Кількість абзаців - 23 Таблиця поправок


Про внесення змін до законів України "Про комітети Верховної Ради України" та "Про центральні органи виконавчої влади" щодо оптимізації роботи комітетів Верховної Ради України та співвідношення предметів їх відання із сферами діяльності міністерств (Друге читання)

№ п.п. Редакція, прийнята в першому читанні Пропозиції Висновки Остаточна редакція
0. Проект
 
   Проект
 
1. Закон України
 
   Закон України
 
2. Про внесення змін до законів України "Про комітети Верховної Ради України" та "Про центральні органи виконавчої влади" щодо оптимізації роботи комітетів Верховної Ради України та співвідношення предметів їх відання із сферами діяльності міністерств
 
-1- Червакова О.В.
У назві законопроекту після слів "із сферами діяльності міністерств" доповнити словами "і державних органів з конституційним статусом".
 
Відхилено оскільки пропонована назва не узгоджується із змістом законопроекту, який передбачає як оптимізацію роботи комітетів ВРУ так і співвідношення предметів їх відання із сферами діяльності міністерств та центральних органів виконавчої влади  Про внесення змін до законів України "Про комітети Верховної Ради України" та "Про центральні органи виконавчої влади" щодо оптимізації діяльності комітетів Верховної Ради України та співвідношення предметів їх відання із сферами діяльності міністерств
 
3.

 
-2- Семенуха Р.С.
Маркевич Я.В.
Назву законопроекту викласти в такій редакції: "Про внесення змін до деяких законів України щодо оптимізації роботи комітетів Верховної Ради України та співвідношення предметів їх відання із сферами діяльності міністерств".
 
Відхилено оскільки пропонована назва не узгоджується із змістом законопроекту, який передбачає як оптимізацію роботи комітетів ВРУ так і співвідношення предметів їх відання із сферами діяльності міністерств та центральних органів виконавчої влади     
4.

 
-3- Луценко І.С.
Назву законопроекту викласти у такій редакції: "Про внесення змін до Закону України "Про комітети Верховної Ради України" щодо оптимізації роботи комітетів Верховної Ради України"
 
Відхилено оскільки пропонована назва не узгоджується із змістом законопроекту, який передбачає як оптимізацію роботи комітетів ВРУ так і співвідношення предметів їх відання із сферами діяльності міністерств та центральних органів виконавчої влади     
5. Верховна Рада України постановляє:
 
   Верховна Рада України постановляє:
 
6. І. Внести зміни до таких законів України:
 
   1. Внести зміни до таких законів України:
 
7. 1. У Законі України "Про комітети Верховної Ради України" (Відомості Верховної Ради України, 2006 р., №17, ст. 146):
 
   1) у Законі України "Про комітети Верховної Ради України" (Відомості Верховної Ради України, 2006 р., № 17, ст. 146):
 
8. 1) у статті 5:
 
-4- Дубневич Б.В.
Іщейкін К.Є.
Горбунов О.В.
Амельченко В.В.
До пункту 1 розділу І законопроекту пропонується у переліку комітетів Верховної Ради України передбачити Комітет з питань бюджету із збереженням чинної назви цього Комітету і його предметів відання.
 
Відхилено оскільки вбачається недоцільним визначення Законом переліку та назв комітетів, які утворюються для здійснення за окремими напрямами законопроектної роботи, підготовки і попереднього розгляду питань, віднесених до повноважень Верховної Ради України, виконання контрольних функцій. Конституція України не передбачає вимог щодо узгодженості роботи комітетів з центральними органами виконавчої влади.  а) у статті 5:
 
9. а) частини першу та другу викласти в такій редакції:
 
-5- Геращенко І.В.
Іонова М.М.
Сотник О.С.
Білозір О.В.
Масоріна О.С.
Найєм М..
Тіміш Г.І.
Юринець О.В.
До підпункту а) підпункту 1 пункту 1 розділу І законопроекту: "Викласти частини першу та другу цієї статті в такій редакції: "1. Верховна Рада України нового скликання утворює не більше 20 комітетів. Назви та предмети відання комітетів, як правило, мають співвідноситися із сферами діяльності міністерств.
У Верховній Раді України обов’язково створюються комітети, до предметів відання яких належать питання:
1) європейської інтеграції;
2) запобігання та протидії корупції;
3) Регламенту Верховної Ради України.
2. Кількість комітетів, їх назви, предмети відання, а також мінімальна та максимальна кількість осіб, які можуть входити до складу одного комітету, визначається постановою Верховної Ради України".
 
Відхилено оскільки вбачається недоцільним визначення Законом переліку та назв комітетів, які утворюються для здійснення за окремими напрямами законопроектної роботи, підготовки і попереднього розгляду питань, віднесених до повноважень Верховної Ради України, виконання контрольних функцій. Конституція України не передбачає вимог щодо узгодженості роботи комітетів з центральними органами виконавчої влади.  частини першу і другу викласти в такій редакції:
 
    -6- Луценко І.С.
Підпункт "а" підпункту 1 пункту 1 розділу І викласти у такій редакції: "1. У Законі України "Про комітети Верховної Ради України" (відомості Верховної Ради України, 2006 р., № 17, ст. 146):
1) у статті 5: а) частину першу та другу викласти в такій редакції: "1. Верховна Рада України на першій сесії утворює не більше 20 комітетів. 2. Кількість комітетів, їх назви, предмети відання, а також мінімальна та максимальна кількість осіб, які можуть входити до складу одного комітету, визначається постановою Верховної Ради України"
 
Відхилено оскільки вбачається недоцільним визначення Законом кількості комітетів   
10. "1. Верховна Рада України нового скликання утворює не більше 20 комітетів. Назви та предмети відання комітетів, як правило, мають співвідноситися із сферами діяльності міністерств.
 
-7- Продан О.П.
До другого речення абзацу другого підпункту а) підпункту 1 пункту 1 частини першої розділу І законопроекту речення "Назви та предмети відання комітетів, як правило, мають співвідноситися із сферами діяльності міністерств." виключити
 
Відхилено оскільки вбачається недоцільним визначення Законом кількості комітетів  "1. Верховна Рада України нового скликання утворює не більше 20 комітетів. Назви та предмети відання комітетів, як правило, мають співвідноситися із сферами діяльності міністерств.
 
    -8- Червакова О.В.
До абзацу третього підпункту 1 пункту 1 розділу І законопроекту після слів "із сферами діяльності міністерств" доповнити словами "і державних органів з конституційним статусом".
 
Відхилено оскільки комітети як органи Верховної Ради України здійснюють підготовку і розгляд питань віднесених до повноважень Верховної Ради України   
    -9- Співаковський О.В.
До абзацу третього підпункту 1 пункту 1 розділу І законопроекту включити в перелік комітетів, який буде підготовлено до другого читання "Комітет з питань науки і освіти"
 
Відхилено оскільки вбачається недоцільним визначення Законом переліку та назв комітетів, які утворюються для здійснення за окремими напрямами законопроектної роботи, підготовки і попереднього розгляду питань, віднесених до повноважень Верховної Ради України, виконання контрольних функцій. Конституція України не передбачає вимог щодо узгодженості роботи комітетів з центральними органами виконавчої влади.   
    -10- Попов І.В.
До абзацу третього підпункту 1 пункту 1 розділу І законопроекту включити в перелік комітетів, який буде підготовлено до другого читання "Комітет з питань науки і освіти"
 
Відхилено оскільки вбачається недоцільним визначення Законом переліку та назв комітетів, які утворюються для здійснення за окремими напрямами законопроектної роботи, підготовки і попереднього розгляду питань, віднесених до повноважень Верховної Ради України, виконання контрольних функцій. Конституція України не передбачає вимог щодо узгодженості роботи комітетів з центральними органами виконавчої влади.   
    -11- Чижмарь Ю.В.
До абзацу третього підпункту 1 пункту 1 розділу І законопроекту: "Частину першу статті 5 доповнити абзацом другим такого змісту: "Комітети з питань запобігання і протидії корупції, з питань Регламенту та організації роботи Верховної Ради України, з питань свободи слова та інформаційної політики утворюються Верховною Радою України незалежно від наявності комітетів, які співвідносяться із сферами діяльності міністерств". туція України не передбачає вимог щодо узгодженості роботи комітетів із сферами діяльності міністерств та центральними органами виконавчої влади.
 
Відхилено    
    -12- Войцеховська С.М.
До абзацу третього підпункту 1 пункту 1 розділу І законопроекту: "викласти у такій редакції: "Верховна Рада України на першій сесії нового скликання утворює не більше 20 комітетів, при цьому обов’язково утворюються комітети, до предмета відання яких належать питання регламенту, європейської інтеграції та прав людини. Назви та предмети відання інших комітетів, як правило, мають співвідноситися із сферами діяльності міністерств."
 
Відхилено оскільки вбачається недоцільним визначення Законом переліку та назв комітетів, які утворюються для здійснення за окремими напрямами законопроектної роботи, підготовки і попереднього розгляду питань, віднесених до повноважень Верховної Ради України, виконання контрольних функцій. Конституція України не передбачає вимог щодо узгодженості роботи комітетів із сферами діяльності міністерств та центральними органами виконавчої влади.   
    -13- Мороко Ю.М.
До абзацу третього підпункту 1 пункту 1 розділу І законопроекту: "викласти в такій редакції: "1. Верховна Рада України нового скликання утворює не більше 20 комітетів, без урахування комітетів до предметів відання яких належать питання:
а) європейської інтеграції;
б) запобігання і протидії корупції;
в) електронних комунікацій та цифрових технологій;
г) прав людини, національних меншин і міжнаціональних відносин;
ґ) Регламенту та організації роботи Верховної Ради України.
Назви та предмети відання комітетів, як правило, мають співвідноситися із сферами діяльності міністерств".
 
Відхилено оскільки вбачається недоцільним визначення Законом переліку та назв комітетів, які утворюються для здійснення за окремими напрямами законопроектної роботи, підготовки і попереднього розгляду питань, віднесених до повноважень Верховної Ради України, виконання контрольних функцій. Конституція України не передбачає вимог щодо узгодженості роботи комітетів із сферами діяльності міністерств та центральними органами виконавчої влади.   
    -14- Євтушок С.М.
До абзацу третього підпункту 1 пункту 1 розділу І законопроекту: "викласти в такій редакції: "1. Верховна Рада України на першій сесії утворює не більше 20 комітетів Верховної Ради. Назви та предмети відання комітетів, як правило, мають співвідноситися із сферами діяльності міністерств, крім комітету, до відання якого відноситься питання організації роботи Верховної Ради України"
 
Відхилено Ооскільки виконання функцій комітетом, до предмета відання якого відноситься питання організації роботи Верховної Ради України вже передбачено Регламентом Верховної Ради України, як інші окремі комітети   
    -15- Карпунцов В.В.
Абдуллін О.Р.
Тарута С.О.
Данченко О.І.
До абзацу третього підпункту 1 пункту 1 розділу І законопроекту: "Передбачити в переліку комітетів Верховної Ради України Комітет з питань інформатизації та зв’язку
 
Відхилено оскільки вбачається недоцільним визначення Законом переліку та назв комітетів, які утворюються для здійснення за окремими напрямами законопроектної роботи, підготовки і попереднього розгляду питань, віднесених до повноважень Верховної Ради України, виконання контрольних функцій. Конституція України не передбачає вимог щодо узгодженості роботи комітетів із сферами діяльності міністерств та центральними органами виконавчої влади.   
    -16- Сотник О.С.
До абзацу третього підпункту 1 пункту 1 розділу І законопроекту: "викласти у такій редакції: "1. Верховна Рада України на першій сесії нового скликання утворює не більше 20 комітетів. При цьому обов’язково утворюються комітет з питань запобігання та протидії корупції; з питань Регламенту та організації роботи Верховної Ради України; з питань європейської інтеграції. Назви та предмети відання інших комітетів мають співвідноситись із сферами, у яких Кабінет Міністрів України здійснює повноваження відповідно до Закону України "Про Кабінет Міністрів України"
 
Відхилено оскільки вбачається недоцільним визначення Законом переліку та назв комітетів, які утворюються для здійснення за окремими напрямами законопроектної роботи, підготовки і попереднього розгляду питань, віднесених до повноважень Верховної Ради України, виконання контрольних функцій. Конституція України не передбачає вимог щодо узгодженості роботи комітетів із сферами діяльності міністерств та центральними органами виконавчої влади   
    -17- Данченко О.І.
Матузко О.О.
Бабенко В.Б.
Семенуха Р.С.
До абзацу третього підпункту 1 пункту 1 розділу І законопроекту: "викласти в такій редакції: "1. Верховна Рада України нового скликання утворює не менше 20 комітетів. Назви та предмети відання комітетів, як правило, мають співвідноситися із сферами діяльності міністерств, а також центрального органу виконавчої влади в галузі зв’язку, користування радіочастотним ресурсом України, інформатизації та цифровізації".
 
Відхилено Ооскільки комітети як органи Верховної Ради України здійснюють підготовку і розгляд питань віднесених до повноважень Верховної Ради України. Крім того, виокремлення сфери діяльності міністерств можуть поглинатися предметами відання різних комітетів нового скликання і не обмежуватися лише цими питаннями   
    -18- Довбенко М.В.
Рибалка С.В.
Демчак Р.Є.
Жолобецький О.О.
Різаненко П.О.
Романюк В.М.
Фурсін І.Г.
Клімов Л.М.
Поляков М.А.
Лаврик О.В.
До абзацу третього підпункту 1 пункту 1 розділу І законопроекту: "Передбачити в переліку комітетів Верховної Ради України Комітет з питань фінансової політики і банківської діяльності"
 
Відхилено оскільки вбачається недоцільним визначення Законом переліку та назв комітетів, які утворюються для здійснення за окремими напрямами законопроектної роботи, підготовки і попереднього розгляду питань, віднесених до повноважень Верховної Ради України, виконання контрольних функцій. Конституція України не передбачає вимог щодо узгодженості роботи комітетів із сферами діяльності міністерств та центральними органами виконавчої влади.   
    -19- Галасюк В.В.
До абзацу третього підпункту 1 пункту 1 розділу І законопроекту: "Передбачити в переліку комітетів Верховної Ради України Комітет з питань промислової політики та підприємництва"
 
Відхилено оскільки вбачається недоцільним визначення Законом переліку та назв комітетів, які утворюються для здійснення за окремими напрямами законопроектної роботи, підготовки і попереднього розгляду питань, віднесених до повноважень Верховної Ради України, виконання контрольних функцій. Конституція України не передбачає вимог щодо узгодженості роботи комітетів із сферами діяльності міністерств та центральними органами виконавчої влади.   
    -20- Бабенко В.Б.
До абзацу третього підпункту 1 пункту 1 розділу І законопроекту: "викласти в такій редакції: "1. Верховна Рада України нового скликання утворює не більше 20 комітетів, без урахування комітетів до предметів відання яких належать питання:
а) європейської інтеграції;
б) запобігання і протидії корупції;
в) електронних комунікацій та цифрових технологій;
г) прав людини, національних меншин і міжнаціональних відносин;
ґ) Регламенту та організації роботи Верховної Ради України.
Назви та предмети відання комітетів, як правило, мають співвідноситися із сферами діяльності міністерств".
 
Відхилено оскільки вбачається недоцільним визначення Законом переліку та назв комітетів, які утворюються для здійснення за окремими напрямами законопроектної роботи, підготовки і попереднього розгляду питань, віднесених до повноважень Верховної Ради України, виконання контрольних функцій. Конституція України не передбачає вимог щодо узгодженості роботи комітетів із сферами діяльності міністерств та центральними органами виконавчої влади.   
    -21- Семенуха Р.С.
Маркевич Я.В.
До абзацу третього підпункту 1 пункту 1 розділу І законопроекту: "Абзаци другий та третій підпункту "а" пункту 1 розділу І законопроекту замінити абзацами такого змісту: "1. Верховна Рада України утворює не більше 20 комітетів, як правило, з урахуванням галузей та сфер управління, за які відповідають міністерства".
 
Відхилено оскільки комітети як органи Верховної Ради України здійснюють підготовку і розгляд питань віднесених до повноважень Верховної Ради України. Крім того, виокремлення сфери діяльності міністерств можуть поглинатися предметами відання різних комітетів нового скликання і не обмежуватися лише цими питаннями.   
    -22- Сироїд О.І.
Семенуха Р.С.
До абзацу третього підпункту 1 пункту 1 розділу І законопроекту: "викласти у такій редакції: "1. Верховна Рада України цим Законом утворює такі комітети:
1. Комітет у справах аграрної політики;
2. Комітет у справах банківської діяльності, фінансової, податкової та митної політики, пенсійного забезпечення;
3. Комітет у справах бюджету;
4. Комітет у справах депутатської етики та Регламенту;
5. Комітет у справах дотримання Конституції, правової політики, правосуддя та органів правопорядку;
6. Комітет у справах екологічної політики та природокористування;
7. Комітет у справах економічної та регуляторної політики, підприємництва, належного використання надр;
8. Комітет у справах енергетики, зв’язку, транспортної та житлово-комунальної інфраструктури;
9. Комітет у справах європейської інтеграції;
10. Комітет у закордонних справах;
11. Комітет у справах запобігання і протидії корупції;
12. Комітет у справах науки, освіти, культури та молодіжної політики;
13. Комітет у справах національної безпеки, оборони та правового статусу ветеранів;
14. Комітет у справах прав людини та свободи слова;
15. Комітет у справах розвідки та спеціальних служб;
16. Комітет у справах регіональної політики, місцевого самоврядування, земельних відносин та містобудування;
17. Комітет у справах соціальної політики, охорони здоров’я та людей з інвалідністю;
18. Комітет у справах інноваційності та цифризації"
 
Відхилено оскільки вбачається недоцільним визначення Законом переліку та назв комітетів, які утворюються для здійснення за окремими напрямами законопроектної роботи, підготовки і попереднього розгляду питань, віднесених до повноважень Верховної Ради України, виконання контрольних функцій. Конституція України не передбачає вимог щодо узгодженості роботи комітетів із сферами діяльності міністерств та центральними органами виконавчої влади.   
    -23- Рудик С.Я.
Козаченко Л.П.
До абзацу третього підпункту 1 пункту 1 розділу І законопроекту: "викласти в такій редакції: "1. Верховна Рада України нового скликання утворює не більше 20 комітетів, без урахування комітетів до предметів відання яких належать питання:
а) європейської інтеграції;
б) запобігання і протидії корупції;
в) електронних комунікацій та цифрових технологій;
г) прав людини, національних меншин і міжнаціональних відносин;
ґ) Регламенту та організації роботи Верховної Ради України.
Назви та предмети відання комітетів, як правило, мають співвідноситися із сферами діяльності міністерств".
 
Відхилено оскільки вбачається недоцільним визначення Законом переліку та назв комітетів, які утворюються для здійснення за окремими напрямами законопроектної роботи, підготовки і попереднього розгляду питань, віднесених до повноважень Верховної Ради України, виконання контрольних функцій. Конституція України не передбачає вимог щодо узгодженості роботи комітетів із сферами діяльності міністерств та центральними органами виконавчої влади.   
    -24- Березенко С.І.
До абзацу третього підпункту 1 пункту 1 розділу І законопроекту: "Перше речення частини 1 статті 5 Закону України "Про комітети Верховної Ради України" викласти у такій редакції: "1.Верховна Рада України на першій сесії нового скликання обов’язкового утворює Комітет з питань бюджету, Комітет з питань Регламенту та організації роботи Верховної Ради України, а також по одному комітету у відповідності до кількості міністерств"
 
Відхилено оскільки вбачається недоцільним визначення Законом переліку та назв комітетів, які утворюються для здійснення за окремими напрямами законопроектної роботи, підготовки і попереднього розгляду питань, віднесених до повноважень Верховної Ради України, виконання контрольних функцій. Конституція України не передбачає вимог щодо узгодженості роботи комітетів із сферами діяльності міністерств та центральними органами виконавчої влади   
    -25- Левченко Ю.В.
Марченко О.О.
Іллєнко А.Ю.
Головко М.Й.
До абзацу четвертого підпункту 1 пункту 1 розділу 1 законопроекту: "доповнити новим абзацом у такій редакції: "У випадку необхідності забезпечення законодавчого регулювання та контролю у пріоритетних сферах державної політики Верховна Рада України може створювати спеціалізовані комітети, назви та предмети відання яких не будуть співвідноситися із сферами діяльності міністерств."
 
Відхилено оскільки ані Конституція України ані Закон України "Про комітети Верховної Ради України", Регламент ВРУ не передбачає створення спеціалізованих комітетів.   
11. 2. Кількість комітетів, їх назви, предмети відання, а також мінімальна та максимальна кількість осіб, які можуть входити до складу одного комітету, визначається постановою Верховної Ради України";
 
-26- Євтушок С.М.
До абзацу четвертого підпункту 1 пункту 1 розділу 1 законопроекту: "викласти у такій редакції: "2. Кількість комітетів, їх назви, предмети відання, а також мінімальна та максимальна кількість народних депутатів, які можуть входити до складу одного комітету, визначається постановою Верховної Ради України".
 
Відхилено Ооскільки чинний закон вже передбачає затвердження Верховною Радою України, кількість комітетів, їх назви, предмети відання, а також визначення мінімальної та максимальної кількості осіб, які можуть входити до складу одного комітету  2. Кількість комітетів, їх назви, предмети відання, а також мінімальна та максимальна кількість осіб, які можуть входити до складу одного комітету, визначаються постановою Верховної Ради України";
 
    -27- Семенуха Р.С.
Маркевич Я.В.
До абзацу четвертого підпункту 1 пункту 1 розділу 1 законопроекту: "Викласти в такій редакції: "2. Назви комітетів, предмети відання, мінімальна та максимальна кількість народних депутатів України, які можуть входити до складу одного комітету, визначаються постановою Верховної Ради України."
 
Відхилено оскільки чинний закон вже передбачає затвердження Верховною Радою України, кількість комітетів, їх назви, предмети відання, а також визначення мінімальної та максимальної кількості осіб, які можуть входити до складу одного комітету.   
    -28- Сироїд О.І.
Семенуха Р.С.
До абзацу четвертого підпункту 1 пункту 1 розділу 1 законопроекту: "У частині другій слова "Кількість комітетів, їх назви," та слова "а також" виключити, слова "визначається" замінити словами "та їхній персональний склад визначаються", слово "осіб" замінити словами "народних депутатів України"
 
Відхилено Ооскільки чинний закон вже передбачає затвердження Верховною Радою України, кількість комітетів, їх назви, предмети відання, а також визначення мінімальної та максимальної кількості осіб, які можуть входити до складу одного комітету.   
    -29- Березенко С.І.
До абзацу четвертого підпункту 1 пункту 1 розділу 1 законопроекту:
"У частині 2 статті 5 Закону України "Про комітети Верховної Ради України" слово "одного" замінити словом "кожного"
 
Відхилено ооскільки принцип формування комітетів стосується всіх комітетів, отже і кожного окремого комітету   
12. &
;  
-30- Семенуха Р.С.
Маркевич Я.В.
До абзацу п’ять-вісім підпункту 1 пункту 1 розділу 1 законопроекту: "замінити одним підпунктом "б" такого змісту: "б) перше речення частини четвертої доповнити словами "лише у разі утворення нового міністерства або реорганізації чи ліквідації існуючого міністерства".
 
Відхилено оскільки перелік комітетів є первинним по відношенню до створення міністерств  частину третю виключити;
 
13. в) у частині четвертій:
 
-31- Продан О.П.
До абзацу сьомого підпункту 1 пункту 1 розділу І законопроекту: "Абзац другий підпункту в) пункту 1 частин першої розділу І законопроекту виключити".
 
Відхилено оскільки Регламент Верховної Ради України передбачає створення комітетів з урахуванням вимог ЗУ "Про комітети ВР України" та Регламенту ВР України, а затвердження кількісного складу комітетів передбачається, зокрема, в статтях 5, 8, 37 ЗУ "Про комітети ВР України", що потребуватиме змін до низки статей цього Закону  у частині четвертій:
 
    -32- Євтушок С.М.
До абзаців шостого - восьмого підпункту 1 пункту 1 розділу І законопроекту: "викласти у такій редакції: "4. У разі утворення нового міністерства або реорганізації чи ліквідації існуючого міністерства, Верховна Рада України має утворити новий або ліквідувати раніше створений комітет, змінити назву комітету чи предмет його відання. При утворенні нового комітету одночасно приймається рішення про його предмет відання та персональний склад із одночасним внесенням змін до рішення Верховної Ради України про кількість комітетів, їх назви та предмети відання."
 
Відхилено Ооскільки Конституція України не передбачає вимог щодо узгодженості роботи комітетів із сферами діяльності міністерств та центральними органами виконавчої влади.   
    -33- Тимошенко Ю.В.
До абзаців шостого - восьмого підпункту 1 пункту 1 розділу І законопроекту: "частину четверту статті 5 Закону України "Про комітети Верховної Ради України" викласти в такій редакції: "4. Верховна Рада України може утворити новий або ліквідувати раніше створений комітет, змінити назву комітету чи предмет його відання з урахуванням вимог, передбачених частиною першою статті 5 цього Закону. При утворенні нового комітету одночасно приймається рішення про його предмет відання та персональний склад із одночасним внесенням змін до рішення Верховної Ради України про кількість комітетів, їх назви та предмети відання.".
 
Відхилено Ооскільки Конституція України не передбачає вимог щодо узгодженості роботи комітетів із сферами діяльності міністерств та центральними органами виконавчої влади   
    -34- Сироїд О.І.
Семенуха Р.С.
До абзаців шостого - восьмого підпункту 1 пункту 1 розділу І законопроекту: "Частину четверту виключити"
 
Відхилено Ооскільки ця пропозиція не узгоджується з частиною п’ятою статті 5, а також статті 8 (щодо особливості ліквідації комітетів) ЗУ "Про комітети ВР України"   
    -35- Луценко І.С.
До абзаців шостого – восьмого підпункту 1 пункту 1 розділу І законопроекту: "викласти у такій редакції: "у другому реченні частини четвертої слова "кількісний склад комітетів" замінити словами "кількість комітетів, їх назви та предмети відання"
 
Відхилено ооскільки визначення "кількісного складу комітетів" не є тотожним змісту "кількість комітетів, їх назви та предмети відання"   
    -36- Березенко С.І.
До абзацу сьомого підпункту 1 пункту 1 розділу І законопроекту: "У частині 4 статті 5 Закону України "Про комітети Верховної Ради України" слова "лише у разі утворення нового міністерства або реорганізації чи ліквідації існуючого міністерства" замінити словами "лише у разі утворення нового міністерства, реорганізації, ліквідації або зміни назви існуючого міністерства"
 
Відхилено Ооскільки Конституція України не передбачає вимог щодо узгодженості роботи комітетів із сферами діяльності міністерств та центральними органами виконавчої влади.   
    -37- Левченко Ю.В.
Марченко О.О.
Іллєнко А.Ю.
Головко М.Й.
До абзацу сьомго підпункту 1 пункту 1 розділу І законопроекту: "абзац 2 пункту "в)" підпункту 1 пункту 1 розділу 1 Законопроекту виключити"
 
Відхилено Ооскільки Регламент Верховної Ради України передбачає створення комітетів з урахуванням вимог ЗУ "Про комітети ВР України" та Регламенту ВР України, а затвердження кількісного складу комітетів передбачається, зокрема, в статтях 5, 8, 37 ЗУ "Про комітети ВР України", що потребуватиме змін до низки статей цього Закону   
14. перше речення доповнити словами "лише у разі утворення нового міністерства або реорганізації чи ліквідації існуючого міністерства";
 
   перше речення доповнити словами "лише у разі утворення нового міністерства або реорганізації чи ліквідації існуючого міністерства";
 
15. у другому реченні слова "кількісний склад комітетів" замінити словами "кількість комітетів, їх назви та предмети відання";
 
   у другому реченні слова "кількісний склад комітетів" замінити словами "кількість комітетів, їх назви та предмети відання";
 
16. 2) у статті 8:
 
-38- Сироїд О.І.
Семенуха Р.С.
До підпункту 2 пункту 1 розділу І законопроекту: "Статтю 8 виключити"
 
Відхилено Ооскільки ця пропозиція не узгоджується з частиною п’ятою статті 5 ЗУ "Про комітети ВР України"  б) у статті 8:
 
17. а) друге речення частини першої виключити;
 
-39- Євтушок С.М.
До підпункту а) підпункту 2 пункту 1 розділу І законопроекту: "Пункт 1 статті 8 Закону України "Про комітети Верховної Ради України" залишити без змін у редакції чинного Закону."
 
Відхилено   друге речення частини першої виключити;
 
    -40- Юринець О.В.
До підпункту а) підпункту 2 пункту 1 розділу І законопроекту: "Частину першу статтю 8 викласти в такій редакції: "1. У разі якщо кількісний склад комітету стає меншим від мінімального кількісного складу, встановленого Верховною Радою України відповідно до статі 5 цього Закону, Голова Верховної Ради України за поданням комітету, до відання якого відноситься питання організації роботи Верховної Ради України, повідомляє про це на пленарному засіданні і пропонує депутатським фракціям, які не використали визначені для них квоти представництва в цьому комітеті, запропонувати Верховної Раді України кандидатури народних депутатів України для обрання до складу комітету. Якщо протягом місяця з дня повідомлення Голови Верховної Ради України кількісний склад комітету не збільшився згідно з вимогами, встановленими цим Законом та Регламентом Верховної Ради України, комітет, до предмета відання якого відноситься питання організації роботи Верховної Ради України, після консультацій з керівниками депутатських фракцій у Верховній Раді України може внести на розгляд Верховної Ради України пропозицію про ліквідацію такого комітету з одночасною передачею предмета відання цього комітету іншому комітету Верховної Ради України".
 
Відхилено Ооскільки ЗУ "Про комітети ВР України" не передбачає "передання" питання предмета відання ліквідованого комітету іншому   
18. б) у частині другій слова "у випадках, передбачених частиною першою цієї статті і пунктом 4 частини шостої статті 43 цього Закону" замінити словами "у випадку, передбаченому частиною четвертою статті 5 цього Закону";
 
   у частині другій слова і цифри "у випадках, передбачених частиною першою цієї статті і пунктом 4 частини шостої статті 43 цього Закону" замінити словами і ціфрами "у випадку, передбаченому частиною четвертою статті 5 цього Закону";
 
19. 3) у частині шостій статті 43 пункти 3 і 4 виключити.
 
-41- Євтушок С.М.
До підпункту 3 пункту 1 розділу І законопроекту: "Пункт 3 частини шостої статті 43 залишити без змін у редакції чинного Закону."
 
Відхилено   в) пункти 3 і 4 частини шостої статті 43 виключити;
 
    -42- Луценко І.С.
До підпунктів 2, 3 пункту 1 та пункту 2 розділу І законопроекту: "Підпункти 2,3 пункту 1, пункт 2 розділу І виключити"
 
Відхилено Ооскільки Комітет не підтримує ідею змін до Закону України "Про комітети ВР України"   
    -43- Березенко С.І.
До підпункту 3 пункту 1 розділу І законопроекту: "Пункт 3 частини 6 статті 43 Закону України "Про комітети Верховної Ради України" викласти у такій редакції: "3) рішення про зміну складу комітету"
 
Відхилено Ооскільки процедура зміни складу комітетів передбачено положеннями статті 7 ЗУ "Про комітети ВРУ" і не пов’язана з діяльністю самого комітету   
20. 2. Частину першу статті 5 Закону України "Про центральні органи виконавчої влади" (Відомості Верховної Ради України, 2011 р., № 38, ст.385; 2014 р., № 13, ст.223) викласти в такій редакції:
 
-44- Продан О.П.
До пункту 2 розділу І законопроекту: "Частину другу розділу І законопроекту виключити."
 
Відхилено   2) частину першу статті 5 Закону України "Про центральні органи виконавчої влади" (Відомості Верховної Ради України, 2011 р., № 38, ст. 385; 2014 р., № 13, ст. 223) викласти в такій редакції:
 
21. "1. Кабінет Міністрів України, діючи в межах коштів, передбачених на утримання органів виконавчої влади, за поданням Прем'єр-міністра України утворює не більше 20 міністерств, а також інші центральні органи виконавчої влади, кількість та найменування яких визначає відповідною постановою. Реорганізація або ліквідація міністерств та інших центральних органів виконавчої влади здійснюється Кабінетом Міністрів України за поданням Прем'єр-міністра України".
 
-45- Войцеховська С.М.
До абзацу 2 пункту 2 розділу І законопроекту: "викласти у такій редакції: "1. Кабінет Міністрів України, діючи в межах коштів, передбачених на утримання органів виконавчої влади, за поданням Прем'єр-міністра України утворює, як правило, не більше 20 міністерств, а також інші центральні органи виконавчої влади, кількість та найменування яких визначає відповідною постановою. Реорганізація або ліквідація міністерств та інших центральних органів виконавчої влади здійснюється Кабінетом Міністрів України за поданням Прем'єр-міністра України".
 
Відхилено   "1. Кабінет Міністрів України у межах коштів, передбачених на утримання органів виконавчої влади, за поданням Прем'єр-міністра України утворює не більше 20 міністерств, а також інші центральні органи виконавчої влади, кількість та найменування яких визначаються відповідною постановою. Реорганізація та ліквідація міністерств та інших центральних органів виконавчої влади здійснюються Кабінетом Міністрів України за поданням Прем'єр-міністра України".
 
    -46- Березенко С.І.
У частині 1 статті 5 Закону України "Про центральні органи виконавчої влади", слова "не більше 20 міністерств", замінити словами "Комітет з питань бюджету, Комітет з питань Регламенту та організації роботи Верховної Ради України, та по одному комітету у відповідності до кількості міністерств"
 
Відхилено оскільки вбачається недоцільним визначення Законом переліку та назв комітетів, які утворюються для здійснення за окремими напрямами законопроектної роботи, підготовки і попереднього розгляду питань, віднесених до повноважень Верховної Ради України, виконання контрольних функцій. Конституція України не передбачає вимог щодо узгодженості роботи комітетів із сферами діяльності міністерств та центральними органами виконавчої влади.   
22. 3. Цей Закон набирає чинності з дня набуття повноважень Верховної Ради України дев’ятого скликання.

   2. Цей Закон набирає чинності з дня набуття повноважень Верховною Радою України дев’ятого скликання.