Кількість абзаців - 15 Таблиця поправок


Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо інвестиційної привабливості будівництва об'єктів відновлювальної енергетики (Друге читання)

№ п.п. Редакція, прийнята в першому читанні Пропозиції Висновки Остаточна редакція
0. Проект
 
   Проект
 
1. ЗАКОН УКРАЇНИ
 
   ЗАКОН УКРАЇНИ
 
2. Про внесення змін до деяких законодавчих актів України" (щодо інвестиційної привабливості будівництва об’єктів відновлювальної енергетики)
 
   Про внесення змін до деяких законів України щодо інвестиційної привабливості будівництва об’єктів відновлюваної енергетики
 
3. Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
 
   Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
 
4. І. Внести зміни до таких законів України:
 
   І. Внести зміни до таких законів України:
 
5. 1. У Законі України "Про регулювання містобудівної діяльності" (Відомості Верховної Ради України, 2011 р., № 34, ст. 343):
 
   1. У Законі України "Про регулювання містобудівної діяльності" (Відомості Верховної Ради України, 2011 р., № 34, ст. 343 із наступними змінами):
 
6. 1) у статті 31:
 
-1- Чорновол Т.М.
Підпункт 1) пункту 1 частини І виключити.
 
Відхилено   1) у статті 31:
 
7. частину 3 після слів "належать до об'єктів з незначними наслідками (СС1)" доповнити словами "за винятком випадків, передбачених частиною четвертою цієї статті";
 
   частину третю доповнити словами "крім випадків, передбачених частиною четвертою цієї статті";
 
8. пункт 4 частини 4 після слів "Законом України "Про оцінку впливу на довкілля"" доповнити словами "в частині врахування висновків уповноваженого органу з оцінки впливу на довкілля".
 
-2- Єднак О.В.
Абзац другий підпункту першого пункту 1 розділу І законопроекту викласти у наступній редакції:
4) підлягають оцінці впливу на довкілля згідно із Законом України "Про оцінку впливу на довкілля", в частині врахування результатів оцінки впливу на довкілля.
 
Враховано   пункт 4 частини четвертої доповнити словами "в частині врахування результатів оцінки впливу на довкілля";
 
9. 2) у статті 32:
 
-3- Чорновол Т.М.
Підпункт 2 пункту 1 частини І викласти наступним чином:
"2) у статті 32:
абзац дев’ятий частини 5 після слів "2500 мінімальних заробітних плат" доповнити словами " (до розрахунку збитків не включаються збитки замовників будівництва, які будують об’єкти без залучення коштів державного або місцевого бюджетів, кредитних коштів наданих під державні гарантії, коштів державних та комунальних підприємств, бюджетних установ)";
 
Відхилено   2) у частині п’ятій статті 32:
 
10. абзац дев’ятий частини 5 після слів "2500 мінімальних заробітних плат" доповнити словами " (до розрахунку збитків не включаються збитки замовників будівництва, які будують об’єкти без залучення коштів державного або місцевого бюджетів, кредитних коштів наданих під державні гарантії, коштів державних та комунальних підприємств, бюджетних установ)";
 
   абзац дев’ятий доповнити словами " (до розрахунку збитків не включаються збитки замовників будівництва, які будують об’єкти без залучення коштів державного або місцевого бюджетів, кредитних коштів, наданих під державні гарантії, коштів державних та комунальних підприємств, бюджетних установ)";
 
11. абзац чотирнадцятий частини 5 після слів "Закону України "Про оцінку впливу на довкілля"" доповнити словами " (за винятком об’єктів, які виробляють електричну енергію з енергії вітру, за умови, позитивного висновку уповноваженого органу з оцінки впливу на довкілля)".
 
-4- Соловей Ю.І.
В абзаці третьому підпункту 2 пункту 1 розділу І після слів "з енергії вітру" додати слова "біогазу, біомаси, геотермальної енергії, а також мікро-, міні- або малих гідроелектростанцій".
 
Відхилено   абзац чотирнадцятий доповнити словами " (крім об’єктів, які виробляють електричну енергію з енергії вітру, за умови позитивного висновку уповноваженого органу з оцінки впливу на довкілля)".
 
12. 2. Абзац третій пункту 5 Розділу ІІ "Прикінцеві та перехідні положення" Закону України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо удосконалення містобудівної діяльності" (Голос України, 2017, 02, 10.02.2017 № 26) викласти в такій редакції:
 
-5- Левченко Ю.В.
Марченко О.О.
Іллєнко А.Ю.
Головко М.Й.
Пункт 2 розділу І законопроекту вилучити.
 
Відхилено   2. Абзац третій пункту 5 розділу ІІ "Прикінцеві та перехідні положення" Закону України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо удосконалення містобудівної діяльності" (Відомості Верховної Ради України, 2017 р., № 9, ст. 68) викласти в такій редакції:
 
13. "ІІІ (за винятком об’єктів, які виробляють електричну енергію з енергії вітру) та ІV категорії складності належать відповідно до об’єктів з середніми (СС2) наслідками".
 
-6- Соловей Ю.І.
В абзаці другому пункту 2 розділу І після слів "з енергії вітру" додати слова "біогазу, біомаси, геотермальної енергії, а також мікро-, міні- або малих гідроелектростанцій".
 
Відхилено   "ІІІ (крім об’єктів, які виробляють електричну енергію з енергії вітру) та ІV категорій складності належать відповідно до об’єктів з середніми (СС2) наслідками".
 
14. ІІ. Цей Закон набирає чинності з дня наступного за днем його опублікування.

   ІІ. Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування.