Кількість абзаців - 24 Таблиця поправок


Про внесення змін до деяких законів України щодо розподілу посад у комітетах Верховної Ради України за принципом д'Ондта (Друге читання)

№ п.п. Редакція, прийнята в першому читанні Пропозиції Висновки Остаточна редакція
0. Проект
 
   Проект
 
1. Закон України
 
   Закон України
 
2. Про внесення змін до деяких законів України щодо розподілу посад у комітетах Верховної Ради України за принципом д’Ондта
 
-1- Дерев'янко Ю.Б.
У назві законопроекту та по всьому тексту виключити слова «за принципом д’Ондта»
 
Відхилено скільки назва закону має стисло викладати зміст закону-  Про внесення змін до деяких законів України щодо розподілу посад у комітетах Верховної Ради України за принципом д’Ондта
 
3.

 
-2- Левченко Ю.В.
Іллєнко А.Ю.
Головко М.Й.
Осуховський О.І.
Марченко О.О.
В тексті законопроекту після слів «депутатських фракцій» в усіх числах та родах доповнити словами «та групи позафракційних депутатів (включає в себе усіх позафракційних депутатів)» в усіх відповідних числах та родах.»
 
Відхилено законом України «Про статус народного депутата України», Регламентом Верховної Ради України не передбачено обрання позафракційних народних депутатів України до складу комітетів ВР України. До того ж ч. 1 ст. 13 ЗУ «Про статус народного депутата України» визначено, що народні депутати України мають право об'єднуватися в депутатські фракції та депутатські групи, а згідно з ч.4 ст. 59 Регламенту ВР України позафракційні народні депутати можуть входити до складу депутатських фракцій або об'єднуватися у депутатську групу народних депутатів     
4. Верховна Рада України постановляє:
 
   Верховна Рада України постановляє:
 
5. 1. Внести зміни до таких законів України:
 
   1. Внести зміни до таких законів України:
 
6. 1) у Законі України «Про комітети Верховної Ради України» (Відомості Верховної Ради України, 2006 р., № 17, ст. 146):
 
   1) у Законі України «Про комітети Верховної Ради України» (Відомості Верховної Ради України, 2006 р., № 17, ст. 146):
 
7. а) частину другу статті 6 викласти в такій редакції:
 
-3- Луценко І.С.
До підпункту а) пункту 1 розділу 1 законопроекту: «викласти у такій редакції: «а) частину другу статті 6 викласти в такій редакції: «2. Обрання народних депутатів України на посади голів комітетів, перших заступників, заступників, секретарів та членів комітетів здійснюється на основі пропозицій депутатських фракцій (груп) за принципом д’Ондта.
Пропозиції депутатських фракцій (груп) щодо обрання народних депутатів України на посади голів комітетів, перших заступників та секретарів надаються з урахуванням принципу гендерної рівності. Представництво осіб однієї статі у пропозиціях фракції (групи) щодо обрання народних депутатів України на посади голів комітетів, перших заступників та секретарів, окрім випадків, коли склад депутатської фракції (групи) не дозволяє забезпечити урахування принципу гендерної рівності, має становити не менше 30 відсотків загальної кількості посад, отриманих фракцією (групою) за принципом д’Ондта.
За принципом д’Ондта зазначені посади розподіляються між депутатськими фракціями (групами) послідовно, одна за іншою. Чергову у зазначеній послідовності посади отримує та депутатська фракція (група), яка має найбільшу квоту (визначену з точністю до сотих), що обчислюється за формулою К = Ф : (П+1), де Ф – загальна кількість членів депутатської фракції (групи), а П – кількість посад, отриманих депутатською фракцією (групою) до даного кроку. Розподіл посад відбувається в наступному порядку: голови комітетів, перші заступники, секретарі, заступники, члени комітетів. Після кожної отриманої посади квота депутатської фракції перераховується з урахуванням нової кількості отриманих посад.
Пропозиції щодо обрання народного депутата України на відповідну посаду до конкретного комітету вносяться до Верховної Ради України депутатськими фракціями у порядку черговості, отриманої в результаті застосування принципу д’Ондта відповідно до абзацу другого цієї частини, починаючи з депутатської фракції, кількісний склад якої є найбільшим.
Заява про обрання народного депутата України на відповідну посаду до конкретного комітету, погоджена з депутатською фракцією, до складу якої він входить, подається до Верховної Ради України.»
 
Відхилено оскільки, формула, яка лежить в основі принципу д’Ондта не містить змінної яка б відповідала за гендерний принцип та впливала на «черговість» отриману за результатами обчислення квот за принципом д’Ондта  а) частину другу статті 6 викласти в такій редакції:
 
    -4- Чорновол Т.М.
До підпункту а) пункту 1 розділу 1 законопроекту: «викласти в наступній редакції: «а) частину другу статті 6 викласти в такій редакції: «2. Обрання народних депутатів України на посади голів комітетів, перших заступників, заступників, секретарів та членів комітетів здійснюється у порядку передбаченому Регламентом Верховної Ради України.»
 
Відхилено Регламент Верховної Ради України це процесуальний нормативно-правовий акт, який визначає порядок роботи Верховної Ради України та її органів, а ЗУ «Про комітети Верховної Ради України» визначає правовий статус комітетів, їх функції та організаційні основи діяльності   
    -5- Войцеховська С.М.
До підпункту а) пункту 1 розділу 1 законопроекту: «викласти в такій редакції: «2. Обрання народних депутатів України на посади голів комітетів, перших заступників, заступників, секретарів та членів комітетів здійснюється на основі пропозицій депутатських фракцій за принципом д’Ондта, з урахуванням паритетного представництва жінок і чоловіків.»
 
Відхилено Оскільки «Принцип д’Ондта» передбачає обчислення «черговості» отримання посад депутатськими фракціями (депутатськими групами). Формула, яка лежить в основі згадуваного принципу не містить змінних які б відповідали за гендерний принцип   
    -6- Писаренко В.В.
До підпункту а) пункту 1 розділу 1 законопроекту: «викласти в наступній редакції: «2. Обрання народних депутатів України на посади голів комітетів, перших заступників, заступників, секретарів та членів комітетів здійснюється на основі пропозицій депутатських фракцій (депутатських груп) та груп позафракційних народних депутатів за принципом д’Ондта.»
Група позафракційних народних депутатів у кількості, не меншій за кількісний склад найменшої депутатської групи подає пропозиції на обрання народних депутатів України на посади голів комітетів, перших заступників, заступників, секретарів та членів комітетів до Апарату Верховної Ради України, разом із:
1) підписаним листом із особистими підписами усіх народних депутатів України, що увійшли до її складу;
2) рішенням групи про визначення з її складу уповноваженого представника.
Народний депутат України не може одночасно входити до складу різних груп позафракційних народних депутатів.
Рішення групи позафракційних народних депутатів про надання пропозицій на обрання народних депутатів України на посади голів комітетів, перших заступників, заступників, секретарів та членів комітетів та визначення з її складу уповноваженого представника та приймається більшістю народних депутатів України, що увійшли до її складу.»
 
Відхилено аконом України «Про статус народного депутата України», Регламентом Верховної Ради України не передбачено обрання позафракційних народних депутатів України до складу комітетів ВР України. До того ж ч. 1 ст. 13 ЗУ «Про статус народного депутата України» передбачено, що народні депутати України мають право об'єднуватися в депутатські фракції та депутатські групи, а згідно з ч.4 ст. 59 Регламенту ВР України позафракційні народні депутати можуть входити до складу депутатських фракцій або об'єднуватися у депутатську групу народних депутатів   
    -7- Чижмарь Ю.В.
До підпункту а) пункту 1 розділу 1 законопроекту: «доповнити частину другу статті 6 Закону України «Про комітети Верховної Ради України» новим абзацом такого змісту: «Посади голів комітетів з питань запобігання і протидії корупції, з питань Регламенту та організації роботи Верховної Ради України, з питань свободи слова та інформаційної політики не розподіляються між депутатськими фракціями, які входять до складу коаліції.»
 
Відхилено Чинним Регламентом Верховної Ради України, а також запропонованими змінами до нього (законопроект реєстр. № 5522) не передбачено розподіл керівних посад комітетів ВР України між коаліцією та іншими депутатськими фракціями (депутатськими групами), які не входять до її складу.   
    -8- Дерев'янко Ю.Б.
До абзацу другому підпункту а) пункту 1 розділу 1 законопроекту: «доповнити словами та реченням такого змісту: « (депутатських груп) та позафракційних народних депутатів. До депутатської фракції (депутатської групи) для цієї статі прирівнюється група позафракційних народних депутатів, утворена для розподілу посад у комітетах Верховної Ради України за таким принципом: від кожних 20 позафракційних народних депутатів – 1 представник.»
 
Відхилено аконом України «Про статус народного депутата України», Регламентом Верховної Ради України не передбачено обрання позафракційних народних депутатів України до складу комітетів ВР України. До того ж ч. 1 ст. 13 ЗУ «Про статус народного депутата України» передбачено, що народні депутати України мають право об'єднуватися в депутатські фракції та депутатські групи, а згідно з ч.4 ст. 59 Регламенту ВР України позафракційні народні депутати можуть входити до складу депутатських фракцій або об'єднуватися у депутатську групу народних депутатів   
    -9- Сотник О.С.
До підпункту а) пункту 1 розділу 1 законопроекту: «частину другу статті 6 Закону України «Про комітети Верховної Ради України» викласти у такій редакції: «2. Розподіл посад голів комітетів, перших заступників, заступників, секретарів та членів комітетів здійснюється за принципом д’Ондта в порядку, передбаченому Регламентом Верховної Ради України, з урахуванням обмежень, передбачених частиною четвертою – шостою цієї статті.»
 
Відхилено Регламент Верховної Ради України це процесуальний нормативно-правовий акт, який визначає порядок роботи Верховної Ради України та її органів, а ЗУ «Про комітети Верховної Ради України» визначає правовий статус комітетів, їх функції та організаційні основи діяльності   
8. «2. Обрання народних депутатів України на посади голів комітетів, перших заступників, заступників, секретарів та членів комітетів здійснюється на основі пропозицій депутатських фракцій за принципом д’Ондта.
 
-10- Семенуха Р.С.
Маркевич Я.В.
До абзаців другого – п’ятого підпункту а) пункту 1 розділу 1 законопроекту: «після словосполучення «депутатська фракція» у відповідному відмінку та числі доповнити словосполученням « (депутатська група)» у відповідному відмінку та числі.»
 
Відхилено Відповідно до частини шостої статті 59 Регламенту Верховної Ради України зареєстрована депутатська група має права депутатської фракції  «2. Обрання народних депутатів України на посади голів комітетів, перших заступників, заступників, секретарів та членів комітетів здійснюється на основі пропозицій депутатських фракцій за принципом д’Ондта.
 
    -11- Лубінець Д.В.
Валентиров С.В.
Пономарьов О.С.
До підпункту а) пункту 1 розділу 1 законопроекту: «внести такі зміни: «у частині другій статті 6 Закону України «Про комітети Верховної Ради України» абзаци 2 – 4 виключити;»
 
Відхилено Правовий статус комітетів, їх функції та організаційні основи діяльності визначаються ЗУ «Про комітети Верховної Ради України». Регламент Верховної Ради України визначає порядок роботи Верховної Ради України та її органів   
9. За принципом д’Ондта зазначені посади розподіляються між депутатськими фракціями послідовно, одна за іншою. Чергову у зазначеній послідовності посаду отримує та депутатська фракція, яка має найбільшу квоту (визначену з точністю до сотих), що обчислюється за формулою К = Ф : (П+1), де Ф — загальна кількість членів депутатської фракції, а П — кількість посад, отриманих депутатською фракцією до даного кроку. Після кожної отриманої посади квота депутатської фракції перераховується з урахуванням нової кількості отриманих посад.
 
-12- Писаренко В.В.
До абзацу третього підпункту а) пункту 1 розділу 1 законопроекту: «викласти в такій редакції: «За принципом д’Ондта зазначені посади розподіляються між депутатськими фракціями (депутатськими групами) та групами позафракційних народних депутатів послідовно, одна за іншою. Чергову у зазначеній послідовності посаду отримує та депутатська фракція (депутатська група) чи група позафракційних народних депутатів, яка має найбільшу квоту (визначену з точністю до сотих), що обчислюється за формулою К = Ф : (П+1), де Ф — загальна кількість членів депутатської фракції (депутатської групи) чи групи позафракційних народних депутатів, а П — кількість посад, отриманих депутатською фракцією (депутатською групою) чи групою позафракційних народних депутатів до даного кроку. Після кожної отриманої посади квота депутатської фракції (депутатської групи) групи позафракційних народних депутатів перераховується з урахуванням нової кількості отриманих посад.»
 
Відхилено аконом України «Про статус народного депутата України», Регламентом Верховної Ради України не передбачено обрання позафракційних народних депутатів України до складу комітетів ВР України. До того ж ч. 1 ст. 13 ЗУ «Про статус народного депутата України» передбачено, що народні депутати України мають право об'єднуватися в депутатські фракції та депутатські групи, а згідно з ч.4 ст. 59 Регламенту ВР України позафракційні народні депутати можуть входити до складу депутатських фракцій або об'єднуватися у депутатську групу народних депутатів  За принципом д’Ондта зазначені посади розподіляються між депутатськими фракціями послідовно, одна за іншою. Чергову в зазначеній послідовності посаду отримує та депутатська фракція, яка має найбільшу квоту (визначену з точністю до сотих), що обчислюється за формулою: К = Ф : (П+1), де Ф — загальна кількість членів депутатської фракції, а П — кількість посад, отриманих депутатською фракцією до даного кроку. Після кожної отриманої посади квота депутатської фракції перераховується з урахуванням нової кількості отриманих посад.
 
    -13- Сироїд О.І.
Семенуха Р.С.
До абзацу третього підпункту а) пункту 1 розділу 1 законопроекту: «у другому абзаці слова «загальна кількість членів депутатської фракції» замінити словами та розділовим знаком «кількість депутатських мандатів, отриманих відповідною політичною партією у загальнодержавному та одномандатних виборчих округах»
 
Відхилено скільки саме на основі пропозицій депутатських фракцій здійснюється обрання народних депутатів України на керівні посади та членів комітетів. Крім цього, згідно з частиною першою статті 81 Регламенту ВР України, частиною першою статті 14 ЗУ «Про статус народного депутата України» список кандидатур на вищезгадані посади та членів комітету схвалюється за поданням саме депутатських фракцій   
10. Пропозиції щодо обрання народного депутата України на відповідну посаду до конкретного комітету вносяться до Верховної Ради України депутатськими фракціями у порядку черговості, отриманої в результаті застосування принципу д’Ондта відповідно до абзацу другого цієї частини, починаючи з депутатської фракції, кількісний склад якої є найбільшим.
 
-14- Дерев'янко Ю.Б.
До абзацу четвертого підпункту а) пункту 1 розділу 1 законопроекту: «слова «за принципу д’Ондта» виключити»
 
Відхилено е відповідає пункту 18 Рекомендацій щодо внутрішньої реформи та підвищення інституційної спроможності Верховної Ради України (Постанова ВР України від 17.03.2016 № 1035-VІІІ)  Пропозиції щодо обрання народного депутата України на відповідну посаду до конкретного комітету вносяться до Верховної Ради України депутатськими фракціями у порядку черговості, отриманої в результаті застосування принципу д’Ондта відповідно до абзацу другого цієї частини, починаючи з депутатської фракції, кількісний склад якої є найбільшим.
 
    -15- Войцеховська С.М.
До абзацу четвертого підпункту а) пункту 1 розділу 1 законопроекту: «викласти в такій редакції: «Пропозиції щодо обрання народного депутата України на відповідну посаду до конкретного комітету вносяться до Верховної Ради України депутатськими фракціями у порядку черговості, отриманої в результаті застосування принципу д’Ондта відповідно до абзацу другого цієї частини, починаючи з депутатської фракції, кількісний склад якої є найбільшим та з урахуванням паритетного представництва жінок і чоловіків.»
 
Відхилено Дана пропозиція не узгоджується з положеннями законів України «Про вибори народних депутатів України» та «Про політичні партії в Україні» щодо формування списків кандидатів у народні депутати України шляхом чергування чоловіків і жінок, тим самим реалізуючи принцип паритету, що унеможливлює імплементацію пропонованої норми щодо урахування паритетного представництва жінок і чоловіків при формуванні персонального складу членів комітетів   
    -16- Писаренко В.В.
До абзацу четвертого підпункту а) пункту 1 розділу 1 законопроекту: «викласти в такій редакції: «Пропозиції щодо обрання народного депутата України на відповідну посаду до конкретного комітету вносяться до Верховної Ради України депутатськими фракціями (депутатськими групами) групами позафракційних народних депутатів у порядку черговості, отриманої в результаті застосування принципу д’Ондта відповідно до абзацу другого цієї частини, починаючи з депутатської фракції (депутатської групи) групи позафракційних народних депутатів, кількісний склад якої є найбільшим.»
 
Відхилено аконом України «Про статус народного депутата України», Регламентом Верховної Ради України не передбачено обрання позафракційних народних депутатів України до складу комітетів ВР України. До того ж ч. 1 ст. 13 ЗУ «Про статус народного депутата України» передбачено, що народні депутати України мають право об'єднуватися в депутатські фракції та депутатські групи, а згідно з ч.4 ст. 59 Регламенту ВР України позафракційні народні депутати можуть входити до складу депутатських фракцій або об'єднуватися у депутатську групу народних депутатів   
11. Заява про обрання народного депутата України на відповідну посаду до конкретного комітету, погоджена з депутатською фракцією, до складу якої він входить, подається до Верховної Ради України»;
 
-17- Писаренко В.В.
До абзацу п’ятого підпункту а) пункту 1 розділу 1 законопроекту: «викласти в такій редакції «Заява про обрання народного депутата України на відповідну посаду до конкретного комітету, погоджена з депутатською фракцією (депутатською групою), до складу якої він входить, подається до Верховної Ради України»
 
Відхилено Відповідно до частини шостої статті 59 Регламенту Верховної Ради України зареєстрована депутатська група має права депутатської фракції  Заява про обрання народного депутата України на відповідну посаду до конкретного комітету, погоджена з депутатською фракцією, до складу якої він входить, подається до Верховної Ради України»;
 
    -18- Писаренко В.В.
До підпункту а) пункту 1 розділу 1 законопроекту: «доповнити новим абзацом шостим такого змісту: «Заява про обрання народного депутата України на відповідну посаду до конкретного комітету, погоджена більшістю голосів позафракційних народних депутатів зі складу групи, що сформована відповідно до абзацу другого частини другої цієї статті, подається до Верховної Ради України за підписом уповноваженого представництва цієї групи»
 
Відхилено аконом України «Про статус народного депутата України», Регламентом Верховної Ради України не передбачено обрання позафракційних народних депутатів України до складу комітетів ВР України. До того ж ч. 1 ст. 13 ЗУ «Про статус народного депутата України» передбачено, що народні депутати України мають право об'єднуватися в депутатські фракції та депутатські групи, а згідно з ч.4 ст. 59 Регламенту ВР України позафракційні народні депутати можуть входити до складу депутатських фракцій або об'єднуватися у депутатську групу народних депутатів   
    -19- Сироїд О.І.
Семенуха Р.С.
До підпункту а) пункту 1 розділу 1 законопроекту: «додати частину другу статті 6 Закону України «Про комітети Верховної Ради України» новим третім абзацом такого змісту: «За принципом д’Ондта окремо розподіляються посади голів комітетів, перших заступників, заступників, секретарів та членів комітетів. Для розподілу кожного виду із зазначених посад квота за принципом д’Ондта визначається окремо.» Відповідно абзац третій вважати абзацом четвертим.»
 
Відхилено Не враховує положення частини п’ятої статті 6 ЗУ «Про комітети ВР України», а саме голова комітету, його перший заступник та секретар комітету не можуть бути членами однієї фракції   
    -20- Сироїд О.І.
Семенуха Р.С.
До підпункту а) пункту 1 розділу 1 законопроекту: «додати частину другу статті 6 Закону України «Про комітети Верховної Ради України» новим абзацом п’ятим такого змісту: «Участь у розподілі посад у комітетах можуть брати лише депутатські фракції, сформовані політичними партіями, які взяли участь у розподілі депутатських мандатів у загальнодержавному виборчому окрузі.»
 
Відхилено Обмежуються права депутатських груп у розподілі посад в комітетах ВР України, а відповідно до ч. 6 ст. 59 Регламенту ВР України зареєстрована депутатська група має права депутатської фракції   
    -21- Сироїд О.І.
Семенуха Р.С.
До підпункту а) пункту 1 розділу 1 законопроекту: «додати частину другу статті 6 Закону України «Про комітети Верховної Ради України» новими абзацом шостим такого змісту: «Депутатська фракція може відмовитись від участі у розподілі посад голів комітетів, перших заступників, заступників, секретарів та членів комітетів відповідно до абзацу другого цієї частини. У такому разі розподіл посад відбувається без врахування квоти такої фракції.».
Абзац четвертий вважати абзацом сьомим»
 
Відхилено Автор не визначає обов’язкові дії, які б свідчили про відмову депутатської фракції від участі у розподілі посад, що може призвести до штучного блокування процедури формування персонального складу комітетів   
    -22- Сироїд О.І.
Семенуха Р.С.
До підпункту а) пункту 1 розділу 1 законопроекту: «додати частину другу статті 6 Закону України «Про комітети Верховної Ради України» новим абзацом восьмим такого змісту: «Народні депутати, які не входять до складу жодної депутатської фракції, подають заяви про обрання на посаду члена конкретного комітету після завершення розподілу посад в комітетах між депутатськими фракціями».
 
Відхилено Законом України «Про статус народного депутата України», Регламентом Верховної Ради України не передбачено обрання позафракційних народних депутатів України до складу комітетів ВР України   
    -23- Левченко Ю.В.
Іллєнко А.Ю.
Головко М.Й.
Осуховський О.І.
Марченко О.О.
До підпункту а) пункту 1 розділу 1 законопроекту: «доповнити новим абзацом у такій редакції: «доповнити частиною 7 в наступній редакції: «7. Головами комітетів, до предметів відання яких належать питання боротьби з корупцією, а також питання Регламенту та організації роботи Верховної Ради України, їх першими заступниками та секретарями цих комітетів не можуть бути депутати, які є членами коаліції депутатських фракцій, до складу якої входить більшість народних депутатів України від конституційного складу Верховної Ради України.»
 
Відхилено Чинним Регламентом Верховної Ради України, а також запропонованими змінами до нього (законопроект реєстр. № 5522) не передбачено розподіл керівних посад комітетів ВР України між коаліцією та іншими депутатськими фракціями (депутатськими групами), які не входять до її складу   
    -24- Білозір О.В.
До підпункту а) пункту 1 розділу 1 законопроекту: «після абзацу четвертого доповнити новим абзацом п’ятим такого змісту: «Народний депутат України може входити до складу не більше ніж двох комітетів Верховної Ради України та бути обраним на посаду голови, першого заступника, заступника, або секретаря лише одного комітету.»
 
Відхилено таттею 14 ЗУ «Про статус народного депутата України» та ч.3 ст. 81 Регламенту Верховної Ради України передбачено, що народний депутат за погодженням з депутатською фракцією може бути обраним членом одного комітету. При цьому Верховна Рада України забезпечує пропорційне обрання народних депутатів до складу відповідних комітетів   
    -25- Сироїд О.І.
Семенуха Р.С.
До підпункту а) пункту 1 розділу 1 законопроекту: «додати нову частину 2-1 статті 6 Закону України «Про комітети Верховної Ради України» такого змісту: «2-1. Після завершення розподілу посад відповідно до абзацу другого частини другої цієї статті Апарат Верховної Ради України оприлюднює на її офіційному веб-сайті інформацію про посади, закріплені за кожною депутатською фракцією, яка взяла участь у такому розподілі. Посади голів комітетів, перших заступників, заступників та секретарів зберігаються за депутатськими фракціями, які брали участь у їх розподілі, незалежно від змін їхнього персонального складу.».
 
Відхилено Оскільки, положення частини третьої статті 59 Регламенту ВР України передбачають, що народний депутат України, якого виключено чи який вийшов із складу депутатської фракції, є позафракційним   
12. б) у статті 7:
 
-26- Чорновол Т.М.
До підпункту б) пункту 1 розділу 1 законопроекту: «викласти в наступній редакції: «б) у статті 7: частину другу викласти в такій редакції: «2. Постанова про внесення змін до персонального складу комітетів Верховної Ради України приймається Верховною Радою України з урахуванням мінімальної та максимальної кількості народних депутатів України, які можуть входити до складу одного комітету, встановленої відповідно до частини другої статті 5 та в порядку, передбаченому Регламентом Верховної Ради України»
у частині сьомій слова «принципу пропорційного представництва в комітетах депутатських фракцій і визначених відповідно до принципу квот згідно з Регламентом Верховної Ради України» замінити словами «вимог статті 81 Регламенту Верховної Ради України».
 
Відхилено Регламент Верховної Ради України це процесуальний нормативно-правовий акт, який визначає порядок роботи Верховної Ради України та її органів, а ЗУ «Про комітети Верховної Ради України» визначає правовий статус комітетів, їх функції та організаційні основи діяльності  б) у статті 7:
 
13. частину другу викласти в такій редакції:
 
   частину другу викласти в такій редакції:
 
14. «2. Постанова про внесення змін до персонального складу комітетів Верховної Ради України приймається Верховною Радою України з урахуванням мінімальної та максимальної кількості народних депутатів України, які можуть входити до складу одного комітету, встановленої відповідно до частини другої статті 5 та в порядку, передбаченому частиною другою статті 6 цього Закону»;
 
-27- Семенуха Р.С.
Маркевич Я.В.
До абзацу третього підпункту б) пункту 1) розділу 1 законопроекту: «викласти в такій редакції: «2. Постанова про внесення змін до персонального складу комітетів Верховної Ради України приймається Верховною Радою України з урахуванням мінімальної та максимальної кількості народних депутатів України, які можуть входити до складу одного комітету, яка визначається постановою Верховної Ради України відповідно до частини другої статті 5 та в порядку, передбаченому частиною другою статті 6 цього Закону.».
 
Відхилено Оскільки запропонована відсилочна норма призведе до дублювання положень ч.2 ст. 5 ЗУ «Про комітети Верховної Ради України», якою передбачено, що мінімальна та максимальна кількість осіб визначається постановою Верховної Ради України  «2. Постанова про внесення змін до персонального складу комітетів Верховної Ради України приймається Верховною Радою України з урахуванням мінімальної та максимальної кількості народних депутатів України, які можуть входити до складу одного комітету, встановленої відповідно до частини другої статті 5 цього Закону, та в порядку, передбаченому частиною другою статті 6 цього Закону»;
 
    -28- Сотник О.С.
До абзацу третього підпункту б) пункту 1) розділу 1 законопроекту: «викласти у такій редакції: «2. Постанова про внесення змін до персонального складу комітетів Верховної Ради України приймається Верховною Радою України з урахуванням мінімальної та максимальної кількості народних депутатів України, які можуть входити до складу одного комітету, встановленої відповідно до частини другої статті 5 та з урахуванням принципу розподілу посад у комітетах, визначеного в порядку, передбаченому Регламентом Верховної Ради України.
Постанова про внесення змін до персонального складу комітетів, прийнята внаслідок відкликання голови комітету, першого заступника, заступника голови, секретаря комітету повинна передбачати обрання нового голови комітету, першого заступника, заступника голови, секретаря комітету за пропозицією депутатської фракції, за квотою якої народний депутат України був обраний на відповідну посаду.»
 
Відхилено скільки запропоновано різних суб’єктів подання для обрання і відкликання народного депутата України та його обрання на посади голови комітету, першого заступника, заступника голови, секретаря комітету, а саме відкликання народного депутата України з вищезгаданих посад здійснюється за пропозицією самим народним депутатом України, відповідним комітетом або Голови Верховної Ради України, а суб’єктом внесення пропозиції щодо обрання народного депутата України є депутатська фракція. (статі 6, 7 Закону України «Про комітети Верховної Ради України»)   
15. у частині сьомій слова «з урахуванням принципу пропорційного представництва в комітетах депутатських фракцій і визначених відповідно до принципу квот згідно з Регламентом Верховної Ради України» замінити словами «на основі принципу розподілу посад, визначеного частиною другою статті 6 цього Закону»;
 
-29- Сотник О.С.
До абзацу четвертого підпункту б) пункту 1 розділу 1 законопроекту: «частину сьому статті 7 Закону України «Про комітети Верховної Ради України» викласти у такій редакції: «7. Рішення Верховної Ради України щодо зміни складу комітетів приймаються на основі принципу розподілу посад у комітетах, визначеного в порядку, передбаченому Регламентом Верховної Ради України.»
 
Відхилено Регламент Верховної Ради України це процесуальний нормативно-правовий акт, який визначає порядок роботи Верховної Ради України та її органів, а ЗУ «Про комітети Верховної Ради України» визначає правовий статус комітетів, їх функції та організаційні основи діяльності  у частині сьомій слова «з урахуванням принципу пропорційного представництва в комітетах депутатських фракцій і визначених відповідно до принципу квот згідно з Регламентом Верховної Ради України» замінити словами і цифрою «на основі принципу розподілу посад, визначеного частиною другою статті 6 цього Закону»;
 
16. 2) частини четверту та п’яту статті 81 Регламенту Верховної Ради України, затвердженого Законом України «Про Регламент Верховної Ради України» (Відомості Верховної Ради України, 2010 р., №№ 14-17, ст. 133; 2011 р., № 10, ст. 64; 2013 р., № 49, ст. 687) викласти в такій редакції:
 
-30- Дерев'янко Ю.Б.
До пункту 2 розділу 1 законопроекту: «пропонується викласти в такій редакції: частину четверту та п’яту статті 81 Регламенту Верховної Ради України, затвердженого Законом України «Про Регламент Верховної Ради України», доповнити словами та реченням такого змісту «та позафракційних народних депутатів. До депутатської фракції (депутатської групи) для цієї статті прирівнюється група позафракційних народних депутатів, утворена для розподілу посад у комітетах Верховної Ради України за таким принципом: від кожних 20 позафракційних народних депутатів – 1 представник.»
 
Відхилено аконом України «Про статус народного депутата України», Регламентом Верховної Ради України не передбачено обрання позафракційних народних депутатів України до складу комітетів ВР України. До того ж ч. 1 ст. 13 ЗУ «Про статус народного депутата України» передбачено, що народні депутати України мають право об'єднуватися в депутатські фракції та депутатські групи, а згідно з ч.4 ст. 59 Регламенту ВР України позафракційні народні депутати можуть входити до складу депутатських фракцій або об'єднуватися у депутатську групу народних депутатів  2) частини четверту та п’яту статті 81 Регламенту Верховної Ради України, затвердженого Законом України «Про Регламент Верховної Ради України» (Відомості Верховної Ради України, 2010 р., №№ 14-17, ст. 133; 2011 р., № 10, ст. 64; 2013 р., № 49, ст. 687), викласти в такій редакції:
 
17. «4. Посади голів комітетів, перших заступників, заступників голів, секретарів та членів комітетів розподіляються між депутатськими фракціями (депутатськими групами) на основі їх пропозицій залежно від кількісного складу депутатських фракцій (депутатських груп) за принципом д’Ондта.
 
-31- Писаренко В.В.
До другого – п’ятого абзаців пункту 2 розділу 1 законопроекту: «викласти у такій редакції: «4. Посади голів комітетів, перших заступників, заступників голів, секретарів та членів комітетів розподіляються між депутатськими фракціями (депутатськими групами) та групами позафракційних народних депутатів на основі їх пропозицій залежно від кількісного складу депутатських фракцій (депутатських груп), груп позафракційних народних депутатів за принципом д’Ондта.
Група позафракційних народних депутатів у кількості, не меншій за кількісний склад найменшої депутатської групи подає пропозиції на обрання народних депутатів України на посади голів комітетів, перших заступників, заступників, секретарів та членів комітетів до Апарату Верховної Ради України, разом із:
1) підписаним листом із особистими підписами усіх народних депутатів України, що увійшли до її складу;
2) рішенням групи про визначення з її складу уповноваженого представника.
Народний депутат України не може одночасно входити до складу різних груп позафракційних народних депутатів.
Рішення групи позафракційних народних депутатів про надання пропозицій на обрання народних депутатів України на посади голів комітетів, перших заступників, заступників, секретарів та членів комітетів та визначення з її складу уповноваженого представника та приймається більшістю народних депутатів України, що увійшли до її складу.»
 
Відхилено скільки Законом України «Про статус народного депутата України», Регламентом Верховної Ради України не передбачено обрання позафракційних народних депутатів України до складу комітетів ВР України. До того ж ч. 1 ст. 13 ЗУ «Про статус народного депутата України» передбачено, що народні депутати України мають право об'єднуватися в депутатські фракції та депутатські групи, а згідно з ч.4 ст. 59 Регламенту ВР України позафракційні народні депутати можуть входити до складу депутатських фракцій або об'єднуватися у депутатську групу народних депутатів  «4. Посади голів комітетів, перших заступників, заступників голів, секретарів та членів комітетів розподіляються між депутатськими фракціями (депутатськими групами) на основі їх пропозицій залежно від кількісного складу депутатських фракцій (депутатських груп) за принципом д’Ондта.
 
    -32- Лубінець Д.В.
Валентиров С.В.
Пономарьов О.С.
До другого – п’ятого абзаців пункту 2 розділу 1 законопроекту: «пункт другий частини першої законопроекту прийнятого в першому читанні внести такі зміни: "частину четверту статті 81 Регламенту Верховної Ради України, затвердженого Законом України «Про Регламент Верховної Ради України» (Відомості Верховної Ради України, 2010 р., №№ 14-17, ст. 133; 2011 р., № 10, ст. 64; 2013 р., № 49, ст. 687) викласти в такій редакції: «4. Посади голів комітетів, перших заступників, заступників голів, секретарів та членів комітетів розподіляються між депутатськими фракціями (депутатськими групами) на основі їх пропозицій залежно від кількісного складу депутатських фракцій (депутатських груп) за принципом д’Ондта.
За принципом д’Ондта посади розподіляються між депутатськими фракціями (депутатськими групами) послідовно, одна за іншою. Чергову у зазначеній послідовності посаду отримує та депутатська фракція (депутатська група), яка має найбільшу квоту (визначену з точністю до сотих), що обчислюється за формулою К = Ф : (П+1), де К – квота розподілу, Ф — загальна кількість членів депутатської фракції (депутатської групи), а П — кількість посад, отриманих депутатською фракцією (депутатською групою) до даного кроку. Після кожної отриманої посади квота депутатської фракції (депутатської групи) перераховується з урахуванням нової кількості отриманих посад.
Пропозиції щодо обрання народного депутата на відповідну посаду до конкретного комітету вносяться до Верховної Ради депутатськими фракціями (депутатськими групами) у порядку черговості, отриманої в результаті застосування принципу д’Ондта відповідно до абзацу другого цієї частини, починаючи з депутатської фракції (депутатської групи) кількісний склад якої є найбільшим.
В разі, якщо квота є однаковою у декількох депутатських фракцій (депутатських груп) пропозицію на відповідну посаду подає та з них, яка має більшу кількість народних депутатів у своєму складі.
Якщо депутатська фракція (депутатська група) не надала пропозицію щодо кандидатури на відповідну посаду, то таку пропозицію надає та депутатська фракція (депутатська група), яка є наступною».
 
Відхилено ана пропозиція не містить механізму розрахунку квот у випадку, якщо дві або більше депутатські фракції (групи) будуть мати однакові показники у разі рівної кількості народних депутатів України у їх складі, а відтак неможна дійти однозначного висновку, яка саме фракція має вищу позицію у черговості отриманої за результатами застосування принципу д’Ондта   
    -33- Сотник О.С.
До абзацу другого пункту 2 розділу 1 законопроекту: «Частину четверту статті 81 Регламенту Верховної Ради України доповнити новим абзацом третім такого змісту: «Посади голови, першого заступника та секретаря одного комітету розподіляються між різними депутатськими фракціями (депутатськими групами).»
 
Відхилено скільки частиною п’ятою статті 6 ЗУ «Про комітети Верховної Ради України» вже передбачено, що голова комітету, його перший заступник та секретар комітету не можуть бути членами однієї фракції   
    -34- Войцеховська С.М.
До абзацу другого пункту 2 розділу 1 законопроекту: «викласти в такій редакції: «4. Посади голів комітетів, перших заступників, заступників голів, секретарів та членів комітетів розподіляються між депутатськими фракціями (депутатськими групами) на основі їх пропозицій залежно від кількісного складу депутатських фракцій (депутатських груп) за принципом д’Ондта,з урахуванням паритетного представництва жінок і чоловіків.»
 
Відхилено ана пропозиція не узгоджується з положеннями законів України «Про вибори народних депутатів України» та «Про політичні партії в Україні» щодо формування списків кандидатів у народні депутати України шляхом чергування чоловіків і жінок, тим самим реалізуючи принцип паритету, що унеможливлює імплементація пропонованої норми щодо урахування паритетного представництва жінок і чоловіків при формуванні персонального складу членів комітетів   
    -35- Луценко І.С.
До абзаців другого-четвертого пункту 2 розділу 1 законопроекту: «замінити абзацом такого змісту: «4. Посади голів комітетів, перших заступників, заступників голів, секретарів та членів комітетів розподіляються між депутатськими фракціями (депутатськими групами) в порядку, передбаченому частиною другою статті 6 Закону України «Про комітети Верховної Ради України»
 
Відхилено скільки у прийнятому за основу проекті закону запропонована нова редакція частини другої статті 6 ЗУ «Про комітети Верховної Ради України» (поправка № 3) не підтримана Комітетом   
18. За принципом д’Ондта посади розподіляються між депутатськими фракціями (депутатськими групами) послідовно, одна за іншою. Чергову у зазначеній послідовності посаду отримує та депутатська фракція (депутатська група), яка має найбільшу квоту (визначену з точністю до сотих), що обчислюється за формулою К = Ф : (П+1), де Ф — загальна кількість членів депутатської фракції (депутатської групи), а П — кількість посад, отриманих депутатською фракцією (депутатською групою) до даного кроку. Після кожної отриманої посади квота депутатської фракції (депутатської групи) перераховується з урахуванням нової кількості отриманих посад.
 
-36- Писаренко В.В.
До абзацу третього пункту 2 розділу 1 законопроекту: «викласти в такій редакції: «За принципом д’Ондта посади розподіляються між депутатськими фракціями (депутатськими групами), групами позафракційних народних депутатів послідовно, одна за іншою. Чергову у зазначеній послідовності посаду отримує та депутатська фракція (депутатська група), група позафракційних народних депутатів, яка має найбільшу квоту (визначену з точністю до сотих), що обчислюється за формулою К = Ф : (П+1), де Ф — загальна кількість членів депутатської фракції (депутатської групи) групи позафракційних народних депутатів, а П — кількість посад, отриманих депутатською фракцією (депутатською групою) групою позафракційних народних депутатів до даного кроку. Після кожної отриманої посади квота депутатської фракції (депутатської групи), групи позафракційних народних депутатів перераховується з урахуванням нової кількості отриманих посад.»
 
Відхилено аконом України «Про статус народного депутата України», Регламентом Верховної Ради України не передбачено обрання позафракційних народних депутатів України до складу комітетів ВР України. До того ж ч. 1 ст. 13 ЗУ «Про статус народного депутата України» передбачено, що народні депутати України мають право об'єднуватися в депутатські фракції та депутатські групи, а згідно з ч.4 ст. 59 Регламенту ВР України позафракційні народні депутати можуть входити до складу депутатських фракцій або об'єднуватися у депутатську групу народних депутатів  За принципом д’Ондта посади розподіляються між депутатськими фракціями (депутатськими групами) послідовно, одна за іншою. Чергову в зазначеній послідовності посаду отримує та депутатська фракція (депутатська група), яка має найбільшу квоту (визначену з точністю до сотих), що обчислюється за формулою: К = Ф : (П+1), де Ф — загальна кількість членів депутатської фракції (депутатської групи), а П — кількість посад, отриманих депутатською фракцією (депутатською групою) до даного кроку. Після кожної отриманої посади квота депутатської фракції (депутатської групи) перераховується з урахуванням нової кількості отриманих посад.
 
    -37- Сотник О.С.
До абзацу третього підпункту 2 пункту 1 розділу 1 законопроекту: «викласти в такій редакції: «За принципом д’Ондта посади розподіляються між депутатськими фракціями (депутатськими групами) послідовно, одна за іншою. Чергову у зазначеній послідовності посаду отримує та депутатська фракція (депутатська група), яка має найбільшу квоту (визначену з точністю до сотих), що обчислюється за формулою К = Ф : (П+1), де Ф — загальна кількість членів депутатської фракції (депутатської групи), а П — кількість посад, отриманих депутатською фракцією (депутатською групою) до даного кроку. При цьому при розрахунку квоти кількість посад, отриманих депутатською фракцією (депутатською групою), збільшується: на дві посади – для депутатської фракції (депутатської групи), за пропозицією якої народний депутат України був обраний на посаду Голови Верховної Ради України відповідно до статті 74 цього Регламенту; на одну посаду - для депутатської фракції (депутатської групи), за пропозицією якої народний депутат України був обраний на посаду Першого заступника або заступника Голови Верховної Ради України. Після кожної отриманої посади квота депутатської фракції (депутатської групи) перераховується з урахуванням нової кількості отриманих посад.»
 
Відхилено Депутатська фракція (депутатська група) представник якої був обраний Головою Верховної Ради України, Першим заступником або заступником Голови Верховної Ради України отримає збільшення своєї квоти (додаткову посаду), що є відмінним від усталеної традиції, коли вищенаведені посади враховуються і впливають (зменшують) на кількість посад отриманих цією депутатською фракцією (депутатською групою) у комітетах Верховної Ради України   
19. Пропозиції щодо обрання народного депутата на відповідну посаду до конкретного комітету вносяться до Верховної Ради депутатськими фракціями (депутатськими групами) у порядку черговості, отриманої в результаті застосування принципу д’Ондта відповідно до абзацу другого цієї частини, починаючи з депутатської фракції (депутатської групи) кількісний склад якої є найбільшим.
 
-38- Войцеховська С.М.
До абзацу четвертого пункту 2 розділу 1 законопроекту: «викласти в такій редакції: «Пропозиції щодо обрання народного депутата на відповідну посаду до конкретного комітету вносяться до Верховної Ради депутатськими фракціями (депутатськими групами) у порядку черговості, отриманої в результаті застосування принципу д’Ондта відповідно до абзацу другого цієї частини, починаючи з депутатської фракції (депутатської групи) кількісний склад якої є найбільшим та з урахуванням паритетного представництва жінок і чоловіків.»
 
Відхилено ана пропозиція не узгоджується з положеннями законів України «Про вибори народних депутатів України» та «Про політичні партії в Україні» щодо формування списків кандидатів у народні депутати України шляхом чергування чоловіків і жінок, тим самим реалізуючи принцип паритету, що унеможливлює імплементація пропонованої норми щодо урахування паритетного представництва жінок і чоловіків при формуванні персонального складу членів комітетів  Пропозиції щодо обрання народного депутата на відповідну посаду до конкретного комітету вносяться до Верховної Ради депутатськими фракціями (депутатськими групами) у порядку черговості, отриманої в результаті застосування принципу д’Ондта відповідно до абзацу другого цієї частини, починаючи з депутатської фракції (депутатської групи), кількісний склад якої є найбільшим.
 
    -39- Писаренко В.В.
До абзацу четвертого пункту 2 розділу 1 законопроекту: «викласти в такій редакції: «Пропозиції щодо обрання народного депутата на відповідну посаду до конкретного комітету вносяться до Верховної Ради депутатськими фракціями (депутатськими групами), групами позафракційних народних депутатів у порядку черговості, отриманої в результаті застосування принципу д’Ондта відповідно до абзацу другого цієї частини, починаючи з депутатської фракції (депутатської групи), групи позафракційних народних депутатів кількісний склад якої є найбільшим.»
 
Відхилено скільки Законом України «Про статус народного депутата України», Регламентом Верховної Ради України не передбачено обрання позафракційних народних депутатів України до складу комітетів ВР України. До того ж ч. 1 ст. 13 ЗУ «Про статус народного депутата України» передбачено, що народні депутати України мають право об'єднуватися в депутатські фракції та депутатські групи, а згідно з ч.4 ст. 59 Регламенту ВР України позафракційні народні депутати можуть входити до складу депутатських фракцій або об'єднуватися у депутатську групу народних депутатів   
    -40- Дерев'янко Ю.Б.
До абзацу четвертого пункту 2 розділу 1 законопроекту: «слова «принципу д’Ондта» виключити»
 
Відхилено е відповідає пункту 18 Рекомендацій щодо внутрішньої реформи та підвищення інституційної спроможності Верховної Ради України (Постанова ВР України від 17.03.2016 № 1035-VІІІ)   
    -41- Сотник О.С.
До абзацу четвертого пункту 2 розділу 1 законопроекту: «після слів «до конкретного комітету» доповнити словами «за винятком посад, передбачених частиною п’ятою цієї статті,».
 
Відхилено скільки в прийнятому за основу проекті закону запропонована нова редакція частини п’ятої статті 81 Регламенту ВР України (поправка № 42) не підтримана Комітетом   
20. 5. Облік квот представництва депутатських фракцій (депутатських груп) у комітетах здійснює комітет, до предмета відання якого належать питання регламенту».
 
-42- Сотник О.С.
До пункту 2 розділу 1 законопроекту: «доповнити статтю 81 Регламенту Верховної Ради України новою #102628
Пропозиції щодо обрання народних депутатів на зазначені посади вносяться депутатськими фракціями (депутатськими групами), що не увійшли до складу коаліції та не використали квоту на висунення кандидатури на посаду голови комітету, у порядку черговості, отриманої в результаті застосування принципу д’Ондта відповідно до абзацу другого частини четвертої цієї статті, починаючи з депутатської фракції (депутатської групи) кількісний склад якої є найбільшим.
Якщо обрання народних депутатів на посади відповідно до абзацу другого цієї частини неможливе через використання депутатськими фракціями (депутатськими групами), що не увійшли до складу коаліції, квоти на висунення кандидатури на посаду голови комітету, розподіл зазначених посад здійснюється між всіма депутатськими фракціями (депутатськими групами), що не використали відповідну квоту.» Частину п’яту статті 81 Регламенту Верховної Ради України вважати частиною шостою такого ж змісту.»
 
Відхилено Оскільки діючим Регламентом Верховної Ради України, а також запропонованими змінами до нього (законопроект реєстр. № 5522) не передбачено розподіл керівних посад комітетів ВР України між коаліцією та іншими депутатськими фракціями (депутатськими групами), які не входять до її складу.  5. Облік квот представництва депутатських фракцій (депутатських груп) у комітетах здійснює комітет, до предмета відання якого належать питання регламенту».
 
    -43- Писаренко В.В.
До абзацу п’ятого підпункту 2 пункту 1 розділу 1 законопроекту: «викласти в такій редакції: «5. Облік квот представництва депутатських фракцій (депутатських груп), груп позафракційних народних депутатів у комітетах здійснює комітет, до предмета відання якого належать питання регламенту».
 
Відхилено скільки Законом України «Про статус народного депутата України», Регламентом Верховної Ради України не передбачено обрання позафракційних народних депутатів України до складу комітетів ВР України. До того ж ч. 1 ст. 13 ЗУ «Про статус народного депутата України» передбачено, що народні депутати України мають право об'єднуватися в депутатські фракції та депутатські групи, а згідно з ч.4 ст. 59 Регламенту ВР України позафракційні народні депутати можуть входити до складу депутатських фракцій або об'єднуватися у депутатську групу народних депутатів   
    -44- Сироїд О.І.
Семенуха Р.С.
До абзацу п’ятого пункту 2 розділу 1 законопроекту: «У частині п’ятій статті 81 після слів «у комітетах здійснюється» та перед словами і розділовими знаками «, до предмета відання якого належать» слово «комітет» замінити на слова «секретаріат комітету»
 
Відхилено скільки згідно з частиною першою статті 54 Закону України «Про комітети Верховної Ради України», Положенням про секретаріат комітету Верховної Ради України, секретаріат комітету є структурним підрозділом Апарату Верховної Ради України, який підпорядковується комітету і Керівникові Апарату Верховної Ради України.   
21. 2. Цей Закон набирає чинності з дня набуття повноважень Верховної Ради України дев’ятого скликання.
 
-45- Дерев'янко Ю.Б.
До розділу 2 законопроекту: «слова «дев’ятого скликання» замінити словами «народні депутати України якої обрані за пропорційною виборчою системою, яка дозволяє персоніфікувати голосування («відкриті» списки кандидатів)»
 
Відхилено Не узгоджується з положеннями ЗУ «Про вибори народних депутатів України» оскільки виборча система в Україні є змішаною (пропорційно-мажоритарною)  2. Цей Закон набирає чинності з дня набуття повноважень Верховною Радою України дев’ятого скликання.
 
    -46- Семенуха Р.С.
Маркевич Я.В.
До розділу 2 законопроекту: «викласти в такій редакції: «2. Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування, та вводиться в дію з дня набуття повноважень Верховної Ради України дев’ятого скликання.»
 
Відхилено у зв’язку з невизначеністю дати прийняття цього закону в цілому та під час каденції якого скликання буде оприлюднено та введено в дію закон.   
22. Голова
 
   Голова
 
23. Верховної Ради України

   Верховної Ради України