Кількість абзаців - 27 Таблиця поправок


Про внесення змін до деяких законодавчих актів щодо забезпечення інженерно-технічного облаштування та утримання державного кордону (Друге читання)

№ п.п. Редакція, прийнята в першому читанні Пропозиції Висновки Остаточна редакція
0. Закон України
 
   Закон України
 
1. Про внесення змін до деяких законодавчих актів щодо забезпечення інженерно-технічного облаштування та утримання державного кордону
 
   Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо забезпечення інженерно-технічного облаштування та утримання державного кордону
 
2. Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
 
   Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
 
3. І. Внести зміни до таких законодавчих актів України:
 
   І. Внести зміни до таких законодавчих актів України:
 
4. 1. У Водному кодексі України (Відомості Верховної Ради України, 1995 р., № 24, ст.189):
 
   1. У Водному кодексі України (Відомості Верховної Ради України, 1995 р., № 24, ст. 189):
 
5. 1) частину другу статті 85 після слова "надаються" доповнити словами "військовим частинам Державної прикордонної служби України для будівництва та утримання інженерно-технічних та фортифікаційних споруд, огорож, прикордонних знаків, прикордонних просік, комунікацій, ";
 
-1- Левченко Ю.В.
Підпункт 1 пункту 1 законопроекту доповнити наступними словами: ",а також доповнити такими новими реченнями: "Після передачі землі водного фонду військовим частинам Державної прикордонної служби України землі вважаються землями оборони. Порядок зміни цільового призначення таких земель встановлюється земельним законодавством. Порядок використання земель оборони встановлюється Законом України "Про використання земель оборони".
 
Відхилено   1) частину другу статті 85 після слова "надаються" доповнити словами "військовим частинам Державної прикордонної служби України для будівництва та утримання інженерно-технічних та фортифікаційних споруд, огорож, прикордонних знаків, прикордонних просік, комунікацій";
 
6. 2) у статті 86:
 
   2) у статті 86:
 
7. частину першу після слів "гідрометричних споруд" доповнити словами ", інженерно-технічних та фортифікаційних споруд, огорож, прикордонних знаків, прикордонних просік, комунікацій";
 
   частину першу після слів "гідрометричних споруд" доповнити словами "інженерно-технічних та фортифікаційних споруд, огорож, прикордонних знаків, прикордонних просік, комунікацій";
 
8. частину другу після слів "зайнятих морями" доповнити словами ", а також робіт, пов’язаних з будівництвом інженерно-технічних та фортифікаційних споруд, огорож, прикордонних знаків, прикордонних просік, комунікацій";
 
   у частині другій слова "зайнятих морями" замінити словами "зайнятих морями, а також робіт, пов’язаних з будівництвом інженерно-технічних та фортифікаційних споруд, огорож, прикордонних знаків, прикордонних просік, комунікацій";
 
9. 3) пункт 4 частини другої статті 89 після слів "гідрометричних та лінійних" доповнити словами ", а також інженерно-технічних та фортифікаційних споруд, огорож, прикордонних знаків, прикордонних просік, комунікацій";
 
   3) у пункті 4 частини другої статті 89 слова "гідрометричних та лінійних" замінити словами "гідрометричних та лінійних, а також інженерно-технічних та фортифікаційних споруд, огорож, прикордонних знаків, прикордонних просік, комунікацій";
 
10. 4) частину третю статті 90 після слів "гідрометричних та лінійних" доповнити словами ", а також інженерно-технічних та фортифікаційних споруд, огорож, прикордонних знаків, прикордонних просік, комунікацій".
 
   4) частину третю статті 90 доповнити словами "а також інженерно-технічних та фортифікаційних споруд, огорож, прикордонних знаків, прикордонних просік, комунікацій".
 
11. 2. У Земельному кодексі України (Відомості Верховної Ради України, 2002 р., № 3-4, ст. 27):
 
   2. У Земельному кодексі України (Відомості Верховної Ради України, 2002 р., № 3-4, ст. 27):
 
12. 1) частину третю статті 59 доповнити пунктом "г" такого змісту:
 
   1) частину третю статті 59 доповнити пунктом "г" такого змісту:
 
13. "г) військовим частинам Державної прикордонної служби України для будівництва та утримання інженерно-технічних та фортифікаційних споруд, огорож, прикордонних знаків, прикордонних просік, комунікацій.";
 
   "г) військовим частинам Державної прикордонної служби України для будівництва та утримання інженерно-технічних та фортифікаційних споруд, огорож, прикордонних знаків, прикордонних просік, комунікацій";
 
14. 2) пункт "г" частини другої статті 61 після слів "гідрометричних та лінійних" доповнити словами ", а також інженерно-технічних та фортифікаційних споруд, огорож, прикордонних знаків, прикордонних просік, комунікацій";
 
   2) у пункті "г" частини другої статті 61 слова "гідрометричних та лінійних" замінити словами "гідрометричних та лінійних, а також інженерно-технічних та фортифікаційних споруд, огорож, прикордонних знаків, прикордонних просік, комунікацій";
 
15. 3) частину третю статті 62 після слів "гідрометричних та лінійних" доповнити словами ", а також інженерно-технічних та фортифікаційних споруд, огорож, прикордонних знаків, прикордонних просік, комунікацій";
 
   3) частину третю статті 62 доповнити словами "а також інженерно-технічних та фортифікаційних споруд, огорож, прикордонних знаків, прикордонних просік, комунікацій";
 
16. 4) частину третю статті 77 доповнити абзацом такого змісту:
 
-2- Кулініч О.І.
Абзац другий підпункту 4 пункту 2 розділу Ізаконопроекту після слів "з метою забезпечення" доповнити словами "національної безпеки і оборони," (зміни до статті 77 Земельного кодексу України).
 
Враховано   4) частину третю статті 77 доповнити абзацом другим такого змісту:
 
17. "В межах прикордонної смуги з метою забезпечення дотримання режиму державного кордону військовим частинам Державної прикордонної служби України для будівництва інженерно-технічних та фортифікаційних споруд, огорож, прикордонних знаків, прикордонних просік, комунікацій та належного утримання державного кордону надаються в постійне користування земельні ділянки завширшки не менше ніж 50 метрів уздовж лінії державного кордону на суші, по берегу української частини прикордонної річки, озера або іншої водойми.";
 
-3- Вінник І.Ю.
У абзаці другому підпункту 4 пункту 2 розділу Ізаконопроекту слова "не менше ніж" замінити словом "до".
 
Враховано   "У межах прикордонної смуги з метою забезпечення національної безпеки і оборони, дотримання режиму державного кордону військовим частинам Державної прикордонної служби України для будівництва інженерно-технічних та фортифікаційних споруд, огорож, прикордонних знаків, прикордонних просік, комунікацій та належного утримання державного кордону надаються в постійне користування земельні ділянки шириною до 50 метрів уздовж лінії державного кордону на суші, по берегу української частини прикордонної річки, озера або іншої водойми";
 
    -4- Левченко Ю.В.
Підпункт 4 пункту 1 законопроекту доповнити новими реченнями: "Після передачі землі водного фонду військовим частинам Державної прикордонної служби України землі вважаються землями оборони. Порядок зміни цільового призначення таких земель встановлюється земельним законодавством. Порядок використання земель оборони встановлюється земельним законодавством.
 
Відхилено    
18. 5) частину першу статті 208 після слів "документації із землеустрою" доповнити словами ", у разі використання земельних ділянок для будівництва та утримання інженерно-технічних та фортифікаційних споруд, огорож, прикордонних знаків, прикордонних просік, комунікацій".
 
   5) частину першу статті 208 після слів "документації із землеустрою" доповнити словами "у разі використання земельних ділянок для будівництва та утримання інженерно-технічних та фортифікаційних споруд, огорож, прикордонних знаків, прикордонних просік, комунікацій".
 
19. 3. Статтю 22 Закону України "Про державний кордон України" (Відомості Верховної Ради України, 1992 р., № 2, ст. 5; 1996 р., № 37, ст. 167; 2003 р., № 27, ст. 209) після частини другої доповнити новою частиною такого змісту:
 
-5- Кулініч О.І.
Абзац другий пункту 3 розділу Ізаконопроекту після слів "з метою забезпечення" доповнити словами "національної безпеки і оборони," (зміни до статті 22 Закону України "Про державний кордон України").
 
Враховано   3. Статтю 22 Закону України "Про державний кордон України" (Відомості Верховної Ради України, 1992 р., № 2, ст. 5; 1996 р., № 37, ст. 167; 2003 р., № 27, ст. 209) після частини другої доповнити новою частиною такого змісту:
 
20. "В межах прикордонної смуги з метою забезпечення дотримання режиму державного кордону військовим частинам Державної прикордонної служби України для інженерно-технічного облаштування та належного утримання державного кордону надаються в постійне користування земельні ділянки завширшки до 50 метрів уздовж лінії державного кордону на суші, по берегу української частини прикордонної річки, озера або іншої водойми.".
 
-6- Вінник І.Ю.
У абзаці другому пункту 3 розділу Ізаконопроекту слова "для інженерно-технічного облаштування" замінити словами "для будівництва інженерно-технічних та фортифікаційних споруд, огорож, прикордонних знаків, прикордонних просік, комунікацій".
 
Враховано   "У межах прикордонної смуги з метою забезпечення національної безпеки і оборони, дотримання режиму державного кордону військовим частинам Державної прикордонної служби України для будівництва інженерно-технічних та фортифікаційних споруд, огорож, прикордонних знаків, прикордонних просік, комунікацій та належного утримання державного кордону надаються в постійне користування земельні ділянки шириною до 50 метрів уздовж лінії державного кордону на суші, по берегу української частини прикордонної річки, озера або іншої водойми".
 
21. У зв’язку з цим частину третю вважати частиною четвертою.
 
   У зв’язку з цим частину третю вважати частиною четвертою.
 
22. ІІ. Прикінцеві положення
Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування.
2. Кабінету Міністрів України у тримісячний строк
 
-7- Кулініч О.І.
Розділу ІІ "Прикінцеві положення" законопроекту доповнити новим пунктом такого змісту:
"Державної прикордонної служби України протягом п’яти років з дня набрання чинності цим Законом забезпечити організацію робіт, необхідних для оформлення відповідним військовим частинам права постійного користування земельними ділянками уздовж лінії державного кордону."
 
Відхилено   Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування.
Кабінету Міністрів України у місячний строк
 
23. з дня набрання чинності цим Законом:
 
-8- Вінник І.Ю.
Пункт 2 розділу ІІ законопроекту "Прикінцеві положення" викласти в такій редакції:
"2. Кабінету Міністрів України у місячний строк з дня набрання чинності цим Законом:
забезпечити прийняття нормативно-правових актів, необхідних для реалізації положень цього Закону;
привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом;
забезпечити приведення міністерствами, іншими центральними органами виконавчої влади їх нормативно-правових актів у відповідність із цим Законом."
 
Враховано   з дня набрання чинності цим Законом:
забезпечити прийняття нормативно-правових актів, необхідних для реалізації положень цього Закону;
 
24. привести власні нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом;
 
   привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом;
 
25. забезпечити приведення міністерствами, іншими центральними органами виконавчої влади їх нормативно-правових актів у відповідність із цим Законом.
 
   забезпечити приведення міністерствами, іншими центральними органами виконавчої влади їх нормативно-правових актів у відповідність із цим Законом.
 
26. Голова Верховної Ради України

   Голова Верховної Ради України