словами «національним органом з питань протимінної діяльності».
 
Відхилено   Зміна статусу території з імовірно забрудненої та (або) забрудненої вибухонебезпечними предметами на безпечну (очищену) територію здійснюється Кабінетом Міністрів України на підставі інформації, наданої уповноваженим органом протимінних операцій, шляхом внесення відповідних змін до переліку територій.
 
194. 5) порядок акредитації операторів протимінної діяльності та моніторингу їх відповідності вимогам акредитації;
 
-109- Вінник І.Ю.
Абзац другий частини шостої статті 11 законопроекту викласти в такій редакції:
«Зміна статусу території з імовірно забрудненої та (або) забрудненої вибухонебезпечними предметами на безпечну (очищену) територію здійснюється Кабінетом Міністрів України на підставі інформації, наданої уповноваженим органом протимінних операцій, шляхом внесення відповідних змін до переліку територій».
 
Враховано      
195. 6) рішення комісії з питань акредитації та моніторингу;
 
   Розділ ІІ
 
196. 7) порядок ліцензування операторів протимінної діяльності, що залучаються до виконання заходів у сфері протимінної діяльності
 
-110- Геращенко І.В.
Іонова М.М.
Фріз І.В.
Назву Розділу ІІ законопроекту викласти в такій редакції:
«ЗАСАДИ ДЕМОКРАТИЧНОГО КОНТРОЛЮ У СФЕРІ ПРОТИМІННОЇ ДІЯЛЬНОСТІ».
 
Враховано   ЗАСАДИ ДЕМОКРАТИЧНОГО КОНТРОЛЮ У СФЕРІ ПРОТИМІННОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
 
197. 8) порядок залучення операторів з протимінної діяльності, у тому числі міжнародних, до реалізації завдань та заходів із протимінної діяльності на території України;
 
-111- Найєм М..
Назву Розділу ІІ викласти в такій редакції:
«Контроль за здійсненням протимінної діяльності».
 
Відхилено      
198. 9) національні стандарти у сфері протимінної діяльності;
 
   Стаття 12. Основні засади демократичного контролю у сфері протимінної діяльності
 
199. 10) перелік імовірно забруднених та забруднених вибухонебезпечними предметами територій України;
 
-112- Недава О.А.
У частині першій статті 12 проекту слово «Конституції» замінити словом «законодавства».
 
Враховано   1. У межах повноважень, наданих відповідно до законодавства України, діяльність суб’єктів протимінної діяльності підлягає демократичному контролю (далі - контроль).
 
200. 11) перелік видів робіт, послуг у сфері протимінної діяльності, включених до переліку ліцензійних видів робіт та послуг із провадження господарської діяльності у сфері протимінної діяльності;
 
-113- Левченко Ю.В.
Іллєнко А.Ю.
Головко М.Й.
Осуховський О.І.
Марченко О.О.
З абзацу другого частини першої статті 12 Законопроекту виключити слова «судового».
 
Відхилено   Система контролю складається з контролю, що здійснюється Верховною Радою України, Кабінетом Міністрів України, органами виконавчої влади та органами місцевого самоврядування, а також із судового та громадського контролю.
 
201. 12) порядок організації та проведення робіт з виявлення, знешкодження та утилізації (знищення) вибухонебезпечних предметів та взаємодії суб'єктів протимінної діяльності під час їх виконання;
 
   2. Контроль, передбачений частиною першою цієї статті, здійснюється на основі принципів верховенства права, пріоритетності захисту прав і свобод людини і громадянина, розподілу повноважень, відповідальності, законності, підзвітності, прозорості, ефективності та результативності.
 
202. 13) порядок відшкодування заподіяної шкоди постраждалим особам внаслідок порушення законодавства в сфері протимінних операцій;
 
   3. Предметом контролю, передбаченого частиною першою цієї статті, є:
 
203. Стаття 21. Повноваження міністерств, інших центральних органів виконавчої влади та державних органів у сфері протимінної діяльності
 
   1) додержання вимог Конституції і законів України у діяльності суб’єктів протимінної діяльності, недопущення використання наданих їм повноважень для порушення прав і свобод людини і громадянина;
 
204. 1. Міністерства, інші центральні органи виконавчої влади у взаємодії з національним органом з питань протимінної діяльності та центром протимінних операцій у межах своїх повноважень реалізують державну політику у сфері протимінної діяльності.
 
   2) зміст і стан реалізації стратегій, доктрин, концепцій, національних програм та планів протимінної діяльності;
 
205. 2. Перелік міністерств, інших центральних органів виконавчої влади та державних органів, які залучаються до реалізації державної політики у сфері протимінної діяльності та їх завдання визначаються Кабінетом Міністрів України.
 
   3) ефективність використання ресурсів, зокрема бюджетних коштів, суб’єктами протимінної діяльності».
 
206. Стаття 22. Повноваження місцевих державних адміністрацій, органів місцевого самоврядування у сфері протимінної діяльності
 
-114- Геращенко І.В.
Іонова М.М.
Фріз І.В.
Статтю 12 проекту викласти в такій редакції:
«Стаття 12. Основні засади демократичного контролю у сфері протимінної діяльності
1. У межах повноважень, наданих відповідно до Конституції та законів України, діяльність суб’єктів протимінної діяльності підлягає демократичному контролю (далі - контроль).
Система контролю складається з контролю, що здійснюється Верховною Радою України, Кабінетом Міністрів України, органами виконавчої влади та органами місцевого самоврядування, а також із судового та громадського контролю.
2. Контроль, передбачений частиною першою цієї статті, здійснюється на основі принципів верховенства права, пріоритетності захисту прав і свобод людини і громадянина, розподілу повноважень, відповідальності, законності, підзвітності, прозорості, ефективності та результативності.
3. Предметом контролю, передбаченого частиною першою цієї статті, є:
1) додержання вимог Конституції і законів України у діяльності суб’єктів протимінної діяльності, недопущення використання наданих їм повноважень для порушення прав і свобод людини і громадянина;
2) зміст і стан реалізації стратегій, доктрин, концепцій, національних програм та планів протимінної діяльності;
3) ефективність використання ресурсів, зокрема бюджетних коштів, суб’єктами протимінної діяльності».
 
Враховано      
207. 1. Місцеві державні адміністрації, органи місцевого самоврядування у взаємодії з центральними органами виконавчої влади, державними органами та національним органом з питань протимінної діяльності у межах своїх повноважень:
 
-115- Найєм М..
Статтю 12 проекту Закону викласти у такій редакції:
«Стаття 12. Засади контролю за здійсненням протимінної діяльності
1. У межах повноважень, наданих відповідно до , діяльність суб’єктів протимінної діяльності підлягає контролю.
Система контролю складається з контролю, що здійснюється Верховною Радою України, Кабінетом Міністрів України, органами виконавчої влади та органами місцевого самоврядування, та громадського контролю.
2. Контроль здійснюється за принципами верховенства права, законності, підзвітності, прозорості, ефективності та результативності.
3. Предметом цивільного контролю є:
1). дотримання вимог і законів України у діяльності суб’єктів протимінної діяльності, недопущення їх використання для порушення прав і свобод людини і громадянина;
2). зміст і стан реалізації стратегій, доктрин, концепцій, національних програм та планів протимінної діяльності;
3). ефективність використання ресурсів, зокрема бюджетних коштів, суб’єктами протимінної діяльності».
 
Відхилено      
208. 1) сприяють проведенню навчання ризикам, що пов’язані з вибухонебезпечними предметами;
 
   Стаття 13. Контроль, що здійснюється Верховною Радою України у сфері протимінної діяльності
 
209. 2) сприяють наданню медичної допомоги постраждалим особам та здійсненню їх медичної реабілітації;
 
   1. Верховна Рада України відповідно до статті 85 Конституції України здійснює парламентський контроль у сфері протимінної діяльності.
 
210. 3) сприяють розташованим на відповідній території суб’єктам протимінної діяльності у виконанні покладених на них завдань у сфері протимінної діяльності;
 
-116- Недава О.А.
У частині другій статті 13 проекту Закону після слова «діяльності» доповнити словами «державну цільову».
 
Відхилено   2. Верховна Рада України відповідно до статті 89 Конституції України створює комітети Верховної Ради України, до повноважень яких належить забезпечення парламентського контролю за діяльністю органів виконавчої влади у сфері протимінної діяльності.
 
211. 4) узгоджують плани проведення на території регіону операцій з розмінування;
 
-117- Геращенко І.В.
Іонова М.М.
Фріз І.В.
Статтю 13 проекту викласти в такій редакції:
«Стаття 13. Контроль, що здійснюється Верховною Радою України у сфері протимінної діяльності
1. Верховна Рада України відповідно до статті 85 Конституції України здійснює парламентський контроль у сфері протимінної діяльності.
2. Верховна Рада України відповідно до статті 89 Конституції України створює комітети Верховної Ради України, до повноважень яких належить забезпечення парламентського контролю за діяльністю органів виконавчої влади у сфері протимінної діяльності.
3. Для вивчення, підготовки і попереднього розгляду окремих питань у сфері протимінної діяльності, а також діяльності органів виконавчої влади у цій сфері Верховна Рада України в межах своїх повноважень може створювати тимчасові спеціальні комісії, а для проведення розслідування з питань, що становлять суспільний інтерес, - тимчасові слідчі комісії, які діють у порядку, встановленому законом.
4. Верховна Рада України за поданням Кабінету Міністрів України затверджує сформовану національним органом з питань протимінної діяльності програму протимінної діяльності та заслуховує щорічні звіти про хід її виконання.
5. У разі необхідності Верховна Рада України може проводити відповідно до Регламенту Верховної Ради України парламентські слухання з питань Протимінної діяльності, що становлять суспільний інтерес і потребують законодавчого врегулювання.
6. Верховна Рада України відповідно до Регламенту Верховної Ради України може офіційно запросити або вимагати присутності на пленарному засіданні Верховної Ради України для заслуховування посадових чи службових осіб органів виконавчої влади у сфері протимінної діяльності».
 
Враховано   3. Для вивчення, підготовки і попереднього розгляду окремих питань у сфері протимінної діяльності, а також діяльності органів виконавчої влади у цій сфері Верховна Рада України в межах своїх повноважень може створювати тимчасові спеціальні комісії, а для проведення розслідування з питань, що становлять суспільний інтерес, - тимчасові слідчі комісії, які діють у порядку, встановленому законом.
4. Верховна Рада України за поданням Кабінету Міністрів України затверджує сформовану національним органом з питань протимінної діяльності програму протимінної діяльності та заслуховує щорічні звіти про хід її виконання.
5. У разі необхідності Верховна Рада України може проводити відповідно до Регламенту Верховної Ради України парламентські слухання з питань Протимінної діяльності, що становлять суспільний інтерес і потребують законодавчого врегулювання.
6. Верховна Рада України відповідно до Регламенту Верховної Ради України може офіційно запросити або вимагати присутності на пленарному засіданні Верховної Ради України для заслуховування посадових чи службових осіб органів виконавчої влади у сфері протимінної діяльності».
 
212. 5) отримують від керівництва дислокованих на території регіону суб’єктів протимінної діяльності інформацію про загрозу або масштаби забруднення території вибухонебезпечними предметами;
 
-118- Найєм М..
Статтю 13 викласти у такій редакції:
«Стаття 13. Контроль, що здійснюється Верховною Радою України
Верховна Рада України щороку не пізніше 1 червня проводить парламентські слухання щодо реалізації Національної стратегії протимінної діяльності».
 
Відхилено      
213. 6) інформують населення про можливі загрози від вибухонебезпечних предметів і заходи, які необхідно вживати для уникнення небезпеки для життя і здоров’я.
 
   Стаття 14. Контроль, що здійснюється Кабінетом Міністрів України у сфері протимінної діяльності
 
214. Стаття 23. Повноваження національного органу з питань протимінної діяльності
 
   1. Кабінет Міністрів України здійснює контроль за додержанням законодавства та реалізацією державної політики у сфері протимінної діяльності.
 
215. 1. Національний орган з питань протимінної діяльності утворюється Кабінетом Міністрів України.
 
-119- Продан О.П.
Пинзеник В.М.
Іщенко В.О.
У частині другій статті 14 законопроекту слова «, центру протимінних операцій» виключити.
 
Відхилено   2. Кабінет Міністрів України контролює та координує діяльність національного органу з питань протимінної діяльності, центру протимінних операцій та інших органів виконавчої влади, які входять до складу суб’єктів протимінної діяльності України.
 
216. На національний орган з питань протимінної діяльності покладено обов’язок забезпечення координації заходів щодо управління та регулювання протимінної діяльності в Україні.
 
-120- Геращенко І.В.
Іонова М.М.
Фріз І.В.
Статтю 14 проекту викласти в такій редакції:
«Стаття 14. Контроль, що здійснюється Кабінетом Міністрів України у сфері протимінної діяльності
1. Кабінет Міністрів України здійснює контроль за додержанням законодавства та реалізацією державної політики у сфері протимінної діяльності.
2. Кабінет Міністрів України контролює та координує діяльність національного органу з питань протимінної діяльності, центру протимінних операцій та інших органів виконавчої влади, які входять до складу суб’єктів протимінної діяльності України».
 
Враховано      
217. Організаційне, інформаційне, матеріально-технічне забезпечення діяльності національного органу з питань протимінної діяльності здійснює Кабінет Міністрів України.
 
-121- Найєм М..
Статтю 14 викласти у такій редакції:
«Стаття 14. Контроль, що здійснюється Кабінетом Міністрів України
1. Кабінет Міністрів України координує виконання Плану з імплементації Національної стратегії протимінної діяльності та щороку не пізніше ніж до 1 травня подає Верховній Раді України звіт про його виконання.
2. Звіт заслуховується під час парламентських слухань».
 
Відхилено      
218. 2. До повноважень національного органу з питань протимінної діяльності належить:
 
   Стаття 15. Контроль Верховної Ради Автономної Республіки Крим, Ради міністрів Автономної Республіки Крим, місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування
 
219. 1) забезпечення реалізації державної політики і виконання міжнародних зобов’язань України у сфері протимінної діяльності та звітування з цих питань перед Верховною Радою України;
 
   1. Верховна Рада Автономної Республіки Крим і Рада міністрів Автономної Республіки Крим забезпечують на території Автономної Республіки Крим здійснення цивільного контролю за виконанням підприємствами, установами та організаціями всіх форм власності, службовими (посадовими) особами і громадянами законів України, інших нормативно-правових актів з питань протимінної діяльності, інформують із цих питань громадськість у порядку, визначеному цим та іншими законами України.
 
220. 2) контроль за додержанням законодавства в сфері протимінної діяльності;
 
-122- Найєм М..
Статтю 16 проекту Закону виключити.
 
Відхилено   Стаття 16. Оскарження рішень, дій чи бездіяльності у сфері протимінної діяльності
 
221. 3) координація протимінної діяльність, яка провадиться міністерствами, іншими центральними органами виконавчої влади та державними органами, органами місцевого самоврядування, а також підприємствами, установами та організаціями, що залучаються до виконання заходів у сфері протимінної діяльності;
 
   1. Рішення, дії чи бездіяльність органів державної влади, органів місцевого самоврядування, їх посадових і службових осіб, а також суб’єктів протимінної діяльності можуть бути оскаржені до суду відповідно до закону.
 
222. 4) міжнародне співробітництво та представлення інтересів держави у сфері протимінної діяльності в міжнародних організаціях, в порядку, визначеному законодавством;
 
   2. Контроль за виконанням судових рішень здійснюють суди.
 
223. 5) управління інформацією у сфері протимінної діяльності;
 
-123- Геращенко І.В.
Іонова М.М.
Фріз І.В.
Статтю 16 проекту викласти в такій редакції:
«Стаття 16. Судовий контроль у сфері протимінної діяльності
1. Рішення, дії чи бездіяльність органів державної влади, органів місцевого самоврядування, їх посадових і службових осіб, а також суб’єктів протимінної діяльності можуть бути оскаржені до суду відповідно до закону.
2. Суди загальної юрисдикції здійснюють контроль у сфері протимінної діяльності у межах їх юрисдикції, установленої законом».
 
Враховано редакційно      
224. 6) організація формування та впровадження національних програм у сфері протимінної діяльності, розроблення їх з урахуванням положень міжнародних стандартів протимінної діяльності;
 
-124- Левченко Ю.В.
Іллєнко А.Ю.
Головко М.Й.
Осуховський О.І.
Марченко О.О.
Статтю 16 проекту викласти в такій редакції:
«Стаття 16. Оскарження рішень, дій чи бездіяльності у сфері протимінної діяльності
1. Рішення, дії чи бездіяльність органів державної влади, посадових і службових осіб можуть бути оскаржені в суді.
2. Контроль за виконанням судових рішень здійснюють суди».
 
Враховано редакційно      
225. 7) нагляд (контроль) за додержанням центром протимінних операцій, центральними органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, іншими державними органами, в частині здійснення делегованих їм повноважень, законодавства у сфері протимінної діяльності;
 
-125- Недава О.А.
Статтю 16 проекту викласти у такій редакції:
«Стаття 16. Оскарження дій у сфері протимінної діяльності
Рішення, дії чи бездіяльність органів державної влади, органів місцевого самоврядування, їх посадових осіб, суб’єктів протимінної діяльності та (або фахівців) у цій сфері можуть бути оскаржені в судовому порядку».
 
Враховано редакційно      
226. 8) узагальнення звітних матеріалів для передачі даних до міжнародних організацій, що надаються від міністерств, інших центральних органів виконавчої влади, які у межах своїх повноважень реалізують державну політику у сфері протимінної діяльності та долучаються до формування національної доповіді щодо виконання Україною взятих міжнародних зобов’язань у сфері протимінної діяльності.
 
   Стаття 17. Громадський контроль у сфері протимінної діяльності
 
227. 3. Національний орган з питань протимінної діяльності, відповідно до покладених на нього завдань, погоджує:
 
   1. Громадяни України беруть участь у здійсненні контролю у сфері протимінної діяльності через громадські об’єднання, членами яких вони є, через народних депутатів України, депутатів місцевих рад, а також особисто шляхом звернення до Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини або до державних органів у порядку, встановленому Конституцією України та законами України. Сфера громадського контролю може бути обмежена виключно Законом України "Про державну таємницю".
 
228. 1) рішення комісії з питань акредитації та моніторингу про видачу (відмову у видачі) свідоцтва про акредитацію оператора протимінної діяльності;
 
   2. Громадські об’єднання, до статутних цілей і завдань яких належить здійснення контролю у сфері протимінної діяльності, здійснюють громадський контроль у цій сфері у межах, установлених законодавством та статутами цих об’єднань.
 
229. 2) щорічні звіти про хід виконання програми протимінної діяльності;
 
-126- Недава О.А.
Частину третю статті 17 проекту Закону після слів «національних інтересів України» доповнити словами «небезпеки, пов’язані з вибухонебезпечними предметами та протимінною діяльністю, а також про заходи щодо усунення наслідків негативного впливу вибухонебезпечних предметів на соціально-економічні умови життєдіяльності населення та довкілля».
 
Враховано   3. Засоби масової інформації, висвітлюючи питання протимінної діяльності, інформують суспільство про стан захисту національних інтересів України у сфері протимінної діяльності у межах та у спосіб, що не суперечать законодавству України, небезпеки, пов’язані з вибухонебезпечними предметами та протимінною діяльністю, а також про заходи щодо усунення наслідків негативного впливу вибухонебезпечних предметів на соціально-економічні умови життєдіяльності населення та довкілля.
 
230. 3) національну програму протимінної діяльності;
 
-127- Геращенко І.В.
Іонова М.М.
Фріз І.В.
Статтю 17 проекту викласти в такій редакції:
«Стаття 17. Громадський контроль у сфері протимінної діяльності
1. Громадяни України беруть участь у здійсненні контролю у сфері протимінної діяльності через громадські об’єднання, членами яких вони є, через народних депутатів України, депутатів місцевих рад, а також особисто шляхом звернення до Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини або до державних органів у порядку, встановленому Конституцією України та законами України. Сфера громадського контролю може бути обмежена виключно Законом України "Про державну таємницю".
2. Громадські об’єднання, до статутних цілей і завдань яких належить здійснення контролю у сфері протимінної діяльності, здійснюють громадський контроль у цій сфері у межах, установлених законодавством та статутами цих об’єднань.
3. Засоби масової інформації, висвітлюючи питання протимінної діяльності, інформують суспільство про стан захисту національних інтересів України у сфері протимінної діяльності у межах та у спосіб, що не суперечать законодавству України».
 
Враховано      
231. 4) національні стандарти у сфері протимінної діяльності;
 
-128- Найєм М..
Статтю 17 викласти у такій редакції:
«Стаття 17. Громадський контроль
1. Громадські організації здійснюють моніторинг виконання Плану з імплементації Національної стратегії протимінної діяльності та моніторинг імплементації Національної стратегії протимінної діяльності, за результатами чого готують альтернативний звіт, який не пізніше ніж до 1 травня подають Верховній Раді України для заслуховування під час парламентських слухань.
2. Національний орган з питань протимінної діяльності зобов’язаний не пізніше ніж 15 березня оприлюднювати на власному офіційному веб сайті проект звіту про виконання Плану з імплементації Національної стратегії протимінної діяльності для обговорення з представниками громадських організацій».
 
Відхилено      
232. 5) порядок організації та проведення робіт з виявлення, знешкодження і утилізації (знищення) вибухонебезпечних предметів та взаємодії суб'єктів протимінної діяльності під час їх виконання;
 
   Розділ ІІІ
 
233. 6) положення про уповноважений оперативний орган протимінних операцій, порядок створення, організаційні та процедурні засади його діяльності;
 
   ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ ТА УПРАВЛІННЯ У СФЕРІ ПРОТИМІННОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
 
234. 7) положення про комісію з питань акредитації операторів протимінної діяльності та моніторингу їх відповідності вимогам акредитації, порядок її створення, організаційні та процедурні засади діяльності, права і обов’язки її членів та її персональний склад.
 
   Стаття 18. Державне регулювання та управління у сфері протимінної діяльності
 
235. 3. Національний орган з питань протимінної діяльності, в межах своїх повноважень, затверджує:
 
   1. Державне регулювання та управління у сфері протимінної діяльності здійснюються шляхом:
 
236. 1) щорічний план протимінної діяльності, який містить перелік територій, що підлягають розмінуванню, заходів, необхідних для здійснення такого розмінування та послідовність їх реалізації, терміни виконання робіт тощо;
 
   1) формування, погодження, затвердження та виконання національних програм протимінної діяльності;
 
237. 2) положення про інспекцію з контролю якості робіт (послуг) операторів протимінної діяльності, порядок її створення, структуру, посадовий склад, організаційні та процедурні засади діяльності;
 
   2) погодження, затвердження і виконання національних стандартів, розроблених з урахуванням положень міжнародних стандартів у сфері протимінної діяльності;
 
238. 3) положення про секретаріат центру протимінних операцій, порядок його створення, структуру, посадовий склад, організаційні та процедурні засади діяльності;
 
   3) розроблення концептуальних основ державної політики у галузі дослідження та впровадження заходів протимінної діяльності в інтересах безпеки населення;
 
239. 4) порядок створення, ведення та доступу до відомостей реєстру операторів протимінної діяльності і єдиного державного реєстру обстеження, виявлення та очищення територій, знешкодження та (або) знищення вибухонебезпечних предметів;
 
   4) підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації фахівців у сфері протимінної діяльності і розмінування;
 
240. 5) форму звіту про обстеження та (або) очищення імовірно забруднених та (або) забруднених вибухонебезпечними предметами територій України, а також порядок і форму ведення карт територій.
 
-129- Недава О.А.
Пункт 5) частини першої статті 18 проекту Закону викласти у такій редакції:
«5) запровадження порядку ліцензування і додержання вимог ліцензійних умов».
 
Відхилено   5) запровадження порядку ліцензування і акредитації операторів протимінної діяльності та моніторингу відповідності вимогам акредитації;
 
241. Національний орган з питань протимінної діяльності виконує інші завдання та функції, визначені законами України та покладені на нього Кабінетом Міністрів України.
 
   6) запровадження ефективного управління інформацією у сфері протимінної діяльності;
 
242. 4. Положення про національний орган з питань протимінної діяльності, порядок його створення, організаційні і процедурні засади діяльності та його персональний склад затверджується Кабінетом Міністрів України.
 
   7) здійснення контролю та забезпечення якості виконання заходів у сфері протимінної діяльності.
 
243. Стаття 24. Повноваження комісії з питань акредитації операторів протимінної діяльності та моніторингу їх відповідності вимогам акредитації
 
   Стаття 19. Повноваження Верховної Ради України у сфері протимінної діяльності
 
244. 1. Комісія з питань акредитації та моніторингу є постійно діючим колегіальним органом, який утворюється та діє у складі національного органу з питань протимінної діяльності, підзвітний та підконтрольним йому.
 
   1. Верховна Рада України у сфері протимінної діяльності:
 
245. 2. Основним завданням та функціями комісії з питань акредитації та моніторингу є:
 
   1) приймає, змінює та скасовує закони, що стосуються протимінної діяльності;
 
246. 1. розгляд заяв про акредитацію оператора протимінної діяльності;
 
   2) затверджує головні напрями протимінної діяльності України;
 
247. 2. здійснення акредитації суб'єктів господарювання;
 
-130- Недава О.А.
Пункт 3) частини першої статті 19 проекту Закону виключити.
 
Враховано      
248. 3. прийняття за результатами акредитації суб'єктів господарювання рішення про видачу або відмову у видачі свідоцтва про акредитацію оператора протимінної діяльності;
 
-131- Недава О.А.
Пункт 4) частини першої статті 19 проекту Закону виключити.
 
Враховано      
249. 4. видача свідоцтва, дублікату свідоцтва про акредитацію оператора протимінної діяльності;
 
   5) затверджує національну програму протимінної діяльності;
 
250. 5. моніторинг відповідності операторів протимінної діяльності вимогам акредитації;
 
   6) щороку заслуховує звіт про хід виконання національної програми протимінної діяльності;
 
251. 6. реалізація інших повноважень, що належать до компетенції комісії.
 
-132- Вінник І.Ю.
Пункт 7) частини першої статті 19 проекту Закону викласти в такій редакції:
«7) здійснює парламентський контроль у відповідній сфері».
 
Враховано   7) здійснює парламентський контроль у відповідній сфері;
 
252. 3. Основними принципами діяльності комісії з питань акредитації та моніторингу є:
 
   8) приводить чинне законодавство України у відповідність з національними стандартами, розробленими з урахуванням положень міжнародних стандартів протимінної діяльності.
 
253. 1. законність;
 
-133- Геращенко І.В.
Іонова М.М.
Фріз І.В.
Статтю 19 проекту Закону (з метою уникнення дублювання конституційних повноважень Верховної Ради України) викласти в такій редакції:
«Стаття 19. Повноваження Верховної Ради України у сфері протимінної діяльності
Верховна Рада України відповідно до статті 85 Конституції України приймає закони України, що регулюють протимінну діяльність, затверджує відповідні бюджетні асигнування, приймає рішення щодо звіту про їх використання, а також здійснює парламентський контроль у відповідній сфері».
 
Враховано редакційно      
254. 2. професіоналізм;
 
-134- Найєм М..
Статтю 19 проекту Закону викласти у такій редакції:
«Стаття 19. Планування протимінної діяльності
1. Верховна Рада України затверджує Національну стратегію протимінної діяльності, яка розробляється національним органом з питань протимінної діяльності на основі аналізу результатів нетехнічного та технічного обстеження територій та складених карт із залученням міністерств, інших центральних органів виконавчої влади та державних органів, місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування, та в установленому порядку вноситься у Верховну Раду України Кабінетом Міністрів України.
3. Національна стратегія протимінної діяльності реалізується шляхом виконання плану з імплементації Національної стратегії протимінної діяльності, який розробляється національним органом з питань протимінної діяльності та затверджується Кабінетом Міністрів України.
4. План з імплементації Національної стратегії протимінної діяльності повинен містити інформацію про:
території та/або будівлі, які відповідно до проведеного нетехнічного та технічного обстеження вважаються такими, що можуть бути замінованими, або на території яких можуть знаходитися вибухонебезпечні предмети (далі – підозрілі території та/або будівлі);
план імплементації із зазначенням строків, виконавців та індикаторів виконання, заходів з проведення інформаційних кампаній для населення щодо ризиків, що пов’язані з вибухонебезпечними предметами; із знищення запасів вибухових речовин та боєприпасів; з надання допомоги постраждалим особам; з пропаганди; заборони використання та застосування протипіхотних мін;
план безпосереднього розмінування підозрілих територій та/або будівель, а також здійснення інших заходів, визначених цим Законом;
засоби та обладнання, необхідні для проведення гуманітарного розмінування;
джерела фінансування та суми видатків з державного бюджету, необхідні для виконання заходів, передбачених Планом з імплементації Національної стратегії протимінної діяльності.
5. План з імплементації Національної стратегії протимінної діяльності підлягає щорічному перегляду з урахуванням результатів реалізації визначених заходів.
6. Керівники державних органів несуть персональну відповідальність за забезпечення виконання плану з імплементації Національної стратегії протимінної діяльності».
 
Відхилено      
255. 3. чесність;
 
-135- Найєм М..
Статтю 20 проекту Закону виключити.
 
Відхилено   Стаття 20. Повноваження Кабінету Міністрів України у сфері протимінної діяльності
 
256. 4. неупередженість;
 
   1. Кабінет Міністрів України у сфері протимінної діяльності:
 
257. 5. прозорість;
 
   1) здійснює державне регулювання та контроль за дотриманням законодавства у сфері протимінної діяльності;
 
258. 6. рівність;
 
   2) забезпечує реалізацію державної політики у сфері протимінної діяльності та звітує з цих питань перед Верховною Радою України;
 
259. 7. ефективність;
 
-136- Продан О.П.
Пинзеник В.М.
Іщенко В.О.
У пункті 3) частини першої статті 20 законопроекту слова «, центру протимінних операцій» виключити.
 
Відхилено   3) забезпечує цивільний контроль за діяльністю національного органу з питань протимінної діяльності, центру протимінних операцій та інших органів виконавчої влади, які входять до складу суб’єктів протимінної діяльності України;
 
260. 8. колегіальність;
 
-137- Недава О.А.
Пункт 4) частини першої статті 20 законопроекту виключити.
 
Відхилено   4) здійснює розподіл повноважень з виконання заходів протимінної діяльності за усіма її складовими між міністерствами, іншими центральними органами виконавчої влади та державними органами;
 
261. 9. обґрунтованість прийняття рішень.
 
-138- Недава О.А.
Пункт 5) частини першої статті 20 законопроекту виключити.
 
Відхилено   5) здійснює організаційне, інформаційне, матеріально-технічне забезпечення діяльності національного органу з питань протимінної діяльності;
 
262. 4. Склад комісії з питань акредитації та моніторингу затверджується Кабінетом Міністрів України за пропозицією національного органу з питань протимінної діяльності.
 
-139- Недава О.А.
Пункт 6) частини першої статті 20 законопроекту виключити.
 
Відхилено   6) організовує формування та виконання національних програм протимінної діяльності;
 
263. До складу комісії з питань акредитації та моніторингу входять:
 
   7) видає в межах своєї компетенції постанови і розпорядження на виконання цього Закону.
 
264. 1) голова комісії - керівник національного органу з питань протимінної діяльності;
 
   2. Кабінет Міністрів України у сфері протимінної діяльності, в межах своїх повноважень, затверджує:
 
265. 2) перший заступник голови - представник центрального органу виконавчої влади, який забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері національної безпеки, у воєнній сфері, сфері оборони і військового будівництва у мирний час та особливий період;
 
   1) порядок організації та проведення робіт з виявлення, знешкодження та знищення вибухонебезпечних предметів та взаємодії під час їх виконання;
 
266. 3) заступник голови комісії - представник центрального органу виконавчої влади, який забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері цивільного захисту;
 
   2) положення про національний орган з питань протимінної діяльності, порядок його створення, організаційні і процедурні засади діяльності та його персональний склад;
 
267. 4) заступник голови комісії - центрального органу виконавчої влади, який забезпечує формування та реалізує реалізує державну політику у сферах забезпечення охорони прав і свобод людини, інтересів суспільства і держави, протидії злочинності, підтримання громадської безпеки і правопорядку, а також надання поліцейських послуг;
 
-140- Продан О.П.
Пинзеник В.М.
Іщенко В.О.
Пункт 3) частини 2 статті 20 законопроекту виключити.
 
Відхилено   3) положення про уповноважений оперативний орган протимінних операцій, порядок його створення, організаційні та процедурні засади діяльності;
 
268. 5) заступник голови комісії - представник центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері економічного розвитку;
 
   4) положення про комісію з питань акредитації операторів протимінної діяльності та моніторингу їх відповідності вимогам акредитації, порядок її створення, організаційні та процедурні засади діяльності, права і обов’язки її членів та її персональний склад;
 
269. 6) члени комісії - по одному представнику від:
 
   5) порядок акредитації операторів протимінної діяльності та моніторингу їх відповідності вимогам акредитації;
 
270. - центральних органів виконавчої влади, які забезпечують формування та реалізують державну політику:
 
   6) рішення комісії з питань акредитації та моніторингу;
 
271. а) у сфері зовнішніх зносин;
 
   7) порядок ліцензування операторів протимінної діяльності, що залучаються до виконання заходів у сфері протимінної діяльності
 
272. б) у сфері охорони навколишнього природного середовища та екологічної безпеки;
 
-141- Вінник І.Ю.
Пункт 8) частини 2 статті 20 законопроекту викласти в такій редакції:
«порядок залучення до виконання заходів у сфері протимінної діяльності операторів протимінної діяльності, які отримують фінансові ресурси безпосередньо від донорів та (або) одночасно виступають донорами та операторами протимінної діяльності».
 
Враховано   8) порядок залучення до виконання заходів у сфері протимінної діяльності операторів протимінної діяльності, які отримують фінансові ресурси безпосередньо від донорів та (або) одночасно виступають донорами та операторами протимінної діяльності;
 
273. в) з питань тимчасово окупованих територій у Донецькій та Луганській областях та тимчасово окупованої території Автономної Республіки Крим і м. Севастополя;
 
   9) національні стандарти у сфері протимінної діяльності;
 
274. г) державну правову політику;
 
   10) перелік імовірно забруднених та забруднених вибухонебезпечними предметами територій України;
 
275. д) у сферах автомобільного, залізничного, морського та річкового транспорту;
 
   11) перелік видів робіт, послуг у сфері протимінної діяльності, включених до переліку ліцензійних видів робіт та послуг із провадження господарської діяльності у сфері протимінної діяльності;
 
276. е) з охорони прав і свобод людини, протидії злочинності, підтримання публічної безпеки і порядку;
 
-142- Вінник І.Ю.
Пункт 12) частини 2 статті 20 законопроекту виключити,
оскільки він дублює п. 1.
 
Враховано      
277. - правоохоронного органу спеціального призначення, на який покладаються завдання щодо забезпечення недоторканності державного кордону та охорони суверенних прав України в її виключній (морській) економічній зоні;
 
   12) порядок відшкодування заподіяної шкоди постраждалим особам внаслідок порушення законодавства в сфері протимінних операцій;
 
278. - державного органу спеціального призначення з правоохоронними функціями, який забезпечує державну безпеку України (за згодою),
 
-143- Недава О.А.
Частину другу статті 20 законопроекту доповнити новим пунктом 14) такого змісту:
«14) порядок відновлення та збереження навколишнього природного середовища, передусім природних територій та об’єктів, які підлягають особливій охороні (територій та об’єктів природно-заповідного фонду, прибережних захисних смуг водних об’єктів тощо) на імовірно забруднених та забруднених вибухонебезпечними предметами територіях».
 
Враховано   13) порядок відновлення та збереження навколишнього природного середовища, передусім природних територій та об’єктів, які підлягають особливій охороні (територій та об’єктів природно-заповідного фонду, прибережних захисних смуг водних об’єктів тощо) на імовірно забруднених та забруднених вибухонебезпечними предметами територіях.
 
279. - координаційного органу з питань національної безпеки і оборони при Президентові України (за згодою),
 
-144- Геращенко І.В.
Іонова М.М.
Фріз І.В.
Статтю 20 проекту Закону викласти в такій редакції:
«Стаття 20. Повноваження Кабінету Міністрів України у сфері протимінної діяльності
1. Кабінет Міністрів України у сфері протимінної діяльності:
1) здійснює державне регулювання та контроль за дотриманням законодавства у сфері протимінної діяльності;
2) забезпечує реалізацію державної політики у сфері протимінної діяльності;
3) забезпечує контроль за діяльністю національного органу з питань протимінної діяльності, центру протимінних операцій та інших органів виконавчої влади, які входять до складу суб’єктів протимінної діяльності України;
4) здійснює розподіл повноважень з виконання заходів протимінної діяльності між міністерствами, іншими центральними органами виконавчої влади та державними органами;
5) здійснює організаційне, інформаційне, матеріально-технічне забезпечення діяльності національного органу з питань протимінної діяльності;,
6) організовує формування та виконання національних програм протимінної діяльності;
7) видає в межах своєї компетенції постанови і розпорядження на виконання цього Закону.
2. Кабінет Міністрів України у сфері протимінної діяльності, в межах своїх повноважень, затверджує:
1) порядок організації та проведення робіт з виявлення, знешкодження та знищення вибухонебезпечних предметів та взаємодії під час їх виконання;
2) положення про національний орган з питань протимінної діяльності, порядок його створення, організаційні і процедурні засади діяльності та його персональний склад;
3) положення про уповноважений оперативний орган протимінних операцій, порядок його створення, організаційні та процедурні засади діяльності;
4) положення про комісію з питань акредитації операторів протимінної діяльності та моніторингу їх відповідності вимогам акредитації, порядок її створення, організаційні та процедурні засади діяльності, права і обов’язки її членів та її персональний склад;
5) порядок акредитації операторів протимінної діяльності та моніторингу їх відповідності вимогам акредитації;
6) рішення комісії з питань акредитації та моніторингу;
7) порядок ліцензування операторів протимінної діяльності, що залучаються до виконання заходів у сфері протимінної діяльності;
8) порядок залучення операторів з протимінної діяльності, у тому числі міжнародних, до реалізації завдань та заходів із протимінної діяльності на території України;
9) національні стандарти у сфері протимінної діяльності;
10) перелік імовірно забруднених та забруднених вибухонебезпечними предметами територій України;
11) перелік видів робіт, послуг у сфері протимінної діяльності, включених до переліку ліцензійних видів робіт та послуг із провадження господарської діяльності у сфері протимінної діяльності;
12) порядок організації та проведення робіт з виявлення, знешкодження та утилізації (знищення) вибухонебезпечних предметів та взаємодії суб'єктів протимінної діяльності під час їх виконання;
13) порядок відшкодування заподіяної шкоди постраждалим особам внаслідок порушення законодавства в сфері протимінних операцій».
 
Враховано редакційно      
280. - національного органу України з акредитації (за згодою).
 
-145- Найєм М..
Статтю 21 проекту Закону виключити.
 
Відхилено   Стаття 21. Повноваження міністерств, інших центральних органів виконавчої влади та державних органів у сфері протимінної діяльності
 
281. Для участі у засіданні комісії з питань акредитації та моніторингу, за рішенням комісії, можуть бути запрошені інші особи.
 
-146- Продан О.П.
Пинзеник В.М.
Іщенко В.О.
У частині першій статті 21 законопроекту слова «та центром протимінних операцій» виключити.
 
Відхилено   1. Міністерства, інші центральні органи виконавчої влади у взаємодії з національним органом з питань протимінної діяльності та центром протимінних операцій у межах своїх повноважень реалізують державну політику у сфері протимінної діяльності.
 
282. 5. Засідання комісії з питань акредитації та моніторингу проводяться в разі потреби, але не рідше одного разу на місяць. Рішення комісії з питань акредитації та моніторингу приймається відкритим голосуванням більшістю голосів присутніх на засіданні членів комісії.
 
-147- Геращенко І.В.
Іонова М.М.
Фріз І.В.
Частину другу статті 21 проекту Закону виключити,
оскільки вона суперечить частині другій статті 120 Конституції України та не відповідає назві статті 21 проекту.
 
Враховано      
283. 6. Положення про комісію з питань акредитації операторів протимінної діяльності та моніторингу їх відповідності вимогам акредитації та порядок її створення затверджуються Кабінетом Міністрів України.
 
-148- Вінник І.Ю.
Частину другу статті 21 проекту Закону викласти в такій редакції:
«2. Розмінування на територіях, які надані для розміщення і постійної діяльності військових частин, установ, військових навчальних закладів, підприємств та організацій Збройних Сил України, інших утворених відповідно до законів України військових формувань, та (або) в районах проведення операції Об'єднаних сил та (або) здійснення заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях, а також розмінування, що проводяться у невідкладних випадках після отримання повідомлення про необхідність надання екстреної допомоги населенню, під час ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій та (або) знешкодження вибухових пристроїв, що використовуються в терористичних цілях здійснюється уповноваженими підрозділами центральних органів виконавчої влади в порядку, визначеному законодавством України».
 
Враховано   2. Розмінування на територіях, які надані для розміщення і постійної діяльності військових частин, установ, військових навчальних закладів, підприємств та організацій Збройних Сил України, інших утворених відповідно до законів України військових формувань, та (або) в районах проведення операції Об'єднаних сил та (або) здійснення заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях, а також розмінування, що проводяться у невідкладних випадках після отримання повідомлення про необхідність надання екстреної допомоги населенню, під час ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій та (або) знешкодження вибухових пристроїв, що використовуються в терористичних цілях здійснюється уповноваженими підрозділами центральних органів виконавчої влади в порядку, визначеному законодавством України.
 
284. Стаття 25. Повноваження центру протимінних операцій
 
-149- Продан О.П.
Пинзеник В.М.
Іщенко В.О.
Статтю 21 законопроекту доповнити новими частинами такого змісту:
«3. Головний орган у системі центральних органів виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує #102633
1) координує діяльність з проведення операцій з розмінування на території України та за її межами;
2) вносить пропозиції, щодо формування державної політики в сфері протимінної діяльності;
3) забезпечує інформування громадськості про реалізацію державної політики у сфері протимінної діяльності;
4) здійснює управління якістю проведення операцій з розмінування;
5) вносить пропозиції щодо порядку здійснення контролю якості протимінної діяльності.
4. Головний орган у системі центральних органів виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує #102633
1) щорічний план протимінної діяльності, який містить перелік територій, що підлягають розмінуванню, заходів, необхідних для здійснення такого розмінування та послідовність їх реалізації, терміни виконання робіт тощо;
2) положення про інспекцію з контролю якості робіт (послуг) операторів протимінної діяльності, порядок її створення, структуру, посадовий склад, організаційні та процедурні засади діяльності;
3) положення про секретаріат центру протимінних операцій, порядок його створення, структуру, посадовий склад, організаційні та процедурні засади діяльності;
4) порядок створення, ведення та доступу до відомостей реєстру операторів протимінної діяльності і єдиного державного реєстру обстеження, виявлення та очищення територій, знешкодження та (або) знищення вибухонебезпечних предметів;
5) форму звіту про обстеження та (або) очищення імовірно забруднених та (або) забруднених вибухонебезпечними предметами територій України, а також порядок і форму ведення карт територій».
 
Відхилено      
285. 1. Центр протимінних операцій є центральним органом виконавчої влади, діяльність якого спрямовується та координується національним органом з питань протимінної діяльності та який забезпечує формування і реалізує державну політику у сфері протимінної діяльності.
 
   Стаття 22. Повноваження місцевих державних адміністрацій, органів місцевого самоврядування у сфері протимінної діяльності
 
286. Склад центру протимінних операцій затверджується Кабінетом Міністрів України за пропозицією національного органу з питань протимінної діяльності.
 
   1. Місцеві державні адміністрації, органи місцевого самоврядування у взаємодії з центральними органами виконавчої влади, іншими державними органами та національним органом з питань протимінної діяльності у межах своїх повноважень:
 
287. 2. Центр протимінних операцій у сфері протимінної діяльності:
 
-150- Недава О.А.
Пункт 1) частини першої статті 22 проекту Закону викласти у такій редакції:
1) сприяють проведенню навчань з уникнення ризиків, що пов’язані з вибухонебезпечними предметами;
 
Відхилено   1) сприяють проведенню навчання ризикам, що пов’язані з вибухонебезпечними предметами;
 
288. 1) координує діяльність з проведення операцій з розмінування на території України та за її межами;
 
   2) сприяють наданню медичної допомоги постраждалим особам та здійсненню їх медичної реабілітації;
 
289. 2) вносить пропозиції, щодо формування державної політики в сфері протимінної діяльності;
 
   3) інформують населення про можливі загрози від вибухонебезпечних предметів і заходи, які необхідно вживати для уникнення небезпеки для життя і здоров’я населення;
 
290. 3) забезпечує інформування громадськості про реалізацію державної політики у сфері протимінної діяльності;
 
   4) здійснюють заходи щодо позначення небезпечного району шляхом встановлення системи позначення, її утримання та обслуговування, а також проведення інформування населення про вказані системи позначення та заходи, які необхідно вживати для уникнення небезпеки для життя і здоров’я населення;
 
291. 4) здійснює управління якістю проведення операцій з розмінування;
 
   5) отримують від керівництва дислокованих на відповідній території суб’єктів протимінної діяльності інформацію про загрозу забруднення території вибухонебезпечними предметами та/або масштаби такого забруднення;
 
292. 5) вносить пропозиції щодо порядку здійснення контролю якості протимінної діяльності, структури та посадового складу інспекції з контролю якості;
 
   6) узгоджують плани проведення операцій з розмінування на відповідній території;
7) сприяють розташованим на відповідній території суб’єктам протимінної діяльності у виконанні покладених на них функцій і повноважень у сфері протимінної діяльності.
 
293. 7) виконує інші завдання, визначені законами України та покладені на нього Кабінетом Міністрів України.
 
-151- Геращенко І.В.
Іонова М.М.
Фріз І.В.
Статтю 22 проекту Закону викласти в такій редакції:
«Стаття 22. Повноваження місцевих державних адміністрацій, органів місцевого самоврядування у сфері протимінної діяльності
Місцеві державні адміністрації, органи місцевого самоврядування у взаємодії з центральними органами виконавчої влади, іншими державними органами та національним органом з питань протимінної діяльності у межах своїх повноважень:
1) сприяють проведенню навчання ризикам, що пов’язані з вибухонебезпечними предметами;
2) сприяють наданню медичної допомоги постраждалим особам та здійсненню їх медичної реабілітації;
3) інформують населення про можливі загрози від вибухонебезпечних предметів та про заходи, які необхідно вживати для уникнення небезпеки для життя і здоров’я населення;
4) здійснюють заходи щодо позначення небезпечного району шляхом встановлення системи позначення, її утримання та обслуговування, а також проведення інформування населення про вказані системи позначення та заходи, які необхідно вживати для уникнення небезпеки для життя і здоров’я населення;
5) отримують від керівництва дислокованих на відповідній території суб’єктів протимінної діяльності інформацію про загрозу забруднення території вибухонебезпечними предметами та/або масштаби такого забруднення;
6) узгоджують плани проведення операцій з розмінування на відповідній території;
7) сприяють розташованим на відповідній території суб’єктам протимінної діяльності у виконанні покладених на них функцій і повноважень у сфері протимінної діяльності».
 
Враховано      
294. 3. Центр протимінних операцій, відповідно до покладених на нього завдань, розробляє та подає на затвердження національному органу з питань протимінної діяльності:
 
   Стаття 23. Повноваження національного органу з питань протимінної діяльності
 
295. 1) щорічний план протимінної діяльності, який містить перелік територій, що підлягають розмінуванню, заходів, необхідних для здійснення такого розмінування та послідовність їх реалізації, терміни виконання робіт тощо;
 
-152- Вінник І.Ю.
Абзац перший частини першої статті 23 проекту викласти в такій редакції:
«1. Національний орган з питань протимінної діяльності є постійно діючим міжвідомчим колегіальним органом, який утворюється Кабінетом Міністрів України».
 
Враховано   1. Національний орган з питань протимінної діяльності є постійно діючим міжвідомчим колегіальним органом, який утворюється Кабінетом Міністрів України.
 
296. 2) положення про інспекцію з контролю якості робіт (послуг) операторів протимінної діяльності, порядок її створення, структуру, посадовий склад, організаційні та процедурні засади діяльності;
 
   На національний орган з питань протимінної діяльності покладено обов’язок забезпечення координації заходів щодо управління та регулювання протимінної діяльності в Україні.
 
297. 3) положення про секретаріат центру протимінних операцій, порядок його створення, структуру, посадовий склад, організаційні та процедурні засади діяльності;
 
   Організаційне, інформаційне, матеріально-технічне забезпечення діяльності національного органу з питань протимінної діяльності здійснює Кабінет Міністрів України.
 
298. 4) порядок створення, ведення та доступу до відомостей реєстру операторів протимінної діяльності і єдиного державного реєстру обстеження, виявлення та очищення територій, знешкодження та (або) знищення вибухонебезпечних предметів;
 
   2. До повноважень національного органу з питань протимінної діяльності належить:
 
299. 5) форму звіту про обстеження та (або) очищення імовірно забруднених та (або) забруднених вибухонебезпечними предметами територій України, а також порядок і форму ведення карт територій.
 
   1) забезпечення реалізації державної політики і виконання міжнародних зобов’язань України у сфері протимінної діяльності та звітування з цих питань перед Верховною Радою України;
 
300. 4. Положення про центр протимінних операцій, порядок його створення, організаційні та процедурні засади діяльності затверджується Кабінетом Міністрів України.
 
   2) контроль за додержанням законодавства в сфері протимінної діяльності;
 
301. Стаття 26. Повноваження інспекції з контролю якості протимінної діяльності
 
   3) координація протимінної діяльність, яка провадиться міністерствами, іншими центральними органами виконавчої влади та державними органами, органами місцевого самоврядування, а також підприємствами, установами та організаціями, що залучаються до виконання заходів у сфері протимінної діяльності;
 
302. 1. Інспекція з контролю якості протимінної діяльності створюється у складі центру протимінних операцій та виконує контрольно-наглядову (інспекційну) функцію, спрямовану на забезпечення його діяльності у здійсненні ним повноважень, передбачених цим Законом.
 
   4) міжнародне співробітництво та представлення інтересів держави у сфері протимінної діяльності в міжнародних організаціях, в порядку, визначеному законодавством;
 
303. 2. Порядок контролю якості протимінної діяльності, структура та посадовий склад інспекції з контролю якості затверджується національним органом з питань протимінної діяльності за пропозицією центру протимінних операцій.
 
   5) управління інформацією у сфері протимінної діяльності;
 
304. Стаття 27. Повноваження секретаріату центру протимінних операцій
 
   6) організація формування та впровадження національних програм у сфері протимінної діяльності, розроблення їх з урахуванням положень міжнародних стандартів протимінної діяльності;
 
305. 1. Організаційну, правову, аналітичну, інформаційно-довідкову, матеріально-технічну та іншу роботу, спрямовану на забезпечення діяльності центру протимінних операцій у здійсненні ним повноважень, передбачених цим Законом, ведення реєстру операторів протимінної діяльності і єдиного державного реєстру обстеження, виявлення та очищення територій, знешкодження та (або) знищення вибухонебезпечних предметів здійснює секретаріат.
 
-153- Продан О.П.
Пинзеник В.М.
Іщенко В.О.
У пункті 7) частини другої статті 23 законопроекту слова «центром протимінних операцій,» виключити.
 
Відхилено   7) нагляд (контроль) за додержанням центром протимінних операцій, центральними органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, іншими державними органами, в частині здійснення делегованих їм повноважень, законодавства у сфері протимінної діяльності;
 
306. 2. Положення про секретаріат, його структуру і посадовий склад, порядок ведення секретаріатом реєстру операторів протимінної діяльності і єдиного державного реєстру обстеження, виявлення та очищення територій, знешкодження та (або) знищення вибухонебезпечних предметів затверджується національним органом з питань протимінних операцій за пропозицією центру протимінних операцій.
 
   8) узагальнення звітних матеріалів для передачі даних до міжнародних організацій, що надаються від міністерств, інших центральних органів виконавчої влади, які у межах своїх повноважень реалізують державну політику у сфері протимінної діяльності та долучаються до формування національної доповіді щодо виконання Україною взятих міжнародних зобов’язань у сфері протимінної діяльності.
 
307. Стаття 28. Оператори протимінної діяльності, що залучаються до виконання заходів у сфері протимінної діяльності
 
-154- Продан О.П.
Пинзеник В.М.
Іщенко В.О.
У абзаці першому частини третьої статті 23 законопроекту слово «погоджує» замінити словами «розробляє та подає на затвердження головному органу у системі центральних органів виконавчої влади, що забезпечує формування #102633
 
Відхилено   3. Національний орган з питань протимінної діяльності, відповідно до покладених на нього завдань, погоджує:
 
308. 1. До виконання заходів у сфері протимінної діяльності залучаються підприємства, установи та організації незалежно від форм власності, національної приналежності та організаційно - правових форм, щодо яких проведено оцінку відповідності та які отримали свідоцтво про акредитацію і ліцензію на провадження протимінної діяльності відповідно до вимог цього Закону.
 
-155- Недава О.А.
Пункт 1 частини третьої статті 23 законопроекту виключити.
 
Відхилено   1) рішення комісії з питань акредитації та моніторингу про видачу (відмову у видачі) свідоцтва про акредитацію оператора протимінної діяльності;
 
309. Оператори з протимінної діяльності, у тому числі міжнародні, до реалізації завдань та заходів із протимінної діяльності на території України залучаються відповідно до порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України.
 
   2) щорічні звіти про хід виконання програми протимінної діяльності;
 
310. 2. Оператори протимінної діяльності, що залучаються відповідними суб’єктами протимінної діяльності до виконання заходів у цій сфері, у взаємодії із національним органом з питань протимінної діяльності можуть виконувати такі заходи у сфері протимінної діяльності:
 
   3) національну програму протимінної діяльності;
 
311. 1) виконання робіт з розмінування (виявлення, знешкодження, знищення та перевезення) вибухонебезпечних предметів;
 
   4) національні стандарти у сфері протимінної діяльності;
 
312. 2) проведення навчання протидії ризикам, що пов’язані з вибухонебезпечними предметами;
 
   5) порядок організації та проведення робіт з виявлення, знешкодження і утилізації (знищення) вибухонебезпечних предметів та взаємодії суб'єктів протимінної діяльності під час їх виконання;
 
313. 3) здійснення інформування (пропаганди) щодо незастосування вибухонебезпечних предметів;
 
-156- Продан О.П.
Пинзеник В.М.
Іщенко В.О.
Пункт 6) частини третьої статті 23 законопроекту виключити.
 
Відхилено   6) положення про уповноважений оперативний орган протимінних операцій, порядок створення, організаційні та процедурні засади його діяльності;
 
314. 4) знищення та утилізація вибухонебезпечних предметів, непридатних для подальшого використання і зберігання;
 
-157- Недава О.А.
Пункт 7 частини третьої статті 23 законопроекту виключити.
 
Відхилено   7) положення про комісію з питань акредитації операторів протимінної діяльності та моніторингу їх відповідності вимогам акредитації, порядок її створення, організаційні та процедурні засади діяльності, права і обов’язки її членів та її персональний склад.
 
315. 5) надання медичної допомоги постраждалим особам та здійснення їх медичної та (або) професійної реабілітації;
 
-158- Недава О.А.
Змінити нумерацію частини з третьої на четверту.
 
Враховано   4. Національний орган з питань протимінної діяльності, в межах своїх повноважень, затверджує:
 
316. 6) здійснення підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації фахівців у сфері протимінної діяльності і розмінування.
 
   1) щорічний план протимінної діяльності, який містить перелік територій, що підлягають розмінуванню, заходів, необхідних для здійснення такого розмінування та послідовність їх реалізації, терміни виконання робіт тощо;
 
317. Розділ ІV
 
   2) положення про інспекцію з контролю якості робіт (послуг) операторів протимінної діяльності, порядок її створення, структуру, посадовий склад, організаційні та процедурні засади діяльності;
 
318. ЗАСАДИ ЗДІЙСНЕННЯ ГОСПОДАРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ У СФЕРІ ПРОТИМІННОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
 
-159- Недава О.А.
Пункт 3) частини четвертої статті 23 проекту Закону виключити.
 
Відхилено   3) положення про секретаріат центру протимінних операцій, порядок його створення, структуру, посадовий склад, організаційні та процедурні засади діяльності;
 
319. Стаття 29. Акредитація операторів протимінної діяльності
 
   4) порядок створення, ведення та доступу до відомостей реєстру операторів протимінної діяльності і єдиного державного реєстру обстеження, виявлення та очищення територій, знешкодження та (або) знищення вибухонебезпечних предметів;
 
320. 1. З метою визначення відповідності діяльності суб'єкта господарювання за видами господарської діяльності, які зазначені в ліцензії, вимогам, встановленим законодавством України, національними стандартами, комісією з питань акредитації та моніторингу проводиться акредитаційна експертиза.
 
   5) форму звіту про обстеження та (або) очищення імовірно забруднених та (або) забруднених вибухонебезпечними предметами територій України, а також порядок і форму ведення карт територій.
 
321. 2. Рішення про акредитацію (або відмову в акредитації) оператора протимінної діяльності та видачу свідоцтва про акредитацію приймає комісія з питань акредитації та моніторингу і подає його на затвердження національному органу з питань протимінної діяльності.
 
   Національний орган з питань протимінної діяльності виконує інші завдання та функції, визначені законами України та покладені на нього Кабінетом Міністрів України.
 
322. 3. Свідоцтво про акредитацію оператора протимінної діяльності є підставою для проведення робіт та (або) надання послуг у сфері протимінної діяльності.
 
   4. Положення про національний орган з питань протимінної діяльності, порядок його створення, організаційні і процедурні засади діяльності та його персональний склад затверджується Кабінетом Міністрів України.
 
323. Свідоцтво про акредитацію оператора протимінної діяльності вперше видається строком на 5 (п’ять) років, під час проведення другої та наступних акредитацій - на 10 (десять) років.
 
-160- Продан О.П.
Пинзеник В.М.
Іщенко В.О.
Пункт 3) частини четвертої статті 23 законопроекту виключити.
 
Відхилено      
324. 4. Порядок проведення акредитації та моніторингу комісією з питань акредитації та моніторингу акредитації операторів протимінної діяльності затверджується Кабінетом Міністрів України.
 
-161- Найєм М..
Статтю 23 викласти у такій редакції:
«Стаття 23. Національний орган з питань протимінної діяльності
1. З метою забезпечення координації заходів щодо управління та регулювання протимінної діяльності в Україні та розробка Національної стратегії протимінної діяльності та Плану з її імплементації Кабінетом Міністрів України утворює національний орган з питань протимінної діяльності.
Організаційне, інформаційне, матеріально-технічне забезпечення діяльності національного органу з питань протимінної діяльності здійснює Кабінет Міністрів України.
2. Національний орган з питань протимінної діяльності забезпечує:
1) реалізацію державної політики і виконання міжнародних зобов’язань України у сфері протимінної діяльності та звітування з цих питань перед Верховною Радою України;
2) контроль за додержанням законодавства в сфері протимінної діяльності;
3) координацію протимінної діяльності, яка провадиться міністерствами, іншими центральними органами виконавчої влади та державними органами, органами місцевого самоврядування, а також підприємствами, установами та організаціями, що залучаються до виконання заходів у сфері протимінної діяльності;
4) міжнародне співробітництво та представлення інтересів держави у сфері протимінної діяльності в міжнародних організаціях, в порядку, визначеному законодавством;
5) управління інформацією у сфері протимінної діяльності;
6) організацію формування та впровадження плану з імплементації Національної стратегії протимінної діяльності, щорічних планів у сфері протимінної діяльності, розроблення їх з урахуванням положень міжнародних стандартів протимінної діяльності;
7) нагляд (контроль) за додержанням центром протимінних операцій, центральними органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, іншими державними органами, в частині здійснення делегованих їм повноважень, законодавства у сфері протимінної діяльності;
8) узагальнення звітних матеріалів для передачі даних до міжнародних організацій, що надаються від міністерств, інших центральних органів виконавчої влади, які у межах своїх повноважень реалізують державну політику у сфері протимінної діяльності та долучаються до формування національної доповіді щодо виконання Україною взятих міжнародних зобов’язань у сфері протимінної діяльності.
3. Положення про національний орган з питань протимінної діяльності, порядок його створення, організаційні і процедурні засади діяльності та його персональний склад затверджується Кабінетом Міністрів України».
 
Відхилено      
325. Стаття 30. Моніторинг відповідності операторів протимінної діяльності вимогам акредитації
 
-162- Найєм М..
Статтю 24 проекту Закону виключити.
 
Відхилено   Стаття 24. Правовий статус комісії з питань акредитації операторів протимінної діяльності та моніторингу їх відповідності вимогам акредитації
 
326. 1. Моніторинг відповідності оператора протимінної діяльності вимогам акредитації (далі - моніторинг) здійснюється комісією з питань акредитації та моніторингу шляхом:
 
   1. Комісія з питань акредитації та моніторингу є постійно діючим колегіальним органом, який утворюється та діє у складі національного органу з питань протимінної діяльності.
 
327. 1) отримання інформації про:
 
   2. Основним повноваженнями комісії з питань акредитації та моніторингу є:
 
328. - відповідність такого суб’єкта протимінної діяльності вимогам акредитації, встановленим Законом, -від інспекції з контролю якості;
 
   1. розгляд заяв про акредитацію оператора протимінної діяльності;
 
329. - декларування у заяві про акредитацію недостовірних відомостей, виявлених під час розгляду скарг на рішення, дії або бездіяльність відповідного акредитованого суб’єкта з протимінної діяльності, - від центру протимінних операцій;
 
-163- Вінник І.Ю.
Пункт 2 частини другої статті 24 викласти в такій редакції:
«здійснення акредитації суб’єктів господарювання та неприбуткових підприємств, установ та організацій».
 
Враховано   2. здійснення акредитації суб’єктів господарювання та неприбуткових підприємств, установ та організацій;
 
330. 2) контролю (у формі обстежень та перевірок) робочих майданчиків, виробничих приміщень, обладнання акредитованих операторів протимінної діяльності, які залучаються до виконання заходів у сфері протимінної діяльності, їх діяльності, документації, процесів, процедур, кваліфікацію персоналу, який здійснюється за місцем провадження господарської діяльності суб'єкта господарювання або його відокремлених підрозділів.
 
-164- Вінник І.Ю.
У Пункті 3 частини другої статті 24 викласти в такій редакції слова «суб'єктів господарювання» виключити.
 
Враховано   3. прийняття за результатами акредитації рішення про видачу або відмову у видачі свідоцтва про акредитацію оператора протимінної діяльності;
 
331. 2. Безпосередньо на місці проведення робіт з розмінування моніторинг акредитованих операторів протимінної діяльності здійснюється інспекцією з контролю якості.
 
   4. видача свідоцтва, дублікату свідоцтва про акредитацію оператора протимінної діяльності;
 
332. 4. Під час моніторингу відповідності операторів протимінної діяльності вимогам акредитації члени комісії з питань акредитації та моніторингу мають право:
 
   5. моніторинг відповідності операторів протимінної діяльності вимогам акредитації;
 
333. 1) безперешкодно входити до всіх робочих майданчиків, приміщень та (або) виробничих об’єктів оператора протимінної діяльності за службовим посвідченням, включаючи місця для збереження вибухонебезпечних предметів та місця для обслуговування обладнання;
 
   6. реалізація інших повноважень, що належать до компетенції комісії.
 
334. 2) здійснювати спостереження за підрозділами операторів протимінної діяльності на заключному етапі їхньої підготовки до проведення робіт з розмінування, за польовими випробуваннями та оцінкою працездатності обладнання, яке застосовуються під час проведення відпвідних робіт;
 
   3. Основними принципами діяльності комісії з питань акредитації та моніторингу є: законність; професіоналізм; неупередженість; прозорість та відкритість діяльності; ефективність; колегіальність; обґрунтованість прийняття рішень.
 
335. 4) здійснювати спостереження за діями фахівців з протимінної діяльності та інших осіб, залучених акредитованим оператором протимінної діяльності до робіт з розмінування.
 
      
336. 5. Оператори протимінної діяльності офіційно комісією з питань акредитації та моніторингу про результати моніторингу щодо них.
 
      
337. Стаття 31. Ліцензування протимінної діяльності
 
      
338. 1. Господарська діяльність у сфері протимінної діяльності провадиться операторами протимінної діяльності на підставі ліцензій, які видаються центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері економічного розвитку, у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України згідно з цим Законом.
 
      
339. 2. Ліцензуванню підлягають види господарської діяльності (заходи) у сфері протимінної діяльності за таким переліком:
 
      
340. 1) виконання робіт з розмінування (виявлення, знешкодження, знищення та перевезення) вибухонебезпечних предметів;
 
      
341. 2) надання послуг з навчання протидії ризикам, пов’язаним із вибухонебезпечними предметами;
 
      
342. 3) надання послуг з інформування населення щодо незастосування вибухонебезпечних предметів;
 
      
343. 4) знищення та утилізація вибухонебезпечних предметів, непридатних для подальшого використання і зберігання;
 
      
344. 5) надання медичної допомоги постраждалим особам та здійснення їх медичної та (або) професійної реабілітації;
 
   4. Склад комісії з питань акредитації та моніторингу затверджується Кабінетом Міністрів України за пропозицією національного органу з питань протимінної діяльності.
 
345. 6) надання послуг з освітньої підготовки фахівців у сфері протимінної діяльності.
 
   До складу комісії з питань акредитації та моніторингу входять:
 
346. Перелік видів робіт, послуг у сфері протимінної діяльності, включені до переліку ліцензійних видів робіт та послуг із провадження господарської діяльності у сфері протимінної діяльності, затверджується Кабінетом Міністрів України.
 
   1) голова комісії - керівник національного органу з питань протимінної діяльності;
 
347. 3. Вичерпний перелік вимог, обов’язкових для виконання оператором протимінної діяльності, та вичерпний перелік документів, що додаються до заяви про отримання ліцензії, визначаються ліцензійними умовами, які затверджуються Кабінетом Міністрів України.
 
   2) перший заступник голови - представник центрального органу виконавчої влади, який забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері національної безпеки, у воєнній сфері, сфері оборони і військового будівництва у мирний час та особливий період;
 
348. 4. Для отримання ліцензії на провадження протимінної діяльності здобувач ліцензії подає центральному органу виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері економічного розвитку, письмову заяву та документи, перелік яких встановлено ліцензійними умовами.
 
   3) заступник голови комісії - представник центрального органу виконавчої влади, який забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері цивільного захисту;
 
349. На підставі отриманих документів центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері економічного розвитку, протягом 10 робочих днів з дати отримання документів видає відповідному суб'єкту господарювання ліцензію на провадження протимінної діяльності або відмовляє у її видачі.
 
   4) заступник голови комісії - центрального органу виконавчої влади, який забезпечує формування та реалізує реалізує державну політику у сферах забезпечення охорони прав і свобод людини, інтересів суспільства і держави, протидії злочинності, підтримання громадської безпеки і правопорядку, а також надання поліцейських послуг;
 
350. Рішення про відмову у видачі ліцензії повинно бути обґрунтованим і містити посилання на конкретні положення ліцензійних умов, яким не відповідає здобувач ліцензії. Рішення про відмову у видачі ліцензії на право провадження протимінної діяльності може бути оскаржено до суду.
 
   5) заступник голови комісії - представник центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері економічного розвитку;
 
351. 5. В ліцензії зазначається перелік видів господарської діяльності (заходів) у сфері протимінної діяльності, на провадження яких набуває право ліцензіат. Інформація про видачу та (або) анулювання ліцензії вноситься до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань.
 
   6) члени комісії - по одному представнику від:
 
352. 6. Ліцензія на провадження протимінної діяльності може бути анульована лише у разі:
 
   - центральних органів виконавчої влади, які забезпечують формування та реалізують державну політику:
 
353. 1) виявлення недостовірних відомостей у документах, поданих здобувачем ліцензії для здійснення його ліцензування;
 
   а) у сфері зовнішніх зносин;
 
354. 2) скасування свідоцтва про акредитацію оператора протимінної діяльності;
 
   б) у сфері охорони навколишнього природного середовища та екологічної безпеки;
 
355. 3) невиконання оператором протимінної діяльності вимог інспекції з контролю якості протимінної діяльності щодо усунення недоліків виконаних ним робіт (наданих послуг) у сфері протимінної діяльності за замовленням центру протимінних операцій;
 
   в) з питань тимчасово окупованих територій у Донецькій та Луганській областях та тимчасово окупованої території Автономної Республіки Крим і м. Севастополя;
 
356. 4) невиконання оператором протимінної діяльності протягом 1 (одного) календарного місяця вимоги комісії з акредитації та моніторингу про усунення порушення національного стандарту протимінної діяльності та (або) норм законодавства в сфері протимінної діяльності;
 
   г) з питань застосування норм міжнародного гуманітарного права на території України;
 
357. 5) подання оператором протимінної діяльності заяви про припинення господарської діяльності у сфері протимінної діяльності.
 
   д) у сферах автомобільного, залізничного, морського та річкового транспорту;
 
358. Стаття 32. Страхування відповідальності під час здійснення робіт з розмінування
 
   е) з охорони прав і свобод людини, протидії злочинності, підтримання публічної безпеки і порядку;
 
359. 1. Обов'язковому страхуванню підлягають життя і здоров'я фахівців у сфері протимінної діяльності, які залучаються операторами протимінної діяльності до виконання робіт з гуманітарного розмінування, на період їх участі у виконанні таких робіт.
 
   - правоохоронного органу спеціального призначення, на який покладаються завдання щодо забезпечення недоторканності державного кордону та охорони суверенних прав України в її виключній (морській) економічній зоні;
 
360. 2. Для забезпечення відшкодування шкоди, заподіяної внаслідок виконання робіт з гуманітарного розмінування, оператор протимінної діяльності до початку зайняття протимінною діяльністю зобов'язаний укласти договір страхування цивільно-правової відповідальності.
 
   - державного органу спеціального призначення з правоохоронними функціями, який забезпечує державну безпеку України (за згодою),
 
361. Мінімальний розмір страхової суми за договором страхування цивільно-правової відповідальності становить тисячу розмірів мінімальної заробітної плати. Розмір відшкодування заподіяної шкоди визначається за згодою сторін або у судовому порядку.
 
   - Ради національної безпеки і оборони при Президентові України (за згодою),
 
362. 3. Держава не несе відповідальності за шкоду, заподіяну неправомірними діями оператора протимінної діяльності під час виконання ним робіт гуманітарного розмінування за замовленням центрального органу виконавчої влади, основним завданням якого є забезпечення реалізації державної політики у сфері протимінної діяльності.
 
   - національного органу України з акредитації (за згодою).
 
363. Стаття 33. Публічні закупівлі у сфері протимінної діяльності
 
   Для участі у засіданні комісії з питань акредитації та моніторингу, за рішенням комісії, можуть бути запрошені інші особи.
 
364. 1. Публічні закупівлі робіт і послуг у сфері протимінної діяльності (далі - закупівлі у сфері протимінної діяльності) здійснюються за процедурами публічних закупівель у порядку, встановленому Законом України «Про публічні закупівлі» незалежно від вартості предмета закупівлі, з урахуванням особливостей, встановлених цим Законом.
 
   5. Засідання комісії з питань акредитації та моніторингу проводяться в разі потреби, але не рідше одного разу на місяць. Рішення комісії з питань акредитації та моніторингу приймається відкритим голосуванням більшістю голосів присутніх на засіданні членів комісії за умови участі в роботі комісії більше половини від її загального складу.
 
365. 2. Переможцем процедури закупівлі може бути лише суб'єкт господарювання, який має ліцензію на провадження відповідного виду господарської діяльності у сфері протимінної діяльності, а також свідоцтво про акредитацію оператора протимінної діяльності.
 
   6. Положення про комісію з питань акредитації операторів протимінної діяльності та моніторингу їх відповідності вимогам акредитації та порядок її створення затверджуються Кабінетом Міністрів України.
 
366. Стаття 34. Договір про закупівлю робіт та (або) послуг в сфері протимінної діяльності
 
-165- Геращенко І.В.
Іонова М.М.
Фріз І.В.
Статтю 24 проекту Закону викласти в такій редакції:
«Стаття 24. Правовий статус комісії з питань акредитації операторів протимінної діяльності та моніторингу їх відповідності вимогам акредитації
1. Комісія з питань акредитації та моніторингу є постійно діючим колегіальним органом, який утворюється та діє у складі національного органу з питань протимінної діяльності.
2. Основними повноваженнями комісії з питань акредитації та моніторингу є:
1) розгляд заяв про акредитацію оператора протимінної діяльності;
2) здійснення акредитації суб'єктів господарювання;
3) прийняття за результатами акредитації суб'єктів господарювання рішення про видачу або відмову у видачі свідоцтва про акредитацію оператора протимінної діяльності;
4) видача свідоцтва, дублікату свідоцтва про акредитацію оператора протимінної діяльності;
5) моніторинг відповідності операторів протимінної діяльності вимогам акредитації.
3. Основними принципами діяльності комісії з питань акредитації та моніторингу є законність; професіоналізм; неупередженість; прозорість та відкритість діяльності; ефективність; колегіальність; обґрунтованість прийняття рішень.
4. Склад комісії з питань акредитації та моніторингу затверджується Кабінетом Міністрів України за пропозицією національного органу з питань протимінної діяльності.
До складу комісії з питань акредитації та моніторингу за посадою входять:
1) голова комісії - керівник національного органу з питань протимінної діяльності;
2) перший заступник голови - представник центрального органу виконавчої влади, який забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері національної безпеки, у воєнній сфері, сфері оборони і військового будівництва у мирний час та особливий період;
3) заступник голови комісії - представник центрального органу виконавчої влади, який забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері цивільного захисту;
4) заступник голови комісії - центрального органу виконавчої влади, який забезпечує формування та реалізує державну політику у сферах забезпечення охорони прав і свобод людини, інтересів суспільства і держави, протидії злочинності, підтримання громадської безпеки і правопорядку, а також надання поліцейських послуг;
5) заступник голови комісії - представник центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері економічного розвитку;
6) члени комісії - по одному представнику від:
- центральних органів виконавчої влади, які забезпечують формування та реалізують державну політику:
а)у сфері зовнішніх зносин;
б)у сфері охорони навколишнього природного середовища та екологічної безпеки;
в)з питань тимчасово окупованих територій у Донецькій та Луганській областях та тимчасово окупованої території Автономної Республіки Крим і м. Севастополя;
г)з питань застосування норм міжнародного гуманітарного права на території України;
д)у сферах автомобільного, залізничного, морського та річкового транспорту;
е)з охорони прав і свобод людини, протидії злочинності, підтримання публічної безпеки і порядку;
- правоохоронного органу спеціального призначення, на який покладаються завдання щодо забезпечення недоторканності державного кордону та охорони суверенних прав України в її виключній (морській) економічній зоні;
- державного органу спеціального призначення з правоохоронними функціями, який забезпечує державну безпеку України (за згодою),
- Ради національної безпеки і оборони при Президентові України (за згодою),
- національного органу України з акредитації (за згодою).
Для участі у засіданні комісії з питань акредитації та моніторингу, за рішенням комісії, можуть бути запрошені також інші особи.
5. Засідання комісії з питань акредитації та моніторингу проводяться в разі потреби, але не рідше одного разу на місяць. Рішення комісії з питань акредитації та моніторингу приймається відкритим голосуванням більшістю голосів присутніх на засіданні членів комісії за умови участі в роботі комісії більше половини від її загального складу.
6. Положення про комісію з питань акредитації операторів протимінної діяльності та моніторингу їх відповідності вимогам акредитації та порядок її створення відповідно до цього Закону затверджуються Кабінетом Міністрів України».
 
Враховано      
367. 1. Договір про закупівлю робіт та (або) послуг у сфері протимінної діяльності (далі - договір про закупівлю) укладається між замовником - центром протимінних операцій та виконавцем - оператором протимінної діяльності за результатами проведення процедури закупівлі та передбачає виконання робіт та (або) надання послуг у сфері протимінної діяльності за переліком видів господарської діяльності, визначених частиною другою статті 29 цього Закону.
 
-166- Кишкар П.М.
Положення статті не відповідають вимогам Законів України «Про технічні регламенти та оцінку відповідності» та «Про акредитацію органів оцінки відповідності», тому назву статті і статтю викласти в такій редакції:
«Стаття 24. Управління якістю виконання заходів протимінної діяльності
Система управління якістю в сфері протимінної діяльності (далі - ПМД) включає: систему оцінки відповідності до якої входять сертифікація та інспектування організацій, процесів, продукції та послуг; систему вимог до організацій з протимінної діяльності, процесів, продукції та послуг; внутрішні системи управління якістю операторів протимінної діяльності.
Управління якістю в сфері протимінної діяльності здійснює національний орган з протимінної діяльності (далі - НО ПМД), центр протимінних операцій (далі - ЦПМО) шляхом планування, забезпечення, контролю та поліпшення якості виконання заходів ПМД.
Планування якості здійснює НО ПМД, ЦПМО, оператори ПМД під час підготовки до виконання завдань протимінної діяльності.
Забезпечення якості здійснюють органи оцінки відповідності (далі – ООВ) шляхом оцінки відповідності під час сертифікації і моніторингу операторів ПМД, процесів виробництва, надання послуг.
Контроль якості здійснюють ООВ, оператори ПМД шляхом оцінки відповідності під час моніторингу процесів виробництва, надання послуг та сертифікації готової продукції, послуг перед їх подачею замовникам, споживачам, моніторингу використання споживачами продукції, послуг.
Поліпшення якості здійснюється операторами ПМД шляхом проведення коригувальних заходів стосовно усунення виявлених в процесі оцінки відповідності, моніторингу невідповідностей.
Органи оцінки відповідності у сфері ПМД призначаються відповідно до чинних нормативно-правових актів. Підставою для призначення ООВ є акредитація отримана ним в національному органі з акредитації. Нагляд за діяльністю ООВ у сфері протимінної діяльності здійснює національний орган з акредитації.
Органи оцінки відповідності діють на підставі державних стандартів і уповноважені:
розробляти сертифікаційні вимоги на продукцію, процеси, послуги;
забезпечувати якість продукції, процесів та послуг проведенням оцінки відповідності під час сертифікації та моніторингу;
контролювати якість продукції шляхом проведення оцінки відповідності під час моніторингу процесів виробництва та надання послуг, інспектування та випробування готової продукції».
 
Відхилено      
368. 2. Істотними умовами договору про закупівлю є:
 
-167- Недава О.А.
Статтю 24 проекту Закону викласти в такій редакції:
«Стаття 24. Повноваження комісії з питань додержання операторами протимінної діяльності вимог ліцензійних умов
Комісія з питань моніторингу здійснює свою діяльність у межах повноважень наданих уповноваженим оперативним органом протимінних операцій.
Основним повноваженням комісії є:
1) проведення планових і позапланових перевірок додержання операторами протимінної діяльності вимог ліцензійних умов;
2)надання уповноваженому оперативному органу протимінних операцій актуальної інформації щодо результатів перевірок додержання операторами протимінної діяльності вимог ліцензійних умов».
Інші повноваження мають бути виключені.
 
Відхилено      
369. 1) предмет договору про закупівлю, у тому числі перелік заходів з протимінної діяльності, проведення яких та (або) залучення до проведення яких передбачається договором про закупівлю;
 
-168- Продан О.П.
Пинзеник В.М.
Іщенко В.О.
Статтю 25 законопроекту виключити.
 
Відхилено   Стаття 25. Повноваження центру протимінних операцій
 
370. 2) ціна договору про закупівлю;
 
-169- Вінник І.Ю.
Частину першу статті 25 проекту викласти у новій редакції:
«Центр протимінних операцій (уповноважений оперативний орган протимінних операцій) є центральним органом виконавчої влади, діяльність якого спрямовується та координується національним органом з питань протимінної діяльності та основним завданням якого є забезпечення реалізації державної політики у сфері протимінної діяльності».
 
Враховано   1. Центр протимінних операцій (уповноважений оперативний орган протимінних операцій) є центральним органом виконавчої влади, діяльність якого спрямовується та координується національним органом з питань протимінної діяльності та основним завданням якого є забезпечення реалізації державної політики у сфері протимінної діяльності.
 
371. 3) обов'язок виконавця за договором про закупівлю забезпечити усунення недоліків виконаних робіт та (або) наданих послуг у сфері протимінної діяльності протягом строку гарантійного обслуговування, який встановлюється в договорі про закупівлю та становить не менше 6 (шести) календарних місяців з дати підписання акту приймання-передачі виконаних робіт (наданих послуг).
 
   Склад центру протимінних операцій затверджується Кабінетом Міністрів України за пропозицією національного органу з питань протимінної діяльності.
 
372. 3. Акт приймання-передачі виконання робіт (наданих послуг) у сфері протимінної діяльності.
 
-170- Недава О.А.
Частину першу статті 25 проекту Закону викласти у такій редакції:
«Центр протимінних операцій є. центральним, органом виконавчої влади, „діяльність якого спрямовується і координується Кабінетом Міністрів України через Міністра з питань тимчасово окупованих територій та внутрішньо переміщених осіб України та який забезпечує формування і реалізує державну політику у сфері протимінної діяльності.
Положення про уповноважений оперативний орган протимінних операцій, порядок створення, організаційні та процедурні засади його діяльності затверджується Кабінетом Міністрів України за пропозицією Міністра з питань тимчасово окупованих територій та внутрішньо переміщених осіб України.
Міністр з питань тимчасово окупованих територій та внутрішньо переміщених осіб України затверджує положення про секретаріат центру протимінних операцій, порядок його створення, структуру, посадовий склад, організаційні та процедурні засади діяльності».
 
Відхилено      
373. 4. Підписання акту приймання-передачі виконаних робіт (наданих послуг) у сфері протимінної діяльності не є підставою для зміни статусу території, в межах якої проводились роботи з очищення.
 
   2. Центр протимінних операцій у сфері протимінної діяльності:
 
374. Розділ V
 
   1) координує діяльність з проведення операцій з розмінування на території України та за її межами;
 
375. МІЖНАРОДНЕ СПІВРОБІТНИЦТВО УКРАЇНИ У СФЕРІ
 
   2) вносить пропозиції, щодо формування державної політики в сфері протимінної діяльності;
 
376. ПРОТИМІННОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
 
   3) забезпечує інформування громадськості про реалізацію державної політики у сфері протимінної діяльності;
 
377. Стаття 35. Засади міжнародного співробітництва у сфері протимінної діяльності
 
   4) здійснює управління якістю проведення операцій з розмінування;
 
378. 1. Україна відповідно до укладених нею міжнародних договорів здійснює співробітництво у сфері протимінної діяльності з іноземними державами, міжнародними організаціями та установами.
 
   5) вносить пропозиції щодо порядку здійснення контролю якості протимінної діяльності, структури та посадового складу інспекції з контролю якості;
 
379. 2. Міжнародне співробітництво у сфері протимінної діяльності здійснюється національним органом з питань протимінної діяльності через Міністерство закордонних справ України шляхом:
 
-171- Недава О.А.
Частину другу цієї статті доповнити новим пунктом 6) у такій редакції:
«6) має статус органу ліцензування у сфері протимінної діяльності».
 
Відхилено      
380. 1) реалізації спільних проектів у сфері протимінної діяльності;
 
   7) виконує інші завдання, визначені законами України та покладені на нього Кабінетом Міністрів України.
 
381. 2) виконання робіт, передбачених угодою, однією із сторін якої є організація іноземної держави або міжнародна організація, установа;
 
   3. Центр протимінних операцій, відповідно до покладених на нього завдань, розробляє та подає на затвердження національному органу з питань протимінної діяльності:
 
382. 3) сприяння міжнародній допомозі для створення відповідного потенціалу з розмінування;
 
   1) щорічний план протимінної діяльності, який містить перелік територій, що підлягають розмінуванню, заходів, необхідних для здійснення такого розмінування та послідовність їх реалізації, терміни виконання робіт тощо;
 
383. 4) взаємного обміну інформацією, використання Системи управління інформацією з питань протимінної діяльності (ІМSМА);
 
   2) положення про інспекцію з контролю якості робіт (послуг) операторів протимінної діяльності, порядок її створення, структуру, посадовий склад, організаційні та процедурні засади діяльності;
 
384. 5) проведення міжнародних конференцій, семінарів, брифінгів з питань протимінної діяльності тощо.
 
   3) положення про секретаріат центру протимінних операцій, порядок його створення, структуру, посадовий склад, організаційні та процедурні засади діяльності;
 
385. Стаття 36. Надання інформації
 
   4) порядок створення, ведення та доступу до відомостей реєстру операторів протимінної діяльності і єдиного державного реєстру обстеження, виявлення та очищення територій, знешкодження та (або) знищення вибухонебезпечних предметів;
 
386. 1. Інформація щодо мінної небезпеки та виконання заходів у сфері протимінної діяльності є публічною інформацією. Розпорядники такої інформації оприлюднюють її та надають інформацію на запити відповідно до законодавства України.
 
   5) форму звіту про обстеження та (або) очищення імовірно забруднених та (або) забруднених вибухонебезпечними предметами територій України, а також порядок і форму ведення карт територій.
 
387. 2. Узагальнення звітних матеріалів для передачі даних до міжнародних організацій, що надаються від міністерств, інших центральних органів виконавчої влади, які у межах своїх повноважень реалізують державну політику у сфері протимінної діяльності та долучаються до формування національної доповіді щодо виконання Україною взятих міжнародних зобов’язань у сфері протимінної діяльності, здійснюється національним органом з питань протимінної діяльності через Міністерство закордонних справ України.
 
   4. Положення про центр протимінних операцій, порядок його створення, організаційні та процедурні засади діяльності затверджується Кабінетом Міністрів України.
 
388. Стаття 37. Участь у спільних проектах з іноземними державами, організаціями та установами у сфері протимінної діяльності
 
-172- Найєм М..
Статтю 25 проекту Закону викласти у такій редакції:
«Стаття 25. Формування і реалізація державної політики у сфері протимінної діяльності
З метою забезпечення формування і реалізації державної політики у сфері протимінної діяльності Кабінет Міністрів України створює Центр протимінних операцій - центральний орган виконавчої влади, діяльність якого спрямовується та координується національним органом з питань протимінної діяльності.
Положення про Центру протимінних операцій затверджується Кабінетом Міністрів України за пропозицією національного органу з питань протимінної діяльності.
У складі Центру протимінних операцій діє Інспекція з контролю якості протимінної діяльності, положення про яку затверджує національний орган з питань протимінної діяльності».
 
Відхилено      
389. 1. Міністерства та інші центральні органи виконавчої влади, в межах своїх повноважень, можуть брати участь у виконанні міжнародних проектів та укладати угоди і контракти з міжнародними установами та організаціями за погодженням з Міністерством закордонних справ України.
 
-173- Найєм М..
Статтю 26 проекту Закону виключити.
 
Відхилено   Стаття 26. Повноваження інспекції з контролю якості протимінної діяльності
 
390. Стаття 38. Міжнародні договори
 
-174- Кишкар П.М.
Статтю 26 проекту Закону виключити,
оскільки відповідно до статті 26 проекту Закону «інспекція з контролю якості протимінної діяльності» створюється у складі центру протимінних операцій та виконує контрольно-наглядову (інспекційну) функцію, спрямовану на забезпечення його діяльності, але фактично дублює повноваження центру протимінних операцій.
Крім того, це не узгоджується із Законом України «Про центральні органи виконавчої влади», відповідно до положень якого інспекції є окремими центральними органами виконавчої влади, а не створюються у складі інших центральних органів виконавчої влади та відповідно до статті 116 Конституції України інспекції утворюються Кабінетом Міністрів України.
 
Відхилено      
391. 1. Якщо міжнародними договорами, учасником яких є Україна і згода на обов’язковість яких надана Верховною Радою України, встановлені інші вимоги, ніж ті, що передбачені законодавством України у сфері протимінної діяльності, застосовуються норми міжнародних договорів.
 
-175- Продан О.П.
Пинзеник В.М.
Іщенко В.О.
Статтю 26 законопроекту виключити.
 
Відхилено      
392. Розділ VІ
 
   1. Інспекція з контролю якості протимінної діяльності створюється у складі центру протимінних операцій та виконує контрольно-наглядову (інспекційну) функцію, спрямовану на забезпечення його діяльності у здійсненні ним повноважень, передбачених цим Законом.
 
393. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗА ПОРУШЕННЯ ЗАКОНОДАВСТВА
 
   2. Порядок контролю якості протимінної діяльності, структура та посадовий склад інспекції з контролю якості затверджується національним органом з питань протимінної діяльності за пропозицією центру протимінних операцій.
 
394. Стаття 39. Відповідальність за порушення законодавства у сфері протимінної діяльності
 
-176- Найєм М..
Статтю 27 проекту Закону виключити.
 
Відхилено   Стаття 27. Повноваження секретаріату центру протимінних операцій
 
395. 1. Правопорушеннями у сфері протимінної діяльності є протиправні діяння (дії чи бездіяльність) суб'єктів протимінної діяльності та (або) фахівців у сфері протимінної діяльності та розмінування, що призвели до невиконання або неналежного виконання вимог, установлених законодавством та національними стандартами у сфері протимінної діяльності.
 
-177- Продан О.П.
Пинзеник В.М.
Іщенко В.О.
Статтю 27 законопроекту виключити.
 
Відхилено      
396. 2. Дії або бездіяльність посадових осіб, керівників суб’єктів протимінної діяльності та (або) фахівців у сфері протимінної діяльності та розмінування можуть бути оскаржені до суду в порядку, встановленому законом.
 
-178- Недава О.А.
Статтю 27 проекту Закону виключити.
 
Відхилено      
397. 3. Шкода, заподіяна фізичним або юридичним особам посадовими особами, керівниками суб’єктів протимінної діяльності та (або) фахівцями у сфері протимінної діяльності та розмінування внаслідок їх неправомірних діянь, відшкодовується у встановленому законом порядку.
 
   1. Організаційну, правову, аналітичну, інформаційно-довідкову, матеріально-технічну та іншу роботу, спрямовану на забезпечення діяльності центру протимінних операцій у здійсненні ним повноважень, передбачених цим Законом, ведення реєстру операторів протимінної діяльності і єдиного державного реєстру обстеження, виявлення та очищення територій, знешкодження та (або) знищення вибухонебезпечних предметів здійснює секретаріат.
 
398. Розділ VІІ
 
   2. Положення про секретаріат, його структуру і посадовий склад, порядок ведення секретаріатом реєстру операторів протимінної діяльності і єдиного державного реєстру обстеження, виявлення та очищення територій, знешкодження та (або) знищення вибухонебезпечних предметів затверджується національним органом з питань протимінних операцій за пропозицією центру протимінних операцій.
 
399. ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ
 
   Стаття 28. Виконавці заходів у сфері протимінної діяльності
 
400. 1. Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування.
 
-179- Недава О.А.
Частину першу статті 28 проекту Закону викласти у редакції:
«До виконання заходів у сфері протимінної діяльності залучаються підприємства, установи та організації незалежно від форм власності, національної приналежності та організаційно - правових форм, які отримали ліцензію на провадження протимінної діяльності відповідно до вимог цього Закону».
 
Відхилено   1. Виконавцями заходів у сфері протимінної діяльності є уповноважені підрозділи центральних органів виконавчої влади, до складу яких входять фахівці з протимінної діяльності, та оператори протимінної діяльності.
Суб’єкти господарювання набувають статусу операторів протимінної діяльності з моменту отримання свідоцтва про акредитацію оператора протимінної діяльності та ліцензії на провадження протимінної діяльності відповідно до вимог цього Закону.
Неприбуткові підприємства, установи та організації, внесені до Реєстру неприбуткових установ та організацій, у разі, якщо виконання заходів з протимінної діяльності відповідає їх статутним цілям, набувають статусу операторів протимінної діяльності з моменту отримання свідоцтва про акредитацію оператора протимінної діяльності відповідно до вимог цього Закону.
Не можуть набувати статусу оператора протимінної діяльності підприємства, установи чи організації, розташовані на території офшорних зон або зареєстрований на території держав, до яких згідно із законодавством України та резолюціями Ради Безпеки Організації Об’єднаних Націй, інших міжнародних організацій, рішень Ради Європейського Союзу, інших міждержавних об’єднань та іноземних держав застосовані санкції, або якщо вони мають походження з країни, визнаної державою-окупантом згідно із законом України та/або визнаної державою-агресором по відношенню до України згідно із законодавством.
 
401. 2. Міжнародні стандарти протимінної діяльності застосовуються як національні стандарти протимінної діяльності до моменту офіційного затвердження та набрання чинності національними стандартами у відповідній сфері.
 
   2. Порядок залучення до виконання заходів у сфері протимінної діяльності операторів протимінної діяльності, які отримують фінансові ресурси безпосередньо від донорів та (або) одночасно виступають донорами та операторами протимінної діяльності, встановлюється Кабінетом Міністрів України.
 
402. 3. Внести зміни до таких законів України:
 
      
403. 1) частину першу статті 7 Закону України «Про страхування» (Відомості Верховної Ради України, 1996 р., № 18, ст. 78) через крапку з комою доповнити пунктами 48 та 49 такого змісту:
 
   3. Виконавці заходів у сфері протимінної діяльності, у взаємодії із уповноваженим оперативним органом протимінних операцій, можуть виконувати такі заходи у сфері протимінної діяльності:
 
404. «48) страхування життя і здоров'я фахівців у сфері протимінної діяльності (крім тих, які працюють в установах і організаціях, які фінансуються з Державного бюджету України) на період їх участі у виконанні робіт з гуманітарного розмінування;
 
   1) виконання робіт з розмінування (виявлення, знешкодження, знищення та перевезення) вибухонебезпечних предметів;
 
405. 49) страхування цивільної відповідальності суб'єкта господарювання за шкоду, яку може бути заподіяно довкіллю та (або) здоров'ю та майну третіх осіб під час виконання робіт з гуманітарного розмінування.»;
 
   2) проведення навчання протидії ризикам, що пов’язані з вибухонебезпечними предметами;
 
406. 2) частину першу статті 7 Закону України «Про ліцензування видів господарської діяльності» (Відомості Верховної Ради (ВВР), 2015, № 23, ст.158) через крапку з комою доповнити пунктом 34 такого змісту:
 
   3) здійснення інформування (пропаганди) щодо незастосування вибухонебезпечних предметів;
 
407. «34) здійснення протимінної діяльності.».
 
   4) знищення та утилізація вибухонебезпечних предметів, непридатних для подальшого використання і зберігання;
 
408. 3. Кабінету Міністрів України у шестимісячний строк з дня опублікування цього Закону:
 
   5) надання медичної допомоги постраждалим особам та здійснення їх медичної та (або) професійної реабілітації;
 
409. забезпечити утворення національного органу з питань протимінної діяльності та уповноваженого оперативного органу протимінних операцій;
 
   6) здійснення підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації фахівців у сфері протимінної діяльності і розмінування.
 
410. подати на розгляд Верховної Ради України пропозиції щодо внесення змін до законодавчих актів України у зв’язку з прийняттям цього Закону;
 
-180- Найєм М..
Статтю 28 проекту Закону викласти у такій редакції:
«Стаття 28. Виконавці заходів у сфері протимінної діяльності
1. Виконавцями заходів у сфері протимінної діяльності є уповноважені підрозділи центральних органів виконавчої влади - підрозділи, до складу яких входять фахівці з протимінної діяльності та які перебувають у підпорядкуванні та (або) входять до сфери управління та (або) до складу:
#102633
у сферах забезпечення охорони прав і свобод людини, інтересів суспільства і держави, протидії злочинності, підтримання громадської безпеки і правопорядку, а також надання поліцейських послуг;
- державних органів, які забезпечують громадську безпеку і порядок, державну безпеку і захист державного кордону України;
2. До виконання заходів у сфері протимінної діяльності також залучаються підприємства, установи та організації незалежно від форм власності та організаційно - правових форм, фізичні особи-підприємці, в тому числі іноземні, щодо яких проведено оцінку відповідності та які отримали свідоцтво про акредитацію і дозвіл на здійснення протимінної діяльності відповідно до вимог цього Закону».
 
Враховано редакційно      
411. забезпечити прийняття нормативно-правових актів, передбачених цим Законом;
 
-181- Вінник І.Ю.
Статтю 28 проекту Закону викласти у такій редакції:
«Стаття 28. Виконавці заходів у сфері протимінної діяльності
1. Виконавцями заходів у сфері протимінної діяльності є уповноважені підрозділи центральних органів виконавчої влади, до складу яких входять фахівці з протимінної діяльності, та оператори протимінної діяльності.
Суб’єкти господарювання набувають статусу операторів протимінної діяльності з моменту отримання свідоцтва про акредитацію оператора протимінної діяльності та ліцензії на провадження протимінної діяльності відповідно до вимог цього Закону.
Неприбуткові підприємства, установи та організації, внесені до Реєстру неприбуткових установ та організацій, у разі, якщо виконання заходів з протимінної діяльності відповідає їх статутним цілям, набувають статусу операторів протимінної діяльності з моменту отримання свідоцтва про акредитацію оператора протимінної діяльності відповідно до вимог цього Закону.
Не можуть набувати статусу оператора протимінної діяльності підприємства, установи чи організації, розташовані на території офшорних зон або зареєстрований на території держав, до яких згідно із законодавством України та резолюціями Ради Безпеки Організації Об’єднаних Націй, інших міжнародних організацій, рішень Ради Європейського Союзу, інших міждержавних об’єднань та іноземних держав застосовані санкції, або якщо вони мають походження з країни, визнаної державою-окупантом згідно із законом України та/або визнаної державою-агресором по відношенню до України згідно із законодавством.
2. Порядок залучення до виконання заходів у сфері протимінної діяльності операторів протимінної діяльності, які отримують фінансові ресурси безпосередньо від донорів та (або) одночасно виступають донорами та операторами протимінної діяльності, встановлюється Кабінетом Міністрів України.
3. Виконавці заходів у сфері протимінної діяльності, у взаємодії із уповноваженим оперативним органом протимінних операцій, можуть виконувати такі заходи у сфері протимінної діяльності:
1) виконання робіт з розмінування (виявлення, знешкодження, знищення та перевезення) вибухонебезпечних предметів;
2) проведення навчання протидії ризикам, що пов’язані з вибухонебезпечними предметами;
3) здійснення інформування (пропаганди) щодо незастосування вибухонебезпечних предметів;
4) знищення та утилізація вибухонебезпечних предметів, непридатних для подальшого використання і зберігання;
5) надання медичної допомоги постраждалим особам та здійснення їх медичної та (або) професійної реабілітації;
6) здійснення підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації фахівців у сфері протимінної діяльності і розмінування».
 
Враховано      
412. привести власні нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом;
 
   Розділ ІV
 
413. забезпечити приведення нормативно-правових актів міністерств та інших центральних органів виконавчої влади у відповідність із цим Законом.

-182- Недава О.А.
Статтю 29 проекту Закону виключити.
 
Відхилено   ЗАСАДИ ЗДІЙСНЕННЯ ГОСПОДАРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ У СФЕРІ ПРОТИМІННОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
Стаття 29. Акредитація операторів протимінної діяльності
1. З метою визначення відповідності діяльності суб'єкта господарювання за видами господарської діяльності, які зазначені в ліцензії, вимогам, встановленим законодавством України, національними стандартами, комісією з питань акредитації та моніторингу проводиться акредитаційна експертиза.
2. Рішення про акредитацію (або відмову в акредитації) оператора протимінної діяльності та видачу свідоцтва про акредитацію приймає комісія з питань акредитації та моніторингу і подає його на затвердження національному органу з питань протимінної діяльності.
3. Свідоцтво про акредитацію оператора протимінної діяльності вперше видається строком на 1 (один) рік, під час проведення другої та наступних акредитацій - на 5 (п’ять) років.
+
4. Порядок проведення акредитації та моніторингу комісією з питань акредитації та моніторингу акредитації операторів протимінної діяльності затверджується Кабінетом Міністрів України.
5. Акредитація операторів протимінної діяльності (у тому числі іноземних) здійснюється на безкоштовній основі.
Стаття 30. Моніторинг відповідності операторів протимінної діяльності вимогам акредитації
1. Моніторинг відповідності оператора протимінної діяльності вимогам акредитації (далі - моніторинг) здійснюється комісією з питань акредитації та моніторингу відповідно до затверджених нею планів обстежень та перевірок шляхом:
1) отримання інформації про:
- відповідність такого суб’єкта протимінної діяльності вимогам акредитації, встановленим Законом, -від інспекції з контролю якості;
- декларування у заяві про акредитацію недостовірних відомостей, виявлених під час розгляду скарг на рішення, дії або бездіяльність відповідного акредитованого суб’єкта з протимінної діяльності, - від центру протимінних операцій;
2) контролю (у формі обстежень та перевірок) робочих майданчиків, виробничих приміщень, обладнання акредитованих операторів протимінної діяльності, які залучаються до виконання заходів у сфері протимінної діяльності, їх діяльності, документації, процесів, процедур, кваліфікацію персоналу, який здійснюється за місцем провадження господарської діяльності суб'єкта господарювання або його відокремлених підрозділів.
2. Безпосередньо на місці проведення робіт з розмінування моніторинг акредитованих операторів протимінної діяльності здійснюється інспекцією з контролю якості.
3. Під час моніторингу відповідності операторів протимінної діяльності вимогам акредитації члени комісії з питань акредитації та моніторингу мають право:
1) безперешкодно входити до всіх робочих майданчиків, приміщень та/або виробничих об’єктів оператора протимінної діяльності за службовим посвідченням, включаючи місця збереження вибухонебезпечних предметів та місця обслуговування обладнання;
2) здійснювати безпосереднє спостереження за діями підрозділів операторів протимінної діяльності на етапі їхньої підготовки до проведення робіт з розмінування, за польовими випробуваннями та оцінкою працездатності обладнання, яке застосовуються під час проведення відповідних робіт;
3) здійснювати безпосереднє спостереження за діями фахівців з протимінної діяльності та інших осіб, залучених акредитованим оператором протимінної діяльності до робіт з розмінування;
4) отримувати інформацію щодо вжитих операторами протимінної діяльності заходів з розмінування, щодо стану обладнання, залученого для розмінування, щодо стану приміщень та/або виробничих об’єктів оператора протимінної діяльності, щодо кваліфікації фахівців з протимінної діяльності.
4. Оператори протимінної діяльності офіційно інформуються комісією з питань акредитації та моніторингу про результати проведеного щодо них моніторингу не пізніш як у десятиденний строк від дня завершення моніторингу.
5. Оператори протимінної діяльності мають право оскаржити результати моніторингу до національного органу з питань протимінної діяльності або безпосередньо до суду.
Стаття 31. Ліцензування протимінної діяльності
1. Господарська діяльність у сфері протимінної діяльності провадиться операторами протимінної діяльності на підставі ліцензій, які видаються центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері економічного розвитку, у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України згідно з цим Законом.
2. Ліцензуванню підлягають види господарської діяльності (заходи) у сфері протимінної діяльності за таким переліком:
1) виконання робіт з розмінування (виявлення, знешкодження, знищення та перевезення) вибухонебезпечних предметів;
2) надання послуг з навчання протидії ризикам, пов’язаним із вибухонебезпечними предметами;
3) надання послуг з інформування населення щодо незастосування вибухонебезпечних предметів;
4) знищення та утилізація вибухонебезпечних предметів, непридатних для подальшого використання і зберігання;
5) надання медичної допомоги постраждалим особам та здійснення їх медичної та (або) професійної реабілітації;
6) надання послуг з освітньої підготовки фахівців у сфері протимінної діяльності.
Перелік видів робіт, послуг у сфері протимінної діяльності, включені до переліку ліцензійних видів робіт та послуг із провадження господарської діяльності у сфері протимінної діяльності, затверджується Кабінетом Міністрів України.
3. Вичерпний перелік вимог, обов’язкових для виконання оператором протимінної діяльності, та вичерпний перелік документів, що додаються до заяви про отримання ліцензії, визначаються ліцензійними умовами, які затверджуються Кабінетом Міністрів України.
4. Для отримання ліцензії на провадження протимінної діяльності здобувач ліцензії подає центральному органу виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері економічного розвитку, письмову заяву та документи, перелік яких встановлено ліцензійними умовами.
На підставі отриманих документів центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері економічного розвитку, протягом 10 робочих днів з дати отримання документів видає відповідному суб'єкту господарювання ліцензію на провадження протимінної діяльності або відмовляє у її видачі.
Рішення про відмову у видачі ліцензії повинно бути обґрунтованим і містити посилання на конкретні положення ліцензійних умов, яким не відповідає здобувач ліцензії. Рішення про відмову у видачі ліцензії на право провадження протимінної діяльності може бути оскаржено до суду.
5. В ліцензії зазначається перелік видів господарської діяльності (заходів) у сфері протимінної діяльності, на провадження яких набуває право ліцензіат. Інформація про видачу та (або) анулювання ліцензії вноситься до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань.
6. Ліцензія на провадження протимінної діяльності може бути анульована лише з підстав, визначених Законом України «Про ліцензування видів господарської діяльності».
1) виявлення недостовірних відомостей у документах, поданих здобувачем ліцензії для здійснення його ліцензування;
2) скасування свідоцтва про акредитацію оператора протимінної діяльності;
3) невиконання оператором протимінної діяльності вимог інспекції з контролю якості протимінної діяльності щодо усунення недоліків виконаних ним робіт (наданих послуг) у сфері протимінної діяльності за замовленням центру протимінних операцій;
4) невиконання оператором протимінної діяльності протягом 1 (одного) календарного місяця вимоги комісії з акредитації та моніторингу про усунення порушення національного стандарту протимінної діяльності та (або) норм законодавства в сфері протимінної діяльності;
5) подання оператором протимінної діяльності заяви про припинення господарської діяльності у сфері протимінної діяльності.
Стаття 32. Страхування відповідальності під час здійснення робіт з розмінування
1. Обов'язковому страхуванню підлягають життя і здоров'я фахівців у сфері протимінної діяльності, які залучаються операторами протимінної діяльності до виконання робіт з гуманітарного розмінування, на період їх участі у виконанні таких робіт.
2. Для забезпечення відшкодування шкоди, заподіяної внаслідок виконання робіт з гуманітарного розмінування, оператор протимінної діяльності до початку зайняття протимінною діяльністю зобов'язаний укласти договір страхування цивільно-правової відповідальності строком на період дії протимінної діяльності на конкретно-визначеній території та протягом 10 років після її закінчення.
Мінімальний розмір страхової суми за договором страхування цивільно-правової відповідальності становить двісті п’ятдесят розмірів мінімальної заробітної плати. Розмір відшкодування заподіяної шкоди визначається за згодою сторін або у судовому порядку.
3. Держава не несе відповідальності за шкоду, заподіяну неправомірними діями оператора протимінної діяльності під час виконання ним робіт гуманітарного розмінування за замовленням центрального органу виконавчої влади, основним завданням якого є забезпечення реалізації державної політики у сфері протимінної діяльності.
Стаття 33. Публічні закупівлі у сфері протимінної діяльності
1. Публічні закупівлі робіт і послуг у сфері протимінної діяльності (далі - закупівлі у сфері протимінної діяльності) здійснюються за процедурами публічних закупівель у порядку, встановленому Законом України «Про публічні закупівлі» незалежно від вартості предмета закупівлі, з урахуванням особливостей, встановлених цим Законом.
2. Переможцем процедури закупівлі може бути лише суб'єкт господарювання, який має ліцензію на провадження відповідного виду господарської діяльності у сфері протимінної діяльності, а також свідоцтво про акредитацію оператора протимінної діяльності.
Стаття 34. Договір про закупівлю робіт та (або) послуг в сфері протимінної діяльності
1. Договір про закупівлю робіт та/або послуг у сфері протимінної діяльності (далі - договір про закупівлю) укладається відповідно до норм Цивільного кодексу України та Господарського кодексу України з урахуванням особливостей, визначених цим Законом.
2. Договір укладається між замовником - центром протимінних операцій та виконавцем - оператором протимінної діяльності за результатами проведення процедури закупівлі та передбачає виконання робіт та/або надання послуг у сфері протимінної діяльності за переліком видів господарської діяльності, визначених частиною другою статті 28 цього Закону.
3. Істотними умовами договору про закупівлю є:
1) предмет договору про закупівлю, у тому числі перелік заходів з протимінної діяльності, проведення яких та (або) залучення до проведення яких передбачається договором про закупівлю, та строки їх виконання;
2) ціна (вартість) робіт та/або послуг, що надаються виконавцем замовнику;
3) права та обов’язки замовника та виконавця, в тому числі обов'язок виконавця за договором про закупівлю забезпечити усунення недоліків виконаних робіт та/або наданих послуг у сфері протимінної діяльності протягом строку гарантійного обслуговування, який встановлюється в договорі -про закупівлю та становить не менше шести календарних місяців з дати підписання акту приймання-передачі виконаних робіт (наданих послуг);
4) погодження меж здійснення протимінної діяльності.
5) встановлення відповідальної особи щодо керування протимінною діяльністю та погодження та/або підписання акту приймання-передачі виконаних робіт (наданих послуг) зі сторони виконавця.
4. Акт приймання-передачі виконаних робіт (наданих послуг) у сфері протимінної діяльності повинен бути підписаний уповноваженими представниками замовника і виконавця та достовірно відображати всі виконані роботи та/або надані послуги із зазначенням вартості та строків їх виконання.
5. Підписання акту приймання-передачі виконаних робіт (наданих послуг) у сфері протимінної діяльності не є підставою для зміни статусу території, в межах якої проводились роботи з її очищення від вибухонебезпечних предметів.
Розділ V
МІЖНАРОДНЕ СПІВРОБІТНИЦТВО УКРАЇНИ У СФЕРІ ПРОТИМІННОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
Стаття 35. Засади міжнародного співробітництва у сфері протимінної діяльності
1. Україна відповідно до укладених нею міжнародних договорів здійснює співробітництво у сфері протимінної діяльності з іноземними державами, міжнародними організаціями та установами.
2. Міжнародне співробітництво у сфері протимінної діяльності здійснюється національним органом з питань протимінної діяльності через Міністерство закордонних справ України шляхом:
1) реалізації спільних проектів у сфері протимінної діяльності;
2) виконання робіт, передбачених угодою, однією із сторін якої є організація іноземної держави або міжнародна організація, установа;
3) сприяння міжнародній допомозі для створення відповідного потенціалу з розмінування;
4) взаємного обміну інформацією, використання Системи управління інформацією з питань протимінної діяльності (ІМSМА);
5) проведення міжнародних конференцій, семінарів, брифінгів з питань протимінної діяльності тощо.
Стаття 36. Надання інформації у сфері протимінної діяльності
1. Інформація щодо мінної небезпеки та виконання заходів у сфері протимінної діяльності є публічною інформацією. Розпорядники такої інформації оприлюднюють її та надають інформацію на запити відповідно до законодавства України.
2. Узагальнення звітних матеріалів для передачі даних до міжнародних організацій, що надаються від міністерств, інших центральних органів виконавчої влади, які у межах своїх повноважень реалізують державну політику у сфері протимінної діяльності та долучаються до формування національної доповіді щодо виконання Україною взятих міжнародних зобов’язань у сфері протимінної діяльності, здійснюється національним органом з питань протимінної діяльності через Міністерство закордонних справ України.
Стаття 37. Участь у спільних проектах з іноземними державами, організаціями та установами у сфері протимінної діяльності
1. Міністерства та інші центральні органи виконавчої влади, в межах своїх повноважень, можуть брати участь у виконанні міжнародних проектів та укладати угоди і контракти з міжнародними установами та організаціями за погодженням з Міністерством закордонних справ України.
Стаття 38. Міжнародні договори
1. Якщо міжнародними договорами, учасником яких є Україна і згода на обов’язковість яких надана Верховною Радою України, встановлені інші вимоги, ніж ті, що передбачені законодавством України у сфері протимінної діяльності, застосовуються норми міжнародних договорів.
Розділ VІ
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗА ПОРУШЕННЯ ЗАКОНОДАВСТВА У СФЕРІ ПРОТИМІННОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
Стаття 39. Відповідальність за порушення законодавства у сфері протимінної діяльності
1. Правопорушеннями у сфері протимінної діяльності є протиправні діяння (дії чи бездіяльність) суб'єктів протимінної діяльності та (або) фахівців у сфері протимінної діяльності та розмінування, що призвели до невиконання або неналежного виконання вимог, установлених законодавством та національними стандартами у сфері протимінної діяльності.
2. Дії або бездіяльність посадових осіб, керівників суб’єктів протимінної діяльності та (або) фахівців у сфері протимінної діяльності та розмінування можуть бути оскаржені до суду в порядку, встановленому законом.
3. Шкода, заподіяна фізичним або юридичним особам, а також навколишньому природному середовищу посадовими особами, керівниками суб’єктів протимінної діяльності та (або) фахівцями у сфері протимінної діяльності та розмінування внаслідок їх неправомірних діянь, відшкодовується у встановленому законом порядку.
Розділ VІІ
ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ
1. Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування.
2. Дія »Про технічні регламенти та встановлення відповідності», «Про акредитацію органів з оцінки відповідності», "Про стандартизацію» поширюється на правовідносини у сфері протимінної діяльності у частині, що не суперечить цьому Закону.
3. Міжнародні стандарти протимінної діяльності застосовуються як національні стандарти протимінної діяльності до моменту набрання чинності національними стандартами у відповідній сфері.
4. Внести зміни до таких законів України:
1) частину першу статті 7 Закону України «Про страхування» (Відомості Верховної Ради України, 1996 р., № 18, ст. 78) через крапку з комою доповнити пунктами 48 та 49 такого змісту:
«48) страхування життя і здоров'я фахівців у сфері протимінної діяльності (крім тих, які працюють в установах і організаціях, які фінансуються з Державного бюджету України) на період їх участі у виконанні робіт з гуманітарного розмінування;
49) страхування цивільної відповідальності суб'єкта господарювання за шкоду, яку може бути заподіяно довкіллю та (або) здоров'ю та майну третіх осіб під час виконання робіт з гуманітарного розмінування»;
2) частину першу статті 7 Закону України «Про ліцензування видів господарської діяльності» (Відомості Верховної Ради (ВВР), 2015, № 23, ст.158) через крапку з комою доповнити пунктом 34 такого змісту:
«34) здійснення протимінної діяльності, яка ліцензується з урахуванням особливостей, визначених Законом України «Про протимінну діяльність в Україні».
3) у Законі України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту" (Відомості Верховної Ради України, 1993 р., № 45, ст. 425 із наступними змінами):
абзац перший пункту 19 частини першої статті 6 після слів «Державної пенітенціарної служби України,» доповнити словами «працівники закладів охорони здоров’я, що померли внаслідок поранення, контузії або каліцтва, або одержали поранення, контузію або каліцтво, або перебували на робочому місці в момент обстрілу закладу охорони здоров’я»;
пункт 11 частини другої статті 7 доповнити словами:
«включаючи працівників закладів охорони здоров’я, які залучалися до забезпечення проведення антитерористичної операції та стали інвалідами внаслідок поранення, контузії або каліцтва, одержаних безпосередньо у районах та в період її проведення, залучалися до здійснення заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, стримуванні і відсічі російської збройної агресії в Донецькій та Луганській областях та стали інвалідами внаслідок поранення, контузії чи каліцтва, одержаних під час забезпечення таких заходів безпосередньо в районах їх проведення та період їх здійснення»;
абзац перший пункту 13 статті 9 доповнити словами:
«включаючи працівників закладів охорони здоров’я, які брали безпосередню участь у забезпеченні проведення антитерористичної операції, перебуваючи у населених пунктах, що розташовані на лінії зіткнення у період проведення антитерористичної операції, у порядку, встановленому законодавством, які залучалися та брали безпосередню участь у забезпеченні здійснення заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, стримування і відсічі російської збройної агресії в Донецькій та Луганській областях, перебуваючи безпосередньо в районах та у період здійснення цих заходів у порядку, встановленому законодавством.»
5. Кабінету Міністрів України у тримісячний строк з дня опублікування цього Закону:
забезпечити утворення національного органу з питань протимінної діяльності та уповноваженого оперативного органу протимінних операцій;
подати на розгляд Верховної Ради України пропозиції щодо внесення змін до законодавчих актів України у зв’язку з прийняттям цього Закону;
забезпечити прийняття нормативно-правових актів, передбачених цим Законом;
привести власні нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом;
забезпечити приведення нормативно-правових актів міністерств та інших центральних органів виконавчої влади у відповідність із цим Законом.
Голова Верховної Ради України

    -183- Вінник І.Ю.
У абзаці другому частини третьої статті 29 проекту слова «вперше видається строком на 5 (п’ять) років, під час проведення другої та наступних акредитацій - на 10 (десять) років» замінити словами «вперше видається строком на 1 (один) рік, під час проведення другої та наступних акредитацій - на 5 (п’ять) років».
 
Враховано    
    -184- Найєм М..
Статтю 29 проекту Закону викласти у такій редакції:
«Стаття 29. Акредитація операторів протимінної діяльності
1. З метою визначення відповідності діяльності суб'єкта господарювання, вимогам, встановленим законодавством України, національними стандартами, проводиться акредитація операторів протимінної діяльності комісією з питань акредитації та моніторингу, яка є постійно діючим колегіальним органом, що утворюється та діє у складі національного органу з питань протимінної діяльності, підзвітна та підконтрольна йому. Положення про комісію з питань акредитації операторів протимінної діяльності та моніторингу їх відповідності вимогам акредитації та порядок її створення затверджуються Кабінетом Міністрів України.
2. Рішення про акредитацію (або відмову в акредитації) оператора протимінної діяльності та видачу свідоцтва про акредитацію приймає комісія з питань акредитації та моніторингу, і подає його на затвердження національному органу з питань протимінної діяльності. Відмова у акредитації може бути оскаржена до суду.
3. Свідоцтво про акредитацію оператора протимінної діяльності є підставою для проведення робіт та (або) надання послуг у сфері протимінної діяльності.
Свідоцтво про акредитацію оператора протимінної діяльності вперше видається строком на 5 (п’ять) років, під час проведення другої та наступних акредитацій - на 10 (десять) років.
4. Порядок проведення акредитації та моніторингу комісією з питань акредитації та моніторингу акредитації операторів протимінної діяльності затверджується Кабінетом Міністрів України.
5. Акредитацію зобов’язані пройти оператори протимінної діяльності, у тому числі іноземні, що здійснюватимуть операції з гуманітарного розмінування, навчання ризикам, пов’язаним з вибухонебезпечними предметами, та знищення запасів мін та боєприпасів.
6. Акредитація операторів протимінної діяльності (у тому числі іноземних) здійснюється на безкоштовній основі. Всі роботи, пов’язані з проведенням робіт з акредитації, незалежно від їх результатів, здійснюються безкоштовно».
 
Враховано частково    
    -185- Кишкар П.М.
Положення статті не відповідають вимогам законів України «Про технічні регламенти та оцінку відповідності» та «Про акредитацію органів оцінки відповідності», тому назву та зміст статті викласти в такій редакції:
«Стаття 29. Сертифікація операторів протимінної діяльності
Органи оцінки відповідності, які акредитовані Національним агентством акредитації, проводять сертифікацію операторів протимінної діяльності (процесів виробництва продукції, надання послуг) з метою визначення відповідності діяльності суб'єкта господарювання за видами господарської діяльності, вимогам, встановленим законодавством України та національними стандартами для отримання ліцензії на право здійснення протимінної діяльності.
Рішення про сертифікацію (або відмову в сертифікації) оператора протимінної діяльності та видачу сертифікату відповідності процесів виробництва продукції, надання послуг сертифікаційним вимогам приймає акредитований орган оцінки відповідності.
Ліцензія на право здійснення протимінної діяльності, яка видається відповідно до статті 31 цього Закону є підставою для реєстрації оператора протимінної діяльності та допуску його до проведення робіт та (або) надання послуг у сфері протимінної діяльності».
 
Відхилено    
    -186- Кишкар П.М.
Статтю 30 проекту Закону виключити,
оскільки моніторинг операторів ПМД є складовою процесів сертифікації та акредитації.
 
Відхилено    
    -187- Недава О.А.
Статтю 30 проекту Закону виключити.
 
Відхилено    
    -188- Продан О.П.
Пинзеник В.М.
Іщенко В.О.
У абзаці третьому пункту 1) частини першої статті 30 законопроекту слова «від центру протимінних операцій» замінити словами «від національного органу з питань протимінної діяльності».
 
Відхилено    
    -189- Геращенко І.В.
Іонова М.М.
Фріз І.В.
Статтю 30 проекту викласти в такій редакції:
«Стаття 30. Моніторинг відповідності операторів протимінної діяльності вимогам акредитації
1. Моніторинг відповідності оператора протимінної діяльності вимогам акредитації (далі - моніторинг) здійснюється комісією з питань акредитації та моніторингу відповідно до затверджених нею планів обстежень та перевірок шляхом:
1) отримання інформації про: відповідність такого суб’єкта протимінної діяльності вимогам акредитації, встановленим цим Законом, - від інспекції з контролю якості; декларування у заяві про акредитацію недостовірних відомостей, виявлених під час розгляду скарг на рішення, дії або бездіяльність відповідного акредитованого суб’єкта з протимінної діяльності, - від центру протимінних операцій;
2) контролю (у формі обстежень та перевірок) робочих майданчиків, виробничих приміщень, обладнання акредитованих операторів протимінної діяльності, які залучаються до виконання заходів у сфері протимінної діяльності, їх діяльності, документації, процесів, процедур, кваліфікації персоналу, який здійснюється за місцем провадження господарської діяльності суб'єкта господарювання або його відокремлених підрозділів.
2. Безпосередньо на місці проведення робіт з розмінування моніторинг акредитованих операторів протимінної діяльності здійснюється інспекцією з контролю якості.
3. Під час моніторингу відповідності операторів протимінної діяльності вимогам акредитації члени комісії з питань акредитації та моніторингу мають право:
1) безперешкодно входити до всіх робочих майданчиків, приміщень та/або виробничих об’єктів оператора протимінної діяльності за службовим посвідченням, включаючи місця збереження вибухонебезпечних предметів та місця обслуговування обладнання;
2) здійснювати безпосереднє спостереження за діями підрозділів операторів протимінної діяльності на етапі їхньої підготовки до проведення робіт з розмінування, за польовими випробуваннями та оцінкою працездатності обладнання, яке застосовуються під час проведення відповідних робіт;
3) здійснювати безпосереднє спостереження за діями фахівців з протимінної діяльності та інших осіб, залучених акредитованим оператором протимінної діяльності до робіт з розмінування;
4) отримувати інформацію щодо вжитих операторами протимінної діяльності заходів з розмінування, щодо стану обладнання, залученого для розмінування, щодо стану приміщень та/або виробничих об’єктів оператора протимінної діяльності, щодо кваліфікації фахівців з протимінної діяльності.
3. Оператори протимінної діяльності офіційно інформуються комісією з питань акредитації та моніторингу про результати проведеного щодо них моніторингу не пізніш як у десятиденний строк від дня завершення моніторингу.
4. Оператори протимінної діяльності мають право оскаржити результати моніторингу до національного органу з питань протимінної діяльності або безпосередньо до суду».
 
Враховано    
    -190- Продан О.П.
Пинзеник В.М.
Іщенко В.О.
Статтю 31 законопроекту виключити.
 
Відхилено    
    -191- Береза Ю.М.
У частині першій статті 31 проекту Закону слова «центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері економічного розвитку» замінити словами «Міністерством оборони України».
 
Відхилено    
    -192- Недава О.А.
У частині першій статті 31 проекту Закону слова «центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері економічного розвитку» замінити словами «уповноваженим оперативним органом протимінних операцій».
 
Відхилено    
    -193- Береза Ю.М.
В абзаці першому частини четвертої статті 31 проекту Закону слова «центральному органу виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері економічного розвитку» замінити словами «Міністерству оборони України».
 
Відхилено    
    -194- Недава О.А.
В абзаці першому частини четвертої статті 31 проекту Закону слова «центральному органу виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері економічного розвитку» замінити словами «уповноваженому оперативному органу протимінних операцій».
 
Відхилено    
    -195- Береза Ю.М.
В абзаці другому частини четвертої статті 31 проекту Закону слова «центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері економічного розвитку» замінити словами «Міністерство оборони України».
 
Відхилено    
    -196- Недава О.А.
В абзаці другому частини четвертої статті 31 проекту Закону слова «центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері економічного розвитку» замінити словами «уповноважений оперативний орган протимінних операцій».
 
Відхилено    
    -197- Геращенко І.В.
Іонова М.М.
Фріз І.В.
Частину шосту статті 31 проекту Закону викласти в такій редакції:
«6. Ліцензія на провадження протимінної діяльності може бути анульована лише з підстав, визначених Законом України «Про ліцензування видів господарської діяльності»,
з метою уникнення суперечностей із положеннями Закону України «Про ліцензування видів господарської діяльності».
 
Враховано    
    -198- Недава О.А.
Частину шосту статті 31 проекту Закону викласти в такій редакції:
«6. Ліцензія на провадження протимінної діяльності може бути анульована лише з підстав передбачених Законом України «Про ліцензування видів господарської діяльності».
 
Враховано    
    -199- Найєм М..
Статтю 31 проекту Закону викласти у такій редакції:
«Стаття 31. Дозвіл на здійснення протимінної діяльності в Україні
1. Оператори протимінної діяльності (за винятком тих, що належать до сфери управління міністерств та інших центральних органів виконавчої влади), у тому числі іноземні, зобов’язані отримати дозвіл на здійснення протимінної діяльності в Україні, в порядку встановленому Кабінетом Міністрів України.
2. Дозвіл на здійснення протимінної діяльності в Україні операторам протимінної діяльності надається центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері економічного розвитку.
3. Для отримання дозволу оператор протимінної діяльності має надати інформацію про наявність:
- обладнання, сертифікованого відповідно до вимог національного або міжнародного законодавства (машин та інших технічних засобів для виявлення, знешкодження та знищення вибухонебезпечних предметів; захисного обладнання; собак та інші тварин, навчених на виявлення вибухонебезпечних предметів);
- сертифікатів у осіб, що здійснюватимуть заходи з протимінної діяльності.
4. Відмова у наданні дозволу на здійснення протимінної діяльності може бути оскаржена до суду».
 
Відхилено    
    -200- Левченко Ю.В.
Іллєнко А.Ю.
Головко М.Й.
Осуховський О.І.
Марченко О.О.
Абзац перший частини другої статті 32 законопроекту доповнити словами «строком на період дії протимінної діяльності на конкретно-визначеній території та протягом 10 років після її закінчення».
 
Враховано    
    -201- Вінник І.Ю.
У абзаці другому частини другої статті 32 проекту слова «тисячу розмірів» замінити словами «двісті п’ятдесят розмірів».
 
Враховано    
    -202- Недава О.А.
У частині другій статті 33 слова «а також свідоцтво про акредитацію оператора протимінної діяльності» виключити.
 
Відхилено    
    -203- Найєм М..
Статтю 33 проекту Закону викласти у такій редакції:
«Стаття 33. Публічні закупівлі у сфері протимінної діяльності
1. Публічні закупівлі робіт і послуг у сфері протимінної діяльності (далі - закупівлі у сфері протимінної діяльності) здійснюються за процедурами публічних закупівель у порядку, встановленому Законом України «Про публічні закупівлі» незалежно від вартості предмета закупівлі, з урахуванням особливостей, встановлених цим Законом.
2. Переможцем процедури закупівлі може бути лише суб'єкт господарювання, який має дозвіл на провадження діяльності у сфері протимінної діяльності, а також свідоцтво про акредитацію оператора протимінної діяльності.
3. Суб'єкти господарювання та інші організації, які провадять свою діяльність в Україні і зареєстровані в Україні, мають право замовляти на комерційній основі операторам протимінної діяльності (не залежно від форми їх власності) проведення робіт з нетехнічного, технічного обстеження територій та роботи з очищення цих територій від мін та інших вибухонебезпечних предметів, незалежно від того, проводилися чи ні такі роботи раніше і які відносяться до сфери їхньої діяльності. При цьому вони мають право визначати критерії якості, які мають бути досягнуті по результату виконання таких робіт. Вони у праві самостійно обирати оператора виконавця робіт - оператора протимінної діяльності, який акредитований в Україні. Проведення таких робіт погоджується оператором протимінної діяльності з Центром протимінних операцій на підставі підписаного договору на виконання таких робіт. У проведенні зазначених робіт не може бути відмовлено, якщо це не пов'язано з питаннями національної безпеки. Про виконання робіт з нетехнічного, технічного обстеження зазначених територій і очищення їх від мін та інших вибухонебезпечних предметів повідомляється Центр протимінних операцій в порядку, встановленому національним органом з протимінної діяльності».
 
Відхилено    
    -204- Продан О.П.
Пинзеник В.М.
Іщенко В.О.
У частині першій статті 34 законопроекту слова «центром протимінних операцій» замінити словами «головним органом у системі центральних органів виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну #102633
 
Відхилено    
    -205- Левченко Ю.В.
Іллєнко А.Ю.
Головко М.Й.
Осуховський О.І.
Марченко О.О.
Частину другу статті 34 законопроекту доповнити новими абзацами наступного змісту:
«4) погодження меж здійснення протимінної діяльності.
5) встановлення відповідальної особи щодо керування протимінною діяльністю та погодження та/або підписання акту приймання-передачі виконаних робіт (наданих послуг) зі сторони виконавця».
 
Враховано    
    -206- Геращенко І.В.
Іонова М.М.
Фріз І.В.
Статтю 34 проекту Закону викласти в такій редакції:
«Стаття 34. Договір про закупівлю робіт та/або послуг в сфері протимінної діяльності
1. Договір про закупівлю робіт та/або послуг у сфері протимінної діяльності (далі - договір про закупівлю) укладається відповідно до норм Цивільного кодексу України та Господарського кодексу України з урахуванням особливостей, визначених цим Законом.
2. Договір укладається між замовником - центром протимінних операцій та виконавцем - оператором протимінної діяльності за результатами проведення процедури закупівлі та передбачає виконання робіт та/або надання послуг у сфері протимінної діяльності за переліком видів господарської діяльності, визначених частиною другою статті 28 цього Закону.
3. Істотними умовами договору про закупівлю є:
1) предмет договору про закупівлю, у тому числі перелік заходів з протимінної діяльності, проведення яких та/або залучення до проведення яких передбачається договором про закупівлю, та строки їх виконання;
2) ціна (вартість) робіт та/або послуг, що надаються виконавцем замовнику;
3) права та обов’язки замовника та виконавця, в тому числі обов'язок виконавця за договором про закупівлю забезпечити усунення недоліків виконаних робіт та/або наданих послуг у сфері протимінної діяльності протягом строку гарантійного обслуговування, який встановлюється в договорі -про закупівлю та становить не менше шести календарних місяців з дати підписання акту приймання-передачі виконаних робіт (наданих послуг).
4. Акт приймання-передачі виконаних робіт (наданих послуг) у сфері протимінної діяльності повинен бути підписаний уповноваженими представниками замовника і виконавця та достовірно відображати всі виконані роботи та/або надані послуги із зазначенням вартості та строків їх виконання.
5. Підписання акту приймання-передачі виконаних робіт (наданих послуг) у сфері протимінної діяльності не є підставою для зміни статусу території, в межах якої проводились роботи з її очищення від вибухонебезпечних предметів».
 
Враховано    
    -207- Найєм М..
Статтю 34 проекту Закону викласти у такій редакції:
«Стаття 34. Закупівля товарів подвійного використання та вибухових матеріалів, необхідних для проведення гуманітарного розмінування.
Закупівля товарів подвійного використання та вибухових матеріалів, необхідних для проведення розмінування, здійснюється операторами протимінної діяльності в порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України».
 
Відхилено    
    -208- Геращенко І.В.
Іонова М.М.
Фріз І.В.
Назву статті 36 проекту Закону викласти в такій редакції:
«Стаття 36. Надання інформації у сфері протимінної діяльності».
 
Враховано    
    -209- Геращенко І.В.
Іонова М.М.
Фріз І.В.
Назву Розділу VІ проекту Закону пропонуємо викласти в такій редакції:
«ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗА ПОРУШЕННЯ ЗАКОНОДАВСТВА У СФЕРІ ПРОТИМІННОЇ ДІЯЛЬНОСТІ».
 
Враховано    
    -210- Недава О.А.
Частину третю статті 39 проекту Закону після слів «юридичним особам» доповнити словами «а також навколишньому природному середовищу».
 
Враховано    
    -211- Вінник І.Ю.
Пункт 1 Розділу VІІ «ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ» законопроекту доповнити новим абзацом такого змісту:
«2. Дія »Про технічні регламенти та встановлення відповідності», «Про акредитацію органів з оцінки відповідності», "Про стандартизацію» поширюється на правовідносини у сфері протимінної діяльності у частині, що не суперечить цьому Закону».
 
Враховано    
    -212- Геращенко І.В.
Іонова М.М.
Фріз І.В.
Пункт 2 Розділу VІІ «ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ» законопроекту викласти в такій редакції:
«2. Міжнародні стандарти протимінної діяльності застосовуються як національні стандарти протимінної діяльності до моменту набрання чинності національними стандартами у відповідній сфері».
 
Враховано    
    -213- Найєм М..
Пункт 2 частини третьої «Прикінцевих положень» викласти у такій редакції:
«2) частину другу статті 32 Закону України «Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування» (Відомості Верховної Ради України, 2003, №№ 49-51, ст. 376, 2012, № 12-13, ст.82, 2016, № 13, ст.144, 2017, № 40-41, ст. 383) після слів «одержаних під час» доповнити словами «виконання робіт з гуманітарного розмінування, або».
 
Відхилено    
    -214- Береза Ю.М.
В абзаці другому підпункту другого п. 3 Розділу VІІ «Прикінцеві положення» викласти в такій редакції:
«34) протимінна діяльність, яка ліцензується відповідно до Закону України «Про протимінну діяльність в Україні».
 
Відхилено    
    -215- Недава О.А.
Абзац другий підпункту 2) пункту 3 Розділу VІІ «Прикінцеві положення» викласти у такій редакції:
«34) здійснення протимінної діяльності, яка ліцензується з урахуванням особливостей, визначених Законом України «Про протимінну діяльність в Україні».
 
Враховано    
    -216- Береза Ю.М.
Підпункт другий п. 3 Розділу VІІ «Прикінцеві положення» доповнити новими абзацами такого змісту:
«частину другу статті 2 після пункту 3 доповнити новим пунктом 4 такого змісту:
«4) протимінну діяльність, яка здійснюється відповідно до Закону України «Про протимінну діяльність в Україні».
 
Відхилено    
    -217- Недава О.А.
Пункт «а» частини першої статті 38 Закону України ’’Про місцеве самоврядування в Україні» (Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1997, № 24, ст.170) через крапку з комою доповнити пунктом 11 такого змісту:
«11) здійснення відповідно до закону повноважень у сфері протимінної діяльності;
частину першу статті 25 Закону України ’’Про місцеві державні адміністрації» (Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1999, № 20-21, ст.190) через крапку з комою доповнити пунктом 24 такого змісту:
«24) здійснює відповідно до закону повноваження у сфері протимінної діяльності».
 
Відхилено    
    -218- Вінник І.Ю.
Пункт 3 Розділу VІІ «Прикінцеві положення» проекту доповнити підпунктом 3) такого змісту:
3) у Законі України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту" (Відомості Верховної Ради України, 1993 р., № 45, ст. 425 із наступними змінами):
абзац перший пункту 19 частини першої статті 6 після слів «Державної пенітенціарної служби України,» доповнити словами «працівники закладів охорони здоров’я, що померли внаслідок поранення, контузії або каліцтва, або одержали поранення, контузію або каліцтво, або перебували на робочому місці в момент обстрілу закладу охорони здоров’я»;
пункт 11 частини другої статті 7 доповнити словами:
«включаючи працівників закладів охорони здоров’я, які залучалися до забезпечення проведення антитерористичної операції та стали інвалідами внаслідок поранення, контузії або каліцтва, одержаних безпосередньо у районах та в період її проведення, залучалися до здійснення заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, стримуванні і відсічі російської збройної агресії в Донецькій та Луганській областях та стали інвалідами внаслідок поранення, контузії чи каліцтва, одержаних під час забезпечення таких заходів безпосередньо в районах їх проведення та період їх здійснення»;
абзац перший пункту 13 статті 9 доповнити словами:
«включаючи працівників закладів охорони здоров’я, які брали безпосередню участь у забезпеченні проведення антитерористичної операції, перебуваючи у населених пунктах, що розташовані на лінії зіткнення у період проведення антитерористичної операції, у порядку, встановленому законодавством, які залучалися та брали безпосередню участь у забезпеченні здійснення заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, стримування і відсічі російської збройної агресії в Донецькій та Луганській областях, перебуваючи безпосередньо в районах та у період здійснення цих заходів у порядку, встановленому законодавством».
 
Враховано    
    -219- Геращенко І.В.
Іонова М.М.
Фріз І.В.
Змінити нумерацію останнього пункту Розділу VІІ «ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ», відповідно замінивши цифру «3» цифрою «4», а слово «шестимісячний» словом «тримісячний».
 
Враховано редакційно    
    -220- Продан О.П.
Пинзеник В.М.
Іщенко В.О.
У абзаці другому частини третьої розділу VІІ «ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ» законопроекту слова «та уповноваженого оперативного органу протимінних операцій» виключити.
 
Відхилено