Кількість абзаців - 237 Таблиця поправок


Про внесення змін до деяких законів України щодо забезпечення конкурентних умов виробництва електричної енергії з альтернативних джерел енергії (Друге читання)

№ п.п. Редакція, прийнята в першому читанні Пропозиції Висновки Остаточна редакція
0. Закон України
 
   Закон України
 
1. Про внесення змін до деяких законів України щодо забезпечення конкурентних умов виробництва електричної енергії з альтернативних джерел енергії
 
   Про внесення змін до деяких законів України щодо забезпечення конкурентних умов виробництва електричної енергії з альтернативних джерел енергії
 
2. Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
 
   Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
 
3. І. Внести зміни до таких законів України:
 
   І. Внести зміни до таких законів України:
 
4. 1. У Законі України "Про альтернативні джерела енергії" (Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2003, N 24, ст. 155 із наступними змінами) такі зміни:
 
   1. У Законі України "Про альтернативні джерела енергії" (Відомості Верховної Ради України, 2003 р., № 24, ст. 155 із наступними змінами):
 
5. 1) у статті 1:
 
-1- Білоцерковець Д.О.
Кіраль С.І.
Чижмарь Ю.В.
у статті 1:
Визначення «альтернативні джерела енергії» пропонується доповнити відновлювальним паливом з побутових відходів та викласти у редакції «альтернативні джерела енергії - відновлювані джерела енергії, до яких належать енергія сонячна, вітрова, геотермальна, гідротермальна, аеротермальна, енергія хвиль та припливів, гідроенергія, енергія біомаси, газу з органічних відходів, газу каналізаційно-очисних станцій, біогазів, та вторинні енергетичні ресурси, до яких належать доменний та коксівний гази, газ метан дегазації вугільних родовищ, перетворення скидного енергопотенціалу технологічних процесів та відновлювальне паливо з побутових відходів»;
 
Враховано   1) у статті 1:
 
6. а) частину першу доповнити абзацами такого змісту:
 
   а) частину першу доповнити абзацами двадцятим – тридцятим такого змісту:
"адміністратор електронної торгової системи – юридична особа, визначена Кабінетом Міністрів України відповідно до закону відповідальною за забезпечення функціонування електронної торгової системи;
альтернативні джерела енергії - відновлювані джерела енергії, до яких належать енергія сонячна, вітрова, геотермальна, гідротермальна, аеротермальна, енергія хвиль та припливів, гідроенергія, енергія біомаси, газу з органічних відходів, газу каналізаційно-очисних станцій, біогазів, та вторинні енергетичні ресурси, до яких належать доменний та коксівний гази, газ метан дегазації вугільних родовищ, перетворення скидного енергопотенціалу технологічних процесів та тверде відновлюване паливо;
 
7. "аукціон з розподілу квоти підтримки (аукціон) – спосіб визначення суб’єктів господарювання, які набувають право на підтримку при виробництві електричної енергії з альтернативних джерел енергії (крім доменного та коксівного газів, а з використанням гідроенергії - вироблену лише мікро-, міні- та малими гідроелектростанціями);
 
   аукціон з розподілу квоти підтримки (аукціон) – спосіб визначення суб’єктів господарювання, які набувають право на підтримку у виробництві електричної енергії з альтернативних джерел енергії (крім доменного та коксівного газів, а з використанням гідроенергії - вироблену лише мікро-, міні- та малими гідроелектростанціями);
аукціонна ціна – ціна 1 кіловат-години електричної енергії, запропонована суб’єктом господарювання, який визначений переможцем аукціону з розподілу квоти підтримки;
 
8. електронна торгова система – дворівнева інформаційно-телекомунікаційна система, що складається з центральної бази даних та електронних майданчиків, які взаємодіють через інтерфейс програмування додатків, який надається у вигляді коду з відкритим доступом та визначає функціональність електронної торгової системи. Електронна торгова система забезпечує можливість створення, розміщення, оприлюднення та обміну інформацією і документами в електронному вигляді, необхідними для проведення аукціону в електронній формі;
 
   електронна торгова система – дворівнева інформаційно-телекомунікаційна система, що складається з центральної бази даних та електронних майданчиків, які взаємодіють через інтерфейс програмування додатків, що надається у вигляді коду з відкритим доступом та визначає функціональність електронної торгової системи. Електронна торгова система забезпечує можливість створення, розміщення, оприлюднення та обміну інформацією і документами в електронному вигляді, необхідними для проведення аукціону в електронній формі;
електронний майданчик - апаратно-програмний комплекс, що функціонує в мережі Інтернет, підключений до центральної бази даних та забезпечує замовнику аукціону, особам, які мають намір взяти участь в аукціоні, учасникам можливість користуватися сервісами електронної торгової системи з автоматичним обміном інформацією щодо процесу проведення аукціонів в електронній формі;
 
9. аукціонна ціна – ціна 1 кВт?год електричної енергії, запропонована суб’єктом господарювання, який визначений переможцем аукціону на розподіл щорічної квоти підтримки;
 
-2- Білоцерковець Д.О.
Кіраль С.І.
Чижмарь Ю.В.
Доповнити статтю 1 визначенням відновлювального палива з побутових відходів такою редакцією «відновлювальне паливо з побутових відходів – альтернативне джерело енергії, тверде паливо, виготовлене з безпечних твердих побутових відходів, яке призначене для виробництва теплової та електричної енергії та відповідає вимогам національних стандартів».
 
Враховано редакційно   енергетичний кооператив – юридична особа, заснована відповідно до Закону України "Про кооперацію" або Закону України "Про споживчу кооперацію" для здійснення господарської діяльності з виробництва, заготівлі або транспортування паливно-енергетичних ресурсів, а також для надання інших послуг з метою задоволення потреб його членів або територіальної громади, а також з метою отримання прибутку, відповідно до вимог законодавства;
річна квота підтримки суб’єктів господарювання, які виробляють електричну енергію з альтернативних джерел енергії – обсяг потужності об’єктів електроенергетики, що виробляють електричну енергію з альтернативних джерел енергії (крім доменного та коксівного газів, а з використанням гідроенергії – вироблену лише мікро-, міні- та малими гідроелектростанціями), що пропонується у відповідному році до розподілу на аукціоні, за результатами якого суб’єкти господарювання набувають право на підтримку;
тверде відновлюване паливо – альтернативне джерело енергії, тверде паливо, виготовлене з побутових відходів, з яких вилучено ресурсоцінні компоненти (папір, метал, скло, пластик) та небезпечні відходи, що призначене для виробництва теплової та електричної енергії і відповідає вимогам національних стандартів для відновлюваного палива;
оператор електронного майданчика - юридична особа, що має право використовувати електронний майданчик та діє відповідно до договору, укладеного з адміністратором електронної торгової системи;
центральна база даних – сукупність технічних та програмних засобів у складі баз даних та модуля аукціону, що забезпечують можливість проведення аукціону в електронній формі та гарантують рівний доступ до інформації учасникам аукціону в електронній формі";
 
    -3- Домбровський О.Г.
Доповнити статтю 1 визначенням відновлювального палива з побутових відходів у такій редакції:
«відновлювальне паливо з побутових відходів – альтернативне джерело енергії, тверде паливо, виготовлене з побутових відходів з яких вилучено ресурсоцінні компоненти (папір, метал, скло, пластик) та небезпечні відходи, що призначене для виробництва теплової та електричної енергії та відповідає вимогам національних стандартів для відновлювального палива;»
 
Враховано    
10. щорічна квота підтримки суб’єктів господарювання, що виробляють електричну енергію з альтернативних джерел енергії (квота підтримки) - обсяг потужності об’єктів електроенергетики, що виробляють електричну енергію з альтернативних джерел енергії (крім доменного та коксівного газів, а з використанням гідроенергії - вироблену лише мікро-, міні- та малими гідроелектростанціями), в межах якого суб’єкти господарювання за результатами аукціону набувають право на підтримку";
 
-4- Івченко В.Є.
абзац шостий підпункту 1 після слів «за результатами аукціону» доповнити словами «, а також енергетичні кооперативи»;
 
Відхилено      
    -5- Домбровський О.Г.
частину першу статті 1 доповнити абзацами такого змісту, упорядкувавши їх за абеткою:
"- адміністратор електронної торгової системи - юридична особа, визначена Кабінетом Міністрів України відповідальною за забезпечення функціонування електронної торгової системи;
- електронний майданчик - апаратно-програмний комплекс, який функціонує в Інтернеті, підключений до центральної бази даних та забезпечує замовнику аукціону, особам, що мають намір взяти участь в аукціоні, учасникам можливість користуватися сервісами електронної торгової системи з автоматичним обміном інформацією щодо процесу проведення аукціонів в електронній формі;
- аукціонна ціна – ціна 1 кВт?год електричної енергії, запропонована суб’єктом господарювання, який визначений переможцем аукціону з розподілу квоти підтримки;
-оператор електронного майданчика - юридична особа, що має право використовувати електронний майданчик та діє відповідно до договору, укладеного з адміністратором електронної торгової системи;
-центральна база даних - сукупність технічних та програмних засобів у складі баз даних та модуля аукціону, що забезпечують можливість проведення аукціону в електронній формі та гарантують рівний доступ до інформації учасникам аукціону в електронній формі;
-щорічна квота підтримки суб’єктів господарювання, які виробляють електричну енергію з альтернативних джерел енергії – обсяг потужності об’єктів електроенергетики, що виробляють електричну енергію з альтернативних джерел енергії (крім доменного та коксівного газів, а з використанням гідроенергії – вироблену лише мікро-, міні- та малими гідроелектростанціями), що пропонується у відповідному році до розподілу на аукціоні, за результатами якого суб’єкти господарювання набувають право на підтримку.";
 
Враховано    
11. б) доповнити новою частиною такого змісту:
 
   б) доповнити частиною другою такого змісту:
 
12. "Терміни "виробник електричної енергії", "споживач", "гарантований покупець", "оператор системи передачі" вживаються у цьому Законі у значенні, наведеному у Законі України "Про ринок електричної енергії". Термін "кінцевий бенефіціарний власник (контролер) " вживається в цьому Законі у значенні, наведеному в Законі України "Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення";
 
-6- Кацер-Бучковська Н.В.
у статті 1 після слів «Терміни «виробник електричної енергії», «споживач», «гарантований покупець», «оператор системи передачі» вживаються у цьому Законі у значенні, наведеному у Законі України «Про ринок електричної енергії». Термін «кінцевий бенефіціарний власник (контролер)» вживається в цьому Законі у значенні, наведеному в Законі України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення» пропонується доповнити наступними словами «Термін «контроль вживається в цьому Законі у значенні, наведеному в Законі України «Про захист економічної конкуренції»
 
Враховано   "Терміни "виробник електричної енергії", "споживач", "гарантований покупець електричної енергії", "оператор системи передачі" вживаються в цьому Законі у значеннях, наведених у Законі України "Про ринок електричної енергії". Термін "кінцевий бенефіціарний власник (контролер)" вживається в цьому Законі у значенні, наведеному в Законі України "Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення". Термін "контроль" вживається в цьому Законі у значенні, наведеному в Законі України "Про захист економічної конкуренції";
 
    -7- Рябчин О.М.
Підпункт «б» підпункту 1 після слів «гарантований покупець» доповнити словами «енергетичний кооператив»
 
Відхилено    
    -8- Івченко В.Є.
підпункт «б» підпункту 1 після слів "оператор системи передачі" доповнити через кому словами «енергетичний кооператив»;
 
Відхилено    
13. 2) у статті 9-1:
 
-9- Кацер-Бучковська Н.В.
у статті 9-1 підпункт нової частини пропонується викласти у такій редакції:
«Суб’єктів господарювання, які мають намір виробляти» та/або виробляють» електричну енергію з альтернативних джерел енергії (крім доменного та коксівного газів, а з використанням гідроенергії – лише мікро-, міні та малі гідроелектростанції) на об'єктах електроенергетики або чергах їх будівництва (пускових комплексах) (в тому числі реконструйованих із збільшенням встановленої потужності)та відповідно до законодавства, чинного на момент укладення таких договорів, уклали договори купівлі-продажу електричної енергії за «зеленим» тарифом, а також зареєстрували відповідну декларацію про початок виконання будівельних робіт або отримали дозвіл на виконання будівельних робіт до 31 грудня 2019 року та ввели такі об’єкти в експлуатацію протягом двох років для об’єктів, що виробляють електричну енергію з енергії сонячного випромінювання, та протягом трьох років для об’єктів, що виробляють електричну енергію з інших видів альтернативних джерел енергії. Відповідні строки введення об'єктів електроенергетики або черг їх будівництва (пускових комплексів) в експлуатацію відраховуються з дати реєстрації відповідної декларації про початок виконання будівельних робіт або отримання відповідного дозволу на виконання будівельних робіт».
 
Відхилено   2) у статті 9-1:
 
    -10- Єфімов М.В.
розділ 1 проекту Закону доповнити новим пунктом:
В статтях 9-1, 9-2 Закону України «Про альтернативні джерела енергії» (№555-ІV від 20.02.2003 р.) слова та цифри «31 грудня 2024 року» замінити словами та цифрами «31 грудня 2029 року».
 
Відхилено    
14. а) після частини першої доповнити новою частиною такого змісту:
 
-11- Левченко Ю.В.
В абзацах 3,4,5 пункту «а» підпункту 2 пункту 1 розділу 1 Законопроекту цифри «2020», «2019» замінити відповідно на цифри «2019», «2018».
 
Відхилено   а) після частини першої доповнити новою частиною такого змісту:
 
15. "Стимулювання виробництва електричної енергії з альтернативних джерел енергії, передбачене цією статтею, поширюється на:
 
   "Стимулювання виробництва електричної енергії з альтернативних джерел енергії, передбачене цією статтею, поширюється на:
 
16. суб’єктів господарювання, які виробляють електричну енергію з альтернативних джерел енергії (крім доменного та коксівного газів, а з використанням гідроенергії - лише мікро-, міні та малі гідроелектростанції) на об'єктах електроенергетики або чергах їх будівництва (пускових комплексах), незалежно від встановленої потужності таких об’єктів, черг будівництва (пускових комплексів), що введені в експлуатацію до 1 січня 2020 року;
 
-12- Єфімов М.В.
В абзацах 4 і 5 підпункту 2 пункту 1 розділу 1 проекту Закону слова та цифри «1 січня 2020 року» замінити словами та цифрами «1 січня 2023 року».
 
Відхилено   суб’єктів господарювання, які виробляють електричну енергію з альтернативних джерел енергії (крім доменного та коксівного газів, а з використанням гідроенергії – лише мікро-, міні та малі гідроелектростанції) на об'єктах електроенергетики або чергах їх будівництва (пускових комплексах), незалежно від встановленої потужності таких об’єктів, черг будівництва (пускових комплексів), що введені в експлуатацію до 1 січня 2020 року;
 
    -13- Войціцька В.М.
В абзаці третьому і четвертому підпункту а) підпункту 2) пункту 1 розділу І цифри та слова «1 січня 2020 року» замінити цифрами та словами «1 квітня 2019 року»
 
Відхилено    
    -14- Дирів А.Б.
Дзюблик П.В.
Рибак І.П.
Частину другу статті 9-1 законопроекту доповнити новим абзацом наступного змісту:
«суб’єкти господарювання, які виробляють електричну енергію з альтернативних джерел енергії (крім доменного та коксівного газів, а з використанням гідроенергії - лише мікро-, міні та малі гідроелектростанції) на об'єктах електроенергетики або чергах їх будівництва (пускових комплексах) і розташовані у межах зони відчуження та зони безумовного (обов’язкового) відселення території, що зазнала радіоактивного забруднення внаслідок Чорнобильської катастрофи, незалежно від встановленої потужності та часу прийняття таких об’єктів в експлуатацію;»
 
Відхилено    
17. суб’єктів господарювання, які виробляють електричну енергію з альтернативних джерел енергії (крім доменного та коксівного газів, а з використанням гідроенергії - лише мікро-, міні та малі гідроелектростанції) на об'єктах електроенергетики або чергах їх будівництва (пускових комплексах), що введені в експлуатацію з 1 січня 2020 року, та відповідно до статті 9-3 цього Закону не зобов’язані брати участь в аукціонах;
 
   суб’єктів господарювання, які виробляють електричну енергію з альтернативних джерел енергії (крім доменного та коксівного газів, а з використанням гідроенергії – лише мікро-, міні та малі гідроелектростанції) на об'єктах електроенергетики або чергах їх будівництва (пускових комплексах), що введені в експлуатацію з 1 січня 2020 року, та відповідно до статті 9-3 цього Закону не зобов’язані брати участь в аукціонах;
 
18. суб’єктів господарювання, які мають намір виробляти електричну енергію з альтернативних джерел енергії (крім доменного та коксівного газів, а з використанням гідроенергії - лише мікро-, міні та малі гідроелектростанції) на об'єктах електроенергетики або чергах їх будівництва (пускових комплексах) та відповідно до частини четвертої статті 71 Закону України "Про ринок електричної енергії" уклали договори купівлі-продажу електричної енергії за "зеленим" тарифом по 31 грудня 2019 року та ввели такі об’єкти в експлуатацію протягом двох років з дати укладення зазначених договорів для об’єктів, що виробляють електричну енергію з енергії сонячного випромінювання, та протягом трьох років з дати укладення зазначених договорів для об’єктів, що виробляють електричну енергію з інших видів альтернативних джерел енергії;
 
-15- Єфімов М.В.
В абзаці 6 підпункту 2 пункту 1 розділу 1 проекту Закону слова та цифри «31 грудня 2019 року» замінити словами та цифрами «31 грудня 2022 року».
 
Відхилено   суб’єктів господарювання, які мають намір виробляти електричну енергію з альтернативних джерел енергії (крім доменного та коксівного газів, а з використанням гідроенергії - лише мікро-, міні та малі гідроелектростанції) на об'єктах електроенергетики або чергах їх будівництва (пускових комплексах) та відповідно до частини четвертої статті 71 Закону України "Про ринок електричної енергії" уклали договори купівлі-продажу електричної енергії за "зеленим" тарифом до 31 грудня 2019 року і ввели такі об’єкти в експлуатацію протягом двох років з дати укладення зазначених договорів – для об’єктів, що виробляють електричну енергію з енергії сонячного випромінювання, та протягом трьох років з дати укладення зазначених договорів – для об’єктів, що виробляють електричну енергію з інших видів альтернативних джерел енергії;
 
    -16- Бєлькова О.В.
у статті 9-1:
у частині другій слова та цифри «по 31 грудня 2019 року» замінити словами та цифрами «до 1 липня 2019 року»;
 
Відхилено    
    -17- Войціцька В.М.
В абзаці третьому і четвертому підпункту а) підпункту 2) пункту 1 розділу І цифри та слова «31 грудня» замінити цифрами та словами «31 березня»
 
Відхилено    
19. споживачі електричної енергії, у тому числі приватні домогосподарства, генеруючі установки яких виробляють електричну енергію з енергії сонячного випромінювання, енергії вітру, та для яких встановлено "зелений" тариф";
 
-18- Рябчин О.М.
частину першу статті 1 доповнити абзацами такого змісту, упорядкувавши їх за абеткою:
енергетичний кооператив – юридична особа, заснована відповідно до Закону України «Про кооперацію» та/або Закону України «Про споживчу кооперацію» для здійснення господарської діяльності з виробництва, заготівлі та/або транспортування паливно-енергетичних ресурсів, а також для надання інших послуг з метою задоволення потреб його членів та/або територіальної громади, а також з метою отримання прибутку, відповідно до вимог законодавства;
абзац 6 підпункту а) пункту 2) викласти у такій редакції:
споживачів електричної енергії, у тому числі енергетичні кооперативи, приватні домогосподарства, генеруючі установки яких виробляють електричну енергію з енергії сонячного випромінювання, енергії вітру, біомаси, біогазу та для яких встановлено "зелений" тариф;
 
Враховано редакційно з урахуванням правки №24  споживачів електричної енергії, у тому числі енергетичні кооперативи, приватні домогосподарства, генеруючі установки яких виробляють електричну енергію з альтернативних джерел енергії та для яких встановлено "зелений" тариф".
У зв’язку з цим частини другу – двадцяту вважати відповідно частинами третьою – двадцять першою;
 
    -19- Івченко В.Є.
підпункт 2 доповнити після абзацу шостого новим абзацом такого змісту:
«суб’єктів господарювання, які мають намір виробляти електричну енергію з альтернативних джерел енергії (крім доменного та коксівного газів, а з використанням гідроенергії – лише мікро-, міні та малі гідроелектростанції) на об'єктах електроенергетики або чергах їх будівництва (пускових комплексах), незалежно від встановленої потужності таких об’єктів, черг будівництва (пускових комплексів), які станом на день набрання чинності Законом України «Про внесення змін до деяких законів України щодо забезпечення конкурентних умов виробництва електричної енергії з альтернативних джерел енергії»:
змінили цільове призначення належної їм на праві власності земельної ділянки на землі енергетики з метою будівництва таких об’єктів електроенергетики або черг їх будівництва (пускових комплексів) та/або
отримали технічні умови для таких об’єктів електроенергетики або черг їх будівництва (пускових комплексів) та/або
розробили проектну документацію на будівництво таких об’єктів електроенергетики або черг їх будівництва (пускових комплексів) та/або
мають зареєстровану декларацію про початок виконання будівельних робіт або дозвіл на виконання будівельних робіт щодо відповідного об’єкта електроенергетики або черги їх будівництва (пускового комплексу) для виробництва електричної енергії з альтернативних джерел енергії.»;
 
Відхилено    
20. б) частину третю викласти у редакції:
 
   б) частину четверту викласти в такій редакції:
 
21. "Зелений" тариф на електричну енергію, вироблену генеруючими установками споживачів, встановлена потужність яких не перевищує 50 кВт, встановлюється єдиним для кожного виду альтернативного джерела енергії";
 
-20- Бєлькова О.В.
у статті 9-1:
частину третю викласти у редакції:
«"Зелений" тариф на електричну енергію, вироблену з енергії вітру, енергії сонячного випромінювання генеруючими установками приватних домогосподарств, встановлена потужність яких не перевищує 50 кВт, встановлюється єдиний для всіх приватних домогосподарств за кожним видом альтернативного джерела енергії»;
 
Враховано частково   "Зелений" тариф на електричну енергію, вироблену генеруючими установками приватних домогосподарств, встановлена потужність яких не перевищує 50 кВт, встановлюється єдиним для всіх приватних домогосподарств за кожним видом альтернативного джерела енергії";
 
22. в) після частини третьої доповнити новою частиною такого змісту:
 
   в) після частини четвертої доповнити новою частиною такого змісту:
 
23. "Зелений" тариф на електричну енергію, вироблену споживачами з енергії сонячного випромінювання генеруючими установками, встановлена потужність яких більше 50 кВт, але не перевищує 500 кВт, за умови їх розташування на дахах та/або фасадах капітальних будівель, споруд, встановлюється єдиним для всіх споживачів";
 
-21- -- Н.д.Кацер- Бучковська Н.В. (Реєстр.картка №279) - Перевірте, не співпадає номер і прізвище!!
після частини третьої нову частину викласти у такій редакції:
«Зелений» тариф на електричну енергію, вироблену споживачами з енергії сонячного випромінювання генеруючими установками, біомаси та біогазу, вітру, геотермальної енергії генеруючими установками, встановлена потужність яких більше 50 кВт, але не перевищує 1 МВт, встановлюється єдиним для всіх споживачів відповідного виду енергії».
 
Відхилено   "Зелений" тариф на електричну енергію, вироблену споживачами, у тому числі енергетичними кооперативами, з енергії сонячного випромінювання, енергії вітру, біомаси, біогазу, з використанням гідроенергії, геотермальної енергії генеруючими установками, встановлена потужність яких не перевищує 150 кВт, встановлюється єдиним для всіх споживачів, у тому числі енергетичних кооперативів, за кожним видом альтернативного джерела енергії".
У зв’язку з цим частини п’яту – двадцять першу вважати відповідно частинами шостою – двадцять другою;
 
    -22- Домбровський О.Г.
у статті 9-1:
абзац 7 підпункту а) пункту 2) викласти у такій редакції:
«споживачів електричної енергії, у тому числі енергетичні кооперативи, приватні домогосподарства, генеруючі установки яких виробляють електричну енергію з альтернативних джерел енергії, та для яких встановлено "зелений" тариф».
у статті 9-1:
абзац 2 підпункту в) пункту 2) викласти у такій редакції:
"Зелений" тариф на електричну енергію, вироблену споживачами, у тому числі енергетичними кооперативами, з енергії сонячного випромінювання, енергії вітру, біомаси, біогазу, з використанням гідроенергії генеруючими установками, встановлена потужність яких не перевищує 150 кВт, встановлюється єдиним для всіх споживачів, у тому числі енергетичних кооперативів, за кожним видом альтернативного джерела енергії.
у статті 9-1:
підпункт г) пункту 2) викласти у такій редакції:
"Зелений" тариф на електричну енергію, вироблену з енергії сонячного випромінювання генеруючими установками приватних домогосподарств, встановлена потужність яких не перевищує 50 кВт, за умови їх розташування на дахах та/або фасадах будівель та інших капітальних споруд, встановлюється на рівні роздрібного тарифу для споживачів другого класу напруги на січень 2009 року, помноженого на коефіцієнт "зеленого" тарифу для електричної енергії, виробленої з енергії сонячного випромінювання генеруючими установками приватних домогосподарств, встановлена потужність яких не перевищує 50 кВт, за умови їх розташування на дахах та/або фасадах будівель та інших капітальних споруд.
у статті 9-1:
підпункт ґ) пункту 2) викласти у такій редакції:
"Зелений" тариф на електричну енергію, вироблену з енергії вітру генеруючими установками приватних домогосподарств, встановлена потужність яких не перевищує 50 кВт, встановлюється на рівні роздрібного тарифу для споживачів другого класу напруги на січень 2009 року, помноженого на коефіцієнт "зеленого" тарифу для електричної енергії, виробленої з енергії вітру генеруючими установками приватних домогосподарств, встановлена потужність яких не перевищує 50 кВт»;
"Зелений" тариф на електричну енергію, вироблену домогосподарствами, з енергії сонячного випромінювання, вітру на комбінованих вітро-сонячних генеруючих системах, встановлена потужність яких не перевищує 50 кВт, встановлюється на рівні роздрібного тарифу для споживачів другого класу напруги на січень 2009 року, помноженого на коефіцієнт "зеленого" тарифу для електричної енергії, виробленої домогосподарствами сонячного випромінювання, вітру на комбінованих вітро-сонячних генеруючих системах, встановлена потужність яких не перевищує 50 кВт";
 
Враховано    
    -23- Чижмарь Ю.В.
у статті 9-1:
частину сьому викласти у редакції:
«Зелений» тариф на електричну енергію, вироблену споживачами з енергії сонячного випромінювання генеруючими установками, біомаси та біогазу, вітру, геотермальної енергії генеруючими установками, встановлена потужність яких більше 50 кВт, але не перевищує 1 МВт, встановлюється єдиним для всіх споживачів відповідного виду енергії»;
 
Відхилено    
    -24- Бєлькова О.В.
у статті 9-1:
після частини третьої нову частину викласти у редакції:
«"Зелений" тариф на електричну енергію, вироблену споживачами з енергії сонячного випромінювання генеруючими установками, встановлена потужність яких не перевищує 150 кВт, встановлюється єдиний для всіх споживачів»;
 
Враховано частково    
    -25- Рябчин О.М.
Підпункт 2) доповнити підпунктом г) такого змісту: г) після частини третьої доповнити новою частиною такого змісту:
"Зелений" тариф на електричну енергію, вироблену споживачами, у тому числі енергетичними, кооперативами з енергії сонячного випромінювання, енергії вітру, біомаси, біогазу генеруючими установками, встановлена потужність яких не перевищує 150 кВт, встановлюється єдиний для всіх споживачів, у тому числі енергетичних кооперативів, за кожним видом альтернативного джерела енергії.
 
Враховано редакційно    
24. г) частину восьму викласти у редакції:
 
   г) частини десяту і одинадцяту викласти в такій редакції:
 
25. "Зелений" тариф на електричну енергію, вироблену з енергії сонячного випромінювання генеруючими установками споживачів, встановлена потужність яких не перевищує 50 кВт, встановлюється на рівні роздрібного тарифу для споживачів другого класу напруги на січень 2009 року, помноженого на коефіцієнт "зеленого" тарифу для електричної енергії, виробленої з енергії сонячного випромінювання генеруючими установками споживачів, встановлена потужність яких не перевищує 50 кВт";
 
-26- Бєлькова О.В.
у статті 9-1:
у частинах восьмій-дев’ятій слова «генеруючими установками споживачів, встановлена потужність яких не перевищує 50 кВт» замінити словами «генеруючими установками приватних домогосподарств, встановлена потужність яких не перевищує 50 кВт»;
 
Враховано   "Зелений" тариф на електричну енергію, вироблену з енергії сонячного випромінювання генеруючими установками приватних домогосподарств, встановлена потужність яких не перевищує 50 кВт, за умови їх розташування на дахах та/або фасадах будівель та інших капітальних споруд, встановлюється на рівні роздрібного тарифу для споживачів другого класу напруги на січень 2009 року, помноженого на коефіцієнт "зеленого" тарифу для електричної енергії, виробленої з енергії сонячного випромінювання генеруючими установками приватних домогосподарств, встановлена потужність яких не перевищує 50 кВт, за умови їх розташування на дахах та/або фасадах будівель та інших капітальних споруд.
"Зелений" тариф на електричну енергію, вироблену з енергії вітру генеруючими установками приватних домогосподарств, встановлена потужність яких не перевищує 50 кВт, встановлюється на рівні роздрібного тарифу для споживачів другого класу напруги на січень 2009 року, помноженого на коефіцієнт "зеленого" тарифу для електричної енергії, виробленої з енергії вітру генеруючими установками приватних домогосподарств, встановлена потужність яких не перевищує 50 кВт»;
 
26. ґ) частину дев’яту викласти у редакції:
 
   ґ) після частини одинадцятої доповнити вісьмома новими частинами такого змісту:
 
27. "Зелений" тариф на електричну енергію, вироблену з енергії вітру генеруючими установками споживачів, встановлена потужність яких не перевищує 50 кВт, встановлюється на рівні роздрібного тарифу для споживачів другого класу напруги на січень 2009 року, помноженого на коефіцієнт "зеленого" тарифу для електричної енергії, виробленої з енергії вітру генеруючими установками споживачів, встановлена потужність яких не перевищує 50 кВт»;
 
-27- Бєлькова О.В.
у статті 9-1:
у частинах восьмій-дев’ятій слова «генеруючими установками споживачів, встановлена потужність яких не перевищує 50 кВт» замінити словами «генеруючими установками приватних домогосподарств, встановлена потужність яких не перевищує 50 кВт»;
 
Враховано   "Зелений" тариф на електричну енергію, вироблену приватними домогосподарствами з енергії сонячного випромінювання та з енергії вітру на комбінованих вітро-сонячних генеруючих системах, встановлена потужність яких не перевищує 50 кВт, встановлюється на рівні роздрібного тарифу для споживачів другого класу напруги на січень 2009 року, помноженого на коефіцієнт "зеленого" тарифу для електричної енергії, виробленої приватними домогосподарствами з енергії сонячного випромінювання та з енергії вітру на комбінованих вітро-сонячних генеруючих системах, встановлена потужність яких не перевищує 50 кВт.
 
28. д) після частини дев’ятої доповнити новою частиною такого змісту:
 
-28- Лівік О.П.
У статті 9-1 Розділу І
після частини дев’ятої доповнити новою частиною такого змісту:
«"Зелений" тариф на електричну енергію, вироблену з енергії біогазу генеруючими установками споживачів, у тому числі приватних домогосподарств, встановлена потужність яких не перевищує 50 кВт, встановлюється на рівні роздрібного тарифу для споживачів другого класу напруги на січень 2009 року, помноженого на коефіцієнт "зеленого" тарифу для електричної енергії, виробленої з енергії біогазу генеруючими установками споживачів, встановлена потужність яких не перевищує 50 кВт.»
 
Відхилено      
29. "Зелений" тариф на електричну енергію, вироблену споживачами з енергії сонячного випромінювання генеруючими установками, встановлена потужність яких більше 50 кВт, але не перевищує 500 кВт, за умови їх розташування на дахах та/або фасадах капітальних будівель, споруд, встановлюється на рівні роздрібного тарифу для споживачів другого класу напруги на січень 2009 року, помноженого на коефіцієнт "зеленого" тарифу для електричної енергії, виробленої споживачами з енергії сонячного випромінювання генеруючими установками, встановлена потужність яких більше 50 кВт, але не перевищує 500 кВт, за умови їх розташування на дахах та/або фасадах капітальних будівель, споруд, встановлюється єдиним для всіх споживачів";
 
-29- Бєлькова О.В.
у статті 9-1:
після частини дев’ятої у новій частині слова «генеруючими установками, встановлена потужність яких більше 50 кВт, але не перевищує 500 кВт, за умови їх розташування на дахах та/або фасадах капітальних будівель, споруд» замінити словами «генеруючими установками, встановлена потужність яких не перевищує 150 кВт»;
 
Враховано   "Зелений" тариф на електричну енергію, вироблену споживачами, у тому числі енергетичними кооперативами, з енергії сонячного випромінювання генеруючими установками, встановлена потужність яких не перевищує 150 кВт, за умови їх розташування на дахах та/або фасадах будівель та інших капітальних споруд, встановлюється на рівні роздрібного тарифу для споживачів другого класу напруги на січень 2009 року, помноженого на коефіцієнт "зеленого" тарифу для електричної енергії, виробленої споживачами, у тому числі енергетичними кооперативами, з енергії сонячного випромінювання генеруючими установками, встановлена потужність яких не перевищує 150 кВт, за умови їх розташування на дахах та/або фасадах будівель та інших капітальних споруд.
"Зелений" тариф на електричну енергію, вироблену споживачами, у тому числі енергетичними кооперативами, з енергії вітру генеруючими установками, встановлена потужність яких не перевищує 150 кВт, встановлюється на рівні роздрібного тарифу для споживачів другого класу напруги на січень 2009 року, помноженого на коефіцієнт "зеленого" тарифу для електричної енергії, виробленої споживачами, у тому числі енергетичними кооперативами, з енергії вітру генеруючими установками, встановлена потужність яких не перевищує 150 кВт.
"Зелений" тариф на електричну енергію, вироблену споживачами, у тому числі енергетичними кооперативами, з біомаси генеруючими установками, встановлена потужність яких не перевищує 150 кВт, встановлюється на рівні роздрібного тарифу для споживачів другого класу напруги на січень 2009 року, помноженого на коефіцієнт "зеленого" тарифу для електричної енергії, виробленої споживачами, у тому числі енергетичними кооперативами, з біомаси генеруючими установками, встановлена потужність яких не перевищує 150 кВт.
"Зелений" тариф на електричну енергію, вироблену споживачами, у тому числі енергетичними кооперативами, з біогазу генеруючими установками, встановлена потужність яких не перевищує 150 кВт, встановлюється на рівні роздрібного тарифу для споживачів другого класу напруги на січень 2009 року, помноженого на коефіцієнт "зеленого" тарифу для електричної енергії, виробленої споживачами, у тому числі енергетичними кооперативами, з біогазу генеруючими установками, встановлена потужність яких не перевищує 150 кВт.
"Зелений" тариф на електричну енергію, вироблену споживачами, у тому числі енергетичними кооперативами, з енергії сонячного випромінювання та енергії вітру на комбінованих вітро-сонячних генеруючих системах, встановлена потужність яких не перевищує 150 кВт, встановлюється на рівні роздрібного тарифу для споживачів другого класу напруги на січень 2009 року, помноженого на коефіцієнт "зеленого" тарифу для електричної енергії, виробленої споживачами, у тому числі енергетичними кооперативами, з енергії сонячного випромінювання та з енергії вітру на комбінованих вітро-сонячних генеруючих системах, встановлена потужність яких не перевищує 150 кВт.
"Зелений" тариф на електричну енергію, вироблену споживачами, у тому числі енергетичними кооперативами, з гідроенергії генеруючими установками, встановлена потужність яких не перевищує 150 кВт, встановлюється на рівні роздрібного тарифу для споживачів другого класу напруги на січень 2009 року, помноженого на коефіцієнт "зеленого" тарифу для електричної енергії, виробленої споживачами, у тому числі енергетичними кооперативами, з гідроенергії генеруючими установками, встановлена потужність яких не перевищує 150 кВт.
"Зелений" тариф на електричну енергію, вироблену споживачами, у тому числі енергетичними кооперативами, з геотермальної енергії генеруючими установками, встановлена потужність яких не перевищує 150 кВт, встановлюється на рівні роздрібного тарифу для споживачів другого класу напруги на січень 2009 року, помноженого на коефіцієнт "зеленого" тарифу для електричної енергії, виробленої споживачами, у тому числі енергетичними кооперативами, з геотермальної енергії генеруючими установками, встановлена потужність яких не перевищує 150 кВт".
У зв’язку з цим частини дванадцяту – двадцять другу вважати відповідно частинами двадцятою – тридцятою;
 
    -30- Домбровський О.Г.
у статті 9-1:
підпункт д) пункту 2) викласти у такій редакції
"Зелений" тариф на електричну енергію, вироблену споживачами, у тому числі енергетичними кооперативами, з енергії сонячного випромінювання генеруючими установками, встановлена потужність яких не перевищує 150 кВт, за умови їх розташування на дахах та/або фасадах будівель та інших капітальних споруд, встановлюється на рівні роздрібного тарифу для споживачів другого класу напруги на січень 2009 року, помноженого на коефіцієнт "зеленого" тарифу для електричної енергії, виробленої споживачами, у тому числі енергетичними кооперативами, з енергії сонячного випромінювання генеруючими установками, встановлена потужність яких не перевищує 150 кВт, за умови їх розташування на дахах та/або фасадах будівель та інших капітальних споруд.
"Зелений" тариф на електричну енергію, вироблену споживачами, у тому числі енергетичними кооперативами, з енергії вітру генеруючими установками, встановлена потужність яких не перевищує 150 кВт, встановлюється на рівні роздрібного тарифу для споживачів другого класу напруги на січень 2009 року, помноженого на коефіцієнт "зеленого" тарифу для електричної енергії, виробленої споживачами, у тому числі енергетичними кооперативами, з енергії вітру генеруючими установками, встановлена потужність яких не перевищує 150 кВт.
"Зелений" тариф на електричну енергію, вироблену споживачами, у тому числі енергетичними кооперативами, з біомаси генеруючими установками, встановлена потужність яких не перевищує 150 кВт, встановлюється на рівні роздрібного тарифу для споживачів другого класу напруги на січень 2009 року, помноженого на коефіцієнт "зеленого" тарифу для електричної енергії, виробленої споживачами, у тому числі енергетичними кооперативами, з біомаси генеруючими установками, встановлена потужність яких не перевищує 150 кВт.
"Зелений" тариф на електричну енергію, вироблену споживачами, у тому числі енергетичними кооперативами, з біогазу генеруючими установками, встановлена потужність яких не перевищує 150 кВт, встановлюється на рівні роздрібного тарифу для споживачів другого класу напруги на січень 2009 року, помноженого на коефіцієнт "зеленого" тарифу для електричної енергії, виробленої споживачами, у тому числі енергетичними кооперативами, з біогазу генеруючими установками, встановлена потужність яких не перевищує 150 кВт.
"Зелений" тариф на електричну енергію, вироблену споживачами, у тому числі енергетичними кооперативами, з енергії сонячного випромінювання та енергії вітру на комбінованих вітро-сонячних генеруючих системах, встановлена потужність яких не перевищує 150 кВт, встановлюється на рівні роздрібного тарифу для споживачів другого класу напруги на січень 2009 року, помноженого на коефіцієнт "зеленого" тарифу для електричної енергії, виробленої споживачами, у тому числі енергетичними кооперативами, з енергії сонячного випромінювання та з енергії вітру на комбінованих вітро-сонячних генеруючих системах, встановлена потужність яких не перевищує 150 кВт.
"Зелений" тариф на електричну енергію, вироблену споживачами, у тому числі енергетичними кооперативами, з гідроенергії генеруючими установками, встановлена потужність яких не перевищує 150 кВт, встановлюється на рівні роздрібного тарифу для споживачів другого класу напруги на січень 2009 року, помноженого на коефіцієнт "зеленого" тарифу для електричної енергії, виробленої споживачами, у тому числі енергетичними кооперативами, з гідроенергії лише мікро-гідроелектростанції генеруючими установками, встановлена потужність яких не перевищує 150 кВт.
"Зелений" тариф на електричну енергію, вироблену споживачами, у тому числі енергетичними кооперативами, з геотермальної енергії генеруючими установками, встановлена потужність яких не перевищує 150 кВт, встановлюється на рівні роздрібного тарифу для споживачів другого класу напруги на січень 2009 року, помноженого на коефіцієнт "зеленого" тарифу для електричної енергії, виробленої споживачами, у тому числі енергетичними кооперативами, з геотермальної енергії генеруючими установками, встановлена потужність яких не перевищує 150 кВт.
 
Враховано    
    -31- Білоцерковець Д.О.
Кіраль С.І.
Чижмарь Ю.В.
у статті 9-1:
доповнити статтю новою частиною дванадцятою:
«Зелений» тариф для суб'єктів господарювання, які виробляють електричну енергію з відновлювального палива з побутових відходів, встановлюється на рівні роздрібного тарифу для споживачів другого класу напруги на січень 2009 року, помноженого на коефіцієнт «зеленого» тарифу для електричної енергії, виробленої з відновлювального палива з побутових відходів»;
 
Відхилено    
    -32- Рябчин О.М.
Після частини дев’ятої додати нові частини такого змісту:
"Зелений" тариф на електричну енергію, вироблену домогосподарствами, з енергії сонячного випромінювання та вітру на комбінованих вітро-сонячних генеруючих системах, встановлена потужність яких не перевищує 50 кВт, встановлюється на рівні роздрібного тарифу для споживачів другого класу напруги на січень 2009 року, помноженого на коефіцієнт "зеленого" тарифу для електричної енергії, виробленої домогосподарствами з енергії сонячного випромінювання та вітру на комбінованих вітро-сонячних генеруючих системах, встановлена потужність яких не перевищує 50 кВт";
"Зелений" тариф на електричну енергію, вироблену споживачами, у тому числі енергетичними кооперативами, з енергії сонячного випромінювання генеруючими установками, встановлена потужність яких не перевищує 150 кВт, за умови їх розташування на дахах та/або фасадах будівель та інших капітальних споруд, встановлюється на рівні роздрібного тарифу для споживачів другого класу напруги на січень 2009 року, помноженого на коефіцієнт "зеленого" тарифу для електричної енергії, виробленої споживачами, у тому числі енергетичними кооперативами, з енергії сонячного випромінювання генеруючими установками, встановлена потужність яких не перевищує 150 кВт, за умови їх розташування на дахах та/або фасадах будівель та інших капітальних споруд,";
"Зелений" тариф на електричну енергію, вироблену споживачами, у тому числі енергетичними кооперативами, з енергії вітру генеруючими установками, встановлена потужність яких не перевищує 150 кВт, встановлюється на рівні роздрібного тарифу для споживачів другого класу напруги на січень 2009 року, помноженого на коефіцієнт "зеленого" тарифу для електричної енергії, виробленої споживачами, у тому числі енергетичними кооперативами, з енергії вітру генеруючими установками, встановлена потужність яких не перевищує 150 кВт";
"Зелений" тариф на електричну енергію, вироблену споживачами, у тому числі енергетичними кооперативами, з біомаси генеруючими установками, встановлена потужність яких не перевищує 150 кВт, встановлюється на рівні роздрібного тарифу для споживачів другого класу напруги на січень 2009 року, помноженого на коефіцієнт "зеленого" тарифу для електричної енергії, виробленої споживачами, у тому числі енергетичними кооперативами, з біомаси генеруючими установками, встановлена потужність яких не перевищує 150 кВт";
"Зелений" тариф на електричну енергію, вироблену споживачами, у тому числі енергетичними кооперативами, з біогазу генеруючими установками, встановлена потужність яких не перевищує 150 кВт, встановлюється на рівні роздрібного тарифу для споживачів другого класу напруги на січень 2009 року, помноженого на коефіцієнт "зеленого" тарифу для електричної енергії, виробленої споживачами, у тому числі енергетичними кооперативами, з біогазу генеруючими установками, встановлена потужність яких не перевищує 150 кВт";
"Зелений" тариф на електричну енергію, вироблену споживачами, у тому числі енергетичними кооперативами, з енергії сонячного випромінювання та вітру на комбінованих вітро-сонячних генеруючих системах, встановлена потужність яких не перевищує 150 кВт, встановлюється на рівні роздрібного тарифу для споживачів другого класу напруги на січень 2009 року, помноженого на коефіцієнт "зеленого" тарифу для електричної енергії, виробленої споживачами, у тому числі енергетичними кооперативами, з енергії сонячного випромінювання та вітру на комбінованих вітро-сонячних генеруючих системах, встановлена потужність яких не перевищує 150 кВт";
 
Враховано редакційно    
30. е) частину дванадцяту викласти у редакції:
 
   д) частини двадцять другу і двадцять третю викласти в такій редакції:
 
31. "Коефіцієнт "зеленого" тарифу для електроенергії, виробленої з використанням альтернативних джерел енергії, встановлюється на рівні:
Категорії об’єктів електроенергетики, для яких застосовується «зелений» тарифКоефіцієнт «зеленого» тарифу для об’єктів або його черг / пускових комплексів, введених в експлуатацію
по 31.03. 2013 включноз 01.04. 2013 по 31.12. 2014з 01.01. 2015 по 30.06. 2015з 01.07. 2015 по 31.12. 2015з 01.01. 2016 по 31.12. 2016з 01.01.2017 по 31.12. 2019З 01.01.2020 по 31.12.2020З 01.01.2021 по 31.12.2021З 01.01.2022 по 31.12.2022З 01.01.2023 по 31.12.2023з 01.01.2025 по 31.12. 2029
для електроенергії, виробленої з енергії вітру об’єктами електроенергетики, величина встановленої потужності яких не перевищує 600 кВт1,20-----
для електроенергії, виробленої з енергії вітру об’єктами електроенергетики, величина встановленої потужності яких більша за 600 кВт, але не перевищує 2000 кВт1,40-----
для електроенергії, виробленої з енергії вітру об’єктами електроенергетики, величина встановленої потужності яких перевищує
2000 кВт2,10-----
для електроенергії, виробленої з енергії вітру вітроелектростанціями, які складаються з вітроустановок одиничною встановленою потужністю до 600 кВт-1-1,201,081,080,960,940,920,910,84
для електроенергії, виробленої з енергії вітру вітроелектростанціями, які складаються з вітроустановок одиничною встановленою потужністю від 600 кВт, але не більше 2000 кВт-1,401,261,261,121,101,081,060,98
для електроенергії, виробленої з енергії вітру вітроелектростанціями, які складаються з вітроустановок одиничною встановленою потужністю від 2000 кВт та більше-2,101,891,891,681,651,621,591,47
для електроенергії, виробленої з біомаси2,302,302,072,302,071,84
для електроенергії, виробленої з біогазу-2,302,072,302,071,84
для електроенергії, виробленої з енергії сонячного випромінювання наземними об’єктами електроенергетики, величина встановленої потужності яких є меншою або дорівнює 10 МВт8,646,305,673,152,972,792,092,021,951,881,81
для електроенергії, виробленої з енергії сонячного випромінювання наземними об’єктами електроенергетики, величина встановленої потужності яких перевищує 10 МВт4,803,503,152,972,792,092,021,951,881,81
для електроенергії, виробленої з енергії сонячного випромінювання об’єктами електроенергетики, які вмонтовані (встановлені) на дахах та/або фасадах будинків, будівель та споруд, величина встановленої потужності яких перевищує
100 кВт8,286,485,83---
для електроенергії, виробленої з енергії сонячного випромінювання об’єктами електроенергетики, які вмонтовані (встановлені) на дахах та/або фасадах будинків, будівель та споруд, величина встановленої потужності яких не перевищує 100 кВт7,926,665,99---
для електроенергії, виробленої з енергії сонячного випромінювання об’єктами електроенергетики, які вмонтовані (встановлені) на дахах та/або фасадах будинків, будівель та споруд---3,353,203,042,282,202,132,051,98
для електроенергії, виробленої мікрогідроелектростанціями2,163,603,243,242,922,59
для електроенергії, виробленої мінігідроелектростанціями2,162,882,592,592,332,07
для електроенергії, виробленої малими гідроелектростанціями2,162,161,941,941,751,55
для електроенергії, виробленої з геотермальної енергії---2,792,512,23
 
-33- Єфімов М.В.
В таблиці в підпункту «е» пункту 2 розділу 1 проекту Закону рядки «для електроенергії, виробленої з енергії вітру вітроелектростанціями, які складаються з вітроустановок одиничною встановленою потужністю до 600 кВт», «для електроенергії виробленої з енергії вітру вітроелектростанціями, які складаються з вітроустановок одиничною встановленою потужністю від 600 кВт, але не більше 2000 кВт», «для електроенергії, виробленої з енергії вітру вітроелектростанціями, які складаються з вітроустановок одиничною встановленою потужністю від 2000 кВт та більше» викласти в наступній редакції:
Категорії об’єктів електроенергетики, для яких застосовується «зелений» тарифКоефіцієнт «зеленого» тарифу для об’єктів або його черг / пускових комплексів, введених в експлуатацію
З 01.01.2020 по 31.12.2020З 01.01.2021 по 31.12.2021З 01.01.2022 по 31.12.2022З 01.01.2023 по 31.12.2023з 01.01.2025 по 31.12. 2029
для електроенергії, виробленої з енергії вітру вітроелектростанціями, які складаються з вітроустановок одиничною встановленою потужністю до 600 кВт1,081,081,081,080,84
для електроенергії, виробленої з енергії вітру вітроелектростанціями, які складаються з вітроустановок одиничною встановленою потужністю від 600 кВт, але не більше 2000 кВт1,261,261,261,260,98
для електроенергії, виробленої з енергії вітру вітроелектростанціями, які складаються з вітроустановок одиничною встановленою потужністю від 2000 кВт та більше1,681,681,681,681,47
 
Враховано частково   "Коефіцієнт "зеленого" тарифу для електроенергії, виробленої з використанням альтернативних джерел енергії, встановлюється на рівні:
Категорії об’єктів електроенергетики, для яких застосовується «зелений» тарифКоефіцієнт «зеленого» тарифу для об’єктів або його черг / пускових комплексів, введених в експлуатацію
по 31.03. 2013 включноз 01.04. 2013 по 31.12. 2014з 01.01. 2015 по 30.06. 2015з 01.07. 2015 по 31.12. 2015з 01.01. 2016 по 31.12. 2016з 01.01.2017 по 31.12. 2019З 01.01.2020 по 31.12.2020З 01.01.2021 по 31.12.2021З 01.01.2022 по 31.12.2022З 01.01.2023 по 31.12.2024з 01.01.2025 по 31.12. 2029
для електроенергії, виробленої з енергії вітру об’єктами електроенергетики, встановлена потужність яких не перевищує 600 кВт1,20-----
для електроенергії, виробленої з енергії вітру об’єктами електроенергетики, встановлена потужність яких становить більше за 600 кВт, але не перевищує 2000 кВт1,40-----
для електроенергії, виробленої з енергії вітру об’єктами електроенергетики, встановлена потужність яких перевищує
2000 кВт2,10-----
для електроенергії, виробленої з енергії вітру вітроелектростанціями, які складаються з вітроустановок одиничною встановленою потужністю до 600 кВт-1,201,081,080,960,940,920,910,84
для електроенергії, виробленої з енергії вітру вітроелектростанціями, які складаються з вітроустановок одиничною встановленою потужністю від 600 кВт, але не більше 2000 кВт-1,401,261,261,121,101,081,060,98
для електроенергії, виробленої з енергії вітру вітроелектростанціями, які складаються з вітроустановок одиничною встановленою потужністю від 2000 кВт та більше-2,101,891,89 1,68
1,47
для електроенергії, виробленої з біомаси2,302,302,072,302,302,30
для електроенергії, виробленої з біогазу-2,302,072,302,302,30
для електроенергії, виробленої з енергії сонячного випромінювання наземними об’єктами електроенергетики, встановлена потужність яких становить 10 МВт або менше8,646,305,673,152,972,792,092,021,951,881,81
для електроенергії, виробленої з енергії сонячного випромінювання наземними об’єктами електроенергетики, встановлена потужність яких перевищує 10 МВт4,803,503,152,972,792,092,021,951,881,81
для електроенергії, виробленої з енергії сонячного випромінювання об’єктами електроенергетики, які вмонтовані (встановлені) на дахах та/або фасадах будівель та інших капітальних споруд, встановлена потужність яких перевищує
100 кВт8,286,485,83---
для електроенергії, виробленої з енергії сонячного випромінювання об’єктами електроенергетики, які вмонтовані (встановлені) на дахах та/або фасадах будівель та інших капітальних споруд, встановлена потужність яких не перевищує 100 кВт7,926,665,99---
для електроенергії, виробленої з енергії сонячного випромінювання об’єктами електроенергетики, які вмонтовані (встановлені) на дахах та/або фасадах будівель та інших капітальних споруд---3,353,203,042,282,202,132,051,98
для електроенергії, виробленої мікрогідроелектростанціями2,163,603,243,242,922,59
для електроенергії, виробленої мінігідроелектростанціями2,162,882,592,592,332,07
для електроенергії, виробленої малими гідроелектростанціями2,162,161,941,941,751,55
для електроенергії, виробленої з геотермальної енергії---2,792,512,23
 
    -34- Войціцька В.М.
Підпункт е) підпункту 2) пункту 1 розділу І викласти у редакції:
"Коефіцієнт "зеленого" тарифу для електроенергії, виробленої з використанням альтернативних джерел енергії, встановлюється на рівні:
Категорії об’єктів електроенергетики, для яких застосовується «зелений» тарифКоефіцієнт «зеленого» тарифу для об’єктів або його черг / пускових комплексів, введених в експлуатацію
з 01.01.2017 по 31.03. 2019З 01.04.2019 по 31.12.2020З 01.01.2021 по 31.12.2021З 01.01.2022 по 31.12.2022З 01.01.2023 по 31.12.2023з 01.01.2025 по 31.12. 2029
для електроенергії, виробленої з енергії вітру об’єктами електроенергетики, величина встановленої потужності яких не перевищує 600 кВт---
для електроенергії, виробленої з енергії вітру об’єктами електроенергетики, величина встановленої потужності яких більша за 600 кВт, але не перевищує 2000 кВт---
для електроенергії, виробленої з енергії вітру об’єктами електроенергетики, величина встановленої потужності яких перевищує
2000 кВт---
для електроенергії, виробленої з енергії вітру вітроелектростанціями, які складаються з вітроустановок одиничною встановленою потужністю до 600 кВт 11,080,960,940,920,910,84
для електроенергії, виробленої з енергії вітру вітроелектростанціями, які складаються з вітроустановок одиничною встановленою потужністю від 600 кВт, але не більше 2000 кВт1,261,121,101,081,060,98
для електроенергії, виробленої з енергії вітру вітроелектростанціями, які складаються з вітроустановок одиничною встановленою потужністю від 2000 кВт та більше1,891,681,651,621,591,47
для електроенергії, виробленої з біомаси2,302,071,84
для електроенергії, виробленої з біогазу2,302,071,84
для електроенергії, виробленої з енергії сонячного випромінювання наземними об’єктами електроенергетики, величина встановленої потужності яких є меншою або дорівнює 10 МВт і які розташовані у:2,79
Вінницькій, Дніпропетровській, Донецькій, Івано-Франківській, Закарпатській, Кіровоградській, Чернівецькій, Запорізькій, Миколаївській, Одеській, Херсонській областях, АР Крим, м. Севастополь1,951,881,811,741,67
Волинській, Житомирській, Київській, Львівській, Сумській, Рівненській, Чернігівській, Луганській, Полтавській, Тернопільській,Харківській, Хмельницькій, Черкаській областях, м. Київ2,092,021,951,881,81
для електроенергії, виробленої з енергії сонячного випромінювання наземними об’єктами електроенергетики, величина встановленої потужності яких перевищує 10 МВт і які розташовані у:2,79
Вінницькій, Дніпропетровській, Донецькій, Івано-Франківській, Закарпатській, Кіровоградській, Чернівецькій, Запорізькій, Миколаївській, Одеській, Херсонській областях, АР Крим, м. Севастополь1,951,881,811,741,67
Волинській, Житомирській, Київській, Львівській, Сумській, Рівненській, Чернігівській, Луганській, Полтавській, Тернопільській, Харківській, Хмельницькій, Черкаській областях, м. Київ2,092,021,951,881,81
для електроенергії, виробленої з енергії сонячного випромінювання об’єктами електроенергетики, які вмонтовані (встановлені) на дахах та/або фасадах будинків, будівель та споруд, величина встановленої потужності яких перевищує
100 кВт---
для електроенергії, виробленої з енергії сонячного випромінювання об’єктами електроенергетики, які вмонтовані (встановлені) на дахах та/або фасадах будинків, будівель та споруд, величина встановленої потужності яких не перевищує 100 кВт---
для електроенергії, виробленої з енергії сонячного випромінювання об’єктами електроенергетики, які вмонтовані (встановлені) на дахах та/або фасадах будинків, будівель та споруд3,042,282,202,132,051,98
для електроенергії, виробленої мікрогідроелектростанціями3,242,922,59
для електроенергії, виробленої мінігідроелектростанціями2,592,332,07
для електроенергії, виробленої малими гідроелектростанціями1,941,751,55
для електроенергії, виробленої з геотермальної енергії2,792,512,23
Не передбачати зменшення «зеленого» тарифу у 2021, 2022, та 2023 роках
 
Відхилено    
    -35- Кіт А.Б.
Люшняк М.В.
У підпункті «е» підпункту 2 пункту 1 Розділу І законопроекту після слів «для електроенергії, виробленої з біомаси» доповнити новою виноскою такого змісту з відповідною нумерацією:
«-не передбачати зменшення «зеленого» тарифу у 2020, 2021 та 2022 роках»;
 
Відхилено    
    -36- Кіт А.Б.
Люшняк М.В.
У підпункті «е» підпункту 2 пункту 1 Розділу І законопроекту після слів «для електроенергії, виробленої з біогазу» доповнити новою виноскою такого змісту з відповідною нумерацією:
«-не передбачати зменшення «зеленого» тарифу у 2020, 2021 та 2022 роках»;
 
Відхилено    
    -37- Мартовицький А.В.
У підпункті е) пункту 1) Розділу І законопроекту:
у назві одинадцятої графи таблиці (встановлює коефіцієнт зеленого тарифу на 2023 рік) цифри «31.12.2023» замінити на «31.12.2024»
 
Враховано    
    -38- Домбровський О.Г.
У підпункті е) пункту 2) Розділу І законопроекту:
у назві одинадцятої графи таблиці (встановлює коефіцієнт зеленого тарифу на 2023 рік) цифри та слова «01.01.2023 по 31.12.2023» викласти у редакції «з 01.01.2023 по «31.12.2024»
 
Враховано    
    -39- Домбровський О.Г.
В таблиці у рядку «для електроенергії, виробленої з енергії вітру вітроелектростанціями, які складаються з вітроустановок одиничною встановленою потужністю до 600 кВт» вилучити цифру «-1» та виноску з текстом «Не передбачати зменшення «зеленого» тарифу у 2021, 2022, та 2023 роках».
 
Враховано    
    -40- Мартовицький А.В.
У підпункті е) пункту 1) Розділу І законопроекту:
Для електроенергії, виробленої з енергії вітру вітроелектростанціями, які складаються з вітроустановок одиничною встановленою потужністю від 2000 кВт та більше: для об’єктів або його черг / пускових комплексів, введених в експлуатацію з 01.01.2020 по 31.12.2024 встановити коефіцієнт зеленого тарифу 1,68; для об’єктів або його черг / пускових комплексів, введених в експлуатацію з 01.01.2025 по 31.12.2029 встановити коефіцієнт зеленого тарифу 1,47.
Категорії об’єктів електроенергетики, для яких застосовується «зелений» тарифКоефіцієнт «зеленого» тарифу для об’єктів або його черг / пускових комплексів, введених в експлуатацію
З 01.01.2020 по 31.12.2020З 01.01.2021 по 31.12.2021З 01.01.2022 по 31.12.2022З 01.01.2023 по 31.12.2024з 01.01.2025 по 31.12. 2029
для електроенергії, виробленої з енергії вітру вітроелектростанціями, які складаються з вітроустановок одиничною встановленою потужністю від 2000 кВт та більше
1,68
1,47
 
Враховано    
    -41- Мартовицький А.В.
У підпункті е) пункту 1) Розділу І законопроекту:
рядок десятий таблиці, яка визначає коефіцієнти зеленого тарифу для електроенергії, виробленої з енергії сонячного випромінювання наземними об’єктами електроенергетики, величина встановленої потужності яких перевищує 10 МВт» викласти у такій редакції:
Категорії об’єктів електроенергетики, для яких застосовується «зелений» тарифКоефіцієнт «зеленого» тарифу для об’єктів або його черг / пускових комплексів, введених в експлуатацію
З 01.01.2020 по 31.12.2020З 01.01.2021 по 31.12.2021З 01.01.2022 по 31.12.2022З 01.01.2023 по 31.12.2024з 01.01.2025 по 31.12. 2029
для електроенергії, виробленої з енергії сонячного випромінювання наземними об’єктами електроенергетики, величина встановленої потужності яких перевищує 10 МВт
2,23
2,16
2,09
2,02
1,81
 
Відхилено    
    -42- Івченко В.Є.
4) у абзаці «е)» підпункту 2:
у таблиці коефіцієнтів «зеленого» тарифу для об’єктів або його черг / пускових комплексів, введених в експлуатацію:
у рядку «Для електроенергії, виробленої з енергії вітру вітроелектростанціями, які складаються з вітроустановок одиничною встановленою потужністю до 600 кВт» цифри «1,20, 1,08, 1,08» замінити цифрами «1,08, 0,98, 0,98» відповідно;
у рядку «для електроенергії, виробленої з енергії вітру вітроелектростанціями, які складаються з вітроустановок одиничною встановленою потужністю від 600 кВт, але не більше 2000 кВт» цифри «1,40, 1,26, 1,26» замінити цифрами «1,26, 1,12, 1,12» відповідно;
у рядку «для електроенергії, виробленої з енергії вітру вітроелектростанціями, які складаються з вітроустановок одиничною встановленою потужністю від 2000 кВт та більше» цифри «2,10, 1,89, 1,89» замінити цифрами «1,89, 1,68, 1,68,» відповідно;
у рядку «для електроенергії, виробленої з енергії сонячного випромінювання наземними об’єктами електроенергетики, величина встановленої потужності яких є меншою або дорівнює 10 МВт» цифри «8,64, 6,30, 5,67, 3,15, 2,97, 2,79» замінити цифрами «7,78, 5,67, 5,10, 2,84, 2,67, 2,51» відповідно;
у рядку «для електроенергії, виробленої з енергії сонячного випромінювання наземними об’єктами електроенергетики, величина встановленої потужності яких перевищує 10 МВт» цифри «4,80, 3,50, 3,15, 2,97, 2,79» замінити цифрами «4,32, 3,15, 2,84, 2,67, 2,51» відповідно;
у рядку «для електроенергії, виробленої з енергії сонячного випромінювання об’єктами електроенергетики, які вмонтовані (встановлені) на дахах та/або фасадах будинків, будівель та споруд» цифри «3,35, 3,20, 3,04» замінити цифрами «3,02, 2,88, 2,74» відповідно;
 
Відхилено    
    -43- Шахов С.В.
у абзаці «е)» підпункту 2:
у таблиці коефіцієнтів «зеленого» тарифу для об’єктів або його черг / пускових комплексів, введених в експлуатацію:
у рядку «Для електроенергії, виробленої з енергії вітру вітроелектростанціями, які складаються з вітроустановок одиничною встановленою потужністю до 600 кВт» цифри «0,96; 0,94; 0,92» замінити цифрами «0,97; 0,95; 0,93» відповідно;
у рядку «для електроенергії, виробленої з енергії вітру вітроелектростанціями, які складаються з вітроустановок одиничною встановленою потужністю від 600 кВт, але не більше 2000 кВт» цифри «1,12» замінити цифрами «1,13» відповідно;
у рядку «для електроенергії, виробленої з енергії вітру вітроелектростанціями, які складаються з вітроустановок одиничною встановленою потужністю від 2000 кВт та більше» цифри «1,68; 1,65; 1,62; 1,59» замінити цифрами «1,70; 1,67; 1,64; 1,60,» відповідно;
у рядку «для електроенергії, виробленої з енергії сонячного випромінювання наземними об’єктами електроенергетики, величина встановленої потужності яких є меншою або дорівнює 10 МВт» цифри «2,09; 2,02; 1,95; 1,88; 1,81» замінити цифрами «2,23; 2,19; 2,15; 2,11; 2,07» відповідно;
у рядку «для електроенергії, виробленої з енергії сонячного випромінювання наземними об’єктами електроенергетики, величина встановленої потужності яких перевищує 10 МВт» цифри «2,09; 2,02; 1,95; 1,88; 1,81» замінити цифрами «2,23; 2,19; 2,15; 2,11; 2,07» відповідно;
у рядку «для електроенергії, виробленої з енергії сонячного випромінювання об’єктами електроенергетики, які вмонтовані (встановлені) на дахах та/або фасадах будинків, будівель та споруд» цифри «2,28; 2,20; 2,13; 2,05; 1,98» замінити цифрами «2,43; 2,38; 2,33; 2,28; 2,23» відповідно;
 
Відхилено    
    -44- Бєлькова О.В.
у статті 9-1:
Частину дванадцяту викласти у редакції:
Коефіцієнт «зеленого» тарифу для електроенергії, виробленої з використанням альтернативних джерел енергії, встановлюється на рівні:
Категорії об’єктів електроенергетики, для яких застосовується «зелений» тарифКоефіцієнт «зеленого» тарифу для об’єктів або його черг / пускових комплексів, введених в експлуатацію
З 01.01.2020 по 31.12.2020З 01.01.2021 по 31.12.2021З 01.01.2022 по 31.12.2022З 01.01.2023 по 31.12.2023З 01.01.2024 по 21.12. 2024з 01.01.2025 по 31.12. 2029
для електроенергії, виробленої з енергії вітру об’єктами електроенергетики, величина встановленої потужності яких не перевищує 600 кВт--
для електроенергії, виробленої з енергії вітру об’єктами електроенергетики, величина встановленої потужності яких більша за 600 кВт, але не перевищує 2000 кВт--
для електроенергії, виробленої з енергії вітру об’єктами електроенергетики, величина встановленої потужності яких перевищує
2000 кВт--
для електроенергії, виробленої з енергії вітру вітроелектростанціями, які складаються з вітроустановок одиничною встановленою потужністю до 600 кВт0,960,940,920,910,89 0,84
для електроенергії, виробленої з енергії вітру вітроелектростанціями, які складаються з вітроустановок одиничною встановленою потужністю від 600 кВт, але не більше 2000 кВт1,121,101,081,061,040,98
для електроенергії, виробленої з енергії вітру вітроелектростанціями, які складаються з вітроустановок одиничною встановленою потужністю від 2000 кВт та більше1,681,651,621,591,551,47
для електроенергії, виробленої з біомаси2,071,84
для електроенергії, виробленої з біогазу2,071,84
для електроенергії, виробленої з енергії сонячного випромінювання наземними об’єктами електроенергетики, величина встановленої потужності яких є меншою або дорівнює 10 МВт2,092,021,951,881,811,81
для електроенергії, виробленої з енергії сонячного випромінювання наземними об’єктами електроенергетики, величина встановленої потужності яких перевищує 10 МВт2,092,021,951,881,811,81
для електроенергії, виробленої з енергії сонячного випромінювання об’єктами електроенергетики, які вмонтовані (встановлені) на дахах та/або фасадах будинків, будівель та споруд, величина встановленої потужності яких перевищує
100 кВт--
для електроенергії, виробленої з енергії сонячного випромінювання об’єктами електроенергетики, які вмонтовані (встановлені) на дахах та/або фасадах будинків, будівель та споруд, величина встановленої потужності яких не перевищує 100 кВт--
для електроенергії, виробленої з енергії сонячного випромінювання об’єктами електроенергетики, які вмонтовані (встановлені) на дахах та/або фасадах будинків, будівель та споруд2,282,202,132,051,981,98
для електроенергії, виробленої мікрогідроелектростанціями2,922,59
для електроенергії, виробленої мінігідроелектростанціями2,332,07
для електроенергії, виробленої малими гідроелектростанціями1,751,55
для електроенергії, виробленої з геотермальної енергії2,512,23
 
Відхилено    
    -45- Кацер-Бучковська Н.В.
частину дванадцяту викласти у редакції:
Коефіцієнт "зеленого" тарифу для електроенергії, виробленої з використанням альтернативних джерел енергії, встановлюється на рівні:
Категорії об’єктів електроенергетики, для яких застосовується «зелений» тарифКоефіцієнт «зеленого» тарифу для об’єктів або його черг / пускових комплексів, введених в експлуатацію
З 01.01.2020 по 31.12.2020З 01.01.2021 по 31.12.2021З 01.01.2022 по 31.12.2022З 01.01.2023 по 31.12.2024з 01.01.2025 по 31.12. 2029
для електроенергії, виробленої з енергії вітру об’єктами електроенергетики, величина встановленої потужності яких не перевищує 600 кВт--
для електроенергії, виробленої з енергії вітру об’єктами електроенергетики, величина встановленої потужності яких більша за 600 кВт, але не перевищує 2000 кВт--
для електроенергії, виробленої з енергії вітру об’єктами електроенергетики, величина встановленої потужності яких перевищує
2000 кВт--
для електроенергії, виробленої з енергії вітру вітроелектростанціями, які складаються з вітроустановок одиничною встановленою потужністю до 600 кВт0,960,960,920,910,84
для електроенергії, виробленої з енергії вітру вітроелектростанціями, які складаються з вітроустановок одиничною встановленою потужністю від 600 кВт, але не більше 2000 кВт1,121,121,081,060,98
для електроенергії, виробленої з енергії вітру вітроелектростанціями, які складаються з вітроустановок одиничною встановленою потужністю від 2000 кВт та більше1,681,681,621,591,47
для електроенергії, виробленої з біомаси2,302,30
для електроенергії, виробленої з біогазу2,302,30
для електроенергії, виробленої з енергії сонячного випромінювання наземними об’єктами електроенергетики, величина встановленої потужності яких є меншою або дорівнює 10 МВт2,512,021,951,881,81
для електроенергії, виробленої з енергії сонячного випромінювання наземними об’єктами електроенергетики, величина встановленої потужності яких перевищує 10 МВт2,512,021,951,881,81
для електроенергії, виробленої з енергії сонячного випромінювання об’єктами електроенергетики, які вмонтовані (встановлені) на дахах та/або фасадах будинків, будівель та споруд, величина встановленої потужності яких перевищує
100 кВт--
для електроенергії, виробленої з енергії сонячного випромінювання об’єктами електроенергетики, які вмонтовані (встановлені) на дахах та/або фасадах будинків, будівель та споруд, величина встановленої потужності яких не перевищує 100 кВт--
для електроенергії, виробленої з енергії сонячного випромінювання об’єктами електроенергетики, які вмонтовані (встановлені) на дахах та/або фасадах будинків, будівель та споруд2,742,202,132,051,98
для електроенергії, виробленої мікрогідроелектростанціями2,922,59
для електроенергії, виробленої мінігідроелектростанціями2,332,07
для електроенергії, виробленої малими гідроелектростанціями1,751,55
для електроенергії, виробленої з геотермальної енергії2,512,23
 
Враховано частково в частині коефіцієнту ЗТ для біомаси та біогазу   
    -46- Білоцерковець Д.О.
Кіраль С.І.
поточну частину дванадцяту доповнити новою категорією об’єктів електроенергетики, для яких застосовується «зелений» тариф:
Коефіцієнт «зеленого» тарифу для електроенергії, виробленої з використанням альтернативних джерел енергії, встановлюється на рівні:
Категорії об’єктів електроенергетики, для яких застосовується «зелений» тарифКоефіцієнт «зеленого» тарифу для об’єктів або його черг / пускових комплексів, введених в експлуатацію
з 01.01.2020 по 31.12. 2024з 01.01.2025 по 31.12. 2029
для електроенергії, виробленої з відновлювального палива з побутових відходів2,302,30
 
Відхилено    
    -47- Рибак І.П.
В рядках «для електроенергії, виробленої з біомаси» та «для електроенергії, виробленої з біогазу» таблиці «Коефіцієнт «зеленого» тарифу для електроенергії, виробленої з використанням альтернативних джерел енергії, встановлюється на рівні:» підпункту «е» підпункту «2» пункту 1 Розділу І коефіцієнт «зеленого» тарифу для об’єктів або його черг/пускових комплексів, введених в експлуатацію з 2020 по 2023 рік цифри «2,07» замінити цифрами «2,50»
 
Відхилено    
    -48- Чижмарь Ю.В.
частину дванадцяту викласти у такій редакції:
Коефіцієнт «зеленого» тарифу для електроенергії, виробленої з використанням альтернативних джерел енергії, встановлюється на рівні:
Категорії об’єктів електроенергетики, для яких застосовується «зелений» тариф
Коефіцієнт «зеленого» тарифу для об’єктів або його черг /
пускових комплексів, введених в експлуатацію
з 01.07.2015 по 31.12. 2015з 01.01.2016 по 31.12. 2016з 01.01.2017 по 30.06. 2019з 01.07.2019 по 31.12.2019з 01.01.2020 по 31.12.2020з 01.01.2021по 31.12.2021з 01.01.2022 по 31.12.2022з 01.01.2023 по 31.12.2023з 01.01.2024 по 31.12.2029
для електроенергії, виробленої з енергії вітру об’єктами електроенергетики, величина встановленої потужності яких не перевищує 600 кВт
-------
для електроенергії, виробленої з енергії вітру об’єктами електроенергетики, величина встановленої потужності яких більша за 600 кВт, але не перевищує 2000 кВт
-------
виробленої з енергії вітру об’єктами електроенергетики, величина встановленої потужності яких перевищує
2000 кВт
-
------
для електроенергії, виробленої з енергії вітру вітроелектростанціями, які складаються з вітроустановок одиничною встановленою потужністю до 600 кВт
1,080,960,960,940,920,910,84
для електроенергії, виробленої з енергії вітру вітроелектростанціями, які складаються з вітроустановок одиничною встановленою потужністю від 600 кВт, але не більше 2000 кВт
1,261,121,121,101,081,060,98
для електроенергії, виробленої з енергії вітру вітроелектростанціями, які складаються з вітроустановок одиничною встановленою потужністю від 2000 кВт та більше
1,891,681,681,651,621,591,47
для електроенергії, виробленої з біомаси
2,302,302,071,84-
для електроенергії, виробленої з біогазу
2,302,302,071,84-
для електроенергії, виробленої з енергії сонячного випромінювання наземними об’єктами електроенергетики, величина встановленої потужності яких є меншою або дорівнює 10 МВт3,152,972,792,092,092,021,951,881,81
для електроенергії, виробленої з енергії сонячного випромінювання наземними об’єктами електроенергетики, величина встановленої потужності яких перевищує 10 МВт2,972,792,792,092,092,021,951,881,81
для електроенергії, виробленої з енергії сонячного випромінювання об’єктами електроенергетики, які вмонтовані (встановлені) на дахах та/або фасадах будинків, будівель та споруд, величина встановленої потужності яких перевищує 100 кВт
-
-
-------
для електроенергії, виробленої з енергії сонячного випромінювання об’єктами електроенергетики, які вмонтовані (встановлені) на дахах та/або фасадах будинків, будівель та споруд, величина встановленої потужності яких не перевищує 100 кВт
-
-
-------
для електроенергії, виробленої з енергії сонячного випромінювання об’єктами електроенергетики, які вмонтовані (встановлені) на дахах та/або фасадах будинків, будівель та споруд3,353,203,042,282,282,202,132,051,98
для електроенергії, виробленої мікрогідроелектростанціями
3,24
3,242,922,59-
для електроенергії, виробленої мінігідроелектростанціями
2,59
2,59
2,332,07-
для електроенергії, виробленої малими гідроелектростанціями
1,94
1,941,751,55-
для електроенергії, виробленої з геотермальної енергії
2,79
2,792,512,23-
для електроенергії, виробленої з відновлювального палива з побутових відходів
-
2,302,30
 
Відхилено .   
32. є) частину тринадцять викласти у редакції:
 
      
33. "Коефіцієнт "зеленого" тарифу для електроенергії, виробленої генеруючими установками споживачів електричної енергії, у тому числі приватних домогосподарств, з використанням альтернативних джерел енергії встановлюється на рівні:
Категорії генеруючих установок споживачів,
для яких застосовується "зелений" тариф
Коефіцієнт "зеленого" тарифу для електроенергії, виробленої генеруючими установками споживачів, заява-повідомлення про встановлення яких зареєстрована енергопостачальником
по 31.03.2013 включно
з 01.04.2013 по 31.12.2014
з 01.01.2015 по 30.06.2015
з 01.07.2015 по 31.12.2015
з 01.01.2016 по 31.12.2016
з 01.01.2017 по 31.12.2019
з 01.01.2020 по 31.12.2024
з 01.01.2025 по 31.12.2029
для електроенергії, виробленої з енергії сонячного випромінювання генеруючими установками приватних домогосподарств, встановлена потужність яких не перевищує 30 кВт
-
6,66
5,99
3,72
3,53
3,36
-
-
для електроенергії, виробленої з енергії сонячного випромінювання генеруючими установками споживачів, у тому числі приватних домогосподарств, встановлена потужність яких не перевищує 50 кВт
-
-
-
-
-
3,36
3,02
2,69
для електроенергії, виробленої з енергії вітру генеруючими установками приватних домогосподарств, встановлена потужність яких не перевищує 30 кВт
-
-
-
2,16
2,16
-
-
для електроенергії, виробленої з енергії вітру генеруючими установками споживачів, у тому числі приватних домогосподарств, встановлена потужність яких не перевищує 50 кВт
-
-
-
2,16
1,94
1,73
 
-49- Бєлькова О.В.
у статті 9-1:
частину тринадцять викласти у редакції:
«Коефіцієнт «зеленого» тарифу для електроенергії, виробленої генеруючими установками приватних домогосподарств, з використанням альтернативних джерел енергії встановлюється на рівні:»
Категорії генеруючих установок приватних домогосподарств,
для яких застосовується "зелений" тариф
Коефіцієнт "зеленого" тарифу для електроенергії, виробленої генеруючими установками приватних домогосподарств, заява-повідомлення про встановлення яких зареєстрована енергопостачальником
з 01.01.2017 по 31.12.2019З 01.01.2020 по 31.12.2024з 01.01.2025 по 31.12.2029
для електроенергії, виробленої з енергії сонячного випромінювання генеруючими установками приватних домогосподарств, встановлена потужність яких не перевищує 30 кВт3,36--
для електроенергії, виробленої з енергії сонячного випромінювання генеруючими установками приватних домогосподарств, встановлена потужність яких не перевищує 50 кВт3,363,022,69
для електроенергії, виробленої з енергії вітру генеруючими установками приватних домогосподарств, встановлена потужність яких не перевищує 30 кВт2,16--
для електроенергії, виробленої з енергії вітру генеруючими установками приватних домогосподарств, встановлена потужність яких не перевищує 50 кВт2,161,941,73
 
Враховано частково   Коефіцієнт "зеленого" тарифу для електроенергії, виробленої генеруючими установками приватних домогосподарств з використанням альтернативних джерел енергії, встановлюється на рівні:
Категорії генеруючих установок приватних домогосподарств,
для яких застосовується "зелений" тариф
Коефіцієнт "зеленого" тарифу для електроенергії, виробленої генеруючими установками приватних домогосподарств, заява-повідомлення про встановлення яких зареєстрована енергопостачальником
по 31.03.2013 включно
з 01.04.2013 по 31.12.2014з 01.01.2015 по 30.06.2015з 01.07.2015 по 31.12.2015з 01.01.2016 по 31.12.2016з 01.01.2017 по 31.12.2018з 01.01.2019 по 31.12.2019з 01.01.2020 по 31.12.2024з 01.01.2025 по 31.12.2029
для електроенергії, виробленої з енергії сонячного випромінювання генеруючими установками приватних домогосподарств, встановлена потужність яких не перевищує 30 кВт-6,665,993,723,533,36
3,36--
для електроенергії, виробленої з енергії сонячного випромінювання генеруючими установками приватних домогосподарств, встановлена потужність яких не перевищує 50 кВт, за умови їх розташування на дахах та/або фасадах будівель та інших капітальних споруд------3,363,022,69
для електроенергії, виробленої з енергії вітру генеруючими установками приватних домогосподарств, встановлена потужність яких не перевищує 30 кВт---2,162,162,16--
для електроенергії, виробленої з енергії вітру генеруючими установками приватних домогосподарств, встановлена потужність яких не перевищує 50 кВт-----2,161,941,73
для електроенергії, виробленої з енергії вітру та сонця на комбінованих вітро-сонячних генеруючих системах приватних домогосподарств, встановлена потужність яких не перевищує 50 кВт----3,042,281,98
 
    -50- Домбровський О.Г.
У підпункті є) пункту 2) законопроекту у частині тринадцятій статті 9-1 додати у таблиці новий поділ часового періоду у редакції:
«Коефіцієнт "зеленого" тарифу для електроенергії, виробленої генеруючими установками приватних домогосподарств з використанням альтернативних джерел енергії, встановлюється на рівні:
Категорії генеруючих установок приватних домогосподарств,
для яких застосовується "зелений" тариф
Коефіцієнт "зеленого" тарифу для електроенергії, виробленої генеруючими установками приватних домогосподарств, заява-повідомлення про встановлення яких зареєстрована енергопостачальником
з 01.01.2017 по 31.12.2018з 01.01.2019 по 31.12.2019з 01.01.2020 по 31.12.2024з 01.01.2025 по 31.12.2029
для електроенергії, виробленої з енергії сонячного випромінювання генеруючими установками приватних домогосподарств, встановлена потужність яких не перевищує 30 кВт3,363,36--
для електроенергії, виробленої з енергії сонячного випромінювання генеруючими установками споживачів, у тому числі приватних домогосподарств, встановлена потужність яких не перевищує 50 кВт-3,363,022,69
для електроенергії, виробленої з енергії вітру генеруючими установками приватних домогосподарств, встановлена потужність яких не перевищує 30 кВт2,162,16
--
для електроенергії, виробленої з енергії вітру генеруючими установками споживачів, у тому числі приватних домогосподарств, встановлена потужність яких не перевищує 50 кВт-2,161,941,73.
для електроенергії, виробленої з енергії вітру та сонця на комбінованих вітро-сонячних генеруючих системах приватних домогосподарств, встановлена потужність яких не перевищує 50 кВт-3,042,281,98
 
Враховано редакційно    
    -51- Лівік О.П.
У статті 9-1 Розділу І:
У частині тринадцятій додати у таблиці новий рядок у редакції:
«для електроенергії, виробленої з енергії біогазу генеруючими установками споживачів, у тому числі приватних домогосподарств, встановлена потужність яких не перевищує 50 кВт»
Категорії генеруючих установок споживачів,
для яких застосовується "зелений" тариф
Коефіцієнт "зеленого" тарифу для електроенергії, виробленої генеруючими установками споживачів, заява-повідомлення про встановлення яких зареєстрована енергопостачальником
з 01.01.2020 по 31.12.2024з 01.01.2025 по 31.12.2029
для електроенергії, виробленої з енергії біогазу генеруючими установками споживачів, у тому числі приватних домогосподарств, встановлена потужність яких не перевищує 50 кВт2,72,3
 
Відхилено    
34. ж) після частини тринадцятої доповнити новою частиною такого змісту:
 
   е) після частини двадцять третьої доповнити новою частиною такого змісту:
 
35. "Коефіцієнт "зеленого" тарифу для електроенергії, виробленої з енергії сонячного випромінювання генеруючими установками суб’єктів господарювання, встановлена потужність яких більше 50 кВт, але не перевищує 500 кВт, встановлюється на рівні:
Категорії генеруючих установок споживачів, для яких застосовується "зелений" тариф
Коефіцієнт "зеленого" тарифу для електроенергії, виробленої генеруючими установками споживачів, встановлена потужність яких більше 50 кВт, але не перевищує 500 кВт
по 31.03.2013 включно
з 01.04.2013 по 31.12.2014з 01.01.2015 по 30.06.2015з 01.07.2015 по 31.12.2015з 01.01.2016 по 31.12.2016з 01.01.2017 по 31.12.2019з 01.01.2020 по 31.12.2024з 01.01.2025 по 31.12.2029
для електроенергії, виробленої з енергії сонячного випромінювання генеруючими установками споживачів, встановлена потужність яких більше 50 кВт, але не перевищує 500 кВт----3,042,281,98
 
-52- -- Н.д.Кацер- Бучковська Н.В. (Реєстр.картка №279) - Перевірте, не співпадає номер і прізвище!!
після частини тринадцятої нову частину викласти у редакції:
«Коефіцієнт «зеленого» тарифу для електроенергії, виробленої з енергії сонячного випромінювання, вітру та вироблену на комбінованих вітро-сонячних генеруючих системах та на вітроелектричних системах домогосподарств генеруючими установками споживачів, встановлена потужність яких більше 50 кВт, але не перевищує 500 кВт, встановлюється на рівні:»
Категорії генеруючих установок споживачів, для яких застосовується "зелений" тариф
Коефіцієнт "зеленого" тарифу для електроенергії, виробленої генеруючими установками споживачів, встановлена потужність яких більше 50 кВт, але не перевищує 500 кВт
з 01.01.2017 по 31.12.2019З 01.01.2020 по 31.12.2024з 01.01.2025 по 31.12.2029
для електроенергії, виробленої з енергії сонячного випромінювання, вітру та вироблену на комбінованих вітро-сонячних генеруючих системах та на вітроелектричних системах домогосподарств генеруючими установками споживачів, встановлена потужність яких більше 50 кВт, але не перевищує 500 кВт3,042,281,98
 
Враховано редакційно   "Коефіцієнт "зеленого" тарифу для електроенергії, виробленої генеруючими установками споживачів, у тому числі енергетичних кооперативів, встановлена потужність яких не перевищує 150 кВт, встановлюється на рівні:
Категорії генеруючих установок споживачів,
у тому числі енергетичних кооперативів, для яких застосовується "зелений" тариф
Коефіцієнт "зеленого" тарифу для електроенергії, виробленої генеруючими установками споживачів, у тому числі енергетичних кооперативів, встановлена потужність яких не перевищує 150 кВт
по 31.03.2013 включно
з 01.04.2013 по 31.12.2014з 01.01.2015 по 30.06.2015з 01.07.2015 по 31.12.2015з 01.01.2016 по 31.12.2018з 01.01.2019 по 31.12.2019з 01.01.2020 по 31.12.2024з 01.01.2025 по 31.12.2029
для електроенергії, виробленої з енергії сонячного випромінювання генеруючими установками споживачів,
у тому числі енергетичних кооперативів, встановлена потужність яких не перевищує 150 кВт, за умови їх розташування на дахах та/або фасадах будівель та інших капітальних споруд----3,042,281,98
для електроенергії, виробленої з енергії вітру генеруючими установками споживачів,
у тому числі енергетичних кооперативів, встановлена потужність яких не перевищує 150 кВт2,161,941,73
для електроенергії, виробленої з біомаси генеруючими установками споживачів,
у тому числі енергетичних кооперативів, встановлена потужність яких не перевищує 150 кВт2,302,302,30
для електроенергії, виробленої з біогазу генеруючими установками споживачів,
у тому числі енергетичних кооперативів, встановлена потужність яких не перевищує 150 кВт2,302,302,30
для електроенергії, виробленої з енергії вітру та сонця на комбінованих вітро-сонячних генеруючих системах споживачів,
у тому числі енергетичних кооперативів, встановлена потужність яких не перевищує 150 кВт3,042,281,98
для електроенергії, виробленої з гідроенергії генеруючими установками споживачів,
у тому числі енергетичних кооперативів, встановлена потужність яких не перевищує 150 кВт3,242,922,59
для електроенергії, виробленої з геотермальної енергії генеруючими установками споживачів,
у тому числі енергетичних кооперативів, встановлена потужність яких не перевищує 150 кВт2,792,512,23".
У зв’язку з цим частини двадцять четверту – тридцяту вважати відповідно частинами двадцять п’ятою – тридцять першою;
 
    -53- Бєлькова О.В.
у статті 9-1:
після частини тринадцятої нову частину викласти у редакції:
«Коефіцієнт «зеленого» тарифу для електроенергії, виробленої з енергії сонячного випромінювання генеруючими установками споживачів, встановлена потужність яких не перевищує 150 кВт, встановлюється на рівні:
Категорії генеруючих установок споживачів, для яких застосовується "зелений" тариф
Коефіцієнт "зеленого" тарифу для електроенергії, виробленої генеруючими установками споживачів, встановлена потужність яких не перевищує 150 кВт
з 01.01.2017 по 31.12.2019З 01.01.2020 по 31.12.2024з 01.01.2025 по 31.12.2029
для електроенергії, виробленої з енергії сонячного випромінювання генеруючими установками споживачів, встановлена потужність яких не перевищує 150 кВт 3,042,281,98
 
Враховано частково    
    -54- Домбровський О.Г.
У підпункті ж) пункту 2) законопроекту додати у таблиці новий поділ часового періоду у редакції: "Коефіцієнт "зеленого" тарифу для електроенергії, виробленої генеруючими установками споживачів, у тому числі енергетичних кооперативів, встановлена потужність яких не перевищує 150 кВт, встановлюється на рівні:
Категорії генеруючих установок споживачів,
у тому числі енергетичних кооперативів, для якихКоефіцієнт "зеленого" тарифу для електроенергії, виробленої генеруючими установками споживачів, у тому числі енергетичних кооперативів, встановлена потужність яких не перевищує 150 кВт
з 01.01.2017 по 31.12.2018з 01.01.2019 по 31.12.2019З 01.01.2020 по 31.12.2024з 01.01.2025 по 31.12.2029
для електроенергії, виробленої з енергії сонячного випромінювання генеруючими установками споживачів,
у тому числі енергетичних кооперативів, встановлена потужність яких не перевищує 150 кВт за умови їх розташування на дахах та/або фасадах будівель та інших капітальних споруд3,042,281,98
для електроенергії, виробленої з енергії вітру генеруючими установками споживачів,
у тому числі енергетичних кооперативів, встановлена потужність яких не перевищує 150 кВт2,161,941,73
для електроенергії, виробленої з біомаси генеруючими установками споживачів,
у тому числі енергетичних кооперативів, встановлена потужність яких не перевищує 150 кВт2,302,302,30
для електроенергії, виробленої з біогазу генеруючими установками споживачів,
у тому числі енергетичних кооперативів, встановлена потужність яких не перевищує 150 кВт2,302,302,30
для електроенергії, виробленої з енергії вітру та сонця на комбінованих вітро-сонячних генеруючих системах споживачів,
у тому числі енергетичних кооперативів, встановлена потужність яких не перевищує 150 кВт3,042,281,98
для електроенергії, виробленої з гідроенергії генеруючими установками споживачів,
у тому числі енергетичних кооперативів, встановлена потужність яких не перевищує 150 кВт3,242,922,59
для електроенергії, виробленої з геотермальної енергії генеруючими установками споживачів,
у тому числі енергетичних кооперативів, встановлена потужність яких не перевищує 150 кВт2,792,512,23
 
Враховано частково    
    -55- Рябчин О.М.
Підпункт ж) пункту 2) викласти у такій редакції:
"Коефіцієнт "зеленого" тарифу для електроенергії, виробленої генеруючими установками споживачів, у тому числі енергетичних кооперативів, встановлена потужність яких не перевищує 150 кВт, встановлюється на рівні:
Категорії генеруючих установок кооперативів, споживчих товариств, юридичних осіб, заснованих відповідно до законодавства про кооперацію, для яких застосовується "зелений" тарифКоефіцієнт "зеленого" тарифу для електроенергії, виробленої генеруючими установками споживачів, у тому числі енергетичних кооперативів, встановлена потужність яких не перевищує 150 кВт
з 01.01.2017 по 31.12.2019з 01.01.2020 по 31.12.2024з 01.01.2025 по 31.12.2029
для електроенергії, виробленої з енергії сонячного випромінювання генеруючими установками споживачів,
у тому числі енергетичних кооперативів, встановлена потужність яких не перевищує 150 кВт за умови їх розташування на дахах та/або фасадах будівель та інших капітальних споруд3,042,281,98
для електроенергії, виробленої з енергії вітру генеруючими установками споживачів,
у тому числі енергетичних кооперативів, встановлена потужність яких не перевищує 150 кВт2,161,941,73
для електроенергії, виробленої з біомаси генеруючими установками споживачів,
у тому числі енергетичних кооперативів, встановлена потужність яких не перевищує 150 кВт2,302,302,30
для електроенергії, виробленої з біогазу генеруючими установками споживачів,
у тому числі енергетичних кооперативів, встановлена потужність яких не перевищує 150 кВт2,302,302,30
для електроенергії, виробленої з енергії вітру та сонця на комбінованих вітро-сонячних генеруючих системах споживачів,
у тому числі енергетичних кооперативів, встановлена потужність яких не перевищує 150 кВт3,042,281,98
 
Враховано редакційно    
36. з) у частині чотирнадцятій після слів " (пускового комплексу), " доповнити словами "генеруючої установки споживачів, встановлена потужність якої більше 50 кВт, але не перевищує 500 кВт, ";
 
-56- Домбровський О.Г.
у статті 9-1:
частину чотирнадцяту викласти у такій редакції:
«Підтвердженням факту введення в експлуатацію об’єкта електроенергетики, у тому числі черги будівництва електричної станції (пускового комплексу), що виробляє електричну енергію з альтернативних джерел енергії (крім доменного та коксівного газів, а з використанням гідроенергії - лише мікро-, міні- та малими гідроелектростанціями), є виданий уповноваженим органом сертифікат, що засвідчує відповідність закінченого будівництвом об’єкта проектній документації та підтверджує його готовність до експлуатації, або зареєстрована відповідно до законодавства декларація про готовність об’єкта до експлуатації, а також підписаний акт виконаних робіт з приєднання об’єкту електроенергетики до електричних мереж.
Для цілей цього закону, датою введення в експлуатацію об’єкта електроенергетики, у тому числі черги будівництва електричної станції (пускового комплексу), що виробляє електричну енергію з альтернативних джерел енергії (крім доменного та коксівного газів, а з використанням гідроенергії - лише мікро-, міні- та малими гідроелектростанціями), є дата документа, який підтверджує факт введення такого об’єкта електроенергетики в експлуатацію, що був виданий пізніше.»
 
Відхилено   є) частину двадцять п’яту після слів " (пускового комплексу)" доповнити словами і цифрами "генеруючої установки споживачів, у тому числі енергетичних кооперативів, встановлена потужність якої не перевищує 150 кВт";
ж) після частини двадцять п’ятої доповнити двома новими частинами такого змісту:
"Для об’єктів електроенергетики, яким встановлено «зелений» тариф, після проведення реконструкції, технічного переоснащення, капітального ремонту із збільшенням встановленої потужності "зелений" тариф розраховується із застосуванням коефіцієнта "зеленого" тарифу, визначеного статтею 9-1 Закону України "Про альтернативні джерела енергії" на дату введення такого об’єкта електроенергетики, у тому числі черги будівництва електричної станції (пускового комплексу) в експлуатацію після реконструкції, технічного переоснащення, капітального ремонту, але не більшим від того, що застосовувався при встановленні «зеленого» тарифу відповідному об’єкту електроенергетики, у тому числі черги будівництва електричної станції (пускового комплексу).
Для енергетичних кооперативів, які виробляють електричну енергію з альтернативних джерел енергії (крім доменного та коксівного газів, а з використанням гідроенергії – лише мікрогідроелектростанції) генеруючими установками, встановлена потужність яких не перевищує 150 кВт, "зелений" тариф встановлюється та діє за умови, що на день встановлення "зеленого" тарифу та протягом його дії членами такого енергетичного кооперативу є не менше 10 фізичних осіб, пайові внески яких становлять не менше 75 відсотків пайового фонду, або комунальне підприємство, пайовий внесок якого становить не менше 25 відсотків пайового фонду".
У зв’язку з цим частини двадцять шосту – тридцять першу вважати відповідно частинами двадцять восьмою – тридцять третьою;
 
    -57- Домбровський О.Г.
У статті 9-1
підпункт з) пункту 2) у частині чотирнадцятій після слів " (пускового комплексу)," доповнити словами "генеруючої установки споживачів, у тому числі енергетичних кооперативів, встановлена потужність якої не перевищує 150 кВт, ";
Після частини чотирнадцятої доповнити такими абзацами:
«Для об’єктів електроенергетики, яким встановлено «зелений» тариф, після проведення реконструкції, технічного переоснащення, капітального ремонту зі збільшенням встановленої потужності, «зелений» тариф розраховується із застосуванням коефіцієнту «зеленого» тарифу, визначеним статтею 9-1 Закону України «Про альтернативні джерела енергії» на дату введення такого об’єкту електроенергетики, у тому числі черги будівництва електричної станції (пускового комплексу) в експлуатацію після реконструкції, технічного переоснащення, капітального ремонту, але не більшим від того, який застосовувався при встановленні «зеленого» тарифу відповідному об’єкту електроенергетики, у тому числі черги будівництва електричної станції (пускового комплексу).»
 
Враховано з урахуванням правки №72   
    -58- Бєлькова О.В.
у статті 9-1:
у частині чотирнадцятій слова «генеруючої установки споживачів, встановлена потужність якої більше 50 кВт, але не перевищує 500 кВт» вилучити;
 
Відхилено    
    -59- Чижмарь Ю.В.
частину п’ятнадцяту викласти у редакції:
«Підтвердженням факту та дати введення в експлуатацію об’єкта електроенергетики, у тому числі черги будівництва електричної станції (пускового комплексу), генеруючої установки споживачів, встановлена потужність якої більше 50 кВт, але не перевищує 500 кВт, що виробляє електричну енергію з альтернативних джерел енергії (крім доменного та коксівного газів, а з використанням гідроенергії - лише мікро-, міні- та малими гідроелектростанціями), є виданий уповноваженим органом сертифікат, що засвідчує відповідність закінченого будівництвом об’єкта проектній документації та підтверджує його готовність до експлуатації, або зареєстрована відповідно до законодавства декларація про готовність об’єкта до експлуатації»;
 
Відхилено    
    -60- Чижмарь Ю.В.
у статті 9-1:
частину п’ятнадцяту викласти у редакції:
«Для суб’єктів господарювання, які виробляють електричну енергію з використанням альтернативних джерел енергії, «зелений» тариф встановлюється до 1 січня 2030 року. Для споживачів, які виробляють електричну енергію з використанням альтернативних джерел енергії, «зелений» тариф встановлюється до 1 січня 2040 року. Коефіцієнт «зеленого» тарифу для споживачів, якім раніше не було встановлено «зелений» тариф, може бути обґрунтовано змінено Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, із прийняттям відповідного рішення за один календарний рік до такої зміни. Фіксований мінімальний розмір «зеленого» тарифу для суб’єктів господарювання та споживачів встановлюється шляхом перерахування у євро «зеленого» тарифу, розрахованого за правилами цього Закону, станом на 1 січня 2009 року за офіційним валютним курсом Національного банку України на зазначену дату»;
 
Відхилено    
37. и) у частинах шістнадцятій - вісімнадцятій слова "приватних домогосподарств" замінити словом "споживачів";
 
-61- Бєлькова О.В.
у статті 9-1:
у частині шістнадцятій після слів «споживачів» доповнити словами « (у тому числі приватних домогосподарств)»;
 
Враховано   з) у частині тридцять першій слова "приватних домогосподарств" замінити словами "споживачів, у тому числі енергетичних кооперативів, приватних домогосподарств";
 
    -62- Домбровський О.Г.
у статті 9-1
пункт и) викласти у редакції:
«у частині шістнадцятій виключити слова «приватних домогосподарств» замінивши їх словами «споживачів, у тому числі енергетичних кооперативів, приватних домогосподарств)»;
 
Враховано    
    -63- Рябчин О.М.
Пункт 2) доповнити підпунктом і) такого змісту:
«і) Частину шістнадцяту після першого речення доповнити новим реченням такого змісту:
«Для суб’єктів господарювання та споживачів, які виробляють електричну енергію з використанням альтернативних джерел енергії на об'єктах електроенергетики або чергах їх будівництва (пускових комплексах), які введені в експлуатацію з 1 січня 2020 року, та відповідно до статті 9-3 цього Закону не зобов’язані брати участь в аукціонах «зелений» тариф встановлюється до 1 січня 2035 року.»
 
Відхилено    
    -64- Рябчин О.М.
Пункт 2) доповнити підпунктом і) такого змісту:
«і) Частину шістнадцяту після першого речення доповнити новим реченням такого змісту:
«Для суб’єктів господарювання та споживачів, які виробляють електричну енергію з використанням альтернативних джерел енергії на об'єктах електроенергетики або чергах їх будівництва (пускових комплексах), які введені в експлуатацію з 1 січня 2020 року, та відповідно до статті 9-3 цього Закону не зобов’язані брати участь в аукціонах «зелений» тариф встановлюється на строк 15 років з дня наступного за днем його встановлення для відповідного суб’єкта господарювання та споживача за умови запуску таких станцій після прийняття цього закону.»
 
Відхилено    
    -65- Білоцерковець Д.О.
Кіраль С.І.
Чижмарь Ю.В.
після частини шістнадцятої доповнити статтю новою частиною у редакції:
«Зелений» тариф для суб'єктів господарювання, які виробляють електричну енергію з відновлювального палива з побутових відходів, встановлюється за умови дотримання відповідним суб’єктом, незалежно від встановленої потужності об’єкта електроенергетики, визначених Директивою 2010/75/ЄС Європейського парламенту та Ради «Про промислові викиди (інтегроване запобігання та контроль забруднення)» для такої діяльності граничних значень викидів забруднюючих речовин»
 
Відхилено    
    -66- Бєлькова О.В.
у статті 9-1:
після частини сімнадцятої доповнити новими частинами такого змісту:
«Для об’єктів електроенергетики, черг будівництва (пускових комплексів) об’єктів електроенергетики, що вводяться в експлуатацію з 1 січня 2021 року, «зелені» тарифи на електричну енергію, вироблену з альтернативних джерел енергії (крім доменного та коксівного газів, а з використанням гідроенергії - вироблену лише мікро-, міні- та малими гідроелектростанціями) встановлюються щорічно Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, за результатами аукціонів з розподілу щорічної квоти підтримки попереднього року.
Розмір «зеленого» тарифу на електричну енергію, вироблену з альтернативних джерел енергії на об’єктах електроенергетики відповідної категорії, визначається на рівні середньозваженої аукціонної ціни для відповідного альтернативного джерела енергії та категорії об’єктів, що сформувалась за результатами аукціонів з розподілу щорічної квоти підтримки попереднього року, збільшеної на 10 відсотків, але не більше за розмір «зеленого» тарифу на електричну енергію, вироблену з альтернативних джерел енергії на об’єктах електроенергетики відповідної категорії, визначений відповідно до частини першої – п’ятнадцятої цієї статті.
«Зелені» тарифи на електричну енергію, що виробляється на об’єктах електроенергетики, чергах будівництва (пускових комплексів) об’єктів електроенергетики з альтернативних джерел енергії за яким розподіл щорічної квоти у попередньому році не відбувся, встановлюються у розмірі «зеленого» тарифу для відповідного альтернативного джерела енергії за відповідною категорією об’єктів, визначеному відповідно до частини першої – п’ятнадцятої цієї статті»;
 
Відхилено    
    -67- Бєлькова О.В.
у статті 9-1
у частині вісімнадцятій після слів «споживачів» доповнити словами « (у тому числі, приватних домогосподарств)»;
 
Відхилено    
    -68- Рябчин О.М.
Викласти підпункт з) пункту 2) у редакції:
у частині чотирнадцятій після слів " (пускового комплексу)," доповнити словами "генеруючої установки споживачів, у тому числі енергетичних кооперативів, встановлена потужність якої не перевищує 150 кВт, ";
Абзац 2 підпункту ж) пункту 2) викласти у такій редакції:
Для енергетичних кооперативів, які виробляють електричну енергію з альтернативних джерел енергії (крім доменного та коксівного газів, а з використанням гідроенергії – лише мікрогідроелектростанції) генеруючими установками, встановлена потужність яких не перевищує 150 кВт, "зелений" тариф встановлюється та діє за умови, що на день встановлення «зеленого» тарифу та протягом його дії членами такого енергетичного кооперативу є не менше 10 фізичних осіб, пайові внески яких становлять не менше 75 відсотків пайового фонду, або комунальне підприємство, пайовий внесок якого становить не менше 25 відсотків пайового фонду".
 
Враховано редакційно у правці №60   
38. 3) у статті 9-2:
 
   3) у статті 9-2:
 
39. а) назву статті викласти у редакції:
 
   а) назву викласти в такій редакції:
 
40. "Стаття 9-2. Надбавка до "зеленого" тарифу, аукціонної ціни за дотримання рівня використання обладнання українського виробництва";
 
   "Стаття 9-2. Надбавка до "зеленого" тарифу, аукціонної ціни за дотримання рівня використання обладнання українського виробництва";
 
41. б) у частині першій після слів "до "зеленого" тарифу" доповнити словами "аукціонної ціни";
 
   б) частину першу після слів "до "зеленого" тарифу" доповнити словами "аукціонної ціни";
 
42. в) частині другій та таблиці до неї після слів "до "зеленого" тарифу" доповнити словами "аукціонної ціни";
 
-69- Єфімов М.В.
Частину «в)» пункту 3 розділу 1 проекту Закону викласти в наступній редакції:
«Частину другу та таблицю до неї викласти в наступній редакції:
«Надбавка за дотримання рівня використання обладнання українського виробництва є фіксованою у визначених цим Законом відсотках доплатою до "зеленого" тарифу, аукціонної ціни пропорційною до рівня використання суб’єктом господарювання на відповідному об’єкті електроенергетики обладнання українського виробництва.».
Розмір надбавки до "зеленого" тарифу, аукціонної ціни, %Рівень використання обладнання українського виробництва, %
530 та більше, але менше 50
1050 та більше, але менше 70
1570 та більше»
 
Відхилено   в) у частині другій слова "до "зеленого" тарифу" замінити словами "до "зеленого" тарифу, аукціонної ціни";
 
    -70- Рябчин О.М.
Пункт 3) доповнити підпунктом г)такого змісту:
У частині другій, викласти таблицю у такій редакції:
Розмір надбавки до "зеленого" тарифу, аукціонної ціни, %Рівень використання обладнання українського виробництва, %
530 - 40
740 - 50
1050 та більше
 
Відхилено    
    -71- Рябчин О.М.
Пункт 3) доповнити новим підпунктом ґ) такого змісту:
«Аукціонна ціна з урахуванням надбавки не може бути більшою, ніж відповідний "зелений" тариф, чинний на момент проведення аукціону».
Пункти «г-е» вважати відповідно «д-ж»
 
Відхилено    
43. г) у частині третій після слів "для відповідного об’єкта електроенергетики доповнити словами "що здійснює відпуск електричної енергії за "зеленим" тарифом";
 
-72- Домбровський О.Г.
підпункт г) викласти у такій редакції:
у частині третій після слів "для відповідного об’єкта електроенергетики" доповнити словами ", що здійснює відпуск електричної енергії за "зеленим" тарифом,";
 
Враховано   г) частину третю після слів "для відповідного об’єкта електроенергетики" доповнити словами "що здійснює відпуск електричної енергії за "зеленим" тарифом";
 
44. ґ) після частини третьої доповнити новою частиною такого змісту:
 
   ґ) після частини третьої доповнити новою частиною такого змісту:
 
45. "Надбавка за дотримання рівня використання обладнання українського виробництва, встановлена відповідно до частини п’ятої цієї статті для відповідного об’єкта електроенергетики, що здійснює відпуск електричної енергії за аукціонною ціною, нараховується у грошовому виразі гарантованим покупцем щомісячно при розрахунку розміру вартості послуги із забезпечення збільшення частки виробництва електричної енергії з альтернативних джерел енергії";
 
   "Надбавка за дотримання рівня використання обладнання українського виробництва, встановлена відповідно до частини п’ятої цієї статті для відповідного об’єкта електроенергетики, що здійснює відпуск електричної енергії за аукціонною ціною, нараховується у грошовому виразі гарантованим покупцем щомісяця під час розрахунку розміру вартості послуги із забезпечення збільшення частки виробництва електричної енергії з альтернативних джерел енергії".
У зв’язку з цим частини четверту – восьму вважати відповідно частинами п’ятою – дев’ятою;
 
46. д) у частині четвертій після слів "до "зеленого" тарифу" доповнити словами "аукціонної ціни";
 
-73- Білоцерковець Д.О.
Кіраль С.І.
Чижмарь Ю.В.
у статті 9-2:
Пункт в) частини шостої після слів «на об’єктах електроенергетики, у тому числі введених в експлуатацію чергах будівництва електричних станцій (пускових комплексах), які виробляють електричну енергію з біомаси» доповнити словами «та з відновлювального палива з побутових відходів:»
 
Відхилено   д) частину п’яту після слів "надбавки до "зеленого" тарифу" доповнити словами "аукціонної ціни";
 
47. е) частину шістнадцяту викласти у редакції:
 
-74- Підлісецький Л.Т.
У абзаці десятому пункту 3) слова та символи «е) частину шістнадцяту викласти у редакції:» замінити словами та символами «е) частину восьму викласти у редакції:»
 
Враховано   е) частину дев’яту викласти в такій редакції:
 
48. "Держава гарантує закріплення на законодавчому рівні на весь строк застосування "зеленого" тарифу та строк дії підтримки виробників електричної енергії з альтернативних джерел, які за результатами аукціону набули право на підтримку, вимог щодо закупівлі у кожному розрахунковому періоді електричної енергії, виробленої на об'єктах електроенергетики, у тому числі на введених в експлуатацію чергах будівництва електричних станцій (пускових комплексах), що використовують альтернативні джерела енергії (а з використанням гідроенергії - лише мікро-, міні- та малими гідроелектростанціями), за встановленим "зеленим" тарифом або за аукціонною ціною з урахуванням надбавки, встановленої відповідно до цієї статті, в обсягах та порядку, визначених статтями 68 і 74 Закону України "Про ринок електричної енергії", а також щодо розрахунків за таку електричну енергію у повному обсязі, у встановлені строки та грошовими коштами";
 
   "Держава гарантує закріплення на законодавчому рівні на весь строк застосування "зеленого" тарифу та строк дії підтримки виробників електричної енергії з альтернативних джерел енергії, які за результатами аукціону набули право на підтримку, вимог щодо закупівлі у кожному розрахунковому періоді електричної енергії, виробленої на об'єктах електроенергетики, у тому числі на введених в експлуатацію чергах будівництва електричних станцій (пускових комплексах), що використовують альтернативні джерела енергії (а з використанням гідроенергії - лише мікро-, міні- та малими гідроелектростанціями), за встановленим "зеленим" тарифом або за аукціонною ціною з урахуванням надбавки, встановленої відповідно до цієї статті, в обсягах та порядку, визначених статтями 68, 71 і 74 Закону України "Про ринок електричної енергії", а також щодо розрахунків за таку електричну енергію грошовими коштами у повному обсязі та у встановлені строки";
 
49. 4) доповнити статтею 9-3 такого змісту:
 
-75- Левченко Ю.В.
В абзацах 5,6,7 підпункту 4 пункту 1 розділу 1 Законопроекту цифри «2020», «2021», «2022», «2023» замінити відповідно на цифри «2019», «2020», «2021», «2022».
 
Відхилено   4) розділ ІІ доповнити статтею 9-3 такого змісту:
 
50. "Стаття 9-3. Стимулювання виробників електричної енергії з альтернативних джерел енергії, які за результатами аукціону набули право на підтримку
 
-76- Івченко В.Є.
у підпункті 4:
абзац другий через кому доповнити словами «та енергетичних кооперативів»
 
Відхилено   "Стаття 9-3. Стимулювання виробників електричної енергії з альтернативних джерел енергії, які за результатами аукціону набули право на підтримку
 
51. Підтримка виробників електричної енергії з альтернативних джерел енергії, які набули право на підтримку за результатами аукціону, здійснюється шляхом гарантування викупу всього обсягу електричної енергії, відпущеної такими виробниками за аукціонною ціною, визначеною за результатами аукціону, з урахуванням надбавки до неї, встановленої відповідно до статті 9-2 цього Закону, на підставі укладеного договору про купівлю-продаж електричної енергії між гарантованим покупцем та суб’єктом господарювання, який за результатами аукціону набув право на підтримку.
 
-77- Івченко В.Є.
у підпункті 4:
абзац третій викласти у такій редакції:
«Підтримка виробників електричної енергії з альтернативних джерел енергії, які набули право на підтримку за результатами аукціону, а також енергетичних кооперативів здійснюється шляхом гарантування викупу всього обсягу електричної енергії, відпущеної такими виробниками за аукціонною ціною, визначеною за результатами аукціону, а енергетичними кооперативами – за середньозваженою ціною поданих ними цінових пропозицій про участь у розподілі квоти для енергетичних кооперативів, з урахуванням надбавки до неї, встановленої відповідно до статті 9-2 цього Закону, на підставі укладеного договору про купівлю-продаж електричної енергії між гарантованим покупцем та суб’єктом господарювання, який за результатами аукціону набув право на підтримку, або енергетичним кооперативом.»;
 
Відхилено   Підтримка виробників електричної енергії з альтернативних джерел енергії, які набули право на підтримку за результатами аукціону, здійснюється шляхом гарантування викупу всього обсягу електричної енергії, відпущеної такими виробниками, за аукціонною ціною з урахуванням надбавки до неї, встановленої відповідно до статті 9-2 цього Закону, на підставі укладеного договору купівлі-продажу електричної енергії між гарантованим покупцем та суб’єктом господарювання, який за результатами аукціону набув право на підтримку.
 
    -78- Домбровський О.Г.
підпункт 4:
у абзаці третьому слова та знак «визначеною за результатами аукціону,» вилучити.
 
Враховано    
52. Для набуття права на підтримку суб’єкти господарювання, що мають намір виробляти електричну енергію з альтернативного джерела енергії, частка якого за попередній рік у загальному обсязі продажу електричної енергії, виробленої з усіх альтернативних джерел енергії (крім доменного та коксівного газів, а з використанням гідроенергії - лише мікро-, міні та малі гідроелектростанції), становила більше 15 відсотків, зобов’язані брати участь в аукціоні за умови, що такі суб’єкти господарювання мають намір виробляти електричну енергію на об’єктах електроенергетики або чергах (пускових комплексах) об’єктів електроенергетики, встановлена потужність яких становить:
 
-79- Кіт А.Б.
Люшняк М.В.
Абзац 4 підпункту 4 пункту 1 Розділу І законопроекту викласти в такій редакції:
«Для набуття права на підтримку суб’єкти господарювання, що мають намір виробляти електричну енергію з альтернативного джерела енергії (крім доменного та коксівного газів, а з використанням гідроенергії – лише мікро-, міні та малі гідроелектростанції), частка якого у загальному обсязі продажу електричної енергії, виробленої з усіх альтернативних джерел енергії за попередній рік становить більше 15 відсотків, зобов’язані брати участь в аукціоні за умови, що такі суб’єкти господарювання мають намір виробляти електричну енергію на об’єктах електроенергетики або чергах (пускових комплексах) об’єктів електроенергетики, встановлена потужність яких становить:»;
 
Відхилено   Для набуття права на підтримку суб’єкти господарювання, які мають намір виробляти електричну енергію з енергії вітру або сонячного випромінювання, зобов’язані брати участь в аукціоні, якщо такі суб’єкти господарювання мають намір виробляти електричну енергію на об’єктах електроенергетики або чергах (пускових комплексах) об’єктів електроенергетики, встановлена потужність яких становить:
для об’єктів, що виробляють електричну енергію з енергії вітру (крім об’єктів з однією вітротурбіною незалежно від встановленої потужності такої вітротурбіни), - більше 5 МВт;
для об’єктів, що виробляють електричну енергію з енергії сонячного випромінювання, - більше 1 МВт.
 
    -80- Домбровський О.Г.
Абзаци 4-7 підпункту 4 пункту 1 законопроекту викласти в такій редакції:
"Для набуття права на підтримку суб’єкти господарювання, що мають намір виробляти електричну енергію з енергії вітру або сонячного випромінювання, зобов’язані брати участь в аукціоні за умови, що такі суб’єкти господарювання мають намір виробляти електричну енергію на об’єктах електроенергетики або чергах (пускових комплексах) об’єктів електроенергетики, встановлена потужність яких становить:
для об’єктів, що виробляють електричну енергію з енергії вітру, - більше 5 МВт, крім об’єктів з однією вітротурбіною незалежно від встановленої потужності такої вітротурбіни;
для об’єктів, що виробляють електричну енергію з енергії сонячного випромінювання, - більше 1 МВт."
 
Враховано    
    -81- -- Н.д.Кацер- Бучковська Н.В. (Реєстр.картка №279) - Перевірте, не співпадає номер і прізвище!!
доповнення статті 9-3 викласти у такій редакції:
"Для набуття права на підтримку суб’єкти господарювання, що мають намір виробляти електричну енергію з альтернативного джерела енергії, частка якого за попередній рік у загальному обсязі продажу електричної енергії, виробленої з усіх альтернативних джерел енергії (крім доменного та коксівного газів, а з використанням гідроенергії – лише мікро-, міні та малі гідроелектростанції), становила більше 25 відсотків, зобов’язані брати участь в аукціоні за умови, що такі суб’єкти господарювання мають намір виробляти електричну енергію на об’єктах електроенергетики або чергах (пускових комплексах) об’єктів електроенергетики, встановлена потужність яких становить".
 
Враховано частково за результатами обговорення на засіданні Комітету   
    -82- Войціцька В.М.
Абзац четвертий підпункту 4) пункту 1 розділу І після слів «яких становить» доповнити цифрами та словами «3 МВт і більше.».
 
Відхилено    
    -83- Бєлькова О.В.
У новій статті 9-3:
Частину другу викласти у редакції:
Для набуття права на підтримку суб’єкти господарювання, що мають намір виробляти електричну енергію з альтернативного джерела енергії, частка якого за попередній рік у загальному обсязі продажу електричної енергії, виробленої з усіх альтернативних джерел енергії (крім доменного та коксівного газів, а з використанням гідроенергії – лише мікро-, міні та малі гідроелектростанції), становила більше 15 відсотків, зобов’язані брати участь в аукціоні за умови, що такі суб’єкти господарювання мають намір виробляти електричну енергію на об’єктах електроенергетики або чергах (пускових комплексах) об’єктів електроенергетики, встановлена потужність яких становить:
у 2019 році - для об’єктів, що виробляють електричну енергію з енергії вітру, – більше 10 МВт, та для об’єктів, що виробляють електричну енергію з інших видів альтернативних джерел енергії, - більше 5 МВт;
з 2020 року - для об’єктів, що виробляють електричну енергію з енергії вітру, – більше 3 МВт, у тому числі для об’єктів з однією вітротурбіною (незалежно від встановленої потужності такої вітротурбіни), та для об’єктів, що виробляють електричну енергію з інших видів альтернативних джерел енергії, - більше 1 МВт.
 
Враховано частково    
53. у 2020 році - для об’єктів, що виробляють електричну енергію з енергії вітру, -більше 20 МВт, та для об’єктів, що виробляють електричну енергію з інших видів альтернативних джерел енергії, - більше 10 МВт;
 
-84- Єфімов М.В.
Абзаци 5, 6, 7 підпункту 4 пункту 1 розділу 1 проекту Закону викласти в наступній редакції:
«у 2020 році - для об’єктів, що виробляють електричну енергію з енергії вітру, – більше 30 МВт, та для об’єктів, що виробляють електричну енергію з інших видів альтернативних джерел енергії, - більше 10 МВт;
у 2021 та 2022 роках - для об’єктів, що виробляють електричну енергію з енергії вітру, – більше 30 МВт, та для об’єктів, що виробляють електричну енергію з інших видів альтернативних джерел енергії, - більше 5 МВт;
з 2023 року - для об’єктів, що виробляють електричну енергію з енергії вітру, – більше 3 МВт, крім об’єктів з однією вітротурбіною незалежно від встановленої потужності такої вітротурбіни), та для об’єктів, що виробляють електричну енергію з інших видів альтернативних джерел енергії, - більше 1 МВт.»
 
Відхилено      
    -85- Шахов С.В.
у 2020 році – більше 20 МВт;
у 2021 та 2022 роках – більше 10 МВт;
з 2023 року – більше 5 МВт, у тому числі для об’єктів, що виробляють електричну енергію з енергії вітру з однією вітротурбіною незалежно від встановленої потужності такої вітротурбіни.
 
Відхилено    
    -86- Войціцька В.М.
Абзац п’ятий-сьомий підпункту 4) пункту 1 розділу І виключити.
 
Відхилено    
54. у 2021 та 2022 роках - для об’єктів, що виробляють електричну енергію з енергії вітру, -більше 20 МВт, та для об’єктів, що виробляють електричну енергію з інших видів альтернативних джерел енергії, - більше 5 МВт;
 
-87- Левченко Ю.В.
Абзаци 5,6,7 підпункту 4 пункту 1 розділу 1 Законопроекту викласти у наступній редакції:
«у 2020 році - для об’єктів, що виробляють електричну енергію з енергії вітру, – більше 10 МВт, та для об’єктів, що виробляють електричну енергію з інших видів альтернативних джерел енергії, - більше 5 МВт;
у 2021 та 2022 роках - для об’єктів, що виробляють електричну енергію з енергії вітру, – більше 3 МВт, у тому числі об’єктів з однією вітротурбіною незалежно від встановленої потужності такої вітротурбіни), та для об’єктів, що виробляють електричну енергію з інших видів альтернативних джерел енергії, - більше 1 МВт;»
 
Відхилено      
55. з 2023 року - для об’єктів, що виробляють електричну енергію з енергії вітру, -більше 3 МВт, у тому числі об’єктів з однією вітротурбіною незалежно від встановленої потужності такої вітротурбіни), та для об’єктів, що виробляють електричну енергію з інших видів альтернативних джерел енергії, - більше 1 МВт.
 
-88- Домбровський О.Г.
Абзац 7 підпункту 4 пункту 1 розділу слова «у тому числі» замінити словом «крім».
 
Враховано      
    -89- Кацер-Бучковська Н.В.
доповнити статтю 9-3 таким змістом:
«Перелік видів альтернативних джерел енергії, частка яких за попередній рік у загальному обсязі продажу електричної енергії, виробленої з усіх альтернативних джерел енергії (крім доменного та коксівного газів, а з використанням гідроенергії – лише мікро-, міні та малі гідроелектростанції), становила більше 25 відсотків визначається центральним органом виконавчої влади, який реалізує державну політику у сфері ефективного використання паливно-енергетичних ресурсів, енергозбереження, відновлюваних джерел енергії та альтернативних видів палива та оприлюднюється на власному офіційному веб-сайті у строк до 1 лютого відповідного року».
 
Відхилено    
    -90- Кіт А.Б.
Люшняк М.В.
Підпункт 4 пункту 1 Розділу І законопроекту доповнити новим абазом восьмим такого змісту:
«Розрахунок відсотків у загальному обсязі продажу електричної енергії, виробленої з усіх альтернативних джерел енергії за попередній рік (далі – розрахунок відсотків), здійснюється щорічно гарантованим покупцем та публікується на його офіційному сайті до 1 лютого поточного року за кожним із видів відновлювальних джерел енергії (сонячна, вітрова, геотермальна, гідротермальна, аеротермальна, енергія хвиль та припливів, гідроенергія, з біомаси, з біогазу). У разі, якщо у поточному році розрахунок відсотків за попередній рік не було здійснено, вважається, що кожен із видів відновлювальних джерел енергії становить не більше 15 відсотків».
 
Відхилено    
56. Інші суб’єкти господарювання, які мають намір виробляти електричну енергію з альтернативних джерел енергії, незалежно від встановленої потужності об’єкту та джерела альтернативної енергії (крім доменного та коксівного газів, а з використанням гідроенергії - лише мікро-, міні та малі гідроелектростанції), можуть брати участь в аукціонах з розподілу квоти підтримки на добровільних засадах.
 
-91- Домбровський О.Г.
В абзаці 8 підпункту 4 пункту 1 слова «з розподілу квоти підтримки» вилучити.
 
Враховано   Інші суб’єкти господарювання, які мають намір виробляти електричну енергію з альтернативних джерел енергії, незалежно від встановленої потужності об’єкта та джерела альтернативної енергії (крім доменного та коксівного газів, а з використанням гідроенергії - лише мікро-, міні та малі гідроелектростанції), можуть брати участь в аукціонах на добровільних засадах.
Суб’єкти господарювання, які мають намір виробляти та/або виробляють електричну енергію з альтернативних джерел енергії (крім доменного та коксівного газів, а з використанням гідроенергії – лише мікро-, міні та малі гідроелектростанції), не можуть брати участі в аукціонах з розподілу квоти підтримки щодо тих об'єктів електроенергетики або черг їх будівництва (пускових комплексів), стосовно яких раніше встановлено "зелений" тариф та/або набуто право на підтримку за результатами аукціону.
 
    -92- Кацер-Бучковська Н.В.
доповнити статтю 9-3 таким змістом:
«Суб’єкти господарювання, які мають намір виробляти та/або виробляють електричну енергію з альтернативних джерел енергії (крім доменного та коксівного газів, а з використанням гідроенергії – лише мікро-, міні та малі гідроелектростанції) не можуть брати участь в аукціонах з розподілу квоти підтримки щодо тих об'єктів електроенергетики або чергах їх будівництва (пускових комплексах), стосовно яких раніше встановлено "зелений" тариф та/або набуто право на підтримку за результатами аукціону. Це обмеження не поширюється на об'єкти електроенергетики або чергах їх будівництва (пускових комплексах), що були реконструйовані із збільшенням встановленої потужності».
 
Враховано частково    
    -93- Білоцерковець Д.О.
Кіраль С.І.
Чижмарь Ю.В.
у статті 9-3:
Доповнити статтю новою частиною у такій редакції:
«Для набуття права на підтримку суб'єкти господарювання, які мають намір виробляти електричну енергію з відновлювального палива з побутових відходів, незалежно від встановленої потужності об’єкту, з 2020 року зобов’язані брати участь в аукціонах з розподілу квоти державної підтримки із обов’язковим дотриманням умови встановлених для такої діяльності граничних значень викидів забруднюючих речовин, визначених Директивою 2010/75/ЄС Європейського парламенту та Ради «Про промислові викиди (інтегроване запобігання та контроль забруднення)».
 
Відхилено    
57. Кабінет Міністрів України за поданням центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізацію державної політики в електроенергетичному комплексі, щороку, не пізніше 1 грудня встановлює щорічні квоти підтримки на наступні 5 років. Пропозиції щодо розміру щорічних квот підтримки готуються центральним органом виконавчої влади, який реалізує державну політику у сфері ефективного використання паливно-енергетичних ресурсів, енергозбереження, відновлюваних джерел енергії та альтернативних видів палива, та оператором системи передачі з урахуванням міжнародних зобов’язань України щодо розвитку відновлюваної енергетики, Енергетичної стратегії України, звіту з оцінки відповідності (достатності) генеруючих потужностей та плану розвитку системи передачі, стану реалізації проектів будівництва об’єктів відновлюваної енергетики.
 
-94- Кацер-Бучковська Н.В.
доповнення статті 9-3 викласти у такій редакції:
«Кабінет Міністрів України за поданням центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізацію державної політики в електроенергетичному комплексі за погодженням із органом виконавчої влади, який реалізує державну політику у сфері ефективного використання паливно-енергетичних ресурсів, енергозбереження, відновлюваних джерел енергії та альтернативних видів палива, щороку, не пізніше 1 грудня встановлює щорічні квоти підтримки на наступні 5 років. Пропозиції щодо розміру щорічних квот підтримки готуються центральним органом виконавчої влади, який реалізує державну політику у сфері ефективного використання паливно-енергетичних ресурсів, енергозбереження, відновлюваних джерел енергії та альтернативних видів палива, та оператором системи передачі з урахуванням міжнародних зобов’язань України щодо розвитку відновлюваної енергетики, Енергетичної стратегії України, звіту з оцінки відповідності (достатності) генеруючих потужностей та плану розвитку системи передачі, стану реалізації проектів будівництва об’єктів відновлюваної енергетики».
 
Враховано   Кабінет Міністрів України за поданням центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику в електроенергетичному комплексі, за погодженням з органом виконавчої влади, який реалізує державну політику у сфері ефективного використання паливно-енергетичних ресурсів, енергозбереження, відновлюваних джерел енергії та альтернативних видів палива, щороку, не пізніше 1 грудня, встановлює річні квоти підтримки на наступних п’ять років. Пропозиції щодо розміру річних квот підтримки готуються центральним органом виконавчої влади, який реалізує державну політику у сфері ефективного використання паливно-енергетичних ресурсів, енергозбереження, відновлюваних джерел енергії та альтернативних видів палива, та оператором системи передачі з урахуванням міжнародних зобов’язань України щодо розвитку відновлюваної енергетики, Енергетичної стратегії України, звіту з оцінки відповідності (достатності) генеруючих потужностей та плану розвитку системи передачі, стану реалізації проектів будівництва об’єктів відновлюваної енергетики.
У рамках загальної або додаткової квоти Кабінетом Міністрів України можуть бути запропоновані земельні ділянки для будівництва об'єктів відновлюваної енергетики з визначеними технічними параметрами та технічними умовами на приєднання до електричної мережі. Порядок оголошення і проведення такого аукціону визначається порядком проведення аукціонів з розподілу квоти підтримки.
 
    -95- Домбровський О.Г.
У пункті 4) після абзацу дев’ятого додати новий абзац такого змісту:
"В рамках загальної або додаткової квоти Кабінетом Міністрів України може бути запропоновано земельні ділянки для будівництва об'єктів відновлювальної енергетики з визначеними технічними параметрами та технічними умовами на приєднання до електричної мережі. Порядок оголошення і проведення такого аукціону визначається в Порядку проведення аукціонів на квоти".
 
Враховано    
    -96- Івченко В.Є.
у абзаці дев’ятому перше речення після слів «на наступні 5 років» доповнити через кому словами: «а також, з метою стимулювання розвитку та підтримки діяльності енергетичних кооперативів, у межах кожної щорічної квоти підтримки встановлює квоту у розмірі не менше 10 відсотків від загального обсягу щорічної квоти підтримки для розподілу між енергетичними кооперативами без проведення аукціонів у порядку, затвердженому Кабінетом Міністрів України.»;
 
Відхилено    
    -97- Кацер-Бучковська Н.В.
доповнити статтю 9-3 таким змістом:
«При встановленні розміру щорічної квоти підтримки Кабінет Міністрів України зобов’язаний враховувати:
ключові показники Енергетичної стратегії України на період до 2035 року «Безпека, енергоефективність, конкурентоспроможність», тобто до 2035 року частка електроенергії з альтернативних джерел енергії (включно з гідрогенеруючими потужностями) у виробництві електроенергії повинна становити не менше 25%;
міжнародні зобов’язання України в рамках Угоди про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом, Європейським співтовариством з атомної енергії і їхніми державами-членами, з іншої сторони, тобто у 2020 року, щоб частка енергії з альтернативних джерел у валовому кінцевому обсязі споживання енергії становила 11%».
 
Відхилено    
    -98- Підлісецький Л.Т.
4) доповнити статтею 9-3 такого змісту:
"Стаття 9-3. Стимулювання виробників електричної енергії з альтернативних джерел енергії, які за результатами аукціону набули право на підтримку
…….
Кабінет Міністрів України за поданням центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізацію державної політики в електроенергетичному комплексі, щороку, не пізніше 1 грудня встановлює щорічні квоти підтримки на наступні 5 років. Пропозиції щодо розміру щорічних квот підтримки готуються центральним органом виконавчої влади, який реалізує державну політику у сфері ефективного використання паливно-енергетичних ресурсів, енергозбереження, відновлюваних джерел енергії та альтернативних видів палива, та оператором системи передачі з урахуванням міжнародних зобов’язань України щодо розвитку відновлюваної енергетики, Енергетичної стратегії України, звіту з оцінки відповідності (достатності) генеруючих потужностей та плану розвитку системи передачі, стану реалізації проектів будівництва об’єктів відновлюваної енергетики.
Кабінет Міністрів України за поданням центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізацію державної політики в електроенергетичному комплексі, додатково до щорічної квоти може встановити спеціальну квоту підтримки з особливими вимогами щодо території, типу генерації, встановленої потужності, виду та технічних характеристик об’єкту
 
Відхилено    
    -99- Рябчин О.М.
У пункті 4) після абзацу восьмого додати новий абзац такого змісту:
«У разі порушення строків встановлення або не встановлення щорічних квот за дорученням Прем’єр-Міністра України може бути розпочато дисциплінарне провадження стосовно керівника центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізацію державної політики в електроенергетичному комплексі.».
 
Відхилено    
58. Щорічна квота підтримки розподіляється на частки за окремими джерелами альтернативної енергії:
 
-100- Кацер-Бучковська Н.В.
доповнення статті 9-3 викласти у такій редакції:
Після слів «Щорічна квота підтримки розподіляється» пропонується доповнити наступними словами «Кабінетом Міністрів України», а далі продовжити за текстом «на частки за окремими джерелами альтернативної енергії»
 
Відхилено   Річна квота підтримки розподіляється на частки за окремими альтернативними джерелами енергії:
 
    -101- Чижмарь Ю.В.
частину п’яту після слів «на частки за окремими джерелами альтернативної енергії» доповнити словами «із гарантованими мінімальними частками за кожним джерелом альтернативної енергії»; після слів «об’єктів електроенергетики, що виробляють електричну енергію з енергії сонячного випромінювання» доповнити словами «із гарантованою мінімальною часткою щорічної квоти підтримки 30 відсотків»; після слів «об’єктів електроенергетики, що виробляють електричну енергію з енергії вітру» доповнити словами «із гарантованою мінімальною часткою щорічної квоти підтримки 30 відсотків»; після слів «об’єктів електроенергетики, що виробляють електричну енергію з інших видів альтернативних джерел енергії (крім доменного та коксівного газів, а з використанням гідроенергії – лише мікро-, міні та малі гідроелектростанції)» доповнити словами «із гарантованою мінімальною часткою щорічної квоти підтримки 15 відсотків»;
 
Враховано частково    
    -102- Івченко В.Є.
абзац десятий після слів «Щорічна квота підтримки» доповнити словами «,у тому числі квота для розподілу між енергетичними кооперативами,»;
 
Відхилено    
59. для об'єктів електроенергетики або черг (пускових комплексів) об’єктів електроенергетики, що виробляють електричну енергію з енергії сонячного випромінювання;
 
-103- Єфімов М.В.
В пункті 4 розділу 1 проекту Закону абзаци 11,12,13 викласти в наступній редакції:
«не менше 15% для об'єктів електроенергетики або черг (пускових комплексів) об’єктів електроенергетики, що виробляють електричну енергію з енергії сонячного випромінювання;
не менше 15% для об'єктів електроенергетики або черг (пускових комплексів) об’єктів електроенергетики, що виробляють електричну енергію з енергії вітру;
не менше 15% для об'єктів електроенергетики або черг (пускових комплексів) об’єктів електроенергетики, що виробляють електричну енергію з інших видів альтернативних джерел енергії (крім доменного та коксівного газів, а з використанням гідроенергії – лише мікро-, міні та малі гідроелектростанції).».
 
Враховано   для об'єктів електроенергетики або черг (пускових комплексів) об’єктів електроенергетики, що виробляють електричну енергію з енергії сонячного випромінювання, розмір якої не може становити менше 15 відсотків;
 
60. для об'єктів електроенергетики або черг (пускових комплексів) об’єктів електроенергетики, що виробляють електричну енергію з енергії вітру;
 
   для об'єктів електроенергетики або черг (пускових комплексів) об’єктів електроенергетики, що виробляють електричну енергію з енергії вітру, розмір якої не може становити менше 15 відсотків;
 
61. для об'єктів електроенергетики або черг (пускових комплексів) об’єктів електроенергетики, що виробляють електричну енергію з інших видів альтернативних джерел енергії (крім доменного та коксівного газів, а з використанням гідроенергії - лише мікро-, міні та малі гідроелектростанції).
 
-104- Рябчин О.М.
У пункті 4) видалити абзац тринадцятий та після дванадцятого абзацу додати три нові абзаци такого змісту:
«для об'єктів електроенергетики або черг (пускових комплексів) об’єктів електроенергетики, що виробляють електричну енергію з біомаси та з біогазу, утвореного з біомаси в результаті біологічного розкладу, біогазу, отриманого шляхом примусової газифікації біомаси, біогазу, отриманого з відведених місць чи об'єктів, на яких здійснюються операції із зберігання та/або захоронення відходів, утвореного з біомаси як складової промислових або побутових відходів;
для об'єктів електроенергетики або черг (пускових комплексів) об’єктів електроенергетики, що виробляють електричну енергію з гідроенергії (лише мікро-, міні та малі гідроелектростанції);
для об'єктів електроенергетики або черг (пускових комплексів) об’єктів електроенергетики, що виробляють електричну енергію з геотермальної енергії»
 
Відхилено   для об'єктів електроенергетики або черг (пускових комплексів) об’єктів електроенергетики, що виробляють електричну енергію з інших видів альтернативних джерел енергії (крім доменного та коксівного газів, а з використанням гідроенергії - лише мікро-, міні та малих гідроелектростанцій), розмір якої не може становити менше 15 відсотків.
Аукціон з розподілу річної квоти підтримки проводиться за окремими альтернативними джерелами енергії, що визначені частиною сьомою цієї статті.
Під час встановлення річної квоти підтримки Кабінет Міністрів України може прийняти рішення про проведення аукціонів з розподілу квот підтримки без розподілу за окремими альтернативними джерелами енергії (технологічно нейтральні аукціони).
 
    -105- Домбровський О.Г.
У пункті 4) абзац тринадцятий викласти у такій редакції:
«для об'єктів електроенергетики або черг (пускових комплексів) об’єктів електроенергетики, що виробляють електричну енергію з енергії біомаси та/або біогазу;»
додавши новий абзац такого змісту:
«для об'єктів електроенергетики або черг (пускових комплексів) об’єктів електроенергетики, що виробляють електричну енергію з інших видів альтернативних джерел енергії (крім доменного та коксівного газів, а з використанням гідроенергії - лише мікро-, міні та малі гідроелектростанції).».
 
Відхилено    
    -106- Домбровський О.Г.
У пункті 4) законопроекту (нова стаття 9-3):
абзац тринадцятий викласти у такій редакції:
«Аукціон з розподілу щорічної квоти підтримки проводиться за окремими джерелами альтернативної енергії, визначеними у частині п’ятій цієї статті.
При встановленні щорічної квоти підтримки Кабінет Міністрів України може прийняти рішення про проведення аукціонів з розподілу квот підтримки без розподілу за окремими джерелами альтернативної енергії (технологічно нейтральні аукціони).»
 
Враховано    
62. Відповідальним за організацію та проведення аукціонів є гарантований покупець.
 
-107- Домбровський О.Г.
У пункті 4) законопроекту (нова стаття 9-3):
абзац чотирнадцятий викласти у такій редакції:
«Відповідальним за організацію та проведення аукціонів (замовником аукціонів) є гарантований покупець.»
 
Враховано   Відповідальним за організацію та проведення аукціонів (замовником аукціонів) є гарантований покупець.
 
63. Аукціони з розподілу щорічних квот підтримки проводяться в електронній торговій системі відповідно до порядку проведення аукціонів з розподілу квот підтримки (порядок проведення аукціонів), затвердженого Кабінетом Міністрів України.
 
-108- Домбровський О.Г.
У пункті 4) законопроекту (нова стаття 9-3):
абзац тринадцятий викласти у такій редакції:
«Аукціон з розподілу щорічної квоти підтримки проводиться за окремими джерелами альтернативної енергії, визначеними у частині п’ятій цієї статті, в електронній торговій системі відповідно до порядку проведення аукціонів з розподілу квот підтримки (порядок проведення аукціонів), затвердженого Кабінетом Міністрів України.».
 
Враховано частково   Аукціони проводяться в електронній торговій системі відповідно до порядку проведення аукціонів з розподілу квоти підтримки, що затверджується Кабінетом Міністрів України. У порядку проведення аукціонів з розподілу квоти підтримки визначаються:
порядок підготовки та проведення аукціону з розподілу квоти підтримки;
порядок внесення та повернення безвідкличної банківської гарантії;
вимоги до банків, що надають безвідкличні банківські гарантії;
порядок функціонування електронної торгової системи;
порядок визначення переможця за результатами проведення аукціону;
порядок укладення та публікації договору купівлі-продажу електричної енергії в електронній торговій системі;
розмір та порядок сплати винагороди операторам електронних майданчиків;
інші питання проведення аукціонів.
Аукціон проводиться відповідно до договору, що укладається між замовником аукціону та операторами електронних майданчиків. Типова форма договору, що укладається між замовником аукціону та операторами електронних майданчиків, затверджується центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику в електроенергетичному комплексі.
 
    -109- Домбровський О.Г.
У пункті 4) законопроекту (нова стаття 9-3)
абзац п’ятнадцятий викласти у такій редакції:
«Аукціони проводяться в електронній торговій системі відповідно до порядку проведення аукціонів з розподілу квот підтримки, який затверджується Кабінетом Міністрів України. Порядок проведення аукціонів з розподілу квот підтримки визначає:
- порядок підготовки та проведення аукціонів з розподілу квот підтримки;
- порядок внесення, утримання та повернення безвідкличної банківської гарантії;
- вимоги до банківських установ, що видають безвідкличні банківські гарантії;
-функціонування електронної торгової системи;
- порядок визначення переможців за результатами проведення аукціонів;
- порядок укладення та публікації договору купівлі-продажу електричної енергії в електронній торговій системі;
- розмір та порядок сплати винагороди операторам електронних майданчиків;
- інші питання проведення аукціонів.
Аукціон проводиться відповідно до договору, що укладається між замовником аукціону з операторами електронних майданчиків. Типова форма договору, що укладається між замовником аукціону з операторами електронних майданчиків затверджується центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізацію державної політики в електроенергетичному комплексі.»
 
Враховано редакційно    
    -110- Кацер-Бучковська Н.В.
доповнити статтю 9-3 таким змістом:
«Для проведення аукціону щодо частки кожного із зазначених вище окремих джерел альтернативної енергії формується окремий лот».
 
Враховано редакційно    
    -111- Бєлькова О.В.
у статті 9-3:
після частини сьомої доповнити новою частиною такого змісту:
«На аукціоні розподіл щорічної квоти підтримки відбувається окремо між:
об’єктами електроенергетики або чергами (пусковими комплексами) об’єктів електроенергетики, які виробляють електричну енергію з тих альтернативних джерел енергії, частка кожного з яких за попередній рік у загальному обсязі продажу електричної енергії, виробленої з усіх альтернативних джерел енергії, становила більше 15 відсотків, та
об’єктами електроенергетики або чергами (пусковими комплексами) об’єктів електроенергетики, які виробляють електричну енергію з альтернативних джерела енергії, частка кожного з яких за попередній рік у загальному обсязі продажу електричної енергії, виробленої з усіх альтернативних джерел енергії, не досягла 15 відсотків у загальному обсязі продажу електричної енергії»;
 
Відхилено    
64. Для участі в аукціоні суб’єкти господарювання взаємодіють через авторизовані електронні майданчики. Порядок функціонування електронної торгової системи, розмір та порядок оплати за участь в аукціоні, порядок внесення, утримання та повернення безвідкличної банківської гарантії визначаються Кабінетом Міністрів України.
 
-112- Домбровський О.Г.
У пункті 4) законопроекту (нова стаття 9-3):
абзац шістнадцятий викласти у такій редакції:
«Для участі в аукціоні суб’єкти господарювання взаємодіють через електронні майданчики, що підключені до центральної бази даних електронної торгової системи. Порядок відбору операторів електронних майданчиків для проведення аукціонів з розподілу квот підтримки, авторизації електронних майданчиків, надання доступу авторизованих електронних майданчиків до електронної торгової системи, розмір та порядок сплати плати за такий доступ затверджується Кабінетом Міністрів України.»
 
Враховано   Для участі в аукціоні суб’єкти господарювання взаємодіють через електронні майданчики, підключені до центральної бази даних електронної торгової системи. Порядок відбору операторів електронних майданчиків для проведення аукціонів з розподілу квоти підтримки, авторизації електронних майданчиків, надання доступу авторизованим електронним майданчикам до електронної торгової системи, розмір та порядок сплати плати за такий доступ затверджуються Кабінетом Міністрів України.
 
    -113- Чижмарь Ю.В.
Доповнити частиною дев’ятою такого змісту:
«Не можуть брати участь в аукціоні такі суб’єкти господарювання:
- які мають спільного кінцевого бенефіціарного власника (контролера) з суб’єктами господарювання, що згідно законодавства України надають технічні умови та забезпечують приєднання об’єкта електроенергетики до електричних мереж;
- які володіють або в разі перемоги на аукціоні володітимуть часткою ринку виробництва електроенергії з відновлювальних джерел енергії 25%.»
 
Відхилено    
65. Аукціони проводяться двічі на рік, але не пізніше 1 квітня та 1 жовтня відповідного року. Аукціони проводяться до 31 грудня 2029 року.
 
-114- Бєлькова О.В.
у статті 9-3:
частину дев’яту викласти у редакції:
«Аукціони запроваджуються з 1 липня 2019 року та проводяться по 31 грудня 2029 року. Аукціони з розподілу щорічних квот підтримки проводяться двічі на рік, але не пізніше 1 квітня та 1 жовтня відповідного року.»;
 
Враховано   Аукціони запроваджуються з 1 липня 2019 року та проводяться по 31 грудня 2029 року. Аукціони з розподілу річних квот підтримки проводяться двічі на рік, не пізніше 1 квітня та 1 жовтня відповідного року.
 
    -115- Рябчин О.М.
У абзаці 20 пункту 4) після слів «Аукціони проводяться» додати слова «не рідше, ніж».
 
Відхилено    
    -116- Івченко В.Є.
доповнити підпункт після абзацу сімнадцятого абзацами такого змісту:
«До участі в аукціонах не допускаються суб’єкти господарювання, акціонерами, учасниками, кінцевими бенефіціарними власниками (контролерами) яких є акціонери, учасники, кінцеві бенефіціарні власники (контролери):
енергопостачальних компаній, що здійснюють постачання та/або розподіл електричної енергії суб’єктам господарювання та іншим споживачам, об’єкти яких розташовані на адміністративній території однієї чи кількох областей України;
оператора системи передачі, оператора системи розподілу електричної енергії.»;
 
Відхилено    
66. Для участі в аукціоні суб’єкти господарювання зобов’язані надати:
 
-117- Домбровський О.Г.
У пункті 4) законопроекту (нова стаття 9-3):
абзац шістнадцятий викласти у такій редакції:
«Для участі в аукціоні суб’єкти господарювання разом із заявою у довільній формі обов’язково подають:»
 
Враховано   Для участі в аукціоні суб’єкти господарювання разом із заявою довільної форми обов’язково подають:
 
67. 1) безвідкличну банківську гарантію, видану на користь гарантованого покупця;
 
   безвідкличну банківську гарантію, надана на користь гарантованого покупця;
 
68. 2) копію документів, що посвідчують право власності чи користування земельною ділянкою, або копію договору суперфіцію для будівництва об'єкта електроенергетики для виробництва електричної енергії з альтернативних джерел енергії, у тому числі відповідної черги будівництва (пускового комплексу);
 
   копію документів, що посвідчують право власності чи користування земельною ділянкою, або копію договору суперфіцію для будівництва об'єкта електроенергетики для виробництва електричної енергії з альтернативних джерел енергії, у тому числі відповідної черги будівництва (пускового комплексу);
 
69. 3) копію укладеного договору про приєднання об'єкта електроенергетики для виробництва електричної енергії з альтернативних джерел енергії до електричних мереж;
 
   копію договору про приєднання об'єкта електроенергетики для виробництва електричної енергії з альтернативних джерел енергії до електричних мереж;
 
70. 4) інформацію про кінцевого бенефіціарного власника. Якщо особа не має кінцевого бенефіціарного власника, зазначається інформація про відсутність кінцевого бенефіціарного власника і про причину його відсутності.
 
-118- Івченко В.Є.
у абзаці двадцять другому останнє речення вилучити;
 
Відхилено   інформацію про кінцевого бенефіціарного власника. Якщо особа не має кінцевого бенефіціарного власника, зазначається інформація про відсутність кінцевого бенефіціарного власника та причина його відсутності;
витяг з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань;
копії документів, що містять інформацію про органи управління суб'єкта господарювання та їх персональний склад;
інформацію про осіб, пов’язаних із суб’єктом господарювання відносинами контролю.
 
    -119- Домбровський О.Г.
У пункті 4) законопроекту (нова стаття 9-3): після абзацу двадцять другого додати новий абзац такого змісту:
«5) витяг з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань України.»
 
Враховано    
    -120- Кацер-Бучковська Н.В.
доповнити статтю 9-3 таким змістом:
5)»інформацію про діючих членів органів управління суб'єкта господарювання;
6)інформацію про осіб, пов’язаних з суб’єктом господарювання відносинами контролю».
 
Враховано редакційно    
    -121- Підлісецький Л.Т.
4) доповнити статтею 9-3 такого змісту:
"Стаття 9-3. Стимулювання виробників електричної енергії з альтернативних джерел енергії, які за результатами аукціону набули право на підтримку
…….
Для участі в аукціоні суб’єкти господарювання зобов’язані надати:
1) безвідкличну банківську гарантію, видану на користь гарантованого покупця;
2) копію документів, що посвідчують право власності чи користування земельною ділянкою, або копію договору суперфіцію для будівництва об'єкта електроенергетики для виробництва електричної енергії з альтернативних джерел енергії, у тому числі відповідної черги будівництва (пускового комплексу);
3) копію укладеного договору про приєднання об'єкта електроенергетики для виробництва електричної енергії з альтернативних джерел енергії до електричних мереж;
4) інформацію про кінцевого бенефіціарного власника. Якщо особа не має кінцевого бенефіціарного власника, зазначається інформація про відсутність кінцевого бенефіціарного власника і про причину його відсутності.
Для участі в аукціоні з розподілу спеціальної квоти документи, визначені підпунктами 2) і 3) частини десятої цієї статті, можуть не застосовуватись.
 
Відхилено    
    -122- Івченко В.Є.
доповнити підпункт після абзацу двадцять другого новим абзацом такого змісту:
«5) інформацію, яка підтверджує, що загальна величина потужності об’єктів електроенергетики для виробництва електричної енергії з альтернативних джерел енергії такого суб’єкта господарювання разом з іншими суб’єктами господарювання, з якими він має спільного кінцевого бенефіціарного власника (контролера), з урахуванням величини потужності, право на підтримку щодо якої такий суб’єкт господарювання має намір набути на цьому аукціоні, не перевищує 100 МВт.»;
 
Відхилено    
71. Розмір безвідкличної банківської гарантії для участі в аукціонах визначається як добуток величини потужності, право на підтримку щодо якої має намір набути суб’єкт господарювання, та розміру безвідкличної банківської гарантії за кожний МВт потужності, що розподіляється на аукціоні, який становить 5 000 євро за 1 МВт. Величина потужності, право на підтримку щодо якої має намір набути суб’єкт господарювання, не може перевищувати величину потужності об’єкта електроенергетики, що приєднується відповідно до договору про приєднання об’єкта електроенергетики для виробництва електричної енергії з альтернативних джерел енергії до електричних мереж.
 
-123- Домбровський О.Г.
У пункті 4) законопроекту (нова стаття 9-3): абзац двадцять третій викласти у такій редакції:
«Безвідклична банківська гарантія для участі в аукціоні подається суб’єктом господарювання окремо для кожного об’єкту електроенергетики або черги (пускового комплексу) об’єкту електроенергетики, щодо якого суб’єкт господарювання має намір набути право на підтримку. Розмір безвідкличної банківської гарантії для участі в аукціоні визначається як добуток величини потужності об’єкту електроенергетики або черги (пускового комплексу) об’єкту електроенергетики, щодо якого суб’єкт господарювання має намір набути право на підтримку, та розміру безвідкличної банківської гарантії за кожний кВт потужності, що розподіляється на аукціоні, який становить 5 євро за 1 кВт. Величина потужності об’єкту електроенергетики або черги (пускового комплексу) об’єкту електроенергетики, право на підтримку щодо якого має намір набути суб’єкт господарювання, не може перевищувати величину потужності такого об’єкту, що приєднується відповідно до договору про приєднання об’єкта електроенергетики для виробництва електричної енергії з альтернативних джерел енергії до електричних мереж.»
 
Враховано   Безвідклична банківська гарантія для участі в аукціоні подається суб’єктом господарювання окремо для кожного об’єкта електроенергетики або черги (пускового комплексу) об’єкта електроенергетики, щодо якого суб’єкт господарювання має намір набути право на підтримку. Розмір безвідкличної банківської гарантії для участі в аукціоні визначається як добуток величини потужності об’єкта електроенергетики або черги (пускового комплексу) об’єкта електроенергетики, щодо якого суб’єкт господарювання має намір набути право на підтримку, та розміру безвідкличної банківської гарантії за кожний кіловат потужності, що розподіляється на аукціоні, який становить 5 євро за 1 кіловат. Величина потужності об’єкта електроенергетики або черги (пускового комплексу) об’єкта електроенергетики, право на підтримку щодо якого має намір набути суб’єкт господарювання, не може перевищувати величину потужності такого об’єкта, що приєднується відповідно до договору про приєднання об’єкта електроенергетики для виробництва електричної енергії з альтернативних джерел енергії до електричних мереж.
 
    -124- Левченко Ю.В.
В абзаці 23 підпункту 4 пункту 1 розділу 1 Законопроекту цифри «5000» замінити на цифри «10 000».
 
Відхилено    
    -125- Бєлькова О.В.
у статті 9-3:
у частині одинадцятій слова та цифри «5 000 євро за 1 МВт» замінити словами та цифрами «10 000 євро за 1 МВт»;
 
Відхилено    
72. Виключний перелік документів, що подаються суб’єктами господарювання для участі в аукціоні, визначається порядком проведення аукціонів з розподілу квот підтримки.
 
-126- Домбровський О.Г.
Абзац 24 статті 9-3 виключити
 
Враховано      
73. Учасники аукціону подають закриті пропозиції, які містять:
 
   Учасники аукціону подають закриті пропозиції, що містять:
 
74. величину потужності, право на підтримку щодо якої мають намір набути;
 
-127- Кацер-Бучковська Н.В.
доповнення статті 9-3 викласти у такій редакції:
«Учасники аукціону подають закриті пропозиції, які містять:
-величину потужності, право на підтримку щодо якої мають намір набути;
-цінову пропозицію, що відображає (визначає) запропоновану учасником аукціону ціну продажу 1 кіловат години електричної енергії, виробленої на об’єкті електроенергетики або черзі будівництва (пусковому комплексі) об’єкта електроенергетики, щодо якого учасник аукціону має намір набути право на підтримку. Ціна зазначається у євроцентах за 1 кіловат годину (євроцентів/кВт?год) з двома знаками після коми. Цінова пропозиція учасника аукціону не може бути вищою рівня «зеленого» тарифу, встановленого відповідно до статті 9-1 цього Закону для об’єкту електроенергетики відповідної категорії, що діє на дату подачі пропозиції.
Під час проведення аукціону здійснюється одночасне розкриття пропозицій всіх учасників аукціону. Критерієм вибору переможців аукціону з розподілу квоти підтримки є ціна, вказана у закритій пропозиції. Учасники, які запропонували найменші цінові пропозиції у межах квоти відповідного виду альтернативного джерела енергії, що розподіляється на аукціоні, визнаються переможцями аукціону на заявлену ними величину потужності».
 
Враховано редакційно   величину потужності об’єкта електроенергетики або черги (пускового комплексу) об’єкта електроенергетики, щодо якого учасник аукціону має намір набути право на підтримку;
 
    -128- Домбровський О.Г.
У пункті 4) законопроекту (нова стаття 9-3): абзаци двадцять п’ятий – двадцять сьомий викласти у такій редакції:
«Учасники аукціону подають закриті пропозиції, які містять:
величину потужності об’єкту електроенергетики або черги (пускового комплексу) об’єкту електроенергетики, право на підтримку щодо якого мають право набути;
цінову пропозицію, що відображає (визначає) запропоновану учасником аукціону ціну продажу 1 кіловат години електричної енергії, виробленої на відповідному об’єкті електроенергетики або черзі будівництва (пусковому комплексі) об’єкта електроенергетики, щодо якого учасник аукціону має намір набути право на підтримку. Ціна зазначається у євроцентах за 1 кіловат годину (євроцентів/кВт?год) з двома знаками після коми. Цінова пропозиція учасника аукціону не може бути вищою рівня «зеленого» тарифу, встановленого відповідно до статті 9-1 цього Закону для об’єкту електроенергетики відповідної категорії.
Доповнити новим абзацом двадцять восьмим у такій редакції:
«У разі, якщо учасник аукціону має намір брати участь в аукціоні для набуття права на підтримку щодо двох та більше об’єктів електроенергетики або черг будівництва (пускових комплексів) об’єктів електроенергетики, такий учасник подає закриті пропозиції окремо щодо кожного об’єкту.»
 
Враховано    
75. цінову пропозицію, що відображає (визначає) запропоновану учасником аукціону ціну продажу 1 кіловат години електричної енергії, виробленої на об’єкті електроенергетики або черзі будівництва (пусковому комплексі) об’єкта електроенергетики, щодо якого учасник аукціону має намір набути право на підтримку. Ціна зазначається у євроцентах за 1 кіловат годину (євроцентів/кВт?год) з двома знаками після коми. Цінова пропозиція учасника аукціону не може бути вищою рівня "зеленого" тарифу, встановленого відповідно до статті 9-1 цього Закону для об’єкту електроенергетики відповідної категорії.
 
-129- Чижмарь Ю.В.
частину тринадцяту після слів «Цінова пропозиція учасника аукціону не може бути вищою рівня «зеленого» тарифу, встановленого відповідно до статті 9-1 цього Закону для об’єкту електроенергетики відповідної категорії» доповнити словами «а цінова пропозиція учасника аукціону, що приймає участь в аукціоні з розподілу квоти підтримки для об'єктів електроенергетики або черг (пускових комплексів) об’єктів електроенергетики, що виробляють електричну енергію з інших видів альтернативних джерел енергії (крім доменного та коксівного газів, а з використанням гідроенергії – лише мікро-, міні та малі гідроелектростанції) не може бути вищою рівня «зеленого» тарифу, встановленого відповідно до статті 9-1 цього Закону, для електроенергії, виробленої з біомаси, на 01.01.2020»;
 
Враховано редакційно   цінову пропозицію, що відображає (визначає) запропоновану учасником аукціону ціну продажу 1 кіловат- години електричної енергії, виробленої на відповідному об’єкті електроенергетики або черзі будівництва (пусковому комплексі) об’єкта електроенергетики, щодо якого учасник аукціону має намір набути право на підтримку. Ціна зазначається у євроцентах за 1 кіловат-годину (євроцентів/кВт?год) з двома знаками після коми. Цінова пропозиція учасника аукціону не може бути вищою за рівень "зеленого" тарифу, встановленого відповідно до статті 9-1 цього Закону для об’єкта електроенергетики відповідної категорії, що діє на день проведення аукціону.
Цінова пропозиція учасника аукціону, що бере участь в аукціоні з розподілу частини квоти підтримки для об'єктів електроенергетики або черг (пускових комплексів) об’єктів електроенергетики, що виробляють електричну енергію з інших видів альтернативних джерел енергії (крім доменного та коксівного газів, а з використанням гідроенергії – лише мікро-, міні та малі гідроелектростанції), не може бути вищою за рівень "зеленого" тарифу, встановленого відповідно до статті 9-1 цього Закону для електроенергії, виробленої з біомаси, на 1 січня 2020 року.
У разі якщо учасник аукціону має намір брати участь в аукціоні для набуття права на підтримку щодо двох чи більше об’єктів електроенергетики або черг будівництва (пускових комплексів) об’єктів електроенергетики, такий учасник подає закриті пропозиції окремо щодо кожного об’єкта.
 
76. Під час проведення аукціону здійснюється одночасне розкриття пропозицій всіх учасників аукціону. Критерієм вибору переможців аукціону з розподілу квоти підтримки є ціна. Учасники, які запропонували найменші цінові пропозиції у межах квоти відповідного виду альтернативного джерела енергії, що розподіляється на аукціоні, визнаються переможцями аукціону на заявлену ними величину потужності.
 
-130- -- Н.д.Кацер- Бучковська Н.В. (Реєстр.картка №279) - Перевірте, не співпадає номер і прізвище!!
доповнити статтю 9-3 таким змістом:
«Наявність одного учасника аукціону не є підставою для визнання аукціону таким, що не відбувся».
 
Відхилено   Під час проведення аукціону здійснюється одночасне розкриття пропозицій усіх учасників аукціону. Критерієм вибору переможців аукціону з розподілу квоти підтримки є ціна, зазначена у закритій пропозиції. Учасники, які запропонували найменші цінові пропозиції у межах квоти відповідного виду альтернативного джерела енергії, що розподіляється на аукціоні, визнаються переможцями аукціону на заявлену ними величину потужності.
 
77. Обов’язковою умовою проведення аукціону з розподілу щорічної квоти підтримки є забезпечення конкуренції під час аукціонів. Величина потужності, щодо якої за результатами аукціону учасники набувають право на підтримку, не може бути більше 80% від сукупної величини запропонованої всіма учасниками аукціону потужності.
 
-131- -- Н.д.Кацер- Бучковська Н.В. (Реєстр.картка №279) - Перевірте, не співпадає номер і прізвище!!
доповнення статті 9-3 викласти у такій редакції:
«За умови, що в аукціоні за кожним джерелом альтернативної енергії беруть участь не менше двох учасників, величина потужності, щодо якої за результатами аукціону учасники набувають право на підтримку, не може бути більше 80% від сукупної величини запропонованої всіма учасниками аукціону потужності щодо кожного із зазначених вище окремих джерел альтернативної енергії».
 
Враховано частково   Обов’язковою умовою проведення аукціону з розподілу річної квоти підтримки є забезпечення конкуренції. Величина потужності, щодо якої за результатами аукціону учасники набувають право на підтримку, не може перевищувати 80 відсотків сукупної величини потужності, запропонованої всіма учасниками аукціону з розподілу частини квоти щодо відповідного виду альтернативних джерел енергії.
 
    -132- Домбровський О.Г.
Абзац двадцять дев’ятий викласти у такій редакції:
«Обов’язковою умовою проведення аукціону з розподілу щорічної квоти підтримки є забезпечення конкуренції під час аукціонів. Величина потужності, щодо якої за результатами аукціону учасники набувають право на підтримку, не може бути більше 80% від сукупної величини потужності запропонованої всіма учасниками аукціону, з розподілу частини квоти щодо відповідного джерела альтернативної енергії.»
 
Враховано    
78. У разі, якщо на аукціоні не була розподілена частина квоти (повністю або частково) за певним джерелом енергії, за рішенням Кабінету Міністрів України нерозподілений обсяг квоти може бути спрямований до частини квоти підтримки за іншими видами альтернативних джерел енергії, для розподілу її на наступному аукціоні.
 
-133- Івченко В.Є.
абзац тридцятий викласти у такій редакції:
«У разі, якщо на аукціоні не була розподілена частина квоти (повністю або частково) за певним джерелом енергії, 75% нерозподіленого обсягу квоти спрямовується до частини квоти підтримки за іншими видами альтернативних джерел енергії, для розподілу її на наступному аукціоні, а 25% спрямовується для її розподілу між енергетичними кооперативами.»
 
Відхилено   У разі якщо на аукціоні не розподілена частина квоти (повністю або частково) за певним видом альтернативних джерел енергії, за рішенням Кабінету Міністрів України нерозподілений обсяг може бути спрямований до частини квоти підтримки за іншими видами альтернативних джерел енергії для розподілу на наступному аукціоні.
 
79. Аукціонна ціна визначається для кожного учасника - переможця аукціону на рівні цінової пропозиції такого учасника аукціону. Аукціонна ціна фіксується шляхом перерахування в євро станом на дату проведення аукціону за офіційним валютним курсом Національного банку України на зазначену дату.
 
-134- Кацер-Бучковська Н.В.
доповнення статті 9-3 викласти у такій редакції:
«Аукціонна ціна визначається для кожного учасника - переможця аукціону на рівні цінової пропозиції такого учасника аукціону. Аукціонна ціна фіксується в євро. Гривневий еквівалент аукціонної ціни визначається в договорі купівлі-продажу за офіційним валютним курсом Національного банку України на дату проведення аукціону».
 
Враховано редакційно   Аукціонна ціна визначається для кожного учасника – переможця аукціону на рівні цінової пропозиції такого учасника аукціону. У договорі купівлі-продажу електричної енергії між гарантованим покупцем та суб’єктом господарювання, який за результатами аукціону набув право на підтримку, фіксується аукціонна ціна в євро та її гривневий еквівалент, визначений за офіційним валютним курсом Національного банку України на дату укладення договору.
 
    -135- Домбровський О.Г.
Абзац тридцять перший статті 9-3 викласти у такій редакції:
«Аукціонна ціна визначається для кожного учасника- переможця аукціону на рівні цінової пропозиції такого учасника аукціону. У договорі купівлі-продажу електричної енергії між гарантованим покупцем та суб’єктом господарювання, який за результатами аукціону набув права на підтримку, фіксується аукціонна ціна в євро та її гривневий еквівалент, визначений за офіційним валютним курсом Національного банку України на дату укладання договору.»
 
Враховано    
80. За результатами проведених аукціонів з розподілу щорічної квоти підтримки у відповідному році суб’єкт господарювання самостійно або разом з іншими суб’єктами господарювання, з якими має спільного кінцевого бенефіціарного власника (контролера), не має права отримати більш як 25 відсотків обсягу щорічної квоти підтримки відповідного року.
 
-136- Мартовицький А.В.
У абзаці 32 підпункту 4 пункту 2 Розділу І законопроекту після слів «права отримати більш як» цифру «25» замінити на цифрою «35»
 
Відхилено   За результатами проведених у відповідному році аукціонів з розподілу річної квоти підтримки суб’єкт господарювання самостійно або разом з іншими суб’єктами господарювання, з якими має спільного кінцевого бенефіціарного власника (контролера), має право отримати не більше 25 відсотків обсягу річної квоти підтримки на відповідний рік.
Протокол про результати аукціону формується автоматично та оприлюднюється в електронній формі електронною торговою системою в день завершення аукціону.
Переможець аукціону та гарантований покупець не пізніше 15 робочих днів з дати оприлюднення протоколу про результати аукціону зобов’язані підписати протокол та укласти договір купівлі-продажу електричної енергії між гарантованим покупцем та суб’єктом господарювання, який за результатами аукціону набув право на підтримку, після чого гарантований покупець публікує такий договір в електронній торговій системі.
У разі відмови переможця аукціону від підписання протоколу про результати аукціону, укладення договору з гарантованим покупцем електронна торгова система автоматично формує та оприлюднює новий протокол про результати аукціону. Факт відмови переможця аукціону від підписання протоколу про результати аукціону, укладення договору з гарантованим покупцем підтверджується актом, що складається та оприлюднюється в електронній торговій системі гарантованим покупцем.
Переможець аукціону, який відмовився від підписання протоколу аукціону, укладення договору з гарантованим покупцем, позбавляється права на участь у подальших аукціонах строком на один рік.
Підставою для відмови гарантованого покупця від підписання протоколу, укладення договору з переможцем аукціону може бути виключно:
неподання суб’єктом господарювання документів або відомостей, передбачених цим Законом та порядком проведення аукціонів;
надання суб'єктом господарювання недостовірної інформації у поданих документах;
нерозкриття або неповне розкриття суб’єктом господарювання інформації про кінцевих бенефіціарних власників;
якщо на суб’єкта господарювання або членів його органів управління, а також інших осіб, пов’язаних із суб’єктом господарювання відносинами контролю, поширюються спеціальні економічні та інші обмежувальні заходи (санкції) згідно із «Про санкції» та нормативно-правовими актами, прийнятими відповідно до зазначеного Закону;
якщо за результатами аукціонів, проведених у відповідному році, суб’єкт господарювання самостійно або разом з іншими суб’єктами господарювання, з якими має спільного кінцевого бенефіціарного власника (контролера), набуває право більш як на 25 відсотків обсягу річної квоти підтримки на відповідний рік.
У разі відмови гарантованого покупця від підписання протоколу про результати аукціону, укладення договору з переможцем гарантований покупець складає відповідний акт, в якому зазначає підстави такої відмови, та оприлюднює його в електронній торговій системі, після чого електронна торгова система автоматично формує та оприлюднює новий протокол про результати аукціону.
У разі відмови переможця аукціону або гарантованого покупця від підписання протоколу про результати аукціону, укладення договору купівлі-продажу електричної енергії між гарантованим покупцем та суб’єктом господарювання, який за результатами аукціону набув право на підтримку, безвідклична банківська гарантія, надана переможцем для участі в аукціоні, виконується на користь гарантованого покупця.
 
    -137- Домбровський О.Г.
У пункті 4) законопроекту (нова стаття 9-3)
абзац тридцять другий викласти у такій редакції:
«За результатами проведених у відповідному році аукціонів з розподілу щорічної квоти підтримки суб’єкт господарювання самостійно або разом з іншими суб’єктами господарювання, з якими має спільного кінцевого бенефіціарного власника (контролера), не має права отримати більш як 25 відсотків обсягу щорічної квоти підтримки відповідного року.»;
 
Враховано    
    -138- Домбровський О.Г.
У пункті 4) законопроекту (нова стаття 9-3)
після абзацу тридцять другого додати нові абзаци такого змісту:
«Протокол про результати аукціону формується та оприлюднюється електронною торговою системою автоматично в день завершення аукціону в електронній формі.
Переможець аукціону та гарантований покупець не пізніше 15 робочих днів з дати оприлюднення протоколу про результати аукціону зобов’язані підписати протокол та укласти договір купівлі-продажу електричної енергії між гарантованим покупцем та суб’єктом господарювання, який за результатами аукціону набув право на підтримку, після чого гарантований покупець публікує такий договір в електронній торговій системі.
У разі відмови переможця аукціону від підписання протоколу про результати аукціону, укладення договору з гарантованим покупцем, електронна торгова система автоматично формує та оприлюднює новий протокол про результати аукціону. Факт відмови переможця аукціону від підписання протоколу про результати аукціону, укладення договору підтверджується актом, що складається та опубліковується в електронній торговій системі гарантованим покупцем.
Переможець аукціону, який відмовився від підписання протоколу аукціону, укладення договору з гарантованим покупцем, позбавляється права на участь у подальших аукціонах строком на один рік.
Підставою для відмови гарантованим покупцем в підписанні протоколу, укладенні договору може бути лише:
неподання суб’єктом господарювання документів або відомостей, передбачених цим Законом та порядком проведення аукціонів ;
надання суб'єктом господарювання недостовірної інформації у поданих документах;
не розкриття або не повне розкриття суб’єктом господарювання бенефіціарних власників;
а також якщо за результатами аукціонів, проведених у відповідному році, суб’єкт господарювання самостійно або разом з іншими суб’єктами господарювання, з якими має спільного кінцевого бенефіціарного власника (контролера), набуває право більш ніж на 25 відсотків обсягу щорічної квоти підтримки відповідного року.
У разі відмови гарантованого покупця від підписання протоколу про результати аукціону, укладення договору з переможцем, гарантований покупець складає відповідний акт, в якому зазначає підстави такої відмови, та опубліковує його в електронній торговій системі, після чого електронна торгова система автоматично формує та оприлюднює новий протокол про результати аукціону.
У разі відмови переможця аукціону або гарантованого покупця від підписання протоколу про результати аукціону, укладення договору купівлі-продажу електричної енергії між гарантованим покупцем та суб’єктом господарювання, який за результатами аукціону набув право на підтримку, безвідклична банківська гарантія, надана переможцем для участі в аукціоні, не повертається та виконується на користь гарантованого покупця.»
 
Враховано    
81. Безвідклична банківська гарантія, надана для участі в аукціоні, повертається суб’єктам господарювання, які за результатами аукціону не набули право на підтримку, у строк до 5 робочих днів з дати укладання договору з переможцем (переможцями) аукціону, але не пізніше ніж через 20 робочих днів після завершення аукціону.
 
-139- Домбровський О.Г.
У пункті 4) законопроекту (нова стаття 9-3)
абзац тридцять третій викласти у такій редакції:
«Безвідклична банківська гарантія, надана для участі в аукціоні, повертається суб’єктам господарювання, які за результатами аукціону не набули право на підтримку, протягом 5 робочих днів з дати публікації в електронній торговій системі договорів, укладених між гарантованим покупцем та переможцями аукціону , але не пізніше 30 робочих днів після завершення аукціону.».
 
Враховано   Безвідклична банківська гарантія, надана для участі в аукціоні, повертається суб’єктам господарювання, які за результатами аукціону не набули право на підтримку, протягом п’яти робочих днів з дати публікації в електронній торговій системі договорів, укладених між гарантованим покупцем та переможцями аукціону, але не пізніше 30 робочих днів після завершення аукціону.
 
82. Безвідклична банківська гарантія, надана для участі в аукціоні переможцем аукціону, утримується авторизованим електронним майданчиком, через якого переможець брав участь в аукціоні. До укладення договору з гарантованим покупцем переможець аукціону надає додаткову безвідкличну банківську гарантію, видану на користь гарантованого покупця, в якості гарантії виконання зобов’язань за договором. Розмір додаткової безвідкличної банківської гарантії за кожний МВт потужності становить 10 000 євро.
 
-140- Домбровський О.Г.
У пункті 4) законопроекту (нова стаття 9-3)
абзац тридцять четвертий викласти у такій редакції:
«Безвідклична банківська гарантія, надана для участі в аукціоні, повертається переможцю аукціону протягом 5 робочих днів з дати публікації в електронній торговій системі договору, укладеного між гарантованим покупцем та переможцем аукціону.»
додати новий абзац такого змісту:
«До укладення договору з гарантованим покупцем переможець аукціону надає безвідкличну банківську гарантію, видану на користь гарантованого покупця в якості забезпечення виконання зобов’язань за договором, та сплачує винагороду оператору електронного майданчика, через якого переможець брав участь в аукціоні. Розмір безвідкличної банківської гарантії, виданої в якості забезпечення виконання зобов’язань за договором, становить 15 євро за кожний кВт потужності.»
 
Враховано   Безвідклична банківська гарантія, надана для участі в аукціоні, повертається переможцю аукціону протягом п’яти робочих днів з дати публікації в електронній торговій системі договору, укладеного між гарантованим покупцем та переможцем аукціону.
До укладення договору з гарантованим покупцем переможець аукціону надає безвідкличну банківську гарантію, видану на користь гарантованого покупця як забезпечення виконання зобов’язань за договором, та сплачує винагороду оператору електронного майданчика, через якого переможець брав участь в аукціоні. Розмір безвідкличної банківської гарантії, виданої як забезпечення виконання зобов’язань за договором, становить 15 євро за кожний кіловат потужності.
 
    -141- Левченко Ю.В.
В абзаці 34 підпункту 4 пункту 1 розділу 1 Законопроекту цифри «10000» замінити на цифри «15000».
 
Відхилено    
    -142- Бєлькова О.В.
у статті 9-3:
у частині двадцятій слова та цифри «10 000 євро» замінити словами та цифрами «15 000 євро»;
 
Відхилено    
83. Переможець аукціону та гарантований покупець не пізніше 10 робочих днів з дати оголошення результатів аукціону зобов’язані укласти договір купівлі-продажу електричної енергії між гарантованим покупцем та суб’єктом господарювання, який за результатами аукціону набув право на підтримку.
 
-143- Домбровський О.Г.
У пункті 4) законопроекту (нова стаття 9-3)
абзаци тридцять п’ять - сорок вилучити.
 
Враховано      
    -144- Івченко В.Є.
абзац тридцять п’ятий викласти у такій редакції:
«Переможець аукціону або енергетичний кооператив, який взяв участь у розподілі квоти, та гарантований покупець не пізніше 10 робочих днів з дати оголошення результатів аукціону або результатів розподілу квоти між енергетичними кооперативами, зобов’язані укласти між собою договір купівлі-продажу електричної енергії.»;
 
Відхилено    
84. Підставою для відмови в укладенні договору може бути лише:
 
-145- -- Н.д.Кацер- Бучковська Н.В. (Реєстр.картка №279) - Перевірте, не співпадає номер і прізвище!!
доповнення статті 9-3 викласти у такій редакції:
«Підставою для відмови в укладенні договору купівлі-продажу може бути лише:
неподання суб’єктом господарювання передбачених порядком проведення аукціонів документів;
надання суб'єктом господарювання недостовірної інформації у поданих документах;
не розкриття або не повне розкриття суб’єктом господарювання інформації про кінцевих бенефіціарних власників;
коли на суб’єкт господарювання або членів його органів управління, а також інших осіб пов’язаних з суб’єктом господарювання відносинами контролю поширюються спеціальні економічні та інші обмежувальні заходи (санкції) згідно із «Про санкції» та актами, прийнятими відповідно до даного Закону;
якщо за результатами аукціонів, проведених у відповідному році, суб’єкт господарювання самостійно або разом з іншими суб’єктами господарювання, з якими має спільного кінцевого бенефіціарного власника (контролера), набуває право більш ніж на 25 відсотків обсягу щорічної квоти підтримки відповідного року».
 
Враховано частково      
85. не подання суб’єктом господарювання передбачених порядком проведення аукціонів документів;
 
      
86. надання суб'єктом господарювання недостовірної інформації у поданих документах;
 
      
87. не розкриття або не повне розкриття суб’єктом господарювання бенефіціарних власників, а також якщо за результатами аукціонів, проведених у відповідному році, суб’єкт господарювання самостійно або разом з іншими суб’єктами господарювання, з якими має спільного кінцевого бенефіціарного власника (контролера), набуває право більш ніж на 35 відсотків обсягу щорічної квоти підтримки відповідного року.
 
-146- Домбровський О.Г.
У пункті 1 Розділу І.
У абзаці тридцять четвертому цифри «35» замінити цифрами «25»
 
Враховано      
    -147- Рябчин О.М.
У абзаці 41 пункту 4) після слів «більш ніж на» цифри «35» замінити на цифри «25».
 
Враховано    
    -148- Івченко В.Є.
у абзаці тридцять дев’ятому:
цифри «35» замінити цифрами «25»;
доповнити абзац після слів «відповідного року» через кому словами: «а також неподання суб’єктом господарювання інформації, яка підтверджує, що загальна величина потужності об’єктів електроенергетики для виробництва електричної енергії з альтернативних джерел енергії такого суб’єкта господарювання разом з іншими суб’єктами господарювання, з якими він має спільного кінцевого бенефіціарного власника (контролера), з урахуванням величини потужності, право на підтримку щодо якої такий суб’єкт господарювання набув на цьому аукціоні, не перевищує 100 МВт.»;
 
Враховано частково в частині «25 відсотків»   
88. Якщо зазначений договір не було укладено у встановлений цією статтею строк з вини переможця аукціону, безвідклична банківська гарантія, надана суб’єктом господарювання для участі в аукціоні, виконується на користь гарантованого покупця.
 
      
89. Договір укладається на підставі типового договору купівлі-продажу електричної енергії між гарантованим покупцем та суб’єктом господарювання, який за результатами аукціону набув право на підтримку. Форма типового договору затверджуються Регулятором після погодження з Антимонопольним комітетом України. Зазначений договір укладається на строк надання підтримки, визначений цією статтею. За заявою переможця аукціону, який відповідає вимогам частини другої статті 63 Господарського кодексу України, у договорі купівлі-продажу електричної енергії між гарантованим покупцем та суб’єктом господарювання, який за результатами аукціону набув право на підтримку, передбачається вирішення спорів, що виникають з такого договору або у зв'язку із ним, у міжнародному комерційному арбітражному суді.
 
-149- Кацер-Бучковська Н.В.
доповнення статті 9-3 викласти у такій редакції:
«Договір укладається на підставі типового договору купівлі-продажу електричної енергії між гарантованим покупцем та суб’єктом господарювання, який за результатами аукціону набув право на підтримку. Форма типового договору затверджуються Регулятором після погодження з Антимонопольним комітетом України. Зазначений договір укладається на строк надання підтримки, визначений цією статтею. За заявою переможця аукціону, який відповідає вимогам частини другої статті 63 Господарського кодексу України, у договорі купівлі-продажу електричної енергії між гарантованим покупцем та суб’єктом господарювання, який за результатами аукціону набув право на підтримку, передбачається вирішення спорів, що виникають з такого договору або у зв'язку із ним, у міжнародному комерційному арбітражному суді, в тому числі й розташованому за межами України».
 
Відхилено   Договір купівлі-продажу електричної енергії між гарантованим покупцем та суб’єктом господарювання, який за результатами аукціону набув право на підтримку, укладається відповідно до частини п’ятої статті 71 Закону України "Про ринок електричної енергії" на строк надання підтримки, визначений цією статтею.
 
    -150- Бєлькова О.В.
У статті 9-3:
частину двадцять четверту викласти у редакції:
«Договір купівлі-продажу електричної енергії між гарантованим покупцем та суб’єктом господарювання, який за результатами аукціону набув право на підтримку, укладається відповідно до частини п’ятої статті 71 Закону України «Про ринок електричної енергії» на строк надання підтримки, визначений цією статтею.»;
 
Враховано    
    -151- Івченко В.Є.
абзац сорок перший після слів «право на підтримку» доповнити словами: «, або енергетичним кооперативом, який взяв участь у розподілі квоти»;
 
Відхилено    
90. Відповідно до договору гарантований покупець гарантує викуп всього обсягу електричної енергії, відпущеної таким суб’єктом господарювання, за ціною, визначеною за результатами аукціону, з урахуванням надбавки до неї, встановленої відповідно до статті 9-2 цього Закону.
 
-152- Івченко В.Є.
абзац сорок другий після слів «за результатами аукціону,» доповнити словами:
«а відпущеної енергетичним кооперативом – за середньозваженою ціною поданих енергетичними кооперативами цінових пропозицій про участь у розподілі квоти,»;
 
Відхилено   Відповідно до договору гарантований покупець гарантує викуп всього обсягу електричної енергії, відпущеної таким суб’єктом господарювання, за ціною, визначеною за результатами аукціону, з урахуванням надбавки до неї, встановленої відповідно до статті 9-2 цього Закону.
 
91. Гарантований покупець не має права відмовити переможцю аукціону в укладенні зазначеного договору за умови дотримання переможцем вимог Закону.
 
-153- Івченко В.Є.
абзац сорок третій викласти у такій редакції:
«Гарантований покупець не має права відмовити переможцю аукціону або енергетичному кооперативу, який взяв участь у розподілі квоти, в укладенні зазначеного договору за умови дотримання ними вимог Закону.»;
 
Відхилено   Гарантований покупець не має права відмовити переможцю аукціону в укладенні договору, за умови дотримання переможцем вимог цього Закону.
 
92. Договір повинен передбачати зобов’язання переможця аукціону щодо будівництва та введення об’єкта електроенергетики в експлуатацію протягом двох років для об’єктів електроенергетики, що виробляють електричну енергію з енергії сонячного випромінювання, та протягом трьох років для об’єктів електроенергетики, що виробляють електричну енергію з інших видів альтернативних джерел енергії.
 
-154- Кацер-Бучковська Н.В.
доповнення статті 9-3 викласти у такій редакції:
«Договір повинен передбачати зобов’язання переможця аукціону щодо будівництва та введення об’єкта електроенергетики в експлуатацію протягом двох років з дати укладання відповідного договору для об’єктів електроенергетики, що виробляють електричну енергію з енергії сонячного випромінювання, та протягом трьох років з дати укладання відповідного договору для об’єктів електроенергетики, що виробляють електричну енергію з інших видів альтернативних джерел енергії».
 
Враховано   Договір повинен передбачати зобов’язання переможця аукціону щодо будівництва та введення об’єкта електроенергетики в експлуатацію протягом двох років з дня укладення договору – для об’єктів електроенергетики, що виробляють електричну енергію з енергії сонячного випромінювання, та протягом трьох років з дня укладення договору – для об’єктів електроенергетики, що виробляють електричну енергію з інших видів альтернативних джерел енергії.
 
    -155- Івченко В.Є.
абзац сорок четвертий після слів «переможця аукціону» доповнити словами «або енергетичного кооперативу»;
 
Відхилено    
    -156- Домбровський О.Г.
абзац тридцять дев’ятий викласти у такій редакції:
«Договір повинен передбачати зобов’язання переможця аукціону щодо будівництва та введення об’єкта електроенергетики в експлуатацію протягом двох років з дати підписання договору для об’єктів електроенергетики, що виробляють електричну енергію з енергії сонячного випромінювання, та протягом трьох років з дати підписання договору для об’єктів електроенергетики, що виробляють електричну енергію з інших видів альтернативних джерел енергії.»
 
Враховано редакційно    
93. Суб’єкт господарювання надає гарантованому покупцю сертифікат, що підтверджує готовність об’єкта до експлуатації, або декларацію про готовність об'єкта до експлуатації. Безвідклична банківська гарантія, що вносилась суб’єктом господарювання в якості гарантії виконання зобов’язань за договорами, повертається авторизованим електронним майданчиком у строк до 10 робочих днів за умови надання одного з зазначених документів та початку відпуску електричної енергії в мережу. Зобов’язання гарантованого покупця, пов’язані з підтримкою суб’єкта господарювання, який виробляє електричну енергію з альтернативних джерел енергії, виникають з наступного дня після надання суб’єктом господарювання одного з зазначених документів та початку відпуску електричної енергії в мережу.
 
-157- Кацер-Бучковська Н.В.
доповнення статті 9-3 викласти у такій редакції:
«Суб’єкт господарювання надає гарантованому покупцю виданий уповноваженим органом сертифікат, що засвідчує відповідність закінченого будівництвом об’єкта електроенергетики, у тому числі черги будівництва електричної станції (пускового комплексу), що виробляє електричну енергію з альтернативних джерел енергії (крім доменного та коксівного газів, а з використанням гідроенергії - лише мікро-, міні- та малими гідроелектростанціями) проектній документації та підтверджує його готовність до експлуатації, або зареєстрована відповідно до законодавства декларація про готовність об’єкта до експлуатації. Безвідклична банківська гарантія, що вносилась суб’єктом господарювання в якості гарантії виконання зобов’язань за договорами, повертається авторизованим електронним майданчиком у строк до 10 робочих днів за умови надання одного з зазначених документів та початку відпуску електричної енергії в мережу. Зобов’язання гарантованого покупця, пов’язані з підтримкою суб’єкта господарювання, який виробляє електричну енергію з альтернативних джерел енергії, виникають з наступного дня після надання суб’єктом господарювання одного з зазначених документів та початку відпуску електричної енергії в мережу».
 
Враховано   Суб’єкт господарювання надає гарантованому покупцю виданий уповноваженим органом сертифікат, що засвідчує відповідність закінченого будівництвом об’єкта електроенергетики, у тому числі черги будівництва електричної станції (пускового комплексу), що виробляє електричну енергію з альтернативних джерел енергії (крім доменного та коксівного газів, а з використанням гідроенергії - лише мікро-, міні- та малими гідроелектростанціями), проектній документації та підтверджує його готовність до експлуатації, або зареєстровану відповідно до законодавства декларацію про готовність об’єкта до експлуатації. Безвідклична банківська гарантія, надана суб’єктом господарювання як забезпечення виконання зобов’язань за договором, повертається гарантованим покупцем у строк до 10 робочих днів, за умови надання одного із зазначених у першому реченні цієї частини документів та початку відпуску електричної енергії в мережу. Зобов’язання гарантованого покупця, пов’язані з підтримкою суб’єкта господарювання, який виробляє електричну енергію з альтернативних джерел енергії, виникають з наступного дня після надання суб’єктом господарювання одного із зазначених у першому реченні цієї частини документів та початку відпуску електричної енергії в мережу.
 
    -158- Домбровський О.Г.
У пункті 4) законопроекту (нова стаття 9-3)
у абзаці сорок п’ятому друге речення викласти у такій редакції:
«Безвідклична банківська гарантія, що вносилась суб’єктом господарювання в якості забезпечення виконання зобов’язань за договором, повертається гарантованим покупцем у строк до 10 робочих днів за умови надання одного з зазначених документів та початку відпуску електричної енергії в мережу.».
 
Враховано    
    -159- Івченко В.Є.
абзаци сорок п’ятий та сорок шостий після слів «суб’єкт господарювання» доповнити словами «або енергетичний кооператив»;
 
Відхилено    
94. У разі, якщо суб’єкт господарювання не надав сертифікату, що підтверджує готовність об’єкта до експлуатації, або декларації про готовність об'єкта до експлуатації у встановлений цією статтею строк, такий договір втрачає силу, зобов’язання за безвідкличними банківськими гарантіями виконуються на користь гарантованого покупця за його вимогою.
 
   У разі якщо суб’єкт господарювання не надав сертифікат, що підтверджує готовність об’єкта до експлуатації, або декларацію про готовність об'єкта до експлуатації у встановлений цією статтею строк, договір купівлі-продажу електричної енергії між гарантованим покупцем та суб’єктом господарювання, який за результатами аукціону набув право на підтримку, є недійсним, зобов’язання за безвідкличною банківською гарантією виконуються на користь гарантованого покупця за його вимогою.
 
95. За ініціативою суб’єкту господарювання строк будівництва та введення об’єкта електроенергетики в експлуатацію може бути подовжений на один рік після внесення змін до договору купівлі-продажу електричної енергії між гарантованим покупцем та суб’єктом господарювання, який за результатами аукціону набув право на підтримку, та надання суб’єктом господарювання додаткової безвідкличної банківської гарантії у розмірі, що становить 30 000 євро за кожний МВт потужності.
 
-160- Домбровський О.Г.
У пункті 4) законопроекту (нова стаття 9-3)
у абзаці сорок сьомому цифри «30 000» замінити цифрами «30», а літери «МВт» замінити на «кВт»:
 
Враховано   За ініціативою суб’єкта господарювання строк будівництва та введення об’єкта електроенергетики в експлуатацію може бути подовжений на один рік після внесення змін до договору купівлі-продажу електричної енергії між гарантованим покупцем та суб’єктом господарювання, який за результатами аукціону набув право на підтримку, та надання суб’єктом господарювання додаткової безвідкличної банківської гарантії у розмірі, що становить 30 євро за кожний кіловат потужності.
 
96. У разі настання обставин непереборної сили зобов’язання суб’єкта господарювання щодо строку будівництва та введення об’єкта електроенергетики в експлуатацію у встановлений цією статтею строк подовжуються на строк дії обставин непереборної сили за умови підтвердження в установленому законодавством порядку факту їх настання та строку дії.
 
-161- Івченко В.Є.
абзац сорок восьмий після слів «суб’єкта господарювання» доповнити словами «або енергетичного кооперативу»;
 
Відхилено   У разі настання обставин непереборної сили зобов’язання суб’єкта господарювання щодо встановленого цією статтею строку будівництва та введення об’єкта електроенергетики в експлуатацію подовжуються на строк дії обставин непереборної сили, за умови підтвердження в установленому законодавством порядку факту їх настання та строку дії.
 
97. Підтримка у формі компенсації частини вартості електричної енергії, відпущеної суб’єктами господарювання, які набули право на підтримку за результатами аукціону, сплачується щомісячно не пізніше 20 числа місяця, що слідує за розрахунковим періодом. При визначенні обсягу компенсації, що підлягає сплаті, аукціонна ціна перераховується гарантованим покупцем у національну валюту за середнім офіційним валютним курсом Національного банку України за розрахунковий період.
 
-162- Кацер-Бучковська Н.В.
доповнення статті 9-3 викласти у такій редакції:
«Оплата вартості електричної енергії, відпущеної суб’єктами господарювання, які набули право на підтримку за результатами аукціону, здійснюється щомісячно не пізніше 20 числа місяця, що слідує за розрахунковим періодом. При визначенні обсягу компенсації, що підлягає сплаті, аукціонна ціна перераховується гарантованим покупцем у національну валюту за середнім офіційним валютним курсом Національного банку України за розрахунковий період».
 
Враховано редакційно   Оплата вартості електричної енергії, відпущеної суб’єктами господарювання, які набули право на підтримку за результатами аукціону, здійснюється щомісяця, не пізніше 20 числа місяця, що настає за розрахунковим періодом. При визначенні вартості електричної енергії, що підлягає сплаті, аукціонна ціна перераховується гарантованим покупцем у національну валюту за середнім офіційним валютним курсом Національного банку України за розрахунковий період.
 
    -163- Івченко В.Є.
у абзаці сорок дев’ятому:
доповнити абзац після слів «за результатами аукціону,» словами «або енергетичним кооперативам, які взяли участь у розподілі квоти»;
слово «аукціонна» вилучити
 
Відхилено    
98. Строк надання підтримки становить 20 років з дня, наступного після надання суб’єктом господарювання сертифікату, що підтверджує готовність об’єкта до експлуатації, або декларації про готовність об’єкта до експлуатації та початку відпуску електричної енергії в мережу. У разі якщо об'єкт електроенергетики вводиться в експлуатацію чергами будівництва електричної станції (пусковими комплексами), на такому об'єкті має бути встановлений окремий комерційний облік за кожною чергою (пусковим комплексом), для яких строк надання підтримки застосовується окремо".
 
-164- Івченко В.Є.
абзац п’ятдесятий після слів «суб’єктом господарювання» доповнити словами «або енергетичним кооперативом»;
 
Відхилено   Строк надання підтримки становить 20 років з дня, наступного після дня надання суб’єктом господарювання виданого уповноваженим органом сертифіката, що засвідчує відповідність закінченого будівництвом об’єкта електроенергетики, або зареєстрованої відповідно до законодавства декларації про готовність об’єкта до експлуатації та початку відпуску електричної енергії в мережу. У разі якщо об'єкт електроенергетики вводиться в експлуатацію чергами будівництва електричної станції (пусковими комплексами), на такому об'єкті має бути встановлений окремий комерційний облік за кожною чергою (пусковим комплексом), для яких строк надання підтримки застосовується окремо".
 
    -165- Домбровський О.Г.
У пункті 4) законопроекту (нова стаття 9-3)
абзац п’ятдесятий викласти у такій редакції:
"Строк надання підтримки становить 20 років з дня, наступного після надання суб’єктом господарювання виданого уповноваженим органом сертифікату, що засвідчує відповідність закінченого будівництва об’єкта електроенергетики, або зареєстровану відповідно до законодавства декларацію про готовність об’єкта до експлуатації та початку відпуску електричної енергії в мережу. У разі якщо об'єкт електроенергетики вводиться в експлуатацію чергами будівництва електричної станції (пусковими комплексами), на такому об'єкті має бути встановлений окремий комерційний облік за кожною чергою (пусковим комплексом), для яких строк надання підтримки застосовується окремо".
 
Враховано    
    -166- Бєлькова О.В.
У статті 9-3:
у частині тридцять третій слова та цифри «20 років» замінити словами та цифрами «15 років».
 
Відхилено    
99. 2. У Законі України "Про ринок електричної енергії" (Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2017, N 27-28, ст. 312 із наступними змінами):
 
   4. У Законі України "Про ринок електричної енергії" (Відомості Верховної Ради України, 2017 р., № 27-28, ст. 312; 2018 р., №1.ст.1, №46, ст.374, №49, ст.399):
 
100. 1) у тексті закону слова "балансуюча група виробників за "зеленим" тарифом" в усіх відмінках замінити словами "балансуюча група гарантованого покупця" у відповідному відмінку;
 
   13) у тексті Закону слова "балансуюча група виробників за "зеленим" тарифом" в усіх відмінках замінити словами "балансуюча група гарантованого покупця" у відповідному відмінку;
 
101. 2) у пункті 16 статті 1 після слів "у виробників, яким встановлено "зелений" тариф, " доповнити словами "а також у виробників за аукціонною ціною";
 
-167- Івченко В.Є.
У пункті 2 розділу І:
підпункт 2 після слів «за аукціонною ціною» словами «та у енергетичних кооперативів за середньозваженою ціною»;
 
Відхилено   1) у частині першій статті 1:
а) пункт 16 після слів "у виробників, яким встановлено "зелений" тариф" доповнити словами "а також у виробників за аукціонною ціною";
б) пункт 94 викласти в такій редакції:
"94) уповноважений банк ринку електричної енергії (уповноважений банк) – будь-який банк, у статутному капіталі якого не менше 75 відсотків акцій (часток) належать державі, що відповідає визначеним Кабінетом Міністрів України вимогам та віднесений Кабінетом Міністрів України до переліку уповноважених банків і має право здійснювати обслуговування поточних рахунків із спеціальним режимом використання учасників ринку";
 
    -168- Лівік О.П.
пункт 94 статті 1 Закону України «Про ринок електричної енергії» викласти у наступні редакції
«94) уповноважений банк ринку електричної енергії (уповноважений банк) – будь-який банк, у статутному капіталі якого не менше 75 відсотків акцій (часток) належать державі, що відповідає визначеним Кабінетом Міністрів України вимогам та віднесений Кабінетом Міністрів України до переліку уповноважених банків і має право здійснювати обслуговування поточних рахунків зі спеціальним режимом використання учасників ринку;»
 
Враховано    
    -169- Івченко В.Є.
Рябчин О.М.
доповнити пункт 2 новим підпунктом 2-1 такого змісту:
«2-1) частину першу статті 1 доповнити підпунктом 32-1 такого змісту:
«32-1) енергетичний кооператив – споживчий або виробничий кооператив, який утворюється шляхом об’єднання фізичних та/або юридичних осіб для виробництва та/або організації заготівлі паливно-енергетичних ресурсів, а також надання інших послуг з метою задоволення споживчих потреб його членів та потреб членів відповідної територіальної громади у паливно-енергетичних ресурсах, їх економії та раціонального використання, та який відповідає встановленим законом вимогам;»;»;
 
Відхилено    
    -170- Рябчин О.М.
Доповнити пункт 2 підпунктом 2-2 такого змісту:
«2-2) підпункт 62 статті 1 після слів та знаків «що не включають професійну та/або господарську діяльність),» доповнити словами «в тому числі енергетичний кооператив»
 
Відхилено    
    -171- Рябчин О.М.
Доповнити пункт 2 підпунктом 2-3 такого змісту:
«2-3) підпункт 84 статті 1 після слів «або юридична особа» доповнити словами та знаками «в, тому числі енергетичний кооператив».
 
Відхилено    
102. 3) частину першу статті 4 доповнити новим пунктом 19 такого змісту:
 
   2) частину першу статті 4 доповнити пунктом 18-1 такого змісту:
 
103. "19) про купівлю-продаж електричної енергії між гарантованим покупцем та суб’єктом господарювання, який за результатами аукціону набув право на підтримку";
 
-172- Івченко В.Є.
абзац другий підпункту 3 після слів «набув право на підтримку,» доповнити словами «або енергетичним кооперативом, який взяв участь у розподілі квоти»
 
Відхилено   "18-1) про купівлю-продаж електричної енергії між гарантованим покупцем та суб’єктом господарювання, який за результатами аукціону набув право на підтримку";
 
104. пункт 19 вважати пунктом 20 відповідно;
 
      
105. 4) частину третю статті 5 доповнити новим пунктом 11 такого змісту:
 
   3) частину третю статті 5 доповнити пунктом 10-1 такого змісту:
 
106. "11) затвердження порядку проведення аукціону з розподілу квот підтримки, встановлення щорічних квот підтримки";
 
-173- Івченко В.Є.
абзац другий підпункту 4 викласти у такій редакції:
«11) затвердження порядку проведення аукціону з розподілу квот підтримки, порядку розподілу квоти між енергетичними кооперативами, встановлення щорічних квот підтримки, у тому числі квот для розподілу між енергетичними кооперативами;»;
 
Відхилено   "10-1) затвердження порядку проведення аукціону з розподілу квот підтримки, встановлення річних квот підтримки";
 
107. пункт 11 вважати пунктом 12 відповідно;
 
-174- Бєлькова О.В.
у статті 21 частину тринадцяту доповнити абзацом такого змісту:
«Ставки плати за нестандартне приєднання генеруючих потужностей розраховуються з урахуванням необхідності стимулювання оптимального розміщення генеруючих потужностей та впливу таких генеруючих потужностей на розвантаження в точці приєднання наявних трансформаторних потужностей»;
 
Враховано редакційно   4) частину тринадцяту статті 21 доповнити абзацом третім такого змісту:
"Ставки плати за нестандартне приєднання генеруючих потужностей повинні стимулювати оптимальне розміщення генеруючих потужностей та враховувати вплив таких генеруючих потужностей на розвантаження в точці приєднання наявних трансформаторних потужностей";
5) у пункті 9 частини четвертої статті 30 слова «частиною п’ятою» замінити словами «частиною шостою»;
 
    -175- Домбровський О.Г.
у статті 21:
у частині тринадцятій доповнити абзацом такого змісту:
«Ставки плати за нестандартне приєднання генеруючих потужностей повинні стимулювати до оптимального розміщення генеруючих потужностей та ураховувати вплив таких генеруючих потужностей на розвантаження в точці приєднання наявних трансформаторних потужностей.».
 
Враховано    
    -176- Домбровський О.Г.
у статті 21:
у частині тринадцятій доповнити абзацом такого змісту:
«Розмір ставок плати за нестандартне приєднання генеруючих потужностей розраховується з урахуванням необхідності забезпечити стимулювання оптимального розміщення генеруючих потужностей та впливу таких генеруючих потужностей на розвантаження в точці приєднання наявних трансформаторних потужностей.».
 
Враховано редакційно    
    -177- Домбровський О.Г.
у пункті 9 частини четвертої статті 30 слова «частиною п’ятою» замінити словами «частиною шостою
 
Враховано    
108. 5) у статті 58:
 
   6) у статті 58:
 
109. а) частину першу доповнити абзацами такого змісту:
 
-178- Бєлькова О.В.
у статті 58:
у частині першій нові абзаци викласти у редакції:
Приватні домогосподарства мають право встановлювати генеруючі установки, призначені для виробництва електричної енергії з енергії сонячного випромінювання та/або енергії вітру, величина встановленої потужності яких не перевищує 50 кВт. Інші споживачі – мають право встановлювати генеруючі установки, призначені для виробництва електричної енергії з енергії сонячного випромінювання, встановлена потужність яких не перевищує 150 кВт.
Величина встановленої потужності таких генеруючих установок не може бути більше потужності, дозволеної до споживання за договором про приєднання. Виробництво електричної енергії з енергії сонячного випромінювання та/або енергії вітру споживачами здійснюється без відповідної ліцензії.
Приватні домогосподарства, які виробляють електричну енергію з енергії сонячного випромінювання та/або енергії вітру генеруючими установками, величина встановленої потужності яких не перевищує 50 кВт, здійснюють продаж виробленої електричної енергії за «зеленим» тарифом постачальнику універсальних послуг. Інші споживачі, які виробляють електричну енергії з енергії сонячного випромінювання генеруючими установками, величина встановленої потужності яких не перевищує 150 кВт, здійснюють продаж виробленої електричної енергії за «зеленим» тарифом гарантованому покупцю.
Порядок продажу та обліку електричної енергії, виробленої споживачами, а також розрахунків за неї затверджується Регулятором.»;
 
Враховано редакційно   а) частину першу доповнити абзацами чотирнадцятим – двадцятим такого змісту:
 
110. "Споживачі мають право встановлювати:
 
   "Споживач також має право встановлювати такі генеруючі установки, призначені для виробництва електричної енергії:
 
111. генеруючі установки, призначені для виробництва електричної енергії з енергії сонячного випромінювання та/або енергії вітру, величина встановленої потужності яких не перевищує 50 кВт, але не більше потужності, дозволеної до споживання за договором про приєднання;
 
-179- Домбровський О.Г.
у статті 58:
у частині першій нові абзаци викласти у редакції:
"Споживач також має право встановлювати такі генеруючі установки, призначені для виробництва електричної енергії:
побутові споживачі у своїх приватних домогосподарствах - генеруючі установки, встановлена потужність яких не перевищує 50 кВт, призначені для виробництва електричної енергії з енергії сонячного випромінювання та/або енергії вітру;
інші споживачі, у тому числі енергетичні кооперативи, - генеруючі установки встановлена потужність яких не перевищує 150 кВт., призначені для виробництва електричної енергії з енергії сонячного випромінювання та/або енергії вітру, з біомаси, біогазу, з гідроенергії, з геотермальної енергії.
Встановлена потужність генеруючих установок таких споживачів не може перевищувати потужність, дозволену до споживання за договором про приєднання. Виробництво електричної енергії з енергії сонячного випромінювання та/або енергії вітру споживачами, здійснюється без відповідної ліцензії.
Приватні домогосподарства здійснюють продаж виробленої електричної енергії за "зеленим" тарифом постачальнику універсальних послуг. Інші споживачі, у тому числі енергетичні кооперативи, здійснюють продаж виробленої електричної енергії за "зеленим" тарифом гарантованому покупцю.
Порядок продажу та обліку електричної енергії, виробленої споживачами, а також розрахунків за неї затверджується Регулятором.";
 
Враховано редакційно   побутові споживачі у своїх приватних домогосподарствах - генеруючі установки, встановлена потужність яких не перевищує 50 кВт, призначені для виробництва електричної енергії з енергії сонячного випромінювання та/або енергії вітру;
 
112. генеруючі установки, призначені для виробництва електричної енергії з енергії сонячного випромінювання, встановлена потужність яких більше 50 кВт, але не перевищує 500 кВт, за умови розташування їх на дахах та/або фасадах капітальних будівель, споруд.
 
   інші споживачі, у тому числі енергетичні кооперативи, - генеруючі установки, встановлена потужність яких не перевищує 150 кВт, призначені для виробництва електричної енергії з енергії сонячного випромінювання та/або енергії вітру, з біомаси, біогазу, з гідроенергії, геотермальної енергії.
 
113. Величина встановленої потужності таких генеруючих установок не може бути більше потужності, дозволеної до споживання за договором про приєднання. Виробництво електричної енергії з енергії сонячного випромінювання та/або енергії вітру споживачами здійснюється без відповідної ліцензії.
 
-180- Домбровський О.Г.
частину першу доповнити абзацом такого змісту:
"Приєднання генеруючих установок споживачів, у тому числі приватних домогосподарств, не повинно призводити до погіршення нормативних параметрів якості електроенергії в мережі та безпеки її постачання. Вимоги щодо умов та порядку будівництва, приєднання і експлуатації таких установок визначаються Кодексом системи розподілу та відповідним технічним регламентом."
 
Враховано   Встановлена потужність генеруючих установок таких споживачів не може перевищувати потужність, дозволену до споживання за договором про приєднання. Виробництво споживачами електричної енергії з енергії сонячного випромінювання та/або енергії вітру здійснюється без відповідної ліцензії.
Приватні домогосподарства здійснюють продаж виробленої електричної енергії за "зеленим" тарифом постачальнику універсальних послуг. Інші споживачі, у тому числі енергетичні кооперативи, здійснюють продаж виробленої електричної енергії за "зеленим" тарифом гарантованому покупцю.
Порядок продажу та обліку електричної енергії, виробленої споживачами, а також розрахунків за неї затверджується Регулятором.
Приєднання генеруючих установок споживачів, у тому числі приватних домогосподарств, не повинно призводити до погіршення нормативних параметрів якості електричної енергії в мережі та безпеки постачання. Вимоги щодо умов та порядку будівництва, приєднання і експлуатації таких установок визначаються Кодексом системи розподілу та відповідним технічним регламентом";
 
114. Споживачі, які виробляють електричну енергію з енергії сонячного випромінювання та/або енергії вітру генеруючими установками, величина встановленої потужності яких не перевищує 50 кВт, здійснюють продаж виробленої електричної енергії за «зеленим» тарифом постачальнику універсальних послуг. Споживачі, які виробляють електричну енергії з енергії сонячного випромінювання генеруючими установками, величина встановленої потужності яких більше 50 кВт, але не перевищує 500 кВт, здійснюють продаж виробленої електричної енергії за «зеленим» тарифом гарантованому покупцю.
 
      
115. Порядок продажу та обліку електричної енергії, виробленої споживачами, а також розрахунків за неї затверджується Регулятором";
 
      
116. б) у частині другій абзац другий виключити;
 
   б) абзац другий частини другої виключити;
 
117. 6) абзац сьомий частини другої статті 62 викласти у редакції:
 
   7) абзац сьомий частини другої статті 62 викласти в такій редакції:
 
118. "Спеціальні обов'язки із забезпечення збільшення частки виробництва електричної енергії з альтернативних джерел енергії покладаються на гарантованого покупця, постачальників універсальних послуг, оператора системи передачі на строк застосування "зеленого" тарифу, строк дії підтримки виробників електричної енергії з альтернативних джерел енергії, які за результатами аукціону набули право на підтримку";
 
   "Спеціальні обов'язки із забезпечення збільшення частки виробництва електричної енергії з альтернативних джерел енергії покладаються на гарантованого покупця, постачальників універсальних послуг, оператора системи передачі на строк застосування "зеленого" тарифу, строк дії підтримки виробників електричної енергії з альтернативних джерел енергії, які за результатами аукціону набули право на підтримку";
 
119. 7) у статті 63:
 
   8) у статті 63:
 
120. а) пункт 4 частини п’ятої викласти у такій редакції:
 
   а) пункт 4 частини п’ятої викласти в такій редакції:
 
121. "4) купувати електричну енергію, вироблену з енергії сонячного випромінювання та/або енергії вітру об'єктами електроенергетики (генеруючими установками) споживачів, величина встановленої потужності яких не перевищує 50 кВт, за "зеленим" тарифом в обсязі, що перевищує місячне споживання електричної енергії такими споживачами";
 
-181- Бєлькова О.В.
у статті 63:
а) у частині п’ятій підпункт 4) викласти у редакції
«4) купувати електричну енергію, вироблену з енергії сонячного випромінювання та/або енергії вітру об'єктами електроенергетики (генеруючими установками) приватних домогосподарств, величина встановленої потужності яких не перевищує 50 кВт, за «зеленим» тарифом в обсязі, що перевищує місячне споживання електричної енергії такими приватними домогосподарствами»;
 
Враховано редакційно   "4) купувати електричну енергію, вироблену генеруючими установками приватних домогосподарств, встановлена потужність яких не перевищує 50 кВт, за «зеленим» тарифом в обсязі, що перевищує місячне споживання електричної енергії такими приватними домогосподарствами";
 
122. б) у частині шостій слова "у приватних домогосподарств" замінити словами та цифрою "у споживачів, величина встановленої потужності генеруючих установок яких не перевищує 50 кВт";
 
-182- Бєлькова О.В.
у статті 63:
б) у частині шостій слова «у споживачів, величина встановленої потужності генеруючих установок яких не перевищує 50 кВт» замінити словами «у приватних домогосподарств, величина встановленої потужності генеруючих установок яких не перевищує 50 кВт»;
 
Враховано   б) у частині шостій:
абзац перший після слів "у приватних домогосподарств" доповнити словами і цифрами "величина встановленої потужності генеруючих установок яких не перевищує 50 кВт";
 
123. в) в абзаці третьому частини шостої слова "відповідно до порядку купівлі електричної енергії за "зеленим" тарифом" замінити словами "відповідно до порядку купівлі електричної енергії, виробленої з альтернативних джерел енергії";
 
   у другому реченні абзацу третього слова "відповідно до порядку купівлі електричної енергії за "зеленим" тарифом" замінити словами "відповідно до порядку купівлі електричної енергії, виробленої з альтернативних джерел енергії";
 
124. 8) у статті 65:
 
   9) у статті 65:
 
125. а) у частині першій після слів "за встановленим "зеленим" тарифом" доповнити словами "або за аукціонною ціною";
 
-183- Івченко В.Є.
у підпункті 8:
підпункт а) після слів «або за аукціонною ціною» доповнити словами «чи середньозваженою ціною (для енергетичних кооперативів)»;
 
Відхилено   а) у частині першій слова "за встановленим "зеленим" тарифом, визначає" замінити словами "за встановленим "зеленим" тарифом або за аукціонною ціною визначає";
б) частини другу і третю викласти в такій редакції:
"2. Гарантований покупець зобов'язаний купувати у суб'єктів господарювання, яким встановлено "зелений" тариф, або у суб’єктів господарювання, які за результатами аукціону набули право на підтримку, всю відпущену електричну енергію, вироблену на об'єктах електроенергетики з альтернативних джерел енергії (а з використанням гідроенергії – вироблену лише мікро-, міні- та малими гідроелектростанціями), за встановленим їм "зеленим" тарифом, аукціонною ціною з урахуванням надбавки до нього/неї протягом всього строку застосування "зеленого" тарифу або строку дії підтримки, якщо такі суб'єкти господарювання входять до складу балансуючої групи гарантованого покупця. При цьому у кожному розрахунковому періоді (місяці) обсяг відпуску електричної енергії, виробленої на об’єкті електроенергетики з альтернативних джерел енергії (а з використанням гідроенергії - лише мікро-, міні- та малими гідроелектростанціями), визначається за вирахуванням обсягу витрат електричної енергії на власні потреби в електричній енергії відповідного об’єкта електроенергетики згідно з показниками приладів обліку на власні потреби.
Гарантований покупець зобов'язаний купувати електричну енергію, вироблену генеруючими установками споживачів, у тому числі енергетичних кооперативів, встановлена потужність яких не перевищує 150 кВт, за «зеленим» тарифом в обсязі, що перевищує місячне споживання електричної енергії такими споживачами.
 
    -184- Бєлькова О.В.
у підпункті 8 після підпункту а) доповнити новим підпунктом б) у редакції:
"б) частину другу викласти у редакції:
"2. Гарантований покупець зобов'язаний купувати у суб'єктів господарювання, яким встановлено "зелений" тариф, або у суб’єктів господарювання, які за результатами аукціону набули право на підтримку, всю відпущену електричну енергію, вироблену на об'єктах електроенергетики з альтернативних джерел енергії (а з використанням гідроенергії - вироблену лише мікро-, міні- та малими гідроелектростанціями), за встановленим їм "зеленим" тарифом, аукціонною ціною з урахуванням надбавки до нього/неї протягом всього строку застосування "зеленого" тарифу або строку дії підтримки якщо такі суб'єкти господарювання входять до складу балансуючої групи гарантованого покупця. При цьому у кожному розрахунковому періоді (місяці) обсяг відпуску електричної енергії, виробленої на об’єкті електроенергетики з альтернативних джерел енергії (а з використанням гідроенергії - лише мікро-, міні- та малими гідроелектростанціями), визначається за вирахуванням обсягу витрат електричної енергії на власні потреби в електричній енергії відповідного об’єкта електроенергетики згідно з показниками приладів обліку на власні потреби.
Гарантований покупець зобов'язаний купувати електричну енергію, вироблену з енергії сонячного випромінювання генеруючими установками споживачів, величина встановленої потужності яких не перевищує 150 кВт, за «зеленим» тарифом в обсязі, що перевищує місячне споживання електричної енергії такими споживачами."
 
Враховано частково    
    -185- Домбровський О.Г.
у статті 65 закону частину другу викласти у редакції:
«Гарантований покупець зобов'язаний купувати у суб'єктів господарювання, яким встановлено "зелений" тариф, або у суб’єктів господарювання, які за результатами аукціону набули право на підтримку, всю відпущену електричну енергію, вироблену на об'єктах електроенергетики з альтернативних джерел енергії (а з використанням гідроенергії - вироблену лише мікро-, міні- та малими гідроелектростанціями), за встановленим їм "зеленим" тарифом, аукціонною ціною з урахуванням надбавки до нього/неї протягом всього строку застосування "зеленого" тарифу або строку дії підтримки якщо такі суб'єкти господарювання входять до складу балансуючої групи гарантованого покупця. При цьому у кожному розрахунковому періоді (місяці) обсяг відпуску електричної енергії, виробленої на об'єкті електроенергетики з альтернативних джерел енергії (а з використанням гідроенергії - лише мікро-, міні- та малими гідроелектростанціями), визначається за вирахуванням обсягу витрат електричної енергії на власні потреби в електричній енергії відповідного об'єкта електроенергетики згідно з показниками приладів обліку на власні потреби.
Гарантований покупець зобов'язаний купувати електричну енергію, вироблену з енергії сонячного випромінювання об'єктами електроенергетики (генеруючими установками) споживачів, величина встановленої потужності яких більше 50 кВт, але не перевищує 500 кВт, за «зеленим» тарифом в обсязі, що перевищує місячне споживання електричної енергії такими споживачами.».
Відобразити суцільну нумерацію підпункту 8).
 
Враховано редакційно    
126. б) частину третю викласти у редакції:
 
      
127. "3. Купівля-продаж такої електричної енергії за "зеленим" тарифом з урахуванням надбавки до нього здійснюється на підставі двостороннього договору між виробником або споживачем, якому встановлено "зелений" тариф, та гарантованим покупцем. Такий договір укладається на підставі типового договору купівлі-продажу електричної енергії за "зеленим" тарифом. Типова форма договору купівлі-продажу електричної енергії за "зеленим" тарифом затверджується Регулятором.
 
   3. Купівля-продаж такої електричної енергії за "зеленим" тарифом з урахуванням надбавки до нього здійснюється на підставі двостороннього договору між виробником або споживачем, якому встановлено "зелений" тариф, та гарантованим покупцем. Такий договір укладається на підставі типового договору купівлі-продажу електричної енергії за "зеленим" тарифом. Типова форма договору купівлі-продажу електричної енергії за "зеленим" тарифом затверджується Регулятором.
 
128. Договір купівлі-продажу електричної енергії за "зеленим" тарифом укладається між гарантованим покупцем та виробником або споживачем, які виробляють електричну енергію з альтернативних джерел енергії (крім доменного та коксівного газів, а з використанням гідроенергії - лише мікро-, міні- та малими гідроелектростанціями) на весь строк дії "зеленого" тарифу";
 
   Договір купівлі-продажу електричної енергії за "зеленим" тарифом укладається між гарантованим покупцем та виробником або споживачем, які виробляють електричну енергію з альтернативних джерел енергії (крім доменного та коксівного газів, а з використанням гідроенергії – лише мікро-, міні- та малими гідроелектростанціями) на весь строк дії "зеленого" тарифу";
 
129. в) після частини третьої доповнити новою частиною такого змісту:
 
   в) після частини третьої доповнити новою частиною такого змісту:
 
130. "Гарантований покупець зобов’язаний купувати весь обсяг електричної енергії, відпущеної виробниками, які за результатами аукціону набули право на підтримку, за аукціонною ціною з урахуванням надбавки до неї протягом всього строку надання підтримки, якщо такі виробники входять до складу балансуючої групи гарантованого покупця.
 
   "4. Гарантований покупець зобов’язаний купувати весь обсяг електричної енергії, відпущеної виробниками, які за результатами аукціону набули право на підтримку, за аукціонною ціною з урахуванням надбавки до неї протягом всього строку надання підтримки, якщо такі виробники входять до складу балансуючої групи гарантованого покупця.
 
131. Обсяг відпущеної такими виробниками електричної енергії у кожному розрахунковому періоді (місяці) визначається за вирахуванням обсягу витрат електричної енергії на власні потреби в електричній енергії відповідного об'єкта електроенергетики згідно з показниками приладів обліку на власні потреби.
 
   Обсяг відпущеної такими виробниками електричної енергії у кожному розрахунковому періоді (місяці) визначається за вирахуванням обсягу витрат електричної енергії на власні потреби в електричній енергії відповідного об'єкта електроенергетики згідно з показниками приладів обліку на власні потреби.
 
132. Купівля-продаж такої електричної енергії здійснюється на підставі договору купівлі-продажу електричної енергії між гарантованим покупцем та суб’єктом господарювання, який за результатами аукціону набув право на підтримку, що укладається відповідно до частини п’ятої статті 71 цього Закону";
 
   Купівля-продаж такої електричної енергії здійснюється на підставі договору купівлі-продажу електричної енергії між гарантованим покупцем та суб’єктом господарювання, який за результатами аукціону набув право на підтримку, що укладається відповідно до частини п’ятої статті 71 цього Закону".
 
133. частини четверту - дев’яту вважати частинами п’ятою - десятою відповідно;
 
   У зв’язку з цим частини четверту – дев’яту вважати відповідно частинами п’ятою – десятою;
 
134. г) у частині четвертій слова "купленої у виробників за "зеленим" тарифом" замінити словами "купленої за "зеленим" тарифом та за аукціонною ціною";
 
-186- Івченко В.Є.
у підпункті 8:
підпункт г) після слів «за аукціонною ціною» доповнити словами «або середньозваженою ціною (у енергетичних кооперативів)»;
 
Відхилено   г) у частині п’ятій слова "купленої у виробників за "зеленим" тарифом" замінити словами "купленої за "зеленим" тарифом та за аукціонною ціною";
 
135. ґ) частину п’яту викласти у редакції:
 
   ґ) частини шосту і сьому викласти в такій редакції:
 
136. "Купівля гарантованим покупцем електричної енергії за "зеленим" тарифом та за аукціонною ціною, правила функціонування балансуючої групи гарантованого покупця визначаються порядком купівлі гарантованим покупцем електричної енергії, виробленої з альтернативних джерел енергії, що затверджуються Регулятором";
 
-187- Івченко В.Є.
у підпункті 8:
у підпункті ґ) абзац другий після слів «за аукціонною ціною» доповнити словами «або середньозваженою ціною (у енергетичних кооперативів)»;
 
Відхилено   "6. Порядок купівлі гарантованим покупцем електричної енергії за "зеленим" тарифом та за аукціонною ціною, правила функціонування балансуючої групи гарантованого покупця визначаються порядком купівлі гарантованим покупцем електричної енергії, виробленої з альтернативних джерел енергії, що затверджуються Регулятором.
 
137. д) частину шосту викласти у редакції:
 
      
138. "Для забезпечення покриття економічно обґрунтованих витрат гарантованого покупця на виконання спеціальних обов'язків із купівлі електричної енергії за "зеленим" тарифом та за аукціонною ціною гарантований покупець одночасно надає оператору системи передачі послугу із забезпечення збільшення частки виробництва електричної енергії з альтернативних джерел.
 
   7. Для забезпечення покриття економічно обґрунтованих витрат гарантованого покупця на виконання спеціальних обов'язків із купівлі електричної енергії за "зеленим" тарифом та за аукціонною ціною гарантований покупець надає оператору системи передачі послугу із забезпечення збільшення частки виробництва електричної енергії з альтернативних джерел.
 
139. Така послуга надається гарантованим покупцем протягом строку дії «зеленого» тарифу та строку дії підтримки виробників, які за результатами аукціону набули право на підтримку, відповідно до типового договору про надання послуг із забезпечення збільшення частки виробництва електричної енергії з альтернативних джерел, форма якого затверджується Регулятором.
 
   Така послуга надається гарантованим покупцем протягом строку дії «зеленого» тарифу та строку дії підтримки виробників, які за результатами аукціону набули право на таку підтримку, відповідно до типового договору про надання послуг із забезпечення збільшення частки виробництва електричної енергії з альтернативних джерел енергії, форма якого затверджується Регулятором.
 
140. Така послуга надається гарантованим покупцем на фактичні обсяги відпущеної електричної енергії суб'єктами господарювання, які входять до складу балансуючої групи гарантованого покупця.
 
   Така послуга надається гарантованим покупцем на фактичні обсяги відпущеної електричної енергії суб'єктами господарювання, які входять до складу балансуючої групи гарантованого покупця.
 
141. Вартість послуги із забезпечення збільшення частки виробництва електричної енергії з альтернативних джерел, які надаються гарантованим покупцем, визначається у відповідному розрахунковому періоді як:
 
-188- Домбровський О.Г.
У пункті 8 у підпункті д) абзаци п’ятий -дев’ятий викласти у такій редакції:
«Вартість послуги із забезпечення збільшення частки виробництва електричної енергії з альтернативних джерел, які надаються гарантованим покупцем, визначається у відповідному розрахунковому періоді як:
різниця між вартістю електричної енергії, купленої ним за "зеленим" тарифом з урахуванням надбавки до нього, та її вартістю під час продажу на ринку "на добу наперед" та внутрішньодобового ринку;
різниця між вартістю електричної енергії, купленої ним у виробників за аукціонною ціною з урахуванням надбавки до неї, та її вартістю під час продажу на ринку «на добу наперед» та внутрішньодобовому ринку;
витрати, пов'язані із врегулюванням небалансів електричної енергії виробників, споживачів, що входять до складу балансуючої групи гарантованого покупця;
та витрати, передбачені кошторисом гарантованого покупця на його діяльність.»
 
Враховано   Вартість послуги із забезпечення збільшення частки виробництва електричної енергії з альтернативних джерел, які надаються гарантованим покупцем, визначається у відповідному розрахунковому періоді як:
 
142. різниця між вартістю електричної енергії, купленої ним за "зеленим" тарифом, та її вартістю під час продажу на ринку "на добу наперед" та внутрішньодобового ринку;
 
   різниця між вартістю електричної енергії, купленої ним за "зеленим" тарифом з урахуванням надбавки до нього, та її вартістю під час продажу на ринку "на добу наперед" та внутрішньодобовому ринку;
 
143. різниця між вартістю електричної енергії, купленої ним у виробників за аукціонною ціною з урахуванням надбавки до неї та її вартістю під час продажу на ринку «на добу наперед» та внутрішньодобовому ринку;
 
   різниця між вартістю електричної енергії, купленої ним за аукціонною ціною з урахуванням надбавки до неї, та її вартістю під час продажу на ринку «на добу наперед» та внутрішньодобовому ринку;
 
144. витрати, пов'язані із врегулюванням небалансів електричної енергії виробників, споживачів, що входять до складу балансуючої групи гарантованого покупця;
 
   витрати, пов'язані із врегулюванням небалансів електричної енергії виробників, споживачів, які входять до складу балансуючої групи гарантованого покупця;
 
145. та витрати, передбачені кошторисом гарантованого покупця на його діяльність.
 
   витрати, передбачені кошторисом гарантованого покупця на його діяльність.
 
146. Розрахунок вартості послуги із забезпечення збільшення частки виробництва електричної енергії з альтернативних джерел здійснюється гарантованим покупцем відповідно до порядку купівлі гарантованим покупцем електричної енергії, виробленої з альтернативних джерел енергії. Розмір вартості послуги із забезпечення збільшення частки виробництва електричної енергії з альтернативних джерел затверджується Регулятором";
 
   Розрахунок вартості послуги із забезпечення збільшення частки виробництва електричної енергії з альтернативних джерел здійснюється гарантованим покупцем відповідно до порядку купівлі гарантованим покупцем електричної енергії, виробленої з альтернативних джерел енергії. Розмір вартості послуги із забезпечення збільшення частки виробництва електричної енергії з альтернативних джерел енергії затверджується Регулятором";
 
147. е) у пункті 2 частини сьомої слова "за "зеленим" тарифом" виключити;
 
   д) у пункті 2 частини восьмої слова "за "зеленим" тарифом" виключити;
 
148. є) частину восьму викласти у редакції:
 
   е) частину дев’яту викласти в такій редакції:
 
149. "Гарантований покупець зобов'язаний:
 
   "9. Гарантований покупець зобов'язаний:
 
150. 1) дотримуватися ліцензійних умов під час здійснення функцій гарантованого покупця та інших нормативно-правових актів, що регулюють функціонування ринку електричної енергії;
 
   1) дотримуватися ліцензійних умов під час здійснення функцій гарантованого покупця та інших нормативно-правових актів, що регулюють функціонування ринку електричної енергії;
 
151. 2) укласти договори, обов'язкові для провадження діяльності на ринку електричної енергії, та виконувати умови цих договорів;
 
   2) укласти договори, обов'язкові для провадження діяльності на ринку електричної енергії, та виконувати умови цих договорів;
 
152. 3) купувати у виробників, яким встановлено "зелений" тариф, всю відпущену електричну енергію, вироблену на об'єктах електроенергетики з альтернативних джерел енергії (а з використанням гідроенергії - вироблену лише мікро-, міні- та малими гідроелектростанціями), за встановленим їм "зеленим" тарифом з урахуванням надбавки до нього;
 
   3) купувати у виробників, яким встановлено "зелений" тариф, всю відпущену електричну енергію, вироблену на об'єктах електроенергетики з альтернативних джерел енергії (а з використанням гідроенергії – вироблену лише мікро-, міні- та малими гідроелектростанціями), за встановленим їм "зеленим" тарифом з урахуванням надбавки до нього;
 
153. 4) купувати у виробників, які за результатами аукціону набули право на підтримку, всю відпущену електричну енергію, вироблену на об'єктах електроенергетики з альтернативних джерел енергії (а з використанням гідроенергії - вироблену лише мікро-, міні- та малими гідроелектростанціями), за аукціонною ціною з урахуванням надбавки до неї;
 
-189- Івченко В.Є.
у підпункті 8:
у підпункті є):
абзац шостий викласти у такій редакції:
«4) купувати у виробників, які за результатами аукціону набули право на підтримку, та у енергетичних кооперативів, які взяли участь у розподілі квоти, всю відпущену електричну енергію, вироблену на об'єктах електроенергетики з альтернативних джерел енергії (а з використанням гідроенергії - вироблену лише мікро-, міні- та малими гідроелектростанціями), за аукціонною ціною чи середньозваженою ціною (у енергетичних кооперативів) з урахуванням надбавки до неї;»;
 
Відхилено   4) купувати у виробників, які за результатами аукціону набули право на підтримку, всю відпущену електричну енергію, вироблену на об'єктах електроенергетики з альтернативних джерел енергії (а з використанням гідроенергії – вироблену лише мікро-, міні- та малими гідроелектростанціями), за аукціонною ціною з урахуванням надбавки до неї;
 
154. 5) купувати електричну енергію, вироблену з енергії сонячного випромінювання генеруючими установками споживачів, встановлена потужність яких більше 50 кВт, але не перевищує 500 кВт, за умови, що встановлена потужність таких генеруючих установок не перевищує потужності, дозволеної до споживання за договором про приєднання та якщо такі генеруючі установки розташовані на дахах та/або фасадах капітальних будівель, споруд;
 
-190- Бєлькова О.В.
у частині восьмій у підпункті 5) слова та цифри «генеруючими установками споживачів, встановлена потужність яких більше 50 кВт, але не перевищує 500 кВт» замінити словами та цифрами «генеруючими установками споживачів, встановлена потужність яких не перевищує 150 кВт»;
 
Враховано редакційно   5) купувати електричну енергію, вироблену генеруючими установками споживачів, встановлена потужність яких не перевищує 150 кВт, за умови що встановлена потужність таких генеруючих установок не перевищує потужність, дозволену до споживання за договором про приєднання;
 
    -191- Домбровський О.Г.
у частині восьмій підпункті 5) викласти у редакції:
"5) купувати електричну енергію, вироблену генеруючими установками споживачів, встановлена потужність яких не перевищує 150 кВт, за умови, що встановлена потужність таких генеруючих установок не перевищує потужності, дозволеної до споживання за договором про приєднання; "
 
Враховано редакційно    
155. 6) стати стороною, відповідальною за баланс балансуючої групи гарантованого покупця, до складу якої входять виробники, яким встановлено "зелений" тариф, а також виробники, які за результатами аукціону набули право на підтримку, з якими він уклав двосторонні договори;
 
   6) стати стороною, відповідальною за баланс балансуючої групи гарантованого покупця, до складу якої входять виробники, яким встановлено "зелений" тариф, а також виробники, які за результатами аукціону набули право на підтримку, з якими він уклав двосторонні договори;
 
156. 6) надавати повідомлення про договірні обсяги купівлі-продажу електричної енергії за двосторонніми договорами у порядку, визначеному правилами ринку;
 
   7) надавати повідомлення про договірні обсяги купівлі-продажу електричної енергії за двосторонніми договорами у порядку, визначеному правилами ринку;
 
157. 7) сплачувати своєчасно та у повному обсязі за електричну енергію, куплену у виробників, яким встановлено "зелений" тариф, а також виробників, які за результатами аукціону набули право на підтримку;
 
-192- Івченко В.Є.
у підпункті 8:
абзац десятий після слів «право на підтримку,» доповнити словами «та у енергетичних кооперативів, які взяли участь у розподілі квоти,»;
 
Відхилено   8) сплачувати своєчасно та в повному обсязі за електричну енергію, куплену у виробників, яким встановлено "зелений" тариф, а також у виробників, які за результатами аукціону набули право на підтримку;
 
158. 8) надавати учасникам ринку інформацію, необхідну для виконання ними функцій на ринку електричної енергії, в обсягах та порядку, визначених нормативно-правовими актами, що регулюють функціонування ринку електричної енергії;
 
   9) надавати учасникам ринку інформацію, необхідну для виконання ними функцій на ринку електричної енергії, в обсязі та порядку, визначених нормативно-правовими актами, що регулюють функціонування ринку електричної енергії;
 
159. 9) організовувати проведення аукціонів з розподілу квот підтримки відповідно до статті 9-3 Закону України "Про альтернативні джерела енергії"";
 
-193- Івченко В.Є.
у підпункті 8:
абзац дванадцятий після слів «квот підтримки» доповнити словами «та проведення процедури розподілу квоти між енергетичними кооперативами»;
 
Відхилено   10) організовувати проведення аукціонів з розподілу квот підтримки відповідно до статті 9-3 Закону України "Про альтернативні джерела енергії";
11) продавати електричну енергію, куплену у виробників, яким встановлено "зелений" тариф, та у виробників, які за результатами аукціону набули право на підтримку, на ринку "на добу наперед", внутрішньодобовому ринку та балансуючому ринку";
 
    -194- Домбровський О.Г.
У пункті 8) у підпункті є) законопроекту доповнити новим абзацом тринадцятим такого змісту:
«10) продавати електричну енергію, куплену у виробників, яким встановлено "зелений" тариф, а також виробників, які за результатами аукціону набули право на підтримку, на ринку «на добу наперед», внутрішньодобовому ринку та балансуючому ринку.»
відобразити суцільну нумерацію частини восьмої.
 
Враховано    
160. 9) у частині п’ятій статті 68:
 
   10) у частині п’ятій статті 68:
 
161. в абзаці третьому після слів "яким встановлено "зелений" тариф" доповнити словами "або виробникам, які за результатами аукціону набули право на підтримку, ";
 
   абзац третій після слів "яким встановлено "зелений" тариф" доповнити словами "або виробникам, які за результатами аукціону набули право на підтримку";
 
162. абзац четвертий викласти у редакції:
 
   абзац четвертий викласти в такій редакції:
 
163. "Вартість електричної енергії, яка не була відпущена виробником електричної енергії, що здійснює продаж електричної енергії за "зеленим" тарифом відповідно до цього Закону, або виробником, який за результатами аукціону набув право на підтримку, у результаті виконання ним команди оператора системи передачі на зменшення навантаження, відшкодовується цьому виробнику за встановленим йому "зеленим" тарифом або за аукціонною ціною, крім випадків надання таких команд при системних обмеженнях, які є наслідком дії обставин непереборної сили";
 
   "Вартість електричної енергії, не відпущеної виробником електричної енергії, який здійснює продаж електричної енергії за "зеленим" тарифом відповідно до цього Закону, або виробником, який за результатами аукціону набув право на підтримку, у результаті виконання ним команди оператора системи передачі на зменшення навантаження, відшкодовується такому виробнику за встановленим йому "зеленим" тарифом або за аукціонною ціною, крім випадків надання таких команд у разі системних обмежень, що є наслідком дії обставин непереборної сили";
 
164. 10) у статті 71:
 
   11) у статті 71:
 
165. а) назву статті викласти у такій редакції:
 
   а) назву викласти в такій редакції:
 
166. "Стаття 71. Особливості участі в ринку електричної енергії виробників електричної енергії, яким встановлено "зелений" тариф, а також виробників, які за результатами аукціону набули право на підтримку";
 
-195- Івченко В.Є.
у підпункті 10:
абзац другий підпункту а) доповнити словами «, та енергетичних кооперативів»;
 
Відхилено   "Стаття 71. Особливості участі в ринку електричної енергії виробників електричної енергії, яким встановлено "зелений" тариф, та виробників, які за результатами аукціону набули право на підтримку";
 
167. б) у частині першій слова " встановленим відповідно до цього Закону" замінити словами "аукціонною ціною, встановленим (визначеним) відповідно до Закону України "Про альтернативні джерела енергії"";
 
-196- Івченко В.Є.
у підпункті 10:
підпункт б) після слів «аукціонною ціною,» доповнити словами «середньозваженою ціною (енергетичними кооперативами),»;
 
Відхилено   б) у частині першій слова "за двосторонніми договорами на ринку" замінити словами "за двосторонніми договорами, на ринку", а слова "або за "зеленим" тарифом, встановленим відповідно до цього Закону" – словами "або за "зеленим" тарифом, аукціонною ціною, встановленими (визначеними) відповідно до Закону України "Про альтернативні джерела енергії";
 
    -197- Домбровський О.Г.
У частині 1 статті 71 закону після слів «за двосторонніми договорами», перед словом «на», додати розділовий знак кому «,».
 
Враховано    
168. в) частину другу доповнити абзацом такого змісту:
 
   в) частину другу доповнити абзацом другим такого змісту:
 
169. "Виробники електричної енергії, які за результатами аукціону набули право на підтримку, продають електричну енергію, вироблену на об'єктах електроенергетики, що використовують альтернативні джерела енергії (а з використанням гідроенергії - вироблену лише мікро-, міні- та малими гідроелектростанціями), гарантованому покупцю за аукціонною ціною з урахуванням надбавки до неї відповідно до цього Закону";
 
-198- Івченко В.Є.
у підпункті 10:
абзац другий підпункту в) після слів «аукціонною ціною,» доповнити словами «а енергетичні кооперативи, які взяли участь у розподілі квоти, - за середньозваженою ціною,»;
 
Відхилено   "Виробники електричної енергії, які за результатами аукціону набули право на підтримку, продають електричну енергію, вироблену на об'єктах електроенергетики, що використовують альтернативні джерела енергії (а з використанням гідроенергії - вироблену лише мікро-, міні- та малими гідроелектростанціями), гарантованому покупцю відповідно до цього Закону за аукціонною ціною з урахуванням надбавки до неї";
 
    -199- Домбровський О.Г.
у пункті 10 у підпункті в) абзац другий викласти в такій редакції:
"Виробники електричної енергії, які за результатами аукціону набули право на підтримку, продають електричну енергію, вироблену на об'єктах електроенергетики, що використовують альтернативні джерела енергії (а з використанням гідроенергії - вироблену лише мікро-, міні- та малими гідроелектростанціями), гарантованому покупцю відповідно до цього Закону за аукціонною ціною з урахуванням надбавки до неї."
 
Враховано    
170. г) частину третю викласти у редакції:
 
   г) частини третю та четверту викласти в такій редакції:
 
171. "З цією метою виробники, передбачені частиною другою цієї статті, зобов'язані:
 
   "3. З цією метою виробники, передбачені частиною другою цієї статті, зобов'язані:
 
172. 1) стати учасником ринку у порядку, визначеному цим Законом;
 
   1) стати учасником ринку у порядку, визначеному цим Законом;
 
173. 2) укласти з гарантованим покупцем двосторонній договір за типовою формою договору купівлі-продажу електричної енергії за "зеленим" тарифом або за типовою формою договору про купівлю-продаж електричної енергії між гарантованим покупцем та суб’єктом господарювання, який за результатами аукціону набув право на підтримку;
 
   2) укласти з гарантованим покупцем двосторонній договір за типовою формою договору купівлі-продажу електричної енергії за "зеленим" тарифом або за типовою формою договору про купівлю-продаж електричної енергії між гарантованим покупцем та суб’єктом господарювання, який за результатами аукціону набув право на підтримку;
 
174. 3) увійти на підставі договору до балансуючої групи гарантованого покупця;
 
   3) увійти на підставі договору до балансуючої групи гарантованого покупця;
 
175. 4) щодобово подавати гарантованому покупцю свої добові графіки відпуску електричної енергії на наступну добу у порядку та формі, визначених у двосторонньому договорі з гарантованим покупцем";
 
-200- Домбровський О.Г.
У пункті 10 у підпункті г) абзац шостий викласти у редакції:
"щодобово подавати гарантованому покупцю погодинні графіки відпуску електричної енергії на наступну добу у порядку та формі, визначених у двосторонньому договорі з гарантованим покупцем";
 
Враховано редакційно   4) щодобово подавати гарантованому покупцю погодинні графіки відпуску електричної енергії на наступну добу у порядку та формі, визначених двостороннім договором з гарантованим покупцем.
 
176. ґ) у частині четвертій:
 
      
177. абзац перший викласти у редакції:
 
      
178. "За бажанням суб'єктів господарювання, які мають намір продавати за "зеленим" тарифом електричну енергію, вироблену з альтернативних джерел енергії (крім доменного та коксівного газів, а з використанням гідроенергії - лише мікро-, міні- та малими гідроелектростанціями), гарантований покупець зобов'язаний укласти договір купівлі-продажу електричної енергії за "зеленим" тарифом у будь-який час до початку будівництва та/або введення в експлуатацію відповідних об'єктів електроенергетики для виробництва електричної енергії з альтернативних джерел енергії (крім доменного та коксівного газів, а з використанням гідроенергії - лише мікро-, міні- та малими гідроелектростанціями) і встановлення "зеленого" тарифу Регулятором";
 
-201- Домбровський О.Г.
У підпункті ґ) пункту 10) законопроекту частину четверту викласти у такій редакції:
"4. За бажанням суб'єкта господарювання, який має намір продавати за «зеленим» тарифом електричну енергію, вироблену з альтернативних джерел енергії (крім доменного та коксівного газів, а з використанням гідроенергії – лише мікро-, міні- та малими гідроелектростанціями), гарантований покупець зобов'язаний укласти договір купівлі-продажу електричної енергії за «зеленим» тарифом у будь-який час до початку будівництва та/або введення в експлуатацію відповідного об'єкта електроенергетики або черги будівництва електричної станції (пускового комплексу) для виробництва електричної енергії з альтернативних джерел енергії (крім доменного та коксівного газів, а з використанням гідроенергії – лише мікро-, міні- та малими гідроелектростанціями) і встановлення "зеленого" тарифу Регулятором. Договір укладається між гарантованим покупцем і суб’єктом господарювання незалежно від наявності інших договорів купівлі-продажу електричної енергії за "зеленим" тарифом, укладених щодо інших об’єктів електроенергетики такого суб’єкта господарювання.
Зазначений суб'єкт господарювання подає гарантованому покупцю заяву довільної форми, до якої додаються:
1) копія документа, що посвідчує право власності чи користування земельною ділянкою, або копія договору суперфіцію для будівництва об'єкта електроенергетики для виробництва електричної енергії з альтернативних джерел енергії (крім доменного та коксівного газів, а з використанням гідроенергії - лише мікро-, міні- та малими гідроелектростанціями), у тому числі відповідної черги будівництва електричної станції (пускового комплексу);
2) копія зареєстрованої декларації про початок виконання будівельних робіт або дозволу на виконання будівельних робіт щодо об'єкта електроенергетики для виробництва електричної енергії з альтернативних джерел енергії (крім доменного та коксівного газів, а з використанням гідроенергії – лише мікро-, міні- та малими гідроелектростанціями);
3) копія укладеного договору про приєднання об'єкта електроенергетики для виробництва електричної енергії з альтернативних джерел енергії (крім доменного та коксівного газів, а з використанням гідроенергії - лише мікро-, міні- та малими гідроелектростанціями) до електричних мереж.
Підставою для відмови в укладенні договору купівлі-продажу електричної енергії може бути неподання документів, передбачених цією частиною, або надання суб'єктом господарювання недостовірної інформації у поданих документах.
Договір купівлі-продажу електричної енергії за «зеленим» тарифом між гарантованим покупцем та суб'єктом господарювання, який має намір виробляти електричну енергію з альтернативних джерел енергії (крім доменного та коксівного газів, а з використанням гідроенергії – лише мікро-, міні- та малими гідроелектростанціями), укладається на підставі типового договору купівлі-продажу електричної енергії за "зеленим" тарифом, затвердженого Регулятором після консультацій із Секретаріатом Енергетичного Співтовариства, на строк дії "зеленого" тарифу, встановленого Законом України "Про альтернативні джерела енергії".
Договір купівлі-продажу електричної енергії за «зеленим» тарифом повинен передбачати зобов’язання суб’єкта господарювання щодо будівництва та введення в експлуатацію об’єкта електроенергетики або черги будівництва електричної станції (пускового комплексу) протягом двох років з дня укладення договору – для об’єкта, що виробляє електричну енергію з енергії сонячного випромінювання, та протягом трьох років з дня укладення договору – для об’єкта, що виробляє електричну енергію з інших видів альтернативних джерел енергії.
У разі якщо об'єкт електроенергетики або черга будівництва електричної станції (пусковий комплекс), щодо якого укладено договір купівлі-продажу електричної енергії за "зеленим" тарифом, не введено в експлуатацію протягом двох років з дня укладення зазначеного договору – для об’єкта, що виробляє електричну енергію з енергії сонячного випромінювання, та протягом трьох років з дня укладення договору – для об’єкта, що виробляє електричну енергію з інших видів альтернативних джерел енергії, такий договір втрачає силу";
 
Враховано   4. За бажанням суб'єкта господарювання, який має намір продавати за «зеленим» тарифом електричну енергію, вироблену з альтернативних джерел енергії (крім доменного та коксівного газів, а з використанням гідроенергії – лише мікро-, міні- та малими гідроелектростанціями), гарантований покупець зобов'язаний укласти договір купівлі-продажу електричної енергії за «зеленим» тарифом у будь-який час до початку будівництва та/або введення в експлуатацію відповідного об'єкта електроенергетики або черги будівництва електричної станції (пускового комплексу) для виробництва електричної енергії з альтернативних джерел енергії (крім доменного та коксівного газів, а з використанням гідроенергії – лише мікро-, міні- та малими гідроелектростанціями) і встановлення "зеленого" тарифу Регулятором. Договір укладається між гарантованим покупцем і суб’єктом господарювання незалежно від наявності інших договорів купівлі-продажу електричної енергії за "зеленим" тарифом, укладених щодо інших об’єктів електроенергетики такого суб’єкта господарювання.
Зазначений суб'єкт господарювання подає гарантованому покупцю заяву довільної форми, до якої додаються:
1) копія документа, що посвідчує право власності чи користування земельною ділянкою, або копія договору суперфіцію для будівництва об'єкта електроенергетики для виробництва електричної енергії з альтернативних джерел енергії (крім доменного та коксівного газів, а з використанням гідроенергії - лише мікро-, міні- та малими гідроелектростанціями), у тому числі відповідної черги будівництва електричної станції (пускового комплексу);
2) копія зареєстрованої декларації про початок виконання будівельних робіт або дозволу на виконання будівельних робіт щодо об'єкта електроенергетики для виробництва електричної енергії з альтернативних джерел енергії (крім доменного та коксівного газів, а з використанням гідроенергії – лише мікро-, міні- та малими гідроелектростанціями);
3) копія укладеного договору про приєднання об'єкта електроенергетики для виробництва електричної енергії з альтернативних джерел енергії (крім доменного та коксівного газів, а з використанням гідроенергії - лише мікро-, міні- та малими гідроелектростанціями) до електричних мереж.
Підставою для відмови в укладенні договору купівлі-продажу електричної енергії може бути неподання документів, передбачених цією частиною, або надання суб'єктом господарювання недостовірної інформації у поданих документах.
Договір купівлі-продажу електричної енергії за «зеленим» тарифом між гарантованим покупцем та суб'єктом господарювання, який має намір виробляти електричну енергію з альтернативних джерел енергії (крім доменного та коксівного газів, а з використанням гідроенергії – лише мікро-, міні- та малими гідроелектростанціями), укладається на підставі типового договору купівлі-продажу електричної енергії за "зеленим" тарифом, затвердженого Регулятором після проведення консультацій із Секретаріатом Енергетичного Співтовариства, на строк дії "зеленого" тарифу, встановленого Законом України "Про альтернативні джерела енергії".
Договір купівлі-продажу електричної енергії за «зеленим» тарифом повинен передбачати зобов’язання суб’єкта господарювання щодо будівництва та введення в експлуатацію об’єкта електроенергетики або черги будівництва електричної станції (пускового комплексу) протягом двох років з дня укладення договору – для об’єкта, що виробляє електричну енергію з енергії сонячного випромінювання, та протягом трьох років з дня укладення договору – для об’єкта, що виробляє електричну енергію з інших видів альтернативних джерел енергії.
У разі якщо об'єкт електроенергетики або черга будівництва електричної станції (пусковий комплекс), щодо якого укладено договір купівлі-продажу електричної енергії за "зеленим" тарифом, не введено в експлуатацію протягом двох років з дня укладення зазначеного договору – для об’єкта, що виробляє електричну енергію з енергії сонячного випромінювання, та протягом трьох років з дня укладення договору – для об’єкта, що виробляє електричну енергію з інших видів альтернативних джерел енергії, такий договір припиняється";
 
    -202- Кацер-Бучковська Н.В.
пункту 4 статті 71 пропонується викласти у такій редакції:
«У разі якщо об'єкт електроенергетики або черга будівництва електричної станції (пусковий комплекс), щодо якого укладено договір купівлі-продажу електричної енергії за "зеленим" тарифом, не введено в експлуатацію протягом двох років для об’єктів, що виробляють електричну енергію з енергії сонячного випромінювання, та протягом трьох років для об’єктів, що виробляють електричну енергію з інших видів альтернативних джерел енергії з дати реєстрації відповідної декларації про початок виконання будівельних робіт або отримання дозволу на виконання будівельних робіт, укладений договір втрачає силу».
 
Враховано    
179. абзац другий викласти у редакції:
 
      
180. "Зазначений суб'єкт господарювання подає гарантованому покупцю заяву в довільній формі, до якої додаються: ";
 
      
181. в абзаці сьомому після слів "Договір купівлі-продажу електричної енергії" доповнити словами "за "зеленим" тарифом";
 
      
182. д) доповнити статтю новою частиною п’ятою такого змісту:
 
   ґ) після частини четвертої доповнити новою частиною такого змісту:
 
183. "5. Суб’єкти господарювання, які мають намір виробляти електричну енергію з альтернативних джерел енергії та за результатами аукціону набули право на підтримку відповідно до статті 9-3 Закону України «Про альтернативні джерела енергії», укладають з гарантованим покупцем договір купівлі-продажу електричної енергії між гарантованим покупцем та суб’єктом господарювання, який за результатами аукціону набув право на підтримку.
 
-203- Івченко В.Є.
у підпункті 10:
у підпункті д):
абзац другий викласти у такій редакції:
«5. Суб’єкти господарювання або енергетичні кооперативи, які мають намір виробляти електричну енергію з альтернативних джерел енергії та за результатами аукціону або за результатами розподілу квот між енергетичними кооперативами набули право на підтримку відповідно до статті 9-3 Закону України «Про альтернативні джерела енергії», укладають з гарантованим покупцем договір купівлі-продажу електричної енергії.»;
 
Відхилено   "5. Суб’єкти господарювання, які мають намір виробляти електричну енергію з альтернативних джерел енергії та за результатами аукціону набули право на підтримку відповідно до статті 9-3 Закону України "Про альтернативні джерела енергії", укладають з гарантованим покупцем договір купівлі-продажу електричної енергії між гарантованим покупцем та суб’єктом господарювання, який за результатами аукціону набув право на підтримку.
 
184. Зазначений договір укладається на підставі типового договору купівлі-продажу електричної енергії між гарантованим покупцем та суб’єктом господарювання, який за результатами аукціону набув право на підтримку. Форма типового договору затверджуються Регулятором після погодження з Антимонопольним комітетом України. Зазначений договір укладається на строк надання підтримки, визначений відповідно до статті 9-3 Закону України «Про альтернативні джерела енергії».
 
-204- Івченко В.Є.
у підпункті 10:
абзац третій та четвертий після слів «право на підтримку» доповнити словами « або енергетичним кооперативом, який взяв участь у розподілі квоти»;
 
Відхилено   Зазначений договір укладається на підставі типового договору купівлі-продажу електричної енергії між гарантованим покупцем та суб’єктом господарювання, який за результатами аукціону набув право на підтримку. Форма типового договору затверджується Регулятором після погодження з Антимонопольним комітетом України. Зазначений договір укладається на строк надання підтримки, визначений відповідно до статті 9-3 Закону України "Про альтернативні джерела енергії".
 
185. Відповідно до договору купівлі-продажу електричної енергії між гарантованим покупцем та суб’єктом господарювання, який за результатами аукціону набув право на підтримку, гарантований покупець гарантує викуп всього обсягу електричної енергії, відпущеної таким суб’єктом господарювання, за аукціонною ціною, визначеною за результатами аукціону з розподілу квоти підтримки.
 
-205- Івченко В.Є.
у підпункті 10:
абзац четвертий після слів «з розподілу квоти підтримки» доповнити словами «, а енергетичним кооперативам, які взяли участь у розподілі квоти, - за середньозваженою ціною»;
 
Відхилено   Відповідно до договору купівлі-продажу електричної енергії між гарантованим покупцем та суб’єктом господарювання, який за результатами аукціону набув право на підтримку, гарантований покупець гарантує викуп всього обсягу електричної енергії, відпущеної таким суб’єктом господарювання, за аукціонною ціною, визначеною за результатами аукціону з розподілу квоти підтримки.
 
186. Договір повинен передбачати зобов’язання суб’єкта господарювання, який за результатами аукціону набув право на підтримку, щодо будівництва та введення об’єкта електроенергетики в експлуатацію протягом двох років для об’єктів електроенергетики, що виробляють електричну енергію з енергії сонячного випромінювання, та протягом трьох років для об’єктів електроенергетики, що виробляють електричну енергію з інших видів альтернативних джерел енергії.
 
-206- Івченко В.Є.
у підпункті 10:
абзац п’ятий після слів «право на підтримку» доповнити словами «або енергетичного кооперативу»;
 
Відхилено   Договір повинен передбачати зобов’язання суб’єкта господарювання, який за результатами аукціону набув право на підтримку, щодо будівництва та введення об’єкта електроенергетики в експлуатацію протягом двох років – для об’єктів електроенергетики, що виробляють електричну енергію з енергії сонячного випромінювання, та протягом трьох років – для об’єктів електроенергетики, що виробляють електричну енергію з інших видів альтернативних джерел енергії.
 
187. Суб’єкт господарювання надає гарантованому покупцю сертифікат, що підтверджує готовність об’єкта до експлуатації, або декларацію про готовність об'єкта до експлуатації. Зобов’язання гарантованого покупця щодо викупу всього обсягу електричної енергії, відпущеної таким суб’єктом господарювання, виникають з наступного дня після надання суб’єктом господарювання гарантованому покупцю одного із зазначених документів та початку відпуску електричної енергії в мережу.
 
-207- Івченко В.Є.
у підпункті 10:
абзац шостий викласти у такій редакції:
«Суб’єкт господарювання або енергетичний кооператив надає гарантованому покупцю сертифікат, що підтверджує готовність об’єкта до експлуатації, або декларацію про готовність об'єкта до експлуатації. Зобов’язання гарантованого покупця щодо викупу всього обсягу електричної енергії, відпущеної таким суб’єктом господарювання або енергетичним кооперативом, виникають з наступного дня після надання ними гарантованому покупцю одного із зазначених документів та початку відпуску електричної енергії в мережу.»;
 
Відхилено   Суб’єкт господарювання надає гарантованому покупцю сертифікат, що підтверджує готовність об’єкта до експлуатації, або декларацію про готовність об'єкта до експлуатації. Зобов’язання гарантованого покупця щодо викупу всього обсягу електричної енергії, відпущеної таким суб’єктом господарювання, виникають з дня, наступного за днем надання суб’єктом господарювання гарантованому покупцю одного із зазначених документів та початку відпуску електричної енергії в мережу.
 
188. У разі, якщо суб’єкт господарювання не надав сертифікату, що підтверджує готовність об’єкта до експлуатації, або декларації про готовність об'єкта до експлуатації протягом строку передбаченого статтею 9-3 Закону України «Про альтернативні джерела», укладений договір втрачає силу";
 
-208- Івченко В.Є.
у підпункті 10:
абзац сьомий після слів «суб’єкт господарювання» доповнити словами « або енергетичний кооператив»;
 
Відхилено   У разі якщо суб’єкт господарювання не надав сертифікат, що підтверджує готовність об’єкта до експлуатації, або декларацію про готовність об'єкта до експлуатації протягом строку, передбаченого статтею 9-3 Закону України "Про альтернативні джерела енергії", укладений договір є недійсним.
Типовий договір купівлі-продажу електричної енергії за "зеленим" тарифом та типовий договір купівлі-продажу електричної енергії між гарантованим покупцем та суб’єктом господарювання, який за результатами аукціону набув право на підтримку, мають передбачати право виробника за "зеленим" тарифом та суб’єкта господарювання, який за результатами аукціону набув право на підтримку, під час укладення договору обрати порядок вирішення спорів, що виникають між сторонами договору у зв'язку з договором купівлі-продажу чи на його підставі, в арбітражі за Арбітражним регламентом Міжнародної торгової палати (ІСС) з місцем арбітражу у місті Парижі (Французька Республіка), за умови що такий виробник за "зеленим" тарифом та суб’єкт господарювання, який за результатами аукціону набув право на підтримку, є підприємством з іноземними інвестиціями в розумінні Господарського кодексу України.
У разі обрання зазначеного порядку вирішення спорів виробник за "зеленим" тарифом або суб’єкт господарювання, який за результатами аукціону набув право на підтримку, під час укладення договору одночасно зобов’язуються сплачувати на користь гарантованого покупця внески для створення спеціального (цільового) фонду, призначеного для покриття арбітражних витрат гарантованого покупця.
Внески для створення спеціального фонду гарантованого покупця сплачуються протягом дії договору купівлі-продажу електричної енергії за "зеленим" тарифом або договору купівлі-продажу електричної енергії між гарантованим покупцем та суб’єктом господарювання, який за результатами аукціону набув право на підтримку. Незалежно від використання виробником за "зеленим" тарифом або суб’єктом господарювання, який за результатами аукціону набув право на підтримку, права на вирішення спорів у міжнародному арбітражі сплачені внески платнику не повертаються.
Внески для створення спеціального фонду гарантованого покупця сплачуються платниками періодично, але не менше одного разу на квартал, у строки та в розмірі, що затверджуються Регулятором.
Розмір внесків визначається Регулятором як частина чистого доходу платника внесків від його діяльності з виробництва електричної енергії на об’єкті електроенергетики або черзі будівництва (пусковому комплексі) об’єкта електроенергетики, щодо якого укладений відповідний договір купівлі-продажу електричної енергії за "зеленим" тарифом або договір купівлі-продажу електричної енергії між гарантованим покупцем та суб’єктом господарювання, який за результатами аукціону набув право на підтримку, та не може перевищувати 1 відсоток чистого доходу платника внеску від його діяльності на відповідному об’єкті за попередній звітний період.
Кошти спеціального фонду гарантованого покупця мають цільовий характер та можуть використовуватися виключно для здійснення витрат гарантованого покупця на вирішення спорів в арбітражі. Контроль за використанням коштів спеціального фонду гарантованого покупця здійснює Регулятор".
 
    -209- Бєлькова О.В.
у статті 71:
а) після нової частини п’ятої доповнити новою частиною такого змісту:
«Типовий договір купівлі-продажу електричної енергії за "зеленим" тарифом та типовий договір купівлі-продажу електричної енергії між гарантованим покупцем та суб’єктом господарювання, який за результатами аукціону набув право на підтримку, повинен передбачати право виробника за "зеленим" тарифом та суб’єкту господарювання, який за результатами аукціону набув право на підтримку, при укладенні договору обрати порядок вирішення спорів, що виникають між сторонами договору у зв'язку з договором купівлі-продажу чи на його підставі, в арбітражі за Арбітражним регламентом Міжнародної торгової палати (ІСС) з місцем арбітражу у Парижі, Франція, за умови що такий виробник за "зеленим" тарифом та суб’єкт господарювання, який за результатами аукціону набув право на підтримку, є підприємством з іноземними інвестиціями в розумінні Господарського кодексу України.
У разі обрання зазначеного порядку вирішення спорів виробник за "зеленим" тарифом або суб’єкт господарювання, який за результатами аукціону набув право на підтримку, при укладенні договору одночасно зобов’язуються сплачувати на користь гарантованого покупця внески для створення спеціального (цільового) фонду, призначеного для покриття арбітражних витрат гарантованого покупця.
Внески для створення спеціального фонду гарантованого покупця сплачуються протягом дії договору купівлі-продажу електричної енергії за "зеленим" тарифом або договору купівлі-продажу електричної енергії між гарантованим покупцем та суб’єктом господарювання, який за результатами аукціону набув право на підтримку. Незалежно від використання виробником за "зеленим" тарифом або суб’єктом господарювання, який за результатами аукціону набув право на підтримку, права на вирішення спорів у міжнародному арбітражі, сплачені внески платнику не повертаються.
Внески для створення спеціального фонду гарантованого покупця сплачуються платниками періодично, але не рідше ніж раз на квартал, у строки та в розмірах, що затверджуються Регулятором.
Розмір внесків визначається Регулятором як частина чистого доходу платника внесків від його діяльності з виробництва електричної енергії на об’єкті електроенергетики або черзі будівництва (пусковому комплексі) об’єкту електроенергетики, щодо якого укладений відповідний договір купівлі-продажу електричної енергії за "зеленим" тарифом або договір купівлі-продажу електричної енергії між гарантованим покупцем та суб’єктом господарювання, який за результатами аукціону набув право на підтримку, та не може перевищувати 1 відсотка чистого доходу платника внеску від його діяльності на відповідному об’єкті за попередній звітний період.
Кошти спеціального фонду гарантованого покупця мають цільовий характер та можуть використовуватись виключно для здійснення витрат гарантованого покупця на вирішення спорів в арбітражі. Контроль за використанням коштів спеціального фонду гарантованого покупця здійснює Регулятор»;
У зв’язку з цим упорядкувати нумерацію частин статті 71.
 
Враховано    
189. у зв’язку з цим частину п’яту вважати частиною шостою відповідно;
 
   У зв’язку з цим частину п’яту вважати частиною шостою;
 
190. є) частину п’яту доповнити абзацами такого змісту:
 
-210- Єфімов М.В.
Підпункт «є» пункту 10 розділу 2 проекту Закону викласти в наступній редакції:
«є) частину п’яту доповнити абзацами такого змісту:
«Виробники, які набули право на підтримку за результатами аукціону та ввели об’єкти електроенергетики, черги (пускові комплекси) об’єктів електроенергетики в експлуатацію до 31 грудня року, в якому внутрішньодобовий ринок визнано ліквідним, але не пізніше ніж до 31 грудня 2023 року, за відхилення фактичних погодинних обсягів відпуску електричної енергії від їхніх погодинних графіків відпуску електричної енергії виробниками, які входять до балансуючої групи гарантованого покупця, відшкодовують частку вартості врегулювання небалансу електричної енергії гарантованого покупця відповідно до правил функціонування балансуючої групи гарантованого покупця.
Рішення про визнання внутрішньодобового ринку ліквідним приймається Регулятором».
 
Відхилено   д) частину шосту доповнити абзацами другим – четвертим такого змісту:
 
191. "Виробники, які набули право на підтримку за результатами аукціону та ввели об’єкти електроенергетики, черги (пускові комплекси) об’єктів електроенергетики в експлуатацію до 31 грудня року, в якому внутрішньодобовий ринок визнано ліквідним, але не пізніше ніж до 31 грудня 2023 року, за відхилення фактичних погодинних обсягів відпуску електричної енергії від їхніх погодинних графіків відпуску електричної енергії виробниками, які входять до балансуючої групи гарантованого покупця, відшкодовують частку вартості врегулювання небалансу електричної енергії гарантованого покупця відповідно до правил функціонування балансуючої групи гарантованого покупця.
 
-211- Бєлькова О.В.
у статті 71:
у частині п’ятій нові абзаци викласти у редакції:
«Виробники, які набули право на підтримку за результатами аукціону та ввели об’єкти електроенергетики, черги (пускові комплекси) об’єктів електроенергетики в експлуатацію до 31 грудня року, в якому внутрішньодобовий ринок визнано ліквідним, але не пізніше ніж до 31 грудня 2020 року, за відхилення фактичних погодинних обсягів відпуску електричної енергії від їхніх погодинних графіків відпуску електричної енергії виробниками, які входять до балансуючої групи гарантованого покупця, відшкодовують частку вартості врегулювання небалансу електричної енергії гарантованого покупця відповідно до правил функціонування балансуючої групи гарантованого покупця.
Виробники електричної енергії, які набули право на підтримку за результатами аукціону та ввели об’єкти електроенергетики, черги (пускові комплекси) об’єктів електроенергетики в експлуатацію у наступному році, після визнання внутрішньодобового ринку ліквідним, але не пізніше ніж з 1 січня 2021 року, та виробники електричної енергії за «зеленим» тарифом, об’єкти яких введені в експлуатацію з 1 січня 2021 року, відшкодовують гарантованому покупцю вартість врегулювання небалансів електричної енергії у повному обсязі відповідно до правил функціонування балансуючої групи гарантованого покупця.
Рішення про визнання внутрішньодобового ринку ліквідним приймається Регулятором;»
 
Відхилено   "Виробники за «зеленим» тарифом та виробники, які за результатами аукціону набули право на підтримку, що вводять об’єкти електроенергетики, черги (пускові комплекси) об’єктів електроенергетики в експлуатацію до 1 січня року, що настає за роком, в якому внутрішньодобовий ринок визнано ліквідним, але не пізніше ніж до 1 січня 2024 року, за відхилення власних фактичних погодинних обсягів відпуску електричної енергії від їхніх погодинних графіків відпуску електричної енергії відшкодовують частку вартості врегулювання небалансу електричної енергії гарантованого покупця відповідно до правил функціонування балансуючої групи гарантованого покупця.
 
192. Виробники електричної енергії, які набули право на підтримку за результатами аукціону, що відбувся в наступному році, після визнання внутрішньодобового ринку ліквідним, але не пізніше ніж з 1 січня 2024 року, та виробники електричної енергії за «зеленим» тарифом, об’єкти яких введені в експлуатацію з 1 січня 2024 року, відшкодовують гарантованому покупцю вартість врегулювання небалансів електричної енергії у повному обсязі відповідно до правил функціонування балансуючої групи гарантованого покупця.
 
-212- Домбровський О.Г.
у підпункті є) пункту 10) законопроекту нові абзаци викласти у редакції:
"Виробники за «зеленим» тарифом та виробники, які за результатами аукціону набули право на підтримку, що вводять об’єкти електроенергетики, черги (пускові комплекси) об’єктів електроенергетики в експлуатацію до 1 січня року, що настає за роком, в якому внутрішньодобовий ринок визнано ліквідним, але не пізніше ніж до 1 січня 2024 року, за відхилення власних фактичних погодинних обсягів відпуску електричної енергії від їхніх погодинних графіків відпуску електричної енергії відшкодовують частку вартості врегулювання небалансу електричної енергії гарантованого покупця відповідно до правил функціонування балансуючої групи гарантованого покупця.
За відхилення власних фактичних погодинних обсягів відпуску електричної енергії від їхніх погодинних графіків відпуску електричної енергії виробники за «зеленим» тарифом та виробники, які за результатами аукціону набули право на підтримку, відшкодовують вартість врегулювання небалансу гарантованого покупця у повному обсязі відповідно до правил функціонування балансуючої групи гарантованого покупця за умови, що такі виробники ввели об’єкти електроенергетики, черги (пускові комплекси) об’єктів електроенергетики в експлуатацію з 01 січня року, який слідує за роком, в якому внутрішньодобовий ринок визнано ліквідним, або з 01 січня 2024 року, якщо внутрішньодобовий ринок не буде визнано ліквідним.
Рішення про визнання внутрішньодобового ринку ліквідним приймається Регулятором";
 
Враховано   За відхилення власних фактичних погодинних обсягів відпуску електричної енергії від їхніх погодинних графіків відпуску електричної енергії виробники за «зеленим» тарифом та виробники, які за результатами аукціону набули право на підтримку, відшкодовують вартість врегулювання небалансу гарантованого покупця у повному обсязі відповідно до правил функціонування балансуючої групи гарантованого покупця, за умови що такі виробники ввели об’єкти електроенергетики, черги (пускові комплекси) об’єктів електроенергетики в експлуатацію з 1 січня року, який настає за роком, в якому внутрішньодобовий ринок визнано ліквідним, або з 1 січня 2024 року, якщо внутрішньодобовий ринок не буде визнано ліквідним.
 
193. Рішення про визнання внутрішньодобового ринку ліквідним приймається Регулятором";
 
   Рішення про визнання внутрішньодобового ринку ліквідним приймається Регулятором";
 
194. 11) у Розділі ХVІІ "Прикінцеві та Перехідні положення":
 
-213- Бандуров В.В.
Войціцька В.М.
Пропонується підпункт 11 пункту 2 розділу І законопроекту викласти у такій редакції:
11) у Розділі ХVІІ "Прикінцеві та Перехідні положення":
а) у пункті 1:
в абзаці шостому цифри "66-71" замінити цифрами "66-70";
доповнити абзацом такого змісту:
"статті 71, яка набирає чинності з 1 січня 2019 року";
б) у пункті 3 абзаци другий – сьомий виключити;
в) абзац перший пункту 11 викласти у редакції:
"Частка відшкодування гарантованому покупцю суб’єктами господарювання, які входять до складу балансуючої групи гарантованого покупця та здійснюють продаж електричної енергії, виробленої з альтернативних джерел енергії, за "зеленим" тарифом або аукціонною ціною, вартості врегулювання небалансу гарантованого покупця становить:";
г) в абзаці другому пункту 16 слова "укладеними оптовим постачальником електричної енергії з виробниками, яким встановлено "зелений" тариф" замінити словами " (у тому числі попередніми договорами), договорами купівлі-продажу електричної енергії між гарантованим покупцем та суб’єктом господарювання, який за результатами аукціону набув право на підтримку, укладеними оптовим постачальником електричної енергії відповідно до цього Закону";
ґ) у пункті 17 абзац четвертий виключити;
д) пункт 19 викласти у редакції:
"19. Державному підприємству, що здійснює діяльність з оптового постачання електричної енергії:
розробити та подати Регулятору проект правил ринку "на добу наперед" та внутрішньодобового ринку у шестимісячний строк з дня набрання чинності цим Законом;
до початку діяльності гарантованого покупця, як окремого підприємства, виконувати функції, права та обов’язки гарантованого покупця, зокрема щодо укладення відповідно до цього Закону договорів купівлі-продажу електричної енергії за "зеленим" тарифом (у тому числі договорів, укладених відповідно до частини четвертої статті 71 Закону України «Про ринок електричної енергії»), організації проведення аукціонів з розподілу квот підтримки та укладення договорів з переможцями аукціонів".
 
Враховано   12) у розділі ХVІІ "Прикінцеві та перехідні положення":
 
195. а) у пункті 1:
 
      
196. в абзаці шостому цифри "66-71" замінити цифрами "66-70";
 
      
197. доповнити абзацом такого змісту:
 
-214- Єфімов М.В.
Абзаци 4, 5 пункту «11) у Розділі ХVІІ "Прикінцеві та Перехідні положення" частини 2 розділу І проекту Закону видалити.
 
Відхилено      
198. "статті 71, яка набирає чинності з 1 січня 2019 року";
 
-215- Домбровський О.Г.
Абзаци другий-п’ятий пункту 11) у Розділі ХVІІ "Прикінцеві та Перехідні положення" частини 2 розділу І проекту Закону видалити.
 
Враховано      
199. б) у пункті 3:
 
   а) абзаци другий – сьомий пункту 3 виключити;
 
200. в абзаці другому слова "виробників електричної енергії за "зеленим" тарифом" замінити словами "виробників електричної енергії з альтернативних джерел енергії";
 
-216- Івченко В.Є.
у підпункті 11:
у підпункті б):
доповнити підпункт після абзацу другого новим абзацом такого змісту:
«абзац третій після слів "за "зеленим" тарифом" доповнити словами «аукціонною ціною або середньозваженою ціною (у енергетичних кооперативів)»;»;
 
Відхилено      
201. в абзацах третьому, п’ятому, сьомому після слів "за "зеленим" тарифом" доповнити словами "аукціонною ціною";
 
-217- Івченко В.Є.
у підпункті 11:
в абзаці третьому слово «третьому,» вилучити;
 
Відхилено      
202. в) абзац перший пункту 11 викласти у редакції:
 
   б) абзац перший пункту 11 викласти в такій редакції:
 
203. "Частка відшкодування гарантованому покупцю суб’єктами господарювання, які входять до складу балансуючої групи гарантованого покупця та здійснюють продаж електричної енергії, виробленої з альтернативних джерел енергії, за "зеленим" тарифом або аукціонною ціною, вартості врегулювання небалансу гарантованого покупця становить: ";
 
-218- Кіт А.Б.
Люшняк М.В.
Підпункт «в» підпункту 11 пункту 2 Розділу І законопроекту викласти в такій редакції:
«в) у пункті 11:
абзац перший викласти у редакції:
«Частка відшкодування гарантованому покупцю суб’єктами господарювання, які входять до складу балансуючої групи гарантованого покупця та здійснюють продаж електричної енергії, виробленої з альтернативних джерел енергії, за "зеленим" тарифом або аукціонною ціною, вартості врегулювання небалансу гарантованого покупця становить:»;
в абзаці 16 перед словом «становить» доповнити словами «а також суб’єктами господарювання, які виробляють електричну енергію з біомаси».
 
Відхилено   "11.Частка відшкодування гарантованому покупцю суб’єктами господарювання, які входять до складу балансуючої групи гарантованого покупця та здійснюють продаж електричної енергії, виробленої з альтернативних джерел енергії, за "зеленим" тарифом або аукціонною ціною, вартості врегулювання небалансу гарантованого покупця становить";
 
    -219- Рябчин О.М.
Після підпункту в) пункту 11) додати новий підпункт такого змісту:
«Доповнити пункт 11 Прикінцевих та Перехідних положень після п’ятого абзацу новим абзацом такого змісту:
«В разі поетапного введення в експлуатацію об'єкта виробництва електроенергії з відновлюваних джерел енергії (а з використанням гідроенергії – вироблену лише мікро-, міні- та малими гідроелектростанціями) розмір відсотка відшкодування гарантованому покупцю вартості врегулювання небалансу гарантованого покупця на період до 31 грудня 2029 року включно залишається у такому відсотковому розмірі відшкодування, який відповідає року введення в експлуатацію відповідного етапу об'єкта виробництва електроенергії з відновлюваних джерел енергії (а з використанням гідроенергії – вироблену лише мікро-, міні- та малими гідроелектростанціями).»«
 
Відхилено    
204. г) в абзаці другому пункту 16 слова "укладеними оптовим постачальником електричної енергії з виробниками, яким встановлено "зелений" тариф" замінити словами " (у тому числі попередніми договорами), договорами купівлі-продажу електричної енергії між гарантованим покупцем та суб’єктом господарювання, який за результатами аукціону набув право на підтримку, укладеними оптовим постачальником електричної енергії відповідно до цього Закону";
 
-220- Івченко В.Є.
у підпункті 11:
підпункт г) після слів «право на підтримку,» доповнити словами «або енергетичним кооперативом, який взяв участь у розподілі квоти,»;
 
Відхилено   в) в абзаці другому пункту 16 слова "укладеними оптовим постачальником електричної енергії з виробниками, яким встановлено "зелений" тариф" замінити словами і цифрами " (у тому числі за договорами, укладеними відповідно до частини четвертої статті 71 Закону України "Про ринок електричної енергії"), договорами купівлі-продажу електричної енергії між гарантованим покупцем та суб’єктом господарювання, який за результатами аукціону набув право на підтримку, укладеними оптовим постачальником електричної енергії відповідно до цього Закону";
г) абзац четвертий пункту 17 виключити;
 
    -221- Домбровський О.Г.
у підпункті 11:
у підпункті г) слова « (у тому числі попередніми договорами)» замінити словами « (у тому числі за договорами, укладеними відповідно до частини четвертої статті 71 Закону України «Про ринок електричної енергії»).
 
Враховано    
205. ґ) пункт 19 викласти у редакції:
 
   ґ) пункт 19 викласти в такій редакції:
 
206. "19. Державному підприємству, що здійснює діяльність з оптового постачання електричної енергії:
 
   "19. Державному підприємству, що здійснює діяльність з оптового постачання електричної енергії:
 
207. розробити та подати Регулятору проект правил ринку "на добу наперед" та внутрішньодобового ринку у шестимісячний строк з дня набрання чинності цим Законом;
 
   у шестимісячний строк з дня набрання чинності цим Законом розробити та подати Регулятору проект правил ринку "на добу наперед" та внутрішньодобового ринку;
 
208. до початку діяльності гарантованого покупця, як окремого підприємства, виконувати функції, права та обов’язки гарантованого покупця, зокрема щодо укладення відповідно до цього Закону договорів купівлі-продажу електричної енергії за "зеленим" тарифом (у тому числі договорів, укладених відповідно до частини четвертої статті 71 Закону України «Про ринок електричної енергії»), організації проведення аукціонів з розподілу квот підтримки та укладення договорів з переможцями аукціонів".
 
-222- Івченко В.Є.
у підпункті 11:
у підпункті ґ):
в останньому абзаці слова «організації проведення аукціонів з розподілу квот підтримки та укладення договорів з переможцями аукціонів» замінити словами «організації проведення аукціонів з розподілу квот підтримки та процедури розподілу квоти між енергетичними кооперативами, та укладення договорів з переможцями аукціонів та енергетичними кооперативами, які взяли участь у розподілі квот».
 
Відхилено   до початку діяльності гарантованого покупця як окремого підприємства виконувати функції, права та обов’язки гарантованого покупця, зокрема щодо укладення відповідно до цього Закону договорів купівлі-продажу електричної енергії за "зеленим" тарифом (у тому числі договорів, укладених відповідно до частини четвертої статті 71 Закону України «Про ринок електричної енергії»), організації проведення аукціонів з розподілу квот підтримки та укладення договорів з переможцями аукціонів".
 
209. 3. У Законі України "Про регулювання містобудівної діяльності" (Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2011, N 34, ст. 343 із наступними змінами) такі зміни:
 
-223- Мартовицький А.В.
Пункт 3 Розділу І законопроекту викласти у наступній редакції:
«3. У Законі України "Про регулювання містобудівної діяльності" (Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2011, N 34, ст. 343 із наступними змінами) такі зміни:
1) частину сьому статті 30 доповнити абзацами такого змісту:
«Для об’єктів електроенергетики, що виробляють електричну енергію з використанням альтернативних джерел енергії, технічні умови, які є додатком до договору про приєднання об'єкта електроенергетики для виробництва електричної енергії з альтернативних джерел енергії до електричних мереж, є чинними:
для об’єктів, що виробляють електричну енергію з енергії сонячного випромінювання, не більше двох років з дати підписання технічних умов незалежно від зміни замовника;
для об’єктів, що виробляють електричну енергію з інших видів альтернативних джерел енергії, не більше трьох років з дати підписання технічних умов незалежно від зміни замовника.
У разі якщо замовник є суб’єктом господарювання, який за результатами аукціону набув право на підтримку, технічні умови для об’єкту електроенергетики, що виробляють електричну енергію з використанням альтернативних джерел енергії, видані такому замовнику, є чинними на строк виконання зобов’язань щодо будівництва та введення об’єктів електроенергетики в експлуатацію відповідно до статті 9-3 Закону України "Про альтернативні джерела енергії"
2) пункт 5 Розділу V "Прикінцеві положення" доповнити абзацами такого змісту:
«Технічні умови, які є додатком до договору про приєднання об'єкта електроенергетики для виробництва електричної енергії з альтернативних джерел енергії до електричних мереж, підписання яких (а у випадку внесення змін – підписання останніх змін до яких) відбулося більше ніж за два роки до дня набрання чинності Законом України «Про внесення змін до деяких законів України щодо забезпечення конкурентних умов виробництва електричної енергії з альтернативних джерел енергії», є чинними:
для об’єктів, що виробляють електричну енергію з енергії сонячного випромінювання, не більше одного року з дня набрання чинності зазначеним Законом;
для об’єктів, що виробляють електричну енергію з інших видів альтернативних джерел енергії, не більше двох років з дня набрання чинності зазначеним Законом.
Технічні умови, які є додатком до договору про приєднання об'єкта електроенергетики для виробництва електричної енергії з альтернативних джерел енергії до електричних мереж, підписання яких відбулося більше ніж за два роки до дня набрання чинності зазначеним Законом, втрачають свою силу з дня набрання чинності цим Законом, у разі якщо суб’єкт господарювання не має зареєстрованої декларації про початок виконання будівельних робіт або не має дозволу на виконання будівельних робіт щодо відповідного об’єкта електроенергетики для виробництва електричної енергії з альтернативних джерел енергії.
Технічні умови, які є додатком до договору про приєднання об'єкта електроенергетики для виробництва електричної енергії з альтернативних джерел енергії до електричних мереж, підписання яких відбулося менше ніж за два роки до дня набрання чинності Законом України «Про внесення змін до деяких законів України щодо забезпечення конкурентних умов виробництва електричної енергії з альтернативних джерел енергії», є чинними:
для об’єктів, що виробляють електричну енергію з енергії сонячного випромінювання, не більше двох років з дня набрання чинності зазначеним Законом;
для об’єктів, що виробляють електричну енергію з інших видів альтернативних джерел енергії, не більше трьох років з дня набрання чинності зазначеним Законом.»
 
Відхилено   2. У Законі України "Про регулювання містобудівної діяльності" (Відомості Верховної Ради України, 2011 р., № 34, ст. 343; 2014 р., №1, ст.4):
 
210. 1) частину сьому статті 30 доповнити абзацами такого змісту:
 
   1) частину сьому статті 30 доповнити абзацами другим – п’ятим такого змісту:
 
211. "Для об’єктів електроенергетики, що виробляють електричну енергію з використанням альтернативних джерел енергії, технічні умови є чинними:
 
   "Для об’єктів електроенергетики, що виробляють електричну енергію з використанням альтернативних джерел енергії, технічні умови є чинними:
 
212. для об’єктів, що виробляють електричну енергію з енергії сонячного випромінювання, не більше двох років з дня їх видачі незалежно від зміни замовника;
 
   для об’єктів, що виробляють електричну енергію з енергії сонячного випромінювання, – не більше двох років з дня їх видачі незалежно від зміни замовника;
 
213. для об’єктів, що виробляють електричну енергію з інших видів альтернативних джерел енергії, не більше трьох років з дня їх видачі незалежно від зміни замовника.
 
-224- Рябчин О.М.
У пункті 3 розділу І:
У підпункті 1) після четвертого абзацу додати новий абзац такого змісту:
«Строк дії технічних умов може бути продовжено оператором системи передачі за заявою замовника до шести місяців. Для продовження строку дії договору замовник подає оператору системи передачі заяву та документи, які підтверджують фактичний початок будівництва об’єкта, що виробляє електричну енергію з використанням альтернативних джерел енергії. Рішення продовження строку дії договору приймається протягом одного місяця з дня отримання заяви замовника. У випадку, рішення не було прийняте протягом цього строку, технічні умови вважаються продовженими до шести місяців.»
 
Відхилено   для об’єктів, що виробляють електричну енергію з інших видів альтернативних джерел енергії, – не більше трьох років з дня їх видачі незалежно від зміни замовника.
 
214. У разі якщо замовник є суб’єктом господарювання, який за результатами аукціону набув право на підтримку, технічні умови для об’єкту електроенергетики, що виробляють електричну енергію з використанням альтернативних джерел енергії, видані такому замовнику, є чинними на строк виконання зобов’язань щодо будівництва та введення об’єктів електроенергетики в експлуатацію відповідно до статті 9-3 Закону України "Про альтернативні джерела енергії";
 
   У разі якщо замовник є суб’єктом господарювання, який за результатами аукціону набув право на підтримку, технічні умови для об’єкта електроенергетики, що виробляє електричну енергію з використанням альтернативних джерел енергії, видані такому замовнику, є чинними на строк виконання зобов’язань щодо будівництва та введення об’єктів електроенергетики в експлуатацію відповідно до статті 9-3 Закону України "Про альтернативні джерела енергії";
 
215. 2) пункт 5 Розділу V "Прикінцеві положення" доповнити абзацами такого змісту:
 
   2) пункт 5 розділу V "Прикінцеві положення" доповнити абзацами другим – шостим такого змісту:
 
216. "Технічні умови для об’єктів електроенергетики, що виробляють електричну енергію з використанням альтернативних джерел енергії, видані більше ніж за два роки до дня набрання чинності Законом України «Про внесення змін до деяких законів України щодо забезпечення конкурентних умов виробництва електричної енергії з альтернативних джерел енергії», є чинними:
 
-225- Домбровський О.Г.
У підпункті 2 пункту 3 розділу І
Абзац другий – восьмий викласти у такій редакції:
«Технічні умови, видані більш ніж за п’ять років до дня набрання чинності Законом України «Про внесення змін до деяких законів України щодо забезпечення конкурентних умов виробництва електричної енергії з альтернативних джерел енергії», втрачають свою силу.
Технічні умови для об’єктів електроенергетики, що виробляють електричну енергію з використанням альтернативних джерел енергії, видані більше ніж за два роки до дня набрання чинності Законом України «Про внесення змін до деяких законів України щодо забезпечення конкурентних умов виробництва електричної енергії з альтернативних джерел енергії», є чинними:
для об’єктів, що виробляють електричну енергію з енергії сонячного випромінювання, не більше одного року з дня набрання чинності зазначеним Законом;
для об’єктів, що виробляють електричну енергію з інших видів альтернативних джерел енергії, не більше двох років з дня набрання чинності зазначеним Законом.
Технічні умови для об’єктів електроенергетики, що виробляє електричну енергію з використанням альтернативних джерел енергії, видані менше ніж за два роки до дня набрання чинності Законом України «Про внесення змін до деяких законів України щодо забезпечення конкурентних умов виробництва електричної енергії з альтернативних джерел енергії», є чинними:
для об’єктів, що виробляють електричну енергію з енергії сонячного випромінювання, не більше двох років з дня набрання чинності зазначеним Законом;
для об’єктів, що виробляють електричну енергію з інших видів альтернативних джерел енергії, не більше трьох років з дня набрання чинності зазначеним Законом.».
 
Відхилено   "Технічні умови для об’єктів електроенергетики, що виробляють електричну енергію з використанням альтернативних джерел енергії, видані до дня набрання чинності Законом України «Про внесення змін до деяких законів України щодо забезпечення конкурентних умов виробництва електричної енергії з альтернативних джерел енергії», є чинними:
для об’єктів, що виробляють електричну енергію з енергії сонячного випромінювання, – не більше двох років з дня набрання чинності зазначеним Законом;
для об’єктів, що виробляють електричну енергію з інших видів альтернативних джерел енергії, – не більше трьох років з дня набрання чинності зазначеним Законом.
У разі якщо замовник є суб’єктом господарювання, який за результатами аукціону набув право на підтримку, технічні умови для об’єкта електроенергетики, що виробляє електричну енергію з використанням альтернативних джерел енергії, видані такому замовнику, є чинними на строк виконання зобов’язань щодо будівництва та введення об’єктів електроенергетики в експлуатацію відповідно до статті 9-3 Закону України "Про альтернативні джерела енергії".
Технічні умови та договори про приєднання об'єктів електроенергетики, що виробляють електричну енергію з альтернативних джерел енергії, до електричних мереж, видані/укладені до дня набрання чинності Законом України "Про внесення змін до деяких законів України щодо забезпечення конкурентних умов виробництва електричної енергії з альтернативних джерел енергії», підлягають приведенню у відповідність із зазначеним Законом".
 
    -226- Домбровський О.Г.
У підпункті 2 пункту 3 розділу І
Абзац другий – восьмий викласти у такій редакції:
«Технічні умови для об’єктів електроенергетики, що виробляють електричну енергію з використанням альтернативних джерел енергії, видані до дня набрання чинності Законом України «Про внесення змін до деяких законів України щодо забезпечення конкурентних умов виробництва електричної енергії з альтернативних джерел енергії», є чинними:
для об’єктів, що виробляють електричну енергію з енергії сонячного випромінювання, не більше двох років з дня набрання чинності зазначеним Законом;
для об’єктів, що виробляють електричну енергію з інших видів альтернативних джерел енергії, не більше трьох років з дня набрання чинності зазначеним Законом.
У разі якщо замовник є суб’єктом господарювання, який за результатами аукціону набув право на підтримку, технічні умови для об’єкту електроенергетики, що виробляють електричну енергію з використанням альтернативних джерел енергії, видані такому замовнику, є чинними на строк виконання зобов’язань щодо будівництва та введення об’єктів електроенергетики в експлуатацію відповідно до статті 9-3 Закону України "Про альтернативні джерела енергії".
Технічні умови та договори про приєднання об'єктів електроенергетики для виробництва електричної енергії з альтернативних джерел енергії до електричних мереж, видані/укладені до дати набрання чинності Законом України «Про внесення змін до деяких законів України щодо забезпечення конкурентних умов виробництва електричної енергії з альтернативних джерел енергії», підлягають приведенню у відповідність із зазначеним Законом".».
 
Враховано    
217. для об’єктів, що виробляють електричну енергію з енергії сонячного випромінювання, не більше одного року з дня набрання чинності зазначеним Законом;
 
      
218. для об’єктів, що виробляють електричну енергію з інших видів альтернативних джерел енергії, не більше двох років з дня набрання чинності зазначеним Законом.
 
      
219. Технічні умови, видані більш ніж за два роки до дня набрання чинності зазначеним Законом втрачають свою силу, якщо на момент набрання чинності Законом суб’єкт господарювання не має зареєстрованої декларації про початок виконання будівельних робіт або дозволу на виконання будівельних робіт щодо відповідного об’єкта електроенергетики для виробництва електричної енергії з альтернативних джерел енергії.
 
      
220. Технічні умови для об’єктів електроенергетики, що виробляють електричну енергію з використанням альтернативних джерел енергії, видані менше ніж за два роки до дня набрання чинності Законом України «Про внесення змін до деяких законів України щодо забезпечення конкурентних умов виробництва електричної енергії з альтернативних джерел енергії», є чинними:
 
      
221. для об’єктів, що виробляють електричну енергію з енергії сонячного випромінювання, не більше двох років з дня набрання чинності зазначеним Законом;
 
      
222. для об’єктів, що виробляють електричну енергію з інших видів альтернативних джерел енергії, не більше трьох років з дня набрання чинності зазначеним Законом".
 
      
223. 4. У Законі України "Про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг" (Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2016, N 51, ст. 833 із наступними змінами)
 
   3. Абзац перший частини першої статті 16 Закону України "Про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг" (Відомості Верховної Ради України, 2016 р., № 51, ст. 833) після слів "Проекти рішень Регулятора з питань встановлення цін (тарифів)" доповнити словами "крім проектів рішень про встановлення "зеленого" тарифу".
 
224. в абзаці першому частини першої статті 16 після слів "Проекти рішень Регулятора з питань встановлення цін (тарифів) " доповнити словами "крім проектів рішень про встановлення "зеленого" тарифу".
 
      
225. ІІ. Прикінцеві та перехідні положення
 
-227- Рибак І.П.
Розділ ІІ доповнити новим пунктом з відповідною нумерацією такого змісту:
«_ . Встановити, що для суб’єктів господарювання, які виробляють або мають намір виробляти електричну енергію з біомаси та/або біогазу на об’єктах електроенергетики або чергах їх будівництва, «зелений» тариф встановлюється на електричну енергію, вироблену на об’єктах, що введені в експлуатацію до 1 січня 2022 року, незалежно від вимог частин першої – третьої статті 9-3 Закону України «Про альтернативні джерела енергії», при цьому при розрахунку «зеленого» тарифу застосовується коефіцієнт «зеленого» тарифу для електричної енергії, виробленої з біомаси, не нижче ніж такий коефіцієнт, передбачений Законом України «Про альтернативні джерела енергії» на дату набрання чинності цим Законом».
 
Відхилено   ІІ. Прикінцеві та перехідні положення
 
    -228- Підлісецький Л.Т.
ІІ. ПРИКІНЦЕВІ ТА ПЕРЕХІДНІ ПОЛОЖЕННЯ
Цей закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування.
До початку діяльності гарантованого покупця, що має бути утворений відповідно до Закону України «Про ринок електричної енергії», функції, права та обов’язки гарантованого покупця, що випливають з цього Закону, виконує державне підприємство, що здійснює оптове постачання електричної енергії.
Встановити, що вперше щорічна квота підтримки встановлюється на 2020 рік.
Кабінету Міністрів України:
протягом трьох місяців з дня набрання чинності цим Законом забезпечити розробку та прийняття порядку проведення аукціонів з розподілу квот підтримки;
протягом шести місяців з дня набрання чинності цим Законом, але не пізніше 31 грудня 2019 року, забезпечити проведення аукціону з розподілу спеціальної квоти підтримки, розмір якої визначається у рішенні про проведення такого аукціону;
до 1 грудня 2019 року встановити щорічні квоти державної підтримки на наступні 5 років.
Національній комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг:
протягом двох місяців забезпечити розробку та затвердження типового договору, передбаченого статтею 71 Закону України «Про ринок електричної енергії»;
протягом трьох місяців забезпечити розробку та затвердження типового договору купівлі-продажу електричної енергії між гарантованим покупцем та суб’єктом господарювання, який за результатами аукціону набув право на підтримку.
 
Відхилено    
226. 1. Цей закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування.
 
   1. Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування, крім абзаців одинадцятого – чотирнадцятого підпункту 4 пункту 1 розділу І цього Закону, набирають чинності з 1 січня 2023 року.
 
227. 2. До початку діяльності гарантованого покупця, що має бути утворений відповідно до Закону України «Про ринок електричної енергії», функції, права та обов’язки гарантованого покупця, що випливають з цього Закону, виконує державне підприємство, що здійснює оптове постачання електричної енергії.
 
-229- Білоцерковець Д.О.
Кіраль С.І.
Чижмарь Ю.В.
у Прикінцевих та перехідних положеннях законопроекту:
доповнити новим пунктом третім у такій редакції:
«3. До імплементації положень Директиви 2010/75/ЄС Європейського парламенту та Ради «Про промислові викиди (інтегроване запобігання та контроль забруднення)» в законодавство встановити такі поденні середні граничні обсяги викидів для суб’єктів господарювання, що виробляють електричну енергію з відновлювального палива з побутових відходів:
Вид викидівГраничне значення, не більше мг/нм3
Сумарний пил10
Газоподібні та пароподібні органічні речовини, виражені як сумарний органічний вуглець (СОВ)10
Хлорид водню (НСl)10
Фторид водню (НF)1
Двоокис сірки (SО2)50
Окис азоту (NО) та двоокис азоту (NО2), виражені як NО2 200
Середні граничні обсяги викидів важких металів за період відбору проб мінімум 30 хвилин та максимум 8 годин:
Вид викидівГраничне значення, не більше мг/нм3
Кадмій та його сполуки, виражені як кадмій (Сd)Всього: 0,05
Талій та його сполуки, виражені як талій (Тl)
Ртуть та її сполуки, виражені як ртуть (Нg)0,05
Сурма та її сполуки, виражені як сурма (Sb)Всього: 0,5
Миш'як та його сполуки, виражені як миш'як (Аs)
Свинець та його сполуки, виражені як свинець (Рb)
Хром та його сполуки, виражені як хром (Сr)
Кобальт та його сполуки, виражені як кобальт (Со)
Мідь та її сполуки, виражені як мідь (Сu)
Марганець та його сполуки, виражені як марганець (Мn)
Нікель та його сполуки, виражені як нікель (Nі)
Ванадій та його сполуки, виражені як ванадій (V)
Середні граничні обсяги викидів діоксинів та фуранів за період відбору проб мінімум 6 годин та максимум 8 годин:
Вид викидівГраничне значення, не більше нг/нм3
Діоксини та фурани 0,1
Здійснення контролю за граничними значення викидів забруднюючих речовин до повної імплементації Директиви 2010/75/ЄС Європейського парламенту та Ради «Про промислові викиди (інтегроване запобігання та контроль забруднення)» покласти на Міністерство екології та природних ресурсів України.»
 
Відхилено   2. До початку діяльності гарантованого покупця, який має бути утворений відповідно до Закону України "Про ринок електричної енергії", функції, права та обов’язки гарантованого покупця, що випливають з цього Закону, виконує державне підприємство, що здійснює оптове постачання електричної енергії.
 
228. 3. Встановити, що вперше щорічна квота підтримки встановлюється на 2020 рік.
 
-230- Івченко В.Є.
У розділі ІІ Прикінцеві та перехідні положення:
пункт 3 після слів «квота підтримки» доповнити словами «, у тому числі квота для розподілу між енергетичними кооперативами,»;
 
Відхилено   3. Вперше річна квота підтримки встановлюється на 2020 рік.
4. У 2020-2022 роках річна квота підтримки розподіляється на частки за окремими видами альтернативних джерел енергії:
для об'єктів електроенергетики або черг (пускових комплексів) об’єктів електроенергетики, що виробляють електричну енергію з енергії сонячного випромінювання, – не менше 30 відсотків;
для об'єктів електроенергетики або черг (пускових комплексів) об’єктів електроенергетики, що виробляють електричну енергію з енергії вітру, – не менше 30 відсотків;
для об'єктів електроенергетики або черг (пускових комплексів) об’єктів електроенергетики, що виробляють електричну енергію з інших видів альтернативних джерел енергії (крім доменного та коксівного газів, а з використанням гідроенергії – лише мікро-, міні та малі гідроелектростанції), – не менше 15 відсотків.
5. Дія вимог частин першої – третьої статті 9-3 Закону України "Про альтернативні джерела енергії" не поширюється на суб’єктів господарювання, які виробляють або мають намір виробляти електричну енергію з біомаси та/або біогазу на об’єктах електроенергетики або чергах їх будівництва, для яких "зелений" тариф встановлюється на електричну енергію, вироблену об’єктами, що введені в експлуатацію до 1 січня 2022 року.
Суб’єкти господарювання, які виробляють або мають намір виробляти електричну енергію з біомаси та/або біогазу на об’єктах електроенергетики або чергах їх будівництва, мають право брати участь в аукціонах з розподілу квоти підтримки на добровільних засадах незалежно від дати введення об’єктів електроенергетики або черг їх будівництва в експлуатацію.
 
    -231- Войціцька В.М.
Левченко Ю.В.
У пункті 3 розділу ІІ цифри «2020» замінити цифрами «2019».
 
Відхилено    
    -232- Мартовицький А.В.
Після пункту 3 Розділу ІІ «Прикінцеві та перехідні положення» додати новий пункт наступного змісту:
«4. Встановити, що у 2020-2022 роках щорічна квота підтримки розподіляється на частки за окремими джерелами альтернативної енергії:
для об'єктів електроенергетики або черг (пускових комплексів) об’єктів електроенергетики, що виробляють електричну енергію з енергії сонячного випромінювання - не менше 30 відсотків;
для об'єктів електроенергетики або черг (пускових комплексів) об’єктів електроенергетики, що виробляють електричну енергію з енергії вітру - не менше 30 відсотків;
для об'єктів електроенергетики або черг (пускових комплексів) об’єктів електроенергетики, що виробляють електричну енергію з інших видів альтернативних джерел енергії (крім доменного та коксівного газів, а з використанням гідроенергії – лише мікро-, міні та малі гідроелектростанції) - не менше 15 відсотків.»
 
Враховано    
    -233- Іванчук А.В.
Розділ ІІ «Прикінцеві та перехідні положення» доповнити новими пунктами 4 та 5 такого змісту з відповідною нумерацією:
«4. __ Встановити, що для суб’єктів господарювання, які виробляють або мають намір виробляти електричну енергію з біомаси та/або біогазу на об’єктах електроенергетики або чергах їх будівництва, «зелений» тариф встановлюється на електричну енергію, вироблену на об’єктах, що введені в експлуатацію до 1 січня 2022 року, незалежно від вимог частини першої – третьої статті 9-3 Закону України «Про альтернативні джерела енергії»;
5. Встановити, що:
для суб’єктів господарювання, які виробляють або мають намір виробляти електричну енергію з біомаси та/або біогазу на об’єктах електроенергетики або чергах їх будівництва, «зелений» тариф не встановлюється на електричну енергію, вироблену на об’єктах, що введені в експлуатацію з 1 січня 2022 року, а право на підтримку набувається за результатами аукціонів з розподілу квот, незалежно від вимог частини першої –третьої статті 9-3 Закону України «Про альтернативні джерела енергії»;
суб’єкти господарювання, які виробляють або мають право брати участь в аукціонах з розподілу квоти підтримки на добровільних засадах незалежно від дати введення об’єктів електроенергетики або черг їх будівництва в експлуатацію.»
У зв’язку з цим пункти 4 та 5 вважати пунктами 6 та 7 відповідно.
 
Враховано частково    
    -234- Кіт А.Б.
Люшняк М.В.
Розділі ІІ законопроекту доповнити новим пунктом з відповідною нумерацією такого змісту:
«__. Встановити, що для суб’єктів господарювання, які виробляють або мають намір виробляти електричну енергію з біомаси на об’єктах електроенергетики або чергах їх будівництва, «зелений» тариф встановлюється на електричну енергію, вироблену на об’єктах, що введенні в експлуатацію до 1 січня 2022 року, незалежно від вимог частин першої – третьої статті 9-3 Закону України «Про альтернативні джерела енергії»;
 
Відхилено    
    -235- Кіт А.Б.
Люшняк М.В.
Розділі ІІ законопроекту доповнити новим пунктом з відповідною нумерацією такого змісту:
«__. Встановити, що для суб’єктів господарювання, які виробляють або мають намір виробляти електричну енергію з біогазу на об’єктах електроенергетики або чергах їх будівництва, «зелений» тариф встановлюється на електричну енергію, вироблену на об’єктах, що введенні в експлуатацію до 1 січня 2022 року, незалежно від вимог частин першої – третьої статті 9-3 Закону України «Про альтернативні джерела енергії»
 
Відхилено    
    -236- Кіт А.Б.
Люшняк М.В.
Розділ ІІ законопроекту доповнити новим пунктом такого змісту з відповідною нумерацією:
«___Встановити, що для суб’єктів господарювання, які виробляють або мають намір виробляти електричну енергію з біомаси на об’єктах електроенергетики або чергах їх будівництва, «зелений» тариф не встановлюється на електричну енергію, вироблену на об’єктах, що введенні в експлуатацію з 1 січня 2022 року, а право на підтримку набувається за результатами аукціонів з розподілу квот, незалежно від вимог частин першої – третьої статті 9-3 Закону України «Про альтернативні джерела енергії».
 
Відхилено    
    -237- Кіт А.Б.
Люшняк М.В.
Розділ ІІ законопроекту доповнити новим пунктом такого змісту з відповідною нумерацією:
«___Встановити, що для суб’єктів господарювання, які виробляють або мають намір виробляти електричну енергію з біогазу на об’єктах електроенергетики або чергах їх будівництва, «зелений» тариф не встановлюється на електричну енергію, вироблену на об’єктах, що введенні в експлуатацію з 1 січня 2022 року, а право на підтримку набувається за результатами аукціонів з розподілу квот, незалежно від вимог частин першої – третьої статті 9-3 Закону України «Про альтернативні джерела енергії».
 
Відхилено    
229. 4. Кабінету Міністрів України:
 
-238- Івченко В.Є.
У розділі ІІ Прикінцеві та перехідні положення:
пункт 4 викласти у такій редакції:
«4. Кабінету Міністрів України:
протягом трьох місяців забезпечити розробку та прийняття порядку проведення аукціонів з розподілу квот державної підтримки та порядку розподілу квоти між енергетичними кооперативами;
протягом шести місяців забезпечити проведення пілотного аукціону з розподілу квоти підтримки, а також пілотної процедури розподілу квоти між енергетичними кооперативами, розмір яких (квот) визначається у рішеннях про проведення такого пілотного аукціону та такої пілотної процедури.
до 1 грудня 2019 року встановити щорічні квоти державної підтримки, у тому числі квоти для розподілу між енергетичними кооперативами, на наступні 5 років.»;
 
Враховано частково (у частині пілотних аукціонів)  6. Кабінету Міністрів України:
 
    -239- Чижмарь Ю.В.
пункт 4 викласти у наступній редакції:
«4.Кабінету Міністрів України:
протягом трьох місяців забезпечити розробку та прийняття порядку проведення аукціонів з розподілу квот державної підтримки;
протягом шести місяців забезпечити проведення пілотного аукціону з розподілу квоти підтримки, розміром не менше 300 МВт встановленої потужності;
до 1 грудня 2019 року встановити щорічні квоти державної підтримки на наступні 5 років, при цьому у 2020 та 2021 роках щорічні квоти державної підтримки мають бути не меншими 500 МВт встановленої потужності для кожного з цих років
до 1 липня 2019 року забезпечити розробку та прийняття стандартів, вимог та порядку сертифікації для відновлювального палива з побутових відходів»;
 
Відхилено    
230. протягом трьох місяців забезпечити розробку та прийняття порядку проведення аукціонів з розподілу квот державної підтримки;
 
-240- Войціцька В.М.
Пункт 4 розділу ІІ викласти у редакції:
4.Кабінету Міністрів України:
протягом одного місяця забезпечити розробку та прийняття порядку проведення аукціонів з розподілу квот державної підтримки;
протягом двох місяців забезпечити проведення пілотного аукціону з розподілу квоти підтримки, розмір якої визначається у рішенні про проведення такого пілотного аукціону;
до 1 квітня 2019 року встановити щорічні квоти державної підтримки на період до закінчення 2023 року.
 
Відхилено   протягом трьох місяців з дня набрання чинності цим Законом забезпечити розроблення та прийняття порядку проведення аукціонів з розподілу квот підтримки;
 
    -241- Білоцерковець Д.О.
Кіраль С.І.
у Прикінцевих та перехідних положеннях законопроекту:
поточний пункт шостий після слів «протягом трьох місяців забезпечити розробку та прийняття порядку проведення аукціонів з розподілу квот державної підтримки» доповнити словами «до 1 липня 2019 року забезпечити розробку та прийняття стандартів, вимог та порядку сертифікації для відновлювального палива з побутових відходів»;
 
Відхилено    
    -242- Бєлькова О.В.
У Розділі ІІ законопроекту «Прикінцеві та перехідні положення»:
пункт 4 викласти у редакції:
«4. Кабінету Міністрів України:
протягом трьох місяців з дня набрання чинності цим Законом забезпечити розробку та прийняття порядку проведення аукціонів з розподілу квот підтримки;
протягом шести місяців з дня набрання чинності цим Законом, але не пізніше 31 грудня 2019 року, забезпечити проведення пілотного аукціону з розподілу квоти підтримки, розмір якої визначається у рішенні про проведення такого пілотного аукціону;
до 1 грудня 2019 року встановити щорічні квоти державної підтримки на наступні 5 років».
 
Враховано    
231. протягом шести місяців забезпечити проведення пілотного аукціону з розподілу квоти підтримки, розмір якої визначається у рішенні про проведення такого пілотного аукціону;
 
-243- Домбровський О.Г.
У Розділі ІІ законопроекту «Прикінцеві та перехідні положення»:
пункт 4 доповнити новим абзацом такого змісту:
«протягом шести місяців з дати набрання чинності цим Законом розробити законопроект про запровадження стимулюючих механізмів встановлення на електростанціях потужностей для акумуляції електричної енергії;»
 
Враховано   протягом шести місяців з дня набрання чинності цим Законом, але не пізніше 31 грудня 2019 року, забезпечити проведення пілотного аукціону з розподілу квоти підтримки, розмір якої визначається рішенням про проведення такого пілотного аукціону;
протягом шести місяців з дня набрання чинності цим Законом розробити та подати до Верховної Ради України законопроект про запровадження стимулюючих механізмів встановлення на електростанціях потужностей для акумуляції електричної енергії;
 
232. до 1 грудня 2019 року встановити щорічні квоти державної підтримки на наступні 5 років.
 
   до 1 грудня 2019 року встановити річні квоти підтримки на наступних п’ять років.
 
233. 5. Національній комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг:
 
   7. Національній комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг:
 
234. протягом двох місяців забезпечити розробку та затвердження типового договору, передбаченого статтею 71 Закону України «Про ринок електричної енергії»;
 
   протягом двох місяців з дня набрання чинності цим Законом забезпечити розроблення та затвердження типового договору, передбаченого статтею 71 Закону України "Про ринок електричної енергії";
 
235. протягом трьох місяців забезпечити розробку та затвердження типового договору купівлі-продажу електричної енергії між гарантованим покупцем та суб’єктом господарювання, який за результатами аукціону набув право на підтримку.
 
-244- Івченко В.Є.
У розділі ІІ Прикінцеві та перехідні положення:
пункт 5 після слів « право на підтримку» доповнити словами «, або енергетичним кооперативом, який взяв участь у розподілі квоти».
 
Відхилено   протягом трьох місяців з дня набрання чинності цим Законом забезпечити розроблення та затвердження типового договору купівлі-продажу електричної енергії між гарантованим покупцем та суб’єктом господарювання, який за результатами аукціону набув право на підтримку;
протягом трьох місяців з дня набрання чинності цим Законом привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом.
8. Міністерству екології та природних ресурсів України протягом трьох місяців з дня набрання чинності цим Законом забезпечити розроблення та затвердження порядку здійснення контролю за граничними значеннями викидів забруднюючих речовин суб’єктів господарювання, що виробляють електричну енергію з твердого відновленого палива з побутових відходів, а також типову форму, що засвідчує відповідність обсягів викидів об’єкта електроенергетики, що виробляє електричну енергію з твердого відновленого палива з побутових відходів, граничним значенням викидів забруднюючих речовин.
 
    -245- Домбровський О.Г.
У розділі ІІ Прикінцеві та перехідні положення абзацу третього пункт 5 викласти у такій редакції:
«протягом трьох місяців забезпечити розробку та затвердження типового договору купівлі-продажу електричної енергії між гарантованим покупцем та суб’єктом господарювання, який за результатами аукціону набув право на підтримку та привести свої нормативно-правові акти у відповідність до цього Закону.»
 
Враховано    
    -246- Білоцерковець Д.О.
Кіраль С.І.
у Прикінцевих та перехідних положеннях законопроекту:
доповнити новим пунктом восьмим у такій редакції:
«8.Міністерству екології та природних ресурсів України протягом трьох місяців забезпечити розробку та затвердження порядку здійснення контролю за граничними значеннями викидів забруднюючих речовин суб’єктів господарювання, що виробляють електричну енергію з відновлювального палива з побутових відходів, а також типову форму, що засвідчує відповідність викидів об’єкта електроенергетики, що виробляють електричну енергію з відновлювального палива з побутових відходів, граничним значенням викидів забруднюючих речовин».
 
Враховано    
    -247- Чижмарь Ю.В.
доповнити новим пунктом шостим у редакції:
«6.Міністерству екології та природних ресурсів України протягом трьох місяців забезпечити розробку та затвердження порядку здійснення контролю за граничними значеннями викидів забруднюючих речовин суб’єктів господарювання, що виробляють електричну енергію з відновлювального палива з побутових відходів, а також типову форму, що засвідчує відповідність викидів об’єкта електроенергетики, що виробляють електричну енергію з відновлювального палива з побутових відходів, граничним значенням викидів забруднюючих речовин».
 
Враховано    
236. Голова Верховної Ради України
А. ПАРУБІЙ

   Голова Верховної Ради України
А. ПАРУБІЙ