Кількість абзаців - 641 Таблиця поправок


Про фахову передвищу освіту (ч.ІІ) (Друге читання)

№ п.п. Редакція, прийнята в першому читанні Пропозиції Висновки Остаточна редакція
0. педагогічні та науково-педагогічні працівники, які працюють у цьому закладі фахової передвищої освіти за основним місцем роботи;
 
   педагогічні та науково-педагогічні працівники, які працюють у цьому закладі фахової передвищої освіти за основним місцем роботи;
 
1. виборні представники з числа інших категорій працівників, які працюють у цьому закладі фахової передвищої освіти за основним місцем роботи і обираються відповідними категоріями працівників шляхом прямих таємних виборів;
 
   виборні представники з числа інших категорій працівників, які працюють у цьому закладі фахової передвищої освіти за основним місцем роботи і обираються відповідними категоріями працівників шляхом прямих таємних виборів;
 
2. виборні представники з числа студентів (курсантів невійськових) закладів фахової передвищої освіти денної та дуальної форми здобуття освіти, які обираються студентами (курсантами невійськових) закладів фахової передвищої освіти шляхом прямих таємних виборів.
 
   виборні представники з числа студентів (курсантів невійськових) закладів фахової передвищої освіти денної та дуальної форми здобуття освіти, які обираються студентами (курсантами невійськових) закладів фахової передвищої освіти шляхом прямих таємних виборів.
 
3. При цьому загальна кількість (повний склад) педагогічних та науково-педагогічних працівників закладу фахової передвищої освіти повинна становити не менше 75 відсотків загальної кількості осіб, які мають право брати участь у рейтинговому голосуванні; кількість виборних представників з числа інших працівників закладу фахової передвищої освіти - до 10 відсотків, а кількість виборних представників з числа студентів (курсантів невійськових) закладів фахової передвищої освіти - не менше 15 відсотків осіб, які мають право брати участь у рейтинговому голосуванні.
 
   При цьому загальна кількість (повний склад) педагогічних та науково-педагогічних працівників закладу фахової передвищої освіти повинна становити не менше 75 відсотків загальної кількості осіб, які мають право брати участь у рейтинговому голосуванні; кількість виборних представників з числа інших працівників закладу фахової передвищої освіти - до 10 відсотків, а кількість виборних представників з числа студентів (курсантів невійськових) закладів фахової передвищої освіти - не менше 15 відсотків осіб, які мають право брати участь у рейтинговому голосуванні.
 
4. Кожен з учасників рейтингового голосування має один голос і голосує особисто. Рейтингове голосування є таємним і вважається таким, що відбулося, якщо участь у ньому взяли більше п’ятдесяти відсотків загальної кількості осіб, які мають право брати участь у рейтинговому голосуванні.
 
   Кожен з учасників рейтингового голосування має один голос і голосує особисто. Рейтингове голосування є таємним і вважається таким, що відбулося, якщо участь у ньому взяли більше п’ятдесяти відсотків загальної кількості осіб, які мають право брати участь у рейтинговому голосуванні.
 
5. 8. Наглядова рада у двотижневий термін з дня рейтингового голосування проводить процедуру конкурсного відбору кандидатів на посаду керівника закладу фахової передвищої освіти з числа претендентів, які набрали не менше тридцяти відсотків голосів, і пропонує засновнику (засновникам), або уповноваженому ним органу (особі) укласти контракт з переможцем конкурсного відбору або, в разі неможливості визначити переможця конкурсного відбору, оголосити конкурсний відбір таким, що не відбувся.
 
-1- Марченко О.О.
Абзац 1 частини 8 статті 42 викласти в наступній редакції:
«8. З особою, яка під час рейтингового голосування набрала 60 і більше відсотків голосів та визнана переможцем конкурсного відбору, засновник (засновники), або уповноважений ним орган (особа) укладає контракт. У разі, якщо жоден з кандидатів не набрав більше 60 відсотків голосів, наглядова рада у двотижневий термін з дня рейтингового голосування проводить процедуру конкурсного відбору кандидатів на посаду керівника закладу фахової передвищої освіти і пропонує засновнику (засновникам), або уповноваженому ним органу (особі) укласти контракт з переможцем конкурсного відбору або, в разі неможливості визначити переможця конкурсного відбору, оголосити конкурсний відбір таким, що не відбувся.»
 
Враховано редакційно   8. З особою, яка під час рейтингового голосування набрала 60 і більше відсотків голосів від загальної кількості осіб, які мають право брати участь у рейтинговому голосуванні, та визнана переможцем конкурсного відбору, засновник (засновники), або уповноважений ним орган (особа) укладає контракт. У разі, якщо жоден з кандидатів не набрав більше 60 відсотків голосів від загальної кількості осіб, які мають право брати участь у рейтинговому голосуванні, наглядова рада у двотижневий термін з дня рейтингового голосування проводить процедуру конкурсного відбору кандидатів на посаду керівника закладу фахової передвищої освіти і пропонує засновнику (засновникам), або уповноваженому ним органу (особі) укласти контракт з переможцем конкурсного відбору або, в разі неможливості визначити переможця конкурсного відбору, оголосити конкурсний відбір таким, що не відбувся.
 
6. При проведенні конкурсного відбору претендентів на посаду керівника закладу фахової передвищої освіти використовується стобальна система оцінювання, в якій враховуються результати рейтингового голосування, запропоновані проекти стратегії розвитку закладу фахової передвищої освіти, рівень кваліфікації, академічна репутація, професійний та управлінський досвід претендентів, знання ними законодавства у сфері фахової передвищої освіти. Претенденту, який набрав найбільшу кількість голосів при рейтинговому голосуванні нараховується п’ятдесят балів, іншим претендентам - пропорційно набраній кількості голосів з округленням до цілої кількості балів. За інші критерії конкурсного відбору може бути нараховано до п’ятдесяти балів. Положення про конкурсний відбір на посаду керівника закладу фахової передвищої освіти розробляє та затверджує засновник (засновники) або уповноважений ними орган (особа) на підставі типового положення, затвердженого центральним органом виконавчої влади у сфері освіти і науки.
 
   При проведенні конкурсного відбору претендентів на посаду керівника закладу фахової передвищої освіти використовується стобальна система оцінювання, в якій враховуються результати рейтингового голосування, запропоновані проекти стратегії розвитку закладу фахової передвищої освіти, рівень кваліфікації, академічна репутація, професійний та управлінський досвід претендентів, знання ними законодавства у сфері фахової передвищої освіти. Претенденту, який набрав найбільшу кількість голосів при рейтинговому голосуванні нараховується п’ятдесят балів, іншим претендентам - пропорційно набраній кількості голосів з округленням до цілої кількості балів. За інші критерії конкурсного відбору може бути нараховано до п’ятдесяти балів. Положення про конкурсний відбір на посаду керівника закладу фахової передвищої освіти розробляє та затверджує засновник (засновники) або уповноважений ними орган (особа) на підставі типового положення, затвердженого центральним органом виконавчої влади у сфері освіти і науки.
 
7. 9. З переможцем конкурсного відбору на посаду керівника закладу фахової передвищої освіти, контракт укладається після проведення спеціальної перевірки стосовно осіб, які претендують на зайняття посад, які передбачають зайняття відповідального або особливо відповідального становища та посад з підвищеним корупційним ризиком у строк не пізніше десяти днів після завершення такої перевірки. Засновник (засновники) або уповноважений ним (ними) орган (особа) має право скасувати результати конкурсного відбору в разі виявлення порушень Положення про конкурсний відбір і оголосити конкурсний відбір таким, що не відбувся.
 
   9. З переможцем конкурсного відбору на посаду керівника закладу фахової передвищої освіти, контракт укладається після проведення спеціальної перевірки стосовно осіб, які претендують на зайняття посад, які передбачають зайняття відповідального або особливо відповідального становища та посад з підвищеним корупційним ризиком у строк не пізніше десяти днів після завершення такої перевірки. Засновник (засновники) або уповноважений ним (ними) орган (особа) має право скасувати результати конкурсного відбору в разі виявлення порушень Положення про конкурсний відбір і оголосити конкурсний відбір таким, що не відбувся.
 
8. 10. Керівник закладу фахової передвищої освіти може бути звільнений з посади засновником (засновниками) або уповноваженим ним (ними) органом (особою) за поданням наглядової ради або вищого колегіального органу громадського самоврядування закладу фахової передвищої освіти з підстав, визначених законодавством, за порушення установчих документів закладу фахової передвищої освіти та/або умов контракту.
 
   10. Керівник закладу фахової передвищої освіти може бути звільнений з посади засновником (засновниками) або уповноваженим ним (ними) органом (особою) за поданням наглядової ради або вищого колегіального органу громадського самоврядування закладу фахової передвищої освіти з підстав, визначених законодавством, за порушення установчих документів закладу фахової передвищої освіти та/або умов контракту.
 
9. Подання про відкликання керівника може бути внесене до вищого колегіального органу громадського самоврядування закладу вищої освіти більшістю складу колегіального органу управління закладу фахової передвищої освіти не раніше, ніж через рік після його призначення.
 
   Подання про відкликання керівника може бути внесене до вищого колегіального органу громадського самоврядування закладу вищої освіти більшістю складу колегіального органу управління закладу фахової передвищої освіти не раніше, ніж через рік після його призначення.
 
10. Подання засновнику (засновникам) або уповноваженому ним органу (особі) про відкликання керівника закладу фахової передвищої освіти приймається, якщо його підтримали дві третини складу наглядової ради або більшістю голосів членів вищого колегіального органу громадського самоврядування закладу фахової передвищої освіти.
 
   Подання засновнику (засновникам) або уповноваженому ним органу (особі) про відкликання керівника закладу фахової передвищої освіти приймається, якщо його підтримали дві третини складу наглядової ради або більшістю голосів членів вищого колегіального органу громадського самоврядування закладу фахової передвищої освіти.
 
11. 11. У визначених законодавством випадках засновник (засновники) закладу фахової передвищої освіти або уповноважений ним (ними) орган (особа) за поданням наглядової ради може призначити за контрактом виконувача обов’язків керівника закладу фахової передвищої освіти з метою здійснення заходів антикризового менеджменту, але не більше як на два роки. Порядок застосування заходів антикризового менеджменту у закладах фахової передвищої освіти, структурних підрозділах затверджується центральним органом виконавчої влади у сфері освіти і науки.
 
   11. У визначених законодавством випадках засновник (засновники) закладу фахової передвищої освіти або уповноважений ним (ними) орган (особа) за поданням наглядової ради може призначити за контрактом виконувача обов’язків керівника закладу фахової передвищої освіти з метою здійснення заходів антикризового менеджменту, але не більше як на два роки. Порядок застосування заходів антикризового менеджменту у закладах фахової передвищої освіти, структурних підрозділах затверджується центральним органом виконавчої влади у сфері освіти і науки.
 
12. 12. Засновник (засновники) новоутвореного закладу фахової передвищої освіти або уповноважений ним (ними) орган (особа) за контрактом призначає (призначають) виконувача обов’язків керівника закладу фахової передвищої освіти, але не більш як на два роки.
 
   12. Засновник (засновники) новоутвореного закладу фахової передвищої освіти або уповноважений ним (ними) орган (особа) за контрактом призначає (призначають) виконувача обов’язків керівника закладу фахової передвищої освіти, але не більш як на два роки.
 
13. 13. Типова форма контракту з керівником закладу фахової передвищої освіти затверджується центральним органом виконавчої влади у сфері освіти і науки.
 
   13. Типова форма контракту з керівником закладу фахової передвищої освіти затверджується центральним органом виконавчої влади у сфері освіти і науки.
 
14. Розділ VІІ
 
   Розділ VІІ
 
15. ДОСТУП ДО ФАХОВОЇ ПЕРЕДВИЩОЇ ОСВІТИ, ПРИЙОМ, ВІДРАХУВАННЯ, ПЕРЕРИВАННЯ НАВЧАННЯ, ПОНОВЛЕННЯ І ПЕРЕВЕДЕННЯ ОСІБ, ЯКІ НАВЧАЮТЬСЯ У ЗАКЛАДАХ ФАХОВОЇ ПЕРЕДВИЩОЇ ОСВІТИ
 
   ДОСТУП ДО ФАХОВОЇ ПЕРЕДВИЩОЇ ОСВІТИ, ПРИЙОМ, ВІДРАХУВАННЯ, ПЕРЕРИВАННЯ НАВЧАННЯ, ПОНОВЛЕННЯ І ПЕРЕВЕДЕННЯ ОСІБ, ЯКІ НАВЧАЮТЬСЯ У ЗАКЛАДАХ ФАХОВОЇ ПЕРЕДВИЩОЇ ОСВІТИ
 
16. Стаття 43. Прийом на навчання до закладів фахової передвищої освіти
 
   Стаття 43. Прийом на навчання до закладів фахової передвищої освіти
 
17. 1. Прийом на навчання для здобуття фахової передвищої освіти здійснюється на конкурсній основі на підставі Правил прийому закладу фахової передвищої освіти, розроблених відповідно до Умов прийому на навчання для здобуття фахової передвищої освіти, затверджених центральним органом виконавчої влади у сфері освіти і науки.
 
-2- Констанкевич І.М.
У частині 1 статті 43 слова «для здобуття» замінити словами «до закладів».
 
Враховано   1. Прийом на навчання для здобуття фахової передвищої освіти здійснюється на конкурсній основі на підставі Правил прийому закладу фахової передвищої освіти, розроблених відповідно до Умов прийому на навчання до закладів фахової передвищої освіти, затверджених центральним органом виконавчої влади у сфері освіти і науки.
 
18. 2. Умови прийому на навчання для здобуття фахової передвищої освіти оприлюднюються на офіційному веб-сайті центрального органу виконавчої влади у сфері освіти і науки не пізніше 1 листопада року, що передує року вступу.
 
-3- Констанкевич І.М.
У частині 1 статті 43 слова «для здобуття» замінити словами «до закладів».
 
Враховано   2. Умови прийому на навчання до закладів фахової передвищої освіти оприлюднюються на офіційному веб-сайті центрального органу виконавчої влади у сфері освіти і науки не пізніше 1 листопада року, що передує року вступу.
 
19. 3. Для осіб, місцем проживання яких є тимчасово окупована територія, визначена відповідно до Закону України «Про забезпечення прав і свобод громадян та правовий режим на тимчасово окупованій території України», та тимчасово окуповані території у Донецькій та Луганській областях, визначені відповідно до Закону України «Про особливості державної політики із забезпечення державного суверенітету України на тимчасово окупованих територіях у Донецькій та Луганській областях», територія населених пунктів на лінії зіткнення, прийом на навчання для здобуття фахової передвищої освіти здійснюється на конкурсній основі у межах установлених квот прийому до закладів фахової передвищої освіти.
 
   3. Для осіб, місцем проживання яких є тимчасово окупована територія, визначена відповідно до Закону України «Про забезпечення прав і свобод громадян та правовий режим на тимчасово окупованій території України», та тимчасово окуповані території у Донецькій та Луганській областях, визначені відповідно до Закону України «Про особливості державної політики із забезпечення державного суверенітету України на тимчасово окупованих територіях у Донецькій та Луганській областях», територія населених пунктів на лінії зіткнення, прийом на навчання для здобуття фахової передвищої освіти здійснюється на конкурсній основі у межах установлених квот прийому до закладів фахової передвищої освіти.
 
20. Право на першочергове зарахування для здобуття фахової передвищої освіти за медичними, мистецькими та педагогічними спеціальностями на конкурсній основі у межах установлених квот мають особи, які уклали угоду про відпрацювання не менше трьох років у сільській місцевості або селищах міського типу при їх зарахуванні на місця, що фінансуються за державним (регіональним) замовленням, або за рахунок видатків на оплату послуг з підготовки фахівців в державних та комунальних закладах фахової передвищої та вищої освіти з бюджетів міст республіканського Автономної Республіки Крим та обласного значення, районних бюджетів, бюджетів об’єднаних територіальних громад.
 
   Право на першочергове зарахування для здобуття фахової передвищої освіти за медичними, мистецькими та педагогічними спеціальностями на конкурсній основі у межах установлених квот мають особи, які уклали угоду про відпрацювання не менше трьох років у сільській місцевості або селищах міського типу при їх зарахуванні на місця, що фінансуються за державним (регіональним) замовленням, або за рахунок видатків на оплату послуг з підготовки фахівців в державних та комунальних закладах фахової передвищої та вищої освіти з бюджетів міст республіканського Автономної Республіки Крим та обласного значення, районних бюджетів, бюджетів об’єднаних територіальних громад.
 
21. 4. Прийом на навчання для здобуття фахової передвищої освіти здійснюється на основі вступних випробувань (та конкурсів творчих та/або фізичних здібностей вступників у встановлених Умовами прийому на навчання для здобуття фахової передвищої освіти випадках) в закладі фахової передвищої освіти з урахуванням середнього бала документа про базову або повну загальну середню освіту, в разі вступу на його основі, та бала за особливі успіхи (призерам ІV етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад з базових предметів; призерам ІІІ етапу Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт учнів - членів Малої академії наук України) та/або за успішне закінчення підготовчих курсів закладу фахової передвищої освіти.
 
-4- Констанкевич І.М.
У частині 1 статті 43 слова «для здобуття» замінити словами «до закладів».
 
Враховано   4. Прийом на навчання до закладів фахової передвищої освіти здійснюється на основі вступних випробувань (та конкурсів творчих та/або фізичних здібностей вступників у встановлених Умовами прийому на навчання для здобуття фахової передвищої освіти випадках) в закладі фахової передвищої освіти з урахуванням середнього бала документа про базову або повну загальну середню освіту, в разі вступу на його основі, та бала за особливі успіхи (призерам ІV етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад з базових предметів; призерам ІІІ етапу Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт учнів - членів Малої академії наук України) та/або за успішне закінчення підготовчих курсів закладу фахової передвищої освіти.
 
22. На навчання для здобуття фахової передвищої освіти на основі профільної середньої освіти вступники можуть подавати результати зовнішнього незалежного оцінювання, що проводиться на визначених законами засадах, які приймаються замість результатів вступних випробувань з відповідних предметів.
 
   На навчання для здобуття фахової передвищої освіти на основі профільної середньої освіти вступники можуть подавати результати зовнішнього незалежного оцінювання, що проводиться на визначених законами засадах, які приймаються замість результатів вступних випробувань з відповідних предметів.
 
23. 5. Конкурсний бал обчислюється як сума балів за кожний вступний іспит, за конкурс творчих або фізичних здібностей (у разі його проведення) (за шкалою 100-200 балів), середнього бала документа про базову або повну загальну середню освіту, в разі вступу на його основі (переведеного в шкалу 100-200 балів), за особливі успіхи (призерам ІV етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад з базових предметів; призерам ІІІ етапу Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт учнів - членів Малої академії наук України) та/або за успішне закінчення підготовчих курсів закладу фахової передвищої освіти для вступу до цього закладу фахової передвищої освіти (за шкалою 0-50 балів).
 
   5. Конкурсний бал обчислюється як сума балів за кожний вступний іспит, за конкурс творчих або фізичних здібностей (у разі його проведення) (за шкалою 100-200 балів), середнього бала документа про базову або повну загальну середню освіту, в разі вступу на його основі (переведеного в шкалу 100-200 балів), за особливі успіхи (призерам ІV етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад з базових предметів; призерам ІІІ етапу Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт учнів - членів Малої академії наук України) та/або за успішне закінчення підготовчих курсів закладу фахової передвищої освіти для вступу до цього закладу фахової передвищої освіти (за шкалою 0-50 балів).
 
24. У разі подання результатів зовнішнього незалежного оцінювання бал вступника за відповідне вступне випробування збільшується на двадцять п’ять відсотків.
 
   У разі подання результатів зовнішнього незалежного оцінювання бал вступника за відповідне вступне випробування збільшується на двадцять п’ять відсотків.
 
25. 6. Відповідно до Умов прийому на навчання для здобуття фахової передвищої освіти колегіальний орган управління закладу фахової передвищої освіти (вчена рада закладу вищої освіти, до складу якого входить заклад фахової передвищої освіти) затверджує Правила прийому до закладу фахової передвищої освіти, якими встановлюються перелік і кількість вступних іспитів, а також конкурсів творчих або фізичних здібностей (у разі їх проведення).
 
-5- Констанкевич І.М.
У частині 6 статті 43 слова «для здобуття» замінити словами «до закладів».
 
Враховано   6. Відповідно до Умов прийому на навчання до закладів фахової передвищої освіти колегіальний орган управління закладу фахової передвищої освіти (вчена рада закладу вищої освіти, до складу якого входить заклад фахової передвищої освіти) затверджує Правила прийому до закладу фахової передвищої освіти, якими встановлюються перелік і кількість вступних іспитів, а також конкурсів творчих або фізичних здібностей (у разі їх проведення).
 
26. 7. В установленому порядку та у визначений строк Правила прийому на навчання для здобуття фахової передвищої освіти подаються закладом фахової передвищої освіти до Єдиної державної електронної бази з питань освіти та оприлюднюються на офіційному веб-сайті закладу фахової передвищої освіти (для структурних підрозділів закладів вищої освіти, інших юридичних осіб- або на веб-сайті відповідного закладу вищої освіти, іншої юридичної особи).
 
-6- Констанкевич І.М.
У частині 7 статті 43 слова «для здобуття» замінити словами «до закладів».
 
Враховано   7. В установленому порядку та у визначений строк Правила прийому на навчання до закладів фахової передвищої освіти подаються закладом фахової передвищої освіти до Єдиної державної електронної бази з питань освіти та оприлюднюються на офіційному веб-сайті закладу фахової передвищої освіти (для структурних підрозділів закладів вищої освіти, інших юридичних осіб- або на веб-сайті відповідного закладу вищої освіти, іншої юридичної особи).
 
27. Рейтинговий список вступників формується на основі конкурсного балу за кожною освітньо-професійною програмою з повідомленням про отримання чи неотримання ними права здобувати фахову передвищу освіту за державним (регіональним) замовленням.
 
   Рейтинговий список вступників формується на основі конкурсного балу за кожною освітньо-професійною програмою з повідомленням про отримання чи неотримання ними права здобувати фахову передвищу освіту за державним (регіональним) замовленням.
 
28. 8. У Правилах прийому до закладу фахової передвищої освіти обов’язково вказується перелік акредитованих та неакредитованих освітньо-професійних програм, за якими здійснюється прийом.
 
-7- Констанкевич І.М.
У частині 8 статті 43 після слів «У Правилах прийому» додати слова «на навчання».
 
Враховано   8. У Правилах прийому на навчання до закладу фахової передвищої освіти обов’язково вказується перелік акредитованих та неакредитованих освітньо-професійних програм, за якими здійснюється прийом.
 
29. 9. Прийом до закладів фахової передвищої освіти здійснюється на засадах об’єктивності та відкритості.
 
   9. Прийом до закладів фахової передвищої освіти здійснюється на засадах об’єктивності та відкритості.
 
30. Заклад фахової передвищої освіти зобов’язаний створити умови для ознайомлення вступників з ліцензією на здійснення освітньої діяльності, сертифікатами про акредитацію, правилами прийому, відомостями про обсяг прийому за кожною освітньо-професійною програмою та спеціальністю, кількістю місць, виділених для вступу за квотами.
 
-8- Констанкевич І.М.
У абзаці другому частини 9 статті 43 після слова «сертифікатами» додати слово « (рішеннями)».
 
Враховано   Заклад фахової передвищої освіти зобов’язаний створити умови для ознайомлення вступників з ліцензією на здійснення освітньої діяльності, сертифікатами (рішеннями) про акредитацію, правилами прийому, відомостями про обсяг прийому за кожною освітньо-професійною програмою та спеціальністю, кількістю місць, виділених для вступу за квотами.
 
31. Відповідальність за забезпечення об’єктивності та відкритості прийому на навчання для здобуття фахової передвищої освіти несуть керівники закладів фахової передвищої освіти.
 
   Відповідальність за забезпечення об’єктивності та відкритості прийому на навчання для здобуття фахової передвищої освіти несуть керівники закладів фахової передвищої освіти.
 
32. 10. Обсяг та порядок оприлюднення інформації про хід і результати прийому до закладів фахової передвищої освіти визначаються Умовами прийому до закладів фахової передвищої освіти.
 
-9- Констанкевич І.М.
У частині 10 статті 43 після слів «Умовами прийому» додати слова «на навчання».
 
Враховано   10. Обсяг та порядок оприлюднення інформації про хід і результати прийому до закладів фахової передвищої освіти визначаються Умовами прийому на навчання до закладів фахової передвищої освіти.
 
33. 11. Держава забезпечує особам, визнаним учасниками бойових дій, особам з інвалідністю внаслідок війни, постраждалим учасникам Революції Гідності відповідно до статей 6, 7, 16-1 Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту", та їхнім дітям, дітям, один із батьків яких загинув (пропав безвісти) або внаслідок поранення, контузії чи каліцтва, одержаних у районі здійснення заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації, а також помер внаслідок захворювання, одержаного в період участі в зазначених заходах, дітям, один із батьків яких загинув під час масових акцій громадянського протесту або помер внаслідок поранення, контузії чи каліцтва, одержаних під час масових акцій громадянського протесту, дітям, зареєстрованим як внутрішньо переміщені особи, у тому числі дітям, які навчаються за денною формою здобуття освіти у закладах фахової передвищої освіти, - до закінчення навчальних закладів, але не довше ніж до досягнення ними 23 років, державну цільову підтримку для здобуття фахової передвищої освіти.
 
-10- Кремінь Т.Д.
У частині одинадцятій статті 43 законопроекту абзац перший викласти в такій редакції:
«11. Держава забезпечує дітям особам та дітям осіб, визнаних учасниками бойових дій, особами з інвалідністю внаслідок війни, постраждалими учасниками Революції Гідності відповідно до Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту», дітям, один з батьків яких загинув (пропав безвісти) у районі проведення антитерористичної операції, здійснення заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях, бойових дій чи збройних конфліктів або помер внаслідок поранення, контузії чи каліцтва, одержаних у районі проведення антитерористичної операції, здійснення заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях, бойових дій чи збройних конфліктів, а також внаслідок захворювання, одержаного в період участі в антитерористичній операції, здійсненні заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях, дітям осіб, які загинули або померли внаслідок поранень, каліцтва, контузії чи інших ушкоджень здоров’я, одержаних під час участі у Революції Гідності, а також дітям осіб, яким посмертно присвоєно звання Герой України за громадянську мужність, патріотизм, героїчне відстоювання конституційних засад демократії, прав і свобод людини, самовіддане служіння Українському народові, виявлені під час Революції Гідності, дітям, зареєстрованим як внутрішньо переміщені особи, дітям, які проживають у населених пунктах на лінії зіткнення, - до закінчення закладів освіти, але не довше ніж до досягнення ними 23 років, державну цільову підтримку для здобуття фахової передвищої освіти у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України.»
 
Враховано редакційно   11. Держава забезпечує особам, визнаним постраждалими учасниками Революції Гідності, учасниками бойових дій, особами з інвалідністю внаслідок війни відповідно до Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту", та їхнім дітям, дітям, один із батьків яких загинув (пропав безвісти), помер внаслідок поранення, контузії, каліцтва або захворювання, одержаних під час безпосередньої участі в антитерористичній операції, забезпеченні її проведення, перебуваючи безпосередньо в районах антитерористичної операції у період її проведення, під час безпосередньої участі у здійсненні заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях, у забезпеченні їх здійснення, перебуваючи безпосередньо в районах та у період здійснення зазначених заходів, дітям, один із батьків яких загинув під час масових акцій громадянського протесту або помер внаслідок поранення, контузії чи каліцтва, одержаних під час масових акцій громадянського протесту, дітям, зареєстрованим як внутрішньо переміщені особи, дітям, які проживають у населених пунктах на лінії зіткнення, - до закінчення такими дітьми закладів освіти, але не довше ніж до досягнення ними 23 років, державну цільову підтримку для здобуття фахової передвищої освіти у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України.
 
    -11- Третьяков О.Ю.
У частині одинадцятій статті 43 законопроекту абзац перший викласти в такій редакції:
«11. Держава забезпечує особам, визнаним постраждалими учасниками Революції Гідності, учасниками бойових дій, особами з інвалідністю внаслідок війни відповідно до Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту", та їхнім дітям, дітям, один із батьків яких загинув (пропав безвісти), помер внаслідок поранення, контузії, каліцтва або захворювання, одержаних під час безпосередньої участі в антитерористичній операції, забезпеченні її проведення, перебуваючи безпосередньо в районах антитерористичної операції у період її проведення, під час безпосередньої участі у здійсненні заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях, у забезпеченні їх здійснення, перебуваючи безпосередньо в районах та у період здійснення зазначених заходів, дітям, один із батьків яких загинув під час масових акцій громадянського протесту або помер внаслідок поранення, контузії чи каліцтва, одержаних під час масових акцій громадянського протесту, дітям, зареєстрованим як внутрішньо переміщені особи, у тому числі дітям, які навчаються за денною формою здобуття освіти у закладах фахової передвищої освіти, - до закінчення такими дітьми закладів освіти, але не довше ніж до досягнення ними 23 років, державну цільову підтримку для здобуття фахової передвищої освіти»;
 
Враховано редакційно    
34. Державна цільова підтримка для здобуття фахової передвищої освіти надається у вигляді:
 
   Державна цільова підтримка для здобуття фахової передвищої освіти надається у вигляді:
 
35. повної або часткової оплати навчання за рахунок коштів державного та місцевих бюджетів;
 
   повної або часткової оплати навчання за рахунок коштів державного та місцевих бюджетів;
 
36. пільгових довгострокових кредитів для здобуття фахової передвищої освіти;
 
   пільгових довгострокових кредитів для здобуття фахової передвищої освіти;
 
37. соціальної стипендії;
 
   соціальної стипендії;
 
38. безоплатного забезпечення підручниками;
 
   безоплатного забезпечення підручниками;
 
39. безоплатного доступу до мережі Інтернет, систем баз даних у державних та комунальних закладах освіти;
 
-12- Третьяков О.Ю.
В абзаці сьомому слова «державних та комунальних» виключити;
 
Враховано   безоплатного доступу до мережі Інтернет, систем баз даних у закладах освіти;
 
40. безоплатного проживання в гуртожитку (інтернаті);
 
   безоплатного проживання в гуртожитку (інтернаті);
 
41. інших видів та форм підтримки, затверджених Кабінетом Міністрів України.
 
   інших видів та форм підтримки, затверджених Кабінетом Міністрів України.
 
42. Порядок та умови надання державної цільової підтримки для здобуття фахової передвищої освіти зазначеним категоріям громадян визначаються Кабінетом Міністрів України.
 
   Порядок та умови надання державної цільової підтримки для здобуття фахової передвищої освіти зазначеним категоріям громадян визначаються Кабінетом Міністрів України.
 
43. 12. Заклади фахової передвищої освіти створюють умови для вступників з особливими освітніми потребами шляхом забезпечення розумного пристосування та універсального дизайну.
 
   12. Заклади фахової передвищої освіти створюють умови для вступників з особливими освітніми потребами шляхом забезпечення розумного пристосування та універсального дизайну.
 
44. 13. Вступні випробування проводяться державною мовою або за бажанням вступника з числа іноземців, осіб без громадянства, які постійно проживають в Україні, осіб, яким в Україні надано статус біженця або осіб, які потребують додаткового або тимчасового захисту, та осіб, яким надано статус закордонного українця, і які перебувають в Україні на законних підставах, - іншою мовою, якою здійснюється навчання за відповідною освітньо-професійною програмою з урахуванням вимог цього Закону.
 
   13. Вступні випробування проводяться державною мовою або за бажанням вступника з числа іноземців, осіб без громадянства, які постійно проживають в Україні, осіб, яким в Україні надано статус біженця або осіб, які потребують додаткового або тимчасового захисту, та осіб, яким надано статус закордонного українця, і які перебувають в Україні на законних підставах, - іншою мовою, якою здійснюється навчання за відповідною освітньо-професійною програмою з урахуванням вимог цього Закону.
 
45. 14. Зарахування на навчання до закладу фахової передвищої освіти здійснюється на основі договору про надання освітніх послуг, укладеного між закладом фахової передвищої освіти та вступником (вступником та його законним представником для неповнолітніх вступників) та/або фізичною (юридичною) особою, яка оплачує таке навчання (за наявності).
 
-13- Кремінь Т.Д.
Пропоную частину 14 статті 43 викласти в такій редакції:
«14. Підставою для зарахування особи на навчання є виконання вимог Умов прийому на навчання для здобуття фахової передвищої освіти, правил прийому та укладання договору про навчання між закладом освіти та вступником (за участі батьків або законних представників – для неповнолітніх вступників), в якому можуть бути деталізовані права та обов’язки сторін відповідно до типової форми, яка затверджується Кабінетом Міністрів України. Цим договором не можуть обмежуватись права чи встановлюватись додаткові обов’язки здобувачів освіти, які не передбачені цим Законом чи іншими актами законодавства. У разі зарахування на навчання за кошти фізичних (юридичних) осіб додатково укладається договір (контракт) між закладом освіти та фізичною (юридичною) особою, яка замовляє платну освітню послугу для себе або для іншої особи, беручи на себе фінансові зобов’язання щодо її оплати.»
 
Враховано редакційно   14. Підставою для зарахування особи на навчання є виконання вимог Умов прийому на навчання до закладів фахової передвищої освіти, правил прийому та укладання договору про надання освітніх послуг між закладом освіти та вступником (за участі батьків або законних представників – для неповнолітніх вступників), в якому можуть бути деталізовані права та обов’язки сторін відповідно до типової форми, яка затверджується Кабінетом Міністрів України. Цим договором не можуть обмежуватись права чи встановлюватись додаткові обов’язки здобувачів освіти, які не передбачені цим Законом чи іншими актами законодавства. У разі зарахування на навчання за кошти фізичних (юридичних) осіб додатково укладається договір (контракт) між закладом освіти та фізичною (юридичною) особою, яка замовляє платну освітню послугу для себе або для іншої особи, беручи на себе фінансові зобов’язання щодо її оплати.
 
46. Типова форма договору про надання освітніх послуг, що укладається між закладом фахової передвищої освіти та вступником (вступником та його законним представником для неповнолітніх вступників) та/або фізичною (юридичною) особою, яка оплачує таке навчання (за наявності) на строк навчання, затверджується центральним органом виконавчої влади у сфері освіти і науки.
 
-14- Кремінь Т.Д.
Пропоную абзац 2 частини 14 статті 43 вилучити.
 
Враховано      
47. Стаття 44. Відрахування, переривання навчання, поновлення і переведення здобувачів фахової передвищої освіти
 
   Стаття 44. Відрахування, переривання навчання, поновлення і переведення здобувачів фахової передвищої освіти
 
48. 1. Підставами для відрахування здобувача фахової передвищої освіти є:
 
   1. Підставами для відрахування здобувача фахової передвищої освіти є:
 
49. 1) завершення навчання за відповідною освітньо-професійною програмою;
 
   1) завершення навчання за відповідною освітньо-професійною програмою;
 
50. 2) власне бажання;
 
   2) власне бажання;
 
51. 3) переведення до іншого закладу фахової передвищої освіти;
 
-15- Кремінь Т.Д.
Прпоную пункт 3 частини 1 статті 44 викласти в такій редакції:
«3) переведення до іншого закладу фахової передвищої освіти або до закладу загальної середньої освіти (для здобувачів фахової передвищої освіти, які зараховані на основі базової середньої освіти, протягом першого-другого років навчання);»
 
Враховано по суті  3) переведення до іншого закладу фахової передвищої освіти або до закладу професійної (професійно-технічної) освіти, загальної середньої освіти (для здобувачів фахової передвищої освіти, які зараховані на основі базової середньої освіти, протягом першого-другого років навчання);
 
52. 4) невиконання індивідуального навчального плану;
 
   4) невиконання індивідуального навчального плану;
 
53. 5) порушення умов договору про надання освітніх послуг, який є підставою для зарахування;
 
   5) порушення умов договору про надання освітніх послуг, який є підставою для зарахування;
 
54. 6) порушення академічної доброчесності;
 
   6) порушення академічної доброчесності;
 
55. 7) стан здоров’я у разі наявності відповідного висновку;
 
   7) стан здоров’я у разі наявності відповідного висновку;
 
56. 8) інші випадки, визначені законом.
 
   8) інші випадки, визначені законом.
 
57. Особа, відрахована із закладу фахової передвищої освіти до завершення навчання, отримує академічну довідку, що містить інформацію про результати навчання, назви дисциплін (предметів), отримані оцінки і здобуту кількість кредитів ЄКТС. Форма академічної довідки затверджується центральним органом виконавчої влади у сфері освіти і науки.
 
   Особа, відрахована із закладу фахової передвищої освіти до завершення навчання, отримує академічну довідку, що містить інформацію про результати навчання, назви дисциплін (предметів), отримані оцінки і здобуту кількість кредитів ЄКТС. Форма академічної довідки затверджується центральним органом виконавчої влади у сфері освіти і науки.
 
58. 2. Здобувач фахової передвищої освіти має право на перерву у навчанні у зв’язку з обставинами, які унеможливлюють виконання освітньої, освітньо-професійної програми (за станом здоров’я, призовом на строкову військову службу у разі втрати права на відстрочку від неї, сімейними обставинами тощо). Таким особам надається академічна відпустка в установленому порядку. Навчання чи стажування в освітніх установах (у тому числі іноземних держав) може бути підставою для перерви у навчанні, якщо інше не передбачено міжнародними актами чи договорами між закладами освіти.
 
   2. Здобувач фахової передвищої освіти має право на перерву у навчанні у зв’язку з обставинами, які унеможливлюють виконання освітньої, освітньо-професійної програми (за станом здоров’я, призовом на строкову військову службу у разі втрати права на відстрочку від неї, сімейними обставинами тощо). Таким особам надається академічна відпустка в установленому порядку. Навчання чи стажування в освітніх установах (у тому числі іноземних держав) може бути підставою для перерви у навчанні, якщо інше не передбачено міжнародними актами чи договорами між закладами освіти.
 
59. Здобувачам фахової передвищої освіти, призваним на військову службу у зв’язку з оголошенням мобілізації, гарантується збереження місця навчання та стипендії.
 
   Здобувачам фахової передвищої освіти, призваним на військову службу у зв’язку з оголошенням мобілізації, гарантується збереження місця навчання та стипендії.
 
60. Здобувачам фахової передвищої освіти, які реалізують право на академічну мобільність, протягом навчання в іншому закладі освіти на території України чи поза її межами гарантується збереження попереднього місця навчання та виплата стипендії відповідно до законодавства. Такі особи не відраховуються із складу здобувачів фахової передвищої освіти.
 
   Здобувачам фахової передвищої освіти, які реалізують право на академічну мобільність, протягом навчання в іншому закладі освіти на території України чи поза її межами гарантується збереження попереднього місця навчання та виплата стипендії відповідно до законодавства. Такі особи не відраховуються із складу здобувачів фахової передвищої освіти.
 
61. 3. Особа, відрахована з закладу фахової передвищої освіти до завершення навчання за відповідною освітньою, освітньо-професійною програмою, має право на поновлення на навчання в межах ліцензованого обсягу закладу фахової передвищої освіти.
 
   3. Особа, відрахована з закладу фахової передвищої освіти до завершення навчання за відповідною освітньою, освітньо-професійною програмою, має право на поновлення на навчання в межах ліцензованого обсягу закладу фахової передвищої освіти.
 
62. 4. Поновлення на навчання осіб, відрахованих із закладів фахової передвищої освіти або яким надано академічну відпустку, а також переведення здобувачів фахової передвищої освіти здійснюються, як правило, під час канікул.
 
   4. Поновлення на навчання осіб, відрахованих із закладів фахової передвищої освіти або яким надано академічну відпустку, а також переведення здобувачів фахової передвищої освіти здійснюються, як правило, під час канікул.
 
63. 5. Положення про відрахування, переривання навчання, поновлення і переведення осіб, які навчаються у закладах фахової передвищої освіти, а також порядок надання їм академічної відпустки затверджується центральним органом виконавчої влади у сфері освіти і науки.
 
   5. Положення про відрахування, переривання навчання, поновлення і переведення осіб, які навчаються у закладах фахової передвищої освіти, а також порядок надання їм академічної відпустки затверджується центральним органом виконавчої влади у сфері освіти і науки.
 
64. 6. У разі позбавлення ліцензії, закінчення строку дії сертифіката про акредитацію освітньо-професійної програми, виданого центральним органом виконавчої влади із забезпечення якості освіти, та неотримання закладом фахової передвищої освіти сертифіката про акредитацію від центрального органу виконавчої влади із забезпечення якості освіти здобувачі фахової передвищої, особи, які навчаються за рахунок коштів державного (місцевого) бюджету, мають право на переведення до цього або іншого закладу фахової передвищої освіти, на аналогічну акредитовану центральним органом виконавчої влади із забезпечення якості освіти освітньо-професійну програму в межах цієї самої спеціальності, для завершення навчання за кошти державного (місцевого) бюджету в порядку, затвердженому Кабінетом Міністрів України.
 
-16- Констанкевич І.М.
Частину 6 статті 44 викласти в такій редакції:
«У разі позбавлення ліцензії, закінчення строку дії сертифіката (рішення) про акредитацію освітньо-професійної програми, виданого центральним органом виконавчої влади із забезпечення якості освіти, та неотримання закладом фахової передвищої освіти рішення (сертифіката) про акредитацію від центрального органу виконавчої влади із забезпечення якості освіти здобувачі фахової передвищої, особи, які навчаються за рахунок коштів державного (місцевого) бюджету, мають право на переведення до цього або іншого закладу фахової передвищої освіти, на аналогічну акредитовану центральним органом виконавчої влади із забезпечення якості освіти освітньо-професійну програму в межах цієї самої спеціальності, для завершення навчання за кошти державного (місцевого) бюджету в порядку, затвердженому Кабінетом Міністрів України.»
 
Враховано   6. У разі позбавлення ліцензії, закінчення строку дії сертифіката (рішення) про акредитацію освітньо-професійної програми, виданого центральним органом виконавчої влади із забезпечення якості освіти, та неотримання закладом фахової передвищої освіти рішення (сертифіката) про акредитацію від центрального органу виконавчої влади із забезпечення якості освіти здобувачі фахової передвищої, особи, які навчаються за рахунок коштів державного (місцевого) бюджету, мають право на переведення до цього або іншого закладу фахової передвищої освіти, на аналогічну акредитовану центральним органом виконавчої влади із забезпечення якості освіти освітньо-професійну програму в межах цієї самої спеціальності, для завершення навчання за кошти державного (місцевого) бюджету в порядку, затвердженому Кабінетом Міністрів України.
 
65. Розділ VІІІ
 
   Розділ VІІІ
 
66. ОРГАНІЗАЦІЯ ОСВІТНЬОГО ПРОЦЕСУ
 
   ОРГАНІЗАЦІЯ ОСВІТНЬОГО ПРОЦЕСУ
 
67. Стаття 45. Освітній процес в закладах фахової передвищої освіти
 
   Стаття 45. Освітній процес в закладах фахової передвищої освіти
 
68. 1. Освітній процес - це інтелектуальна, творча діяльність, що провадиться у закладі фахової передвищої освіти та спрямована на передачу, засвоєння, примноження і використання знань, умінь та інших компетентностей у осіб, які здобувають освіту, а також на формування гармонійно розвиненої особистості.
 
-17- Кремінь Т.Д.
Пропоную в частині 1 статті 45 уточнення визначення:
«1. Освітній процес у сфері фахової передвищої освіти - це інтелектуальна, творча діяльність, що провадиться у закладі фахової передвищої освіти та спрямована на передачу, засвоєння, примноження і використання знань, умінь та інших компетентностей у осіб, які здобувають освіту, а також на формування гармонійно розвиненої особистості.»
 
Враховано   1. Освітній процес у сфері фахової передвищої освіти - це інтелектуальна, творча діяльність, що провадиться у закладі фахової передвищої освіти та спрямована на передачу, засвоєння, примноження і використання знань, умінь та інших компетентностей у осіб, які здобувають освіту, а також на формування гармонійно розвиненої особистості.
 
69. Заклад фахової передвищої освіти самостійно вирішує питання організації освітнього процесу відповідно до законодавства.
 
   Заклад фахової передвищої освіти самостійно вирішує питання організації освітнього процесу відповідно до законодавства.
 
70. 2. Положення про організацію освітнього процесу в закладі фахової передвищої освіти затверджується колегіальним органом управління закладу фахової передвищої освіти на підставі Типового положення про організацію освітнього процесу в закладах фахової передвищої освіти, яке затверджується центральним органом виконавчої влади у сфері освіти і науки.
 
   2. Положення про організацію освітнього процесу в закладі фахової передвищої освіти затверджується колегіальним органом управління закладу фахової передвищої освіти на підставі Типового положення про організацію освітнього процесу в закладах фахової передвищої освіти, яке затверджується центральним органом виконавчої влади у сфері освіти і науки.
 
71. Стаття 46. Мова освітнього процесу
 
   Стаття 46. Мова освітнього процесу
 
72. 1. Мовою освітнього процесу в закладах фахової передвищої освіти є державна мова. Засади мовної політики в закладах фахової передвищої освіти визначаються Законом України «Про освіту».
 
   1. Мовою освітнього процесу в закладах фахової передвищої освіти є державна мова. Засади мовної політики в закладах фахової передвищої освіти визначаються Законом України «Про освіту».
 
73. 2. Держава гарантує кожному громадянинові України право на здобуття фахової передвищої освіти державною мовою в державних і комунальних закладах фахової передвищої освіти.
 
   2. Держава гарантує кожному громадянинові України право на здобуття фахової передвищої освіти державною мовою в державних і комунальних закладах фахової передвищої освіти.
 
74. 3. Заклади фахової передвищої освіти забезпечують обов’язкове вивчення державної мови в обсязі, що дає змогу провадити професійну діяльність в обраній галузі з використанням державної мови.
 
   3. Заклади фахової передвищої освіти забезпечують обов’язкове вивчення державної мови в обсязі, що дає змогу провадити професійну діяльність в обраній галузі з використанням державної мови.
 
75. Особам, які належать до корінних народів, національних меншин України, іноземцям та особам без громадянства створюються належні умови для вивчення державної мови.
 
   Особам, які належать до корінних народів, національних меншин України, іноземцям та особам без громадянства створюються належні умови для вивчення державної мови.
 
76. 4. Держава сприяє вивченню мов міжнародного спілкування, насамперед англійської мови, в державних і комунальних закладах фахової передвищої освіти.
 
   4. Держава сприяє вивченню мов міжнародного спілкування, насамперед англійської мови, в державних і комунальних закладах фахової передвищої освіти.
 
77. 5. У закладах фахової передвищої освіти відповідно до освітньо-професійної програми можуть викладатися одна або декілька дисциплін двома чи більше мовами - державною мовою, англійською мовою, іншими офіційними мовами Європейського Союзу, забезпечуючи при цьому здатність здобувачів фахової передвищої освіти продемонструвати результати навчання відповідної дисципліни державною мовою. Перелік іноземних мов, якими здійснюється викладання навчальних дисциплін, визначається закладом фахової передвищої освіти.
 
   5. У закладах фахової передвищої освіти відповідно до освітньо-професійної програми можуть викладатися одна або декілька дисциплін двома чи більше мовами - державною мовою, англійською мовою, іншими офіційними мовами Європейського Союзу, забезпечуючи при цьому здатність здобувачів фахової передвищої освіти продемонструвати результати навчання відповідної дисципліни державною мовою. Перелік іноземних мов, якими здійснюється викладання навчальних дисциплін, визначається закладом фахової передвищої освіти.
 
78. 6. За бажанням здобувачів фахової передвищої освіти та за наявності відповідних умов у закладі фахової передвищої освіти заклади створюють можливості для вивчення ними мови корінного народу, національної меншини України як окремої дисципліни в обсязі, що дає змогу провадити професійну діяльність у вибраній галузі з використанням цієї мови.
 
   6. За бажанням здобувачів фахової передвищої освіти та за наявності відповідних умов у закладі фахової передвищої освіти заклади створюють можливості для вивчення ними мови корінного народу, національної меншини України як окремої дисципліни в обсязі, що дає змогу провадити професійну діяльність у вибраній галузі з використанням цієї мови.
 
79. 7. Для навчання іноземців, осіб без громадянства, які постійно проживають в Україні, осіб, яким в Україні надано статус біженця або осіб, які потребують додаткового або тимчасового захисту, та осіб, яким надано статус закордонного українця, і які перебувають в Україні на законних підставах, які здобувають фахову передвищу освіту за кошти фізичних або юридичних осіб, можуть створюватись окремі групи або розроблятись індивідуальні навчальні плани, що передбачають навчання іноземною мовою. При цьому заклади фахової передвищої освіти забезпечують вивчення такими особами державної мови як окремої навчальної дисципліни.
 
   7. Для навчання іноземців, осіб без громадянства, які постійно проживають в Україні, осіб, яким в Україні надано статус біженця або осіб, які потребують додаткового або тимчасового захисту, та осіб, яким надано статус закордонного українця, і які перебувають в Україні на законних підставах, які здобувають фахову передвищу освіту за кошти фізичних або юридичних осіб, можуть створюватись окремі групи або розроблятись індивідуальні навчальні плани, що передбачають навчання іноземною мовою. При цьому заклади фахової передвищої освіти забезпечують вивчення такими особами державної мови як окремої навчальної дисципліни.
 
80. На зазначених осіб не розповсюджуються вимоги частини першої цієї статті.
 
   На зазначених осіб не розповсюджуються вимоги частини першої цієї статті.
 
81. 8. Заклади фахової передвищої освіти приватної форми власності мають право вільного вибору мови навчання із забезпеченням при цьому вивчення особами, які навчаються у таких закладах, державної мови як окремої навчальної дисципліни в обсязі, що дає змогу провадити професійну діяльність в обраній галузі з використанням державної мови.
 
   8. Заклади фахової передвищої освіти приватної форми власності мають право вільного вибору мови навчання із забезпеченням при цьому вивчення особами, які навчаються у таких закладах, державної мови як окремої навчальної дисципліни в обсязі, що дає змогу провадити професійну діяльність в обраній галузі з використанням державної мови.
 
82. 9. Атестація здобувачів фахової передвищої освіти проводиться державною мовою.
 
   9. Атестація здобувачів фахової передвищої освіти проводиться державною мовою.
 
83. Стаття 47. Форми здобуття фахової передвищої освіти
 
   Стаття 47. Форми здобуття фахової передвищої освіти
 
84. 1. Формами здобуття фахової передвищої освіти є:
 
   1. Формами здобуття фахової передвищої освіти є:
 
85. 1) інституційна (очна (денна, вечірня), заочна, дистанційна, мережева);
 
   1) інституційна (очна (денна, вечірня), заочна, дистанційна, мережева);
 
86. 2) індивідуальна (екстернатна, на робочому місці (на виробництві);
 
   2) індивідуальна (екстернатна, на робочому місці (на виробництві);
 
87. 3) дуальна.
 
   3) дуальна.
 
88. 2. Форми здобуття фахової передвищої освіти можуть поєднуватися.
 
-18- Кремінь Т.Д.
Пропоную додати частину 3 такого змісту:
«3. Стандарти фахової передвищої освіти та заклади освіти можуть обмежувати перелік допустимих форм здобуття фахової передвищої освіти для окремих спеціальностей та освітніх програм.»
 
Враховано   2. Форми здобуття фахової передвищої освіти можуть поєднуватися.
3. Стандарти фахової передвищої освіти та заклади освіти можуть обмежувати перелік допустимих форм здобуття фахової передвищої освіти для окремих спеціальностей та освітніх програм.
 
89. Стаття 48. Форми організації освітнього процесу та види навчальних занять
 
   Стаття 48. Форми організації освітнього процесу та види навчальних занять
 
90. 1. Освітній процес у закладах фахової передвищої освіти здійснюється за такими формами:
 
   1. Освітній процес у закладах фахової передвищої освіти здійснюється за такими формами:
 
91. 1) навчальні заняття, включаючи індивідуальне навчальне заняття;
 
   1) навчальні заняття, включаючи індивідуальне навчальне заняття;
 
92. 2) самостійна робота, включаючи виконання індивідуальних завдань;
 
   2) самостійна робота, включаючи виконання індивідуальних завдань;
 
93. 3) практична підготовка;
 
   3) практична підготовка;
 
94. 4) контрольні заходи, включаючи атестацію здобувачів фахової передвищої освіти.
 
   4) контрольні заходи, включаючи атестацію здобувачів фахової передвищої освіти.
 
95. 2. Основними видами навчальних занять у закладах фахової передвищої освіти є:
 
   2. Основними видами навчальних занять у закладах фахової передвищої освіти є:
 
96. 1) лекція;
 
   1) лекція;
 
97. 2) лабораторне, практичне, семінарське, індивідуальне заняття;
 
   2) лабораторне, практичне, семінарське, індивідуальне заняття;
 
98. 3) урок (за освітньою програмою профільної середньої освіти);
 
   3) урок (за освітньою програмою профільної середньої освіти);
 
99. 4) консультація.
 
   4) консультація.
 
100. 3. Заклад фахової передвищої освіти має право встановлювати інші форми освітнього процесу та види навчальних занять.
 
   3. Заклад фахової передвищої освіти має право встановлювати інші форми освітнього процесу та види навчальних занять.
 
101. Стаття 49. Освітньо-професійні програми та навчальні плани
 
   Стаття 49. Освітньо-професійні програми та навчальні плани
 
102. 1. У межах ліцензованої спеціальності заклад фахової передвищої освіти розробляє освітньо-професійні програми та затверджує їх відповідно до Положення про організацію освітнього процесу у відповідному закладі фахової передвищої освіти. Основою для розроблення освітньо-професійної програми є стандарт фахової передвищої освіти за відповідною спеціальністю (за наявності).
 
   1. У межах ліцензованої спеціальності заклад фахової передвищої освіти розробляє освітньо-професійні програми та затверджує їх відповідно до Положення про організацію освітнього процесу у відповідному закладі фахової передвищої освіти. Основою для розроблення освітньо-професійної програми є стандарт фахової передвищої освіти за відповідною спеціальністю (за наявності).
 
103. 2. Освітньо-професійна програма містить:
 
   2. Освітньо-професійна програма містить:
 
104. вимоги до осіб, які можуть розпочати навчання за програмою;
 
   вимоги до осіб, які можуть розпочати навчання за програмою;
 
105. зміст підготовки здобувачів фахової передвищої освіти, сформульований у термінах результатів навчання;
 
   зміст підготовки здобувачів фахової передвищої освіти, сформульований у термінах результатів навчання;
 
106. обсяг кредитів ЄКТС, необхідний для здобуття ступеня фахової передвищої освіти;
 
   обсяг кредитів ЄКТС, необхідний для здобуття ступеня фахової передвищої освіти;
 
107. перелік освітніх компонентів і логічну послідовність їх виконання;
 
   перелік освітніх компонентів і логічну послідовність їх виконання;
 
108. вимоги професійних стандартів (у разі їх наявності);
 
   вимоги професійних стандартів (у разі їх наявності);
 
109. форми атестації здобувачів фахової передвищої освіти;
 
   форми атестації здобувачів фахової передвищої освіти;
 
110. вимоги до системи внутрішнього забезпечення якості фахової передвищої освіти;
 
   вимоги до системи внутрішнього забезпечення якості фахової передвищої освіти;
 
111. перелік компетентностей випускника.
 
   перелік компетентностей випускника.
 
112. Освітньо-професійні програми фахової передвищої освіти можуть мати корекційно-розвитковий складник для осіб з особливими освітніми потребами.
 
   Освітньо-професійні програми фахової передвищої освіти можуть мати корекційно-розвитковий складник для осіб з особливими освітніми потребами.
 
113. Освітньо-професійні програми фахової передвищої освіти повинні передбачати освітні компоненти для вільного вибору здобувачів фахової передвищої освіти.
 
   Освітньо-професійні програми фахової передвищої освіти повинні передбачати освітні компоненти для вільного вибору здобувачів фахової передвищої освіти.
 
114. Заклади фахової передвищої освіти можуть використовувати типові або інші освітні програми профільної середньої освіти, які розробляються та затверджуються відповідно до закону.
 
   Заклади фахової передвищої освіти можуть використовувати типові або інші освітні програми профільної середньої освіти, які розробляються та затверджуються відповідно до закону.
 
115. 3. Заклад фахової передвищої освіти на підставі освітньо-професійної програми за кожною спеціальністю розробляє навчальний план, який визначає перелік та обсяг навчальних дисциплін, практичної підготовки та індивідуальних завдань у кредитах ЄКТС, послідовність їх вивчення та виконання, форми проведення навчальних занять та їх обсяг, графік освітнього процесу, форми поточного і підсумкового контролю. Для конкретизації планування освітнього процесу на кожний навчальний рік складається робочий навчальний план, що затверджується керівником закладу фахової передвищої освіти.
 
-19- Кремінь Т.Д.
Абзац перший частини 3 статті 49 пропоную викласти в такій редакції:
«3. Заклад фахової передвищої освіти на підставі відповідної освітньо-професійної програми розробляє навчальний план, який визначає перелік та обсяг освітніх компонентів у кредитах ЄКТС, їх логічну послідовність, форми організації освітнього процесу, види та обсяг навчальних занять, графік освітнього процесу, форми поточного і підсумкового контролю, що забезпечують досягнення здобувачем фахової передвищої освіти програмних результатів навчання.»
 
Враховано   3. Заклад фахової передвищої освіти на підставі відповідної освітньо-професійної програми розробляє навчальний план, який визначає перелік та обсяг освітніх компонентів у кредитах ЄКТС, їх логічну послідовність, форми організації освітнього процесу, види та обсяг навчальних занять, графік освітнього процесу, форми поточного і підсумкового контролю, що забезпечують досягнення здобувачем фахової передвищої освіти програмних результатів навчання.
 
116. На основі навчального плану у визначеному закладом фахової передвищої освіти порядку розробляються та затверджуються індивідуальні навчальні плани здобувачів фахової передвищої освіти, що мають містити, у тому числі, обрані здобувачами фахової передвищої освіти навчальні дисципліни.
 
-20- Кремінь Т.Д.
Абзац другий частини 3 статті 49 пропоную викласти в такій редакції:
«На основі навчального плану у визначеному закладом фахової передвищої освіти порядку для кожного здобувача фахової передвищої освіти розробляються та затверджуються індивідуальні навчальні плани на кожний навчальний рік. Індивідуальний навчальний план формується за результатами особистого вибору здобувачем фахової передвищої освіти дисциплін у межах, встановлених цим Законом, з урахуванням вимог освітньо-професійної програми щодо вивчення її обов’язкових компонент. Індивідуальний навчальний план є обов’язковим для виконання здобувачем фахової передвищої освіти.»
 
Враховано   На основі навчального плану у визначеному закладом фахової передвищої освіти порядку для кожного здобувача фахової передвищої освіти розробляються та затверджуються індивідуальні навчальні плани на кожний навчальний рік. Індивідуальний навчальний план формується за результатами особистого вибору здобувачем фахової передвищої освіти дисциплін у межах, встановлених цим Законом, з урахуванням вимог освітньо-професійної програми щодо вивчення її обов’язкових компонент. Індивідуальний навчальний план є обов’язковим для виконання здобувачем фахової передвищої освіти.
 
117. Стаття 50. Практична підготовка осіб, які здобувають фахову передвищу освіту
 
   Стаття 50. Практична підготовка осіб, які здобувають фахову передвищу освіту
 
118. 1. Практична підготовка осіб, які навчаються у закладах фахової передвищої освіти, здійснюється шляхом проходження ними практики на підприємствах, в установах та організаціях (базах практики) згідно з укладеними закладами фахової передвищої освіти договорами або у структурних підрозділах закладу, що забезпечують практичну підготовку.
 
-21- Кремінь Т.Д.
До частини 1 статті 50 додати абзац:
«Особи, які здобувають фахову передвищу освіту, можуть проходити практичну підготовку шляхом навчання на робочому місці в процесі виконання посадових обов’язків. Заклад освіти може визнавати результати навчання, здобуті під час трудової діяльності здобувача за професіями та/або на посадах, визначених освітньо-професійною програмою.»
 
Враховано   1. Практична підготовка осіб, які навчаються у закладах фахової передвищої освіти, здійснюється шляхом проходження ними практики на підприємствах, в установах та організаціях (базах практики) згідно з укладеними закладами фахової передвищої освіти договорами або у структурних підрозділах закладу, що забезпечують практичну підготовку.
Особи, які здобувають фахову передвищу освіту, можуть проходити практичну підготовку шляхом навчання на робочому місці в процесі виконання посадових обов’язків. Заклад освіти може визнавати результати навчання, здобуті під час трудової діяльності здобувача за професіями та/або на посадах, визначених освітньо-професійною програмою.
 
119. 2. Залежно від спеціальності (спеціалізації), за якою здійснюється підготовка здобувачів фахової передвищої освіти практика може бути: навчальна, технологічна, експлуатаційна, конструкторська, педагогічна, медична, економічна та інші.
 
   2. Залежно від спеціальності (спеціалізації), за якою здійснюється підготовка здобувачів фахової передвищої освіти практика може бути: навчальна, технологічна, експлуатаційна, конструкторська, педагогічна, медична, економічна та інші.
 
120. 3. Керівники підприємств, установ та організацій зобов’язані забезпечити створення належних умов для проходження практики на виробництві, дотримання правил і норм охорони праці, безпеки життєдіяльності і виробничої санітарії відповідно до законодавства.
 
   3. Керівники підприємств, установ та організацій зобов’язані забезпечити створення належних умов для проходження практики на виробництві, дотримання правил і норм охорони праці, безпеки життєдіяльності і виробничої санітарії відповідно до законодавства.
 
121. На час виробничого навчання і практики здобувачам фахової передвищої освіти забезпечуються робочі місця, безпечні та нешкідливі умови праці відповідно до освітньо-професійних програм і угод між закладами фахової передвищої освіти та підприємствами, установами, організаціями, що надають місця для проходження виробничого навчання і практики. Під час проходження виробничого навчання і практики забороняється використовувати працю здобувачів фахової передвищої освіти для цілей, не передбачених освітньо-професійною програмою.
 
   На час виробничого навчання і практики здобувачам фахової передвищої освіти забезпечуються робочі місця, безпечні та нешкідливі умови праці відповідно до освітньо-професійних програм і угод між закладами фахової передвищої освіти та підприємствами, установами, організаціями, що надають місця для проходження виробничого навчання і практики. Під час проходження виробничого навчання і практики забороняється використовувати працю здобувачів фахової передвищої освіти для цілей, не передбачених освітньо-професійною програмою.
 
122. 4. Для здобувачів фахової передвищої освіти, які є іноземцями, місця проведення практики передбачаються у відповідному контракті на підготовку таких фахівців і можуть бути розташовані як на території країн їх походження, так і в межах України.
 
   4. Для здобувачів фахової передвищої освіти, які є іноземцями, місця проведення практики передбачаються у відповідному контракті на підготовку таких фахівців і можуть бути розташовані як на території країн їх походження, так і в межах України.
 
123. 5. Студенти можуть самостійно з дозволу відповідних циклових комісій підбирати для себе місце проходження практики і пропонувати його для використання.
 
   5. Студенти можуть самостійно з дозволу відповідних циклових комісій підбирати для себе місце проходження практики і пропонувати його для використання.
 
124. Для груп споріднених спеціальностей заклади фахової передвищої освіти можуть створювати навчально-практичні центри, полігони або бази спільного використання: геодезичні, геологічні, географічні, морські та інші.
 
   Для груп споріднених спеціальностей заклади фахової передвищої освіти можуть створювати навчально-практичні центри, полігони або бази спільного використання: геодезичні, геологічні, географічні, морські та інші.
 
125. 6. Положення про практику здобувачів фахової передвищої освіти затверджується центральним органом виконавчої влади з питань освіти і науки.
 
   6. Положення про практику здобувачів фахової передвищої освіти затверджується центральним органом виконавчої влади з питань освіти і науки.
 
126. Перелік усіх видів практик для кожної освітньо-професійної програми, їх форми, тривалість і терміни проведення визначаються в навчальних планах. Зміст і послідовність практик визначається програмою, яка розробляється згідно з навчальним планом.
 
   Перелік усіх видів практик для кожної освітньо-професійної програми, їх форми, тривалість і терміни проведення визначаються в навчальних планах. Зміст і послідовність практик визначається програмою, яка розробляється згідно з навчальним планом.
 
127. 7. Практична підготовка здобувачів фахової передвищої освіти за дуальною формою здобуття освіти та на робочому місці (на виробництві) може здійснюватися з урахуванням особливостей цих форм здобуття освіти.
 
   7. Практична підготовка здобувачів фахової передвищої освіти за дуальною формою здобуття освіти та на робочому місці (на виробництві) може здійснюватися з урахуванням особливостей цих форм здобуття освіти.
 
128. Стаття 51. Атестація здобувачів фахової передвищої освіти
 
   Стаття 51. Атестація здобувачів фахової передвищої освіти
 
129. 1. Атестація здобувачів фахової передвищої освіти здійснюється екзаменаційною комісією, до складу якої можуть включатися представники роботодавців та їх об’єднань, органів державної влади та місцевого самоврядування, наукових установ, інших організацій, відповідно до положення про екзаменаційну комісію, затвердженого колегіальним органом управління закладу фахової передвищої освіти.
 
   1. Атестація здобувачів фахової передвищої освіти здійснюється екзаменаційною комісією, до складу якої можуть включатися представники роботодавців та їх об’єднань, органів державної влади та місцевого самоврядування, наукових установ, інших організацій, відповідно до положення про екзаменаційну комісію, затвердженого колегіальним органом управління закладу фахової передвищої освіти.
 
130. 2. Атестація здійснюється відкрито і гласно. Здобувачі фахової передвищої освіти та інші особи, присутні на атестації, можуть вільно здійснювати аудіо- та/або відеофіксацію процесу атестації, крім випадків, визначених законом.
 
   2. Атестація здійснюється відкрито і гласно. Здобувачі фахової передвищої освіти та інші особи, присутні на атестації, можуть вільно здійснювати аудіо- та/або відеофіксацію процесу атестації, крім випадків, визначених законом.
 
131. 3. Здобувачі фахової передвищої освіти на основі базової загальної середньої освіти допускаються до атестації в разі проходження державної підсумкової атестації за курс профільної середньої освіти з середнім, достатнім або високим рівнем навчальних досягнень з кожного навчального предмету.
 
   3. Здобувачі фахової передвищої освіти на основі базової загальної середньої освіти допускаються до атестації в разі проходження державної підсумкової атестації за курс профільної середньої освіти з середнім, достатнім або високим рівнем навчальних досягнень з кожного навчального предмету.
 
132. Порядок, форми проведення і перелік навчальних предметів, з яких проводиться державна підсумкова атестація, визначає центральний орган виконавчої влади у сфері освіти і науки.
 
   Порядок, форми проведення і перелік навчальних предметів, з яких проводиться державна підсумкова атестація, визначає центральний орган виконавчої влади у сфері освіти і науки.
 
133. 4. Заклад фахової передвищої освіти на підставі рішення екзаменаційної комісії присуджує особі, яка продемонструвала відповідність результатів навчання вимогам освітньо-професійної програми, освітньо-професійний ступінь фахового молодшого бакалавра та присвоює відповідну кваліфікацію.
 
   4. Заклад фахової передвищої освіти на підставі рішення екзаменаційної комісії присуджує особі, яка продемонструвала відповідність результатів навчання вимогам освітньо-професійної програми, освітньо-професійний ступінь фахового молодшого бакалавра та присвоює відповідну кваліфікацію.
 
134. 5. Атестація здобувачів фахової передвищої освіти може здійснюватися у формі єдиного державного кваліфікаційного іспиту з спеціальностей, з яких здійснюється підготовка за професіями, які потребують додаткового регулювання.
 
-22- Кремінь Т.Д.
Частину 5 статті 51 пропоную скоригувати:
«5. Атестація здобувачів фахової передвищої освіти може здійснюватися у формі єдиного державного кваліфікаційного іспиту з спеціальностей, з яких здійснюється підготовка за професіями, для яких запроваджене додаткове регулювання.»
 
Враховано   5. Атестація здобувачів фахової передвищої освіти може здійснюватися у формі єдиного державного кваліфікаційного іспиту з спеціальностей, з яких здійснюється підготовка за професіями, для яких запроваджене додаткове регулювання.
 
135. Розділ ІХ
 
   Розділ ІХ
 
136. УЧАСНИКИ ОСВІТНЬОГО ПРОЦЕСУ
 
   УЧАСНИКИ ОСВІТНЬОГО ПРОЦЕСУ
 
137. Стаття 52. Категорії учасників освітнього процесу
 
   Стаття 52. Категорії учасників освітнього процесу
 
138. 1. Учасниками освітнього процесу в закладах фахової передвищої освіти є:
 
   1. Учасниками освітнього процесу в закладах фахової передвищої освіти є:
 
139. 1) особи, які навчаються в закладах фахової передвищої освіти;
 
   1) особи, які навчаються в закладах фахової передвищої освіти;
 
140. 2) педагогічні, науково-педагогічні та інші працівники закладів фахової передвищої освіти, які працюють у них за основним місцем роботи;
 
   2) педагогічні, науково-педагогічні та інші працівники закладів фахової передвищої освіти, які працюють у них за основним місцем роботи;
 
141. 3) особи, які за основним місцем роботи на підприємствах, в установах, організаціях, закладах поєднують виконання своїх посадових обов’язків із практичним навчанням здобувачів фахової передвищої освіти для набуття ними професійних компетентностей, а також оцінюють його якість;
 
   3) особи, які за основним місцем роботи на підприємствах, в установах, організаціях, закладах поєднують виконання своїх посадових обов’язків із практичним навчанням здобувачів фахової передвищої освіти для набуття ними професійних компетентностей, а також оцінюють його якість;
 
142. 4) працівники підприємств, установ та організацій, діячі науки, мистецтва та спорту, які залучаються до освітнього процесу для читання окремих лекцій або беруть участь у роботі атестаційних комісій.
 
   4) працівники підприємств, установ та організацій, діячі науки, мистецтва та спорту, які залучаються до освітнього процесу для читання окремих лекцій або беруть участь у роботі атестаційних комісій.
 
143. 5) батьки (законні представники) здобувачів фахової передвищої освіти.
 
   5) батьки (законні представники) здобувачів фахової передвищої освіти.
 
144. 2. До освітнього процесу можуть залучатися роботодавці та фахівці підприємств, установ, організацій та закладів, в тому числі іноземних держав, військовослужбовці Збройних Сил України, інших військових формувань, працівники органів охорони правопорядку.
 
   2. До освітнього процесу можуть залучатися роботодавці та фахівці підприємств, установ, організацій та закладів, в тому числі іноземних держав, військовослужбовці Збройних Сил України, інших військових формувань, працівники органів охорони правопорядку.
 
145. Стаття 53. Особи, які навчаються в закладах фахової передвищої освіти
 
   Стаття 53. Особи, які навчаються в закладах фахової передвищої освіти
 
146. 1. Особами, які навчаються в закладах фахової передвищої освіти є:
 
   1. Особами, які навчаються в закладах фахової передвищої освіти є:
 
147. 1) здобувачі фахової передвищої освіти;
 
   1) здобувачі фахової передвищої освіти;
 
148. 2) інші особи, які навчаються в закладах фахової передвищої освіти.
 
   2) інші особи, які навчаються в закладах фахової передвищої освіти.
 
149. 2. Здобувачами фахової передвищої освіти є:
 
   2. Здобувачами фахової передвищої освіти є:
 
150. 1) студент - особа, зарахована до закладу фахової передвищої освіти з метою здобуття фахової передвищої освіти;
 
   1) студент - особа, зарахована до закладу фахової передвищої освіти з метою здобуття фахової передвищої освіти;
 
151. 2) курсант - особа, яка в установленому порядку зарахована до закладу фахової передвищої військової освіти (закладу фахової передвищої освіти із специфічними умовами навчання) і навчається з метою здобуття фахової передвищої освіти та якій присвоєно військове звання рядового, сержантського і старшинського складу або спеціальне звання рядового, молодшого начальницького складу або таке звання вона мала під час вступу на навчання. Статус курсанта невійськового закладу фахової передвищої освіти може надаватися окремим категоріям осіб, які навчаються у невійськових закладах фахової передвищої освіти, у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України.
 
-23- Констанкевич І.М.
Абзпц перший пункту другого частини 2 статті 53 викласти в такій редакції:
«курсант - особа, яка в установленому порядку зарахована до військового коледжу сержантського складу (фахового коледжу із специфічними умовами навчання) і навчається з метою здобуття фахової передвищої освіти та якій присвоєно військове звання рядового, сержантського і старшинського складу або спеціальне звання рядового, молодшого начальницького складу або таке звання вона мала під час вступу на навчання. Статус курсанта невійськового закладу фахової передвищої освіти може надаватися окремим категоріям осіб, які навчаються у невійськових закладах фахової передвищої освіти, у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України.»
 
Враховано   2) курсант - особа, яка в установленому порядку зарахована до військового коледжу сержантського складу (фахового коледжу із специфічними умовами навчання) і навчається з метою здобуття фахової передвищої освіти та якій присвоєно військове звання рядового, сержантського і старшинського складу або спеціальне звання рядового, молодшого начальницького складу або таке звання вона мала під час вступу на навчання. Статус курсанта невійськового закладу фахової передвищої освіти може надаватися окремим категоріям осіб, які навчаються у невійськових закладах фахової передвищої освіти, у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України.
 
152. Особа, яка в установленому порядку зарахована до закладу фахової передвищої військової освіти (закладу фахової передвищої освіти із специфічними умовами навчання) з метою здобуття фахової передвищої освіти і має військове звання офіцерського складу або відповідне спеціальне звання середнього чи старшого начальницького складу, має статус слухача військового закладу фахової передвищої освіти (закладу фахової передвищої освіти із специфічними умовами навчання).
 
-24- Констанкевич І.М.
Абзпц другий пункту другого частини 2 статті 53 виключити.
 
Враховано      
153. 3. До інших осіб, які навчаються у закладах фахової передвищої освіти, належать:
 
   3. До інших осіб, які навчаються у закладах фахової передвищої освіти, належать:
 
154. учні, які здобувають профільну середню або професійну (професійно-технічну) освіту;
 
   учні, які здобувають профільну середню або професійну (професійно-технічну) освіту;
 
155. студенти, які здобувають вищу освіту;
 
   студенти, які здобувають вищу освіту;
 
156. слухачі, які отримують в закладі фахової передвищої освіти додаткові чи окремі освітні послуги, у тому числі за програмами підготовки до вступу, післядипломної освіти, безперервного професійного розвитку, у тому числі за програмами освіти дорослих.
 
   слухачі, які отримують в закладі фахової передвищої освіти додаткові чи окремі освітні послуги, у тому числі за програмами підготовки до вступу, післядипломної освіти, безперервного професійного розвитку, у тому числі за програмами освіти дорослих.
 
157. На осіб, зазначених у цій частині статті поширюється дія спеціальних законів, що визначає особливості здобуття профільної середньої, професійної (професійно-технічної), вищої, позашкільної освіти.
 
   На осіб, зазначених у цій частині статті поширюється дія спеціальних законів, що визначає особливості здобуття профільної середньої, професійної (професійно-технічної), вищої, позашкільної освіти.
 
158. Стаття 54. Права осіб, які здобувають освіту у закладах фахової передвищої освіти
 
   Стаття 54. Права осіб, які здобувають освіту у закладах фахової передвищої освіти
 
159. 1. Особи, які навчаються в закладах фахової передвищої освіти, мають право на:
 
   1. Особи, які навчаються в закладах фахової передвищої освіти, мають право на:
 
160. 1) вибір закладу, освітньо-професійної програми та форми здобуття освіти під час вступу до закладу фахової передвищої освіти;
 
-25- Кремінь Т.Д.
Пропоную підпункт розширити:
«1) вибір закладу, освітньо-професійної програми та форми здобуття освіти під час вступу до закладу фахової передвищої освіти та/або навчання;»
 
Враховано   1) вибір закладу, освітньо-професійної програми та форми здобуття освіти під час вступу до закладу фахової передвищої освіти та/або навчання;
 
161. 2) безпечні і нешкідливі умови навчання, праці та побуту;
 
   2) безпечні і нешкідливі умови навчання, праці та побуту;
 
162. 3) якісні освітні послуги;
 
   3) якісні освітні послуги;
 
163. 4) справедливе та об’єктивне оцінювання результатів навчання;
 
   4) справедливе та об’єктивне оцінювання результатів навчання;
 
164. 5) трудову діяльність у позанавчальний час;
 
   5) трудову діяльність у позанавчальний час;
 
165. 6) безоплатне користування бібліотеками, інформаційними фондами, навчальною, дослідницькою та спортивною базами закладу фахової передвищої освіти, доступ до інформаційних ресурсів і комунікацій, що використовуються в освітньому процесі у встановленому законодавством порядку;
 
   6) безоплатне користування бібліотеками, інформаційними фондами, навчальною, дослідницькою та спортивною базами закладу фахової передвищої освіти, доступ до інформаційних ресурсів і комунікацій, що використовуються в освітньому процесі у встановленому законодавством порядку;
 
166. 7) безоплатне забезпечення інформацією для навчання у доступних форматах з використанням технологій, що враховують обмеження життєдіяльності, зумовлені станом здоров’я (для осіб з особливими освітніми потребами);
 
   7) безоплатне забезпечення інформацією для навчання у доступних форматах з використанням технологій, що враховують обмеження життєдіяльності, зумовлені станом здоров’я (для осіб з особливими освітніми потребами);
 
167. 8) забезпечення гуртожитком (інтернатом) на строк здобуття освіти в порядку, встановленому законодавством;
 
   8) забезпечення гуртожитком (інтернатом) на строк здобуття освіти в порядку, встановленому законодавством;
 
168. 9) користування виробничою, культурно-освітньою, побутовою, спортивною, оздоровчою інфраструктурою закладу фахової передвищої освіти та послугами його структурних підрозділів у порядку, визначеному законодавством;
 
   9) користування виробничою, культурно-освітньою, побутовою, спортивною, оздоровчою інфраструктурою закладу фахової передвищої освіти та послугами його структурних підрозділів у порядку, визначеному законодавством;
 
169. 10) свободу творчої, спортивної, оздоровчої, культурної, просвітницької, дослідницької і науково-технічної діяльності тощо;
 
   10) свободу творчої, спортивної, оздоровчої, культурної, просвітницької, дослідницької і науково-технічної діяльності тощо;
 
170. 11) участь у заходах з освітньої, дослідницької, науково-дослідної, спортивної, мистецької, громадської діяльності, що проводяться в Україні та за кордоном, у встановленому законодавством порядку;
 
   11) участь у заходах з освітньої, дослідницької, науково-дослідної, спортивної, мистецької, громадської діяльності, що проводяться в Україні та за кордоном, у встановленому законодавством порядку;
 
171. 12) участь у громадських об’єднаннях;
 
   12) участь у громадських об’єднаннях;
 
172. 13) участь у діяльності органів громадського самоврядування закладу фахової передвищої освіти, філій, відділень, педагогічної ради закладу фахової передвищої освіти, органів студентського самоврядування;
 
   13) участь у діяльності органів громадського самоврядування закладу фахової передвищої освіти, філій, відділень, педагогічної ради закладу фахової передвищої освіти, органів студентського самоврядування;
 
173. 14) здобуття освіти одночасно за декількома освітньо-професійними програмами у закладі фахової передвищої освіти, а також у декількох закладах фахової передвищої (вищої) освіти за різними формами здобуття освіти, за умови отримання тільки однієї фахової передвищої освіти за кошти державного (та/або місцевого) бюджету;
 
   14) здобуття освіти одночасно за декількома освітньо-професійними програмами у закладі фахової передвищої освіти, а також у декількох закладах фахової передвищої (вищої) освіти за різними формами здобуття освіти, за умови отримання тільки однієї фахової передвищої освіти за кошти державного (та/або місцевого) бюджету;
 
174. 15) участь в обговоренні та вирішенні питань удосконалення освітнього процесу, призначення стипендій, організації дозвілля, побуту, оздоровлення;
 
   15) участь в обговоренні та вирішенні питань удосконалення освітнього процесу, призначення стипендій, організації дозвілля, побуту, оздоровлення;
 
175. 16) внесення пропозицій щодо умов і розміру плати за навчання;
 
   16) внесення пропозицій щодо умов і розміру плати за навчання;
 
176. 17) участь у формуванні індивідуального навчального плану, вибір навчальних дисциплін у межах, передбачених відповідною освітньо-професійною програмою та навчальним планом, в обсязі, що становить не менш як 10 відсотків загальної кількості кредитів ЄКТС, передбачених для освітньо-професійної програми фахової передвищої освіти. При цьому здобувачі фахової передвищої освіти мають право обирати навчальні дисципліни, що пропонуються для здобувачів вищої освіти, за погодженням з керівником закладу фахової передвищої освіти;
 
   17) участь у формуванні індивідуального навчального плану, вибір навчальних дисциплін у межах, передбачених відповідною освітньо-професійною програмою та навчальним планом, в обсязі, що становить не менш як 10 відсотків загальної кількості кредитів ЄКТС, передбачених для освітньо-професійної програми фахової передвищої освіти. При цьому здобувачі фахової передвищої освіти мають право обирати навчальні дисципліни, що пропонуються для здобувачів вищої освіти, за погодженням з керівником закладу фахової передвищої освіти;
 
177. 18) самостійне (при навчанні за власні кошти) або за згодою відповідної фізичної або юридичної особи (при навчанні за кошти фізичних або юридичних осіб) визначення тривалості виконання освітньо-професійної програми за погодженням із закладом освіти, що повинно бути відображене у контракті на надання освітніх послуг;
 
-26- Кремінь Т.Д.
Пропоную таку редакцію підпункту:
«18) самостійне (при навчанні за власні кошти) або за згодою відповідної фізичної або юридичної особи (при навчанні за кошти фізичних або юридичних осіб) визначення тривалості виконання освітньо-професійної програми за погодженням із закладом освіти, що повинно бути відображене у договорі про навчання;»
 
Враховано по суті  18) самостійне (при навчанні за власні кошти) або за згодою відповідної фізичної або юридичної особи (при навчанні за кошти фізичних або юридичних осіб) збільшення тривалості виконання освітньо-професійної програми за погодженням із закладом освіти, що повинно бути відображене у договорі про навчання;
 
178. 19) навчання впродовж життя та академічну мобільність, у тому числі міжнародну;
 
-27- Кремінь Т.Д.
Пропоную таку редакцію:
«19) навчання впродовж життя та академічну мобільність, у тому числі міжнародну, та визнання результатів навчання та кредитів, отриманих під час мобільності;»
 
Враховано   19) навчання впродовж життя та академічну мобільність, у тому числі міжнародну, та визнання результатів навчання та кредитів, отриманих під час мобільності;»
 
179. 20) забезпечення стипендіями у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України;
 
   20) забезпечення стипендіями у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України;
 
180. 21) отримання соціальної допомоги у випадках, встановлених законодавством;
 
   21) отримання соціальної допомоги у випадках, встановлених законодавством;
 
181. 22) збереження місця навчання на період проходження військової служби за призовом та/або під час мобілізації, на особливий період;
 
   22) збереження місця навчання на період проходження військової служби за призовом та/або під час мобілізації, на особливий період;
 
182. 23) зарахування до страхового стажу відповідно до Закону України "Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування" періодів навчання за денною формою здобуття освіти у закладах фахової передвищої освіти за умови добровільної сплати страхових внесків;
 
   23) зарахування до страхового стажу відповідно до Закону України "Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування" періодів навчання за денною формою здобуття освіти у закладах фахової передвищої освіти за умови добровільної сплати страхових внесків;
 
183. 24) академічну відпустку або перерву в навчанні із збереженням окремих прав здобувача фахової передвищої освіти, а також на поновлення навчання у порядку, встановленому центральним органом виконавчої влади у сфері освіти і науки;
 
   24) академічну відпустку або перерву в навчанні із збереженням окремих прав здобувача фахової передвищої освіти, а також на поновлення навчання у порядку, встановленому центральним органом виконавчої влади у сфері освіти і науки;
 
184. 25) моральне та/або матеріальне заохочення за успіхи у навчанні і громадській роботі, за мистецькі та спортивні досягнення тощо;
 
   25) моральне та/або матеріальне заохочення за успіхи у навчанні і громадській роботі, за мистецькі та спортивні досягнення тощо;
 
185. 26) повагу до людської гідності, захист під час освітнього процесу від приниження честі та гідності, будь-яких форм насильства та експлуатації, дискримінації за будь-якою ознакою, пропаганди та агітації, що завдають шкоди здоров’ю здобувача освіти;
 
   26) повагу до людської гідності, захист під час освітнього процесу від приниження честі та гідності, будь-яких форм насильства та експлуатації, дискримінації за будь-якою ознакою, пропаганди та агітації, що завдають шкоди здоров’ю здобувача освіти;
 
186. 27) безоплатне проходження практики на підприємствах, в установах, закладах та організаціях, а також на оплату праці під час виконання виробничих функцій згідно із законодавством;
 
   27) безоплатне проходження практики на підприємствах, в установах, закладах та організаціях, а також на оплату праці під час виконання виробничих функцій згідно із законодавством;
 
187. 28) канікулярну відпустку тривалістю не менш як вісім календарних тижнів на навчальний рік (для осіб, які здобувають фахову передвищу освіту за дуальною формою здобуття освіти та на робочому місці (на виробництві) -перерву в теоретичному навчанні не менш як вісім календарних тижнів на навчальний рік);
 
   28) канікулярну відпустку тривалістю не менш як вісім календарних тижнів на навчальний рік (для осіб, які здобувають фахову передвищу освіту за дуальною формою здобуття освіти та на робочому місці (на виробництві) -перерву в теоретичному навчанні не менш як вісім календарних тижнів на навчальний рік);
 
188. 29) отримання цільових пільгових державних кредитів для здобуття фахової передвищої освіти у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України;
 
   29) отримання цільових пільгових державних кредитів для здобуття фахової передвищої освіти у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України;
 
189. 30) оскарження дій органів управління закладу фахової передвищої освіти та їх посадових осіб, педагогічних та інших працівників;
 
   30) оскарження дій органів управління закладу фахової передвищої освіти та їх посадових осіб, педагогічних та інших працівників;
 
190. 31) спеціальний навчально-реабілітаційний супровід та вільний доступ до інфраструктури закладу фахової передвищої освіти відповідно до медико-соціальних показань за наявності обмежень життєдіяльності, зумовлених станом здоров’я;
 
   31) спеціальний навчально-реабілітаційний супровід та вільний доступ до інфраструктури закладу фахової передвищої освіти відповідно до медико-соціальних показань за наявності обмежень життєдіяльності, зумовлених станом здоров’я;
 
191. 32) інші необхідні умови для навчання, у тому числі для осіб з особливими освітніми потребами та із соціально вразливих верств населення.
 
-28- Кремінь Т.Д.
Пропоную додати такий підпункт:
«33) додаткову оплачувану відпустку у зв’язку з навчанням за основним місцем роботи, скорочений робочий час та інші пільги, передбачені законодавством для осіб, які поєднують роботу з навчанням (крім дуальної форми здобуття освіти та навчання на робочому місці (на виробництві);»
 
Враховано   32) інші необхідні умови для навчання, у тому числі для осіб з особливими освітніми потребами та із соціально вразливих верств населення.
33) додаткову оплачувану відпустку у зв’язку з навчанням за основним місцем роботи, скорочений робочий час та інші пільги, передбачені законодавством для осіб, які поєднують роботу з навчанням (крім дуальної форми здобуття освіти та навчання на робочому місці (на виробництві);
 
    -29- Кремінь Т.Д.
Пропоную додати такий підпункт:
«34) на повторне вивчення передбачених індивідуальним навчальним планом дисциплін, з яких здобувач фахової передвищої освіти отримав незадовільну оцінку, за умови відшкодування вартості відповідного навчання у порядку, встановленому центральним органом виконавчої влади у сфері освіти і науки.»
 
Відхилено Запровадження платного повторного вивчення дисциплін потребує спеціального антикорупційного захисту.   
192. 2. Особи, які навчаються у закладах фахової передвищої освіти за денною та дуальною формою здобуття освіти за державним (регіональним) замовленням, або за рахунок видатків на оплату послуг з підготовки фахівців в державних та комунальних закладах фахової передвищої та вищої освіти з бюджетів міст республіканського Автономної Республіки Крим та обласного значення, районних бюджетів, бюджетів об’єднаних територіальних громад, мають право на отримання академічних та соціальних стипендій у встановленому законодавством порядку.
 
-30- Кремінь Т.Д.
Пункт потребує уточнення:
«2. Особи, які навчаються у закладах фахової передвищої освіти за денною або дуальною формою здобуття освіти за державним (регіональним) замовленням, або за рахунок видатків на оплату послуг з підготовки фахівців в державних та комунальних закладах фахової передвищої та вищої освіти з бюджетів міст республіканського Автономної Республіки Крим та обласного значення, районних бюджетів, бюджетів об’єднаних територіальних громад, мають право на отримання академічних та соціальних стипендій у встановленому законодавством порядку.»
 
Враховано   2. Особи, які навчаються у закладах фахової передвищої освіти за денною або дуальною формою здобуття освіти за державним (регіональним) замовленням, або за рахунок видатків на оплату послуг з підготовки фахівців в державних та комунальних закладах фахової передвищої та вищої освіти з бюджетів міст республіканського Автономної Республіки Крим та обласного значення, районних бюджетів, бюджетів об’єднаних територіальних громад, мають право на отримання академічних та соціальних стипендій у встановленому законодавством порядку.
 
193. Особи, які навчаються у закладах фахової передвищої освіти, можуть отримувати інші стипендії, призначені фізичними (юридичними) особами.
 
   Особи, які навчаються у закладах фахової передвищої освіти, можуть отримувати інші стипендії, призначені фізичними (юридичними) особами.
 
194. Соціальні стипендії призначаються студентам (курсантам невійськових) закладів фахової передвищої освіти денної та дуальної форми здобуття освіти незалежно від форми власності закладу та джерел фінансування навчання, в порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України.
 
   Соціальні стипендії призначаються студентам (курсантам невійськових) закладів фахової передвищої освіти денної та дуальної форми здобуття освіти незалежно від форми власності закладу та джерел фінансування навчання, в порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України.
 
195. Студенти (курсанти невійськового) закладу фахової передвищої освіти з числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, особи з їх числа, а також студенти (курсанти невійськового) закладу фахової передвищої освіти, які в період навчання у віці від 18 до 23 років залишилися без батьків, мають гарантоване право на отримання соціальної стипендії, у тому числі у разі отримання академічної стипендії.
 
   Студенти (курсанти невійськового) закладу фахової передвищої освіти з числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, особи з їх числа, а також студенти (курсанти невійськового) закладу фахової передвищої освіти, які в період навчання у віці від 18 до 23 років залишилися без батьків, мають гарантоване право на отримання соціальної стипендії, у тому числі у разі отримання академічної стипендії.
 
196. Іншим студентам (курсантам невійськових) закладів фахової передвищої освіти, які мають право на отримання соціальної стипендії і набувають право на отримання академічної стипендії, надається один вид стипендії за їхнім вибором.
 
   Іншим студентам (курсантам невійськових) закладів фахової передвищої освіти, які мають право на отримання соціальної стипендії і набувають право на отримання академічної стипендії, надається один вид стипендії за їхнім вибором.
 
197. 3. Розмір академічної та соціальної стипендій, порядок їх призначення і виплати встановлюються Кабінетом Міністрів України.
 
   3. Розмір академічної та соціальної стипендій, порядок їх призначення і виплати встановлюються Кабінетом Міністрів України.
 
198. 4. Здобувачі фахової передвищої освіти, які здобувають освіту у закладах фахової передвищої освіти за денною та дуальною формою здобуття освіти, мають право на пільговий проїзд у транспорті у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України.
 
-31- Кремінь Т.Д.
Пункт потребує уточнення:
«4. Здобувачі фахової передвищої освіти, які здобувають освіту у закладах фахової передвищої освіти за денною або дуальною формою здобуття освіти, мають право на пільговий проїзд у транспорті у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України.»
 
Враховано   4. Здобувачі фахової передвищої освіти, які здобувають освіту у закладах фахової передвищої освіти за денною або дуальною формою здобуття освіти, мають право на пільговий проїзд у транспорті у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України.»
 
199. 5. Академічні стипендії призначаються студентам (курсантам невійськових) закладів фахової передвищої освіти, які навчаються за денною та дуальною формами здобуття освіти у закладах фахової передвищої освіти незалежно від форми власності за державним (регіональним) замовленням, або за рахунок видатків на оплату послуг з підготовки фахівців в державних та комунальних закладах фахової передвищої та вищої освіти з бюджетів міст республіканського Автономної Республіки Крим та обласного значення, районних бюджетів, бюджетів об’єднаних територіальних громад та успішно навчаються згідно з критеріями, встановленими Кабінетом Міністрів України. Частка студентів (курсантів невійськових) закладів фахової передвищої освіти, які мають право на отримання академічних стипендій, встановлюється педагогічною радою закладу фахової передвищої освіти у межах визначеного Кабінетом Міністрів України загального відсотка студентів (курсантів невійськових) закладів фахової передвищої освіти, які мають право на отримання академічних стипендій, та з урахуванням обсягу коштів, затверджених у кошторисі закладу на виплату академічних стипендій. Кількість осіб, які отримують академічну стипендію, не може складати менше п’ятдесяти відсотків від фактичної чисельності студентів (курсантів невійськових) закладів фахової передвищої освіти, які навчаються за денною та дуальною формами здобуття освіти у певному закладі фахової передвищої освіти.
 
-32- Констанкевич І.М.
Частину 5 статті 54 викласти в такій редакції:
«Академічні стипендії призначаються студентам (курсантам невійськових) закладів фахової передвищої освіти, які навчаються за денною або дуальною формами здобуття освіти у закладах фахової передвищої освіти у державних та комунальних закладах фахової передвищої освіти за державним (регіональним) замовленням, або за рахунок видатків на оплату послуг з підготовки фахівців в державних та комунальних закладах фахової передвищої та вищої освіти з бюджетів міст республіканського Автономної Республіки Крим та обласного значення, районних бюджетів, бюджетів об’єднаних територіальних громад та успішно навчаються згідно з критеріями, встановленими Кабінетом Міністрів України. Частка студентів (курсантів невійськових) закладів фахової передвищої освіти, які мають право на отримання академічних стипендій, встановлюється педагогічною радою закладу фахової передвищої освіти у межах визначеного Кабінетом Міністрів України загального відсотка студентів (курсантів невійськових) закладів фахової передвищої освіти, які мають право на отримання академічних стипендій, та з урахуванням обсягу коштів, затверджених у кошторисі закладу на виплату академічних стипендій. Кількість осіб, які отримують академічну стипендію, не може складати менше п’ятдесяти відсотків від фактичної чисельності студентів (курсантів невійськових) закладів фахової передвищої освіти, які навчаються за денною та дуальною формами здобуття освіти у певному закладі фахової передвищої освіти.»
 
Враховано   5. Академічні стипендії призначаються студентам (курсантам невійськових) закладів фахової передвищої освіти, які навчаються за денною або дуальною формами здобуття освіти у закладах фахової передвищої освіти у державних та комунальних закладах фахової передвищої освіти за державним (регіональним) замовленням, або за рахунок видатків на оплату послуг з підготовки фахівців в державних та комунальних закладах фахової передвищої та вищої освіти з бюджетів міст республіканського Автономної Республіки Крим та обласного значення, районних бюджетів, бюджетів об’єднаних територіальних громад та успішно навчаються згідно з критеріями, встановленими Кабінетом Міністрів України. Частка студентів (курсантів невійськових) закладів фахової передвищої освіти, які мають право на отримання академічних стипендій, встановлюється педагогічною радою закладу фахової передвищої освіти у межах визначеного Кабінетом Міністрів України загального відсотка студентів (курсантів невійськових) закладів фахової передвищої освіти, які мають право на отримання академічних стипендій, та з урахуванням обсягу коштів, затверджених у кошторисі закладу на виплату академічних стипендій. Кількість осіб, які отримують академічну стипендію, не може складати менше п’ятдесяти відсотків від фактичної чисельності студентів (курсантів невійськових) закладів фахової передвищої освіти, які навчаються за денною та дуальною формами здобуття освіти у певному закладі фахової передвищої освіти.
 
200. 6. Залучення здобувачів освіти під час освітнього процесу до виконання робіт чи до участі у заходах, не пов’язаних з реалізацією освітньо-професійної програми, забороняється, крім випадків, передбачених рішенням Кабінету Міністрів України.
 
   6. Залучення здобувачів освіти під час освітнього процесу до виконання робіт чи до участі у заходах, не пов’язаних з реалізацією освітньо-професійної програми, забороняється, крім випадків, передбачених рішенням Кабінету Міністрів України.
 
201. 7. Здобувачі освіти мають також інші права, передбачені законодавством та установчими документами закладу фахової передвищої освіти.
 
   7. Здобувачі освіти мають також інші права, передбачені законодавством та установчими документами закладу фахової передвищої освіти.
 
202. 8. Для студентів (курсантів невійськових) закладів фахової передвищої освіти), які навчаються за спеціальностями (спеціалізаціями), яким надається особлива підтримка держави, встановлюється підвищений розмір академічної стипендії. Перелік таких спеціальностей (спеціалізацій) та розмір підвищення визначаються Кабінетом Міністрів України.
 
   8. Для студентів (курсантів невійськових) закладів фахової передвищої освіти), які навчаються за спеціальностями (спеціалізаціями), яким надається особлива підтримка держави, встановлюється підвищений розмір академічної стипендії. Перелік таких спеціальностей (спеціалізацій) та розмір підвищення визначаються Кабінетом Міністрів України.
 
203. 9. Студенти (курсанти невійськових) закладів фахової передвищої освіти мають право на отримання студентського квитка, зразок якого затверджується центральним органом виконавчої влади у сфері освіти і науки.
 
   9. Студенти (курсанти невійськових) закладів фахової передвищої освіти мають право на отримання студентського квитка, зразок якого затверджується центральним органом виконавчої влади у сфері освіти і науки.
 
204. 10. Курсанти військових закладів фахової передвищої освіти отримують грошове, медичне, харчове та інше забезпечення відповідно до законодавства.
 
   10. Курсанти військових закладів фахової передвищої освіти отримують грошове, медичне, харчове та інше забезпечення відповідно до законодавства.
 
205. Стаття 55. Обов’язки осіб, які здобувають освіту у закладах фахової передвищої освіти
 
   Стаття 55. Обов’язки осіб, які здобувають освіту у закладах фахової передвищої освіти
 
206. 1. Особи, які здобувають освіту у закладах фахової передвищої освіти, зобов’язані:
 
   1. Особи, які здобувають освіту у закладах фахової передвищої освіти, зобов’язані:
 
207. 1) виконувати вимоги освітньо-професійної програми та індивідуального навчального плану, дотримуючись принципу академічної доброчесності, та досягти результатів навчання, передбачених стандартом фахової освіти та освітньо-професійною програмою;
 
   1) виконувати вимоги освітньо-професійної програми та індивідуального навчального плану, дотримуючись принципу академічної доброчесності, та досягти результатів навчання, передбачених стандартом фахової освіти та освітньо-професійною програмою;
 
208. 2) поважати гідність, права, свободи та законні інтереси всіх учасників освітнього процесу, дотримуватися етичних норм;
 
   2) поважати гідність, права, свободи та законні інтереси всіх учасників освітнього процесу, дотримуватися етичних норм;
 
209. 3) відповідально та дбайливо ставитися до власного здоров’я, здоров’я оточуючих, довкілля;
 
   3) відповідально та дбайливо ставитися до власного здоров’я, здоров’я оточуючих, довкілля;
 
210. 4) виконувати вимоги з охорони праці, безпеки життєдіяльності, виробничої санітарії, протипожежної безпеки, передбачені відповідними правилами та інструкціями;
 
   4) виконувати вимоги з охорони праці, безпеки життєдіяльності, виробничої санітарії, протипожежної безпеки, передбачені відповідними правилами та інструкціями;
 
211. 5) дотримуватися вимог законодавства, установчих документів, правил внутрішнього розпорядку закладу фахової передвищої освіти, а також умов договору про надання освітніх послуг.
 
   5) дотримуватися вимог законодавства, установчих документів, правил внутрішнього розпорядку закладу фахової передвищої освіти, а також умов договору про надання освітніх послуг.
 
212. 2. Здобувачі фахової передвищої освіти мають також інші обов’язки, передбачені законодавством та установчими документами закладу фахової передвищої освіти відповідно до закону.
 
   2. Здобувачі фахової передвищої освіти мають також інші обов’язки, передбачені законодавством та установчими документами закладу фахової передвищої освіти відповідно до закону.
 
213. Стаття 56. Працевлаштування випускників закладів фахової передвищої освіти
 
   Стаття 56. Працевлаштування випускників закладів фахової передвищої освіти
 
214. 1. Випускники закладів фахової передвищої освіти вільні у виборі місця роботи, крім випадків, передбачених цим Законом. Заклади фахової передвищої освіти не зобов’язані здійснювати працевлаштування випускників.
 
   1. Випускники закладів фахової передвищої освіти вільні у виборі місця роботи, крім випадків, передбачених цим Законом. Заклади фахової передвищої освіти не зобов’язані здійснювати працевлаштування випускників.
 
215. 2. Держава у співпраці з роботодавцями забезпечує створення умов для реалізації випускниками закладів фахової передвищої освіти права на працю, гарантує створення рівних можливостей для вибору місця роботи, виду трудової діяльності з урахуванням здобутої фахової передвищої освіти та суспільних потреб.
 
   2. Держава у співпраці з роботодавцями забезпечує створення умов для реалізації випускниками закладів фахової передвищої освіти права на працю, гарантує створення рівних можливостей для вибору місця роботи, виду трудової діяльності з урахуванням здобутої фахової передвищої освіти та суспільних потреб.
 
216. 3. Випускникам закладів фахової передвищої освіти, які навчались за державним (регіональним) замовленням, або за рахунок видатків на оплату послуг з підготовки фахівців в державних та комунальних закладах фахової передвищої освіти з бюджетів міст республіканського Автономної Республіки Крим та обласного значення, районних бюджетів, бюджетів об’єднаних територіальних громад і в договорі про надання освітніх послуг яким передбачено зобов’язання про відпрацювання, має бути надане обов’язкове для них направлення на роботу.
 
   3. Випускникам закладів фахової передвищої освіти, які навчались за державним (регіональним) замовленням, або за рахунок видатків на оплату послуг з підготовки фахівців в державних та комунальних закладах фахової передвищої освіти з бюджетів міст республіканського Автономної Республіки Крим та обласного значення, районних бюджетів, бюджетів об’єднаних територіальних громад і в договорі про надання освітніх послуг яким передбачено зобов’язання про відпрацювання, має бути надане обов’язкове для них направлення на роботу.
 
217. Порядок працевлаштування випускників закладів фахової передвищої освіти, підготовка яких здійснювалась за державним (регіональним) замовленням, або за рахунок видатків на оплату послуг з підготовки фахівців в державних та комунальних закладах фахової передвищої та вищої освіти з бюджетів міст республіканського Автономної Республіки Крим та обласного значення, районних бюджетів, бюджетів об’єднаних територіальних громад і в договорах (контракті) про надання освітніх послуг яким передбачено зобов’язання про відпрацювання, затверджується Кабінетом Міністрів України.
 
-33- Констанкевич І.М.
У абзаці другому частини 3 статті 56 після слова «договорах» вилучити слово « (контракті)».
 
Враховано   Порядок працевлаштування випускників закладів фахової передвищої освіти, підготовка яких здійснювалась за державним (регіональним) замовленням, або за рахунок видатків на оплату послуг з підготовки фахівців в державних та комунальних закладах фахової передвищої та вищої освіти з бюджетів міст республіканського Автономної Республіки Крим та обласного значення, районних бюджетів, бюджетів об’єднаних територіальних громад і в договорах про надання освітніх послуг яким передбачено зобов’язання про відпрацювання, затверджується Кабінетом Міністрів України.
 
218. 4. Випускники закладів фахової передвищої військової освіти (закладів фахової передвищої освіти із специфічними умовами навчання) з числа військовослужбовців (осіб начальницького складу) направляються для подальшого проходження служби відповідно до законодавства.
 
   4. Випускники закладів фахової передвищої військової освіти (закладів фахової передвищої освіти із специфічними умовами навчання) з числа військовослужбовців (осіб начальницького складу) направляються для подальшого проходження служби відповідно до законодавства.
 
219. 5. Випускникам медичних і педагогічних закладів фахової передвищої освіти, які уклали угоду про відпрацювання не менше трьох років у сільській місцевості або селищах міського типу, держава відповідно до законодавства забезпечує безоплатне користування житлом з опаленням і освітленням у межах встановлених норм.
 
   5. Випускникам медичних і педагогічних закладів фахової передвищої освіти, які уклали угоду про відпрацювання не менше трьох років у сільській місцевості або селищах міського типу, держава відповідно до законодавства забезпечує безоплатне користування житлом з опаленням і освітленням у межах встановлених норм.
 
220. Стаття 57. Державні гарантії здобувачам фахової передвищої освіти
 
   Стаття 57. Державні гарантії здобувачам фахової передвищої освіти
 
221. 1. Органи місцевого самоврядування забезпечують пільговий проїзд студентів (курсантів невійськових) закладів фахової передвищої освіти до місця навчання і у зворотному напрямку у визначених ними порядку та розмірах за рахунок видатків відповідних місцевих бюджетів.
 
   1. Органи місцевого самоврядування забезпечують пільговий проїзд студентів (курсантів невійськових) закладів фахової передвищої освіти до місця навчання і у зворотному напрямку у визначених ними порядку та розмірах за рахунок видатків відповідних місцевих бюджетів.
 
222. 2. Органи державної влади та органи місцевого самоврядування, які здійснюють фінансування державних і комунальних закладів фахової передвищої освіти, відповідно до законодавства забезпечують безоплатним гарячим харчуванням здобувачів фахової передвищої освіти з числа:
 
   2. Органи державної влади та органи місцевого самоврядування, які здійснюють фінансування державних і комунальних закладів фахової передвищої освіти, відповідно до законодавства забезпечують безоплатним гарячим харчуванням здобувачів фахової передвищої освіти з числа:
 
223. студентів (курсантів невійськових) закладів фахової передвищої освіти з числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, осіб з їх числа, а також студентів (курсантів невійськових) закладів фахової передвищої освіти, які в період навчання у віці від 18 до 23 років залишилися без батьків;
 
   студентів (курсантів невійськових) закладів фахової передвищої освіти з числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, осіб з їх числа, а також студентів (курсантів невійськових) закладів фахової передвищої освіти, які в період навчання у віці від 18 до 23 років залишилися без батьків;
 
224. дітей з особливими освітніми потребами та осіб з їх числа, які навчаються у спеціальних та інклюзивних групах;
 
   дітей з особливими освітніми потребами та осіб з їх числа, які навчаються у спеціальних та інклюзивних групах;
 
225. дітей із сімей, які отримують допомогу відповідно до Закону України "Про державну соціальну допомогу малозабезпеченим сім’ям.
 
   дітей із сімей, які отримують допомогу відповідно до Закону України "Про державну соціальну допомогу малозабезпеченим сім’ям».
 
226. дітей, осіб з їх числа осіб інших категорій, визначених законодавством та/або рішенням органу місцевого самоврядування.
 
   дітей, осіб з їх числа осіб інших категорій, визначених законодавством та/або рішенням органу місцевого самоврядування.
 
227. 3. Особам, які здобувають освіту в закладах фахової передвищої освіти, держава гарантує право на додаткову відпустку за місцем роботи, скорочений робочий час та інші пільги, передбачені законом для осіб, які поєднують роботу з навчанням.
 
   3. Особам, які здобувають освіту в закладах фахової передвищої освіти, держава гарантує право на додаткову відпустку за місцем роботи, скорочений робочий час та інші пільги, передбачені законом для осіб, які поєднують роботу з навчанням.
 
228. 4. З метою здобуття освіти здобувачі фахової передвищої освіти можуть забезпечуватися відповідно до законодавства державною фінансовою підтримкою, пільговим кредитуванням, гарантіями для отримання кредитів, частковою компенсацією відсоткових ставок за кредитами тощо.
 
   4. З метою здобуття освіти здобувачі фахової передвищої освіти можуть забезпечуватися відповідно до законодавства державною фінансовою підтримкою, пільговим кредитуванням, гарантіями для отримання кредитів, частковою компенсацією відсоткових ставок за кредитами тощо.
 
229. Стаття 58. Педагогічні та науково-педагогічні працівники закладів фахової передвищої освіти
 
   Стаття 58. Педагогічні та науково-педагогічні працівники закладів фахової передвищої освіти
 
230. 1. Педагогічні працівники - особи, які за основним місцем роботи у закладах фахової передвищої освіти провадять навчальну, методичну, інноваційну та організаційну діяльність, пов’язану з наданням освітніх послуг.
 
-34- Кремінь Т.Д.
Привести у відповідність термінологію:
«1. Педагогічні працівники – особи, які за основним місцем роботи у закладах фахової передвищої освіти провадять освітню, методичну, інноваційну та організаційну діяльність, пов’язану з наданням освітніх послуг.»
 
Враховано редакційно   1. Педагогічні працівники у закладах фахової передвищої освіти провадять навчальну, методичну, інноваційну та організаційну діяльність, пов’язану з наданням освітніх послуг.
 
231. 2. Науково-педагогічні працівники - особи, які за основним місцем роботи у закладах фахової передвищої освіти провадять навчальну, методичну, інноваційну, наукову (науково-технічну) та організаційну діяльність, пов’язану з наданням освітніх послуг у сфері вищої освіти. Посади науково-педагогічних працівників у закладах фахової передвищої освіти можуть обіймати працівники, які провадять наукову діяльність та не менше шістдесяти відсотків навчального навантаження у закладі фахової передвищої освіти виконують із студентами, які здобувають ступені вищої освіти. Посади науково-педагогічних працівників визначаються Законом України «Про вищу освіту». Установчими документами закладу фахової передвищої освіти можуть встановлюватися відповідно до законодавства додаткові вимоги до осіб, які можуть займати посади науково-педагогічних працівників. Прийом на роботу та звільнення з роботи науково-педагогічних працівників закладів фахової передвищої освіти, підвищення ними кваліфікації та проходження атестації здійснюються у порядку, визначеному цим Законом для педагогічних працівників. Нормативи чисельності осіб, які навчаються, на одну посаду науково-педагогічного працівника в закладах фахової передвищої освіти державної та комунальної форм власності, які знаходяться в статусі бюджетної установи або неприбуткового закладу освіти, визначаються Кабінетом Міністрів України.
 
-35- Кремінь Т.Д.
Пункт потребує доповнення:
«2. Науково-педагогічні працівники – особи, які за основним місцем роботи у закладах фахової передвищої освіти провадять освітню, методичну, інноваційну, наукову (науково-технічну, інноваційну) та організаційну діяльність, пов’язану з наданням освітніх послуг у сфері вищої освіти. Посади науково-педагогічних працівників у закладах фахової передвищої освіти можуть обіймати працівники, які провадять наукову діяльність та не менше шістдесяти відсотків навчального навантаження у закладі фахової передвищої освіти виконують із студентами, які здобувають ступені вищої освіти. Посади науково-педагогічних працівників визначаються Законом України «Про вищу освіту». Установчими документами закладу фахової передвищої освіти можуть встановлюватися відповідно до законодавства додаткові вимоги до осіб, які можуть займати посади науково-педагогічних працівників. Прийом на роботу та звільнення з роботи науково-педагогічних працівників закладів фахової передвищої освіти, підвищення ними кваліфікації та проходження атестації здійснюються у порядку, визначеному цим Законом для педагогічних працівників. Порядок оплати праці науково-педагогічних працівників закладів фахової передвищої освіти встановлюється Кабінетом Міністрів України.»
 
Враховано редакційно   2. Науково-педагогічні працівники у закладах фахової передвищої освіти провадять освітню, методичну, інноваційну, наукову (науково-технічну, інноваційну) та організаційну діяльність, пов’язану з наданням освітніх послуг у сфері вищої освіти. Посади науково-педагогічних працівників у закладах фахової передвищої освіти можуть обіймати працівники, які провадять наукову діяльність та не менше шістдесяти відсотків ставки заробітної плати у закладі фахової передвищої освіти виконують із студентами, які здобувають ступені вищої освіти. Посади науково-педагогічних працівників визначаються Законом України «Про вищу освіту». Установчими документами закладу фахової передвищої освіти можуть встановлюватися відповідно до законодавства додаткові вимоги до осіб, які можуть займати посади науково-педагогічних працівників. Прийом на роботу та звільнення з роботи науково-педагогічних працівників закладів фахової передвищої освіти, підвищення ними кваліфікації у порядку, визначеному цим Законом для педагогічних працівників. Порядок оплати праці науково-педагогічних працівників закладів фахової передвищої освіти встановлюється Кабінетом Міністрів України.
Нормативи чисельності посад науково-педагогічного працівника в закладах фахової передвищої освіти державної та комунальної форм власності, які знаходяться в статусі бюджетної установи або неприбуткового закладу освіти, визначаються Кабінетом Міністрів України.
 
    -36- Кремінь Т.Д.
Додати абзац наступного змісту:
«Нормативи чисельності посад науково-педагогічного працівника в закладах фахової передвищої освіти державної та комунальної форм власності, які знаходяться в статусі бюджетної установи або неприбуткового закладу освіти, визначаються Кабінетом Міністрів України.»
 
Враховано    
232. Стаття 59. Основні посади педагогічних працівників закладів фахової передвищої освіти та порядок їх заміщення
 
   Стаття 59. Основні посади педагогічних працівників закладів фахової передвищої освіти та порядок їх заміщення
 
233. 1. Основними посадами педагогічних працівників закладів фахової передвищої освіти є:
 
   1. Основними посадами педагогічних працівників закладів фахової передвищої освіти є:
 
234. 1) керівник (директор, начальник) закладу фахової передвищої освіти, керівник філії закладу фахової передвищої освіти, структурного підрозділу закладу вищої освіти, іншої юридичної особи, основним видом діяльності якого є освітня діяльність у сфері фахової передвищої освіти;
 
   1) керівник (директор, начальник) закладу фахової передвищої освіти, керівник філії закладу фахової передвищої освіти, структурного підрозділу закладу вищої освіти, іншої юридичної особи, основним видом діяльності якого є освітня діяльність у сфері фахової передвищої освіти;
 
235. 2) заступник керівника (заступник директора, заступник начальника) закладу фахової передвищої освіти, заступник керівника філії закладу фахової передвищої освіти, структурного підрозділу закладу вищої освіти, іншої юридичної особи, основним видом діяльності якого є освітня діяльність у сфері фахової передвищої освіти, діяльність якого безпосередньо пов’язана з освітнім процесом;
 
   2) заступник керівника (заступник директора, заступник начальника) закладу фахової передвищої освіти, заступник керівника філії закладу фахової передвищої освіти, структурного підрозділу закладу вищої освіти, іншої юридичної особи, основним видом діяльності якого є освітня діяльність у сфері фахової передвищої освіти, діяльність якого безпосередньо пов’язана з освітнім процесом;
 
236. 3) завідувач (начальник) відділення;
 
   3) завідувач (начальник) відділення;
 
237. 4) голова циклової комісії;
 
   4) голова циклової комісії;
 
238. 5) викладач, старший викладач;
 
   5) викладач, старший викладач;
 
239. 6) методист;
 
   6) методист;
 
240. 7) завідувач навчально-виробничої практики;
 
   7) завідувач навчально-виробничої практики;
 
241. 8) керівник фізичного виховання;
 
   8) керівник фізичного виховання;
 
242. 9) завідувач навчально-методичного кабінету, завідувач навчальної (навчально-виробничої) лабораторії, завідувач навчальної (навчально-виробничої) майстерні;
 
   9) завідувач навчально-методичного кабінету, завідувач навчальної (навчально-виробничої) лабораторії, завідувач навчальної (навчально-виробничої) майстерні;
 
243. 10) майстер виробничого навчання;
 
   10) майстер виробничого навчання;
 
244. 11) вихователь.
 
   11) вихователь.
 
245. 2. Повний перелік посад педагогічних працівників закладів фахової освіти затверджується Кабінетом Міністрів України.
 
   2. Повний перелік посад педагогічних працівників закладів фахової освіти затверджується Кабінетом Міністрів України.
 
246. 3. Посади педагогічних працівників, як правило, займають особи із ступенем магістра. До тридцяти відсотків посад педагогічних працівників закладу фахової передвищої освіти, структурного підрозділу закладу вищої освіти, іншої юридичної особи, основним видом діяльності якого є освітня діяльність у сфері фахової передвищої освіти, можуть обіймати особи з вищою освітою першого (бакалаврського) рівня.
 
-37- Демчак Р.Є.
У частині третій статті 59 законопроекту після слів «ступенем магістра» доповнити словами « (освітньо-кваліфікаційним рівнем спеціаліста)».
 
Відхилено Це врегульовано Законом України «Про вищу освіту»  3. Посади педагогічних працівників, як правило, займають особи із ступенем магістра. До тридцяти відсотків посад педагогічних працівників закладу фахової передвищої освіти, структурного підрозділу закладу вищої освіти, іншої юридичної особи, основним видом діяльності якого є освітня діяльність у сфері фахової передвищої освіти, можуть обіймати особи з вищою освітою першого (бакалаврського) рівня.
 
247. Установчими документами закладу фахової передвищої освіти можуть встановлюватися відповідно до законодавства додаткові вимоги до осіб, які можуть займати посади педагогічних працівників.
 
   Установчими документами закладу фахової передвищої освіти можуть встановлюватися відповідно до законодавства додаткові вимоги до осіб, які можуть займати посади педагогічних працівників.
 
248. 4. Педагогічні працівники приймаються на роботу та звільняються з роботи керівником закладу фахової передвищої освіти (керівником закладу вищої освіти, іншої юридичної особи, до складу якого входить структурний підрозділ, основним видом діяльності якого є освітня діяльність у сфері фахової передвищої освіти).
 
-38- Констанкевич І.М.
Частину 4 статті 59 викласти в такій редакції:
«Педагогічні та інші працівники приймаються на роботу та звільняються з роботи керівником закладу фахової передвищої освіти (керівником закладу вищої освіти, іншої юридичної особи, до складу якого входить структурний підрозділ, основним видом діяльності якого є освітня діяльність у сфері фахової передвищої освіти).»
 
Враховано   4. Педагогічні та інші працівники приймаються на роботу та звільняються з роботи керівником закладу фахової передвищої освіти (керівником закладу вищої освіти, іншої юридичної особи, до складу якого входить структурний підрозділ, основним видом діяльності якого є освітня діяльність у сфері фахової передвищої освіти).
 
249. Керівник закладу вищої освіти, іншої юридичної особи, до складу якого входить структурний підрозділ, основним видом діяльності якого є освітня діяльність у сфері фахової передвищої освіти, може делегувати керівнику такого підрозділу повноваження щодо прийняття та звільнення з роботи педагогічних та інших працівників цього підрозділу.
 
   Керівник закладу вищої освіти, іншої юридичної особи, до складу якого входить структурний підрозділ, основним видом діяльності якого є освітня діяльність у сфері фахової передвищої освіти, може делегувати керівнику такого підрозділу повноваження щодо прийняття та звільнення з роботи педагогічних та інших працівників цього підрозділу.
 
250. 5. Типові штатні нормативи працівників (крім педагогічних та науково- педагогічних) для закладів фахової передвищої освіти державної та комунальної форм власності, які знаходяться в статусі бюджетної установи або неприбуткового закладу освіти, затверджуються центральним органом виконавчої влади у сфері освіти і науки.
 
-39- Марченко О.О.
В статті 59 частину 5 виключити.
 
Враховано      
    -40- Демчак Р.Є.
Виключити частину п’яту статті 59 законопроекту.
 
Враховано    
251. Нормативи чисельності осіб, які навчаються, на одну посаду педагогічного працівника в закладах фахової передвищої освіти державної та комунальної форм власності, які знаходяться в статусі бюджетної установи або неприбуткового закладу освіти, визначаються Кабінетом Міністрів України.
 
-41- Литвин В.М.
Абзац 2 п.5 статті 59 виключити.
 
Враховано      
252. Нормативи чисельності осіб, які навчаються, на одну посаду педагогічного працівника у тимчасово переміщених закладах фахової передвищої освіти в статусі бюджетної установи неприбуткового закладу освіти, визначаються з коефіцієнтом 0, 8 від установлених норм.
 
-42- Литвин В.М.
Абзац 3 п.5 статті 59 виключити.
 
Враховано      
253. При зменшенні чисельності осіб, які навчаються за кожною освітньо-професійною програмою, у межах 20 відсотків чисельності, визначеної на початок навчання за цією програмою, штатна чисельність педагогічних працівників не скорочується.
 
-43- Литвин В.М.
Абзац 4 п.5 статті 59 виключити.
 
Враховано      
254. 6. Педагогічні працівники закладів фахової передвищої освіти кожні п’ять років проходять атестацію. За результатами атестації визначається відповідність працівників займаній посаді, присвоюються або підтверджуються кваліфікаційні категорії, педагогічні звання.
 
   5. Педагогічні працівники закладів фахової передвищої освіти кожні п’ять років проходять атестацію. За результатами атестації визначається відповідність працівників займаній посаді, присвоюються або підтверджуються кваліфікаційні категорії, педагогічні звання.
 
255. 7. Порядок проведення атестації педагогічних та науково-педагогічних працівників закладів фахової передвищої освіти встановлюється центральним органом виконавчої влади у сфері освіти і науки.
 
   6. Порядок проведення атестації педагогічних та науково-педагогічних працівників закладів фахової передвищої освіти встановлюється центральним органом виконавчої влади у сфері освіти і науки.
 
256. 8. Перелік кваліфікаційних категорій і педагогічних звань педагогічних працівників, порядок їх присвоєння визначаються Кабінетом Міністрів України.
 
   7. Перелік кваліфікаційних категорій і педагогічних звань педагогічних працівників, порядок їх присвоєння визначаються Кабінетом Міністрів України.
 
257. 9. В окремих випадках, у разі неможливості забезпечення освітнього процесу наявними штатними працівниками, вакантні посади педагогічних або науково-педагогічних працівників можуть заміщуватися за строковим трудовим договором до заміщення цих посад у встановленому законодавством порядку.
 
   8. В окремих випадках, у разі неможливості забезпечення освітнього процесу наявними штатними працівниками, вакантні посади педагогічних або науково-педагогічних працівників можуть заміщуватися за строковим трудовим договором до заміщення цих посад у встановленому законодавством порядку.
 
258. 10. Особа у закладі фахової передвищої освіти не може одночасно займати дві та більше посад, що передбачають виконання адміністративно-управлінських функцій.
 
   9. Особа у закладі фахової передвищої освіти не може одночасно займати дві та більше посад, що передбачають виконання адміністративно-управлінських функцій.
 
259. Стаття 60. Робочий час педагогічних та науково-педагогічних працівників
 
   Стаття 60. Робочий час педагогічних та науково-педагогічних працівників
 
260. 1. Робочий час педагогічних (науково-педагогічних) працівників закладів фахової передвищої освіти визначається обсягом їх навчальної, методичної, інноваційної, організаційної роботи та іншої педагогічної діяльності, передбаченої трудовим договором. Робочий час педагогічних (науково-педагогічних) працівників становить не більше 36 годин на тиждень (скорочена тривалість робочого часу).
 
   1. Робочий час педагогічних (науково-педагогічних) працівників закладів фахової передвищої освіти визначається обсягом їх навчальної, методичної, інноваційної, організаційної роботи та іншої педагогічної діяльності, передбаченої трудовим договором. Робочий час педагогічних (науково-педагогічних) працівників становить не більше 36 годин на тиждень (скорочена тривалість робочого часу).
 
261. 2. Норми часу навчальної роботи в закладах фахової передвищої освіти державної та комунальної форми власності, які знаходяться в статусі бюджетної установи або виконують державне (регіональне) замовлення, визначаються центральним органом виконавчої влади у сфері освіти і науки. Норми часу навчальної роботи в інших закладах фахової передвищої освіти визначаються у відповідності до їх установчих документів.
 
   2. Норми часу навчальної роботи в закладах фахової передвищої освіти державної та комунальної форми власності, які знаходяться в статусі бюджетної установи або виконують державне (регіональне) замовлення, визначаються центральним органом виконавчої влади у сфері освіти і науки. Норми часу навчальної роботи в інших закладах фахової передвищої освіти визначаються у відповідності до їх установчих документів.
 
262. Навчальне навантаження на одну ставку викладацького складу закладу фахової передвищої освіти складає 720 годин на навчальний рік (72 години на місяць).
 
-44- Литвин В.М.
В абзаці другому п.2 статті 60 «72 години на місяць» вилучити.
 
Враховано   Навчальне навантаження на одну ставку викладацького складу закладу фахової передвищої освіти складає 720 годин на навчальний рік.
 
    -45- Марченко О.О.
В абзаці другому п.2 статті 60 «72 години на місяць» вилучити.
 
Враховано    
    -46- Демчак Р.Є.
В абзаці другому частини другої статті 60 законопроекту слова та цифри «72 години на місяць» виключити.
 
Враховано    
263. 3. Обсяги часу методичної, інноваційної, організаційної роботи та іншої педагогічної діяльності визначаються закладом фахової передвищої освіти.
 
   3. Обсяги часу методичної, інноваційної, організаційної роботи та іншої педагогічної діяльності визначаються закладом фахової передвищої освіти.
 
264. 4. Перелік видів навчальної, методичної, інноваційної та організаційної роботи та іншої педагогічної діяльності для педагогічних та/або науково-педагогічних працівників встановлюється центральним органом виконавчої влади у сфері освіти і науки.
 
   4. Перелік видів навчальної, методичної, інноваційної та організаційної роботи та іншої педагогічної діяльності для педагогічних та/або науково-педагогічних працівників встановлюється центральним органом виконавчої влади у сфері освіти і науки.
 
265. 5. Види навчальної роботи педагогічних та науково-педагогічних працівників відповідно до їх посад встановлюються закладом фахової передвищої освіти за погодженням з виборними органами первинних профспілкових організацій (за наявності).
 
   5. Види навчальної роботи педагогічних та науково-педагогічних працівників відповідно до їх посад встановлюються закладом фахової передвищої освіти за погодженням з виборними органами первинних профспілкових організацій (за наявності).
 
266. 6. Залучення педагогічних та науково-педагогічних працівників до роботи, не передбаченої трудовим договором, може здійснюватися лише за їхньою згодою або у випадках, визначених законодавством.
 
   6. Залучення педагогічних та науково-педагогічних працівників до роботи, не передбаченої трудовим договором, може здійснюватися лише за їхньою згодою або у випадках, визначених законодавством.
 
267. Стаття 61. Права педагогічних та науково-педагогічних працівників
 
   Стаття 61. Права педагогічних та науково-педагогічних працівників
 
268. 1. Педагогічні та науково-педагогічні працівники мають право на:
 
   1. Педагогічні та науково-педагогічні працівники мають право на:
 
269. 1) академічну свободу, включаючи свободу викладання, свободу від втручання в педагогічну та науково-педагогічну діяльність, вільний вибір форм, методів і засобів навчання, що відповідають освітньо-професійній програмі;
 
   1) академічну свободу, включаючи свободу викладання, свободу від втручання в педагогічну та науково-педагогічну діяльність, вільний вибір форм, методів і засобів навчання, що відповідають освітньо-професійній програмі;
 
270. 2) педагогічну ініціативу;
 
   2) педагогічну ініціативу;
 
271. 3) розроблення та впровадження авторських навчальних програм, проектів, освітніх методик і технологій, методів і засобів, насамперед методик компетентнісного навчання;
 
   3) розроблення та впровадження авторських навчальних програм, проектів, освітніх методик і технологій, методів і засобів, насамперед методик компетентнісного навчання;
 
272. 4) користування бібліотекою, навчальною, виробничою, культурною, спортивною, побутовою, оздоровчою інфраструктурою закладу освіти та послугами його структурних підрозділів у порядку, встановленому закладом фахової передвищої освіти відповідно до спеціальних законів;
 
-47- Констанкевич І.М.
Пункт четвертий частини 1 статті 61 викласти в такій редакції:
«користування бібліотекою, навчальною, виробничою, культурною, спортивною, побутовою, оздоровчою інфраструктурою закладу освіти та послугами його структурних підрозділів у порядку, встановленому закладом фахової передвищої освіти відповідно до законодавства;»
 
Враховано   4) користування бібліотекою, навчальною, виробничою, культурною, спортивною, побутовою, оздоровчою інфраструктурою закладу освіти та послугами його структурних підрозділів у порядку, встановленому закладом фахової передвищої освіти відповідно до законодавства;
 
273. 5) доступ до інформаційних ресурсів і комунікацій, що використовуються в освітньому процесі та дослідницькій діяльності;
 
   5) доступ до інформаційних ресурсів і комунікацій, що використовуються в освітньому процесі та дослідницькій діяльності;
 
274. 6) відзначення успіхів у професійній діяльності;
 
   6) відзначення успіхів у професійній діяльності;
 
275. 7) справедливе та об’єктивне оцінювання своєї професійної діяльності;
 
   7) справедливе та об’єктивне оцінювання своєї професійної діяльності;
 
276. 8) захист професійної честі та гідності;
 
   8) захист професійної честі та гідності;
 
277. 9) підвищення кваліфікації та стажування, вільний вибір форм навчання, закладів освіти, установ і організацій, інших суб’єктів освітньої діяльності, що здійснюють підвищення кваліфікації педагогічних працівників;
 
-48- Констанкевич І.М.
Пункт девятий частини 1 статті 61 викласти в такій редакції:
«підвищення кваліфікації та стажування, вільний вибір форм навчання, закладів освіти, установ і організацій, інших суб’єктів освітньої діяльності, що здійснюють підвищення кваліфікації педагогічних та науково-педагогічних працівників;»
 
Враховано   9) підвищення кваліфікації та стажування, вільний вибір форм навчання, закладів освіти, установ і організацій, інших суб’єктів освітньої діяльності, що здійснюють підвищення кваліфікації педагогічних та науково-педагогічних працівників;
 
278. 10) одержання житла з усіма комунальними зручностями, у тому числі службового, в установленому законодавством порядку;
 
   10) одержання житла з усіма комунальними зручностями, у тому числі службового, в установленому законодавством порядку;
 
279. 11) отримання пільгових довгострокових кредитів для індивідуального і кооперативного будівництва (реконструкції) і придбання житла в установленому законодавством порядку;
 
   11) отримання пільгових довгострокових кредитів для індивідуального і кооперативного будівництва (реконструкції) і придбання житла в установленому законодавством порядку;
 
280. 12) подовжену оплачувану відпустку;
 
   12) подовжену оплачувану відпустку;
 
281. 13) участь у громадському самоврядуванні закладу фахової передвищої освіти;
 
   13) участь у громадському самоврядуванні закладу фахової передвищої освіти;
 
282. 14) індивідуальну освітню (дослідницьку, творчу, мистецьку та іншу) діяльність за межами закладу фахової передвищої освіти;
 
   14) індивідуальну освітню (дослідницьку, творчу, мистецьку та іншу) діяльність за межами закладу фахової передвищої освіти;
 
283. 15) соціальне та пенсійне забезпечення в установленому законодавством порядку.
 
   15) соціальне та пенсійне забезпечення в установленому законодавством порядку.
 
284. 2. Педагогічні працівники мають також інші права, передбачені законодавством, колективним договором, трудовим договором та/або установчими документами закладу фахової передвищої освіти.
 
   2. Педагогічні працівники мають також інші права, передбачені законодавством, колективним договором, трудовим договором та/або установчими документами закладу фахової передвищої освіти.
 
285. 3. Права інших осіб, які залучаються до освітнього процесу, визначаються законодавством, відповідними договорами та/або установчими документами закладу фахової передвищої освіти.
 
   3. Права інших осіб, які залучаються до освітнього процесу, визначаються законодавством, відповідними договорами та/або установчими документами закладу фахової передвищої освіти.
 
286. Стаття 62. Обов’язки педагогічних, науково-педагогічних та інших працівників закладів фахової передвищої освіти
 
   Стаття 62. Обов’язки педагогічних, науково-педагогічних та інших працівників закладів фахової передвищої освіти
 
287. 1. Педагогічні та науково-педагогічні працівники зобов'язані:
 
   1. Педагогічні та науково-педагогічні працівники зобов'язані:
 
288. 1) постійно підвищувати свій професійний і загальнокультурний рівні та педагогічну майстерність, забезпечувати безперервний професійний розвиток;
 
   1) постійно підвищувати свій професійний і загальнокультурний рівні та педагогічну майстерність, забезпечувати безперервний професійний розвиток;
 
289. 2) виконувати освітньо-професійну програму для досягнення здобувачами освіти передбачених нею результатів навчання;
 
   2) виконувати освітньо-професійну програму для досягнення здобувачами освіти передбачених нею результатів навчання;
 
290. 3) сприяти розвитку здібностей здобувачів освіти, формуванню навичок здорового способу життя, дбати про їхнє фізичне і психічне здоров'я;
 
   3) сприяти розвитку здібностей здобувачів освіти, формуванню навичок здорового способу життя, дбати про їхнє фізичне і психічне здоров'я;
 
291. 4) дотримуватися академічної доброчесності та забезпечувати її дотримання здобувачами освіти в освітньому процесі та дослідницькій діяльності; дотримуватися педагогічної етики;
 
   4) дотримуватися академічної доброчесності та забезпечувати її дотримання здобувачами освіти в освітньому процесі та дослідницькій діяльності; дотримуватися педагогічної етики;
 
292. 5) поважати гідність, права, свободи і законні інтереси всіх учасників освітнього процесу;
 
   5) поважати гідність, права, свободи і законні інтереси всіх учасників освітнього процесу;
 
293. 6) настановленням і особистим прикладом утверджувати повагу до суспільної моралі та суспільних цінностей, зокрема правди, справедливості, патріотизму, гуманізму, толерантності, працелюбства;
 
   6) настановленням і особистим прикладом утверджувати повагу до суспільної моралі та суспільних цінностей, зокрема правди, справедливості, патріотизму, гуманізму, толерантності, працелюбства;
 
294. 7) формувати у здобувачів освіти усвідомлення необхідності дотримуватися Конституції та законів України, захищати суверенітет і територіальну цілісність України;
 
   7) формувати у здобувачів освіти усвідомлення необхідності дотримуватися Конституції та законів України, захищати суверенітет і територіальну цілісність України;
 
295. 8) виховувати у здобувачів фахової передвищої освіти повагу до державної мови та державних символів України, національних, історичних, культурних цінностей України, дбайливе ставлення до історико-культурного надбання України та навколишнього природного середовища;
 
   8) виховувати у здобувачів фахової передвищої освіти повагу до державної мови та державних символів України, національних, історичних, культурних цінностей України, дбайливе ставлення до історико-культурного надбання України та навколишнього природного середовища;
 
296. 9) формувати у здобувачів фахової передвищої освіти прагнення до взаєморозуміння, миру, злагоди між усіма народами, етнічними, національними, релігійними групами;
 
   9) формувати у здобувачів фахової передвищої освіти прагнення до взаєморозуміння, миру, злагоди між усіма народами, етнічними, національними, релігійними групами;
 
297. 10) захищати здобувачів освіти під час освітнього процесу від будь-яких форм фізичного та психічного насильства, приниження честі та гідності, дискримінації за будь-якою ознакою, пропаганди та агітації, що завдають шкоди здоров'ю здобувача освіти, запобігати вживанню ними та іншими особами на території закладу освіти алкогольних напоїв, наркотичних засобів, іншим шкідливим звичкам;
 
   10) захищати здобувачів освіти під час освітнього процесу від будь-яких форм фізичного та психічного насильства, приниження честі та гідності, дискримінації за будь-якою ознакою, пропаганди та агітації, що завдають шкоди здоров'ю здобувача освіти, запобігати вживанню ними та іншими особами на території закладу освіти алкогольних напоїв, наркотичних засобів, іншим шкідливим звичкам;
 
298. 11) розвивати в осіб, які навчаються у закладах фахової передвищої освіти, самостійність, ініціативу, творчі здібності;
 
   11) розвивати в осіб, які навчаються у закладах фахової передвищої освіти, самостійність, ініціативу, творчі здібності;
 
299. 12) додержуватися установчих документів та правил внутрішнього розпорядку закладу фахової передвищої освіти, виконувати свої посадові обов'язки.
 
   12) додержуватися установчих документів та правил внутрішнього розпорядку закладу фахової передвищої освіти, виконувати свої посадові обов'язки.
 
300. 2. Педагогічні та науково-педагогічні працівники мають також інші обов'язки, передбачені законодавством, колективним договором, трудовим договором та/або установчими документами закладу фахової передвищої освіти.
 
   2. Педагогічні та науково-педагогічні працівники мають також інші обов'язки, передбачені законодавством, колективним договором, трудовим договором та/або установчими документами закладу фахової передвищої освіти.
 
301. 3. Обов'язки інших осіб, які залучаються до освітнього процесу, визначаються законодавством, відповідними договорами та/або установчими документами закладу фахової передвищої освіти.
 
   3. Обов'язки інших осіб, які залучаються до освітнього процесу, визначаються законодавством, відповідними договорами та/або установчими документами закладу фахової передвищої освіти.
 
302. 4. Особи, винні в порушенні цієї статті, несуть відповідальність згідно із законом.
 
   4. Особи, винні в порушенні цієї статті, несуть відповідальність згідно із законом.
 
303. Стаття 63. Державні гарантії педагогічним, та науково-педагогічним та іншим працівникам закладів фахової передвищої освіти
 
   Стаття 63. Державні гарантії педагогічним, та науково-педагогічним та іншим працівникам закладів фахової передвищої освіти
 
304. 1. Держава гарантує педагогічним та науково-педагогічним працівникам:
 
   1. Держава гарантує педагогічним та науково-педагогічним працівникам:
 
305. 1) належні і безпечні умови праці;
 
   1) належні і безпечні умови праці;
 
306. 2) фінансування підвищення кваліфікації;
 
   2) фінансування підвищення кваліфікації;
 
307. 3) правовий, соціальний, професійний захист;
 
   3) правовий, соціальний, професійний захист;
 
308. 4) подовжену оплачувану відпустку;
 
   4) подовжену оплачувану відпустку;
 
309. 5) диференціацію посадових окладів (ставок заробітної плати) відповідно до кваліфікаційних категорій, встановлення підвищених посадових окладів (ставок заробітної плати) за педагогічні звання, надбавок за почесні звання, встановлення доплат за науковий ступінь доктора філософії та доктора наук у розмірах відповідно 15 та 25 відсотків посадового окладу, а також за вчене звання доцента і старшого дослідника - 25 відсотків посадового окладу, професора - 33 відсотки посадового окладу. Заклад фахової передвищої освіти може встановити більший розмір доплат за рахунок власних надходжень;
 
   5) диференціацію посадових окладів (ставок заробітної плати) відповідно до кваліфікаційних категорій, встановлення підвищених посадових окладів (ставок заробітної плати) за педагогічні звання, надбавок за почесні звання, встановлення доплат за науковий ступінь доктора філософії та доктора наук у розмірах відповідно 15 та 25 відсотків посадового окладу, а також за вчене звання доцента і старшого дослідника - 25 відсотків посадового окладу, професора - 33 відсотки посадового окладу. Заклад фахової передвищої освіти може встановити більший розмір доплат за рахунок власних надходжень;
 
310. 6) виплату педагогічним та науково-педагогічним працівникам щорічної грошової винагороди в розмірі до одного посадового окладу (ставки заробітної плати) за сумлінну працю, зразкове виконання покладених на них обов’язків;
 
   6) виплату педагогічним та науково-педагогічним працівникам щорічної грошової винагороди в розмірі до одного посадового окладу (ставки заробітної плати) за сумлінну працю, зразкове виконання покладених на них обов’язків;
 
311. 7) виплату педагогічним та науково-педагогічним працівникам допомоги на оздоровлення у розмірі місячного посадового окладу (ставки заробітної плати) при наданні щорічної відпустки;
 
   7) виплату педагогічним та науково-педагогічним працівникам допомоги на оздоровлення у розмірі місячного посадового окладу (ставки заробітної плати) при наданні щорічної відпустки;
 
312. 8) надання пільгових довгострокових кредитів на будівництво (реконструкцію) чи придбання житла або надання службового житла у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України;
 
   8) надання пільгових довгострокових кредитів на будівництво (реконструкцію) чи придбання житла або надання службового житла у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України;
 
313. 9) виплату педагогічним працівникам надбавки за вислугу років, інших надбавок, відповідно до рішень Кабінету Міністрів України;
 
   9) виплату педагогічним працівникам надбавки за вислугу років, інших надбавок, відповідно до рішень Кабінету Міністрів України;
 
314. 10) виплати у разі втрати роботи компенсації відповідно до законодавства;
 
   10) виплати у разі втрати роботи компенсації відповідно до законодавства;
 
315. 11) інші гарантії, визначені законодавством України.
 
   11) інші гарантії, визначені законодавством України.
 
316. 2. Керівник закладу фахової передвищої освіти відповідно до законодавства, установчих документів та колективного договору встановлює розміри доплат, надбавок, матеріальної допомоги та заохочення педагогічних, науково-педагогічних та інших працівників закладів фахової передвищої освіти.
 
   2. Керівник закладу фахової передвищої освіти відповідно до законодавства, установчих документів та колективного договору встановлює розміри доплат, надбавок, матеріальної допомоги та заохочення педагогічних, науково-педагогічних та інших працівників закладів фахової передвищої освіти.
 
317. 3. У разі захворювання педагогічного, науково-педагогічного та іншого працівника, яке тимчасово унеможливлює виконання ним посадових обов’язків і обмежує можливість перебування у колективі осіб, які навчаються, або тимчасового переведення за цих чи інших обставин на іншу роботу чи проходження військової служби за призовом під час мобілізації за таким працівником зберігається попередній середній заробіток. У разі хвороби або каліцтва попередній середній заробіток виплачується до відновлення працездатності або встановлення інвалідності.
 
   3. У разі захворювання педагогічного, науково-педагогічного та іншого працівника, яке тимчасово унеможливлює виконання ним посадових обов’язків і обмежує можливість перебування у колективі осіб, які навчаються, або тимчасового переведення за цих чи інших обставин на іншу роботу чи проходження військової служби за призовом під час мобілізації за таким працівником зберігається попередній середній заробіток. У разі хвороби або каліцтва попередній середній заробіток виплачується до відновлення працездатності або встановлення інвалідності.
 
318. 4. Педагогічним працівникам закладів фахової передвищої освіти, які працюють у сільській місцевості і селищах міського типу, а також пенсіонерам, які раніше працювали педагогічними працівниками в таких населених пунктах і проживають у них, держава відповідно до законодавства забезпечує безоплатне користування житлом з опаленням і освітленням у межах встановлених норм. Зазначені пільги надаються за умови, що розмір середньомісячного сукупного доходу сім’ї в розрахунку на одну особу за попередні шість місяців не перевищує величини доходу, який дає право на податкову соціальну пільгу, у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України.
 
   4. Педагогічним працівникам закладів фахової передвищої освіти, які працюють у сільській місцевості і селищах міського типу, а також пенсіонерам, які раніше працювали педагогічними працівниками в таких населених пунктах і проживають у них, держава відповідно до законодавства забезпечує безоплатне користування житлом з опаленням і освітленням у межах встановлених норм. Зазначені пільги надаються за умови, що розмір середньомісячного сукупного доходу сім’ї в розрахунку на одну особу за попередні шість місяців не перевищує величини доходу, який дає право на податкову соціальну пільгу, у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України.
 
319. 5. За особливі трудові заслуги педагогічні працівники можуть бути нагороджені державними нагородами України, відзначені грамотами, знаками, іншими видами морального та матеріального заохочення.
 
   5. За особливі трудові заслуги педагогічні працівники можуть бути нагороджені державними нагородами України, відзначені грамотами, знаками, іншими видами морального та матеріального заохочення.
 
320. Стаття 64. Безперервний професійний розвиток працівників закладу фахової передвищої освіти
 
   Стаття 64. Безперервний професійний розвиток працівників закладу фахової передвищої освіти
 
321. 1. Безперервний професійний розвиток, включаючи підвищення кваліфікації педагогічних працівників закладу фахової передвищої освіти, здійснюється на засадах, визначених Законом України «Про освіту».
 
   1. Безперервний професійний розвиток, включаючи підвищення кваліфікації педагогічних працівників закладу фахової передвищої освіти, здійснюється на засадах, визначених Законом України «Про освіту».
 
322. 2. Посади педагогічних працівників, які підвищують кваліфікацію або проходять стажування з відривом від виробництва, на цей період можуть заміщуватися іншими особами на умовах строкового трудового договору.
 
   2. Посади педагогічних працівників, які підвищують кваліфікацію або проходять стажування з відривом від виробництва, на цей період можуть заміщуватися іншими особами на умовах строкового трудового договору.
 
323. 3. Результати підвищення кваліфікації враховуються:
 
   3. Результати підвищення кваліфікації враховуються:
 
324. 1) під час проведення атестації педагогічних (науково-педагогічних) працівників;
 
   1) під час проведення атестації педагогічних (науково-педагогічних) працівників;
 
325. 2) під час прийняття на посаду чи укладення трудового договору.
 
-49- Констанкевич І.М.
У пункті 2 частини 3 статті 64 слово «прийняття» замінити словом «призначення».
 
Враховано   2) під час призначення на посаду чи укладення трудового договору.
 
326. Розділ Х
 
   Розділ Х
 
327. ФІНАНСОВО-ЕКОНОМІЧНІ ВІДНОСИНИ У СФЕРІ ФАХОВОЇ ПЕРЕДВИЩОЇ ОСВІТИ
 
   ФІНАНСОВО-ЕКОНОМІЧНІ ВІДНОСИНИ У СФЕРІ ФАХОВОЇ ПЕРЕДВИЩОЇ ОСВІТИ
 
328. Стаття 65. Майно закладів фахової передвищої освіти
 
   Стаття 65. Майно закладів фахової передвищої освіти
 
329. 1. До майна закладів фахової передвищої освіти належать:
 
   1. До майна закладів фахової передвищої освіти належать:
 
330. нерухоме та рухоме майно, включаючи будівлі, споруди, земельні ділянки, комунікації, обладнання, транспортні засоби, службове житло тощо;
 
   нерухоме та рухоме майно, включаючи будівлі, споруди, земельні ділянки, комунікації, обладнання, транспортні засоби, службове житло тощо;
 
331. майнові права, включаючи майнові права інтелектуальної власності на об’єкти права інтелектуальної власності, зокрема інформаційні системи, об’єкти авторського права та/або суміжних прав;
 
   майнові права, включаючи майнові права інтелектуальної власності на об’єкти права інтелектуальної власності, зокрема інформаційні системи, об’єкти авторського права та/або суміжних прав;
 
332. інші активи, визначені законодавством.
 
   інші активи, визначені законодавством.
 
333. Відповідно до законодавства та з урахуванням організаційно-правового статусу закладу фахової передвищої освіти з метою забезпечення його статутної діяльності засновником (засновниками) закріплюються на праві оперативного управління або господарського відання будівлі, споруди, майнові комплекси, комунікації, обладнання, транспортні засоби та інше майно.
 
-50- Кулініч О.І.
У абзаці п’ятому частини 1 статті 65 після слів «закладу фахової передвищої освіти» доповнити словами «державної або комунальної власності».
 
Відхилено метою збереження можливості провадження освітньої діяльності приватними та корпоративними закладами. Текст відредаговано з метою приведення до абзацу другого частини першої цієї статті.  Відповідно до законодавства та з урахуванням організаційно-правового статусу закладу фахової передвищої освіти з метою забезпечення його статутної діяльності засновником (засновниками) закріплюються на праві оперативного управління або господарського відання будівлі, споруди, майнові комплекси, комунікації, обладнання, транспортні засоби, службове житло та інше майно.
 
334. Землекористування та реалізація прав власника земельних ділянок, у тому числі набуття відповідних прав на землю, здійснюються закладами фахової передвищої освіти відповідно до Земельного кодексу України.
 
-51- Кулініч О.І.
У абзаці шостому частини 1 статті 65 слова «прав власника земельних ділянок» замінити словами «прав на землю».
 
Враховано по суті  Землекористування та реалізація прав на землю, здійснюються закладами фахової передвищої освіти відповідно до Земельного кодексу України.
 
335. Повноваження засновника (засновників) закладу фахової передвищої освіти щодо розпорядження державним майном у закладах фахової передвищої освіти здійснюються відповідно до законодавства.
 
-52- Кулініч О.І.
Абзац сьомий частини 1 статті 65 виключити, як такий, що не несе змістовного навантаження.
 
Враховано редакційно   Повноваження засновника (засновників) закладу фахової передвищої освіти щодо розпорядження державним (комунальним) майном, закріпленим за державним (комунальним) закладом фахової передвищої освіти здійснюються відповідно до законодавства.
 
336. 2. Майно закріплюється за державним або комунальним закладом фахової передвищої освіти на праві оперативного управління або господарського відання і не може бути предметом застави, а також не підлягає вилученню або передачі у власність юридичним і фізичним особам без згоди засновників закладу фахової передвищої освіти, наглядової ради та вищого колегіального органу громадського самоврядування закладу фахової передвищої освіти, крім випадків, передбачених законодавством.
 
-53- Кулініч О.І.
У абзаці першому частини другої статті 65 після слова «майно» доповнити словами « (крім земельних ділянок)», оскільки Земельним кодексом України не передбачено передачу земельних ділянок у оперативне управління та господарське відання.
 
Враховано   2. Майно (крім земельних ділянок) закріплюється за державним або комунальним закладом фахової передвищої освіти на праві оперативного управління або господарського відання і не може бути предметом застави, а також не підлягає вилученню або передачі у власність юридичним і фізичним особам без згоди засновників закладу фахової передвищої освіти, наглядової ради та вищого колегіального органу громадського самоврядування закладу фахової передвищої освіти, крім випадків, передбачених законодавством.
 
337. Власні надходження державних і комунальних закладів фахової передвищої освіти, які знаходяться в статусі бюджетної установи, отримані як плата за послуги, що надаються ними згідно з їх основною та додатковою (господарською) діяльністю, благодійні внески та гранти, відповідно до рішення, прийнятого педагогічною радою закладу фахової передвищої освіти, зараховуються на спеціальні реєстраційні рахунки, відкриті в територіальному органі центрального органу виконавчої влади у сфері казначейського обслуговування бюджетних коштів, або на поточні та/або вкладні (депозитні) рахунки установ державних банків у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України. Зазначені доходи, а також відсотки, отримані від розміщення коштів закладу фахової передвищої освіти на вкладних (депозитних) рахунках в установах державних банків, включаються до фінансового плану (кошторису) закладу фахової передвищої освіти і можуть використовуватися для оплати праці, заохочення працівників, придбання майна і його використання, капітального будівництва та ремонту приміщень, поліпшення матеріально-технічного, навчально-лабораторного, навчально-методичного забезпечення освітнього процесу тощо в межах статутної діяльності закладу фахової передвищої освіти.
 
-54- Кремінь Т.Д.
Абзац другий частини 2 статті 65 скоригувати таким чином:
«Власні надходження державних і комунальних закладів фахової передвищої освіти, які знаходяться в статусі бюджетної установи, отримані як плата за послуги, що надаються ними згідно з їх основною та додатковою (господарською) діяльністю, благодійні внески та гранти, відповідно до рішення, прийнятого педагогічною радою закладу фахової передвищої освіти, зараховуються на спеціальні реєстраційні рахунки, відкриті в територіальному органі центрального органу виконавчої влади у сфері казначейського обслуговування бюджетних коштів, або на поточні та/або вкладні (депозитні) рахунки установ державних банків у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України. Зазначені доходи, а також відсотки, отримані від розміщення коштів закладу фахової передвищої освіти на вкладних (депозитних) рахунках в установах державних банків, включаються до фінансового плану (кошторису) закладу фахової передвищої освіти і можуть використовуватися для оплати праці, заохочення працівників, придбання майна і його використання, капітального будівництва та ремонту приміщень, поліпшення матеріально-технічного, навчально-лабораторного, навчально-методичного забезпечення освітнього процесу тощо відповідно до установчих документів закладу фахової передвищої освіти.»
 
Враховано   Власні надходження державних і комунальних закладів фахової передвищої освіти, які знаходяться в статусі бюджетної установи, отримані як плата за послуги, що надаються ними згідно з їх основною та додатковою (господарською) діяльністю, благодійні внески та гранти, відповідно до рішення, прийнятого педагогічною радою закладу фахової передвищої освіти, зараховуються на спеціальні реєстраційні рахунки, відкриті в територіальному органі центрального органу виконавчої влади у сфері казначейського обслуговування бюджетних коштів, або на поточні та/або вкладні (депозитні) рахунки установ державних банків у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України. Зазначені доходи, а також відсотки, отримані від розміщення коштів закладу фахової передвищої освіти на вкладних (депозитних) рахунках в установах державних банків, включаються до фінансового плану (кошторису) закладу фахової передвищої освіти і можуть використовуватися для оплати праці, заохочення працівників, придбання майна і його використання, капітального будівництва та ремонту приміщень, поліпшення матеріально-технічного, навчально-лабораторного, навчально-методичного забезпечення освітнього процесу тощо відповідно до установчих документів закладу фахової передвищої освіти.
 
338. Передача в оренду державними і комунальними закладами фахової передвищої освіти закріплених за ними на праві оперативного управління або господарського відання об’єктів власності здійснюється без права їх викупу відповідно до законодавства.
 
   Передача в оренду державними і комунальними закладами фахової передвищої освіти закріплених за ними на праві оперативного управління або господарського відання об’єктів власності здійснюється без права їх викупу відповідно до законодавства.
 
339. Будівлі, споруди і приміщення закладів фахової передвищої освіти повинні відповідати вимогам доступності згідно з будівельними нормами і стандартами. Якщо відповідні об’єкти неможливо повністю пристосувати для потреб осіб з особливими освітніми потребами, здійснюється їх розумне пристосування з урахуванням універсального дизайну.
 
   Будівлі, споруди і приміщення закладів фахової передвищої освіти повинні відповідати вимогам доступності згідно з будівельними нормами і стандартами. Якщо відповідні об’єкти неможливо повністю пристосувати для потреб осіб з особливими освітніми потребами, здійснюється їх розумне пристосування з урахуванням універсального дизайну.
 
340. Проектування, будівництво будівель, споруд і приміщень закладів фахової передвищої освіти здійснюються з урахуванням потреб осіб з особливими освітніми потребами.
 
   Проектування, будівництво будівель, споруд і приміщень закладів фахової передвищої освіти здійснюються з урахуванням потреб осіб з особливими освітніми потребами.
 
341. Земельні ділянки передаються закладам фахової передвищої освіти незалежно від форми власності у постійне користування в порядку, визначеному Земельним кодексом України.
 
-55- Кулініч О.І.
У абзаці шостому частини другої статті 65 слова «незалежно від форми власності» замінити словами «державної або комунальної власності».
 
Відхилено Суперечить підпункту г) частини 2 статті 62 Земельного кодексу України.  Земельні ділянки передаються закладам фахової передвищої освіти незалежно від форми власності у постійне користування в порядку, визначеному Земельним кодексом України.
 
342. 3. Заклад фахової передвищої освіти у порядку, визначеному законом, та відповідно до установчих документів має право:
 
   3. Заклад фахової передвищої освіти у порядку, визначеному законом, та відповідно до установчих документів має право:
 
343. 1) власності на об’єкти права інтелектуальної власності, створені за власні кошти або кошти державного чи місцевих бюджетів (крім випадків, визначених законом);
 
   1) власності на об’єкти права інтелектуальної власності, створені за власні кошти або кошти державного чи місцевих бюджетів (крім випадків, визначених законом);
 
344. 2) отримувати майно у господарське відання, кошти і матеріальні цінності, зокрема будинки, споруди, обладнання, транспортні засоби, від державних органів, органів місцевого самоврядування, юридичних і фізичних осіб, у тому числі як благодійну допомогу;
 
-56- Кремінь Т.Д.
Застосувати юридично правильне визначення:
«2) отримувати майно в оперативне управління (господарське відання), кошти і матеріальні цінності, зокрема будинки, споруди, обладнання, транспортні засоби, від державних органів, органів місцевого самоврядування, юридичних і фізичних осіб, у тому числі як благодійну допомогу;»
 
Враховано   2) отримувати майно в оперативне управління (господарське відання), кошти і матеріальні цінності, зокрема будинки, споруди, обладнання, транспортні засоби, від державних органів, органів місцевого самоврядування, юридичних і фізичних осіб, у тому числі як благодійну допомогу;
 
    -57- Кулініч О.І.
У пункті 2 частини 3 статті 65 слова «у господарське відання» виключити.
 
Відхилено Оскільки повинно бути застосовано юридично правильне визначення.   
345. 3) засновувати сталий фонд (ендавмент) закладу фахової передвищої освіти, вносити до фонду грошові кошти, нерухоме майно, об’єкти інтелектуальної власності, та розпоряджатися доходами від його використання відповідно до умов функціонування сталого фонду;
 
   3) засновувати сталий фонд (ендавмент) закладу фахової передвищої освіти, вносити до фонду грошові кошти, нерухоме майно, об’єкти інтелектуальної власності, та розпоряджатися доходами від його використання відповідно до умов функціонування сталого фонду;
 
346. 4) провадити фінансово-господарську діяльність в Україні та за кордоном;
 
   4) провадити фінансово-господарську діяльність в Україні та за кордоном;
 
347. 5) використовувати майно, закріплене за ним на праві оперативного управління або господарського відання, у тому числі для провадження господарської діяльності, передавати в користування відповідно до законодавства;
 
   5) використовувати майно, закріплене за ним на праві оперативного управління або господарського відання, у тому числі для провадження господарської діяльності, передавати в користування відповідно до законодавства;
 
348. 6) створювати власні або використовувати за договором інші матеріально-технічні бази для провадження освітньої, дослідницької, інноваційної, господарської, спортивної або культурно-мистецької діяльності;
 
   6) створювати власні або використовувати за договором інші матеріально-технічні бази для провадження освітньої, дослідницької, інноваційної, господарської, спортивної або культурно-мистецької діяльності;
 
349. 7) створювати та розвивати власну базу соціально-побутових об’єктів, мережу спортивно-оздоровчих, лікувально-профілактичних і культурно-мистецьких структурних підрозділів;
 
   7) створювати та розвивати власну базу соціально-побутових об’єктів, мережу спортивно-оздоровчих, лікувально-профілактичних і культурно-мистецьких структурних підрозділів;
 
350. 8) здійснювати будівництво та капітальний ремонт основних фондів за погодженням із засновником;
 
   8) здійснювати будівництво та капітальний ремонт основних фондів за погодженням із засновником;
 
351. 9) спрямовувати кошти на соціальну підтримку педагогічних та інших працівників закладів фахової передвищої освіти та осіб, які навчаються у закладах фахової передвищої освіти;
 
   9) спрямовувати кошти на соціальну підтримку педагогічних та інших працівників закладів фахової передвищої освіти та осіб, які навчаються у закладах фахової передвищої освіти;
 
352. 10) відкривати поточні та депозитні рахунки у національній та іноземній валютах у державних банківських установах відповідно до законодавства;
 
-58- Констанкевич І.М.
Пункт 10 частини 3 статті 65 викласти в такій редакції:
«відкривати поточні та депозитні рахунки у національній та іноземній валютах у банках державного сектору економіки відповідно до законодавства;»
 
Враховано   10) відкривати поточні та депозитні рахунки у національній та іноземній валютах у банках державного сектору економіки відповідно до законодавства;
 
353. 11) брати участь у формуванні статутного капіталу інноваційних структур і утворених за участю закладів фахової передвищої освіти малих підприємств, що розробляють і впроваджують інноваційну продукцію, шляхом внесення до них матеріальних та нематеріальних активів (майнових прав на об’єкти права інтелектуальної власності);
 
   11) брати участь у формуванні статутного капіталу інноваційних структур і утворених за участю закладів фахової передвищої освіти малих підприємств, що розробляють і впроваджують інноваційну продукцію, шляхом внесення до них матеріальних та нематеріальних активів (майнових прав на об’єкти права інтелектуальної власності);
 
354. 12) засновувати заклади освіти (крім закладів вищої освіти);
 
   12) засновувати заклади освіти (крім закладів вищої освіти);
 
355. 13) засновувати підприємства для провадження інноваційної та/або виробничої діяльності;
 
   13) засновувати підприємства для провадження інноваційної та/або виробничої діяльності;
 
356. 14) здійснювати перекази в іноземній валюті внесків за колективне членство в освітніх і наукових асоціаціях, а також за передплату іноземних наукових видань та доступ до міжнародних інформаційних мереж та баз даних;
 
   14) здійснювати перекази в іноземній валюті внесків за колективне членство в освітніх і наукових асоціаціях, а також за передплату іноземних наукових видань та доступ до міжнародних інформаційних мереж та баз даних;
 
357. 15) шляхом внесення матеріальних та нематеріальних активів (майнових прав на об’єкти права інтелектуальної власності) брати участь у формуванні статутного капіталу інноваційних структур різних типів (наукових, технологічних парків, бізнес-інкубаторів тощо).
 
   15) шляхом внесення матеріальних та нематеріальних активів (майнових прав на об’єкти права інтелектуальної власності) брати участь у формуванні статутного капіталу інноваційних структур різних типів (наукових, технологічних парків, бізнес-інкубаторів тощо).
 
358. 16) брати участь у діяльності консорціумів, комплексів та інших об’єднань за умови збереження юридичного статусу та фінансової самостійності;
 
   16) брати участь у діяльності консорціумів, комплексів та інших об’єднань за умови збереження юридичного статусу та фінансової самостійності;
 
359. 17) здійснювати інші дії та заходи, не заборонені законом, спрямовані на зміцнення матеріальної бази закладу фахової передвищої освіти.
 
   17) здійснювати інші дії та заходи, не заборонені законом, спрямовані на зміцнення матеріальної бази закладу фахової передвищої освіти.
 
360. 4. Заклад фахової передвищої освіти, який знаходиться в статусі неприбуткового або прибуткового закладу освіти, додатково має право:
 
   4. Заклад фахової передвищої освіти, який знаходиться в статусі неприбуткового або прибуткового закладу освіти, додатково має право:
 
361. 1) відкривати поточні та депозитні рахунки у національній та іноземній валютах відповідно до законодавства;
 
   1) відкривати поточні та депозитні рахунки у національній та іноземній валютах відповідно до законодавства;
 
362. 2) засновувати підприємства, вносити до статутного капіталу грошові кошти, майнові права на об’єкти права інтелектуальної власності, надавати заснованим закладам освіти, підприємствам в оренду нерухоме майно;
 
   2) засновувати підприємства, вносити до статутного капіталу грошові кошти, майнові права на об’єкти права інтелектуальної власності, надавати заснованим закладам освіти, підприємствам в оренду нерухоме майно;
 
363. 3) набувати у власність об’єкти права інтелектуальної власності.
 
   3) набувати у власність об’єкти права інтелектуальної власності.
 
364. 5. Для закладів фахової передвищої освіти, які знаходяться в статусі неприбуткового закладу освіти, встановлюються тарифи на комунальні послуги на рівні, передбаченому для державних і комунальних закладів передвищої освіти, які знаходяться в статусі бюджетних установ.
 
-59- Констанкевич І.М.
Частину 5 статті 65 викласти в такій редакції:
«Для закладів фахової передвищої освіти, які знаходяться в статусі неприбуткового закладу освіти, встановлюються тарифи на комунальні послуги на рівні, передбаченому для державних і комунальних закладів фахової передвищої освіти, які знаходяться в статусі бюджетних установ.»
 
Враховано   5. Для закладів фахової передвищої освіти, які знаходяться в статусі неприбуткового закладу освіти, встановлюються тарифи на комунальні послуги на рівні, передбаченому для державних і комунальних закладів фахової передвищої освіти, які знаходяться в статусі бюджетних установ.
 
365. 6. Заклади фахової передвищої освіти, фізичні та юридичні особи, які здійснюють їх фінансування, користуються податковими, митними та іншими пільгами відповідно до законодавства.
 
-60- Констанкевич І.М.
Частину 6 статті 65 викласти в такій редакції.
«Фізичні та юридичні особи, які відповідно до укладеного договору здійснюють фінансування отримання фахової передвищої освіти для себе або для іншої особи, а також фізичні та юридичні особи, які забезпечують проведення на власних базах практичного навчання здобувачів фахової передвищої освіти, заклади фахової передвищої освіти, користуються податковими, митними та іншими пільгами відповідно до законодавства.»
 
Враховано   6. Фізичні та юридичні особи, які відповідно до укладеного договору здійснюють фінансування отримання фахової передвищої освіти для себе або для іншої особи, а також фізичні та юридичні особи, які забезпечують проведення на власних базах практичного навчання здобувачів фахової передвищої освіти, заклади фахової передвищої освіти, користуються податковими, митними та іншими пільгами відповідно до законодавства.
 
366. Стаття 66. Фінансування здобуття фахової передвищої освіти
 
-61- Констанкевич І.М.
Назву статті викласти в такій редакції:
«Стаття 66. Фінансування фахової передвищої освіти»
 
Враховано   Стаття 66. Фінансування фахової передвищої освіти
 
367. 1. Фінансування здобуття фахової передвищої освіти здійснюється в таких формах:
 
-62- Констанкевич І.М.
Частину першу статті 66 викласти в такій редакції:
«Фінансування фахової передвищої освіти здійснюється за рахунок державного бюджету, в тому числі шляхом надання відповідних освітніх субвенцій, місцевих бюджетів та інших джерел, не заборонених законодавством, а саме:»
 
Враховано   1. Фінансування фахової передвищої освіти здійснюється за рахунок державного бюджету, в тому числі шляхом надання відповідних освітніх субвенцій, місцевих бюджетів та інших джерел, не заборонених законодавством, а саме:
 
368. 1) освітня субвенція з державного бюджету на оплату праці з нарахуваннями педагогічних працівників, які у закладах фахової передвищої освіти надають профільну середню освіту;
 
-63- Констанкевич І.М.
Пункт перший частини 1 статті 66 викласти в такій редакції:
«освітньої субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на здобуття повної загальної середньої освіти - на оплату праці з нарахуваннями педагогічних працівників, які у державних закладах фахової передвищої освіти, що передані на фінансування з місцевих бюджетів, та у комунальних закладах фахової передвищої освіти надають повну загальну середню освіту;»
 
Враховано   1) освітньої субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на здобуття повної загальної середньої освіти - на оплату праці з нарахуваннями педагогічних працівників, які у державних закладах фахової передвищої освіти, що передані на фінансування з місцевих бюджетів, та у комунальних закладах фахової передвищої освіти надають повну загальну середню освіту;
2) освітньої субвенції на здобуття повної загальної середньої освіти - на оплату праці з нарахуваннями педагогчних працівників, які у державних закладах фахової передвищої освіти, що фінансуються з державного бюджету, та у приватних закладах фахової передвищої освіти надають повну загальну середню освіту;
3) освітньої субвенції на надання фахової передвищої освіти за спеціальностями, яким надається особлива підтримка;
4) освітньої субвенції на надання фахової передвищої освіти особам з особливими освітніми потребами;
5) освітньої субвенції на підвищення кваліфікації педагогічних і науково-педагогічних працівників закладів фахової передвищої освіти;
6) освітньої субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на виконання обов’язків засновника державних закладів фахової передвищої освіти у частині забезпечення утримання та розвитку матеріально-технічної бази державного закладу фахової передвищої освіти на рівні, достатньому для виконання вимог стандартів освіти та ліцензійних умов;
 
    -64- Констанкевич І.М.
Після пункту першого частини 1 статті 66 додати пункт 2 такого змісту:
«освітньої субвенції на здобуття повної загальної середньої освіти - на оплату праці з нарахуваннями педагогчних працівників, які у державних закладах фахової передвищої освіти, що фінансуються з державного бюджету, та у приватних закладах фахової передвищої освіти надають повну загальну середню освіту;»
 
Враховано    
    -65- Констанкевич І.М.
Після пункту першого частини 1 статті 66 додати пункт 3 такого змісту:
«освітньої субвенції на надання фахової передвищої освіти за спеціальностями, яким надається особлива підтримка;»
 
Враховано    
    -66- Констанкевич І.М.
Після пункту першого частини 1 статті 66 додати пункт 4 такого змісту:
«освітньої субвенції на надання фахової передвищої освіти особам з особливими освітніми потребами;»
 
Враховано    
    -67- Констанкевич І.М.
Після пункту першого частини 1 статті 66 додати пункт 5 такого змісту:
«освітньої субвенції на підвищення кваліфікації педагогічних і науково-педагогічних працівників закладів фахової передвищої освіти;»
 
Враховано    
    -68- Констанкевич І.М.
Після пункту першого частини 1 статті 66 додати пункт 6 такого змісту:
«освітньої субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на виконання обов’язків засновника державних закладів фахової передвищої освіти у частині забезпечення утримання та розвитку матеріально-технічної бази державного закладу фахової передвищої освіти на рівні, достатньому для виконання вимог стандартів освіти та ліцензійних умов;»
 
Враховано    
369. 2) оплата послуг з виконання державного замовлення на підготовку здобувачів фахової передвищої освіти в державних та комунальних закладах фахової передвищої освіти;
 
-69- Констанкевич І.М.
Пункт другий частини 1 статті 66 викласти в такій редакції, змінивши порядковий номер:
«7) коштів загального фонду державного бюджету на оплату послуг з виконання державного замовлення з надання фахової передвищої освіти в державних та комунальних закладах фахової передвищої освіти;»
 
Враховано   7) коштів загального фонду державного бюджету на оплату послуг з виконання державного замовлення з надання фахової передвищої освіти в державних та комунальних закладах фахової передвищої освіти;
 
370. 3) оплата послуг з виконання регіонального замовлення на підготовку здобувачів фахової передвищої освіти в державних та комунальних закладах фахової передвищої освіти;
 
-70- Констанкевич І.М.
Пункт третій частини 1 статті 66 викласти в такій редакції, змінивши порядковий номер:
«8) коштів загального фонду місцевих бюджетів на оплату послуг з виконання:
регіонального замовлення з надання фахової передвищої освіти в державних та комунальних закладах фахової передвищої освіти;
державного замовлення з надання фахової передвищої та вищої освіти у державних закладах фахової передвищої освіти, переданих на фінансування з місцевих бюджетів відповідно до законодавства;»
 
Враховано   8) коштів загального фонду місцевих бюджетів на оплату послуг з виконання:
регіонального замовлення з надання фахової передвищої освіти в державних та комунальних закладах фахової передвищої освіти;
державного замовлення з надання фахової передвищої та вищої освіти у державних закладах фахової передвищої освіти, переданих на фінансування з місцевих бюджетів відповідно до законодавства;
 
371. 4) оплата послуг з підготовки здобувачів фахової передвищої освіти в державних та комунальних закладах фахової передвищої освіти з бюджетів міст республіканського Автономної Республіки Крим та обласного значення, районних бюджетів, бюджетів об’єднаних територіальних громад;
 
-71- Констанкевич І.М.
Пункт четвертий частини 1 статті 66 викласти в такій редакції, змінивши порядковий номер:
«9) коштів бюджетів міст республіканського Автономної Республіки Крим та обласного значення, районних бюджетів, бюджетів об’єднаних територіальних громад на оплату послуг з надання фахової передвищої та вищої освіти;»
 
Враховано   9) коштів бюджетів міст республіканського Автономної Республіки Крим та обласного значення, районних бюджетів, бюджетів об’єднаних територіальних громад на оплату послуг з надання фахової передвищої та вищої освіти;
10) коштів місцевих бюджетів всіх рівнів на надання фінансової підтримки:
закладам фахової передвищої освіти, що знаходяться у відповідній адміністративно-територіальній одиниці, згідно з програмою соціально-економічного розвитку такої території, затвердженої у встановленому порядку;
працівникам та здобувачам освіти закладів фахової передвищої освіти, що знаходяться у відповідній адміністративно-територіальній одиниці, згідно з рішеннями відповідних органів місцевого самоврядування;
 
    -72- Констанкевич І.М.
Після пункту четвертого частини 1 статті 66 додати пункт 10 такого змісту:
«10) коштів місцевих бюджетів всіх рівнів на надання фінансової підтримки:
закладам фахової передвищої освіти, що знаходяться у відповідній адміністративно-територіальній одиниці, згідно з програмою соціально-економічного розвитку такої території, затвердженої у встановленому порядку;
працівникам та здобувачам освіти закладів фахової передвищої освіти, що знаходяться у відповідній адміністративно-територіальній одиниці, згідно з рішеннями відповідних органів місцевого самоврядування;»
 
Враховано    
372. 5) пільгові довгострокові кредити для здобуття фахової передвищої освіти;
 
-73- Констанкевич І.М.
Пункт п’ятий частини 1 статті 66 викласти в такій редакції, змінивши порядковий номер:
«11) пільгових довгострокових кредитів для здобуття фахової передвищої освіти;»
 
Враховано   11) пільгових довгострокових кредитів для здобуття фахової передвищої освіти;
 
373. 6) державна та місцева фінансова підтримка для здобуття фахової передвищої освіти;
 
-74- Констанкевич І.М.
Пункт шостий частини 1 статті 66 викласти в такій редакції, змінивши порядковий номер:
«12) державної та місцевої фінансової підтримки для здобуття фахової передвищої освіти;»
 
Враховано   12) державної та місцевої фінансової підтримки для здобуття фахової передвищої освіти;
 
374. 7) державна цільова підтримка для здобуття фахової передвищої освіти;
 
-75- Констанкевич І.М.
Пункт сьомий частини 1 статті 66 викласти в такій редакції, змінивши порядковий номер:
«13) державної цільової підтримки для здобуття фахової передвищої освіти;»
 
Враховано   13) державної цільової підтримки для здобуття фахової передвищої освіти;
 
375. 8) оплата послуг з підготовки здобувачів фахової передвищої освіти в закладах фахової передвищої освіти відповідно до контрактів, укладених з фізичними або юридичними особами, які оплачують таке навчання;
 
-76- Констанкевич І.М.
Пункт восьмий частини 1 статті 66 викласти в такій редакції, змінивши порядковий номер:
«14) коштів фізичних та юридичних осіб на оплату послуг з надання фахової передвищої та вищої освіти в закладах фахової передвищої освіти відповідно до укладеного договору;»
 
Враховано   14) коштів фізичних та юридичних осіб на оплату послуг з надання фахової передвищої та вищої освіти в закладах фахової передвищої освіти відповідно до укладеного договору;
 
376. 9) інші види фінансування закладів фахової передвищої освіти, які здійснюють їх засновники;
 
-77- Констанкевич І.М.
Пункт дев’ятий частини 1 статті 66 викласти в такій редакції, змінивши порядковий номер:
«15) інших коштів, наданих за рішенням засновника (засновників) закладів фахової передвищої освіти;»
 
Враховано   15) інших коштів, наданих за рішенням засновника (засновників) закладів фахової передвищої освіти;
 
377. 10) за рахунок інших джерел, не заборонених законодавством.
 
-78- Констанкевич І.М.
Пункт десятий частини 1 статті 66 викласти в такій редакції, змінивши порядковий номер:
«16) інших джерел, незаборонених законодавством.»
 
Враховано   16) інших джерел, незаборонених законодавством.
Порядок та умови надання освітніх субвенцій, зазначених у цій частині цієї статті Закону, встановлюється Кабінетом Міністрів України.
 
    -79- Констанкевич І.М.
Після пункту десятого частини 1 статті 66 додати абзац такого змісту:
«Порядок та умови надання освітніх субвенцій, зазначених у цій частині цієї статті Закону, встановлюється Кабінетом Міністрів України.»
 
Враховано    
378. 2. Пріоритет у фінансуванні здобуття фахової передвищої освіти за рахунок витрат державного бюджету надається підготовці за спеціальностями, які входять до Переліку спеціальностей, яким надається особлива підтримка. Перелік спеціальностей, яким надається особлива підтримка затверджується центральним органом виконавчої влади у сфері освіти і науки за погодженням з центральним органом виконавчої влади у сфері економічного розвитку і торгівлі. У Переліку спеціальностей, яким надається особлива підтримка, виділяються спеціальності загальнодержавного значення.
 
-80- Констанкевич І.М.
Частину 2 статті 66 викласти в такій редакції:
«При формуванні державного замовлення з підготовки фахівців з фаховою передвищою освітою у закладах фахової передвищої освіти, а також при здійсненні фінансування такого замовлення, пріоритет надається підготовці за спеціальностями, що входять до переліку спеціальностей, яким надається особлива підтримка. Перелік спеціальностей, яким надається особлива підтримка, затверджується центральним органом виконавчої влади у сфері освіти і науки за погодженням з центральним органом виконавчої влади у сфері економічного розвитку і торгівлі. У переліку спеціальностей, яким надається особлива підтримка, виділяються спеціальності загальнодержавного значення.»
 
Враховано   2. При формуванні державного замовлення з підготовки фахівців з фаховою передвищою освітою у закладах фахової передвищої освіти, а також при здійсненні фінансування такого замовлення, пріоритет надається підготовці за спеціальностями, що входять до переліку спеціальностей, яким надається особлива підтримка. Перелік спеціальностей, яким надається особлива підтримка, затверджується центральним органом виконавчої влади у сфері освіти і науки за погодженням з центральним органом виконавчої влади у сфері економічного розвитку і торгівлі. У переліку спеціальностей, яким надається особлива підтримка, виділяються спеціальності загальнодержавного значення.
 
379. Стаття 67. Фінансування закладів фахової передвищої освіти
 
   Стаття 67. Фінансування закладів фахової передвищої освіти
 
380. 1. Фінансування державних закладів фахової передвищої освіти здійснюється за рахунок коштів державного (місцевого) бюджету на умовах державного (регіонального) замовлення на оплату послуг з підготовки фахових молодших бакалаврів, інших форм фінансування та за рахунок інших джерел, не заборонених законодавством, з дотриманням принципів цільового та ефективного використання коштів, публічності та прозорості у прийнятті рішень.
 
-81- Литвин В.М.
В пункті 1 статті 67 видалити слова « (місцевого)» та « (регіонального)».
 
Відхилено У зв’язку зі звуженням можливостей багатоканального фінансування.  1 Фінансування державних та комунальних закладів фахової передвищої освіти здійснюється з урахуванням положень статті 66 цього Закону з дотриманням принципів цільового та ефективного використання коштів, публічності та прозорості у прийнятті рішень.
Фінансування надання фахової передвищої або вищої освіти особам, які зараховані на підставі державного або регіонального замовлення до державних або комунальних закладів фахової передвищої освіти, що знаходяться в статусі неприбуткових або прибуткових закладів освіти, а також приватних закладів фахової передвищої освіти, здійснюється за нормативами, встановленими законодавством для фінансування надання (відповідно) фахової передвищої або вищої освіти особам, які зараховані на підставі державного або регіонального замовлення до державних або комунальних закладів фахової передвищої освіти, що знаходяться у статусі бюджетних установ.
 
    -82- Демчак Р.Є.
Частину першу статті 67 законопроекту викласти в такій редакції:
«1.Фінансування державних закладів фахової передвищої освіти здійснюється за рахунок коштів державного бюджету на умовах державного замовлення на оплату послуг з підготовки фахових молодших бакалаврів, інших форм фінансування та за рахунок інших джерел, не заборонених законодавством, з дотриманням принципів цільового та ефективного використання коштів, публічності та прозорості у прийнятті рішень».
 
Відхилено У зв’язку зі звуженням можливостей багатоканального фінансування.   
    -83- Кремінь Т.Д.
Пропоную частину 1 статті 67 викласти в такій редакції:
«1. Фінансування державних закладів фахової передвищої освіти здійснюється за рахунок коштів державного (місцевого) бюджету на умовах державного (регіонального) замовлення на оплату послуг з підготовки фахових молодших бакалаврів, інших форм фінансування та за рахунок інших джерел, не заборонених законодавством, у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України.»
 
Відхилено У зв’язку зі звуженням можливостей багатоканального фінансування.   
    -84- Марченко О.О.
Частину 1 статті 67 викласти в такій редакції:
«Фінансування державних закладів фахової передвищої освіти здійснюється за рахунок коштів державного бюджету на умовах державного замовлення на оплату послуг з підготовки фахових молодших бакалаврів, інших форм фінансування та за рахунок інших джерел, не заборонених законодавством, з дотриманням принципів цільового та ефективного використання коштів, публічності та прозорості у прийнятті рішень.»
 
Відхилено У зв’язку зі звуженням можливостей багатоканального фінансування.   
    -85- Констанкевич І.М.
Частину 1 статті 67 викласти в такій редакції:
«Фінансування державних та комунальних закладів фахової передвищої освіти здійснюється з урахуванням положень статті 66 цього Закону з дотриманням принципів цільового та ефективного використання коштів, публічності та прозорості у прийнятті рішень.
Фінансування надання фахової передвищої або вищої освіти особам, які зараховані на підставі державного або регіонального замовлення до державних або комунальних закладів фахової передвищої освіти, що знаходяться в статусі неприбуткових або прибуткових закладів освіти, а також приватних закладів фахової передвищої освіти, здійснюється за нормативами, встановленими законодавством для фінансування надання (відповідно) фахової передвищої або вищої освіти особам, які зараховані на підставі державного або регіонального замовлення до державних або комунальних закладів фахової передвищої освіти, що знаходяться у статусі бюджетних установ.»
 
Враховано    
381. 2. Фінансування закладів фахової передвищої освіти здійснюється на:
 
-86- Констанкевич І.М.
Частину 2 статті 67 викласти в такій редакції:
«Обсяг фінансування у закладах фахової передвищої освіти незалежно від їх форми власності та джерела фінансування надання фахової передвищої або вищої освіти (державний бюджет, місцеві бюджети, кошти фізичних або юридичних осіб) повинен забезпечувати покриття витрат, пов’язаних з наданям такої освіти, а саме на: оплату праці, нарахувань на оплату праці, оплату комунальних послуг та за спожиті енергоносії, матеріально-технічне забезпечення освітнього процесу, зокрема на обладнання для навчальних кабінетів та лабораторій, навчально-виробничих майстерень, інші витрати, безпосередньо або опосередковано пов’язані з набором, навчанням та випуском здобувачів фахової передвищої освіти, підвищення кваліфікації, капітальні видатки (у обсязі, достатньому для виконання обов’язків засновника закладу фахової передвищої освіти у частині забезпечення утримання та розвитку матеріально-технічної бази заснованого ним закладу фахової передвищої освіти на рівні, достатньому для виконання вимог стандартів освіти та ліцензійних умов), виплату академічних стипендій (у тому числі іменних), соціальні стипендії, інше соціальне забезпечення відповідно до державних пільг та гарантій для окремих категорій здобувачів фахової передвищої освіти, виконання вимог законодавства у сфері охорони праці, протипожежної безпеки та цивільного захисту, придбання ліцензійного програмного забезпечення та підтримку його в актуальному стані, інші витрати, визначені чинним законодавством, установчими документами або рішеннями засновника (засновників) закладу фахової передвищої освіти.
Організація медичного обслуговування у закладах фахової передвищої освіти здійснюється відповідно до законодавства
 
Враховано   2. Обсяг фінансування у закладах фахової передвищої освіти незалежно від їх форми власності та джерела фінансування надання фахової передвищої або вищої освіти (державний бюджет, місцеві бюджети, кошти фізичних або юридичних осіб) повинен забезпечувати покриття витрат, пов’язаних з наданям такої освіти, а саме на: оплату праці, нарахувань на оплату праці, оплату комунальних послуг та за спожиті енергоносії, матеріально-технічне забезпечення освітнього процесу, зокрема на обладнання для навчальних кабінетів та лабораторій, навчально-виробничих майстерень, інші витрати, безпосередньо або опосередковано пов’язані з набором, навчанням та випуском здобувачів фахової передвищої освіти, підвищення кваліфікації, капітальні видатки (у обсязі, достатньому для виконання обов’язків засновника закладу фахової передвищої освіти у частині забезпечення утримання та розвитку матеріально-технічної бази заснованого ним закладу фахової передвищої освіти на рівні, достатньому для виконання вимог стандартів освіти та ліцензійних умов), виплату академічних стипендій (у тому числі іменних), соціальні стипендії, інше соціальне забезпечення відповідно до державних пільг та гарантій для окремих категорій здобувачів фахової передвищої освіти, виконання вимог законодавства у сфері охорони праці, протипожежної безпеки та цивільного захисту, придбання ліцензійного програмного забезпечення та підтримку його в актуальному стані, інші витрати, визначені чинним законодавством, установчими документами або рішеннями засновника (засновників) закладу фахової передвищої освіти.
Організація медичного обслуговування у закладах фахової передвищої освіти здійснюється відповідно до законодавства
 
382. 1) оплату праці педагогічних та інших працівників закладів фахової передвищої освіти;
 
-87- Кремінь Т.Д.
Пропоную підпункт в такій редакції:
«1) оплату праці;»
 
Враховано редакційно      
    -88- Констанкевич І.М.
Пункт перший частини 2 статті 67 вилучити.
 
Враховано    
383. 2) нарахування на оплату праці педагогічних та інших працівників закладів фахової передвищої освіти;
 
-89- Кремінь Т.Д.
Пропоную підпункт в такій редакції:
«2) нарахування на оплату праці;»
 
Враховано редакційно      
    -90- Констанкевич І.М.
Пункт другий частини 1 статті 67 вилучити.
 
Враховано    
384. 3) оплату комунальних послуг та за спожиті енергоносії у межах встановлених норм споживання;
 
-91- Кремінь Т.Д.
Пропоную підпункт в такій редакції:
«3) оплату комунальних послуг та за спожиті енергоносії;»
 
Враховано редакційно      
385. 4) матеріально-технічне забезпечення освітнього процесу, зокрема на обладнання для лабораторій, майстерень, на інші витрати, безпосередньо або опосередковано пов’язані з набором, навчанням та випуском здобувачів фахової передвищої освіти;
 
-92- Кремінь Т.Д.
Пропоную підпункт в такій редакції:
«4) матеріально-технічне забезпечення освітнього процесу, зокрема на обладнання для навчальних кабінетів та лабораторій, навчально-виробничих майстерень, інші витрати, безпосередньо або опосередковано пов’язані з набором, навчанням та випуском здобувачів фахової передвищої освіти;»
 
Враховано редакційно      
    -93- Констанкевич І.М.
Пункт четвертий частини 1 статті 67 вилучити.
 
Враховано    
386. 5) підвищення кваліфікації;
 
-94- Констанкевич І.М.
Пункт п’ятий частини 1 статті 67 вилучити.
 
Враховано      
387. 6) капітальні видатки;
 
-95- Констанкевич І.М.
Пункт шостий частини 1 статті 67 вилучити.
 
Враховано      
388. 7) виплату академічних стипендій (у тому числі іменних);
 
-96- Констанкевич І.М.
Пункт сьомий частини 1 статті 67 вилучити.
 
Враховано      
389. 8) соціальні стипендії, інше соціальне забезпечення для забезпечення державних пільг та гарантій окремим категоріям здобувачів фахової передвищої освіти;
 
-97- Кремінь Т.Д.
Пропоную підпункт в такій редакції:
«8) соціальні стипендії, інше соціальне забезпечення відповідно до державних пільг та гарантій для окремих категорій здобувачів фахової передвищої освіти;»
 
Враховано редакційно      
    -98- Констанкевич І.М.
Пункт восьмий частини 1 статті 67 вилучити.
 
Враховано    
390. 9) виконання вимог законодавства у сфері протипожежної безпеки та цивільного захисту;
 
-99- Кремінь Т.Д.
Пропоную підпункт в такій редакції:
«9) виконання вимог законодавства у сфері техніки безпеки, протипожежної безпеки та цивільного захисту;»
 
Враховано редакційно      
    -100- Констанкевич І.М.
Пункт дев’ятий частини 1 статті 67 вилучити.
 
Враховано    
391. 10) придбання ліцензійного програмного забезпечення та підтримку його в актуальному стані;
 
-101- Марченко О.О.
Підпункт 10 пункту 2 статті 67 виключити або обов’язково включити в перелік витрат, які фінансуються за рахунок відповідного бюджету.
 
Враховано редакційно      
    -102- Констанкевич І.М.
Пункт десятий частини 1 статті 67 вилучити.
 
Враховано    
392. 11) інші витрати, визначені чинним законодавством, установчими документами або рішеннями засновника (засновників) закладу фахової передвищої освіти.
 
-103- Констанкевич І.М.
Пункт одинадцятий частини 1 статті 67 вилучити.
 
Враховано      
393. 3. Рада міністрів Автономної Республіки Крим, місцеві державні адміністрації, органи місцевого самоврядування можуть здійснювати фінансування державних закладів фахової передвищої освіти у встановленому законодавством порядку.
 
-104- Марченко О.О.
Частину 3 статті 67 виключити.
 
Відхилено У зв’язку зі звуженням можливостей багатоканального фінансування та прав здобувачів фахової передвищої освіти на здобуття освіти такого рівня.  3. Рада міністрів Автономної Республіки Крим, місцеві державні адміністрації, органи місцевого самоврядування можуть здійснювати фінансування державних закладів фахової передвищої освіти у встановленому законодавством порядку.
 
    -105- Демчак Р.Є.
Частину третю статті 67 законопроекту виключити, у зв’язку з цим частини четверту-дванадцяту вважати частинами третьою-одинадцятою.
 
Відхилено у зв’язку зі звуженням можливостей багатоканального фінансування та прав здобувачів фахової передвищої освіти на здобуття освіти такого рівня.   
394. Видатки на оплату послуг з підготовки фахових молодших бакалаврів у державних закладах фахової передвищої освіти здійснюються відповідно до законодавства за рахунок коштів державного бюджету, можуть здійснюватися з обласних бюджетів, бюджету міста Києва, інших місцевих бюджетів, інших джерел, не заборонених законодавством.
 
-106- Литвин В.М.
Абзац 2 п.3 статті 67 викласти в редакції:
«Видатки на оплату послуг з підготовки фахових молодших бакалаврів у державних закладах фахової передвищої освіти, а також структурних підрозділів університетів здійснювати з коштів державного бюджету, в тому числі шляхом надання відповідних освітніх субвенцій, та інших джерел не заборонених законодавством. У комунальних закладах фахової передвищої освіти здійснювати з коштів місцевих бюджетів та інших джерел не заборонених законодавством.»
 
Відхилено У зв’язку зі звуженням можливостей багатоканального фінансування.  Видатки на оплату послуг з підготовки фахових молодших бакалаврів у державних закладах фахової передвищої освіти здійснюються відповідно до законодавства за рахунок коштів державного бюджету, можуть здійснюватися з обласних бюджетів, бюджету міста Києва, інших місцевих бюджетів, інших джерел, не заборонених законодавством.
 
395. Видатки на оплату послуг з підготовки фахових молодших бакалаврів у структурних підрозділах закладів вищої освіти державної форми власності здійснюються з державного бюджету України.
 
-107- Литвин В.М.
Абзац 3 п.3 статті 67 вилучити.
 
Враховано редакційно Відповідно до цього Закону на структурні підрозділи закладів вищої освіти поширюються всі права здійсненя фінансово-господарської діяльності закладів фахової передвищої освіти – юридичних осіб.  Оплата послуг з підготовки фахових молодших бакалаврів у структурних підрозділах закладів вищої освіти державної форми власності здійснюється у порядку і за принципами, передбаченими цим Законом для закладів фахової передвищої освіти, що мають статус юридичної особи.
 
    -108- Кремінь Т.Д.
Абзац 3 п.3 статті 67 викласти в редакції:
«Оплата послуг з підготовки фахових молодших бакалаврів у структурних підрозділах закладів вищої освіти державної форми власності здійснюється у порядку і за принципами, передбаченими цим Законом для закладів фахової передвищої освіти, що мають статус юридичної особи.»
 
Враховано    
396. 4. Розміри бюджетних призначень на підготовку фахівців з фаховою передвищою освітою встановлюються у відповідних бюджетах щорічно.
 
-109- Констанкевич І.М.
Частину 4 статті 67 викласти в такій редакції
«Бюджетні призначення на підготовку фахівців з фаховою передвищою освітою встановлюються у відповідних бюджетах щорічно за окремою бюджетною програмою.»
 
Враховано   4. Бюджетні призначення на підготовку фахівців з фаховою передвищою освітою встановлюються у відповідних бюджетах щорічно за окремою бюджетною програмою.
 
397. 5. Видатки на оплату послуг з підготовки фахових молодших бакалаврів у комунальних закладах фахової передвищої освіти здійснюються відповідно до законодавства за рахунок коштів місцевих бюджетів та за рахунок інших джерел, не заборонених законодавством.
 
   5. Видатки на оплату послуг з підготовки фахових молодших бакалаврів у комунальних закладах фахової передвищої освіти здійснюються відповідно до законодавства за рахунок коштів місцевих бюджетів та за рахунок інших джерел, не заборонених законодавством.
 
398. Заклади фахової передвищої освіти комунальної форми власності можуть отримувати державне та регіональне замовлення на підготовку фахових молодших бакалаврів у порядку, встановленому законодавством.
 
   Заклади фахової передвищої освіти комунальної форми власності можуть отримувати державне та регіональне замовлення на підготовку фахових молодших бакалаврів у порядку, встановленому законодавством.
 
399. 6. Видатки на оплату послуг приватних закладів фахової передвищої освіти здійснюється їх засновниками, відповідно до цього Закону та з інших джерел, не заборонених законодавством.
 
-110- Констанкевич І.М.
Частину 6 статті 67 викласти в такій редакції
6. Фінансування приватних закладів фахової передвищої освіти здійснюється відповідно до цього Закону, засновниками та з інших джерел, не заборонених законодавством.
 
Враховано   6. Фінансування приватних закладів фахової передвищої освіти здійснюється відповідно до цього Закону, засновниками та з інших джерел, не заборонених законодавством.
 
400. 7. Фінансові ресурси спрямовуються на провадження статутної діяльності закладу фахової передвищої освіти в порядку і на умовах, визначених законодавством та установчими документами закладу фахової передвищої освіти.
 
   7. Фінансові ресурси спрямовуються на провадження статутної діяльності закладу фахової передвищої освіти в порядку і на умовах, визначених законодавством та установчими документами закладу фахової передвищої освіти.
 
401. 8. До кошторису (фінансового плану) закладу фахової передвищої освіти обов’язково включаються витрати, пов’язані з розвитком матеріально-технічної і лабораторної бази, із забезпеченням ліцензованими програмними продуктами для провадження освітньої діяльності, а також з проходженням практичної підготовки здобувачами фахової передвищої освіти.
 
-111- Констанкевич І.М.
Частину 8 статті 67 викласти в такій редакції:
«До кошторису (фінансового плану) закладу фахової передвищої освіти обов’язково включаються витрати, пов’язані з розвитком матеріально-технічної і лабораторної бази, із забезпеченням ліцензованими програмними продуктами для провадження освітньої діяльності, а також з проходженням здобувачами фахової передвищої освіти практики.»
 
Враховано   8. До кошторису (фінансового плану) закладу фахової передвищої освіти обов’язково включаються витрати, пов’язані з розвитком матеріально-технічної і лабораторної бази, із забезпеченням ліцензованими програмними продуктами для провадження освітньої діяльності, а також з проходженням здобувачами фахової передвищої освіти практики.
 
402. 9. Кошти, отримані закладом фахової передвищої освіти як плата за навчання, підготовку, підвищення кваліфікації, за надання додаткових освітніх або інших послуг, а також кошти, отримані з інших джерел, не можуть бути вилучені в дохід державного або місцевих бюджетів.
 
-112- Констанкевич І.М.
Частину 9 статті 67 викласти в такій редакції:
«Кошти, отримані закладом фахової передвищої освіти як плата за надання освітніх або інших послуг, а також кошти, отримані з інших джерел власних надходжень, не можуть бути вилучені в дохід державного або місцевих бюджетів.»
 
Враховано   9. Кошти, отримані закладом фахової передвищої освіти як плата за надання освітніх або інших послуг, а також кошти, отримані з інших джерел власних надходжень, не можуть бути вилучені в дохід державного або місцевих бюджетів.
 
403. 10. Фінансування освітніх програм профільної середньої освіти академічного спрямування в закладах фахової передвищої освіти здійснюється відповідно до законодавства для закладів середньої освіти. Фінансування освітніх програм профільної середньої освіти академічного спрямування в закладах фахової передвищої освіти державної форми власності здійснюється відповідно до законодавства для закладів середньої освіти комунальної форми власності.
 
-113- Констанкевич І.М.
Частину 10 статті 67 викласти в такій редакції:
«Фінансування здобуття профільної середньої освіти академічного спрямування в закладах фахової передвищої освіти здійснюється відповідно до законодавства у сфері загальної середньої освіти. Фінансування здобуття профільної середньої освіти академічного спрямування в закладах фахової передвищої освіти державної форми власності здійснюється відповідно до законодавства для закладів середньої освіти комунальної форми власності.»
 
Враховано   10. . Фінансування здобуття профільної середньої освіти академічного спрямування в закладах фахової передвищої освіти здійснюється відповідно до законодавства у сфері загальної середньої освіти. Фінансування здобуття профільної середньої освіти академічного спрямування в закладах фахової передвищої освіти державної форми власності здійснюється відповідно до законодавства для закладів середньої освіти комунальної форми власності.
 
404. 11. Фінансування освітньо-професійних програм професійної (професійно-технічної) освіти в закладах фахової передвищої освіти здійснюється відповідно до законодавства, що визначає фінансування закладів професійної (професійно-технічної) освіти.
 
-114- Констанкевич І.М.
Частину 11 статті 67 викласти в такій редакції:
«Фінансування здобуття професійної (професійно-технічної) освіти в закладах фахової передвищої освіти здійснюється відповідно до законодавства, що визначає фінансування закладів професійної (професійно-технічної) освіти.»
 
Враховано   11. Фінансування здобуття професійної (професійно-технічної) освіти в закладах фахової передвищої освіти здійснюється відповідно до законодавства, що визначає фінансування закладів професійної (професійно-технічної) освіти.
 
405. 12. Фінансування освітніх, освітньо-професійних програм вищої освіти в закладах фахової передвищої освіти здійснюється відповідно до законодавства, що визначає фінансування для закладів вищої освіти.
 
-115- Констанкевич І.М.
Частину 12 статті 67 викласти в такій редакції:
«Фінансування здобуття вищої освіти в закладах фахової передвищої освіти здійснюється відповідно до законодавства, що визначає фінансування для закладів вищої освіти, з урахуванням особливостей, встановлених цим законом.»
 
Враховано   12. Фінансування здобуття вищої освіти в закладах фахової передвищої освіти здійснюється відповідно до законодавства, що визначає фінансування для закладів вищої освіти, з урахуванням особливостей, встановлених цим законом.
 
406. Стаття 68. Освітня субвенція
 
   Стаття 68. Освітня субвенція
 
407. 1. Освітня субвенція з державного бюджету на здобуття профільної середньої освіти надається закладам фахової передвищої освіти незалежно від форми власності та сфери управління відповідно до законодавства.
 
-116- Констанкевич І.М.
Частину 1 статті 68 викласти в такій редакції:
«Освітня субвенція з державного бюджету на здобуття повної загальної середньої освіти у закладах фахової передвищої освіти незалежно від форми власності та сфери управління надається відповідно до законодавства і розподіляється згідно з формулою розподілу, затвердженою Кабінетом Міністрів України.»
 
Враховано   1. Освітня субвенція з державного бюджету на здобуття повної загальної середньої освіти у закладах фахової передвищої освіти незалежно від форми власності та сфери управління надається відповідно до законодавства і розподіляється згідно з формулою розподілу, затвердженою Кабінетом Міністрів України.
 
408. 2. Освітня субвенція на здобуття профільної середньої освіти розподіляється згідно з формулою розподілу, затвердженою Кабінетом Міністрів України.
 
-117- Констанкевич І.М.
Частину 2 статті 68 вилучити.
 
Враховано      
409. 3. Освітня субвенція з державного бюджету на здобуття профільної середньої освіти у приватному закладі фахової передвищої освіти, що має ліцензію на провадження освітньої діяльності у сфері загальної середньої освіти, здійснюється шляхом надання такому закладу у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України, цільового обсягу коштів у розмірі фінансового нормативу (з урахуванням відповідних коригуючих коефіцієнтів) бюджетної забезпеченості одного здобувача освіти, який здобуває профільну середню освіту.
 
   2. Освітня субвенція з державного бюджету на здобуття профільної середньої освіти у приватному закладі фахової передвищої освіти, що має ліцензію на провадження освітньої діяльності у сфері загальної середньої освіти, здійснюється шляхом надання такому закладу у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України, цільового обсягу коштів у розмірі фінансового нормативу (з урахуванням відповідних коригуючих коефіцієнтів) бюджетної забезпеченості одного здобувача освіти, який здобуває профільну середню освіту.
 
410. Обов’язковою умовою фінансування здобуття особою загальної середньої освіти у приватному закладі фахової передвищої освіти є реалізація ним профільної освітньої програми старшої школи професійного спрямування, що розроблена на основі типової освітньої програми, або затверджена центральним органом виконавчої влади у сфері забезпечення якості освіти.
 
   Обов’язковою умовою фінансування здобуття особою загальної середньої освіти у приватному закладі фахової передвищої освіти є реалізація ним профільної освітньої програми старшої школи професійного спрямування, що розроблена на основі типової освітньої програми, або затверджена центральним органом виконавчої влади у сфері забезпечення якості освіти.
 
411. Приватний заклад фахової передвищої освіти має право відмовитись від освітньої субвенції з державного бюджету на здобуття повної загальної середньої освіти.
 
   Приватний заклад фахової передвищої освіти має право відмовитись від освітньої субвенції з державного бюджету на здобуття повної загальної середньої освіти.
 
412. Стаття 69. Формування та розміщення державного замовлення на здобуття фахової передвищої освіти
 
   Стаття 69. Формування та розміщення державного замовлення на здобуття фахової передвищої освіти
 
413. 1. Показники державного замовлення на здобуття фахової передвищої освіти формуються за спеціальностями з урахуванням розрахунку забезпечення загальносуспільних потреб центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері економічного розвитку і торгівлі. Порядок формування державного замовлення, який передбачає, зокрема, методику розрахунку загальносуспільних потреб, затверджується Кабінетом Міністрів України.
 
   1. Показники державного замовлення на здобуття фахової передвищої освіти формуються за спеціальностями з урахуванням розрахунку забезпечення загальносуспільних потреб центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері економічного розвитку і торгівлі. Порядок формування державного замовлення, який передбачає, зокрема, методику розрахунку загальносуспільних потреб, затверджується Кабінетом Міністрів України.
 
414. При формуванні показників державного замовлення на відповідний рік враховуються потреби на розрахунковий рік випуску оборони України, державної безпеки і захисту державного кордону, інших військових формувань та органів охорони правопорядку, державних підприємств, організацій, закладів та установ (крім виборних посад та посад, які заміщуються на умовах конкурсного відбору). У показниках державного замовлення на здобуття фахової передвищої освіти за спеціальностями, які входять до Переліку спеціальностей, яким надається особлива підтримка, можуть бути враховані потреби інших юридичних осіб публічного та приватного права в працівниках, які будуть забезпечені робочими місцями на території України, за умови прийняття ними на себе зобов’язань з практичної підготовки здобувачів фахової передвищої освіти.
 
   При формуванні показників державного замовлення на відповідний рік враховуються потреби на розрахунковий рік випуску оборони України, державної безпеки і захисту державного кордону, інших військових формувань та органів охорони правопорядку, державних підприємств, організацій, закладів та установ (крім виборних посад та посад, які заміщуються на умовах конкурсного відбору). У показниках державного замовлення на здобуття фахової передвищої освіти за спеціальностями, які входять до Переліку спеціальностей, яким надається особлива підтримка, можуть бути враховані потреби інших юридичних осіб публічного та приватного права в працівниках, які будуть забезпечені робочими місцями на території України, за умови прийняття ними на себе зобов’язань з практичної підготовки здобувачів фахової передвищої освіти.
 
415. Показники державного замовлення в розрізі спеціальностей оприлюднюються центральним органом виконавчої влади у сфері економічного розвитку і торгівлі на його офіційному веб-сайті не пізніше 1 червня кожного року.
 
   Показники державного замовлення в розрізі спеціальностей оприлюднюються центральним органом виконавчої влади у сфері економічного розвитку і торгівлі на його офіційному веб-сайті не пізніше 1 червня кожного року.
 
416. 2. Розміщення державного замовлення на здобуття фахової передвищої освіти здійснюється на конкурсних засадах на принципах добросовісної конкуренції, відкритості та прозорості, рівноправності, об’єктивного та неупередженого оцінювання пропозицій учасників конкурсу у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України за поданням центрального органу виконавчої влади у сфері освіти і науки. Перевагою при розміщенні державного замовлення є наявність конкретної угоди про надання освітніх послуг між закладом фахової передвищої освіти та замовником кадрів, потреби якого враховані при формуванні державного замовлення.
 
   2. Розміщення державного замовлення на здобуття фахової передвищої освіти здійснюється на конкурсних засадах на принципах добросовісної конкуренції, відкритості та прозорості, рівноправності, об’єктивного та неупередженого оцінювання пропозицій учасників конкурсу у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України за поданням центрального органу виконавчої влади у сфері освіти і науки. Перевагою при розміщенні державного замовлення є наявність конкретної угоди про надання освітніх послуг між закладом фахової передвищої освіти та замовником кадрів, потреби якого враховані при формуванні державного замовлення.
 
417. 3. Державне замовлення на здобуття фахової передвищої освіти розміщується шляхом укладення державних контрактів між державними замовниками, до сфери управління яких належать заклади фахової передвищої освіти, та відповідними закладами фахової передвищої освіти України, в яких визначаються економічні і правові зобов’язання сторін та регулюються взаємовідносини замовника і виконавця.
 
   3. Державне замовлення на здобуття фахової передвищої освіти розміщується шляхом укладення державних контрактів між державними замовниками, до сфери управління яких належать заклади фахової передвищої освіти, та відповідними закладами фахової передвищої освіти України, в яких визначаються економічні і правові зобов’язання сторін та регулюються взаємовідносини замовника і виконавця.
 
418. Заклади фахової передвищої освіти комунальної форми власності мають право разом із закладами фахової передвищої освіти державної форми власності брати участь у конкурсному розміщенні державного замовлення з спеціальностей, які віднесені до спеціальностей загальнодержавного значення Переліку спеціальностей, яким надається особлива підтримка.
 
   Заклади фахової передвищої освіти комунальної форми власності мають право разом із закладами фахової передвищої освіти державної форми власності брати участь у конкурсному розміщенні державного замовлення з спеціальностей, які віднесені до спеціальностей загальнодержавного значення Переліку спеціальностей, яким надається особлива підтримка.
 
419. 4. Розміщення державного замовлення на здобуття фахової передвищої освіти здійснюється державними замовниками без проведення конкурсу у разі:
 
   4. Розміщення державного замовлення на здобуття фахової передвищої освіти здійснюється державними замовниками без проведення конкурсу у разі:
 
420. 1) забезпечення оборони України, державної безпеки і захисту державного кордону, потреб Збройних Сил України, служби цивільного захисту;
 
   1) забезпечення оборони України, державної безпеки і захисту державного кордону, потреб Збройних Сил України, служби цивільного захисту;
 
421. 2) здійснення підготовки за відповідною спеціальністю одним закладом фахової передвищої освіти відповідно до наданої ліцензії.
 
   2) здійснення підготовки за відповідною спеціальністю одним закладом фахової передвищої освіти відповідно до наданої ліцензії.
 
422. 5. Здобуття фахової передвищої освіти за державним замовленням є безоплатним для здобувачів і не передбачає внесення плати за навчання в межах, визначених освітньо-професійною програмою та індивідуальним навчальним планом в державних і комунальних закладах фахової передвищої освіти. Фінансування підготовки фахових молодших бакалаврів на основі державного замовлення не включає витрат, що здійснюються за рахунок освітньої субвенції з державного бюджету на здобуття профільної середньої освіти у закладах фахової передвищої освіти.
 
   5. Здобуття фахової передвищої освіти за державним замовленням є безоплатним для здобувачів і не передбачає внесення плати за навчання в межах, визначених освітньо-професійною програмою та індивідуальним навчальним планом в державних і комунальних закладах фахової передвищої освіти. Фінансування підготовки фахових молодших бакалаврів на основі державного замовлення не включає витрат, що здійснюються за рахунок освітньої субвенції з державного бюджету на здобуття профільної середньої освіти у закладах фахової передвищої освіти.
 
423. 6. Інформація про обсяги розміщеного державного замовлення на здобуття фахової передвищої освіти в розрізі закладів фахової передвищої освіти та спеціальностей, крім державного замовлення, що розміщено у закладах фахової передвищої військової освіти (закладах фахової передвищої освіти із специфічними умовами навчання) оприлюднюється державними замовниками на їх офіційних веб-сайтах кожного року не пізніше 1 жовтня.
 
   6. Інформація про обсяги розміщеного державного замовлення на здобуття фахової передвищої освіти в розрізі закладів фахової передвищої освіти та спеціальностей, крім державного замовлення, що розміщено у закладах фахової передвищої військової освіти (закладах фахової передвищої освіти із специфічними умовами навчання) оприлюднюється державними замовниками на їх офіційних веб-сайтах кожного року не пізніше 1 жовтня.
 
424. Стаття 70. Формування та розміщення регіонального замовлення на здобуття фахової передвищої освіти
 
   Стаття 70. Формування та розміщення регіонального замовлення на здобуття фахової передвищої освіти
 
425. 1. Показники регіонального замовлення на здобуття фахової передвищої освіти формуються за спеціальностями з урахуванням прогнозу забезпечення потреб регіонального ринку праці Радою Міністрів Автономної Республіки Крим, обласними, Київською та Севастопольською міськими державними адміністраціями в установленому ними порядку.
 
   1. Показники регіонального замовлення на здобуття фахової передвищої освіти формуються за спеціальностями з урахуванням прогнозу забезпечення потреб регіонального ринку праці Радою Міністрів Автономної Республіки Крим, обласними, Київською та Севастопольською міськими державними адміністраціями в установленому ними порядку.
 
426. При формуванні показників регіонального замовлення на відповідний рік враховуються потреби на розрахунковий рік випуску державних підприємств, організацій, закладів та установ відповідного регіону, комунальних підприємств, організацій, закладів та установ (крім виборних посад та посад, які заміщуються на умовах конкурсного відбору). У показниках регіонального замовлення на здобуття фахової передвищої освіти за спеціальностями, які входять до Переліку спеціальностей, яким надається особлива підтримка, можуть бути враховані потреби інших юридичних осіб публічного та приватного права в працівниках, які будуть забезпечені робочими місцями на території України, за умови прийняття ними на себе зобов’язань з практичної підготовки здобувачів фахової передвищої освіти.
 
   При формуванні показників регіонального замовлення на відповідний рік враховуються потреби на розрахунковий рік випуску державних підприємств, організацій, закладів та установ відповідного регіону, комунальних підприємств, організацій, закладів та установ (крім виборних посад та посад, які заміщуються на умовах конкурсного відбору). У показниках регіонального замовлення на здобуття фахової передвищої освіти за спеціальностями, які входять до Переліку спеціальностей, яким надається особлива підтримка, можуть бути враховані потреби інших юридичних осіб публічного та приватного права в працівниках, які будуть забезпечені робочими місцями на території України, за умови прийняття ними на себе зобов’язань з практичної підготовки здобувачів фахової передвищої освіти.
 
427. Показники регіонального замовлення в розрізі спеціальностей оприлюднюються Радою Міністрів Автономної Республіки Крим, обласними, Київською та Севастопольською міськими державними адміністраціями, на їх офіційних веб-сайтах не пізніше як за 30 календарних днів до початку вступної кампанії.
 
   Показники регіонального замовлення в розрізі спеціальностей оприлюднюються Радою Міністрів Автономної Республіки Крим, обласними, Київською та Севастопольською міськими державними адміністраціями, на їх офіційних веб-сайтах не пізніше як за 30 календарних днів до початку вступної кампанії.
 
428. 2. Розміщення регіонального замовлення на здобуття фахової передвищої освіти здійснюється на конкурсних засадах на принципах добросовісної конкуренції, відкритості та прозорості, рівноправності, об’єктивного та неупередженого оцінювання пропозицій учасників конкурсу у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України за поданням центрального органу виконавчої влади у сфері освіти і науки. Перевагою при розміщенні регіонального замовлення є наявність конкретної угоди про надання освітніх послуг між закладом фахової передвищої освіти та замовником кадрів, потреби якого враховані при формуванні регіонального замовлення.
 
   2. Розміщення регіонального замовлення на здобуття фахової передвищої освіти здійснюється на конкурсних засадах на принципах добросовісної конкуренції, відкритості та прозорості, рівноправності, об’єктивного та неупередженого оцінювання пропозицій учасників конкурсу у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України за поданням центрального органу виконавчої влади у сфері освіти і науки. Перевагою при розміщенні регіонального замовлення є наявність конкретної угоди про надання освітніх послуг між закладом фахової передвищої освіти та замовником кадрів, потреби якого враховані при формуванні регіонального замовлення.
 
429. 3. Регіональне замовлення на здобуття фахової передвищої освіти розміщується шляхом укладення регіональних контрактів між регіональними замовниками, до сфери управління яких належать заклади фахової передвищої освіти, та відповідними закладами фахової передвищої освіти, в яких визначаються економічні і правові зобов’язання сторін та регулюються взаємовідносини замовника і виконавця.
 
   3. Регіональне замовлення на здобуття фахової передвищої освіти розміщується шляхом укладення регіональних контрактів між регіональними замовниками, до сфери управління яких належать заклади фахової передвищої освіти, та відповідними закладами фахової передвищої освіти, в яких визначаються економічні і правові зобов’язання сторін та регулюються взаємовідносини замовника і виконавця.
 
430. Заклади фахової передвищої освіти державної форми власності мають право разом із закладами фахової передвищої освіти комунальної форми власності брати участь у конкурсному розміщенні регіонального замовлення.
 
   Заклади фахової передвищої освіти державної форми власності мають право разом із закладами фахової передвищої освіти комунальної форми власності брати участь у конкурсному розміщенні регіонального замовлення.
 
431. 4. Розміщення регіонального замовлення на здобуття фахової передвищої освіти здійснюється регіональними замовниками без проведення конкурсу у разі здійснення підготовки за відповідною спеціальністю одним закладом фахової передвищої освіти, який взяв участь у конкурсному відборі, відповідно до наданої ліцензії.
 
   4. Розміщення регіонального замовлення на здобуття фахової передвищої освіти здійснюється регіональними замовниками без проведення конкурсу у разі здійснення підготовки за відповідною спеціальністю одним закладом фахової передвищої освіти, який взяв участь у конкурсному відборі, відповідно до наданої ліцензії.
 
432. 5. Здобуття фахової передвищої освіти за регіональним замовленням є безоплатним для здобувачів і не передбачає внесення плати за навчання в межах, визначених освітньо-професійною програмою та індивідуальним навчальним планом в державних і комунальних закладах фахової передвищої освіти. Фінансування підготовки фахових молодших бакалаврів на основі регіонального замовлення не включає витрат, що здійснюються за рахунок освітньої субвенції з державного бюджету на здобуття профільної середньої освіти у закладах фахової передвищої освіти.
 
-118- Марченко О.О.
Частину 5 статті 70 викласти в такій редакції:
«5. Здобуття фахової передвищої освіти за регіональним замовленням є безоплатним для здобувачів і не передбачає внесення плати за навчання в межах, визначених освітньо-професійною програмою та індивідуальним навчальним планом в державних і комунальних закладах фахової передвищої освіти. Фінансування підготовки фахових молодших бакалаврів на основі регіонального замовлення не включає витрат, що здійснюються з державного бюджету на здобуття профільної середньої освіти у закладах фахової передвищої освіти, які здійснюються за рахунок коштів освітньої субвенції.»
 
Враховано по суті  5. Здобуття фахової передвищої освіти за регіональним замовленням є безоплатним для здобувачів і не передбачає внесення плати за навчання в межах, визначених освітньо-професійною програмою та індивідуальним навчальним планом в державних і комунальних закладах фахової передвищої освіти. Фінансування підготовки фахових молодших бакалаврів на основі регіонального замовлення не включає витрат, що здійснюються за рахунок освітньої субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам для здобуття повної загальної середньої освіти.
 
    -119- Кремінь Т.Д.
Частину 5 статті 70 викласти в такій редакції:
«5. Здобуття фахової передвищої освіти за регіональним замовленням є безоплатним для здобувачів і не передбачає внесення плати за навчання в межах, визначених освітньо-професійною програмою та індивідуальним навчальним планом в державних і комунальних закладах фахової передвищої освіти. Фінансування підготовки фахових молодших бакалаврів на основі регіонального замовлення не включає витрат, що здійснюються за рахунок освітньої субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам для здобуття повної загальної середньої освіти у закладах фахової передвищої освіти.»
 
Враховано редакційно    
    -120- Демчак Р.Є.
Частину п’яту статті 70 законопроекту викласти в такій редакції:
«5. Здобуття фахової передвищої освіти за регіональним замовленням є безоплатним для здобувачів і не передбачає внесення плати за навчання в межах, визначених освітньо-професійною програмою та індивідуальним навчальним планом в державних і комунальних закладах фахової передвищої освіти. Фінансування підготовки фахових молодших бакалаврів на основі регіонального замовлення не включає витрат, що здійснюються з державного бюджету на здобуття профільної середньої освіти у закладах фахової передвищої освіти, які здійснюються за рахунок коштів освітньої субвенції.»
 
Враховано по суті   
433. 6. Інформація про обсяги розміщеного регіонального замовлення на здобуття фахової передвищої освіти в розрізі закладів фахової передвищої освіти та спеціальностей оприлюднюється державними замовниками на їх офіційних веб-сайтах кожного року не пізніше 1 листопада.
 
   6. Інформація про обсяги розміщеного регіонального замовлення на здобуття фахової передвищої освіти в розрізі закладів фахової передвищої освіти та спеціальностей оприлюднюється державними замовниками на їх офіційних веб-сайтах кожного року не пізніше 1 листопада.
 
434. Стаття 71. Пільгові довгострокові кредити для здобуття фахової передвищої освіти
 
-121- Констанкевич І.М.
Викласти назву статті 71 в такій редакції:
«Стаття 71. Пільгові довгострокові кредити для здобуття фахової передвищої освіти, цільові пільгові державні кредити для здобуття фахової перед вищої освіти.»
 
Враховано   Стаття 71. Пільгові довгострокові кредити для здобуття фахової передвищої освіти, цільові пільгові державні кредити для здобуття фахової перед вищої освіти
 
435. 1. Пільгові довгострокові кредити для здобуття фахової передвищої освіти надаються відповідно до Закону України «Про сприяння соціальному становленню та розвитку молоді в Україні».
 
-122- Констанкевич І.М.
Частину 1 статті 71 викласти в такій редакції:
«Пільгові довгострокові кредити для здобуття фахової передвищої освіти у закладах фахової передвищої освіти незалежно від форми власності надаються відповідно до Закону України «Про сприяння соціальному становленню та розвитку молоді в Україні».
 
Враховано   1. Пільгові довгострокові кредити для здобуття фахової передвищої освіти у закладах фахової передвищої освіти незалежно від форми власності надаються відповідно до Закону України «Про сприяння соціальному становленню та розвитку молоді в Україні.
 
436. 2. Пільгові довгострокові кредити можуть надаватись здобувачам фахової передвищої освіти, які не були зараховані на місця державного або регіонального замовлення, а також на місця, що фінансуються за рахунок видатків на оплату послуг з підготовки фахівців в державних та комунальних закладах фахової передвищої освіти з бюджетів міст республіканського Автономної Республіки Крим та обласного значення, районних бюджетів, бюджетів об’єднаних територіальних громад.
 
-123- Констанкевич І.М.
Частину 2 статті 71 викласти в такій редакції:
«Порядок пільгового кредитування для здобуття фахової передвищої освіти затверджується Кабінетом Міністрів України.
Цільові пільгові державні кредити для здобуття фахової передвищої освіти надаються відповідно до законодавства.»
 
Враховано   2. Порядок пільгового кредитування для здобуття фахової передвищої освіти затверджується Кабінетом Міністрів України.
Цільові пільгові державні кредити для здобуття фахової передвищої освіти надаються відповідно до законодавства.
 
437. 3. Рішення про надання пільгового довгострокового кредиту ухвалює приймальна комісія закладу фахової передвищої освіти в межах виділених для нього коштів на основі рейтингових списків та заяв вступників.
 
   3. Рішення про надання пільгового довгострокового кредиту ухвалює приймальна комісія закладу фахової передвищої освіти в межах виділених для нього коштів на основі рейтингових списків та заяв вступників.
 
438. Стаття 72. Державна і місцева фінансова підтримка для здобуття фахової передвищої освіти
 
   Стаття 72. Державна і місцева фінансова підтримка для здобуття фахової передвищої освіти
 
439. 1. Фінансова підтримка для реалізації права громадян на здобуття фахової передвищої освіти у закладах фахової передвищої освіти незалежно від форми власності та сфери управління надається за рахунок коштів державного та місцевих бюджетів в порядку, затвердженому Кабінетом Міністрів України.
 
-124- Констанкевич І.М.
Частину 1 статті 72 викласти в такій редакції:
«З метою реалізації конституційного права на здобуття фахової передвищої освіти особами, які в закладах фахової передвищої освіти усіх форм власності здобувають фахову передвищу освіту, за рахунок державного (місцевого) бюджету надається державна (місцева) фінансова підтримка на здобуття фахової передвищої освіти у порядку, затвердженому Кабінетом Міністрів України.»
 
Враховано   1. З метою реалізації конституційного права на здобуття фахової передвищої освіти особами, які в закладах фахової передвищої освіти усіх форм власності здобувають фахову передвищу освіту, за рахунок державного (місцевого) бюджету надається державна (місцева) фінансова підтримка на здобуття фахової передвищої освіти у порядку, затвердженому Кабінетом Міністрів України.
 
440. 2. Фінансова підтримка для реалізації права громадян на здобуття фахової передвищої освіти у закладах фахової передвищої освіти за рахунок коштів державного бюджету надається здобувачам фахової передвищої освіти зі спеціальностей, які включені до переліку спеціальностей, яким надається особлива підтримка, затвердженого Кабінетом Міністрів України.
 
-125- Констанкевич І.М.
Абзац перший частини 2 статті 72 викласти в такій редакції:
«Державна фінансова підтримка на здобуття фахової передвищої освіти за рахунок коштів державного бюджету надається здобувачам фахової передвищої освіти, які здобувають освіту за спеціальностями, що включені до переліку спеціальностей, яким надається особлива підтримка, затвердженого Кабінетом Міністрів України.»
 
Враховано   2. Державна фінансова підтримка на здобуття фахової передвищої освіти за рахунок коштів державного бюджету надається здобувачам фахової передвищої освіти, які здобувають освіту за спеціальностями, що включені до переліку спеціальностей, яким надається особлива підтримка, затвердженого Кабінетом Міністрів України.
 
441. Фінансова підтримка для реалізації права громадян на здобуття фахової передвищої освіти у закладах фахової передвищої освіти за рахунок коштів бюджету Автономної Республіки Крим, обласних, Київського та Севастопольського міських бюджетів надається здобувачам фахової передвищої освіти з інших спеціальностей за рахунок бюджету, з якого фінансується відповідний заклад. У випадку фінансування закладу фахової передвищої освіти за рахунок обласного бюджету, фінансова підтримка для реалізації права громадян на здобуття фахової передвищої освіти у закладах фахової передвищої освіти може здійснюватися за рахунок бюджету міста, де розташований заклад.
 
-126- Констанкевич І.М.
Абзац другий частини 2 статті 72 викласти в такій редакції:
«Місцева фінансова підтримка на здобуття фахової передвищої освіти за рахунок коштів відповідного місцевого бюджету надається здобувачам фахової передвищої освіти, які здобувають освіту за спеціальностями, що не включені до переліку спеціальностей, яким надається особлива підтримка, затвердженого Кабінетом Міністрів України. У випадку фінансування закладу фахової передвищої освіти за рахунок обласного бюджету, фінансова підтримка для реалізації права громадян на здобуття фахової передвищої освіти у закладах фахової передвищої освіти може здійснюватися за рахунок бюджету міста, де розташований заклад.»
 
Враховано   Місцева фінансова підтримка на здобуття фахової передвищої освіти за рахунок коштів відповідного місцевого бюджету надається здобувачам фахової передвищої освіти, які здобувають освіту за спеціальностями, що не включені до переліку спеціальностей, яким надається особлива підтримка, затвердженого Кабінетом Міністрів України. У випадку фінансування закладу фахової передвищої освіти за рахунок обласного бюджету, фінансова підтримка для реалізації права громадян на здобуття фахової передвищої освіти у закладах фахової передвищої освіти може здійснюватися за рахунок бюджету міста, де розташований заклад.
 
442. 3. Фінансова підтримка за їх заявою надається усім здобувачам фахової передвищої освіти, які мають право на безоплатну фахову передвищу освіту, але не реалізували права навчатись за державним або регіональним замовленням, за рахунок видатків на оплату послуг з підготовки фахівців в державних та комунальних закладах фахової передвищої та вищої освіти з бюджетів міст республіканського Автономної Республіки Крим та обласного значення, районних бюджетів, бюджетів об’єднаних територіальних громад, або за пільговим довгостроковим кредитом для здобуття фахової передвищої освіти.
 
-127- Констанкевич І.М.
Абзац перший частини 3 статті 72 викласти в такій редакції:
«Державну або місцеву фінансову підтримку на здобуття фахової передвищої освіти можуть отримати здобувачі фахової передвищої освіти, які мають право на безоплатну фахову передвищу освіту, але не реалізували права навчатись за державним або регіональним замовленням, або за рахунок пільгових довгострокових кредитів для здобуття фахової передвищої освіти і здобувають фахову передвищу освіту за рахунок коштів фізичних або юридичних осіб, відповідно до укладених договорів.»
 
Враховано   3. Державну або місцеву фінансову підтримку на здобуття фахової передвищої освіти можуть отримати здобувачі фахової передвищої освіти, які мають право на безоплатну фахову передвищу освіту, але не реалізували права навчатись за державним або регіональним замовленням, або за рахунок пільгових довгострокових кредитів для здобуття фахової передвищої освіти і здобувають фахову передвищу освіту за рахунок коштів фізичних або юридичних осіб, відповідно до укладених договорів.
 
443. Розмір фінансової підтримки не може перевищувати обсягу фінансування здобуття фахової передвищої освіти (без урахування витрат на академічні стипендії) за державним (регіональним) замовленням, або за рахунок видатків на оплату послуг з підготовки фахівців в державних та комунальних закладах фахової передвищої та вищої освіти з бюджетів міст республіканського Автономної Республіки Крим та обласного значення, районних бюджетів, бюджетів об’єднаних територіальних громад.
 
-128- Констанкевич І.М.
Абзац другий частини 3 статті 72 викласти в такій редакції:
«Державна (місцева) фінансова підтримка на здобуття фахової передвищої освіти здійснюється шляхом однократної виплати у певному календарному році здобувачу фахової передвищої освіти неготівкових коштів у розмірі, що не може перевищувати середньої вартості навчання одного здобувача фахової передвищої освіти за державним (регіональним) замовленням згідно з паспортом бюджетної програми на цей рік головного розпорядника коштів бюджету, до сфери управління якого належить заклад фахової передвищої освіти, де навчається здобувач фахової передвищої освіти.»
 
Враховано   Державна (місцева) фінансова підтримка на здобуття фахової передвищої освіти здійснюється шляхом однократної виплати у певному календарному році здобувачу фахової передвищої освіти неготівкових коштів у розмірі, що не може перевищувати середньої вартості навчання одного здобувача фахової передвищої освіти за державним (регіональним) замовленням згідно з паспортом бюджетної програми на цей рік головного розпорядника коштів бюджету, до сфери управління якого належить заклад фахової передвищої освіти, де навчається здобувач фахової передвищої освіти.
Державна або місцева фінансова підтримка для здобуття фахової передвищої овіти одному і тому ж здобувачу фахової передвищої освіти протягом строку навчання у закладі фахової передвищої освіти за однією і тією ж спеціальністю (спеціалізацією) може надаватися неодноразово.
 
    -129- Констанкевич І.М.
Після абзацу другого частини 3 статті 72 додати абзац наступнонго змісту:
«Державна або місцева фінансова підтримка для здобуття фахової передвищої овіти одному і тому ж здобувачу фахової передвищої освіти протягом строку навчання у закладі фахової передвищої освіти за однією і тією ж спеціальністю (спеціалізацією) може надаватися неодноразово.»
 
Враховано    
444. Фінансова підтримка надається щорічно в однаковому розмірі для всіх здобувачів фахової передвищої освіти за певною спеціальністю (спеціалізацією) та формою навчання.
 
-130- Констанкевич І.М.
Абзац третій частини 3 статті 72 викласти в такій редакції:
«Державна (місцева) фінансова підтримка надається щорічно в однаковому розмірі для всіх здобувачів фахової передвищої освіти, які навчаються за певною спеціальністю (спеціалізацією) та формою здобуття освіти на підставі державного (місцевого) бюджету.»
 
Враховано   Державна (місцева) фінансова підтримка надається щорічно в однаковому розмірі для всіх здобувачів фахової передвищої освіти, які навчаються за певною спеціальністю (спеціалізацією) та формою здобуття освіти на підставі державного (місцевого) бюджету.
 
445. Фінансова підтримка є безповоротною, а її отримувачі не несуть ніяких додаткових зобов’язань, пов’язаних з її отриманням.
 
-131- Констанкевич І.М.
Абзац четвертий частини 3 статті 72 викласти в такій редакції:
«Підставою надання здобувачу фахової передвищої освіти державної (місцевої) фінансової підтримки на здобуття фахової передвищої освіти є внесення відповідних змін до договору про надання освітніх послуг зі здобуття фахової передвищої або вищої освіти.»
 
Враховано   Підставою надання здобувачу фахової передвищої освіти державної (місцевої) фінансової підтримки на здобуття фахової передвищої освіти є внесення відповідних змін до договору про надання освітніх послуг зі здобуття фахової передвищої або вищої освіти.
Зазаначені зміни повинні передбачати:
обов’язок отримувача державної (місцевої) фінансової підтримки на здобуття фахової передвищої освіти перерахувати отримані відповідно до частини третьої цієї статті кошти закладу фахової передвищої освіти;
зменшення закладом фахової передвищої освіти фінансових зобов’язань фізичної або юридичної особи з оплати за навчання здобувача фахової передвищої освіти на обсяг наданої здобувачу фахової передвищої освіти державної (місцевої) фінансової підтримки;
безповоротність отримання державної (місцевої) фінансової підтримки на здобуття фахової передвищої освіти та відсутність жодних додаткових зобов’язань здобувача фахової перед вищої освіти, пов’язаних з її отриманням.
 
    -132- Констанкевич І.М.
Після абзацу четвертого частини 3 статті 72 додати текст такого змісту:
«Зазаначені зміни повинні передбачати:
обов’язок отримувача державної (місцевої) фінансової підтримки на здобуття фахової передвищої освіти перерахувати отримані відповідно до частини третьої цієї статті кошти закладу фахової передвищої освіти;
зменшення закладом фахової передвищої освіти фінансових зобов’язань фізичної або юридичної особи з оплати за навчання здобувача фахової передвищої освіти на обсяг наданої здобувачу фахової передвищої освіти державної (місцевої) фінансової підтримки;
безповоротність отримання державної (місцевої) фінансової підтримки на здобуття фахової передвищої освіти та відсутність жодних додаткових зобов’язань здобувача фахової перед вищої освіти, пов’язаних з її отриманням.»
 
Враховано    
446. 4. Органи місцевого самоврядування мають право надавати додаткову фінансову підтримку за рахунок бюджетів районів, міст, селищ, сіл, об’єднаних територіальних громад як за місцем розташування закладу фахової передвищої освіти, так і за місцем проживання здобувача фахової передвищої освіти або його батьків (законних представників).
 
   4. Органи місцевого самоврядування мають право надавати додаткову фінансову підтримку за рахунок бюджетів районів, міст, селищ, сіл, об’єднаних територіальних громад як за місцем розташування закладу фахової передвищої освіти, так і за місцем проживання здобувача фахової передвищої освіти або його батьків (законних представників).
 
447. 5. Державна фінансова підтримка надається здобувачам фахової передвищої освіти, які мають право на її отримання відповідно до частини третьої цієї статті та уклали договір (контракт) про надання освітніх послуг для здобуття фахової передвищої освіти за рахунок коштів фізичних та юридичних осіб. Зобов’язання фізичної або юридичної особи з оплати за навчання здобувача фахової передвищої освіти зменшуються на обсяг наданої здобувачу фахової передвищої освіти державної фінансової підтримки.
 
-133- Констанкевич І.М.
У частині 5 статті 72 вадалити слово « (контракт)».
 
Враховано   5. Державна фінансова підтримка надається здобувачам фахової передвищої освіти, які мають право на її отримання відповідно до частини третьої цієї статті та уклали договір про надання освітніх послуг для здобуття фахової передвищої освіти за рахунок коштів фізичних та юридичних осіб. Зобов’язання фізичної або юридичної особи з оплати за навчання здобувача фахової передвищої освіти зменшуються на обсяг наданої здобувачу фахової передвищої освіти державної фінансової підтримки.
 
448. Державна фінансова підтримка перераховується закладу фахової передвищої освіти за заявою її отримувача.
 
   Державна фінансова підтримка перераховується закладу фахової передвищої освіти за заявою її отримувача.
 
449. 6. Державна фінансова підтримка не надається здобувачам вищої освіти, які набули право навчатись за державним або регіональним замовленням, пільговим довгостроковим кредитом для здобуття фахової передвищої освіти.
 
   6. Державна фінансова підтримка не надається здобувачам вищої освіти, які набули право навчатись за державним або регіональним замовленням, пільговим довгостроковим кредитом для здобуття фахової передвищої освіти.
 
450. Стаття 73. Платні послуги у сфері фахової передвищої освіти
 
   Стаття 73. Платні послуги у сфері фахової передвищої освіти
 
451. 1. Державні та комунальні заклади фахової передвищої освіти, які мають статус бюджетних установ або неприбуткових закладів освіти, мають право надавати платні освітні та інші послуги, перелік яких затверджує Кабінет Міністрів України.
 
   1. Державні та комунальні заклади фахової передвищої освіти, які мають статус бюджетних установ або неприбуткових закладів освіти, мають право надавати платні освітні та інші послуги, перелік яких затверджує Кабінет Міністрів України.
 
452. Порядок надання платних освітніх та інших послуг державними та комунальними закладами фахової передвищої освіти, які мають статус бюджетних установ або неприбуткових закладів освіти, а також порядок визначення вартості таких послуг затверджує центральний орган виконавчої влади у сфері освіти і науки.
 
-134- Литвин В.М.
Абзац 2 п.1 статті 73 викласти в редакції:
«Порядок надання платних освітніх послуг, включаючи порядок визначення їх вартості для здобувачів фахової передвищої освіти встановлюється колегіальним органом управління закладу фахової передвищої освіти та впроваджується наказом керівника закладу фахової передвищої освіти».
 
Відхилено З причин запобіганя проявам корупції.  Порядок надання платних освітніх та інших послуг державними та комунальними закладами фахової передвищої освіти, які мають статус бюджетних установ або неприбуткових закладів освіти, а також порядок визначення вартості таких послуг затверджує центральний орган виконавчої влади у сфері освіти і науки.
 
    -135- Марченко О.О.
Абзац 2 частини 1 статті 73 викласти в такій редакції:
«Порядок надання платних освітніх послуг, включаючи порядок визначення їх вартості для здобувачів фахової передвищої освіти встановлюється колегіальним органом управління закладу фахової передвищої освіти та впроваджується наказом керівника закладу фахової передвищої освіти».
 
Відхилено З причин запобіганя проявам корупції.   
    -136- Демчак Р.Є.
Абзац 2 частини 1 статті 73 законопроекту викласти в такій редакції:
«Порядок надання платних освітніх та інших послуг, включаючи порядок визначення їх вартості для здобувачів фахової передвищої освіти встановлюється колегіальним органом управління закладу фахової передвищої освіти та впроваджується наказом керівника закладу фахової передвищої освіти.»
 
Відхилено З причин запобіганя проявам корупції.   
453. 2. Перелік платних послуг закладів фахової передвищої освіти, які мають статус прибуткових закладів освіти, порядок надання таких послуг. включаючи порядок визначення їх вартості, встановлюється цими закладами самостійно за погодженням із засновником (засновниками).
 
-137- Констанкевич І.М.
Частину 2 статті 73 викласти в такій редакції:
«Перелік платних послуг закладів фахової передвищої освіти, які мають статус прибуткових закладів освіти, а також порядок визначення вартості таких послуг, встановлюється цими закладами самостійно за погодженням із засновником (засновниками).»
 
Враховано   2. Перелік платних послуг закладів фахової передвищої освіти, які мають статус прибуткових закладів освіти, а також порядок визначення вартості таких послуг, встановлюється цими закладами самостійно за погодженням із засновником (засновниками).
 
454. 3. Власні надходження державних і комунальних закладів фахової передвищої освіти, отримані від плати за послуги, що надаються згідно з освітньою, інноваційною, навчально-виробничою та науково-прикладною діяльністю, кошти одержані від виробничої та господарської діяльності, а також благодійні внески та гранти, відповідно до рішення, прийнятого колегіальним органом управління закладу фахової передвищої освіти, зараховуються на спеціальні реєстраційні рахунки, відкриті в територіальному органі центрального органу виконавчої влади у сфері казначейського обслуговування бюджетних коштів, або на поточні та/або вкладні (депозитні) рахунки установ державних банків. Зазначені кошти, а також відсотки, отримані від розміщення коштів закладів фахової передвищої освіти на вкладних (депозитних) рахунках в установах державних банків, включаються до фінансового плану (кошторису) і можуть використовуватися на оплату праці та матеріальне стимулювання працівників, придбання майна і його використання, капітальне будівництво та ремонт приміщень, поліпшення матеріально-технічного, навчально-лабораторного та методичного забезпечення освітнього процесу тощо в межах статутної діяльності закладу освіти.
 
-138- Левченко Ю.В.
Частину 3 статті 73 Законопроекту доповнити наступним словосполученням: «та в межах норм законодавства України»
 
Враховано   3. Власні надходження державних і комунальних закладів фахової передвищої освіти, отримані від плати за послуги, що надаються згідно з освітньою, інноваційною, навчально-виробничою та науково-прикладною діяльністю, кошти одержані від виробничої та господарської діяльності, а також благодійні внески та гранти, відповідно до рішення, прийнятого колегіальним органом управління закладу фахової передвищої освіти, зараховуються на спеціальні реєстраційні рахунки, відкриті в територіальному органі центрального органу виконавчої влади у сфері казначейського обслуговування бюджетних коштів, або на поточні та/або вкладні (депозитні) рахунки установ державних банків. Зазначені кошти, а також відсотки, отримані від розміщення коштів закладів фахової передвищої освіти на вкладних (депозитних) рахунках в установах державних банків, включаються до фінансового плану (кошторису) і можуть використовуватися на оплату праці та матеріальне стимулювання працівників, придбання майна і його використання, капітальне будівництво та ремонт приміщень, поліпшення матеріально-технічного, навчально-лабораторного та методичного забезпечення освітнього процесу тощо в межах статутної діяльності закладу освіти та в межах законодавства України.
 
455. 4. Заклади фахової передвищої освіти незалежно від форми власності мають право надавати додаткові платні освітні та інші послуги виключно понад обсяги встановлені відповідною освітньо-професійною програмою, та поза діяльністю, що фінансується за рахунок коштів відповідних бюджетів.
 
-139- Констанкевич І.М.
Частину 4 статті 73 викласти в такій редакції:
«Заклади фахової передвищої освіти незалежно від форми власності мають право надавати додаткові платні освітні та інші послуги виключно понад обсяги, встановлені відповідною освітньо-професійною програмою, та поза діяльністю, що фінансується в межах надання фахової передвищої освіти.»
 
Враховано   4. Заклади фахової передвищої освіти незалежно від форми власності мають право надавати додаткові платні освітні та інші послуги виключно понад обсяги, встановлені відповідною освітньо-професійною програмою, та поза діяльністю, що фінансується в межах надання фахової передвищої освіти.
 
456. 5. Платні послуги надаються закладами фахової передвищої освіти за умови відповідності матеріально-технічної бази вимогам законодавства, а у разі встановлення законодавством вимог щодо необхідності ліцензування або отримання дозволів для надання платної послуги - після отримання таких дозвільних документів.
 
   5. Платні послуги надаються закладами фахової передвищої освіти за умови відповідності матеріально-технічної бази вимогам законодавства, а у разі встановлення законодавством вимог щодо необхідності ліцензування або отримання дозволів для надання платної послуги - після отримання таких дозвільних документів.
 
457. 6. Розмір плати за весь строк навчання для здобуття фахової передвищої освіти, а також порядок оплати освітньої послуги (разово, щомісяця, щосеместрово, щороку) встановлюються у договорі (контракті), що укладається між закладом фахової передвищої освіти та фізичною (юридичною) особою, яка замовляє платну освітню послугу для себе або для іншої особи, беручи на себе фінансові зобов’язання щодо її оплати.
 
-140- Констанкевич І.М.
У частині 6 статті 73 слово « (контракті)» замінити словами «про надання освітніх послуг».
 
Враховано   6. Розмір плати за весь строк навчання для здобуття фахової передвищої освіти, а також порядок оплати освітньої послуги (разово, щомісяця, щосеместрово, щороку) встановлюються у договорі про надання освітніх послуг, що укладається між закладом фахової передвищої освіти та фізичною (юридичною) особою, яка замовляє платну освітню послугу для себе або для іншої особи, беручи на себе фінансові зобов’язання щодо її оплати.
 
458. Типовий договір, що укладається між закладом фахової передвищої освіти та фізичною та/або юридичною особою на строк навчання, затверджується центральним органом виконавчої влади в сфері освіти і науки.
 
   Типовий договір, що укладається між закладом фахової передвищої освіти та фізичною та/або юридичною особою на строк навчання, затверджується центральним органом виконавчої влади в сфері освіти і науки.
 
459. 7. Розмір плати за весь строк навчання для здобуття фахової передвищої освіти встановлюється закладами фахової передвищої освіти в національній валюті.
 
   7. Розмір плати за весь строк навчання для здобуття фахової передвищої освіти встановлюється закладами фахової передвищої освіти в національній валюті.
 
460. Заклад фахової передвищої освіти має право змінювати плату за навчання у порядку, передбаченому договором, не частіше одного разу на рік і не більш як на офіційно визначений рівень інфляції за попередній календарний рік.
 
   Заклад фахової передвищої освіти має право змінювати плату за навчання у порядку, передбаченому договором, не частіше одного разу на рік і не більш як на офіційно визначений рівень інфляції за попередній календарний рік.
 
461. Розмір плати за весь строк навчання або за надання додаткових освітніх послуг підлягає оприлюдненню на офіційних веб-сайтах, на інформаційних стендах та в будь-який інший спосіб.
 
   Розмір плати за весь строк навчання або за надання додаткових освітніх послуг підлягає оприлюдненню на офіційних веб-сайтах, на інформаційних стендах та в будь-який інший спосіб.
 
462. Розділ ХІ
 
   Розділ ХІ
 
463. МІЖНАРОДНЕ СПІВРОБІТНИЦТВО
 
   МІЖНАРОДНЕ СПІВРОБІТНИЦТВО
 
464. Стаття 74. Державна політика щодо міжнародного співробітництва у сфері фахової передвищої освіти
 
   Стаття 74. Державна політика щодо міжнародного співробітництва у сфері фахової передвищої освіти
 
465. 1. Держава з метою гармонізації законодавчих та інших нормативно-правових актів України у сфері фахової передвищої освіти та імплементації найважливіших положень міжнародних документів підтверджує пріоритетність норм міжнародних договорів України, згода на обов’язковість яких надана Верховною Радою України.
 
   1. Держава з метою гармонізації законодавчих та інших нормативно-правових актів України у сфері фахової передвищої освіти та імплементації найважливіших положень міжнародних документів підтверджує пріоритетність норм міжнародних договорів України, згода на обов’язковість яких надана Верховною Радою України.
 
466. 2. З метою розвитку міжнародного співробітництва у сфері фахової передвищої освіти та інтеграції системи фахової передвищої освіти до світового освітнього простору держава сприяє:
 
   2. З метою розвитку міжнародного співробітництва у сфері фахової передвищої освіти та інтеграції системи фахової передвищої освіти до світового освітнього простору держава сприяє:
 
467. 1) впровадженню механізму гарантії якості фахової передвищої освіти для створення необхідної взаємодовіри, гармонізації систем оцінювання якості фахової передвищої освіти України та подібних ланок освіти в Європейському освітньому просторі;
 
   1) впровадженню механізму гарантії якості фахової передвищої освіти для створення необхідної взаємодовіри, гармонізації систем оцінювання якості фахової передвищої освіти України та подібних ланок освіти в Європейському освітньому просторі;
 
468. 2) узгодженню Національної рамки кваліфікацій з Європейською рамкою кваліфікацій;
 
   2) узгодженню Національної рамки кваліфікацій з Європейською рамкою кваліфікацій;
 
469. 3) співпраці з Європейською мережею національних центрів інформації про академічну мобільність та визнання;
 
   3) співпраці з Європейською мережею національних центрів інформації про академічну мобільність та визнання;
 
470. 4) впровадженню на міжнародному ринку результатів технічних, технологічних та інших розробок закладів фахової передвищої освіти, продажу їхніх патентів та ліцензій;
 
   4) впровадженню на міжнародному ринку результатів технічних, технологічних та інших розробок закладів фахової передвищої освіти, продажу їхніх патентів та ліцензій;
 
471. 5) залученню коштів міжнародних фондів, установ, громадських організацій тощо для виконання у закладах фахової передвищої освіти освітніх та інших програм.
 
   5) залученню коштів міжнародних фондів, установ, громадських організацій тощо для виконання у закладах фахової передвищої освіти освітніх та інших програм.
 
472. 3. Держава здійснює заходи щодо розвитку та зміцнення взаємовигідного міжнародного співробітництва у сфері фахової передвищої освіти відповідно до двосторонніх і багатосторонніх міжнародних договорів.
 
   3. Держава здійснює заходи щодо розвитку та зміцнення взаємовигідного міжнародного співробітництва у сфері фахової передвищої освіти відповідно до двосторонніх і багатосторонніх міжнародних договорів.
 
473. 4. Держава створює умови для міжнародного співробітництва закладів фахової передвищої освіти усіх форм власності, проектних, виробничих, культурно-освітніх, спортивно-оздоровчих установ та організацій, що забезпечують функціонування та розвиток системи фахової передвищої освіти, органів, які здійснюють управління фаховою передвищою освітою, шляхом:
 
   4. Держава створює умови для міжнародного співробітництва закладів фахової передвищої освіти усіх форм власності, проектних, виробничих, культурно-освітніх, спортивно-оздоровчих установ та організацій, що забезпечують функціонування та розвиток системи фахової передвищої освіти, органів, які здійснюють управління фаховою передвищою освітою, шляхом:
 
474. 1) встановлення відповідних бюджетних призначень у державному бюджеті;
 
   1) встановлення відповідних бюджетних призначень у державному бюджеті;
 
475. 2) фінансування внесків за членство в міжнародних організаціях, участі в заходах таких організацій; відрядження за кордон учасників освітнього процесу для педагогічної (науково-педагогічної) роботи чи стажування відповідно до умов міжнародних договорів, а також договорів між закладами фахової передвищої освіти та іноземними партнерами, укладених на виконання освітніх проектів, які реалізуються за рахунок міжнародних грантів і коштів технічної допомоги.
 
   2) фінансування внесків за членство в міжнародних організаціях, участі в заходах таких організацій; відрядження за кордон учасників освітнього процесу для педагогічної (науково-педагогічної) роботи чи стажування відповідно до умов міжнародних договорів, а також договорів між закладами фахової передвищої освіти та іноземними партнерами, укладених на виконання освітніх проектів, які реалізуються за рахунок міжнародних грантів і коштів технічної допомоги.
 
476. Стаття 75. Основні напрями міжнародного співробітництва у сфері фахової передвищої освіти
 
   Стаття 75. Основні напрями міжнародного співробітництва у сфері фахової передвищої освіти
 
477. 1. Заклади фахової передвищої освіти здійснюють міжнародне співробітництво, укладають договори про співробітництво, встановлюють прямі зв’язки із закладами освіти та підприємствами іноземних держав, міжнародними організаціями, фондами тощо відповідно до законодавства.
 
   1. Заклади фахової передвищої освіти здійснюють міжнародне співробітництво, укладають договори про співробітництво, встановлюють прямі зв’язки із закладами освіти та підприємствами іноземних держав, міжнародними організаціями, фондами тощо відповідно до законодавства.
 
478. 2. Основними напрямами міжнародного співробітництва закладів фахової передвищої освіти є:
 
   2. Основними напрямами міжнародного співробітництва закладів фахової передвищої освіти є:
 
479. 1) участь у програмах двостороннього та багатостороннього міждержавного обміну студентами, педагогічними та науково-педагогічними працівниками;
 
   1) участь у програмах двостороннього та багатостороннього міждержавного обміну студентами, педагогічними та науково-педагогічними працівниками;
 
480. 2) організація міжнародних конференцій, симпозіумів, конгресів та інших заходів;
 
   2) організація міжнародних конференцій, симпозіумів, конгресів та інших заходів;
 
481. 3) участь у міжнародних освітніх програмах;
 
   3) участь у міжнародних освітніх програмах;
 
482. 4) спільна видавнича діяльність;
 
   4) спільна видавнича діяльність;
 
483. 5) надання послуг, пов’язаних із здобуттям фахової передвищої освіти, іноземним громадянам в Україні;
 
   5) надання послуг, пов’язаних із здобуттям фахової передвищої освіти, іноземним громадянам в Україні;
 
484. 6) створення спільних освітніх програм з іноземними закладами освіти;
 
   6) створення спільних освітніх програм з іноземними закладами освіти;
 
485. 7) відрядження за кордон педагогічних (науково-педагогічних) працівників для педагогічної, науково-педагогічної роботи відповідно до міжнародних договорів України, а також договорів між закладами освіти та іноземними партнерами;
 
   7) відрядження за кордон педагогічних (науково-педагогічних) працівників для педагогічної, науково-педагогічної роботи відповідно до міжнародних договорів України, а також договорів між закладами освіти та іноземними партнерами;
 
486. 8) залучення педагогічних (науково-педагогічних) працівників іноземних закладів освіти для участі в педагогічній, науково-педагогічній роботі у закладах фахової передвищої освіти України;
 
   8) залучення педагогічних (науково-педагогічних) працівників іноземних закладів освіти для участі в педагогічній, науково-педагогічній роботі у закладах фахової передвищої освіти України;
 
487. 9) направлення осіб, які навчаються у закладах фахової передвищої освіти України, на навчання у закордонних закладах освіти;
 
   9) направлення осіб, які навчаються у закладах фахової передвищої освіти України, на навчання у закордонних закладах освіти;
 
488. 10) сприяння академічній мобільності педагогічних (науково-педагогічних) працівників та осіб, які навчаються;
 
   10) сприяння академічній мобільності педагогічних (науково-педагогічних) працівників та осіб, які навчаються;
 
489. 11) інші напрями і форми, не заборонені законом.
 
   11) інші напрями і форми, не заборонені законом.
 
490. Стаття 76. Зовнішньоекономічна діяльність у сфері фахової передвищої освіти
 
   Стаття 76. Зовнішньоекономічна діяльність у сфері фахової передвищої освіти
 
491. 1. Зовнішньоекономічна діяльність закладу фахової передвищої освіти провадиться відповідно до законодавства шляхом укладення договорів з іноземними юридичними та фізичними особами.
 
   1. Зовнішньоекономічна діяльність закладу фахової передвищої освіти провадиться відповідно до законодавства шляхом укладення договорів з іноземними юридичними та фізичними особами.
 
492. 2. Основними напрямами зовнішньоекономічної діяльності закладу фахової передвищої освіти є:
 
   2. Основними напрямами зовнішньоекономічної діяльності закладу фахової передвищої освіти є:
 
493. 1) організація підготовки осіб з числа іноземних громадян до вступу у заклади фахової передвищої освіти України;
 
   1) організація підготовки осіб з числа іноземних громадян до вступу у заклади фахової передвищої освіти України;
 
494. 2) провадження освітньої діяльності, пов’язаної з навчанням іноземних студентів, а також підготовка кадрів для іноземних держав;
 
   2) провадження освітньої діяльності, пов’язаної з навчанням іноземних студентів, а також підготовка кадрів для іноземних держав;
 
495. 3) організація академічної мобільності учасників освітнього процесу;
 
   3) організація академічної мобільності учасників освітнього процесу;
 
496. 4) організації практики, стажування за кордоном педагогічних (науково-педагогічних) працівників та осіб, що здобувають фахову передвищу освіту.
 
   4) організації практики, стажування за кордоном педагогічних (науково-педагогічних) працівників та осіб, що здобувають фахову передвищу освіту.
 
497. Розділ ХІІ
 
   Розділ ХІІ
 
498. НАГЛЯД (КОНТРОЛЬ) У СФЕРІ ФАХОВОЇ ПЕРЕДВИЩОЇ ОСВІТИ
 
   НАГЛЯД (КОНТРОЛЬ) У СФЕРІ ФАХОВОЇ ПЕРЕДВИЩОЇ ОСВІТИ
 
499. Стаття 77. Державний нагляд (контроль) у сфері фахової передвищої освіти
 
   Стаття 77. Державний нагляд (контроль) у сфері фахової передвищої освіти
 
500. 1. Державний нагляд (контроль) у сфері фахової передвищої освіти здійснюється з метою реалізації єдиної державної політики в цій сфері та спрямований на виявлення та запобігання порушенням вимог законодавства суб'єктами освітньої діяльності та забезпечення інтересів суспільства щодо належної якості освіти та освітньої діяльності.
 
   1. Державний нагляд (контроль) у сфері фахової передвищої освіти здійснюється з метою реалізації єдиної державної політики в цій сфері та спрямований на виявлення та запобігання порушенням вимог законодавства суб'єктами освітньої діяльності та забезпечення інтересів суспільства щодо належної якості освіти та освітньої діяльності.
 
501. 2. Державний нагляд (контроль) у сфері фахової передвищої освіти здійснюється центральним органом виконавчої влади із забезпечення якості освіти.
 
-141- Марченко О.О.
Частину 2 статті 77 викласти в наступній редакції (з урахуванням норм Закону України «про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності», відповідно до яких державний нагляд здійснюється органом ліцензування):
«2. Державний нагляд (контроль) у сфері фахової передвищої освіти здійснюється центральним органом виконавчої влади у сфері освіти і науки.»
 
Враховано редакційно і по суті  2. Державний нагляд (контроль) у сфері фахової передвищої освіти здійснюється центральним органом виконавчої влади із забезпечення якості освіти у формі позапланових заходів державного (нагляду) контролю.
 
502. 3. Центральний орган виконавчої влади із забезпечення якості освіти діє на підставі, в межах повноважень та у спосіб, визначений Законом України «Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності», цим Законом та іншими законами України.
 
-142- Марченко О.О.
Частину 2 статті 77 викласти в наступній редакції (з урахуванням норм Закону України «про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності», відповідно до яких державний нагляд здійснюється органом ліцензування):
«3. Центральний орган виконавчої влади у сфері освіти і науки діє на підставі, в межах повноважень та у спосіб, визначений Законом України «Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності», цим Законом та іншими законами України.»
 
Відхилено Функції державного нагляду (контролю) у сфері освіти покладено на центральний орган виконавчої влади із забезпечення якості освіти, центральний орган виконавчої влади у сфері освіти і науки виконує функції державного нагляду (контролю) лише у сфері ліцензування.  3. Центральний орган виконавчої влади із забезпечення якості освіти діє на підставі, в межах повноважень та у спосіб, визначений Законом України «Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності», цим Законом та іншими законами України.
 
503. Стаття 78. Громадський нагляд (контроль) у сфері фахової передвищої освіти
 
   Стаття 78. Громадський нагляд (контроль) у сфері фахової передвищої освіти
 
504. 1. Громадський нагляд (контроль) у сфері фахової передвищої освіти проводиться на засадах, визначених Законом України «Про освіту».
 
   1. Громадський нагляд (контроль) у сфері фахової передвищої освіти проводиться на засадах, визначених Законом України «Про освіту».
 
505. Стаття 79. Відкритість прийняття рішень і провадження діяльності у сфері фахової передвищої освіти
 
   Стаття 79. Відкритість прийняття рішень і провадження діяльності у сфері фахової передвищої освіти
 
506. 1. Рішення та діяльність у сфері фахової передвищої освіти, крім інформації з обмеженим доступом, є відкритими. Інформація про процедури прийняття рішень з питань провадження діяльності закладу фахової передвищої освіти, результати прийнятих рішень і провадження діяльності у сфері фахової передвищої освіти підлягає обов'язковому оприлюдненню на офіційних веб-сайтах на інформаційних стендах та/або в будь-який інший спосіб.
 
   1. Рішення та діяльність у сфері фахової передвищої освіти, крім інформації з обмеженим доступом, є відкритими. Інформація про процедури прийняття рішень з питань провадження діяльності закладу фахової передвищої освіти, результати прийнятих рішень і провадження діяльності у сфері фахової передвищої освіти підлягає обов'язковому оприлюдненню на офіційних веб-сайтах на інформаційних стендах та/або в будь-який інший спосіб.
 
507. 2. Обов'язковому громадському обговоренню у трудовому колективі та колективі здобувачів освіти підлягають бюджет закладу фахової передвищої освіти його видатки та доходи, стан майна закладу фахової передвищої освіти та порядок його використання.
 
   2. Обов'язковому громадському обговоренню у трудовому колективі та колективі здобувачів освіти підлягають бюджет закладу фахової передвищої освіти його видатки та доходи, стан майна закладу фахової передвищої освіти та порядок його використання.
 
508. 3. Статут (положення) та інші документи закладу фахової передвищої освіти, якими регулюється порядок здійснення освітнього процесу, інформація про склад його керівних органів, а також бюджет закладу фахової передвищої освіти та річний, у тому числі фінансовий, звіт повинні бути оприлюднені на офіційному веб-сайті закладу фахової передвищої освіти.
 
   3. Статут (положення) та інші документи закладу фахової передвищої освіти, якими регулюється порядок здійснення освітнього процесу, інформація про склад його керівних органів, а також бюджет закладу фахової передвищої освіти та річний, у тому числі фінансовий, звіт повинні бути оприлюднені на офіційному веб-сайті закладу фахової передвищої освіти.
 
509. 4. Заклади фахової передвищої освіти зобов'язані оприлюднювати на своїх офіційних веб-сайтах:
 
   4. Заклади фахової передвищої освіти зобов'язані оприлюднювати на своїх офіційних веб-сайтах:
 
510. 1) установчі документи закладу фахової передвищої освіти;
 
   1) установчі документи закладу фахової передвищої освіти;
 
511. 2) ліцензії на провадження освітньої діяльності;
 
   2) ліцензії на провадження освітньої діяльності;
 
512. 3) сертифікати про акредитацію освітньо-професійних програм;
 
   3) сертифікати про акредитацію освітньо-професійних програм;
 
513. 4) структуру та органи управління закладу фахової передвищої освіти;
 
   4) структуру та органи управління закладу фахової передвищої освіти;
 
514. 5) кадровий склад закладу фахової передвищої освіти згідно з ліцензійними умовами;
 
   5) кадровий склад закладу фахової передвищої освіти згідно з ліцензійними умовами;
 
515. 6) освітні та освітньо-професійні програми, що реалізуються в закладі фахової передвищої освіти, та перелік освітніх компонентів, що передбачені відповідною програмою;
 
   6) освітні та освітньо-професійні програми, що реалізуються в закладі фахової передвищої освіти, та перелік освітніх компонентів, що передбачені відповідною програмою;
 
516. 7) ліцензований обсяг закладу фахової передвищої освіти за кожною спеціальністю;
 
   7) ліцензований обсяг закладу фахової передвищої освіти за кожною спеціальністю;
 
517. 8) мова (мови) освітнього процесу;
 
   8) мова (мови) освітнього процесу;
 
518. 9) наявність вакантних посад, порядок їх заміщення;
 
   9) наявність вакантних посад, порядок їх заміщення;
 
519. 10) наявність гуртожитків та вільних місць у них, розмір плати за проживання;
 
   10) наявність гуртожитків та вільних місць у них, розмір плати за проживання;
 
520. 11) результати моніторингу якості освіти;
 
   11) результати моніторингу якості освіти;
 
521. 12) перелік додаткових освітніх та інших послуг, їх вартість, порядок надання та оплати;
 
   12) перелік додаткових освітніх та інших послуг, їх вартість, порядок надання та оплати;
 
522. 13) інша інформація, що оприлюднюється за рішенням закладу фахової передвищої освіти або на вимогу законодавства.
 
   13) інша інформація, що оприлюднюється за рішенням закладу фахової передвищої освіти або на вимогу законодавства.
 
523. 5. Заклади фахової передвищої освіти, що отримують публічні кошти, та їх засновники зобов'язані оприлюднювати на своїх веб-сайтах кошторис і фінансовий звіт про надходження та використання всіх отриманих коштів, інформацію про перелік товарів, робіт і послуг, отриманих як благодійна допомога, із зазначенням їх вартості, а також про кошти, отримані з інших джерел, не заборонених законодавством.
 
   5. Заклади фахової передвищої освіти, що отримують публічні кошти, та їх засновники зобов'язані оприлюднювати на своїх веб-сайтах кошторис і фінансовий звіт про надходження та використання всіх отриманих коштів, інформацію про перелік товарів, робіт і послуг, отриманих як благодійна допомога, із зазначенням їх вартості, а також про кошти, отримані з інших джерел, не заборонених законодавством.
 
524. Розділ ХІІІ
 
   Розділ ХІІІ
 
525. ДЕРЖАВНО-ПРИВАТНЕ ПАРТНЕРСТВО У СФЕРІ ФАХОВОЇ ПЕРЕДВИЩОЇ ОСВІТИ
 
   ДЕРЖАВНО-ПРИВАТНЕ ПАРТНЕРСТВО У СФЕРІ ФАХОВОЇ ПЕРЕДВИЩОЇ ОСВІТИ
 
526. Стаття 80. Основні засади державно-приватного партнерства у сфері фахової передвищої освіти
 
   Стаття 80. Основні засади державно-приватного партнерства у сфері фахової передвищої освіти
 
527. 1. У сфері фахової передвищої освіти може застосовуватися державно-приватне партнерство. Правовими засадами державно-приватного партнерства у сфері освіти є Конституція України, Цивільний кодекс України, Господарський кодекс України, Закон України "Про державно-приватне партнерство", цей Закон, інші законодавчі акти, а також міжнародні договори України, згода на обов’язковість яких надана Верховною Радою України.
 
   1. У сфері фахової передвищої освіти може застосовуватися державно-приватне партнерство. Правовими засадами державно-приватного партнерства у сфері освіти є Конституція України, Цивільний кодекс України, Господарський кодекс України, Закон України "Про державно-приватне партнерство", цей Закон, інші законодавчі акти, а також міжнародні договори України, згода на обов’язковість яких надана Верховною Радою України.
 
528. 2. Державно-приватне партнерство у сфері фахової передвищої освіти може передбачати:
 
   2. Державно-приватне партнерство у сфері фахової передвищої освіти може передбачати:
 
529. 1) створення та/або спільне фінансування закладів фахової передвищої освіти, а також юридичних і фізичних осіб, які провадять освітню діяльність;
 
   1) створення та/або спільне фінансування закладів фахової передвищої освіти, а також юридичних і фізичних осіб, які провадять освітню діяльність;
 
530. 2) утворення та/або спільне фінансування і розвиток баз практичної підготовки;
 
   2) утворення та/або спільне фінансування і розвиток баз практичної підготовки;
 
531. 3) утворення та/або спільне фінансування і експлуатацію інноваційних підприємств на базі існуючих закладів;
 
   3) утворення та/або спільне фінансування і експлуатацію інноваційних підприємств на базі існуючих закладів;
 
532. 4) розроблення і розвиток сучасних технологій освіти, навчання;
 
   4) розроблення і розвиток сучасних технологій освіти, навчання;
 
533. 5) професійно-практичну підготовку;
 
   5) професійно-практичну підготовку;
 
534. 6) запровадження спільних програм фінансування підготовки фахівців у сфері фахової передвищої освіти тощо;
 
   6) запровадження спільних програм фінансування підготовки фахівців у сфері фахової передвищої освіти тощо;
 
535. 7) здійснення заходів щодо соціального захисту та поліпшення житлових умов працівників сфери фахової передвищої освіти та її здобувачів;
 
   7) здійснення заходів щодо соціального захисту та поліпшення житлових умов працівників сфери фахової передвищої освіти та її здобувачів;
 
536. 8) інші заходи, визначені законодавством та установчими документами закладу фахової передвищої освіти.
 
   8) інші заходи, визначені законодавством та установчими документами закладу фахової передвищої освіти.
 
537. 3. Фінансування державно-приватного партнерства у сфері фахової передвищої освіти може здійснюватися за рахунок:
 
   3. Фінансування державно-приватного партнерства у сфері фахової передвищої освіти може здійснюватися за рахунок:
 
538. 1) фінансових ресурсів приватного партнера та інвестиційних програм;
 
   1) фінансових ресурсів приватного партнера та інвестиційних програм;
 
539. 2) фінансових ресурсів, запозичених в установленому порядку;
 
   2) фінансових ресурсів, запозичених в установленому порядку;
 
540. 3) коштів державного та місцевих бюджетів;
 
   3) коштів державного та місцевих бюджетів;
 
541. 4) інших джерел, не заборонених законодавством.
 
   4) інших джерел, не заборонених законодавством.
 
542. 4. Державно-приватне партнерство щодо об’єктів державної та комунальної власності здійснюється без зміни цільового призначення та форми власності цих об’єктів.
 
   4. Державно-приватне партнерство щодо об’єктів державної та комунальної власності здійснюється без зміни цільового призначення та форми власності цих об’єктів.
 
543. 5. Рухоме та/або нерухоме державне та/або комунальне майно, у тому числі земельні ділянки, надані приватному партнерові в тимчасове користування, не може бути предметом застави, стягнення, джерелом погашення боргу, і щодо такого майна не можуть вчинятися будь-які дії, наслідком яких може бути припинення державної чи комунальної власності на відповідні об’єкти.
 
   5. Рухоме та/або нерухоме державне та/або комунальне майно, у тому числі земельні ділянки, надані приватному партнерові в тимчасове користування, не може бути предметом застави, стягнення, джерелом погашення боргу, і щодо такого майна не можуть вчинятися будь-які дії, наслідком яких може бути припинення державної чи комунальної власності на відповідні об’єкти.
 
544. Стаття 81. Особливості державно-приватного партнерства у сфері фахової передвищої освіти
 
   Стаття 81. Особливості державно-приватного партнерства у сфері фахової передвищої освіти
 
545. 1. Державно-приватне партнерство у сфері фахової передвищої освіти може, зокрема, передбачати:
 
   1. Державно-приватне партнерство у сфері фахової передвищої освіти може, зокрема, передбачати:
 
546. 1) впровадження інноваційних освітніх технологій, нового змісту освіти та інноваційного середовища;
 
   1) впровадження інноваційних освітніх технологій, нового змісту освіти та інноваційного середовища;
 
547. 2) спільне з приватним партнером оцінювання випускників закладів фахової передвищої освіти, підготовка та навчання яких здійснювалось на партнерських засадах закладом фахової передвищої освіти та приватним партнером;
 
   2) спільне з приватним партнером оцінювання випускників закладів фахової передвищої освіти, підготовка та навчання яких здійснювалось на партнерських засадах закладом фахової передвищої освіти та приватним партнером;
 
548. 3) визнання неформальної та інформальної освіти, часткових та повних професійних кваліфікацій;
 
   3) визнання неформальної та інформальної освіти, часткових та повних професійних кваліфікацій;
 
549. 4) фінансування підготовки осіб для потреб ринку праці за освітніми програмами, узгодженими спільно з приватним партнером;
 
   4) фінансування підготовки осіб для потреб ринку праці за освітніми програмами, узгодженими спільно з приватним партнером;
 
550. 5) спільну підготовку та навчання здобувачів фахової передвищої освіти;
 
   5) спільну підготовку та навчання здобувачів фахової передвищої освіти;
 
551. 6) фінансування освітніх потреб з боку приватних партнерів, а також організаційну, матеріальну та кадрову підтримку;
 
   6) фінансування освітніх потреб з боку приватних партнерів, а також організаційну, матеріальну та кадрову підтримку;
 
552. 7) впровадження дуальної форми здобуття освіти;
 
   7) впровадження дуальної форми здобуття освіти;
 
553. 8) можливість вибору для здобувача освіти індивідуальної освітньої траєкторії.
 
   8) можливість вибору для здобувача освіти індивідуальної освітньої траєкторії.
 
554. Стаття 82. Договірний характер державно-приватного партнерства
 
   Стаття 82. Договірний характер державно-приватного партнерства
 
555. 1. Державно-приватне партнерство у сфері фахової передвищої освіти здійснюється на основі договорів між органами державної влади та приватними партнерами, які укладаються у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України.
 
   1. Державно-приватне партнерство у сфері фахової передвищої освіти здійснюється на основі договорів між органами державної влади та приватними партнерами, які укладаються у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України.
 
556. 2. Договори про державно-приватне партнерство у сфері фахової передвищої освіти для закладів фахової передвищої освіти можуть передбачати:
 
   2. Договори про державно-приватне партнерство у сфері фахової передвищої освіти для закладів фахової передвищої освіти можуть передбачати:
 
557. 1) впровадження інноваційних методів освіти;
 
   1) впровадження інноваційних методів освіти;
 
558. 2) встановлення критеріїв відповідності освіти динамічним вимогам ринку праці;
 
   2) встановлення критеріїв відповідності освіти динамічним вимогам ринку праці;
 
559. 3) додаткове фінансування, оновлення матеріально-технічної бази за рахунок партнерства;
 
   3) додаткове фінансування, оновлення матеріально-технічної бази за рахунок партнерства;
 
560. 4) забезпечення сучасного змісту освіти;
 
   4) забезпечення сучасного змісту освіти;
 
561. 5) запровадження внутрішньої системи забезпечення якості освіти;
 
   5) запровадження внутрішньої системи забезпечення якості освіти;
 
562. 6) підвищення рівня кваліфікації викладачів, майстрів виробничого навчання за рахунок роботодавців.
 
   6) підвищення рівня кваліфікації викладачів, майстрів виробничого навчання за рахунок роботодавців.
 
563. 3. Договори про державно-приватне партнерство у сфері фахової передвищої освіти для приватних партнерів можуть передбачати:
 
   3. Договори про державно-приватне партнерство у сфері фахової передвищої освіти для приватних партнерів можуть передбачати:
 
564. 1) можливість впливати на зміст освіти;
 
   1) можливість впливати на зміст освіти;
 
565. 2) вплив на формування освітньо-професійних програм та якість підготовки за обраними спеціальностями разом із закладом освіти;
 
   2) вплив на формування освітньо-професійних програм та якість підготовки за обраними спеціальностями разом із закладом освіти;
 
566. 3) задоволення власних потреб у кваліфікованих кадрах за рахунок замовлення та спільної підготовки здобувачів освіти на партнерських засадах (у тому числі за дуальною формою здобуття освіти).
 
   3) задоволення власних потреб у кваліфікованих кадрах за рахунок замовлення та спільної підготовки здобувачів освіти на партнерських засадах (у тому числі за дуальною формою здобуття освіти).
 
567. 4. Договори про державно-приватне партнерство у сфері фахової передвищої освіти можуть також містити інші умови стосовно підготовки здобувачів освіти, якщо останні не суперечать цивільному законодавству.
 
   4. Договори про державно-приватне партнерство у сфері фахової передвищої освіти можуть також містити інші умови стосовно підготовки здобувачів освіти, якщо останні не суперечать цивільному законодавству.
 
568. Розділ ХІV
 
   Розділ ХІV
 
569. ПРИКІНЦЕВІ ТА ПЕРЕХІДНІ ПОЛОЖЕННЯ
 
   ПРИКІНЦЕВІ ТА ПЕРЕХІДНІ ПОЛОЖЕННЯ
 
570. 1. Цей Закон набирає чинності через місяць з дня його опублікування.
 
   1. Цей Закон набирає чинності через місяць з дня його опублікування.
 
571. 2. Установити, що:
 
   2. Установити, що:
 
572. 1) освітня діяльність з підготовки за освітньо-професійним ступенем фахового молодшого бакалавра започатковується в 2020 році;
 
   1) освітня діяльність з підготовки за освітньо-професійним ступенем фахового молодшого бакалавра започатковується в 2020 році;
 
573. 2) вищі навчальні заклади І-ІІ рівня акредитації з набуттям чинності цього Закону, набувають статусу закладів фахової передвищої освіти, якщо інше рішення за поданням вищого колегіального органу громадського самоврядування закладу не було прийняте його засновником відповідно до законодавства;
 
-143- Констанкевич І.М.
Підпункт 2 пункту 2 Розділу ХІV «ПРИКІНЦЕВІ ТА ПЕРЕХІДНІ ПОЛОЖЕННЯ» викласти в такій редакції:
«вищі навчальні заклади І-ІІ рівня акредитації набувають статусу закладів фахової передвищої освіти, якщо інше рішення за поданням вищого колегіального органу громадського самоврядування закладу не було прийняте його засновником відповідно до законодавства;»
 
Враховано редакційно   2) вищі навчальні заклади І-ІІ рівня акредитації, які в системі вищої освіти здійснюють підготовку фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста і які до 2020 року не отримають статусу коледжу відповідно до Закону України «Про вищу освіту», набувають статусу закладу фахової передвищої освіти;
 
574. 3) ліцензії, що видані вищим навчальним закладам І-ІІ рівня акредитації на підготовку за освітньо-кваліфікаційним рівнем молодшого спеціаліста є чинними і діють до завершення навчання осіб, що вступили до відповідних закладів до 31 грудня 2019 року;
 
-144- Констанкевич І.М.
Підпункт 3 пункту 2 Розділу ХІV «ПРИКІНЦЕВІ ТА ПЕРЕХІДНІ ПОЛОЖЕННЯ» викласти в такій редакції:
«3) ліцензії на підготовку за освітньо-кваліфікаційним рівнем молодшого спеціаліста є чинними і діють до завершення навчання осіб, що вступили до відповідних закладів до 31 грудня 2019 року;»
 
Враховано   3) ліцензії на підготовку за освітньо-кваліфікаційним рівнем молодшого спеціаліста є чинними і діють до завершення навчання осіб, що вступили до відповідних закладів до 31 грудня 2019 року;
 
575. 4) сертифікати про акредитацію, що видані вищим навчальним закладам І-ІІ рівня акредитації на підготовку за освітньо-кваліфікаційним рівнем молодшого спеціаліста на дату набрання чинності цим Законом продовжуються до завершення навчання осіб, що вступили до відповідних закладів для здобуття цього рівня до 31 грудня 2019 року, без необхідності їх переоформлення в разі завершення терміну їх дії;
 
-145- Констанкевич І.М.
Підпункт 4 пункту 2 Розділу ХІV «ПРИКІНЦЕВІ ТА ПЕРЕХІДНІ ПОЛОЖЕННЯ» викласти в такій редакції:
«сертифікати про акредитацію за освітньо-кваліфікаційним рівнем молодшого спеціаліста на дату набрання чинності цим Законом продовжуються до завершення навчання осіб, що вступили до відповідних закладів для здобуття цього рівня до 31 грудня 2019 року, без необхідності їх переоформлення в разі завершення терміну їх дії;»
 
Враховано   4) сертифікати про акредитацію за освітньо-кваліфікаційним рівнем молодшого спеціаліста на дату набрання чинності цим Законом продовжуються до завершення навчання осіб, що вступили до відповідних закладів для здобуття цього рівня до 31 грудня 2019 року, без необхідності їх переоформлення в разі завершення терміну їх дії;
 
576. 5) акредитацію освітньо-професійних програм молодших спеціалістів до завершення відповідної підготовки здійснює центральний орган виконавчої влади у сфері освіти і науки в порядку, передбаченому для акредитації напрямів і спеціальностей;
 
   5) акредитацію освітньо-професійних програм молодших спеціалістів до завершення відповідної підготовки здійснює центральний орган виконавчої влади у сфері освіти і науки в порядку, передбаченому для акредитації напрямів і спеціальностей;
 
577. 6) ліцензії на підготовку здобувачів вищої освіти за освітньо-кваліфікаційним рівнем молодшого спеціаліста, дійсні станом на день набрання чинності цим Законом, дають право на оформлення ліцензій на підготовку здобувачів фахової передвищої освіти за освітньо-професійним ступенем фахового молодшого бакалавра зі збереженням ліцензованого обсягу без проходження ліцензування;
 
   6) ліцензії на підготовку здобувачів вищої освіти за освітньо-кваліфікаційним рівнем молодшого спеціаліста, дійсні станом на день набрання чинності цим Законом, дають право на оформлення ліцензій на підготовку здобувачів фахової передвищої освіти за освітньо-професійним ступенем фахового молодшого бакалавра зі збереженням ліцензованого обсягу без проходження ліцензування;
 
578. 7) дія статті 42 цього Закону в частині вимог щодо перебування керівника закладу фахової передвищої освіти на посаді не більше двох строків поширюється на керівників, призначених на посаду після набрання чинності цим Законом. Керівники закладів фахової передвищої освіти, які призначені на відповідні посади на час набрання чинності цим Законом, продовжують виконувати свої повноваження згідно з укладеними з ними контрактами та мають право обиратися на відповідні посади на ще один строк;
 
-146- Констанкевич І.М.
У підпункті 7 пункту 2 розділу Розділ ХІV «ПРИКІНЦЕВІ ТА ПЕРЕХІДНІ ПОЛОЖЕННЯ» слова «обиратися на відповідні посади на ще один строк» замінити словами «бути призначеними на відповідні посади ще на один строк».
 
Враховано   7) дія статті 42 цього Закону в частині вимог щодо перебування керівника закладу фахової передвищої освіти на посаді не більше двох строків поширюється на керівників, призначених на посаду після набрання чинності цим Законом. Керівники закладів фахової передвищої освіти, які призначені на відповідні посади на час набрання чинності цим Законом, продовжують виконувати свої повноваження згідно з укладеними з ними контрактами та мають право бути призначеними на відповідні посади ще на один строк;
 
    -147- Люшняк М.В.
Підпункт 7 пункту 2 розділу Розділ ХІV «ПРИКІНЦЕВІ ТА ПЕРЕХІДНІ ПОЛОЖЕННЯ» вилучити.
 
Відхилено З метою забезпечення ротації менеджементу закладів освіти.   
    -148- Люшняк М.В.
Підпункт 7 пункту 2 розділу Розділ ХІV «ПРИКІНЦЕВІ ТА ПЕРЕХІДНІ ПОЛОЖЕННЯ» викласти в такій редакції:
«7) дія статті 42 цього Закону в частині вимог щодо перебування керівника закладу фахової передвищої освіти на посаді не більше двох строків поширюється на керівників, призначених на посаду після набрання чинності цим Законом. Керівники закладів фахової передвищої освіти, які призначені на відповідні посади на час набрання чинності цим Законом, продовжують виконувати свої повноваження згідно з укладеними з ними контрактами та мають право обиратися на відповідні посади на ще два строки;»
 
Відхилено З метою забезпечення ротації менеджементу закладів освіти.   
579. 8) до приведення нормативно-правових актів з питань фінансування закладів фахової передвищої освіти, оплати праці, стипендіального забезпечення у відповідність із вимогами цього Закону умови оплати праці, стипендіального забезпечення осіб, які навчаються, зберігаються для закладів фахової передвищої освіти на рівні вищих навчальних закладів І-ІІ рівнів акредитації;
 
-149- Марченко О.О.
Підпункт 8 пункту 2 викласти в такій редакції:
«8) до приведення нормативно-правових актів з питань фінансування закладів фахової передвищої освіти, оплати праці, стипендіального забезпечення та державної цільової підтримки для здобуття фахової передвищої освіти у відповідність із вимогами цього Закону умови оплати праці, стипендіального забезпечення осіб, які навчаються, та надання таким особам державної цільової підтримки для здобуття фахової передвищої освіти зберігаються для закладів фахової передвищої освіти на рівні вищих навчальних закладів І-ІІ рівнів акредитації;»
 
Враховано редакційно Об’єднано три пропозиції народних депутатів України в одну.  8) до приведення законодавства з питань:
фінансування закладів фахової передвищої освіти, оплати праці, стипендіального, соціального та пенсійного забезпечення, державної цільової підтримки, а також здобуття фахової передвищої освіти у відповідність із вимогами цього Закону, умови та порядок фінансування закладів фахової передвищої освіти, оплати праці, стипендіального, соціального та пенсійного забезпечення, державної цільової підтримки, а також здобуття фахової передвищої освіти зберігаються на рівні вищих навчальних закладів І-ІІ рівня акредитації;
оподаткування закладів фахової передвищої освіти у відповідність із вимогами цього Закону терміни Податкового кодексу України «вищі навчальні заклади» та «вищі навчальні заклади І-ІV рівнів акредитації» застосовується до закладів фахової передвищої освіти;
 
    -150- Кремінь Т.Д.
Підпункт 8 пункту 2 викласти в такій редакції:
«8) до приведення законодавства з питань фінансування закладів фахової передвищої освіти, оплати праці, стипендіального та пенсійного забезпечення, а також здобуття фахової передвищої освіти у відповідність із вимогами цього Закону, умови та порядок фінансування закладів фахової передвищої освіти, оплати праці, стипендіального та пенсійного забезпечення, а також здобуття фахової передвищої освіти зберігаються для закладів фахової передвищої освіти на рівні вищих навчальних закладів І-ІІ рівнів акредитації;»
 
Враховано редакційно Об’єднано три пропозиції народних депутатів України в одну.   
    -151- Демчак Р.Є.
Підпункт 8 пункту 2 законопроекту викласти в такій редакції:
«8) до приведення нормативно-правових актів з питань фінансування закладів фахової передвищої освіти, оплати праці, стипендіального забезпечення та державної цільової підтримки для здобуття фахової передвищої освіти у відповідність із вимогами цього Закону умови оплати праці, стипендіального забезпечення осіб, які навчаються, та надання таким особам державної цільової підтримки для здобуття фахової передвищої освіти зберігаються для закладів фахової передвищої освіти на рівні вищих навчальних закладів І-ІІ рівнів акредитації;».
 
Враховано редакційно Об’єднано три пропозиції народних депутатів України в одну.   
580. 9) до приведення нормативно-правових актів з питань прийому вступників до закладів фахової передвищої освіти на умовах державного (регіонального) замовлення та державної фінансової підтримки у відповідність із вимогами цього Закону прийом вступників до закладів фахової передвищої освіти на умовах державного (регіонального) замовлення до закладів фахової передвищої освіти здійснюється в порядку, передбаченому для вищих навчальних закладів І-ІІ рівнів акредитації;
 
   9) до приведення нормативно-правових актів з питань прийому вступників до закладів фахової передвищої освіти на умовах державного (регіонального) замовлення та державної фінансової підтримки у відповідність із вимогами цього Закону прийом вступників до закладів фахової передвищої освіти на умовах державного (регіонального) замовлення до закладів фахової передвищої освіти здійснюється в порядку, передбаченому для вищих навчальних закладів І-ІІ рівнів акредитації;
 
581. 10) сертифікати про акредитацію спеціальностей освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста переоформлюються на сертифікати про акредитацію усіх освітньо-професійних програм освітнього ступеня фахового молодшого бакалавра в межах відповідної спеціальності, за якими наявний контингент здобувачів освіти на день подання заяви про переоформлення, та строку їх дії;
 
   10) сертифікати про акредитацію спеціальностей освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста переоформлюються на сертифікати про акредитацію усіх освітньо-професійних програм освітнього ступеня фахового молодшого бакалавра в межах відповідної спеціальності, за якими наявний контингент здобувачів освіти на день подання заяви про переоформлення, та строку їх дії;
 
582. 11) центральному органу виконавчої влади у сфері освіти і науки здійснити до 01 червня 2020 року організаційну та методичну роботу з підготовки нормативно-правових актів для здійснення підготовки в системі фахової передвищої освіти;
 
   11) центральному органу виконавчої влади у сфері освіти і науки здійснити до 01 червня 2020 року організаційну та методичну роботу з підготовки нормативно-правових актів для здійснення підготовки в системі фахової передвищої освіти;
 
583. 12) до затвердження в установленому порядку стандартів фахової передвищої освіти заклади фахової передвищої освіти при розробленні освітніх, освітньо-професійних програм можуть використовувати затверджені галузеві стандарти підготовки за освітньо-кваліфікаційним рівнем молодшого спеціаліста в якості орієнтовних з урахуванням змін у законодавстві та вимог Національної рамки кваліфікацій;
 
   12) до затвердження в установленому порядку стандартів фахової передвищої освіти заклади фахової передвищої освіти при розробленні освітніх, освітньо-професійних програм можуть використовувати затверджені галузеві стандарти підготовки за освітньо-кваліфікаційним рівнем молодшого спеціаліста в якості орієнтовних з урахуванням змін у законодавстві та вимог Національної рамки кваліфікацій;
 
584. 13) до затвердження в установленому цим Законом порядку положення про акредитацію освітньо-професійних програм таку акредитацію здійснює центральний орган виконавчої влади у сфері освіти і науки в порядку, передбаченому для акредитації напрямів і спеціальностей;
 
   13) до затвердження в установленому цим Законом порядку положення про акредитацію освітньо-професійних програм таку акредитацію здійснює центральний орган виконавчої влади у сфері освіти і науки в порядку, передбаченому для акредитації напрямів і спеціальностей;
 
585. 14) заклади фахової передвищої освіти приватної форми власності, засновані в організаційно-правовій формі товариств та в інших визначених законодавством формах, можуть продовжувати свою діяльність в існуючій організаційно-правовій формі або мають право набути статусу приватної установи;
 
   14) заклади фахової передвищої освіти приватної форми власності, засновані в організаційно-правовій формі товариств та в інших визначених законодавством формах, можуть продовжувати свою діяльність в існуючій організаційно-правовій формі або мають право набути статусу приватної установи;
 
586. 15) земельні ділянки державної та комунальної власності, які надані в оренду закладам фахової передвищої освіти незалежно від форми власності, передаються їм у постійне користування відповідними органами виконавчої влади та органами місцевого самоврядування протягом шести місяців з моменту звернення керівника закладу вищої освіти;
 
   15) земельні ділянки державної та комунальної власності, які надані в оренду закладам фахової передвищої освіти незалежно від форми власності, передаються їм у постійне користування відповідними органами виконавчої влади та органами місцевого самоврядування протягом шести місяців з моменту звернення керівника закладу вищої освіти;
 
587. 16) фінансування здобуття повної загальної середньої освіти за рахунок освітньої субвенції для закладів фахової передвищої освіти, що перебувають у сфері управління центральних органів виконавчої влади, фінансування яких здійснюється за рахунок державного бюджету започатковується з 1 вересня 2022 року;
 
-152- Констанкевич І.М.
Підпункт 16 пункту 2 розділу Розділ ХІV «ПРИКІНЦЕВІ ТА ПЕРЕХІДНІ ПОЛОЖЕННЯ» скоригувати редакційно:
«фінансування здобуття повної загальної середньої освіти за рахунок освітньої субвенції для закладів фахової передвищої освіти, що перебувають у сфері управління центральних органів виконавчої влади і фінансування яких здійснюється за рахунок державного бюджету започатковується з 1 вересня 2022 року;»
 
Враховано   16) фінансування здобуття повної загальної середньої освіти за рахунок освітньої субвенції для закладів фахової передвищої освіти, що перебувають у сфері управління центральних органів виконавчої влади і фінансування яких здійснюється за рахунок державного бюджету започатковується з 1 вересня 2022 року;
 
588. 17) посада голови циклової комісії запроваджується з 1 січня 2022 року;
 
   17) посада голови циклової комісії запроваджується з 1 січня 2022 року;
 
589. 18) виплата соціальних стипендій студентам (курсантам невійськових) закладів фахової передвищої освіти денної та дуальної форми здобуття освіти приватної форми власності, а також, студентам (курсантам невійськових) закладів фахової передвищої освіти денної та дуальної форми, які навчаються за рахунок коштів фізичних (юридичних) осіб у державних та комунальних закладах фахової передвищої освіти, в порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України, започатковується з 1 січня 2022 року.
 
   18) виплата соціальних стипендій студентам (курсантам невійськових) закладів фахової передвищої освіти денної та дуальної форми здобуття освіти приватної форми власності, а також, студентам (курсантам невійськових) закладів фахової передвищої освіти денної та дуальної форми, які навчаються за рахунок коштів фізичних (юридичних) осіб у державних та комунальних закладах фахової передвищої освіти, в порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України, започатковується з 1 січня 2022 року.
 
590. 19) нормативи чисельності осіб, які навчаються, на одну посаду педагогічного працівника в закладах фахової передвищої освіти державної та комунальної форм власності, які знаходяться в статусі бюджетної установи або неприбуткового закладу освіти, запроваджуються з 1 січня 2022 року;
 
-153- Литвин В.М.
Підпункт 19 пункту 2 Розділу ХІV «ПРИКІНЦЕВІ ТА ПЕРЕХІДНІ ПОЛОЖЕННЯ» вилучити.
 
Враховано      
    -154- Марченко О.О.
Підпункт 19 пункту 2 виключити.
 
Враховано    
    -155- Демчак Р.Є.
Підпункт 19 пункту 2 законопроекту виключити, у зв’язку з цим підпункти 20 – 22 вважати підпунктами 19 – 21.
 
Враховано    
591. 20) надання освітньої субвенції з державного бюджету на здобуття профільної середньої освіти закладам фахової передвищої освіти незалежно від форми власності та сфери управління започатковується з 1 січня 2022 року;
 
-156- Констанкевич І.М.
Підпункт 20 пункту 2 Розділу ХІV «ПРИКІНЦЕВІ ТА ПЕРЕХІДНІ ПОЛОЖЕННЯ» вилучити.
 
Враховано      
592. 21) участь комунальних закладів фахової передвищої освіти у конкурсному розміщені державного замовлення та участь державних закладів фахової передвищої освіти у конкурсному розміщені регіонального замовлення запроваджується з 2021 року;
 
   19) участь комунальних закладів фахової передвищої освіти у конкурсному розміщенні державного замовлення та участь державних закладів фахової передвищої освіти у конкурсному розміщенні регіонального замовлення запроваджується з 2021 року;
 
593. 22) фінансова підтримка для реалізації права громадян на здобуття фахової передвищої освіти у закладах фахової передвищої освіти незалежно від форми власності та сфери управління за рахунок коштів державного та місцевих бюджетів запроваджується з 1 вересня 2022 року;
 
   20) фінансова підтримка для реалізації права громадян на здобуття фахової передвищої освіти у закладах фахової передвищої освіти незалежно від форми власності та сфери управління за рахунок коштів державного та місцевих бюджетів запроваджується з 1 вересня 2022 року;
 
594. 3. Внести зміни до таких законодавчих актів України:
 
-157- Марченко О.О.
Внести зміни до такого Закону:
14) В Земельному Кодексі України (Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2002, № 3-4, ст.27):
а) частину 4 статті 84 доповнити пунктом «ж1» та викласти його в такій редакції:
«ж-1) земельні ділянки, закріплені за закладами фахової передвищої освіти державної форми власності;»
 
Враховано редакційно   3. Внести зміни до таких законодавчих актів України:
1) у частині четвертій статті 84 Земельному кодексі України (Відомості Верховної Ради України, 2002 р., № 3-4, ст. 27):
а) пункти «ж-з» викласти в такій редакції:
«ж) земельні ділянки, закріплені за державними закладами професійної (професійно-технічної) освіти;
ж-1) земельні ділянки, закріплені за державними закладами фахової передвищої освіти;
з) земельні ділянки, закріплені за державними закладами вищої освіти;»;
2) у Законі України «Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи» (Відомості Верховної Ради УРСР, 1991 р., № 16, ст.200 із наступними змінами):
а) у частині третій статті 3 слова «вищих навчальних закладів, професійних навчально-виховних закладів» замінити словами «закладів професійної (професійно-технічної), фахової передвищої та вищої освіти»;
в) у статті 30:
у пункті 11 частині першої слова «середніх загальноосвітніх шкіл, професійно-технічних закладів освіти, студентів коледжів та технікумів (училищ)» замінити словами «закладів загальної середньої, професійної (професійно-технічної) освіти, студентів закладів фахової передвищої освіти», а слова «навчальних закладах» замінити словами «закладах освіти»;
у частині третій:
у пункті 2 слова «дошкільних закладах освіти» замінити словами «закладах дошкільної освіти»;
у частині шостій слова «державні вищі заклади освіти, професійно-технічні заклади освіти» замінити словами «державні заклади вищої освіти, заклади фахової передвищої освіти, заклади професійної (професійно-технічної) освіти»;
г) у частині четвертій статті 52 слова «навчальних закладах» замінити словами «закладах освіти»;
3) частини першу і другу статті 22 Закону України «Про основи соціальної захищеності осіб з інвалідністю в Україні» (Відомості Верховної Ради УРСР, 1991 р ., № 21, ст. 252 із наступними змінами) викласти у такій редакції:
«Стаття 22. Для реалізації права на професійну (професійно-технічну), фахову передвищу та вищу освіту особами з інвалідністю заклади професійної (професійно-технічної), фахової передвищої та вищої освіти створюють їм необхідні умови для здобуття відповідної освіти.
Прийом на навчання до закладів вищої та фахової передвищої освіти осіб з інвалідністю проводиться на конкурсній основі відповідно до Умов прийому на навчання до закладів вищої та фахової передвищої освіти, затверджених центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері освіти і науки.»;
4) у частині першій статті 18-3 Закону України «Про державну допомогу сім’ям з дітьми» (Відомості Верховної Ради України, 1993, № 5, ст. 21 із наступними змінами) слова «загальноосвітніх, професійно-технічних, а також вищих навчальних закладах І-ІV рівнів акредитації, - до закінчення такими дітьми навчальних закладів» замінити словами «закладах загальної середньої, професійної (професійно-технічної), фахової передвищої та вищої освіти, - до закінчення такими дітьми закладів освіти»;
5) абзаци другий-третій частини другої статті 23 Закону України «Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію» (Відомості Верховної Ради України, 1993 р., № 44, ст. 416 із наступними змінами) викласти в такій редакції:
«здобувачі фахової передвищої та вищої освіти, асистенти-стажисти, аспіранти та докторанти, які навчаються за денною або дуальною формами здобуття освіти;
наукові і науково-педагогічні працівники закладів вищої та фахової передвищої освіти, наукових установ та організацій, які мають вчене звання та/або науковий ступінь, і педагогічні працівники закладів загальної середньої освіти, за умови, що вони працюють відповідно у закладах вищої чи фахової передвищої освіти, наукових установах та організаціях, закладах загальної середньої освіти за основним місцем роботи не менш як на 0,75 ставки;»
6) у Законі України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту» (Відомості Верховної Ради України, 1993 р., № 45, ст. 425 із наступними змінами):
а) пункт 4 статті 10 викласти в такій редакції:
«4) дітей померлих учасників бойових дій, які навчаються за денною або дуальною формами здобуття освіти у закладах професійної (професійно-технічної), фахової передвищої та вищої освіти, до закінчення цих закладів освіти, але не довше ніж до досягнення ними 23 років.»;
б) у статті 12:
пункт 22 частини першої викласти в такій редакції:
«22) учасникам бойових дій на території інших держав надається переважне право на вступ до закладів вищої, фахової передвищої освіти, право на позаконкурсний вступ до закладів професійної (професійно-технічної) освіти і на курси для одержання відповідних професій.»;
частину сьому викласти у такій редакції:
«Держава забезпечує учасникам бойових дій та їхнім дітям, у тому числі дітям, які навчаються за денною формою навчання у закладах професійної (професійно-технічної), фахової передвищої та вищої освіти, - до закінчення такими дітьми закладів освіти, але не довше ніж до досягнення ними 23 років, державну цільову підтримку для здобуття професійної (професійно-технічної), фахової передвищої та вищої освіти у державних та комунальних закладах освіти.»;
у частині восьмій:
в абзаці першому слова «професійно-технічної» замінити словами «професійної (професійно-технічної), фахової передвищої»;
в абзаці шостому слова «у державних та комунальних навчальних закладах» замінити словами «в закладах освіти»;
у частині дев’ятій слова «професійно-технічної» замінити словами «професійної (професійно-технічної), фахової передвищої»;
в) пункт 28 частини першої статті 13 викласти в такій редакції:
«28) право на державну цільову підтримку для здобуття ними та їх дітьми професійної (професійно-технічної), фахової передвищої та вищої освіти у державних та комунальних закладах освіти, передбачену статтею 12 цього Закону для учасників бойових дій та їх дітей.»;
г) у статті 15:
у пункті 23 частини першої слова «вищих навчальних закладів» замінити словами «закладів вищої та фахової передвищої освіти»;
у частині шостій слова «вищих навчальних закладів» замінити словами «закладів вищої та фахової передвищої освіти»;
7) у Законі України «Про загальну середню освіту» (Відомості Верховної Ради України, 1999 р., № 28, ст. 230 із наступними змінами):
а) в абзаці першому частини першої статті 4 слова «професійно-технічні та вищі навчальні заклади І-ІІ рівнів акредитації» замінити словами «заклади професійної (професійно-технічної) та фахової передвищої освіти»;
б) у частині третій статті 12 слова «професійно-технічних та вищих навчальних закладах І-ІІ рівнів акредитації» замінити словами «закладах професійної (професійно-технічної) та фахової передвищої освіти»;
в) абзац десятий частини другої статті 37 викласти в такій редакції:
«забезпечує проведення зовнішнього незалежного оцінювання навчальних досягнень випускників закладів освіти системи загальної середньої освіти, які виявили бажання вступати до закладів фахової передвищої та вищої освіти;»;
г) абзац шостий частини першої статті 41 викласти в такій редакції:
«організація співпраці з закладами фахової передвищої та вищої освіти для підвищення ефективності навчально-методичного забезпечення;»;
8) у Законі України «Про професійні спілки, їх права та гарантії діяльності» (Відомості Верховної Ради України, 1999 р., № 45, ст. 397 із наступними змінами):
а) частину четверту статті 7 викласти в такій редакції:
«Статутом (положенням) профспілки може бути передбачено членство у профспілці осіб, зайнятих творчою діяльністю, членів фермерських господарств, фізичних осіб – суб’єктів підприємницької діяльності, а також осіб, які навчаються у закладах професійної (професійно-технічної), фахової передвищої та вищої освіти, осіб, які звільнилися з роботи чи служби у зв’язку з виходом на пенсію або які тимчасово не працюють.»;
б) у тексті Закону слова «навчальний заклад» в усіх відмінках і числах замінити словами «заклад освіти» у відповідному відмінку і числі;
9) у Законі України «Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування на випадок безробіття» (Відомості Верховної Ради України, 2000 р., № 22, ст. 171 із наступними змінами):
а) у частині другій статті 6 слова «загальноосвітніх, професійно-технічних і вищих навчальних закладах» замінити словами «закладах загальної середньої, професійної (професійно-технічної), фахової передвищої та вищої освіти»;
б) абзац перший частини другої статті 7 викласти в такій редакції:
«професійна підготовка або перепідготовка, підвищення кваліфікації у закладах професійної (професійно-технічної), фахової передвищої та вищої освіти, у тому числі в закладах освіти державної служби зайнятості, на підприємствах, в установах, організаціях;»;
в) абзац третій частини першої статті 22 викласти в такій редакції:
«навчання у закладах професійної (професійно-технічної), фахової передвищої та вищої освіти, клінічній ординатурі, асистентурі-стажуванні, аспірантурі, докторантурі з денною або дуальною формою здобуття освіти;»;
г) у пунктах 3 і 4 частини першої статті 31 слова «навчального закладу» замінити словами «закладу освіти»;
10) у Законі України «Про охорону дитинства» (Відомості Верховної Ради України, 2001 р., № 30, ст.142 із наступними змінами):
а) абзац вісімнадцятий статті 1 викласти в такій редакції:
«багатодітна сім’я - сім’я, в якій подружжя (чоловік та жінка) перебуває у зареєстрованому шлюбі, разом проживає та виховує трьох і більше дітей, у тому числі кожного з подружжя, або один батько (одна мати), який (яка) проживає разом з трьома і більше дітьми та самостійно їх виховує. До складу багатодітної сім’ї включаються також діти, які навчаються за денною або дуальною формою здобуття освіти у закладах загальної середньої, професійної (професійно-технічної), фахової передвищої та вищої освіти, - до закінчення закладів освіти, але не довше ніж до досягнення ними 23 років;»
б) у статті 19:
частину другу викласти в такій редакції:
«Держава гарантує доступність і безоплатність дошкільної, повної загальної середньої, професійної (професійно-технічної), фахової передвищої, вищої освіти в державних і комунальних закладах освіти; надання стипендій та пільг здобувачам освіти цих закладів у порядку, встановленому законодавством України. Громадяни мають право безоплатно здобути фахову передвищу та вищу освіту в державних і комунальних закладах освіти на конкурсній основі.»;
у частині десятій слова «студенти вищих навчальних закладів» замінити словами «здобувачі фахової передвищої та вищої освіти»;
у частині чотирнадцятій:
слова «професійно-технічних та вищих навчальних закладах» замінити словами «закладах професійної (професійно-технічної), фахової передвищої та вищої освіти»;
слова «навчальних закладів» замінити словами «закладів освіти»;
слова «для здобуття професійно-технічної та вищої освіти у державних та комунальних навчальних закладах» замінити словами «для здобуття професійної (професійно-технічної), фахової передвищої та вищої освіти у державних та комунальних закладах освіти»;
у частині п’ятнадцятій слово «професійно-технічної» замінити словами «професійної (професійно-технічної), фахової передвищої», а слова «навчальних закладах» замінити словами «закладах освіти»;
у частині шістнадцятій слово «професійно-технічної» замінити словами «професійної (професійно-технічної), фахової передвищої»;
11) частину третю статті 5 Закону України «Про державну соціальну допомогу особам, які не мають права на пенсію, та особам з інвалідністю» (Відомості Верховної Ради України, 2004 р., № 33-34, ст. 404 з наступними змінами) викласти в такій редакції:
«Дітям померлого годувальника, які навчаються за денною формою навчання у закладах загальної середньої, професійної (професійно-технічної), фахової передвищої чи вищої освіти (у тому числі у період між завершенням навчання в одному із зазначених закладів освіти та вступом до іншого закладу освіти або у період між завершенням навчання за одним освітньо-кваліфікаційним рівнем та продовженням навчання за іншим за умови, що такий період не перевищує чотирьох місяців), державна соціальна допомога призначається до закінчення ними закладів освіти, але не довше ніж до досягнення 23 років, а дітям-сиротам - до досягнення 23 років незалежно від того, навчаються вони чи ні.»;
12) у Законі України «Про військовий обов’язок і військову службу» (Відомості Верховної Ради України, 2006 р., № 38, ст. 324 із наступними змінами):
а) у частині другій статті 12 слова «вищих, професійно-технічних, загальноосвітніх та позашкільних навчальних закладах» замінити словами «закладах вищої, фахової передвищої, професійної (професійно-технічної), загальної середньої та позашкільної освіти»;
б) у статті 17:
частину восьму доповнити абзацом другим та викласти його в такій редакції:
«у закладах фахової передвищої освіти з денною формою навчання, у тому числі під час здобуття початкового рівня (короткого циклу) та першого (бакалаврського) рівня вищої освіти за програмами ступеневої системи освіти;».
У зв’язку з цим абзаци другий – четвертий вважати абзацами третім – п’ятим;
частину дванадцяту викласти в такій редакції:
«12. У разі переведення призовників, які навчаються у закладах вищої чи фахової передвищої освіти з денною формою навчання, для навчання в інший заклад вищої чи фахової передвищої освіти із зазначеною формою навчання право на відстрочку від призову на строкову військову службу не втрачається.»;
в) пункти 5-6 частини першої статті 30 викласти в такій редакції:
«5) науково-педагогічні (педагогічні) працівники закладів вищої, фахової передвищої, професійної (професійно-технічної) та загальної середньої освіти - в період, коли у цих закладах проводяться заняття;»
6) студенти (курсанти невійськових) закладів фахової передвищої та вищої освіти, які навчаються за денною, дуальною і вечірньою формами здобуття освіти - на весь строк навчання, а студенти закладів фахової передвищої та вищої освіти, які навчаються за заочною та екстернатною формою здобуття освіти, а також аспіранти та докторанти - в період екзаменаційних сесій;»;
13) у статті 17 Закону України «Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування» (Відомості Верховної Ради України, 2011 р., № 2-3, ст. 11; із змінами, внесеними Законом України від 23 листопада 2018 року № 2628-VІІІ):
а) у частині першій:
абзац перший після слів «у сфері захисту персональних даних)» доповнити словами «, для аналізу зайнятості випускників закладів професійної (професійно-технічної) освіти, фахової передвищої та вищої освіти,»;
доповнити абзацом такого змісту:
«Інформація з Державного реєстру може надаватися центральним органам виконавчої влади та державним підприємствам, що знаходяться у їх сфері управління, з метою аналізу зайнятості випускників закладів професійної (професійно-технічної) освіти, фахової передвищої та вищої освіти.»;
б) доповнити частиною 3-1 такого змісту:
«3-1. Пенсійний фонд та центральний орган виконавчої влади у сфері освіти і науки здійснюють обмін інформацією з Державного реєстру на безоплатній основі у порядку, встановленому Пенсійним фондом спільно із зазначеним центральним органом виконавчої влади.»;
14) у Законі України «Про зайнятість населення» (Відомості Верховної Ради України, 2013 р., № 24, ст. 243 із наступними змінами):
а) у частині першій статті 1:
пункт 4 викласти в такій редакції:
«ваучер - документ встановленого зразка, що дає особі відповідно до цього Закону право на перепідготовку або підготовку за іншою спеціальністю, підготовку на наступному рівні освіти, спеціалізацію, підвищення кваліфікації у закладах освіти чи у роботодавця;»
у пункті 10 слова «професійно-технічного або вищого навчального закладу» замінити словами «закладу професійної (професійно-технічної), фахової передвищої або вищої освіти», а слова «навчального закладу,» замінити словами «закладу освіти»;
б) в абзаці першому частини першої статті 4 слова «загальноосвітніх, професійно-технічних та вищих навчальних закладах» замінити словами «закладах загальної середньої, професійної (професійно-технічної), фахової передвищої та вищої освіти», після слова «денною» додати слова «або дуальною», після слова «формою» додати слова «здобуття освіти»;
в) у частині першій статті 8 слова «професійно-технічних, вищих навчальних закладах» замінити словами «закладах професійної (професійно-технічної), фахової передвищої, вищої освіти»;
г) у пункті 4 частини першої статті 14 слова «загальноосвітніх, професійно-технічних і вищих навчальних закладах» замінити словами «закладах загальної середньої, професійної (професійно-технічної), фахової передвищої та вищої освіти»;
ґ) у пункті 7 частини другої статті 22 слова «навчальні заклади» замінити словами «заклади освіти»;
д) у статті 29:
абзац перший частини першої викласти в такій редакції:
«Студенти закладів фахової передвищої та вищої освіти, учні закладів професійної (професійно-технічної) освіти, що здобули професію (кваліфікацію) за освітньо-кваліфікаційним рівнем "кваліфікований робітник", освітньо-професійним ступенем "фаховий молодший бакалавр", освітнім ступенем "молодший бакалавр", "бакалавр", "магістр" та продовжують навчатися на наступному освітньо-кваліфікаційному рівні, мають право проходити стажування за професією (спеціальністю), за якою здобувається освіта, на підприємствах, в установах та організаціях незалежно від форми власності, виду діяльності та господарювання, на умовах, визначених договором про стажування у вільний від навчання час.»;
частину п’яту викласти в такій редакції:
«5. Заклади професійної (професійно-технічної), фахової передвищої та вищої освіти разом з роботодавцями сприяють студентам і учням у доступі до інформації про можливість стажування.»;
е) у частині другій статті 32 слова «навчальними закладами» замінити словами «закладами освіти»;
є) у статті 34:
у пункті 1 частини другої слова «навчальних закладах» замінити словами «закладах освіти»;
у частині четвертій слова «навчальних закладів» замінити словами «закладів освіти»;
ж) в абзаці першому частини другої статті 35 слова «професійно-технічних та вищих навчальних закладах» замінити словами «закладах професійної (професійно-технічної), фахової передвищої та вищої освіти»;
з) у пункті 11 частини шостої статті 42 слова «вищих навчальних закладах» замінити словами «закладах фахової передвищої та вищої освіти»;
и) в абзаці дев’ятому пункту 1 частини другої статті 51 слова «професійно-технічних і вищих навчальних закладів» замінити словами «закладів професійної (професійно-технічної), фахової передвищої та вищої освіти»;
і) у тексті Закону слова «навчальний заклад» в усіх відмінках і числах замінити словами «заклад освіти» у відповідному відмінку і числі;
 
    -158- Констанкевич І.М.
В Земельному Кодексі України (Відомості Верховної Ради України, 2002, № 3-4, ст.27) пункти «ж» і «з» викласти в такій редакції:
««ж) земельні ділянки, закріплені за державними закладами професійної (професійно-технічної) освіти;
з) земельні ділянки, закріплені за державними закладами вищої освіти;»
 
Враховано    
    -159- Марченко О.О.
В Законі України «Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи» (Відомості Верховної Ради УРСР (ВВР), 1991, № 16, ст.200 із наступними змінами):
а) частину третю статті 3 викласти в такій редакції:
«Направлення молодих спеціалістів після закінчення закладів професійної (професійно-технічної), фахової передвищої та вищої освіти для роботи в зонах відчуження, безумовного (обов&ароs;язкового) і гарантованого добровільного відселення без їх згоди забороняється.»
б) пункт 26 частини першої статті 20 виключити.
в) пункт 4 частини третьої статті 30 виключити.
 
Враховано частково та редакційно   
    -160- Констанкевич І.М.
В Законі України «Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи» (Відомості Верховної Ради УРСР, 1991, № 16, ст.200 із наступними змінами):
у статті 30:
у пункті 11 частині першої слова «середніх загальноосвітніх шкіл, професійно-технічних закладів освіти, студентів коледжів та технікумів (училищ)» замінити словами «закладів загальної середньої, професійної (професійно-технічної) освіти, студентів закладів фахової передвищої освіти», а слова «навчальних закладах» замінити словами «закладах освіти»;
у частині третій:
у пункті 2 слова «дошкільних закладах освіти» замінити словами «закладах дошкільної освіти»;
у частині шостій слова «державні вищі заклади освіти, професійно-технічні заклади освіти» замінити словами «державні заклади вищої освіти, заклади фахової передвищої освіти, заклади професійної (професійно-технічної) освіти»;
у частині четвертій статті 52 слова «навчальних закладах» замінити словами «закладах освіти»;
 
Враховано частково    
    -161- Марченко О.О.
В Законі України «Про основи соціальної захищеності осіб з інвалідністю в Україні» (Відомості Верховної Ради УРСР (ВВР), 1991, № 21, ст.252 із наступними змінами):
а) частину першу статті 22 викласти в такій редакції:
«Стаття 22. Для реалізації права на професійну (професійно-технічну), фахову передвищу та вищу освіту особами з інвалідністю заклади професійної (професійно-технічної), фахової передвищої та вищої освіти створюють їм необхідні умови для здобуття відповідної освіти.»
б) частину другу статті 22 викласти в такій редакції:
«Прийом на навчання до закладів вищої та фахової передвищої освіти осіб з інвалідністю проводиться на конкурсній основі відповідно до умов прийому на навчання закладів вищої та фахової передвищої освіти, затверджених центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері освіти і науки.»
в) частину третю статті 22 викласти в такій редакції:
«Спеціальні умови для здобуття вищої та фахової передвищої освіти за державним замовленням і за рахунок цільових пільгових державних кредитів надаються:»
 
Враховано частково    
    -162- Третьяков О.Ю.
У статті 22 Закону України «Про основи соціальної захищеності осіб з інвалідністю в Україні» (Відомості Верховної Ради України, 1994 р., № 4, ст. 18; 1995 р. з наступними змінами):
в частині першій після слів «Для реалізації права на» доповнити словами «фахову передвищу освіту» та після слів «особами з інвалідністю» доповнити словами «заклади фахової передвищої освіти»;
в частині другій після слів «Прийом на навчання до» доповнити словами «закладів фахової передвищої освіти».
 
Враховано вище   
    -163- Марченко О.О.
Частину першу статті 18 Закону України «Про державну допомогу сім’ям з дітьми» (Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1993, № 5, ст.21 із наступними змінами) викласти в такій редакції:
«Допомога на дітей одиноким матерям, одиноким усиновлювачам, матері (батьку) у разі смерті одного з батьків, які мають дітей віком до 18 років (якщо діти навчаються за денною формою навчання у закладах загальної, професійної (професійно-технічної), фахової передвищої та вищої освіти, - до закінчення такими дітьми навчальних закладів, але не довше ніж до досягнення ними 23 років), надається у розмірі, що дорівнює різниці між 100 відсотками прожиткового мінімуму для дитини відповідного віку та середньомісячним сукупним доходом сім’ї в розрахунку на одну особу за попередні шість місяців.»
 
Враховано редакційно    
    -164- Констанкевич І.М.
Абзац другий частини другої статті 23 Закону України «Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію» (Відомості Верховної Ради України, 1993, № 44, ст.416 із наступними змінами) викласти в такій редакції:
«здобувачі фахової передвищої та вищої освіти, асистенти-стажисти, аспіранти та докторанти, які навчаються за денною або дуальною формами здобуття освіти;»
 
Враховано    
    -165- Марченко О.О.
Абзац другий частини другої статті 23 Закону України «Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію» (Відомості Верховної Ради України, 1993, № 44, ст.416 із наступними змінами) викласти в такій редакції:
«наукові і науково-педагогічні працівники закладів вищої та фахової передвищої освіти, наукових установ та організацій, які мають вчене звання та/або науковий ступінь, і педагогічні працівники загальноосвітніх навчальних закладів, за умови, що вони працюють відповідно у закладах вищої та фахової передвищої освіти, наукових установах та організаціях, загальноосвітніх навчальних закладах за основним місцем роботи не менш як на 0,75 ставки;»
 
Враховано    
    -166- Марченко О.О.
В Законі України «Про статус ветеранів війни, гаратії їх соціального захисту» (Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1993, № 45, ст. 425 із наступними змінами):
а) пункт 4 статті 10 викласти в такій редакції:
«4) дітей померлих учасників бойових дій, які навчаються за денною формою навчання у закладах професійної (професійно-технічної), фахової передвищої та вищої освіти, до закінчення цих навчальних закладів, але не довше ніж до досягнення ними 23 років.»
б) Пункт 22 частини першої статті 12 викласти в такій редакції:
«22) учасникам бойових дій на території інших держав надається право на позаконкурсний вступ до закладів вищої та фахової передвищої освіти та переважне право на вступ до закладів професійної (професійно-технічної) освіти і на курси для одержання відповідних професій.»
в) частину 7 статті 12 викласти в такій редакції:
«Держава забезпечує учасникам бойових дій та їхнім дітям, у тому числі дітям, які навчаються за денною формою навчання у закладах професійної (професійно-технічної), фахової передвищої та вищої освіти, - до закінчення такими дітьми навчальних закладів, але не довше ніж до досягнення ними 23 років, державну цільову підтримку для здобуття професійної (професійно-технічної), фахової передвищої та вищої освіти у державних та комунальних навчальних закладах.»
г) пункт 28 частини першої статті 13 викласти в такій редакції:
«28) право на державну цільову підтримку для здобуття ними та їх дітьми професійної (професійно-технічної), фахової передвищої та вищої освіти у державних та комунальних навчальних закладах, передбачену статтею 12 цього Закону для учасників бойових дій та їх дітей.»
ґ) пункт 23 частини першої статті 15 викласти в такій редакції:
«23) вступ поза конкурсом до державних та комунальних закладів вищої та фахової передвищої освіти на спеціальності, підготовка за якими здійснюється за рахунок коштів відповідно державного та місцевих бюджетів.»
д) частину 6 статті 15 викласти в такій редакції:
«Пільга щодо вступу до закладів вищої та фахової передвищої освіти, передбачена пунктом 23 цієї статті, надається зазначеним у пункті 1 статті 10 цього Закону дітям учасників бойових дій на території інших держав, які загинули (пропали безвісти) або померли внаслідок поранення, контузії чи каліцтва, одержаних під час воєнних дій та конфліктів на території інших держав, а також внаслідок захворювання, пов&ароs;язаного з перебуванням на території інших держав під час цих дій та конфліктів.»
 
Враховано редакційно з уточненнями   
    -167- Третьяков О.Ю.
У Законі України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту" (Відомості Верховної Ради України, 1993 р., № 45, ст. 425 із наступними змінами):
у пункті 4 статті 10 після слів «формою навчання у» доповнити словами «закладах фахової передвищої освіти»;
у статті 12:
у частині сьомій після слів «формою навчання у» доповнити словами «закладах фахової передвищої освіти», а слова «та вищої освіти у державних та комунальних навчальних закладах» замінити словами «вищої освіти у державних та комунальних навчальних закладах та фахової передвищої освіти»;
у частині восьмій:
в абзаці першому після слів «професійно-технічної» доповнити словами «фахової передвищої»;
в абзаці шостому слова «у державних та комунальних навчальних закладах» замінити словами «в закладах освіти»;
в частині дев’ятій після слів «професійно-технічної» доповнити словами «фахової передвищої»;
у пункті 28 частини першої статті 13 після слів «навчальних закладах» доповнити словами «фахової передвищої освіти».
 
Враховано вище   
    -168- Марченко О.О.
В Законі України «Про загальну середню освіту» (Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1999, № 28, ст.230 із наступними змінами):
а) абзац перший частини першої статті 4 викласти в такій редакції:
«заклади загальної середньої освіти всіх типів і форм власності, у тому числі для громадян, які потребують соціальної допомоги та соціальної реабілітації, навчально-виробничі комбінати, позашкільні заклади, науково-методичні установи та органи управління системою загальної середньої освіти, а також заклади професійної (професійно-технічної) та фахової передвищої освіти, що надають повну загальну середню освіту.»;
б) частину третю статті 12 викласти в такій редакції:
«3. У закладах професійної (професійно-технічної) та фахової передвищої освіти термін здобуття повної загальної середньої освіти встановлюється центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері освіти.»
в) абзац десятий частини другої статті 37 викласти в такій редакції:
«забезпечує проведення зовнішнього незалежного оцінювання навчальних досягнень випускників навчальних закладів системи загальної середньої освіти, які виявили бажання вступати до закладів фахової передвищої та вищої освіти;»
г) абзаці 5 частини 1 статті 41 викласти в такій редакції:
«організація співпраці з закладами фахової передвищої та вищої освіти для підвищення ефективності навчально-методичного забезпечення;»
 
Враховано редакційно    
    -169- Марченко О.О.
Частину четверту статті 7 Закону України «Про професійні спілки, їх права та гарантії діяльності» (Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1999, № 45, ст.397 із наступними змінами) викласти в такій редакції:
«Статутом (положенням) профспілки може бути передбачено членство у профспілці осіб, зайнятих творчою діяльністю, членів фермерських господарств, фізичних осіб - суб&ароs;єктів підприємницької діяльності, а також осіб, які навчаються у закладах професійної (професійно-технічної), фахової передвищої та вищої освіти, осіб, які звільнилися з роботи чи служби у зв&ароs;язку з виходом на пенсію або які тимчасово не працюють.».
 
Враховано    
    -170- Констанкевич І.М.
у тексті Закону України «Про професійні спілки, їх права та гарантії діяльності» слова «навчальний заклад» в усіх відмінках і числах замінити словами «заклад освіти» у відповідному відмінку і числі;
 
Враховано    
    -171- Марченко О.О.
В Законі України «Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування на випадок безробіття» (Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2000, № 22, ст.171 із наступними змінами):
а) частину другу статті 6 викласти в такій редакції:
«2. Право на забезпечення та соціальні послуги відповідно до цього Закону має також молодь, яка закінчила або припинила навчання у закладах загальної, професійної (професійно-технічної), фахової передвищої та вищої освіти, звільнилася із строкової військової або альтернативної (невійськової) служби і яка потребує сприяння у працевлаштуванні на перше робоче місце у разі реєстрації в установленому порядку відповідних осіб як безробітних.»
б) абзац перший частини другої статті 7 викласти в такій редакції:
«професійна підготовка або перепідготовка, підвищення кваліфікації у закладах професійної (професійно-технічної), фахової передвищої та вищої освіти, у тому числі в навчальних закладах державної служби зайнятості, на підприємствах, в установах, організаціях;».
в) пункт перший абзацу другого статті 22 викласти в такій редакції:
«навчання у закладах професійної (професійно-технічної), фахової передвищої та вищої освіти, клінічній ординатурі, аспірантурі, докторантурі з денною формою навчання;».
 
Враховано редакційно    
    -172- Констанкевич І.М.
У пунктах 3 і 4 частини першої статті 31 Закону України «Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування на випадок безробіття» слова «навчального закладу» замінити словами «закладу освіти»;
 
Враховано    
    -173- Марченко О.О.
В Законі України «Про охорону дитинства» (Відомості Верховної Ради України, 2001, № 30, ст.142 із наступними змінами):
а) абзац 17 статті 1 викласти в такій редакції:
«багатодітна сім’я - сім’я, в якій подружжя (чоловік та жінка) перебуває у зареєстрованому шлюбі, разом проживає та виховує трьох і більше дітей, у тому числі кожного з подружжя, або один батько (одна мати), який (яка) проживає разом з трьома і більше дітьми та самостійно їх виховує. До складу багатодітної сім’ї включаються також діти, які навчаються за денною формою навчання у загальноосвітніх закладах, закладах професійної (професійно-технічної), фахової передвищої та вищої освіти, - до закінчення закладів освіти, але не довше ніж до досягнення ними 23 років;»
б) частину десяту статті 19 викласти в такій редакції:
«Студенти закладів фахової передвищої та вищої освіти із числа дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, перебувають на повному утриманні держави. Студентам, які є дітьми з інвалідністю та особами з інвалідністю І-ІІІ групи, студентам із сімей, які отримують допомогу відповідно до Закону України "Про державну соціальну допомогу малозабезпеченим сім’ям", включаючи студентів з багатодітних сімей, призначається соціальна стипендія та може надаватися додаткова соціальна і матеріальна допомога.»
в) частину четверту статті 26 викласти в такій редакції:
«Дітям з інвалідністю та дітям з вадами розумового або фізичного розвитку надається безоплатна спеціалізована медична, дефектологічна і психологічна допомога та здійснюється безоплатне протезування у відповідних державних і комунальних закладах охорони здоров’я, надається можливість отримати базову, професійну (професійно-технічну), фахову передвищу та вищу освіту, в тому числі в домашніх умовах. Таким дітям гарантується безоплатне забезпечення засобами індивідуальної корекції.»
 
Враховано і відредаговано   
    -174- Третьяков О.Ю.
у статті 19 Закону України "Про охорону дитинства" (Відомості Верховної Ради України, 2001 р., № 30, ст. 142 із наступними змінами):
у частині чотирнадцятій після слів «формою навчання у» доповнити словами «закладах фахової передвищої освіти», а після слів «комунальних навчальних закладах» доповнити словами «фахової передвищої освіти»;
у частині п’ятнадцятій:
в абзаці першому після слів «професійно-технічної» доповнити словами «фахової передвищої»;
в абзаці шостому слова «у державних та комунальних навчальних закладах» замінити словами «в закладах освіти»;
в частині шістнадцятій після слів «професійно-технічної» доповнити словами «фахової передвищої».
 
Враховано вище   
    -175- Констанкевич І.М.
у статті 19 Закону України «Про охорону дитинства»:
частину другу викласти в такій редакції:
«Держава гарантує доступність і безоплатність дошкільної, повної загальної середньої, професійної (професійно-технічної), фахової передвищої, вищої освіти в державних і комунальних закладах освіти; надання державних стипендій та пільг учням і студентам цих закладів у порядку, встановленому законодавством України. Громадяни мають право безоплатно здобути вищу освіту в державних і комунальних закладах освіти на конкурсній основі.»;
у частині тринадцятій:
слова «професійно-технічних та вищих навчальних закладах» замінити словами «закладах професійної (професійно-технічної), фахової передвищої та вищої освіти»;
слова «навчальних закладів» замінити словами «закладів освіти»;
слова «для здобуття професійно-технічної та вищої освіти у державних та комунальних навчальних закладах» замінити словами «для здобуття професійної (професійно-технічної), фахової передвищої та вищої освіти у державних та комунальних закладах освіти»;
у частині чотирнадцятій слово «професійно-технічної» замінити словами «професійної (професійно-технічної), фахової передвищої», а слова «навчальних закладах» замінити словами «закладах освіти»;
у частині п’ятнадцятій слово «професійно-технічної» замінити словами «професійної (професійно-технічної), фахової передвищої»;
 
Враховано вище   
    -176- Третьяков О.Ю.
У частині третій статті 5 Закону України "Про державну соціальну допомогу особам, які не мають права на пенсію, та особам з інвалідністю" (Відомості Верховної Ради України, 2004 р., № 33-34, ст. 404 з наступними змінами) після слів «середньої освіти, у» доповнити словами «закладах фахової передвищої освіти».
 
Враховано    
    -177- Марченко О.О.
У Законі України "Про військовий обов’язок і військову службу" (Відомості Верховної Ради України, 2006 р., № 38, ст. 324 із наступними змінами):
а) частину другу статті 12 викласти в такій редакції:
«2. Фізична підготовка допризовників та призовників організовується у закладах вищої, фахової передвищої, професійної (професійно-технічної), загальної середньої та позашкільної освіти, спортивних товариствах і клубах за програмою курсу фізичної культури центральними органами виконавчої влади, що реалізують державну політику у сферах освіти, фізичної культури та спорту.»
б) частину восьму статті 17 доповнити абзацом другим та викласти його в такій редакції:
«у закладах фахової передвищої освіти з денною формою навчання, у тому числі під час здобуття першого (бакалаврського) рівня вищої освіти за програмами ступеневої системи освіти;».
У зв’язку з цим абзаци другий – четвертий вважати абзацами третім – п’ятим.
в) частину дванадцяту статті 17 викласти в такій редакції:
«12. У разі переведення призовників, які навчаються у закладах вищої чи фахової передвищої освіти з денною формою навчання, для навчання в інший заклад вищої чи фахової передвищої освіти із зазначеною формою навчання право на відстрочку від призову на строкову військову службу не втрачається.»
ґ) пункт 5 абзацу 1 частини 1 статті 30 викласти в такій редакції:
«5) науково-педагогічні (педагогічні) працівники закладів вищої, фахової передвищої, професійної (професійно-технічної) та загальної освіти - в період, коли у цих закладах проводяться заняття;»
д) пункт 6 абзацу 1 частини 1 статті 30 викласти в такій редакції:
«6) студенти закладів фахової передвищої та вищої освіти з денною і вечірньою формами навчання - на весь строк навчання, а студенти закладів фахової передвищої та вищої освіти із заочною формою навчання і такі, що здають іспити екстерном, а також аспіранти та докторанти - в період екзаменаційних сесій;».
 
Враховано з редагуванням окремих понять, додано « (курсанти)».   
    -178- Констанкевич І.М.
У статті 17 Закону України «Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування» (Відомості Верховної Ради України, 2011 р., № 2-3, ст. 11; із змінами, внесеними Законом України від 23 листопада 2018 року № 2628-VІІІ):
а) у частині першій:
абзац перший після слів «у сфері захисту персональних даних)» доповнити словами «, для аналізу зайнятості випускників закладів професійної (професійно-технічної) освіти, фахової передвищої та вищої освіти,»;
доповнити абзацом такого змісту:
«Інформація з Державного реєстру може надаватися центральним органам виконавчої влади та державним підприємствам, що знаходяться у їх сфері управління, з метою аналізу зайнятості випускників закладів професійної (професійно-технічної) освіти, фахової передвищої та вищої освіти.»;
б) доповнити частиною 3-1 такого змісту:
«3-1. Пенсійний фонд та центральний орган виконавчої влади у сфері освіти і науки здійснюють обмін інформацією з Державного реєстру на безоплатній основі у порядку, встановленому Пенсійним фондом спільно із зазначеним центральним органом виконавчої влади.»;
 
Враховано    
    -179- Марченко О.О.
В Законі України «Про зайнятість населення» « (Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2013, № 24, ст.243 із наступними змінами):
а) частину 1 статті 4 викласти в такій редакції:
«1. До зайнятого населення належать особи, які працюють за наймом на умовах трудового договору (контракту) або на інших умовах, передбачених законодавством, особи, які забезпечують себе роботою самостійно (у тому числі члени особистих селянських господарств), проходять військову чи альтернативну (невійськову) службу, на законних підставах працюють за кордоном та які мають доходи від такої зайнятості, а також особи, що навчаються за денною формою у закладах загальної, професійної (професійно-технічної), фахової передвищої та вищої освіти та поєднують навчання з роботою.»
б) частину 1 статті 8 викласти в такій редакції:
«1. Кожен має право на професійне навчання, яке реалізується шляхом первинної професійної підготовки, перепідготовки, спеціалізації і підвищення кваліфікації, стажування у закладах професійної (професійно-технічної), фахової передвищої та вищої освіти та закладах післядипломної освіти, безпосередньо на робочих місцях на виробництві чи у сфері послуг з метою здобуття особою відповідної кваліфікації або приведення її рівня у відповідність із вимогами сучасного виробництва та сфери послуг.»
в) пункт 4 статті 14 викласти в такій редакції:
«4) молодь, яка закінчила або припинила навчання у закладах загальної, професійної (професійно-технічної), фахової передвищої та вищої освіти, звільнилася із строкової військової або альтернативної (невійськової) служби (протягом шести місяців після закінчення або припинення навчання чи служби) і яка вперше приймається на роботу;»
г) частину 1 статті 29 викласти в такій редакції:
«Студенти закладів професійної (професійно-технічної), фахової передвищої та вищої освіти, що здобули професію (кваліфікацію) за освітньо-кваліфікаційним рівнем "кваліфікований робітник", освітньо-професійним ступенем "фаховий молодший бакалавр", освітнім ступенем "молодший бакалавр", "бакалавр", "магістр" та продовжують навчатися на наступному освітньо-кваліфікаційному рівні, мають право проходити стажування за професією (спеціальністю), за якою здобувається освіта, на підприємствах, в установах та організаціях незалежно від форми власності, виду діяльності та господарювання, на умовах, визначених договором про стажування у вільний від навчання час.»
ґ) частину п’яту статті 29 викласти в такій редакції:
«Заклади професійної (професійно-технічної), фахової передвищої та вищої освіти разом з роботодавцями сприяють студентам і учням у доступі до інформації про можливість стажування.»
д) абзац перший частини другої статті 35 викласти в такій редакції:
«2. Професійне навчання зареєстрованих безробітних організовується територіальними органами центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері зайнятості населення та трудової міграції, на замовлення роботодавця або для самозайнятості, провадження підприємницької діяльності з урахуванням побажань безробітних і здійснюється у закладах професійної (професійно-технічної), фахової передвищої та вищої освіти, на підприємствах, в установах та організаціях незалежно від форми власності, виду діяльності та господарювання.»
е) Пункт 11 частини шостої статті 42 викласти в такій редакції:
«11) іноземців, які прибули в Україну для провадження викладацької та/або наукової діяльності у закладах фахової передвищої та вищої освіти на їх запрошення;»
є) пункт 8 абзацу 1 частини 1 статті 51 викласти в такій редакції:
«розробленні та оновленні професійних стандартів (кваліфікаційних характеристик), сприянні розвитку системи підготовки, перепідготовки і підвищення кваліфікації працівників, забезпеченні їх належної якості та працевлаштуванні випускників закладів професійної (професійно-технічної), фахової передвищої та вищої освіти;»
 
Враховано    
    -180- Констанкевич І.М.
у Законі України «Про зайнятість населення» (Відомості Верховної Ради України, 2013 р., № 24, ст. 243 із наступними змінами):
у частині першій статті 1:
пункт 4 викласти в такій редакції:
«ваучер - документ встановленого зразка, що дає особі відповідно до цього Закону право на перепідготовку або підготовку за іншою спеціальністю, підготовку на наступному рівні освіти, спеціалізацію, підвищення кваліфікації у закладах освіти чи у роботодавця;»
у пункті 10 слова «професійно-технічного або вищого навчального закладу» замінити словами «закладу професійної (професійно-технічної), фахової передвищої або вищої освіти», а слова «навчального закладу,» замінити словами «закладу освіти»;
у пункті 7 частини другої статті 22 слова «навчальні заклади» замінити словами «заклади освіти»;
у частині другій статті 32 слова «навчальними закладами» замінити словами «закладами освіти»;
у статті 34:
у пункті 1 частини другої слова «навчальних закладах» замінити словами «закладах освіти»;
у частині четвертій слова «навчальних закладів» замінити словами «закладів освіти»;
у тексті Закону слова «навчальний заклад» в усіх відмінках і числах замінити словами «заклад освіти» у відповідному відмінку і числі;
 
Враховано    
595. 1) у Законі України «Про освіту» (Відомості Верховної Ради України, 2017, N 78, ст.2392)
 
   15) у Законі України «Про освіту» (Відомості Верховної Ради України, 2017 р., № 78, ст. 2392)
 
596. а) частини сьому і восьму статті 36 викласти в такій редакції:
 
   а) частини сьому і восьму статті 36 викласти в такій редакції:
 
597. «7. П’ятий рівень Національної рамки кваліфікацій визначає здатність особи самостійно вирішувати типові спеціалізовані задачі в певній галузі професійної діяльності або у процесі навчання, що передбачає застосування положень і методів відповідних наук і характеризується певними змінами умов, нести відповідальність за результати своєї діяльності та контролювати інших осіб у певних ситуаціях.
 
-181- Констанкевич І.М.
Частину сьому статті 36 Закону України «Про освіту» викласти в такій редакції:
«П’ятий рівень Національної рамки кваліфікацій передбачає здатність особи вирішувати типові спеціалізовані задачі в окремій галузі професійної діяльності або у процесі навчання, що вимагає застосування положень і методів відповідних наук та може характеризуватися певною невизначеністю умов, нести відповідальність за результати своєї діяльності та здійснювати контроль інших осіб у визначених ситуаціях.»
 
Враховано   «7. П’ятий рівень Національної рамки кваліфікацій передбачає здатність особи вирішувати типові спеціалізовані задачі в окремій галузі професійної діяльності або у процесі навчання, що вимагає застосування положень і методів відповідних наук та може характеризуватися певною невизначеністю умов, нести відповідальність за результати своєї діяльності та здійснювати контроль інших осіб у визначених ситуаціях.
 
598. 8. Шостий рівень Національної рамки кваліфікацій визначає здатність особи вирішувати спеціалізовані задачі підвищеної складності в певній галузі професійної діяльності або у процесі навчання, що передбачає застосування положень і методів відповідних наук і характеризується певною невизначеністю умов, нести відповідальність за результати своєї діяльності та контролювати інших осіб у стандартних ситуаціях».
 
   8. Шостий рівень Національної рамки кваліфікацій визначає здатність особи вирішувати спеціалізовані задачі підвищеної складності в певній галузі професійної діяльності або у процесі навчання, що передбачає застосування положень і методів відповідних наук і характеризується певною невизначеністю умов, нести відповідальність за результати своєї діяльності та контролювати інших осіб у стандартних ситуаціях.»
 
599. б) друге речення другого абзацу підпункту шістнадцятого пункту 3 розділу ХІІ викласти в такій редакції:
 
   б) друге речення другого абзацу підпункту шістнадцятого пункту 3 розділу ХІІ викласти в такій редакції:
 
600. «Особи, які розпочнуть навчання за програмою підготовки фахового молодшого бакалавра, починаючи з 2020 року, у разі успішного завершення навчання отримають диплом фахового молодшого бакалавра, що засвідчуватиме здобуття кваліфікації фахової передвищої освіти; «.
 
   «Особи, які розпочнуть навчання за програмою підготовки фахового молодшого бакалавра, починаючи з 2020 року, у разі успішного завершення навчання отримають диплом фахового молодшого бакалавра, що засвідчуватиме здобуття кваліфікації фахової передвищої освіти; «.
 
601. 2) у Законі України «Про вищу освіту» (Відомості Верховної Ради України, 2014, N 37-38, ст.2004 із наступними змінами):
 
   16) у Законі України «Про вищу освіту» (Відомості Верховної Ради України, 2014 р., № 37-38, ст.2004 із наступними змінами):
 
602. а) абзац перший частини третьої статті 5 викласти в такій редакції:
 
   а) абзац перший частини третьої статті 5 викласти в такій редакції:
 
603. «3. Молодший бакалавр - це освітній ступінь, що здобувається на початковому рівні (короткому циклі) вищої освіти і присуджується закладом вищої освіти у результаті успішного виконання здобувачем вищої освіти освітньої або освітньо-професійної програми, обсяг якої становить 120 кредитів ЄКТС. Обсяг освітньої або освітньо-професійної програми для здобуття ступеня молодшого бакалавра на основі освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста або освітньо-професійного ступеня фахового молодшого бакалавра визначається закладом освіти».
 
-182- Кремінь Т.Д.
У Законі України «Про вищу освіту» (Відомості Верховної Ради України, 2014, N 37-38, ст.2004 із наступними змінами):
а) абзац перший частини третьої статті 5 викласти в такій редакції:
«3. Молодший бакалавр - це освітній або освітньо-професійний ступінь, що здобувається на початковому рівні (короткому циклі) вищої освіти і присуджується закладом вищої освіти у результаті успішного виконання здобувачем вищої освіти освітньої програми, обсяг якої становить 120 кредитів ЄКТС. Для здобуття освітнього ступеня молодшого бакалавра на основі фахової передвищої освіти заклад вищої освіти має право визнати та перезарахувати кредити ЄКТС, максимальний обсяг яких визначається стандартом вищої освіти.»
 
Враховано   «3. Молодший бакалавр - це освітній або освітньо-професійний ступінь, що здобувається на початковому рівні (короткому циклі) вищої освіти і присуджується закладом вищої освіти у результаті успішного виконання здобувачем вищої освіти освітньої програми, обсяг якої становить 120 кредитів ЄКТС. Для здобуття освітнього ступеня молодшого бакалавра на основі фахової передвищої освіти заклад вищої освіти має право визнати та перезарахувати кредити ЄКТС, максимальний обсяг яких визначається стандартом вищої освіти.»
 
604. б) абзац перший частини четвертої статті 5 викласти в такій редакції:
 
   б) абзац перший частини четвертої статті 5 викласти в такій редакції:
 
605. «4. Бакалавр - це освітній ступінь, що здобувається на першому рівні вищої освіти та присуджується закладом вищої освіти у результаті успішного виконання здобувачем вищої освіти освітньо-професійної програми, обсяг якої становить 180-240 кредитів ЄКТС. Обсяг освітньо-професійної програми для здобуття ступеня бакалавра на основі ступеня молодшого бакалавра, освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста або освітньо-професійного ступеня фахового молодшого бакалавра визначається закладом вищої освіти».
 
-183- Кремінь Т.Д.
б) абзац перший частини четвертої статті 5 викласти в такій редакції:
«4. Бакалавр - це освітній ступінь, що здобувається на першому рівні вищої освіти та присуджується закладом вищої освіти у результаті успішного виконання здобувачем вищої освіти освітньо-професійної програми, обсяг якої становить 180-240 кредитів ЄКТС. Для здобуття освітнього ступеня бакалавра на основі освітнього ступеня молодшого бакалавра або на основі фахової передвищої освіти заклад вищої освіти має право визнати та перезарахувати кредити ЄКТС, максимальний обсяг яких визначається стандартом вищої освіти.»
 
Враховано   «4. Бакалавр - це освітній ступінь, що здобувається на першому рівні вищої освіти та присуджується закладом вищої освіти у результаті успішного виконання здобувачем вищої освіти освітньо-професійної програми, обсяг якої становить 180-240 кредитів ЄКТС. Для здобуття освітнього ступеня бакалавра на основі освітнього ступеня молодшого бакалавра або на основі фахової передвищої освіти заклад вищої освіти має право визнати та перезарахувати кредити ЄКТС, максимальний обсяг яких визначається стандартом вищої освіти.»
 
606. в) частину п’яту статті 7 викласти в такій редакції:
 
   г) частину п’яту статті 7 викласти в такій редакції:
 
607. «5. Невід’ємною частиною диплома молодшого бакалавра, бакалавра, магістра, доктора філософії/доктора мистецтва є додаток до диплома європейського зразка, що містить структуровану інформацію про завершене навчання. У додатку до диплома міститься інформація про результати навчання особи, що складається з інформації про назви дисциплін, отримані оцінки і здобуту кількість кредитів ЄКТС, а також відомості про національну систему вищої освіти України.»
 
-184- Кремінь Т.Д.
Доповнити статтею 9-1 такого змісту:
«Стаття 9-1. Освітні програми
1. Освітня програма повинна містити: перелік освітніх компонентів; їх логічну послідовність; вимоги до рівня освіти осіб, які можуть розпочати навчання за цією програмою; кількість кредитів ЄКТС, необхідних для виконання цієї програми, а також очікувані програмні результати навчання (компетентності), якими повинен оволодіти здобувач вищої освіти.
2. Заклад вищої освіти може самостійно запроваджувати спеціалізації, що зазначаються при присудженні освітньої кваліфікації особам, які успішно закінчили навчання за відповідними освітніми програмами.
3. На початковому рівні (короткому циклі) вищої освіти можуть створюватись освітні програми за галуззю знань або групою спеціальностей, якщо це не суперечить відповідним стандартам вищої освіти.»
 
Враховано   «5. Невід’ємною частиною диплома молодшого бакалавра, бакалавра, магістра, доктора філософії/доктора мистецтва є додаток до диплома європейського зразка, що містить структуровану інформацію про завершене навчання. У додатку до диплома міститься інформація про результати навчання особи, що складається з інформації про назви дисциплін, отримані оцінки і здобуту кількість кредитів ЄКТС, а також відомості про національну систему вищої освіти України.»
доповнити статтею 9-1 такого змісту:
«Стаття 9-1. Освітні програми
1. Освітня програма повинна містити: перелік освітніх компонентів; їх логічну послідовність; вимоги до рівня освіти осіб, які можуть розпочати навчання за цією програмою; кількість кредитів ЄКТС, необхідних для виконання цієї програми, а також очікувані програмні результати навчання (компетентності), якими повинен оволодіти здобувач вищої освіти.
2. Заклад вищої освіти може самостійно запроваджувати спеціалізації, що зазначаються при присудженні освітньої кваліфікації особам, які успішно закінчили навчання за відповідними освітніми програмами.
3. На початковому рівні (короткому циклі) вищої освіти можуть створюватись освітні програми за галуззю знань або групою спеціальностей, якщо це не суперечить відповідним стандартам вищої освіти.»
ж) частину другу статті 25 викласти у такій редакції:
«2. Протягом трьох місяців з дня подання заяви Національне агентство із забезпечення якості вищої освіти за результатами акредитаційної експертизи приймає рішення про акредитацію, умовну (відкладену) акредитацію чи відмову в акредитації відповідної освітньої програми. Рішення щодо акредитації освітньої програми приймається на підставі експертного висновку відповідної галузевої експертної ради і вноситься до Єдиної державної електронної бази з питань освіти.»
з) абзац другий підпункту 3 частини першої статті 28 викласти у такій редакції:
«Статус коледжу отримує заклад освіти (структурний підрозділ закладу освіти), в якому обсяг підготовки здобувачів вищої освіти ступеня бакалавра та/або молодшого бакалавра становить не менше 30 відсотків загального ліцензованого обсягу.»
і) статтю 43 викласти у такій редакції:
«Стаття 43. Призначення на посаду та звільнення з посади керівника факультету (навчально-наукового інституту) закладу вищої освіти
1. Керівник закладу вищої освіти за згодою більшості від повного складу органу громадського самоврядування факультету (навчально-наукового інституту) закладу вищої освіти призначає керівника факультету (навчально-наукового інституту) на строк до п’яти років та укладає з ним контракт.
Інші питання щодо порядку призначення керівника факультету (навчально-наукового інституту) визначаються статутом закладу вищої освіти.
2. Керівник факультету (навчально-наукового інституту) може бути звільнений з посади керівником закладу вищої освіти за поданням вченої ради закладу вищої освіти або органу громадського самоврядування факультету з підстав, визначених законодавством про працю, статутом закладу вищої освіти, умовами контракту. Пропозиція про звільнення керівника факультету (навчально-наукового інституту) вноситься до органу громадського самоврядування факультету (навчально-наукового інституту) не менш як половиною голосів статутного складу вченої ради факультету (навчально-наукового інституту). Пропозиція про звільнення керівника факультету (навчально-наукового інституту) приймається не менш як двома третинами голосів статутного складу органу громадського самоврядування факультету (навчально-наукового інституту). Інші питання щодо порядку звільнення керівника факультету (навчально-наукового інституту) визначаються статутом закладу вищої освіти.
3. Призначення та звільнення з посади керівника територіально відокремленого структурного підрозділу закладу вищої освіти або коледжу, що є структурними підрозділами закладу вищої освіти, здійснюються в порядку, встановленому цією статтею для керівника факультету (навчально-наукового інституту).
4. Одна і та сама особа не може бути керівником факультету (навчально-наукового інституту), коледжу, територіально відокремленого структурного підрозділу відповідного закладу вищої освіти більше як десять років.»
ї) частину п’яту статті 46 викласти у такій редакції:
«5. Порядок відрахування, переривання навчання, поновлення і переведення осіб, які навчаються у закладах вищої освіти, а також порядок надання їм академічної відпустки визначаються положенням, затвердженим центральним органом виконавчої влади у сфері освіти і науки. Поновлення та переведення здобувачів вищої освіти здійснюється з урахуванням вимог до вступників на відповідні освітні програми.»
к) доповнити статтею 53-1 такого змісту:
«Стаття 53-1. Працівники клінічних баз закладів вищої освіти, університетських клінік та університетських лікарень
1. Медичні, фармацевтичні та інші працівники клінічних баз закладів вищої освіти, університетських клінік та університетських лікарень – це особи, які за основним місцем роботи займаються медичною, фармацевтичною або ветеринарною діяльністю, а також можуть брати участь в освітньому процесі.»
л) частину одинадцяту статті 55 викласти у такій редакції:
«11. Під час заміщення вакантних посад науково-педагогічних працівників - завідувачів (начальників) кафедр, професорів, доцентів, старших викладачів, викладачів укладенню трудового договору (контракту) передує конкурсний відбір, порядок проведення якого затверджується вченою радою закладу вищої освіти.
Заклади вищої освіти можуть укладати короткострокові трудові договори з іноземними громадянами відповідно до законодавства.»
-- Н.д.Кремінь Т.Д. (Реєстр.картка №282)
м) статтю 64 доповнити частиною 21 такого змісту:
«21. Центральний орган виконавчої влади у сфері освіти і науки здійснює моніторинг зайнятості випускників закладів вищої освіти. Знеособлені статистичні дані щодо зайнятості випускників закладів вищої освіти на ринку праці розміщуються в мережі Інтернет для вільного доступу у форматі, що дає змогу їх автоматизовано обробляти електронними засобами.»
 
    -185- Кремінь Т.Д.
частину другу статті 25 викласти у такій редакції:
«2. Протягом трьох місяців з дня подання заяви Національне агентство із забезпечення якості вищої освіти за результатами акредитаційної експертизи приймає рішення про акредитацію, умовну (відкладену) акредитацію чи відмову в акредитації відповідної освітньої програми. Рішення щодо акредитації освітньої програми приймається на підставі експертного висновку відповідної галузевої експертної ради і вноситься до Єдиної державної електронної бази з питань освіти.»
 
Враховано    
    -186- Кремінь Т.Д.
Абзац другий підпункту 3 частини першої статті 28 викласти у такій редакції:
«Статус коледжу отримує заклад освіти (структурний підрозділ закладу освіти), в якому обсяг підготовки здобувачів вищої освіти ступеня бакалавра та/або молодшого бакалавра становить не менше 30 відсотків загального ліцензованого обсягу.»
 
Враховано    
    -187- Кремінь Т.Д.
Статтю 43 викласти у такій редакції:
«Стаття 43. Призначення на посаду та звільнення з посади керівника факультету (навчально-наукового інституту) закладу вищої освіти
1. Керівник закладу вищої освіти за згодою більшості від повного складу органу громадського самоврядування факультету (навчально-наукового інституту) закладу вищої освіти призначає керівника факультету (навчально-наукового інституту) на строк до п’яти років та укладає з ним контракт.
Інші питання щодо порядку призначення керівника факультету (навчально-наукового інституту) визначаються статутом закладу вищої освіти.
2. Керівник факультету (навчально-наукового інституту) може бути звільнений з посади керівником закладу вищої освіти за поданням вченої ради закладу вищої освіти або органу громадського самоврядування факультету з підстав, визначених законодавством про працю, статутом закладу вищої освіти, умовами контракту. Пропозиція про звільнення керівника факультету (навчально-наукового інституту) вноситься до органу громадського самоврядування факультету (навчально-наукового інституту) не менш як половиною голосів статутного складу вченої ради факультету (навчально-наукового інституту). Пропозиція про звільнення керівника факультету (навчально-наукового інституту) приймається не менш як двома третинами голосів статутного складу органу громадського самоврядування факультету (навчально-наукового інституту). Інші питання щодо порядку звільнення керівника факультету (навчально-наукового інституту) визначаються статутом закладу вищої освіти.
3. Призначення та звільнення з посади керівника територіально відокремленого структурного підрозділу закладу вищої освіти або коледжу, що є структурними підрозділами закладу вищої освіти, здійснюються в порядку, встановленому цією статтею для керівника факультету (навчально-наукового інституту).
4. Одна і та сама особа не може бути керівником факультету (навчально-наукового інституту), коледжу, територіально відокремленого структурного підрозділу відповідного закладу вищої освіти більше як десять років.»
 
Враховано    
    -188- Кремінь Т.Д.
Частину п’яту статті 46 викласти у такій редакції:
«5. Порядок відрахування, переривання навчання, поновлення і переведення осіб, які навчаються у закладах вищої освіти, а також порядок надання їм академічної відпустки визначаються положенням, затвердженим центральним органом виконавчої влади у сфері освіти і науки. Поновлення та переведення здобувачів вищої освіти здійснюється з урахуванням вимог до вступників на відповідні освітні програми.»
 
Враховано    
    -189- Кремінь Т.Д.
Доповнити статтею 53-1 такого змісту:
«Стаття 53-1. Працівники клінічних баз закладів вищої освіти, університетських клінік та університетських лікарень
1. Медичні, фармацевтичні та інші працівники клінічних баз закладів вищої освіти, університетських клінік та університетських лікарень – це особи, які за основним місцем роботи займаються медичною, фармацевтичною або ветеринарною діяльністю, а також можуть брати участь в освітньому процесі.»
 
Враховано    
    -190- Кремінь Т.Д.
Частину одинадцяту статті 55 викласти у такій редакції:
«11. Під час заміщення вакантних посад науково-педагогічних працівників - завідувачів (начальників) кафедр, професорів, доцентів, старших викладачів, викладачів укладенню трудового договору (контракту) передує конкурсний відбір, порядок проведення якого затверджується вченою радою закладу вищої освіти.
Заклади вищої освіти можуть укладати короткострокові трудові договори з іноземними громадянами відповідно до законодавства.»
 
Враховано    
    -191- Кремінь Т.Д.
Статтю 64 доповнити частиною 21 такого змісту:
«21. Центральний орган виконавчої влади у сфері освіти і науки здійснює моніторинг зайнятості випускників закладів вищої освіти. Знеособлені статистичні дані щодо зайнятості випускників закладів вищої освіти на ринку праці розміщуються в мережі Інтернет для вільного доступу у форматі, що дає змогу їх автоматизовано обробляти електронними засобами.»
 
Враховано    
608. г) підпункт шостий пункту 2 розділу ХV викласти в такій редакції:
 
-192- Марченко О.О.
Підпункт г) підпункту 2 пункту 3 переглянути щодо освітнього рівня «молодший бакалавр».
 
Враховано редакційно   н) підпункт шостий пункту 2 розділу ХV викласти у такій редакції:
«6) вищі навчальні заклади І-ІІ рівня акредитації, які в системі вищої освіти здійснюють підготовку фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста і які до 2020 року не отримають статусу коледжу відповідно до Закону України «Про вищу освіту», набувають статусу закладу фахової передвищої освіти»
 
    -193- Кремінь Т.Д.
н) підпункт шостий пункту 2 розділу ХV викласти у такій редакції:
«6) вищі навчальні заклади І-ІІ рівня акредитації, які в системі вищої освіти здійснюють підготовку фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста і які до 2020 року не отримають статусу коледжу відповідно до Закону України «Про вищу освіту», набувають статусу закладу фахової передвищої освіти»
 
Враховано    
609. «6) вищі навчальні заклади, які в системі вищої освіти здійснюють підготовку фахівців виключно освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста і до 2020 року не отримають ліцензію на підготовку освітньо-професійного ступеня молодшого бакалавра та/або ступеня бакалавра, можуть продовжити підготовку фахових молодших бакалаврів як заклади фахової передвищої освіти; «.
 
-194- Кремінь Т.Д.
Підпункт 6) пункту 2 частини 3 вилучити.
 
Враховано   о) абзац перший підпункту 6-2 частини другої розділу ХV викласти у такій редакції:
«6-2) абзац другий пункту 3 частини першої статті 28 цього Закону набирає чинності з 1 січня 2020 року. При цьому вимога щодо обсягу підготовки здобувачів вищої освіти ступеня бакалавра та/або молодшого бакалавра діє:»
Пункт другий розділу ХV доповнити підпунктом:
«21) особи, які перебувають на посадах керівника факультету (навчально-наукового інституту, відокремленого структурного підрозділу закладу вищої освіти, коледжу відповідно до Закону України «Про вищу освіту») на момент набуття чинності Закону України «Про фахову передвищу освіту» не менше п’яти років, мають право надалі перебувати на цій посаді не більше п’яти років.»
 
    -195- Кремінь Т.Д.
Абзац перший підпункту 6-2 частини другої розділу ХV викласти у такій редакції:
«6-2) абзац другий пункту 3 частини першої статті 28 цього Закону набирає чинності з 1 січня 2020 року. При цьому вимога щодо обсягу підготовки здобувачів вищої освіти ступеня бакалавра та/або молодшого бакалавра діє:»
 
Враховано    
    -196- Кремінь Т.Д.
Пункт другий розділу ХV доповнити підпунктом:
«21) особи, які перебувають на посадах керівника факультету (навчально-наукового інституту, відокремленого структурного підрозділу закладу вищої освіти, коледжу відповідно до Закону України «Про вищу освіту») на момент набуття чинності Закону України «Про фахову передвищу освіту» не менше п’яти років, мають право надалі перебувати на цій посаді не більше п’яти років.»
 
Враховано    
610. 3) У Законі України «Про державну соціальну допомогу малозабезпеченим сім’ям» (Відомості Верховної Ради України, 2000, N 35, ст.290 із наступними змінами):
 
   3) У Законі України «Про державну соціальну допомогу малозабезпеченим сім’ям» (Відомості Верховної Ради України, 2000, N 35, ст.290 із наступними змінами):
 
611. у статті 4:
 
   у статті 4:
 
612. в абзаці другому частини третьої слова «вищих навчальних закладах І-ІV рівнів акредитації» замінити словами «закладів фахової передвищої і вищої освіти»;
 
   в абзаці другому частини третьої слова «вищих навчальних закладах І-ІV рівнів акредитації» замінити словами «закладів фахової передвищої і вищої освіти»;
 
613. у статті 7:
 
   у статті 7:
 
614. в абзаці першому частини першої слова «вищих навчальних закладах І-ІV рівнів акредитації» замінити словами «закладів фахової передвищої і вищої освіти»;
 
   в абзаці першому частини першої слова «вищих навчальних закладах І-ІV рівнів акредитації» замінити словами «закладів фахової передвищої і вищої освіти»;
 
615. в абзаці другому частини другої слова «вищих навчальних закладах І-ІV рівнів акредитації» замінити словами «закладів фахової передвищої і вищої освіти».
 
   в абзаці другому частини другої слова «вищих навчальних закладах І-ІV рівнів акредитації» замінити словами «закладів фахової передвищої і вищої освіти».
 
616. 4) У Законі України «Про сприяння соціальному становленню та розвитку молоді в Україні» (Відомості Верховної Ради України, 1993, N 16, ст.167 із наступними змінами):
 
-197- Констанкевич І.М.
у Законі України «Про сприяння соціальному становленню та розвитку молоді в Україні» (Відомості Верховної Ради України, 1993 р., № 16, ст. 167 із наступними змінами):
в абзаці п’ятому статті 1 слова «навчального закладу» замінити словами «закладу освіти»;
у статті 7:
у частині другій слова «загальноосвітніх, професійно-технічних і вищих навчальних закладах» замінити словами «закладах загальної середньої, професійної (професійно-технічної), фахової передвищої і вищої освіти»;
у частині одинадцятій слова «загальноосвітні, професійно-технічні і вищі навчальні заклади» замінити словами «заклади загальної середньої, професійної (професійно-технічної), фахової передвищої та вищої освіти»;
у частині дванадцятій слова «професійно-технічних та вищих навчальних закладів» замінити словами «закладів професійної (професійно-технічної), фахової передвищої та вищої освіти»;
у частині першій статті 9 слова «професійно-технічну, вищу освіту у відповідних навчальних закладах» замінити словами «професійну (професійно-технічну), фахову передвищу, вищу освіту у відповідних закладах освіти»;
у частині п’ятій статті 12 слова «загальноосвітні, професійно-технічні та вищі навчальні заклади» замінити словами «заклади загальної середньої, професійної (професійно-технічної) та вищої освіти»;
 
Враховано   18) у Законі України «Про сприяння соціальному становленню та розвитку молоді в Україні» (Відомості Верховної Ради України, 1993 р., № 16, ст. 167 із наступними змінами):
а) в абзаці п’ятому статті 1 слова «навчального закладу» замінити словами «закладу освіти»;
б) у статті 7:
у частині другій слова «загальноосвітніх, професійно-технічних і вищих навчальних закладах» замінити словами «закладах загальної середньої, професійної (професійно-технічної), фахової передвищої і вищої освіти»;
у частині одинадцятій слова «загальноосвітні, професійно-технічні і вищі навчальні заклади» замінити словами «заклади загальної середньої, професійної (професійно-технічної), фахової передвищої та вищої освіти»;
у частині дванадцятій слова «професійно-технічних та вищих навчальних закладів» замінити словами «закладів професійної (професійно-технічної), фахової передвищої та вищої освіти»;
в) у частині першій статті 9 слова «професійно-технічну, вищу освіту у відповідних навчальних закладах» замінити словами «професійну (професійно-технічну), фахову передвищу, вищу освіту у відповідних закладах освіти»;
 
617. частину третю статті 11 викласти в такій редакції:
 
   частину третю статті 11 викласти в такій редакції:
 
618. «Молоді громадяни можуть одержувати за рахунок коштів державного чи місцевих бюджетів пільгові довгострокові кредити для здобуття освіти у закладах вищої та фахової передвищої освіти, що діють на території України, за різними формами здобуття освіти, незалежно від форми власності та сфери управління. Зазначені кошти передбачаються у відповідних бюджетах окремим рядком.»
 
   «Молоді громадяни можуть одержувати за рахунок коштів державного чи місцевих бюджетів пільгові довгострокові кредити для здобуття освіти у закладах вищої та фахової передвищої освіти, що діють на території України, за різними формами здобуття освіти, незалежно від форми власності та сфери управління. Зазначені кошти передбачаються у відповідних бюджетах окремим рядком.»
ґ) у частині п’ятій статті 12 слова «загальноосвітні, професійно-технічні та вищі навчальні заклади» замінити словами «заклади загальної середньої, професійної (професійно-технічної) та вищої освіти»;
 
619. 5) У Законі України «Про забезпечення прав і свобод громадян та правовий режим на тимчасово окупованій території України» (Відомості Верховної Ради України, 2014, N 26, ст.2172 із наступними змінами):
 
   5) У Законі України «Про забезпечення прав і свобод громадян та правовий режим на тимчасово окупованій території України» (Відомості Верховної Ради України, 2014, N 26, ст.2172 із наступними змінами):
 
620. частину дванадцяту статті 7 викласти в такій редакції:
 
   частину дванадцяту статті 7 викласти в такій редакції:
 
621. «12. Громадяни України, які проживають на тимчасово окупованій території, у населених пунктах на лінії зіткнення, мають право на здобуття або продовження здобуття певного освітнього рівня на території інших регіонів України за рахунок коштів державного бюджету з наданням місць у гуртожитках на час навчання.
 
   «12. Громадяни України, які проживають на тимчасово окупованій території, у населених пунктах на лінії зіткнення, мають право на здобуття або продовження здобуття певного освітнього рівня на території інших регіонів України за рахунок коштів державного бюджету з наданням місць у гуртожитках на час навчання.
 
622. Іноземці та особи без громадянства, які постійно проживають в Україні, особи, яким надано статус біженця в Україні, особи, які потребують додаткового або тимчасового захисту, та особи, яким надано статус закордонного українця, які перебувають в Україні на законних підставах та проживають на тимчасово окупованій території, мають право на здобуття або продовження здобуття певного освітнього рівня на території інших регіонів України в порядку, визначеному Законами України «Про вищу освіту» і «Про фахову передвищу освіту».
 
   Іноземці та особи без громадянства, які постійно проживають в Україні, особи, яким надано статус біженця в Україні, особи, які потребують додаткового або тимчасового захисту, та особи, яким надано статус закордонного українця, які перебувають в Україні на законних підставах та проживають на тимчасово окупованій території, мають право на здобуття або продовження здобуття певного освітнього рівня на території інших регіонів України в порядку, визначеному Законами України «Про вищу освіту» і «Про фахову передвищу освіту».
 
623. Особи, зазначені в абзацах першому і другому цієї частини, мають право на здобуття дошкільної, позашкільної, загальної середньої, професійно-технічної, фахової передвищої та вищої освіти за будь-якою формою здобуття освіти, визначеною законодавством.
 
   Особи, зазначені в абзацах першому і другому цієї частини, мають право на здобуття дошкільної, позашкільної, загальної середньої, професійно-технічної, фахової передвищої та вищої освіти за будь-якою формою здобуття освіти, визначеною законодавством.
 
624. Особи, зазначені в абзацах першому і другому цієї частини, які не завершили здобуття повної (базової) загальної середньої освіти в закладах загальної середньої освіти на тимчасово окупованій території, у населених пунктах на лінії зіткнення, з метою отримання документа державного зразка про повну (базову) загальну середню освіту мають право продовжити навчання та пройти державну підсумкову атестацію в закладах загальної середньої освіти на території інших регіонів України.
 
   Особи, зазначені в абзацах першому і другому цієї частини, які не завершили здобуття повної (базової) загальної середньої освіти в закладах загальної середньої освіти на тимчасово окупованій території, у населених пунктах на лінії зіткнення, з метою отримання документа державного зразка про повну (базову) загальну середню освіту мають право продовжити навчання та пройти державну підсумкову атестацію в закладах загальної середньої освіти на території інших регіонів України.
 
625. Особи, зазначені в абзацах першому і другому цієї частини, здобувають вищу, фахову передвищу (на конкурсних засадах) та професійно-технічну освіту за кошти державного бюджету у порядку та в межах квот, визначених центральним органом виконавчої влади у сфері освіти і науки.
 
   Особи, зазначені в абзацах першому і другому цієї частини, здобувають вищу, фахову передвищу (на конкурсних засадах) та професійно-технічну освіту за кошти державного бюджету у порядку та в межах квот, визначених центральним органом виконавчої влади у сфері освіти і науки.
 
626. Особи, зазначені в абзацах першому і другому цієї частини, які завершили здобуття вищої освіти на тимчасово окупованій території, у населених пунктах на лінії зіткнення після 20 лютого 2014 року, мають право на проходження атестації для визнання здобутих кваліфікацій, результатів навчання та періодів навчання у порядку, визначеному центральним органом виконавчої влади у сфері освіти і науки.»
 
   Особи, зазначені в абзацах першому і другому цієї частини, які завершили здобуття вищої освіти на тимчасово окупованій території, у населених пунктах на лінії зіткнення після 20 лютого 2014 року, мають право на проходження атестації для визнання здобутих кваліфікацій, результатів навчання та періодів навчання у порядку, визначеному центральним органом виконавчої влади у сфері освіти і науки.»
 
627. 4. Кабінету Міністрів України:
 
   4. Кабінету Міністрів України:
 
628. 1) протягом шести місяців з дня набрання чинності цим Законом, але не пізніше 01 вересня 2020 року:
 
   1) протягом шести місяців з дня набрання чинності цим Законом, але не пізніше 01 вересня 2020 року:
 
629. підготувати та подати на розгляд Верховної Ради України пропозиції щодо внесення змін до Бюджетного кодексу України для забезпечення фінансування фахової передвищої освіти;
 
   підготувати та подати на розгляд Верховної Ради України пропозиції щодо внесення змін до Бюджетного кодексу України для забезпечення фінансування фахової передвищої освіти;
 
630. підготувати та подати на розгляд Верховної Ради України пропозиції щодо внесення змін до законів щодо надання права обіймати посади науково-педагогічних працівників у закладах фахової передвищої освіти за умови виконання навчального навантаження за програмами здобуття вищої освіти в обсязі не менше 432 годин (для керівників закладів фахової передвищої освіти, структурних підрозділів закладів вищої освіти, інших юридичних осіб, їх заступників - не менше 216 годин);
 
-198- Марченко О.О.
Абзац 3 підпункту 1 пункту 4 виключити.
 
Враховано редакційно   підготувати та подати на розгляд Верховної Ради України пропозиції щодо внесення змін до законів щодо надання права обіймати посади науково-педагогічних працівників у закладах фахової передвищої освіти;
 
    -199- Демчак Р.Є.
Абзац 3 підпункту 1 пункту 4 законопроекту виключити.
 
Враховано редакційно    
631. 2) протягом одного року з дня набрання чинності цим Законом:
 
   2) протягом одного року з дня набрання чинності цим Законом:
 
632. підготувати та подати на розгляд Верховної Ради України пропозиції щодо приведення інших законів України у відповідність із цим Законом;
 
   підготувати та подати на розгляд Верховної Ради України пропозиції щодо приведення інших законів України у відповідність із цим Законом;
 
633. 3) протягом двох років з дня набрання чинності цим Законом:
 
   3) протягом двох років з дня набрання чинності цим Законом:
 
634. привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом, а також забезпечити приведення нормативно-правових актів міністерств та інших центральних органів виконавчої влади у відповідність із цим Законом;
 
   привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом, а також забезпечити приведення нормативно-правових актів міністерств та інших центральних органів виконавчої влади у відповідність із цим Законом;
 
635. забезпечити прийняття нормативно-правових актів, передбачених цим Законом;
 
   забезпечити прийняття нормативно-правових актів, передбачених цим Законом;
 
636. підготувати пропозиції щодо процедури виділу структурних підрозділів закладів вищої освіти та утворення на їх базі закладів фахової передвищої освіти зі статусом юридичної особи. Забезпечити затвердження відповідного нормативно-правового акту для закладів вищої освіти державної власності, подати на розгляд Президента України пропозиції щодо виділу таких структурних підрозділів зі складу національних закладів вищої освіти;
 
   підготувати пропозиції щодо процедури виділу структурних підрозділів закладів вищої освіти та утворення на їх базі закладів фахової передвищої освіти зі статусом юридичної особи. Забезпечити затвердження відповідного нормативно-правового акту для закладів вищої освіти державної власності, подати на розгляд Президента України пропозиції щодо виділу таких структурних підрозділів зі складу національних закладів вищої освіти;
 
637. 4) врахувати під час підготовки проекту Державного бюджету України на 2020 рік та наступні роки видатки, необхідні для фінансування здобуття фахової передвищої освіти;
 
   4) врахувати під час підготовки проекту Державного бюджету України на 2020 рік та наступні роки видатки, необхідні для фінансування здобуття фахової передвищої освіти;
 
638. 5) передбачити під час підготовки проекту Державного бюджету України на 2020 рік та наступні роки видатки, необхідні для фінансування завершення навчання здобувачів освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста в системі вищої освіти, зарахованих до 31 грудня 2019 року.
 
-200- Кремінь Т.Д.
Пропоную додати підпункт до пункту 4 Розділу ХІV «ПРИКІНЦЕВІ ТА ПЕРЕХІДНІ ПОЛОЖЕННЯ»:
«6) забезпечити внесення фахової передвищої освіти до Класифікації видів економічної діяльності як окрему групу та клас.»
 
Враховано   5) передбачити під час підготовки проекту Державного бюджету України на 2020 рік та наступні роки видатки, необхідні для фінансування завершення навчання здобувачів освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста в системі вищої освіти, зарахованих до 31 грудня 2019 року.
6) забезпечити внесення фахової передвищої освіти до Класифікації видів економічної діяльності як окрему групу та клас.
 
639. 5. Рекомендувати засновникам вищих навчальних закладів І-ІІ рівня акредитації, які набувають статусу закладів фахової передвищої освіти, до 01 червня 2021 року привести організаційно-правовий статус та установчі документи закладів у відповідність із цим Законом.
 
   5. Рекомендувати засновникам вищих навчальних закладів І-ІІ рівня акредитації, які набувають статусу закладів фахової передвищої освіти, до 01 червня 2021 року привести організаційно-правовий статус та установчі документи закладів у відповідність із цим Законом.
 
640. Голова Верховної Ради України

   А. В. ПАРУБІЙ