Кількість абзаців - 14 Таблиця поправок


Про внесення змін до Кримінального кодексу України щодо невідворотності покарання за окремі злочини проти власності, безпеки руху та експлуатації транспорту (Друге читання)

№ п.п. Редакція, прийнята в першому читанні Пропозиції Висновки Остаточна редакція
0. Проект
 
      
1. ЗАКОН УКРАЇНИ
 
   ЗАКОН УКРАЇНИ
 
2. Про внесення змін до Кримінального кодексу України щодо невідворотності покарання за окремі злочини проти власності, безпеки руху та експлуатації транспорту
 
   Про внесення змін до Кримінального кодексу України щодо невідворотності покарання за окремі злочини проти власності, безпеки руху та експлуатації транспорту
 
3. Верховна Рада України постановляє:
 
   Верховна Рада України постановляє:
 
4. 1. Внести до Кримінального кодексу України (Відомості Верховної Ради України, 2001 р., № 25-26, ст. 131) такі зміни:
 
   1. Внести до Кримінального кодексу України (Відомості Верховної Ради України, 2001 р., № 25-26, ст. 131) такі зміни:
 
5. 1) абзац перший частини третьої статті 185 після слова "потерпілому" доповнити словами "або із застосуванням електронного пристрою для прихованого втручання в роботу технічних систем охорони (блокування) стаціонарних або рухомих об’єктів, з метою отримання несанкціонованого (неконтрольованого) доступу до них";
 
-1- Найєм М..
У пункті 1) частини 1 розділу І законопроекту виключити слова "або із застосуванням електронного пристрою для прихованого втручання в роботу технічних систем охорони (блокування) стаціонарних або рухомих об’єктів, з метою отримання несанкціонованого (неконтрольованого) доступу до них"
 
Відхилено уперечить концепції законопроекту  1) абзац перший частини третьої статті 185 доповнити словами "або із застосуванням електронного пристрою для прихованого втручання в роботу технічних систем охорони (блокування) стаціонарних або рухомих об’єктів з метою отримання несанкціонованого (неконтрольованого) доступу до них";
 
    -2- Левченко Ю.В.
Іллєнко А.Ю.
Головко М.Й.
Осуховський О.І.
Марченко О.О.
Пункт 1 розділ 1 Законопроекту виключити
 
Враховано частково частині виключення доповнень зі статті 186 у зв’язку з тим, що зазначена пропозиція була проголосована під час розгляду законопроекту у першому читанні 04 жовтня 2018 року   
    -3- Сидорович Р.М.
У пункті першому законопроекту:
підпункт перший викласти у такій редакції:
"1) у абзаці першому частини третьої статей 185 і 186 слова "приміщення чи сховище" замінити словами "інше володіння"
 
Відхилено о-перше, зміни до ст.186 виключені із законопроекту у зв’язку з тим, що зазначена пропозиція була проголосована під час розгляду законопроекту у першому читанні 04 жовтня 2018 року; По-друге, пропонований термін "інше володіння" призведе до правової невизначеності, оскільки в Особливій частині КК застосовується поняття "приміщення чи інше сховище" (ст. 185, 186, 187, 289 КК)   
    -4- Найєм М..
У пункті 2) частини 1 розділу І законопроекту виключити слова "або із застосуванням електронного пристрою для прихованого втручання в роботу технічних систем охорони (блокування) стаціонарних або рухомих об’єктів, з метою отримання несанкціонованого (неконтрольованого) доступу до них"
 
Враховано азначена пропозиція була проголосована під час розгляду законопроекту у першому читанні 04 жовтня 2018 року   
    -5- Левченко Ю.В.
Іллєнко А.Ю.
Головко М.Й.
Осуховський О.І.
Марченко О.О.
Пункт 2 розділ 1 Законопроекту виключити
 
Враховано азначена пропозиція була проголосована під час розгляду законопроекту у першому читанні 04 жовтня 2018 року   
    -6- Сидорович Р.М.
Підпункт другий викласти у такій редакції:
"2) у абзаці першому частини третьої статті 187 слова "приміщення чи сховище" замінити словами "інше володіння"
 
Відхилено зв’язку з виключенням пункту 2 з проекту закону. Зазначена пропозиція була проголосована під час розгляду законопроекту у першому читанні 04 жовтня 2018 року   
6. 2) у статті 289:
 
   2) у статті 289:
 
7. в абзаці першому частини другої слова "або якщо вони завдали значної матеріальної шкоди" замінити словами "або якщо предметом незаконного заволодіння є транспортний засіб, ринкова ціна якого на момент вчинення злочину становить значний розмір, або із застосуванням електронного пристрою для прихованого втручання в роботу технічних систем охорони (блокування) стаціонарних або рухомих об’єктів, з метою отримання несанкціонованого (неконтрольованого) доступу до них";
 
-7- Найєм М..
У пункті 3) частини 1 розділу І законопроекту слова "або якщо предметом незаконного заволодіння є транспортний засіб, ринкова ціна якого на момент вчинення злочину становить значний розмір, або із застосуванням електронного пристрою для прихованого втручання в роботу технічних систем охорони (блокування) стаціонарних або рухомих об’єктів, з метою отримання несанкціонованого (неконтрольованого) доступу до них" замінити словами "або із застосуванням електронних або технічних засобів, з метою отримання несанкціонованого (неконтрольованого) доступу до них"
 
Відхилено ропоноване в проекті визначення є конкретнішим та зрозумілим для кваліфікації дії осіб.  в абзаці першому частини другої слова "або якщо вони завдали значної матеріальної шкоди" замінити словами "або якщо предметом незаконного заволодіння є транспортний засіб, ринкова ціна якого на момент вчинення злочину становить значний розмір, або із застосуванням електронного пристрою для прихованого втручання в роботу технічних систем охорони (блокування) стаціонарних або рухомих об’єктів з метою отримання несанкціонованого (неконтрольованого) доступу до них";
 
    -8- Сидорович Р.М.
у підпункті третьому:
абзац перший викласти у такій редакції:
"у абзаці першому частини другої слова "приміщення чи інше сховище" замінити словами "інше володіння"
 
Відхилено ропонований термін "інше володіння" призведе до правової невизначеності, оскільки в Особливій частині КК застосовується поняття "приміщення чи інше сховище" (ст. 185, 186, 187, 289 КК)   
    -9- Левченко Ю.В.
Іллєнко А.Ю.
Головко М.Й.
Осуховський О.І.
Марченко О.О.
З абзацу 2 пункту 3 розділу 1 Законопроекту виключити слова "або із застосуванням електронного пристрою для прихованого втручання в роботу технічних систем охорони (блокування) стаціонарних або рухомих об’єктів, з метою отримання несанкціонованого (неконтрольованого) доступу до них"
 
Відхилено уперечить концепції законопроекту   
    -10- Левченко Ю.В.
Іллєнко А.Ю.
Головко М.Й.
Осуховський О.І.
Марченко О.О.
Абзац 2 пункту 3 розділу 1 Законопроекту викласти у такій редакції:
"в абзаці першому частини другої після слів "або якщо вони завдали значної матеріальної шкоди" доповнити словами "та/або якщо предметом незаконного заволодіння є транспортний засіб, ринкова ціна якого на момент вчинення злочину становить значний розмір, або із застосуванням електронного пристрою для прихованого втручання в роботу технічних систем охорони (блокування) стаціонарних або рухомих об’єктів, з метою отримання несанкціонованого (неконтрольованого) доступу до них";
 
Відхилено ропонована редакція ускладнить кваліфікацію злочину, оскільки не зрозуміло в якому випадку потрібно враховувати, що ринкова ціна автомобіля становить значний розмір, а в якому, що дії завдали значної матеріальної шкоди   
8. в абзаці першому частини третьої слова "або якщо вони завдали великої матеріальної шкоди" замінити словами "або якщо предметом незаконного заволодіння є транспортний засіб, ринкова ціна якого на момент вчинення злочину становить великий розмір";
 
-11- Левченко Ю.В.
Іллєнко А.Ю.
Головко М.Й.
Осуховський О.І.
Марченко О.О.
Абзац 3 пункту 3 розділу 1 Законопроекту викласти у такій редакції:
"в абзаці першому частини третьої після слів "або якщо вони завдали великої матеріальної шкоди" доповнити словами "та/або якщо предметом незаконного заволодіння є транспортний засіб, ринкова ціна якого на момент вчинення злочину становить великий розмір"
 
Відхилено ропонована редакція ускладнить кваліфікацію злочину, оскільки не зрозуміло в якому випадку потрібно враховувати, що ринкова ціна автомобіля становить великий розмір, а в якому, що дії завдали великої матеріальної шкоди  в абзаці першому частини третьої слова "або якщо вони завдали великої матеріальної шкоди" замінити словами "або якщо предметом незаконного заволодіння є транспортний засіб, ринкова ціна якого на момент вчинення злочину становить великий розмір";
 
    -12- Сидорович Р.М.
Абзаци другий – четвертий виключити
 
Відхилено е наведено обґрунтування даної поправки   
9. пункт 3 примітки викласти в такій редакції:
 
   пункт 3 примітки викласти в такій редакції:
 
10. "3. Відповідно до частин другої і третьої цієї статті під значним розміром слід розуміти вартість транспортного засобу від ста до двохсот п’ятдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, а великим – вартість транспортного засобу понад двісті п’ятдесят неоподатковуваних мінімумів доходів громадян."
 
   "3. Відповідно до частин другої і третьої цієї статті під значним розміром слід розуміти вартість транспортного засобу від ста до двохсот п’ятдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, а великим – вартість транспортного засобу понад двісті п’ятдесят неоподатковуваних мінімумів доходів громадян".
 
11. 2. Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування.
 
   2. Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування.
 
12. Голова
 
      
13. Верховної Ради України