Кількість абзаців - 47 Таблиця поправок


Про внесення змін до деяких законів України у зв'язку з набранням чинності Законом України "Про державну підтримку кінематографії в Україні" (Друге читання)

№ п.п. Редакція, прийнята в першому читанні Пропозиції Висновки Остаточна редакція
0. ЗАКОН УКРАЇНИ
 
   ЗАКОН УКРАЇНИ
 
1. Про внесення змін до деяких законів України у зв’язку з набранням чинності Законом України «Про державну підтримку кінематографії в Україні»
 
   Про внесення змін до деяких законів України у зв’язку з набранням чинності Законом України «Про державну підтримку кінематографії в Україні»
 
2. Верховна Рада України постановляє:
 
   Верховна Рада України постановляє:
 
3. І. Внести зміни до таких законодавчих актів:
 
   І. Внести зміни до таких законів України:
 
4. 1. Закон України «Про кінематографію» (Відомості Верховної Ради України, 1998р., №22, ст. 114) доповнити новими статтею 9-3 - 9-4 такого змісту:
 
   2. Розділ ІІ Закону України «Про кінематографію» (Відомості Верховної Ради України, 1998р., № 22, ст. 114; 2003 р., № 30, ст. 248; 2010 р., № 20, ст. 199; 2014 р., № 5, ст. 62; 2017 р., № 20, ст. 240) доповнити статтями 9-3 і 9-4 такого змісту:
 
5. «Стаття 9-3. Кінокомісії
 
   «Стаття 9-3. Кінокомісії
 
6. Кінокомісії утворюються і діють при сільських, селищних, міських радах, їх виконавчих органах, з метою надання організаційної, консультаційної та іншої не забороненої законом допомоги виробникам фільмів, демонстраторам фільмів, іншим суб’єктам кінематографії, а також залучення українських та іноземних інвесторів для фінансування виробництва, прокату і показів фільмів.
 
-1- Севрюков В.В.
Викласти частину першу статті 9-3 Законопроекту в наступній редакції:
«Кінокомісії утворюються відповідно до передбаченого чинним законодавством порядку з метою надання консультаційної, організаційної, та іншої допомоги українським та/або іноземним суб’єктам кінематографії, популяризація України та її регіонів як привабливих локацій для кінозйомок, а також ефективного використання потенціалу української сервісної індустрії в галузі кінематографії.»
 
Враховано редакційно   Кінокомісії можуть утворюватися у встановленому законом порядку з метою надання консультаційної, організаційної та іншої не забороненої законом допомоги українським та/або іноземним суб’єктам кінематографії, популяризації України та її регіонів як привабливих локацій для кінозйомок, залучення українських та іноземних інвесторів для фінансування виробництва, прокату і показу фільмів та ефективного використання потенціалу української сервісної індустрії в галузі кінематографії.
Утворення кінокомісії не є обов’язковим. За рішенням відповідної сільської, селищної, міської ради, її виконавчого органу певні повноваження кінокомісії можуть делегуватися громадським об’єднанням, метою діяльності яких є, у тому числі, підтримка суб’єктів кінематографії.
 
7. Функціями Кінокомісії, зокрема, є:
 
   До повноважень кінокомісії, зокрема, належить:
 
8. 1) розгляд звернень суб’єктів кінематографії та підготовка передбачених законодавством матеріалів щодо узгодження з сільськими, селищними, міськими радами проведення зйомок;
 
-2- Севрюков В.В.
Викласти пункт 1 частини другої статті 9-3 Законопроекту в наступній редакції:
«1) надання консультативної, організаційної, технічної та іншої допомоги для отримання суб’єктами кінематографії дозволів на проведення кінозйомок та/або створення аудіовізуального продукту на об’єктах, земельних ділянках державної і комунальної власності;»
 
Враховано редакційно   надання консультаційної, організаційної, технічної та іншої не забороненої законом допомоги для отримання суб’єктами кінематографії погоджень на проведення кінозйомок та/або створення аудіовізуального твору з використанням рухомого та/або нерухомого майна державної та/або комунальної власності, у тому числі земельних ділянок;
 
9. 2) допомога в організації переговорів з власниками, користувачами об’єктів нерухомості, земельних ділянок, з метою надання доступу для проведення зйомок;
 
-3- Севрюков В.В.
Викласти пункт 2 частини другої статті 9-3 Законопроекту в наступній редакції:
«2) допомога в організації переговорів з власниками, користувачами об’єктів, земельних ділянок приватної форми власності з метою надання дозволу для проведення кінозйомок та/або створення аудіовізуального продукту на території таких об’єктів або земельних ділянок;»
 
Враховано редакційно   надання допомоги в організації переговорів з власниками, користувачами рухомого та/або нерухомого майна приватної форми власності з метою отримання згоди на проведення кінозйомок та/або створення аудіовізуального твору з використанням такого майна;
 
10. 3) консультування щодо різних аспектів кіновиробництва;
 
-4- Севрюков В.В.
Викласти пункт 3 частини другої статті 9-3 Законопроекту в наступній редакції:
«3) надання консультативної, організаційної, технічної, представницької та іншої допомоги для отримання суб’єктами кінематографії дозволів на проведення кінозйомок та/або створення аудіовізуального продукту на дорогах, мостах вулицях;в історико-культурних заповідниках; в парках,лісах і природних заповідниках; на водоймах тощо;»
 
Враховано редакційно   надання консультаційної, організаційної, технічної, представницької та іншої не забороненої законом допомоги для отримання суб’єктами кінематографії погоджень на проведення кінозйомок та/або створення аудіовізуального твору на дорогах, мостах, вулицях, в історико-культурних заповідниках, у парках, лісах і природних заповідниках, на водоймах тощо;
 
11. 4) координація з органами державної влади та місцевого самоврядування (МВС тощо) щодо отримання передбачених законодавством погоджень для проведення зйомок;
 
-5- Севрюков В.В.
Викласти пункт 4 частини другої статті 9-3 Законопроекту в наступній редакції:
«4) формування баз даних та оприлюднення інформації про локації України, привабливі для кінозйомок та/або створення аудіовізуального продукту, зокрема про вулиці, будинки, театри, музеї, площі, вокзали, церкви, парки, індустріальні локації тощо, з урахуванням положень законодавства України про інформацію;»
 
Враховано редакційно   формування баз даних та оприлюднення інформації про місцеві локації, привабливі для кінозйомок та/або створення аудіовізуального твору, зокрема, про об’єкти архітектури, ландшафту, вулиці, приміщення, з урахуванням положень законодавства України про інформацію;
 
12. 5) забезпечення зайнятості місцевим спеціалістам в галузі кінематографії;
 
-6- Севрюков В.В.
Викласти пункт 5 частини другої статті 9-3 Законопроекту в наступній редакції:
«5) формування баз даних та оприлюднення інформації про кіновиробничі сервісні та обслуговуючі підприємства, установи, організації, які надають послуги, пов’язані з кіновиробництвом та/або створенням аудіовізуального продукту;»
 
Враховано редакційно   формування баз даних та оприлюднення інформації про місцеві кіновиробничі обслуговуючі, зокрема сервісні, підприємства, установи, організації, що надають послуги, пов’язані з кіновиробництвом та/або створенням аудіовізуального твору, а також про місцевих спеціалістів у галузі кінематографії;
 
13. 6) популяризація місцевих кіностудій, в тому числі державних;
 
-7- Севрюков В.В.
Викласти пункт 6 частини другої статті 9-3 Законопроекту в наступній редакції:
6) організація та забезпечення участі кіноіндустрії у заходах кінокомісії спрямованих на розвиток та підтримання кіновиробництва та/або створення аудіовізуального продукту в Україні;»
 
Враховано редакційно   організація та проведення заходів, спрямованих на розвиток та підтримку кіновиробництва та/або створення аудіовізуального твору в Україні;
 
14. 7) популяризація місцевих об’єктів зйомок - об’єкти архітектури, ландшафт, вулиці, приміщення тощо;
 
-8- Севрюков В.В.
Викласти пункт 7 частини другої статті 9-3 Законопроекту в наступній редакції:
«7) представляти відповідний регіон України на різноманітних заходах, у тому числі міжнародних, з метою просування (промоції) локацій України як привабливих місць для створення кінематографічної та аудіовізуальної продукції;»
 
Враховано в редакції Комітету  популяризація та просування (промоція) вітчизняних об’єктів кінозйомок (об’єктів архітектури, ландшафту, вулиць, приміщень тощо) для створення кінематографічної продукції та аудіовізуальних творів на різноманітних заходах, у тому числі міжнародних;
 
15. 8) надання грантів, субсидій для підтримки кінематографії в порядку і межах, передбачених законодавством, рішеннями відповідної сільської, селищної, міської ради, за рахунок коштів місцевих бюджетів;
 
-9- Севрюков В.В.
Викласти пункт 8 частини другої статті 9-3 Законопроекту в наступній редакції:
«8) взаємодія і співпраця з українськими, іноземними та міжнародними кінокомісіями.»
 
Враховано редакційно   вирішення питань, пов’язаних із наданням грантів, субсидій для підтримки кінематографії в порядку і межах, передбачених законодавством, рішенням відповідного органу місцевого самоврядування, за рахунок коштів місцевих бюджетів, фізичних та/або юридичних осіб.
 
16. 9) надання консультаційних та інших послуг щодо отримання державної підтримки в порядку, передбаченому Законом України «Про державну підтримку кінематографії в Україні».
 
-10- Севрюков В.В.
Пункт 9 частини другої статті 9-3 виключити.
 
Враховано      
17. Повноваження Кінокомісії визначаються положенням, затвердженим відповідною місцевою радою.
 
-11- Севрюков В.В.
3. Викласти частину третю статті 9-3 Законопроекту в наступній редакції:
«Повноваження Кінокомісії визначаються положенням, затвердженим її засновником.»
 
Враховано редакційно   Засади діяльності кінокомісії визначаються положенням, затвердженим відповідним органом державної влади, органом місцевого самоврядування (його виконавчим органом) або статутом громадського об’єднання.
 
18. Фінансування кінокомісії, її діяльності, здійснюється за рахунок коштів місцевих бюджетів.
 
-12- Севрюков В.В.
4. Викласти частину четверту статті 9-3 Законопроекту в наступній редакції:
«Фінансування кінокомісії, її діяльності, здійснюється з джерел і в порядку, передбаченому чинним законодавством України.
 
Враховано редакційно   Фінансування кінокомісії, її діяльності здійснюється за рахунок коштів місцевих бюджетів, а також інших джерел, не заборонених законодавством.
 
19. Стаття 9-4. Державні кіностудії
 
-13- Подоляк І.І.
У Законі України «Про кінематографію» (Відомості Верховної Ради України, 1998р., №22, ст. 114) статтю 9-4 викласти у такій редакції:
«Стаття 9-4. Державні кіностудії
Державною кіностудією є господарська організація єдиним учасником (акціонером) якої є держава.
Органи місцевої влади в межах, встановлених власними бюджетами, можуть передбачити порядок часткового покриття витрат суб’єктів кінематографії на виробництво фільмів, що здійснюються за участю та/або замовленням державних кіностудій, розташованих в межах території відповідної територіальної громади.
Основною метою діяльності державних кіностудій є здійснення підприємницької діяльності у кінематографії. Обов’язковою умовою приватизації державної кіностудії (у тому числі - шляхом приватизації пакета акцій) є збереження основної мети її діяльності впродовж 50 років з дати завершення приватизації.
Державна кіностудія не може змінити статус суб’єкта кінематографії внаслідок приватизації.».
 
Враховано частково   Стаття 9-4. Державні кіностудії
 
20. Державною кіностудією є господарська організація єдиним учасником (акціонером) якої є держава.
 
-14- Левченко Ю.В.
В абзаці 17 пункту 1 розділу 1 законопроекту слова «господарська організація» замінити словами «суб’єкт підприємницької діяльності»
 
Відхилено   Державною кіностудією є господарська організація, єдиним учасником (акціонером) якої є держава.
 
21. Органи місцевої влади в межах, встановлених власними бюджетами, можуть передбачити порядок часткового покриття витрат суб’єктів кінематографії на виробництво фільмів, що здійснюються за участю та/або замовленням державних кіностудій, розташованих в межах території відповідної територіальної громади.
 
   Органи місцевої влади у межах, встановлених відповідними місцевими бюджетами, можуть передбачати порядок часткового покриття витрат суб’єктів кінематографії на виробництво фільмів, що здійснюється за участю та/або замовленням державних кіностудій, розташованих у межах території відповідної територіальної громади.
 
22. Основною метою діяльності державних кіностудій є здійснення підприємницької діяльності у кінематографії. Обов’язковою умовою приватизації державної кіностудії (у тому числі - шляхом приватизації пакета акцій) є збереження основної мети її діяльності впродовж 10 років з дати завершення приватизації.
 
-15- Кужель О.В.
В абзаці 19 статті 1 розділу І виключити слова: «Обов’язковою умовою приватизації державної кіностудії (у тому числі - шляхом приватизації пакета акцій) є збереження основної мети її діяльності впродовж 10 років з дати завершення приватизації.».
 
Відхилено   Основною метою діяльності державних кіностудій є здійснення підприємницької діяльності у галузі кінематографії. Обов’язковими умовами приватизації державної кіностудії, а також акцій (пакетів акцій, інших корпоративних прав), що належать державі, будь-якої іншої кіностудії є:
збереження основної мети діяльності такої кіностудії, права власності та/або права користування земельними ділянками та іншим нерухомим майном, які на дату приватизації знаходяться у власності та/або у користуванні кіностудії, та збереження цільового призначення таких земельних ділянок та нерухомого майна впродовж 20 років з дати завершення приватизації;
забезпечення відкритості та прозорості приватизації відповідно до чинного законодавства України;
наявність у потенційних покупців програми заходів щодо збереження, вдосконалення, технічного переоснащення, модернізації реконструкції та/або реновації майнового комплексу кіностудії та виробничих основних засобів, які на дату приватизації є матеріально-технічною базою для здійснення підприємницької діяльності у галузі кінематографії.
 
    -16- Кондратюк О.К.
Частину третю статті 9-4 пункту 1 Розділу І проекту викласти у такій редакції: «Основною метою діяльності державних кіностудій є здійснення підприємницької діяльності у галузі кінематографії. Обов’язковими умовами приватизації державної кіностудії, а також акцій (пакетів акцій, інших корпоративних прав), що належать державі, будь-якої іншої кіностудії є збереження основної мети діяльності такої кіностудії впродовж 25 років з дати завершення приватизації, прозорість та застосування конкурентних способів приватизації, збереження технологічної єдності виробництва та цілісності майнових комплексів, які є матеріально-технічною базою для виробництва фільмів, наявність програми заходів технічного переоснащення, модернізації виробництва та впровадження прогресивних технологій.»
 
Враховано редакційно    
    -17- Гончаренко О.О.
Частину четверту статті 9-4 викласти в такій редакції: «Основною метою діяльності державних кіностудій є здійснення підприємницької діяльності у галузі кінематографії. Обов’язковою умовою приватизації державної кіностудії, а також акцій (пакетів акцій, інших корпоративних прав), що належать державі, будь-якої іншої кіностудії є збереження основної мети діяльності такої кіностудії та майна, що перебувало на балансі кіностудії на момент проведення приватизації та майна наданого в користування, зокрема земельні ділянки, а також використання такого майна за його функціональним призначенням, впродовж 20 років з дати завершення приватизації.».
 
Враховано редакційно    
    -18- Левченко Ю.В.
Абзац 19 пункту 1 розділу 1 законопроекту викласти у наступній редакції: «Основною метою діяльності державних кіностудій є здійснення підприємницької діяльності у кінематографії. Забороняється здійснювати приватизацію державних кіностудій (у тому числі – шляхом приватизації пакета акцій).»
 
Відхилено    
23. Державна кіностудія не може змінити статус суб’єкта кінематографії внаслідок приватизації.»;
 
-19- Кужель О.В.
Абзац 20 статті 1 розділу І – виключити.
 
Відхилено   Державна кіностудія не може змінити статус суб’єкта кінематографії в результаті приватизації».
 
    -20- Левченко Ю.В.
Абзац 20 пункту 1 розділу 1 Законопроекту виключити.
 
Відхилено    
24. 2. У Законі України «Про державну підтримку кінематографії в Україні» (Відомості Верховної Ради України, 2017, №20, ст. 240):
 
   3. Пункт 2 частини п’ятої статті 6 Закону України «Про державну підтримку кінематографії в Україні» (Відомості Верховної Ради України, 2017 р., № 20, ст. 240) доповнити словами «у тому числі місцевих фондів фінансової підтримки кінематографії на території відповідної територіальної громади».
 
25. у статті 6:
 
      
26. пункт другий частини п’ятої «коштів місцевих бюджетів» доповнити словами «, в тому числі місцевих фондів фінансової підтримки кінематографії на території відповідної територіальної громади»;
 
      
27. 3. У Законі України «Про місцеве самоврядування в Україні» (Відомості Верховної Ради України, 1997, №24, ст. 170):
 
   1. У Законі України «Про місцеве самоврядування в Україні» (Відомості Верховної Ради України, 1997 р., № 24, ст. 170 із наступними змінами):
 
28. 1) у статті 26:
 
   1) частину першу статті 26 доповнити пунктами 25-1 і 37-1 такого змісту:
 
29. у частині першій:
 
      
30. доповнити пунктом 25-1 такого змісту:
 
      
31. «25-1) утворення місцевих фондів фінансової підтримки кінематографії, в тому числі програм грантової, конкурсної або позаконкурсної підтримки кінематографії, визначення умов та порядку витрачання цих фондів; «;
 
   «25-1) утворення місцевих фондів фінансової підтримки кінематографії, у тому числі програм грантової, конкурсної або позаконкурсної підтримки кінематографії, визначення умов та порядку витрачання коштів цих фондів»;
 
32. доповнити пунктом 37-1 такого змісту:
 
      
33. «37-1) прийняття рішень про створення кінокомісій, організацію територій та об’єктів як привабливих локацій для кінозйомок, а також ефективного використання потенціалу української сервісної індустрії в галузі кінематографії, створення реєстрів відповідних об’єктів, визначення умов та режиму їх використання; «;
 
   «37-1) прийняття рішень про утворення кінокомісії, організацію територій та об’єктів як привабливих локацій для кінозйомок, а також ефективне використання потенціалу української сервісної індустрії в галузі кінематографії, формування бази даних відповідних об’єктів, визначення умов їх використання»;
 
34. 2) у статті 27:
 
   2) пункт «а» статті 27 доповнити підпунктами 2-1 - 2-3 такого змісту:
 
35. доповнити пункт «а» підпунктами 2-1 - 2-3 такого змісту:
 
      
36. «2-1) забезпечення популяризації та ефективного використання територій та об’єктів для потреб кінематографії, розробка відповідних місцевих програм фінансової підтримки кінематографії та місцевих програм використання потенціалу місцевої сервісної індустрії в галузі кінематографії, проведення заходів кінокомісій з просування (промоції) відповідних територій та об’єктів, забезпечення співпраці з кінокомісіями інших територіальних громад;
 
   «2-1) забезпечення популяризації та ефективного використання територій та об’єктів для потреб кінематографії, розроблення відповідних місцевих програм фінансової підтримки кінематографії та місцевих програм використання потенціалу місцевої сервісної індустрії в галузі кінематографії, проведення заходів кінокомісій, спрямованих на просування (промоцію) відповідних територій та об’єктів, забезпечення співпраці з кінокомісіями інших територіальних громад;
 
37. 2-2) звернення до Центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері кінематографії, Ради з державної підтримки кінематографії щодо одержання державних субсидій для проведення заходів кінокомісій, спрямованих на просування (промоцію) локацій України як привабливого місця для створення кінематографічної та аудіовізуальної продукції;
 
-21- Севрюков В.В.
1. У Законі України «Про місцеве самоврядування в Україні» (Відомості Верховної Ради України, 1997 р., № 24, ст. 170 із наступними змінами); підпункт 2-2 в наступній редакції:
«2-2) звернення до центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері кінематографії, Ради з державної підтримки кінематографії щодо одержання державних субсидій для проведення заходів кінокомісій, спрямованих на популяризацію України та її регіонів як привабливих локацій для створення кінематографічної продукції та аудіовізуальних творів а також для проведення заходів кінокомісій, спрямованих на просування (промоцію) національних фільмів у населених пунктах територіальної громади, які не мають діючих кінотеатрів;».
 
Враховано   2-2) звернення до центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері кінематографії, Ради з державної підтримки кінематографії щодо одержання державних субсидій для проведення заходів кінокомісій, спрямованих на популяризацію України та її регіонів як привабливих локацій для створення кінематографічної продукції та аудіовізуальних творів, а також для проведення заходів кінокомісій, спрямованих на просування (промоцію) національних фільмів у населених пунктах територіальної громади, які не мають діючих кінотеатрів;
 
38. 2-3) узгодження із суб’єктами кінематографії питань проведення зйомок на території відповідної територіальної громади за поданням кінокомісій; «
 
   2-3) узгодження із суб’єктами кінематографії питань щодо проведення зйомок на території відповідної територіальної громади за поданням кінокомісій».
 
39. ІІ. Прикінцеві положення
 
   ІІ. Прикінцеві положення
 
40. 1. Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування.
 
   1. Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування.
 
41. 2. Визнати такими, що втратили чинність:
 
   2. Визнати такими, що втратили чинність:
 
42. 1) Закон України «Про Загальнодержавну програму розвитку національної кіноіндустрії на 2003-2007 роки» (Відомості Верховної Ради України, 2003, №7, ст. 61).
 
   1) Закон України «Про Загальнодержавну програму розвитку національної кіноіндустрії на 2003 - 2007 роки» (Відомості Верховної Ради України, 2003 р., № 7, ст. 61);
 
43. 2) Закону України «Про заборону приватизації, відчуження, передачі в заставу та внесення до статутних капіталів господарських товариств усіх форм власності пакета акцій, що належить державі у статутному капіталі Закритого акціонерного товариства «Одеська кіностудія»« (Відомості Верховної Ради України, 2011, №32, ст. 317).
 
-22- Скорик М.Л.
В Прикінцевих положеннях з пункту 2 виключити підпункт 2 про скасування
«2) Закону України «Про заборону приватизації, відчуження, передачі в заставу та внесення до статутних капіталів господарських товариств усіх форм власності пакета акцій, що належить державі у статутному капіталі Закритого акціонерного товариства «Одеська кіностудія»« (Відомості Верховної Ради України, 2011, №32, ст. 317)».
 
Відхилено   2) Закон України «Про заборону приватизації, відчуження, передачі в заставу та внесення до статутних капіталів господарських товариств усіх форм власності пакета акцій, що належить державі у статутному капіталі Закритого акціонерного товариства «Одеська кіностудія» (Відомості Верховної Ради України, 2011 р., № 32, ст. 317).
 
    -23- Гончаренко О.О.
Пункт 2 частини другої «Прикінцевих положень» проекту – виключити.
 
Відхилено    
    -24- Кужель О.В.
Пункт 2 частини 2 розділу ІІ – виключити.
 
Відхилено    
    -25- Левченко Ю.В.
Підпункт 2 пункту 2 розділу 2 Законопроекту виключити.
 
Відхилено    
44. 3. Кабінету Міністрів України впродовж дев’яти місяців від дати набрання чинності цим Законом подати на розгляд Верховної Ради України проект закону України «Про Загальнодержавну програму розвитку національної кіноіндустрії на 2019-2024 роки».
 
   3. Кабінету Міністрів України протягом дев’яти місяців з дня набрання чинності цим Законом подати на розгляд Верховної Ради України проект Закону України про Загальнодержавну програму розвитку національної кіноіндустрії на 2019-2024 роки.
 
45. Голова Верховної Ради
 
   Голова Верховної Ради
 
46. України

   України