Кількість абзаців - 218 Таблиця поправок


Про тимчасові слідчі комісії і тимчасові спеціальні комісії Верховної Ради України (Друге читання)

№ п.п. Редакція, прийнята в першому читанні Пропозиції Висновки Остаточна редакція
0. Проект
 
   Проект
 
1. ЗАКОН УКРАЇНИ
 
-1- Крулько І.І.
У тексті законопроекту словосполучення «орган досудового слідства» у всіх відмінках замінити словами «орган досудового розслідування» у відповідних відмінках, словосполучення «кримінальна справа» у всіх відмінках замінити словами «кримінальне провадження» у відповідних відмінках, словосполучення «Кримінально-процесуальних кодекс України» у всіх відмінках замінити словами «Кримінальний процесуальний кодекс України» у відповідних відмінках, словосполучення «слідство і суд» у всіх відмінках замінити словами «органи, які здійснюють кримінальне провадження» у відповідних відмінках.
 
Враховано   ЗАКОН УКРАЇНИ
 
2.

 
-2- Крулько І.І.
Доповнити законопроект новою статтею наступного змісту:
«Стаття __. Організація та порядок діяльності спеціальної тимчасової слідчої комісії Верховної Ради України.
1. Особливості, повноваження та порядок діяльності спеціальної тимчасової слідчої комісії Верховної Ради України для проведення розслідування обставин вчинення Президентом України державної зради або іншого злочину визначаються статтями 171-188 Закону України «Про Регламент Верховної Ради України».
 
Враховано частково в новому розділі ІV про особливості діяльності спеціальної тимчасової слідчої комісії ВР України     
3.

 
-3- Пинзеник П.В.
Арешонков В.Ю.
Купрієнко О.В.
Лубінець Д.В.
Войцеховська С.М.
Кишкар П.М.
Папієв М.М.
Бондар В.В.
Данілін В.Ю.
Шахов С.В.
По всьому тексту законопроекту після слів «депутатська фракція» доповнити словами « (депутатська група)» у відповідних відмінках
 
Враховано      
4.

 
-4- Недава О.А.
По всьому тексту законопроекту перед словами: «слідча комісія» та «спеціальна комісія» – додати слово: «тимчасова» у всіх відмінках, у множині та однині.
 
Відхилено Оскільки предмет правового регулювання закону передбачає діяльність саме тимчасових комісій     
    -5- Недава О.А.
У тексті законопроекту замість слів: «Законом України «Про Регламент Верховної Ради України» – записати: «Регламентом Верховної Ради України, затвердженим Законом України «Про Регламент Верховної Ради України».
 
Враховано    
    -6- Гуляєв В.О.
Після слів «до складу тимчасових слідчих комісій і тимчасових спеціальних комісій подаються депутатськими фракціями» доповнити словами «та групами» і далі за текстом всього законопроекту.
 
Враховано редакційно щодо доповнення законопроекту словами (депутатська група)   
    -7- Долженков О.В.
Назву законопроекту після словосполучення «слідчі комісії» доповнити фразою «, спеціальну тимчасову слідчу комісію».
 
Враховано    
    -8- Сотник О.С.
вилучити з проекту закону структурний розподіл на розділи;
 
Відхилено суперечить нормотворчій техніці, оскільки в окремі розділи об’єднуються нормативні положення, які стосуються одного правового інституту або питання. Предметом регулювання закону є діяльність тимчасової слідчої комісії, тимчасової спеціальної комісії та спеціальної тимчасової слідчої комісії   
    -9- Сотник О.С.
у тексті законопроекту слова «спеціальна комісія» у відповідних числах та відмінках виключити;
 
Відхилено ст. 89 Конституції України передбчає створення тимчасових спеціальних комісій, а організаціїя і порядок їх діяльності встановлюються законом   
    -10- Сотник О.С.
у тексті законопроекту після слів «депутатська фракція» додати слова та знак « (депутатська група)» у відповідних числах та відмінках;
 
Враховано    
5. «Про тимчасові слідчі комісії і тимчасові спеціальні комісії Верховної Ради України»
 
-11- Пинзеник П.В.
Арешонков В.Ю.
Купрієнко О.В.
Лубінець Д.В.
Войцеховська С.М.
Кишкар П.М.
Папієв М.М.
Бондар В.В.
Данілін В.Ю.
Шахов С.В.
У назві та преамбулі законопроекту після слів «тимчасові слідчі комісії» доповнити словами «спеціальну тимчасову слідчу комісію» у відповідних відмінках
 
Враховано   Про тимчасові слідчі комісії, спеціальну тимчасову слідчу комісію і тимчасові спеціальні комісії Верховної Ради України
 
    -12- Тимошенко Ю.В.
Власенко С.В.
Євтушок С.М.
Назву викласти у такій редакції: «Про тимчасові слідчі комісії, спеціальну тимчасову слідчу комісію і тимчасові спеціальні комісії Верховної Ради України»
 
Враховано    
    -13- Буглак Ю.О.
Назву проекту Закону викласти у такій редакції: «Про тимчасові слідчі комісії, спеціальну тимчасову слідчу комісію і тимчасові спеціальні комісії Верховної Ради України».
 
Враховано    
    -14- Каплін С.М.
назву проекту викласти в такій редакції: «Закон України «Про тимчасові слідчі комісії, тимчасові спеціальні комісії та спеціальну тимчасову слідчу комісію Верховної Ради України»;
 
Враховано в іншій послідовності відповідно до структури законопроекту   
    -15- Сотник О.С.
Назву законопреокту викласти в такій редакції: «Про тимчасові слідчі комісії Верховної Ради України»
 
Відхилено алишити в редакції Комітету (пропозиція 11)   
    -16- Яніцький В.П.
Назву законопроекту після слів «тимчасові спеціальні комісії» доповнити словами «їх правовий статус, повноваження та організаційні основи діяльності».
 
Відхилено Дана пропозиція редакційно визначена в преамбулі законопроекту   
6. Цей Закон визначає правовий статус тимчасових слідчих комісій і тимчасових спеціальних комісій Верховної Ради України, їх повноваження та організаційні основи діяльності.
 
-17- Долженков О.В.
Преамбулу законопроекту після словосполучення «слідчих комісій» доповнити фразою «,спеціальної тимчасової слідчої комісії».
 
Враховано   Цей Закон визначає правовий статус тимчасових слідчих комісій, спеціальної тимчасової слідчої комісії і тимчасових спеціальних комісій Верховної Ради України, їх повноваження та організаційні основи діяльності.
 
    -18- Тимошенко Ю.В.
Власенко С.В.
Євтушок С.М.
Преамбулу після слів «тимчасових слідчих комісій» доповнити словами «спеціальної тимчасової слідчої комісії»
 
Враховано    
    -19- Буглак Ю.О.
Преамбулу проекту Закону після слова «Закон» доповнити словами «відповідно до Конституції України».
 
Відхилено Конституція України визначає, що організація та порядок діляльності встановлюється законом   
    -20- Буглак Ю.О.
Преамбулу проекту закону після слів «слідчих комісій» доповнити словами «спеціальної тимчасової слідчої комісії».
 
Враховано    
    -21- Буглак Ю.О.
У преамбулі проекту закону слова «організаційні основи діяльності» замінити словами «засади організації їх діяльності».
 
Відхилено Законопроект не передбачає положень щодо засад діяльності   
    -22- Каплін С.М.
преамбулу проекту викласти в такій редакції: « Цей Закон визначає правовий статус тимчасових слідчих комісій, тимчасових спеціальних комісій та спеціальну тимчасову слідчу комісію Верховної Ради України, їх повноваження та організаційні основи діяльності.»;
 
Враховано в іншій послідовності відповідно до структури законопроекту   
    -23- Яніцький В.П.
Преамбулу після слів «тимчасових слідчих комісій і тимчасових спеціальних комісій Верховної Ради України» доповнити словами « (далі – комісії)».
 
Відхилено загальне скорочення визначено в статті 1 законопроекту   
    -24- Яніцький В.П.
Преамбулу після слова «їх» доповнити словами «правовий статус».
 
Відхилено словосполучення «правовий статус» вже міститься в преамбулі   
    -25- Сотник О.С.
у преамбулі законопроекту слова «і тимчасових спеціальних комісій» виключити;
 
Відхилено ст. 89 Конституції України передбчає створення тимчасових спеціальних комісій, а організаціїя і порядок їх діяльності встановлюються законом   
7. РозділІ. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
 
   РозділІ. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
 
8. Стаття 1. Статус тимчасових слідчих комісій і тимчасових спеціальних комісій Верховної Ради України
 
-26- Пинзеник П.В.
Арешонков В.Ю.
Купрієнко О.В.
Лубінець Д.В.
Войцеховська С.М.
Кишкар П.М.
Папієв М.М.
Бондар В.В.
Данілін В.Ю.
Шахов С.В.
У назві статті 1 законопроекту після слів «тимчасових слідчих комісій» доповнити словами «,спеціальної тимчасової слідчої комісії»
 
Враховано   Стаття 1. Статус тимчасових слідчих комісій, спеціальної тимчасової слідчої комісії і тимчасових спеціальних комісій Верховної Ради України
 
    -27- Долженков О.В.
Назву статті 1 законопроекту після словосполучення «слідчих комісій» доповнити фразою «, спеціальної тимчасової слідчої комісії».
 
Враховано    
    -28- Тимошенко Ю.В.
Власенко С.В.
Євтушок С.М.
Назву статті 1 законопроекту після слів «тимчасових слідчих комісій» доповнити словами «спеціальної тимчасової слідчої комісії»
 
Враховано    
    -29- Буглак Ю.О.
Назву статті 1 після слів «слідчих комісій» доповнити словами «спеціальної тимчасової слідчої комісії».
 
Враховано    
    -30- Яніцький В.П.
Назву статті 1 викласти в такій редакції «Стаття 1. Правовий статус комісій».
 
Відхилено некоректне формулювання, оскільки всі скорочення містяться в статті 1, а відтак назва цієї статті має бути без скорочень   
    -31- Сотник О.С.
у назві статті 1 слова «і тимчасових спеціальних комісій» виключити;
 
Відхилено ст. 89 Конституції України передбчає створення тимчасових спеціальних комісій, а організаціїя і порядок їх діяльності встановлюються законом   
9. 1. Тимчасова слідча комісія Верховної Ради України (далі - слідча комісія) - колегіальний тимчасовий орган Верховної Ради України, що утворюється із числа народних депутатів України, завданням якого є здійснення парламентського контролю шляхом проведення розслідування з питань, що становлять суспільний інтерес.
 
-32- Дерев'янко Ю.Б.
Частину першу статті 1 викласти у такій редакції: «1. Тимчасова слідча комісія Верховної Ради України, тимчасова спеціальна слідча комісія Верховної Ради України (далі - слідча комісія) - колегіальний тимчасовий орган Верховної Ради України, що утворюється із числа народних депутатів України, завданням якого є здійснення парламентського контролю шляхом проведення розслідування з питань, що становлять суспільний інтерес або для проведення розслідування обставин вчинення Президентом України державної зради або іншого злочину»
 
Відхилено Оскільки, відповідно до ст. 111 Конституції України для проведення розслідування обставин вчинення Президентом України державної зради або іншого злочину утворюється спеціальна тимчасова слідча комісія  1. Тимчасова слідча комісія Верховної Ради України (далі - слідча комісія) - колегіальний тимчасовий орган Верховної Ради України, що утворюється з числа народних депутатів України, завданням якого є здійснення парламентського контролю шляхом проведення розслідування з питань, що становлять суспільний інтерес.
2. Спеціальна тимчасова слідча комісія Верховної Ради України (далі - спеціальна слідча комісія) - колегіальний тимчасовий орган Верховної Ради України, що утворюється у складі народних депутатів України, спеціального прокурора і спеціальних слідчих, завданням якого є проведення розслідування обставин щодо вчинення Президентом України державної зради або іншого злочину, викладених у підписаному більшістю народних депутатів України від конституційного складу Верховної Ради України поданні про ініціювання питання про усунення Президента України з поста в порядку імпічменту.
 
    -33- Недава О.А.
у частині першій та другій статті 1 законопроекту слова: « (далі - слідча комісія) та (далі - спеціальна комісія)» – вилучити.
 
Відхилено У разі якщо в законі передбачено використання громіздкої юридичної конструкції, яка вживатиметься по всьому тексту закону, на початку закону дається повна назва (повний термін), а в дужках зазначається, що далі по тексту вживатиметься коротка назва (короткий термін).   
    -34- Буглак Ю.О.
У частині першій статті 1 слова «колегіальний тимчасовий орган» замінити словами «тимчасово діючий колегіальний орган».
 
Відхилено алишити в редакції першого читання   
    -35- Буглак Ю.О.
У частині першій статті 1 слова «завданням якого є здійснення парламентського контролю шляхом проведення розслідування з питань, що становлять суспільний інтерес» замінити словами «для виконання контрольних функцій шляхом проведення розслідування з питань, що становлять суспільний інтерес».
 
Відхилено    
    -36- Яніцький В.П.
У частині першій статті 1 слова «завданням якого є» замінити словом «для», слово «що» замінити словом «які».
 
Відхилено    
    -37- Сотник О.С.
у частині першій статті 1 слова та знак «далі –» виключити;
 
Відхилено скільки законопроект передбачає використання громіздкої юридичної конструкції, яка вживатиметься по всьому тексту закону, на початку закону дається повна назва (повний термін), а в дужках зазначається, що далі по тексту вживатиметься коротка назва (короткий термін).   
    -38- Сотник О.С.
у частині першій статті 1 слова та знак «, завданням якого є» замінити словом «для»;
 
Відхилено Пункт 2 частини четвертої статті 4 законопроекту при утворенні тск передбачає визначення завдання цієї комісії   
    -39- Пинзеник П.В.
Арешонков В.Ю.
Купрієнко О.В.
Лубінець Д.В.
Войцеховська С.М.
Кишкар П.М.
Папієв М.М.
Бондар В.В.
Данілін В.Ю.
Шахов С.В.
Статтю 1 законопроекту доповнити новою частиною другою такого змісту: «Спеціальна тимчасова слідча комісія Верховної Ради України (далі - спеціальна слідча комісія) - колегіальний тимчасовий орган Верховної Ради України, що утворюється у складі народних депутатів України, спеціального прокурора і спеціальних слідчих, завданням якого є проведення розслідування обставин щодо вчинення Президентом України державної зради або іншого злочину, викладених у підписаному більшістю народних депутатів України від конституційного складу Верховної Ради України поданні про ініціювання питання про усунення Президента України з поста в порядку імпічменту».
У зв’язку з цим частини другу-третю вважати відповідно третьою-четвертою.
 
Враховано    
10. 2. Тимчасова спеціальна комісія Верховної Ради України (далі - спеціальна комісія) - колегіальний тимчасовий орган Верховної Ради України, що утворюється із числа народних депутатів України для підготовки і попереднього розгляду питань, а також для підготовки і доопрацювання проектів законів та інших актів Верховної Ради України на правах головного комітету, у межах своїх повноважень.
 
-40- Крулько І.І.
Частину другу статті 1 законопроекту доповнити та викласти в наступній редакції: «Тимчасова спеціальна комісія Верховної Ради України (далі – спеціальна комісія) – колегіальній тимчасовий орган Верховної Ради України, що утворюється із числа народних депутатів України для підготовки і попереднього розгляду питань, а також для підготовки і доопрацювання проектів законів та інших актів Верховної Ради України на правах головного комітету, якщо предмет правового регулювання таких проектів не належить до предметів відання комітетів, утворених Верховною Радою, крім випадку, передбаченого частиною дев’ятою статті 146 Закону України «Про Регламент Верховної Ради України»;
 
Враховано частково тосовно процедури внесення змін до Конституції України без посилання на статтю 146 Регламенту ВР України, яка, зокрема, її врегульовує  3. Тимчасова спеціальна комісія Верховної Ради України (далі - спеціальна комісія) - колегіальний тимчасовий орган Верховної Ради України, що утворюється з числа народних депутатів України для підготовки і попереднього розгляду питань, а також для підготовки і доопрацювання проектів законів та інших актів Верховної Ради України на правах головного комітету, якщо предмет правового регулювання таких проектів не належить до предметів відання комітетів, утворених Верховною Радою України, крім випадку прийняття Верховною Радою України рішення про створення спеціальної комісії з правами головного комітету для продовження роботи над законопроектом про внесення змін до Конституції України.
 
    -41- Тимошенко Ю.В.
Власенко С.В.
Євтушок С.М.
Статтю 1 законопроекту доповнити новою частиною другою у такій редакції: «Спеціальна тимчасова слідча комісія Верховної Ради України (далі - спеціальна слідча комісія) - колегіальний тимчасовий орган Верховної Ради України, що утворюється у складі народних депутатів України, спеціального прокурора і спеціальних слідчих, завданням якого є проведення розслідування обставин щодо вчинення Президентом України державної зради або іншого злочину, викладених у підписаному більшістю народних депутатів України від конституційного складу Верховної Ради України поданні про ініціювання питання про усунення Президента України з поста в порядку імпічменту».
Відповідно частини другу й третю статті 1 законопроекту вважати частинами третьою і четвертою.
 
Враховано в редакції Комітету (пропозиція 39)   
    -42- Буглак Ю.О.
Доповнити статтю 1 після частини першої новою частиною такого змісту:
«2. Спеціальна тимчасова слідча комісія Верховної Ради України (далі – спеціальна слідча комісія) - це тимчасово діючий колегіальний орган Верховної Ради України, що утворюється у складі народних депутатів України, спеціального прокурора і спеціальних слідчих для проведення розслідування обставин вчинення Президентом України державної зради або іншого злочину в межах процедури розгляду питання про усунення Президента України з поста в порядку імпічменту.».
У зв’язку з цим частини другу та третю вважати відповідно частинами третьою та четвертою.
 
Враховано частково в редакції Комітету (пропозиція 39)   
    -43- Долженков О.В.
Доповнити частиною другою статті 1 законопроекту такого змісту: «2. Спеціальна тимчасова слідча комісія Верховної Ради України (далі – спеціальна слідча комісія) – колегіальний тимчасовий орган Верховної Ради України, що утворюється у складі народних депутатів України, спеціального прокурора і спеціальних слідчих, завданням якого є проведення розслідування обставин щодо вчинення Президентом України державної зради або іншого злочину, викладених у підписаному більшістю народних депутатів України від конституційного складу Верховної Ради України поданні про ініціювання питання про усунення Президента України з поста в порядку імпічменту.».
У зв’язку з цим частини другу-третю зробити частинами третьою-четвертою відповідно.
 
Враховано    
    -44- Шинькович А.В.
У частині другій статті 1 законопроекту слова «у межах своїх повноважень» замінити словами «якщо предмет правового регулювання таких проектів не належить до предметів відання комітетів, утворених Верховною Радою України, а також у випадку, передбаченому частиною дев'ятою статті 146 Регламенту Верховної Ради України, затвердженого Законом України «Про Регламент Верховної Ради України».
 
Враховано частково тосовно процедури внесення змін до Конституції України без посилання на статтю 146 Регламенту ВР України, яка, зокрема, її врегульовує   
    -45- Луценко І.С.
частину другу статті 1 законопроекту викласти у наступній редакції: «2. Тимчасова спеціальна комісія Верховної Ради України (далі - спеціальна комісія) - колегіальний тимчасовий орган Верховної Ради України, що утворюється із числа народних депутатів України для підготовки і попереднього розгляду питань, а також для підготовки і доопрацювання проектів законів та інших актів Верховної Ради України на правах головного комітету, якщо предмет правового регулювання таких проектів не належить до предметів відання комітетів, утворених Верховною Радою, крім випадку прийняття Верховною Радою України рішення про створення тимчасової спеціальної комісії як головної для продовження роботи над законопроектом про внесення змін до Конституції України.».
 
Враховано з редакційними поправками Комітету: слова: «як головної» змінено на «з правами головного комітету»   
    -46- Буглак Ю.О.
У частині другій статті 1 слова «колегіальний тимчасовий орган» замінити словами «тимчасово діючий колегіальний орган».
 
Відхилено залишити в редакції першого читання   
    -47- Буглак Ю.О.
У частині другій статті 1 слова «у межах своїх повноважень» замінити словами «якщо предмет правового регулювання таких проектів не належить до предметів відання комітетів, утворених Верховною Радою України».
 
Враховано    
    -48- Яніцький В.П.
Частину другу статті 1 викласти в такій редакції:
«2. Тимчасова спеціальна комісія Верховної Ради України (далі - спеціальна комісія) - колегіальний тимчасовий орган Верховної Ради України, що утворюється із числа народних депутатів України для підготовки і попереднього розгляду питань, які належать до повноважень Верховної Ради України, в тому числі для підготовки і доопрацювання проектів законів та інших актів.».
 
Враховано частково редакції Комітету (пропозиція 39)   
    -49- Рябчин О.М.
Частину 2 статті 1 доповнити словами: «якщо предмет правового регулювання таких проектів та інших актів не належить до предметів відання комітетів, утворених Верховною Радою України, крім випадку, передбаченого частиною девятою статті 146 Закону України «Про Регламент Верховної Ради України»«.
 
Враховано частково тосовно процедури внесення змін до Конституції України без посилання на статтю 146 Регламенту ВР України, яка, зокрема, її врегульовує   
    -50- Сотник О.С.
частину другу статті 1 виключити. У зв’язку з цим частину третю вважати частиною другою;
 
Відхилено т. 89 Конституції України передбчає створення тимчасових спеціальних комісій, а організаціїя і порядок їх діяльності встановлюються законом   
    -51- Сотник О.С.
доповнити статтю 1 частиною третьою такого змісту: «Мета, кількісний і персональний склад, завдання та інші питання забезпечення діяльності відповідної комісії визначаються постановами Верховної Ради України.»;
 
Відхилено скільки вимоги до постанов про утворення тск визначені ч. 5 ст. 4 законопроекту   
11. 3. Організація і порядок діяльності слідчих комісій та спеціальних комісій визначаються Конституцією України, Законом України «Про Регламент Верховної Ради України», цим та іншими законами України, прийнятими відповідно до них постановами Верховної Ради України, якими визначаються мета, кількісний і персональний склад, завдання та інші питання забезпечення діяльності відповідної комісії.
 
-52- Пинзеник П.В.
Арешонков В.Ю.
Купрієнко О.В.
Лубінець Д.В.
Войцеховська С.М.
Кишкар П.М.
Папієв М.М.
Бондар В.В.
Данілін В.Ю.
Шахов С.В.
У частині третій статті 1 законопроекту після слів «слідчих комісій» доповнити словами «,спеціальної слідчої комісії»
 
Враховано   4. Організація і порядок діяльності слідчих комісій, спеціальної слідчої комісії та спеціальних комісій визначаються Конституцією України, Регламентом Верховної Ради України, затвердженим Законом України «Про Регламент Верховної Ради України» (далі – Регламент Верховної Ради України), цим та іншими законами України, прийнятими відповідно до них постановами Верховної Ради України.
5. Терміни «реальний конфлікт інтересів», «потенційний конфлікт інтересів», «члени сім’ї», «близькі особи», які використовуються в цьому Законі, вживаються у значенні, наведеному в Законі України «Про запобігання корупції».
 
    -53- Недава О.А.
у частині третій статті 1 законопроекту замість слів: «мета, кількісний і персональний склад, завдання та інші», записати: «питання створення, забезпечення, а також діяльності».
 
Відхилено Пункт 2 частини п’ятої статті 4 законопроекту при утворенні тск передбачає визначення мети, кількісного та персонального складу і завдання цієї комісії   
    -54- Пинзеник П.В.
Арешонков В.Ю.
Купрієнко О.В.
Лубінець Д.В.
Войцеховська С.М.
Кишкар П.М.
Папієв М.М.
Бондар В.В.
Данілін В.Ю.
Шахов С.В.
У частині третій статті 1 та по всьому текстку законопроекту слова «Законом України «Про Регламент Верховної Ради України» заміни словами «Регламентом Верховної Ради України, затвердженим Законом України «Про Регламент Верховної Ради України» (далі – Регламент Верховної Ради України)» у відповідних відмінках.
 
Враховано    
    -55- Буглак Ю.О.
У частині третій статті 1 слова «організація і порядок діяльності» замінити словами «порядок утворення, повноваження та організація діяльності».
 
Відхилено ч. 5 ст. 89 Конституції України передбачає організацію і порядок діяльності тск   
    -56- Буглак Ю.О.
У частині третій статті 1 після слів «слідчих комісій» доповнити слова «спеціальної тимчасової слідчої комісії і», слово «та» виключити.
 
Враховано    
    -57- Буглак Ю.О.
У частині третій статті 1 слова «цим та іншими Законами» замінити словами «цим Законом».
 
Відхилено , оскільки в тексті закону є посилання і на інші закони України   
    -58- Буглак Ю.О.
У частині третій статті 1 слова «прийнятими відповідно до них» замінити словами «та прийнятими у відповідності з ними».
 
Відхилено    
    -59- Буглак Ю.О.
У частині третій статті 1 слова «якими визначаються мета, кількісний і персональний склад, завдання та інші питання забезпечення діяльності відповідної комісії» виключити.
 
Враховано    
    -60- Каплін С.М.
частину третю статті 1 викласти в такій редакції: «3. Спеціальна тимчасова слідча комісія Верховної Ради України (далі - спеціальна слідча комісія) - колегіальний тимчасовий орган Верховної Ради України, що утворюється із числа народних депутатів України для розслідування обставин щодо вчинення Президентом України державної зради або іншого злочину, які були вказані у Постанові Верховної Ради України про створення цієї комісії, перевіряє наявність, повноту і обґрунтованість відповідних доказів та за наявності підстав готує відповідні пропозиції щодо проекту постанови Верховної Ради України про звинувачення Президента України.»;
 
Враховано частково редакції Комітету (пропозиція 39)   
    -61- Тетерук А.А.
У частині третій статті 1 законопроекту слова «Законом України «Про Регламент Верховної Ради України» замінити словами «, законом, який встановлює порядок роботи Верховної Ради України, її органів та посадових осіб, засади формування, організації діяльності та припинення діяльності депутатських фракцій (депутатських груп) у Верховній Раді, «.
Далі по тексту законопроекту слова «Закон України «Про Регламент Верховної Ради України» у всіх відмінках замінити словами «закон, який встановлює порядок роботи Верховної Ради України, її органів та посадових осіб, засади формування, організації діяльності та припинення діяльності депутатських фракцій (депутатських груп) у Верховній Раді» у відповідному відмінку.
 
Відхилено Оскільки статтею 83 Конституції України передбачено, що порядок роботи ВР України встановлюється Конституцією України та Регламентом Верховної Ради України   
    -62- Яніцький В.П.
Частину третю статті 1 викласти в такій редакції:
«3. Правовий статус, повноваження та організаційні основи діяльності комісій визначаються Конституцією України, Регламентом Верховної Ради України, цим Закон, іншими нормативно-правовими актами, прийнятими відповідно до них постановами Верховної Ради України».
 
Відхилено ч. 5 ст. 89 Конституції України передбачено «організація і порядок діяльності», зокрема, тск   
    -63- Алєксєєв С.О.
Частину третю статті 1 після слів «Конституцією України» доповнити словами «Регламентом Верховної Ради України, затвердженим».
 
Враховано в редакції Комітету (поправка 54)   
    -64- Алєксєєв С.О.
Частину третю статті 1 доповнити новим абзацом такого змісту: «Терміни «реальний конфлікт інтересів», «потенційний конфлікт інтересів», які використовуються в цьому Законі, вживаються у значенні, наведеному в Законі України «Про запобігання корупції».».
 
Враховано в частині п’ятій статті 1 законопроекту   
    -65- Сотник О.С.
у частині третій статті 1 слова та знаки «, прийнятими відповідно до них постановами Верховної Ради України, якими визначаються мета, кількісний і персональний склад, завдання та інші питання забезпечення діяльності відповідної комісії» виключити;
 
Враховано частково в частині четвертій статті 1 законопроекту   
    -66- Писаренко В.В.
В частині третій статті 1 законопроекту слова «Законом України «Про Регламент Верховної Ради України» замінити словами «Регламентом Верховної Ради України»
 
Враховано з редакційною поправкою Комітету (поправка 54)   
    -67- Сироїд О.І.
Березюк О.Р.
у частині третій статті 1 законопроекту слова «, прийнятими відповідно до них постановами Верховної Ради України, якими визначаються мета, кількісний і персональний склад, завдання та інші питання забезпечення діяльності відповідної комісії» замінити словами «.Мета, кількісний і персональний склад, завдання та інші питання забезпечення діяльності відповідної комісії визначаються постановами Верховної Ради України»;
 
Відхилено Оскільки 1 поправку 65   
    -68- Семенуха Р.С.
Частину третю статті 1 законопроекту викласти в такій редакції: «3. Організація і порядок діяльності слідчих комісій та спеціальних комісій визначаються Конституцією України, Регламентом Верховної Ради України, цим та іншими законами України та прийнятими відповідно до них постановами Верховної Ради України, якими визначаються мета, кількісний і персональний склад, завдання та інші питання забезпечення діяльності відповідної комісії.».
 
Враховано частково В частині четвертій статті 1 законопроекту   
    -69- Тимошенко Ю.В.
Власенко С.В.
Євтушок С.М.
Частину третю статті 1 законопроекту після слів «діяльності слідчих комісій» доповнити словами «спеціальної слідчої комісії»
 
Враховано    
    -70- Гуляєв В.О.
Статтю 1 розділу І законопроекту доповнити частиною четвертою такого змісту: «4. Предметом діяльності тимчасових слідчих комісій і тимчасових спеціальних комісій не може бути встановлення вини конкретних осіб у вчиненні злочину. Факти та обставини, встановлені рішенням (вироком) суду, яке набрало законної сили, визначаються тимчасовими слідчими комісіями і тимчасовими спеціальними комісіями без додаткової перевірки і не можуть бути поставлені під сумнів. Діяльність тимчасових слідчих комісій і тимчасових спеціальних комісій не підміняє собою дізнання, попереднє слідство та судочинство».
 
Відхилено передбачено в статті 4 законопроекту   
    -71- Долженков О.В.
Частину четверту статті 1 законопроекту після словосполучення «слідчих комісій» доповнити фразою «, спеціальної слідчої комісії».
 
Враховано    
    -72- Білозір О.В.
у частині четвертій статті 1 законопроекту слова «Законом України «Про Регламент Верховної Ради України» замінити словами «Регламентом Верховної Ради України, який затверджений Законом України «Про Регламент Верховної Ради України» від 10 лютого 2010 року № 1861-VІ»;
 
Враховано з редакційною поправкою Комітету (поправка 54)   
    -73- Каплін С.М.
статтю 1 доповнити новою частиною четвертою такого змісту: «4. Організація і порядок діяльності слідчих комісій та спеціальних комісій визначаються Конституцією України, Законом України «Про Регламент Верховної Ради України», цим та іншими законами України, прийнятими відповідно до них постановами Верховної Ради України, якими визначаються мета, кількісний і персональний склад, завдання та інші питання забезпечення діяльності відповідної комісії.»;
 
Враховано частково з редакційною поправкою Комітету (слова Законом України «Про Регламент Верховної Ради України» замінено на слова «Регламентом Верховної Ради України»   
    -74- Яніцький В.П.
Статтю 1 після частини третьої доповнити новою частиною такого змісту:
«4. Терміни «реальний конфлікт інтересів», «потенційний конфлікт інтересів», «члени сім’ї», які використовуються в цьому Законі, вживаються у значенні, наведеному в Законі України «Про запобігання корупції».».
 
Враховано з поправкою Комітету: доповнити словосполученням «близькі особи»   
12. Стаття 2. Принципи діяльності слідчих комісій і спеціальних комісій
 
-75- Пинзеник П.В.
Арешонков В.Ю.
Купрієнко О.В.
Лубінець Д.В.
Войцеховська С.М.
Кишкар П.М.
Папієв М.М.
Бондар В.В.
Данілін В.Ю.
Шахов С.В.
У назві та в частині першій статті 2 законопроекту після слів «слідчих комісій» доповнити словами «, спеціальна слідча комісія» у відповідних відмінках
 
Враховано   Стаття 2. Принципи діяльності слідчих комісій, спеціальної слідчої комісії і спеціальних комісій
 
    -76- Долженков О.В.
Назву статті 2 законопроекту після словосполучення «слідчих комісій» доповнити фразою «, спеціальної слідчої комісії».
 
Враховано    
    -77- Тимошенко Ю.В.
Власенко С.В.
Євтушок С.М.
Назву статті 2 законопроекту після слів «діяльності слідчих комісій» доповнити словами «спеціальної слідчої комісії»
 
Враховано    
    -78- Буглак Ю.О.
Назву статті 2 після слів «слідчих комісій» доповнити словами «спеціальної слідчої комісії».
 
Враховано    
    -79- Мельник С.І.
Статтю 2 розділу І законопроекту доповнити частиною другою такого змісту: «2. Під час здійснення повноважень слідчих комісій і спеціальних комісій забезпечуються заходи спрямовані на уникнення втручання або іншого тиску з боку Президента України, народних депутатів України, органів Верховної Ради України та їх посадових осіб, інших органів державної влади, органів місцевого самоврядування, політичних партій та об’єднань громадян, підприємств, установ, організацій незалежно від форми власності та їх посадових і службових осіб. Про всі факти втручання або іншого тиску на здійснення повноважень слідчих комісій і спеціальних комісій голова комісії повідомляє Верховну Раду України для забезпечення встановленої законом відповідальності.»;
 
Відхилено Оскільки дана пропозиція не узгоджується зі змістом статті   
    -80- Каплін С.М.
назву статті 2 викласти в такій редакції: «Стаття 2. Принципи діяльності слідчих комісій, спеціальних комісій та спеціальної слідчої комісії»;
 
Враховано частково    
    -81- Яніцький В.П.
Назву статті 2 викласти в такій редакції «Стаття 2. Принципи комісій».
 
Відхилено е узгоджується з назвою законопроекту   
    -82- Буглак Ю.О.
Доповнити статтю 2 новою частиною такого змісту: «Діяльність комісій не підмінює собою дізнання, попереднє слідство та судочинство.».
 
Відхилено Дана пропозиція поглинається змістом принципів зазначених в цій статті   
13. 1. Слідчі комісії і спеціальні комісії діють на принципах верховенства права, законності, колегіальності, рівноправності членів комісії, об'єктивності та обґрунтованості прийнятих рішень, висновків і пропозицій.
 
-83- Луценко І.С.
частину 1 статті 2 законопроекту після слова «об’єктивності» доповнити наступними словами: «неупередженості, політичної нейтральності».
 
Враховано частково   1. Слідчі комісії, спеціальна слідча комісія і спеціальні комісії діють на принципах верховенства права, законності, поваги та дотримання прав людини і громадянина, колегіальності, рівноправності членів комісії, вільного обговорення і вирішення питань, об'єктивності, неупередженості та обґрунтованості прийнятих рішень, висновків і пропозицій.
 
    -84- Долженков О.В.
Частину першу статті 2 законопроекту після словосполучення «слідчі комісії» доповнити фразою «, спеціальна слідча комісія».
 
Враховано    
    -85- Семенуха Р.С.
Текст статті 2 проекту викласти в такій редакції: «1. Слідчі комісії і спеціальні комісії діють на принципах верховенства права, законності, поваги та дотримання прав людини і громадянина, рівності громадян перед законом, колегіальності, рівноправності членів комісії, об'єктивності й обґрунтованості прийнятих рішень, висновків і пропозицій, всебічності і повноти, професійної компетентності та гласності.».
 
Враховано частково    
    -86- Тимошенко Ю.В.
Власенко С.В.
Євтушок С.М.
Частину першу статті 2 законопроекту після слів «Слідчі комісії» доповнити словами «спеціальна слідча комісія»
 
Враховано    
    -87- Лапін І.О.
Статтю 2 законопроекту після слів «рівноправності членів комісії» доповнити словами «вільного обговорення і вирішення питань».
 
Враховано    
    -88- Буглак Ю.О.
У частині першій статті 2 слова «слідчі комісії і спеціальні комісії діють» замінити словами «діяльність слідчих комісій, спеціальної слідчої комісії і спеціальних комісій ґрунтується».
 
Враховано частково    
    -89- Буглак Ю.О.
Частину 1 статті 2 після слова «колегіальності» доповнити словами «розгляду питань».
 
Відхилено Загальний принцип колегіальносмті не обмежується розглядом питань тск   
    -90- Буглак Ю.О.
У частині першій статті 2 слова «та обґрунтованості» замінити словами «обґрунтованості та достовірності».
 
Відхилено , оскільки відсутній механізм встановлення «достовірності» прийнятих рішень, висновків, пропозицій виходячи з повноважень тск   
    -91- Каплін С.М.
частину першу статті 2 викласти в такій редакції: «1. Слідчі комісії, спеціальні комісії та спеціальна слідча комісія діють на принципах верховенства права, законності, гласності, колегіальності, рівноправності членів комісії, вільного обговорення і вирішення питань, об'єктивності та обґрунтованості прийнятих рішень, висновків і пропозицій.»;
 
Враховано частково    
    -92- Яніцький В.П.
У частині першій статті 2 слова «слідчі комісії і спеціальні» виключити.
 
Відхилено Не узгоджується з предметом регулювання законопроекту   
    -93- Яніцький В.П.
Частину першу статті 2 після слів «верховенства права, законності» доповнити словами «гласності, відкритості».
 
Відхилено оскільки ці принципи не є загальними для роботи всіх тск, діяльність яких регулюється цим законопроектом   
14. Стаття 3. Підзвітність та термін діяльності слідчих комісій і спеціальних комісій
 
-94- Пинзеник П.В.
Арешонков В.Ю.
Купрієнко О.В.
Лубінець Д.В.
Войцеховська С.М.
Кишкар П.М.
Папієв М.М.
Бондар В.В.
Данілін В.Ю.
Шахов С.В.
У назві та в частині першій статті 3 законопроекту після слів «слідчих комісій» доповнити словами «,спеціальної слідчої комісії» у відповідних відмінках
 
Враховано   Стаття 3. Підзвітність та термін діяльності слідчих комісій, спеціальної слідчої комісії і спеціальних комісій
 
    -95- Долженков О.В.
Назву статті 3 законопроекту після словосполучення «слідчих комісій» доповнити фразою «, спеціальної слідчої комісії».
 
Враховано    
    -96- Тимошенко Ю.В.
Власенко С.В.
Євтушок С.М.
Назву статті 3 законопроекту після слів «діяльності слідчих комісій» доповнити словами «спеціальної слідчої комісії»
 
Враховано    
    -97- Буглак Ю.О.
назву статті 3 після слів «слідчих комісій» доповнити словами «спеціальної слідчої комісії».
 
Враховано    
    -98- Каплін С.М.
назву статті 3 викласти в такій редакції: «Стаття 3. Підзвітність та термін діяльності слідчих комісій, спеціальних комісій та спеціальної слідчої комісії».
 
Враховано частково    
    -99- Яніцький В.П.
У назві статті 3 слова «слідчих комісій і спеціальних комісій» замінити словом «комісій».
 
Відхилено не узгоджується зі статтями 89, 111 Конституції України та з назвою законопроекту   
    -100- Сотник О.С.
статтю 3 вважати статтею 4. У зв’язку з цим статтю 4 вважати статтею 3;
 
Відхилено е відповідає структурі законопроекту   
    -101- Сотник О.С.
статтю 3 після слів «Слідча комісія» доповнити словами «у складі не менше трьох осіб»;
 
Відхилено е відповідає структурі законопроекту,   
    -102- Сотник О.С.
доповнити статтю 3 частинами четвертою-сьомою такого змісту: «4. З ініціативою про утворення слідчої комісії може виступити будь-який народний депутат України, направивши відповідне звернення Голові Верховної Ради України, в якому має зазначити пропоновану назву слідчої комісії, завдання слідчої комісії і коло питань, що підлягають розслідуванню. Голова Верховної Ради України протягом трьох робочих днів після отримання такого звернення направляє його головам депутатських фракцій (депутатських груп) для надання протягом 10 робочих днів пропозицій щодо персонального складу слідчої комісії.
5. Кожна депутатська фракція (депутатська група) у Верховній Раді України має право на пропорційне представництво у складі слідчої комісії, яке розподіляється на основі їх пропозицій залежно від кількісного складу депутатських фракцій (депутатських груп) за принципом д’Ондта.
За принципом д’Ондта місця у складі слідчої комісії розподіляються між депутатськими фракціями (депутатськими групами) послідовно, одне за іншим. Чергове в зазначеній послідовності місце отримує та депутатська фракція (депутатська група), яка має найбільшу квоту (визначену з точністю до сотих), що обчислюється за формулою: К = Ф : (П+1), де Ф — загальна кількість членів депутатської фракції (депутатської групи), а П — кількість місць, отриманих депутатською фракцією (депутатською групою) до даного кроку. Після кожного отриманого місця квота депутатської фракції (депутатської групи) перераховується з урахуванням нової кількості отриманих посад.
Пропозиції щодо включення народних депутатів України до слідчої комісії подаються Голові Верховної Ради України депутатськими фракціями (депутатськими групами) у порядку черговості, отриманої в результаті застосування принципу д’Ондта відповідно до абзацу другого цієї частини, починаючи з депутатської фракції (депутатської групи), кількісний склад якої є найбільшим.
6. Якщо протягом строку, визначеного у частині четвертій цієї статті, депутатська фракція (депутатська група) не надала пропозицій щодо персонального складу слідчої комісії в межах своєї квоти, слідча комісія може бути утворена без заповнення цієї частини квоти.
7. Голова Верховної Ради України протягом трьох робочих днів після спливу строку, визначеного у частині четвертій цієї статті, направляє народному депутату України, який виступив з ініціативою про створення слідчої комісії інформацію про отримані від депутатських фракцій (депутатських груп) пропозиції щодо персонального складу слідчої комісії.». У зв’язку з цим частини четверту-дванадцяту вважати відповідно частинами восьмою-шістнадцятою;
 
Відхилено е відповідає структурі законопроекту   
    -103- Сотник О.С.
частину дев’яту статті 3 виключити. У зв’язку з цим частини десяту-шістнадцяту вважати відповідно частинами дев’ятою-п’ятнадцятою;
 
Відхилено е відповідає структурі законопроекту   
    -104- Сотник О.С.
частину дев’яту статті 3 викласти в такій редакції: «Не може бути обраний до складу слідчої комісії народний депутат України, у якого в разі обрання виникне реальний чи потенційний конфлікт інтересів з питань, для розслідування яких утворюється відповідна комісія.
Примітка. Термінологія та заходи щодо врегулювання реального чи потенційного конфлікту інтересів застосовуються відповідно до Закону України «Про запобігання корупції».»;
 
Відхилено е відповідає структурі законопроекту   
    -105- Сотник О.С.
статтю 3 доповнити новою частиною одинадцятою такого змісту: «Якщо в ході діяльності слідчої комісії буде виявлено наявність конфлікту інтересів народний депутат України зобов’язаний повідомити депутатську фракцію (депутатську групу), слідчу комісію і Верховну Раду України про неможливість брати участь у роботі слідчої комісії. Голова слідчої комісії (заступник голови слідчої комісії) у випадку виявлення конфлікту інтересів у народного депутата України, включеного до складу слідчої комісії, звертається до Верховної Ради України щодо вирішення цього питання». У зв’язку з цим частини одинадцяту-п’ятнадцяту вважати відповідно частинами дванадцятою-шістнадцятою;
 
Відхилено е відповідає структурі законопроекту   
    -106- Сотник О.С.
частину дванадцяту статті 3 доповнити словами «або особа, що виконує обов’язки голови комітету Верховної Ради України в період, коли посада голови комітету Верховної Ради України є вакантною»;
 
Відхилено е відповідає структурі законопроекту   
    -107- Сотник О.С.
частини тринадцяту, п’ятнадцяту-шістнадцяту статті 3 виключити. У зв’язку з цим частину чотирнадцяту вважати частиною тринадцятою.
 
Відхилено е відповідає структурі законопроекту   
    -108- Сотник О.С.
Частину тринадцяту статті 3 доповнити словами та знаками: «, крім випадків, коли до складу слідчої комісії входять представники лише однієї депутатської фракції (депутатської групи)»;
 
Відхилено не відповідає структурі законопроекту   
    -109- Сотник О.С.
статтю 3 доповнити новою частиною чотирнадцятою такого змісту: «Верховна Рада України нового скликання протягом першої та другої чергових сесій може прийняти рішення про затвердження нового складу слідчої комісії, створеної Верховною Радою України попереднього скликання, якщо за це проголосувала не менш як одна третина від конституційного складу Верховної Ради України.».
 
Відхилено е відповідає структурі законопроекту   
15. 1. Слідчі комісії і спеціальні комісії підзвітні Верховній Раді України.
 
-110- Долженков О.В.
Частину першу статті 3 законопроекту після словосполучення «слідчі комісії» доповнити фразою «,спеціальна слідча комісія».
 
Враховано   1. Слідчі комісії, спеціальна слідча комісія і спеціальні комісії підзвітні Верховній Раді України.
 
    -111- Тимошенко Ю.В.
Власенко С.В.
Євтушок С.М.
Частину першу статті 3 законопроекту після слів «Слідчі комісії» доповнити словами «спеціальна слідча комісія»
 
Враховано    
    -112- Буглак Ю.О.
Частину першу статті 3 після слів «слідчі комісії» доповнити словами «спеціальна слідча комісія».
 
Враховано    
    -113- Буглак Ю.О.
У частині першій статті 3 слова «підзвітні Верховній Раді України» замінити словами «відповідальні перед Верховною Радою України і підзвітні їй».
 
Відхилено Залишити в редакції першого читання   
    -114- Каплін С.М.
частину першу статті 3 викласти в такій редакції: «1. Слідчі комісії, спеціальні комісії та спеціальна слідча комісія підзвітні Верховній Раді України.»;
 
Враховано частково    
    -115- Яніцький В.П.
У частині першій статті 3 слова «слідчі комісії і спеціальні комісії» замінити словами «комісії».
 
Відхилено    
    -116- Яніцький В.П.
Частину першу статті 3 після слова «підзвітні» доповнити словами «і підконтрольні».
 
Відхилено Залишити в редакції першого читання   
16. 2. Слідча комісія у визначений Верховною Радою України термін, але не пізніш як через шість місяців з дня її утворення, подає Верховній Раді України письмовий звіт про виконану роботу, а також підготовлені нею пропозиції щодо проектів актів Верховної Ради України, висновки, пропозиції та інші матеріали, які поширюються серед народних депутатів України.
 
-117- Дерев'янко Ю.Б.
Частину другу статті 3 доповнити новими абзацами такого змісту: «Слідча комісія, створена для проведення розслідування обставин вчинення Президентом України державної зради або іншого злочину, готує висновки і пропозиції, які мають містити:
1) факти та обставини, які стали підставою для проведення розслідування;
2) відомості та обставини, встановлені спеціальною тимчасовою слідчою комісією, та докази, якими вони підтверджуються;
3) відомості та обставини, що не підтвердилися;
4) факти й обставини, які не були перевірені, із зазначенням причин, через які перевірка не здійснювалась;
5) факти та обставини, що підтверджують або спростовують наявність у діяннях Президента України ознак державної зради або іншого злочину.
Разом з висновками і пропозиціями слідча комісія, створена для проведення розслідування обставин вчинення Президентом України державної зради або іншого злочину, вносить на розгляд Верховної Ради України проект постанови Верховної Ради України про звинувачення Президента України чи проект постанови Верховної Ради України про припинення розгляду питання про усунення Президента України з поста в порядку імпічменту (стаття 111 Конституції України)»;
 
Враховано частково в редакції Комітету (стаття 29)  2. Слідча комісія у визначений Верховною Радою України термін, але не пізніш як через шість місяців з дня її утворення, подає Верховній Раді України письмовий звіт про виконану роботу, а також підготовлені нею пропозиції щодо проектів актів Верховної Ради України, висновки, пропозиції та інші матеріали, які надаються народним депутатам України для ознайомлення.
3. Спеціальна слідча комісія у визначений Верховною Радою України термін, але не пізніш як через два місяці з дня її утворення, подає Верховній Раді України висновки і пропозиції щодо розслідування обставин, викладених у поданні про ініціювання питання про усунення Президента України з поста в порядку імпічменту.
 
    -118- Луценко І.С.
в частині 2 статті 3 законопроекту слова «поширюються серед народних депутатів України» замінити словами наступними словами: «надаються народним депутатам України для ознайомлення та подальшого опрацювання».
 
Враховано частково    
    -119- Буглак Ю.О.
Частину другу статті 3 після слів «з дня її утворення» доповнити словами «або на вимогу слідчої комісії раніше цього терміну, але не більше двох разів за весь термін її діяльності».
 
Відхилено Законопроектом та Регламентом ВР України передбачені визначені терміни для внесення звітів тск   
    -120- Буглак Ю.О.
У частині другій статті 3 слова «про виконану роботу» замінити словами «з відповідними висновками і пропозиціями про результати розслідування».
 
Відхилено Звіт тск про виконану роботу передбачає і відповідні висновки та пропозиції   
    -121- Буглак Ю.О.
У частині другій статті 3 слова «а також підготовлені нею пропозиції щодо проектів актів Верховної Ради України, висновки, пропозиції та інші матеріали, які поширюються серед народних депутатів України» виключити.
 
Відхилено Не узгоджується з положеннями статей 92 та 98 Регламенту ВР України   
    -122- Каплін С.М.
частину другу статті 3 після слів «висновки, пропозиції та інші матеріали, які» доповнити словами «у дводенний строк»;
 
Відхилено Не узгоджується з положеннями статей 92, 93 та 98 Регламенту ВР України   
    -123- Тетерук А.А.
У частині другій та частині третій статті 3 законопроекту слово «як» замінити словом «ніж».
 
Відхилено    
    -124- Яніцький В.П.
Частину другу статті 3 після слів «підготовлені нею пропозиції» доповнити словами «в тому числі».
 
Відхилено словосполучення «в тому числі» поглинається змістом словосполучення «інші матеріали», які можуть додаватися до проектів актів, про що зазначено в цій частині   
    -125- Яніцький В.П.
У частині другій статті 3 слова «висновки, пропозиції та інші матеріали, які поширюються серед народних депутатів України» виключити.
 
Відхилено Редакційно недоцільно, оскільки пропозиція не змінює змісту частини другої статті 3 законопроекту , тому пропонується залишити в поточній редакції.   
    -126- Яніцький В.П.
Частину другу статті 3 після слів «актів Верховної Ради України» доповнити словами «інші матеріали».
 
Відхилено Словосполучення «інші матеріали» вже міститься в цій частині   
    -127- Яніцький В.П.
Частину другу статті 3 доповнити новим абзацом такого змісту:
«Висновки, пропозиції та інші матеріали, які підготовлені слідчою комісією, в обов’язковому порядку поширюються серед народних депутатів України.».
 
Відхилено Редакційно недоцільно, оскільки пропозиція не змінює змісту частини другої статті 3 законопроекту , тому пропонується залишити в поточній редакції.   
    -128- Алєксєєв С.О.
У частині другій статті 3 слова «шість місяців» замінити словом «рік».
 
Відхилено Не узгоджуєтся з положеннями частини другої статті 87, пункту 5 частини четвертої статті 85 Регламенту ВР України та п.5 ч. 4 ст. 4 законопроекту   
    -129- Сотник О.С.
частину другу статті 3 викласти в такій редакції: «Підставою для утворення слідчої комісії є потреба в парламентському розслідуванні з питання, що становить суспільний інтерес.»;
 
Відхилено Не узгоджується з положеннями ст. 89 Конституції України   
    -130- Сироїд О.І.
Березюк О.Р.
у частині другій статті 3 законопроекту слова «, які поширюються серед народних депутатів України» замінити словами «. Зазначені в цій частині звіт, висновки, пропозиції та інші матеріали надаються народним депутатам України не пізніш як через три дні з дня їх подання Верховній Раді шляхом надсилання їх текстів на адреси електронної пошти народних депутатів на поштовому сервері Верховної Ради»;
 
Відхилено Не узгоджується з положеннями статей 93 та 98 Регламенту ВР України   
    -131- Пинзеник П.В.
Арешонков В.Ю.
Купрієнко О.В.
Лубінець Д.В.
Войцеховська С.М.
Кишкар П.М.
Папієв М.М.
Бондар В.В.
Данілін В.Ю.
Шахов С.В.
Статтю 3 законопроекту доповнити новою частиною третьою такого змісту: «3. Спеціальна слідча комісія у визначений Верховною Радою України термін, але не пізніш як через два місяці з дня її утворення, подає Верховній Раді України висновки і пропозиції щодо розслідування обставин, викладених у поданні про ініціювання питання про усунення Президента України з поста в порядку імпічменту»
У зв’язку з цим частини третя-восьма вважати відповідно четвертою-дев’ятою.
 
Враховано    
    -132- Буглак Ю.О.
Доповнити статтю 3 після частини другої новою частиною такого змісту: «Спеціальна слідча комісія у визначений Верховною Радою України термін, але не пізніш як через два місяці після її утворення, або на вимогу спеціальної слідчої комісії раніше цього терміну подає Верховній Раді України висновки і пропозиції за дослідженими обставинами щодо вчинення Президентом України державної зради або іншого злочину.».
У зв’язку з цим частини третю-восьму вважати відповідно частинами четвертою-дев’ятою.
 
Враховано часково в редакції Комітету (пропозиція 131)   
    -133- Долженков О.В.
Доповнити частиною третьою статтю 3 законопроекту такого змісту: «3. Спеціальна слідча комісія у визначений Верховною Радою України термін, але не пізніш як через два місяці з дня її утворення, подає Верховній Раді України висновки і пропозиції щодо розслідування обставин, викладених у поданні про ініціювання питання про усунення Президента України з поста в порядку імпічменту.».
У зв’язку з цим частини третю-восьму зробити частинами четвертою-дев’ятою відповідно.
 
Враховано    
    -134- Тимошенко Ю.В.
Власенко С.В.
Євтушок С.М.
Статтю 3 законопроекту доповнити новою частиною третьою у такій редакції: «3. Спеціальна слідча комісія у визначений Верховною Радою України термін, але не пізніш як через два місяці з дня її утворення, подає Верховній Раді України висновки і пропозиції щодо розслідування обставин, викладених у поданні про ініціювання питання про усунення Президента України з поста в порядку імпічменту»
Відповідно частини третю, четверту, п’яту, шосту, сьому, восьму статті 3 вважати частинами четвертою, п’ятою, шостою сьомою, восьмою, дев’ятою.
 
Враховано    
17. 3. Спеціальна комісія у визначений Верховною Радою України термін, але не пізніш як через шість місяців з дня її утворення, подає Верховній Раді України письмовий звіт про виконану роботу, а також підготовлені нею відповідні проекти актів Верховної Ради України та інші матеріали, які поширюються серед народних депутатів України.
 
-135- Луценко І.С.
в частині 3 статті 3 законопроекту слова «поширюються серед народних депутатів України» замінити словами наступними словами: «надаються народним депутатам України для ознайомлення та подальшого опрацювання».
 
Враховано частково   4. Спеціальна комісія у визначений Верховною Радою України термін, але не пізніш як через шість місяців з дня її утворення, подає Верховній Раді України письмовий звіт про виконану роботу, а також підготовлені нею відповідні проекти актів Верховної Ради України та інші матеріали, які надаються народним депутатам України для ознайомлення.
 
    -136- Буглак Ю.О.
Частину третю статті 3 після слів «з дня її утворення» доповнити словами «або на вимогу спеціальної комісії раніше цього терміну, але не більше двох разів за весь термін її діяльності».
 
Відхилено Законопроектом та Регламентом ВР України передбачені визначені терміни для внесення звітів тск   
    -137- Буглак Ю.О.
Частину третю статті 3 після слів «письмовий звіт» доповнити словами «з підготовленими і доопрацьованими проектами законів та інших актів Верховної Ради України».
 
Відхилено Редакційно недоцільно, оскільки пропозиція не змінює змісту частини третьої статті 3 законопроекту , тому пропонується залишити в поточній редакції.   
    -138- Буглак Ю.О.
У частині третій статті 3 слова «а також підготовлені нею відповідні проекти актів Верховної Ради України та інші матеріали, які поширюються серед народних депутатів України» виключити.
 
Відхилено Редакційно недоцільно, оскільки пропозиція не змінює змісту частини третьої статті 3 законопроекту , тому пропонується залишити в поточній редакції.   
    -139- Каплін С.М.
частину третю статті 3 після слів «та інші матеріали, які» доповнити словами «у дводенний строк»;
 
Відхилено Не узгоджується з положеннями статей 93 та 98 Регламенту ВР України   
    -140- Яніцький В.П.
У частині третій статті 3 слово «актів» замінити словами «законів, постанов».
 
Відхилено Частина друга статі 46 Регламенту ВР України передбачає, що актами ВР України є закони, постанови, резолюції тощо   
    -141- Яніцький В.П.
У частині третій статті 3 слова «які поширюються серед народних депутатів України» виключити.
 
Відхилено Редакційно недоцільно, оскільки пропозиція не змінює змісту частини третьої статті 3 законопроекту , тому пропонується залишити в поточній редакції.   
    -142- Яніцький В.П.
Частину третю статті 3 доповнити новим абзацом такого змісту:
«Проекти законів, постанов Верховної Ради України, інші матеріали, які підготовлені спеціальною комісією, в обов’язковому порядку поширюються серед народних депутатів України.».
 
Відхилено Редакційно недоцільно, оскільки пропозиція не змінює змісту частини третьої статті 3 законопроекту , тому пропонується залишити в поточній редакції.   
    -143- Алєксєєв С.О.
У частині третій статті 3 слова «шість місяців» замінити словом «рік».
 
Відхилено Не узгоджуєтся з положеннями пункту 5 частини четвертої статті 85 Регламенту ВР України   
    -144- Сотник О.С.
у пункті 2 частини третьої статті 3 слово «злочину» замінити словами «кримінального правопорушення»;
 
Враховано в пункті 2 частини третьої статті 4 законопроекту   
    -145- Сироїд О.І.
Березюк О.Р.
у частині третій статті 3 законопроекту слова «, які поширюються серед народних депутатів України» замінити словами «. Зазначені в цій частині звіт, підготовлені спеціальною комісією проекти актів Верховної Ради України та інші матеріали надаються народним депутатам України не пізніш як через три дні з дня їх подання Верховній Раді України шляхом надсилання їх текстів на адреси електронної пошти народних депутатів на поштовому сервері Верховної Ради»;
 
Відхилено Не узгоджується з положеннями статей 93 та 98 Регламенту ВР України   
    -146- Яніцький В.П.
Статтю 3 після частини третьої доповнити новою частиною такого змісту:
«Матеріали, підготовлені комісіями, в обов’язковому порядку оприлюднюються на офіційному веб-сайті Верховної Ради України не пізніше ніж на третій день після поширення їх серед народних депутатів України. Не підлягають обов’язковому оприлюдненню матеріали, що містять державну таємницю та інформацію з обмеженим доступом.».
У зв’язку з цим частини четверту-восьму вважати відповідно частинами п’ятою-дев’ятою.
 
Відхилено не є предметом регулювання цієї статті   
18. 4. Термін звіту слідчої комісії і спеціальної комісії визначається Верховною Радою України у постанові про утворення відповідної комісії.
 
-147- Буглак Ю.О.
Частину четверту статті 3 після слова «термін» доповнити словами «надання письмового».
 
Відхилено орма подання звіту передбачена частинами 2 та 3 статті 3, статті 21 законопроекту та статтею 88 Регламенту ВР України  5. Термін звіту слідчої комісії і спеціальної комісії визначається Верховною Радою України у постанові про утворення відповідної комісії.
 
    -148- Юринець О.В.
Частину четверту статті 3 законопроекту викласти у такій редакції: «У разі ненадання слідчою комісією, спеціальною комісією звіту Верховній раді України у визначений Верховною Радою України термін діяльності такої комісії вважається припиненою з наступного дня після дня закінчення терміну відповідно слідчою комісією, спеціальною комісією звіту, про що оголошується головою Верховної Ради України на пленарному засіданні Верховної Ради України. При цьому голова також слідчої комісії, спеціальної комісії подає Верховній Раді України документ з описом діяльності слідчої комісії, спеціальної комісії до закінчення терміну подання відповідно слідчою комісією, спеціальною комісією звіту.».
 
Відхилено аконопроектом та Регламентом ВР України передбачено подання тск до Верховної Ради звіту у вигляді проекту постанови, до якої додаються висновки і пропозиції тск. Крім цього, пунктом 6 частини першої статті 13 законопроекту передбачено після завершення роботи тск порядок передачі документів до Апарату ВР України   
    -149- Каплін С.М.
частину четверту статті 3 викласти в такій редакції: «4. Спеціальна слідча комісія у визначений Верховною Радою України термін, але не пізніш як через шість місяців з дня її утворення, подає Верховній Раді України письмовий звіт про виконану роботу, а також підготовлені нею відповідні проекти актів Верховної Ради України та інші матеріали, які поширюються серед народних депутатів України.»;
 
Враховано частково    
    -150- Каплін С.М.
у зв’язку з доповненням статті 3 новою частиною четвертою частини четверту – восьму вважати частинами п’ятою – дев’ятою;
 
Враховано    
    -151- Каплін С.М.
частину четверту статті 3 доповнити словами «та розглядається на найближчому пленарному засіданні»;
 
Відхилено Звіт тск не є законопроектом, який може як невідкладний розглядатися на найближчому пленарному засіданні   
    -152- Яніцький В.П.
У частині четвертій статті 3 слова «слідчої комісії і спеціальної комісії» замінити словом «комісії», слово «відповідної» виключити.
 
Відхилено Оскільки в частині 4 ст. 4 йдеться про різні комісії, то слово «відповідні» доцільно залишити   
    -153- Яніцький В.П.
Частину четверту статті 3 доповнити новими реченнями такого змісту:
«Термін звіту комісії може бути продовжений шляхом прийняття постанови Верховної Ради України. У випадку, передбаченому частиною п’ятою цієї статті комісія може подати проміжний звіт про виконану роботу.».
 
Відхилено Не узгоджується з положеннями статті 88 Регламенту ВР України та ст. 22 цього законопроекту   
    -154- Алєксєєв С.О.
Частину четверту статті 3 після слів «про утворення відповідної комісії» доповнити словами «та може бути подовжений, але не більше ніж на шість місяців».
 
Відхилено У такому випадку строк роботи тск буде меншим ніж можливий термін роботи тск, передбачений Регламентом ВРУ та законпороектом   
    -155- Рябчин О.М.
Частину 4 статті 3 доповнити словами: «та не може перевищувати шість місяців з дня утворення таких комісій».
 
Відхилено Передбачено частиною другою статті 3 цього законопроекту та частиною четвертою статі 85 Регламенту ВР України   
19. 5. Питання про заслуховування звіту, висновків і пропозицій слідчої комісії, спеціальної комісії відповідно до порядку, встановленого цим Законом, і в термін, визначений у постанові Верховної Ради України про утворення відповідної комісії, включається до порядку денного пленарних засідань Верховної Ради України без голосування.
 
-156- Пинзеник П.В.
Арешонков В.Ю.
Купрієнко О.В.
Лубінець Д.В.
Войцеховська С.М.
Кишкар П.М.
Папієв М.М.
Бондар В.В.
Данілін В.Ю.
Шахов С.В.
Частину п’яту статті 3 законопроекту викласти в такій редакції: «6. Питання про заслуховування звіту, висновків і пропозицій слідчої комісії, спеціальної слідчої комісії, спеціальної комісії відповідно до порядку, встановленого цим Законом, і в термін, визначений у постанові Верховної Ради України про утворення відповідної комісії, позачергово без голосування включається до порядку денного пленарних засідань Верховної Ради України наступного дня пленарних засідань після дня подання звіту, висновків і пропозицій та розглядається першим на ранковому пленарному засіданні.
У разі, якщо Верховною Радою України не завершено розгляд питання порядку денного розпочатого на попередньому пленарному засіданні то розгляд такого питання порядку денного зупиняється для заслуховування звіту, висновків і пропозицій слідчої комісії, спеціальної слідчої комісії, спеціальної комісії».
 
Враховано   6. Питання про заслуховування звіту, висновків і пропозицій слідчої комісії, спеціальної слідчої комісії, спеціальної комісії відповідно до порядку, встановленого цим Законом, і в термін, визначений у постанові Верховної Ради України про утворення відповідної комісії, позачергово без голосування включається до порядку денного пленарних засідань Верховної Ради України наступного дня пленарних засідань після дня подання звіту, висновків і пропозицій та розглядається першим на ранковому пленарному засіданні.
У разі якщо Верховною Радою України не завершено розгляд питання порядку денного, розпочатого на попередньому пленарному засіданні, розгляд такого питання порядку денного зупиняється для заслуховування звіту, висновків і пропозицій слідчої комісії, спеціальної слідчої комісії, спеціальної комісії.
 
    -157- Буглак Ю.О.
Частину п’яту статті 3 після слова «заслуховування» доповнити словом «письмового».
 
Відхилено вже передбачено ч.1 ст.21 цього законопроекту та статтею 88 Регламенту ВР України   
    -158- Буглак Ю.О.
У частині п’ятій статті 3 слова «висновків і пропозицій слідчої комісії» замінити словами «з відповідними висновками і пропозиціями про результати розслідування слідчої комісії, спеціальної слідчої комісії».
 
Відхилено не узгоджується зі ст. 88 Регламенту ВР України   
    -159- Буглак Ю.О.
У частині п’ятій статті 3 слова «спеціальної комісії» замінити словами «з підготовленими і доопрацьованими спеціальною комісією проектами законів та інших актів Верховної Ради України».
 
Відхилено Подання до ВР України спеціальною комісією підготовлених і доопрацьованих проектів актів разом з звітом передбачено частиною третьою цієї статті   
    -160- Буглак Ю.О.
Частину п’яту статті 3 після слів «утворення відповідної комісії» доповнити словами «або на вимогу відповідної комісії раніше цього терміну».
 
Відхилено ч.7 ст. 88 Регламенту ВР України передбачено, що Верховна Рада заслуховує звіт тск у будь-який час, але не пізніше встановленого терміну   
    -161- Буглак Ю.О.
Частину п’яту статті 3 перед словами «без голосування» доповнити словом «позачергово».
 
Відхилено Дана пропозиція передбачена пунктом 4 частини четвертої статті 20 Регламенту ВР України   
    -162- Каплін С.М.
частину п’яту статті 3 доповнити словами «та розглядається на найближчому пленарному засіданні»;
 
Відхилено пунктом 4 частини четвертої статті 20 Регламенту ВР України передбчаено, що питання парламентського контролю включаються до порядку денного позачергово без голосування   
    -163- Яніцький В.П.
У частині п’ятій статті 3 слова «слідчої комісії, спеціальної», слово «відповідної» виключити.
 
Відхилено Оскільки в частині 4 ст. 4 йдеться про різні комісії, то слово «відповідні» доцільно залишити   
    -164- Яніцький В.П.
Частину п’яту статті 3 доповнити новим абзацом такого змісту:
«На вимогу не менш як третини народних депутатів від конституційного складу Верховної Ради України до порядку денного пленарних засідань Верховної Ради України може бути включено питання про заслуховування проміжного звіту комісії про виконану роботу.».
 
Відхилено Регламент ВР України не передбачає проміжний звіт, а третиною голосів народних депутатів України від конституційного складу приймаються з процедурних питань (ст. 49), і включення до порядку денного не є процедурним питанням   
20. 6. Після обговорення на пленарному засіданні Верховної Ради України результатів роботи слідчої комісії, спеціальної комісії Верховна Рада України приймає рішення щодо завершення роботи такої комісії або доручає їй продовжити роботу і визначає для цього термін наступного звіту.
 
-165- Луценко І.С.
в частині 6 статті 3 законопроекту словосполучення «термін наступного звіту» викласти в такій редакції: «термін подання наступного звіту».
 
Відхилено не узгоджується з термінологією законопроекту та Регламенту ВР України в частині подання звіту тск  7. Після обговорення на пленарному засіданні Верховної Ради України результатів роботи слідчої комісії, спеціальної комісії Верховна Рада України приймає рішення щодо завершення роботи відповідної комісії або доручає їй продовжити роботу і визначає для цього термін наступного звіту.
 
    -166- Буглак Ю.О.
У частині шостій статті 3 слова «результатів роботи» замінити словами «результатів діяльності».
 
Відхилено не узгоджується з положеннями частини четвертої статті 85 та статті 88 Регламенту ВР України   
    -167- Буглак Ю.О.
У частині шостій статті 3 слова «щодо завершення роботи» замінити словами «про припинення повноважень».
 
Відхилено не узгоджується з положеннями статті 88 Регламенту ВР України   
    -168- Буглак Ю.О.
У частині шостій статті 3 слова «доручає їй продовжити роботу» замінити словами «продовжує її повноваження».
 
Відхилено не узгоджується з положеннями статті 88 Регламенту ВР України   
    -169- Буглак Ю.О.
Частину шосту статті 3 після слова «термін» доповнити словом «заслуховування».
 
Відхилено е узгоджується з положеннями статей 85 та 88 Регламенту ВР України   
    -170- Каплін С.М.
частину шосту статті 3 викласти в такій редакції: «7. Після обговорення на пленарному засіданні Верховної Ради України результатів роботи слідчої комісії, спеціальної комісії чи спеціальної слідчої комісії Верховна Рада України приймає рішення щодо завершення роботи відповідної комісії або доручає їй продовжити роботу і визначає для цього термін наступного звіту.»;
 
Враховано редакційно Слово «такої» замнено на слово «відповідної»   
    -171- Яніцький В.П.
У частині шостій статті 3 слова «слідчої комісії, спеціальної» виключити.
 
Відхилено е узгоджується з назвою законопроекту   
    -172- Яніцький В.П.
Частину шосту доповнити новим реченням такого змісту:
«Термін наступного звіту комісії не може перевищувати трьох місяців.».
 
Відхилено такому випадку строк роботи тск буде меншим ніж можливий термін роботи тск, передбачений Регламентом ВРУ та законпороектом   
21. 7. Строк повноважень слідчої комісії і спеціальної комісії не може перевищувати одного року з дня утворення такої комісії.
 
-173- Луценко І.С.
в частині 7 статті 3 законопроекту словосполучення «одного року» викласти в такій редакції: «одного календарного року».
 
Відхилено алендарний рік - проміжок часу з 1 січня по 31 грудня, який триває 365 або 366 (у високосному році) календарних днів, а відтак термін робюоти тск може бути скорочений.  8. Строк повноважень слідчої комісії і спеціальної комісії не може перевищувати одного року з дня утворення такої комісії.
 
    -174- Луценко І.С.
в частині 7 статті 3 законопроекту словосполучення «Строк повноважень» викласти в такій редакції: «Загальний строк повноважень».
 
Відхилено не узгоджується з термінологією законопроекту та Регламенту ВР України в частині строку повноважень тск   
    -175- Буглак Ю.О.
Частину сьому доповнити другим реченням такого змісту:
«Строк повноважень спеціальної слідчої комісії не повинен перевищувати трьох місяців, якщо Верховною Радою України не прийнято рішення про звинувачення Президента України.».
 
Враховано частково в редакції Комітету (розділ ІV стаття 23)   
    -176- Каплін С.М.
частину сьому статті 3 викласти в такій редакції: «8. Строк повноважень слідчої комісії, спеціальної комісії чи спеціальної слідчої комісії не може перевищувати одного року з дня утворення відповідної комісії.»;
 
Відхилено Строк повноважень спеціальної слідчої комісії врегульовується окремим розділом цього законопроекту   
    -177- Яніцький В.П.
У частині сьомій статті 3 слова «слідчої комісії і спеціальної» виключити.
 
Відхилено е узгоджується з назвою законопроекту   
    -178- Яніцький В.П.
Частину сьому статті 3 доповнити новим реченням такого змісту:
«Строк повноважень комісії може бути продовжений шляхом прийняття відповідної постанови Верховної Ради України, але не більше ніж на шість місяців.».
 
Відхилено такому випадку строк роботи тск буде меншим ніж можливий термін роботи тск, передбачений Регламентом ВРУ та законпороектом   
    -179- Алєксєєв С.О.
У частині сьомій статті 3 слова «одного року» замінити словами «двох років».
 
Відхилено Не узгоджуєтся з положеннями частини другої статті 87, пункту 5 частини четвертої статті 85 Регламенту ВР України   
22. 8. У разі ненадання слідчою комісією, спеціальною комісією звіту Верховній Раді України у визначений Верховною Радою України термін діяльність такої комісії вважається припиненою з наступного дня після дня закінчення терміну подання відповідно слідчою комісією, спеціальною комісією звіту, про що оголошується Головою Верховної Ради України на пленарному засіданні Верховної Ради України.
 
-180- Семенуха Р.С.
Частину восьму статті 3 законопроекту викласти в такій редакції: «8. У разі ненадання слідчою комісією, спеціальною комісією звіту Верховній Раді України у визначений Верховною Радою України термін повноваження такої комісії вважаються припиненими з наступного дня після дня закінчення терміну подання відповідно слідчою комісією, спеціальною комісією звіту, про що оголошується Головою Верховної Ради України на пленарному засіданні Верховної Ради України.».
 
Враховано   9. У разі ненадання слідчою комісією, спеціальною комісією звіту Верховній Раді України у визначений Верховною Радою України термін повноваження такої комісії вважаються припиненими з наступного дня після дня закінчення терміну подання відповідно слідчою комісією, спеціальною комісією звіту, про що оголошується Головою Верховної Ради України на пленарному засіданні Верховної Ради України.
 
    -181- Буглак Ю.О.
Частину восьму статті 3 перед словом «звіту» доповнити словом «письмового».
 
Відхилено вже передбачено ч.2,3 ста. 3, ч.1 ст.21 цього законопроекту та статтею 88 Регламенту ВР України   
    -182- Каплін С.М.
у частині восьму статті 3 слово «такої» замінити словом «відповідної»;
 
Відхилено редакційно недоцільно, дана пропозиція не змінює змісту частини восьмої цієї статті   
    -183- Яніцький В.П.
У частині восьмій статті 3 слова «слідчою комісією, спеціальною» виключити.
 
Відхилено е узгоджується з назвою законопроекту   
    -184- Яніцький В.П.
У частині восьмій статті 3 слова «Головою Верховної Ради України» замінити словами «головуючий на пленарному засіданні».
 
Відхилено Не узгоджується з частиною восьмою статті 87 Регламенту ВР України   
    -185- Буглак Ю.О.
Доповнити статтю 3 новою частиною такого змісту:
«Повноваження слідчої комісії, спеціальної слідчої комісії, спеціальної комісії припиняються у разі припинення повноважень Верховної Ради України, якою їх утворено».
 
Відхилено ана пропозиція вже передбачена частиною другою статті 86 Регламенту ВР України, пунктом 3 частини другої статті 9 цього законопроекту   
    -186- Яніцький В.П.
Статтю 3 після частини восьмої доповнити новою частиною такого змісту:
«9. На випадки подання проміжного звіту комісії не поширюються вимоги частини другої, третьої цієї статті щодо подання комісією підготовлених нею матеріалів, які поширюються серед народних депутатів України.».
 
Відхилено егламент ВР України та законопроект не передбачають подання тск проміжних звітів   
23. Розділ ІІ. ОРГАНІЗАЦІЯ І ПОРЯДОК ДІЯЛЬНОСТІ СЛІДЧИХ КОМІСІЙ ВЕРХОВНОЇ РАДИ УКРАЇНИ
 
-187- Буглак Ю.О.
Назву розділу другого законопроекту викласти у такій редакції:
«Розділ ІІ. ПОРЯДОК УТВОРЕННЯ ТА ДІЯЛЬНОСТІ СЛІДЧИХ КОМІСІЙ, СПЕЦІАЛЬНОЇ СЛІДЧОЇ КОМІСІЇ ВЕРХОВНОЇ РАДИ УКРАЇНИ».
 
Відхилено залишити в редакції першого читання  Розділ ІІ. ОРГАНІЗАЦІЯ І ПОРЯДОК ДІЯЛЬНОСТІ СЛІДЧИХ КОМІСІЙ ВЕРХОВНОЇ РАДИ УКРАЇНИ
 
    -188- Яніцький В.П.
У назві розділу ІІ слово «порядок» замінити словом «процедура».
 
Відхилено е узгоджується з частиною п’ятою статті 89 Конституції України (крім того, порядок це нормативний акт, що визначає спосіб виконання, метод здійснення чого-небудь юридичними та фізичними особами, а процедура це офіційно встановлений чи узвичаєний порядок здійснення, виконання або оформлення чого-небудь)   
    -189- Яніцький В.П.
У назві статті 4 слово «порядок» замінити словом «процедура».
 
Відхилено е узгоджується з частиною п’ятою статті 89 Конституції України (крім того, порядок це нормативний акт, що визначає спосіб виконання, метод здійснення чого-небудь юридичними та фізичними особами, а процедура це офіційно встановлений чи узвичаєний порядок здійснення, виконання або оформлення чого-небудь)   
24. Стаття 4. Порядок утворення слідчої комісії
 
-190- Сотник О.С.
статтю 4 викласти в такій редакції: «1. Слідчі комісії підзвітні Верховній Раді України.
2. Термін звіту слідчої комісії визначається Верховною Радою України у постанові про утворення відповідної комісії.
3. Слідча комісія у визначений Верховною Радою України термін, але не пізніш як через шість місяців з дня її утворення, подає Верховній Раді України письмовий звіт про виконану роботу, а також підготовлені нею пропозиції щодо проектів актів Верховної Ради України, висновки, пропозиції та інші матеріали. Зазначені в цій частині звіт, висновки, пропозиції та інші матеріали надаються народним депутатам України не пізніш як через три дні з дня їх подання Верховній Раді шляхом надсилання їх текстів на адреси електронної пошти народних депутатів на поштовому сервері Верховної Ради України.
4. Питання про заслуховування звіту, висновків і пропозицій слідчої комісії відповідно до порядку, встановленого цим Законом, і в термін, визначений у постанові Верховної Ради України про утворення відповідної слідчої комісії, включається до порядку денного пленарних засідань Верховної Ради України без голосування.
5. Після обговорення на пленарному засіданні Верховної Ради України результатів роботи слідчої комісії Верховна Рада України приймає рішення щодо завершення роботи такої комісії або доручає їй продовжити роботу і визначає для цього термін наступного звіту.
6. У разі ненадання слідчою комісією звіту Верховній Раді України у визначений Верховною Радою України термін звіт затверджує голова слідчої комісії, а в разі його відсутності – заступник голови слідчої комісії, в разі відсутності заступника голови слідчої комісії – секретар слідчої комісії протягом 10 днів після закінчення визначеного Верховною Радою України терміну.».
 
Відхилено Не узгоджується з положеннями статей 93 та 98 Регламенту ВР України (щодо надання народним депутатам висновків та пропозицій тск), а також з частиною восьмою статті 87 Регламенту ВР України, в якій зазначено, що у разі ненадання тск звіту у визначений термін повноваження такої комісії вважається припиненини з наступного дня після дня закінчення терміну подання тск звіту  Стаття 4. Порядок утворення слідчої комісії
 
25. 1. Слідча комісія утворюється Верховною Радою України, якщо за це проголосувала не менш як одна третина від конституційного складу Верховної Ради України.
 
-191- Крулько І.І.
Частину першу статті 4 законопроекту після слів «складу Верховної Ради України» доповнити словами «, крім випадку, передбаченого частиною першою статті 170 Закону України «Про Регламент Верховної Ради України»
 
Відхилено е узгоджується з положеннями частини третьої статті 89 Конституції України  1. Слідча комісія утворюється Верховною Радою України, якщо за це проголосувала не менш як одна третина від конституційного складу Верховної Ради України.
 
    -192- Семенуха Р.С.
Частину першу статті 4 законопроекту доповнити абзацом другим такого змісту: «Пропозиція про утворення слідчої комісії, внесена Головою Верховної Ради України або народними депутатами у кількості не менше 45 осіб, є обов'язковою для розгляду Верховною Радою України та включається до порядку денного найближчого пленарного засідання Верховної Ради України без голосування.».
 
Враховано частково в частині третій ст. 4 законопроекту   
    -193- Буглак Ю.О.
У частині першій статті 4 після слів «одна третина» додати слова «голосів народних депутатів України».
 
Відхилено не узгоджується з частиною третьою статті 89 Конституції України   
    -194- Буглак Ю.О.
У частині першій статті 4 слова «конституційного складу Верховної Ради України» замінити словами «її конституційного складу».
 
Відхилено не узгоджується з частиною третьою статті 89 Конституції України   
    -195- Каплін С.М.
частину першу статті 4 доповнити словами «з оформленням відповідної постанови»;
 
Відхилено Оскільки частиною четвертою цієї статті законопроекту, частиною четвертою статті 85 Регламенту ВР України передбачено прийняття постанови про утворення тск   
    -196- Яніцький В.П.
Частину першу статті 4 після слів «не менш як одна третина» доповнити словами «народних депутатів України».
 
Відхилено не узгоджується з частиною третьою статті 89 Конституції України   
    -197- Пташник В.Ю.
Доповнити частину 1 статті 4 законопроекту реченням такого змісту: «Питання про утворення слідчої комісії включається до порядку денного пленарних засідань Верховної Ради без голосування.»
 
Відхилено частиною четвертою статті 20 та частиною першоою статті 87 Регламенту ВР України передбчаено, що питання про утворення ТСК включаються до порядку денного пленарних засідань ВР України позачергово без голосування   
26. 2. Підставами для утворення слідчої комісії можуть бути повідомлення про порушення Конституції України, законів України органами державної влади, органами місцевого самоврядування, їх посадовими, службовими особами, керівниками (або посадовими особами, що виконують їх обов'язки) підприємств, установ, організацій незалежно від форм власності, об'єднань громадян, що становлять суспільний інтерес, у тому числі:
 
-198- Крулько І.І.
Частину другу статті 4 законопроекту після слів «можуть бути повідомлення про» доповнити словами «неспроможність виконання Президентом України своїх повноважень за станом здоров’я,»
 
Враховано частково в частині третій ст. 4 законопроекту  2. Підставами для утворення слідчої комісії можуть бути повідомлення про порушення Конституції України, законів України державними органами, органами місцевого самоврядування, їх посадовими, службовими особами, керівниками (або посадовими особами, що виконують їх обов'язки) підприємств, установ, організацій незалежно від форм власності, громадських об’єднань, що становлять суспільний інтерес, у тому числі:
 
    -199- Дерев'янко Ю.Б.
Абзац перший частини другої статті 4 після слова «інтерес» доповнити словами «розслідування обставин вчинення Президентом України державної зради або іншого злочину»;
 
Відхилено Оскільки, відповідно до ст. 111 Конституції України для проведення розслідування обставин вчинення Президентом України державної зради або іншого злочину утворюється спеціальна тимчасова слідча комісія   
    -200- Мельник С.І.
абзац перший частини другої статті 4 розділу ІІ законопроекту після слів «Підставами для утворення слідчої комісії можуть бути повідомлення» доповнити словами та знаком «та документи, що підтверджують зазначені в повідомленні відомості»;
 
Відхилено Ні Конституцією України, ні Регламентом ВР України не передбачено вимоги у наявності документів, як підстави для створення тск.   
    -201- Долженков О.В.
У частині другій статті 4 законопроекту перед першим реченням доповнити новим реченням такого змісту: «Слідча комісія утворюється у випадку, якщо Верховній Раді України стануть відомі факти про неможливість виконання Президентом України своїх повноважень за станом здоров’я.».
 
Враховано частково в частині третій ст. 4 законопроекту   
    -202- Долженков О.В.
Друге речення частини другої статті 4 законопроекту після словосполучення «слідчої комісії» доповнити словом «також».
 
Відхилено Оскільки не запропоновано основних підстав для утворення тск   
    -203- Тимошенко Ю.В.
Власенко С.В.
Євтушок С.М.
Частину другу статті 4 законопроекту доповнити реченням такого змісту: «Слідча комісія також може бути утворена у випадку, якщо Верховній Раді України стануть відомі факти про неможливість виконання Президентом України своїх повноважень за станом здоров’я.»
 
Враховано частково в частині третій ст. 4 законопроекту   
    -204- Лапін І.О.
У статті 4 законопроекту частину другу викласти у такій редакції:
«2. Підставами для утворення слідчої комісії можуть бути висвітленні у засобах масової інформації та/або наведені у зверненнях громадян, підприємств, установ, організацій повідомлення, які становлять суспільний інтерес, про:
1) факти порушень законодавства України органами державної влади та органами місцевого самоврядування, їх посадовими та службовими особами, керівниками або посадовими особами, що виконують їх обов'язки) підприємств, установ, організацій незалежно від форм власності, об'єднань громадян;
2) обставини, які загрожують суверенітету, територіальній цілісності України або її економічним, науково-технічним, національно-культурним, соціальним інтересам, охороні довкілля;
3) порушення прав, свобод і законних інтересів громадян, їх об'єднань або зловживання владою посадовими та службовими особами, що завдало істотної шкоди суспільним інтересам.»
 
Відхилено Залишити в редакції першого читання   
    -205- Буглак Ю.О.
Абзац перший частини другої статті 4 викласти у такій редакції:
«Підставами для утворення слідчої комісії можуть бути повідомлення про порушення Конституції України та законів України органами державної влади, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами, організаціями, об’єднаннями громадян, засобами масової інформації, їх керівниками, посадовими і службовими особами, окремими громадянами, що становлять суспільний інтерес.
Предметом суспільного інтересу вважається інформація, яка свідчить про загрозу державному суверенітету, територіальній цілісності України; забезпечує реалізацію конституційних прав, свобод і обов’язків; свідчить про можливість порушення прав людини, введення громадськості в оману, шкідливі екологічні та інші негативні наслідки діяльності (бездіяльності) фізичних або юридичних осіб тощо.».
 
Відхилено Залишити в редакції першого читання   
    -206- Яніцький В.П.
В абзаці першому частини другої статті 4 слова «органами державної влади» замінити словами «державними органами».
 
Враховано    
    -207- Яніцький В.П.
Абзац перший частини другої статті 4 після слів «органами місцевого самоврядування» доповнити словами «всіх рівнів».
 
Відхилено    
    -208- Яніцький В.П.
Абзац перший частини другої статті 4 після слів «що становлять суспільний інтерес» доповнити словами «стосуються незалежності та суверенітету держави, її територіальної цілісності та недоторканості».
 
Відхилено Передбачено пунктом 1 частини другої статті 4 цього законопроекту   
    -209- Яніцький В.П.
Абзац перший частини другої статті 4 доповнити новим пунктом такого змісту:
«3) повідомлення про факти, які можуть призвести до воєнного конфлікту, збройної агресії іншої держави, масових заворушень, надзвичайної екологічної ситуації.».
 
Відхилено Передбачено пунктом 1 частини другої статті 4 цього законопроекту   
    -210- Яніцький В.П.
Абзац перший частини другої статті 4 доповнити новим пунктом такого змісту:
«4) повідомлення про спроби узурпації влади, зловживання владою або службовим становищем з боку осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування;».
 
Відхилено частина друга статті 4 цього законопроекту не має містити вичерпний перелік підстав для утворення тск   
    -211- Яніцький В.П.
Абзац перший частини другої статті 4 доповнити новим пунктом такого змісту:
«5) повідомлення про масове порушення прав, свобод і законних інтересів громадян, іноземців, осіб без громадянства, юридичних осіб, громадських об’єднань з боку посадових та службових осіб державних органів, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій незалежно від форм власності, громадських об’єднань, що завдало істотної шкоди державним та (або) суспільним інтересам.».
 
Відхилено Верховна Рада України визначає питання, що становлять суспільний інтерес для проведення розслідування   
    -212- Алєксєєв С.О.
Частину другу статті 4 викласти в такій редакції: «2. Підставами для утворення слідчої комісії можуть бути питання, що становлять суспільний інтерес.».
 
Відхилено Залишити в редакції першого читання   
    -213- Сироїд О.І.
Березюк О.Р.
частину другу статті 4 законопроекту викласти в такій редакції: «2. Підставою для утворення слідчої комісії є потреба в парламентському розслідуванні з питання, що становить суспільний інтерес.»;
 
Відхилено Залишити в редакції першого читання   
27. 1) повідомлення про обставини, які загрожують суверенітету, територіальній цілісності України або її економічним, науково-технічним, національно-культурним, соціальним інтересам, охороні довкілля;
 
-214- Дерев'янко Ю.Б.
4) у пункті 1 частини другої статті 4 після слова «повідомлення» додати слова «про вчинення Президентом України державної зради або іншого злочину»;
 
Відхилено відповідно до ст. 111 Конституції України для проведення розслідування обставин вчинення Президентом України державної зради або іншого злочину утворюється спеціальна тимчасова слідча комісія  1) повідомлення про обставини, які загрожують суверенітету, територіальній цілісності України або її економічним, науково-технічним, національно-культурним, соціальним інтересам, охороні довкілля;
 
    -215- Буглак Ю.О.
Пункт перший частини другої статті 4 виключити.
 
Відхилено Залишити в редакції першого читання законопроекту   
    -216- Яніцький В.П.
Пункт 1 абзацу першого частини другої статті 4 викласти в такій редакції:
«1) повідомлення про обставини, які загрожують державному суверенітету, територіальній цілісності держави, її демократичному конституційному ладу, іншим життєво важливим національним інтересам;».
 
Відхилено поняття «суверенітет» є ширшим, оскільки суверенітет поділяється на три види: суверенітет держави, суверенітет народу, суверенітет нації.   
28. 2) повідомлення про масове порушення прав, свобод і законних інтересів громадян, їх об'єднань або зловживання владою посадовими, службовими особами, що завдало істотної шкоди суспільним інтересам.
 
-217- Луценко І.С.
У пункті 2 частини другої статті 4 законопроекту після слів «зловживання владою» доповнити словами «чи ведення протиправної службової діяльності».
 
Відхилено «ведення протиправної службової діяльності» не може бути предметом парламентського контролю. Дані питання належать, зокрема до повноважень центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері державної служби, органів досудового розслідування тощо  2) повідомлення про масове порушення прав, свобод і законних інтересів громадян, їх об'єднань або зловживання владою посадовими, службовими особами, що завдало істотної шкоди суспільним інтересам.
3. У разі якщо Верховній Раді України стануть відомі факти про неспроможність виконання Президентом України своїх повноважень за станом здоров'я, Верховна Рада України може створити слідчу комісію для перевірки відповідних фактів у порядку, визначеному визначеному статтею 170 Регламенту Верховної Ради України.
 
    -218- Семенуха Р.С.
Пункт 2 частини другої статті 4 законопроекту викласти в такій редакції: «2) повідомлення про грубе або масове порушення прав, свобод і законних інтересів громадян, їх об'єднань або зловживання владою посадовими, службовими особами, що завдало істотної шкоди суспільним інтересам.».
 
Відхилено отребує визначення «грубе»   
    -219- Буглак Ю.О.
Пункт другий частини другої статті 4 виключити.
 
Відхилено Залишити в редакції першого читання   
    -220- Яніцький В.П.
Пункт 2 абзацу першого частини другої статті 4 викласти в такій редакції:
«2) повідомлення про обставини, які загрожують громадській безпеці і порядку, зокрема життєво важливим для суспільства та особи інтересам, правам і свободам людини і громадянина, забезпечення яких є пріоритетним завданням держави;».
 
Відхилено Залишити в редакції першого читання   
    -221- Пинзеник П.В.
Арешонков В.Ю.
Купрієнко О.В.
Лубінець Д.В.
Войцеховська С.М.
Кишкар П.М.
Папієв М.М.
Бондар В.В.
Данілін В.Ю.
Шахов С.В.
Статтю 4 законопроекту доповноти новою частиною третьою такого змісту: «3. У разі якщо Верховній Раді України стануть відомі факти про неспроможність виконання Президентом України своїх повноважень за станом здоров'я, Верховна Рада України може створити слідчу комісію для перевірки відповідних фактів у порядку, визначеному визначеному статтею 170 Регламенту Верховної Ради України».
У зв’язку з цим, частини третя-дванадцята вважати четверта-тринадцята
 
Враховано    
    -222- Рибалка С.В.
Статтю 4 законопроекту доповнити новою частиною 3 такого змісту: «3.Питання про утворення слідчої комісії включається без голосування до порядку денного найближчого пленарного засідання Верховної Ради України, з моменту надходження повідомлення, яке є підставою для створення слідчої комісії.».
Відповідно частини 3-4 вважати частинами 4-5.
 
Відхилено У зв’язку неможливості реаліції норми у разі її прийняття   
    -223- Буглак Ю.О.
Доповнити статтю 4 після частини другої новою частиною такого змісту:
«Слідча комісія з питань перевірки фактів про неспроможність виконання Президентом України своїх повноважень за станом здоров’я створюється на закритому пленарному засіданні Верховної Ради України за пропозицією Голови Верховної Ради України або не менш як 45 народних депутатів України у порядку, визначеному Законом України «Про Регламент Верховної Ради України» та цим Законом.
 
Враховано частково в частині третій ст. 4 законопроекту   
29. 3. Слідча комісія не може утворюватися з питання:
 
-224- Луценко І.С.
у частині 3 статті 4 законопроекту слово «питання» замінити словом «питань».
 
Враховано   4. Слідча комісія не може утворюватися з питань:
 
    -225- Луценко І.С.
частину 3 статті 4 законопроекту доповнити наступним пунктом: «4) яке тягне за собою порушення принципу незалежності діяльності правоохоронних органів.».
 
Відхилено Згідно з рішенням Конституційного суду народні депутати України немають права втручатися в діяльність правоохоронних органів   
    -226- Лапін І.О.
частину третю статті 4 законопроекту доповнити пунктом 4 такого змісту: «4) що є предметом судового розгляду або щодо якого винесено судове рішення, яке набрало законної сили.»
 
Відхилено Пункт 1 частини 3 ст. 4 дана пропозиціє вже поглинається   
    -227- Буглак Ю.О.
Абзац перший частини третьої статті 4 виключити.
 
Відхилено Залишити в редакції першого читання   
    -228- Яніцький В.П.
Абзац перший частини третьої статті 4 доповнити новим пунктом такого змісту:
«4) яке належить до повноважень Президента України, Кабінету Міністрів України, Голови Верховної Ради України, його Першого заступника і заступника;».
 
Відхилено редмет створення тск може стосуватися суспільного інтересу з питань що входять до поноважень Президента України, Кабінету Міністрів України, Голови Верховної Ради України, його Першого заступника і заступника   
    -229- Яніцький В.П.
Абзац перший частини третьої статті 4 доповнити новим пунктом такого змісту:
«5) яке належить до компетенції міжнародних судових установ;».
 
Відхилено    
    -230- Яніцький В.П.
Абзац перший частини третьої статті 4 доповнити новим пунктом такого змісту:
«6) яке стосується зобов’язань, взятих на себе Україною за чинними міжнародними договорами, згода на обов’язковість яких надано Верховною Радою України.».
 
Відхилено    
30. 1) здійснення правосуддя судом;
 
-231- Буглак Ю.О.
Пункт перший частини третьої статті 4 виключити.
 
Відхилено   1) здійснення правосуддя судом;
 
    -232- Яніцький В.П.
В пункті 1 абзацу першого частини третьої статті 4 слово «судом» замінити словом «судами».
 
Відхилено Залишити в редакції першого читання   
31. 2) встановлення наявності чи відсутності вини особи у вчиненні злочину;
 
-233- Буглак Ю.О.
Пункт другий частини третьої статті 4 виключити.
 
Відхилено Залишити в редакції першого читання  2) встановлення наявності чи відсутності вини особи у вчиненні кримінального правопорушення;
 
    -234- Яніцький В.П.
В пункті 2 абзацу першого частини третьої статті 4 слово «злочину» замінити словами «кримінального, адміністративного правопорушення».
 
Враховано частково Додано слова «кримінального правопорушення»   
    -235- Сироїд О.І.
Березюк О.Р.
пункт 2 частини третьої статті 4 законопроекту виключити, у зв’язку з чим пункт 3 вважати пунктом 2;
 
Відхилено Залишити в редакції першого читання   
    -236- Дерев'янко Ю.Б.
5) у частині третій статті 4 пункт 2 виключити;
 
Відхилено Залишити в редакції першого читання   
32. 3) яке є предметом діяльності утвореної Верховною Радою України іншої слідчої комісії.
 
-237- Долженков О.В.
Пункт 3 частини третьої статті 4 законопроекту після словосполучення «предметом діяльності» доповнити словосполученням «спеціальної слідчої комісії чи».
 
Відхилено пеціальна слідча комісія створюється для проведення розслідування обставин вчинення Президентом України державної зради або іншого злочину (ст. 111 Конституції України)  3) яке є предметом діяльності утвореної Верховною Радою України іншої слідчої комісії.
 
    -238- Тимошенко Ю.В.
Власенко С.В.
Євтушок С.М.
Пункт 3 частини третьої статті 4 законопроекту викласти у такій редакції: «3) яке є предметом діяльності спеціальної слідчої комісії чи утвореної Верховною Радою України іншої слідчої комісії.»
 
Відхилено пеціальна слідча комісія створюється для проведення розслідування обставин вчинення Президентом України державної зради або іншого злочину (ст. 111 Конституції України)   
    -239- Буглак Ю.О.
Пункт третій частини третьої статті 4 виключити.
 
Відхилено Залишити в редакції першого читання   
    -240- Каплін С.М.
пункт 3 частини третьої статті 4 доповнити словами: «або було предметом діяльності слідчої комісії, утвореної на поточній або попередній сесіях Верховної Ради України.»;
 
Відхилено і Конституцією України, ні Регламентом ВР України не пеедбачено обмежень щодо створення тск   
    -241- Яніцький В.П.
В пункті 3 абзацу першого частини третьої статті 4 слово «слідчої» виключити.
 
Відхилено оскільки слідча комісія, спеціальна комісія та спеціальна слідча комісія має різні напрямки завдань   
    -242- Мельник С.І.
статтю 4 розділу ІІ законопроекту доповнити частиною четвертою такого змісту: «4. Верховна Рада України розглядає питання утворення слідчої комісії без включення цього питання до порядку денного.».
У зв’язку з цим частини четверту-дванадцяту вважати відповідно частинами п’ятою-тринадцятою;
 
Відхилено частиною четвертою статті 20 та частиною першоою статті 87 Регламенту ВР України передбчаено, що питання про утворення тск включаються до порядку денного пленарних засідань ВР України позачергово без голосування   
33. 4. Про утворення слідчої комісії Верховна Рада України приймає постанову, в якій визначає:
 
-243- Лапін І.О.
частину четверту статті 4 законопроекту викласти у такій редакції: «4. Про утворення слідчої комісії Верховна Рада України приймає постанову, вимоги до якої визначаються Законом України «Про Регламент Верховної Ради України».
 
Відхилено Регламент ВР України визначає вимоги до законопроектів, проектів інших актів  5. Про утворення слідчої комісії Верховна Рада України приймає постанову, в якій визначає:
 
    -244- Яніцький В.П.
Абзац перший частини четвертої статті 4 після слів «Верховна Рада України» доповнити словами «в установленому Конституцією України та Регламентом Верховної Ради України порядку».
 
Відхилено Регламент ВР України визначає вимоги до законопроектів, проектів інших актів   
    -245- Яніцький В.П.
Частину четверту статті 4 доповнити новим абзацом такого змісту:
«Матеріально-технічне, інформаційне, організаційне забезпечення роботи слідчої комісії може бути покладено на секретаріат комітету Верховної Ради України, до предмета відання якого належать питання законодавчого забезпечення правоохоронної діяльності.».
 
Відхилено ч.1 с. 7 Регламенту ВР України, передбачено, що матеріально-технічне забезпечення тощо здійснює Апарат ВР України   
34. 1) назву слідчої комісії;
 
-246- Яніцький В.П.
Пункт 1 абзацу першого частини четвертої статті 4 після слів «назву слідчої комісії» доповнити словами «яка має відображати завдання слідчої комісії».
 
Відхилено ожен законопроект, проект іншого аакта має назву, яка є складовою частиною офіційного тексту закону. У назві стисло (в кількох словах) викладається зміст, враховуючи, що завдань тск може бути декілька, тому недоцільно відображати їх у назві тск  1) назву слідчої комісії;
 
35. 2) завдання слідчої комісії і коло питань, що підлягають розслідуванню;
 
-247- Недава О.А.
у пункті 2 частини четвертої статті 4 законопроекту додати на початку слово: «мета»;
 
Відхилено Мета створення комісії тотожна її завданням, відтак недоцільно виокремлювати мету в окрему складову постанови  2) завдання слідчої комісії і коло питань, що підлягають розслідуванню;
 
    -248- Луценко І.С.
пункт 2 частини четвертої статті 4 законопроекту викласти у такій редакції: «2) Предмет розслідування та перелік завдань, які підлягають вирішенню в його межах».
 
Відхилено ані Конституція України, ані Регламент ВР України, ані КПК не містять поняття «предмет розслідування» по відношеннню до тск   
    -249- Буглак Ю.О.
Пункт другий частини четвертої статті 4 доповнити перед словом «завдання» словом «мету».
 
Відхилено Мета створення комісії тотожна її завданням, відтак недоцільно виокремлювати мету в окрему складову постанови   
    -250- Буглак Ю.О.
У пункті другому частини четвертої статті 4 слова «і коло питань» замінити словами «факти, обставини, відомості».
 
Відхилено «факти, обставини, відомості» це рузультати роботи тск   
    -251- Яніцький В.П.
Пункт 2 абзацу першого частини четвертої статті 4 після слів «коло питань, що» доповнити словами «становлять суспільний інтересі».
 
Відхилено Метою створення тск є проведення розслідування питань, що становлять суспільний інтерес, тому недоцільно деталізувати це в постанові про утворення тск   
    -252- Алєксєєв С.О.
Частину четверту статті 4 після пункту 2 доповнити новим пунктом такого змісту:
«3) належне правове обґрунтування того, що зазначене у пункті 2 цієї частини питання становить суспільний інтерес;»
У зв’язку з цим пункти 3-5 частини першої цієї статті вважати відповідно пунктами 4-6.».
 
Відхилено Частина перша статті 91 Регламенту ВР України передбачає, що обгрунутування завдань та кола питань міститься в пояснювальній записці до проекту постанови про утворення тск   
36. 3) кількісний і персональний склад слідчої комісії, голову слідчої комісії та заступника голови слідчої комісії;
 
-253- Буглак Ю.О.
У пункті третьому частини четвертої статті 4 після слів «заступника голови» слова «слідчої комісії» виключити.
 
Враховано   3) кількісний і персональний склад слідчої комісії, голову слідчої комісії та заступника голови;
 
    -254- Яніцький В.П.
Пункт 3 абзацу першого частини четвертої статті 4 після слів «заступника голови слідчої комісії» доповнити словами «визначені згідно з вимогами частин п’ятої-десятої, дванадцятої цієї статті».
 
Відхилено Є недоцільним деталізація норми через використання посилання на частини тієї самої статті, оскільки частини статті в сукупності містять один логічно завершений аспект регулювання, що відноситься до предмета статті   
    -255- Сугоняко О.Л.
у пункті 3 частини четвертої статті 4 слова «та заступника голови слідчої комісії» замінити словами та знаком «, заступника голови слідчої комісії та секретаря слідчої комісії»;
 
Відхилено Секретар слідчої комісії обирається на першому засіданні тск   
37. 4) термін діяльності слідчої комісії (на заздалегідь визначений час або на час виконання певної роботи);
 
-256- Буглак Ю.О.
У пункті четвертому частини четвертої статті 4 слова «виконання певної роботи» замінити словами «проведення відповідного розслідування».
 
Відхилено Згідно з ч.1 ст. 38 КПК визначає перелік органів які здійснюють досудове розслідування, в якому відсутня тск  4) термін діяльності слідчої комісії (на заздалегідь визначений час або на час виконання певної роботи);
 
    -257- Яніцький В.П.
У пункті 4 абзацу першого частини четвертої статті 4 слова «виконання певної роботи» замінити словами «проведення відповідного розслідування».
 
Відхилено Згідно з ч.1 ст. 38 КПК визначає перелік органів які здійснюють досудове розслідування, в якому відсутня тск   
    -258- Сугоняко О.Л.
пункт 4 частини четвертої статті 4 після слова «роботи» доповнити словами та цифрою «з урахуванням положень частини восьмої статті 3 цього Закону»;
 
Відхилено Залишити в редакції першого читання, оскільки в постанові вже має бути визначено термін діяльності тск   
38. 5) термін звіту слідчої комісії про виконану роботу, який не перевищує шість місяців з дня її утворення;
 
-259- Буглак Ю.О.
У пункті п’ятому частини четвертої статті 4 слова «виконану роботу» замінити словами «проведення розслідування».
 
Відхилено Згідно з ч.1 ст. 38 КПК визначає перелік органів які здійснюють досудове розслідування, в якому відсутня тск  5) термін звіту слідчої комісії про виконану роботу, який не перевищує шість місяців з дня її утворення;
 
    -260- Буглак Ю.О.
Пункт п’ятий частини четвертої статті 4 після слова «термін» доповнити словами «надання письмового».
 
Відхилено вже передбачено ч.2,3 ста. 3, ч.1 ст.21 цього законопроекту та статтею 88 Регламенту ВР України   
    -261- Тетерук А.А.
у пункті 5 частини четвертої статті 4 законопроекту слово «перевищує» замінити словами «повинен перевищувати»;
 
Відхилено Редакційно недоцільно   
    -262- Яніцький В.П.
У пункті 5 абзацу першого частини четвертої статті 4 слова «який не перевищує шість місяців з дня її утворення» замінити словами «визначений відповідно до статті 3 цього Закону».
 
Відхилено Залишити в редакції першого читання, оскільки в постанові вже має бути визначено термін діяльності тск   
    -263- Сугоняко О.Л.
частину п’яту статті 4 викласти в такій редакції: «5. Кожна депутатська фракція, депутатська група у Верховній Раді України має право на пропорційне представництво у складі слідчої комісії. Пропозиції щодо кількісного та персонального складу слідчої комісії подаються депутатськими фракціями, депутатськими групами відповідно до вимог Регламенту Верховної Ради України та інших законів.»;
 
Враховано частково одано слова (депутатські групи)   
39. 6) заходи щодо кадрового, матеріально-технічного, інформаційного, організаційного забезпечення роботи слідчої комісії.
 
-264- Мельник С.І.
пункт 6 частини четвертої статті 4 розділу ІІ законопроекту після слів «заходи щодо кадрового,» доповнити словами та знаком «фінансового,»;
 
Враховано З редакційною поправкою Комітету: «матеріально-технічного та фінансового»  6) заходи щодо кадрового, матеріально-технічного, фінансового, інформаційного та організаційного забезпечення діяльності слідчої комісії.
 
    -265- Буглак Ю.О.
Пункт шостий частини четвертої статті 4 після слова «матеріально-технічного» доповнити словом «фінансово-господарського».
 
Відхилено ч.1 с. 7 Регламенту ВР України не передбачено фінансово-господрське забезпечення органів ВР України   
    -266- Буглак Ю.О.
У пункті шостому частини четвертої статті 4 слово «роботи» замінити словом «діяльності».
 
Враховано    
    -267- Яніцький В.П.
У пункті 6 абзацу першого частини четвертої статті 4 слово «кадрового» виключити.
 
Відхилено Оскільки Апарат ВР України не зможе залучити для роботи в тск фахівців та інших осіб на вимогу тск   
40. 5. Кожна депутатська фракція у Верховній Раді України має право на пропорційне представництво у складі слідчої комісії. Пропозиції щодо кількісного та персонального складу слідчої комісії подаються депутатськими фракціями відповідно до вимог Закону України «Про Регламент Верховної Ради України» та інших законів.
 
-268- Дерев'янко Ю.Б.
6) частину п’яту статті 4 викласти у такій редакції:
«5. Слідча комісія створюється зі складу Верховної Ради з урахуванням принципу пропорційного представництва депутатських фракцій (депутатських груп) та позафракційних народних депутатів, виходячи із забезпечення такого представництва в її складі: один представник від сімдесяти народних депутатів, але не менш як по одному народному депутату від кожної депутатської фракції (депутатської групи), а також два представники від позафракційних народних депутатів»;
 
Відхилено Ні ЗУ «Про статус народного депутата України», ні Регламентом ВР України не передбачено обрання позафракційних н/д до складу тск, а відтак і квоту для них  6. Кожна депутатська фракція (депутатська група) у Верховній Раді України має право на пропорційне представництво у складі слідчої комісії. Пропозиції щодо кількісного та персонального складу слідчої комісії подаються депутатськими фракціями (депутатськими групами) відповідно до вимог Регламенту Верховної Ради України та інших законів.
 
    -269- Сольвар Р.М.
Частину п’яту статті 4 законопроекту викласти у такій редакції: «Кожна депутатська фракція (депутатська група) у Верховній Раді України має право на пропорційне представництво у складі слідчої комісії. Пропозиції щодо кількісного та персонального складу слідчої комісії подаються депутатськими фракціями (депутатськими групами) відповідно до вимог Закону України «Про Регламент Верховної Ради України» та інших законів.»
 
Враховано частково Додано слова (депутатська група)   
    -270- Недава О.А.
у частині п’ятій статті 4 законопроекту після слів: «Кожна депутатська фракція» – додати слова: «та група», а також – додати речення: «До складу тимчасової слідчої комісії можуть бути обрані позафракційні народні депутати України, висунуті зборами народних депутатів України, які не входять до складу будь-якої депутатської фракції чи депутатської групи, якщо кількість народних депутатів України, присутніх на зборах не є меншою, ніж кількість осіб у найменшій фракції, що сформована протягом першої сесії.
 
Відхилено ні ЗУ «Про статус народного депутата України», ні Регламентом ВР України не передбачено обрання позафракційних н/д до складу тск, а відтак і квоту для них   
    -271- Мельник С.І.
частину п’яту статті 4 розділу ІІ законопроекту після слів «Кожна депутатська фракція» доповнити словами та знаками « (депутатська група)» та після слів «подаються депутатськими фракціями» доповнити словами та знаками « (депутатськими групами)»;
 
Враховано    
    -272- Гуляєв В.О.
У пункті 5 статті 4 розділу ІІ законопроекту після слів «Кожна депутатська фракція» доповнити словами «та група у Верховній Раді України» і далі за текстом.
 
Враховано з редакційними поправками додано слова (група)   
    -273- Гуляєв В.О.
У пункті 5 статті 4 розділу ІІ законопроекту речення «Кожна депутатська фракція у Верховній Раді України має право на пропорційне представництво у складі тимчасової слідчої комісії і тимчасової спеціальної комісії» замінити наступним реченням: «Кількісний склад тимчасової слідчої комісії і тимчасової спеціальної комісії формується з урахуванням принципу пропорційного представництва депутатських фракцій та депутатських груп».
 
Враховано частково Додано слова (депутатська група)   
    -274- Гуляєв В.О.
Пункт 5 статті 4 доповнити наступним реченням: «Народні депутати, призначені членами комісій, повинні бути компетентними та користуватися довірою громадськості.»
 
Відхилено Права і обов’язки народних депутатів визначені Конституцієїю України та Законом України «Про статус народного депутата України»   
    -275- Луценко І.С.
в частині 5 статті 4 законопроекту слова «депутатська фракція» та «депутатськими фракціями» викласти у наступній редакції: «депутатська фракція (група)» та «депутатськими фракціями (групами)» відповідно.
 
Враховано редакційно щодо доповнення законопроекту словами (депутатська група)   
    -276- Долженков О.В.
Перше речення частини п’ятої статті 4 законопроекту після словосполучення «депутатська фракція» доповнити фразою « (депутатська група)».
 
Враховано    
    -277- Долженков О.В.
Друге речення частини п’ятої статті 4 законопроекту після словосполучення «депутатськими фракціями» доповнити фразою « (депутатськими групами)».
 
Враховано    
    -278- Семенуха Р.С.
Частину п’яту статті 4 законопроекту викласти в такій редакції: «5. Кожна депутатська фракція (депутатська група) у Верховній Раді України має право на пропорційне представництво у складі слідчої комісії. Пропозиції щодо кількісного та персонального складу слідчої комісії подаються депутатськими фракціями (депутатськими групами) відповідно до вимог Регламенту Верховної Ради України.».
 
Враховано    
    -279- Тимошенко Ю.В.
Власенко С.В.
Євтушок С.М.
Частину п’яту статті 4 законопроекту після слів «Кожна депутатська фракція» доповнити словами « (депутатська група)»; після слів «подаються депутатськими фракціями» доповнити слова « (депутатськими групами)»
 
Враховано    
    -280- Пташник В.Ю.
У частині 5 статті 4 законопроекту: після слів «депутатська фракція» доповнити словами « (депутатська група)»; доповнити після слів «представництво у складі слідчої комісії» реченням такого змісту «Право на представництво у складі слідчої комісії має також група позафракційних народних депутатів у кількості, не меншій за кількісний склад найменшої депутатської групи.»; слова «Пропозиції щодо кількісного та персонального складу слідчої комісії подаються депутатськими фракціями відповідно до вимог Закону України «Про Регламент Верховної Ради України» та інших законів.» замінити словами «Пропозиції щодо кількісного та персонального складу слідчої комісії подаються у письмовій формі депутатськими фракціями (депутатськими групами) або групами позафракційних депутатів у п'ятиденний строк з дня направлення до них письмового звернення ініціатора (ініціаторів) утворення слідчої комісії. У складі слідчої комісії може бути представлено не менш як по одному народному депутату від кожної депутатської фракції (депутатської групи) або групи позафракційних депутатів. Якщо депутатська фракція (депутатська група) або група позафракційних депутатів не запропонувала у встановлений строк представників для роботи у слідчій комісії, то комісія створюється без участі представників цієї депутатської фракції (депутатської групи) або групи позафракційних депутатів.».
 
Відхилено ні ЗУ «Про статус народного депутата України», ні Регламентом ВР України не передбачено обрання позафракційних н/д до складу тск   
    -281- Білозір О.В.
у частині п’ятій статті 4 законопроекту слова «депутатська фракція» та слова «депутатськими фракціями» замінити словами «депутатська фракція (депутатська група)» та «депутатськими фракціями (депутатськими групами)» відповідно;
 
Враховано    
    -282- Білозір О.В.
у частині п’ятій статті 4 законопроекту слова «Закону України «Про Регламент Верховної Ради України» замінити словами «Регламенту Верховної Ради України, який затверджений Законом України «Про Регламент Верховної Ради України» від 10 лютого 2010 року № 1861-VІ»;
 
Враховано в редакції Комітету (поправка 54)   
    -283- Буглак Ю.О.
Речення перше частини п’ятої статті 4 після слів «депутатська фракція» доповнити словами « (депутатська група)».
 
Враховано    
    -284- Буглак Ю.О.
Речення друге частини п’ятої статті 4 після слів «депутатськими фракціями» доповнити словами « (депутатськими групами)».
 
Враховано    
    -285- Буглак Ю.О.
У реченні другому частини п’ятої статті 4 слова «та інших законів» замінити словами «та цього Закону».
 
Відхилено скільки обрання до складу тск представників депутатських фракцій також зазначається і в ЗУ «Про статус народного депутата України»   
    -286- Рибалка С.В.
частину 5 статті 4 законопроекту вилучити
 
Відхилено Залишити в редакції першого читання   
    -287- Левченко Ю.В.
Частину 5 статті 4 законопроекту після «слів депутатська фракція», «депутатськими фракціями» доповнити словами «,депутатська група, позафракційні народні депутати у кількості, не меншій за кількісний склад найменшої депутатської групи, депутатської фракції», «,депутатськими групами, позафракційними народними депутатами у кількості, не меншій за кількісний склад найменшої депутатської групи, депутатської фракції».
 
Враховано частково кірм слів «позафракційні народні депутати України»   
    -288- Каплін С.М.
у частині п’ятій статті 4 слова «Законом України «Про Регламент Верховної Ради України» замінити словами «Регламентом Верховної Ради України»;
 
Враховано    
    -289- Тетерук А.А.
У частині п’ятій статті 4 законопроекту слова «депутатська фракція» замінити словами «депутатська фракція (депутатська група)».
Далі по тексту законопроекту слова «депутатська фракція» у всіх відмінках замінити словами «депутатська фракція (депутатська група)» у відповідному відмінку.
 
Враховано    
    -290- Яніцький В.П.
Частину п’яту статті 4 після слів «депутатська фракція» доповнити словами «депутатська група».
 
Враховано    
    -291- Яніцький В.П.
Частину п’яту статті 4 після слів «має право на пропорційне» доповнити словами «до кількості народних депутатів України, які входять до її складу».
 
Відхилено Залишити в редакції першого читання   
    -292- Яніцький В.П.
У частині п’ятій статті 4 слова «Закону України «Про Регламент Верховної Ради України» та інших законів» замінити словами «Регламентом Верховної Ради України, іншими нормативно-правовими актами».
 
Враховано частково Крім слів «іншими нормативно-правовими актами»   
    -293- Алєксєєв С.О.
У частині п’ятій статті 4 слова «Закону України «Про Регламент Верховної Ради України» замінити словами «Регламенту Верховної Ради України, затвердженого Законом України «Про Регламент Верховної Ради України».
 
Враховано    
    -294- Алєксєєв С.О.
Частину п’яту статті 4 доповнити новим абзацом такого змісту: «Верховна Рада України може включити до складу спеціальної комісії позафракційних народних депутатів України, а також представників депутатських фракцій та груп за умови подання ними особистої заяви про участь у такій спеціальній комісії.».
 
Відхилено ні ЗУ «Про статус народного депутата України», ні Регламентом ВР України не передбачено обрання позафракційних н/д до складу тск   
    -295- Рябчин О.М.
У частині 5 ст. 4 після слів «депутатська фракція», «депутатськими фракціями» додати відповідно слова « (депутатська група)», « (депутатськими групами)».
 
Враховано    
    -296- Писаренко В.В.
Частину п’яту статті 4 викласти у новій редакції: «5. Кожна депутатська фракція (депутатська група) у Верховній Раді України має право на пропорційне представництво у складі слідчої комісії. Пропозиції щодо кількісного та персонального складу слідчої комісії подаються депутатськими фракціями відповідно до вимог Регламенту Верховної Ради України та інших законів.
Якщо депутатська фракція (депутатська група) не запропонувала у встановлений строк своїх представників до слідчої комісії, то ця комісія створюється без участі представників цієї депутатської фракції (депутатської групи).
Позафракційні депутати можуть делегувати своїх представників до складу слідчої комісії у кількості встановленій для депутатських фракцій (депутатських груп). Право подання таких пропозицій має група позафракційних народних депутатів у кількості, не меншій за кількісний склад найменшої депутатської групи за умови їх підписання більшістю від складу такої групи. Група позафракційних народних депутатів подає пропозиції до складу слідчої комісії до Апарату Верховної Ради України, разом із:
1) підписним листом із особистими підписами усіх народних депутатів України, що увійшли до її складу;
2) рішенням групи про визначення з її складу уповноваженого представника.
Народний депутат України не може одночасно входити до складу різних груп позафракційних народних депутатів».
 
Відхилено ні ЗУ «Про статус народного депутата України», ні Регламентом ВР України не передбачено обрання позафракційних н/д до складу тск   
41. 6. До складу слідчої комісії не може входити народний депутат України, який:
 
-297- Лапін І.О.
частину шосту статті 4 законопроекту викласти у такій редакції: «6. До складу слідчої комісії не може входити народний депутат України, який:
1) до набуття повноважень народного депутата України брав участь у розслідуванні кримінальних справ стосовно осіб, щодо яких згідно із завданням повинно проводитися розслідування слідчою комісією, як дізнавач, слідчий або здійснював прокурорський нагляд за розслідуванням таких справ;
2) був учасником подій, стосовно яких згідно із завданням повинно проводитися розслідування слідчою комісією.
Обставини, які виключають можливість членства у слідчій комісії також визначаються Законом України «Про Регламент Верховної Ради України».
 
Відхилено Залишити в редакції першого читання  7. До складу слідчої комісії не може входити народний депутат України, який:
 
    -298- Яніцький В.П.
В абзаці першому частини шостої статті 4 слово «входити» замінити словами «бути включений».
 
Відхилено Залишити в редакції першого читання   
    -299- Яніцький В.П.
Частину шосту статті 4 доповнити новим абзацом такого змісту:
«Народний депутат, кандидатура якого запропонована до складу слідчої комісії, зобов'язаний письмово повідомити Верховну Раду України про неможливість брати участь у роботі тимчасової слідчої комісії за наявності у нього реального або потенційного конфлікту інтересів, інших передбачених цією частиною обставин.».
 
Враховано частково в частині дев’ятій цієї статті   
42. 1) є родичем чи свояком посадової особи, яка працює в державному органі, органі місцевого самоврядування, на підприємстві, в установі, організації, чи особи, яка входить до керівного органу об'єднання громадян, щодо яких згідно із завданням повинно проводитися розслідування слідчою комісією, або посадової, службової особи, щодо якої повинно проводитися зазначене розслідування;
 
-300- Пташник В.Ю.
У пункті 1) частини 6 статті 4 законопроекту: слова «родичем чи свояком» замінити словами «близькою особою»; після слів «зазначене розслідування» доповнити словами «близькою є особа, яка спільно проживає, пов’язана спільним побутом і має взаємні права та обов’язки з іншою особою (крім осіб, взаємні права та обов’язки яких із суб’єктом не мають характеру сімейних), у тому числі особи, які спільно проживають, але не перебувають у шлюбі, а також - незалежно від зазначених умов - чоловік, дружина, батько, мати, вітчим, мачуха, син, дочка, пасинок, падчерка, рідний брат, рідна сестра, дід, баба, прадід, прабаба, внук, внучка, правнук, правнучка, зять, невістка, тесть, теща, свекор, свекруха, усиновлювач чи усиновлений, опікун чи піклувальник, особа, яка перебуває під опікою або піклуванням згаданого суб’єкта;».
 
Враховано частково слова «родичем чи свояком» замінити словами «близькою особою»  1) є близькою особою посадової особи, яка працює в державному органі, органі місцевого самоврядування, на підприємстві, в установі, організації, чи особи, яка входить до керівного органу громадських об’єднань, щодо яких має проводитися розслідування слідчою комісією, або посадової, службової особи, щодо якої має проводитися зазначене розслідування;
 
    -301- Пинзеник П.В.
Арешонков В.Ю.
Купрієнко О.В.
Лубінець Д.В.
Войцеховська С.М.
Кишкар П.М.
Папієв М.М.
Бондар В.В.
Данілін В.Ю.
Шахов С.В.
У пункті 1 частини шостої статті 4 законопроекту слова «є родичем чи свояком» замінити на слова «близкою особою»
 
Враховано    
    -302- Буглак Ю.О.
У пункті першому частини шостої статті 4 слова «є родичем» замінити словами «є близьким родичем».
 
Відхилено ЗУ «Про запобігання корупції» передбачажє поняття «близьки особи»   
    -303- Буглак Ю.О.
У пункті першому частини шостої статті 4 слова «державному органі» замінити словами «органі державної влади».
 
Відхилено Залишити в редакції першого читання, оскільки поняття «державний орган» є ширшим ніж «орган державної влади»   
    -304- Буглак Ю.О.
Пункт перший частини шостої статті 4 після слів «об’єднання громадян» доповнити словами «засобу масової інформації».
 
Відхилено    
    -305- Буглак Ю.О.
У пункті першому частини шостої статті 4 слова «згідно із завданням» виключити.
 
Враховано    
    -306- Буглак Ю.О.
У пункті першому частини шостої статті 4 після слів «службової особи» додати слова «окремої особи».
 
Відхилено законодавстві не передбачено поняття «окрема особа»   
    -307- Яніцький В.П.
У пункті 1 абзацу першого частини шостої статті 4 слова «родичем чи свояком» замінити словами «членом сім’ї».
 
Відхилено оскільки за законодавством «свояк» не є членом сім’ї   
    -308- Яніцький В.П.
У пункті 1 абзацу першого частини шостої статті 4 слова «об'єднання громадян» замінити словами «громадських об’єднань».
 
Враховано    
43. 2) має самостійні або через членів сім'ї майнові цивільно-правові інтереси в державному органі, органі місцевого самоврядування, на підприємстві, в установі, організації, об'єднанні громадян, щодо яких згідно із завданням повинно проводитися розслідування слідчою комісією;
 
-309- Буглак Ю.О.
Пункт другий частини шостої статті 4 після слів «має самостійні або через» доповнити словами «близьких родичів та».
 
Враховано з редакційною поправкою Комітету «близькі родичі» замінено на «близькі особи»  2) має безпосередньо або через близьких осіб та членів сім'ї приватний інтерес у державному органі, органі місцевого самоврядування, на підприємстві, в установі, організації, громадському об’єднанні, щодо яких має проводитися розслідування слідчою комісією;
 
    -310- Буглак Ю.О.
У пункті другому частини шостої статті 4 слова «державному органі» замінити словами «органі державної влади».
 
Відхилено Залишити в редакції першого читання, оскільки поняття «державний орган» є ширшим ніж «орган державної влади»   
    -311- Буглак Ю.О.
Пункт другий частини шостої статті 4 після слів «об’єднанні громадян» доповнити словами «засобі масової інформації».
 
Відхилено    
    -312- Буглак Ю.О.
У пункті другому частини шостої статті 4 слова «згідно із завданням» виключити.
 
Враховано    
    -313- Яніцький В.П.
У пункті 2 абзацу першого частини шостої статті 4 слова «майнові цивільно-правові інтереси» замінити словами «приватний інтерес».
 
Враховано    
    -314- Яніцький В.П.
У пункті 2 абзацу першого частини шостої статті 4 слова «об'єднанні громадян» замінити словами «громадському об’єднанні».
 
Враховано    
44. 3) до набуття повноважень народного депутата України брав участь у розслідуванні кримінальних справ стосовно осіб, щодо яких згідно із завданням повинно проводитися розслідування слідчою комісією, як дізнавач, слідчий або здійснював прокурорський нагляд за розслідуванням таких справ;
 
-315- Пинзеник П.В.
Арешонков В.Ю.
Купрієнко О.В.
Лубінець Д.В.
Войцеховська С.М.
Кишкар П.М.
Папієв М.М.
Бондар В.В.
Данілін В.Ю.
Шахов С.В.
пункт 3 частини шостої статті 4 законопроекту викласти у такій редакції: «3) до набуття повноважень народного депутата України брав участь у кримінальному провадженні стосовно осіб, щодо яких згідно із завданням повинно проводитися розслідування слідчою комісією, як дізнавач, слідчий або здійснював прокурорський нагляд за додержанням законів органами, що провадять оперативно-розшукову діяльність, дізнання, досудове слідство таких справ;».
 
Враховано   3) до набуття повноважень народного депутата України брав участь у кримінальному провадженні стосовно осіб, щодо яких згідно із завданням має проводитися розслідування слідчою комісією, як дізнавач, слідчий або здійснював прокурорський нагляд за додержанням законів органами, що провадять оперативно-розшукову діяльність, дізнання, досудове слідство таких справ;
 
    -316- Буглак Ю.О.
Пункт третій частини шостої статті 4 виключити.
 
Відхилено    
    -317- Тетерук А.А.
у пункті 3 частини шостої статті 4 законопроекту слова «кримінальних справ» замінити словами «кримінальних проваджень».
 
Враховано    
    -318- Тетерук А.А.
у пункті 3 частини шостої статті 4 законопроекту слово «розслідуванням» замінити словами «додержанням законів органами, що провадили оперативно-розшукову діяльність, дізнання, досудове слідство під час розслідування».
 
Враховано частково не враховані слова «під час розслідування»   
    -319- Яніцький В.П.
У пункті 3 абзацу першого частини шостої статті 4 слова «розслідуванні кримінальних справ» замінити словами «кримінальному провадженні».
 
Враховано    
    -320- Яніцький В.П.
У пункті 3 абзацу першого частини шостої статті 4 слова «як дізнавач, слідчий або здійснював прокурорський нагляд за розслідуванням таких справ» виключити.
 
Відхилено залишити в редакцї першого читання   
45. 4) був або є учасником судового процесу, в якому учасником були або є державний орган, орган місцевого самоврядування, підприємство, установа, організація, їх посадові, службові особи, а також об'єднання громадян, окремі громадяни, щодо яких згідно із завданням повинно проводитися розслідування слідчою комісією;
 
-321- Буглак Ю.О.
У пункті четвертому частини шостої статті 4 слова «державний орган, орган місцевого самоврядування, підприємство, установа, організація, їх посадові, службові особи, а також об’єднання громадян» замінити словами «органи державної влади, органи місцевого самоврядування, підприємства, установи, організації, об’єднання громадян, засоби масової інформації, їх керівники, посадові і службові особи».
 
Відхилено   4) був або є учасником кримінального провадження, в якому учасником були або є державний орган, орган місцевого самоврядування, підприємство, установа, організація, їх посадові, службові особи, а також громадські об’єднання, окремі громадяни, щодо яких має проводитися розслідування слідчою комісією;
 
    -322- Буглак Ю.О.
У пункті четвертому частини шостої статті 4 слова «згідно із завданням» виключити.
 
Враховано    
    -323- Яніцький В.П.
У пункті 4 абзацу першого частини шостої статті 4 слово «учасником» замінити словом «стороною».
 
Відхилено скільки поняття «сторона» поглинається поняттям «учвасником кримінального провадження» (п.25 ч. 1 ст. 3 КПК)   
    -324- Яніцький В.П.
У пункті 4 абзацу першого частини шостої статті 4 слова «об'єднання громадян» замінити словами «громадське об’єднання».
 
Враховано    
46. 5) до набуття повноважень народного депутата України брав участь у ревізії, аудиторській чи іншій перевірці, результати якої стали підставою для створення слідчої комісії;
 
-325- Буглак Ю.О.
У пункті п’ятому частини шостої статті 4 слова «ревізії, аудиторській чи іншій перевірці» замінити словами «ревізії, аудиті чи експертизі».
 
Враховано   5) до набуття повноважень народного депутата України брав участь у ревізії, аудиті чи експертизі, результати якої стали підставою для створення слідчої комісії;
6) матиме у разі обрання інший реальний чи потенційний конфлікт інтересів з питань, для розслідування яких створюється відповідна комісія.
Не може бути обраний до складу слідчої комісії народний депутат України, у якого в разі обрання виникне реальний чи потенційний конфлікт інтересів з питань, для розслідування яких утворюється вказана комісія;
 
    -326- Яніцький В.П.
У пункті 5 абзацу першого частини шостої статті 4 слова «стали підставою для створення» замінити словами «є предметом розслідування».
 
Відхилено Не узгоджується з частиною другою цієї статті   
    -327- Пинзеник П.В.
Арешонков В.Ю.
Купрієнко О.В.
Лубінець Д.В.
Войцеховська С.М.
Кишкар П.М.
Папієв М.М.
Бондар В.В.
Данілін В.Ю.
Шахов С.В.
Частину шосту статті 4 законопроекту доповнити новим пунктом 6 такого змісту: «6) матиме у разі обрання інший реальний чи потенційний конфлікт інтересів з питань, для розслідування яких створюється відповідна комісія.
Не може бути обраний до складу слідчої комісії народний депутат України, у якого в разі обрання виникне реальний чи потенційний конфлікт інтересів з питань, для розслідування яких утворюється вказана комісія.»
У зв’язку з цим пункт 6 вважати відповідно пунктом 7.
 
Враховано    
    -328- Шинькович А.В.
Частину шосту статті 4 законопроекту доповнити пунктом 7 наступного змісту: «7) матиме у разі обрання інший реальний чи потенційний конфлікт інтересів з питань, для розслідування яких створюється відповідна комісія.».
 
Враховано в редакції Комітету (пропозиція 327)   
    -329- Луценко І.С.
Частину 6 статті 4 законопроекту доповнити наступними пунктами:
«7.) до набуття повноважень народного депутата України перебував у відносинах прямого підпорядкування з посадовою особою, яка працює в державному органі, органі місцевого самоврядування, на підприємстві, в установі, організації, чи особою, яка входить до керівного органу об'єднання громадян, щодо яких згідно із завданням повинно проводитися розслідування слідчою комісією, або посадовою, службовою особою, щодо якої повинно проводитися зазначене розслідування;
8.) матиме у разі обрання інший реальний чи потенційний конфлікт інтересів з питань, для розслідування яких створюється відповідна комісія.»
 
Враховано частково в редакції Комітету (пропозиція 327)   
    -330- Семенуха Р.С.
Частину шосту статті 4 законопроекту доповнити абзацами восьмим та дев’ятим такого змісту: «7) матиме у разі обрання інший реальний чи потенційний конфлікт інтересів з питань, для розслідування яких створюється відповідна комісія.
Не може бути обраний до складу слідчої комісії народний депутат, у якого в разі обрання виникне реальний чи потенційний конфлікт інтересів з питань, для розслідування яких утворюється вказана комісія.».
 
Враховано    
    -331- Буглак Ю.О.
Доповнити частину шосту статті 4 новим пунктом такого змісту:
«матиме у разі обрання інший реальний чи потенційний конфлікт інтересів з питань, для розслідування яких створюється слідча комісія.».
 
Враховано в редакції Комітету (пропозиція 327)   
    -332- Яніцький В.П.
Частину шосту статті 4 доповнити новим абзацом такого змісту:
«Не може входити до складу слідчої комісії народний депутат України, у якого внаслідок участі у відповідному розслідуванні може виникнути реальний або потенційний конфлікт інтересів.».
 
Враховано частково в редакції Комітету (пропозиція 327)   
    -333- Пташник В.Ю.
Доповнити частину 6 статті 4 законопроекту новим пунктом 7) такого змісту: «7) матиме у разі обрання інший реальний чи потенційний конфлікт інтересів з питань, для розслідування яких створюється відповідна комісія.»;
 
Враховано в редакції Комітету (пропозиція 327)   
    -334- Яніцький В.П.
Частину шосту статті 4 доповнити новим абзацом такого змісту:
«У випадку, коли народному депутату України стало відомо про наявність у нього реального або потенційного конфлікту інтересів після входження до складу слідчої комісії, він зобов’язаний негайно про це письмово повідомити голову комісії та вийти з її складу».
 
Враховано частково частині девятій статті 4 законопроекту   
    -335- Алєксєєв С.О.
Абзац перший частини шостої статті 4 викласти в такій редакції: «6. До складу слідчої комісії не може входити народний депутат України, у якого внаслідок цього виникне реальний чи потенційний конфлікт інтересів з питань, для розслідування яких утворюється вказана комісія.».
 
Враховано частково в редакції Комітету (пропозиція 327)   
    -336- Алєксєєв С.О.
Частину шосту статті 4 доповнити новим абзацом такого змісту: «Народний депутат, який дізнався про наявність у нього реального та (або) потенційного конфлікту інтересів, після включення до складу слідчої комісії зобов’язаний письмово повідомити про це Голову Верховної Ради України та припинити участь у діяльності такої комісії.».
 
Враховано частково частині девятій статті 4 законопроекту   
    -337- Писаренко В.В.
Частину шосту статті 4 доповнити новим абзацом такого змісту: «Не може бути обраний до складу слідчої комісії народний депутат, у якого в разі обрання виникне реальний чи потенційний конфлікт інтересів з питань, для підготовки і попереднього розгляду яких утворюється відповідна комісія. Народний депутат, кандидатура якого запропонована депутатською фракцією (депутатською групою) до складу слідчої комісії, зобов'язаний повідомити Верховну Раду про неможливість брати участь у роботі слідчої комісії за наявності зазначеної підстави».
 
Враховано частково в редакції Комітету (пропозиція 327)   
47. 6) був учасником подій, стосовно яких згідно із завданням повинно проводитися розслідування слідчою комісією.
 
-338- Крулько І.І.
Після частини шостої статті 4 законопроекту доповнити новою частиною наступного змісту: «7. Не може бути обраний до складу тимчасової слідчої комісії народний депутат, у якого в разі обрання виникне реальний чи потенційний конфлікт інтересів з питань, для розслідування яких утворюється вказана комісія.»
У зв’язку з цим частини сьому-дванадцяту вважати відповідно частинами восьмою-тринадцятою.»
 
Враховано частково в редакції Комітету (пропозиція 327)  7) був учасником подій, стосовно яких згідно із завданням має проводитися розслідування слідчою комісією.
8. Народний депутат України може бути обраний членом лише однієї слідчої комісії.
 
    -339- Буглак Ю.О.
Пункт шостий частини шостої статті 4 виключити.
 
Відхилено    
    -340- Рябчин О.М.
Пункт 6 ч. 6 ст. 4 доповнити словами: «або матиме у разі обрання інший реальний чи потенційний конфлікт інтересів з питань, для розслідування яких утворюється слідча комісія».
 
Враховано частково в редакції Комітету (пропозиція 327)   
48. 7. Народний депутат України, кандидатура якого пропонується депутатською фракцією до складу слідчої комісії, зобов'язаний повідомити депутатську фракцію і Верховну Раду України про неможливість брати участь у роботі слідчої комісії за наявності підстав, зазначених у частині шостій цієї статті.
 
-341- Мельник С.І.
частину сьому статті 4 розділу ІІ законопроекту після слів «пропонується депутатською фракцією» доповнити словами та знаками « (депутатською групою)» та після слів «повідомити депутатську фракцію» доповнити словами та знаками « (депутатську групу)»;
 
Враховано   9. Народний депутат України, кандидатура якого пропонується депутатською фракцією (депутатською групою) до складу слідчої комісії, зобов'язаний письмово повідомити депутатську фракцію (депутатську групу) і Верховну Раду України про неможливість брати участь у роботі слідчої комісії за наявності підстав, зазначених у частині сьомій цієї статті.
 
    -342- Луценко І.С.
у частині 7 статті 4 законопроекту слова «депутатська фракція» замінити словами «депутатська фракція (група)».
 
Враховано редакційно щодо доповнення законопроекту словами (депутатська група)   
    -343- Луценко І.С.
частину 7 статті 4 законопроекту після слів «цієї статті» доповнити наступними словами: «до моменту прийняття Верховною Радою України постанови про утворення такої слідчої комісії, але не пізніше трьох робочих днів з моменту, як йому стало відомо про наявність таких підстав».
 
Відхилено Залишити в редакції першого читання законопроекту   
    -344- Долженков О.В.
Частину сьому по всьому статті 4 законопроекту у відповідному відмінку після словосполучення «депутатською фракцією» доповнити фразою « (депутатською групою)».
 
Враховано    
    -345- Семенуха Р.С.
Частину сьому статті 4 законопроекту викласти в такій редакції: «7. Народний депутат України, кандидатура якого пропонується депутатською фракцією (депутатською групою) до складу слідчої комісії, зобов'язаний повідомити депутатську фракцію (депутатську групу) і Верховну Раду України про неможливість брати участь у роботі слідчої комісії за наявності підстав, зазначених у частині шостій цієї статті.».
 
Враховано    
    -346- Тимошенко Ю.В.
Власенко С.В.
Євтушок С.М.
Частину сьому статті 4 законопроекту після слів «пропонується депутатською фракцією» доповнити словами « (депутатською групою)»; після слів «повідомити депутатську фракцію» доповнити словами « (депутатську групу)»
 
Враховано    
    -347- Пташник В.Ю.
У частині 7 статті 4 законопроекту виключити слова «депутатською фракцією»; після слів «повідомити депутатську фракцію» доповнити словами « (депутатську групу) або групу позафракційних депутатів»;
 
Враховано    
    -348- Буглак Ю.О.
Частину сьому статті 4 після слів «депутатською фракцією» доповнити словами « (депутатською групою)».
 
Враховано    
    -349- Буглак Ю.О.
У частині сьомій статті 4 слова «депутатську фракцію і Верховну Раду України» замінити словами «депутатську фракцію (депутатську групу)».
 
Враховано    
    -350- Буглак Ю.О.
У частині сьомій статті 4 слова «брати участь» замінити словами «його участі».
 
Відхилено редакційно не доцільно   
    -351- Левченко Ю.В.
Частину 7 статті 4 законопроекту після слів «депутатською фракцією» «депутатську фракцію» доповнити словами «депутатською групою, позафракційними народними депутатами у кількості, не меншій за кількісний склад найменшої депутатської групи, депутатської фракції», «депутатську групу, позафракційних народних депутатів».
 
Враховано    
    -352- Каплін С.М.
частину сьому статті 4 після слів «депутатською фракцією» та «депутатську фракцію» доповнити словами та знаками « (депутатською групою)» та « (депутатську групу)»;
 
Враховано    
    -353- Тетерук А.А.
У частині сьомій статті 4 законопроекту після слова «зобов’язаний» доповнити словом «письмово»;
 
Враховано    
    -354- Яніцький В.П.
Частину сьому статті 4 після слова «зобов'язаний» доповнити словом «письмово».
 
Враховано    
    -355- Сугоняко О.Л.
частину сьому статті 4 викласти в такій редакції: «7. Народний депутат України, кандидатура якого пропонується депутатською фракцією, депутатською групою до складу слідчої комісії, зобов'язаний повідомити депутатську фракцію, депутатську групу і Верховну Раду України про неможливість брати участь у роботі слідчої комісії за наявності підстав, зазначених у частині шостій цієї статті.»;
 
Враховано    
    -356- Рябчин О.М.
У частині 7 ст. 4 після слів «депутатська фракція», «депутатськими фракціями» додати відповідно слова « (депутатська група)», « (депутатськими групами)».
 
Враховано    
    -357- Писаренко В.В.
В частині сьомій статті 4 після слів «депутатською фракцією» доповнити словами «депутатською групою».
 
Враховано    
49. 8. На посаду голови слідчої комісії не може бути обраний голова комітету Верховної Ради України.
 
-358- Писаренко В.В.
Частину восьму статті 4 викласти у такій редакції: «8. На посаду голови слідчої комісії не може бути обраний Голова Верховної Ради України, його заступники та голови комітетів Верховної Ради України».
 
Відхилено Залишити в редакції першого читання  10. На посаду голови слідчої комісії не може бути обраний голова комітету Верховної Ради України.
 
50. 9. Секретар слідчої комісії обирається на першому засіданні слідчої комісії із числа її членів шляхом таємного або відкритого голосування більшістю від складу слідчої комісії, затвердженого Верховною Радою України.
 
-359- Пташник В.Ю.
У частині 9 статті 4 законопроекту: виключити слова «або відкритого»; доповнити реченням такого змісту: «Обрання секретаря слідчої комісії може бути здійснено шляхом відкритого голосування, якщо за це проголосує більшість від складу слідчої комісії, затвердженого Верховною Радою України.»;
 
Відхилено   11. Секретар слідчої комісії обирається на першому засіданні слідчої комісії із числа її членів шляхом відкритого голосування більшістю від складу слідчої комісії, затвердженого Верховною Радою України.
 
    -360- Тетерук А.А.
У частині дев’ятій статті 4 законопроекту після слова «більшістю» доповнити словом «голосів»;
 
Відхилено Залишити в редакції першого читання   
51. 10. Голова, заступник голови і секретар слідчої комісії не можуть належати до однієї депутатської фракції у Верховній Раді України.
 
-361- Мельник С.І.
частину десяту статті 4 розділу ІІ законопроекту після слів «належати до однієї депутатської фракції» доповнити словами та знаками « (депутатської групи)»;
 
Враховано   12. Голова слідчої комісії, заступник голови і секретар слідчої комісії не можуть бути членами однієї депутатської фракції (депутатської групи) у Верховній Раді України.
 
    -362- Луценко І.С.
у частині 10 статті 4 законопроекту слова «депутатської фракції» замінити словами «депутатської фракції (групи)».
 
Враховано з редакційними поправками   
    -363- Долженков О.В.
Частину десяту статті 4 законопроекту після словосполучення «депутатської фракції» доповнити фразою « (депутатської групи)».
 
Враховано    
    -364- Семенуха Р.С.
Частину десяту статті 4 законопроекту викласти в такій редакції: «10. Голова слідчої комісії, заступник голови та секретар комісії не можуть бути членами однієї депутатської фракції (депутатської групи) у Верховній Раді України.».
 
Враховано    
    -365- Тимошенко Ю.В.
Власенко С.В.
Євтушок С.М.
Частину десяту статті 4 законопроекту після слів «однієї депутатської фракції» доповнити словами « (депутатської групи)».
 
Враховано    
    -366- Каплін С.М.
частину десяту статті 4 викласти в такій редакції: «10. Голова, заступник голови і секретар слідчої комісії не можуть належати до однієї депутатської фракції (депутатської групи) у Верховній Раді України.»;
 
Враховано редакційно щодо доповнення законопроекту словами (депутатська група)   
    -367- Сугоняко О.Л.
частину десяту статті 4 викласти в такій редакції: «10. Голова, заступник голови і секретар слідчої комісії не можуть належати до однієї депутатської фракції, депутатської групи у Верховній Раді України.»;
 
Враховано редакційно щодо доповнення законопроекту словами (депутатська група)   
    -368- Писаренко В.В.
В частині десятій статті 4 після слів «депутатської фракції» доповнити словами «депутатської групи».
 
Враховано    
52. 11. Голова слідчої комісії та заступник голови слідчої комісії можуть бути переобрані на пленарному засіданні Верховної Ради України більшістю від її конституційного складу, а секретар слідчої комісії - на засіданні слідчої комісії більшістю від її складу, затвердженого Верховною Радою України.
 
-369- Пинзеник П.В.
Арешонков В.Ю.
Купрієнко О.В.
Лубінець Д.В.
Войцеховська С.М.
Кишкар П.М.
Папієв М.М.
Бондар В.В.
Данілін В.Ю.
Шахов С.В.
Частину одинадцяту статті 4 законопроекту викласти в такій редакції: «11. Голова слідчої комісії, заступник голови та член слідчої комісії, за пропозицією депутатської фракції (депутатської групи) можуть бути переобрані на пленарному засіданні Верховної Ради України більшістю від її конституційного складу, а секретар слідчої комісії - на засіданні слідчої комісії більшістю від її складу, затвердженого Верховною Радою України.»
 
Враховано   13. Голова слідчої комісії, заступник голови та член слідчої комісії за пропозицією депутатської фракції (депутатської групи) можуть бути переобрані на пленарному засіданні Верховної Ради України більшістю від її конституційного складу, а секретар слідчої комісії - на засіданні слідчої комісії більшістю від її складу, затвердженого Верховною Радою України.
 
    -370- Буглак Ю.О.
У частині одинадцятій статті 4 після слів «заступник голови» слова «слідчої комісії» виключити.
 
Враховано    
    -371- Тетерук А.А.
У частині 11 статті 4 законопроекту після слова «більшістю» доповнити словами «голосів народних депутатів», а перед словами «від її складу» доповнити словом «голосів»;
 
Відхилено Не узгоджується з положеннями Конституції україни   
53. 12. Народний депутат України може бути обраний членом лише однієї слідчої комісії.
 
-372- Пинзеник П.В.
Арешонков В.Ю.
Купрієнко О.В.
Лубінець Д.В.
Войцеховська С.М.
Кишкар П.М.
Папієв М.М.
Бондар В.В.
Данілін В.Ю.
Шахов С.В.
Частину дванадцяту статті 4 законопроекту вважати частиною сьомою у зв’язку з чим частини сьома-одинадцята вважати восьма-дванадцята
 
Враховано      
    -373- Луценко І.С.
частину 12 статті 4 законопроекту викласти в наступній редакції: «12. Народний депутат України не може одночасно бути членом двох або більше слідчих комісій.»
 
Відхилено Залишити в редакції першого читання   
    -374- Семенуха Р.С.
Частину дванадцяту статті 4 законопроекту викласти в такій редакції: «12. Народний депутат за погодженням із відповідною депутатською фракцією (депутатською групою) одночасно може бути обраний членом лише однієї слідчої комісії.».
 
Відхилено Залишити в редакції першого читання   
    -375- Рибалка С.В.
частину 12 статті 4 законопроекту викласти в такій редакції: «12. Народний депутат України не може бути обраний членом двох і більше комісій одночасно.».
 
Відхилено Залишити в редакції першого читання   
    -376- Рябчин О.М.
У ч. 12 ст. 4 після слів «Народний депутат України» додати слова «за погодженням із відповідною депутатською фракцією (групою)».
 
Відхилено    
    -377- Буглак Ю.О.
Доповнити статтю 4 після частини дванадцятої новою частиною такого змісту:
«Народний депутат за погодженням з відповідною депутатською фракцією (депутатською групою) може бути обраний членом одного комітету Верховної Ради України і бути одночасно членом однієї слідчої комісії або спеціальної слідчої комісії та однієї спеціальної комісії.».
 
Відхилено Запропонована норма пеедбачена ЗУ «Про статус народного депутата України» (стаття 14) та Регламентом ВР України (статті 85,87) та в цьому законопроекті   
    -378- Семенуха Р.С.
Статтю 4 законопроекту доповнити частиною тринадцятою такого змісту: «13. Повноваження члена слідчої комісії достроково припиняються у разі дострокового припинення повноважень народного депутата України, який входив до складу слідчої комісії.
Член слідчої комісії може вийти зі складу слідчої комісії за його власною заявою.
Член слідчої комісії відкликається відповідною депутатською фракцією (депутатською групою) у разі систематичного ухилення народного депутата України від виконання обов'язків члена слідчої комісії або внаслідок інших обставин, що унеможливлюють виконання ним своїх обов'язків.
Повноваження члена слідчої комісії достроково припиняються за рішенням Верховної Ради України у випадку виявлення обставин, передбачених частиною шостою цієї статті.
Повноваження члена слідчої комісії з підстав, передбачених цієї частиною, крім як з підстави дострокового припинення повноважень народного депутата України, припиняються з моменту прийняття Верховною Радою України відповідної постанови про внесення змін до персонального складу слідчої комісії. Дострокове припинення повноважень народного депутата України має наслідком його виключення зі складу відповідної слідчої комісії без прийняття про це окремого рішення Верховної Ради України.
Вакантне місце у складі слідчої комісії заміщується іншим представником відповідної депутатської фракції (депутатської групи), повноваження представника від якої було припинено.».
 
Враховано в редакції Комітету (частина тринадцята ст. 4 законопроекту)   
    -379- Мельник С.І.
статтю 4 розділу ІІ законопроекту доповнити частиною чотирнадцятою такого змісту: «14. Про утворення слідчої комісії Голова Верховної Ради України повідомляє Президента України, Конституційний Суд України, Верховний Суд України та Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини.»;
 
Відхилено відповідно до пункту 3.3.9 Положення про порядок роботи у ВР України підписані Головою ВР України постанови ВР України тиражуються і розсилаються копії відповідно до показчика розсилки, зокрема, в обовязковому порядку Президенту України, Конституційному Суду України, Верховному Суду та Уповноваженому Верховної Ради України з прав людини.   
    -380- Дерев'янко Ю.Б.
7) доповнити статтю 4 частиною тринадцятою такого змісту:
«13. До складу слідчої комісії, створеної для проведення розслідування обставин вчинення Президентом України державної зради або іншого злочину, входять голова спеціальної тимчасової слідчої комісії, заступник голови і секретар спеціальної тимчасової слідчої комісії, спеціальний прокурор, а всі інші члени комісії є спеціальними слідчими.
Голова, заступник голови і секретар слідчої комісії, спеціальний прокурор не можуть належати до однієї депутатської фракції (депутатської групи) у Верховній Раді.
На посаду голови слідчої комісії не може бути обраний голова комітету Верховної Ради.
На посади спеціального прокурора слідчої комісії, спеціальних слідчих слідчої комісії може бути обрана лише особа, яка має вищу юридичну освіту.
Член слідчої комісії - спеціальний прокурор здійснює нагляд за додержанням законів України при проведенні розслідування обставин щодо вчинення Президентом України державної зради або іншого злочину.
Члени слідчої комісії - спеціальні слідчі здійснюють необхідні слідчі дії для перевірки та встановлення обставин щодо вчинення Президентом України державної зради або іншого злочину»;
 
Відхилено Оскільки, відповідно до ст. 111 Конституції України для проведення розслідування обставин вчинення Президентом України державної зради або іншого злочину утворюється спеціальна тимчасова слідча комісія   
54. Стаття 5. Проведення першого засідання слідчої комісії
 
-381- Сотник О.С.
статтю 5 виключити. У зв’язку з цим статті 6-29 вважати статтями 5-28;
 
Відхилено   Стаття 5. Проведення першого засідання слідчої комісії
 
    -382- Сотник О.С.
статтю 5 доповнити частиною другою такого змісту: «Перше засідання слідчої комісії проводиться не пізніш як у триденний термін після прийняття Верховною Радою України рішення про її утворення. На цьому засіданні обирається секретар слідчої комісії, розглядаються пропозиції до плану її роботи, а також приймається рішення про внесення пропозицій Голові Верховної Ради України щодо кількісного та персонального складу секретаріату слідчої комісії. На першому засіданні слідчої комісії можуть вирішуватися також інші питання, віднесені до повноважень цієї комісії.».
У зв’язку з цим частини другу-п’яту вважати відповідно частинами третьою-шостою;
 
Відхилено Доцільно залишити в редакції першого читання   
    -383- Сотник О.С.
частину третю статті 5 доповнити словами та знаками такого змісту: «Члени слідчої комісії повідомляються про засідання слідчої комісії не пізніше ніж за три дні до дня засідання. Апарат Верховної Ради України оприлюднює на офіційному веб-сайті Верховної Ради України повідомлення про дату, час та місце засідання слідчої комісії не пізніше ніж за три дні до дня засідання за дорученням голови слідчої комісії, а в разі його відсутності – заступника голови слідчої комісії або за повідомленням членів слідчої комісії, на вимогу яких скликається засідання.»;
 
Враховано частково в редакції Комтіету (пропозиція 412)   
    -384- Сотник О.С.
частини п’яту-шосту статті 5 викласти в такій редакції: «5. Засідання слідчої комісії є відкритим, якщо слідчою комісією не прийнято рішення про проведення частини засідання у закритому режимі у зв'язку з необхідністю додержання вимог закону щодо захисту інформації з обмеженим доступом. Представники засобів масової інформації мають право бути присутніми на засіданні слідчої комісії, окрім його закритої частини.
6. На кожному засіданні слідчої комісії ведеться протокол, який підписує голова та секретар слідчої комісії, та стенограма засідання. Хід засідання фіксується засобами аудіо- та відеозапису. Забезпечується публічна пряма он-лайн відеотрансляція засідання слідчої комісії, окрім його закритої частини. Протокол, стенограма, аудіо- та відеозапис засідання оприлюднюються на офіційному веб-сайті Верховної Ради України протягом п’яти робочих днів з дня засідання слідчої комісії з урахуванням вимог Закону України «Про доступ до публічної інформації».»;
 
Враховано частково в редакції Комтіету (пропозиція 412)   
55. 1. Перше засідання слідчої комісії проводиться не пізніш як у триденний термін після прийняття Верховною Радою України рішення про її утворення. На цьому засіданні обирається секретар слідчої комісії, розглядаються пропозиції до плану її роботи, а також приймається рішення про внесення пропозицій Голові Верховної Ради України щодо кількісного та персонального складу секретаріату слідчої комісії. На першому засіданні слідчої комісії можуть вирішуватися також інші питання, віднесені до повноважень цієї комісії.
 
-385- Луценко І.С.
у частині 1 статті 5 законопроекту слово «триденний» замінити на слово «п’ятиденний».
 
Відхилено Залишити в редакції першого читання  1. Перше засідання слідчої комісії проводиться не пізніш як у триденний строк після прийняття Верховною Радою України рішення про її утворення. На цьому засіданні обирається секретар слідчої комісії, розглядаються пропозиції до плану та порядку її роботи, а також приймається рішення про внесення пропозицій Голові Верховної Ради України щодо кількісного та персонального складу секретаріату слідчої комісії. На першому засіданні слідчої комісії можуть вирішуватися також інші питання, віднесені до повноважень цієї комісії.
 
    -386- Луценко І.С.
у частині 1 статті 5 законопроекту слово «термін» замінити на слово «строк».
 
Відхилено    
    -387- Луценко І.С.
у частині 1 статті 5 законопроекту після слів «Верховною Радою України» слово «рішення» замінити на слово «постанови».
 
Відхилено ідповідно до ч. 2 ст. 84 Конституції України та ст. 46, ч. 1 ст. 47 Регламенту ВР України ВР України приймає рішення, які є актами ВР України (закони, постанови, резолюції, декларації, звернення, заяви)   
    -388- Луценко І.С.
у частині 1 статті 5 законопроекту слова «та персонального» виключити.
 
Відхилено Залишити в редакції першого читання   
    -389- Буглак Ю.О.
Друге речення частини першої статті 5 після слова «плану» доповнити словами «та порядку».
 
Враховано    
    -390- Каплін С.М.
в частині першій статті 5 слово «термін» замінити словом «строк»;
 
Враховано    
    -391- Тетерук А.А.
У частині першій статті 5 законопроекту слово «як» замінити на слово «ніж»;
 
Відхилено едакційно недоцільно   
    -392- Дерев'янко Ю.Б.
8) доповнити статтю 5 частиною другою такого змісту:
«2. На першому засіданні слідчої комісії, створеної для проведення розслідування обставин вчинення Президентом України державної зради або іншого злочину, обирається також спеціальний прокурор, а всі інші члени слідчої комісії є спеціальними слідчими»;
 
Відхилено Оскільки, відповідно до ст. 111 Конституції України для проведення розслідування обставин вчинення Президентом України державної зради або іншого злочину утворюється спеціальна тимчасова слідча комісія   
56. Стаття 6. Порядок проведення засідань слідчої комісії
 
-393- Каплін С.М.
статтю 6 доповнити новим пунктом шостим такого змісту: «6. Стенограма засідання, аудіо- та відеозапис розміщуються на офіційному веб-сайті Верховної Ради України.»;
 
Враховано частково в редакції Комітету (пропозиція 412)  Стаття 6. Порядок проведення засідань слідчої комісії
 
57. 1. Формою роботи слідчої комісії є її засідання, які проводяться за необхідності, але не менше двох разів на місяць з урахуванням календарного плану роботи Верховної Ради України.
 
-394- Тетерук А.А.
у частині першій статті 6 законопроекту слово «її» перед словом «засідання» виключити, а слово «необхідності» замінити словом «потреби»;
 
Враховано частково виключити «її»  1. Формою роботи слідчої комісії є засідання, які проводяться не менше двох разів на місяць з урахуванням календарного плану роботи Верховної Ради України.
 
    -395- Сотник О.С.
у пункті 5 частини першої статті 6 слова «працівників правоохоронних органів та інших» виключити;
 
Відхилено    
    -396- Сотник О.С.
пункт 6 частини першої статті 6 після слів та знаку «державних органів,» доповнити словами та знаком «органів влади Автономної Республіки Крим,»;
 
Відхилено    
    -397- Сотник О.С.
у пункті 6 частини першої статті 6 слова «показань чи» виключити;
 
Відхилено , оскільки КК України передбачено відповідальність за відмову свідка від давання показань, відмову експерта чи перекладача від виконання покладених на них обов'язків під час розслідування тск ВР України (ст. 385), за перешкоджання з'явленню свідка, потерпілого, експерта до тск та спеціальної тск ВР України, примушування їх до відмови від давання показань чи висновку, а також до давання завідомо неправдивих показань чи висновку (ст.386); за завідомо неправдиве показання свідка, потерпілого, завідомо неправдивий висновок експерта, складені для надання або надані тск чи спеціальній ск ВР України (ст. 384)   
    -398- Сотник О.С.
пункт 8 частини першої статті 6 викласти в такій редакції: «порядку забезпечення захисту інформації з обмеженим доступом під час роботи слідчої комісії з такою інформацією;»;
 
Враховано в пункті 8 частини першої статті 7 законопроекту   
    -399- Сотник О.С.
пункт 10 частини першої статті 6 виключити. У зв’язку з цим пункти 11-14 вважати відповідно пунктами 10-13;
 
Відхилено , пропонується п. 10 част. 1 статті 7 законопроекту залишити в чинній редакції   
    -400- Сотник О.С.
у пункті 12 частини першої статті 6 слова «проекту акта» замінити словами «проектів актів»;
 
Відхилено , пропонується законопроекту залишити в чинній редакції законопроекту ( у п.13 част.1 ст.7)   
    -401- Сотник О.С.
у пункті 13 частини першої статті 6 слова та знак «та осіб, передбачених частиною першою статті 35 цього Закону» виключити;
 
Відхилено Залишити в редакції першого читання законопроекту   
58. 2. Засідання слідчої комісії скликаються головою слідчої комісії, а в разі його відсутності - заступником голови слідчої комісії або на вимогу не менш як однієї четвертої від її складу, затвердженого Верховною Радою України.
 
-402- Мельник С.І.
частину другу статті 6 розділу ІІ законопроекту доповнити реченням такого змісту: «У разі не скликання засідання слідчої комісії на вимогу однієї четвертої від її складу за заявою членів комісії Верховна Рада України розглядає питання переобрання голови та заступника голови комісії.»;
 
Відхилено Залишити в редакції першого читання законопроекту  2. Засідання слідчої комісії скликаються головою слідчої комісії, а в разі його відсутності - заступником голови слідчої комісії або на вимогу не менш як однієї четвертої від її складу, затвердженого Верховною Радою України.
 
    -403- Сотник О.С.
у частині другій статті 6: після слів «загальної юрисдикції» додати слова «щодо здійснення ними правосуддя»;
після слів «повідомляє про це» додати слова «запрошених осіб та»;
після слів та знаку «державних органів,» додати слова та знак «органів влади Автономної Республіки Крим,»;
 
Відхилено Залишити в редакції першого читання законопроекту   
    -404- Сироїд О.І.
Березюк О.Р.
частину другу статті 6 законопроекту доповнити словами «Членам слідчої комісії має бути повідомлено про засідання слідчої комісії не пізніше ніж за три дні до дня засідання. Апарат Верховної Ради оприлюднює на офіційному веб-сайті Верховної Ради повідомлення про дату, час і місце засідання слідчої комісії не пізніше ніж за три дні до дня засідання за дорученням голови слідчої комісії, а в разі його відсутності – заступника голови слідчої комісії або за повідомленням членів слідчої комісії, на вимогу яких скликається засідання.»;
 
Відхилено Залишити в редакції першого читання законопроекту   
59. 3. Засідання слідчої комісії є повноважним, якщо на ньому присутні більше половини членів слідчої комісії від її складу, затвердженого Верховною Радою України. Рішення слідчої комісії приймаються на її засіданні шляхом відкритого або таємного голосування більшістю голосів присутніх на засіданні членів слідчої комісії, за винятком випадків, передбачених цим Законом.
 
-405- Пташник В.Ю.
У частині 3 статті 6 законопроекту: виключити слова «або таємного голосування»; доповнити реченням такого змісту: «Слідча комісія більшістю голосів присутніх на засіданні членів слідчої комісії може прийняти рішення про таємне голосування для прийняття окремих рішень.»;
 
Відхилено Частиною 11 статті 4 та частиною 3 статті 6 законопроекту передбачено можливість таємного голосування  3. Засідання слідчої комісії є повноважним, якщо на ньому присутні більше половини членів слідчої комісії від її складу, затвердженого Верховною Радою України. Рішення слідчої комісії приймаються на її засіданні шляхом відкритого або таємного голосування більшістю голосів присутніх на засіданні членів слідчої комісії, за винятком випадків, передбачених цим Законом.
 
    -406- Лапін І.О.
Перше речення частини третьої статті 6 законопроекту виключити.
 
Відхилено , оскільки робота тск має колегіальний характер, тому законопроектом передбачається визначити необхідість присутності більше половини членів тск від її складу на засіданні   
60. 4. Засідання слідчої комісії є відкритим, якщо слідчою комісією не прийнято рішення про проведення закритого засідання у зв'язку з необхідністю додержання вимог закону щодо захисту інформації з обмеженим доступом, у тому числі захисту таємної чи іншої охоронюваної законом інформації.
 
-407- Тетерук А.А.
у частині четвертій статті 6 законопроекту після слів «є відкритим,» доповнити словами «крім випадків»;
 
Відхилено Залишити в редакції першого читання законопроекту  4. Засідання слідчої комісії є відкритим, якщо слідчою комісією не прийнято рішення про проведення закритого засідання у зв'язку з необхідністю додержання вимог закону щодо захисту інформації з обмеженим доступом, таємної чи іншої охоронюваної законом інформації.
 
    -408- Рябчин О.М.
Ч. 4 ст. 6 доповнити реченням: «Інформація про дату, час та місце відкритих засідань слідчої комісії розміщується на офіційному веб-сайті Верховної Ради України.».
 
Враховано частково в редакції Комітету (пропозиція 412)   
    -409- Сироїд О.І.
Березюк О.Р.
частину четверту статті 6 законопроекту доповнити словами «Представники засобів масової інформації мають право бути присутніми на відкритому засіданні слідчої комісії.»;
 
Враховано частково в редакції Комітету (пропозиція 412)   
61. 5. На кожному засіданні слідчої комісії ведуться протокол, який підписується головою та секретарем слідчої комісії, та стенограма засідання. За рішенням слідчої комісії хід засідання може фіксуватися засобами аудіо- та відеозапису.
 
-410- Сугоняко О.Л.
частину п’яту статті 6 доповнити новим реченням такого змісту: «Стенограма засідання у триденний строк розміщується на офіційному веб-сайті Верховної Ради України.»;
 
Враховано частково в редакції Комітету (пропозиція 412)  5. На кожному засіданні слідчої комісії ведуться протокол, який підписується головою та секретарем слідчої комісії, та стенограма засідання. За рішенням слідчої комісії хід засідання може фіксуватися засобами аудіо- та відеозапису.
6. Слідчі комісії інформують про свою діяльність шляхом оприлюднення на офіційному веб-сайті Верховної Ради України протоколів, стенограм, аудіо- та відеозаписів відкритих засідань слідчої комісії, а також повідомлень про дату, час та місце проведення відкритих засідань.
Журналісти, працівники засобів масової інформації мають право бути присутніми на відкритих засіданнях слідчої комісії.
 
    -411- Сироїд О.І.
Березюк О.Р.
у частині п’ятій статті 6 законопроекту слова «За рішенням слідчої комісії хід засідання може фіксуватися засобами аудіо- та відеозапису» замінити словами «Хід засідання фіксується засобами аудіо- та відеозапису. Апарат Верховної Ради забезпечує публічну пряму онлайн відеотрансляцію засідання слідчої комісії, окрім його закритої частини. Апарат Верховної Ради оприлюднює на офіційному веб-сайті Верховної Ради копію протоколу та стенограму, а також аудіо- та відеозапис засідання слідчої комісії протягом трьох днів з дня засідання. Якщо стенограма засідання слідчої комісії містить інформацію, оприлюднення якої суперечить закону, то стенограма оприлюднюється без такої інформації».
 
Враховано частково в редакції Комітету (пропозиція 412)   
    -412- Пинзеник П.В.
Арешонков В.Ю.
Купрієнко О.В.
Лубінець Д.В.
Войцеховська С.М.
Кишкар П.М.
Папієв М.М.
Бондар В.В.
Данілін В.Ю.
Шахов С.В.
Статтю 6 законопроекту доповнити новою частиною шостою такого змісту: «6. Слідчі комісії інформують про свою діяльність шляхом оприлюднення на офіційному веб-сайті Верховної Ради України протоколів, стенограм, аудіо- та відеозаписів відкритих засідань слідчої комісії», а також повідомлень про дату, час та місце проведення відкритих засідань.
Журналісти, працівники засобів масової інформації мають право бути присутніми на відкритих засіданнях слідчої комісії.».
 
Враховано    
62. Стаття 7. Розгляд питань на засіданнях слідчої комісії
 
-413- Луценко І.С.
назву статті 7 законопроекту викласти в наступній редакції: «Стаття 7. Порядок розгляду питань на засіданнях слідчої комісії».
 
Відхилено Оскільки стаття 7 законопроекту не встановлює порядок розгляду питань  Стаття 7. Розгляд питань на засіданнях слідчої комісії
 
63. 1. На засіданнях слідчої комісії розглядаються питання:
 
-414- Лапін І.О.
частину першу статті 7 законопроекту доповнити пунктом 15 такого змісту: «15) інші питання, які віднесені до повноважень слідчої комісії.»
 
Враховано   1. На засіданнях слідчої комісії розглядаються питання:
 
    -415- Сотник О.С.
частину першу статті 7 викласти в такій редакції: «Голова, заступник голови, секретар та члени слідчої комісії в праві надавати засобам масової інформації інформацію про діяльність слідчої комісії, за винятком інформації з обмеженим доступом.»;
 
Відхилено , пропонується залишити в чинній редакції   
64. 1) обрання секретаря слідчої комісії;
 
   1) обрання секретаря слідчої комісії;
 
65. 2) затвердження плану та порядку роботи слідчої комісії;
 
   2) затвердження плану та порядку роботи слідчої комісії;
 
66. 3) розподілу доручень між членами слідчої комісії;
 
   3) розподілу доручень між членами слідчої комісії;
 
67. 4) утворення, у разі необхідності, робочих груп слідчої комісії за напрямами визначених завдань;
 
   4) утворення, у разі необхідності, робочих груп слідчої комісії за напрямами визначених завдань;
 
68. 5) доцільності залучення для роботи в слідчій комісії працівників правоохоронних органів та інших фахівців;
 
-416- Луценко І.С.
в пункті 5 частини першої статті 7 законопроекту слова «працівників правоохоронних органів та інших фахівців» замінити словами «експертів та фахівців».
 
Враховано частково   5) доцільності залучення для роботи в слідчій комісії працівників правоохоронних органів, експертів та інших фахівців;
 
    -417- Яніцький В.П.
Пункт 5 частини першої статті 7 після слів «правоохоронних органів» доповнити словами «інших державних органів, експертів».
 
Враховано частково Додано слово (експертів)   
    -418- Тетерук А.А.
пункт 5 частини першої статті 7 законопроекту після слів «та інших фахівців» доповнити словами «, які володіють спеціальними знаннями та мають відповідну кваліфікацію і практичний досвід»;
 
Відхилено    
69. 6) запрошення посадових, службових осіб державних органів, органів місцевого самоврядування та керівників (або посадових осіб, що виконують їх обов'язки) підприємств, установ, організацій, об'єднань громадян, окремих громадян для отримання показань чи пояснень з питань, щодо яких проводиться розслідування;
 
-419- Луценко І.С.
В пункті 6 частини першої статті 7 законопроекту слова «показань чи» виключити.
 
Відхилено , оскільки КК України передбачено відповідальність за відмову свідка від давання показань, відмову експерта чи перекладача від виконання покладених на них обов'язків під час розслідування тск ВР України (ст. 385), за перешкоджання з'явленню свідка, потерпілого, експерта до тск та спеціальної тск ВР України, примушування їх до відмови від давання показань чи висновку, а також до давання завідомо неправдивих показань чи висновку (ст.386); за завідомо неправдиве показання свідка, потерпілого, завідомо неправдивий висновок експерта, складені для надання або надані тск чи спеціальній ск ВР України (ст. 384)  6) запрошення посадових, службових осіб державних органів, органів місцевого самоврядування та керівників (або посадових осіб, що виконують їх обов'язки) підприємств, установ, організацій, громадських об’єднань, окремих громадян для отримання показань чи заслуховування пояснень з питань, щодо яких проводиться розслідування;
 
    -420- Семенуха Р.С.
Пункт 6 частини першої статті 7 законопроекту викласти в такій редакції: «6) виклик посадових, службових осіб державних органів, органів місцевого самоврядування та керівників (або посадових осіб, що виконують їх обов'язки) підприємств, установ, організацій, об'єднань громадян, окремих громадян для отримання показань чи пояснень з питань, щодо яких проводиться розслідування, запрошення на засідання суддів Конституційного Суду України та суддів судів загальної юрисдикції, які добровільно погодились дати показання чи пояснення з питань, які є предметом розслідування слідчої комісії;».
 
Відхилено Залишити в редакції першого читання   
    -421- Буглак Ю.О.
Пункт шостий частини першої статті 7 перед словом «пояснень» доповнити словом «заслуховування».
 
Враховано    
    -422- Яніцький В.П.
У пункті 6 частини першої статті 7 слова «об'єднань громадян» замінити словами «громадських об’єднань».
 
Враховано    
70. 7) заслуховування пояснень запрошених осіб і їх відповідей на запитання;
 
-423- Буглак Ю.О.
Пункт сьомий частини першої статті 7 виключити.
 
Враховано      
    -424- Тетерук А.А.
в пункті 7 частини першої статті 7 законопроекту слова «і їх відповідей на запитання» виключити;
 
Відхилено скільки підтримано пропозицію № 523   
    -425- Яніцький В.П.
Пункт 7 частини першої статті 7 після слів «їх відповідей на запитання» доповнити словами «а також вивчення їх письмових відповідей та пояснень».
 
Відхилено скільки підтримано пропозицію № 523   
71. 8) порядку забезпечення схоронності інформації з обмеженим доступом, у тому числі таємної чи іншої охоронюваної законом інформації, під час роботи слідчої комісії з такою інформацією;
 
-426- Недава О.А.
У пункті 8 частини першої статті 7 законопроекту після слова: «порядку» записати: «поводження з документами та інформацією з обмеженим доступом,» – і далі за текстом.
 
Відхилено , оскільки відповідно до Закону України «Про інформацію» порядок віднесення інформації до таємної або службової, а також порядок доступу до неї регулюються законами.  7) порядку забезпечення захисту інформації з обмеженим доступом під час роботи слідчої комісії з такою інформацією;
 
    -427- Тетерук А.А.
в пункті 8 частини першої статті 7 законопроекту слово «схоронності» замінити словом «збереження»;
 
Відхилено , 1 в редакції пропозиції № 398   
72. 9) про вилучення предметів і документів, які можуть бути доказами, за винятком тих, які знаходяться у житлі чи в іншому володінні особи;
 
-428- Луценко І.С.
пункт 9 частини першої статті 7 законопроекту виключити.
 
Немає висновку   8) про вилучення предметів і документів, які можуть бути доказами, за винятком тих, які знаходяться у житлі чи в іншому володінні особи;
 
73. 10) визначення та передачі текстів повідомлень стосовно окремих питань діяльності слідчої комісії для розміщення в засобах масової інформації;
 
   9) визначення та передачі текстів повідомлень стосовно окремих питань діяльності слідчої комісії для розміщення в засобах масової інформації;
 
74. 11) відрядження членів слідчої комісії у зв'язку з її діяльністю;
 
-429- Тетерук А.А.
в пункті 11 частини першої статті 7 законопроекту слова «з її діяльністю» замінити словами «із виконанням доручення такої комісії»;
 
Відхилено   10) відрядження членів слідчої комісії у зв'язку з її діяльністю;
 
75. 12) ухвалення висновків і пропозицій слідчої комісії;
 
   11) ухвалення висновків і пропозицій слідчої комісії;
 
76. 13) затвердження тексту звіту про результати виконаної роботи слідчою комісією, пропозицій щодо проекту акта Верховної Ради України та визначення доповідача на пленарному засіданні Верховної Ради України;
 
-430- Буглак Ю.О.
У пункті тринадцятому частини першої статті 7 слово «тексту» виключити.
 
Враховано   12) затвердження звіту про результати виконаної слідчою комісією роботи, пропозицій щодо проекту акта Верховної Ради України та визначення доповідача на пленарному засіданні Верховної Ради України;
 
    -431- Тетерук А.А.
в пункті 13 частини першої статті 7 законопроекту слово «тексту» перед словом «звіту» виключити;
 
Враховано    
    -432- Сироїд О.І.
Березюк О.Р.
у пункті 13 частини першої статті 7 законопроекту слова «пропозицій щодо проекту акта» замінити словами «пропозицій щодо проектів актів»;
 
Відхилено    
77. 14) оплати праці або винагороди залучених для роботи слідчої комісії фахівців та осіб, передбачених частиною першою статті 35 цього Закону.
 
-433- Крулько І.І.
У пункті 14) частини першої статті 7 законопроекту слова «статті 35 цього Закону» замінити словами «статті 27 цього Закону»
 
Відхилено   13) оплати праці або винагороди залучених для роботи слідчої комісії осіб, передбачених частиною першою статті 35 цього Закону;
14) інші питання, які віднесені до повноважень слідчої комісії.
 
    -434- Мельник С.І.
пункт 14 частини першої статті 7 розділу ІІ законопроекту викласти у такій редакції: «14) оплати праці або винагороди залученим для роботи слідчої комісії фахівцям та особам, передбаченим частиною першою статті 27 цього Закону.»;
 
Відхилено    
    -435- Тетерук А.А.
в пункті 14 частини першої статті 7 законопроекту слово «передбачених» перед словом «частиною» замінити словом «визначених».
 
Відхилено    
    -436- Яніцький В.П.
У пункті 14 частини першої статті 7 слова «фахівців та» виключити.
 
Враховано    
    -437- Рибалка С.В.
Статтю 7 законопроекту доповнити новою частиною 2 такого змісту: «2. Слідча комісія, у разі необхідності, має право прийняти рішення про залучення для роботи услідчій комісії прокурора, який користується повноваженнями встановленими законодавством. Кандидатура прокурора затверджується слідчою комісією за пропозицією Генеральної прокуратури України.».
відповідно частини 2-3 вважати частинами 3-4.
 
Відхилено пунктом 5 частини першої статті 7 законопроекту передбачено, що слідча комісія розглядає питання про залучення роботи, зокрема, працівників правоохоронних органів   
78. 2. Для розгляду попередньо визначених питань на засідання слідчої комісії або її робочих груп можуть бути запрошені посадові особи (крім Президента України, суддів Конституційного Суду України та суддів судів загальної юрисдикції), службові та інші особи, присутність яких визнана слідчою комісією необхідною. Слідча комісія завчасно, але не пізніш як за три дні, в письмовій формі повідомляє про це керівників державних органів, органів місцевого самоврядування, керівників (або посадових осіб, які виконують їх обов'язки) підприємств, установ і організацій, об'єднань громадян, представники яких запрошуються на засідання слідчої комісії. У повідомленні запрошеним особам зазначаються час і місце проведення засідання слідчої комісії, з якого питання необхідна їх присутність, які матеріали та документи необхідно мати з собою. Запрошена особа зобов'язана своєчасно прибути на засідання слідчої комісії, її робочої групи, а в разі неможливості прибути на засідання слідчої комісії завчасно повідомити про це.
 
-438- Дерев'янко Ю.Б.
частину другу статті 7 доповнити абзацом другим такого змісту:
«Для розгляду попередньо визначених питань на засідання слідчої комісії, створеної для проведення розслідування обставин вчинення Президентом України державної зради або іншого злочину, або її робочих груп можуть бути запрошені будь-які посадові особи, службові та інші особи, присутність яких визнана слідчою комісією необхідною»;
 
Відхилено Оскільки, відповідно до ст. 111 Конституції України для проведення розслідування обставин вчинення Президентом України державної зради або іншого злочину утворюється спеціальна тимчасова слідча комісія  2. Для розгляду попередньо визначених питань на засідання слідчої комісії або її робочих груп можуть бути запрошені посадові особи (крім Президента України, суддів та суддів Конституційного Суду України), службові та інші особи, присутність яких визнана слідчою комісією необхідною. Слідча комісія завчасно, але не пізніш як за три дні, в письмовій формі повідомляє про це керівників державних органів, органів місцевого самоврядування, керівників (або посадових осіб, які виконують їх обов'язки) підприємств, установ і організацій, громадських об’єднань, представники яких запрошуються на засідання слідчої комісії. У повідомленні запрошеним особам зазначаються час і місце проведення засідання слідчої комісії, з якого питання необхідна їх присутність, які матеріали та документи необхідно мати з собою. Запрошена особа зобов'язана своєчасно прибути на засідання слідчої комісії, її робочої групи, а в разі неможливості прибути на засідання слідчої комісії завчасно повідомити про це.
 
    -439- Алексєєв І.С.
У частині другій статті 7 законопроекту слова «суддів Конституційного Суду України та суддів судів загальної юрисдикції» замінити словами «суддів та суддів Конституційного Суду України»
 
Враховано    
    -440- Каплін С.М.
частину другу статті 7 після слів «слідчої комісії завчасно» доповнити словами «у письмовій формі»;
 
Відхилено    
    -441- Гуляєв В.О.
У пункті 2 статті 7 після слів «судді Конституційного Суду України та суддів судів загальної юрисдикції) доповнити наступними словами: «які можуть бути запрошені на засідання тимчасової слідчої комісії і тимчасової спеціальної комісії для ознайомлення з їх пропозицією» і далі за текстом.
Після слів: «присутність яких визначена тимчасовою слідчою комісією і тимчасовою спеціальною комісією необхідно» доповнити наступним реченням: «Вказані особи не повинні безпідставно відмовляти тимчасовій слідчій комісії і тимчасовій спеціальній комісії у наданні інформації і пояснень та сприяти їй у ефективному здійсненні її повноважень».
 
Відхилено , пропонується залишити в редакції першого читання   
    -442- Луценко І.С.
у частині другій статті 7 законопроекту слова «з якого питання необхідна їх присутність» замінити словами «мета та обгрунтування їх присутності».
 
Відхилено , оскільки в частині 1 цієї статті комісією не передбачено розгляду питань щодо визначення мети та обгрунтувань для запрошення осіб на засідання тск   
    -443- Луценко І.С.
Останнє речення частини другої статті 7 законопроекту викласти в наступній редакції: «У разі неможливості прибути на засідання слідчої комісії, її робочої групи, запрошена особа завчасно повідомляє про це.»
 
Відхилено    
    -444- Семенуха Р.С.
Частину другу статті 7 законопроекту викласти в такій редакції: «2. Для розгляду попередньо визначених питань на засідання слідчої комісії або її робочих груп можуть бути викликані посадові особи (крім Президента України, суддів Конституційного Суду України та суддів судів загальної юрисдикції), службові та інші особи, присутність яких визнана слідчою комісією необхідною. Слідча комісія завчасно, але не пізніш як за три дні, в письмовій формі повідомляє про це керівників державних органів, органів місцевого самоврядування, керівників (або посадових осіб, які виконують їх обов'язки) підприємств, установ і організацій, об'єднань громадян, представники яких викликаються на засідання слідчої комісії.
Слідча комісія має право запрошувати на засідання суддів Конституційного Суду України та суддів судів загальної юрисдикції, які добровільно погодились дати показання чи пояснення з питань, які є предметом розслідування такої комісії.
У повідомленні особам, які викликаються, зазначаються час і місце проведення засідання слідчої комісії (її робочої групи), з якого питання необхідна їх присутність, які матеріали та документи необхідно мати з собою. Особа, яка викликається, зобов'язана своєчасно прибути на засідання слідчої комісії, її робочої групи, а в разі неможливості прибути на засідання слідчої комісії завчасно повідомити про це із зазначенням причин.
У повідомленні запрошеним особам зазначаються час і місце проведення засідання слідчої комісії (її робочої групи) та з якого питання необхідна їх присутність. У разі неможливості прибути на засідання слідчої комісії, її робочої групи запрошена особа повинна завчасно повідомити про це.».
 
Відхилено Залишити в редакції першого читання   
    -445- Тимошенко Ю.В.
Власенко С.В.
Євтушок С.М.
У частині другій статті 7 законопроекту слова «судів загальної юрисдикції» виключити.
 
Враховано    
    -446- Лапін І.О.
частину другу статті 7 законопроекту викласти у такій редакції: «2. Для розгляду попередньо визначених питань на засідання слідчої комісії або її робочих груп можуть бути запрошені посадові особи (крім Президента України, суддів Конституційного Суду України та суддів судів загальної юрисдикції), службові та інші особи, присутність яких визнана слідчою комісією необхідною. Слідча комісія завчасно, але не пізніш як за три дні, в письмовій формі повідомляє про це керівників державних органів, органів місцевого самоврядування, керівників (або посадових осіб, які виконують їх обов'язки) підприємств, установ і організацій, об'єднань громадян, представники яких запрошуються на засідання слідчої комісії. У повідомленні запрошеним особам зазначаються час і місце проведення засідання слідчої комісії, з якого питання необхідна їх присутність, які матеріали та документи необхідно мати з собою. Запрошена особа зобов'язана своєчасно прибути на засідання слідчої комісії, її робочої групи, а в разі неможливості з поважних причин прибути на засідання слідчої комісії завчасно повідомити про це. Неприбуття запрошеної на засідання слідчої комісії особи без поважних причин має наслідком відповідальність, встановлену законом.»
 
Відхилено Залишити в редакції першого читання   
    -447- Сугоняко О.Л.
в частині другій статті 7 слова « (крім Президента України, суддів Конституційного Суду України та суддів судів загальної юрисдикції)» виключити;
 
Відхилено    
    -448- Сироїд О.І.
Березюк О.Р.
у частині другій статті 7 законопроекту слова «запрошуються на засідання слідчої комісії» замінити словами «запрошуються на засідання слідчої комісії, або безпосередньо осіб, яких запрошує слідча комісія»;
 
Відхилено , оскільки зміст речення стосується саме повідомлення керівників підприємств, установ і організацій, об'єднань громадян, представники яких запрошуються на засідання слідчої комісії. Запрошеним особам надсилається окреме повідомлення із зазначенням часу і місця проведення засідання слідчої комісії …   
79. 3. Обговорення проектів рішень, висновків і пропозицій слідчої комісії щодо дій посадових та службових осіб чи окремих громадян проводиться без присутності таких осіб на засіданні слідчої комісії.
 
-449- Сугоняко О.Л.
частину третю статті 7 викласти в такій редакції: «3. Обговорення проектів рішень, висновків і пропозицій слідчої комісії щодо дій посадових та службових осіб чи окремих громадян може проводитися в присутності таких осіб на засіданні слідчої комісії.»;
 
Відхилено залишити в редакції першого читання  3. Обговорення проектів рішень, висновків і пропозицій слідчої комісії щодо дій посадових та службових осіб чи окремих громадян проводиться без присутності таких осіб на засіданні слідчої комісії.
 
    -450- Сотник О.С.
частину третю статті 7 виключити;
 
Відхилено    
80. Стаття 8. Доступ до інформації щодо діяльності слідчої комісії
 
-451- Семенуха Р.С.
Текст статті 8 законопроекту викласти в такій редакції: «1. За рішенням слідчої комісії голова слідчої комісії або заступник голови слідчої комісії може надавати засобам масової інформації повідомлення про окремі питання діяльності слідчої комісії. Засідання слідчої комісії, які проводяться відкрито, мають право відвідувати журналісти, працівники засобів масової інформації, представники громадських організацій. Для журналістів, працівників засобів масової інформації, акредитованих при Верховній Раді України, додаткова акредитація для відвідування засідань слідчої комісії не проводиться. У разі порушення особами, присутніми на засіданні слідчої комісії, порядку проведення засідання чи перешкоджання проведенню засідання слідчої комісії за рішенням слідчої комісії такі особи можуть бути видалені з приміщення, де проводиться засідання слідчої комісії.
2. Голова Верховної Ради України або за його дорученням Перший заступник, заступник Голови Верховної Ради України мають право отримувати інформацію про стан виконання слідчою комісією покладеного на неї завдання.
3. За рішенням Верховної Ради України матеріали проведеного розслідування, висновки і пропозиції слідчої комісії можуть оприлюднюватись на офіційному веб-сайті Верховної Ради України в глобальній інформаційній мережі Інтернет та у газеті «Голос України».
 
Відхилено окремі положення пропозиції вже містяться у статті 6 законопроекту.  Стаття 8. Доступ до інформації щодо діяльності слідчої комісії
 
81. 1. За рішенням слідчої комісії голова слідчої комісії або заступник голови слідчої комісії може надавати засобам масової інформації повідомлення про окремі питання діяльності слідчої комісії.
 
-452- Сотник О.С.
у частині першій статті 8 слова «мотивованого висновку і пропозицій» замінити словами «звіту з мотивованими висновками та пропозиціями»;
 
Відхилено Частина перша статті 1 не містить словосполучення «мотивованого висновку і пропозицій»  1. За рішенням слідчої комісії голова слідчої комісії або заступник голови слідчої комісії може надавати засобам масової інформації повідомлення про окремі питання діяльності слідчої комісії.
 
82. 2. Голова Верховної Ради України або за його дорученням Перший заступник, заступник Голови Верховної Ради України мають право отримувати інформацію про стан виконання слідчою комісією покладеного на неї завдання.
 
-453- Сотник О.С.
пункт 2 частини другої статті 8 виключити. У зв’язку з цим пункт 3 вважати пунктом 2;
 
Відхилено Частина друга статті 8 не містить пунктів  2. Голова Верховної Ради України або за його дорученням Перший заступник, заступник Голови Верховної Ради України мають право отримувати інформацію про стан виконання слідчою комісією покладеного на неї завдання.
 
    -454- Сотник О.С.
пункт 2 частини другої статті 8 викласти в такій редакції: «у разі неприйняття Верховною Радою України нового скликання рішення, передбаченого частиною тринадцятою статті 3 цього Закону протягом строку, передбаченого частиною тринадцятою статті 3 цього Закону.»;
 
Відхилено Частина друга статті 8 не містить пунктів   
83. 3. За рішенням Верховної Ради України матеріали проведеного розслідування, висновки і пропозиції слідчої комісії можуть оприлюднюватись у газеті "Голос України".
 
-455- Сотник О.С.
у частині третій статті 8 слова та знак «, крім випадків, передбачених пунктом 3 частини другої цієї статті» виключити.
 
Відхилено У частині третій статті 8 відсутнє словосполучення «, крім випадків, передбачених пунктом 3 частини другої цієї статті»  3. За рішенням Верховної Ради України матеріали проведеного розслідування, висновки і пропозиції слідчої комісії можуть оприлюднюватись у газеті "Голос України".
 
    -456- Гуляєв В.О.
Статтю 8 доповнити пунктом 4 наступного змісту: «Якщо особи, чиї права можуть бути порушені, вже представили свою пропозицію у розслідуванні до критики або звинувачень, комісія може направити відповідну частину звіту на коментар суб’єкту. Чия репутація опинилася під загрозою».
 
Відхилено , оскільки структура статті не передбачає поділу на пункти   
84. Стаття 9. Завершення роботи слідчої комісії
 
-457- Сотник О.С.
Статтю 9 викласти в такій редакції: «1. На час діяльності слідчої комісії протоколи та стенограми її засідань, інші документи чи належним чином посвідчені копії цих документів зберігаються в сейфі, що опечатується. У процесі дослідження матеріалів розслідування кожен член слідчої комісії працює з копіями (електронними копіями) отриманих документів, що не виключає його права звернення до їх оригіналів. Члени комісії можуть викладати письмово будь-які зауваження, висновки і пропозиції щодо досліджуваних матеріалів, фактів і обставин та подавати їх на ім’я голови слідчої комісії через її секретаріат або безпосередньо з обов’язковою реєстрацією у встановленому порядку.
2. Оригінали отриманих слідчою комісією документів відповідно до рішення Верховної Ради України передаються разом із висновками і пропозиціями слідчої комісії до Генеральної прокуратури України або повертаються до відповідних державних органів, органів влади Автономної Республіки Крим, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій та іншим особам.
3. Секретаріат слідчої комісії забезпечує передачу матеріалів розслідування новому складу слідчої комісії, затвердженому в порядку частини тринадцятої статті 3 цього Закону.»;
 
Відхилено Стаття 9 законопроекту має назву: «Завершення роботи слідчої комісії», яка не співпадає по змісту з пропозицією н/д Сотник О.С.  Стаття 9. Завершення роботи слідчої комісії
 
85. 1. Після закінчення розслідування й складання мотивованого висновку і пропозицій слідча комісія подає їх Верховній Раді України, а голова слідчої комісії або інший визначений слідчою комісією член комісії доповідає про них на пленарному засіданні Верховної Ради України.
 
-458- Сироїд О.І.
Березюк О.Р.
у часині першій статті 9 законопроекту слова «складання мотивованого висновку і пропозицій» замінити словами «складання звіту з мотивованим висновком і пропозиціями»;
 
Враховано   1. Після закінчення розслідування і складення звіту з мотивованим висновком і пропозиціями слідча комісія подає їх Верховній Раді України, а голова слідчої комісії або інший визначений слідчою комісією член комісії доповідає про них на пленарному засіданні Верховної Ради України.
 
86. 2. Повноваження слідчої комісії припиняються:
 
-459- Лапін І.О.
Частину другу статті 9 законопроекту викласти в такій редакції: «2. Повноваження слідчої комісії припиняються з підстав, визначених Законом України «Про Регламент Верховної Ради України».
 
Відхилено Залишити в редакції першого читання  2. Повноваження слідчої комісії припиняються:
 
87. 1) одночасно з прийняттям Верховною Радою України остаточного рішення щодо результатів її роботи;
 
   1) одночасно з прийняттям Верховною Радою України остаточного рішення щодо результатів її роботи;
 
88. 2) у випадку, передбаченому частиною дев'ятою статті 3 цього Закону;
 
-460- Крулько І.І.
У пункті 2) частини другої статті 9 законопроекту слова «частиною дев’ятою статті 3» замінити словами «частиною восьмою статті 3»
 
Відхилено оскільки змінено нумерацію частин  2) у випадку, передбаченому частиною дев'ятою статті 3 цього Закону;
 
    -461- Сироїд О.І.
Березюк О.Р.
У пункті 2 частини другої статті 9 законопроекту слова «передбаченому частиною дев'ятою» замінити словами «передбаченому частиною восьмою»;
 
Відхилено оскільки змінено нумерацію частин   
89. 3) у разі припинення повноважень Верховної Ради України, якою утворено зазначену слідчу комісію.
 
   3) у разі припинення повноважень Верховної Ради України, якою утворено зазначену слідчу комісію.
 
90. 3. Повноваження секретаря слідчої комісії припиняються після виконання дій, визначених пунктом 6 частини першої статті 16 цього Закону, але не пізніш як через місяць після завершення роботи слідчої комісії.
 
-462- Каплін С.М.
частину третю статті 9 викласти в такій редакції: «3. Повноваження секретаря слідчої комісії припиняються після виконання дій, визначених пунктом 6 частини першої статті 16 цього Закону, але не пізніш як через місяць після завершення роботи слідчої комісії. Повноваження секретаря слідчої комісії за необхідності можуть бути продовжені Верховною Радою України.»;
 
Відхилено Залишити в редакції першого читання     
91. Стаття 10. Зберігання документів слідчої комісії та їх передача державним органам
 
-463- Луценко І.С.
назву статті 10 законопроекту викласти в наступній редакції «Стаття 10. Документи слідчої комісії».
 
Враховано   Стаття 10. Документи слідчої комісії
 
92. 1. На час діяльності слідчої комісії протоколи та стенограми її засідань, інші документи чи належним чином посвідчені копії цих документів зберігаються в сейфі, що опечатується. У процесі дослідження матеріалів розслідування кожен член слідчої комісії працює із ксерокопіями отриманих документів, що не виключає його права звернення до їх оригіналів. Усі зауваження, висновки і пропозиції щодо досліджуваних матеріалів, фактів і обставин члени слідчої комісії викладають письмово та подають їх на ім'я голови слідчої комісії через її секретаріат або безпосередньо з обов'язковою реєстрацією у встановленому порядку.
 
-464- Каплін С.М.
частину першу статті 10 після слів «інші документи» доповнити словами «, в тому числі аудіо- та відеозаписи засідань слідчої комісії,»;
 
Відхилено Оскільки у статті 10 йдеться про документи.  1. На час діяльності слідчої комісії протоколи та стенограми її засідань, інші документи чи належним чином посвідчені копії цих документів зберігаються в сейфі, що опечатується. У процесі дослідження матеріалів розслідування кожен член слідчої комісії працює із ксерокопіями отриманих документів, що не виключає його права звернення до їх оригіналів. Усі зауваження, висновки і пропозиції щодо досліджуваних матеріалів, фактів і обставин члени слідчої комісії викладають письмово та подають їх на ім'я голови слідчої комісії через її секретаріат або безпосередньо з обов'язковою реєстрацією у встановленому порядку.
 
    -465- Сироїд О.І.
Березюк О.Р.
у частині першій статті 10 законопроекту слова «із ксерокопіями отриманих документів, що не виключає його права звернення до їх оригіналів» замінити словами «з копіями документів і має право ознайомитись з їх оригіналами, наявними у слідчої комісії»;
 
Відхилено Залишити в редакції першого читання   
    -466- Сироїд О.І.
Березюк О.Р.
Абзац 2 частини першої статті 10 законопроекту викласти у такій редакції: «Члени комісії можуть викладати письмово будь-які зауваження, висновки і пропозиції щодо досліджуваних матеріалів, фактів і обставин та подавати їх на ім’я голови слідчої комісії через її секретаріат або безпосередньо з обов’язковою реєстрацією у встановленому порядку.»
 
Відхилено Залишити в редакції першого читання, не містить абзаців   
93. 2. Оригінали отриманих слідчою комісією документів відповідно до рішення Верховної Ради України передаються разом із висновками і пропозиціями слідчої комісії до Генеральної прокуратури України або повертаються відповідно до державних органів, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій.
 
-467- Луценко І.С.
частину другу статті 10 законопроекту виключити.
 
Відхилено Залишити в редакції першого читання  2. Оригінали отриманих слідчою комісією документів відповідно до рішення Верховної Ради України передаються разом із висновками і пропозиціями слідчої комісії до Генеральної прокуратури України або повертаються відповідно до державних органів, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій.
3. У випадку, передбаченому частиною дев'ятою статті 3 цього Закону оригінали отриманих слідчою комісією документів повертаються відповідно до державних органів, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій.
 
    -468- Рибалка С.В.
Частину 2 статті 10 законопроекту викласти у такій редакції: «2. Оригінали отриманих слідчою комісією документів відповідно до рішення Верховної Ради України долучаються разом із висновками і пропозиціями слідчої комісії до матеріалів досудового розслідування, судової справи, або повертаються відповідно до державних органів, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій.».
 
Відхилено Залишити в редакції першого читання   
    -469- Сироїд О.І.
Березюк О.Р.
У частині другій статті 10 законопроекту слова «відповідно до» замінити словами «до відповідних»;
слова «підприємств, установ, організацій» замінити словами «підприємств, установ, організацій чи іншим особам»;
 
Відхилено Залишити в редакції першого читання   
    -470- Пинзеник П.В.
Арешонков В.Ю.
Купрієнко О.В.
Лубінець Д.В.
Войцеховська С.М.
Кишкар П.М.
Папієв М.М.
Бондар В.В.
Данілін В.Ю.
Шахов С.В.
Статтю 10 законопроекту доповнити новою частиною третьою такого змісту: «3. У випадку, передбаченому частиною дев'ятою статті 3 цього Закону оригінали отриманих слідчою комісією документів повертаються відповідно до державних органів, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій.»
 
Враховано    
94. Стаття 11. Заходи забезпечення безпеки членів слідчої комісії та залучених для її роботи фахівців
 
-471- Сотник О.С.
назву статті 11 викласти в такій редакції: «Повноваження слідчої комісії»;
 
Відхилено Залишити в редакції першого читання  Стаття 11. Заходи забезпечення безпеки членів слідчої комісії та залучених для її роботи фахівців
 
95. 1. У разі наявності загрози життю чи здоров'ю членів слідчої комісії, залучених для її роботи фахівців голова слідчої комісії вносить мотивовані пропозиції Голові Верховної Ради України про здійснення державної охорони щодо членів слідчої комісії і заходів охоронного характеру щодо фахівців, які здійснюються державними органами відповідно до закону.
 
-472- Каплін С.М.
частину першу статті 11 доповнити словами «в порядку, встановленому законом»;
 
Відхилено Залишити в редакції першого читання  1. У разі наявності загрози життю чи здоров'ю членів слідчої комісії, залучених для її роботи фахівців голова слідчої комісії вносить мотивовані пропозиції Голові Верховної Ради України про здійснення державної охорони щодо членів слідчої комісії і заходів охоронного характеру щодо фахівців, які здійснюються державними органами відповідно до закону.
 
    -473- Сотник О.С.
у частині першій статті 11 слова «має право» замінити словами «уповноважена»;
 
Відхилено Залишити в редакції першого читання   
    -474- Сотник О.С.
пункт 1 частини першої статті 11 викласти в такій редакції: «у порядку, визначеному законом, отримувати необхідну для своєї діяльності інформацію, документи, матеріали та інші відомості, що стосуються предмета розслідування, в тому числі копії необхідних документів, від державних органів, органів влади Автономної Республіки Крим, органів місцевого самоврядування, їх посадових, службових осіб, підприємств, установ, організацій незалежно від форми власності та їх керівників (або посадових осіб, що виконують їх обов'язки). Інформація з обмеженим доступом надається в порядку, встановленому законом;»;
 
Відхилено Залишити в редакції першого читання   
    -475- Сотник О.С.
у пункті 4 частини першої статті 11 слова «показань чи» виключити;
 
Відхилено Залишити в редакції першого читання   
    -476- Сотник О.С.
у пункті 5 частини першої статті 11 слова «показання чи» виключити;
 
Відхилено Залишити в редакції першого читання   
    -477- Сотник О.С.
у пункті 7 частини першої статті 11: після слів та знаку «державних органів,» додати слова та знак «органів влади Автономної Республіки Крим,»;
слова та знак «, які зобов'язані сприяти слідчій комісії при розслідуванні визначених Верховною Радою України питань» виключити;
 
Відхилено Залишити в редакції першого читання   
    -478- Сотник О.С.
пункти 8-9 частини першої статті 11 виключити;
 
Відхилено Залишити в редакції першого читання   
96. Розділ ІІІ. ПОВНОВАЖЕННЯ СЛІДЧОЇ КОМІСІЇ
 
   Розділ ІІІ. ПОВНОВАЖЕННЯ СЛІДЧОЇ КОМІСІЇ
 
97. Стаття 12. Права слідчої комісії
 
-479- Дерев'янко Ю.Б.
доповнити статтю 12 частиною другою такого змісту:
«2. Слідча комісія, створена для проведення розслідування обставин вчинення Президентом України державної зради або іншого злочину, також:
1) перевіряє наявність, повноту та обґрунтованість доказів про вчинення Президентом України державної зради або іншого злочину;
2) проводить розслідування у разі виявлення під час строку повноважень комісії обставин щодо вчинення Президентом України державної зради або іншого злочину без додаткового прийняття рішення Верховною Радою з цього питання і за наявності підстав готує відповідний проект постанови Верховної Ради про звинувачення Президента України в державній зраді або іншому злочині (далі - звинувачення Президента України);
3) заслуховувати Президента України та його захисника (захисників);
4) здійснює інші повноваження, визначені цим Законом та Регламентом Верховної Ради України»;
 
Відхилено Залишити в редакції першого читання  Стаття 12. Права слідчої комісії
 
    -480- Сироїд О.І.
Березюк О.Р.
у назві статті статті 12 законопроекту слово «Права» замінити на слово «Повноваження»;
 
Відхилено Залишити в редакції першого читання   
98. 1. Слідча комісія має право:
 
   1. Слідча комісія має право:
 
99. 1) у порядку, визначеному законом, отримувати необхідну для своєї діяльності інформацію, документи, матеріали та інші відомості, що стосуються предмета розслідування, від державних органів, органів місцевого самоврядування, їх посадових, службових осіб, підприємств, установ, організацій незалежно від форми власності та їх керівників (або посадових осіб, що виконують їх обов'язки). Інформація, що становить державну або іншу охоронювану законом таємницю, надається в порядку, встановленому законом;
 
-481- Мельник С.І.
пункт 1 частини першої статті 12 розділу ІІІ законопроекту викласти у такій редакції: «1) у порядку, визначеному законом, отримувати необхідну для своєї діяльності інформацію, документи, матеріали та інші відомості, що стосуються предмета розслідування, від державних органів, органів місцевого самоврядування, їх посадових, службових осіб, керівників (або посадових осіб, що виконують їх обов'язки) підприємств, установ, організацій незалежно від форми власності та об’єднань громадян. Інформація, що становить державну або іншу охоронювану законом таємницю, надається в порядку, встановленому законом»;
 
Відхилено Залишити в редакції першого читання  1) у порядку, визначеному законом, отримувати необхідну для своєї діяльності інформацію, документи, матеріали та інші відомості, що стосуються предмета розслідування, від державних органів, органів місцевого самоврядування, їх посадових, службових осіб, підприємств, установ, організацій незалежно від форми власності та їх керівників (або посадових осіб, що виконують їх обов'язки). Інформація, що становить державну або іншу охоронювану законом таємницю, надається в порядку, встановленому законом;
 
    -482- Сотник О.С.
пункт 1 частини першої статті 12 після слова «стенограми» доповнити словами та знаками «, аудіо- та відеофіксацію»;
 
Відхилено Залишити в редакції першого читання   
    -483- Сироїд О.І.
Березюк О.Р.
у пункті 1 частини першої статті 12 законопроекту слова «у порядку, визначеному законом» замінити словами «запитувати та»; доповнити новим реченням такого змісту: «Слідча комісія може запитувати та отримувати інформацію, яка становить комерційну, нотаріальну та (або) банківську таємницю, у випадках, визначених статтею 18 цього Закону»;
 
Відхилено Залишити в редакції першого читання   
    -484- Сотник О.С.
частину першу статті 12 доповнити пунктом 2 такого змісту: «забезпечувати публічну пряму он-лайн відеотрансляцію засідань слідчої комісії, окрім їх закритих частин». У зв’язку з чим пункти 2-6 вважати пунктами 3-7;
 
Відхилено Залишити в редакції першого читання   
100. 2) ознайомлюватися з документами, що мають відношення до предмета розслідування, отримувати їх копії;
 
-485- Каплін С.М.
пункт 2 частини першої статті 12 після слова «документами» доповнити словом та знаком «, матеріалами»;
 
Відхилено Залишити в редакції першого читання  2) ознайомлюватися з документами, що мають відношення до предмета розслідування, отримувати їх копії;
 
    -486- Сироїд О.І.
Березюк О.Р.
у пункті 2 частини першої статті 12 законопроекту слова «мають відношення до» замінити словами «стосуються»
 
Відхилено Залишити в редакції першого читання   
101. 3) у разі необхідності вилучати потрібні для розслідування документи з числа наданих чи отримувати їх копії, а у випадках, коли щодо цих документів надійшли відповідні запити суду або органу досудового слідства, - їх копії;
 
-487- Пинзеник П.В.
Арешонков В.Ю.
Купрієнко О.В.
Лубінець Д.В.
Войцеховська С.М.
Кишкар П.М.
Папієв М.М.
Бондар В.В.
Данілін В.Ю.
Шахов С.В.
У пункті 3 частини першої статті 12 законопроекту слова «суду або органу досудового слідства» замінити на «органів, які здійснюють кримінальне провадження»
 
Враховано   3) у разі необхідності вилучати потрібні для розслідування документи з числа наданих чи отримувати їх копії, а у випадках, коли щодо цих документів надійшли відповідні запити органів, які здійснюють кримінальне провадження, - їх копії;
 
    -488- Сотник О.С.
у пункті 3 частини першої статті 12 слово та знак «показань,» виключити;
 
Відхилено Залишити в редакції першого читання   
    -489- Недава О.А.
У пункті 3 частини першої статті 12 законопроекту замість слів: «досудового слідства» – записати: «досудового розслідування».
 
Враховано в редакції Комітету (пропозиція 487)   
    -490- Луценко І.С.
пункт 3 частини першої статті 12 законопроекту виключити.
 
Відхилено Залишити в редакції Комітету (пропозиція 487)   
    -491- Пташник В.Ю.
Виключити пункт 3) частини 1 статті 12 проекту;
 
Відхилено Залишити в редакції Комітету (пропозиція 487)   
    -492- Білозір О.В.
у підпункті 3 частини першої статті 12 законопроекту слова «органу досудового слідства» замінити словами «органу досудового розслідування»;
 
Враховано в редакції Комітету (пропозиція 487)   
    -493- Каплін С.М.
пункт 3 частини першої статті 12 після слова «документи» доповнити словом та знаком «, матеріали»;
 
Відхилено Залишити в редакції першого читання   
102. 4) запрошувати осіб, зазначених у частині першій статті 19 цього Закону, для отримання показань чи пояснень з питань щодо яких проводиться розслідування слідчою комісією, заслуховувати їх на своєму засіданні, ставити їм запитання;
 
-494- Луценко І.С.
у пункті 4 частини першої статті 12 законопроекту слова «показань чи» виключити.
 
Відхилено Залишити в редакції першого читання  4) запрошувати осіб, зазначених у частині першій статті 19 цього Закону, для отримання показань чи пояснень з питань, щодо яких проводиться розслідування слідчою комісією, заслуховувати їх на своєму засіданні, ставити їм запитання;
 
    -495- Семенуха Р.С.
Пункт 4 статті 12 законопроекту викласти в такій редакції: «4) викликати осіб, зазначених у частині першій статті 19 цього Закону, для отримання показань чи пояснень з питань, щодо яких проводиться розслідування слідчою комісією, та запрошувати на засідання суддів Конституційного Суду України та суддів судів загальної юрисдикції, які добровільно погодились дати показання чи пояснення з питань, які є предметом розслідування слідчої комісії, заслуховувати їх на своєму засіданні, ставити їм запитання;».
 
Відхилено Залишити в редакції першого читання   
103. 5) отримувати показання чи пояснення від осіб, зазначених у частині першій статті 19 цього Закону, щодо обставин, які розслідуються, за винятком випадків, встановлених законом;
 
-496- Луценко І.С.
пункт 5 частини першої статті 12 законопроекту виключити.
 
Відхилено Залишити в редакції першого читання  5) отримувати показання чи пояснення від осіб, зазначених у частині першій статті 19 цього Закону, щодо обставин, які розслідуються, за винятком випадків, встановлених законом;
 
    -497- Каплін С.М.
пункт 5 частини першої статті 12 після слова «отримувати» доповнити словами «у письмовій формі»;
 
Відхилено Залишити в редакції першого читання   
104. 6) приймати рішення про залучення фахівців для роботи в слідчій комісії;
 
-498- Каплін С.М.
пункт 6 частини першої статті 12 після слова «фахівців» доповнити словами «та представників громадськості»;
 
Відхилено Залишити в редакції першого читання  6) приймати рішення про залучення експертів та фахівців для роботи в слідчій комісії;
 
105. 7) звертатися за допомогою до державних органів, органів місцевого самоврядування, їх посадових, службових осіб, керівників (або посадових осіб, що виконують їх обов'язки) підприємств, установ, організацій, об'єднань громадян, які зобов'язані сприяти слідчій комісії при розслідуванні визначених Верховною Радою України питань;
 
-499- Пташник В.Ю.
Виключити пункт 7) частини 1 статті 12 проекту;
 
Відхилено Залишити в редакції першого читання  7) звертатися за допомогою до державних органів, органів місцевого самоврядування, їх посадових, службових осіб, керівників (або посадових осіб, що виконують їх обов'язки) підприємств, установ, організацій, громадських об’єднань, які зобов'язані сприяти слідчій комісії при розслідуванні визначених Верховною Радою України питань;
 
    -500- Сотник О.С.
у пункті 7 частини першої статті 12 слова «до відповідних структурних підрозділів» замінити словами «відповідним структурним підрозділам»;
 
Відхилено Залишити в редакції першого читання   
106. 8) призначати необхідні експертизи та запрошувати на засідання слідчої комісії експертів;
 
-501- Сотник О.С.
доповнити частину першу статті 12 пунктом 8 такого змісту: «у разі виявлення слідчою комісією наявності ознак складу кримінального правопорушення передавати відповідну інформацію до Генеральної прокуратури України в порядку, передбаченому Кримінальним процесуальним кодексом України.»;
 
Відхилено Залишити в редакції першого читання  8) призначати необхідні експертизи та запрошувати на засідання слідчої комісії експертів;
 
107. 9) залучати до участі в розслідуванні працівників органів прокуратури України, Служби безпеки України, Міністерства внутрішніх справ України, податкової міліції за згодою їх керівників.
 
-502- Луценко І.С.
пункт 9 частини першої статті 12 законопроекту викласти в такій редакції: «9) залучати до участі в розслідуванні працівників правоохоронних органів, які прикомандировуються до Верховної Ради України на час роботи слідчої комісії та здійснюють свої службові повноваження у складі зазначеної слідчої комісії лише відповідно до наданих їм на законних підставах доручень слідчої комісії;».
 
Відхилено Залишити в редакції першого читання  9) залучати до участі в розслідуванні працівників органів прокуратури України, Служби безпеки України, Міністерства внутрішніх справ України, податкової міліції за згодою їх керівників.
 
    -503- Рибалка С.В.
Пункт 9 частини 1 статті 12 законопроекту викласти у такій редакції: «9) залучати до участі в розслідуванні працівників правоохоронних органів.».
 
Відхилено Залишити в редакції першого читання   
    -504- Каплін С.М.
пункт 9 частини першої статті 12 після слів «Міністерства внутрішніх справ України» доповнити словами «, Національної поліції України»;
 
Відхилено Залишити в редакції першого читання   
    -505- Гуляєв В.О.
Пункт 1 статті 12 доповнити підпунктом 10 наступного змісту: «безперешкодно при пред’явленні її членами посвідчення народного депутата України і доручення тимчасової слідчої комісії і тимчасової спеціальної комісії відвідувати для з’ясування питань, пов’язаних із розслідуванням, підприємства, установи, організації, розташовані на території України, незалежно від їх підпорядкування, форм власності, режиму секретності;»
 
Відхилено Залишити в редакції першого читання   
    -506- Луценко І.С.
частину першу статті 12 законопроекту доповнити новим пунктом 10 такого змісту: «10) у разі вчинення посадовими особами, службовими особами, експертами, перекладачами та іншими особами, запрошеними слідчою комісією, дій, зазначених у частині другій статті 29 цього Закону, слідча комісія направляє матеріали до відповідних правоохоронних органів для вирішення питання про притягнення винних осіб до відповідальності згідно із законом.».
 
Відхилено Залишити в редакції першого читання   
    -507- Сотник О.С.
статтю 13 викласти в такій редакції:
«Стаття 13. Голова слідчої комісії, заступник голови слідчої комісії
1. Голова слідчої комісії:
1) забезпечує організацію роботи слідчої комісії;
2) забезпечує складання плану роботи слідчої комісії;
3) організовує роботу секретаріату слідчої комісії та залучених для її роботи фахівців;
4) веде засідання слідчої комісії;
5) підписує рішення слідчої комісії, протоколи засідань, висновки і пропозиції слідчої комісії;
6) представляє слідчу комісію у відносинах з державними органами, органами влади Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування, їх посадовими, службовими особами, підприємствами, установами, організаціями, об'єднаннями громадян та іншими особами;
7) інформує членів слідчої комісії про офіційні документи, листи та інші матеріали, що надійшли до слідчої комісії;
8) інформує у разі систематичного ухилення народного депутата України від виконання обов'язків члена слідчої комісії відповідну депутатську фракцію (депутатську групу) та Верховну Раду України;
9) готує пропозиції на розгляд слідчої комісії про залучення фахівців для роботи у слідчій комісії;
10) подає за рішенням слідчої комісії пропозиції керівнику Апарату Верховної Ради України про видачу тимчасових посвідчень встановленого зразка залученим для роботи у слідчій комісії фахівцям;
11) вносить пропозиції про запрошення на засідання слідчої комісії осіб для отримання пояснень;
12) організовує повідомлення членів слідчої комісії та запрошених осіб про проведення засідання слідчої комісії;
13) доповідає на пленарному засіданні Верховної Ради України ухвалені слідчою комісією висновки і пропозиції, якщо комісією не вирішено інше.
2. Заступник голови слідчої комісії:
1) виконує обов'язки голови слідчої комісії в разі його відсутності;
2) за дорученням голови слідчої комісії виконує завдання з організації роботи слідчої комісії.
3. Голова слідчої комісії та заступник голови слідчої комісії можуть бути переобрані на пленарному засіданні Верховної Ради України більшістю від її конституційного складу.»;
 
Відхилено Залишити в редакції першого читання   
    -508- Гуляєв В.О.
Статтю 12 доповнити пунктом 2 наступного змісту: «Члени тимчасової слідчої комісії і тимчасової спеціальної комісії та інші особи, які беруть участь в її роботі, за розголошення інформації, що становить державну або іншу охоронювану законом таємницю, яка стала їх відомою у зв’язку з роботою тимчасової слідчої комісії і тимчасової спеціальної комісії, несуть відповідальність згідно із законом.»
 
Відхилено Залишити в редакції першого читання   
    -509- Дерев'янко Ю.Б.
доповнити статтю 12 частиною третьою такого змісту: «3. Слідча комісія та спеціальні слідчі мають власні бланки, які виготовляються Апаратом Верховної Ради України за їх замовленням»;
 
Відхилено Залишити в редакції першого читання   
108. Стаття 13. Обов'язки слідчої комісії
 
   Стаття 13. Обов'язки слідчої комісії
 
109. 1. Слідча комісія зобов'язана:
 
   1. Слідча комісія зобов'язана:
 
110. 1) вести протоколи та стенограми засідань;
 
-510- Каплін С.М.
пункт 1 частини першої статті 13 після слів «стенограми засідань» доповнити словами «та публікувати їх у встановленому порядку»;
 
Відхилено Залишити в редакції першого читання  1) вести протоколи та стенограми засідань;
 
    -511- Сироїд О.І.
Березюк О.Р.
у пункті 1 частини першої статті 13 законопроекту після слів «протоколи та стенограми» додати слова «аудіо- та відеофіксацію»;
 
Відхилено Залишити в редакції першого читання   
111. 2) проводити збір інформації, показань, пояснень, документів і матеріалів, здійснювати їх дослідження;
 
-512- Луценко І.С.
Пункт 2 частини першої статті 13 законопроекту викласти в наступній редакції: «2) проводити збір інформації, пояснень, документів і матеріалів у визначеному законом порядку;».
 
Відхилено Залишити в редакції першого читання  2) проводити збір інформації, показань, пояснень, документів і матеріалів, здійснювати їх дослідження;
 
112. 3) вести у встановленому порядку облік вхідних і вихідних документів слідчої комісії;
 
   3) вести у встановленому порядку облік вхідних і вихідних документів слідчої комісії;
 
113. 4) на основі всебічного аналізу досліджених обставин готувати висновки і пропозиції для внесення їх на розгляд Верховної Ради України та пропозиції щодо проектів актів Верховної Ради України за результатами їх розгляду;
 
   4) на основі всебічного аналізу досліджених обставин готувати висновки і пропозиції для внесення їх на розгляд Верховної Ради України та пропозиції щодо проектів актів Верховної Ради України за результатами їх розгляду;
 
114. 5) звітувати Верховній Раді України про хід проведення та результати розслідування відповідно до терміну та завдань, визначених Верховною Радою України;
 
   5) звітувати Верховній Раді України про хід проведення та результати розслідування відповідно до терміну та завдань, визначених Верховною Радою України;
 
115. 6) передавати після завершення своєї роботи до відповідних структурних підрозділів Апарату Верховної Ради України всі протоколи та стенограми засідань, а також інші матеріали слідчої комісії разом з висновками і пропозиціями. У разі направлення матеріалів слідчої комісії до Генеральної прокуратури України до відповідних структурних підрозділів Апарату Верховної Ради України передаються їх посвідчені копії.
 
-513- Сироїд О.І.
Березюк О.Р.
у пункті 6 частини першої статті 13 законопроекту після слів «комісії до Генеральної прокуратури України» додати слова «відповідним структурним підрозділам»;
 
Відхилено Залишити в редакції першого читання  6) передавати після завершення своєї роботи до відповідних структурних підрозділів Апарату Верховної Ради України всі протоколи та стенограми засідань, а також інші матеріали слідчої комісії разом з висновками і пропозиціями. У разі направлення матеріалів слідчої комісії до Генеральної прокуратури України до відповідних структурних підрозділів Апарату Верховної Ради України передаються їх посвідчені копії.
 
    -514- Луценко І.С.
доповнити частину першу статті 13 законопроекту наступним пунктом: «7) проводити всебічне та об’єктивне дослідження інформації, зібраної в ході розслідування;».
 
Відхилено Залишити в редакції першого читання   
    -515- Сироїд О.І.
Березюк О.Р.
доповнити новим пунктом 7 частину першу статті 13 законопроекту такого змісту: «7) забезпечувати публічну пряму онлайн відеотрансляцію засідань слідчої комісії, окрім їх закритих частин.»;
 
Відхилено Залишити в редакції першого читання   
    -516- Лапін І.О.
Частину першу статті 13 доповнити пунктом 7 такого змісту: «7) не розголошувати інформацію, яка стала відома у процесі здійснення нею своєї діяльності.»
 
Відхилено Залишити в редакції першого читання   
    -517- Луценко І.С.
доповнити частину першу статті 13 законопроекту наступним пунктом: «8) діяти в межах встановленого предмету розслідування відповідно до завдань, визначених постановою Верховної Ради України про створення такої слідчої комісії».
 
Відхилено Залишити в редакції першого читання   
116. Стаття 14. Голова слідчої комісії
 
-518- Сотник О.С.
статтю 14 виключити. У зв’язку з цим статті 15-28 вважати відповідно статтями 14-27;
 
Відхилено Залишити в редакції першого читання  Стаття 14. Голова слідчої комісії
 
117. 1. Голова слідчої комісії:
 
-519- Сотник О.С.
статтю 14 доповнити частиною першою такого змісту: «Секретар слідчої комісії обирається на першому засіданні слідчої комісії із числа її членів шляхом таємного або відкритого голосування більшістю від складу слідчої комісії, затвердженого Верховною Радою України.». У зв’язку з цим частину першу вважати частиною другою;
 
Відхилено Залишити в редакції першого читання  1. Голова слідчої комісії:
 
118. 1) забезпечує організацію роботи слідчої комісії;
 
   1) забезпечує організацію роботи слідчої комісії;
 
119. 2) забезпечує складання плану роботи слідчої комісії;
 
-520- Сотник О.С.
пункти 2, 6 частини другої статті 14 після слів та знаку «державних органів,» доповнити словами та знаком «органів влади Автономної Республіки Крим,»;
 
Відхилено Залишити в редакції першого читання  2) забезпечує складання плану роботи слідчої комісії;
 
120. 3) організовує роботу секретаріату слідчої комісії та залучених для її роботи фахівців;
 
   3) організовує роботу секретаріату слідчої комісії та залучених для її роботи фахівців;
 
121. 4) веде засідання слідчої комісії;
 
   4) веде засідання слідчої комісії;
 
122. 5) підписує рішення слідчої комісії, протоколи засідань, висновки і пропозиції слідчої комісії;
 
   5) підписує рішення слідчої комісії, протоколи засідань, висновки і пропозиції слідчої комісії;
 
123. 6) представляє слідчу комісію в зносинах з державними органами, органами місцевого самоврядування, їх посадовими, службовими особами, підприємствами, установами, організаціями, об'єднаннями громадян;
 
-521- Крулько І.І.
У пункті 6) частини першої статті 14 законопроекту слово «зносинах» замінити словом «відносинах»
 
Враховано   6) представляє слідчу комісію у відносинах з державними органами, органами місцевого самоврядування, їх посадовими, службовими особами, підприємствами, установами, організаціями, громадськими об’єднаннями;
 
    -522- Луценко І.С.
у пункті 6 частини першої статті 14 законопроекту словосполучення «в зносинах» замінити сполученням слів «у відносинах».
 
Враховано    
    -523- Сироїд О.І.
Березюк О.Р.
пункт 6 частини першої статті 14 законопроекту доповнити словами «іншими особами».
 
Відхилено Залишити в редакції першого читання   
    -524- Сотник О.С.
пункт 6 частини другої статті 14 доповнити словами «та іншим особам»;
 
Відхилено Залишити в редакції першого читання   
124. 7) інформує членів слідчої комісії про офіційні документи, листи та інші матеріали, що надійшли до слідчої комісії;
 
   7) інформує членів слідчої комісії про офіційні документи, листи та інші матеріали, що надійшли до слідчої комісії;
 
125. 8) інформує у разі систематичного ухилення народного депутата України від виконання обов'язків члена слідчої комісії голову відповідної депутатської фракції у Верховній Раді України та Голову Верховної Ради України;
 
-525- Мельник С.І.
пункт 8 частини першої статті 14 розділу ІІІ законопроекту після слів «відповідної депутатської фракції» доповнити словами та знаками « (депутатської групи)»;
 
Враховано   8) інформує у разі систематичного ухилення народного депутата України від виконання обов'язків члена слідчої комісії голову відповідної депутатської фракції (депутатської групи) у Верховній Раді України та Голову Верховної Ради України;
 
    -526- Луценко І.С.
в пункті 8 частини першої статті 14 законопроекту слова «депутатської фракції» замінити словами «депутатської фракції (групи)».
 
Враховано    
    -527- Долженков О.В.
Пункт 8 частини першої статті 14 після словосполучення «депутатської фракції» доповнити фразою « (депутатської групи)».
 
Враховано    
    -528- Тимошенко Ю.В.
Власенко С.В.
Євтушок С.М.
Пункт 8 частини першої статті 14 законопроекту після слів «голову відповідної депутатської фракції» доповнити словами « (депутатської +и)».
 
Враховано    
    -529- Левченко Ю.В.
Пункт 8 частини 1 статті 14 Законопроекту після слів «депутатської фракції» доповнити словами «депутатської групи, позафракційних народних депутатів»
 
Враховано частково    
126. 9) готує пропозиції на розгляд слідчої комісії про залучення фахівців для роботи у слідчій комісії;
 
   9) готує пропозиції на розгляд слідчої комісії про залучення фахівців для роботи у слідчій комісії;
 
127. 10) подає за рішенням слідчої комісії пропозиції керівнику Апарату Верховної Ради України про видачу тимчасових посвідчень встановленого зразка залученим для роботи у слідчій комісії фахівцям;
 
   10) подає за рішенням слідчої комісії пропозиції керівнику Апарату Верховної Ради України про видачу тимчасових посвідчень встановленого зразка залученим для роботи у слідчій комісії фахівцям;
 
128. 11) вносить пропозиції про запрошення на засідання слідчої комісії осіб для отримання показань чи пояснень;
 
   11) вносить пропозиції про запрошення на засідання слідчої комісії осіб для отримання показань чи пояснень;
 
129. 12) організовує повідомлення членів слідчої комісії та запрошених осіб про проведення засідання слідчої комісії;
 
   12) організовує повідомлення членів слідчої комісії та запрошених осіб про проведення засідання слідчої комісії;
 
130. 13) доповідає на пленарному засіданні Верховної Ради України ухвалені слідчою комісією висновки і пропозиції.
 
-530- Семенуха Р.С.
Статтю 14 законопроекту доповнити пунктом 14 такого змісту: «14) вживає достатніх організаційних заходів для захисту інформації з обмеженим доступом, у тому числі захист таємної чи іншої охоронюваної законом інформації, що стала відома та (або) використовується слідчою комісією під час проведення розслідування, у порядку, встановленому відповідно до пункту 8 частини першої статті 7 цього Закону.».
 
Відхилено Залишити в редакції першого читання  13) доповідає на пленарному засіданні Верховної Ради України ухвалені слідчою комісією висновки і пропозиції.
 
131. Стаття 15. Заступник голови слідчої комісії
 
   Стаття 15. Заступник голови слідчої комісії
 
132. 1. Заступник голови слідчої комісії:
 
   1. Заступник голови слідчої комісії:
 
133. 1) виконує обов'язки голови слідчої комісії в разі його відсутності;
 
   1) виконує обов'язки голови слідчої комісії в разі його відсутності;
 
134. 2) за дорученням голови слідчої комісії виконує завдання з організації роботи слідчої комісії.
 
-531- Сотник О.С.
пункти 3-4 частини першої статті 15 викласти в такій редакції: «3) отримує за письмовим дорученням слідчої комісії письмові або усні пояснення від посадових, службових осіб державних органів, органів влади Автономної Республіки Крим та органів місцевого самоврядування, керівників (або посадових осіб, що виконують їх обов'язки) підприємств, установ, організацій незалежно від форм власності, об'єднань громадян та окремих громадян;
4) одержує за письмовим дорученням слідчої комісії від зазначених у пункті 3 цієї частини осіб оригінали або належним чином посвідчені копії документів, у тому числі тих, які інформацію з обмеженим доступом;»;
 
Відхилено Залишити в редакції першого читання  2) за дорученням голови слідчої комісії виконує завдання з організації роботи слідчої комісії.
 
    -532- Сотник О.С.
пункт 7 частини першої статті 15 викласти в такій редакції: «має право, у разі незгоди зі звітом або висновками чи пропозиціями, які ухвалюються слідчою комісією, викладати протягом двох робочих днів з дня ухвалення звіту в письмовій формі свою окрему думку, що додається до звіту слідчої комісії.»;
 
Відхилено Залишити в редакції першого читання   
135. Стаття 16. Секретар слідчої комісії
 
-533- Сотник О.С.
статтю 16 викласти в такій редакції:
«Стаття 16. Забезпечення слідчої комісії документами та інформацією
1. На звернення слідчої комісії під час здійснення її повноважень державні органи, органи влади Автономної Республіки Крим, органи місцевого самоврядування, їх посадові, службові особи, керівники (або посадові особи, що виконують їх обов'язки) підприємств, установ, організацій незалежно від форм власності, а також об'єднання громадян зобов'язані у визначений слідчою комісією розумний термін надавати інформацію з питань, щодо яких проводиться розслідування.
2. Слідча комісія має право прийняти рішення про вилучення необхідних для її розслідування документів за винятком тих, які знаходяться у житлі чи іншому володінні особи, а також тих, що є доказами у кримінальному провадженні. У разі відмови або ухилення посадових, службових осіб від надання зазначених документів член слідчої комісії за її письмовим дорученням вилучає ці документи чи їх копії у порядку, встановленому законом, у присутності представника (представників) органу державної влади, органу влади Автономної Республіки Крим, органу місцевого самоврядування, підприємства, установи, організації. Про вилучення складається протокол, в якому зазначається перелік вилучених документів і який підписують член слідчої комісії та присутній представник (представники) органу державної влади, органу місцевого самоврядування, підприємства, установи, організації.
3. У разі якщо орган досудового розслідування або суд на підставі і в порядку, встановлених Кримінальним процесуальним кодексом України, прийняв рішення про виїмку (вилучення) в органу державної влади, органу влади Автономної Республіки Крим, органу місцевого самоврядування, підприємства, установи, організації, об'єднання громадян документів, які досліджуються слідчою комісією, оригінали таких документів передаються органу досудового розслідування або до суду, а їх копії, посвідчені в установленому порядку в Апараті Верховної Ради України, залишаються в слідчої комісії.»;
 
Відхилено Залишити в редакції першого читання  Стаття 16. Секретар слідчої комісії
 
136. 1. Секретар слідчої комісії:
 
   1. Секретар слідчої комісії:
 
137. 1) бере участь у складанні плану роботи слідчої комісії;
 
   1) бере участь у складанні плану роботи слідчої комісії;
 
138. 2) забезпечує підготовку проектів звернень до державних органів, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій та їх посадових, службових осіб, об'єднань громадян, а також проектів інших документів слідчої комісії;
 
   2) забезпечує підготовку проектів звернень до державних органів, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій та їх посадових, службових осіб, громадських об’єднань, а також проектів інших документів слідчої комісії;
 
139. 3) контролює виконання плану роботи, виконання рішень, ведення діловодства слідчої комісії, підписує разом із головою слідчої комісії протоколи засідань, висновки і пропозиції слідчої комісії, забезпечує членів слідчої комісії необхідними документами та матеріалами;
 
   3) контролює виконання плану роботи, виконання рішень, ведення діловодства слідчої комісії, підписує разом із головою слідчої комісії протоколи засідань, висновки і пропозиції слідчої комісії, забезпечує членів слідчої комісії необхідними документами та матеріалами;
 
140. 4) веде облік засідань слідчої комісії, осіб, присутніх на засіданнях, і результатів голосування;
 
   4) веде облік засідань слідчої комісії, осіб, присутніх на засіданнях, і результатів голосування;
 
141. 5) організовує підготовку засідань, явку їх учасників та надання їм необхідних матеріалів;
 
-534- Луценко І.С.
Пункт 5 частини першої статті 16 законопроекту викласти в наступній редакції: «5) організовує підготовку засідань слідчої комісії;».
 
Відхилено Залишити в редакції першого читання  5) організовує підготовку засідань, явку їх учасників та надання їм необхідних матеріалів;
 
142. 6) забезпечує підготовку матеріалів слідчої комісії для передачі їх до відповідних структурних підрозділів Апарату Верховної Ради України, а у випадках, передбачених цим Законом, - для направлення їх до Генеральної прокуратури України чи повернення до державних органів, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій.
 
-535- Луценко І.С.
у пункті 6 частини першої статті 16 законопроекту слова «чи повернення до державних органів, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій» виключити.
 
Відхилено Залишити в редакції першого читання  6) забезпечує підготовку матеріалів слідчої комісії для передачі їх до відповідних структурних підрозділів Апарату Верховної Ради України, а у випадках, передбачених цим Законом, - для направлення їх до Генеральної прокуратури України чи повернення до державних органів, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій.
 
    -536- Сироїд О.І.
Березюк О.Р.
пункт 6 частини першої статті 16 законопроекту доповнити словами «іншим особам»;
 
Відхилено Залишити в редакції першого читання   
143. Стаття 17. Член слідчої комісії
 
-537- Сотник О.С.
статтю 17 викласти в такій редакції:
«Стаття 17. Надання пояснень слідчій комісії
1. Посадові особи, службові особи державних органів, органів влади Автономної Республіки Крим, органів місцевого самоврядування, керівники (або посадові особи, що виконують їх обов'язки) підприємств, установ і організацій, об'єднань громадян та окремі громадяни, у тому числі народні депутати України, зобов'язані з'явитися на запрошення слідчої комісії і надати правдиві пояснення про відомі їм обставини з питань, що є предметом розслідування, у порядку, встановленому законом. Особи, запрошені для надання пояснень попереджаються у письмовій формі про кримінальну відповідальність за відмову надавати пояснення та за надання завідомо неправдивої інформації.
2. Особа, яка надає слідчій комісії пояснення, повинна відповісти на поставлені запитання, що стосуються предмета розслідування, а в разі необхідності - викласти свої пояснення в письмовій формі, які додаються до протоколу засідання слідчої комісії.
3. Особа, яка надає слідчій комісії пояснення, в праві клопотати про надання пояснень в закритій частині засідання слідчої комісії з підстав, передбачених частиною п’ятою статті 5 цього Закону, або якщо її пояснення містять інформацію щодо приватного (особистого чи сімейного) життя.
4. Особи, які згідно із законом мають право чи зобов’язані не розголошувати певну інформацію, можуть не повідомляти слідчій комісії таку інформацію.
5. Особа не несе відповідальності за відмову надавати пояснення щодо себе, членів сім'ї чи близьких родичів, коло яких визначається законом.
6. Особа, яка надає слідчій комісії пояснення, має право на професійну правничу допомогу. У випадках, передбачених законом, ця допомога надається безоплатно.
7. Якщо запрошеною особою є неповнолітній або особа, визнана у встановленому законом порядку недієздатною чи обмежено дієздатною, до участі в засіданні слідчої комісії разом з нею залучається її законний представник.
8. Як законні представники можуть бути залучені батьки (усиновлювачі), а в разі їх відсутності - опікуни чи піклувальники особи, інші повнолітні близькі родичі чи члени сім’ї, а також представники органів опіки і піклування, установ і організацій, під опікою чи піклуванням яких перебуває неповнолітній, недієздатний чи обмежено дієздатний.
9. Якщо запрошена слідчою комісією посадова, службова чи інша особа не з'являється на засідання слідчої комісії без поважних причин, слідча комісія має право прийняти рішення про застосування до неї приводу, виконання якого забезпечується органами Національної поліції.
10. Витрати, пов'язані із прибуттям особи на запрошення слідчої комісії, відшкодовуються такій особі в порядку, передбаченому законодавством щодо відшкодування витрат свідкам та іншим учасникам кримінального процесу, за рахунок коштів, передбачених на здійснення повноважень Верховної Ради України.»;
 
Відхилено Залишити в редакції першого читання  Стаття 17. Член слідчої комісії
 
144. 1. Член слідчої комісії:
 
   1. Член слідчої комісії:
 
145. 1) бере участь у засіданнях слідчої комісії;
 
   1) бере участь у засіданнях слідчої комісії;
 
146. 2) безперешкодно при пред'явленні посвідчення народного депутата України і доручення слідчої комісії відвідує для з'ясування питань, пов'язаних із розслідуванням, підприємства, установи, організації, розташовані на території України, незалежно від їх підпорядкування, форм власності, режиму секретності;
 
   2) безперешкодно при пред'явленні посвідчення народного депутата України і доручення слідчої комісії відвідує для з'ясування питань, пов'язаних із розслідуванням, підприємства, установи, організації, розташовані на території України, незалежно від їх підпорядкування, форми власності, режиму секретності;
 
147. 3) отримує за дорученням слідчої комісії письмові або усні пояснення від посадових, службових осіб органів державної влади та органів місцевого самоврядування, керівників (або посадових осіб, що виконують їх обов'язки) підприємств, установ, організацій незалежно від форм власності, об'єднань громадян та окремих громадян;
 
-538- Луценко І.С.
Пункт 3 частини першої статті 17 законопроекту викласти в наступній редакції: «3) отримує за письмовим дорученням слідчої комісії, ухваленим більшістю голосів присутніх на засіданні такої комісії, письмові або усні пояснення від посадових, службових осіб органів державної влади та органів місцевого самоврядування, керівників (або посадових осіб, що виконують їх обов'язки) підприємств, установ, організацій незалежно від форм власності, об'єднань громадян та окремих громадян;».
 
Відхилено Залишити в редакції першого читання  3) отримує за дорученням слідчої комісії письмові або усні пояснення від посадових, службових осіб органів державної влади та органів місцевого самоврядування, керівників (посадових осіб, що виконують їх обов'язки) підприємств, установ, організацій незалежно від форми власності, громадських об’єднань та окремих громадян;
 
    -539- Лапін І.О.
Пункт 3 частини першої статті 17 викласти у такій редакції: «3) отримує за дорученням слідчої комісії письмові пояснення від посадових, службових осіб органів державної влади та органів місцевого самоврядування, керівників (або посадових осіб, що виконують їх обов'язки) підприємств, установ, організацій незалежно від форм власності, об'єднань громадян;»
 
Відхилено Залишити в редакції першого читання   
    -540- Сироїд О.І.
Березюк О.Р.
пункт 3 частини першої статті 17 законопроекту після слів «отримує за» доповнити словом «письмовим»;
 
Відхилено Залишити в редакції першого читання   
148. 4) одержує за дорученням слідчої комісії від зазначених у пункті 3 цієї частини осіб оригінали або належним чином посвідчені копії документів, у тому числі тих, які містять відомості, що становлять державну або іншу охоронювану законом таємницю, проводить вилучення таких документів за дорученням слідчої комісії у порядку, встановленому законом;
 
-541- Луценко І.С.
Пункт 4 частини першої статті 17 законопроекту викласти в наступній редакції: «4) отримує за письмовим дорученням слідчої комісії, ухваленим більшістю голосів присутніх на засіданні такої комісії, від зазначених у пункті 3 цієї частини осіб, з метою ознайомлення, оригінали або належним чином посвідчені копії документів, у тому числі тих, які містять відомості, що становлять державну або іншу охоронювану законом таємницю.».
 
Відхилено Залишити в редакції першого читання  4) одержує за дорученням слідчої комісії від зазначених у пункті 3 цієї частини осіб оригінали або належним чином посвідчені копії документів, у тому числі тих, які містять відомості, що становлять державну або іншу охоронювану законом таємницю, проводить вилучення таких документів за дорученням слідчої комісії у порядку, встановленому законом;
 
    -542- Сироїд О.І.
Березюк О.Р.
пункт 4 частини першої статті 17 законопроекту після слів «одержує за» та «проводить вилучення таких документів за» доповнити словом «письмовим»;
 
Відхилено Залишити в редакції першого читання   
149. 5) вносить пропозиції щодо залучення до участі в роботі слідчої комісії фахівців, їх кількісного та персонального складу, організації роботи слідчої комісії, опрацювання матеріалів розслідування та висновків і пропозицій, а також пропозиції про запрошення відповідних осіб для отримання показань чи пояснень;
 
-543- Луценко І.С.
Пункт 5 та пункт 6 частини першої статті 17 законопроекту об’єднати та викласти в наступній редакції: «5) вносить пропозиції до плану роботи слідчої комісії, в тому числі щодо залучення до участі в роботі комісії фахівців та запрошення відповідних осіб для отримання пояснень, щодо організації виконання покладених на слідчу комісію завдань, а також до проектів звіту, висновків і пропозицій слідчої комісії.»
 
Відхилено Залишити в редакції першого читання  5) вносить пропозиції щодо залучення до участі в роботі слідчої комісії фахівців, їх кількісного та персонального складу, організації роботи слідчої комісії, опрацювання матеріалів розслідування та висновків і пропозицій, а також пропозиції про запрошення відповідних осіб для отримання показань чи пояснень;
 
150. 6) вносить пропозиції до плану роботи слідчої комісії, щодо організації виконання покладених на слідчу комісію завдань, до проектів звіту, висновків і пропозицій слідчої комісії;
 
   6) вносить пропозиції до плану роботи слідчої комісії, щодо організації виконання покладених на слідчу комісію завдань, до проектів звіту, висновків і пропозицій слідчої комісії;
 
151. 7) має право, у разі незгоди з висновками і пропозиціями, які ухвалюються слідчою комісією, викладати у письмовій формі свою окрему думку, що додається до протоколу засідання слідчої комісії.
 
   7) має право у разі незгоди з висновками і пропозиціями, що ухвалюються слідчою комісією, викласти у письмовій формі свою окрему думку, що додається до протоколу засідання слідчої комісії.
 
152. Стаття 18. Забезпечення слідчої комісії документами та інформацією
 
-544- Луценко І.С.
Статтю 18 законопроекту викласти у наступній редакції: «Стаття 18. Забезпечення слідчої комісії документами та інформацією.
1.За вмотивованим зверненням слідчої комісії під час здійснення її повноважень державні органи, органи місцевого самоврядування, їх посадові, службові особи, керівники (або посадові особи, що виконують їх обов'язки) підприємств, установ, організацій незалежно від форм власності, а також об'єднання громадян у визначений законом термін надають належним чином завірені копії запитуваних документів та інформацію з питань, щодо яких проводиться розслідування.
2.Члени слідчої комісії мають право безперешкодного доступу до оригіналів документів з метою ознайомлення та зняття їх фото (ксеро-) копій, у разі якщо такі документи стосуються предмету розслідування.»
 
Відхилено Залишити в редакції першого читання  Стаття 18. Забезпечення слідчої комісії документами та інформацією
 
    -545- Сотник О.С.
статтю 18 виключити. У зв’язку з цим статті 19-27 вважати відповідно статтями 18-26;
 
Відхилено    
    -546- Сотник О.С.
назву статті 18 викласти в такій редакції: «Звіт слідчої комісії»;
 
Відхилено не узгоджується з структурою законопроекту   
    -547- Сотник О.С.
частину четверту статті 18 після слів «може прийняти рішення про розгляд такого звіту слідчої комісії» доповнити словами «або його частини»;
 
Відхилено не узгоджується з структурою законопроекту   
    -548- Сотник О.С.
у пункті 3 частини п’ятої статті 18 слова та цифри «частини восьмої статті 3» замінити словами та цифрами «частини шостої статті 4»;
 
Відхилено не узгоджується з структурою законопроекту   
    -549- Сотник О.С.
у пункті першому частини шостої статті 18 слова «їх вивчення та відповідного» замінити словом «належного»;
 
Відхилено не узгоджується з структурою законопроекту   
    -550- Сотник О.С.
пункт 3 частини шостої статті 18 після слів та знаку «державних органів,» доповнити словами та знаком «органів влади Автономної Республіки Крим,»;
 
Відхилено не узгоджується з структурою законопроекту   
    -551- Сотник О.С.
пункт 4 частини шостої статті 18 викласти в такій редакції: «публікації висновків слідчої комісії у газеті "Голос України" з урахуванням вимог Закону України «Про доступ до публічної інформації».»;
 
Відхилено не узгоджується з структурою законопроекту   
    -552- Сотник О.С.
частину сьому статті 18 після слів для слідства і суду» доповнити словами «та не мають преюдиціального значення»;
 
Відхилено не узгоджується з структурою законопроекту   
    -553- Сотник О.С.
частину восьму статті 18 після слів та знаку «Державний орган,» доповнити словами та знаком «орган влади Автономної Республіки Крим,»;
 
Відхилено Оскільки у законопроекті не передбачено окремі назви державих органів та органів місцевого самоврядування   
153. 1. На звернення слідчої комісії під час здійснення її повноважень державні органи, органи місцевого самоврядування, їх посадові, службові особи, керівники (або посадові особи, що виконують їх обов'язки) підприємств, установ, організацій незалежно від форм власності, а також об'єднання громадян зобов'язані у визначений законом термін надавати документи та інформацію з питань, щодо яких проводиться розслідування.
 
-554- Недава О.А.
у частині першій статті 18 законопроекту після слів: «а також об'єднання громадян» – записати у дужках: « (за винятком осіб, які згідно із законом мають право не розголошувати інформацію виключно як за рішенням суду)»;
 
Відхилено Залишити в редакції першого читання  1. На звернення слідчої комісії під час здійснення її повноважень державні органи, органи місцевого самоврядування, їх посадові, службові особи, керівники (посадові особи, що виконують їх обов'язки) підприємств, установ, організацій незалежно від форми власності, а також громадських об’єднань зобов'язані у визначений законом термін надавати документи та інформацію з питань, щодо яких проводиться розслідування.
 
    -555- Шинькович А.В.
Частину першу статті 18 законопроекту викласти у наступній редакції: «1. На звернення слідчої комісії під час здійснення її повноважень державні органи, органи місцевого самоврядування, їх посадові, службові особи, керівники (або посадові особи, що виконують їх обов'язки) підприємств, установ, організацій незалежно від форм власності, а також об'єднання громадян зобов'язані протягом 10 днів з моменту його одержання надавати документи та інформацію з питань, щодо яких проводиться розслідування. У разі неможливості розгляду вказаного звернення у визначений строк вказані особи повідомляють про це слідчу комісію офіційним листом з викладенням причин продовження строку розгляду. Строк розгляду такого звернення, з урахуванням продовження, не може перевищувати 30 днів з моменту його одержання.».
 
Відхилено Залишити в редакції першого читання   
    -556- Пташник В.Ю.
Частину 1 статті 18 проекту доповнити реченням такого змісту: «Інформація, що становить державну або іншу охоронювану законом таємницю, надається в порядку, встановленому законом.»;
 
Відхилено Залишити в редакції першого читання   
    -557- Каплін С.М.
частину першу статті 18 доповнити словами і знаками: «, крім випадків, встановлених законом.»;
 
Відхилено Залишити в редакції першого читання   
    -558- Сироїд О.І.
Березюк О.Р.
частину першу статті 18 законопроекту викласти в такій редакції: «1. На звернення слідчої комісії під час здійснення її повноважень державні органи, органи місцевого самоврядування, їх посадові, службові особи, керівники (або посадові особи, що виконують їх обов'язки) підприємств, установ, організацій незалежно від форм власності, нотаріуси, а також об'єднання громадян зобов'язані у визначений слідчою комісією термін надавати документи та інформацію з питань, щодо яких проводиться розслідування. Інформація, що становить комерційну, нотаріальну та (або) банківську таємницю, має бути надана на звернення слідчої комісії відповідно до цієї частини, якщо вона стосується органу державної влади чи місцевого самоврядування, їх посадової чи службової особи, або підприємства, в якому понад 50% статутного капіталу (акцій, паїв, часток) належить державі, територіальній громаді та (або) іншому підприємству, в якому понад 50% статутного капіталу (акцій, паїв, часток) належить державі та (або) територіальній громаді.»;
 
Відхилено Залишити в редакції першого читання   
154. 2. Слідча комісія має право прийняти рішення про вилучення необхідних для її розслідування документів за винятком тих, які знаходяться у житлі чи іншому володінні особи, а також тих, що є доказами у кримінальній справі. У разі відмови або ухилення посадових, службових осіб від надання зазначених документів член слідчої комісії за її дорученням вилучає ці документи чи їх копії у порядку, встановленому законом, у присутності представника (представників) органу державної влади, органу місцевого самоврядування, підприємства, установи, організації. Про вилучення складається протокол, в якому зазначається перелік вилучених документів і який підписують член слідчої комісії та присутній представник (представники) органу державної влади, органу місцевого самоврядування, підприємства, установи, організації.
 
-559- Недава О.А.
у частині другій статті 18 законопроекту після слів: «які знаходяться у житлі чи іншому володінні особи,» – записати: «що є доказами у кримінальній справі а також тих, що можуть надаватися виключно за рішенням суду.»;
 
Відхилено Залишити в редакції першого читання  2. Слідча комісія має право прийняти рішення про вилучення необхідних для її розслідування документів (крім тих, що знаходяться у житлі чи іншому володінні особи, а також тих, що є доказами у кримінальній справі). У разі відмови або ухиляння посадових, службових осіб від надання зазначених документів член слідчої комісії за її дорученням вилучає ці документи чи їх копії у порядку, встановленому законом, у присутності представника (представників) органу державної влади, органу місцевого самоврядування, підприємства, установи, організації. Про вилучення складається протокол, в якому зазначається перелік вилучених документів і який підписують член слідчої комісії та присутній представник (представники) органу державної влади, органу місцевого самоврядування, підприємства, установи, організації.
 
    -560- Недава О.А.
у частині другій статті 18 законопроекту після слів: «У разі відмови або ухилення посадових, службових осіб від надання зазначених документів» – записати у дужках: (за винятком осіб, які згідно із законом мають право не розголошувати інформацію, виключно як за рішенням суду) – і далі за текстом.
 
Відхилено Залишити в редакції першого читання   
    -561- Пташник В.Ю.
Виключити частини 2 та 3 статті 18 проекту;
 
Відхилено Залишити в редакції першого читання   
    -562- Лапін І.О.
Частину другу та третю статті 18 викласти у такій редакції: «2. Ненадання документів та інформації, а також надання недостовірної інформації на звернення слідчої комісії має наслідком відповідальність, встановлену законом.
3. У разі якщо орган досудового слідства або суд на підставі і в порядку, встановлених Кримінальним процесуальним кодексом України, прийняв рішення про виїмку (витребування) в органу державної влади, органу місцевого самоврядування, підприємства, установи, організації, об'єднання громадян документів, які досліджуються слідчою комісією, оригінали таких документів передаються (надаються) органу досудового слідства або до суду, а їх копії, посвідчені в установленому порядку, залишаються (надаються) слідчій комісії.»
 
Відхилено Залишити в редакції першого читання   
    -563- Левченко Ю.В.
Частину 2 статті 18 Законопроекту доповнити новим абзацом такого змісту:
«У разі необхідності слідча комісія може залучати правоохоронні органи для забезпечення вилучення необхідних для її розслідування документів.».
 
Відхилено Залишити в редакції першого читання   
    -564- Сотник О.С.
у частині другій статті 18 слова та знаки «Слідча комісія при підготовці висновку щодо кожної встановленої нею обставини проводить голосування. Результати голосування із зазначенням кількості голосів, поданих "за", "проти", "утримався", наводяться у висновку слідчої комісії.» замінити словами та знаками «Слідча комісія при підготовці висновку щодо кожної встановленої нею обставини проводить поіменне голосування, результати якого наводяться у висновку слідчої комісії.»;
 
Відхилено Залишити в редакції першого читання   
    -565- Тетерук А.А.
Статтю 18 законопроекту доповнити новою частиною другою такого змісту: «2. Особи, які згідно із законом мають право не надавати документи, що містять інформацію з обмеженим доступом, можуть не надавати слідчій комісії такі документи.»
Відповідно частини 2-3 законопроекту вважати частинами 3-4.
 
Відхилено    
155. 3. У разі якщо орган досудового слідства або суд на підставі і в порядку, встановлених Кримінально-процесуальним кодексом України, прийняв рішення про виїмку (витребування) в органу державної влади, органу місцевого самоврядування, підприємства, установи, організації, об'єднання громадян документів, які досліджуються слідчою комісією, оригінали таких документів передаються органу досудового слідства або до суду, а їх копії, посвідчені в установленому порядку в Апараті Верховної Ради України, залишаються в слідчої комісії.
 
-566- Пинзеник П.В.
Арешонков В.Ю.
Купрієнко О.В.
Лубінець Д.В.
Войцеховська С.М.
Кишкар П.М.
Папієв М.М.
Бондар В.В.
Данілін В.Ю.
Шахов С.В.
У частині третій статті 18 законопроекту слова «Кримінально-процесуальним кодексом України» замінити словами «Кримінальним процесуальним кодексом України», слова «органу досудового слідства» замінити на «органу досудового розслідування».
 
Враховано   3. У разі якщо орган досудового розслідування або суд на підставі і в порядку, встановлених Кримінальним процесуальним кодексом України, прийняв рішення про виїмку (витребування) в органу державної влади, органу місцевого самоврядування, підприємства, установи, організації, громадського об’єднання документів, які досліджуються слідчою комісією, оригінали таких документів передаються до органу досудового розслідування або до суду, а їх копії, посвідчені в установленому порядку в Апараті Верховної Ради України, залишаються у слідчої комісії.
 
    -567- Недава О.А.
У частині третій статті 18 законопроекту замість слів: «досудового слідства» – записати: «досудового розслідування».
 
Враховано    
    -568- Мельник С.І.
в частини третій статті 18 розділу ІІІ законопроекту слово «встановлених» замінити словом «встановленими»;
 
Відхилено Залишити в редакції першого читання   
    -569- Білозір О.В.
у частині третій статті 18 законопроекту слова «орган досудового слідства» та «органу досудового слідства» замінити словами «орган досудового розслідування» та «органу досудового розслідування» відповідно;
 
Враховано    
    -570- Білозір О.В.
у частині третій статті 18 законопроекту слова «Кримінально-процесуальним кодексом України» замінити словами «Кримінальним процесуальним кодексом України»;
 
Враховано    
    -571- Каплін С.М.
у частині третій статті 18 слова «орган досудового слідства» замінити словами «орган досудового розслідування»;
 
Враховано    
    -572- Писаренко В.В.
Частину третю статті 18 доповнити новим абзацом другим такого змісту: «Вилучені слідчою комісією документи є доказами в кримінальному провадженні, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлюють наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню».
 
Відхилено Залишити в редакції першого читання   
156. Стаття 19. Давання показань чи пояснень слідчій комісії
 
-573- Луценко І.С.
назву статті 19 законопроекту викласти у наступній редакції: «Стаття 19. Надання пояснень слідчій комісії.»
 
Відхилено Залишити в редакції першого читання  Стаття 19. Давання показань чи пояснень слідчій комісії
 
    -574- Сотник О.С.
назву статті 19 викласти в такій редакції: «Секретаріат слідчої комісії»;
 
Відхилено Залишити в редакції першого читання   
    -575- Сотник О.С.
статті 19-20 виключити. У зв’язку з цим статті 21-25 вважати відповідно статтями 19-23;
 
Відхилено Залишити в редакції першого читання   
    -576- Лапін І.О.
Статтю 19 викласти у такій редакції: «Стаття 19. Надання пояснень та показань слідчій комісії
1. Посадові особи, службові особи органів державної влади, органів місцевого самоврядування, керівники (або посадові особи, що виконують їх обов'язки) підприємств, установ і організацій, об'єднань громадян та окремі громадяни зобов'язані з'явитися на запрошення слідчої комісії і надати правдиві пояснення чи показання про відомі їм обставини з питань, що є предметом розслідування, у порядку, встановленому законом. Для надання показань також можуть бути запрошені експерти та перекладачі.
2. Особа, яка дає слідчій комісії пояснення чи показання, повинна відповісти на поставлені запитання, що стосуються предмета розслідування, а в разі необхідності - викласти свої показання чи пояснення в письмовій формі, які додаються до протоколу засідання слідчої комісії.
3. Особи, які згідно з законом зобов’язані не розголошувати певну інформацію, звільняються від обов’язку повідомляти слідчій комісії таку інформацію.
4. Неприбуття до слідчої комісії для надання пояснень чи показань без поважних причин, відмова від надання слідчій комісії пояснень чи показань за відсутності визначених Конституцією та законами України підстав для такої відмови, а також надання неправдивих пояснень має наслідком відповідальність, встановлену законом.
5. Під час надання слідчій комісії пояснень чи показань, особа, яка надає такі пояснення чи показання, має право користуватися допомогою адвоката.
6. Витрати, пов'язані із запрошенням особи слідчою комісією, відшкодовуються такій особі в порядку, передбаченому законодавством щодо відшкодування витрат свідкам та іншим учасникам кримінального процесу, за рахунок коштів, передбачених на здійснення повноважень Верховної Ради України.»
 
Відхилено Залишити в редакції першого читання   
157. 1. Посадові особи, службові особи органів державної влади, органів місцевого самоврядування, керівники (або посадові особи, що виконують їх обов'язки) підприємств, установ і організацій, об'єднань громадян та окремі громадяни зобов'язані з'явитися на запрошення слідчої комісії і дати правдиві показання чи пояснення про відомі їм обставини з питань, що є предметом розслідування, у порядку, встановленому законом. Особи, запрошені для дачі показань як свідки, а також як експерти, перекладачі попереджаються у письмовій формі (розпискою) про кримінальну відповідальність за вчинення ними дій, зазначених у частині другій статті 37 цього Закону.
 
-577- Крулько І.І.
У частині першій статті 19 законопроекту слова «у частині другій статті 37» замінити словами «у частині другій статті 29»
 
Відхилено Залишити в редакції першого читання  1. Посадові особи, службові особи органів державної влади, органів місцевого самоврядування, керівники (посадові особи, що виконують їх обов'язки) підприємств, установ і організацій, громадських об’єднань та окремі громадяни зобов'язані з'явитися на запрошення слідчої комісії і дати правдиві показання чи пояснення про відомі їм обставини з питань, що є предметом розслідування, у порядку, встановленому законом. Особи, запрошені для дачі показань як свідки, а також як експерти, перекладачі попереджаються у письмовій формі (розпискою) про кримінальну відповідальність за вчинення ними дій, зазначених у частині другій статті 37 цього Закону.
 
    -578- Сотник О.С.
частини першу-п’яту статті 19 вважати відповідно частинами четвертою-восьмою статті 18. У зв’язку з цим статтю 19 виключити, статті 20-26 вважати відповідно статтями 19-25;
 
Відхилено Залишити в редакції першого читання   
    -579- Недава О.А.
У частині першій статті 19 законопроекту між існуючими реченнями додати ще одне: «Особи, які згідно із законом мають право не розголошувати інформацію, надають її виключно за рішенням суду.»
 
Відхилено Залишити в редакції першого читання   
    -580- Мельник С.І.
в частині першій статті 19 розділу ІІІ законопроекту цифри «37» замінити цифрами «29»;
 
Відхилено Залишити в редакції першого читання   
    -581- Луценко І.С.
частину першу статті 19 законопроекту викласти в наступній редакції: «1. Посадові особи, службові особи органів державної влади, органів місцевого самоврядування, керівники (або посадові особи, що виконують їх обов'язки) підприємств, установ і організацій, об'єднань громадян та окремі громадяни, або їх законні представники, приходять на запрошення слідчої комісії і дають пояснення про відомі їм обставини з питань, що є предметом розслідування, у порядку, встановленому законом. Особи, запрошені для надання пояснень, а також як експерти, перекладачі попереджаються у письмовій формі (розпискою) про настання передбаченої законом відповідальності згідно зі статтею 29 цього Закону.»
 
Відхилено Залишити в редакції першого читання   
    -582- Семенуха Р.С.
Частину першу статті 19 законопроекту викласти в такій редакції: «1. Посадові особи, службові особи органів державної влади, органів місцевого самоврядування, керівники (або посадові особи, що виконують їх обов'язки) підприємств, установ і організацій, об'єднань громадян та окремі громадяни зобов'язані з'явитися на виклик слідчої комісії і дати правдиві показання чи пояснення про відомі їм обставини з питань, що є предметом розслідування, у порядку, встановленому законом. Особи, які дають слідчій комісії пояснення чи показання як свідки, а також як експерти, перекладачі попереджаються у письмовій формі (розпискою) про кримінальну відповідальність за вчинення ними дій, зазначених у частині другій статті 29 цього Закону.
Особа, яка дає слідчій комісії пояснення чи показання як свідок, не несе відповідальності за відмову давати показання або пояснення щодо себе, членів сім'ї чи близьких родичів, коло яких визначається статтею 3 Кримінального процесуального кодексу України.».
 
Відхилено Залишити в редакції першого читання   
    -583- Пташник В.Ю.
У частині 1 статті 19 проекту число «37» замінити числом «29»;
 
Відхилено Залишити в редакції першого читання   
    -584- Рибалка С.В.
Частину першу статті 19 законопроекту викласти у такій редакції: «1. Посадова особа, службова особа органів державної влади, органів місцевого самоврядування, керівник (або посадова особа, що виконує його обов'язки) підприємства, установи, організації, об'єднання громадян та громадянин зобов'язані з'явитися за викликом слідчої комісії на її засідання і дати показання чи пояснення про відомі обставини з питань, що є предметом розслідування, у порядку, встановленому законом. Особа, запрошена для дачі показань як свідок, або залучена у якості експерта, перекладача попереджається у письмовій формі про кримінальну відповідальність за вчинення дій, зазначених у частині другій статті 29 цього Закону.».
 
Відхилено Залишити в редакції першого читання   
    -585- Каплін С.М.
у частині першій статті 19 цифри «37» замінити цифрами «29»;
 
Відхилено Залишити в редакції першого читання   
    -586- Рябчин О.М.
У ч. 1 ст. 19 речення «Особи, запрошені для дачі показань як свідки, а також як експерти, перекладачі попереджаються у письмовій формі (розпискою) про кримінальну відповідальність за вчинення ними дій, зазначених у частині другій статті 37 цього Закону.» виключити.
 
Відхилено Залишити в редакції першого читання   
    -587- Сотник О.С.
у частині першій статті 19 слова та знаки «та/або залучені фахівці за строковим трудовим договором» виключити;
 
Відхилено Залишити в редакції першого читання   
    -588- Сироїд О.І.
Березюк О.Р.
у частині першій статті 19 законопроекту: після слів «об'єднань громадян та окремі громадяни» додати слова «у тому числі народні депутати України»;
слова «у порядку, встановленому законом» виключити;
слова «дій, зазначених у частині другій статті 37 цього Закону» замінити на слова «діянь, передбачених статтям 351, 384, 385 та 386 Кримінального кодексу України»;
 
Відхилено Залишити в редакції першого читання   
158. 2. Особа, яка дає слідчій комісії пояснення чи показання як свідок, повинна відповісти на поставлені запитання, що стосуються предмета розслідування, а в разі необхідності - викласти свої показання чи пояснення в письмовій формі, які додаються до протоколу засідання слідчої комісії
 
-589- Луценко І.С.
частину другу статті 19 законопроекту викласти в наступній редакції: «2. Особа, запрошена для надання слідчій комісії пояснень, відповідає на поставлені запитання, що стосуються виключно предмету розслідування.».
 
Відхилено Залишити в редакції першого читання  2. Особа, яка дає слідчій комісії показання чи пояснення як свідок, повинна відповісти на поставлені запитання, що стосуються предмета розслідування, а в разі необхідності викласти свої показання чи пояснення в письмовій формі, які додаються до протоколу засідання слідчої комісії
 
    -590- Писаренко В.В.
Частину другу статті 19 доповнити новим абзацом другим такого змісту:
«Показання та висновки експертів надані слідчій комісії є доказами в кримінальному провадженні, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлюють наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню»
 
Відхилено Залишити в редакції першого читання   
159. 3. Особи, які згідно із законом мають право не розголошувати певну інформацію, можуть не повідомляти слідчій комісії таку інформацію.
 
-591- Мельник С.І.
частину третю статті 19 розділу ІІІ законопроекту вилучити. У зв’язку з цим частини четверту та п’яту вважати відповідно частинами третьою та четвертою.
 
Відхилено Залишити в редакції першого читання  3. Особи, які згідно із законом мають право не розголошувати певну інформацію, можуть не повідомляти слідчій комісії таку інформацію.
 
    -592- Луценко І.С.
частину третю статті 19 законопроекту виключити.
 
Відхилено Залишити в редакції першого читання   
    -593- Рибалка С.В.
частину 3 статті 19 законопроекту викласти у такій редакції: «3. Особа, яка згідно із законом має право не розголошувати певну інформацію, може не повідомляти слідчій комісії таку інформацію.».
 
Відхилено Залишити в редакції першого читання   
    -594- Семенуха Р.С.
Статтю 19 законопроекту доповнити новою частиною четвертою, змінивши відповідно нумерацію наступних частин статті: «4. Особа, яка дає слідчій комісії пояснення чи показання як свідок, має право:
користуватися професійною правничою допомогою;
вести необхідні записи;
знайомитися з протоколом засідання слідчої комісії та обґрунтовано вимагати внесення змін до нього;
звертатися з обґрунтованою пропозицією про запрошення на засідання слідчої комісії для дачі пояснень чи показань як свідок, певних осіб, які, на її думку, володіють інформацією, що стосується предмета розслідування.».
 
Відхилено Залишити в редакції першого читання   
    -595- Рибалка С.В.
доповнити новою частиною 4 статтю 19 законопроекту такого змісту: « 4. Особа, на репутацію якої може вплинути результат роботи слідчої комісії, запрошується слідчою комісією для надання пояснень. Відмова особи від надання пояснень є одночасною згодою на згадування такої особи під час розслідування.».
 
Відхилено Залишити в редакції першого читання   
160. 4. Якщо запрошена слідчою комісією посадова, службова чи інша особа не з'являється на засідання слідчої комісії без поважних причин, слідча комісія має право прийняти рішення про застосування до неї приводу, виконання якого забезпечується органами внутрішніх справ у встановленому законом порядку.
 
-596- Крулько І.І.
Частину четверту статті 19 законопроекту виключити
 
Відхилено   4. Якщо запрошена слідчою комісією посадова, службова чи інша особа не з'являється на засідання слідчої комісії без поважних причин, слідча комісія має право прийняти рішення про застосування до неї приводу, виконання якого забезпечується органами Національної поліції у встановленому законом порядку.
 
    -597- Семенуха Р.С.
У частині четвертій (частині п’ятій з урахуванням внесеної вище поправки) статті 19 законопроекту слово «запрошена» замінити словом «викликана», слова «органами внутрішніх справ» замінити словами «органами Національної поліції».
 
Враховано частково    
    -598- Рибалка С.В.
частини 4-5 статті 19 законопроекту вважати частинами 5-6.
 
Відхилено    
    -599- Сотник О.С.
частину четверту статті 19 виключити. У зв’язку з цим частину п’яту вважати частиною четвертою;
 
Відхилено    
    -600- Сотник О.С.
у частині четвертій статті 19 слова «слідчої комісії» замінити словами «слідчих комісій»;
 
Відхилено    
    -601- Сироїд О.І.
Березюк О.Р.
у частині четвертій статті 19 законопроекту слова «у встановленому законом порядку» виключити;
 
Відхилено    
161. 5. Витрати, пов'язані із запрошенням особи слідчою комісією, відшкодовуються такій особі в порядку, передбаченому законодавством щодо відшкодування витрат свідкам та іншим учасникам кримінального процесу, за рахунок коштів, передбачених на здійснення повноважень Верховної Ради України.
 
-602- Сироїд О.І.
Березюк О.Р.
у частині п’ятій статті 19 законопроекту слова «із запрошенням особи слідчою комісією» замінити словами «з прибуттям на запрошення слідчої комісії»;
 
Відхилено Залишити в редакції першого читання  5. Витрати, пов'язані із запрошенням особи слідчою комісією, відшкодовуються такій особі в порядку, передбаченому законодавством щодо відшкодування витрат свідкам та іншим учасникам кримінального процесу, за рахунок коштів, передбачених на здійснення повноважень Верховної Ради України.
 
    -603- Гуляєв В.О.
Статтю 19 доповнити пунктом 6 наступного змісту: «Особи, яки дали тимчасовій слідчій комісії і тимчасовій спеціальній комісії пояснення чи показання як свідки, мають право вимагати прослухати свої свідчення. Таке звернення має бути виконане негайно, якщо розглянута справа є конфіденційною. До запису свідчень не повинно вноситись ніяких корективів. Проте свідок сам може зробити письмові додатки, які передаються комісії, і вже останній вирішує, чи додавати їх до загальних свідчень.»
 
Відхилено Залишити в редакції першого читання   
162. Стаття 20. Проведення розслідування слідчою комісією
 
-604- Недава О.А.
У статті 20 законопроекту додати нове речення: «Особи, які згідно із законом мають право не розголошувати інформацію, надають її виключно за рішенням суду».
 
Відхилено Право осіб щодо розголошення інформації передбачено ст. 19 законопроекту  Стаття 20. Проведення розслідування слідчою комісією
 
    -605- Лапін І.О.
Статтю 20 викласти у такій редакції: «Стаття 20. Проведення розслідування слідчою комісією
1. Розслідування слідчою комісією проводиться у порядку, встановленому цим Законом.
2. Члени слідчої комісії за дорученням голови слідчої комісії чи його заступника здійснюють аналіз відповідних документів та матеріалів, за наслідками якого готують проекти відповідних висновків і пропозицій на засідання слідчої комісії.»
 
Відхилено Залишити в редакції першого читання   
    -606- Сотник О.С.
статтю 20 викласти в такій редакції:
«Стаття 20. Залучення фахівців для роботи в слідчих комісіях і спеціальних комісіях
1. Пропозиції щодо залучення фахівців для роботи в слідчій комісії розглядаються на засіданні відповідної комісії, про що приймається рішення.
2. Апарат Верховної Ради України протягом п’яти робочих днів з дня прийняття рішення, передбаченого частиною першої цієї статті, має вжити заходів для залучення фахівців для роботи в слідчій комісії.
3. Залучення для роботи в слідчій комісії фахівців відбувається за згодою керівників державних органів, органів влади Автономної Республіки Крим, органів місцевого самоврядування, керівників (або посадових осіб, що виконують їх обов'язки) підприємств, установ, організацій.
4. Залучення для роботи в слідчій комісії іноземців та осіб без громадянства не допускається.»;
 
Відхилено Не узгоджується з стуртурою законопроекту   
163. 1. Члени слідчої комісії, а також створені нею робочі групи, здійснюють перевірки фактів, обставин як безпосередньо у місцях їх виникнення, так і шляхом витребування відповідних документів та матеріалів, отримання показань, пояснень.
 
-607- Луценко І.С.
частину першу статті 20 законопроекту викласти у наступній редакції: «Члени слідчої комісії, а також створені нею робочі групи, в межах своїх повноважень та з метою повного, всебічного, об’єктивного розслідування здійснюють перевірку наявних фактів та обставин, ознайомлюються з оригіналами чи копіями відповідних документів та матеріалів, отримують пояснення запрошених осіб та експертів в усній або письмовій формі.».
 
Відхилено Залишити в редакції першого читання  1. Члени слідчої комісії, а також утворені нею робочі групи здійснюють перевірку фактів і обставин як безпосередньо у місцях їх виникнення, так і шляхом витребування відповідних документів та матеріалів, отримання показань, пояснень.
 
164. Стаття 21. Вимоги до висновків і пропозицій слідчої комісії
 
-608- Сироїд О.І.
Березюк О.Р.
у назві статті 21 законопроекту слова «висновків і пропозицій» замінити словом «звіту»;
 
Відхилено Залишити в редакції першого читання  Стаття 21. Вимоги до висновків і пропозицій слідчої комісії
 
165. 1. Результати розслідування слідча комісія викладає у письмовому звіті, який повинен містити висновки і пропозиції про:
 
-609- Лапін І.О.
частину першу статті 21 законопроекту викласти у такій редакції: «1. Результати розслідування слідча комісія викладає у письмовому звіті, який повинен містити висновки і пропозиції, передбачені Законом України «Про Регламент Верховної Ради України».»
 
Відхилено Залишити в редакції першого читання  1. Результати розслідування слідча комісія викладає у письмовому звіті, який має містити висновки і пропозиції про:
 
166. 1) факти й обставини, які стали підставами для проведення розслідування;
 
   1) факти і обставини, які стали підставами для проведення розслідування;
 
167. 2) відомості чи обставини, встановлені слідчою комісією, і докази, якими це підтверджується;
 
   2) відомості чи обставини, встановлені слідчою комісією, і докази, якими це підтверджується;
 
168. 3) відомості чи обставини, що не підтвердилися;
 
   3) відомості чи обставини, що не підтвердилися;
 
169. 4) факти й обставини, які не були перевірені, із зазначенням причин, через які перевірка не здійснювалась.
 
   4) факти і обставини, які не були перевірені, із зазначенням причин, з яких перевірка не здійснювалася.
 
170. 2. Слідча комісія при підготовці висновку щодо кожної встановленої нею обставини проводить голосування. Результати голосування із зазначенням кількості голосів, поданих "за", "проти", "утримався", наводяться у висновку слідчої комісії. Висновок вважається ухваленим, якщо за нього проголосувало більше половини членів слідчої комісії від її складу, затвердженого Верховною Радою України. Усі висновки слідчої комісії оформляються письмово і підписуються головою та секретарем слідчої комісії.
 
-610- Каплін С.М.
частину другу статті 21 доповнити новим абзацом такого змісту: «У разі виникнення реального чи потенційного конфлікту інтересів у члена слідчої комісії він не має права брати участь у голосуванні з цього питання.»;
 
Враховано   2. Слідча комісія при підготовці висновку щодо кожної встановленої обставини проводить голосування. Результати голосування із зазначенням кількості голосів, поданих "за", "проти", "утримався", наводяться у висновку слідчої комісії. Висновок вважається ухваленим, якщо за нього проголосувало більше половини членів слідчої комісії від її складу, затвердженого Верховною Радою України. Усі висновки слідчої комісії оформляються письмово і підписуються головою та секретарем слідчої комісії.
У разі виникнення реального чи потенційного конфлікту інтересів у члена слідчої комісії він не має права брати участі в голосуванні з цього питання.
 
171. 3. У пропозиціях слідчої комісії зазначається, яким чином мають бути використані висновки слідчої комісії в разі прийняття Верховною Радою України рішення щодо них. Пропозиції слідчої комісії викладаються у проекті постанови чи іншого акта Верховної Ради України і вносяться на розгляд Верховної Ради України народними депутатами України - членами слідчої комісії.
 
-611- Лапін І.О.
частину третю статті 21 законопроекту викласти у такій редакції частину третю виключити.
 
Відхилено   3. У пропозиціях слідчої комісії зазначається, яким чином мають бути використані висновки слідчої комісії у разі прийняття Верховною Радою України рішення щодо них. Пропозиції слідчої комісії викладаються у проекті постанови чи іншого акта Верховної Ради України і вносяться на розгляд Верховної Ради України народними депутатами України - членами слідчої комісії.
 
172. Стаття 22. Розгляд Верховною Радою України звіту слідчої комісії
 
   Стаття 22. Розгляд Верховною Радою України звіту слідчої комісії
 
173. 1. Розгляд звіту слідчої комісії проводиться, як правило, на відкритому пленарному засіданні Верховної Ради України. У разі наявності у письмовому звіті чи доданих до нього матеріалах інформації з обмеженим доступом, у тому числі таємної чи іншої охоронюваної законом інформації, Верховна Рада України може прийняти рішення про розгляд такого звіту слідчої комісії на закритому пленарному засіданні Верховної Ради України.
 
-612- Пташник В.Ю.
У частині 1 статті 22 проекту: виключити слова «, як правило,»; після слів «засіданні Верховної Ради України» доповнити словами «, крім передбачених цим Законом випадків»;
 
Відхилено Залишити в редакції першого читання  1. Розгляд звіту слідчої комісії проводиться, як правило, на відкритому пленарному засіданні Верховної Ради України. У разі наявності у письмовому звіті чи доданих до нього матеріалах інформації з обмеженим доступом, у тому числі таємної чи іншої охоронюваної законом інформації, Верховна Рада України може прийняти рішення про розгляд такого звіту слідчої комісії на закритому пленарному засіданні Верховної Ради України.
 
    -613- Сироїд О.І.
Березюк О.Р.
у частині першій статті 22 законопроекту слова «, як правило,» виключити;
 
Відхилено Залишити в редакції першого читання   
174. 2. За результатами розгляду звіту слідчої комісії Верховна Рада України може прийняти такі рішення:
 
-614- Лапін І.О.
Частину другу статті 22 викласти у такій редакції: «2. Порядок розгляду звіту слідчої комісії визначається Законом України «Про Регламент Верховної Ради України».
 
Відхилено Залишити в редакції першого читання  2. За результатами розгляду звіту слідчої комісії Верховна Рада України може прийняти такі рішення:
 
175. 1) взяти до відома висновки і пропозиції слідчої комісії;
 
   1) взяти до відома висновки і пропозиції слідчої комісії;
 
176. 2) припинити діяльність слідчої комісії;
 
-615- Семенуха Р.С.
Пункт 2 частини другої статті 22 законопроекту викласти в такій редакції: «2) припинити повноваження слідчої комісії;».
 
Враховано   2) припинити повноваження слідчої комісії;
 
177. 3) продовжити роботу слідчої комісії на визначений Верховною Радою України термін з урахуванням вимог частини восьмої статті 3 цього Закону.
 
-616- Крулько І.І.
У пункті 3) частини другої статті 22 законопроекту слова «частиною восьмою статті 3» замінити словами «частиною сьомою статті 3»
 
Відхилено   3) продовжити роботу слідчої комісії на визначений Верховною Радою України термін з урахуванням вимог частини восьмої статті 3 цього Закону.
 
    -617- Сироїд О.І.
Березюк О.Р.
у пункті 3 частини другої статті 22 законопроекту слово «восьмої» замінити словом «сьомої»;
 
Відхилено    
178. 3. При розгляді висновків і пропозицій слідчої комісії Верховна Рада України в разі необхідності вирішує питання щодо:
 
   3. При розгляді висновків і пропозицій слідчої комісії Верховна Рада України в разі необхідності вирішує питання щодо:
 
179. 1) направлення матеріалів слідчої комісії до Генеральної прокуратури України для їх вивчення та відповідного реагування;
 
-618- Рибалка С.В.
Підпункт 1 частини 3 статті 22 законопроекту викласти у такій редакції: «1) направлення матеріалів слідчої комісії до органів досудового слідства або суду для приєднання до матеріалів справи, яка стосується предмету розслідування тимчасової слідчої комісії;»
 
Відхилено   1) направлення матеріалів слідчої комісії до Генеральної прокуратури України для їх вивчення та відповідного реагування;
 
180. 2) направлення висновків слідчої комісії Президенту України, Прем'єр-міністру України;
 
   2) направлення висновків слідчої комісії Президенту України, Прем'єр-міністру України;
 
181. 3) направлення висновків слідчої комісії для реагування згідно із законом відповідному державному органу, органу місцевого самоврядування чи посадовій особі;
 
   3) направлення висновків слідчої комісії для реагування згідно із законом відповідному державному органу, органу місцевого самоврядування чи посадовій особі;
 
182. 4) публікації висновків слідчої комісії у газеті "Голос України" з додержанням вимог закону щодо схоронення інформації з обмеженим доступом, у тому числі таємної чи іншої охоронюваної законом інформації.
 
-619- Крулько І.І.
У пункті 4 частини третьої статті 22 законопроекту слово «схоронення» замінити словом «охорони»
 
Відхилено едакційна правка «захист інформації»  4) опублікування висновків слідчої комісії у газеті "Голос України" з додержанням вимог закону щодо захист інформації з обмеженим доступом, у тому числі таємної чи іншої охоронюваної законом інформації.
 
    -620- Сироїд О.І.
Березюк О.Р.
у пункті 4 частини третьої статті 22 законопроекту слово «схоронення» замінити словом «збереження»;
 
Відхилено едакційна правка «захист інформації»   
183. 4. Висновки і пропозиції слідчої комісії не є вирішальними для слідства і суду.
 
-621- Пинзеник П.В.
Арешонков В.Ю.
Купрієнко О.В.
Лубінець Д.В.
Войцеховська С.М.
Кишкар П.М.
Папієв М.М.
Бондар В.В.
Данілін В.Ю.
Шахов С.В.
У частині четвертій статті 22 законопроекту слова «слідства і суду» замінити на «органів, які здійснюють кримінальне провадження».
 
Враховано   4. Висновки і пропозиції слідчої комісії не є вирішальними для органів, які здійснюють кримінальне провадження.
 
    -622- Недава О.А.
У частині четвертій статті 22 законопроекту замість слів: «слідства і суду» – записати: «органів, які здійснюють кримінальне провадження.».
 
Враховано    
    -623- Пташник В.Ю.
У частині 4 статті 22 проекту слова «слідства і суду» замінити словами «органів, які здійснюють кримінальне провадження.»;
 
Враховано    
    -624- Рибалка С.В.
Частину 4 статті 22 законопроекту викласти у такій редакції: «4. Висновки і пропозицій слідчої комісії враховуються слідством і судом у повному обсязі.».
 
Відхилено Не узгоджується з частиною четвертою статті 89 Конституції України   
184. 5. Державний орган, орган місцевого самоврядування чи посадова особа, визначені у постанові Верховної Ради України, інформують Верховну Раду України за наслідками розгляду висновків слідчої комісії в термін, визначений постановою Верховної Ради України.
 
-625- Пинзеник П.В.
Арешонков В.Ю.
Купрієнко О.В.
Лубінець Д.В.
Войцеховська С.М.
Кишкар П.М.
Папієв М.М.
Бондар В.В.
Данілін В.Ю.
Шахов С.В.
Додати новий розділ ІV законопроекту в такій редакції редакції: «Розділ ІV
ОСОБЛИВОСТІ ДІЯЛЬНОСТІ СПЕЦІАЛЬНОЇ ТИМЧАСОВОЇ СЛІДЧОЇ КОМІСІЇ ВЕРХОВНОЇ РАДИ УКРАЇНИ
Стаття 23. Порядок утворення та організація діяльності спеціальної слідчої комісії
1. Верховна Рада України утворює спеціальну слідчу комісію відповідно до статті 111 Конституції України та положень цього Закону для проведення розслідування обставин щодо вчинення Президентом України державної зради або іншого злочину.
2. Підставою для ініціювання питання про усунення Президента України з поста в порядку імпічменту та утворення спеціальної слідчої комісії є подання, підписане більшістю народних депутатів України від конституційного складу Верховної Ради України, підписи яких не відкликаються.
3. Подання, передбачене частиною другою цієї статті, має містити правове обґрунтування необхідності утворення спеціальної слідчої комісії та відомості, які вказують на наявність фактів чи обставин про вчинення Президентом України державної зради або іншого злочину. До подання можуть додаватися документи і матеріали, що стосуються цього питання, або належним чином посвідчені їх копії.
4. Письмове подання, передбачене частиною другою цієї статті, без прийняття рішення про включення до порядку денного пленарного засідання Верховної Ради України розглядається на черговому після дня його внесення пленарному засіданні Верховної Ради України.
5. Верховна Рада України більшістю голосів народних депутатів України від її конституційного складу приймає рішення щодо ініціювання питання про усунення Президента України з поста в порядку імпічменту та включення його до порядку денного сесії Верховної Ради України як невідкладного. Про прийняття такого рішення Голова Верховної Ради України терміново повідомляє Президента України.
6. Термін діяльності спеціальної слідчої комісії з урахуванням календарного плану роботи Верховної Ради України не повинен перевищувати трьох місяців з дня утворення спеціальної слідчої комісії. У разі прийняття Верховною Радою України рішення про звинувачення Президента України діяльність спеціальної слідчої комісії продовжується на період до завершення розгляду процедури імпічменту.
7. До складу спеціальної слідчої комісії входять народні депутати України з урахуванням принципу пропорційного представництва депутатських фракцій, спеціальний прокурор та три спеціальних слідчих. Пропозиції щодо кількісного та персонального складу спеціальної слідчої комісії подаються у письмовій формі депутатськими фракціями у п'ятиденний строк з дня направлення до них письмового звернення. Якщо депутатська фракція не запропонувала у встановлений строк представників для роботи у спеціальній слідчій комісії, то комісія створюється без участі представників цієї депутатської фракції.
8. Зміст постанови Верховної Ради України про утворення спеціальної слідчої комісії має відповідати вимогам, передбаченим пунктами 1, 2, 3, 6 частини четвертої та частинами шостою, восьмою, десятою статті 4, статті 19 цього Закону.
9. Організація і порядок діяльності спеціальної слідчої комісії здійснюються відповідно до положень розділу ІІ цього Закону з урахуванням особливостей, визначених статтями 24-30 цього Закону.
Стаття 24. Повноваження спеціальної слідчої комісії
1. Спеціальна слідча комісія діє на підставі, у межах повноважень та в спосіб, що передбачені Конституцією України, цим Законом, Реєстр.картка №
)
4. Кандидатури на посаду спеціального прокурора, спеціальних слідчих попередньо розглядаються на засіданні комітету, до предмета відання якого Верховною Радою України належить таке питання, який надає Верховній Раді України свої висновки щодо кожної кандидатури.
5. Матеріали і висновки відповідного комітету щодо кожної кандидатури для обрання спеціальним прокурором, спеціальними слідчими надаються народним депутатам України не пізніш як за три дні до дня розгляду питання про утворення спеціальної слідчої комісії.
6. Кандидат для обрання спеціальним прокурором, спеціальним слідчим може в будь-який час до початку голосування зняти свою кандидатуру.
7. Особи, обрані спеціальним прокурором, спеціальними слідчими, прикомандировуються до Верховної Ради України на час роботи спеціальної слідчої комісії та здійснюють свої службові повноваження у складі зазначеної спеціальної слідчої комісії лише відповідно до наданих їм на законних підставах доручень спеціальної слідчої комісії.
Стаття 26. Повноваження спеціального прокурора
1. Спеціальний прокурор здійснює нагляд за додержанням законів України при проведенні розслідування обставин щодо вчинення Президентом України державної зради або іншого злочину. Спеціальний прокурор користується повноваженнями прокурора, які встановлені « та , за винятком повноважень щодо внесення відомостей про вчинення кримінального правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань та початку розслідування, затримання підозрюваного, застосування запобіжного заходу, повідомлення особі про підозру у вчиненні нею кримінального правопорушення, продовження строку досудового розслідування, затвердження обвинувального акту та направлення його до суду.
2. Спеціальний прокурор перевіряє одержаний від спеціальних слідчих проект висновку спеціальної слідчої комісії та схвалює його або повертає із своїми письмовими зауваженнями і пропозиціями для доопрацювання та/або провадження додаткових слідчих дій.
Стаття 27. Повноваження спеціального слідчого
1. Спеціальний слідчий провадить необхідні дії для перевірки та встановлення обставин, що є предметом розслідування спеціальної слідчої комісії. Спеціальний слідчий користується повноваженнями слідчого, які встановлені , за винятком повноважень щодо внесення відомостей про вчинення кримінального правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань та початку розслідування, затримання підозрюваного, застосування запобіжного заходу, повідомлення особі про підозру у вчиненні нею кримінального правопорушення, складання обвинувального акту.
2. Спеціальні слідчі завершують розслідування складанням проекту висновку спеціальної слідчої комісії, який після схвалення його спеціальним прокурором вноситься на розгляд спеціальної слідчої комісії.
3. У разі виникнення розбіжностей щодо складання чи схвалення проекту висновку відповідно до частини другої цієї статті, рішення щодо його змісту приймається на засіданні спеціальної слідчої комісії.
Стаття 28. Особливості взаємодії спеціального прокурора і спеціальних слідчих зі спеціальною слідчою комісією
1. Спеціальна слідча комісія може визначати напрями роботи спеціального прокурора та спеціальних слідчих. Члени спеціальної слідчої комісії не можуть втручатися в діяльність спеціального прокурора та спеціальних слідчих.
2. Про свою діяльність спеціальний прокурор і спеціальні слідчі інформують спеціальну слідчу комісію не рідше одного разу на місяць, якщо комісією не прийнято іншого рішення.
Стаття 29. Висновки і пропозиції спеціальної слідчої комісії
1. Спеціальна слідча комісія готує відповідно до статті 21 цього Закону висновки і пропозиції за дослідженими обставинами щодо вчинення Президентом України державної зради або іншого злочину і розглядає їх на засіданні спеціальної слідчої комісії та приймає рішення щодо них.
2. Висновки і пропозиції спеціальної слідчої комісії мають містити:
1) факти й обставини, які стали підставами для проведення розслідування;
2) відомості й обставини, встановлені спеціальною слідчою комісією;
3) відомості та обставини, що не підтвердилися;
4) факти і обставини, які не були перевірені, із зазначенням причин, через які перевірка не здійснювалася;
5) факти і обставини, що підтверджують або спростовують наявність у діяннях Президента України ознак державної зради або іншого злочину.
3. Спеціальна слідча комісія за наявності відповідних підстав готує та ухвалює висновок про звинувачення Президента України з урахуванням вимог до обвинувального акта, передбачених Кримінальним процесуальним кодексом України. За відсутності підстав для звинувачення Президента України спеціальна слідча комісія готує висновок про необхідність припинення процедури імпічменту. Висновок підписують голова та секретар спеціальної слідчої комісії. У разі незгоди з висновками і пропозиціями, які ухвалюються спеціальною слідчою комісією, член слідчої комісії, спеціальний прокурор чи спеціальний слідчий викладає в письмовій формі свою окрему думку, яка додається до протоколу засідання спеціальної слідчої комісії.
4. Питання про висновки і пропозиції спеціальної слідчої комісії включається до порядку денного пленарних засідань Верховної Ради України без голосування і розглядається невідкладно.
5. Разом з висновками і пропозиціями народні депутати України - члени спеціальної слідчої комісії вносять на розгляд Верховної Ради України відповідно проект постанови Верховної Ради України про звинувачення Президента України чи проект постанови Верховної Ради України про припинення розгляду питання про усунення Президента України з поста в порядку імпічменту.
6. У разі прийняття Верховною Радою України рішення про звинувачення Президента України спеціальна слідча комісія готує пропозиції щодо проекту постанови Верховної Ради України про звернення до Конституційного Суду України для одержання висновку щодо додержання конституційної процедури розслідування і розгляду справи про імпічмент Президента України та до Верховного Суду для одержання висновку про те, що діяння, в яких звинувачується Президент України, містять ознаки державної зради або іншого злочину.
7. Конституційний Суд України та Верховний Суд невідкладно розглядають звернення Верховної Ради України, зазначені в частині шостій цієї статті, та не пізніш як у п'ятнадцятиденний строк з дня направлення до них такого звернення подають Верховній Раді України відповідні висновки.
8. Після отримання відповідних висновків Конституційного Суду України, Верховного Суду спеціальна слідча комісія попередньо розглядає їх і готує доповідь щодо зазначених висновків для розгляду на пленарному засіданні Верховної Ради України, а народні депутати України - члени спеціальної слідчої комісії вносять проект постанови Верховної Ради України про усунення Президента України з поста в порядку імпічменту.
9. У разі отримання негативних висновків Конституційного Суду України чи Верховного Суду спеціальна слідча комісія готує відповідну інформацію для оголошення головуючим на пленарному засіданні Верховної Ради України про припинення процедури імпічменту.
Стаття 30. Заходи соціального захисту спеціального прокурора і спеціальних слідчих
1. За спеціальним прокурором і спеціальними слідчими на період роботи спеціальної слідчої комісії зберігаються попередня робота (посада), а також заробітна плата.»
У зв’язку з цим розділ ІV вважати відповідно розділом V з подальшою зміною нумерації розділів та статей.
 
Враховано   5. Державний орган, орган місцевого самоврядування чи посадова особа, визначені у постанові Верховної Ради України, інформують Верховну Раду України про результати розгляду висновків слідчої комісії у термін, визначений постановою Верховної Ради України.
Розділ ІV
ОСОБЛИВОСТІ ДІЯЛЬНОСТІ СПЕЦІАЛЬНОЇ ТИМЧАСОВОЇ СЛІДЧОЇ КОМІСІЇ ВЕРХОВНОЇ РАДИ УКРАЇНИ
Стаття 23. Порядок утворення та організація діяльності спеціальної слідчої комісії
1. Верховна Рада України утворює спеціальну слідчу комісію відповідно до статті 111 Конституції України та положень цього Закону для проведення розслідування обставин щодо вчинення Президентом України державної зради або іншого злочину.
2. Підставою для ініціювання питання про усунення Президента України з поста в порядку імпічменту та утворення спеціальної слідчої комісії є подання, підписане більшістю народних депутатів України від конституційного складу Верховної Ради України, підписи яких не відкликаються.
3. Подання, передбачене частиною другою цієї статті, має містити правове обґрунтування необхідності утворення спеціальної слідчої комісії та відомості, які вказують на наявність фактів чи обставин про вчинення Президентом України державної зради або іншого злочину. До подання можуть додаватися документи і матеріали, що стосуються цього питання, або належним чином посвідчені їх копії.
4. Письмове подання, передбачене частиною другою цієї статті, без прийняття рішення про включення до порядку денного пленарного засідання Верховної Ради України розглядається на черговому після дня його внесення пленарному засіданні Верховної Ради України.
5. Верховна Рада України більшістю голосів народних депутатів України від її конституційного складу приймає рішення щодо ініціювання питання про усунення Президента України з поста в порядку імпічменту та включення його до порядку денного сесії Верховної Ради України як невідкладного. Про прийняття такого рішення Голова Верховної Ради України терміново повідомляє Президента України.
6. Термін діяльності спеціальної слідчої комісії з урахуванням календарного плану роботи Верховної Ради України не повинен перевищувати трьох місяців з дня утворення спеціальної слідчої комісії. У разі прийняття Верховною Радою України рішення про звинувачення Президента України діяльність спеціальної слідчої комісії продовжується на період до завершення розгляду процедури імпічменту.
7. До складу спеціальної слідчої комісії входять народні депутати України з урахуванням принципу пропорційного представництва депутатських фракцій (депутатських груп), спеціальний прокурор та три спеціальні слідчі. Пропозиції щодо кількісного та персонального складу спеціальної слідчої комісії подаються у письмовій формі депутатськими фракціями (депутатськими групами) у п'ятиденний строк з дня направлення до них письмового звернення. Якщо депутатська фракція (депутатська група) не запропонувала у встановлений строк представників до складу спеціальної слідчої комісії, комісія утворюється без участі представників цієї депутатської фракції (депутатської групи).
8. Зміст постанови Верховної Ради України про утворення спеціальної слідчої комісії має відповідати вимогам, передбаченим пунктами 1, 2, 3, 6 частини п’ятої та частинами сьомою, десятою, дванадцятою статті 4, статті 19 цього Закону.
9. Організація і порядок діяльності спеціальної слідчої комісії здійснюються відповідно до положень розділу ІІ цього Закону з урахуванням особливостей, визначених статтями 24-30 цього Закону.
Стаття 24. Повноваження спеціальної слідчої комісії
1. Спеціальна слідча комісія діє на підставі, у межах повноважень та у спосіб, передбачені Конституцією України, цим Законом, Реєстр.картка №
)
4. Кандидатури на посади спеціального прокурора, спеціальних слідчих попередньо розглядаються на засіданні комітету, до предмета відання якого належить таке питання, який надає Верховній Раді України висновки стосовно кожної кандидатури.
5. Матеріали і висновки відповідного комітету щодо кожної кандидатури для обрання спеціальним прокурором, спеціальними слідчими надаються народним депутатам України не пізніш як за три дні до дня розгляду питання про утворення спеціальної слідчої комісії.
6. Кандидат для обрання спеціальним прокурором, спеціальним слідчим може в будь-який час до початку голосування зняти свою кандидатуру.
7. Особи, обрані спеціальним прокурором, спеціальними слідчими, прикомандировуються до Верховної Ради України на час роботи спеціальної слідчої комісії та здійснюють свої службові повноваження у складі зазначеної спеціальної слідчої комісії лише відповідно до наданих їм на законних підставах доручень спеціальної слідчої комісії.
Стаття 26. Повноваження спеціального прокурора
1. Спеціальний прокурор здійснює нагляд за додержанням законів України під час проведення розслідування обставин щодо вчинення Президентом України державної зради або іншого злочину. Спеціальний прокурор користуються повноваженнями прокурора, які встановлені « та , (крім повноважень щодо внесення відомостей про вчинення кримінального правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань та початку розслідування, затримання підозрюваного, застосування запобіжного заходу, повідомлення особі про підозру у вчиненні нею кримінального правопорушення, продовження строку досудового розслідування, затвердження обвинувального акта та направлення його до суду).
2. Спеціальний прокурор перевіряє одержаний від спеціальних слідчих проект висновку спеціальної слідчої комісії та схвалює його або повертає із своїми письмовими зауваженнями і пропозиціями для доопрацювання та/або провадження додаткових слідчих дій.
Стаття 27. Повноваження спеціального слідчого
1. Спеціальний слідчий провадить необхідні дії для перевірки та встановлення обставин, що є предметом розслідування спеціальної слідчої комісії. Спеціальний слідчий користується повноваженнями слідчого, які встановлені (крім повноважень щодо внесення відомостей про вчинення кримінального правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань та початку розслідування, затримання підозрюваного, застосування запобіжного заходу, повідомлення особі про підозру у вчиненні нею кримінального правопорушення, складання обвинувального акта).
2. Спеціальні слідчі завершують розслідування складенням проекту висновку спеціальної слідчої комісії, який після схвалення його спеціальним прокурором вноситься на розгляд спеціальної слідчої комісії.
3. У разі виникнення розбіжностей щодо складання чи схвалення проекту висновку спеціальної слідчої комісії, рішення щодо його змісту приймається на засіданні спеціальної слідчої комісії.
Стаття 28. Особливості взаємодії спеціального прокурора і спеціальних слідчих із спеціальною слідчою комісією
1. Спеціальна слідча комісія може визначати напрями роботи спеціального прокурора та спеціальних слідчих. Члени спеціальної слідчої комісії не можуть втручатися в діяльність спеціального прокурора та спеціальних слідчих.
2. Про свою діяльність спеціальний прокурор і спеціальні слідчі інформують спеціальну слідчу комісію не рідше одного разу на місяць, якщо комісія не прийняла інше рішення.
Стаття 29. Висновки і пропозиції спеціальної слідчої комісії
1. Спеціальна слідча комісія готує відповідно до статті 21 цього Закону висновки і пропозиції за дослідженими обставинами щодо вчинення Президентом України державної зради або іншого злочину і розглядає їх на засіданні спеціальної слідчої комісії та приймає рішення щодо них.
2. Висновки і пропозиції спеціальної слідчої комісії мають містити:
1) факти і обставини, що стали підставами для проведення розслідування;
2) відомості та обставини, встановлені спеціальною слідчою комісією;
3) відомості та обставини, що не підтвердилися;
4) факти і обставини, які не були перевірені, із зазначенням причин, з які перевірка не здійснювалася;
5) факти і обставини, що підтверджують або спростовують наявність у діяннях Президента України ознак державної зради або іншого злочину.
3. Спеціальна слідча комісія за наявності відповідних підстав готує та ухвалює висновок про звинувачення Президента України з урахуванням вимог до обвинувального акта, передбачених Кримінальним процесуальним кодексом України. За відсутності підстав для звинувачення Президента України спеціальна слідча комісія готує висновок про необхідність припинення процедури імпічменту. Висновок підписують голова та секретар спеціальної слідчої комісії. У разі незгоди з висновками і пропозиціями, які ухвалюються спеціальною слідчою комісією, член слідчої комісії, спеціальний прокурор чи спеціальний слідчий викладає в письмовій формі свою окрему думку, яка додається до протоколу засідання спеціальної слідчої комісії.
4. Питання про висновки і пропозиції спеціальної слідчої комісії включається до порядку денного пленарного засідання Верховної Ради України без голосування і розглядається невідкладно.
5. Разом з висновками і пропозиціями спеціальної слідчої комісії народні депутати України - члени спеціальної слідчої комісії вносять на розгляд Верховної Ради України відповідно проект постанови Верховної Ради України про звинувачення Президента України чи проект постанови Верховної Ради України про припинення розгляду питання про усунення Президента України з поста в порядку імпічменту.
6. У разі прийняття Верховною Радою України рішення про звинувачення Президента України спеціальна слідча комісія готує проект постанови Верховної Ради України про звернення до Конституційного Суду України для одержання висновку щодо додержання конституційної процедури розслідування і розгляду справи про імпічмент Президента України та до Верховного Суду для одержання висновку про те, що діяння, в яких звинувачується Президент України, містять ознаки державної зради або іншого злочину.
7. Конституційний Суд України та Верховний Суд невідкладно розглядають звернення Верховної Ради України, зазначені в частині шостій цієї статті, та не пізніш як у п'ятнадцятиденний строк з дня направлення до них такого звернення подають до Верховної Ради України відповідні висновки.
8. Після отримання відповідних висновків Конституційного Суду України, Верховного Суду спеціальна слідча комісія попередньо розглядає їх і готує доповідь щодо зазначених висновків для розгляду на пленарному засіданні Верховної Ради України, а народні депутати України - члени спеціальної слідчої комісії вносять проект постанови Верховної Ради України про усунення Президента України з поста в порядку імпічменту.
9. У разі отримання негативних висновків Конституційного Суду України чи Верховного Суду спеціальна слідча комісія готує відповідну інформацію для оголошення головуючим на пленарному засіданні Верховної Ради України про припинення процедури імпічменту.
Стаття 30. Заходи соціального захисту спеціального прокурора і спеціальних слідчих
1. За спеціальним прокурором і спеціальними слідчими на період роботи спеціальної слідчої комісії зберігаються попередня робота (посада), а також заробітна плата.
 
    -626- Дерев'янко Ю.Б.
доповнити статтю 21 частиною четвертою такого змісту: «4. Слідча комісія, створена для проведення розслідування обставин вчинення Президентом України державної зради або іншого злочину, готує висновки і пропозиції за дослідженими обставинами щодо вчинення Президентом України державної зради або іншого злочину і розглядає їх на своєму засіданні та приймає рішення щодо них.
Висновки і пропозиції слідчої комісії, створеної для проведення розслідування обставин вчинення Президентом України державної зради або іншого злочину, мають містити:
1) факти та обставини, які стали підставою для проведення розслідування;
2) відомості та обставини, встановлені спеціальною тимчасовою слідчою комісією, та докази, якими вони підтверджуються;
3) відомості та обставини, що не підтвердилися;
4) факти й обставини, які не були перевірені, із зазначенням причин, через які перевірка не здійснювалась;
5) факти та обставини, що підтверджують або спростовують наявність у діяннях Президента України ознак державної зради або іншого злочину.
Слідча комісія, створена для проведення розслідування обставин вчинення Президентом України державної зради або іншого злочину, готує висновки і пропозиції з урахуванням вимог, встановлених Кримінальним процесуальним кодексом України. Висновки і пропозиції підписує голова комісії. Спеціальний прокурор, спеціальні слідчі, заступник голови і секретар спеціальної тимчасової слідчої комісії мають також право підписати висновки і пропозиції протягом двох днів з дня їх отримання від голови комісії.
Разом з висновками і пропозиціями слідча комісія, створена для проведення розслідування обставин вчинення Президентом України державної зради або іншого злочину, вносить на розгляд Верховної Ради України проект постанови Верховної Ради України про звинувачення Президента України чи проект постанови Верховної Ради України про припинення розгляду питання про усунення Президента України з поста в порядку імпічменту (стаття 111 Конституції України).
Висновки і пропозиції слідчої комісії, створеної для проведення розслідування обставин вчинення Президентом України державної зради або іншого злочину, проект постанови Верховної Ради України надаються Голові Верховної Ради, а в разі його відсутності - Першому заступнику чи заступнику Голови Верховної Ради, який з урахуванням пропозицій спеціальної тимчасової слідчої комісії щодо ступеня секретності представлених нею документів протягом трьох днів приймає рішення стосовно встановлення спеціального режиму користування ними та ознайомлення з ними народних депутатів відповідно до правил поводження з інформацією, що становить державну або іншу охоронювану законом таємницю»
 
Враховано частково в редакції Комітету в новому розділі ІV про особливості діяльності спеціальної тимчасової слідчої комісії ВР України   
    -627- Дерев'янко Ю.Б.
доповнити частину першу статті 22 новими абзацами такого змісту: «Питання про висновки і пропозиції слідчої комісії, створеної для проведення розслідування обставин вчинення Президентом України державної зради або іншого злочину, а також відповідний проект постанови Верховної Ради розглядаються протягом п’яти днів після їх надання Президентові України та народним депутатам.
Не пізніш як за три дні до початку розгляду питання на пленарному засіданні Верховної Ради висновки, пропозиції та проект постанови Верховної Ради України вручаються головою слідчої комісії, створеної для проведення розслідування обставин вчинення Президентом України державної зради або іншого злочину, Президенту України або його захиснику (захисникам) з одночасним запрошенням їх на пленарне засідання Верховної Ради та надаються Апаратом Верховної Ради у зазначений строк народним депутатам»;
 
Враховано частково в редакції Комітету в новому розділі ІV про особливості діяльності спеціальної тимчасової слідчої комісії ВР України   
    -628- Дерев'янко Ю.Б.
16) частину другу статті 22 доповнити новими абзацами такого змісту:
«У разі внесення слідчою комісією, створеною для проведення розслідування обставин вчинення Президентом України державної зради або іншого злочину, проекту постанови Верховної Ради про звинувачення Президента України відкрите поіменне голосування щодо проекту постанови Верховної Ради про звинувачення Президента України проводиться окремо щодо кожного пункту звинувачення. Постанова Верховної Ради про звинувачення Президента України вважається прийнятою в цілому з тими пунктами звинувачення, за які відповідно до частини п'ятої статті 111 Конституції України проголосувало не менш як дві третини від конституційного складу Верховної Ради.
У разі прийняття постанови Верховної Ради про звинувачення Президента України у вчиненні державної зради або іншого злочину Верховна Рада України приймає постанову більшістю від її конституційного складу про звернення до:
1) Конституційного Суду України для одержання його висновку щодо додержання конституційної процедури розслідування та розгляду справи про усунення Президента України з поста в порядку імпічменту;
2) Верховного Суду для одержання його висновку про те, що діяння, в яких звинувачується Президент України, містять ознаки державної зради або іншого злочину.
У разі внесення слідчою комісією, створеною для проведення розслідування обставин вчинення Президентом України державної зради або іншого злочину, проекту постанови Верховної Ради про припинення розгляду питання про усунення Президента України з поста в порядку імпічменту Верховна Рада відкритим поіменним голосуванням приймає рішення більшістю від свого конституційного складу.
Порядок розгляду Верховною Радою України висновків і пропозицій слідчої комісії, створеної для проведення розслідування обставин вчинення Президентом України державної зради або іншого злочину, проекту постанови Верховної Ради України про звинувачення Президента України у вчиненні державної зради або іншого злочину Верховна Рада України, надання заключного слова щодо висновків і пропозицій слідчої комісії, порядок надання Конституційним Судом України та Верховним Судом відповідних висновків та їх розгляд Верховною Радою України, прийняття рішення верховною Радою України про усунення Президента України з поста в порядку імпічменту встановлюються Регламентом Верховної Ради України»;
 
Враховано частково в редакції Комітету в новому розділі ІV про особливості діяльності спеціальної тимчасової слідчої комісії ВР України   
    -629- Тимошенко Ю.В.
Власенко С.В.
Євтушок С.М.
Доповнити проект Розділом ІV у такій редакції: «Розділ ІV законопроекту викласти у новій редакції: «Розділ ІV
ОСОБЛИВОСТІ ДІЯЛЬНОСТІ СПЕЦІАЛЬНОЇ ТИМЧАСОВОЇ СЛІДЧОЇ КОМІСІЇ ВЕРХОВНОЇ РАДИ УКРАЇНИ
Стаття 23. Порядок утворення та організація діяльності спеціальної слідчої комісії
1. Верховна Рада України утворює спеціальну слідчу комісію відповідно до статті 111 Конституції України та положень цього Закону для проведення розслідування обставин щодо вчинення Президентом України державної зради або іншого злочину.
2. Підставою для ініціювання питання про усунення Президента України з поста в порядку імпічменту та утворення спеціальної слідчої комісії є подання, підписане більшістю народних депутатів України від конституційного складу Верховної Ради України, підписи яких не відкликаються.
3. Подання, передбачене частиною другою цієї статті, має містити правове обґрунтування необхідності утворення спеціальної слідчої комісії та відомості, які вказують на наявність фактів чи обставин про вчинення Президентом України державної зради або іншого злочину. До подання можуть додаватися документи і матеріали, що стосуються цього питання, або належним чином посвідчені їх копії.
4. Письмове подання, передбачене частиною другою цієї статті, без прийняття рішення про включення до порядку денного пленарного засідання Верховної Ради України розглядається на черговому після дня його внесення пленарному засіданні Верховної Ради України.
5. Верховна Рада України більшістю голосів народних депутатів України від її конституційного складу приймає рішення щодо ініціювання питання про усунення Президента України з поста в порядку імпічменту та включення його до порядку денного сесії Верховної Ради України як невідкладного. Про прийняття такого рішення Голова Верховної Ради України терміново повідомляє Президента України.
6. Термін діяльності спеціальної слідчої комісії з урахуванням календарного плану роботи Верховної Ради України не повинен перевищувати трьох місяців з дня утворення спеціальної слідчої комісії. У разі прийняття Верховною Радою України рішення про звинувачення Президента України діяльність спеціальної слідчої комісії продовжується на період до завершення розгляду процедури імпічменту.
7. До складу спеціальної слідчої комісії входять народні депутати України з урахуванням принципу пропорційного представництва депутатських фракцій (депутатських груп), спеціальний прокурор та три спеціальних слідчих. Пропозиції щодо кількісного та персонального складу спеціальної слідчої комісії подаються у письмовій формі депутатськими фракціями (депутатськими групами) у п'ятиденний строк з дня направлення до них письмового звернення. Якщо депутатська фракція (депутатська група) не запропонувала у встановлений строк представників для роботи у спеціальній слідчій комісії, то комісія створюється без участі представників цієї депутатської фракції (депутатської групи). У разі обрання спеціальним прокурором чи спеціальним слідчим народного депутата України враховується принцип пропорційного представництва депутатської фракції (депутатської групи) у спеціальній слідчій комісії.
8. Зміст постанови Верховної Ради України про утворення спеціальної слідчої комісії має відповідати вимогам, передбаченим пунктами 1, 2, 3, 6 частини четвертої та частинами шостою, восьмою, десятою статті 4 цього Закону.
9. Організація і порядок діяльності спеціальної слідчої комісії здійснюються відповідно до положень розділу ІІ цього Закону з урахуванням особливостей, визначених статтями 24-30 цього Закону.
Стаття 24. Повноваження спеціальної слідчої комісії
1. Спеціальна слідча комісія діє на підставі, у межах повноважень та в спосіб, що передбачені Конституцією України, цим Законом, Законом України «Про Реєстр.картка №
)
4. Кандидатури на посаду спеціального прокурора, спеціальних слідчих попередньо розглядаються на засіданні комітету, до предмета відання якого Верховною Радою України віднесено таке питання, який надає Верховній Раді України свої висновки щодо кожної кандидатури.
5. Особи, які обрані спеціальним прокурором, спеціальними слідчими, прикомандировуються до Верховної Ради України на час роботи спеціальної слідчої комісії та здійснюють свої службові повноваження у складі зазначеної спеціальної слідчої комісії лише відповідно до наданих їм на законних підставах доручень спеціальної слідчої комісії.
Стаття 26. Повноваження спеціального прокурора
1. Спеціальний прокурор здійснює нагляд за додержанням законів України при проведенні розслідування обставин щодо вчинення Президентом України державної зради або іншого злочину. Спеціальний прокурор користується повноваженнями прокурора, які встановлені Законом України "Про прокуратуру" та Кримінальним процесуальним кодексом України, за винятком повноважень щодо внесення відомостей при вчиненні кримінального правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань та початку розслідування, затримання підозрюваного, застосування запобіжного заходу, повідомлення особі про підозру у вчиненні нею кримінального правопорушення, продовження строку досудового розслідування, затвердження обвинувального акту.
2. Спеціальний прокурор перевіряє одержаний від спеціальних слідчих проект висновку спеціальної слідчої комісії та схвалює його або повертає із своїми письмовими зауваженнями і пропозиціями для доопрацювання та/або провадження додаткових слідчих дій.
Стаття 27. Повноваження спеціального слідчого
1. Спеціальний слідчий провадить необхідні дії для перевірки та встановлення обставин, що є предметом розслідування спеціальної слідчої комісії. Спеціальний слідчий користується повноваженнями слідчого, які встановлені Кримінальним процесуальним кодексом України, за винятком повноважень щодо внесення відомостей при вчиненні кримінального правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань та початку розслідування, затримання підозрюваного, застосування запобіжного заходу, повідомлення особі про підозру у вчиненні нею кримінального правопорушення, складання обвинувального акту.
2. Спеціальні слідчі завершують розслідування складанням проекту висновку спеціальної слідчої комісії, який після схвалення його спеціальним прокурором вноситься на розгляд спеціальної слідчої комісії.
3. У разі виникнення розбіжностей щодо складання чи схвалення проекту висновку відповідно до частини другої цієї статті, рішення щодо його змісту приймається на засіданні спеціальної слідчої комісії.
Стаття 28. Особливості взаємодії спеціального прокурора і спеціальних слідчих зі спеціальною слідчою комісією
1. Спеціальна слідча комісія може визначати напрями роботи спеціального прокурора та спеціальних слідчих. Члени спеціальної слідчої комісії не можуть втручатися в діяльність спеціального прокурора та спеціальних слідчих.
2. Про свою діяльність спеціальний прокурор і спеціальні слідчі інформують спеціальну слідчу комісію не рідше одного разу на місяць, якщо комісією не прийнято іншого рішення.
Стаття 29. Висновки і пропозиції спеціальної слідчої комісії
1. Спеціальна слідча комісія готує відповідно до статті 21 цього Закону висновки і пропозиції за дослідженими обставинами щодо вчинення Президентом України державної зради або іншого злочину і розглядає їх на засіданні спеціальної слідчої комісії та приймає рішення щодо них.
2. Висновки і пропозиції спеціальної слідчої комісії мають містити:
1) факти й обставини, які стали підставами для проведення розслідування;
2) відомості й обставини, встановлені спеціальною слідчою комісією;
3) відомості та обставини, що не підтвердилися;
4) факти і обставини, які не були перевірені, із зазначенням причин, через які перевірка не здійснювалася;
5) факти і обставини, що підтверджують або спростовують наявність у діяннях Президента України ознак державної зради або іншого злочину.
3. Спеціальна слідча комісія за наявності відповідних підстав готує та ухвалює висновок про звинувачення Президента України з урахуванням вимог до обвинувального висновку, передбачених Кримінально- процесуальним кодексом України. За відсутності підстав для звинувачення Президента України спеціальна слідча комісія готує висновок про необхідність припинення процедури імпічменту. Висновок підписують голова та секретар спеціальної слідчої комісії. У разі незгоди з висновками і пропозиціями, які ухвалюються спеціальною слідчою комісією, член слідчої комісії, спеціальний прокурор чи спеціальний слідчий викладає в письмовій формі свою окрему думку, яка додається до протоколу засідання спеціальної слідчої комісії.
4. Питання про висновки і пропозиції спеціальної слідчої комісії включається до порядку денного пленарних засідань Верховної Ради України без голосування і розглядається невідкладно.
5. Разом з висновками і пропозиціями народні депутати України - члени спеціальної слідчої комісії вносять на розгляд Верховної Ради України відповідно проект постанови Верховної Ради України про звинувачення Президента України чи проект постанови Верховної Ради України про припинення розгляду питання про усунення Президента України з поста в порядку імпічменту.
6. У разі прийняття Верховною Радою України рішення про звинувачення Президента України спеціальна слідча комісія готує пропозиції щодо проекту постанови Верховної Ради України про звернення до Конституційного Суду України для одержання висновку щодо додержання конституційної процедури розслідування і розгляду справи про імпічмент Президента України та до Верховного Суду для одержання висновку про те, що діяння, в яких звинувачується Президент України, містять ознаки державної зради або іншого злочину.
7. Конституційний Суд України та Верховний Суд невідкладно розглядають звернення Верховної Ради України, зазначені в частині шостій цієї статті, та не пізніш як у п'ятнадцятиденний строк з дня направлення до них такого звернення подають Верховній Раді України відповідні висновки.
8. Після отримання відповідних висновків Конституційного Суду України, Верховного Суду спеціальна слідча комісія попередньо розглядає їх і готує доповідь щодо зазначених висновків для розгляду на пленарному засіданні Верховної Ради України, а народні депутати України - члени спеціальної слідчої комісії вносять проект постанови Верховної Ради України про усунення Президента України з поста в порядку імпічменту.
9. У разі отримання негативних висновків Конституційного Суду України чи Верховного Суду спеціальна слідча комісія готує відповідну інформацію для оголошення головуючим на пленарному засіданні Верховної Ради України про припинення процедури імпічменту.
Стаття 30. Заходи соціального захисту спеціального прокурора і спеціальних слідчих
1. За спеціальним прокурором і спеціальними слідчими на період роботи спеціальної слідчої комісії зберігаються попередня робота (посада), а також заробітна плата.»
У зв’язку з чим Розділ ІV вважати Розділом V, Розділ V вважати Розділом VІ, Розділ VІ вважати Розділом VІІ, Розділ VІІ вважати Розділом VІІІ; статті 23-29 вважати статтями 31-37.
 
Враховано частково в редакції Комітету в новому розділі ІV про особливості діяльності спеціальної тимчасової слідчої комісії ВР України   
    -630- Левченко Ю.В.
Законопроект доповнити новою статтею 22-1 наступного змісту:
«Стаття 22-1 Особливості діяльності спеціальної тимчасової слідчої комісії Верховної Ради України
1.Верховна Рада України утворює спеціальну тимчасову слідчу комісію відповідно до статті 111 Конституції України та положень цього Закону для проведення розслідування обставин щодо вчинення Президентом України державної зради або іншого злочину.
2. Спеціальна тимчасова слідча комісія діє на підставі, у межах повноважень та в спосіб, що передбачені Конституцією України, цим Законом, Законом України «Про Регламент Верховної Ради України» та прийнятими відповідно до них постановами Верховної Ради України з цього питання.
3. Спеціальна тимчасова слідча комісія:
1) проводить розслідування обставин щодо вчинення Президентом України державної зради або іншого злочину, перевіряє наявність, повноту і обґрунтованість відповідних доказів;
2) проводить розслідування у разі виявлення під час строку повноважень спеціальної тимчасової слідчої комісії інших обставин щодо вчинення Президентом України державної зради або іншого злочину без додаткового прийняття рішення Верховною Радою України з цього питання і за наявності підстав готує відповідні пропозиції щодо проекту постанови Верховної Ради України про звинувачення Президента України.
4. Постановою Верховної Ради України до складу спеціальної тимчасової слідчої комісії при її утворенні включаються спеціальний прокурор і спеціальні слідчі.
5. На посади спеціального прокурора, спеціальних слідчих може бути рекомендована лише особа, яка відповідає таким вимогам:
1) є громадянином України, який проживає на її території не менше десяти років;
2) вільно володіє державною мовою;
3) має вищу юридичну освіту;
4) має не менш як десятирічний стаж роботи на посаді атестованого прокурора чи слідчого правоохоронних органів України;
5) раніше не судимий.
6.Спеціальний прокурор здійснює нагляд за додержанням законів України при проведенні розслідування обставин щодо вчинення Президентом України державної зради або іншого злочину. Спеціальний слідчий провадить необхідні дії для перевірки та встановлення обставин, що є предметом розслідування спеціальної слідчої комісії. Спеціальний прокурор та спеціальний слідчий користуються повноваженнями прокурора, слідчого, які встановлені Законом України "Про прокуратуру" та Кримінальним процесуальним кодексом України за винятком повноважень щодо внесення відомостей про вчинення кримінального правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань та початку розслідування, затримання підозрюваного, застосування запобіжного заходу, повідомлення особі про підозру у вчиненні нею кримінального правопорушення, продовження строку досудового розслідування, затвердження обвинувального акту.
7. Спеціальна тимчасова слідча комісія готує відповідно до статті 21 цього Закону висновки і пропозиції за дослідженими обставинами щодо вчинення Президентом України державної зради або іншого злочину і розглядає їх на засіданні спеціальної тимчасової слідчої комісії та приймає рішення щодо них.
8. Висновки і пропозиції спеціальної тимчасової слідчої комісії мають містити:
1) факти й обставини, які стали підставами для проведення розслідування;
2) відомості й обставини, встановлені спеціальною тимчасовою слідчою комісією;
3) відомості та обставини, що не підтвердилися;
4) факти і обставини, які не були перевірені, із зазначенням причин, через які перевірка не здійснювалася;
5) факти і обставини, що підтверджують або спростовують наявність у діяннях Президента України ознак державної зради або іншого злочину.
9. Спеціальна тимчасова слідча комісія за наявності відповідних підстав готує та ухвалює висновок про звинувачення Президента України з урахуванням вимог до обвинувального висновку, передбачених Кримінально-процесуальним кодексом України. За відсутності підстав для звинувачення Президента України спеціальна тимчасова слідча комісія готує висновок про необхідність припинення процедури імпічменту. Висновок підписують голова та секретар спеціальної слідчої комісії. У разі незгоди з висновками і пропозиціями, які ухвалюються спеціальною тимчасовою слідчою комісією, член слідчої комісії, спеціальний прокурор чи спеціальний слідчий викладає в письмовій формі свою окрему думку, яка додається до протоколу засідання спеціальної слідчої комісії.
10. Питання про висновки і пропозиції спеціальної тимчасової слідчої комісії включається до порядку денного пленарних засідань Верховної Ради України без голосування і розглядається невідкладно.
11. Разом з висновками і пропозиціями народні депутати України - члени спеціальної тимчасової слідчої комісії вносять на розгляд Верховної Ради України відповідно проект постанови Верховної Ради України про звинувачення Президента України чи проект постанови Верховної Ради України про припинення розгляду питання про усунення Президента України з поста в порядку імпічменту.
12. У разі прийняття Верховною Радою України рішення про звинувачення Президента України спеціальна тимчасова слідча комісія готує пропозиції щодо проекту постанови Верховної Ради України про звернення до Конституційного Суду України для одержання висновку щодо додержання конституційної процедури розслідування і розгляду справи про імпічмент Президента України та до Верховного Суду України для одержання висновку про те, що діяння, в яких звинувачується Президент України, містять ознаки державної зради або іншого злочину.
13. Конституційний Суд України та Верховний Суд України невідкладно розглядають звернення Верховної Ради України, зазначені в частині шостій цієї статті, та не пізніш як у п'ятнадцятиденний строк з дня направлення до них такого звернення подають Верховній Раді України відповідні висновки.
14. Після отримання відповідних висновків Конституційного Суду України, Верховного Суду України спеціальна тимчасова слідча комісія попередньо розглядає їх і готує доповідь щодо зазначених висновків для розгляду на пленарному засіданні Верховної Ради України, а народні депутати України - члени спеціальної тимчасової слідчої комісії вносять проект постанови Верховної Ради України про усунення Президента України з поста в порядку імпічменту.
15. У разі отримання негативних висновків Конституційного Суду України чи Верховного Суду України спеціальна тимчасова слідча комісія готує відповідну інформацію для оголошення головуючим на пленарному засіданні Верховної Ради України про припинення процедури імпічменту.»
 
Враховано редакції Комітету в новому розділі ІV про особливості діяльності спеціальної тимчасової слідчої комісії ВР України   
    -631- Дерев'янко Ю.Б.
доповнити статтю 17 частинами другою та третьої такого змісту: «2. Спеціальний прокурор слідчої комісії, створеної для проведення розслідування обставин вчинення Президентом України державної зради або іншого злочину, здійснює нагляд за додержанням законів України при проведенні розслідування обставин щодо вчинення Президентом України державної зради або іншого злочину.
Спеціальний прокурор користується повноваженнями прокурора, встановленими Кримінальним процесуальним кодексом України та Законом України «Про прокуратуру».
Спеціальний прокурор перевіряє повноту та правильність розслідування обставин щодо вчинення Президентом України державної зради або іншого злочину і протягом п’яти днів з дня отримання від голови комісії висновків та пропозицій спеціальної тимчасової слідчої комісії підписує їх (у разі наявності - із своїми письмовими зауваженнями і пропозиціями).
3. Спеціальний слідчий слідчої комісії, створеної для проведення розслідування обставин вчинення Президентом України державної зради або іншого злочину, провадить необхідні слідчі дії для перевірки та встановлення обставин щодо вчинення Президентом України державної зради або іншого злочину.
Спеціальний слідчий користується повноваженнями слідчого, які встановлені Кримінальним процесуальним кодексом України»;
 
Враховано частково в редакції Комітету в новому розділі ІV про особливості діяльності спеціальної тимчасової слідчої комісії ВР України   
    -632- Долженков О.В.
Доповнити Розділом ІV такого змісту: «Розділ ІV. ОСОБЛИВОСТІ ДІЯЛЬНОСТІ СПЕЦІАЛЬНОЇ ТИМЧАСОВОЇ СЛІДЧОЇ КОМІСІЇ ВЕРХОВНОЇ РАДИ УКРАЇНИ
Стаття 23. Порядок утворення та організація діяльності спеціальної слідчої комісії
1. Верховна Рада України утворює спеціальну слідчу комісію відповідно до статті 111 Конституції України та положень цього Закону для проведення розслідування обставин щодо вчинення Президентом України державної зради або іншого злочину.
2. Підставою для ініціювання питання про усунення Президента України з поста в порядку імпічменту та утворення спеціальної слідчої комісії є подання, підписане більшістю народних депутатів України від конституційного складу Верховної Ради України, підписи яких не відкликаються.
3. Подання, передбачене частиною другою цієї статті, має містити правове обґрунтування необхідності утворення спеціальної слідчої комісії та відомості, які вказують на наявність фактів чи обставин про вчинення Президентом України державної зради або іншого злочину. До подання можуть додаватися документи і матеріали, що стосуються цього питання, або належним чином посвідчені їх копії.
4. Письмове подання, передбачене частиною другою цієї статті, без прийняття рішення про включення до порядку денного пленарного засідання Верховної Ради України розглядається на черговому після дня його внесення пленарному засіданні Верховної Ради України.
5. Верховна Рада України більшістю голосів народних депутатів України від її конституційного складу приймає рішення щодо ініціювання питання про усунення Президента України з поста в порядку імпічменту та включення його до порядку денного сесії Верховної Ради України як невідкладного. Про прийняття такого рішення Голова Верховної Ради України терміново повідомляє Президента України.
6. Термін діяльності спеціальної слідчої комісії з урахуванням календарного плану роботи Верховної Ради України не повинен перевищувати трьох місяців з дня утворення спеціальної слідчої комісії. У разі прийняття Верховною Радою України рішення про звинувачення Президента України діяльність спеціальної слідчої комісії продовжується на період до завершення розгляду процедури імпічменту.
7. До складу спеціальної слідчої комісії входять народні депутати України з урахуванням принципу пропорційного представництва депутатських фракцій, спеціальний прокурор та три спеціальних слідчих. Пропозиції щодо кількісного та персонального складу спеціальної слідчої комісії подаються у письмовій формі депутатськими фракціями у п’ятиденний строк з дня направлення до них письмового звернення. Якщо депутатська фракція не запропонувала у встановлений строк представників для роботи у спеціальній слідчій комісії, то комісія створюється без участі представників цієї депутатської фракції. У разі обрання спеціальним прокурором чи спеціальним слідчим народного депутата України враховується принцип пропорційного представництва депутатської фракції у спеціальній слідчій комісії.
8. Зміст постанови Верховної Ради України про утворення спеціальної слідчої комісії має відповідати вимогам, передбаченим пунктами 1, 2, 3, 6 частини четвертої та частинами шостою, восьмою, десятою статті 4 цього Закону.
9. Організація і порядок діяльності спеціальної слідчої комісії здійснюються відповідно до положень розділу ІІ цього Закону з урахуванням особливостей, визначених статтями 24-30 цього Закону.
Стаття 24. Повноваження спеціальної слідчої комісії
1. Спеціальна слідча комісія діє на підставі, у межах повноважень та в спосіб, що передбачені Конституцією України, цим Законом, Законом України «Про Реєстр.картка №
)
4. Кандидатури на посаду спеціального прокурора, спеціальних слідчих попередньо розглядаються на засіданні комітету, до предмета відання якого Верховною Радою України віднесено таке питання, який надає Верховній Раді України свої висновки щодо кожної кандидатури.
5. Особи, які обрані спеціальним прокурором, спеціальними слідчими, прикомандировуються до Верховної Ради України на час роботи спеціальної слідчої комісії та здійснюють свої службові повноваження у складі зазначеної спеціальної слідчої комісії лише відповідно до наданих їм на законних підставах доручень спеціальної слідчої комісії.
Стаття 26. Повноваження спеціального прокурора
1. Спеціальний прокурор здійснює нагляд за додержанням законів України при проведенні розслідування обставин щодо вчинення Президентом України державної зради або іншого злочину. Спеціальний прокурор користується повноваженнями прокурора, які встановлені Законом України «Про прокуратуру» та Кримінальним процесуальним кодексом України, за винятком повноважень щодо внесення відомостей про вчинення кримінального правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань та початку розслідування, затримання підозрюваного, застосування запобіжного заходу, повідомлення особі про підозру у вчиненні нею кримінального правопорушення, продовження строку досудового розслідування, затвердження обвинувального акту.
2. Спеціальний прокурор перевіряє одержаний від спеціальних слідчих проект висновку спеціальної слідчої комісії та схвалює його або повертає із своїми письмовими зауваженнями і пропозиціями для доопрацювання та/або провадження додаткових слідчих дій.
Стаття 27. Повноваження спеціального слідчого
1. Спеціальний слідчий провадить необхідні дії для перевірки та встановлення обставин, що є предметом розслідування спеціальної слідчої комісії. Спеціальний слідчий користується повноваженнями слідчого, які встановлені Кримінальним процесуальним кодексом України, за винятком повноважень щодо внесення відомостей про вчинення кримінального правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань та початку розслідування, затримання підозрюваного, застосування запобіжного заходу, повідомлення особі про підозру у вчиненні нею кримінального правопорушення, складання обвинувального акту.
2. Спеціальні слідчі завершують розслідування складанням проекту висновку спеціальної слідчої комісії, який після схвалення його спеціальним прокурором вноситься на розгляд спеціальної слідчої комісії.
3. У разі виникнення розбіжностей щодо складання чи схвалення проекту висновку відповідно до частини другої цієї статті, рішення щодо його змісту приймається на засіданні спеціальної слідчої комісії.
Стаття 28. Особливості взаємодії спеціального прокурора і спеціальних слідчих зі спеціальною слідчою комісією
1. Спеціальна слідча комісія може визначати напрями роботи спеціального прокурора та спеціальних слідчих. Члени спеціальної слідчої комісії не можуть втручатися в діяльність спеціального прокурора та спеціальних слідчих.
2. Про свою діяльність спеціальний прокурор і спеціальні слідчі інформують спеціальну слідчу комісію не рідше одного разу на місяць, якщо комісією не прийнято іншого рішення.
Стаття 29. Висновки і пропозиції спеціальної слідчої комісії
1. Спеціальна слідча комісія готує відповідно до статті 21 цього Закону висновки і пропозиції за дослідженими обставинами щодо вчинення Президентом України державної зради або іншого злочину і розглядає їх на засіданні спеціальної слідчої комісії та приймає рішення щодо них.
2. Висновки і пропозиції спеціальної слідчої комісії мають містити:
1) факти й обставини, які стали підставами для проведення розслідування;
2) відомості й обставини, встановлені спеціальною слідчою комісією;
3) відомості та обставини, що не підтвердилися;
4) факти і обставини, які не були перевірені, із зазначенням причин, через які перевірка не здійснювалася;
5) факти і обставини, що підтверджують або спростовують наявність у діяннях Президента України ознак державної зради або іншого злочину.
3. Спеціальна слідча комісія за наявності відповідних підстав готує та ухвалює висновок про звинувачення Президента України з урахуванням вимог до обвинувального висновку, передбачених Кримінально-процесуальним кодексом України. За відсутності підстав для звинувачення Президента України спеціальна слідча комісія готує висновок про необхідність припинення процедури імпічменту. Висновок підписують голова та секретар спеціальної слідчої комісії. У разі незгоди з висновками і пропозиціями, які ухвалюються спеціальною слідчою комісією, член слідчої комісії, спеціальний прокурор чи спеціальний слідчий викладає в письмовій формі свою окрему думку, яка додається до протоколу засідання спеціальної слідчої комісії.
4. Питання про висновки і пропозиції спеціальної слідчої комісії включається до порядку денного пленарних засідань Верховної Ради України без голосування і розглядається невідкладно.
5. Разом з висновками і пропозиціями народні депутати України - члени спеціальної слідчої комісії вносять на розгляд Верховної Ради України відповідно проект постанови Верховної Ради України про звинувачення Президента України чи проект постанови Верховної Ради України про припинення розгляду питання про усунення Президента України з поста в порядку імпічменту.
6. У разі прийняття Верховною Радою України рішення про звинувачення Президента України спеціальна слідча комісія готує пропозиції щодо проекту постанови Верховної Ради України про звернення до Конституційного Суду України для одержання висновку щодо додержання конституційної процедури розслідування і розгляду справи про імпічмент Президента України та до Верховного Суду України для одержання висновку про те, що діяння, в яких звинувачується Президент України, містять ознаки державної зради або іншого злочину.
7. Конституційний Суд України та Верховний Суд України невідкладно розглядають звернення Верховної Ради України, зазначені в частині шостій цієї статті, та не пізніш як у п'ятнадцятиденний строк з дня направлення до них такого звернення подають Верховній Раді України відповідні висновки.
8. Після отримання відповідних висновків Конституційного Суду України, Верховного Суду України спеціальна слідча комісія попередньо розглядає їх і готує доповідь щодо зазначених висновків для розгляду на пленарному засіданні Верховної Ради України, а народні депутати України - члени спеціальної слідчої комісії вносять проект постанови Верховної Ради України про усунення Президента України з поста в порядку імпічменту.
9. У разі отримання негативних висновків Конституційного Суду України чи Верховного Суду України спеціальна слідча комісія готує відповідну інформацію для оголошення головуючим на пленарному засіданні Верховної Ради України про припинення процедури імпічменту.
Стаття 30. Заходи соціального захисту спеціального прокурора і спеціальних слідчих
1. За спеціальним прокурором і спеціальними слідчими на період роботи спеціальної слідчої комісії зберігаються попередня робота (посада), а також заробітна плата.».
У зв’язку з цим Розділи ІV-VІІ зробити Розділами V–VІІІ, а статті 23-29 статтями 31-37 відповідно.
 
Враховано частково в редакції Комітету в новому розділі ІV про особливості діяльності спеціальної тимчасової слідчої комісії ВР України   
185. Розділ ІV. СПЕЦІАЛЬНІ КОМІСІЇ ВЕРХОВНОЇ РАДИ УКРАЇНИ
 
   Розділ V. СПЕЦІАЛЬНІ КОМІСІЇ ВЕРХОВНОЇ РАДИ УКРАЇНИ
 
186. Стаття 23. Порядок утворення спеціальної комісії
 
-633- Сотник О.С.
статтю 23 виключити;
 
Відхилено Не узгоджується з положенями ст. 89 Конституції України  Стаття 31. Порядок утворення спеціальної комісії
 
187. 1. Спеціальна комісія утворюється Верховною Радою України для підготовки і попереднього розгляду питань, а також для підготовки і доопрацювання проектів законів та інших актів Верховної Ради України на правах головного комітету, у межах своїх повноважень.
 
-634- Крулько І.І.
Частину першу статті 23 законопроекту доповнити та викласти в такій редакції: «Спеціальна комісія утворюється Верховною Радою для підготовки і попереднього розгляду питань, а також для підготовки і доопрацювання проектів законів та інших актів Верховної Ради України на правах головного комітету, якщо предмет правового регулювання таких проектів не належить до предметів відання комітетів, утворених Верховною Радою, крім випадку передбаченого частиною дев’ятою статті 146 Закону України «Про Регламент Верховної Ради України».
 
Враховано частково тосовно процедури внесення змін до Конституції України без посилання на статтю 146 Регламенту ВР України, яка, зокрема, її врегульовує  1. Спеціальна комісія утворюється для підготовки і доопрацювання проектів законів та інших актів Верховної Ради України на правах головного комітету, якщо предмет правового регулювання таких проектів не належить до предметів відання комітетів, утворених Верховною Радою України, крім випадку прийняття Верховною Радою України рішення про утворення спеціальної комісії з правами головного комітету для продовження роботи над законопроектом про внесення змін до Конституції України.
 
    -635- Луценко І.С.
частину першу статті 23 законопроекту після слів « у межах своїх повноважень» доповнити наступними словами: «якщо предмет правового регулювання таких проектів не належить до предметів відання комітетів, утворених Верховною Радою, крім випадку прийняття Верховною Радою України рішення про створення тимчасової спеціальної комісії як головної для продовження роботи над законопроектом про внесення змін до Конституції України».
 
Враховано    
    -636- Шинькович А.В.
Частину першу статті 23 законопроекту викласти у наступній редакції: «1. Спеціальна комісія утворюється Верховною Радою України для підготовки і попереднього розгляду питань, а також для підготовки і доопрацювання проектів законів та інших актів Верховної Ради України на правах головного комітету, якщо предмет правового регулювання таких проектів не належить до предметів відання комітетів, утворених Верховною Радою України, а також у випадку, передбаченому частиною дев'ятою статті 146 Регламенту Верховної Ради України, затвердженого Законом України «Про Регламент Верховної Ради України».».
 
Враховано частково тосовно процедури внесення змін до Конституції України без посилання на статтю 146 Регламенту ВР України, яка, зокрема, її врегульовує   
    -637- Шинькович А.В.
Частину першу статті 23 законопроекту доповнити абзацом другим наступного змісту: «Електронна петиція про утворення спеціальної комісії, адресована Верховній Раді України, яка в установлений законодавством строк набрала необхідну кількість голосів на її підтримку, передбачену Законом України «Про звернення громадян», є підставою для невідкладного утворення такої комісії.».
 
Відхилено не є предметом правовового регулювання законопроекту   
    -638- Рябчин О.М.
Частину 1 статті 23 доповнити словами: «якщо предмет правового регулювання таких проектів та інших актів не належить до предметів відання комітетів, утворених Верховною Радою України, крім випадку, передбаченого частиною девятою статті 146 Закону України «Про Регламент Верховної Ради України»«.
 
Враховано частково тосовно процедури внесення змін до Конституції України без посилання на статтю 146 Регламенту ВР України, яка, зокрема, її врегульовує   
    -639- Сироїд О.І.
Березюк О.Р.
у частині першій статті 23 законопроекту слова «, у межах своїх повноважень» виключити;
 
Враховано    
188. 2. Спеціальна комісія утворюється із числа народних депутатів України, які дали на це згоду. Кількісний склад спеціальної комісії формується з урахуванням принципу пропорційного представництва депутатських фракцій.
 
-640- Пинзеник П.В.
Арешонков В.Ю.
Купрієнко О.В.
Лубінець Д.В.
Войцеховська С.М.
Кишкар П.М.
Папієв М.М.
Бондар В.В.
Данілін В.Ю.
Шахов С.В.
Частину другу статті 23 законопроекту доповнити новим абзацом такого змісту: «Не може бути обраний до складу спеціальної комісії народний депутат України, у якого в разі обрання виникне реальний чи потенційний конфлікт інтересів з питань, для підготовки і попереднього розгляду яких утворюється відповідна комісія. Народний депутат України, кандидатура якого запропонована депутатською фракцією (депутатською групою) до складу спеціальної комісії, зобов’язаний повідомити Верховну Раду України про неможливість брати участь у роботі спеціальної комісії за наявності зазначеної підстави.».
 
Враховано   2. Спеціальна комісія утворюється з числа народних депутатів України, які дали на це згоду. Кількісний склад спеціальної комісії формується з урахуванням принципу пропорційного представництва депутатських фракцій (депутатських груп).
Не може бути обраний до складу спеціальної комісії народний депутат України, у якого в разі обрання виникне реальний чи потенційний конфлікт інтересів з питань, для підготовки і попереднього розгляду яких утворюється відповідна спеціальна комісія. Народний депутат України, кандидатура якого запропонована депутатською фракцією (депутатською групою) до складу спеціальної комісії, зобов’язаний повідомити Верховну Раду України про неможливість брати участь у роботі спеціальної комісії за наявності зазначеної підстави.
 
    -641- Сотник О.С.
статтю 23 доповнити частиною другою такого змісту:
«Внести зміни до таких законодавчих актів України:
1) у Кримінальному кодексі України (Відомості Верховної Ради України, 2001, № 25-26, ст.131):
у частині другій статті 351 слова «службовою особою» виключити;
абзац другий частини другої статті 351 викласти в такій редакції:
«караються штрафом від ста до однієї тисячі неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або арештом на строк до шести місяців, або обмеженням волі на строк до трьох років.»;
статтю 351 доповнити частиною третьою такого змісту:
«Дії, передбачені частиною другою цієї статті, вчинені службовою особою, -
караються штрафом від п'ятисот до двох тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або обмеженням волі на строк до п'яти років, або позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк до трьох років.»;
частину першу статті 384 після слів та знаку «Вищій раді правосуддя,» доповнити словами та знаком «завідомо неправдиві пояснення, надані»;
частину першу статті 385 після слів та знаку «виконавчого провадження» доповнити словами «відмова від надання пояснень під час»;
частину першу статті 386 після слів та знаку «примушування їх до відмови від давання показань чи висновку,» доповнити словами та знаком «надання пояснень,»;
частину першу статті 386 після слів «завідомо неправдивих показань чи висновку» доповнити словами та знаком «, надання завідомо неправдивих пояснень»
2) у Регламенті Верховної Ради України, затвердженому Законом України "Про Регламент Верховної Ради України" (Відомості Верховної Ради України, 2010, №№ 14-17, ст. 133):
статтю 87 викласти в такій редакції:
«Стаття 87. Утворення та діяльність тимчасових слідчих комісій Верховної Ради.
Порядок утворення, правовий статус, повноваження та організаційні основи діяльності тимчасових слідчих комісій Верховної Ради визначається законом про тимчасові слідчі комісії.»;
статтю 88 виключити;
2) частину першу статті 14 Закону України «Про безоплатну правову допомогу» (Відомості Верховної Ради України, 2011, № 51, ст. 577) доповнити пунктом 14 такого змісту:
«особи, запрошені тимчасовою слідчою комісією Верховної Ради України для надання пояснень з питань щодо яких проводиться розслідування тимчасовою слідчою комісією Верховної Ради України – на правові послуги, передбачені пунктами 2 і 3 частини другої статті 13 цього Закону, стосовно питань, пов’язаних з наданням пояснень тимчасовій слідчій комісії Верховної Ради України»;
3) частину першу статті 23 Закону України «Про Національну поліцію» (Відомості Верховної Ради України, 2015, № 40-41, ст. 379) доповнити пунктом 30 такого змісту:
«здійснює привід на засідання тимчасової слідчої комісії Верховної Ради України у випадках, передбачених законом.».». У зв’язку з цим частину другу вважати частиною третьою;
 
Відхилено Неузгоджується з принципами нормотворчої техніки   
    -642- Мельник С.І.
частину другу статті 23 розділу ІV законопроекту після слів «представництва депутатських фракцій» доповнити словами та знаками « (депутатських груп)»;
 
Враховано    
    -643- Сольвар Р.М.
Частину другу статті 23 законопроекту викласти у такій редакції: «2. Спеціальна комісія утворюється із числа народних депутатів України, які дали на це згоду. Кількісний склад спеціальної комісії формується з урахуванням принципу пропорційного представництва депутатських фракцій (депутатських груп).»
 
Враховано частково    
    -644- Шинькович А.В.
Частину другу статті 23 законопроекту доповнити абзацом другим наступного змісту: «Не може бути обраний до складу спеціальної комісії народний депутат, у якого в разі обрання виникне реальний чи потенційний конфлікт інтересів з питань, для підготовки і попереднього розгляду яких утворюється відповідна комісія. Народний депутат, кандидатура якого запропонована депутатською фракцією до складу спеціальної комісії, зобов’язаний повідомити Верховну Раду України про неможливість брати участь у роботі спеціальної комісії за наявності зазначеної підстави.».
 
Враховано частково    
    -645- Луценко І.С.
у частині другій статті 23 законопроекту слова «депутатських фракцій» замінити словами «депутатських фракцій (груп)».
 
Враховано    
    -646- Луценко І.С.
частину другу статті 23 законопроекту доповнити абзацом: «Не може бути обраний до складу тимчасової спеціальної комісії народний депутат, у якого в разі обрання виникне реальний чи потенційний конфлікт інтересів з питань, для підготовки і попереднього розгляду яких утворюється відповідна комісія. Народний депутат, кандидатура якого запропонована депутатською фракцією (депутатською групою) до складу спеціальної комісії, зобов’язаний повідомити не пізніше трьох робочих днів з моменту, коли він дізнався про наявність у нього реального чи потенційного конфлікту інтересів Верховну Раду про неможливість брати участь у роботі тимчасової спеціальної комісії за наявності зазначеної підстави.».
 
Враховано частково В редакції Комітету (пропозиція 640)   
    -647- Долженков О.В.
Частину другу статті 31 законопроекту після словосполучення «депутатських фракцій» доповнити фразою « (депутатських груп)».
 
Враховано    
    -648- Семенуха Р.С.
Частину другу статті 23 законопроекту викласти в такій редакції: «2. Спеціальна комісія утворюється із числа народних депутатів України, які дали на це згоду. Кількісний склад спеціальної комісії формується з урахуванням принципу пропорційного представництва депутатських фракцій (депутатських груп).
Не може бути обраний до складу спеціальної комісії народний депутат, у якого в разі обрання виникне реальний чи потенційний конфлікт інтересів з питань, для підготовки і попереднього розгляду яких утворюється відповідна комісія. Народний депутат, кандидатура якого запропонована депутатською фракцією (депутатською групою) до складу спеціальної комісії, зобов’язаний повідомити депутатську фракцію (депутатську групу) і Верховну Раду України про неможливість брати участь у роботі спеціальної комісії за наявності зазначеної підстави.».
 
Враховано частково в редакції Комітету (пропозиція 640)   
    -649- Тимошенко Ю.В.
Власенко С.В.
Євтушок С.М.
Частину другу статті 23 після слів «пропорційного представництва депутатських фракцій» доповнити словами « (депутатських груп)».
 
Враховано    
    -650- Пташник В.Ю.
У частині 2 статті 23 проекту:
після слів «депутатських фракцій» доповнити словами « (депутатських груп)»;
доповнити новим абзацом такого змісту: «Право на представництво у складі спеціальної комісії має також група позафракційних народних депутатів у кількості, не меншій за кількісний склад найменшої депутатської групи.».
 
Відхилено    
    -651- Білозір О.В.
у частині сьомій статті 23 законопроекту слова «депутатськими фракціями» та слова «депутатська фракція» замінити словами «депутатськими фракціями (депутатськими групами)» та «депутатська фракція (депутатська група)» відповідно;
 
Враховано    
    -652- Левченко Ю.В.
Частину 2,3 статті 23 Законопроекту після слів «депутатських фракцій», «Депутатські фракції» доповнити словами «, депутатських груп, позафракційних народних депутатів у кількості, не меншій за кількісний склад найменшої депутатської групи, депутатської фракції», «, депутатські групи, позафракційні народні депутати у кількості, не меншій за кількісний склад найменшої депутатської групи, депутатської фракції «.
 
Враховано редакційно щодо доповнення законопроекту словами (депутатська група)   
    -653- Рябчин О.М.
Частину 2 ст. 23 після слів «депутатських фракцій» доповнити словами « (депутатських груп)».
 
Враховано    
    -654- Писаренко В.В.
Частину другу статті 23 викласти у новій редакції:
«2. Спеціальна комісія утворюється із числа народних депутатів України, які дали на це згоду. Кількісний склад спеціальної комісії формується з урахуванням принципу пропорційного представництва депутатських фракцій (депутатських груп).
Якщо депутатська фракція (депутатська група) не запропонувала у встановлений строк своїх представників до спеціальної комісії, то ця комісія створюється без участі представників цієї депутатської фракції (депутатської групи).
Позафракційні депутати можуть делегувати своїх представників до складу спеціальної комісії у кількості встановленій для депутатських фракцій (депутатських груп). Право подання таких пропозицій має група позафракційних народних депутатів у кількості, не меншій за кількісний склад найменшої депутатської групи за умови їх підписання більшістю від складу такої групи. Група позафракційних народних депутатів подає пропозиції до складу спеціальної комісії до Апарату Верховної Ради України, разом із:
1) підписним листом із особистими підписами усіх народних депутатів України, що увійшли до її складу;
2) рішенням групи про визначення з її складу уповноваженого представника.
Народний депутат України не може одночасно входити до складу різних груп позафракційних народних депутатів».
 
Відхилено Не узгоджується з положеннями Регламенту ВРУ та ЗУ «Про статтус народного депутата України»   
    -655- Сироїд О.І.
Березюк О.Р.
у частині другій статті 23 законопроекту слово «пропорційного» замінити словом «рівного»;
 
Відхилено Регламентом ВРУ передбачено пропорційне представництво депутатських фракцій (депутатських груп)   
189. 3. Депутатські фракції у Верховній Раді України вносять пропозиції щодо персонального складу спеціальної комісії в порядку, встановленому цим Законом та Законом України «Про Регламент Верховної Ради України».
 
-656- Мельник С.І.
частину третю статті 23 розділу ІV законопроекту після слів «Депутатські фракції» доповнити словами та знаками « (депутатські групи)»;
 
Враховано   3. Депутатські фракції (депутатські групи) вносять пропозиції щодо персонального складу спеціальної комісії в порядку, встановленому цим Законом та Регламентом Верховної Ради України.
 
    -657- Луценко І.С.
частину третю статті 23 законопроекту викласти в наступній редакції: «3. Пропозиції щодо кількісного та персонального складу спеціальної комісії подаються у письмовій формі депутатськими фракціями (групами) у п'ятиденний строк з дня направлення до них письмового звернення ініціатора (ініціаторів) утворення спеціальної комісії. У складі спеціальної комісії може бути представлено не менш як по одному народному депутату від кожної депутатської фракції (групи). Якщо депутатська фракція (група) не запропонувала у встановлений строк представників для роботи в спеціальній комісії, то комісія створюється без участі представників цієї депутатської фракції (групи).»
 
Відхилено недоцільно дублювати норми Регламенту ВР щодо формування персонального та кількісного складу тск   
    -658- Долженков О.В.
Частину третю статті 23 законопроекту після словосполучення «депутатські фракції» доповнити фразою « (депутатські групи)».
 
Враховано    
    -659- Семенуха Р.С.
Частини третю та четверту статті 23 законопроекту викласти в такій редакції: «3. Депутатські фракції (депутатські групи) у Верховній Раді України вносять пропозиції щодо кількісного та персонального складу спеціальної комісії в порядку, встановленому цим Законом та Регламентом Верховної Ради України.
4. Постанова Верховної Ради України про утворення спеціальної комісії має відповідати вимогам, передбаченим Регламентом Верховної Ради України.».
 
Відхилено Регламент ВР України не передбачає вимоги до законопроектів та проектів інших атків   
    -660- Тимошенко Ю.В.
Власенко С.В.
Євтушок С.М.
Частину третю статті 23 після слів «Депутатські фракції» доповнити словами « (депутатські групи)».
 
Враховано    
    -661- Пташник В.Ю.
У частині 3 статті 23 проекту: після слів «Депутатські фракції» доповнити словами « (депутатські групи) або групи позафракційних депутатів»; замінити слова «цим Законом та Законом України «Про Регламент Верховної Ради України» словами «частиною 5 статті 4 цього Закону».
 
Враховано частково щодо доповнення словосполученням «депутатські групи»   
    -662- Рябчин О.М.
Частину 3 ст. 23 після слів «депутатські фракції» доповнити словами « (депутатські групи»).
 
Враховано    
    -663- Сотник О.С.
частину третю викласти в такій редакції: «Чинність цього Закону не поширюється на тимчасові слідчі комісії Верховної Ради України, утворені до набрання чинності цим Законом, крім положень частин, крім положень частини тринадцятої статті 3 та частини другої статті 8 цього Закону.».
 
Відхилено Не стосується предмета регулювання статті 23 законопроекту   
    -664- Писаренко В.В.
Частину третю статті 23 викласти у новій редакції:
3. Депутатські фракції (депутатські групи) у Верховній Раді України вносять пропозиції щодо персонального складу спеціальної комісії в порядку, встановленому цим Законом та Регламентом Верховної Ради України.
 
Враховано часктово щодо доповнення словосполученням «депутатські групи»   
190. 4. Постанова Верховної Ради України про утворення спеціальної комісії має відповідати вимогам, передбаченим частиною четвертою статті 4 цього Закону для утворення слідчої комісії.
 
-665- Сольвар Р.М.
Частину четверту статті 23 законопроекту викласти у такій редакції: «4. Постанова Верховної Ради України про утворення спеціальної комісії має відповідати вимогам, для утворення спеціальної комісії, визначеним статтею 89 Конституції України.»
 
Відхилено Регламент ВР України не передбачає вимоги до законопроектів та проектів інших атків  4. Постанова Верховної Ради України про утворення спеціальної комісії має відповідати вимогам, передбаченим частиною п’ятою статті 4 цього Закону для утворення слідчої комісії.
 
    -666- Шинькович А.В.
Частину четверту статті 23 законопроекту викласти у наступній редакції: «4. Постанова Верховної Ради України про утворення спеціальної комісії має містити відомості, аналогічні відомостям, передбаченим частиною четвертою статті 4 цього Закону для утворення слідчої комісії (з урахуванням відповідних особливостей).».
 
Відхилено Залишити в редакції першого читання   
    -667- Луценко І.С.
частину четверту статті 23 законопроекту викласти в наступній редакції: «4. Про утворення тимчасової спеціальної комісії Верховна Рада приймає постанову, в якій визначає:
1) назву тимчасової спеціальної комісії;
2) мету, завдання і коло питань, для підготовки і попереднього розгляду яких утворюється тимчасова спеціальна комісія;
3) кількісний і персональний склад тимчасової спеціальної комісії, голову тимчасової спеціальної комісії та заступника голови;
4) термін діяльності тимчасової спеціальної комісії (на заздалегідь визначений час або на час виконання відповідної роботи);
5) термін звіту тимчасової спеціальної комісії про виконану роботу, який не перевищує шести місяців з дня її утворення;
6) заходи щодо кадрового, матеріально-технічного, інформаційного, організаційного забезпечення роботи тимчасової спеціальної комісії.»
 
Відхилено Передбачено в статті 4 законопроекту, недоцільно повторювати норми законопроекту   
    -668- Сироїд О.І.
Березюк О.Р.
у частині четвертій статті 23 законопроекту слова «частиною четвертою статті 4 цього Закону для утворення слідчої комісії» замінити словами «Законом України "Про Регламент Верховної Ради України"«.
 
Відхилено    
    -669- Каплін С.М.
статтю 23 доповнити частиною п'ятою такого змісту: «5. Голова, заступник голови і секретар спеціальної комісії не можуть належати до однієї депутатської фракції (депутатської групи) у Верховній Раді України. Народний депутат України може бути обраний членом лише однієї спеціальної комісії.»;
 
Відхилено Передбачено ст. 85 Регламенту ВРУ та ст. 14 ЗУ «Про статус народного депутата України»   
191. Стаття 24. Повноваження та порядок діяльності спеціальної комісії
 
   Стаття 32. Повноваження та порядок діяльності спеціальної комісії
 
192. 1. Спеціальна комісія здійснює повноваження головного комітету, передбачені Законом України «Про Регламент Верховної Ради України», з питання, для підготовки якого її утворено.
 
-670- Білозір О.В.
у частині першій статті 24 законопроекту слова «Законом України «Про Регламент Верховної Ради України» замінити словами «Регламентом Верховної Ради України, який затверджений Законом України «Про Регламент Верховної Ради України» від 10 лютого 2010 року № 1861-VІ»;
 
Враховано з редакційною правкою Комітету  1. Спеціальна комісія здійснює повноваження головного комітету, передбачені Регламентом Верховної Ради України, з питання, для підготовки якого її утворено.
 
193. 2. Спеціальна комісія здійснює свою діяльність відповідно до вимог цього Закону, Закону України "Про комітети Верховної Ради України".
 
-671- Крулько І.І.
Частину другу статті 24 законопроекту доповнити та викласти в наступній редакції: «Спеціальна комісія здійснює свою діяльність відповідно до вимог цього Закону, Закону України «Про Регламент Верховної Ради України», Закону України «Про комітети Верховної Ради України»
 
Відхилено   2. Спеціальна комісія здійснює свою діяльність відповідно до вимог цього Закону, Закону України "Про комітети Верховної Ради України".
 
194. Розділ V. СЕКРЕТАРІАТИ СЛІДЧИХ КОМІСІЙ І СПЕЦІАЛЬНИХ КОМІСІЙ ВЕРХОВНОЇ РАДИ УКРАЇНИ, ЇХ ФІНАНСОВЕ ТА МАТЕРІАЛЬНО-ТЕХНІЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ
 
-672- Пинзеник П.В.
Арешонков В.Ю.
Купрієнко О.В.
Лубінець Д.В.
Войцеховська С.М.
Кишкар П.М.
Папієв М.М.
Бондар В.В.
Данілін В.Ю.
Шахов С.В.
Назву розділу V викласти у такій редакції: «СЕКРЕТАРІАТИ СЛІДЧИХ КОМІСІЙ, СПЕЦІАЛЬНОЇ СЛІДЧОЇ КОМІСІЇ І СПЕЦІАЛЬНИХ КОМІСІЙ ВЕРХОВНОЇ РАДИ УКРАЇНИ, ЇХ ФІНАНСОВЕ ТА МАТЕРІАЛЬНО-ТЕХНІЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ»
 
Враховано   Розділ VІ. СЕКРЕТАРІАТИ СЛІДЧИХ КОМІСІЙ, СПЕЦІАЛЬНОЇ СЛІДЧОЇ КОМІСІЇ І СПЕЦІАЛЬНИХ КОМІСІЙ ВЕРХОВНОЇ РАДИ УКРАЇНИ, ЇХ ФІНАНСОВЕ ТА МАТЕРІАЛЬНО-ТЕХНІЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ
 
    -673- Луценко І.С.
назву Розділу V законопроекту викласти у наступній редакції: «Розділ V. Секретаріати слідчих і спеціальних комісій Верховної Ради України».
 
Відхилено    
    -674- Долженков О.В.
Назву Розділу VІ законопроекту після словосполучення «СЛІДЧИХ КОМІСІЙ» доповнити фразою «, СПЕЦІАЛЬНОЇ СЛІДЧОЇ КОМІСІЇ».
 
Враховано    
    -675- Тимошенко Ю.В.
Власенко С.В.
Євтушок С.М.
Назву Розділу V законопроекту викласти у такій редакції: «СЕКРЕТАРІАТИ СЛІДЧИХ КОМІСІЙ, СПЕЦІАЛЬНОЇ СЛІДЧОЇ КОМІСІЇ І СПЕЦІАЛЬНИХ КОМІСІЙ ВЕРХОВНОЇ РАДИ УКРАЇНИ, ЇХ ФІНАНСОВЕ ТА МАТЕРІАЛЬНО-ТЕХНІЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ»
 
Враховано    
    -676- Каплін С.М.
в назві розділу V слова «СЛІДЧИХ КОМІСІЙ І СПЕЦІАЛЬНИХ КОМІСІЙ ВЕРХОВНОЇ РАДИ УКРАЇНИ» замінити словами «СЛІДЧИХ КОМІСІЙ, СПЕЦІАЛЬНИХ КОМІСІЙ І СПЕЦІАЛЬНОЇ СЛІДЧОЇ КОМІСІЇ»;
 
Враховано частково в редакції Комітету (пропозиція 672)   
195. Стаття 25. Правовий статус секретаріатів слідчих комісій і спеціальних комісій
 
-677- Пинзеник П.В.
Арешонков В.Ю.
Купрієнко О.В.
Лубінець Д.В.
Войцеховська С.М.
Кишкар П.М.
Папієв М.М.
Бондар В.В.
Данілін В.Ю.
Шахов С.В.
Статтю 25 законопроекту викласти у такій редакції: «Стаття 33. Правовий статус секретаріатів слідчих комісій, спеціальної слідчої комісії і спеціальних комісій
1. Для забезпечення належних умов роботи слідчої комісії, спеціальної слідчої комісії і спеціальної комісії утворюється її секретаріат, до якого входять працівники Апарату Верховної Ради України та/або залучені фахівці за строковим трудовим договором у кількості не більше двох осіб.
2. Пропозиції щодо чисельності і персонального складу секретаріату слідчої комісії, спеціальної слідчої комісії і спеціальної комісії розглядаються на її першому засіданні і подаються Голові Верховної Ради України. Пропозиції щодо зміни чисельності чи персонального складу секретаріату слідчої комісії, спеціальної слідчої комісії чи спеціальної комісії у разі необхідності розглядаються на наступних засіданнях такої комісії.
3. Секретаріат слідчої комісії, спеціальної слідчої комісії, спеціальної комісії здійснює організаційно-інформаційне, консультативно-правове, методичне забезпечення, ведення діловодства відповідної комісії.
4. Прийом на роботу та звільнення працівників секретаріатів слідчої комісії, спеціальної слідчої комісії і спеціальної комісії із числа фахівців, які не є працівниками Апарату Верховної Ради України, здійснюються за строковим трудовим договором, який укладається керівником Апарату Верховної Ради України за пропозицією голови відповідної слідчої комісії, спеціальної слідчої комісії, спеціальної комісії.
5. Оплата праці працівників секретаріатів слідчої комісії, спеціальної слідчої комісії і спеціальної комісії, у тому числі преміювання, проводиться в межах кошторису видатків, передбачених на здійснення повноважень Верховної Ради України, в порядку та розмірах, встановлених для працівників секретаріатів комітетів Верховної Ради України.»
 
Враховано   Стаття 33. Правовий статус секретаріатів слідчих комісій, спеціальної слідчої комісії і спеціальних комісій
 
    -678- Долженков О.В.
Назву статті 33 законопроекту після словосполучення «слідчих комісій» доповнити фразою «, спеціальної слідчої комісії».
 
Враховано    
    -679- Тимошенко Ю.В.
Власенко С.В.
Євтушок С.М.
Назву статті 25 законопроекту після слів «секретаріатів слідчих комісій» доповнити словами «спеціальної слідчої комісії».
 
Враховано    
    -680- Каплін С.М.
в назві статті 25 слова «слідчих комісій і спеціальних комісій» замінити словами «слідчих комісій, спеціальних комісій і спеціальної слідчої комісії»;
 
Враховано в іншій послідовності (пропозиція 677)   
196. 1. Для забезпечення належних умов роботи слідчої комісії і спеціальної комісії утворюється її секретаріат, до якого входять працівники Апарату Верховної Ради України та/або залучені фахівці за строковим трудовим договором у кількості не більше двох осіб.
 
-681- Недава О.А.
У частині першій статті 25 законопроекту слова: «у кількості не більше двох осіб» – вилучити.
 
Враховано   1. Для забезпечення належних умов роботи слідчої комісії, спеціальної слідчої комісії, спеціальної комісії утворюється її секретаріат, з числа працівників Апарату Верховної Ради України та/або залучених фахівців, з якими укладається строковий трудовий договір.
 
    -682- Долженков О.В.
Частину першу статті 33 законопроекту після словосполучення «слідчої комісії» доповнити фразою «, спеціальної слідчої комісії».
 
Враховано    
    -683- Тимошенко Ю.В.
Власенко С.В.
Євтушок С.М.
Частину першу статті 25 законопроекту після слів «умов роботи слідчої комісії» доповнити словами «спеціальної слідчої комісії».
 
Враховано    
    -684- Каплін С.М.
в частині першій статті 25 слова «слідчої комісії і спеціальної комісії» замінити словами «слідчої комісії, спеціальної комісії, спеціальної слідчої комісії»;
 
Враховано в іншій послідовності   
197. 2. Пропозиції щодо чисельності і персонального складу секретаріату слідчої комісії і спеціальної комісії розглядаються на її першому засіданні і подаються Голові Верховної Ради України. Пропозиції щодо зміни чисельності чи персонального складу секретаріату слідчої комісії чи спеціальної комісії у разі необхідності розглядаються на наступних засіданнях такої комісії.
 
-685- Долженков О.В.
Частину другу статті 33 законопроекту по всьому тексту після словосполучення «слідчої комісії» доповнити фразою «, спеціальної слідчої комісії».
 
Враховано   2. Пропозиції щодо чисельності і персонального складу секретаріату слідчої комісії, спеціальної слідчої комісії, спеціальної комісії розглядаються на першому засіданні такої комісії і подаються Голові Верховної Ради України. Пропозиції щодо зміни чисельності чи персонального складу секретаріату слідчої комісії, спеціальної слідчої комісії, спеціальної комісії у разі необхідності розглядаються на наступних засіданнях такої комісії.
 
    -686- Тимошенко Ю.В.
Власенко С.В.
Євтушок С.М.
Перше речення частини другої статті 25 законопроекту після слів «персонального складу секретаріату слідчої комісії» доповнити словами «спеціальної слідчої комісії».
 
Враховано    
    -687- Тимошенко Ю.В.
Власенко С.В.
Євтушок С.М.
Друге речення частини другої статті 25 законопроекту після слів «персонального складу секретаріату слідчої комісії» доповнити словами «спеціальної слідчої комісії».
 
Враховано    
    -688- Каплін С.М.
в частині другій статті 25 слова «слідчої комісії і спеціальної комісії» замінити словами «слідчої комісії, спеціальної комісії, спеціальної слідчої комісії», а слова «слідчої комісії чи спеціальної комісії» словами – «відповідної комісії»;
 
Враховано частково в редакції Комітету (пропозиція 677)   
198. 3. Секретаріат слідчої комісії, спеціальної комісії здійснює організаційно-інформаційне, консультативно-правове, методичне забезпечення, ведення діловодства відповідної комісії.
 
-689- Долженков О.В.
Частину третю статті 33 законопроекту після словосполучення «слідчої комісії» доповнити фразою «, спеціальної слідчої комісії».
 
Враховано   3. Секретаріат слідчої комісії, спеціальної слідчої комісії, спеціальної комісії здійснює організаційно-інформаційне, консультативно-правове, методичне забезпечення, ведення діловодства відповідної комісії.
 
    -690- Тимошенко Ю.В.
Власенко С.В.
Євтушок С.М.
Частину третю статті 25 законопроекту після слів «Секретаріат слідчої комісії» доповнити словами «спеціальної слідчої комісії».
 
Враховано    
    -691- Буглак Ю.О.
Частину третю статті 25 після слів «слідчої комісії» доповнити слова «спеціальної слідчої комісії і».
 
Враховано    
    -692- Каплін С.М.
частину третю статті 25 викласти в такій редакції: «3. Секретаріат слідчої комісії, спеціальної комісії і спеціальної слідчої комісії здійснює організаційно-інформаційне, консультативно-правове, методичне забезпечення, ведення діловодства відповідної комісії.»;
 
Враховано частково в редакції Комітету (пропопзиція 677)   
199. 4. Прийом на роботу та звільнення працівників секретаріатів слідчої комісії і спеціальної комісії із числа фахівців, які не є працівниками Апарату Верховної Ради України, здійснюються за строковим трудовим договором, який укладається керівником Апарату Верховної Ради України за пропозицією голови відповідної слідчої комісії, спеціальної комісії.
 
-693- Долженков О.В.
Частину четверту статті 33 законопроекту по всьому тексту після словосполучення «слідчої комісії» доповнити фразою «, спеціальної слідчої комісії».
 
Враховано   4. Прийняття на роботу та звільнення працівників секретаріатів слідчої комісії, спеціальної слідчої комісії, спеціальної комісії з числа фахівців, які не є працівниками Апарату Верховної Ради України, здійснюються згідно із строковим трудовим договором, який укладається керівником Апарату Верховної Ради України за пропозицією голови відповідної комісії.
 
    -694- Тимошенко Ю.В.
Власенко С.В.
Євтушок С.М.
Частину четверту статті 25 законопроекту після слів «працівників секретаріатів слідчої комісії» доповнити словами «спеціальної слідчої комісії», після слів «голови відповідної слідчої комісії» доповнити словами «спеціальної слідчої комісії»
 
Враховано    
    -695- Каплін С.М.
частину четверту статті 25 викласти в такій редакції: «4. Прийом на роботу та звільнення працівників секретаріатів слідчої комісії, спеціальної комісії і спеціальної слідчої комісії із числа фахівців, які не є працівниками Апарату Верховної Ради України, здійснюються за строковим трудовим договором, який укладається керівником Апарату Верховної Ради України за пропозицією голови відповідної комісії.»;
 
Враховано частково в редакції Комітету (пропозиція 677)   
200. 5. Оплата праці працівників секретаріатів слідчої комісії і спеціальної комісії, у тому числі преміювання, проводиться в межах кошторису видатків, передбачених на здійснення повноважень Верховної Ради України, в порядку та розмірах, встановлених для працівників секретаріатів комітетів Верховної Ради України.
 
-696- Долженков О.В.
Частину п’яту статті 33 законопроекту після словосполучення «слідчої комісії» доповнити фразою «, спеціальної слідчої комісії».
 
Враховано   5. Оплата праці працівників секретаріатів слідчої комісії, спеціальної слідчої комісії, спеціальної комісії, у тому числі преміювання, проводиться в межах кошторису видатків, передбачених на здійснення повноважень Верховної Ради України, у порядку та розмірах, встановлених для працівників секретаріатів комітетів Верховної Ради України.
 
    -697- Тимошенко Ю.В.
Власенко С.В.
Євтушок С.М.
Частину п’яту статті 25 законопроекту після слів «працівників секретаріатів слідчої комісії» доповнити словами «спеціальної слідчої комісії».
 
Враховано    
    -698- Каплін С.М.
в частині п’ятій статті 25 слова «слідчої комісії і спеціальної комісії» замінити словами «слідчої комісії, спеціальної комісії і спеціальної слідчої комісії»;
 
Враховано в іншій послідовності   
201. Стаття 26. Порядок залучення фахівців для роботи в слідчих комісіях і спеціальних комісіях
 
-699- Пинзеник П.В.
Арешонков В.Ю.
Купрієнко О.В.
Лубінець Д.В.
Войцеховська С.М.
Кишкар П.М.
Папієв М.М.
Бондар В.В.
Данілін В.Ю.
Шахов С.В.
Статтю 26 законопроекту викласти у такій редакції: «Стаття 34. Порядок залучення фахівців для роботи в слідчих комісіях, спеціальній слідчій комісії і спеціальних комісіях
1. Пропозиції щодо залучення фахівців для роботи в слідчій комісії, спеціальній слідчій комісії і спеціальній комісії розглядаються на засіданні відповідної комісії, про що приймається рішення.
2. Залучення для роботи в слідчій комісії, спеціальній слідчій комісії і спеціальній комісії фахівців відбувається за згодою керівників державних органів, органів місцевого самоврядування, керівників (або посадових осіб, що виконують їх обов'язки) підприємств, установ, організацій.
3. Залучення для роботи в слідчій комісії, спеціальній слідчій комісії іноземців та осіб без громадянства не допускається.
 
Враховано   Стаття 34. Порядок залучення фахівців для роботи в слідчих комісіях, спеціальній слідчій комісії і спеціальних комісіях
 
    -700- Долженков О.В.
Назву статті 34 законопроекту після словосполучення «слідчих комісій» доповнити фразою «, спеціальній слідчій комісії».
 
Враховано    
    -701- Тимошенко Ю.В.
Власенко С.В.
Євтушок С.М.
Назву статті 26 законопроекту після слів «слідчих комісій» доповнити словами «спеціальній слідчій комісії».
 
Враховано    
    -702- Каплін С.М.
в назві статті 26 слова «слідчих комісіях і спеціальних комісіях» замінити словами «слідчих комісіях, спеціальних комісіях і спеціальних слідчих комісіях»;
 
Враховано частково в редакції Комітету (пропозиція 699)   
202. 1. Пропозиції щодо залучення фахівців для роботи в слідчій комісії і спеціальній комісії розглядаються на засіданні відповідної комісії, про що приймається рішення.
 
-703- Долженков О.В.
Частину першу статті 34 законопроекту після словосполучення «слідчій комісії» доповнити фразою «, спеціальній слідчій комісії».
 
Враховано чстково в редакції Комітету (пропозиція 699)  1. Пропозиції щодо залучення фахівців для роботи в слідчій комісії, спеціальній слідчій комісії і спеціальній комісії розглядаються на засіданні відповідної комісії, про що приймається рішення.
 
    -704- Тимошенко Ю.В.
Власенко С.В.
Євтушок С.М.
Частину першу статті 26 законопроекту після слів «роботи в слідчій комісії» доповнити словами «спеціальній слідчій комісії».
 
Враховано    
    -705- Каплін С.М.
в частині першій статті 26 слова «слідчій комісії і спеціальній комісії» замінити словами «слідчій комісії, спеціальній комісії і спеціальній слідчій комісії»;
 
Враховано частково в редакції Комітету (пропозиція 699)   
203. 2. Залучення для роботи в слідчій комісії і спеціальній комісії фахівців відбувається за згодою керівників державних органів, органів місцевого самоврядування, керівників (або посадових осіб, що виконують їх обов'язки) підприємств, установ, організацій.
 
-706- Долженков О.В.
Частину другу статті 34 законопроекту після словосполучення «слідчій комісії» доповнити фразою «, спеціальній слідчій комісії».
 
Враховано   2. Залучення для роботи в слідчій комісії, спеціальній слідчій комісії і спеціальній комісії фахівців відбувається за згодою керівників державних органів, органів місцевого самоврядування, керівників (або посадових осіб, що виконують їх обов'язки) підприємств, установ, організацій.
 
    -707- Тимошенко Ю.В.
Власенко С.В.
Євтушок С.М.
Частину другу статті 26 законопроекту після слів «роботи в слідчій комісії» доповнити словами «спеціальній слідчій комісії».
 
Враховано    
    -708- Каплін С.М.
в частині другій статті 26 слова «слідчій комісії і спеціальній комісії» замінити словами «слідчій комісії, спеціальній комісії і спеціальній слідчій комісії»;
 
Враховано частково в редакції Комітету (пропозиція 699)   
204. 3. Залучення для роботи в слідчій комісії іноземців та осіб без громадянства не допускається.
 
-709- Долженков О.В.
Частину третю статті 34 законопроекту після словосполучення «слідчій комісії» доповнити фразою «, спеціальній слідчій комісії».
 
Враховано частково в редакції Комітету (пропозиція 699)  3. Залучення для роботи в слідчій комісії, спеціальній слідчій комісії іноземців та осіб без громадянства не допускається.
 
    -710- Тимошенко Ю.В.
Власенко С.В.
Євтушок С.М.
Частину третю статті 26 законопроекту після слів «слідчій комісії» доповнити словами «спеціальній слідчій комісії».
 
Враховано    
    -711- Каплін С.М.
в частині третій статті 26 слова «слідчій комісії» замінити словами «слідчій комісії, спеціальній комісії і спеціальній слідчій комісії»;
 
Враховано частково (пропозиція 699)   
205. Стаття 27. Гарантії захисту трудових прав осіб, залучених для роботи в слідчих комісіях і спеціальних комісіях
 
-712- Пинзеник П.В.
Арешонков В.Ю.
Купрієнко О.В.
Лубінець Д.В.
Войцеховська С.М.
Кишкар П.М.
Папієв М.М.
Бондар В.В.
Данілін В.Ю.
Шахов С.В.
Статтю 27 законопроекту викласти у такій редакції: «Стаття 35. Гарантії захисту трудових прав осіб, залучених для роботи в слідчих комісіях, спеціальній слідчій комісії і спеціальних комісіях
1. Штатні працівники секретаріату слідчих комісій, спеціальної слідчої комісії і спеціальних комісій та фахівці, які залучаються або відряджаються для роботи до цих комісій, звільняються від виконання інших службових обов'язків на цей період. За ними зберігаються попередня робота (посада), а також заробітна плата за основним місцем роботи, включаючи встановлені раніше надбавки та доплати.»
 
Враховано   Стаття 35. Гарантії захисту трудових прав осіб, залучених для роботи в слідчих комісіях, спеціальній слідчій комісії і спеціальних комісіях
 
    -713- Долженков О.В.
Назву статті 35 законопроекту після словосполучення «слідчих комісій» доповнити фразою «, спеціальній слідчій комісії».
 
Враховано    
    -714- Тимошенко Ю.В.
Власенко С.В.
Євтушок С.М.
Назву статті 27 законопроекту після слів «роботи в слідчих комісіях» доповнити словами «спеціальній слідчій комісії».
 
Враховано    
    -715- Каплін С.М.
в назві статті 27 слова «слідчих комісій і спеціальних комісій» замінити словами «слідчих комісій, спеціальних комісій і спеціальній слідчій комісії»;
 
Враховано частково в редакції Комітету (пропозиція 712)   
206. 1. Штатні працівники секретаріату слідчих комісій і спеціальних комісій та фахівці, які залучаються або відряджаються для роботи до цих комісій, звільняються від виконання інших службових обов'язків на цей період. За ними зберігаються попередня робота (посада), а також заробітна плата за основним місцем роботи, включаючи встановлені раніше надбавки та доплати.
 
-716- Долженков О.В.
Частину першу статті 35 законопроекту після словосполучення «слідчих комісій» доповнити фразою «, спеціальної слідчої комісії».
 
Враховано   1. Штатні працівники секретаріату слідчих комісій, спеціальної слідчої комісії і спеціальних комісій та фахівці, які залучаються або відряджаються для роботи до цих комісій, звільняються від виконання інших службових обов'язків на час роботи комісії. За ними зберігаються попередня робота (посада), а також заробітна плата за основним місцем роботи, включаючи встановлені раніше надбавки та доплати.
 
    -717- Мельник С.І.
частину першу статті 27 розділу V законопроекту викласти у такій редакції: «1. Працівники секретаріату слідчих комісій і спеціальних комісій, які є працівниками Апарату Верховної Ради України, та фахівці державних органів, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій, які залучаються або відряджаються для роботи до цих комісій, звільняються від виконання інших службових обов'язків на цей період. За ними зберігаються попередня робота (посада), а також заробітна плата за основним місцем роботи, включаючи встановлені раніше надбавки та доплати.»;
 
Враховано частково в частині першій статті 35   
    -718- Тимошенко Ю.В.
Власенко С.В.
Євтушок С.М.
Частину першу статті 27 законопроекту після слів «працівники секретаріату слідчих комісій» доповнити словами «спеціальної слідчої комісії».
 
Враховано    
    -719- Каплін С.М.
частину першу статті 27 викласти в такій редакції: «1. Штатні працівники секретаріату слідчих комісій, спеціальних комісій, спеціальної слідчої комісії та фахівці, які залучаються або відряджаються для роботи до цих комісій, звільняються від виконання інших службових обов'язків на цей період. За ними зберігаються попередня робота (посада), а також заробітна плата за основним місцем роботи, включаючи встановлені раніше надбавки та доплати.»;
 
Враховано частково в редакції Комітету (пропозиція 712)   
207. Стаття 28. Фінансове та матеріально-технічне забезпечення слідчих комісій і спеціальних комісій
 
-720- Пинзеник П.В.
Арешонков В.Ю.
Купрієнко О.В.
Лубінець Д.В.
Войцеховська С.М.
Кишкар П.М.
Папієв М.М.
Бондар В.В.
Данілін В.Ю.
Шахов С.В.
Статтю 28 законопроекту викласти у такій редакції: «Стаття 36. Фінансове та матеріально-технічне забезпечення слідчих комісій, спеціальної слідчої комісії і спеціальних комісій
1. Фінансове забезпечення діяльності слідчих комісій, спеціальної слідчої комісії і спеціальних комісій та виділення для їх роботи службових приміщень, засобів діловодства, зв'язку й транспорту здійснюються Апаратом Верховної Ради України у межах кошторису видатків, передбачених на здійснення повноважень Верховної Ради України.»
 
Враховано   Стаття 36. Фінансове та матеріально-технічне забезпечення слідчих комісій, спеціальної слідчої комісії і спеціальних комісій
 
    -721- Долженков О.В.
Назву статті 36 законопроекту після словосполучення «слідчих комісій» доповнити фразою «, спеціальної слідчої комісії».
 
Враховано    
    -722- Тимошенко Ю.В.
Власенко С.В.
Євтушок С.М.
Назву статті 28 законопроекту після слів «слідчих комісій» доповнити словами «спеціальної слідчої комісії».
 
Враховано    
    -723- Каплін С.М.
назву статті 28 викласти в такій редакції: «Стаття 28. Фінансове та матеріально-технічне забезпечення слідчих комісій, спеціальних комісій і спеціальної слідчої комісії»;
 
Враховано частково в редакції Комітету (пропозиція 720)   
208. 1. Фінансове забезпечення діяльності слідчих комісій і спеціальних комісій та виділення для їх роботи службових приміщень, засобів діловодства, зв'язку й транспорту здійснюються Апаратом Верховної Ради України у межах кошторису видатків, передбачених на здійснення повноважень Верховної Ради України.
 
-724- Долженков О.В.
Частину першу статті 36 законопроекту після словосполучення «слідчих комісій» доповнити фразою «, спеціальної слідчої комісії».
 
Враховано   1. Фінансове забезпечення діяльності слідчих комісій, спеціальної слідчої комісії і спеціальних комісій та виділення для їх роботи службових приміщень, засобів діловодства, зв'язку і транспорту здійснюються Апаратом Верховної Ради України у межах кошторису видатків, передбачених на здійснення повноважень Верховної Ради України.
 
    -725- Тимошенко Ю.В.
Власенко С.В.
Євтушок С.М.
Частину першу статті 28 законопроекту після слів «забезпечення діяльності слідчих комісій» доповнити словами «спеціальної слідчої комісії».
 
Враховано    
    -726- Каплін С.М.
частину першу статті 28 викласти в такій редакції: «1. Фінансове забезпечення діяльності слідчих комісій, спеціальних комісій і спеціальної слідчої комісії та виділення для їх роботи службових приміщень, засобів діловодства, зв'язку й транспорту здійснюються Апаратом Верховної Ради України у межах кошторису видатків, передбачених на здійснення повноважень Верховної Ради України.»;
 
Враховано в редакції Комітету (назви комісій в інший послідовності)   
209. Розділ VІ. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗА НЕВИКОНАННЯ ВИМОГ ЦЬОГО ЗАКОНУ
 
-727- Гуляєв В.О.
Законопроект доповнити статтею 30 наступного змісту: «Стаття 30. Оскарження рішень та дій тимчасової слідчої комісії і тимчасової спеціальної комісії Верховної Ради України або її членів та відшкодування шкоди, завданої їх незаконними рішеннями та діями
1. Дії тимчасової слідчої комісії і тимчасової спеціальної комісії або її членів оскаржуються о суду в установленому законом порядку.
2. Матеріальна та моральна шкода, завдана незаконними діями тимчасової слідчої комісії і тимчасової спеціальної комісії або її членів, підлягає відшкодуванню в установленому законом порядку.»
 
Відхилено Оскільки рішення тск не є вирішальними для органів, які здійснюють кримінальне провадження, а дії тск, її членів врегульовуються законом  Розділ VІІ. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗА НЕВИКОНАННЯ ВИМОГ ЦЬОГО ЗАКОНУ
 
210. Стаття 29. Відповідальність за невиконання вимог цього Закону
 
-728- Лапін І.О.
Статтю 29 викласти у такій редакції: «Стаття 29. Відповідальність за невиконання вимог цього Закону
1. Посадові особи, службові особи державних органів, органів місцевого самоврядування, керівники (або посадові особи, що виконують їх обов'язки) підприємств, установ, організацій, об'єднань громадян та окремі громадяни за порушення вимог цього Закону несуть адміністративну чи кримінальну відповідальність згідно із законом.
2. Голова слідчої комісії, заступник голови слідчої комісії, секретар та члени слідчої комісії, несуть відповідальність згідно із законом за розголошення інформації з обмеженим доступом, у тому числі таємної чи іншої охоронюваної законом інформації, яка стала їм відомою у зв'язку з роботою слідчої комісії.»
 
Враховано частково (крім пропозиції щодо виключення таких слів « (крім Президента України та захисника (захисників) його прав)»; слова «об’єднання громадян» замінено на слова «громадські об’єднання»  Стаття 37. Відповідальність за невиконання вимог цього Закону
 
211. 1. Посадові особи (крім Президента України та захисника (захисників) його прав), службові особи державних органів, органів місцевого самоврядування, керівники (або посадові особи, що виконують їх обов'язки) підприємств, установ, організацій, об'єднань громадян та окремі громадяни за порушення вимог цього Закону несуть адміністративну чи кримінальну відповідальність згідно із законом.
 
-729- Луценко І.С.
у частині першій статті 29 законопроекту слова «чи кримінальну» виключити.
 
Відхилено передбачено КПК (ст. 385, 386)  1. Посадові особи (крім Президента України та захисника (захисників) його прав), службові особи державних органів, органів місцевого самоврядування, керівники (або посадові особи, що виконують їх обов'язки) підприємств, установ, організацій, громадських об’єдань та окремі громадяни за порушення вимог цього Закону несуть адміністративну чи кримінальну відповідальність згідно із законом.
 
    -730- Каплін С.М.
частину першу статті 29 викласти в такій редакції: «1. Посадові особи (крім Президента України та захисника (захисників) його прав), службові особи державних органів, органів місцевого самоврядування, керівники (або посадові особи, що виконують їх обов'язки) підприємств, установ, організацій, об'єднань громадян та окремі громадяни за порушення вимог цього Закону несуть адміністративну відповідальність згідно із законом.»;
 
Відхилено кримінальна відповідальність передбачено КПК (ст. 385, 386)   
212. 2. За відмову особи, запрошеної слідчою комісією, спеціальною слідчою комісією, від давання показань як свідок або за відмову експерта чи перекладача без поважних причин від виконання покладених на них обов'язків експерта чи перекладача під час проведення розслідування слідчою комісією, спеціальною слідчою комісією, а також за надання завідомо неправдивих показань, завідомо неправдивого висновку експерта, завідомо неправильного перекладу, зробленого перекладачем, винні особи несуть відповідальність згідно із законом.
 
-731- Луценко І.С.
Частину другу статті 29 законопроекту викласти в такій редакції: «2. За відмову особи, запрошеної слідчою комісією, спеціальною слідчою комісією, від надання пояснень або за відмову експерта чи перекладача без поважних причин від виконання покладених на них обов'язків експерта чи перекладача під час проведення розслідування слідчою комісією, спеціальною слідчою комісією, а також за надання завідомо неправдивих пояснень, завідомо неправдивого висновку експерта, завідомо неправильного перекладу, зробленого перекладачем, винні особи несуть адміністративну відповідальність згідно із законом.».
 
Відхилено алишити в редакції першого читання законопроекту  2. За відмову особи, запрошеної слідчою комісією, спеціальною слідчою комісією, від давання показань як свідок або за відмову експерта чи перекладача без поважних причин від виконання покладених на них обов'язків експерта чи перекладача під час проведення розслідування слідчою комісією, спеціальною слідчою комісією, а також за надання завідомо неправдивих показань, завідомо неправдивого висновку експерта, завідомо неправильного перекладу, зробленого перекладачем, винні особи несуть відповідальність згідно із законом.
 
    -732- Каплін С.М.
частину другу статті 29 викласти в такій редакції: «2. За відмову особи, запрошеної слідчою комісією, спеціальною комісією, спеціальною слідчою комісією, від давання показань як свідок або за відмову експерта чи перекладача без поважних причин від виконання покладених на них обов'язків експерта чи перекладача під час проведення розслідування відповідною комісією, а також за надання завідомо неправдивих показань, завідомо неправдивого висновку експерта, завідомо неправильного перекладу, зробленого перекладачем, винні особи несуть відповідальність згідно із законом.»;
 
Відхилено алишити в редакції першого читання законопроекту   
213. 3. Голова слідчої комісії, заступник голови слідчої комісії, секретар та члени слідчої комісії, несуть відповідальність згідно із законом за поширення інформації з обмеженим доступом, у тому числі таємної чи іншої охоронюваної законом інформації, яка стала їм відомою у зв'язку з роботою слідчої комісії.
 
-733- Пинзеник П.В.
Арешонков В.Ю.
Купрієнко О.В.
Лубінець Д.В.
Войцеховська С.М.
Кишкар П.М.
Папієв М.М.
Бондар В.В.
Данілін В.Ю.
Шахов С.В.
Частину третю статті 29 законопроекту викласти у такій редакції: «3. Голова слідчої комісії, спеціальної слідчої комісії, заступник голови слідчої комісії, спеціальної слідчої комісії, секретар та члени слідчої комісії, спеціальної слідчої комісії несуть відповідальність згідно із законом за поширення інформації з обмеженим доступом, у тому числі таємної чи іншої охоронюваної законом інформації, яка стала їм відомою у зв'язку з роботою слідчої комісії, спеціальної слідчої комісії.».
 
Враховано   3. Голова слідчої комісії, спеціальної слідчої комісії, заступник голови слідчої комісії, спеціальної слідчої комісії, секретар та члени слідчої комісії, спеціальної слідчої комісії, а також працівники секретаріатів таких комісій, які мають право допуску до інформації з обмеженим доступом, несуть відповідальність згідно із законом за поширення інформації з обмеженим доступом, у тому числі таємної чи іншої охоронюваної законом інформації, яка стала їм відомою у зв'язку з роботою слідчої комісії, спеціальної слідчої комісії.
 
    -734- Недава О.А.
У частині третій статті 29 законопроекту додати слова: «а також працівники секретаріату таких комісій, які мають право допуску до інформації з обмеженим доступом» – і далі за текстом.
 
Враховано    
    -735- Долженков О.В.
Частину третю статті 37 законопроекту по всьому тексту після словосполучення «слідчої комісії» доповнити фразою «, спеціальної слідчої комісії».
 
Враховано    
    -736- Тимошенко Ю.В.
Власенко С.В.
Євтушок С.М.
Частину третю статті 29 законопроекту викласти у такій редакції: «3. Голова слідчої комісії, спеціальної слідчої комісії, заступник голови слідчої комісії, спеціальної слідчої комісії, секретар та члени слідчої комісії, спеціальної слідчої комісії несуть відповідальність згідно із законом за поширення інформації з обмеженим доступом, у тому числі таємної чи іншої охоронюваної законом інформації, яка стала їм відомою у зв'язку з роботою слідчої комісії, спеціальної слідчої комісії.».
 
Враховано    
    -737- Сироїд О.І.
Березюк О.Р.
частину третю статті 29 законопроекту після слів «згідно із законом за» та перед словами «поширення інформації» доповнити словом «протиправне».
 
Відхилено Залишити в редакції Комітету (пропозиція 733)   
214. Розділ VІІ. ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ
 
   Розділ VІІІ. ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ
 
215. 1. Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування.
 
   1. Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування.
 
216. 2. Тимчасові слідчі комісії та тимчасові спеціальні комісії Верховної Ради України, утворені до набрання чинності цим Законом, продовжують свою діяльність відповідно до вимог цього Закону та Закону України «Про Регламент Верховної Ради України» до закінчення встановленого терміну їх діяльності.
 
-738- Пинзеник П.В.
Арешонков В.Ю.
Купрієнко О.В.
Лубінець Д.В.
Войцеховська С.М.
Кишкар П.М.
Папієв М.М.
Бондар В.В.
Данілін В.Ю.
Шахов С.В.
До розділу VІІ законопроекту додати новий пункт такого змісту: Внести зміни до таких законодавчих актів України:
1) у (Відомості Верховної Ради України, 2001 р., № 25-26, ст. 131):
в абзаці першому частини другої статті 351 слова «чи тимчасових слідчих комісій» замінити словами «тимчасових слідчих чи спеціальної тимчасової слідчої комісій»;
в абзаці першому частини першої статті 385 після слів «тимчасовою слідчою» доповнити словами «чи спеціальною тимчасовою слідчою»;
2) абзац перший пункту 27 частини першої статті 23 Закону України «Про Національну поліцію» (Відомості Верховної Ради України, 2015 р., № 40-41, ст. 379; 2018 р., № 6-7, ст. 40) після слів «рішень інших органів (посадових осіб)» доповнити словами «здійснює привід осіб за рішенням тимчасової слідчої чи спеціальної тимчасової слідчої комісії Верховної Ради України».
 
Враховано   2. Тимчасові слідчі комісії та тимчасові спеціальні комісії Верховної Ради України, утворені до набрання чинності цим Законом, продовжують свою діяльність відповідно до вимог цього Закону, Регламенту Верховної Ради України до закінчення встановленого терміну їх діяльності.
3. Внести зміни до таких законодавчих актів України:
1) у (Відомості Верховної Ради України, 2001 р., № 25-26, ст. 131):
в абзаці першому частини другої статті 351 слова «чи тимчасових слідчих комісій» замінити словами «тимчасових слідчих чи спеціальної тимчасової слідчої комісій»;
в абзаці першому частини першої статті 385 після слів «тимчасовою слідчою» доповнити словами «чи спеціальною тимчасовою слідчою»;
2) абзац перший пункту 27 частини першої статті 23 Закону України «Про Національну поліцію» (Відомості Верховної Ради України, 2015 р., № 40-41, ст. 379; 2018 р., № 6-7, ст. 40) після слів «рішень інших органів (посадових осіб)» доповнити словами «здійснює привід осіб за рішенням тимчасової слідчої чи спеціальної тимчасової слідчої комісії Верховної Ради України».
4. Кабінету Міністрів України у тримісячний строк з дня опублікування цього Закону:
підготувати та подати на розгляд Верховної Ради України пропозиції про приведення законів України у відповідність із цим Законом;
привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом.
 
    -739- Сотник О.С.
розділ «Прикінцеві положення» вважати статтею 23;
 
Відхилено    
    -740- Лапін І.О.
Доповнити Розділ VІІ. «Прикінцеві Положення» пунктом 3 такого змісту: «3. Кабінету Міністрів України протягом трьох місяців з дня набрання чинності цим Законом розробити і внести на розгляд Верховної Ради України проект Закону України, який встановлює відповідальність за невиконання вимог цього Закону.».
 
Відхилено Законопроект вже містить положення щодо відповідальності, а відтак недоцільно вносити окремий законопроект   
    -741- Гуляєв В.О.
Прикінцеві положення доповнити пунктом 3 наступного змісту: «3. Кабінет Міністрів України в тримісячний термін із дня опублікування цього Закону підготувати та подати на розгляд Верховної Ради України пропозиції про приведення законів України у відповідність із цим Законом;
привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом.»
 
Враховано    
    -742- Дерев'янко Ю.Б.
17) доповнити Розділ VII «ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ» пунктом 3 такого змісту:
«3. Внести зміни до таких законодавчих актів України:
1) у абзаці першому частини першої статті 385 Кримінального кодексу України (Відомості Верховної Ради України, 2001 р., № 25-26, ст.131) після слів «комісією чи» додати слова «спеціальною тимчасовою слідчою комісією»;
2) У Законі України «Про Регламент Верховної Ради України» (Відомості Верховної Ради України, 2010 р., № 14-15, № 16-17, ст.133):
у частині першій статті 49 слова та цифри «частини перша, четверта статті 179, частини третя, шоста статті 181» замінити словами та цифрами «глава 30»;
главу 30 викласти у такій редакції:
«Глава 30
ПОРЯДОК ДОСТРОКОВОГО ПРИПИНЕННЯ ПОВНОВАЖЕНЬ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ
Стаття 170. Порядок дострокового припинення повноважень Президента України у зв'язку з неспроможністю виконання ним своїх повноважень за станом здоров'я
1. У разі подання Верховній Раді медичного висновку щодо стану здоров'я Президента України, який унеможливлює виконання Президентом України своїх конституційних повноважень, Верховна Рада, розглядає питання про неспроможність виконання Президентом України своїх повноважень за станом здоров'я невідкладно без включення цього питання до порядку денного.
2. Верховна Рада України приймає рішення про звернення до Верховного Суду більшістю від її конституційного складу. Верховний Суд встановлює факт звернення Верховної Ради до Верховного Суду та у п’ятиденний строк вносить відповідне письмове подання Верховній Раді.
Неспроможність виконання Президентом України своїх повноважень за станом здоров'я встановлюється на засіданні Верховної Ради і підтверджується рішенням, прийнятим більшістю від її конституційного складу.
3. Про прийняте рішення Голова Верховної Ради України терміново письмово повідомляє Президента України, Прем'єр-міністра України, Голову Конституційного Суду України, Голову Верховного Суду України та офіційно оприлюднює відповідний акт Верховної Ради через засоби масової інформації.
Стаття 171. Правові засади усунення Президента України з поста в порядку імпічменту та ініціювання питання про усунення Президента України з поста в порядку імпічменту
1. Розгляд у Верховній Раді питання про усунення Президента України з поста в порядку імпічменту здійснюється відповідно до статей 85, 89, 93 та 111 Конституції України та цього Регламенту.
2. Проект постанови Верховної Ради про ініціювання питання про усунення Президента України з поста в порядку імпічменту вноситься суб’єктом права законодавчої ініціативи та розглядається Верховною Радою без включення цього питання до порядку денного.
Верховна Радою приймає рішення про ініціювання процедури усунення Президента України з поста в порядку імпічменту відповідно до статті 89 Конституції України більшістю від конституційного складу Верховної Ради.
Стаття 172. Порядок утворення спеціальної тимчасової слідчої комісії
1. Протягом десяти днів з дня прийняття рішення про ініціювання питання про усунення Президента України з поста в порядку імпічменту Верховна Рада для проведення розслідування обставин вчинення Президентом України державної зради або іншого злочину створює спеціальну тимчасову слідчу комісію.
2. Спеціальна тимчасова слідча комісія створюється зі складу Верховної Ради з урахуванням принципу пропорційного представництва депутатських фракцій (депутатських груп) та позафракційних народних депутатів, виходячи із забезпечення такого представництва в її складі: один представник від сімдесяти народних депутатів, але не менш як по одному народному депутату від кожної депутатської фракції (депутатської групи), а також два представники від позафракційних народних депутатів.
3. До складу спеціальної тимчасової слідчої комісії входять голова спеціальної тимчасової слідчої комісії, заступник голови і секретар спеціальної тимчасової слідчої комісії, спеціальний прокурор, а всі інші члени комісії є спеціальними слідчими.
Голова, заступник голови і секретар спеціальної тимчасової слідчої комісії, спеціальний прокурор не можуть належати до однієї депутатської фракції (депутатської групи) у Верховній Раді.
4. На посаду голови спеціальної тимчасової слідчої комісії не може бути обраний голова комітету Верховної Ради.
5. На посаду спеціального прокурора спеціальної тимчасової слідчої комісії, спеціальних слідчих спеціальної тимчасової слідчої комісії може бути обрана лише особа, яка має вищу юридичну освіту.
Член комісії - спеціальний прокурор здійснює нагляд за додержанням законів України при проведенні розслідування обставин щодо вчинення Президентом України державної зради або іншого злочину.
Члени комісії - спеціальні слідчі здійснюють необхідні слідчі дії для перевірки та встановлення обставин щодо вчинення Президентом України державної зради або іншого злочину.
6. Пропозиції щодо кількісного та персонального складу спеціальної тимчасової слідчої комісії подаються у письмовій формі депутатськими фракціями (депутатськими групами), позафракційними народними депутатами протягом трьох днів з дня прийняття рішення про ініціювання питання про усунення Президента України з поста в порядку імпічменту. Якщо депутатська фракція (депутатська група) не запропонувала у встановлений строк своїх представників до складу спеціальної тимчасової слідчої комісії, то комісія створюється без участі представників цієї депутатської фракції (депутатської групи).
7. Якщо за результатами голосування рішення про створення спеціальної тимчасової слідчої комісії не було прийнято, депутатські фракції (депутатські групи) повторно подають до Верховної Ради пропозиції щодо кандидатур членів комісії відповідно до цієї статті.
8. Про утворення спеціальної тимчасової слідчої комісії Верховна Рада більшістю від її конституційного складу приймає постанову Верховної Ради, в якій визначає:
1) назву спеціальної тимчасової слідчої комісії;
2) завдання спеціальної тимчасової слідчої комісії і коло питань, що підлягають розслідуванню;
3) кількісний і персональний склад спеціальної тимчасової слідчої комісії;
4) термін діяльності спеціальної тимчасової слідчої комісії (на заздалегідь визначений час або на час виконання певної роботи);
5) термін звіту спеціальної тимчасової слідчої комісії про виконану роботу не може бути закінченим до закінчення процедури імпічменту Президента України;
6) заходи щодо кадрового, матеріально-технічного, інформаційного, організаційного забезпечення роботи спеціальної тимчасової слідчої комісії.
Стаття 173. Порядок діяльності та повноваження спеціальної тимчасової слідчої комісії
1. Спеціальна тимчасова слідча комісія проводить свою роботу відповідно до Конституції України та цього Регламенту до закінчення процедури імпічменту.
2. Спеціальна тимчасова слідча комісія:
1) перевіряє наявність, повноту та обґрунтованість доказів про вчинення Президентом України державної зради або іншого злочину;
2) проводить розслідування у разі виявлення під час строку повноважень комісії обставин щодо вчинення Президентом України державної зради або іншого злочину без додаткового прийняття рішення Верховною Радою з цього питання і за наявності підстав готує відповідний проект постанови Верховної Ради про звинувачення Президента України в державній зраді або іншого злочину (далі - звинувачення Президента України);
3) здійснює інші повноваження, визначені цією главою Регламенту.
3. З метою забезпечення всебічного, повного та об'єктивного розслідування спеціальна тимчасова слідча комісія має право:
1) заслуховувати Президента України та його захисника (захисників);
2) витребувати необхідні документи, матеріали та інші відомості, що стосуються розслідування, від будь-яких державних органів, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій, окремих громадян та їх об'єднань, у тому числі ті, які містять державну або іншу охоронювану законом таємницю;
3) у разі потреби призначати експертизи та залучати осіб, які володіють спеціальними знаннями та навичками, для дослідження і оцінки доказів, визначати представників від комісії і доручати їм бути присутніми під час проведення зазначених експертиз і досліджень та встановлення їх результатів;
4) запрошувати і заслуховувати будь-яких осіб (крім суддів Конституційного Суду України та суддів судів загальної юрисдикції), які можуть повідомити про обставини, що стали підставою для ініціювання питання про усунення Президента України з поста в порядку імпічменту.
4. Посадові особи (крім Президента України та його захисника (захисників), службові особи, експерти та інші особи, запрошені комісією, попереджаються в письмовій формі про визначену Кримінальним кодексом України відповідальність за відмову особи від давання показань або відмову експерта чи перекладача від виконання покладених на них обов'язків без поважних причин під час розслідування, що проводиться спеціальною тимчасовою слідчою комісією, а також надання завідомо неправдивих показань або завідомо неправдивого висновка експерта.
5. У разі вчинення посадовими особами (крім Президента України та його захисника (захисників), службовими особами, експертами та іншими особами, запрошеними спеціальною тимчасовою слідчою комісією, дій, передбачених частиною четвертою цієї статті, комісія направляє відповідні матеріали до органів досудового розслідування для притягнення винних осіб до відповідальності.
6. Спеціальна тимчасова слідча комісія та спеціальні слідчі мають власні бланки, які виготовляються Апаратом Верховної Ради за їх замовленням.
Стаття 174. Засідання спеціальної тимчасової слідчої комісії та забезпечення організації її роботи
1. Перше засідання спеціальної тимчасової слідчої комісії збирається на наступний робочий день після прийняття рішення Верховною Радою про створення спеціальної тимчасової слідчої комісії.
На першому засіданні спеціальної тимчасової слідчої комісії розглядаються пропозиції та зауваження до плану роботи спеціальної тимчасової слідчої комісії.
Для забезпечення належних умов роботи спеціальної тимчасової слідчої комісії утворюється її секретаріат, до якого входять працівники Апарату Верховної Ради у кількості не менше трьох осіб. Пропозиції щодо кількісного і персонального складу секретаріату розглядаються на першому засіданні спеціальної тимчасової слідчої комісії і подаються Голові Верховної Ради. Секретаріат спеціальної тимчасової слідчої комісії здійснює організаційно-інформаційне, консультативно-правове, методичне забезпечення, ведення діловодства комісії. Працівники Апарату Верховної Ради, які залучаються до роботи спеціальної тимчасової слідчої комісії, звільняються від виконання інших службових обов'язків на цей період. За ними зберігається попередня робота (посада), а також заробітна плата за основним місцем роботи, включаючи встановлені раніше надбавки та доплати.
2. Засідання спеціальної тимчасової слідчої комісії скликаються головою спеціальної тимчасової слідчої комісії, а в разі його відсутності - заступником голови спеціальної тимчасової слідчої комісії або на вимогу не менш як однієї четвертої від її складу, затвердженого Верховною Радою.
3. Члени спеціальної тимчасової слідчої комісії:
1) беруть обов’язкову участь у засіданнях спеціальної тимчасової слідчої комісії;
2) безперешкодно відвідують для з'ясування питань, пов'язаних із розслідуванням обставин щодо вчинення Президентом України державної зради або іншого злочину, підприємства, установи, організації, розташовані на території України, незалежно від їх підпорядкування, форм власності, режиму секретності;
3) отримують письмові або усні пояснення від посадових, службових осіб органів державної влади та органів місцевого самоврядування, керівників (або посадових осіб, що виконують їх обов'язки) підприємств, установ, організацій незалежно від форм власності, окремих громадян та їх об'єднань;
4) одержують від зазначених у пункті 3 цієї частини осіб оригінали або належним чином посвідчені копії документів, у тому числі тих, які містять інформацію з обмеженим доступом, проводять вилучення таких документів;
5) беруть участь у проведенні будь-яких слідчих дій, необхідних для перевірки та встановлення обставин щодо вчинення Президентом України державної зради або іншого злочину;
6) вносять пропозиції комісії щодо необхідності проведення окремих експертиз, залучення до участі в роботі спеціальної тимчасової слідчої комісії осіб, які володіють спеціальними знаннями та навичками, їх кількісного та персонального складу, організації роботи спеціальної тимчасової слідчої комісії, опрацювання матеріалів розслідування та висновків і пропозицій;
7) вносять пропозиції комісії щодо запрошення і заслуховування будь-яких осіб (крім суддів Конституційного Суду України та суддів судів загальної юрисдикції), які можуть повідомити про обставини, що стали підставою для ініціювання питання про усунення Президента України з поста в порядку імпічменту;
8) вносять пропозиції до висновків і пропозицій спеціальної тимчасової слідчої комісії;
9) у разі незгоди з висновками і пропозиціями, які ухвалюються комісією, мають право викладати у письмовій формі свою окрему думку, що додається до протоколу засідання спеціальної тимчасової слідчої комісії.
4. Спеціальна тимчасова слідча комісія проводить свою роботу у формі відкритих засідань із забезпеченням гласності. На кожному засіданні комісії ведеться протокол, який підписується головою і секретарем комісії, та стенограма засідання.
5. У виняткових випадках, якщо проведення відкритого засідання може суперечити вимогам закону щодо захисту інформації, що становить державну або іншу охоронювану законом таємницю, або може негативно вплинути на процес розслідування обставин щодо вчинення Президентом України державної зради або іншого злочину, спеціальна тимчасова слідча комісія більшістю голосів від її складу, затвердженого Верховною Радою, може прийняти рішення про проведення закритого засідання.
6. Рішення спеціальної тимчасової слідчої комісії приймаються на її засіданні шляхом відкритого голосування більшістю голосів від її складу, затвердженого Верховною Радою.
7. Спеціальна тимчасова слідча комісія повинна подати до Верховної Ради свої висновки та пропозиції, а також проект відповідної постанови Верховної Ради України у термін, встановлений Верховною Радою.
8. Спеціальна тимчасова слідча комісія припиняє свою діяльність у разі припинення процедури імпічменту у встановлених цією главою Регламенту випадках.
9. Фінансове забезпечення діяльності спеціальної тимчасової слідчої комісії та виділення для її роботи службових приміщень, засобів діловодства, зв'язку й транспорту здійснюються Апаратом Верховної Ради у межах кошторису видатків, передбачених на здійснення повноважень Верховної Ради.
Стаття 175. Повноваження голови, заступників, секретаря спеціальної тимчасової слідчої комісії
1. Голова спеціальної тимчасової слідчої комісії:
1) забезпечує організацію роботи спеціальної тимчасової слідчої комісії;
2) забезпечує складання плану роботи спеціальної тимчасової слідчої комісії;
3) організовує роботу секретаріату спеціальної тимчасової слідчої комісії;
4) веде засідання спеціальної тимчасової слідчої комісії;
5) підписує рішення спеціальної тимчасової слідчої комісії, протоколи засідань, висновки і пропозиції спеціальної тимчасової слідчої комісії;
6) представляє спеціальну тимчасову слідчу комісію у відносинах з державними органами, органами місцевого самоврядування, їх посадовими, службовими особами, підприємствами, установами, організаціями, окремими громадянами та їх об'єднаннями;
7) інформує членів спеціальної тимчасової слідчої комісії про офіційні документи, листи та інші матеріали, що надійшли на адресу комісії.
2. Заступник голови спеціальної тимчасової слідчої комісії:
1) виконує обов'язки голови спеціальної тимчасової слідчої комісії в разі його відсутності;
2) за дорученням голови спеціальної тимчасової слідчої комісії виконує завдання з організації роботи комісії.
3. Секретар спеціальної тимчасової слідчої комісії:
1) бере участь у складанні плану роботи спеціальної тимчасової слідчої комісії;
2) забезпечує підготовку проектів звернень до державних органів, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій та їх посадових, службових осіб, окремих громадян та їх об'єднань, а також проектів інших документів спеціальної тимчасової слідчої комісії;
3) контролює виконання плану роботи, виконання рішень, ведення діловодства комісії, підписує разом із головою спеціальної тимчасової слідчої комісії протоколи засідань спеціальної тимчасової слідчої комісії, забезпечує членів комісії необхідними документами та матеріалами;
4) веде облік засідань спеціальної тимчасової слідчої комісії, осіб, присутніх на її засіданнях, і результатів голосування;
5) організовує підготовку засідань спеціальної тимчасової слідчої комісії, явку членів спеціальної тимчасової слідчої комісії та запрошених осіб та надання їм необхідних матеріалів.
4. З метою створення передумов для прийняття Конституційним Судом України висновку, зазначеного в частині третій статті 151 Конституції України, на засідання спеціальної тимчасової слідчої комісії, пов'язане з проведенням нею розслідування, комісією можуть бути запрошені як спостерігачі судді Конституційного Суду України (не більше трьох осіб).
Стаття 176. Повноваження спеціального прокурора та спеціального слідчого
1. Спеціальний прокурор здійснює нагляд за додержанням законів України при проведенні розслідування обставин щодо вчинення Президентом України державної зради або іншого злочину.
Спеціальний прокурор користується повноваженнями прокурора, встановленими Кримінальним процесуальним кодексом України та Законом України «Про прокуратуру».
Спеціальний прокурор перевіряє повноту та правильність розслідування обставин щодо вчинення Президентом України державної зради або іншого злочину і протягом п’яти днів з дня отримання від голови комісії висновків та пропозицій спеціальної тимчасової слідчої комісії підписує їх (у разі наявності - із своїми письмовими зауваженнями і пропозиціями).
2. Спеціальний слідчий провадить необхідні слідчі дії для перевірки та встановлення обставин щодо вчинення Президентом України державної зради або іншого злочину.
Спеціальний слідчий користується повноваженнями слідчого, які встановлені Кримінальним процесуальним кодексом України.
Стаття 177. Одержання спеціальною тимчасовою слідчою комісією інформації з питань, щодо яких проводиться розслідування
1. На звернення спеціальної тимчасової слідчої комісії під час здійснення її повноважень державні органи, органи місцевого самоврядування, їх посадові, службові особи, керівники (або посадові особи, що виконують їх обов'язки) підприємств, установ, організацій незалежно від форм власності, а також окремі громадяни та їх об'єднання зобов'язані в термін, визначений спеціальною тимчасовою слідчою комісією, надавати інформацію з питань, щодо яких проводиться розслідування.
2. Члени спеціальної тимчасової слідчої комісії несуть відповідальність згідно із законом за поширення інформації з обмеженим доступом, у тому числі таємної чи іншої охоронюваної законом інформації, яка стала їм відомою у зв'язку з роботою спеціальної тимчасової слідчої комісії.
Стаття 178. Надання показань чи пояснень спеціальній тимчасовій слідчій комісії
1. Посадові особи (крім Президента України та суддів Конституційного Суду України, суддів судів загальної юрисдикції), службові особи органів державної влади, органів місцевого самоврядування, керівники (або посадові особи, що виконують їх обов'язки) підприємств, установ і організацій, об'єднань громадян та окремі громадяни зобов'язані з'явитися за повідомленням (повісткою) про виклик спеціальної тимчасової слідчої комісії , спеціального прокурора чи спеціального слідчого і дати правдиві показання чи пояснення про відомі їм обставини з питань, що є предметом розслідування комісії, у порядку, встановленому законом.
2. Особа, яка дає показання чи пояснення спеціальній тимчасовій слідчій комісії, спеціальному прокурору чи спеціальному слідчому, повинна відповісти на поставлені запитання, що стосуються предмета розслідування, а в разі необхідності - викласти свої показання чи пояснення в письмовій формі, які додаються до протоколу засідання спеціальної тимчасової слідчої комісії. Показання чи пояснення спеціальній тимчасовій слідчій комісії, спеціальному прокурору чи спеціальному слідчому засвідчуються підписом особи, яка їх надала.
3. Якщо запрошена спеціальною тимчасовою слідчою комісією, спеціальним прокурором чи спеціальним слідчим посадова, службова чи інша особа не з'являється на засідання спеціальної тимчасової слідчої комісії, до спеціального прокурора чи спеціального слідчого без поважних причин, комісія, спеціальний прокурор чи спеціальний слідчий мають право прийняти рішення про застосування до неї приводу, виконання якого забезпечується органами внутрішніх справ у встановленому законом порядку.
4. Посадові особи (крім Президента України та його захисника (захисників), службові особи державних органів, органів місцевого самоврядування, керівники (або посадові особи, що виконують їх обов'язки) підприємств, установ, організацій, об'єднань громадян та окремі громадяни за порушення вимог цієї статті несуть адміністративну чи кримінальну відповідальність згідно із законом.
5. За відмову особи, запрошеної спеціальною тимчасовою слідчою комісією, спеціальним прокурором чи спеціальним слідчим від давання показань або за відмову експерта чи перекладача без поважних причин від виконання покладених на них обов'язків експерта чи перекладача під час проведення розслідування спеціальною тимчасовою слідчою комісією, а також за надання завідомо неправдивих показань, завідомо неправдивого висновку експерта, завідомо неправильного перекладу, зробленого перекладачем, винні особи несуть відповідальність згідно із законом, про що попереджаються перед дачею показань чи пояснень спеціальній тимчасовій слідчій комісії чи спеціальному слідчому.
6. Витрати, пов'язані із запрошенням спеціальною тимчасовою слідчою комісією, спеціальним прокурором чи спеціальним слідчим особи, відшкодовуються такій особі в порядку, передбаченому законодавством щодо відшкодування витрат свідкам та іншим учасникам кримінального процесу, за рахунок коштів, передбачених на здійснення повноважень Верховної Ради.
Стаття 179. Висновки і пропозиції спеціальної тимчасової слідчої комісії
1. Спеціальна тимчасова слідча комісія готує висновки і пропозиції за дослідженими обставинами щодо вчинення Президентом України державної зради або іншого злочину і розглядає їх на своєму засіданні та приймає рішення щодо них.
2. Висновки і пропозиції мають містити:
1) факти та обставини, які стали підставою для проведення розслідування;
2) відомості та обставини, встановлені спеціальною тимчасовою слідчою комісією, та докази, якими вони підтверджуються;
3) відомості та обставини, що не підтвердилися;
4) факти й обставини, які не були перевірені, із зазначенням причин, через які перевірка не здійснювалась;
5) факти та обставини, що підтверджують або спростовують наявність у діяннях Президента України ознак державної зради або іншого злочину.
3. Спеціальна тимчасова слідча комісія готує висновки і пропозиції з урахуванням вимог, встановлених Кримінальним процесуальним кодексом України. Висновки і пропозиції підписує голова комісії. Спеціальний прокурор, спеціальні слідчі, заступник голови і секретар спеціальної тимчасової слідчої комісії мають також право підписати висновки і пропозиції протягом двох днів з дня їх отримання від голови комісії.
4. Разом з висновками і пропозиціями спеціальна тимчасова слідча комісія вносить на розгляд Верховної Ради України проект постанови Верховної Ради України про звинувачення Президента України чи проект постанови Верховної Ради України про припинення розгляду питання про усунення Президента України з поста в порядку імпічменту (стаття 111 Конституції України).
5. Висновки і пропозиції спеціальної тимчасової слідчої комісії, проект постанови Верховної Ради України надаються Голові Верховної Ради, а в разі його відсутності - Першому заступнику чи заступнику Голови Верховної Ради, який з урахуванням пропозицій спеціальної тимчасової слідчої комісії щодо ступеня секретності представлених нею документів протягом трьох днів приймає рішення стосовно встановлення спеціального режиму користування ними та ознайомлення з ними народних депутатів відповідно до правил поводження з інформацією, що становить державну або іншу охоронювану законом таємницю.
6. Питання про висновки і пропозиції спеціальної тимчасової слідчої комісії, а також відповідний проект постанови Верховної Ради розглядаються протягом п’яти днів після їх надання Президентові України та народним депутатам.
7. Не пізніш як за три дні до початку розгляду питання на пленарному засіданні Верховної Ради висновки, пропозиції та проект постанови Верховної Ради України вручаються головою комісії Президенту України або його захиснику (захисникам) з одночасним запрошенням їх на пленарне засідання Верховної Ради та надаються Апаратом Верховної Ради у зазначений строк народним депутатам.
Стаття 180. Розгляд Верховною Радою висновків і пропозицій спеціальної тимчасової слідчої комісії
1. Пленарне засідання Верховної Ради, на якому відбувається розгляд висновків і пропозицій спеціальної тимчасової слідчої комісії та відповідного проекту постанови Верховної Ради, є відкритим.
2. Закрите пленарне засідання Верховної Ради проводиться в разі, якщо висновки і пропозиції спеціальної тимчасової слідчої комісії або додані до них документи і матеріали містять інформацію, що становить державну або іншу охоронювану законом таємницю.
3. Голова Верховної Ради запрошує на пленарне засідання Верховної Ради Президента України, суддів Конституційного Суду України, Голову Верховного Суду та суддів Верховного Суду, Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини та Генерального прокурора.
4. Пленарне засідання Верховної Ради розпочинається з повідомлення головуючим на пленарному засіданні інформації про зміст висновків і пропозицій спеціальної тимчасової слідчої комісії щодо звинувачення Президента України та проекту постанови Верховної Ради (у разі його внесення).
5. У разі внесення спеціальною тимчасовою слідчою комісією проекту постанови, яким передбачається звинувачення Президента України, головуючий на пленарному засіданні Верховної Ради запитує у Президента України, чи погоджується він із пунктами звинувачення, що містяться в проекті постанови Верховної Ради.
6. Якщо Президент України погоджується з усіма пунктами звинувачення, що містяться в проекті постанови Верховної Ради, а ініціатор питання про усунення Президента України з поста в порядку імпічменту, не заперечує проти цих пунктів звинувачення і не має до них доповнень, обговорення з цього питання не проводиться, головуючий на пленарному засіданні оголошує про перехід до відкритого поіменного голосування по пунктах звинувачення та здійснення подальших процедур.
7. Якщо Президент України погоджується лише з окремими пунктами звинувачення або не погоджується з жодним із пунктів звинувачення, викладених у проекті постанови Верховної Ради про звинувачення Президента України, внесеному комісією, подальше обговорення проводиться щодо тих пунктів звинувачення, з якими Президент України не погодився, а також тих, які не знайшли відображення у запропонованому проекті постанови Верховної Ради.
8. У разі, якщо Президент України не з'явився на пленарне засідання або відмовляється особисто давати пояснення, відповідати на запитання, Верховна Рада проводить без участі Президента України розгляд висновків і пропозицій спеціальної тимчасової слідчої комісії про його звинувачення в порядку, передбаченому частинами четвертою, шостою, сьомою цієї статті.
9. Перед початком обговорення висновків і пропозицій спеціальної тимчасової слідчої комісії головуючий на пленарному засіданні з'ясовує у промовців, зазначених у частині другій цієї статті, про час, необхідний їм для виступів, і Верховна Рада приймає відповідне процедурне рішення. Час, який відводиться на заслуховування доповідачів згідно з пунктами 1-3 частини десятої цієї статті, має бути однаковим і становити не менше ніж 60 хвилин (із них 30 хвилин відводиться на доповідь і 30 хвилин – на відповіді на запитання). На виступи представників депутатських фракцій (депутатських груп) згідно пункту 4 частини десятої цієї статті відводиться по 3 хвилини на кожного.
10 . Під час обговорення Верховна Рада заслуховує:
1) доповідь голови спеціальної тимчасової слідчої комісії або іншого доповідача - члена спеціальної тимчасової слідчої комісії, визначеного рішенням комісії, про проведене розслідування та його результати; відповіді доповідача на запитання ініціатора питання про усунення Президента України з поста в порядку імпічменту; відповіді доповідача на запитання Президента України та його захисника (захисників); відповіді доповідача на запитання народних депутатів України; відповіді на запитання осіб, зазначених у частині третій цієї статті (у разі їх присутності на пленарному засіданні Верховної Ради України);
2) пояснення ініціатора питання про усунення Президента України з поста в порядку імпічменту щодо заперечуваних ним (у разі наявності) положень висновків комісії та проекту постанови Верховної Ради, внесеного комісією, їх зауваження щодо законності, всебічності та об'єктивності дослідження зазначеною комісією тих чи інших обставин розслідування;
3) пояснення Президента України про заперечення або визнання ним висунутого проти нього звинувачення, зауваження Президента України та його захисника (захисників) щодо законності, повноти, всебічності та об'єктивності дослідження відповідних обставин спеціальною тимчасовою слідчою комісією;
4) виступи представників депутатських фракцій (депутатських груп) щодо результатів проведеного комісією розслідування.
Стаття 181. Заключне слово щодо висновків і пропозицій спеціальної тимчасової слідчої комісії
1. Після завершення обговорення висновків та пропозицій спеціальної тимчасової слідчої комісії Верховна Рада України заслуховує заключне слово:
1) ініціатора питання про усунення Президента України з поста в порядку імпічменту;
2) доповідача від спеціальної тимчасової слідчої комісії, визначеного рішенням комісії;
3) Президента України та його захисника (захисників) (у разі їх присутності).
2. Час, який відводиться для заслуховування заключного слова кожного промовця, передбаченого частиною першою цієї статті, не може бути меншим 10 хвилин.
Стаття 182. Обговорення проекту рішення Верховної Ради
1. Після закінчення обговорення висновків та пропозицій спеціальної тимчасової слідчої комісії Верховна Рада переходить до розгляду внесеного спеціальною тимчасовою слідчої комісії проекту постанови Верховної Ради.
2. Розгляд проекту постанови Верховної Ради здійснюється за процедурою повного обговорення відповідно до цього Регламенту. Доповідачем виступає представник від спеціальної тимчасової слідчої комісії. В обговоренні беруть участь лише народні депутати.
Стаття 183. Голосування за проекту рішення Верховної Ради
1. Після закінчення обговорення головуючий на пленарному засіданні оголошує про перехід до голосування щодо тексту проекту постанови Верховної Ради про звинувачення Президента України у вчиненні ним державної зради або іншого злочину чи проекту постанови Верховної Ради України про припинення розгляду питання про усунення Президента України з поста в порядку імпічменту .
2. Проект постанови Верховної Ради України, внесений спеціальною тимчасовою слідчою комісією, має ґрунтуватися лише на відомостях, які містяться у висновках і пропозиціях комісії. У разі внесення комісією проекту постанови Верховної Ради України про звинувачення Президента Укра їни звинувачення Президента України викладається у проекті постанови Верховної Ради України по пунктах, окремо щодо кожного діяння, що містить ознаки злочину.
3. За результатами обговорення Верховна Рада може внести під час обговорення проекту постанови Верховної Ради уточнений проект постанови Верховної Ради України або проект постанови Верховної Ради на заміну раніше внесеного.
Стаття 184. Порядок прийняття рішення Верховної Ради
1. Рішення Верховної Ради приймається відкритим поіменним голосуванням.
2. У разі внесення комісією проекту постанови Верховної Ради про звинувачення Президента України відкрите поіменне голосування щодо проекту постанови Верховної Ради про звинувачення Президента України проводиться окремо щодо кожного пункту звинувачення. Постанова Верховної Ради про звинувачення Президента України вважається прийнятою в цілому з тими пунктами звинувачення, за які відповідно до частини п'ятої статті 111 Конституції України проголосувало не менш як дві третини від конституційного складу Верховної Ради.
3. У разі прийняття постанови Верховної Ради про звинувачення Президента України у вчиненні державної зради або іншого злочину Верховна Рада України приймає постанову більшістю від її конституційного складу про звернення до:
1) Конституційного Суду України для одержання його висновку щодо додержання конституційної процедури розслідування та розгляду справи про усунення Президента України з поста в порядку імпічменту;
2) Верховного Суду для одержання його висновку про те, що діяння, в яких звинувачується Президент України, містять ознаки державної зради або іншого злочину.
4. У разі внесення комісією проекту постанови Верховної Ради про припинення розгляду питання про усунення Президента України з поста в порядку імпічменту Верховна Рада відкритим поіменним голосуванням приймає рішення більшістю від свого конституційного складу.
Стаття 185. Порядок надання Конституційним Судом України та Верховним Судом своїх висновків
1. Підставою для відкриття конституційного провадження у справі щодо додержання конституційної процедури розслідування і розгляду справи про усунення Президента України з поста в порядку імпічменту є конституційне подання Верховної Ради з питання надання відповідного висновку.
2. Конституційне подання, передбачене частиною першою цієї статті, є невідкладним та розглядається у порядку, визначеному Законом України «Про Конституційний Суд України».
3. За результатами розгляду справи, за якою відкрито конституційне провадження, Конституційний Суд України дає висновок щодо додержання конституційної процедури розслідування і розгляду справи про усунення Президента України з поста в порядку імпічменту відповідно до частини шостої статті 111 Конституції України.
4. Верховний Суд невідкладно розглядає звернення Верховної Ради та не пізніш як у тридцятиденний строк з дня направлення до нього такого звернення подає Верховній Раді відповідний висновок.
5. Висновок про наявність чи відсутність у діяннях, в яких звинувачується Президент України, ознак державної зради або іншого злочину надається Верховним Судом у встановленому законом порядку.
Стаття 186. Розгляд Верховною Радою висновків Конституційного Суду України та Верховного Суду
1. Після отримання відповідних висновків Конституційного Суду України та Верховного Суду ці висновки невідкладно оголошуються головуючим на найближчому пленарному засіданні Верховної Ради і попередньо надаються народним депутатам.
2. Проект постанови Верховної Ради про усунення Президента України з поста в порядку імпічменту має містити посилання на висновки Конституційного Суду України та Верховного Суду.
Стаття 187. Прийняття рішення про усунення Президента України з поста в порядку імпічменту
1. Рішення Верховної Ради про усунення Президента України з поста в порядку імпічменту вважається прийнятим, якщо за нього проголосувало не менш як три четвертих від конституційного складу Верховної Ради.
2. Постанова Верховної Ради про усунення Президента України з поста в порядку імпічменту набирає чинності з моменту оголошення головуючим на пленарному засіданні про дострокове припинення повноважень Президента України у зв'язку з усуненням його з поста в порядку імпічменту.
Стаття 188. Наслідки неприйняття Верховною Радою рішення про усунення Президента України з поста в порядку імпічменту
1. У разі неприйняття Верховною Радою постанови про усунення Президента України з поста в порядку імпічменту головуючий на пленарному засіданні:
1) оголошує про припинення процедури імпічменту і дає доручення щодо публікації про це в газеті «Голос України»;
2) оголошує про припинення повноважень спеціальної тимчасової слідчої комісії»
 
Враховано частково cтосовно змін до статті 385 КК України   
    -743- Пташник В.Ю.
У розділі VІІ проекту: назву розділу після слова «Прикінцеві» доповнити словами «та перехідні»; доповнити новим пунктом 3 такого змісту: «У Законі України «Про Регламент Верховної Ради України» (Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2010, № 14-15, № 16-17, ст.133):
виключити главу 17 «Утворення тимчасових спеціальних комісій та тимчасових слідчих комісій Верховної Ради України»;
у частині 2 статті 93 виключити слова « (стаття 85 цього Регламенту)».
 
Відхилено    
    -744- Писаренко В.В.
Розділ VІІ «Прикінцеві положення» доповнити новим пунктом 3 такого змісту:
3. Внести зміни до таких законодавчих актів України:
1) У Регламенті Верховної Ради України, затвердженого Законом України "Про Регламент Верховної Ради України" (Відомості Верховної Ради України, 2010 р., № 14 - 17, ст. 133):
1) у статті 171:
а) у частині другій слова «закону про тимчасові слідчі комісії, спеціальну тимчасову слідчу комісію і тимчасові спеціальні комісії Верховної Ради України» замінити словами «закону про тимчасові слідчі комісії і тимчасові спеціальні комісії Верховної Ради України».
б) у частині третій після слів: «конституційного складу Верховної Ради» слова: «підписи яких не відкликаються» виключити;
в) доповнити частинами четвертою та п’ятою такого змісту:
«4. Підпис народного депутата України під поданням про ініціювання питання про усунення Президента України з поста в порядку імпічменту не може бути відкликаний.
5. Письмове подання про ініціювання питання про усунення Президента України з поста в порядку імпічменту з особистими підписами народних депутатів України, подається до Апарату Верховної Ради України».
2) у статті 172:
а) частину третю після цифри «3» доповнити словами та знаком: «За результатами обговорення подання в порядку, передбаченому частиною другою цієї статті,»;
б) доповнити новою частино четвертою такого змісту:
«4. У разі прийняття рішення передбаченого частиною третьою цієї статті, головуючий на пленарному засіданні невідкладно звертається до депутатських фракцій (депутатських груп) щодо надання пропозицій про кількісний та персональний склад спеціальної тимчасової слідчої комісії».
3) статтю 173 викласти у новій редакції:
1. У разі включення до порядку денного сесії Верховної Ради питання про ініціювання питання про усунення Президента України з поста в порядку імпічменту Верховна Рада для проведення розслідування обставин вчинення Президентом України державної зради або іншого злочину утворює спеціальну тимчасову слідчу комісію відповідно до статті 111 Конституції України, Закону України «Про тимчасові слідчі комісії і тимчасові спеціальні комісії Верховної Ради України» та цього Регламенту.
2. До складу спеціальної тимчасової слідчої комісії входять народні депутати з урахуванням принципу пропорційного представництва депутатських фракцій (депутатських груп), спеціальний прокурор і троє спеціальних слідчих. У разі обрання спеціальним прокурором та спеціальним слідчим народного депутата враховується принцип пропорційного представництва депутатської фракції (депутатської групи) у спеціальній тимчасовій слідчій комісії.
3. Пропозиції щодо кількісного та персонального складу спеціальної тимчасової слідчої комісії подаються у письмовій формі депутатськими фракціями (депутатськими групами) у п'ятиденний строк з дня прийняття рішення щодо ініціювання питання про усунення Президента України з поста в порядку імпічменту та включення його до порядку денного сесії Верховної Ради. У складі спеціальної тимчасової слідчої комісії може бути представлено не менш як по одному народному депутату України від кожної депутатської фракції (депутатської групи). Якщо депутатська фракція не запропонувала у встановлений строк своїх представників до складу спеціальної тимчасової слідчої комісії, то ця комісія створюється без участі представників цієї депутатської фракції (депутатської групи).
Позафракційні депутати можуть делегувати своїх представників до складу спеціальної тимчасової слідчої комісії у кількості встановленій для депутатських фракцій (депутатських груп). Право подання таких пропозицій має група позафракційних народних депутатів у кількості, не меншій за кількісний склад найменшої депутатської групи за умови їх підписання більшістю від складу такої групи. Група позафракційних народних депутатів подає пропозиції до складу слідчої комісії до Апарату Верховної Ради України, разом із:
1) підписним листом із особистими підписами усіх народних депутатів України, що увійшли до її складу;
2) рішенням групи про визначення з її складу уповноваженого представника.
Народний депутат України не може одночасно входити до складу різних груп позафракційних народних депутатів.
4. На посади спеціального прокурора, спеціальних слідчих може бути обрана лише особа, яка відповідає таким вимогам:
1) є громадянином України, який проживає на її території не менше десяти років;
2) вільно володіє державною мовою;
3) має вищу юридичну освіту;
4) не має судимості.
5. Кандидатури спеціального прокурора, спеціальних слідчих пропонуються депутатськими фракціями (депутатськими групами) та позафракційними народними депутатами за умов встановлених абзацом другим цієї частини. Кожна депутатська фракція (депутатська група) може запропонувати кандидатури одного спеціального прокурора та трьох спеціальних слідчих.
Позафракційні депутати можуть запропонувати кандидатури спеціального прокурора, спеціальних слідчих у кількості встановленій для депутатських фракцій (депутатських груп). Право подання таких пропозицій має група позафракційних народних депутатів у кількості, не меншій за кількісний склад найменшої депутатської групи за умови їх підписання більшістю від складу такої групи. Група позафракційних народних депутатів подає свої пропозиції до Апарату Верховної Ради України, разом із:
1) підписним листом із особистими підписами усіх народних депутатів України, що увійшли до її складу;
2) рішенням групи про визначення з її складу уповноваженого представника.
Народний депутат України не може одночасно входити до складу різних груп позафракційних народних депутатів.
6. Народні депутати можуть бути обрані спеціальним прокурором та спеціальними слідчими, якщо вони відповідають вимогам, встановленим частиною четвертою цієї статті.
7. Не може бути обраною до складу спеціальної тимчасової слідчої комісії особа, у якої в разі обрання виникне реальний чи потенційний конфлікт інтересів у зв'язку з проведенням розслідування, для проведення якого утворюється відповідна комісія. Особа, кандидатура якої запропонована депутатською фракцією (депутатською групою) до складу спеціальної тимчасової слідчої комісії, зобов'язана повідомити відповідний комітет та Верховну Раду про неможливість брати участь у роботі спеціальної тимчасової слідчої комісії за наявності зазначеної підстави.
8. Кандидат на посаду спеціального прокурора чи спеціального слідчого подає до Верховної Ради особову картку та декларацію про майно, доходи, витрати і зобов'язання фінансового характеру за минулий рік за формою, встановленою Законом України "Про запобігання корупції".
9. Кандидатури спеціального прокурора, спеціальних слідчих попередньо розглядаються на засіданні комітету, до предмета відання якого належить таке питання, який надає Верховній Раді висновки щодо кожної кандидатури.
10. Матеріали і висновки відповідного комітету щодо запропонованих кандидатур для обрання спеціальним прокурором та спеціальними слідчими надаються народним депутатам України не пізніш як за три дні до дня розгляду питання про утворення комісії.
11. Кандидат на посаду спеціального прокурора чи спеціального слідчого може в будь-який час до початку голосування зняти свою кандидатуру.
12. Рішення про обрання спеціального прокурора та спеціальних слідчих Верховна Рада приймає відкритим поіменним голосуванням більшістю від її конституційного складу.
13. Якщо за результатами голосування рішення про обрання спеціального прокурора та спеціальних слідчих не було прийнято, депутатські фракції (депутатські групи) повторно подають до Верховної Ради пропозиції щодо кандидатур спеціального прокурора та/або спеціальних слідчих відповідно до частини четвертої - дев’ятої цієї статті.
14. Особи, які не є народними депутатами і обрані спеціальним прокурором, спеціальними слідчими, прикомандировуються до Верховної Ради на час роботи спеціальної тимчасової слідчої комісії та здійснюють свої службові повноваження у її складі лише відповідно до наданих їм на законних підставах доручень спеціальної тимчасової слідчої комісії.
15. Про утворення спеціальної тимчасової слідчої комісії Верховна Рада більшістю від її конституційного складу приймає постанову, в якій визначає:
1) назву комісії;
2) завдання комісії і коло питань, що підлягають розслідуванню;
3) кількісний і персональний склад комісії;
4) термін діяльності комісії (на заздалегідь визначений час або на час виконання певної роботи);
5) термін звіту комісії про виконану роботу, який не перевищує трьох місяців з дня її утворення;
6) заходи щодо кадрового, матеріально-технічного, інформаційного, організаційного забезпечення роботи комісії».
4) доповнити новою статтею 173? такого змісту:
«Стаття 173?. Повноваження та статус спеціального прокурора та спеціальних слідчих
1. Спеціальний прокурор при проведенні розслідування обставин справи про усунення Президента України з поста в порядку імпічменту користується повноваженнями прокурора, які встановлені Кримінальним процесуальним кодексом України, Законом України «Про прокуратуру» та цим Регламентом, за винятком повноважень щодо внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань, повідомлення про підозру, затримання підозрюваного, застосування запобіжного заходу, пред'явлення обвинувачення, продовження строку розслідування, затвердження обвинувального акту, направлення справи до суду.
2. Спеціальний прокурор при проведенні розслідування обставин справи про усунення Президента України з поста в порядку імпічменту, крім повноважень визначених частиною першою цієї статті:
1) одержує від спеціальних слідчих проект висновку спеціальної тимчасової слідчої комісії з розслідування справи про усунення Президента України з поста в порядку імпічменту;
2) перевіряє повноту та правильність розслідування обставин щодо вчинення Президентом України державної зради або іншого злочину;
3) приймає одне з таких рішень:
а) схвалює проект висновку спеціальної тимчасової слідчої комісії з розслідування справи про усунення Президента України з поста в порядку імпічменту не пізніше ніж у десяти денний строк з дня його отримання;
б) повертає проект висновку спеціальної тимчасової слідчої комісії з розслідування справи про усунення Президента України з поста в порядку імпічменту із своїми письмовими зауваженнями і пропозиціями для доопрацювання та/або провадження додаткових слідчих дій не пізніше ніж у десяти денний строк з дня його отримання;
4) здійснює інші повноваження передбачені цим Регламентом.
3. Спеціальний слідчий провадить необхідні слідчі дії для перевірки та встановлення обставин щодо вчинення Президентом України державної зради або іншого злочину.
4. Спеціальний слідчий при проведенні розслідування обставин справи про усунення Президента України з поста в порядку імпічменту користується повноваженнями слідчого, які встановлені Кримінальним процесуальним кодексом України та цим Регламентом, за винятком повноважень щодо внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань, повідомлення про підозру, затримання підозрюваного, застосування запобіжного заходу, пред'явлення обвинувачення, складання обвинувального акту.
5. За результатами розслідування обставин щодо вчинення Президентом України державної зради або іншого злочину спеціальні слідчі, у місячний термін після формування спеціальної слідчої комісії, складають проект висновку спеціальної тимчасової слідчої комісії з розслідування справи про усунення Президента України з поста в порядку імпічменту, який після схвалення його спеціальним прокурором вноситься на розгляд комісії в порядку встановленому цим Регламентом.
6. На час виконання обов'язків спеціального прокурора, спеціального слідчого за особою зберігається попередня робота (посада).
7. На період роботи спеціальної тимчасової слідчої комісії з розслідування справи про усунення Президента України з поста в порядку імпічменту особа, яка обрана на посаду спеціального прокурора, спеціального слідчого отримує заробітну плату у розмірі, що встановлена за її основним місцем роботи, включаючи встановлені раніше надбавки та доплати.
8. Час роботи особи на посаді спеціального прокурора, спеціального слідчого зараховується до загального і безперервного стажу роботи (служби) такої особи, а також стажу роботи (служби) за тією спеціальністю, за якою вона працювала до обрання на відповідну посаду.
9. Повноваження спеціального прокурора, спеціального слідчого припиняються у випадках встановлених частиною сьомою статті 187 та пунктом 2 частини першої статті 188 цього Регламенту або дострокового припинення повноважень Верховної Ради України, складом його призначено.
5) статтю 174 викласти у новій редакції:
«Стаття 174. Порядок діяльності та повноваження спеціальної тимчасової слідчої комісії
1. Спеціальна тимчасова слідча комісія проводить свою роботу відповідно до Конституції України, Закону України «Про тимчасові слідчі комісії і тимчасові спеціальні комісії Верховної Ради України» та цього Регламенту.
2. Спеціальна тимчасова слідча комісія:
1) перевіряє наявність, повноту та обґрунтованість доказів про вчинення Президентом України державної зради або іншого злочину;
2) проводить розслідування у разі виявлення під час строку повноважень спеціальної тимчасової слідчої комісії обставин щодо вчинення Президентом України державної зради або іншого злочину без додаткового прийняття рішення Верховною Радою з цього питання і за наявності підстав готує відповідні пропозиції щодо проекту постанови Верховної Ради про звинувачення Президента України.
3. З метою забезпечення всебічного, повного та об'єктивного розслідування спеціальна тимчасова слідча комісія має право:
1) заслуховувати Президента України та захисника (захисників) його прав;
2) витребовувати необхідні документи, матеріали та інші відомості, що стосуються розслідування, від державних органів, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій всіх форм власності, окремих громадян та їх об'єднань, у тому числі ті, які містять державну або іншу охоронювану законом таємницю. Витребовування документів, матеріалів та інших відомостей, що містять конфіденційну та таємну інформацію здійснюється з урахуванням положень спеціальних законів;
3) у разі потреби призначати експертизи та залучати фахівців для дослідження і оцінки доказів, визначати двох або більше представників від спеціальної тимчасової слідчої комісії і доручати їм бути присутніми під час проведення зазначених експертиз і досліджень та встановлення їх результатів;
4) запрошувати і заслуховувати в порядку, встановленому законом, будь-яких дієздатних осіб (крім суддів Конституційного Суду України та суддів судів загальної юрисдикції), які можуть повідомити про обставини, що стали підставою для ініціювання питання про усунення Президента України з поста в порядку імпічменту.
4. Посадові особи (крім Президента України та захисника (захисників) його прав), службові особи, експерти та інші особи, запрошені спеціальною тимчасовою слідчою комісією, попереджаються в письмовій формі про визначену Кримінальним кодексом України відповідальність за відмову особи від давання свідчень чи пояснень або відмову експерта чи перекладача без поважних причин від виконання покладених на них обов'язків під час розслідування, що проводиться спеціальною тимчасовою слідчою комісією, а також надання завідомо неправдивих свідчень чи пояснень, завідомо неправдивого висновку експерта, завідомо неправильного перекладу, здійсненого перекладачем.
5. У разі вчинення посадовими особами (крім Президента України та захисника (захисників) його прав), службовими особами, експертами та іншими особами, запрошеними спеціальною тимчасовою слідчою комісією, дій, передбачених частиною дев’ятою цієї статті, спеціальна тимчасова слідча комісія направляє відповідні матеріали до органів досудового розслідування для здійснення досудового розслідування.
6. Спеціальна тимчасова слідча комісія повинна подати до Верховної Ради України свої висновки та пропозиції, а також проект відповідної постанови Верховної Ради України у строк встановлений Верховною Радою України у постанові про утворення комісії, але не пізніш ніж через три місяці після її утворення.
7. Спеціальна тимчасова слідча комісія припиняє свою діяльність у разі прийняття Верховною Радою України рішення про припинення процедури імпічменту у випадках встановлених Законом України «Про тимчасові слідчі комісії і тимчасові спеціальні комісії Верховної Ради України» та частиною сьомою статті 187 та пунктом 2 частини першої статті 188 Регламенту Верховної Ради України або дострокового припинення повноважень Верховної Ради України, складом якої утворено зазначену комісію».
6) доповнити новою статтею 174? такого змісту:
«Стаття 174?. Керівництво, структура спеціальної тимчасової слідчої комісії
Голова, заступник голови та секретар спеціальної тимчасової слідчої комісії обираються та здійснюють свої повноваження в порядку встановленому Законом України «Про тимчасові слідчі комісії і тимчасові спеціальні комісії Верховної Ради України».
7) Частину восьму статті 187 викласти у такій редакції:
«8. З моменту оголошення головуючим на пленарному засіданні про дострокове припинення повноважень Президента України у зв'язку з усуненням його з поста в порядку імпічменту на період до обрання і вступу на пост нового Президента України обов'язки Президента України покладається на Голову Верховної Ради України відповідно до положень статті 112 Конституції України».
2) Статтю 18 Закону України «Про комітети Верховної Ради України» (Відомості Верховної Ради України, 2006 р., № 17) доповнити новою частиною десятою такого змісту:
«10. Комітет, до предмета відання якого віднесено питання розгляду кандидатур спеціального прокурора та спеціальних слідчих, на своєму засіданні попередньо розглядає та обговорює запропоновані кандидатури спеціального прокурора, спеціальних слідчих та надає Верховній Раді України свої висновки щодо кожної такої кандидатури».
3) Частину першу статті 385 Кримінального кодексу України (Офіційний вісник України, 2001, № 21 (08.06.2001), ст. 920) після слів «тимчасовою слідчою комісією» доповнити словами «чи спеціальною тимчасовою слідчою комісією»
 
Відхилено    
    -745- Сироїд О.І.
Березюк О.Р.
Розділ VІІ. ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ доповнити новим пунктом 2 такого змісту:
«2. Внести такі зміни до таки законодавчих актів:
1) У Кодексі України про адміністративні правопорушення (Відомості Верховної Ради УРСР, 1984, додаток до №51, ст. 1122, з наступними змінами):
після статті 188-45 доповнити новою статтею 188-46 в такій редакції:
"Стаття 188-46. Невиконання законних вимог тимчасової слідчої комісії Верховної Ради України
Невиконання законних вимог тимчасової слідчої комісії Верховної Ради України, створення штучних перешкод у її роботі, надання недостовірної інформації на її запит –
тягне за собою накладення штрафу від ста до двохсот п’ятдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.
Повторне протягом року вчинення порушення, передбаченого частиною першою цієї статті, за яке особу вже було піддано адміністративному стягненню, –
тягне за собою накладення штрафу від двохсот п’ятдесяти до чотирьохсот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.";
у статті 221 після цифр "188-45," доповнити цифрами "188-46,";
у статті 255 в частині першій після пункту 8-1) доповнити новим пунктом 8-2) в такій редакції:
"8-2) уповноважені особи секретаріату тимчасової слідчої комісії Верховної Ради України, голова, заступник та секретар такої комісії (стаття 188-46);".
2) у Законі України «Про Регламент Верховної Ради України» (Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2010, № 14-15, № 16-17, ст.133):
у частині другій статті 85 слово «пропорційного» замінити словом «рівного»;
у частині другій статті 173 слово «пропорційного» замінити словом «рівного».
3) у Законі України "Про нотаріат" (Відомості Верховної Ради України, 1993, №39, ст. 383, з наступними змінами):
статтю 8 доповнити новою частиною в такій редакції:
"Нотаріус на письмовий запит тимчасової слідчої комісії Верховної Ради України надає їй довідки про вчинені нотаріальні дії та інші документи, якщо запитана інформація стосується органу державної влади чи місцевого самоврядування, їх посадової чи службової особи, або підприємства, в якому понад 50% статутного капіталу (акцій, паїв, часток) належить державі, територіальній громаді та (або) іншому підприємству, в якому понад 50% статутного капіталу (акцій, паїв, часток) належить державі та (або) територіальній громаді.".
4) у Законі України "Про банки і банківську діяльність" (Відомості Верховної Ради України, 2001, №5-6, ст.30, з наступними змінами):
частину першу статті 62 доповнити новим пунктом 10) такого змісту:
"10) за запитом тимчасової слідчої комісії Верховної Ради України – стосовно органу державної влади чи місцевого самоврядування, особи, яка є або була їх посадовою чи службовою особою, а також стосовно підприємства, в якому понад 50% статутного капіталу (акцій, паїв, часток) належить державі, територіальній громаді та (або) іншому підприємству, в якому понад 50% статутного капіталу (акцій, паїв, часток) належить державі та (або) територіальній громаді.".
5) частину першу статті 14 Закону України «Про безоплатну правову допомогу» (Відомості Верховної Ради України, 2011, № 51, ст. 577) доповнити пунктом 14 такого змісту:
«особи, запрошені тимчасовою слідчою комісією Верховної Ради України для надання пояснень з питань щодо яких проводиться розслідування тимчасовою слідчою комісією Верховної Ради України – на правові послуги, передбачені пунктами 2 і 3 частини другої статті 13 цього Закону, стосовно питань, пов’язаних з наданням пояснень тимчасовій слідчій комісії Верховної Ради України».
6) частину першу статті 23 Закону України «Про Національну поліцію» (Відомості Верховної Ради України, 2015, № 40-41, ст. 379) доповнити пунктом 30 такого змісту:
«здійснює привід на засідання тимчасової слідчої комісії Верховної Ради України у випадках, передбачених законом.».»;
Відповідно пункт 2 вважати пунктом 3.
 
Відхилено    
    -746- Луценко І.С.
Пункт перший розділу VІІ законопроекту викласти в такій редакції: «1. Цей Закон набирає чинності через шість місяців з дня його опублікування.».
 
Відхилено    
    -747- Білозір О.В.
У частині другій Розділу VІІІ Прикінцеві положення: слова «Закону України «Про Регламент Верховної Ради України» замінити словами «Регламенту Верховної Ради України, який затверджений Законом України «Про Регламент Верховної Ради України» від 10 лютого 2010 року № 1861-VІ»;
 
Враховано з редакційними правками Комітету   
    -748- Каплін С.М.
у пункті другому розділу VІІ слова «Тимчасові слідчі комісії та тимчасові спеціальні комісії Верховної Ради України» замінити словами «Слідчі комісії, спеціальні комісії і спеціальні слідчі комісії».
 
Відхилено Залишити в редакції першого читання законопроекту   
217. Голова Верховної Ради України

   Голова Верховної Ради України