Кількість абзаців - 899 Таблиця поправок


Виборчого кодексу України(ч.ІІ) (Друге читання)

№ п.п. Редакція, прийнята в першому читанні Пропозиції Висновки Остаточна редакція
0. 4. Повноваження дільничної виборчої комісії припиняються через десять днів після дня офіційного оприлюднення відповідною виборчою комісією результатів виборів. Дільнична виборча комісія припиняє своє існування одночасно з припиненням своїх повноважень.
 
   4. Повноваження дільничної виборчої комісії припиняються через десять днів після дня офіційного оприлюднення відповідною виборчою комісією результатів виборів. Дільнична виборча комісія припиняє своє існування одночасно з припиненням своїх повноважень.
 
1. 5. Повноваження усього складу виборчої комісії можуть бути достроково припинені комісією, яка її утворила, за власною ініціативою або на підставі рішення суду в разі систематичного порушення комісією Конституції України, цього Кодексу та інших законів України.
 
   5. Повноваження усього складу виборчої комісії можуть бути достроково припинені комісією, яка її утворила, за власною ініціативою або на підставі рішення суду в разі систематичного порушення комісією Конституції України, цього Кодексу та інших законів України.
 
2. 6. Повноваження усього складу окружної або дільничної виборчої комісії можуть припинятися достроково у разі призначення повторного голосування у випадках, в порядку та в строки, встановлені цим Кодексом для відповідного типу виборів.
 
   6. Повноваження усього складу окружної або дільничної виборчої комісії можуть припинятися достроково у разі призначення повторного голосування у випадках, в порядку та в строки, встановлені цим Кодексом для відповідного типу виборів.
 
3. 7. Виборча комісія не може прийняти рішення про дострокове припинення своїх повноважень чи повноважень окремого члена цієї виборчої комісії.
 
   7. Виборча комісія не може прийняти рішення про дострокове припинення своїх повноважень чи повноважень окремого члена цієї виборчої комісії.
 
4. 8. Дострокове припинення повноважень усього складу виборчої комісії не є ліквідацією цієї комісії.
 
   8. Дострокове припинення повноважень усього складу виборчої комісії не є ліквідацією цієї комісії.
 
5. 9. У разі дострокового припинення повноважень усього складу виборчої комісії виборча комісія, уповноважена призначати її членів, не пізніше ніж на третій день з дня припинення повноважень комісії, але не пізніш останнього дня перед днем голосування, затверджує новий склад виборчої комісії у порядку, встановленому цим Кодексом.
 
   9. У разі дострокового припинення повноважень усього складу виборчої комісії виборча комісія, уповноважена призначати її членів, не пізніше ніж на третій день з дня припинення повноважень комісії, але не пізніш останнього дня перед днем голосування, затверджує новий склад виборчої комісії у порядку, встановленому цим Кодексом.
 
6. 10. Рішення про затвердження нового складу виборчої комісії публікується у порядку та в строки, встановлені відповідно частиною восьмою статті 88, частиною одинадцятою статті 96 чи частиною шостою статті 99 цього Кодексу, однак не пізніше останнього дня перед днем голосування.
 
-1- Черненко О.М.
Сидорович Р.М.
Новак Н.В.
В частині десятій статті 104 слова та цифри «частиною шостою статті 99» замінити словами та цифрами «частиною сьомою статті 99»
 
Немає висновку   10. Рішення про затвердження нового складу виборчої комісії публікується у порядку та в строки, встановлені відповідно частиною восьмою статті 88, частиною одинадцятою статті 96 чи частиною шостою статті 99 цього Кодексу, однак не пізніше останнього дня перед днем голосування.
 
7. 11. Рішення про дострокове припинення повноважень усього складу виборчої комісії та про затвердження нового складу виборчої комісії невідкладно надаються органам ведення Державного реєстру виборців за місцем знаходження відповідної виборчої комісії. Витяги із зазначених рішень надсилаються органам ведення Реєстру за виборчими адресами осіб, включених до складу чи виключених зі складу виборчих комісій.
 
-2- Черненко О.М.
Частину одинадцяту статті 104 виключити.
 
Немає висновку   11. Рішення про дострокове припинення повноважень усього складу виборчої комісії та про затвердження нового складу виборчої комісії невідкладно надаються органам ведення Державного реєстру виборців за місцем знаходження відповідної виборчої комісії. Витяги із зазначених рішень надсилаються органам ведення Реєстру за виборчими адресами осіб, включених до складу чи виключених зі складу виборчих комісій.
 
8. Стаття 105. Строки повноважень членів виборчих комісій
 
   Стаття 105. Строки повноважень членів виборчих комісій
 
9. 1. Повноваження члена виборчої комісії розпочинаються з моменту складення ним присяги в порядку, встановленому статтею 101 цього Кодексу.
 
   1. Повноваження члена виборчої комісії розпочинаються з моменту складення ним присяги в порядку, встановленому статтею 101 цього Кодексу.
 
10. 2. Повноваження члена окружної, дільничної виборчої комісії припиняються одночасно з припиненням повноважень відповідної комісії або достроковим припиненням повноважень усього складу комісії, крім випадків дострокового припинення повноважень окремим членом виборчої комісії відповідно до статті 106 цього Кодексу.
 
   2. Повноваження члена окружної, дільничної виборчої комісії припиняються одночасно з припиненням повноважень відповідної комісії або достроковим припиненням повноважень усього складу комісії, крім випадків дострокового припинення повноважень окремим членом виборчої комісії відповідно до статті 106 цього Кодексу.
 
11. 3. Після припинення повноважень окружної виборчої комісії у строк, зазначений у частині третій статті 104 цього Кодексу повноваження голови чи заступника голови відповідної комісії продовжуються до припинення існування комісії в обсязі, необхідному для забезпечення державної реєстрації припинення юридичної особи окружної виборчої комісії відповідно до статті 116 цього Кодексу.
 
   3. Після припинення повноважень окружної виборчої комісії у строк, зазначений у частині третій статті 104 цього Кодексу повноваження голови чи заступника голови відповідної комісії продовжуються до припинення існування комісії в обсязі, необхідному для забезпечення державної реєстрації припинення юридичної особи окружної виборчої комісії відповідно до статті 116 цього Кодексу.
 
12. 4. Строк повноважень члена виборчої комісії Автономної Республіки Крим, територіальної виборчої комісії - п’ять років.
 
-3- Сидорович Р.М.
Лаврик О.В.
Семенуха Р.С.
Зубач Л.Л.
Пастух Т.Т.
Острікова Т.Г.
Соболєв Є.В.
Сотник О.С.
Березюк О.Р.
Сироїд О.І.
Підлісецький Л.Т.
Подоляк І.І.
Частину четверту статті 105 викласти в такій редакції: «4. Члени виборчої комісії Автономної Республіки Крим, територіальної виборчої комісії здійснюють свої повноваження до сформування на чергових виборах у порядку, передбаченому цим Кодексом, нового складу відповідної виборчої комісії.»;
 
Немає висновку   4. Строк повноважень члена виборчої комісії Автономної Республіки Крим, територіальної виборчої комісії - п’ять років.
 
    -4- Черненко О.М.
Сидорович Р.М.
Новак Н.В.
Частину четверту статті 105 викласти в такій редакції:
«4. Члени виборчоії комісіії Автономноії Республіки Крим, територіальноії виборчоії комісіії здіиїснюють своії повноваження до сформування на чергових та перших виборах у об’єднаних територіальних громадах у порядку, передбаченому цим Кодексом, нового складу відповідноії виборчоії комісіії»
 
Немає висновку    
13. 5. Повноваження члена виборчої комісії Автономної Республіки Крим, територіальної виборчої комісії у зв’язку з закінченням строку повноважень припиняються з моменту складення присяги іншим членом відповідної комісії, призначеним замість того, чий строк повноважень закінчився.
 
   5. Повноваження члена виборчої комісії Автономної Республіки Крим, територіальної виборчої комісії у зв’язку з закінченням строку повноважень припиняються з моменту складення присяги іншим членом відповідної комісії, призначеним замість того, чий строк повноважень закінчився.
 
14. Стаття 106. Дострокове припинення повноважень члена виборчої комісії
 
   Стаття 106. Дострокове припинення повноважень члена виборчої комісії
 
15. 1. Повноваження окремого члена виборчої комісії припиняються достроково комісією, яка утворила відповідну виборчу комісію, у зв’язку з:
 
   1. Повноваження окремого члена виборчої комісії припиняються достроково комісією, яка утворила відповідну виборчу комісію, у зв’язку з:
 
16. 1) особистою заявою про складення повноважень члена комісії;
 
   1) особистою заявою про складення повноважень члена комісії;
 
17. 2) припиненням його громадянства України;
 
-5- Сидорович Р.М.
Лаврик О.В.
Семенуха Р.С.
Зубач Л.Л.
Пастух Т.Т.
Острікова Т.Г.
Соболєв Є.В.
Сотник О.С.
Березюк О.Р.
Сироїд О.І.
Підлісецький Л.Т.
Подоляк І.І.
Частину першу статті 106 доповнити пунктом 2-1 такого змісту: «2-1) вибуттям на період включно до дня голосування за межі України або країни, на території якої утворена закордонна виборча дільниця, що тягне за собою неможливість виконувати обов'язки члена комісії; «;
 
Немає висновку   2) припиненням його громадянства України;
 
18. 3) реєстрацією його кандидатом на виборах, підготовку та проведення яких здійснює відповідна виборча комісія, або на будь-яких інших виборах, виборчий процес яких проходить одночасно з виборчим процесом зазначених виборів;
 
   3) реєстрацією його кандидатом на виборах, підготовку та проведення яких здійснює відповідна виборча комісія, або на будь-яких інших виборах, виборчий процес яких проходить одночасно з виборчим процесом зазначених виборів;
 
19. 4) реєстрацією його представником суб’єкта виборчого процесу у Центральній виборчій комісії, уповноваженою особою партії (організації партії) чи кандидата, довіреною особою кандидата на виборах, підготовку та проведення яких здійснює відповідна виборча комісія, або на будь-яких інших виборах, виборчий процес яких проходить одночасно з виборчим процесом зазначених виборів;
 
-6- Яценко А.В.
У пункті 4 частини 1 статті 106 після слів «уповноваженою особою партії» доповнити словами «виборчого блоку політичних партій».
 
Немає висновку   4) реєстрацією його представником суб’єкта виборчого процесу у Центральній виборчій комісії, уповноваженою особою партії (організації партії) чи кандидата, довіреною особою кандидата на виборах, підготовку та проведення яких здійснює відповідна виборча комісія, або на будь-яких інших виборах, виборчий процес яких проходить одночасно з виборчим процесом зазначених виборів;
 
20. 5) входженням його за власною згодою до складу іншої виборчої комісії, що здійснює підготовку та проведення тих же виборів або будь-яких інших виборів, виборчий процес яких проходить одночасно з виборчим процесом зазначених виборів;
 
   5) входженням його за власною згодою до складу іншої виборчої комісії, що здійснює підготовку та проведення тих же виборів або будь-яких інших виборів, виборчий процес яких проходить одночасно з виборчим процесом зазначених виборів;
 
21. 7) відкликанням члена виборчої комісії суб’єктом подання його кандидатури;
 
-7- Левченко Ю.В.
Іллєнко А.Ю.
Головко М.Й.
Осуховський О.І.
Марченко О.О.
В пункті 7 частини 1 статті 106 розділу 7 глави 2 Законопроекту слова «відкликанням» замінити на слова «заміною».
 
Немає висновку   7) відкликанням члена виборчої комісії суб’єктом подання його кандидатури;
 
22. 8) порушенням присяги члена комісії, що виявилося як систематичне невиконання покладених на нього обов’язків, засвідченим не менш як двома рішеннями з цього приводу виборчої комісії, до складу якої він входить;
 
   8) порушенням присяги члена комісії, що виявилося як систематичне невиконання покладених на нього обов’язків, засвідченим не менш як двома рішеннями з цього приводу виборчої комісії, до складу якої він входить;
 
23. 9) відсутності члена дільничної виборчої комісії у день голосування протягом години після часу початку голосування, встановленого цим Кодексом, чи відсутності протягом години на засіданні дільничної виборчої комісії, на якому здійснюється підрахунок голосів виборців на виборчій дільниці; відсутності протягом години члена окружної виборчої комісії загальнодержавних виборів на її засіданні, на якому приймаються протоколи дільничних виборчих комісій та встановлюються підсумки голосування в межах територіального виборчого округу;
 
-8- Черненко О.М.
Сидорович Р.М.
Новак Н.В.
Пункт 9 частини першої статті 106 виключити
 
Немає висновку   9) відсутності члена дільничної виборчої комісії у день голосування протягом години після часу початку голосування, встановленого цим Кодексом, чи відсутності протягом години на засіданні дільничної виборчої комісії, на якому здійснюється підрахунок голосів виборців на виборчій дільниці; відсутності протягом години члена окружної виборчої комісії загальнодержавних виборів на її засіданні, на якому приймаються протоколи дільничних виборчих комісій та встановлюються підсумки голосування в межах територіального виборчого округу;
 
    -9- Одарченко Ю.В.
Пункт 9 частини першої статті 106 доповнити словами: " (крім випадків, коли член виборчої комісії відсутній на засіданні комісії для виконання доручення цієї виборчої комісії або у зв'язку із викликом до суду)".
 
Немає висновку    
    -10- Остапчук В.М.
Пункт 9 частини першої статті 106 викласти у такій редакції:
«9) відсутності члена дільничної виборчої комісії у день голосування протягом двох годин після часу початку голосування, встановленого цим Кодексом, чи відсутності протягом години на засіданні дільничної виборчої комісії, на якому здійснюється підрахунок голосів виборців на виборчій дільниці; відсутності протягом години члена окружної виборчої комісії загальнодержавних виборів на її засіданні, на якому приймаються протоколи дільничних виборчих комісій та встановлюються підсумки голосування в межах територіального виборчого округу;»
 
Немає висновку    
24. 10) повторним або одноразовим грубим порушенням законодавства України про вибори, встановленим рішенням суду або рішенням виборчої комісії вищого рівня;
 
   10) повторним або одноразовим грубим порушенням законодавства України про вибори, встановленим рішенням суду або рішенням виборчої комісії вищого рівня;
 
25. 11) набранням щодо нього законної сили обвинувальним вироком суду за вчинення умисного злочину, за який призначено покарання у вигляді позбавлення волі, корупційного або службового злочину чи злочину проти виборчих прав громадян;
 
-11- Буглак Ю.О.
у пункті 11 частини першої статті 106 розділу VІІ Глави ІІ Книги першої проекту слово "корупційного" замінити словами "корупційного або пов’язаного з корупцією";
 
Немає висновку   11) набранням щодо нього законної сили обвинувальним вироком суду за вчинення умисного злочину, за який призначено покарання у вигляді позбавлення волі, корупційного або службового злочину чи злочину проти виборчих прав громадян;
 
    -12- Черненко О.М.
Сидорович Р.М.
Новак Н.В.
Пункт 11 частини першої статті 106 викласти в такій редакції:
«11) набранням щодо нього законної сили обвинувальним вироком суду за вчинення тяжкого або особливо тяжкого злочину, корупційного злочину чи злочину проти виборчих прав громадян»
 
Немає висновку    
    -13- Сидорович Р.М.
Лаврик О.В.
Семенуха Р.С.
Зубач Л.Л.
Пастух Т.Т.
Острікова Т.Г.
Соболєв Є.В.
Сотник О.С.
Березюк О.Р.
Сироїд О.І.
Підлісецький Л.Т.
Подоляк І.І.
У пункті 11 частини першої статті 106 слова «умисного злочину, за який призначено покарання у вигляді позбавлення волі, корупційного або службового злочину чи злочину проти виборчих прав громадян» замінити словами «тяжкого або особливо тяжкого злочину чи злочину проти виборчих прав громадян»;
 
Немає висновку    
    -14- Сидорович Р.М.
Лаврик О.В.
Семенуха Р.С.
Зубач Л.Л.
Пастух Т.Т.
Острікова Т.Г.
Соболєв Є.В.
Сотник О.С.
Березюк О.Р.
Сироїд О.І.
Підлісецький Л.Т.
Подоляк І.І.
У статті 106:
Частину одинадцяту доповнити пунктом 11-1 такого змісту: «11-1) виявленням обставин наявності судимості за вчинення тяжкого або особливо тяжкого злочину чи злочину проти виборчих прав громадян, якщо така судимість не знята або не погашена; «;
 
Немає висновку    
26. 12) визнанням його недієздатним, частково дієздатним;
 
-15- Добродомов Д.Є.
П 12 ч. 1 ст. 106 викласти у такій редакції:
«12) визнанням його недієздатним, обмежено дієздатним, безвісно відсутнім або оголошення померлим;»
 
Немає висновку   12) визнанням його недієздатним, частково дієздатним;
 
    -16- Черненко О.М.
Сидорович Р.М.
Новак Н.В.
Пункт 12 частини першої статті 106 викласти в такій редакції:
«12) визнанням за рішенням суду його недієздатним, обмежено дієздатним, безвісно відсутнім або оголошення померлим»
 
Немає висновку    
    -17- Кривошея Г.Г.
Пункт 12 частини першої статті 106 викласти в такій редакції:
«12) визнанням його недієздатним чи обмеження його дієздатності».
 
Немає висновку    
27. 13) його смертю.
 
   13) його смертю.
 
28. 2. Повноваження члена виборчої комісії також достроково припиняються у зв’язку з вибуттям на період до дня виборів включно за межі України або (для члена дільничної виборчої комісії закордонної виборчої дільниці) країни, на території якої утворена закордонна виборча дільниця, що тягне за собою неможливість виконувати обов’язки члена комісії.
 
   2. Повноваження члена виборчої комісії також достроково припиняються у зв’язку з вибуттям на період до дня виборів включно за межі України або (для члена дільничної виборчої комісії закордонної виборчої дільниці) країни, на території якої утворена закордонна виборча дільниця, що тягне за собою неможливість виконувати обов’язки члена комісії.
 
29. 3. При виникненні обставин, передбачених у пунктах 1-5, 9-11 частини другої, частині четвертій цієї статті, повноваження члена виборчої комісії припиняються з моменту їх виникнення або виявлення, а за обставин, передбачених у пунктах 6-8 частини першої, частині другій цієї статті, ( з моменту прийняття рішення про припинення його повноважень.
 
-18- Черненко О.М.
Сидорович Р.М.
Новак Н.В.
Частину третю статті 106 викласти в такій редакції:
«3. При виникненні обставин, передбачених у пунктах 1-5, 10, 11, 11-1, 12, 13 частини першої, частині четвертій цієї статті, повноваження члена виборчої комісії припиняються з моменту їх виникнення або виявлення, а за обставин, передбачених у пунктах 7-8 частини першої, частині другій цієї статті, - з моменту прийняття рішення про припинення його повноважень»
 
Немає висновку   3. При виникненні обставин, передбачених у пунктах 1-5, 9-11 частини другої, частині четвертій цієї статті, повноваження члена виборчої комісії припиняються з моменту їх виникнення або виявлення, а за обставин, передбачених у пунктах 6-8 частини першої, частині другій цієї статті, ( з моменту прийняття рішення про припинення його повноважень.
 
    -19- Одарченко Ю.В.
Частину третю статті 106 викласти у наступній редакції:
"3. Повноваження члена виборчої комісії припиняються з моменту прийняття про це рішення комісії, що утворила цю виборчу комісію."
 
Немає висновку    
30. 4. Комісія, яка достроково припинила повноваження окремого члена виборчої комісії або виявила обставини, які мають наслідком дострокове припинення його повноважень, не пізніше наступного дня повідомляє про це суб’єкта, за поданням якого до складу комісії було включено особу, повноваження якої достроково припинено або щодо якої виявлено обставини, які мають наслідком припинення її повноважень.
 
   4. Комісія, яка достроково припинила повноваження окремого члена виборчої комісії або виявила обставини, які мають наслідком дострокове припинення його повноважень, не пізніше наступного дня повідомляє про це суб’єкта, за поданням якого до складу комісії було включено особу, повноваження якої достроково припинено або щодо якої виявлено обставини, які мають наслідком припинення її повноважень.
 
31. 5. У разі дострокового припинення повноважень члена виборчої комісії відповідна виборча комісія не пізніше ніж на третій день з дня припинення його повноважень, але не пізніш останнього дня перед днем голосування, а в день голосування - невідкладно включає до її складу іншу особу замість члена комісії, повноваження якого припинено, у порядку, встановленому цим Кодексом.
 
   5. У разі дострокового припинення повноважень члена виборчої комісії відповідна виборча комісія не пізніше ніж на третій день з дня припинення його повноважень, але не пізніш останнього дня перед днем голосування, а в день голосування - невідкладно включає до її складу іншу особу замість члена комісії, повноваження якого припинено, у порядку, встановленому цим Кодексом.
 
32. 6. Суб’єкт подання кандидатури члена комісії, повноваження якого достроково припинено, має пріоритетне право на подання кандидатури для включення до складу виборчої комісії замість вибулого. Таке подання, здійснене з дотриманням вимог цього Кодексу, не може бути відхилене, за винятком випадку, зазначеного у частині дев’ятій цієї статті.
 
-20- Черненко О.М.
Сидорович Р.М.
Новак Н.В.
В частині шостій статті 106 слова «у частині дев’ятій цієї статті» замінити словами «у частині восьмій цієї статті»
 
Немає висновку   6. Суб’єкт подання кандидатури члена комісії, повноваження якого достроково припинено, має пріоритетне право на подання кандидатури для включення до складу виборчої комісії замість вибулого. Таке подання, здійснене з дотриманням вимог цього Кодексу, не може бути відхилене, за винятком випадку, зазначеного у частині дев’ятій цієї статті.
 
33. 7. У разі дострокового припинення повноважень члена виборчої комісії в останні два дні перед днем голосування та в день голосування таке рішення приймається одночасно з рішенням про включення до складу відповідної виборчої комісії іншого представника від того ж суб’єкта подання кандидатури.
 
   7. У разі дострокового припинення повноважень члена виборчої комісії в останні два дні перед днем голосування та в день голосування таке рішення приймається одночасно з рішенням про включення до складу відповідної виборчої комісії іншого представника від того ж суб’єкта подання кандидатури.
 
34. 8. Не може бути включеною до складу виборчої комісії особа, яка під час відповідного виборчого процесу була членом виборчої комісії, однак відмовилася складати присягу, або якщо її повноваження було припинено достроково на підставі пунктів 9 чи 10 частини другої цієї статті.
 
   8. Не може бути включеною до складу виборчої комісії особа, яка під час відповідного виборчого процесу була членом виборчої комісії, однак відмовилася складати присягу, або якщо її повноваження було припинено достроково на підставі пунктів 9 чи 10 частини другої цієї статті.
 
35. 9. У разі дострокового припинення повноважень члена дільничної виборчої комісії закордонної виборчої дільниці, за відсутності подання суб’єкта подання, зазначеного у частині дев’ятій цієї статті, інша особа за поданням Міністерства закордонних справ України включається до складу комісії лише у випадку, якщо кількість членів дільничної виборчої комісії стала меншою від мінімальної кількості, встановленої частинами другою або третьою статті 94 цього Кодексу.
 
-21- Черненко О.М.
Сидорович Р.М.
Новак Н.В.
В частині дев’ятій статті 106 слова «у частині дев’ятій цієї статті» замінити словами «у частині шостій цієї статті»
 
Немає висновку   9. У разі дострокового припинення повноважень члена дільничної виборчої комісії закордонної виборчої дільниці, за відсутності подання суб’єкта подання, зазначеного у частині дев’ятій цієї статті, інша особа за поданням Міністерства закордонних справ України включається до складу комісії лише у випадку, якщо кількість членів дільничної виборчої комісії стала меншою від мінімальної кількості, встановленої частинами другою або третьою статті 94 цього Кодексу.
 
36. 10. Виборча комісія, яка прийняла рішення про зміни у складі відповідної виборчої комісії, офіційно публікує зазначене рішення у порядку та в строки, встановлені відповідно частиною восьмою статті 88, частиною шостою статті 93, частиною одинадцятою статті 96 чи частиною сьомою статті 99 цього Кодексу, однак не пізніше останнього дня перед днем голосування.
 
   10. Виборча комісія, яка прийняла рішення про зміни у складі відповідної виборчої комісії, офіційно публікує зазначене рішення у порядку та в строки, встановлені відповідно частиною восьмою статті 88, частиною шостою статті 93, частиною одинадцятою статті 96 чи частиною сьомою статті 99 цього Кодексу, однак не пізніше останнього дня перед днем голосування.
 
37. 11. Рішення про дострокове припинення повноважень члена виборчої комісії та про включення до складу виборчої комісії іншої особи невідкладно надаються органам ведення Державного реєстру виборців за місцем знаходження відповідної виборчої комісії та за виборчими адресами відповідних осіб, включених до складу чи виключених зі складу виборчих комісій.
 
-22- Черненко О.М.
Частину одинадцяту статті 106 виключити.
 
Немає висновку   11. Рішення про дострокове припинення повноважень члена виборчої комісії та про включення до складу виборчої комісії іншої особи невідкладно надаються органам ведення Державного реєстру виборців за місцем знаходження відповідної виборчої комісії та за виборчими адресами відповідних осіб, включених до складу чи виключених зі складу виборчих комісій.
 
38. Стаття 107. Заміна голови, заступника голови, секретаря виборчої комісії
 
   Стаття 107. Заміна голови, заступника голови, секретаря виборчої комісії
 
39. 1. Голова, заступник голови, секретар виборчої комісії має право звернутися до виборчої комісії, яка його призначила на керівну посаду, із заявою про відмову від виконання обов’язків відповідно голови, заступника голови, секретаря комісії та бажання працювати у складі комісії як її член.
 
   1. Голова, заступник голови, секретар виборчої комісії має право звернутися до виборчої комісії, яка його призначила на керівну посаду, із заявою про відмову від виконання обов’язків відповідно голови, заступника голови, секретаря комісії та бажання працювати у складі комісії як її член.
 
40. 2. У разі якщо голова, заступник голови або секретар виборчої комісії систематично не виконує покладені на нього обов’язки, виборча комісія, до складу якої входить ця особа, може звернутися до виборчої комісії, яка її утворила, з мотивованим поданням про її заміну, якщо за це проголосувало не менше двох третин членів складу комісії.
 
   2. У разі якщо голова, заступник голови або секретар виборчої комісії систематично не виконує покладені на нього обов’язки, виборча комісія, до складу якої входить ця особа, може звернутися до виборчої комісії, яка її утворила, з мотивованим поданням про її заміну, якщо за це проголосувало не менше двох третин членів складу комісії.
 
41. 3. Заява, зазначена у частині першій цієї статті, подання, зазначене у частині другій цієї статті, підлягають обов’язковому розгляду не пізніш як на третій день після їх надходження до відповідної виборчої комісії, уповноваженої приймати відповідні рішення, однак не пізніш останнього дня перед днем голосування.
 
   3. Заява, зазначена у частині першій цієї статті, подання, зазначене у частині другій цієї статті, підлягають обов’язковому розгляду не пізніш як на третій день після їх надходження до відповідної виборчої комісії, уповноваженої приймати відповідні рішення, однак не пізніш останнього дня перед днем голосування.
 
42. 4. Рішення про увільнення члена комісії від обов’язків голови, заступника голови чи секретаря виборчої комісії приймається з одночасним призначенням на відповідну керівну посаду іншого члена цієї ж комісії. Таке рішення приймається з урахуванням вимог відповідно частин другої - четвертої статті 89, частин другої - четвертої статті 97 чи частин другої - четвертої статті 100 цього Кодексу.
 
   4. Рішення про увільнення члена комісії від обов’язків голови, заступника голови чи секретаря виборчої комісії приймається з одночасним призначенням на відповідну керівну посаду іншого члена цієї ж комісії. Таке рішення приймається з урахуванням вимог відповідно частин другої - четвертої статті 89, частин другої - четвертої статті 97 чи частин другої - четвертої статті 100 цього Кодексу.
 
43. 5. Рішення про увільнення від обов’язків голови, заступника голови, секретаря виборчої комісії не тягне за собою припинення повноважень цих осіб як членів відповідної виборчої комісії. Рішення про призначення на посаду голови, заступника голови, секретаря виборчої комісії особи, яка була попередньо призначена членом цієї комісії, не вважається новим призначенням до складу комісії.
 
   5. Рішення про увільнення від обов’язків голови, заступника голови, секретаря виборчої комісії не тягне за собою припинення повноважень цих осіб як членів відповідної виборчої комісії. Рішення про призначення на посаду голови, заступника голови, секретаря виборчої комісії особи, яка була попередньо призначена членом цієї комісії, не вважається новим призначенням до складу комісії.
 
44. Стаття 108. Повноваження окружних виборчих комісій загальнонаціональних виборів
 
   Стаття 108. Повноваження окружних виборчих комісій загальнонаціональних виборів
 
45. 1. Окружна виборча комісія загальнонаціональних виборів забезпечує підготовку та проведення відповідних загальнонаціональних виборів у межах територіального виборчого округу.
 
   1. Окружна виборча комісія загальнонаціональних виборів забезпечує підготовку та проведення відповідних загальнонаціональних виборів у межах територіального виборчого округу.
 
46. 2. Окружна виборча комісія:
 
   2. Окружна виборча комісія:
 
47. 1) здійснює в межах відповідного територіального виборчого округу контроль за додержанням і однаковим застосуванням виборчого законодавства виборцями, дільничними виборчими комісіями та їх членами, органами виконавчої влади, органами влади Автономної Республіки Крим та органами місцевого самоврядування, посадовими і службовими особами цих органів, підприємствами, закладами, установами, організаціями та їх посадовими і службовими особами, засобами масової інформації, їх власниками, посадовими особами та творчими працівниками, кандидатами та їх довіреними особами, політичними партіями, їх представниками та уповноваженими особами, офіційними спостерігачами, іншими об’єднаннями громадян;
 
-23- Яценко А.В.
У пункті 1 частини 2 статті 108 після слів «політичними партіями» доповнити словами « (виборчими блоками політичних партій».
 
Немає висновку   1) здійснює в межах відповідного територіального виборчого округу контроль за додержанням і однаковим застосуванням виборчого законодавства виборцями, дільничними виборчими комісіями та їх членами, органами виконавчої влади, органами влади Автономної Республіки Крим та органами місцевого самоврядування, посадовими і службовими особами цих органів, підприємствами, закладами, установами, організаціями та їх посадовими і службовими особами, засобами масової інформації, їх власниками, посадовими особами та творчими працівниками, кандидатами та їх довіреними особами, політичними партіями, їх представниками та уповноваженими особами, офіційними спостерігачами, іншими об’єднаннями громадян;
 
48. 2) утворює дільничні виборчі комісії у межах територіального виборчого округу, вносить зміни до складу цих комісій відповідно до цього Кодексу;
 
   2) утворює дільничні виборчі комісії у межах територіального виборчого округу, вносить зміни до складу цих комісій відповідно до цього Кодексу;
 
49. 3) надає правову, організаційно-методичну, технічну допомогу дільничним виборчим комісіям відповідного територіального виборчого округу, організовує навчання членів цих комісій з питань організації виборчого процесу;
 
   3) надає правову, організаційно-методичну, технічну допомогу дільничним виборчим комісіям відповідного територіального виборчого округу, організовує навчання членів цих комісій з питань організації виборчого процесу;
 
50. 4) скликає у разі необхідності за власною ініціативою засідання дільничної виборчої комісії виборчої дільниці, що входить до складу територіального виборчого округу;
 
   4) скликає у разі необхідності за власною ініціативою засідання дільничної виборчої комісії виборчої дільниці, що входить до складу територіального виборчого округу;
 
51. 5) вирішує питання використання коштів Державного бюджету України, виділених на підготовку та проведення відповідних виборів, у порядку, встановленому Центральною виборчою комісією;
 
   5) вирішує питання використання коштів Державного бюджету України, виділених на підготовку та проведення відповідних виборів, у порядку, встановленому Центральною виборчою комісією;
 
52. 6) контролює діяльність органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування з питань забезпечення дільничних виборчих комісій приміщеннями, транспортом, засобами зв'язку, обладнанням; у межах своєї компетенції розглядає і вирішує інші питання матеріально-технічного забезпечення проведення виборів на території відповідного територіального виборчого округу;
 
   6) контролює діяльність органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування з питань забезпечення дільничних виборчих комісій приміщеннями, транспортом, засобами зв'язку, обладнанням; у межах своєї компетенції розглядає і вирішує інші питання матеріально-технічного забезпечення проведення виборів на території відповідного територіального виборчого округу;
 
53. 7) отримує від органів ведення Державного реєстру виборців і передає дільничним виборчим комісіям списки виборців на виборчих дільницях відповідного територіального округу у порядку, встановленому цим Кодексом; контролює надання списків виборців для загального ознайомлення;
 
-24- Черненко О.М.
Пункт 7 частини другої статті 108 виключити.
 
Немає висновку   7) отримує від органів ведення Державного реєстру виборців і передає дільничним виборчим комісіям списки виборців на виборчих дільницях відповідного територіального округу у порядку, встановленому цим Кодексом; контролює надання списків виборців для загального ознайомлення;
 
54. 8) передає дільничним виборчим комісіям виборчі бюлетені та бланки іншої документації відповідно до цього Кодексу, забезпечує контроль за обліком виборчих бюлетенів в межах територіального виборчого округу;
 
   8) передає дільничним виборчим комісіям виборчі бюлетені та бланки іншої документації відповідно до цього Кодексу, забезпечує контроль за обліком виборчих бюлетенів в межах територіального виборчого округу;
 
55. 9) забезпечує виготовлення печаток, штампів та передає їх дільничним виборчим комісіям відповідного округу;
 
   9) забезпечує виготовлення печаток, штампів та передає їх дільничним виборчим комісіям відповідного округу;
 
56. 10) заслуховує інформацію дільничних виборчих комісій, місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування з питань підготовки і проведення виборів;
 
   10) заслуховує інформацію дільничних виборчих комісій, місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування з питань підготовки і проведення виборів;
 
57. 11) реєструє офіційних спостерігачів від суб’єктів, передбачених цим Кодексом, у територіальному окрузі;
 
   11) реєструє офіційних спостерігачів від суб’єктів, передбачених цим Кодексом, у територіальному окрузі;
 
58. 12) розглядає заяви і скарги стосовно підготовки та проведення виборів у межах територіального виборчого округу та приймає щодо них рішення в межах своїх повноважень;
 
   12) розглядає заяви і скарги стосовно підготовки та проведення виборів у межах територіального виборчого округу та приймає щодо них рішення в межах своїх повноважень;
 
59. 13) приймає від дільничних виборчих комісій протоколи про підрахунок голосів на виборчих дільницях та іншу виборчу документацію, проводить повторний підрахунок голосів на виборчій дільниці у випадках, передбачених цим Кодексом;
 
   13) приймає від дільничних виборчих комісій протоколи про підрахунок голосів на виборчих дільницях та іншу виборчу документацію, проводить повторний підрахунок голосів на виборчій дільниці у випадках, передбачених цим Кодексом;
 
60. 14) встановлює підсумки голосування в межах територіального округу, складає протокол про підсумки голосування в межах округу, передає протокол та іншу виборчу документацію, передбачену цим Кодексом, до Центральної виборчої комісії;
 
   14) встановлює підсумки голосування в межах територіального округу, складає протокол про підсумки голосування в межах округу, передає протокол та іншу виборчу документацію, передбачену цим Кодексом, до Центральної виборчої комісії;
 
61. 15) визнає голосування на окремій виборчій дільниці недійсним у випадках, передбачених цим Кодексом;
 
   15) визнає голосування на окремій виборчій дільниці недійсним у випадках, передбачених цим Кодексом;
 
62. 16) забезпечує передання на зберігання до відповідної державної архівної установи виборчої та іншої документації в порядку, встановленому цим Кодексом;
 
-25- Сидорович Р.М.
Лаврик О.В.
Семенуха Р.С.
Зубач Л.Л.
Пастух Т.Т.
Острікова Т.Г.
Соболєв Є.В.
Сотник О.С.
Березюк О.Р.
Сироїд О.І.
Підлісецький Л.Т.
Подоляк І.І.
Частину другу статті 108 доповнити пунктом 16-1 такого змісту: «16-1) узагальнює інформацію щодо поданих до окружної виборчої комісії заяв та скарг, що стосуються процесу виборів, а також результатів їх розгляду, вивішує цю інформацію на стенді офіційних матеріалів комісії для загального ознайомлення та подає її до Центральної виборчої комісії у встановленому нею порядку для розміщення на її офіційному веб-сайті; «;
 
Немає висновку   16) забезпечує передання на зберігання до відповідної державної архівної установи виборчої та іншої документації в порядку, встановленому цим Кодексом;
 
63. 17) здійснює інші повноваження, передбачені цим Кодексом та іншими законами України.
 
   17) здійснює інші повноваження, передбачені цим Кодексом та іншими законами України.
 
64. Стаття 109. Загальні повноваження виборчої комісії Автономної Республіки Крим, територіальної виборчої комісії
 
   Стаття 109. Загальні повноваження виборчої комісії Автономної Республіки Крим, територіальної виборчої комісії
 
65. 1. Виборча комісія Автономної Республіки Крим, територіальна виборча комісія забезпечує підготовку та проведення відповідних місцевих виборів у межах відповідної адміністративно-територіальної одиниці.
 
   1. Виборча комісія Автономної Республіки Крим, територіальна виборча комісія забезпечує підготовку та проведення відповідних місцевих виборів у межах відповідної адміністративно-територіальної одиниці.
 
66. 2. Районна, сільська, селищна, міська, районна у місті виборча комісія у випадках та у порядку, встановленому цим Кодексом, можуть здійснювати окремі повноваження стосовно місцевих виборів, що проводяться в адміністративно-територіальній одиниці вищого рівня.
 
   2. Районна, сільська, селищна, міська, районна у місті виборча комісія у випадках та у порядку, встановленому цим Кодексом, можуть здійснювати окремі повноваження стосовно місцевих виборів, що проводяться в адміністративно-територіальній одиниці вищого рівня.
 
67. 3. Виборча комісія Автономної Республіки Крим, територіальна виборча комісія
 
   3. Виборча комісія Автономної Республіки Крим, територіальна виборча комісія
 
68. 1) здійснює в межах в межах відповідної адміністративно-територіальної одиниці контроль за додержанням і однаковим застосуванням виборчого законодавства стосовно відповідних місцевих виборів виборцями, дільничними виборчими комісіями та їх членами, кандидатами та їх довіреними особами, політичними партіями та їх організаціями, їх представниками та уповноваженими особами, офіційними спостерігачами, іншими об’єднаннями громадян, органами виконавчої влади, органами влади Автономної Республіки Крим та органами місцевого самоврядування, посадовими і службовими особами цих органів, підприємствами, закладами, установами, організаціями та їх посадовими і службовими особами, засобами масової інформації, їх власниками, посадовими особами та творчими працівниками;
 
-26- Черненко О.М.
Сидорович Р.М.
Новак Н.В.
В пункті 1 частини третьої статті 109 слова «в межах» виключити
 
Немає висновку   1) здійснює в межах в межах відповідної адміністративно-територіальної одиниці контроль за додержанням і однаковим застосуванням виборчого законодавства стосовно відповідних місцевих виборів виборцями, дільничними виборчими комісіями та їх членами, кандидатами та їх довіреними особами, політичними партіями та їх організаціями, їх представниками та уповноваженими особами, офіційними спостерігачами, іншими об’єднаннями громадян, органами виконавчої влади, органами влади Автономної Республіки Крим та органами місцевого самоврядування, посадовими і службовими особами цих органів, підприємствами, закладами, установами, організаціями та їх посадовими і службовими особами, засобами масової інформації, їх власниками, посадовими особами та творчими працівниками;
 
69. 2) надає правову, організаційно-методичну, технічну допомогу дільничним виборчим комісіям у межах відповідної адміністративно-територіальної одиниці стосовно відповідних місцевих виборів, організовує навчання членів цих комісій з питань організації виборчого процесу;
 
   2) надає правову, організаційно-методичну, технічну допомогу дільничним виборчим комісіям у межах відповідної адміністративно-територіальної одиниці стосовно відповідних місцевих виборів, організовує навчання членів цих комісій з питань організації виборчого процесу;
 
70. 3) утворює дільничні виборчі комісії у випадках та у порядку, визначених цим Кодексом;
 
   3) утворює дільничні виборчі комісії у випадках та у порядку, визначених цим Кодексом;
 
71. 4) скликає у разі необхідності за власною ініціативою засідання дільничної виборчої комісії з питань проведення відповідних місцевих виборів;
 
   4) скликає у разі необхідності за власною ініціативою засідання дільничної виборчої комісії з питань проведення відповідних місцевих виборів;
 
72. 5) отримує і передає дільничним виборчим комісіям списки виборців на виборчих дільницях відповідного територіального округу у випадках та у порядку, встановлених цим Кодексом; контролює надання списків виборців для загального ознайомлення;
 
-27- Черненко О.М.
Пункт 5 частини третьої статті 109 виключити.
 
Немає висновку   5) отримує і передає дільничним виборчим комісіям списки виборців на виборчих дільницях відповідного територіального округу у випадках та у порядку, встановлених цим Кодексом; контролює надання списків виборців для загального ознайомлення;
 
73. 6) контролює діяльність місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування з питань забезпечення дільничних виборчих комісій приміщеннями, транспортом, засобами зв'язку, обладнанням; розглядає і вирішує інші питання матеріально-технічного забезпечення проведення відповідних місцевих виборів;
 
   6) контролює діяльність місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування з питань забезпечення дільничних виборчих комісій приміщеннями, транспортом, засобами зв'язку, обладнанням; розглядає і вирішує інші питання матеріально-технічного забезпечення проведення відповідних місцевих виборів;
 
74. 7) вирішує питання використання коштів Державного бюджету України або відповідного місцевого бюджету, виділених на проведення відповідних місцевих виборів, здійснює контроль за їх цільовим використанням;
 
   7) вирішує питання використання коштів Державного бюджету України або відповідного місцевого бюджету, виділених на проведення відповідних місцевих виборів, здійснює контроль за їх цільовим використанням;
 
75. 8) реєструє кандидатів, висунутих на відповідних місцевих виборах;
 
   8) реєструє кандидатів, висунутих на відповідних місцевих виборах;
 
76. 9) розглядає питання щодо скасування реєстрації кандидатів у випадках, передбачених цим Кодексом;
 
   9) розглядає питання щодо скасування реєстрації кандидатів у випадках, передбачених цим Кодексом;
 
77. 10) інформує виборців про зареєстрованих кандидатів на відповідних місцевих виборах;
 
   10) інформує виборців про зареєстрованих кандидатів на відповідних місцевих виборах;
 
78. 11) затверджує текст виборчого бюлетеня на відповідних місцевих виборах, забезпечує виготовлення цих виборчих бюлетенів;
 
   11) затверджує текст виборчого бюлетеня на відповідних місцевих виборах, забезпечує виготовлення цих виборчих бюлетенів;
 
79. 12) передає дільничним виборчим комісіям виборчі бюлетені на відповідних місцевих виборах, забезпечує контроль за обліком виборчих бюлетенів на відповідних місцевих виборах;
 
   12) передає дільничним виборчим комісіям виборчі бюлетені на відповідних місцевих виборах, забезпечує контроль за обліком виборчих бюлетенів на відповідних місцевих виборах;
 
80. 13) забезпечує виготовлення бланків виборчої документації для відповідних місцевих виборів, у разі необхідності - печаток, штампів, та передає їх дільничним виборчим комісіям;
 
   13) забезпечує виготовлення бланків виборчої документації для відповідних місцевих виборів, у разі необхідності - печаток, штампів, та передає їх дільничним виборчим комісіям;
 
81. 14) заслуховує інформацію дільничних виборчих комісій, місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування з питань, пов’язаних з підготовкою і проведенням відповідних місцевих виборів;
 
   14) заслуховує інформацію дільничних виборчих комісій, місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування з питань, пов’язаних з підготовкою і проведенням відповідних місцевих виборів;
 
82. 15) здійснює контроль за використанням коштів виборчих фондів суб’єктів виборчого процесу відповідних місцевих виборів;
 
   15) здійснює контроль за використанням коштів виборчих фондів суб’єктів виборчого процесу відповідних місцевих виборів;
 
83. 16) здійснює контроль за дотриманням встановленого цим Кодексом порядку проведення передвиборної агітації на відповідних місцевих виборах;
 
   16) здійснює контроль за дотриманням встановленого цим Кодексом порядку проведення передвиборної агітації на відповідних місцевих виборах;
 
84. 17) реєструє офіційних спостерігачів на відповідних місцевих виборах у випадках та у порядку, встановлених цим Кодексом;
 
   17) реєструє офіційних спостерігачів на відповідних місцевих виборах у випадках та у порядку, встановлених цим Кодексом;
 
85. 18) розглядає заяви і скарги стосовно підготовки та проведення відповідних місцевих виборів, приймає щодо них рішення;
 
   18) розглядає заяви і скарги стосовно підготовки та проведення відповідних місцевих виборів, приймає щодо них рішення;
 
86. 19) встановлює результати відповідних місцевих виборів; офіційно оприлюднює результати відповідних місцевих виборів;
 
   19) встановлює результати відповідних місцевих виборів; офіційно оприлюднює результати відповідних місцевих виборів;
 
87. 20) визнає відповідні місцеві вибори недійсними відповідно до вимого цього Кодексу;
 
-28- Ємець Л.О.
Веселова Н.В.
Єднак О.В.
Пташник В.Ю.
Гопко Г.М.
Пункт 20 частини третьої статті 109 виключити.
 
Немає висновку   20) визнає відповідні місцеві вибори недійсними відповідно до вимого цього Кодексу;
 
88. 21) визнає недійсним голосування на окремій виборчій дільниці у випадках, передбачених цим Кодексом;
 
   21) визнає недійсним голосування на окремій виборчій дільниці у випадках, передбачених цим Кодексом;
 
89. 22) організує проведення повторного голосування і повторних місцевих виборів у випадках, передбачених цим Кодексом;
 
   22) організує проведення повторного голосування і повторних місцевих виборів у випадках, передбачених цим Кодексом;
 
90. 23) забезпечує передання на зберігання до відповідної архівної установи виборчої та іншої документації в порядку, встановленому Центральною виборчою комісією;
 
   23) забезпечує передання на зберігання до відповідної архівної установи виборчої та іншої документації в порядку, встановленому Центральною виборчою комісією;
 
91. 24) інформує Верховну Раду України та Центральну виборчу комісію про результати відповідних місцевих виборів;
 
   24) інформує Верховну Раду України та Центральну виборчу комісію про результати відповідних місцевих виборів;
 
92. 25) здійснює інші повноваження відповідно до цього Кодексу та інших законів України.
 
   25) здійснює інші повноваження відповідно до цього Кодексу та інших законів України.
 
93. Стаття 110. Повноваження дільничної виборчої комісії
 
   Стаття 110. Повноваження дільничної виборчої комісії
 
94. 1. Дільнична виборча комісія забезпечує підготовку і проведення голосування виборців на виборчій дільниці, підраховує голоси виборців та встановлює результати голосування в межах виборчої дільниці на відповідних виборах.
 
   1. Дільнична виборча комісія забезпечує підготовку і проведення голосування виборців на виборчій дільниці, підраховує голоси виборців та встановлює результати голосування в межах виборчої дільниці на відповідних виборах.
 
95. 2. Дільнична виборча комісія:
 
   2. Дільнична виборча комісія:
 
96. 1) здійснює контроль за неухильним додержанням виборчого законодавства під час голосування та підрахунку голосів на виборчій дільниці;
 
-29- Шипко А.Ф.
у пункті 1 частини 2 статті 110 слово «неухильним» замінити на слово «вимог»
 
Немає висновку   1) здійснює контроль за неухильним додержанням виборчого законодавства під час голосування та підрахунку голосів на виборчій дільниці;
 
    -30- Шипко А.Ф.
у пункті 1 частини 2 статті 110 після слів «під час» доповнити словами «підготовки виборів до дня голосування,»
 
Немає висновку    
97. 2) отримує список виборців від виборчої комісії вищого рівня з відповідних виборів або у випадках, передбачених цим Кодексом, складає список виборців; надає список виборців для загального ознайомлення, а також вносить до нього зміни у випадках, передбачених цим Кодексом;
 
-31- Сидорович Р.М.
Лаврик О.В.
Семенуха Р.С.
Зубач Л.Л.
Пастух Т.Т.
Острікова Т.Г.
Соболєв Є.В.
Сотник О.С.
Березюк О.Р.
Сироїд О.І.
Підлісецький Л.Т.
Подоляк І.І.
В пункті 2 частини другої статті 110 слова «виборчої комісії вищого рівня з відповідних виборів або» замінити словами «від органу ведення Державного реєстру виборців або Міністерства закордонних справ України, «
 
Немає висновку   2) отримує список виборців від виборчої комісії вищого рівня з відповідних виборів або у випадках, передбачених цим Кодексом, складає список виборців; надає список виборців для загального ознайомлення, а також вносить до нього зміни у випадках, передбачених цим Кодексом;
 
    -32- Черненко О.М.
Сидорович Р.М.
Новак Н.В.
Пункт 2 частини другої статті 110 викласти в такій редакції:
«2) отримує список виборців від органу ведення Реєстру, Міністерства закордонних справ України або у випадках, передбачених цим Кодексом, складає список виборців; надає список виборців для загального ознайомлення, а також вносить до нього зміни у випадках, передбачених цим Кодексом»
 
Немає висновку    
    -33- Черненко О.М.
Пункт 2 частини другої статті 110 викласти в новій редакції:
«2) отримує список виборців від органу ведення Реєстру або у випадках, передбачених цим Кодексом, складає список виборців; надає список виборців для загального ознайомлення, а також вносить до нього зміни у випадках, передбачених цим Кодексом;».
 
Немає висновку    
98. 3) забезпечує можливість ознайомлення виборців з відомостями про кандидатів, зареєстрованих для участі у відповідних виборах, суб’єктами їх висування, відповідними передвиборними програмами, а також з рішеннями, прийнятими Центральною виборчою комісією, іншими виборчими комісіями вищого рівня, власними рішеннями та повідомленнями;
 
-34- Сидорович Р.М.
Лаврик О.В.
Семенуха Р.С.
Зубач Л.Л.
Пастух Т.Т.
Острікова Т.Г.
Соболєв Є.В.
Сотник О.С.
Березюк О.Р.
Сироїд О.І.
Підлісецький Л.Т.
Подоляк І.І.
Частину другу статті 110 доповнити пунктом 3-1 такого змісту:
«3-1) в порядку та в строки, встановлені цим Кодексом, вручає або надсилає кожному виборцю іменне запрошення із зазначенням дати проведення голосування, адреси приміщення для голосування, часу початку і закінчення голосування;
 
Немає висновку   3) забезпечує можливість ознайомлення виборців з відомостями про кандидатів, зареєстрованих для участі у відповідних виборах, суб’єктами їх висування, відповідними передвиборними програмами, а також з рішеннями, прийнятими Центральною виборчою комісією, іншими виборчими комісіями вищого рівня, власними рішеннями та повідомленнями;
 
99. 4) забезпечує ознайомлення виборців із порядком голосування та порядком заповнення виборчого бюлетеня на відповідних виборах;
 
   4) забезпечує ознайомлення виборців із порядком голосування та порядком заповнення виборчого бюлетеня на відповідних виборах;
 
100. 5) забезпечує облік отриманих комісією виборчих бюлетенів;
 
-35- Шипко А.Ф.
пункт 5 статті 110 після слова «облік» доповнити словами «та зберігання».
 
Немає висновку   5) забезпечує облік отриманих комісією виборчих бюлетенів;
 
101. 6) забезпечує підготовку приміщення для голосування та виборчих скриньок;
 
-36- Шипко А.Ф.
пункт 6 статті 110 після слова «голосування» доповнити словами «кабінок для голосування».
 
Немає висновку   6) забезпечує підготовку приміщення для голосування та виборчих скриньок;
 
102. 7) у випадках, передбачених цим Кодексом, вносить зміни до виборчого бюлетеня на відповідних виборах;
 
   7) у випадках, передбачених цим Кодексом, вносить зміни до виборчого бюлетеня на відповідних виборах;
 
103. 8) організовує на виборчій дільниці голосування;
 
   8) організовує на виборчій дільниці голосування;
 
104. 9) здійснює підрахунок голосів виборців, поданих на відповідних виборах на виборчій дільниці та складає протокол про підрахунок голосів на виборчій дільниці на відповідних виборах;
 
   9) здійснює підрахунок голосів виборців, поданих на відповідних виборах на виборчій дільниці та складає протокол про підрахунок голосів на виборчій дільниці на відповідних виборах;
 
105. 10) передає протокол про підрахунок голосів на виборчій дільниці на відповідних виборах та іншу виборчу документацію до відповідної виборчої комісії вищого рівня;
 
   10) передає протокол про підрахунок голосів на виборчій дільниці на відповідних виборах та іншу виборчу документацію до відповідної виборчої комісії вищого рівня;
 
106. 11) визнає недійсним голосування на відповідних виборах на виборчій дільниці за наявності обставин, передбачених статтею 249 цього Кодексу;
 
-37- Логвинський Г.В.
Пункт 11 частини другої статті 103 законопроекту викласти у наступній редакції «11) визнає недійсним голосування на відповідних виборах на виборчій дільниці згідно зі статтею 249 цього Кодексу;»
 
Немає висновку   11) визнає недійсним голосування на відповідних виборах на виборчій дільниці за наявності обставин, передбачених статтею 249 цього Кодексу;
 
    -38- Суслова І.М.
частину 2 статті 110 доповнити пунктом 12 такого змісту (пункт 12 стає відповідно 13):
12) створює умови для реалізації виборчих прав людей з інвалідністю, в тому числі щодо умов та місця голосування;
 
Немає висновку    
    -39- Ємець Л.О.
Веселова Н.В.
Єднак О.В.
Пташник В.Ю.
Гопко Г.М.
Частину другу статті 110 доповнити новим пунктом 12 такого змісту:
«12) створює умови для забезпечення та реалізації виборчих прав людей з інвалідністю, в тому числі щодо умов та місця голосування;»
у зв’язку з чим пункти 12-13 частини другої вважати пунктами 13-14
 
Немає висновку    
    -40- Лещенко С.А.
Пункт 12 частини другої статті 110 викласти в наступній редакції:
12) створює умови для реалізації виборчих прав людей з інвалідністю, в тому числі щодо умов та місця голосування;
 
Немає висновку    
107. 12) розглядає заяви і скарги з питань підготовки та організації голосування і підрахунку голосів на виборчій дільниці та в межах своїх повноважень приймає щодо них рішення;
 
-41- Лещенко С.А.
Пункт 13 частини другої статті 110 викласти в наступній редакції:
13) розглядає заяви і скарги з питань підготовки та організації голосування і підрахунку голосів на виборчій дільниці та в межах своїх повноважень приймає щодо них рішення;
 
Немає висновку   12) розглядає заяви і скарги з питань підготовки та організації голосування і підрахунку голосів на виборчій дільниці та в межах своїх повноважень приймає щодо них рішення;
 
    -42- Сидорович Р.М.
Лаврик О.В.
Семенуха Р.С.
Зубач Л.Л.
Пастух Т.Т.
Острікова Т.Г.
Соболєв Є.В.
Сотник О.С.
Березюк О.Р.
Сироїд О.І.
Підлісецький Л.Т.
Подоляк І.І.
Частину другу статті 110 доповнити пунктом 12-1 такого змісту:
12-1) узагальнює інформацію щодо поданих до дільничної виборчої комісії заяв та скарг, що стосуються процесу виборів, а також результатів їх розгляду, вивішує цю інформацію на стенді офіційних матеріалів комісії для загального ознайомлення та подає її до Центральної виборчої комісії для розміщення на її офіційному веб-сайті; «;
 
Немає висновку    
108. 13) здійснює інші повноваження, передбачені цим Кодексом та іншими законами України.
 
   13) здійснює інші повноваження, передбачені цим Кодексом та іншими законами України.
 
109. Стаття 111. Організація роботи виборчої комісії
 
   Стаття 111. Організація роботи виборчої комісії
 
110. 1. Виборча комісія є колегіальним органом. Основною формою роботи виборчої комісії є засідання.
 
   1. Виборча комісія є колегіальним органом. Основною формою роботи виборчої комісії є засідання.
 
111. 2. Проведення голосування виборців не є засіданням дільничної виборчої комісії.
 
   2. Проведення голосування виборців не є засіданням дільничної виборчої комісії.
 
112. 3. Ніхто не має права втручатися у діяльність виборчих комісій, крім випадків, передбачених законом.
 
   3. Ніхто не має права втручатися у діяльність виборчих комісій, крім випадків, передбачених законом.
 
113. 4. Виборчі комісії організовують свою роботу в порядку, визначеному цим Кодексом, а також актами Центральної виборчої комісії, прийнятими на виконання цього Кодексу та інших законів України.
 
   4. Виборчі комісії організовують свою роботу в порядку, визначеному цим Кодексом, а також актами Центральної виборчої комісії, прийнятими на виконання цього Кодексу та інших законів України.
 
114. 5. Особливості організації роботи виборчої комісії Автономної Республіки Крим визначаються цим Кодексом.
 
   5. Особливості організації роботи виборчої комісії Автономної Республіки Крим визначаються цим Кодексом.
 
115. 6. Для організаційного, правового, технічного забезпечення здійснення повноважень, передбачених цим Кодексом, виборча комісія може залучати відповідних спеціалістів, експертів та технічних працівників в порядку та в межах, встановлених Центральною виборчою комісією. Для потреб дільничних виборчих комісій залучення зазначених працівників здійснює окружна виборча комісія загальнонаціональних виборів, головна виборча комісія відповідних місцевих виборів.
 
   6. Для організаційного, правового, технічного забезпечення здійснення повноважень, передбачених цим Кодексом, виборча комісія може залучати відповідних спеціалістів, експертів та технічних працівників в порядку та в межах, встановлених Центральною виборчою комісією. Для потреб дільничних виборчих комісій залучення зазначених працівників здійснює окружна виборча комісія загальнонаціональних виборів, головна виборча комісія відповідних місцевих виборів.
 
116. Стаття 112. Засідання виборчої комісії
 
   Стаття 112. Засідання виборчої комісії
 
117. 1. Засідання комісії скликається головою комісії, в разі його відсутності ( заступником голови, а в разі відсутності голови та його заступника ( секретарем комісії. Перше засідання утвореної виборчої комісії скликається не пізніш як на третій день після дня її утворення, а наступні ( за необхідністю. У день голосування засідання виборчої комісії проводиться без скликання відповідно до вимог цього Кодексу.
 
   1. Засідання комісії скликається головою комісії, в разі його відсутності ( заступником голови, а в разі відсутності голови та його заступника ( секретарем комісії. Перше засідання утвореної виборчої комісії скликається не пізніш як на третій день після дня її утворення, а наступні ( за необхідністю. У день голосування засідання виборчої комісії проводиться без скликання відповідно до вимог цього Кодексу.
 
118. 2. Засідання виборчої комісії може бути скликане рішенням виборчої комісії вищого рівня.
 
   2. Засідання виборчої комісії може бути скликане рішенням виборчої комісії вищого рівня.
 
119. 3. На письмову вимогу не менш як третини складу виборчої комісії голова виборчої комісії або його заступник зобов’язаний скликати засідання комісії не пізніше наступного дня після отримання такої вимоги.
 
   3. На письмову вимогу не менш як третини складу виборчої комісії голова виборчої комісії або його заступник зобов’язаний скликати засідання комісії не пізніше наступного дня після отримання такої вимоги.
 
120. 4. Засідання виборчої комісії є повноважним за умови присутності не менш як двох третин від кількісного складу цієї комісії.
 
-43- Черненко О.М.
Сидорович Р.М.
Новак Н.В.
Частину четверту статті 112 викласти в такій редакції:
«4. Засідання виборчої комісії є повноважним за умови присутності більше половини від кількісного складу цієї комісії»
 
Немає висновку   4. Засідання виборчої комісії є повноважним за умови присутності не менш як двох третин від кількісного складу цієї комісії.
 
    -44- Власенко С.В.
У ч. 4 ст. 112 слова: «двох третин» замінити: «половини».
 
Немає висновку    
121. 5. Засідання дільничної виборчої комісії, на якому проводиться підрахунок голосів і встановлення результатів голосування на виборчій дільниці, а також окружної виборчої комісії загальнонаціональних виборів при встановленні підсумку голосування в межах територіального виборчого округу є повноважним за умови присутності більшості від кількісного складу цієї комісії.
 
-45- Черненко О.М.
Сидорович Р.М.
Новак Н.В.
Частину п’яту статті 112 викласти в такій редакції:
«5. Засідання дільничної виборчої комісії, на якому проводиться підрахунок голосів і встановлення результатів голосування на виборчій дільниці, а також окружної виборчої комісії загальнонаціональних виборів та територіальної виборчої комісії на місцевих виборах при встановленні підсумку голосування в межах територіального виборчого округу є повноважним за умови присутності більше половини від кількісного складу цієї комісії. У разі присутності менше ніж двох третин членів комісії від складу комісії рішення комісії приймається не менше ніж двома третинами голосів від числа членів комісії, присутніх на засіданні комісії»
 
Немає висновку   5. Засідання дільничної виборчої комісії, на якому проводиться підрахунок голосів і встановлення результатів голосування на виборчій дільниці, а також окружної виборчої комісії загальнонаціональних виборів при встановленні підсумку голосування в межах територіального виборчого округу є повноважним за умови присутності більшості від кількісного складу цієї комісії.
 
122. 6. Засідання виборчої комісії скликається з обов’язковим повідомленням усіх членів комісії про час, місце проведення засідання та його порядок денний. Членам виборчої комісії надаються проекти рішень комісії та необхідні документи, як правило, не пізніше останнього дня перед днем проведення засідання комісії, однак не пізніше початку засідання.
 
   6. Засідання виборчої комісії скликається з обов’язковим повідомленням усіх членів комісії про час, місце проведення засідання та його порядок денний. Членам виборчої комісії надаються проекти рішень комісії та необхідні документи, як правило, не пізніше останнього дня перед днем проведення засідання комісії, однак не пізніше початку засідання.
 
123. 7. Засідання виборчої комісії веде голова комісії або (за відсутності голови комісії) його заступник; у разі невиконання ними цієї функції комісія визначає зі свого складу головуючого на засіданні.
 
   7. Засідання виборчої комісії веде голова комісії або (за відсутності голови комісії) його заступник; у разі невиконання ними цієї функції комісія визначає зі свого складу головуючого на засіданні.
 
124. Стаття 113. Розгляд питань та прийняття рішення виборчою комісією
 
   Стаття 113. Розгляд питань та прийняття рішення виборчою комісією
 
125. 1. Порядок денний засідання комісії затверджується протокольним рішенням комісії на початку її засідання. Під час засідання комісія може включити до порядку денного інше питання або виключити питання з порядку денного засідання. Порядок денний засідань дільничної, окружної виборчої комісії, передбачених статтями 231, 233, 240, 251 цього Кодексу, не затверджується; на зазначених засіданнях виборча комісія розглядає питання та вчиняє дії, визначені цим Кодексом.
 
-46- Одарченко Ю.В.
Частину першу статті 113 доповнити реченням наступного змісту:
"Рішення про включення питання до порядку денного вважається прийнятим, якщо пропозицію про це підтримали не менше однієї третини від складу виборчої комісії. Рішення про виключення питання з порядку денного приймається не менше, як двома третинами від складу виборчої комісії."
 
Немає висновку   1. Порядок денний засідання комісії затверджується протокольним рішенням комісії на початку її засідання. Під час засідання комісія може включити до порядку денного інше питання або виключити питання з порядку денного засідання. Порядок денний засідань дільничної, окружної виборчої комісії, передбачених статтями 231, 233, 240, 251 цього Кодексу, не затверджується; на зазначених засіданнях виборча комісія розглядає питання та вчиняє дії, визначені цим Кодексом.
 
126. 2. На письмову вимогу трьох членів комісії, а також за рішенням виборчої комісії вищого рівня або суду виборча комісія зобов’язана розглянути на своєму засіданні питання, що належать до її повноважень, не пізніш як наступного дня після заявлення вимоги або отримання зазначеного рішення, але, якщо така вимога чи рішення надійшли до дня голосування, не пізніше як напередодні дня голосування.
 
   2. На письмову вимогу трьох членів комісії, а також за рішенням виборчої комісії вищого рівня або суду виборча комісія зобов’язана розглянути на своєму засіданні питання, що належать до її повноважень, не пізніш як наступного дня після заявлення вимоги або отримання зазначеного рішення, але, якщо така вимога чи рішення надійшли до дня голосування, не пізніше як напередодні дня голосування.
 
127. 3. Окружна, територіальна виборча комісія у день голосування та протягом підсумкового засідання, на якому приймаються протоколи дільничних виборчих комісій, зобов’язана невідкладно розглянути скарги щодо порушень виборчого законодавства під час голосування, підрахунку голосів та транспортування виборчої документації, які надійшли до неї, а також питання, зазначені у частині другій цієї статті.
 
-47- Власенко С.В.
У ч. 3 ст.113 після слова «невідкладно» доповнити в дужках: « (не пізніше трьох годин з моменту отримання)».
 
Немає висновку   3. Окружна, територіальна виборча комісія у день голосування та протягом підсумкового засідання, на якому приймаються протоколи дільничних виборчих комісій, зобов’язана невідкладно розглянути скарги щодо порушень виборчого законодавства під час голосування, підрахунку голосів та транспортування виборчої документації, які надійшли до неї, а також питання, зазначені у частині другій цієї статті.
 
128. 4. Дільнична виборча комісія зобов’язана розглянути на своєму засіданні скарги щодо порушень виборчого законодавства, які надійшли до неї під час проведення голосування, а також питання, зазначені у частині другій цієї статті, невідкладно після закінчення голосування.
 
   4. Дільнична виборча комісія зобов’язана розглянути на своєму засіданні скарги щодо порушень виборчого законодавства, які надійшли до неї під час проведення голосування, а також питання, зазначені у частині другій цієї статті, невідкладно після закінчення голосування.
 
129. 5. Рішення виборчої комісії приймається відкритим голосуванням більшістю голосів від складу комісії, крім випадків, передбачених цим Кодексом. У випадку, зазначеному у частині п’ятій статті 112 цього Кодексу, рішення приймається двома третинами голосів від кількості присутніх членів комісії.
 
-48- Одарченко Ю.В.
Частину п'яту статті 113 викласти у наступній редакції:
"5. Рішення виборчої комісії приймається відкритим голосуванням більшістю голосів від складу комісії, крім випадків, передбачених цим Кодексом. Під час проведення підрахунків голосів виборців, встановлення підсумків голосування або виборів за умови, що на засіданні комісії присутні менше, ніж дві третини від її списочного складу, рішення приймається не менше, як двома третинами присутніх членів комісії. У випадку, зазначеному у частині п’ятій статті 112 цього Кодексу, рішення приймається двома третинами голосів від кількості присутніх членів комісії."
 
Немає висновку   5. Рішення виборчої комісії приймається відкритим голосуванням більшістю голосів від складу комісії, крім випадків, передбачених цим Кодексом. У випадку, зазначеному у частині п’ятій статті 112 цього Кодексу, рішення приймається двома третинами голосів від кількості присутніх членів комісії.
 
130. 6. Член виборчої комісії, який бере участь у її засіданні і не згоден з рішенням, прийнятим комісією, має право протягом двох днів після засідання, на якому було прийнято рішення, у письмовій формі висловити окрему думку, яка додається до відповідного протоколу засідання виборчої комісії і є його невід’ємною частиною. Окрема думка, складена членом дільничної виборчої комісії стосовно підрахунку голосів на виборчій дільниці, додається також до протоколу про підрахунок голосів виборців на виборчій дільниці. Окрема думка, складена членом окружної чи територіальної виборчої комісії стосовно прийняття виборчої документації від дільничних виборчих комісій та встановлення підсумків голосування у межах територіального виборчого округу чи адміністративно-територіальної одиниці, додається також до протоколу про підсумки голосування у межах територіального виборчого округу чи відповідно до протоколу про результати місцевих виборів.
 
   6. Член виборчої комісії, який бере участь у її засіданні і не згоден з рішенням, прийнятим комісією, має право протягом двох днів після засідання, на якому було прийнято рішення, у письмовій формі висловити окрему думку, яка додається до відповідного протоколу засідання виборчої комісії і є його невід’ємною частиною. Окрема думка, складена членом дільничної виборчої комісії стосовно підрахунку голосів на виборчій дільниці, додається також до протоколу про підрахунок голосів виборців на виборчій дільниці. Окрема думка, складена членом окружної чи територіальної виборчої комісії стосовно прийняття виборчої документації від дільничних виборчих комісій та встановлення підсумків голосування у межах територіального виборчого округу чи адміністративно-територіальної одиниці, додається також до протоколу про підсумки голосування у межах територіального виборчого округу чи відповідно до протоколу про результати місцевих виборів.
 
131. 7. Рішення комісії набирає чинності з моменту його прийняття, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.
 
   7. Рішення комісії набирає чинності з моменту його прийняття, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.
 
132. 8. Рішення виборчої комісії, прийняте в межах її повноважень, є обов’язковим для виконання усіма суб’єктами виборчого процесу, органами виконавчої влади, органами влади Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування, їх посадовими та службовими особами, а також засобами масової інформації чи іншими суб’єктами, яким воно адресоване.
 
   8. Рішення виборчої комісії, прийняте в межах її повноважень, є обов’язковим для виконання усіма суб’єктами виборчого процесу, органами виконавчої влади, органами влади Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування, їх посадовими та службовими особами, а також засобами масової інформації чи іншими суб’єктами, яким воно адресоване.
 
133. 9. Рішення виборчої комісії, що суперечить законодавству України або прийняте з перевищенням її повноважень, може бути скасоване виборчою комісією вищого рівня або визнане протиправним та скасоване судом. У такому випадку, а також у випадку встановлення факту бездіяльності виборчої комісії або неможливості провести її засідання виборча комісія вищого рівня має право прийняти рішення по суті питання, віднесеного до повноважень комісії нижчого рівня.
 
-49- Давиденко В.М.
Доповнити статтю 113 частиною десятою: «10. У разі визнання судом рішення відповідної виборчої комісії протиправним, у тому числі з питання визнання голосування на виборчій дільниці недійсним, установлення підсумків і результатів голосування, встановлення результатів виборів, рішення з цього питання приймається виборчою комісією, рішення якої було визнане протиправним, або виборчою комісією вищого рівня на підставі рішення суду. При цьому виборча комісія не може прийняти рішення, яке по суті повторює рішення, визнане судом протиправним, крім випадку, коли рішення було скасовано з формальних підстав.»
 
Немає висновку   9. Рішення виборчої комісії, що суперечить законодавству України або прийняте з перевищенням її повноважень, може бути скасоване виборчою комісією вищого рівня або визнане протиправним та скасоване судом. У такому випадку, а також у випадку встановлення факту бездіяльності виборчої комісії або неможливості провести її засідання виборча комісія вищого рівня має право прийняти рішення по суті питання, віднесеного до повноважень комісії нижчого рівня.
 
    -50- Черненко О.М.
Сидорович Р.М.
Новак Н.В.
Статтю 113 доповнити частиною десятою такого змісту:
«10. У разі визнання судом рішення відповідної виборчої комісії протиправним, у тому числі з питання визнання голосування на виборчій дільниці недійсним, установлення підсумків і результатів голосування, встановлення результатів виборів, рішення з цього питання приймається виборчою комісією, рішення якої було визнане протиправним, або виборчою комісією вищого рівня на підставі рішення суду. При цьому виборча комісія не може прийняти рішення, яке по суті повторює рішення, визнане судом протиправним»
 
Немає висновку    
134. Стаття 114. Право присутності на засіданні комісії та при проведенні голосування виборців на виборчій дільниці
 
   Стаття 114. Право присутності на засіданні комісії та при проведенні голосування виборців на виборчій дільниці
 
135. 1. Право присутності на засіданні Центральної виборчої комісії визначається статтею 55 цього Кодексу.
 
   1. Право присутності на засіданні Центральної виборчої комісії визначається статтею 55 цього Кодексу.
 
136. 2. На засіданнях окружної, територіальної чи дільничної виборчої комісії, у тому числі при підрахунку голосів та встановленні результатів голосування, мають право бути присутніми без дозволу чи запрошення відповідної комісії лише такі особи:
 
   2. На засіданнях окружної, територіальної чи дільничної виборчої комісії, у тому числі при підрахунку голосів та встановленні результатів голосування, мають право бути присутніми без дозволу чи запрошення відповідної комісії лише такі особи:
 
137. 1) члени виборчих комісій вищого рівня;
 
   1) члени виборчих комісій вищого рівня;
 
138. 2) працівники Секретаріату Центральної виборчої комісії - за письмовим уповноваженням Голови Центральної виборчої комісії;
 
   2) працівники Секретаріату Центральної виборчої комісії - за письмовим уповноваженням Голови Центральної виборчої комісії;
 
139. 3) кандидати, зареєстровані на відповідних виборах, а також їх довірені особи, уповноважені особи суб’єктів їх висування, офіційні спостерігачі від кандидатів чи суб’єктів їх висування (разом не більше двох осіб - кандидатів, довірених чи уповноважених осіб, офіційних спостерігачів - від одного кандидата чи від одного суб’єкта висування кандидатів);
 
-51- Черненко О.М.
Сидорович Р.М.
Новак Н.В.
В пункті 3 частини другої статті 114 слова «офіційні спостерігачі від кандидатів чи суб’єктів їх висування» замінити словами «офіційні спостерігачі від кандидатів чи партій – суб’єктів їх висування»
 
Немає висновку   3) кандидати, зареєстровані на відповідних виборах, а також їх довірені особи, уповноважені особи суб’єктів їх висування, офіційні спостерігачі від кандидатів чи суб’єктів їх висування (разом не більше двох осіб - кандидатів, довірених чи уповноважених осіб, офіційних спостерігачів - від одного кандидата чи від одного суб’єкта висування кандидатів);
 
    -52- Одарченко Ю.В.
Пункт 3 частини другої статті 114 викласти у наступній редакції:
"3) кандидати, зареєстровані на відповідних виборах, а також їх довірені особи, уповноважені особи суб’єктів їх висування, офіційні спостерігачі від кандидатів чи суб’єктів їх висування (разом не більше двох довірених чи уповноважених осіб, офіційних спостерігачів - від одного кандидата чи від одного суб’єкта висування кандидатів); "
 
Немає висновку    
140. 4) офіційні спостерігачі від громадських організацій (не більше двох осіб від одної громадської організації);
 
-53- Сидорович Р.М.
Лаврик О.В.
Семенуха Р.С.
Зубач Л.Л.
Пастух Т.Т.
Острікова Т.Г.
Соболєв Є.В.
Сотник О.С.
Березюк О.Р.
Сироїд О.І.
Підлісецький Л.Т.
Подоляк І.І.
Пункт 4 частини другої статті 114 викласти в такій редакції: «4) офіційні спостерігачі від партій, громадських організацій (не більше двох осіб від однієї партії, однієї громадської організації); «;
 
Немає висновку   4) офіційні спостерігачі від громадських організацій (не більше двох осіб від одної громадської організації);
 
    -54- Сидорович Р.М.
Лаврик О.В.
Семенуха Р.С.
Зубач Л.Л.
Пастух Т.Т.
Острікова Т.Г.
Соболєв Є.В.
Сотник О.С.
Березюк О.Р.
Сироїд О.І.
Підлісецький Л.Т.
Подоляк І.І.
Частину другу статті 114 доповнити пунктом 4-1 такого змісту: «4-1) народні депутати України; «;
 
Немає висновку    
141. 5) офіційні спостерігачі від іноземних держав і міжнародних організацій;
 
   5) офіційні спостерігачі від іноземних держав і міжнародних організацій;
 
142. 6) представники (журналісти, оператори) засобів масової інформації (не більше однієї особи від одного друкованого засобу масової інформації, інформаційного агентства чи радіоорганізації та не більше двох осіб від однієї телеорганізації).
 
-55- Шпенов Д.Ю.
У пункті 6 частини 2 статті 114 слова « (журналісти, оператори)» виключити.
 
Немає висновку   6) представники (журналісти, оператори) засобів масової інформації (не більше однієї особи від одного друкованого засобу масової інформації, інформаційного агентства чи радіоорганізації та не більше двох осіб від однієї телеорганізації).
 
    -56- Папієв М.М.
Ларін С.М.
Гальченко А.В.
У п.6.ч.2 ст.114 слова « (журналісти, оператори)» виключити.
 
Немає висновку    
    -57- Богдан Р.Д.
Вилучити з ч. 2 п.6 статті 114 Проекту Закону слова – «…журналісти, оператори..»
 
Немає висновку    
    -58- Шипко А.Ф.
У пункті 6 частини 2 статті 114 виключити знаки та слова (журналісти, оператори);
 
Немає висновку    
    -59- Гусак В.Г.
У статті 114 у частині другій пункт 6) законопроекту викласти в наступній редакції: «6) представники засобів масової інформації.»
 
Немає висновку    
    -60- Шипко А.Ф.
Частину 2 статті 114 доповнити новим пунктом 7 такого змісту:
«7) народні депутати України;
 
Немає висновку    
    -61- Шипко А.Ф.
Частину 2 статті 114 доповнити новим пунктом 8 такого змісту:
8) особа, яка подала до комісії заяву або скаргу, при розгляді комісією цієї заяви чи скарги.»
 
Немає висновку    
143. 3. Інші особи, крім зазначених у частині другій цієї статті, у тому числі народні депутати України, депутати місцевих рад, які не мають статусу, зазначеного у частині другій цієї статті, можуть бути присутніми при розгляді окремих питань на засіданні виборчої комісії тільки з дозволу або на запрошення цієї комісії, про що приймається протокольне рішення на засіданні виборчої комісії.
 
-62- Богдан Р.Д.
Вилучити з ч. 3 статті 114 Проекту Закону словосполучення «народні депутати України»
 
Немає висновку   3. Інші особи, крім зазначених у частині другій цієї статті, у тому числі народні депутати України, депутати місцевих рад, які не мають статусу, зазначеного у частині другій цієї статті, можуть бути присутніми при розгляді окремих питань на засіданні виборчої комісії тільки з дозволу або на запрошення цієї комісії, про що приймається протокольне рішення на засіданні виборчої комісії.
 
    -63- Богдан Р.Д.
доповнити ч. 3 статті 114 таким наступним положенням: «Народні депутати можуть бути присутні при розгляді окремих питань на засіданні виборчої комісії на підставах, передбачених Законом України «Про статус народного депутата України».
 
Немає висновку    
    -64- Шипко А.Ф.
у частині 3 статті 114 слова «у тому числі народні депутати України, депутати місцевих рад, які не мають статусу, зазначеного у частині другій цієї статті» виключити.
 
Немає висновку    
    -65- Шипко А.Ф.
у частині 3 статті 114 слово «тільки» виключити.
 
Немає висновку    
144. 4. Виборча комісія не має права відмовити особі, яка подала до комісії заяву або скаргу, у дозволі присутності при розгляді комісією цієї заяви чи скарги.
 
-66- Шипко А.Ф.
Частину 4 статті 114 виключити.
 
Немає висновку   4. Виборча комісія не має права відмовити особі, яка подала до комісії заяву або скаргу, у дозволі присутності при розгляді комісією цієї заяви чи скарги.
 
    -67- Одарченко Ю.В.
Частину четверту статті 114 викласти у наступній редакції:
"4. Особа, яка подала до виборчої комісії заяву або скаргу, а також особа, питання щодо прав, свобод, обов'язків або інтересів якої вирішує виборча комісія, має право без дозволу та запрошення виборчої комісії бути присутньою на засіданні цієї виборчої комісії під час вирішення відповідного питання."
 
Немає висновку    
145. 5. Перебування осіб, не передбачених частиною другою цієї статті, на засіданні виборчої комісії при підрахунку голосів та встановленні результатів голосування, а також при встановленні підсумків голосування у межах територіального виборчого округу чи адміністративно-територіальної одиниці забороняється. Виборча комісія не може запросити таких осіб чи дозволити їм бути присутніми при проведенні голосування чи на зазначеному засіданні.
 
-68- Шипко А.Ф.
у частині 5 речення «Виборча комісія не може запросити таких осіб чи дозволити їм бути присутніми при проведенні голосування чи на зазначеному засіданні.» Виключити
 
Немає висновку   5. Перебування осіб, не передбачених частиною другою цієї статті, на засіданні виборчої комісії при підрахунку голосів та встановленні результатів голосування, а також при встановленні підсумків голосування у межах територіального виборчого округу чи адміністративно-територіальної одиниці забороняється. Виборча комісія не може запросити таких осіб чи дозволити їм бути присутніми при проведенні голосування чи на зазначеному засіданні.
 
146. 6. Виборча комісія може прийняти мотивоване рішення про позбавлення права бути присутніми на засіданні осіб, зазначених у частинах другій та третій цієї статті, якщо вони протиправно перешкоджають його проведенню. Щодо осіб, зазначених в частині другій цієї статті, таке рішення приймається не менш як двома третинами від складу комісії.
 
   6. Виборча комісія може прийняти мотивоване рішення про позбавлення права бути присутніми на засіданні осіб, зазначених у частинах другій та третій цієї статті, якщо вони протиправно перешкоджають його проведенню. Щодо осіб, зазначених в частині другій цієї статті, таке рішення приймається не менш як двома третинами від складу комісії.
 
147. 7. Особи, зазначені у частині другій цієї статті, мають право бути присутніми без дозволу дільничної виборчої комісії на виборчій дільниці в день виборів у приміщенні, де проводиться голосування, та при проведенні голосування виборця за місцем його перебування.
 
   7. Особи, зазначені у частині другій цієї статті, мають право бути присутніми без дозволу дільничної виборчої комісії на виборчій дільниці в день виборів у приміщенні, де проводиться голосування, та при проведенні голосування виборця за місцем його перебування.
 
148. 8. Працівники органів внутрішніх справ можуть здійснювати охорону правопорядку в день голосування та при підрахунку голосів лише поза межами приміщення для голосування. У випадку виникнення фактів порушень правопорядку голова, заступник голови чи секретар комісії може викликати їх у приміщення для голосування виключно для вчинення дій з відновлення правопорядку і на час, необхідний для таких дій.
 
-69- Добродомов Д.Є.
У ч. 8 ст. 114 слова « Працівники органів внутрішніх справ» замінити на «Працівники Національної поліції України».
 
Немає висновку   8. Працівники органів внутрішніх справ можуть здійснювати охорону правопорядку в день голосування та при підрахунку голосів лише поза межами приміщення для голосування. У випадку виникнення фактів порушень правопорядку голова, заступник голови чи секретар комісії може викликати їх у приміщення для голосування виключно для вчинення дій з відновлення правопорядку і на час, необхідний для таких дій.
 
    -70- Шипко А.Ф.
у частині 8 статті 114 слова «голова, заступник голови чи секретар» замінити на слово «член».
 
Немає висновку    
    -71- Шипко А.Ф.
у частині 8 статті 114 Слово «виключно» виключити.
 
Немає висновку    
149. Стаття 115. Документування діяльності виборчої комісії
 
   Стаття 115. Документування діяльності виборчої комісії
 
150. 1. Документування діяльності виборчої комісії здійснюється у порядку, встановленому цією статтею та порядком ведення діловодства виборчих комісій, який затверджується Центральною виборчою комісією. Заяви, скарги та інші документи, що надійшли до виборчої комісії, приймаються та реєструються в порядку, встановленому Центральною виборчою комісією.
 
   1. Документування діяльності виборчої комісії здійснюється у порядку, встановленому цією статтею та порядком ведення діловодства виборчих комісій, який затверджується Центральною виборчою комісією. Заяви, скарги та інші документи, що надійшли до виборчої комісії, приймаються та реєструються в порядку, встановленому Центральною виборчою комісією.
 
151. 2. На кожному засіданні виборчої комісії ведеться протокол засідання, який веде секретар комісії (за винятком підсумкового засідання дільничної виборчої комісії з підрахунку голосів на виборчій дільниці відповідно до частини третьої статті 240 цього Кодексу). За відсутності секретаря комісії чи у разі невиконання ним своїх повноважень на засіданні комісія обирає зі свого складу секретаря засідання, який виконує обов’язки секретаря комісії на відповідному засіданні та при оформленні документів засідання. Протокол засідання комісії підписується головуючим на засіданні та секретарем комісії (секретарем засідання). Протоколи засідань комісії мають наскрізну нумерацію у порядку проведення засідань комісії.
 
   2. На кожному засіданні виборчої комісії ведеться протокол засідання, який веде секретар комісії (за винятком підсумкового засідання дільничної виборчої комісії з підрахунку голосів на виборчій дільниці відповідно до частини третьої статті 240 цього Кодексу). За відсутності секретаря комісії чи у разі невиконання ним своїх повноважень на засіданні комісія обирає зі свого складу секретаря засідання, який виконує обов’язки секретаря комісії на відповідному засіданні та при оформленні документів засідання. Протокол засідання комісії підписується головуючим на засіданні та секретарем комісії (секретарем засідання). Протоколи засідань комісії мають наскрізну нумерацію у порядку проведення засідань комісії.
 
152. 3. Протокол засідання комісії надається для ознайомлення членам комісії не пізніше наступного засідання комісії, при цьому член комісії має право його підписати, у тому числі із зауваженнями. Протокол засідання комісії може бути наданий для ознайомлення кандидату, його довіреній особі, уповноваженій особі партії (організації партії) на їх вимогу не пізніше наступного засідання комісії.
 
-72- Яценко А.В.
У частині 3 статті 115 після слів « (організації партії)» доповнити словами «виборчого блоку політичних партій».
 
Немає висновку   3. Протокол засідання комісії надається для ознайомлення членам комісії не пізніше наступного засідання комісії, при цьому член комісії має право його підписати, у тому числі із зауваженнями. Протокол засідання комісії може бути наданий для ознайомлення кандидату, його довіреній особі, уповноваженій особі партії (організації партії) на їх вимогу не пізніше наступного засідання комісії.
 
    -73- Черненко О.М.
Сидорович Р.М.
Новак Н.В.
Частину третю статті 115 доповнити реченнями такого змісту:
«У цей же строк протокол засідання виборчої комісії вивішується на стенді офіційних матеріалів комісії для загального ознайомлення та надсилається до Центральної виборчої комісії в порядку, встановленому Центральною виборчою комісією. Центральна виборча комісія оприлюднює протоколи засідань окружної та територіальної виборчих комісій на своєму офіційному веб-сайті невідкладно після їх надходження»
 
Немає висновку    
    -74- Сидорович Р.М.
Лаврик О.В.
Семенуха Р.С.
Зубач Л.Л.
Пастух Т.Т.
Острікова Т.Г.
Соболєв Є.В.
Сотник О.С.
Березюк О.Р.
Сироїд О.І.
Підлісецький Л.Т.
Подоляк І.І.
Частину третю статті 115 доповнити словами «У цей же строк протокол засідання виборчої комісії вивішується на стенді офіційних матеріалів комісії для загального ознайомлення та надсилається до Центральної виборчої комісії. Центральна виборча комісія оприлюднює протокол засідання виборчої комісії на своєму офіційному веб-сайті невідкладно після його надходження.»;
 
Немає висновку    
153. 4. Рішення виборчої комісії з розглянутого питання оформляється постановою, яка повинна містити:
 
   4. Рішення виборчої комісії з розглянутого питання оформляється постановою, яка повинна містити:
 
154. 1) найменування комісії;
 
   1) найменування комісії;
 
155. 2) найменування постанови;
 
   2) найменування постанови;
 
156. 3) дату та місце прийняття і порядковий номер постанови;
 
   3) дату та місце прийняття і порядковий номер постанови;
 
157. 4) мотивувальну частину з посиланням на обставини, що зумовили розгляд питання на засіданні комісії, посиланнями на відповідні положення нормативно-правових актів або постанову виборчої комісії вищого рівня чи рішення суду, якими керувалася комісія при прийнятті постанови;
 
   4) мотивувальну частину з посиланням на обставини, що зумовили розгляд питання на засіданні комісії, посиланнями на відповідні положення нормативно-правових актів або постанову виборчої комісії вищого рівня чи рішення суду, якими керувалася комісія при прийнятті постанови;
 
158. 5) резолютивну частину.
 
   5) резолютивну частину.
 
159. 5. Постанова підписується головуючим на засіданні виборчої комісії і секретарем комісії (секретарем засідання). Постанови комісії мають наскрізну нумерацію у порядку їх прийняття. Зміст та номер постанови повинні бути відображені у протоколі відповідного засідання виборчої комісії.
 
   5. Постанова підписується головуючим на засіданні виборчої комісії і секретарем комісії (секретарем засідання). Постанови комісії мають наскрізну нумерацію у порядку їх прийняття. Зміст та номер постанови повинні бути відображені у протоколі відповідного засідання виборчої комісії.
 
160. 6. Постанова, прийнята виборчою комісією, вивішується на стенді офіційних матеріалів комісії для загального ознайомлення не пізніше ранку наступного дня після дня її прийняття, а прийнята напередодні дня голосування, у день голосування та під час встановлення результатів голосування на виборчій дільниці чи підсумків голосування у межах територіального виборчого округу чи адміністративно-територіальної одиниці, -не пізніше ніж через годину після завершення засідання виборчої комісії. Така постанова у ці ж строки доводиться також до відома суб’єктів відповідного виборчого процесу, яких вона стосується. Копія постанови, засвідчена головою виборчої комісії (заступником голови) і секретарем виборчої комісії (секретарем засідання) та скріплена печаткою виборчої комісії, не пізніше ніж через дві години після її прийняття, а напередодні дня голосування та в день голосування - невідкладно видається суб’єкту виборчого процесу, якого вона стосується, на його вимогу.
 
-75- Сидорович Р.М.
Лаврик О.В.
Семенуха Р.С.
Зубач Л.Л.
Пастух Т.Т.
Острікова Т.Г.
Соболєв Є.В.
Сотник О.С.
Березюк О.Р.
Сироїд О.І.
Підлісецький Л.Т.
Подоляк І.І.
Частину шосту статті 115 доповнити словами «У ці ж строки постанова, прийнята виборчою комісією, надсилається до Центральної виборчої комісії, яка оприлюднює її на своєму офіційному веб-сайті невідкладно після надходження постанови.»
 
Немає висновку   6. Постанова, прийнята виборчою комісією, вивішується на стенді офіційних матеріалів комісії для загального ознайомлення не пізніше ранку наступного дня після дня її прийняття, а прийнята напередодні дня голосування, у день голосування та під час встановлення результатів голосування на виборчій дільниці чи підсумків голосування у межах територіального виборчого округу чи адміністративно-територіальної одиниці, -не пізніше ніж через годину після завершення засідання виборчої комісії. Така постанова у ці ж строки доводиться також до відома суб’єктів відповідного виборчого процесу, яких вона стосується. Копія постанови, засвідчена головою виборчої комісії (заступником голови) і секретарем виборчої комісії (секретарем засідання) та скріплена печаткою виборчої комісії, не пізніше ніж через дві години після її прийняття, а напередодні дня голосування та в день голосування - невідкладно видається суб’єкту виборчого процесу, якого вона стосується, на його вимогу.
 
    -76- Черненко О.М.
Сидорович Р.М.
Новак Н.В.
Частину шосту статті 115 викласти в такій редакції:
«6. Постанова, прийнята виборчою комісією, вивішується на стенді офіційних матеріалів комісії для загального ознайомлення не пізніше ранку наступного дня після дня її прийняття, а прийнята напередодні дня голосування, у день голосування та під час встановлення результатів голосування на виборчій дільниці чи підсумків голосування у межах територіального виборчого округу чи адміністративно-територіальної одиниці, - не пізніше ніж через годину після завершення засідання виборчої комісії. Така постанова у ці ж строки доводиться також до відома суб'єктів відповідного виборчого процесу, яких вона стосується, та надсилається до Центральної виборчої комісії в порядку, встановленому Центральною виборчою комісією. Центральна виборча комісія оприлюднює постанови окружної та територіальної виборчих комісій на своєму офіційному веб-сайті невідкладно після їх надходження. Копія постанови, засвідчена головою виборчої комісії (заступником голови) і секретарем виборчої комісії (секретарем засідання) та скріплена печаткою виборчої комісії, не пізніше ніж через дві години після її прийняття, а напередодні дня голосування та в день голосування - невідкладно видається суб'єкту виборчого процесу, якого вона стосується, на його вимогу»
 
Немає висновку    
    -77- Ємець Л.О.
Веселова Н.В.
Єднак О.В.
Пташник В.Ю.
Гопко Г.М.
Частину шосту статті 115 викласти в наступній редакції:
«6. Постанова, прийнята виборчою комісією, вивішується на стенді офіційних матеріалів комісії для загального ознайомлення не пізніше ранку наступного дня після дня її прийняття, а прийнята напередодні дня голосування, у день голосування та під час встановлення результатів голосування на виборчій дільниці чи підсумків голосування у межах територіального виборчого округу чи адміністративно-територіальної одиниці, - не пізніше ніж через годину після завершення засідання виборчої комісії. Така постанова у ці ж строки доводиться також до відома суб'єктів відповідного виборчого процесу, яких вона стосується, а рішення окружних та територіальних виборчих комісій надсилаються Центральній виборчій комісії через автоматизовану інформаційно-аналітичну систему для оприлюднення на офіційному сайті. Копія постанови, засвідчена головою виборчої комісії (заступником голови) і секретарем виборчої комісії (секретарем засідання) та скріплена печаткою виборчої комісії, не пізніше ніж через дві години після її сприйняття, а напередодні дня голосування та в день голосування - невідкладно видається суб'єкту виборчого процесу, якого вона стосується, на його вимогу. Доведення рішення виборчої комісії до відома суб’єкта виборчого процесу, який через інвалідність та або стан здоров’я не зможе ознайомитись із ним на загальних умовах здійснюється з урахуванням розумного пристосування, визначеного у зверненні такого суб’єкта.»
 
Немає висновку    
    -78- Лещенко С.А.
Частину шосту статті 115 викласти в наступній редакції:
6. Постанова, прийнята виборчою комісією, вивішується на стенді офіційних матеріалів комісії для загального ознайомлення не пізніше ранку наступного дня після дня її прийняття, а прийнята напередодні дня голосування, у день голосування та під час встановлення результатів голосування на виборчій дільниці чи підсумків голосування у межах територіального виборчого округу чи адміністративно-територіальної одиниці, – не пізніше ніж через годину після завершення засідання виборчої комісії. Така постанова у ці ж строки доводиться також до відома суб’єктів відповідного виборчого процесу, яких вона стосується. Копія постанови, засвідчена головою виборчої комісії (заступником голови) і секретарем виборчої комісії (секретарем засідання) та скріплена печаткою виборчої комісії, не пізніше ніж через дві години після її прийняття, а напередодні дня голосування та в день голосування – невідкладно видається суб’єкту виборчого процесу, якого вона стосується, на його вимогу. Доведення рішення виборчої комісії до суб’єкта виборчого процесу, який через інвалідність та / або стан здоров’я не зможе ознайомитись із нею на загальних умовах здійснюється з урахуванням розумного пристосування визначеного у зверненні суб’єкта.
 
Немає висновку    
    -79- Суслова І.М.
частину 7 статті 115 викласти в наступній редакції:
6. Постанова, прийнята виборчою комісією, вивішується на стенді офіційних матеріалів комісії для загального ознайомлення не пізніше ранку наступного дня після дня її прийняття, а прийнята напередодні дня голосування, у день голосування та під час встановлення результатів голосування на виборчій дільниці чи підсумків голосування у межах територіального виборчого округу чи адміністративно-територіальної одиниці, -не пізніше ніж через годину після завершення засідання виборчої комісії. Така постанова у ці ж строки доводиться також до відома суб’єктів відповідного виборчого процесу, яких вона стосується. Копія постанови, засвідчена головою виборчої комісії (заступником голови) і секретарем виборчої комісії (секретарем засідання) та скріплена печаткою виборчої комісії, не пізніше ніж через дві години після її прийняття, а напередодні дня голосування та в день голосування - невідкладно видається суб’єкту виборчого процесу, якого вона стосується, на його вимогу. Доведення рішення виборчої комісії до суб’єкта виборчого процесу, який через інвалідність та / або стан здоров’я не зможе ознайомитись із нею на загальних умовах здійснюється з урахуванням розумного пристосування визначеного у зверненні суб’єкта.
 
Немає висновку    
161. 7. Стенд офіційних матеріалів комісії обладнується в приміщенні комісії у місці, вільно доступному для відвідувачів.
 
-80- Ємець Л.О.
Веселова Н.В.
Єднак О.В.
Пташник В.Ю.
Гопко Г.М.
Частину сьому статті 115 доповнити новим реченням такого змісту:
«Забезпечення доступу до інформації відвідувачів з інвалідністю або з порушеннями здоров’я, оприлюдненої на стенді виборчої комісії, здійснюється у порядку, встановленому Центральною виборчою комісією.»
 
Немає висновку   7. Стенд офіційних матеріалів комісії обладнується в приміщенні комісії у місці, вільно доступному для відвідувачів.
 
    -81- Суслова І.М.
частину 7 статті 115 викласти в наступній редакції:
7. Стенд офіційних матеріалів комісії обладнується в приміщенні комісії у місці, вільно доступному для відвідувачів. Забезпечення доступу до інформації відвідувачів з інвалідністю або з порушеннями здоров’я, оприлюдненої на стенді виборчої комісії здійснюється у Порядку затвердженому Центральною виборчою комісією.
 
Немає висновку    
    -82- Лещенко С.А.
Частину сьому статті 115 викласти в наступній редакції:
7. Стенд офіційних матеріалів комісії обладнується в приміщенні комісії у місці, вільно доступному для відвідувачів. Забезпечення доступу до інформації відвідувачів з інвалідністю або з порушеннями здоров’я, оприлюдненої на стенді виборчої комісії здійснюється у Порядку затвердженому Центральною виборчою комісією.
 
Немає висновку    
162. 8. З питань поточної діяльності комісія може приймати протокольні рішення, зміст яких фіксується у протоколі засідання комісії. За потреби протокольне рішення може бути засвідчене витягом з протоколу засідання.
 
   8. З питань поточної діяльності комісія може приймати протокольні рішення, зміст яких фіксується у протоколі засідання комісії. За потреби протокольне рішення може бути засвідчене витягом з протоколу засідання.
 
163. 9. Виборча комісія складає акти та протоколи. Акт комісії засвідчує певний факт або певну подію, встановлені (виявлені) і визнані комісією. Протокол комісії засвідчує виконання комісією певних дій та встановлює їх підсумки.
 
   9. Виборча комісія складає акти та протоколи. Акт комісії засвідчує певний факт або певну подію, встановлені (виявлені) і визнані комісією. Протокол комісії засвідчує виконання комісією певних дій та встановлює їх підсумки.
 
164. 10. Акти і протоколи виборчої комісії складаються у випадках, передбачених цим Кодексом, за формами, затвердженими Центральною виборчою комісією, та у кількості примірників, встановленій цим Кодексом. Акт або протокол комісії підписується всіма присутніми на засіданні членами виборчої комісії, підписи яких скріплюються печаткою виборчої комісії. Перший примірник акта чи протоколу мають право підписати присутні на засіданні особи, зазначені у пунктах 1, 3-5 частини другої статті 114 цього Кодексу.
 
-83- Сидорович Р.М.
Лаврик О.В.
Семенуха Р.С.
Зубач Л.Л.
Пастух Т.Т.
Острікова Т.Г.
Соболєв Є.В.
Сотник О.С.
Березюк О.Р.
Сироїд О.І.
Підлісецький Л.Т.
Подоляк І.І.
Доповнити статтю 115 частиною 10-1 такого змісту: «10-1. Документи виборчих комісій, що стосуються організації виборів, невідкладно оприлюднюються на стенді офіційних матеріалів відповідної комісії та на офіційному веб-сайті Центральної виборчої комісії відразу після їх надходження до Центральної виборчої комісії.»
 
Немає висновку   10. Акти і протоколи виборчої комісії складаються у випадках, передбачених цим Кодексом, за формами, затвердженими Центральною виборчою комісією, та у кількості примірників, встановленій цим Кодексом. Акт або протокол комісії підписується всіма присутніми на засіданні членами виборчої комісії, підписи яких скріплюються печаткою виборчої комісії. Перший примірник акта чи протоколу мають право підписати присутні на засіданні особи, зазначені у пунктах 1, 3-5 частини другої статті 114 цього Кодексу.
 
    -84- Черненко О.М.
Сидорович Р.М.
Новак Н.В.
Статтю 115 доповнити частиною одинадцятою такого змісту:
«11. Документи виборчих комісій, що стосуються організації виборів, невідкладно оприлюднюються на стенді офіційних матеріалів відповідної комісії та на офіційному веб-сайті Центральної виборчої комісії відразу після їх надходження до Центральної виборчої комісії»
 
Немає висновку    
165. Стаття 116. Набуття та припинення виборчою комісією статусу юридичної особи
 
   Стаття 116. Набуття та припинення виборчою комісією статусу юридичної особи
 
166. 1. Набуття та припинення виборчою комісією статусу юридичної особи здійснюється в порядку, передбаченому законами України, з особливостями, встановленими цим Кодексом.
 
   1. Набуття та припинення виборчою комісією статусу юридичної особи здійснюється в порядку, передбаченому законами України, з особливостями, встановленими цим Кодексом.
 
167. 2. Окружна виборча комісія загальнонаціональних виборів набуває статусу юридичної особи з моменту внесення запису про включення відомостей про комісію до Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців.
 
   2. Окружна виборча комісія загальнонаціональних виборів набуває статусу юридичної особи з моменту внесення запису про включення відомостей про комісію до Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців.
 
168. 3. Для внесення запису про включення відомостей про окружну виборчу комісію до Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців голова комісії, в разі його відсутності - заступник голови, не пізніш як через шість днів з дня утворення комісії повинен особисто подати державному реєстратору за місцем розташування окружної виборчої комісії копію відповідної постанови Центральної виборчої комісії про утворення комісії та заповнену реєстраційну картку встановленого зразка.
 
   3. Для внесення запису про включення відомостей про окружну виборчу комісію до Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців голова комісії, в разі його відсутності - заступник голови, не пізніш як через шість днів з дня утворення комісії повинен особисто подати державному реєстратору за місцем розташування окружної виборчої комісії копію відповідної постанови Центральної виборчої комісії про утворення комісії та заповнену реєстраційну картку встановленого зразка.
 
169. 4. Державна реєстрація окружної виборчої комісії як юридичної особи здійснюється у день надходження документів для проведення державної реєстрації юридичної особи. Реєстраційний збір за проведення державної реєстрації окружної виборчої комісії як юридичної особи не сплачується.
 
   4. Державна реєстрація окружної виборчої комісії як юридичної особи здійснюється у день надходження документів для проведення державної реєстрації юридичної особи. Реєстраційний збір за проведення державної реєстрації окружної виборчої комісії як юридичної особи не сплачується.
 
170. 5. Набуття статусу юридичної особи територіальною виборчою комісією, утвореною для проведення перших місцевих виборів у новоутвореній адміністративно-територіальній одиниці, здійснюється у порядку, визначеному частинами першою - четвертою цієї статті.
 
   5. Набуття статусу юридичної особи територіальною виборчою комісією, утвореною для проведення перших місцевих виборів у новоутвореній адміністративно-територіальній одиниці, здійснюється у порядку, визначеному частинами першою - четвертою цієї статті.
 
171. 6. Статус окружної виборчої комісії як юридичної особи припиняється шляхом внесення запису до Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців про проведення державної реєстрації припинення юридичної особи окружної виборчої комісії.
 
   6. Статус окружної виборчої комісії як юридичної особи припиняється шляхом внесення запису до Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців про проведення державної реєстрації припинення юридичної особи окружної виборчої комісії.
 
172. 7. Не пізніш як через п’ять днів з дня офіційного оприлюднення результатів виборів голова окружної виборчої комісії, в разі його відсутності - заступник голови, звертається до державного реєстратора за місцем перебування комісії із письмовим повідомленням про дату припинення комісії.
 
   7. Не пізніш як через п’ять днів з дня офіційного оприлюднення результатів виборів голова окружної виборчої комісії, в разі його відсутності - заступник голови, звертається до державного реєстратора за місцем перебування комісії із письмовим повідомленням про дату припинення комісії.
 
173. 8. На підставі повідомлення, зазначеного в частині сьомій цієї статті, у Бюлетені державної реєстрації друкується інформація про дату припинення окружної виборчої комісії.
 
-85- Сидорович Р.М.
Лаврик О.В.
Семенуха Р.С.
Зубач Л.Л.
Пастух Т.Т.
Острікова Т.Г.
Соболєв Є.В.
Сотник О.С.
Березюк О.Р.
Сироїд О.І.
Підлісецький Л.Т.
Подоляк І.І.
Частину восьму статті 116 доповнити словами «, що є підставою для пред'явлення комісії претензій за борговими зобов'язаннями»;
 
Немає висновку   8. На підставі повідомлення, зазначеного в частині сьомій цієї статті, у Бюлетені державної реєстрації друкується інформація про дату припинення окружної виборчої комісії.
 
174. 9. Плата за публікацію повідомлення у Бюлетені державної реєстрації про припинення окружної виборчої комісії не сплачується.
 
   9. Плата за публікацію повідомлення у Бюлетені державної реєстрації про припинення окружної виборчої комісії не сплачується.
 
175. 10. Для проведення державної реєстрації припинення окружної виборчої комісії як юридичної особи шляхом ліквідації голова комісії, в разі його відсутності - заступник голови, після закінчення процедури припинення комісії, але не раніше тридцяти днів з дня офіційного опублікування результатів виборів, подає державному реєстратору за місцем розташування комісії заповнену реєстраційну картку встановленого зразка, свідоцтво про державну реєстрацію юридичної особи, довідку архівної установи про прийняття документів, які відповідно до закону підлягають довгостроковому зберіганню, а також акт спільної перевірки контрольно-ревізійними органами. Додаткові документи для проведення державної реєстрації припинення окружної виборчої комісії як юридичної особи в результаті її ліквідації не вимагаються. Фінансово-контрольні органи проводять перевірки, складають відповідні акти не пізніше п’ятнадцяти днів з дня офіційного опублікування результатів виборів.
 
-86- Одарченко Ю.В.
Частину десяту статті 116 доповнити реченням наступного змісту:
"У випадку, якщо акт органу контролю не складений на тридцятий день з дня оприлюднення результатів виборів, припинення юридичної особи комісії проводиться без такого акту на підставі поданого державному реєстратору листа голови комісії, в якому він засвідчує факт відсутності такого акту та приймає на себе відповідальність за достовірність поданих відомостей."
 
Немає висновку   10. Для проведення державної реєстрації припинення окружної виборчої комісії як юридичної особи шляхом ліквідації голова комісії, в разі його відсутності - заступник голови, після закінчення процедури припинення комісії, але не раніше тридцяти днів з дня офіційного опублікування результатів виборів, подає державному реєстратору за місцем розташування комісії заповнену реєстраційну картку встановленого зразка, свідоцтво про державну реєстрацію юридичної особи, довідку архівної установи про прийняття документів, які відповідно до закону підлягають довгостроковому зберіганню, а також акт спільної перевірки контрольно-ревізійними органами. Додаткові документи для проведення державної реєстрації припинення окружної виборчої комісії як юридичної особи в результаті її ліквідації не вимагаються. Фінансово-контрольні органи проводять перевірки, складають відповідні акти не пізніше п’ятнадцяти днів з дня офіційного опублікування результатів виборів.
 
    -87- Сидорович Р.М.
Лаврик О.В.
Семенуха Р.С.
Зубач Л.Л.
Пастух Т.Т.
Острікова Т.Г.
Соболєв Є.В.
Сотник О.С.
Березюк О.Р.
Сироїд О.І.
Підлісецький Л.Т.
Подоляк І.І.
В частині десятій статті 116 слова «, свідоцтво про державну реєстрацію юридичної особи» виключити
 
Немає висновку    
    -88- Сидорович Р.М.
Лаврик О.В.
Семенуха Р.С.
Зубач Л.Л.
Пастух Т.Т.
Острікова Т.Г.
Соболєв Є.В.
Сотник О.С.
Березюк О.Р.
Сироїд О.І.
Підлісецький Л.Т.
Подоляк І.І.
В частині десятій статті 116 слова «контрольно-ревізійними» замінити словами «фінансово-контролюючими»
 
Немає висновку    
    -89- Черненко О.М.
Сидорович Р.М.
Новак Н.В.
Частину десяту статті 116 викласти в такій редакції:
«10. Для проведення державної реєстрації припинення окружної виборчої комісії, територіальної виборчої комісії як юридичної особи шляхом ліквідації голова комісії, в разі його відсутності - заступник голови, після закінчення процедури припинення комісії, але не раніше тридцяти днів з дня офіційного опублікування результатів виборів, подає державному реєстратору за місцем розташування комісії заповнену реєстраційну картку встановленого зразка, довідку архівної установи про прийняття документів, які відповідно до закону підлягають довгостроковому зберіганню, а також акт спільної перевірки фінансово-контрольними органами. Додаткові документи для проведення державної реєстрації припинення окружної виборчої комісії та територіальної виборчої комісії як юридичної особи в результаті її ліквідації не вимагаються. Фінансово-контрольні органи проводять перевірки, складають відповідні акти не пізніше п’ятнадцяти днів з дня офіційного опублікування результатів виборів»
 
Немає висновку    
176. 11. Голова окружної виборчої комісії, в разі його відсутності - заступник голови, передає до Центральної виборчої комісії виписку з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців з відомостями про проведення державної реєстрації припинення юридичної особи окружної виборчої комісії.
 
   11. Голова окружної виборчої комісії, в разі його відсутності - заступник голови, передає до Центральної виборчої комісії виписку з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців з відомостями про проведення державної реєстрації припинення юридичної особи окружної виборчої комісії.
 
177. Розділ VІІІ. ПОПЕРЕДНЯ ПІДГОТОВКА ЧЛЕНІВ ВИБОРЧИХ КОМІСІЙ
 
-90- Дерев'янко Ю.Б.
виключити Розділ VІІІ. ПОПЕРЕДНЯ ПІДГОТОВКА ЧЛЕНІВ КОМІСІЇ, змінивши відповідно нумерацію наступних розділів та статей;
 
Немає висновку   Розділ VІІІ. ПОПЕРЕДНЯ ПІДГОТОВКА ЧЛЕНІВ ВИБОРЧИХ КОМІСІЙ
 
    -91- Левченко Ю.В.
Іллєнко А.Ю.
Головко М.Й.
Осуховський О.І.
Марченко О.О.
Розділ 8 Законопроекту глави 2 виключити.
 
Немає висновку    
    -92- Сидорович Р.М.
Лаврик О.В.
Семенуха Р.С.
Зубач Л.Л.
Пастух Т.Т.
Острікова Т.Г.
Соболєв Є.В.
Сотник О.С.
Березюк О.Р.
Сироїд О.І.
Підлісецький Л.Т.
Подоляк І.І.
Розділ VІІІ виключити;
 
Немає висновку    
178. Стаття 117. Загальні засади підготовки членів виборчих комісій
 
-93- Добродомов Д.Є.
Ст. 117 виключити і, відповідно, змінити подальшу нумерацію статей законопроекту.
 
Немає висновку   Стаття 117. Загальні засади підготовки членів виборчих комісій
 
    -94- Каплін С.М.
Статтю 117 виключити.
 
Немає висновку    
179. 1. Особи, які рекомендуються для роботи чи мають намір працювати у складі окружних чи територіальних виборчих комісій під час загальнонаціональних чи місцевих виборів (надалі - претенденти до складу виборчих комісій), повинні пройти попередню підготовку відповідно до вимог цього Кодексу та отримати документ, що засвідчує успішне проходження такої підготовки (далі - державний сертифікат).
 
-95- Шпенов Д.Ю.
У ч.1 статті 117 слово «повинні» змінити словом «можуть».
 
Немає висновку   1. Особи, які рекомендуються для роботи чи мають намір працювати у складі окружних чи територіальних виборчих комісій під час загальнонаціональних чи місцевих виборів (надалі - претенденти до складу виборчих комісій), повинні пройти попередню підготовку відповідно до вимог цього Кодексу та отримати документ, що засвідчує успішне проходження такої підготовки (далі - державний сертифікат).
 
    -96- Папієв М.М.
Ларін С.М.
Гальченко А.В.
У ч.1 статті 117 слово «повинні» змінити словом «можуть».
 
Немає висновку    
    -97- Шипко А.Ф.
Виходячи із зазначеного у пункті 7 цього подання у статті 117 законопроекту у частині 1 слово «повинні» замінити на слова «мають право»
 
Немає висновку    
    -98- Шипко А.Ф.
Виходячи із зазначеного у пункті 7 цього подання у статті 117 законопроекту у частині 1 слово «успішно» виключити;
 
Немає висновку    
    -99- Шипко А.Ф.
Виходячи із зазначеного у пункті 7 цього подання у статті 117 законопроекту у частині 1 слово «державний» виключити;
 
Немає висновку    
    -100- Ківалов С.В.
У статті 117:
Частину першу викласти у наступній редакції
«3. Підготовка осіб, які претендують на участь у роботі окружних чи територіальних виборчих комісій, забезпечується закладами вищої освіти всіх форм власності ІV рівня акредитації які здійснюють освітню діяльністю за спеціальністю «Право», «Політологія» за усіма рівнями вищої освіти, які отримали ліцензію на діяльність щодо такої підготовки у порядку, встановленому статтями 119-122 цього Кодексу. Ці заклади вищої освіти можуть залучати до проведення такого навчання, на договірних засадах заклади, установи, організації будь-якої форми власності які мають досвід та/або відповідне кадрове забезпечення щодо підготовки учасників виборчого процесу.
 
Немає висновку    
180. 2. Метою підготовки претендентів до складу виборчих комісій є оволодіння обсягом знань та умінь, які дають можливість на належному професійному рівні виконувати повноваження члена відповідної виборчої комісії, у тому числі голови, заступника голови чи секретаря комісії.
 
-101- Шипко А.Ф.
Виходячи із зазначеного у пункті 7 цього подання у статті 117 законопроекту частину 2 виключити.
 
Немає висновку   2. Метою підготовки претендентів до складу виборчих комісій є оволодіння обсягом знань та умінь, які дають можливість на належному професійному рівні виконувати повноваження члена відповідної виборчої комісії, у тому числі голови, заступника голови чи секретаря комісії.
 
181. 3. Підготовка осіб, які претендують на участь у роботі окружних чи територіальних виборчих комісій, здійснюється закладами, установами та організаціями будь-якої форми власності, зареєстрованими у порядку, встановленому законом, які отримали ліцензію на діяльність щодо такої підготовки у порядку, встановленому статтями 119-122 цього Кодексу.
 
-102- Власенко С.В.
У ч. 3 ст. 117 після слова «організаціями» доповнити слово: «державної».
 
Немає висновку   3. Підготовка осіб, які претендують на участь у роботі окружних чи територіальних виборчих комісій, здійснюється закладами, установами та організаціями будь-якої форми власності, зареєстрованими у порядку, встановленому законом, які отримали ліцензію на діяльність щодо такої підготовки у порядку, встановленому статтями 119-122 цього Кодексу.
 
182. 4. Під час виборчого процесу Центральна виборча комісія може організовувати навчання (підвищення кваліфікації, інструктаж) членів відповідних виборчих комісій без видання відповідного сертифіката. До проведення такого навчання можуть залучатися заклади, установи, організації, які мають ліцензію на підготовку претендентів до складу виборчих комісій.
 
-103- Ківалов С.В.
У статті 117:
у частині четвертій, слова «заклади, установи, організації» замінити словами «вищі навчальні заклади»
 
Немає висновку   4. Під час виборчого процесу Центральна виборча комісія може організовувати навчання (підвищення кваліфікації, інструктаж) членів відповідних виборчих комісій без видання відповідного сертифіката. До проведення такого навчання можуть залучатися заклади, установи, організації, які мають ліцензію на підготовку претендентів до складу виборчих комісій.
 
    -104- Чижмарь Ю.В.
Статтю 117 викласти у такій редакції:
«Стаття 117. Загальні засади підготовки членів виборчих комісій
1. Особи, які рекомендуються для роботи чи мають намір працювати у складі окружних чи територіальних виборчих комісій під час загальнонаціональних чи місцевих виборів (надалі – претенденти до складу виборчих комісій), повинні пройти попередню підготовку відповідно до вимог цього Кодексу.
2. Підготовка осіб, які претендують на участь у роботі окружних чи територіальних виборчих комісій, забезпечується органами місцевого самоврядування.
3. Метою підготовки претендентів до складу виборчих комісій є оволодіння обсягом знань та умінь, які дають можливість на належному професійному рівні виконувати повноваження члена відповідної виборчої комісії, у тому числі голови, заступника голови чи секретаря комісії.
4. Оплата підготовки претендентів до складу виборчих комісій здійснюється політичними партіями, які замовляють підготовку претендентів, та фізичними особами, які проходять підготовку. Забороняється залучати до процесу здійснення діяльності щодо підготовки претендентів до складу виборчих комісій, кошти Державного бюджету України та кошти відповідних місцевих бюджетів».
 
Немає висновку    
    -105- Шкрум А.І.
Статтю 117 викласти у такій редакції:
«Стаття 117. Загальні засади підготовки членів виборчих комісій
1. Підготовка членів окружних та територіальних виборчих комісій проводиться для набуття ними знань та навичок, необхідних для здійснення на належному рівні повноважень відповідно члена окружної, територіальної виборчої комісії під час організації підготовки та проведення загальнонаціональних чи місцевих виборів.
2. Метою підготовки претендентів до складу виборчих комісій є оволодіння обсягом знань та умінь, які дають можливість на належному професійному рівні виконувати повноваження члена відповідної виборчої комісії, у тому числі голови, заступника голови чи секретаря комісії.
3. Підготовка осіб, які претендують на участь у роботі окружних чи територіальних виборчих комісій, здійснюється:
- вищими навчальними закладами та закладами післядипломної освіти (університетами, академіями, інститутами, центрами перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників органів державної влади, органів місцевого самоврядування, державних підприємств, установ і організацій тощо), які мають відповідні ліцензії центрального органу виконавчої влади у сфері освіти на право здійснення освітньої діяльності щодо надання освітніх послуг у сфері вищої освіти за напрямами (спеціальностями), найбільш наближеними для забезпечення фахового проведення навчання (правознавство, державне управління, державна служба, місцеве самоврядування тощо);
- громадськими організаціями, до статутної діяльності яких належать питання виборчого процесу, зареєстрованими в установленому законом порядку;
- міжнародними організаціями в рамках надання міжнародної технічної допомоги відповідно до чинного законодавства України.
4. У разі необхідності чи неможливості проведення навчання членів дільничних виборчих комісій закладами освіти, громадськими чи міжнародними організаціями під час виборчого процесу навчання керівного складу або усіх членів окружних, територіальних виборчих комісій може проводитися Центральною виборчою комісією за розпорядженням Голови Центральної виборчої комісії.»
 
Немає висновку    
    -106- Писаренко В.В.
Статтю 117 викласти у новій редакції:
«Стаття 117. Загальні засади підготовки членів виборчих комісій
1. Особи, які мають намір працювати у складі окружних чи територіальних виборчих комісій під час загальнодержавних чи місцевих виборів (надалі – претенденти до складу виборчих комісій), повинні пройти попередню підготовку відповідно до вимог цього Кодексу та отримати Державний сертифікат, що засвідчує достатній рівень знань і навиків для виконання покладених на них обов’язків (далі – сертифікат).
2. Метою підготовки претендентів до складу виборчих комісій є оволодіння обсягом знань та умінь, які дають можливість на належному професійному рівні виконувати повноваження члена відповідної виборчої комісії, у тому числі голови, заступника голови чи секретаря комісії.
3. Підготовка осіб, які претендують на участь у роботі окружних чи територіальних виборчих комісій, здійснюється закладами, установами та організаціями будь-якої форми власності, зареєстрованими у порядку, встановленому законом, які пройшли державну акредитацію у Центральній виборчій комісії.
4. Під час виборчого процесу Центральна виборча комісія може організовувати навчання (підвищення кваліфікації, інструктаж) членів відповідних виборчих комісій без видання відповідного сертифіката. До проведення такого навчання можуть залучатися заклади, установи, організації, які мають акредитовані відповідно до частини третьої цієї статті».
 
Немає висновку    
183. Стаття 118. Вимоги до навчання претендентів до складу виборчих комісій
 
-107- Добродомов Д.Є.
Ст. 118 виключити і, відповідно, змінити подальшу нумерацію статей законопроекту.
 
Немає висновку   Стаття 118. Вимоги до навчання претендентів до складу виборчих комісій
 
    -108- Шкрум А.І.
Статтю 118 виключити, у зв’язку з чим відповідно змінити нумерацію статей.
 
Немає висновку    
    -109- Каплін С.М.
Статтю 118 виключити.
 
Немає висновку    
    -110- Шипко А.Ф.
У статті 118 законопроекту у назві статті слово «навчання» замінити на слово «підготовки»;
 
Немає висновку    
184. 1. Проходити підготовку претендентів до складу виборчих комісій можуть особи, які відповідають загальним вимогам до членів виборчих комісій, що визначаються статтею 86 цього Кодексу.
 
   1. Проходити підготовку претендентів до складу виборчих комісій можуть особи, які відповідають загальним вимогам до членів виборчих комісій, що визначаються статтею 86 цього Кодексу.
 
185. 2. Вимоги щодо до необхідної кваліфікації членів окружних чи територіальних виборчих комісій, а також відповідні вимоги до змісту підготовки претендентів до складу виборчих комісій встановлює Центральна виборча комісія відповідно до частин третьої - п’ятої цієї статті. Такі вимоги визначають зміст та обсяг знань та вмінь, якими мають оволодіти претенденти до складу виборчих комісій, мінімальний обсяг навчальних годин для лекційних та практичних занять, рекомендовані програми для навчання претендентів до складу виборчих комісій, рекомендовані форми підсумкової атестації.
 
-111- Шипко А.Ф.
У статті 118 законопроекту у частині 2 речення «Такі вимоги визначають зміст та обсяг знань та вмінь, якими мають оволодіти претенденти до складу виборчих комісій, мінімальний обсяг навчальних годин для лекційних та практичних занять, рекомендовані програми для навчання претендентів до складу виборчих комісій, рекомендовані форми підсумкової атестації.» виключити;
 
Немає висновку   2. Вимоги щодо до необхідної кваліфікації членів окружних чи територіальних виборчих комісій, а також відповідні вимоги до змісту підготовки претендентів до складу виборчих комісій встановлює Центральна виборча комісія відповідно до частин третьої - п’ятої цієї статті. Такі вимоги визначають зміст та обсяг знань та вмінь, якими мають оволодіти претенденти до складу виборчих комісій, мінімальний обсяг навчальних годин для лекційних та практичних занять, рекомендовані програми для навчання претендентів до складу виборчих комісій, рекомендовані форми підсумкової атестації.
 
186. 3. Обсяг знань, зазначений у частині другій цієї статті, повинен, зокрема, включати:
 
-112- Шипко А.Ф.
У статті 118 законопроекту у частині 3 слово «знань» замінити на слово «підготовки»
 
Немає висновку   3. Обсяг знань, зазначений у частині другій цієї статті, повинен, зокрема, включати:
 
    -113- Шипко А.Ф.
У статті 118 законопроекту у частині 3 слово «зокрема» виключити
 
Немає висновку    
187. 1) виборчі права громадян та основні принципи виборчого права України;
 
-114- Войцеховська С.М.
Іонова М.М.
Кондратюк О.К.
Пункт 1 частини третьої статті 118 викласти в наступній редакції:
1) виборчі права громадян, заборони будь-яких видів дискримінації, основні принципи виборчого права України;
 
Немає висновку   1) виборчі права громадян та основні принципи виборчого права України;
 
188. 2) повноваження виборчих комісій усіх рівнів, права й обов’язки членів цих комісій;
 
   2) повноваження виборчих комісій усіх рівнів, права й обов’язки членів цих комісій;
 
189. 3) порядок роботи виборчих комісій, розгляду питань та прийняття рішень комісією;
 
   3) порядок роботи виборчих комісій, розгляду питань та прийняття рішень комісією;
 
190. 4) засади функціонування Державного реєстру виборців;
 
   4) засади функціонування Державного реєстру виборців;
 
191. 5) порядок проведення передвиборної агітації;
 
-115- Кривошея Г.Г.
Частину третю статті 118 доповнити новим пунктом такого змісту:
«6) особливості та порядок забезпечення голосування осіб з інвалідністю з урахуванням їх потреб та можливостей, а також правила поведінки та спілкування з особами з інвалідністю»;
У зв’язку з цим пункти 6 – 7 вважати пунктами 7 – 8.
 
Немає висновку   5) порядок проведення передвиборної агітації;
 
192. 6) порядок оскарження рішень, дій чи бездіяльності виборчих комісій та їх членів; інших суб’єктів виборчого процесу; органів виконавчої влади, органів влади Автономної Республіки Крим, органів місцевого самоврядування, їх посадових осіб; засобів масової інформації, їх власників, посадових осіб та творчих працівників;
 
   6) порядок оскарження рішень, дій чи бездіяльності виборчих комісій та їх членів; інших суб’єктів виборчого процесу; органів виконавчої влади, органів влади Автономної Республіки Крим, органів місцевого самоврядування, їх посадових осіб; засобів масової інформації, їх власників, посадових осіб та творчих працівників;
 
193. 7) підстави та загальний порядок притягнення до юридичної відповідальності за порушення законодавства про вибори.
 
-116- Лещенко С.А.
Частину третю статті 118 доповнити пунктом 8 наступного змісту:
8) Забезпечення виборчих прав осіб з інвалідністю, в тому числі забезпечення розумного пристосування.
 
Немає висновку   7) підстави та загальний порядок притягнення до юридичної відповідальності за порушення законодавства про вибори.
 
    -117- Суслова І.М.
частину 3 статті 118 доповнити пунктом 8 такого змісту:
8) Забезпечення виборчих прав осіб з інвалідністю, в тому числі забезпечення розумного пристосування.
 
Немає висновку    
    -118- Ємець Л.О.
Веселова Н.В.
Єднак О.В.
Пташник В.Ю.
Гопко Г.М.
Частину третю статті 118 доповнити новим пунктом 8 такого змісту:
«8) порядок забезпечення виборчих прав осіб з інвалідністю, в тому числі забезпечення розумного пристосування, порядок надання допомоги виборцям з інвалідністю та особливості спілкування з ними.»
 
Немає висновку    
194. 4. Обсяг вмінь, зазначений у частині другій цієї статті, повинен, зокрема, включати:
 
-119- Шипко А.Ф.
У статті 118 законопроекту частину 4 виключити, а пункти 1-4 цієї частини вважати пунктами 8-11 пункту 3;
 
Немає висновку   4. Обсяг вмінь, зазначений у частині другій цієї статті, повинен, зокрема, включати:
 
195. 1) складання (заповнення) документів виборчої комісії чи проектів таких документів, передбачених законом та постановами Центральної виборчої комісії;
 
   1) складання (заповнення) документів виборчої комісії чи проектів таких документів, передбачених законом та постановами Центральної виборчої комісії;
 
196. 2) проведення засідання виборчої комісії відповідно до вимог цього Кодексу та постанов Центральної виборчої комісії;
 
   2) проведення засідання виборчої комісії відповідно до вимог цього Кодексу та постанов Центральної виборчої комісії;
 
197. 3) виконання інших виборчих процедур, передбачених законом;
 
   3) виконання інших виборчих процедур, передбачених законом;
 
198. 4) складання протоколів про адміністративні правопорушення відповідно до Кодексу України про адміністративні правопорушення.
 
   4) складання протоколів про адміністративні правопорушення відповідно до Кодексу України про адміністративні правопорушення.
 
199. 5. Центральна виборча комісія може уточнювати зміст та обсяг вимог, зазначених у частинах третій та четвертій цієї статті, встановлювати додаткові вимоги щодо змісту та обсягу знань та вмінь, яким мають оволодіти претенденти до складу виборчих комісій, у межах, необхідних для ефективного виконання повноважень члена виборчої комісії.
 
-120- Шипко А.Ф.
У статті 118 законопроекту частину 5 виключити.
 
Немає висновку   5. Центральна виборча комісія може уточнювати зміст та обсяг вимог, зазначених у частинах третій та четвертій цієї статті, встановлювати додаткові вимоги щодо змісту та обсягу знань та вмінь, яким мають оволодіти претенденти до складу виборчих комісій, у межах, необхідних для ефективного виконання повноважень члена виборчої комісії.
 
    -121- Чижмарь Ю.В.
Статтю 118 викласти у такій редакції:
«Стаття 118. Вимоги до навчання претендентів до складу виборчих комісій
1. Проходити підготовку претендентів до складу виборчих комісій можуть особи, які відповідають загальним вимогам до членів виборчих комісій, що визначаються статтею 86 цього Кодексу.
2. Вимоги до необхідної кваліфікації членів окружних чи територіальних виборчих комісій, а також відповідні вимоги до змісту підготовки претендентів до складу виборчих комісій встановлює Центральна виборча комісія. Такі вимоги визначають зміст та обсяг знань та вмінь, якими мають оволодіти претенденти до складу виборчих комісій, мінімальний обсяг навчальних годин для лекційних та практичних занять, рекомендовані програми для навчання претендентів до складу виборчих комісій, рекомендовані форми підсумкової атестації.
3. Центральна виборча комісія може уточнювати зміст та обсяг вимог, зазначених у частині другій цієї статті, встановлювати додаткові вимоги щодо змісту та обсягу знань та вмінь, яким мають оволодіти претенденти до складу виборчих комісій, у межах, необхідних для ефективного виконання повноважень члена виборчої комісії.»
 
Немає висновку    
200. Стаття 119. Ліцензування діяльності щодо підготовки претендентів до складу виборчих комісій
 
-122- Гусак В.Г.
Статтю 119 виключити
 
Немає висновку   Стаття 119. Ліцензування діяльності щодо підготовки претендентів до складу виборчих комісій
 
    -123- Шкрум А.І.
Статтю 119 виключити, у зв’язку з чим відповідно змінити нумерацію статей.
 
Немає висновку    
    -124- Добродомов Д.Є.
Ст. 119 виключити і, відповідно, змінити подальшу нумерацію статей законопроекту.
 
Немає висновку    
    -125- Чижмарь Ю.В.
Статтю 119 стосовно ліцензування діяльності щодо підготовки претендентів до складу виборчих комісій виключити.
 
Немає висновку    
    -126- Сугоняко О.Л.
Статтю 119 виключити
 
Немає висновку    
    -127- Каплін С.М.
Статтю 119 виключити.
 
Немає висновку    
201. 1. Ліцензування діяльності щодо підготовки претендентів до складу виборчих комісій - це процедура визначення спроможності закладу, установи, організації здійснювати відповідно до вимог законодавства навчання та проводити підсумкову атестацію претендентів до складу окружних (територіальних) виборчих комісій.
 
-128- Ківалов С.В.
У частині першій статті 119, слова «закладу, установи, організації» замінити словами «закладу вищої освіти»
 
Немає висновку   1. Ліцензування діяльності щодо підготовки претендентів до складу виборчих комісій - це процедура визначення спроможності закладу, установи, організації здійснювати відповідно до вимог законодавства навчання та проводити підсумкову атестацію претендентів до складу окружних (територіальних) виборчих комісій.
 
202. 2. Ліцензування діяльності щодо підготовки претендентів до складу виборчих комісій, а також контроль за додержанням ліцензійних умов проводиться Центральною виборчою комісією.
 
-129- Богдан Р.Д.
Вилучити ч. 2 статі 119 Проекту Закону.
 
Немає висновку   2. Ліцензування діяльності щодо підготовки претендентів до складу виборчих комісій, а також контроль за додержанням ліцензійних умов проводиться Центральною виборчою комісією.
 
    -130- Писаренко В.В.
Статтю 119 викласти у такій редакції:
«Стаття 119. Державна акредитація закладів, установ та організацій, що проводитимуть підготовку претендентів для роботи у складі виборчих комісій
1. Державна акредитація закладів, установ та організацій, що проводитимуть підготовку претендентів для роботи у складі виборчих комісій – це процедура визначення спроможності закладу, установи, організації здійснювати відповідно до вимог законодавства навчання та проводити підсумкову атестацію претендентів до складу окружних (територіальних) виборчих комісій.
2. Державна акредитація закладів, установ та організацій, що проводитимуть підготовку претендентів до роботи у складі виборчих комісій, а також контроль за додержанням ними вимог законодавства у цій сфері проводиться Центральною виборчою комісією.
3. Центральна виборча комісія створює та веде реєстр акредитованих закладів, установ та організацій, які здійснюють підготовку претендентів до складу виборчих комісій.
4. Державна акредитація закладів, установ та організацій проводиться Центральною виборчою комісією не рідше ніж один раз на п'ять років.
5. Порядок проведення державної акредитації та перелік вимог до закладів, установ та організацій, кваліфікаційні вимоги до спеціалістів, які здійснюють таку підготовку, визначаються Центральною виборчою комісією.
6. Рішення про відмову в державній акредитації закладу, установі та організації приймається у разі, коли:
1) стан його матеріально-технічної бази закладу, установи, організації, чисельність та кваліфікація спеціалістів не дають змогу виконувати навчальні програми і плани;
2) у поданих для державної акредитації документах виявлено недостовірні відомості.
7. Рішення про відмову в державній акредитації може бути оскаржено до суду у порядку встановленому законодавством».
 
Немає висновку    
203. Стаття 120. Ліцензійні умови для здійснення діяльності щодо підготовки претендентів до складу виборчих комісій
 
-131- Гусак В.Г.
Статтю 120 виключити
 
Немає висновку   Стаття 120. Ліцензійні умови для здійснення діяльності щодо підготовки претендентів до складу виборчих комісій
 
    -132- Шкрум А.І.
Статтю 120 виключити, у зв’язку з чим відповідно змінити нумерацію статей.
 
Немає висновку    
    -133- Добродомов Д.Є.
Ст. 120 виключити і, відповідно, змінити подальшу нумерацію статей законопроекту.
 
Немає висновку    
    -134- Чижмарь Ю.В.
Статтю 120 стосовно ліцензування діяльності щодо підготовки претендентів до складу виборчих комісій виключити.
 
Немає висновку    
    -135- Сугоняко О.Л.
Статтю 120 виключити.
 
Немає висновку    
    -136- Каплін С.М.
Статтю 120 виключити.
 
Немає висновку    
    -137- Писаренко В.В.
Статтю 120 виключити.
 
Немає висновку    
204. 1. Ліцензійні умови для здійснення діяльності щодо підготовки претендентів до складу виборчих комісій та порядок контролю за додержанням вказаних умов затверджуються Центральною виборчою комісією.
 
   1. Ліцензійні умови для здійснення діяльності щодо підготовки претендентів до складу виборчих комісій та порядок контролю за додержанням вказаних умов затверджуються Центральною виборчою комісією.
 
205. 2. Ліцензійні умови для здійснення діяльності щодо підготовки претендентів до складу виборчих комісій визначають вичерпний перелік організаційних, кваліфікаційних та інших спеціальних вимог, обов’язкових для дотримання при здійсненні зазначеної діяльності, у тому числі вимоги:
 
   2. Ліцензійні умови для здійснення діяльності щодо підготовки претендентів до складу виборчих комісій визначають вичерпний перелік організаційних, кваліфікаційних та інших спеціальних вимог, обов’язкових для дотримання при здійсненні зазначеної діяльності, у тому числі вимоги:
 
206. 1) щодо досвіду закладу, установи, організації з навчання дорослих з політико-правових дисциплін, зокрема виборчого права;
 
-138- Ківалов С.В.
у пункті 1 частини другої статті 120, слова «закладу, установи, організації замінити словами «закладу вищої освіти»
 
Немає висновку   1) щодо досвіду закладу, установи, організації з навчання дорослих з політико-правових дисциплін, зокрема виборчого права;
 
207. 2) щодо рівня кваліфікації та досвіду фахівців, які мають проводити навчання претендентів до складу виборчих комісій;
 
   2) щодо рівня кваліфікації та досвіду фахівців, які мають проводити навчання претендентів до складу виборчих комісій;
 
208. 3) щодо програми і строків (кількості навчальних годин) навчання претендентів до складу виборчих комісій;
 
   3) щодо програми і строків (кількості навчальних годин) навчання претендентів до складу виборчих комісій;
 
209. 4) щодо способу і методики атестації осіб, що пройшли навчання, за його підсумками, критеріїв для видання державного сертифіката.
 
   4) щодо способу і методики атестації осіб, що пройшли навчання, за його підсумками, критеріїв для видання державного сертифіката.
 
210. Стаття 121. Документи, що подаються для одержання ліцензії
 
-139- Гусак В.Г.
Статтю 121 виключити
 
Немає висновку   Стаття 121. Документи, що подаються для одержання ліцензії
 
    -140- Шкрум А.І.
Статтю 121 виключити, у зв’язку з чим відповідно змінити нумерацію статей.
 
Немає висновку    
    -141- Писаренко В.В.
Статтю 121 виключити.
 
Немає висновку    
    -142- Добродомов Д.Є.
Ст. 121 виключити і, відповідно, змінити подальшу нумерацію статей законопроекту.
 
Немає висновку    
    -143- Чижмарь Ю.В.
Статтю 121 стосовно ліцензування діяльності щодо підготовки претендентів до складу виборчих комісій виключити.
 
Немає висновку    
    -144- Сугоняко О.Л.
Статтю 121 виключити.
 
Немає висновку    
    -145- Каплін С.М.
Статтю 121 виключити.
 
Немає висновку    
211. 1. Заклад, установа, організація, що має намір проводити діяльність щодо підготовки претендентів до складу виборчих комісій, звертається до Центральної виборчої комісії із заявою про видачу ліцензії, зразок якої встановлюється Центральною виборчою комісією.
 
-146- Ківалов С.В.
У статті 121:
у частині першій, слова «заклад, установа організація» замінити словами «заклад вищої освіти, вказаний у частині третій статті 117 цього Кодексу».
 
Немає висновку   1. Заклад, установа, організація, що має намір проводити діяльність щодо підготовки претендентів до складу виборчих комісій, звертається до Центральної виборчої комісії із заявою про видачу ліцензії, зразок якої встановлюється Центральною виборчою комісією.
 
212. 2. До заяви, зазначеної у частині першій цієї статті, додаються:
 
   2. До заяви, зазначеної у частині першій цієї статті, додаються:
 
213. 1) обґрунтування можливостей закладу, установи, організації щодо реалізації зазначеної діяльності відповідно до ліцензійних вимог з описом у довільній формі попередньої діяльності щодо навчання дорослих осіб з політико-правових дисциплін, у тому числі здійснення підготовки учасників виборів;
 
-147- Ківалов С.В.
У статті 121:
у пункті 1 частини другої слова «закладу, установи, організації» замінити словами «закладу вищої освіти»
 
Немає висновку   1) обґрунтування можливостей закладу, установи, організації щодо реалізації зазначеної діяльності відповідно до ліцензійних вимог з описом у довільній формі попередньої діяльності щодо навчання дорослих осіб з політико-правових дисциплін, у тому числі здійснення підготовки учасників виборів;
 
214. 2) зразки навчальних та методичних матеріалів, які використовувались у попередній діяльності;
 
   2) зразки навчальних та методичних матеріалів, які використовувались у попередній діяльності;
 
215. 3) копія свідоцтва про державну реєстрацію закладу, установи, організації, засвідчена Центральною виборчою комісією;
 
-148- Ківалов С.В.
У статті 121:
у пункті 3 частини другої слова «закладу, установи, організації» замінити словами «закладу вищої освіти»
 
Немає висновку   3) копія свідоцтва про державну реєстрацію закладу, установи, організації, засвідчена Центральною виборчою комісією;
 
216. 4) копія установчого документу (статуту) закладу, установи, організації, засвідчена Центральною виборчою комісією;
 
-149- Ківалов С.В.
У статті 121:
у пункті 4 частини другої слова «закладу, установи, організації» замінити словами «закладу вищої освіти»
 
Немає висновку   4) копія установчого документу (статуту) закладу, установи, організації, засвідчена Центральною виборчою комісією;
 
217. 5) копії документів, що засвідчують рівень освіти і кваліфікації не менше чотирьох осіб - працівників закладу, установи, членів організації, яких передбачається залучити до підготовки та проведення навчання, засвідчені у встановленому порядку;
 
-150- Ківалов С.В.
У статті 121:
у пункті 5 частини другої слова «закладу, установи, організації» замінити словами «закладу вищої освіти»
 
Немає висновку   5) копії документів, що засвідчують рівень освіти і кваліфікації не менше чотирьох осіб - працівників закладу, установи, членів організації, яких передбачається залучити до підготовки та проведення навчання, засвідчені у встановленому порядку;
 
218. 6) проекти програми та навчального плану, за якими надаватиметься послуга щодо передбачається проводити навчання претендентів до складу виборчих комісій.
 
   6) проекти програми та навчального плану, за якими надаватиметься послуга щодо передбачається проводити навчання претендентів до складу виборчих комісій.
 
219. 3. Вимагати для ліцензування від закладу, установи, організації документи, не зазначені у цій статті, забороняється.
 
-151- Ківалов С.В.
У статті 121:
у частині третій слова «закладу, установи, організації» замінити словами «закладу вищої освіти»
 
Немає висновку   3. Вимагати для ліцензування від закладу, установи, організації документи, не зазначені у цій статті, забороняється.
 
220. Стаття 122. Рішення щодо видання ліцензії
 
-152- Гусак В.Г.
Статтю 122 виключити
 
Немає висновку   Стаття 122. Рішення щодо видання ліцензії
 
    -153- Шкрум А.І.
Статтю 122 виключити, у зв’язку з чим відповідно змінити нумерацію статей.
 
Немає висновку    
    -154- Добродомов Д.Є.
Ст. 122 виключити і, відповідно, змінити подальшу нумерацію статей законопроекту.
 
Немає висновку    
    -155- Чижмарь Ю.В.
Статтю 122 стосовно ліцензування діяльності щодо підготовки претендентів до складу виборчих комісій виключити.
 
Немає висновку    
    -156- Сугоняко О.Л.
Статтю 122 виключити.
 
Немає висновку    
    -157- Каплін С.М.
Статтю 122 виключити.
 
Немає висновку    
    -158- Писаренко В.В.
Статтю 122 виключити.
 
Немає висновку    
221. 1. Центральна виборча комісія приймає рішення щодо видання ліцензії на підставі розгляду наданих документів, зазначених у статті 121 цього Кодексу, протягом тридцяти днів з дня надходження документів.
 
   1. Центральна виборча комісія приймає рішення щодо видання ліцензії на підставі розгляду наданих документів, зазначених у статті 121 цього Кодексу, протягом тридцяти днів з дня надходження документів.
 
222. 2. При розгляді питання щодо видання ліцензії Центральна виборча комісія враховує також:
 
   2. При розгляді питання щодо видання ліцензії Центральна виборча комісія враховує також:
 
223. 1) досвід закладу, установи, організації у навчанні дорослих осіб з політико-правових дисциплін;
 
-159- Ківалов С.В.
У статті 122:
пункт 1 частини другої викласти у наступній редакції «1) досвід вищого навчального закладу у навчанні з політико-правових дисциплін;»
 
Немає висновку   1) досвід закладу, установи, організації у навчанні дорослих осіб з політико-правових дисциплін;
 
224. 2) зміст та якість наданих навчальних та методичних матеріалів;
 
   2) зміст та якість наданих навчальних та методичних матеріалів;
 
225. 3) наявний досвід участі закладу, установи, організації у підготовці учасників виборів.
 
-160- Ківалов С.В.
У статті 122:
у пункті 3 частини другої слова «заклад, установа, організація», «заклади, установи, організації» замінити словами «заклад вищої освіти», «заклади вищої освіти» у відповідних відмінках.
 
Немає висновку   3) наявний досвід участі закладу, установи, організації у підготовці учасників виборів.
 
226. 3. Центральна виборча комісія приймає рішення про видання ліцензії закладу, установі, організації або про відмову у виданні ліцензії у формі постанови. Одночасно з прийняттям рішення про видання ліцензії Центральна виборча комісія приймає рішення про погодження програми та навчального плану, за якими надаватиметься послуга щодо підготовки претендентів до складу виборчих комісій.
 
-161- Ківалов С.В.
У статті 122:
у частині третій слова «заклад, установа, організація», «заклади, установи, організації» замінити словами «заклад вищої освіти», «заклади вищої освіти» у відповідних відмінках.
 
Немає висновку   3. Центральна виборча комісія приймає рішення про видання ліцензії закладу, установі, організації або про відмову у виданні ліцензії у формі постанови. Одночасно з прийняттям рішення про видання ліцензії Центральна виборча комісія приймає рішення про погодження програми та навчального плану, за якими надаватиметься послуга щодо підготовки претендентів до складу виборчих комісій.
 
227. 4. Рішення про відмову у виданні ліцензії може бути прийняте з підстав порушення ліцензійних умов для здійснення діяльності щодо підготовки претендентів до складу виборчих комісій, а також невідповідності поданих документів вимогам статті 121 цього Кодексу.
 
   4. Рішення про відмову у виданні ліцензії може бути прийняте з підстав порушення ліцензійних умов для здійснення діяльності щодо підготовки претендентів до складу виборчих комісій, а також невідповідності поданих документів вимогам статті 121 цього Кодексу.
 
228. 5. Постанова Центральної виборчої комісії про видання ліцензії або про відмову у виданні ліцензії не пізніше наступного дня видається (надсилається рекомендованим листом) закладу, установі, організації.
 
-162- Ківалов С.В.
У статті 122:
у частині п’ятій слова «заклад, установа, організація», «заклади, установи, організації» замінити словами «заклад вищої освіти», «заклади вищої освіти» у відповідних відмінках.
 
Немає висновку   5. Постанова Центральної виборчої комісії про видання ліцензії або про відмову у виданні ліцензії не пізніше наступного дня видається (надсилається рекомендованим листом) закладу, установі, організації.
 
229. 6. Ліцензія оформлюється на бланку єдиного зразка, затвердженого Кабінетом Міністрів України. За видання ліцензії плата не справляється.
 
   6. Ліцензія оформлюється на бланку єдиного зразка, затвердженого Кабінетом Міністрів України. За видання ліцензії плата не справляється.
 
230. 7. Строк дії ліцензії - п’ять років.
 
   7. Строк дії ліцензії - п’ять років.
 
231. 8. У разі втрати (пошкодження) ліцензії закладу, установі, організації видається дублікат ліцензії. Для отримання дубліката заклад, установа, організація звертається до Центральної виборчої комісії з відповідною заявою, до якої додається документ, що засвідчує внесення плати за видання дубліката ліцензії у порядку та розмірі, встановлених Кабінетом Міністрів України, а у разі пошкодження ліцензії - також її пошкоджений оригінал. Центральна виборча комісія протягом чотирнадцяти днів після надходження заяви видає дублікат ліцензії та приймає рішення про визнання недійсною ліцензії, що втрачена (пошкоджена).
 
-163- Ківалов С.В.
У статті 122:
у частині восьмій слова «заклад, установа, організація», «заклади, установи, організації» замінити словами «заклад вищої освіти», «заклади вищої освіти» у відповідних відмінках.
 
Немає висновку   8. У разі втрати (пошкодження) ліцензії закладу, установі, організації видається дублікат ліцензії. Для отримання дубліката заклад, установа, організація звертається до Центральної виборчої комісії з відповідною заявою, до якої додається документ, що засвідчує внесення плати за видання дубліката ліцензії у порядку та розмірі, встановлених Кабінетом Міністрів України, а у разі пошкодження ліцензії - також її пошкоджений оригінал. Центральна виборча комісія протягом чотирнадцяти днів після надходження заяви видає дублікат ліцензії та приймає рішення про визнання недійсною ліцензії, що втрачена (пошкоджена).
 
232. 9. Заклад, установа, організація може повторно звернутися до Центральної виборчої комісії із заявою про одержання ліцензії не раніш як за рік до закінчення строку дії ліцензії або не раніш як через три місяці після відмови у виданні ліцензії.
 
-164- Ківалов С.В.
У статті 122:
у частині дев’ятій слова «заклад, установа, організація», «заклади, установи, організації» замінити словами «заклад вищої освіти», «заклади вищої освіти» у відповідних відмінках.
 
Немає висновку   9. Заклад, установа, організація може повторно звернутися до Центральної виборчої комісії із заявою про одержання ліцензії не раніш як за рік до закінчення строку дії ліцензії або не раніш як через три місяці після відмови у виданні ліцензії.
 
233. 10. Центральна виборча комісія забезпечує контроль за дотриманням закладами, установами, організаціями ліцензійних умов та інших вимог, встановлених відповідно до цього Кодексу. У разі невідповідності діяльності, пов’язаної з наданням послуг щодо підготовки претендентів до складу виборчих комісій, ліцензійним умовам для здійснення такої діяльності, іншим вимогам, встановленим відповідно до цього Кодексу, Центральна виборча комісія може достроково припинити дію ліцензії, наданої закладу, установі, організації.
 
-165- Ківалов С.В.
У статті 122:
у частині десятій слова «заклад, установа, організація», «заклади, установи, організації» замінити словами «заклад вищої освіти», «заклади вищої освіти» у відповідних відмінках.
 
Немає висновку   10. Центральна виборча комісія забезпечує контроль за дотриманням закладами, установами, організаціями ліцензійних умов та інших вимог, встановлених відповідно до цього Кодексу. У разі невідповідності діяльності, пов’язаної з наданням послуг щодо підготовки претендентів до складу виборчих комісій, ліцензійним умовам для здійснення такої діяльності, іншим вимогам, встановленим відповідно до цього Кодексу, Центральна виборча комісія може достроково припинити дію ліцензії, наданої закладу, установі, організації.
 
234. Стаття 123. Проведення підготовки претендентів до складу виборчих комісій
 
-166- Добродомов Д.Є.
Ст. 123 виключити і, відповідно, змінити подальшу нумерацію статей законопроекту.
 
Немає висновку   Стаття 123. Проведення підготовки претендентів до складу виборчих комісій
 
    -167- Шкрум А.І.
Статтю 123 виключити, у зв’язку з чим відповідно змінити нумерацію статей.
 
Немає висновку    
    -168- Чижмарь Ю.В.
Статтю 123 стосовно ліцензування діяльності щодо підготовки претендентів до складу виборчих комісій виключити.
 
Немає висновку    
    -169- Каплін С.М.
Статтю 123 виключити.
 
Немає висновку    
235. 1. Заклад, установа, організація, які в порядку, установленому цим Кодексом, отримали ліцензії для здійснення діяльності щодо підготовки претендентів до складу виборчих комісій, у межах ліцензійних умов та вимог, зазначених у частині другій статті 118 цього Кодексу, розробляє та затверджує навчально-методичні матеріали та завдання для атестування осіб, які проходять підготовку.
 
-170- Шипко А.Ф.
Частину 1 статті 123 законопроекту виключити.
 
Немає висновку   1. Заклад, установа, організація, які в порядку, установленому цим Кодексом, отримали ліцензії для здійснення діяльності щодо підготовки претендентів до складу виборчих комісій, у межах ліцензійних умов та вимог, зазначених у частині другій статті 118 цього Кодексу, розробляє та затверджує навчально-методичні матеріали та завдання для атестування осіб, які проходять підготовку.
 
    -171- Ківалов С.В.
У статті 123:
у частині першій, слова «заклад, установа, організація, які в порядку, установленому цим Кодексом, отримали ліцензії» замінити словами «заклад вищої освіти, який в порядку, установленому цим Кодексом, отримав ліцензію»
 
Немає висновку    
236. 2. Заклад, установа, організація проводить підготовку претендентів до складу виборчих комісій відповідно до навчальних програм та навчальних планів, погоджених Центральною виборчою комісією. Про початок курсу підготовки та кількість осіб, які проходять курс, заклад, установа, організація не пізніш як на наступний день після початку курсу повідомляє Центральну виборчу комісію. Форма повідомлення встановлюється Центральною виборчою комісією.
 
-172- Ківалов С.В.
У статті 123:
частину другу викласти у наступній редакції:
«2. Заклад вищої освіти забезпечує підготовку претендентів до складу виборчих комісій відповідно до навчальних програм та навчальних планів, погоджених Центральною виборчою комісією. Про початок курсу підготовки та кількість осіб, які проходять курс, вищий навчальний заклад не пізніш як на наступний день після початку курсу повідомляє Центральну виборчу комісію. Форма повідомлення встановлюється Центральною виборчою комісією.»
 
Немає висновку   2. Заклад, установа, організація проводить підготовку претендентів до складу виборчих комісій відповідно до навчальних програм та навчальних планів, погоджених Центральною виборчою комісією. Про початок курсу підготовки та кількість осіб, які проходять курс, заклад, установа, організація не пізніш як на наступний день після початку курсу повідомляє Центральну виборчу комісію. Форма повідомлення встановлюється Центральною виборчою комісією.
 
237. 3. Заклад, установа, організація, які здійснюють діяльність щодо підготовки претендентів до складу виборчих комісій, на вимогу Центральної виборчої комісії не пізніш як на п’ятий день після отримання вимоги надають розроблені ними відповідно до частини першої цієї статті навчальні матеріали для перевірки їх відповідності ліцензійним умовам та вимогам, зазначеним у частині другій статті 118 цього Кодексу.
 
-173- Ківалов С.В.
У статті 123:
частину третю викласти у наступній редакції:
«3. Заклад вищої освіти, який здійснює діяльність щодо підготовки претендентів до складу виборчих комісій, на вимогу Центральної виборчої комісії не пізніш як на п’ятий день після отримання вимоги надає розроблені ним відповідно до частини першої цієї статті навчальні матеріали для перевірки їх відповідності ліцензійним умовам та вимогам, зазначеним у частині другій статті 118 цього Кодексу.»
 
Немає висновку   3. Заклад, установа, організація, які здійснюють діяльність щодо підготовки претендентів до складу виборчих комісій, на вимогу Центральної виборчої комісії не пізніш як на п’ятий день після отримання вимоги надають розроблені ними відповідно до частини першої цієї статті навчальні матеріали для перевірки їх відповідності ліцензійним умовам та вимогам, зазначеним у частині другій статті 118 цього Кодексу.
 
    -174- Писаренко В.В.
Статтю 123 викласти у новій редакції:
«Стаття 123. Проведення підготовки претендентів до складу виборчих комісій
1. Заклад, установа, організація проводить підготовку претендентів для роботи у складі виборчих комісій відповідно до навчальних програм та навчальних планів, погоджених Центральною виборчою комісією.
2. Особа, яка бажає увійти до складу виборчих комісій повинна пройти підготовку відповідно до типової навчальної програми та успішно скласти іспит у порядку встановленому Центральною виборчою комісією.
3. Особа, яка успішно склала іспит отримує свідоцтво про проходження навчання для роботи у складі виборчих комісій.
4. Заклад, установа, організація не пізніш як на десятий день після закінчення курсу підготовки кожної групи претендентів до складу виборчих комісій подає до Центральної виборчої комісії звіт про підсумки навчання за формою, встановленою Центральною виборчою комісією. У звіті зазначається:
1) кількість осіб, які проходили навчання;
2) кількість осіб, які успішно пройшли навчання та отримали свідоцтва про проходження навчання для роботи у складі виборчих комісій».
 
Немає висновку    
238. Стаття 124. Атестування осіб, які пройшли підготовку
 
-175- Добродомов Д.Є.
Ст. 124 виключити і, відповідно, змінити подальшу нумерацію статей законопроекту.
 
Немає висновку   Стаття 124. Атестування осіб, які пройшли підготовку
 
    -176- Шкрум А.І.
Статтю 124 виключити, у зв’язку з чим відповідно змінити нумерацію статей.
 
Немає висновку    
    -177- Чижмарь Ю.В.
Статтю 124 стосовно ліцензування діяльності щодо підготовки претендентів до складу виборчих комісій виключити.
 
Немає висновку    
    -178- Каплін С.М.
Статтю 124 виключити.
 
Немає висновку    
239. 1. Заклад, установа, організація, які здійснюють діяльність щодо підготовки претендентів до складу виборчих комісій, проводять підсумкову атестацію осіб, які пройшли навчання, з дотриманням ліцензійних умов та вимог, зазначених у частині другій статті 118 цього Кодексу.
 
-179- Шипко А.Ф.
У статті 124 законопроекту частину 1 виключити;
 
Немає висновку   1. Заклад, установа, організація, які здійснюють діяльність щодо підготовки претендентів до складу виборчих комісій, проводять підсумкову атестацію осіб, які пройшли навчання, з дотриманням ліцензійних умов та вимог, зазначених у частині другій статті 118 цього Кодексу.
 
    -180- Ківалов С.В.
У частині першій статті 124, слова: «заклад, установа, організація» замінити словами «заклад вищої освіти»
 
Немає висновку    
240. 2. Особам, які успішно пройшли підготовку, заклад, установа, організація видає державний сертифікат про підготовку до роботи у складі виборчої комісії відповідно до статті 125 цього Кодексу.
 
-181- Шпенов Д.Ю.
Частину 2 статті 124 виключити.
 
Немає висновку   2. Особам, які успішно пройшли підготовку, заклад, установа, організація видає державний сертифікат про підготовку до роботи у складі виборчої комісії відповідно до статті 125 цього Кодексу.
 
    -182- Папієв М.М.
Ларін С.М.
Гальченко А.В.
Частину 2 статті 124 виключити.
 
Немає висновку    
    -183- Шипко А.Ф.
У статті 124 законопроекту у частині 2 слова «успішно» та «державний» виключити.
 
Немає висновку    
    -184- Ківалов С.В.
У частині другій статті 124, слова: «заклад, установа, організація» замінити словами «заклад вищої освіти»
 
Немає висновку    
    -185- Власенко С.В.
Ч. 2 ст. 124 викласти в редакції: «2. Особам, які успішно пройшли підготовку та за результатами атестування набрали більше п’ятдесяти відсотків від загально можливої кількості балів, заклад, установа, організація видає державний сертифікат про підготовку до роботи у складі виборчої комісії відповідно до статті 125 цього Кодексу.».
 
Немає висновку    
    -186- Писаренко В.В.
Статтю 124 викласти у новій редакції:
«Стаття 124. Атестування осіб, які пройшли підготовку
1. Центральна виборча комісія проводить у визначеному нею порядку атестацію осіб, які отримали свідоцтво про проходження навчання для роботи у складі виборчих комісій.
2. Особам, які успішно пройшли атестацію Центральна виборча комісія видає сертифікат відповідно до статті 125 цього Кодексу».
 
Немає висновку    
241. Стаття 125. Державний сертифікат про підготовку до роботи у складі виборчої комісії
 
-187- Добродомов Д.Є.
Ст. 125 виключити і, відповідно, змінити подальшу нумерацію статей законопроекту.
 
Немає висновку   Стаття 125. Державний сертифікат про підготовку до роботи у складі виборчої комісії
 
    -188- Шкрум А.І.
Статтю 125 виключити, у зв’язку з чим відповідно змінити нумерацію статей
 
Немає висновку    
    -189- Папієв М.М.
Ларін С.М.
Гальченко А.В.
Статтю 125 виключити.
 
Немає висновку    
    -190- Чижмарь Ю.В.
Статтю 125 стосовно ліцензування діяльності щодо підготовки претендентів до складу виборчих комісій виключити.
 
Немає висновку    
    -191- Каплін С.М.
Статтю 125 виключити.
 
Немає висновку    
    -192- Шпенов Д.Ю.
Статтю 125 виключити.
 
Немає висновку    
242. 1. Форма державного сертифіката про підготовку до роботи у складі виборчої комісії затверджується Центральною виборчою комісією. Сертифікат повинен містити:
 
-193- Шипко А.Ф.
У статті 125 законопроекту у частині 1 слова «державного» виключити;
 
Немає висновку   1. Форма державного сертифіката про підготовку до роботи у складі виборчої комісії затверджується Центральною виборчою комісією. Сертифікат повинен містити:
 
243. 1) серію та номер державного сертифіката;
 
   1) серію та номер державного сертифіката;
 
244. 2) прізвище, ім’я та по батькові особи, яка пройшла підготовку;
 
   2) прізвище, ім’я та по батькові особи, яка пройшла підготовку;
 
245. 3) повну назву закладу, установи, організації, що надали підготовку;
 
-194- Ківалов С.В.
У статті 125:
пункт 3 частини першої викласти в наступній редакції:
«3) повну назву закладу вищої освіти, що забезпечив підготовку;
 
Немає висновку   3) повну назву закладу, установи, організації, що надали підготовку;
 
246. 4) строки проходження підготовки;
 
   4) строки проходження підготовки;
 
247. 5) кількість навчальних годин.
 
   5) кількість навчальних годин.
 
248. 2. Сертифікат скріплюється підписом керівника закладу, установи, організації, які провели підготовку, та відповідною печаткою.
 
-195- Ківалов С.В.
У статті 125:
у частині другій, слова «закладу, установи, організації» замінити словами «закладу вищої освіти»;
 
Немає висновку   2. Сертифікат скріплюється підписом керівника закладу, установи, організації, які провели підготовку, та відповідною печаткою.
 
249. 3. Строк чинності державного сертифікату - сім років. У разі внесення суттєвих змін до законодавчого регулювання виборчого процесу Центральна виборча комісія може прийняти рішення про припинення дії виданих раніше державних сертифікатів. Центральна виборча комісія може передбачити скорочені строки (навчальні плани) повторної підготовки осіб, які мали державні сертифікати.
 
-196- Шипко А.Ф.
У статті 125 законопроекту частину 3 виключити;
 
Немає висновку   3. Строк чинності державного сертифікату - сім років. У разі внесення суттєвих змін до законодавчого регулювання виборчого процесу Центральна виборча комісія може прийняти рішення про припинення дії виданих раніше державних сертифікатів. Центральна виборча комісія може передбачити скорочені строки (навчальні плани) повторної підготовки осіб, які мали державні сертифікати.
 
250. 4. Бланки державного сертифікату виготовляються на замовлення Центральної виборчої комісії за рахунок коштів суб’єктів, зазначених у частині першій статті 127 цього Кодексу. Центральна виборча комісія видає бланки сертифікату закладу, установі, організації, які розпочали підготовку претендентів до складу виборчих комісій, на підставі їх клопотання у необхідній кількості.
 
-197- Ківалов С.В.
У статті 125:
частину четверту викласти у наступній редакції:
«4. Бланки державного сертифікату виготовляються на замовлення Центральної виборчої комісії за рахунок коштів суб’єктів, зазначених у частині першій статті 127 цього Кодексу. Центральна виборча комісія видає бланки сертифікату закладу вищої освіти, який розпочав підготовку претендентів до складу виборчих комісій, на підставі його клопотання у необхідній кількості.»
 
Немає висновку   4. Бланки державного сертифікату виготовляються на замовлення Центральної виборчої комісії за рахунок коштів суб’єктів, зазначених у частині першій статті 127 цього Кодексу. Центральна виборча комісія видає бланки сертифікату закладу, установі, організації, які розпочали підготовку претендентів до складу виборчих комісій, на підставі їх клопотання у необхідній кількості.
 
    -198- Шипко А.Ф.
У статті 125 законопроекту частину 4 викласти у такій редакції:
«Після проходження підготовки претендентів до складу виборчих комісій, заклад, установа, організація видає сертифікат про підготовку до роботи у складі виборчої комісії відповідно до статті 125 цього Кодексу.».
 
Немає висновку    
251. 5. Заклад, установа, організація не пізніш як на десятий день після закінчення курсу підготовки кожної групи претендентів до складу виборчих комісій подає до Центральної виборчої комісії звіт про підсумки навчання за формою, встановленою Центральною виборчою комісією. У звіті зазначається:
 
-199- Ківалов С.В.
У статті 125:
у частині п'ятій, слова «заклад, установа, організація» замінити словами «заклад вищої освіти» у відповідних відмінках
 
Немає висновку   5. Заклад, установа, організація не пізніш як на десятий день після закінчення курсу підготовки кожної групи претендентів до складу виборчих комісій подає до Центральної виборчої комісії звіт про підсумки навчання за формою, встановленою Центральною виборчою комісією. У звіті зазначається:
 
252. 1) кількість осіб, які проходили навчання претендентів до складу виборчих комісій;
 
-200- Шипко А.Ф.
У статті 125 законопроекту у пункті 1 частини 5 слово «навчання» замінити словом «підготовка».
 
Немає висновку   1) кількість осіб, які проходили навчання претендентів до складу виборчих комісій;
 
253. 2) кількість осіб, які успішно пройшли навчання та отримали державні сертифікати;
 
-201- Шипко А.Ф.
У статті 125 законопроекту пункт 2 частини 5 виключити та вважати пункт 3,4 пунктами 2,3 відповідно.
 
Немає висновку   2) кількість осіб, які успішно пройшли навчання та отримали державні сертифікати;
 
254. 3) список осіб, які отримали сертифікати, із зазначенням серії та номера сертифіката та суб’єкта, за поданням якого ці особи проходили навчання;
 
   3) список осіб, які отримали сертифікати, із зазначенням серії та номера сертифіката та суб’єкта, за поданням якого ці особи проходили навчання;
 
255. 4) кількість невикористаних бланків сертифікатів, що залишилися у розпорядженні закладу, установи, організації, із зазначенням їх серії та номерів.
 
-202- Писаренко В.В.
Статтю 125 викласти у новій редакції:
«Стаття 125. Сертифікат про підготовку для роботи у складі виборчої комісії
1. Форма сертифіката про підготовку для роботи у складі виборчої комісії затверджується Центральною виборчою комісією.
2. Строк чинності державного сертифікату – п’ять років. У разі внесення суттєвих змін до законодавчого регулювання виборчого процесу Центральна виборча комісія може прийняти рішення про припинення дії виданих раніше сертифікатів. Центральна виборча комісія може передбачити скорочені строки (навчальні плани) повторної підготовки осіб, які мали державні сертифікати.
3. Бланки сертифікату виготовляються на замовлення Центральної виборчої комісії за рахунок коштів Державного бюджету України.
4. Центральна виборча комісія створює та веде реєстр осіб, що отримали сертифікати відповідно до вимог статті 123 цього Кодексу».
 
Немає висновку   4) кількість невикористаних бланків сертифікатів, що залишилися у розпорядженні закладу, установи, організації, із зазначенням їх серії та номерів.
 
256. Стаття 126. Контроль за якістю підготовки членів виборчих комісій
 
-203- Добродомов Д.Є.
Ст. 126 виключити і, відповідно, змінити подальшу нумерацію статей законопроекту.
 
Немає висновку   Стаття 126. Контроль за якістю підготовки членів виборчих комісій
 
    -204- Шкрум А.І.
Статтю 126 виключити, у зв’язку з чим відповідно змінити нумерацію статей
 
Немає висновку    
    -205- Чижмарь Ю.В.
Статтю 126 стосовно ліцензування діяльності щодо підготовки претендентів до складу виборчих комісій виключити.
 
Немає висновку    
    -206- Каплін С.М.
Статтю 126 виключити.
 
Немає висновку    
257. 1. Центральна виборча комісія здійснює контроль за якістю підготовки претендентів до складу виборчих комісій із залученням фахівців у галузі виборчого права та організації виборчого процесу. Форми і методи контролю визначає Центральна виборча комісія.
 
   1. Центральна виборча комісія здійснює контроль за якістю підготовки претендентів до складу виборчих комісій із залученням фахівців у галузі виборчого права та організації виборчого процесу. Форми і методи контролю визначає Центральна виборча комісія.
 
258. 2. За підсумками виборів народних депутатів України, виборів Президента України, чергових місцевих виборів Центральна виборча комісія проводить аналіз рівня підготовки членів відповідних виборчих комісій) за наявністю порушень виборчого законодавства, встановлених рішеннями Центральної виборчої комісії або суду, результати якого враховуються при здійсненні контролю за дотриманням ліцензійних вимог.
 
-207- Писаренко В.В.
Статтю 126 викласти у такій редакції:
«Стаття 126. Контроль за якістю підготовки членів виборчих комісій
1. Центральна виборча комісія здійснює контроль за якістю підготовки претендентів до складу виборчих комісій із залученням фахівців у галузі виборчого права та організації виборчого процесу. Форми і методи контролю визначає Центральна виборча комісія.
2. Центральна виборча комісія за підсумками виборів народних депутатів України, виборів Президента України, чергових місцевих виборів Центральна виборча комісія проводить аналіз рівня підготовки членів відповідних виборчих комісій за наявністю порушень виборчого законодавства, встановлених рішеннями Центральної виборчої комісії (головної територіальної виборчої комісії) або суду.
3. Центральна виборча комісія, у разі виявлення за результатами аналізу порушень, наведених у пунктах 8-10 частини першої статті 106 цього Кодексу може достроково анулювати державний сертифікат члена виборчої комісії.
4. Порядок припинення дії та анулювання державних сертифікатів членів виборчої комісії встановлюється Центральною виборчою комісією».
 
Немає висновку   2. За підсумками виборів народних депутатів України, виборів Президента України, чергових місцевих виборів Центральна виборча комісія проводить аналіз рівня підготовки членів відповідних виборчих комісій) за наявністю порушень виборчого законодавства, встановлених рішеннями Центральної виборчої комісії або суду, результати якого враховуються при здійсненні контролю за дотриманням ліцензійних вимог.
 
259. Стаття 127. Оплата підготовки претендентів до складу виборчих комісій
 
-208- Добродомов Д.Є.
Ст. 127 виключити і, відповідно, змінити подальшу нумерацію статей законопроекту.
 
Немає висновку   Стаття 127. Оплата підготовки претендентів до складу виборчих комісій
 
    -209- Шкрум А.І.
Статтю 127 виключити, у зв’язку з чим відповідно змінити нумерацію статей
 
Немає висновку    
    -210- Чижмарь Ю.В.
Статтю 127 стосовно ліцензування діяльності щодо підготовки претендентів до складу виборчих комісій виключити.
 
Немає висновку    
    -211- Каплін С.М.
Статтю 127 виключити.
 
Немає висновку    
260. 1. Оплата підготовки претендентів до складу виборчих комісій здійснюється політичними партіями, які замовляють підготовку претендентів, та фізичними особами, які проходять підготовку. Забороняється залучати до процесу здійснення діяльності щодо підготовки претендентів до складу виборчих комісій, кошти Державного бюджету України та кошти відповідних місцевих бюджетів.
 
-212- Папієв М.М.
Ларін С.М.
Гальченко А.В.
У ч.1 статті 127 останнє речення викласти у наступній редакції:
«Оплата підготовки претендентів до складу виборчих комісій може проводитись політичними партіями, які отримують державне фінансування, за рахунок коштів Державного бюджету України.»
 
Немає висновку   1. Оплата підготовки претендентів до складу виборчих комісій здійснюється політичними партіями, які замовляють підготовку претендентів, та фізичними особами, які проходять підготовку. Забороняється залучати до процесу здійснення діяльності щодо підготовки претендентів до складу виборчих комісій, кошти Державного бюджету України та кошти відповідних місцевих бюджетів.
 
    -213- Шпенов Д.Ю.
У ч.1 статті 127 останнє речення викласти у наступній редакції:
«Оплата підготовки претендентів до складу виборчих комісій може проводитись політичними партіями, які отримують державне фінансування, за рахунок коштів Державного бюджету України.»
 
Немає висновку    
    -214- Писаренко В.В.
Частину першу статті 127 викласти у новій редакції:
«1. Оплата підготовки претендентів до складу виборчих комісій здійснюється за рахунок коштів політичних партій (організацій партій), які замовляють підготовку претендентів, та за рахунок коштів фізичних осіб, які проходять підготовку. Забороняється залучати до процесу здійснення діяльності щодо підготовки претендентів до складу виборчих комісій, кошти Державного бюджету України та кошти відповідних місцевих бюджетів.
 
Немає висновку    
261. 2. Заклад, установа, організація, які отримали ліцензію на здійснення діяльності щодо підготовки претендентів до складу виборчих комісій, надають послуги на договірній основі шляхом укладання договору з відповідною політичною партією або фізичною особою.
 
-215- Ківалов С.В.
У статті 127:
частину другу викласти у наступній редакції:
«2. Заклад вищої освіти, який отримав ліцензію на здійснення діяльності щодо підготовки претендентів до складу виборчих комісій, надає послуги на договірній основі шляхом укладання договору з відповідною політичною партією або фізичною особою.»
 
Немає висновку   2. Заклад, установа, організація, які отримали ліцензію на здійснення діяльності щодо підготовки претендентів до складу виборчих комісій, надають послуги на договірній основі шляхом укладання договору з відповідною політичною партією або фізичною особою.
 
    -216- Писаренко В.В.
Частину другу статті 127 викласти у новій редакції:
2. Заклад, установа, організація, які пройшли державну акредитацію надають послуги щодо підготовки претендентів до складу виборчих комісій на договірній основі шляхом укладання договору з відповідною політичною партією (організаціями партій) або фізичною особою».
 
Немає висновку    
262. 3. Кошти, отримані державним чи комунальним закладом чи установою як оплата послуг щодо підготовки претендентів до складу виборчих комісій, зараховуються до спеціального фонду відповідного бюджету.
 
-217- Ківалов С.В.
У статті 127:
частину третю – вилучити
 
Немає висновку   3. Кошти, отримані державним чи комунальним закладом чи установою як оплата послуг щодо підготовки претендентів до складу виборчих комісій, зараховуються до спеціального фонду відповідного бюджету.
 
    -218- Ківалов С.В.
У статті 127:
частину четверту – вилучити
 
Немає висновку    
263. 4. Кошти, отримані приватним закладом, установою, організацією як оплата послуг щодо підготовки претендентів до складу виборчих комісій, можуть використовуватися закладом, установою, організацією виключно на цілі, пов’язані з наданням зазначених послуг.
 
   4. Кошти, отримані приватним закладом, установою, організацією як оплата послуг щодо підготовки претендентів до складу виборчих комісій, можуть використовуватися закладом, установою, організацією виключно на цілі, пов’язані з наданням зазначених послуг.
 
264. Глава ІІІ. РЕЄСТРАЦІЯ ВИБОРЦІВ. СПИСКИ ВИБОРЦІВ
 
-219- Черненко О.М.
Назву глави ІІІ викласти в такій редакції «Глави ІІІ. ДЕРЖАВНИЙ РЕЄСТР ВИБОРЦІВ. СПИСКИ ВИБОРЦІВ».
 
Немає висновку   Глава ІІІ. РЕЄСТРАЦІЯ ВИБОРЦІВ. СПИСКИ ВИБОРЦІВ
 
265. РОЗДІЛ ІХ. ЗАГАЛЬНІ ЗАСАДИ ДЕРЖАВНОГО РЕЄСТРУ ВИБОРЦІВ
 
-220- Черненко О.М.
Назву розділу ІХ викласти в такій редакції: «Розділу ІХ. ЗАСАДИ ВЕДЕННЯ ДЕРЖАВНОГО РЕЄСТРУ ВИБОРЦІВ».
 
Немає висновку   РОЗДІЛ ІХ. ЗАГАЛЬНІ ЗАСАДИ ДЕРЖАВНОГО РЕЄСТРУ ВИБОРЦІВ
 
266. Стаття 128. Державний реєстр виборців
 
   Стаття 128. Державний реєстр виборців
 
267. Державний реєстр виборців (далі - Реєстр) -автоматизована інформаційно-телекомунікаційна система (банк даних), призначена для зберігання, обробки даних, які містять передбачені цим Кодексом відомості, та користування ними, створена для забезпечення державного обліку виборців України.
 
-221- Черненко О.М.
Статтю 128 викласти в такій редакції:
«Стаття 128. Державний реєстр виборців
Державний реєстр виборців (далі – Реєстр) – автоматизована інформаційно-телекомунікаційна система, призначена для зберігання, обробки даних, які містять передбачені цим Кодексом відомості, та користування ними, створена для забезпечення державного обліку виборців.»
 
Немає висновку   Державний реєстр виборців (далі - Реєстр) -автоматизована інформаційно-телекомунікаційна система (банк даних), призначена для зберігання, обробки даних, які містять передбачені цим Кодексом відомості, та користування ними, створена для забезпечення державного обліку виборців України.
 
268. Стаття 129. Основні завдання Реєстру
 
   Стаття 129. Основні завдання Реєстру
 
269. 1. Основними завданнями Реєстру є:
 
   1. Основними завданнями Реєстру є:
 
270. 1) ведення персоніфікованого обліку виборців;
 
   1) ведення персоніфікованого обліку виборців;
 
271. 2) формування списків виборців для виборів в Україні, передбачених статтею 3 цього Кодексу, а також всеукраїнського та місцевих референдумів.
 
-222- Черненко О.М.
Сидорович Р.М.
Новак Н.В.
Частину першу статті 129 доповнити пунктом 3 такого змісту:
«3) облік виборчих дільниць, які існують на постійній основі»
 
Немає висновку   2) формування списків виборців для виборів в Україні, передбачених статтею 3 цього Кодексу, а також всеукраїнського та місцевих референдумів.
 
272. 2. База даних Реєстру, будь-яка її частина, копія бази даних або її частини, персональні дані виборців, що містяться у базі даних Реєстру (далі - персональні дані), можуть використовуватись лише для цілей, передбачених статтею 154 цього Кодексу.
 
-223- Черненко О.М.
Статтю 129 викласти в такій редакції:
«Стаття 129. Основні завдання Реєстру
1. Основними завданнями Реєстру є:
1) ведення персоніфікованого обліку виборців;
2) складання списків виборців для проведення виборів Президента України, народних депутатів України, місцевих виборів, всеукраїнських та місцевих референдумів.
2. База даних Реєстру, будь-яка її частина, копія бази даних або її частини, персональні дані виборців, що містяться у базі даних Реєстру (далі – персональні дані Реєстру), можуть використовуватися лише для цілей, передбачених статтею 154 цього Кодексу.».
 
Немає висновку   2. База даних Реєстру, будь-яка її частина, копія бази даних або її частини, персональні дані виборців, що містяться у базі даних Реєстру (далі - персональні дані), можуть використовуватись лише для цілей, передбачених статтею 154 цього Кодексу.
 
    -224- Продан О.П.
Алєксєєв С.О.
Романюк Р.С.
Палатний А.Л.
Сугоняко О.Л.
Велікін О.М.
Скрипник О.О.
Статтю 129 викласти в такій редакції:
«Стаття 129. Основні завдання Реєстру
1. Основними завданнями Реєстру є:
1) ведення персоніфікованого обліку виборців;
2) складання списків виборців для проведення виборів Президента України, народних депутатів України, депутатів Верховної Ради Автономної Республіки Крим, місцевих рад, сільських, селищних, міських голів, всеукраїнських та місцевих референдумів;
3) складання списків учасників праймеріз у випадках, передбачених законом;
4) фіксація факту голосування виборця (учасника праймеріз - у випадках, передбачених законом) на виборчій дільниці у день виборів або у день голосування на праймеріз;
5) облік виборчих дільниць, які існують на постійній основі.
2. База даних Реєстру, будь-яка її частина, копія бази даних або її частини, персональні дані виборців, що містяться у базі даних Реєстру (далі - персональні дані Реєстру), можуть використовуватися лише для цілей, передбачених статтею 154 цього Кодексу.»
 
Немає висновку    
273. Стаття 130. Засади ведення Реєстру
 
   Стаття 130. Засади ведення Реєстру
 
274. 1. Основними засадами ведення Реєстру є:
 
   1. Основними засадами ведення Реєстру є:
 
275. 1) законність і пріоритет прав людини;
 
   1) законність і пріоритет прав людини;
 
276. 2) загальний характер Реєстру;
 
   2) загальний характер Реєстру;
 
277. 3) повнота і цілісність відомостей Реєстру;
 
   3) повнота і цілісність відомостей Реєстру;
 
278. 4) достовірність відомостей Реєстру;
 
   4) достовірність відомостей Реєстру;
 
279. 5) однократність включення виборця до Реєстру;
 
   5) однократність включення виборця до Реєстру;
 
280. 6) постійність Реєстру;
 
   6) постійність Реєстру;
 
281. 7) публічний характер Реєстру;
 
   7) публічний характер Реєстру;
 
282. 8) актуальність відомостей Реєстру;
 
   8) актуальність відомостей Реєстру;
 
283. 9) захищеність Реєстру.
 
   9) захищеність Реєстру.
 
284. 2. Законність і пріоритет прав людини при веденні Реєстру гарантують захист прав людини і громадянина, відповідність порядку ведення Реєстру вимогам Конституції та законів України, міжнародним договорам України, згоду на обов’язковість яких надано Верховною Радою України.
 
   2. Законність і пріоритет прав людини при веденні Реєстру гарантують захист прав людини і громадянина, відповідність порядку ведення Реєстру вимогам Конституції та законів України, міжнародним договорам України, згоду на обов’язковість яких надано Верховною Радою України.
 
285. 3. Загальний характер Реєстру забезпечує включення до Реєстру усіх виборців незалежно від їх місця проживання чи перебування з метою реалізації принципу загального виборчого права.
 
   3. Загальний характер Реєстру забезпечує включення до Реєстру усіх виборців незалежно від їх місця проживання чи перебування з метою реалізації принципу загального виборчого права.
 
286. 4. Повнота і цілісність відомостей Реєстру забезпечуються внесенням до бази даних Реєстру повного обсягу відомостей про виборця, передбачених цим Кодексом, їх коректністю, а також веденням бази даних Реєстру в єдиному форматі даних.
 
   4. Повнота і цілісність відомостей Реєстру забезпечуються внесенням до бази даних Реєстру повного обсягу відомостей про виборця, передбачених цим Кодексом, їх коректністю, а також веденням бази даних Реєстру в єдиному форматі даних.
 
287. 5. Достовірність відомостей Реєстру забезпечується наявністю у відповідного органу ведення Реєстру документального підтвердження персональних даних, що містяться в базі даних Реєстру, встановлених цим Кодексом підстав включення виборця до Реєстру чи внесення змін до персональних даних Реєстру.
 
   5. Достовірність відомостей Реєстру забезпечується наявністю у відповідного органу ведення Реєстру документального підтвердження персональних даних, що містяться в базі даних Реєстру, встановлених цим Кодексом підстав включення виборця до Реєстру чи внесення змін до персональних даних Реєстру.
 
288. 6. Однократність включення виборця до Реєстру вимагає, щоб виборець міг бути включений до Реєстру лише один раз за однією виборчою адресою та відповідно віднесений до однієї виборчої дільниці.
 
   6. Однократність включення виборця до Реєстру вимагає, щоб виборець міг бути включений до Реєстру лише один раз за однією виборчою адресою та відповідно віднесений до однієї виборчої дільниці.
 
289. 7. Постійність Реєстру передбачає відсутність встановленого законодавством строку його функціонування незалежно від строків проведення виборів чи референдумів, а також постійне (в межах строків, встановлених цим Кодексом) зберігання персональних даних Реєстру.
 
   7. Постійність Реєстру передбачає відсутність встановленого законодавством строку його функціонування незалежно від строків проведення виборів чи референдумів, а також постійне (в межах строків, встановлених цим Кодексом) зберігання персональних даних Реєстру.
 
290. 8. Публічний характер Реєстру забезпечує доступність для кожного виборця відомостей Реєстру в обсязі та в порядку, встановленому цим Кодексом, а також інші передбачені цим Кодексом форми публічного контролю за дотриманням засад ведення Реєстру, встановлених частиною першою цієї статті.
 
   8. Публічний характер Реєстру забезпечує доступність для кожного виборця відомостей Реєстру в обсязі та в порядку, встановленому цим Кодексом, а також інші передбачені цим Кодексом форми публічного контролю за дотриманням засад ведення Реєстру, встановлених частиною першою цієї статті.
 
291. 9. Актуальність відомостей Реєстру передбачає періодичну або ініціативну актуалізацію бази даних Реєстру (внесення чи знищення записів, зміну чи уточнення персональних даних Реєстру) у строки та в порядку, що встановлені цим Кодексом.
 
   9. Актуальність відомостей Реєстру передбачає періодичну або ініціативну актуалізацію бази даних Реєстру (внесення чи знищення записів, зміну чи уточнення персональних даних Реєстру) у строки та в порядку, що встановлені цим Кодексом.
 
292. 10. Захищеність Реєстру передбачає забезпечення захисту бази даних Реєстру від несанкціонованого доступу та зловживання доступом, від незаконного використання персональних даних Реєстру, порушення цілісності бази даних Реєстру та його апаратного чи програмного забезпечення шляхом застосування засобів технічного захисту інформації, відповідних організаційно-правових заходів та встановлення юридичної відповідальності за порушення захищеності Реєстру.
 
-225- Рябчин О.М.
В частині десятій ст. 130 після слів «незаконного використання» додати слово «знищення».
 
Немає висновку   10. Захищеність Реєстру передбачає забезпечення захисту бази даних Реєстру від несанкціонованого доступу та зловживання доступом, від незаконного використання персональних даних Реєстру, порушення цілісності бази даних Реєстру та його апаратного чи програмного забезпечення шляхом застосування засобів технічного захисту інформації, відповідних організаційно-правових заходів та встановлення юридичної відповідальності за порушення захищеності Реєстру.
 
    -226- Черненко О.М.
Статтю 130 викласти в такій редакції:
«Стаття 130. Основні засади ведення Реєстру
1. Основними засадами ведення Реєстру є:
1) законність і пріоритет прав людини;
2) загальний характер;
3) повнота відомостей;
4) достовірність відомостей;
5) однократність включення до нього виборця;
6) постійність;
7) публічний характер;
8) поновлювальність відомостей;
9) захищеність.
2. Законність і пріоритет прав людини при веденні Реєстру гарантують захист прав людини і громадянина, відповідність порядку ведення Реєстру вимогам Конституції та законів України, міжнародним договорам України, згоду на обов’язковість яких надано Верховною Радою України.
3. Загальний характер Реєстру забезпечує включення до Реєстру усіх виборців незалежно від їх місця проживання чи перебування з метою реалізації принципу загального виборчого права.
4. Повнота відомостей Реєстру забезпечуються внесенням до бази даних Реєстру повного обсягу відомостей про виборця, передбачених цим Кодексом, їх коректністю, а також веденням бази даних Реєстру в єдиному форматі.
5. Наявність в органах Реєстру документального підтвердження персональних даних Реєстру, що містяться в базі даних Реєстру, а також інформації про встановлені цим Кодексом підстави включення виборця до Реєстру чи внесення змін до персональних даних Реєстру забезпечує достовірність відомостей Реєстру.
6. Однократність включення виборця до Реєстру означає, що виборець може бути включений до Реєстру лише один раз за однією виборчою адресою та відповідно віднесений до однієї виборчої дільниці.
7. Постійність Реєстру передбачає відсутність встановленого законодавством строку його функціонування незалежно від строків проведення виборів чи референдумів, а також постійне (в межах строків, встановлених цим Кодексом) зберігання персональних даних Реєстру.
8. Публічний характер Реєстру забезпечує доступність для кожного виборця відомостей Реєстру в обсязі та в порядку, встановлених цим Кодексом, а також інші передбачені цим Кодексом форми публічного контролю за дотриманням засад ведення Реєстру, встановлених частиною першою цієї статті.
9. Поновлювальність відомостей Реєстру означає періодичну або ініціативну актуалізацію бази даних Реєстру (внесення чи знищення записів, зміну чи уточнення персональних даних Реєстру) у строки та в порядку, що встановлені цим Кодексом.
10. Захищеність Реєстру означає забезпечення захисту бази даних Реєстру від несанкціонованого доступу та зловживання доступом, від незаконного використання, знищення персональних даних Реєстру, порушення цілісності бази даних Реєстру та його апаратного чи програмного забезпечення.».
 
Немає висновку    
    -227- Продан О.П.
Алєксєєв С.О.
Романюк Р.С.
Палатний А.Л.
Сугоняко О.Л.
Велікін О.М.
Скрипник О.О.
Статтю 130 викласти в такій редакції:
«Стаття 130. Основні засади ведення Реєстру
1. Основними засадами ведення Реєстру є:
1) законність і пріоритет прав людини;
2) загальний характер;
3) повнота відомостей;
4) достовірність відомостей;
5) однократність включення до нього виборця;
6) постійність;
7) публічний характер;
8) поновлювальність відомостей;
9) захищеність;
10) добровільність виключення з Реєстру.
2. Законність і пріоритет прав людини у процесі ведення Реєстру гарантують захист прав людини і громадянина, відповідність порядку ведення Реєстру вимогам Конституції та законів України, міжнародним договорам України, згоду на обов’язковість яких надано Верховною Радою України.
3. Загальний характер Реєстру забезпечує включення до Реєстру усіх виборців, у тому числі й тих, які відмовились від реалізації виборчого права у передбачених законом випадках, незалежно від місця їх проживання чи перебування з метою реалізації принципу загального виборчого права.
4. Повнота і цілісність відомостей Реєстру забезпечуються внесенням до бази даних Реєстру повного обсягу відомостей про виборця, передбачених цим Кодексом, їх коректністю, а також веденням бази даних Реєстру в єдиному форматі.
5. Наявність в органах Реєстру, а у передбачених законом випадках - у виборчих комісій, документального підтвердження персональних даних Реєстру, що містяться в базі даних Реєстру, а також інформації про встановлені цим Кодексом підстави включення виборця до Реєстру чи внесення змін до персональних даних Реєстру забезпечує достовірність відомостей Реєстру.
6. Однократність включення виборця до Реєстру означає, що виборець може бути включений до Реєстру лише один раз та відповідно віднесений до однієї виборчої дільниці.
7. Постійність Реєстру передбачає відсутність встановленого законодавством строку його функціонування незалежно від строків проведення виборів чи референдумів, а також постійне (у межах строків, установлених цим Кодексом) зберігання персональних даних Реєстру.
8. Публічний характер Реєстру забезпечує доступність для кожного виборця відомостей Реєстру в обсязі та в порядку, встановлених цим Кодексом, а також інші передбачені цим Кодексом форми публічного контролю за дотриманням засад ведення Реєстру, встановлених частиною першою цієї статті.
9. Поновлювальність відомостей Реєстру означає періодичну або ініціативну актуалізацію бази даних Реєстру (внесення чи знищення записів, зміну чи уточнення персональних даних Реєстру) у строки та в порядку, що встановлені цим Кодексом.
10. Захищеність Реєстру означає забезпечення захисту бази даних Реєстру від несанкціонованого доступу та зловживання доступом, від незаконного використання персональних даних Реєстру, порушення цілісності бази даних Реєстру та його апаратного чи програмного забезпечення.
11. Добровільність виключення з Реєстру означає, що виборець має право відмовитись від права голосу на всіх або окремих виборах у передбачених законом випадках, про що у базі даних Реєстру проставляється відповідна службова відмітка (щодо кожних виборів окремо).»
 
Немає висновку    
293. Стаття 131. Мова ведення Державного реєстру виборців
 
   Стаття 131. Мова ведення Державного реєстру виборців
 
294. 1. Мовою ведення Реєстру є державна (українська) мова.
 
   1. Мовою ведення Реєстру є державна (українська) мова.
 
295. 2. Для транслітерації українською мовою прізвищ, імен, по-батькові та інших власних назв застосовуються правила транслітерації, встановлені Кабінетом Міністрів України.
 
-228- Черненко О.М.
Статтю 131 викласти в такій редакції:
«Стаття 131. Мова ведення Реєстру
1. Мовою ведення Реєстру є державна (українська) мова.
2. Для транслітерації прізвищ, імен, по батькові та інших власних назв застосовуються правила транслітерації, встановлені Кабінетом Міністрів України».
 
Немає висновку   2. Для транслітерації українською мовою прізвищ, імен, по-батькові та інших власних назв застосовуються правила транслітерації, встановлені Кабінетом Міністрів України.
 
    -229- Продан О.П.
Алєксєєв С.О.
Романюк Р.С.
Палатний А.Л.
Сугоняко О.Л.
Велікін О.М.
Скрипник О.О.
Статтю 131 викласти в такій редакції:
«Стаття 131. Мова ведення Реєстру
1. Мовою ведення Реєстру є державна (українська) мова.
2. Для транслітерації прізвищ, імен, по батькові та інших власних назв застосовуються правила транслітерації, встановлені Кабінетом Міністрів України.»
 
Немає висновку    
296. Стаття 132. Відомості Державного реєстру виборців
 
   Стаття 132. Відомості Державного реєстру виборців
 
297. 1. До Реєстру заносяться та у базі даних Реєстру зберігаються встановлені статтями 133-136 цього Кодексу відомості про виборця (персональні дані) таких видів:
 
   1. До Реєстру заносяться та у базі даних Реєстру зберігаються встановлені статтями 133-136 цього Кодексу відомості про виборця (персональні дані) таких видів:
 
298. 1) ідентифікаційні персональні дані виборця;
 
   1) ідентифікаційні персональні дані виборця;
 
299. 2) персональні дані, які визначають місце та умови голосування виборця;
 
   2) персональні дані, які визначають місце та умови голосування виборця;
 
300. 3) службові персональні дані.
 
   3) службові персональні дані.
 
301. 2. За відсутності окремих персональних даних із переліку відомостей, зазначених у пунктах 3 частини першої, частині другій, пунктах 1-4 частини четвертої або пунктах 1-3 частини п’ятої статті 133, пунктах 2- 4 частини першої статті 134, пунктах 1-12 частини п’ятої статті 135 цього Кодексу, до Реєстру вноситься відмітка про їх відсутність.
 
   2. За відсутності окремих персональних даних із переліку відомостей, зазначених у пунктах 3 частини першої, частині другій, пунктах 1-4 частини четвертої або пунктах 1-3 частини п’ятої статті 133, пунктах 2- 4 частини першої статті 134, пунктах 1-12 частини п’ятої статті 135 цього Кодексу, до Реєстру вноситься відмітка про їх відсутність.
 
302. 3. Органам ведення Реєстру забороняється збирати, вносити до Реєстру та зберігати в базі даних Реєстру відомості (персональні дані виборців), не передбачені цим Кодексом.
 
-230- Черненко О.М.
Статтю 132 викласти в такій редакції:
«Стаття 132. Відомості Реєстру
1. До Реєстру заносяться та у базі даних Реєстру зберігаються встановлені статтями 133-136 цього Кодексу відомості про виборця (персональні дані) таких видів:
1) ідентифікаційні персональні дані виборця;
2) персональні дані, які визначають місце та умови голосування виборця;
3) службові персональні дані.
2. За відсутності окремих персональних даних до Реєстру вноситься відмітка про їх відсутність.
3. Органам ведення Реєстру забороняється збирати, вносити до Реєстру та зберігати в базі даних Реєстру відомості (персональні дані виборців), не передбачені цим Кодексом.»
 
Немає висновку   3. Органам ведення Реєстру забороняється збирати, вносити до Реєстру та зберігати в базі даних Реєстру відомості (персональні дані виборців), не передбачені цим Кодексом.
 
    -231- Продан О.П.
Алєксєєв С.О.
Романюк Р.С.
Палатний А.Л.
Сугоняко О.Л.
Велікін О.М.
Скрипник О.О.
Статтю 132 викласти в такій редакції:
«Стаття 132. Відомості Реєстру
1. До Реєстру заносяться та в базі даних Реєстру зберігаються встановлені цим Кодексом відомості про виборця (персональні дані) таких видів:
1) ідентифікаційні персональні дані виборця;
2) персональні дані, які визначають місце та умови голосування виборця;
3) службові персональні дані.
2. За відсутності окремих персональних даних до Реєстру вноситься відмітка про їх відсутність.
3. Органам ведення Реєстру забороняється збирати, вносити до Реєстру та зберігати в базі даних Реєстру відомості (персональні дані виборців), не передбачені цим Кодексом.»
 
Немає висновку    
303. Стаття 133. Ідентифікаційні персональні дані виборця
 
   Стаття 133. Ідентифікаційні персональні дані виборця
 
304. 1. До ідентифікаційних персональних даних, які однозначно визначають особу виборця, належать:
 
   1. До ідентифікаційних персональних даних, які однозначно визначають особу виборця, належать:
 
305. 1) прізвище виборця;
 
   1) прізвище виборця;
 
306. 2) власне ім’я (усі власні імена) виборця;
 
   2) власне ім’я (усі власні імена) виборця;
 
307. 3) по батькові виборця;
 
   3) по батькові виборця;
 
308. 4) дата народження виборця;
 
   4) дата народження виборця;
 
309. 5) місце народження виборця.
 
-232- Рябчин О.М.
Частину 1 ст. 133 додати новим пунктом шостим такого змісту:
«6) унікальний номер запису в Єдиному державному демографічному реєстрі (якщо така інформація внесена до документа, що посвідчує особу та підтверджує громадянство України).»
 
Немає висновку   5) місце народження виборця.
 
    -233- Маркевич Я.В.
Пункт 1, статті 133 викласти у такій редакції:
«1. До ідентифікаційних персональних даних, які однозначно визначають особу виборця, належать:
1) прізвище виборця;
2) власне ім’я (усі власні імена) виборця;
3) по батькові виборця;
4) дата народження виборця;
5) місце народження виборця.
6) унікальний номер запису в Єдиному державному демографічному реєстрі (якщо така інформація внесена до паспорта громадянина України).»
 
Немає висновку    
310. 2. У разі відсутності у виборця по батькові відповідно до звичаю національної меншини, до якої він належить, вноситься службова відмітка про відсутність по батькові.
 
   2. У разі відсутності у виборця по батькові відповідно до звичаю національної меншини, до якої він належить, вноситься службова відмітка про відсутність по батькові.
 
311. 3. У разі відсутності у виборця документа, який підтверджує число та місяць його народження, до Реєстру як число і місяць народження вноситься 1 січня відповідного року.
 
   3. У разі відсутності у виборця документа, який підтверджує число та місяць його народження, до Реєстру як число і місяць народження вноситься 1 січня відповідного року.
 
312. 4. Місце народження виборця, народженого в межах сучасної території України, зазначається відповідно до сучасного адміністративно-територіального устрою України. Якщо відповідний населений пункт перестав існувати, зазначається його назва відповідно до документа, що посвідчує особу та громадянство виборця. При цьому до Реєстру вносяться:
 
   4. Місце народження виборця, народженого в межах сучасної території України, зазначається відповідно до сучасного адміністративно-територіального устрою України. Якщо відповідний населений пункт перестав існувати, зазначається його назва відповідно до документа, що посвідчує особу та громадянство виборця. При цьому до Реєстру вносяться:
 
313. 1) зазначення країни народження (Україна);
 
   1) зазначення країни народження (Україна);
 
314. 2) власна назва відповідного регіону України, зазначеного у частині другій статті 133 Конституції України;
 
   2) власна назва відповідного регіону України, зазначеного у частині другій статті 133 Конституції України;
 
315. 3) власна назва району (міста обласного, республіканського в Автономній Республіці Крим значення), до якого входить населений пункт народження;
 
   3) власна назва району (міста обласного, республіканського в Автономній Республіці Крим значення), до якого входить населений пункт народження;
 
316. 4) категорія населеного пункту народження та його власна назва.
 
   4) категорія населеного пункту народження та його власна назва.
 
317. 5. Зазначення місця народження виборця, народженого за межами сучасної території України, включає такі відомості, що вносяться до Реєстру:
 
   5. Зазначення місця народження виборця, народженого за межами сучасної території України, включає такі відомості, що вносяться до Реєстру:
 
318. 1) сучасна назва відповідної країни;
 
   1) сучасна назва відповідної країни;
 
319. 2) для федеративних держав - назва відповідного суб’єкта федерації;
 
   2) для федеративних держав - назва відповідного суб’єкта федерації;
 
320. 3) категорія населеного пункту народження та його власна назва.
 
-234- Черненко О.М.
Статтю 133 викласти в такій редакції:
«Стаття 133. Ідентифікаційні персональні дані виборця
1. До ідентифікаційних персональних даних виборця, які однозначно визначають його особу, належать:
1) прізвище;
2) власне ім’я (усі власні імена);
3) по батькові;
4) дата народження;
5) місце народження:
6) унікальний номер запису в Єдиному державному демографічному реєстрі (якщо така інформація внесена до документа, що посвідчує особу та підтверджує громадянство України).
2. У разі відсутності у виборця по батькові відповідно до звичаю національної меншини, до якої він належить, вноситься службова відмітка про відсутність по батькові.
3. У разі відсутності документально підтверджених відомостей про число та місяць народження виборця як число та місяць народження зазначається 1 січня відповідного року.
4. Місце народження виборця, народженого в межах сучасної території України, зазначається відповідно до сучасного адміністративно-територіального устрою України. У разі якщо населений пункт перестав існувати, зазначається його назва відповідно до документа, що посвідчує особу та підтверджує громадянство виборця. При цьому до Реєстру вносяться:
1) зазначення країни народження (Україна);
2) власна назва відповідного регіону України, зазначеного у частині другій статті 133 Конституції України;
3) власна назва району (міста обласного, республіканського в Автономній Республіці Крим значення), до якого входить населений пункт, в якому народився виборець;
4) категорія населеного пункту, в якому народився виборець, та його власна назва.
5. Зазначення місця народження виборця, народженого за межами сучасної території України, включає такі відомості, що вносяться до Реєстру:
1) сучасна назва відповідної країни;
2) для федеративних держав – назва відповідного суб’єкта федерації;
3) категорія населеного пункту, в якому народився виборець, та його власна назва.»;
 
Немає висновку   3) категорія населеного пункту народження та його власна назва.
 
    -235- Продан О.П.
Алєксєєв С.О.
Романюк Р.С.
Палатний А.Л.
Сугоняко О.Л.
Велікін О.М.
Скрипник О.О.
Статтю 133 викласти в такій редакції:
«Стаття 133. Ідентифікаційні персональні дані виборця
1. До ідентифікаційних персональних даних виборця, які однозначно визначають його особу, належать:
1) прізвище;
2) власне ім’я (усі власні імена);
3) по батькові;
4) дата народження;
5) місце народження;
6) унікальний номер запису в Єдиному державному демографічному реєстрі (якщо така інформація внесена до паспорта громадянина України).
2. У разі відсутності у виборця по батькові відповідно до звичаю національної меншини, до якої він належить, вноситься службова відмітка про відсутність по батькові.
3. У разі відсутності документально підтверджених відомостей про число та місяць народження виборця як число та місяць народження зазначається 1 січня відповідного року.
4. Місце народження виборця, народженого в межах сучасної території України, зазначається відповідно до сучасного адміністративно-територіального устрою України. У разі якщо населений пункт перестав існувати, зазначається його назва відповідно до документа, що посвідчує особу та підтверджує громадянство виборця. При цьому до Реєстру вносяться:
1) зазначення країни народження (Україна);
2) власна назва відповідного регіону України, зазначеного у частині другій статті 133 Конституції України;
3) власна назва району (міста обласного, республіканського в Автономній Республіці Крим значення), до складу якого входить населений пункт, в якому народився виборець;
4) категорія населеного пункту, в якому народився виборець, та його власна назва.
5. Зазначення місця народження виборця, народженого за межами сучасної території України, включає такі відомості, що вносяться до Реєстру:
1) сучасна назва відповідної країни;
2) для федеративних держав - назва відповідного суб’єкта федерації;
3) категорія населеного пункту, в якому народився виборець, та його власна назва.»
 
Немає висновку    
321. Стаття 134. Персональні дані, які визначають місце та умови голосування виборця
 
   Стаття 134. Персональні дані, які визначають місце та умови голосування виборця
 
322. 1. До персональних даних, які визначають місце та умови голосування виборця, належать:
 
   1. До персональних даних, які визначають місце та умови голосування виборця, належать:
 
323. 1) виборча адреса виборця, визначена відповідно до статті 135 цього Кодексу;
 
   1) виборча адреса виборця, визначена відповідно до статті 135 цього Кодексу;
 
324. 2) номер територіального виборчого округу загальнодержавних виборів або зазначення закордонного виборчого округу, до якого віднесений виборець;
 
   2) номер територіального виборчого округу загальнодержавних виборів або зазначення закордонного виборчого округу, до якого віднесений виборець;
 
325. 3) номер постійної виборчої дільниці, до якої віднесений виборець;
 
   3) номер постійної виборчої дільниці, до якої віднесений виборець;
 
326. 4) відомості про постійну нездатність виборця пересуватися самостійно (для осіб віком понад 80 років або які з інших підстав постійно нездатні самостійно пересуватися).
 
-236- Ємець Л.О.
Веселова Н.В.
Єднак О.В.
Пташник В.Ю.
Гопко Г.М.
Пункт 4 частини першої статті 134 викласти у такій редакції:
«4) за заявою виборця з інвалідністю або виборця, стан здоров’я якого потребує забезпечення додаткових умов для голосування - відомості про бажане місце голосування виборця (у приміщенні для голосування або за місцем перебування), про необхідні умови для забезпечення його голосування (у тому числі необхідність інформування у доступному форматі (спрощена мова, збільшений шрифт, шрифт Брайля, аудіоформат, інші підсилювальні формати передбачені Конвенцією Оргаінзації Об’єднаних Націй про права осіб з інвалідністю), про необхідність користування допомогою супроводжуючої особи, послугами перекладача жестової мови, трафаретом шрифтом Брайля для виборчого бюлетеня, необхідність виготовлення інформаційних матеріалів для виборців шрифтом Брайля, забезпечення збільшувальними пристроями для реалізації права голосу на виборах у день голосування).»
 
Немає висновку   4) відомості про постійну нездатність виборця пересуватися самостійно (для осіб віком понад 80 років або які з інших підстав постійно нездатні самостійно пересуватися).
 
    -237- Лещенко С.А.
Пункт 4 частини першої статті 137 викласти в наступній редакції:
4) за заявою виборця з інвалідністю або виборця стан здоров’я якого потребує додаткових умов голосування, або за згодою такого виборця органом, визначеним частиною 7 статті 150 до реєстру виборців вносяться дані про бажане місце голосування виборця, необхідні умови для забезпечення його голосування (загальне інформування виборців у доступному форматі (спрощена мова, збільшений шрифт, шрифт Брайля, аудіоформат, інші підсилювальні формати передбачені Конвенцією ООН про права осіб з інвалідністю) допомога супроводжуючої особи, послуги перекладача жестової мови, трафарет шрифтом Брайля на виборчий бюлетень та офіційні матеріали для виборців шрифтом Брайля, збільшувані пристрої, інші альтернативні методи голосування визначені Кодексом)
 
Немає висновку    
    -238- Суслова І.М.
частину 1 статті 134 доповнити пунктом 4 такого змісту:
4) за заявою виборця з інвалідністю або виборця стан здоров’я якого потребує додаткових умов голосування, або за згодою такого виборця органом, визначеним частиною 7 статті 150 до реєстру виборців вносяться дані про бажане місце голосування виборця, необхідні умови для забезпечення його голосування (загальне інформування виборців у доступному форматі (спрощена мова, збільшений шрифт, шрифт Брайля, аудіоформат, інші підсилювальні формати передбачені Конвенцією ООН про права осіб з інвалідністю) допомога супроводжуючої особи, послуги перекладача жестової мови, трафарет шрифтом Брайля на виборчий бюлетень та офіційні матеріали для виборців шрифтом Брайля, збільшувані пристрої, інші альтернативні методи голосування визначені Кодексом).
 
Немає висновку    
    -239- Кривошея Г.Г.
Частину першу статті 134 доповнити новим пунктом такого змісту:
«5) відомості про наявність інвалідності із вказанням нозології, групи та підгрупи інвалідності та потреб для організації доступності голосування виборця».
 
Немає висновку    
327. 2. Територіальний виборчий округ загальнодержавних виборів та виборча дільниця, до яких відноситься виборець, встановлюється органом ведення Реєстру на підставі відомостей про виборчу адресу виборця.
 
   2. Територіальний виборчий округ загальнодержавних виборів та виборча дільниця, до яких відноситься виборець, встановлюється органом ведення Реєстру на підставі відомостей про виборчу адресу виборця.
 
328. 3. За мотивованим зверненням виборця, який має право голосу на відповідних загальнонаціональних виборах чи всеукраїнському референдумі, орган ведення Реєстру може тимчасово (на період відповідного виборчого процесу чи процесу референдуму) змінити виборцю місце голосування (виборчу дільницю) без зміни його виборчої адреси. Порядок та строки тимчасової зміни виборцем місця його голосування (виборчої дільниці) без зміни його виборчої адреси визначаються цим Кодексом.
 
-240- Рябчин О.М.
Частину 3 ст. 134 після слів «За мотивованим зверненням виборця, який має право голосу на відповідних загальнонаціональних виборах чи всеукраїнському референдумі» доповнити словами «включаючи виборця, стосовно якого у Реєстрі наявна службова відмітка про вибуття з відповідної території».
 
Немає висновку   3. За мотивованим зверненням виборця, який має право голосу на відповідних загальнонаціональних виборах чи всеукраїнському референдумі, орган ведення Реєстру може тимчасово (на період відповідного виборчого процесу чи процесу референдуму) змінити виборцю місце голосування (виборчу дільницю) без зміни його виборчої адреси. Порядок та строки тимчасової зміни виборцем місця його голосування (виборчої дільниці) без зміни його виборчої адреси визначаються цим Кодексом.
 
    -241- Рябчин О.М.
Частину 3 ст. 134 доповнити новим реченням такого змісту: «Порядок подання та розгляду заяви про тимчасову зміну місця голосування виборця встановлюється Центральної виборчою комісією.»
 
Немає висновку    
    -242- Маркевич Я.В.
Пункт 3, статті 134 викласти у такій редакції:
«3. За мотивованим зверненням виборця, який має право голосу на відповідних виборах чи референдумі, орган ведення Реєстру може тимчасово (на період відповідного виборчого процесу чи процесу референдуму) змінити виборцю місце голосування (виборчу дільницю) без зміни його виборчої адреси. Таке звернення подається до органу ведення Реєстру за місцезнаходженням зазначеної виборцем виборчої дільниці, за виборчою адресою або за допомогою веб-ресурсу «Особистий кабінет виборця» не пізніше ніж за двадцять один день до дня голосування на відповідних виборах чи референдумі без надання будь-яких підтверджуючих документів.
Порядок та строки тимчасової зміни місця голосування (виборчої дільниці) виборця без зміни його виборчої адреси визначаються у порядку, встановленому розпорядником Реєстру.»
 
Немає висновку    
329. 4. На місцевих виборах тимчасова зміна місця голосування виборця без зміни виборчої адреси не застосовується.
 
-243- Ківалов С.В.
У статті 134:
Частину четверту викласти у наступній редакції:
« 4. На місцевих виборах тимчасова зміна місця голосування виборця без зміни виборчої адреси не застосовується, інакше як у порядку, визначеному частиною п’ятою цієї статті.»
 
Немає висновку   4. На місцевих виборах тимчасова зміна місця голосування виборця без зміни виборчої адреси не застосовується.
 
    -244- Рябчин О.М.
Статтю 134 доповнити новою частиною четвертою такого змісту:
«4. Процедура тимчасової зміни місця голосування виборця без зміни виборчої адреси не застосовується на місцевих виборах та стосовно спеціальних виборчих дільниць.»
 
Немає висновку    
    -245- Шпенов Д.Ю.
Статтю 144 проекту Кодексу доповнити частиною п'ятою наступного змісту:
"5. Орган ведення Державного реєстру виборців письмово повідомляє виборця, який є внутрішньо переміщеною особою про поновлення персональних даних Державного реєстру виборців щодо виборчої адреси відповідної внутрішньо переміщеної особи протягом 2 (двох) днів після поновлення бази даних Реєстру, але не пізніше ніж за 20 (двадцять) днів до дня проведення виборів."
 
Немає висновку    
    -246- Ківалов С.В.
У статті 134:
Доповнити частиною п’ятою наступного змісту:
«5. На загальноукраїнських, місцевих виборах, для цілей загальноукраїнського, місцевого референдуму, за фактом звернення громадянина України, який має право голосу згідно зі статтею 70 Конституції України і виборчу адресу на території адміністративно-територіальних одиниць України: Автономної Республіки Крим, міста Севастополя, міста, селища, села, розташованого в межах окремих районів, Донецької та Луганської областей України, визначених Постановою Верховної Ради України від 17 березня 2015 року №252-VІІІ «Про визначення окремих районів, міст, селищ і сіл Донецької та Луганської областей, в яких запроваджується особливий порядок місцевого самоврядування», орган ведення Реєстру, для цілей виборчого процесу виборів Президента України, виборів народних депутатів України, місцевих виборів, процесу всеукраїнського, місцевого референдуму, без зміни виборчої адреси, визначає такому громадянину місце голосування і включає його до списку виборців на виборчій дільниці тільки в одному місті, селищі, селі на території України, на вибір громадянина:
- за фактичним місцем проживання, вказаним у довідці про взяття на облік внутрішньо переміщеної особи;
- за місцем винаймання громадянином житла для особистого проживання або сплати виборцем комунальних послуг за житло в якому той проживає особисто;
- за місцем роботи громадянина;
- за місцем навчання громадянина (денної форми навчання);
- за місцезнаходженням відділення банківської установи, в якому громадянинові відкрито дійсний банківський рахунок;
- за місцезнаходженням органу соціального забезпечення, де громадянин обліковується як отримувач пенсії та/або соціальної допомоги.
Зазначені винаймання житла, робота, навчання, обслуговування банківського рахунку, виплата пенсії, соціальної допомоги мають відбуватися тридцять або більше днів станом на день початку виборчого процесу відповідних виборів або референдуму.
Відповідне звернення подається громадянином до одного органу ведення Державного реєстру виборців за вказаним вище місцезнаходженням після початку виборчого процесу, але не пізніше ніж за п'ять днів до дня голосування на відповідних виборах або референдумі, За умов пред’явлення громадянином оригіналу документу, що підтверджує наявність однієї з вищевказаних обставин, таке звернення вважається вмотивованим. Виконання громадянином вимог цієї частини є підставою для тимчасового (на період проведення відповідних виборів або референдуму) визначення відповідним органом ведення Державного реєстру виборців такому громадянинові нового місця голосування (виборчої дільниці) без зміни його виборчої адреси та включення до списку виборців на відповідній виборчій дільниці.»
 
Немає висновку    
    -247- Папієв М.М.
Ларін С.М.
Гальченко А.В.
Статтю 144 (134) проекту Кодексу доповнити частиною п'ятою наступного змісту:
"5. Орган ведення Державного реєстру виборців письмово повідомляє виборця, який є внутрішньо переміщеною особою про поновлення персональних даних Державного реєстру виборців щодо виборчої адреси відповідної внутрішньо переміщеної особи протягом 2 (двох) днів після поновлення бази даних Реєстру, але не пізніше ніж за 20 (двадцять) днів до дня проведення виборів."
 
Немає висновку    
    -248- Маркевич Я.В.
Додати пункт 5 до статті 134 та викласти у такій редакції:
«5. Виборець, який внесений до Реєстру зі службовою відміткою про вибуття із зареєстрованого місця проживання (без внесення змін до його виборчої адреси) і не має зареєстрованого місця проживання відповідно до Закону України «Про свободу пересування та вільний вибір місця проживання в Україні» має право звернутися до органу ведення Реєстру щодо тимчасового (виключно на період виборчого процесу з виборів Президента України, народних депутатів України чи процесу всеукраїнського референдуму) встановлення місця його голосування (виборчої дільниці) без зміни статусу запису про цього виборця в Реєстрі. Таке звернення подається до органу ведення Реєстру за місцезнаходженням зазначеної виборцем виборчої дільниці при наявності паспорта громадянина України, тимчасового посвідчення громадянина України або за допомогою веб-ресурсу "Особистий кабінет виборця" не пізніше ніж за двадцять один день до дня голосування. Порядок та строки тимчасового встановлення місця голосування виборця (виборчої дільниці) визначаються у порядку, встановленому розпорядником Реєстру згідно з цим Кодексом.»
 
Немає висновку    
    -249- Черненко О.М.
Статтю 134 викласти в такій редакції:
«Стаття 134. Персональні дані, які визначають місце та умови голосування виборця
1. До персональних даних, які визначають місце та умови голосування виборця, належать:
1) виборча адреса виборця, визначена відповідно до статті 135 цього Кодексу;
2) номер виборчої дільниці, до якої віднесений виборець;
3) відомості про постійну нездатність виборця пересуватися самостійно (за наявності підстав).
2. Номер виборчої дільниці, до якої відноситься виборець, визначається на підставі відомостей про його виборчу адресу.
3. За зверненням виборця, який має право голосу на відповідних загальнонаціональних виборах чи всеукраїнському референдумі, включаючи виборця, стосовно якого у Реєстрі наявна службова відмітка про вибуття з відповідної території, орган ведення Реєстру може тимчасово (на період відповідного виборчого процесу чи процесу референдуму) змінити виборцю місце голосування (виборчу дільницю) без зміни його виборчої адреси. Порядок подання та розгляду заяви про тимчасову зміну місця голосування виборця встановлюється Центральною виборчою комісією.
Процедура тимчасової зміни місця голосування виборця не застосовується щодо спеціальних виборчих дільниць.
4. На місцевих виборах тимчасова зміна місця голосування виборця без зміни виборчої адреси не застосовується.»
 
Немає висновку    
    -250- Продан О.П.
Алєксєєв С.О.
Романюк Р.С.
Палатний А.Л.
Сугоняко О.Л.
Велікін О.М.
Скрипник О.О.
Статтю 134 викласти в такій редакції:
«Стаття 134. Персональні дані, які визначають місце та умови голосування виборця
1. До персональних даних, які визначають місце та умови голосування виборця, належать:
1) виборча адреса виборця, визначена відповідно до статті 135 цього Кодексу;
2) номер територіального або зазначення закордонного виборчого округу, до якого віднесений виборець;
3) номер виборчої дільниці, до якої віднесений виборець;
4) відомості про постійну нездатність виборця пересуватися самостійно (за наявності підстав).
2. Виборча адреса виборця, та виборча дільниця, утворені на відповідних виборах чи референдумах, до яких відноситься виборець, визначаються самим виборцем або, на підставі заяви виборця, - органом ведення Реєстру чи дільничною виборчою комісією.»
 
Немає висновку    
330. Стаття 135. Виборча адреса виборця
 
   Стаття 135. Виборча адреса виборця
 
331. 1. Виборчою адресою виборця є адреса його житла або місця перебування виборця чи інша адреса, що замінює адресу житла виборця, яка є підставою для віднесення виборця до відповідної постійної виборчої дільниці.
 
-251- Сидорович Р.М.
Лаврик О.В.
Семенуха Р.С.
Зубач Л.Л.
Пастух Т.Т.
Острікова Т.Г.
Соболєв Є.В.
Сотник О.С.
Березюк О.Р.
Сироїд О.І.
Підлісецький Л.Т.
Подоляк І.І.
У частині першій статті 135 після слів «Виборчою адресою виборця» додати слова «на загальнонаціональних виборах»;
 
Немає висновку   1. Виборчою адресою виборця є адреса його житла або місця перебування виборця чи інша адреса, що замінює адресу житла виборця, яка є підставою для віднесення виборця до відповідної постійної виборчої дільниці.
 
332. 2. Виборча адреса виборця, як правило, визначається зареєстрованим місцем проживання та адресою житла виборця відповідно до Закону України «Про свободу пересування та вільний вибір місця проживання в Україні», якщо виборець не звернувся до відповідного органу ведення Реєстру щодо іншої виборчої адреси.
 
-252- Дерев'янко Ю.Б.
у частині другій статті 135 виключити слова «як правило»;
 
Немає висновку   2. Виборча адреса виборця, як правило, визначається зареєстрованим місцем проживання та адресою житла виборця відповідно до Закону України «Про свободу пересування та вільний вибір місця проживання в Україні», якщо виборець не звернувся до відповідного органу ведення Реєстру щодо іншої виборчої адреси.
 
    -253- Сидорович Р.М.
Лаврик О.В.
Семенуха Р.С.
Зубач Л.Л.
Пастух Т.Т.
Острікова Т.Г.
Соболєв Є.В.
Сотник О.С.
Березюк О.Р.
Сироїд О.І.
Підлісецький Л.Т.
Подоляк І.І.
у частині другій статті 135 після слів «Виборча адреса виборця» додати слова «на загальнонаціональних виборах»;
 
Немає висновку    
    -254- Папієв М.М.
Ларін С.М.
Гальченко А.В.
Частину другу статті 135 проекту Кодексу доповнити абзацом другим наступного змісту:
"Виборча адреса внутрішньо переміщеної особи визначається за адресою місця проживання, визначеною згідно частини першої статті 5 Закону України "Про забезпечення прав і свобод внутрішньо переміщених осіб" , якщо така внутрішньо переміщена особа не звернулася до відповідного органу ведення Реєстру щодо іншої виборчої адреси. "
 
Немає висновку    
    -255- Шпенов Д.Ю.
Частину другу статті 135 проекту Кодексу доповнити абзацом другим наступного змісту:
"Виборча адреса внутрішньо переміщеної особи визначається за адресою місця проживання, визначеною згідно частини першої статті 5 Закону України "Про забезпечення прав і свобод внутрішньо переміщених осіб", якщо така внутрішньо переміщена особа не звернулася до відповідного органу ведення Реєстру щодо іншої виборчої адреси. "
 
Немає висновку    
    -256- Попов І.В.
частину другу статті 135 Розділу ІХ Глави ІІІ Книги першої проекту, викласти у наступній редакції: «2. Виборча адреса виборця, як правило, визначається зареєстрованим місцем проживання та адресою житла виборця відповідно до Закону України «Про свободу пересування та вільний вибір місця проживання в Україні», а якщо виборець внутрішньо переміщена особа, визначається за адресою реєстрації його фактичного місця проживання, відповідно до вимог статті 5 Закону України «Про забезпечення прав і свобод внутрішньо переміщених осіб», якщо виборець не звернувся до відповідного органу ведення Реєстру щодо іншої виборчої адреси.»
 
Немає висновку    
    -257- Ємець Л.О.
Веселова Н.В.
Єднак О.В.
Пташник В.Ю.
Гопко Г.М.
Частину другу статті 135 викласти в наступній редакції:
«2. Виборчою адресою виборця є адреса, за якою зареєстровано його місце проживання відповідно до Закону України "Про свободу пересування та вільний вибір місця проживання в Україні", якщо інше не передбачене цією статтею.»
 
Немає висновку    
333. 3. За мотивованим зверненням виборця орган ведення Реєстру може визначити іншу виборчу адресу виборця, аніж визначену відповідно до частини другої цієї статті
 
-258- Дерев'янко Ю.Б.
частину третю статті 135 виключити;
 
Немає висновку   3. За мотивованим зверненням виборця орган ведення Реєстру може визначити іншу виборчу адресу виборця, аніж визначену відповідно до частини другої цієї статті
 
    -259- Сидорович Р.М.
Лаврик О.В.
Семенуха Р.С.
Зубач Л.Л.
Пастух Т.Т.
Острікова Т.Г.
Соболєв Є.В.
Сотник О.С.
Березюк О.Р.
Сироїд О.І.
Підлісецький Л.Т.
Подоляк І.І.
у частині третій статті 135 після слів «іншу виборчу адресу виборця» додати слова «на загальнонаціональних виборах»;
 
Немає висновку    
    -260- Маркевич Я.В.
Пункт 3, статті 135 викласти у такій редакції:
«3. За мотивованим зверненням виборця (зокрема, при наявності у нього права власності на нерухомість) орган ведення Реєстру, повноваження якого поширюються на територію, де розміщена ця нерухомість, може визначити іншу виборчу адресу виборця на загальнонаціональних виборах, аніж визначену відповідно до частини другої цієї статті.»
 
Немає висновку    
    -261- Сидорович Р.М.
Лаврик О.В.
Семенуха Р.С.
Зубач Л.Л.
Пастух Т.Т.
Острікова Т.Г.
Соболєв Є.В.
Сотник О.С.
Березюк О.Р.
Сироїд О.І.
Підлісецький Л.Т.
Подоляк І.І.
додати нову частину 3-1 до статті 135 такого змісту:
«3-1. Виборчою адресою виборця на місцевих виборах є адреса, яка якою зареєстровано його місце проживання відповідно до Закону України «Про свободу пересування та вільний виборів місця проживання в Україні»;
 
Немає висновку    
    -262- Сидорович Р.М.
Лаврик О.В.
Семенуха Р.С.
Зубач Л.Л.
Пастух Т.Т.
Острікова Т.Г.
Соболєв Є.В.
Сотник О.С.
Березюк О.Р.
Сироїд О.І.
Підлісецький Л.Т.
Подоляк І.І.
додати нову частину 3-1 до статті 135 такого змісту:
«3-2. Орган ведення Реєстру може визначити іншу виборчу адресу виборця на місцевих виборах, аніж визначено відповідно до частини 3-1 цієї статті, або на підставі мотивованого звернення виборця, поданого не пізніше ніж за 50 днів до дня голосування»;
 
Немає висновку    
334. 4. Виборчою адресою військовослужбовця строкової служби є адреса дислокації військової частини (формування). Виборча адреса особи, яка проживає чи перебуває за межами України, визначається як поштова адреса її місця проживання чи перебування за правилами країни проживання (перебування). Виборець, який не має зареєстрованого місця проживання, визначає свою виборчу адресу за погодженням з відповідним органом ведення Реєстру та спеціалізованим закладом, який здійснює відповідно до закону облік бездомних громадян, або соціальною службою, у складі якої утворено структурний підрозділ для ведення обліку бездомних осіб.
 
   4. Виборчою адресою військовослужбовця строкової служби є адреса дислокації військової частини (формування). Виборча адреса особи, яка проживає чи перебуває за межами України, визначається як поштова адреса її місця проживання чи перебування за правилами країни проживання (перебування). Виборець, який не має зареєстрованого місця проживання, визначає свою виборчу адресу за погодженням з відповідним органом ведення Реєстру та спеціалізованим закладом, який здійснює відповідно до закону облік бездомних громадян, або соціальною службою, у складі якої утворено структурний підрозділ для ведення обліку бездомних осіб.
 
335. 5. Виборча адреса виборця включає відомості, зазначені у пунктах 1-10, 12 (для виборців, які проживають або перебувають в Україні) або пунктах 1, 2, 11 (для виборців, які проживають або перебувають за межами України) цієї частини:
 
   5. Виборча адреса виборця включає відомості, зазначені у пунктах 1-10, 12 (для виборців, які проживають або перебувають в Україні) або пунктах 1, 2, 11 (для виборців, які проживають або перебувають за межами України) цієї частини:
 
336. 1) країна проживання (перебування);
 
   1) країна проживання (перебування);
 
337. 2) регіон України, зазначений у частині другій статті 133 Конституції України, або субнаціональна адміністративно-територіальна одиниця (штат, провінція, земля тощо) іноземної країни проживання чи перебування;
 
   2) регіон України, зазначений у частині другій статті 133 Конституції України, або субнаціональна адміністративно-територіальна одиниця (штат, провінція, земля тощо) іноземної країни проживання чи перебування;
 
338. 3) район або місто обласного (республіканського в Автономній Республіці Крим) значення, до якого входить населений пункт;
 
   3) район або місто обласного (республіканського в Автономній Республіці Крим) значення, до якого входить населений пункт;
 
339. 4) населений пункт (місто, селище, село);
 
   4) населений пункт (місто, селище, село);
 
340. 5) район у місті;
 
   5) район у місті;
 
341. 6) вулиця (проспект, бульвар, площа, провулок, квартал, куток тощо);
 
   6) вулиця (проспект, бульвар, площа, провулок, квартал, куток тощо);
 
342. 7) номер будинку;
 
   7) номер будинку;
 
343. 8) номер корпусу (крило будинку, блок, секція тощо);
 
   8) номер корпусу (крило будинку, блок, секція тощо);
 
344. 9) номер квартири (кімнати);
 
   9) номер квартири (кімнати);
 
345. 10) поштовий індекс;
 
   10) поштовий індекс;
 
346. 11) поштова адреса виборця за правилами країни проживання (перебування);
 
   11) поштова адреса виборця за правилами країни проживання (перебування);
 
347. 12) інші відомості, які визначають виборчу адресу, якщо у цьому є необхідність для ідентифікації виборчої адреси;
 
-263- Черненко О.М.
Статтю 135 викласти в такій редакції:
«Стаття 135. Виборча адреса виборця
1. Виборча адреса виборця визначається згідно з цією статтею та є підставою для віднесення виборця до відповідної виборчої дільниці.
2. Виборчою адресою виборця є адреса, за якою зареєстровано його місце проживання відповідно до Закону України "Про свободу пересування та вільний вибір місця проживання в Україні".
3. Виборча адреса виборця, який не має зареєстрованого місця проживання, визначається за погодженням із центром обліку, який відповідно до закону веде облік бездомних осіб, або соціальною службою, у складі якої утворено структурний підрозділ для ведення обліку бездомних осіб, або органом ведення Реєстр.картка №
)
6. Виборчою адресою виборця, який проживає чи перебуває за межами України, є його поштова адреса в країні проживання (перебування).
7. Виборча адреса виборця включає відомості, зазначені у пунктах 1 - 9, 11 (для виборців, які проживають або перебувають в Україні) або пунктах 1, 2, 10 (для виборців, які проживають або перебувають за межами України) цієї частини:
1) країна проживання (перебування);
2) регіон України, зазначений у частині другій статті 133 Конституції України, або субнаціональна адміністративно-територіальна одиниця (штат, провінція, земля тощо) іноземної країни проживання чи перебування;
3) район або місто обласного (республіканського в Автономній Республіці Крим) значення, до складу якого входить населений пункт;
4) населений пункт (місто, селище, село);
5) вулиця (проспект, бульвар, площа, провулок, квартал, куток тощо);
6) номер будинку;
7) номер корпусу (крило будинку, блок, секція тощо);
8) номер квартири (кімнати);
9) поштовий індекс;
10) поштова адреса виборця за правилами країни проживання (перебування);
11) інші відомості, які визначають виборчу адресу».
 
Немає висновку   12) інші відомості, які визначають виборчу адресу, якщо у цьому є необхідність для ідентифікації виборчої адреси;
 
    -264- Продан О.П.
Алєксєєв С.О.
Романюк Р.С.
Палатний А.Л.
Сугоняко О.Л.
Велікін О.М.
Скрипник О.О.
Статтю 135 викласти в такій редакції:
«Стаття 135. Виборча адреса виборця
1. Виборча адреса виборця визначається згідно з цією статтею та є підставою для віднесення виборця до відповідної виборчої дільниці.
2. Виборчою адресою виборця є адреса, визначена виборцем самостійно через веб-ресурс «Особистий кабінет виборця» або адреса, визначена органом ведення Реєстру чи відповідною виборчою комісією за письмовою заявою виборця.
3. Виборча адреса виборця включає відомості, зазначені у пунктах 1-9, 11 (для виборців, які проживають або перебувають в Україні) або пунктах 1, 2, 10 (для виборців, які проживають або перебувають за межами України) цієї частини:
1) країна проживання (перебування);
2) регіон України, зазначений у частині другій статті 133 Конституції України, або субнаціональна адміністративно-територіальна одиниця (штат, провінція, земля тощо) іноземної країни проживання чи перебування;
3) район або місто обласного (республіканського в Автономній Республіці Крим) значення, до складу якого входить населений пункт;
4) населений пункт (місто, селище, село);
5) вулиця (проспект, бульвар, площа, провулок, квартал, куток тощо);
6) номер будинку;
7) номер корпусу (крило будинку, блок, секція тощо);
8) номер квартири (кімнати);
9) поштовий індекс;
10) поштова адреса виборця за правилами країни проживання (перебування);
11) інші відомості, які визначають виборчу адресу.»
 
Немає висновку    
348. Стаття 136. Службові відомості Реєстру
 
   Стаття 136. Службові відомості Реєстру
 
349. 1. До службових персональних даних Реєстру належать:
 
   1. До службових персональних даних Реєстру належать:
 
350. 1) дата набуття виборцем громадянства України;
 
   1) дата набуття виборцем громадянства України;
 
351. 2) дата припинення громадянства України (для осіб, включених до Реєстру, громадянство України яких припинено);
 
   2) дата припинення громадянства України (для осіб, включених до Реєстру, громадянство України яких припинено);
 
352. 3) дата визнання особи недієздатною (для осіб, включених до Реєстру та визнаних судом недієздатними);
 
   3) дата визнання особи недієздатною (для осіб, включених до Реєстру та визнаних судом недієздатними);
 
353. 4) дата поновлення дієздатності особи (для осіб, включених до Реєстру, чия дієздатність поновлена);
 
   4) дата поновлення дієздатності особи (для осіб, включених до Реєстру, чия дієздатність поновлена);
 
354. 5) дата смерті виборця або дата оголошення його померлим (для померлих осіб, включених до Реєстру);
 
   5) дата смерті виборця або дата оголошення його померлим (для померлих осіб, включених до Реєстру);
 
355. 6) дата скасування рішення суду про оголошення особи, включеної до Реєстру, померлою;
 
   6) дата скасування рішення суду про оголошення особи, включеної до Реєстру, померлою;
 
356. 7) службова відмітка, зазначена у частині другій статті 132 цього Кодексу;
 
   7) службова відмітка, зазначена у частині другій статті 132 цього Кодексу;
 
357. 8) службова відмітка про вибуття виборця із зареєстрованого місця проживання (без внесення змін до його виборчої адреси);
 
   8) службова відмітка про вибуття виборця із зареєстрованого місця проживання (без внесення змін до його виборчої адреси);
 
358. 9) службова відмітка про проходження виборцем строкової військової служби;
 
   9) службова відмітка про проходження виборцем строкової військової служби;
 
359. 10) посилання на документи (із зазначенням їх реквізитів), які є у розпорядженні органу ведення Реєстру та стали підставою для внесення запису або персональних даних до бази даних Реєстру, зміни (уточнення) цих персональних даних або знищення запису;
 
   10) посилання на документи (із зазначенням їх реквізитів), які є у розпорядженні органу ведення Реєстру та стали підставою для внесення запису або персональних даних до бази даних Реєстру, зміни (уточнення) цих персональних даних або знищення запису;
 
360. 11) відомості, передбачені частиною другою цієї статті
 
-265- Ківалов С.В.
У частині першій статті 136:
пункт 11 викласти в наступній редакції:
«11) дата внесення запису про виборця до Реєстру та дата внесення останніх змін до цього запису;»
 
Немає висновку   11) відомості, передбачені частиною другою цієї статті
 
    -266- Ківалов С.В.
У частині першій статті 136:
доповнити новим пунктом 12 такого змісту:
«12) адреса електронної пошти, самостійно визначена виборцем після реєстрації на веб-ресурсі «Особистий кабінет виборця»;
 
Немає висновку    
    -267- Ківалов С.В.
У частині першій статті 136:
доповнити новим пунктом 13 такого змісту:
13) відомості, передбачені частиною другою цієї статті.»
 
Немає висновку    
361. 2. Відомості, передбачені частиною першою статті 133 та частиною першою статті 134 цього Кодексу, які зазнали зміни у порядку, встановленому цим Кодексу, зберігаються в попередній редакції як службові персональні дані Реєстру із зазначенням дати внесення зміни.
 
   2. Відомості, передбачені частиною першою статті 133 та частиною першою статті 134 цього Кодексу, які зазнали зміни у порядку, встановленому цим Кодексу, зберігаються в попередній редакції як службові персональні дані Реєстру із зазначенням дати внесення зміни.
 
362. 3. Дата набуття виборцем громадянства України визначається відповідно до статті 3 Закону України «Про громадянство України».
 
-268- Черненко О.М.
Статтю 136 викласти в такій редакції:
«Стаття 136. Службові персональні дані Реєстру
1. До службових персональних даних Реєстру належать:
1) дата набуття виборцем громадянства України;
2) дата припинення громадянства України (для осіб, включених до Реєстру, громадянство України яких припинено);
3) дата визнання особи недієздатною (для осіб, включених до Реєстру та визнаних судом недієздатними);
4) дата поновлення дієздатності особи (для осіб, включених до Реєстру, чия дієздатність поновлена);
5) дата смерті виборця або дата оголошення його померлим (для померлих осіб, включених до Реєстру);
6) дата скасування рішення суду про оголошення особи, включеної до Реєстру, померлою;
7) службова відмітка про вибуття виборця із зареєстрованого місця проживання (без внесення змін до його виборчої адреси);
8) службова відмітка про проходження виборцем строкової військової служби;
9) посилання на документи (із зазначенням їх реквізитів), які є у розпорядженні органу ведення Реєстру та стали підставою для внесення запису або персональних даних до бази даних Реєстру, зміни (уточнення) цих персональних даних або знищення запису.
2. Дата набуття виборцем громадянства України визначається відповідно до статті 3 Закону України "Про громадянство України".»
 
Немає висновку   3. Дата набуття виборцем громадянства України визначається відповідно до статті 3 Закону України «Про громадянство України».
 
    -269- Маркевич Я.В.
Статтю 136 викласти у такій редакції:
«Стаття 136. Службові відомості Реєстру
1. До службових персональних даних Реєстру належать:
1) дата набуття виборцем громадянства України;
2) дата припинення громадянства України (для осіб, включених до Реєстру, громадянство України яких припинено);
3) дата визнання особи недієздатною (для осіб, включених до Реєстру та визнаних судом недієздатними);
4) дата поновлення дієздатності особи (для осіб, включених до Реєстру, чия дієздатність поновлена);
5) дата смерті виборця або дата оголошення його померлим (для померлих осіб, включених до Реєстру);
6) дата скасування рішення суду про оголошення особи, включеної до Реєстру, померлою;
7) службова відмітка, зазначена у частині другій статті 132 цього Кодексу;
8) службова відмітка про вибуття виборця із зареєстрованого місця проживання (без внесення змін до його виборчої адреси);
9) службова відмітка про проходження виборцем строкової військової служби;
10) посилання на документи (із зазначенням їх реквізитів), які є у розпорядженні органу ведення Реєстру та стали підставою для внесення запису або персональних даних до бази даних Реєстру, зміни (уточнення) цих персональних даних або знищення запису;
11) відомості, передбачені частиною другою цієї статті;
12) адреса електронної пошти, самостійно визначена виборцем після реєстрації на веб-ресурсі «Особистий кабінет виборця».
2. Відомості, передбачені частиною першою статті 133 та частиною першою статті 134 цього Кодексу, які зазнали зміни у порядку, встановленому цим Кодексу, зберігаються в попередній редакції як службові персональні дані Реєстру із зазначенням дати внесення зміни.
3. Дата набуття виборцем громадянства України визначається відповідно до статті 3 Закону України «Про громадянство України».»
 
Немає висновку    
    -270- Продан О.П.
Алєксєєв С.О.
Романюк Р.С.
Палатний А.Л.
Сугоняко О.Л.
Велікін О.М.
Скрипник О.О.
Статтю 136 викласти в такій редакції:
«Стаття 136. Службові персональні дані Реєстру
1. До службових персональних даних Реєстру належать:
1) дата набуття виборцем громадянства України;
2) дата припинення громадянства України (для осіб, включених до Реєстру, громадянство України яких припинено);
3) дата визнання особи недієздатною (для осіб, включених до Реєстру та визнаних судом недієздатними);
4) дата поновлення дієздатності особи (для осіб, включених до Реєстру, дієздатність яких поновлена);
5) дата смерті виборця або дата оголошення його померлим (для померлих осіб, включених до Реєстру);
6) дата скасування рішення суду про оголошення особи, включеної до Реєстру, померлою;
7) службова відмітка про вибуття виборця із зареєстрованого місця проживання (без внесення змін до його виборчої адреси) із зазначенням номера і дати видання виборцю документа, що засвідчує таку зміну;
8) службова відмітка про проходження виборцем строкової військової служби;
9) посилання на документи (із зазначенням їх реквізитів), які є у розпорядженні органу ведення Реєстру та стали підставою для внесення запису або персональних даних до бази даних Реєстру, зміни (уточнення) цих персональних даних або знищення запису;
10) службові відмітки про факт голосування виборця у день проведення виборів народних депутатів України, виборів Президента України, відповідних місцевих виборів (якщо фіксація такого факту передбачена відповідним законом про вибори) або, у передбачених законом випадках, про факт голосування виборця на праймеріз;
11) службові відмітки про вибори (вибори народних депутатів України, вибори Президента України, місцеві вибори), для участі у яких зареєстровано виборця у Державному реєстрі виборців (окремо по кожних відповідних виборах);
11) дата внесення запису про виборця до Реєстру та дата внесення останніх змін до цього запису;
12) адреса електронної пошти, що надається кожній особі під час видачі їй паспорта громадянина України з безконтактним електронним носієм згідно із зразками та у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України (або інша адреса електронної пошти, самостійно визначена виборцем після реєстрації на веб-ресурсі «Особистий кабінет виборця»);
13) службові відмітки про відмову виборця від права голосу на виборах народних депутатів України, виборах Президента України чи місцевих виборах на підставах та в порядку, передбачених законом;
14) дата внесення службової відмітки, передбаченої пунктом 13 цієї частини.
2. Дата набуття виборцем громадянства України визначається відповідно до статті 3 Закону України "Про громадянство України"«
 
Немає висновку    
363. Стаття 137. Відносини виборця з Державним реєстром виборців
 
   Стаття 137. Відносини виборця з Державним реєстром виборців
 
364. 1. Кожен виборець має право:
 
   1. Кожен виборець має право:
 
365. 1) подавати свої персональні дані до відповідного органу ведення Реєстру;
 
   1) подавати свої персональні дані до відповідного органу ведення Реєстру;
 
366. 2) знати про своє включення (невключення) чи включення (невключення) інших осіб до Реєстру;
 
   2) знати про своє включення (невключення) чи включення (невключення) інших осіб до Реєстру;
 
367. 3) на захист власних персональних даних, зокрема, знати про використання своїх персональних даних для цілей, не передбачених частинами першою - четвертою статті 156 цього Кодексу, зокрема знати, кому і з яких підстав була надана інформація про нього;
 
   3) на захист власних персональних даних, зокрема, знати про використання своїх персональних даних для цілей, не передбачених частинами першою - четвертою статті 156 цього Кодексу, зокрема знати, кому і з яких підстав була надана інформація про нього;
 
368. 4) одержувати на безоплатній основі у будь-який час від відповідного органу ведення Реєстру повну інформацію в доступній формі про свої персональні дані, внесені до Реєстру, у порядку, встановленому цим Кодексом;
 
   4) одержувати на безоплатній основі у будь-який час від відповідного органу ведення Реєстру повну інформацію в доступній формі про свої персональні дані, внесені до Реєстру, у порядку, встановленому цим Кодексом;
 
369. 5) звертатися у порядку, встановленому цим Кодексом, до відповідного органу ведення Реєстру з мотивованою заявою щодо протиправного включення (невключення) до Реєстру себе чи інших осіб, запису про себе чи про інших осіб, виправлення недостовірних відомостей Реєстру щодо себе або інших осіб;
 
   5) звертатися у порядку, встановленому цим Кодексом, до відповідного органу ведення Реєстру з мотивованою заявою щодо протиправного включення (невключення) до Реєстру себе чи інших осіб, запису про себе чи про інших осіб, виправлення недостовірних відомостей Реєстру щодо себе або інших осіб;
 
370. 6) оскаржувати в порядку, встановленому законом, рішення, дії чи бездіяльність органів Реєстру;
 
   6) оскаржувати в порядку, встановленому законом, рішення, дії чи бездіяльність органів Реєстру;
 
371. 7) захищати будь-якими не забороненими законом засобами свої права та законні інтереси у разі їх порушення при веденні Реєстру.
 
-271- Лещенко С.А.
Частину першу статті 137 доповнити пунктом 8 наступного змісту:
8) звертатись із заявою, щодо місця та додаткових умов голосування, які виникають унаслідок інвалідності або стану здоров’я виборця. Така заява подається не пізніше ніж за 14 днів до дня голосування. У разі неподання заяви у визначений термін, а також у випадку проведення повторних, позачергових виборів, місце та умови голосування такого виборця визначаються згідно із попередніми примітками, внесеними до персональних даних виборця.
 
Немає висновку   7) захищати будь-якими не забороненими законом засобами свої права та законні інтереси у разі їх порушення при веденні Реєстру.
 
    -272- Суслова І.М.
частину 1 статті 137 доповнити пунктом 8 такого змісту:
8) звертатись із заявою, щодо місця та додаткових умов голосування, які виникають унаслідок інвалідності або стану здоров’я виборця. Така заява подається не пізніше ніж за 14 днів до дня голосування. У разі неподання заяви у визначений термін, а також у випадку проведення повторних, позачергових виборів, місце та умови голосування такого виборця визначаються згідно із попередніми примітками, внесеними до персональних даних виборця.
 
Немає висновку    
    -273- Ємець Л.О.
Веселова Н.В.
Єднак О.В.
Пташник В.Ю.
Гопко Г.М.
Частину першу статті 137 доповнити новим пунктом 8 такого змісту:
«8) звертатись із заявою, щодо бажаного місця голосування та забезпечення додаткових умов голосування, які виникають унаслідок інвалідності або стану здоров’я виборця. Така заява подається не пізніше ніж за 14 днів до дня голосування на відповідних виборах. У разі неподання заяви у визначений термін, а також у випадку проведення повторних, позачергових виборів, місце та умови голосування такого виборця визначаються згідно із попередніми примітками, внесеними до персональних даних виборця.»
 
Немає висновку    
372. 2. Виборець надає органу ведення Реєстру достовірну інформацію щодо своїх персональних даних, які вносяться до Реєстру, у випадках, передбачених цим Кодексом.
 
   2. Виборець надає органу ведення Реєстру достовірну інформацію щодо своїх персональних даних, які вносяться до Реєстру, у випадках, передбачених цим Кодексом.
 
373. 3. У разі виникнення можливості внесення до Реєстру двох і більше записів про одного виборця (кратне включення виборця до Реєстру) цей виборець сприяє органам Реєстру в усуненні свого кратного включення.
 
-274- Черненко О.М.
Статтю 137 викласти в такій редакції:
«Стаття 137. Відносини виборців з Реєстр.картка №
)
7) захищати будь-якими не забороненими законом засобами свої права та законні інтереси у разі їх порушення під час ведення Реєстру.
2. Виборець подає органу ведення Реєстру достовірну інформацію щодо своїх персональних даних, які вносяться до Реєстру, у передбачених цим Кодексом випадках.
3. У разі виникнення можливості внесення до Реєстру двох і більше записів про одного виборця (кратне включення виборця до Реєстру) цей виборець сприяє органам Реєстру в усуненні такого включення.»
 
Немає висновку   3. У разі виникнення можливості внесення до Реєстру двох і більше записів про одного виборця (кратне включення виборця до Реєстру) цей виборець сприяє органам Реєстру в усуненні свого кратного включення.
 
    -275- Черненко О.М.
Сидорович Р.М.
Новак Н.В.
Текст статті 137 викласти в такій редакції:
«Стаття 137. Відносини виборців з Реєстр.картка №
)
7) захищати будь-якими не забороненими законом способами свої права та законні інтереси у разі їх порушення під час ведення Реєстру.
2. Виборець подає органу ведення Реєстру достовірну інформацію щодо своїх персональних даних, які вносяться до Реєстру, у передбачених цим Кодексом випадках.
3. У разі внесення до Реєстру двох і більше записів про одного виборця (кратне включення виборця до Реєстру) цей виборець сприяє органам Реєстру в усуненні такого включення»
 
Немає висновку    
    -276- Продан О.П.
Алєксєєв С.О.
Романюк Р.С.
Палатний А.Л.
Сугоняко О.Л.
Велікін О.М.
Скрипник О.О.
Статтю 137 викласти в такій редакції:
«Стаття 137. Відносини виборців з Реєстр.картка №
)
7) захищати будь-якими не забороненими законом засобами свої права та законні інтереси у разі їх порушення під час ведення Реєстру;
8) мати доступ до своїх персональних даних у режимі читання та запису за допомогою веб-ресурсу «Особистий кабінет виборця»;
9) надсилати заяви та запити, отримувати відповіді на них з використанням своєї адреси електронної пошти за допомогою веб-ресурсу «Особистий кабінет виборця»;
10) звертатися із заявою до органу ведення Реєстру щодо відмови від права голосу на виборах народних депутатів України, виборах Президента України або місцевих виборах.
2. Виборець подає органу ведення Реєстру, а у передбачених законом випадках - відповідній виборчій комісії достовірну інформацію щодо своїх персональних даних, які вносяться до Реєстру.
3. У разі виникнення можливості внесення до Реєстру двох і більше записів про одного виборця (кратне включення виборця до Реєстру) цей виборець сприяє органам Реєстру та, у передбачених законом випадках - відповідним виборчим комісіям в усуненні такого включення.»
 
Немає висновку    
    -277- Маркевич Я.В.
Статтю 137 викласти у такій редакції:
«Стаття 137. Відносини виборця з Державним реєстром виборців
1. Кожен виборець має право: 1) бути включеним до Реєстр.картка №
)
7) захищати не забороненими законом засобами свої права та законні інтереси у разі їх порушення під час ведення Реєстру;
8) мати доступ до своїх персональних даних та інформації про їх використання (час, дата, прізвище, ім’я, по батькові посадової особи, ціль використання, яка не передбачена цим Кодексом) у режимі читання за допомогою веб-ресурсу «Особистий кабінет виборця» у порядку, встановленому розпорядником Реєстру;
9) надсилати заяви та запити за допомогою веб-ресурсу «Особистий кабінет виборця», а також отримувати відповіді на них (у тому числі на адресу електронної пошти, визначену заявником) у порядку, встановленому розпорядником Реєстру;
10) з метою публічного контролю знайомитися з окремими персональними даними іншого виборця, що містяться в базі даних Реєстру, в обсязі та порядку, що встановлені цим Кодексом та розпорядником Реєстру.»
 
Немає висновку    
374. Стаття 138. Гарантії захисту та безпеки персональних даних виборців
 
   Стаття 138. Гарантії захисту та безпеки персональних даних виборців
 
375. 1. Розпорядник Реєстру, органи ведення Реєстру у взаємодії з Державною службою спеціального зв’язку та захисту інформації України та центральним органом виконавчої влади, уповноваженим реалізувати державну політику у сфері захисту персональних даних, під час ведення Реєстру забезпечують захист Реєстру: захист цілісності бази даних Реєстру, його апаратного та програмного забезпечення, достовірності даних Реєстру, захист Реєстру від несанкціонованого доступу, незаконного використання, незаконного копіювання, спотворення, знищення даних Реєстру, безпеку персональних даних виборців відповідно до цього Кодексу та законів України «Про захист інформації в інформаційно-телекомунікаційних системах», «Про захист персональних даних», міжнародних договорів у сфері захисту інформації, згода на обов’язковість яких надана Верховною Радою України.
 
-278- Рябчин О.М.
В частині 1 ст. 138 слова «у взаємодії з Державною службою спеціального зв’язку та захисту інформації України та центральним органом виконавчої влади, уповноваженим реалізувати державну політику у сфері захисту персональних даних» виключити.
 
Немає висновку   1. Розпорядник Реєстру, органи ведення Реєстру у взаємодії з Державною службою спеціального зв’язку та захисту інформації України та центральним органом виконавчої влади, уповноваженим реалізувати державну політику у сфері захисту персональних даних, під час ведення Реєстру забезпечують захист Реєстру: захист цілісності бази даних Реєстру, його апаратного та програмного забезпечення, достовірності даних Реєстру, захист Реєстру від несанкціонованого доступу, незаконного використання, незаконного копіювання, спотворення, знищення даних Реєстру, безпеку персональних даних виборців відповідно до цього Кодексу та законів України «Про захист інформації в інформаційно-телекомунікаційних системах», «Про захист персональних даних», міжнародних договорів у сфері захисту інформації, згода на обов’язковість яких надана Верховною Радою України.
 
376. 2. Розпорядник Реєстру за погодженням із Державною службою спеціального зв’язку та захисту інформації України та центральним органом виконавчої влади, уповноваженим реалізувати державну політику у сфері захисту персональних даних, здійснює комплекс заходів для забезпечення технічного захисту персональних та інших даних Реєстру в процесі їх зберігання, обробки та передання каналами телекомунікацій відповідно до законодавства України. Розпорядник Реєстру для забезпечення захисту даних Реєстру встановлює обов’язковий для органів ведення Реєстру порядок доступу до бази даних Реєстру, який, зокрема, передбачає персональну відповідальність осіб, уповноважених виконувати передбачені цим Кодексом дії щодо ведення Реєстру, за дотримання вимог цього Кодексу.
 
-279- Рябчин О.М.
В частині 2 ст. 138 слова «за погодженням» замінити словами «у взаємодії».
 
Немає висновку   2. Розпорядник Реєстру за погодженням із Державною службою спеціального зв’язку та захисту інформації України та центральним органом виконавчої влади, уповноваженим реалізувати державну політику у сфері захисту персональних даних, здійснює комплекс заходів для забезпечення технічного захисту персональних та інших даних Реєстру в процесі їх зберігання, обробки та передання каналами телекомунікацій відповідно до законодавства України. Розпорядник Реєстру для забезпечення захисту даних Реєстру встановлює обов’язковий для органів ведення Реєстру порядок доступу до бази даних Реєстру, який, зокрема, передбачає персональну відповідальність осіб, уповноважених виконувати передбачені цим Кодексом дії щодо ведення Реєстру, за дотримання вимог цього Кодексу.
 
377. 3. За порушення захисту Реєстру, несанкціонований доступ або зловживання доступом до Реєстру, порушення цілісності Реєстру, спотворення або незаконне знищення персональних даних Реєстру, незаконне копіювання бази даних Реєстру або її частини, незаконне поширення чи використання персональних даних виборців законами настає адміністративна, кримінальна та інша юридична відповідальність у порядку, встановленому законом.
 
-280- Гусак В.Г.
У статті 138 частину третю викласти наступним чином: «3. Особи, винні в порушенні захисту Реєстру, несанкціонованому доступі або зловживанні доступом до Реєстру, порушенні цілісності Реєстру, спотворенні або незаконному знищенні персональних даних Реєстру, незаконному копіюванні бази даних Реєстру або її частини, незаконному поширенні чи використанні персональних даних виборців притягаються до кримінальної, адміністративної або іншої відповідальності в порядку, встановленому законом.
 
Немає висновку   3. За порушення захисту Реєстру, несанкціонований доступ або зловживання доступом до Реєстру, порушення цілісності Реєстру, спотворення або незаконне знищення персональних даних Реєстру, незаконне копіювання бази даних Реєстру або її частини, незаконне поширення чи використання персональних даних виборців законами настає адміністративна, кримінальна та інша юридична відповідальність у порядку, встановленому законом.
 
    -281- Черненко О.М.
Статтю 138 викласти в такій редакції:
«Стаття 138. Гарантії захисту та безпеки персональних даних виборців
1. Розпорядник Реєстру, органи ведення Реєстру під час ведення Реєстру забезпечують його захист, у тому числі захист цілісності бази даних Реєстру, його апаратного та програмного забезпечення, достовірності даних Реєстру, його захист від несанкціонованого доступу, незаконного використання, незаконного копіювання, спотворення, знищення даних Реєстру, безпеку персональних даних виборців відповідно до цього Кодексу та законів України "Про захист інформації в інформаційно-телекомунікаційних системах", "Про захист персональних даних", міжнародних договорів у сфері захисту інформації, згода на обов'язковість яких надана Верховною Радою України.
Забезпечення захисту інформації з обмеженим доступом, яка міститься в Реєстрі, здійснюється згідно з вимогами до захисту конфіденційної інформації.
2. Розпорядник Реєстру у взаємодії з Державною службою спеціального зв'язку та захисту інформації України, здійснює комплекс заходів для забезпечення технічного захисту персональних та інших даних Реєстру в процесі їх зберігання, обробки та передачі каналами телекомунікацій відповідно до законодавства України. Розпорядник Реєстру для забезпечення захисту даних Реєстру встановлює обов’язковий для осіб, яким надається право доступу до бази даних Реєстру, порядок такого доступу з дотриманням вимог цього Кодексу.
3. За порушення захисту Реєстру, несанкціонований доступ або зловживання доступом до Реєстру, порушення цілісності Реєстру, спотворення або незаконне знищення персональних даних Реєстру, незаконне копіювання бази даних Реєстру або її частини настає юридична відповідальність в установленому законом порядку».
 
Немає висновку    
    -282- Продан О.П.
Алєксєєв С.О.
Романюк Р.С.
Палатний А.Л.
Сугоняко О.Л.
Велікін О.М.
Скрипник О.О.
Статтю 138 викласти в такій редакції:
«Стаття 138. Гарантії захисту та безпеки персональних даних виборців
1. Розпорядник Реєстру, органи ведення Реєстру у взаємодії з Державною службою спеціального зв’язку та захисту інформації України під час ведення Реєстру забезпечують його захист, у тому числі захист цілісності бази даних Реєстру, його апаратного та програмного забезпечення, достовірності даних Реєстру, його захист від несанкціонованого доступу, незаконного використання, незаконного копіювання, спотворення, знищення даних Реєстру, безпеку персональних даних виборців відповідно до цього Кодексу та законів України "Про захист інформації в інформаційно-телекомунікаційних системах", "Про захист персональних даних", міжнародних договорів у сфері захисту інформації, згода на обов’язковість яких надана Верховною Радою України.
2. Розпорядник Реєстру за погодженням з Державною службою спеціального зв’язку та захисту інформації України здійснює комплекс заходів для забезпечення технічного захисту персональних та інших даних Реєстру в процесі їх зберігання, обробки та передачі каналами телекомунікацій відповідно до законодавства України. Розпорядник Реєстру для забезпечення захисту даних Реєстру встановлює обов’язковий для органів ведення Реєстру порядок доступу до бази даних Реєстру, який, зокрема, передбачає персональну відповідальність осіб, уповноважених виконувати передбачені цим Кодексом дії щодо ведення Реєстру, за дотримання вимог цього Кодексу.
3. За порушення захисту Реєстру, несанкціонований доступ або зловживання доступом до Реєстру, порушення цілісності Реєстру, спотворення або незаконне знищення персональних даних Реєстру, незаконне копіювання бази даних Реєстру або її частини настає юридична відповідальність в установленому законом порядку.»
 
Немає висновку    
378. Стаття 139. Публічний характер Реєстру
 
   Стаття 139. Публічний характер Реєстру
 
379. 1. Публічний характер Реєстру має за мету дотримання прав людини, гарантованих Конституцією України, міжнародними договорами, згода на обов’язковість яких надана Верховною Радою України, і забезпечується публічним контролем за дотриманням вимог Конституції та законів України у процесі ведення Реєстру.
 
   1. Публічний характер Реєстру має за мету дотримання прав людини, гарантованих Конституцією України, міжнародними договорами, згода на обов’язковість яких надана Верховною Радою України, і забезпечується публічним контролем за дотриманням вимог Конституції та законів України у процесі ведення Реєстру.
 
380. 2. Забезпечення публічного характеру Реєстру може допускати загальну доступність нечутливих персональних даних виборців лише в обсязі та у спосіб, що встановлені цим Кодексом та необхідні для досягнення мети, зазначеної в частині першій цієї статті.
 
   2. Забезпечення публічного характеру Реєстру може допускати загальну доступність нечутливих персональних даних виборців лише в обсязі та у спосіб, що встановлені цим Кодексом та необхідні для досягнення мети, зазначеної в частині першій цієї статті.
 
381. 3. Кожен виборець у порядку здійснення публічного контролю може ознайомитися з персональними даними іншого виборця, що містяться в базі даних Реєстру, в обсязі та порядку, що встановлені цим Кодексом.
 
   3. Кожен виборець у порядку здійснення публічного контролю може ознайомитися з персональними даними іншого виборця, що містяться в базі даних Реєстру, в обсязі та порядку, що встановлені цим Кодексом.
 
382. 4. Політичні партії, представлені фракціями у поточному скликанні Верховної Ради України, здійснюють публічний контроль ведення Реєстру у випадках та в межах, встановлених цим Кодексом.
 
-283- Ільюк А.О.
У частині четвертій статті 139 після слів «представлені фракціями» доповнити словами «депутатськими групами»
 
Немає висновку   4. Політичні партії, представлені фракціями у поточному скликанні Верховної Ради України, здійснюють публічний контроль ведення Реєстру у випадках та в межах, встановлених цим Кодексом.
 
    -284- Яценко А.В.
В Розділі VІ. Законопроекту ВАРІАНТ І: у частині четвертій статті 139 після слів «представлені фракціями» доповнити словами «депутатськими групами».
 
Немає висновку    
    -285- Яценко А.В.
В Розділі VІ. Законопроекту ВАРІАНТ ІІ у частині четвертій статті 139 після слів «представлені фракціями» доповнити словами «депутатськими групами».
 
Немає висновку    
    -286- Черненко О.М.
Сидорович Р.М.
Новак Н.В.
Текст статті 139 викласти в такій редакції:
«Стаття 139. Публічний характер Реєстру
1. Публічний характер Реєстру має на меті дотримання прав людини, гарантованих Конституцією України, міжнародними договорами, згода на обов'язковість яких надана Верховною Радою України, і забезпечується публічним контролем за дотриманням вимог Конституції та законів України у процесі ведення Реєстру.
2. Забезпечення публічного характеру Реєстру може допускати доступність персональних даних виборців лише в обсязі та у спосіб, встановлені цим Кодексом та необхідні для досягнення мети, зазначеної в частині першій цієї статті.
3. Політичні партії, які мають свої фракції у поточному скликанні Верховної Ради України, здійснюють публічний контроль за веденням Реєстру в межах, установлених цим Кодексом»
 
Немає висновку    
    -287- Черненко О.М.
Статтю 139 викласти в такій редакції:
«Стаття 139. Публічний характер Реєстру
1. Публічний характер Реєстру має на меті дотримання прав людини, гарантованих Конституцією України, міжнародними договорами, згода на обов'язковість яких надана Верховною Радою України, і забезпечується публічним контролем за дотриманням вимог Конституції та законів України у процесі ведення Реєстру.
2. Забезпечення публічного характеру Реєстру може допускати доступність персональних даних виборців лише в обсязі та у спосіб, встановлені цим Кодексом та необхідні для досягнення мети, зазначеної в частині першій цієї статті.
3. Політичні партії, які мають свої фракції у поточному скликанні Верховної Ради України, а також політичні партії, що входять до складу блоку, який має свою фракцію у поточному скликанні Верховної Ради України, здійснюють публічний контроль за веденням Реєстру в межах, установлених цим Кодексом.»
 
Немає висновку    
    -288- Маркевич Я.В.
Статтю 139 викласти у такій редакції:
«Стаття 139. Публічний характер Реєстру
1. Публічний характер Реєстру має за мету дотримання прав людини, гарантованих Конституцією України, міжнародними договорами, згода на обов’язковість яких надана Верховною Радою України, і забезпечується публічним контролем за дотриманням вимог Конституції та законів України у процесі ведення Реєстру.
2. Забезпечення публічного характеру Реєстру може допускати загальну доступність окремих персональних даних виборців лише в обсязі та у спосіб, що встановлені цим Кодексом.
3. Під час виборчого процесу чи процесу референдуму кожен виборець, інший суб’єкт виборчого процесу чи процесу референдуму, засіб масової інформації, акредитований відповідною виборчою комісією, у порядку здійснення публічного контролю може за допомогою веб-ресурсу «Особистий кабінет виборця» ознайомитися з окремими персональними даними іншого виборця (інших виборців), що містяться в базі даних Реєстру, а також отримати витяг з неї, в обсязі та порядку, що встановлені розпорядником Реєстру. Використання цих даних з іншою метою, окрім публічного контролю, та поза межами строків виборчого процесу, забороняється.
4. Політичні партії, а також громадські організації, до статутної діяльності якої належать питання виборчого процесу та спостереження за ним, засоби масової інформації, акредитовані відповідною виборчою комісією, здійснюють публічний контроль ведення Реєстру у випадках та в межах, встановлених цим Кодексом.
5. Для здійснення публічного контролю ведення Реєстру та надання послуг виборцям розпорядником Реєстру створюється веб-ресурс «Особистий кабінет виборця», який діє відповідно до порядку, встановленому розпорядником Реєстру, погодженому з Державною службою спеціального зв'язку та захисту інформації України. Ідентифікація, автентифікація та авторизація виборців для подальшого користування зазначеним веб-ресурсом може здійснюватися за допомогою паспорта громадянина України з безконтактним електронним носієм, засобами електронного цифрового підпису або з використанням ВаnkІD.
Кожен виборець може протягом однієї доби надіслати через веб-ресурс «Особистий кабінет виборця» не більше десяти запитів та звернень до органів Реєстру.
6. Публічною інформацією, на яку, на час відповідного виборчого процесу чи процесу референдуму, не поширюється дія Закону України «Про захист персональних даних» вважаються такі дані Реєстру:
1) прізвище виборця;
2) власне ім'я (усі власні імена) виборця;
3) по батькові виборця;
4) унікальний номер запису в Єдиному державному демографічному реєстрі (якщо така інформація внесена до паспорта громадянина України);
5) номер відповідної виборчої дільниці, до якої віднесений виборець за своєю виборчою адресою;
6) тип і назва населеного пункту, до якого віднесений виборець за своєю виборчою адресою (виключно для виборців, які проживають або перебувають в Україні).
Ця інформація може бути надана органом ведення Реєстру на запит виборця, іншого суб’єкта виборчого процесу чи процесу референдуму, акредитованого відповідною виборчою комісією засобу масової інформації в електронному вигляді, у тому числі на адресу електронної пошти, визначену заявником. Форма такого запиту затверджується розпорядником Реєстру і має стосуватися виключно тих виборців, які мають право голосу на відповідних виборах чи референдумі, виборчий процес (процес референдуму) яких оголошений у встановленому порядку, з урахуванням обмежень, визначених цією статтею.
7. Кожен виборець має право за допомогою веб-ресурсу «Особистий кабінет виборця» обмежити доступ інших виборців, суб’єктів виборчого процесу чи процесу референдуму до інформації, зазначеної у пунктах 1-3, 5-6 частини шостої цієї статті, та згідно з порядком, що встановлений відповідно до частини п’ятої цієї статті.
8. Виборці мають право за допомогою веб-ресурсу «Особистий кабінет виборця» подати запит від початку і до завершення виборчого процесу про надання інформації, вказаної в частині шостій цієї статті, про всіх інших виборців, що за своєю виборчою адресою належать (на вибір суб’єкта подання запиту):
- до того самого житлового будинку, що й виборець, який звертається із запитом;
- до тієї самої вулиці (проспекту, бульвару, площі, провулку, кварталу, кутка тощо), що й виборець, який звертається із запитом;
- до тієї самої виборчої дільниці, що й виборець, який звертається із запитом.
Зареєстровані у встановленому порядку політичні партії, інші суб’єкти виборчого процесу (процесу референдуму), акредитовані відповідною виборчою комісією засоби масової інформації мають право отримати таку інформацію про інших виборців в межах території, на яку поширюються повноваження чи діяльність відповідного суб’єкта виборчого процесу чи процесу референдуму. Ці суб’єкти можуть звертатися до розпорядника Реєстру або органів ведення Реєстру чи регіональних органів адміністрування Реєстру з моменту їх реєстрації Центральною виборчою комісією або окружними (територіальними) виборчими комісіями. Порядок таких звернень та їх розгляду органами Реєстру встановлює розпорядник Реєстру.
9. Окремими персональними даними в розумінні цього Закону визнається публічна інформація, на яку на час відповідного виборчого процесу чи процесу референдуму не поширюється дія Закону України «Про захист персональних даних», зазначена у частині шостій цієї статті.»
 
Немає висновку    
    -289- Продан О.П.
Алєксєєв С.О.
Романюк Р.С.
Палатний А.Л.
Сугоняко О.Л.
Велікін О.М.
Скрипник О.О.
Статтю 139 викласти в такій редакції:
«Стаття 139. Публічний характер Реєстру
1. Публічний характер Реєстру має на меті дотримання прав людини, гарантованих Конституцією України, міжнародними договорами, згода на обов’язковість яких надана Верховною Радою України, і забезпечується публічним контролем за дотриманням вимог Конституції та законів України у процесі ведення Реєстру.
2. Забезпечення публічного характеру Реєстру може допускати загальну доступність окремих персональних даних виборців лише в обсязі та у спосіб, що встановлені цим Кодексом, відповідними законами про референдуми, іншими законами України та необхідні для досягнення мети, зазначеної в частині першій цієї статті.
3. Політичні партії, які мають свої фракції у поточному скликанні Верховної Ради України, а також політичні партії, що входять до складу блоку, який має свою фракцію у поточному скликанні Верховної Ради України, здійснюють публічний контроль за веденням Реєстру в межах, установлених цим Кодексом.
4. Під час виборчого процесу чи процесу всеукраїнського або місцевого референдуму кожен виборець у порядку здійснення публічного контролю може за допомогою веб-ресурсу «Особистий кабінет виборця» ознайомитися (в режимі запису або читання) з усіма власними персональними даними та (в режимі читання) окремими персональними даними іншого виборця, що містяться у базі даних Реєстру.
5. Для здійснення публічного контролю ведення Реєстру та забезпечення можливості внесення виборцем даних про себе до бази даних Реєстру самостійно, розпорядником Реєстру створюється веб-ресурс «Особистий кабінет виборця», який діє відповідно до цього Кодексу та у порядку, встановленому розпорядником Реєстру, погодженому з Державною службою спеціального зв'язку та захисту інформації України. Ідентифікація, автентифікація та авторизація виборців для подальшого користування веб-ресурсом «Особистий кабінет виборця» може здійснюватися за допомогою паспорта громадянина України з безконтактним електронним носієм, засобами електронного цифрового підпису або з використанням ВаnkІD (верифікацію виборця через українські банківські установи для надання адміністративних та інших послуг через мережу Інтернет) чи інших аналогічних засобів ідентифікації виборця.
6. Публічною інформацією, на яку на час відповідного виборчого процесу чи процесу референдуму не поширюється дія Закону України «Про захист персональних даних» вважаються такі дані Реєстру:
1) прізвище виборця;
2) власне ім'я (усі власні імена) виборця;
3) по батькові виборця;
4) унікальний номер запису в Єдиному державному демографічному реєстрі (якщо така інформація внесена до паспорта громадянина України);
5) номер виборчої дільниці, до якої віднесений виборець за своєю виборчою адресою;
6) факт голосування виборця на виборах, відповідно, народних депутатів України, президента України та відповідних місцевих виборах у день виборів, а також (у передбачених законом випадках) під час голосування на праймеріз.»
 
Немає висновку    
383. Стаття 140. Форма ведення Реєстру виборців
 
   Стаття 140. Форма ведення Реєстру виборців
 
384. 1. Реєстр ведеться в електронній формі з єдиною централізованою базою даних, яка містить персональні дані усіх виборців України в обсязі, встановленому цим Кодексом.
 
   1. Реєстр ведеться в електронній формі з єдиною централізованою базою даних, яка містить персональні дані усіх виборців України в обсязі, встановленому цим Кодексом.
 
385. 2. Для ведення Реєстру застосовуються системні кодифікатори, які розробляються розпорядником Реєстру та затверджуються Кабінетом Міністрів України.
 
   2. Для ведення Реєстру застосовуються системні кодифікатори, які розробляються розпорядником Реєстру та затверджуються Кабінетом Міністрів України.
 
386. 3. Персональні дані виборця вносяться до бази даних Реєстру у формі запису - сукупності всіх персональних даних виборця, передбачених статтями 132-136 цього Кодексу. Кожному виборцю відповідає один запис у Реєстрі.
 
   3. Персональні дані виборця вносяться до бази даних Реєстру у формі запису - сукупності всіх персональних даних виборця, передбачених статтями 132-136 цього Кодексу. Кожному виборцю відповідає один запис у Реєстрі.
 
387. 4. Некоректними відомостями є:
 
   4. Некоректними відомостями є:
 
388. 1) запис або персональні дані, які на момент їх внесення до бази даних Реєстру виявляються уже попередньо внесеними до Реєстру;
 
   1) запис або персональні дані, які на момент їх внесення до бази даних Реєстру виявляються уже попередньо внесеними до Реєстру;
 
389. 2) запис, повторно внесений до бази даних Реєстру;
 
   2) запис, повторно внесений до бази даних Реєстру;
 
390. 3) взаємно суперечливі (помилкові) персональні дані виборця.
 
   3) взаємно суперечливі (помилкові) персональні дані виборця.
 
391. 5. При виявленні кількох записів, що стосуються одного виборця (кратне включення виборця до Реєстру), за рішенням розпорядника Реєстру у базі даних Реєстру залишається один запис. Інші записи, що стосуються цього виборця, знищуються у порядку, встановленому цим Кодексом. Виправлення інших некоректних відомостей здійснюється у порядку, встановленому статтями 146, 147, 149, 150 цього Кодексу.
 
   5. При виявленні кількох записів, що стосуються одного виборця (кратне включення виборця до Реєстру), за рішенням розпорядника Реєстру у базі даних Реєстру залишається один запис. Інші записи, що стосуються цього виборця, знищуються у порядку, встановленому цим Кодексом. Виправлення інших некоректних відомостей здійснюється у порядку, встановленому статтями 146, 147, 149, 150 цього Кодексу.
 
392. 6. Візуальний та автоматизований контроль за повнотою і коректністю персональних даних Реєстру здійснюється постійно в порядку, встановленому розпорядником Реєстру.
 
-290- Черненко О.М.
Сидорович Р.М.
Новак Н.В.
Текст статті 140 викласти в такій редакції:
«Стаття 140. Форма ведення Реєстру виборців
1. Реєстр ведеться в електронній формі з єдиною централізованою базою даних, яка містить персональні дані усіх виборців України.
2. Для ведення Реєстру застосовуються системні класифікатори. Системні класифікатори, необхідні для функціонування Реєстру, розробляються розпорядником Реєстру та затверджуються Кабінетом Міністрів України.
3. Персональні дані виборця вносяться до бази даних Реєстру у формі запису - сукупності всіх персональних даних виборця, передбачених статтями 132-136 цього Кодексу. Кожному виборцю відповідає один запис у Реєстрі.
4. Некоректними відомостями Реєстру є:
1) запис або персональні дані, які на момент їх внесення до бази даних Реєстру виявляються уже попередньо внесеними до Реєстру;
2) запис, повторно внесений до бази даних Реєстру;
3) взаємно суперечливі (помилкові) персональні дані виборця.
5. У разі виявлення кількох записів, що стосуються одного виборця (кратне включення виборця до Реєстру), зайві записи Реєстру знищуються в установленому цим Кодексом порядку. Виправлення інших некоректних відомостей здійснюється в порядку, встановленому статтями 146-147-1, 148-1 та 149 цього Кодексу.
6. Візуальний та автоматизований контроль за повнотою і коректністю персональних даних Реєстру здійснюється постійно в порядку, встановленому розпорядником Реєстру»
 
Немає висновку   6. Візуальний та автоматизований контроль за повнотою і коректністю персональних даних Реєстру здійснюється постійно в порядку, встановленому розпорядником Реєстру.
 
    -291- Черненко О.М.
Статтю 140 викласти в такій редакції:
«Стаття 140. Форма ведення Реєстру
1. Реєстр ведеться в електронній формі з єдиною централізованою базою даних, яка містить персональні дані усіх виборців України.
2. Для ведення Реєстру застосовуються системні класифікатори. Системні класифікатори, необхідні для функціонування Реєстру, розробляються розпорядником Реєстру та затверджуються Кабінетом Міністрів України.
3. Персональні дані виборця вносяться до бази даних Реєстру у формі запису - сукупності всіх персональних даних виборця, передбачених статтями 132-136 цього Кодексу. Кожному виборцю відповідає один запис у Реєстрі.
4. Некоректними відомостями Реєстру є:
1) запис або персональні дані, які на момент їх внесення до бази даних Реєстру виявляються уже попередньо внесеними до Реєстру;
2) запис, повторно внесений до бази даних Реєстру;
3) взаємно суперечливі (помилкові) персональні дані виборця.
5. У разі виявлення кількох записів, що стосуються одного виборця (кратне включення виборця до Реєстру), зайві записи Реєстру знищуються в установленому цим Кодексом порядку. Виправлення інших некоректних відомостей здійснюється в порядку, встановленому статтями 146, 147, 148, 150 і 151 цього Кодексу.
6. Візуальний та автоматизований контроль за повнотою і коректністю персональних даних Реєстру здійснюється постійно в порядку, встановленому розпорядником Реєстру.»
 
Немає висновку    
    -292- Продан О.П.
Алєксєєв С.О.
Романюк Р.С.
Палатний А.Л.
Сугоняко О.Л.
Велікін О.М.
Скрипник О.О.
Статтю 140 викласти в такій редакції:
«Стаття 140. Форма ведення Реєстру
1. Реєстр ведеться в електронній формі з єдиною централізованою базою даних, яка містить персональні дані усіх виборців України.
2. Для ведення Реєстру застосовуються системні класифікатори. Системні класифікатори, необхідні для функціонування Реєстру, розробляються розпорядником Реєстру та затверджуються Кабінетом Міністрів України.
3. Персональні дані виборця вносяться до бази даних Реєстру у формі запису - сукупності всіх персональних даних виборця, передбачених статтями 132-136 цього Кодексу. Кожному виборцю відповідає один запис у Реєстрі.
4. Некоректними відомостями Реєстру є:
1) запис або персональні дані, які на момент їх внесення до бази даних Реєстру виявляються уже попередньо внесеними до Реєстру;
2) запис, повторно внесений до бази даних Реєстру;
3) взаємно суперечливі (помилкові) персональні дані виборця.
5. У разі виявлення кількох записів, що стосуються одного виборця (кратне включення виборця до Реєстру), зайві записи Реєстру знищуються за рішенням розпорядника Реєстру в установленому цим Кодексом порядку. Виправлення інших некоректних відомостей здійснюється в порядку, встановленому статтями 146, 147, 149 і 150 цього Кодексу.
6. Візуальний та автоматизований контроль за повнотою і коректністю персональних даних Реєстру здійснюється постійно в порядку, встановленому розпорядником Реєстру.»
 
Немає висновку    
393. РОЗДІЛ Х. ВЕДЕННЯ ДЕРЖАВНОГО РЕЄСТРУ ВИБОРЦІВ
 
-293- Черненко О.М.
Назву розділу Хвикласти в такій редакції: «РОЗДІЛ Х. ОРГАНИ ВЕДЕННЯ ДЕРЖАВНОГО РЕЄСТРУ ВИБОРЦІВ».
 
Немає висновку   РОЗДІЛ Х. ВЕДЕННЯ ДЕРЖАВНОГО РЕЄСТРУ ВИБОРЦІВ
 
394. Стаття 141. Органи Державного реєстру виборців
 
   Стаття 141. Органи Державного реєстру виборців
 
395. 1. До органів Державного реєстру виборців (далі - органи Реєстру) належать:
 
   1. До органів Державного реєстру виборців (далі - органи Реєстру) належать:
 
396. 1) розпорядник Державного реєстру виборців (далі - розпорядник Реєстру);
 
   1) розпорядник Державного реєстру виборців (далі - розпорядник Реєстру);
 
397. 2) органи ведення Державного реєстру виборців (далі - органи ведення Реєстру);
 
   2) органи ведення Державного реєстру виборців (далі - органи ведення Реєстру);
 
398. 3) регіональні органи адміністрування Державного реєстру виборців (далі - регіональні органи адміністрування Реєстру).
 
   3) регіональні органи адміністрування Державного реєстру виборців (далі - регіональні органи адміністрування Реєстру).
 
399. 2. Розпорядником Реєстру є Центральна виборча комісія. Розпорядник Реєстру:
 
   2. Розпорядником Реєстру є Центральна виборча комісія. Розпорядник Реєстру:
 
400. 1) забезпечує та контролює дотримання вимог цього Кодексу при створенні та веденні Реєстру;
 
   1) забезпечує та контролює дотримання вимог цього Кодексу при створенні та веденні Реєстру;
 
401. 2) забезпечує організаційне і технологічне функціонування Реєстру;
 
   2) забезпечує організаційне і технологічне функціонування Реєстру;
 
402. 3) забезпечує закупівлю товарів, робіт та послуг для функціонування інформаційно-телекомунікаційної системи Реєстру;
 
   3) забезпечує закупівлю товарів, робіт та послуг для функціонування інформаційно-телекомунікаційної системи Реєстру;
 
403. 4) має доступ в режимі читання до всієї бази даних Реєстру;
 
   4) має доступ в режимі читання до всієї бази даних Реєстру;
 
404. 5) забезпечує контроль цілісності бази даних Реєстру, повноти і коректності персональних даних Реєстру та ініціює проведення органами ведення Реєстру перевірки виявлених некоректних відомостей Реєстру;
 
   5) забезпечує контроль цілісності бази даних Реєстру, повноти і коректності персональних даних Реєстру та ініціює проведення органами ведення Реєстру перевірки виявлених некоректних відомостей Реєстру;
 
405. 6) надає органам ведення Реєстру право доступу до бази даних Реєстру та встановлює порядок такого доступу відповідно до цього Кодексу;
 
   6) надає органам ведення Реєстру право доступу до бази даних Реєстру та встановлює порядок такого доступу відповідно до цього Кодексу;
 
406. 7) здійснює ведення системних класифікаторів, необхідних для забезпечення функціонування Реєстру;
 
   7) здійснює ведення системних класифікаторів, необхідних для забезпечення функціонування Реєстру;
 
407. 8) здійснює інші повноваження, передбачені законом.
 
   8) здійснює інші повноваження, передбачені законом.
 
408. 3. Рішення розпорядника Реєстру, прийняте в межах його повноважень, є обов’язковим для виконання органами виконавчої влади, органами влади Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування, їх посадовими і службовими особами, політичними партіями, громадськими об’єднаннями, підприємствами, закладами, установами, організаціями усіх форм власності.
 
-294- Попов І.В.
частину третю статті 141 Розділу Х Глави ІІІ Книги першої проекту, викласти у наступній редакції: «3. Рішення розпорядника Реєстру, прийняте в межах його повноважень, є обов'язковим для виконання органами виконавчої влади, органами влади Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування, їх посадовими і службовими особами, політичними партіями, підприємствами, закладами, установами, організаціями усіх форм власності.»
 
Немає висновку   3. Рішення розпорядника Реєстру, прийняте в межах його повноважень, є обов’язковим для виконання органами виконавчої влади, органами влади Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування, їх посадовими і службовими особами, політичними партіями, громадськими об’єднаннями, підприємствами, закладами, установами, організаціями усіх форм власності.
 
409. 4. Розпорядник Реєстру не уповноважений вносити записи до Реєстру, зміни до персональних даних Реєстру та знищувати записи Реєстру.
 
   4. Розпорядник Реєстру не уповноважений вносити записи до Реєстру, зміни до персональних даних Реєстру та знищувати записи Реєстру.
 
410. 5. Органом ведення Реєстру є:
 
   5. Органом ведення Реєстру є:
 
411. 1) у районі, районі у місті Києві, місті Севастополі - відповідний структурний підрозділ апарату районної, районної у місті державної адміністрації;
 
   1) у районі, районі у місті Києві, місті Севастополі - відповідний структурний підрозділ апарату районної, районної у місті державної адміністрації;
 
412. 2) у місті обласного (республіканського в Автономній Республіці Крим) значення без районного поділу - відповідний виконавчий орган міської ради;
 
   2) у місті обласного (республіканського в Автономній Республіці Крим) значення без районного поділу - відповідний виконавчий орган міської ради;
 
413. 3) у районі в місті обласного значення з районним поділом - відповідний виконавчий орган районної у місті ради або відповідний структурний підрозділ створеного у районі виконавчого органу міської ради.
 
-295- Попов І.В.
частину п’яту статті 141 Розділу Х Глави ІІІ Книги першої проекту, викласти у наступній редакції: «5. Органом ведення Реєстру є:
1) у районі, районі в місті Києві, місті Севастополі - відповідний структурний підрозділ Служби розпорядника Реєстру, який знаходиться у приміщенні районної, районної у місті державної адміністрації;
2) у місті обласного (республіканського в Автономній Республіці Крим) значення без районного поділу - відповідний структурний підрозділ Служби розпорядника Реєстру, який знаходиться у приміщенні відповідної міської ради;
3) у районі в місті обласного значення з районним поділом - відповідний структурний підрозділ Служби розпорядника Реєстру, який знаходиться у приміщенні відповідної районної у місті ради або створеного у районі її виконавчого органу.»
 
Немає висновку   3) у районі в місті обласного значення з районним поділом - відповідний виконавчий орган районної у місті ради або відповідний структурний підрозділ створеного у районі виконавчого органу міської ради.
 
414. 6. Повноваження органу ведення Реєстру поширюються на територію відповідного району, міста, району в місті та сіл, селищ, міст, що входять до складу міста, району в місті.
 
-296- Попов І.В.
частину шосту статті 141 Розділу Х Глави ІІІ Книги першої проекту, викласти у наступній редакції: «6. Повноваження органу ведення Реєстру поширюються на територію відповідного району, міста, району в місті та сіл, селищ, міст, що входять до складу міста, району в місті.»
 
Немає висновку   6. Повноваження органу ведення Реєстру поширюються на територію відповідного району, міста, району в місті та сіл, селищ, міст, що входять до складу міста, району в місті.
 
415. 7. Органи ведення Реєстру мають доступ до бази даних Реєстру в обсязі та в порядку, встановлених цим Кодексом та прийнятими відповідно до цього Кодексу рішеннями розпорядника Реєстру. Органи ведення Реєстру забезпечують ведення Реєстру у порядку, встановленому цим Кодексом.
 
-297- Попов І.В.
частину сьому статті 141 Розділу Х Глави ІІІ Книги першої проекту, викласти у наступній редакції: «7. Органи ведення Реєстру мають доступ до бази даних Реєстру в обсязі та в порядку, встановлених цим Законом та прийнятими відповідно до цього Закону рішеннями розпорядника Реєстру. Органи ведення Реєстру забезпечують ведення Реєстру в порядку, встановленому цим Законом та розпорядником Реєстру.»
 
Немає висновку   7. Органи ведення Реєстру мають доступ до бази даних Реєстру в обсязі та в порядку, встановлених цим Кодексом та прийнятими відповідно до цього Кодексу рішеннями розпорядника Реєстру. Органи ведення Реєстру забезпечують ведення Реєстру у порядку, встановленому цим Кодексом.
 
416. 8. Регіональним органом адміністрування Реєстру є:
 
-298- Попов І.В.
частину восьму статті 141 Розділу Х Глави ІІІ Книги першої проекту – виключити. Відповідно, частини дев’яту – дванадцяту проекту, вважати частинами восьмою – одинадцятою
 
Немає висновку   8. Регіональним органом адміністрування Реєстру є:
 
417. 1) в Автономній Республіці Крим - відповідний структурний підрозділ апарату Ради Міністрів Автономної Республіки Крим;
 
   1) в Автономній Республіці Крим - відповідний структурний підрозділ апарату Ради Міністрів Автономної Республіки Крим;
 
418. 2) в області, містах Києві, Севастополі - відповідний структурний підрозділ апарату обласної, міської державної адміністрації.
 
-299- Попов І.В.
частину дев’яту статті 141 Розділу Х Глави ІІІ Книги першої проекту, викласти у наступній редакції: «8. Регіональним органом адміністрування Реєстру є:
1) в Автономній Республіці Крим - відповідний структурний підрозділ Служби розпорядника Реєстру, який знаходиться у приміщенні Ради Міністрів Автономної Республіки Крим;
2) в області, містах Києві, Севастополі - відповідний структурний підрозділ Служби розпорядника Реєстру, який знаходиться у приміщенні обласної, міської державної адміністрації.»
 
Немає висновку   2) в області, містах Києві, Севастополі - відповідний структурний підрозділ апарату обласної, міської державної адміністрації.
 
419. 9. Повноваження регіонального органу адміністрування Реєстру поширюються відповідно на територію Автономної Республіки Крим, області, міста Києва, міста Севастополя та сіл, селищ, міст, що входять до його складу.
 
   9. Повноваження регіонального органу адміністрування Реєстру поширюються відповідно на територію Автономної Республіки Крим, області, міста Києва, міста Севастополя та сіл, селищ, міст, що входять до його складу.
 
420. 10. Регіональні органи адміністрування Реєстру здійснюють організаційну підтримку, забезпечують взаємодію місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, закладів, установ та організацій стосовно створення та ведення Реєстру, контроль виконання рішень розпорядника Реєстру. Регіональний орган адміністрування Реєстру має доступ до статистичних даних Реєстру.
 
-300- Попов І.В.
частину одинадцяту статті 141 Розділу Х Глави ІІІ Книги першої проекту, викласти у наступній редакції: «10. Регіональні органи адміністрування Реєстру здійснюють організаційну підтримку, забезпечують взаємодію місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, закладів, установ та організацій стосовно створення та ведення Реєстру, контроль виконання рішень розпорядника Реєстру. Регіональний орган адміністрування Реєстру має доступ до статистичних даних Реєстру.»
 
Немає висновку   10. Регіональні органи адміністрування Реєстру здійснюють організаційну підтримку, забезпечують взаємодію місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, закладів, установ та організацій стосовно створення та ведення Реєстру, контроль виконання рішень розпорядника Реєстру. Регіональний орган адміністрування Реєстру має доступ до статистичних даних Реєстру.
 
421. 11. Органи ведення Реєстру, а також регіональні органи адміністрування Реєстру мають власні печатку та бланк, зразки яких затверджуються розпорядником Реєстру. Зазначені органи мають адміністративно-процесуальну правосуб’єктність.
 
   11. Органи ведення Реєстру, а також регіональні органи адміністрування Реєстру мають власні печатку та бланк, зразки яких затверджуються розпорядником Реєстру. Зазначені органи мають адміністративно-процесуальну правосуб’єктність.
 
422. 12. Функції та повноваження органу ведення Реєстру та регіонального органу адміністрування Реєстру стосовно виборців, які проживають або перебувають за межами України, здійснює відповідний структурний підрозділ Міністерства закордонних справ України.
 
-301- Попов І.В.
додати статтю 141 Розділу Х Глави ІІІ Книги першої проекту частиною наступного змісту: «11. Функції та повноваження органу ведення Реєстру та регіонального органу адміністрування Реєстру стосовно виборців, які проживають або перебувають за межами України, здійснює відповідний структурний підрозділ Служби розпорядника Реєстру, який знаходиться у приміщенні Міністерства закордонних справ України.»
 
Немає висновку   12. Функції та повноваження органу ведення Реєстру та регіонального органу адміністрування Реєстру стосовно виборців, які проживають або перебувають за межами України, здійснює відповідний структурний підрозділ Міністерства закордонних справ України.
 
    -302- Рябчин О.М.
Статтю 141 доповнити новою частиною тринадцятою такого змісту:
«13. Положення про орган ведення Реєстру та Положення про регіональний орган адміністрування Реєстру затверджуються розпорядником Реєстру.»
 
Немає висновку    
    -303- Черненко О.М.
Сидорович Р.М.
Новак Н.В.
Текст статті 141 викласти в такій редакції:
«Стаття 141. Органи Державного реєстру виборців
1. До органів Державного реєстру виборців (далі - органи Реєстру) належать:
1) розпорядник Державного реєстру виборців (далі - розпорядник Реєстру);
2) органи ведення Державного реєстру виборців (далі - органи ведення Реєстру);
3) регіональні органи адміністрування Державного реєстру виборців (далі - регіональні органи адміністрування Реєстру).
2. Розпорядником Реєстру є Центральна виборча комісія. Розпорядник Реєстру:
1) забезпечує та контролює дотримання вимог цього Кодексу у процесі створення та ведення Реєстру;
2) забезпечує організаційне і технологічне функціонування Реєстру;
3) забезпечує закупівлю товарів, робіт та послуг для функціонування інформаційно-телекомунікаційної системи Реєстру;
4) має доступ у режимі читання до всієї бази даних Реєстру;
5) забезпечує контроль за цілісністю бази даних Реєстру, повнотою і коректністю персональних даних Реєстру та ініціює проведення органами ведення Реєстру перевірки виявлених некоректних відомостей Реєстру;
6) надає право доступу до бази даних Реєстру та встановлює порядок такого доступу відповідно до цього Кодексу;
7) здійснює ведення системних класифікаторів;
8) здійснює інші повноваження, передбачені законом.
3. Рішення розпорядника Реєстру, прийняте в межах його повноважень, є обов'язковим для виконання органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, їх посадовими і службовими особами, політичними партіями, підприємствами, закладами, установами, організаціями усіх форм власності.
4. Розпорядник Реєстру не уповноважений вносити записи до Реєстру, зміни до персональних даних Реєстру та знищувати записи Реєстру.
5. Органом ведення Реєстру є:
1) у районі, районі в місті Києві, місті Севастополі - відповідний структурний підрозділ апарату районної, районної у місті державної адміністрації;
2) у місті обласного (республіканського в Автономній Республіці Крим) значення без районного поділу - відповідний виконавчий орган міської ради;
3) у районі в місті обласного значення з районним поділом - відповідний виконавчий орган районної у місті ради або відповідний структурний підрозділ створеного у районі виконавчого органу міської ради.
6. Повноваження органу ведення Реєстру поширюються на територію відповідного району, міста, району в місті та сіл, селищ, міст, що входять до його складу.
7. Органи ведення Реєстру забезпечують ведення Реєстру в порядку, встановленому цим Кодексом та розпорядником Реєстру.
8. Органи ведення Реєстру мають власну печатку та бланк, зразки яких затверджуються розпорядником Реєстру. Зазначені органи мають адміністративно-процесуальну правосуб’єктність.
9. Регіональним органом адміністрування Реєстру є:
1) в Автономній Республіці Крим - відповідний структурний підрозділ апарату Ради міністрів Автономної Республіки Крим;
2) в області, місті Києві, місті Севастополі - відповідний структурний підрозділ апарату обласної, міської державної адміністрації.
10. Повноваження регіонального органу адміністрування Реєстру поширюються відповідно на територію Автономної Республіки Крим, області, міста Києва, міста Севастополя та сіл, селищ, міст, що входять до його складу.
11. Регіональні органи адміністрування Реєстру здійснюють організаційну підтримку, забезпечують взаємодію місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, закладів, установ та організацій стосовно створення та ведення Реєстру, контролюють виконання рішень розпорядника Реєстру. Регіональний орган адміністрування Реєстру має доступ до статистичних відомостей Реєстру.
12. Функції органу ведення Реєстру та регіонального органу адміністрування Реєстру стосовно виборців, які проживають або перебувають за межами України, здійснює відповідний структурний підрозділ Міністерства закордонних справ України.
13. Положення про орган (відділ) ведення Реєстру та Положення про регіональний орган (відділ) адміністрування Реєстру затверджується розпорядником Реєстру»
 
Немає висновку    
    -304- Черненко О.М.
Статтю 141 викласти в такій редакції:
«Стаття 141. Органи Державного реєстру виборців
1. До органів Державного реєстру виборців (далі - органи Реєстру) належать:
1) розпорядник Державного реєстру виборців (далі - розпорядник Реєстру);
2) органи ведення Державного реєстру виборців (далі - органи ведення Реєстру);
3) регіональні органи адміністрування Державного реєстру виборців (далі - регіональні органи адміністрування Реєстру).
2. Розпорядником Реєстру є Центральна виборча комісія. Розпорядник Реєстру:
1) забезпечує та контролює дотримання вимог цього Кодексу у процесі створення та ведення Реєстру;
2) забезпечує організаційне і технологічне функціонування Реєстру;
3) забезпечує закупівлю товарів, робіт та послуг для функціонування інформаційно-телекомунікаційної системи Реєстру;
4) має доступ у режимі читання до всієї бази даних Реєстру;
5) забезпечує контроль за цілісністю бази даних Реєстру, повнотою і коректністю персональних даних Реєстру та ініціює проведення органами ведення Реєстру перевірки виявлених некоректних відомостей Реєстру;
6) надає право доступу до бази даних Реєстру та встановлює порядок такого доступу відповідно до цього Кодексу;
7) здійснює ведення системних класифікаторів;
8) здійснює інші повноваження, передбачені законом.
3. Рішення розпорядника Реєстру, прийняте в межах його повноважень, є обов'язковим для виконання органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, їх посадовими і службовими особами, політичними партіями, підприємствами, закладами, установами, організаціями усіх форм власності.
4. Розпорядник Реєстру не уповноважений вносити записи до Реєстру, зміни до персональних даних Реєстру та знищувати записи Реєстру.
5. Органом ведення Реєстру є:
1) у районі, районі в місті Києві, місті Севастополі - відповідний структурний підрозділ апарату районної, районної у місті державної адміністрації;
2) у місті обласного (республіканського в Автономній Республіці Крим) значення без районного поділу - відповідний виконавчий орган міської ради;
3) у районі в місті обласного значення з районним поділом - відповідний виконавчий орган районної у місті ради або відповідний структурний підрозділ створеного у районі виконавчого органу міської ради.
6. Повноваження органу ведення Реєстру поширюються на територію відповідного району, міста, району в місті та сіл, селищ, міст, що входять до його складу.
7. Органи ведення Реєстру забезпечують ведення Реєстру в порядку, встановленому цим Кодексом та розпорядником Реєстру.
8. Органи ведення Реєстру мають власну печатку та бланк, зразки яких затверджуються розпорядником Реєстру.
9. Регіональним органом адміністрування Реєстру є:
1) в Автономній Республіці Крим - відповідний структурний підрозділ апарату Ради міністрів Автономної Республіки Крим;
2) в області, місті Києві, місті Севастополі - відповідний структурний підрозділ апарату обласної, міської державної адміністрації.
10. Повноваження регіонального органу адміністрування Реєстру поширюються відповідно на територію Автономної Республіки Крим, області, міста Києва, міста Севастополя та сіл, селищ, міст, що входять до його складу.
11. Регіональні органи адміністрування Реєстру здійснюють організаційну підтримку, забезпечують взаємодію місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, закладів, установ та організацій стосовно створення та ведення Реєстру, контролюють виконання рішень розпорядника Реєстру. Регіональний орган адміністрування Реєстру має доступ до статистичних відомостей Реєстру.
12. Функції органу ведення Реєстру та регіонального органу адміністрування Реєстру стосовно виборців, які проживають або перебувають за межами України, здійснює відповідний структурний підрозділ Міністерства закордонних справ України.
13. Положення про орган (відділ) ведення Реєстру та Положення про регіональний орган (відділ) адміністрування Реєстру затверджується розпорядником Реєстру.»
 
Немає висновку    
    -305- Продан О.П.
Алєксєєв С.О.
Романюк Р.С.
Палатний А.Л.
Сугоняко О.Л.
Велікін О.М.
Скрипник О.О.
Статтю 141 викласти в такій редакції:
«Стаття 141. Органи Державного реєстру виборців
1. До органів Державного реєстру виборців (далі - органи Реєстру) належать:
1. До органів Державного реєстру виборців (далі - органи Реєстру) належать:
1) розпорядник Державного реєстру виборців (далі - розпорядник Реєстру);
2) органи ведення Державного реєстру виборців (далі - органи ведення Реєстру) та, у випадках, передбачених законом, виборчі комісії, які організовують підготовку та проведення відповідних виборів, і мають права органів ведення Державного реєстру виборців;
3) регіональні органи адміністрування Державного реєстру виборців (далі - регіональні органи адміністрування Реєстру).
2. Розпорядником Реєстру є Центральна виборча комісія. Розпорядник Реєстру:
1) забезпечує та контролює дотримання вимог цього Кодексу у процесі створення та ведення Реєстру;
2) забезпечує організаційне і технологічне функціонування Реєстру;
3) забезпечує закупівлю товарів, робіт та послуг для функціонування інформаційно-телекомунікаційної системи Реєстру;
4) має доступ у режимі читання до всієї бази даних Реєстру;
5) забезпечує контроль за цілісністю бази даних Реєстру, повнотою і коректністю персональних даних Реєстру та ініціює проведення органами ведення Реєстру перевірки виявлених некоректних відомостей Реєстру;
6) надає органам ведення Реєстру та виборчим комісіям у передбачених законом випадках право доступу до бази даних Реєстру та встановлює порядок такого доступу відповідно до цього Кодексу;
7) здійснює ведення системних класифікаторів;
8) здійснює інші повноваження, передбачені законом.
3. Рішення розпорядника Реєстру, прийняте в межах його повноважень, є обов’язковим для виконання органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, їх посадовими і службовими особами, політичними партіями, підприємствами, закладами, установами, організаціями усіх форм власності.
4. Розпорядник Реєстру не уповноважений вносити записи до Реєстру, зміни до персональних даних Реєстру та знищувати записи Реєстру.
5. Органом ведення Реєстру є:
1) у районі, районі в місті Києві, місті Севастополі - відповідний структурний підрозділ апарату районної, районної у місті державної адміністрації;
2) у місті обласного (республіканського в Автономній Республіці Крим) значення без районного поділу - відповідний виконавчий орган міської ради;
3) у районі в місті обласного значення з районним поділом - відповідний виконавчий орган районної у місті ради або відповідний структурний підрозділ створеного у районі виконавчого органу міської ради.
6. Повноваження органу ведення Реєстру поширюються на територію відповідного району, міста, району в місті та сіл, селищ, міст, що входять до його складу.
Повноваження виборчої комісії поширюються на територію відповідної виборчої дільниці або відповідного виборчого округу (територіального виборчого округу).
7. Органи ведення Реєстру та, у передбачених законом випадках - виборчі комісії, забезпечують ведення Реєстру в порядку, встановленому цим Кодексом та розпорядником Реєстру.
8. Органи ведення Реєстру мають власну печатку та бланк, зразки яких затверджуються розпорядником Реєстру.
9. Регіональним органом адміністрування Реєстру є:
1) в Автономній Республіці Крим - відповідний структурний підрозділ апарату Ради міністрів Автономної Республіки Крим;
2) в області, місті Києві, місті Севастополі - відповідний структурний підрозділ апарату обласної, міської державної адміністрації.
10. Повноваження регіонального органу адміністрування Реєстру поширюються відповідно на територію Автономної Республіки Крим, області, міста Києва, міста Севастополя та сіл, селищ, міст, що входять до його складу.
11. Регіональні органи адміністрування Реєстру здійснюють організаційну підтримку, забезпечують взаємодію місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, закладів, установ та організацій стосовно створення та ведення Реєстру, контролюють виконання рішень розпорядника Реєстру. Регіональний орган адміністрування Реєстру має доступ до статистичних відомостей Реєстру.
12. Функції органу ведення Реєстру та регіонального органу адміністрування Реєстру стосовно виборців, які проживають або перебувають за межами України, здійснює відповідний структурний підрозділ Міністерства закордонних справ України.»
 
Немає висновку    
423. Стаття 142. Доступ органу ведення Реєстру до бази даних Реєстру
 
   Стаття 142. Доступ органу ведення Реєстру до бази даних Реєстру
 
424. 1. Орган ведення Реєстру має доступ до персональних даних Реєстру в обсязі та в порядку, що встановлені розпорядником Реєстру.
 
-306- Попов І.В.
частину першу статті 142 Розділу Х Глави ІІІ Книги першої проекту, викласти у наступній редакції: «1. Орган ведення Реєстру має доступ до всіх записів Реєстру в режимі читання у порядку, встановленому розпорядником Реєстру.»
 
Немає висновку   1. Орган ведення Реєстру має доступ до персональних даних Реєстру в обсязі та в порядку, що встановлені розпорядником Реєстру.
 
425. 2. Внесення до бази даних Реєстру нових записів, внесення змін до персональних даних Реєстру, знищення записів бази даних Реєстру з підстав та у порядку, встановлених цим Кодексом, та згідно з прийнятими відповідно до цього Кодексу рішеннями розпорядника Реєстру здійснюється в режимі реального часу органом ведення Реєстру. Внесення змін щодо виборчої адреси виборця здійснюється в порядку, встановленому розпорядником Реєстру відповідно до цього Кодексу.
 
-307- Черненко О.М.
Частину другу статті 142 викласти в такій редакції:
«2. Внесення до бази даних Реєстру нових записів, внесення змін до бази даних Реєстру, знищення записів бази даних Реєстру на підставах та в порядку, встановлених цим Кодексом, і згідно з прийнятими відповідно до цього Кодексу рішеннями розпорядника Реєстру здійснюються в режимі реального часу органом ведення Реєстру. Внесення змін щодо виборчої адреси виборця здійснюється в порядку, встановленому розпорядником Реєстру відповідно до цього Кодексу».
 
Немає висновку   2. Внесення до бази даних Реєстру нових записів, внесення змін до персональних даних Реєстру, знищення записів бази даних Реєстру з підстав та у порядку, встановлених цим Кодексом, та згідно з прийнятими відповідно до цього Кодексу рішеннями розпорядника Реєстру здійснюється в режимі реального часу органом ведення Реєстру. Внесення змін щодо виборчої адреси виборця здійснюється в порядку, встановленому розпорядником Реєстру відповідно до цього Кодексу.
 
    -308- Попов І.В.
частину другу статті 142 Розділу Х Глави ІІІ Книги першої проекту, викласти у наступній редакції: «2. Орган ведення Реєстру має доступ в режимі записування до персональних даних Реєстру стосовно виборців, виборча адреса яких знаходиться в межах території, на яку поширюються повноваження цього органу. Орган ведення реєстру в Міністерстві закордонних справ України має доступ в режимі записування до персональних даних Реєстру стосовно виборців, які мають виборчу адресу за межами території України.»
 
Немає висновку    
    -309- Попов І.В.
частину третю статті 142 Розділу Х Глави ІІІ Книги першої проекту, викласти у наступній редакції: «3. Внесення до бази даних Реєстру нових записів, внесення змін до персональних даних Реєстру, знищення записів бази даних Реєстру з підстав та у порядку, встановлених цим Законом та прийнятими відповідно до цього Закону рішеннями розпорядника Реєстру, здійснюється в режимі реального часу органом ведення Реєстру. Внесення змін щодо виборчої адреси виборця здійснюється в порядку, встановленому розпорядником Реєстру відповідно до цього Закону.»
 
Немає висновку    
426. 3. Програмні та інші засоби доступу надаються працівникам органу ведення Реєстру розпорядником Реєстру.
 
-310- Попов І.В.
додати статтю 142 Розділу Х Глави ІІІ Книги першої проекту частиною наступного змісту: «4. Програмні та інші засоби доступу надаються працівникам органу ведення Реєстру розпорядником Реєстру.»
 
Немає висновку   3. Програмні та інші засоби доступу надаються працівникам органу ведення Реєстру розпорядником Реєстру.
 
    -311- Продан О.П.
Алєксєєв С.О.
Романюк Р.С.
Палатний А.Л.
Сугоняко О.Л.
Велікін О.М.
Скрипник О.О.
Статтю 142 викласти в такій редакції:
«Стаття 142. Доступ органу ведення Реєстру та виборчої комісії до бази даних Реєстру
1. Орган ведення Реєстру та, у передбачених законом випадках, дільнична виборча комісія мають доступ до всіх персональних даних Реєстру в режимі читання.
2. Орган ведення Реєстру та, передбачених законом випадках, дільнична виборча комісія має доступ в режимі записування до персональних даних Реєстру стосовно виборців, зареєстрованих для участі у голосуванні на праймеріз або для участі у виборах, на території, на яку поширюються повноваження відповідного органу ведення Реєстру або виборчої комісії. Орган ведення Реєстру в Міністерстві закордонних справ України має доступ в режимі записування до персональних даних Реєстру стосовно виборців, зарестрованих для участі у виборах або для участі у голосуванні на праймеріз за межами території України.
3. Внесення до бази даних Реєстру нових записів, внесення змін до персональних даних Реєстру, знищення записів бази даних Реєстру з підстав та у порядку, встановлених цим Кодексом та прийнятими відповідно до цього Кодексу рішеннями розпорядника Реєстру, здійснюється в режимі реального часу органом ведення Реєстру або, у випадках, передбачених Кодексом, дільничною виборчою комісією. Внесення змін щодо виборчої адреси виборця здійснюється в порядку, встановленому розпорядником Реєстру відповідно до цього Кодексу.
4. Програмні та інші засоби доступу до бази даних Державного реєстру виборців надаються розпорядником Реєстру працівникам органу ведення Реєстру та, у передбачених законом випадках, членам відповідних виборчих комісій, уповноважених на те рішеннями цих комісій.»
 
Немає висновку    
    -312- Черненко О.М.
Після статті 142 додати новий розділ ХІ:
«Розділ ХІ. ВЕДЕННЯ ДЕРЖАВНОГО РЕЄСТРУ ВИБОРЦІВ».
 
Немає висновку    
427. Стаття 143. Дії щодо ведення Реєстру
 
   Стаття 143. Дії щодо ведення Реєстру
 
428. 1. Ведення Реєстру включає організаційно-правову підготовку та виконання в режимі записування таких дій:
 
   1. Ведення Реєстру включає організаційно-правову підготовку та виконання в режимі записування таких дій:
 
429. 1) внесення запису про виборця до бази даних Реєстру;
 
   1) внесення запису про виборця до бази даних Реєстру;
 
430. 2) внесення змін до персональних даних Реєстру;
 
   2) внесення змін до персональних даних Реєстру;
 
431. 3) знищення запису Реєстру.
 
   3) знищення запису Реєстру.
 
432. 2. Організаційно-правова підготовка і виконання дій, зазначених у частині першій цієї статті, здійснюються відповідним органом ведення Реєстру на підставах і в спосіб, що встановлені цим Кодексом та рішеннями розпорядника Реєстру, прийнятими відповідно до цього Кодексу, з використанням візуального та автоматизованого контролю за повнотою та коректністю персональних даних Реєстру.
 
   2. Організаційно-правова підготовка і виконання дій, зазначених у частині першій цієї статті, здійснюються відповідним органом ведення Реєстру на підставах і в спосіб, що встановлені цим Кодексом та рішеннями розпорядника Реєстру, прийнятими відповідно до цього Кодексу, з використанням візуального та автоматизованого контролю за повнотою та коректністю персональних даних Реєстру.
 
433. 3. Доступ до бази даних Реєстру технологічно здійснюється не менш як двома уповноваженими на це працівниками органу ведення Реєстру.
 
   3. Доступ до бази даних Реєстру технологічно здійснюється не менш як двома уповноваженими на це працівниками органу ведення Реєстру.
 
434. 4. Орган ведення Реєстру веде облік усіх операцій щодо зміни бази даних Реєстру в порядку та за формою, що встановлені розпорядником Реєстру.
 
-313- Рябчин О.М.
Статтю 143 доповнити новою частиною п’ятою такого змісту:
«5. У випадку неможливості виконання органом ведення Реєстру дій щодо ведення Реєстру актуалізація бази даних Реєстру стосовно записів про виборців, виборча адреса яких відноситься до території, на яку поширюються повноваження цього органу, здійснюється в порядку, встановленому розпорядником Реєстру.».
 
Немає висновку   4. Орган ведення Реєстру веде облік усіх операцій щодо зміни бази даних Реєстру в порядку та за формою, що встановлені розпорядником Реєстру.
 
    -314- Черненко О.М.
Статтю 143 викласти в такій редакції:
«Стаття 143. Дії щодо ведення Реєстру
1. Ведення Реєстру включає організаційно-правову підготовку та виконання в режимі записування таких дій:
1) внесення запису про виборця до бази даних Реєстру;
2) внесення змін до персональних даних Реєстру;
3) знищення запису Реєстру.
2. Організаційно-правова підготовка і виконання дій, зазначених у частині першій цієї статті, здійснюються відповідним органом ведення Реєстру на підставах та у спосіб, встановлені цим Кодексом та рішеннями розпорядника Реєстру, прийнятими відповідно до цього Кодексу, з використанням візуального та автоматизованого контролю за повнотою та коректністю персональних даних Реєстру.
3. Орган ведення Реєстру веде облік усіх дій щодо зміни бази даних Реєстру в порядку та за формою, що встановлені розпорядником Реєстру.
4. У випадку неможливості виконання органом ведення Реєстру дій щодо ведення Реєстру актуалізація бази даних Реєстру стосовно записів про виборців, виборча адреса яких відноситься до території, на яку поширюються повноваження цього органу, здійснюється в порядку, встановленому розпорядником Реєстру.»
 
Немає висновку    
    -315- Продан О.П.
Алєксєєв С.О.
Романюк Р.С.
Палатний А.Л.
Сугоняко О.Л.
Велікін О.М.
Скрипник О.О.
Статтю 143 викласти в такій редакції:
«Стаття 143. Дії щодо ведення Реєстру
1. Ведення Реєстру включає організаційно-правову підготовку та виконання в режимі записування таких дій:
1) внесення запису про виборця до бази даних Реєстру, у тому числі щодо його реєстрації прихильником партії (блоку) для участі у голосуванні на праймеріз;
2) внесення змін до персональних даних Реєстру;
3) знищення запису Реєстру;
4) внесення службової відмітки про відмову виборця від права голосу на виборах Президента України, народних депутатів України чи місцевих виборах на підставах, передбачених законом;
5) внесення службової відмітки про факт голосування виборця у день проведення виборів народних депутатів України, виборів Президента України, відповідних місцевих виборів (якщо фіксація такого факту передбачена цим Кодексом) або, у передбачених законом випадках, про факт голосування виборця на праймеріз.
2. Організаційно-правова підготовка і виконання дій, зазначених у частині першій цієї статті, здійснюються відповідним органом ведення Реєстру, а у передбачених законом випадках - також дільничною виборчою комісією, на підставах та у спосіб, встановлені цим Кодексом та рішеннями розпорядника Реєстру, прийнятими відповідно до цього Кодексу, з використанням візуального та автоматизованого контролю за повнотою та коректністю персональних даних Реєстру.
3. Орган ведення Реєстру та, у передбачених законом випадках - дільнична виборча комісія, веде облік усіх дій щодо зміни бази даних Реєстру в порядку та за формою, що встановлені розпорядником Реєстру.»
 
Немає висновку    
435. Стаття 144. Підстави виконання дій щодо ведення Реєстру
 
   Стаття 144. Підстави виконання дій щодо ведення Реєстру
 
436. 1. Дії, зазначені в пунктах 1-3 частини першої статті 143 цього Кодексу, здійснюються уповноваженими працівниками відповідного органу ведення Реєстру на виконання письмового наказу керівника органу ведення Реєстру, виданого відповідно до рішень розпорядника Реєстру.
 
-316- Маркевич Я.В.
Пункт 1, статті 144 викласти у такій редакції:
«1. Дії, зазначені в пунктах 1 - 3 частини першої статті 16 цього Закону, здійснюються уповноваженими працівниками відповідного органу ведення Реєстру на виконання наказу керівника органу ведення Реєстру, виданого у письмовій або електронній формі з використанням електронного цифрового підпису, що ґрунтується на посиленому сертифікаті ключа, відповідно до законів України «Про електронні документи та електронний документообіг», «Про електронний цифровий підпис».»
 
Немає висновку   1. Дії, зазначені в пунктах 1-3 частини першої статті 143 цього Кодексу, здійснюються уповноваженими працівниками відповідного органу ведення Реєстру на виконання письмового наказу керівника органу ведення Реєстру, виданого відповідно до рішень розпорядника Реєстру.
 
437. 2. Візуальний та автоматизований контроль повноти і коректності персональних даних Реєстру здійснюється органом ведення Реєстру постійно у порядку, встановленому розпорядником Реєстру.
 
   2. Візуальний та автоматизований контроль повноти і коректності персональних даних Реєстру здійснюється органом ведення Реєстру постійно у порядку, встановленому розпорядником Реєстру.
 
438. 3. Підставою для видання наказу про внесення запису до бази даних Реєстру є подані у встановленому порядку до відповідного органу ведення Реєстру документи, які підтверджують набуття особою права голосу:
 
   3. Підставою для видання наказу про внесення запису до бази даних Реєстру є подані у встановленому порядку до відповідного органу ведення Реєстру документи, які підтверджують набуття особою права голосу:
 
439. 1) у зв’язку з досягненням особою віку 18 років;
 
   1) у зв’язку з досягненням особою віку 18 років;
 
440. 2) у зв’язку з набуттям особою громадянства України;
 
   2) у зв’язку з набуттям особою громадянства України;
 
441. 3) у зв’язку з поновленням дієздатності особи, не включеної до Реєстру;
 
   3) у зв’язку з поновленням дієздатності особи, не включеної до Реєстру;
 
442. 4) у разі виявлення не включеної до Реєстру особи, яка має право голосу.
 
   4) у разі виявлення не включеної до Реєстру особи, яка має право голосу.
 
443. 4. Підставою для видання наказу про внесення змін до персональних даних виборця, включеного до Реєстру, у тому числі у разі виявлення в результаті візуального чи автоматизованого контролю неповноти або некоректності відомостей про виборця, є подані у встановленому порядку до відповідного органу ведення Реєстру документи, які підтверджують відповідні зміни.
 
   4. Підставою для видання наказу про внесення змін до персональних даних виборця, включеного до Реєстру, у тому числі у разі виявлення в результаті візуального чи автоматизованого контролю неповноти або некоректності відомостей про виборця, є подані у встановленому порядку до відповідного органу ведення Реєстру документи, які підтверджують відповідні зміни.
 
444. 5. Підставою для видання наказу про внесення змін до персональних даних виборця, включеного до Реєстру, є також звернення, передане засобами автоматизованої інформаційно-телекомунікаційної системи Реєстру відповідно до статей 147, 149 цього Кодексу органом ведення Реєстру, до якого подано в установленому порядку документи, що підтверджують відповідні зміни.
 
   5. Підставою для видання наказу про внесення змін до персональних даних виборця, включеного до Реєстру, є також звернення, передане засобами автоматизованої інформаційно-телекомунікаційної системи Реєстру відповідно до статей 147, 149 цього Кодексу органом ведення Реєстру, до якого подано в установленому порядку документи, що підтверджують відповідні зміни.
 
445. 6. Підставою для видання наказу про знищення запису Реєстру є:
 
   6. Підставою для видання наказу про знищення запису Реєстру є:
 
446. 1) закінчення встановлених цією статтею строків збереження записів про виборця, який помер або громадянство України якого припинено;
 
   1) закінчення встановлених цією статтею строків збереження записів про виборця, який помер або громадянство України якого припинено;
 
447. 2) рішення розпорядника Реєстру з дорученням знищити зайві записи для усунення кратного включення виборця до Реєстру;
 
   2) рішення розпорядника Реєстру з дорученням знищити зайві записи для усунення кратного включення виборця до Реєстру;
 
448. 3) рішення розпорядника Реєстру в разі виявлення в базі даних Реєстру запису про особу, яка не є виборцем (крім випадків, зазначених у частині сьомій цієї статті), що підтверджено документами, поданими до органу ведення Реєстру в установленому порядку.
 
   3) рішення розпорядника Реєстру в разі виявлення в базі даних Реєстру запису про особу, яка не є виборцем (крім випадків, зазначених у частині сьомій цієї статті), що підтверджено документами, поданими до органу ведення Реєстру в установленому порядку.
 
449. 7. Запис, що міститься у базі даних Реєстру, щодо особи, яка померла або громадянство України якої припинено, зберігається з відповідною службовою відміткою протягом десяти років після настання зазначених обставин.
 
-317- Черненко О.М.
Статтю 144 викласти в такій редакції:
«Стаття 144. Підстави виконання дій щодо ведення Реєстру
1. Дії, зазначені в пунктах 1 - 3 частини першої статті 143 цього Кодексу, здійснюються уповноваженими працівниками відповідного органу ведення Реєстру на виконання наказу керівника органу ведення Реєстру.
2. Підставою для видання наказу про внесення запису до бази даних Реєстру є подані в установленому порядку до відповідного органу ведення Реєстру документи, які підтверджують набуття особою права голосу:
1) у зв'язку з досягненням особою віку 18 років;
2) у зв'язку з набуттям особою громадянства України;
3) у зв'язку з поновленням дієздатності особи, не включеної до Реєстру;
4) у разі виявлення не включеної до Реєстру особи, яка має право голосу.
3. Підставою для видання наказу про внесення змін до персональних даних виборця, включеного до Реєстру, у тому числі у разі виявлення в результаті візуального чи автоматизованого контролю неповноти або некоректності відомостей про виборця, є подані в установленому порядку до відповідного органу ведення Реєстру документи, що підтверджують відповідні зміни.
4. Підставою для видання наказу про внесення змін до персональних даних виборця, включеного до Реєстру, є також звернення, передане засобами автоматизованої інформаційно-телекомунікаційної системи Реєстру відповідно до статей 147, 150 цього Кодексу органом ведення Реєстру, до якого подано в установленому порядку документи, що підтверджують відповідні зміни.
5. Підставою для видання наказу про знищення запису Реєстру є:
1) закінчення встановленого цією статтею строку збереження запису про виборця, який помер або громадянство України якого припинено;
2) виявлення в базі даних Реєстру запису про особу, яка не є виборцем (крім випадків, зазначених у частині шостій цієї статті), що підтверджено документами, поданими до органу ведення Реєстру в установленому порядку;
3) виявлення в базі даних Реєстру зайвого запису про виборця (кратне включення виборця до Реєстру), що підтверджено документами, поданими до органу ведення Реєстру в установленому порядку.
6. Запис, що міститься у базі даних Реєстру, стосовно особи, яка померла або громадянство України якої припинено, зберігається з відповідною службовою відміткою протягом п'яти років після настання зазначених обставин.
7. Підставою для видання наказу про внесення запису до бази даних Реєстру, внесення змін до персональних даних виборця, включеного до Реєстру, також можуть бути відомості, передані розпоряднику Реєстру згідно із статтею 150 цього Кодексу.»
 
Немає висновку   7. Запис, що міститься у базі даних Реєстру, щодо особи, яка померла або громадянство України якої припинено, зберігається з відповідною службовою відміткою протягом десяти років після настання зазначених обставин.
 
    -318- Продан О.П.
Алєксєєв С.О.
Романюк Р.С.
Палатний А.Л.
Сугоняко О.Л.
Велікін О.М.
Скрипник О.О.
Статтю 144 викласти в такій редакції:
«Стаття 144. Підстави виконання дій щодо ведення Реєстру
1. Дії, зазначені в пунктах 1-5 частини першої статті 143 цього Кодексу, здійснюються уповноваженими працівниками відповідного органу ведення Реєстру та, у передбачених законом випадках - уповноваженим дільничною виборчою комісією членом (членами) дільничної виборчої комісії, на виконання наказу керівника органу ведення Реєстру, виданого у письмовій або електронній формі з використанням електронного цифрового підпису, що ґрунтується на посиленому сертифікаті ключа, відповідно до законів України «Про електронні документи та електронний документообіг», «Про електронний цифровий підпис», або рішення відповідної дільничної виборчої комісії.
2. Візуальний та автоматизований контроль повноти і коректності персональних даних Реєстру здійснюється органом ведення Реєстру постійно у порядку, встановленому розпорядником Реєстру, а дільничною виборчою комісією у передбачених законом випадках - з моменту набуття дільничною виборчою комісією визначених законом повноважень і до моменту припинення її повноважень.
3. Підставою для внесення запису до бази даних Реєстру є подані в установленому порядку до відповідного органу ведення Реєстру чи, у передбачених законом випадках - дільничної виборчої комісії, документи, які підтверджують набуття особою права голосу або, у передбачених законом випадках - права на участь у праймеріз:
1) у зв’язку з досягненням особою віку 18 років;
2) у зв’язку з набуттям особою громадянства України;
3) у зв’язку з поновленням дієздатності особи, не включеної до Реєстру;
4) у разі виявлення не включеної до Реєстру особи, яка має право голосу;
5) у зв’язку з реєстрацією прихильником партії або виборчого блоку для участі у праймеріз.
4. Підставою для внесення змін до персональних даних виборця, включеного до Реєстру, у тому числі у разі виявлення в результаті візуального чи автоматизованого контролю неповноти або некоректності відомостей про виборця, є подані в установленому порядку до відповідного органу ведення Реєстру чи, у передбачених законом випадках - до дільничної виборчої комісії, документи, що підтверджують відповідні зміни.
5. Підставою для внесення змін до персональних даних виборця, включеного до Реєстру, є також звернення, передане засобами автоматизованої інформаційно-телекомунікаційної системи Реєстру відповідно до статей 147, 149 цього Кодексу органом ведення Реєстру чи дільничною виборчою комісією, до якого (якої) подано в установленому порядку документи, що підтверджують відповідні зміни.
6. Підставою для знищення запису Реєстру є:
1) закінчення встановленого цією статтею строку збереження запису про виборця, який помер або громадянство України якого припинено;
2) рішення розпорядника Реєстру в разі виявлення в базі даних Реєстру запису про особу, яка не є виборцем або, у передбачених законом випадком, прихильником політичної партії або блоку, зареєстрованим для участі у праймеріз (крім випадків, зазначених у частині сьомій цієї статті), що підтверджено документами, поданими до органу ведення Реєстру в установленому порядку;
3) рішення розпорядника Реєстру з дорученням знищити зайві записи Реєстру.
7. Запис, що міститься у базі даних Реєстру, стосовно особи, яка померла або громадянство України якої припинено, зберігається з відповідною службовою відміткою протягом п’яти років після настання зазначених обставин.
8. Підставою для внесення запису до бази даних Реєстру, внесення змін до персональних даних виборця, включеного до Реєстру, також можуть бути відомості, передані розпоряднику Реєстру згідно із статтею 149 цього Кодексу.
9. Підставою для внесення службової відмітки про відмову виборця від права голосу на виборах Президента України, народних депутатів України чи місцевих виборах на підставах, передбачених законом, є подання до органу ведення Реєстру заяви виборця про відмову від права голосу на виборах, відповідно, президента України, народних депутатів України чи місцевих виборах.
10. Підставою для внесення службової відмітки про факт голосування виборця у день проведення виборів народних депутатів України, виборів Президента України, відповідних місцевих виборів (якщо фіксація такого факту передбачена відповідним законом про вибори) або, у передбачених законом випадках, про факт голосування виборця на праймеріз, є видача виборцю виборчого бюлетеня у день голосування на відповідних виборах чи у день голосування на праймеріз.»
 
Немає висновку    
450. Стаття 145. Порядок подання документів до органу ведення Реєстру
 
   Стаття 145. Порядок подання документів до органу ведення Реєстру
 
451. Документи, зазначені у частинах другій та третій статті 144 цього Кодексу, можуть бути подані до відповідного органу ведення Реєстру у порядку:
 
   Документи, зазначені у частинах другій та третій статті 144 цього Кодексу, можуть бути подані до відповідного органу ведення Реєстру у порядку:
 
452. 1) звернення особи за власною ініціативою;
 
   1) звернення особи за власною ініціативою;
 
453. 2) періодичного поновлення персональних даних Реєстру;
 
   2) періодичного поновлення персональних даних Реєстру;
 
454. 3) уточнення персональних даних Реєстру;
 
   3) уточнення персональних даних Реєстру;
 
455. 4) публічного контролю за веденням Реєстру;
 
   4) публічного контролю за веденням Реєстру;
 
456. 5) перевірки відомостей відповідно до частини п’ятої статті 144 цього Кодексу.
 
-319- Ківалов С.В.
Доповнити статтю 145 новим пунктом 6 наступного змісту:
«6) за допомогою веб-ресурсу «Особистий кабінет виборця» (з обов’язковим доданням копій відповідних документів, завірених належним чином)
 
Немає висновку   5) перевірки відомостей відповідно до частини п’ятої статті 144 цього Кодексу.
 
    -320- Ківалов С.В.
Доповнити статтю 145 новим пунктом 7 наступного змісту:
7) надання розпорядником Реєстру засобами автоматизованої інформаційно-телекомунікаційної системи Реєстру отриманих в електронному вигляді відомостей з державних інформаційних систем, що містять відповідну інформацію.»
 
Немає висновку    
    -321- Черненко О.М.
Статтю 145 викласти в такій редакції:
«Стаття 145. Порядок подання документів до органу ведення Реєстру
Документи, зазначені у статті 144 цього Кодексу, можуть бути подані до відповідного органу ведення Реєстру в порядку:
1) звернення особи за власною ініціативою;
2) періодичного поновлення персональних даних Реєстру;
3) уточнення персональних даних Реєстру.»
 
Немає висновку    
    -322- Маркевич Я.В.
Статтю 145 викласти у такій редакції:
«Стаття 145. Порядок подання документів до органу ведення Реєстру
Документи, зазначені у частинах другій та третій статті 144 цього Кодексу, можуть бути подані до відповідного органу ведення Реєстру у порядку:
1) звернення особи за власною ініціативою;
2) періодичного поновлення персональних даних Реєстру;
3) уточнення персональних даних Реєстру;
4) публічного контролю за веденням Реєстру;
5) перевірки відомостей відповідно до частини п’ятої статті 144 цього Кодексу.
6) за допомогою веб-ресурсу «Особистий кабінет виборця» (з обов’язковим наданням копій відповідних документів, підписаних електронним цифровим підписом виборця).»
 
Немає висновку    
    -323- Продан О.П.
Алєксєєв С.О.
Романюк Р.С.
Палатний А.Л.
Сугоняко О.Л.
Велікін О.М.
Скрипник О.О.
Статтю 145 викласти в такій редакції:
«Стаття 145. Порядок подання документів до органу ведення Реєстру
Документи, зазначені у статті 144 цього Кодексу, можуть бути подані до відповідного органу ведення Реєстру, у передбачених законом випадках - до відповідної дільничної виборчої комісії, в порядку:
1) звернення особи за власною ініціативою;
2) періодичного поновлення персональних даних Реєстру;
3) уточнення персональних даних Реєстру;
4) публічного контролю за веденням Реєстру;
5) перевірки відомостей відповідно до частини п'ятої статті 144 цього Кодексу;
6) за допомогою веб-ресурсу «Особистий кабінет виборця» (з доданням, якщо це передбачено законом, копій відповідних документів, підписаних електронним цифровим підписом виборця);
7) надання розпорядником Реєстру засобами автоматизованої інформаційно-телекомунікаційної системи Реєстру отриманих в електронному вигляді відомостей з державних інформаційних систем, що містять відповідну інформацію.»
 
Немає висновку    
457. Стаття 146. Порядок звернення особи за власною ініціативою до органу ведення Реєстру щодо включення до Реєстру
 
   Стаття 146. Порядок звернення особи за власною ініціативою до органу ведення Реєстру щодо включення до Реєстру
 
458. 1. Особа, яка набула права голосу, або особа, яка має право голосу, однак виявила, що вона не включена до Реєстру, може за власною ініціативою звернутися до органу ведення Реєстру за місцем свого проживання на території України щодо свого включення до Реєстру.
 
-324- Ківалов С.В.
У статті 146:
частину першу доповнити реченням «Така особа також може звернутися стосовно свого включення до Реєстру за допомогою веб-ресурсу «Особистий кабінет виборця» у порядку та строки, визначені розпорядником Реєстру.»
 
Немає висновку   1. Особа, яка набула права голосу, або особа, яка має право голосу, однак виявила, що вона не включена до Реєстру, може за власною ініціативою звернутися до органу ведення Реєстру за місцем свого проживання на території України щодо свого включення до Реєстру.
 
    -325- Кривошея Г.Г.
Частини першу статті 146 викласти в такій редакції:
«1. Особа, яка набула права голосу, або особа, яка має право голосу, однак виявила, що вона не включена до Реєстру, може за власною ініціативою звернутися до органу ведення Реєстру за місцем свого проживання на території України щодо свого включення до Реєстру. Особа, яка постійно не здатна пересуватися самостійно, може письмово уповноважити на подання такої заяви іншу довірену особу.
 
Немає висновку    
459. 2. Особа, зазначена в частині першій цієї статті, подає до органу ведення Реєстру письмову заяву за формою, встановленою розпорядником Реєстру, із зазначенням відомостей про себе, вказаних у статті 133 та пункті 1 і пункті 4 (за наявності підстав) частини першої статті 134 цього Кодексу, і пред’являє документ, що посвідчує особу і громадянство виборця - паспорт громадянина України або (якщо особа недавно набула громадянства України) тимчасове посвідчення громадянина України, копія якого додається до заяви. Особі, яка є військовослужбовцем строкової служби, для подання такої заяви надається відпустка на строк, достатній для звернення до органу ведення Реєстру.
 
-326- Рябчин О.М.
В частині 2 ст. 146 перед останнім реченням «Особі, яка є військовослужбовцем строкової служби, для подання заяви надається відпустка на строк, достатній для звернення до органу ведення Реєстру.» додати нове речення такого змісту:
«Така заява може бути подана до органу ведення Реєстру особисто або через уповноважену особу, повноваження якої оформлені відповідно до законодавства. Також заява може бути надіслана особою в електронній формі за підписом, прирівняним до власноручного підпису відповідно до Закону України «Про електронний цифровий підпис», з використанням мережі Інтернет у встановленому розпорядником Реєстру порядку.»
 
Немає висновку   2. Особа, зазначена в частині першій цієї статті, подає до органу ведення Реєстру письмову заяву за формою, встановленою розпорядником Реєстру, із зазначенням відомостей про себе, вказаних у статті 133 та пункті 1 і пункті 4 (за наявності підстав) частини першої статті 134 цього Кодексу, і пред’являє документ, що посвідчує особу і громадянство виборця - паспорт громадянина України або (якщо особа недавно набула громадянства України) тимчасове посвідчення громадянина України, копія якого додається до заяви. Особі, яка є військовослужбовцем строкової служби, для подання такої заяви надається відпустка на строк, достатній для звернення до органу ведення Реєстру.
 
    -327- Ємець Л.О.
Веселова Н.В.
Єднак О.В.
Пташник В.Ю.
Гопко Г.М.
Частину другу статті 146 після першого речення доповнити новим реченням такого змісту:
«Для особи з інвалідністю або з порушеннями здоров’я допускається подання заяви в електронній формі або із забезпеченням розумного пристосування. У разі подання заяви в електронній формі або із забезпеченням розумного пристосування, до такої заяви додається копія медичної довідки або довідки про інвалідність.»
 
Немає висновку    
    -328- Кривошея Г.Г.
Частини другу статті 146 викласти в такій редакції:
2. Особи, зазначені в частині першій цієї статті, подають до органу ведення Реєстру письмову заяву за формою, встановленою розпорядником Реєстру, із зазначенням відомостей про виборця, вказаних у статті 133 та пункті 1 і пункті 4 (за наявності підстав) частини першої статті 134 цього Кодексу, і пред’являє документ, що посвідчує особу і громадянство виборця – паспорт громадянина України або (якщо особа недавно набула громадянства України) тимчасове посвідчення громадянина України, копія якого додається до заяви. Уповноважена особа виборця пред’являє документ, що посвідчує його особу та відповідне письмове уповноваження. Особі, яка є військовослужбовцем строкової служби, для подання такої заяви надається відпустка на строк, достатній для звернення до органу ведення Реєстру».
 
Немає висновку    
    -329- Лещенко С.А.
Частину другу статті 146 викласти в наступній редакції:
2. Особа, зазначена в частині першій цієї статті, подає до органу ведення Реєстру письмову заяву за формою, встановленою розпорядником Реєстру, із зазначенням відомостей про себе, вказаних у статті 133 та пункті 1 і пункті 4 (за наявності підстав) частини першої статті 134 цього Кодексу, і пред’являє документ, що посвідчує особу і громадянство виборця – паспорт громадянина України або (якщо особа недавно набула громадянства України) тимчасове посвідчення громадянина України, копія якого додається до заяви. Як виняток, для особи з інвалідністю та / або з порушеннями здоров’я допускається подання заяви в електронному форматі або із забезпеченням розумного пристосування. У разі подання заявою в електронній формі або із забезпеченням розумного пристосування, до такої заяви додається копія медичної довідки або довідки про інвалідність. Особі, яка є військовослужбовцем строкової служби, для подання такої заяви надається відпустка на строк, достатній для звернення до органу ведення Реєстру.
 
Немає висновку    
    -330- Суслова І.М.
частину 2 статті 146 викласти в наступній редакції:
2. Особа, зазначена в частині першій цієї статті, подає до органу ведення Реєстру письмову заяву за формою, встановленою розпорядником Реєстру, із зазначенням відомостей про себе, вказаних у статті 133 та пункті 1 і пункті 4 (за наявності підстав) частини першої статті 134 цього Кодексу, і пред’являє документ, що посвідчує особу і громадянство виборця - паспорт громадянина України або (якщо особа недавно набула громадянства України) тимчасове посвідчення громадянина України, копія якого додається до заяви. Як виняток, для особи з інвалідністю та / або з порушеннями здоров’я допускається подання заяви в електронному форматі або із забезпеченням розумного пристосування. У разі подання заяви в електронній формі або із забезпеченням розумного пристосування, до такої заяви додається копія медичної довідки або довідки про інвалідність. Особі, яка є військовослужбовцем строкової служби, для подання такої заяви надається відпустка на строк, достатній для звернення до органу ведення Реєстру.
 
Немає висновку    
460. 3. Особа, яка набула права голосу і проживає чи на час набуття права голосу перебуває за межами України, може звернутися щодо свого включення до Реєстру до закордонної дипломатичної установи України за місцем свого проживання чи перебування із заявою за формою, зазначеною в частині другій цієї статті. Разом із заявою подається документ, що посвідчує особу і громадянство виборця - паспорт громадянина України для виїзду за кордон, дипломатичний паспорт, службовий паспорт або (якщо особа недавно набула громадянства України) тимчасове посвідчення громадянина України, копія якого додається до заяви. Керівник закордонної дипломатичної установи України невідкладно передає заяву до органу ведення Реєстру в Міністерстві закордонних справ України.
 
-331- Ківалов С.В.
У статті 146:
частину третю доповнити реченням «Така особа також може звернутися стосовно свого включення до Реєстру за допомогою веб-ресурсу «Особистий кабінет виборця» у порядку та строки, визначені розпорядником Реєстру.»
 
Немає висновку   3. Особа, яка набула права голосу і проживає чи на час набуття права голосу перебуває за межами України, може звернутися щодо свого включення до Реєстру до закордонної дипломатичної установи України за місцем свого проживання чи перебування із заявою за формою, зазначеною в частині другій цієї статті. Разом із заявою подається документ, що посвідчує особу і громадянство виборця - паспорт громадянина України для виїзду за кордон, дипломатичний паспорт, службовий паспорт або (якщо особа недавно набула громадянства України) тимчасове посвідчення громадянина України, копія якого додається до заяви. Керівник закордонної дипломатичної установи України невідкладно передає заяву до органу ведення Реєстру в Міністерстві закордонних справ України.
 
    -332- Рябчин О.М.
Частину 3 ст. 146 доповнити новим реченням такого змісту:
«Заява може бути надіслана особою в електронній формі за підписом, прирівняним до власноручного підпису відповідно до Закону України «Про електронний цифровий підпис», з використанням мережі Інтернет у встановленому розпорядником Реєстру порядку.»
 
Немає висновку    
461. 4. Виборча адреса особи, яка звернулася із заявою щодо свого включення до Реєстру, визначається відповідно до частин другої-четвертої статті 135 цього Кодексу.
 
   4. Виборча адреса особи, яка звернулася із заявою щодо свого включення до Реєстру, визначається відповідно до частин другої-четвертої статті 135 цього Кодексу.
 
462. 5. Орган ведення Реєстру перевіряє, чи особа, яка звернулася із заявою про включення до Реєстру, не була до цього часу включеною до Реєстру, а також у разі необхідності перевіряє відомості, зазначені у заяві та необхідні для внесення запису до Реєстру, шляхом звернення до відповідних органів чи установ, зазначених у статті 150 цього Кодексу.
 
-333- Ківалов С.В.
У статті 146:
у частині п'ятій, після слів «яка звернулася із заявою про включення до Реєстру» доповнити словами: «особисто або через веб-ресурс «Особистий кабінет виборця,»
 
Немає висновку   5. Орган ведення Реєстру перевіряє, чи особа, яка звернулася із заявою про включення до Реєстру, не була до цього часу включеною до Реєстру, а також у разі необхідності перевіряє відомості, зазначені у заяві та необхідні для внесення запису до Реєстру, шляхом звернення до відповідних органів чи установ, зазначених у статті 150 цього Кодексу.
 
    -334- Рябчин О.М.
В частині 5 ст. 146 слово «відповідних» замінити словом «будь-яких».
 
Немає висновку    
463. 6. За наявності підстав, встановлених частиною другою статті 144 цього Кодексу, керівник органу ведення Реєстру видає наказ про внесення відповідного запису до Реєстру. Перед виданням наказу орган ведення Реєстру може звернутися до виборця стосовно перевірки чи уточнення відомостей щодо нього. При цьому на підставі виборчої адреси визначається номер територіального виборчого округу та номер виборчої дільниці, до яких віднесений виборець.
 
   6. За наявності підстав, встановлених частиною другою статті 144 цього Кодексу, керівник органу ведення Реєстру видає наказ про внесення відповідного запису до Реєстру. Перед виданням наказу орган ведення Реєстру може звернутися до виборця стосовно перевірки чи уточнення відомостей щодо нього. При цьому на підставі виборчої адреси визначається номер територіального виборчого округу та номер виборчої дільниці, до яких віднесений виборець.
 
464. 7. У разі включення виборця до Реєстру орган ведення Реєстру надсилає на виборчу адресу виборця повідомлення про його включення до Реєстру за формою, встановленою розпорядником Реєстру. У повідомленні зазначаються персональні дані виборця, передбачені частиною першою статті 133 та частиною першою статті 134 цього Кодексу, а також дата внесення до Реєстру його персональних даних. Повідомлення підписується керівником органу ведення Реєстру та засвідчується печаткою цього органу.
 
-335- Рябчин О.М.
В частині 7 ст. 146 перед словами «надсилає на виборчу адресу виборця повідомлення про його включення до Реєстру» додати слова «вручає виборцю або».
 
Немає висновку   7. У разі включення виборця до Реєстру орган ведення Реєстру надсилає на виборчу адресу виборця повідомлення про його включення до Реєстру за формою, встановленою розпорядником Реєстру. У повідомленні зазначаються персональні дані виборця, передбачені частиною першою статті 133 та частиною першою статті 134 цього Кодексу, а також дата внесення до Реєстру його персональних даних. Повідомлення підписується керівником органу ведення Реєстру та засвідчується печаткою цього органу.
 
    -336- Рябчин О.М.
Доповнити частину 7 новим реченням такого змісту: «Таке повідомлення в електронній формі надсилається на вказану заявником адресу електронної пошти за електронним цифровим підписом керівника органу ведення Реєстру.».
 
Немає висновку    
465. 8. Якщо встановлено, що відповідна особа вже включена до Реєстру, їй надсилається повідомлення, зазначене у частині сьомій цієї статті, на адресу, вказану в заяві, із зазначенням виборчої адреси, за якою виборець внесений до Реєстру.
 
-337- Ківалов С.В.
У статті 146:
частину 8 доповнити новим реченням «Таке повідомлення надсилається також на адресу електронної пошти, передбаченої пунктом 12 частини першої статті 136 цього Кодексу.»
 
Немає висновку   8. Якщо встановлено, що відповідна особа вже включена до Реєстру, їй надсилається повідомлення, зазначене у частині сьомій цієї статті, на адресу, вказану в заяві, із зазначенням виборчої адреси, за якою виборець внесений до Реєстру.
 
466. 9. Керівник органу ведення Реєстру видає наказ про відмову в задоволенні заяви особи, зазначеної в частинах першій чи третій цієї статті, з таких підстав:
 
   9. Керівник органу ведення Реєстру видає наказ про відмову в задоволенні заяви особи, зазначеної в частинах першій чи третій цієї статті, з таких підстав:
 
467. 1) якщо встановлено, що така особа не має права голосу;
 
   1) якщо встановлено, що така особа не має права голосу;
 
468. 2) якщо перевіркою, передбаченою частиною п’ятою цієї статті, виявлено істотну невідповідність у змісті відомостей, зазначених у заяві та наданих відповідними органом, закладом, установою чи організацією.
 
   2) якщо перевіркою, передбаченою частиною п’ятою цієї статті, виявлено істотну невідповідність у змісті відомостей, зазначених у заяві та наданих відповідними органом, закладом, установою чи організацією.
 
469. 10. Особі, якій відмовлено у включенні до Реєстру, надсилається письмове повідомлення про відмову у задоволенні заяви із зазначенням вичерпного переліку підстав відмови. Таке повідомлення надсилається на адресу, зазначену в заяві особи.
 
-338- Ківалов С.В.
У статті 146:
частину 10 викласти в наступній редакції:
«10. Особі, якій відмовлено у включенні до Реєстру, надсилається письмове та електронне повідомлення про відмову у задоволенні заяви із зазначенням вичерпного переліку підстав відмови. Таке повідомлення надсилається на адресу, зазначену в заяві особи, а також на адресу електронної пошти, передбаченої пунктом 12 частини першої статті 136 цього Кодексу.»
 
Немає висновку   10. Особі, якій відмовлено у включенні до Реєстру, надсилається письмове повідомлення про відмову у задоволенні заяви із зазначенням вичерпного переліку підстав відмови. Таке повідомлення надсилається на адресу, зазначену в заяві особи.
 
    -339- Рябчин О.М.
Частину 10 ст. 146 викласти у такій редакції:
«10. Особі, якій відмовлено у включенні до Реєстру, надсилається письмове повідомлення про відмову у задоволенні заяви із зазначенням вичерпного переліку підстав відмови. Таке повідомлення вручається особі або надсилається на адресу, зазначену в заяві як її виборча адреса, чи на вказану ним адресу електронної пошти за електронним цифровим підписом керівника органу ведення Реєстру.».
 
Немає висновку    
    -340- Папієв М.М.
Ларін С.М.
Гальченко А.В.
Статтю 146 проекту Кодексу доповнити частиною одинадцятою наступного змісту:
"11. Внутрішньо переміщена особа має право звернутися за власною ініціативою до органу ведення Реєстру щодо включення до Реєстру за правилами, встановленими цією статтею та за умови надання документів, передбачених частиною другою цієї статті та частиною першою статті 5 Закону України "Про забезпечення прав і свобод внутрішньо переміщених осіб"".
 
Немає висновку    
    -341- Черненко О.М.
Сидорович Р.М.
Новак Н.В.
Текст статті 146 викласти в такій редакції:
«Стаття 146. Порядок звернення особи за власною ініціативою до органу ведення Реєстру щодо включення до Реєстру
1. Особа, яка має право голосу, однак виявила, що вона не включена до Реєстру, може за власною ініціативою звернутися до органу ведення Реєстру за місцем свого проживання на території України щодо свого включення до Реєстру.
2. Особа, зазначена в частині першій цієї статті, подає органу ведення Реєстру письмову заяву за формою, встановленою розпорядником Реєстру, із зазначенням відомостей про себе, наведених у частині першій статті 133 та пункті 1 частини першої статті 134 цього Кодексу. Така заява може бути подана до органу ведення Реєстру особисто або через уповноважену особу, повноваження якої оформлені відповідно до законодавства. Також заява може бути надіслана особою в електронній формі за підписом, прирівняним до власноручного підпису відповідно до закону, з використанням мережі Інтернет у встановленому розпорядником Реєстру порядку.
До заяви про включення до Реєстру додається копія документа, що посвідчує особу та підтверджує громадянство України, – паспорт громадянина України або тимчасове посвідчення громадянина України (якщо особа нещодавно набула громадянства України).
Відомості про постійну нездатність виборця пересуватися самостійно (за наявності підстав) зазначаються у заяві, яка подається разом з документом (копією документа), що підтверджує відповідний факт.
Заява, надіслана з використанням мережі Інтернет, повинна містити адресу електронної пошти, на яку заявнику може бути надіслано повідомлення, передбачене цієї статтею.
3. Особа, яка набула права голосу і проживає чи на час набуття права голосу перебуває за межами України, може особисто звернутися щодо свого включення до Реєстру до закордонної дипломатичної установи України за місцем свого проживання чи перебування із заявою за формою, зазначеною в частині другій цієї статті.
До заяви про включення до Реєстру додається копія документа, що посвідчує особу та підтверджує громадянство України, – паспорт громадянина України для виїзду за кордон, дипломатичний паспорт, службовий паспорт або тимчасове посвідчення громадянина України (якщо особа нещодавно набула громадянства України).
Керівник закордонної дипломатичної установи України невідкладно передає заяву органу ведення Реєстру в Міністерстві закордонних справ України.
Заява з копією зазначеного документа, що посвідчує особу та підтверджує громадянство України, може бути надіслана особою органу ведення Реєстру в Міністерстві закордонних справ України в електронній формі за підписом, прирівняним до власноручного підпису відповідно до Закону України «Про електронний цифровий підпис», з використанням мережі Інтернет, в установленому Розпорядником реєстру порядку.
4. Виборча адреса особи, яка звернулася із заявою щодо свого включення до Реєстру, визначається відповідно до статті 135 цього Кодексу.
5. Орган ведення Реєстру перевіряє, чи особа, яка звернулася із заявою про включення до Реєстру, не була до цього часу включеною до Реєстру, а також у разі необхідності перевіряє відомості, зазначені в заяві та необхідні для внесення запису до Реєстру, шляхом звернення до будь-яких органів, закладів, установ, зазначених у статті 149 цього Кодексу.
6. За наявності підстав, визначених частиною другою статті 144 цього Кодексу, керівник органу ведення Реєстру видає наказ про внесення відповідного запису до Реєстру. Перед виданням наказу орган ведення Реєстру може звернутися до виборця стосовно перевірки чи уточнення відомостей щодо нього.
7. У разі включення виборця до Реєстру орган ведення Реєстру вручає виборцю або надсилає на виборчу адресу повідомлення про його включення до Реєстру за формою, встановленою розпорядником Реєстру. У повідомленні зазначаються персональні дані виборця, передбачені частиною першою статті 133 та частиною першою статті 134 цього Кодексу, а також дата його включення до Реєстру. Повідомлення підписується керівником органу ведення Реєстру та засвідчується печаткою цього органу.
Таке повідомлення в електронній формі надсилається на вказану заявником адресу електронної пошти за електронним цифровим підписом керівника органу ведення Реєстру.
8. У разі якщо виборець уже включений до Реєстру, йому вручається або надсилається повідомлення, зазначене в частині сьомій цієї статті, на адресу, вказану в заяві як виборча адреса виборця або на зазначену ним адресу електронної пошти.
9. Керівник органу ведення Реєстру відмовляє у задоволенні заяви особи, зазначеної в частинах першій чи третій цієї статті, з таких підстав:
1) якщо встановлено, що така особа не має права голосу;
2) якщо перевіркою, передбаченою частиною п'ятою цієї статті, встановлено невідповідність відомостей, зазначених у заяві та наданих відповідним органом, закладом, установою.
10. Особі, якій відмовлено у включенні до Реєстру, повідомляється про це у письмовій формі із зазначенням вичерпного переліку підстав відмови. Таке повідомлення вручається особі або надсилається на адресу, зазначену в заяві як її виборча адреса чи на вказану ним адресу електронної пошти»
 
Немає висновку    
    -342- Черненко О.М.
Статтю 146 викласти в такій редакції:
«Стаття 146. Порядок звернення особи за власною ініціативою до органу ведення Реєстру щодо включення до Реєстру
1. Особа, яка набула права голосу, або особа, яка має право голосу, однак виявила, що вона не включена до Реєстру, може за власною ініціативою звернутися до органу ведення Реєстру за місцем свого проживання на території України щодо свого включення до Реєстру.
2. Особа, зазначена в частині першій цієї статті, подає органу ведення Реєстру письмову заяву за формою, встановленою розпорядником Реєстру, із зазначенням відомостей про себе, наведених у частині першій статті 133 та пункті 1 частини першої статті 134 цього Кодексу. Така заява може бути подана до органу ведення Реєстру особисто або через уповноважену особу, повноваження якої оформлені відповідно до законодавства. Також заява може бути надіслана особою в електронній формі за підписом, прирівняним до власноручного підпису відповідно до закону, з використанням мережі Інтернет у встановленому розпорядником Реєстру порядку.
До заяви про включення до Реєстру додається копія документа, що посвідчує особу та підтверджує громадянство України, – паспорт громадянина України або тимчасове посвідчення громадянина України (якщо особа нещодавно набула громадянства України).
Відомості про постійну нездатність виборця пересуватися самостійно (за наявності підстав) зазначаються у заяві, яка подається разом з документом (копією документа), що підтверджує відповідний факт.
Заява, надіслана з використанням мережі Інтернет, повинна містити адресу електронної пошти, на яку заявнику може бути надіслано повідомлення, передбачене цієї статтею.
3. Особа, яка набула права голосу і проживає чи на час набуття права голосу перебуває за межами України, може особисто звернутися щодо свого включення до Реєстру до закордонної дипломатичної установи України за місцем свого проживання чи перебування із заявою за формою, зазначеною в частині другій цієї статті.
До заяви про включення до Реєстру додається копія документа, що посвідчує особу та підтверджує громадянство України, – паспорт громадянина України для виїзду за кордон, дипломатичний паспорт, службовий паспорт або тимчасове посвідчення громадянина України (якщо особа недавно набула громадянства України).
Керівник закордонної дипломатичної установи України невідкладно передає заяву органу ведення Реєстру в Міністерстві закордонних справ України.
Заява з копією зазначеного документа, що посвідчує особу та підтверджує громадянство України, може бути надіслана особою органу ведення Реєстру в Міністерстві закордонних справ України в електронній формі за підписом, прирівняним до власноручного підпису відповідно до Закону України "Про електронний цифровий підпис", з використанням мережі Інтернет частині другій цієї статті.
4. Виборча адреса особи, яка звернулася із заявою щодо свого включення до Реєстру, визначається відповідно до частин другої - шостої статті 135 цього Кодексу.
5. Орган ведення Реєстру перевіряє, чи особа, яка звернулася із заявою про включення до Реєстру, не була до цього часу включеною до Реєстру, а також у разі необхідності перевіряє відомості, зазначені в заяві та необхідні для внесення запису до Реєстру, шляхом звернення до будь-яких органів, закладів, установ, зазначених у статті 150 цього Кодексу.
6. За наявності підстав, визначених частиною другою статті 144 цього Кодексу, керівник органу ведення Реєстру видає наказ про внесення відповідного запису до Реєстру. Перед виданням наказу орган ведення Реєстру може звернутися до виборця стосовно перевірки чи уточнення відомостей щодо нього.
7. У разі включення виборця до Реєстру орган ведення Реєстру вручає виборцю або надсилає на виборчу адресу повідомлення про його включення до Реєстру за формою, встановленою розпорядником Реєстру. У повідомленні зазначаються персональні дані виборця, передбачені частиною першою статті 133 та частиною першою статті 134 цього Кодексу, а також дата його включення до Реєстру. Повідомлення підписується керівником органу ведення Реєстру та засвідчується печаткою цього органу.
Таке повідомлення в електронній формі надсилається на вказану заявником адресу електронної пошти за електронним цифровим підписом керівника органу ведення Реєстру.
8. У разі якщо виборець уже включений до Реєстру, йому вручається або надсилається повідомлення, зазначене в частині сьомій цієї статті, на адресу, вказану в заяві як виборча адреса виборця або на зазначену ним адресу електронної пошти.
9. Керівник органу ведення Реєстру відмовляє у задоволенні заяви особи, зазначеної в частинах першій чи третій цієї статті, з таких підстав:
1) якщо встановлено, що така особа не має права голосу;
2) якщо перевіркою, передбаченою частиною п'ятою цієї статті, встановлено невідповідність відомостей, зазначених у заяві та наданих відповідним органом, закладом, установою.
10. Особі, якій відмовлено у включенні до Реєстру, повідомляється про це у письмовій формі із зазначенням вичерпного переліку підстав відмови. Таке повідомлення вручається особі або надсилається на адресу, зазначену в заяві як її виборча адреса чи на вказану ним адресу електронної пошти.»
 
Немає висновку    
    -343- Маркевич Я.В.
Статтю 146 викласти у такій редакції:
«Стаття 146. Порядок звернення особи за власною ініціативою до органу ведення Реєстру щодо включення до Реєстру
1. Особа, яка набула права голосу, або особа, яка має право голосу, однак виявила, що вона не включена до Реєстру, може за власною ініціативою звернутися до органу ведення Реєстру за місцем свого проживання на території України щодо свого включення до Реєстру. Така особа також може звернутися стосовно свого включення до Реєстру за допомогою веб-ресурсу «Особистий кабінет виборця» у порядку та строки, визначені розпорядником Реєстру.
2. Особа, зазначена в частині першій цієї статті, подає до органу ведення Реєстру письмову заяву за формою, встановленою розпорядником Реєстру, із зазначенням відомостей про себе, вказаних у статті 133 та пункті 1 і пункті 4 (за наявності підстав) частини першої статті 134 цього Кодексу, і пред’являє документ, що посвідчує особу і громадянство виборця - паспорт громадянина України або (якщо особа недавно набула громадянства України) тимчасове посвідчення громадянина України, копія якого додається до заяви. Особі, яка є військовослужбовцем строкової служби, для подання такої заяви надається відпустка на строк, достатній для звернення до органу ведення Реєстру.
3. Особа, яка набула права голосу і проживає чи на час набуття права голосу перебуває за межами України, може звернутися щодо свого включення до Реєстру до закордонної дипломатичної установи України за місцем свого проживання чи перебування із заявою за формою, зазначеною в частині другій цієї статті. Разом із заявою подається документ, що посвідчує особу і громадянство виборця - паспорт громадянина України для виїзду за кордон, дипломатичний паспорт, службовий паспорт або (якщо особа недавно набула громадянства України) тимчасове посвідчення громадянина України, копія якого додається до заяви. Керівник закордонної дипломатичної установи України невідкладно передає заяву до органу ведення Реєстру в Міністерстві закордонних справ України. Така особа також може звернутися стосовно свого включення до Реєстру за допомогою веб-ресурсу «Особистий кабінет виборця» у порядку та строки, визначені розпорядником Реєстру.
4. Виборча адреса особи, яка звернулася із заявою щодо свого включення до Реєстру, визначається відповідно до частин другої-четвертої статті 135 цього Кодексу.
5. Орган ведення Реєстру перевіряє, чи особа, яка звернулася із заявою про включення до Реєстру особисто або через веб-ресурс «Особистий кабінет виборця», не була до цього часу включеною до Реєстру, а також у разі необхідності перевіряє відомості, зазначені у заяві та необхідні для внесення запису до Реєстру, шляхом звернення до відповідних органів чи установ, зазначених у статті 150 цього Кодексу.
6. За наявності підстав, встановлених частиною другою статті 144 цього Кодексу, керівник органу ведення Реєстру видає наказ про внесення відповідного запису до Реєстру. Перед виданням наказу орган ведення Реєстру може звернутися до виборця стосовно перевірки чи уточнення відомостей щодо нього. При цьому на підставі виборчої адреси визначається номер територіального виборчого округу та номер виборчої дільниці, до яких віднесений виборець.
7. У разі включення виборця до Реєстру орган ведення Реєстру надсилає на виборчу адресу виборця повідомлення про його включення до Реєстру за формою, встановленою розпорядником Реєстру. У повідомленні зазначаються персональні дані виборця, передбачені частиною першою статті 133 та частиною першою статті 134 цього Кодексу, а також дата внесення до Реєстру його персональних даних. Повідомлення підписується керівником органу ведення Реєстру та засвідчується печаткою цього органу.
8. Якщо встановлено, що відповідна особа вже включена до Реєстру, їй надсилається повідомлення, зазначене у частині сьомій цієї статті, на адресу, вказану в заяві, із зазначенням виборчої адреси, за якою виборець внесений до Реєстру.
9. Керівник органу ведення Реєстру видає наказ про відмову в задоволенні заяви особи, зазначеної в частинах першій чи третій цієї статті, з таких підстав:
1) якщо встановлено, що така особа не має права голосу;
2) якщо перевіркою, передбаченою частиною п’ятою цієї статті, виявлено істотну невідповідність у змісті відомостей, зазначених у заяві та наданих відповідними органом, закладом, установою чи організацією.
10. Особі, якій відмовлено у включенні до Реєстру, надсилається письмове повідомлення про відмову у задоволенні заяви із зазначенням вичерпного переліку підстав відмови. Таке повідомлення надсилається на адресу, зазначену в заяві особи.»
 
Немає висновку    
    -344- Продан О.П.
Алєксєєв С.О.
Романюк Р.С.
Палатний А.Л.
Сугоняко О.Л.
Велікін О.М.
Скрипник О.О.
Статтю 146 викласти в такій редакції:
«Стаття 146. Порядок звернення особи за власною ініціативою до органу ведення Реєстру, дільничної виборчої комісії щодо включення до Реєстру та щодо реєстрації прихильником партії або блоку для участі у праймеріз
1. Особа, яка набула права голосу, або особа, яка має право голосу, однак виявила, що вона не включена до Реєстру, а також особа, яка бажає зареєструватись для участі у праймеріз у передбачених законом випадках, може за власною ініціативою звернутися до будь-якого органу ведення Реєстру чи дільничної виборчої комісії щодо свого включення до Реєстру або реєстрації прихильником партії (блоку) для участі у праймеріз.
Особа, зазначена у абзаці першому частини першої цієї статті, також може звернутися стосовно свого включення до Реєстру чи щодо реєстрації прихильником політичної партії або блоку для участі у праймеріз за допомогою веб-ресурсу «Особистий кабінет виборця» у порядку та строки, визначені розпорядником Реєстру з урахуванням вимог, встановлених законом.
2. У випадку звернення до органу ведення Реєстру або дільничної виборчої комісії, особа, зазначена в абзаці першому частини першої цієї статті, подає органу ведення Реєстру чи, у передбачених законом випадках - до дільничної виборчої комісії письмову заяву за формою, встановленою розпорядником Реєстру, із зазначенням відомостей про себе, наведених у статті 133 та пункті 1 та/або пункті 3 частини першої статті 134 цього Кодексу, і пред’являє документ, що відповідно до закону посвідчує особу та підтверджує громадянство виборця, копія якого додається до заяви. Якщо у заяві не зазначено виборчу адресу виборця, орган ведення Реєстру або дільнична виборча комісія пропонує виборцю вказати адресу, яку виборець просить вважати його виборчою адресою. Відомості про постійну нездатність виборця пересуватися самостійно зазначаються у заяві, яка подається разом з документом, що підтверджує відповідний факт. Для реєстрації виборця прихильником партії або блоку для участі у праймеріз виборець додає до передбачених цією частиною документів документ (копію документа), що підтверджує сплату реєстраційного внеску у розмірі, визначеному законом. Особі, яка є військовослужбовцем строкової служби, для подання зазначеної у цій частині заяви надається відпустка на строк, достатній для звернення до органу ведення Реєстру.
3. Особа, яка набула права голосу і проживає чи на час набуття права голосу перебуває за межами України, може звернутися щодо свого включення до Реєстру або реєстрації прихильником партії або блоку для участі у праймеріз, до закордонної дипломатичної установи України за місцем свого проживання чи перебування (а у передбачених законом випадках - також до дільничної виборчої комісії закордонної виборчої дільниці) із заявою за формою, зазначеною в частині другій цієї статті. До заяви додається копія пред’явленого документа, що посвідчує особу і підтверджує громадянство виборця, а у випадку подання заяви про реєстрацію прихильноком партії (блоку) для участі у праймеріз - також документ (копія документа), що підтверджує сплату реєстраційного внеску у розмірі, визначеному законом. Керівник закордонної дипломатичної установи України невідкладно передає заяву органу ведення Реєстру в Міністерстві закордонних справ України. У разі надходження до дільничної виборчої комісії заяви щодо включення до Реєстру або щодо реєстрації прихильником партії (блоку) для участі у праймеріз, така заява і додані до неї документи розглядаються відповідною дільничною виборчою комісією закордонної виборчої дільниці у встановленому законом порядку.
Особа, зазначена у абзаці першому цієї частини, також може звернутися стосовно свого включення до Реєстру чи щодо реєстрації прихильником партії (блоку) для участі у праймеріз за допомогою веб-ресурсу «Особистий кабінет виборця» у порядку та строки, визначені розпорядником Реєстру.
4. Виборча адреса особи, яка звернулася із заявою щодо свого включення до Реєстру чи щодо реєстрації прихильником партії (блоку) для участі у праймеріз, визначається відповідно до частини другої статті 135 цього Кодексу.
5. Орган ведення Реєстру, а у випадках, передбачених законом - дільнична виборча комісія, перевіряє, чи особа, яка звернулася із заявою про включення до Реєстру чи щодо реєстрації прихильником партії (блоку) для участі у праймеріз (особисто або через веб-ресурс «Особистий кабінет виборця»), не була до цього часу включеною до Реєстру (зареєстрованою прихильником партії або блоку), а також у разі необхідності перевіряє відомості, зазначені в заяві та необхідні для внесення запису до Реєстру, шляхом звернення до відповідних органів, закладів, установ, зазначених у статті 149 цього Кодексу.
6. За наявності підстав та в порядку, визначених частиною першою та третьою статті 144 цього Кодексу, уповноважений працівник органу ведення Реєстру, а у передбачених законом випадках - уповноважений дільничною виборчою комісією член дільничної виборчої комісії, вносить відповідний запис до бази даних Реєстру. Перед внесенням такого запису відповідно орган ведення Реєстру чи дільнична виборча комісія може звернутися до виборця стосовно перевірки чи уточнення відомостей щодо нього. При цьому на підставі виборчої адреси визначається номер виборчої дільниці, до якої відноситься виборець, а на підставі зазначеного у заяві номера виборчої дільниці - виборча адреса виборця.
7. У разі включення виборця до Реєстру чи реєстрації його прихильником партії (блоку) для участі у праймеріз, орган ведення Реєстру або, відповідно, дільнична виборча комісія надсилає на адресу, визначену виборцем як його виборча адреса, повідомлення про його включення до Реєстру чи, відповідно, реєстрацію його прихильником партії (блоку) для участі у праймеріз за формою, встановленою розпорядником Реєстру. У повідомленні зазначаються персональні дані виборця, передбачені частиною першою статті 133 та частиною першою статті 134 цього Кодексу, а також дата його включення до Реєстру. Повідомлення підписується керівником органу ведення Реєстру або головою чи заступником голови дільничної виборчої комісії, а також засвідчується печаткою органу ведення Реєстру чи дільничної виборчої комісії.
8. У разі якщо виборець уже включений до Реєстру або зареєстрований прихильником партії (блоку) для участі у праймеріз, йому надсилається письмове та електронне повідомлення про це, із зазначенням виборчої адреси, за якої виборець внесений до Реєстру та номера виборчої дільниці, до якої він віднесений. Таке повідомлення надсилається на адресу, зазначену в заяві особи в якості її виборчої адреси, а також на адресу електронної пошти, передбаченої пунктом 12 частини першої статті 136 цього Кодексу.
9. Керівник органу ведення Реєстру, дільнична виборча комісія відмовляє у задоволенні заяви особи, зазначеної в частинах першій чи третій цієї статті, з таких підстав:
1) якщо встановлено, що така особа не має права голосу;
2) якщо перевіркою, передбаченою частиною п’ятою цієї статті, встановлено невідповідність відомостей (крім відомостей щодо виборчої адреси або виборчої дільниці, зазначених у заяві особи), зазначених у заяві та наданих відповідним органом, закладом, установою;
3) якщо до заяви не додано документи, передбачені цією статтею.
Відмова у задоволенні заяви з підстав, передбачених пунктом 3 абзацу першого цієї частини, не виключає можливість подання відповідних документів протягом п’яти днів після прийняття рішення про відмову у задоволенні заяви. У разі подання таких документів у п’ятиденний строк з дня прийняття рішення про відмову у задоволенні заяви, заява підлягає задоволенню.
10. Особі, якій відмовлено у включенні до Реєстру або у реєстрації прихильником партії або блоку для участі у праймеріз, надсилається письмове та електронне повідомлення про відмову у задоволенні заяви із зазначенням вичерпного переліку підстав відмови. Таке повідомлення надсилається на адресу, зазначену в заяві особи в якості її виборчої адреси, а також на адресу електронної пошти, передбаченої пунктом 12 частини першої статті 136 цього Кодексу»
 
Немає висновку    
470. Стаття 147. Порядок звернення виборця за власною ініціативою до органу ведення Реєстру щодо зміни його персональних даних
 
   Стаття 147. Порядок звернення виборця за власною ініціативою до органу ведення Реєстру щодо зміни його персональних даних
 
471. 1. Кожен виборець у разі зміни його персональних даних, зазначених у частині першій статті 133 та пунктах 1 і 4 частини першої статті 134 цього Кодексу, може звернутися до органу ведення Реєстру відповідно до своєї виборчої адреси із заявою про внесення змін до його персональних даних у Реєстрі. До заяви додаються документи (належно засвідчені копії документів), які підтверджують ці зміни. Виборець, який постійно не здатний пересуватися самостійно, може письмово уповноважити на подання такої заяви іншу особу. Орган ведення Реєстру має право засвідчувати копії документів, що підтверджують зазначені зміни, для використання виключно з метою зміни персональних даних виборця у Реєстрі.
 
-345- Ківалов С.В.
У статті 147:
частину першу доповнити новим реченням такого змісту: «Така особа також може звернутися стосовно зміни своїх персональних даних за допомогою веб-ресурсу «Особистий кабінет виборця» у порядку та строки, визначені розпорядником Реєстру.»
 
Немає висновку   1. Кожен виборець у разі зміни його персональних даних, зазначених у частині першій статті 133 та пунктах 1 і 4 частини першої статті 134 цього Кодексу, може звернутися до органу ведення Реєстру відповідно до своєї виборчої адреси із заявою про внесення змін до його персональних даних у Реєстрі. До заяви додаються документи (належно засвідчені копії документів), які підтверджують ці зміни. Виборець, який постійно не здатний пересуватися самостійно, може письмово уповноважити на подання такої заяви іншу особу. Орган ведення Реєстру має право засвідчувати копії документів, що підтверджують зазначені зміни, для використання виключно з метою зміни персональних даних виборця у Реєстрі.
 
    -346- Ємець Л.О.
Веселова Н.В.
Єднак О.В.
Пташник В.Ю.
Гопко Г.М.
Частину першу статті 147 викласти в наступній редакції:
«1.Кожен виборець у разі зміни його персональних даних, зазначених у частині першій статті 133 та пунктах 1 і 4 частини першої статті 134 цього Кодексу, може особисто звернутися до органу ведення Реєстру відповідно до своєї виборчої адреси із заявою про внесення змін до його персональних даних у Реєстрі. До заяви додаються документи (копії документів), що підтверджують ці зміни. У разі якщо до заяви додаються копії документів, їх оригінали пред’являються органу ведення Реєстру. Виборець, який внаслідок інвалідності або порушення здоров’я потребує забезпечення додаткових умов голосування, може уповноважити на подання заяви іншу особу, або подати відповідну заяву електронною поштою, телефоном чи в інший спосіб, визначений Центральною виборчою комісією. Виборець, який проживає чи перебуває за межами України, звертається із заявою до відповідної закордонної дипломатичної установи України, яка невідкладно передає заяву разом з документами (їх копіями), що додаються до неї, органу ведення Реєстру в Міністерстві закордонних справ України.»
 
Немає висновку    
    -347- Маркевич Я.В.
Пункт 1, статті 147 викласти у такій редакції:
«1. Кожен виборець у разі зміни його персональних даних, зазначених у частині першій статті 133 та пунктах 1 і 4 частини першої статті 134 цього Кодексу, може звернутися до органу ведення Реєстру відповідно до своєї виборчої адреси із заявою про внесення змін до його персональних даних у Реєстрі. До заяви додаються документи (належно засвідчені копії документів, зокрема засобами електронного цифрового підпису), які підтверджують ці зміни. Виборець, який постійно не здатний пересуватися самостійно, може письмово уповноважити на подання такої заяви іншу особу. Орган ведення Реєстру має право засвідчувати копії документів, що підтверджують зазначені зміни, для використання виключно з метою зміни персональних даних виборця у Реєстрі. Така особа також може звернутися із заявою про внесення змін до своїх персональних даних за допомогою веб-ресурсу «Особистий кабінет виборця» у порядку та строки, визначені розпорядником Реєстру.»
 
Немає висновку    
    -348- Лещенко С.А.
Частину першу статті 147 викласти в наступній редакції:
1. Кожен виборець у разі зміни його персональних даних, зазначених у частині першій статті 133 та пунктах 1 і 4 частини першої статті 134 цього Кодексу, може звернутися до органу ведення Реєстру відповідно до своєї виборчої адреси із заявою про внесення змін до його персональних даних у Реєстрі. До заяви додаються документи (належно засвідчені копії документів), які підтверджують ці зміни. Виборець, який внаслідок інвалідності або порушення здоров’я потребує додаткових умов голосування, може уповноважити на подання заяви іншу особу, або подати відповідну заяву електронною поштою, телефоном чи в інший спосіб, визначений Центральною виборчою комісією. Орган ведення Реєстру має право засвідчувати копії документів, що підтверджують зазначені зміни, для використання виключно з метою зміни персональних даних виборця у Реєстрі.
 
Немає висновку    
    -349- Суслова І.М.
частину 1 статті 147 викласти в наступній редакції:
1. Кожен виборець у разі зміни його персональних даних, зазначених у частині першій статті 133 та пунктах 1 і 4 частини першої статті 134 цього Кодексу, може звернутися до органу ведення Реєстру відповідно до своєї виборчої адреси із заявою про внесення змін до його персональних даних у Реєстрі. До заяви додаються документи (належно засвідчені копії документів), які підтверджують ці зміни. Виборець, який внаслідок інвалідності або порушення здоров’я потребує додаткових умов голосування, може уповноважити на подання заяви іншу особу, або подати відповідну заяву електронною поштою, телефоном чи в інший спосіб, визначений Центральною виборчою комісією. Орган ведення Реєстру має право засвідчувати копії документів, що підтверджують зазначені зміни, для використання виключно з метою зміни персональних даних виборця у Реєстрі.
 
Немає висновку    
472. 2. Виборець, який проживає чи перебуває за межами України, звертається з заявою, зазначеною у частині першій цієї статті, до відповідної закордонної дипломатичної установи України, яка невідкладно передає заяву та додані до неї документи до органу ведення Реєстру в Міністерстві закордонних справ України.
 
-350- Ківалов С.В.
У статті 147:
частину другу доповнити новим реченням такого змісту: «Такий виборець також може подати відповідну заяву за допомогою веб-ресурсу «Особистий кабінет виборця» у порядку та строки, визначені розпорядником Реєстру.»
 
Немає висновку   2. Виборець, який проживає чи перебуває за межами України, звертається з заявою, зазначеною у частині першій цієї статті, до відповідної закордонної дипломатичної установи України, яка невідкладно передає заяву та додані до неї документи до органу ведення Реєстру в Міністерстві закордонних справ України.
 
    -351- Маркевич Я.В.
Пункт 2, статті 147 викласти у такій редакції:
«2. Виборець, який проживає чи перебуває за межами України, звертається з заявою, зазначеною у частині першій цієї статті, до відповідної закордонної дипломатичної установи України, яка невідкладно передає заяву та додані до неї документи до органу ведення Реєстру в Міністерстві закордонних справ України. Такий виборець також може подати відповідну заяву за допомогою веб-ресурсу «Особистий кабінет виборця» у порядку та строки, визначені розпорядником Реєстру.»
 
Немає висновку    
473. 3. У разі звернення щодо зміни виборчої адреси виборець подає заяву до органу ведення Реєстру за новою виборчою адресою, до якої додаються (за наявності) документи (належно засвідчені копії документів), що підтверджують або мотивують зміну виборчої адреси виборця.
 
-352- Ємець Л.О.
Веселова Н.В.
Єднак О.В.
Пташник В.Ю.
Гопко Г.М.
Частину третю статті 147 викласти в наступній редакції:
«2.У разі звернення щодо зміни виборчої адреси виборець подає органу ведення Реєстру за новою виборчою адресою заяву, до якої додаються документи (копії документів), що підтверджують зміну виборчої адреси виборця.»
 
Немає висновку   3. У разі звернення щодо зміни виборчої адреси виборець подає заяву до органу ведення Реєстру за новою виборчою адресою, до якої додаються (за наявності) документи (належно засвідчені копії документів), що підтверджують або мотивують зміну виборчої адреси виборця.
 
    -353- Маркевич Я.В.
Пункт 3, статті 147 викласти у такій редакції:
«3. У разі звернення щодо зміни виборчої адреси виборець подає заяву до органу ведення Реєстру за новою виборчою адресою, до якої додаються (за наявності) документи (належно засвідчені копії документів, зокрема засобами електронного цифрового підпису), що підтверджують або мотивують зміну виборчої адреси виборця.»
 
Немає висновку    
    -354- Тарута С.О.
Рябчин О.М.
Курило В.С.
Павленко Ю.О.
Шахов С.В.
У статті 147:
після частини третьої доповнити новими частинами такого змісту:
«4. Зазначене у частині третій статті 135 цього Кодексу звернення щодо зміни виборчої адреси може бути подане виборцем до органу ведення Реєстру, повноваження якого поширюються на територію, до якої віднесено виборчу адресу, на яку змінюватиметься поточна виборча адреса виборця, не пізніше ніж на п’ятий день з дня початку виборчого процесу виборів або процесу референдуму, що проводяться на території, в межах якої виборець просить визначити його виборчу адресу. У разі, якщо на відповідній території одночасно проводяться декілька виборів (референдум), таке звернення може бути подане не пізніше ніж на п’ятий день з дня початку виборчого процесу тих виборів (референдуму), голосування на яких проводиться раніше, ніж голосування на інших виборах, які відбуваються одночасно.
У разі надходження звернення виборця щодо зміни виборчої адреси пізніше ніж на п’ятий день з дня початку виборчого процесу відповідних виборів або процесу референдуму (із урахуванням особливостей щодо виборів та референдуму, передбачених абзацом першим цієї частини, які проводяться одночасно), орган ведення Реєстру приймає мотивоване рішення про відмову у внесенні зміни до його виборчої адреси, копія якого не пізніше наступного дня після прийняття відповідного рішення направляється виборцю з одночасним повідомленням про можливість подання звернення щодо зміни виборчої адреси після завершення виборчого процесу відповідних виборів.
У випадку, передбаченому абзацом другим цієї частини, або у разі, якщо строки виборчих процесів з відповідних виборів (процесу референдуму) повністю або частково збігаються, виборець може подати звернення щодо зміни виборчої адреси після завершення виборчого процесу виборів, голосування на яких відбувається останнім.
 
Немає висновку    
    -355- Тарута С.О.
Рябчин О.М.
Курило В.С.
Павленко Ю.О.
Шахов С.В.
У статті 147:
після частини третьої доповнити новими частинами такого змісту:
5. У разі звернення щодо зміни виборчої адреси на підставі частини третьої статті 135 цього Кодексу, виборець зобов’язаний додати до заяви, зазначеної у частині третій цієї статті, копію документа, який підтверджує його фактичне проживання за вказаною ним адресою.
Виборець обґрунтовує зміну виборчої адреси одним з документів, перелік яких зазначено у частині шостій цієї статті.
 
Немає висновку    
    -356- Тарута С.О.
Рябчин О.М.
Курило В.С.
Павленко Ю.О.
Шахов С.В.
У статті 147:
після частини третьої доповнити новими частинами такого змісту:
6. До документів, що підтверджують фактичне проживання виборця за адресою, зазначеною у заяві, передбаченій частиною третьою цієї статті, та належно обґрунтовують зміну виборчої адреси на підставах, передбачених частиною третьою статті 135 цього Кодексу, належать:
1) договір оренди житла за адресою, яку виборець просить визначити його новою виборчою адресою;
2) виданий органом державної влади чи органом місцевого самоврядування документ, який засвідчує здійснення виборцем підприємницької діяльності за адресою житла, яку виборець просить визначити його новою виборчою адресою;
3) документ, який підтверджує право власності на житло за адресою, яку виборець просить визначити його новою виборчою адресою;
4) довідка про взяття на облік внутрішньо переміщеної особи;
5) документ, який засвідчує здійснення виборцем догляду за особою, місце проживання якої зареєстровано відповідно до Закону України «Про свободу пересування та вільний вибір місця проживання в Україні» за адресою, яку виборець просить визначити його новою виборчою адресою;
6) документ, що засвідчує перебування виборця у шлюбі або у родинних відносинах із особою, місце проживання якої зареєстровано відповідно до Закону України «Про свободу пересування та вільний вибір місця проживання в Україні» за адресою, яку виборець просить визначити його новою виборчою адресою.
 
Немає висновку    
    -357- Тарута С.О.
Рябчин О.М.
Курило В.С.
Павленко Ю.О.
Шахов С.В.
У статті 147:
після частини третьої доповнити новими частинами такого змісту:
7. Порядок розгляду звернення виборця, передбаченого частиною третьою статті 135 цього Кодексу, встановлюється Центральною виборчою комісією.»;
У зв’язку з цим частину четверту – дев’яту вважати відповідно частинами восьмою - тринадцятою
 
Немає висновку    
474. 4. Орган ведення Реєстру може провести перевірку зміни персональних даних виборця, зазначених у заяві, шляхом звернення до відповідних органів, закладів, установ, організацій, зазначених у статті 150 цього Кодексу. За наявності підстав, встановлених частиною четвертою статті 144 цього Кодексу, керівник органу ведення Реєстру видає наказ про внесення відповідних змін до персональних даних виборця у Реєстрі (крім випадку, передбаченого частиною п’ятою цієї статті).
 
-358- Тарута С.О.
Рябчин О.М.
Курило В.С.
Павленко Ю.О.
Шахов С.В.
У статті 147:
у частині 8 слово «п’ятою» замінити словом «дев’ятою»
 
Немає висновку   4. Орган ведення Реєстру може провести перевірку зміни персональних даних виборця, зазначених у заяві, шляхом звернення до відповідних органів, закладів, установ, організацій, зазначених у статті 150 цього Кодексу. За наявності підстав, встановлених частиною четвертою статті 144 цього Кодексу, керівник органу ведення Реєстру видає наказ про внесення відповідних змін до персональних даних виборця у Реєстрі (крім випадку, передбаченого частиною п’ятою цієї статті).
 
    -359- Ємець Л.О.
Веселова Н.В.
Єднак О.В.
Пташник В.Ю.
Гопко Г.М.
У частині восьмій статті 147 (із врахуванням зміни нумерації частин цієї статті) словосполучення «частиною п’ятої цієї статті» замінити на «частиною дев’ятої цієї статті».
 
Немає висновку    
    -360- Ємець Л.О.
Веселова Н.В.
Єднак О.В.
Пташник В.Ю.
Гопко Г.М.
Доповнити статтю 147 частиною четвертою наступного змісту:
«4. Зазначене у частині третій статті 135 цього Кодексу звернення щодо зміни виборчої адреси може бути подане виборцем до органу ведення Реєстру, повноваження якого поширюються на територію, до якої віднесено виборчу адресу, на яку змінюватиметься поточна виборча адреса виборця, не пізніше ніж на п’ятий день з дня початку виборчого процесу виборів або процесу референдуму, що проводяться на території, в межах якої виборець просить визначити його виборчу адресу. У разі, якщо на відповідній території одночасно проводяться декілька виборів (референдум), таке звернення може бути подане не пізніше ніж на п’ятий день з дня початку виборчого процесу тих виборів (референдуму), голосування на яких проводиться раніше, ніж голосування на інших виборах, які відбуваються одночасно. У разі надходження звернення виборця щодо зміни виборчої адреси пізніше ніж на п’ятий день з дня початку виборчого процесу відповідних виборів або процесу референдуму (із урахуванням особливостей щодо виборів та референдуму, передбачених абзацом першим цієї частини, які проводяться одночасно), орган ведення Реєстру приймає мотивоване рішення про відмову у внесенні зміни до його виборчої адреси, копія якого не пізніше наступного дня після прийняття відповідного рішення направляється виборцю з одночасним повідомленням про можливість подання звернення щодо зміни виборчої адреси після завершення виборчого процесу відповідних виборів. У випадку, передбаченому абзацом другим цієї частини, або у разі, якщо строки виборчих процесів з відповідних виборів (процесу референдуму) повністю або частково збігаються, виборець може подати звернення щодо зміни виборчої адреси після завершення виборчого процесу виборів, голосування на яких відбувається останнім».
 
Немає висновку    
    -361- Ємець Л.О.
Веселова Н.В.
Єднак О.В.
Пташник В.Ю.
Гопко Г.М.
Доповнити статтю 147 частиною п’ятою наступного змісту:
«5. У разі звернення щодо зміни виборчої адреси на підставі частини третьої статті 135 цього Кодексу, виборець зобов’язаний додати до заяви, зазначеної у частині третій цієї статті, копію документа, який підтверджує його фактичне проживання за вказаною ним адресою. Виборець обґрунтовує зміну виборчої адреси одним з документів, перелік яких зазначено у частині шості цієї статті.»
 
Немає висновку    
    -362- Ємець Л.О.
Веселова Н.В.
Єднак О.В.
Пташник В.Ю.
Гопко Г.М.
Доповнити статтю 147 частиною шостою наступного змісту:
«6. До документів, що підтверджують фактичне проживання виборця за адресою, зазначеною у заяві, передбаченій частиною третьою цієї статті, та належно обґрунтовують зміну виборчої адреси на підставах, передбачених частиною третьою статті 135 цього Кодексу, належать:
1) договір оренди житла за адресою, яку виборець просить визначити його новою виборчою адресою;
2) виданий органом державної влади чи органом місцевого самоврядування документ, який засвідчує здійснення виборцем підприємницької діяльності за адресою житла, яку виборець просить визначити його новою виборчою адресою;
3) документ, який підтверджує право власності на житло за адресою, яку виборець просить визначити його новою виборчою адресою;
4) довідка про взяття на облік внутрішньо переміщеної особи;
5) документ, який засвідчує здійснення виборцем догляду за особою, місце проживання якої зареєстровано відповідно до Закону України "Про свободу пересування та вільний вибір місця проживання в Україні" за адресою, яку виборець просить визначити його новою виборчою адресою;
6) документ, що засвідчує перебування виборця у шлюбі або у родинних відносинах із особою, місце проживання якої зареєстровано відповідно до Закону України "Про свободу пересування та вільний вибір місця проживання в Україні" за адресою, яку виборець просить визначити його новою виборчою адресою.
 
Немає висновку    
    -363- Ємець Л.О.
Веселова Н.В.
Єднак О.В.
Пташник В.Ю.
Гопко Г.М.
Доповнити статтю 147 частиною сьомою наступного змісту:
«7. Порядок розгляду звернення виборця, передбаченого частиною третьою статті 135 цього Кодексу, встановлюється Центральною виборчою комісією.»
 
Немає висновку    
475. 5. У разі звернення виборця із заявою щодо зміни виборчої адреси, пов’язаної або не пов’язаної із зміною реєстрації місця проживання, орган ведення Реєстру вивчає обґрунтованість заяви. За підсумками вивчення керівник органу ведення Реєстру може прийняти таке рішення:
 
   5. У разі звернення виборця із заявою щодо зміни виборчої адреси, пов’язаної або не пов’язаної із зміною реєстрації місця проживання, орган ведення Реєстру вивчає обґрунтованість заяви. За підсумками вивчення керівник органу ведення Реєстру може прийняти таке рішення:
 
476. 1) видати наказ про внесення до Реєстру зміни щодо виборчої адреси виборця (якщо зміна виборчої адреси виборця відбувається у межах території, на яку поширюються повноваження цього органу ведення Реєстру);
 
   1) видати наказ про внесення до Реєстру зміни щодо виборчої адреси виборця (якщо зміна виборчої адреси виборця відбувається у межах території, на яку поширюються повноваження цього органу ведення Реєстру);
 
477. 2) звернутися за допомогою засобів автоматизованої інформаційно-телекомунікаційної системи до органу ведення Реєстру за попередньою виборчою адресою виборця про необхідність внесення змін щодо виборчої адреси цього виборця (якщо попередня виборча адреса виборця не належить до території, на яку поширюються повноваження цього органу ведення Реєстру) на підставі поданої виборцем заяви та документів, що підтверджують таку зміну;
 
   2) звернутися за допомогою засобів автоматизованої інформаційно-телекомунікаційної системи до органу ведення Реєстру за попередньою виборчою адресою виборця про необхідність внесення змін щодо виборчої адреси цього виборця (якщо попередня виборча адреса виборця не належить до території, на яку поширюються повноваження цього органу ведення Реєстру) на підставі поданої виборцем заяви та документів, що підтверджують таку зміну;
 
478. 3) відмовити виборцю у внесенні зміни до його виборчої адреси.
 
-364- Ємець Л.О.
Веселова Н.В.
Єднак О.В.
Пташник В.Ю.
Гопко Г.М.
Викласти частину дев’яту статті 147 (із врахуванням зміни нумерації частин цієї статі) у наступній редакції:
«9. У разі звернення виборця із заявою щодо зміни виборчої адреси, орган ведення Реєстру вивчає обґрунтованість заяви. За підсумками вивчення керівник органу ведення Реєстру може прийняти таке рішення:
1) видати наказ про внесення до Реєстру зміни щодо виборчої адреси виборця (якщо зміна виборчої адреси виборця відбувається в межах території, на яку поширюються повноваження цього органу ведення Реєстру);
2) звернутися за допомогою засобів автоматизованої інформаційно-телекомунікаційної системи Реєстру до органу ведення Реєстру за попередньою виборчою адресою виборця про необхідність внесення змін щодо виборчої адреси виборця (якщо попередня виборча адреса виборця не належить до території, на яку поширюються повноваження цього органу ведення Реєстру);
3) відмовити виборцю у внесенні зміни до його виборчої адреси.»
 
Немає висновку   3) відмовити виборцю у внесенні зміни до його виборчої адреси.
 
479. 6. У разі внесення змін до персональних даних Реєстру, а також у разі встановлення, що до Реєстру вже внесено відповідні зміни персональних даних виборця, орган ведення Реєстру, який вніс зміни, надсилає виборцю на його виборчу адресу повідомлення, передбачене частиною сьомою статті 146 цього Кодексу, із зазначенням змінених персональних даних виборця, а також дати внесення цих зміни.
 
-365- Ківалов С.В.
У статті 147:
частину шосту, після слів «передбачене частиною сьомою статті 146 цього Кодексу,» доповнити словами: «або відповідне електронне повідомлення на адресу електронної пошти, передбаченої пунктом 12 частини першої статті 136 цього Кодексу,»
 
Немає висновку   6. У разі внесення змін до персональних даних Реєстру, а також у разі встановлення, що до Реєстру вже внесено відповідні зміни персональних даних виборця, орган ведення Реєстру, який вніс зміни, надсилає виборцю на його виборчу адресу повідомлення, передбачене частиною сьомою статті 146 цього Кодексу, із зазначенням змінених персональних даних виборця, а також дати внесення цих зміни.
 
480. 7. Керівник органу ведення Реєстру відмовляє у задоволенні заяви виборця, зазначеної у частинах першій - третій цієї статті, з таких підстав:
 
   7. Керівник органу ведення Реєстру відмовляє у задоволенні заяви виборця, зазначеної у частинах першій - третій цієї статті, з таких підстав:
 
481. 1) якщо встановлено, що особа, яка звернулася із заявою, не включена до Реєстру або включена, однак не має права голосу;
 
   1) якщо встановлено, що особа, яка звернулася із заявою, не включена до Реєстру або включена, однак не має права голосу;
 
482. 2) якщо перевіркою, передбаченою частиною четвертою цієї статті, виявлено істотну невідповідність у змісті відомостей, зазначених у заяві та наданих відповідними органом, закладом, установою чи організацією;
 
   2) якщо перевіркою, передбаченою частиною четвертою цієї статті, виявлено істотну невідповідність у змісті відомостей, зазначених у заяві та наданих відповідними органом, закладом, установою чи організацією;
 
483. 3) якщо заяву про зміну виборчої адреси визнано необґрунтованою;
 
-366- Попов І.В.
пункт 3 частини сьомої статті 147 Розділу Х Глави ІІІ Книги першої проекту, викласти у наступній редакції: «3) якщо заяву про зміну виборчої адреси визнано необґрунтованою, за виключенням, коли виборець внутрішньо переміщена особа, зміна виборчої адреси якої підтверджується даними з Єдиної інформаційної бази даних про внутрішньо переміщених осіб або довідкою про взяття на облік внутрішньо переміщеної особи, отриманої відповідно до вимог Закону України «Про забезпечення прав і свобод внутрішньо переміщених осіб;»
 
Немає висновку   3) якщо заяву про зміну виборчої адреси визнано необґрунтованою;
 
484. 4) якщо встановлено, що до Реєстру вже внесено відповідні зміни до персональних даних виборця.
 
   4) якщо встановлено, що до Реєстру вже внесено відповідні зміни до персональних даних виборця.
 
485. 8. Особі, якій відмовлено у внесенні змін до її персональних даних, надсилається письмове повідомлення про відмову в задоволенні заяви із зазначенням вичерпного переліку підстав відмови. Таке повідомлення надсилається на виборчу адресу виборця. У разі відмови у зміні виборчої адреси виборця зазначене повідомлення надсилається на виборчу адресу відповідно до даних Реєстру та на адресу, яку виборець просив визнати його виборчою адресою.
 
-367- Ківалов С.В.
У статті 147:
частину восьму доповнити, наприкінці, новим реченням наступного змісту: «Також це повідомлення надсилається на адресу електронної пошти, передбаченої пунктом 12 частини першої статті 136 цього Кодексу.»
 
Немає висновку   8. Особі, якій відмовлено у внесенні змін до її персональних даних, надсилається письмове повідомлення про відмову в задоволенні заяви із зазначенням вичерпного переліку підстав відмови. Таке повідомлення надсилається на виборчу адресу виборця. У разі відмови у зміні виборчої адреси виборця зазначене повідомлення надсилається на виборчу адресу відповідно до даних Реєстру та на адресу, яку виборець просив визнати його виборчою адресою.
 
486. 9. Якщо виборець, який звернуся із заявою, зазначеною у частинах першій чи другій цієї статті, виявився не включеним до Реєстру, орган ведення Реєстру перевіряє відомості, зазначені у заяві, надсилаючи запит до відповідних органів, закладів, установ чи організацій, зазначених у статті 150 цього Кодексу. Про проведення такої перевірки повідомляється виборець, якого стосується перевірка. Рішення щодо включення цього виборця до Реєстру приймається у порядку, встановленому частинами шостою та сьомою статті 146 цього Кодексу. Перед прийняттям рішення орган ведення Реєстру може звернутися до виборця стосовно перевірки чи уточнення відомостей щодо нього.
 
-368- Ківалов С.В.
У статті 147:
частину дев'яту викласти у наступній редакції:
«9. Якщо виборець, який звернуся із заявою, зазначеною у частинах першій чи другій цієї статті, виявився не включеним до Реєстру, орган ведення Реєстру перевіряє відомості, зазначені у заяві, надсилаючи запит до відповідних органів, закладів, установ чи організацій, зазначених у статті 150 цього Кодексу. Про проведення такої перевірки повідомляється виборець, якого стосується перевірка. Рішення щодо включення цього виборця до Реєстру приймається у порядку, встановленому частинами шостою та сьомою статті 146 цього Кодексу. Перед прийняттям рішення орган ведення Реєстру може звернутися до виборця стосовно перевірки чи уточнення відомостей щодо нього, зокрема надіславши відповідний запит на адресу електронної пошти, передбаченої пунктом 12 частини першої статті 136 цього Кодексу.»
 
Немає висновку   9. Якщо виборець, який звернуся із заявою, зазначеною у частинах першій чи другій цієї статті, виявився не включеним до Реєстру, орган ведення Реєстру перевіряє відомості, зазначені у заяві, надсилаючи запит до відповідних органів, закладів, установ чи організацій, зазначених у статті 150 цього Кодексу. Про проведення такої перевірки повідомляється виборець, якого стосується перевірка. Рішення щодо включення цього виборця до Реєстру приймається у порядку, встановленому частинами шостою та сьомою статті 146 цього Кодексу. Перед прийняттям рішення орган ведення Реєстру може звернутися до виборця стосовно перевірки чи уточнення відомостей щодо нього.
 
    -369- Папієв М.М.
Ларін С.М.
Гальченко А.В.
Статтю 147 проекту Кодексу доповнити частиною десятою наступного змісту:
"10. Внутрішньо переміщена особа має право звернутися за власною ініціативою до органу ведення Реєстру щодо зміни його персональних даних за правилами, встановленими цією статтею та за умови надання документів, передбачених частиною другою цієї статті та частиною першою статті 5 Закону України "Про забезпечення прав і свобод внутрішньо переміщених осіб"."
 
Немає висновку    
    -370- Шпенов Д.Ю.
Статтю 147 проекту Кодексу доповнити частиною десятою наступного змісту:
"10. Внутрішньо переміщена особа має право звернутися за власною ініціативою до органу ведення Реєстру щодо зміни його персональних даних за правилами, встановленими цією статтею та за умови надання документів, передбачених частиною другою цієї статті та частиною першою статті 5 Закону України "Про забезпечення прав і свобод внутрішньо переміщених осіб"."
 
Немає висновку    
    -371- Тарута С.О.
Рябчин О.М.
Курило В.С.
Павленко Ю.О.
Шахов С.В.
У статті 147:
доповнити новими частинами такого змісту:
«14. Виборець, виборча адреса якого була визначена відповідно до частини третьої статті 135 цього Кодексу, може звернутися до органу ведення Реєстру із новою заявою про зміну виборчої адреси з підстав, передбачених частиною третьою статі 135 цього Кодексу, не раніше ніж через 180 днів після дати внесення до Реєстру останньої зміни виборчої адреси такого виборця.
 
Немає висновку    
    -372- Ємець Л.О.
Веселова Н.В.
Єднак О.В.
Пташник В.Ю.
Гопко Г.М.
Доповнити статтю 147 чотирнадцятою наступного змісту:
«14. Виборець, виборча адреса якого була визначена відповідно до частини третьої статті 135 цього Кодексу, може звернутися до органу ведення Реєстру із новою заявою про зміну виборчої адреси з підстав, передбачених частиною третьою статі 135 цього Кодексу, не раніше ніж через 180 днів після дати внесення до Реєстру останньої зміни виборчої адреси такого виборця.
 
Немає висновку    
    -373- Тарута С.О.
Рябчин О.М.
Курило В.С.
Павленко Ю.О.
Шахов С.В.
У статті 147:
доповнити новими частинами такого змісту:
15. У разі, якщо станом на день звернення до органу ведення Реєстру виборця, зазначеного у частині чотирнадцятій цієї статті, виборчий процес з виборів Президента України, виборів народних депутатів України або місцевих виборів, процес всеукраїнського або місцевого референдуму уже розпочався, виборча адреса такого виборця не може бути змінена до завершення відповідного виборчого процесу або процесу референдуму. У разі, якщо строки виборчих процесів з відповідних виборів (референдуму) повністю або частково збігаються, виборча адреса такого виборця не може бути змінена до завершення виборчого процесу виборів або процесу референдуму, голосування на яких відбувається останнім.
 
Немає висновку    
    -374- Ємець Л.О.
Веселова Н.В.
Єднак О.В.
Пташник В.Ю.
Гопко Г.М.
Доповнити статтю 147 п’ятнадцятою наступного змісту:
15. У разі, якщо станом на день звернення до органу ведення Реєстру виборця, зазначеного у частині тринадцятій цієї статті, виборчий процес з виборів Президента України, виборів народних депутатів України або місцевих виборів, процес всеукраїнського або місцевого референдуму уже розпочався, виборча адреса такого виборця не може бути змінена до завершення відповідного виборчого процесу або процесу референдуму. У разі, якщо строки виборчих процесів з відповідних виборів (референдуму) повністю або частково збігаються, виборча адреса такого виборця не може бути змінена до завершення виборчого процесу виборів або процесу референдуму, голосування на яких відбувається останнім.
 
Немає висновку    
    -375- Тарута С.О.
Рябчин О.М.
Курило В.С.
Павленко Ю.О.
Шахов С.В.
У статті 147:
доповнити новими частинами такого змісту:
16. У разі, якщо звернення виборця, зазначене у частині третій статті 135 цього Закону, було подане до органу ведення Реєстру раніше, ніж виникли підстави для зміни його поточної виборчої адреси відповідно до відомостей, передбачених статтею 149 цього Кодексу, виборча адреса такого виборця визначається у порядку, встановленому статтею 149 цього Кодексу.»
 
Немає висновку    
    -376- Ємець Л.О.
Веселова Н.В.
Єднак О.В.
Пташник В.Ю.
Гопко Г.М.
Доповнити статтю 147 шістнадцятою наступного змісту:
16. У разі, якщо звернення виборця, зазначене у частині третій статті 135 цього Кодексу, було подане до органу ведення Реєстру раніше, ніж виникли підстави для зміни його поточної виборчої адреси відповідно до відомостей, передбачених статтею 149 цього Закону, виборча адреса такого виборця визначається у порядку, встановленому статтею 149 цього Закону.»
 
Немає висновку    
    -377- Черненко О.М.
Статтю 147 викласти в такій редакції:
«Стаття 147. Порядок звернення виборця за власною ініціативою до органу ведення Реєстру щодо зміни його персональних даних
1. Кожен виборець у разі зміни його персональних даних, зазначених у частині першій статті 133 та пунктах 1 і 4 частини першої статті 134 цього Кодексу, може звернутися до органу ведення Реєстру відповідно до своєї виборчої адреси із заявою про внесення змін до його персональних даних у Реєстрі за формою, встановленою розпорядником Реєстру. Така заява може бути подана до органу ведення Реєстру особисто або через уповноважену особу, повноваження якої оформлені відповідно до законодавства. Також заява може бути надіслана особою в електронній формі за підписом, прирівняним до власноручного підпису відповідно до закону, з використанням мережі Інтернет у встановленому розпорядником Реєстру порядку. Заява, надіслана з використанням мережі Інтернет, повинна містити адресу електронної пошти, на яку заявнику може бути надіслано повідомлення, передбачене цієї статтею.
До заяви додаються документи (копії документів), що підтверджують ці зміни.
Виборець, який проживає чи перебуває за межами України, звертається із заявою до відповідної закордонної дипломатичної установи України, яка невідкладно передає заяву разом з документами (їх копіями), що додаються до неї, органу ведення Реєстру в Міністерстві закордонних справ України. Така заява з копіями відповідних документів може бути надіслана особою органу ведення Реєстру в Міністерстві закордонних справ України в електронній формі за підписом, прирівняним до власноручного підпису відповідно до закону, з використанням мережі Інтернет у встановленому розпорядником Реєстру порядку.
2. У разі звернення щодо зміни виборчої адреси виборець подає органу ведення Реєстру за новою виборчою адресою заяву, до якої додаються документи (копії документів), що підтверджують зміну виборчої адреси виборця.
3. Орган ведення Реєстру може провести перевірку зміни персональних даних виборця, зазначених у заяві, шляхом звернення до будь-яких органів, закладів, установ, зазначених у статті 150 цього Кодексу. За наявності підстав, визначених частиною третьою статті 144 цього Кодексу, керівник органу ведення Реєстру видає наказ про внесення відповідних змін до персональних даних виборця в Реєстрі (крім випадку, передбаченого частиною четвертою цієї статті).
4. У разі звернення виборця із заявою щодо зміни виборчої адреси орган ведення Реєстру вивчає обґрунтованість заяви. За підсумками вивчення керівник органу ведення Реєстру може прийняти таке рішення:
1) видати наказ про внесення до Реєстру зміни щодо виборчої адреси виборця (якщо зміна виборчої адреси виборця відбувається в межах території, на яку поширюються повноваження цього органу ведення Реєстру);
2) звернутися за допомогою засобів автоматизованої інформаційно-телекомунікаційної системи Реєстру до органу ведення Реєстру за попередньою виборчою адресою виборця про необхідність внесення змін щодо виборчої адреси виборця (якщо попередня виборча адреса виборця не належить до території, на яку поширюються повноваження цього органу ведення Реєстру);
3) відмовити виборцю у внесенні зміни до його виборчої адреси.
5. У разі внесення змін до персональних даних Реєстру орган ведення Реєстру, який вніс зміни, вручає виборцю або надсилає на виборчу адресу відповідне повідомлення. Повідомлення підписується керівником органу ведення Реєстру та засвідчується печаткою цього органу.
Таке повідомлення в електронній формі надсилається на вказану заявником адресу електронної пошти за електронним цифровим підписом керівника органу ведення Реєстру.
6. Керівник органу ведення Реєстру відмовляє у задоволенні заяви виборця, зазначеної в частинах першій та другій цієї статті, з таких підстав:
1) якщо встановлено, що особа, яка звернулася із заявою, не включена до Реєстру;
2) якщо перевіркою, передбаченою частиною третьою цієї статті, виявлено невідповідність у змісті відомостей, зазначених у заяві та наданих відповідними органом, закладом, установою;
3) якщо заяву про зміну виборчої адреси визнано необґрунтованою;
4) якщо встановлено, що до Реєстру вже внесено відповідні зміни до персональних даних виборця.
7. Особі, яка звернулася із заявою, вказаною у частинах першій чи другій цієї статті, повідомляється у письмовій формі про відмову в задоволенні заяви із зазначенням вичерпного переліку підстав відмови. Таке повідомлення вручається виборцю або надсилається на його виборчу адресу. У разі відмови у зміні виборчої адреси виборця зазначене повідомлення вручається йому або надсилається на виборчу адресу відповідно до даних Реєстру і на адресу, яку виборець просив визнати його виборчою адресою. Повідомлення в електронній формі надсилається на вказану заявником адресу електронної пошти за електронним цифровим підписом керівника органу ведення Реєстру.
8. У разі якщо виборець, який звернувся із заявою, зазначеною в частинах першій або другій цієї статті, виявився не включеним до Реєстру, орган ведення Реєстру перевіряє відомості, зазначені в заяві, надсилаючи запит до відповідних органів, закладів, установ, зазначених у статті 150 цього Кодексу. Рішення щодо включення цього виборця до Реєстру приймається в порядку, встановленому частинами шостою та сьомою статті 146 цього Кодексу. Перед прийняттям рішення орган ведення Реєстру може звернутися до виборця стосовно перевірки чи уточнення відомостей щодо нього.
 
Немає висновку    
    -378- Продан О.П.
Алєксєєв С.О.
Романюк Р.С.
Палатний А.Л.
Сугоняко О.Л.
Велікін О.М.
Скрипник О.О.
Статтю 147 викласти в такій редакції:
«Стаття 147. Порядок звернення виборця за власною ініціативою до органу ведення Реєстру, дільничної виборчої комісії щодо зміни його персональних даних
1. Кожен виборець у разі зміни його персональних даних, зазначених у частині першій статті 133 та пунктах 1 і 4 частини першої статті 134 цього Кодексу, може особисто звернутися до будь-якого органу ведення Реєстру (а під час перебігу виборчого процесу - також до дільничної виборчої комісії у випадках, передбачених законом) із заявою про внесення змін до його персональних даних у Реєстрі. До заяви додаються документи (копії документів), що підтверджують ці зміни. У разі якщо до заяви додаються копії документів, їх оригінали пред’являються органу ведення Реєстру. Виборець, який постійно не здатний пересуватися самостійно, може уповноважити на подання такої заяви іншу особу. Орган ведення Реєстру або відповідна дільнична виборча комісія має право засвідчувати копії документів, що підтверджують зазначені зміни, для використання виключно з метою зміни персональних даних виборця у Реєстрі.
Виборець також може звернутися стосовно зміни своїх персональних даних за допомогою веб-ресурсу «Особистий кабінет виборця» у порядку та строки, визначені розпорядником Реєстру відповідно до закону.
Виборець, який проживає чи перебуває за межами України, звертається із заявою до відповідної закордонної дипломатичної установи України (а у передбачених законом випадках - також до дільничної виборчої комісії закордонної виборчої дільниці), яка невідкладно передає заяву разом з документами (їх копіями), що додаються до неї, органу ведення Реєстру в Міністерстві закордонних справ України. У разі надходження заяви до дільничної виборчої комісії закордонної виборчої дільниці, така заява і додані до неї документи розглядаються відповідною дільничною виборчою комісією закордонної виборчої дільниці у встановленому законом порядку.
2. У разі звернення щодо зміни виборчої адреси (номера виборчої дільниці, до якої віднесено виборця) виборець вказує у такій заяві нову адресу, яку він визначає в якості своєї виборчої адреси (номер виборчої дільниці, яку він визначає як таку, до якої він має бути віднесений).
3. Орган ведення Реєстру, дільнична виборча комісія може провести перевірку зміни персональних даних виборця (крім виборчої адреси та номера виборчої дільниці, до якої відносяться виборець), зазначених у заяві, шляхом звернення до відповідних органів, закладів, установ, зазначених у статті 149 цього Кодексу. За наявності підстав, визначених частиною третьою статті 144 цього Кодексу, керівник органу ведення Реєстру видає наказ про внесення відповідних змін до персональних даних виборця в Реєстрі.
4. У разі внесення змін до персональних даних Реєстру, а також у разі встановлення, що до Реєстру вже внесено відповідні зміни персональних даних виборця, орган ведення Реєстру (дільнична виборча комісія), який вніс зміни, надсилає виборцю письмове повідомлення із зазначенням змінених персональних даних виборця, а також дати внесення цих змін на адресу, вказану в його заяві, а також відповідне електронне повідомлення на адресу електронної пошти, передбаченої пунктом 12 частини першої статті 136 цього Кодексу.
5. Керівник органу ведення Реєстру, відповідна дільнична виборча комісія відмовляє у задоволенні заяви виборця, зазначеної в частинах першій та другій цієї статті, з таких підстав:
1) якщо встановлено, що особа, яка звернулася із заявою, не включена до Реєстру;
2) якщо перевіркою, передбаченою частиною третьою цієї статті, виявлено невідповідність у змісті відомостей, зазначених у заяві та наданих відповідними органом, закладом, установою;
3) якщо встановлено, що до Реєстру вже внесено відповідні зміни до персональних даних виборця.
6. Особі, яка звернулася із заявою, зазначеною у частинах першій чи другій цієї статті, повідомляється у письмовій формі про відмову в задоволенні заяви із зазначенням вичерпного переліку підстав відмови. Таке повідомлення надсилається на виборчу адресу виборця відповідно до даних Реєстру і на адресу електронної пошти, передбаченої пунктом 12 частини першої статті 136 цього Кодексу.
7. У разі якщо виборець, який звернувся із заявою, зазначеною в частинах першій або другій цієї статті, виявився не включеним до Реєстру, орган ведення Реєстру, дільнична виборча комісія перевіряє відомості, зазначені в заяві, надсилаючи запит до відповідних органів, закладів, установ, зазначених у статті 149 цього Кодексу. Рішення щодо включення цього виборця до Реєстру приймається в порядку, встановленому статтею 146 цього Кодексу. Перед прийняттям рішення орган ведення Реєстру може звернутися до виборця стосовно перевірки чи уточнення відомостей щодо нього, зокрема надіславши відповідний запит на адресу електронної пошти, передбаченої пунктом 12 частини першої статті 136 цього Кодексу.»
 
Немає висновку    
    -379- Черненко О.М.
Сидорович Р.М.
Новак Н.В.
Доповнити статтею 147-1 такого змісту:
«Стаття 147-1. Порядок звернення виборця за власною ініціативою до органу ведення Реєстру щодо неправильностей у Реєстрі стосовно іншої особи
1. Виборець, який виявив невключення чи неправомірне включення до Реєстру іншої особи, недостовірні відомості Реєстру стосовно іншої особи, може за власною ініціативою звернутися з письмовою заявою до органу ведення Реєстру за виборчою адресою такої особи щодо виправлення неправильностей у Реєстрі. Виборець, який проживає чи перебуває за межами України, може звернутися із заявою щодо неправильностей у Реєстрі стосовно особи, виборча адреса якої знаходиться за межами України, також до відповідної закордонної дипломатичної установи України, яка невідкладно передає заяву органу ведення Реєстру в Міністерстві закордонних справ України.
2. Письмова заява, зазначена в частині першій цієї статті, повинна містити:
1) прізвище, ім’я та по батькові, місце проживання виборця – суб’єкта звернення;
2) прізвище, власне ім’я (усі власні імена), по батькові особи, стосовно якої подано заяву, її виборчу адресу, а також дату та місце народження такої особи (якщо такі відомості відомі заявнику);
3) суть порушеного питання;
4) зміст прохання;
5) підпис виборця і дату подання заяви.
До заяви в разі наявності додаються документи (копії документів), які підтверджують зазначені в ній відомості.
3. Орган ведення Реєстру, до якого подано заяву щодо неправильностей у Реєстрі стосовно іншої особи, здійснює уточнення персональних даних Реєстру згідно зі статтею 151 цього Кодексу.
Таке уточнення може не здійснюватися стосовно померлої особи за умови пред’явлення суб’єктом звернення свідоцтва про смерть або іншого документа, що засвідчує факт смерті особи, виданого компетентним органом іноземної держави. Копія такого документа додається до вказаної заяви, що є підставою для видання наказу про внесення відповідних змін до бази даних Реєстру»
 
Немає висновку    
    -380- Черненко О.М.
Доповнити новою статтею 148 такого змісту:
«Стаття 148. Порядок звернення виборця за власною ініціативою до органу ведення Реєстру щодо неправильностей у Реєстрі стосовно іншої особи
1. Виборець, який виявив невключення чи неправомірне включення до Реєстру іншої особи, недостовірні відомості Реєстру стосовно іншої особи, може за власною ініціативою звернутися з письмовою заявою до органу ведення Реєстру за виборчою адресою такої особи щодо виправлення неправильностей у Реєстрі. Виборець може звернутися із заявою щодо неправильностей у Реєстрі стосовно особи, виборча адреса якої знаходиться за межами України, також до відповідної закордонної дипломатичної установи України, яка невідкладно передає заяву органу ведення Реєстру в Міністерстві закордонних справ України.
2. Письмова заява, зазначена в частині першій цієї статті, повинна містити:
1) прізвище, ім’я та по батькові, місце проживання виборця – суб’єкта звернення;
2) прізвище, власне ім’я (усі власні імена), по батькові особи, стосовно якої подано заяву, її виборчу адресу, а також дату та місце народження такої особи (якщо такі відомості відомі заявнику);
3) суть порушеного питання;
4) зміст прохання;
5) підпис виборця і дату подання заяви.
До заяви в разі наявності додаються документи (копії документів), які підтверджують зазначені в ній відомості.
3. Орган ведення Реєстру, до якого подано заяву щодо неправильностей у Реєстрі стосовно іншої особи, здійснює уточнення персональних даних Реєстру згідно зі статтею 151 цього Кодексу.
Таке уточнення може не здійснюватися стосовно померлої особи за умови пред’явлення суб’єктом звернення свідоцтва про смерть або іншого документа, що засвідчує факт смерті особи, виданого компетентним органом іноземної держави. Копія такого документа додається до вказаної заяви, що є підставою для видання наказу про внесення відповідних змін до бази даних Реєстру»;
У зв’язку з цим статті 148 – 149 вважати статтями 149 – 150.
 
Немає висновку    
487. Стаття 148. Запит виборця до органу ведення Реєстру
 
   Стаття 148. Запит виборця до органу ведення Реєстру
 
488. 1. Виборець може особисто звернутися із письмовим запитом до органу ведення Реєстру за своєю виборчою адресою щодо змісту своїх персональних даних у Реєстрі, надаючи при цьому паспорт громадянина України або тимчасове посвідчення громадянина України (якщо особа недавно набула громадянства України). Виборець, постійно нездатний пересуватися самостійно, може письмово уповноважити на таке звернення іншу особу.
 
-381- Власенко С.В.
Перше речення ст. 148 викласти в редакції: «Виборець може особисто звернутися із письмовим запитом до органу ведення Реєстру за своєю виборчою адресою щодо змісту своїх персональних даних у Реєстрі, надаючи при цьому будь-який документ, визначений у частині 1 статті 10 цього Кодексу.».
 
Немає висновку   1. Виборець може особисто звернутися із письмовим запитом до органу ведення Реєстру за своєю виборчою адресою щодо змісту своїх персональних даних у Реєстрі, надаючи при цьому паспорт громадянина України або тимчасове посвідчення громадянина України (якщо особа недавно набула громадянства України). Виборець, постійно нездатний пересуватися самостійно, може письмово уповноважити на таке звернення іншу особу.
 
    -382- Рябчин О.М.
Частину 1 ст. 148 доповнити новими реченнями такого змісту:
«Така заява може бути подана до органу ведення Реєстру особисто або через уповноважену особу, повноваження якої оформлені відповідно до законодавства. Також заява може бути надіслана особою в електронній формі за підписом, прирівняним до власноручного підпису відповідно до Закону України «Про електронний цифровий підпис», з використанням мережі Інтернет у встановленому розпорядником Реєстру порядку.».
 
Немає висновку    
    -383- Маркевич Я.В.
Пункт 1, статті 148 викласти у такій редакції:
«1. Виборець може особисто або за допомогою веб-ресурсу «Особистий кабінет виборця» звернутися із письмовим запитом до органу ведення Реєстру за своєю виборчою адресою щодо змісту своїх персональних даних у Реєстрі, надаючи при цьому паспорт громадянина України або тимчасове посвідчення громадянина України (якщо особа недавно набула громадянства України). Виборець, постійно нездатний пересуватися самостійно, може письмово уповноважити на таке звернення іншу особу або скористатися веб-ресурсом «Особистий кабінет виборця».»
 
Немає висновку    
489. 2. Виборець, який проживає або перебуває за межами України, може особисто подати запит, зазначений у частині першій цієї статті, до закордонної дипломатичної установи України за місцем проживання чи перебування, надаючи при цьому паспорт громадянина України для виїзду за кордон, дипломатичний паспорт, службовий паспорт або тимчасове посвідчення громадянина України (якщо особа недавно набула громадянства України). Закордонна дипломатична установа України невідкладно передає запит до органу ведення Реєстру у Міністерстві закордонних справ України.
 
-384- Рябчин О.М.
Частину 2 ст. 148 доповнити новим реченням такого змісту: «Така заява може бути надіслана особою в електронній формі за підписом, прирівняним до власноручного підпису відповідно до Закону України «Про електронний цифровий підпис», з використанням мережі Інтернет у встановленому розпорядником Реєстру порядку.».
 
Немає висновку   2. Виборець, який проживає або перебуває за межами України, може особисто подати запит, зазначений у частині першій цієї статті, до закордонної дипломатичної установи України за місцем проживання чи перебування, надаючи при цьому паспорт громадянина України для виїзду за кордон, дипломатичний паспорт, службовий паспорт або тимчасове посвідчення громадянина України (якщо особа недавно набула громадянства України). Закордонна дипломатична установа України невідкладно передає запит до органу ведення Реєстру у Міністерстві закордонних справ України.
 
    -385- Маркевич Я.В.
Пункт 2, статті 148 викласти у такій редакції:
«2. Виборець, який проживає або перебуває за межами України, може особисто або через веб-ресурс «Особистий кабінет виборця» подати запит, зазначений у частині першій цієї статті, до закордонної дипломатичної установи України за місцем проживання чи перебування, надаючи при цьому паспорт громадянина України для виїзду за кордон, дипломатичний паспорт, службовий паспорт або тимчасове посвідчення громадянина України (якщо особа недавно набула громадянства України) або надіславши електронні копії цих документів, засвідчені електронним цифровим підписом. Закордонна дипломатична установа України невідкладно передає запит до органу ведення Реєстру у Міністерстві закордонних справ України.»
 
Немає висновку    
490. 3. Орган ведення Реєстру, який отримав запит, зазначений у частинах першій або другій цієї статті, не пізніше як на третій робочий день після отримання запиту надсилає на виборчу адресу виборця роздруковані в повному обсязі його персональні дані, зазначеніх у частині першій статті 133, частині першій статті 134, частині п’ятій статті 135 цього Кодексу, що містяться у відповідному записі Реєстру. Зазначений ідомості засвідчуються підписом керівника органу ведення Реєстру та скріплюються печаткою цього органу.
 
-386- Давиденко В.М.
У частині третій статті 148:
слово «зазначеніх» замінити словом «зазначені»;
 
Немає висновку   3. Орган ведення Реєстру, який отримав запит, зазначений у частинах першій або другій цієї статті, не пізніше як на третій робочий день після отримання запиту надсилає на виборчу адресу виборця роздруковані в повному обсязі його персональні дані, зазначеніх у частині першій статті 133, частині першій статті 134, частині п’ятій статті 135 цього Кодексу, що містяться у відповідному записі Реєстру. Зазначений ідомості засвідчуються підписом керівника органу ведення Реєстру та скріплюються печаткою цього органу.
 
    -387- Давиденко В.М.
У частині третій статті 148:
слова «Зазначений ідомості» замінити словами «Зазначені відомості»
 
Немає висновку    
    -388- Маркевич Я.В.
Пункт 3, статті 148 викласти у такій редакції:
«3. Орган ведення Реєстру, який отримав запит, зазначений у частинах першій або другій цієї статті, не пізніше як на третій робочий день після отримання запиту надсилає на виборчу адресу виборця або на адресу електронної пошти, роздруковані в повному обсязі його персональні дані, зазначених у частині першій статті 133, частині першій статті 134, частині п’ятій статті 135 цього Кодексу, що містяться у відповідному записі Реєстру. Зазначені відомості засвідчуються підписом керівника органу ведення Реєстру або його електронним цифровим підписом та скріплюються печаткою цього органу.»
 
Немає висновку    
    -389- Лещенко С.А.
Частину третю статті 148 викласти в наступній редакції:
3. Орган ведення Реєстру, який отримав запит, зазначений у частинах першій або другій цієї статті, не пізніше як на третій робочий день після отримання запиту надсилає на виборчу адресу виборця роздруковані в повному обсязі його персональні дані, зазначеніх у частині першій статті 133, частині першій статті 134, частині п’ятій статті 135 цього Кодексу, що містяться у відповідному записі Реєстру. Зазначений ідомості засвідчуються підписом керівника органу ведення Реєстру та скріплюються печаткою цього органу. Для особи з інвалідністю та / або порушеннями здоров’я копія зазначених відомостей може бути надіслана в електронному форматі або надана телефоном. Форма копії зазначених відомостей зазначається особою у зверненні до органу ведення реєстру.
 
Немає висновку    
    -390- Суслова І.М.
частину 3 статті 148 викласти в наступній редакції:
3. Орган ведення Реєстру, який отримав запит, зазначений у частинах першій або другій цієї статті, не пізніше як на третій робочий день після отримання запиту надсилає на виборчу адресу виборця роздруковані в повному обсязі його персональні дані, зазначеніх у частині першій статті 133, частині першій статті 134, частині п’ятій статті 135 цього Кодексу, що містяться у відповідному записі Реєстру. Зазначений ідомості засвідчуються підписом керівника органу ведення Реєстру та скріплюються печаткою цього органу. Для особи з інвалідністю та / або порушеннями здоров’я копія зазначених відомостей може бути надіслана в електронному форматі або надана телефоном. Форма копії зазначених відомостей зазначається особою у зверненні до органу ведення реєстру.
 
Немає висновку    
491. 4. У порядку здійснення публічного контролю за діяльністю Реєстру кожен виборець може звернутися до будь-якого органу ведення Реєстру, зазначивши свої ідентифікаційні персональні дані та виборчу адресу, з письмовим запитом щодо надання такої інформації:
 
   4. У порядку здійснення публічного контролю за діяльністю Реєстру кожен виборець може звернутися до будь-якого органу ведення Реєстру, зазначивши свої ідентифікаційні персональні дані та виборчу адресу, з письмовим запитом щодо надання такої інформації:
 
492. 1) за прізвищем будь-якого виборця та його можливою виборчою адресою (за винятком виборчої адреси, зазначеної у частині четвертій статті 135 цього Кодексу) -про всіх виборців за цією виборчою адресою із зазначенням наявного у них права голосу або про відсутність записів про виборця із зазначеним прізвищем за такою виборчою адресою;
 
   1) за прізвищем будь-якого виборця та його можливою виборчою адресою (за винятком виборчої адреси, зазначеної у частині четвертій статті 135 цього Кодексу) -про всіх виборців за цією виборчою адресою із зазначенням наявного у них права голосу або про відсутність записів про виборця із зазначеним прізвищем за такою виборчою адресою;
 
493. 2) за вказаною у запиті виборчою адресою (за винятком виборчої адреси, зазначеної у частині четвертій статті 135 цього Кодексу) -кількість виборців (без зазначення їх персональних даних), внесених до Реєстру, які мають цю виборчу адресу, або про відсутність записів у Реєстрі з такою виборчою адресою;
 
   2) за вказаною у запиті виборчою адресою (за винятком виборчої адреси, зазначеної у частині четвертій статті 135 цього Кодексу) -кількість виборців (без зазначення їх персональних даних), внесених до Реєстру, які мають цю виборчу адресу, або про відсутність записів у Реєстрі з такою виборчою адресою;
 
494. 3) за його власною виборчою адресою (за винятком виборчої адреси, зазначеної у частині четвертій статті 135 цього Кодексу)- щодо персональних даних, передбачених частиною першою статті 133 цього Кодексу, усіх осіб, які внесені до Реєстру за цією виборчою адресою;
 
   3) за його власною виборчою адресою (за винятком виборчої адреси, зазначеної у частині четвертій статті 135 цього Кодексу)- щодо персональних даних, передбачених частиною першою статті 133 цього Кодексу, усіх осіб, які внесені до Реєстру за цією виборчою адресою;
 
495. 4) за назвою села, селища, міста, району у місті, іноземної країни - кількість виборців у зазначеному селі, селищі, місті, районі у місті, іноземній країні.
 
-391- Маркевич Я.В.
Пункт 4, статті 148 викласти у такій редакції:
«4. У порядку здійснення публічного контролю за діяльністю Реєстру кожен виборець може звернутися до будь-якого органу ведення Реєстру, зазначивши свої ідентифікаційні персональні дані та виборчу адресу, з письмовим запитом щодо надання такої інформації:
1) за прізвищем будь-якого виборця та його можливою виборчою адресою (за винятком виборчої адреси, зазначеної у частині четвертій статті 135 цього Кодексу) -про всіх виборців за цією виборчою адресою із зазначенням наявного у них права голосу або про відсутність записів про виборця із зазначеним прізвищем за такою виборчою адресою;
2) за назвою села, селища, міста, району в місті, іноземної країни - кількість виборців у зазначеному селі, селищі, місті, районі в місті, іноземній країні (у тому числі в усіх населених пунктах, районах в місті відповідного району, міста). Крім того, за допомогою веб-ресурсу «Особистий кабінет виборця» кожен виборець може звернутися до розпорядника Реєстру, зазначивши свої ідентифікаційні персональні дані та виборчу адресу, з електронним запитом щодо надання наступної інформації:
2.1 за номером житлового будинку або назвою вулиці (проспекту, бульвару, площі, провулку, кварталу, кутка тощо) - щодо персональних даних, усіх осіб, які відносяться за своєю виборчою адресою відповідного будинку або вулиці (за винятком виборчої адреси, зазначеної у частині четвертій статті 135 цього Кодексу);
2.2 за назвою села, селища, міста, району у місті (для мешканців міст з районним поділом) або номером виборчої дільниці - щодо персональних даних, усіх осіб, які відносяться за своєю виборчою адресою до відповідної виборчої дільниці (за винятком виборчої адреси, зазначеної у частині четвертій статті 135 цього Кодексу).
2.3 за прізвищем, ім’ям будь-якого виборця та його можливою виборчою адресою (за винятком виборчої адреси, зазначеної у частині четвертій статті 135 цього Кодексу) - про всіх виборців за цією виборчою адресою із зазначенням наявного у них права голосу або про відсутність записів про виборця із зазначеним прізвищем за такою виборчою адресою;
2.4 за вказаною у запиті виборчою адресою (за винятком виборчої адреси, зазначеної у частині четвертій статті 135 цього Кодексу) - кількість виборців (без зазначення їх персональних даних), внесених до Реєстру, які мають цю виборчу адресу, або про відсутність записів у Реєстрі з такою виборчою адресою.
3) за його власною виборчою адресою (за винятком виборчої адреси, зазначеної у частині четвертій статті 135 цього Кодексу)- щодо персональних даних, передбачених частиною першою статті 133 цього Кодексу, усіх осіб, які внесені до Реєстру за цією виборчою адресою;
4) за назвою села, селища, міста, району у місті, іноземної країни - кількість виборців у зазначеному селі, селищі, місті, районі у місті, іноземній країні.»
 
Немає висновку   4) за назвою села, селища, міста, району у місті, іноземної країни - кількість виборців у зазначеному селі, селищі, місті, районі у місті, іноземній країні.
 
496. 5. У разі невідповідності зазначених у запиті ідентифікаційних персональних даних та виборчої адреси виборця - суб’єкта звернення і відповідних даних цього виборця у Реєстрі орган ведення Реєстру надсилає на вказану у запиті виборчу адресу відмову у задоволенні запиту із зазначенням підстави відмови.
 
-392- Маркевич Я.В.
Пункт 5, статті 148 викласти у такій редакції:
«5. У разі невідповідності зазначених у запиті ідентифікаційних персональних даних та виборчої адреси виборця - суб’єкта звернення і відповідних даних цього виборця у Реєстрі орган ведення Реєстру надсилає на вказану у запиті виборчу адресу або на адресу електронної пошти, відмову у задоволенні запиту із зазначенням підстави відмови.»
 
Немає висновку   5. У разі невідповідності зазначених у запиті ідентифікаційних персональних даних та виборчої адреси виборця - суб’єкта звернення і відповідних даних цього виборця у Реєстрі орган ведення Реєстру надсилає на вказану у запиті виборчу адресу відмову у задоволенні запиту із зазначенням підстави відмови.
 
497. 6. Якщо запит, зазначений у частині четвертій цієї статті, надісланий до органу ведення Реєстру, повноваження якого не поширюються на територію, до якої належить виборча адреса, село, селище, місто, район у місті чи іноземна країна, яких стосується запит, орган ведення Реєстру надсилає суб’єкту звернення на його виборчу адресу відмову в задоволенні запиту із зазначенням підстави цієї відмови.
 
-393- Маркевич Я.В.
Пункт 6, статті 148 викласти у такій редакції:
«6. Якщо запит, зазначений у частині четвертій цієї статті, надісланий до органу ведення Реєстру, повноваження якого не поширюються на територію, до якої належить виборча адреса, село, селище, місто, район у місті чи іноземна країна, яких стосується запит, орган ведення Реєстру надсилає суб’єкту звернення на його виборчу адресу або на адресу його електронної пошти, відмову в задоволенні запиту із зазначенням підстави цієї відмови.»
 
Немає висновку   6. Якщо запит, зазначений у частині четвертій цієї статті, надісланий до органу ведення Реєстру, повноваження якого не поширюються на територію, до якої належить виборча адреса, село, селище, місто, район у місті чи іноземна країна, яких стосується запит, орган ведення Реєстру надсилає суб’єкту звернення на його виборчу адресу відмову в задоволенні запиту із зазначенням підстави цієї відмови.
 
498. 7. У разі підтвердження відповідності персональних даних виборця та зазначеної ним виборчої адреси орган ведення Реєстру не пізніше шостого робочого дня після отримання такого запиту надсилає відповідь на запит із вичерпною інформацією по суті запиту. Відповідь підписується керівником органу ведення Реєстру та скріплюється печаткою органу.
 
-394- Рябчин О.М.
Частину 7 ст. 148 викласти у такій редакції:
«7. У разі підтвердження відповідності персональних даних виборця та зазначеної ним виборчої адреси орган ведення Реєстру не пізніше шостого робочого дня після отримання такого запиту надає відповідь на запит із вичерпною інформацією по суті запиту. Така відповідь вручається виборцю або надсилається на його виборчу адресу. У разі відмови у зміні виборчої адреси виборця зазначена відповідь вручається йому або надсилається на виборчу адресу відповідно до даних Реєстру і на адресу, яку виборець просив визнати його виборчою адресою. Повідомлення в електронній формі надсилається на вказану заявником адресу електронної пошти за електронним цифровим підписом керівника органу ведення Реєстру.».
 
Немає висновку   7. У разі підтвердження відповідності персональних даних виборця та зазначеної ним виборчої адреси орган ведення Реєстру не пізніше шостого робочого дня після отримання такого запиту надсилає відповідь на запит із вичерпною інформацією по суті запиту. Відповідь підписується керівником органу ведення Реєстру та скріплюється печаткою органу.
 
    -395- Маркевич Я.В.
Пункт 7, статті 148 викласти у такій редакції:
«7. У разі підтвердження відповідності персональних даних виборця та зазначеної ним виборчої адреси орган ведення Реєстру не пізніше шостого робочого дня після отримання такого запиту надсилає відповідь на запит із вичерпною інформацією по суті запиту. Відповідь підписується керівником органу ведення Реєстру або його електронним цифровим підписом та скріплюється печаткою цього органу (останнє при поданні виключно у письмовій формі). Така відповідь надсилається на виборчу адресу виборця або на адресу його електронної пошти.»
 
Немає висновку    
    -396- Черненко О.М.
Сидорович Р.М.
Новак Н.В.
Текст статті 148 викласти в такій редакції:
«Стаття 148. Запит виборця до органу ведення Реєстру
1. Виборець може особисто звернутися до будь-якого органу ведення Реєстру, пред’явивши паспорт громадянина України або тимчасове посвідчення громадянина України (якщо особа нещодавно набула громадянства України), з письмовим запитом із зазначенням прізвища, власного імені (усіх власних імен), по батькові, дати та місця народження, поштової адреси щодо:
1) змісту його персональних даних у Реєстрі, передбачених частиною першою статті 133, частиною першою статті 134 цього Кодексу;
2) прізвищ, власних імен, по батькові, дати народження усіх виборців, внесених до Реєстру за його власною виборчою адресою (крім виборчих адрес, визначених згідно з частинами третьою – п’ятою статті 135 цього Кодексу).
2. Виборець, постійно не здатний пересуватися самостійно, може уповноважити на подання письмового запиту іншу особу, повноваження якої оформлені відповідно до законодавства.
3. Виборець, який проживає або перебуває за межами України, може особисто подати запит, зазначений у частині першій цієї статті, до закордонної дипломатичної установи України за місцем проживання чи перебування, пред’явивши при цьому паспорт громадянина України для виїзду за кордон, дипломатичний паспорт, службовий паспорт або тимчасове посвідчення громадянина України (якщо особа нещодавно набула громадянства України). Закордонна дипломатична установа України невідкладно передає запит органу ведення Реєстру в Міністерстві закордонних справ України.
4. Запит, зазначений у частинах першій та третій цієї статті, виборець може направити до органу ведення Реєстру в електронній формі за підписом, прирівняним до власноручного підпису відповідно до закону, з використанням мережі Інтернет у встановленому розпорядником Реєстру порядку.
5. Орган ведення Реєстру надає відповідь на запит не пізніше ніж на п’ятий робочий день після його отримання. Запитувані дані засвідчуються підписом керівника органу ведення Реєстру та скріплюються печаткою цього органу.
Відповідь в електронній формі надсилається на вказану виборцем адресу електронної пошти за електронним цифровим підписом керівника органу ведення Реєстру.
6. У разі невідповідності зазначених у запиті ідентифікаційних персональних даних виборця – суб’єкта звернення відповідним даним цього виборця у Реєстрі орган ведення Реєстру відмовляє в письмовій формі в задоволенні запиту із зазначенням підстави відмови»
 
Немає висновку    
    -397- Черненко О.М.
Статтю 148 викласти в такій редакції:
«Стаття 149. Запит виборця до органу ведення Реєстру
1. Виборець може особисто звернутися до будь-якого органу ведення Реєстру, пред’явивши паспорт громадянина України або тимчасове посвідчення громадянина України (якщо особа недавно набула громадянства України), з письмовим запитом із зазначенням прізвища, власного імені (усіх власних імен), по батькові, дати та місця народження, поштової адреси щодо:
1) змісту його персональних даних у Реєстрі, передбачених частиною першою статті 133, частиною першою статті 134 цього Кодексу;
2) прізвищ, власних імен, по батькові, дати народження усіх виборців, внесених до Реєстру за його власною виборчою адресою (крім виборчих адрес, визначених згідно з частинами третьою – п’ятою статті 135 цього Закону).
2. Виборець, постійно не здатний пересуватися самостійно, може уповноважити на подання письмового запиту іншу особу.
3. Виборець, який проживає або перебуває за межами України, може особисто подати запит, зазначений у частині першій цієї статті, до закордонної дипломатичної установи України за місцем проживання чи перебування, пред’явивши при цьому паспорт громадянина України для виїзду за кордон, дипломатичний паспорт, службовий паспорт або тимчасове посвідчення громадянина України (якщо особа недавно набула громадянства України). Закордонна дипломатична установа України невідкладно передає запит органу ведення Реєстру в Міністерстві закордонних справ України.
4. Запит, зазначений у частинах першій та третій цієї статті, виборець може направити до органу ведення Реєстру в електронній формі за підписом, прирівняним до власноручного підпису відповідно до закону, з використанням мережі Інтернет у встановленому розпорядником Реєстру порядку.
5. Орган ведення Реєстру надає відповідь на запит не пізніше ніж на п’ятий робочий день після його отримання. Запитувані дані засвідчуються підписом керівника органу ведення Реєстру та скріплюються печаткою цього органу.
Відповідь в електронній формі надсилається на вказану виборцем адресу електронної пошти за електронним цифровим підписом керівника органу ведення Реєстру.
6. У разі невідповідності зазначених у запиті ідентифікаційних персональних даних виборця – суб’єкта звернення відповідним даним цього виборця у Реєстрі орган ведення Реєстру відмовляє в письмовій формі в задоволенні запиту із зазначенням підстави відмови».
 
Немає висновку    
    -398- Продан О.П.
Алєксєєв С.О.
Романюк Р.С.
Палатний А.Л.
Сугоняко О.Л.
Велікін О.М.
Скрипник О.О.
Статтю 148 викласти в такій редакції:
«Стаття 148. Запит виборця до органу ведення Реєстру
1. Виборець може особисто або через веб-ресурс «Особистий кабінет виборця» звернутися з письмовим запитом до органу ведення Реєстру за своєю виборчою адресою щодо змісту його персональних даних у Реєстрі, пред’явивши документ, що посвідчує особу та підтверджує громадянство виборця. Виборець, постійно не здатний пересуватися самостійно, може уповноважити на таке звернення іншу особу.
2. Виборець, який проживає або перебуває за межами України, може особисто або через веб-ресурс «Особистий кабінет виборця» подати запит, зазначений у частині першій цієї статті, до закордонної дипломатичної установи України за місцем проживання чи перебування, пред’явивши при цьому документ, що посвідчує особу та підтверджує громадянство виборця або надславши копії таких документів, засвідчені електронним цифровим підписом. Закордонна дипломатична установа України невідкладно (у тому числі технічними засобами) передає запит органу ведення Реєстру в Міністерстві закордонних справ України.
3. Орган ведення Реєстру, який отримав запит, зазначений у частинах першій або другій цієї статті, не пізніше ніж на третій робочий день після отримання запиту надсилає на виборчу адресу виборця та на адресу електронної пошти, передбаченої пунктом 12 частини першої статті 136 цього Кодексу, роздруковані в повному обсязі його персональні дані, зазначені у частині першій статті 133, частині першій статті 134 цього Кодексу, що містяться у відповідному записі Реєстру. Зазначені дані засвідчуються підписом керівника органу ведення Реєстру або його електронним цифровим підписом скріплюються печаткою цього органу (при поданні даних у письмовій формі).
4. У порядку здійснення публічного контролю за діяльністю Реєстру кожен виборець може звернутися до будь-якого органу ведення Реєстру, зазначивши свої ідентифікаційні персональні дані та виборчу адресу, з письмовим запитом щодо надання такої інформації:
1) за його власною виборчою адресою - щодо персональних даних, передбачених частиною першою статті 133 цього Кодексу, усіх осіб, які внесені до Реєстру за цією виборчою адресою;
2) за назвою села, селища, міста, району в місті, іноземної країни - кількість виборців у зазначеному селі, селищі, місті, районі в місті, іноземній країні.
5. У разі невідповідності зазначених у запиті ідентифікаційних персональних даних - суб’єкта звернення відповідним даним цього виборця у Реєстрі орган ведення Реєстру надсилає на наведену в запиті виборчу адресу або на адресу електронної пошти, передбаченої пунктом 12 частини першої статті 136 цього Кодексу, відмову в задоволенні запиту із зазначенням підстави відмови.
6. У разі підтвердження відповідності ідентифікаційних персональних даних виборця орган ведення Реєстру не пізніше шостого робочого дня після отримання такого запиту надсилає відповідь на запит з вичерпною інформацією по його суті. Відповідь підписується керівником органу ведення Реєстру або засвідчується його електронним цифровим підписом та скріплюється печаткою цього органу (при наданні відповіді у письмовій формі) та надсилається на виборчу адресу виборця та на адресу його електронної пошти, передбаченої пунктом 12 частини першої статті 136 цього Кодексу.»
 
Немає висновку    
    -399- Ківалов С.В.
Частини з першої по сьому статті 148 викласти у наступній редакції:
«Стаття 148. Запит виборця до органу ведення Реєстру
1. Виборець може особисто або через веб-ресурс «Особистий кабінет виборця» звернутися із письмовим запитом до органу ведення Реєстру за своєю виборчою адресою щодо змісту своїх персональних даних у Реєстрі, надаючи при цьому паспорт громадянина України або тимчасове посвідчення громадянина України (якщо особа недавно набула громадянства України). Виборець, постійно нездатний пересуватися самостійно, може письмово уповноважити на таке звернення іншу особу або скористатися веб-ресурсом «Особистий кабінет виборця».
2. Виборець, який проживає або перебуває за межами України, може особисто або через веб-ресурс «Особистий кабінет виборця» подати запит, зазначений у частині першій цієї статті, до закордонної дипломатичної установи України за місцем проживання чи перебування, надаючи при цьому паспорт громадянина України для виїзду за кордон, дипломатичний паспорт, службовий паспорт або тимчасове посвідчення громадянина України (якщо особа недавно набула громадянства України) або надіславши електронні копії цих документів, засвідчені належним чином. Закордонна дипломатична установа України невідкладно технічними засобами передає запит до органу ведення Реєстру у Міністерстві закордонних справ України.
3. Орган ведення Реєстру, який отримав запит, зазначений у частинах першій або другій цієї статті, не пізніше як на третій робочий день після отримання запиту надсилає на виборчу адресу виборця або на адресу електронної пошти, передбаченої пунктом 12 частини першої статті 136 цього Кодексу, роздруковані в повному обсязі його персональні дані, зазначених у частині першій статті 133, частині першій статті 134, частині п’ятій статті 135 цього Кодексу, що містяться у відповідному записі Реєстру. Зазначені відомості засвідчуються підписом керівника органу ведення Реєстру та скріплюються печаткою цього органу.
4. У порядку здійснення публічного контролю за діяльністю Реєстру кожен виборець може звернутися до будь-якого органу ведення Реєстру, зазначивши свої ідентифікаційні персональні дані та виборчу адресу, з письмовим запитом щодо надання такої інформації:
1) за прізвищем будь-якого виборця та його можливою виборчою адресою (за винятком виборчої адреси, зазначеної у частині четвертій статті 135 цього Кодексу) – про всіх виборців за цією виборчою адресою із зазначенням наявного у них права голосу або про відсутність записів про виборця із зазначеним прізвищем за такою виборчою адресою;
2) за вказаною у запиті виборчою адресою (за винятком виборчої адреси, зазначеної у частині четвертій статті 135 цього Кодексу) – кількість виборців (без зазначення їх персональних даних), внесених до Реєстру, які мають цю виборчу адресу, або про відсутність записів у Реєстрі з такою виборчою адресою;
3) за його власною виборчою адресою (за винятком виборчої адреси, зазначеної у частині четвертій статті 135 цього Кодексу)– щодо персональних даних, передбачених частиною першою статті 133 цього Кодексу, усіх осіб, які внесені до Реєстру за цією виборчою адресою;
4) за назвою села, селища, міста, району у місті, іноземної країни – кількість виборців у зазначеному селі, селищі, місті, районі у місті, іноземній країні.
Крім цього, за допомогою веб-ресурсу «Особистий кабінет виборця» кожен виборець може звернутися до розпорядника Реєстру, зазначивши свої ідентифікаційні персональні дані та виборчу адресу, з електронним запитом щодо надання наступної інформації:
1) за номером житлового будинку або назвою вулиці (проспекту, бульвару, площі, провулку, кварталу, кутка тощо) - щодо персональних даних, передбачених частиною п’ятою статті 135 цього Кодексу, усіх осіб, які відносяться за своєю виборчою адресою відповідного будинку або вулиці;
2) за назвою села, селища, міста, району у місті (для мешканців міст з районним поділом) або номером виборчої дільниці - щодо персональних даних, передбачених частиною п’ятою статті 135 цього Кодексу, усіх осіб, які відносяться за своєю виборчою адресою до відповідного села, селища, міста, району у місті або виборчої дільниці.
3) за прізвищем, ім’ям будь-якого виборця та його можливою виборчою адресою (за винятком виборчої адреси, зазначеної у частині четвертій статті 135 цього Кодексу) - про всіх виборців за цією виборчою адресою із зазначенням наявного у них права голосу або про відсутність записів про виборця із зазначеним прізвищем за такою виборчою адресою;
4) за вказаною у запиті виборчою адресою (за винятком виборчої адреси, зазначеної у частинах четвертій - сьомій статті 8 цього Закону) - кількість виборців (без зазначення їх персональних даних), внесених до Реєстру, які мають цю виборчу адресу, або про відсутність записів у Реєстрі з такою виборчою адресою.
5. У разі невідповідності зазначених у запиті ідентифікаційних персональних даних та виборчої адреси виборця – суб’єкта звернення і відповідних даних цього виборця у Реєстрі орган ведення Реєстру надсилає на вказану у запиті виборчу адресу або на адресу електронної пошти, передбаченої пунктом 12 частини першої статті 136 цього Кодексу, відмову у задоволенні запиту із зазначенням підстави відмови.
6. Якщо запит, зазначений у частині четвертій цієї статті, надісланий до органу ведення Реєстру, повноваження якого не поширюються на територію, до якої належить виборча адреса, село, селище, місто, район у місті чи іноземна країна, яких стосується запит, орган ведення Реєстру надсилає суб’єкту звернення на його виборчу адресу або на адресу електронної пошти, передбаченої пунктом 12 частини першої статті 136 цього Кодексу, відмову в задоволенні запиту із зазначенням підстави цієї відмови.
7. У разі підтвердження відповідності персональних даних виборця та зазначеної ним виборчої адреси орган ведення Реєстру не пізніше шостого робочого дня після отримання такого запиту надсилає відповідь на запит із вичерпною інформацією по суті запиту. Відповідь підписується керівником органу ведення Реєстру та скріплюється печаткою органу.
Така відповідь надсилається на виборчу адресу виборця або на адресу його електронної пошти, передбаченої пунктом 12 частини першої статті 136 цього Кодексу.»
 
Немає висновку    
    -400- Рябчин О.М.
Доповнити законопроект новою статтею 148-1 такого змісту:
«Стаття 148-1. Порядок звернення виборця за власною ініціативою до органу ведення Реєстру щодо неправильностей у Реєстрі стосовно іншої особи
1. Виборець, який виявив невключення чи неправомірне включення до Реєстру іншої особи, недостовірні відомості Реєстру стосовно іншої особи, може за власною ініціативою звернутися з письмовою заявою до органу ведення Реєстру за виборчою адресою такої особи щодо виправлення неправильностей у Реєстрі.
2. Письмова заява, зазначена в частині першій цієї статті, повинна містити:
1) прізвище, ім’я та по батькові, місце проживання виборця – суб’єкта звернення;
2) прізвище, власне ім’я (усі власні імена), по батькові особи, стосовно якої подано заяву, її виборчу адресу, а також дату та місце народження такої особи (якщо такі відомості відомі заявнику);
3) суть порушеного питання;
4) зміст прохання;
5) підпис виборця і дату подання заяви.
3. Орган ведення Реєстру, до якого подано заяву щодо неправильностей у Реєстрі стосовно іншої особи, здійснює уточнення персональних даних Реєстру в порядку, встановленому статтею 151 цього Кодексу.
Таке уточнення може не здійснюватися стосовно померлої особи за умови пред'явлення суб’єктом звернення свідоцтва про смерть або іншого документа, що засвідчує факт смерті особи, виданого компетентним органом іноземної держави. Копія такого документа додається до вказаної заяви, що є підставою для видання наказу про внесення відповідних змін до бази даних Реєстру.».
 
Немає висновку    
499. Стаття 149. Порядок періодичного поновлення персональних даних Реєстру
 
   Стаття 149. Порядок періодичного поновлення персональних даних Реєстру
 
500. 1. Органи ведення Реєстру здійснюють щомісяця поновлення бази даних Реєстру. Поновлення бази даних Реєстру здійснюється на підставі відомостей, що подаються до органу ведення Реєстру органами, закладами, установами, організаціями, зазначеними у статті 150 цього Кодексу.
 
   1. Органи ведення Реєстру здійснюють щомісяця поновлення бази даних Реєстру. Поновлення бази даних Реєстру здійснюється на підставі відомостей, що подаються до органу ведення Реєстру органами, закладами, установами, організаціями, зазначеними у статті 150 цього Кодексу.
 
501. 2. Передбачені статтею 150 цього Кодексу відомості, надаються до відповідного органу ведення Реєстру до 5 числа кожного місяця.
 
   2. Передбачені статтею 150 цього Кодексу відомості, надаються до відповідного органу ведення Реєстру до 5 числа кожного місяця.
 
502. 3. Подання, передбачені статтею 150 цього Кодексу, включають відомості, передбачені частиною першою статті 133 та частиною п’ятою статті 135 цього Кодексу, про кожну відповідну особу. Подання, передбачені частинами другою - восьмою статті 150 цього Кодексу, крім того, включають адресу житла виборця, за якою зареєстровано (щодо прибулих) або було зареєстровано (щодо вибулих) його місце проживання відповідно до Закону України «Про свободу пересування та вільний вибір місця проживання». Подання, передбачені частинами дев’ятою та десятою статті 150 цього Кодексу, включають також зазначення країни проживання (перебування) виборця та його поштову адресу за правилами країни проживання (перебування).
 
   3. Подання, передбачені статтею 150 цього Кодексу, включають відомості, передбачені частиною першою статті 133 та частиною п’ятою статті 135 цього Кодексу, про кожну відповідну особу. Подання, передбачені частинами другою - восьмою статті 150 цього Кодексу, крім того, включають адресу житла виборця, за якою зареєстровано (щодо прибулих) або було зареєстровано (щодо вибулих) його місце проживання відповідно до Закону України «Про свободу пересування та вільний вибір місця проживання». Подання, передбачені частинами дев’ятою та десятою статті 150 цього Кодексу, включають також зазначення країни проживання (перебування) виборця та його поштову адресу за правилами країни проживання (перебування).
 
503. 4. Подання, передбачені статтею 150 цього Кодексу, подаються на паперовому носії у вигляді списку, який має наскрізну нумерацію записів та наскрізну нумерацію аркушів. Достовірність відомостей подання засвідчується на кожному аркуші підписом керівника відповідного органу, закладу, командира військової частини (формування), який скріплюється печаткою. Форма списку встановлюється розпорядником Реєстру. Подання подаються на паперових та електронних носіях.
 
   4. Подання, передбачені статтею 150 цього Кодексу, подаються на паперовому носії у вигляді списку, який має наскрізну нумерацію записів та наскрізну нумерацію аркушів. Достовірність відомостей подання засвідчується на кожному аркуші підписом керівника відповідного органу, закладу, командира військової частини (формування), який скріплюється печаткою. Форма списку встановлюється розпорядником Реєстру. Подання подаються на паперових та електронних носіях.
 
504. 5. Сільський, селищний, міський голова або інша посадова особа, яка відповідно до закону здійснює його повноваження, подає до органу ведення Реєстру у строки, зазначені у частині другій цієї статті, відомості про найменування нових та перейменування вулиць (проспектів, бульварів, площ, провулків, кварталів, кутків тощо), присвоєння номерів новим будинкам і зміну нумерації існуючих будинків у відповідному населеному пункті. Зазначені відомості засвідчуються підписом цієї посадової особи та скріплюються печаткою відповідної місцевої ради.
 
   5. Сільський, селищний, міський голова або інша посадова особа, яка відповідно до закону здійснює його повноваження, подає до органу ведення Реєстру у строки, зазначені у частині другій цієї статті, відомості про найменування нових та перейменування вулиць (проспектів, бульварів, площ, провулків, кварталів, кутків тощо), присвоєння номерів новим будинкам і зміну нумерації існуючих будинків у відповідному населеному пункті. Зазначені відомості засвідчуються підписом цієї посадової особи та скріплюються печаткою відповідної місцевої ради.
 
505. 6. Керівник органу ведення Реєстру на підставі відомостей, передбачених статтею 150 цього Кодексу, щодо кожного виборця (особи), якого (якої) стосуються ці відомості, може прийняти рішення:
 
   6. Керівник органу ведення Реєстру на підставі відомостей, передбачених статтею 150 цього Кодексу, щодо кожного виборця (особи), якого (якої) стосуються ці відомості, може прийняти рішення:
 
506. 1) про внесення запису щодо виборця до бази даних Реєстру - за наявності підстав, передбачених частиною другою статті 144 цього Кодексу;
 
   1) про внесення запису щодо виборця до бази даних Реєстру - за наявності підстав, передбачених частиною другою статті 144 цього Кодексу;
 
507. 2) про внесення відповідних змін до персональних даних виборця - при наявності підстав, передбачених частиною третьою статті 144 цього Кодексу;
 
   2) про внесення відповідних змін до персональних даних виборця - при наявності підстав, передбачених частиною третьою статті 144 цього Кодексу;
 
508. 3) про звернення за допомогою засобів автоматизованої інформаційно-телекомунікаційної системи Реєстру до органу ведення Реєстру за попередньою виборчою адресою виборця щодо необхідності зміни персональних даних виборця;
 
   3) про звернення за допомогою засобів автоматизованої інформаційно-телекомунікаційної системи Реєстру до органу ведення Реєстру за попередньою виборчою адресою виборця щодо необхідності зміни персональних даних виборця;
 
509. 4) внесення службових відміток до персональних даних виборців, які вибули з відповідної території.
 
   4) внесення службових відміток до персональних даних виборців, які вибули з відповідної території.
 
510. 7. У разі внесення змін до персональних даних виборця на підставі відомостей, передбачених пунктом 2 частини четвертої, пунктом 2 частини шостої та пунктом 2 частини десятої статті 150 цього Кодексу, виборча адреса такого виборця визначається за зареєстрованим місцем проживання та адресою житла виборця, якщо виборець не звернувся до органу ведення Реєстру щодо зміни своєї виборчої адреси.
 
   7. У разі внесення змін до персональних даних виборця на підставі відомостей, передбачених пунктом 2 частини четвертої, пунктом 2 частини шостої та пунктом 2 частини десятої статті 150 цього Кодексу, виборча адреса такого виборця визначається за зареєстрованим місцем проживання та адресою житла виборця, якщо виборець не звернувся до органу ведення Реєстру щодо зміни своєї виборчої адреси.
 
511. 8. Керівник органу ведення Реєстру на підставі відомостей, передбачених частиною п’ятою цієї статті, приймає рішення щодо внесення змін до виборчої адреси кожного виборця (особи), якого (якої) стосуються ці відомості.
 
   8. Керівник органу ведення Реєстру на підставі відомостей, передбачених частиною п’ятою цієї статті, приймає рішення щодо внесення змін до виборчої адреси кожного виборця (особи), якого (якої) стосуються ці відомості.
 
512. 9. Якщо прийнято та набуло чинності рішення про зміни в адміністративно-територіальному устрої України, про перейменування адміністративно-територіальної одиниці, населеного пункту, найменування новоутвореного населеного пункту, керівник органу ведення Реєстру на підставі відповідного акта приймає рішення про внесення відповідних змін до місця народження або виборчої адреси кожного виборця (особи), якого (якої) стосуються ці зміни.
 
   9. Якщо прийнято та набуло чинності рішення про зміни в адміністративно-територіальному устрої України, про перейменування адміністративно-територіальної одиниці, населеного пункту, найменування новоутвореного населеного пункту, керівник органу ведення Реєстру на підставі відповідного акта приймає рішення про внесення відповідних змін до місця народження або виборчої адреси кожного виборця (особи), якого (якої) стосуються ці зміни.
 
513. 10. Якщо у відомостях, передбачених статтею 150 цього Кодексу, вказані особи, які мають право голосу, однак не включені до Реєстру, або набули права голосу, керівник органу ведення Реєстру приймає рішення щодо внесення до Реєстру записів про цих виборців. Прийняття рішення та внесення записів проводиться у порядку, встановленому частинами п’ятою - восьмою статті 146 цього Кодексу. Перед прийняттям рішення орган ведення Реєстру може звернутися до виборця стосовно перевірки чи уточнення відомостей щодо нього.
 
   10. Якщо у відомостях, передбачених статтею 150 цього Кодексу, вказані особи, які мають право голосу, однак не включені до Реєстру, або набули права голосу, керівник органу ведення Реєстру приймає рішення щодо внесення до Реєстру записів про цих виборців. Прийняття рішення та внесення записів проводиться у порядку, встановленому частинами п’ятою - восьмою статті 146 цього Кодексу. Перед прийняттям рішення орган ведення Реєстру може звернутися до виборця стосовно перевірки чи уточнення відомостей щодо нього.
 
514. 11. Якщо зі змісту відомостей, передбачених статтею 150 цього Кодексу, випливає, що персональні дані окремого виборця, виборча адреса якого відноситься до території, на яку поширюються повноваження органу ведення Реєстру, зазнали зміни, зокрема якщо виборча адреса окремого виборця зазнала зміни у межах цієї території, керівник органу ведення Реєстру приймає рішення щодо внесення змін до персональних даних такого виборця. Прийняття рішення та внесення змін до персональних даних здійснюється у порядку, встановленому частиною четвертою статті 147 цього Кодексу. Перед прийняттям рішення орган ведення Реєстру може звернутися до виборця стосовно перевірки чи уточнення відомостей щодо нього.
 
   11. Якщо зі змісту відомостей, передбачених статтею 150 цього Кодексу, випливає, що персональні дані окремого виборця, виборча адреса якого відноситься до території, на яку поширюються повноваження органу ведення Реєстру, зазнали зміни, зокрема якщо виборча адреса окремого виборця зазнала зміни у межах цієї території, керівник органу ведення Реєстру приймає рішення щодо внесення змін до персональних даних такого виборця. Прийняття рішення та внесення змін до персональних даних здійснюється у порядку, встановленому частиною четвертою статті 147 цього Кодексу. Перед прийняттям рішення орган ведення Реєстру може звернутися до виборця стосовно перевірки чи уточнення відомостей щодо нього.
 
515. 12. Стосовно виборця, виборча адреса якого відповідно до відомостей, передбачених статтею 150 цього Кодексу, перебуває за межами території або який прибув на територію, на яку поширюються повноваження органу ведення Реєстру, цей орган звертається за допомогою засобів автоматизованої інформаційно-телекомунікаційної системи Реєстру до органу ведення Реєстру за виборчою адресою (відповідно попередньою виборчою адресою) такого виборця про необхідність внесення змін до персональних даних такого виборця на підставі даних, які підтверджують зміни, та зміст цих змін. Перед прийняттям рішення орган ведення Реєстру може звернутися до виборця стосовно перевірки чи уточнення відомостей щодо нього.
 
-401- Черненко О.М.
Сидорович Р.М.
Новак Н.В.
Текст статті 149 викласти в такій редакції:
«Стаття 149. Порядок періодичного поновлення персональних даних Реєстр.картка №
)
1) виборців, які протягом попереднього місяця прибули для відбування покарання до цієї установи;
2) виборців, які відбували покарання і протягом попереднього місяця вибули з цієї установи;
3) громадян України, які відбувають покарання та яким протягом наступного місяця виповниться 18 років.
8. Керівник центру обліку, який відповідно до закону веде облік бездомних осіб, або соціальної служби, у складі якої утворено структурний підрозділ для ведення обліку бездомних осіб, подає відомості про:
1) виборців, місце проживання яких протягом попереднього місяця зареєстровано за юридичною адресою закладу;
2) виборців, місце проживання яких протягом попереднього місяця знято з реєстрації за юридичною адресою закладу.
9. Керівник закордонної дипломатичної установи України подає органу ведення Реєстру в Міністерстві закордонних справ України відомості про:
1) громадян України, яким протягом наступного місяця виповниться 18 років;
2) осіб, які протягом попереднього місяця набули громадянства України та отримали тимчасове посвідчення громадянина України або паспорт громадянина України;
3) осіб, громадянство України яких припинено протягом попереднього місяця;
4) громадян України - виборців, які протягом попереднього місяця стали на консульський облік на території відповідного консульського округу;
5) громадян України - виборців, які протягом попереднього місяця зняті з консульського обліку на території відповідного консульського округу;
6) громадян України, які протягом попереднього місяця змінили прізвище, ім'я, по батькові, дату або місце народження;
7) померлих виборців, стосовно яких протягом попереднього місяця на відповідній території компетентним органом відповідної держави видано свідоцтво про смерть або інший документ.
10. Міністерство оборони України подає органу ведення Реєстру в Міністерстві закордонних справ України відомості про:
1) виборців, які протягом попереднього місяця прибули для проходження служби у військових частинах (формуваннях) України, що дислокуються за межами України на відповідній території;
2) виборців, які протягом попереднього місяця вибули з військових частин (формувань) України, що дислокуються за межами України на відповідній території.
11. Керівник відповідного районного (районного у місті, міського) органу охорони здоров'я або відповідного закладу охорони здоров’я, установи соціального захисту, сільський, селищний, міський голова подає відомості про виборців, щодо яких протягом попереднього місяця встановлено постійну нездатність пересуватися самостійно.
12. Уповноважена посадова особа органу реєстрації подає відомості про:
1) громадян України, зареєстрованих за місцем проживання у відповідній адміністративно-територіальній одиниці, яким протягом наступного місяця виповниться 18 років;
2) виборців, які протягом попереднього місяця зареєстрували своє місце проживання у відповідній адміністративно-територіальній одиниці;
3) виборців, які протягом попереднього місяця зняті з реєстрації за місцем проживання у відповідній адміністративно-територіальній одиниці.
13. Подання, передбачені частинами третьою - дванадцятою цієї статті, включають відомості, передбачені частиною першою статті 133 цього Кодексу, про кожну відповідну особу. Подання, передбачені частинами третьою - сьомою, десятою - дванадцятою цієї статті, крім того, включають адресу виборця, за якою зареєстровано (щодо прибулих) або було зареєстровано (щодо вибулих) його місце проживання відповідно до Закону України «Про свободу пересування та вільний вибір місця проживання в Україні». Подання, передбачені частиною дев'ятою цієї статті, включають також зазначення країни проживання (перебування) виборця та його поштову адресу за правилами країни проживання (перебування).
14. Подання, передбачені частинами третьою - дванадцятою цієї статті, подаються на паперовому носії у вигляді списку, який має наскрізну нумерацію записів та наскрізну нумерацію аркушів. Достовірність відомостей подання засвідчується на кожному аркуші підписом керівника відповідного державного органу, закладу, установи, командира військової частини (формування), який скріплюється печаткою. Форма подання встановлюється розпорядником Реєстру. Подання подаються на паперових та електронних носіях.
Відповідні відомості можуть подаватись органу ведення Реєстру цими особами в електронній формі за підписом, прирівняним до власноручного підпису відповідно до закону. У цьому випадку подання на паперовому носії не подаються.
15. Під час проведення виборів або референдумів відомості, передбачені цією статтею, подаються органами, закладами, установами з урахуванням особливостей та у строки, зазначені у статтях 155, 156 цього Кодексу.
16. Сільський, селищний, міський голова або інша посадова особа, яка відповідно до закону здійснює його повноваження, подає органу ведення Реєстру відомості про найменування нових та перейменування вулиць (проспектів, бульварів, площ, провулків, кварталів, кутків тощо), присвоєння номерів новим будинкам і зміну нумерації існуючих будинків у відповідному населеному пункті. Зазначені відомості засвідчуються підписом цієї посадової особи та скріплюються печаткою відповідної місцевої ради.
17. Керівник органу ведення Реєстру на підставі відомостей, передбачених частинами третьою - дванадцятою цієї статті, щодо кожного виборця (особи), якого (якої) стосуються ці відомості, може прийняти рішення:
1) про внесення запису щодо виборця до бази даних Реєстру - за наявності підстав, передбачених статтею 144 цього Кодексу;
2) про внесення відповідних змін до персональних даних виборця - за наявності підстав, передбачених статтею 144 цього Кодексу;
3) про звернення за допомогою засобів автоматизованої інформаційно-телекомунікаційної системи Реєстру до органу ведення Реєстру за попередньою виборчою адресою виборця щодо необхідності зміни персональних даних виборця;
4) про внесення службових відміток до персональних даних виборців, які вибули з відповідної території.
18. У разі внесення змін до персональних даних виборця на підставі відомостей, передбачених пунктом 2 частини п'ятої та пунктом 2 частини десятої цієї статті, виборча адреса такого виборця визначається за адресою, за якою зареєстровано його місце проживання.
19. Керівник органу ведення Реєстру на підставі відомостей, передбачених частиною шістнадцятою цієї статті, приймає рішення щодо внесення змін до виборчих адрес виборців (осіб), яких стосуються такі відомості.
20. Якщо прийнято рішення про зміни в адміністративно-територіальному устрої, про перейменування адміністративно-територіальної одиниці, населеного пункту, керівник органу ведення Реєстру на підставі відповідного акта про зміни або перейменування приймає рішення про внесення відповідних змін місця народження або виборчих адрес виборців (осіб), яких стосуються зміни.
21. Якщо у відомостях, передбачених частинами третьою - дванадцятою цієї статті, зазначено осіб, які набули права голосу або мають право голосу, однак не включені до Реєстру, керівник органу ведення Реєстру приймає рішення щодо внесення до Реєстру записів про цих виборців. Прийняття рішення та внесення записів здійснюються у порядку, встановленому частинами четвертою - шостою статті 146 цього Кодексу. Перед прийняттям рішення орган ведення Реєстру може звернутися до виборця стосовно перевірки чи уточнення відомостей про нього.
22. У разі якщо із змісту відомостей, передбачених частинами третьою - дванадцятою цієї статті, випливає, що персональні дані окремого виборця, виборча адреса якого відноситься до території, на яку поширюються повноваження органу ведення Реєстру, зазнали зміни, зокрема, якщо виборча адреса окремого виборця зазнала зміни в межах цієї території, керівник органу ведення Реєстру приймає рішення щодо внесення змін до персональних даних такого виборця. Прийняття рішення та внесення змін до персональних даних здійснюються у порядку, встановленому частиною третьою статті 147 цього Кодексу. Перед прийняттям рішення орган ведення Реєстру може звернутися до виборця стосовно перевірки чи уточнення відомостей про нього.
23. Відомості, передбачені цією статтею, можуть подаватися розпоряднику Реєстру в електронному вигляді з державних інформаційних систем, що містять відповідну інформацію, у тому числі з Єдиного державного демографічного реєстру, у порядку, встановленому розпорядником Реєстру та органом, що забезпечує функціонування відповідної інформаційної системи. У такому разі ці відомості органам ведення Реєстру не подаються. Розпорядник Реєстру засобами автоматизованої інформаційно-телекомунікаційної системи Реєстру передає отримані відомості відповідним органам ведення Реєстру.
24. Якщо у відомостях, передбачених частинами третьою - дванадцятою цієї статті, зазначено виборця, виборча адреса якого знаходиться за межами території, на яку поширюються повноваження органу ведення Реєстру, керівник цього органу звертається за допомогою засобів автоматизованої інформаційно-телекомунікаційної системи Реєстру до органу ведення Реєстру за виборчою адресою цього виборця про необхідність внесення змін до його персональних даних. Орган ведення Реєстру перед прийняттям відповідного рішення може звернутися до виборця стосовно проведення перевірки чи уточнення відомостей про нього»
 
Немає висновку   12. Стосовно виборця, виборча адреса якого відповідно до відомостей, передбачених статтею 150 цього Кодексу, перебуває за межами території або який прибув на територію, на яку поширюються повноваження органу ведення Реєстру, цей орган звертається за допомогою засобів автоматизованої інформаційно-телекомунікаційної системи Реєстру до органу ведення Реєстру за виборчою адресою (відповідно попередньою виборчою адресою) такого виборця про необхідність внесення змін до персональних даних такого виборця на підставі даних, які підтверджують зміни, та зміст цих змін. Перед прийняттям рішення орган ведення Реєстру може звернутися до виборця стосовно перевірки чи уточнення відомостей щодо нього.
 
    -402- Черненко О.М.
Статтю 149 викласти в такій редакції:
«Стаття 150. Порядок періодичного поновлення персональних даних Реєстр.картка №
)
1) виборців, які протягом попереднього місяця прибули для відбування покарання до цієї установи;
2) виборців, які відбували покарання і протягом попереднього місяця вибули з цієї установи;
3) громадян України, які відбувають покарання та яким протягом наступного місяця виповниться 18 років.
8. Керівник центру обліку, який відповідно до закону веде облік бездомних осіб, або соціальної служби, у складі якої утворено структурний підрозділ для ведення обліку бездомних осіб, подає відомості про виборців, які протягом попереднього місяця:
1) зареєстровані за юридичною адресою закладу;
2) зняті з реєстрації за юридичною адресою закладу.
9. Керівник закордонної дипломатичної установи України подає органу ведення Реєстру в Міністерстві закордонних справ України відомості про:
1) громадян України, яким протягом наступного місяця виповниться 18 років;
2) осіб, які протягом попереднього місяця набули громадянства України та отримали тимчасове посвідчення громадянина України або паспорт громадянина України;
3) осіб, громадянство України яких припинено протягом попереднього місяця;
4) громадян України - виборців, які протягом попереднього місяця стали на консульський облік на території відповідного консульського округу;
5) громадян України - виборців, які протягом попереднього місяця зняті з консульського обліку на території відповідного консульського округу;
6) громадян України, які протягом попереднього місяця змінили прізвище, ім'я, по батькові, дату або місце народження;
7) померлих виборців, стосовно яких протягом попереднього місяця на відповідній території компетентним органом відповідної держави видано свідоцтво про смерть або інший документ.
10. Міністерство оборони України подає органу ведення Реєстру в Міністерстві закордонних справ України відомості про:
1) виборців, які протягом попереднього місяця прибули для проходження служби у військових частинах (формуваннях) України, що дислокуються за межами України на відповідній території;
2) виборців, які протягом попереднього місяця вибули з військових частин (формувань) України, що дислокуються за межами України на відповідній території.
11. Керівник відповідного районного (районного у місті, міського) органу охорони здоров'я або відповідного закладу охорони здоров’я, установи соціального захисту, сільський, селищний, міський голова подає відомості про виборців, щодо яких протягом попереднього місяця встановлено постійну нездатність пересуватися самостійно.
12. Уповноважена посадова особа органу реєстрації подає відомості про:
1) громадян України, зареєстрованих за місцем проживання у відповідній адміністративно-територіальній одиниці, яким протягом наступного місяця виповниться 18 років;
2) виборців, які протягом попереднього місяця зареєстрували своє місце проживання у відповідній адміністративно-територіальній одиниці;
3) виборців, які протягом попереднього місяця зняті з реєстрації за місцем проживання у відповідній адміністративно-територіальній одиниці.
13. Подання, передбачені частинами третьою - дванадцятою цієї статті, включають відомості, передбачені частиною першою статті 133 цього Кодексу, про кожну відповідну особу. Подання, передбачені частинами третьою - сьомою, десятою - дванадцятою цієї статті, крім того, включають адресу виборця, за якою зареєстровано (щодо прибулих) або було зареєстровано (щодо вибулих) його місце проживання відповідно до Закону України "Про свободу пересування та вільний вибір місця проживання в Україні". Подання, передбачені частиною дев'ятою цієї статті, включають також зазначення країни проживання (перебування) виборця та його поштову адресу за правилами країни проживання (перебування).
14. Подання, передбачені частинами третьою - дванадцятою цієї статті, подаються на паперовому носії у вигляді списку, який має наскрізну нумерацію записів та наскрізну нумерацію аркушів. Достовірність відомостей подання засвідчується на кожному аркуші підписом керівника відповідного державного органу, закладу, установи, командира військової частини (формування), який скріплюється печаткою. Форма подання встановлюється розпорядником Реєстру. Подання подаються на паперових та електронних носіях.
Відповідні відомості можуть подаватись органу ведення Реєстру цими особами в електронній формі за підписом, прирівняним до власноручного підпису відповідно до закону. У цьому випадку подання на паперовому носії не подаються.
15. Під час проведення виборів або референдумів відомості, передбачені цією статтею, подаються органами, закладами, установами з урахуванням особливостей та у строки, зазначені у статтях 155, 156 цього Кодексу.
16. Сільський, селищний, міський голова або інша посадова особа, яка відповідно до закону здійснює його повноваження, подає органу ведення Реєстру відомості про найменування нових та перейменування вулиць (проспектів, бульварів, площ, провулків, кварталів, кутків тощо), присвоєння номерів новим будинкам і зміну нумерації існуючих будинків у відповідному населеному пункті. Зазначені відомості засвідчуються підписом цієї посадової особи та скріплюються печаткою відповідної місцевої ради.
17. Керівник органу ведення Реєстру на підставі відомостей, передбачених частинами третьою - дванадцятою цієї статті, щодо кожного виборця (особи), якого (якої) стосуються ці відомості, може прийняти рішення:
1) про внесення запису щодо виборця до бази даних Реєстру - за наявності підстав, передбачених статтею 144 цього Кодексу;
2) про внесення відповідних змін до персональних даних виборця - за наявності підстав, передбачених статтею 144 цього Кодексу;
3) про звернення за допомогою засобів автоматизованої інформаційно-телекомунікаційної системи Реєстру до органу ведення Реєстру за попередньою виборчою адресою виборця щодо необхідності зміни персональних даних виборця;
4) про внесення службових відміток до персональних даних виборців, які вибули з відповідної території.
18. У разі внесення змін до персональних даних виборця на підставі відомостей, передбачених пунктом 2 частини п'ятої та пунктом 2 частини десятої цієї статті, виборча адреса такого виборця визначається за адресою, за якою зареєстровано його місце проживання.
19. Керівник органу ведення Реєстру на підставі відомостей, передбачених частиною шістнадцятою цієї статті, приймає рішення щодо внесення змін до виборчих адрес виборців (осіб), яких стосуються такі відомості.
20. Якщо прийнято рішення про зміни в адміністративно-територіальному устрої, про перейменування адміністративно-територіальної одиниці, населеного пункту, керівник органу ведення Реєстру на підставі відповідного акта про зміни або перейменування приймає рішення про внесення відповідних змін місця народження або виборчих адрес виборців (осіб), яких стосуються зміни.
21. Якщо у відомостях, передбачених частинами третьою - дванадцятою цієї статті, зазначено осіб, які набули права голосу або мають право голосу, однак не включені до Реєстру, керівник органу ведення Реєстру приймає рішення щодо внесення до Реєстру записів про цих виборців. Прийняття рішення та внесення записів здійснюються у порядку, встановленому частинами четвертою - шостою статті 146 цього Кодексу. Перед прийняттям рішення орган ведення Реєстру може звернутися до виборця стосовно перевірки чи уточнення відомостей про нього.
22. У разі якщо із змісту відомостей, передбачених частинами третьою - дванадцятою цієї статті, випливає, що персональні дані окремого виборця, виборча адреса якого відноситься до території, на яку поширюються повноваження органу ведення Реєстру, зазнали зміни, зокрема, якщо виборча адреса окремого виборця зазнала зміни в межах цієї території, керівник органу ведення Реєстру приймає рішення щодо внесення змін до персональних даних такого виборця. Прийняття рішення та внесення змін до персональних даних здійснюються у порядку, встановленому частиною третьою статті 147 цього Кодексу. Перед прийняттям рішення орган ведення Реєстру може звернутися до виборця стосовно перевірки чи уточнення відомостей про нього.
23. Відомості, передбачені цією статтею, можуть подаватися розпоряднику Реєстру в електронному вигляді з державних інформаційних систем, що містять відповідну інформацію, у тому числі з Єдиного державного демографічного реєстру, у порядку, встановленому розпорядником Реєстру та органом, що забезпечує функціонування відповідної інформаційної системи. У такому разі ці відомості органам ведення Реєстру не подаються. Розпорядник Реєстру засобами автоматизованої інформаційно-телекомунікаційної системи Реєстру передає отримані відомості відповідним органам ведення Реєстру.
24. Якщо у відомостях, передбачених частинами третьою - дванадцятою цієї статті, зазначено виборця, виборча адреса якого знаходиться за межами території, на яку поширюються повноваження органу ведення Реєстру, керівник цього органу звертається за допомогою засобів автоматизованої інформаційно-телекомунікаційної системи Реєстру до органу ведення Реєстру за виборчою адресою цього виборця про необхідність внесення змін до його персональних даних. Орган ведення Реєстру перед прийняттям відповідного рішення може звернутися до виборця стосовно проведення перевірки чи уточнення відомостей про нього».
 
Немає висновку    
    -403- Продан О.П.
Алєксєєв С.О.
Романюк Р.С.
Палатний А.Л.
Сугоняко О.Л.
Велікін О.М.
Скрипник О.О.
Статтю 149 викласти в такій редакції:
«Стаття 149. Порядок періодичного поновлення персональних даних Реєстр.картка №
)
1) виборців, які протягом попереднього місяця прибули для відбування покарання до цієї установи;
2) виборців, які відбували покарання і протягом попереднього місяця вибули з цієї установи;
3) громадян України, які відбувають покарання та яким протягом наступного місяця виповниться 18 років.
8. Керівник центру обліку, який відповідно до закону веде облік бездомних осіб, або соціальної служби, у складі якої утворено структурний підрозділ для ведення обліку бездомних осіб, подає відомості про виборців, які протягом попереднього місяця:
1) зареєстровані за юридичною адресою закладу;
2) зняті з реєстрації за юридичною адресою закладу.
9. Керівник закордонної дипломатичної установи України подає органу ведення Реєстру в Міністерстві закордонних справ України відомості про:
1) громадян України, яким протягом наступного місяця виповниться 18 років;
2) осіб, які протягом попереднього місяця набули громадянства України та отримали тимчасове посвідчення громадянина України або паспорт громадянина України;
3) осіб, громадянство України яких припинено протягом попереднього місяця;
4) громадян України - виборців, які протягом попереднього місяця стали на консульський облік на території відповідного консульського округу;
5) громадян України - виборців, які протягом попереднього місяця зняті з консульського обліку на території відповідного консульського округу;
6) громадян України, які протягом попереднього місяця змінили прізвище, ім’я, по батькові, дату або місце народження;
7) померлих виборців, стосовно яких протягом попереднього місяця на відповідній території компетентним органом відповідної держави видано свідоцтво про смерть або інший документ.
10. Міністерство оборони України подає органу ведення Реєстру в Міністерстві закордонних справ України відомості про:
1) виборців, які протягом попереднього місяця прибули для проходження служби у військових частинах (формуваннях) України, що дислокуються за межами України на відповідній території;
2) виборців, які протягом попереднього місяця вибули з військових частин (формувань) України, що дислокуються за межами України на відповідній території.
11. Керівник відповідного районного (районного у місті, міського) органу охорони здоров’я, установи соціального захисту, сільський, селищний, міський голова подає відомості про виборців, щодо яких протягом попереднього місяця встановлено постійну нездатність пересуватися самостійно.
12. Уповноважена посадова особа органу реєстрації подає відомості про:
1) громадян України, зареєстрованих за місцем проживання у відповідній адміністративно-територіальній одиниці, яким протягом наступного місяця виповниться 18 років;
2) виборців, які протягом попереднього місяця зареєстрували своє місце проживання у відповідній адміністративно-територіальній одиниці;
3) виборців, які протягом попереднього місяця зняті з реєстрації за місцем проживання у відповідній адміністративно-територіальній одиниці.
13. Подання, передбачені частинами третьою - дванадцятою цієї статті, включають відомості, передбачені частиною першою статті 133 цього Кодексу, про кожну відповідну особу. Подання, передбачені частинами третьою - сьомою, десятою - дванадцятою цієї статті, крім того, включають адресу виборця, за якою зареєстровано (щодо прибулих) або було зареєстровано (щодо вибулих) його місце проживання відповідно до Закону України "Про свободу пересування та вільний вибір місця проживання в Україні". Подання, передбачені частиною дев’ятою цієї статті, включають також зазначення країни проживання (перебування) виборця та його поштову адресу за правилами країни проживання (перебування).
14. Подання, передбачені частинами третьою - дванадцятою цієї статті, подаються на паперовому носії у вигляді списку, який має наскрізну нумерацію записів та наскрізну нумерацію аркушів. Достовірність відомостей подання засвідчується на кожному аркуші підписом керівника відповідного державного органу, закладу, установи, командира військової частини (формування), який скріплюється печаткою. Форма подання встановлюється розпорядником Реєстру. Подання подаються на паперових та електронних носіях.
15. Під час проведення виборів або референдумів відомості, передбачені цією статтею, подаються органами, закладами, установами з урахуванням особливостей та у строки, зазначені у статтях 158-172 цього Кодексу.
16. Сільський, селищний, міський голова або інша посадова особа, яка відповідно до закону здійснює його повноваження, подає органу ведення Реєстру відомості про найменування нових та перейменування вулиць (проспектів, бульварів, площ, провулків, кварталів, кутків тощо), присвоєння номерів новим будинкам і зміну нумерації існуючих будинків у відповідному населеному пункті. Зазначені відомості засвідчуються підписом цієї посадової особи та скріплюються печаткою відповідної місцевої ради.
17. Керівник органу ведення Реєстру на підставі відомостей, передбачених частинами третьою - дванадцятою цієї статті, щодо кожного виборця (особи), якого (якої) стосуються ці відомості, може прийняти рішення:
1) про внесення запису щодо виборця до бази даних Реєстру - за наявності підстав, передбачених статтею 144 цього Кодексу;
2) про внесення відповідних змін до персональних даних виборця - за наявності підстав, передбачених статтею 144 цього Кодексу;
3) про звернення за допомогою засобів автоматизованої інформаційно-телекомунікаційної системи Реєстру до органу ведення Реєстру за попередньою виборчою адресою виборця щодо необхідності зміни персональних даних виборця;
4) про внесення службових відміток до персональних даних виборців, які вибули з відповідної території.
18. Перед визначенням виборчої адреси виборця на підставі відомостей, передбачених пунктом 2 частини п’ятої, пунктом 2 частини сьомої та пунктом 2 частини десятої цієї статті, орган ведення Реєстру зобов'язаний звернутися до виборця стосовно перевірки чи уточнення відомостей про нього, у тому числі шляхом надсилання відповідного запиту на адресу електронної пошти виборця, передбаченої пунктом 12 частини першої статті 136 цього Кодексу.
19. Керівник органу ведення Реєстру на підставі відомостей, передбачених частиною шістнадцятою цієї статті, звертається до виборця стосовно перевірки чи уточнення відомостей про нього, у тому числі шляхом надсилання відповідного запиту на адресу електронної пошти виборця, передбаченої пунктом 12 частини першої статті 136 цього Кодексу, і приймає рішення щодо внесення змін до виборчої адреси виборця (особи), якої стосуються такі відомості, за результатами відповіді виборця на такий запит.
20. Якщо прийнято рішення про зміни в адміністративно-територіальному устрої, про перейменування адміністративно-територіальної одиниці, населеного пункту, керівник органу ведення Реєстру на підставі відповідного акта про зміни або перейменування звертається до виборця стосовно перевірки чи уточнення відомостей про нього в частині його виборчої адреси, у тому числі шляхом надсилання відповідного запиту на адресу електронної пошти виборця, передбаченої пунктом 12 частини першої статті 136 цього Кодексу, і приймає рішення щодо внесення змін до виборчої адреси виборця (особи), якого стосуються такі відомості, за результатами відповіді виборця на такий запит. При цьому рішення про внесення змін місця народження виборців (осіб), яких стосуються зміни, може прийматись без надсилання такого запиту.
21. Якщо у відомостях, передбачених частинами третьою - дванадцятою цієї статті, зазначено осіб, які набули права голосу або мають право голосу, однак не включені до Реєстру, керівник органу ведення Реєстру приймає рішення щодо внесення до Реєстру записів про цих виборців. Прийняття рішення та внесення записів здійснюються у порядку, встановленому частинами четвертою - шостою статті 146 цього Кодексу. Перед прийняттям рішення орган ведення Реєстру зобов’язаний звернутися до виборця стосовно перевірки чи уточнення відомостей про нього, у тому числі шляхом надсилання відповідного запиту на адресу електронної пошти виборця, передбаченої пунктом 12 частини першої статті 136 цього Кодексу.
22. У разі якщо із змісту відомостей, передбачених частинами третьою - дванадцятою цієї статті, випливає, що персональні дані окремого виборця, виборча адреса якого відноситься до території, на яку поширюються повноваження органу ведення Реєстру, зазнали зміни, зокрема, якщо виборча адреса окремого виборця зазнала зміни в межах цієї території, керівник органу ведення Реєстру приймає рішення щодо внесення змін до персональних даних такого виборця. Прийняття рішення та внесення змін до персональних даних здійснюються у порядку, встановленому частиною третьою статті 147 цього Кодексу. Перед прийняттям рішення орган ведення Реєстру зобов’язаний звернутися до виборця стосовно перевірки чи уточнення відомостей про нього, у тому числі шляхом надсилання відповідного запиту на адресу електронної пошти виборця, передбаченої пунктом 12 частини першої статті 136 цього Кодексу.
23. Відомості, передбачені цією статтею, можуть подаватися розпоряднику Реєстру в електронному вигляді з державних інформаційних систем, що містять відповідну інформацію, у тому числі з Єдиного державного демографічного реєстру, у порядку, встановленому розпорядником Реєстру та органом, що забезпечує функціонування відповідної інформаційної системи. У такому разі ці відомості органам ведення Реєстру не подаються. Розпорядник Реєстру засобами автоматизованої інформаційно-телекомунікаційної системи Реєстру передає отримані відомості відповідним органам ведення Реєстру.
24. Якщо у відомостях, передбачених частинами третьою - дванадцятою цієї статті, зазначено виборця, виборча адреса якого знаходиться за межами території, на яку поширюються повноваження органу ведення Реєстру, керівник цього органу звертається за допомогою засобів автоматизованої інформаційно-телекомунікаційної системи Реєстру до органу ведення Реєстру за виборчою адресою цього виборця про необхідність внесення змін до його персональних даних. Орган ведення Реєстру перед прийняттям відповідного рішення зобов’язаний звернутися до виборця стосовно перевірки чи уточнення відомостей про нього, у тому числі шляхом надсилання відповідного запиту на адресу електронної пошти виборця, передбаченої пунктом 12 частини першої статті 136 цього Кодексу.»
 
Немає висновку    
516. Стаття 150. Відомості, що надаються до органів ведення Реєстру
 
-404- Черненко О.М.
Статтю 150 виключити.
 
Немає висновку   Стаття 150. Відомості, що надаються до органів ведення Реєстру
 
517. 1. Відомості для періодичного поновлення персональних даних Реєстру, надаються у строки, зазначені у частині другій статті 149 цього Кодексу, керівниками органів, закладів, установ відповідно до цієї статті.
 
   1. Відомості для періодичного поновлення персональних даних Реєстру, надаються у строки, зазначені у частині другій статті 149 цього Кодексу, керівниками органів, закладів, установ відповідно до цієї статті.
 
518. 2. Уповноважена центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері реєстрації фізичних осіб, посадова особа подає відомості про:
 
   2. Уповноважена центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері реєстрації фізичних осіб, посадова особа подає відомості про:
 
519. 1) громадян України, зареєстрованих за місцем проживання у відповідній адміністративно-територіальній одиниці, яким протягом наступного місяця виповниться 18 років;
 
   1) громадян України, зареєстрованих за місцем проживання у відповідній адміністративно-територіальній одиниці, яким протягом наступного місяця виповниться 18 років;
 
520. 2) осіб, які протягом попереднього місяця набули громадянства України та отримали тимчасове посвідчення громадянина України або паспорт громадянина України;
 
   2) осіб, які протягом попереднього місяця набули громадянства України та отримали тимчасове посвідчення громадянина України або паспорт громадянина України;
 
521. 3) виборців, які протягом попереднього місяця отримали паспорт громадянина України у зв'язку із зміною прізвища, імені, по батькові, дати або місця народження;
 
   3) виборців, які протягом попереднього місяця отримали паспорт громадянина України у зв'язку із зміною прізвища, імені, по батькові, дати або місця народження;
 
522. 4) виборців, які протягом попереднього місяця зареєстрували своє місце проживання у відповідній адміністративно-територіальній одиниці;
 
   4) виборців, які протягом попереднього місяця зареєстрували своє місце проживання у відповідній адміністративно-територіальній одиниці;
 
523. 5) виборців, які протягом попереднього місяця зняті з реєстрації за місцем проживання у відповідній адміністративно-територіальній одиниці;
 
   5) виборців, які протягом попереднього місяця зняті з реєстрації за місцем проживання у відповідній адміністративно-територіальній одиниці;
 
524. 6) осіб, громадянство України яких припинено протягом попереднього місяця.
 
   6) осіб, громадянство України яких припинено протягом попереднього місяця.
 
525. 3. Керівник відділу державної реєстрації актів цивільного стану подає відомості про виборців, смерть яких зареєстровано протягом попереднього місяця, до органу ведення Реєстру за територіальним розташуванням відділу.
 
   3. Керівник відділу державної реєстрації актів цивільного стану подає відомості про виборців, смерть яких зареєстровано протягом попереднього місяця, до органу ведення Реєстру за територіальним розташуванням відділу.
 
526. 4. Командир військової частини (формування), дислокованої у межах відповідної адміністративно-територіальної одиниці, подає відомості про:
 
   4. Командир військової частини (формування), дислокованої у межах відповідної адміністративно-територіальної одиниці, подає відомості про:
 
527. 1) виборців - військовослужбовців строкової служби, які протягом попереднього місяця прибули для проходження служби у цій військовій частині (формуванні);
 
   1) виборців - військовослужбовців строкової служби, які протягом попереднього місяця прибули для проходження служби у цій військовій частині (формуванні);
 
528. 2) виборців (у тому числі військовослужбовців строкової служби), які протягом попереднього місяця вибули з території дислокації цієї військової частини (формування).
 
   2) виборців (у тому числі військовослужбовців строкової служби), які протягом попереднього місяця вибули з території дислокації цієї військової частини (формування).
 
529. 5. Відповідний районний (районний у місті, міський, міськрайонний) суд подає відомості про:
 
   5. Відповідний районний (районний у місті, міський, міськрайонний) суд подає відомості про:
 
530. 1) виборців, які протягом попереднього місяця були визнані недієздатними;
 
   1) виборців, які протягом попереднього місяця були визнані недієздатними;
 
531. 2) осіб, щодо яких судом протягом останніх трьох календарних місяців було скасовано рішення про визнання їх недієздатними.
 
   2) осіб, щодо яких судом протягом останніх трьох календарних місяців було скасовано рішення про визнання їх недієздатними.
 
532. 6. Керівник установи виконання покарань подає відомості про:
 
   6. Керівник установи виконання покарань подає відомості про:
 
533. 1) виборців, які протягом попереднього місяця прибули для відбування покарання до цієї установи;
 
   1) виборців, які протягом попереднього місяця прибули для відбування покарання до цієї установи;
 
534. 2) виборців, які відбували покарання і протягом попереднього місяця вибули з цих установ;
 
   2) виборців, які відбували покарання і протягом попереднього місяця вибули з цих установ;
 
535. 3) громадян України, які відбувають покарання та яким протягом наступного місяця виповниться 18 років.
 
   3) громадян України, які відбувають покарання та яким протягом наступного місяця виповниться 18 років.
 
536. 7. Керівник відповідного районного, районного у місті, міського органу охорони здоров’я, установи соціального захисту, сільський, селищний голова, міський голова (міст, де відсутні органи охорони здоров’я, установи соціального захисту) або інша посадова особа, яка відповідно до закону здійснює повноваження сільського, селищного, міського голови, подає відомості про виборців, які проживають на відповідній території, яким протягом попереднього місяця встановлено постійну нездатність пересуватися самостійно.
 
-405- Кривошея Г.Г.
Частину сьому статті 150 викласти в такій редакції:
«7. Керівник відповідного районного, районного у місті, міського органу охорони здоров’я, установи соціального захисту, сільський, селищний голова, міський голова (міст, де відсутні органи охорони здоров’я, установи соціального захисту) або інша посадова особа, яка відповідно до закону здійснює повноваження сільського, селищного, міського голови, подає відомості про виборців, які проживають на відповідній території, яким протягом попереднього місяця встановлено інвалідність з вказанням нозології, групи та підгрупи інвалідності та потреб для організації доступності голосування виборця, у тому числі щодо постійної нездатності виборця пересуватися самостійно».
 
Немає висновку   7. Керівник відповідного районного, районного у місті, міського органу охорони здоров’я, установи соціального захисту, сільський, селищний голова, міський голова (міст, де відсутні органи охорони здоров’я, установи соціального захисту) або інша посадова особа, яка відповідно до закону здійснює повноваження сільського, селищного, міського голови, подає відомості про виборців, які проживають на відповідній території, яким протягом попереднього місяця встановлено постійну нездатність пересуватися самостійно.
 
    -406- Лещенко С.А.
Частину сьому статті 150 викласти в наступній редакції:
7. Керівник відповідного районного, районного у місті, міського (у містах без районного поділу) органу охорони здоров’я, установи соціального захисту, сільський, селищний голова, міський голова (міст, де відсутні органи охорони здоров’я, установи соціального захисту) або інша посадова особа, яка відповідно до закону здійснює повноваження сільського, селищного, міського голови, подає відомості про виборців, які проживають на відповідній території та мають вік понад 80 років або внаслідок інвалідності чи порушень здоров’я потребують зміну місця голосування та / або додаткових умов голосування Відомості щодо місця та умов голосування такого виборця подаються за його згодою
 
Немає висновку    
    -407- Суслова І.М.
частину 7 статті 150 викласти в наступній редакції:
7. Керівник відповідного районного, районного у місті, міського (у містах без районного поділу) органу охорони здоров’я, установи соціального захисту, сільський, селищний голова, міський голова (міст, де відсутні органи охорони здоров’я, установи соціального захисту) або інша посадова особа, яка відповідно до закону здійснює повноваження сільського, селищного, міського голови, подає відомості про виборців, які проживають на відповідній території та мають вік понад 80 років або внаслідок інвалідності чи порушень здоров’я потребують зміну місця голосування та / або додаткових умов голосування Відомості щодо місця та умов голосування такого виборця подаються за його згодою.
 
Немає висновку    
    -408- Ємець Л.О.
Веселова Н.В.
Єднак О.В.
Пташник В.Ю.
Гопко Г.М.
Частину сьому статті 150 викласти в наступній редакції:
«7. Керівник відповідного районного, районного у місті, міського (у містах без районного поділу) органу охорони здоров’я, установи соціального захисту, сільський, селищний голова, міський голова (міст, де відсутні органи охорони здоров’я, установи соціального захисту) або інша посадова особа, яка відповідно до закону здійснює повноваження сільського, селищного, міського голови, подає відомості про виборців, які проживають на відповідній території, які досягли 80-річного віку або внаслідок інвалідності чи порушень здоров’я потребують зміни місця голосування або створення додаткових умов голосування. Відомості щодо місця та умов голосування такого виборця подаються за його згодою.»
 
Немає висновку    
537. 8. Керівник центру обліку, який відповідно до закону веде облік бездомних осіб, або керівник соціальної служби, у складі якої утворено структурний підрозділ для ведення обліку бездомних осіб, подає відомості про виборців, які протягом попереднього місяця:
 
   8. Керівник центру обліку, який відповідно до закону веде облік бездомних осіб, або керівник соціальної служби, у складі якої утворено структурний підрозділ для ведення обліку бездомних осіб, подає відомості про виборців, які протягом попереднього місяця:
 
538. 1) зареєстровані за юридичною адресою закладу;
 
   1) зареєстровані за юридичною адресою закладу;
 
539. 2) зняті з реєстрації за юридичною адресою закладу.
 
   2) зняті з реєстрації за юридичною адресою закладу.
 
540. 9. Керівник закордонної дипломатичної установи України подає до органу ведення Реєстру в Міністерстві закордонних справ України відомості:
 
   9. Керівник закордонної дипломатичної установи України подає до органу ведення Реєстру в Міністерстві закордонних справ України відомості:
 
541. 1) про громадян України, яким протягом наступного місяця виповниться 18 років;
 
   1) про громадян України, яким протягом наступного місяця виповниться 18 років;
 
542. 2) про осіб, які протягом попереднього місяця набули громадянства України й отримали тимчасове посвідчення громадянина України або паспорт громадянина України;
 
   2) про осіб, які протягом попереднього місяця набули громадянства України й отримали тимчасове посвідчення громадянина України або паспорт громадянина України;
 
543. 3) про осіб, громадянство України яких припинено протягом попереднього місяця;
 
   3) про осіб, громадянство України яких припинено протягом попереднього місяця;
 
544. 4) про громадян України - виборців, які протягом попереднього місяця стали на консульський облік на території відповідного консульського округу;
 
   4) про громадян України - виборців, які протягом попереднього місяця стали на консульський облік на території відповідного консульського округу;
 
545. 5) про громадян України - виборців, які протягом попереднього місяця зняті з консульського обліку на території відповідного консульського округу;
 
   5) про громадян України - виборців, які протягом попереднього місяця зняті з консульського обліку на території відповідного консульського округу;
 
546. 6) громадян України, які протягом попереднього місяця змінили прізвище, ім’я, по батькові дату або місце народження;
 
   6) громадян України, які протягом попереднього місяця змінили прізвище, ім’я, по батькові дату або місце народження;
 
547. 7) померлих громадян України - виборців, щодо яких протягом попереднього місяця на відповідній території компетентним органом відповідної держави видано свідоцтво про смерть або інший документ.
 
   7) померлих громадян України - виборців, щодо яких протягом попереднього місяця на відповідній території компетентним органом відповідної держави видано свідоцтво про смерть або інший документ.
 
548. 10. Міністерство оборони України подає до органу ведення Реєстру в Міністерстві закордонних справ України відомості про:
 
   10. Міністерство оборони України подає до органу ведення Реєстру в Міністерстві закордонних справ України відомості про:
 
549. 1) виборців, які протягом попереднього місяця прибули для проходження служби у військових частинах (формуваннях) України, що дислокуються за межами України на відповідній території;
 
   1) виборців, які протягом попереднього місяця прибули для проходження служби у військових частинах (формуваннях) України, що дислокуються за межами України на відповідній території;
 
550. 2) виборців, які протягом попереднього місяця вибули з військових частин (формувань) України, що дислокуються за межами України на відповідній території.
 
-409- Попов І.В.
додати статтю 150 Розділу Х Глави ІІІ Книги першої проекту частиною наступного змісту: «11. Уповноважена органами виконавчої влади, що реалізують державну політику у сфері реєстрації внутрішньо переміщених осіб, посадова особа подає відомості про:
1) громадян України внутрішньо переміщених осіб, які протягом попереднього місяця були зареєстровані за місцем фактичного проживання у відповідній адміністративно-територіальній одиниці;
2) громадян України внутрішньо переміщених осіб, які протягом попереднього місяця зняті з реєстрації фактичного місця проживання у відповідній адміністративно-територіальній одиниці.»
 
Немає висновку   2) виборців, які протягом попереднього місяця вибули з військових частин (формувань) України, що дислокуються за межами України на відповідній території.
 
    -410- Папієв М.М.
Ларін С.М.
Гальченко А.В.
Статтю 150 проекту Кодексу доповнити частиною одинадцятою наступного змісту:
"11. Уповноважений орган (органи), на які згідно із законодавством покладено відповідальність за забезпечення формування та ведення Єдиної інформаційної бази даних про внутрішньо переміщених осіб подає (забезпечує подання до органів ведення Реєстру відомостей про зміну адреси місця проживання на адресу місця проживання внутрішньо переміщеної особи, що визначається відповідно до Закону України «Про забезпечення прав і свобод внутрішньо переміщених осіб».
 
Немає висновку    
    -411- Шпенов Д.Ю.
Статтю 150 проекту Кодексу доповнити частиною одинадцятою наступного змісту:
"11. Уповноважений орган (органи), на які згідно із законодавством покладено відповідальність за забезпечення формування та ведення Єдиної інформаційної бази даних про внутрішньо переміщених осіб подає (забезпечує подання до органів ведення Реєстру відомостей про зміну адреси місця проживання на адресу місця проживання внутрішньо переміщеної особи, що визначається відповідно до Закону України «Про забезпечення прав і свобод внутрішньо переміщених осіб».
 
Немає висновку    
    -412- Продан О.П.
Алєксєєв С.О.
Романюк Р.С.
Палатний А.Л.
Сугоняко О.Л.
Велікін О.М.
Скрипник О.О.
Статтю 150 викласти в такій редакції:
«Стаття 150. Порядок звернення виборця за власною ініціативою до органу ведення Реєстру щодо відмови від права голосу на виборах
1. Кожен виборець може особисто звернутися до будь-якого органу ведення Реєстру із заявою про відмову від права голосу на виборах Президента України, народних депутатів України чи місцевих виборах.
Виборець, який постійно не здатний пересуватися самостійно, може уповноважити на подання такої заяви іншу особу.
Виборець, який проживає чи перебуває за межами України, звертається із заявою до відповідної закордонної дипломатичної установи України, яка невідкладно передає заяву органу ведення Реєстру в Міністерстві закордонних справ України.
2. Після внесення до бази даних Реєстру службової відмітки (службових відміток) про відмову від права голосу на відповідних виборах, орган ведення Реєстру, який вніс таку відмітку, надсилає виборцю довідку про внесену відмітку, засвідчену підписом керівника органу ведення Реєстру та печаткою цього органу, а також відповідне електронне повідомлення на адресу електронної пошти, передбаченої пунктом 12 частини першої статті 136 цього Кодексу.»
 
Немає висновку    
551. Стаття 151. Уточнення персональних даних Державного реєстру виборців
 
   Стаття 151. Уточнення персональних даних Державного реєстру виборців
 
552. 1. Уточнення персональних даних Реєстру виборців здійснюється органами Реєстру з 1 вересня до 30 листопада що два роки шляхом звернення до виборців, включених до Реєстру, з пропозицією уточнити свої персональні дані. Уточнення персональних даних Реєстру проводиться одночасно з відповідним черговим поновленням персональних даних Реєстру відповідно до статті 149 цього Кодексу.
 
   1. Уточнення персональних даних Реєстру виборців здійснюється органами Реєстру з 1 вересня до 30 листопада що два роки шляхом звернення до виборців, включених до Реєстру, з пропозицією уточнити свої персональні дані. Уточнення персональних даних Реєстру проводиться одночасно з відповідним черговим поновленням персональних даних Реєстру відповідно до статті 149 цього Кодексу.
 
553. 2. З 1 по 30 вересня відповідного року розпорядник Реєстру забезпечує надсилання кожному виборцю, який включений до Реєстру і виборча адреса якого відноситься до території, на яку поширюються повноваження цього органу ведення Реєстру, іменне повідомлення за формою, встановленою розпорядником Реєстру. Повідомлення надсилається на виборчу адресу за відомостями Реєстру.
 
   2. З 1 по 30 вересня відповідного року розпорядник Реєстру забезпечує надсилання кожному виборцю, який включений до Реєстру і виборча адреса якого відноситься до території, на яку поширюються повноваження цього органу ведення Реєстру, іменне повідомлення за формою, встановленою розпорядником Реєстру. Повідомлення надсилається на виборчу адресу за відомостями Реєстру.
 
554. 3. В іменному повідомленні, передбаченому частиною другою цієї статті, зазначається інформація про права виборця щодо Реєстру відповідно до частини першої статті 137 цього Кодексу та пропонується перевірити свої персональні дані, усунути невідповідності та неточності в записі про себе, а також роз’яснюється порядок звернення до органу ведення Реєстру щодо усунення невідповідностей та неточностей. До іменного повідомлення додаються роздруковані персональні дані виборця, зазначені у частині першій статті 133, частині першій статті 134, частині п’ятій статті 135 цього Кодексу.
 
   3. В іменному повідомленні, передбаченому частиною другою цієї статті, зазначається інформація про права виборця щодо Реєстру відповідно до частини першої статті 137 цього Кодексу та пропонується перевірити свої персональні дані, усунути невідповідності та неточності в записі про себе, а також роз’яснюється порядок звернення до органу ведення Реєстру щодо усунення невідповідностей та неточностей. До іменного повідомлення додаються роздруковані персональні дані виборця, зазначені у частині першій статті 133, частині першій статті 134, частині п’ятій статті 135 цього Кодексу.
 
555. 4. Якщо виборець до 10 жовтня відповідного року або в інші строки, встановлені відповідно до частини дев’ятої цієї статті, не отримав іменне повідомлення, зазначене у частині другій цієї статті, або якщо роздруковані персональні дані, зазначені у частині третій цієї статті, містять невідповідності чи неточності, а також у разі наявності у виборця достовірної інформації щодо невідповідностей чи неточностей у персональних даних інших осіб, виборець може звернутися до органу ведення Реєстру за своєю виборчою адресою у порядку, передбаченому статтею 147 цього Кодексу.
 
   4. Якщо виборець до 10 жовтня відповідного року або в інші строки, встановлені відповідно до частини дев’ятої цієї статті, не отримав іменне повідомлення, зазначене у частині другій цієї статті, або якщо роздруковані персональні дані, зазначені у частині третій цієї статті, містять невідповідності чи неточності, а також у разі наявності у виборця достовірної інформації щодо невідповідностей чи неточностей у персональних даних інших осіб, виборець може звернутися до органу ведення Реєстру за своєю виборчою адресою у порядку, передбаченому статтею 147 цього Кодексу.
 
556. 5. Орган ведення Реєстру вивчає звернення, отримані у процесі уточнення персональних даних Реєстру, та за підсумком вивчення при виявленні належних підстав, встановлених цим Кодексом, виконує дії з ведення Реєстру в порядку, передбаченому статтями 146, 147, 149 цього Кодексу.
 
   5. Орган ведення Реєстру вивчає звернення, отримані у процесі уточнення персональних даних Реєстру, та за підсумком вивчення при виявленні належних підстав, встановлених цим Кодексом, виконує дії з ведення Реєстру в порядку, передбаченому статтями 146, 147, 149 цього Кодексу.
 
557. 6. Повідомлення про проведення уточнення персональних даних Реєстру, яке містить роз’яснення порядку проведення уточнення та порядку звернення до органу ведення Реєстру, публікується в друкованих засобах масової інформації та оприлюднюється на загальнонаціональних теле- і радіоканалах не рідше одного разу на тиждень протягом періоду, зазначеного в частині першій цієї статті або, у разі зміни строків проведення уточнення персональних даних відповідно до частини дев’ятої цієї статті, -протягом періоду уточнення, встановленого розпорядником Реєстру.
 
   6. Повідомлення про проведення уточнення персональних даних Реєстру, яке містить роз’яснення порядку проведення уточнення та порядку звернення до органу ведення Реєстру, публікується в друкованих засобах масової інформації та оприлюднюється на загальнонаціональних теле- і радіоканалах не рідше одного разу на тиждень протягом періоду, зазначеного в частині першій цієї статті або, у разі зміни строків проведення уточнення персональних даних відповідно до частини дев’ятої цієї статті, -протягом періоду уточнення, встановленого розпорядником Реєстру.
 
558. 7. Місцеві органи виконавчої влади, органи місцевого самоврядування сприяють інформуванню громадян України про строки проведення уточнення персональних даних Реєстру, про права громадян щодо перевірки своїх персональних даних.
 
   7. Місцеві органи виконавчої влади, органи місцевого самоврядування сприяють інформуванню громадян України про строки проведення уточнення персональних даних Реєстру, про права громадян щодо перевірки своїх персональних даних.
 
559. 8. Міністерство закордонних справ України, закордонні дипломатичні установи України вживають відповідних заходів для інформування громадян України, які проживають чи перебувають за межами України, зокрема шляхом розміщення повідомлення, зазначеного у частині шостій цієї статті, у доступних громадянам України друкованих засобах масової інформації країни перебування із зазначенням адрес і телефонів відповідних дипломатичних установ України для подання відомостей громадянами України, які проживають чи перебувають на території відповідної держави.
 
   8. Міністерство закордонних справ України, закордонні дипломатичні установи України вживають відповідних заходів для інформування громадян України, які проживають чи перебувають за межами України, зокрема шляхом розміщення повідомлення, зазначеного у частині шостій цієї статті, у доступних громадянам України друкованих засобах масової інформації країни перебування із зазначенням адрес і телефонів відповідних дипломатичних установ України для подання відомостей громадянами України, які проживають чи перебувають на території відповідної держави.
 
560. 9. Якщо строки, вказані у частинах першій та другій цієї статті, збігаються зі строками виборчого процесу загальнонаціональних виборів, повсюдних місцевих виборів або процесу всеукраїнського референдуму, чергове уточнення персональних даних Реєстру здійснюється до початку виборчого процесу чи процесу референдуму у строки, встановлені розпорядником Реєстру, однак повинно розпочатися не пізніш як за 180 днів до дня голосування на відповідних виборах чи референдумі і тривати не менш як 90 днів.
 
-413- Черненко О.М.
Статтю 151 викласти в такій редакції:
«Стаття 151. Уточнення персональних даних Реєстру
1. Уточнення персональних даних Реєстру здійснюється органами ведення Реєстру в разі виявлення ними невключення виборця до Реєстру, неправомірного або кратного включення особи до Реєстру, неправильностей у персональних даних виборця.
2. Зазначені в частині першій цієї статті обставини можуть виявлятися під час:
1) проведення візуального та автоматизованого контролю за повнотою і коректністю персональних даних Реєстру відповідно до частини шостої статті 140 цього Кодексу;
2) звернення виборця щодо неправильностей у Реєстрі стосовно іншої особи;
3) здійснення політичною партією публічного контролю за веденням Реєстру;
4) внесення змін до уточнених списків виборців.
3. Уточнення персональних даних Реєстру здійснюється органом ведення Реєстру шляхом звернення до органів, закладів, установ, визначених статтею 150 цього Кодексу.
4. Під час виборчого процесу або процесу референдуму відповідь на запит органу ведення Реєстру надається невідкладно органами, закладами, установами до яких надійшов такий запит.
5. За результатами уточнення персональних даних Реєстру орган ведення Реєстру в разі виявлення підстав, визначених цим Кодексом, виконує передбачені цим Кодексом дії щодо ведення Реєстру. Для прийняття рішення орган ведення Реєстру може звернутися до виборця стосовно проведення перевірки чи уточнення відомостей про нього».
 
Немає висновку   9. Якщо строки, вказані у частинах першій та другій цієї статті, збігаються зі строками виборчого процесу загальнонаціональних виборів, повсюдних місцевих виборів або процесу всеукраїнського референдуму, чергове уточнення персональних даних Реєстру здійснюється до початку виборчого процесу чи процесу референдуму у строки, встановлені розпорядником Реєстру, однак повинно розпочатися не пізніш як за 180 днів до дня голосування на відповідних виборах чи референдумі і тривати не менш як 90 днів.
 
    -414- Продан О.П.
Алєксєєв С.О.
Романюк Р.С.
Палатний А.Л.
Сугоняко О.Л.
Велікін О.М.
Скрипник О.О.
Статтю 151 викласти в такій редакції:
«Стаття 151. Уточнення персональних даних Реєстру
1. Уточнення персональних даних Реєстру здійснюється органами ведення Реєстру в разі встановлення ними факту невключення виборця до Реєстру, неправомірного або кратного включення особи до Реєстру, неправильностей у персональних даних виборця.
2. Зазначені в частині першій цієї статті обставини можуть виявлятися під час:
1) проведення візуального та автоматизованого контролю за повнотою і коректністю персональних даних Реєстру відповідно до частини шостої статті 140 цього Кодексу;
2) звернення виборця в разі наявності в нього достовірної інформації щодо невідповідностей чи неточностей в персональних даних інших осіб у порядку, передбаченому статтями 146, 147 цього Кодексу;
3) здійснення політичною партією публічного контролю за веденням Реєстру;
4) внесення змін до уточнених списків виборців.
3. Уточнення персональних даних Реєстру здійснюється органом ведення Реєстру шляхом звернення до органів, закладів, установ, визначених статтею 149 цього Кодексу, а також виборців, у тому числі шляхом надсилання відповідного запиту на адресу електронної пошти виборця, передбаченої пунктом 12 частини першої статті 136 цього Кодексу.
4. Під час виборчого процесу або процесу референдуму відповідь на запит органу ведення Реєстру надається невідкладно відповідними органами, закладами, установами.
5. За результатами уточнення персональних даних Реєстру орган ведення Реєстру в разі виявлення підстав, визначених цим Кодексом, виконує передбачені цим Кодексом дії щодо ведення Реєстру. Для прийняття рішення орган ведення Реєстру зобов’язаний звернутися до виборця стосовно перевірки чи уточнення відомостей про нього, у тому числі шляхом надсилання відповідного запиту на адресу електронної пошти виборця, передбаченої пунктом 12 частини першої статті 136 цього Кодексу.»
 
Немає висновку    
    -415- Ківалов С.В.
Доповнити Кодекс новою статтею 151-1 наступного змісту:
«Стаття 151-1. Уточнення персональних даних Державного реєстру виборців за допомогою веб-ресурсу «Особистий кабінет виборця»
1. Уточнення персональних даних Реєстру виборців здійснюється органами Реєстру з 1 вересня до 30 листопада що два роки шляхом звернення до виборців, включених до Реєстру, з пропозицією уточнити свої персональні дані. Уточнення персональних даних Реєстру проводиться одночасно з відповідним черговим поновленням персональних даних Реєстру відповідно до статті 149 цього Кодексу.
2. З 1 по 30 вересня відповідного року розпорядник Реєстру забезпечує надсилання кожному виборцю, який включений до Реєстру і виборча адреса якого відноситься до території, на яку поширюються повноваження цього органу ведення Реєстру, іменне повідомлення за формою, встановленою розпорядником Реєстру. Повідомлення надсилається на адресу електронної пошти, передбаченої пунктом 12 частини першої статті 136 цього Кодексу, за відомостями Реєстру.
3. В іменному повідомленні, передбаченому частиною другою цієї статті, зазначається інформація про права виборця щодо Реєстру відповідно до частини першої статті 137 цього Кодексу та пропонується перевірити свої персональні дані, усунути невідповідності та неточності в записі про себе, а також роз’яснюється порядок звернення до органу ведення Реєстру щодо усунення невідповідностей та неточностей. До іменного повідомлення додаються електронні персональні дані виборця, зазначені у частині першій статті 133, частині першій статті 134, частині п’ятій статті 135 цього Кодексу.
4. Якщо виборець до 10 жовтня відповідного року або в інші строки, встановлені відповідно до частини дев’ятої цієї статті, не отримав іменне повідомлення, зазначене у частині другій цієї статті, або якщо електронні персональні дані, зазначені у частині третій цієї статті, містять невідповідності чи неточності, а також у разі наявності у виборця достовірної інформації щодо невідповідностей чи неточностей у персональних даних інших осіб, виборець може звернутися стосовно зміни своїх персональних даних за допомогою веб-ресурсу «Особистий кабінет виборця» у порядку, передбаченому статтею 147 цього Кодексу.
5. Орган ведення Реєстру вивчає звернення, отримані у процесі уточнення персональних даних Реєстру, та за підсумком вивчення при виявленні належних підстав, встановлених цим Кодексом, виконує дії з ведення Реєстру в порядку, передбаченому статтями 146, 147, 149 цього Кодексу.
6. Повідомлення про проведення уточнення персональних даних Реєстру, яке містить роз’яснення порядку проведення уточнення та порядку звернення до органу ведення Реєстру, публікується в друкованих засобах масової інформації, розміщується у мережі Інтернет та оприлюднюється на загальнонаціональних теле- і радіоканалах не рідше одного разу на тиждень протягом періоду, зазначеного в частині першій цієї статті або, у разі зміни строків проведення уточнення персональних даних відповідно до частини дев’ятої цієї статті, – протягом періоду уточнення, встановленого розпорядником Реєстру.
7. Місцеві органи виконавчої влади, органи місцевого самоврядування сприяють інформуванню громадян України про строки проведення уточнення персональних даних Реєстру, про права громадян щодо перевірки своїх персональних даних.
8. Міністерство закордонних справ України, закордонні дипломатичні установи України вживають відповідних заходів для інформування громадян України, які проживають чи перебувають за межами України, зокрема шляхом розміщення повідомлення, зазначеного у частині шостій цієї статті, у доступних громадянам України друкованих засобах масової інформації країни або у мережі Інтернет, перебування із зазначенням адрес і телефонів відповідних дипломатичних установ України для подання відомостей громадянами України, які проживають чи перебувають на території відповідної держави.
9. Якщо строки, вказані у частинах першій та другій цієї статті, збігаються зі строками виборчого процесу загальнонаціональних виборів, повсюдних місцевих виборів або процесу всеукраїнського референдуму, чергове уточнення персональних даних Реєстру здійснюється до початку виборчого процесу чи процесу референдуму у строки, встановлені розпорядником Реєстру, однак повинно розпочатися не пізніш як за 180 днів до дня голосування на відповідних виборах чи референдумі і тривати не менш як 90 днів.
10. За результатами уточнення персональних даних Реєстру орган ведення Реєстру в разі виявлення підстав, визначених цим Законом, виконує передбачені цим Законом дії щодо ведення Реєстру. Для прийняття рішення орган ведення Реєстру може звернутися до виборця стосовно проведення перевірки чи уточнення відомостей про нього, у тому числі шляхом надсилання відповідного запиту на адресу електронної пошти виборця, передбаченої пунктом 12 частини першої статті 136 цього Кодексу, за відомостями Реєстру.»
 
Немає висновку    
561. Стаття 152. Здійснення політичними партіями публічного контролю ведення Реєстру
 
-416- Гусак В.Г.
Статтю 152 виключити
 
Немає висновку   Стаття 152. Здійснення політичними партіями публічного контролю ведення Реєстру
 
562. 1. Політична партія, представлена фракцією у поточному скликанні Верховної Ради України, має право брати участь у здійсненні публічного контролю за веденням Реєстру у межах, встановлених цією статтею.
 
-417- Ільюк А.О.
У частині першій статті 152 після слів «представлена фракцією» доповнити словами «депутатською групою»
 
Немає висновку   1. Політична партія, представлена фракцією у поточному скликанні Верховної Ради України, має право брати участь у здійсненні публічного контролю за веденням Реєстру у межах, встановлених цією статтею.
 
    -418- Яценко А.В.
В Розділі VІ. Законопроекту ВАРІАНТ І: у частині першій статті 152 після слів «представлена фракцією» доповнити словами «депутатською групою».
 
Немає висновку    
    -419- Яценко А.В.
В Розділі VІ. Законопроекту ВАРІАНТ ІІ у частині першій статті 152 після слів «представлена фракцією» доповнити словами «депутатською групою».
 
Немає висновку    
    -420- Власенко С.В.
Ч. 1 ст. 152 викласти в редакції: «1. Політична партія, зареєстрована у відповідності до законодавчо визначеного порядку, має право брати участь у здійсненні публічного контролю за веденням Реєстру у межах, встановлених цією статтею.».
 
Немає висновку    
563. 2. За письмовим зверненням партії, зазначеної у частині першій цієї статті, розпорядник Реєстру надає представнику цієї партії, уповноваженому відповідним керівним органом партії, засвідчену цифровим підписом електронну копію бази даних Реєстру, яка включає відомості, передбачені частиною першою статті 133 та частиною першою статті 134 цього Кодексу, розділену на частини відповідно до регіональних органів адміністрування Реєстру, в порядку, встановленому розпорядником Реєстру. За письмовим зверненням партії розпорядник Реєстру може надати їй додатково одну електронну копію бази даних Реєстру, засвідчену цифровим підписом.
 
   2. За письмовим зверненням партії, зазначеної у частині першій цієї статті, розпорядник Реєстру надає представнику цієї партії, уповноваженому відповідним керівним органом партії, засвідчену цифровим підписом електронну копію бази даних Реєстру, яка включає відомості, передбачені частиною першою статті 133 та частиною першою статті 134 цього Кодексу, розділену на частини відповідно до регіональних органів адміністрування Реєстру, в порядку, встановленому розпорядником Реєстру. За письмовим зверненням партії розпорядник Реєстру може надати їй додатково одну електронну копію бази даних Реєстру, засвідчену цифровим підписом.
 
564. 3. Копія бази даних Реєстру, зазначена в частині другій цієї статті, може бути надана уповноваженому представнику партії протягом місяця після завершення уточнення Реєстру, передбаченого статтею 151 цього Кодексу, а також у рік проведення чергових загальнонаціональних виборів, повсюдних місцевих виборів, всеукраїнського референдуму не пізніш як за шістдесят днів до дня голосування.
 
   3. Копія бази даних Реєстру, зазначена в частині другій цієї статті, може бути надана уповноваженому представнику партії протягом місяця після завершення уточнення Реєстру, передбаченого статтею 151 цього Кодексу, а також у рік проведення чергових загальнонаціональних виборів, повсюдних місцевих виборів, всеукраїнського референдуму не пізніш як за шістдесят днів до дня голосування.
 
565. 4. Політична партія може використати надану їй копію бази даних Реєстру лише для здійснення в порядку публічного контролю перевірки повноти та достовірності персональних даних Реєстру із дотриманням вимог законодавства України.
 
   4. Політична партія може використати надану їй копію бази даних Реєстру лише для здійснення в порядку публічного контролю перевірки повноти та достовірності персональних даних Реєстру із дотриманням вимог законодавства України.
 
566. 5. Розпорядник Реєстру забезпечує захист електронних копій бази даних Реєстру від несанкціонованого копіювання, а також фіксацію технічними засобами порушення такого захисту. За письмовим зверненням політичної партії розпорядник Реєстру може надати додатково одну електронну копію бази даних Реєстру, передбачену частиною другою цієї статті. Самостійне виготовлення вторинних електронних копій бази даних Реєстру, а також розповсюдження копій бази даних Реєстру на паперових носіях забороняється.
 
   5. Розпорядник Реєстру забезпечує захист електронних копій бази даних Реєстру від несанкціонованого копіювання, а також фіксацію технічними засобами порушення такого захисту. За письмовим зверненням політичної партії розпорядник Реєстру може надати додатково одну електронну копію бази даних Реєстру, передбачену частиною другою цієї статті. Самостійне виготовлення вторинних електронних копій бази даних Реєстру, а також розповсюдження копій бази даних Реєстру на паперових носіях забороняється.
 
567. 6. Не пізніш як через два місяці після отримання копії (копій) бази даних Реєстру політична партія зобов’язана повернути розпоряднику Реєстру ці копії бази даних Реєстру.
 
   6. Не пізніш як через два місяці після отримання копії (копій) бази даних Реєстру політична партія зобов’язана повернути розпоряднику Реєстру ці копії бази даних Реєстру.
 
568. 7. Неповернення політичною партією розпоряднику Реєстру копій баз даних Реєстру в строк, зазначений у частині шостій цієї статті, виявлення незаконно виготовлених або розповсюджених вторинних копій бази даних Реєстру чи її будь-якої частини з використанням примірника копії, який був наданий відповідній партії, є підставою для відмови у видачі копії бази даних Реєстру наступного разу, а також для розгляду питання про притягнення до відповідальності у встановленому законом порядку осіб, винних у незаконному копіюванні та розповсюдженні персональних даних Реєстру.
 
   7. Неповернення політичною партією розпоряднику Реєстру копій баз даних Реєстру в строк, зазначений у частині шостій цієї статті, виявлення незаконно виготовлених або розповсюджених вторинних копій бази даних Реєстру чи її будь-якої частини з використанням примірника копії, який був наданий відповідній партії, є підставою для відмови у видачі копії бази даних Реєстру наступного разу, а також для розгляду питання про притягнення до відповідальності у встановленому законом порядку осіб, винних у незаконному копіюванні та розповсюдженні персональних даних Реєстру.
 
569. 9. За підсумком перевірки повноти та достовірності персональних даних Реєстру партія може звернутися до органу ведення Реєстру із заявою про виявлені порушення порядку ведення Реєстру (невключення виборця до Реєстру, протиправне або кратне включення особи до Реєстру, неправильності у персональних даних окремих виборців) стосовно осіб, виборча адреса (адреса житла) котрих відноситься до території, на яку поширюються повноваження цього органу ведення Реєстру. Орган ведення Реєстру здійснює перевірку обґрунтованості заяви та вживає відповідних заходів у порядку, передбаченому статтями 146 і 147 цього Кодексу.
 
-421- Черненко О.М.
Сидорович Р.М.
Новак Н.В.
Текст статті 152 викласти в такій редакції:
«Стаття 152. Здійснення політичними партіями публічного контролю за веденням Реєстру
1. Політична партія, що має свою фракцію у поточному скликанні Верховної Ради України, політична партія, виборчий список кандидатів у народні депутати України у загальнодержавному багатомандатному виборчому окрузі якої на останніх чергових або позачергових виборах народних депутатів України отримав не менше 2 відсотків голосів виборців від загальної кількості голосів виборців, поданих за всі виборчі списки кандидатів у народні депутати України у загальнодержавному багатомандатному виборчому окрузі, має право брати участь у здійсненні публічного контролю за веденням Реєстру в межах, установлених цією статтею.
2. За письмовим зверненням політичної партії, зазначеної у частині першій цієї статті, розпорядник Реєстру забезпечує представнику цієї партії, уповноваженому відповідним керівним органом партії, доступ у режимі читання до відомостей Реєстру, передбачених пунктами 1 – 4 частини першої статті 133 та частиною першою статті 134 цього Кодексу, в установленому розпорядником Реєстру порядку.
3. За результатами перевірки повноти та достовірності персональних даних Реєстру політична партія може звернутися до органу ведення Реєстру із заявою про виявлені порушення порядку ведення Реєстру (невключення виборця до Реєстру, неправомірне або кратне включення особи до Реєстру, неправильності у персональних даних окремих виборців) стосовно осіб, виборча адреса яких відноситься до території, на яку поширюються повноваження цього органу ведення Реєстру. Орган ведення Реєстру проводить перевірку обґрунтованості заяви та вживає заходів, передбачених статтею 151 цього Кодексу»
 
Немає висновку   9. За підсумком перевірки повноти та достовірності персональних даних Реєстру партія може звернутися до органу ведення Реєстру із заявою про виявлені порушення порядку ведення Реєстру (невключення виборця до Реєстру, протиправне або кратне включення особи до Реєстру, неправильності у персональних даних окремих виборців) стосовно осіб, виборча адреса (адреса житла) котрих відноситься до території, на яку поширюються повноваження цього органу ведення Реєстру. Орган ведення Реєстру здійснює перевірку обґрунтованості заяви та вживає відповідних заходів у порядку, передбаченому статтями 146 і 147 цього Кодексу.
 
    -422- Черненко О.М.
Статтю 152 викласти в такій редакції:
«Стаття 152. Здійснення політичними партіями публічного контролю за веденням Реєстру
1. Політична партія, що має свою фракцію у поточному скликанні Верховної Ради України, політична партія, що входить до складу виборчого блоку, який має свою фракцію у поточному скликанні Верховної Ради України (далі - політична партія), має право брати участь у здійсненні публічного контролю за веденням Реєстру в межах, установлених цією статтею.
2. Під час виборчого процесу виборів Президента України, народних депутатів України, чергових місцевих виборів, процесу всеукраїнського референдуму за письмовим зверненням політичної партії розпорядник Реєстру забезпечує представнику цієї партії, уповноваженому відповідним керівним органом партії, доступ у режимі читання до відомостей Реєстру, передбачених пунктами 1 – 4 частини першої статті 133 та частиною першою статті 134 цього Кодексу, в установленому розпорядником Реєстру порядку.
3. За результатами перевірки повноти та достовірності персональних даних Реєстру політична партія може звернутися до органу ведення Реєстру із заявою про виявлені порушення порядку ведення Реєстру (невключення виборця до Реєстру, неправомірне або кратне включення особи до Реєстру, неправильності у персональних даних окремих виборців) стосовно осіб, виборча адреса яких відноситься до території, на яку поширюються повноваження цього органу ведення Реєстру. Орган ведення Реєстру проводить перевірку обґрунтованості заяви та вживає заходів, передбачених статтею 151 цього Кодексу».
 
Немає висновку    
    -423- Продан О.П.
Алєксєєв С.О.
Романюк Р.С.
Палатний А.Л.
Сугоняко О.Л.
Велікін О.М.
Скрипник О.О.
Статтю 152 викласти в такій редакції:
«Стаття 152. Здійснення політичними партіями публічного контролю за веденням Реєстру
1. Політична партія, що має свою фракцію у поточному скликанні Верховної Ради України, політична партія, що входить до складу виборчого блоку, який має свою фракцію у поточному скликанні Верховної Ради України (далі - політична партія), має право брати участь у здійсненні публічного контролю за веденням Реєстру в межах, установлених цією статтею.
2. Один раз на рік, а також не пізніш як за шістдесят днів до дня голосування на виборах Президента України, виборах народних депутатів України, всеукраїнському референдумі, чергових місцевих виборах за письмовим зверненням політичної партії розпорядник Реєстру подає представнику цієї партії, уповноваженому відповідним керівним органом партії, засвідчену цифровим підписом електронну копію бази даних Реєстру, яка містить відомості, передбачені частиною першою статті 133 та частиною першою статті 134 цього Кодексу, в розрізі регіонів України, визначених відповідно до частини другої статті 133 Конституції України, та закордонного виборчого округу в порядку, встановленому розпорядником Реєстру.
3. Політична партія може використати надану їй копію бази даних Реєстру лише для здійснення в порядку публічного контролю перевірки повноти та достовірності персональних даних Реєстру з дотриманням вимог законодавства України.
4. Розпорядник Реєстру забезпечує захист електронних копій бази даних Реєстру від несанкціонованого використання. За письмовим зверненням політичної партії розпорядник Реєстру може надати додатково одну електронну копію бази даних Реєстру, передбачену частиною другою цієї статті. Політичним партіям забороняється самостійно виготовляти електронні копії бази даних Реєстру.
5. Не пізніш як через два місяці після отримання копії бази даних Реєстру політична партія зобов’язана повернути її розпоряднику Реєстру.
6. Неповернення політичною партією розпоряднику Реєстру копій бази даних Реєстру в строк, зазначений у частині п’ятій цієї статті, виявлення незаконно виготовлених або розповсюджених вторинних копій бази даних Реєстру чи її будь-якої частини з використанням примірника копії, який був наданий відповідній партії, є підставою для відмови в отриманні партією копії бази даних Реєстру наступного разу, а також для розгляду питання про притягнення до відповідальності в установленому законом порядку осіб, винних у незаконному копіюванні та розповсюдженні персональних даних Реєстру.
7. За результатами перевірки повноти та достовірності персональних даних Реєстру політична партія може звернутися до органу ведення Реєстру із заявою про виявлені порушення порядку ведення Реєстру (невключення виборця до Реєстру, неправомірне або кратне включення особи до Реєстру, неправильності у персональних даних окремих виборців) стосовно осіб, виборча адреса яких відноситься до території, на яку поширюються повноваження цього органу ведення Реєстру. Орган ведення Реєстру проводить перевірку обґрунтованості заяви та вживає заходів, передбачених статтею 151 цього Кодексу.»
 
Немає висновку    
    -424- Маркевич Я.В.
Статтю 152 викласти у такій редакції:
«Стаття 152. Здійснення політичними партіями, іншими суб’єктами виборчого процесу (процесу референдуму), засобами масової інформації, публічного контролю за веденням Реєстру
1. Політична партія, інші суб’єкти відповідного виборчого процесу чи процесу референдуму, засоби масової інформації, акредитовані відповідними виборчими комісіями, під час цього процесу мають право брати участь у здійсненні публічного контролю за веденням Реєстру у межах, встановлених цим Кодексом.
2. За електронним запитом політичної партії - суб’єкта виборчого процесу (процесу референдуму), сформованим за допомогою офіційного сайту Реєстру, розпорядник Реєстру надає цій партії відомості, передбачені частиною шостою статті 139 цього Кодексу, розділену на частини відповідно до регіональних органів адміністрування Реєстру, в порядку, встановленому розпорядником Реєстру.
3. За електронним запитом офіційного спостерігача від громадської організації, який є суб’єктом виборчого процесу (процесу референдуму), сформованим за допомогою офіційного сайту Реєстру, розпорядник Реєстру надає цьому спостерігачу відомості, передбачені частиною шостою статті 12 цього Кодексу, розділену на частини відповідно до регіональних органів адміністрування Реєстру, в порядку, встановленому розпорядником Реєстру (залежно від суб’єкта реєстрації - окружної, територіальної виборчої комісії - можуть надаватися відомості про виборців всієї України або одного чи кількох районів, міст обласного значення однієї області, міст районного значення, селищ, сіл).
4. За електронним запитом інших суб’єктів виборчого процесу або процесу референдуму (кандидатів на пост Президента України, кандидатів у народні депутати, кандидатів у депутати місцевих рад, кандидатів на посаду сільського, селищного, міського голови, старости, офіційних спостерігачів та інших), сформованим за допомогою офіційного сайту Реєстру, розпорядник Реєстру надає такому суб’єкту відомості, передбачені частиною шостою статті 139 цього Кодексу, розділену на частини відповідно до регіональних органів адміністрування Реєстру, в порядку, встановленому розпорядником Реєстру (залежно від території виборчого округу, в якому обирається відповідний кандидат можуть надаватися відомості про виборців всієї України або одного чи кількох районів, міст обласного значення однієї області, міст районного значення, селищ, сіл).
5. За електронним запитом акредитованого відповідною виборчою комісією засобу масової інформації, сформованим за допомогою офіційного сайту Реєстру, розпорядник Реєстру надає такому засобу масової інформації відомості, передбачені частиною шостою статті 139 цього Кодексу, розділену на частини відповідно до регіональних органів адміністрування Реєстру, в порядку, встановленому розпорядником Реєстру (залежно від території виборчого округу, в якому акредитований відповідний засіб масової інформації, можуть надаватися відомості про виборців всієї України або одного чи кількох районів, міст обласного значення однієї області, міст районного значення, селищ, сіл).
6. Розпорядник Реєстру надає відомості, зазначені у частинах другій - п’ятій цієї статті, у електронній формі на вказану відповідним суб’єктом у своєму запиті адресу електронної пошти у встановленому Розпорядником Реєстру порядку. Згадані у частинах другій - п’ятій цієї статті запити можуть надсилатися розпоряднику Реєстру не більше 10 разів від одного суб’єкта впродовж доби.
7. Розповсюдження відомостей, зазначених у частинах другій - четвертій цієї статті, на паперових та електронних носіях поза строками відповідного виборчого процесу чи процесу референдуму та з іншою метою, окрім публічного контролю ведення Реєстру, забороняється.
8. За результатами перевірки повноти та достовірності персональних даних Реєстру політична партія, інший суб’єкт виборчого процесу чи процесу референдуму, засіб масової інформації, акредитований відповідною виборчою комісією, звертається до відповідного органу ведення Реєстру із заявою про виявлені порушення порядку ведення Реєстру (невключення виборця до Реєстру, неправомірне або кратне включення особи до Реєстру, неправильності у персональних даних окремих виборців) стосовно осіб, виборча адреса яких відноситься до території, на яку поширюються повноваження цього органу ведення Реєстру. Орган ведення Реєстру проводить перевірку обґрунтованості заяви та вживає заходів, передбачених статтями 146 і 147 цього Кодексу.
9. Розпорядник Реєстру у спеціально захищеному приміщенні надає доступ у режимі читання усім суб’єктам відповідного виборчого процесу чи процесу референдуму, засобам масової інформації, акредитованим відповідною виборчою комісією, у порядку, визначеному ним за погодженням з Державною службою спеціального зв'язку та захисту інформації України.»
 
Немає висновку    
570. Стаття 153. Фінансування Державного реєстру виборців
 
   Стаття 153. Фінансування Державного реєстру виборців
 
571. Фінансування діяльності щодо ведення Реєстру, оновлення його матеріальної бази та програмного забезпечення здійснюється за рахунок коштів Державного бюджету України, а також (в частині фінансування діяльності органів місцевого самоврядування у випадках, передбачених цим Кодексом) за рахунок коштів відповідних місцевих бюджетів як фінансування делегованих повноважень.
 
-425- Рябчин О.М.
Доповнити ст. 153 частиною 2 такого змісту:
«2. Фінансування виготовлення органами ведення Державного реєстру виборців виборчої документації під час проведення виборів Президента України, народних депутатів України та всеукраїнського референдуму здійснюється за рахунок коштів Державного бюджету України, виділених на підготовку та проведення відповідних виборів або референдуму, у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України за поданням Центральної виборчої комісії.
 
Немає висновку   Фінансування діяльності щодо ведення Реєстру, оновлення його матеріальної бази та програмного забезпечення здійснюється за рахунок коштів Державного бюджету України, а також (в частині фінансування діяльності органів місцевого самоврядування у випадках, передбачених цим Кодексом) за рахунок коштів відповідних місцевих бюджетів як фінансування делегованих повноважень.
 
    -426- Рябчин О.М.
Доповнити ст. 153 частиною 3 такого змісту:
3. Фінансування виготовлення органами ведення Державного реєстру виборців виборчої документації під час проведення місцевих виборів та місцевих референдумів здійснюється відповідно до закону.».
 
Немає висновку    
    -427- Черненко О.М.
Статтю 153 викласти в такій редакції:
«Стаття 153. Фінансування Реєстру
1. Фінансування діяльності щодо створення, ведення та функціонування Реєстру здійснюється за рахунок коштів Державного бюджету України, а також (у частині фінансування діяльності органів місцевого самоврядування у випадках, передбачених цим Кодексом) за рахунок коштів відповідних місцевих бюджетів як фінансування делегованих повноважень.
2. Фінансування виготовлення органами ведення Реєстру виборчої документації під час проведення виборів Президента України, народних депутатів України та всеукраїнського референдуму здійснюється за рахунок коштів Державного бюджету України, виділених на підготовку та проведення відповідних виборів або референдуму, у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України за поданням Центральної виборчої комісії.
Фінансування виготовлення органами ведення Реєстру виборчої документації під час проведення місцевих виборів та місцевих референдумів здійснюється відповідно до закону».
 
Немає висновку    
    -428- Продан О.П.
Алєксєєв С.О.
Романюк Р.С.
Палатний А.Л.
Сугоняко О.Л.
Велікін О.М.
Скрипник О.О.
Статтю 153 викласти в такій редакції:
«Стаття 153. Фінансування Реєстру
Фінансування діяльності щодо створення, ведення та функціонування Реєстру здійснюється за рахунок коштів Державного бюджету України, а також (у частині фінансування діяльності органів місцевого самоврядування у випадках, передбачених цим Кодексом) за рахунок коштів відповідних місцевих бюджетів як фінансування делегованих повноважень.»
 
Немає висновку    
    -429- Черненко О.М.
Після статті 153 додати новий розділ ХІІ:
«Розділ ХІІ. ВИКОРИСТАННЯ ПЕРСОНАЛЬНИХ ДАНИХ ДЕРЖАВНОГО РЕЄСТРУ ВИБОРЦІВ».
 
Немає висновку    
572. Стаття 154. Цілі використання персональних даних Реєстру
 
   Стаття 154. Цілі використання персональних даних Реєстру
 
573. 1. Під час підготовки та проведення загальнонаціональних чи місцевих виборів, всеукраїнського або місцевого референдуму персональні дані Реєстру можуть використовуватися тільки для:
 
-430- Гусак В.Г.
У статті 154 слова «всеукраїнського або місцевого референдуму» вилучити.
 
Немає висновку   1. Під час підготовки та проведення загальнонаціональних чи місцевих виборів, всеукраїнського або місцевого референдуму персональні дані Реєстру можуть використовуватися тільки для:
 
574. 1) складання попередніх списків виборців на виборчих дільницях;
 
   1) складання попередніх списків виборців на виборчих дільницях;
 
575. 2) уточнення попередніх списків виборців та складання уточнених списків виборців на виборчих дільницях;
 
   2) уточнення попередніх списків виборців та складання уточнених списків виборців на виборчих дільницях;
 
576. 3) надання Кабінету Міністрів України, іншим органам виконавчої влади, органам влади Автономної Республіки Крим, органам місцевого самоврядування, Центральній виборчій комісії, виборчій комісії Автономної Республіки Крим, територіальним виборчим комісіям статистичної інформації щодо кількісних характеристик виборчого корпусу на відповідній території;
 
-431- Рябчин О.М.
У пункті 3 ч. 1 ст. 154 після слова «надання» додати слова «Верховній Раді Україні».
 
Немає висновку   3) надання Кабінету Міністрів України, іншим органам виконавчої влади, органам влади Автономної Республіки Крим, органам місцевого самоврядування, Центральній виборчій комісії, виборчій комісії Автономної Республіки Крим, територіальним виборчим комісіям статистичної інформації щодо кількісних характеристик виборчого корпусу на відповідній території;
 
577. 4) перевірки достовірності відомостей про виборців (громадян України), передбаченої частинами другою та третьою цієї статті.
 
-432- Рябчин О.М.
Частину першу ст. 154 доповнити новим пунктом п’ятим такого змісту:
«5) виготовлення іменних запрошень виборцям.».
 
Немає висновку   4) перевірки достовірності відомостей про виборців (громадян України), передбаченої частинами другою та третьою цієї статті.
 
578. 2. Персональні дані Реєстру можуть бути використані відповідно до статті 155 цього Кодексу відповідними виборчими комісіями для перевірки достовірності відомостей про виборців. які поставили свої підписи у підписних листах на підтримку проведення всеукраїнського чи місцевого референдуму, висування кандидата (кандидатів) на виборах, а також відомостей, що надаються до відповідних виборчих комісій щодо кандидатів, уповноважених та довірених осіб, членів ініціативної групи референдуму, кандидатур до складу виборчих комісій.
 
-433- Батенко Т.І.
Шевченко В.Л.
Констанкевич І.М.
Дідич В.В.
Дубінін О.І.
Купрій В.М.
Шевченко О.Л.
у частині другій статті 154 замість слів «підписних листах на підтримку проведення всеукраїнського чи місцевого референдуму, висування кандидата (кандидатів) на виборах» записати слова «підписних листах на підтримку проведення всеукраїнського чи місцевого референдуму»;
 
Немає висновку   2. Персональні дані Реєстру можуть бути використані відповідно до статті 155 цього Кодексу відповідними виборчими комісіями для перевірки достовірності відомостей про виборців. які поставили свої підписи у підписних листах на підтримку проведення всеукраїнського чи місцевого референдуму, висування кандидата (кандидатів) на виборах, а також відомостей, що надаються до відповідних виборчих комісій щодо кандидатів, уповноважених та довірених осіб, членів ініціативної групи референдуму, кандидатур до складу виборчих комісій.
 
579. 3. За зверненням Міністерства юстиції України до розпорядника Реєстру персональні дані Реєстру можуть бути використані для перевірки достовірності відомостей про громадян України, які у порядку, встановленому Законом України «Про політичні партії в Україні», своїми підписами підтримали створення політичної партії.
 
-434- Рябчин О.М.
Частину третю ст. 154 виключити.
 
Немає висновку   3. За зверненням Міністерства юстиції України до розпорядника Реєстру персональні дані Реєстру можуть бути використані для перевірки достовірності відомостей про громадян України, які у порядку, встановленому Законом України «Про політичні партії в Україні», своїми підписами підтримали створення політичної партії.
 
    -435- Кривошея Г.Г.
Доповнити статтю 154 новою частиною такого змісту:
«4. За зверненням Уповноваженого Президента України з прав людей з інвалідністю або громадських об’єднань осіб з інвалідністю до розпорядника Реєстру персональні дані Реєстру можуть бути використані для захисту прав осіб з інвалідністю»;
У зв’язку з цим частини 4 – 6 вважати частинами 5 – 7.
 
Немає висновку    
580. 4. Персональні дані Реєстру можуть бути використані для здійснення публічного контролю ведення Реєстру у порядку та в межах, встановлених цим Кодексом.
 
-436- Гусак В.Г.
У статті 154 частину четверту виключити
 
Немає висновку   4. Персональні дані Реєстру можуть бути використані для здійснення публічного контролю ведення Реєстру у порядку та в межах, встановлених цим Кодексом.
 
581. 5. Персональні дані Реєстру можуть бути на підставі закону одноразово використані для первинного наповнення бази даних загальнодержавної системи обліку фізичних осіб після її створення.
 
   5. Персональні дані Реєстру можуть бути на підставі закону одноразово використані для первинного наповнення бази даних загальнодержавної системи обліку фізичних осіб після її створення.
 
582. 6. Використання персональних даних Реєстру для інших цілей, крім зазначених у частинах першій - п’ятій цієї статті, можливе виключно за рішенням суду. Розпорядник Реєстру або орган ведення Реєстру протягом семи днів з дня надання персональних даних виборця на виконання рішення суду інформує про це відповідного виборця, надсилаючи повідомлення на його виборчу адресу.
 
-437- Одарченко Ю.В.
Статтю 154 доповнити частиною сьомою наступного змісту:
"7. Відомості з Державного реєстру виборців можуть бути використані для перевірки відомостей про виборців, які підтримали пропозицію про відкликання депутата місцевої ради або сільського, селищного, міського голови, старости за народною ініціативою."
 
Немає висновку   6. Використання персональних даних Реєстру для інших цілей, крім зазначених у частинах першій - п’ятій цієї статті, можливе виключно за рішенням суду. Розпорядник Реєстру або орган ведення Реєстру протягом семи днів з дня надання персональних даних виборця на виконання рішення суду інформує про це відповідного виборця, надсилаючи повідомлення на його виборчу адресу.
 
    -438- Черненко О.М.
Сидорович Р.М.
Новак Н.В.
Текст статті 154 викласти в такій редакції:
«Стаття 154. Цілі використання персональних даних Реєстру
1. Персональні дані Реєстру можуть використовуватися лише для:
1) складання списків виборців на виборчих дільницях;
2) вирішення Центральною виборчою комісією питань організації підготовки та проведення виборів і референдумів;
3) надання Верховній Раді України, Президенту України, Кабінету Міністрів України, іншим органам виконавчої влади, органам місцевого самоврядування, Центральній виборчій комісії, Верховній Раді Автономної Республіки Крим, Раді міністрів Автономної Республіки Крим, виборчій комісії Автономної Республіки Крим, територіальним виборчим комісіям місцевих виборів статистичної інформації щодо кількісних характеристик виборців на відповідній території;
4) виготовлення іменних запрошень виборцям;
5) проведення передбаченої у частині другій цієї статті перевірки відомостей про виборців.
2. Персональні дані Реєстру можуть бути використані для проведення перевірки достовірності відомостей про виборців, які поставили свої підписи у підписних листах на підтримку проведення всеукраїнського референдуму, а також відомостей, що надаються до відповідних виборчих комісій щодо кандидатів, уповноважених та довірених осіб, членів ініціативної групи референдуму, кандидатур до складу виборчих комісій.
3. Персональні дані Реєстру можуть бути використані для здійснення публічного контролю за веденням Реєстру в порядку та межах, встановлених цим Кодексом.
4. Персональні дані Реєстру можуть бути одноразово використані для первинного наповнення бази даних державної системи обліку фізичних осіб після її створення на підставі закону, а також для створення реєстрів територіальних громад.
5. Персональні дані Реєстру можуть бути використані державними органами, яким законом надано право доступу до автоматизованих інформаційних систем, реєстрів та банків даних, держателями (адміністраторами) яких є державні органи. Використання персональних даних Реєстру здійснюється із дотриманням законодавства про захист персональних даних.
6. Персональні дані Реєстру у визначених законом випадках можуть бути використані центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері громадянства, для реалізації покладених на нього повноважень.
7. Під час здійснення повноважень з контролю за дотриманням бюджетного законодавства в частині моніторингу достовірності інформації, поданої фізичними особами для нарахування та своєчасного і в повному обсязі отримання соціальних виплат, пільг, субсидій, пенсій, заробітних плат, інших виплат, що здійснюються за рахунок коштів державного та місцевих бюджетів, коштів Пенсійного фонду України, фондів загальнообов'язкового державного соціального страхування, Міністерство фінансів України має право отримувати з Реєстру інформацію про виборців, зокрема таку, що містить персональні дані.
8. Використання персональних даних Реєстру для інших цілей, крім зазначених у цій статті, можливе виключно за рішенням суду»
 
Немає висновку    
    -439- Черненко О.М.
Статтю 154 викласти в такій редакції:
«Стаття 154. Цілі використання персональних даних Реєстру
1. Персональні дані Реєстру можуть використовуватися лише для:
1) складання списків виборців на виборчих дільницях;
2) вирішення Центральною виборчою комісією питань організації підготовки та проведення виборів і референдумів;
3) надання Верховній Раді України, Президенту України, Кабінету Міністрів України, іншим органам виконавчої влади, органам місцевого самоврядування, Центральній виборчій комісії, Верховній Раді Автономної Республіки Крим, Раді міністрів Автономної Республіки Крим, виборчій комісії Автономної Республіки Крим, територіальним виборчим комісіям місцевих виборів статистичної інформації щодо кількісних характеристик виборчого корпусу на відповідній території;
4) виготовлення іменних запрошень виборцям
5) проведення передбаченої у частині другій цієї статті перевірки відомостей про виборців.
2. Персональні дані Реєстру можуть бути використані для проведення перевірки достовірності відомостей про виборців, які поставили свої підписи у підписних листах на підтримку проведення всеукраїнського референдуму та на підтримку пропозиції про відкликання депутата місцевої ради та сільського, селищного, міського голови за народної ініціативи, а також відомостей, що надаються до відповідних виборчих комісій щодо кандидатів, уповноважених та довірених осіб, членів ініціативної групи референдуму, кандидатур до складу виборчих комісій.
3. Персональні дані Реєстру можуть бути використані для здійснення публічного контролю за веденням Реєстру в порядку та межах, встановлених цим Кодексом.
4. Персональні дані Реєстру можуть бути на підставі закону одноразово використані для первинного наповнення бази даних державної системи обліку фізичних осіб після її створення, а також для створення реєстрів територіальних громад.
5. Персональні дані Реєстру можуть бути використані державними органами, яким законом надано право доступу до автоматизованих інформаційних систем, реєстрів та банків даних, держателями (адміністраторами) яких є державні органи. Використання персональних даних Реєстру здійснюється із дотриманням законодавства про захист персональних даних.
6. Персональні дані Реєстру у визначених законом випадках можуть бути використані центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері громадянства, для реалізації покладених на нього повноважень.
7. Під час здійснення повноважень з контролю за дотриманням бюджетного законодавства в частині моніторингу достовірності інформації, поданої фізичними особами для нарахування та своєчасного і в повному обсязі отримання соціальних виплат, пільг, субсидій, пенсій, заробітних плат, інших виплат, що здійснюються за рахунок коштів державного та місцевих бюджетів, коштів Пенсійного фонду України, фондів загальнообов'язкового державного соціального страхування, Міністерство фінансів України має право отримувати з Реєстру інформацію про виборців, зокрема таку, що містить персональні дані.
8. Використання персональних даних Реєстру для інших цілей, крім зазначених у цій статті, можливе виключно за рішенням суду».
 
Немає висновку    
    -440- Продан О.П.
Алєксєєв С.О.
Романюк Р.С.
Палатний А.Л.
Сугоняко О.Л.
Велікін О.М.
Скрипник О.О.
Статтю 154 викласти в такій редакції:
«Стаття 154. Цілі використання персональних даних Реєстру
1. Під час підготовки до виборів Президента України, народних депутатів України, виборів депутатів Верховної Ради Автономної Республіки Крим, місцевих рад чи сільських, селищних, міських голів, до всеукраїнського або місцевого референдуму персональні дані Реєстру можуть використовуватися лише для:
1) складання попередніх списків виборців (а у передбачених законом випадках - списків учасників праймеріз) на виборчих дільницях;
2) уточнення попередніх списків виборців та складання остаточних списків виборців (а у передбачених законом випадках - остаточних списків учасників праймеріз) на виборчих дільницях;
3) надання Кабінету Міністрів України, іншим органам виконавчої влади, органам місцевого самоврядування, Центральній виборчій комісії, виборчій комісії Автономної Республіки Крим, територіальним виборчим комісіям місцевих виборів статистичної інформації щодо кількісних характеристик виборчого корпусу на відповідній території;
4) проведення передбаченої у частині другій цієї статті перевірки відомостей про виборців;
5) встановлення факту голосування виборця на виборчій дільниці у день голосування на праймеріз чи у день виборів народних депутатів України з метою запобігання випадкам незаконного повторного голосування;
6) виготовлення іменних запрошень виборцям та учасникам референдуму;
7) перевірки достовірності відомостей про громадян України, які у порядку, встановленому Законом України "Про політичні партії в Україні", своїми підписами підтримали створення політичної партії.
2. Персональні дані Реєстру можуть бути використані для проведення перевірки достовірності відомостей про виборців, які поставили свої підписи у підписних листах на підтримку проведення всеукраїнського референдуму, а також відомостей, що надаються до відповідних виборчих комісій щодо кандидатів, уповноважених та довірених осіб, членів ініціативної групи референдуму, кандидатур до складу виборчих комісій.
3. Персональні дані Реєстру можуть бути використані для здійснення публічного контролю за веденням Реєстру в порядку та межах, встановлених цим Кодексом.
4. Персональні дані Реєстру можуть бути на підставі закону одноразово використані для первинного наповнення бази даних державної системи обліку фізичних осіб після її створення, а також для створення реєстрів територіальних громад.
5. Використання персональних даних Реєстру для інших цілей, крім зазначених у частинах першій - четвертій цієї статті, можливе виключно за рішенням суду.
6. Персональні дані Реєстру у визначених законом випадках можуть бути використані центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері громадянства, Національною поліцією, Національним антикорупційним бюро України, #102628
7. Під час здійснення повноважень з контролю за дотриманням бюджетного законодавства в частині моніторингу достовірності інформації, поданої фізичними особами для нарахування та своєчасного і в повному обсязі отримання соціальних виплат, пільг, субсидій, пенсій, заробітних плат, інших виплат, що здійснюються за рахунок коштів державного та місцевих бюджетів, коштів Пенсійного фонду України, фондів загальнообов’язкового державного соціального страхування, Міністерство фінансів України має право отримувати з Реєстру інформацію про виборців, зокрема таку, що містить персональні дані.»
 
Немає висновку    
583. Стаття 155. Перевірка достовірності відомостей про виборців
 
   Стаття 155. Перевірка достовірності відомостей про виборців
 
584. 1. Перевірка достовірності відомостей про виборців за допомогою персональних даних Реєстру здійснюється щодо:
 
   1. Перевірка достовірності відомостей про виборців за допомогою персональних даних Реєстру здійснюється щодо:
 
585. 1) наявності запису про виборця в Реєстрі з відповідними ідентифікаційними даними;
 
   1) наявності запису про виборця в Реєстрі з відповідними ідентифікаційними даними;
 
586. 2) відповідності виборчої адреси виборця, зазначеної в персональних даних Реєстру, та його адреси, що перевіряється.
 
   2) відповідності виборчої адреси виборця, зазначеної в персональних даних Реєстру, та його адреси, що перевіряється.
 
587. 2. Результатом перевірки відомостей про виборця є висновок щодо:
 
   2. Результатом перевірки відомостей про виборця є висновок щодо:
 
588. 1) наявності у базі даних Реєстру запису щодо цього виборця;
 
   1) наявності у базі даних Реєстру запису щодо цього виборця;
 
589. 2) достовірності виборчої адреси виборця.
 
   2) достовірності виборчої адреси виборця.
 
590. 3. Якщо хоча б одна з позицій, зазначених у пунктах 1-4 частини першої статті 133 цього Кодексу, у персональних даних Реєстру відрізняється від відповідних відомостей про виборця, які перевіряються, вважається, що запис про такого виборця у базі даних Реєстру відсутній.
 
   3. Якщо хоча б одна з позицій, зазначених у пунктах 1-4 частини першої статті 133 цього Кодексу, у персональних даних Реєстру відрізняється від відповідних відомостей про виборця, які перевіряються, вважається, що запис про такого виборця у базі даних Реєстру відсутній.
 
591. 4. Якщо при відповідності ідентифікаційних даних виборця його виборча адреса, зазначена в персональних даних Реєстру, відрізняється від його вказаної адреси, відомості про такого виборця вважаються недостовірними.
 
   4. Якщо при відповідності ідентифікаційних даних виборця його виборча адреса, зазначена в персональних даних Реєстру, відрізняється від його вказаної адреси, відомості про такого виборця вважаються недостовірними.
 
592. 5. Центральна виборча комісія використовує персональні дані Реєстру для проведення перевірки достовірності відомостей про:
 
   5. Центральна виборча комісія використовує персональні дані Реєстру для проведення перевірки достовірності відомостей про:
 
593. 1) кандидатів на пост Президента України, кандидатів у народні депутати України, документи яких подані для реєстрації до Центральної виборчої комісії;
 
   1) кандидатів на пост Президента України, кандидатів у народні депутати України, документи яких подані для реєстрації до Центральної виборчої комісії;
 
594. 2) кандидатури, подані для реєстрації уповноваженими представниками чи довіреними особами кандидатів на пост Президента України, представниками чи уповноваженими особами політичних партій - суб’єктів виборчого процесу виборів народних депутатів України;
 
   2) кандидатури, подані для реєстрації уповноваженими представниками чи довіреними особами кандидатів на пост Президента України, представниками чи уповноваженими особами політичних партій - суб’єктів виборчого процесу виборів народних депутатів України;
 
595. 3) кандидатури, подані для включення до складу окружних (територіальних) виборчих комісій, дільничних виборчих комісій закордонних виборчих дільниць які утворюються (склад яких формується) Центральною виборчою комісією;
 
   3) кандидатури, подані для включення до складу окружних (територіальних) виборчих комісій, дільничних виборчих комісій закордонних виборчих дільниць які утворюються (склад яких формується) Центральною виборчою комісією;
 
596. 4) учасників зборів громадян України, на яких схвалена ініціатива щодо проведення всеукраїнського референдуму, а також членів ініціативних груп всеукраїнського референдуму, обраних на таких зборах;
 
   4) учасників зборів громадян України, на яких схвалена ініціатива щодо проведення всеукраїнського референдуму, а також членів ініціативних груп всеукраїнського референдуму, обраних на таких зборах;
 
597. 5) громадян України, які поставили свої підписи на підписних листах під вимогою про проведення всеукраїнського референдуму.
 
   5) громадян України, які поставили свої підписи на підписних листах під вимогою про проведення всеукраїнського референдуму.
 
598. 6. Окружна (територіальна) виборча комісія може звернутися до відповідного органу ведення Реєстру із запитом щодо перевірки достовірності відомостей про кандидатури, подані до складу дільничних виборчих комісій.
 
   6. Окружна (територіальна) виборча комісія може звернутися до відповідного органу ведення Реєстру із запитом щодо перевірки достовірності відомостей про кандидатури, подані до складу дільничних виборчих комісій.
 
599. 7. Виборча комісія Автономної Республіки Крим може звернутися до відповідного органу ведення Реєстру із запитом щодо перевірки достовірності відомостей про:
 
   7. Виборча комісія Автономної Республіки Крим може звернутися до відповідного органу ведення Реєстру із запитом щодо перевірки достовірності відомостей про:
 
600. 1) кандидатів у депутати Верховної Ради Автономної Республіки Крим;
 
   1) кандидатів у депутати Верховної Ради Автономної Республіки Крим;
 
601. 2) кандидатури, подані для реєстрації представниками організацій партій у виборчій комісії Автономної Республіки Крим, уповноваженими особами організацій партій;
 
   2) кандидатури, подані для реєстрації представниками організацій партій у виборчій комісії Автономної Республіки Крим, уповноваженими особами організацій партій;
 
602. 3) кандидатури, подані до складу дільничних виборчих комісій (у випадках, коли ця комісія утворює дільничні виборчі комісії відповідно до цього Кодексу).
 
   3) кандидатури, подані до складу дільничних виборчих комісій (у випадках, коли ця комісія утворює дільничні виборчі комісії відповідно до цього Кодексу).
 
603. 8. Територіальна виборча комісія місцевих виборів може звернутися до відповідного органу ведення Реєстру із запитом щодо перевірки достовірності відомостей про:
 
   8. Територіальна виборча комісія місцевих виборів може звернутися до відповідного органу ведення Реєстру із запитом щодо перевірки достовірності відомостей про:
 
604. 1) кандидатів у депутати відповідної місцевої ради;
 
   1) кандидатів у депутати відповідної місцевої ради;
 
605. 2) кандидатури, подані для реєстрації представниками організацій партій у відповідній територіальній виборчій комісії, уповноваженими особами організацій партій;
 
   2) кандидатури, подані для реєстрації представниками організацій партій у відповідній територіальній виборчій комісії, уповноваженими особами організацій партій;
 
606. 3) кандидатури, подані до складу дільничних виборчих комісій (у випадках, коли ця комісія утворює дільничні виборчі комісії відповідно до цього Кодексу);
 
   3) кандидатури, подані до складу дільничних виборчих комісій (у випадках, коли ця комісія утворює дільничні виборчі комісії відповідно до цього Кодексу);
 
607. 4) учасників зборів громадян України - мешканців відповідної територіальної громади, на яких схвалена ініціатива щодо проведення місцевого референдуму, а також членів ініціативних груп місцевого референдуму, обраних на таких зборах;
 
   4) учасників зборів громадян України - мешканців відповідної територіальної громади, на яких схвалена ініціатива щодо проведення місцевого референдуму, а також членів ініціативних груп місцевого референдуму, обраних на таких зборах;
 
608. 5) виборців, які поставили свої підписи на підписних листах на підтримку проведення місцевого референдуму, а також осіб, які збирали такі підписи.
 
   5) виборців, які поставили свої підписи на підписних листах на підтримку проведення місцевого референдуму, а також осіб, які збирали такі підписи.
 
609. 9. Сільська, селищна, міська виборча комісія, крім випадків, зазначених у частині восьмій цієї статті, може звернутися також до відповідного органу ведення Реєстру із запитом щодо проведення перевірки достовірності відомостей про:
 
   9. Сільська, селищна, міська виборча комісія, крім випадків, зазначених у частині восьмій цієї статті, може звернутися також до відповідного органу ведення Реєстру із запитом щодо проведення перевірки достовірності відомостей про:
 
610. 1) кандидатів на посаду відповідного сільського, селищного, міського голови;
 
   1) кандидатів на посаду відповідного сільського, селищного, міського голови;
 
611. 2) кандидатури, подані для реєстрації довіреними особами кандидатів на посаду відповідного сільського, селищного, міського голови, кандидатів у депутати сільської, селищної ради.
 
-441- Черненко О.М.
Сидорович Р.М.
Новак Н.В.
Текст статті 155 викласти в такій редакції:
«Стаття 155. Перевірка достовірності відомостей про виборців за допомогою персональних даних Реєстру
1. Центральна виборча комісія використовує персональні дані Реєстру для проведення перевірки достовірності відомостей про:
1) кандидатів на пост Президента України, кандидатів у народні депутати України, документи яких подані для реєстрації до Центральної виборчої комісії;
2) кандидатури, подані для реєстрації уповноваженими представниками чи довіреними особами кандидатів на пост Президента України, представниками чи уповноваженими особами політичних партій - суб'єктів виборчого процесу виборів народних депутатів України;
3) кандидатури, подані для включення до складу окружних (територіальних) виборчих комісій, які утворюються (склад яких формується) Центральною виборчою комісією, дільничних виборчих комісій закордонних виборчих дільниць, які утворюються (склад яких формується) Центральною виборчою комісією;
4) учасників зборів громадян України, на яких схвалена ініціатива щодо проведення всеукраїнського референдуму, а також членів ініціативних груп всеукраїнського референдуму, обраних на таких зборах;
5) громадян України, які поставили свої підписи на підписних листах під вимогою про проведення всеукраїнського референдуму.
2. Окружна (територіальна) виборча комісія може звернутися до відповідного органу ведення Реєстру із запитом щодо перевірки достовірності відомостей про кандидатури, подані до складу дільничних виборчих комісій.
3. Виборча комісія Автономної Республіки Крим може звернутися до відповідного органу ведення Реєстру із запитом щодо перевірки достовірності відомостей про:
1) кандидатів у депутати Верховної Ради Автономної Республіки Крим;
2) кандидатури, подані для реєстрації представниками організацій партій у виборчій комісії Автономної Республіки Крим з правом дорадчого голосу, уповноваженими особами організацій партій;
3) кандидатури, подані до складу дільничних виборчих комісій (у разі якщо ця комісія утворює дільничні виборчі комісії відповідно до Кодексу).
4. Територіальна виборча комісія місцевих виборів може звернутися до відповідного органу ведення Реєстру із запитом щодо перевірки достовірності відомостей про:
1) кандидатів у депутати відповідної місцевої ради;
2) кандидатури, подані для реєстрації представниками організацій партій у відповідній територіальній виборчій комісії з правом дорадчого голосу, уповноваженими особами організацій партій;
3) кандидатури, подані до складу дільничних виборчих комісій (у разі якщо ця комісія утворює дільничні виборчі комісії відповідно до Кодексу);
4) учасників зборів громадян України - мешканців відповідної територіальної громади, на яких схвалена ініціатива щодо проведення місцевого референдуму, а також членів ініціативних груп місцевого референдуму, обраних на таких зборах;
5) учасників місцевого референдуму – громадян України, які мають право голосу та є членами відповідної територіальної громади, які поставили свої підписи на підписних листах на підтримку проведення місцевого референдуму, а також осіб, які збирали такі підписи.
5. Сільська, селищна, міська виборча комісія, крім випадків, зазначених у частині четвертій цієї статті, може звернутися також до відповідного органу ведення Реєстру із запитом щодо проведення перевірки достовірності відомостей про:
1) кандидатів на посаду відповідного сільського, селищного, міського голови, старости;
2) кандидатури, подані для реєстрації довіреними особами кандидатів на посаду відповідного сільського, селищного, міського голови, старости, кандидатів у депутати сільської, селищної ради.
6. Органи ведення Реєстру надають відповіді на запити, зазначені в частинах другій - п’ятій цієї статті, у строки, встановлені Кодексом або законом про референдум»
 
Немає висновку   2) кандидатури, подані для реєстрації довіреними особами кандидатів на посаду відповідного сільського, селищного, міського голови, кандидатів у депутати сільської, селищної ради.
 
    -442- Черненко О.М.
Статтю 155 викласти в такій редакції:
«Стаття 155. Перевірка достовірності відомостей про виборців за допомогою персональних даних Реєстру
1. Центральна виборча комісія використовує персональні дані Реєстру для проведення перевірки достовірності відомостей про:
1) кандидатів на пост Президента України, кандидатів у народні депутати України, документи яких подані для реєстрації до Центральної виборчої комісії;
2) кандидатури, подані для реєстрації уповноваженими представниками чи довіреними особами кандидатів на пост Президента України, представниками чи уповноваженими особами політичних партій (виборчих блоків політичних партій) - суб'єктів виборчого процесу виборів народних депутатів України;
3) кандидатури, подані для включення до складу окружних (територіальних) виборчих комісій, які утворюються (склад яких формується) Центральною виборчою комісією;
4) учасників зборів громадян України, на яких схвалена ініціатива щодо проведення всеукраїнського референдуму, а також членів ініціативних груп всеукраїнського референдуму, обраних на таких зборах, ….;
5) громадян України, які поставили свої підписи на підписних листах під вимогою про проведення всеукраїнського референдуму.
2. Окружна (територіальна) виборча комісія може звернутися до відповідного органу ведення Реєстру із запитом щодо перевірки достовірності відомостей про кандидатури, подані до складу дільничних виборчих комісій.
3. Виборча комісія Автономної Республіки Крим може звернутися до відповідного органу ведення Реєстру із запитом щодо перевірки достовірності відомостей про:
1) кандидатів у депутати Верховної Ради Автономної Республіки Крим;
2) кандидатури, подані для реєстрації представниками організацій партій у виборчій комісії Автономної Республіки Крим з правом дорадчого голосу, уповноваженими особами організацій партій;
3) кандидатури, подані до складу дільничних виборчих комісій (у разі якщо ця комісія утворює дільничні виборчі комісії відповідно до закону).
4. Територіальна виборча комісія місцевих виборів може звернутися до відповідного органу ведення Реєстру із запитом щодо перевірки достовірності відомостей про:
1) кандидатів у депутати відповідної місцевої ради;
2) кандидатури, подані для реєстрації представниками організацій партій у відповідній територіальній виборчій комісії з правом дорадчого голосу, уповноваженими особами організацій партій;
3) кандидатури, подані до складу дільничних виборчих комісій (у разі якщо ця комісія утворює дільничні виборчі комісії відповідно до закону);
4) учасників зборів громадян України - мешканців відповідної територіальної громади, на яких схвалена ініціатива щодо проведення місцевого референдуму, а також членів ініціативних груп місцевого референдуму, обраних на таких зборах;
5) виборців, які поставили свої підписи на підписних листах на підтримку проведення місцевого референдуму, а також осіб, які збирали такі підписи;
6) виборці, які поставили свої підписи на підписних листах на підтримку пропозиції про відкликання депутата місцевої ради, сільського, селищного, міського голови за народної ініціативи.
5. Сільська, селищна, міська виборча комісія, крім випадків, зазначених у частині четвертій цієї статті, може звернутися також до відповідного органу ведення Реєстру із запитом щодо проведення перевірки достовірності відомостей про:
1) кандидатів на посаду відповідного сільського, селищного, міського голови;
2) кандидатури, подані для реєстрації довіреними особами кандидатів на посаду відповідного сільського, селищного, міського голови, кандидатів у депутати сільської, селищної ради».
 
Немає висновку    
    -443- Продан О.П.
Алєксєєв С.О.
Романюк Р.С.
Палатний А.Л.
Сугоняко О.Л.
Велікін О.М.
Скрипник О.О.
Статтю 155 викласти в такій редакції:
«Стаття 155. Перевірка достовірності відомостей про виборців за допомогою персональних даних Реєстру
1. Центральна виборча комісія використовує персональні дані Реєстру для проведення перевірки достовірності відомостей про:
1) кандидатів на пост Президента України, кандидатів у народні депутати України, документи яких подані для реєстрації до Центральної виборчої комісії;
2) кандидатури, подані для реєстрації уповноваженими представниками чи довіреними особами кандидатів на пост Президента України, представниками чи уповноваженими особами політичних партій (виборчих блоків політичних партій) - суб’єктів виборчого процесу виборів народних депутатів України;
3) кандидатури, подані для включення до складу окружних (територіальних) виборчих комісій, які утворюються (склад яких формується) Центральною виборчою комісією;
4) учасників зборів громадян України, на яких схвалена ініціатива щодо проведення всеукраїнського референдуму, а також членів ініціативних груп всеукраїнського референдуму, обраних на таких зборах;
5) громадян України, які поставили свої підписи на підписних листах під вимогою про проведення всеукраїнського референдуму.
2. Окружна (територіальна) виборча комісія може звернутися до відповідного органу ведення Реєстру із запитом щодо перевірки достовірності відомостей про кандидатури, подані до складу дільничних виборчих комісій.
3. Виборча комісія Автономної Республіки Крим може звернутися до відповідного органу ведення Реєстру із запитом щодо перевірки достовірності відомостей про:
1) кандидатів у депутати Верховної Ради Автономної Республіки Крим;
2) кандидатури, подані для реєстрації представниками організацій партій у виборчій комісії Автономної Республіки Крим з правом дорадчого голосу, уповноваженими особами організацій партій;
3) кандидатури, подані до складу дільничних виборчих комісій (у разі якщо ця комісія утворює дільничні виборчі комісії відповідно до закону).
4. Територіальна виборча комісія місцевих виборів може звернутися до відповідного органу ведення Реєстру із запитом щодо перевірки достовірності відомостей про:
1) кандидатів у депутати відповідної місцевої ради;
2) кандидатури, подані для реєстрації представниками організацій партій у відповідній територіальній виборчій комісії з правом дорадчого голосу, уповноваженими особами організацій партій;
3) кандидатури, подані до складу дільничних виборчих комісій (у разі якщо ця комісія утворює дільничні виборчі комісії відповідно до закону);
4) учасників зборів громадян України - мешканців відповідної територіальної громади, на яких схвалена ініціатива щодо проведення місцевого референдуму, а також членів ініціативних груп місцевого референдуму, обраних на таких зборах;
5) виборців, які поставили свої підписи на підписних листах на підтримку проведення місцевого референдуму, а також осіб, які збирали такі підписи.
5. Сільська, селищна, міська виборча комісія, крім випадків, зазначених у частині четвертій цієї статті, може звернутися також до відповідного органу ведення Реєстру із запитом щодо проведення перевірки достовірності відомостей про:
1) кандидатів на посаду відповідного сільського, селищного, міського голови;
2) кандидатури, подані для реєстрації довіреними особами кандидатів на посаду відповідного сільського, селищного, міського голови, кандидатів у депутати сільської, селищної ради.
6. Органи ведення Реєстру надають відповіді на запити, зазначені в частинах другій - п’ятій цієї статті, у строки, встановлені Кодексом або законом про референдум.»
 
Немає висновку    
612. Стаття 156. Використання статистичної інформації
 
   Стаття 156. Використання статистичної інформації
 
613. 1. Центральна виборча комісія як розпорядник Реєстру складає і використовує статистичні відомості Реєстру стосовно кількісних характеристик виборчого корпусу України при утворенні постійних виборчих дільниць та територіальних виборчих округів, вирішенні інших питань організації підготовки та проведення загальнонаціональних виборів, всеукраїнського референдуму.
 
   1. Центральна виборча комісія як розпорядник Реєстру складає і використовує статистичні відомості Реєстру стосовно кількісних характеристик виборчого корпусу України при утворенні постійних виборчих дільниць та територіальних виборчих округів, вирішенні інших питань організації підготовки та проведення загальнонаціональних виборів, всеукраїнського референдуму.
 
614. 2. Президент України, Верховна Рада України, Кабінет Міністрів України, інший центральний орган виконавчої влади може звернутися до розпорядника Реєстру щодо надання статистичної інформації стосовно кількісних характеристик виборчого корпусу України на підставі відомостей Реєстру. Розпорядник Реєстру надає необхідну статистичну інформацію у строк, визначений у зверненні або узгоджений з органом, який звернувся із запитом.
 
   2. Президент України, Верховна Рада України, Кабінет Міністрів України, інший центральний орган виконавчої влади може звернутися до розпорядника Реєстру щодо надання статистичної інформації стосовно кількісних характеристик виборчого корпусу України на підставі відомостей Реєстру. Розпорядник Реєстру надає необхідну статистичну інформацію у строк, визначений у зверненні або узгоджений з органом, який звернувся із запитом.
 
615. 3. Виборча комісія Автономної Республіки Крим, територіальна виборча комісія може звернутися із запитом до відповідних органів ведення Реєстру щодо отримання статистичної інформації, необхідної для вирішення у межах повноважень відповідної виборчої комісії питань організації та підготовки місцевих виборів, місцевого референдуму, стосовно кількісних характеристик виборчого корпусу на окремій виборчій дільниці чи в межах відповідної адміністративно-територіальної одиниці. Орган ведення Реєстру надає виборчій комісії необхідну статистичну інформацію у строк, зазначений у запиті або узгоджений з виборчою комісією, яка звернулася із запитом.
 
   3. Виборча комісія Автономної Республіки Крим, територіальна виборча комісія може звернутися із запитом до відповідних органів ведення Реєстру щодо отримання статистичної інформації, необхідної для вирішення у межах повноважень відповідної виборчої комісії питань організації та підготовки місцевих виборів, місцевого референдуму, стосовно кількісних характеристик виборчого корпусу на окремій виборчій дільниці чи в межах відповідної адміністративно-територіальної одиниці. Орган ведення Реєстру надає виборчій комісії необхідну статистичну інформацію у строк, зазначений у запиті або узгоджений з виборчою комісією, яка звернулася із запитом.
 
616. 4. Верховна Рада Автономної Республіки Крим, Рада міністрів Автономної Республіки Крим, місцева державна адміністрація, інший місцевий орган виконавчої влади, місцева рада, її виконавчий орган можуть звернутися із запитом до відповідних органів ведення Реєстру щодо отримання статистичної інформації стосовно кількісних характеристик виборчого корпусу в межах відповідної адміністративно-територіальної одиниці на підставі відомостей Реєстру. Орган ведення надає необхідну статистичну інформацію у строк, визначений у запиті або узгоджений з органом, який звернувся із запитом.
 
   4. Верховна Рада Автономної Республіки Крим, Рада міністрів Автономної Республіки Крим, місцева державна адміністрація, інший місцевий орган виконавчої влади, місцева рада, її виконавчий орган можуть звернутися із запитом до відповідних органів ведення Реєстру щодо отримання статистичної інформації стосовно кількісних характеристик виборчого корпусу в межах відповідної адміністративно-територіальної одиниці на підставі відомостей Реєстру. Орган ведення надає необхідну статистичну інформацію у строк, визначений у запиті або узгоджений з органом, який звернувся із запитом.
 
617. 5. Відомості про кількість виборців у межах районів, міст обласного (республіканського в Автономній Республіці Крим) значення, районів у містах, Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі, а також у закордонному виборчому окрузі станом на останній день попереднього місяця розміщуються щомісяця на офіційному сайті Центральної виборчої комісії. Зазначені відомості зберігаються у вільному доступі на офіційному сайті Центральної виборчої комісії протягом шести місяців.
 
   5. Відомості про кількість виборців у межах районів, міст обласного (республіканського в Автономній Республіці Крим) значення, районів у містах, Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі, а також у закордонному виборчому окрузі станом на останній день попереднього місяця розміщуються щомісяця на офіційному сайті Центральної виборчої комісії. Зазначені відомості зберігаються у вільному доступі на офіційному сайті Центральної виборчої комісії протягом шести місяців.
 
618. 6. Органи Реєстру використовують статистичну інформацію органів статистики щодо демографічної ситуації з метою здійснення контролю за повнотою відомостей Реєстру.
 
-444- Черненко О.М.
Сидорович Р.М.
Новак Н.В.
Текст статті 156 викласти в такій редакції:
«Стаття 156. Використання статистичної інформації
1. Центральна виборча комісія як розпорядник Реєстру складає і використовує статистичні відомості Реєстру щодо кількості виборців під час утворення виборчих дільниць та територіальних виборчих округів, вирішення інших питань організації підготовки та проведення загальнонаціональних виборів, всеукраїнського референдуму.
2. Президент України, Верховна Рада України, Кабінет Міністрів України, інший центральний орган виконавчої влади може звернутися до розпорядника Реєстру щодо надання статистичної інформації про кількість виборців на підставі відомостей Реєстру. Розпорядник Реєстру надає необхідну статистичну інформацію у строк, визначений у зверненні або узгоджений з органом, який звернувся із запитом.
3. Виборча комісія Автономної Республіки Крим, територіальна виборча комісія місцевих виборів звертається із запитом до відповідних органів ведення Реєстру щодо отримання статистичної інформації, необхідної для вирішення у межах її повноважень питань організації та підготовки відповідних місцевих виборів, місцевого референдуму, щодо кількості виборців на окремій дільниці або в межах відповідної адміністративно-територіальної одиниці. Органи ведення Реєстру надають виборчій комісії необхідну статистичну інформацію у строк, визначений у запиті або узгоджений з виборчою комісією, яка звернулася із запитом.
4. Верховна Рада Автономної Республіки Крим, Рада міністрів Автономної Республіки Крим, місцева державна адміністрація, інший місцевий орган виконавчої влади, місцева рада, її виконавчий орган можуть звернутися до органів ведення Реєстру щодо надання статистичної інформації щодо кількості виборців в межах відповідної адміністративно-територіальної одиниці на підставі відомостей Реєстру. Органи ведення Реєстру надають необхідну статистичну інформацію у строк, визначений у запиті або узгоджений з органом, який звернувся із запитом.
5. Відомості про кількість виборців у межах Автономної Республіки Крим, областей, районів, міст, районів у містах, селищ і сіл, а також у закордонному виборчому окрузі станом на останній день попереднього місяця розміщуються щомісяця на офіційному веб-сайті Центральної виборчої комісії. Зазначені відомості зберігаються у вільному доступі на офіційному веб-сайті Центральної виборчої комісії протягом трьох місяців.
6. Органи Реєстру використовують статистичну інформацію органів статистики щодо демографічної ситуації з метою здійснення контролю за повнотою відомостей Реєстру»
 
Немає висновку   6. Органи Реєстру використовують статистичну інформацію органів статистики щодо демографічної ситуації з метою здійснення контролю за повнотою відомостей Реєстру.
 
    -445- Черненко О.М.
Статтю 156 викласти в такій редакції:
«Стаття 156. Використання статистичної інформації
1. Центральна виборча комісія як розпорядник Реєстру складає і використовує статистичні відомості Реєстру щодо кількісних характеристик виборчого корпусу під час утворення виборчих дільниць та територіальних виборчих округів, вирішення інших питань організації підготовки та проведення виборів Президента України, виборів народних депутатів України, всеукраїнського референдуму.
2. Президент України, Верховна Рада України, Кабінет Міністрів України, інший центральний орган виконавчої влади може звернутися до розпорядника Реєстру щодо надання статистичної інформації про кількісні характеристики виборчого корпусу на підставі відомостей Реєстру. Розпорядник Реєстру надає необхідну статистичну інформацію у строк, визначений у зверненні або узгоджений з органом, який звернувся із запитом.
3. Виборча комісія Автономної Республіки Крим, територіальна виборча комісія місцевих виборів звертається із запитом до відповідних органів ведення Реєстру щодо отримання статистичної інформації, необхідної для вирішення у межах її повноважень питань організації та підготовки відповідних місцевих виборів, місцевого референдуму, щодо кількісних характеристик виборчого корпусу на окремій дільниці або в межах відповідної адміністративно-територіальної одиниці. Органи ведення Реєстру надають виборчій комісії необхідну статистичну інформацію у строк, визначений у зверненні або узгоджений з виборчою комісією, яка звернулася із запитом.
4. Верховна Рада Автономної Республіки Крим, Рада міністрів Автономної Республіки Крим, місцева державна адміністрація, інший місцевий орган виконавчої влади, місцева рада, її виконавчий орган можуть звернутися до органів ведення Реєстру щодо надання статистичної інформації щодо кількісних характеристик виборчого корпусу стосовно відповідної адміністративно-територіальної одиниці на підставі відомостей Реєстру. Органи ведення Реєстру надають необхідну статистичну інформацію у строк, визначений у зверненні або узгоджений з органом, який звернувся із запитом.
5. Відомості про кількість виборців у межах Автономної Республіки Крим, областей, районів, міст, районів у містах, селищ і сіл, а також у закордонному виборчому окрузі станом на останній день попереднього місяця розміщуються щомісяця на офіційному веб-сайті Центральної виборчої комісії. Зазначені відомості зберігаються у вільному доступі на офіційному веб-сайті Центральної виборчої комісії протягом трьох місяців».
 
Немає висновку    
    -446- Продан О.П.
Алєксєєв С.О.
Романюк Р.С.
Палатний А.Л.
Сугоняко О.Л.
Велікін О.М.
Скрипник О.О.
Статтю 156 викласти в такій редакції:
«Стаття 156. Використання статистичної інформації
1. Центральна виборча комісія як розпорядник Реєстру складає і використовує статистичні відомості Реєстру щодо кількісних характеристик виборчого корпусу під час утворення виборчих дільниць та територіальних виборчих округів, вирішення інших питань організації підготовки та проведення виборів Президента України, виборів народних депутатів України, всеукраїнського референдуму.
2. Президент України, Верховна Рада України, Кабінет Міністрів України, інший центральний орган виконавчої влади може звернутися до розпорядника Реєстру щодо надання статистичної інформації про кількісні характеристики виборчого корпусу на підставі відомостей Реєстру. Розпорядник Реєстру надає необхідну статистичну інформацію у строк, визначений у зверненні або узгоджений з органом, який звернувся із запитом.
3. Виборча комісія Автономної Республіки Крим, територіальна виборча комісія місцевих виборів звертається із запитом до відповідних органів ведення Реєстру щодо отримання статистичної інформації, необхідної для вирішення у межах її повноважень питань організації та підготовки відповідних місцевих виборів, місцевого референдуму, щодо кількісних характеристик виборчого корпусу на окремій дільниці або в межах відповідної адміністративно-територіальної одиниці. Органи ведення Реєстру надають виборчій комісії необхідну статистичну інформацію у строк, визначений у зверненні або узгоджений з виборчою комісією, яка звернулася із запитом.
4. Верховна Рада Автономної Республіки Крим, Рада міністрів Автономної Республіки Крим, місцева державна адміністрація, інший місцевий орган виконавчої влади, місцева рада, її виконавчий орган можуть звернутися до органів ведення Реєстру щодо надання статистичної інформації щодо кількісних характеристик виборчого корпусу стосовно відповідної адміністративно-територіальної одиниці на підставі відомостей Реєстру. Органи ведення Реєстру надають необхідну статистичну інформацію у строк, визначений у зверненні або узгоджений з органом, який звернувся із запитом.
5. Відомості про кількість виборців у межах районів, міст обласного (республіканського в Автономній Республіці Крим) значення, районів у містах, Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі, а також у закордонному виборчому окрузі станом на останній день попереднього місяця розміщуються щомісяця на офіційному веб-сайті Центральної виборчої комісії. Зазначені відомості зберігаються у вільному доступі на офіційному веб-сайті Центральної виборчої комісії протягом трьох місяців.
6. Органи Реєстру використовують статистичну інформацію органів статистики щодо демографічної ситуації з метою здійснення контролю за повнотою відомостей Реєстру.»
 
Немає висновку    
    -447- Черненко О.М.
Після статті 156 додати новий розділ ХІІІ:
«Розділ ХІІІ. ОСКАРЖЕННЯ ПОРУШЕНЬ ЦЬОГО ЗАКОНУ ТА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗА ЙОГО ПОРУШЕННЯ».
 
Немає висновку    
    -448- Черненко О.М.
Додати нову статтю 157 такого змісту:
«Стаття 157. Порядок адміністративного оскарження рішень, дій чи бездіяльності органів Реєстр.картка №
)
2. Політична партія, яка зверталася до органу ведення Реєстр.картка № )
3. Реєстр.картка №
)
4. Дії або бездіяльність регіонального органу адміністрування Реєстру, що порушують вимоги цього Кодексу, можуть бути в установленому законом порядку оскаржені до розпорядника Реєстру».
 
Немає висновку    
    -449- Черненко О.М.
Додати нову статтю 158 такого змісту:
«Стаття 158. Загальний порядок судового оскарження рішень, дій чи бездіяльності органів Реєстр.картка №
)
2. Політична партія, яка зверталася до органу ведення Реєстру або регіонального органу адміністрування Реєстру в порядку, передбаченому статтею 152 цього Кодексом, може оскаржити до суду рішення, дії чи бездіяльність відповідного органу Реєстру в порядку, встановленому Кодексом адміністративного судочинства України.»
 
Немає висновку    
619. Стаття 157. Відповідальність за порушення встановленого порядку ведення Реєстру
 
   Стаття 157. Відповідальність за порушення встановленого порядку ведення Реєстру
 
620. 1. Законами України передбачається кримінальна, адміністративна та інша юридична відповідальність за зловживання доступом або за несанкціонований доступ до Реєстру, порушення передбачених цим та іншими законами правил захисту персональних даних та програмного забезпечення Реєстру, за протиправне використання та поширення персональних даних Реєстру, інші порушення вимог цього Кодексу щодо порядку ведення Реєстру.
 
-450- Гусак В.Г.
У статті 157 частину першу виключити
 
Немає висновку   1. Законами України передбачається кримінальна, адміністративна та інша юридична відповідальність за зловживання доступом або за несанкціонований доступ до Реєстру, порушення передбачених цим та іншими законами правил захисту персональних даних та програмного забезпечення Реєстру, за протиправне використання та поширення персональних даних Реєстру, інші порушення вимог цього Кодексу щодо порядку ведення Реєстру.
 
621. 2. Особи несуть відповідальність за:
 
   2. Особи несуть відповідальність за:
 
622. 1) умисне подання до органу ведення Реєстру завідомо недостовірних відомостей або відомостей з метою кратного включення виборця до Реєстру;
 
   1) умисне подання до органу ведення Реєстру завідомо недостовірних відомостей або відомостей з метою кратного включення виборця до Реєстру;
 
623. 2) несанкціонований доступ до Реєстру;
 
   2) несанкціонований доступ до Реєстру;
 
624. 3) несанкціоноване копіювання, розповсюдження та використання отриманої політичною партією копії бази даних Реєстру чи її частини для цілей, не передбачених цим Кодексом.
 
   3) несанкціоноване копіювання, розповсюдження та використання отриманої політичною партією копії бази даних Реєстру чи її частини для цілей, не передбачених цим Кодексом.
 
625. 3. Посадові та службові особи органів Реєстру несуть відповідальність за:
 
   3. Посадові та службові особи органів Реєстру несуть відповідальність за:
 
626. 1) порушення правил доступу до Реєстру, порядку використання відомостей Реєстру, порядку копіювання бази даних Реєстру чи її частини;
 
   1) порушення правил доступу до Реєстру, порядку використання відомостей Реєстру, порядку копіювання бази даних Реєстру чи її частини;
 
627. 2) протиправне або несвоєчасне внесення до бази даних Реєстру персональних даних виборця;
 
   2) протиправне або несвоєчасне внесення до бази даних Реєстру персональних даних виборця;
 
628. 3) умисне внесення до бази даних Реєстру завідомо неправдивих відомостей про виборця;
 
   3) умисне внесення до бази даних Реєстру завідомо неправдивих відомостей про виборця;
 
629. 4) обробку даних Реєстру на підставах або у спосіб, що не передбачені цим Кодексом та іншими законами, рішеннями розпорядника Реєстру, прийнятими відповідно до цього Кодексу;
 
   4) обробку даних Реєстру на підставах або у спосіб, що не передбачені цим Кодексом та іншими законами, рішеннями розпорядника Реєстру, прийнятими відповідно до цього Кодексу;
 
630. 5) знищення записів Реєстру або окремих персональних даних Реєстру на підставах та у спосіб, що не передбачені цим Кодексом;
 
   5) знищення записів Реєстру або окремих персональних даних Реєстру на підставах та у спосіб, що не передбачені цим Кодексом;
 
631. 6) невиконання або неналежне виконання своїх службових обов'язків, пов'язаних із забезпеченням повноти, цілісності, захисту та безпеки персональних даних Реєстру;
 
   6) невиконання або неналежне виконання своїх службових обов'язків, пов'язаних із забезпеченням повноти, цілісності, захисту та безпеки персональних даних Реєстру;
 
632. 7) умисне порушення захисту Реєстру, умисне передання відомостей, необхідних для доступу до Реєстру, іншим особам на підставах та у спосіб, що не передбачені цим Кодексом та рішеннями розпорядника Реєстру, прийнятими відповідно до цього Кодексу.
 
   7) умисне порушення захисту Реєстру, умисне передання відомостей, необхідних для доступу до Реєстру, іншим особам на підставах та у спосіб, що не передбачені цим Кодексом та рішеннями розпорядника Реєстру, прийнятими відповідно до цього Кодексу.
 
633. 4. Посадові та службові особи інших органів виконавчої влади, органів влади Автономної Республіки Крим, органів місцевого самоврядування, закладів, установ, організацій несуть відповідальність за неподання, несвоєчасне подання до органів ведення Реєстру відомостей, передбачених цим Кодексом, чи подання неповних або недостовірних відомостей.
 
-451- Черненко О.М.
Сидорович Р.М.
Новак Н.В.
Текст статті 157 викласти в такій редакції:
«Стаття 157. Відповідальність за порушення встановленого порядку ведення Реєстру
1. Законами України передбачається кримінальна, адміністративна та інша юридична відповідальність за зловживання доступом або за несанкціонований доступ до Реєстру, порушення передбачених цим Кодексом та іншими законами правил захисту персональних даних та програмного забезпечення Реєстру, за неправомірне використання та поширення персональних даних Реєстру, інші порушення вимог цього Кодексу щодо порядку ведення Реєстру»
 
Немає висновку   4. Посадові та службові особи інших органів виконавчої влади, органів влади Автономної Республіки Крим, органів місцевого самоврядування, закладів, установ, організацій несуть відповідальність за неподання, несвоєчасне подання до органів ведення Реєстру відомостей, передбачених цим Кодексом, чи подання неповних або недостовірних відомостей.
 
    -452- Черненко О.М.
Статтю 157 викласти в такій редакції:
«Стаття 159. Відповідальність за порушення встановленого порядку ведення Реєстру
1. Законами України передбачається кримінальна, адміністративна та інша юридична відповідальність за зловживання доступом або за несанкціонований доступ до Реєстру, порушення передбачених цим та іншими законами правил захисту персональних даних та програмного забезпечення Реєстру, за неправомірне використання та поширення персональних даних Реєстру, інші порушення вимог цього Кодексу щодо порядку ведення Реєстру.
2. Громадяни несуть відповідальність за:
1) умисне подання органу ведення Реєстру завідомо недостовірних відомостей або відомостей з метою кратного включення виборця до Реєстру;
2) несанкціонований доступ до Реєстру;
3) несанкціоноване копіювання, розповсюдження та використання отриманої політичною партією копії бази даних Реєстру чи її частини для цілей, не передбачених цим Кодексом.
3. Посадові та службові особи органів Реєстру несуть відповідальність за:
1) порушення правил доступу до Реєстру, порядку використання інформації з Реєстру, порядку копіювання бази даних Реєстру чи її частини;
2) неправомірне або несвоєчасне внесення до бази даних Реєстру персональних даних виборця;
3) умисне внесення до бази даних Реєстру завідомо неправдивих відомостей про виборця;
4) обробку даних Реєстру на підставах або у спосіб, що не передбачені цим Кодексом та іншими законами, рішеннями розпорядника Реєстру, прийнятими відповідно до цього Кодексу;
5) знищення записів Реєстру або окремих персональних даних Реєстру на підставах та у спосіб, не передбачених цим Кодексом;
6) невиконання або неналежне виконання своїх службових обов'язків, пов'язаних із забезпеченням повноти, захисту та безпеки персональних даних Реєстру;
7) умисне порушення захисту Реєстру, умисну передачу відомостей, необхідних для доступу до Реєстру, іншим особам на підставах та у спосіб, що не передбачені цим Кодексом та рішеннями розпорядника Реєстру, прийнятими відповідно до цього Кодексу.
4. Посадові та службові особи інших органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, закладів, установ несуть відповідальність за неподання, несвоєчасне подання органам Реєстру відомостей, передбачених цим Кодексом, чи подання неповних або недостовірних відомостей».
 
Немає висновку    
    -453- Продан О.П.
Алєксєєв С.О.
Романюк Р.С.
Палатний А.Л.
Сугоняко О.Л.
Велікін О.М.
Скрипник О.О.
Статтю 157 викласти в такій редакції:
«Стаття 157. Відповідальність за порушення встановленого порядку ведення Реєстру
1. Законами України передбачається кримінальна, адміністративна та інша юридична відповідальність за зловживання доступом або за несанкціонований доступ до Реєстру, порушення передбачених цим Кодексом та іншими законами правил захисту персональних даних та програмного забезпечення Реєстру, за неправомірне використання та поширення персональних даних Реєстру, інші порушення вимог цього Кодексу.
2. Громадяни несуть відповідальність за:
1) умисне подання органу ведення Реєстру завідомо недостовірних відомостей або відомостей з метою кратного включення виборця до Реєстру;
2) несанкціонований доступ до Реєстру;
3) несанкціоноване копіювання, розповсюдження та використання отриманої політичною партією копії бази даних Реєстру чи її частини для цілей, не передбачених цим Кодексом.
3. Посадові та службові особи органів Реєстру несуть відповідальність за:
1) порушення правил доступу до Реєстру, порядку використання інформації з Реєстру, порядку копіювання бази даних Реєстру чи її частини;
2) неправомірне або несвоєчасне внесення до бази даних Реєстру персональних даних виборця;
3) умисне внесення до бази даних Реєстру завідомо неправдивих відомостей про виборця;
4) обробку даних Реєстру на підставах або у спосіб, що не передбачені цим Кодексом та іншими законами, рішеннями розпорядника Реєстру, прийнятими відповідно до цього Кодексу;
5) знищення записів Реєстру або окремих персональних даних Реєстру на підставах та у спосіб, не передбачених цим Кодексом;
6) невиконання або неналежне виконання своїх службових обов’язків, пов’язаних із забезпеченням повноти, захисту та безпеки персональних даних Реєстру;
7) умисне порушення захисту Реєстру, умисну передачу відомостей, необхідних для доступу до Реєстру, іншим особам на підставах та у спосіб, що не передбачені цим Кодексом та рішеннями розпорядника Реєстру, прийнятими відповідно до цього Кодексу.
4. Посадові та службові особи інших органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, закладів, установ несуть відповідальність за неподання, несвоєчасне подання органам Реєстру відомостей, передбачених цим Кодексом, чи подання неповних або недостовірних відомостей.»
 
Немає висновку    
634. Розділ ХІ. Списки виборців
 
-454- Черненко О.М.
Назву розділу ХІ викласти в такій редакції: «Розділ ХІV. СПИСКИ ВИБОРЦІВ».
 
Немає висновку   Розділ ХІ. Списки виборців
 
635. Стаття 158. Складання попередніх списків виборців органами ведення Реєстру
 
   Стаття 158. Складання попередніх списків виборців органами ведення Реєстру
 
636. 1. Після початку виборчого процесу загальнонаціональних виборів кожен орган ведення Реєстру на території України на підставі відомостей Реєстру не пізніш як за двадцять три дні до дня голосування складає та виготовляє попередні списки виборців на звичайних виборчих дільницях та на постійних спеціальних виборчих дільницях у місцях перебування виборців, зазначених у пункті 3 частини другої статті 36 цього Кодексу, у межах території, на яку поширюються повноваження цього органу. Орган ведення Реєстру у Міністерстві закордонних справ України на підставі відомостей Реєстру у ті ж строки складає попередні списки виборців для кожної постійної закордонної виборчої дільниці.
 
   1. Після початку виборчого процесу загальнонаціональних виборів кожен орган ведення Реєстру на території України на підставі відомостей Реєстру не пізніш як за двадцять три дні до дня голосування складає та виготовляє попередні списки виборців на звичайних виборчих дільницях та на постійних спеціальних виборчих дільницях у місцях перебування виборців, зазначених у пункті 3 частини другої статті 36 цього Кодексу, у межах території, на яку поширюються повноваження цього органу. Орган ведення Реєстру у Міністерстві закордонних справ України на підставі відомостей Реєстру у ті ж строки складає попередні списки виборців для кожної постійної закордонної виборчої дільниці.
 
637. 2. У разі призначення повсюдних місцевих виборів кожен орган ведення Реєстру на території України складає та виготовляє у строки, встановлені частиною першою цієї статті, попередні списки виборців на звичайних виборчих дільницях. Для закордонних виборчих дільниць, а також для спеціальних виборчих дільниць на полярних станціях, в установах виконання покарань попередні списки виборців не складаються.
 
-455- Гусак В.Г.
У статті 158 частині другій слово «повсюдних» вилучити
 
Немає висновку   2. У разі призначення повсюдних місцевих виборів кожен орган ведення Реєстру на території України складає та виготовляє у строки, встановлені частиною першою цієї статті, попередні списки виборців на звичайних виборчих дільницях. Для закордонних виборчих дільниць, а також для спеціальних виборчих дільниць на полярних станціях, в установах виконання покарань попередні списки виборців не складаються.
 
638. 3. У разі призначення окремих місцевих виборів попередні списки виборців складаються та виготовляються у строки, встановлені частиною першою цієї статті, відповідними органами ведення Реєстру для звичайних виборчих дільниць, розташованих на території адміністративно-територіальної одиниці, в межах якої проводяться місцеві вибори.
 
   3. У разі призначення окремих місцевих виборів попередні списки виборців складаються та виготовляються у строки, встановлені частиною першою цієї статті, відповідними органами ведення Реєстру для звичайних виборчих дільниць, розташованих на території адміністративно-територіальної одиниці, в межах якої проводяться місцеві вибори.
 
639. 4. До попереднього списку виборців на виборчій дільниці включаються усі виборці, виборча адреса яких відноситься до цієї дільниці відповідно до відомостей Реєстру, крім тих виборців, щодо яких у службових відомостях Реєстру містяться відомості, що засвідчують відсутність виборця за цією виборчою адресою.
 
-456- Рябчин О.М.
Частину четверту ст. 158 доповнити новим абзацом такого змісту:
«До списку виборців не включаються особи, записи стосовно яких містяться у базі даних Реєстру, однак які відповідно до персональних даних Реєстру не мають права голосу, померли або вибули (у тому числі тимчасово на день голосування) зі своєї виборчої адреси.
 
Немає висновку   4. До попереднього списку виборців на виборчій дільниці включаються усі виборці, виборча адреса яких відноситься до цієї дільниці відповідно до відомостей Реєстру, крім тих виборців, щодо яких у службових відомостях Реєстру містяться відомості, що засвідчують відсутність виборця за цією виборчою адресою.
 
    -457- Рябчин О.М.
Частину четверту ст. 158 доповнити новим абзацом такого змісту:
При включенні виборця, якому тимчасово змінено місце голосування, до попереднього списку виборців у графі «Примітка» навпроти його прізвища робиться відмітка про це.».
 
Немає висновку    
640. 5. Члени окружної виборчої комісії загальнонаціональних виборів включаються до списків виборців на одній із виборчих дільниць міста (селища) -центру відповідного територіального виборчого округу, визначеній рішенням цієї комісії, на підставі рішення Центральної виборчої комісії, наданого відповідним органам ведення Реєстру згідно з частиною дев’ятою статті 87 цього Кодексу.
 
   5. Члени окружної виборчої комісії загальнонаціональних виборів включаються до списків виборців на одній із виборчих дільниць міста (селища) -центру відповідного територіального виборчого округу, визначеній рішенням цієї комісії, на підставі рішення Центральної виборчої комісії, наданого відповідним органам ведення Реєстру згідно з частиною дев’ятою статті 87 цього Кодексу.
 
641. 6. Виборець може бути включений до попереднього списку виборців на відповідних виборах тільки один раз тільки на одній виборчій дільниці.
 
   6. Виборець може бути включений до попереднього списку виборців на відповідних виборах тільки один раз тільки на одній виборчій дільниці.
 
642. 7. Попередній список виборців для відповідної виборчої дільниці виготовляється за формою, встановленою Центральною виборчою комісією. У попередньому списку виборців не передбачається графа «Підпис виборця».
 
   7. Попередній список виборців для відповідної виборчої дільниці виготовляється за формою, встановленою Центральною виборчою комісією. У попередньому списку виборців не передбачається графа «Підпис виборця».
 
643. 8. Попередній список виборців має наскрізну нумерацію аркушів та наскрізну нумерацію записів про виборців. Відомості про виборців у списку зазначаються в порядку їх виборчих адрес так, щоб відомості про виборців з однаковою виборчою адресою у списку виборців були розміщені поруч.
 
   8. Попередній список виборців має наскрізну нумерацію аркушів та наскрізну нумерацію записів про виборців. Відомості про виборців у списку зазначаються в порядку їх виборчих адрес так, щоб відомості про виборців з однаковою виборчою адресою у списку виборців були розміщені поруч.
 
644. 9. У попередньому списку виборців зазначаються:
 
   9. У попередньому списку виборців зазначаються:
 
645. 1) прізвище, власне ім’я (усі власні імена) та по батькові (за наявності) виборця;
 
   1) прізвище, власне ім’я (усі власні імена) та по батькові (за наявності) виборця;
 
646. 2) день, місяць, рік народження виборця;
 
   2) день, місяць, рік народження виборця;
 
647. 3) виборча адреса виборця (без зазначення поштового індексу і країни проживання);
 
   3) виборча адреса виборця (без зазначення поштового індексу і країни проживання);
 
648. 4) відмітка про постійну нездатність виборця самостійно пересуватися (за наявності), яка проставляється у графі «Примітки».
 
-458- Кривошея Г.Г.
Пункт 4 частини дев’ятої статті 158 викласти в такій редакції:
«4) відмітка про наявність у виборця інвалідності, пов’язаної з порушеннями зору, опорно-рухового апарату та постійну нездатність виборця самостійно пересуватися (за наявності), яка проставляється у графі «Примітки»«.
 
Немає висновку   4) відмітка про постійну нездатність виборця самостійно пересуватися (за наявності), яка проставляється у графі «Примітки».
 
    -459- Лещенко С.А.
Пункт 4 частини дев’ятої статті 158 викласти в наступній редакції:
4) місце та умови голосування виборця з інвалідністю (за наявністю відповідної заяви), яка проставляється у графі «Примітка»
 
Немає висновку    
    -460- Суслова І.М.
пункт 4 частини 9 статті 158 викласти в наступній редакції:
4) місце та умови голосування виборця з інвалідністю (за наявністю відповідної заяви), яка проставляється у графі «Примітка».
 
Немає висновку    
    -461- Ємець Л.О.
Веселова Н.В.
Єднак О.В.
Пташник В.Ю.
Гопко Г.М.
Пункт 4 частини дев’ятої статті 158 викласти в наступній редакції:
«4) місце та умови голосування виборця з інвалідністю (за наявністю відповідної заяви), яка проставляється у графі «Примітки».»
 
Немає висновку    
    -462- Продан О.П.
Алєксєєв С.О.
Романюк Р.С.
Палатний А.Л.
Сугоняко О.Л.
Велікін О.М.
Скрипник О.О.
Частину 9 статті 158 викласти в такій редакції:
«9. У попередньому списку виборців зазначаються:
1) прізвище, власне ім’я (усі власні імена) та по батькові (за наявності) виборця;
2) день, місяць, рік народження виборця;
3) виборча адреса виборця (без зазначення поштового індексу і країни проживання);
4) відмітка про постійну нездатність виборця самостійно пересуватися (за наявності) - у графі "Примітки";
5) унікальний номер запису в Єдиному державному демографічному реєстрі (якщо така інформація внесена до паспорта громадянина України) - у графі "Примітки".»
 
Немає висновку    
649. 10. Попередній список виборців для кожної дільниці, зазначеної у частинах першій - третій цієї статті, виготовляється у трьох примірниках на паперовому носії та в електронному вигляді. Достовірність і повнота відомостей попереднього списку виборців на кожному аркуші кожного примірника попереднього списку виборців на кожному його аркуші засвідчується підписом керівника органу ведення Реєстру і скріплюється печаткою цього органу. Один примірник попереднього списку виборців зберігається в органі ведення Реєстру до закінчення відповідного виборчого процесу.
 
   10. Попередній список виборців для кожної дільниці, зазначеної у частинах першій - третій цієї статті, виготовляється у трьох примірниках на паперовому носії та в електронному вигляді. Достовірність і повнота відомостей попереднього списку виборців на кожному аркуші кожного примірника попереднього списку виборців на кожному його аркуші засвідчується підписом керівника органу ведення Реєстру і скріплюється печаткою цього органу. Один примірник попереднього списку виборців зберігається в органі ведення Реєстру до закінчення відповідного виборчого процесу.
 
650. 11. У разі проведення одночасно кількох виборів список виборців на виборчій дільниці є єдиним для усіх таких виборів. У разі проведення одночасно загальнонаціональних і місцевих виборів у списку виборців ставиться відмітка, яка унеможливлює отримання виборчих бюлетенів на місцевих виборах тими виборцями, які не мають права голосу на цих виборах. Порядок поставлення такої відмітки встановлює Центральна виборча комісія.
 
-463- Черненко О.М.
Сидорович Р.М.
Новак Н.В.
Текст статті 158 викласти в такій редакції:
«Стаття 158. Складання попередніх списків виборців для звичайних виборчих дільниць
1. Для підготовки та проведення голосування на виборах орган ведення Реєстру для кожної звичайної виборчої дільниці, утвореної на території, на яку поширюються його повноваження, складає на основі відомостей Реєстру попередні списки виборців.
2. Відомості, передбачені статтею 150 цього Кодексу, подаються відповідними органами, закладами, установами за десять днів до дня передачі попередніх списків виборців на звичайних виборчих дільницях. Відомості подаються за період з дати останнього подання відомостей органу ведення Реєстру до дня, що передує дню їх подання.
3. До попереднього списку виборців на виборчій дільниці включаються громадяни України, яким виповнилося або на день голосування на виборах виповниться 18 років і які мають право голосу та які відносяться до цієї виборчої дільниці відповідно до відомостей Реєстру. Виборець може бути включений до списку виборців тільки на одній виборчій дільниці.
До списку виборців не включаються особи, записи стосовно яких містяться у базі даних Реєстру, однак які відповідно до персональних даних Реєстру не мають права голосу, померли або вибули (у тому числі тимчасово на день голосування) зі своєї виборчої адреси.
При включенні виборця, якому тимчасово змінено місце голосування, до попереднього списку виборців у графі «Примітки» навпроти його прізвища робиться відмітка про це.
4. Попередні списки виборців складаються за формою, встановленою Центральною виборчою комісією з дотриманням вимог частин п’ятої та шостої цієї статті.
5. Попередній список виборців має наскрізну нумерацію виборців та нумерацію аркушів. Відомості про виборців у списку виборців на звичайній виборчій дільниці зазначаються так, щоб виборці з однаковою виборчою адресою були розміщені поруч.
6. У попередньому списку виборців зазначаються такі відомості про виборця:
1) прізвище, власне ім’я (усі власні імена) та по батькові (за наявності);
2) дата народження;
3) виборча адреса (без зазначення поштового індексу і країни проживання чи перебування);
4) відмітка про наявність у виборця інвалідності, пов’язаної з порушеннями зору, опорно-рухового апарату та постійну нездатність виборця самостійно пересуватися (за наявності), яка проставляється у графі «Примітки».
7. Попередній список виборців для звичайної виборчої дільниці виготовляється на паперовому носії в одному примірнику, кожний аркуш якого засвідчується підписом керівника органу ведення Реєстру і скріплюється печаткою цього органу»
 
Немає висновку   11. У разі проведення одночасно кількох виборів список виборців на виборчій дільниці є єдиним для усіх таких виборів. У разі проведення одночасно загальнонаціональних і місцевих виборів у списку виборців ставиться відмітка, яка унеможливлює отримання виборчих бюлетенів на місцевих виборах тими виборцями, які не мають права голосу на цих виборах. Порядок поставлення такої відмітки встановлює Центральна виборча комісія.
 
    -464- Черненко О.М.
Статтю 158 викласти в такій редакції:
«Стаття 160. Складання попередніх списків виборців для звичайних виборчих дільниць
1. Для підготовки та проведення голосування на виборах орган ведення Реєстру для кожної звичайної виборчої дільниці, утвореної на території, на яку поширюються його повноваження, складає на основі відомостей Реєстру попередні списки виборців.
2. Відомості, передбачені статтею 150 цього Кодексу, подаються відповідними органами, закладами, установами за десять днів до дня передачі попередніх списків виборців на звичайних виборчих дільницях. Відомості подаються за період з дати останнього подання відомостей органу ведення Реєстру до дня, що передує дню їх подання.
3. До попереднього списку виборців на виборчій дільниці включаються громадяни України, яким виповнилося або на день голосування на виборах виповниться 18 років і які мають право голосу та які відносяться до цієї виборчої дільниці відповідно до відомостей Реєстру. Виборець може бути включений до списку виборців тільки на одній виборчій дільниці.
До списку виборців не включаються особи, записи стосовно яких містяться у базі даних Реєстру, однак які відповідно до персональних даних Реєстру не мають права голосу, померли або вибули (у тому числі тимчасово на день голосування) зі своєї виборчої адреси.
При включенні виборця, якому тимчасово змінено місце голосування, до попереднього списку виборців у графі "Примітки" навпроти його прізвища робиться відмітка про це.
4. Попередні списки виборців складаються за формою, встановленою Центральною виборчою комісією з дотриманням вимог частин п’ятої та шостої цієї статті.
5. Попередній список виборців має наскрізну нумерацію виборців та нумерацію аркушів. Відомості про виборців у списку виборців на звичайній виборчій дільниці зазначаються так, щоб виборці з однаковою виборчою адресою були розміщені поруч.
6. У попередньому списку виборців зазначаються такі відомості про виборця:
1) прізвище, власне ім’я (усі власні імена) та по батькові (за наявності);
2) дата народження;
3) виборча адреса (без зазначення поштового індексу і країни проживання чи перебування);
4) відмітка про постійну нездатність пересуватися самостійно (за наявності підстав) – у графі "Примітки".
7. Попередній список виборців для звичайної виборчої дільниці виготовляється на паперовому носії в одному примірнику, кожний аркуш якого засвідчується підписом керівника органу ведення Реєстру і скріплюється печаткою цього органу.
8. У разі одночасного проведення загальнонаціональних виборів з місцевими виборами, особливості порядку складання та уточнення списків виборців визначаються Центральною виборчою комісією.»
 
Немає висновку    
651. Стаття 159. Повідомлення виборців про включення до попередніх списків виборців
 
   Стаття 159. Повідомлення виборців про включення до попередніх списків виборців
 
652. 1. Не пізніш як вісімнадцять днів до дня голосування орган ведення Реєстру надсилає кожному виборцю, включеному до попередніх списків виборців на звичайній виборчій дільниці, іменне запрошення, яким повідомляє про включення його до попереднього списку виборців на відповідній виборчій дільниці, номер виборця у попередньому списку виборців, адресу дільничної виборчої комісії, а також про час і місце голосування.
 
   1. Не пізніш як вісімнадцять днів до дня голосування орган ведення Реєстру надсилає кожному виборцю, включеному до попередніх списків виборців на звичайній виборчій дільниці, іменне запрошення, яким повідомляє про включення його до попереднього списку виборців на відповідній виборчій дільниці, номер виборця у попередньому списку виборців, адресу дільничної виборчої комісії, а також про час і місце голосування.
 
653. 2. Виборцям, щодо яких у списку виборців є відмітки про їх постійну нездатність самостійно пересуватися відповідно до пункту 4 частини дев’ятої статті 158 цього Кодексу, одночасно повідомляється, що їм буде надана можливість проголосувати за місцем перебування, якщо вони не подадуть до дільничної виборчої комісії письмової заяви про відмову від цієї можливості та бажання проголосувати у приміщенні для голосування.
 
-465- Лещенко С.А.
Частину другу статті 159 викласти в наступній редакції:
2. Виборцям, щодо яких у списку виборців є відмітки про місце та умови голосування відповідно до пункту 4 частини дев’ятої статті 158 цього Кодексу, одночасно повідомляється, що їм будуть запропоновані умови що відповідають їх попередній заяві, якщо вони не подадуть до дільничної виборчої комісії письмової заяви про зміну місця та умов голосування.
 
Немає висновку   2. Виборцям, щодо яких у списку виборців є відмітки про їх постійну нездатність самостійно пересуватися відповідно до пункту 4 частини дев’ятої статті 158 цього Кодексу, одночасно повідомляється, що їм буде надана можливість проголосувати за місцем перебування, якщо вони не подадуть до дільничної виборчої комісії письмової заяви про відмову від цієї можливості та бажання проголосувати у приміщенні для голосування.
 
    -466- Суслова І.М.
частину 2 статті 159 викласти в наступній редакції:
2. Виборцям, щодо яких у списку виборців є відмітки про місце та умови голосування відповідно до пункту 4 частини дев’ятої статті 158 цього Кодексу, одночасно повідомляється, що їм будуть запропоновані умови що відповідають їх попередній заяві, якщо вони не подадуть до дільничної виборчої комісії письмової заяви про зміну місця та умов голосування.
 
Немає висновку    
    -467- Ємець Л.О.
Веселова Н.В.
Єднак О.В.
Пташник В.Ю.
Гопко Г.М.
Частину другу статті 159 викласти в наступній редакції:
«2. Виборцям, щодо яких у списку виборців є відмітки про місце та умови голосування відповідно до пункту 4 частини дев’ятої статті 158 цього Кодексу, одночасно повідомляється, що їм будуть запропоновані умови голосування, що відповідають їх попередній заяві, якщо вони не подадуть до дільничної виборчої комісії письмової заяви про зміну місця та умов голосування.»
 
Немає висновку    
654. 3. Форма іменного запрошення затверджується Центральною виборчою комісією. Орган ведення Реєстру забезпечує виготовлення необхідної кількості іменних запрошень за рахунок коштів, переданих Центральною виборчою комісією.
 
-468- Черненко О.М.
Статтю 159 викласти в такій редакції:
«Стаття 161. Повідомлення виборців про включення до попередніх списків виборців
1. Орган ведення Реєстру виготовляє для кожного виборця іменне запрошення, яким повідомляє про включення його до попереднього списку виборців на відповідній звичайній виборчій дільниці, назву усіх виборів, на яких йому пропонується голосувати, адресу дільничної виборчої комісії, її номер телефону і розпорядок роботи, а також про час і місце голосування.
2. Виборцям, стосовно яких у списку виборців є відмітка про постійну нездатність пересуватися самостійно пересуватися, одночасно повідомляється, що їм буде надана можливість проголосувати за місцем перебування.
3. Форма іменного запрошення затверджується Центральною виборчою комісією».
 
Немає висновку   3. Форма іменного запрошення затверджується Центральною виборчою комісією. Орган ведення Реєстру забезпечує виготовлення необхідної кількості іменних запрошень за рахунок коштів, переданих Центральною виборчою комісією.
 
655. Стаття 160. Громадський контроль за складанням попередніх списків виборців
 
-469- Черненко О.М.
Статтю 160 виключити.
 
Немає висновку   Стаття 160. Громадський контроль за складанням попередніх списків виборців
 
656. 1. Для забезпечення громадського контролю за процесом складання та уточнення попередніх списків виборців та виготовлення списків виборців для голосування органами ведення Реєстру Центральна виборча комісія не пізніше як на двадцятий день з дня початку виборчого процесу загальнонаціональних виборів створює центральну та регіональні (в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі) контрольні групи, до складу кожної з яких входять не більше як по дві особи за поданням політичних партій, представлених фракціями у поточному скликанні Верховної Ради України. Подання кандидатур до складу контрольних груп підписується керівником відповідної партії (особою, яка виконує його повноваження), підпис якого скріплюється печаткою партії, і вноситься до Центральної виборчої комісії не пізніш як на п’ятнадцятий день після початку виборчого процесу загальнонаціональних виборів.
 
-470- Ільюк А.О.
У частині першій статті 160 після слів «представлених фракціями» доповнити словами «депутатськими групами»
 
Немає висновку   1. Для забезпечення громадського контролю за процесом складання та уточнення попередніх списків виборців та виготовлення списків виборців для голосування органами ведення Реєстру Центральна виборча комісія не пізніше як на двадцятий день з дня початку виборчого процесу загальнонаціональних виборів створює центральну та регіональні (в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі) контрольні групи, до складу кожної з яких входять не більше як по дві особи за поданням політичних партій, представлених фракціями у поточному скликанні Верховної Ради України. Подання кандидатур до складу контрольних груп підписується керівником відповідної партії (особою, яка виконує його повноваження), підпис якого скріплюється печаткою партії, і вноситься до Центральної виборчої комісії не пізніш як на п’ятнадцятий день після початку виборчого процесу загальнонаціональних виборів.
 
    -471- Яценко А.В.
В Розділі VІ. Законопроекту ВАРІАНТ І: у частині першій статті 160 після слів «представлених фракціями» доповнити словами «депутатськими групами».
 
Немає висновку    
    -472- Яценко А.В.
В Розділі VІ. Законопроекту ВАРІАНТ ІІ у частині першій статті 160 після слів «представлених фракціями» доповнити словами «депутатськими групами».
 
Немає висновку    
    -473- Каплін С.М.
У частині 1 статті 160 виключити слова: «до складу кожної з яких входять не більше як по дві особи за поданням політичних партій, представлених фракціями у поточному скликанні Верховної Ради України».
 
Немає висновку    
657. 2. Члени контрольних груп, зазначених у частині першій цієї статті, мають право знайомитися із перебігом складання попередніх списків виборців органами ведення Реєстру та їх уточнення на виборчих дільницях, а також із виготовленням списків виборців для голосування органами ведення Реєстру. Органи ведення Реєстру, регіональні органи адміністрування Реєстру зобов’язані сприяти членам контрольних груп у реалізації їх прав.
 
   2. Члени контрольних груп, зазначених у частині першій цієї статті, мають право знайомитися із перебігом складання попередніх списків виборців органами ведення Реєстру та їх уточнення на виборчих дільницях, а також із виготовленням списків виборців для голосування органами ведення Реєстру. Органи ведення Реєстру, регіональні органи адміністрування Реєстру зобов’язані сприяти членам контрольних груп у реалізації їх прав.
 
658. 3. Контрольні групи, зазначені у частині першій цієї статті, припиняють свою діяльність у день голосування на відповідних виборах.
 
-474- Власенко С.В.
Ч. 3 ст. 160 викласти в редакції: «3. Контрольні групи, зазначені у частині першій цієї статті, припиняють свою діяльність у день, що передує дню голосування на відповідних виборах.
 
Немає висновку   3. Контрольні групи, зазначені у частині першій цієї статті, припиняють свою діяльність у день голосування на відповідних виборах.
 
659. Стаття 161. Передання попередніх списків виборців окружним чи територіальним виборчим комісіям
 
   Стаття 161. Передання попередніх списків виборців окружним чи територіальним виборчим комісіям
 
660. 1. Орган ведення Реєстру (крім органу ведення Реєстру у Міністерстві закордонних справ) не пізніш як за двадцять один день до дня голосування надає попередні списки виборців на виборчих дільницях у двох примірниках на паперових носіях та в електронному вигляді:
 
   1. Орган ведення Реєстру (крім органу ведення Реєстру у Міністерстві закордонних справ) не пізніш як за двадцять один день до дня голосування надає попередні списки виборців на виборчих дільницях у двох примірниках на паперових носіях та в електронному вигляді:
 
661. 1) відповідній окружній виборчій комісії загальнонаціональних виборів - у випадку, зазначеному у частині першій статті 158 цього Кодексу;
 
   1) відповідній окружній виборчій комісії загальнонаціональних виборів - у випадку, зазначеному у частині першій статті 158 цього Кодексу;
 
662. 2) відповідній районній, міській (міста обласного, республіканського в Автономній Республіці Крим значення) виборчій комісії - у випадках, зазначених у частинах другій та третій статті 158 цього Кодексу, крім випадку, зазначеного у пункті 3 цієї частини;
 
   2) відповідній районній, міській (міста обласного, республіканського в Автономній Республіці Крим значення) виборчій комісії - у випадках, зазначених у частинах другій та третій статті 158 цього Кодексу, крім випадку, зазначеного у пункті 3 цієї частини;
 
663. 3) відповідній сільській, селищній, міській (міста районного значення) виборчій комісії - у разі проведення позачергових або перших виборів голови відповідної громади, старости, позачергових, перших або проміжних виборів депутатів (депутата) відповідної місцевої ради..
 
   3) відповідній сільській, селищній, міській (міста районного значення) виборчій комісії - у разі проведення позачергових або перших виборів голови відповідної громади, старости, позачергових, перших або проміжних виборів депутатів (депутата) відповідної місцевої ради..
 
664. 2. Орган ведення Реєстру у Міністерстві закордонних справ України не пізніш як за двадцять один день до дня голосування на загальнонаціональних виборах надає один примірник попередніх списків виборців на закордонних виборчих дільницях на паперових носіях та в електронному вигляді Центральній виборчій комісії.
 
   2. Орган ведення Реєстру у Міністерстві закордонних справ України не пізніш як за двадцять один день до дня голосування на загальнонаціональних виборах надає один примірник попередніх списків виборців на закордонних виборчих дільницях на паперових носіях та в електронному вигляді Центральній виборчій комісії.
 
665. 3. Окружна (територіальна) виборча комісія контролює своєчасність складання попередніх списків виборців органами ведення Реєстру на відповідній території. Ненадання попередніх списків виборців до окружної (територіальної) виборчої комісії у строк, встановлений частиною першою цієї статті, невідкладно оскаржується виборчою комісією до суду в порядку, встановленому Кодексом адміністративного судочинства України.
 
   3. Окружна (територіальна) виборча комісія контролює своєчасність складання попередніх списків виборців органами ведення Реєстру на відповідній території. Ненадання попередніх списків виборців до окружної (територіальної) виборчої комісії у строк, встановлений частиною першою цієї статті, невідкладно оскаржується виборчою комісією до суду в порядку, встановленому Кодексом адміністративного судочинства України.
 
666. 4. Передання попередніх списків виборців окружній (територіальній) виборчій комісії здійснюється керівником органу ведення Реєстру на засіданні цієї комісії. Про передання зазначених списків виборців складається акт за формою і в порядку, встановлених частиною десятою статті 115 цього Кодексу. Один примірник акта зберігається в органі ведення Реєстру, інший ( у виборчій комісії.
 
-475- Черненко О.М.
Статтю 161 викласти в такій редакції:
«Стаття 162. Передача попередніх списків виборців та іменних запрошень виборчим комісіям звичайних виборчих дільниць
1. Не пізніш як за тринадцять днів до дня голосування орган ведення Реєстру у приміщенні, в якому він розташований, передає попередній список виборців на паперовому носії та виготовлені іменні запрошення відповідній дільничній виборчій комісії .
2. Від імені дільничної виборчої комісії попередній список виборців отримують не менше трьох членів цієї комісії, одним з яких повинен бути голова комісії, а у разі неможливості - заступник голови або секретар комісії.
3. Про передачу попереднього списку виборців складається акт за формою, встановленою Центральною виборчою комісією, в двох примірниках. Один примірник акта зберігається в органі ведення Реєстру, інший - у дільничній виборчій комісії».
 
Немає висновку   4. Передання попередніх списків виборців окружній (територіальній) виборчій комісії здійснюється керівником органу ведення Реєстру на засіданні цієї комісії. Про передання зазначених списків виборців складається акт за формою і в порядку, встановлених частиною десятою статті 115 цього Кодексу. Один примірник акта зберігається в органі ведення Реєстру, інший ( у виборчій комісії.
 
667. Стаття 162. Передання попередніх списків виборців дільничним виборчим комісіям
 
   Стаття 162. Передання попередніх списків виборців дільничним виборчим комісіям
 
668. 1. Окружна (територіальна) виборча комісія не пізніш як за п’ятнадцять днів до дня голосування передає на своєму засіданні кожній дільничній виборчій комісії відповідного територіального виборчого округу (адміністративно-територіальної одиниці) попередній список виборців на відповідній виборчій дільниці, отриманий від органу ведення Реєстру у порядку, визначеному статтею 158 цього Кодексу, в одному примірнику. Другий примірник списку виборців зберігається в окружній (територіальній) виборчій комісії.
 
   1. Окружна (територіальна) виборча комісія не пізніш як за п’ятнадцять днів до дня голосування передає на своєму засіданні кожній дільничній виборчій комісії відповідного територіального виборчого округу (адміністративно-територіальної одиниці) попередній список виборців на відповідній виборчій дільниці, отриманий від органу ведення Реєстру у порядку, визначеному статтею 158 цього Кодексу, в одному примірнику. Другий примірник списку виборців зберігається в окружній (територіальній) виборчій комісії.
 
669. 2. Від імені дільничної виборчої комісії попередній список виборців отримують не менше трьох членів цієї комісії, які представляють різних суб’єктів подання кандидатур, зазначених у частині першій статті 87 цього Кодексу. Одним із зазначених трьох членів комісії повинен бути голова комісії, а у разі неможливості ( заступник голови або секретар комісії.
 
   2. Від імені дільничної виборчої комісії попередній список виборців отримують не менше трьох членів цієї комісії, які представляють різних суб’єктів подання кандидатур, зазначених у частині першій статті 87 цього Кодексу. Одним із зазначених трьох членів комісії повинен бути голова комісії, а у разі неможливості ( заступник голови або секретар комісії.
 
670. 3. Про передання дільничній виборчій комісії попереднього списку виборців складається акт у двох примірниках за формою і в порядку, встановлених частиною десятою статті 115 цього Кодексу. Перший примірник акта зберігається в окружній чи територіальній виборчій комісії, другий разом із примірником попереднього списку виборців надається дільничній виборчій комісії.
 
   3. Про передання дільничній виборчій комісії попереднього списку виборців складається акт у двох примірниках за формою і в порядку, встановлених частиною десятою статті 115 цього Кодексу. Перший примірник акта зберігається в окружній чи територіальній виборчій комісії, другий разом із примірником попереднього списку виборців надається дільничній виборчій комісії.
 
671. 4. При проведенні загальнонаціональних виборів органу ведення Реєстру у Міністерстві закордонних справ України не пізніш як за двадцять днів до дня голосування передає попередні списки виборців на постійних закордонних виборчих дільницях закордонним дипломатичним установам України. Зміст попередніх списків виборців може передаватися за допомогою технічних засобів зв’язку з наступним переданням цих списків на паперових носіях у встановленому порядку. Зазначені дипломатичні установи невідкладно надають списки виборців в одному примірнику відповідним дільничним виборчим комісіям постійних закордонних виборчих дільниць.
 
-476- Черненко О.М.
Сидорович Р.М.
Новак Н.В.
Текст статті 162 викласти в такій редакції:
«Стаття 162. Порядок ознайомлення виборців із попереднім списком виборців на звичайній виборчій дільниці та усунення неправильностей у списку виборців
1. Дільнична виборча комісія звичайної виборчої дільниці наступного дня після отримання попереднього списку виборців надає його для загального ознайомлення у приміщенні дільничної виборчої комісії.
2. Дільнична виборча комісія звичайної виборчої дільниці надсилає або доставляє в інший спосіб кожному виборцю іменне запрошення, отримане від органу ведення Реєстру.
Таке іменне запрошення надсилається або доставляється не пізніш як за десять днів до дня голосування.
3. Виборець має право ознайомитися із попереднім списком виборців у приміщенні дільничної виборчої комісії та перевірити правильність внесених до нього відомостей.
Виборець може звернутися до дільничної виборчої комісії або безпосередньо до органу ведення Реєстру із заявою про уточнення попереднього списку виборців, у тому числі про включення або виключення зі списку себе особисто або інших осіб, а також щодо наявності або відсутності відміток про постійну нездатність виборця самостійно пересуватися.
4. Виборець особисто подає заяву до дільничної виборчої комісії або безпосередньо до органу ведення Реєстру щодо обставин, передбачених частиною третьою цієї статті. У разі якщо виборець за станом здоров'я не може особисто подати заяву, дільнична виборча комісія за зверненням такого виборця зобов'язана забезпечити прийняття заяви у такого виборця в інший спосіб.
До заяви додаються документи (копії документів), які підтверджують зазначені в ній відомості.
5. Заява, зазначена у частині третій цієї статті, може бути подана не пізніш як за п'ять днів до дня голосування і розглядається виборчою комісією протягом одного дня. Заява, подана після зазначеного строку, залишається без розгляду.
6. За результатом розгляду заяви дільнична виборча комісія приймає рішення про передачу такої заяви до органу ведення Реєстру. Рішення виборчої комісії невідкладно разом із заявою виборця та доданими до неї документами (копіями документів) направляється до відповідного органу ведення Реєстру і не пізніше наступного дня після дня його прийняття видається особі, яка подала заяву, а також надсилається особі, якої воно стосується (якщо така особа не є особою, яка подала заяву).
7. Орган ведення Реєстру забезпечує розгляд заяв виборців у порядку, встановленому статтями 146 – 148 цього Кодексу. Про результати розгляду звернення повідомляється особа, яка його подала, а також особа, якої воно стосується (якщо звернення виборця стосується іншої особи).
8. Адміністративний позов про уточнення списку виборців може бути подано до суду в порядку, встановленому Кодексом адміністративного судочинства України.
9. Рішення суду про внесення змін до списку виборців не пізніш як за п'ять днів до дня голосування подається виборцем до відповідного органу ведення Реєстру або до відповідної дільничної виборчої комісії для негайного направлення до такого органу, а пізніше цього строку - до дільничної виборчої комісії»
 
Немає висновку   4. При проведенні загальнонаціональних виборів органу ведення Реєстру у Міністерстві закордонних справ України не пізніш як за двадцять днів до дня голосування передає попередні списки виборців на постійних закордонних виборчих дільницях закордонним дипломатичним установам України. Зміст попередніх списків виборців може передаватися за допомогою технічних засобів зв’язку з наступним переданням цих списків на паперових носіях у встановленому порядку. Зазначені дипломатичні установи невідкладно надають списки виборців в одному примірнику відповідним дільничним виборчим комісіям постійних закордонних виборчих дільниць.
 
    -477- Черненко О.М.
Статтю 162 викласти в такій редакції:
«Стаття 163. Порядок ознайомлення виборців із попереднім списком виборців на звичайній виборчій дільниці та усунення неправильностей у списку виборців
1. Дільнична виборча комісія звичайної виборчої дільниці наступного дня після отримання попереднього списку виборців надає його для загального ознайомлення у приміщенні дільничної виборчої комісії.
2. Дільнична виборча комісія звичайної виборчої дільниці надсилає або доставляє в інший спосіб кожному виборцю іменне запрошення, отримане від органу ведення Реєстру.
Таке письмове повідомлення надсилається або доставляється не пізніш як за десять днів до дня голосування.
3. Виборець має право ознайомитися із попереднім списком виборців у приміщенні дільничної виборчої комісії та перевірити правильність внесених до нього відомостей.
Виборець може звернутися до дільничної виборчої комісії або безпосередньо до органу ведення Реєстру із заявою про уточнення попереднього списку виборців, у тому числі про включення або виключення зі списку себе особисто або інших осіб, а також щодо наявності або відсутності відміток про постійну нездатність виборця самостійно пересуватися.
4. Виборець особисто подає заяву до дільничної виборчої комісії або безпосередньо до органу ведення Реєстру щодо обставин, передбачених частиною третьою цієї статті. У разі якщо виборець за станом здоров'я не може особисто подати заяву, дільнична виборча комісія за зверненням такого виборця зобов'язана забезпечити прийняття заяви у такого виборця в інший спосіб.
До заяви додаються документи (копії документів), які підтверджують зазначені в ній відомості.
5. Заява, зазначена у частині третій цієї статті, може бути подана не пізніш як за п'ять днів до дня голосування і розглядається виборчою комісією протягом одного дня. Заява, подана після зазначеного строку, залишається без розгляду.
6. За результатом розгляду заяви дільнична виборча комісія приймає рішення про передачу такої заяви до органу ведення Реєстру. Рішення виборчої комісії невідкладно разом із заявою виборця та доданими до неї документами (копіями документів) направляється до відповідного органу ведення Реєстру і не пізніше наступного дня після дня його прийняття видається особі, яка подала заяву, а також надсилається особі, якої воно стосується (якщо така особа не є особою, яка подала заяву).
7. Орган ведення Реєстру забезпечує розгляд заяв виборців у порядку, встановленому статтями 146 – 148 цього Кодексу. Про результати розгляду звернення повідомляється особа, яка його подала, а також особа, якої воно стосується (якщо звернення виборця стосується іншої особи).
8. Адміністративний позов про уточнення списку виборців може бути подано до суду в порядку, встановленому Кодексом адміністративного судочинства України.
9. Рішення суду про внесення змін до списку виборців не пізніш як за п'ять днів до дня голосування подається виборцем до відповідного органу ведення Реєстру або до відповідної дільничної виборчої комісії для негайного направлення до такого органу, а пізніше цього строку - до дільничної виборчої комісії».
 
Немає висновку    
672. Стаття 163. Складання попередніх списків виборців дільничними виборчими комісіями спеціальних виборчих дільниць
 
   Стаття 163. Складання попередніх списків виборців дільничними виборчими комісіями спеціальних виборчих дільниць
 
673. 1. Список виборців на спеціальній виборчій дільниці, утвореній в одному з місць перебування виборців, зазначених у пунктах 1, 2, 4-7 (при проведенні місцевих виборів - пунктів 1 та 2) частини другої статті 36 цього Кодексу, складається відповідною дільничною виборчою комісією не пізніш як за сім днів до дня голосування за формою, зазначеною у частині шостій статті 150 цього Кодексу, на підставі відомостей, поданих керівником відповідного закладу, установи, капітаном судна, керівником полярної станції, командиром військової частини (формування).
 
   1. Список виборців на спеціальній виборчій дільниці, утвореній в одному з місць перебування виборців, зазначених у пунктах 1, 2, 4-7 (при проведенні місцевих виборів - пунктів 1 та 2) частини другої статті 36 цього Кодексу, складається відповідною дільничною виборчою комісією не пізніш як за сім днів до дня голосування за формою, зазначеною у частині шостій статті 150 цього Кодексу, на підставі відомостей, поданих керівником відповідного закладу, установи, капітаном судна, керівником полярної станції, командиром військової частини (формування).
 
674. 2. Відомості, зазначені у частині першій цієї статті, подаються в одному примірнику за підписом керівника відповідного закладу, установи, капітана судна, керівника полярної станції, командира військової частини (формування) і засвідчуються відповідною печаткою. Особа, уповноважена підписати зазначені відомості, забезпечує не пізніш як за вісім днів до дня голосування подання цих відомостей дільничній виборчій комісії та несе відповідальність їх повноту та достовірність.
 
   2. Відомості, зазначені у частині першій цієї статті, подаються в одному примірнику за підписом керівника відповідного закладу, установи, капітана судна, керівника полярної станції, командира військової частини (формування) і засвідчуються відповідною печаткою. Особа, уповноважена підписати зазначені відомості, забезпечує не пізніш як за вісім днів до дня голосування подання цих відомостей дільничній виборчій комісії та несе відповідальність їх повноту та достовірність.
 
675. 3. У поданні, зазначеному у частині другій цієї статті, зазначаються відомості щодо виборців, передбачені частиною сьомою статті 63 цього Закону. У поданні керівника стаціонарного лікувального закладу, слідчого ізолятора зазначається також орієнтовний строк перебування кожного виборця у відповідному закладі. Виборці, які повинні покинути відповідний заклад до дня голосування, до подання, зазначеного у частині другій цієї статті, та до списку виборців на такій дільниці не включаються.
 
   3. У поданні, зазначеному у частині другій цієї статті, зазначаються відомості щодо виборців, передбачені частиною сьомою статті 63 цього Закону. У поданні керівника стаціонарного лікувального закладу, слідчого ізолятора зазначається також орієнтовний строк перебування кожного виборця у відповідному закладі. Виборці, які повинні покинути відповідний заклад до дня голосування, до подання, зазначеного у частині другій цієї статті, та до списку виборців на такій дільниці не включаються.
 
676. 4. При складанні попереднього списку виборців на спеціальній виборчій дільниці для місцевих виборів до списку виборців не включаються виборці, виборча адреса яких не відноситься до адміністративно-територіальної одиниці, в межах якої проводяться відповідні місцеві вибори.
 
   4. При складанні попереднього списку виборців на спеціальній виборчій дільниці для місцевих виборів до списку виборців не включаються виборці, виборча адреса яких не відноситься до адміністративно-територіальної одиниці, в межах якої проводяться відповідні місцеві вибори.
 
677. 5. У разі одночасного проведення загальнонаціональних та місцевих виборів дільнична виборча комісія при складанні списку виборців забезпечує дотримання вимог, зазначених у частині одинадцятій статті 158 цього Кодексу.
 
   5. У разі одночасного проведення загальнонаціональних та місцевих виборів дільнична виборча комісія при складанні списку виборців забезпечує дотримання вимог, зазначених у частині одинадцятій статті 158 цього Кодексу.
 
678. 5. Після складення списку виборців на спеціальній виборчій дільниці, зазначеній у частині першій цієї статті, один примірник списку виборців передається до відповідної окружної (при проведенні місцевих виборів - територіальної) виборчої комісії. Зміст списку виборців на спеціальній виборчій дільниці, утвореній на судні, що перебуває у плаванні під Державним Прапором України, на полярних станціях, передається до окружної виборчої комісії за допомогою технічних засобів зв’язку.
 
   5. Після складення списку виборців на спеціальній виборчій дільниці, зазначеній у частині першій цієї статті, один примірник списку виборців передається до відповідної окружної (при проведенні місцевих виборів - територіальної) виборчої комісії. Зміст списку виборців на спеціальній виборчій дільниці, утвореній на судні, що перебуває у плаванні під Державним Прапором України, на полярних станціях, передається до окружної виборчої комісії за допомогою технічних засобів зв’язку.
 
679. 6. Окружна (територіальна) виборча комісія не пізніше наступного дня після отримання примірника списку виборців, зазначеного у частині п’ятій цієї статті, передає відомості про виборців, включених до списку виборців на спеціальній виборчій дільниці, засвідчені головою комісії та скріплені печаткою комісії, органам ведення Реєстру відповідно до виборчих адрес виборців, включених до такого списку.
 
-478- Черненко О.М.
Статтю 163 викласти в такій редакції:
«Стаття 166. Складання списків виборців для спеціальних виборчих дільниць
1. Для спеціальних виборчих дільниць, утворених в установах виконання покарань, попередні та уточнені списки виборців складаються органами ведення Реєстру, які передаються в порядку та в строки, встановлені цим Кодексом для передачі списків виборців на звичайних виборчих дільницях.
2. На спеціальних виборчих дільницях, утворених у стаціонарних закладах охорони здоров'я, на суднах, які перебувають у день виборів у плаванні під Державним Прапором України, на полярних станціях України, слідчих ізоляторах та інших місцях тимчасового перебування виборців з обмеженими можливостями пересування, списки виборців складаються не пізніш, як за сім днів до дня голосування відповідними дільничними виборчими комісіями за формою, встановленою Центральною виборчою комісією, на підставі відомостей, поданих керівниками відповідних закладів, установ, полярної станції України, капітанами суден, де утворені такі виборчі дільниці.
3. Відомості, зазначені у частині другій цієї статті, подаються в одному примірнику за підписом керівника відповідного закладу, установи, полярної станції України, капітана судна і засвідчуються відповідною печаткою. Керівник відповідного закладу, установи, полярної станції України, капітан судна, забезпечує подання та достовірність зазначених відомостей дільничній виборчій комісії не пізніш як за дев'ять днів до дня голосування.
4. Подання вноситься за формою, встановленою Центральною виборчою комісією, та повинно містити стосовно кожного виборця відомості про:
1) прізвище, власне ім'я (усі власні імена), по батькові (за наявності);
2) дату народження (число, місяць, рік);
3) адресу, за якою зареєстровано місце проживання виборця відповідно до Закону України "Про свободу пересування та вільний вибір місця проживання";
4) за наявності підстав - відмітку у графі "Примітки" про постійну нездатність виборця самостійно пересуватися.
Виборці, які повинні покинути стаціонарний заклад охорони здоров’я до дня голосування, до таких відомостей та до списку виборців на відповідній спеціальній виборчій дільниці не включаються.
5. До списку виборців, який складається на спеціальній виборчій дільниці для проведення голосування на місцевих виборах включаються виборці, які мають право голосу на відповідних місцевих виборах.
Дільнична виборча комісія спеціальної виборчої дільниці вносить виборця до списку виборців із зазначенням у графі "Примітки" його права на отримання виборчого бюлетеня на кожних відповідних місцевих виборах.
6. Після складення списку виборців на спеціальній виборчій дільниці дільнична виборча комісія невідкладно передає відомості про включених до нього виборців органу ведення Реєстру за своїм місцезнаходженням.
Зміст списку виборців на виборчій дільниці, утвореній на судні, що перебуває у плаванні під Державним Прапором України, чи на полярній станції України, передається за допомогою технічних засобів зв'язку відповідній окружній виборчій комісії, яка негайно передає їх органу ведення Реєстру за своїм місцезнаходженням.
7. У разі, якщо виборець прибув до стаціонарного закладу охорони здоров’я пізніш як за десять днів до дня голосування, однак раніше ніж за два дні до дня голосування, відповідна дільнична виборча комісія уточнює список виборців, включаючи виборця до списку виборців на підставі відомостей, поданих невідкладно керівником відповідного закладу, підпис якого засвідчується печаткою відповідного закладу.
8. Виборець, який прибув до стаціонарного закладу охорони здоров’я в тому ж населеному пункті, де він проживає, може звернутися до виборчої комісії звичайної виборчої дільниці, де він включений до списку виборців, щодо можливості проголосувати за місцем свого перебування в порядку та у строки, встановлені цим Кодексом. У такому разі до списку виборців на спеціальній виборчій дільниці він не включається.
9. У разі утворення спеціальної виборчої дільниці у винятковому випадку список виборців складається дільничною виборчою комісією не пізніш як за сім днів до дня голосування на підставі відомостей, поданих керівником відповідного закладу, установи, капітаном судна. Зазначені відомості подаються не пізніш як за вісім днів до дня голосування в одному примірнику за підписом керівника закладу, установи, капітана судна і засвідчуються відповідною печаткою. Після складення списку виборців на такій виборчій дільниці дільнична виборча комісія невідкладно передає відомості про виборців, включених до цього списку, органу ведення Реєстру за своїм місцезнаходженням.
10. Виборець має право особисто звернутися із заявою до дільничної виборчої комісії спеціальної виборчої дільниці або безпосередньо до суду щодо уточнення списку виборців.
11. Заява, зазначена у частині десятій цієї статті, може бути подана до відповідної дільничної виборчої комісії не пізніш як за два дні до дня голосування. Така заява розглядається виборчою комісією невідкладно. За підсумком розгляду заяви дільнична виборча комісія зобов'язана прийняти рішення про внесення зміни до списку виборців або мотивоване рішення про відмову у задоволенні заяви. Копія рішення видається виборцю у день його прийняття. Заява, подана до виборчої комісії після зазначених строків, залишається без розгляду.
12. Адміністративний позов про уточнення списку виборців може бути поданий до суду у порядку і строки, встановлені Кодексом адміністративного судочинства України.
13. При внесенні змін до списку виборців на спеціальній виборчій дільниці дільнична виборча комісія спеціальної виборчої дільниці невідкладно передає відомості про виборців, включених до списку виборців або виключених зі списку, відповідному органу ведення Реєстру.
14. У разі отримання таких відомостей пізніш як за п'ять днів до дня голосування та виявлення кратного включення виборця до списку виборців на іншій виборчій дільниці, орган ведення Реєстру невідкладно повідомляє про це відповідну дільничну виборчу комісію.
15. Члени дільничної виборчої комісії спеціальної виборчої дільниці, які мають право голосу на відповідних виборах, включаються до списку виборців на цій виборчій дільниці на підставі рішення відповідної виборчої комісії щодо утворення дільничної виборчої комісії цієї спеціальної виборчої дільниці.
16. Голова, заступник голови та секретар дільничної виборчої комісії у день голосування виправляють неточності та технічні описки в уточненому списку виборців - неправильне написання прізвища, власного імені (усіх власних імен), по батькові (за наявності), дати народження, номера будинку, квартири місця проживання, - в разі якщо, незважаючи на такі технічні описки, є зрозумілим, що до списку виборців на спеціальній виборчій дільниці включено саме того виборця, який прибув для голосування. Таке виправлення засвідчується підписом голови або заступника голови чи секретаря дільничної виборчої комісії у графі "Примітки"«.
 
Немає висновку   6. Окружна (територіальна) виборча комісія не пізніше наступного дня після отримання примірника списку виборців, зазначеного у частині п’ятій цієї статті, передає відомості про виборців, включених до списку виборців на спеціальній виборчій дільниці, засвідчені головою комісії та скріплені печаткою комісії, органам ведення Реєстру відповідно до виборчих адрес виборців, включених до такого списку.
 
680. Стаття 164. Складання попередніх списків виборців дільничними виборчими комісіями тимчасових закордонних виборчих дільниць
 
   Стаття 164. Складання попередніх списків виборців дільничними виборчими комісіями тимчасових закордонних виборчих дільниць
 
681. 1. При проведенні загальнонаціональних виборів попередній список виборців на тимчасовій закордонній дільниці складається дільничною виборчою комісією не пізніш як за сім днів до дня голосування на підставі відомостей, поданих керівником відповідної закордонної дипломатичної установи України, командиром військової частини (формування), дислокованого за межами України. Зазначені відомості подаються не пізніш як за вісім днів до дня голосування в одному примірнику за підписом керівника установи, командира військової частини (формування) і засвідчуються відповідною печаткою. Після складення списку виборців його зміст невідкладно передається до органу ведення Реєстру у Міністерстві закордонних справ України технічними засобами зв’язку.
 
   1. При проведенні загальнонаціональних виборів попередній список виборців на тимчасовій закордонній дільниці складається дільничною виборчою комісією не пізніш як за сім днів до дня голосування на підставі відомостей, поданих керівником відповідної закордонної дипломатичної установи України, командиром військової частини (формування), дислокованого за межами України. Зазначені відомості подаються не пізніш як за вісім днів до дня голосування в одному примірнику за підписом керівника установи, командира військової частини (формування) і засвідчуються відповідною печаткою. Після складення списку виборців його зміст невідкладно передається до органу ведення Реєстру у Міністерстві закордонних справ України технічними засобами зв’язку.
 
682. 2. Орган ведення Реєстру у Міністерстві закордонних справ України не пізніше наступного дня після отримання змісту цього списку виборців, зазначеного у частині першій цієї статті, передає відомості про виборців, включених до такого списку, органам ведення Реєстру відповідно до виборчих адрес цих виборців, .
 
-479- Черненко О.М.
Сидорович Р.М.
Новак Н.В.
Текст статті 164 викласти в такій редакції:
«Стаття 164. Порядок складання та уточнення списків виборців на закордонних виборчих дільницях
1. Після утворення закордонних виборчих дільниць орган ведення Реєстру у Міністерстві закордонних справ України складає попередні списки виборців для кожної закордонної виборчої дільниці відповідно до цього Кодексу. Форма попереднього списку виборців встановлюється Центральною виборчою комісією.
2. До попереднього списку виборців на закордонній виборчій дільниці включаються громадяни України, яким виповнилося або на день голосування виповниться 18 років, які мають право голосу на виборах та виборча адреса яких знаходиться за межами України.
Відомості про виборців у списку виборців на закордонній виборчій дільниці зазначаються в порядку, зручному для проведення голосування.
3. Виборець, який проживає чи перебуває в Україні, та перебуватиме в день голосування за її межами, не пізніш як за п'ять днів до дня голосування може звернутися з мотивованою заявою про тимчасову зміну місця його голосування без зміни виборчої адреси до органу ведення Реєстру за своєю виборчою адресою або до органу ведення Реєстру у Міністерстві закордонних справ України.
4. Попередній список виборців для закордонної виборчої дільниці передається відповідній дільничній виборчій комісії в електронному вигляді не пізніш як за тринадцять днів до дня голосування.
5. Дільнична виборча комісія закордонної виборчої дільниці наступного дня після отримання попереднього списку виборців надає його для загального ознайомлення у приміщенні дільничної виборчої комісії на паперовому носії.
6. Виборець особисто може подати заяву щодо неправильностей у попередньому списку виборців на закордонній виборчій дільниці, до якої додаються необхідні документи (копії документів), до відповідної дільничної виборчої комісії не пізніш як за п'ять днів до дня голосування (за київським часом) і розглядається виборчою комісією протягом одного дня. Заява, подана після зазначеного строку, залишається без розгляду.
7. Заява виборця, зазначена в частині шостій цієї статті, невідкладно передається через відповідну закордонну дипломатичну установу України органу ведення Реєстру у Міністерстві закордонних справ України.
Закордонна дипломатична установа України копію такої заяви також передає органу ведення Реєстру у Міністерстві закордонних справ України за допомогою технічних засобів зв'язку.
8. З урахуванням відомостей, поданих згідно зі статтею 150 цього Кодексу, за наслідками розгляду заяв виборців орган ведення Реєстру у Міністерстві закордонних справ України виготовляє уточнений список виборців.
Уточнені списки виборців передаються відповідним виборчим комісіям закордонних виборчих дільниць не пізніш як за два дні до дня голосування на паперовому носії та в електронному вигляді.
9. У день голосування зміни до уточненого списку виборців на закордонній виборчій дільниці не вносяться.
Голова, заступник голови або секретар дільничної виборчої комісії закордонної виборчої дільниці в день голосування виправляють неточності та технічні описки в уточненому списку виборців - неправильне написання прізвища, власного імені (усіх власних імен), по батькові (за наявності), дати народження, номера будинку, квартири місця проживання - в разі, якщо, незважаючи на такі технічні описки, є зрозумілим, що до списку виборців включено саме того виборця, який прибув на виборчу дільницю для голосування. Таке виправлення засвідчується підписом голови або заступника голови чи секретаря дільничної виборчої комісії у графі «Примітки»
 
Немає висновку   2. Орган ведення Реєстру у Міністерстві закордонних справ України не пізніше наступного дня після отримання змісту цього списку виборців, зазначеного у частині першій цієї статті, передає відомості про виборців, включених до такого списку, органам ведення Реєстру відповідно до виборчих адрес цих виборців, .
 
    -480- Черненко О.М.
Статтю 164 викласти в такій редакції:
«Стаття 167. Порядок складання та уточнення списків виборців на закордонних виборчих дільницях
1. Після утворення закордонних виборчих дільниць орган ведення Реєстру у Міністерстві закордонних справ України складає попередні списки виборців для кожної закордонної виборчої дільниці відповідно до цього Кодексу. Форма попереднього списку виборців встановлюється Центральною виборчою комісією.
2. До попереднього списку виборців на закордонній виборчій дільниці включаються громадяни України, яким виповнилося або на день голосування виповниться 18 років, які мають право голосу на виборах та виборча адреса яких знаходиться за межами України.
Відомості про виборців у списку виборців на закордонній виборчій дільниці зазначаються в порядку, зручному для проведення голосування.
3. Виборець, який проживає чи перебуває в Україні, та перебуватиме в день голосування за її межами, не пізніш як за п'ять днів до дня голосування може звернутися з мотивованою заявою про тимчасову зміну місця його голосування без зміни виборчої адреси до органу ведення Реєстру за своєю виборчою адресою або до органу ведення Реєстру у Міністерстві закордонних справ України.
4. Попередній список виборців для закордонної виборчої дільниці передається відповідній дільничній виборчій комісії в електронному вигляді не пізніш як за тринадцять днів до дня голосування.
5. Дільнична виборча комісія закордонної виборчої дільниці наступного дня після отримання попереднього списку виборців надає його для загального ознайомлення у приміщенні дільничної виборчої комісії.
6. Виборець особисто може подати заяву щодо неправильностей у попередньому списку виборців на закордонній виборчій дільниці, до якої додаються необхідні документи (копії документів), до відповідної дільничної виборчої комісії не пізніш як за п'ять днів до дня голосування (за київським часом) і розглядається виборчою комісією протягом одного дня. Заява, подана після зазначеного строку, залишається без розгляду.
7. Заява виборця, зазначена в частині шостій цієї статті, невідкладно передається через відповідну закордонну дипломатичну установу України органу ведення Реєстру у Міністерстві закордонних справ України.
Закордонна дипломатична установа України копію такої заяви також передає органу ведення Реєстру у Міністерстві закордонних справ України за допомогою технічних засобів зв'язку.
8. З урахуванням відомостей, поданих згідно зі статею 150 цього Кодексу, за наслідками розгляду заяв виборців орган ведення Реєстру у Міністерстві закордонних справ України виготовляє уточнений список виборців.
Уточнені списки виборців передаються відповідним виборчим комісіям закордонних виборчих дільниць не пізніш як за два дні до дня голосування на паперовому носії та в електронному вигляді.
9. У день голосування зміни до уточненого списку виборців на закордонній виборчій дільниці не вносяться.
Голова, заступник голови або секретар дільничної виборчої комісії закордонної виборчої дільниці в день голосування виправляють неточності та технічні описки в уточненому списку виборців - неправильне написання прізвища, власного імені (усіх власних імен), по батькові (за наявності), дати народження, номера будинку, квартири місця проживання - в разі, якщо, незважаючи на такі технічні описки, є зрозумілим, що до списку виборців включено саме того виборця, який прибув на виборчу дільницю для голосування. Таке виправлення засвідчується підписом голови або заступника голови чи секретаря дільничної виборчої комісії у графі "Примітки".
 
Немає висновку    
    -481- Черненко О.М.
Сидорович Р.М.
Новак Н.В.
Доповнити статтею 164-1 такого змісту:
«Стаття 164-1. Складання уточнених списків виборців
1. Передбачені статтею 150 цього Кодексу відомості подаються відповідними органами, закладами, установами за десять днів до дня голосування. Відомості подаються за період з дати останнього подання відомостей органу ведення Реєстру до дня, що передує дню їх подання.
2. Члени окружних та дільничних виборчих комісій не пізніш як за п'ять днів до дня голосування на загальнонаціональних виборах подають до органу ведення Реєстру за місцезнаходженням відповідної виборчої дільниці або за своєю виборчою адресою заяву про тимчасову зміну місця голосування без зміни виборчої адреси. Члени окружних виборчих комісій включаються до списку виборців на виборчій дільниці, найбільш наближеній до місця знаходження відповідної окружної виборчої комісії. Члени дільничних виборчих комісій включаються до списку виборців на виборчій дільниці, де вони включені до складу виборчої комісії.
3. Орган ведення Реєстру на підставі відомостей, поданих відповідно до частини першої цієї статті, рішень відповідних виборчих комісій щодо утворення дільничних виборчих комісій спеціальних виборчих дільниць (у частині включення членів дільничних виборчих комісій до списків виборців на відповідній спеціальній виборчій дільниці), за наслідками розгляду заяв виборців, повідомлень дільничних виборчих комісій спеціальних виборчих дільниць про включення виборців до списку виборців на спеціальній виборчій дільниці, на підставі заяв членів окружних та дільничних виборчих комісій, поданих відповідно до частини другої цієї статті, а також рішень судів, отриманих не пізніш як за п'ять днів до дня голосування, виготовляє уточнений список виборців.
4. Орган ведення Реєстру, який отримав від дільничної виборчої комісії спеціальної виборчої дільниці, яка самостійно склала список виборців, відомості про включених до нього виборців, вносить до бази даних Реєстру відповідні відмітки щодо виборців, які не будуть голосувати за своїми виборчими адресами у зв’язку з їх включенням до списків виборців на інших виборчих дільницях.
5. Уточнені списки виборців для звичайних виборчих дільниць, виготовляються органами ведення Реєстру на паперовому носії в одному примірнику за формою, встановленою Центральною виборчою комісією, та містять графу для підпису виборця за отримання виборчого бюлетеня.
6. Уточнені списки виборців передаються відповідним виборчим комісіям не пізніш як за два дні до дня голосування в порядку, передбаченому частинами другою та третьою статті 161 цього Кодексу»
 
Немає висновку    
    -482- Черненко О.М.
Доповнити новою статтею 164 такого змісту:
«Стаття 164. Складання уточнених списків виборців
1. Передбачені статтею 150 цього Кодексу відомості подаються відповідними органами, закладами, установами за десять днів до дня голосування. Відомості подаються за період з дати останнього подання відомостей органу ведення Реєстру до дня, що передує дню їх подання.
2. Члени окружних та дільничних виборчих комісій не пізніш як за п'ять днів до дня голосування на загальнонаціональних виборах подають до органу ведення Реєстру за місцезнаходженням відповідної виборчої дільниці або за своєю виборчою адресою заяву про тимчасову зміну місця голосування без зміни виборчої адреси. Члени окружних виборчих комісій включаються до списку виборців на виборчій дільниці, найбільш наближеній до місця знаходження відповідної окружної виборчої комісії. Члени дільничних виборчих комісій включаються до списку виборців на виборчій дільниці, де вони включені до складу виборчої комісії.
3. Орган ведення Реєстру на підставі відомостей, поданих відповідно до частини першої цієї статті, рішень відповідних виборчих комісій щодо утворення дільничних виборчих комісій спеціальних виборчих дільниць (у частині включення членів дільничних виборчих комісій до списків виборців на відповідній спеціальній виборчій дільниці), за наслідками розгляду заяв виборців, повідомлень дільничних виборчих комісій спеціальних виборчих дільниць про включення виборців до списку виборців на спеціальній виборчій дільниці, на підставі заяв членів окружних та дільничних виборчих комісій, поданих відповідно до частини другої цієї статті, а також рішень судів, отриманих не пізніш як за п'ять днів до дня голосування, виготовляє уточнений список виборців.
4. Орган ведення Реєстру, який отримав від дільничної виборчої комісії спеціальної виборчої, яка самостійно склала список виборців, відомості про включених до нього виборців, вносить до бази даних Реєстру відповідні відмітки щодо виборців, які не будуть голосувати за своїми виборчими адресами у зв’язку з їх включенням до списків виборців на інших виборчих дільницях.
5. Уточнені списки виборців для звичайних виборчих дільниць, виготовляються органами ведення Реєстру на паперовому носії в одному примірнику за формою, встановленою Центральною виборчою комісією, з дотриманням вимог, установлених у статті 160 цього Кодексу, та містять графу для підпису виборця за отримання виборчого бюлетеня.
6. Уточнені списки виборців передаються відповідним виборчим комісіям не пізніш як за два дні до дня голосування».
 
Немає висновку    
    -483- Черненко О.М.
Доповнити новою статтею 165 такого змісту:
Стаття 165. Внесення змін до уточненого списку виборців дільничною виборчою комісією
1. Зміни до уточненого списку виборців вносить голова або заступник голови та секретар дільничної виборчої комісії на підставі рішення суду, повідомлень органу ведення Реєстру щодо усунення кратного включення виборця у списку виборців на цій виборчій дільниці. Такі зміни можуть бути внесені до 18 години останньої суботи перед днем голосування.
Дільнична виборча комісія при внесенні змін до уточненого списку виборців на підставі рішення суду невідкладно повідомляє відповідний орган ведення Реєстру про включення виборця до списку виборців або виключення зі списку виборців.
У разі виявлення кратного включення виборця до уточнених списків виборців у зв'язку з надходженням повідомлення дільничної виборчої комісії про включення виборця до списку виборців на іншій виборчій дільниці орган ведення Реєстру, який отримав таке повідомлення, невідкладно повідомляє про це відповідну дільничну виборчу комісію, яка зобов'язана виключити такого виборця зі списку виборців на цій дільниці.
2. У день голосування зміни до уточненого списку виборців не вносяться.
У день, що передує дню голосування, після внесення змін до уточненого списку виборців на підставі рішень судів, повідомлень органу ведення Реєстру список виборців закривається шляхом закреслення незаповнених граф списку виборців для внесення прізвищ виборців таким чином, щоб унеможливити внесення до списку додаткових виборців, підписується головою або заступником голови і секретарем дільничної виборчої комісії та скріплюється печаткою дільничної виборчої комісії.
3. При включенні виборця до списку виборців на виборчій дільниці у порядку внесення змін до уточненого списку виборців відомості про нього, передбачені формою списку виборців, вносяться у кінці списку виборців. При цьому у графі "Примітки" зазначаються дата і номер рішення суду.
4. Виключення зі списку виборців осіб, які неправомірно включені до нього, здійснюється шляхом викреслення, що засвідчується записом "Виключено" та підписами голови або заступника голови і секретаря дільничної виборчої комісії у графі "Примітки". При цьому в зазначеній графі поруч із прізвищем виборця зазначаються дата і номер рішення суду або повідомлення органу ведення Реєстру.
5. Голова, заступник голови та секретар дільничної виборчої комісії в день голосування виправляють неточності та технічні описки в уточненому списку виборців - неправильне написання прізвища, власного імені (усіх власних імен), по батькові (за наявності), дати народження, номера будинку, квартири місця проживання - у разі якщо, незважаючи на такі технічні описки, є зрозумілим, що до списку виборців включено саме того виборця, який прибув на виборчу дільницю для голосування. Таке виправлення засвідчується підписом голови або заступника голови чи секретаря дільничної виборчої комісії у графі "Примітки".
6. Передбачені формою уточненого списку виборців відомості про виборців, включених чи виключених з нього, а також про виборців, стосовно яких до уточненого списку виборців були внесені зміни, передаються дільничною виборчою комісією відповідному органу ведення Реєстру»;
У зв’язку з цим змінити нумерацію статей.
 
Немає висновку    
683. Стаття 165. Ознайомлення зі списком виборців на виборчій дільниці
 
-484- Черненко О.М.
Статтю 165 виключити.
 
Немає висновку   Стаття 165. Ознайомлення зі списком виборців на виборчій дільниці
 
684. 1. Дільнична виборча комісія не пізніше наступного дня після отримання попереднього списку виборців на виборчій дільниці у порядку і в строки, передбачені відповідно частинами першою та четвертою статті 162 цього Кодексу, чи після складення попереднього списку виборців на дільниці надає цей список виборців для загального ознайомлення у приміщенні дільничної виборчої комісії.
 
   1. Дільнична виборча комісія не пізніше наступного дня після отримання попереднього списку виборців на виборчій дільниці у порядку і в строки, передбачені відповідно частинами першою та четвертою статті 162 цього Кодексу, чи після складення попереднього списку виборців на дільниці надає цей список виборців для загального ознайомлення у приміщенні дільничної виборчої комісії.
 
685. 2. Попередній список виборців повинен бути доступним для ознайомлення виборцями, представниками інших суб’єктів виборчого процесу не менше 12 годин кожного дня (крім часу засідання відповідної дільничної виборчої комісії).
 
   2. Попередній список виборців повинен бути доступним для ознайомлення виборцями, представниками інших суб’єктів виборчого процесу не менше 12 годин кожного дня (крім часу засідання відповідної дільничної виборчої комісії).
 
686. 3. Дільнична виборча комісія організовує чергування членів комісії для забезпечення доступності попереднього списку виборців протягом часу, зазначеного у частині другій цієї статті. Розклад часу, відведеного для ознайомлення виборців із списками виборців, вивішується на стенді офіційних матеріалів комісії, зазначеному у частині сьомій статті 115 цього Кодексу.
 
   3. Дільнична виборча комісія організовує чергування членів комісії для забезпечення доступності попереднього списку виборців протягом часу, зазначеного у частині другій цієї статті. Розклад часу, відведеного для ознайомлення виборців із списками виборців, вивішується на стенді офіційних матеріалів комісії, зазначеному у частині сьомій статті 115 цього Кодексу.
 
687. 4. Кожен виборець, незалежно від його виборчої адреси, має право ознайомитися із попереднім списком виборців на будь-якій виборчій дільниці у приміщенні відповідної дільничної виборчої комісії та перевірити правильність відомостей, внесених до списку виборців.
 
   4. Кожен виборець, незалежно від його виборчої адреси, має право ознайомитися із попереднім списком виборців на будь-якій виборчій дільниці у приміщенні відповідної дільничної виборчої комісії та перевірити правильність відомостей, внесених до списку виборців.
 
688. 5. Ознайомлення виборців із попереднім списком виборців на виборчій дільниці припиняється за чотири дні до дня голосування.
 
   5. Ознайомлення виборців із попереднім списком виборців на виборчій дільниці припиняється за чотири дні до дня голосування.
 
689. Стаття 166. Порядок оскарження неправильностей у попередніх списках виборців
 
-485- Черненко О.М.
Статтю 166 виключити.
 
Немає висновку   Стаття 166. Порядок оскарження неправильностей у попередніх списках виборців
 
690. 1. Виборець, кандидат, партія (організація партії) -суб’єкт відповідного виборчого процесу, офіційний спостерігач має право оскаржити допущені при складанні попереднього списку виборців на виборчій дільниці неправильності, у тому числі невключення чи неправильне включення до списку виборців його або інших осіб, невідповідності у їх персональних даних, зокрема у виборчій адресі, а також наявність чи відсутність відміток про постійну нездатність виборця самостійно пересуватися.
 
-486- Ємець Л.О.
Веселова Н.В.
Єднак О.В.
Пташник В.Ю.
Гопко Г.М.
У частині першій статті 166 слова «про постійну нездатність виборця самостійно пересуватися» замінити словами «про місце та умови голосування»
 
Немає висновку   1. Виборець, кандидат, партія (організація партії) -суб’єкт відповідного виборчого процесу, офіційний спостерігач має право оскаржити допущені при складанні попереднього списку виборців на виборчій дільниці неправильності, у тому числі невключення чи неправильне включення до списку виборців його або інших осіб, невідповідності у їх персональних даних, зокрема у виборчій адресі, а також наявність чи відсутність відміток про постійну нездатність виборця самостійно пересуватися.
 
    -487- Суслова І.М.
частину 1 статті 166 викласти в наступній редакції:
1. Виборець, кандидат, партія (організація партії) -суб’єкт відповідного виборчого процесу, офіційний спостерігач має право оскаржити допущені при складанні попереднього списку виборців на виборчій дільниці неправильності, у тому числі невключення чи неправильне включення до списку виборців його або інших осіб, невідповідності у їх персональних даних, зокрема у виборчій адресі, а також наявність чи відсутність відміток про місце та умови голосування.
 
Немає висновку    
    -488- Лещенко С.А.
Частину першу статті 166 викласти в наступній редакції:
1. Виборець, кандидат, партія (організація партії) – суб’єкт відповідного виборчого процесу, офіційний спостерігач має право оскаржити допущені при складанні попереднього списку виборців на виборчій дільниці неправильності, у тому числі невключення чи неправильне включення до списку виборців його або інших осіб, невідповідності у їх персональних даних, зокрема у виборчій адресі, а також наявність чи відсутність відміток про місце та умови голосування.
 
Немає висновку    
691. 2. Скарга виборця чи іншого суб’єкта виборчого процесу, зазначеного у частині першій цієї статті, стосовно попереднього списку виборців на виборчій дільниці, зазначеній у частинах першій - третій статті 158 цього Кодексу, адресована відповідному органу ведення Реєстру, може бути подана до відповідної дільничної чи окружної (територіальної) виборчої комісії або безпосередньо до органу ведення Реєстру.
 
   2. Скарга виборця чи іншого суб’єкта виборчого процесу, зазначеного у частині першій цієї статті, стосовно попереднього списку виборців на виборчій дільниці, зазначеній у частинах першій - третій статті 158 цього Кодексу, адресована відповідному органу ведення Реєстру, може бути подана до відповідної дільничної чи окружної (територіальної) виборчої комісії або безпосередньо до органу ведення Реєстру.
 
692. 3. Скарга стосовно попереднього списку виборців на виборчій дільниці, зазначеній у частині першій статті 163 цього Кодексу, адресується та подається до відповідної дільничної або окружної (територіальної) виборчої комісії, а на виборчій дільниці, зазначеній у частині першій статті 164 цього Кодексу - до відповідної дільничної або Центральної виборчої комісії.
 
   3. Скарга стосовно попереднього списку виборців на виборчій дільниці, зазначеній у частині першій статті 163 цього Кодексу, адресується та подається до відповідної дільничної або окружної (територіальної) виборчої комісії, а на виборчій дільниці, зазначеній у частині першій статті 164 цього Кодексу - до відповідної дільничної або Центральної виборчої комісії.
 
693. 4. Скарга щодо кратного включення виборців до попередніх списків виборців на одній чи різних виборчих дільницях може бути подана до Центральної виборчої комісії як розпорядника Реєстру.
 
   4. Скарга щодо кратного включення виборців до попередніх списків виборців на одній чи різних виборчих дільницях може бути подана до Центральної виборчої комісії як розпорядника Реєстру.
 
694. 5. Позовна заява виборця чи іншого суб’єкта виборчого процесу, зазначеного у частині першій цієї статті, стосовно неправильностей у попередньому списку виборців на виборчій дільниці може бути подана до місцевого суду у порядку, встановленому Кодексом адміністративного судочинства України. Стосовно списків виборців на закордонних виборчих дільницях позовна заява подається до місцевого суду за місцем знаходження Центральної виборчої комісії.
 
   5. Позовна заява виборця чи іншого суб’єкта виборчого процесу, зазначеного у частині першій цієї статті, стосовно неправильностей у попередньому списку виборців на виборчій дільниці може бути подана до місцевого суду у порядку, встановленому Кодексом адміністративного судочинства України. Стосовно списків виборців на закордонних виборчих дільницях позовна заява подається до місцевого суду за місцем знаходження Центральної виборчої комісії.
 
695. 6. Скарга, зазначена у частині першій цієї статті, може бути подана не пізніш як за п’ять днів до дня голосування. Така скарга, що надійшла до дільничної чи окружної виборчої комісії, невідкладно передається відповідному органу ведення Реєстру.
 
   6. Скарга, зазначена у частині першій цієї статті, може бути подана не пізніш як за п’ять днів до дня голосування. Така скарга, що надійшла до дільничної чи окружної виборчої комісії, невідкладно передається відповідному органу ведення Реєстру.
 
696. 7. Виборча комісія (крім дільничних виборчих комісій спеціальних виборчих дільниць, зазначених у частині першій статті 163 цього Кодексу), яка самостійно або при розгляді скарг, зазначених у частині другій цієї статті, виявила неправильності у попередніх списках виборців, приймає рішення про звернення із цих підстав до відповідного органу ведення Реєстру щодо уточнення відомостей у попередньому списку виборців. Комісія невідкладно, однак не пізніш як за чотири дні до дня голосування, передає зазначене рішення разом із скаргою та доданими до неї документами до відповідного органу ведення Реєстру.
 
   7. Виборча комісія (крім дільничних виборчих комісій спеціальних виборчих дільниць, зазначених у частині першій статті 163 цього Кодексу), яка самостійно або при розгляді скарг, зазначених у частині другій цієї статті, виявила неправильності у попередніх списках виборців, приймає рішення про звернення із цих підстав до відповідного органу ведення Реєстру щодо уточнення відомостей у попередньому списку виборців. Комісія невідкладно, однак не пізніш як за чотири дні до дня голосування, передає зазначене рішення разом із скаргою та доданими до неї документами до відповідного органу ведення Реєстру.
 
697. 8. Якщо виборча комісія виявляє підстави для можливого включення цього виборця до списків виборців на одній чи кількох інших дільницях, вона невідкладно повідомляє відповідний орган ведення Реєстру про інші можливі місця включення цієї особи до списків виборців.
 
   8. Якщо виборча комісія виявляє підстави для можливого включення цього виборця до списків виборців на одній чи кількох інших дільницях, вона невідкладно повідомляє відповідний орган ведення Реєстру про інші можливі місця включення цієї особи до списків виборців.
 
698. 9. Орган ведення Державного реєстру виборців забезпечує розгляд скарг виборців у порядку, встановленому статтями 146 та 147 цього Кодексу, приймає відповідне рішення і надає відповідь суб’єкту звернення по суті його скарги не пізніш як на п’ятий день з дня отримання скарги, однак не пізніш як за три дні до дня голосування.
 
   9. Орган ведення Державного реєстру виборців забезпечує розгляд скарг виборців у порядку, встановленому статтями 146 та 147 цього Кодексу, приймає відповідне рішення і надає відповідь суб’єкту звернення по суті його скарги не пізніш як на п’ятий день з дня отримання скарги, однак не пізніш як за три дні до дня голосування.
 
699. 10. Суд, який прийняв рішення за позовом, зазначеним у частині п’ятій цієї статті, не пізніше наступного дня після дня прийняття рішення, однак не пізніш як за три дні до дня голосування передає зазначене рішення до відповідного органу ведення Реєстру, а також до відповідної дільничної виборчої комісії.
 
   10. Суд, який прийняв рішення за позовом, зазначеним у частині п’ятій цієї статті, не пізніше наступного дня після дня прийняття рішення, однак не пізніш як за три дні до дня голосування передає зазначене рішення до відповідного органу ведення Реєстру, а також до відповідної дільничної виборчої комісії.
 
700. Стаття 167. Порядок уточнення списків виборців органами ведення Реєстру
 
-489- Черненко О.М.
Статтю 167 виключити.
 
Немає висновку   Стаття 167. Порядок уточнення списків виборців органами ведення Реєстру
 
701. 1. Орган ведення Реєстр.картка №166) цього Кодексу, повідомлення та рішення, зазначені в частинах восьмій - десятій статті 166 цього Кодексу, а також рішення про утворення та зміни у складі виборчих комісій, зазначені у частині дев’ятій статті 88, частині дванадцятій статті 96, частині одинадцятій статті 104, частині одинадцятій статті 106 цього Кодексу, та додані до них документи, за необхідності невідкладно проводить перевірку цих відомостей у порядку, передбаченому статтями 146 та 147 цього Кодексу, у тому числі із зверненням до виборця, якого це стосується, та не пізніш як за три дні до дня голосування вносить відповідні зміни або службові відмітки до персональних даних виборців у Реєстрі. Про внесення змін до відомостей Реєстру або про відмову в разі, якщо наявність неправильностей у списках виборців не підтвердилася, орган ведення Реєстру повідомляє відповідні виборчі комісії, виборця, якого це стосується, а також суб’єкта звернення зі скаргою. Такі зміни враховуються органом ведення Державного реєстру виборців при виготовленні уточнених списків виборців.
 
   1. Орган ведення Реєстр.картка №166) цього Кодексу, повідомлення та рішення, зазначені в частинах восьмій - десятій статті 166 цього Кодексу, а також рішення про утворення та зміни у складі виборчих комісій, зазначені у частині дев’ятій статті 88, частині дванадцятій статті 96, частині одинадцятій статті 104, частині одинадцятій статті 106 цього Кодексу, та додані до них документи, за необхідності невідкладно проводить перевірку цих відомостей у порядку, передбаченому статтями 146 та 147 цього Кодексу, у тому числі із зверненням до виборця, якого це стосується, та не пізніш як за три дні до дня голосування вносить відповідні зміни або службові відмітки до персональних даних виборців у Реєстрі. Про внесення змін до відомостей Реєстру або про відмову в разі, якщо наявність неправильностей у списках виборців не підтвердилася, орган ведення Реєстру повідомляє відповідні виборчі комісії, виборця, якого це стосується, а також суб’єкта звернення зі скаргою. Такі зміни враховуються органом ведення Державного реєстру виборців при виготовленні уточнених списків виборців.
 
702. 2. Орган ведення Реєстру невідкладно вносить відповідні зміни до персональних відомостей Реєстру на виконання рішень суду, зазначених у частині десятій статті 166 цього Кодексу, які надійшли не пізніш як за три дні до дня голосування, та рішень Центральної виборчої комісії за підсумком розгляду скарг щодо кратного включення виборців до попередніх списків виборців.
 
   2. Орган ведення Реєстру невідкладно вносить відповідні зміни до персональних відомостей Реєстру на виконання рішень суду, зазначених у частині десятій статті 166 цього Кодексу, які надійшли не пізніш як за три дні до дня голосування, та рішень Центральної виборчої комісії за підсумком розгляду скарг щодо кратного включення виборців до попередніх списків виборців.
 
703. Стаття 168. Виготовлення уточнених списків виборців органами ведення Реєстру
 
-490- Черненко О.М.
Статтю 168 виключити.
 
Немає висновку   Стаття 168. Виготовлення уточнених списків виборців органами ведення Реєстру
 
704. 1. Орган ведення Реєстру (крім органу ведення Реєстру у Міністерстві закордонних справ України) не пізніш ніж за три дні до дня голосування виготовляє уточнені списки виборців на виборчих дільницях, зазначених у частинах першій - третій статті 158 цього Кодексу, за формою, встановленою Центральною виборчою комісією, на паперовому носії у двох примірниках та в електронному вигляді.
 
   1. Орган ведення Реєстру (крім органу ведення Реєстру у Міністерстві закордонних справ України) не пізніш ніж за три дні до дня голосування виготовляє уточнені списки виборців на виборчих дільницях, зазначених у частинах першій - третій статті 158 цього Кодексу, за формою, встановленою Центральною виборчою комісією, на паперовому носії у двох примірниках та в електронному вигляді.
 
705. 2. Уточнений список виборців повинен відповідати вимогам, встановленим частинами восьмою та дев’ятою статті 158 цього Кодексу. Уточнений список виборців містить графу для підписів виборців за отримання виборчого бюлетеня. У разі проведення одночасно загальнонаціональних та місцевих виборів у списку виборців передбачаються окремі графи для підписів виборця за отримання виборчого бюлетеня для таких виборів. Достовірність і повнота відомостей уточненого списку виборців на кожному його аркуші засвідчується на кожному аркуші кожного примірника списку підписом керівника органу ведення Державного реєстру виборців і скріплюється печаткою цього органу.
 
   2. Уточнений список виборців повинен відповідати вимогам, встановленим частинами восьмою та дев’ятою статті 158 цього Кодексу. Уточнений список виборців містить графу для підписів виборців за отримання виборчого бюлетеня. У разі проведення одночасно загальнонаціональних та місцевих виборів у списку виборців передбачаються окремі графи для підписів виборця за отримання виборчого бюлетеня для таких виборів. Достовірність і повнота відомостей уточненого списку виборців на кожному його аркуші засвідчується на кожному аркуші кожного примірника списку підписом керівника органу ведення Державного реєстру виборців і скріплюється печаткою цього органу.
 
706. 3. Виборець може бути включений до уточненого списку виборців лише один раз і лише на одній виборчій дільниці. Центральна виборча комісія, органи ведення Реєстру, інші виборчі комісії у межах своїх повноважень, суди при розгляді спорів щодо списків виборців вживають необхідних заходів щодо недопущення кратного включення будь-якого виборця до уточнених списків виборців.
 
   3. Виборець може бути включений до уточненого списку виборців лише один раз і лише на одній виборчій дільниці. Центральна виборча комісія, органи ведення Реєстру, інші виборчі комісії у межах своїх повноважень, суди при розгляді спорів щодо списків виборців вживають необхідних заходів щодо недопущення кратного включення будь-якого виборця до уточнених списків виборців.
 
707. 4. Виборець, включений до складу окружної (територіальної) виборчої комісії після складання попередніх списків виборців, який має виборчу адресу за межами населеного пункту, де знаходиться окружна (територіальна) виборча комісія, включається органом ведення Реєстру до уточненого списку виборців на звичайній виборчій дільниці у населеному пункті за місцем знаходження окружної (територіальної) виборчої комісії. Така особа не включається до уточненого списку виборців за своєю виборчою адресою.
 
   4. Виборець, включений до складу окружної (територіальної) виборчої комісії після складання попередніх списків виборців, який має виборчу адресу за межами населеного пункту, де знаходиться окружна (територіальна) виборча комісія, включається органом ведення Реєстру до уточненого списку виборців на звичайній виборчій дільниці у населеному пункті за місцем знаходження окружної (територіальної) виборчої комісії. Така особа не включається до уточненого списку виборців за своєю виборчою адресою.
 
708. 5. Виборець, включений до складу дільничної виборчої комісії, включається до уточненого списку виборців на виборчій дільниці, де він є членом комісії. Такий виборець не включається до уточненого списку виборців за своєю виборчою адресою, якщо відповідно до цієї адреси зазначений виборець віднесений до іншої виборчої дільниці.
 
   5. Виборець, включений до складу дільничної виборчої комісії, включається до уточненого списку виборців на виборчій дільниці, де він є членом комісії. Такий виборець не включається до уточненого списку виборців за своєю виборчою адресою, якщо відповідно до цієї адреси зазначений виборець віднесений до іншої виборчої дільниці.
 
709. 6. Виборець, чиї повноваження у складі окружної, територіальної чи дільничної виборчої комісії припинені достроково, однак не пізніш як за три дні до дня голосування, не включається до уточненого списку виборців на виборчій дільниці, де він був включений до списку виборців у зв’язку із здійсненням повноважень члена виборчої комісії, і включається до списку виборців для голосування за своєю виборчою адресою.
 
   6. Виборець, чиї повноваження у складі окружної, територіальної чи дільничної виборчої комісії припинені достроково, однак не пізніш як за три дні до дня голосування, не включається до уточненого списку виборців на виборчій дільниці, де він був включений до списку виборців у зв’язку із здійсненням повноважень члена виборчої комісії, і включається до списку виборців для голосування за своєю виборчою адресою.
 
710. 7. Орган ведення Реєстру не включає до уточненого списку виборців, щодо яких він отримав відомості про включення їх до списків виборців на спеціальних чи закордонних виборчих дільницях відповідно до частини шостої статті 163, частини другої статті 164 чи частини сьомої статті 170 цього Кодексу. Орган ведення Реєстру включає до уточненого списку виборців на звичайних виборчих дільницях за їх виборчими адресами тих виборців, які відповідно до відомостей, зазначених у частині сьомій статті 170 цього Кодексу, виключені із уточненого списку виборців на відповідній спеціальній виборчій дільниці у зв’язку з тим, що вони вибули із відповідного лікувального закладу, слідчого ізолятора.
 
   7. Орган ведення Реєстру не включає до уточненого списку виборців, щодо яких він отримав відомості про включення їх до списків виборців на спеціальних чи закордонних виборчих дільницях відповідно до частини шостої статті 163, частини другої статті 164 чи частини сьомої статті 170 цього Кодексу. Орган ведення Реєстру включає до уточненого списку виборців на звичайних виборчих дільницях за їх виборчими адресами тих виборців, які відповідно до відомостей, зазначених у частині сьомій статті 170 цього Кодексу, виключені із уточненого списку виборців на відповідній спеціальній виборчій дільниці у зв’язку з тим, що вони вибули із відповідного лікувального закладу, слідчого ізолятора.
 
711. 8. Орган ведення Реєстру не включає до уточненого списку виборців за їх виборчими адресами виборців, які змінили місце голосування без зміни виборчої адреси відповідно до статті … цього Кодексу.
 
-491- Сидорович Р.М.
Лаврик О.В.
Семенуха Р.С.
Зубач Л.Л.
Пастух Т.Т.
Острікова Т.Г.
Соболєв Є.В.
Сотник О.С.
Березюк О.Р.
Сироїд О.І.
Підлісецький Л.Т.
Подоляк І.І.
у частині восьмій статті 168 після слів «відповідно до статті» додати цифри «175»;
 
Немає висновку   8. Орган ведення Реєстру не включає до уточненого списку виборців за їх виборчими адресами виборців, які змінили місце голосування без зміни виборчої адреси відповідно до статті … цього Кодексу.
 
712. 9. Список виборців для голосування на виборчій дільниці є виборчим документом. Орган ведення Реєстру відповідає за повноту і точність виготовлених ним уточнених списків виборців, їх відповідність вимогам цього Кодексу та своєчасне надання дільничним виборчим комісіям.
 
   9. Список виборців для голосування на виборчій дільниці є виборчим документом. Орган ведення Реєстру відповідає за повноту і точність виготовлених ним уточнених списків виборців, їх відповідність вимогам цього Кодексу та своєчасне надання дільничним виборчим комісіям.
 
713. Стаття 169. Передання уточнених списків виборців для голосування виборчим комісіям
 
-492- Черненко О.М.
Статтю 169 виключити.
 
Немає висновку   Стаття 169. Передання уточнених списків виборців для голосування виборчим комісіям
 
714. 1. Уточнені списки виборців, виготовлені органом ведення Реєстру, в одному примірнику передаються відповідній дільничній виборчій комісії виборчої дільниці, зазначеної у частинах першій - третій статті 158 цього Кодексу, уповноваженим працівником органу ведення Реєстру на засіданні окружної (територіальної) виборчої комісії, на якому дільничним виборчим комісіям передаються виборчі бюлетені відповідно до частини першої статті 225 цього Кодексу. При отриманні уточненого списку виборців представники дільничної виборчої комісії передають окружній виборчій комісії примірник попереднього списку виборців.
 
-493- Гуляєв В.О.
Частину 1 статті 169 доповнити абзацом наступного змісту:
«Разом з примірником уточненого списку виборців орган ведення Державного реєстру виборців передає кожній дільничній комісії перелік усіх внесених змін до попереднього списку виборців на виборчій дільниці: перелік виборців, включених до списку виборців, та перелік виборців, виключених зі списку виборців, із зазначенням підстав внесення відповідних змін.
 
Немає висновку   1. Уточнені списки виборців, виготовлені органом ведення Реєстру, в одному примірнику передаються відповідній дільничній виборчій комісії виборчої дільниці, зазначеної у частинах першій - третій статті 158 цього Кодексу, уповноваженим працівником органу ведення Реєстру на засіданні окружної (територіальної) виборчої комісії, на якому дільничним виборчим комісіям передаються виборчі бюлетені відповідно до частини першої статті 225 цього Кодексу. При отриманні уточненого списку виборців представники дільничної виборчої комісії передають окружній виборчій комісії примірник попереднього списку виборців.
 
    -494- Гуляєв В.О.
Частину 1 статті 169 доповнити абзацом наступного змісту:
Виборець має право ознайомитися з переліком змін, внесених до уточненого списку виборців, у приміщенні дільничної виборчої комісії».
 
Немає висновку    
715. 2. Уточнені списки виборців на електронному носії передаються органом ведення Реєстру окружній (територіальній) виборчій комісії до початку засідання, зазначеного у частині першій цієї статті.
 
   2. Уточнені списки виборців на електронному носії передаються органом ведення Реєстру окружній (територіальній) виборчій комісії до початку засідання, зазначеного у частині першій цієї статті.
 
716. 3. Окружна (територіальна) виборча комісія складає акт за формою і в порядку, встановлених частиною десятою статті 115 цього Кодексу про передання дільничним виборчим комісіям примірників уточнених списків виборців, а окружній (територіальній) виборчій комісії - уточнених списків виборців на електронному носії та передання дільничними виборчими комісіями попередніх списків виборців окружній виборчій комісії. Зазначений акт підписується також уповноваженим працівником органу ведення Державного реєстру виборців. Один примірник акта зберігається у відповідній окружній виборчій комісії, другий передається до органу ведення Державного реєстру виборців.
 
   3. Окружна (територіальна) виборча комісія складає акт за формою і в порядку, встановлених частиною десятою статті 115 цього Кодексу про передання дільничним виборчим комісіям примірників уточнених списків виборців, а окружній (територіальній) виборчій комісії - уточнених списків виборців на електронному носії та передання дільничними виборчими комісіями попередніх списків виборців окружній виборчій комісії. Зазначений акт підписується також уповноваженим працівником органу ведення Державного реєстру виборців. Один примірник акта зберігається у відповідній окружній виборчій комісії, другий передається до органу ведення Державного реєстру виборців.
 
717. 4. Дільнична виборча комісія надає уточнений список виборців для загального ознайомлення у порядку, встановленому частинами першою - четвертою статті 165 цього Кодексу, до дня голосування.
 
   4. Дільнична виборча комісія надає уточнений список виборців для загального ознайомлення у порядку, встановленому частинами першою - четвертою статті 165 цього Кодексу, до дня голосування.
 
718. Стаття 170. Порядок уточнення списків виборців дільничними виборчими комісіями
 
-495- Черненко О.М.
Статтю 170 виключити.
 
Немає висновку   Стаття 170. Порядок уточнення списків виборців дільничними виборчими комісіями
 
719. 1. Дільнична виборча комісія, яка самостійно складала попередній список виборців, розглядає подані до неї скарги, зазначені у частині четвертій статті 166 цього Кодексу, та приймає щодо них рішення не пізніш як за два дні до дня голосування.
 
   1. Дільнична виборча комісія, яка самостійно складала попередній список виборців, розглядає подані до неї скарги, зазначені у частині четвертій статті 166 цього Кодексу, та приймає щодо них рішення не пізніш як за два дні до дня голосування.
 
720. 2. Дільнична виборча комісія при розгляді скарг щодо списків виборців на спеціальних виборчих дільницях, зазначених у частині першій статті 163 цього Кодексу, має право звернутися до відповідного органу ведення Реєстру щодо перевірки та уточнення інформації про виборчу адресу чи інших персональних даних виборця.
 
   2. Дільнична виборча комісія при розгляді скарг щодо списків виборців на спеціальних виборчих дільницях, зазначених у частині першій статті 163 цього Кодексу, має право звернутися до відповідного органу ведення Реєстру щодо перевірки та уточнення інформації про виборчу адресу чи інших персональних даних виборця.
 
721. 3. Орган ведення Реєстру надає виборчим комісіям відповідь на звернення, зазначене у частині другій цієї статті, не пізніш як на наступний день після отримання звернення виборчої комісії, але не пізніш як за три дні до дня голосування.
 
   3. Орган ведення Реєстру надає виборчим комісіям відповідь на звернення, зазначене у частині другій цієї статті, не пізніш як на наступний день після отримання звернення виборчої комісії, але не пізніш як за три дні до дня голосування.
 
722. 4. Керівник закладу, установи, командир військової частини (формування), де утворена спеціальна виборча дільниця, подають відповідній дільничній виборчій комісії відомості про виборців, які вибули з закладу, установи, місця дислокації військової частини (формування) або прибули до закладу, установи, місця дислокації військової частини (формування) після строку, зазначеного у частині першій статті 163 цього Кодексу. Такі відомості подаються не пізніш як за два дні до дня голосування у двох примірниках за підписом керівника відповідного закладу, установи, командира військової частини (формування) і засвідчуються відповідною печаткою.
 
   4. Керівник закладу, установи, командир військової частини (формування), де утворена спеціальна виборча дільниця, подають відповідній дільничній виборчій комісії відомості про виборців, які вибули з закладу, установи, місця дислокації військової частини (формування) або прибули до закладу, установи, місця дислокації військової частини (формування) після строку, зазначеного у частині першій статті 163 цього Кодексу. Такі відомості подаються не пізніш як за два дні до дня голосування у двох примірниках за підписом керівника відповідного закладу, установи, командира військової частини (формування) і засвідчуються відповідною печаткою.
 
723. 5. Дільнична виборча комісія невідкладно після отримання передає один примірник відомостей, зазначених у частині четвертій цієї статті, до окружної (територіальної) виборчої комісії. Окружна (територіальна) виборча комісія невідкладно передає такі відомості до органів ведення Реєстру за виборчими адресами відповідних виборців.
 
   5. Дільнична виборча комісія невідкладно після отримання передає один примірник відомостей, зазначених у частині четвертій цієї статті, до окружної (територіальної) виборчої комісії. Окружна (територіальна) виборча комісія невідкладно передає такі відомості до органів ведення Реєстру за виборчими адресами відповідних виборців.
 
724. 6. Дільнична виборча комісія, яка самостійно складала попередній список виборців, вносить уточнення до змісту списку виборців на виборчій дільниці:
 
   6. Дільнична виборча комісія, яка самостійно складала попередній список виборців, вносить уточнення до змісту списку виборців на виборчій дільниці:
 
725. 1) на підставі власних рішень, зазначених у частині першій цієї статті;
 
   1) на підставі власних рішень, зазначених у частині першій цієї статті;
 
726. 2) на підставі відповідей органу ведення Реєстру, зазначених у частині третій цієї статті;
 
   2) на підставі відповідей органу ведення Реєстру, зазначених у частині третій цієї статті;
 
727. 3) на виконання рішень суду щодо спику виборців на цій дільниці;
 
   3) на виконання рішень суду щодо спику виборців на цій дільниці;
 
728. 5) на підставі подань, зазначених у частині чертвертій цієї статті.
 
   5) на підставі подань, зазначених у частині чертвертій цієї статті.
 
729. 7. При уточненні списків виборців для місцевих виборів до уточненого списку виборців не включаються виборці, виборча адреса яких не відноситься до відповідної адміністративно-територіальної одиниці, в межах якої проводяться місцеві вибори.
 
   7. При уточненні списків виборців для місцевих виборів до уточненого списку виборців не включаються виборці, виборча адреса яких не відноситься до відповідної адміністративно-територіальної одиниці, в межах якої проводяться місцеві вибори.
 
730. 8. Члени дільничної виборчої комісії спеціальної виборчої дільниці включаються до списку виборців на цій виборчій дільниці на підставі рішень відповідної окружної (територіальної) виборчої комісії про формування та зміни складу дільничної виборчої комісії.
 
   8. Члени дільничної виборчої комісії спеціальної виборчої дільниці включаються до списку виборців на цій виборчій дільниці на підставі рішень відповідної окружної (територіальної) виборчої комісії про формування та зміни складу дільничної виборчої комісії.
 
731. 9. Дільнична виборча комісія, яка самостійно складала попередній список виборців, за підсумками уточнення змісту списку виборців не пізніш як за два дні до дня голосування виготовляє у двох примірниках уточнений список виборців на цій виборчій дільниці за формою, зазначеною у частині четвертій статті 168 цього Кодексу. Достовірність і точність відомостей уточненого списку виборців на кожному його аркуші засвідчується підписами голови та секретаря дільничної виборчої комісії та скріплюється печаткою комісії. Другий примірник списку виборців для голосування на такій дільниці передається окружній виборчій комісії при отриманні виборчих бюлетенів відповідно до частини першої статті 225 цього Кодексу.
 
   9. Дільнична виборча комісія, яка самостійно складала попередній список виборців, за підсумками уточнення змісту списку виборців не пізніш як за два дні до дня голосування виготовляє у двох примірниках уточнений список виборців на цій виборчій дільниці за формою, зазначеною у частині четвертій статті 168 цього Кодексу. Достовірність і точність відомостей уточненого списку виборців на кожному його аркуші засвідчується підписами голови та секретаря дільничної виборчої комісії та скріплюється печаткою комісії. Другий примірник списку виборців для голосування на такій дільниці передається окружній виборчій комісії при отриманні виборчих бюлетенів відповідно до частини першої статті 225 цього Кодексу.
 
732. 10. Внесення змін та уточнень до уточненого списку виборців на спеціальній виборчій дільниці після його виготовлення не допускається.
 
   10. Внесення змін та уточнень до уточненого списку виборців на спеціальній виборчій дільниці після його виготовлення не допускається.
 
733. 11. Виборець, який поступив до лікувального закладу в тому ж населеному пункті, де він має виборчу адресу, може звернутися до виборчої комісії звичайної виборчої дільниці, де він включений до списку виборців, щодо можливості проголосувати за місцем свого перебування в порядку та у строки, передбачені частиною четвертою статті 230 цього Кодексу. У цьому разі до списку виборців для голосування на спеціальній виборчій дільниці він не включається.
 
   11. Виборець, який поступив до лікувального закладу в тому ж населеному пункті, де він має виборчу адресу, може звернутися до виборчої комісії звичайної виборчої дільниці, де він включений до списку виборців, щодо можливості проголосувати за місцем свого перебування в порядку та у строки, передбачені частиною четвертою статті 230 цього Кодексу. У цьому разі до списку виборців для голосування на спеціальній виборчій дільниці він не включається.
 
734. Стаття 171. Внесення змін до уточненого списку виборців
 
-496- Черненко О.М.
Статтю 171 виключити.
 
Немає висновку   Стаття 171. Внесення змін до уточненого списку виборців
 
735. 1. Дільнична виборча комісія вносить зміни та уточнення до уточненого списку виборців, виготовленого органом ведення Реєстру, лише у випадках, зазначених у частинах другій, четвертій та восьмій цієї статті.
 
   1. Дільнична виборча комісія вносить зміни та уточнення до уточненого списку виборців, виготовленого органом ведення Реєстру, лише у випадках, зазначених у частинах другій, четвертій та восьмій цієї статті.
 
736. 2. Дільнична виборча комісія вносить зміни до уточненого списку виборців на підставі рішення суду, яке поступило до дільничної виборчої комісії або надане виборцем до 20 години напередодні дня голосування, на засіданні комісії, зазначеному у статті 231 цього Кодексу.
 
   2. Дільнична виборча комісія вносить зміни до уточненого списку виборців на підставі рішення суду, яке поступило до дільничної виборчої комісії або надане виборцем до 20 години напередодні дня голосування, на засіданні комісії, зазначеному у статті 231 цього Кодексу.
 
737. 3. Виборець, який виявив неправильності в уточненому списку виборців (у тому числі безпідставне включення або безпідставне виключення особи зі списку виборців), має право невідкладно до 14 години напередодні дня голосування звернутися зі скаргою до відповідного органу ведення Реєстру. Органи ведення Реєстру організують свою роботу, у тому числі напередодні дня голосування, у такий спосіб, щоб забезпечити прийняття та невідкладний розгляд скарг виборців.
 
   3. Виборець, який виявив неправильності в уточненому списку виборців (у тому числі безпідставне включення або безпідставне виключення особи зі списку виборців), має право невідкладно до 14 години напередодні дня голосування звернутися зі скаргою до відповідного органу ведення Реєстру. Органи ведення Реєстру організують свою роботу, у тому числі напередодні дня голосування, у такий спосіб, щоб забезпечити прийняття та невідкладний розгляд скарг виборців.
 
738. 4. Якщо у підсумку розгляду скарги виборця, зазначеної у частині третій цієї статті, орган ведення Реєстру виявить неправильність в уточненому списку виборців (у тому числі безпідставне включення або безпідставне виключення особи з уточненого списку виборців), він не пізніш як о 18 годині напередодні дня голосування письмово за підписом керівника органу ведення Реєстру, засвідченого печаткою органу, повідомляє відповідну дільничну виборчу комісію про виявлену неправильність та про доручення внести відповідну зміну до уточненого списку виборців.
 
   4. Якщо у підсумку розгляду скарги виборця, зазначеної у частині третій цієї статті, орган ведення Реєстру виявить неправильність в уточненому списку виборців (у тому числі безпідставне включення або безпідставне виключення особи з уточненого списку виборців), він не пізніш як о 18 годині напередодні дня голосування письмово за підписом керівника органу ведення Реєстру, засвідченого печаткою органу, повідомляє відповідну дільничну виборчу комісію про виявлену неправильність та про доручення внести відповідну зміну до уточненого списку виборців.
 
739. 5. Дільнична виборча комісія вносить зміни до уточненого списку виборців з підстав, зазначених у частині четвертій цієї статті, на своєму засіданні, зазначеному у статті 231 цього Кодексу.
 
   5. Дільнична виборча комісія вносить зміни до уточненого списку виборців з підстав, зазначених у частині четвертій цієї статті, на своєму засіданні, зазначеному у статті 231 цього Кодексу.
 
740. 6. При включенні виборця до уточненого списку виборців на виборчій дільниці з підстав, зазначених у частинах другій та четвертій цієї статті, відомості про нього вносяться у кінці списку виборців. При цьому у графі «Примітки» зазначаються дата і номер відповідного рішення суду, дата і вхідний номер повідомлення органу ведення Реєстру, які стали підставою включення виборця до списку виборців.
 
   6. При включенні виборця до уточненого списку виборців на виборчій дільниці з підстав, зазначених у частинах другій та четвертій цієї статті, відомості про нього вносяться у кінці списку виборців. При цьому у графі «Примітки» зазначаються дата і номер відповідного рішення суду, дата і вхідний номер повідомлення органу ведення Реєстру, які стали підставою включення виборця до списку виборців.
 
741. 7. Виключення з уточненого списку виборців осіб, які протиправно включені до нього, здійснюється шляхом викреслення відомостей про виборця, що засвідчується записом «Виключено» та підписами голови, заступника голови та секретаря комісії у графі «Підпис виборця». При цьому у графі «Примітки» зазначаються дата і номер відповідного рішення суду або дата і вхідний номер повідомлення органу ведення Реєстру, які стали підставою виключення особи зі списку виборців.
 
   7. Виключення з уточненого списку виборців осіб, які протиправно включені до нього, здійснюється шляхом викреслення відомостей про виборця, що засвідчується записом «Виключено» та підписами голови, заступника голови та секретаря комісії у графі «Підпис виборця». При цьому у графі «Примітки» зазначаються дата і номер відповідного рішення суду або дата і вхідний номер повідомлення органу ведення Реєстру, які стали підставою виключення особи зі списку виборців.
 
742. 8. У разі виявлення у день голосування неточностей та технічних описок у написанні прізвища, власного імені (усіх власних імен), по батькові виборця, його дати народження, номера будинку, квартири адреси місця проживання, якщо, незважаючи на такі неточності та описки, є зрозумілим, що до списку виборців включено саме того виборця, який прибув на виборчу дільницю для голосування, і такі неточності та описки не ставлять під сумнів право голосу особи, голова, заступник голови та секретар дільничної виборчої комісії спільно вносять відповідні виправлення в уточнений список виборців. Таке виправлення засвідчується записом «Виправлено» та підписами голови, заступника голови та секретаря комісії у графі «Примітки» уточненого списку виборців. Про таке виправлення дільнична виборча комісія повідомляє відповідний орган ведення Реєстру не пізніш як на п’ятий день після дня голосування.
 
   8. У разі виявлення у день голосування неточностей та технічних описок у написанні прізвища, власного імені (усіх власних імен), по батькові виборця, його дати народження, номера будинку, квартири адреси місця проживання, якщо, незважаючи на такі неточності та описки, є зрозумілим, що до списку виборців включено саме того виборця, який прибув на виборчу дільницю для голосування, і такі неточності та описки не ставлять під сумнів право голосу особи, голова, заступник голови та секретар дільничної виборчої комісії спільно вносять відповідні виправлення в уточнений список виборців. Таке виправлення засвідчується записом «Виправлено» та підписами голови, заступника голови та секретаря комісії у графі «Примітки» уточненого списку виборців. Про таке виправлення дільнична виборча комісія повідомляє відповідний орган ведення Реєстру не пізніш як на п’ятий день після дня голосування.
 
743. 9. У день голосування вносити зміни до уточненого списку виборців забороняється.
 
-497- Одарченко Ю.В.
Статтю 171 доповнити частиною десятою наступного змісту:
"10. У випадку, якщо до списку виборців включено виборця, який змінив прізвище у зв'язку із одруженням, голова дільничної виборчої комісії має право прийняти рішення про дозвіл такому виборцю проголосувати на підставі поданого паспорту та свідоцтва про шлюб, а також співпадіння всіх інших відомостей про виборця, крім прізвища. У такому випадку голова дільничної виборчої комісії у графі "Примітки" зазначає відомості про свідоцтво про шлюб, нове прізвище, та ставить свій підпис."
 
Немає висновку   9. У день голосування вносити зміни до уточненого списку виборців забороняється.
 
744. Стаття 172. Особливості уточнення списку виборців на закордонній виборчій дільниці
 
-498- Черненко О.М.
Статтю 172 виключити.
 
Немає висновку   Стаття 172. Особливості уточнення списку виборців на закордонній виборчій дільниці
 
745. 1. Виборець, який на день голосування перебуватиме за межами України, однак не включений до списку виборців на жодній закордонній виборчій дільниці і не отримав перед вибуттям з України відкріпного посвідчення відповідно до статті 175 цього Кодексу, не пізніш як за сім днів до дня голосування може особисто подати до дільничної виборчої комісії відповідної закордонної виборчої дільниці письмову заяву про включення до списку виборців на цій дільниці із зазначенням місця проживання, а також один із документів, передбачених у частинах четвертій або п’ятій статті 10 цього Кодексу.
 
   1. Виборець, який на день голосування перебуватиме за межами України, однак не включений до списку виборців на жодній закордонній виборчій дільниці і не отримав перед вибуттям з України відкріпного посвідчення відповідно до статті 175 цього Кодексу, не пізніш як за сім днів до дня голосування може особисто подати до дільничної виборчої комісії відповідної закордонної виборчої дільниці письмову заяву про включення до списку виборців на цій дільниці із зазначенням місця проживання, а також один із документів, передбачених у частинах четвертій або п’ятій статті 10 цього Кодексу.
 
746. 2. Дільничні виборчі комісії закордонних виборчих дільниць невідкладно передають за допомогою технічних засобів зв’язку до органу ведення Реєстру у Міністерстві закордонних справ України власні звернення щодо виявлених неточностей у списку виборців, подані до виборчої комісії скарги щодо списку виборців, а також заяви виборців, зазначені у частині першій цієї статті.
 
   2. Дільничні виборчі комісії закордонних виборчих дільниць невідкладно передають за допомогою технічних засобів зв’язку до органу ведення Реєстру у Міністерстві закордонних справ України власні звернення щодо виявлених неточностей у списку виборців, подані до виборчої комісії скарги щодо списку виборців, а також заяви виборців, зазначені у частині першій цієї статті.
 
747. 3. Орган ведення Реєстр.картка №146) та 147 цього Кодексу, та вносить відповідні зміни або службові відмітки до персональних даних виборців у Реєстрі. Про внесення змін чи службових відміток до Реєстру або про відмову в разі, якщо наявність неправильностей у списках виборців не підтвердилася, орган ведення Реєстру повідомляє відповідні дільничні виборчі комісії, а також суб’єкта звернення зі скаргою через відповідну дипломатичну установу України.
 
   3. Орган ведення Реєстр.картка №146) та 147 цього Кодексу, та вносить відповідні зміни або службові відмітки до персональних даних виборців у Реєстрі. Про внесення змін чи службових відміток до Реєстру або про відмову в разі, якщо наявність неправильностей у списках виборців не підтвердилася, орган ведення Реєстру повідомляє відповідні дільничні виборчі комісії, а також суб’єкта звернення зі скаргою через відповідну дипломатичну установу України.
 
748. 4. Орган ведення Реєстру у Міністерстві закордонних справ України вносить відповідні зміни до персональних відомостей Реєстру на виконання рішень суду, зазначених у частині десятій статті 166 цього Кодексу, та рішень Центральної виборчої комісії за підсумком розгляду скарг щодо кратного включення виборців до попередніх списків виборців.
 
   4. Орган ведення Реєстру у Міністерстві закордонних справ України вносить відповідні зміни до персональних відомостей Реєстру на виконання рішень суду, зазначених у частині десятій статті 166 цього Кодексу, та рішень Центральної виборчої комісії за підсумком розгляду скарг щодо кратного включення виборців до попередніх списків виборців.
 
749. 5. Не пізніш як за десять днів до дня виборів до органу ведення Реєстру у Міністерстві закордонних справ України за формою, передбаченою частинами четвертою та п’ятою статті 149 цього Кодексу, подають відомості:
 
   5. Не пізніш як за десять днів до дня виборів до органу ведення Реєстру у Міністерстві закордонних справ України за формою, передбаченою частинами четвертою та п’ятою статті 149 цього Кодексу, подають відомості:
 
750. 1) керівники закордонних дипломатичних установ України ( про громадян України, які прийняті на консульський облік та зняті з консульського обліку після останнього поновлення персональних даних Реєстру;
 
   1) керівники закордонних дипломатичних установ України ( про громадян України, які прийняті на консульський облік та зняті з консульського обліку після останнього поновлення персональних даних Реєстру;
 
751. 2) Міністерство оборони України та Міністерство внутрішніх справ України ( про громадян України - виборців, які прибули для проходження служби у військових частинах (формуваннях), дислокованих за межами України, та які вибули з зазначених військових частин (формувань), після останнього поновлення персональних даних Реєстру.
 
   2) Міністерство оборони України та Міністерство внутрішніх справ України ( про громадян України - виборців, які прибули для проходження служби у військових частинах (формуваннях), дислокованих за межами України, та які вибули з зазначених військових частин (формувань), після останнього поновлення персональних даних Реєстру.
 
752. 6. Орган ведення Реєстру у Міністерстві закордонних справ України опрацьовує подання, зазначені у частині п’ятій цієї статті, у порядку, встановленому статтею 149 цього Кодексу.
 
   6. Орган ведення Реєстру у Міністерстві закордонних справ України опрацьовує подання, зазначені у частині п’ятій цієї статті, у порядку, встановленому статтею 149 цього Кодексу.
 
753. 7. Орган ведення Реєстру у Міністерстві закордонних справ України вносить уточнення до списків виборців на закордонних виборчих дільницях на підставі:
 
   7. Орган ведення Реєстру у Міністерстві закордонних справ України вносить уточнення до списків виборців на закордонних виборчих дільницях на підставі:
 
754. 1) підсумку розгляду звернень та скарг, зазначених у частині другій цієї статті;
 
   1) підсумку розгляду звернень та скарг, зазначених у частині другій цієї статті;
 
755. 2) розгляду відомостей органів, зазначених у частині п’ятій цієї статті;
 
   2) розгляду відомостей органів, зазначених у частині п’ятій цієї статті;
 
756. 3) рішень суду чи Центральної виборчої комісії про включення до складу чи виключення зі складу відповідної дільничної виборчої комісії відповідних осіб;
 
   3) рішень суду чи Центральної виборчої комісії про включення до складу чи виключення зі складу відповідної дільничної виборчої комісії відповідних осіб;
 
757. 4) рішень Центральної виборчої комісії про включення до складу чи виключення зі складу відповідної дільничної виборчої комісії відповідних осіб;
 
   4) рішень Центральної виборчої комісії про включення до складу чи виключення зі складу відповідної дільничної виборчої комісії відповідних осіб;
 
758. 5) зміни виборцями місця голосування без зміни виборчої адреси.
 
   5) зміни виборцями місця голосування без зміни виборчої адреси.
 
759. 8. Орган ведення Реєстру у Міністерстві закордонних справ України не пізніш ніж за п’ять днів до дня голосування виготовляє у трьох примірниках уточнені списки виборців для закордонних виборчих дільниць за формою, визначеною частиною восьмою статті 168 цього Кодексу.
 
   8. Орган ведення Реєстру у Міністерстві закордонних справ України не пізніш ніж за п’ять днів до дня голосування виготовляє у трьох примірниках уточнені списки виборців для закордонних виборчих дільниць за формою, визначеною частиною восьмою статті 168 цього Кодексу.
 
760. 9. Орган ведення Реєстру у Міністерстві закордонних справ України передає списки виборців для голосування на закордонних виборчих дільницях дільничним виборчим комісіям через відповідні закордонні дипломатичні установи України. Списки виборців передаються разом із виборчими бюлетенями відповідно до статті 225 цього Кодексу. При необхідності зміст списків виборців попередньо передається за допомогою технічних засобів зв’язку.
 
   9. Орган ведення Реєстру у Міністерстві закордонних справ України передає списки виборців для голосування на закордонних виборчих дільницях дільничним виборчим комісіям через відповідні закордонні дипломатичні установи України. Списки виборців передаються разом із виборчими бюлетенями відповідно до статті 225 цього Кодексу. При необхідності зміст списків виборців попередньо передається за допомогою технічних засобів зв’язку.
 
761. 10. Орган ведення реєстру у Міністерстві закордонних справ України забезпечує своєчасне повідомлення відповідних органів ведення Реєстру про включення до списків виборців для голосування на закордонних виборчих дільницях виборців з виборчими адресами на території України.
 
   10. Орган ведення реєстру у Міністерстві закордонних справ України забезпечує своєчасне повідомлення відповідних органів ведення Реєстру про включення до списків виборців для голосування на закордонних виборчих дільницях виборців з виборчими адресами на території України.
 
762. 11. Дільнична виборча комісія закордонної виборчої дільниці не має права вносити зміни та уточнення до уточненого списку виборців, виготовленого органом ведення Реєстру.
 
   11. Дільнична виборча комісія закордонної виборчої дільниці не має права вносити зміни та уточнення до уточненого списку виборців, виготовленого органом ведення Реєстру.
 
763. Розділ ХІІ. ЗМІНА МІСЦЯ ГОЛОСУВАННЯ БЕЗ ЗМІНИ ВИБОРЧОЇ АДРЕСИ
 
-499- Черненко О.М.
Назву розділу ХІІ. ЗМІНА МІСЦЯ ГОЛОСУВАННЯ БЕЗ ЗМІНИ ВИБОРЧОЇ АДРЕСИ виключити.
 
Немає висновку   Розділ ХІІ. ЗМІНА МІСЦЯ ГОЛОСУВАННЯ БЕЗ ЗМІНИ ВИБОРЧОЇ АДРЕСИ
 
764. Стаття 173. Право виборця на тимчасову зміну місця голосування
 
-500- Черненко О.М.
Статтю 173 виключити.
 
Немає висновку   Стаття 173. Право виборця на тимчасову зміну місця голосування
 
765. 1. Право виборця на тимчасову зміну місця голосування без зміни виборчої адреси є засобом гарантування загального та рівного виборчого права на загальнонаціональних виборах.
 
   1. Право виборця на тимчасову зміну місця голосування без зміни виборчої адреси є засобом гарантування загального та рівного виборчого права на загальнонаціональних виборах.
 
766. 2. Право на тимчасову зміну місця голосування без зміни виборчої адреси на загальнонаціональних виборах має кожен виборець, який з об’єктивних причин у день голосування на таких виборах (день повторного голосування) перебуває:
 
   2. Право на тимчасову зміну місця голосування без зміни виборчої адреси на загальнонаціональних виборах має кожен виборець, який з об’єктивних причин у день голосування на таких виборах (день повторного голосування) перебуває:
 
767. 1) за межами адміністративно-територіальної одиниці, зазначеної у частині другій статті 133 Конституції України, до якої відноситься його виборча адреса (у тому числі за межами України);
 
   1) за межами адміністративно-територіальної одиниці, зазначеної у частині другій статті 133 Конституції України, до якої відноситься його виборча адреса (у тому числі за межами України);
 
768. 2) на території України, якщо його виборча адреса віднесена до однієї з закордонних виборчих дільниць.
 
-501- Гуляєв В.О.
Частину другу статті 173 доповнити новим пунктом такого змісту:
«3) виборці з числа військовослужбовців та осіб начальницького чи рядового складу, які виконують завдання за призначенням у місцях тимчасового перебування їх підрозділів за межами пунктів постійної дислокації».
 
Немає висновку   2) на території України, якщо його виборча адреса віднесена до однієї з закордонних виборчих дільниць.
 
769. 3. На місцевих виборах виборець не має права на тимчасову зміну місця голосування без зміни виборчої адреси.
 
   3. На місцевих виборах виборець не має права на тимчасову зміну місця голосування без зміни виборчої адреси.
 
770. Стаття 174. Порядок і строки звернення виборця щодо тимчасової зміни місця голосування
 
-502- Черненко О.М.
Статтю 174 виключити.
 
Немає висновку   Стаття 174. Порядок і строки звернення виборця щодо тимчасової зміни місця голосування
 
771. 1. Виборець, який під час виборчого процесу до дня голосування включно вибув або має вибути з населеного пункту, де він включений до списку виборців на звичайній виборчій дільниці, за межі України чи адміністративно-територіальної одиниці, зазначеної у частині другій статті 133 Конституції України, до якої віднесена його виборча адреса, може звернутися до органу ведення Реєстру за своєю виборчою адресою або за місцем перебування (у разі виїзду за межі України - до органу ведення Реєстру у Міністерстві закордонних справ України (у тому числі через відповідну закордонну дипломатичну установу України) з письмовою заявою про тимчасову зміну місця голосування без зміни виборчої адреси.
 
   1. Виборець, який під час виборчого процесу до дня голосування включно вибув або має вибути з населеного пункту, де він включений до списку виборців на звичайній виборчій дільниці, за межі України чи адміністративно-територіальної одиниці, зазначеної у частині другій статті 133 Конституції України, до якої віднесена його виборча адреса, може звернутися до органу ведення Реєстру за своєю виборчою адресою або за місцем перебування (у разі виїзду за межі України - до органу ведення Реєстру у Міністерстві закордонних справ України (у тому числі через відповідну закордонну дипломатичну установу України) з письмовою заявою про тимчасову зміну місця голосування без зміни виборчої адреси.
 
772. 2. Виборець, який має виборчу адресу за межами України і до дня голосування включно повернувся або має повернутися в Україну, може звернутися з заявою, зазначеною у частині першій цієї статті, до органу ведення Реєстру у Міністерстві закордонних справ України (у тому числі через дільничну виборчу комісію закордонної виборчої дільниці чи закордонну дипломатичну установу України) або за місцем свого перебування в Україні.
 
   2. Виборець, який має виборчу адресу за межами України і до дня голосування включно повернувся або має повернутися в Україну, може звернутися з заявою, зазначеною у частині першій цієї статті, до органу ведення Реєстру у Міністерстві закордонних справ України (у тому числі через дільничну виборчу комісію закордонної виборчої дільниці чи закордонну дипломатичну установу України) або за місцем свого перебування в Україні.
 
773. 3. У заяві виборця про тимчасову зміну місця голосування без зміни виборчої адреси (далі - заява про зміну місця голосування) зазначаються ідентифікаційні персональні дані виборця - прізвище, власне ім’я (усі власні імена), по батькові (за наявності), дата та місце народження, виборча адреса, а також мотивування необхідності тимчасової зміни місця голосування та місце перебування (населений пункт, район, область) у день голосування (навчання або робота у зазначеному місці, проживання разом з сім’єю, статус внутрішньо переміщеної особи, інші поважні підстави).
 
-503- Папієв М.М.
Ларін С.М.
Гальченко А.В.
В частині третій статті 174 проекту Кодексу слова "статус внутрішньо переміщеної особи" виключити.
 
Немає висновку   3. У заяві виборця про тимчасову зміну місця голосування без зміни виборчої адреси (далі - заява про зміну місця голосування) зазначаються ідентифікаційні персональні дані виборця - прізвище, власне ім’я (усі власні імена), по батькові (за наявності), дата та місце народження, виборча адреса, а також мотивування необхідності тимчасової зміни місця голосування та місце перебування (населений пункт, район, область) у день голосування (навчання або робота у зазначеному місці, проживання разом з сім’єю, статус внутрішньо переміщеної особи, інші поважні підстави).
 
    -504- Шпенов Д.Ю.
В частині третій статті 174 проекту Кодексу слова "статус внутрішньо переміщеної особи" виключити.
 
Немає висновку    
774. 4. Заява про зміну місця голосування може бути подана до відповідного органу ведення Реєстру (дільничної виборчої комісії після початку виборчого процесу, але не пізніш як за сім днів до дня голосування.
 
-505- Остапчук В.М.
У частині четвертій статті 174 слово «сім» замінити на слово «десять»
 
Немає висновку   4. Заява про зміну місця голосування може бути подана до відповідного органу ведення Реєстру (дільничної виборчої комісії після початку виборчого процесу, але не пізніш як за сім днів до дня голосування.
 
775. Стаття 175. Порядок тимчасової зміни місця голосування виборця
 
-506- Черненко О.М.
Статтю 175 виключити.
 
Немає висновку   Стаття 175. Порядок тимчасової зміни місця голосування виборця
 
776. 1. При поданні заяви про зміну місця голосування на території України виборець пред’являє уповноваженому працівнику органу ведення Державного реєстру виборців, який приймає заяву, один з документів, зазначених у пунктах 1 чи 2 частини першої статті 10 цього Кодексу, та (при намірі проголосувати у закордонному виборчому окрузі, крім держав, до яких дозволений виїзд громадян України за паспортом громадянина України) один із документів, зазначених у пунктах 4-6 частини першої статті 10 цього Кодексу, а також документи, які підтверджують підставу тимчасової зміни місця голосування виборця. Орган ведення Реєстру виготовляє копії зазначених документів, які зберігаються разом із заявою виборця. Подана заява реєструється органом ведення Реєстру у порядку, встановленому Центральною виборчою комісією.
 
   1. При поданні заяви про зміну місця голосування на території України виборець пред’являє уповноваженому працівнику органу ведення Державного реєстру виборців, який приймає заяву, один з документів, зазначених у пунктах 1 чи 2 частини першої статті 10 цього Кодексу, та (при намірі проголосувати у закордонному виборчому окрузі, крім держав, до яких дозволений виїзд громадян України за паспортом громадянина України) один із документів, зазначених у пунктах 4-6 частини першої статті 10 цього Кодексу, а також документи, які підтверджують підставу тимчасової зміни місця голосування виборця. Орган ведення Реєстру виготовляє копії зазначених документів, які зберігаються разом із заявою виборця. Подана заява реєструється органом ведення Реєстру у порядку, встановленому Центральною виборчою комісією.
 
777. 2. При поданні заяви про зміну місця голосування за межами території України пред’являє уповноваженому члену дільничної виборчої комісії відповідної закордонної виборчої дільниці (уповноваженому працівнику закордонної дипломатичної установи України), який приймає заяву, один із документів, зазначених у пунктах 4-6 частини першої статті 10 цього Кодексу, а також документи, які підтверджують підставу тимчасової зміни місця голосування виборця. Дільнична виборча комісія, закордонна дипломатична установа України невідкладно передає заяву виборця та додатні до неї документи (їх копії) до органу ведення Реєстру у Міністерстві закордонних справ України за допомогою засобів технічного зв’язку.
 
   2. При поданні заяви про зміну місця голосування за межами території України пред’являє уповноваженому члену дільничної виборчої комісії відповідної закордонної виборчої дільниці (уповноваженому працівнику закордонної дипломатичної установи України), який приймає заяву, один із документів, зазначених у пунктах 4-6 частини першої статті 10 цього Кодексу, а також документи, які підтверджують підставу тимчасової зміни місця голосування виборця. Дільнична виборча комісія, закордонна дипломатична установа України невідкладно передає заяву виборця та додатні до неї документи (їх копії) до органу ведення Реєстру у Міністерстві закордонних справ України за допомогою засобів технічного зв’язку.
 
778. 3. Орган ведення Реєстру невідкладно перевіряє відомості, вказані у заяві виборця про зміну місця голосування, стосовно їх повноти та відповідності документу, що посвідчує особу та громадянство України виборця. Якщо заява не містить даних, необхідних для прийняття відповідного рішення, і зазначені недоліки неможливо невідкладно усунути, заява повертається виборцю із роз’ясненням встановлених недоліків та порядку їх усунення.
 
   3. Орган ведення Реєстру невідкладно перевіряє відомості, вказані у заяві виборця про зміну місця голосування, стосовно їх повноти та відповідності документу, що посвідчує особу та громадянство України виборця. Якщо заява не містить даних, необхідних для прийняття відповідного рішення, і зазначені недоліки неможливо невідкладно усунути, заява повертається виборцю із роз’ясненням встановлених недоліків та порядку їх усунення.
 
779. 4. Орган ведення Реєстру (дільнична виборча комісія закордонної виборчої дільниці, закордонна дипломатична установа України) надає виборцям необхідну правову допомогу при поданні заяви про зміну місця голосування, зокрема, сприяє виборцю у визначенні територіального виборчого округу та виборчої дільниці, на якій може проголосувати виборець за місцем перебування виборця у день голосування.
 
   4. Орган ведення Реєстру (дільнична виборча комісія закордонної виборчої дільниці, закордонна дипломатична установа України) надає виборцям необхідну правову допомогу при поданні заяви про зміну місця голосування, зокрема, сприяє виборцю у визначенні територіального виборчого округу та виборчої дільниці, на якій може проголосувати виборець за місцем перебування виборця у день голосування.
 
780. 5. Заява виборця про зміну місця голосування виборця розглядається органом ведення Реєстру невідкладно. Під час розгляду заяви орган ведення Реєстру перевіряє, чи включені персональні дані заявника до бази даних Реєстру, чи має заявник право голосу на виборах, а також чи вже змінював заявник місце голосування на відповідних виборах.
 
   5. Заява виборця про зміну місця голосування виборця розглядається органом ведення Реєстру невідкладно. Під час розгляду заяви орган ведення Реєстру перевіряє, чи включені персональні дані заявника до бази даних Реєстру, чи має заявник право голосу на виборах, а також чи вже змінював заявник місце голосування на відповідних виборах.
 
781. 6. Якщо за підсумками розгляду встановлено обґрунтованість заяви про тимчасову зміну місця голосування, керівник органу ведення Реєстру видає відповідний наказ про тимчасову зміну місця голосування виборця без зміни його виборчої адреси. Зазначений наказ є підставою для внесення відповідної службової відмітки до персональних даних виборця у Реєстрі.
 
   6. Якщо за підсумками розгляду встановлено обґрунтованість заяви про тимчасову зміну місця голосування, керівник органу ведення Реєстру видає відповідний наказ про тимчасову зміну місця голосування виборця без зміни його виборчої адреси. Зазначений наказ є підставою для внесення відповідної службової відмітки до персональних даних виборця у Реєстрі.
 
782. 7. Про тимчасову зміну місця голосування орган ведення Реєстру (дільнична виборча комісія закордонної виборчої дільниці) видає виборцю посвідчення про тимчасову зміну місця голосування за формою, встановленою Центральною виборчою комісією відповідно до статті 175 цього Кодексу. Виборець засвідчує отримання посвідчення про тимчасову зміну місця голосування шляхом поставлення свого підпису у журналі обліку виданих посвідчень.
 
   7. Про тимчасову зміну місця голосування орган ведення Реєстру (дільнична виборча комісія закордонної виборчої дільниці) видає виборцю посвідчення про тимчасову зміну місця голосування за формою, встановленою Центральною виборчою комісією відповідно до статті 175 цього Кодексу. Виборець засвідчує отримання посвідчення про тимчасову зміну місця голосування шляхом поставлення свого підпису у журналі обліку виданих посвідчень.
 
783. 8. Орган ведення Реєстру відмовляє у задоволенні заяви особи про тимчасову зміну місця голосування лише з таких підстав:
 
   8. Орган ведення Реєстру відмовляє у задоволенні заяви особи про тимчасову зміну місця голосування лише з таких підстав:
 
784. 1) якщо заяву подано пізніше ніж за десять днів до дня голосування;
 
   1) якщо заяву подано пізніше ніж за десять днів до дня голосування;
 
785. 2) якщо встановлено, що особа, яка звернулася з заявою, не має права голосу;
 
   2) якщо встановлено, що особа, яка звернулася з заявою, не має права голосу;
 
786. 3) якщо до заяви не додано документів, що підтверджують необхідність тимчасової зміни місця голосування;
 
   3) якщо до заяви не додано документів, що підтверджують необхідність тимчасової зміни місця голосування;
 
787. 4) якщо надані документи не обґрунтовують необхідність тимчасової зміни місця голосування;
 
   4) якщо надані документи не обґрунтовують необхідність тимчасової зміни місця голосування;
 
788. 5) якщо місце перебування виборця у день голосування належить до тієї ж адміністративно-територіальної одиниці, зазначеної у частині другій статті 133 Конституції України, що й виборча адреса виборця.
 
   5) якщо місце перебування виборця у день голосування належить до тієї ж адміністративно-територіальної одиниці, зазначеної у частині другій статті 133 Конституції України, що й виборча адреса виборця.
 
789. 9. У разі відмови у задоволенні заяви особи про тимчасову зміну місця голосування керівник органу ведення Реєстру видає наказ із зазначенням вичерпних підстав відмови. Особі, якій відмовлено у заяві, видається копія зазначеного наказу.
 
   9. У разі відмови у задоволенні заяви особи про тимчасову зміну місця голосування керівник органу ведення Реєстру видає наказ із зазначенням вичерпних підстав відмови. Особі, якій відмовлено у заяві, видається копія зазначеного наказу.
 
790. 10. Відмова у задоволенні заяви про тимчасову зміну місця голосування може бути оскаржена до суду в порядку, встановленому Кодексом адміністративного судочинства України для розгляду виборчого спору.
 
   10. Відмова у задоволенні заяви про тимчасову зміну місця голосування може бути оскаржена до суду в порядку, встановленому Кодексом адміністративного судочинства України для розгляду виборчого спору.
 
791. Стаття 176. Форма посвідчення про тимчасову зміну місця голосування
 
-507- Черненко О.М.
Статтю 176 виключити.
 
Немає висновку   Стаття 176. Форма посвідчення про тимчасову зміну місця голосування
 
792. 1. Форма посвідчення про тимчасову зміну місця голосування та способи захисту бланку такого посвідчення встановлюються Центральною виборчою комісією не пізніш як за шістдесят днів до дня голосування.
 
   1. Форма посвідчення про тимчасову зміну місця голосування та способи захисту бланку такого посвідчення встановлюються Центральною виборчою комісією не пізніш як за шістдесят днів до дня голосування.
 
793. 2. На бланку посвідчення про тимчасову зміну місця голосування зазначаються назва виборів і день голосування на виборах.
 
   2. На бланку посвідчення про тимчасову зміну місця голосування зазначаються назва виборів і день голосування на виборах.
 
794. 3. На бланку посвідчення передбачаються місця для:
 
   3. На бланку посвідчення передбачаються місця для:
 
795. 1) прізвища, імені, по батькові виборця, якому видано відкріпне посвідчення;
 
   1) прізвища, імені, по батькові виборця, якому видано відкріпне посвідчення;
 
796. 2) номера територіального виборчого округу та назви органу ведення Реєстру або зазначення закордонного виборчого округу та номера закордонної виборчої дільниці, де воно було видане;
 
   2) номера територіального виборчого округу та назви органу ведення Реєстру або зазначення закордонного виборчого округу та номера закордонної виборчої дільниці, де воно було видане;
 
797. 3) номера територіального або зазначення закордонного виборчого округу, номера виборчої дільниці, на якій виборець має намір проголосувати;
 
   3) номера територіального або зазначення закордонного виборчого округу, номера виборчої дільниці, на якій виборець має намір проголосувати;
 
798. 4) прізвища та підпису керівника органу ведення Реєстру, який видав посвідчення;
 
   4) прізвища та підпису керівника органу ведення Реєстру, який видав посвідчення;
 
799. 5) дати отримання виборцем посвідчення;
 
   5) дати отримання виборцем посвідчення;
 
800. 6) відтиску печатки органу ведення Реєстру або дільничної виборчої комісії;
 
   6) відтиску печатки органу ведення Реєстру або дільничної виборчої комісії;
 
801. 7) підпису виборця, який отримав відкріпне посвідчення.
 
   7) підпису виборця, який отримав відкріпне посвідчення.
 
802. 4. Бланки відкріпних посвідчень мають єдину нумерацію у всьому єдиному загальнодержавному виборчому окрузі.
 
   4. Бланки відкріпних посвідчень мають єдину нумерацію у всьому єдиному загальнодержавному виборчому окрузі.
 
803. Стаття 177. Виготовлення та облік бланків посвідчень про тимчасову зміну місця голосування
 
-508- Черненко О.М.
Статтю 177 виключити.
 
Немає висновку   Стаття 177. Виготовлення та облік бланків посвідчень про тимчасову зміну місця голосування
 
804. 1. Посвідчення про тимчасову зміну місця голосування (далі - посвідчення) виготовляються у кількості двох відсотків від кількості виборців, персональні дані яких внесені до Реєстру станом на початок виборчого процесу.
 
   1. Посвідчення про тимчасову зміну місця голосування (далі - посвідчення) виготовляються у кількості двох відсотків від кількості виборців, персональні дані яких внесені до Реєстру станом на початок виборчого процесу.
 
805. 2. Центральна виборча комісія забезпечує виготовлення бланків посвідчень не пізніш як за п’ятдесят днів до дня голосування відповідно до встановленої нею форми і з дотриманням вимог статті 173 цього Кодексу у централізованому порядку державним поліграфічним підприємством на підставі угоди, укладеної нею з цим підприємством, без проведення тендерних (конкурсних) процедур.
 
   2. Центральна виборча комісія забезпечує виготовлення бланків посвідчень не пізніш як за п’ятдесят днів до дня голосування відповідно до встановленої нею форми і з дотриманням вимог статті 173 цього Кодексу у централізованому порядку державним поліграфічним підприємством на підставі угоди, укладеної нею з цим підприємством, без проведення тендерних (конкурсних) процедур.
 
806. 3. Порядок виготовлення бланків посвідчень, їх отримання Центральною виборчою комісією від підприємства-виготовлювача, передання органам ведення Реєстру та дільничним виборчим комісіям закордонних виборчих дільниць встановлюється Центральною виборчою комісією.
 
   3. Порядок виготовлення бланків посвідчень, їх отримання Центральною виборчою комісією від підприємства-виготовлювача, передання органам ведення Реєстру та дільничним виборчим комісіям закордонних виборчих дільниць встановлюється Центральною виборчою комісією.
 
807. 4. Підприємство-виготовлювач забезпечує суворе дотримання замовленої кількості виготовлених бланків посвідчень, строків їх виготовлення, їх облік та передання замовнику. Технічні відходи, поліграфічний брак, а також друкарські форми знищуються в порядку та у строки, визначені угодою на виготовлення бланків посвідчень.
 
   4. Підприємство-виготовлювач забезпечує суворе дотримання замовленої кількості виготовлених бланків посвідчень, строків їх виготовлення, їх облік та передання замовнику. Технічні відходи, поліграфічний брак, а також друкарські форми знищуються в порядку та у строки, визначені угодою на виготовлення бланків посвідчень.
 
808. 5. Бланк посвідчення є документом суворої звітності. Центральна виборча комісія, органи ведення Реєстру, дільничні виборчі комісії забезпечують збереження, суворий облік отриманих та виданих бланків посвідчень відповідно до вимог цього Кодексу. Документація, що забезпечує збереження та облік бланків посвідчень, передається підприємством-виготовлювачем, органами ведення Реєстру, дільничними виборчими комісіями закордонних виборчих дільниць до Центральної виборчої комісії. Центральна виборча комісія після офіційного оприлюднення результатів виборів забезпечує передання на збереження облікової документації до відповідних архівних установ.
 
   5. Бланк посвідчення є документом суворої звітності. Центральна виборча комісія, органи ведення Реєстру, дільничні виборчі комісії забезпечують збереження, суворий облік отриманих та виданих бланків посвідчень відповідно до вимог цього Кодексу. Документація, що забезпечує збереження та облік бланків посвідчень, передається підприємством-виготовлювачем, органами ведення Реєстру, дільничними виборчими комісіями закордонних виборчих дільниць до Центральної виборчої комісії. Центральна виборча комісія після офіційного оприлюднення результатів виборів забезпечує передання на збереження облікової документації до відповідних архівних установ.
 
809. 6. Центральна виборча комісія не пізніше ніж за сорок днів до дня голосування передає органам ведення Реєстру (крім органу ведення Реєстру у Міністерстві закордонних справ України) бланки посвідчень у кількості, що не перевищує два відсотки від кількості виборців, які відповідно до відомостей Реєстру мають виборчі адреси у межах відповідної адміністративно-територіальної одиниці, на яку поширюються повноваження цього органу ведення Реєстру.
 
   6. Центральна виборча комісія не пізніше ніж за сорок днів до дня голосування передає органам ведення Реєстру (крім органу ведення Реєстру у Міністерстві закордонних справ України) бланки посвідчень у кількості, що не перевищує два відсотки від кількості виборців, які відповідно до відомостей Реєстру мають виборчі адреси у межах відповідної адміністративно-територіальної одиниці, на яку поширюються повноваження цього органу ведення Реєстру.
 
810. 7. Центральна виборча комісія не пізніш як за тридцять днів до дня голосування передає органу ведення Реєстру у Міністерстві закордонних справ України бланки посвідчень у кількості, що не перевищує одного відсотка від кількості виборців, які відповідно до відомостей Реєстру мають виборчі адреси за межами України. Орган ведення Реєстру у Міністерстві закордонних справ України не пізніш як за двадцять п’ять днів до дня голосування передає бланки посвідчень дільничним виборчим комісіям закордонних виборчих дільниць.
 
   7. Центральна виборча комісія не пізніш як за тридцять днів до дня голосування передає органу ведення Реєстру у Міністерстві закордонних справ України бланки посвідчень у кількості, що не перевищує одного відсотка від кількості виборців, які відповідно до відомостей Реєстру мають виборчі адреси за межами України. Орган ведення Реєстру у Міністерстві закордонних справ України не пізніш як за двадцять п’ять днів до дня голосування передає бланки посвідчень дільничним виборчим комісіям закордонних виборчих дільниць.
 
811. 8. Органи ведення Реєстру, дільничні виборчі комісії закордонних виборчих дільниць погашають та запаковують невикористані бланки посвідчень у порядку та в строки, встановлені Центральною виборчою комісією. Центральна виборча комісія забезпечує збереження бланків посвідчень, не переданих органам ведення Реєстру, та їх погашення у встановлені строки.
 
   8. Органи ведення Реєстру, дільничні виборчі комісії закордонних виборчих дільниць погашають та запаковують невикористані бланки посвідчень у порядку та в строки, встановлені Центральною виборчою комісією. Центральна виборча комісія забезпечує збереження бланків посвідчень, не переданих органам ведення Реєстру, та їх погашення у встановлені строки.
 
812. Стаття 178. Включення виборця, який змінив місце голосування, до уточнених списків виборців
 
-509- Черненко О.М.
Статтю 178 виключити.
 
Немає висновку   Стаття 178. Включення виборця, який змінив місце голосування, до уточнених списків виборців
 
813. 1. Орган ведення Реєстру, який прийняв рішення про тимчасову зміну місця голосування виборця, невідкладно надсилає повідомлення до органу ведення Реєстру за місцем голосування виборця (якщо зазначене рішення прийняте органом ведення Реєстру за виборчою адресою виборця) чи за виборчою адресою виборця (якщо зазначене рішення прийняте органом ведення Реєстру за місцем перебування виборця).
 
   1. Орган ведення Реєстру, який прийняв рішення про тимчасову зміну місця голосування виборця, невідкладно надсилає повідомлення до органу ведення Реєстру за місцем голосування виборця (якщо зазначене рішення прийняте органом ведення Реєстру за виборчою адресою виборця) чи за виборчою адресою виборця (якщо зазначене рішення прийняте органом ведення Реєстру за місцем перебування виборця).
 
814. 2. Орган ведення Реєстру за виборчою адресою виборця, щодо якого прийнято рішення про тимчасову зміну місця голосування, не включає зазначеного виборця до уточненого списку виборців на виборчій дільниці за його виборчою адресою. Відповідне повідомлення про це надсилається за виборчою адресою виборця.
 
   2. Орган ведення Реєстру за виборчою адресою виборця, щодо якого прийнято рішення про тимчасову зміну місця голосування, не включає зазначеного виборця до уточненого списку виборців на виборчій дільниці за його виборчою адресою. Відповідне повідомлення про це надсилається за виборчою адресою виборця.
 
815. 3. Орган ведення Реєстру за місцем перебування виборця включає його до уточненого списку виборців на відповідній виборчій дільниці. При цьому у графі «Примітки» зазначається номер і дата видання посвідчення про тимчасову зміну місця голосування, назва органу ведення Реєстру, який прийняв відповідне рішення.
 
   3. Орган ведення Реєстру за місцем перебування виборця включає його до уточненого списку виборців на відповідній виборчій дільниці. При цьому у графі «Примітки» зазначається номер і дата видання посвідчення про тимчасову зміну місця голосування, назва органу ведення Реєстру, який прийняв відповідне рішення.
 
816. 4. Виборець, який змінив місце голосування без зміни виборчої адреси, може проголосувати виключно на виборчій дільниці, номер якої зазначено у посвідченні про тимчасову зміну місця голосування.
 
-510- Гуляєв В.О.
Статтю 178 доповнити новою частиною наступного змісту:
«5. Виборці з числа військовослужбовців та осіб начальницького чи рядового складу, які виконують завдання за призначенням у місцях тимчасового перебування їх підрозділів за межами пунктів постійної дислокації включаються до уточнених списків виборців на звичайних виборчих дільницях у день голосування за поданням командирів відповідних підрозділів у порядку, встановленому Центральною виборчою комісією.
Для таких виборців, які не можуть проголосувати в приміщенні для голосування, дільнична виборча комісія, по можливості, забезпечує їм голосування за місцем перебування (у районах тимчасового розташування військових частин (підрозділів), базових таборів, блокпостів). Стосовно таких виборців у поданні командира підрозділу зазначається місце їх перебування. Голосування цих виборців за місцем їх перебування організовується у порядку, встановленому Центральною виборчою комісією.
Для виборців, включених до уточненого списку виборців відповідно до абзацу першого цього пункту, документом, що підтверджує громадянство України та є підставою для отримання виборчого бюлетеня і може бути використаний на звичайній виборчій дільниці, є паспорт громадянина України, службове посвідчення або військовий квиток А».
 
Немає висновку   4. Виборець, який змінив місце голосування без зміни виборчої адреси, може проголосувати виключно на виборчій дільниці, номер якої зазначено у посвідченні про тимчасову зміну місця голосування.
 
817. Глава ІV. ФІНАНСОВЕ ТА МАТЕРІАЛЬНО-ТЕХНІЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ВИБОРІВ
 
   Глава ІV. ФІНАНСОВЕ ТА МАТЕРІАЛЬНО-ТЕХНІЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ВИБОРІВ
 
818. Розділ ХІІІ. Бюджетне фінансування виборів
 
   Розділ ХІІІ. Бюджетне фінансування виборів
 
819. Стаття 179. Загальні засади фінансування виборів
 
   Стаття 179. Загальні засади фінансування виборів
 
820. 1. Витрати на підготовку і проведення виборів відповідно до цього Кодексу здійснюються виключно за рахунок коштів Державного бюджету України або бюджету Автономної Республіки Крим чи відповідного місцевого бюджету, виділених на підготовку та проведення виборів, та коштів виборчих фондів, які утворюються суб’єктами відповідного виборчого процесу, визначеними цим Кодексом.
 
   1. Витрати на підготовку і проведення виборів відповідно до цього Кодексу здійснюються виключно за рахунок коштів Державного бюджету України або бюджету Автономної Республіки Крим чи відповідного місцевого бюджету, виділених на підготовку та проведення виборів, та коштів виборчих фондів, які утворюються суб’єктами відповідного виборчого процесу, визначеними цим Кодексом.
 
821. 2. Витрати на підготовку і проведення загальнонаціональних виборів, у тому числі на фінансування заходів передвиборної агітації у випадках, передбачених цим Кодексом, здійснюються Центральною виборчою комісією та окружними виборчими комісіями за рахунок коштів Державного бюджету України, виділених на підготовку та проведення відповідних виборів відповідно до затверджених Центральною виборчою комісією кошторисів видатків.
 
-511- Ємець Л.О.
Веселова Н.В.
Єднак О.В.
Пташник В.Ю.
Гопко Г.М.
Частину другу статті 179 викласти в наступній редакції:
«2. Витрати на підготовку та проведення виборів народних депутатів, Президента України, у тому числі на друкування інформаційних буклетів та плакатів, публікацію в засобах масової інформації передвиборних програм, оплату часу мовлення на радіо і телебаченні, здійснюються Центральною виборчою комісією та окружними виборчими комісіями відповідно до затверджених Центральною виборчою комісією кошторисів видатків у межах коштів, передбачених на підготовку і проведення виборів у Державному бюджеті України.
Фінансове забезпечення виборчих комісій закордонних виборчих дільниць здійснюється Центральною виборчою комісією через Міністерство закордонних справ України.»
 
Немає висновку   2. Витрати на підготовку і проведення загальнонаціональних виборів, у тому числі на фінансування заходів передвиборної агітації у випадках, передбачених цим Кодексом, здійснюються Центральною виборчою комісією та окружними виборчими комісіями за рахунок коштів Державного бюджету України, виділених на підготовку та проведення відповідних виборів відповідно до затверджених Центральною виборчою комісією кошторисів видатків.
 
822. 3. Витрати на підготовку і проведення виборів депутатів Верховної Ради Автономної Республіки Крим здійснюються виборчою комісією Автономної Республіки Крим виключно за рахунок коштів бюджету Автономної Республіки Крим відповідно до затвердженого виборчою комісією Автономної Республіки Крим кошторису видатків.
 
   3. Витрати на підготовку і проведення виборів депутатів Верховної Ради Автономної Республіки Крим здійснюються виборчою комісією Автономної Республіки Крим виключно за рахунок коштів бюджету Автономної Республіки Крим відповідно до затвердженого виборчою комісією Автономної Республіки Крим кошторису видатків.
 
823. 4. Витрати на підготовку і проведення місцевих виборів (крім виборів депутатів Верховної Ради Автономної Республіки Крим) здійснюються:
 
-512- Сидорович Р.М.
Лаврик О.В.
Семенуха Р.С.
Зубач Л.Л.
Пастух Т.Т.
Острікова Т.Г.
Соболєв Є.В.
Сотник О.С.
Березюк О.Р.
Сироїд О.І.
Підлісецький Л.Т.
Подоляк І.І.
у частині четвертій статті 179 слово і розділовий знак «здійснюються: « замінити словами «здійснюються за рахунок коштів відповідного місцевого бюджету, отриманих як цільова субвенція з Державного бюджету України»;
 
Немає висновку   4. Витрати на підготовку і проведення місцевих виборів (крім виборів депутатів Верховної Ради Автономної Республіки Крим) здійснюються:
 
824. 1) чергових, позачергових та перших виборів - за рахунок коштів відповідного місцевого бюджету, отриманих як цільова субвенція з Державного бюджету України;
 
   1) чергових, позачергових та перших виборів - за рахунок коштів відповідного місцевого бюджету, отриманих як цільова субвенція з Державного бюджету України;
 
825. 2) повторних та проміжних виборів - за рахунок коштів відповідного місцевого бюджету, виділених на підготовку та проведення виборів.
 
-513- Гуляєв В.О.
Частину четверту статті 179 доповнити новим абзацом такого змісту:
«Таке перерахування не враховується як витрати з виборчого фонду суб’єкта виборчого процесу на проведення передвиборної агітації».
 
Немає висновку   2) повторних та проміжних виборів - за рахунок коштів відповідного місцевого бюджету, виділених на підготовку та проведення виборів.
 
    -514- Черненко О.М.
Сидорович Р.М.
Новак Н.В.
Частину четверту статті 179 викласти в такій редакції:
«4. Витрати на підготовку і проведення чергових, позачергових, додаткових та перших виборів депутатів, сільських, селищних, міських голів здійснюються за рахунок коштів Державного бюджету України, передбачених на здійснення Центральною виборчою комісією керівництва та управління у сфері проведення виборів та референдумів, коштів відповідного місцевого бюджету, отриманих як цільова субвенція з Державного бюджету України.
Усі інші види місцевих виборів проводяться за рахунок коштів відповідних місцевих бюджетів»
 
Немає висновку    
    -515- Ємець Л.О.
Веселова Н.В.
Єднак О.В.
Пташник В.Ю.
Гопко Г.М.
Частину четверту статті 179 викласти в наступній редакції:
«4. Витрати на підготовку і проведення чергових, позачергових, додаткових та перших виборів депутатів, сільських, селищних, міських голів здійснюються за рахунок коштів Державного бюджету України, передбачених на здійснення Центральною виборчою комісією керівництва та управління у сфері проведення виборів та референдумів, коштів відповідного місцевого бюджету, отриманих як цільова субвенція з Державного бюджету України.
Усі інші види місцевих виборів проводяться за рахунок коштів відповідних місцевих бюджетів
 
Немає висновку    
826. 5. Витрати, передбачені частиною четвертою цієї статті, у тому числі на фінансування заходів передвиборної агітації у випадках, передбачених цим Кодексом, здійснюються відповідною територіальною виборчою комісією відповідно до затвердженого нею кошторису видатків.
 
-516- Черненко О.М.
Сидорович Р.М.
Новак Н.В.
Частину п’яту статті 179 викласти в такій редакції:
«5. Фінансування виготовлення виборчої документації органами ведення Державного реєстру виборців здійснюється за рахунок коштів Державного бюджету України, виділених на підготовку та проведення виборів Президента України, виборів народних депутатів у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України за поданням Центральної виборчої комісії.
Фінансування виготовлення органами ведення Державного реєстру виборців списків виборців та іменних запрошень, при проведенні чергових місцевих виборів, позачергових, додаткових та перших виборів депутатів, сільських, селищних, міських голів здійснюється за рахунок коштів відповідного місцевого бюджету, отриманих як цільова субвенція з Державного бюджету України, у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України за поданням Центральної виборчої комісії.
При проведенні всіх інших видів місцевих виборів фінансування виготовлення органами ведення Державного реєстру виборців списків виборців та іменних запрошень, здійснюється за рахунок коштів відповідних місцевих бюджетів у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України за поданням Центральної виборчої комісії»
 
Немає висновку   5. Витрати, передбачені частиною четвертою цієї статті, у тому числі на фінансування заходів передвиборної агітації у випадках, передбачених цим Кодексом, здійснюються відповідною територіальною виборчою комісією відповідно до затвердженого нею кошторису видатків.
 
    -517- Ємець Л.О.
Веселова Н.В.
Єднак О.В.
Пташник В.Ю.
Гопко Г.М.
Частину п’яту статті 179 викласти в наступній редакції:
5. Фінансування виготовлення виборчої документації органами ведення Державного реєстру виборців здійснюється за рахунок коштів Державного бюджету України, виділених на підготовку та проведення виборів Президента України, виборів народних депутатів у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України за поданням Центральної виборчої комісії.
Фінансування виготовлення органами ведення Державного реєстру виборців списків виборців та іменних запрошень, при проведенні чергових місцевих виборів, позачергових, додаткових та перших виборів депутатів, сільських, селищних, міських голів здійснюється за рахунок коштів відповідного місцевого бюджету, отриманих як цільова субвенція з Державного бюджету України, у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України за поданням Центральної виборчої комісії.
При проведенні всіх інших видів місцевих виборів фінансування виготовлення органами ведення Державного реєстру виборців списків виборців та іменних запрошень, здійснюється за рахунок коштів відповідних місцевих бюджетів у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України за поданням Центральної виборчої комісії.
 
Немає висновку    
    -518- Черненко О.М.
Сидорович Р.М.
Новак Н.В.
Статтю 179 доповнити частиною п’ятою з приміткою 1 такого змісту:
«5-1. Фінансове забезпечення діяльності районних територіальних виборчих комісій на перших виборах депутатів сільських, селищних, міських рад об’єднаних територіальних громад і відповідних сільських, селищних, міських голів здійснюється за рахунок коштів відповідного місцевого бюджету, отриманих як цільова субвенція з Державного бюджету України, у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України за поданням Центральної виборчої комісії»
 
Немає висновку    
    -519- Ємець Л.О.
Веселова Н.В.
Єднак О.В.
Пташник В.Ю.
Гопко Г.М.
Частину шосту статті 179 викласти в наступній редакції:
6. Фінансове забезпечення діяльності районних територіальних виборчих комісій на перших виборах депутатів сільських, селищних, міських рад об’єднаних територіальних громад і відповідних сільських, селищних, міських голів здійснюється за рахунок коштів відповідного місцевого бюджету, отриманих як цільова субвенція з Державного бюджету України, у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України за поданням Центральної виборчої комісії.
 
Немає висновку    
    -520- Ємець Л.О.
Веселова Н.В.
Єднак О.В.
Пташник В.Ю.
Гопко Г.М.
Частину сьому статті 179 викласти в наступній редакції:
7. Витрати, передбачені частиною четвертою цієї статті, у тому числі на фінансування заходів інформаційних буклетів та плакатів, оплату часу мовлення на радіо і телебаченні у випадках, передбачених цим Кодексом, здійснюються відповідною територіальною виборчою комісією відповідно до затвердженого нею кошторису видатків.»
 
Немає висновку    
827. 6. Фінансування передвиборних інформаційних та агітаційних заходів чи матеріалів з джерел, не передбачених частиною першою цієї статті, незалежно від наявності погодження з кандидатами чи партіями (організаціями партій) ( суб’єктами відповідного виборчого процесу, а також фінансова підтримка членів виборчих комісій поза межами оплати їх праці, встановленими статтею 103 цього Кодексу, забороняється.
 
-521- Яценко А.В.
У частині 6 статті 179 після слів « (організаціями партій)» доповнити словами «виборчими блоками політичних партій».
 
Немає висновку   6. Фінансування передвиборних інформаційних та агітаційних заходів чи матеріалів з джерел, не передбачених частиною першою цієї статті, незалежно від наявності погодження з кандидатами чи партіями (організаціями партій) ( суб’єктами відповідного виборчого процесу, а також фінансова підтримка членів виборчих комісій поза межами оплати їх праці, встановленими статтею 103 цього Кодексу, забороняється.
 
828. Стаття 180. Фінансування виборів за рахунок коштів Державного бюджету України
 
   Стаття 180. Фінансування виборів за рахунок коштів Державного бюджету України
 
829. 1. Центральна виборча комісія є головним розпорядником коштів, зазначених у частині другій та пункті 1 частини четвертої статті 179, частині шостій статті 181 цього Кодексу.
 
   1. Центральна виборча комісія є головним розпорядником коштів, зазначених у частині другій та пункті 1 частини четвертої статті 179, частині шостій статті 181 цього Кодексу.
 
830. 2. Відповідна територіальна виборча комісія є розпорядником коштів, зазначених у пункті 1 частини четвертої статті 179 цього Кодексу, та головним розпорядником коштів, зазначених у пункті 2 частини четвертої статті 179 цього Кодексу.
 
   2. Відповідна територіальна виборча комісія є розпорядником коштів, зазначених у пункті 1 частини четвертої статті 179 цього Кодексу, та головним розпорядником коштів, зазначених у пункті 2 частини четвертої статті 179 цього Кодексу.
 
831. 3. Обсяг коштів для підготовки і проведення виборів за поданням Центральної виборчої комісії передбачається кожного року окремим рядком у законі про Державний бюджет України.
 
-522- Сидорович Р.М.
Лаврик О.В.
Семенуха Р.С.
Зубач Л.Л.
Пастух Т.Т.
Острікова Т.Г.
Соболєв Є.В.
Сотник О.С.
Березюк О.Р.
Сироїд О.І.
Підлісецький Л.Т.
Подоляк І.І.
У статті 180 додати нову частину 3-1 такого змісту:
«3-1. У законі про Державний бюджет України окремо передбачаються цільова субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам для підготовки і проведення чергових місцевих виборів та цільова субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам для підготовки і проведення позачергових, додаткових та перших місцевих виборів»;
 
Немає висновку   3. Обсяг коштів для підготовки і проведення виборів за поданням Центральної виборчої комісії передбачається кожного року окремим рядком у законі про Державний бюджет України.
 
832. 4. Кошти на підготовку і проведення виборів, передбачені Державним бюджетом України, перераховуються Державним казначейством України Центральній виборчій комісії у триденний строк з дня прийняття рішення про призначення відповідних виборів (у разі, коли рішення про призначення виборів відповідно до цього Кодексу не приймається, -у триденний строк з дня оголошення про початок виборчого процесу).
 
   4. Кошти на підготовку і проведення виборів, передбачені Державним бюджетом України, перераховуються Державним казначейством України Центральній виборчій комісії у триденний строк з дня прийняття рішення про призначення відповідних виборів (у разі, коли рішення про призначення виборів відповідно до цього Кодексу не приймається, -у триденний строк з дня оголошення про початок виборчого процесу).
 
833. 5. Кошти на підготовку та проведення місцевих виборів, зазначені у пункті 1 частини четвертої статті 179 цього Кодексу, Центральна виборча комісія перераховує відповідній територіальній виборчій комісії у триденний строк з дня початку відповідного виборчого процесу.
 
   5. Кошти на підготовку та проведення місцевих виборів, зазначені у пункті 1 частини четвертої статті 179 цього Кодексу, Центральна виборча комісія перераховує відповідній територіальній виборчій комісії у триденний строк з дня початку відповідного виборчого процесу.
 
834. 6. Фінансування виборчих комісій здійснюється в порядку, встановленому Центральною виборчою комісією спільно з Міністерством фінансів України.
 
   6. Фінансування виборчих комісій здійснюється в порядку, встановленому Центральною виборчою комісією спільно з Міністерством фінансів України.
 
835. 7. Центральна виборча комісія затверджує середні норми видатків окружної виборчої комісії, територіальної виборчої комісії, а також середні норми видатків для потреб дільничних виборчих комісій, які повинні включати в себе, зокрема, витрати на майновий найм (оренду) приміщень для голосування, приміщень виборчих комісій, оплату праці членів комісій та осіб, які залучаються до роботи у комісіях, оплату використання матеріально-технічних засобів.
 
   7. Центральна виборча комісія затверджує середні норми видатків окружної виборчої комісії, територіальної виборчої комісії, а також середні норми видатків для потреб дільничних виборчих комісій, які повинні включати в себе, зокрема, витрати на майновий найм (оренду) приміщень для голосування, приміщень виборчих комісій, оплату праці членів комісій та осіб, які залучаються до роботи у комісіях, оплату використання матеріально-технічних засобів.
 
836. 8. Окружна виборча комісія у десятиденний строк з дня її утворення на основі середніх норм видатків, затверджених відповідно до частини сьомої цієї статті, складає єдиний кошторис видатків для підготовки і проведення виборів із включенням до нього видатків окружної виборчої комісії та видатків для потреб дільничних виборчих комісій територіального округу та не пізніше наступного дня після прийняття цього рішення подає його на затвердження до Центральної виборчої комісії.
 
   8. Окружна виборча комісія у десятиденний строк з дня її утворення на основі середніх норм видатків, затверджених відповідно до частини сьомої цієї статті, складає єдиний кошторис видатків для підготовки і проведення виборів із включенням до нього видатків окружної виборчої комісії та видатків для потреб дільничних виборчих комісій територіального ок