Кількість абзаців - 563 Таблиця поправок


Про інформацію для споживачів щодо харчових продуктів (Друге читання)

№ п.п. Редакція, прийнята в першому читанні Пропозиції Висновки Остаточна редакція
0. Проект
 
   Проект
 
1. ЗАКОН УКРАЇНИ
 
   ЗАКОН УКРАЇНИ
 
2. Про інформацію для споживачів щодо харчових продуктів
 
   Про інформацію для споживачів щодо харчових продуктів
 
3. Цей Закон встановлює правові та організаційні засади надання споживачам інформації про харчові продукти з метою забезпечення високого рівня захисту здоров’я громадян та задоволення їх соціальних та економічних інтересів.
 
   Цей Закон встановлює правові та організаційні засади надання споживачам інформації про харчові продукти з метою забезпечення високого рівня захисту здоров’я громадян і задоволення їхніх соціальних та економічних інтересів.
 
4. Розділ І
 
   Розділ І
 
5. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
 
   ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
 
6. Стаття 1. Терміни та їх визначення
 
   Стаття 1. Терміни та їх визначення
 
7. 1. У цьому Законі терміни вживаються у такому значенні:
 
   1. У цьому Законі терміни вживаються в такому значенні:
 
8. 1) білки - це органічні речовини, вміст яких у харчовому продукті обчислюється з використанням формули: білок = загальний азот за К’єльдалем ? 6, 25;
 
   1) білки - органічні речовини, вміст яких у харчовому продукті обчислюється за формулою:
білок = загальний азот за Кьєльдалем ? 6,25;
 
9. 2) вуглеводи - будь-які вуглеводи, які беруть участь в обміні речовин в організмі людини, включно з поліолами;
 
   2) вуглеводи – будь-які вуглеводи, що беруть участь в обміні речовин в організмі людини, включно з поліолами;
 
10. 3) глютен - білкова фракція пшениці, жита, ячменю, вівсу або їх гібридних видів та похідних з них, які можуть спричиняти непереносимість у людей, що їх споживають, та які є нерозчинними у воді та 0, 5 М розчині хлориду натрію;
 
   3) глютен - білкова фракція пшениці, жита, ячменю, вівса або їх гібридних видів та похідних із них, що може спричиняти непереносимість у людей, які її споживають, нерозчинна у воді та 0,5-молярному розчині хлориду натрію;
 
11. 4) дата «вжити до» - календарна дата для харчових продуктів, які у зв’язку з мікробіологічними властивостями є швидкопсувними, визначена оператором ринку, відповідальним за інформацію про харчовий продукт, після спливу якої харчовий продукт може вважатися небезпечним для здоров’я людини;
 
-1- Колєсніков Д.В.
У пункті четвертому частини першої статті 1 Розділу Іслово "може" замінити на слово "має".
 
Відхилено Редакція, прийнята у першому читанні, відповідає вимогам ст. 24 Регламенту ЄС 1169/2011.  4) дата «вжити до» - граничний термін (календарна дата) споживання харчових продуктів, які через свої мікробіологічні властивості є швидкопсувними, визначена оператором ринку харчових продуктів, відповідальним за інформацію про харчовий продукт, після спливу якої харчовий продукт може вважатися небезпечним для здоров’я людини;
 
12. 5) жир - загальна кількість ліпідів, включно з фосфоліпідами;
 
   5) жири - загальна кількість ліпідів, включно з фосфоліпідами;
 
13. 6) звична назва - назва харчового продукту, яка сприймається споживачем без додаткових роз’яснень;
 
   6) звична назва - назва харчового продукту, зрозуміла споживачу без додаткових роз’яснень;
 
14. 7) етикетка (стікер) - бирка, напис, позначка, графічне або інше зображення, які написано, надруковано, нанесено з використанням трафарету, марковано, витиснено або відбито на або додано до упаковки або тари, у якій знаходиться харчовий продукт;
 
   7) етикетка (стікер) - бирка, напис, позначка, графічне або інше зображення, написане, надруковане, нанесене з використанням трафарету, марковане, витиснене або відбите на упаковці чи додане до упаковки або тари, в якій знаходиться харчовий продукт;
 
15. 8) інформація про поживну цінність - інформація про:
 
   8) інгредієнт - будь-яка речовина або продукт, включаючи харчові добавки, ароматизатори та харчові ензими, та будь-які складові складного інгредієнта, що використовуються під час виробництва або приготування харчового продукту і залишаються в готовому продукті, навіть у зміненій формі. Залишки ветеринарних препаратів та пестицидів не вважаються інгредієнтом;
 
16. а) енергетичну цінність або
 
   9) інформація про поживну цінність - дані про:
 
17. б) енергетичну цінність та вміст однієї або декількох таких поживних речовин:
 
   а) енергетичну цінність або
 
18. - жири (насичені, мононенасичені, поліненасичені),
 
   б) енергетичну цінність та вміст однієї або декількох таких поживних речовин:
 
19. - вуглеводи (цукри, високомолекулярні спирти (поліоли), крохмаль),
 
   жири (насичені, мононенасичені, поліненасичені);
 
20. - сіль,
 
   вуглеводи (цукри, високомолекулярні спирти (поліоли), крохмаль);
 
21. - харчові волокна,
 
   сіль;
 
22. - білки,
 
   харчові волокна;
 
23. - будь-які з вітамінів або мінеральних речовин, які перелічені у пункті 1 частини першої додатку 9 до цього Закону, і містяться у харчовому продукті у значних кількостях, як це визначено у пункті 2 частини першої додатку 9 до цього Закону;
 
   білки;
будь-які з вітамінів або мінеральних речовин, наведені у пункті 1 розділу І додатка № 9 до цього Закону, що містяться в харчовому продукті у значних кількостях, як це визначено у пункті 2 розділу І додатка № 9 до цього Закону;
 
24. 9) інгредієнт - будь-яка речовина або продукт, включаючи харчові добавки, ароматизатори та харчові ензими, та будь-які складові складного інгредієнта, що використовуються під час виробництва або приготування харчового продукту і залишаються в готовому продукті навіть у зміненій формі. Залишки ветеринарних препаратів та пестицидів не вважаються інгредієнтом;
 
-2- Колєсніков Д.В.
У пункті дев’ятому частини першої статті 1 Розділу Іречення "Залишки ветеринарних препаратів та пестицидів не вважаються інгредієнтом" виключити.
 
Відхилено Редакція, прийнята у першому читанні, відповідає вимогам ст. 2 (f) Регламенту ЄС 1169/2011.     
    -3- Левченко Ю.В.
Пункт 9 частини 1 статті 1 розділу 1 Законопроекту викласти у наступній редакції:
"9) інгредієнт - будь-яка речовина або продукт, включаючи харчові добавки, ароматизатори та ензими, складові інгредієнта, що використовується під час виробництва або підготовки харчового продукту і залишається в готовому продукті навіть у зміненій формі. Залишки ветеринарних препаратів та пестицидів не вважаються інгредієнтом; "
 
Відхилено Редакція, прийнята у першому читанні, відповідає вимогам ст. 2 (f) Регламенту ЄС 1169/2011.   
25. 10) інформація про харчовий продукт - інформація, що стосується харчового продукту, яка надається кінцевому споживачеві шляхом зазначення у маркуванні або у інших супровідних документах та матеріалах, або іншим способом (у доступній наочній формі), прийнятим для окремих видів продукції або в окремих сферах обслуговування, у тому числі з використанням сучасних засобів дистанційного зв’язку або усних повідомлень;
 
-4- Колєсніков Д.В.
У пункті десятому частини першої статті 1 Розділу Іслова "або іншим способом (у доступній наочній формі), прийнятим для окремих видів продукції або в окремих сферах обслуговування, у тому числі з використанням сучасних засобів дистанційного зв’язку або усних повідомлень" виключити.
 
Відхилено Редакція, прийнята у першому читанні, відповідає вимогам ст.2 (а) Регламенту ЄС 1169/2011.  10) інформація про харчовий продукт - інформація, що стосується харчового продукту, яка надається кінцевому споживачеві шляхом зазначення у маркуванні, інших супровідних документах та матеріалах або в інший спосіб (у доступній наочній формі), встановлений для окремих видів продукції або в окремих сферах обслуговування, у тому числі з використанням сучасних засобів дистанційного зв’язку або усних повідомлень;
 
    -5- Левченко Ю.В.
Пункт 10 частини 1 статті 1 розділу 1 Законопроекту викласти у наступній редакції:
"10) інформація про харчовий продукт - інформація щодо властивостей харчового продукту, яка доводиться до кінцевого споживача шляхом зазначення у маркуванні або у інших супровідних документах та матеріалах, або іншим способом (у доступній наочній формі), прийнятим для окремих видів продукції або в окремих сферах обслуговування, у тому числі з використанням сучасних засобів дистанційного зв’язку, включаючи рекламу; "
 
Відхилено Редакція, прийнята у першому читанні, відповідає вимогам ст. 2 (а) Регламенту ЄС 1169/2011.   
    -6- Мацола Р.М.
У статті 1, Розділу І "Загальні положення" додати пункт:
10) лактоза - вуглевод С12Н22О11, що міститься в молоці та похідних з нього, який може спричиняти непереносимість або алергію у людей, що їх споживають.
Відповідно пункти 10-33 вважати пунктами 11-34.
 
Відхилено Законодавство ЄС не містить цього визначення. Планується вирішити питання щодо тверджень про поживну цінність та тверджень про користь для здоров’я у рамках відповідного законодавства, що наразі розробляється із залученням МОЗ   
26. 11) маркування - слова, описи, знаки для товарів і послуг (торговельні марки), графічні зображення або символи, що стосуються харчових продуктів і розміщені на будь-якій упаковці, етикетці (стікері), кольєретці чи у документі або повідомленні, що супроводжують харчовий продукт або посилаються на нього;
 
   11) маркування - слова, описи, знаки для товарів і послуг (торговельні марки), графічні зображення або символи, що стосуються харчових продуктів, які розміщуються на будь-якій упаковці, етикетці (стікері), кольєретці чи у документі або повідомленні, що супроводжують харчовий продукт або посилаються на нього;
 
27. 12) мінімальний термін придатності харчового продукту - дата, до настання якої характеристики харчового продукту залишаються незмінними у визначених оператором ринку межах, за умови його зберігання відповідно до вимог, встановлених оператором ринку, що відповідає за інформацію про харчовий продукт;
 
-7- Колєсніков Д.В.
У пункті дванадцятому частини першої статті 1 Розділу Іслово "визначених" замінити на слово "гарантованих", а слова "мінімальний термін придатності" в тому счилі по тексту законопроекту замінити на слова "максимальний строк придатності".
 
Відхилено Редакція, прийнята у першому читанні, відповідає вимогам ст. 2 (r) Регламенту ЄС 1169/2011.  12) мінімальний термін придатності харчового продукту - дата, до настання якої характеристики харчового продукту залишаються незмінними у межах, визначених оператором ринку харчових продуктів, відповідальним за інформацію про такий харчовий продукт, за умови його зберігання відповідно до вимог, встановлених таким оператором ринку;
 
28. 13) місце походження - місце, звідки походить харчовий продукт, і яке не є країною походження; найменування та місцезнаходження оператора ринку харчових продуктів у маркуванні не являє собою назву країни або місця походження харчового продукту в тому значенні, в якому ці терміни вживаються в цьому Законі;
 
   13) місце походження - місце, звідки походить харчовий продукт, яке не є країною походження. Найменування та місцезнаходження оператора ринку харчових продуктів у маркуванні не є назвою країни походження або місця походження харчового продукту відповідно до цього Закону;
 
29. 14) мононенасичені жири - жирні кислоти з одним цис-подвійним зв’язком;
 
   14) мононенасичені жири - жирні кислоти, які мають один подвійний зв’язок у цис-формі;
 
30. 15) насичені жири - жирні кислоти без подвійних зв`язків;
 
   15) насичені жири - жирні кислоти без подвійних зв'язків;
 
31. 16) оператор ринку, що відповідає за надання інформації про харчовий продукт - оператор ринку, під чиїм найменуванням харчовий продукт вводиться та знаходиться в обігу, а для імпортованих харчових продуктів - імпортер;
 
   16) оператор ринку харчових продуктів, відповідальний за інформацію про харчовий продукт, - оператор ринку харчових продуктів, під найменуванням якого харчовий продукт вводиться та перебуває в обігу, а для імпортованих харчових продуктів - імпортер;
 
32. 17) описова назва - назва, яка описує харчовий продукт, і яка за необхідності дозволяє споживачам дізнатися про категорію харчового продукту та відрізнити його від інших харчових продуктів, з якими даний харчовий продукт можна сплутати;
 
   17) описова назва - назва, що описує харчовий продукт, яка дає змогу споживачам дізнатися про категорію харчового продукту та вирізнити його серед інших подібних харчових продуктів;
 
33. 18) основне поле видимості - зона на упаковці, яка найімовірніше впаде в око споживачеві при першому погляді під час здійснення ним покупки, та яка дає споживачеві можливість одразу ідентифікувати продукт в частині його основних характеристик або категорії та, у випадку застосування, його знаку для товарів і послуг. Якщо на упаковці є кілька ідентичних основних полів видимості, основним полем видимості є те, яке обрав оператор ринку харчових продуктів, відповідальний за надання інформації про харчовий продукт;
 
   18) основне поле видимості - зона на упаковці, яку найбільш імовірно бачить споживач при першому погляді на харчовий продукт під час здійснення покупки. Наведення у цій зоні основних характеристик, категорії харчового продукту, знака для товарів і послуг дає споживачу можливість ідентифікувати харчовий продукт. У разі якщо на упаковці є кілька ідентичних основних полів видимості, основним полем видимості є те, яке обрав оператор ринку харчових продуктів, відповідальний за інформацію про харчовий продукт;
 
34. 19) основний інгредієнт - інгредієнт або інгредієнти харчового продукту, вміст яких у продукті перевищує 50 відсотків, або які зазвичай асоціюються споживачами з назвою даного харчового продукту, і для яких вимагається кількісне зазначення;
 
   19) основний інгредієнт - інгредієнт або інгредієнти харчового продукту, вміст яких у продукті перевищує 50 відсотків або які споживач зазвичай асоціює з назвою даного харчового продукту, для яких вимагається кількісне зазначення;
 
35. 20) офіційна назва - назва харчового продукту, встановлена нормативно-правовим актом або, за його відсутності, національним стандартом, під якою даний харчовий продукт пропонуються до реалізації кінцевим споживачам або закладам громадського харчування;
 
   20) офіційна назва - назва харчового продукту, встановлена нормативно-правовим актом або, за його відсутності, національним стандартом, під якою цей харчовий продукт пропонується до реалізації кінцевим споживачам або закладам громадського харчування;
 
36. 21) переробка - будь-яка дія, яка істотно змінює первинний продукт, в тому числі нагрівання, коптіння, консервування, дозрівання, сушіння, маринування, екстракція, екструзія чи комбінація перелічених процесів;
 
   21) переробка - будь-який процес, що істотно змінює первинний харчовий продукт, у тому числі нагрівання, коптіння, консервування, дозрівання, сушіння, маринування, екстракція, екструзія, або комбінація зазначених процесів;
 
37. 22) поживна речовина - одна з таких речовин: білок, вуглевод, жир, харчові волокна, натрій, вітамін або мінеральна речовина, перелічені в пункті 1 частини першої додатку 9 до цього Закону, та будь-які речовини, що належать до або є компонентами будь-якої із зазначених речовин;
 
   22) поживна речовина - одна з речовин (білки, вуглеводи, жири, харчові волокна, натрій, вітаміни, мінеральні речовини), наведених у пункті 1 розділу І додатка № 9 до цього Закону, та будь-які речовини, що є компонентами або належать до будь-якої із зазначених речовин;
 
38. 23) поліненасичені жири - жирні кислоти з двома або більше цис-, цис-метилен- перерваними подвійними зв`язками;
 
   23) поле видимості - сукупність поверхонь упаковки, інформацію з яких можливо прочитати з однієї точки огляду;
24) поліненасичені жири – жирні кислоти, які мають два або більше подвійних зв’язків;
 
39. 24) поліоли - спирти, що містять більш, ніж дві гідроксильні групи;
 
   25) поліоли – спирти, що містять більше двох гідроксильних груп;
 
40. 25) поле видимості - сукупність поверхонь упаковки, інформацію з яких можливо прочитати з однієї точки огляду;
 
      
41. 26) розбірливість - характеристика фізичного вигляду інформації, яка визначає візуальну доступність інформації широкому загалу, і яка зумовлюється низкою визначених цим Законом елементів, зокрема, розміром шрифту, інтервалом між літерами та рядками, шириною шрифту, кольором шрифту, гарнітурою, співвідношенням ширини і висоти літер, поверхнею матеріалу та контрастом між надрукованим об’єктом і фоном;
 
   26) розбірливість - характеристика фізичного вигляду інформації, що визначає візуальну доступність інформації широкому загалу, яка зумовлюється низкою визначених цим Законом елементів, зокрема розміром шрифту, інтервалом між літерами та рядками, шириною шрифту, кольором шрифту, гарнітурою, співвідношенням ширини і висоти літер, поверхнею матеріалу та контрастом між надрукованим об’єктом і фоном;
 
42. 27) середнє значення поживної речовини - значення, яке якнайкраще представляє вміст поживної речовини у даному харчовому продукті і враховує сезонні коливання, динаміку споживання та інші чинники, які можуть спричинити коливання фактичного значення показника;
 
   27) середнє значення поживної речовини - значення, що найкраще визначає вміст поживної речовини у харчовому продукті, враховуючи сезонні коливання, динаміку споживання та інші чинники, які можуть зумовити коливання фактичного значення цього показника;
 
43. 28) сіль - еквівалентний вміст солі, величина якого обчислюється за формулою: кількість солі = кількість натрію х 2, 5;
 
   28) сіль - еквівалентний вміст солі, величина якого обчислюється за формулою:
кількість солі = кількість натрію х 2,5;
 
44. 29) складний інгредієнт - інгредієнт, який складається більше ніж з одного інгредієнта;
 
   29) складний інгредієнт - інгредієнт, що складається більше ніж з одного інгредієнта;
 
45. 30) створений наноматеріал - будь-який матеріал, що виготовляється з певною метою, і розмір якого за одним чи кількома вимірами становить 100 нм чи менше, або який складається з окремих дискретних функціональних частин, всередині або на поверхні, багато з яких мають розмір за одним чи кількома вимірами 100 нм або менше, у тому числі структури, скупчення, сукупності, які мають розмір понад 100 нм, але при цьому зберігають властивості, що є характерними для матеріалів, розміри яких знаходяться в нанодіапазоні.
 
   30) створений наноматеріал - будь-який матеріал, виготовлений з певною метою, розмір якого за одним чи кількома вимірами становить 100 нанометрів чи менше, або який складається з окремих дискретних функціональних частин, всередині або на поверхні, багато з яких мають розмір за одним чи кількома вимірами 100 нанометрів чи менше, у тому числі структури, скупчення, сукупності, які мають розмір понад 100 нанометрів, але при цьому зберігають властивості, характерні для нанодіапазону (від 1 до 100 нанометрів):
 
46. Характерні для нанодіапазону властивості включають:
 
      
47. а) властивості, які стосуються великих поверхонь матеріалів, що розглядаються, та/або
 
   а) властивості, що стосуються великих поверхонь наноматеріалів, та/або
 
48. б) специфічні фізико-хімічні властивості, що відрізняються від тих, які ті ж самі матеріали мають в іншій (не нано-) формі;
 
   б) специфічні фізико-хімічні властивості, що відрізняються від тих, які такі матеріали мають в іншій (не нано-) формі;
 
49. 31) фасований харчовий продукт - будь-яка представлена кінцевому споживачеві та закладам громадського харчування окрема одиниця, яка складається з харчового продукту й упаковки, в яку цей продукт вміщено перед тим, як його пропонувати для продажу, незалежно від того, повністю чи частково ця упаковка покриває харчовий продукт, але в будь-якому випадку таким чином, щоб її вміст не можна було змінити, не відкривши або не пошкодивши при цьому самої упаковки; зазначений термін не поширюється на харчові продукти, вміщені в упаковку в місцях продажу у тому числі на прохання споживача (по тексту цього Закону визначені як нефасовані харчові продукти);
 
   31) фасований харчовий продукт - будь-яка представлена кінцевому споживачеві та закладам громадського харчування окрема одиниця, що складається з харчового продукту та упаковки, в яку вміщено цей продукт до того, як його пропонувати для продажу, незалежно від того, повністю чи частково упаковка покриває харчовий продукт, але в будь-якому разі таким чином, щоб її вміст не можна було змінити, не відкривши або не пошкодивши при цьому упаковки. Зазначений термін не поширюється на харчові продукти, що упаковуються в місцях продажу, у тому числі на прохання споживача (нефасовані харчові продукти);
 
50. 32) цукри - всі моносахариди та дисахариди, що містяться у харчовому продукті, окрім поліолів;
 
   32) цукри - всі моносахариди та дисахариди, що містяться в харчовому продукті, крім поліолів;
 
51. 33) харчові волокна - вуглеводні полімери з трьома або більше мономерними ланками, які не перетравлюються і не всмоктуються в організмі людини, та належать до таких категорій:
 
   33) харчові волокна - вуглеводні полімери з трьома або більше мономерними ланками, які не перетравлюються і не всмоктуються в організмі людини, що поділяються на такі категорії:
 
52. а) їстівні вуглеводні полімери, які звичайно містяться у харчових продуктах, що споживаються людиною;
 
   а) їстівні вуглеводні полімери, які природно містяться у харчових продуктах, що споживаються людиною;
 
53. б) їстівні вуглеводні полімери, які були одержані з харчової сировини фізичними, ферментативними або хімічними засобами, і які характеризуються сприятливою фізіологічною дією, що науково доведено;
 
   б) їстівні вуглеводні полімери, одержані з харчової сировини фізичними, ферментативними або хімічними засобами, які характеризуються науково доведеною сприятливою фізіологічною дією;
 
54. в) їстівні синтетичні вуглеводні полімери, які характеризуються сприятливою фізіологічною дією, що науково доведено.
 
   в) їстівні синтетичні вуглеводні полімери, які характеризуються науково доведеною сприятливою фізіологічною дією.
 
55. 2. Термін «країна походження» вживається у значенні розділу ІІ «Країна походження товару» Митного кодексу України.
 
   2. Термін «країна походження» вживається в цьому Законі у значенні, наведеному в Митному кодексі України, термін «національний стандарт» - у значенні, наведеному в Законі України «Про стандартизацію»; терміни «молоко сире», «молочна сировина», «молочні продукти», «традиційні молочні продукти» - у значеннях, наведених у Законі України "Про молоко та молочні продукти»; терміни «м’ясо», «м’ясний напівфабрикат», «м’ясні продукти», «м’ясо механічного обвалювання», «м’ясо свіже», «рибні продукти» - у значеннях, встановлених центральним органом виконавчої влади, що формує та забезпечує реалізацію державної політики у сфері безпечності та окремих показників якості харчових продуктів.
 
56. 3. Термін «національний стандарт» вживається у значенні, визначеному в Законі України «Про стандартизацію».
 
      
57. 4. Терміни «м’ясо», «м’ясний напівфабрикат», «м’ясні продукти», «м’ясо мехнічного обвалювання», «м’ясо свіже», «рибні продукти», вживаються у значеннях, встановлених центральним органом виконавчої влади, що формує та забезпечує реалізацію державної політики у сфері безпечності та окремих показників якості харчових продуктів.
 
      
58. 5. Терміни «молоко сире», «молочна сировина», «молочні продукти», «традиційні молочні продукти», вживаються у значеннях, визначених законом України "Про молоко та молочні продукти».
 
      
59. 6. Інші терміни вживаються у значеннях, визначених у Законі України «Про основні принципи та вимоги до безпечності та якості харчових продуктів».
 
   3. Інші терміни вживаються в цьому Законі у значеннях, наведених у Законі України «Про основні принципи та вимоги до безпечності та якості харчових продуктів».
 
60. Стаття 2. Сфера дії закону
 
   Стаття 2. Сфера дії цього Закону
 
61. 1. Цей Закон встановлює загальні принципи та вимоги до інформації для споживачів щодо харчових продуктів, зокрема стосовно маркування харчових продуктів, а також обов’язки операторів ринку з доведення цієї інформації до інших операторів ринку та до споживачів.
 
   1. Цей Закон встановлює загальні принципи надання та вимоги до інформації про харчові продукти, що надається споживачам, зокрема щодо маркування харчових продуктів, а також обов’язки операторів ринку харчових продуктів з доведення цієї інформації до інших операторів ринку харчових продуктів та до споживачів.
 
62. 2. Дія цього Закону поширюється на:
 
   2. Дія цього Закону поширюється на:
 
63. а) операторів ринку харчових продуктів на всіх етапах харчового ланцюга, якщо їхня діяльність підпадає під вимоги щодо надання споживачам інформації про харчові продукти;
 
   а) операторів ринку харчових продуктів на всіх етапах харчового ланцюга, якщо їхня діяльність підпадає під вимоги щодо надання споживачам інформації про харчові продукти;
 
64. б) харчові продукти, призначені для кінцевого споживача, включно з харчовими продуктами, що реалізуються у сфері громадського харчування, та харчовими продуктами, що постачаються системі громадського харчування.
 
-8- Левченко Ю.В.
Частину 2 статті 2 розділу 1 Законопроекту доповнити наступним абзацом:
"в) споживачів харчових продуктів."
 
Відхилено Сфера дії проекту Закону не встановлює прав та обов’язків для споживачів харчових продуктів  б) харчові продукти, призначені для кінцевого споживача, включно з харчовими продуктами, що реалізуються у сфері громадського харчування, та харчовими продуктами, що постачаються системі громадського харчування.
 
65. 3. Дія цього Закону не поширюється на харчові продукти, призначені (вироблені) для особистого споживання, та на допоміжні матеріали для переробки та матеріали, що контактують з харчовими продуктами, якщо інше прямо не встановлено в цьому Законі.
 
   3. Дія цього Закону не поширюється на харчові продукти, призначені (вироблені) для особистого споживання, на допоміжні матеріали для переробки та на матеріали, що контактують з харчовими продуктами, якщо інше прямо не встановлено цим Законом.
 
66. Стаття 3. Законодавство стосовно надання споживачам інформації про харчові продукти
 
   Стаття 3. Законодавство України щодо надання споживачам інформації про харчові продукти
 
67. 1. Законодавство стосовно надання споживачам інформації про харчові продукти складається з Конституції України, цього Закону, законів України «Про основні принципи та вимоги до безпечності та якості харчових продуктів», «Про державний контроль за дотриманням законодавства про харчові продукти, корми, побічні продукти тваринного походження, здоров’я та благополуччя тварин», «Про інформацію», «Про доступ до публічної інформації» та інших актів законодавства, що містять положення стосовно надання споживачам інформації про харчові продукти.
 
-9- Колєсніков Д.В.
У частині першій статті 3 Розділу Іпісля слів "Про доступ до публічної інформації", додати слова "Про захист прав споживачів".
 
Відхилено ідповідно до статті 1--1 Закону України «Про захист прав споживчів», сфера дії цього Закону не розповсюджуєтьяся на харчові продукти, якщо інше прямо не встановлено цим Законом  1. Законодавство України щодо надання споживачам інформації про харчові продукти складається з Конституції України, цього Закону, законів України «Про основні принципи та вимоги до безпечності та якості харчових продуктів», «Про державний контроль за дотриманням законодавства про харчові продукти, корми, побічні продукти тваринного походження, здоров’я та благополуччя тварин», «Про інформацію», «Про доступ до публічної інформації» та інших актів законодавства, що містять положення щодо надання споживачам інформації про харчові продукти.
 
    -10- Левченко Ю.В.
Частину 1 статті 3 розділу 1 Законопроекту після слів "публічної інформації" доповнити словами "Про захист прав споживачів".
 
Відхилено ідповідно до Закону України «Про захист прав споживчів», сфера дії цього Закону не розповсюджуєтьяся на харчові продукти, якщо інше прямо не встановлено цим Законом   
68. 2. Інші акти законодавства, що містять положення стосовно надання споживачам інформації про харчові продукти, повинні відповідати положенням цього Закону. У разі невідповідності їх положень положенням цього Закону застосовуються положення цього Закону.
 
   2. Інші акти законодавства, що містять положення щодо надання споживачам інформації про харчові продукти, повинні відповідати положенням цього Закону. У разі невідповідності зазначених положень положенням цього Закону застосовуються положення цього Закону.
 
69. 3. Закони України та інші акти законодавства, що містять положення стосовно надання споживачам інформації про харчові продукти, повинні містити положення про перехідний період, який починається з дня набрання чинності такими законами або іншими актами законодавства, та який не може бути менше, ніж 24 місяці. Виключенням з цього положення є випадки, коли запровадження нових або змінених вимог щодо надання споживачам інформації про харчові продукти необхідно для усунення або зменшення науково - доведеного ризику для здоров`я людей.
 
-11- Колєсніков Д.В.
У частині третій статті 3 Розділу Ізамінити слова "менше, ніж 24 місяці" на слова " не більше, ніж шість місяців".
 
Відхилено Редакция, прийнята у першому читанні, узгоджена у рамках РГ щодо розробки законопроекту  3. Закони України та інші акти законодавства, що містять положення щодо надання споживачам інформації про харчові продукти, повинні містити положення про перехідний період, який починається з дня набрання чинності такими законами або іншими актами законодавства та не може бути менше ніж 24 місяці. Винятком із цього положення є випадки, коли запровадження нових або зміна існуючих вимог щодо надання інформації про харчові продукти необхідні для усунення або зменшення науково доведеного ризику для здоров`я людини.
 
70. 4. За рішенням оператора ринку нові або змінені вимоги щодо надання споживачам інформації про харчові продукти можуть застосовуватися з моменту набрання чинності Законом або іншим актом законодавства, який встановлює такі вимоги, без застосування перехідного періоду, зазначеного у частині третій цієї статті.
 
   4. За рішенням оператора ринку харчових продуктів нові або змінені вимоги щодо надання споживачам інформації про харчові продукти можуть застосовуватися з дня набрання чинності цим Законом або іншим актом законодавства, що встановлює такі вимоги, без застосування перехідного періоду.
 
71. 5. Якщо міжнародним договором України, згода на обов’язковість якого надана Верховною Радою України, встановлені інші правила, ніж ті, що передбачені цим Законом, застосовуються правила міжнародного договору.
 
   5. Якщо міжнародним договором України, згода на обов’язковість якого надана Верховною Радою України, встановлені інші правила, ніж ті, що передбачені цим Законом, застосовуються правила міжнародного договору.
 
72. Розділ ІІ
 
   Розділ ІІ
 
73. ЗАГАЛЬНІ ВИМОГИ ДО ІНФОРМАЦІЇ ПРО ХАРЧОВІ ПРОДУКТИ ТА ОБОВ’ЯЗКИ ОПЕРАТОРІВ РИНКУ ХАРЧОВИХ ПРОДУКТІВ
 
   ЗАГАЛЬНІ ВИМОГИ ДО ІНФОРМАЦІЇ ПРО ХАРЧОВІ ПРОДУКТИ ТА ОБОВ’ЯЗКИ ОПЕРАТОРІВ РИНКУ ХАРЧОВИХ ПРОДУКТІВ
 
74. Стаття 4. Загальні вимоги до інформації про харчові продукти
 
   Стаття 4. Загальні вимоги до інформації про харчові продукти
 
75. 1. Будь-який харчовий продукт, призначений для кінцевого споживача або закладу громадського харчування, має супроводжуватися інформацією про харчовий продукт відповідно до вимог цього Закону.
 
   1. Будь-який харчовий продукт, призначений для кінцевого споживача або закладу громадського харчування, має супроводжуватися інформацією про харчовий продукт відповідно до вимог цього Закону.
 
76. 2. Інформація про харчовий продукт має бути точною, достовірною та зрозумілою для споживача.
 
-12- Левченко Ю.В.
Частину 2 статті 4 розділу 2 Законопроекту після слова "достовірною" доповнити словами "необхідною, своєчасною".
 
Відхилено Редакція, прийнята у першому читанні, відповідає вимогам частини другої статті 7 Регламенту ЄС 1169/2011.  2. Інформація про харчовий продукт має бути точною, достовірною та зрозумілою для споживача.
 
    -13- Мацола Р.М.
У статті 4, Розділу ІІ "Загальні вимоги до інформації про харчові продукти та обов`язки операторів ринку харчових продуктів" пункт 2) між словами "достовірною" "та зрозумілою для споживача" вставити слова:
"необхідною", "своєчасною".
 
Відхилено Редакція, прийнята у першому читанні, відповідає вимогам частини другої статті 7 Регламенту ЄС 1169/2011.   
77. 3. Інформація про харчовий продукт не повинна вводити в оману, зокрема щодо:
 
   3. Інформація про харчовий продукт не повинна вводити в оману, зокрема щодо:
 
78. 1) характеристик харчового продукту, у тому числі його категорії, характерних ознак, властивостей, складу, кількості, мінімального терміну придатності або дати «вжити до», країни походження або місця походження, способу виробництва (виготовлення);
 
   1) характеристик харчового продукту, у тому числі його категорії, характерних ознак, властивостей, складу, кількості, мінімального терміну придатності або дати «вжити до», країни походження або місця походження, способу виробництва (виготовлення);
 
79. 2) приписування харчовому продукту непритаманних йому властивостей або наслідків споживання;
 
   2) приписування харчовому продукту непритаманних йому властивостей або наслідків споживання;
 
80. 3) особливих характеристик харчового продукту, якщо аналогічні харчові продукти мають такі самі характеристики, зокрема шляхом підкреслення факту наявності або відсутності певних інгредієнтів та/або поживних речовин;
 
   3) особливих характеристик харчового продукту, якщо аналогічні харчові продукти мають такі самі характеристики, зокрема шляхом підкреслення факту наявності або відсутності певних інгредієнтів та/або поживних речовин;
 
81. 4) припущення за допомогою зовнішнього вигляду продукту, опису або графічних зображень про наявність у харчовому продукті певного компонента або інгредієнта, якщо насправді компонент або інгредієнт, який зазвичай присутній або використовується у даному харчовому продукті, був замінений іншим компонентом або інгредієнтом.
 
   4) припущення за допомогою зовнішнього вигляду продукту, опису або графічних зображень про наявність у харчовому продукті певного компонента або інгредієнта, якщо насправді компонент або інгредієнт, який зазвичай присутній або використовується у даному харчовому продукті, замінено іншим компонентом або інгредієнтом.
 
82. 4. Інформація про харчові продукти не повинна приписувати будь-яким харчовим продуктам, крім природних мінеральних вод та харчових продуктів для спеціальних медичних цілей, властивості, які сприяють запобіганню та лікуванню захворювань, або посилатися на такі властивості.
 
   4. Інформація про харчові продукти не повинна приписувати будь-яким харчовим продуктам, крім природних мінеральних вод та харчових продуктів для спеціальних медичних цілей, властивостей, що сприяють запобіганню чи лікуванню захворювань, або посилатися на такі властивості.
 
83. 5. Вимоги, зазначені у частинах першій - третій цієї статті поширюються на:
 
   5. Вимоги, зазначені у частинах першій - третій цієї статті, поширюються на:
 
84. 1) рекламу харчових продуктів;
 
   1) рекламу харчових продуктів;
 
85. 2) представлення харчових продуктів, зокрема форму, зовнішній вигляд, упаковку, пакувальні матеріали та спосіб їх розміщення для реалізації.
 
   2) спосіб розміщення та представлення харчових продуктів для реалізації, зокрема форму, зовнішній вигляд, упаковку, пакувальні матеріали.
 
86. Стаття 5. Обов’язки операторів ринку харчових продуктів
 
-14- Колєсніков Д.В.
Частину другу статті 5 Розділу ІІ викласти у такій редакції:
"2. Оператори ринку харчових продуктів, які не є відповідальними за надання інформації про харчовий продукт, а також заклади громадського харчування чи торгівлі, не мають права здійснювати обіг таких харчових продуктів, щодо яких вони володіють чи мали б володіти інформацією, що ці харчові продукти не відповідають законодавству щодо надання інформації про харчові продукти.".
 
Відхилено Редакція, прийнята у першому читанні, відповідає вимогам частини третьої статті 8 Регламенту ЄС 1169/2011.  Стаття 5. Обов’язки операторів ринку харчових продуктів
 
87. 1. Оператор ринку харчових продуктів, відповідальний за надання інформації про харчовий продукт, зобов’язаний забезпечити наявність і точність інформації про харчовий продукт відповідно до положень цього Закону.
 
   1. Оператор ринку харчових продуктів, відповідальний за інформацію про харчовий продукт, зобов’язаний забезпечити наявність і точність інформації про харчовий продукт відповідно до цього Закону.
 
88. 2. Оператори ринку харчових продуктів, які не є відповідальними за надання інформації про харчовий продукт, не мають права здійснювати обіг таких харчових продуктів, щодо яких вони володіють інформацією, що ці харчові продукти не відповідають законодавству щодо надання інформації про харчові продукти.
 
   2. Оператори ринку харчових продуктів, які не є відповідальними за інформацію про харчовий продукт, не мають права здійснювати обіг харчових продуктів, щодо яких вони мають інформацію, що ці харчові продукти не відповідають законодавству щодо надання інформації про харчові продукти.
 
89. 3. Оператори ринку харчових продуктів в межах своєї діяльності, не мають права змінювати інформацію, що супроводжує харчовий продукт, якщо такі зміни можуть вводити в оману кінцевого споживача або в інший спосіб знижувати рівень захисту споживача чи погіршувати можливість здійснення кінцевим споживачем свідомого вибору. Оператори ринку харчових продуктів несуть відповідальність за внесення будь-яких змін до інформації про харчовий продукт, що супроводжує даний харчовий продукт.
 
   3. Оператори ринку харчових продуктів у межах своєї діяльності не мають права змінювати інформацію, що супроводжує харчовий продукт, якщо такі зміни можуть ввести в оману кінцевого споживача або в інший спосіб знижують рівень захисту споживача чи погіршують можливість здійснення кінцевим споживачем свідомого вибору.
 
90. 4. З урахуванням положень частин першої-третьої цієї статті, оператори ринку харчових продуктів у межах своєї діяльності, зобов’язані забезпечити дотримання вимог законодавства щодо надання інформації про харчові продукти, дія якого поширюється на їхню діяльність, а також перевіряти дотримання цих вимог.
 
   4. З урахуванням положень частин першої – третьої цієї статті оператори ринку харчових продуктів у межах своєї діяльності зобов’язані забезпечити дотримання вимог законодавства щодо надання інформації про харчові продукти, дія якого поширюється на їхню діяльність, а також перевіряти дотримання цих вимог.
 
91. 5. Оператори ринку харчових продуктів у межах своєї діяльності зобов’язані забезпечити, щоб інформація, яка стосується нефасованих харчових продуктів, призначених для кінцевого споживача або для постачання закладам громадського харчування, була передана операторам ринку харчових продуктів, які отримують ці продукти, щоб останні в ланцюгу постачання (обігу) харчових продуктів могли надати обов’язкову інформацію про харчові продукти кінцевому споживачеві.
 
   5. Оператори ринку харчових продуктів у межах своєї діяльності зобов’язані забезпечити, щоб інформація про нефасовані харчові продукти, призначені для кінцевого споживача або для постачання закладам громадського харчування, була передана операторам ринку харчових продуктів, які їх отримують, щоб забезпечити надання кінцевому споживачеві обов’язкової інформації про харчові продукти.
 
92. 6. Оператори ринку харчових продуктів у межах своєї діяльності зобов’язані забезпечити наявність обов’язкової інформації, встановленої статтями 6 та 7 цього Закону, на упаковці харчових продуктів або на прикріплених до них етикетках, або у супровідних документах, з гарантією того, що такі документи або супроводжують харчові продукти, до яких вони відносяться, або надаються (надсилаються) до моменту доставки (передачі), або надаються одночасно з доставкою (передачею) харчового продукту, якщо:
 
   6. Оператори ринку харчових продуктів у межах своєї діяльності зобов’язані забезпечити наявність обов’язкової інформації про харчові продукти відповідно до статтей 6 та 7 цього Закону на упаковці харчових продуктів або на прикріплених до них етикетках, або у супровідних документах з гарантією того, що такі документи або супроводжують відповідні харчові продукти, або надаються (надсилаються) до моменту доставки (передачі), або надаються одночасно з доставкою (передачею) харчового продукту, якщо:
 
93. 1) фасований харчовий продукт призначений для кінцевого споживача, але перебуває в обігу до стадії продажу кінцевому споживачеві, та якщо продаж такого харчового продукту закладу громадського харчування на цій стадії не відбувається;
 
   1) фасований харчовий продукт призначений для кінцевого споживача, але перебуває в обігу до стадії продажу кінцевому споживачеві, та якщо на цій стадії не відбувається продаж такого харчового продукту закладу громадського харчування;
 
94. 2) фасований харчовий продукт призначений для постачання закладам громадського харчування для приготування, переробки, розділення або нарізання.
 
   2) фасований харчовий продукт призначений для постачання закладам громадського харчування для приготування, переробки, розділення або нарізання.
 
95. 7. В процесі обігу фасованих харчових продуктів оператори ринку харчових продуктів зобов’язані забезпечити, щоб інформація, зазначена в пунктах 1, 6, 7 та 8 частини першої статті 6 цього Закону, також була вказана на зовнішній упаковці (контейнері), в якій фасовані харчові продукти перебувають в обігу.
 
   7. У процесі обігу фасованих харчових продуктів оператори ринку харчових продуктів зобов’язані забезпечити, щоб інформація, зазначена в пунктах 1, 6, 7 і 8 частини першої статті 6 цього Закону, також зазначалася на зовнішній упаковці (контейнері), в якій фасовані харчові продукти перебувають в обігу.
 
96. 8. Оператори ринку харчових продуктів, що постачають іншим операторам ринку харчових продуктів, харчові продукти, які не призначені для кінцевого споживача або закладів громадського харчування, зобов’язані забезпечити, щоб іншим операторам ринку харчових продуктів була надана достатня інформація для того, щоб останні могли виконати свої обов’язки згідно з положеннями частини першої цієї статті.
 
-15- Колєсніков Д.В.
До статті 5 Розділу ІІ додати новий пункт дев’ятий такого змісту:
"9. Заклад громадського харчування чи торгівлі несе перед кінцевим споживачем солідарну відповідальність разом з оператором ринку харчових продуктів, якщо такий заклад володів чи мав би володіти інформацією, що ці харчові продукти не відповідають законодавству щодо надання інформації про харчові продукти.".
 
Відхилено Така вимога не міститься у Регламенті 1169/2011.  8. Оператори ринку харчових продуктів, що постачають іншим операторам ринку харчових продуктів харчові продукти, не призначені для кінцевого споживача або закладів громадського харчування, зобов’язані забезпечити, щоб іншим операторам ринку харчових продуктів була надана інформація, достатня для того, щоб вони могли виконати свої обов’язки згідно з частиною першою цієї статті.
 
97. Розділ ІІІ
 
   Розділ ІІІ
 
98. ОБОВ’ЯЗКОВА ІНФОРМАЦІЯ ПРО ХАРЧОВІ ПРОДУКТИ
 
   ОБОВ’ЯЗКОВА ІНФОРМАЦІЯ ПРО ХАРЧОВІ ПРОДУКТИ
 
99. Стаття 6. Перелік обов’язкової інформації про харчові продукти
 
   Стаття 6. Перелік обов’язкової інформації про харчові продукти
 
100. 1. З урахуванням виключень, передбачених цим розділом, для фасованих харчових продуктів обов’язковою до надання є така інформація:
 
   1. З урахуванням винятків, передбачених цим розділом для фасованих харчових продуктів, обов’язковою для надання є така інформація:
 
101. 1) назва харчового продукту;
 
   1) назва харчового продукту;
 
102. 2) перелік інгредієнтів;
 
-16- Колєсніков Д.В.
Пункт другий частини першої статті 6 Розділу ІІІ викласти у такій редакції: "2) перелік інгредієнтів із зазначенням відсоткової частини; ".
 
Відхилено Така вимога не міститься у Регламенті 1169/2011.  2) перелік інгредієнтів;
 
103. 3) будь-які інгредієнти або допоміжні матеріали для переробки, що перелічені в Додатку 1 до цього Закону або походять з речовин чи продуктів, перелічених у Додатку 1 до цього Закону, які спричиняють алергічні реакції або непереносимість, та використовуються у виробництві або приготуванні харчового продукту і залишаються присутніми у готовому продукті, навіть у зміненій формі;
 
   3) будь-які інгредієнти або допоміжні матеріали для переробки, які наведені у додатку № 1 до цього Закону або походять з речовин чи продуктів, наведених у додатку № 1 до цього Закону, які використовуються у виробництві або приготуванні харчового продукту і залишаються присутніми у готовому продукті, навіть у зміненій формі;
 
104. 4) кількість певних інгредієнтів або категорій інгредієнтів у випадках, передбачених цим Законом;
 
   4) кількість певних інгредієнтів або категорій інгредієнтів у випадках, передбачених цим Законом;
 
105. 5) кількість харчового продукту в установлених одиницях виміру;
 
   5) кількість харчового продукту в установлених одиницях вимірювання;
 
106. 6) мінімальний термін придатності або дата «вжити до»;
 
-17- Колєсніков Д.В.
Пункт шостий частини першої статті 6 Розділу ІІІ викласти в наступній редакції:
"6) максимальний строк придатності, дата виготовлення та дата "вжити до включно".
 
Відхилено Вимоги щодо застосування дати «вжити до» містяться у статті 18 законопроекту та відповідають вимогам статті 24 Регламенту 1169/2011  6) мінімальний термін придатності або дата «вжити до»;
 
107. 7) будь-які особливі умови зберігання та/або умови використання (у разі потреби);
 
-18- Колєсніков Д.В.
Пункт сьомий частини першої статті 6 Розділу ІІІ викласти у такій редакції:
"7) будь-які особливі умови зберігання та/або умови використання, зокрема температуру, а за потреби й інші умови; ".
 
Відхилено Редакція, прийнята у першому читанні, відповідає вимогам пункту (g) частини першої статті 9 Регламенту ЄС 1169/2011.  7) будь-які особливі умови зберігання та/або умови використання (за потреби);
 
108. 8) найменування та місцезнаходження оператора ринку, що відповідає за інформацію про харчовий продукт; а для імпортованих харчових продуктів - найменування та місцезнаходження імпортера;
 
-19- Колєсніков Д.В.
Пункт восьмий частини першої статті 6 Розділу ІІІ викласти у такій редакції:
"8) найменування, контактний телефон, адресу електронної пошти для звернень, місцезнаходження оператора ринку, що відповідає за інформацію про харчовий продукт, адреса виробничих потужностей цього продукту; а для імпортованих харчових продуктів також - найменування та місцезнаходження імпортера, адреса виробничих потужностей цього продукту; ".
 
Відхилено Редакція, прийнята у першому читанні, відповідає вимогам пункту (h) частини першої статті 9 Регламенту ЄС 1169/2011.  8) найменування та місцезнаходження оператора ринку харчових продуктів, відповідального за інформацію про харчовий продукт, а для імпортованих харчових продуктів - найменування та місцезнаходження імпортера;
 
109. 9) країна походження або місце походження - у випадках, передбачених статтею 20 цього Закону;
 
-20- Мацола Р.М.
У статті 6, Розділу ІІІ "Обов`язкова інформація про харчові продукти" пункт 2) частину першу доповнити пунктом:
9) партія виробництва;
Відповідно пункти 9-12 вважати пунктами 10-13.
 
Відхилено Партія виробництва не є інформацією, призначеною для споживача, з метою здійснення ним свідомого вибору харчового продукту. Партія виробництва стосується простежуваності. Вимоги щодо зазначення партії виробництва виписані у прикінцевих та перехідних положеннях до законопроекту у частині внесення змін до Закону України «Про основні принципи та вимоги до безпечності та якості харчових продуктів» (Стаття 22-1. Позначення, яке ідентифікує партію, до якої належить харчовий продукт)  9) країна походження або місце походження - у випадках, передбачених статтею 20 цього Закону;
 
110. 10) інструкції з використання - у випадках, коли відсутність таких інструкцій ускладнює належне використання харчового продукту;
 
   10) інструкції з використання - у разі якщо відсутність таких інструкцій ускладнює належне використання харчового продукту;
 
111. 11) для напоїв з вмістом спирту етилового понад 1, 2 відсотка об’ємних одиниць - фактичний вміст спирту у напої (крім продукції, що відповідає коду 2204 згідно з УКТЗЕД);
 
   11) для напоїв із вмістом спирту етилового понад 1,2 відсотка об’ємних одиниць - фактичний вміст спирту у напої (крім продукції за кодом 2204 згідно з УКТЗЕД);
 
112. 12) інформація про поживну цінність харчового продукту.
 
-21- Левченко Ю.В.
Частину 1 статті 6 розділу 3 Законопроекту доповнити новим пунктом 13 наступного змісту:
"13) номер партії виробництва харчового продукту."
 
Відхилено Партія виробництва не є інформацією, призначеною для споживача, з метою здійснення ним свідомого вибору харчового продукту. Партія виробництва стосується простежуваності. Вимоги щодо зазначення партії виробництва виписані у прикінцевих та перехідних положеннях до законопроекту у частині внесення змін до Закону України «Про основні принципи та вимоги до безпечності та якості харчових продуктів» (Стаття 22-1. Позначення, яке ідентифікує партію, до якої належить харчовий продукт)  12) інформація про поживну цінність харчового продукту.
 
113. 2. У разі наявності у харчовому продукті генетично модифікованих організмів (ГМО), якщо їх частка у харчовому продукті перевищує 0, 9 відсотка в будь-якому інгредієнті харчового продукту, що містить, складається або вироблений з генетично модифікованих організмів, маркування харчового продукту повинно включати позначку "з ГМО".
 
-22- Колєсніков Д.В.
Частину другу статті 6 Розділу ІІІ викласти в наступній редакції:
"У разі наявності у харчовому продукті генетично модифікованих організмів (ГМО), або в будь-якому його інгредієнті, що містить, складається або вироблений з генетично модифікованих організмів, маркування харчового продукту повинно включати позначку "з ГМО".".
 
Відхилено Редакція, прийнята у першому читанні, наразі міститься у статті 39 Закону України «Про основні принципи та вимоги до безпечності та якості харчових продуктів» і перенесена до цього законопроекту з метою уникнення прогалини у законодавстві через те, що стаття 39 має бути скасована.  2. За наявності у харчовому продукті генетично модифікованих організмів (ГМО), якщо їх частка перевищує 0,9 відсотка в будь-якому інгредієнті харчового продукту, що містить, складається або вироблений з генетично модифікованих організмів, маркування харчового продукту повинно включати позначку "з ГМО".
 
114. 3. Оператор ринку за бажанням може включити до маркування позначку "без ГМО". В такому випадку відсутність ГМО у харчовому продукті має бути підтверджена відповідно до вимог законодавства про безпечність та окремі показники якості харчових продуктів. Відсутність даних від постачальників про наявність в інгредієнтах ГМО є достатнім підтвердженням для нанесення такої позначки на харчовий продукт.
 
-23- Колєсніков Д.В.
В частині третій слова "за бажанням може включити" замінити на слова "обов'язково включає".
 
Відхилено Редакція, прийнята у першому читанні, наразі міститься у статті 39 Закону України «Про основні принципи та вимоги до безпечності та якості харчових продуктів» і перенесена до цього законопроекту з метою уникнення прогалини у законодавстві через те, що стаття 39 має бути скасована.  3. Оператор ринку харчових продуктів, відповідальний за інформацію про харчовий продукт, за бажанням може включити до маркування позначку "без ГМО". У такому разі відсутність ГМО у харчовому продукті має бути підтверджена відповідно до вимог законодавства про безпечність та окремі показники якості харчових продуктів. Відсутність даних від постачальників про наявність в інгредієнтах харчового продукту ГМО є достатнім підтвердженням для нанесення такої позначки на харчовий продукт.
 
115. 4. Інформація, перелічена в частині першій цієї статті, має вказуватися словами і числами, а також може додатково виражатися за допомогою піктограм і символів.
 
   4. Інформація, передбачена частиною першою цієї статті, має зазначатися словами і числами, а також може додатково виражатися за допомогою піктограм і символів.
 
116. 5. Під час обігу фасованих харчових продуктів в скляних ємностях, що призначені для повторного (багаторазового) використання та маркування яких виконане незмивними фарбами або позначками безпосередньо на цій ємності, що неможливо видалити, і які внаслідок цього не мають етикетки, кільцеподібних елементів пакування, обов’язковою для надання є лише інформація, зазначена у пунктах 1, 3, 5, 6 та 12 частини першої цієї статті.
 
-24- Колєсніков Д.В.
У частині п’ятій статті 6 Розділу ІІІ після цифри "6" додати цифру "8".
 
Відхилено едакція, прийнята у першому читанні, відповідає вимогам частини першої статті 16 Регламенту ЄС 1169/2011.  5. Під час обігу фасованих харчових продуктів у скляних ємностях, призначених для повторного (багаторазового) використання, маркування яких виконане незмивними фарбами або позначками безпосередньо на самій ємності і його неможливо видалити, і які у зв’язку з цим не мають етикетки, кільцеподібних елементів пакування, обов’язковою для надання є лише інформація, передбачена пунктами 1, 3, 5, 6 і 12 частини першої цієї статті.
 
117. 6. Під час обігу фасованих харчових продуктів в упаковці або тарі невеликих розмірів, найбільша поверхня яких має площу менше 10 квадратних сантиметрів, обов’язковою для зазначення у маркуванні є лише інформація, передбачена у пунктах 1, 3, 5, 6 частини першої цієї статті. Інформація, надання якої вимагається пунктом 2 частини першої цієї статті надається в іншій доступній формі або безпосередньо на запит споживача.
 
-25- Колєсніков Д.В.
Частину шосту статті 6 Розділу ІІІ викласти у такій редакції:
"6. Під час обігу фасованих харчових продуктів в упаковці або тарі невеликих розмірів, найбільша поверхня яких має площу менше 10 квадратних сантиметрів, обов’язковою для зазначення у маркуванні є лише інформація, передбачена у пунктах 1, 2, 3, 5, 6, 8 частини першої цієї статті. Інформація, надання якої вимагається пунктом 2 частини першої цієї статті розміщується поруч з продуктом або надається безпосередньо на запит споживача.".
 
Відхилено едакція, прийнята у першому читанні, відповідає вимогам частини другої статті 16 Регламенту ЄС 1169/2011.  6. Під час обігу фасованих харчових продуктів в упаковці або тарі невеликих розмірів, найбільша поверхня яких має площу менше 10 квадратних сантиметрів, обов’язковою для зазначення у маркуванні є лише інформація, передбачена пунктами 1, 3, 5, 6 частини першої цієї статті. Інформація, надання якої вимагається пунктом 2 частини першої цієї статті, надається в іншій доступній формі або безпосередньо на запит споживача.
 
118. 7. Надання інформації, зазначеної у пункті 12 частини першої цієї статті не є обов’язковою для харчових продуктів, перелічених у Додатку 4 до цього Закону.
 
   7. Надання інформації, передбаченої пунктом 12 частини першої цієї статті, не є обов’язковим для харчових продуктів, наведених у додатку № 4 до цього Закону.
 
119. 8. Надання інформації, зазначеної у пунктах 2, 4 та 12 частини першої цієї статті не є обов’язковою для напоїв, з вмістом спирту етилового понад 1, 2 відсотка об’ємних одиниць.
 
-26- Колєсніков Д.В.
Частину восьму статті 6 Розділу ІІІ - виключити. У зв’язку з цим відповідно змінити нумерацію.
 
Відхилено Редакція, прийнята у першому читанні, відповідає вимогам частини четвертої статті 16 Регламенту ЄС 1169/2011.  8. Надання інформації, передбаченої пунктами 2, 4 і 12 частини першої цієї статті, не є обов’язковим для напоїв із вмістом спирту етилового понад 1,2 відсотка об’ємних одиниць.
 
120. 9. У разі, якщо харчові продукти пропонуються до реалізації кінцевим споживачам або закладам громадського харчування нефасованими; якщо пакування харчових продуктів здійснюється безпосередньо в місцях продажу на прохання споживача, або якщо харчові продукти упаковуються чи фасуються у місці продажу харчових продуктів для подальшої реалізації кінцевим споживачам у цьому місці продажу, обов’язковою до надання способом, визначеним оператором ринку, є така інформація:
 
   9. У разі якщо харчові продукти пропонуються до реалізації кінцевим споживачам або закладам громадського харчування нефасованими, якщо пакування харчових продуктів здійснюється безпосередньо в місці продажу на прохання споживача або якщо харчові продукти упаковуються чи фасуються в місці продажу для подальшої реалізації кінцевим споживачам у цьому місці продажу, обов’язковою для надання у спосіб, визначений оператором ринку харчових продуктів, є така інформація:
 
121. 1) назва харчового продукту;
 
   1) назва харчового продукту;
 
122. 2) будь-які інгредієнти або допоміжні матеріали для переробки, що перелічені в Додатку 1 до цього Закону або походять з речовин чи продуктів, перелічених у Додатку 1 до цього Закону, які спричиняють алергічні реакції або непереносимість, та використовуються у виробництві або приготуванні харчового продукту і залишаються присутніми у готовому продукті, навіть у зміненій формі.
 
   2) будь-які інгредієнти або допоміжні матеріали для переробки, які наведені у додатку № 1 до цього Закону або походять з речовин чи продуктів, наведених у додатку № 1 до цього Закону, які використовуються у виробництві або приготуванні харчового продукту і залишаються присутніми у готовому продукті, навіть у зміненій формі.
 
123. 10. Інформація, передбачена пунктами 2, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 12 частини першої цієї статті, для нефасованих харчових продуктів, які реалізуються кінцевому споживачу, надається на вимогу споживача оператором ринку, який реалізує харчовий продукт, у супровідній документації чи іншим способом (у доступній наочній формі), прийнятним для окремих видів харчових продуктів або в окремих сферах обслуговування.
 
-27- Колєсніков Д.В.
Частину десяту статті 6 Розділу ІІІ викласти в наступній редакції:
"9. Інформація, передбачена пунктами 2, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 12 частини першої цієї статті, для нефасованих харчових продуктів, які реалізуються кінцевому споживачу, негайно надається на його вимогу оператором ринку, який реалізує харчовий продукт, а також закладом громадського харчування чи торгівлі у супровідній документації чи іншим способом (у доступній наочній формі з можливістю виготовлення копій цих документів), прийнятним для окремих видів харчових продуктів або в окремих сферах обслуговування.".
 
Відхилено Редакція, прийнята у першому читанні, погоджена у рамках РГ щодо розробки проекту Закону  10. Інформація, передбачена пунктами 2, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 12 частини першої цієї статті, для нефасованих харчових продуктів, що реалізуються кінцевому споживачу, надається на вимогу споживача оператором ринку харчових продуктів, який реалізує харчовий продукт, у супровідній документації чи в інший спосіб (у доступній наочній формі), встановлений для окремих видів харчових продуктів або в окремих сферах обслуговування.
 
124. 11. При повідомленні інформації про кількість харчового продукту, а також інших відомостей, що виражаються в одиницях вимірювання певних величин, застосовуються українські позначення одиниць вимірювання (з використанням літер українського алфавіту) Міжнародної системи одиниць (SІ); одиниці, що не входять до SІ, але дозволені до використання центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері метрології та метрологічної діяльності; комбінації одиниць SІ та дозволених позасистемних одиниць. Одночасно у маркуванні харчових продуктів можуть бути застосовані міжнародні позначення одиниць вимірювання (з використанням літер латинського чи грецького алфавіту).
 
-28- Колєсніков Д.В.
Після частини десятої статті 6 Розділу ІІІ додати нову частину одинадцяту такого змісту:
"9.Супровідна документація, яка містить інформацію, передбачену частиною першою цієї статті, та підтверджує безпеку продукту для фасованих та нефасованих харчових продуктів, які реалізуються кінцевому споживачу, також негайно надається на вимогу споживача оператором ринку, який реалізує харчовий продукт, а також закладом громадського харчування чи торгівлі (з можливістю виготовлення копій цих документів)".
 
Відхилено Така вимога не міститься у законодавстві ЄС  11. При наданні інформації про кількість харчового продукту, а також інших відомостей, що виражаються в одиницях вимірювання певних величин, застосовуються позначення одиниць вимірювання Міжнародної системи одиниць (SІ), одиниці, що не входять до SІ, але дозволені до використання центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері метрології та метрологічної діяльності, комбінації одиниць SІ та дозволених позасистемних одиниць з використанням літер українського алфавіту. Одночасно у маркуванні харчових продуктів можуть застосовуватися позначення одиниць вимірювання з використанням літер латинського чи грецького алфавіту.
 
125. Стаття 7. Додаткова обов’язкова інформація про окремі типи або категорії харчових продуктів
 
   Стаття 7. Додаткова обов’язкова інформація про окремі типи або категорії харчових продуктів
 
126. Додатково до інформації, зазначеної у частині 1 статті 6 цього Закону, надається інформація про окремі типи або категорії харчових продуктів, яка наведена у Додатку 2 до цього Закону.
 
   Додатково до інформації, зазначеної у частині першій статті 6 цього Закону, надається інформація про окремі типи або категорії харчових продуктів, наведена у додатку № 2 до цього Закону.
 
127. Стаття 8. Розміщення та представлення обов’язкової інформації про харчові продукти
 
   Стаття 8. Розміщення та представлення обов’язкової інформації про харчові продукти
 
128. 1. Обов’язкова інформація про харчові продукти повинна надаватися та бути легкодоступною споживачам щодо всіх харчових продуктів відповідно до вимог цього Закону.
 
   1. Обов’язкова інформація про харчові продукти повинна надаватися та бути легкодоступною для споживачів щодо всіх харчових продуктів відповідно до вимог цього Закону.
 
129. 2. Обов’язкова інформація про фасовані харчові продукти має міститися безпосередньо на упаковці або етикетці, приєднаної до неї.
 
   2. Обов’язкова інформація про фасовані харчові продукти має міститися безпосередньо на упаковці або етикетці, приєднаній до неї.
 
130. 3. Обов’язкова інформація про харчові продукти повинна розміщуватися на видному місці, бути чіткою і розбірливою та, за необхідності, наноситися так, щоб її неможливо було видалити.
 
   3. Обов’язкова інформація про харчові продукти розміщується на видному місці, має бути чіткою і розбірливою та, за потреби, наноситися у спосіб, що унеможливлює її видалення.
 
131. 4. Обов’язкова інформація про харчові продукти не повинна приховуватися або спотворюватися іншою текстовою чи графічною інформацією.
 
   4. Обов’язкова інформація про харчові продукти не повинна приховуватися або спотворюватися іншою текстовою чи графічною інформацією.
 
132. 5. Висота малих літер без виносних елементів, за допомогою яких зазначається обов’язкова інформація про харчовий продукт, повинна дорівнювати або перевищувати 1, 2 міліметра. Правила вимірювання висоти малих літер без виносних елементів встановлені у додатку 3 до цього Закону.
 
-29- Івченко В.Є.
перше речення частини п’ятої через кому доповнити такими словами: "за винятком інформації про мінімальний термін придатності або дату "вжити до", при зазначені якої мінімальна висота малих літер без виносних елементів та/або цифр повинна становити 2, 0 міліметра.";
 
Відхилено Така вимога не міститься у Регламенті 1169/2011  5. Висота малих літер без виносних елементів у тексті, яким надається обов’язкова інформація про харчовий продукт, повинна дорівнювати або перевищувати 1,2 міліметра.
Вимірювання висоти малих літер без виносних елементів здійснюється відповідно до додатка № 3 до цього Закону.
 
    -30- Колєсніков Д.В.
Частину пяту статті 8 доповнити новим реченням такого змісту:
"Ненатуральні інгредієнти, в тому числі ненатуральні ароматизатори мають виділятись напівжирним шрифтом".
 
Відхилено Така вимога не міститься у Регламенті 1169/2011   
133. 6. У разі використання упаковки або тари, площа найбільшої поверхні якої є меншою за 80 сантиметрів квадратних, висота малих літер без виносних елементів, має бути не меншою або перевищувати 0, 9 міліметрів.
 
   6. У разі використання упаковки або тари, площа найбільшої поверхні якої менша за 80 сантиметрів квадратних, висота малих літер без виносних елементів повинна дорівнювати або перевищувати 0,9 міліметра.
 
134. 7. Інформація, вказана в пунктах 1, 5 та 11 частини першої статті 6 цього Закону, має відтворюватися в одному полі видимості.
 
-31- Івченко В.Є.
доповнити статтю після частини шостої новою частиною сьомою такого змісту:
"7. Інформація про мінімальний термін придатності або дату "вжити до" повинна розміщуватися в одному полі видимості з назвою харчового продукту на відстані від назви, що не перевищує 2, 0 см, зазначатися чіткими розбірливими літерами та/або цифрами, що не підлягають повному або частковому видаленню та залишатися чіткою і розбірливою протягом усього терміну реалізації харчового продукту.";
У зв’язку з цим частини сьому та восьму вважати відповідно частинами восьмою та дев’ятою.
 
Відхилено Така вимога не міститься у Регламенті 1169/2011  7. Інформація, передбачена пунктами 1, 5 і 11 частини першої статті 6 цього Закону, має наводитися в одному полі видимості.
 
135. 8. Частина сьома цієї статті не поширюється на випадки, визначені частинами п’ятою та шостою статті 6 цього Закону.
 
   8. Вимоги частини сьомої цієї статті не поширюються на випадки, визначені частинами п’ятою і шостою статті 6 цього Закону.
 
136. Стаття 9. Вимоги до інформації про харчові продукти, продаж яких здійснюється дистанційним способом, у тому числі із застосуванням засобів дистанційного зв’язку
 
   Стаття 9. Вимоги до інформації про харчові продукти, продаж яких здійснюється дистанційно, у тому числі з використанням засобів дистанційного зв’язку
 
137. 1. Обов’язкова інформація про фасовані харчові продукти, продаж яких здійснюється дистанційним способом, за винятком інформації, вказаної у пункті 6 частини першої статті 6 цього Закону, має бути доступною для ознайомлення споживачем до моменту продажу харчового продукту і розміщуватися у матеріалах, які супроводжують такі фасовані харчові продукти, а також надаватися іншими засобами, у тому числі засобами дистанційного зв’язку, - визначеними оператором ринку харчових продуктів. Оператор ринку харчових продуктів не має права стягувати зі споживачів додаткову плату за надання обов’язкової інформації про харчові продукти іншими способами та засобами, відмінними від маркування.
 
   1. Обов’язкова інформація про фасовані харчові продукти, продаж яких здійснюється дистанційно, крім інформації, передбаченої пунктом 6 частини першої статті 6 цього Закону, має бути доступною споживачу для ознайомлення до моменту продажу харчового продукту і розміщуватися у матеріалах, які супроводжують такі фасовані харчові продукти, або надаватися в інший спосіб, у тому числі з використанням засобів дистанційного зв’язку, визначений оператором ринку харчових продуктів. Оператор ринку харчових продуктів не має права стягувати із споживача додаткову плату за надання обов’язкової інформації про харчові продукти в інший спосіб або засобами, відмінними від маркування.
 
138. 2. Вся обов’язкова інформація про фасовані харчові продукти, що визначена у частині 1 статті 6 цього Закону, має бути наявною на момент доставки (передачі) харчового продукту споживачу.
 
   2. Вся обов’язкова інформація про фасовані харчові продукти, передбачена частиною першою статті 6 цього Закону, має бути наявною на момент доставки (передачі) харчового продукту споживачу.
 
139. 3. Обов’язкова інформація про нефасовані харчові продукти, продаж яких здійснюється дистанційним способом, у тому числі із застосуванням засобів дистанційного зв’язку, до моменту придбання споживачем такого харчового продукту, має містити відомості згідно з пунктом 3 частини першої статті 6 цього Закону.
 
   3. Обов’язкова інформація про нефасовані харчові продукти, продаж яких здійснюється дистанційно, у тому числі з використанням засобів дистанційного зв’язку, до моменту придбання споживачем такого харчового продукту має містити відомості, передбачені пунктом 3 частини першої статті 6 цього Закону.
 
140. 4. Дія частини першої цієї статті не поширюється на харчові продукти, продаж яких здійснюється через торговельні автомати.
 
   4. Вимоги частини першої цієї статті не поширюються на харчові продукти, продаж яких здійснюється через торговельні автомати.
 
141. Стаття 10. Мовні вимоги до інформації про харчові продукти
 
   Стаття 10. Мовні вимоги до інформації про харчові продукти
 
142. 1. Інформація про харчові продукти наводиться державною мовою.
 
   1. Інформація про харчові продукти надається державною мовою.
 
143. 2. За рішенням оператора ринку харчових продуктів, що відповідає за інформацію про харчові продукти, поруч із текстом, викладеним державною мовою, може розміщуватися його переклад іншими мовами.
 
-32- Луценко І.В.
Частину другу статті 10 викласти в наступній редакції:
"За рішенням оператора ринку харчових продуктів, що відповідає за інформацію про харчові продукти, поруч із текстом викладеним державною мовою, може розміщувати його переклад іншими мовами. Якщо, окрім інформації державною мовою, маркування, інструкції та інформації про харчові продукти містять текст іншими мовами, то змістовне наповнення та обсяг маркування, інструкцій, інформації про харчові продукти державною мовою не можуть бути меншими за наповнення будь-якою мовою".
 
Відхилено Така вимога не міститься у Регламенті 1169/2011  2. За рішенням оператора ринку харчових продуктів, відповідального за інформацію про харчовий продукт, поруч із текстом, викладеним державною мовою, може розміщуватися його переклад іншими мовами.
 
144. 3. Маркування харчових продуктів, що призначені для експорту, здійснюється згідно з умовами відповідної експортної угоди.
 
   3. Маркування харчових продуктів, призначених для експорту, здійснюється згідно з умовами відповідної експортної угоди.
 
145. 4. Знаки для товарів і послуг можуть наводитися у маркуванні у тому вигляді, в якому їм надана правова охорона в Україні відповідно до законодавства.
 
   4. Знаки для товарів і послуг можуть наводитися у маркуванні у тому вигляді, в якому їм надана правова охорона в Україні відповідно до законодавства.
 
146. Стаття 11. Назва харчового продукту та інформація, що має її супроводжувати
 
   Стаття 11. Назва харчового продукту та інформація, що має її супроводжувати
 
147. 1. Назвою харчового продукту є його офіційна назва. За відсутності офіційної назви назвою харчового продукту є його звична назва. Якщо звичної назви не існує, або вона не використовується, застосовується описова назва харчового продукту.
 
   1. Назвою харчового продукту є його офіційна назва. За відсутності офіційної назви назвою харчового продукту є його звична назва. Якщо звичної назви не існує або вона не використовується, застосовується описова назва харчового продукту.
 
148. 2. Назва харчового продукту повинна містити або супроводжуватися інформацією про фізичний стан продукту або спеціальну обробку, якій піддавався харчовий продукт (наприклад, порошкоподібний, продукт сублімаційної сушки, швидко заморожений, концентрований, копчений тощо) у всіх випадках, коли відсутність такої інформації може вводити споживача в оману.
 
   2. Назва харчового продукту повинна містити або супроводжуватися інформацією про фізичний стан продукту або спеціальну обробку, якій піддавався харчовий продукт (порошкоподібний, продукт сублімаційної сушки, швидко заморожений, концентрований, копчений тощо), в усіх випадках, коли відсутність такої інформації може вводити споживача в оману.
 
149. 3. Назва харчових продуктів, які були заморожені до продажу, а продаються у розмороженому стані має включати слово "розморожений". Ця вимога не поширюється на:
 
   3. Назва харчових продуктів, які були заморожені до продажу, а продаються у розмороженому стані, має включати слово "розморожений". Ця вимога не поширюється на:
 
150. 1) інгредієнти, що містяться у кінцевому (готовому до вживання) харчовому продукті;
 
   1) інгредієнти, що містяться у кінцевому (готовому до вживання) харчовому продукті;
 
151. 2) харчові продукти, для яких заморожування є необхідним етапом технологічного процесу виробництва;
 
   2) харчові продукти, для яких замороження є необхідним етапом технологічного процесу виробництва;
 
152. 3) харчові продукти, розморожування яких не впливає негативно на їх безпечність та якість.
 
   3) харчові продукти, розмороження яких не впливає негативно на їх безпечність та якість.
 
153. 4. Назва харчових продуктів, які безпосередньо або їх інгредієнти піддавалися дії іонізуючого випромінювання, має супроводжуватися такими словами "опромінений" або "піддавався дії іонізуючого випромінювання".
 
   4. Назва харчових продуктів, які або інгредієнти яких безпосередньо піддавалися дії іонізуючого випромінювання, має супроводжуватися словами "опромінений" або "піддавався дії іонізуючого випромінювання".
 
154. 5. У маркуванні харчових продуктів, в яких певний компонент або інгредієнт, по відношенню до якого споживачем очікується, що його буде використано звичайним чином або він природно міститиметься у харчовому продукті, був замінений іншим компонентом або інгредієнтом, на додачу до переліку інгредієнтів має чітко вказуватися компонент або інгредієнт, використаний для повної або часткової заміни:
 
   5. У маркуванні харчових продуктів, у яких певний компонент або інгредієнт, щодо якого споживач очікує, що він використовується звичайним чином або, що він природно міститься у харчовому продукті, був замінений іншим компонентом або інгредієнтом, додатково до переліку інгредієнтів має чітко зазначатися компонент або інгредієнт, використаний для повної або часткової заміни:
 
155. 1) поруч з назвою продукту; та
 
   1) поруч з назвою продукту;
 
156. 2) з використанням розміру шрифту, в якому висота малих літер дорівнює щонайменше 75 відсотків висоти малих літер у назві продукту, і який є не меншим за мінімальний розмір шрифту, встановлений вимогами частини п’ятої статті 8 цього Закону.
 
   2) з використанням розміру шрифту, в якому висота малих літер становить не менше 75 відсотків висоти малих літер без виносних елементів у назві продукту і не менше мінімального розміру шрифту, встановленого частиною п’ятою статті 8 цього Закону.
 
157. 6. Назва м’ясних продуктів, м’ясних напівфабрикатів та рибних продуктів, що містять додані білки, включно з гідролізованими білками різного тваринного походження, повинна включати інформацію про наявність таких білків із зазначенням їх походження.
 
   6. Назва м’ясних продуктів, м’ясних напівфабрикатів та рибних продуктів, що містять додані білки, включно з гідролізованими білками різного тваринного походження, повинна включати інформацію про наявність таких білків із зазначенням їх походження.
 
158. 7. Назва м’ясних продуктів та м’ясних напівфабрикатів у формі окісту, порізаного та порційного м’яса чи туш, повинна включати інформацію про наявність доданої води, якщо додана вода становить понад 5 відсотків маси готового продукту. Ці вимоги поширюються на рибні продукти і готові рибні продукти у формі шматків, порцій, філе або цілого рибного продукту.
 
   7. Назва м’ясних продуктів та м’ясних напівфабрикатів у формі порізаного чи порційного м’яса, туш чи їх частин повинна включати інформацію про наявність доданої води, якщо додана вода становить більше 5 відсотків маси готового продукту. Ці вимоги поширюються на рибні продукти і готові рибні продукти у формі шматків, порцій, філе або цілого рибного продукту.
 
159. 8. М’ясні продукти, м’ясні напівфабрикати та рибні продукти, які складаються з різних шматків, поєднаних іншими інгредієнтами, включно з харчовими добавками та харчовими ензимами, або в інший спосіб, але можуть справляти враження цілого шматка м’яса чи риби, поруч з назвою повинні містити такий напис: «сформоване зі шматків м’яса» і «сформоване зі шматків риби».
 
   8. Назва м’ясних продуктів, м’ясних напівфабрикатів та рибних продуктів, що складаються з різних шматків, поєднаних іншими інгредієнтами, включно з харчовими добавками та харчовими ензимами, або в інший спосіб, але можуть справляти враження цілого шматка м’яса чи риби, повинна містити зазначення «сформоване зі шматків м’яса» чи «сформоване зі шматків риби».
 
160. 9. У разі використання у ковбасах і сосисках неїстівних оболонок, надання інформації про цей факт є обов’язковим.
 
   9. У разі використання в ковбасах і сосисках неїстівних оболонок надання інформації про це є обов’язковим.
 
161. Стаття 12. Перелік інгредієнтів
 
   Стаття 12. Перелік інгредієнтів
 
162. 1. Перелік інгредієнтів має включати всі інгредієнти харчового продукту у порядку зменшення їх маси станом на момент їх використання в процесі виробництва харчового продукту. Перед переліком інгредієнтів зазначається заголовок, який складається з або включає в себе слово «Склад» або «Інгредієнти».
 
   1. Перелік інгредієнтів має включати всі інгредієнти харчового продукту в порядку зменшення їх маси станом на момент їх використання у процесі виробництва харчового продукту. Перелік інгредієнтів наводиться під заголовком, що складається з або включає в себе слово «склад» або «інгредієнти».
 
163. 2. Інгредієнти у переліку зазначаються під їх назвою та відповідно до вимог, викладених у Додатку 6 до цього Закону.
 
   2. Інгредієнти у переліку зазначаються під їх назвою та відповідно до вимог, викладених у додатку № 6 до цього Закону.
 
164. 3. Усі інгредієнти, що містяться у харчових продуктах у формі створених наноматеріалів, мають бути чітко зазначені у переліку інгредієнтів. Назви таких інгредієнтів повинні супроводжуватися словами «нано» у дужках.
 
   3. Усі інгредієнти, що містяться в харчових продуктах у формі створених наноматеріалів, мають бути чітко зазначені у переліку інгредієнтів. Назви таких інгредієнтів супроводжуються словом « (нано)».
 
165. 4. Спеціальні вимоги до визначення «рублене м’ясо» наведено у Додатку 5 до цього Закону.
 
   4. Спеціальні вимоги до позначення харчового продукту «рублене м’ясо» наведено в додатку № 5 до цього Закону.
 
166. 5. Ароматизатори в переліку інгредієнтів харчового продукту повинні позначатися:
 
   5. Ароматизатори в переліку інгредієнтів харчового продукту позначаються:
 
167. 1) словом «ароматизатор (и)», або, за рішенням оператора ринку, відповідального за інформацію про харчовий продукт, - спеціальною назвою чи описом ароматизатора, які встановлені центральним органом виконавчої влади, що формує та забезпечує реалізацію державної політики у сфері охорони здоров’я;
 
   1) словом «ароматизатор (и)» або, за рішенням оператора ринку харчових продуктів, відповідального за інформацію про харчовий продукт, - спеціальною назвою чи описом ароматизатора, що встановлені центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері охорони здоров’я;
 
168. 2) словами «коптильний (і) ароматизатор (и)», якщо ароматичний компонент містить коптильний ароматизатор, визначення якого встановлено центральним органом виконавчої влади, що формує та забезпечує реалізацію державної політики у сфері охорони здоров’я, і який надає харчовому продукту коптильний аромат, або, за рішенням оператора ринку, відповідального за інформацію про харчовий продукт, словами «коптильний (і) ароматизатор (и), виділений (і) з (назва харчового (их) продукту (ів) або категорії харчового продукту, або джерела, з яких виділений цей ароматизатор)».
 
   2) словами «коптильний (і) ароматизатор (и)», якщо ароматичний компонент містить коптильний ароматизатор, визначення якого встановлено центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері охорони здоров’я, який надає харчовому продукту коптильний аромат, або, за рішенням оператора ринку харчових продуктів, відповідального за інформацію про харчовий продукт, - словами «коптильний (і) ароматизатор (и), виділений (і) з (назва харчового (их) продукту (ів) або категорії харчового продукту, або джерела, з яких виділений цей ароматизатор)».
 
169. 6. Слово «натуральний» у позначенні ароматизатора в переліку інгредієнтів харчового продукту використовується з урахуванням таких вимог:
 
   6. Слово «натуральний» у позначенні ароматизатора в переліку інгредієнтів харчового продукту використовується з урахуванням таких вимог:
 
170. слово «натуральний» може використовуватися для опису ароматизаторів, ароматичний компонент яких містить виключно натуральні ароматичні препарати та/або натуральні ароматичні речовини;
 
   слово «натуральний» може використовуватися для позначення ароматизаторів, ароматичний компонент яких містить виключно натуральні ароматичні препарати та/або натуральні ароматичні речовини;
 
171. слова «натуральна (і) ароматична (і) речовина (и)» можуть використовуватися для тих ароматизаторів, ароматичний компонент яких містить виключно натуральну (і) ароматичну (і) речовину (и);
 
   слова «натуральна (і) ароматична (і) речовина (и)» можуть використовуватися для позначення ароматизаторів, ароматичний компонент яких містить виключно натуральну (і) ароматичну (і) речовину (и);
 
172. слово «натуральний» може використовуватися разом із зазначенням харчового продукту, категорії харчових продуктів або вихідного матеріалу рослинного або тваринного походження, з якого виділено ароматизатор, тільки тоді, коли його ароматичний компонент був виділений повністю або не менш як на 95 відсотків у масовому співвідношенні (за масою) із зазначеного вихідного матеріалу. У такому разі ароматизатор зазначається словами «натуральний ароматизатор (назва харчового (их) продукту (ів), категорії харчового продукту або джерела, з якого виділений цей ароматизатор)»;
 
   слово «натуральний» може використовуватися разом із зазначенням харчового продукту, категорії харчових продуктів або вихідного матеріалу рослинного або тваринного походження, з яких виділений ароматизатор, лише за умови, що його ароматичний компонент був виділений повністю або не менш як на 95 відсотків у масовому співвідношенні (за масою) із зазначеного вихідного матеріалу. У такому разі ароматизатор позначається словами «натуральний ароматизатор (назва харчового (их) продукту (ів), категорії харчового продукту або джерела, з яких виділений цей ароматизатор)»;
 
173. слова «натуральний ароматизатор (назва харчового (их) продукту (ів), категорії харчового продукту або джерела, з якого виділений цей ароматизатор) разом з іншими натуральними ароматизаторами» можуть використовуватися тільки тоді, якщо ароматичний компонент був частково виділений із зазначеного вихідного матеріалу і його аромат легко розпізнати;
 
   слова «натуральний ароматизатор (назва харчового (их) продукту (ів), категорії харчового продукту або джерела, з яких виділений цей ароматизатор) разом з іншими натуральними ароматизаторами» можуть використовуватися лише за умови, що ароматичний компонент був частково виділений із зазначеного вихідного матеріалу та його аромат легко розпізнати;
 
174. слова «натуральний ароматизатор» можуть використовуватися без назви харчового (их) продукту (ів), категорії харчового продукту або джерела, з яких виділений цей ароматизатор, лише тоді, коли його ароматичний компонент був виділений з декількох вихідних матеріалів, а посилання на вихідні матеріали не відображає їх аромат або смак.
 
   слова «натуральний ароматизатор» можуть використовуватися без назви харчового (их) продукту (ів), категорії харчового продукту або джерела, з яких виділений цей ароматизатор, лише за умови, що його ароматичний компонент був виділений з декількох вихідних матеріалів, а посилання на вихідні матеріали не відображає їх аромату або смаку.
 
175. 7. Хінін та/або кофеїн, що використовуються як ароматизатори у виробництві чи приготуванні харчових продуктів мають позначатися у переліку інгредієнтів одразу після терміну «ароматизатор (и)».
 
   7. Хінін та/або кофеїн, що використовуються як ароматизатори у виробництві чи приготуванні харчових продуктів, мають зазначатися у переліку інгредієнтів одразу після слова «ароматизатор (и)».
 
176. Стаття 13. Винятки з вимог щодо зазначення переліку інгредієнтів та правила щодо зазначення складних інгредієнтів
 
-33- Колєсніков Д.В.
Статтю 13 Розділу ІІІ викласти у такій редакції:
"Стаття 13. Винятки з вимог щодо зазначення переліку інгредієнтів та правила щодо зазначення складних інгредієнтів
1. Вимога щодо зазначення переліку інгредієнтів не поширюється на такі харчові продукти:
1) свіжі фрукти і овочі, включаючи картоплю, які не піддавалися чищенню, подрібненню та будь-якому іншому процесу обробки;
2) ферментовані оцти, вироблені з одного виду сировини без використання інших інгредієнтів.".
 
Відхилено Стаття 13 у редакції, прийнятій у першому читанні, відповідає вимогам статті 19 та Додатку VІІ Регламенту ЄС 1169/2011  Стаття 13. Винятки з вимоги щодо надання переліку інгредієнтів та правила зазначення складних інгредієнтів
 
177. 1. Вимога щодо зазначення переліку інгредієнтів не поширюється на такі харчові продукти:
 
   1. Вимога щодо надання переліку інгредієнтів не поширюється на такі харчові продукти:
 
178. 1) свіжі фрукти і овочі, включаючи картоплю, які не піддавалися чищенню, подрібненню та будь-якому іншому процесу обробки;
 
   1) свіжі фрукти і овочі, включаючи картоплю, які не піддавалися чищенню, подрібненню чи будь-якому іншому процесу обробки;
 
179. 2) воду питну з додаванням діоксиду вуглецю, якщо назва харчового продукту містить інформацію щодо стану води за ступенем насичення діоксидом вуглецю або діоксид вуглецю є невід'ємною складовою води;
 
   2) вода питна з додаванням діоксиду вуглецю, якщо назва харчового продукту містить інформацію про стан води за рівнем насичення діоксидом вуглецю або якщо діоксид вуглецю є невід'ємною складовою води;
 
180. 3) ферментовані оцти, вироблені з одного виду сировини без використання інших інгредієнтів;
 
   3) ферментовані оцти, вироблені з одного виду сировини, без використання інших інгредієнтів;
 
181. 4) продукти переробки молока: сир, вершкове масло, ферментовані молоко та вершки, кисломолочні продукти, в тому числі сир кисломолочний, йогурт, кефір, ряжанка, сметана, в процесі виробництва яких не використовувалися ніякі інші інгредієнти, крім заквасочних культур, харчових ензимів та культур мікроорганізмів, наявність яких є необхідною для процесу виробництва; сири, окрім свіжих або плавлених, до яких додана сіль, необхідна для процесу виробництва;
 
   4) продукти переробки молока: сир, вершкове масло, ферментовані молоко та вершки, кисломолочні продукти, у тому числі сир кисломолочний, йогурт, кефір, ряжанка, сметана, у процесі виробництва яких не використовувалися ніякі інші інгредієнти, крім заквасочних культур, харчових ензимів та культур мікроорганізмів, наявність яких є необхідною для процесу виробництва; сири, крім свіжих або плавлених, до яких додана сіль, необхідна для процесу виробництва;
 
182. 5) харчові продукти, що складаються з одного інгредієнта, якщо назва харчового продукту співпадає з назвою інгредієнта або дозволяє однозначно визначити цей інгредієнт.
 
   5) харчові продукти, що складаються з одного інгредієнта, якщо назва харчового продукту збігається з назвою інгредієнта або дає змогу однозначно визначити цей інгредієнт.
 
183. 2. Складний інгредієнт може бути включений до переліку інгредієнтів під своєю назвою, якщо така назва визначена нормативно - правовим актом або якщо вона є загальновизнаною, відповідно до його загальної кількості в харчовому продукті, за якою одразу зазначається перелік його інгредієнтів.
 
   2. Складний інгредієнт може бути включений до переліку інгредієнтів під своєю назвою, якщо така назва визначена нормативно-правовим актом або якщо вона є загальновизнаною, відповідно до його загальної кількості в харчовому продукті, за якою одразу наводиться перелік його інгредієнтів.
 
184. 3. Допускається не зазначати перелік інгредієнтів складного інгредієнта у таких випадках:
 
   3. Допускається ненадання переліку інгредієнтів складного інгредієнта у таких випадках:
 
185. 1) якщо склад складного інгредієнта визначений у нормативно-правовому акті, або, за його відсутності, в національному стандарті, та якщо він становить менш як 2 відсотки обсягу готової продукції. Ця вимога не поширюється на харчові добавки згідно з вимогами пунктів 1-4 частини першої статті 14 цього Закону;
 
   1) якщо склад складного інгредієнта визначений у нормативно-правовому акті або, за його відсутності, в національному стандарті та якщо він становить менше 2 відсотків обсягу готової продукції, крім харчових добавок згідно з пунктами 1-4 частини першої статті 14 цього Закону;
 
186. 2) для складних інгредієнтів, що складаються з суміші прянощів та/або трав і становлять менш як 2 відсотки обсягу готової продукції, крім харчових добавок згідно з вимогами пунктів 1-4 частини першої статті 14 цього Закону;
 
   2) для складних інгредієнтів, що складаються з суміші прянощів та/або трав і становлять менше 2 відсотків обсягу готової продукції, крім харчових добавок згідно з пунктами 1-4 частини першої статті 14 цього Закону;
 
187. 3) якщо складний інгредієнт є харчовим продуктом, щодо якого нормативно-правовим актом або, за його відсутності, національним стандартом, не передбачено зазначення переліку інгредієнтів.
 
   3) якщо складний інгредієнт є харчовим продуктом, щодо якого нормативно-правовим актом або, за його відсутності, національним стандартом не передбачено надання переліку інгредієнтів.
 
188. Стаття 14. Винятки з вимог щодо включення компонентів харчових продуктів до переліку інгредієнтів
 
-34- Колєсніков Д.В.
Статтю 14 Розділу ІІІ викласти в наступній редакції:
"Стаття 14. Винятки з вимог щодо включення компонентів харчових продуктів до переліку інгредієнтів
1. Вимога щодо включення до переліку інгредієнтів харчового продукту не поширюється на такі компоненти:
1) компоненти інгредієнта, які в процесі виробництва тимчасово видаляли з харчового продукту, а потім повністю ідентичні знову вводили у кількості, що не перевищує їх початкову кількість.".
 
Відхилено Стаття 14 у редакції, прийнятій у першому читанні, відповідає вимогам статті 20 Регламенту ЄС 1169/2011  Стаття 14. Винятки з вимоги про включення компонентів харчових продуктів до переліку інгредієнтів
 
189. 1. Вимога щодо включення до переліку інгредієнтів харчового продукту не поширюється на такі компоненти:
 
   1. Вимога про включення до переліку інгредієнтів харчового продукту не поширюється на такі компоненти:
 
190. 1) компоненти інгредієнта, які в процесі виробництва тимчасово видаляли з харчового продукту, а потім знову вводили у кількості, що не перевищує їх початкову кількість;
 
   1) компоненти інгредієнта, які у процесі виробництва тимчасово видаляли з харчового продукту, а потім знову вводили у кількості, що не перевищує їх початкову кількість;
 
191. 2) харчові добавки та харчові ензими:
 
   2) харчові добавки та харчові ензими:
 
192. а) наявність яких у даному харчовому продукті зумовлена виключно тим фактом, що вони містилися в одному чи кількох інгредієнтах цього харчового продукту за умови, що вони не виконують жодної технологічної функції у кінцевому продукті, або
 
   а) наявність яких у даному харчовому продукті зумовлена виключно тим, що вони містилися в одному чи декількох інгредієнтах цього харчового продукту, за умови що вони не виконують жодної технологічної функції у кінцевому харчовому продукті;
 
193. б) які використовуються як допоміжні матеріали для переробки харчового продукту;
 
   б) які використовуються як допоміжні матеріали для переробки харчового продукту;
 
194. 3) носії та речовини, які не є харчовими добавками, але використовуються так само і з такою ж метою, що й носії, і виключно у необхідній кількості;
 
   3) носії та речовини, які не є харчовими добавками, але використовуються так само і з такою самою метою, що й носії, і виключно у необхідній кількості;
 
195. 4) речовини, які не є харчовими добавками, які були використані при виробництві харчового продукту як допоміжний матеріал для переробки, і містяться у готовому продукті, навіть якщо у зміненій формі;
 
   4) речовини, що не є харчовими добавками, які були використані у виробництві харчового продукту як допоміжний матеріал для переробки і містяться у готовому продукті, навіть у зміненій формі;
 
196. 5) вода, якщо вона:
 
   5) вода, якщо вона:
 
197. а) використовується у процесі виготовлення виключно для відновлення концентрованого або дегідратованого інгредієнта, або
 
   а) використовується у процесі виготовлення виключно для відновлення концентрованого або дегідратованого інгредієнта;
 
198. б) входить до складу рідких інгредієнтів, які зазвичай не споживаються як готові харчові продукти.
 
   б) входить до складу рідких інгредієнтів, які зазвичай не споживаються як готові харчові продукти.
 
199. Стаття 15. Зазначення речовин або продуктів, що спричиняють алергічні реакції або непереносимість
 
   Стаття 15. Зазначення речовин або продуктів, що спричиняють алергічні реакції або непереносимість
 
200. 1. Обов’язкова інформація, зазначена у пункті 3 частини першої статті 6 цього Закону, повинна відповідати таким вимогам:
 
   1. Обов’язкова інформація, передбачена пунктом 3 частини першої статті 6 цього Закону, повинна відповідати таким вимогам:
 
201. 1) позначатися у переліку інгредієнтів згідно з правилами, встановленими частиною першою статті 12 цього Закону, з чітким зазначенням назви речовини або продукту згідно з переліком, наведеним у Додатку 1 до цього Закону;
 
   1) позначатися у переліку інгредієнтів згідно з правилами, встановленими частиною першою статті 12 цього Закону, з чітким зазначенням назви речовини або харчового продукту згідно з переліком, наведеним у додатку № 1 до цього Закону;
 
202. 2) назва речовини або продукту, зазначеного у Додатку 1 до цього Закону має бути виділена (зокрема, шрифтом, заднім кольоровим фоном, стилем) від решти інгредієнтів в переліку інгредієнтів у визначений спосіб оператором ринку, відповідальним за інформацію про харчовий продукт.
 
   2) назва речовини або харчового продукту, наведеного у додатку № 1 до цього Закону, має бути виділена (шрифтом, кольоровим фоном, стилем тощо) серед решти інгредієнтів у переліку інгредієнтів у спосіб, визначений оператором ринку харчових продуктів, відповідальним за інформацію про харчовий продукт.
 
203. 2. У разі відсутності переліку інгредієнтів, інформація, зазначена у пункті 3 частини першої статті 6 цього Закону, повинна включати слово «Містить» перед назвою речовини або продукту згідно з переліком, що міститься у Додатку 1 до цього Закону.
 
-35- Колєсніков Д.В.
Частину другу статті 15 Розділу ІІІ викласти в наступній редакції:
"2. У разі відсутності переліку інгредієнтів, інформація, зазначена у пункті 3 частини першої статті 6 цього Закону, повинна включати слова "Містить речовину чи харчовий продукт, який спричиняє алергічні реакції або непереносимість" перед назвою речовини або продукту згідно з переліком, що міститься у Додатку 1 до цього Закону.".
 
Відхилено Редакція, прийнята у першому читанні відповідає вимогам частини першої статті 21 Регламенту 1169/2011  2. У разі ненадання переліку інгредієнтів інформація, передбачена пунктом 3 частини першої статті 6 цього Закону, повинна включати слово «містить» перед назвою речовини або харчового продукту згідно з переліком, наведеним у додатку № 1 до цього Закону.
 
204. 3. У разі, якщо кілька інгредієнтів або допоміжних матеріалів для переробки харчового продукту походять з однієї речовини або продукту з переліку, що міститься у Додатку 1 до цього Закону, це має бути чітко зрозуміло з інформації у маркуванні про кожен інгредієнт або допоміжний матеріал для переробки, що були застосовані.
 
   3. У разі якщо декілька інгредієнтів або допоміжних матеріалів для переробки харчового продукту походять з однієї речовини або харчового продукту, включених до переліку, наведеного у додатку № 1 до цього Закону, це має бути чітко зрозуміло з інформації у маркуванні про кожен інгредієнт або допоміжний матеріал для переробки, що були застосовані.
 
205. 4. Надання інформації, вказаної в пункті 3 частини 1 статті 6 цього Закону не вимагається у випадках, коли назва харчового продукту чітко посилається на певну речовину чи продукт.
 
   4. Надання інформації, передбаченої пунктом 3 частини першої статті 6 цього Закону, не вимагається у випадках, якщо назва харчового продукту чітко посилається на певну речовину чи харчовий продукт.
 
206. 5. Позначення «без глютену» може бути зроблено лише у випадку, якщо вміст глютену у харчових продуктах, що продаються кінцевому споживачеві, не перевищує 20 мг/кг в загальній масі харчового продукту.
 
   5. Позначення «без глютену» може бути застосовано лише за умови, що вміст глютену у харчових продуктах, що пропонуються до реалізації кінцевому споживачеві, не перевищує 20 міліграмів на 1 кілограм загальної маси харчового продукту.
 
207. 6. Позначення «з дуже низьким вмістом глютену» може бути зроблено лише у випадку, якщо харчові продукти, що складаються з або містять один або більше інгредієнтів, виготовлених з пшениці, жита, ячменя, вівсу або їх гібридних видів, що були спеціально оброблені з тим, щоб зменшити вміст глютену, містять не більше, ніж 100 мг/кг у харчових продуктах, що продаються кінцевому споживачеві.
 
   6. Позначення «з дуже низьким вмістом глютену» може бути застосовано лише за умови, що харчові продукти, що складаються з або містять один чи більше інгредієнтів, виготовлених з пшениці, жита, ячменю, вівса або їх гібридних видів, що були спеціально оброблені для зменшення вмісту глютену, містять не більше, ніж 100 міліграмів на 1 кілограм загальної маси харчових продуктів, що пропонуються до реалізації кінцевому споживачеві.
 
208. 7. Інформація про харчовий продукт, зазначена у частинах п’ятій та шостій цієї статті може супроводжуватися позначенням «підходить для осіб з непереносимістю глютену» або «підходить для осіб, хворих на целіакію».
 
-36- Балицький Є.В.
В статті 15 законопроекту:
а) частину 7 викласти в такій редакції:
"7. Інформація про харчовий продукт, зазначена у частині пятій цієї статті може супроводжуватися позначенням "підходить, для осіб з непереносимістю глютену" або "підходить для осіб, хворих на целіакію", інформація зазначена в частині шостій цієї статті обовязково супроводжується позначенням "не підходить для осіб хворих на целіакію";
 
Відхилено Редакція, прийнята у першому читанні, відповідає вимогам Регламенту 828/2014.  7. Інформація про харчовий продукт, зазначена у частинах п’ятій і шостій цієї статті, може супроводжуватися позначенням «підходить для осіб з непереносимістю глютену» або «підходить для осіб, хворих на целіакію».
 
209. 8. Інформація про харчовий продукт, зазначена у частинах п’ятій та шостій цієї статті може супроводжуватися позначенням «спеціально розроблено для осіб з непереносимістю глютену» або «спеціально розроблено для осіб, хворих на целіакію» у випадку, якщо харчовий продукт спеціально виготовлений, приготований та/або перероблений таким чином, щоб:
 
-37- Балицький Є.В.
абзац перший частини 8 викласти в такій редакції:
"8. Інформація про харчовий продукт, зазначена у частині пятій цієї статті може супроводжуватися позначенням "спеціально розроблено для осіб з непереносимістю глютену" або "спеціально розроблено для осіб, хворих на целіакію" у випадку, якщо харчовий продукт спеціально виготовлений, приготовлений та/або перероблений таким чином, щоб: ".
 
Відхилено Редакція, прийнята у першому читанні, відповідає вимогам Регламенту 828/2014.  8. Інформація про харчовий продукт, зазначена у частинах п’ятій і шостій цієї статті, може супроводжуватися позначенням «спеціально розроблено для осіб з непереносимістю глютену» або «спеціально розроблено для осіб, хворих на целіакію», якщо харчовий продукт спеціально вироблений, приготовлений та/або перероблений таким чином, щоб:
 
210. 1) зменшити вміст глютену в одному або декількох інгредієнтах, що містять глютен; або
 
   1) зменшити вміст глютену в одному або декількох інгредієнтах, що містять глютен;
 
211. 2) замінити інгредієнти, що містять глютен на інші інгредієнти, що природно не містять глютену.
 
   2) замінити інгредієнти, що містять глютен, іншими інгредієнтами, що природно не містять глютену.
 
212. 9. Овес, що міститься у харчових продуктах, заявлених як продукти без глютену або з дуже низьким вмістом глютену, має бути спеціально виготовлений, приготований та/або перероблений таким чином, щоб уникнути забруднення домішками пшениці, жита, ячменю або їх гібридних видів, при цьому вміст глютену у такому вівсі не може перевищувати 20 мг/кг.
 
-38- Мацола Р.М.
У статті 15, Розділу ІІІ "Обов`язкова інформація про харчові продукти" додати пункт:
10) Позначення "без лактози" може бути зроблено лише у випадку, якщо вміст лактози у харчових продуктах, що продаються кінцевому споживачеві, не перевищує 0, 01 грам лактози на 100 грам харчового продукту.
У статті 15, Розділу ІІІ "Обов`язкова інформація про харчові продукти" додати пункт:
11) Позначення "з низьким вмістом лактози" може бути зроблено лише у випадку, якщо харчові продукти, що складаються з або містять один або більше інгредієнтів, виготовлених з молока, чи молочних продуктів, містять не більше, ніж 1 грам лактози на 100 грам харчового продукту, що продається кінцевому споживачеві.
У статті 15, Розділу ІІІ "Обов`язкова інформація про харчові продукти" додати пункт:
12) Харчові продукти, заявлені як продукти без лактози, мають бути спеціально виготовлені, приготовані та/або перероблені таким чином, щоб уникнути забруднення домішками інших молочних продуктів, які містять лактозу.
 
Відхилено Законодавство ЄС не містить таких вимог. Планується вирішити питання щодо тверджень про поживну цінність та тверджень про користь для здоров’я у рамках відповідного законодавства, що наразі розробляється із залученням МОЗ  9. Овес, що міститься у харчових продуктах, заявлених як продукти без глютену або з дуже низьким вмістом глютену, має бути спеціально вироблений, приготовлений та/або перероблений таким чином, щоб уникнути забруднення домішками пшениці, жита, ячменю або їх гібридних видів, при цьому вміст глютену у такому вівсі не може перевищувати 20 міліграмів на 1 кілограм.
 
213. Стаття 16. Кількісне зазначення інгредієнтів або категорій інгредієнтів харчового продукту
 
-39- Колєсніков Д.В.
Статтю 16 Розділу ІІІ викласти в наступній редакції:
"Стаття 16. Кількісне зазначення інгредієнтів або категорій інгредієнтів харчового продукту
1. Зазначення кількості інгредієнта або категорії інгредієнта:
1) виражається у відсотках, що відповідає кількості інгредієнта або інгредієнтів під час його/їх використання;
2) зазначається в назві або одразу після назви харчового продукту або в переліку інгредієнтів поруч з відповідним інгредієнтом (категорією інгредієнтів).
2. Виключення з вимог положень частини четвертої цієї статті допускаються в таких випадках:
1) якщо харчовий продукт втратив вологу внаслідок теплової або інших видів обробки, кількість виражається як відсоткова частка, що відповідає кількості даних інгредієнтів у готовому продукті, якщо тільки ця кількість або сукупна кількість усіх інгредієнтів, зазначених на етикетці, не перевищує 100 відсотків; проте, якщо кількість або сукупна кількість усіх інгредієнтів, зазначених на етикетці перевищує 100 відсотків, кількість вказується на основі маси інгредієнтів, використаних для приготування 100 грамів готового продукту;
2) кількість летких інгредієнтів зазначається як їх масова частка у готовому продукті;
3) кількість інгредієнтів, що використовуються у концентрованій або дегідратованій формі і відновлюються у процесі виробництва, може вказуватися як їх масові частки до їх концентрування або зневоднення;
4) якщо концентровані чи зневоднені харчові продукти відновлюються перед споживанням шляхом додавання води, кількість інгредієнтів може вказуватися як їх масові частки у відновленому продукті.".
 
Відхилено Редакція, прийнята у першому читанні, відповідає вимогам ст. 22 та додатку VІІІ Регламенту ЄС 1169/2011.  Стаття 16. Кількісне зазначення інгредієнтів або категорій інгредієнтів харчового продукту
 
214. 1. Кількість окремого інгредієнта або категорії інгредієнтів, використаних під час виробництва або приготування харчового продукту, зазначаються у маркування в обов’язковому порядку у випадках, якщо:
 
   1. Кількість окремого інгредієнта або категорії інгредієнтів, використаних у виробництві або приготуванні харчового продукту, зазначається у маркуванні в обов’язковому порядку, якщо:
 
215. 1) назва даного інгредієнта або категорії інгредієнтів зазначена у назві харчового продукту або зазвичай асоціюється споживачем з назвою харчового продукту;
 
   1) назва даного інгредієнта або категорії інгредієнтів зазначена у назві харчового продукту або зазвичай асоціюється споживачем з назвою харчового продукту;
 
216. 2) назва даного інгредієнта або категорії інгредієнтів виділяється у маркуванні словесно або графічно, або
 
   2) назва даного інгредієнта або категорії інгредієнтів виділяється у маркуванні словесно або графічно;
 
217. 3) зазначення назви даного інгредієнта або категорії інгредієнтів є суттєвим для того, щоб охарактеризувати харчовий продукт та відрізнити його від продуктів, з якими його можна переплутати через його назву та /або зовнішній вигляд.
 
   3) зазначення назви даного інгредієнта або категорії інгредієнтів є суттєвим для того, щоб охарактеризувати харчовий продукт та вирізнити його серед продуктів, з якими його можна сплутати через його назву та /або зовнішній вигляд.
 
218. 2. Кількісне зазначення не вимагається:
 
   2. Кількісне зазначення інгредієнтів або категорій інгредієнтів харчового продукту не вимагається:
 
219. 1) для інгредієнта або категорії інгредієнтів:
 
   1) для інгредієнта або категорії інгредієнтів:
 
220. а) кількість яких після висушування зазначається відповідно до частини п’ятої статті 18 цього Закону;
 
-40- Бакуменко О.Б.
Підпункт а) пункту 1) частини другої Статті 16 викласти у такій редакції:
"а) кількість яких зазначається відповідно до частини п’ятої статті 17 цього Закону; ".
 
Враховано   а) кількість яких зазначається відповідно до частини п’ятої статті 17 цього Закону;
 
221. б) які використовуються у малих кількостях з метою надання смаку та аромату; або
 
   б) які використовуються у малих кількостях з метою надання смаку та аромату; або
 
222. в) вміст яких не впливає на вибір споживача, оскільки коливання кількості інгредієнта або категорії інгредієнтів не є істотними для того, щоб охарактеризувати харчових продукт чи відрізнити його від інших аналогічних харчових продуктів;
 
   в) вміст яких не впливає на вибір споживача, оскільки коливання кількості інгредієнта або категорії інгредієнтів не є істотним для того, щоб охарактеризувати харчовий продукт чи вирізнити його серед інших аналогічних харчових продуктів;
 
223. 2) якщо нормативно-правовим актом, або, за його відсутності, національним стандартом, визначена кількість інгредієнта або категорії інгредієнтів без обумовлення його зазначення у маркуванні або
 
   2) якщо нормативно-правовим актом або, за його відсутності, національним стандартом визначена кількість інгредієнта або категорії інгредієнтів без вимоги зазначення переліку інгредієнтів у маркуванні; або
 
224. 3) у випадках, зазначених у частинах 4 та 5 частини І Додатку 6 до цього Закону.
 
   3) у випадках, передбачених, пунктами 4 і 5 розділу І додатка № 6 до цього Закону.
 
225. 3. Дія пунктів 1 та 2 частини першої цієї статті не поширюється на:
 
   3. Вимоги пунктів 1 і 2 частини першої цієї статті не поширюються на:
 
226. 1) будь-який інгредієнт або категорію інгредієнтів, який підпадає під визначення словосполучення «з підсолоджувачем (-ами)» або «з цукром (-ами) та підсолоджувачем (-ами)», якщо таке словосполучення супроводжує назву харчового продукту згідно з Додатком 2 до цього Закону; або
 
   1) будь-який інгредієнт або категорію інгредієнтів, що підпадають під визначення «з підсолоджувачем (ами)» або «з цукром (ами) та підсолоджувачем (ами)», якщо таке словосполучення супроводжує назву харчового продукту згідно з додатком № 2 до цього Закону; або
 
227. 2) будь-які добавки вітамінів та мінеральних речовин, якщо надання у маркуванні інформації про їх поживну цінність є обов’язковим.
 
   2) будь-які добавки вітамінів та мінеральних речовин, якщо надання у маркуванні інформації про їх поживну цінність є обов’язковим.
 
228. 4. Зазначення кількості інгредієнта або категорії інгредієнта:
 
   4. Зазначення кількості інгредієнта або категорії інгредієнта:
 
229. 1) виражається у відсотках, що відповідає кількості інгредієнта або інгредієнтів під час його/їх використання;
 
   1) виражається у відсотках, що відповідає кількості інгредієнта або інгредієнтів під час його/їх використання;
 
230. 2) зазначається в назві або одразу після назви харчового продукту або в переліку інгредієнтів поруч з відповідним інгредієнтом (категорією інгредієнтів).
 
   2) зазначається в назві або одразу після назви харчового продукту або в переліку інгредієнтів поруч з відповідним інгредієнтом або категорією інгредієнтів.
 
231. 5. Виключення з вимог положень частини четвертої цієї статті допускаються в таких випадках:
 
   5. Винятки з вимог положень частини четвертої цієї статті допускаються в таких випадках:
 
232. 1) якщо харчовий продукт втратив вологу внаслідок теплової або інших видів обробки, кількість виражається як відсоткова частка, що відповідає кількості даних інгредієнтів у готовому продукті, якщо тільки ця кількість або сукупна кількість усіх інгредієнтів, зазначених на етикетці, не перевищує 100 відсотків; проте, якщо кількість або сукупна кількість усіх інгредієнтів, зазначених на етикетці перевищує 100 відсотків, кількість вказується на основі маси інгредієнтів, використаних для приготування 100 грамів готового продукту;
 
   1) якщо харчовий продукт втратив вологу внаслідок теплової або інших видів обробки, кількість виражається як відсоткова частка, що відповідає кількості даних інгредієнтів у готовому продукті, якщо тільки ця кількість або сукупна кількість усіх інгредієнтів, зазначених на етикетці, не перевищує 100 відсотків. У разі якщо кількість або сукупна кількість усіх інгредієнтів, зазначених на етикетці, перевищує 100 відсотків, кількість зазначається на основі маси інгредієнтів, використаних для приготування 100 грамів готового продукту;
 
233. 2) кількість летких інгредієнтів зазначається як їх масова частка у готовому продукті;
 
   2) кількість летких інгредієнтів зазначається як їх масова частка у готовому продукті;
 
234. 3) кількість інгредієнтів, що використовуються у концентрованій або дегідратованій формі і відновлюються у процесі виробництва, може вказуватися як їх масові частки до їх концентрування або зневоднення;
 
   3) кількість інгредієнтів, що використовуються у концентрованій або дегідратованій формі та відновлюються у процесі виробництва, може зазначатися як їх масові частки до концентрування або зневоднення;
 
235. 4) якщо концентровані чи зневоднені харчові продукти відновлюються перед споживанням шляхом додавання води, кількість інгредієнтів може вказуватися як їх масові частки у відновленому продукті.
 
   4) якщо концентровані чи зневоднені харчові продукти відновлюються перед споживанням шляхом додавання води, кількість інгредієнтів може зазначатися як їх масові частки у відновленому продукті.
 
236. Стаття 17. Кількість харчового продукту в установлених одиницях виміру
 
   Стаття 17. Кількість харчового продукту в установлених одиницях вимірювання
 
237. 1. У маркуванні фасованого харчового продукту повинна бути зазначена його номінальна кількість, виражена у літрах, сантилітрах, мілілітрах, кілограмах або грамах чи в інших одиницях вимірювання об’єму або маси залежно від випадку:
 
   1. У маркуванні фасованого харчового продукту зазначається його номінальна кількість, виражена у літрах, сантилітрах, мілілітрах, кілограмах або грамах чи в інших одиницях вимірювання об’єму або маси:
 
238. 1) в одиницях об’єму для рідких харчових продуктів;
 
   1) для рідких харчових продуктів - в одиницях вимірювання об’єму;
 
239. 2) в одиницях маси для інших харчових продуктів;
 
   2) для інших харчових продуктів - в одиницях вимірювання маси;
 
240. 3) для олій, маргаринів м’яких, майонезів, молока питного та продуктів його переробки, вершків, кисломолочних продуктів, меду допускається зазначення номінальної кількості в одиницях вимірювання маси або об’єму за вибором оператора ринку, що відповідає за надання інформації про харчовий продукт.
 
   3) для олій, маргаринів м’яких, майонезів, молока питного та продуктів його переробки, вершків, кисломолочних продуктів, меду - в одиницях вимірювання маси або об’єму за вибором оператора ринку харчових продуктів, відповідального за інформацію про харчовий продукт.
 
241. 2. Інформація про номінальну кількість не є обов’язковою для харчових продуктів:
 
-41- Левченко Ю.В.
Частину 2 статті 17 розділу 3 Законопроекту виключити.
 
Відхилено Редакція, прийнята у першому читанні, відповідає вимогам додатку ІХ Регламенту 1169/2011  2. Інформація про номінальну кількість не є обов’язковою для харчових продуктів:
 
242. 1) які можуть значно втрачати об’єм або масу, та які продаються поштучно або маса чи об’єм яких визначається у присутності покупця;
 
   1) які можуть значно втрачати об’єм або масу, які продаються поштучно, маса чи об’єм яких визначається у присутності покупця;
 
243. 2) харчові продукти, кількість яких є меншою за 5 г або 5 мл, крім прянощів та трав;
 
   2) кількість яких є меншою за 5 грамів або 5 мілілітрів, крім прянощів і трав;
 
244. 3) які зазвичай продаються поштучно, за умови, що кількість одиниць товару є добре видимою і легко піддається підрахуванню або, якщо такий підрахунок не є можливим, кількість одиниць (штук) зазначено у маркуванні.
 
   3) які зазвичай продаються поштучно, за умови що кількість одиниць товару є добре видимою і легко піддається підрахунку, або якщо такий підрахунок є неможливим – кількість одиниць (штук), зазначена у маркуванні.
 
245. 3. У разі, якщо фасована одиниця харчового продукту складається з двох або більше окремих фасованих одиниць, що містять однакову кількість одного й того ж продукту, номінальна кількість зазначається як номінальна кількість кожної окремої одиниці та загальна кількість таких окремих одиниць. Зазначення цієї інформації не є обов’язковим, якщо номінальна кількість окремо фасованих одиниць товару є добре видимою, і вони легко піддаються підрахуванню, і якщо ззовні добре видно щонайменше один напис про номінальну кількість харчового продукту на окремій одиниці харчового продукту.
 
   3. У разі якщо фасована одиниця харчового продукту складається з двох або більше окремих фасованих одиниць, що містять однакову кількість одного й того самого продукту, номінальна кількість зазначається як номінальна кількість кожної окремої одиниці та загальна кількість таких окремих одиниць. Зазначення цієї інформації не є обов’язковим, якщо номінальна кількість окремо фасованих одиниць товару є добре видимою і вони легко піддаються підрахунку та якщо ззовні добре видно щонайменше один напис про номінальну кількість харчового продукту на окремій одиниці харчового продукту.
 
246. 4. Якщо фасована одиниця харчового продукту складається з двох або більше фасованих одиниць, кожна з яких не призначена для окремої реалізації, номінальна кількість харчового продукту зазначається як загальна номінальна кількість і кількість окремих одиниць харчового продукту.
 
-42- Бакуменко О.Б.
Частину четверту Статті 17 викласти у такій редакції:
"4. Якщо фасована одиниця харчового продукту складається з двох або більше фасованих одиниць, кожна з яких не призначена для окремої реалізації, номінальна кількість харчового продукту зазначається як загальна номінальна кількість і кількість окремих одиниць харчового продукту, або зазначається номінальна кількість окремої одиниці харчового продукту і кількість окремих одиниць харчового продукту."
 
Враховано   4. Якщо фасована одиниця харчового продукту складається з двох або більше фасованих одиниць, кожна з яких не призначена для окремої реалізації, номінальна кількість харчового продукту зазначається як загальна номінальна кількість і кількість окремих одиниць харчового продукту або зазначається номінальна кількість окремої одиниці харчового продукту і кількість окремих одиниць харчового продукту.
 
247. 5. Якщо твердий харчовий продукт перебуває у рідкому середовищі, вказується також маса продукту без врахування маси рідини. Якщо харчовий продукт вкритий крижаною глазур’ю (для заморожених продуктів), маса харчового продукту не повинна включати масу крижаної глазурі.
 
   5. Якщо твердий харчовий продукт перебуває в рідкому середовищі, зазначається також маса продукту без урахування маси рідини. Якщо харчовий продукт вкритий крижаною глазур’ю (для заморожених продуктів), маса харчового продукту не повинна включати масу крижаної глазурі.
 
248. Рідким середовищем у такому випадку вважаються рідини та харчові продукти, що можуть бути, зокрема, сумішами, а також перебувати у замороженому або швидкозамороженому стані, за умови, якщо вони є тільки доповненням до істотних елементів напівфабрикату, що пропонується споживачу, та не є вирішальним фактором прийняття рішення споживачем про придбання такого харчового продукту: вода, водні сольові розчини, розсіл, водні розчини харчових кислот, оцет, водні розчини цукру, водні розчини інших підсолоджуючих речовин, фруктові або овочеві соки - для плодоовочевої продукції.
 
   Рідким середовищем для цілей цієї статті вважаються рідини та харчові продукти, що можуть бути, зокрема, сумішами, а також перебувати у замороженому або швидкозамороженому стані, за умови що вони є лише доповненням до істотних елементів напівфабрикату, що пропонується споживачу, та не є вирішальним фактором для прийняття рішення споживачем про придбання такого харчового продукту: вода, водні сольові розчини, розсіл, водні розчини харчових кислот, оцет, водні розчини цукру, інших підсолоджуючих речовин, фруктові або овочеві соки - для плодоовочевої продукції.
 
249. 6. Якщо заморожені харчові продукти пропонується до реалізації у нефасованому стані (нефасовані харчові продукти, що вкриті крижаною глазур’ю), кінцевому споживачу надається інформація про загальну кількість харчового продукту (з урахування кількості глазурі) та кількість або відсотковий вміст крижаної глазурі у такому харчовому продукті. При цьому оператори ринку визначають номінальну кількість глазурі з урахуванням метрологічних вимог до відхилень кількості твердого продукту та крижаної глазурі від номінального значення, що встановлюються технічними регламентами або іншими нормативно-правовими актами, а за їх відсутності - національним чи міжнародним стандартом.
 
   6. Якщо заморожені харчові продукти пропонуються до реалізації у нефасованому стані (нефасовані харчові продукти, вкриті крижаною глазур’ю), кінцевому споживачу надається інформація про загальну кількість харчового продукту (з урахуванням кількості глазурі) та кількість або відсотковий вміст крижаної глазурі у такому харчовому продукті. При цьому оператори ринку харчових продуктів визначають номінальну кількість глазурі з урахуванням метрологічних вимог до відхилень кількості твердого продукту та крижаної глазурі від номінального значення, що встановлюються технічними регламентами або іншими нормативно-правовими актами, а за їх відсутності - національним чи міжнародним стандартом.
 
250. Стаття 18. Мінімальний термін придатності, дата «вжити до» та дата заморожування харчового продукту
 
-43- Колєсніков Д.В.
Статтю 18 Розділу ІІІ викласти у такій редакції:
"Стаття 18. Максимальний строк придатності, дата "вжити до" та дата заморожування харчового продукту
1. Дата завершення мінімального терміну придатності зазначається з дотриманням таких вимог:
1) перед датою зазначається слова:
"спожити до …";
2) слова, наведені в пункті 1 цієї частини повинні супроводжуватися безпосередньо датою.
3) у разі потреби після інформації, вказаної у пунктах 1 та 2 частини першої цієї статті зазначаються умови зберігання, зокрема температура, яких необхідно дотримуватися, щоб харчовий продукт не втратив свої властивості до кінця встановленого строку;
4) дата складається з дня, місяця, року у зазначеному порядку, між якими проставляються розділові знаки (крапка, коса риска тощо) або інтервал.
5) мінімальний термін придатності зазначається добровільно за вибором оператора ринку для таких харчових продуктів:
свіжі фрукти й овочі, включаючи картоплю, які не очищені від шкіри, не порізані, і не оброблені іншим аналогічним чином, крім пророщеного насіння та інших аналогічних продуктів, таких як пророщені бобові культури;
2. Для харчових продуктів, які у зв’язку з мікробіологічними властивостями є такими, що швидко псуються, і тому після завершення короткого періоду часу можуть вважатися небезпечними для здоров’я людини замість дати завершення мінімального терміну придатності повинна вказуватися дата "вжити до".
3. Дата "вжити до" зазначається у такий спосіб:
1) перед датою наводять слова "вжити до …";
2) слова, наведені в пункті 1 цієї частини повинні супроводжуватися безпосередньо датою або посиланням на місце, де у маркуванні зазначена дата. Після цієї інформації зазначаються спеціальні умови зберігання, яких необхідно дотримуватися;
3) дата складається з дня, місяця, року та, у разі потреби, години у незакодованій формі: у зазначеному порядку, між якими проставляються розділові знаки (крапка, коса риска тощо) або інтервал.
4) дата "вжити до" зазначається на кожній окремо фасованій одиниці споживання або порції.
4. Дата заморожування для харчових продуктів, перелічених у пункті 6 додатку 2 до цього Закону, зазначається таким чином:
1) перед датою наводиться слово "заморожений ….";
2) слова, наведені в пункті 1 цієї частини повинні супроводжуватися безпосередньо датою або посиланням на місце, де у маркуванні зазначена дата, яка складається з дня, місяця та року у незакодованій формі: у зазначеному порядку, між якими проставляються розділові знаки (крапка, коса риска тощо) або інтервал.".
 
Відхилено Стаття 18, у редакції, прийнятій у першому читанні, відповідає вимогам статті 24 Регламенту ЄС 1169/2011.  Стаття 18. Мінімальний термін придатності, дата «вжити до» та дата замороження харчового продукту
 
251. 1. Дата завершення мінімального терміну придатності зазначається з дотриманням таких вимог:
 
   1. Дата завершення мінімального терміну придатності зазначається з дотриманням таких вимог:
 
252. 1) перед датою зазначається слова:
 
   1) перед датою зазначаються слова «Краще спожити до…», якщо дата вказує на день, або «Краще спожити до кінця…» - в інших випадках;
 
253. «Краще спожити до …», якщо дата вказує на день;
 
      
254. «Краще спожити до кінця …» в інших випадках;
 
      
255. 2) слова, наведені в пункті 1 цієї частини повинні супроводжуватися безпосередньо датою або посиланням на місце, де у маркуванні зазначена дата.
 
   2) безпосередньо після слів, наведених у пункті 1 цієї частини, зазначається дата або посилання на місце, де на маркуванні зазначена дата;
 
256. 3) у разі потреби після інформації, вказаної у пунктах 1 та 2 частини першої цієї статті зазначаються умови зберігання, яких необхідно дотримуватися, щоб харчовий продукт не втратив свої властивості до кінця встановленого строку;
 
   3) за потреби після інформації, передбаченої пунктами 1 і 2 цієї частини, зазначаються умови зберігання, яких необхідно дотримуватися, щоб харчовий продукт не втратив своїх властивостей до спливу встановленого строку;
 
257. 4) дата складається з дня, місяця та, у разі потреби, року у незакодованій формі: у зазначеному порядку, між якими проставляються розділові знаки (крапка, коса риска тощо) або інтервал.
 
   4) дата складається з дня, місяця та, за потреби, року у незакодованій формі у зазначеному порядку, між цифрами проставляються розділові знаки (крапка, скісна риска, дефіс тощо) або інтервал.
 
258. При цьому:
 
   При цьому:
 
259. якщо харчовий продукт зберігається не більше 3 місяців, у даті достатньо вказати день і місяць;
 
   якщо харчовий продукт зберігається не більше трьох місяців, у даті достатньо вказати день і місяць;
 
260. якщо харчовий продукт зберігається більше 3 місяців, але менше 18 місяців, у даті достатньо вказати місяць і рік;
 
   якщо харчовий продукт зберігається більше трьох місяців, але менше 18 місяців, у даті достатньо вказати місяць і рік;
 
261. якщо харчовий продукт зберігається понад 18 місяців, у даті достатньо вказати рік;
 
   якщо харчовий продукт зберігається понад 18 місяців, у даті достатньо вказати рік;
 
262. 5) мінімальний термін придатності зазначається добровільно за вибором оператора ринку для таких харчових продуктів:
 
   5) мінімальний термін придатності зазначається добровільно за вибором оператора ринку харчових продуктів для таких харчових продуктів:
 
263. свіжі фрукти й овочі, включаючи картоплю, які не очищені від шкіри, не порізані, і не оброблені іншим аналогічним чином, крім пророщеного насіння та інших аналогічних продуктів, таких як пророщені бобові культури;
 
   а) свіжі фрукти та овочі, включаючи картоплю, не очищені від шкіри, не порізані і не оброблені в інший аналогічний спосіб, крім пророщеного насіння та інших аналогічних продуктів, зокрема пророщених бобових культур;
 
264. вина, лікерні вина, ігристі вина, ароматизовані вина та інші аналогічні продукти, вироблені з фруктів, окрім винограду та напоїв, що підпадають під код УКТЗЕД 220600 вироблені з винограду та виноградного сусла;
 
   б) вина, лікерні вина, ігристі вина, ароматизовані вина та інші аналогічні продукти, вироблені з фруктів, крім винограду та напоїв, вироблених з винограду та виноградного сусла, що класифікуються за кодом 220600 згідно з УКТЗЕД;
 
265. напої, що містять 10 і більше відсотків об’ємних одиниць спирту;
 
   в) напої, що містять 10 і більше відсотків об’ємних одиниць спирту;
 
266. хлібобулочні або кондитерські вироби, які зазвичай споживаються протягом 24 годин з моменту випікання;
 
   г) хлібобулочні або кондитерські вироби, які зазвичай споживаються протягом 24 годин з моменту випікання;
 
267. оцет;
 
   ґ) оцет;
 
268. харчова сіль;
 
   д) харчова сіль;
 
269. цукор у твердому стані;
 
   е) цукор у твердому стані;
 
270. кондитерські вироби, які складаються практично виключно з ароматизованих та/або підфарбованих цукрів;
 
   є) кондитерські вироби, що складаються майже виключно з ароматизованих та/або підфарбованих цукрів;
 
271. жувальна гумка та інші аналогічні продукти для жування.
 
   ж) жувальна гумка та інші аналогічні продукти для жування.
 
272. 2. Для харчових продуктів, які у зв’язку з мікробіологічними властивостями є такими, що швидко псуються, і тому після завершення короткого періоду часу можуть вважатися небезпечними для здоров’я людини замість дати завершення мінімального терміну придатності повинна вказуватися дата «вжити до».
 
   2. Для харчових продуктів, які через свої мікробіологічні властивості є такими, що швидко псуються, і тому після завершення короткого періоду часу можуть вважатися небезпечними для здоров’я людини, замість дати завершення мінімального терміну придатності зазначається дата «вжити до».
 
273. 3. Дата «вжити до» зазначається у такий спосіб:
 
   3. Дата «вжити до» зазначається у такий спосіб:
 
274. 1) перед датою наводять слова «вжити до …»;
 
   1) перед датою зазначаються слова «вжити до…»;
 
275. 2) слова, наведені в пункті 1 цієї частини повинні супроводжуватися безпосередньо датою або посиланням на місце, де у маркуванні зазначена дата. Після цієї інформації зазначаються спеціальні умови зберігання, яких необхідно дотримуватися;
 
   2) безпосередньо після слів, наведених у пункті 1 цієї частини, зазначається дата або посилання на місце, де на маркуванні зазначена дата. Після цієї інформації зазначаються спеціальні умови зберігання, яких необхідно дотримуватися, щоб харчовий продукт не втратив своїх властивостей до зазначеної дати;
 
276. 3) дата складається з дня, місяця та, у разі потреби, року у незакодованій формі: у зазначеному порядку, між якими проставляються розділові знаки (крапка, коса риска тощо) або інтервал.
 
   3) дата складається з дня, місяця та, за потреби, року у незакодованій формі: у зазначеному порядку між цифрами проставляються розділові знаки (крапка, скісна риска, дефіс тощо) або інтервал;
 
277. 4) дата «вжити до» зазначається на кожній окремо фасованій одиниці споживання або порції.
 
   4) дата «вжити до» зазначається окремо на кожній фасованій одиниці харчового продукту або порції.
 
278. 4. Дата заморожування для харчових продуктів, перелічених у пункті 6 додатку 2 до цього Закону, зазначається таким чином:
 
   4. Дата замороження зазначається для харчових продуктів, наведених у пункті 6 додатку 2 до цього Закону, таким чином:
 
279. 1) перед датою наводиться слово «заморожений ….»;
 
   1) перед датою зазначається слово «заморожений…»;
 
280. 2) слова, наведені в пункті 1 цієї частини повинні супроводжуватися безпосередньо датою або посиланням на місце, де у маркуванні зазначена дата, яка складається з дня, місяця та року у незакодованій формі: у зазначеному порядку, між якими проставляються розділові знаки (крапка, коса риска тощо) або інтервал.
 
   2) безпосередньо після слова, наведеного в пункті 1 цієї частини, зазначається дата або посилання на місце, де на маркуванні зазначена дата, що складається з дня, місяця та року в незакодованій формі: у зазначеному порядку, між цифрами проставляються розділові знаки (крапка, скісна риска, дефіс тощо) або інтервал.
 
281. Стаття 19. Умови зберігання або умови використання харчового продукту
 
   Стаття 19. Умови зберігання або умови використання харчового продукту
 
282. 1. Якщо харчові продукти потребують застосування спеціальних умов зберігання та/або умов використання, то такі умови мають бути вказані.
 
-44- Колєсніков Д.В.
Частину першу статті 19 Розділу ІІІ викласти в наступній редакції:
"1. Якщо харчові продукти потребують застосування спеціальних умов зберігання та/або умов використання (зокрема, температури, тобто тримання у холодильній камері), то такі умови мають бути вказані.".
 
Відхилено Редакція, прийнята у першому читанні, відповідає вимогам частини першої статті 25 Регламенту 1169/2011.  1. Якщо харчові продукти потребують спеціальних умов зберігання та/або умов використання, такі умови мають бути зазначені в інформації про харчовий продукт.
 
283. 2. Для уможливлення дотримання належного зберігання та використання харчових продуктів після відкриття упаковки, у разі необхідності, має вказуватися інформація про умови зберігання та/або строк споживання.
 
   2. Для забезпечення належного зберігання та використання харчових продуктів після відкриття упаковки в інформації про харчовий продукт може зазначатися інформація про умови зберігання та/або строк споживання після відкриття упаковки.
 
284. Стаття 20. Основні вимоги щодо зазначення країни походження або місця походження харчового продукту
 
   Стаття 20. Основні вимоги щодо зазначення країни походження або місця походження харчового продукту
 
285. 1. Зазначення країни походження або місця походження харчового продукту є обов’язковим у таких випадках:
 
-45- Колєсніков Д.В.
У частині першій статті 20 Розділу ІІІ після слова "обов’язковим" додати слова "в тому числі".
 
Відхилено Редакція, прийнята у першому читанні, відповідає вимогам частини другої статті 26 Регламенту 1169/2011.  1. Зазначення країни походження або місця походження харчового продукту є обов’язковим у таких випадках:
 
286. 1) якщо неповідомлення цієї інформації може ввести споживача в оману, особливо якщо інформація, що супроводжує харчовий продукт, або інформація у маркуванні в цілому, можуть навести на думку, що даний харчовий продукт має іншу країну або місце походження;
 
   1) якщо неповідомлення цієї інформації може ввести споживача в оману, зокрема, якщо інформація, що супроводжує харчовий продукт, або інформація на маркуванні може навести на думку, що даний харчовий продукт має іншу країну походження або місце походження;
 
287. 2) для окремих типів м’яса, що відносяться до кодів УКТЗЕД, перелічених в Додатку 7 до цього Закону.
 
   2) для окремих типів м’яса, що класифікується за кодами УКТЗЕД, наведеними у додатку № 7 до цього Закону.
 
288. 2. У разі, якщо зазначені країна походження або місце походження харчового продукту не збігаються з країною походження або місцем походження основного інгредієнта, необхідно:
 
   2. У разі якщо зазначені країна походження або місце походження харчового продукту не збігаються з країною походження або місцем походження основного інгредієнта, необхідно:
 
289. 1) зазначити країну походження або місце походження основного інгредієнта, або
 
   1) зазначити країну походження або місце походження основного інгредієнта;
 
290. 2) вказати, що країна походження або місце походження основного інгредієнта відрізняються від країни походження або місця походження харчового продукту.
 
   2) вказати, що країна походження або місце походження основного інгредієнта відрізняється від країни походження або місця походження харчового продукту.
 
291. 3. Порядок, спеціальні вимоги до маркування та перелік харчових продуктів, для яких обов’язковим є зазначення країни походження або місця походження відповідно до частини першої та другої цієї статті, встановлюються наказом центрального органу виконавчої влади, що формує та забезпечує реалізацію державної політики у сфері безпечності та окремих показників якості харчових продуктів.
 
   3. Порядок, спеціальні вимоги до маркування та перелік харчових продуктів, для яких обов’язковим є зазначення країни походження або місця походження відповідно до частин першої і другої цієї статті, встановлюються центральним органом виконавчої влади, що формує та забезпечує реалізацію державної політики у сфері безпечності та окремих показників якості харчових продуктів.
 
292. Стаття 21. Інструкції з використання
 
   Стаття 21. Інструкції з використання харчових продуктів
 
293. 1. Інструкції з використання або приготування харчових продуктів повинні містити інформацію про застосування цього продукту, якої було б достатньо для використання його споживачем за призначенням.
 
   1. Інструкції з використання або приготування харчових продуктів повинні містити інформацію, достатню для використання харчового продукту споживачем за призначенням.
 
294. Стаття 22. Вміст спирту
 
   Стаття 22. Вміст спирту
 
295. Фактичний вміст спирту у напоях з вмістом спирту етилового понад 1, 2 відсотка об’ємних одиниць, крім продукції, що відповідає коду 2204 згідно з УКТЗЕД, зазначається відповідно до положень Додатку 8 до цього Закону.
 
   Фактичний вміст спирту у напоях з вмістом спирту етилового понад 1,2 відсотка об’ємних одиниць, крім продукції, що класифікується за кодом 2204 згідно з УКТЗЕД, зазначається відповідно до додатка № 8 до цього Закону.
 
296. Стаття 23. Інформація про поживну цінність харчових продуктів
 
   Стаття 23. Інформація про поживну цінність харчових продуктів
 
297. 1. Обов’язкова інформація про поживну цінність харчових продуктів має включати інформацію про:
 
   1. Обов’язкова інформація про поживну цінність харчових продуктів має включати інформацію про:
 
298. 1) енергетичну цінність;
 
   1) енергетичну цінність;
 
299. 2) вміст жирів, насичених жирів, вуглеводів, цукрів, білків та солі.
 
   2) вміст жирів, насичених жирів, вуглеводів, цукрів, білків та солі.
 
300. У разі необхідності поруч з інформацією про поживну цінність може розміщуватися напис, який свідчить про те, що наявність солі обумовлена виключно наявністю натрію, який має природне походження, а не додавався в процесі виробництва харчового продукту.
 
   За потреби поряд з інформацією про поживну цінність може розміщуватися напис про те, що наявність солі зумовлена виключно вмістом натрію, який має природне походження, а не додавався у процесі виробництва харчового продукту.
 
301. 2. Зміст обов’язкової інформації про поживну цінність харчових продуктів, зазначеної в частині першій цієї статті, може бути доповнено зазначенням вмісту однієї або декількох таких речовин:
 
   2. Зміст обов’язкової інформації про поживну цінність харчових продуктів, зазначеної в частині першій цієї статті, може бути доповнено зазначенням вмісту однієї або декількох таких речовин:
 
302. 1) мононенасичені жири;
 
   1) мононенасичені жири;
 
303. 2) поліненасичені жири;
 
   2) поліненасичені жири;
 
304. 3) поліоли;
 
   3) поліоли;
 
305. 4) крохмаль;
 
   4) крохмаль;
 
306. 5) харчові волокна;
 
   5) харчові волокна;
 
307. 6) будь-які вітаміни або мінеральні речовини, перелічені в Додатку 9 до цього Закону, які містяться в харчових продуктах у значних кількостях.
 
   6) вітаміни або мінеральні речовини, наведені в додатку № 9 до цього Закону, якщо вони містяться в харчовому продукті у значних кількостях.
 
308. 3. У разі, коли маркування фасованих харчових продуктів містить обов’язкову інформацію про поживну цінність, допускається повторення інформації про:
 
   3. У разі якщо маркування фасованих харчових продуктів містить обов’язкову інформацію про поживну цінність, допускається повторення інформації про енергетичну цінність або про енергетичну цінність та про вміст жирів, насичених жирів, цукрів та солі.
 
309. 1) енергетичну цінність або
 
      
310. 2) енергетичну цінність разом з інформацією про вміст жирів, насичених жирів, цукру та солі.
 
      
311. 4. Вимоги статей 23-27 цього Закону не застосовуються до дієтичних добавок та вод природних мінеральних.
 
   4. Вимоги статей 23-27 цього Закону не застосовуються до дієтичних добавок та води природної мінеральної.
 
312. Стаття 24. Обчислення енергетичної цінності та кількості поживних речовин
 
   Стаття 24. Обчислення енергетичної цінності та кількості поживних речовин
 
313. 1. Обчислення енергетичної цінності проводять за допомогою перевідних коефіцієнтів, наведених у Додатку 10 до цього Закону.
 
   1. Обчислення енергетичної цінності здійснюється за допомогою перевідних коефіцієнтів, наведених у додатку № 10 до цього Закону.
 
314. 2. Значення енергетичної цінності та кількості поживних речовин вказуються для харчових продуктів у тому стані, у якому вони були запропоновані для реалізації.
 
   2. Значення енергетичної цінності та кількості поживних речовин вказуються для харчових продуктів у тому стані, в якому вони запропоновані для реалізації.
 
315. 3. Зазначення енергетичної цінності може стосуватися харчових продуктів після їх приготування лише за умови надання достатньо докладних інструкцій щодо приготування цих продуктів для цілей споживання.
 
   3. Зазначення енергетичної цінності може стосуватися харчових продуктів після їх приготування, за умови надання достатньо докладних інструкцій щодо приготування цих продуктів для цілей споживання.
 
316. 4. Величини енергетичної цінності харчового продукту та кількості поживних речовин - це середні значення, обчислені за допомогою одного або кількох таких методів, залежно від вибору оператора ринку:
 
   4. Величини енергетичної цінності харчового продукту та кількості поживних речовин - це середні значення, обчислені за допомогою одного або декількох таких методів залежно від вибору оператора ринку харчових продуктів:
 
317. 1) аналізу харчових продуктів, проведеного виробником;
 
   1) аналіз харчових продуктів, проведений виробником;
 
318. 2) обчислень, виконаних з використанням добре відомих або фактичних середніх значень/величин інгредієнтів, або
 
   2) обчислення, виконані з використанням добре відомих або фактичних середніх значень (величин) інгредієнтів;
 
319. 3) обчислень, виконаних з використанням загально встановлених і прийнятих даних.
 
   3) обчислення, виконані з використанням загально встановлених і прийнятих даних.
 
320. 5. Центральний орган виконавчої влади, що формує державну політику у сфері охорони здоров’я, затверджує:
 
   5. Центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізацію державної політики у сфері охорони здоров’я, затверджує:
 
321. 1) допустимі відхилення між зазначеними в інформації про харчовий продукт величиною енергетичної цінності, кількістю поживних речовин, та фактичними значеннями цих параметрів, що були визначені під час проведення державного контролю;
 
   1) допустимі відхилення між зазначеними в інформації про харчовий продукт величинами енергетичної цінності, кількості поживних речовин та фактичними значеннями цих параметрів, визначеними під час проведення державного контролю;
 
322. 2) перевідні коефіцієнти для вітамінів і мінеральних речовин у харчових продуктах.
 
   2) перевідні коефіцієнти для визначення вмісту вітамінів і мінеральних речовин у харчових продуктах.
 
323. Стаття 25. Способи зазначення енергетичної цінності
 
   Стаття 25. Способи зазначення енергетичної цінності харчових продуктів
 
324. 1. Значення показників енергетичної цінності та вмісту поживних речовин виражаються з використанням одиниць виміру, перелічених у Додатку 11 до цього Закону.
 
   1. Показники енергетичної цінності та вмісту поживних речовин харчових продуктів зазначаються в одиницях вимірювання, наведених у додатку № 11 до цього Закону.
 
325. 2. Значення показників енергетичної цінності та вмісту поживних речовин виражаються на 100 грамів або 100 мілілітрів.
 
   2. Показники енергетичної цінності та вмісту поживних речовин зазначаються на 100 грамів або 100 мілілітрів харчового продукту.
 
326. 3. Якщо повідомляється інформація про вміст вітамінів та мінеральних речовин, додатково до форми зазначення, встановленої частиною 2 цієї статті, вона повинна виражатися у відсотках від референсних величин споживання, встановлених у розділі 1 Додатку 9 до цього Закону, в розрахунку на 100 грамів або 100 мілілітрів.
 
   3. Якщо повідомляється інформація про вміст вітамінів та мінеральних речовин, додатково до способу зазначення, встановленого частиною другою цієї статті, така інформація має виражатися у відсотках до референсних величин споживання, встановлених у розділі І додатка № 9 до цього Закону.
 
327. 4. Додатково до форми вираження, встановленої у частині другій цієї статті, інформація про енергетичну цінність та вміст поживних речовин, що наведена у частинах першій-третій статті 23 цього Закону, може бути виражена у відсотках від референсних величин споживання, встановлених у розділі 2 Додатку 9 до цього Закону, в розрахунку на 100 грамів або 100 мілілітрів.
 
   4. Додатково до способу зазначення, встановленого частиною другою цієї статті, інформація про енергетичну цінність та вміст поживних речовин, передбачена частинами першою – третьою статті 23 цього Закону, може виражатися у відсотках до референсних величин споживання, встановлених у розділі ІІ додатка № 9 до цього Закону.
 
328. 5. У разі повідомлення споживачам інформації відповідно до частини четвертої цієї статті, поруч з нею у маркуванні додатково зазначається: «Середня референсна величина добового споживання для дорослої людини - 8400кДж/2000ккал».
 
   5. У разі повідомлення споживачам інформації відповідно до частини четвертої цієї статті поряд з такою інформацією у маркуванні додатково зазначається: «Середня референсна величина добового споживання для осіб старше 18 років ( 8400кДж/2000ккал)».
 
329. Стаття 26. Зазначення енергетичної цінності та кількісного вмісту поживних речовин на порцію або на одиницю споживання
 
   Стаття 26. Зазначення енергетичної цінності та кількісного вмісту поживних речовин на порцію або на одиницю споживання
 
330. 1. У перелічених нижче випадках зазначення показників енергетичної цінності та вмісту поживних речовин можуть, для зручності споживача бути виражені на порцію та /або на одиницю споживання за умови, що величина порції або одиниці споживання та кількість порцій або одиниць споживання, що знаходяться в упаковці, вказано на етикетці:
 
   1. У харчових продуктах показники енергетичної цінності та вмісту поживних речовин для зручності споживача можуть зазначатися на порцію та/або на одиницю споживання, за умови що величина порції або одиниці споживання та кількість порцій або одиниць споживання, що знаходяться в упаковці, зазначена на етикетці, у таких випадках:
 
331. 1) додатково до форми вираження на 100 грамів або 100 мілілітрів, зазначеної у частині другій статті 25 цього Закону;
 
   1) додатково до способу зазначення, встановленого частиною другою статті 25 цього Закону;
 
332. 2) додатково до форми вираження на 100 грамів або 100 мілілітрів, зазначеної у частині третій статті 25 цього Закону стосовно вмісту вітамінів і мінеральних речовин;
 
   2) додатково до способу зазначення, встановленого частиною третьою статті 25 цього Закону, щодо вмісту вітамінів і мінеральних речовин;
 
333. 3) додатково до або замість форми вираження на 100 грамів або 100 мілілітрів, зазначеної у частині четвертій статті 25 цього Закону.
 
   3) додатково до або замість способу зазначення, встановленого частиною четвертою статті 25 цього Закону.
 
334. 2. Як виняток з положень вимог частини другої статті 23, у випадках, зазначених у частині третій статті 25, вміст поживних речовин та/або відсотки від референсних величин споживання, встановлених частиною другою додатку 9 до цього Закону, можуть бути виражені у розрахунку тільки на порцію або на одиницю споживання.
 
   2. Як виняток з положень частини другої статті 23 цього Закону, у випадках, передбачених частиною третьою статті 25 цього Закону, вміст поживних речовин та/або відсотки до референсних величин споживання, встановлених розділом ІІ додатка № 9 до цього Закону, можуть зазначатися в розрахунку лише на порцію або на одиницю споживання.
 
335. 3. У разі вираження вмісту поживних речовин тільки на порцію або на одиницю споживання значення показника енергетичної цінності виражається на 100 грамів або на 100 мілілітрів з розрахунку на порцію або на одиницю споживання.
 
   3. У разі зазначення вмісту поживних речовин лише на порцію або на одиницю споживання значення показника енергетичної цінності обчислюється на 100 грамів або на 100 мілілітрів з розрахунку на порцію або на одиницю споживання.
 
336. 4. Зазначення показників енергетичної цінності та вмісту поживних речовин та/або відсоткові частки норм рекомендованого споживання, встановлених частиною другою додатку 9 до цього Закону, можуть бути виражені з розрахунку лише на порцію або на одиницю споживання.
 
   4. Показники енергетичної цінності та вмісту поживних речовин та/або референсні величини споживання, встановлені розділом ІІ додатка № 9 до цього Закону, можуть зазначатися в розрахунку лише на порцію або на одиницю споживання.
 
337. 5. Величини порцій або одиниць споживання зазначаються разом з інформацією про поживну цінність.
 
   5. Величина порції або одиниці споживання зазначається разом з інформацією про поживну цінність.
 
338. Стаття 27. Представлення інформації про поживну цінність харчового продукту
 
   Стаття 27. Надання інформації про поживну цінність харчового продукту
 
339. 1. Інформація, зазначена у частинах першій та другій статті 23, подається в одному полі видимості, у чіткому форматі та, за доцільності, у порядку, встановленому відповідно до Додатку 11 до цього Закону.
 
   1. Інформація, зазначена у частинах першій і другій статті 23 цього Закону, наводиться в одному полі видимості, у чіткому форматі та, за доцільності, у порядку, встановленому додатком № 11 до цього Закону.
 
340. 2. Інформація, зазначена у частинах першій та другій статті 23, має бути представлена у формі таблиці. За відсутності вільного місця, інформація наводиться у форматі рядків.
 
   2. Інформація, зазначена в частинах першій і другій статті 23 цього Закону, надається у формі таблиці. За відсутності вільного місця інформація наводиться у форматі рядків.
 
341. 3. Інформація, зазначена в частині третій статті 23 має бути представлена в основному полі видимості, а розмір шрифту має задовольняти вимоги частини п’ятої статті 9 цього Закону.
 
   3. Інформація, зазначена в частині третій статті 23 цього Закону, має бути представлена в основному полі видимості, а розмір шрифту має задовольняти вимоги частини п’ятої статті 8 цього Закону.
 
342. 4. Інформація, зазначена у частині третій статті 23, може бути представлена у форматі, відмінному від формату, встановленого у частині другій цієї статті.
 
   4. Інформація, зазначена у частині третій статті 23 цього Закону, наводиться у форматі, відмінному від формату, встановленого частиною другою цієї статті.
 
343. 5. У випадках, коли енергетична цінність або вміст поживних речовин у харчовому продукті є вкрай незначною, інформація про них може бути замінена твердженням на кшталт «містить незначну кількість…..», яке розміщується поруч з інформацією про поживну цінність (за наявності останньої).
 
   5. У разі якщо показники енергетичної цінності або вмісту поживних речовин у харчовому продукті є незначними, інформація про них може бути замінена словами «містить незначну кількість…», що розміщуються поряд з інформацією про поживну цінність (за наявності).
 
344. 6. Додатково до форми вираження, встановленої у частинах другій та четвертій статті 25, статті 26 та частині другій статті 27 цього Закону енергетичну цінність та кількість поживних речовин можна виражати в інших формах та/або представляти за допомогою графічних форм або символів, якщо вони:
 
   6. Додатково до форми зазначення, встановленої частинами другою і четвертою статті 25, статтею 26 та частиною другою статті 27 цього Закону, енергетичну цінність та кількість поживних речовин можна зазначати в іншій формі та/або представляти за допомогою графічних форм або символів, якщо вони:
 
345. 1) базуються на результатах наукових досліджень, є зрозумілими для споживачів та не вводять споживачів в оману;
 
   1) базуються на результатах наукових досліджень, є зрозумілими для споживачів та не вводять споживачів в оману;
 
346. 2) розроблялися з врахуванням результатів консультацій із широким колом заінтересованих сторін та громадськістю;
 
   2) розроблялися з урахуванням результатів консультацій із широким колом заінтересованих сторін та громадськістю;
 
347. 3) їх застосування направлене на сприяння розумінню споживачами цінності або важливості даного харчового продукту щодо калорійності та вмісту поживних речовин у раціоні харчування людини;
 
   3) застосовуються з метою сприяння розумінню споживачами цінності або важливості харчового продукту щодо калорійності та вмісту поживних речовин у раціоні харчування людини;
 
348. 4) базуються на науково обґрунтованих доказах розуміння таких форм вираження чи представлення інформації пересічним споживачем;
 
   4) базуються на науково обґрунтованих доказах розуміння пересічним споживачем таких способів зазначення чи надання інформації;
 
349. 5) у разі застосування інших форм вираження інформації базуються або на гармонізованих рекомендованих нормах для споживання, що встановлені у Додатку 9 до цього Закону, або, за їх відсутності, на загальновизнаних наукових рекомендаціях щодо норм споживання поживних речовин або калорійності;
 
   5) у разі застосування інших форм надання інформації базуються на референсних величинах споживання, встановлених у додатку № 9 до цього Закону, або, за їх відсутності, на загальновизнаних наукових рекомендаціях щодо норм споживання поживних речовин або калорійності;
 
350. 6) є об’єктивними та недискримінаційними;
 
   6) є об’єктивними та недискримінаційними;
 
351. 7) у разі застосування не створюють перешкод для вільного обігу харчових продуктів.
 
   7) у разі застосування не створюють перешкод для вільного обігу харчових продуктів.
 
352. Розділ ІV
 
   Розділ ІV
 
353. ІНФОРМАЦІЯ ПРО ХАРЧОВІ ПРОДУКТИ, ЩО НАДАЄТЬСЯ В ДОБРОВІЛЬНОМУ ПОРЯДКУ
 
   ІНФОРМАЦІЯ ПРО ХАРЧОВІ ПРОДУКТИ, ЩО НАДАЄТЬСЯ В ДОБРОВІЛЬНОМУ ПОРЯДКУ
 
354. Стаття 28. Основні вимоги до інформації про харчові продукти, що надається у добровільному порядку
 
   Стаття 28. Основні вимоги до інформації про харчові продукти, що надається в добровільному порядку
 
355. 1. Інформація про харчові продукти, що надається в добровільному порядку:
 
   1. Інформація про харчові продукти, що надається в добровільному порядку:
 
356. 1) не повинна вводити споживачів в оману;
 
   1) не повинна вводити споживачів в оману;
 
357. 2) не повинна бути незрозумілою чи заплутаною для споживача;
 
   2) не повинна бути незрозумілою чи заплутаною для споживача;
 
358. 3) за необхідності має базуватися на відповідних наукових даних.
 
   3) за потреби має базуватися на відповідних наукових даних.
 
359. 2. Оператор ринку може зазначати у маркуванні слово «натуральний» по відношенню до молочного продукту та/або його інгредієнту, якщо такий продукт або інгредієнт відповідає наступним критеріям:
 
   2. Оператор ринку харчових продуктів, відповідальний за інформацію про харчовий продукт, може зазначати у маркуванні слово «натуральний» щодо молочних продуктів та/або їх інгредієнтів, якщо вони відповідають таким критеріям:
 
360. 1) продукт або інгредієнт не виготовлено з сировини штучного походження (яка не є природньою сировиною рослинного походження, тваринного походження, водоростей, грибів, мікроорганізмів, мінеральних речовин, вітамінів, які не були ідентифіковані);
 
   1) продукт або інгредієнт не вироблено з сировини штучного походження (яка не є природною сировиною рослинного походження, тваринного походження, водоростей, грибів, мікроорганізмів, мінеральних речовин, вітамінів, які не були ідентифіковані);
 
361. 2) продукт або інгредієнт не містить інгредієнтів, що виготовлені з сировини штучного походження;
 
   2) продукт або інгредієнт не містить інгредієнтів, вироблених із сировини штучного походження;
 
362. 3) продукт або інгредієнт не містить штучних барвників, штучних ароматизаторів, штучних консервантів, штучних стабілізаторів, штучних харчових добавок, штучних підсолоджувачів;
 
   3) продукт або інгредієнт не містить штучних барвників, штучних ароматизаторів, штучних консервантів, штучних стабілізаторів, штучних харчових добавок, штучних підсолоджувачів;
 
363. 4) продукт або інгредієнт отримано або вироблено з сировини в результаті фізичних та/або ферментативних, та/або мікробіологічних процесів переробки, в тому числі із застосуванням рН регулювання біологічним методом;
 
   4) продукт або інгредієнт отримано або вироблено із сировини в результаті фізичних та/або ферментативних, та/або мікробіологічних процесів переробки, у тому числі із застосуванням рН-регулювання біологічним методом;
 
364. 5) продукт або інгредієнт вироблено без застосування методів генної інженерії.
 
   5) продукт або інгредієнт вироблено без застосування методів генної інженерії.
 
365. 3. У маркуванні молочних продуктів забороняється використовувати слово «натуральний» щодо продуктів:
 
   3. У маркуванні молочних продуктів забороняється використовувати слово «натуральний» щодо продуктів:
 
366. 1) з повністю або частково заміненими складовими молока (молочним жиром, молочним білком, лактозою);
 
   1) з повністю або частково заміненими складовими молока (молочний жир, молочний білок, лактоза);
 
367. 2) з використаними у виробництві жирами та білками немолочного походження, а також будь-якими стабілізаторами та консервантами (для традиційних молочних продуктів).
 
   2) у виробництві яких використовувалися жири та/або білки немолочного походження, а також будь-які стабілізатори та консерванти (для традиційних молочних продуктів).
 
368. 4. Центральний орган виконавчої влади, що формує та забезпечує реалізацію державної політики у сфері охорони здоров’я затверджує вимоги до такої інформації про харчові продукти, рішення про надання якої приймається оператором ринку у добровільному порядку, та умови її надання у маркуванні:
 
   4. Центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері охорони здоров’я, затверджує вимоги до такої інформації про харчові продукти, рішення про надання якої та умови надання приймається оператором ринку харчових продуктів, відповідальним за інформацію про харчовий продукт, у добровільному порядку:
 
369. 1) інформація про можливу або випадкову присутність у харчових продуктах речовин або продуктів, що спричиняють алергічні реакції або непереносимість;
 
   1) інформація про можливу або випадкову присутність у харчових продуктах речовин або продуктів, що спричиняють алергічні реакції або непереносимість;
 
370. 2) інформація, пов’язана з придатністю харчового продукту для споживання вегетаріанцями та веганцями;
 
   2) інформація, пов’язана з придатністю харчового продукту для споживання вегетаріанцями та веганцями;
 
371. 3) зазначення референсних величин споживання для особливих груп населення, додатково до референсних величин споживання, встановлених у Додатку 9 до цього Закону.
 
-46- Продан О.П.
Частину четверту статті 28 Розділу ІV законопроекту доповнити новими пунктами 4 і 5 такого змісту:
"4) значення і зазначення референсних величин споживання, додатково до референсних величин споживання, встановлених у Додатку 9 до цього Закону, відповідно до документів відповідних міжнародних організацій, законодавства Європейського Союзу або наукових обґрунтувань;
5) додатково до встановлених у Додатку 10 перевідні коефіцієнти для обчислення енергетичної цінності відповідно до документів відповідних міжнародних організацій, законодавства Європейського Союзу або наукових обґрунтувань".
 
Враховано частково осилання у тексті законопроекту на документи відповідних міжнародних організацій, законодавство Європейського Союзу або наукові обґрунтування є зайвим і може спричинити правову невизначеність у випадку, якщо між законодавством Європейського Союзу та документами відповідних міжнародних організацій значення референсних величин споживання різнитимуться.  3) значення і зазначення референсних величин споживання додатково до референсних величин споживання, наведених у додатку № 9 до цього Закону;
4) перевідні коефіцієнти для обчислення енергетичної цінності додатково до встановлених у додатку № 10 до цього Закону.
 
372. 5. Інформація, що подається в добровільному порядку, не повинна зазначатися у спосіб, який зменшує площу поверхні, необхідної для подання обов’язкової інформації про харчові продукти.
 
   5. Інформація про харчові продукти, що надається в добровільному порядку, не повинна зазначатися у спосіб, що зменшує площу поверхні, необхідної для надання обов’язкової інформації про харчові продукти.
 
373. Розділ V
 
   Розділ V
 
374. ДЕРЖАВНИЙ КОНТРОЛЬ ТА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ОПЕРАТОРІВ РИНКУ
 
   ДЕРЖАВНИЙ КОНТРОЛЬ ТА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ОПЕРАТОРІВ РИНКУ ХАРЧОВИХ ПРОДУКТІВ
 
375. Стаття 29. Державний контроль за виконанням законодавства щодо інформації про харчові продукти
 
   Стаття 29. Державний контроль за додержанням законодавства щодо надання споживачам інформації про харчові продукти
 
376. Державний контроль за виконанням законодавства стосовно надання інформації для споживачів щодо харчових продуктів здійснюється відповідно до вимог Закону України «Про державний контроль за дотриманням законодавства про харчові продукти, корми, побічні продукти тваринного походження, здоров’я та благополуччя тварин».
 
   Державний контроль за додержанням законодавства щодо надання споживачам інформації про харчові продукти здійснюється відповідно до Закону України «Про державний контроль за дотриманням законодавства про харчові продукти, корми, побічні продукти тваринного походження, здоров’я та благополуччя тварин».
 
377. Стаття 30. Відповідальність операторів ринку за порушення законодавства стосовно інформації про харчові продукти
 
   Стаття 30. Відповідальність операторів ринку харчових продуктів за порушення законодавства щодо надання споживачам інформації про харчові продукти
 
378. Оператори ринку харчових продуктів, винні в порушенні цього Закону, несуть відповідальність у межах діяльності, яку вони провадять, відповідно до Закону України «Про державний контроль за дотриманням законодавства про харчові продукти, корми, побічні продукти тваринного походження, здоров’я та благополуччя тварин».
 
-47- Колєсніков Д.В.
Розділ V доповнити новою статтею 31 наступного змісту:
"Стаття 31 Громадський контроль за виконанням законодавства щодо інформації про харчові продукти
1. Громадський контроль за виконанням законодавства щодо інформації про харчові продукти здійснюється громадськими організаціями, статут яких передбачає здійснення відповідної діяльності, та громадськими інспекторами. Положення про порядок здійснення такого громадського контролю затверджується центральним органом виконавчої влади, що формує та забезпечує реалізацію державної політики у сфері безпечності та окремих показників якості харчових продуктів.
 
Відхилено Відповідно до Закону України «Про державний контроль за дотриманням законодавства про харчові продукти, корми, побічні продукти тваринного походження, здоров’я та благополуччя тварин» єдиним контролюючим органом є Держпродспоживслужба (компетентний орган)  Оператори ринку харчових продуктів, винні у порушенні вимог цього Закону, несуть відповідальність у межах діяльності, яку вони провадять, відповідно до Закону України «Про державний контроль за дотриманням законодавства про харчові продукти, корми, побічні продукти тваринного походження, здоров’я та благополуччя тварин».
 
379. Розділ VІ
 
   Розділ VІ
 
380. ПРИКІНЦЕВІ ТА ПЕРЕХІДНІ ПОЛОЖЕННЯ
 
   ПРИКІНЦЕВІ ТА ПЕРЕХІДНІ ПОЛОЖЕННЯ
 
381. 1. Цей Закон набирає чинності через шість місяців з дня його опублікування.
 
-48- Кулініч О.І.
Підпункт 1 пункту 4 Розділу VІ Прикінцеві та Перехідні положення, доповнити такими словами "крім пункту "г" підпункту 2 пункту 4 цього Розділу, який набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування".
 
Враховано   Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування, та вводиться в дію через шість місяців з дня його опублікування, крім:
частини одинадцятої статті 6 цього Закону, яка вводиться в дію з дня набрання чинності цим Законом;
підпункту "г" підпункту 2 пункту 4 та пункту 5 цього розділу, які вводяться в дію з дня набрання чинності цим Законом.
 
    -49- Продан О.П.
Пункт 1 Розділу VІ законопроекту доповнити словами "окрім частини одинадцятої статті 6 цього Закону, яка набирає чинності в день його опублікування".
 
Враховано    
382. 2. Харчові продукти, які відповідають вимогам законодавства стосовно інформації про харчові продукти, що діяло до набрання чинності цим Законом, але які не відповідають вимогам цього Закону після набрання ним чинності, можуть вироблятися та/або вводитися в обіг протягом трьох років після набрання чинності цим Законом. Зазначені харчові продукти можуть перебувати в обігу до настання кінцевої дати споживання або закінчення строку придатності.
 
-50- Колєсніков Д.В.
У пункті другому Розділу VІ "Прикінцеві та перехідні положення" слова "трьох років" замінити на слова "одного року".
 
Відхилено Редакція, прийнята у першому читанні, узгоджена у рамках РГ щодо розробки законопроекту  2. Установити, що харчові продукти, які відповідають вимогам законодавства щодо надання споживачам інформації про харчові продукти, що діяло до введення в дію цього Закону, але не відповідають вимогам цього Закону, можуть вироблятися та/або вводитися в обіг протягом трьох років після введення в дію цього Закону. Такі харчові продукти можуть перебувати в обігу до настання кінцевої дати споживання або закінчення строку придатності.
 
383. 3. Додатки №№ 1 - 11 до цього Закону є його невід’ємною частиною.
 
   3. Додатки №№ 1 - 11 до цього Закону є його невід’ємною частиною.
 
384. 4. Внести зміни до таких законів України:
 
   4. Внести зміни до таких законів України:
 
385. 1) У Законі України «Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв та тютюнових виробів» (Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1995, N 46, ст. 345):
 
   1) у Законі України «Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв та тютюнових виробів» (Відомості Верховної Ради України, 1995 р., № 46, ст. 345 із наступними змінами):
 
386. а) у статті 1:
 
   а) абзаци тридцять третій і сорок шостий статті 1 викласти в такій редакції:
 
387. абзац 33 викласти у такій редакції:
 
      
388. «спирт етиловий ректифікований неденатурований - спирт етиловий з вмістом спирту більше ніж 80 відсотків об'ємних одиниць, отриманий шляхом фракційної перегонки етилового спирту-сирцю або брагоректифікацією дозрілої бражки»;
 
   «спирт етиловий ректифікований неденатурований - спирт етиловий з вмістом спирту більше 80 відсотків об'ємних одиниць, отриманий шляхом фракційної перегонки етилового спирту-сирцю або брагоректифікацією дозрілої бражки»;
 
389. абзац 46 викласти у такій редакції:
 
      
390. «зерновий дистилят - спирт харчовий питний етиловий дистильований, отриманий шляхом дистиляції, міцністю до 70 відсотків об'ємних одиниць, що використовується для виробництва алкогольних напоїв та спиртовмісних харчових напоїв і виробляється із зернової сировини/зернових культур».
 
   «зерновий дистилят - спирт харчовий питний етиловий дистильований, отриманий шляхом дистиляції, міцністю до 70 відсотків об'ємних одиниць, що використовується для виробництва алкогольних напоїв та спиртовмісних харчових напоїв і виробляється із зернової сировини/зернових культур»;
 
391. б) у статті 11:
 
   б) у статті 11:
 
392. абзац перший частини першої викласти в такій редакції:
 
   у частині першій:
абзац перший викласти в такій редакції:
 
393. «1. Маркування алкогольних напоїв, крім продукції, зазначеної
 
   «1. Маркування алкогольних напоїв (крім продукції, зазначеної у частині другій цієї статті), які реалізуються в Україні, здійснюється відповідно до Закону України «Про інформацію для споживачів щодо харчових продуктів» з урахуванням особливостей, встановлених цим Законом, та має містити таку інформацію»;
 
394. у частині другій цієї статті, які реалізуються в Україні, здійснюється відповідно до Закону України «Про інформацію для споживачів щодо харчових продуктів» з урахуванням особливостей, встановленим цим Законом, та має містити таку інформацію: «;
 
      
395. абзац другий частини першої виключити;
 
   абзац другий виключити;
 
396. абзац четвертий частини першої викласти в такій редакції:
 
   абзац четвертий викласти в такій редакції:
 
397. «Найменування та місцезнаходження оператора ринку, що відповідає за надання інформації про алкогольний напій, а для імпортованих алкогольних напоїв - найменування та місцезнаходження імпортера (у разі зміни найменування виробника у зв'язку зі зміною типу акціонерного товариства або у зв'язку з перетворенням акціонерного товариства в інше господарське товариство виробник має право зазначати на етикетці своє попереднє найменування протягом 18 місяців з дня зміни його найменування у зв'язку із зміною типу акціонерного товариства або у зв'язку з перетворенням акціонерного товариства в інше господарське товариство)»;
 
   «найменування та місцезнаходження оператора ринку харчових продуктів, відповідального за інформацію про алкогольний напій, а для імпортованих алкогольних напоїв - найменування та місцезнаходження імпортера (у разі зміни найменування виробника у зв'язку із зміною типу акціонерного товариства або у зв'язку з перетворенням акціонерного товариства в інше господарське товариство виробник має право зазначати на етикетці своє попереднє найменування протягом 18 місяців з дня зміни його найменування у зв'язку із зміною типу акціонерного товариства або у зв'язку з перетворенням акціонерного товариства в інше господарське товариство)»;
 
398. абзац перший частини другої викласти у такій редакції:
 
   у частині другій:
абзац перший викласти в такій редакції:
 
399. «2.Маркування виноробної продукції, у тому числі сидру і перрі (без додання спирту), зброджених напоїв, одержаних виключно в результаті природнього (натурального) бродіння фруктових, ягідних та фруктово-ягідних соків, з вмістом спирту не більше 8, 5 відсотка об'ємних одиниць (без додання спирту), яка реалізується в Україні, здійснюється відповідно до Закону України «Про інформацію для споживачів щодо харчових продуктів» з урахуванням особливостей, встановленим цим Законом. Маркування виноробної продукції, у тому числі сидру і перрі (без додання спирту), зброджених напоїв, одержаних виключно в результаті природнього (натурального) бродіння фруктових, ягідних та фруктово-ягідних соків, з вмістом спирту не більше 8, 5 відсотка об'ємних одиниць (без додання спирту), яка реалізується в Україні, має містити таку інформацію: «; :
 
   «2. Маркування виноробної продукції, у тому числі сидру і перрі (без додавання спирту), зброджених напоїв, одержаних виключно в результаті природного (натурального) бродіння фруктових, ягідних та фруктово-ягідних соків, з вмістом спирту не більше 8,5 відсотка об'ємних одиниць (без додавання спирту), яка реалізується в Україні, здійснюється відповідно до Закону України «Про інформацію для споживачів щодо харчових продуктів» з урахуванням особливостей, встановлених цим Законом. Маркування виноробної продукції, у тому числі сидру і перрі (без додавання спирту), зброджених напоїв, одержаних виключно в результаті природного (натурального) бродіння фруктових, ягідних та фруктово-ягідних соків, з вмістом спирту не більше 8,5 відсотка об'ємних одиниць (без додавання спирту), яка реалізується в Україні, має містити таку інформацію»;
 
400. абзац другий частини другої виключити;
 
   абзац другий виключити;
 
401. абзац четвертий частини другої викласти у такій редакції:
 
   абзац четвертий викласти в такій редакції:
 
402. «Найменування та місцезнаходження оператора ринку, що відповідає за надання інформації про алкогольний напій, а для імпортованих алкогольних напоїв - найменування та місцезнаходження імпортера (у разі зміни найменування виробника у зв'язку зі зміною типу акціонерного товариства або у зв'язку з перетворенням акціонерного товариства в інше господарське товариство виробник має право зазначати на етикетці своє попереднє найменування протягом 18 місяців з дня зміни його найменування у зв'язку із зміною типу акціонерного товариства або у зв'язку з перетворенням акціонерного товариства в інше господарське товариство)»;
 
   «найменування та місцезнаходження оператора ринку харчових продуктів, відповідального за надання інформації про алкогольний напій, а для імпортованих алкогольних напоїв - найменування та місцезнаходження імпортера (у разі зміни найменування виробника у зв'язку із зміною типу акціонерного товариства або у зв'язку з перетворенням акціонерного товариства в інше господарське товариство виробник має право зазначати на етикетці своє попереднє найменування протягом 18 місяців з дня зміни його найменування у зв'язку із зміною типу акціонерного товариства або у зв'язку з перетворенням акціонерного товариства в інше господарське товариство)»;
 
403. абзац сімнадцятий частини другої виключити;
 
   абзац сімнадцятий виключити;
 
404. абзац п’ятий частини четвертої викласти в такій редакції:
 
   абзац п’ятий частини четвертої викласти в такій редакції:
 
405. «Зміни до цієї статті набирають чинності не раніше, ніж через 24 місяці від дня опублікування закону, яким передбачено внесення таких змін».
 
   «Зміни до цієї статті набирають чинності не раніше ніж через 24 місяці з дня опублікування закону про внесення відповідних змін»;
 
406. 2) У Законі України «Про основні принципи та вимоги до безпечності та якості харчових продуктів» (Відомості Верховної Ради (ВВР), 2014 р., № 41-42, ст.2024; 2015 р., № 4, ст.19):
 
   2) у Законі України «Про основні принципи та вимоги до безпечності та якості харчових продуктів» (Відомості Верховної Ради України, 2014 р., № 41-42, ст. 2024 із наступними змінами):
 
407. а) у статті 1:
 
   а) у статті 1:
 
408. у частині першій:
 
   у частині першій:
 
409. пункти 23, 29, 38, 66 виключити;
 
-51- Бакуменко О.Б.
У частині четвертій прикінцевих та перехідних положень:
1) У підпункті а) пункту 2) додати посилання на пункт 28:
"а) у статті 1:
у частині першій:
пункти 23, 28, 29, 38, 66 виключити; ";
 
Враховано   пункти 23, 28, 29, 38 і 66 виключити;
 
410. пункт 27 викласти в такій редакції:
 
   пункт 27 викласти в такій редакції:
 
411. «27) заклад громадського харчування - ресторан, бар, кафе, їдальня, закусочна, піцерія, кулінарія, кіоск чи інший заклад, не залежно від територіальних ознак (місця) провадження господарської діяльності з громадського харчування та ступеня доступності харчування будь-яким особам»;
 
   «27) заклад громадського харчування - ресторан, бар, кафе, їдальня, закусочна, піцерія, кулінарія, кіоск чи інший заклад незалежно від територіальних ознак (місця) провадження господарської діяльності з громадського харчування та ступеня доступності харчування будь-яким особам»;
 
412. абзац четвертий пункту 44 викласти у такій редакції:
 
   абзац четвертий пункту 44 викласти в такій редакції:
 
413. «44) інформація про харчовий продукт, надана споживачеві, зокрема шляхом зазначення у маркуванні, та інша загальнодоступна споживачеві інформація про уникнення негативних для здоров’я наслідків, пов’язаних з харчовим продуктом чи категорією харчових продуктів»;
 
   «інформація про харчовий продукт, надана споживачеві, зокрема шляхом зазначення у маркуванні, та інша загальнодоступна споживачеві інформація про уникнення негативних для здоров’я наслідків, пов’язаних з харчовим продуктом чи категорією харчових продуктів»;
 
414. пункт 47 викласти у такій редакції:
 
   пункт 47 викласти в такій редакції:
 
415. «47) неправильно маркований харчовий продукт - харчовий продукт вважається неправильно маркованим, якщо маркування не відповідає вимогам законодавства»;
 
   «47) неправильно маркований харчовий продукт - харчовий продукт, маркування якого не відповідає вимогам законодавства»;
 
416. доповнити пунктом такого змісту:
 
   доповнити пунктом 96 такого змісту:
 
417. «харчовий ензим - продукт, отриманий з рослин, тварин або мікроорганізмів, або продуктів з них, включаючи продукт, отриманий в процесі ферментації з використанням мікроорганізмів:
 
   «96) харчовий ензим - продукт, отриманий з рослин, тварин або мікроорганізмів, або продуктів з них, включаючи продукт, отриманий у процесі ферментації з використанням мікроорганізмів, що має у складі один або кілька ензимів, здатних каталізувати характерні біохімічні реакції, та доданий до харчового продукту для технологічного призначення на будь-якому етапі виробництва, переробки, приготування, обробки, пакування, транспортування або зберігання харчових продуктів»;
 
418. а) що має у складі один або кілька ензимів, здатних каталізувати характерні біохімічні реакції та
 
      
419. б) доданий до харчового продукту для технологічного призначення на будь-якому етапі виробництва, переробки, приготування, обробки, упакування, транспортування або зберігання харчових продуктів»;
 
      
420. у частині другій:
 
   частину другу доповнити другим реченням такого змісту: «Терміни «етикетка», «інгредієнт» та «маркування» вживаються в цьому Законі у значеннях, наведених у Законі України «Про інформацію для споживачів щодо харчових продуктів»;
 
421. доповнити реченням такого змісту: «Терміни «етикетка», «інгредієнт» та «маркування» вживаються у цьому Законі у значеннях, наведених у Законі України «Про інформацію для споживачів щодо харчових продуктів».
 
      
422. б) частину першу статті 2 викласти у такій редакції:
 
   б) частину першу статті 2 викласти в такій редакції:
 
423. «1. Законодавство про безпечність та окремі показники якості харчових продуктів складається з Конституції України, цього Закону, Закону України «Про державний контроль за дотриманням законодавства про харчові продукти, корми, побічні продукти тваринного походження, здоров’я та благополуччя тварин», Закону України «Про інформацію для споживачів щодо харчових продуктів», інших, виданих відповідно до них, нормативно-правових актів.»;
 
   «1. Законодавство про безпечність та окремі показники якості харчових продуктів складається з Конституції України, цього Закону, законів України «Про державний контроль за дотриманням законодавства про харчові продукти, корми, побічні продукти тваринного походження, здоров’я та благополуччя тварин», «Про інформацію для споживачів щодо харчових продуктів» та інших актів, виданих відповідно до зазначених нормативно-правових актів»;
 
424. в) абзац третій частини першої статті 3 викласти у такій редакції:
 
   в) абзац третій частини першої статті 3 викласти в такій редакції:
 
425. «вимоги до окремих показників якості харчових продуктів»;
 
   «вимоги до окремих показників якості харчових продуктів»;
 
426. г) статтю 20 доповнити частиною восьмою такого змісту:
 
   г) статтю 20 доповнити частиною восьмою такого змісту:
 
427. «8. Операторам ринку забороняється здійснювати обіг харчових продуктів, отриманих з потужностей, що не пройшли державної реєстрації або не отримали експлуатаційного дозволу відповідно до цього Закону, та/або використовувати такі харчові продукти у виробництві інших харчових продуктів»;
 
   «8. Операторам ринку забороняється здійснювати обіг харчових продуктів, отриманих з потужностей, що не пройшли державної реєстрації або не отримали експлуатаційного дозволу відповідно до цього Закону, та/або використовувати такі харчові продукти у виробництві інших харчових продуктів»;
 
428. ґ) доповнити статтею такого змісту:
 
-52- Кулініч О.І.
Підпункт 2 пункту 4 Розділу VІ "Прикінцеві та перехідні положення" після пункту "г" доповнити новим пунктом такого змісту:
"ґ) статтю 22 викласти у такій редакції:
"Стаття 22. Вимоги до операторів ринку стосовно забезпечення простежуваності
1. Оператори ринку повинні бути здатні встановити інших операторів ринку, які безпосередньо постачають їм харчові продукти та інші об’єкти санітарних заходів за принципом "крок назад".
2. Оператори ринку повинні бути здатні встановити інших операторів ринку, яким вони безпосередньо постачають харчові продукти та інші об’єкти санітарних заходів за принципом "крок вперед".
3. Оператори ринку, що здійснюють виробництво та/або обіг харчових продуктів (включаючи пророщені зерна і зерна, які призначені для виробництва пророщених зерен) повинні без затримки надавати операторам ринку, до яких відправляються ці продукти, а також на вимогу компетентного органу, таку інформацію:
1) назва, опис харчового продукту або таксономічна назва зерен (для пророщених зерен і зерен, які призначені для виробництва пророщених зерен);
2) обсяг (об’єм) або кількість (вага) харчового продукту;
3) інформація, яка дозволяє ідентифікувати партію харчового продукту;
4) дата відправлення партії харчового продукту;
5) особистий реєстраційний номер, найменування та місцезнаходження потужності, з якої відправляється харчовий продукт;
6) особистий реєстраційний номер, найменування та місцезнаходження оператора ринку, якщо вони відрізняються від найменування та місцезнаходження потужності, з якої відправляється харчовий продукт;
7) особистий реєстраційний номер, найменування та місцезнаходження потужності, до якої відправляється харчовий продукт;
8) особистий реєстраційний номер, найменування та місцезнаходження оператора ринку, якщо вони відрізняються від найменування та місцезнаходження потужності, до якої відправляється харчовий продукт;
5. Така інформація повинна зберігатися у оператора ринку протягом шести місяців після закінчення кінцевої дати споживання або строку придатності харчового продукту.
6. Оператори ринку самостійно визначають форму (електронна, паперова, змішана) ведення зазначеної в цій статті інформації, а також її надання компетентному органу та іншим операторам ринку.
7. Центральний орган виконавчої влади, що формує та забезпечує реалізацію державної політики у сфері безпечності та окремих показників якості харчових продуктів затверджує Правила щодо запровадження операторами ринку простежуваності".
2. У зв’язку з цим підпункти "ґ" - "д" підпункту 2 пункту 4 Розділу VІ замінити на підпункти "д" - "е" відповідно.
 
Відхилено З огляду на те, що питання простежуваності прямо не стосується проекту законопроекту «Про надання інформації споживачам щодо харчових продуктів» та відсутність узгодженої позиції щодо запропонованої поправки, пропонуємо відхили зазначену поправку та прописати питання простежуваності у комплексному законопроекті щодо внесення змін до законів України у сфері СФЗ, який наразі розробляється, врахувавши положення відповідних регламентів ЄС у сфері простежуваності, зокрема Регламентіу ЄС 931/2011.  ґ) доповнити статтею 22-1 такого змісту:
 
429. « Стаття 22-1. Позначення, яке ідентифікує партію до якої належить харчовий продукт
 
   « Стаття 22-1. Позначення, що ідентифікує партію, до якої належить харчовий продукт
 
430. 1. Харчовий продукт може бути введений в обіг та знаходитися в обігу тільки якщо його маркування містить позначення, яке ідентифікує партію до якої належить такий харчовий продукт. Виключення становлять випадки, передбачені частинами другою та восьмою цієї статті.
 
   1. Харчовий продукт може бути введений в обіг та перебувати в обігу лише за наявності на його маркуванні позначення, що ідентифікує партію, до якої належить такий харчовий продукт, крім випадків, передбачених частинами другою і восьмою цієї статті.
 
431. 2. Вимога, встановлена частиною першою цієї статті, не застосовується:
 
   2. Вимога, встановлена частиною першою цієї статті, не застосовується:
 
432. 1) до харчових продуктів, які після виходу з виробничої зони продаються чи поставляються на склади тимчасового зберігання, підготовки або пакування, або транспортуються до потужностей з їх обробки або переробки, або гуртуються для негайної обробки або переробки;
 
   1) до харчових продуктів, які після виходу з виробничої зони підлягають продажу або постачаються на склади тимчасового зберігання, підготовки чи пакування, або транспортуються до потужностей з їх обробки чи переробки, або гуртуються для негайної обробки чи переробки;
 
433. 2) якщо нефасований харчовий продукт вміщується в упаковку в місцях продажу кінцевому споживачеві, у тому числі на прохання споживача;
 
   2) якщо нефасований харчовий продукт вміщується в упаковку в місцях продажу кінцевому споживачеві, у тому числі на прохання споживача;
 
434. 3) до упаковки або тари, найбільша сторона яких має площу менше 10 сантиметрів квадратних;
 
-53- Колєсніков Д.В.
Пункт третій частини другій статті 221 Закону України "Про основні принципи та вимоги до безпечності та якості харчових продуктів" (Відомості Верховної Ради (ВВР), 2014 р., № 41-42, ст.2024; 2015 р., № 4, ст.19) виключити.
 
Відхилено Редакція, прийнята у першому читанні, відповідає вимогам Директиви ЄС 2011/91  3) до упаковки або тари, найбільша поверхня якої має площу менше 10 квадратних сантиметрів;
 
435. 4) до індивідуальних порцій морозива. Позначення, що ідентифікує партію морозива, має бути нанесено на групову упаковку.
 
   4) до індивідуальних порцій морозива. Позначення, що ідентифікує партію морозива, наноситься на групову упаковку.
 
436. 3. В кожному випадку партія визначається оператором ринку який є виробником, обробником або пакувальником відповідного харчового продукту чи оператором ринку, яким харчовий продукт введено в обіг.
 
   3. У кожному випадку партія визначається оператором ринку, який є виробником, обробником або пакувальником відповідного харчового продукту, чи оператором ринку, яким харчовий продукт введено в обіг.
 
437. 4. Позначенню, вказаному у частині першій цієї статті, має передувати велика літера «L» латинської абетки, за виключенням випадків, коли таке позначення чітко відрізняється від інших позначень у маркуванні.
 
   4. Позначенню, передбаченому частиною першою цієї статті, має передувати велика літера «L» латинської абетки, крім випадків, коли таке позначення чітко відрізняється від інших позначень у маркуванні.
 
438. 5. Для фасованих харчових продуктів позначення, вказане у частині першій цієї статті, та, за необхідності, велика літера «L» латинської абетки, наносяться на упаковку або на етикетку, що до неї прикріплена.
 
   5. Для фасованих харчових продуктів позначення, передбачене частиною першою цієї статті, та, за потреби, велика літера «L» латинської абетки наносяться на упаковку або на етикетку, прикріплену до неї.
 
439. 6. Для нефасованих харчових продуктів позначення, вказане у частині першій цієї статті, та, за необхідності, велика літера «L» латинської абетки, наносяться на упаковку або контейнер або, за їх відсутності, зазначається у документах, що супроводжують харчовий продукт.
 
   6. Для нефасованих харчових продуктів позначення, передбачене частиною першою цієї статті, та, за потреби, велика літера «L» латинської абетки наносяться на упаковку або контейнер або, за їх відсутності, зазначаються в документах, що супроводжують харчовий продукт.
 
440. 7. Позначення, вказане у частині першій цієї статті, повинно наноситися таким чином, щоб бути чітким, розбірливим та таким, щоб його неможливо було видалити.
 
   7. Позначення, передбачене частиною першою цієї статті, має бути нанесене чітко, розбірливо та без можливості його видалення.
 
441. 8. Якщо у маркуванні зазначається мінімальний строк придатності харчового продукту або дата «вжити до», позначення, яке ідентифікує партію, не зазначається за умови, коли дата складається дня та місяця у зазначеному порядку та у незакодованій формі».
 
-54- Бакуменко О.Б.
у частині восьмій Статті 22-1 слова "мінімальний строк придатності" замінити словами "мінімальний термін придатності";
 
Враховано   8. Якщо маркування харчового продукту містить мінімальний термін його придатності або дату «вжити до», що складається з дня і місяця у відповідному порядку та у незакодованій формі, позначення, що ідентифікує партію, не зазначається»;
 
442. д) статтю 39 виключити.
 
-55- Колєсніков Д.В.
Статтю 39 Закону України "Про основні принципи та вимоги до безпечності та якості харчових продуктів" (Відомості Верховної Ради (ВВР), 2014 р., № 41-42, ст.2024; 2015 р., № 4, ст.19) -залишити в чинній редакції.
Частину четверту статті 39 Закону України "Про основні принципи та вимоги до безпечності та якості харчових продуктів" (Відомості Верховної Ради (ВВР), 2014 р., № 41-42, ст.2024; 2015 р., № 4, ст.19) викласти у наступній редакції:
"У разі наявності у харчовому продукті генетично модифікованих організмів (ГМО), в будь-якому інгредієнті складається або вироблений з генетично модифікованих організмів, маркування харчового продукту повинно включати позначку "з ГМО".".
 
Відхилено Норми щодо позначення наявності ГМО перенесені до частин другої та третьої статті 6 цього проекту Закону із статті 39 Закону України "Про основні принципи та вимоги до безпечності та якості харчових продуктів", яку планується скасувати  д) статтю 39 виключити;
 
    -56- Левченко Ю.В.
Пункт "д)" підпункту 2 пункту 4 розділу 6 Законопроекту викласти у наступній редакції:
"Стаття 39. Вимоги до маркування дієтичних добавок
1.При маркуванні дієтичних добавок, в тому числі для реклами, забороняється використовувати:
1) вислови щодо можливої лікувальної дії, втамування болю;
2) листи подяки, визнання, поради, якщо вони пов’язані з лікуванням чи полегшенням умов перебігу захворювань, а також посилання на таку інформацію;
3) вислови, які спричиняють чи сприяють виникненню відчуття негативного психологічного стану."
 
Відхилено Вимоги до маркування дієтичних добавок мають бути предметом регулювання відповідного окремого законодавства.   
443. 3) У Законі України «Про виробництво та обіг органічної сільськогосподарської продукції та сировини» (Відомості Верховної Ради України, 2014 р., № 20-21, ст. 721; 2015 р., № 21, ст. 133):
 
-57- Кулініч О.І.
підпункт 3 пункту 4 Розділу VІ «Прикінцеві та перехідні положення» виключити.
 
Враховано      
444. а) у статті 1:
 
      
445. абзаци дванадцятий та п’ятнадцятий частини першої виключити;
 
      
446. частину другу після першого речення доповнити реченням такого змісту:
 
      
447. «Терміни «інгредієнт» та «маркування» вживаються у значенні, визначеному у Законі України «Про інформацію для споживачів щодо харчових продуктів».»;
 
      
448. б) у статті 29:
 
      
449. частину першу викласти в такій редакції:
 
      
450. «1. Маркування органічної продукції (сировини) здійснюється відповідно до Закону України «Про інформацію для споживачів щодо харчових продуктів» з урахуванням особливостей, встановлених цим Законом.».
 
      
451. 4) У Законі України «Про державний контроль за дотриманням законодавства про харчові продукти, корми, побічні продукти тваринного походження, здоров'я та благополуччя тварин» (Відомості Верховної Ради України, 2017 р., № 31, ст. 343):
 
   3) у Законі України «Про державний контроль за дотриманням законодавства про харчові продукти, корми, побічні продукти тваринного походження, здоров'я та благополуччя тварин» (Відомості Верховної Ради України, 2017 р., № 31, ст. 343; 2018 р., №41, ст.320):
 
452. а) у статті 21:
 
-58- Продан О.П.
Підпункт 4 пункту 4 розділу VІ законопроекту (зміни до Закону України "Про державний контроль за дотриманням законодавства про харчові продукти, корми, побічні продукти тваринного походження, здоров'я та благополуччя тварин") після абзацу першого доповнити новим пунктом такого змісту:
"а) пункт 5 частини першої статті 1 викласти в такій редакції:
"5) вантаж - певна кількість харчових продуктів, кормів, сіна, соломи, побічних продуктів тваринного походження одного виду (відповідно до затверджених форм міжнародних сертифікатів, якщо їх затвердження передбачається цим Законом), що супроводжується одним міжнародним сертифікатом (якщо його наявність вимагається згідно із законом), перевозиться одним транспортним засобом та надходить з однієї країни або її окремої території (зони або компартмента)".
Підпункти а) - г) підпункту 4 пункту 4 розділу VІ законопроекту вважати підпунктами б) -ґ) відповідно».
 
Враховано   а) пункт 5 частини першої статті 1 викласти в такій редакції:
"5) вантаж - певна кількість харчових продуктів, кормів, сіна, соломи, побічних продуктів тваринного походження одного виду (відповідно до затверджених форм міжнародних сертифікатів, якщо їх затвердження передбачається цим Законом), що супроводжується одним міжнародним сертифікатом (якщо його наявність вимагається згідно із законом), перевозиться одним транспортним засобом та надходить з однієї країни або її окремої території (зони або компартмента)";
 
453. частину дванадцяту викласти у такій редакції:
 
   б) частину дванадцяту статті 21 викласти в такій редакції:
 
454. «12. Оператор ринку, який не погоджується з результатами основного лабораторного дослідження (випробування), має право подати до компетентного органу заяву про проведення арбітражного лабораторного дослідження (випробування). У заяві про проведення арбітражного лабораторного дослідження (випробування) оператор ринку зазначає уповноважену лабораторію, що використовує підтверджувальні (референс) методи (методики) та розташована в Україні, в якій він просить провести арбітражне лабораторне дослідження (випробування). Арбітражне лабораторне дослідження (випробування) не може проводитися в уповноваженій лабораторії, яка проводила основне лабораторне дослідження (випробування). Якщо протягом п’яти робочих днів з дня отримання оператором ринку повідомлення про результати основного лабораторного дослідження (випробування) така заява не подана оператором ринку, результати основного лабораторного дослідження (випробування), які свідчать про невідповідність, вважаються остаточними»;
 
-59- Бакуменко О.Б.
підпункт а) пункту 4) викласти у такій редакції:
"а) у статті 21:
частину дванадцяту викласти у такій редакції:
"12. Оператор ринку, який не погоджується з результатами основного лабораторного дослідження (випробування), має право подати до компетентного органа заяву про проведення арбітражного лабораторного дослідження (випробування). У заяві про проведення арбітражного лабораторного дослідження (випробування) оператор ринку зазначає уповноважену референс-лабораторію, що використовує підтверджувальні (референс) методи (методики) та розташована в Україні, або референс-лабораторію, розташовану в ЄС, в якій він просить провести арбітражне лабораторне дослідження (випробування). Арбітражне лабораторне дослідження (випробування) не може проводитися в уповноваженій лабораторії, яка проводила основне лабораторне дослідження (випробування). Якщо протягом п’яти робочих днів з дня отримання оператором ринку повідомлення про результати основного лабораторного дослідження (випробування) така заява не подана оператором ринку, результати основного лабораторного дослідження (випробування), які свідчать про невідповідність, вважаються остаточними";
 
Враховано   «12. Оператор ринку, який не погоджується з результатами основного лабораторного дослідження (випробування), має право подати до компетентного органу заяву про проведення арбітражного лабораторного дослідження (випробування), в якій зазначає уповноважену референс-лабораторію, що використовує підтверджувальні (референс) методи (методики) та розташована в Україні, або референс-лабораторію, розташовану у державі Європейського Союзу, в якій просить провести арбітражне лабораторне дослідження (випробування) із зазначенням відповідних підтверджувальних (референс) методів (методик). Арбітражне лабораторне дослідження (випробування) не може проводитися в уповноваженій лабораторії, яка проводила основне лабораторне дослідження (випробування). У разі якщо протягом п’яти робочих днів з дня отримання оператором ринку повідомлення про результати основного лабораторного дослідження (випробування) така заява не подана оператором ринку, результати основного лабораторного дослідження (випробування), що свідчать про невідповідність, вважаються остаточними»;
 
    -60- Продан О.П.
У другому реченні абзацу третього підпункту а) підпункту 4 пункту 4 розділу VІ законопроекту (зміни до Закону України "Про державний контроль за дотриманням законодавства про харчові продукти, корми, побічні продукти тваринного походження, здоров'я та благополуччя тварин") слова "зазначає уповноважену лабораторію" замінити словами "зазначає акредитовану лабораторію", слова "та розташована в Україні" замінити словами "для відповідного параметра дослідження (випробування)".
 
Відхилено Друге речення абзацу третього підпункту а) підпункту 4 пункту 4 розділу VІ законопроекту (зміни до Закону України "Про державний контроль за дотриманням законодавства про харчові продукти, корми, побічні продукти тваринного походження, здоров'я та благополуччя тварин") вже виправлено правками Н.д.Бакуменко О.Б, які враховані   
455. б) статтю 42 доповнити частиною дев’ятою такого змісту:
 
   г) статтю 42 доповнити частиною дев’ятою такого змісту:
 
456. «9. якщо при ввезенні на митну територію України морським, залізничним або повітряним транспортом продуктів у контейнерах, відбулась заміна транспортного засобу, на якому здійснювалося перевезення таких контейнерів, оператор ринку зобов’язаний надати документи щодо простежуваності переміщення відповідного вантажу (час та місце перевантаження, назва транспортних засобів) та відобразити дане перевантаження при заповненні відповідної частини загального ветеринарного документа на ввезення. Така заміна транспортного засобу можлива за умови неушкодженості опломбування відповідного контейнера з продуктами»;
 
   «9. У разі якщо під час ввезення продуктів у контейнерах на митну територію України морським, залізничним або повітряним транспортом відбулася заміна транспортного засобу, на якому здійснювалося перевезення таких контейнерів, оператор ринку зобов’язаний надати документи щодо простежуваності переміщення відповідного вантажу (час і місце перевантаження, назва транспортних засобів) та відобразити таке перевантаження при заповненні відповідної частини загального ветеринарного документа на ввезення. Така заміна транспортного засобу здійснюється лише за умови неушкодженості опломбування відповідного контейнера з продуктами»;
 
457. в) у статті 41:
 
   в) у статті 41:
 
458. пункт п’ятий частини восьмої викласти у такій редакції:
 
   пункт 5 частини восьмої викласти в такій редакції:
 
459. «5) ввозяться (пересилаються) як торговельні (виставкові) зразки або об’єкти наукових досліджень за умови попереднього надання компетентному органу інформації про такі продукти та відсутності обгрунтованих заперечень компетентного органу проти такого ввезення (пересилання), надісланого (наданого) відповідному оператору ринку протягом десяти робочих днів з моменту отримання інформації про такі продукти. Заперечення компетентного органу проти ввезення (пересилання) продуктів в такому порядку вважаються обгрунтованими лише у разі, якщо їх ввезення (пересилання) може створити загрозу для життя та/або здоров’я людини та/або тварини»;
 
   «5) ввозяться (пересилаються) як торговельні (виставкові) зразки або об’єкти наукових досліджень, за умови попереднього надання компетентному органу інформації про такі продукти та відсутності обґрунтованого заперечення компетентного органу проти такого ввезення (пересилання), надісланого (наданого) відповідному оператору ринку протягом 10 робочих днів з дня отримання інформації про такі продукти. Заперечення компетентного органу проти ввезення (пересилання) продуктів у такому порядку вважаються обґрунтованими лише у разі, якщо їх ввезення (пересилання) може створити загрозу для життя та/або здоров’я людини та/або тварини»;
 
460. частину дев’яту викласти у такій редакції:
 
   частину дев’яту викласти в такій редакції:
 
461. «9. У разі, якщо оператор ринку попередньо не надав компетентному органу інформацію про продукти, ввезення (пересилання) яких він планує здійснити в якості торговельних (виставкових) зразків або об’єктів наукових досліджень або якщо компетентний орган надіслав (надав) оператору ринку свої обгрунтовані заперечення проти такого ввезення (пересилання), відповідні продукти не можуть бути ввезені на митну територію України в порядку, передбаченому пунктом 5 частини восьмої цієї статті.
 
   «9. У разі якщо оператор ринку попередньо не надав компетентному органу інформацію про продукти, ввезення (пересилання) яких він планує здійснити як торговельних (виставкових) зразків або об’єктів наукових досліджень, або якщо компетентний орган надіслав (надав) оператору ринку свої обґрунтовані заперечення проти такого ввезення (пересилання), відповідні продукти не можуть бути ввезені на митну територію України в порядку, передбаченому пунктом 5 частини восьмої цієї статті.
 
462. Продукти можуть бути ввезені на митну територію України як торговельні (виставкові) зразки або об’єкти наукових досліджень в порядку, передбаченому пунктом 5 частини восьмої цієї статті, якщо вони супроводжуються документом, що підтверджує попереднє повідомлення компетентного органу про їх ввезення в зазначеному порядку, здійснене не пізніше, ніж за десять робочих днів до прибуття відповідного вантажу на призначений прикордонний інспекційний пост та відсутності на відповідному призначеному прикордонному інспекційному посту обгрунтованих заперечень компетентного органу проти такого ввезення. Відповідне попереднє повідомлення повинно містити опис вантажу з продуктами, призначений прикордонний інспекційний пост, на який планується прибуття вантажу та орієнтовний час його прибуття, а також кінцевий пункт призначення вантажу.
 
   Продукти можуть бути ввезені на митну територію України як торговельні (виставкові) зразки або об’єкти наукових досліджень у порядку, передбаченому пунктом 5 частини восьмої цієї статті, якщо вони супроводжуються документом, що підтверджує попереднє повідомлення компетентного органу про їх ввезення у зазначеному порядку, здійснене не пізніше ніж за 10 робочих днів до прибуття відповідного вантажу на призначений прикордонний інспекційний пост, та за відсутності на відповідному призначеному прикордонному інспекційному посту обґрунтованих заперечень компетентного органу проти такого ввезення. Відповідне попереднє повідомлення повинно містити опис вантажу з продуктами, інформацію про призначений прикордонний інспекційний пост, на який планується прибуття вантажу, орієнтовний час прибуття вантажу та кінцевий пункт його призначення.
 
463. Продукти, ввезені (переслані) на митну територію України згідно з пунктом 5 частини восьмої цієї статті, після їх використання за призначенням повинні бути знищені або вивезені (переслані) за межі України у спосіб, що унеможливлює заподіяння шкоди здоров’ю людини та/або тварини. Правила поводження з продуктами, ввезеними (пересланими) на митну територію України як торговельні (виставкові) зразки або об’єкти наукових досліджень, затверджуються центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізацію державної політики у сфері безпечності та окремих показників якості харчових продуктів та у сфері ветеринарної медицини».
 
   Продукти, ввезені (переслані) на митну територію України згідно з пунктом 5 частини восьмої цієї статті, після їх використання за призначенням мають бути знищені або вивезені (переслані) за межі України у спосіб, що унеможливлює заподіяння шкоди здоров’ю людини та/або тварини. Правила поводження з продуктами, ввезеними (пересланими) на митну територію України як торговельні (виставкові) зразки або об’єкти наукових досліджень, затверджуються центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізацію державної політики у сферах безпечності та окремих показників якості харчових продуктів та у сфері ветеринарної медицини»;
 
464. г) у статті 65:
 
   ґ) у частині першій статті 65:
 
465. у частині першій:
 
      
466. у пункті 5) абзац 2 викласти у такій редакції:
 
   абзац другий пункту 5 викласти в такій редакції:
 
467. «тягне за собою накладення штрафу на юридичних осіб у розмірі тридцяти мінімальних заробітних плат, на фізичних осіб - підприємців - у розмірі двадцяти мінімальних заробітних плат»;
 
   «тягне за собою накладення штрафу на юридичних осіб у розмірі тридцяти мінімальних заробітних плат, на фізичних осіб - підприємців - у розмірі двадцяти мінімальних заробітних плат»;
 
468. доповнити пунктами 20-23 такого змісту:
 
-61- Івченко В.Є.
У підпункті 4 пункту 4 Розділу VІ ПРИКІНЦЕВІ ТА ПЕРЕХІДНІ ПОЛОЖЕННЯ:
1) у абзаці вісімнадцятому цифри "23" замінити цифрами "24";
 
Відхилено   доповнити пунктами 20-23 такого змісту:
 
469. «20) порушення встановлених законодавством вимог до надання інформації для споживачів щодо харчових продуктів, введення споживача в оману шляхом надання неточної, недостовірної та незрозумілої для споживачів інформації про харчовий продукт -
 
   «20) порушення встановлених законодавством вимог до надання інформації для споживачів щодо харчових продуктів, надання неточної, недостовірної та незрозумілої для споживачів інформації про харчовий продукт -
 
470. тягне за собою накладення штрафу на юридичних осіб в розмірі п’ятнадцяти мінімальних заробітних плат, на фізичних осіб-підприємців - у розмірі десяти мінімальних заробітних плат;
 
   тягнуть за собою накладення штрафу на юридичних осіб у розмірі п’ятнадцяти мінімальних заробітних плат, на фізичних осіб - підприємців - у розмірі десяти мінімальних заробітних плат;
 
471. 21) зміна оператором ринку харчових продуктів інформації, що супроводжує харчовий продукт, якщо такі зміни можуть вводити в оману кінцевого споживача або в інший спосіб знижувати рівень захисту споживача чи погіршувати можливість здійснення кінцевим споживачем свідомого вибору
 
   21) зміну оператором ринку харчових продуктів інформації, що супроводжує харчовий продукт, у випадку, передбаченому статтею 5 Закону України «Про інформацію для споживачів щодо харчових продуктів»;-
 
472. тягне за собою накладення штрафу на юридичних осіб в розмірі п’ятнадцяти мінімальних заробітних плат, на фізичних осіб-підприємців - у розмірі десяти мінімальних заробітних плат;
 
   тягне за собою накладення штрафу на юридичних осіб у розмірі п’ятнадцяти мінімальних заробітних плат, на фізичних осіб - підприємців - у розмірі десяти мінімальних заробітних плат;
 
473. 22) пропонування до реалізації або реалізація харчових продуктів або кормів, маркування яких не відповідає законодавству, якщо це не створює загрозу для життя та/або здоров'я людини або тварини, -
 
   22) реалізацію харчових продуктів або кормів, маркування яких не відповідає законодавству, якщо це не створює загрози для життя та/або здоров'я людини або тварини, -
 
474. тягне за собою накладення штрафу на юридичних осіб у розмірі п'яти мінімальних заробітних плат, на фізичних осіб - підприємців - у розмірі трьох мінімальних заробітних плат;
 
   тягне за собою накладення штрафу на юридичних осіб у розмірі п'яти мінімальних заробітних плат, на фізичних осіб - підприємців - у розмірі трьох мінімальних заробітних плат;
 
475. 23) ненадання інформації споживачеві та введення в оману щодо речовин та харчових продуктів, які спричиняють алергічні реакції або непереносимість -
 
   23) ненадання інформації споживачеві щодо речовин та харчових продуктів, які спричиняють алергічні реакції або непереносимість, -
 
476. тягне за собою накладення штрафу на юридичних осіб у розмірі тридцяти мінімальних заробітних плат, на фізичних осіб - підприємців - у розмірі двадцяти мінімальних заробітних плат»;
 
-62- Івченко В.Є.
доповнити підпункт абзацом двадцять сьомим такого змісту:
"24) надання споживачеві недостовірної або неповної інформації про перелік інгредієнтів, про компоненти харчового продукту, включених до переліку інгредієнтів, про кількісне зазначення інгредієнтів або категорій інгредієнтів харчового продукту -
тягнуть за собою накладення штрафу на юридичних осіб у розмірі тридцяти мінімальних заробітних плат, на фізичних осіб - підприємців - у розмірі двадцяти мінімальних заробітних плат;
повторне протягом одного року вчинення порушень, зазначених у пункті 24 цієї статті, -
тягнуть за собою накладення штрафу на юридичних осіб у розмірі дев’яноста мінімальних заробітних плат, на фізичних осіб - підприємців - у розмірі шістдесяти мінімальних заробітних плат; ".
 
Відхилено Запропоновані зміни не відносяться до законодавства ЄС. Не заперечуємо, проте вважаємо, що пункт 24) дублюватиме пункт 20)  тягне за собою накладення штрафу на юридичних осіб у розмірі тридцяти мінімальних заробітних плат, на фізичних осіб - підприємців - у розмірі двадцяти мінімальних заробітних плат»;
 
477. 5) У Законі України «Про безпечність та гігієну кормів» (Відомості Верховної Ради (ВВР), 2018, № 10, ст.53):
 
   4) у Законі України «Про безпечність та гігієну кормів» (Відомості Верховної Ради України, 2018 р., № 10, ст. 53):
 
478. статтю 18 доповнити частиною двадцять другою такого змісту:
 
-63- Люшняк М.В.
Доповнити підпункт 5 пункту 4 Розділу УІ "Прикінцеві та перехідні положення" новим положенням такого змісту:
у статті 6:
у пункті 1 слова "рівнів включень кормових добавок до корму або на поверхні корму" виключити
 
Враховано   а) абзац п’ятий пункту 1 частини першої статті 6 виключити;
б) статтю 18 доповнити частиною двадцять другою такого змісту:
 
479. «22. На виконання вимог цього Закону та Положення про державну реєстрацію кормових добавок центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізацію державної політики у сфері ветеринарної медицини, затверджує Порядок формування реєстраційного досьє».
 
-64- Продан О.П.
Підпункт 5 пункту 4 розділу VІ законопроекту (зміни до Закону України "Про безпечність та гігієну кормів") доповнити абзацами такого змісту:
"У статті 23:
абзац другий частини першої замінити абзацами такого змісту:
"Маркування кормів виконується державною мовою.
За рішенням оператора ринку, що відповідає за маркування корму, поруч із текстом, викладеним державною мовою, може розміщуватися його переклад іншими мовами.
Маркування кормів, що призначені для експорту, здійснюється згідно з умовами відповідної експортної угоди.
Знаки для товарів і послуг можуть наводитися у маркуванні у тому вигляді, в якому їм надана правова охорона в Україні відповідно до законодавства.";
доповнити частиною 13 такого змісту:
"При повідомленні інформації про кількість корму, а також інших відомостей, що зазначаються в одиницях вимірювання певних величин, застосовуються українські позначення:
одиниць вимірювання (з використанням літер українського алфавіту) Міжнародної системи одиниць (SІ);
одиниці, що не входять до SІ, але дозволені до використання центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері метрології та метрологічної діяльності;
комбінації одиниць SІ та дозволених позасистемних одиниць. Одночасно у маркуванні кормів можуть бути застосовані міжнародні позначення одиниць вимірювання (з використанням літер латинського чи грецького алфавіту).".
 
Враховано   «22. На виконання вимог цього Закону та Положення про державну реєстрацію кормових добавок центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізацію державної політики у сфері ветеринарної медицини, затверджує Порядок формування реєстраційного досьє»;
в) у статті 23:
абзац другий частини першої замінити чотирма новими абзацами такого змісту:
"Маркування кормів виконується державною мовою.
За рішенням оператора ринку, відповідального за маркування корму, поряд із текстом, викладеним державною мовою, може розміщуватися його переклад іншими мовами.
Маркування кормів, призначених для експорту, здійснюється згідно з умовами відповідної експортної угоди.
Знаки для товарів і послуг можуть наводитися у маркуванні в тому вигляді, в якому їм надана правова охорона в Україні відповідно до законодавства";
доповнити частиною тринадцятою такого змісту:
"13. При повідомленні інформації про кількість корму, а також інших відомостей, що зазначаються в одиницях вимірювання певних величин, застосовуються українські позначення:
одиниць вимірювання (з використанням літер українського алфавіту) Міжнародної системи одиниць (SІ);
одиниці, що не входять до Міжнародної системи одиниць (SІ), але дозволені до використання центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері метрології та метрологічної діяльності;
комбінації одиниць Міжнародної системи одиниць (SІ) та дозволених позасистемних одиниць. Одночасно у маркуванні кормів можуть бути застосовані міжнародні позначення одиниць вимірювання (з використанням літер латинського чи грецького алфавіту)".
 
480. 6. Кабінету Міністрів України:
 
   5. Кабінету Міністрів України з метою створення належних умов для реалізації цього Закону:
вжити заходів до приведення у відповідність із цим Законом нормативно-правових актів, забезпечивши набрання ними чинності одночасно з введенням у дію цього Закону, шляхом:
 
481. протягом шести місяців з дня, наступного за днем опублікування цього Закону подати на розгляд Верховної Ради України пропозиції щодо внесення змін до законів України, що випливають із цього Закону;
 
   приведення своїх нормативно-правових актів у відповідність із цим Законом;
прийняття нормативно-правових актів, передбачених цим Законом;
забезпечення перегляду і приведення міністерствами та іншими центральними органами виконавчої влади їх нормативно-правових актів у відповідність із цим Законом.
 
482. забезпечити прийняття нормативно-правових актів, передбачених цим Законом з урахуванням вимог законодавства Європейського Союзу, визначених Угодою про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом, Європейським співтовариством з атомної енергії і їхніми державами-членами, з іншої сторони;
 
   забезпечити прийняття нормативно-правових актів, передбачених цим Законом, з урахуванням вимог законодавства Європейського Союзу, визначених Угодою про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом, Європейським співтовариством з атомної енергії і їх державами-членами, з іншої сторони.
 
483. забезпечити набрання чинності зазначеними у абзацах четвертому - шостому цього пункту нормативно-правових актів одночасно з набранням чинності цим Законом.
 
   Голова Верховної Ради
України А. ПАРУБІЙ
 
484. Голова Верховної Ради
 
      
485. України А.В. Парубій
 
      
486. Додаток 1
 
   Додаток 1
 
487. до Закону України
 
   до Закону України «Про інформацію для споживачів щодо харчових продуктів»
 
488. «Про інформацію для споживачів
 
      
489. щодо харчових продуктів»
 
      
490. ПЕРЕЛІК
 
-65- Продан О.П.
після слова ПЕРЕЛІК додати такі знаки - (зірочка);
 
Враховано      
491. РЕЧОВИН ТА ХАРЧОВИХ ПРОДУКТІВ, ЯКІ СПРИЧИНЯЮТЬ АЛЕРГІЧНІ РЕАКЦІЇ АБО НЕПЕРЕНОСИМІСТЬ
 
   ПЕРЕЛІК РЕЧОВИН ТА ХАРЧОВИХ ПРОДУКТІВ, ЯКІ СПРИЧИНЯЮТЬ АЛЕРГІЧНІ РЕАКЦІЇ АБО НЕПЕРЕНОСИМІСТЬ
 
492. 1. Злаки, що містять глютен, а саме: пшениця (пшениця спельта та камут), жито, ячмінь, овес або їх гібридні види та продукти з них, за винятком:
 
   1. Злаки, що містять глютен, а саме: пшениця (пшениця спельта та камут), жито, ячмінь, овес або їх гібридні види та продукти з них, за винятком:
 
493. 1) сиропів з глюкози, на основі пшениці, включно з декстрозою;
 
   1) сиропів з глюкози, на основі пшениці, включно з декстрозою;
 
494. 2) мальтодекстринів на основі пшениці;
 
   2) мальтодекстринів на основі пшениці;
 
495. 3) сиропів з глюкози на основі ячменю;
 
   3) сиропів з глюкози на основі ячменю;
 
496. 4) зернових, що використовуються для виробництва спиртових дистилятів;
 
   4) зернових, що використовуються для виробництва спиртових дистилятів.
 
497. 2. Ракоподібні та продукти з ракоподібних;
 
   2. Ракоподібні та продукти з ракоподібних.
 
498. 3. Яйця та продукти з яєць;
 
   3. Яйця та продукти з яєць.
 
499. 4. Риба та продукти з риби, за винятком:
 
   4. Риба та продукти з риби, за винятком:
 
500. 1) риб’ячого желатину, що використовується як носій для вітамінів або каротиноїдних препаратів;
 
   1) риб’ячого желатину, що використовується як носій для вітамінів або каротиноїдних препаратів;
 
501. 2) риб’ячого желатину або риб’ячого клею, що використовується як освітлювач у пиві та вині;
 
   2) риб’ячого желатину або риб’ячого клею, що використовується як освітлювач для пива та вина.
 
502. 5. Арахіс та продукти з арахісу;
 
   5. Арахіс та продукти з арахісу.
 
503. 6. Соєві боби та продукти з них, за винятком:
 
   6. Соєві боби та продукти з них, крім:
 
504. 1) повністю рафінованих соєвої олії та жиру;
 
   1) повністю рафінованих соєвої олії та жиру;
 
505. 2) природніх змішаних токоферолів (Е306), природнього D-альфа токоферолу, природнього D-альфа токоферолу ацетату та природнього D-альфа токоферолу сукцинату, джерелом яких є соя;
 
   2) природних змішаних токоферолів (Е306), природного D-альфа-токоферолу, природного D-альфа-токоферолу ацетату та природного D-альфа- токоферолу сукцинату, джерелом яких є соя;
 
506. 3) фітостеролів та ефірів фітостеролів, що походять з рослинної олії, джерелом якої є соя;
 
   3) фітостеролів та ефірів фітостеролів, що походять з рослинної олії, джерелом якої є соя;
 
507. 4) рослинного ефіру станолу, виробленого зі стеролів рослинної олії, джерелом якої є соя;
 
   4) рослинного ефіру станолу, виробленого зі стеролів рослинної олії, джерелом якої є соя.
 
508. 7. Молоко та продукти з молока (включаючи лактозу), за винятком:
 
   7. Молоко та продукти з молока (включаючи лактозу), крім:
 
509. 1) сироватки, що використовується для виробництва спиртових дистилятів;
 
   1) сироватки, що використовується для виробництва спиртових дистилятів;
 
510. 2) лактитолу;
 
   2) лактитолу.
 
511. 8. Горіхи, а саме: мигдаль (Аmygdаlus соmmunіs L.), лісовий горіх (Соrylus аvеllаnа), грецький горіх (Juglаns rеgіа), кеш’ю (Аnасаrdіum оссіdеntаlе), пекан (Саryа іllіnоіnеnsіs (Wаngеnh.)К. Косh), бразильський горіх (Веrthоllеtіа ехсеlsа), фісташки (Ріstасіа vеrа), макадамія або горіхи Квінсленда (Масаdаmіа tеrnіfоlіа), продукти з цих горіхів за винятком горіхів, що використовуються для виробництва алкогольних продуктів перегонки;
 
   8. Горіхи, а саме: мигдаль (Аmygdаlus соmmunіs L.), лісовий горіх (Соrylus аvеllаnа), грецький горіх (Juglаns rеgіа), кеш’ю (Аnасаrdіum оссіdеntаlе), пекан (Саryа іllіnоіnеnsіs (Wаngеnh.)К. Косh), бразильський горіх (Веrthоllеtіа ехсеlsа), фісташка (Ріstасіа vеrа), макадамія або горіхи Квінсленда (Масаdаmіа tеrnіfоlіа), продукти з цих горіхів, крім горіхів, що використовуються для виробництва алкогольних продуктів перегонки.
 
512. 9. Селера та продукти з селери;
 
   9. Селера та продукти з селери.
 
513. 10. Гірчиця та продукти з гірчиці;
 
   10. Гірчиця та продукти з гірчиці.
 
514. 11. Насіння кунжуту та продукти з насіння кунжуту;
 
   11. Насіння кунжуту та продукти з насіння кунжуту.
 
515. 12. Двоокис сірки та сульфіти у концентраціях понад 10 мг/кг або 10 мг/літр в розрахунку на сумарний SО2, що розраховуються для продуктів, які пропонуються як готові до споживання або відновлені згідно з інструкціями виробників;
 
   12. Двоокис сірки та сульфіти у концентраціях понад 10 міліграмів на кілограм або 10 міліграмів на літр в розрахунку на сумарний обсяг оксиду сірки (SО2), що розраховуються для продуктів, які пропонуються як готові до споживання або відновлені згідно з інструкціями виробників.
 
516. 13. Люпин та продукти з люпину;
 
   13. Люпин та продукти з люпину.
 
517. 14. Молюски та продукти з молюсків.
 
-66- Продан О.П.
після пункту 14 додати новий абзац такого змісту:
(зірочка) у разі існування наукового обґрунтування центральний орган виконавчої влади, що формує та забезпечує реалізацію державної політики у сфері охорони, затверджує додатковий до цього Переліку перелік речовин та харчових продуктів, які спричиняють алергічні реакції або непереносимість, зазначення яких в інформації про харчовий продукт є обов’язковим згідно встановлених цим Законом вимог
 
Враховано   14. Молюски та продукти з молюсків.
Примітка* У разі існування наукового обґрунтування центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері охорони здоров’я, затверджує зміни до цього Переліку, доповнюючи його речовинами і харчовими продуктами, зазначення яких в інформації про харчовий продукт є обов’язковим згідно з цим Законом.
 
518. Додаток 2
 
   Додаток 2
 
519. до Закону України
 
   до Закону України «Про інформацію для споживачів щодо харчових продуктів»
 
520. «Про інформацію для споживачів щодо харчових продуктів»
 
      
521. ХАРЧОВІ ПРОДУКТИ, ІНФОРМАЦІЯ ПРО ЯКІ ПОВИННА МІСТИТИ ДОДАТКОВІ ДАНІ
 
   ПЕРЕЛІК ХАРЧОВИХ ПРОДУКТІВ, ІНФОРМАЦІЯ ПРО ЯКІ ПОВИННА МІСТИТИ ДОДАТКОВІ ДАНІ
 
522. ТИП АБО КАТЕГОРІЯ ХАРЧОВИХ ПРОДУКТІВ
 
   ТИП АБО КАТЕГОРІЯ ХАРЧОВИХ ПРОДУКТІВ
 
523. ДОДАТКОВІ ДАНІ
 
   ДОДАТКОВІ ДАНІ
 
524. 1. Харчові продукти, запаковані у середовищі певних газів
 
   1. Харчові продукти, запаковані у середовищі певних газів
 
525. 1.1. Харчові продукти, строк придатності яких був подовжений за допомогою консервуючих газів, використання яких дозволено законодавством
 
   1.1. Харчові продукти, строк придатності яких був подовжений за допомогою консервуючих газів, використання яких дозволено законодавством
 
526. "запаковано в захисному середовищі"
 
   "Запаковано в захисному середовищі"
 
527. 2. Харчові продукти, що містять підсолоджувачі
 
   2. Харчові продукти, що містять підсолоджувачі
 
528. 2.1. Харчові продукти, що містять підсолоджувач або підсолоджувачі, використання яких дозволено законодавством
 
   2.1. Харчові продукти, що містять підсолоджувач або підсолоджувачі, використання яких дозволено законодавством
 
529. "з підсолоджувачем (ами)". Це словосполучення має супроводжувати назву харчового продукту
 
   "з підсолоджувачем (ами)". Це словосполучення має супроводжувати назву харчового продукту
 
530. 2.2. Харчові продукти, що містять доданий цукор або цукри і підсолоджувач або підсолоджувачі, використання яких дозволено законодавством
 
-67- Бакуменко О.Б.
2.2. Харчові продукти, що містять одночасно доданий цукор або додані цукри і підсолоджувач або підсолоджувачі, використання яких дозволено законодавством
"з цукром (ами) та підсолоджувачем (ами)". Це словосполучення має супроводжувати назву харчового продукту
 
Враховано   2.2. Харчові продукти, що містять доданий цукор або цукри і підсолоджувач, або підсолоджувачі, використання яких дозволено законодавством
"з цукром (ами) та підсолоджувачем (ами)". Це словосполучення має супроводжувати назву харчового продукту
 
531. "з цукром (ами) та підсолоджувачем (ами)". Це словосполучення має супроводжувати назву харчового продукту
 
      
532. 2.3. Харчові продукти, що містять аспартам / сіль аспартам - ацесульфаму, використання яких дозволено законодавством
 
   2.3. Харчові продукти, що містять аспартам або сіль аспартам - ацесульфаму, використання яких дозволено законодавством
 
533. "Містить аспартам (джерело фенілаланіну)" має розміщуватися на етикетці у випадках, коли аспартам / сіль аспартам- ацесульфаму вказана у переліку інгредієнтів шляхом зазначення лише індексу відповідно до Європейської цифрової системи (Е).
 
   "Містить аспартам (джерело фенілаланіну)" (на етикетці, якщо аспартам або сіль аспартам-ацесульфаму зазначені в переліку інгредієнтів лише індексом відповідно до Європейської цифрової системи (Е)
 
534. "Містить джерело фенілаланіну" має розміщуватися на етикетці, у випадках, коли аспартам / сіль аспартам-ацесульфаму вказана у переліку інгредієнтів під своєю назвою
 
   "Містить джерело фенілаланіну" (на етикетці, якщо аспартам або сіль аспартам-ацесульфаму зазначені в переліку інгредієнтів під своєю назвою)
 
535. 2.4. Харчові продукти, що містять понад 10 відсотків доданих поліолів, використання яких дозволено законодавством
 
   2.4. Харчові продукти, що містять понад 10 відсотків доданих поліолів, використання яких дозволено законодавством
 
536. "Надмірне споживання може спричинити послаблюючий ефект"
 
   "Надмірне споживання може спричинити послаблювальний ефект"
 
537. 3. Харчові продукти, що містять гліциризинову кислоту або її амонієву сіль
 
   3. Харчові продукти, що містять гліциризинову кислоту або амонієву сіль гліциризинової кислоти
 
538. 3.1.Кондитерські вироби або напої, що містять гліциризинову кислоту або її амонієву сіль внаслідок додавання цих речовин (и) або рослини лакриці (Glyсyrrhіzа glаbrа) в концентрації 100 мг/кг або 10 мг/л чи більше
 
   3.1. Кондитерські вироби або напої, що містять гліциризинову кислоту або амонієву сіль гліциризинової кислоти внаслідок додавання цих речовин або рослини локриці (Glyсyrrhіzа glаbrа) в концентрації 100 міліграмів на 1 кілограм або 10 міліграмів на 1 літр чи більше
 
539. "містить лакрицю" має розміщуватися одразу після переліку інгредієнтів, якщо термін "лакриця" не був включений в перелік інгредієнтів або в назву харчового продукту. За відсутності переліку інгредієнтів це словосполучення має супроводжувати назву харчового продукту
 
   "Містить локрицю" (одразу після переліку інгредієнтів, якщо локриця не включена до переліку інгредієнтів і не зазначається в назві харчового продукту. За відсутності переліку інгредієнтів ці слова мають супроводжувати назву харчового продукту)
 
540. 3.2. Кондитерські вироби, що містять гліциризинову кислоту або її амонієву сіль внаслідок додавання цих речовин (и) або рослини лакриці (Glyсyrrhіzа glаbrа) в концентрації 4 г/кг або більше
 
   3.2. Кондитерські вироби, що містять гліциризинову кислоту або амонієву сіль гліциризинової кислоти внаслідок додавання цих речовин або рослини локриці (Glyсyrrhіzа glаbrа) в концентрації 4 грами на 1 кілограм або більше
 
541. "містить лакрицю - особам, які потерпають від гіпертонії, слід уникати надмірного споживання" має розміщуватися одразу після переліку інгредієнтів. За відсутності переліку інгредієнтів це словосполучення має супроводжувати назву харчового продукту
 
   "Містить локрицю. Людям, які мають гіпертонічну хворобу, слід уникати надмірного споживання" (одразу після переліку інгредієнтів. За відсутності переліку інгредієнтів ці слова мають супроводжувати назву харчового продукту)
 
542. 3.3. Напої, що містять гліциризинову кислоту або її амонієву сіль внаслідок додавання цих речовин (и) або рослини лакриці (Glyсyrrhіzа glаbrа) в концентрації 50 мг/кг або більше, чи 300 мг/л або більше, якщо напої містять понад 1, 2 відсотка об’ємних одиниць спирту (-)
(Рівень застосовується до харчових продуктів, готових до споживання або відновлених згідно з інструкціями виробника)
 
   3.3. Напої, що містять гліциризинову кислоту або амонієву сіль гліциризинової кислоти внаслідок додавання цих речовин або рослини локриці (Glyсyrrhіzа glаbrа) в концентрації 50 міліграмів на 1 кілограм або більше, чи 300 міліграмів на 1 літр або більше, якщо напої містять понад 1,2 відсотка об’ємних одиниць спирту (-)
-1 (Застосовується до харчових продуктів, готових до споживання або відновлених згідно з інструкціями виробника)
 
543. "містить лакрицю - особам, які потерпають від гіпертонії, слід уникати надмірного споживання" має розміщуватися одразу після переліку інгредієнтів. За відсутності переліку інгредієнтів це словосполучення має супроводжувати назву харчового продукту
 
   "Містить локрицю. Людям, які мають гіпертонічну хворобу, слід уникати надмірного споживання" (одразу після переліку інгредієнтів. За відсутності переліку інгредієнтів ці слова мають супроводжувати назву харчового продукту)
 
544. 4. Напої з високим вмістом кофеїну або харчові продукти із додаванням кофеїну
 
   4. Напої з високим вмістом кофеїну або харчові продукти із додаванням кофеїну
 
545. 4.1. Напої, за винятком напоїв на основі кави, чаю або екстрактів кави або чаю, назва яких включає термін «кава» або «чай», які:
 
   4.1. Напої (крім напоїв на основі кави, чаю чи екстрактів кави або чаю, назва яких включає слово «кава» або «чай»), які:
 
546. - призначені для споживання без модифікації і містять кофеїн з будь-якого джерела, у пропорції понад 150 мг/л або
 
   призначені для споживання без модифікації і містять кофеїн з будь-якого джерела в обсязі понад 150 міліграмів на 1 літр або
 
547. - у концентрованій або сухій формі та після відновлення містять кофеїн, з будь-якого джерела, у пропорції понад 150 мг/л
 
   у концентрованій або сухій формі та після відновлення містять кофеїн з будь-якого джерела в обсязі понад 150 міліграмів на 1 літр
 
548. "Високий вміст кофеїну. Не рекомендований для дітей, вагітних жінок та жінок, що годують груддю" розміщується в тому ж полі видимості, що й назва напою, після чого у дужках та відповідно до положень частин третьої та п’ятої статті 8 цього Закону вказується вміст кофеїну в мг на 100 мл.
 
   "Високий вміст кофеїну. Не рекомендовано для дітей, вагітних жінок та жінок, у період лактації" (у тому самому полі видимості, що й назва напою, після чого у дужках та відповідно до положень частин третьої і п’ятої статті 8 цього Закону зазначається вміст кофеїну в міліграмах на 100 мілілітрів)
 
549. 4.2. Харчові продукти, крім напоїв, до яких кофеїн доданий з фізіологічною метою
 
   4.2. Харчові продукти, крім напоїв, до яких кофеїн доданий з фізіологічною метою
 
550. "Містить кофеїн. Не рекомендується для споживання дітьми та вагітними жінками" розміщується в тому ж полі видимості, що й назва харчового продукту, після чого у дужках та відповідно до положень частин третьої та п’ятої статті 8 цього Закону вказується вміст кофеїну в мг на 100гмл. У разі додавання кофеїну до харчового продукту у якості харчової добавки, вміст кофеїну вказується на порцію згідно з розміщеними у маркуванні рекомендаціями стосовно добової норми споживання.
 
   "Містить кофеїн. Не рекомендовано для дітей та вагітних жінок" (у тому самому полі видимості, що й назва харчового продукту, після чого у дужках та відповідно до положень частин третьої і п’ятої статті 8 цього Закону зазначається вміст кофеїну в грамах на 100 мілілітрів. У разі додавання до харчового продукту кофеїну як харчової добавки його вміст зазначається у розрахунку на порцію згідно з розміщеними у маркуванні рекомендаціями щодо добової норми споживання)
 
551. 5. Харчові продукти з добавками фітостеролів, ефірів фітостеролів, фітостанолів та ефірів фітостанолів
 
   5. Харчові продукти з добавками фітостеролів, ефірів фітостеролів, фітостанолів та ефірів фітостанолів
 
552. 5.1. Харчові продукти або інгредієнти харчових продуктів з добавками фітостеролів, ефірів фітостеролів, фітостанолів або ефірів фітостанолів
 
   5.1. Харчові продукти або інгредієнти харчових продуктів з добавками фітостеролів, ефірів фітостеролів, фітостанолів або ефірів фітостанолів
 
553. 1 із додаванням рослинних стеролів або із додаванням рослинних станолів розміщується у тому ж полі видимості, що й назва харчового продукту;
 
   із додаванням рослинних стеролів" або "із додаванням рослинних станолів" (у тому самому полі видимості, що й назва харчового продукту)
 
554. 2 кількісний вміст доданих фітостеролів, ефірів фітостеролів, фітостанолів або ефірів фітостанолів (виражений у відсотках або у грамах вільних рослинних стеролів-рослинних станолів на 100 г або 100 мл харчового продукту) зазначається у переліку інгредієнтів;
 
   Кількісний вміст доданих фітостеролів, ефірів фітостеролів, фітостанолів або ефірів фітостанолів (виражений у відсотках або у грамах вільних рослинних стеролів/рослинних станолів на 100 грамів або 100 мілілітрів харчового продукту) зазначається у переліку інгредієнтів
 
555. 3 інформація про те, що харчовий продукт не призначений для осіб, які не мають контролювати рівень холестерину у крові;
 
   Інформація про те, що харчовий продукт не призначений для людей, які не мають контролювати рівень холестерину в крові
 
556. 4 інформація про те, що особам, які приймають ліки для зниження рівня холестерину в крові, слід споживати продукт лише під наглядом лікаря; 5 добре видима інформація про те, що харчовий продукт з точки зору його поживних властивостей може бути непридатним для вагітних жінок, жінок, які годують груддю, та дітей віком до 5 років;
 
   Інформація про те, що люди, які приймають ліки для зниження рівня холестерину в крові, мають споживати продукт лише під наглядом лікаря
Добре видима інформація про те, що харчовий продукт, зважаючи на його поживні властивості, не рекомендований для вагітних жінок, жінок у період лактації та дітей віком до п’яти років
 
557. 6 порада стосовно споживання харчового продукту як складової частини збалансованого та різноманітного раціону, у тому числі стосовно регулярного споживання фруктів та овочів для підтримання в організмі належного рівня каротиноїдів;
 
   Порада про споживання харчового продукту як складової частини балансованого та різноманітного раціону, зокрема про регулярне споживання фруктів та овочів для підтримання в організмі належного рівня каротиноїдів
 
558. 7 у тому ж полі видимості, що й інформація, розміщення якої вимагається вище пунктом 3, -інформація про те, що слід уникати споживання добавок рослинних стеролів рослинних станолів у кількості понад 3 гдобу;
 
   Інформація про те, що слід уникати споживання добавок рослинних стеролів та рослинних станолів у кількості понад 3 грами на добу (у тому самому полі видимості, що й інформація, розміщення якої вимагається пунктом 3)
 
559. 8 визначення порції харчового продукту або інгредієнту харчового продукту, про який ідеться бажано в г або мл разом з кількісним вмістом рослинних стеролів рослинних станолів у кожній порції
 
   Визначення порції харчового продукту або інгредієнта харчового продукту (бажано в грамах або мілілітрах) із зазначенням кількісного вмісту рослинних стеролів та рослинних станолів у кожній порції
 
560. 6. Заморожене м’ясо, заморожені м’ясні напівфабрикати та заморожені неперероблені рибопродукти
 
   6. Заморожене м’ясо, заморожені м’ясні напівфабрикати та заморожені неперероблені рибопродукти
 
561. 6.1. Заморожене м’ясо, заморожені м’ясні напівфабрикати та заморожені неперероблені рибопродукти
 
   6.1. Заморожене м’ясо, заморожені м’ясні напівфабрикати та заморожені неперероблені рибопродукти
 
562. Дата заморожування відповідно до частини четвертої статті 18 цього Закону.

-68- Колєсніков Д.В.
Доповнити додаток другий пунктом сьомим наступного змісту:
"7 Копчені, напівкопчені м’ясні продукти"
У лівій колонці таблички зазначити наступне: "7. Копчені, напівкопчені м’ясні продукти", навпроти цього запису у правій колонці таблички зазначити "Спосіб копчення та використання ненатуральних ароматизаторів, із зазначенням їх назви"
Доповнити додаток другий пунктом восьмим наступного змісту: "Строк зберігання яких перевищує один рік"; У лівій колонці таблички зазначити наступне "8. Строк зберігання яких перевищує один рік"; навпроти цього запису у правій колонці таблички зазначити "інгредієнт, чи спосіб приготування, який дозволяє забезпечити такі строки зберігання продукту".
Доповнити додаток другий пунктом дев’ятим наступного змісту: "Ненатуральні інгредієнти". У лівій колонці таблички зазначити наступне "8. Ненатуральні інгредієнти, в тому числі ароматизатори"; навпроти цього запису у правій колонці таблички зазначити "максимально допустима кількість ненатурального інгредієнта, в тому числі ароматизатора яка є безпечною для людини та вжита протягом певного періоду та кількість яка міститься у цьому продукті".
 
Відхилено Така вимога не міститься у Регламенті 1169/2011  Дата заморожування відповідно до частини четвертої статті 18 цього Закону