Кількість абзаців - 899 Таблиця поправок


Виборчого кодексу України (ч.ІV) (Друге читання)

№ п.п. Редакція, прийнята в першому читанні Пропозиції Висновки Остаточна редакція
0. 6. Суб’єкт розгляду скарги, встановивши, що рішення, дії чи бездіяльність не відповідають законодавству про вибори, задовольняє скаргу. При задоволенні скарги суб’єкт розгляду скарги може задовольнити усі або частину вимог суб’єкта звернення зі скаргою.
 
-1- Ємець Л.О.
Веселова Н.В.
Єднак О.В.
Пташник В.Ю.
Гопко Г.М.
В частині п’ятій статті 274 пункт 6) викласти в наступній редакції:
«6) зобов'язати суб'єкта оскарження здійснити передбачені законодавством, що регулює організацію та порядок проведення виборів, дії, які випливають із факту скасування рішення, визнання оскаржених дій або бездіяльності протиправними.»
 
Немає висновку   6. Суб’єкт розгляду скарги, встановивши, що рішення, дії чи бездіяльність не відповідають законодавству про вибори, задовольняє скаргу. При задоволенні скарги суб’єкт розгляду скарги може задовольнити усі або частину вимог суб’єкта звернення зі скаргою.
 
1. 7. У разі скасування судом рішення відповідної виборчої комісії, у тому числі з питання визнання голосування на виборчій дільниці недійсним, встановлення підсумків і результатів голосування, встановлення результатів виборів, рішення з цього питання приймає виборча комісія, рішення якої було скасовано, або виборча комісія вищого рівня на підставі рішення суду. При цьому, якщо рішення не було скасовано з формальних підстав, виборча комісія не може прийняти рішення, яке по суті повторює скасоване рішення.
 
   7. У разі скасування судом рішення відповідної виборчої комісії, у тому числі з питання визнання голосування на виборчій дільниці недійсним, встановлення підсумків і результатів голосування, встановлення результатів виборів, рішення з цього питання приймає виборча комісія, рішення якої було скасовано, або виборча комісія вищого рівня на підставі рішення суду. При цьому, якщо рішення не було скасовано з формальних підстав, виборча комісія не може прийняти рішення, яке по суті повторює скасоване рішення.
 
2. 8. Виборча комісія вищого рівня за підсумком розгляду скарги, рішення суду або з власної ініціативи може скасувати рішення виборчої комісії нижчого рівня та прийняти рішення по суті питання.
 
   8. Виборча комісія вищого рівня за підсумком розгляду скарги, рішення суду або з власної ініціативи може скасувати рішення виборчої комісії нижчого рівня та прийняти рішення по суті питання.
 
3. 9. Виборча комісія відмовляє в задоволенні скарги, якщо встановить, що рішення, дії або бездіяльність суб’єкта оскарження вчинені відповідно до закону, в межах повноважень, передбачених законом, і не порушують виборчі права виборців, права і законні інтереси інших суб’єктів виборчого процесу.
 
   9. Виборча комісія відмовляє в задоволенні скарги, якщо встановить, що рішення, дії або бездіяльність суб’єкта оскарження вчинені відповідно до закону, в межах повноважень, передбачених законом, і не порушують виборчі права виборців, права і законні інтереси інших суб’єктів виборчого процесу.
 
4. 10. Копія рішення суб’єкта розгляду скарги видається чи надсилається суб’єкту звернення зі скаргою, суб’єкту оскарження, заінтересованим особам, відповідній виборчій комісії, іншому суб’єкту, про якого йдеться у рішенні, не пізніше наступного дня після прийняття рішення, а у разі прийняття рішення напередодні, в день виборів або на наступний день ( невідкладно.
 
   10. Копія рішення суб’єкта розгляду скарги видається чи надсилається суб’єкту звернення зі скаргою, суб’єкту оскарження, заінтересованим особам, відповідній виборчій комісії, іншому суб’єкту, про якого йдеться у рішенні, не пізніше наступного дня після прийняття рішення, а у разі прийняття рішення напередодні, в день виборів або на наступний день ( невідкладно.
 
5. Стаття 275. Особливості оскарження рішень, дій чи бездіяльності органів виконавчої влади, органів влади Автономної Республіки Крим, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ, закладів та організацій, їх посадових та службових осіб
 
-2- Ємець Л.О.
Веселова Н.В.
Єднак О.В.
Пташник В.Ю.
Гопко Г.М.
Статтю 275 «Особливості оскарження рішень, дій чи бездіяльності органів виконавчої влади, органів влади Автономної Республіки Крим, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ, закладів та організацій, їх посадових та службових осіб» видалити повністю.
 
Немає висновку   Стаття 275. Особливості оскарження рішень, дій чи бездіяльності органів виконавчої влади, органів влади Автономної Республіки Крим, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ, закладів та організацій, їх посадових та службових осіб
 
6. 1. Суб’єкт виборчого процесу, зазначений у частині першій статті 269 цього Кодексу, може оскаржити рішення, дії чи бездіяльність органу виконавчої влади, органу влади Автономної Республіки Крим, органу місцевого самоврядування, у тому числі органу ведення Державного реєстру виборців чи регіонального органу адміністрування Державного реєстру виборців, підприємства, закладу, установи чи організації, їх посадової чи службової особи, що стосуються невиконання покладених на них законом обов’язків, протиправного втручання у діяльність виборчих комісій або їх членів, а також недотримання вимог закону.
 
-3- Сидорович Р.М.
Лаврик О.В.
Семенуха Р.С.
Зубач Л.Л.
Пастух Т.Т.
Острікова Т.Г.
Соболєв Є.В.
Сотник О.С.
Березюк О.Р.
Сироїд О.І.
Підлісецький Л.Т.
Подоляк І.І.
У статті 275:
у частині першій цифру «269» замінити цифрою «265»;
 
Немає висновку   1. Суб’єкт виборчого процесу, зазначений у частині першій статті 269 цього Кодексу, може оскаржити рішення, дії чи бездіяльність органу виконавчої влади, органу влади Автономної Республіки Крим, органу місцевого самоврядування, у тому числі органу ведення Державного реєстру виборців чи регіонального органу адміністрування Державного реєстру виборців, підприємства, закладу, установи чи організації, їх посадової чи службової особи, що стосуються невиконання покладених на них законом обов’язків, протиправного втручання у діяльність виборчих комісій або їх членів, а також недотримання вимог закону.
 
7. 2. Скарга, зазначена у частині першій цієї статті, подається відповідно до окружної виборчої комісії загальнонаціональних виборів за місцем знаходження суб’єкта оскарження чи Центральної виборчої комісії, до головної виборчої комісії відповідних місцевих виборів.
 
-4- Сидорович Р.М.
Лаврик О.В.
Семенуха Р.С.
Зубач Л.Л.
Пастух Т.Т.
Острікова Т.Г.
Соболєв Є.В.
Сотник О.С.
Березюк О.Р.
Сироїд О.І.
Підлісецький Л.Т.
Подоляк І.І.
У статті 275:
частину другу викласти в такій редакції:
«2. Рішення, дії, бездіяльність суб’єктів, зазначених у частині першій цієї статті, оскаржуються до суду.»;
 
Немає висновку   2. Скарга, зазначена у частині першій цієї статті, подається відповідно до окружної виборчої комісії загальнонаціональних виборів за місцем знаходження суб’єкта оскарження чи Центральної виборчої комісії, до головної виборчої комісії відповідних місцевих виборів.
 
8. 3. Розгляд скарги на рішення, дії чи бездіяльність органу виконавчої влади, органу влади Автономної Республіки Крим, органу місцевого самоврядування, підприємства, закладу, установи, організації, їх посадової чи службової особи не виключає притягнення окремих посадових та службових осіб до дисциплінарної, адміністративної, кримінальної чи іншої відповідальності у випадках та в порядку, передбачених законом.
 
-5- Сидорович Р.М.
Лаврик О.В.
Семенуха Р.С.
Зубач Л.Л.
Пастух Т.Т.
Острікова Т.Г.
Соболєв Є.В.
Сотник О.С.
Березюк О.Р.
Сироїд О.І.
Підлісецький Л.Т.
Подоляк І.І.
у частині третій статті 275 слова «Розгляд скарги на рішення, дії чи бездіяльність органу виконавчої влади, органу влади Автономної Республіки Крим, органу місцевого самоврядування, підприємства, закладу, установи, організації, їх посадової чи службової особи» замінити словами «Оскарження рішення, дій, бездіяльності суб’єктів, зазначених у частині першій цієї статті, до суду».
 
Немає висновку   3. Розгляд скарги на рішення, дії чи бездіяльність органу виконавчої влади, органу влади Автономної Республіки Крим, органу місцевого самоврядування, підприємства, закладу, установи, організації, їх посадової чи службової особи не виключає притягнення окремих посадових та службових осіб до дисциплінарної, адміністративної, кримінальної чи іншої відповідальності у випадках та в порядку, передбачених законом.
 
9. Стаття 276. Особливості оскарження рішень чи дій партій (організацій партій), громадських об’єднань
 
   Стаття 276. Особливості оскарження рішень чи дій партій (організацій партій), громадських об’єднань
 
10. 1. Кандидат, партія (організація партії) ( суб’єкт відповідного виборчого процесу, офіційний спостерігач, а також виборець, виборчі права якого порушено, може оскаржити рішення чи дії партії (організації партії), іншого об’єднання громадян, її (його) посадової особи, уповноваженого представника у Центральній виборчій комісії, головній виборчій комісії місцевих виборів, уповноваженої особи чи іншого повноважного представника, а також іншої партії, яка не має статусу суб’єкта виборчого процесу, громадської організації, іншого громадського об’єднання, її (його) посадової особи, що стосуються виборчого процесу, крім тих рішень чи дій, які відповідно до закону, статуту політичної партії, статуту (положення) громадського об’єднання належать до її (його) внутрішньої організаційної діяльності або її (його) виключної компетенції.
 
-6- Яценко А.В.
У частині 1 статті 276 після слів «партія (організація партії)» доповнити словами «виборчий блок політичних партій».
 
Немає висновку   1. Кандидат, партія (організація партії) ( суб’єкт відповідного виборчого процесу, офіційний спостерігач, а також виборець, виборчі права якого порушено, може оскаржити рішення чи дії партії (організації партії), іншого об’єднання громадян, її (його) посадової особи, уповноваженого представника у Центральній виборчій комісії, головній виборчій комісії місцевих виборів, уповноваженої особи чи іншого повноважного представника, а також іншої партії, яка не має статусу суб’єкта виборчого процесу, громадської організації, іншого громадського об’єднання, її (його) посадової особи, що стосуються виборчого процесу, крім тих рішень чи дій, які відповідно до закону, статуту політичної партії, статуту (положення) громадського об’єднання належать до її (його) внутрішньої організаційної діяльності або її (його) виключної компетенції.
 
    -7- Ємець Л.О.
Веселова Н.В.
Єднак О.В.
Пташник В.Ю.
Гопко Г.М.
Частину першу статті 276 викласти в наступній редакції:
«1. Рішення чи дії політичної партії - суб'єкта виборчого процесу на загальнодержавних виборах, її посадової особи чи повноважного представника, що стосуються виборчого процесу, крім тих рішень чи дій, які відповідно до закону, статуту (положення) належать до їх внутрішньої організаційної діяльності або їх виключної компетенції, можуть бути оскаржені до Центральної виборчої комісії - стосовно рішення чи дії політичної партії, яка висунула кандидатів на загальнодержавних виборах;
 
Немає висновку    
11. 2. Скарга, зазначена у частині першій цієї статті, подається відповідно до окружної виборчої комісії загальнонаціональних виборів за місцем знаходження керівного органу суб’єкта оскарження чи Центральної виборчої комісії, до головної виборчої комісії відповідних місцевих виборів.
 
-8- Сидорович Р.М.
Лаврик О.В.
Семенуха Р.С.
Зубач Л.Л.
Пастух Т.Т.
Острікова Т.Г.
Соболєв Є.В.
Сотник О.С.
Березюк О.Р.
Сироїд О.І.
Підлісецький Л.Т.
Подоляк І.І.
У частині другій статті 276 слова «окружної виборчої комісії загальнонаціональних виборів за місцем знаходження керівного органу суб’єкта оскарження чи» виключити;
 
Немає висновку   2. Скарга, зазначена у частині першій цієї статті, подається відповідно до окружної виборчої комісії загальнонаціональних виборів за місцем знаходження керівного органу суб’єкта оскарження чи Центральної виборчої комісії, до головної виборчої комісії відповідних місцевих виборів.
 
    -9- Ємець Л.О.
Веселова Н.В.
Єднак О.В.
Пташник В.Ю.
Гопко Г.М.
Частину другу статті 276 викласти в наступній редакції:
2. Рішення чи дії місцевої організації партії, кандидати від якої зареєстровані на відповідних місцевих виборах, її посадової особи чи повноважного представника, що стосуються виборчого процесу, крім тих рішень чи дій, які відповідно до закону, статуту (положення) належать до внутрішньої організаційної діяльності відповідної місцевої організації партії, можуть бути оскаржені до територіальної виборчої комісії, яка зареєструвала відповідного кандидата (кандидатів).»
 
Немає висновку    
12. Стаття 277. Особливості оскарження дій офіційних спостерігачів
 
-10- Ємець Л.О.
Веселова Н.В.
Єднак О.В.
Пташник В.Ю.
Гопко Г.М.
Назву статті 277 викласти в наступній редакції:
«Стаття 277. Особливості оскарження дій офіційних спостерігачів, уповноважених осіб партій, довірених осіб кандидатів, офіційних спостерігачів від партій, кандидатів та громадських організацій на загальнодержавних та місцевих виборах»
 
Немає висновку   Стаття 277. Особливості оскарження дій офіційних спостерігачів
 
13. 1. Суб’єкт виборчого процесу, зазначений у частині першій статті 265 цього Кодексу, може оскаржити дій офіційного спостерігача від суб’єкта виборчого процесу чи від громадської організації щодо порушень ним вимог цього Кодексу.
 
-11- Гусак В.Г.
у статті 277 у частині першій слово «дій» змінити словом «дії».
 
Немає висновку   1. Суб’єкт виборчого процесу, зазначений у частині першій статті 265 цього Кодексу, може оскаржити дій офіційного спостерігача від суб’єкта виборчого процесу чи від громадської організації щодо порушень ним вимог цього Кодексу.
 
    -12- Сидорович Р.М.
Лаврик О.В.
Семенуха Р.С.
Зубач Л.Л.
Пастух Т.Т.
Острікова Т.Г.
Соболєв Є.В.
Сотник О.С.
Березюк О.Р.
Сироїд О.І.
Підлісецький Л.Т.
Подоляк І.І.
У частині першій статті 277 слово «дій» замінити словами «дії, бездіяльність»;
 
Немає висновку    
14. 2. Скарга на дії офіційного спостерігача подається до виборчої комісії, яка зареєструвала офіційного спостерігача.
 
-13- Ємець Л.О.
Веселова Н.В.
Єднак О.В.
Пташник В.Ю.
Гопко Г.М.
Викласти статтю 277 в наступній редакції:
« Стаття 277. Особливості оскарження дій офіційних спостерігачів, уповноважених осіб партій, довірених осіб кандидатів, офіційних спостерігачів від партій, кандидатів та громадських організацій на загальнодержавних та місцевих виборах
До дільничної виборчої комісії або до суду оскаржуються порушення, що мали місце під час голосування, допущені уповноваженими особами політичних (організацій партій) - суб’єктів відповідного виборчого процесу, довіреними особами кандидатів на загальнодержавних та місцевих виборах, офіційними спостерігачами від суб'єктів виборчого процесу.»
 
Немає висновку   2. Скарга на дії офіційного спостерігача подається до виборчої комісії, яка зареєструвала офіційного спостерігача.
 
    -14- Черненко О.М.
Сидорович Р.М.
Новак Н.В.
Текст статті 277 викласти в такій редакції:
«1. До дільничної виборчої комісії або до суду оскаржуються дії, що призвели до порушення законодавства, мали місце під час голосування, допущені уповноваженими особами політичних партій (організацій партій) - суб’єктів відповідного виборчого процесу, довіреними особами кандидатів на загальнодержавних та місцевих виборах, офіційними спостерігачами від суб'єктів виборчого процесу»
 
Немає висновку    
15. Стаття 278. Особливості оскарження дій чи бездіяльності засобів масової інформації, інформаційних агентств, їх власників (засновників), посадових осіб та творчих працівників
 
-15- Ємець Л.О.
Веселова Н.В.
Єднак О.В.
Пташник В.Ю.
Гопко Г.М.
Статтю 278 «Особливості оскарження дій чи бездіяльності засобів масової інформації, інформаційних агентств, їх власників (засновників), посадових осіб та творчих працівників» видалити повністю.
 
Немає висновку   Стаття 278. Особливості оскарження дій чи бездіяльності засобів масової інформації, інформаційних агентств, їх власників (засновників), посадових осіб та творчих працівників
 
16. 1. Кандидат, партія (організація партії) ( суб’єкт відповідного виборчого процесу, офіційний спостерігач може оскаржити дії чи бездіяльність засобу масової інформації, інформаційного агентства, його засновника (співзасновника), посадової або службової особи чи творчого працівника (журналіста), які порушують встановлений законом порядок діяльності засобів масової інформації під час виборчого процесу, у тому числі стосовно інформаційного забезпечення виборів, здійснення права на відповідь, вимог та обмежень щодо ведення передвиборної агітації.
 
-16- Яценко А.В.
У частині 1 статті 278 після слів «партія (організація партії)» доповнити словами «виборчий блок політичних партій».
 
Немає висновку   1. Кандидат, партія (організація партії) ( суб’єкт відповідного виборчого процесу, офіційний спостерігач може оскаржити дії чи бездіяльність засобу масової інформації, інформаційного агентства, його засновника (співзасновника), посадової або службової особи чи творчого працівника (журналіста), які порушують встановлений законом порядок діяльності засобів масової інформації під час виборчого процесу, у тому числі стосовно інформаційного забезпечення виборів, здійснення права на відповідь, вимог та обмежень щодо ведення передвиборної агітації.
 
17. 2. Скарга, зазначена у частині першій цієї статті, подається до:
 
-17- Сидорович Р.М.
Лаврик О.В.
Семенуха Р.С.
Зубач Л.Л.
Пастух Т.Т.
Острікова Т.Г.
Соболєв Є.В.
Сотник О.С.
Березюк О.Р.
Сироїд О.І.
Підлісецький Л.Т.
Подоляк І.І.
Частину другу статті 278 викласти в такій редакції:
«2. Рішення, дії, бездіяльність суб’єктів, зазначених у частині першій цієї статті, оскаржуються до суду.»;
 
Немає висновку   2. Скарга, зазначена у частині першій цієї статті, подається до:
 
18. 1) Центральної виборчої комісії, головної виборчої комісії відповідних місцевих виборів ( стосовно дій чи бездіяльності загальнодержавного інформаційного агентства, загальнодержавного засобу масової інформації, його засновника (співзасновника), посадової або службової особи чи творчого працівника (журналіста);
 
   1) Центральної виборчої комісії, головної виборчої комісії відповідних місцевих виборів ( стосовно дій чи бездіяльності загальнодержавного інформаційного агентства, загальнодержавного засобу масової інформації, його засновника (співзасновника), посадової або службової особи чи творчого працівника (журналіста);
 
19. 2) відповідної окружної (територіальної) виборчої комісії ( стосовно дій чи бездіяльності регіонального інформаційного агентства, регіонального чи місцевого засобу масової інформації, його засновника (співзасновника), посадової або службової особи чи творчого працівника.
 
   2) відповідної окружної (територіальної) виборчої комісії ( стосовно дій чи бездіяльності регіонального інформаційного агентства, регіонального чи місцевого засобу масової інформації, його засновника (співзасновника), посадової або службової особи чи творчого працівника.
 
20. Стаття 279. Особливості оскарження дій чи бездіяльності кандидата
 
   Стаття 279. Особливості оскарження дій чи бездіяльності кандидата
 
21. 1. Кандидат, партія (організація партії) ( суб’єкт відповідного виборчого процесу, офіційний спостерігач може оскаржити дії чи бездіяльність кандидата, його представника у Центральній виборчій комісії, головній виборчій комісії місцевих виборів, довіреної особи, якщо ці дії чи бездіяльність спрямовані на порушення встановленого цим Кодексом порядку висунення кандидата, проведення передвиборної агітації, а також на порушення прав та охоронюваних законом інтересів суб’єкта звернення зі скаргою або виборчих прав громадян.
 
-18- Яценко А.В.
У частині 1 статті 279 після слів «партія (організація партії)» доповнити словами «виборчий блок політичних партій».
 
Немає висновку   1. Кандидат, партія (організація партії) ( суб’єкт відповідного виборчого процесу, офіційний спостерігач може оскаржити дії чи бездіяльність кандидата, його представника у Центральній виборчій комісії, головній виборчій комісії місцевих виборів, довіреної особи, якщо ці дії чи бездіяльність спрямовані на порушення встановленого цим Кодексом порядку висунення кандидата, проведення передвиборної агітації, а також на порушення прав та охоронюваних законом інтересів суб’єкта звернення зі скаргою або виборчих прав громадян.
 
22. 2. Виборець може оскаржити дії чи бездіяльність кандидата, його представника у Центральній виборчій комісії, головній виборчій комісії місцевих виборів, довіреної особи, якщо ці дії чи бездіяльність порушили його виборчі права або охоронювані законом інтереси щодо участі у виборчому процесі.
 
-19- Сидорович Р.М.
Лаврик О.В.
Семенуха Р.С.
Зубач Л.Л.
Пастух Т.Т.
Острікова Т.Г.
Соболєв Є.В.
Сотник О.С.
Березюк О.Р.
Сироїд О.І.
Підлісецький Л.Т.
Подоляк І.І.
У частині другій статті 279 після слів «Виборець може оскаржити» додати слово «рішення, «;
 
Немає висновку   2. Виборець може оскаржити дії чи бездіяльність кандидата, його представника у Центральній виборчій комісії, головній виборчій комісії місцевих виборів, довіреної особи, якщо ці дії чи бездіяльність порушили його виборчі права або охоронювані законом інтереси щодо участі у виборчому процесі.
 
23. 3. Скарга на дії чи бездіяльність кандидата, його представника чи довіреної особи подається до Центральної виборчої комісії, головної виборчої комісії відповідних місцевих виборів.
 
-20- Черненко О.М.
Сидорович Р.М.
Новак Н.В.
Частину третю статті 279 після слів «відповідних місцевих виборів» доповнити словами «або до суду»
 
Немає висновку   3. Скарга на дії чи бездіяльність кандидата, його представника чи довіреної особи подається до Центральної виборчої комісії, головної виборчої комісії відповідних місцевих виборів.
 
    -21- Сидорович Р.М.
Лаврик О.В.
Семенуха Р.С.
Зубач Л.Л.
Пастух Т.Т.
Острікова Т.Г.
Соболєв Є.В.
Сотник О.С.
Березюк О.Р.
Сироїд О.І.
Підлісецький Л.Т.
Подоляк І.І.
Частину третю статті 279 викласти в такій редакції:
«3. Рішення, дії, бездіяльність суб’єктів, зазначених у частині першій цієї статті, оскаржуються до суду.»;
 
Немає висновку    
    -22- Сидорович Р.М.
Лаврик О.В.
Семенуха Р.С.
Зубач Л.Л.
Пастух Т.Т.
Острікова Т.Г.
Соболєв Є.В.
Сотник О.С.
Березюк О.Р.
Сироїд О.І.
Підлісецький Л.Т.
Подоляк І.І.
додати частину четверту статті 279 такого змісту:
«4. Скарга на дії чи бездіяльність кандидата у депутати може бути подана до Центральної виборчої комісії.»;
 
Немає висновку    
    -23- Ємець Л.О.
Веселова Н.В.
Єднак О.В.
Пташник В.Ю.
Гопко Г.М.
Викласти статтю 279 в наступній редакції:
«Стаття 279. Особливості оскарження дій чи бездіяльності кандидата
1. Скарга на дії чи бездіяльність кандидата у депутати на загальнодержавних виборах може бути подана до Центральної виборчої комісії , або до суду.
2. Скарга на дії кандидата на пост Президента України може бути подана до Центральної виборчої комісії.
3. Скарга на дії чи бездіяльність кандидата на місцевих виборах може бути подана до територіальної виборчої комісії, яка зареєструвала відповідного кандидата, або до суду.»
 
Немає висновку    
24. Стаття 280. Особливості оскарження рішень, дій чи бездіяльності виборчих комісій, членів виборчих комісій
 
   Стаття 280. Особливості оскарження рішень, дій чи бездіяльності виборчих комісій, членів виборчих комісій
 
25. 1. Суб’єкт виборчого процесу, зазначений у частині першій статті 265 цього Кодексу, має право оскаржити рішення, дії чи бездіяльність виборчої комісії, члена виборчої комісії.
 
   1. Суб’єкт виборчого процесу, зазначений у частині першій статті 265 цього Кодексу, має право оскаржити рішення, дії чи бездіяльність виборчої комісії, члена виборчої комісії.
 
26. 2. Скарга щодо рішень, дій чи бездіяльності дільничної виборчої комісії, члена дільничної виборчої комісії подається до відповідної окружної (територіальної) виборчої комісії.
 
-24- Ємець Л.О.
Веселова Н.В.
Єднак О.В.
Пташник В.Ю.
Гопко Г.М.
Частину другу статті 280 викласти в наступній редакції:
«2. Скарга щодо рішень, дій чи бездіяльності дільничної виборчої комісії, члена дільничної виборчої комісії подається до відповідної окружної (територіальної) виборчої комісії, яка утворила відповідну дільничну виборчу комісію. Скарга на рішень, дій чи бездіяльності дільничної виборчої комісії, члена дільничної виборчої комісії на місцевих виборах щодо порушення, яке мало місце у день голосування, під час підрахунку голосів та встановлення результатів голосування на дільниці, подається до головної виборчої комісії відповідних місцевих виборів, яка встановлює результати виборів.
 
Немає висновку   2. Скарга щодо рішень, дій чи бездіяльності дільничної виборчої комісії, члена дільничної виборчої комісії подається до відповідної окружної (територіальної) виборчої комісії.
 
27. 3. Скарга щодо дій чи бездіяльності члена дільничної виборчої комісії під час голосування може бути подана до відповідної дільничної виборчої комісії.
 
-25- Ємець Л.О.
Веселова Н.В.
Єднак О.В.
Пташник В.Ю.
Гопко Г.М.
Частину третю статті 280 викласти в наступній редакції:
3. У разі якщо дільничні виборчі комісії з місцевих виборів не утворюються, а їх повноваження у порядку, встановленому цим Кодексом, виконують дільничні виборчі комісії з виборів Президента України, з виборів народних депутатів України або з референдуму, рішення, дії чи бездіяльність дільничної виборчої комісії, її члена щодо забезпечення підготовки та проведення виборів депутатів Верховної Ради Автономної Республіки Крим, місцевих рад та сільських, селищних, міських голів, старост може бути оскаржено до суду.
 
Немає висновку   3. Скарга щодо дій чи бездіяльності члена дільничної виборчої комісії під час голосування може бути подана до відповідної дільничної виборчої комісії.
 
28. 4. Скарга щодо рішень, дій чи бездіяльності окружної виборчої комісії, члена окружної виборчої комісії подається до Центральної виборчої комісії.
 
-26- Сидорович Р.М.
Лаврик О.В.
Семенуха Р.С.
Зубач Л.Л.
Пастух Т.Т.
Острікова Т.Г.
Соболєв Є.В.
Сотник О.С.
Березюк О.Р.
Сироїд О.І.
Підлісецький Л.Т.
Подоляк І.І.
Частину четверту статті 280 викласти в такій редакції:
«4. Рішення, дії чи бездіяльність окружної виборчої комісії, її члена може бути оскаржено до суду. Скарга щодо бездіяльності окружної виборчої комісії також може бути подана до Центральної виборчої комісії.»;
 
Немає висновку   4. Скарга щодо рішень, дій чи бездіяльності окружної виборчої комісії, члена окружної виборчої комісії подається до Центральної виборчої комісії.
 
    -27- Ємець Л.О.
Веселова Н.В.
Єднак О.В.
Пташник В.Ю.
Гопко Г.М.
Частину четверту статті 280 викласти в наступній редакції:
4. Рішення, дії чи бездіяльність окружної виборчої комісії, її члена може бути оскаржено до суду. Скарга щодо бездіяльності окружної виборчої комісії також може бути подана до Центральної виборчої комісії.
 
Немає висновку    
29. 5. Скарга щодо рішень, дій чи бездіяльності територіальної виборчої комісії, яка здійснює повноваження окружної комісії на місцевих виборах, подається до головної виборчої комісії відповідних місцевих виборів.
 
-28- Ємець Л.О.
Веселова Н.В.
Єднак О.В.
Пташник В.Ю.
Гопко Г.М.
Частину п’яту статті 280 викласти в наступній редакції:
5. Скарга щодо рішень, дій чи бездіяльності територіальної виборчої комісії, яка здійснює повноваження окружної комісії на місцевих виборах, подається до головної виборчої комісії відповідних місцевих виборів.
 
Немає висновку   5. Скарга щодо рішень, дій чи бездіяльності територіальної виборчої комісії, яка здійснює повноваження окружної комісії на місцевих виборах, подається до головної виборчої комісії відповідних місцевих виборів.
 
30. 6. Рішення, дії чи бездіяльність Центральної виборчої комісії, головної виборчої комісії місцевих виборів, члена Центральної виборчої комісії, члена головної виборчої комісії місцевих виборів оскаржуються виключно до суду у порядку, встановленому Кодексом адміністративного судочинства України.
 
-29- Ємець Л.О.
Веселова Н.В.
Єднак О.В.
Пташник В.Ю.
Гопко Г.М.
Частину шосту статті 280 викласти в наступній редакції:
6. Рішення, дії чи бездіяльність Центральної виборчої комісії, головної виборчої комісії місцевих виборів, члена Центральної виборчої комісії, члена головної виборчої комісії місцевих виборів, рішення та дії окружної виборчої комісії, територальної виборчої комісії яка встановлює результати виборів оскаржуються виключно до суду у порядку, встановленому Кодексом адміністративного судочинства України.»
 
Немає висновку   6. Рішення, дії чи бездіяльність Центральної виборчої комісії, головної виборчої комісії місцевих виборів, члена Центральної виборчої комісії, члена головної виборчої комісії місцевих виборів оскаржуються виключно до суду у порядку, встановленому Кодексом адміністративного судочинства України.
 
31. РОЗДІЛ ХХІІІ. ОСКАРЖЕННЯ РІШЕНЬ, ДІЙ ЧИ БЕЗДІЯЛЬНОСТІ ОРГАНІВ ДЕРЖАВНОГО РЕЄСТРУ ВИБОРЦІВ ПОЗА ВИБОРЧИМ ПРОЦЕСОМ
 
   РОЗДІЛ ХХІІІ. ОСКАРЖЕННЯ РІШЕНЬ, ДІЙ ЧИ БЕЗДІЯЛЬНОСТІ ОРГАНІВ ДЕРЖАВНОГО РЕЄСТРУ ВИБОРЦІВ ПОЗА ВИБОРЧИМ ПРОЦЕСОМ
 
32. Стаття 281. Порядок адміністративного оскарження рішень, дій чи бездіяльності органів Державного реєстру виборців поза виборчим процесом
 
-30- Черненко О.М.
Статтю 281 виключити.
 
Немає висновку   Стаття 281. Порядок адміністративного оскарження рішень, дій чи бездіяльності органів Державного реєстру виборців поза виборчим процесом
 
33. 1. Особа, яка поза строками виборчого процесу чи процесу референдуму зверталася до органу ведення Реєстру щодо включення себе чи інших осіб до Реєстру, внесення змін до персональних даних Реєстру чи отримання відповіді на свій запит, може оскаржити до відповідного регіонального органу адміністрування Реєстру рішення, дії чи бездіяльність органу ведення Реєстру стосовно свого звернення.
 
   1. Особа, яка поза строками виборчого процесу чи процесу референдуму зверталася до органу ведення Реєстру щодо включення себе чи інших осіб до Реєстру, внесення змін до персональних даних Реєстру чи отримання відповіді на свій запит, може оскаржити до відповідного регіонального органу адміністрування Реєстру рішення, дії чи бездіяльність органу ведення Реєстру стосовно свого звернення.
 
34. 2. Політична партія, яка поза строками виборчого процесу чи процесу референдуму зверталася до органу ведення Реєстру у порядку, передбаченому статтею 152 цього Кодексу, може оскаржити до відповідного регіонального органу адміністрування Реєстру рішення, дії чи бездіяльність органу ведення Реєстру стосовно свого звернення.
 
   2. Політична партія, яка поза строками виборчого процесу чи процесу референдуму зверталася до органу ведення Реєстру у порядку, передбаченому статтею 152 цього Кодексу, може оскаржити до відповідного регіонального органу адміністрування Реєстру рішення, дії чи бездіяльність органу ведення Реєстру стосовно свого звернення.
 
35. 3. Реєстр.картка №150) цього Кодексу. За підсумками перевірки регіональний орган адміністрування Реєстру передає встановлені відомості про виборця (виборців) до належного органу ведення Реєстру для виконання передбачених цим Законом дій щодо ведення Реєстру або, у разі підтвердження підстав відмови, надає письмову відповідь особі чи партії, яка звернулася зі скаргою, із зазначенням вичерпного переліку підстав відмови.
 
-31- Черненко О.М.
Сидорович Р.М.
Новак Н.В.
В частині третій статті 281 слово «Законом» замінити словом «Кодексом»
 
Немає висновку   3. Реєстр.картка №150) цього Кодексу. За підсумками перевірки регіональний орган адміністрування Реєстру передає встановлені відомості про виборця (виборців) до належного органу ведення Реєстру для виконання передбачених цим Законом дій щодо ведення Реєстру або, у разі підтвердження підстав відмови, надає письмову відповідь особі чи партії, яка звернулася зі скаргою, із зазначенням вичерпного переліку підстав відмови.
 
36. 4. Дії або бездіяльність регіонального органу адміністрування Реєстру, вчинені поза строками виборчого процесу чи процесу референдуму, які порушують вимоги цього Закону, можуть бути в установленому законом порядку оскаржені до розпорядника Реєстру.
 
-32- Черненко О.М.
Сидорович Р.М.
Новак Н.В.
В частині четвертій статті 281 слово «Закону» замінити словом «Кодексу»
 
Немає висновку   4. Дії або бездіяльність регіонального органу адміністрування Реєстру, вчинені поза строками виборчого процесу чи процесу референдуму, які порушують вимоги цього Закону, можуть бути в установленому законом порядку оскаржені до розпорядника Реєстру.
 
    -33- Продан О.П.
Алєксєєв С.О.
Романюк Р.С.
Палатний А.Л.
Сугоняко О.Л.
Велікін О.М.
Скрипник О.О.
Статтю 281 викласти в такій редакції:
Статтю 281 викласти в такій редакції:
«Стаття 281. Порядок адміністративного оскарження рішень, дій чи бездіяльності органів Реєстру
1. Особа, яка зверталася до органу ведення Реєстру щодо включення себе чи інших осіб до Реєстру, внесення змін до персональних даних Реєстру або отримання відповіді на свій запит, може оскаржити до відповідного регіонального органу адміністрування Реєстру рішення, дії чи бездіяльність органу ведення Реєстру стосовно свого звернення.
2. Політична партія, яка зверталася до органу ведення Реєстру в порядку, передбаченому статтею 152 цього Кодексу, може оскаржити до відповідного регіонального органу адміністрування Реєстру рішення, дії чи бездіяльність органу ведення Реєстру стосовно свого звернення.
3. Регіональний орган адміністрування Реєстру проводить із залученням органів, закладів, установ, зазначених у статті 149 цього Кодексу, повторну перевірку відомостей, наведених у скарзі. Регіональний орган адміністрування Реєстру подає встановлені за результатами перевірки відомості про виборця (виборців) належному органу ведення Реєстру для виконання передбачених цим Кодексом дій щодо ведення Реєстру або у разі підтвердження підстав відмови надсилає письмову відповідь особі чи партії, яка звернулася із скаргою, із зазначенням вичерпного переліку підстав відмови.
4. Дії або бездіяльність регіонального органу адміністрування Реєстру, що порушують вимоги цього Кодексу, можуть бути в установленому законом порядку оскаржені до розпорядника Реєстру.»
 
Немає висновку    
37. Стаття 282. Загальний порядок судового оскарження рішень, дій чи бездіяльності органів Державного реєстру виборців поза виборчим процесом
 
-34- Черненко О.М.
Статтю 282 виключити.
 
Немає висновку   Стаття 282. Загальний порядок судового оскарження рішень, дій чи бездіяльності органів Державного реєстру виборців поза виборчим процесом
 
38. 1. Особа, яка поза строками виборчого процесу чи процесу референдуму зверталася до органу ведення Реєстру або регіонального органу адміністрування Реєстру щодо включення себе чи інших осіб до Реєстру, внесення змін до персональних даних Реєстру чи отримання відповіді на свій запит, може оскаржити до суду рішення, дії чи бездіяльність відповідного органу Реєстру у загальному порядку, встановленому Кодексом адміністративного судочинства України.
 
   1. Особа, яка поза строками виборчого процесу чи процесу референдуму зверталася до органу ведення Реєстру або регіонального органу адміністрування Реєстру щодо включення себе чи інших осіб до Реєстру, внесення змін до персональних даних Реєстру чи отримання відповіді на свій запит, може оскаржити до суду рішення, дії чи бездіяльність відповідного органу Реєстру у загальному порядку, встановленому Кодексом адміністративного судочинства України.
 
39. 2. Політична партія, яка поза строками виборчого процесу чи процесу референдуму зверталася до органу ведення Реєстру або регіонального органу адміністрування Реєстру в порядку, передбаченому статтею 152 цього Кодексу, може оскаржити до суду рішення, дії чи бездіяльність відповідного органу Реєстру у загальному порядку, встановленому Кодексом адміністративного судочинства України.
 
-35- Продан О.П.
Алєксєєв С.О.
Романюк Р.С.
Палатний А.Л.
Сугоняко О.Л.
Велікін О.М.
Скрипник О.О.
Статтю 281 викласти в такій редакції:
«Стаття 281. Порядок адміністративного оскарження рішень, дій чи бездіяльності органів Реєстру
1. Особа, яка зверталася до органу ведення Реєстру щодо включення себе чи інших осіб до Реєстру, внесення змін до персональних даних Реєстру або отримання відповіді на свій запит, може оскаржити до відповідного регіонального органу адміністрування Реєстру рішення, дії чи бездіяльність органу ведення Реєстру стосовно свого звернення.
2. Політична партія, яка зверталася до органу ведення Реєстру в порядку, передбаченому статтею 152 цього Кодексу, може оскаржити до відповідного регіонального органу адміністрування Реєстру рішення, дії чи бездіяльність органу ведення Реєстру стосовно свого звернення.
3. Регіональний орган адміністрування Реєстру проводить із залученням органів, закладів, установ, зазначених у статті 149 цього Кодексу, повторну перевірку відомостей, наведених у скарзі. Регіональний орган адміністрування Реєстру подає встановлені за результатами перевірки відомості про виборця (виборців) належному органу ведення Реєстру для виконання передбачених цим Кодексом дій щодо ведення Реєстру або у разі підтвердження підстав відмови надсилає письмову відповідь особі чи партії, яка звернулася із скаргою, із зазначенням вичерпного переліку підстав відмови.
4. Дії або бездіяльність регіонального органу адміністрування Реєстру, що порушують вимоги цього Кодексу, можуть бути в установленому законом порядку оскаржені до розпорядника Реєстру.»
 
Немає висновку   2. Політична партія, яка поза строками виборчого процесу чи процесу референдуму зверталася до органу ведення Реєстру або регіонального органу адміністрування Реєстру в порядку, передбаченому статтею 152 цього Кодексу, може оскаржити до суду рішення, дії чи бездіяльність відповідного органу Реєстру у загальному порядку, встановленому Кодексом адміністративного судочинства України.
 
40. КНИГА ДРУГА. ЗАГАЛЬНОНАЦІОНАЛЬНІ ВИБОРИ
 
   КНИГА ДРУГА. ЗАГАЛЬНОНАЦІОНАЛЬНІ ВИБОРИ
 
41. Глава VІІІ. ВИБОРИ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ
 
   Глава VІІІ. ВИБОРИ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ
 
42. Розділ ХХІV. ЗАГАльні положення стосовно виборів Президента України
 
   Розділ ХХІV. ЗАГАльні положення стосовно виборів Президента України
 
43. Стаття 283. Право бути кандидатом на пост Президента України
 
   Стаття 283. Право бути кандидатом на пост Президента України
 
44. 1. Кандидатом на пост Президента України може бути громадянин України, який відповідає вимогам частин першої та другої статті 12 цього Кодексу, на день виборів досяг тридцяти п’яти років, має право голосу, володіє державною мовою і проживає в Україні протягом десяти останніх перед днем виборів років. Громадянин вважається таким, що проживає в Україні, відповідно до частини четвертої статті 12 цього Кодексу, якщо строк його неперервного перебування за межами України з підстав, не передбачених частиною п’ятою статті 12 цього Кодексу, протягом останніх десяти років перед днем голосування на виборах не перевищував 183 днів.
 
-36- Кривошея Г.Г.
У частині першій статті 283 після слів «тридцяти п’яти років» доповнити словами «має повну дієздатність».
 
Немає висновку   1. Кандидатом на пост Президента України може бути громадянин України, який відповідає вимогам частин першої та другої статті 12 цього Кодексу, на день виборів досяг тридцяти п’яти років, має право голосу, володіє державною мовою і проживає в Україні протягом десяти останніх перед днем виборів років. Громадянин вважається таким, що проживає в Україні, відповідно до частини четвертої статті 12 цього Кодексу, якщо строк його неперервного перебування за межами України з підстав, не передбачених частиною п’ятою статті 12 цього Кодексу, протягом останніх десяти років перед днем голосування на виборах не перевищував 183 днів.
 
    -37- Черненко О.М.
Сидорович Р.М.
Новак Н.В.
В частині першій статті 283 слова та цифри «частиною п’ятою статті 12» замінити словами та цифрами «частинами п’ятою та шостою статті 12»
 
Немає висновку    
45. 2. Особа, яка двічі підряд обиралася на пост Президента України, не може бути висунута кандидатом на цей пост.
 
-38- Береза Б.Ю.
Частину другу статті 283 виключити;
У зв’язку з цим частини третю – четверту вважати частинами другою – третьою.
 
Немає висновку   2. Особа, яка двічі підряд обиралася на пост Президента України, не може бути висунута кандидатом на цей пост.
 
    -39- Сидорович Р.М.
Лаврик О.В.
Семенуха Р.С.
Зубач Л.Л.
Пастух Т.Т.
Острікова Т.Г.
Соболєв Є.В.
Сотник О.С.
Березюк О.Р.
Сироїд О.І.
Підлісецький Л.Т.
Подоляк І.І.
У частині другій статті 283 перед словами «Особа, яка двічі підряд обиралася на пост Президента України, не може бути висунута кандидатом на цей пост» додати слова «Одна й та сама особа не може бути Президентом України більш як два строки підряд»;
 
Немає висновку    
    -40- Шпенов Д.Ю.
Частину 2 статті 283 викласти у наступній редакції:
«2.Одна й та сама особа не може бути Президентом України більше ніж два строки підряд.»
 
Немає висновку    
    -41- Давиденко В.М.
Частину другу статті 283 викласти в наступній редакції: «Одна й та сама особа не може бути Президентом України більше ніж два строки підряд.»
 
Немає висновку    
    -42- Папієв М.М.
Ларін С.М.
Гальченко А.В.
Частину 2 статті 283 викласти у наступній редакції:
«2.Одна й та сама особа не може бути Президентом України більше ніж два строки підряд.»
 
Немає висновку    
    -43- Сугоняко О.Л.
Частину другу статті 283 викласти у такій редакції:
«Одна й та сама особа не може бути Президентом України більше ніж два строки підряд».
 
Немає висновку    
    -44- Шкрум А.І.
Частину 2 статті 283 викласти у такій редакції: «2. Одна й та сама особа не може бути Президентом України більше ніж два строки підряд.».
 
Немає висновку    
    -45- Писаренко В.В.
Частину другу статті 283 викласти у такій редакції:
«2. Одна й та сама особа не може бути Президентом України більше ніж два строки підряд».
 
Немає висновку    
    -46- Богдан Р.Д.
Викласти ч. 2 стаття 283 Проекту Закону згідно з нормами Конституції України в такій редакції: «Одна й та сама особа не може бути Президентом України більш ніж два строки підряд».
 
Немає висновку    
    -47- Німченко В.І.
Частину другу статті 283 викласти в наступній редакції:
2. Особа, яка двічі підряд обиралася на пост Президента України, не може бути висунута кандидатом на цей пост третій раз поспіль.
 
Немає висновку    
    -48- Чижмарь Ю.В.
Частину 2 статті 283 викласти в такій редакції:
«2. Одна й та сама особа, яка двічі підряд була Президентом України, не може бути висунута кандидатом на цей пост підряд втретє».
 
Немає висновку    
    -49- Добродомов Д.Є.
Ч. 2 ст. 283 викласти у такій редакції:
«2. Одна й та сама особа не може бути Президентом України більш як два строки підряд. Особа, яка двічі підряд обиралася на пост Президента України, не може бути висунута кандидатом на цей пост на тертій строк підряд.»
 
Немає висновку    
46. 3. Особа, повноваження якої на посту Президента України припинені достроково з підстав, встановлених Конституцією України, не може бути висунута кандидатом на пост Президента України на позачергових виборах, призначених у зв’язку з вказаним припиненням повноважень.
 
-50- Давиденко В.М.
Частину третю статті 283 виключити
 
Немає висновку   3. Особа, повноваження якої на посту Президента України припинені достроково з підстав, встановлених Конституцією України, не може бути висунута кандидатом на пост Президента України на позачергових виборах, призначених у зв’язку з вказаним припиненням повноважень.
 
    -51- Добродомов Д.Є.
Ч. 3 ст. 283 виключити і, відповідно, змінити подальшу нумерацію частин ст. 283.
 
Немає висновку    
    -52- Одарченко Ю.В.
Частину третю статті 283 виключити.
 
Немає висновку    
    -53- Шкрум А.І.
Частину 3 статті 283 виключити, у зв’язку з чим відповідно змінити нумерацію частин статті.
 
Немає висновку    
    -54- Писаренко В.В.
Частину третю статті 283 виключити. У зв’язку з цим частину четверту вважати частиною третьою відповідно.
 
Немає висновку    
47. 4. Кандидати на пост Президента України, висунуті та зареєстровані у порядку, встановленому цим Кодексом, мають права та гарантії їх діяльності у виборчому процесі, встановлені цим Кодексом.
 
-55- Левченко Ю.В.
Іллєнко А.Ю.
Головко М.Й.
Осуховський О.І.
Марченко О.О.
Статтю 283 розділу 14 глави 8 Законопроекту доповнити новою частиною 5 наступного змісту:
«5. Не може бути висунута кандидатом на пост Президента України особа, яка підпадає під заборону, встановлену Законом України "Про очищення влади".»
 
Немає висновку   4. Кандидати на пост Президента України, висунуті та зареєстровані у порядку, встановленому цим Кодексом, мають права та гарантії їх діяльності у виборчому процесі, встановлені цим Кодексом.
 
48. Стаття 284. Право висування кандидата на пост Президента України
 
   Стаття 284. Право висування кандидата на пост Президента України
 
49. Право висування кандидата на пост Президента України належить громадянам України, які мають право голосу. Це право реалізується ними через політичні партії (далі - партії), які відповідають вимогам частини третьої статті 13 цього Кодексу, а також шляхом самовисування в порядку, визначеному цим Кодексом.
 
-56- Кривошея Г.Г.
Текст статті 284 викласти в такій редакції:
«Право висування кандидата на пост Президента України належить громадянам України, які мають право голосу. Не наділені правом висування кандидата на пост Президента України особи, які не мають повної дієздатності. Це право реалізується ними через політичні партії (далі – партії), які відповідають вимогам частини третьої статті 13 цього Кодексу, а також шляхом самовисування в порядку, визначеному цим Кодексом».
 
Немає висновку   Право висування кандидата на пост Президента України належить громадянам України, які мають право голосу. Це право реалізується ними через політичні партії (далі - партії), які відповідають вимогам частини третьої статті 13 цього Кодексу, а також шляхом самовисування в порядку, визначеному цим Кодексом.
 
50. Стаття 285. Чергові вибори Президента України
 
   Стаття 285. Чергові вибори Президента України
 
51. 1. Днем голосування на чергових виборах Президента України є остання неділя березня п’ятого року повноважень Президента України.
 
   1. Днем голосування на чергових виборах Президента України є остання неділя березня п’ятого року повноважень Президента України.
 
52. 2. Постанова Верховної Ради України про призначення чергових виборів Президента України приймається не пізніше як за сто днів до дня голосування на цих виборах.
 
   2. Постанова Верховної Ради України про призначення чергових виборів Президента України приймається не пізніше як за сто днів до дня голосування на цих виборах.
 
53. 3. Верховна Рада України невідкладно забезпечує офіційне опублікування постанови про призначення чергових виборів Президента України у засобах масової інформації.
 
   3. Верховна Рада України невідкладно забезпечує офіційне опублікування постанови про призначення чергових виборів Президента України у засобах масової інформації.
 
54. 4. Виборчий процес чергових виборів Президента України розпочинається за дев’яносто днів до дня голосування.
 
   4. Виборчий процес чергових виборів Президента України розпочинається за дев’яносто днів до дня голосування.
 
55. 5. Центральна виборча комісія оголошує про початок виборчого процесу не пізніш як зха дев’яносто один день до дня голосування.
 
-57- Гусак В.Г.
у статті 285 у частині п’ятій слово «зха» змінити словом «за».
 
Немає висновку   5. Центральна виборча комісія оголошує про початок виборчого процесу не пізніш як зха дев’яносто один день до дня голосування.
 
    -58- Давиденко В.М.
У частині п’ятій статті 285 слово «зха» замінити словом «за»
 
Немає висновку    
56. Стаття 286. Позачергові вибори Президента України
 
   Стаття 286. Позачергові вибори Президента України
 
57. 1. Позачергові вибори Президента України проводяться у зв’язку із достроковим припиненням повноважень Президента України у випадках, передбачених Конституцією України.
 
   1. Позачергові вибори Президента України проводяться у зв’язку із достроковим припиненням повноважень Президента України у випадках, передбачених Конституцією України.
 
58. 2. Днем голосування на позачергових виборах Президента України є остання неділя дев’яностоденного строку з дня:
 
   2. Днем голосування на позачергових виборах Президента України є остання неділя дев’яностоденного строку з дня:
 
59. 1) проголошення Президентом України особисто заяви про свою відставку на засіданні Верховної Ради України;
 
   1) проголошення Президентом України особисто заяви про свою відставку на засіданні Верховної Ради України;
 
60. 2) офіційного опублікування рішення Верховної Ради України про підтвердження неможливості виконання Президентом України своїх повноважень за станом здоров’я;
 
   2) офіційного опублікування рішення Верховної Ради України про підтвердження неможливості виконання Президентом України своїх повноважень за станом здоров’я;
 
61. 3) офіційного опублікування рішення Верховної Ради України про усунення Президента України з поста в порядку імпічменту;
 
   3) офіційного опублікування рішення Верховної Ради України про усунення Президента України з поста в порядку імпічменту;
 
62. 4) прийняття постанови Верховної Ради України про призначення позачергових виборів Президента України у зв’язку із смертю Президента України.
 
   4) прийняття постанови Верховної Ради України про призначення позачергових виборів Президента України у зв’язку із смертю Президента України.
 
63. 3. Постанова Верховної Ради України про призначення позачергових виборів Президента України у випадках, передбачених пунктами 1-3 частини третьої цієї статті, приймається відповідно у день проголошення заяви Президента, зазначеної у пункті 1 частини третьої цієї статті, прийняття рішень, передбачених пунктами 2, 3 частини третьої цієї статті.
 
-59- Черненко О.М.
Сидорович Р.М.
Новак Н.В.
Частину третю статті 286 викласти в такій редакції:
«3. Постанова Верховної Ради України про призначення позачергових виборів Президента України у випадках, передбачених пунктами 1-3 частини другої цієї статті, приймається відповідно у день проголошення заяви Президента, зазначеної у пункті 1 частини другої цієї статті, прийняття рішень, передбачених пунктами 2, 3 частини другої цієї статті»
 
Немає висновку   3. Постанова Верховної Ради України про призначення позачергових виборів Президента України у випадках, передбачених пунктами 1-3 частини третьої цієї статті, приймається відповідно у день проголошення заяви Президента, зазначеної у пункті 1 частини третьої цієї статті, прийняття рішень, передбачених пунктами 2, 3 частини третьої цієї статті.
 
64. 4. Виборчий процес позачергових виборів Президента України розпочинається з дня, наступного за днем, зазначеним у пунктах 1-4 частини третьої цієї статті.
 
-60- Черненко О.М.
Сидорович Р.М.
Новак Н.В.
В частині четвертій статті 286 слова «частини третьої цієї статті» замінити словами «частини другої цієї статті»
 
Немає висновку   4. Виборчий процес позачергових виборів Президента України розпочинається з дня, наступного за днем, зазначеним у пунктах 1-4 частини третьої цієї статті.
 
65. Стаття 287. Повторні вибори Президента України
 
   Стаття 287. Повторні вибори Президента України
 
66. 1. Повторні вибори Президента України проводяться у випадках:
 
   1. Повторні вибори Президента України проводяться у випадках:
 
67. 1) якщо до виборчого бюлетеня для голосування було включено не більше двох кандидатів на пост Президента України і жодного з них не було обрано;
 
   1) якщо до виборчого бюлетеня для голосування було включено не більше двох кандидатів на пост Президента України і жодного з них не було обрано;
 
68. 2) коли всі кандидати на пост Президента України, включені до виборчого бюлетеня, до дня виборів або до дня повторного голосування зняли свої кандидатури;
 
   2) коли всі кандидати на пост Президента України, включені до виборчого бюлетеня, до дня виборів або до дня повторного голосування зняли свої кандидатури;
 
69. 3) якщо рішенням суду у порядку, встановленому Кодексом адміністративного судочинства України, визнано неможливість встановлення дійсних результатів волевиявлення громадян України на проведених виборах Президента України.
 
   3) якщо рішенням суду у порядку, встановленому Кодексом адміністративного судочинства України, визнано неможливість встановлення дійсних результатів волевиявлення громадян України на проведених виборах Президента України.
 
70. 2. Верховна Рада України приймає постанову про призначення повторних виборів Президента України на підставі подання Центральної виборчої комісії (у випадках, зазначених у пунктах 1 і 2 частини першої цієї статті) чи рішення суду (у випадку, зазначеному у пункті 3 частини першої цієї статті).
 
   2. Верховна Рада України приймає постанову про призначення повторних виборів Президента України на підставі подання Центральної виборчої комісії (у випадках, зазначених у пунктах 1 і 2 частини першої цієї статті) чи рішення суду (у випадку, зазначеному у пункті 3 частини першої цієї статті).
 
71. 3. Постанова Верховної Ради України про призначення повторних виборів приймається не пізніше як на п’ятнадцятий день після дня внесення до Верховної Ради України відповідного подання Центральної виборчої комісії (у випадках, зазначених у пунктах 1 і 2 частини першої цієї статті) чи прийняття відповідного рішення суду (у випадку, зазначеному у пункті 3 частини першої цієї статті).
 
   3. Постанова Верховної Ради України про призначення повторних виборів приймається не пізніше як на п’ятнадцятий день після дня внесення до Верховної Ради України відповідного подання Центральної виборчої комісії (у випадках, зазначених у пунктах 1 і 2 частини першої цієї статті) чи прийняття відповідного рішення суду (у випадку, зазначеному у пункті 3 частини першої цієї статті).
 
72. 4. Днем голосування на повторних виборах Президента України є остання неділя дев’яностоденного строку з дня офіційного опублікування постанови Верховної Ради України про призначення повторних виборів.
 
   4. Днем голосування на повторних виборах Президента України є остання неділя дев’яностоденного строку з дня офіційного опублікування постанови Верховної Ради України про призначення повторних виборів.
 
73. 5. Виборчий процес повторних виборів Президента України є окремим виборчим процесом, незалежним від виборчого процесу, що закінчився у зв’язку з призначенням повторних виборів. Виборчий процес повторних виборів Президента України розпочинається наступного дня після офіційного опублікування постанови Верховної Ради України про їх призначення.
 
   5. Виборчий процес повторних виборів Президента України є окремим виборчим процесом, незалежним від виборчого процесу, що закінчився у зв’язку з призначенням повторних виборів. Виборчий процес повторних виборів Президента України розпочинається наступного дня після офіційного опублікування постанови Верховної Ради України про їх призначення.
 
74. Стаття 288. Подання кандидатур до складу виборчих комісій
 
   Стаття 288. Подання кандидатур до складу виборчих комісій
 
75. 1. Суб’єктами подання кандидатур до складу окружних та дільничних виборчих комісій, зазначеними у частині першій статті 87, є кандидати на пост Президента України, зареєстровані відповідно до цього Кодексу.
 
-61- Черненко О.М.
Сидорович Р.М.
Новак Н.В.
Частину першу статті 288 після слів та цифр «зазначеними у частині першій статті 87» доповнити словами «цього Кодексу»
 
Немає висновку   1. Суб’єктами подання кандидатур до складу окружних та дільничних виборчих комісій, зазначеними у частині першій статті 87, є кандидати на пост Президента України, зареєстровані відповідно до цього Кодексу.
 
76. 2. Подання кандидатур до складу окружної виборчої комісії, зазначене у статті 87 цього Кодексу, а також до складу дільничних виборчих комісій закордонних виборчих дільниць, зазначене у статті 98 цього Кодексу, підписує кандидат на пост Президента України або від його імені - одна з його довірених осіб у загальнодержавному виборчому окрузі. Справжність підпису особи, яка вносить подання, засвідчується нотаріально.
 
-62- Одарченко Ю.В.
Останню реченням частини другої статті 288 виключити.
 
Немає висновку   2. Подання кандидатур до складу окружної виборчої комісії, зазначене у статті 87 цього Кодексу, а також до складу дільничних виборчих комісій закордонних виборчих дільниць, зазначене у статті 98 цього Кодексу, підписує кандидат на пост Президента України або від його імені - одна з його довірених осіб у загальнодержавному виборчому окрузі. Справжність підпису особи, яка вносить подання, засвідчується нотаріально.
 
    -63- Папієв М.М.
Ларін С.М.
Гальченко А.В.
У ч.2 статті 288 останнє речення виключити.
 
Немає висновку    
    -64- Шпенов Д.Ю.
У ч.2 статті 288 останнє речення виключити.
 
Немає висновку    
77. 3. Подання кандидатур до складу дільничних виборчих комісій звичайних та спеціальних виборчих дільниць, зазначене у статті 95 цього Кодексу, підписує одна з довірених осіб кандидата на пост Президента України у загальнодержавному або відповідному територіальному виборчому окрузі.
 
   3. Подання кандидатур до складу дільничних виборчих комісій звичайних та спеціальних виборчих дільниць, зазначене у статті 95 цього Кодексу, підписує одна з довірених осіб кандидата на пост Президента України у загальнодержавному або відповідному територіальному виборчому окрузі.
 
78. Розділ ХХV. ВИСУВАННЯ ТА РЕЄСТРАЦІЯ КАНДИДАТІВ НА ПОСТ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ
 
   Розділ ХХV. ВИСУВАННЯ ТА РЕЄСТРАЦІЯ КАНДИДАТІВ НА ПОСТ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ
 
79. Стаття 289. Загальний порядок висування кандидатів
 
   Стаття 289. Загальний порядок висування кандидатів
 
80. 1. Висування кандидатів на пост Президента України партіями та самовисування розпочинається з початком виборчого процесу виборів Президента України.
 
   1. Висування кандидатів на пост Президента України партіями та самовисування розпочинається з початком виборчого процесу виборів Президента України.
 
81. 2. Кандидат на пост Президента України з дня його висування у порядку, встановленому цим Кодексом, набуває статусу суб’єкта виборчого процесу.
 
   2. Кандидат на пост Президента України з дня його висування у порядку, встановленому цим Кодексом, набуває статусу суб’єкта виборчого процесу.
 
82. Стаття 290. Порядок висування кандидатів партіями
 
   Стаття 290. Порядок висування кандидатів партіями
 
83. 1. Політична партія може висунути лише одного кандидата на пост Президента України.
 
   1. Політична партія може висунути лише одного кандидата на пост Президента України.
 
84. 2. Партія може висунути кандидатом на пост Президента України особу, яка є членом цієї партії або не належить до жодної партії і яка відповідно до статті 284 цього Кодексу має право бути кандидатом на пост Президента України.
 
   2. Партія може висунути кандидатом на пост Президента України особу, яка є членом цієї партії або не належить до жодної партії і яка відповідно до статті 284 цього Кодексу має право бути кандидатом на пост Президента України.
 
85. 3. Особа може бути висунута кандидатом на пост Президента України лише однією партією за згодою кандидата.
 
   3. Особа може бути висунута кандидатом на пост Президента України лише однією партією за згодою кандидата.
 
86. 4. Висування кандидата партією здійснюється на її з’їзді (зборах, конференції), що скликається і проводиться у порядку, встановленому статутом партії. На з’їзді (зборах, конференції), на якому здійснюється висування кандидата на пост Президента України, повинно бути присутніми не менше 200 делегатів.
 
-65- Писаренко В.В.
Друге речення частини четвертої статті 290 виключити.
 
Немає висновку   4. Висування кандидата партією здійснюється на її з’їзді (зборах, конференції), що скликається і проводиться у порядку, встановленому статутом партії. На з’їзді (зборах, конференції), на якому здійснюється висування кандидата на пост Президента України, повинно бути присутніми не менше 200 делегатів.
 
87. 5. Про час і місце проведення з’їзду (зборів, конференції) партії з метою висування кандидата на пост Президента України керівник партії повідомляє у письмовій формі Центральну виборчу комісію не пізніш як за п’ять днів до дня проведення з’їзду (зборів, конференції). Центральна виборча комісія невідкладно розміщує інформацію про час і місце проведення зазначеного заходу партії на своєму офіційному сайті. На такому з’їзді (зборах, конференції) за дорученням Голови Центральної виборчої комісії має право бути присутнім член Центральної виборчої комісії. Член Центральної виборчої комісії, присутній на з’їзді партії, не має права втручатися у перебіг з’їзду.
 
-66- Шпенов Д.Ю.
В частині п'ятій статті 290 після слів з'їзді/з'їзду доповнити словосполученням " (зборів, конференції)" у відповідних відмінках.
 
Немає висновку   5. Про час і місце проведення з’їзду (зборів, конференції) партії з метою висування кандидата на пост Президента України керівник партії повідомляє у письмовій формі Центральну виборчу комісію не пізніш як за п’ять днів до дня проведення з’їзду (зборів, конференції). Центральна виборча комісія невідкладно розміщує інформацію про час і місце проведення зазначеного заходу партії на своєму офіційному сайті. На такому з’їзді (зборах, конференції) за дорученням Голови Центральної виборчої комісії має право бути присутнім член Центральної виборчої комісії. Член Центральної виборчої комісії, присутній на з’їзді партії, не має права втручатися у перебіг з’їзду.
 
    -67- Папієв М.М.
Ларін С.М.
Гальченко А.В.
В частині п'ятій статті 290 після слів з'їзді/з'їзду доповнити словосполученням " (зборів, конференції)" у відповідних відмінках.
 
Немає висновку    
    -68- Черненко О.М.
Сидорович Р.М.
Новак Н.В.
Частини п’яту статті 290 викласти в такій редакції:
«5. Про час і місце проведення з’їзду (зборів, конференції) партії з метою висування кандидата на пост Президента України, порядок акредитації на такому з’їзді (зборах, конференції) представників засобів масової інформації керівник партії повідомляє у письмовій формі Центральну виборчу комісію не пізніш як за п’ять днів до дня проведення з’їзду (зборів, конференції). Центральна виборча комісія невідкладно розміщує на своєму офіційному веб-сайті інформацію про час і місце проведення зазначеного з’їзду (зборів, конференції) партії, порядок акредитації на ньому представників засобів масової інформації. На такому з’їзді (зборах, конференції) за дорученням Голови Центральної виборчої комісії має право бути присутнім член Центральної виборчої комісії. Член Центральної виборчої комісії, представники громадських організацій та засобів масової інформації, присутні на з’їзді (зборах, конференції) партії, не мають права втручатися у перебіг з’їзду (зборів, конференції)»
 
Немає висновку    
    -69- Чумак В.В.
Новак Н.В.
Частини п’яту статті 290 викласти в наступній редакції:
«5. Про час і місце проведення з’їзду (зборів, конференції) партії з метою висування кандидата на пост Президента України, порядок акредитації на такому заході представників засобів масової інформації керівник партії повідомляє у письмовій формі Центральну виборчу комісію не пізніш як за п’ять днів до дня проведення з’їзду (зборів, конференції). Центральна виборча комісія невідкладно розміщує на своєму офіційному веб-сайті інформацію про час і місце проведення зазначеного заходу партії, порядок акредитації на ньому представників засобів масової інформації. На такому з’їзді (зборах, конференції) за дорученням Голови Центральної виборчої комісії має право бути присутнім член Центральної виборчої комісії. Член Центральної виборчої комісії, присутній на з’їзді партії, не має права втручатися у перебіг з’їзду.
Уповноважені представники або офіційні спостерігачі від громадських організацій, які отримали дозвіл Центральної виборчої комісії мати офіційних спостерігачів на відповідних виборах, мають право бути присутніми на заході з висування кандидата на пост Президента України без попереднього дозволу чи запрошення організаторів (не більше одного спостерігача або уповноваженого представника від однієї громадської організації).
 
Немає висновку    
    -70- Ємець Л.О.
Веселова Н.В.
Єднак О.В.
Пташник В.Ю.
Гопко Г.М.
Частину п’яту статті 290 викласти в наступній редакції:
«5. Про час і місце проведення з’їзду (зборів, конференції) партії з метою висування кандидата на пост Президента України, порядок акредитації на такому заході представників засобів масової інформації керівник партії повідомляє у письмовій формі Центральну виборчу комісію не пізніш як за п’ять днів до дня проведення з’їзду (зборів, конференції). Центральна виборча комісія невідкладно розміщує на своєму офіційному веб-сайті інформацію про час і місце проведення зазначеного заходу партії, порядок акредитації на ньому представників засобів масової інформації. На такому з’їзді (зборах, конференції) за дорученням Голови Центральної виборчої комісії має право бути присутнім член Центральної виборчої комісії. Член Центральної виборчої комісії, присутній на з’їзді партії, не має права втручатися у перебіг з’їзду.
Уповноважені представники або офіційні спостерігачі від громадських організацій, які отримали дозвіл Центральної виборчої комісії мати офіційних спостерігачів на відповідних виборах, мають право бути присутніми на заході з висування кандидата на пост Президента України без попереднього дозволу чи запрошення організаторів (не більше одного спостерігача або уповноваженого представника від однієї громадської організації).
 
Немає висновку    
88. 6. З’їзд (збори, конференція) партії щодо висування кандидата на пост Президента України проводиться відкрито. Порядок акредитації представників засобів масової інформації на такому з’їзді (зборах, конференції) визначається організаторами заходу.
 
-71- Черненко О.М.
Сидорович Р.М.
Новак Н.В.
Частину шосту статті 290 викласти в такій редакції:
«6. З’їзд (збори, конференція) партії щодо висування кандидата на пост Президента України проводиться відкрито. Порядок акредитації представників засобів масової інформації на такому з’їзді (зборах, конференції) визначається організаторами з’їзду (зборів, конференції). Уповноважені представники або офіційні спостерігачі від громадських організацій, які отримали дозвіл Центральної виборчої комісії мати офіційних спостерігачів на відповідних виборах, мають право бути присутніми на з’їзді (зборах, конференції) з висування кандидата на пост Президента України без попереднього дозволу чи запрошення організаторів (не більше одного спостерігача або уповноваженого представника від однієї громадської організації)»
 
Немає висновку   6. З’їзд (збори, конференція) партії щодо висування кандидата на пост Президента України проводиться відкрито. Порядок акредитації представників засобів масової інформації на такому з’їзді (зборах, конференції) визначається організаторами заходу.
 
    -72- Лещенко С.А.
Частину шосту статті 290 викласти в наступній редакції:
6. З’їзд (збори, конференція) партії щодо висування кандидата на пост Президента України проводиться відкрито. Партія забезпечує проведення з’їзду у місці, яке відповідає умовам безперешкодного доступу осіб з інвалідністю. Порядок акредитації представників засобів масової інформації на такому з’їзді (зборах, конференції) визначається організаторами заходу.
 
Немає висновку    
    -73- Суслова І.М.
частину 6 статті 290 викласти в наступній редакції:
6. З’їзд (збори, конференція) партії щодо висування кандидата на пост Президента України проводиться відкрито. Партія проведення з’їзду у місці, яке відповідає умовам безперешкодного доступу осіб з інвалідністю. Порядок акредитації представників засобів масової інформації на такому з’їзді (зборах, конференції) визначається організаторами заходу.
 
Немає висновку    
    -74- Чумак В.В.
Новак Н.В.
Частини шосту статті 290 викласти в наступній редакції:
6. З’їзд (збори, конференція) партії щодо висування кандидата на пост Президента України проводиться відкрито. Партія забезпечує проведення з’їзду (зборів, конференції) у місці, яке відповідає умовам безперешкодного доступу осіб з інвалідністю. Порядок акредитації представників засобів масової інформації на такому з’їзді (зборах, конференції) визначається організаторами заходу. Організатори заходу заздалегідь повідомляють засоби масової інформації про час і місце проведення з’їзду (зборів, конференції) щодо висування кандидата на пост Президента України, порядок акредитації представників засобів масової інформації на відповідному заході. «
 
Немає висновку    
    -75- Ємець Л.О.
Веселова Н.В.
Єднак О.В.
Пташник В.Ю.
Гопко Г.М.
Частину шосту статті 290 викласти в наступній редакції:
6. З’їзд (збори, конференція) партії щодо висування кандидата на пост Президента України проводиться відкрито. Партія забезпечує проведення з’їзду (зборів, конференції) у місці, яке відповідає умовам безперешкодного доступу осіб з інвалідністю. Порядок акредитації представників засобів масової інформації на такому з’їзді (зборах, конференції) визначається організаторами заходу. Організатори заходу заздалегідь повідомляють засоби масової інформації про час і місце проведення з’їзду (зборів, конференції) щодо висування кандидата на пост Президента України, порядок акредитації представників засобів масової інформації на відповідному заході. «
 
Немає висновку    
89. 7. На з’їзді (зборах, конференції) партії щодо висування кандидата на пост Президента України створюються умови для вільного і всебічного обговорення кандидатури (кандидатур), запропонованої (запропонованих) до висування кандидатом, та передвиборної програми кандидата.
 
   7. На з’їзді (зборах, конференції) партії щодо висування кандидата на пост Президента України створюються умови для вільного і всебічного обговорення кандидатури (кандидатур), запропонованої (запропонованих) до висування кандидатом, та передвиборної програми кандидата.
 
90. 8. У протоколі з’їзду (зборів, конференції) партії зазначаються дата його проведення, порядок денний, кількість обраних та присутніх делегатів, підсумки голосування (кількість голосів «за», «проти», «не брали участь у голосуванні») щодо рішення про висування кандидата на пост Президента України, а також відомості про особу, висунуту кандидатом на пост Президента України:
 
   8. У протоколі з’їзду (зборів, конференції) партії зазначаються дата його проведення, порядок денний, кількість обраних та присутніх делегатів, підсумки голосування (кількість голосів «за», «проти», «не брали участь у голосуванні») щодо рішення про висування кандидата на пост Президента України, а також відомості про особу, висунуту кандидатом на пост Президента України:
 
91. 1) прізвище, ім'я, по батькові;
 
   1) прізвище, ім'я, по батькові;
 
92. 2) число, місяць і рік народження;
 
   2) число, місяць і рік народження;
 
93. 3) громадянство;
 
-76- Добродомов Д.Є.
П. 3 ч. 8 ст. 290 викласти у такій редакції:
«3) громадянство, наявність чи відсутність у особи громадянства (підданства) іншої держави або громадянства (підданства) інших держав, окрім України;»
 
Немає висновку   3) громадянство;
 
94. 4) партійність;
 
   4) партійність;
 
95. 5) відомості про освіту;
 
   5) відомості про освіту;
 
96. 6) відомості про володіння державною мовою;
 
   6) відомості про володіння державною мовою;
 
97. 7) місце роботи (заняття), посада, яку займає кандидат;
 
   7) місце роботи (заняття), посада, яку займає кандидат;
 
98. 8) його посада в партії, громадських об’єднаннях, благодійних організаціях;
 
   8) його посада в партії, громадських об’єднаннях, благодійних організаціях;
 
99. 9) наявність представницького мандата;
 
   9) наявність представницького мандата;
 
100. 10) місце проживання кандидата (без зазначення адреси житла чи виборчої адреси).
 
   10) місце проживання кандидата (без зазначення адреси житла чи виборчої адреси).
 
101. 9. Протокол підписується керівником партії (головуючим на з’їзді) та скріплюється печаткою партії.
 
-77- Папієв М.М.
Ларін С.М.
Гальченко А.В.
В частині дев'ятій статті 290 після слів з'їзді/з'їзду доповнити словосполученням " (зборів, конференції)" у відповідних відмінках.
 
Немає висновку   9. Протокол підписується керівником партії (головуючим на з’їзді) та скріплюється печаткою партії.
 
    -78- Шпенов Д.Ю.
В частині дев'ятій статті 290 після слів з'їзді/з'їзду доповнити словосполученням " (зборів, конференції)" у відповідних відмінках.
 
Немає висновку    
102. Стаття 291. Порядок самовисування
 
   Стаття 291. Порядок самовисування
 
103. 1. Громадянин України, який відповідно до статті 283 цього Кодексу має право бути кандидатом на пост Президента України і не дав згоди бути висунутим кандидатом від жодної партії, особисто подає до Центральної виборчої комісії заяву про самовисування кандидатом, справжність підпису на якій засвідчена нотаріально.
 
   1. Громадянин України, який відповідно до статті 283 цього Кодексу має право бути кандидатом на пост Президента України і не дав згоди бути висунутим кандидатом від жодної партії, особисто подає до Центральної виборчої комісії заяву про самовисування кандидатом, справжність підпису на якій засвідчена нотаріально.
 
104. 2. У заяві про самовисування на пост Президента України повинні міститися:
 
   2. У заяві про самовисування на пост Президента України повинні міститися:
 
105. 1) висловлене бажання особи бути кандидатом на виборах Президента України;
 
   1) висловлене бажання особи бути кандидатом на виборах Президента України;
 
106. 2) відомості, зазначені у пунктах 1-10 частини восьмої статті 290 цього Кодексу,
 
-79- Буглак Ю.О.
у частині другій статті 291 розділу ХХV Глави VІІІ Книги другої проекту:
доповнити новим пунктом 3 такого змісту:
"3) зобов’язання подати у визначений цим Кодексом строк декларацію особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування";
У зв’язку з цим пункти 3-6 цієї частини вважати пунктами 4-7.
 
Немає висновку   2) відомості, зазначені у пунктах 1-10 частини восьмої статті 290 цього Кодексу,
 
107. 3) згода на оприлюднення біографічних відомостей та декларації про доходи;
 
-80- Буглак Ю.О.
у частині другій статті 291 розділу ХХV Глави VІІІ Книги другої проекту:
у пункті 3 слова "та декларації про доходи" виключити;
 
Немає висновку   3) згода на оприлюднення біографічних відомостей та декларації про доходи;
 
    -81- Сидорович Р.М.
Лаврик О.В.
Семенуха Р.С.
Зубач Л.Л.
Пастух Т.Т.
Острікова Т.Г.
Соболєв Є.В.
Сотник О.С.
Березюк О.Р.
Сироїд О.І.
Підлісецький Л.Т.
Подоляк І.І.
у пункті 3 частини другої статті 291 слова «декларації про доходи» замінити словами «декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави та місцевого самоврядування»;
 
Немає висновку    
108. 4) зобов’язання в разі обрання припинити діяльність чи скласти представницький мандат, які відповідно до Конституції та законів України несумісні з зайняттям поста Президента України (у разі відсутності такого мандата - зазначення про його відсутність);
 
   4) зобов’язання в разі обрання припинити діяльність чи скласти представницький мандат, які відповідно до Конституції та законів України несумісні з зайняттям поста Президента України (у разі відсутності такого мандата - зазначення про його відсутність);
 
109. 5) зобов’язання в разі обрання протягом місяця після офіційного оприлюднення результатів виборів передати у порядку, встановленому законом, в управління іншій особі належні йому підприємства та корпоративні права (у разі відсутності таких підприємств чи корпоративних прав - зазначення про їх відсутність);
 
-82- Дерев'янко Ю.Б.
у частині другій статті 291 пункт 5 викласти у такій редакції:
«5) зобов’язання в разі обрання протягом місяця після офіційного оприлюднення результатів виборів продати або у разі невідчуження передати в управління Фонду державного майна України належні особі підприємства та корпоративні права у порядку, встановленому законом»;
 
Немає висновку   5) зобов’язання в разі обрання протягом місяця після офіційного оприлюднення результатів виборів передати у порядку, встановленому законом, в управління іншій особі належні йому підприємства та корпоративні права (у разі відсутності таких підприємств чи корпоративних прав - зазначення про їх відсутність);
 
110. 6) зазначення офіційної контактної адреси кандидата.
 
   6) зазначення офіційної контактної адреси кандидата.
 
111. 3. До заяви додаються документи, зазначені у частині першій статті 294 цього Кодексу.
 
   3. До заяви додаються документи, зазначені у частині першій статті 294 цього Кодексу.
 
112. Стаття 292. Грошова застава
 
-83- Давиденко В.М.
Назву статті 292 викласти у наступній редакції: «Грошова застава кандидата на пост Президента України»
 
Немає висновку   Стаття 292. Грошова застава
 
113. 1. Грошова застава вноситься кандидатом на пост Президента України у безготівковому порядку на спеціальний рахунок Центральної виборчої комісії в розмірі одного мільйона гривень.
 
-84- Сидорович Р.М.
Лаврик О.В.
Семенуха Р.С.
Зубач Л.Л.
Пастух Т.Т.
Острікова Т.Г.
Соболєв Є.В.
Сотник О.С.
Березюк О.Р.
Сироїд О.І.
Підлісецький Л.Т.
Подоляк І.І.
у частині першій статті 292 слова «одного мільйона» замінити словами «восьми мільйонів»;
 
Немає висновку   1. Грошова застава вноситься кандидатом на пост Президента України у безготівковому порядку на спеціальний рахунок Центральної виборчої комісії в розмірі одного мільйона гривень.
 
    -85- Писаренко В.В.
В частині першій статті 292 слова «одного мільйона» замінити словами «два мільйони п'ятсот тисяч».
 
Немає висновку    
    -86- Черненко О.М.
Сидорович Р.М.
Новак Н.В.
В частині першій статті 292 слова «одного мільйона гривень» замінити словами «шістсот п’ятдесяти розмірів мінімальних заробітних плат, встановлених на день початку виборчого процесу»
 
Немає висновку    
    -87- Каплін С.М.
У частині першій статті 292 слова: «одного мільйона гривень» замінити словами: «ста п’ятдесяти розмірів мінімальних заробітних плат, встановлених на день початку виборчого процесу».
 
Немає висновку    
    -88- Попов І.В.
частину першу статті 292 Розділу ХХV Глави VІІІ Книги другої проекту, викласти у наступній редакції: «1. Грошова застава вноситься кандидатом на пост Президента України у безготівковому порядку на спеціальний рахунок Центральної виборчої комісії в розмірі два мільйона п’ятсот тисяч гривень.»
 
Немає висновку    
    -89- Добродомов Д.Є.
Ч. 1 ст. 292 викласти у такій редакції:
«1. Грошова застава вноситься кандидатом на пост Президента України у безготівковому порядку на спеціальний рахунок Центральної виборчої комісії в розмірі п’ятсот тисяч гривень.»
 
Немає висновку    
    -90- Чумак В.В.
Новак Н.В.
Частину першу статті 292 викласти в наступній редакції:
«1. Грошова застава особисто вноситься кандидатом на пост Президента України у безготівковому порядку на спеціальний рахунок Центральної виборчої комісії в розмірі один мільйон п’ятсот тисяч гривень.»
 
Немає висновку    
    -91- Ємець Л.О.
Веселова Н.В.
Єднак О.В.
Пташник В.Ю.
Гопко Г.М.
Частину першу статті 292 викласти в наступній редакції:
«1. Грошова застава особисто вноситься кандидатом на пост Президента України у безготівковому порядку на спеціальний рахунок Центральної виборчої комісії в розмірі один мільйон п’ятсот тисяч гривень.»
 
Немає висновку    
114. 2. Номер рахунку для внесення грошової застави оприлюднюється Центральною виборчою комісією у газетах «Голос України» та «Урядовий кур’єр» не пізніш як п’ятий день після початку виборчого процесу і в той же строк розміщується на офіційному веб-сайті Центральної виборчої комісії.
 
-92- Сидорович Р.М.
Лаврик О.В.
Семенуха Р.С.
Зубач Л.Л.
Пастух Т.Т.
Острікова Т.Г.
Соболєв Є.В.
Сотник О.С.
Березюк О.Р.
Сироїд О.І.
Підлісецький Л.Т.
Подоляк І.І.
у частині другій статті 292 слова «у газетах «Голос України» та «Урядовий кур’єр» не пізніш як п’ятий день після початку виборчого процесу і в той же строк розміщується» виключити, перед словом «оприлюднюється» додати слово «невідкладно»;
 
Немає висновку   2. Номер рахунку для внесення грошової застави оприлюднюється Центральною виборчою комісією у газетах «Голос України» та «Урядовий кур’єр» не пізніш як п’ятий день після початку виборчого процесу і в той же строк розміщується на офіційному веб-сайті Центральної виборчої комісії.
 
115. 3. У разі прийняття Центральною виборчою комісією рішення про відмову в реєстрації кандидата внесена грошова застава у п’ятиденний строк після прийняття відповідного рішення перераховується на рахунок особи, яка була висунута кандидатом на пост Президента України.
 
   3. У разі прийняття Центральною виборчою комісією рішення про відмову в реєстрації кандидата внесена грошова застава у п’ятиденний строк після прийняття відповідного рішення перераховується на рахунок особи, яка була висунута кандидатом на пост Президента України.
 
116. 4. У разі скасування рішення Центральної виборчої комісії про реєстрацію кандидата на пост Президента України грошова застава перераховується до Державного бюджету України у п’ятиденний строк після прийняття відповідного рішення. У разі скасування Центральною виборчою комісією рішення про реєстрацію кандидата на пост Президента України за його заявою, поданою не пізніше як за тридцять днів до дня голосування, грошова застава перераховується на рахунок кандидата.
 
-93- Сидорович Р.М.
Лаврик О.В.
Семенуха Р.С.
Зубач Л.Л.
Пастух Т.Т.
Острікова Т.Г.
Соболєв Є.В.
Сотник О.С.
Березюк О.Р.
Сироїд О.І.
Підлісецький Л.Т.
Подоляк І.І.
у частині четвертій статті 292 слова «У разі скасування Центральною виборчою комісією рішення про реєстрацію кандидата на пост Президента України за його заявою, поданою не пізніше як за тридцять днів до дня голосування, грошова застава перераховується на рахунок кандидата.» виключити;
 
Немає висновку   4. У разі скасування рішення Центральної виборчої комісії про реєстрацію кандидата на пост Президента України грошова застава перераховується до Державного бюджету України у п’ятиденний строк після прийняття відповідного рішення. У разі скасування Центральною виборчою комісією рішення про реєстрацію кандидата на пост Президента України за його заявою, поданою не пізніше як за тридцять днів до дня голосування, грошова застава перераховується на рахунок кандидата.
 
    -94- Чумак В.В.
Новак Н.В.
Частину четверту статті 292 викласти в наступній редакції:
«4. У разі скасування рішення Центральної виборчої комісії про реєстрацію кандидата на пост Президента України грошова застава перераховується до Державного бюджету України у п’ятиденний строк після прийняття відповідного рішення. У разі скасування Центральною виборчою комісією рішення про реєстрацію кандидата на пост Президента України за його заявою, поданою не пізніше як за тридцять днів до дня голосування, або у разі визнання кандидата недієздатним, грошова застава перераховується на рахунок кандидата.»
 
Немає висновку    
    -95- Ємець Л.О.
Веселова Н.В.
Єднак О.В.
Пташник В.Ю.
Гопко Г.М.
Частину четверту статті 292 викласти в наступній редакції:
«4. У разі скасування рішення Центральної виборчої комісії про реєстрацію кандидата на пост Президента України грошова застава перераховується до Державного бюджету України у п’ятиденний строк після прийняття відповідного рішення. У разі скасування Центральною виборчою комісією рішення про реєстрацію кандидата на пост Президента України за його заявою, поданою не пізніше як за тридцять днів до дня голосування, або у разі визнання кандидата недієздатним, грошова застава перераховується на рахунок кандидата.»
 
Немає висновку    
117. 5. Грошова застава повертається кандидату на пост Президента України, якщо кандидат на пост Президента України за підсумками виборів отримав підтримку не менш як 7 відсотків дійсних голосів виборців. Якщо кандидат на пост Президента України отримав менше 7 відсотків дійсних голосів виборців, грошова застава перераховується до Державного бюджету України.
 
-96- Дерев'янко Ю.Б.
у частині п’ятій статті 292 цифру та слово «7 відсотків» замінити на цифру та слово «5 відсотків»;
 
Немає висновку   5. Грошова застава повертається кандидату на пост Президента України, якщо кандидат на пост Президента України за підсумками виборів отримав підтримку не менш як 7 відсотків дійсних голосів виборців. Якщо кандидат на пост Президента України отримав менше 7 відсотків дійсних голосів виборців, грошова застава перераховується до Державного бюджету України.
 
    -97- Одарченко Ю.В.
Статтю 292 викласти у наступній редакції:
«Стаття 292. Грошова застава
1. Грошова застава вноситься кандидатом на пост Президента України або партією, яка його висунула у безготівковому порядку на спеціальний рахунок Центральної виборчої комісії в розмірі одного мільйона гривень.
2. Номер рахунку для внесення грошової застави оприлюднюється Центральною виборчою комісією у газетах «Голос України» та «Урядовий кур’єр» не пізніш як п’ятий день після початку виборчого процесу і в той же строк розміщується на офіційному веб-сайті Центральної виборчої комісії.
3. У разі прийняття Центральною виборчою комісією рішення про відмову в реєстрації кандидата внесена грошова застава у п’ятиденний строк після прийняття відповідного рішення перераховується на рахунок особи, яка була висунута кандидатом на пост Президента України або на рахунок партії, яка сплатила заставу.
4. У разі скасування рішення Центральної виборчої комісії про реєстрацію кандидата на пост Президента України грошова застава перераховується до Державного бюджету України у п’ятиденний строк після прийняття відповідного рішення. У разі скасування Центральною виборчою комісією рішення про реєстрацію кандидата на пост Президента України за його заявою, поданою не пізніше як за тридцять днів до дня голосування, грошова застава перераховується на рахунок кандидата або партії, яка сплатила грошову заставу.
5. Грошова застава повертається кандидату на пост Президента України (партії, яка сплатила грошову заставу за цього кандидата), якщо кандидат на пост Президента України за підсумками виборів отримав підтримку не менш як 7 відсотків дійсних голосів виборців. Якщо кандидат на пост Президента України отримав менше 7 відсотків дійсних голосів виборців, грошова застава перераховується до Державного бюджету України.»
 
Немає висновку    
118. Стаття 293. Декларація про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру кандидата на пост Президента України
 
-98- Давиденко В.М.
Назву статті 293 викласти у наступній редакції: «Декларація особи, уповноваженої на виконання функції держави або місцевого самоврядування кандидата на пост Президента України»
 
Немає висновку   Стаття 293. Декларація про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру кандидата на пост Президента України
 
119. 1. Декларація про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру кандидата на пост Президента України та членів його сім’ї за рік, що передує року початку виборчого процесу, заповнюється власноручно кандидатом за формою, встановленою Законом України «Про засади запобігання і протидії корупції» та подається до Центральної виборчої комісії на паперових носіях та в електронному вигляді.
 
-99- Давиденко В.М.
У частині першій статті 293:
слова «про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру» замінити словами «особи, уповноваженої на виконання функції держави або місцевого самоврядування»;
 
Немає висновку   1. Декларація про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру кандидата на пост Президента України та членів його сім’ї за рік, що передує року початку виборчого процесу, заповнюється власноручно кандидатом за формою, встановленою Законом України «Про засади запобігання і протидії корупції» та подається до Центральної виборчої комісії на паперових носіях та в електронному вигляді.
 
    -100- Давиденко В.М.
У частині першій статті 293:
слова «Про засади запобігання і протидії корупції» замінити словами «Про запобігання корупції»
 
Немає висновку    
    -101- Левченко Ю.В.
Іллєнко А.Ю.
Головко М.Й.
Осуховський О.І.
Марченко О.О.
В частині 1 статті 293 розділу 24 глави 8 Законопроекту слова «Про засади запобігання і протидії корупції» замінити на слова «Про запобігання корупції».
 
Немає висновку    
    -102- Богомолець О.В.
у частині 1 статті 293 замінити словосполучення «Законом України «Про засади запобігання і протидії корупції» на «Законом України «Про запобігання корупції».
 
Немає висновку    
    -103- Добродомов Д.Є.
У ч. 1 ст. 293 слова ««Про засади запобігання і протидії корупції»« замінити на ««Про запобігання корупції»«.
 
Немає висновку    
    -104- Юринець О.В.
Частину першу статтю 293 викласти в такій редакції:
«Стаття 293. Декларація особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування кандидата на пост Президента України
1. Декларація особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування кандидата на пост Президента України та членів його сім’ї за рік, що передує року початку виборчого процесу, подається шляхом #102628
 
Немає висновку    
    -105- Чумак В.В.
Новак Н.В.
Частину першу статті 293 викласти в наступній редакції:
«1. Декларація особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за рік, що передує року початку виборчого процесу, особисто подається кандидатом на пост Президента України шляхом заповнення на офіційному веб-сайті Національного агентства з питань протидії корупції відповідної декларації за #102628
 
Немає висновку    
    -106- Ємець Л.О.
Веселова Н.В.
Єднак О.В.
Пташник В.Ю.
Гопко Г.М.
Частину першу статті 293 викласти в наступній редакції:
«1. Декларація особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за рік, що передує року початку виборчого процесу, особисто подається кандидатом на пост Президента України шляхом заповнення на офіційному веб-сайті Національного агентства з питань протидії корупції відповідної декларації за #102628
 
Немає висновку    
120. 2. Центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну податкову політику, за дорученням Центральної виборчої комісії надає інформацію про результати перевірки відомостей, зазначених у декларації.
 
-107- Чумак В.В.
Новак Н.В.
Частину другу статті 293 викласти в наступній редакції:
#102628
 
Немає висновку   2. Центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну податкову політику, за дорученням Центральної виборчої комісії надає інформацію про результати перевірки відомостей, зазначених у декларації.
 
    -108- Ємець Л.О.
Веселова Н.В.
Єднак О.В.
Пташник В.Ю.
Гопко Г.М.
Частину другу статті 293 викласти в наступній редакції:
#102628
 
Немає висновку    
121. 3. Помилки і неточності, виявлені в декларації, підлягають виправленню і не є підставою для відмови в реєстрації чи скасування реєстрації кандидата на пост Президента України.
 
-109- Ківалов С.В.
Частину третю статті 293 викласти у наступній редакції:
«3. Помилки і неточності, виявлені в декларації, підлягають виправленню до завершення реєстрації і не є підставою для відмови в реєстрації. У разі виявлення помилок і неточностей у декларації після завершення строків реєстрації кандидатів вони є підставою для скасування реєстрації кандидата на пост Президента України.»
 
Немає висновку   3. Помилки і неточності, виявлені в декларації, підлягають виправленню і не є підставою для відмови в реєстрації чи скасування реєстрації кандидата на пост Президента України.
 
    -110- Чумак В.В.
Новак Н.В.
Частину третю статті 293 викласти в наступній редакції:
3. Помилки і неточності, виявлені в декларації, підлягають виправленню у порядку, встановленому Законом України #102628
 
Немає висновку    
    -111- Ємець Л.О.
Веселова Н.В.
Єднак О.В.
Пташник В.Ю.
Гопко Г.М.
Частину третю статті 293 викласти в наступній редакції:
3. Помилки і неточності, виявлені в декларації, підлягають виправленню у порядку, встановленому Законом України #102628
 
Немає висновку    
122. 4. Центральна виборча комісія у триденний строк після реєстрації кандидата оприлюднює на офіційному сайті Центральної виборчої комісії декларацію кожного кандидата на пост Президента України, а також публікує їх в газетах «Голос України» та «Урядовий кур'єр».
 
-112- Попов І.В.
статтю 293 Розділу ХХV Глави VІІІ Книги другої проекту, викласти у наступній редакції: «Стаття 293. Подання кандидатом на пост Президента України декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування
1. Кандидат на пост Президента України подає декларацію особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, в порядку, визначеному частиною першою статті 45 Закону України «Про запобігання корупції». Декларація кандидатом подається до моменту подання заяви на участь у виборах на пост Президента України.
#102628
 
Немає висновку   4. Центральна виборча комісія у триденний строк після реєстрації кандидата оприлюднює на офіційному сайті Центральної виборчої комісії декларацію кожного кандидата на пост Президента України, а також публікує їх в газетах «Голос України» та «Урядовий кур'єр».
 
    -113- Сидорович Р.М.
Лаврик О.В.
Семенуха Р.С.
Зубач Л.Л.
Пастух Т.Т.
Острікова Т.Г.
Соболєв Є.В.
Сотник О.С.
Березюк О.Р.
Сироїд О.І.
Підлісецький Л.Т.
Подоляк І.І.
статтю 293 викласти в такій редакції:
«Стаття 293. Декларація особи, уповноваженої на виконання функцій держави та місцевого самоврядування
1. Кандидат на посаду Президента України подає декларацію особи, уповноваженої на виконання функцій держави та місцевого самоврядування відповідно до Закону України «Про запобігання корупції».
#102628
3. Виявлення помилок у поданих деклараціях не є підставою для відмови в реєстрації чи скасуванні реєстрації кандидата на посаду Президента України.
4. Декларації кандидатів на посаду Президента України, зареєстрованих у порядку, встановленому цим Кодексом, оприлюднюються на офіційному веб-сайті Центральної виборчої комісії.»;
 
Немає висновку    
    -114- Одарченко Ю.В.
Статтю 293 викласти у наступній редакції:
«Стаття 293. Декларація про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру кандидата на пост Президента України
1.Кандидат на пост Президента України подає Декларацію особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, в електронному вигляді у порядку, визначеному Законом України «Про запобігання корупції» за рік, що передує року висування кандидата.
2. Посилання на Декларацію кандидата у Єдиному державному реєстрі декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування включається до заяви кандидата про згоду на висування або заяви про самовисування. Така Декларація має бути подана у період після початку виборчого процесу.»
 
Немає висновку    
    -115- Каплін С.М.
Статтю 293 викласти у такій редакції:
«Стаття 293. Декларація кандидата на пост Президента України
1. Декларація кандидата на пост Президента України за рік, що передує року початку виборчого процесу заповнюється та подається у порядку та спосіб, встановлені Законом України «Про запобігання корупції».
#102628
3. Помилки і неточності, виявлені в декларації, підлягають виправленню і не є підставою для відмови в реєстрації чи скасування реєстрації кандидата на пост Президента України.»
 
Немає висновку    
    -116- Буглак Ю.О.
статтю 293 розділу ХХV Глави VІІІ Книги другої проекту викласти в такій редакції:
"Стаття 293. Декларування майнового стану, доходів, витрат і зобов'язань фінансового характеру кандидатом на пост Президента України
1. Кандидат на пост Президента України, зареєстрований у порядку, встановленому цим Кодексом, упродовж десяти календарних днів з дня його реєстрації Центральною виборчою комісією як кандидата подає декларацію особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, відповідно до Закону України "Про запобігання корупції" за рік, що передує року подання такої декларації.
2. Порядок контролю щодо своєчасності подання декларацій особами, зазначеними у частині першій цієї статті, #102628
 
Немає висновку    
    -117- Шпенов Д.Ю.
Статтю 293 викласти у наступній редакції:
«Стаття 293. Декларація кандидата на пост Президента України
1. Кандидат на пост Президента України подає в установленому законодавством з питань корупції порядку декларацію особи, уповноваженої на виконання функції держави або місцевого самоврядування, за минулий рік.
#102628
3. Помилки і неточності, виявлені в декларації, підлягають виправленню і не є підставою для відмови в реєстрації чи скасування реєстрації кандидата на пост Президента України.»
 
Немає висновку    
    -118- Соболєв Є.В.
Статтю 293 викласти у наступній редакції: «Стаття 293. Декларація особи, уповноваженої на виконання функцій держави та місцевого самоврядування
1. Кандидат на посаду Президента України подає декларацію особи, уповноваженої на виконання функцій держави та місцевого самоврядування відповідно до Закону України «Про запобігання корупції».
#102628
3. Виявлення помилок у поданих деклараціях не є підставою для відмови в реєстрації чи скасуванні реєстрації кандидата на посаду Президента України.
У разі встановлення за результатами перевірки декларації відображення у декларації недостовірних відомостей на суму, що перевищує п’ятсот мінімальних заробітних плат, рішення Центральної виборчої комісії про реєстрацію кандидата на пост Президента України підлягає скасуванню.
4. Декларації кандидатів на посаду Президента України, зареєстрованих у порядку, встановленому цим Кодексом, оприлюднюються на офіційному веб-сайті Центральної виборчої комісії. Результати перевірки цих декларацій оприлюднюються не пізніше як за чотирнадцять днів до дня виборів».
 
Немає висновку    
123. Стаття 294. Умови реєстрації кандидатів на пост Президента України
 
   Стаття 294. Умови реєстрації кандидатів на пост Президента України
 
124. 1. Особа, яка самовисувається кандидатом на пост Президента України, для своєї реєстрації, крім заяви, зазначеної у статті 291 цього Кодексу, особисто подає до Центральної виборчої комісії такі документи:
 
   1. Особа, яка самовисувається кандидатом на пост Президента України, для своєї реєстрації, крім заяви, зазначеної у статті 291 цього Кодексу, особисто подає до Центральної виборчої комісії такі документи:
 
125. 1) заповнену кандидатом особисто анкету на пост Президента України за формою, встановленою Центральною виборчою комісією;
 
-119- Чумак В.В.
Новак Н.В.
Пункт 1 частини 1 статті 294 викласти у наступній редакції:
1) заповнену кандидатом особисто анкету на пост Президента України, із зазначенням інформації про перебування у громадянстві (підданстві) іншої держави (держав), за формою, встановленою Центральною виборчою комісією;
 
Немає висновку   1) заповнену кандидатом особисто анкету на пост Президента України за формою, встановленою Центральною виборчою комісією;
 
126. 2) автобіографію особи, висунутої кандидатом, обсягом до двох тисяч п’ятисот друкованих знаків (на паперовому носієві та в електронному вигляді), що повинна обов’язково містити у довільному лаконічному викладі такі відомості:
 
   2) автобіографію особи, висунутої кандидатом, обсягом до двох тисяч п’ятисот друкованих знаків (на паперовому носієві та в електронному вигляді), що повинна обов’язково містити у довільному лаконічному викладі такі відомості:
 
127. а) прізвище, ім’я, по батькові;
 
   а) прізвище, ім’я, по батькові;
 
128. б) число, місяць, рік і місце народження;
 
   б) число, місяць, рік і місце народження;
 
129. в) відомості про громадянство;
 
   в) відомості про громадянство;
 
130. г) відомості про освіту;
 
   г) відомості про освіту;
 
131. ґ) відомості про трудову діяльність (у тому числі за сумісництвом);
 
   ґ) відомості про трудову діяльність (у тому числі за сумісництвом);
 
132. д) відомості про громадську роботу (в тому числі на виборних посадах);
 
   д) відомості про громадську роботу (в тому числі на виборних посадах);
 
133. е) місце роботи, посаду (заняття) на час висування кандидатом;
 
   е) місце роботи, посаду (заняття) на час висування кандидатом;
 
134. є) партійність, рік вступу до партії;
 
   є) партійність, рік вступу до партії;
 
135. ж) склад сім’ї;
 
   ж) склад сім’ї;
 
136. з) місце проживання та виборча адреса із зазначенням часу проживання в Україні,
 
   з) місце проживання та виборча адреса із зазначенням часу проживання в Україні,
 
137. и) випадки і підстави притягнення до кримінальної відповідальності чи відповідальності за корупційні діяння;
 
   и) випадки і підстави притягнення до кримінальної відповідальності чи відповідальності за корупційні діяння;
 
138. і) відомості про наявність чи відсутність судимості;
 
-120- Кривошея Г.Г.
Пункт 2 частини першої статті 294 доповнити новим підпунктом такого змісту: «У пункті 9 статті 343відомості про наявність повної дієздатності»;
 
Немає висновку   і) відомості про наявність чи відсутність судимості;
 
139. 3) передвиборну програму кандидата, викладену державною мовою, обсягом до дванадцяти тисяч друкованих знаків (на паперовому носієві та в електронному вигляді);
 
   3) передвиборну програму кандидата, викладену державною мовою, обсягом до дванадцяти тисяч друкованих знаків (на паперовому носієві та в електронному вигляді);
 
140. 4) документ про внесення грошової застави відповідно до статті 292 цього Кодексу;
 
   4) документ про внесення грошової застави відповідно до статті 292 цього Кодексу;
 
141. 5) декларацію про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру відповідно до статті 293 цього Кодексу;
 
-121- Шпенов Д.Ю.
Пункт 5 частини 1 статті 294 виключити.
 
Немає висновку   5) декларацію про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру відповідно до статті 293 цього Кодексу;
 
    -122- Буглак Ю.О.
у статті 294 розділу ХХV Глави VІІІ Книги другої проекту викласти в такій редакції
пункт 5 частини першої виключити.
У зв’язку з цим пункти 6 та 7 вважати пунктами 5 та 6;
 
Немає висновку    
    -123- Черненко О.М.
Сидорович Р.М.
Новак Н.В.
Пункт 5 частини першої статті 294 викласти в такій редакції:
«5) посилання на декларацію кандидата у Єдиному державному реєстрі декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування»
 
Немає висновку    
    -124- Попов І.В.
пункт п’ятий частини першої статтю 294 Розділу ХХV Глави VІІІ Книги другої проекту, викласти у наступній редакції: «5) складену особисто заяву, про наявність, або відсутність громадянства іншої країни;»
 
Немає висновку    
    -125- Чумак В.В.
Новак Н.В.
Пункт 5 частини 1 статті 294 викласти у наступній редакції:
5) копію поданої кандидатом декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого #102628
 
Немає висновку    
    -126- Сидорович Р.М.
Лаврик О.В.
Семенуха Р.С.
Зубач Л.Л.
Пастух Т.Т.
Острікова Т.Г.
Соболєв Є.В.
Сотник О.С.
Березюк О.Р.
Сироїд О.І.
Підлісецький Л.Т.
Подоляк І.І.
пункт 5 частини першої статті 294 викласти у такій редакції:
«5) копію декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, відповідно до Закону України «Про запобігання корупції»«;
 
Немає висновку    
    -127- Ємець Л.О.
Веселова Н.В.
Єднак О.В.
Пташник В.Ю.
Гопко Г.М.
Пункт 5 частини 1 статті 294 викласти у наступній редакції:
«5) копію поданої кандидатом декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого #102628
 
Немає висновку    
142. 6) ксерокопії першої та другої сторінок паспорта громадянина України кандидата, а також сторінок, де зазначаються відомості про реєстрацію його місця проживання відповідно до Закону України «Про свободу пересування та вільний вибір місця проживання в Україні»;
 
-128- Сидорович Р.М.
Лаврик О.В.
Семенуха Р.С.
Зубач Л.Л.
Пастух Т.Т.
Острікова Т.Г.
Соболєв Є.В.
Сотник О.С.
Березюк О.Р.
Сироїд О.І.
Підлісецький Л.Т.
Подоляк І.І.
у пункті 6 частини першої статті 294 слова «кандидата, а також» замінити словами « (ксерокопії обох сторін ІD-картки)»
 
Немає висновку   6) ксерокопії першої та другої сторінок паспорта громадянина України кандидата, а також сторінок, де зазначаються відомості про реєстрацію його місця проживання відповідно до Закону України «Про свободу пересування та вільний вибір місця проживання в Україні»;
 
    -129- Сидорович Р.М.
Лаврик О.В.
Семенуха Р.С.
Зубач Л.Л.
Пастух Т.Т.
Острікова Т.Г.
Соболєв Є.В.
Сотник О.С.
Березюк О.Р.
Сироїд О.І.
Підлісецький Л.Т.
Подоляк І.І.
у пункті 6 частини першої статті 294 після слів «проживання відповідно до Закону України «Про свободу пересування та вільний вибір місця проживання в Україні»« додати слова « (ксерокопії тимчасового посвідчення громадянина України для осіб, недавно прийнятих до громадянства України) кожної запропонованої особи, або інший документ, який підтверджує реєстрацію його місця проживання, виданий уповноваженим органом»;
 
Немає висновку    
    -130- Черненко О.М.
Сидорович Р.М.
Новак Н.В.
Пункт 6 частини першої статті 294 викласти в такій редакції:
«6) ксерокопії першої та другої сторінок паспорта громадянина України кандидата (ксерокопія паспорта громадянина України у формі ІD-картки), а також сторінки, де зазначаються відомості про реєстрацію його місця проживання відповідно до Закону України «Про свободу пересування та вільний вибір місця проживання в Україні» (відомості паспорту громадянина України з безконтактним електронним носієм, передбачені цим Кодексом, перевіряються членом Центральної виборчої комісії шляхом використання програми для зчитування інформації з безконтактних електронних носіїв відповідно до встановленого Центральною виборчої комісією порядку)»
 
Немає висновку    
    -131- Чумак В.В.
Новак Н.В.
Пункт 6 частини 1 статті 294 викласти у наступній редакції:
6) ксерокопії першої та другої сторінок паспорта громадянина України кандидата, а також сторінок, де зазначаються відомості про реєстрацію його місця проживання відповідно до Закону України «Про свободу пересування та вільний вибір місця проживання в Україні» (відомості паспорту громадянина України з безконтактним електронним носієм, передбачені цим Кодексом, перевіряються членом Центральної виборчої комісії шляхом використання програми для зчитування інформації з безконтактних електронних носіїв відповідно до встановленого Центральною виборчої комісією порядку).»
 
Немає висновку    
    -132- Ємець Л.О.
Веселова Н.В.
Єднак О.В.
Пташник В.Ю.
Гопко Г.М.
Пункт 6 частини 1 статті 294 викласти у наступній редакції:
6) ксерокопії першої та другої сторінок паспорта громадянина України кандидата, а також сторінок, де зазначаються відомості про реєстрацію його місця проживання відповідно до Закону України «Про свободу пересування та вільний вибір місця проживання в Україні» ( відомості паспорту громадянина України з безконтактним електронним носієм, передбачені цим Кодексом, перевіряються членом Центральної виборчої комісії шляхом використання програми для зчитування інформації з безконтактних електронних носіїв відповідно до встановленого Центральною виборчої комісією порядку).»
 
Немає висновку    
    -133- Каплін С.М.
Пункт 6 частини першої статті 294 викласти у такій редакції:
«6) ксерокопії першої та другої сторінок паспорта громадянина України кандидата, а також сторінок, де зазначаються відомості про реєстрацію його місця проживання відповідно до Закону України «Про свободу пересування та вільний вибір місця проживання в Україні» або ксерокопії паспорту громадянина України у вигляді картки та витягу про місце реєстрації»;
 
Немає висновку    
143. 7) чотири фотографії кандидата розміром 4х6 сантиметрів та дві фотографії кандидата розміром 9х13 сантиметрів на паперових носіях та в електронному вигляді.
 
-134- Дерев'янко Ю.Б.
частину першу статті 294 доповнити новим пунктом такого змісту:
«8) зобов’язання в разі обрання припинити діяльність чи скласти представницький мандат, які відповідно до Конституції та законів України несумісні з зайняттям поста Президента України (у разі відсутності такого мандата - зазначення про його відсутність);
 
Немає висновку   7) чотири фотографії кандидата розміром 4х6 сантиметрів та дві фотографії кандидата розміром 9х13 сантиметрів на паперових носіях та в електронному вигляді.
 
    -135- Добродомов Д.Є.
Ч. 1 ст. 294 доповнити пунктом 8 такого змісту:
«8) заяву про наявність чи відсутність у особи громадянство (підданство) іншої держави або громадянства (підданства) інших держав, окрім України.
 
Немає висновку    
    -136- Богомолець О.В.
доповнити частину 1 статті 294 проекту Виборчого кодексу України новим пунктом:
«8) підписи на підтримку кандидата на пост Президента України.»
 
Немає висновку    
    -137- Дерев'янко Ю.Б.
частину першу статті 294 доповнити новим пунктом такого змісту:
9) зобов’язання в разі обрання протягом місяця після офіційного оприлюднення результатів виборів продати або у разі невідчуження передати в управління Фонду державного майна України належні особі підприємства та корпоративні права у порядку, встановленому законом»;
 
Немає висновку    
    -138- Добродомов Д.Є.
Ч. 1 ст. 294 доповнити пунктом 9 такого змісту:
9) медичну довідку про стан здоров’я за формою, затвердженою Міністерством охорони здоров’я України, щодо перебування особи на обліку в психоневрологічних або наркологічних закладах охорони здоров’я;
 
Немає висновку    
    -139- Добродомов Д.Є.
Ч. 1 ст. 294 доповнити пунктом 10 такого змісту:
10) медичну довідку про стан здоров’я за формою, затвердженою Міністерством охорони здоров’я України щодо психічного стану особи, наявності/відсутності наркотичної, алкогольної залежності та залежності психоактивних токсичних речовин.»
 
Немає висновку    
144. 2. Для реєстрації кандидата на пост Президента України, висунутого партією, крім документів, зазначених у частині першій цієї статті, подаються також такі документи:
 
   2. Для реєстрації кандидата на пост Президента України, висунутого партією, крім документів, зазначених у частині першій цієї статті, подаються також такі документи:
 
145. 1) заява партії про реєстрацію кандидата, підписана керівником партії та скріплена печаткою партії, яка містить прізвище, ім’я (усі імена), по батькові (за наявності) кандидата;
 
   1) заява партії про реєстрацію кандидата, підписана керівником партії та скріплена печаткою партії, яка містить прізвище, ім’я (усі імена), по батькові (за наявності) кандидата;
 
146. 2) копії свідоцтва про реєстрацію партії та її статуту, засвідчені безоплатно центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері реєстрації політичних партій, після початку виборчого процесу, однак не пізніш як на сьомий день після звернення;
 
-140- Папієв М.М.
Ларін С.М.
Гальченко А.В.
Пункт 2 частини другої статті 294 проекту Кодексу виключити.
У зв'язку із виключенням пункту 2 частини другої статті 294 проекту Кодексу, провести редакційні зміни в тексті проекту Кодексу в частині посилання на вищезазначений пункт.
 
Немає висновку   2) копії свідоцтва про реєстрацію партії та її статуту, засвідчені безоплатно центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері реєстрації політичних партій, після початку виборчого процесу, однак не пізніш як на сьомий день після звернення;
 
    -141- Сидорович Р.М.
Лаврик О.В.
Семенуха Р.С.
Зубач Л.Л.
Пастух Т.Т.
Острікова Т.Г.
Соболєв Є.В.
Сотник О.С.
Березюк О.Р.
Сироїд О.І.
Підлісецький Л.Т.
Подоляк І.І.
пункт 2 частини другої статті 294 виключити;
 
Немає висновку    
    -142- Шпенов Д.Ю.
Пункт 2 частини другої статті 294 проекту. Кодексу виключити. У зв'язку із виключенням пункту 2 частини другої статті 294 проекту Кодексу, провести редакційні зміни в тексті проекту Кодексу в частині посилання на вищезазначений пункт.
 
Немає висновку    
    -143- Каплін С.М.
У пункті другому частини другою статті 294 слова: «свідоцтва про реєстрацію партії та» виключити.
 
Немає висновку    
147. 3) протокол з’їзду (зборів, конференції) партії, зазначений у частині восьмій статті 290 цього Кодексу, що містить рішення про висування кандидата;
 
   3) протокол з’їзду (зборів, конференції) партії, зазначений у частині восьмій статті 290 цього Кодексу, що містить рішення про висування кандидата;
 
148. 4) заява особи, висунутої кандидатом, про згоду бути кандидатом на пост Президента України від цієї партії, у якій також зазначаються відомості, передбачені пунктами 3-6 частини другої статті 291 цього Кодексу.
 
-144- Буглак Ю.О.
у статті 294 розділу ХХV Глави VІІІ Книги другої проекту викласти в такій редакції
у пункті 4 частини другої слово і цифри "пунктами 3-6" замінити словами і цифрами "пунктами 4 та 5";
 
Немає висновку   4) заява особи, висунутої кандидатом, про згоду бути кандидатом на пост Президента України від цієї партії, у якій також зазначаються відомості, передбачені пунктами 3-6 частини другої статті 291 цього Кодексу.
 
149. 3. Документи для реєстрації кандидата на пост Президента України, висунутого партією, зазначені у частині другій цієї статті, подає до Центральної виборчої комісії особа, висунута кандидатом.
 
   3. Документи для реєстрації кандидата на пост Президента України, висунутого партією, зазначені у частині другій цієї статті, подає до Центральної виборчої комісії особа, висунута кандидатом.
 
150. 4. Центральна виборча комісія, приймаючи документи від особи, висунутої кандидатом, забезпечує перевірку наявності усіх документів, зазначених у частинах першій та/або другій цієї статті. У разі відсутності деяких документів уповноважений член Центральної виборчої комісії у письмовій формі відмовляє у прийомі документів. Така відмова повинна містити вичерпний перелік підстав відмови, а також зазначення строку, протягом якого особа, висунута кандидатом, може подати документи із виправленням зазначених недоліків.
 
-145- Власенко С.В.
У ч. 4 ст. 294 після «строку» додати: «який не має бути меншим як двадцять календарних днів».
 
Немає висновку   4. Центральна виборча комісія, приймаючи документи від особи, висунутої кандидатом, забезпечує перевірку наявності усіх документів, зазначених у частинах першій та/або другій цієї статті. У разі відсутності деяких документів уповноважений член Центральної виборчої комісії у письмовій формі відмовляє у прийомі документів. Така відмова повинна містити вичерпний перелік підстав відмови, а також зазначення строку, протягом якого особа, висунута кандидатом, може подати документи із виправленням зазначених недоліків.
 
151. 5. У разі прийняття документів Центральна виборча комісія видає особі, яка подала документи, довідку про їх прийняття, яка засвідчує подання усіх необхідних документів, передбачених цією статтею Довідка має містити перелік прийнятих документів, число, місяць і рік, а також час їх прийняття, посаду і прізвище посадової особи, яка прийняла документи.
 
   5. У разі прийняття документів Центральна виборча комісія видає особі, яка подала документи, довідку про їх прийняття, яка засвідчує подання усіх необхідних документів, передбачених цією статтею Довідка має містити перелік прийнятих документів, число, місяць і рік, а також час їх прийняття, посаду і прізвище посадової особи, яка прийняла документи.
 
152. 5. Подання документів до Центральної виборчої комісії для реєстрації кандидатів закінчується за шістдесят п’ять днів до дня голосування.
 
   5. Подання документів до Центральної виборчої комісії для реєстрації кандидатів закінчується за шістдесят п’ять днів до дня голосування.
 
153. Стаття 295. Порядок реєстрації кандидатів на пост Президента України
 
   Стаття 295. Порядок реєстрації кандидатів на пост Президента України
 
154. 1. Центральна виборча комісія реєструє кандидатів на пост Президента за умови отримання документів, зазначених у частинах першій та (для кандидатів, висунутих партіями) другій статті 294 цього Кодексу.
 
   1. Центральна виборча комісія реєструє кандидатів на пост Президента за умови отримання документів, зазначених у частинах першій та (для кандидатів, висунутих партіями) другій статті 294 цього Кодексу.
 
155. 2. Особа, висунута кандидатом на пост Президента України, має право до дня реєстрації її кандидатом відкликати свою заяву про самовисування чи про згоду балотуватися кандидатом на пост Президента України від відповідної партії. Повторна заява особи про самовисування чи про згоду балотуватися на тих же виборах Президента України від будь-якої партії не приймається.
 
   2. Особа, висунута кандидатом на пост Президента України, має право до дня реєстрації її кандидатом відкликати свою заяву про самовисування чи про згоду балотуватися кандидатом на пост Президента України від відповідної партії. Повторна заява особи про самовисування чи про згоду балотуватися на тих же виборах Президента України від будь-якої партії не приймається.
 
156. 3. Центральна виборча комісія приймає рішення про реєстрацію кандидата на пост Президента України або відмову у реєстрації кандидата на пост Президента України не пізніш як на п’ятий день з дня прийняття документів, зазначених у частині першій цієї статті.
 
   3. Центральна виборча комісія приймає рішення про реєстрацію кандидата на пост Президента України або відмову у реєстрації кандидата на пост Президента України не пізніш як на п’ятий день з дня прийняття документів, зазначених у частині першій цієї статті.
 
157. 4. У разі реєстрації кандидата його уповноваженому представнику у Центральній виборчій комісії не пізніше наступного дня видається копія постанови про реєстрацію. У той же строк кандидату на пост Президента України видається посвідчення кандидата на пост Президента України за формою, встановленою Центральною виборчою комісією.
 
   4. У разі реєстрації кандидата його уповноваженому представнику у Центральній виборчій комісії не пізніше наступного дня видається копія постанови про реєстрацію. У той же строк кандидату на пост Президента України видається посвідчення кандидата на пост Президента України за формою, встановленою Центральною виборчою комісією.
 
158. 5. Рішення про реєстрацію кандидата на пост Президента України або про відмову в його реєстрації не пізніше як на третій день з дня прийняття цього рішення публікується в газетах «Голос України» та «Урядовий кур’єр».
 
-146- Сидорович Р.М.
Лаврик О.В.
Семенуха Р.С.
Зубач Л.Л.
Пастух Т.Т.
Острікова Т.Г.
Соболєв Є.В.
Сотник О.С.
Березюк О.Р.
Сироїд О.І.
Підлісецький Л.Т.
Подоляк І.І.
у частині п’ятій статті 295 слова «не пізніше як на третій день з дня прийняття цього рішення публікується в газетах «Голос України» та «Урядовий кур’єр»« замінити словами «невідкладно оприлюднюється на офіційному веб-сайті Центральної виборчої комісії»;
 
Немає висновку   5. Рішення про реєстрацію кандидата на пост Президента України або про відмову в його реєстрації не пізніше як на третій день з дня прийняття цього рішення публікується в газетах «Голос України» та «Урядовий кур’єр».
 
    -147- Черненко О.М.
Сидорович Р.М.
Новак Н.В.
Частину п’яту статті 295 після слів «Урядовий кур’єр» доповнити словами «, а також оприлюднюється на офіційному веб-сайті Центральної виборчої комісії»
 
Немає висновку    
159. 6. Центральна виборча комісія закінчує реєстрацію кандидатів на пост Президента України не пізніше ніж за п’ятдесят днів до дня голосування.
 
   6. Центральна виборча комісія закінчує реєстрацію кандидатів на пост Президента України не пізніше ніж за п’ятдесят днів до дня голосування.
 
160. 7. Перелік кандидатів на пост Президента України, зареєстрованих Центральною виборчою комісією, із зазначенням відомостей, вказаних у пунктах 1-10 частини восьмої статті 288 цього Кодексу, а також суб’єкта (способу) висування у п’ятиденний строк після закінчення реєстрації кандидатів публікується Центральною виборчою комісією в газетах «Голос України» та «Урядовий кур’єр» та оприлюднюється на офіційному сайті Центральної виборчої комісії.
 
-148- Добродомов Д.Є.
У ч. 7 ст. 295 замінити цифру «288» на «290».
 
Немає висновку   7. Перелік кандидатів на пост Президента України, зареєстрованих Центральною виборчою комісією, із зазначенням відомостей, вказаних у пунктах 1-10 частини восьмої статті 288 цього Кодексу, а також суб’єкта (способу) висування у п’ятиденний строк після закінчення реєстрації кандидатів публікується Центральною виборчою комісією в газетах «Голос України» та «Урядовий кур’єр» та оприлюднюється на офіційному сайті Центральної виборчої комісії.
 
    -149- Сидорович Р.М.
Лаврик О.В.
Семенуха Р.С.
Зубач Л.Л.
Пастух Т.Т.
Острікова Т.Г.
Соболєв Є.В.
Сотник О.С.
Березюк О.Р.
Сироїд О.І.
Підлісецький Л.Т.
Подоляк І.І.
у частині сьомій статті 295 слова «у п’ятиденний строк після закінчення реєстрації кандидатів публікується» замінити словами «невідкладно оприлюднюється», слова «в газетах «Голос України» та «Урядовий кур’єр» та оприлюднюється» виключити, слово «сайті» замінити словом «веб-сайті»;
 
Немає висновку    
161. 8. Зареєстровані кандидати на пост Президента України мають рівні права незалежно від способу та часу їх висунення і часу реєстрації.
 
   8. Зареєстровані кандидати на пост Президента України мають рівні права незалежно від способу та часу їх висунення і часу реєстрації.
 
162. Стаття 296. Відмова у реєстрації кандидата на пост Президента України
 
   Стаття 296. Відмова у реєстрації кандидата на пост Президента України
 
163. 1. Центральна виборча комісія відмовляє у реєстрації кандидата на пост Президента України у разі:
 
   1. Центральна виборча комісія відмовляє у реєстрації кандидата на пост Президента України у разі:
 
164. 1) порушення встановленого цим Кодексом порядку висунення кандидата;
 
   1) порушення встановленого цим Кодексом порядку висунення кандидата;
 
165. 2) встановлення Центральною виборчою комісією факту наявності у передвиборній програмі кандидата положень, спрямованих на ліквідацію незалежності України, зміну конституційного ладу насильницьким шляхом, порушення суверенітету і територіальної цілісності держави, підрив її безпеки, незаконне захоплення державної влади, пропаганду війни, насильства, на розпалювання міжетнічної, расової, релігійної ворожнечі, посягання на права і свободи людини, здоров'я населення;
 
   2) встановлення Центральною виборчою комісією факту наявності у передвиборній програмі кандидата положень, спрямованих на ліквідацію незалежності України, зміну конституційного ладу насильницьким шляхом, порушення суверенітету і територіальної цілісності держави, підрив її безпеки, незаконне захоплення державної влади, пропаганду війни, насильства, на розпалювання міжетнічної, расової, релігійної ворожнечі, посягання на права і свободи людини, здоров'я населення;
 
166. 3) відсутності хоча б одного із документів, зазначених у частинах першій та (для кандидатів, висунутих партіями) другій статті 294 цього Кодексу;
 
   3) відсутності хоча б одного із документів, зазначених у частинах першій та (для кандидатів, висунутих партіями) другій статті 294 цього Кодексу;
 
167. 4) припинення громадянства України або наявності громадянства іншої держави особи, висунутої кандидатом на пост Президента України;
 
-150- Добродомов Д.Є.
П. 4 ч. 1 ст. 296 викласти у такій редакції:
«4) припинення громадянства України або наявності у особи, висунутої кандидатом на пост Президента України, громадянства (підданства) іншої держави або громадянства (підданства) інших держав, окрім України;»
 
Немає висновку   4) припинення громадянства України або наявності громадянства іншої держави особи, висунутої кандидатом на пост Президента України;
 
168. 5) виїзду особи, висунутої кандидатом, за межі України для постійного проживання чи з метою отримання політичного притулку;
 
   5) виїзду особи, висунутої кандидатом, за межі України для постійного проживання чи з метою отримання політичного притулку;
 
169. 6) визнання особи, висунутої кандидатом, недієздатною;
 
-151- Кривошея Г.Г.
Пункт 6 частини першої статті 296 викласти в такій редакції:
«6) визнання особи, висунутої кандидатом, недієздатною чи обмеження її цивільної дієздатності».
 
Немає висновку   6) визнання особи, висунутої кандидатом, недієздатною;
 
170. 7) набрання щодо особи, висунутої кандидатом, законної сили обвинувальним вироком суду за вчинення умисного злочину;
 
-152- Сидорович Р.М.
Лаврик О.В.
Семенуха Р.С.
Зубач Л.Л.
Пастух Т.Т.
Острікова Т.Г.
Соболєв Є.В.
Сотник О.С.
Березюк О.Р.
Сироїд О.І.
Підлісецький Л.Т.
Подоляк І.І.
У частині першій статті 296 додати пункт 7-1 такого змісту:
«7-1) висування кандидата на пост Президента України від партії, яка здійснює пропаганду комуністичного та/або націонал-соціалістичного (нацистського) тоталітарних режимів, їхньої символіки та щодо якої в установленому Кабінетом Міністрів України порядку прийнято рішення про невідповідність її діяльності, найменування та/або символіки вимогам Закону України "Про засудження комуністичного та націонал-соціалістичного (нацистського) тоталітарних режимів в Україні та заборону пропаганди їхньої символіки"; «;
 
Немає висновку   7) набрання щодо особи, висунутої кандидатом, законної сили обвинувальним вироком суду за вчинення умисного злочину;
 
    -153- Богомолець О.В.
Статтю 296 проекту Виборчого кодексу України доповнити наступним пунктом:
«8) надходження від відповідного органу прийнятого рішення про подання завідомо недостовірних відомостей в декларації кандидата на пост Президента України.»
Пункт 8 статті 296 проекту Виборчого кодексу України вважати пунктом 9 статті 296.
 
Немає висновку    
171. 8) виявлення Центральною виборчою комісією інших обставин, які позбавляють особу, висунуту кандидатом, права бути кандидатом на пост Президента України відповідно до статті 283 цього Кодексу.
 
   8) виявлення Центральною виборчою комісією інших обставин, які позбавляють особу, висунуту кандидатом, права бути кандидатом на пост Президента України відповідно до статті 283 цього Кодексу.
 
172. 2. Рішення Центральної виборчої комісії про відмову в реєстрації кандидата повинно містити вичерпні підстави відмови.
 
   2. Рішення Центральної виборчої комісії про відмову в реєстрації кандидата повинно містити вичерпні підстави відмови.
 
173. 3. Копія рішення про відмову в реєстрації кандидата не пізніше наступного дня після його прийняття видається кандидату або його уповноваженому представнику у Центральній виборчій комісії.
 
   3. Копія рішення про відмову в реєстрації кандидата не пізніше наступного дня після його прийняття видається кандидату або його уповноваженому представнику у Центральній виборчій комісії.
 
174. 4. Відмова в реєстрації кандидата з підстав, зазначених у пункті 3 частини першої цієї статті, не виключає додаткового подання відповідних чи виправлених документів не пізніш як за п’ятдесят три дні до дня голосування. Рішення щодо реєстрації кандидата у цьому випадку приймається у строк, зазначений у частині шостій статті 295 цього Кодексу.
 
   4. Відмова в реєстрації кандидата з підстав, зазначених у пункті 3 частини першої цієї статті, не виключає додаткового подання відповідних чи виправлених документів не пізніш як за п’ятдесят три дні до дня голосування. Рішення щодо реєстрації кандидата у цьому випадку приймається у строк, зазначений у частині шостій статті 295 цього Кодексу.
 
175. Стаття 297. Підписи на підтримку реєстрації кандидата на пост Президента України
 
-154- Дерев'янко Ю.Б.
статтю 297 виключити, змінивши відповідно нумерацію наступних статей;
 
Немає висновку   Стаття 297. Підписи на підтримку реєстрації кандидата на пост Президента України
 
    -155- Добродомов Д.Є.
Ст. 297 виключити і, відповідно, змінити подальшу нумерацію статей законопроекту.
 
Немає висновку    
    -156- Ківалов С.В.
Статтю 297 – виключити
 
Немає висновку    
    -157- Німченко В.І.
Статтю 297 виключити
 
Немає висновку    
    -158- Попов І.В.
статтю 297 Розділу ХХV Глави VІІІ Книги другої – вилучити
 
Немає висновку    
    -159- Чумак В.В.
Новак Н.В.
Статтю 297 «Підписи на підтримку реєстрації кандидата на пост Президента України» виключити у повному обсязі
 
Немає висновку    
    -160- Левченко Ю.В.
Іллєнко А.Ю.
Головко М.Й.
Осуховський О.І.
Марченко О.О.
Статтю 297 розділу 25 глави 8 Законопроекту виключити.
 
Немає висновку    
    -161- Папієв М.М.
Ларін С.М.
Гальченко А.В.
Статтю 297 проекту Кодексу виключити.
У зв'язку із цим номери статей 301-455 вважати номерами 297-451.
У зв'язку із виключенням статті 297 проекту Кодексу, провести редакційні зміни в тексті проекту Кодексу в частині посилання на вищезазначену статтю.
 
Немає висновку    
    -162- Батенко Т.І.
Шевченко В.Л.
Констанкевич І.М.
Дідич В.В.
Дубінін О.І.
Купрій В.М.
Шевченко О.Л.
статтю 297 виключити;
 
Немає висновку    
    -163- Чижмарь Ю.В.
Статтю 297 виключити.
 
Немає висновку    
    -164- Сидорович Р.М.
Лаврик О.В.
Семенуха Р.С.
Зубач Л.Л.
Пастух Т.Т.
Острікова Т.Г.
Соболєв Є.В.
Сотник О.С.
Березюк О.Р.
Сироїд О.І.
Підлісецький Л.Т.
Подоляк І.І.
статтю 297 виключити;
 
Немає висновку    
    -165- Шкрум А.І.
Статтю 297 виключити, у зв’язку з чим відповідно змінити нумерацію статей.
 
Немає висновку    
    -166- Каплін С.М.
Статтю 297 виключити.
 
Немає висновку    
    -167- Шпенов Д.Ю.
Статтю 297 проекту Кодексу виключити. У зв'язку із цим номери статей 301-455 вважати номерами 297-451. У зв'язку із виключенням статті 297 проекту Кодексу, провести редакційні зміни в тексті проекту Кодексу в частині посилання на вищезазначену статтю.
 
Немає висновку    
    -168- Ємець Л.О.
Веселова Н.В.
Єднак О.В.
Пташник В.Ю.
Гопко Г.М.
Статтю 297 «Підписи на підтримку реєстрації кандидата на пост Президента України» виключити у повному обсязі.
 
Немає висновку    
    -169- Писаренко В.В.
Статтю 297 виключити.
 
Немає висновку    
176. 1. Реєстрацію кандидата на пост Президента України можуть підтримувати своїми підписами особи, які мають представницький мандат - народні депутати України, депутати Верховної Ради Автономної Республіки Крим, депутати обласних, районних, міських (міст Києва, Севастополя, міст обласного, республіканського в Автономній Республіці Крим значення), районних у містах Києві та Севастополі рад, міські голови (міста Києва, міст обласного, республіканського в Автономній Республіці Крим значення).
 
   1. Реєстрацію кандидата на пост Президента України можуть підтримувати своїми підписами особи, які мають представницький мандат - народні депутати України, депутати Верховної Ради Автономної Республіки Крим, депутати обласних, районних, міських (міст Києва, Севастополя, міст обласного, республіканського в Автономній Республіці Крим значення), районних у містах Києві та Севастополі рад, міські голови (міста Києва, міст обласного, республіканського в Автономній Республіці Крим значення).
 
177. 2. На підтримку реєстрації кандидата на пост Президента України має бути зібрано не менш як 300 підписів осіб, зазначених у частині першій цієї статті, в тому числі не менш як по п’ятнадцять заяв у кожному з двох третин регіонів, зазначених у частині другій статті 133 конституції України.
 
-170- Сугоняко О.Л.
У частині 2 статті 297 цифру «300» замінити на цифру «400».
 
Немає висновку   2. На підтримку реєстрації кандидата на пост Президента України має бути зібрано не менш як 300 підписів осіб, зазначених у частині першій цієї статті, в тому числі не менш як по п’ятнадцять заяв у кожному з двох третин регіонів, зазначених у частині другій статті 133 конституції України.
 
178. 3. Підписні листи із заявами на підтримку реєстрації кандидата на пост Президента України повинні бути подані до Центральної виборчої комісії не пізніш як за сорок днів до дня голосування.
 
-171- Богомолець О.В.
статтю 297 «Підписи на підтримку реєстрації кандидата на пост Президента України» проекту Виборчого кодексу України викласти у наступній редакції:
«1. Реєстрацію кандидата на пост Президента України можуть підтримувати своїми підписами особи, які мають представницький мандат - народні депутати України, депутати Верховної Ради Автономної Республіки Крим, депутати обласних, районних, міських (міст Києва, Севастополя, міст обласного, республіканського в Автономній Республіці Крим значення), районних у містах Києві та Севастополі рад, міські голови (міста Києва, міст обласного, республіканського в Автономній Республіці Крим значення), а також виборці України.
2. На підтримку реєстрації кандидата на пост Президента України має бути зібрано підписів у кількості, що не перевищує одного відсотка виборців на виборах, але не менше двохсот тисяч, в тому числі з двох третин регіонів, зазначених у частині другій статті 133 Конституції України.
3. Підписні листи із заявами на підтримку реєстрації кандидата на пост Президента України повинні бути подані до Центральної виборчої комісії одночасно з поданням документів про реєстрацію кандидата на пост Президента України.»
 
Немає висновку   3. Підписні листи із заявами на підтримку реєстрації кандидата на пост Президента України повинні бути подані до Центральної виборчої комісії не пізніш як за сорок днів до дня голосування.
 
179. Стаття 298. Підписний лист
 
-172- Дерев'янко Ю.Б.
статтю 298 виключити, змінивши відповідно нумерацію наступних статей;
 
Немає висновку   Стаття 298. Підписний лист
 
    -173- Батенко Т.І.
Шевченко В.Л.
Констанкевич І.М.
Дідич В.В.
Дубінін О.І.
Купрій В.М.
Шевченко О.Л.
статтю 298 виключити;
 
Немає висновку    
    -174- Шкрум А.І.
Статтю 298 виключити, у зв’язку з чим відповідно змінити нумерацію статей.
 
Немає висновку    
    -175- Добродомов Д.Є.
Ст. 298 виключити і, відповідно, змінити подальшу нумерацію статей законопроекту.
 
Немає висновку    
    -176- Попов І.В.
статтю 298 Розділу ХХV Глави VІІІ Книги другої – вилучити
 
Немає висновку    
    -177- Чумак В.В.
Новак Н.В.
Статтю 298 «Підписний лист» виключити у повному обсязі
 
Немає висновку    
    -178- Левченко Ю.В.
Іллєнко А.Ю.
Головко М.Й.
Осуховський О.І.
Марченко О.О.
Статтю 298 розділу 25 глави 8 Законопроекту виключити.
 
Немає висновку    
    -179- Папієв М.М.
Ларін С.М.
Гальченко А.В.
Статтю 298 проекту Кодексу виключити.
У зв'язку із цим номери статей 301-455 вважати номерами 297-451.
У зв'язку із виключенням статті 298 проекту Кодексу, провести редакційні зміни в тексті проекту Кодексу в частині посилання на вищезазначену статтю.
 
Немає висновку    
    -180- Чижмарь Ю.В.
Статтю 298 виключити.
 
Немає висновку    
    -181- Сидорович Р.М.
Лаврик О.В.
Семенуха Р.С.
Зубач Л.Л.
Пастух Т.Т.
Острікова Т.Г.
Соболєв Є.В.
Сотник О.С.
Березюк О.Р.
Сироїд О.І.
Підлісецький Л.Т.
Подоляк І.І.
статтю 298 виключити;
 
Немає висновку    
    -182- Каплін С.М.
Статтю 298 виключити.
 
Немає висновку    
    -183- Шпенов Д.Ю.
Статтю 298 проекту Кодексу виключити. У зв'язку із цим номери статей 301-455 вважати номерами 297-451. У зв'язку із виключенням статті 298 проекту Кодексу, провести редакційні зміни в тексті проекту Кодексу в частині посилання на вищезазначену статтю.
 
Немає висновку    
    -184- Ємець Л.О.
Веселова Н.В.
Єднак О.В.
Пташник В.Ю.
Гопко Г.М.
Статтю 298 «Підписний лист» виключити у повному обсязі.
 
Немає висновку    
    -185- Писаренко В.В.
Статтю 298 виключити.
 
Немає висновку    
180. 1. Підписний лист є бланком заяви особи, яка має представницький мандат, на підтримку реєстрації кандидата на пост Президента України. Форма підписного листа затверджується Центральною виборчою комісією не пізніш як на п’ятий день з дня початку виборчого процесу.
 
   1. Підписний лист є бланком заяви особи, яка має представницький мандат, на підтримку реєстрації кандидата на пост Президента України. Форма підписного листа затверджується Центральною виборчою комісією не пізніш як на п’ятий день з дня початку виборчого процесу.
 
181. 2. Кандидат має право виготовляти будь-яку кількість підписних листів друкарським способом, ксерокопіюванням або іншим способом з неухильним дотриманням встановленої форми підписного листа за рахунок коштів свого виборчого фонду.
 
   2. Кандидат має право виготовляти будь-яку кількість підписних листів друкарським способом, ксерокопіюванням або іншим способом з неухильним дотриманням встановленої форми підписного листа за рахунок коштів свого виборчого фонду.
 
182. 3. Підписний лист на підтримку реєстрації кандидата на пост Президента України повинен містити:
 
   3. Підписний лист на підтримку реєстрації кандидата на пост Президента України повинен містити:
 
183. 1) прізвище, ім’я та по батькові кандидата;
 
   1) прізвище, ім’я та по батькові кандидата;
 
184. 2) зазначення способу та суб’єкта висування кандидата;
 
   2) зазначення способу та суб’єкта висування кандидата;
 
185. 3) відомості про довірену особу кандидата, яка проводить збір заяв;
 
   3) відомості про довірену особу кандидата, яка проводить збір заяв;
 
186. 4) місця для внесення відомостей про особу, яка підтримує реєстрацію кандидата:
 
   4) місця для внесення відомостей про особу, яка підтримує реєстрацію кандидата:
 
187. а) прізвища, імені та по батькові особи;
 
   а) прізвища, імені та по батькові особи;
 
188. б) дати народження особи;
 
   б) дати народження особи;
 
189. в) виборчої адреси особи;
 
   в) виборчої адреси особи;
 
190. г) назву ради, в якій особа має представницький мандат, або зазначення назви посади міського голови.
 
   г) назву ради, в якій особа має представницький мандат, або зазначення назви посади міського голови.
 
191. 5) місце для викладу тексту заяви;
 
   5) місце для викладу тексту заяви;
 
192. 6) місце для проставлення підпису виборця та дати підписання заяви;
 
   6) місце для проставлення підпису виборця та дати підписання заяви;
 
193. 7) місце для підпису довіреної особи, яка проводить збирання заяв.
 
   7) місце для підпису довіреної особи, яка проводить збирання заяв.
 
194. Стаття 299. Порядок збирання підписів на підтримку реєстрації кандидата на пост Президента України
 
-186- Дерев'янко Ю.Б.
статтю 299 виключити, змінивши відповідно нумерацію наступних статей;
 
Немає висновку   Стаття 299. Порядок збирання підписів на підтримку реєстрації кандидата на пост Президента України
 
    -187- Батенко Т.І.
Шевченко В.Л.
Констанкевич І.М.
Дідич В.В.
Дубінін О.І.
Купрій В.М.
Шевченко О.Л.
статтю 299 виключити;
 
Немає висновку    
    -188- Сидорович Р.М.
Лаврик О.В.
Семенуха Р.С.
Зубач Л.Л.
Пастух Т.Т.
Острікова Т.Г.
Соболєв Є.В.
Сотник О.С.
Березюк О.Р.
Сироїд О.І.
Підлісецький Л.Т.
Подоляк І.І.
статтю 299 виключити;
 
Немає висновку    
    -189- Шкрум А.І.
Статтю 299 виключити, у зв’язку з чим відповідно змінити нумерацію статей.
 
Немає висновку    
    -190- Добродомов Д.Є.
Ст. 299 виключити і, відповідно, змінити подальшу нумерацію статей законопроекту.
 
Немає висновку    
    -191- Попов І.В.
статті 299 Розділу ХХV Глави VІІІ Книги другої – вилучити
 
Немає висновку    
    -192- Чумак В.В.
Новак Н.В.
Статтю 299»Порядок збирання підписів на підтримку реєстрації кандидата на пост Президента України» виключити у повному обсязі
 
Немає висновку    
    -193- Левченко Ю.В.
Іллєнко А.Ю.
Головко М.Й.
Осуховський О.І.
Марченко О.О.
Статтю 299 розділу 25 глави 8 Законопроекту виключити.
 
Немає висновку    
    -194- Папієв М.М.
Ларін С.М.
Гальченко А.В.
Статтю 299 проекту Кодексу виключити.
У зв'язку із цим номери статей 301-455 вважати номерами 297-451.
У зв'язку із виключенням статті 299 проекту Кодексу, провести редакційні зміни в тексті проекту Кодексу в частині посилання на вищезазначену статтю.
 
Немає висновку    
    -195- Чижмарь Ю.В.
Статтю 299 виключити.
 
Немає висновку    
    -196- Шпенов Д.Ю.
Статтю 299 проекту Кодексу виключити. У зв'язку із цим номери статей 301-455 вважати номерами 297-451. У зв'язку із виключенням статті 299 проекту Кодексу, провести редакційні зміни в тексті проекту Кодексу в частині посилання на вищезазначену статтю.
 
Немає висновку    
    -197- Ємець Л.О.
Веселова Н.В.
Єднак О.В.
Пташник В.Ю.
Гопко Г.М.
Статтю 299»Порядок збирання підписів на підтримку реєстрації кандидата на пост Президента України» виключити у повному обсязі.
 
Немає висновку    
    -198- Писаренко В.В.
Статтю 299 виключити.
 
Немає висновку    
195. 1. Збирання підписів на підтримку реєстрації кандидата на пост Президента України проводять довірені особи кандидата на пост Президента України, зареєстровані відповідно до частини четвертої статті 307 цього Кодексу.
 
   1. Збирання підписів на підтримку реєстрації кандидата на пост Президента України проводять довірені особи кандидата на пост Президента України, зареєстровані відповідно до частини четвертої статті 307 цього Кодексу.
 
196. 2. Особа, зазначена у частині першій статті 297 цього Кодексу, власноручно заповнює та підписує підписний лист, проставляє свій підпис та дату підписання. У заяві особа у довільній формі висловлює та мотивує свою підтримку реєстрації відповідного кандидата на пост Президента України.
 
   2. Особа, зазначена у частині першій статті 297 цього Кодексу, власноручно заповнює та підписує підписний лист, проставляє свій підпис та дату підписання. У заяві особа у довільній формі висловлює та мотивує свою підтримку реєстрації відповідного кандидата на пост Президента України.
 
197. 3. Усі записи у підписному листі виконуються ручкою (не олівцем) без скорочень.
 
   3. Усі записи у підписному листі виконуються ручкою (не олівцем) без скорочень.
 
198. 4. У підписному листі не допускається виправлень відомостей, зазначених у пунктах 1-4, 6 та 7 частини третьої статті 298 цього Кодексу.
 
   4. У підписному листі не допускається виправлень відомостей, зазначених у пунктах 1-4, 6 та 7 частини третьої статті 298 цього Кодексу.
 
199. 5. Ніхто не має права примушувати особу, яка має представницький мандат, підтримати реєстрацію кандидата на пост Президента України. Така особа має право підтримати реєстрацію не більш ніж одного кандидата на пост Президента України.
 
   5. Ніхто не має права примушувати особу, яка має представницький мандат, підтримати реєстрацію кандидата на пост Президента України. Така особа має право підтримати реєстрацію не більш ніж одного кандидата на пост Президента України.
 
200. 6. Забороняється платити коштами, товарами або послугами за підтримку реєстрації кандидата чи іншим способом заохочувати особу, яка має представницький мандат, до такої підтримки, а також перешкоджати особі, яка має представницький мандат, надати підтримку реєстрації кандидатів.
 
   6. Забороняється платити коштами, товарами або послугами за підтримку реєстрації кандидата чи іншим способом заохочувати особу, яка має представницький мандат, до такої підтримки, а також перешкоджати особі, яка має представницький мандат, надати підтримку реєстрації кандидатів.
 
201. 7. Встановлення обмежень щодо порядку збирання заяв осіб, які мають представницькі мандати, не передбачених цією статтею, забороняється.
 
   7. Встановлення обмежень щодо порядку збирання заяв осіб, які мають представницькі мандати, не передбачених цією статтею, забороняється.
 
202. Стаття 300. Порядок перевірки та врахування підписів на підтримку реєстрації кандидата на пост Президента України
 
-199- Дерев'янко Ю.Б.
статтю 300 виключити, змінивши відповідно нумерацію наступних статей;
 
Немає висновку   Стаття 300. Порядок перевірки та врахування підписів на підтримку реєстрації кандидата на пост Президента України
 
    -200- Батенко Т.І.
Шевченко В.Л.
Констанкевич І.М.
Дідич В.В.
Дубінін О.І.
Купрій В.М.
Шевченко О.Л.
статтю 300 виключити;
 
Немає висновку    
    -201- Шкрум А.І.
Статтю 300 виключити, у зв’язку з чим відповідно змінити нумерацію статей.
 
Немає висновку    
    -202- Добродомов Д.Є.
Ст. 300 виключити і, відповідно, змінити подальшу нумерацію статей законопроекту.
 
Немає висновку    
    -203- Попов І.В.
Статтю 300 Розділу ХХV Глави VІІІ Книги другої – вилучити. Відповідно, статті №№ 301 – 588 проекту вважати статтями №№ 297 – 584
 
Немає висновку    
    -204- Чумак В.В.
Новак Н.В.
Статтю 300 «Порядок перевірки та врахування підписів на підтримку реєстрації кандидата на пост Президента України» виключити у повному обсязі
 
Немає висновку    
    -205- Левченко Ю.В.
Іллєнко А.Ю.
Головко М.Й.
Осуховський О.І.
Марченко О.О.
Статтю 300 розділу 25 глави 8 Законопроекту виключити.
 
Немає висновку    
    -206- Папієв М.М.
Ларін С.М.
Гальченко А.В.
Статтю 300 проекту Кодексу виключити.
У зв'язку із цим номери статей 301-455 вважати номерами 297-451.
У зв'язку із виключенням статті 300 проекту Кодексу, провести редакційні зміни в тексті проекту Кодексу в частині посилання на вищезазначену статтю.
 
Немає висновку    
    -207- Чижмарь Ю.В.
Статтю 300 виключити.
 
Немає висновку    
    -208- Сидорович Р.М.
Лаврик О.В.
Семенуха Р.С.
Зубач Л.Л.
Пастух Т.Т.
Острікова Т.Г.
Соболєв Є.В.
Сотник О.С.
Березюк О.Р.
Сироїд О.І.
Підлісецький Л.Т.
Подоляк І.І.
статтю 300 виключити;
 
Немає висновку    
    -209- Шпенов Д.Ю.
Статтю 300 проекту Кодексу виключити. У зв'язку із цим номери статей 301-455 вважати номерами 297-451. У зв'язку із виключенням статті 300 проекту Кодексу, провести редакційні зміни в тексті проекту Кодексу в частині посилання на вищезазначену статтю.
 
Немає висновку    
    -210- Ємець Л.О.
Веселова Н.В.
Єднак О.В.
Пташник В.Ю.
Гопко Г.М.
Статтю 300 «Порядок перевірки та врахування підписів на підтримку реєстрації кандидата на пост Президента України» виключити у повному обсязі.
 
Немає висновку    
    -211- Писаренко В.В.
Статтю 300 виключити.
 
Немає висновку    
203. 1. Підписні листи із заявами осіб, які мають представницькі мандати, передаються уповноваженим представником кандидата на пост Президента України до Центральної виборчої комісії у строк, зазначений у частині третій статті 297 цього Кодексу. Вимоги щодо оформлення поданих підписних листів встановлюються Центральною виборчою комісією не пізніш як за дев’яносто днів до дня голосування.
 
   1. Підписні листи із заявами осіб, які мають представницькі мандати, передаються уповноваженим представником кандидата на пост Президента України до Центральної виборчої комісії у строк, зазначений у частині третій статті 297 цього Кодексу. Вимоги щодо оформлення поданих підписних листів встановлюються Центральною виборчою комісією не пізніш як за дев’яносто днів до дня голосування.
 
204. 2. У день прийняття підписних листів Центральна виборча комісії видає уповноваженому представнику кандидата на пост Президента України довідку про кількість прийнятих підписних листів. Довідка має містити перелік прийнятих підписних листів із зазначенням кількості заяв осіб, які мають представницькі мандати, зібраних у кожному з регіонів, зазначених у частині другій статті 133 Конституції України, а також число, місяць і рік та час їх прийняття, посаду і прізвище особи, яка прийняла документи.
 
   2. У день прийняття підписних листів Центральна виборча комісії видає уповноваженому представнику кандидата на пост Президента України довідку про кількість прийнятих підписних листів. Довідка має містити перелік прийнятих підписних листів із зазначенням кількості заяв осіб, які мають представницькі мандати, зібраних у кожному з регіонів, зазначених у частині другій статті 133 Конституції України, а також число, місяць і рік та час їх прийняття, посаду і прізвище особи, яка прийняла документи.
 
205. 3. Центральна виборча комісія забезпечує здійснення контролю за додержанням вимог цього Кодексу щодо збирання заяв осіб, які мають представницькі мандати, шляхом перевірки підписних листів членами Центральної виборчої комісії із залученням працівників секретаріату Центральної виборчої комісії. Для перевірки, зокрема, використовуються відомості Державного реєстру виборців. Центральна виборча комісія має право звернутися до особи, яка поставила підпис на підтримку кандидата на пост Президента України, щодо підтвердження цього факту.
 
   3. Центральна виборча комісія забезпечує здійснення контролю за додержанням вимог цього Кодексу щодо збирання заяв осіб, які мають представницькі мандати, шляхом перевірки підписних листів членами Центральної виборчої комісії із залученням працівників секретаріату Центральної виборчої комісії. Для перевірки, зокрема, використовуються відомості Державного реєстру виборців. Центральна виборча комісія має право звернутися до особи, яка поставила підпис на підтримку кандидата на пост Президента України, щодо підтвердження цього факту.
 
206. 4. При встановленні кількості осіб, які підтримали своїми заявами реєстрацію кандидата на пост Президента України, не враховуються підписні листи:
 
   4. При встановленні кількості осіб, які підтримали своїми заявами реєстрацію кандидата на пост Президента України, не враховуються підписні листи:
 
207. 1) невстановленої форми або підроблені;
 
   1) невстановленої форми або підроблені;
 
208. 2) у разі відсутності у підписному листі усіх або окремих відомостей про особу, яка має представницький мандат і підтримує своєю заявою реєстрацію кандидата на пост Президента України, передбачених формою підписного листа, або зазначені відомості є недостовірними;
 
   2) у разі відсутності у підписному листі усіх або окремих відомостей про особу, яка має представницький мандат і підтримує своєю заявою реєстрацію кандидата на пост Президента України, передбачених формою підписного листа, або зазначені відомості є недостовірними;
 
209. 3) якщо особа, що заповнила підписний лист, на день його заповнення не мала представницького мандату;
 
   3) якщо особа, що заповнила підписний лист, на день його заповнення не мала представницького мандату;
 
210. 4) якщо у заяві особи, яка має представницький мандат, відсутнє висловлення підтримки реєстрації кандидата;
 
   4) якщо у заяві особи, яка має представницький мандат, відсутнє висловлення підтримки реєстрації кандидата;
 
211. 5) якщо при заповненні підписного листа порушено вимоги частин третьої та четвертої статті 299 цього Кодексу;
 
   5) якщо при заповненні підписного листа порушено вимоги частин третьої та четвертої статті 299 цього Кодексу;
 
212. 6) якщо підписний лист не засвідчений підписом довіреної особи кандидата;
 
   6) якщо підписний лист не засвідчений підписом довіреної особи кандидата;
 
213. 7) якщо встановлено, що підписний лист заповнено внаслідок примусу, підкупу або обману.
 
   7) якщо встановлено, що підписний лист заповнено внаслідок примусу, підкупу або обману.
 
214. 5. Якщо особа, яка має представницький мандат, підписала декілька заяв на підтримку того ж кандидата на пост Президента України, усі такі підписні листи не враховуються.
 
   5. Якщо особа, яка має представницький мандат, підписала декілька заяв на підтримку того ж кандидата на пост Президента України, усі такі підписні листи не враховуються.
 
215. 6. Про підсумок збирання підписів осіб, які мають представницькі мандати, на підтримку реєстрації кандидата Центральна виборча комісія складає протокол, у якому зазначається:
 
   6. Про підсумок збирання підписів осіб, які мають представницькі мандати, на підтримку реєстрації кандидата Центральна виборча комісія складає протокол, у якому зазначається:
 
216. 1) прізвище, ім’я та по батькові кандидата на пост Президента України;
 
   1) прізвище, ім’я та по батькові кандидата на пост Президента України;
 
217. 2) день подання підписних листів із заявами осіб, які мають представницькі мандати, на підтримку його реєстрації до Центральної виборчої комісії;
 
   2) день подання підписних листів із заявами осіб, які мають представницькі мандати, на підтримку його реєстрації до Центральної виборчої комісії;
 
218. 3) загальна кількість врахованих підписів осіб, які мають представницькі мандати, на підтримку його реєстрації;
 
   3) загальна кількість врахованих підписів осіб, які мають представницькі мандати, на підтримку його реєстрації;
 
219. 4) кількість врахованих підписів осіб, які мають представницькі мандати, на підтримку його реєстрації, зібраних у кожному регіоні, зазначеному у частині другій статті 133 Конституції України.
 
   4) кількість врахованих підписів осіб, які мають представницькі мандати, на підтримку його реєстрації, зібраних у кожному регіоні, зазначеному у частині другій статті 133 Конституції України.
 
220. 7. Протокол, зазначений у частині шостій цієї статті, складається у двох примірниках. Кожен примірник протоколу підписується усіма присутніми на засіданні членами Центральної виборчої комісії та засвідчується печаткою Комісії. Кандидат на пост Президента України, на підтримку реєстрації якого зібрано підписи осіб, які мають представницькі мандати, або його уповноважений представник у Центральній виборчій комісії мають право підписати обидва примірники протоколу. Один примірник протоколу не пізніше наступного дня надається кандидату або його уповноваженому представнику у Центральній виборчій комісії.
 
   7. Протокол, зазначений у частині шостій цієї статті, складається у двох примірниках. Кожен примірник протоколу підписується усіма присутніми на засіданні членами Центральної виборчої комісії та засвідчується печаткою Комісії. Кандидат на пост Президента України, на підтримку реєстрації якого зібрано підписи осіб, які мають представницькі мандати, або його уповноважений представник у Центральній виборчій комісії мають право підписати обидва примірники протоколу. Один примірник протоколу не пізніше наступного дня надається кандидату або його уповноваженому представнику у Центральній виборчій комісії.
 
221. 8. Про неврахування підписних листів із заявами осіб, які мають представницькі мандати, на підтримку кандидата Центральна виборча комісія приймає рішення, у якому зазначає кількість підписних листів, не врахованих із кожної з підстав, зазначених у пунктах 1-7 частини четвертої цієї статті. Копія рішення не пізніше наступного дня надається кандидату або його уповноваженому представнику у Центральній виборчій комісії.
 
   8. Про неврахування підписних листів із заявами осіб, які мають представницькі мандати, на підтримку кандидата Центральна виборча комісія приймає рішення, у якому зазначає кількість підписних листів, не врахованих із кожної з підстав, зазначених у пунктах 1-7 частини четвертої цієї статті. Копія рішення не пізніше наступного дня надається кандидату або його уповноваженому представнику у Центральній виборчій комісії.
 
222. Стаття 301. Скасування рішення про реєстрацію кандидата на пост Президента України
 
   Стаття 301. Скасування рішення про реєстрацію кандидата на пост Президента України
 
223. 1. Центральна виборча комісія скасовує рішення про реєстрацію кандидата на пост Президента України у разі:
 
   1. Центральна виборча комісія скасовує рішення про реєстрацію кандидата на пост Президента України у разі:
 
224. 1) звернення кандидата на пост Президента України у будь-який час після його реєстрації, однак не пізніше ніж за десять днів до дня голосування (повторного голосування), із письмовою заявою про відмову від балотування;
 
-212- Одарченко Ю.В.
Пункт 1 частини першої статті 301 викласти у наступній редакції:
«1) звернення кандидата на пост Президента України у будь-який час після дня його реєстрації, але не пізніше, як напередодні дня голосування (повторного голосування) із заявою про відмову від балотування. Така заява підлягає нотаріальному посвідченню та подається кандидатом виключно особисто; «
 
Немає висновку   1) звернення кандидата на пост Президента України у будь-який час після його реєстрації, однак не пізніше ніж за десять днів до дня голосування (повторного голосування), із письмовою заявою про відмову від балотування;
 
225. 2) неподання за сорок днів до дня виборів визначеної частиною першою статті 297 цього Кодексу кількості заяв осіб, які мають представницькі мандати, на підтримку реєстрації кандидата на пост Президента України;
 
-213- Добродомов Д.Є.
П. 2 ч. 1 ст. 301 виключити і, відповідно, змінити подальшу нумерацію пунктів ч. 1 ст. 301 законопроекту.
 
Немає висновку   2) неподання за сорок днів до дня виборів визначеної частиною першою статті 297 цього Кодексу кількості заяв осіб, які мають представницькі мандати, на підтримку реєстрації кандидата на пост Президента України;
 
    -214- Шпенов Д.Ю.
Пункт 2 частини першої статті 301 проекту Кодексу виключити. У зв'язку із цим номери пунктів 4-8 частини першої даної статті, вважати п. 2-6 даної частини. У зв'язку із виключенням пунктів 2-3 частини першої статті 301 проекту Кодексу, провести редакційні зміни в тексті проекту Кодексу в частині посилання на вищезазначені пункти.
 
Немає висновку    
    -215- Попов І.В.
пункт 2 частини першої статті 301 Розділу ХХV Глави VІІІ Книги другої проекту – вилучити. Відповідно, підпункти 4 – 8 пункту 1 статті 301 Розділу ХХV Глави VІІІ Книги другої проекту, вважати підпунктами 2 – 6
 
Немає висновку    
    -216- Папієв М.М.
Ларін С.М.
Гальченко А.В.
Пункт 2 частини першої статті 301 проекту Кодексу виключити.
У зв'язку із цим номери пунктів 4-8 частини першої даної статті, вважати п. 2-6 даної частини.
У зв'язку із виключенням пунктів 2-3 частини першої статті 301 проекту Кодексу, провести редакційні зміни в тексті проекту Кодексу в частині посилання на вищезазначені пункти.
 
Немає висновку    
    -217- Батенко Т.І.
Шевченко В.Л.
Констанкевич І.М.
Дідич В.В.
Дубінін О.І.
Купрій В.М.
Шевченко О.Л.
пункт 2 частини першої статті 301 виключити;
 
Немає висновку    
    -218- Чижмарь Ю.В.
Пункт 2) частини 1 статті 301 виключити.
 
Немає висновку    
    -219- Сидорович Р.М.
Лаврик О.В.
Семенуха Р.С.
Зубач Л.Л.
Пастух Т.Т.
Острікова Т.Г.
Соболєв Є.В.
Сотник О.С.
Березюк О.Р.
Сироїд О.І.
Підлісецький Л.Т.
Подоляк І.І.
у частині першій статті 301 пункт 2 виключити;
 
Немає висновку    
    -220- Шкрум А.І.
В частині 1 статті 301 пункт 2 виключити, у зв’язку з чим змінити відповідно нумерацію пунктів частини 1 статті 301.
 
Немає висновку    
    -221- Каплін С.М.
Пункт 2 частини першої статті 301 виключити.
 
Немає висновку    
    -222- Писаренко В.В.
Пункт 2 частини першої статті 301 виключити. У зв’язку з цим, пункти 4-8 вважати пунктами 2-6 відповідно.
 
Немає висновку    
    -223- Буглак Ю.О.
у статті 301 розділу ХХV Глави VІІІ Книги другої проекту:
частину першу доповнити новим пунктом 3 такого змісту:
"3) неподання за десять календарних днів після реєстрації кандидата на пост Президента України декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, у порядку, встановленому Законом України «Про запобігання корупції» за рік, що передує року подання такої декларації";
У зв’язку з цим пункти 3-8 вважати пунктами 4-9;
 
Немає висновку    
226. 3) наявності врахованих відповідно до статті 298 цього Кодексу підписів осіб, які мають представницькі мандати, на підтримку реєстрації кандидата на пост Президента України у кількості, меншій за визначену частиною другою статті 297 цього Кодексу;
 
-224- Дерев'янко Ю.Б.
пункт 3 частини першої статті 301 виключити, змінивши відповідно нумерацію наступних пунктів;
 
Немає висновку   3) наявності врахованих відповідно до статті 298 цього Кодексу підписів осіб, які мають представницькі мандати, на підтримку реєстрації кандидата на пост Президента України у кількості, меншій за визначену частиною другою статті 297 цього Кодексу;
 
    -225- Писаренко В.В.
Пункт 3 частини першої статті 301 виключити. У зв’язку з цим, пункти 4-8 вважати пунктами 2-6 відповідно.
 
Немає висновку    
    -226- Шпенов Д.Ю.
Пункт 3 частини першої статті 301 проекту Кодексу виключити. У зв'язку із цим номери пунктів 4-8 частини першої даної статті, вважати п. 2-6 даної частини. У зв'язку із виключенням пунктів 2-3 частини першої статті 301 проекту Кодексу, провести редакційні зміни в тексті проекту Кодексу в частині посилання на вищезазначені пункти.
 
Немає висновку    
    -227- Батенко Т.І.
Шевченко В.Л.
Констанкевич І.М.
Дідич В.В.
Дубінін О.І.
Купрій В.М.
Шевченко О.Л.
пункт 3 частини першої статті 301 виключити;
 
Немає висновку    
    -228- Ємець Л.О.
Веселова Н.В.
Єднак О.В.
Пташник В.Ю.
Гопко Г.М.
Пункт 3 частини першої статті 301 виключити.
 
Немає висновку    
    -229- Попов І.В.
пункт 3 частини першої статті 301 Розділу ХХV Глави VІІІ Книги другої проекту – вилучити. Відповідно, підпункти 4 – 8 пункту 1 статті 301 Розділу ХХV Глави VІІІ Книги другої проекту, вважати підпунктами 2 – 6
 
Немає висновку    
    -230- Сидорович Р.М.
Лаврик О.В.
Семенуха Р.С.
Зубач Л.Л.
Пастух Т.Т.
Острікова Т.Г.
Соболєв Є.В.
Сотник О.С.
Березюк О.Р.
Сироїд О.І.
Підлісецький Л.Т.
Подоляк І.І.
у частині першій статті 301 пункт 3 виключити;
 
Немає висновку    
    -231- Папієв М.М.
Ларін С.М.
Гальченко А.В.
Пункт 3 частини першої статті 301 проекту Кодексу виключити.
У зв'язку із цим номери пунктів 4-8 частини першої даної статті, вважати п. 2-6 даної частини.
У зв'язку із виключенням пунктів 2-3 частини першої статті 301 проекту Кодексу, провести редакційні зміни в тексті проекту Кодексу в частині посилання на вищезазначені пункти.
 
Немає висновку    
    -232- Добродомов Д.Є.
П. 3 ч. 1 ст. 301 виключити і, відповідно, змінити подальшу нумерацію пунктів ч. 1 ст. 301 законопроекту.
 
Немає висновку    
    -233- Чумак В.В.
Новак Н.В.
Пункт 3 частини першої статті 301 виключити
 
Немає висновку    
    -234- Каплін С.М.
Пункт 3 частини першої статті 301 виключити.
 
Немає висновку    
227. 4) припинення громадянства України або виявлення наявності громадянства іншої держави кандидата;
 
-235- Добродомов Д.Є.
П. 4 ч. 1 ст. 301 викласти у такій редакції:
«4) припинення громадянства України або виявлення наявності громадянства (підданства) іншої держави або громадянств (підданств) інших держав, окрім України;»
 
Немає висновку   4) припинення громадянства України або виявлення наявності громадянства іншої держави кандидата;
 
228. 5) виїзду кандидата за межі України для постійного проживання або з метою отримання політичного притулку;
 
   5) виїзду кандидата за межі України для постійного проживання або з метою отримання політичного притулку;
 
229. 6) визнання кандидата недієздатним;
 
-236- Кривошея Г.Г.
Пункт шостий частини першої статті 301 викласти в такій редакції:
«6) визнання кандидата недієздатним чи обмеження його цивільної дієздатності».
 
Немає висновку   6) визнання кандидата недієздатним;
 
230. 7) набрання щодо кандидата законної сили обвинувальним вироком суду за вчинення умисного злочину;
 
   7) набрання щодо кандидата законної сили обвинувальним вироком суду за вчинення умисного злочину;
 
231. 8) виявлення Центральною виборчою комісією інших обставин, які позбавляють особу, зареєстровану кандидатом, права бути кандидатом на пост Президента України відповідно до статті 283 цього Кодексу.
 
-237- Каплін С.М.
Пункт 8 частини першої статті 301 виключити.
 
Немає висновку   8) виявлення Центральною виборчою комісією інших обставин, які позбавляють особу, зареєстровану кандидатом, права бути кандидатом на пост Президента України відповідно до статті 283 цього Кодексу.
 
    -238- Левченко Ю.В.
Іллєнко А.Ю.
Головко М.Й.
Осуховський О.І.
Марченко О.О.
Частину 1 статті 301 розділ 25 глава 8 Законопроекту доповнити новим пунктом 9 наступного змісту:
«9) встановлення перевіркою факту належності особи до переліку осіб, щодо яких застосовуються заборони, визначені Законом України «Про очищення влади».
 
Немає висновку    
    -239- Батенко Т.І.
Шевченко В.Л.
Констанкевич І.М.
Дідич В.В.
Дубінін О.І.
Купрій В.М.
Шевченко О.Л.
частину першу статті 301 доповнити новим пунктом у такій редакції:
«9) оголошення Центральною виборчою комісією кандидату на пост Президента України повторного попередження за результатами встановлення судом при розгляді виборчого спору в порядку, передбаченому законом, факту порушення вимог цього Кодексу.»;
 
Немає висновку    
    -240- Одарченко Ю.В.
Частину першу статті 301 доповнити пунктом 9 наступного змісту:
«9) відмова кандидата від участі у передвиборних теледебатів, у тому числі і теледебатів, що проводяться перед днем повторного голосування.»
 
Немає висновку    
232. 2. Центральна виборча комісія розглядає питання про скасування реєстрації кандидата на пост Президента України не пізніш як на третій день після отримання звернення, зазначеного у пункті 1, виникнення чи виявлення обставин, зазначених у пунктах 2-8 частини другої цієї статті, у присутності кандидата на пост Президента України або його уповноваженого представника, а також представника партії, що висунула кандидата. Про час розгляду цього питання вказані особи повідомляються не пізніше як у день, що передує дню розгляду. У разі відсутності вказаних осіб, належним чином повідомлених про засідання з розгляду цього питання, це питання розглядається Центральною виборчою комісією за їх відсутності.
 
-241- Батенко Т.І.
Шевченко В.Л.
Констанкевич І.М.
Дідич В.В.
Дубінін О.І.
Купрій В.М.
Шевченко О.Л.
у частині другій статті 301 замість цифри «8» записати цифру «9»
 
Немає висновку   2. Центральна виборча комісія розглядає питання про скасування реєстрації кандидата на пост Президента України не пізніш як на третій день після отримання звернення, зазначеного у пункті 1, виникнення чи виявлення обставин, зазначених у пунктах 2-8 частини другої цієї статті, у присутності кандидата на пост Президента України або його уповноваженого представника, а також представника партії, що висунула кандидата. Про час розгляду цього питання вказані особи повідомляються не пізніше як у день, що передує дню розгляду. У разі відсутності вказаних осіб, належним чином повідомлених про засідання з розгляду цього питання, це питання розглядається Центральною виборчою комісією за їх відсутності.
 
    -242- Черненко О.М.
Сидорович Р.М.
Новак Н.В.
В частині другій статті 301 слова та цифри «у пунктах 2-8 частини другої цієї статті» замінити словами та цифрами «у пунктах 4-8 частини першої цієї статті»
 
Немає висновку    
    -243- Буглак Ю.О.
у статті 301 розділу ХХV Глави VІІІ Книги другої проекту:
у частині другій слово і цифри "пунктах 2-8" замінити словом і цифрами "пунктах 2-9";
 
Немає висновку    
233. 3. У разі скасування рішення про реєстрацію кандидата на пост Президента України таке рішення набирає чинності, а відповідна особа втрачає статус суб’єкта виборчого процесу після закінчення строку оскарження відповідного рішення Центральної виборчої комісії. У разі оскарження у судовому порядку зазначеного рішення статус суб’єкта виборчого процесу особа зберігає до набрання рішенням суду законної сили.
 
   3. У разі скасування рішення про реєстрацію кандидата на пост Президента України таке рішення набирає чинності, а відповідна особа втрачає статус суб’єкта виборчого процесу після закінчення строку оскарження відповідного рішення Центральної виборчої комісії. У разі оскарження у судовому порядку зазначеного рішення статус суб’єкта виборчого процесу особа зберігає до набрання рішенням суду законної сили.
 
234. 4. У разі смерті кандидата на пост Президента України або визнання його безвісно відсутнім Центральна виборча комісія оголошує про втрату чинності рішення про його реєстрацію.
 
-244- Добродомов Д.Є.
Ч. 4 ст. 301 викласти у такій редакції:
«4. У разі смерті кандидата на пост Президента України або визнання його безвісно відсутнім чи оголошення померлим Центральна виборча комісія оголошує про втрату чинності рішення про його реєстрацію.»
 
Немає висновку   4. У разі смерті кандидата на пост Президента України або визнання його безвісно відсутнім Центральна виборча комісія оголошує про втрату чинності рішення про його реєстрацію.
 
235. 5. Рішення, зазначене у частині третій цієї статті, публікується в засобах масової інформації не пізніше наступного дня після набрання ним чинності. Рішення, зазначене у частині четвертій цієї статті, публікується в засобах масової інформації не пізніше наступного дня після його прийняття, але не пізніш як за один день до дня голосування. Зазначені рішення невідкладно оприлюднюються на офіційному сайті Центральної виборчої комісії.
 
-245- Сидорович Р.М.
Лаврик О.В.
Семенуха Р.С.
Зубач Л.Л.
Пастух Т.Т.
Острікова Т.Г.
Соболєв Є.В.
Сотник О.С.
Березюк О.Р.
Сироїд О.І.
Підлісецький Л.Т.
Подоляк І.І.
у частині п’ятій статті 301 слова «публікується в засобах масової інформації не пізніше наступного дня після набрання ним чинності» замінити словами «невідкладно оприлюднюється на офіційному веб-сайті Центральної виборчої комісії»
 
Немає висновку   5. Рішення, зазначене у частині третій цієї статті, публікується в засобах масової інформації не пізніше наступного дня після набрання ним чинності. Рішення, зазначене у частині четвертій цієї статті, публікується в засобах масової інформації не пізніше наступного дня після його прийняття, але не пізніш як за один день до дня голосування. Зазначені рішення невідкладно оприлюднюються на офіційному сайті Центральної виборчої комісії.
 
    -246- Сидорович Р.М.
Лаврик О.В.
Семенуха Р.С.
Зубач Л.Л.
Пастух Т.Т.
Острікова Т.Г.
Соболєв Є.В.
Сотник О.С.
Березюк О.Р.
Сироїд О.І.
Підлісецький Л.Т.
Подоляк І.І.
у частині п’ятій статті 301 слова «публікується в засобах масової інформації не пізніше наступного дня після його прийняття, але не пізніш як за один день до дня голосування» замінити словами «невідкладно оприлюднюється на офіційному веб-сайті Центральної виборчої комісії»
 
Немає висновку    
    -247- Сидорович Р.М.
Лаврик О.В.
Семенуха Р.С.
Зубач Л.Л.
Пастух Т.Т.
Острікова Т.Г.
Соболєв Є.В.
Сотник О.С.
Березюк О.Р.
Сироїд О.І.
Підлісецький Л.Т.
Подоляк І.І.
у частині п’ятій статті 301 слова «Зазначені рішення невідкладно оприлюднюються на офіційному сайті Центральної виборчої комісії» виключити
 
Немає висновку    
236. 6. Центральна виборча комісія не розглядає звернення, зазначене у пункті 1 частини першої цієї статті, якщо воно надійшло пізніше, ніж за десять днів до дня голосування (дня повторного голосування), і не приймає щодо нього рішення.
 
   6. Центральна виборча комісія не розглядає звернення, зазначене у пункті 1 частини першої цієї статті, якщо воно надійшло пізніше, ніж за десять днів до дня голосування (дня повторного голосування), і не приймає щодо нього рішення.
 
237. Стаття 302. Попередження за порушення виборчого законодавства
 
   Стаття 302. Попередження за порушення виборчого законодавства
 
238. 1. Центральна виборча комісія оголошує попередження кандидату на пост Президента України у разі:
 
   1. Центральна виборча комісія оголошує попередження кандидату на пост Президента України у разі:
 
239. 1) встановлення судом при розгляді виборчого спору в порядку, передбаченому законом, факту:
 
   1) встановлення судом при розгляді виборчого спору в порядку, передбаченому законом, факту:
 
240. а) підкупу виборців або членів виборчих комісій кандидатом, його довіреною особою, уповноваженим представником у Центральній виборчій комісії, а також іншою особою на прохання кандидата чи за дорученням кандидата або партії, яка його висунула;
 
   а) підкупу виборців або членів виборчих комісій кандидатом, його довіреною особою, уповноваженим представником у Центральній виборчій комісії, а також іншою особою на прохання кандидата чи за дорученням кандидата або партії, яка його висунула;
 
241. б) надання під час виборчого процесу виборцям, закладам, установам, організаціям або членам виборчих комісій грошей чи безоплатно або на пільгових умовах товарів (крім товарів, зазначених у частині другій статті 205 цього Кодексу), робіт, послуг, цінних паперів, кредитів, лотерей, інших матеріальних цінностей організацією, засновником, власником або членом керівного органу якої є кандидат, його довірена особа, уповноважений представник у Центральній виборчій комісії, посадова особа партії, яка висунула кандидата (непрямий підкуп);
 
   б) надання під час виборчого процесу виборцям, закладам, установам, організаціям або членам виборчих комісій грошей чи безоплатно або на пільгових умовах товарів (крім товарів, зазначених у частині другій статті 205 цього Кодексу), робіт, послуг, цінних паперів, кредитів, лотерей, інших матеріальних цінностей організацією, засновником, власником або членом керівного органу якої є кандидат, його довірена особа, уповноважений представник у Центральній виборчій комісії, посадова особа партії, яка висунула кандидата (непрямий підкуп);
 
242. в) використання кандидатом при фінансуванні передвиборної агітації, крім коштів свого виборчого фонду, інших коштів;
 
   в) використання кандидатом при фінансуванні передвиборної агітації, крім коштів свого виборчого фонду, інших коштів;
 
243. г) що кандидат, який займає посаду, в тому числі за сумісництвом, в органах державної влади, органах влади Автономної Республіки Крим, в органах місцевого самоврядування, на державних чи комунальних підприємствах, у закладах, установах, організаціях, у військових формуваннях, інших воєнізованих формуваннях, утворених відповідно до законів України, залучав або використовував для проведення передвиборної агітації підлеглих йому за місцем роботи (служби) осіб чи інших осіб, що перебувають у службовій залежності від них чи в їх адміністративному підпорядкуванні, службовий транспорт, зв’язок, устаткування, приміщення, інші об’єкти та ресурси за місцем роботи, чи використовував службові чи виробничі наради, збори колективу для проведення передвиборної агітації (зловживання службовим становищем);
 
   г) що кандидат, який займає посаду, в тому числі за сумісництвом, в органах державної влади, органах влади Автономної Республіки Крим, в органах місцевого самоврядування, на державних чи комунальних підприємствах, у закладах, установах, організаціях, у військових формуваннях, інших воєнізованих формуваннях, утворених відповідно до законів України, залучав або використовував для проведення передвиборної агітації підлеглих йому за місцем роботи (служби) осіб чи інших осіб, що перебувають у службовій залежності від них чи в їх адміністративному підпорядкуванні, службовий транспорт, зв’язок, устаткування, приміщення, інші об’єкти та ресурси за місцем роботи, чи використовував службові чи виробничі наради, збори колективу для проведення передвиборної агітації (зловживання службовим становищем);
 
244. 2) у разі порушення кандидатом, його довіреною особою чи іншою особою за дорученням кандидата обмежень щодо проведення передвиборної агітації, у тому числі за проведення прямої чи опосередкованої агітації під час виборчого процесу поза строками, встановленими статтею 201 цього Кодексу.
 
   2) у разі порушення кандидатом, його довіреною особою чи іншою особою за дорученням кандидата обмежень щодо проведення передвиборної агітації, у тому числі за проведення прямої чи опосередкованої агітації під час виборчого процесу поза строками, встановленими статтею 201 цього Кодексу.
 
245. 2. Центральна виборча комісія розглядає питання про оголошення кандидату попередження у порядку, зазначеному у частині другій статті 301 цього Кодексу. Рішення про оголошення попередження може бути прийняте не пізніш як напередодні дня голосування.
 
   2. Центральна виборча комісія розглядає питання про оголошення кандидату попередження у порядку, зазначеному у частині другій статті 301 цього Кодексу. Рішення про оголошення попередження може бути прийняте не пізніш як напередодні дня голосування.
 
246. 3. Центральна виборча комісія доводить до відома кандидата на пост Президента України рішення про оголошення попередження не пізніш як наступного дня з дня його прийняття та у той же строк надає уповноваженому представнику кандидата на пост Президента України копію цього рішення. Якщо вказане рішення прийняте напередодні дня голосування, копія вказаного рішення видається уповноваженому представнику невідкладно.
 
   3. Центральна виборча комісія доводить до відома кандидата на пост Президента України рішення про оголошення попередження не пізніш як наступного дня з дня його прийняття та у той же строк надає уповноваженому представнику кандидата на пост Президента України копію цього рішення. Якщо вказане рішення прийняте напередодні дня голосування, копія вказаного рішення видається уповноваженому представнику невідкладно.
 
247. 4. Рішення Центральної виборчої комісії про оголошення попередження кандидату на пост Президента України публікується в державних засобах масової інформації не пізніш як на третій день після його прийняття та невідкладно оприлюднюється на офіційному сайті Центральної виборчої комісії.
 
-248- Сидорович Р.М.
Лаврик О.В.
Семенуха Р.С.
Зубач Л.Л.
Пастух Т.Т.
Острікова Т.Г.
Соболєв Є.В.
Сотник О.С.
Березюк О.Р.
Сироїд О.І.
Підлісецький Л.Т.
Подоляк І.І.
у частині четвертій статті 302 слова «публікується в державних засобах масової інформації не пізніш як на третій день після його прийняття» замінити словами «невідкладно оприлюднюється на офіційному веб-сайті Центральної виборчої комісії»
 
Немає висновку   4. Рішення Центральної виборчої комісії про оголошення попередження кандидату на пост Президента України публікується в державних засобах масової інформації не пізніш як на третій день після його прийняття та невідкладно оприлюднюється на офіційному сайті Центральної виборчої комісії.
 
    -249- Сидорович Р.М.
Лаврик О.В.
Семенуха Р.С.
Зубач Л.Л.
Пастух Т.Т.
Острікова Т.Г.
Соболєв Є.В.
Сотник О.С.
Березюк О.Р.
Сироїд О.І.
Підлісецький Л.Т.
Подоляк І.І.
у частині четвертій статті 302 слова «та невідкладно оприлюднюється на офіційному сайті Центральної виборчої комісії» виключити
 
Немає висновку    
248. 5. У випадках встановлення у складі порушень, зазначених у частині першій цієї статті, ознак злочину, Центральна виборча комісія звертається до відповідних правоохоронних органів для реагування відповідно до закону.
 
-250- Черненко О.М.
Сидорович Р.М.
Новак Н.В.
В частині п’ятій статті 302 слова «звертається до відповідних правоохоронних органів для реагування відповідно до закону» замінити словами «зобов’язана звернутися з відповідною заявою до органів правопорядку»
 
Немає висновку   5. У випадках встановлення у складі порушень, зазначених у частині першій цієї статті, ознак злочину, Центральна виборча комісія звертається до відповідних правоохоронних органів для реагування відповідно до закону.
 
249. Стаття 303. Гарантії діяльності кандидатів на пост Президента України
 
   Стаття 303. Гарантії діяльності кандидатів на пост Президента України
 
250. 1. Кандидату на пост Президента України, крім кандидата, який займає пост Президента України або є народним депутатом України, не може бути відмовлено у звільненні на період передвиборної агітації від виконання виробничих або службових обов’язків за місцем роботи з наданням неоплачуваної відпустки.
 
   1. Кандидату на пост Президента України, крім кандидата, який займає пост Президента України або є народним депутатом України, не може бути відмовлено у звільненні на період передвиборної агітації від виконання виробничих або службових обов’язків за місцем роботи з наданням неоплачуваної відпустки.
 
251. 2. Кандидат з часу своєї реєстрації до закінчення виборчого процесу не може бути звільнений з роботи (посади, служби) з ініціативи власника підприємства, закладу, установи, організації або уповноваженого ним органу, командира військового формування (частини). Кандидат без його згоди не може бути переведений на іншу роботу (посаду), скерований у відрядження, а також призваний на військову або альтернативну (невійськову) службу, навчальні (перевірні) та спеціальні збори військовозобов’язаних.
 
   2. Кандидат з часу своєї реєстрації до закінчення виборчого процесу не може бути звільнений з роботи (посади, служби) з ініціативи власника підприємства, закладу, установи, організації або уповноваженого ним органу, командира військового формування (частини). Кандидат без його згоди не може бути переведений на іншу роботу (посаду), скерований у відрядження, а також призваний на військову або альтернативну (невійськову) службу, навчальні (перевірні) та спеціальні збори військовозобов’язаних.
 
252. 3. Кандидат на пост Президента України має право делегувати одного уповноваженого представника до Центральної виборчої комісії з правом дорадчого голосу, який представляє його інтереси в Центральній виборчій комісії під час виборчого процесу.
 
   3. Кандидат на пост Президента України має право делегувати одного уповноваженого представника до Центральної виборчої комісії з правом дорадчого голосу, який представляє його інтереси в Центральній виборчій комісії під час виборчого процесу.
 
253. 4. Кандидат на пост Президента може мати не більше п’яти довірених осіб у єдиному загальнодержавному виборчому окрузі та не більше як по дві довірені особи у кожному територіальному окрузі. Повноваження довірених осіб кандидата у загальнодержавному виборчому окрузі поширюються також на закордонний виборчий округ.
 
-251- Одарченко Ю.В.
Статтю 303 доповнити частиною п’ятою наступного змісту:
«5. Кандидат на пост Президента України має ті самі права, що і його довірені особи у загальнодержавному виборчому окрузі.»
 
Немає висновку   4. Кандидат на пост Президента може мати не більше п’яти довірених осіб у єдиному загальнодержавному виборчому окрузі та не більше як по дві довірені особи у кожному територіальному окрузі. Повноваження довірених осіб кандидата у загальнодержавному виборчому окрузі поширюються також на закордонний виборчий округ.
 
254. Стаття 304. Вимоги до уповноваженого представника та довірених осіб кандидата на пост Президента України
 
   Стаття 304. Вимоги до уповноваженого представника та довірених осіб кандидата на пост Президента України
 
255. 1. Уповноваженим представником кандидата на пост Президента України у Центральній виборчій комісії (далі - уповноважений представник), довіреною особою кандидата може бути громадянин України, який має право голосу.
 
   1. Уповноваженим представником кандидата на пост Президента України у Центральній виборчій комісії (далі - уповноважений представник), довіреною особою кандидата може бути громадянин України, який має право голосу.
 
256. 2. Не може бути уповноваженим представником, довіреною особою кандидата:
 
   2. Не може бути уповноваженим представником, довіреною особою кандидата:
 
257. 1) член будь-якої виборчої комісії;
 
   1) член будь-якої виборчої комісії;
 
258. 2) посадова особа органу виконавчої влади, органу влади Автономної Республіки Крим, органу місцевого самоврядування або суду;
 
-252- Черненко О.М.
Сидорович Р.М.
Новак Н.В.
Пункт 2 частини другої статті 304 викласти в такій редакції:
«2) державний службовець, посадова особа органу виконавчої влади, органу влади Автономної Республіки Крим, органу місцевого самоврядування або суду, суддя, прокурор»
 
Немає висновку   2) посадова особа органу виконавчої влади, органу влади Автономної Республіки Крим, органу місцевого самоврядування або суду;
 
259. 3) посадова чи службова особа правоохоронних органів;
 
   3) посадова чи службова особа правоохоронних органів;
 
260. 4) службовець рядового чи начальницького складу органів внутрішніх справ України, Служби безпеки України, особа рядового чи начальницького складу Державної кримінально-виконавчої служби України;
 
-253- Добродомов Д.Є.
У п. 4 ч. 2 ст. 304 слова «органів внутрішніх справ» замінити на «Національної поліції».
 
Немає висновку   4) службовець рядового чи начальницького складу органів внутрішніх справ України, Служби безпеки України, особа рядового чи начальницького складу Державної кримінально-виконавчої служби України;
 
    -254- Черненко О.М.
Сидорович Р.М.
Новак Н.В.
Пункт 4 частини другої статті 304 перед словами «службовець рядового чи начальницького складу» доповнити словом «військовослужбовець,»
 
Немає висновку    
261. 5) особа, яка проходить альтернативну (невійськову) службу;
 
   5) особа, яка проходить альтернативну (невійськову) службу;
 
262. 6) особа, яка відбуває покарання в установі кримінально-виконавчої системи.
 
   6) особа, яка відбуває покарання в установі кримінально-виконавчої системи.
 
263. Стаття 305. Порядок реєстрації уповноваженого представника кандидата на пост Президента України
 
   Стаття 305. Порядок реєстрації уповноваженого представника кандидата на пост Президента України
 
264. 1. Заява про реєстрацію уповноваженого представника за підписом особи, висунутої кандидатом, засвідченим в установленому порядку, подається до Центральної виборчої комісії одночасно з заявою (поданням партії) про реєстрацію кандидата на пост Президента України відповідно до статті 294 цього Кодексу.
 
   1. Заява про реєстрацію уповноваженого представника за підписом особи, висунутої кандидатом, засвідченим в установленому порядку, подається до Центральної виборчої комісії одночасно з заявою (поданням партії) про реєстрацію кандидата на пост Президента України відповідно до статті 294 цього Кодексу.
 
265. 2. У заяві про реєстрацію уповноваженого представника зазначаються такі відомості щодо відповідної особи:
 
   2. У заяві про реєстрацію уповноваженого представника зазначаються такі відомості щодо відповідної особи:
 
266. 1) прізвище, ім’я, по батькові;
 
   1) прізвище, ім’я, по батькові;
 
267. 2) громадянство;
 
   2) громадянство;
 
268. 3) дата народження;
 
   3) дата народження;
 
269. 4) місце роботи, займана посада (заняття);
 
   4) місце роботи, займана посада (заняття);
 
270. 5) виборча адреса, номер контактного телефону.
 
   5) виборча адреса, номер контактного телефону.
 
271. 3. До заяви, зазначеної у частині першій цієї статті, додається письмова згода особи представляти інтереси кандидата на пост Президента України в Центральній виборчій комісії.
 
   3. До заяви, зазначеної у частині першій цієї статті, додається письмова згода особи представляти інтереси кандидата на пост Президента України в Центральній виборчій комісії.
 
272. 4. Центральна виборча комісія не пізніше третього дня після надходження документів, зазначених у частинах першій та третій цієї статті, реєструє уповноваженого представника кандидата на пост Президента України у Центральній виборчій комісії з правом дорадчого голосу. Кандидатура уповноваженого представника може бути відхилена лише з підстав порушення вимог статті 304 цього Кодексу та частин першої-третьої цієї статті.
 
   4. Центральна виборча комісія не пізніше третього дня після надходження документів, зазначених у частинах першій та третій цієї статті, реєструє уповноваженого представника кандидата на пост Президента України у Центральній виборчій комісії з правом дорадчого голосу. Кандидатура уповноваженого представника може бути відхилена лише з підстав порушення вимог статті 304 цього Кодексу та частин першої-третьої цієї статті.
 
273. 5. Після реєстрації уповноваженого представника йому видається посвідчення за формою, встановленою Центральною виборчою комісією.
 
   5. Після реєстрації уповноваженого представника йому видається посвідчення за формою, встановленою Центральною виборчою комісією.
 
274. 6. У разі відмови у реєстрації чи скасування реєстрації кандидата на пост Президента України повноваження його уповноваженого представника вважаються припиненими з моменту втрати кандидатом статусу суб’єкта виборчого процесу.
 
   6. У разі відмови у реєстрації чи скасування реєстрації кандидата на пост Президента України повноваження його уповноваженого представника вважаються припиненими з моменту втрати кандидатом статусу суб’єкта виборчого процесу.
 
275. Стаття 306. Права уповноваженого представника кандидата на пост Президента України
 
   Стаття 306. Права уповноваженого представника кандидата на пост Президента України
 
276. 1. Уповноважений представник має право:
 
   1. Уповноважений представник має право:
 
277. 1) бути присутнім на всіх засіданнях Центральної виборчої комісії під час обговорення питань, пов’язаних із виборами Президента України, з правом дорадчого голосу: отримувати до початку засідання проект порядку денного та матеріали до питань порядку денного, які надаються членам Центральної виборчої комісії, ставити запитання доповідачу, виступати в обговоренні питань порядку денного, вносити пропозиції щодо рішення Центральної виборчої комісії;
 
   1) бути присутнім на всіх засіданнях Центральної виборчої комісії під час обговорення питань, пов’язаних із виборами Президента України, з правом дорадчого голосу: отримувати до початку засідання проект порядку денного та матеріали до питань порядку денного, які надаються членам Центральної виборчої комісії, ставити запитання доповідачу, виступати в обговоренні питань порядку денного, вносити пропозиції щодо рішення Центральної виборчої комісії;
 
278. 2) знайомитися із змістом протоколів засідань Центральної виборчої комісії та її рішеннями, отримувати копії цих рішень; у разі своєї відсутності на засіданні знайомитися з документами, на підставі яких приймалися рішення на такому засіданні;
 
   2) знайомитися із змістом протоколів засідань Центральної виборчої комісії та її рішеннями, отримувати копії цих рішень; у разі своєї відсутності на засіданні знайомитися з документами, на підставі яких приймалися рішення на такому засіданні;
 
279. 3) невідкладно знайомитися з протоколами, телефонограмами, факсограмами та іншими офіційними повідомленнями, що надходять до Центральної виборчої комісії від окружних та закордонних дільничних виборчих комісій, про підсумки голосування у відповідному територіальному виборчому окрузі, а також протоколами відповідних дільничних виборчих комісій про підрахунок голосів на виборчій дільниці, протоколами окружних виборчих комісій про повторний підрахунок голосів на окремих виборчих дільницях;
 
   3) невідкладно знайомитися з протоколами, телефонограмами, факсограмами та іншими офіційними повідомленнями, що надходять до Центральної виборчої комісії від окружних та закордонних дільничних виборчих комісій, про підсумки голосування у відповідному територіальному виборчому окрузі, а також протоколами відповідних дільничних виборчих комісій про підрахунок голосів на виборчій дільниці, протоколами окружних виборчих комісій про повторний підрахунок голосів на окремих виборчих дільницях;
 
280. 4) за зверненням невідкладно отримувати копії документів, зазначених у пункті 3 цієї частини;
 
   4) за зверненням невідкладно отримувати копії документів, зазначених у пункті 3 цієї частини;
 
281. 5) реалізовувати інші права, передбачені цим Кодексом для уповноваженого представника кандидата на пост Президента України у Центральній виборчій комісії.
 
   5) реалізовувати інші права, передбачені цим Кодексом для уповноваженого представника кандидата на пост Президента України у Центральній виборчій комісії.
 
282. 2. Уповноважений представник з дня його реєстрації Центральною виборчою комісією до припинення своїх повноважень або закінчення виборчого процесу має право на звільнення від виробничих або службових обов’язків без збереження заробітної плати за погодженням із власником підприємства, закладу, установи, організації або уповноваженим ним органом.
 
   2. Уповноважений представник з дня його реєстрації Центральною виборчою комісією до припинення своїх повноважень або закінчення виборчого процесу має право на звільнення від виробничих або службових обов’язків без збереження заробітної плати за погодженням із власником підприємства, закладу, установи, організації або уповноваженим ним органом.
 
283. Стаття 307. Реєстрація довірених осіб кандидата на пост Президента України
 
   Стаття 307. Реєстрація довірених осіб кандидата на пост Президента України
 
284. 1. Заява про реєстрацію довірених осіб кандидата за підписом кандидата, засвідченим у встановленому порядку, подається до Центральної виборчої комісії у будь-який час після реєстрації кандидата.
 
   1. Заява про реєстрацію довірених осіб кандидата за підписом кандидата, засвідченим у встановленому порядку, подається до Центральної виборчої комісії у будь-який час після реєстрації кандидата.
 
285. 2. У заяві про реєстрацію довірених осіб зазначаються відомості, передбачені пунктами 1-5 частини другої статті 302 цього Кодексу, а також відповідний виборчий округ, на який будуть поширюватися повноваження кожної довіреної особи.
 
   2. У заяві про реєстрацію довірених осіб зазначаються відомості, передбачені пунктами 1-5 частини другої статті 302 цього Кодексу, а також відповідний виборчий округ, на який будуть поширюватися повноваження кожної довіреної особи.
 
286. 3. До заяви, зазначеної у частині першій цієї статті, додаються письмові згоди цих осіб представляти інтереси кандидата у відповідному виборчому окрузі.
 
   3. До заяви, зазначеної у частині першій цієї статті, додаються письмові згоди цих осіб представляти інтереси кандидата у відповідному виборчому окрузі.
 
287. 4. Центральна виборча комісія не пізніше третього дня після надходження документів, зазначених у частинах першій і третій цієї статті, однак не пізніш як напередодні дня голосування реєструє довірених осіб кандидата та видає уповноваженому представникові цього кандидата їх посвідчення за формою, встановленою Центральною виборчою комісією.
 
   4. Центральна виборча комісія не пізніше третього дня після надходження документів, зазначених у частинах першій і третій цієї статті, однак не пізніш як напередодні дня голосування реєструє довірених осіб кандидата та видає уповноваженому представникові цього кандидата їх посвідчення за формою, встановленою Центральною виборчою комісією.
 
288. 5. У разі скасування реєстрації кандидата на пост Президента України повноваження довіреної особи кандидата вважаються припиненими з моменту втрати кандидатом статусу суб’єкта виборчого процесу.
 
   5. У разі скасування реєстрації кандидата на пост Президента України повноваження довіреної особи кандидата вважаються припиненими з моменту втрати кандидатом статусу суб’єкта виборчого процесу.
 
289. Стаття 308. Повноваження довірених осіб кандидата на пост Президента України
 
   Стаття 308. Повноваження довірених осіб кандидата на пост Президента України
 
290. 1. Довірена особа кандидата веде агітацію за обрання його Президентом України, сприяє кандидату у проведенні виборчого процесу, без доручення представляє кандидата у виборчому процесі.
 
   1. Довірена особа кандидата веде агітацію за обрання його Президентом України, сприяє кандидату у проведенні виборчого процесу, без доручення представляє кандидата у виборчому процесі.
 
291. 2. Довірена особа кандидата:
 
   2. Довірена особа кандидата:
 
292. 1) представляє інтереси кандидата у відносинах з виборцями, виборчими комісіями, іншими суб’єктами виборчого процесу, судами, органами виконавчої влади, органами влади Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування, засобами масової інформації, підприємствами, закладами, установами, організаціями на території відповідного виборчого округу;
 
   1) представляє інтереси кандидата у відносинах з виборцями, виборчими комісіями, іншими суб’єктами виборчого процесу, судами, органами виконавчої влади, органами влади Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування, засобами масової інформації, підприємствами, закладами, установами, організаціями на території відповідного виборчого округу;
 
293. 2) може брати участь з правом дорадчого голосу в засіданнях окружних та дільничних виборчих комісій на території відповідного виборчого округу;
 
   2) може брати участь з правом дорадчого голосу в засіданнях окружних та дільничних виборчих комісій на території відповідного виборчого округу;
 
294. 3) має право бути присутньою на виборчій дільниці під час голосування та на засіданні дільничної виборчої комісії при підрахунку голосів виборців з урахуванням обмежень, встановлених пунктом 3 частини другої статті 114 цього Кодексу;
 
   3) має право бути присутньою на виборчій дільниці під час голосування та на засіданні дільничної виборчої комісії при підрахунку голосів виборців з урахуванням обмежень, встановлених пунктом 3 частини другої статті 114 цього Кодексу;
 
295. 4) має права офіційного спостерігача від кандидата, передбачені частиною першою статті 215 цього Кодексу;
 
   4) має права офіційного спостерігача від кандидата, передбачені частиною першою статті 215 цього Кодексу;
 
296. 5) має інші повноваження, передбачені цим Кодексом для довіреної особи кандидата.
 
   5) має інші повноваження, передбачені цим Кодексом для довіреної особи кандидата.
 
297. 3. Довірена особа кандидата у загальнодержавному виборчому окрузі має право бути присутньою на засіданні Центральної виборчої комісії.
 
   3. Довірена особа кандидата у загальнодержавному виборчому окрузі має право бути присутньою на засіданні Центральної виборчої комісії.
 
298. 4. На довірену особу кандидата поширюються обмеження, встановлені частиною другою статті 215 цього Кодексу.
 
   4. На довірену особу кандидата поширюються обмеження, встановлені частиною другою статті 215 цього Кодексу.
 
299. 5. Довірена особа кандидата з дня її реєстрації Центральною виборчою комісією до припинення її повноважень або закінчення виборчого процесу має право на звільнення від виробничих або службових обов’язків без збереження заробітної плати за погодженням із власником підприємства, закладу, установи, організації або уповноваженим ним органом.
 
   5. Довірена особа кандидата з дня її реєстрації Центральною виборчою комісією до припинення її повноважень або закінчення виборчого процесу має право на звільнення від виробничих або службових обов’язків без збереження заробітної плати за погодженням із власником підприємства, закладу, установи, організації або уповноваженим ним органом.
 
300. Стаття 309. Заміна уповноваженого представника чи довіреної особи кандидата
 
   Стаття 309. Заміна уповноваженого представника чи довіреної особи кандидата
 
301. 1. Уповноважений представник, довірена особа кандидата має право у будь-який час до дня голосування звернутися до Центральної виборчої комісії із заявою про складення своїх повноважень.
 
   1. Уповноважений представник, довірена особа кандидата має право у будь-який час до дня голосування звернутися до Центральної виборчої комісії із заявою про складення своїх повноважень.
 
302. 2. Кандидат на пост Президента України у будь-який час до дня голосування може звернутися до Центральної виборчої комісії із заявою про відкликання свого уповноваженого представника чи довіреної особи, а також про внесення іншої кандидатури замість вибулої. Відповідна заява разом з письмовою згодою внесеної кандидатури подається до Центральної виборчої комісії у порядку, встановленому відповідно у частині першій статті 302 чи частині першій статті 304 цього Кодексу.
 
   2. Кандидат на пост Президента України у будь-який час до дня голосування може звернутися до Центральної виборчої комісії із заявою про відкликання свого уповноваженого представника чи довіреної особи, а також про внесення іншої кандидатури замість вибулої. Відповідна заява разом з письмовою згодою внесеної кандидатури подається до Центральної виборчої комісії у порядку, встановленому відповідно у частині першій статті 302 чи частині першій статті 304 цього Кодексу.
 
303. 3. На підставі заяви, поданої відповідно до частин першої або другої цієї статті, не пізніше третього дня після її надходження, але не пізніше дня, попереднього до дня голосування, а в день голосування ( невідкладно, Центральна виборча комісія приймає рішення про скасування реєстрації уповноваженого представника чи довіреної особи кандидата та (за наявності відповідної заяви) про реєстрацію іншої особи уповноваженим представником чи довіреною особою кандидата у відповідному виборчому окрузі. Копія рішення видається уповноваженому представнику кандидата або надсилається на офіційну контактну адресу кандидата.
 
   3. На підставі заяви, поданої відповідно до частин першої або другої цієї статті, не пізніше третього дня після її надходження, але не пізніше дня, попереднього до дня голосування, а в день голосування ( невідкладно, Центральна виборча комісія приймає рішення про скасування реєстрації уповноваженого представника чи довіреної особи кандидата та (за наявності відповідної заяви) про реєстрацію іншої особи уповноваженим представником чи довіреною особою кандидата у відповідному виборчому окрузі. Копія рішення видається уповноваженому представнику кандидата або надсилається на офіційну контактну адресу кандидата.
 
304. 4. Посвідчення уповноваженого представника чи довіреної особи кандидата, повноваження яких припинено до закінчення виборчого процесу, вважається недійсним.
 
   4. Посвідчення уповноваженого представника чи довіреної особи кандидата, повноваження яких припинено до закінчення виборчого процесу, вважається недійсним.
 
305. Стаття 310. Право кандидата на пост Президента України мати офіційних спостерігачів
 
   Стаття 310. Право кандидата на пост Президента України мати офіційних спостерігачів
 
306. 1. Кандидат на пост Президента України має право мати офіційних спостерігачів відповідно до частини першої статті 214 цього Кодексу.
 
   1. Кандидат на пост Президента України має право мати офіційних спостерігачів відповідно до частини першої статті 214 цього Кодексу.
 
307. 2. Подання кандидатур офіційних спостерігачів від імені кандидата на пост Президента України відповідно до частини другої статті 217 цього Кодексу здійснюють довірені особи кандидата.
 
   2. Подання кандидатур офіційних спостерігачів від імені кандидата на пост Президента України відповідно до частини другої статті 217 цього Кодексу здійснюють довірені особи кандидата.
 
308. РОЗДІЛ ХХVІ. ОСОБЛИВОСТІ ФІНАНСУВАННЯ, ІНФОРМАЦІЙНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ТА ПЕРЕДВИБОРНОЇ АГІТАЦІЇ НА ВИБОРАХ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ
 
   РОЗДІЛ ХХVІ. ОСОБЛИВОСТІ ФІНАНСУВАННЯ, ІНФОРМАЦІЙНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ТА ПЕРЕДВИБОРНОЇ АГІТАЦІЇ НА ВИБОРАХ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ
 
309. Стаття 311. Особливості відкриття, формування та використання виборчих фондів кандидатів на пост Президента України
 
   Стаття 311. Особливості відкриття, формування та використання виборчих фондів кандидатів на пост Президента України
 
310. 1. Кандидат на пост Президента України формує свій виборчий фонд у порядку, визначеному статтями 185-189 цього Кодексу з урахуванням особливостей, встановлених цією статтею.
 
   1. Кандидат на пост Президента України формує свій виборчий фонд у порядку, визначеному статтями 185-189 цього Кодексу з урахуванням особливостей, встановлених цією статтею.
 
311. 2. Накопичувальний рахунок виборчого фонду кандидата відкривається не пізніш як на п’ятий день після дня прийняття рішення Центральної виборчої комісії про реєстрацію кандидата на пост Президента України.
 
   2. Накопичувальний рахунок виборчого фонду кандидата відкривається не пізніш як на п’ятий день після дня прийняття рішення Центральної виборчої комісії про реєстрацію кандидата на пост Президента України.
 
312. 3. Витрачання коштів з поточних рахунків виборчих фондів кандидатів на пост Президента України, які включені до виборчого бюлетеня для повторного голосування, відновлюється з дня, наступного після дня прийняття рішення Центральної виборчої комісії відповідно до частини восьмої статті 186 цього Кодексу.
 
   3. Витрачання коштів з поточних рахунків виборчих фондів кандидатів на пост Президента України, які включені до виборчого бюлетеня для повторного голосування, відновлюється з дня, наступного після дня прийняття рішення Центральної виборчої комісії відповідно до частини восьмої статті 186 цього Кодексу.
 
313. 4. Добровільний внесок фізичної особи до виборчого фонду одного кандидата на пост Президента України не може перевищувати чотирьохсот розмірів мінімальних заробітних плат, встановлених на день початку виборчого процесу.
 
-255- Писаренко В.В.
Частину четверту статті 311 виключити.
 
Немає висновку   4. Добровільний внесок фізичної особи до виборчого фонду одного кандидата на пост Президента України не може перевищувати чотирьохсот розмірів мінімальних заробітних плат, встановлених на день початку виборчого процесу.
 
    -256- Левченко Ю.В.
Іллєнко А.Ю.
Головко М.Й.
Осуховський О.І.
Марченко О.О.
В частині 4 статті 311 розділу 26 глави 5 Законопроекту слова «чотирьохсот» замінити словами «ста».
 
Немає висновку    
    -257- Ємець Л.О.
Веселова Н.В.
Єднак О.В.
Пташник В.Ю.
Гопко Г.М.
Частину четверту статті 311 викласти в наступній редакції:
«4. Добровільні внески особи до виборчого фонду обмежуються розміром максимального внеску на підтримку партії протягом року, встановленого Законом України "Про політичні партії в Україні".»
 
Немає висновку    
    -258- Чумак В.В.
Новак Н.В.
Частину четверту статті 311 викласти в наступній редакції:
«4. Добровільні внески особи до виборчого фонду обмежуються розміром максимального внеску на підтримку партії протягом року, встановленого Законом України "Про політичні партії в Україні".»
 
Немає висновку    
314. Стаття 312. Інформаційні плакати кандидатів на пост Президента України
 
   Стаття 312. Інформаційні плакати кандидатів на пост Президента України
 
315. 1. Інформаційний плакат кандидата на пост Президента України, зазначений у статті 194 цього Кодексу, повинен містити передвиборну програму кандидата, подану ним до Центральної виборчої комісії при реєстрації кандидата, а також фотографію кандидата із зазначенням відомостей, передбачених пунктами 1, 2, 4, 7, 10 частини восьмої статті 290 цього Кодексу, а також суб’єкта (способу) висування.
 
   1. Інформаційний плакат кандидата на пост Президента України, зазначений у статті 194 цього Кодексу, повинен містити передвиборну програму кандидата, подану ним до Центральної виборчої комісії при реєстрації кандидата, а також фотографію кандидата із зазначенням відомостей, передбачених пунктами 1, 2, 4, 7, 10 частини восьмої статті 290 цього Кодексу, а також суб’єкта (способу) висування.
 
316. 2. Інформаційні буклети на виборах Президента України не виготовляються.
 
-259- Ківалов С.В.
У статті 312:
Частину другу – виключити
Частину третю вважати частиною другою
 
Немає висновку   2. Інформаційні буклети на виборах Президента України не виготовляються.
 
317. 3. Інформаційні плакати кандидатів виготовляються з розрахунку не менш як по чотири примірники кожного інформаційного плаката на кожну виборчу дільницю не пізніш як за тридцять п’ять днів до дня голосування.
 
-260- Кривошея Г.Г.
Частину третю статті 312 викласти в такій редакції:
«3. Інформаційні плакати кандидатів виготовляються з розрахунку не менш як по чотири примірники кожного інформаційного плаката на кожну виборчу дільницю не пізніш як за тридцять п’ять днів до дня голосування. Інформаційні плакати кандидатів виготовляються з урахуванням потреб виборців із порушеннями зору (зокрема збільшеним шрифтом) з урахуванням вимог, установлених Центральною виборчою комісією».
 
Немає висновку   3. Інформаційні плакати кандидатів виготовляються з розрахунку не менш як по чотири примірники кожного інформаційного плаката на кожну виборчу дільницю не пізніш як за тридцять п’ять днів до дня голосування.
 
318. 4. Виготовлені інформаційні плакати кандидатів з розрахунку по три примірники кожного плаката на кожну виборчу дільницю у порядку, встановленому Центральною виборчою комісією, передаються відповідним виборчим комісіям, решта - кандидату або його уповноваженому представнику. Інформаційні плакати передаються на виборчі дільниці невідкладно після утворення дільничних виборчих комісій.
 
   4. Виготовлені інформаційні плакати кандидатів з розрахунку по три примірники кожного плаката на кожну виборчу дільницю у порядку, встановленому Центральною виборчою комісією, передаються відповідним виборчим комісіям, решта - кандидату або його уповноваженому представнику. Інформаційні плакати передаються на виборчі дільниці невідкладно після утворення дільничних виборчих комісій.
 
319. 5. За необхідності у разі призначення повторного голосування на виборах Президента України Центральна виборча комісія може прийняти рішення про виготовлення додаткової кількості інформаційних плакатів кандидатів, включених до виборчого бюлетеня для повторного голосування, з розрахунку не більш як по два примірники кожного інформаційного плаката на кожну виборчу дільницю. Зазначені плакати невідкладно після виготовлення передаються дільничним виборчим комісіям.
 
-261- Лещенко С.А.
Статтю 312 доповнити частиною шостою наступного змісту:
6. Дільничні виборчі комісії сприяють виборцям, які самостійно не можуть ознайомитись із інформаційними плакатами та інформаційними буклетами суб’єктів виборчого процесу у доступі до їх змісту у максимально зручний для таких виборців спосіб.
 
Немає висновку   5. За необхідності у разі призначення повторного голосування на виборах Президента України Центральна виборча комісія може прийняти рішення про виготовлення додаткової кількості інформаційних плакатів кандидатів, включених до виборчого бюлетеня для повторного голосування, з розрахунку не більш як по два примірники кожного інформаційного плаката на кожну виборчу дільницю. Зазначені плакати невідкладно після виготовлення передаються дільничним виборчим комісіям.
 
    -262- Суслова І.М.
доповнити статтю 312 частиною 6 наступного змісту:
6. Дільничні виборчі комісії сприяють виборцям, які самостійно не можуть ознайомитись із інформаційними плакатами та інформаційними буклетами суб’єктів виборчого процесу у доступі до їх змісту у максимально зручний для таких виборців спосіб.
 
Немає висновку    
    -263- Чумак В.В.
Новак Н.В.
Статтю 312 доповнити новою частиною шостою такого змісту:
«6. Дільничні виборчі комісії сприяють виборцям, які через інвалідність, вік або стан здоров’я самостійно не можуть ознайомитись із інформаційними плакатами та інформаційними буклетами суб’єктів виборчого процесу у доступі до їх змісту у зручний для таких виборців спосіб.»
 
Немає висновку    
    -264- Ємець Л.О.
Веселова Н.В.
Єднак О.В.
Пташник В.Ю.
Гопко Г.М.
Статтю 312 доповнити новою частиною шостою такого змісту:
«6. Дільничні виборчі комісії сприяють виборцям, які через інвалідність, вік або стан здоров’я самостійно не можуть ознайомитись із інформаційними плакатами та інформаційними буклетами суб’єктів виборчого процесу у доступі до їх змісту у зручний для таких виборців спосіб.»
 
Немає висновку    
320. Стаття 313. Збалансованість поширення інформації про кандидатів на пост Президента України
 
   Стаття 313. Збалансованість поширення інформації про кандидатів на пост Президента України
 
321. 1. Вимоги щодо збалансованості поширення інформації, встановлені частиною другою статті 196 цього Кодексу, стосуються поширення інформації про кандидатів на пост Президента України незалежно від способу та суб’єктів їх висування.
 
-265- Черненко О.М.
Сидорович Р.М.
Новак Н.В.
В частині першій статті 313 слова та цифри «встановлені частиною другою статті 196» замінити словами та цифрами «встановлені частиною третьою статті 197»
 
Немає висновку   1. Вимоги щодо збалансованості поширення інформації, встановлені частиною другою статті 196 цього Кодексу, стосуються поширення інформації про кандидатів на пост Президента України незалежно від способу та суб’єктів їх висування.
 
    -266- Сюмар В.П.
В статті 313 слова «частиною другою статті 196» замінити словами «частиною третьою статті 195»
 
Немає висновку    
    -267- Папієв М.М.
Ларін С.М.
Гальченко А.В.
В частині першій статті 313 проекту Кодексу слово "другою" замінити на "першою".
 
Немає висновку    
322. 2. Ефірний час у передачах (циклах передач), зазначених у статті 197 цього Кодексу, присвячений партіям, які висунули кандидатів на пост Президента України, зараховується до ефірного часу, присвяченого відповідним кандидатам.
 
-268- Дерев'янко Ю.Б.
частину другу статті 313 виключити;
 
Немає висновку   2. Ефірний час у передачах (циклах передач), зазначених у статті 197 цього Кодексу, присвячений партіям, які висунули кандидатів на пост Президента України, зараховується до ефірного часу, присвяченого відповідним кандидатам.
 
323. Стаття 314. Проведення передвиборної агітації на виборах Президента України за рахунок коштів Державного бюджету України
 
-269- Дерев'янко Ю.Б.
статтю 314 виключити, змінивши відповідно нумерацію наступних статей;
 
Немає висновку   Стаття 314. Проведення передвиборної агітації на виборах Президента України за рахунок коштів Державного бюджету України
 
324. 1. Центральна виборча комісія не пізніш як за через три дні після утворення окружних виборчих комісій визначає одну окружну виборчу комісію у межах кожного регіону, зазначеного у частині другій статті 133 Конституції України, яка уповноважується на укладення договорів із телерадіоорганізаціями державної та комунальної форми власності на проведення передвиборної агітації за кошти Державного бюджету України, виділених на підготовку і проведення виборів Президента України.
 
-270- Сюмар В.П.
В статті 314 пункт 1 виключити
 
Немає висновку   1. Центральна виборча комісія не пізніш як за через три дні після утворення окружних виборчих комісій визначає одну окружну виборчу комісію у межах кожного регіону, зазначеного у частині другій статті 133 Конституції України, яка уповноважується на укладення договорів із телерадіоорганізаціями державної та комунальної форми власності на проведення передвиборної агітації за кошти Державного бюджету України, виділених на підготовку і проведення виборів Президента України.
 
    -271- Чумак В.В.
Новак Н.В.
Частину першу статті 314 доповнити новим реченням такого змісту:
«Умови договору повинні передбачати забезпечення телерадіоорганізаціями використання доступних форматів під час проведення передвиборчої агітації (титрування або переклад на жестову мову, аудіо коментування, інші формати).»
 
Немає висновку    
    -272- Ємець Л.О.
Веселова Н.В.
Єднак О.В.
Пташник В.Ю.
Гопко Г.М.
Частину першу статті 314 доповнити новим реченням такого змісту:
«Умови договору повинні передбачати забезпечення телерадіоорганізаціями використання доступних форматів під час проведення передвиборчої агітації (титрування або переклад на жестову мову, аудіо коментування, інші формати).»
 
Немає висновку    
    -273- Лещенко С.А.
Частину першу статті 314 викласти в наступній редакції:
1. Центральна виборча комісія не пізніш як за через три дні після утворення окружних виборчих комісій визначає одну окружну виборчу комісію у межах кожного регіону, зазначеного у частині другій статті 133 Конституції України, яка уповноважується на укладення договорів із телерадіоорганізаціями державної та комунальної форми власності на проведення передвиборної агітації за кошти Державного бюджету України, виділених на підготовку і проведення виборів Президента України. Умови договору повинні передбачати забезпечення телерадіоорганізаціями використання доступних форматів під час проведення передвиборчої агітації (титрування або переклад на жестову мову, аудіо коментування, інші формати).
 
Немає висновку    
    -274- Суслова І.М.
частину 1 статті 314 викласти в наступній редакції:
1. Центральна виборча комісія не пізніш як за через три дні після утворення окружних виборчих комісій визначає одну окружну виборчу комісію у межах кожного регіону, зазначеного у частині другій статті 133 Конституції України, яка уповноважується на укладення договорів із телерадіоорганізаціями державної та комунальної форми власності на проведення передвиборної агітації за кошти Державного бюджету України, виділених на підготовку і проведення виборів Президента України. Умови договору повинні передбачати забезпечення телерадіоорганізаціями використання доступних форматів під час проведення передвиборчої агітації (титрування або переклад на жестову мову, аудіо коментування, інші формати).
 
Немає висновку    
325. 2. Кандидату на пост Президента, зареєстрованому Центральною виборчою комісією, телерадіоорганізації надають загальний час для проведення передвиборної агітації за рахунок і в межах коштів Державного бюджету України, що виділяються на підготовку та проведення виборів, не менше 30 хвилин на загальнонаціональному телеканалі та 30 хвилин на загальнонаціональному радіоканалі. Цей час кандидату надається тричі на кожному з зазначених загальнодержавних каналів у рівних частках від загального часу. Обсяг та порядок використання ефірного часу, що виділяється за рахунок коштів Державного бюджету України, що виділяються на підготовку та проведення виборів, із забезпеченням рівних умов для кандидатів визначає Центральна виборча комісія.
 
-275- Сюмар В.П.
В статті 314 пункт 2 вважати пуктом 1 і викласти у такій редакції:
«1. Кандидату на пост Президента, зареєстрованому Центральною виборчою комісією, Національна суспільна телерадіокомпанія України надає загальний час для проведення передвиборної агітації за рахунок І в межах коштів Державного бюджету України, що виділяються на підготовку та проведення виборів, на підставі угод, зазначених у частині третій статті 210 цього Кодексу, не менше 30 хвилин на загальнонаціональному суспільно-політичному телеканалі та 30 хвилин на загальнонаціональному суспільно-політичному радіоканалі. Цей час кандидату надається тричі на кожному з зазначених каналів суспільного мовлення у рівних частках від загального часу. Обсяг та порядок використання ефірного часу, що виділяється за рахунок коштів Державного бюджету України, що виділяються на підготовку та проведення виборів, із забезпеченням рівних умов для кандидатів визначає Центральна виборча комісія.»
 
Немає висновку   2. Кандидату на пост Президента, зареєстрованому Центральною виборчою комісією, телерадіоорганізації надають загальний час для проведення передвиборної агітації за рахунок і в межах коштів Державного бюджету України, що виділяються на підготовку та проведення виборів, не менше 30 хвилин на загальнонаціональному телеканалі та 30 хвилин на загальнонаціональному радіоканалі. Цей час кандидату надається тричі на кожному з зазначених загальнодержавних каналів у рівних частках від загального часу. Обсяг та порядок використання ефірного часу, що виділяється за рахунок коштів Державного бюджету України, що виділяються на підготовку та проведення виборів, із забезпеченням рівних умов для кандидатів визначає Центральна виборча комісія.
 
    -276- Кривошея Г.Г.
Частину другу статті 314 викласти в такій редакції:
«2. Кандидату на пост Президента, зареєстрованому Центральною виборчою комісією, телерадіоорганізації надають загальний час для проведення передвиборної агітації за рахунок і в межах коштів Державного бюджету України, що виділяються на підготовку та проведення виборів, не менше 30 хвилин на загальнонаціональному телеканалі та 30 хвилин на загальнонаціональному радіоканалі. Передвиборна агітація, яка проводиться телерадіоорганізаціями, повинна титруватися та/або перекладатися на жестову мову для забезпечення її доступності для осіб з інвалідністю з порушеннями зору та слуху з урахуванням вимог, установлених Національною радою України з питань телебачення і радіомовлення. Цей час кандидату надається тричі на кожному з зазначених загальнодержавних каналів у рівних частках від загального часу. Обсяг та порядок використання ефірного часу, що виділяється за рахунок коштів Державного бюджету України, що виділяються на підготовку та проведення виборів, із забезпеченням рівних умов для кандидатів визначає Центральна виборча комісія».
 
Немає висновку    
326. 3. Попередній розклад ефірного часу трансляції передвиборних агітаційних теле-, радіопрограм, що транслюються відповідно до частини другої цієї статті, із зазначенням дати і часу виходу їх в ефір (без зазначення конкретних учасників програм) складається загальнонаціональними та регіональними телерадіоорганізаціями державної та комунальної форми власності, з якими укладено угоди на розповсюдження матеріалів передвиборної агітації кандидатів за рахунок і в межах коштів Державного бюджету України, що виділяються на підготовку і проведення виборів, під час виборчого процесу. Такий розклад надсилається відповідно до Центральної виборчої комісії чи окружної виборчої комісії, зазначеної у частині першій цієї статті, не пізніш як за п’ятдесят п’ять днів до дня голосування.
 
-277- Сюмар В.П.
В статті 314 пункт 3 вважати пуктом 2 і викласти у такій редакції:
«2. Попередній розклад ефірного часу трансляції передвиборних агітаційних теле-, радіопрограм, що транслюються відповідно до частини першої цієї статті, із зазначенням дати і часу виходу їх в ефір (без зазначення конкретних учасників програм) складається Національною суспільною телерадіокомпанією України. Такий розклад надсилається відповідно до Центральної виборчої комісії чи окружної виборчої комісії, зазначеної у частині першій цієї статті, не пізніш як за п’ятдесят п’ять днів до дня голосування.»
 
Немає висновку   3. Попередній розклад ефірного часу трансляції передвиборних агітаційних теле-, радіопрограм, що транслюються відповідно до частини другої цієї статті, із зазначенням дати і часу виходу їх в ефір (без зазначення конкретних учасників програм) складається загальнонаціональними та регіональними телерадіоорганізаціями державної та комунальної форми власності, з якими укладено угоди на розповсюдження матеріалів передвиборної агітації кандидатів за рахунок і в межах коштів Державного бюджету України, що виділяються на підготовку і проведення виборів, під час виборчого процесу. Такий розклад надсилається відповідно до Центральної виборчої комісії чи окружної виборчої комісії, зазначеної у частині першій цієї статті, не пізніш як за п’ятдесят п’ять днів до дня голосування.
 
327. 4. Черговість надання кандидатам на пост Президента України ефірного часу на радіо та телебаченні в межах розкладу, зазначеного у частині третій цієї статті, визначається не пізніш як за п’ятдесят три дні до дня голосування за результатами жеребкувань, що проводяться відповідно Центральною виборчою комісією, однією з окружних виборчих комісій, зазначених у частині першій цієї статті, за участю відповідно уповноважених представників кандидатів у Центральній виборчій комісії чи довірених осіб кандидатів у відповідному територіальному виборчому окрузі. Відсутність зазначених осіб, належно повідомлених про час і місце проведення жеребкування, не перешкоджає його проведенню.
 
-278- Сюмар В.П.
В статті 314 пункт 4 вважати пуктом З і викласти у такій редакції:
«3. Черговість надання кандидатам на пост Президента України ефірного часу на радіо та телебаченні в межах розкладу, зазначеного у частині другій цієї статті, визначається не пізніш як за п’ятдесят три дні до дня голосування за результатами жеребкувань, що проводяться Центральною виборчою комісією, за участю відповідно уповноважених представників кандидатів у Центральній виборчій комісії. Відсутність зазначених осіб, належно повідомлених про час і місце проведення жеребкування, не перешкоджає його проведенню.»
 
Немає висновку   4. Черговість надання кандидатам на пост Президента України ефірного часу на радіо та телебаченні в межах розкладу, зазначеного у частині третій цієї статті, визначається не пізніш як за п’ятдесят три дні до дня голосування за результатами жеребкувань, що проводяться відповідно Центральною виборчою комісією, однією з окружних виборчих комісій, зазначених у частині першій цієї статті, за участю відповідно уповноважених представників кандидатів у Центральній виборчій комісії чи довірених осіб кандидатів у відповідному територіальному виборчому окрузі. Відсутність зазначених осіб, належно повідомлених про час і місце проведення жеребкування, не перешкоджає його проведенню.
 
328. 5. Результати жеребкування, проведеного відповідно до частини четвертої цієї статті, та складений за його підсумком розклад ефірного часу із зазначенням передвиборних агітаційних теле-, радіопрограм, конкретної дати і часу виходу їх в ефір за рахунок коштів Державного бюджету України, що виділяються на підготовку і проведення виборів, публікуються відповідно в газетах «Голос України» та «Урядовий кур’єр», місцевих друкованих засобах масової інформації у триденний строк з дня затвердження їх Центральною виборчою комісією чи відповідною окружною виборчою комісією, а також оприлюднюються на веб-сайті Центральної виборчої комісії.
 
-279- Сюмар В.П.
В статті 314 пункт 5 вважати пуктом 4 і викласти у такій редакції:
«4. Результати жеребкування, проведеного відповідно до частини третьої цієї статті, та складений за його підсумком розклад ефірного часу із зазначенням передвиборних агітаційних теле-, радіопрограм, конкретної дати і часу виходу їх в ефір за рахунок коштів Державного бюджету України, що виділяються на підготовку І проведення виборів, у триденний строк з дня затвердження їх Центральною виборчою комісією, оприлюднюються на веб-сайті Центральної виборчої комісії.»
 
Немає висновку   5. Результати жеребкування, проведеного відповідно до частини четвертої цієї статті, та складений за його підсумком розклад ефірного часу із зазначенням передвиборних агітаційних теле-, радіопрограм, конкретної дати і часу виходу їх в ефір за рахунок коштів Державного бюджету України, що виділяються на підготовку і проведення виборів, публікуються відповідно в газетах «Голос України» та «Урядовий кур’єр», місцевих друкованих засобах масової інформації у триденний строк з дня затвердження їх Центральною виборчою комісією чи відповідною окружною виборчою комісією, а також оприлюднюються на веб-сайті Центральної виборчої комісії.
 
329. Стаття 315. Передвиборні теледебати
 
   Стаття 315. Передвиборні теледебати
 
330. 1. Телеорганізація може організовувати передвиборні дебати (теледебати) між кандидатами на пост Президента України як передачу (цикл передач) з дотриманням вимог статті 212 цього Кодексу. Такі передачі можуть транслюватися виключно в прямому ефірі.
 
-280- Пташник В.Ю.
У частині 1 статті 315 проекту:
слова «Телеорганізація може організовувати» замінити словами «Національна суспільна телерадіокомпанія України організовує на суспільно-політичному загальнонаціональному каналі Суспільного телебачення»;
 
Немає висновку   1. Телеорганізація може організовувати передвиборні дебати (теледебати) між кандидатами на пост Президента України як передачу (цикл передач) з дотриманням вимог статті 212 цього Кодексу. Такі передачі можуть транслюватися виключно в прямому ефірі.
 
    -281- Пташник В.Ю.
У частині 1 статті 315 проекту:
слова «можуть транслюватися» замінити словом «транслюються»;
 
Немає висновку    
    -282- Сюмар В.П.
В статті 315 пункті 1 слова «статті 212 цього Кодексу» замінити словами «статті 197 цього Кодексу»
 
Немає висновку    
    -283- Чумак В.В.
Новак Н.В.
Частину першу статті 315 доповнити новим реченням такого змісту:
«Трансляція теледебатів забезпечується титруванням або перекладом на жестову мову.»
 
Немає висновку    
    -284- Ємець Л.О.
Веселова Н.В.
Єднак О.В.
Пташник В.Ю.
Гопко Г.М.
Частину першу статті 315 доповнити новим реченням такого змісту:
«Трансляція теледебатів забезпечується титруванням або перекладом на жестову мову.»
 
Немає висновку    
    -285- Кривошея Г.Г.
Частину першу статті 315 викласти в такій редакції:
«1. Телеорганізація може організовувати передвиборні дебати (теледебати) між кандидатами на пост Президента України як передачу (цикл передач) з дотриманням вимог статті 212 цього Кодексу. Такі передачі можуть транслюватися виключно в прямому ефірі та з обов’язковим титруванням та перекладом на жестову мову для забезпечення їх доступності для осіб з інвалідністю з порушеннями зору та слуху з урахуванням вимог, установлених Національною радою України з питань телебачення і радіомовлення».
 
Немає висновку    
    -286- Лещенко С.А.
Частину першу статті 315 викласти в наступній редакції:
1. Телеорганізація може організовувати передвиборні дебати (теледебати) між кандидатами на пост Президента України як передачу (цикл передач) з дотриманням вимог статті 212 цього Кодексу. Такі передачі можуть транслюватися виключно в прямому ефірі. Трансляція теледебатів забезпечується титруванням або перекладом на жестову мову.
 
Немає висновку    
    -287- Суслова І.М.
частину 1 статті 315 викласти в наступній редакції:
1. Телеорганізація може організовувати передвиборні дебати (теледебати) між кандидатами на пост Президента України як передачу (цикл передач) з дотриманням вимог статті 212 цього Кодексу. Такі передачі можуть транслюватися виключно в прямому ефірі. Трансляція теледебатів забезпечується титруванням або перекладом на жестову мову.
 
Немає висновку    
331. 2. Зазначені у частині першій цієї статті теледебати проводяться у строки, передбачені статтею 201 цього Кодексу для проведення передвиборної агітації, у проміжку між дев’ятнадцятою та двадцять другою годинами.
 
-288- Пташник В.Ю.
У частині 2 статті 315 проекту:
слова «у проміжку між дев’ятнадцятою та двадцять другою годинами» замінити словами «з 20.00 до 21.00 години тривалістю 60 хвилин безперервного ефірного часу»;
 
Немає висновку   2. Зазначені у частині першій цієї статті теледебати проводяться у строки, передбачені статтею 201 цього Кодексу для проведення передвиборної агітації, у проміжку між дев’ятнадцятою та двадцять другою годинами.
 
332. 3. В одній передачі циклу одночасно можуть брати участь не більше двох кандидатів на пост Президента України. Кандидати беруть участь у теледебатах особисто.
 
-289- Сидорович Р.М.
Лаврик О.В.
Семенуха Р.С.
Зубач Л.Л.
Пастух Т.Т.
Острікова Т.Г.
Соболєв Є.В.
Сотник О.С.
Березюк О.Р.
Сироїд О.І.
Підлісецький Л.Т.
Подоляк І.І.
у частині третій статті 315 слова «В одній передачі циклу одночасно можуть брати участь не більше двох кандидатів на пост Президента України» замінити словами «Порядок проведення передвиборних теледебатів затверджує Центральна виборча комісія»
 
Немає висновку   3. В одній передачі циклу одночасно можуть брати участь не більше двох кандидатів на пост Президента України. Кандидати беруть участь у теледебатах особисто.
 
    -290- Сидорович Р.М.
Лаврик О.В.
Семенуха Р.С.
Зубач Л.Л.
Пастух Т.Т.
Острікова Т.Г.
Соболєв Є.В.
Сотник О.С.
Березюк О.Р.
Сироїд О.І.
Підлісецький Л.Т.
Подоляк І.І.
у частині третій статті 315 після слів «Кандидати беруть участь у теледебатах особисто.» додати слова «Черговість участі кандидатів у теледебатах визначає Центральна виборча комісія шляхом жеребкування.»
 
Немає висновку    
    -291- Пташник В.Ю.
Частину 3 статті 315 проекту доповнити реченням такого змісту:
«Не допускається участь у теледебатах довірених осіб або інших представників кандидатів, а також трансляція попередньо підготовленого відеоматеріалу про кандидата, використання агітаційних та інших матеріалів про кандидата.»
 
Немає висновку    
    -292- Сюмар В.П.
В статті 315 пункт 3 викласти у такій редакції:
«3. В одній передачі циклу одночасно можуть брати участь не більше двох кандидатів на пост Президента України. У разі, якщо така вимога не може бути виконана через непарну кількість кандидатів, максимальна кількість учасників передачі може бути збільшена до трьох кандидатів із дотриманням вимог рівного розподілу ефірного часу між усіма кандидатами, незалежно від того, в якій передачі вони беруть участь. Кандидати беруть участь у теледебатах особисто.»
 
Немає висновку    
333. 4. Графік поширення передач циклу, черговість участі кандидатів у теледебатах відповідна телеорганізація публікує в газетах «Голос України» та «Урядовий кур’єр» у триденний строк з дня їх затвердження, однак не пізніш як за один день до початку циклу передач.
 
-293- Пташник В.Ю.
У частині 4 статті 315 проекту слова «відповідна телеорганізація» замінити словами «Національною суспільною телерадіокомпанією України»
 
Немає висновку   4. Графік поширення передач циклу, черговість участі кандидатів у теледебатах відповідна телеорганізація публікує в газетах «Голос України» та «Урядовий кур’єр» у триденний строк з дня їх затвердження, однак не пізніш як за один день до початку циклу передач.
 
    -294- Сидорович Р.М.
Лаврик О.В.
Семенуха Р.С.
Зубач Л.Л.
Пастух Т.Т.
Острікова Т.Г.
Соболєв Є.В.
Сотник О.С.
Березюк О.Р.
Сироїд О.І.
Підлісецький Л.Т.
Подоляк І.І.
у частині четвертій статті 315 слова «телеорганізація публікує в газетах «Голос України» та «Урядовий кур’єр» у триденний строк з дня їх затвердження, однак не пізніш як за один день до початку циклу передач» замінити словами «невідкладно оприлюднює на своєму офіційному веб-сайті»
 
Немає висновку    
    -295- Черненко О.М.
Сидорович Р.М.
Новак Н.В.
Частину четверту статті 315 викласти в такій редакції:
«4. Графік поширення передач циклу, черговість участі кандидатів у теледебатах відповідна телеорганізація публікує в газетах «Голос України» та «Урядовий кур’єр» у триденний строк з дня їх затвердження, однак не пізніш як за один день до початку циклу передач, і в той же строк оприлюднює на своєму веб-сайті. Таку ж інформацію Центральна виборча комісія оприлюднює на своєму офіційному веб-сайті»
 
Немає висновку    
    -296- Сюмар В.П.
В статті 315 пункт 4 викласти у такій редакції:
«4. Графік поширення передач циклу, черговість участі кандидатів у теледебатах телеорганізація публікує на своєму веб-сайті у триденний строк з дня їх затвердження, однак не пізніш як за один день до початку циклу передач.»
 
Немає висновку    
334. 5. Кількість передач в одному циклі теледебатів має бути такою, щоб забезпечити кожному з кандидатів можливість участі в них не більше одного разу за наявності висловленого ними бажання.
 
   5. Кількість передач в одному циклі теледебатів має бути такою, щоб забезпечити кожному з кандидатів можливість участі в них не більше одного разу за наявності висловленого ними бажання.
 
335. 6. Тривалість кожної передачі за участю однієї групи кандидатів має бути не меншою, ніж шістдесят хвилин безперервного ефірного часу. Переривання трансляції теледебатів комерційною рекламою забороняється.
 
   6. Тривалість кожної передачі за участю однієї групи кандидатів має бути не меншою, ніж шістдесят хвилин безперервного ефірного часу. Переривання трансляції теледебатів комерційною рекламою забороняється.
 
336. 7. У разі прийняття рішення про проведення повторного голосування за п’ять днів до дня повторного голосування Центральна виборча комісія спільно з Національною телекомпанією України організовують за кошти Державного бюджету України, що виділяються на підготовку та проведення виборів, теледебати між кандидатами на пост Президента України, включеними до виборчого бюлетеня для повторного голосування. Зазначені теледебати проводяться в прямому ефірі між дев’ятнадцятою та двадцять другою годинами, тривалістю не менше ста хвилин. Ці теледебати обов’язково транслюються Національною радіокомпанією України, а також можуть безкоштовно транслюватися іншими каналами телебачення і радіомовлення.
 
-297- Пташник В.Ю.
У частині 7 статті 315 проекту: слова «Національною телекомпанією України організовують» замінити словами «Національною суспільною телерадіокомпанією України»
 
Немає висновку   7. У разі прийняття рішення про проведення повторного голосування за п’ять днів до дня повторного голосування Центральна виборча комісія спільно з Національною телекомпанією України організовують за кошти Державного бюджету України, що виділяються на підготовку та проведення виборів, теледебати між кандидатами на пост Президента України, включеними до виборчого бюлетеня для повторного голосування. Зазначені теледебати проводяться в прямому ефірі між дев’ятнадцятою та двадцять другою годинами, тривалістю не менше ста хвилин. Ці теледебати обов’язково транслюються Національною радіокомпанією України, а також можуть безкоштовно транслюватися іншими каналами телебачення і радіомовлення.
 
    -298- Пташник В.Ю.
У частині 7 статті 315 проекту після слова «організовують» доповнити словами «на суспільно-політичному загальнонаціональному каналі Суспільного телебачення»
 
Немає висновку    
    -299- Пташник В.Ю.
У частині 7 статті 315 проекту слова «ста хвилин. Ці теледебати обов’язково транслюються Національною радіокомпанією України, а також можуть безкоштовно транслюватися іншими каналами телебачення і радіомовлення» замінити словами «шістдесяти хвилин»
 
Немає висновку    
    -300- Черненко О.М.
Сидорович Р.М.
Новак Н.В.
Частину сьому статті 315 викласти в такій редакції:
«7. У разі прийняття рішення про проведення повторного голосування Центральна виборча комісія спільно з Національною суспільною телерадіокомпанією України на підставі угод організовують за кошти Державного бюджету України, що виділяються на підготовку та проведення виборів, теледебати між кандидатами на пост Президента України, включеними до виборчого бюлетеня для повторного голосування. Зазначені теледебати є обов’язковими і мають складатися із двох окремих турів, кожен з яких має бути присвячений наперед визначеним сферам державної політики та актуальним суспільним питанням. Кожен тур теледебатів відбувається в окремий день протягом відповідного виборчого процесу та транслюється Національною суспільною телерадіокомпанією України у прямому ефірі між дев’ятнадцятою та двадцять другою годинами, тривалістю не менше ста хвилин. Теледебати також можуть безкоштовно транслюватися іншими каналами телебачення і радіомовлення в повному обсязі відповідно до вимог, визначених цим Кодексом.
Телерадіоорганізаціям, що здійснюють трансляцію чи ретрансляцію теледебатів, забороняється переривати її комерційною рекламою та іншими повідомленнями, а також анонсами власних програм, передач або в будь-який інший спосіб.
Детальний формат теледебатів, а також порядок їх організації та проведення визначається Положенням Національної суспільної телерадіокомпанії України про організацію та проведення теледебатів, із врахуванням вимог цього Кодексу щодо загальних засад інформаційного забезпечення виборів»
 
Немає висновку    
    -301- Чумак В.В.
Новак Н.В.
Частину сьому статті 311 викласти в наступній редакції:
«7. У разі прийняття рішення про проведення повторного голосування за п'ять днів до дня повторного голосування Центральна виборча комісія спільно з Національною суспільною телерадіокомпанією України організовують за кошти Державного бюджету України, що виділяються на підготовку та проведення виборів, теледебати між кандидатами на пост Президента України, включеними до виборчого бюлетеня для повторного голосування. Зазначені теледебати проводяться в прямому ефірі між дев'ятнадцятою та двадцять другою годинами, тривалістю не менше ста хвилин. Ці теледебати обов'язково транслюються на суспільно-політичному загальнонаціональному радіоканалі Суспільного радіо Національної суспільної телерадіокомпанії України, а також можуть безкоштовно транслюватися іншими каналами телебачення і радіомовлення.»
 
Немає висновку    
    -302- Ємець Л.О.
Веселова Н.В.
Єднак О.В.
Пташник В.Ю.
Гопко Г.М.
Частину сьому статті 311 викласти в наступній редакції:
«7. У разі прийняття рішення про проведення повторного голосування за п'ять днів до дня повторного голосування Центральна виборча комісія спільно з Національною суспільною телерадіокомпанією України організовують за кошти Державного бюджету України, що виділяються на підготовку та проведення виборів, теледебати між кандидатами на пост Президента України, включеними до виборчого бюлетеня для повторного голосування. Зазначені теледебати проводяться в прямому ефірі між дев'ятнадцятою та двадцять другою годинами, тривалістю не менше ста хвилин. Ці теледебати обов'язково транслюються на суспільно-політичному загальнонаціональному радіоканалі Суспільного радіо Національної суспільної телерадіокомпанії України, а також можуть безкоштовно транслюватися іншими каналами телебачення і радіомовлення.»
 
Немає висновку    
    -303- Сюмар В.П.
В статті 315 пункт 7 викласти у такій редакції:
«7. У разі прийняття рішення про проведення повторного голосування Центральна виборча комісія спільно з Національною суспільною телерадіокомпанією України на підставі угод організовують за кошти Державного бюджету України, що виділяються на підготовку та проведення виборів, теледебати між кандидатами на пост Президента України, включеними до виборчого бюлетеня для повторного голосування. Зазначені теледебати є обов’язковими і мають скаладатися із двох окремих турів, кожен з яких має бути присвячений наперед визначеним сферам державної політики та актуальним суспільним питанням. Кожен тур теледебатів відбувається в окремий день протягом відповідного виборчого процесу та транслюється Національною суспільною телерадіокомпанією України у прямому ефірі між дев’ятнадцятою та двадцять другою годинами, тривалістю не менше ста хвилин. Теледебати також можуть безкоштовно транслюватися іншими каналами телебачення і радіомовлення.
Детальний формат теледебатів, а також порядок їх організації та проведення визначається Положенням Національної суспільної телерадіокомпанії України про організацію та проведення теледебатів, із врахуванням вимог цього Кодексу щодо загальних засад інформаційного забезпечення виборів.»
 
Немає висновку    
    -304- Пташник В.Ю.
Доповнити статтю 315 новою частиною 8 такого змісту та змінити відповідно нумерацію наступних частин:
«Теледебати можуть безкоштовно транслюватися іншими каналами мовлення. Для трансляції теледебатів іншими каналами мовлення відповідна телерадіоорганізація звертається з письмовою заявою до Національної суспільної телерадіокомпанії України. Національна суспільна телерадіокомпанія України зобов’язана надати телерадіоорганізації, що звернулась із зазначеною заявою, можливість безкоштовної трансляції теледебатів. Витрати, пов’язані з технічним забезпеченням трансляції іншими каналами мовлення, покладаються на телерадіоорганізацію, яка подала заяву.
Телерадіоорганізаціям, що здійснюють трансляцію чи ретрансляцію теледебатів, забороняється переривати її комерційною рекламою та іншими повідомленнями, а також анонсами власних програм, передач або в будь-який інший спосіб.»
 
Немає висновку    
337. 8. У разі відмови одного з кандидатів на пост Президента України взяти участь в теледебатах, зазначених у частині сьомій цієї статті, або неможливості його участі у них виділений для теледебатів час надається іншому кандидату у Президенти України для проведення передвиборної агітації.
 
-305- Сюмар В.П.
В статті 315 пункт 8 викласти у такій редакції:
«8. Участь кандидатів в дебатах є обов’язковою. У разі відмови одного з кандидатів на пост Президента України взяти участь в теледебатах, зазначених у частині сьомій цієї статті, або неможливості його участі у них виділений для теледебатів час надається іншому кандидату у Президенти України для проведення передвиборної агітації.»
 
Немає висновку   8. У разі відмови одного з кандидатів на пост Президента України взяти участь в теледебатах, зазначених у частині сьомій цієї статті, або неможливості його участі у них виділений для теледебатів час надається іншому кандидату у Президенти України для проведення передвиборної агітації.
 
    -306- Одарченко Ю.В.
Частину восьму статті 315 викласти у наступній редакції:
«8. Відмова кандидата від участі у передвиборчих теледебатах тягне за собою скасування його реєстрації не пізніше дня, наступного за днем, коли теледебати за участю цього кандидата мали бути проведені.»
 
Немає висновку    
    -307- Черненко О.М.
Сидорович Р.М.
Новак Н.В.
Статтю 315 доповнити частиною дев’ятою такого змісту:
«9. У разі якщо кандидат на пост Президента України не з’явився у визначений день та час для участі в теледебатах, інші телерадіоорганізації не можуть здійснювати трансляцію матеріалів за участі такого кандидата у прямому ефірі чи у записі у час проведення таких теледебатів»
 
Немає висновку    
    -308- Пташник В.Ю.
Доповнити статтю 315 проекту новою частиною 10 такого змісту:
«10. Оплата за наданий ефірний час для проведення теледебатів здійснюється Центральною виборчою комісією в межах коштів Державного бюджету України, виділених на підготовку та проведення виборів Президента України, та за відповідною угодою, що укладається Центральною виборчою комісією з Національною суспільною телерадіокомпанією України.»
 
Немає висновку    
    -309- Пташник В.Ю.
Доповнити статтю 315 проекту новою частиною 11 такого змісту:
«11. Кандидати, які беруть участь у теледебатах, не пізніш як за 30 хвилин до початку ефіру прибувають до Національної суспільної телерадіокомпанії України.»
 
Немає висновку    
    -310- Пташник В.Ю.
Доповнити статтю 315 проекту новою частиною 12 такого змісту:
«12. Теледебати між кандидатами проводяться в студії (кімнаті) Національної суспільної телерадіокомпанії України. Оформлення студії (кімнати) не може містити агітаційних матеріалів на користь будь-кого з кандидатів.
Особи, які супроводжують учасників теледебатів, не мають права під час ефіру перебувати в ефірній студії та апаратних кімнатах. Таким особам Національна суспільна телерадіокомпанія України створює умови для аудіовізуального спостереження за перебігом теледебатів.»
 
Немає висновку    
    -311- Пташник В.Ю.
Доповнити статтю 315 проекту новою частиною 13 такого змісту:
«13. Перед початком теледебатів, але не пізніше ніж за 10 хвилин до початку ефіру, проводиться жеребкування за участю кандидатів або їх довірених осіб, за результатами якого визначається учасник, який дістане право виступити першим на початку теледебатів. Такий кандидат виступає першим і наприкінці теледебатів. Відповідно інший кандидат виступає другим і на початку теледебатів, і наприкінці.»
 
Немає висновку    
    -312- Пташник В.Ю.
Доповнити статтю 315 проекту новою частиною 14 такого змісту:
«14. Теледебати починаються із представлення ведучим учасників теледебатів у алфавітному порядку їх прізвищ.
Після представлення учасників теледебатів їм по черзі надається до п’яти хвилин кожному на вступне слово. Невикористаний учасником теледебатів у повному обсязі час для вступного слова не додається до ефірного часу, виділеного для завершального виступу цього учасника теледебатів.
Після вступних виступів учасників теледебатів між ними розпочинається дискусія, на яку виділяється 36 хвилин безперервного ефірного часу.
Тривалість завершального виступу учасника теледебатів становить не більше п’яти хвилин ефірного часу.
Решта часу (сумарно 4 хвилини) використовується ведучим теледебатів для представлення учасників та коригування паритетного використання ними наданого їм часу.
Після завершальних виступів учасники теледебатів можуть обмінятися репліками тривалістю не більше 30 секунд за наявності ефірного часу.»
 
Немає висновку    
    -313- Пташник В.Ю.
Доповнити статтю 315 проекту новою частиною 15 такого змісту:
«15. Під час дискусії кандидати по черзі ставлять один одному запитання та відповідають на них. Перше запитання ставить кандидат, який за результатами жеребкування, проведеного до початку теледебатів, дістав право виступити першим.
Тривалість запитання повинна становити не більше однієї хвилини, тривалість відповіді - не більше трьох хвилин.
Ведучий теледебатів протягом програми періодично повідомляє учасникам теледебатів про кількість повних хвилин ефірного часу, що залишилася до кінця теледебатів.
Дискусія завершується, коли до закінчення 60-хвилинного ефірного часу теледебатів залишається десять хвилин.
Після завершення дискусії ведучий почергово надає учасникам час для завершальних виступів.»
 
Немає висновку    
    -314- Пташник В.Ю.
Доповнити статтю 315 проекту новою частиною 16 такого змісту:
«16. Ведучого теледебатів визначає Національна суспільна телерадіокомпанія України.
Ведучий теледебатів (за допомогою відповідних технічних засобів) стежить за дотриманням установленого цим Порядком часового регламенту проведення теледебатів, представляє кандидатів, надає їм слово в межах відведеного часу.
Ведучий теледебатів не повинен:
- виявляти упередженість та надавати перевагу одному з кандидатів;
- припускатися висловлювань, що можуть бути сприйняті як агітаційні, коментувати або оцінювати висловлювання кандидатів.»
 
Немає висновку    
    -315- Пташник В.Ю.
Доповнити статтю 315 проекту новою частиною 17 такого змісту:
«17. Національна суспільна телерадіокомпанія України зобов’язана здійснити запис відповідних теледебатів. Такий запис проводиться у форматі, визначеному Національною суспільною телерадіокомпанією України.
Відразу після закінчення прямого ефіру теледебатів кандидати або їх довірені особи разом із представником Національної суспільної телерадіокомпанії України опломбовують та візують носії із записом теледебатів у присутності представника Центральної виборчої комісії.
Один з носіїв із записом зберігається в Національній суспільній телерадіокомпанії України до закінчення тридцятиденного строку з дня офіційного оголошення результатів виборів Президента України, а другий - невідкладно надається представнику Центральної виборчої комісії.»
 
Немає висновку    
    -316- Пташник В.Ю.
Доповнити статтю 315 проекту новою частиною 18 такого змісту:
«18. Якщо обидва кандидати не з’явилися до Національної суспільної телерадіокомпанії України у визначений день та час для участі в теледебатах, то Національна суспільна телерадіокомпанія України може використовувати цей ефірний час на власний розсуд, однак зобов’язана інформувати телеглядачів про відмову кандидатів брати участь у теледебатах.
Таке інформування здійснюється Національною суспільною телерадіокомпанією України шляхом розміщення у нижній частині екрана текстового повідомлення такого змісту:
"Вибачте, кандидати на пост Президента України (прізвища, імена, по батькові) не з’явилися у студію для участі в теледебатах", яке повинно займати не менше 15 відсотків площі екрана і бути виконане контрастним кольором до фону та сприйнятним для глядача.
У разі настання відповідних обставин забороняється трансляція програм (передач), що стосуються виборів Президента України або містять передвиборну агітацію.»
 
Немає висновку    
    -317- Пташник В.Ю.
Доповнити статтю 315 проекту новою частиною 19 такого змісту:
«19. Національна суспільна телерадіокомпанія України створює резерв програм (передач), що будуть виходити в ефір у разі неявки кандидатів - учасників теледебатів. Такий ефірний час Національній суспільній телерадіокомпанії України не оплачується.»
 
Немає висновку    
    -318- Пташник В.Ю.
Доповнити статтю 315 проекту новою частиною 20 такого змісту:
«20. Якщо один із учасників теледебатів виявив бажання залишити студію, не використавши до кінця виділений йому ефірний час, то решта часу, що залишилася до завершення (60-хвилинного) ефірного часу теледебатів, надається в повному обсязі іншому учаснику цих теледебатів для проведення ним передвиборної агітації у прямому ефірі.
У разі якщо ефірний час, наданий кандидатам для участі в теледебатах, використано не в повному обсязі з інших причин, то Національна суспільна телерадіокомпанія України може використовувати такий ефірний час на свій розсуд із дотриманням умов, передбачених частиною 18 цієї статті.»
 
Немає висновку    
338. РОЗДІЛ ХХVІІ. ОСОБЛИВОСТІ ПІДГОТОВКИ І ПРОВЕДЕННЯ ГОЛОСУВАННЯ ТА ВСТАНОВЛЕННЯ РЕЗУЛЬТАТІВ ВИБОРІВ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ
 
   РОЗДІЛ ХХVІІ. ОСОБЛИВОСТІ ПІДГОТОВКИ І ПРОВЕДЕННЯ ГОЛОСУВАННЯ ТА ВСТАНОВЛЕННЯ РЕЗУЛЬТАТІВ ВИБОРІВ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ
 
339. Стаття 316. Вимоги до змісту виборчого бюлетеня на виборах Президента України
 
   Стаття 316. Вимоги до змісту виборчого бюлетеня на виборах Президента України
 
340. 1. Текст виборчого бюлетеня для голосування на виборах Президента України затверджуються Центральною виборчою комісією не пізніш як за двадцять два дні до дня голосування. Текст виборчого бюлетеня для повторного голосування затверджується Центральною виборчою комісією не пізніш як за десять днів до дня повторного голосування.
 
-319- Сидорович Р.М.
Лаврик О.В.
Семенуха Р.С.
Зубач Л.Л.
Пастух Т.Т.
Острікова Т.Г.
Соболєв Є.В.
Сотник О.С.
Березюк О.Р.
Сироїд О.І.
Підлісецький Л.Т.
Подоляк І.І.
у частині першій статті 316 слово «Текст» замінити словами «Форма, колір і текст»;
 
Немає висновку   1. Текст виборчого бюлетеня для голосування на виборах Президента України затверджуються Центральною виборчою комісією не пізніш як за двадцять два дні до дня голосування. Текст виборчого бюлетеня для повторного голосування затверджується Центральною виборчою комісією не пізніш як за десять днів до дня повторного голосування.
 
341. 2. У виборчому бюлетеня зазначаються в алфавітному порядку (за прізвищами кандидатів) відомості про зареєстрованих кандидатів на пост Президента України: їх прізвища, імена, по батькові, а також рік народження, суб’єкт висування кандидата. Між прізвищем, ім’ям, по батькові кожного кандидата та іншими відомостями про нього розташовується порожній квадрат.
 
   2. У виборчому бюлетеня зазначаються в алфавітному порядку (за прізвищами кандидатів) відомості про зареєстрованих кандидатів на пост Президента України: їх прізвища, імена, по батькові, а також рік народження, суб’єкт висування кандидата. Між прізвищем, ім’ям, по батькові кожного кандидата та іншими відомостями про нього розташовується порожній квадрат.
 
342. Стаття 317. Особливості підготовки приміщення для голосування
 
   Стаття 317. Особливості підготовки приміщення для голосування
 
343. 1. Крім інформаційних плакатів, зазначених у частині четвертій статті 192 цього Кодексу, безпосередньо перед приміщенням для голосування обов’язково розміщуються інформаційні плакати кандидатів на пост Президента України, зазначені у статті 312 цього Кодексу.
 
-320- Черненко О.М.
Сидорович Р.М.
Новак Н.В.
В частині першій статті 317 слова та цифри «зазначених у частині четвертій статті 192» замінити словами та цифрами «зазначених у частині п’ятій статті 192»
 
Немає висновку   1. Крім інформаційних плакатів, зазначених у частині четвертій статті 192 цього Кодексу, безпосередньо перед приміщенням для голосування обов’язково розміщуються інформаційні плакати кандидатів на пост Президента України, зазначені у статті 312 цього Кодексу.
 
    -321- Кривошея Г.Г.
Частину першу статті 317 викласти в такій редакції:
«1. Крім інформаційних плакатів, зазначених у частині четвертій статті 192 цього Кодексу, безпосередньо перед приміщенням для голосування обов’язково розміщуються інформаційні плакати кандидатів на пост Президента України, зазначені у статті 312 цього Кодексу. Розміщення інформаційних плакатів здійснюється з урахуванням можливості ознайомлення з ними особами, які пересуваються на кріслах колісних з урахуванням вимог, установлених Центральною виборчою комісією»
 
Немає висновку    
344. 2. Інформаційні плакати кандидатів на пост Президента України розміщуються у порядку, що відповідає порядку кандидатів у виборчому бюлетені.
 
   2. Інформаційні плакати кандидатів на пост Президента України розміщуються у порядку, що відповідає порядку кандидатів у виборчому бюлетені.
 
345. 3. Голова дільничної виборчої комісії зобов’язаний забезпечити постійну наявність протягом часу голосування розміщених інформаційних плакатів усіх кандидатів на пост Президента України.
 
   3. Голова дільничної виборчої комісії зобов’язаний забезпечити постійну наявність протягом часу голосування розміщених інформаційних плакатів усіх кандидатів на пост Президента України.
 
346. Стаття 318. Порядок заповнення виборчого бюлетеня при голосуванні
 
   Стаття 318. Порядок заповнення виборчого бюлетеня при голосуванні
 
347. 1. Під час голосування виборець робить у виборчому бюлетені одну позначку «плюс» («+») або іншу, що засвідчує його волевиявлення, у квадраті проти прізвища кандидата на пост Президента України, за якого він голосує.
 
   1. Під час голосування виборець робить у виборчому бюлетені одну позначку «плюс» («+») або іншу, що засвідчує його волевиявлення, у квадраті проти прізвища кандидата на пост Президента України, за якого він голосує.
 
348. 2. При заповненні виборчого бюлетеня виборець може підтримати своїм голосом лише одного кандидата на пост Президента України.
 
-322- Ківалов С.В.
Частину другу статті 318 викласти у наступній редакції:
«2. При заповненні виборчого бюлетеня виборець може підтримати своїм голосом лише одного кандидата на пост Президента України, або не підтримати жодного з кандидатів.»
 
Немає висновку   2. При заповненні виборчого бюлетеня виборець може підтримати своїм голосом лише одного кандидата на пост Президента України.
 
    -323- Кривошея Г.Г.
Доповнити статтю 318 новою частиною такого змісту:
«3. Виборець, який унаслідок фізичних та/або сенсорних порушень не може самостійно заповнити виборчий бюлетень, має право з відома голови або іншого члена дільничної виборчої комісії скористатися допомогою іншого виборця, крім члена виборчої комісії, кандидата на пост Президента України, його довіреної особи, уповноваженої особи партії, офіційного спостерігача. Така допомога виборцю відповідно до його волевиявлення та у порядку, встановленому цим Кодексом, не вважається голосуванням замість цього виборця».
 
Немає висновку    
349. Стаття 319. Особливості підрахунку голосів на виборчій дільниці
 
   Стаття 319. Особливості підрахунку голосів на виборчій дільниці
 
350. 1. Для встановлення кількості голосів виборців, поданих за кожного кандидата на пост Президента України, виборчі бюлетені, які підлягають врахуванню розкладаються у порядку, визначеному частиною першою статті 244 цього Кодексу, на місця, позначені окремими табличками, що містять з обох боків прізвища й ініціали кандидатів або напис «недійсні».
 
   1. Для встановлення кількості голосів виборців, поданих за кожного кандидата на пост Президента України, виборчі бюлетені, які підлягають врахуванню розкладаються у порядку, визначеному частиною першою статті 244 цього Кодексу, на місця, позначені окремими табличками, що містять з обох боків прізвища й ініціали кандидатів або напис «недійсні».
 
351. 2. Недійсним вважається бюлетень відповідно до частини третьої статті 244 цього Кодексу. Недійсним бюлетенем відповідно до пункту 3 частини третьої статті 244 цього Кодексу вважається виборчий бюлетень, в якому:
 
   2. Недійсним вважається бюлетень відповідно до частини третьої статті 244 цього Кодексу. Недійсним бюлетенем відповідно до пункту 3 частини третьої статті 244 цього Кодексу вважається виборчий бюлетень, в якому:
 
352. 1) поставлено більше ніж одну позначку, зазначену у частині першій статті 318 цього Кодексу, біля прізвищ різних кандидатів;
 
   1) поставлено більше ніж одну позначку, зазначену у частині першій статті 318 цього Кодексу, біля прізвищ різних кандидатів;
 
353. 2) не поставлено жодної позначки біля прізвищ кандидатів.
 
-324- Сидорович Р.М.
Лаврик О.В.
Семенуха Р.С.
Зубач Л.Л.
Пастух Т.Т.
Острікова Т.Г.
Соболєв Є.В.
Сотник О.С.
Березюк О.Р.
Сироїд О.І.
Підлісецький Л.Т.
Подоляк І.І.
частину другу статті 319 доповнити пунктом 3 такого змісту:
«3) на яких відсутня печатка відповідної дільничної виборчої комісії
 
Немає висновку   2) не поставлено жодної позначки біля прізвищ кандидатів.
 
    -325- Сидорович Р.М.
Лаврик О.В.
Семенуха Р.С.
Зубач Л.Л.
Пастух Т.Т.
Острікова Т.Г.
Соболєв Є.В.
Сотник О.С.
Березюк О.Р.
Сироїд О.І.
Підлісецький Л.Т.
Подоляк І.І.
частину другу статті 319 доповнити пунктом 4 такого змісту:
4) якщо зазначені на виборчому бюлетені номери територіального округу або виборчої дільниці не відповідають номерам територіального округу чи виборчої дільниці, на якій проводиться підрахунок голосів.»
 
Немає висновку    
354. 3. Дільнична виборча комісія підраховує в порядку, встановленому частиною третьою статті 226 цього Кодексу, виборчі бюлетені і встановлює кількість голосів виборців, поданих за кожного кандидата на пост Президента України. Під час підрахунку голосів кожен член комісії має право перевірити або перерахувати відповідні виборчі бюлетені.
 
   3. Дільнична виборча комісія підраховує в порядку, встановленому частиною третьою статті 226 цього Кодексу, виборчі бюлетені і встановлює кількість голосів виборців, поданих за кожного кандидата на пост Президента України. Під час підрахунку голосів кожен член комісії має право перевірити або перерахувати відповідні виборчі бюлетені.
 
355. 4. У разі виникнення сумнівів у членів виборчої комісії щодо змісту волевиявлення виборця у виборчому бюлетені питання вирішується дільничною виборчою комісією шляхом прийняття протокольного рішення. Перед голосуванням кожен член виборчої комісії має право особисто оглянути виборчий бюлетень. На час огляду виборчого бюлетеня та голосування підрахунок інших виборчих бюлетенів припиняється. Відповідне протокольне рішення та результати голосування фіксуються у протоколі засідання дільничної виборчої комісії.
 
   4. У разі виникнення сумнівів у членів виборчої комісії щодо змісту волевиявлення виборця у виборчому бюлетені питання вирішується дільничною виборчою комісією шляхом прийняття протокольного рішення. Перед голосуванням кожен член виборчої комісії має право особисто оглянути виборчий бюлетень. На час огляду виборчого бюлетеня та голосування підрахунок інших виборчих бюлетенів припиняється. Відповідне протокольне рішення та результати голосування фіксуються у протоколі засідання дільничної виборчої комісії.
 
356. 5. Результати підрахунку голосів виборців на виборчій дільниці, які підтримали кожного кандидата, оголошуються головою комісії і заносяться секретарем комісії до протоколу про підрахунок голосів виборців на виборчій дільниці.
 
   5. Результати підрахунку голосів виборців на виборчій дільниці, які підтримали кожного кандидата, оголошуються головою комісії і заносяться секретарем комісії до протоколу про підрахунок голосів виборців на виборчій дільниці.
 
357. 6. Дільнична виборча комісія зобов’язана при підрахунку голосів виборців на виборчій дільниці перевірити, чи дорівнює кількість виборців, які взяли участь у голосуванні на виборчій дільниці, встановленій відповідно до частини дванадцятої статті 243 цього Кодексу, сумі кількостей недійсних виборчих бюлетенів та виборчих бюлетенів з голосами виборців, поданими за кожного кандидата. У разі невідповідності цих даних дільнична виборча комісія може повторно перерахувати виборчі бюлетені. При підтвердженні зазначеної невідповідності дільнична виборча комісія складає акт за формою та в порядку, передбаченими частиною десятою статті 115 цього Кодексу, із зазначенням встановленої рішенням дільничної виборчої комісії причини такого розходження.
 
   6. Дільнична виборча комісія зобов’язана при підрахунку голосів виборців на виборчій дільниці перевірити, чи дорівнює кількість виборців, які взяли участь у голосуванні на виборчій дільниці, встановленій відповідно до частини дванадцятої статті 243 цього Кодексу, сумі кількостей недійсних виборчих бюлетенів та виборчих бюлетенів з голосами виборців, поданими за кожного кандидата. У разі невідповідності цих даних дільнична виборча комісія може повторно перерахувати виборчі бюлетені. При підтвердженні зазначеної невідповідності дільнична виборча комісія складає акт за формою та в порядку, передбаченими частиною десятою статті 115 цього Кодексу, із зазначенням встановленої рішенням дільничної виборчої комісії причини такого розходження.
 
358. 7. Виборчі бюлетені з голосами виборців, поданими за кожного кандидата на пост Президента України, запаковуються окремо в порядку, встановленому частиною восьмою статті 240 цього Кодексу. На пакеті зазначається відповідні прізвище та ініціали кандидата.
 
   7. Виборчі бюлетені з голосами виборців, поданими за кожного кандидата на пост Президента України, запаковуються окремо в порядку, встановленому частиною восьмою статті 240 цього Кодексу. На пакеті зазначається відповідні прізвище та ініціали кандидата.
 
359. Стаття 320. Відомості спеціальної частини підсумкових протоколів дільничної та окружної виборчої комісії
 
   Стаття 320. Відомості спеціальної частини підсумкових протоколів дільничної та окружної виборчої комісії
 
360. 1. До спеціальної частини протоколу дільничної виборчої комісії про підрахунок голосів виборців на виборчій дільниці, передбаченої частиною п’ятою статті 246 цього Кодексу, протоколу окружної виборчої комісії про повторний підрахунок голосів на виборчій дільниці, передбаченої частиною третьою статті 252 цього Кодексу, протоколу окружної виборчої комісії про встановлення підсумків голосування у межах територіального виборчого округу відповідно до частини четвертої статті 255 цього Кодексу та протоколу Центральної виборчої комісії про встановлення підсумків голосування у закордонному виборчому окрузі відповідно до частини третьої статті 259 цього Кодексу заносяться такі відомості:
 
   1. До спеціальної частини протоколу дільничної виборчої комісії про підрахунок голосів виборців на виборчій дільниці, передбаченої частиною п’ятою статті 246 цього Кодексу, протоколу окружної виборчої комісії про повторний підрахунок голосів на виборчій дільниці, передбаченої частиною третьою статті 252 цього Кодексу, протоколу окружної виборчої комісії про встановлення підсумків голосування у межах територіального виборчого округу відповідно до частини четвертої статті 255 цього Кодексу та протоколу Центральної виборчої комісії про встановлення підсумків голосування у закордонному виборчому окрузі відповідно до частини третьої статті 259 цього Кодексу заносяться такі відомості:
 
361. 1) сумарна кількість дійсних голосів виборців у межах виборчої дільниці чи територіального виборчого округу;
 
   1) сумарна кількість дійсних голосів виборців у межах виборчої дільниці чи територіального виборчого округу;
 
362. 2) кількість голосів виборців, поданих за кожного кандидата;
 
   2) кількість голосів виборців, поданих за кожного кандидата;
 
363. 3) відсоток голосів виборців, поданих за кожного кандидата, у відношенні до сумарної кількості дійсних голосів виборців (у разі, якщо до виборчого бюлетеня було включено лише одного кандидата - відсоток голосів, поданих за нього, у відношенні до кількості виборців, які взяли участь у голосуванні).
 
   3) відсоток голосів виборців, поданих за кожного кандидата, у відношенні до сумарної кількості дійсних голосів виборців (у разі, якщо до виборчого бюлетеня було включено лише одного кандидата - відсоток голосів, поданих за нього, у відношенні до кількості виборців, які взяли участь у голосуванні).
 
364. 2. Сумарна кількість дійсних голосів виборців визначається як сума кількостей голосів виборців, поданих на підтримку кожного кандидата.
 
   2. Сумарна кількість дійсних голосів виборців визначається як сума кількостей голосів виборців, поданих на підтримку кожного кандидата.
 
365. Стаття 321. Протокол про підсумки голосування на виборах Президента України
 
   Стаття 321. Протокол про підсумки голосування на виборах Президента України
 
366. 1. Центральна виборча комісія на своєму засіданні на підставі протоколів окружних виборчих комісій про підсумки голосування в межах відповідних територіальних виборчих округів, у тому числі з поміткою «Уточнений», та протоколу Центральної виборчої комісії про підсумки голосування у закордонному виборчому окрузі не пізніш як на третій день з дня прийняття останнього протоколу окружної виборчої комісії про підсумки голосування в межах відповідного територіального виборчого округу, встановлює підсумки голосування на виборах Президента України, про що складає протокол.
 
   1. Центральна виборча комісія на своєму засіданні на підставі протоколів окружних виборчих комісій про підсумки голосування в межах відповідних територіальних виборчих округів, у тому числі з поміткою «Уточнений», та протоколу Центральної виборчої комісії про підсумки голосування у закордонному виборчому окрузі не пізніш як на третій день з дня прийняття останнього протоколу окружної виборчої комісії про підсумки голосування в межах відповідного територіального виборчого округу, встановлює підсумки голосування на виборах Президента України, про що складає протокол.
 
367. 2. До загальної частини протоколу про підсумки голосування на виборах Президента України заносяться такі відомості:
 
   2. До загальної частини протоколу про підсумки голосування на виборах Президента України заносяться такі відомості:
 
368. 1) кількість виборчих бюлетенів, виготовлених на замовлення Центральної виборчої комісії;
 
   1) кількість виборчих бюлетенів, виготовлених на замовлення Центральної виборчої комісії;
 
369. 2) кількість невикористаних виборчих бюлетенів, погашених Центральною виборчою комісією;
 
   2) кількість невикористаних виборчих бюлетенів, погашених Центральною виборчою комісією;
 
370. 3) кількість виборчих бюлетенів, одержаних окружними виборчими комісіями;
 
   3) кількість виборчих бюлетенів, одержаних окружними виборчими комісіями;
 
371. 4) кількість невикористаних виборчих бюлетенів, погашених окружними виборчими комісіями;
 
   4) кількість невикористаних виборчих бюлетенів, погашених окружними виборчими комісіями;
 
372. 5) кількість виборчих бюлетенів, одержаних дільничними виборчими комісіями закордонних виборчих дільниць;
 
   5) кількість виборчих бюлетенів, одержаних дільничними виборчими комісіями закордонних виборчих дільниць;
 
373. 6) кількість виборчих бюлетенів, одержаних дільничними виборчими комісіями усіх виборчих дільниць;
 
   6) кількість виборчих бюлетенів, одержаних дільничними виборчими комісіями усіх виборчих дільниць;
 
374. 7) кількість виборчих бюлетенів, виготовлених дільничними виборчими комісіями;
 
   7) кількість виборчих бюлетенів, виготовлених дільничними виборчими комісіями;
 
375. 8) кількість невикористаних виборчих бюлетенів, погашених дільничними виборчими комісіями;
 
   8) кількість невикористаних виборчих бюлетенів, погашених дільничними виборчими комісіями;
 
376. 9) загальна кількість невикористаних виборчих бюлетенів;
 
   9) загальна кількість невикористаних виборчих бюлетенів;
 
377. 10) загальна кількість виборчих бюлетенів, зіпсованих при використанні штампа «Вибув»;
 
   10) загальна кількість виборчих бюлетенів, зіпсованих при використанні штампа «Вибув»;
 
378. 11) кількість виборців, внесених до уточнених списків виборців на виборчих дільницях;
 
   11) кількість виборців, внесених до уточнених списків виборців на виборчих дільницях;
 
379. 12) кількість виборців, внесених до витягів із списку виборців на виборчих дільницях для голосування за місцем перебування;
 
-326- Кривошея Г.Г.
У статті 321:
пункт 12 частини другої викласти в такій редакції:
«12) кількість виборців, внесених до витягів із списку виборців на виборчих дільницях для голосування за місцем перебування, у тому числі в розрізі причин внесення їх до таких витягів»;
 
Немає висновку   12) кількість виборців, внесених до витягів із списку виборців на виборчих дільницях для голосування за місцем перебування;
 
380. 13) кількість виборців, внесених до уточнених списків виборців на підставі рішень про тимчасову зміну місця голосування;
 
   13) кількість виборців, внесених до уточнених списків виборців на підставі рішень про тимчасову зміну місця голосування;
 
381. 14) кількість виборців, які отримали виборчі бюлетені у приміщенні для голосування;
 
   14) кількість виборців, які отримали виборчі бюлетені у приміщенні для голосування;
 
382. 15) кількість виборців, які отримали виборчі бюлетені за місцем перебування;
 
-327- Кривошея Г.Г.
У статті 321:
пункт 15 частини другої викласти в такій редакції:
«15) кількість виборців, які отримали виборчі бюлетені за місцем перебування, у тому числі в розрізі причин їх голосування за місцем перебування».
 
Немає висновку   15) кількість виборців, які отримали виборчі бюлетені за місцем перебування;
 
383. 16) кількість виборців, які отримали виборчі бюлетені на підставі посвідчень про зміну місця голосування;
 
   16) кількість виборців, які отримали виборчі бюлетені на підставі посвідчень про зміну місця голосування;
 
384. 17) загальна кількість виборців, які отримали виборчі бюлетені;
 
   17) загальна кількість виборців, які отримали виборчі бюлетені;
 
385. 18) кількість виборців, які взяли участь у голосуванні у приміщенні для голосування;
 
   18) кількість виборців, які взяли участь у голосуванні у приміщенні для голосування;
 
386. 19) кількість виборців, які взяли участь у голосуванні за місцем перебування;
 
   19) кількість виборців, які взяли участь у голосуванні за місцем перебування;
 
387. 20) кількість виборчих бюлетенів, що не підлягають врахуванню, виявлених на виборчих дільницях;
 
   20) кількість виборчих бюлетенів, що не підлягають врахуванню, виявлених на виборчих дільницях;
 
388. 21) загальна кількість виборців, які взяли участь у голосуванні;
 
   21) загальна кількість виборців, які взяли участь у голосуванні;
 
389. 22) кількість виборчих бюлетенів, визнаних недійсними;
 
   22) кількість виборчих бюлетенів, визнаних недійсними;
 
390. 23) відсоток виборчих бюлетенів, визнаних недійсними, у відношенні до кількості виборців, які взяли участь у голосуванні;
 
   23) відсоток виборчих бюлетенів, визнаних недійсними, у відношенні до кількості виборців, які взяли участь у голосуванні;
 
391. 3. До спеціальної частини протоколу про результати голосування на виборах Президента України заносяться прописом та цифрами такі відомості:
 
   3. До спеціальної частини протоколу про результати голосування на виборах Президента України заносяться прописом та цифрами такі відомості:
 
392. 1) загальна кількість дійсних голосів виборців;
 
   1) загальна кількість дійсних голосів виборців;
 
393. 2) кількість голосів виборців, поданих за кожного кандидата;
 
   2) кількість голосів виборців, поданих за кожного кандидата;
 
394. 3) відсоток голосів виборців, поданих за кожного кандидата, у відношенні до сумарної кількості дійсних голосів виборців (у разі, якщо до виборчого бюлетеня було включено лише одного кандидата - відсоток голосів, поданих за нього, у відношенні до кількості виборців, які взяли участь у голосуванні).
 
   3) відсоток голосів виборців, поданих за кожного кандидата, у відношенні до сумарної кількості дійсних голосів виборців (у разі, якщо до виборчого бюлетеня було включено лише одного кандидата - відсоток голосів, поданих за нього, у відношенні до кількості виборців, які взяли участь у голосуванні).
 
395. 4. Відомості про підсумки голосування цифрами і прописом заносяться до протоколу Центральної виборчої комісії про підсумки голосування на виборах Президента України. Відомості, зазначені у пунктах 2-23 частини другої та пунктах 1-3 частини третьої цієї статті, вносяться як по кожному територіальному виборчому округу, так і сумарно по загальнодержавному округу.
 
   4. Відомості про підсумки голосування цифрами і прописом заносяться до протоколу Центральної виборчої комісії про підсумки голосування на виборах Президента України. Відомості, зазначені у пунктах 2-23 частини другої та пунктах 1-3 частини третьої цієї статті, вносяться як по кожному територіальному виборчому округу, так і сумарно по загальнодержавному округу.
 
396. 5. Протокол Центральної виборчої комісії про підсумки голосування на виборах Президента України складається у двох примірниках. Протокол підписується Головою, заступниками Голови, секретарем та іншими членами Центральної виборчої комісії, присутніми на засіданні Центральної виборчої комісії, та засвідчується печаткою Центральної виборчої комісії. У протоколі зазначаються дата і час (години і хвилини) його підписання членами Центральної виборчої комісії.
 
   5. Протокол Центральної виборчої комісії про підсумки голосування на виборах Президента України складається у двох примірниках. Протокол підписується Головою, заступниками Голови, секретарем та іншими членами Центральної виборчої комісії, присутніми на засіданні Центральної виборчої комісії, та засвідчується печаткою Центральної виборчої комісії. У протоколі зазначаються дата і час (години і хвилини) його підписання членами Центральної виборчої комісії.
 
397. 6. Член Центральної виборчої комісії, присутній на засіданні, зобов’язаний підписати протокол про підсумки голосування на виборах Президента України. У разі своєї незгоди із встановленими підсумками голосування, зафіксованими у протоколі Центральної виборчої комісії, член Центральної виборчої комісії підписує протокол із приміткою «З окремою думкою». Письмовий виклад окремої думки додається до протоколу про підсумки голосування на виборах Президента України. У разі відсутності у протоколі підпису члена Центральної виборчої комісії проти його прізвища зазначається причина відсутності члена Центральної виборчої комісії на її засіданні.
 
-328- Черненко О.М.
Сидорович Р.М.
Новак Н.В.
Частину шосту статті 321 доповнити реченням такого змісту:
«У разі, коли присутній член Центральної виборчої комісії відмовляється підписати протокол, інші члени Центральної виборчої комісії, присутні на такому засіданні, складають акт про відмову від підпису»
 
Немає висновку   6. Член Центральної виборчої комісії, присутній на засіданні, зобов’язаний підписати протокол про підсумки голосування на виборах Президента України. У разі своєї незгоди із встановленими підсумками голосування, зафіксованими у протоколі Центральної виборчої комісії, член Центральної виборчої комісії підписує протокол із приміткою «З окремою думкою». Письмовий виклад окремої думки додається до протоколу про підсумки голосування на виборах Президента України. У разі відсутності у протоколі підпису члена Центральної виборчої комісії проти його прізвища зазначається причина відсутності члена Центральної виборчої комісії на її засіданні.
 
398. 7. Перший примірник протоколу мають право підписати кандидати на пост Президента України, їх уповноважені представники у Центральній виборчій комісії, довірені особи у загальнодержавному виборчому окрузі, які були присутні при встановленні результатів виборів Президента України.
 
   7. Перший примірник протоколу мають право підписати кандидати на пост Президента України, їх уповноважені представники у Центральній виборчій комісії, довірені особи у загальнодержавному виборчому окрузі, які були присутні при встановленні результатів виборів Президента України.
 
399. 8. Зміст протоколу невідкладно оприлюднюється на офіційному сайті Центральної виборчої комісії.
 
   8. Зміст протоколу невідкладно оприлюднюється на офіційному сайті Центральної виборчої комісії.
 
400. Стаття 322. Рішення Центральної виборчої комісії за підсумками голосування на виборах Президента України
 
   Стаття 322. Рішення Центральної виборчої комісії за підсумками голосування на виборах Президента України
 
401. 1. На підставі відомостей, встановлених у протоколі про підсумки голосування на виборах Президента України, Центральна виборча комісія невідкладно після його підписання приймає одне із таких рішень:
 
   1. На підставі відомостей, встановлених у протоколі про підсумки голосування на виборах Президента України, Центральна виборча комісія невідкладно після його підписання приймає одне із таких рішень:
 
402. 1) про визнання обраним Президента України;
 
   1) про визнання обраним Президента України;
 
403. 2) про призначення повторного голосування на виборах Президента України;
 
   2) про призначення повторного голосування на виборах Президента України;
 
404. 3) про звернення до Верховної Ради України з поданням про призначення повторних виборів Президента України.
 
   3) про звернення до Верховної Ради України з поданням про призначення повторних виборів Президента України.
 
405. 2. Обраним за підсумками голосування на виборах Президента України вважається:
 
   2. Обраним за підсумками голосування на виборах Президента України вважається:
 
406. 1) кандидат, котрий одержав на виборах більше 50 відсотків дійсних голосів виборців, якщо до виборчого бюлетеня для голосування на виборах Президента України було включено два або більше кандидатів на пост Президента України;
 
   1) кандидат, котрий одержав на виборах більше 50 відсотків дійсних голосів виборців, якщо до виборчого бюлетеня для голосування на виборах Президента України було включено два або більше кандидатів на пост Президента України;
 
407. 2) єдиний кандидат, що балотувався на виборах і був включений до виборчого бюлетеня, за умови, що на його підтримку було подано більше ніж 50 відсотків від кількості виборців, які взяли участь у голосуванні.
 
   2) єдиний кандидат, що балотувався на виборах і був включений до виборчого бюлетеня, за умови, що на його підтримку було подано більше ніж 50 відсотків від кількості виборців, які взяли участь у голосуванні.
 
408. 3. Центральна виборча комісія приймає рішення про проведення повторного голосування, якщо до виборчого бюлетеня для голосування на виборах Президента України було включено більше двох кандидатів на пост Президента України і за підсумками голосування жоден кандидат не був обраний відповідно до пункту 1 частини другої цієї статті.
 
   3. Центральна виборча комісія приймає рішення про проведення повторного голосування, якщо до виборчого бюлетеня для голосування на виборах Президента України було включено більше двох кандидатів на пост Президента України і за підсумками голосування жоден кандидат не був обраний відповідно до пункту 1 частини другої цієї статті.
 
409. 4. Центральна виборча комісія приймає рішення про звернення до Верховної Ради України з поданням про призначення повторних виборів Президента України:
 
   4. Центральна виборча комісія приймає рішення про звернення до Верховної Ради України з поданням про призначення повторних виборів Президента України:
 
410. 1) якщо до виборчого бюлетеня для голосування на виборах Президента України був включений тільки один кандидат на пост Президента України і за підсумками голосування кількість голосів на його підтримку склала менше, ніж 50 відсотків від кількості виборців, які взяли участь у голосуванні;
 
   1) якщо до виборчого бюлетеня для голосування на виборах Президента України був включений тільки один кандидат на пост Президента України і за підсумками голосування кількість голосів на його підтримку склала менше, ніж 50 відсотків від кількості виборців, які взяли участь у голосуванні;
 
411. 2) якщо рішенням суду, що набрало законної сили, визнана неможливість достовірного встановлення результатів голосування виборців на виборах.
 
   2) якщо рішенням суду, що набрало законної сили, визнана неможливість достовірного встановлення результатів голосування виборців на виборах.
 
412. 5. Повідомлення про підсумки голосування на виборах Президента України та про рішення, прийняте відповідно до частин другої - четвертої цієї статті, Центральна виборча комісія офіційно публікує в газетах «Голос України» та «Урядовий кур’єр» не раніш як на третій день і не пізніш як на п’ятий день після дня підписання протоколу про результати голосування на виборах Президента України.
 
-329- Чумак В.В.
Новак Н.В.
Частину п’яту статті 322 після слів ««Голос України» та «Урядовий кур’єр»« доповнити словами «на офіційному веб-сайті Центральної виборчої комісії»
 
Немає висновку   5. Повідомлення про підсумки голосування на виборах Президента України та про рішення, прийняте відповідно до частин другої - четвертої цієї статті, Центральна виборча комісія офіційно публікує в газетах «Голос України» та «Урядовий кур’єр» не раніш як на третій день і не пізніш як на п’ятий день після дня підписання протоколу про результати голосування на виборах Президента України.
 
    -330- Ємець Л.О.
Веселова Н.В.
Єднак О.В.
Пташник В.Ю.
Гопко Г.М.
Частину п’яту статті 322 після слів ««Голос України» та «Урядовий кур’єр»« доповнити словами « «, на офіційному веб-сайті Центральної виборчої комісії»
 
Немає висновку    
    -331- Гусак В.Г.
У статті 322 частину п’яту викласти в наступній редакції:
«5. Повідомлення про підсумки голосування на виборах Президента України та про рішення, прийняте відповідно до частин другої – четвертої цієї статті, Центральна виборча комісія офіційно публікує в газетах «Голос України» та «Урядовий кур’єр» не раніш як на третій день і не пізніш як на п’ятий день після дня підписання протоколу про результати голосування на виборах Президента України і в той же строк розміщує на офіційному веб-сайті Центральної виборчої комісії.»
 
Немає висновку    
    -332- Лещенко С.А.
Частину п’яту статті 322 викласти в наступній редакції:
5. Повідомлення про підсумки голосування на виборах Президента України та про рішення, прийняте відповідно до частин другої – четвертої цієї статті, Центральна виборча комісія офіційно публікує в газетах «Голос України» та «Урядовий кур’єр», на офіційному сайті ЦВК не раніш як на третій день і не пізніш як на п’ятий день після дня підписання протоколу про результати голосування на виборах Президента України.
 
Немає висновку    
    -333- Суслова І.М.
частину 5 статті 322 викласти в наступній редакції:
5. Повідомлення про підсумки голосування на виборах Президента України та про рішення, прийняте відповідно до частин другої - четвертої цієї статті, Центральна виборча комісія офіційно публікує в газетах «Голос України» та «Урядовий кур’єр», на офіційному сайті ЦВК не раніш як на третій день і не пізніш як на п’ятий день після дня підписання протоколу про результати голосування на виборах Президента України.
 
Немає висновку    
413. Стаття 323. День повторного голосування
 
   Стаття 323. День повторного голосування
 
414. 1. Повторне голосування призначається Центральною виборчою комісією на третю неділю після дня голосування.
 
   1. Повторне голосування призначається Центральною виборчою комісією на третю неділю після дня голосування.
 
415. 2. Підготовка та проведення повторного голосування, підрахунок голосів та встановлення підсумків виборів здійснюється у порядку, визначеному цим Кодексом, з особливостями, встановленими статтями 324-330 цього Кодексу.
 
-334- Черненко О.М.
Сидорович Р.М.
Новак Н.В.
В частині другій статті 323 цифри «324-330» замінити цифрами «324-331-1»
 
Немає висновку   2. Підготовка та проведення повторного голосування, підрахунок голосів та встановлення підсумків виборів здійснюється у порядку, визначеному цим Кодексом, з особливостями, встановленими статтями 324-330 цього Кодексу.
 
416. Стаття 324. Кандидати, які включаються до виборчого бюлетеня для повторного голосування
 
   Стаття 324. Кандидати, які включаються до виборчого бюлетеня для повторного голосування
 
417. 1. До виборчого бюлетеня для повторного голосування включаються два кандидати на пост Президента України, які у підсумку голосування на виборах Президента України одержали найбільшу кількість голосів виборців, не враховуючи тих кандидатів, які після дня голосування відмовилися від балотування.
 
   1. До виборчого бюлетеня для повторного голосування включаються два кандидати на пост Президента України, які у підсумку голосування на виборах Президента України одержали найбільшу кількість голосів виборців, не враховуючи тих кандидатів, які після дня голосування відмовилися від балотування.
 
418. 2. Якщо один з кандидатів, включених до виборчого бюлетеня для повторного голосування, не пізніш як за десять днів до дня повторного голосування відмовився від балотування відповідно до пункту 1 частини другої статті 301 цього Кодексу або прийнято рішення відповідно до статті 301 цього Кодексу про скасування реєстрації кандидата, включеного до виборчого бюлетеня для повторного голосування, або у випадку смерті такого кандидата Центральна виборча комісія невідкладно приймає рішення про включення до виборчого бюлетеня кандидата, наступного за кількістю голосів виборців, одержаних у день голосування.
 
-335- Черненко О.М.
Сидорович Р.М.
Новак Н.В.
В частині другій статті 324 слова та цифри «відповідно до пункту 1 частини другої статті 301» замінити словами та цифрами «відповідно до пункту 1 частини першої статті 301»
 
Немає висновку   2. Якщо один з кандидатів, включених до виборчого бюлетеня для повторного голосування, не пізніш як за десять днів до дня повторного голосування відмовився від балотування відповідно до пункту 1 частини другої статті 301 цього Кодексу або прийнято рішення відповідно до статті 301 цього Кодексу про скасування реєстрації кандидата, включеного до виборчого бюлетеня для повторного голосування, або у випадку смерті такого кандидата Центральна виборча комісія невідкладно приймає рішення про включення до виборчого бюлетеня кандидата, наступного за кількістю голосів виборців, одержаних у день голосування.
 
419. 3. Якщо обставини, зазначені у частині другій цієї статті, настали пізніш як за десять днів до дня повторного голосування, або з інших причин немає кандидата, який міг би бути включеним до виборчого бюлетеня для повторного голосування замість вибулого, повторне голосування проводиться щодо одного кандидата на пост Президента України.
 
   3. Якщо обставини, зазначені у частині другій цієї статті, настали пізніш як за десять днів до дня повторного голосування, або з інших причин немає кандидата, який міг би бути включеним до виборчого бюлетеня для повторного голосування замість вибулого, повторне голосування проводиться щодо одного кандидата на пост Президента України.
 
420. 4. Кандидати на пост Президента України, не включені до виборчого бюлетеня для повторного голосування, втрачають статус суб’єкта виборчого процесу з дня офіційного опублікування повідомлення, зазначеного у частині п’ятій статті 322 цього Кодексу.
 
   4. Кандидати на пост Президента України, не включені до виборчого бюлетеня для повторного голосування, втрачають статус суб’єкта виборчого процесу з дня офіційного опублікування повідомлення, зазначеного у частині п’ятій статті 322 цього Кодексу.
 
421. 5. У випадку, зазначеному у частині другій цієї статті, статус суб’єкта виборчого процесу для кандидата, включеного до виборчого бюлетеня замість вибулого, відновлюється з дня прийняття рішення про його включення до виборчого бюлетеня для повторного голосування.
 
   5. У випадку, зазначеному у частині другій цієї статті, статус суб’єкта виборчого процесу для кандидата, включеного до виборчого бюлетеня замість вибулого, відновлюється з дня прийняття рішення про його включення до виборчого бюлетеня для повторного голосування.
 
422. Стаття 325. Форма виборчого бюлетеня для повторного голосування
 
   Стаття 325. Форма виборчого бюлетеня для повторного голосування
 
423. Форма виборчого бюлетеня для повторного голосування та ступінь його захисту затверджуються Центральною виборчою комісією одночасно з призначенням дня повторного голосування з дотриманням вимог статті 316 цього Кодексу.
 
   Форма виборчого бюлетеня для повторного голосування та ступінь його захисту затверджуються Центральною виборчою комісією одночасно з призначенням дня повторного голосування з дотриманням вимог статті 316 цього Кодексу.
 
424. Стаття 326. Зміна складу виборчих комісії для підготовки і проведення повторного голосування
 
   Стаття 326. Зміна складу виборчих комісії для підготовки і проведення повторного голосування
 
425. 1. Для підготовки і проведення повторного голосування формується новий склад окружних та дільничних виборчих комісій за поданнями кандидатів, включених до виборчого бюлетеня для повторного голосування.
 
   1. Для підготовки і проведення повторного голосування формується новий склад окружних та дільничних виборчих комісій за поданнями кандидатів, включених до виборчого бюлетеня для повторного голосування.
 
426. 2. Повноваження попереднього складу виборчої комісії припиняються у день прийняття рішення про затвердження нового складу цієї виборчої комісії.
 
   2. Повноваження попереднього складу виборчої комісії припиняються у день прийняття рішення про затвердження нового складу цієї виборчої комісії.
 
427. 3. До подання до складу окружних та дільничних виборчих комісій можуть бути включені особи, які відповідають вимогам, встановленим статтею 86 цього Кодексу. До подання можуть включатися особи, які входили до попереднього складу комісії і повноваження яких не були припинені достроково з підстав, зазначених у частині п’ятій статті 104 та частині першій статті 106 цього Кодексу.
 
-336- Одарченко Ю.В.
У частині третій статті 326 слова «частині перші статті 106» замінити на слова «пунктами 2, 8-13 частини першої статті 106»
 
Немає висновку   3. До подання до складу окружних та дільничних виборчих комісій можуть бути включені особи, які відповідають вимогам, встановленим статтею 86 цього Кодексу. До подання можуть включатися особи, які входили до попереднього складу комісії і повноваження яких не були припинені достроково з підстав, зазначених у частині п’ятій статті 104 та частині першій статті 106 цього Кодексу.
 
428. 4. При формуванні нового складу виборчих комісій посада заступника голови комісії не передбачається.
 
   4. При формуванні нового складу виборчих комісій посада заступника голови комісії не передбачається.
 
429. 5. Голова та секретар виборчої комісії не можуть бути представниками одного кандидата на пост Президента України.
 
   5. Голова та секретар виборчої комісії не можуть бути представниками одного кандидата на пост Президента України.
 
430. Стаття 327. Порядок зміни складу окружних виборчих комісій
 
   Стаття 327. Порядок зміни складу окружних виборчих комісій
 
431. 1. Не пізніш як на третій день після дня прийняття рішення про призначення повторного голосування (у випадку, зазначеному у частині другій статті 324 цього Кодексу - після дня прийняття зазначеного рішення) кандидати на пост Президента України, включені до виборчого бюлетеня для повторного голосування, відповідно до частини третьої статті 90 цього Кодексу вносять до Центральної виборчої комісії у порядку, встановленому статтею 87 цього Кодексу, подання на шість осіб до складу кожної окружної виборчої комісії від кожного кандидата.
 
-337- Черненко О.М.
Сидорович Р.М.
Новак Н.В.
В частині першій статті 327 слова та цифри «відповідно до частини третьої статті 90» замінити словами та цифрами «відповідно до частин першої-третьої статті 324»
 
Немає висновку   1. Не пізніш як на третій день після дня прийняття рішення про призначення повторного голосування (у випадку, зазначеному у частині другій статті 324 цього Кодексу - після дня прийняття зазначеного рішення) кандидати на пост Президента України, включені до виборчого бюлетеня для повторного голосування, відповідно до частини третьої статті 90 цього Кодексу вносять до Центральної виборчої комісії у порядку, встановленому статтею 87 цього Кодексу, подання на шість осіб до складу кожної окружної виборчої комісії від кожного кандидата.
 
432. 2. Не пізніш як за десять днів до дня повторного голосування Центральна виборча комісія затверджує новий склад окружних виборчих комісій на підставі подань, зазначених у частині першій цієї статті. Кандидатури, внесені до складу окружної виборчої комісії з дотриманням вимог цього Кодексу, можуть бути відхилені лише з підстав їх невідповідності вимогам до членів виборчих комісій, зазначеним у статті 86 цього Кодексу.
 
   2. Не пізніш як за десять днів до дня повторного голосування Центральна виборча комісія затверджує новий склад окружних виборчих комісій на підставі подань, зазначених у частині першій цієї статті. Кандидатури, внесені до складу окружної виборчої комісії з дотриманням вимог цього Кодексу, можуть бути відхилені лише з підстав їх невідповідності вимогам до членів виборчих комісій, зазначеним у статті 86 цього Кодексу.
 
433. 3. Якщо кількість кандидатур, запропонованих кандидатом до складу окружної виборчої комісії, менша від шести осіб, відповідна окружна виборча комісія утворюється у складі, що відповідає кількості поданих кандидатур.
 
   3. Якщо кількість кандидатур, запропонованих кандидатом до складу окружної виборчої комісії, менша від шести осіб, відповідна окружна виборча комісія утворюється у складі, що відповідає кількості поданих кандидатур.
 
434. 4. При розподілі керівних посад в окружних виборчих комісіях Центральна виборча комісія забезпечує для кожного кандидата, включеного до виборчого бюлетеня для повторного голосування, рівну кількість посад голови та секретаря окружної виборчої комісії (з можливим відхиленням від рівної кількості не більш як на одну посаду відповідно голови або секретаря комісії). При цьому повинна бути дотримана рівномірність територіального розподілу посад, отриманих представниками кожного кандидата.
 
   4. При розподілі керівних посад в окружних виборчих комісіях Центральна виборча комісія забезпечує для кожного кандидата, включеного до виборчого бюлетеня для повторного голосування, рівну кількість посад голови та секретаря окружної виборчої комісії (з можливим відхиленням від рівної кількості не більш як на одну посаду відповідно голови або секретаря комісії). При цьому повинна бути дотримана рівномірність територіального розподілу посад, отриманих представниками кожного кандидата.
 
435. Стаття 328. Порядок зміни складу дільничних виборчих комісій
 
   Стаття 328. Порядок зміни складу дільничних виборчих комісій
 
436. 1. Не пізніш як за вісім днів до дня повторного голосування кандидати на пост Президента України, включені до виборчого бюлетеня для повторного голосування, вносять до відповідної окружної виборчої комісії у порядку, встановленому частинами третьою та четвертою статті 95 цього Кодексу подання кандидатур до складу кожної дільничної комісії у кількості осіб, встановленій частиною другою цієї статті.
 
   1. Не пізніш як за вісім днів до дня повторного голосування кандидати на пост Президента України, включені до виборчого бюлетеня для повторного голосування, вносять до відповідної окружної виборчої комісії у порядку, встановленому частинами третьою та четвертою статті 95 цього Кодексу подання кандидатур до складу кожної дільничної комісії у кількості осіб, встановленій частиною другою цієї статті.
 
437. 2. Кожен кандидат вносить до складу дільничної виборчої комісії:
 
   2. Кожен кандидат вносить до складу дільничної виборчої комісії:
 
438. 1) для великих дільниць ( по дев’ять осіб;
 
   1) для великих дільниць ( по дев’ять осіб;
 
439. 2) для середніх дільниць ( по сім осіб;
 
   2) для середніх дільниць ( по сім осіб;
 
440. 3) для малих дільниць ( по п’ять осіб;
 
   3) для малих дільниць ( по п’ять осіб;
 
441. 4) для особливо малих дільниць - по три особи.
 
   4) для особливо малих дільниць - по три особи.
 
442. 3. Якщо кількість кандидатур, запропонованих кандидатом до складу відповідної дільничної виборчої комісії, менша від кількості, зазначеної у частині другій цієї статті, відповідна дільнична виборча комісія утворюється у складі, що відповідає кількості поданих кандидатур.
 
   3. Якщо кількість кандидатур, запропонованих кандидатом до складу відповідної дільничної виборчої комісії, менша від кількості, зазначеної у частині другій цієї статті, відповідна дільнична виборча комісія утворюється у складі, що відповідає кількості поданих кандидатур.
 
443. 4. При розподілі керівних посад в дільничних виборчих комісіях відповідного територіального виборчого округу окружна виборча комісія забезпечує для кожного кандидата, включеного до виборчого бюлетеня для повторного голосування, рівну кількість посад голови та секретаря дільничної виборчої комісії у кожній категорії виборчих дільниць в межах територіального виборчого округу (з можливим відхиленням від рівної кількості не більш як на одну посаду відповідно голови або секретаря комісії).
 
   4. При розподілі керівних посад в дільничних виборчих комісіях відповідного територіального виборчого округу окружна виборча комісія забезпечує для кожного кандидата, включеного до виборчого бюлетеня для повторного голосування, рівну кількість посад голови та секретаря дільничної виборчої комісії у кожній категорії виборчих дільниць в межах територіального виборчого округу (з можливим відхиленням від рівної кількості не більш як на одну посаду відповідно голови або секретаря комісії).
 
444. Стаття 329. Списки виборців для повторного голосування
 
   Стаття 329. Списки виборців для повторного голосування
 
445. 1. Списки виборців для повторного голосування на виборчих дільницях, зазначених у частині першій статті 158 цього Кодексу, виготовляються органами ведення Реєстру у трьох примірниках на підставі списків виборців для голосування на цих дільницях, що виготовлялися відповідно до статті 168 цього Кодексу. При їх виготовленні враховуються підсумки розгляду скарг стосовно списків виборців, що поступили після дня голосування.
 
-338- Черненко О.М.
Частину першу статті 329 викласти в такій редакції:
«1. Списки виборців для повторного голосування на виборчих дільницях виготовляються в установленому цим Кодексом порядку»
 
Немає висновку   1. Списки виборців для повторного голосування на виборчих дільницях, зазначених у частині першій статті 158 цього Кодексу, виготовляються органами ведення Реєстру у трьох примірниках на підставі списків виборців для голосування на цих дільницях, що виготовлялися відповідно до статті 168 цього Кодексу. При їх виготовленні враховуються підсумки розгляду скарг стосовно списків виборців, що поступили після дня голосування.
 
446. 2. До списків виборців для повторного голосування включаються також громадяни України, яким після дня голосування, однак до дня повторного голосування виповнилося 18 років.
 
-339- Черненко О.М.
Частину другу статті 329 викласти в такій редакції:
2. До списків виборців для повторного голосування включаються громадяни України, яким на день повторного голосування виповниться вісімнадцять років та які мають право голосу на відповідних виборах.
 
Немає висновку   2. До списків виборців для повторного голосування включаються також громадяни України, яким після дня голосування, однак до дня повторного голосування виповнилося 18 років.
 
447. 3. Передання списків виборців для повторного голосування, виготовлених органами ведення Реєстру, окружним та дільничним виборчим комісіям здійснюється у порядку, встановленому статтею 169 цього Кодексу.
 
-340- Черненко О.М.
Частину третю статті 329 викласти в такій редакції:
3. Передання списків виборців для повторного голосування, виготовлених органами ведення Реєстру, дільничним виборчим комісіям здійснюється у порядку, встановленому цим Кодексом».
 
Немає висновку   3. Передання списків виборців для повторного голосування, виготовлених органами ведення Реєстру, окружним та дільничним виборчим комісіям здійснюється у порядку, встановленому статтею 169 цього Кодексу.
 
448. 4. Складання та уточнення списків виборців для повторного голосування на спеціальних виборчих дільницях, зазначених у частині першій статті 163 цього Кодексу, здійснюється у порядку та в строки, встановлені статтями 163 та 170 цього Кодексу.
 
-341- Черненко О.М.
Частину четверту статті 329 виключити
 
Немає висновку   4. Складання та уточнення списків виборців для повторного голосування на спеціальних виборчих дільницях, зазначених у частині першій статті 163 цього Кодексу, здійснюється у порядку та в строки, встановлені статтями 163 та 170 цього Кодексу.
 
449. 5. Орган ведення Реєстру у Міністерстві закордонних справ України виготовляє списки виборців для повторного голосування на закордонних виборчих дільницях на підставі списків виборців для голосування на цих дільницях у трьох примірниках не пізніш як за три дні до дня повторного голосування. При їх виготовленні враховуються результати уточнення списків виборців у порядку, встановленому статтею 171 цього Кодексу.
 
-342- Черненко О.М.
Частину п’яту статті 329 виключити
 
Немає висновку   5. Орган ведення Реєстру у Міністерстві закордонних справ України виготовляє списки виборців для повторного голосування на закордонних виборчих дільницях на підставі списків виборців для голосування на цих дільницях у трьох примірниках не пізніш як за три дні до дня повторного голосування. При їх виготовленні враховуються результати уточнення списків виборців у порядку, встановленому статтею 171 цього Кодексу.
 
450. 6. Передання списків виборців для повторного голосування дільничним виборчим комісіям закордонних виборчих дільниць здійснюється в порядку, встановленому частиною десятою статті 171 цього Кодексу.
 
-343- Черненко О.М.
Частину шосту статті 329 виключити
 
Немає висновку   6. Передання списків виборців для повторного голосування дільничним виборчим комісіям закордонних виборчих дільниць здійснюється в порядку, встановленому частиною десятою статті 171 цього Кодексу.
 
451. Стаття 330. Тимчасова зміна місця голосування виборця без зміни виборчої адреси при проведенні повторного голосування
 
   Стаття 330. Тимчасова зміна місця голосування виборця без зміни виборчої адреси при проведенні повторного голосування
 
452. Виборець може звернутися до органу ведення Реєстру з заявою про тимчасову зміну місця його голосування без зміни виборчої адреси у порядку, встановленому статтею 174 цього Кодексу, з дня призначення повторного голосування.
 
-344- Черненко О.М.
Статтю 330 викласти в такій редакції:
«Стаття 330. Тимчасова зміна місця голосування виборця без зміни виборчої адреси при проведенні повторного голосування
Виборець може звернутися до органу ведення Реєстру з заявою про тимчасову зміну місця його голосування без зміни виборчої адреси у порядку, встановленому цим Кодексом, з дня призначення повторного голосування.»
 
Немає висновку   Виборець може звернутися до органу ведення Реєстру з заявою про тимчасову зміну місця його голосування без зміни виборчої адреси у порядку, встановленому статтею 174 цього Кодексу, з дня призначення повторного голосування.
 
453. Стаття 331. Офіційні спостерігачі на повторному голосуванні
 
   Стаття 331. Офіційні спостерігачі на повторному голосуванні
 
454. 1. Офіційні спостерігачі від кандидатів на пост Президента України та від громадських організацій, зареєстровані відповідно до статті 217 цього Кодексу до дня голосування, офіційні спостерігачі від іноземних держав, міжнародних організацій, акредитовані на виборах Президента України відповідно до статті 219 цього Кодексу, продовжують здійснювати свої повноваження під час підготовки, проведення та встановлення результатів повторного голосування без повторної реєстрації (акредитації).
 
   1. Офіційні спостерігачі від кандидатів на пост Президента України та від громадських організацій, зареєстровані відповідно до статті 217 цього Кодексу до дня голосування, офіційні спостерігачі від іноземних держав, міжнародних організацій, акредитовані на виборах Президента України відповідно до статті 219 цього Кодексу, продовжують здійснювати свої повноваження під час підготовки, проведення та встановлення результатів повторного голосування без повторної реєстрації (акредитації).
 
455. 2. Реєстрація додаткових офіційних спостерігачів від кандидатів на пост Президента України, включених до виборчого бюлетеня для повторного голосування, та від громадських організацій, які відповідають вимогам, зазначеним у статті 216 цього Кодексу, заміна офіційних спостерігачів відповідно до частини третьої статті 215 цього Кодексу здійснюється у порядку, встановленому статтею 217 цього Кодексу. Відповідні можуть бути внесені не пізніш як за п’ять днів до дня повторного голосування.
 
   2. Реєстрація додаткових офіційних спостерігачів від кандидатів на пост Президента України, включених до виборчого бюлетеня для повторного голосування, та від громадських організацій, які відповідають вимогам, зазначеним у статті 216 цього Кодексу, заміна офіційних спостерігачів відповідно до частини третьої статті 215 цього Кодексу здійснюється у порядку, встановленому статтею 217 цього Кодексу. Відповідні можуть бути внесені не пізніш як за п’ять днів до дня повторного голосування.
 
456. 3. Акредитація додаткових офіційних спостерігачів від іноземних держав, міжнародних організацій поновлюється на наступний день після прийняття рішення Центральної виборчої комісії про призначення повторного голосування. Відповідні пропозиції, зазначені у частині першій статті 219 цього Кодексу, можуть бути подані не пізніш як за п’ять днів до дня повторного голосування.
 
-345- Одарченко Ю.В.
Доповнити Кодекс статтею 331-1 наступного змісту:
«Стаття 331-1. Встановлення результатів повторного голосування
1. За підсумками повторного голосування обраним визнається кандидат на пост президента України, який отримав більшу кількість голосів виборців, ніж інший кандидат, включений до бюлетеню для повторного голосування.
2. У випадку, якщо до бюлетеню було включено лише одного кандидата він вважається обраним за умови, що за нього проголосувало більше половини виборців, які взяли участь у голосуванні.
3. У випадку, якщо обидва кандидати отримали однакову кількість голосів або до бюлетеню було включено лише одного кандидата та він отримав менше половини голосів виборців, які взяли участь у голосуванні Центральна виборча комісія приймає рішення про внесення подання до Верховної Ради України про призначення повторних виборів.»
 
Немає висновку   3. Акредитація додаткових офіційних спостерігачів від іноземних держав, міжнародних організацій поновлюється на наступний день після прийняття рішення Центральної виборчої комісії про призначення повторного голосування. Відповідні пропозиції, зазначені у частині першій статті 219 цього Кодексу, можуть бути подані не пізніш як за п’ять днів до дня повторного голосування.
 
457. Стаття 332. Офіційне оголошення результатів виборів Президента України
 
   Стаття 332. Офіційне оголошення результатів виборів Президента України
 
458. 1. Центральна виборча комісія не раніш як на третій та не пізніш як на п’ятий день з дня встановлення результатів виборів офіційно оголошує результати виборів Президента України шляхом опублікування у газетах «Голос України» та «Урядовий кур’єр» офіційного повідомлення про результати виборів Президента України з зазначенням прізвища, імені, по батькові обраного Президента України, суб’єкта висування та відомостей про нього, зазначених у пунктах 1-10 частини восьмої статті 290 цього Кодексу.
 
-346- Чумак В.В.
Новак Н.В.
Частину першу статті 332 після слів ««Голос України» та «Урядовий кур’єр»« доповнити словами «на офіційному веб-сайті Центральної виборчої комісії»
 
Немає висновку   1. Центральна виборча комісія не раніш як на третій та не пізніш як на п’ятий день з дня встановлення результатів виборів офіційно оголошує результати виборів Президента України шляхом опублікування у газетах «Голос України» та «Урядовий кур’єр» офіційного повідомлення про результати виборів Президента України з зазначенням прізвища, імені, по батькові обраного Президента України, суб’єкта висування та відомостей про нього, зазначених у пунктах 1-10 частини восьмої статті 290 цього Кодексу.
 
    -347- Ємець Л.О.
Веселова Н.В.
Єднак О.В.
Пташник В.Ю.
Гопко Г.М.
Частину першу статті 332 після слів ««Голос України» та «Урядовий кур’єр»« доповнити словами « «, на офіційному веб-сайті Центральної виборчої комісії»
 
Немає висновку    
    -348- Лещенко С.А.
Частину першу статті 332 викласти в наступній редакції:
1. Центральна виборча комісія не раніш як на третій та не пізніш як на п’ятий день з дня встановлення результатів виборів офіційно оголошує результати виборів Президента України шляхом опублікування у газетах «Голос України» та «Урядовий кур’єр» на офіційному сайті ЦВК офіційного повідомлення про результати виборів Президента України з зазначенням прізвища, імені, по батькові обраного Президента України, суб’єкта висування та відомостей про нього, зазначених у пунктах 1-10 частини восьмої статті 290 цього Кодексу.
 
Немає висновку    
    -349- Суслова І.М.
частину 1 статті 332 викласти в наступній редакції:
1. Центральна виборча комісія не раніш як на третій та не пізніш як на п’ятий день з дня встановлення результатів виборів офіційно оголошує результати виборів Президента України шляхом опублікування у газетах «Голос України» та «Урядовий кур’єр» на офіційному сайті ЦВК офіційного повідомлення про результати виборів Президента України з зазначенням прізвища, імені, по батькові обраного Президента України, суб’єкта висування та відомостей про нього, зазначених у пунктах 1-10 частини восьмої статті 290 цього Кодексу.
 
Немає висновку    
459. 2. Офіційне оголошення Центральною виборчою комісією результатів виборів Президента України у порядку, встановленому частиною першою цієї статті, є підставою для звільнення з роботи (посади), несумісної з зайняттям поста Президента України, та прийняття рішення про припинення дії представницького мандата особи, обраної Президентом України.
 
-350- Власенко С.В.
У ч. 2 ст. 332 після «України» доповнити: «не пізніше як у п’ятнадцятиденний строк з моменту офіційного оголошення результатів.».
 
Немає висновку   2. Офіційне оголошення Центральною виборчою комісією результатів виборів Президента України у порядку, встановленому частиною першою цієї статті, є підставою для звільнення з роботи (посади), несумісної з зайняттям поста Президента України, та прийняття рішення про припинення дії представницького мандата особи, обраної Президентом України.
 
    -351- Соболєв Є.В.
Статтю 332 доповнити частиною 3 наступного змісту:
«3. У разі встановлення за результатами перевірки декларації відображення у декларації недостовірних відомостей на суму, що перевищує п’ятсот мінімальних заробітних плат, такий кандидат не має права вступати на пост Президента України та не набуває повноважень Президента України.»
 
Немає висновку    
460. Стаття 333. Набуття повноважень Президентом України
 
   Стаття 333. Набуття повноважень Президентом України
 
461. 1. Новообраний Президент України вступає на пост не пізніш як через тридцять днів після офіційного оголошення результатів виборів.
 
   1. Новообраний Президент України вступає на пост не пізніш як через тридцять днів після офіційного оголошення результатів виборів.
 
462. 2. Новообраний Президент України набуває повноважень з моменту складення присяги Українському народові на урочистому засіданні Верховної Ради України.
 
   2. Новообраний Президент України набуває повноважень з моменту складення присяги Українському народові на урочистому засіданні Верховної Ради України.
 
463. 3. Після складення присяги Центральна виборча комісія вручає новообраному Президентові України посвідчення Президента України.
 
   3. Після складення присяги Центральна виборча комісія вручає новообраному Президентові України посвідчення Президента України.
 
464. Глава ІХ. ВИБОРИ НАРОДНИХ ДЕПУТАТІВ УКРАЇНИ
 
   Глава ІХ. ВИБОРИ НАРОДНИХ ДЕПУТАТІВ УКРАЇНИ
 
465. РОЗДІЛ ХХVІІІ. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ стосовно виборів народних депутатів україни
 
   РОЗДІЛ ХХVІІІ. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ стосовно виборів народних депутатів україни
 
466. Стаття 334. Основні засади виборів народних депутатів України
 
   Стаття 334. Основні засади виборів народних депутатів України
 
467. 1. Вибори депутатів здійснюються на засадах пропорційної системи за виборчими списками кандидатів у депутати (далі ( виборчі списки) від політичних партій (далі ( партії).
 
-352- Брензович В.І.
Кіссе А.І.
частину 1 статті 334 Основні засади виборів народних депутатів України, доповнити словами « та громадських організацій зі статусом юридичної особи, які за своїм статутними завданнями покликані представляти певну національну меншину України (далі громадські організації)»
 
Немає висновку   1. Вибори депутатів здійснюються на засадах пропорційної системи за виборчими списками кандидатів у депутати (далі ( виборчі списки) від політичних партій (далі ( партії).
 
    -353- Яценко А.В.
У частині 1 статті 334 після слів « (далі - партії)» доповнити словами «виборчих блоків політичних партій».
 
Немає висновку    
    -354- Власенко С.В.
Ч. 1 ст. 334 викласти в редакції: «1. Вибори депутатів здійснюються на засадах пропорційної системи за регіональними виборчими списками кандидатів у депутати від політичних партій та загальнодержавним списком партії.».
 
Немає висновку    
    -355- Гуляєв В.О.
Частину першу статті 334 викласти в такій редакції:
«1. Вибори депутатів здійснюються на засадах пропорційної системи за відкритими виборчими списками кандидатів у депутати (далі - виборчі списки) від політичних партій (далі - партії) у загальнодержавному багатомандатному виборчому окрузі (далі - загальнодержавний округ), що поділений на 450 територіальних виборчих округів (далі - територіальні округи)».
 
Немає висновку    
    -356- Левченко Ю.В.
Іллєнко А.Ю.
Головко М.Й.
Осуховський О.І.
Марченко О.О.
Частину 1 статті 334 Законопроекту викласти у такій редакції:
«Стаття 334. Основні засади виборів народних депутатів України
1. Вибори депутатів здійснюються на засадах пропорційної системи за виборчими списками кандидатів у депутати (далі - виборчі списки) від політичних партій (далі - партії) із закріпленням кандидатів за територіальними виборчими округами.».
 
Немає висновку    
    -357- Рудик С.Я.
Лубінець Д.В.
п. 1 статті 334 викласти у такій редакції:
"1. Вибори депутатів здійснюються за змішаною (пропорційно-мажоритарною) системою:
1) 225 депутатів обираються за пропорційною системою у загальнодержавному багатомандатному виборчому окрузі (далі – загальнодержавний округ) за виборчими списками кандидатів у депутати (далі – виборчі списки) від політичних партій (далі – партії);
2) 225 депутатів обираються за мажоритарною системою відносної більшості в одномандатних виборчих округах (далі – одномандатні округи)."
 
Немає висновку    
468. 2. Право висування кандидатів у депутати належить громадянам України, які мають право голосу. Це право реалізується ними через політичні партії, зазначені у частині третій статті 13 цього Кодексу, у порядку, встановленому цим Кодексом.
 
-358- Брензович В.І.
Кіссе А.І.
частину 2 статті 334 Основні засади виборів народних депутатів України, друге речення викласти в наступній реакції «Це право реалізується ними через політичні партії та громадські організації, зазначені у частині третій статті 13 цього Кодексу, у порядку, встановленому цим Кодексом.»
 
Немає висновку   2. Право висування кандидатів у депутати належить громадянам України, які мають право голосу. Це право реалізується ними через політичні партії, зазначені у частині третій статті 13 цього Кодексу, у порядку, встановленому цим Кодексом.
 
    -359- Яценко А.В.
У частині 2 статті 334 після слів «цього Кодексу» доповнити словами «або виборчі блоки таких політичних партій».
 
Немає висновку    
    -360- Рудик С.Я.
Лубінець Д.В.
п. 2 статті 334 після слів "цим Кодексом" доповнити словами "або шляхом самовисування."
 
Немає висновку    
    -361- Кривошея Г.Г.
Частину другу статті 334 викласти в такій редакції:
«2. Право висування кандидатів у депутати належить громадянам України, які мають право голосу. Не наділені правом висування кандидатів у депутати особи, які не мають повної цивільної дієздатності. Це право реалізується ними через політичні партії, зазначені у частині третій статті 13 цього Кодексу, у порядку, встановленому цим Кодексом».
 
Немає висновку    
469. 4. У розподілі мандатів депутатів беруть участь виборчі списки кандидатів, які за підсумками голосування на виборах депутатів набрали не менше чотирьох відсотків дійсних голосів виборців у загальнодержавному виборчому окрузі.
 
-362- Рудик С.Я.
Лубінець Д.В.
п. 4 статті 334 виключити
 
Немає висновку   4. У розподілі мандатів депутатів беруть участь виборчі списки кандидатів, які за підсумками голосування на виборах депутатів набрали не менше чотирьох відсотків дійсних голосів виборців у загальнодержавному виборчому окрузі.
 
    -363- Папієв М.М.
Ларін С.М.
Гальченко А.В.
В частині четвертій статті 334 проекту Кодексу слово "чотирьох" замінити на "семи".
 
Немає висновку    
    -364- Сидорович Р.М.
Лаврик О.В.
Семенуха Р.С.
Зубач Л.Л.
Пастух Т.Т.
Острікова Т.Г.
Соболєв Є.В.
Сотник О.С.
Березюк О.Р.
Сироїд О.І.
Підлісецький Л.Т.
Подоляк І.І.
У частині третій статті 334 слово «чотирьох» замінити словом «п’яти»;
 
Немає висновку    
    -365- Мірошниченко Ю.Р.
У частині четвертій статті 334 проекту Кодексу слово «чотирьох» замінити на слово «п’яти».
 
Немає висновку    
    -366- Добродомов Д.Є.
У ч. 4 ст. 334 слово «чотирьох» замінити на «двох».
 
Немає висновку    
    -367- Тарута С.О.
у частині четвертій статті 334 слово «чотирьох» замінити словом «трьох»
 
Немає висновку    
    -368- Брензович В.І.
Кіссе А.І.
частину 4 статті 334 Основні засади виборів народних депутатів України, доповнити словами «та виборчі списки громадських організацій, за яких було подано дійсних голосів виборців, кількість яких дорівнює, або є більшою за необхідних для отримання одного депутатського мандата народного депутата України за списками політичних партій»
 
Немає висновку    
    -369- Власенко С.В.
Ч. 3 ст. 334 доповнити новим реченням: «Якщо регіональний список партії не набрав необхідний відсоток голосів виборців, у розподілі мандатів депутатів цей виборчий регіональний список кандидатів у народні депутати участі не приймає».
 
Немає висновку    
    -370- Попов І.В.
частину четверту статті 334 Розділу ХХVІІІ Глави ІХ Книги другої проекту, викласти у наступній редакції: «4. У розподілі мандатів депутатів беруть участь виборчі списки кандидатів, які за підсумками голосування на виборах депутатів набрали не менше п’ятьох відсотків дійсних голосів виборців у загальнодержавному виборчому окрузі.»
 
Немає висновку    
    -371- Писаренко В.В.
Статтю 334 викласти у новій редакції:
«Стаття 334. Основні засади виборів народних депутатів України
1. Народні депутати України (далі – депутати) обираються громадянами України на основі загального, рівного і прямого виборчого права шляхом таємного голосування.
2. 450 депутатів обираються за пропорційною системою за відкритими виборчими списками кандидатів у депутати (далі – виборчі списки) від політичних партій – суб’єктів виборчого процесу (далі – партії) у загальнодержавному багатомандатному виборчому окрузі (далі - загальнодержавний округ), що поділений на 450 територіальних виборчих округів (далі - територіальні округи).
3. Право висування кандидатів у депутати належить громадянам України, які мають право голосу. Це право реалізується ними через партії у порядку, встановленому цим Кодексом».
 
Немає висновку    
    -372- Продан О.П.
Алєксєєв С.О.
Романюк Р.С.
Палатний А.Л.
Сугоняко О.Л.
Велікін О.М.
Скрипник О.О.
Статтю 334 викласти в такій редакції:
«Стаття 334. Основні засади виборів народних депутатів України
1. Народні депутати України (далі - депутати) обираються громадянами України на основі загального, рівного і прямого виборчого права шляхом таємного голосування.
2. Кількісний склад Верховної Ради України визначається Конституцією України.
3. Вибори депутатів здійснюються на засадах пропорційної системи з обранням депутатів у багатомандатному загальнодержавному виборчому окрузі (далі - загальнодержавний округ) за виборчими списками кандидатів у депутати (далі - виборчі списки) від політичних партій, виборчих блоків політичних партій (далі - партії (блоки).
4. Право на участь у розподілі депутатських мандатів набувають кандидати у депутати, включені до виборчих списків партій, що отримали два і більше відсотків голосів виборців, у відношенні до сумарної кількості голосів виборців, поданих за кандидатів у депутати, включених до всіх виборчих списків партій і блоків, а також кандидати у депутати, включені до виборчих списків блоків, що отримали три і більше відсотків голосів виборців, у відношенні до сумарної кількості голосів виборців, поданих за кандидатів у депутати, включених до всіх виборчих списків партій і блоків.»
 
Немає висновку    
    -373- Яценко А.В.
Доповнити новою статтею 334-1 наступного змісту:
«Стаття 334-1. Порядок утворення виборчого блоку
1. Виборчий блок може бути утворено двома і більше партіями, що відповідають вимогам частини третьої статті 13 цього Кодексу, на підставі рішень з'їзду (зборів, конференції) кожної з цих партій. Таке рішення підписується керівником партії та скріплюється печаткою партії. З'їзди (збори, конференції) партій, які приймають рішення про утворення виборчого блоку, можуть відбутися в будь-який час до закінчення терміну висування кандидатів у депутати.
2. Керівники або представники партій, яким надано з'їздами (зборами, конференціями) повноваження щодо утворення виборчого блоку, укладають угоду про утворення виборчого блоку, яка підписується ними і скріплюється печатками партій, що утворили блок.
3. Угода про утворення виборчого блоку повинна визначати:
1) повну та скорочену назву блоку;
2) керівні органи виборчого блоку та умови їх функціонування;
3) норми представництва та спосіб делегування представників від партій, що входять до блоку, на міжпартійний з'їзд (збори, конференцію) щодо висування кандидатів у депутати;
4) порядок проведення міжпартійного з'їзду (зборів, конференції) щодо висування кандидатів у депутати;
5) порядок прийняття рішень міжпартійним з'їздом (зборами, конференцією);
6) умови висування та норми представництва кандидатів у депутати до виборчого списку від партій, що входять до виборчого блоку;
7) порядок прийняття рішення про виключення особи з виборчого списку кандидатів у депутати від партії (блоку).
4. Повна назва блоку повинна включати назви усіх партій, що входять до блоку. Повна або скорочена назва блоку не може містити назви партії, що не входить до блоку, імен та прізвищ осіб чи історичних постатей, якщо вони не є кандидатами у депутати від цього блоку або якщо їх імена і прізвища не використовуються в офіційній назві хоча б однієї з партій, що входять до блоку.
5. Про утворення виборчого блоку повідомляється Центральна виборча комісія не пізніш як за п'ять днів до дня проведення між партійного з'їзду (зборів, конференції) щодо висування кандидатів у депутати. До повідомлення за підписами керівників або представників партій, яким надано з'їздами (зборами, конференціями) повноваження щодо утворення виборчого блоку, додаються угода про утворення виборчого блоку, рішення з'їзду (зборів, конференції) кожної з партій про утворення виборчого блоку та витяги з протоколів з'їздів (зборів,конференцій) про розгляд питань про утворення виборчого блоку, засвідчені керівниками відповідних партій та скріплені печатками цих партій, а також копії свідоцтв про реєстрацію партій, що утворили виборчий блок, та їх статутів, засвідчених безоплатно Міністерством юстиції України після оголошення про початок виборчого процесу. У разі, коли назва блоку містить прізвище особи відповідно до вимог, встановлених частиною четвертою цієї статті, до повідомлення також додається згода особи на використання її прізвища за її підписом, засвідченим у встановленому законом порядку.
6. У разі виявлення невідповідності угоди про утворення виборчого блоку вимогам цієї статті або включення до складу виборчого блоку партії, яка не відповідає вимогам частини третьої статті 13 цього Закону, Центральна виборча комісія у дводенний строк після отримання повідомлення про утворення блоку своїм рішенням звертається до партій, які утворили виборчий блок, із вимогою усунути порушення та з попередженням, що недотримання зазначених вимог цього Закону матиме наслідком відмову в реєстрації висунутих блоком кандидатів у депутати. Вказане звернення Центральна виборча комісія не пізніш як на третій день після отримання документів, зазначених у частині п'ятій цієї статті, надсилає партіям, які утворили виборчий блок.
7. Після реєстрації кандидатів у депутати,включених до виборчого списку виборчого блоку політичних партій вихід партії, що входить до виборчого блоку до офіційного оголошення результатів виборів забороняється.
Після завершення виборчого процесу вихід партії із виборчого блоку не матиме наслідком зміни назви блоку та виключення із списку кандидатів від цієї партії».
 
Немає висновку    
470. Стаття 335. Право бути кандидатом у депутати
 
   Стаття 335. Право бути кандидатом у депутати
 
471. 1. Кандидатом у депутати може бути виборець, який відповідає вимогам, встановленим частинами першою та другою статті 12 цього Кодексу, на день голосування на виборах депутатів досягає двадцяти одного року і проживає в Україні протягом останніх п’яти років. Виборець вважається таким, що проживає в Україні, відповідно до частини четвертої статті 12 цього Кодексу, якщо строк його неперервного перебування за межами України з підстав, не передбачених частиною п’ятою статті 12 цього Кодексу, протягом останніх п’яти років перед днем голосування на виборах не перевищував 183 днів.
 
-374- Левченко Ю.В.
Іллєнко А.Ю.
Головко М.Й.
Осуховський О.І.
Марченко О.О.
Частину 1 статті 335 розділу 28 глави 9 Законопроекту після слів «п’яти років» доповнити словами «, не підпадає під заборону, встановлену Законом України "Про очищення влади"«.
 
Немає висновку   1. Кандидатом у депутати може бути виборець, який відповідає вимогам, встановленим частинами першою та другою статті 12 цього Кодексу, на день голосування на виборах депутатів досягає двадцяти одного року і проживає в Україні протягом останніх п’яти років. Виборець вважається таким, що проживає в Україні, відповідно до частини четвертої статті 12 цього Кодексу, якщо строк його неперервного перебування за межами України з підстав, не передбачених частиною п’ятою статті 12 цього Кодексу, протягом останніх п’яти років перед днем голосування на виборах не перевищував 183 днів.
 
    -375- Кривошея Г.Г.
У частині першій статті 335 після слів «двадцяти одного року» доповнити словами «має повну цивільну дієздатність»;
 
Немає висновку    
    -376- Кишкар П.М.
Внести зміни до ч.1 ст. 335 виклавши її в наступній редакції:
«Кандидатом у депутати може бути виборець, який відповідає вимогам, встановленим частинами першою та другою статті 12 цього Кодексу, на день голосування на виборах депутатів досягає двадцяти одного року і проживає в Україні протягом останніх п’яти років (крім кандидатів, що висуваються у закордонному виборчому окрузі, на яких не розповсюджується вимога щодо проживання в Україні протягом останніх п’яти років). Виборець вважається таким, що проживає в Україні, відповідно до частини четвертої статті 12 цього Кодексу, якщо строк його неперервного перебування за межами України з підстав, не передбачених частиною п’ятою статті 12 цього Кодексу, протягом останніх п’яти років перед днем голосування на виборах не перевищував 183 днів.»
 
Немає висновку    
472. 2. Кандидати у депутати, висунуті та зареєстровані у порядку, встановленому цим Кодексом, мають права та гарантії їх діяльності у виборчому процесі, встановлені цим Кодексом.
 
   2. Кандидати у депутати, висунуті та зареєстровані у порядку, встановленому цим Кодексом, мають права та гарантії їх діяльності у виборчому процесі, встановлені цим Кодексом.
 
473. Стаття 336. Чергові вибори народних депутатів України
 
   Стаття 336. Чергові вибори народних депутатів України
 
474. 1. Рішення про призначення чергових виборів депутатів не приймається.
 
   1. Рішення про призначення чергових виборів депутатів не приймається.
 
475. 1. Днем голосування на чергових виборах депутатів є остання неділя жовтня п’ятого року повноважень Верховної Ради України.
 
-377- Чижмарь Ю.В.
У статті 336 змінити нумерацію, у зв’язку з тим, що в ній існує дві перші частини.
 
Немає висновку   1. Днем голосування на чергових виборах депутатів є остання неділя жовтня п’ятого року повноважень Верховної Ради України.
 
476. 2. Виборчий процес чергових виборів депутатів розпочинається за дев’яносто днів до дня голосування.
 
   2. Виборчий процес чергових виборів депутатів розпочинається за дев’яносто днів до дня голосування.
 
477. 3. Центральна виборча комісія оголошує про початок виборчого процесу не пізніше ніж за дев’яносто один день до дня голосування.
 
-378- Юринець О.В.
Статтю 336 викласти в такій редакції (упорядкування нумерації частин статті):
«Стаття 336. Чергові вибори народних депутатів України
1. Рішення про призначення чергових виборів депутатів не приймається.
2. Днем голосування на чергових виборах депутатів є остання неділя жовтня п’ятого року повноважень Верховної Ради України.
3. Виборчий процес чергових виборів депутатів розпочинається за дев’яносто днів до дня голосування.
4. Центральна виборча комісія оголошує про початок виборчого процесу не пізніше ніж за дев’яносто один день до дня голосування.»
 
Немає висновку   3. Центральна виборча комісія оголошує про початок виборчого процесу не пізніше ніж за дев’яносто один день до дня голосування.
 
    -379- Продан О.П.
Алєксєєв С.О.
Романюк Р.С.
Палатний А.Л.
Сугоняко О.Л.
Велікін О.М.
Скрипник О.О.
Статтю 336 викласти в такій редакції (упорядкування нумерації частин статті):
«Стаття 336. Чергові вибори народних депутатів України
1. Рішення про призначення чергових виборів депутатів не приймається.
2. Днем голосування на чергових виборах депутатів є остання неділя жовтня п’ятого року повноважень Верховної Ради України.
3. Виборчий процес чергових виборів депутатів розпочинається за дев’яносто днів до дня голосування.
4. Центральна виборча комісія оголошує про початок виборчого процесу не пізніше ніж за дев’яносто один день до дня голосування.»
 
Немає висновку    
478. Стаття 337. Позачергові вибори народних депутатів України
 
   Стаття 337. Позачергові вибори народних депутатів України
 
479. 1. Позачергові вибори депутатів відбуваються в останню неділю шістдесятиденного строку з дня опублікування Указу Президента України про призначення позачергових виборів до Верховної Ради України, виданого на підставі Конституції України.
 
-380- Юринець О.В.
У статті 337:
У частині першій слова «на підставі» замінити словами «відповідно до»
 
Немає висновку   1. Позачергові вибори депутатів відбуваються в останню неділю шістдесятиденного строку з дня опублікування Указу Президента України про призначення позачергових виборів до Верховної Ради України, виданого на підставі Конституції України.
 
    -381- Продан О.П.
Алєксєєв С.О.
Романюк Р.С.
Палатний А.Л.
Сугоняко О.Л.
Велікін О.М.
Скрипник О.О.
У частині першій статті 337 слова «на підставі» замінити словами «відповідно до».
 
Немає висновку    
480. 2. Виборчий процес позачергових виборів депутатів починається з дня, наступного після дня опублікування Указу Президента України, зазначеного у частині другій цієї статті.
 
-382- Черненко О.М.
Сидорович Р.М.
Новак Н.В.
В частині другій статті 337 слова «зазначеного у частині другій цієї статті» замінити словами «зазначеного у частині першій цієї статті»
 
Немає висновку   2. Виборчий процес позачергових виборів депутатів починається з дня, наступного після дня опублікування Указу Президента України, зазначеного у частині другій цієї статті.
 
481. 3. Підготовка і проведення позачергових виборів народних депутатів України здійснюється у порядку і в строки, встановлені цим Кодексом, з особливостями, встановленими статтями 384-387 цього Кодексу.
 
-383- Продан О.П.
Алєксєєв С.О.
Романюк Р.С.
Палатний А.Л.
Сугоняко О.Л.
Велікін О.М.
Скрипник О.О.
У частині третій статті 337 цифри «387» замінити цифрами «385».
 
Немає висновку   3. Підготовка і проведення позачергових виборів народних депутатів України здійснюється у порядку і в строки, встановлені цим Кодексом, з особливостями, встановленими статтями 384-387 цього Кодексу.
 
482. Стаття 338. Територіальна організація виборів народних депутатів України
 
   Стаття 338. Територіальна організація виборів народних депутатів України
 
483. 1. Систему територіальної організації виборів депутатів складають:
 
   1. Систему територіальної організації виборів депутатів складають:
 
484. 1) єдиний загальнодержавний виборчий округ;
 
-384- Рудик С.Я.
Лубінець Д.В.
у пп. 1 п. 1 статті 338 слово "єдиний" виключити
 
Немає висновку   1) єдиний загальнодержавний виборчий округ;
 
485. 2) виборчі регіони;
 
-385- Рудик С.Я.
Лубінець Д.В.
пп. 2 п. 1 статті 338 викласти у такій редакції:
"2) 225 одномандатних округів, що утворюються Центральною виборчою комісією та існують на постійній основі."
 
Немає висновку   2) виборчі регіони;
 
486. 3) територіальні виборчі округи (у тому числі закордонний виборчий округ);
 
   3) територіальні виборчі округи (у тому числі закордонний виборчий округ);
 
487. 4) виборчі дільниці.
 
   4) виборчі дільниці.
 
488. 2. З метою висування списків кандидатів у депутати загальнодержавний виборчий округ поділяється на 27 регіональних виборчих округів:
 
-386- Дерев'янко Ю.Б.
у абзаці першому частини другої статті 338 цифри «27» замінити цифрою «28»;
 
Немає висновку   2. З метою висування списків кандидатів у депутати загальнодержавний виборчий округ поділяється на 27 регіональних виборчих округів:
 
    -387- Мацола Р.М.
У статті 338 у частині другій:
у першому реченні число «27» замінити на: «28»
 
Немає висновку    
489. 1) виборчий регіон № 1 (Київський лівобережний): Голосіївський, Дарницький, Деснянський, Дніпровський, Печерський райони міста Києва;
 
   1) виборчий регіон № 1 (Київський лівобережний): Голосіївський, Дарницький, Деснянський, Дніпровський, Печерський райони міста Києва;
 
490. 2) виборчий регіон № 2 (Київський правобережний): Оболонський, Подільський, Святошинський, Солом’янський, Шевченківський райони міста Києва, закордонний виборчий округ;
 
-388- Мацола Р.М.
У статті 338 у частині другій:
у пункті 2) видалити слова «закордонний виборчий округ».
 
Немає висновку   2) виборчий регіон № 2 (Київський правобережний): Оболонський, Подільський, Святошинський, Солом’янський, Шевченківський райони міста Києва, закордонний виборчий округ;
 
    -389- Богомолець О.В.
змінити запропоновану редакцію пунктів 1-2 частини 2 статті 338 проекту Виборчого кодексу України, виклавши її в такій редакції:
«2. З метою висування списків кандидатів у депутати загальнодержавний виборчий округ поділяється на 27 регіональних виборчих округів:
1) виборчий регіон № 1 (Київський лівобережний): Дарницький, Деснянський, Дніпровський, райони міста Києва;
2) виборчий регіон № 2 (Київський правобережний): Голосіївський, Оболонський, Печерський, Подільський, Святошинський, Солом’янський, Шевченківський райони міста Києва, «.
 
Немає висновку    
491. 3) виборчий регіон № 3 (Вінницький): Вінницька область;
 
   3) виборчий регіон № 3 (Вінницький): Вінницька область;
 
492. 4) виборчий регіон № 5 (Волинський): Волинська область;
 
-390- Сидорович Р.М.
Лаврик О.В.
Семенуха Р.С.
Зубач Л.Л.
Пастух Т.Т.
Острікова Т.Г.
Соболєв Є.В.
Сотник О.С.
Березюк О.Р.
Сироїд О.І.
Підлісецький Л.Т.
Подоляк І.І.
у пункті 4 частини другої статті 338 цифру «5» замінити цифрою «4»;
 
Немає висновку   4) виборчий регіон № 5 (Волинський): Волинська область;
 
493. 5) виборчий регіон № 6 (Дніпропетровський): міста Дніпропетровськ, Новомосковськ, Павлоград, Синельникове, Тернівка; Васильківський, Дніпропетровський, Межівський, Новомосковський, Павлоградський, Петропавлівський, Покровський, Синельниківський, Юр’ївський райони Дніпропетровської області;
 
-391- Сидорович Р.М.
Лаврик О.В.
Семенуха Р.С.
Зубач Л.Л.
Пастух Т.Т.
Острікова Т.Г.
Соболєв Є.В.
Сотник О.С.
Березюк О.Р.
Сироїд О.І.
Підлісецький Л.Т.
Подоляк І.І.
у пункті 5 частини другої статті 338 цифру «6» замінити цифрою «5»
 
Немає висновку   5) виборчий регіон № 6 (Дніпропетровський): міста Дніпропетровськ, Новомосковськ, Павлоград, Синельникове, Тернівка; Васильківський, Дніпропетровський, Межівський, Новомосковський, Павлоградський, Петропавлівський, Покровський, Синельниківський, Юр’ївський райони Дніпропетровської області;
 
    -392- Сидорович Р.М.
Лаврик О.В.
Семенуха Р.С.
Зубач Л.Л.
Пастух Т.Т.
Острікова Т.Г.
Соболєв Є.В.
Сотник О.С.
Березюк О.Р.
Сироїд О.І.
Підлісецький Л.Т.
Подоляк І.І.
у пункті 5 частини другої статті 338 слово «Дніпропетровськ» замінити словом «Дніпро»
 
Немає висновку    
    -393- Ківалов С.В.
У статті 338:
у пункті 5 частини першої, слово «Дніпропетровськ» замінити словом «Дніпро»
 
Немає висновку    
    -394- Сидорович Р.М.
Лаврик О.В.
Семенуха Р.С.
Зубач Л.Л.
Пастух Т.Т.
Острікова Т.Г.
Соболєв Є.В.
Сотник О.С.
Березюк О.Р.
Сироїд О.І.
Підлісецький Л.Т.
Подоляк І.І.
у пункті 5 частини другої статті 338 після слова «Васильківський» слово «Дніпропетровський район» замінити словом «Дніпровський»
 
Немає висновку    
494. 6) виборчий регіон № 6 (Криворізький): міста Вільногірськ, Дніпродзержинськ, Жовті Води, Кривий Ріг, Марганець, Нікополь, Орджонікідзе; Апостолівський, Верхньодніпровський, Криворізький, Криничанський, Магдалинівський, Нікопольський, Петриківський, п’ятихатський, Солонянський, Софіївський, Томаківський, Царичанський, Широківський райони Дніпропетровської області;
 
-395- Сидорович Р.М.
Лаврик О.В.
Семенуха Р.С.
Зубач Л.Л.
Пастух Т.Т.
Острікова Т.Г.
Соболєв Є.В.
Сотник О.С.
Березюк О.Р.
Сироїд О.І.
Підлісецький Л.Т.
Подоляк І.І.
у пункті 6 частини другої статті 338 слово «Дніпродзержинськ» замінити словом «Кам’янське»
 
Немає висновку   6) виборчий регіон № 6 (Криворізький): міста Вільногірськ, Дніпродзержинськ, Жовті Води, Кривий Ріг, Марганець, Нікополь, Орджонікідзе; Апостолівський, Верхньодніпровський, Криворізький, Криничанський, Магдалинівський, Нікопольський, Петриківський, п’ятихатський, Солонянський, Софіївський, Томаківський, Царичанський, Широківський райони Дніпропетровської області;
 
    -396- Ківалов С.В.
У статті 338:
слово «Дніпродзержинськ» замінити словом «Кам’янське»
 
Немає висновку    
    -397- Ківалов С.В.
У статті 338:
у пункті 6 частини першої, слово «Орджонікідзе» замінити словом «Покровськ»
 
Немає висновку    
    -398- Сидорович Р.М.
Лаврик О.В.
Семенуха Р.С.
Зубач Л.Л.
Пастух Т.Т.
Острікова Т.Г.
Соболєв Є.В.
Сотник О.С.
Березюк О.Р.
Сироїд О.І.
Підлісецький Л.Т.
Подоляк І.І.
у пункті 6 частини другої статті 338 слово «Орджонікідзе» замінити словом «Покров»
 
Немає висновку    
    -399- Сидорович Р.М.
Лаврик О.В.
Семенуха Р.С.
Зубач Л.Л.
Пастух Т.Т.
Острікова Т.Г.
Соболєв Є.В.
Сотник О.С.
Березюк О.Р.
Сироїд О.І.
Підлісецький Л.Т.
Подоляк І.І.
у пункті 6 частини другої статті 338 слово «п’ятихатський» замінити словом «П’ятихатський»
 
Немає висновку    
495. 7) виборчий регіон № 7 (Донецький): Донецька область;
 
   7) виборчий регіон № 7 (Донецький): Донецька область;
 
496. 8) виборчий регіон № 8 (Житомирський): Житомирська область;
 
   8) виборчий регіон № 8 (Житомирський): Житомирська область;
 
497. 9) виборчий регіон № 9 (Закарпатський): Закарпатська область;
 
   9) виборчий регіон № 9 (Закарпатський): Закарпатська область;
 
498. 10) виборчий регіон № 10 (Запорізький): Запорізька область;
 
   10) виборчий регіон № 10 (Запорізький): Запорізька область;
 
499. 11) виборчий регіон № 11 (Івано-Франківський): Івано-Франківська область;
 
   11) виборчий регіон № 11 (Івано-Франківський): Івано-Франківська область;
 
500. 12) виборчий регіон № 12 (Київський обласний): Київська область;
 
   12) виборчий регіон № 12 (Київський обласний): Київська область;
 
501. 13) виборчий регіон № 13 (Кіровоградський): Кіровоградська область;
 
-400- Черненко О.М.
Сидорович Р.М.
Новак Н.В.
В пункті 13 частини другої статті 338 слово «Кіровоградський» замінити словом «Кропивницький»
 
Немає висновку   13) виборчий регіон № 13 (Кіровоградський): Кіровоградська область;
 
502. 14) виборчий регіон № 14 (Луганський): Луганська область;
 
   14) виборчий регіон № 14 (Луганський): Луганська область;
 
503. 15) виборчий регіон № 15 (Львівський): Львівська область;
 
   15) виборчий регіон № 15 (Львівський): Львівська область;
 
504. 16) виборчий регіон № 16 (Миколаївський): Миколаївська область;
 
   16) виборчий регіон № 16 (Миколаївський): Миколаївська область;
 
505. 17) виборчий регіон № 17 (Одеський): Одеська область;
 
   17) виборчий регіон № 17 (Одеський): Одеська область;
 
506. 18) виборчий регіон № 18 (Південний): Херсонська область, Автономна Республіка Крим, місто Севастополь);
 
-401- Одарченко Ю.В.
У підпункті 18 частини другої статті 338 слова «Автономна республіка Крим, місто Севастополь» виключити.
 
Немає висновку   18) виборчий регіон № 18 (Південний): Херсонська область, Автономна Республіка Крим, місто Севастополь);
 
507. 19) виборчий регіон № 19 (Полтавський): Полтавська область;
 
   19) виборчий регіон № 19 (Полтавський): Полтавська область;
 
508. 20) виборчий регіон № 20 (Рівненський): Рівненська область;
 
   20) виборчий регіон № 20 (Рівненський): Рівненська область;
 
509. 21) виборчий регіон № 21 (Сумський): Сумська область;
 
   21) виборчий регіон № 21 (Сумський): Сумська область;
 
510. 22) виборчий регіон № 22 (Тернопільський): Тернопільська область;
 
   22) виборчий регіон № 22 (Тернопільський): Тернопільська область;
 
511. 23) виборчий регіон № 23 (Харківський): Харківська область;
 
   23) виборчий регіон № 23 (Харківський): Харківська область;
 
512. 24) виборчий регіон № 24 (Хмельницький): Хмельницька область;
 
   24) виборчий регіон № 24 (Хмельницький): Хмельницька область;
 
513. 25) виборчий регіон № 25 (Черкаський): Черкаська область;
 
   25) виборчий регіон № 25 (Черкаський): Черкаська область;
 
514. 26) виборчий регіон № 26 (Чернівецький): Чернівецька область;
 
   26) виборчий регіон № 26 (Чернівецький): Чернівецька область;
 
515. 27) виборчий регіон № 27 (Чернігівський): Чернігівська область.
 
-402- Дерев'янко Ю.Б.
частину другу статті 338 доповнити пунктом 28 такого змісту:
«28) закордонний виборчий округ»;
 
Немає висновку   27) виборчий регіон № 27 (Чернігівський): Чернігівська область.
 
    -403- Мацола Р.М.
У статті 338 у частині другій:
після пункту 27) доповнити новим пунктом 28) такого змісту:
«28) виборчий регіон №28 закордонний виборчий округ.
 
Немає висновку    
    -404- Тарута С.О.
частину другу статті 338 викласти в такій редакції:
«2. З метою висування списків кандидатів у депутати загальнодержавний виборчий округ поділяється на 27 регіональних виборчих округів:
1) виборчий регіон № 1 (Кримський): Автономна Республіка Крим, місто Севастополь;
2) виборчий регіон № 2 (Київський міський): місто Київ;
3) виборчий регіон № 3 (Вінницький): Вінницька область;
4) виборчий регіон № 4 (Волинський): Волинська область;
5) виборчий регіон № 5 (Дніпропетровський): Дніпропетровська область;
6) виборчий регіон № 6 (Донецький): Донецька область;
7) виборчий регіон № 7 (Житомирський): Житомирська область;
8) виборчий регіон № 8 (Закарпатський): Закарпатська область;
9) виборчий регіон № 9 (Запорізький): Запорізька область;
10) виборчий регіон № 10 (Івано-Франківський): Івано-Франківська область;
11) виборчий регіон № 11 (Київський обласний): Київська область;
12) виборчий регіон № 12 (Кіровоградський): Кіровоградська область;
13) виборчий регіон № 13 (Луганський): Луганська область;
14) виборчий регіон № 14 (Львівський): Львівська область;
15) виборчий регіон № 15 (Миколаївський): Миколаївська область;
16) виборчий регіон № 16 (Одеський): Одеська область;
17) виборчий регіон № 17 (Окупований схід): окремі райони, міста, селища і села Донецької та Луганської областей, які знаходяться на тимчасово непідконтрольній Україні території;
18) виборчий регіон № 18 (Полтавський): Полтавська область;
19) виборчий регіон № 19 (Рівненський): Рівненська область;
20) виборчий регіон № 20 (Сумський): Сумська область;
21) виборчий регіон № 21 (Тернопільський): Тернопільська область;
22) виборчий регіон № 22 (Харківський): Харківська область;
23) виборчий регіон № 23 (Херсонський): Херсонська область, закордонний виборчий округ;
24) виборчий регіон № 24 (Хмельницький): Хмельницька область;
25) виборчий регіон № 25 (Черкаський): Черкаська область;
26) виборчий регіон № 26 (Чернівецький): Чернівецька область;
27) виборчий регіон № 27 (Чернігівський): Чернігівська область.»
 
Немає висновку    
    -405- Кишкар П.М.
Внести зміни до ч. 2 ст. 338 виклавши її в наступній редакції:
«З метою висування списків кандидатів у депутати загальнодержавний виборчий округ поділяється на 27 регіональних виборчих округів та один закордонний виборчий округ:
1. виборчий регіон № 1 (Київський лівобережний): Голосіївський, Дарницький, Деснянський, Дніпровський, Печерський райони міста Києва;
2. виборчий регіон № 2 (Київський правобережний): Оболонський, Подільський, Святошинський, Солом’янський, Шевченківський райони міста Києва, закордонний виборчий округ;
3. виборчий регіон № 3 (Вінницький): Вінницька область;
4. виборчий регіон № 4 (Волинський): Волинська область;
5. виборчий регіон № 5 (Дніпропетровський): міста Дніпропетровськ, Новомосковськ, Павлоград, Синельникове, Тернівка; Васильківський, Дніпропетровський, Межівський, Новомосковський, Павлоградський, Петропавлівський, Покровський, Синельниківський, Юр’ївський райони Дніпропетровської області;
6. виборчий регіон № 6 (Криворізький): міста Вільногірськ, Дніпродзержинськ, Жовті Води, Кривий Ріг, Марганець, Нікополь, Орджонікідзе; Апостолівський, Верхньодніпровський, Криворізький, Криничанський, Магдалинівський, Нікопольський, Петриківський, п’ятихатський, Солонянський, Софіївський, Томаківський, Царичанський, Широківський райони Дніпропетровської області;
7. виборчий регіон № 7 (Донецький): Донецька область;
8. виборчий регіон № 8 (Житомирський): Житомирська область;
9. виборчий регіон № 9 (Закарпатський): Закарпатська область;
10. виборчий регіон № 10 (Запорізький): Запорізька область;
11. виборчий регіон № 11 (Івано-Франківський): Івано-Франківська область;
12. виборчий регіон № 12 (Київський обласний): Київська область;
13. виборчий регіон № 13 (Кіровоградський): Кіровоградська область;
14. виборчий регіон № 14 (Луганський): Луганська область;
15. виборчий регіон № 15 (Львівський): Львівська область;
16. виборчий регіон № 16 (Миколаївський): Миколаївська область;
17. виборчий регіон № 17 (Одеський): Одеська область;
18. виборчий регіон № 18 (Південний): Херсонська область, Автономна Республіка Крим, місто Севастополь);
19. виборчий регіон № 19 (Полтавський): Полтавська область;
20. виборчий регіон № 20 (Рівненський): Рівненська область;
21. виборчий регіон № 21 (Сумський): Сумська область;
22. виборчий регіон № 22 (Тернопільський): Тернопільська область;
23. виборчий регіон № 23 (Харківський): Харківська область;
24. виборчий регіон № 24 (Хмельницький): Хмельницька область;
25. виборчий регіон № 25 (Черкаський): Черкаська область;
26. виборчий регіон № 26 (Чернівецький): Чернівецька область;
27. виборчий регіон № 27 (Чернігівський): Чернігівська область. 28. закордонний Округ №28) (Закордонний): вся територія поза межами України.»
 
Немає висновку    
    -406- Остапчук В.М.
Частину другу статті 338 викласти у такій редакції:
«2. З метою висування списків кандидатів у депутати загальнодержавний виборчий округ поділяється на 27 регіональних виборчих округів:
1) Вінницький виборчий регіон;
2) Волинський виборчий регіон;
3) Дніпропетровський виборчий регіон;
4) Донецький виборчий регіон;
5) Житомирський виборчий регіон;
6) Закарпатський виборчий регіон;
7) Запорізький виборчий регіон;
8) Івано-Франківський виборчий регіон;
9) Київський міський виборчий регіон;
10) Київський обласний виборчий регіон;
11) Кіровоградський виборчий регіон (місто Кропивницький, Кіровоградська область);
12) Луганський виборчий регіон;
13) Львівський виборчий регіон;
14) Миколаївський виборчий регіон;
15) Одеський виборчий регіон;
16) Полтавський виборчий регіон;
17) Рівненський виборчий регіон;
18) Севастопольський міський виборчий округ;
19) Сумський виборчий регіон;
20) Тернопільський виборчий регіон;
21) Харківський виборчий регіон;
22) Херсонський виборчий регіон;
23) Хмельницький виборчий регіон;
24) Черкаський виборчий округ;
25) Чернівецький виборчий округ;
26) Чернігівський виборчий округ;
27) виборчий округ Автономної Республіки Крим.»
 
Немає висновку    
    -407- Рудик С.Я.
Лубінець Д.В.
п. 2 статті 338 викласти у такій редакції:
"2. Одномандатні округи по можливості повинні відповідати таким вимогам:
1) одномандатні округи утворюються в межах Автономної Республіки Крим, областей, міст Києва і Севастополя з приблизно рівною кількістю виборців у кожному окрузі. Орієнтовна середня кількість виборців в одномандатних округах визначається Центральною виборчою комісією виходячи з відомостей Державного реєстру виборців. Відхилення кількості виборців в одномандатному окрузі не може перевищувати дванадцяти відсотків орієнтовної середньої кількості виборців в одномандатних округах;
2) одномандатний округ визначається територією, в межах якої знаходяться виборчі дільниці, що входять до його складу. Центром одномандатного округу є адміністративно-територіальна одиниця за місцезнаходженням окружної виборчої комісії;
3) межі одномандатних округів визначаються з урахуванням меж адміністративно-територіальних одиниць, інтересів членів територіальних громад та проживання на відповідній території національних меншин.
Адміністративно-територіальні одиниці, на території яких компактно проживають окремі національні меншини та які межують між собою, повинні входити до одного виборчого округу. У разі якщо в суміжних адміністративно-територіальних одиницях кількість виборців, які належать до національної меншини, є більшою, ніж необхідно для формування одного виборчого округу, округи формуються таким чином, щоб в одному з них виборці, які належать до національної меншини, становили більшість від кількості виборців у виборчому окрузі.
Відомості щодо компактності проживання національних меншин на відповідній території надаються Центральній виборчій комісії центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері міжнаціональних відносин та захисту прав національних меншин України.
 
Немає висновку    
    -408- Левченко Ю.В.
Іллєнко А.Ю.
Головко М.Й.
Осуховський О.І.
Марченко О.О.
Статтю 338 Законопроекту доповнити частиною третьою такого змісту:
«3. Територіальні виборчі округи утворюються у межах регіональних виборчих округів з урахуванням вимог, передбачених статтею 30 цього Кодексу.»
 
Немає висновку    
    -409- Рудик С.Я.
Лубінець Д.В.
п. 2 статті 338 викласти у такій редакції:
3. У разі необхідності утворення нових (ліквідації) постійних виборчих дільниць або зміни меж існуючих виборчих дільниць в межах одномандатного округу Центральна виборча комісія приймає відповідне рішення про зміну меж суміжних одномандатних округів та їх центрів.
Зміна меж та центрів одномандатних округів протягом виборчого процесу не допускається.
 
Немає висновку    
    -410- Рудик С.Я.
Лубінець Д.В.
п. 2 статті 338 викласти у такій редакції:
4. Центральна виборча комісія не пізніш як за сто сімдесят п’ять днів до дня голосування оприлюднює на своєму офіційному веб-сайті перелік одномандатних округів із зазначенням їх номерів, меж, а також адрес приміщень відповідних виборчих комісій та не пізніш як на другий день після початку виборчого процесу публікує зазначені відомості у загальнодержавних та регіональних друкованих засобах масової інформації.
 
Немає висновку    
    -411- Чумак В.В.
Новак Н.В.
Статтю 338 викласти в наступній редакції:
« Стаття 338. Територіальна організація виборів народних депутатів України
1. Систему територіальної організації виборів депутатів складають:
1) єдиний загальнодержавний виборчий округ;
2) виборчі регіони;
3) територіальні виборчі округи (у тому числі закордонний виборчий округ);
4) виборчі дільниці.
2. З метою висування списків кандидатів у депутати загальнодержавний виборчий округ поділяється на 28 виборчих регіонів:
1) виборчий регіон № 1 (Київський лівобережний): Голосіївський, Дарницький, Деснянський, Дніпровський, Печерський райони міста Києва;
2) виборчий регіон № 2 (Київський правобережний): Оболонський, Подільський, Святошинський, Солом’янський, Шевченківський райони міста Києва, закордонний виборчий округ;
3) виборчий регіон № 3 (Вінницький): Вінницька область;
4) виборчий регіон № 4 (Волинський): Волинська область;
5) виборчий регіон № 5 (Дніпропетровський): міста Дніпро, Новомосковськ, Павлоград, Синельникове, Тернівка; Васильківський, Дніпровський, Межівський, Новомосковський, Павлоградський, Петропавлівський, Покровський, Синельниківський, Юр’ївський райони Дніпропетровської області;
6) виборчий регіон № 6 (Криворізький): міста Вільногірськ, Дніпродзержинськ, Жовті Води, Кривий Ріг, Марганець, Нікополь, Орджонікідзе; Апостолівський, Верхньодніпровський, Криворізький, Криничанський, Магдалинівський, Нікопольський, Петриківський, п’ятихатський, Солонянський, Софіївський, Томаківський, Царичанський, Широківський райони Дніпропетровської області;
7) виборчий регіон № 7 (Донецький): Донецька область;
8) виборчий регіон № 8 (Житомирський): Житомирська область;
9) виборчий регіон № 9 (Закарпатський): Закарпатська область;
10) виборчий регіон № 10 (Запорізький): Запорізька область;
11) виборчий регіон № 11 (Івано-Франківський): Івано-Франківська область;
12) виборчий регіон № 12 (Київський обласний): Київська область;
13) виборчий регіон № 13 (Кіровоградський): Кіровоградська область;
14) виборчий регіон № 14 (Луганський): Луганська область;
15) виборчий регіон № 15 (Львівський): Львівська область;
16) виборчий регіон № 16 (Миколаївський): Миколаївська область;
17) виборчий регіон № 17 (Одеський): Одеська область;
18) виборчий регіон № 18 (Південний): Херсонська область;
19) виборчий регіон № 19 (Полтавський): Полтавська область;
20) виборчий регіон № 20 (Рівненський): Рівненська область;
21) виборчий регіон № 21 (Сумський): Сумська область;
22) виборчий регіон № 22 (Тернопільський): Тернопільська область;
23) виборчий регіон № 23 (Харківський): Харківська область;
24) виборчий регіон № 24 (Хмельницький): Хмельницька область;
25) виборчий регіон № 25 (Черкаський): Черкаська область;
26) виборчий регіон № 26 (Чернівецький): Чернівецька область;
27) виборчий регіон № 27 (Чернігівський): Чернігівська область;
28) виборчий регіон № 28 (Кримський): Автономна Республіка Крим, місто Севастополь.
2. Якщо у виборчому регіоні чи його частині організація підготовки та проведення виборів народних депутатів України є неможливою у зв’язку із неможливістю здійснення органами державної влади та органами місцевого самоврядування своїх повноважень, у тому числі щодо організації підготовки та проведення виборів, вибори народних депутатів України у такому регіоні чи його частині не проводяться, про що Центральна виборча комісія приймає відповідне рішення у день оголошення нею про початок виборчого процесу чергових або позачергових виборів народних депутатів України.
3. Кількість народних депутатів України, яка обирається у кожному виборчому регіоні, а у випадку, передбаченому частиною другою цієї статті – частині виборчого регіону, де проведення виборів є можливим, визначається шляхом ділення кількості виборців, включених до Державного реєстру виборців в межах такого регіону чи його частини станом на день оголошення про початок виборчого процесу чергових або позачергових виборів народних депутатів України, на загальну кількість виборців, включених до Державного реєстру виборців станом на день оголошення про початок виборчого процесу в усіх виборчих регіонах, передбачених частиною першою цієї статті, та множенням отриманого числа на 450. Виборчі регіони, які в результаті ділення, передбаченого цією частиною, отримали найбільші дробові залишки, отримують по одному додатковому мандату народного депутата України, починаючи з регіону з найбільшими дробовими залишками.
Кількість народних депутатів України, яка обирається у кожному виборчому регіоні, а у випадку, передбаченому частиною другою цієї статті – частині виборчого регіону, де проведення виборів є можливим, визначається рішенням Центральної виборчої комісії у порядку, передбаченому частиною другою цієї статті. Таке рішення приймається у день оголошення Центральною виборчою комісією про початок виборчого процесу чергових або позачергових виборів народних депутатів України.»
 
Немає висновку    
    -412- Ємець Л.О.
Веселова Н.В.
Єднак О.В.
Пташник В.Ю.
Гопко Г.М.
Статтю 338 викласти в наступній редакції:
« Стаття 338. Територіальна організація виборів народних депутатів України
1. Систему територіальної організації виборів депутатів складають:
1) єдиний загальнодержавний виборчий округ;
2) виборчі регіони;
3) територіальні виборчі округи (у тому числі закордонний виборчий округ);
4) виборчі дільниці.
2. З метою висування списків кандидатів у депутати загальнодержавний виборчий округ поділяється на 28 виборчих регіонів:
1) виборчий регіон № 1 (Київський лівобережний): Голосіївський, Дарницький, Деснянський, Дніпровський, Печерський райони міста Києва;
2) виборчий регіон № 2 (Київський правобережний): Оболонський, Подільський, Святошинський, Солом’янський, Шевченківський райони міста Києва, закордонний виборчий округ;
3) виборчий регіон № 3 (Вінницький): Вінницька область;
4) виборчий регіон № 4 (Волинський): Волинська область;
5) виборчий регіон № 5 (Дніпропетровський): міста Дніпро, Новомосковськ, Павлоград, Синельникове, Тернівка; Васильківський, Дніпровський, Межівський, Новомосковський, Павлоградський, Петропавлівський, Покровський, Синельниківський, Юр’ївський райони Дніпропетровської області;
6) виборчий регіон № 6 (Криворізький): міста Вільногірськ, Дніпродзержинськ, Жовті Води, Кривий Ріг, Марганець, Нікополь, Орджонікідзе; Апостолівський, Верхньодніпровський, Криворізький, Криничанський, Магдалинівський, Нікопольський, Петриківський, п’ятихатський, Солонянський, Софіївський, Томаківський, Царичанський, Широківський райони Дніпропетровської області;
7) виборчий регіон № 7 (Донецький): Донецька область;
8) виборчий регіон № 8 (Житомирський): Житомирська область;
9) виборчий регіон № 9 (Закарпатський): Закарпатська область;
10) виборчий регіон № 10 (Запорізький): Запорізька область;
11) виборчий регіон № 11 (Івано-Франківський): Івано-Франківська область;
12) виборчий регіон № 12 (Київський обласний): Київська область;
13) виборчий регіон № 13 (Кіровоградський): Кіровоградська область;
14) виборчий регіон № 14 (Луганський): Луганська область;
15) виборчий регіон № 15 (Львівський): Львівська область;
16) виборчий регіон № 16 (Миколаївський): Миколаївська область;
17) виборчий регіон № 17 (Одеський): Одеська область;
18) виборчий регіон № 18 (Південний): Херсонська область;
19) виборчий регіон № 19 (Полтавський): Полтавська область;
20) виборчий регіон № 20 (Рівненський): Рівненська область;
21) виборчий регіон № 21 (Сумський): Сумська область;
22) виборчий регіон № 22 (Тернопільський): Тернопільська область;
23) виборчий регіон № 23 (Харківський): Харківська область;
24) виборчий регіон № 24 (Хмельницький): Хмельницька область;
25) виборчий регіон № 25 (Черкаський): Черкаська область;
26) виборчий регіон № 26 (Чернівецький): Чернівецька область;
27) виборчий регіон № 27 (Чернігівський): Чернігівська область;
28) виборчий регіон № 28 (Кримський): Автономна Республіка Крим, місто Севастополь.
2. Якщо у виборчому регіоні чи його частині організація підготовки та проведення виборів народних депутатів України є неможливою у зв’язку із неможливостю здійснення органами державної влади та органами місцевого самоврядування своїх повноважень, у тому числі щодо організації підгтовки та проведення виборів, вибори народних депутатів України у такому регіоні чи його частині не проводяться, про що Центральна виборча комісія приймає відповідне рішення у день оголошення нею про початок виборчого процесу чергових або позачергових виборів народних депутатів України.
3. Кількість народних депутатів України, яка обирається у кожному виборчому регіоні, а у випадку, передбаченому частиною другою цієї статті – частині виборчого регіону, де проведення виборів є можливим, визначається шляхом ділення кількості виборців, включених до Державного реєстру виборців в межах такого регіону чи його частини станом на день оголошення про початок виборчого процесу чергових або позачергових виборів народних депутатів України, на загальну кількість виборців, включених до Державного реєстру виборців станом на день оголошення про початок виборчого процесу в усіх виборчих регіонах, передбачених частиною першою цієї статті, та множенням отриманого числа на 450. Виборчі регіони, які в результаті ділення, передбаченого цією частиною, отримали найбільші дробові залишки, отримують по одному додатковому мандату народного депутата України, починаючи з регіону з найбільшими дробовими залишками.
Кількість народних депутатів України, яка обирається у кожному виборчому регіоні, а у випадку, передбаченому частиною другою цієї статті – частині виборчого регіону, де проведення виборів є можливим, визначається рішенням Центральної виборчої комісії у порядку, передбаченому частиною другою цієї статті. Таке рішення приймається у день оголошення Центральною виборчою комісією про початок виборчого процесу чергових або позачергових виборів народних депутатів України.»
 
Немає висновку    
    -413- Писаренко В.В.
Статтю 338 викласти у новій редакції:
«Стаття 338. Територіальна організація виборів народних депутатів України
1. Систему територіальної організації виборів депутатів складають:
1) єдиний загальнодержавний виборчий округ;
2) виборчі регіони;
3) територіальні виборчі округи (у тому числі закордонний виборчий округ);
4) виборчі дільниці.
2. З метою висування списків кандидатів у депутати загальнодержавний виборчий округ поділяється на 450 територіальних округів в порядку, передбаченому статтею 30 цього Кодексу».
 
Немає висновку    
    -414- Продан О.П.
Алєксєєв С.О.
Романюк Р.С.
Палатний А.Л.
Сугоняко О.Л.
Велікін О.М.
Скрипник О.О.
Статтю 338 викласти в такій редакції:
«Стаття 338. Територіальна організація виборів народних депутатів України
1. Вибори депутатів проводяться в єдиному загальнодержавному багатомандатному виборчому окрузі, який включає в себе всю територію України та закордонний виборчий округ.
2. Для проведення виборів депутатів територія України поділяється на 225 територіальних виборчих округів.
3. Територіальні виборчі округи повинні відповідати таким вимогам:
1) територіальні виборчі округи утворюються в межах Автономної Республіки Крим, областей, міст Києва і Севастополя з приблизно рівною кількістю виборчих дільниць у кожному окрузі;
2) територіальний виборчий округ визначається територією, в межах якої знаходяться виборчі дільниці, що входять до його складу. Центром територіального виборчого округу є адміністративно-територіальна одиниця за місцезнаходженням окружної виборчої комісії;
3) територіальний виборчий округ включає в себе один або кілька районів, міст;
4) на території великих міст може бути утворено більше ніж один територіальний виборчий округ.
3. У разі необхідності утворення нових (ліквідації) постійних виборчих дільниць або зміни меж існуючих виборчих дільниць в межах територіального виборчого округу Центральна виборча комісія приймає відповідне рішення про зміну меж суміжних територіальних виборчих округів та їх центрів.
Зміна меж та центрів територіальних виборчих округів протягом виборчого процесу не допускається.
4. Закордонний виборчий округ складають усі закордонні виборчі дільниці, утворені згідно з статтею 37 цього Кодексу.
4. Центральна виборча комісія не пізніш як за сто сімдесят п’ять днів до дня голосування оприлюднює на своєму офіційному веб-сайті перелік територіальних виборчих округів із зазначенням їх номерів, меж, а також адрес приміщень відповідних виборчих комісій та не пізніш як на другий день після початку виборчого процесу публікує зазначені відомості у загальнодержавних та регіональних друкованих засобах масової інформації.»
 
Немає висновку    
516. Стаття 339. Виборчі комісії виборів народних депутатів України
 
   Стаття 339. Виборчі комісії виборів народних депутатів України
 
517. 1. Систему виборчих комісій, які здійснюють адміністрування підготовки та проведення виборів народних депутатів України, складають виборчі комісії, зазначені у частині першій статті 49 цього Кодексу.
 
   1. Систему виборчих комісій, які здійснюють адміністрування підготовки та проведення виборів народних депутатів України, складають виборчі комісії, зазначені у частині першій статті 49 цього Кодексу.
 
518. 2. У регіональних виборчих округах, зазначених у частині другій статті 338 цього Кодексу, виборчі комісії не утворюються.
 
-415- Писаренко В.В.
Частину другу викласти у новій редакції:
2. Суб’єктами подання кандидатур до складу окружних виборчих комісій є політичні партії, депутатські фракції (групи) яких зареєстровані в Апараті Верховної Ради України поточного скликання та політичні партії - суб'єкти виборчого процесу, кандидати у депутати від яких зареєстровані у територіальних округах. Суб’єктами подання кандидатур до складу дільничних виборчих комісій є політичні партії - суб'єкти виборчого процесу, кандидати у депутати від яких зареєстровані у відповідних територіальних округах.
 
Немає висновку   2. У регіональних виборчих округах, зазначених у частині другій статті 338 цього Кодексу, виборчі комісії не утворюються.
 
519. 3. Суб’єктами подання кандидатур до складу окружних та дільничних виборчих комісій, зазначеними у частині першій статті 87, є партії - суб’єкти виборчого процесу, які не представлені фракціями у поточному скликанні Верховної Ради України.
 
-416- Ільюк А.О.
У частині третій статті 339 після слів «представлені фракціями» доповнити словами «депутатськими групами»
 
Немає висновку   3. Суб’єктами подання кандидатур до складу окружних та дільничних виборчих комісій, зазначеними у частині першій статті 87, є партії - суб’єкти виборчого процесу, які не представлені фракціями у поточному скликанні Верховної Ради України.
 
    -417- Яценко А.В.
В Розділі VІ. Законопроекту ВАРІАНТ І: у частині третій статті 339 після слів «представлені фракціями» доповнити словами «депутатськими групами».
 
Немає висновку    
    -418- Яценко А.В.
В Розділі VІ. Законопроекту ВАРІАНТ ІІ у частині третій статті 339 після слів «представлені фракціями» доповнити словами «депутатськими групами».
 
Немає висновку    
    -419- Ківалов С.В.
У частині 3 статті 339 слова «які не представлені фракціями у поточному скликанні Верховної Ради України» - виключити
 
Немає висновку    
    -420- Папієв М.М.
Ларін С.М.
Гальченко А.В.
У ч.3 статті 339 слова «які не представлені фракціями у поточному скликанні Верховної Ради України.» виключити.
 
Немає висновку    
    -421- Чижмарь Ю.В.
Частину 3 статті 339 викласти в такій редакції:
«3. Суб’єктами подання кандидатур до складу окружних та дільничних виборчих комісій є партії, зазначені у частині першій статті 87.»
 
Немає висновку    
    -422- Писаренко В.В.
Частину третю викласти у новій редакції:
3. Подання кандидатур до складу окружних виборчих комісій а також до складу дільничних виборчих комісій закордонних виборчих дільниць підписує керівник партії. Подання скріплюється печаткою партії.
 
Немає висновку    
520. 4. Подання кандидатур до складу окружних виборчих комісій, зазначене у статті 87 цього Кодексу, а також до складу дільничних виборчих комісій закордонних виборчих дільниць, зазначене у статті 98 цього Кодексу, підписує керівник партії. Подання скріплюється печаткою партії. Справжність підпису особи, яка вносить подання, засвідчується нотаріально.
 
-423- Одарченко Ю.В.
У частині четвертій статті 339 слова: «Справжність підпису особи, яка вносить подання, засвідчується нотаріально.» замінити словами «Справжність підписи особи, яка вносить подання, засвідчується печаткою відповідної партії.»
 
Немає висновку   4. Подання кандидатур до складу окружних виборчих комісій, зазначене у статті 87 цього Кодексу, а також до складу дільничних виборчих комісій закордонних виборчих дільниць, зазначене у статті 98 цього Кодексу, підписує керівник партії. Подання скріплюється печаткою партії. Справжність підпису особи, яка вносить подання, засвідчується нотаріально.
 
    -424- Яценко А.В.
У частині 4 статті 339 після слів «керівник партії» доповнити словами « (керівний орган блоку)»
 
Немає висновку    
    -425- Яценко А.В.
У частині 4 статті 339 після слів «печаткою партії» доповнити словами « (печатками партій, що входять до виборчого блоку)»
 
Немає висновку    
    -426- Папієв М.М.
Ларін С.М.
Гальченко А.В.
У ч. 4 статті 339 слова «Справжність підпису особи, яка вносить подання, засвідчується нотаріально.» виключити.
 
Немає висновку    
    -427- Писаренко В.В.
Частину четверту викласти у новій редакції:
4. Подання кандидатур до складу дільничних виборчих комісій звичайних та спеціальних виборчих дільниць підписує уповноважена особа партії у загальнодержавному або відповідному територіальному окрузі.
 
Немає висновку    
521. 5. Подання кандидатур до складу дільничних виборчих комісій звичайних та спеціальних виборчих дільниць, зазначене у статті 95 цього Кодексу, підписує уповноважена особа партії у загальнодержавному або відповідному територіальному виборчому окрузі.
 
-428- Яценко А.В.
У частині 5 статті 339 після слів «уповноважена особа партії» доповнити словами « (виборчого блоку політичних партій)».
 
Немає висновку   5. Подання кандидатур до складу дільничних виборчих комісій звичайних та спеціальних виборчих дільниць, зазначене у статті 95 цього Кодексу, підписує уповноважена особа партії у загальнодержавному або відповідному територіальному виборчому окрузі.
 
    -429- Черненко О.М.
Сидорович Р.М.
Новак Н.В.
Частину п’яту статті 339 викласти в такій редакції:
«5. Повноваження особи, яка вносить подання, засвідчується в установленому законом порядку»
 
Немає висновку    
    -430- Писаренко В.В.
Частину п’яту викласти у новій редакції:
5. Справжність підпису особи, яка вносить подання, засвідчується в установленому законом порядку».
 
Немає висновку    
    -431- Продан О.П.
Алєксєєв С.О.
Романюк Р.С.
Палатний А.Л.
Сугоняко О.Л.
Велікін О.М.
Скрипник О.О.
Статтю 339 викласти в такій редакції:
«Стаття 339. Особливості діяльності виборчих комісій на виборах народних депутатів
1. Систему виборчих комісій, що здійснюють підготовку та проведення виборів депутатів, становлять:
1) Центральна виборча комісія;
2) окружні виборчі комісії;
3) дільничні виборчі комісії.
2. Повноваження виборчих комісій щодо підготовки та проведення виборів депутатів здійснюються:
1) Центральної виборчої комісії - на всій території України та у закордонному виборчому окрузі;
2) окружної виборчої комісії - у межах територіального виборчого округу;
3) дільничної виборчої комісії - у межах виборчої дільниці.
3. Повноваження окружної виборчої комісії закордонного виборчого округу здійснює Центральна виборча комісія.
4. Виборчі комісії є спеціальними колегіальними органами, уповноваженими організовувати підготовку та проведення виборів депутатів і забезпечувати додержання та однакове застосування законодавства України про вибори депутатів.
5. Статус Центральної виборчої комісії визначається Конституцією України, цим Кодексом та іншими законами України. Центральна виборча комісія очолює систему виборчих комісій, які організовують підготовку і проведення виборів депутатів, і є комісією вищого рівня щодо всіх окружних та дільничних виборчих комісій, передбачених цим Кодексом.
6. Центральна виборча комісія не є правонаступником окружних виборчих комісій.
7. Статус окружних та дільничних виборчих комісій визначається цим Кодексом.
8. Окружна виборча комісія є юридичною особою, має печатку, зразок якої затверджується Центральною виборчою комісією. Окружна виборча комісія є комісією вищого рівня щодо всіх дільничних виборчих комісій в межах відповідного територіального округу.
9. Дільнична виборча комісія не є юридичною особою. Дільнична виборча комісія має власну печатку, зразок якої затверджується Центральною виборчою комісією.
10. До складу окружної виборчої комісії чи дільничної виборчої комісії звичайної або спеціальної виборчої дільниці можуть входити виборці, які проживають у межах території України.
11. Виборець може входити до складу лише однієї виборчої комісії, що здійснює підготовку та проведення виборів народних депутатів України, а також виборів Президента України, депутатів Верховної Ради Автономної Республіки Крим
13. До складу дільничної виборчої комісії спеціальної виборчої дільниці, утвореної в стаціонарному лікувальному закладі або в установі виконання покарань чи слідчому ізоляторі, не можуть входити працівники відповідного закладу або установи.
14. У разі якщо одночасно з виборами депутатів проводиться виборчий процес інших виборів чи процес референдуму, до складу окружної чи дільничної виборчої комісії не можуть входити кандидати, які балотуються на цих виборах, їх уповноважені чи довірені особи, уповноважені особи та представники інших суб'єктів відповідного виборчого процесу, офіційні спостерігачі.
15. Центральна виборча комісія одночасно з формуванням складу окружної виборчої комісії призначає голову, заступника голови, секретаря такої виборчої комісії.
16. Секретар окружної чи дільничної виборчої комісії повинен володіти державною мовою в обсязі, необхідному для ведення діловодства.
17. Окружна виборча комісія утворюється Центральною виборчою комісією не пізніш як за шістдесят вісім днів до дня голосування на виборах у складі голови, заступника голови, секретаря та інших членів комісії у кількості не менше дванадцяти і не більше вісімнадцяти осіб.
18. Суб'єктами подання кандидатур до складу окружних виборчих комісій (далі - суб'єкт подання) є:
1) політична партія (блок), депутатська фракція якої зареєстрована в Апараті Верховної Ради України поточного скликання;
2) політичні партії (блоки) - суб’єкти виборчого процесу, претендентів у кандидати у депутати від яких зареєстровано Центральною виборчою комісією.
19. До складу окружної виборчої комісії обов'язково включаються (за наявності відповідного подання) по одному представнику від суб'єкта подання, зазначеного у пункті 1 частини 18 цієї статті. Не більше ніж по одному представнику від суб'єктів подання, зазначених у пункті 2 частини 18 цієї статті, включаються до складу окружної виборчої комісії шляхом жеребкування, що проводиться Центральною виборчою комісією у встановленому нею порядку, не пізніш як на третій день після закінчення строку внесення подань, зазначених у частині 20 цієї статті. Кандидатури, внесені до складу окружної виборчої комісії, можуть бути відхилені лише з підстав їх невідповідності вимогам, зазначеним у статті 339 цього Кодексу, порушення вимог частин 20 - 23 цієї статті або застосування механізму жеребкування, передбаченого цією частиною.
20. Центральний керівний орган суб'єкта подання не пізніш як за сімдесят два дні до дня голосування на виборах подає на паперових носіях та в електронному вигляді до Центральної виборчої комісії за формою, затвердженою Центральною виборчою комісією, список осіб від цього суб'єкта, не більше однієї кандидатури до однієї комісії, для включення їх до складу відповідних окружних виборчих комісій. Подання підписується керівником суб'єкта подання (або особою, яка виконує його повноваження) та скріплюється печаткою відповідного суб'єкта подання (у випадку виборчих блоків - печатками всіх партій, що входять до складу блоку).
 
Немає висновку    
    -432- 21. У поданні кандидатур до складу окружних виборчих комісій зазначаються:
1) прізвище, ім'я (усі власні імена), по батькові (за наявності) особи;
2) число, місяць, рік народження;
3) громадянство особи;
4) місце проживання та адреса житла особи, а також контактні телефони;
5) володіння державною мовою;
6) освіта;
7) місце роботи та займана посада особи;
8) наявність досвіду щодо участі в роботі виборчих комісій;
9) посада в комісії, на яку пропонується особа;
10) відомості про відсутність у особи судимості за вчинення тяжкого або особливо тяжкого злочину чи злочину проти виборчих прав громадян.
22. До подання додаються власноручно написані заяви осіб, запропонованих до складу окружної виборчої комісії, про згоду на участь у її роботі від відповідного суб'єкта подання, а у разі пропонування цієї кандидатури на посаду голови, заступника голови або секретаря комісії - про згоду виконувати відповідні посадові обов'язки.
23. Технічні описки та неточності, допущені у поданні, не є підставою для відхилення внесених кандидатур. Про виявлення таких описок і неточностей Центральна виборча комісія невідкладно повідомляє відповідного суб'єкта подання. Зазначені описки та неточності можуть бути виправлені шляхом внесення уточненого подання стосовно відповідних кандидатур не пізніше наступного дня після дня отримання вказаного повідомлення. Якщо уточнене подання не надійшло у цей строк, відповідні кандидатури відхиляються.
24. У разі якщо у встановлений частиною 20 цієї статті строк не надійшли подання щодо складу окружної виборчої комісії або якщо кількість запропонованих до складу окружної виборчої комісії осіб становить менше дванадцяти, окружна виборча комісія утворюється у строк, визначений частиною 17 цієї статті, Центральною виборчою комісією за поданням Голови Центральної виборчої комісії, внесеним з дотриманням вимог, передбачених у статті цього Кодексу, у кількості дванадцяти осіб з обов'язковим урахуванням поданих кандидатур від відповідних суб'єктів подання, передбачених частиною 18 цієї статті.
25. Кожний суб'єкт подання кандидатур до складу окружних виборчих комісій має право на пропорційну частку кожної категорії керівних посад в окружних виборчих комісіях. Частка керівних посад для кожного суб'єкта подання кандидатур до складу окружних виборчих комісій в межах загальнодержавного округу визначається відповідно до кількості кандидатур, включених від цього суб'єкта до складу окружних виборчих комісій, у відношенні до загальної кількості осіб, включених до складу окружних виборчих комісій. Особа, включена до складу окружної виборчої комісії за поданням Голови Центральної виборчої комісії, не може бути призначена на керівну посаду у виборчій комісії, крім випадків, коли до складу відповідної виборчої комісії не надійшли або надійшли у недостатній кількості подання щодо призначення відповідних осіб на посаду голови, заступника голови та секретаря комісії. Розподіл керівних посад між суб'єктами подання в межах часток, визначених відповідно до цієї частини, визначається Центральною виборчою комісією. При цьому повинна бути дотримана приблизна рівномірність територіального розподілу посад, отриманих представниками кожного суб'єкта подання.
26. Голова, заступник голови та секретар окружної виборчої комісії повинні бути представниками різних партій (блоків) - суб'єктів подання, передбачених частиною другою цієї статті.
26. Голова, заступник голови та секретар окружної виборчої комісії повинні бути представниками різних партій (блоків) - суб'єктів подання, передбачених частиною 18 цієї статті.
27. Рішення про утворення окружних виборчих комісій та про їх склад, прийняте відповідно до вимог цього Кодексу, оприлюднюється на офіційному веб-сайті Центральної виборчої комісії не пізніше наступного дня від дня його прийняття. Витяг із цього рішення про утворення окружних виборчих комісій у відповідному регіоні та про їх склад публікується Центральною виборчою комісією у регіональному друкованому засобі масової інформації у семиденний строк від дня прийняття зазначеного рішення. Рішення про зміни у складі окружної виборчої комісії оприлюднюється у порядку та у строки, встановлені цією частиною, однак не пізніше останнього дня перед днем голосування.
28. Дільнична виборча комісія утворюється відповідною окружною виборчою комісією не пізніш як за п'ятдесят вісім днів до дня голосування на виборах у складі голови, заступника голови, секретаря та інших членів комісії.
29. Дільнична виборча комісія утворюється у складі:
1) для малих дільниць - 10-14 осіб;
2) для середніх дільниць - 12-16 осіб;
3) для великих дільниць - 14-18 осіб.
30. На виборчих дільницях, де кількість виборців не перевищує п'ятдесяти осіб, дільнична виборча комісія може утворюватися у складі голови, секретаря та двох - чотирьох членів комісії.
31. Право подання кандидатур до складу дільничних виборчих комісій мають суб'єкти подання, зазначені у частині 18 статті 339 цього Кодексу.
Від імені партії (блоку) подання вносить уповноважена на підставі довіреності особа від партії (блоку).
32. До складу дільничної виборчої комісії звичайної чи спеціальної виборчої дільниці, за винятком випадків, передбачених частиною 39 цієї статті, обов'язково включаються (за наявності відповідного подання) по одному представнику суб'єкта подання, зазначеного у пункті 1 частини 18 статті 339 цього Кодексу. Не більше ніж по одному представнику від суб'єктів подання, зазначених у пункті 2 частини 18 статті 339 цього Кодексу, включаються до складу дільничної виборчої комісії шляхом жеребкування, що проводиться окружною виборчою комісією не пізніш як на третій день після закінчення строку внесення подань, зазначених у частині 33 цієї статті, в порядку, визначеному Центральною виборчою комісією. Кандидатури, внесені до складу дільничної виборчої комісії, можуть бути відхилені лише з підстав їх невідповідності вимогам, встановленим статтею 339 цього Кодексу, або застосування механізму жеребкування, передбаченого цією частиною, а також внесення подання з порушенням вимог частин 33, 34, 36 цієї статті.
33. Суб'єкт подання кандидатур до складу дільничних виборчих комісій не пізніш як за шістдесят три дні до дня голосування на виборах подає до відповідної окружної виборчої комісії на паперових носіях та в електронному вигляді за формою, затвердженою Центральною виборчою комісією, список осіб від цього суб'єкта подання, не більше однієї кандидатури до однієї виборчої комісії, для включення їх до складу відповідних дільничних виборчих комісій. У поданні зазначаються особи, запропоновані відповідним суб'єктом подання на посаду голови, заступника голови та секретаря виборчої комісії. Подання від партії підписується керівником партії (або особою, яка виконує його повноваження) та скріплюється печаткою цієї партії. Подання від блоку підписується уповноваженою особою блоку та скріплюється печатками всіх партій, що входять до складу блоку.
34. У поданні кандидатур до складу дільничних виборчих комісій зазначаються відомості, передбачені частиною 21 статті 339 цього Кодексу. До подання додаються заяви осіб, запропонованих до складу дільничної виборчої комісії, про згоду на участь у роботі виборчої комісії від відповідного суб'єкта подання, а у разі пропонування цієї кандидатури на посаду голови, заступника голови або секретаря виборчої комісії - про згоду виконувати відповідні посадові обов'язки.
35. У разі якщо у встановлений частиною 33 цієї статті строк не надійшли подання щодо складу дільничної виборчої комісії або якщо кількість запропонованих до складу дільничної виборчої комісії осіб становить менше ніж мінімальна кількість, встановлена частинами 29 та 30 цієї статті, окружна виборча комісія зобов'язана у строк, визначений частиною 28 цієї статті, утворити дільничну виборчу комісію за поданням голови окружної виборчої комісії у складі, не більшому ніж середня кількість осіб від кількостей, встановлених частинами 29 або 30 цієї статті, з обов'язковим урахуванням поданих кандидатур від суб'єктів подання, передбачених частиною 31 цієї статті. Пропозиції стосовно таких кандидатур голові окружної виборчої комісії можуть подавати члени окружної виборчої комісії.
36. Технічні описки та неточності, допущені у поданні, не є підставою для відхилення внесених кандидатур. Про виявлення таких описок і неточностей окружна виборча комісія невідкладно повідомляє відповідного суб'єкта подання. Зазначені описки та неточності можуть бути виправлені шляхом внесення уточненого подання стосовно відповідних кандидатур не пізніше наступного дня після отримання вказаного повідомлення. Якщо уточнене подання не надійшло у цей строк, відповідні кандидатури відхиляються.
37. Кожний суб'єкт подання кандидатур до складу дільничних виборчих комісій має право на пропорційну частку кожної категорії керівних посад у дільничних виборчих комісіях окремо малих, середніх, великих виборчих дільниць у межах територіального виборчого округу, яка залежить від кількості кандидатур від відповідних суб'єктів подання, включених до складу дільничних виборчих комісій. Частка керівних посад для кожного суб'єкта подання у кожній категорії виборчих дільниць у межах територіального виборчого округу визначається відповідно до кількості кандидатур, включених від цього суб'єкта подання до складу виборчих комісій кожної категорії виборчих дільниць, у відношенні до загальної кількості осіб, включених до складу виборчих комісій відповідної категорії виборчих дільниць. Особа, включена до складу дільничної виборчої комісії за поданням голови окружної виборчої комісії, не може бути призначена на керівну посаду у виборчій комісії, крім випадків, коли до складу відповідної виборчої комісії не надійшли або надійшли у недостатній кількості подання щодо призначення відповідних осіб на посаду голови, заступника голови та секретаря комісії. Розподіл керівних посад між суб'єктами подання кандидатур до складу дільничних виборчих комісій у межах часток, визначених відповідно до цієї частини, визначається окружною виборчою комісією у порядку, встановленому Центральною виборчої комісією.
38. Голова, заступник голови та секретар дільничної виборчої комісії повинні бути представниками різних партій (блоків) - суб'єктів подання, передбачених частиною 38 цієї статті.
39. Дільнична виборча комісія спеціальної виборчої дільниці, утвореної на судні, яке в день голосування перебуває у плаванні під Державним Прапором України, на полярній станції України, утворюється окружною виборчою комісією за місцем приписки судна, полярної станції України за поданням відповідно капітана судна, керівника полярної станції України, яке може надсилатися технічними засобами зв'язку у строк, передбачений частиною 33 цієї статті.
40. У разі утворення спеціальної виборчої дільниці у винятковому випадку (утворення нового стаціонарного лікувального закладу, установи виконання покарань, слідчого ізолятора чи іншого закладу (установи) з тимчасовим перебуванням виборців з обмеженими можливостями пересування, непередбаченого виходу у плавання судна під Державним Прапором України) дільнична виборча комісія утворюється Центральною виборчою комісією одночасно з утворенням виборчої дільниці за поданням окружної виборчої комісії.
 
Немає висновку    
    -433- 41. Про підготовку подання до Центральної виборчої комісії щодо утворення спеціальної виборчої дільниці у винятковому випадку окружна виборча комісія повідомляє всіх суб'єктів подання кандидатур до складу дільничних виборчих комісій та пропонує у строки, визначені окружною виборчою комісією, однак не пізніш як протягом п'яти днів після звернення з повідомленням, внести подання стосовно кандидатур до складу дільничної виборчої комісії у порядку, визначеному цією статтею.
42. Рішення про утворення дільничної виборчої комісії публікується у регіональних чи місцевих друкованих засобах масової інформації не пізніш як на п'ятий день після дня його прийняття або, у разі неможливості, оприлюднюється в інший спосіб у цей же строк. Рішення про утворення дільничної виборчої комісії спеціальної виборчої дільниці, утвореної у винятковому випадку, а також рішення про зміни у складі дільничної виборчої комісії публікується чи оприлюднюється у порядку та у строки, встановлені цією частиною, однак не пізніше останнього дня перед днем голосування.
43. У разі проведення виборів народних депутатів України одночасно з виборами Президента України дільничні виборчі комісії звичайних і спеціальних виборчих дільниць не утворюються, їх повноваження виконують відповідні дільничні виборчі комісії з виборів Президента України.
44. Дільнична виборча комісія закордонної виборчої дільниці утворюється Центральною виборчою комісією не пізніш як за п'ятдесят вісім днів до дня голосування на виборах у складі голови, заступника голови, секретаря та інших членів комісії. Кількісний склад дільничної виборчої комісії закордонної виборчої дільниці визначається відповідно до частин 29 та 30 статті 339 цього Кодексу.
45. До складу дільничної виборчої комісії закордонної виборчої дільниці можуть входити виборці, які проживають або перебувають у період підготовки та проведення виборів на території відповідної іноземної держави.
46. Право подання кандидатур до складу дільничних виборчих комісій закордонних виборчих дільниць мають суб'єкти подання, зазначені у частині 18 статті 339 цього Кодексу, а також Міністерство закордонних справ України.
47. Суб'єкт подання кандидатур до складу дільничної виборчої комісії закордонної виборчої дільниці не пізніш як за шістдесят три дні до дня голосування подає на паперових носіях та в електронному вигляді до Центральної виборчої комісії за формою, затвердженою Центральною виборчою комісією, список осіб від цього суб'єкта, не більше однієї кандидатури до однієї комісії, для включення їх до складу відповідних дільничних виборчих комісій. У цьому поданні зазначаються запропоновані особи на посаду голови, заступника голови та секретаря комісії. Подання підписується керівником суб'єкта подання (або уповноваженою ним особою) та скріплюється печаткою відповідного суб'єкта подання (у випадку блоків - печатками всіх партій, що входять до складу блоку).
48. Міністерство закордонних справ України включає до подання, внесеного у строки, встановлені частиною четвертою цієї статті, працівників закордонних дипломатичних установ України (з дотриманням вимог частини дванадцять статті 26 цього Кодексу), військовослужбовців військових частин (формувань), дислокованих за межами України, або інших громадян України, які мають право голосу та проживають або перебувають у період підготовки та проведення виборів на території відповідної іноземної держави, у кількості, не меншій від мінімального і не більшій від середнього кількісного складу дільничних виборчих комісій, встановленого частинами 29 чи 30 статті 339 цього Кодексу.
49. У поданні кандидатур до складу дільничних виборчих комісій зазначаються відомості, передбачені частиною 21 статті 339 цього Кодексу. До подання додаються заяви осіб, запропонованих до складу дільничної виборчої комісії, про згоду на участь у її роботі від відповідного суб'єкта подання чи за поданням Міністерства закордонних справ України, а у разі пропонування цієї кандидатури на посаду голови, заступника голови або секретаря комісії - про згоду виконувати відповідні посадові обов'язки.
50. До складу дільничної виборчої комісії закордонної виборчої дільниці включаються (за наявності відповідного подання) з дотриманням вимог частини 19 статті 339 цього Кодексу не більше ніж по одному представнику від суб'єкта подання кандидатур до складу дільничних виборчих комісій.
51. До складу дільничної виборчої комісії закордонної виборчої дільниці включаються з дотриманням вимог частин 45 та 49 цієї статті та статті 339 цього Кодексу кандидатури, внесені Міністерством закордонних справ України, у такій кількості, щоб склад утвореної виборчої комісії відповідав вимогам частин 29 чи 30 статті 339 цього Кодексу.
52. Підставою відхилення внесених кандидатур можуть бути лише їх невідповідність вимогам, встановленим статтею 339 цього Кодексу, а також частинами 45, 49 та 53 цієї статті, або застосування механізму жеребкування, передбаченого частиною 32 статті 339 цього Кодексу.
53. Технічні описки та неточності, допущені у поданні, не є підставою для відхилення внесених кандидатур. Про виявлення таких описок і неточностей Центральна виборча комісія невідкладно повідомляє суб'єкта подання кандидатур до складу дільничних виборчих комісій. Зазначені описки та неточності можуть бути виправлені шляхом внесення уточненого подання стосовно відповідних кандидатур не пізніше наступного дня після отримання вказаного повідомлення. Якщо уточнене подання не надійшло у цей строк, відповідні кандидатури відхиляються.
54. Кожний суб'єкт подання кандидатур до складу дільничних виборчих комісій, від якого включені кандидатури до складу дільничних виборчих комісій, має право на пропорційну частку кожної категорії керівних посад у дільничних виборчих комісіях окремо малих, середніх, великих закордонних виборчих дільниць, яка залежить від кількості кандидатур від відповідного суб'єкта, що ввійшли до складу виборчих комісій. Частка керівних посад для кожного суб'єкта подання для кожної категорії закордонних виборчих дільниць визначається відповідно до кількості кандидатур, включених від цього суб'єкта подання до складу виборчих комісій кожної категорії виборчих дільниць, у відношенні до загальної кількості осіб, включених до складу виборчих комісій відповідної категорії виборчих дільниць. Розподіл керівних посад між суб'єктами подання кандидатур до складу дільничних виборчих комісій у межах часток, визначених відповідно до цієї частини, визначається Центральною виборчою комісією.
55. Особа, включена до складу дільничної виборчої комісії за поданням Міністерства закордонних справ України, може бути призначена на керівну посаду у виборчій комісії тільки у випадку відсутності кандидатур на таку посаду від інших суб'єктів подання.
56. Рішення про утворення дільничних виборчих комісій закордонних виборчих дільниць, їх склад, прийняті відповідно до вимог цього Кодексу, оприлюднюються на офіційному веб-сайті Центральної виборчої комісії на наступний день з дня прийняття нею відповідного рішення та публікуються Центральною виборчою комісією в загальнодержавних друкованих засобах масової інформації. Оприлюднення відомостей про місцезнаходження (адресу приміщення) та режим роботи дільничних виборчих комісій, утворених при закордонних дипломатичних установах України, у військових частинах (формуваннях), дислокованих за межами України, здійснюється відповідними закордонними дипломатичними установами України з урахуванням місцевих умов країн перебування.
57. У разі проведення виборів народних депутатів України одночасно з виборами Президента України дільничні виборчі комісії закордонних виборчих дільниць не утворюються, їх повноваження виконують відповідні дільничні виборчі комісії закордонних виборчих дільниць з виборів Президента України.
58. Повноваження Центральної виборчої комісії щодо підготовки та проведення виборів депутатів визначаються цим Кодексом та іншими законами України.
59. Крім повноважень, визначених цим Кодексом, Центральна виборча комісія:
1) здійснює контроль за додержанням і однаковим застосуванням законодавства про вибори депутатів виборцями, окружними і дільничними виборчими комісіями та їх членами, органами державної влади, органами влади Автономної Республіки Крим та органами місцевого самоврядування, посадовими і службовими особами цих органів, підприємствами, закладами, установами, організаціями та їх посадовими особами, засобами масової інформації, їх власниками, посадовими особами та творчими працівниками, претендентами у кандидати у депутати, кандидатами у депутати, партіями (блоками), їх представниками у Центральній виборчій комісії та уповноваженими особами, офіційними спостерігачами, громадськими організаціями;
2) здійснює організаційно-методичне забезпечення діяльності виборчих комісій;
3) організовує у визначеному нею порядку навчання членів окружних виборчих комісій;
4) визначає порядок навчання окружними виборчими комісіями членів дільничних виборчих комісій; забезпечує виготовлення методичних рекомендацій з навчання окружними виборчими комісіями членів дільничних виборчих комісій;
5) скликає у разі необхідності за власною ініціативою засідання виборчої комісії нижчого рівня;
6) встановлює норми і перелік обладнання, інвентарю для приміщень виборчої комісії та приміщень для голосування, а також види послуг, робіт, що можуть надаватися виборчим комісіям;
7) встановлює форми виборчих документів, затверджує зразки печаток та вивісок виборчих комісій, визначає порядок зберігання та передачі виборчих документів до відповідних державних архівних установ;
8) припиняє рух коштів на рахунках окружних виборчих комісій в установах банків після закінчення строку повноважень цих комісій або в разі порушення ними кошторисно-фінансової дисципліни; приймає рішення про перерахування залишків коштів на рахунок Центральної виборчої комісії;
9) реєструє претендентів у кандидати у депутати, їхніх довірених осіб та кандидатів у депутати;
10) реєструє представника партії (блоку) у Центральній виборчій комісії, уповноважених осіб партії (блоку), офіційних спостерігачів претендентів у кандидати у депутати;
11) надає дозвіл громадським організаціям мати офіційних спостерігачів під час виборів депутатів;
12) реєструє офіційних спостерігачів від іноземних держав, міжнародних організацій;
13) затверджує форму, колір і текст виборчого бюлетеня для голосування на праймеріз (голосування у день виборів); забезпечує централізоване виготовлення у необхідній кількості та облік виборчих бюлетенів для голосування на праймеріз (голосування у день виборів) і передає їх окружним виборчим комісіям;
14) передає представнику Міністерства закордонних справ України виборчі бюлетені для голосування на праймеріз (голосування у день виборів), бланки іншої документації, печатки, штампи для передачі їх дільничним виборчим комісіям закордонних виборчих дільниць;
15) розглядає заяви і скарги на рішення, дії або бездіяльність окружних виборчих комісій і приймає рішення з цих питань;
16) затверджує текст та форму інформаційних плакатів, а також плакатів, що роз'яснюють порядок голосування та відповідальність за порушення законодавства про вибори депутатів;
17) надає роз'яснення окружним та дільничним виборчим комісіям по заповненню відповідних протоколів про підрахунок голосів та встановленню підсумків голосування;
18) встановлює підсумки голосування та складає протокол про підсумки голосування в межах закордонного округу;
19) здійснює повноваження відповідної окружної виборчої комісії у разі ненадходження протоколу від окружної виборчої комісії про підсумки голосування у загальнодержавному окрузі в межах територіального виборчого округу у строки, визначені цим Кодексом, а також у разі бездіяльності окружної виборчої комісії;
20) здійснює інші повноваження, передбачені цим та іншими законами України.
60. Акти Центральної виборчої комісії нормативно-правового характеру, передбачені цим Кодексом, приймаються та оприлюднюються у встановленому порядку, як правило, до початку виборчого процесу, якщо інше не встановлено цим Кодексом.
 
Немає висновку    
    -434- Продан О.П.
Алєксєєв С.О.
Романюк Р.С.
Палатний А.Л.
Сугоняко О.Л.
Велікін О.М.
Скрипник О.О.
61. Для організаційного, правового, інформаційного, технічного забезпечення здійснення повноважень, передбачених цим Кодексом, Центральна виборча комісія на час виборчого процесу виборів депутатів може залучати відповідних спеціалістів, експертів та технічних працівників.
62. Повноваження окружної виборчої комісії починаються з моменту складення присяги не менш як двома третинами її мінімального складу, визначеного частиною 17 статті 339 цього Кодексу, на її першому засіданні, яке проводиться не пізніш як на третій день після дня прийняття рішення про її утворення.
63. Окружна виборча комісія:
1) забезпечує підготовку та проведення виборів депутатів в загальнодержавному окрузі в межах територіального виборчого округу;
2) здійснює в межах відповідного територіального виборчого округу контроль за додержанням і однаковим застосуванням законодавства про вибори депутатів виборцями, дільничними виборчими комісіями та їх членами, органами державної влади, органами влади Автономної Республіки Крим…
16) встановлює підсумки голосування в загальнодержавному окрузі в межах територіального виборчого округу, складає протокол про підсумки голосування, передає протоколи та іншу виборчу документацію, передбачену цим Кодексом, Центральній виборчій комісії;
17) визнає голосування на виборчій дільниці недійсним у випадках, передбачених цим Кодексом;
18) забезпечує передачу на зберігання до відповідної архівної установи виборчої та іншої документації в порядку, встановленому Центральною виборчою комісією;
19) узагальнює інформацію щодо поданих до окружної виборчої комісії заяв та скарг, що стосуються процесу виборів депутатів, а також результатів їх розгляду, вивішує цю інформацію на стенді офіційних матеріалів комісії для загального ознайомлення та подає її до Центральної виборчої комісії у встановленому нею порядку для розміщення на її офіційному веб-сайті;
20) здійснює інші повноваження, передбачені цим Кодексом та іншими законами України.
64. Повноваження окружної виборчої комісії припиняються через п'ятнадцять днів після дня офіційного оприлюднення Центральною виборчою комісією результатів виборів депутатів у порядку, встановленому цим Кодексом.
65. Статус окружної виборчої комісії як юридичної особи припиняється в порядку та у строки, визначені статтею 339 цього Кодексу.
66. Повноваження дільничної виборчої комісії починаються з моменту складення присяги не менш як двома третинами її мінімального складу, визначеного Частинами 29 та 30 статті 339 цього Кодексу, на засіданні комісії, що проводиться не пізніш як на третій день після дня прийняття рішення про її утворення.
67. Дільнична виборча комісія:
1) здійснює контроль за неухильним додержанням та однаковим застосуванням законодавства про вибори депутатів під час голосування на праймеріз (голосування у день виборів) та підрахунку голосів на виборчій дільниці;
2) отримує список виборців (список учасників праймеріз) від органу ведення Державного реєстру виборців або Міністерства закордонних справ України, складає список виборців (список учасників праймеріз) у випадках, передбачених цим Кодексом, надає його для загального ознайомлення, а також вносить до нього зміни у випадках, передбачених цим Кодексом;
3) забезпечує можливість ознайомлення виборців з попередніми та остаточними виборчими списками претендентів у кандидати у депутати, кандидатів у депутати від партій (блоків), відомостями про претендентів у кандидати у депутати та кандидатів у депутати, а також з рішеннями, прийнятими Центральною виборчою комісією, відповідною окружною виборчою комісією, власними рішеннями та повідомленнями;
4) в порядку та в строки, встановлені частиною 7 статті 366 цього Кодексу, вручає або надсилає кожному виборцю іменне запрошення із зазначенням дати проведення голосування на праймеріз (голосування у день проведення виборів), адреси приміщення для голосування, часу початку і закінчення голосування;
5) забезпечує облік отриманих комісією виборчих бюлетенів для голосування на праймеріз (голосування у день проведення виборів);
6) забезпечує підготовку приміщення для голосування та виборчих скриньок;
7) за рішенням Центральної виборчої комісії вносить зміни до виборчих бюлетенів для голосування на праймеріз (голосування у день виборів) у порядку та у строки, передбачені цим Кодексом;
8) організовує на виборчій дільниці голосування на праймеріз (голосування у день виборів);
9) проводить підрахунок голосів виборців на виборчій дільниці, складає протоколи про підрахунок голосів на виборчій дільниці та передає їх та іншу виборчу документацію відповідній окружній виборчій комісії у порядку, встановленому цим Кодексом;
10) визнає недійсним голосування на виборчій дільниці за наявності обставин, передбачених статтею 378 цього Кодексу;
11) розглядає заяви і скарги з питань підготовки та організації голосування на виборчій дільниці та в межах своїх повноважень приймає щодо них рішення;
12) узагальнює інформацію щодо поданих до дільничної виборчої комісії заяв та скарг, що стосуються процесу виборів депутатів, а також результатів їх розгляду, вивішує цю інформацію на стенді офіційних матеріалів комісії для загального ознайомлення та подає її до Центральної виборчої комісії для розміщення на її офіційному веб-сайті;
13) здійснює інші повноваження, передбачені цим Кодексом та іншими законами України.
68. Повноваження дільничної виборчої комісії припиняються через п'ять днів після дня офіційного оприлюднення Центральною виборчою комісією результатів виборів депутатів.
69. Дільнична виборча комісія припиняє свою діяльність одночасно з припиненням її повноважень.
70. Виборча комісія є колегіальним органом. Основною формою роботи виборчої комісії є засідання, яке скликається головою комісії, в разі його відсутності - заступником голови, а в разі відсутності голови та його заступника - секретарем комісії.
 
Немає висновку    
    -435- Продан О.П.
Алєксєєв С.О.
Романюк Р.С.
Палатний А.Л.
Сугоняко О.Л.
Велікін О.М.
Скрипник О.О.
71. У разі необхідності засідання виборчої комісії може бути скликане рішенням виборчої комісії вищого рівня.
72. На письмову вимогу третини складу виборчої комісії голова виборчої комісії або його заступник зобов'язаний скликати засідання комісії не пізніше наступного дня після отримання такої вимоги.
73. Перше засідання виборчої комісії скликається її головою не пізніш як на третій день після дня її утворення, а наступні - за необхідністю. У разі утворення виборчої комісії одночасно з утворенням виборчої дільниці відповідно до частини 40 статті 339 цього Кодексу перше засідання комісії скликається не пізніше наступного дня після дня її утворення.
74. Засідання виборчої комісії є повноважним за умови присутності більше половини членів комісії від складу цієї комісії.
75. Засідання виборчої комісії скликається з обов'язковим повідомленням усіх членів комісії про час, місце проведення засідання та його порядок денний.
76. Членам виборчої комісії надаються проекти рішень комісії та необхідні документи, як правило, не пізніше останнього дня перед днем проведення засідання комісії, однак не пізніш як до початку засідання.
77. Засідання виборчої комісії веде голова комісії або його заступник; у разі невиконання ними цієї функції або у разі їх відсутності, у тому числі у день голосування на праймеріз (у день голосування на виборах), зокрема, при підрахунку голосів на виборчій дільниці, встановленні підсумків голосування комісія на кожному такому засіданні визначає із свого складу головуючого на засіданні з числа членів комісії.
78. Виборча комісія на вимогу трьох членів комісії, а також за рішенням виборчої комісії вищого рівня або суду зобов'язана розглянути на своєму засіданні питання, що належать до її повноважень, не пізніш як у триденний строк від дня заявлення вимоги або прийняття зазначеного рішення, але не пізніше дня голосування на праймеріз (дня голосування на виборах), а у день голосування на праймеріз (день голосування на виборах), крім дільничної виборчої комісії, - невідкладно. Дільнична виборча комісія зобов'язана розглянути на своєму засіданні питання, що належать до її повноважень, на вимогу зазначених членів комісії у день голосування або за рішенням виборчої комісії вищого рівня чи суду, прийнятого в день голосування, невідкладно після закінчення голосування.
79. Рішення виборчої комісії приймається відкритим голосуванням більшістю голосів від складу комісії, крім випадків, передбачених цим Законом, після його розгляду та обговорення на засіданні виборчої комісії.
80. Рішення комісії набирає чинності з моменту його прийняття, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.
81. На засіданні окружної або дільничної виборчої комісії у день голосування, зокрема, при підрахунку голосів, встановленні підсумків голосування в межах виборчого округу, у разі присутності менше ніж двох третин членів комісії від складу комісії рішення комісії приймається не менше ніж двома третинами голосів від числа членів комісії, присутніх на засіданні комісії.
82. Член виборчої комісії, який бере участь у її засіданні і не згоден з рішенням, прийнятим комісією, має право протягом двох днів після засідання, на якому було прийнято рішення, у письмовій формі висловити окрему думку, яка додається до протоколу відповідного засідання виборчої комісії і є його невід'ємною частиною.
83. Рішення виборчої комісії, прийняте в межах її повноважень, є обов'язковим для виконання усіма суб'єктами виборчого процесу, органами державної влади, органами влади Автономної Республіки Крим та органами місцевого самоврядування, посадовими і службовими особами цих органів, підприємствами, закладами, установами, організаціями та їх посадовими особами, засобами масової інформації, їх власниками, посадовими особами та творчими працівниками, об'єднаннями громадян.
84. Рішення виборчої комісії, що суперечить законодавству України або прийняте з перевищенням її повноважень, може бути скасоване виборчою комісією вищого рівня або визнане протиправним та скасоване судом. У такому випадку виборча комісія вищого рівня має право прийняти рішення по суті питання.
85. Заяви, скарги та інші документи, що надійшли до виборчої комісії, приймаються та реєструються в порядку, встановленому Центральною виборчою комісією.86. Для організаційного, правового, технічного забезпечення здійснення повноважень, передбачених цим Кодексом, виборча комісія може залучати, на підставі цивільно-правових угод, відповідних спеціалістів, експертів та технічних працівників.
86. Для організаційного, правового, технічного забезпечення здійснення повноважень, передбачених цим Кодексом, виборча комісія може залучати, на підставі цивільно-правових угод, відповідних спеціалістів, експертів та технічних працівників.
87. Ніхто не має права втручатися у діяльність виборчих комісій, крім як у випадках, передбачених законом.
88. Зареєстровані відповідно до вимог цього Кодексу представники партій (блоків) у Центральній виборчій комісії беруть участь у засіданні Центральної виборчої комісії з правом дорадчого голосу.
89. На засіданні Центральної виборчої комісії мають також право бути присутніми без дозволу чи запрошення:
1) претенденти у кандидати у депутати, їх довірені особи, кандидати у депутати та уповноважені особи партій (блоків) (разом не більше двох осіб від однієї партії (блоків), не більше однієї особи від одного претендента у кандидати у депутати);
2) офіційні спостерігачі від претендентів у кандидати у депутати, громадських організацій, які отримали дозвіл мати офіційних спостерігачів під час виборів депутатів (разом не більше двох осіб від однієї громадської організації);
3) офіційні спостерігачі від іноземних держав та міжнародних організацій;
4) представники засобів масової інформації (не більше двох осіб від одного засобу масової інформації).
90. На засіданнях окружної чи дільничної виборчої комісії, у тому числі при підрахунку голосів та встановленні підсумків голосування, на виборчій дільниці в день голосування на праймеріз (в день голосування на виборах) у приміщенні, де проводиться голосування, мають право бути присутніми без дозволу чи запрошення відповідної комісії лише такі особи:
1) члени виборчих комісій вищого рівня;
2) претенденти у кандидати у депутати, їх довірені особи, кандидати у депутати, уповноважені особи партій (блоків) (не більше однієї особи від однієї партії (блоку), одного претендента у кандидати у депутати);
3) офіційні спостерігачі від партій (блоків), претендентів у кандидати у депутати, кандидатів у депутати, громадських організацій (не більше однієї особи від однієї партії (блоку), одного претендента у кандидати у депутати, однієї громадської організації);
4) офіційні спостерігачі від іноземних держав і міжнародних організацій;
5) представники засобів масової інформації (не більше двох осіб від одного засобу масової інформації).
91. Інші особи, крім зазначених у частині 90 цієї статті, можуть бути присутніми на засіданні виборчої комісії тільки з дозволу або на запрошення цієї комісії, про що приймається рішення на засіданні виборчої комісії. Перебування осіб, не передбачених частиною 90 цієї статті, на виборчій дільниці під час проведення голосування на праймеріз (голосування у день виборів), а також на засіданні виборчої комісії при підрахунку голосів та встановленні підсумків голосування забороняється.
92. Виборча комісія може прийняти мотивоване рішення про позбавлення права бути присутніми на засіданні осіб, зазначених у частині 89, пунктах 2-5 частини 90 та частині 91 цієї статті, якщо вони протиправно перешкоджають його проведенню. Таке рішення приймається не менше ніж двома третинами голосів від складу комісії присутніх на засіданні комісії.
93. Працівники правоохоронних органів можуть здійснювати охорону правопорядку в день голосування на праймеріз (день голосування у день виборів) та при підрахунку голосів лише поза межами приміщення для голосування. У випадку виникнення фактів порушень правопорядку голова, заступник голови чи секретар комісії може їх викликати виключно для вчинення дій з відновлення правопорядку і на час, необхідний для таких дій.
94. Документування діяльності окружних та дільничних виборчих комісій здійснюється у порядку, встановленому цією статтею та порядком ведення діловодства виборчих комісій, який затверджується Центральною виборчою комісією.
95. На засіданні виборчої комісії ведеться протокол засідання, який веде секретар комісії. За відсутності секретаря комісії чи у разі невиконання ним своїх повноважень на засіданні комісія обирає зі свого складу секретаря засідання, який виконує обов'язки секретаря комісії на відповідному засіданні та при оформленні документів засідання. Протокол засідання комісії підписується головуючим на засіданні та секретарем комісії (чи секретарем засідання). Протокол засідання комісії надається для ознайомлення членам комісії на їх вимогу не пізніше наступного засідання комісії, при цьому член комісії має право його підписати. Протокол засідання комісії може бути наданий для ознайомлення суб'єкту виборчого процесу на його вимогу не пізніше наступного засідання комісії. У цей же строк протокол засідання виборчої комісії вивішується на стенді офіційних матеріалів комісії для загального ознайомлення та надсилається до Центральної виборчої комісії. Центральна виборча комісія оприлюднює протокол засідання виборчої комісії на своєму офіційному веб-сайті невідкладно після його надходження.
96. Рішення виборчої комісії з розглянутого питання оформляється у формі постанови, яка повинна містити:
1) найменування комісії;
2) найменування постанови;
3) час, дату та місце прийняття і порядковий номер постанови;
4) мотивувальну частину з посиланням на обставини, що зумовили розгляд питання на засіданні комісії, посиланнями на відповідні положення нормативно-правових актів або постанову виборчої комісії вищого рівня чи рішення суду, якими керувалася комісія при прийнятті постанови;
5) резолютивну частину.
97. Постанова підписується головою виборчої комісії (головуючим на засіданні) і секретарем виборчої комісії (секретарем засідання). Зміст та наскрізний номер постанови повинні бути відображені у протоколі відповідного засідання виборчої комісії.
98. Постанова, прийнята окружною чи дільничною виборчою комісією, не пізніше ранку наступного дня після дня її прийняття, а прийнята напередодні дня голосування на праймеріз (дня голосування у день виборів), у день голосування на праймеріз (день голосування на виборах) та під час підрахунку голосів, встановлення підсумків голосування, - не пізніш як через чотири години після завершення засідання виборчої комісії, вивішується для загального ознайомлення на стенді офіційних матеріалів комісії, який обладнується в приміщенні комісії у місці, вільно доступному для відвідувачів. У ці ж строки постанова, прийнята окружною чи дільничною виборчою комісією, надсилається до Центральної виборчої комісії, яка оприлюднює її на своєму офіційному веб-сайті невідкладно після надходження постанови.
Копія постанови, прийнятої окружною чи дільничною виборчою комісією, засвідчена головою виборчої комісії чи його заступником і секретарем виборчої комісії та скріплена печаткою виборчої комісії, видається суб’єкту виборчого процесу, якого вона стосується, на його вимогу не пізніше ніж через чотири години після її прийняття, а прийнятої напередодні дня голосування на праймеріз (дня голосування у день виборів) та в день голосування на праймеріз (день голосування у день виборів), -невідкладно. У ці ж строки постанова, прийнята окружною виборчою комісією, надсилається до Центральної виборчої комісії через автоматизовану інформаційно-аналітичну систему.
99. З питань поточної діяльності комісія може приймати протокольні рішення, зміст яких заноситься до протоколу виборчої комісії та не оформлюється окремим документом.
100. Виборча комісія складає акти та протоколи. Акт комісії засвідчує певний факт або певну подію, виявлені і визнані комісією. Протокол комісії встановлює підсумки певних дій, виконаних комісією.
101. Акти і протоколи виборчої комісії складаються у випадках, передбачених цим Кодексом, за формами, затвердженими Центральною виборчою комісією, та у кількості примірників, встановленій цим Кодексом. Акт або протокол комісії підписується всіма присутніми на засіданні членами виборчої комісії, підписи яких скріплюються печаткою виборчої комісії. Перший примірник акта чи протоколу мають право підписати присутні на засіданні претенденти у кандидати у депутати, кандидати у депутати, довірені особи претендента у кандидати у депутати, представники партій (блоків) у Центральній виборчій комісії чи уповноважені особи партій (блоків), офіційні спостерігачі.
102. Документи виборчих комісій, що стосуються організації виборів, підлягають невідкладному оприлюдненню на стенді офіційних матеріалів відповідної комісії та на офіційному веб-сайті Центральної виборчої комісії відразу після їх надходження до Центральної виборчої комісії.
103. Статус члена Центральної виборчої комісії визначається цим Кодексом.
104. Статус члена окружної чи члена дільничної виборчої комісії, а також порядок набуття цього статусу визначається цим Кодексом.
105. Член окружної, дільничної виборчої комісії на першому засіданні виборчої комісії, в якому він бере участь, в обов'язковому порядку ознайомлюється зі змістом частин 109-114 цієї статті, після чого складає таку присягу члена комісії:
"Я, (прізвище, ім'я та по батькові), беручи на себе повноваження члена виборчої комісії та усвідомлюючи свою високу відповідальність перед Українським народом, присягаю додержуватися Конституції України та виборчих законів України, чесно і сумлінно виконувати свої обов'язки, виходячи з принципів верховенства права, законності, об'єктивності та неупередженості, забезпечувати реалізацію і захист виборчих прав громадян України".
106. Особа, яка склала присягу, ставить свій підпис під текстом присяги. Цей документ є невід'ємною частиною документації відповідної комісії. Члену комісії після складення ним присяги видається посвідчення за підписом голови комісії вищого рівня за формою, затвердженою Центральною виборчою комісією.
107. Відмова скласти присягу означає відмову особи бути членом комісії.
108. За рішенням виборчої комісії вищого рівня голова, заступник голови, секретар та інші члени окружної чи дільничної виборчої комісії протягом усього періоду повноважень виборчої комісії або частини цього періоду можуть виконувати свої повноваження у виборчій комісії відповідно до статті 339 цього Кодексу на платній основі на підставі цивільно-правового договору між ними і виборчою комісією. Зазначені особи на цей період звільняються від виконання виробничих або службових обов'язків за основним місцем роботи із збереженням загального та спеціального стажу.
109. Член виборчої комісії має право:
1) брати участь у підготовці питань, що вносяться на розгляд виборчої комісії;
2) виступати на засіданнях виборчої комісії, ставити іншим учасникам засідання запитання щодо порядку денного, вносити пропозиції з питань, віднесених до повноважень комісії;
3) за дорученням відповідної виборчої комісії перевіряти діяльність виборчих комісій нижчого рівня;
4) безперешкодно знайомитися з документами виборчої комісії, членом якої він є, та виборчих комісій нижчого рівня на відповідній території;
5) на відшкодування шкоди, заподіяної його життю, здоров'ю чи майну у зв'язку з виконанням обов'язків члена виборчої комісії, у тому числі витрат на відрядження, пов'язаних з виконанням обов'язків члена комісії, у порядку і розмірі, що встановлені Кабінетом Міністрів України.
110. Член комісії не може бути звільнений з роботи, переведений на нижчу посаду з підстав, пов'язаних із виконанням його обов'язків у виборчій комісії.
111. Член виборчої комісії зобов'язаний:
1) додержуватися Конституції України, цього та інших законів України та актів законодавства з питань підготовки і проведення виборів;
2) брати участь у засіданнях виборчої комісії;
3) виконувати рішення виборчої комісії та обов'язки, покладені на нього згідно з їх розподілом у комісії.
112. Член виборчої комісії має також інші права та обов'язки відповідно до цього та інших законів України.
113. На час безпосереднього виконання обов'язків члена виборчої комісії (участь у засіданнях комісії, інших заходах на виконання цього Кодексу чи рішень комісії) на кожного члена виборчої комісії поширюються гарантії і компенсації, передбачені законодавством для працівників на час виконання ними державних або громадських обов'язків у робочий час. Члени виборчої комісії звільняються від виконання службових обов'язків за місцем постійної роботи на час, необхідний для здійснення обов'язків члена комісії, на підставі письмового повідомлення голови, заступника голови чи секретаря відповідної виборчої комісії про скликання засідання комісії або рішення виборчої комісії про залучення члена комісії до участі в інших заходах, передбачених цим Кодексом. Такі повідомлення або рішення повинні містити зазначення дати, часу та запланованої тривалості засідання виборчої комісії чи іншого заходу.
114. Члену виборчої комісії протягом часу своїх повноважень забороняється агітувати за чи проти партій (блоків), претендентів у кандидати у депутати та публічно оцінювати діяльність партій (блоків) - суб'єктів виборчого процесу та претендентів у кандидати у депутати.
115. Повноваження усього складу окружної, дільничної виборчої комісії можуть бути достроково припинені виборчою комісією, яка її утворила, за власною ініціативою або на підставі рішення суду в разі систематичного порушення чи одноразового грубого порушення комісією Конституції України, цього Кодексу та інших законів України.
116. Дострокове припинення повноважень усього складу виборчої комісії не є ліквідацією цієї комісії.
117. Повноваження члена окружної, дільничної виборчої комісії припиняються достроково виборчою комісією, яка її утворила, у зв'язку з:
1) особистою заявою про складення повноважень члена комісії;
2) внесенням подання про заміну члена виборчої комісії суб'єктом, за поданням якого кандидатуру такого члена було включено до складу виборчої комісії;
3) припиненням його громадянства України;
4) вибуттям на період включно до дня голосування за межі України або країни, на території якої утворена закордонна виборча дільниця, що тягне за собою неможливість виконувати обов'язки члена комісії;
5) реєстрацією його претендентом у кандидати у депутати, кандидатом у депутати України або кандидатом у депутати Верховної Ради Автономної Республіки Крим, кандидатом у депутати місцевої ради або кандидатом на посаду сільського, селищного, міського голови, якщо виборчий процес вказаних виборів проводиться одночасно з виборчим процесом виборів народних депутатів України;
6) реєстрацією його представником партії (блоку) у Центральній виборчій комісії, офіційним спостерігачем, довіреною особою претендента у кандидати, уповноваженою особою партії (блоку), довіреною особою кандидата у депутати Верховної Ради Автономної Республіки Крим, кандидата у депутати місцевої ради чи кандидата на посаду сільського, селищного, міського голови, представником, уповноваженою особою місцевої організації партії, якщо виборчий процес вказаних виборів проводиться одночасно з виборчим процесом виборів народних депутатів України;
7) входженням його до складу іншої виборчої комісії, що здійснює підготовку та проведення виборів народних депутатів України або депутатів Верховної Ради Автономної Республіки Крим, депутатів місцевих рад та сільських, селищних, міських голів, якщо виборчий процес вказаних виборів проводиться одночасно з виборчим процесом виборів народних депутатів України;
8) відмовою скласти присягу члена комісії;
9) порушенням присяги члена комісії, що виявилося як систематичне невиконання покладених на нього обов'язків, засвідченим не менш як двома рішеннями з цього приводу виборчої комісії, до складу якої він входить;
10) одноразовим грубим порушенням законодавства України про вибори, встановленим рішенням суду або рішенням виборчої комісії вищого рівня;
11) набранням щодо нього законної сили обвинувальним вироком суду за вчинення тяжкого або особливо тяжкого злочину чи злочину проти виборчих прав громадян;
12) виявленням обставин наявності судимості за вчинення тяжкого або особливо тяжкого злочину чи злочину проти виборчих прав громадян, якщо така судимість не знята або не погашена;
13) визнанням його недієздатним;
14) його смертю.
118. При виникненні обставин, передбачених у пунктах 3, 5-8, 11-14 частини 117 цієї статті, повноваження члена виборчої комісії припиняються з моменту їх виникнення або виявлення, а обставин, передбачених у пунктах 1, 2, 4, 9, 10 частини 117 цієї статті, - з моменту прийняття рішення про дострокове припинення його повноважень виборчою комісією, яка її утворила.
Особа, яка подала заяву про складення повноважень, продовжує виконувати обов'язки голови, заступника голови, секретаря, члена виборчої комісії до моменту прийняття рішення про дострокове припинення її повноважень комісією, яка утворила відповідну комісію.
119. Виборча комісія, яка достроково припинила повноваження усього складу виборчої комісії, окремого члена виборчої комісії, не пізніше наступного дня повідомляє про це суб'єктів, за поданням яких до складу комісії було включено осіб, повноваження яких достроково припинено.
120. У разі дострокового припинення повноважень усього складу виборчої комісії відповідна виборча комісія вищого рівня не пізніш як на третій день з дня припинення повноважень комісії, але не пізніш останнього дня перед днем голосування на праймеріз (дня голосування у день виборів), затверджує новий склад виборчої комісії у порядку, встановленому цим Кодексом.
121. У разі дострокового припинення повноважень члена виборчої комісії, що призвело до зменшення кількісного складу виборчої комісії нижче від мінімальних меж, встановлених відповідно частиною 17 статті 339 цього Кодексу або частинами 30 статті 339 цього Кодексу, або у зв'язку із заміною члена виборчої комісії відповідна виборча комісія вищого рівня не пізніш як на третій день з дня припинення його повноважень, але не пізніш останнього дня перед днем голосування на праймеріз (дня голосування у день виборів), включає із числа кандидатур, внесених суб'єктами подання, зазначеними у Частини 18 статті 339 або частиною 31 статті 339 цього Кодексу, у порядку, встановленому Центральною виборчою комісією, до її складу іншу особу замість члена комісії, повноваження якого припинено, із тим, щоб кількісний склад такої виборчої комісії відповідав її мінімальній кількості, а у випадку внесення подання про заміну члена виборчої комісії одночасно з достроковим припиненням його повноважень включає до складу відповідної виборчої комісії кандидатуру, внесену на заміну тим самим суб'єктом подання.
122. У разі дострокового припинення повноважень члена виборчої комісії в останній день перед днем голосування на праймеріз (днем голосування у день виборів) таке рішення приймається одночасно з рішенням про включення до складу відповідної виборчої комісії іншої особи від того ж суб'єкта подання.
123. У разі якщо голова, заступник голови або секретар виборчої комісії систематично не виконує покладені на нього обов'язки, відповідна окружна або дільнична виборча комісія може звернутися до виборчої комісії, яка її утворила, з мотивованим поданням про його заміну, якщо за це проголосувало не менше двох третин членів складу комісії; у разі якщо голова, заступник голови або секретар виборчої комісії відмовляється від виконання своїх повноважень, така особа може особисто подати власноручно написану заяву про складання повноважень до виборчої комісії, що утворила відповідну виборчу комісію. Зазначене подання чи заява підлягає обов'язковому розгляду у строки, зазначені у частині 121 цієї статті. Рішення про заміну голови, заступника голови, секретаря виборчої комісії не тягне за собою припинення повноважень цих осіб як членів відповідної виборчої комісії. Таке рішення приймається з урахуванням вимог частини 26 статті 339 та частини 38 статті 339 цього Кодексу.
124. Призначення нового голови, заступника голови, секретаря виборчої комісії проводиться в порядку, встановленому цим Кодексом.
125. Набуття та припинення окружною виборчою комісією статусу юридичної особи здійснюється в порядку, передбаченому законами України, з особливостями, встановленими цим Кодексом.
126. Окружна виборча комісія набуває статусу юридичної особи з моменту внесення запису про включення відомостей про комісію до Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців.
127. Для внесення запису про включення відомостей про окружну виборчу комісію до Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців голова комісії, в разі його відсутності - заступник голови, не пізніш як на другий день з дня утворення комісії повинен особисто подати державному реєстратору за місцем розташування окружної виборчої комісії копію відповідної постанови Центральної виборчої комісії про утворення комісії та заповнену реєстраційну картку встановленого зразка. Державна реєстрація окружної виборчої комісії як юридичної особи здійснюється у день надходження документів для проведення державної реєстрації юридичної особи. 128. 128. Реєстраційний збір за проведення державної реєстрації окружної виборчої комісії як юридичної особи не сплачується.
129. Статус окружної виборчої комісії як юридичної особи припиняється шляхом внесення запису до Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців про проведення державної реєстрації припинення окружної виборчої комісії як юридичної особи.
130. Не пізніш як через п'ять днів з дня офіційного оприлюднення результатів виборів депутатів голова окружної виборчої комісії, в разі його відсутності - заступник голови, звертається особисто до органу реєстрації із письмовим повідомленням про дату припинення комісії.
131. На підставі повідомлення, зазначеного в частині 130 цієї статті, у Бюлетені державної реєстрації друкується інформація про дату припинення окружної виборчої комісії, що є підставою для пред'явлення комісії претензій за борговими зобов'язаннями.
132. Плата за публікацію повідомлення у Бюлетені державної реєстрації про припинення окружної виборчої комісії не сплачується.
133. Для проведення державної реєстрації припинення окружної виборчої комісії як юридичної особи шляхом ліквідації голова комісії, в разі його відсутності - заступник голови, після закінчення процедури припинення комісії, але не раніше тридцяти днів з дня офіційного оприлюднення результатів виборів, повинен особисто подати державному реєстратору за місцем розташування комісії заповнену реєстраційну картку встановленого зразка, довідку архівної установи про прийняття документів, які відповідно до закону підлягають довгостроковому зберіганню, а також акт спільної перевірки фінансово-контролюючими органами. Додаткові документи для проведення державної реєстрації припинення окружної виборчої комісії як юридичної особи в результаті її ліквідації не вимагаються. Фінансово-контролюючі органи проводять перевірки, складають відповідні акти не пізніше п'ятнадцяти днів з дня офіційного оприлюднення результатів виборів.
134. Голова окружної виборчої комісії, в разі його відсутності - заступник голови, передає до Центральної виборчої комісії виписку з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців з відомостями про проведення державної реєстрації припинення окружної виборчої комісії як юридичної особи.
135. Виконання повноважень члена виборчої комісії на платній основі оплачується в розмірі та у порядку, встановлених Кабінетом Міністрів України за поданням Центральної виборчої комісії, за рахунок коштів Державного бюджету України, виділених на підготовку і проведення виборів депутатів.
136. За виконання повноважень члена виборчої комісії члени виборчої комісії отримують заробітну плату в однаковому розмірі, встановленому Кабінетом Міністрів України за поданням Центральної виборчої комісії, який не може бути нижчим від розміру мінімальної заробітної плати, встановленого на момент її нарахування.
137. Всім членам виборчих комісій у межах загальної економії фонду оплати праці, передбаченого кошторисом видатків відповідної виборчої комісії на підготовку і проведення виборів депутатів, може бути нарахована і виплачена одноразова грошова винагорода в порядку, встановленому Центральною виборчою комісією.
138. Праця, пов'язана з організацією підготовки і проведення виборів, осіб, визнаних в установленому законом порядку безробітними, не є підставою для зняття цих осіб з обліку в державній службі зайнятості як таких, що шукають роботу, або для припинення виплати їм допомоги по безробіттю та інших видів допомоги.
139. Оплата праці членів виборчої комісії, а також осіб, які залучаються до роботи у комісії, у тому числі в день голосування на праймеріз (голосування у день виборів), дні встановлення підсумків голосування та результатів праймеріз та виборів, не може бути підставою для скасування, обмеження або зменшення будь-яких видів соціальних виплат, пенсій, субсидій для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг тощо.»
 
Немає висновку    
522. РОЗДІЛ ХХІХ. Висування та реєстрація кандидатів у НАРОДНІ депутати УКРАЇНИ
 
   РОЗДІЛ ХХІХ. Висування та реєстрація кандидатів у НАРОДНІ депутати УКРАЇНИ
 
523. Стаття 340. Загальний порядок висування кандидатів у депутати
 
-436- Давиденко В.М.
Назву статті 340 викласти у наступній редакції: «Загальний порядок висування кандидатів у народні депутати України»
 
Немає висновку   Стаття 340. Загальний порядок висування кандидатів у депутати
 
524. 1. Громадянин України, який відповідно до частини першої статті 335 цього Кодексу має право бути кандидатом у депутати, може дати згоду бути висунутим кандидатом лише від одної політичної партії.
 
-437- Брензович В.І.
Кіссе А.І.
частину 1 статті 340 Загальний порядок висування кандидатів у депутати, доповнити словами «, або громадської організації.»
 
Немає висновку   1. Громадянин України, який відповідно до частини першої статті 335 цього Кодексу має право бути кандидатом у депутати, може дати згоду бути висунутим кандидатом лише від одної політичної партії.
 
    -438- Яценко А.В.
У частині 1 статті 340 після слів «політичної партії» доповнити словами « (виборчого блоку політичних партій)».
 
Немає висновку    
    -439- Рудик С.Я.
Лубінець Д.В.
п. 1 статті 340 після слів "від одної політичної партії" доповнити словами "або висунути свою кандидатуру шляхом самовисування."
 
Немає висновку    
    -440- Писаренко В.В.
Частину першу статті 340 викласти у новій редакції:
«1. Громадянин України, який відповідно до частини першої статті 335 цього Кодексу має право бути обраний депутатом, може дати згоду бути висунутим кандидатом лише від одної політичної партії лише у одному територіальному окрузі».
 
Немає висновку    
525. 2. Партія може висунути кандидатом у депутати особу, яка є членом цієї партії, або позапартійну особу, яка відповідно до частини першої статті 335 цього Кодексу має право бути кандидатом у депутати. Особа може бути включена до виборчого списку лише однієї партії.
 
-441- Яценко А.В.
У частині 2 статті 340 після слів «членом цієї партії» доповнити словами « (членом партії, яка входить до блоку)»
 
Немає висновку   2. Партія може висунути кандидатом у депутати особу, яка є членом цієї партії, або позапартійну особу, яка відповідно до частини першої статті 335 цього Кодексу має право бути кандидатом у депутати. Особа може бути включена до виборчого списку лише однієї партії.
 
    -442- Яценко А.В.
У частині 2 статті 340 після слів «лише однієї партії» доповнити словами « (виборчого блоку політичних партій)».
 
Немає висновку    
    -443- Брензович В.І.
Кіссе А.І.
частину 2 статті 340 Загальний порядок висування кандидатів у депутати, викласти у наступній редакції: «Партія, або громадська організація може висунути кандидатом у депутати особу, яка є членом цієї партії, або громадської організації, або позапартійну особу, яка відповідно до частини першої статті 335 цього Кодексу має право бути кандидатом у депутати. Особа може бути включена до виборчого списку лише однієї партії, чи громадської організації.»
 
Немає висновку    
526. 3. Висування кандидатів у депутати розпочинається з першого дня виборчого процесу і закінчується за шістдесят сім днів до дня голосування.
 
-444- Рудик С.Я.
Лубінець Д.В.
п. 3 статті 340 після слів "кандидатів у депутати" доповнити словами "або самовисування"
 
Немає висновку   3. Висування кандидатів у депутати розпочинається з першого дня виборчого процесу і закінчується за шістдесят сім днів до дня голосування.
 
    -445- Писаренко В.В.
Статтю 340 доповнити новою частиною третьою такого змісту:
«3. Висування кандидатів у депутати партією у територіальних округах та формування загальнодержавного виборчого списку кандидатів здійснюється на її з’їзді (зборах, конференції), який скликається і проводиться у порядку, встановленому статутом партії. Особа може бути висунута кандидатом лише в одному територіальному окрузі».
У зв’язку з цим частини третю, четверту вважати частинами четвертою та п’ятою відповідно.
 
Немає висновку    
527. 4. Партія, яка висунула кандидатів у депутати у порядку, встановленому цим Кодексом, з дня прийняття рішення про їх висування набуває статусу суб’єкта виборчого процесу.
 
-446- Яценко А.В.
У частині 4 статті 340 після слова «партія» доповнити словами « (виборчий блок політичних партій)».
 
Немає висновку   4. Партія, яка висунула кандидатів у депутати у порядку, встановленому цим Кодексом, з дня прийняття рішення про їх висування набуває статусу суб’єкта виборчого процесу.
 
    -447- Брензович В.І.
Кіссе А.І.
частину 4 статті 340 Загальний порядок висування кандидатів у депутати, викласти у наступній редакції: 4. Партія, або громадська організація, яка висунула кандидатів у депутати у порядку, встановленому цим Кодексом, з дня прийняття рішення про їх висування набуває статусу суб’єкта виборчого процесу.
 
Немає висновку    
    -448- Рудик С.Я.
Лубінець Д.В.
п. 4 статті 340 викласти у такій редакції:
"4. Партія, яка висунула кандидатів у депутати у порядку, встановленому цим Кодексом, а також кандидати, які висунули свою кандидатуру шляхом самовисування з дня прийняття рішення про їх висування або самовисування набувають статусу суб’єкта виборчого процесу."
 
Немає висновку    
    -449- Продан О.П.
Алєксєєв С.О.
Романюк Р.С.
Палатний А.Л.
Сугоняко О.Л.
Велікін О.М.
Скрипник О.О.
Статтю 340 викласти в такій редакції:
«Стаття 340. Загальний порядок висування претендентів у кандидати у депутати, кандидатів у депутати
1. Попереднє висування претендентів у кандидати у депутати партіями (блоками) розпочинається за дев'яносто і закінчується за вісімдесят днів до дня виборів.
2. Реєстрація кандидатів у депутати здійснюється Центральною виборчою комісією після офіційного оприлюднення результатів праймеріз не пізніше ніж за за 20 днів до дня виборів.
3. Право висування кандидатів у депутати у загальнодержавному окрузі реалізується виборцями через партії (блоки) у порядку, передбаченому цим Кодексом.
Партія (блок) має право висунути претендентів у кандидати у депутати за умови, якщо на момент прийняття партією (блоком) рішення про висування претендентів у кандидати у депутати в установленому законом порядку було зареєстровано регіональні (республіканську в Автономній Республіці Крим, обласні, Київську або Севастопольську міську організації) організації партії (кожної партії, що входить до складу блоку) у не менш ніж двох третинах адміністративно-територіальних одиниць, передбачених статтею 133 Конституції України.
4. Одна і та ж особа може бути включена лише до одного попереднього або остаточного виборчого списку кандидатів у депутати від партії (блоку).»
 
Немає висновку    
528. Стаття 341. Виборчі списки кандидатів у депутати
 
-450- Давиденко В.М.
Назву статті 341 викласти у наступній редакції: «Виборчі списки кандидатів у народні депутати України»
 
Немає висновку   Стаття 341. Виборчі списки кандидатів у депутати
 
529. 1. Висування кандидатів у депутати партією та формування виборчих списків кандидатів здійснюється на її з’їзді (зборах, конференції), який скликається і проводиться у порядку, встановленому статутом партії, з дотриманням вимог статті 342 цього Кодексу.
 
-451- Яценко А.В.
У частині 1 статті 341 після слів «у депутати партією» доповнити словами « (виборчим блоком)»
 
Немає висновку   1. Висування кандидатів у депутати партією та формування виборчих списків кандидатів здійснюється на її з’їзді (зборах, конференції), який скликається і проводиться у порядку, встановленому статутом партії, з дотриманням вимог статті 342 цього Кодексу.
 
    -452- Яценко А.В.
У частині 1 статті 341 слова «який скликається і проводиться у порядку, встановленому статутом партії» виключити.
 
Немає висновку    
    -453- Гуляєв В.О.
Частину першу статті 341 доповнити новим абзацом такого змісту:
«Загальнодержавний виборчий список партії повинен складатися з не більше ніж 450 кандидатів у депутати».
 
Немає висновку    
    -454- Брензович В.І.
Кіссе А.І.
частину 1 статті 341 Виборчі списки кандидатів у депутати, викласти у наступній редакції: «Висування кандидатів у депутати партією, або громадською організацією та формування виборчих списків кандидатів здійснюється на її з’їзді (зборах, конференції), який скликається і проводиться у порядку, встановленому статутом партії, або громадської організації з дотриманням вимог статті 342 цього Кодексу.»
 
Немає висновку    
530. 2. Партія висуває кандидатів з числа осіб, зазначених у частині другій статті 340 цього Кодексу, у вигляді єдиного списку кандидатів у загальнодержавному виборчому окрузі (далі - загальнодержавний виборчий список партії), який формується та затверджується з’їздом партії.
 
-455- Брензович В.І.
Кіссе А.І.
частину 2 статті 341 Виборчі списки кандидатів у депутати, викласти у наступній редакції: «Партія, або громадська організація висуває кандидатів з числа осіб, зазначених у частині другій статті 340 цього Кодексу, у вигляді єдиного списку кандидатів у загальнодержавному виборчому окрузі (далі – загальнодержавний виборчий список партії, або громадської організації), який формується та затверджується з’їздом партії, або вищим керівним органом громадської організації.»
 
Немає висновку   2. Партія висуває кандидатів з числа осіб, зазначених у частині другій статті 340 цього Кодексу, у вигляді єдиного списку кандидатів у загальнодержавному виборчому окрузі (далі - загальнодержавний виборчий список партії), який формується та затверджується з’їздом партії.
 
    -456- Яценко А.В.
Частину 2 статті 341 викласти в такій редакції:
«Партія (виборчий блок політичних партій) висуває кандидатів з числа осіб, зазначених у частині другій статті 340 цього Кодексу, у вигляді єдиного списку кандидатів у загальнодержавному виборчому окрузі (далі – загальнодержавний виборчий список партії), який формується та затверджується з’їздом партії (керівним органом виборчого блоку політичних партій)».
 
Немає висновку    
    -457- Рудик С.Я.
Лубінець Д.В.
п. 2 статті 341 викласти у такій редакції:
"2. Партія висуває кандидатів з числа осіб, зазначених у частині другій статті 340 цього Кодексу, у вигляді виборчого списку кандидатів від партії у загальнодержавному виборчому окрузі у кількості, яка не перевищує 225 осіб та по одному кандидату в депутати у кожному одномандатному окрузі."
 
Немає висновку    
531. 3. З числа кандидатів, включених до загальнодержавного виборчого списку, партія на тому ж з’їзді (зборах, конференції) формує і затверджує регіональні списки кандидатів у депутати у кожному виборчому регіоні, зазначеному у статті 338 цього Кодексу. Регіональний виборчий список партії повинен включати не менше п’яти кандидатів.
 
-458- Черненко О.М.
Сидорович Р.М.
Новак Н.В.
В частині третій статті 341 слова та цифри «зазначеному у статті 338» замінити словами та цифрами «зазначеному у частині другій статті 338»
 
Немає висновку   3. З числа кандидатів, включених до загальнодержавного виборчого списку, партія на тому ж з’їзді (зборах, конференції) формує і затверджує регіональні списки кандидатів у депутати у кожному виборчому регіоні, зазначеному у статті 338 цього Кодексу. Регіональний виборчий список партії повинен включати не менше п’яти кандидатів.
 
    -459- Рудик С.Я.
Лубінець Д.В.
п. 3 статті 341 виключити
 
Немає висновку    
    -460- Яценко А.В.
У частині 3 статті 341 після слова «партія» у відповідних відмінках, доповнити словами « (виборчий блок)» у відповідних відмінках.
 
Немає висновку    
    -461- Кишкар П.М.
Внести зміни до ч. 3 ст. 341 виклавши її в такій редакції:
«3. З числа кандидатів, включених до загальнодержавного виборчого списку, партія на тому ж з’їзді (зборах, конференції) формує і затверджує регіональні списки кандидатів у депутати у кожному виборчому регіоні, зазначеному у статті 338 цього Кодексу та закордонний виборчий список в закордонному виборчому окрузі. Регіональний виборчий список партії повинен включати не менше п’яти кандидатів. Закордонний виборчий список партії повинен включати не менше двох кандидатів та не більше п’яти кандидатів.
 
Немає висновку    
    -462- Тимошенко Ю.В.
Євтушок С.М.
Крулько І.І.
Частини третю статті 341 викласти у такій редакції:
«3. З числа кандидатів, включених до загальнодержавного виборчого списку, починаючи з одинадцятого номера партія на тому ж з’їзді (зборах, конференції) формує і затверджує регіональні списки кандидатів у депутати у кожному виборчому регіоні, зазначеному у статті 338 цього Кодексу. Регіональний виборчий список партії повинен включати не менше п’яти кандидатів.
 
Немає висновку    
    -463- Брензович В.І.
Кіссе А.І.
частину 3 статті 341 Виборчі списки кандидатів у депутати, викласти у наступній редакції: «З числа кандидатів, включених до загальнодержавного виборчого списку, партія, або громадська організація на тому ж з’їзді (зборах, конференції) формує і затверджує регіональні списки кандидатів у депутати у кожному виборчому регіоні, зазначеному у статті 338 цього Кодексу. Регіональний виборчий список партії, або громадської організації повинен включати не менше п’яти кандидатів.»
 
Немає висновку    
532. 4. Кожен кандидат у депутати, включений до загальнодержавного виборчого списку, повинен бути віднесений до одного з регіональних виборчих списків. Кандидат не може бути віднесений до двох чи більше різних регіональних виборчих списків партії.
 
-464- Рудик С.Я.
Лубінець Д.В.
п. 4 статті 341 виключити
 
Немає висновку   4. Кожен кандидат у депутати, включений до загальнодержавного виборчого списку, повинен бути віднесений до одного з регіональних виборчих списків. Кандидат не може бути віднесений до двох чи більше різних регіональних виборчих списків партії.
 
    -465- Брензович В.І.
Кіссе А.І.
частину 4 статті 341 Виборчі списки кандидатів у депутати, доповнити словами: « чи громадської організації»
 
Немає висновку    
    -466- Яценко А.В.
У частині 4 статті 341 після слів «списків партії» доповнити словами « (виборчого блоку)».
 
Немає висновку    
    -467- Андрієвський Д.Й.
У першому реченні частини четвертої статті 341 після слів «регіональних виборчих списків» доповнити словами «та закріплений за одним з виборчих округів».
 
Немає висновку    
    -468- Кишкар П.М.
Внести зміни до ч. 4 ст. 341 виклавши її в такій редакції:
4. Кожен кандидат у депутати, включений до загальнодержавного виборчого списку, повинен бути віднесений до одного з регіональних виборчих списків або до закордонного виборчого списку. Кандидат не може бути віднесений до двох чи більше різних регіональних виборчих списків партії, закордонного виборчого списку.
 
Немає висновку    
    -469- Тимошенко Ю.В.
Євтушок С.М.
Крулько І.І.
Частини четверту статті 341 викласти у такій редакції:
4. Кожен кандидат у депутати, включений до загальнодержавного виборчого списку починаючи з одинадцятого номера, повинен бути віднесений до одного з регіональних виборчих списків. Кандидат не може бути віднесений до двох чи більше різних регіональних виборчих списків партії.»
 
Немає висновку    
533. 5. Черговість (порядкові номери) кандидатів у загальнодержавному виборчому списку та у регіональних виборчих списках кандидатів у депутати визначається на з’їзді (зборах, конференції) партії при висуванні кандидатів у депутати та формуванні відповідного списку.
 
-470- Рудик С.Я.
Лубінець Д.В.
п. 5 статті 341 виключити
 
Немає висновку   5. Черговість (порядкові номери) кандидатів у загальнодержавному виборчому списку та у регіональних виборчих списках кандидатів у депутати визначається на з’їзді (зборах, конференції) партії при висуванні кандидатів у депутати та формуванні відповідного списку.
 
    -471- Яценко А.В.
У частині 5 статті 341 після слів «на з’їзді (зборах, конференції) партії» доповнити словами « міжпартійному з’їзді (зборах, конференції) партій, що входять до блоку».
 
Немає висновку    
    -472- Папієв М.М.
Ларін С.М.
Гальченко А.В.
Частину 5 статті 341доповнити реченням наступного змісту:
«Внесення змін до черговості (порядкових номерів) кандидатів у загальнодержавному виборчому списку стосовно перших п'яти кандидатів у загальнодержавному виборчому списку не допускається.»
 
Немає висновку    
    -473- Мірошниченко Ю.Р.
Частину 5 статті 341 доповнити реченням такого змісту:
«Внесення змін до черговості (порядкових номерів) кандидатів у загальнодержавному виборчому списку стосовно перших десяти кандидатів у загальнодержавному виборчому списку не допускається.»
 
Немає висновку    
    -474- Попов І.В.
до частини п’ятої статті 341 Розділу ХХІХ Глави ІХ Книги другої проекту, додати два речення, наступного змісту: «Для зміни черговості в регіональному списку, кандидат в списку, повинен набрати кількість голосів, яка не менше виборчої квоти плюс один голос. Якщо кандидати із списку не набирають кількості голосів, то черговість отримання мандатів кандидатами розподіляються відповідно затвердженого партією списку.»
 
Немає висновку    
    -475- Кишкар П.М.
Внести зміни до ч. 5 ст. 341 виклавши її в такій редакції:
5. Черговість (порядкові номери) кандидатів у загальнодержавному виборчому списку та у регіональних виборчих списках кандидатів у депутати, закордонному виборчому списку кандидатів у депутати, визначається на з’їзді (зборах, конференції) партії при висуванні кандидатів у депутати та формуванні відповідного списку.
 
Немає висновку    
    -476- Брензович В.І.
Кіссе А.І.
частину 5 статті 341 Виборчі списки кандидатів у депутати, викласти у наступній редакції: «Черговість (порядкові номери) кандидатів у загальнодержавному виборчому списку та у регіональних виборчих списках кандидатів у депутати визначається на з’їзді (зборах, конференції) партії або громадської організації при висуванні кандидатів у депутати та формуванні відповідного списку.»
 
Немає висновку    
534. 6. При формуванні загальнодержавного та регіональних виборчих списків кандидатів у депутати партія повинна забезпечити присутність у кожній п’ятірці (місцях з першого по п’яте, з шостого по десяте і т.д.) кожного виборчого списку як чоловіків, так і жінок (не менше двох кандидатів кожної статі).
 
-477- Головко М.Й.
Частину шосту статті 341 виключити.
 
Немає висновку   6. При формуванні загальнодержавного та регіональних виборчих списків кандидатів у депутати партія повинна забезпечити присутність у кожній п’ятірці (місцях з першого по п’яте, з шостого по десяте і т.д.) кожного виборчого списку як чоловіків, так і жінок (не менше двох кандидатів кожної статі).
 
    -478- Рудик С.Я.
Лубінець Д.В.
п. 6 статті 341 виключити
 
Немає висновку    
    -479- Кондратюк О.К.
Іонова М.М.
Войцеховська С.М.
У частині шостій статті 341 проекту слово «кожної» замінити словом «однієї».
 
Немає висновку    
    -480- Яценко А.В.
У частині 6 статті 341 після слів «на з’їзді (зборах, конференції) партії» доповнити словами «міжпартійному з’їзді (зборах, конференції) партій, що входять до блоку».
 
Немає висновку    
    -481- Чижмарь Ю.В.
У частині 6 статті 341 слова «повинна забезпечити» замінити словами «у разі можливості забезпечує».
 
Немає висновку    
    -482- Рябчин О.М.
Частину шосту ст. 341 доповнити новим абзацом такого змісту:
«При формуванні регіональних виборчих списків у Південному виборчому регіоні (Херсонська область, Автономна Республіка Крим, місто Севастополь) партія повинна забезпечити присутність у кожній п’ятірці (місцях з першого по п’яте, з шостого по десяте і т.д.) кожного виборчого списку представників кримськотатарського народу та/або інших корінних народів Автономної Республіки Крим.»
 
Немає висновку    
    -483- Рябчин О.М.
Частину шосту ст. 341 доповнити новим абзацом такого змісту:
«При формуванні регіональних виборчих списків у Донецькому і Луганському виборчих регіонах партія повинна забезпечити присутність у кожній п’ятірці (місцях з першого по п’яте, з шостого по десяте і т.д.) кожного виборчого списку внутрішньо переміщених осіб.».
 
Немає висновку    
    -484- Гусак В.Г.
У статті 341 частину шосту викласти наступній редакції:
«6. При формуванні загальнодержавного та регіональних виборчих списків кандидатів у депутати партія може забезпечити присутність у кожній п’ятірці (місцях з першого по п’яте, з шостого по десяте і т.д.) кожного виборчого списку як чоловіків, так і жінок (не менше двох кандидатів кожної статі).
 
Немає висновку    
    -485- Брензович В.І.
Кіссе А.І.
частину 6 статті 341 Виборчі списки кандидатів у депутати, викласти у наступній редакції: «При формуванні загальнодержавного та регіональних виборчих списків кандидатів у депутати партія, або громадська організація повинна забезпечити присутність у кожній п’ятірці (місцях з першого по п’яте, з шостого по десяте і т.д.) кожного виборчого списку як чоловіків, так і жінок (не менше двох кандидатів кожної статі»).
 
Немає висновку    
    -486- Кишкар П.М.
Внести зміни до ч. 6 ст. 341 виклавши її в такій редакції:
6. При формуванні загальнодержавного та регіональних виборчих списків кандидатів у депутати, закордонного виборчого списку кандидатів у депутати, партія повинна забезпечити присутність у кожній п’ятірці (місцях з першого по п’яте, з шостого по десяте і т.д.) кожного виборчого списку як чоловіків, так і жінок (не менше двох кандидатів кожної статі).
 
Немає висновку    
    -487- Сташук В.Ф.
Частину шосту статті 341 викласти у такій редакції:
«6. При формуванні загальнодержавного та регіональних виборчих списків кандидатів у депутати партія повинна забезпечити присутність у кожній двійці (місцях з першого по друге, з третього по четверте і т.д.) кожного виборчого списку як чоловіків, так і жінок. Розміщення у виборчому списку двох кандидатів однієї статі підряд, не допускається)»;
 
Немає висновку    
535. 7. Форма загальнодержавного та регіонального виборчого списку кандидатів у депутати від партії затверджується Центральною виборчою комісією і не може бути змінена під час виборчого процесу.
 
-488- Яценко А.В.
У частині 7 статті 341 після слів «від партії» доповнити словами « (виборчого блоку)».
 
Немає висновку   7. Форма загальнодержавного та регіонального виборчого списку кандидатів у депутати від партії затверджується Центральною виборчою комісією і не може бути змінена під час виборчого процесу.
 
    -489- Рудик С.Я.
Лубінець Д.В.
у п. 7 статті 341 слова "загальнодержавного та регіонального" виключити
 
Немає висновку    
    -490- Брензович В.І.
Кіссе А.І.
частину 7 статті 341 Виборчі списки кандидатів у депутати, викласти у наступній редакції: «Форма загальнодержавного та регіонального виборчого списку кандидатів у депутати від партії або громадської організації затверджується Центральною виборчою комісією і не може бути змінена під час виборчого процесу.»
 
Немає висновку    
    -491- Кишкар П.М.
Внести зміни до ч. 7 ст. 341 виклавши її в такій редакції:
7. Форма загальнодержавного та регіонального виборчого списку кандидатів у депутати, закордонного виборчого списку кандидатів у депутати від партії затверджується Центральною виборчою комісією і не може бути змінена під час виборчого процесу.
 
Немає висновку    
536. 8. У загальнодержавному виборчому списку кандидатів у депутати щодо кожного кандидата зазначаються:
 
-492- Рудик С.Я.
Лубінець Д.В.
п. 8 статті 341 виключити
 
Немає висновку   8. У загальнодержавному виборчому списку кандидатів у депутати щодо кожного кандидата зазначаються:
 
537. 1) порядковий номер кандидата у загальнодержавному виборчому списку;
 
   1) порядковий номер кандидата у загальнодержавному виборчому списку;
 
538. 2) прізвище, ім’я (усі імена), по батькові (за наявності) кандидата;
 
   2) прізвище, ім’я (усі імена), по батькові (за наявності) кандидата;
 
539. 3) число, місяць і рік народження;
 
   3) число, місяць і рік народження;
 
540. 4) громадянство;
 
-493- Добродомов Д.Є.
П. 4 ч. 8 ст. 341 викласти у такій редакції:
«4) громадянство, наявність чи відсутність у особи громадянства (підданства) іншої держави або громадянства (підданства) інших держав, окрім України;»
 
Немає висновку   4) громадянство;
 
541. 5) партійність;
 
   5) партійність;
 
542. 6) відомості про освіту;
 
   6) відомості про освіту;
 
543. 7) місце роботи (заняття), посада, яку займає кандидат;
 
   7) місце роботи (заняття), посада, яку займає кандидат;
 
544. 8) наявність представницького мандата на час висування;
 
   8) наявність представницького мандата на час висування;
 
545. 9) місце проживання кандидата;
 
   9) місце проживання кандидата;
 
546. 10) номер та назва виборчого регіону, до якого віднесено кандидата;
 
-494- Тимошенко Ю.В.
Євтушок С.М.
Крулько І.І.
Пункт 10 частини восьмої статті 341 викласти у такій редакції:
«10) номер та назва виборчого регіону, до якого віднесено кандидата – додатково зазначається щодо кандидатів починаючи з одинадцятого номеру;
 
Немає висновку   10) номер та назва виборчого регіону, до якого віднесено кандидата;
 
547. 11) порядковий номер кандидата у відповідному регіональному виборчому списку.
 
-495- Тимошенко Ю.В.
Євтушок С.М.
Крулько І.І.
Пункт 11 частини восьмої статті 341 викласти у такій редакції:
11) порядковий номер кандидата у відповідному регіональному виборчому списку – додатково зазначається щодо кандидатів починаючи з одинадцятого номеру.»
 
Немає висновку   11) порядковий номер кандидата у відповідному регіональному виборчому списку.
 
    -496- Андрієвський Д.Й.
Частину 8 статті 341 доповнити пунктом 12 такого змісту:
12) номер округу за яким закріплений кандидат;
 
Немає висновку    
    -497- Кишкар П.М.
Внести зміни до ч. 8 ст. 341 виклавши її в такій редакції:
8. У загальнодержавному виборчому списку кандидатів у депутати щодо кожного кандидата зазначаються:
1. порядковий номер кандидата у загальнодержавному виборчому списку;
2. прізвище, ім’я (усі імена), по батькові (за наявності) кандидата;
3. число, місяць і рік народження;
4. громадянство;
5. партійність;
6. відомості про освіту;
7. місце роботи (заняття), посада, яку займає кандидат;
8. наявність представницького мандата на час висування;
9. місце проживання кандидата;
10. номер та назва виборчого регіону, до якого віднесено кандидата;
11. порядковий номер кандидата у відповідному регіональному виборчому списку.
 
Немає висновку    
548. 9. У кожному регіональному виборчому списку кандидатів від партії щодо кожного кандидата зазначається порядковий номер кандидата у цьому регіональному виборчому списку, а також відомості, зазначені у пунктах 2-9 частини восьмої цієї статті.
 
-498- Рудик С.Я.
Лубінець Д.В.
п. 9 статті 341 виключити
 
Немає висновку   9. У кожному регіональному виборчому списку кандидатів від партії щодо кожного кандидата зазначається порядковий номер кандидата у цьому регіональному виборчому списку, а також відомості, зазначені у пунктах 2-9 частини восьмої цієї статті.
 
    -499- Яценко А.В.
У частині 9 статті 341 після слів «кандидатів від партії» доповнити словами « (виборчого блоку)».
 
Немає висновку    
    -500- Кишкар П.М.
Внести зміни до ч. 9 ст. 341 виклавши її в такій редакції:
9. У кожному регіональному виборчому списку кандидатів у депутати, закордонному виборчому списку від партії щодо кожного кандидата зазначається порядковий номер кандидата у цьому регіональному виборчому списку, а також відомості, зазначені у пунктах 2-9 частини восьмої цієї статті.»
 
Немає висновку    
    -501- Брензович В.І.
Кіссе А.І.
частину 9 статті 341 Виборчі списки кандидатів у депутати, викласти у наступній редакції: «У кожному регіональному виборчому списку кандидатів від партії, або громадської організації щодо кожного кандидата зазначається порядковий номер кандидата у цьому регіональному виборчому списку, а також відомості, зазначені у пунктах 2-9 частини восьмої цієї статті.»
 
Немає висновку    
    -502- Левченко Ю.В.
Іллєнко А.Ю.
Головко М.Й.
Осуховський О.І.
Марченко О.О.
Статтю 341 Законопроекту викласти у такій редакції:
«Стаття 341. Виборчі списки кандидатів у депутати
Стаття 341. Виборчі списки кандидатів у депутати
1. Висування кандидатів у депутати партією та формування виборчих списків кандидатів здійснюється на її з’їзді (зборах, конференції), який скликається і проводиться у порядку, встановленому статутом партії, з дотриманням вимог статті 342 цього Кодексу.
2. Партія висуває кандидатів з числа осіб, зазначених у частині другій статті 340 цього Кодексу, у вигляді єдиного списку кандидатів у загальнодержавному виборчому окрузі (далі – загальнодержавний виборчий список партії), який формується та затверджується з’їздом партії.
3. Кількість кандидатів, включених до загальнодержавного виборчого списку, не може перевищувати кількості депутатів конституційного складу Верховної ради України плюс п’ять.
При цьому у загальнодержавному виборчому списку визначається перші п’ять кандидатів без закріплення за відповідним територіальним виборчим округом. Інші кандидати розташовуються у виборчому списку відповідно до порядкового номеру відповідного територіального виборчого округу, за яким закріплюється кандидат.
4. З числа кандидатів, включених до загальнодержавного виборчого списку та закріплених за відповідними територіальними виборчими округами, партія на тому ж з’їзді (зборах, конференції) формує і затверджує регіональні списки кандидатів у депутати у кожному виборчому регіоні, зазначеному у статті 338 цього Кодексу, враховуючи до якого виборчого регіону належить відповідний територіальний виборчий округ. Регіональний виборчий список партії повинен включати не менше п’яти кандидатів.
5. Кожен кандидат у депутати (за винятком перших п’яти кандидатів), включений до загальнодержавного виборчого списку, повинен бути закріплений за одним територіальним виборчим округом та віднесений до одного з регіональних виборчих списків.
Кандидат не може бути закріплений за двома чи більше різними територіальними виборчими округами.
Кандидат не може бути віднесений до двох чи більше різних регіональних виборчих списків партії.
6. Черговість (порядкові номери) перших п’яти кандидатів у загальнодержавному виборчому списку визначається на з’їзді (зборах, конференції) партії при висуванні кандидатів у депутати та формуванні відповідного списку.
7. Форма загальнодержавного та регіонального виборчого списку кандидатів у депутати від партії затверджується Центральною виборчою комісією і не може бути змінена під час виборчого процесу.
8. У загальнодержавному виборчому списку кандидатів у депутати щодо кожного кандидата зазначаються:
1) порядковий номер кандидата у загальнодержавному виборчому списку (відносно перших п’яти кандидатів);
2) прізвище, ім’я (усі імена), по батькові (за наявності) кандидата;
3) число, місяць і рік народження;
4) громадянство;
5) партійність;
6) відомості про освіту;
7) місце роботи (заняття), посада, яку займає кандидат;
8) наявність представницького мандата на час висування;
9) місце проживання кандидата;
10) номер та назва виборчого регіону, до якого віднесено кандидата;
11) порядковий номер територіального виборчого округу, за яким закріплюється кандидат.
9. У кожному регіональному виборчому списку кандидатів від партії щодо кожного кандидата зазначається порядковий номер територіального виборчого округу, за яким закріплюється кандидат, а також відомості, зазначені у пунктах 2-9 частини восьмої цієї статті.».
 
Немає висновку    
    -503- Писаренко В.В.
Статтю 341 викласти у новій редакції:
«Стаття 341. Виборчі списки кандидатів у депутати
1. Висування кандидатів у депутати здійснюється у вигляді загальнодержавного виборчого списку кандидатів у депутати від партії в розрізі територіальних виборчих округів. Загальнодержавний виборчий список партії повинен складатися з не більше ніж 450 кандидатів у депутати.
2. Партія висуває одного кандидата у депутати у кожному територіальному окрузі, зазначеному у частині другій статті 338 цього Кодексу.
3. Форма загальнодержавного виборчого списку кандидатів у депутати від партії затверджується Центральною виборчою комісією не пізніш як за 90 днів до дня голосування.
4. У загальнодержавному виборчому списку кандидатів від партії щодо кожного кандидата зазначаються:
1) прізвище, ім’я, по батькові;
2) число, місяць і рік народження;
3) громадянство;
4) партійність;
5) відомості про освіту;
6) місце роботи (заняття), посада, яку займає кандидат;
7) наявність представницького мандата на час висування;
8) адреса місця проживання та виборча адреса.
9) територіальний округ, у якому висунуто кандидата».
 
Немає висновку    
    -504- Продан О.П.
Алєксєєв С.О.
Романюк Р.С.
Палатний А.Л.
Сугоняко О.Л.
Велікін О.М.
Скрипник О.О.
Статтю 341 викласти в такій редакції:
«Стаття 341. Порядок утворення виборчого блоку та внесення змін у його склад
1. Виборчий блок може бути утворено двома і більше партіями на підставі рішень з'їзду (зборів, конференції) кожної з цих партій. Таке рішення підписується керівником партії та скріплюється печаткою партії. З'їзди (збори, конференції) партій, які приймають рішення про утворення виборчого блоку, можуть відбутися в будь-який час до закінчення терміну попереднього висування кандидатів у депутати.
2. Керівники або представники партій, яким надано з'їздами (зборами, конференціями) повноваження щодо утворення виборчого блоку, укладають угоду про утворення виборчого блоку, яка підписується ними і скріплюється печатками партій, що утворили блок.
3. Угода про утворення виборчого блоку повинна визначати:
1) повну та скорочену назву блоку;
2) керівні органи виборчого блоку та умови їх функціонування;
3) норми представництва та спосіб делегування представників від партій, що входять до блоку, на міжпартійний з'їзд (збори, конференцію) щодо висування кандидатів у депутати;
4) порядок проведення міжпартійного з'їзду (зборів, конференції) щодо висування претендентів у кандидати у депутати;
5) порядок прийняття рішень міжпартійним з'їздом (зборами, конференцією);
6) умови попереднього висування та норми представництва претендентів у кандидати у депутати до виборчого списку від партій, що входять до виборчого блоку;
7) порядок прийняття рішення про виключення особи з виборчого списку претендентів у кандидати та кандидатів у депутати від партії (блоку).
4. Повна назва блоку повинна включати назви усіх партій, що входять до блоку. Повна або скорочена назва блоку не може містити назви партії, що не входить до блоку, імен та прізвищ осіб чи історичних постатей.
5. Про утворення виборчого блоку повідомляється Центральна виборча комісія не пізніш як за п'ять днів до дня проведення міжпартійного з'їзду (зборів, конференції) щодо попереднього висування кандидатів у депутати. До повідомлення за підписами керівників або представників партій, яким надано з'їздами (зборами, конференціями) повноваження щодо утворення виборчого блоку, додаються угода про утворення виборчого блоку, рішення з'їзду (зборів, конференції) кожної з партій про утворення виборчого блоку та витяги з протоколів з'їздів (зборів, конференцій) про розгляд питань про утворення виборчого блоку, засвідчені керівниками відповідних партій та скріплені печатками цих партій, а також копії свідоцтв про реєстрацію партій, що утворили виборчий блок, та їх статутів, засвідчених безоплатно Міністерством юстиції України після оголошення про початок виборчого процесу. У разі, коли назва блоку містить прізвище особи відповідно до вимог, встановлених частиною четвертою цієї статті, до повідомлення також додається згода особи на використання її прізвища за її підписом, засвідченим у встановленому законом порядку.
6. У разі виявлення невідповідності угоди про утворення виборчого блоку вимогам цієї статті, Центральна виборча комісія у дводенний строк після отримання повідомлення про утворення блоку своїм рішенням звертається до партій, які утворили виборчий блок, із вимогою усунути порушення та з попередженням, що недотримання зазначених вимог цього Кодексу матиме наслідком відмову в реєстрації висунутих блоком претендентів у кандидати у депутати. Вказане звернення Центральна виборча комісія не пізніш як на третій день після отримання документів, зазначених у частині п'ятій цієї статті, надсилає партіям, які утворили виборчий блок.
7. Партія, що входить до блоку, може не пізніше ніж за тридцять днів до дня голосування у день виборів прийняти рішення про її вихід із складу блоку. Таке рішення приймається з'їздом (зборами, конференцією) партії в порядку, передбаченому її статутом, з урахуванням положень статті 342 цього Кодексу. Рішення про вихід партії із складу блоку та витяг з протоколу з'їзду (зборів, конференції) про вихід партії із складу блоку, підписані керівником партії, головуючим на з'їзді (зборах, конференції) та скріплені печаткою партії, протягом трьох днів з дня проведення з'їзду (зборів, конференції) подаються до Центральної виборчої комісії та керівного органу блоку.
8. Вихід партії із складу блоку, до якого входить більше ніж дві партії, не впливає на статус блоку як суб'єкта виборчого процесу незалежно від кількості партій, які в ньому залишилися. Назва партії, яка вийшла із складу блоку, виключається у виборчих бюлетенях та в іншій виборчій документації з переліку назв партій, що входять до блоку.
9. У разі виходу партії із складу блоку, до якого входять дві партії, правонаступником блоку - суб'єктом виборчого процесу залишається партія, яка не прийняла рішення про вихід з блоку. При цьому у виборчих бюлетенях для голосування на праймеріз та в іншій виборчій документації замість назви блоку зазначається назва партії - правонаступника блоку.
10. Якщо рішення, передбачене частиною сьомою цієї статті, прийнято не пізніше ніж за вісімдесят днів до дня голосування у день виборів, партія, що вийшла із складу блоку, має право висунути кандидатів у депутати в порядку та у строки, передбачені цим Кодексом.
11. Якщо рішення, передбачене частиною сьомою цієї статті, прийнято пізніше ніж за вісімдесят днів до дня голосування у день виборів, партія, що вийшла із складу блоку, втрачає статус суб'єкта виборчого процесу.
12. На підставі рішення, передбаченого частиною сьомою цієї статті, Центральна виборча комісія приймає рішення про виключення з виборчого списку блоку (партії - правонаступника блоку) осіб - представників партії, що прийняла рішення про вихід із складу блоку, або про скасування реєстрації претендентів у кандидати у депутати - членів цієї партії.
13. Партії, що входять до блоку, можуть не пізніше ніж за п'ятдесят днів до дня голосування у день виборів прийняти рішення про розпуск виборчого блоку. Такі рішення приймаються з'їздами (зборами, конференціями) кожної партії, яка входить до блоку. Рішення про розпуск блоку та витяги із протоколів з'їздів (зборів, конференцій) кожної партії про розгляд питання про розпуск блоку, підписані керівником партії, головуючим на з'їзді (зборах, конференції) та засвідчені печаткою партії, протягом трьох днів з дня проведення з'їзду (зборів, конференції) подаються до Центральної виборчої комісії.
14. Якщо рішення, передбачені частиною 13 цієї статті, прийнято не пізніше ніж за вісімдесят днів до дня голосування у день виборів, кожна з партій, що входила до складу блоку, має право висунути кандидатів у депутати в порядку та у строки, передбачені цим Кодексом.
15. Якщо рішення, передбачені частиною 13 цієї статті, прийнято пізніше ніж за вісімдесят днів до дня голосування у день виборів, партії, що входили до складу блоку, втрачають статус суб'єктів виборчого процесу.
16. Якщо рішення, передбачені частиною 13 цієї статті, прийнято до реєстрації претендентів у кандидати у депутати, включених до попереднього виборчого списку блоку, Центральна виборча комісія не розглядає питання про їх реєстрацію. Якщо зазначені рішення прийнято після реєстрації претендентів у кандидати у депутати, включених до виборчого списку блоку, Центральна виборча комісія на підставі цих рішень скасовує реєстрацію всіх претендентів у кандидати у депутати, включених до виборчого списку блоку.»
 
Немає висновку    
549. Стаття 342. Порядок проведення з’їзду (зборів, конференції) партії щодо висунення кандидатів у депутати
 
-505- Брензович В.І.
Кіссе А.І.
у назві статті 342 після слів «партії» додати слова «громадської організації»
 
Немає висновку   Стаття 342. Порядок проведення з’їзду (зборів, конференції) партії щодо висунення кандидатів у депутати
 
550. 1. З’їзд партії, на якому здійснюється висування кандидатів у депутати, скликається і проводиться відповідно до статуту партії. На такому з’їзді (зборах, конференції) партії повинно бути присутніми не менше 200 делегатів.
 
-506- Яценко А.В.
У частині 1 статті 342 після слів «з’їзд партії» доповнити словами « (міжпартійний з’їзд партій, що входять до виборчого блоку)»
 
Немає висновку   1. З’їзд партії, на якому здійснюється висування кандидатів у депутати, скликається і проводиться відповідно до статуту партії. На такому з’їзді (зборах, конференції) партії повинно бути присутніми не менше 200 делегатів.
 
    -507- Яценко А.В.
У частині 1 статті 342 після слів «до статуту партії» доповнити словами « (партій, що входять до виборчого блоку)».
 
Немає висновку    
    -508- Брензович В.І.
Кіссе А.І.
повсюдно у тексті частини 1 статті 342 після слів «партії» додати слова «громадської організації»
 
Немає висновку    
    -509- Папієв М.М.
Ларін С.М.
Гальченко А.В.
В частині першій статті 342 після слів "з'їзді партії" додати словосполучення " (зборах, конференції)".
 
Немає висновку    
    -510- Шпенов Д.Ю.
В частині першій статті 342 після слів "з'їзді партії" додати словосполучення " (зборах, конференції)".
 
Немає висновку    
    -511- Каплін С.М.
У частині першій статті 342 виключити друге речення такого змісту: «На такому з’їзді (зборах, конференції) партії повинно бути присутніми не менше 200 делегатів».
 
Немає висновку    
    -512- Писаренко В.В.
Частину першу статті 342 викласти у новій редакції:
«1. З’їзд (збори, конференція) партії, на якому здійснюється висування кандидатів у депутати, скликається і проводиться у порядку, встановленому статутом партії».
 
Немає висновку    
551. 2. Про час і місце проведення з’їзду (зборів, конференції) партії щодо висунення кандидатів у депутати керівник партії повідомляє у письмовій формі Центральну виборчу комісію не пізніш як за п’ять днів до дня проведення з’їзду (зборів, конференції). Центральна виборча комісія невідкладно розміщує інформацію про час і місце проведення зазначеного заходу партії на своєму офіційному сайті. На такому з’їзді (зборах, конференції) за дорученням Голови Центральної виборчої комісії має право бути присутнім член Центральної виборчої комісії. Член Центральної виборчої комісії, присутній на з’їзді партії, не має права втручатися у перебіг з’їзду (зборів, конференції) партії.
 
-513- Папієв М.М.
Ларін С.М.
Гальченко А.В.
В частині другій статті 342 після слів "з'їзді партії" додати словосполучення " (зборах, конференції)".
 
Немає висновку   2. Про час і місце проведення з’їзду (зборів, конференції) партії щодо висунення кандидатів у депутати керівник партії повідомляє у письмовій формі Центральну виборчу комісію не пізніш як за п’ять днів до дня проведення з’їзду (зборів, конференції). Центральна виборча комісія невідкладно розміщує інформацію про час і місце проведення зазначеного заходу партії на своєму офіційному сайті. На такому з’їзді (зборах, конференції) за дорученням Голови Центральної виборчої комісії має право бути присутнім член Центральної виборчої комісії. Член Центральної виборчої комісії, присутній на з’їзді партії, не має права втручатися у перебіг з’їзду (зборів, конференції) партії.
 
    -514- Шпенов Д.Ю.
В частині другій статті 342 після слів "з'їзді партії" додати словосполучення " (зборах, конференції)".
 
Немає висновку    
    -515- Брензович В.І.
Кіссе А.І.
повсюдно у тексті частини 2 статті 342 після слів «партії» додати слова «громадської організації»
 
Немає висновку    
    -516- Черненко О.М.
Сидорович Р.М.
Новак Н.В.
Частину другу статті 342 викласти в такій редакції:
«2. Про час і місце проведення з’їзду (зборів, конференції) партії щодо висування кандидатів в депутати, порядок акредитації на такому з’їзді (зборах, конференції) представників засобів масової інформації керівник партії повідомляє у письмовій формі Центральну виборчу комісію не пізніш як за п’ять днів до дня проведення з’їзду (зборів, конференції). Центральна виборча комісія невідкладно розміщує на своєму офіційному веб-сайті інформацію про час і місце проведення зазначеного з’їзду (зборів, конференції) партії, порядок акредитації на ньому представників засобів масової інформації. На такому з’їзді (зборах, конференції) за дорученням Голови Центральної виборчої комісії має право бути присутнім член Центральної виборчої комісії. Член Центральної виборчої комісії, представники громадських організацій та засобів масової інформації, присутні на з’їзді (зборах, конференції) партії, не мають права втручатися у їхній перебіг»
 
Немає висновку    
    -517- Чумак В.В.
Новак Н.В.
Частину другу статті 342 викласти в наступній редакції:
«2. Про час і місце проведення з’їзду (зборів, конференції) партії щодо висування кандидатів в депутати, порядок акредитації на такому заході представників засобів масової інформації керівник партії повідомляє у письмовій формі Центральну виборчу комісію не пізніш як за п’ять днів до дня проведення з’їзду (зборів, конференції). Центральна виборча комісія невідкладно розміщує на своєму офіційному веб-сайті інформацію про час і місце проведення зазначеного заходу партії, порядок акредитації на ньому представників засобів масової інформації. На такому з’їзді (зборах, конференції) за дорученням Голови Центральної виборчої комісії має право бути присутнім член Центральної виборчої комісії. Член Центральної виборчої комісії, присутній на з’їзді партії, не має права втручатися у перебіг з’їзду. Уповноважені представники або офіційні спостерігачі від громадських організацій, які отримали дозвіл Центральної виборчої комісії мати офіційних спостерігачів на відповідних виборах, мають право бути присутніми на заході з висування кандидатів у депутати без попереднього дозволу чи запрошення організаторів (не більше одного спостерігача або уповноваженого представника від однієї громадської організації).
 
Немає висновку    
    -518- Ємець Л.О.
Веселова Н.В.
Єднак О.В.
Пташник В.Ю.
Гопко Г.М.
Частину другу статті 342 викласти в наступній редакції:
«2. Про час і місце проведення з’їзду (зборів, конференції) партії щодо висування кандидатів в депутати, порядок акредитації на такому заході представників засобів масової інформації керівник партії повідомляє у письмовій формі Центральну виборчу комісію не пізніш як за п’ять днів до дня проведення з’їзду (зборів, конференції). Центральна виборча комісія невідкладно розміщує на своєму офіційному веб-сайті інформацію про час і місце проведення зазначеного заходу партії, порядок акредитації на ньому представників засобів масової інформації. На такому з’їзді (зборах, конференції) за дорученням Голови Центральної виборчої комісії має право бути присутнім член Центральної виборчої комісії. Член Центральної виборчої комісії, присутній на зїзді партії, не має права втручатися у перебіг з’їзду. Уповноважені представники або офіційні спостерігачі від громадських організацій, які отримали дозвіл Центральної виборчої комісії мати офіційних спостерігачів на відповідних виборах, мають право бути присутніми на заході з висування кандидатів у депутати без попереднього дозволу чи запрошення організаторів (не більше одного спостерігача або уповноваженого представника від однієї громадської організації).
 
Немає висновку    
    -519- Яценко А.В.
Частину 2 статті 342 викласти в такій редакції:
« Про час і місце проведення з’їзду (зборів, конференції) партії (міжпартійного з’їзду партій, що входять до виборчого блоку) щодо висунення кандидатів у депутати керівник партії (керівний орган блоку) повідомляє у письмовій формі Центральну виборчу комісію не пізніш як за п’ять днів до дня проведення з’їзду (зборів, конференції) або міжпартійного з’їзду партій, що входять до виборчого блоку. Центральна виборча комісія невідкладно розміщує інформацію про час і місце проведення зазначеного заходу партії (виборчого блоку) на своєму офіційному сайті. На такому з’їзді (зборах, конференції) або міжпартійному з’їзді партій, що входять до виборчого блоку за дорученням Голови Центральної виборчої комісії має право бути присутнім член Центральної виборчої комісії. Член Центральної виборчої комісії, присутній на з’їзді партії (міжпартійному з’їзді партій, що входять до виборчого блоку), не має права втручатися у перебіг з’їзду (зборів, конференції) партії (міжпартійного з’їзду партій, що входять до виборчого блоку)».
 
Немає висновку    
552. 3. З’їзд (збори, конференція) партії щодо висунення кандидатів у депутати проводиться відкрито. Порядок акредитації представників засобів масової інформації на такому з’їзді (зборах, конференції) визначається організаторами заходу.
 
-520- Яценко А.В.
У частині 3 статті 342 після слів «З’їзд (збори, конференція) партії» доповнити словами « (міжпартійного з’їзду партій, що входять до виборчого блоку)».
 
Немає висновку   3. З’їзд (збори, конференція) партії щодо висунення кандидатів у депутати проводиться відкрито. Порядок акредитації представників засобів масової інформації на такому з’їзді (зборах, конференції) визначається організаторами заходу.
 
    -521- Брензович В.І.
Кіссе А.І.
повсюдно у тексті частини 3 статті 342 після слів «партії» додати слова «громадської організації»
 
Немає висновку    
    -522- Черненко О.М.
Сидорович Р.М.
Новак Н.В.
Частину третю статті 342 викласти в такій редакції:
«3. З’їзд (збори, конференція) партії щодо висунення кандидатів у депутати проводиться відкрито. Порядок акредитації представників засобів масової інформації на такому з’їзді (зборах, конференції) визначається його організаторами. Уповноважені представники або офіційні спостерігачі від громадських організацій, які отримали дозвіл Центральної виборчої комісії мати офіційних спостерігачів на відповідних виборах, мають право бути присутніми на з’їзді (зборах, конференції) з висування кандидатів у депутати без попереднього дозволу чи запрошення організаторів (не більше одного спостерігача або уповноваженого представника від однієї громадської організації)»
 
Немає висновку    
    -523- Ємець Л.О.
Веселова Н.В.
Єднак О.В.
Пташник В.Ю.
Гопко Г.М.
Частину другу статті 342 викласти в наступній редакції:
«3.З’їзд (збори, конференція) партії щодо висування кандидата у депутати проводиться відкрито. Партія забезпечує проведення з’їзду (зборів, конференції) у місці, яке відповідає умовам безперешкодного доступу осіб з інвалідністю. Порядок акредитації представників засобів масової інформації на такому з’їзді (зборах, конференції) визначається організаторами заходу. Організатори заходу заздалегідь повідомляють засоби масової інформації про час і місце проведення з’їзду (зборів, конференції) щодо висування кандидатів у депутати, порядок акредитації представників засобів масової інформації на відповідному заході.»
 
Немає висновку    
    -524- Чумак В.В.
Новак Н.В.
Частину третю статті 342 викласти в наступній редакції:
«3.З’їзд (збори, конференція) партії щодо висування кандидата у депутати проводиться відкрито. Партія забезпечує проведення з’їзду (зборів, конференції) у місці, яке відповідає умовам безперешкодного доступу осіб з інвалідністю. Порядок акредитації представників засобів масової інформації на такому з’їзді (зборах, конференції) визначається організаторами заходу. Організатори заходу заздалегідь повідомляють засоби масової інформації про час і місце проведення з’їзду (зборів, конференції) щодо висування кандидатів у депутати, порядок акредитації представників засобів масової інформації на відповідному заході.»
 
Немає висновку    
    -525- Суслова І.М.
частину 3 статті 342 викласти в наступній редакції:
3. З’їзд (збори, конференція) партії щодо висунення кандидатів у депутати проводиться відкрито. Партія забезпечує проведення з’їзду у місці, яке відповідає умовам безперешкодного доступу осіб з інвалідністю. Порядок акредитації представників засобів масової інформації на такому з’їзді (зборах, конференції) визначається організаторами заходу.
 
Немає висновку    
    -526- Лещенко С.А.
Частину третю статті 342 викласти в наступній редакції:
3. З’їзд (збори, конференція) партії щодо висунення кандидатів у депутати проводиться відкрито. Партія забезпечує проведення з’їзду у місці, яке відповідає умовам безперешкодного доступу осіб з інвалідністю. Порядок акредитації представників засобів масової інформації на такому з’їзді (зборах, конференції) визначається організаторами заходу.
 
Немає висновку    
553. 4. Порядок формування пропозицій до виборчих списків партії визначається партією. На з’їзді (зборах, конференції) партії щодо висунення кандидатів у депутати створюються умови для вільного і всебічного обговорення кандидатур, запропонованих до виборчих списків партії, та передвиборної програми партії.
 
-527- Яценко А.В.
У частині 4 статті 342 після слів «з’їзді (зборах, конференції) партії» доповнити словами « (міжпартійного з’їзду партій, що входять до виборчого блоку)»
 
Немає висновку   4. Порядок формування пропозицій до виборчих списків партії визначається партією. На з’їзді (зборах, конференції) партії щодо висунення кандидатів у депутати створюються умови для вільного і всебічного обговорення кандидатур, запропонованих до виборчих списків партії, та передвиборної програми партії.
 
    -528- Яценко А.В.
У частині 4 статті 342 після слів «виборчих списків партії» доповнити словами « (виборчого блоку політичних партій»
 
Немає висновку    
    -529- Яценко А.В.
У частині 4 статті 342 після слів «передвиборної програми партії» доповнити словами « (виборчого блоку)».
 
Немає висновку    
    -530- Брензович В.І.
Кіссе А.І.
повсюдно у тексті частини 4 статті 342 після слів «партії» додати слова «громадської організації»
 
Немає висновку    
554. 5. Рішення з’їзду (зборів, конференції) партії про висунення кандидатів у депутати від партії приймаються у формі затвердження загальнодержавного виборчого списку кандидатів у депутати, а також кожного регіонального виборчого списку кандидатів у депутати, віднесених партією до відповідного регіонального виборчого округу, зазначеного у статті 338 цього Кодексу. Кожне рішення з’їзду (зборів, конференції) партії про висування кандидатів у депутати підписується керівником партії, підпис якого скріплюється печаткою партії.
 
-531- Черненко О.М.
Сидорович Р.М.
Новак Н.В.
В частині п’ятій статті 342 слова та цифри «зазначеного у статті 338» замінити словами та цифрами «зазначеного у частині другій статті 338»
 
Немає висновку   5. Рішення з’їзду (зборів, конференції) партії про висунення кандидатів у депутати від партії приймаються у формі затвердження загальнодержавного виборчого списку кандидатів у депутати, а також кожного регіонального виборчого списку кандидатів у депутати, віднесених партією до відповідного регіонального виборчого округу, зазначеного у статті 338 цього Кодексу. Кожне рішення з’їзду (зборів, конференції) партії про висування кандидатів у депутати підписується керівником партії, підпис якого скріплюється печаткою партії.
 
    -532- Брензович В.І.
Кіссе А.І.
повсюдно у тексті частини 5 статті 342 після слів «партії» додати слова «громадської організації»
 
Немає висновку    
    -533- Яценко А.В.
Частину 5 статті 342 викласти в такій редакції:
«5. Рішення з’їзду (зборів, конференції) партії (міжпартійного з’їзду партій, що входять до виборчого блоку) про висунення кандидатів у депутати від партії (виборчого блоку) приймаються у формі затвердження загальнодержавного виборчого списку кандидатів у депутати, а також кожного регіонального виборчого списку кандидатів у депутати, віднесених партією (виборчим блоком) до відповідного регіонального виборчого округу, зазначеного у статті 338 цього Кодексу. Кожне рішення з’їзду (зборів, конференції) партії (міжпартійного з’їзду партій, що входять до виборчого блоку) про висування кандидатів у депутати підписується керівником партії (керівниками партій, що входять до виборчого блоку), підпис якого скріплюється печаткою партії (партій, що входять, до виборчого блоку)».
 
Немає висновку    
    -534- Рудик С.Я.
Лубінець Д.В.
п. 5 статті 342 викласти у такій редакції:
"5. Рішення з’їзду (зборів, конференції) партії про висунення кандидатів у депутати від партії приймаються у формі затвердження виборчого списку кандидатів у депутати від партії у загальнодержавному окрузі у кількості, яка не перевищує 225 осіб, а також списку кандидатів у депутати в кожному одномандатному окрузі. Кожне рішення з’їзду (зборів, конференції) партії про висування кандидатів у депутати підписується керівником партії, підпис якого скріплюється печаткою партії."
 
Немає висновку    
    -535- Писаренко В.В.
Частину п’яту статті 342 викласти у новій редакції:
«5. Рішення з’їзду (зборів, конференції) партії про висунення кандидатів у депутати від партії приймаються у формі затвердження висування кожного з кандидатів у депутати в одному із територіальних округів, визначених частиною другою статті 338 цього Кодексу».
 
Немає висновку    
555. 6. У протоколі з’їзду (зборів, конференції) партії, на якому розглядалися питання висування кандидатів у депутати, зазначаються дата його проведення, порядок денний, кількість обраних та присутніх делегатів, відомості про осіб, висунутих кандидатами у депутати, зазначені у пунктах 2-9 частини восьмої статті 341 цього Закону, підсумки голосування щодо затвердження загальнодержавного та кожного регіонального виборчого списку кандидатів у депутати та (у разі проведення такого голосування) щодо окремих кандидатів. Протокол з’їзду (зборів, конференції) підписується керівником партії (головуючим на з’їзді) та секретарем (керівником секретаріату) з’їзду (зборів, конференції) і скріплюється печаткою партії.
 
-536- Черненко О.М.
Сидорович Р.М.
Новак Н.В.
В частині шостій статті 342 слово «Закону» замінити словом «Кодексу»
 
Немає висновку   6. У протоколі з’їзду (зборів, конференції) партії, на якому розглядалися питання висування кандидатів у депутати, зазначаються дата його проведення, порядок денний, кількість обраних та присутніх делегатів, відомості про осіб, висунутих кандидатами у депутати, зазначені у пунктах 2-9 частини восьмої статті 341 цього Закону, підсумки голосування щодо затвердження загальнодержавного та кожного регіонального виборчого списку кандидатів у депутати та (у разі проведення такого голосування) щодо окремих кандидатів. Протокол з’їзду (зборів, конференції) підписується керівником партії (головуючим на з’їзді) та секретарем (керівником секретаріату) з’їзду (зборів, конференції) і скріплюється печаткою партії.
 
    -537- Яценко А.В.
У частині 6 статті 342 після слів «з’їзду (зборів, конференції) партії» доповнити словами « (міжпартійного з’їзду партій, що входять до виборчого блоку)»
 
Немає висновку    
    -538- Яценко А.В.
У частині 6 статті 342 після слів «керівником партії (головуючим на з’їзді)» доповнити словами «або керівниками партій, що входять до виборчого блоку»
 
Немає висновку    
    -539- Яценко А.В.
У частині 6 статті 342 після слів «печаткою партії» доповнити словами « (партій, що входять до виборчого блоку)».
 
Немає висновку    
    -540- Брензович В.І.
Кіссе А.І.
повсюдно у тексті частини 6 статті 342 після слів «партії» додати слова «громадської організації»
 
Немає висновку    
    -541- Рудик С.Я.
Лубінець Д.В.
у п. 6 статті 342 слова "зазначені у пунктах 2-9 частини восьмої статті 341 цього Закону" виключити
 
Немає висновку    
    -542- Писаренко В.В.
Частину шосту статті 342 викласти у новій редакції:
«6. У протоколі з’їзду (зборів, конференції) партії зазначаються дата його проведення, порядок денний, кількість обраних та присутніх делегатів, відомості про осіб, висунутих кандидатами у депутати, зазначені у пунктах 1-9 частини четвертої статті 341 цього Кодексу, підсумки голосування щодо висування кожного з кандидатів в одному із територіальних округів щодо окремих кандидатів. Протокол з’їзду (зборів, конференції) підписується керівником партії та скріплюється печаткою партії».
 
Немає висновку    
    -543- Писаренко В.В.
Статтю 342 доповнити новою частиною сьомою такого змісту:
«7. Загальнодержавний виборчий списку кандидатів у депутати від партії по територіальних округах формується із затверджених відповідно до частини п’ятої цієї статті кандидатів у депутати порядку за формою, затвердженою Центральною виборчою комісією».
 
Немає висновку    
    -544- Продан О.П.
Алєксєєв С.О.
Романюк Р.С.
Палатний А.Л.
Сугоняко О.Л.
Велікін О.М.
Скрипник О.О.
Статтю 342 викласти в такій редакції:
«Стаття 342. Порядок попереднього висування претендентів у кандидати у депутати
Порядок попереднього висування претендентів у кандидати у депутати
1. Кількість претендентів у кандидати у депутати, що попередньо висуваються партією (блоком) для їх реєстрації Центральною виборчою комісією, не може перевищувати кількості депутатів, яка становить конституційний склад Верховної Ради України, визначений Конституцією України.
2. Партія (блок) може попередньо висунути претендентом у кандидати у депутати особу, яка є членом цієї партії (членом партії, яка входить до блоку), або позапартійну особу, яка відповідно до статті 12 цього Кодексу має право бути обраною депутатом.
3. Партія, яка входить до виборчого блоку, не може самостійно висувати претендентів у кандидати у депутати чи входити до складу іншого виборчого блоку.
4. Висування претендентів у кандидати у депутати партією здійснюється на її з'їзді (зборах, конференції), а блоком - на міжпартійному з'їзді (зборах, конференції) партій, що входять до блоку.
5. Для проведення з’їзду (зборів, конференції), на якому здійснюватиметься висування претендентів у кандидати у депутати, республіканська в Автономній Республіці Крим, обласна, Київська, Севастопольська міська організація партії (партій, що входить до складу блоку), зареєстрована в установленому законом порядку, проводить збори (конференцію), на якій обираються делегати з’їзду (зборів, конференції) для висування претендентів у кандидати у депутати.
У з'їзді (зборах, конференції), на якому здійснюється висування претендентів у кандидати у депутати, повинно брати участь не менше 200 делегатів, які повинні представляти не менше двох третин регіональних організацій партії (партій, що входять до складу блоку) - обласні, Київську, Севастопольську міські, республіканську в Автономній Республіці Крим організації. Кількість делегатів, які обираються відповідними зборами (конференцією) для участі у з’їзді, визначається виконавчим органом партії шляхом ділення кількості членів партії у, відповідно, Автономній Республіці Крим, області, містах Києві або Севастополі на загальну кількість членів партії, та множення отриманої частки на 100. При цьому право на обрання додаткового делегата з’їзду (зборів, конференції) отримує організація партії, у якої в результаті ділення дробові залишки були найбільшими, починаючи з найбільшого дробового залишку.
6. Висування претендентів у кандидати у депутати здійснюється у вигляді виборчого списку претендентів у кандидати у депутати від партії (блоку) за формою, затвердженою Центральною виборчою комісією. Усі претенденти у кандидати у депутати, висунуті партією (блоком), включаються до єдиного виборчого списку партії (блоку). Черговість претендентів у кандидати у депутати у списку визначається на з'їзді (зборах, конференції). Особа може бути включена до виборчого списку лише однієї партії (одного блоку).
7. Форма виборчого списку претендентів у кандидати у депутати від партії (блоку) для їх реєстрації Центральною виборчою комісією затверджується Центральною виборчою комісією не пізніш як за сто двадцять днів до дня голосування.
8. У протоколі з'їзду (зборів, конференції) партії, міжпартійного з'їзду (зборів, конференції) партій, що входять до блоку, зазначаються: дата його проведення, порядок денний, відомості про осіб, висунутих претендентами у кандидати у депутати (прізвище, ім'я, по батькові, число, місяць і рік народження, громадянство, партійність, відомості про освіту, посада (заняття), місце роботи, місце проживання), підсумки голосування щодо виборчого списку претендентів у кандидати у депутати. Протокол підписується головуючим на з'їзді (зборах, конференції), а виборчий список претендентів у кандидати у депутати - керівником партії (керівниками партій, що входять до блоку). Вказані документи скріплюються печаткою партії (печатками партій, що входять до блоку).
9. Про час і місце проведення зборів (конференції), зазначених у частині п’ятій цієї статті, час і місце проведення з'їзду (зборів, конференції) партії або міжпартійного з'їзду (зборів, конференції) партій, що входять до блоку, щодо попереднього висування кандидатів у депутати для їх реєстрації Центральною виборчою комісією керівник партії (керівники партій, що входять до блоку) повідомляє у письмовій формі Центральну виборчу комісію, окружні виборчі комісії за місцем проведення зборів (конференції), зазначених у частині п’ятій цієї статті, не пізніш як за п'ять днів до дня проведення з'їзду (зборів, конференції). На такому з'їзді (зборах, конференції) за дорученням Голови Центральної виборчої комісії (голови відповідної окружної виборчої комісії) має право бути присутнім член Центральної виборчої комісії (член відповідної окружної виборчої комісії).
10. Збори, з’їзди (конференції), зазначені у частині дев’ятій цієї статті, є відритими для участі представників засобів масової інформації, офіційних спостерігачів. Порядок акредитації представників засобів масової інформації та офіційних спостерігачів на такому з'їзді (зборах, конференції) визначається організаторами заходу.»
 
Немає висновку    
556. Стаття 343. Умови реєстрації кандидатів у депутати
 
-545- Давиденко В.М.
Назву статті 343 викласти у наступній редакції: «Умови реєстрації кандидатів у народні депутати України»
 
Немає висновку   Стаття 343. Умови реєстрації кандидатів у депутати
 
557. 1. Партія, яка висунула кандидатів у депутати, подає до Центральної виборчої комісії такі документи:
 
-546- Брензович В.І.
Кіссе А.І.
у тексті частини 1 статті 343 Умови реєстрації кандидатів у депутати, після слів «партія», «партії» та «партією» додати слова «громадська організація», «громадської організації» та «громадською організацією» відповідно.
 
Немає висновку   1. Партія, яка висунула кандидатів у депутати, подає до Центральної виборчої комісії такі документи:
 
    -547- Яценко А.В.
У абзаці 1 частини 1 статті 343 після слова «партія» доповнити словами «виборчий блок політичних партій».
 
Немає висновку    
558. 1) заяву партії про реєстрацію кандидатів у депутати, підписаної керівником партії та скріпленої печаткою партії;
 
-548- Яценко А.В.
У пункті 1 частини 1 статті 343 після слів «заяву партії» доповнити словами « (виборчого блоку)
 
Немає висновку   1) заяву партії про реєстрацію кандидатів у депутати, підписаної керівником партії та скріпленої печаткою партії;
 
    -549- Яценко А.В.
У пункті 1 частини 1 статті 343 після слів «керівником партії» доповнити словами « (партій, що входять до виборчого блоку)
 
Немає висновку    
    -550- Яценко А.В.
У пункті 1 частини 1 статті 343 після слів «печаткою партії» доповнити словами « (партій, що входять до виборчого блоку)».
 
Немає висновку    
559. 2) копію свідоцтва про реєстрацію партії та статуту партії, засвідчені безоплатно спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади з реалізації державної політики у сфері реєстрації (легалізації) об’єднань громадян після початку виборчого процесу, однак не пізніш як на сьомий день після звернення партії;
 
-551- Папієв М.М.
Ларін С.М.
Гальченко А.В.
Пункт 2 частини першої статті 343 проекту Кодексу виключити.
У зв'язку із виключенням пункту 2 частини першої статті 343 проекту Кодексу, провести редакційні зміни в тексті проекту Кодексу в частині посилання на вищезазначений пункт.
 
Немає висновку   2) копію свідоцтва про реєстрацію партії та статуту партії, засвідчені безоплатно спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади з реалізації державної політики у сфері реєстрації (легалізації) об’єднань громадян після початку виборчого процесу, однак не пізніш як на сьомий день після звернення партії;
 
    -552- Сидорович Р.М.
Лаврик О.В.
Семенуха Р.С.
Зубач Л.Л.
Пастух Т.Т.
Острікова Т.Г.
Соболєв Є.В.
Сотник О.С.
Березюк О.Р.
Сироїд О.І.
Підлісецький Л.Т.
Подоляк І.І.
Пункт 2 частини першої статті 343 виключити;
 
Немає висновку    
    -553- Шпенов Д.Ю.
Пункт 2 частини першої статті 343 проекту Кодексу виключити.
 
Немає висновку    
    -554- Яценко А.В.
У пункті 2 частини 1 статті 343 після слова «партії» доповнити словами « (партій, що входять до виборчого блоку)».
 
Немає висновку    
    -555- Каплін С.М.
У пункті другому частини першої статті 343 слова: «свідоцтва про реєстрацію партії» виключити.
 
Немає висновку    
560. 3) протокол з’їзду (зборів, конференції) партії про розгляд питання про висунення кандидатів у депутати від партії (блоку), зазначений у частині шостій статті 87 цього Закону;
 
-556- Рибак І.П.
Тіміш Г.І.
У статті 343 «Умови реєстрації кандидатів у депутати»:
пункт 3 виключити;
пункт 4 вважати відповідно пунктом 3, пункт 5 – пунктом 4, пункт 6 – пунктом 5, пункт 7 – пунктом 6, пункт 8 пунктом 7;
 
Немає висновку   3) протокол з’їзду (зборів, конференції) партії про розгляд питання про висунення кандидатів у депутати від партії (блоку), зазначений у частині шостій статті 87 цього Закону;
 
    -557- Черненко О.М.
Сидорович Р.М.
Новак Н.В.
В пункті 3 частини першої статті 343 слова та цифри «статті 87 цього Закону» замінити словами та цифрами «статті 342 цього Кодексу»
 
Немає висновку    
    -558- Яценко А.В.
У пункті 3 статті 343 після слів «з’їзду (зборів, конференції) партії» доповнити словами « (міжпартійного з’їзду партій, що входять до виборчого блоку)».
 
Немає висновку    
    -559- Шпенов Д.Ю.
В Пункті 3 частини першої статті 343 слово " (блоку)" виключити.
 
Немає висновку    
    -560- Папієв М.М.
Ларін С.М.
Гальченко А.В.
В Пункті 3 частини першої статті 343 слово " (блоку)" виключити.
 
Немає висновку    
    -561- Попов І.В.
пункт 3 частини першої статті 343 Розділу ХХІХ Глави ІХ Книги другої проекту, викласти у наступній редакції: «3) протокол з’їзду (зборів, конференції) партії про розгляд питання про висунення кандидатів у депутати від партії, зазначений у частині шостій статті 87 цього Закону;»
 
Немає висновку    
561. 4) рішення з’їзду (зборів, конференції) партії про висунення кандидатів у депутати від партії, зазначені у частині п’ятій статті 87 цього Закону;
 
-562- Яценко А.В.
У пункті 4 статті 343 після слів «з’їзду (зборів, конференції) партії» доповнити словами « (міжпартійного з’їзду партій, що входять до виборчого блоку)».
 
Немає висновку   4) рішення з’їзду (зборів, конференції) партії про висунення кандидатів у депутати від партії, зазначені у частині п’ятій статті 87 цього Закону;
 
    -563- Черненко О.М.
Сидорович Р.М.
Новак Н.В.
В пункті 4 частини першої статті 343 слова та цифри «статті 87 цього Закону» замінити словами та цифрами «статті 342 цього Кодексу»
 
Немає висновку    
562. 5) загальнодержавний виборчий список, а також усі регіональні виборчі списки кандидатів у депутати від партії за формою, зазначеною у частині сьомій статті 341 цього Кодексу, засвідчених підписом керівника партії і скріплених печаткою партії;
 
-564- Яценко А.В.
У пункті 5 статті 343 після слів «депутати від партії» доповнити словами « (виборчого блоку)», після слів «керівника партії» доповнити словами « (партій, що входять до виборчого блоку), а після слів «печаткою партії» доповнити словами « (партій, що входять до виборчого блоку)».
 
Немає висновку   5) загальнодержавний виборчий список, а також усі регіональні виборчі списки кандидатів у депутати від партії за формою, зазначеною у частині сьомій статті 341 цього Кодексу, засвідчених підписом керівника партії і скріплених печаткою партії;
 
    -565- Кишкар П.М.
Викласти п. 5 ч. 1 ст. 343 в наступній редакції:
«загальнодержавний виборчий список, а також усі регіональні виборчі списки кандидатів у депутати, закордонний виборчий список кандидатів у депутати від партії за формою, зазначеною у частині сьомій статті 341 цього Кодексу, засвідчених підписом керівника партії і скріплених печаткою партії;»
 
Немає висновку    
563. 6) передвиборну програму партії, прийняту з’їздом (зборами, конференцією) партії, викладену державною мовою;
 
-566- Яценко А.В.
У пункті 6 статті 343 після слів «програму партії» доповнити словами « (виборчого блоку)»
 
Немає висновку   6) передвиборну програму партії, прийняту з’їздом (зборами, конференцією) партії, викладену державною мовою;
 
    -567- Яценко А.В.
У пункті 6 статті 343 після слів «з’їздом (зборами, конференцією) партії» доповнити словами « (міжпартійним з’їздом партій, що входять до виборчого блоку)».
 
Немає висновку    
564. 7) документ про внесення партією грошової застави відповідно до статті 344 цього Кодексу;
 
-568- Яценко А.В.
У пункті 7 статті 343 після слів «внесення партією» доповнити словами « (виборчим блоком)».
 
Немає висновку   7) документ про внесення партією грошової застави відповідно до статті 344 цього Кодексу;
 
565. 8) заяви кожної особи, висунутої партією кандидатом у депутати, у якій повинні міститися:
 
-569- Яценко А.В.
У пункті 8 статті 343 після слів «висунутої партією» доповнити словами « (виборчим блоком)».
 
Немає висновку   8) заяви кожної особи, висунутої партією кандидатом у депутати, у якій повинні міститися:
 
566. а) згода бути висунутою кандидатом у депутати від цієї партії;
 
   а) згода бути висунутою кандидатом у депутати від цієї партії;
 
567. б) згода на оприлюднення у зв’язку з участю у виборах біографічних відомостей та декларації про доходи;
 
-570- Буглак Ю.О.
у статті 343 розділу ХХІХ Глави ІХ Книги другої проекту:
у підпункті б) пункту 8 частини першої слова "та декларації про доходи" виключити;
 
Немає висновку   б) згода на оприлюднення у зв’язку з участю у виборах біографічних відомостей та декларації про доходи;
 
    -571- Ємець Л.О.
Веселова Н.В.
Єднак О.В.
Пташник В.Ю.
Гопко Г.М.
Підпункт б) пункту 8 частини першої статті 343 викласти в наступній редакції:
«б) згода на оприлюднення у зв’язку з участю у виборах біографічних відомостей;»
 
Немає висновку    
    -572- Чумак В.В.
Новак Н.В.
Підпункт б) пункту 8 частини першої статті 343 викласти в наступній редакції:
«б) згода на оприлюднення у зв’язку з участю у виборах біографічних відомостей;»
 
Немає висновку    
    -573- Сидорович Р.М.
Лаврик О.В.
Семенуха Р.С.
Зубач Л.Л.
Пастух Т.Т.
Острікова Т.Г.
Соболєв Є.В.
Сотник О.С.
Березюк О.Р.
Сироїд О.І.
Підлісецький Л.Т.
Подоляк І.І.
у підпункті б пункту 8 частини першої статті 343 слова «декларації про доходи» замінити словами «декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, відповідно до Закону України «Про запобігання корупції»«;
 
Немає висновку    
    -574- Буглак Ю.О.
у статті 343 розділу ХХІХ Глави ІХ Книги другої проекту:
доповнити пункт 8 частини першої новим підпунктом в) такого змісту:
"в) зобов’язання подати у визначений цим Кодексом строк декларацію особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування";
У зв’язку з цим підпункти в) та г) вважати підпунктами г) та ґ);
 
Немає висновку    
568. в) зобов’язання у разі обрання депутатом припинити діяльність чи скласти представницький мандат, які відповідно до Конституції України та законів України несумісні з мандатом народного депутата України, або відмовитися від мандата народного депутата України (у разі відсутності такого мандата - зазначення про його відсутність);
 
   в) зобов’язання у разі обрання депутатом припинити діяльність чи скласти представницький мандат, які відповідно до Конституції України та законів України несумісні з мандатом народного депутата України, або відмовитися від мандата народного депутата України (у разі відсутності такого мандата - зазначення про його відсутність);
 
569. г) зобов’язання у разі обрання депутатом протягом місяця після офіційного оприлюднення результатів виборів передати у порядку, встановленому законом, в управління іншій особі належні їй підприємства та корпоративні права, припинити діяльність як фізична особа-підприємець (за наявності у власності особи підприємств чи корпоративних прав, наявності статусу фізичної особи-підприємця) або зазначення про відсутність у кандидата у власності підприємств чи корпоративних прав;
 
-575- Дерев'янко Ю.Б.
пункт «г» пункту 8 частини першої статті 343 викласти у такій редакції:
«г) зобов’язання в разі обрання протягом місяця після офіційного оприлюднення результатів виборів продати або у разі невідчуження передати в управління Фонду державного майна України належні особі підприємства та корпоративні права у порядку, встановленому законом»;
 
Немає висновку   г) зобов’язання у разі обрання депутатом протягом місяця після офіційного оприлюднення результатів виборів передати у порядку, встановленому законом, в управління іншій особі належні їй підприємства та корпоративні права, припинити діяльність як фізична особа-підприємець (за наявності у власності особи підприємств чи корпоративних прав, наявності статусу фізичної особи-підприємця) або зазначення про відсутність у кандидата у власності підприємств чи корпоративних прав;
 
    -576- Тарута С.О.
пункт 8 частини першої статті 343 доповнити новим підпунктом такого змісту:
«д) зобов’язання вчинити дії відповідно до абзацу третього статті 81 Конституції України у разі втрати довіри виборців, встановленої в результаті застосування процедури, визначеної статтею 383 цього Кодексу;»
 
Немає висновку    
    -577- Чумак В.В.
Новак Н.В.
Підпункт 8 частини першої статті 343 доповнити новим підпунктом:
«ґ) інформація про перебування у громадянстві (підданстві) іншої держави (держав) за формою, встановленою Центральною виборчою комісією»
 
Немає висновку    
    -578- Черненко О.М.
Сидорович Р.М.
Новак Н.В.
Пункт 8 частини першої статті 343 доповнити підпунктом ґ такого змісту:
«ґ) заяву кожного кандидата у депутати про наявність чи відсутність у особи громадянства (підданства) іншої держави або громадянства (підданства) інших держав, окрім України»
 
Немає висновку    
570. 9) короткі автобіографії кожного кандидата, висунутого партією, що обов’язково повинні містити:
 
-579- Яценко А.В.
У пункті 9 статті 343 після слів «висунутого партією» доповнити словами « (виборчим блоком)».
 
Немає висновку   9) короткі автобіографії кожного кандидата, висунутого партією, що обов’язково повинні містити:
 
571. а) прізвище, ім’я (усі імена), по батькові (за наявності);
 
   а) прізвище, ім’я (усі імена), по батькові (за наявності);
 
572. б) число, місяць, рік і місце народження;
 
   б) число, місяць, рік і місце народження;
 
573. в) громадянство;
 
   в) громадянство;
 
574. г) відомості про освіту;
 
   г) відомості про освіту;
 
575. ґ) основні відомості про трудову діяльність (у тому числі за сумісництвом);
 
   ґ) основні відомості про трудову діяльність (у тому числі за сумісництвом);
 
576. д) місце роботи, посаду (заняття) на час висування кандидатом у депутати;
 
   д) місце роботи, посаду (заняття) на час висування кандидатом у депутати;
 
577. е) партійність, рік вступу до партії;
 
   е) партійність, рік вступу до партії;
 
578. є) основні відомості про громадську роботу (в тому числі на виборних посадах);
 
   є) основні відомості про громадську роботу (в тому числі на виборних посадах);
 
579. ж) сімейний стан, склад сім’ї;
 
   ж) сімейний стан, склад сім’ї;
 
580. з) місце проживання із зазначенням часу проживання в Україні;
 
   з) місце проживання із зазначенням часу проживання в Україні;
 
581. и) випадки і підстави притягнення до кримінальної відповідальності чи відповідальності за корупційні діяння;
 
   и) випадки і підстави притягнення до кримінальної відповідальності чи відповідальності за корупційні діяння;
 
582. і) відомості про наявність чи відсутність судимості;
 
-580- Кривошея Г.Г.
Пункт 9 частини першої статті 343 доповнити новим підпунктом такого змісту: «відомості про наявність повної дієздатності».
 
Немає висновку   і) відомості про наявність чи відсутність судимості;
 
583. 10) декларації про майно та доходи кожного кандидата у депутати відповідно до статті 90 цього Закону.
 
-581- Буглак Ю.О.
у статті 343 розділу ХХІХ Глави ІХ Книги другої проекту:
пункт 10 частини першої виключити.
 
Немає висновку   10) декларації про майно та доходи кожного кандидата у депутати відповідно до статті 90 цього Закону.
 
    -582- Шпенов Д.Ю.
Пункт 10 частини першої статті 343 проекту Кодексу виключити. У зв'язку із виключенням пунктів 2 та 10 частини першої статті 343 проекту Кодексу, провести редакційні зміни в тексті проекту Кодексу в частині посилання на вищезазначені пункти.
 
Немає висновку    
    -583- Давиденко В.М.
У пункті 10 частини першої статті 343:
слова «про майно та доходи» виключити;
 
Немає висновку    
    -584- Давиденко В.М.
У пункті 10 частини першої статті 343:
число «90» замінити числом «345»
 
Немає висновку    
    -585- Богомолець О.В.
у пункті 10 частини 1 статті 343 проекту Виборчого кодексу України виключити посилання на статтю 90 «Формування складу виборчої комісії Автономної Республіки Крим»
 
Немає висновку    
    -586- Черненко О.М.
Сидорович Р.М.
Новак Н.В.
Пункт 10 частини першої статті 343 викласти в такій редакції:
«10) підтвердження подання декларації шляхом вказання посилання на декларацію кандидата у Єдиному державному реєстрі декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування»
 
Немає висновку    
    -587- Сидорович Р.М.
Лаврик О.В.
Семенуха Р.С.
Зубач Л.Л.
Пастух Т.Т.
Острікова Т.Г.
Соболєв Є.В.
Сотник О.С.
Березюк О.Р.
Сироїд О.І.
Підлісецький Л.Т.
Подоляк І.І.
пункт 10 частини першої статті 343 викласти у такій редакції:
«10) копію декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, відповідно до Закону України «Про запобігання корупції»;
 
Немає висновку    
    -588- Одарченко Ю.В.
Пункт 10 частини першої статті 343 викласти у наступній редакції:
«10) кандидат до моменту подання документів про його реєстрацію подає до Єдиного державного реєстру декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування Декларацію за рік, попередній до року висування кандидата. Посилання на таку декларацію включається до заяви про згоду балотуватися.»
 
Немає висновку    
    -589- Чумак В.В.
Новак Н.В.
Пункт 10 частини першої статті 343 викласти в наступній редакції:
«10) копії поданих кандидатами декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого #102628
 
Немає висновку    
    -590- Ємець Л.О.
Веселова Н.В.
Єднак О.В.
Пташник В.Ю.
Гопко Г.М.
Пункт 10 частини першої статті 343 викласти в наступній редакції:
«10) копії поданих кандидатами декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого #102628
 
Немає висновку    
    -591- Добродомов Д.Є.
Ч. 1 ст. 343 доповнити п. 11 такого змісту:
«11) заяву кожного кандидата у депутати про наявність чи відсутність у особи громадянства (підданства) іншої держави або громадянства (підданства) інших держав, окрім України.
 
Немає висновку    
    -592- Попов І.В.
пункт десятий частини першої статтю 343 Розділу ХХV Глави VІІІ Книги другої проекту, викласти у наступній редакції: «10) складену особисто заяву, про наявність, або відсутність громадянства іншої країни;»
 
Немає висновку    
    -593- Левченко Ю.В.
Іллєнко А.Ю.
Головко М.Й.
Осуховський О.І.
Марченко О.О.
Частину 1 статті 343 розділу 29 глави 9 Законопроекту доповнити новим пунктом 11 такого змісту:
«11) письмову заяву, в якій повідомляється, що до кандидата у депутати не застосовуються заборони, визначені частиною третьою або четвертою статті 1 Закону України "Про очищення влади", та він надає згоду на проходження перевірки та на оприлюднення відомостей стосовно неї відповідно до зазначеного Закону;»
 
Немає висновку    
    -594- Добродомов Д.Є.
Ч. 1 ст. 343 доповнити п. 12 такого змісту:
12) медичну довідку кожного кандидата у депутати про стан здоров’я за формою, затвердженою Міністерством охорони здоров’я України, щодо перебування особи на обліку в психоневрологічних або наркологічних закладах охорони здоров’я;
 
Немає висновку    
    -595- Добродомов Д.Є.
Ч. 1 ст. 343 доповнити п. 13 такого змісту:
13) медичну довідку кожного кандидата у депутати про стан здоров’я за формою, затвердженою Міністерством охорони здоров’я України щодо психічного стану особи, наявності/відсутності наркотичної, алкогольної залежності та залежності психоактивних токсичних речовин.»
 
Немає висновку    
584. 2. Разом із документами, зазначеними у частині першій цієї статті, до Центральної виборчої комісії подаються по чотири фотографії кожного кандидата, висунутого партією, розміром 4х6 сантиметрів на паперових носіях та в електронному вигляді.
 
-596- Яценко А.В.
У частині 2 після слів «висунутого партією» доповнити словами « (виборчим блоком)».
 
Немає висновку   2. Разом із документами, зазначеними у частині першій цієї статті, до Центральної виборчої комісії подаються по чотири фотографії кожного кандидата, висунутого партією, розміром 4х6 сантиметрів на паперових носіях та в електронному вигляді.
 
    -597- Брензович В.І.
Кіссе А.І.
у тексті частини 2 статті 343 Умови реєстрації кандидатів у депутати, після слів «партія», «партії» та «партією» додати слова «громадська організація», «громадської організації» та «громадською організацією» відповідно.
 
Немає висновку    
585. 3. Обсяг передвиборної програми партії, зазначеної у пункті 6 частини першої цієї статті, не повинен перевищувати семи тисяч восьмисот друкованих знаків.
 
-598- Яценко А.В.
У частині 3 статті 343 після слів «програми партії» доповнити словами « (виборчого блоку)».
 
Немає висновку   3. Обсяг передвиборної програми партії, зазначеної у пункті 6 частини першої цієї статті, не повинен перевищувати семи тисяч восьмисот друкованих знаків.
 
    -599- Брензович В.І.
Кіссе А.І.
у тексті частини 3 статті 343 Умови реєстрації кандидатів у депутати, після слів «партія», «партії» та «партією» додати слова «громадська організація», «громадської організації» та «громадською організацією» відповідно.
 
Немає висновку    
586. 4. Документи, зазначені у частині першій цієї статті, подаються до Центральної виборчої комісії на паперових носіях та в електронному вигляді керівником партії або іншою особою, уповноваженою на це рішенням центрального керівного органу партії.
 
-600- Яценко А.В.
У частині 4 статті 343 після слів «органу партії» доповнит словами « (керівним органом виборчого блоку)».
 
Немає висновку   4. Документи, зазначені у частині першій цієї статті, подаються до Центральної виборчої комісії на паперових носіях та в електронному вигляді керівником партії або іншою особою, уповноваженою на це рішенням центрального керівного органу партії.
 
    -601- Брензович В.І.
Кіссе А.І.
у тексті частини 4 статті 343 Умови реєстрації кандидатів у депутати, після слів «партія», «партії» та «партією» додати слова «громадська організація», «громадської організації» та «громадською організацією» відповідно.
 
Немає висновку    
587. 5. Центральна виборча комісія, приймаючи документи від політичної партії, забезпечує перевірку наявності усіх документів, зазначених у частині першій цієї статті. У разі відсутності деяких документів уповноважений член Центральної виборчої комісії у письмовій формі відмовляє у прийомі документів партії. Така відмова повинна містити вичерпний перелік підстав відмови, а також зазначення строку, протягом якого партія може подати документи із виправленням зазначених недоліків.
 
-602- Яценко А.В.
У частині 5 статті 343 після слів «від політичної партії» доповнити словами « (виборчого блоку)»
 
Немає висновку   5. Центральна виборча комісія, приймаючи документи від політичної партії, забезпечує перевірку наявності усіх документів, зазначених у частині першій цієї статті. У разі відсутності деяких документів уповноважений член Центральної виборчої комісії у письмовій формі відмовляє у прийомі документів партії. Така відмова повинна містити вичерпний перелік підстав відмови, а також зазначення строку, протягом якого партія може подати документи із виправленням зазначених недоліків.
 
    -603- Яценко А.В.
У частині 5 статті 343 після слів «строку, протягом якого партія» доповнити словами « (виборчий блок)».
 
Немає висновку    
    -604- Брензович В.І.
Кіссе А.І.
у тексті частини 5 статті 343 Умови реєстрації кандидатів у депутати, після слів «партія», «партії» та «партією» додати слова «громадська організація», «громадської організації» та «громадською організацією» відповідно.
 
Немає висновку    
588. 6. У разі прийняття документів Центральна виборча комісія видає особі, яка подала документи відповідно до частини четвертої цієї статті, довідку про їх прийняття, яка засвідчує наявність усіх поданих документів, зазначених у частині першій цієї статті. Довідка має містити перелік прийнятих документів, число, місяць і рік, а також час їх прийняття, посаду і прізвище посадової особи, яка прийняла документи.
 
   6. У разі прийняття документів Центральна виборча комісія видає особі, яка подала документи відповідно до частини четвертої цієї статті, довідку про їх прийняття, яка засвідчує наявність усіх поданих документів, зазначених у частині першій цієї статті. Довідка має містити перелік прийнятих документів, число, місяць і рік, а також час їх прийняття, посаду і прізвище посадової особи, яка прийняла документи.
 
589. 7. Подання документів до Центральної виборчої комісії для реєстрації кандидатів у депутати закінчується за шістдесят п’ять днів до дня голосування.
 
-605- Рудик С.Я.
Лубінець Д.В.
статтю 343 викласти у такій редакції:
"Стаття 343. Умови реєстрації кандидатів у депутати в загальнодержавному окрузі
1. Центральна виборча комісія реєструє кандидатів у депутати, включених до виборчого списку партії, за умови отримання нею таких документів:
1) заяви про реєстрацію кандидатів у депутати, підписаної керівником партії та скріпленої печаткою партії;
2) рішення вищого керівного органу партії, прийнятого відповідно до її статуту, про висування кандидатів у депутати, яке повинно містити відомості про осіб, висунутих кандидатами у депутати із зазначенням їх прізвища, імені, по батькові, та бути засвідченим підписом керівника партії і скріпленим печаткою партії;
3) виборчого списку кандидатів у депутати від партії за формою, затвердженою Центральною виборчою комісією, на паперових носіях, який повинен містити відомості про осіб, висунутих кандидатами у депутати (прізвище, власне ім'я (всі власні імена) та по батькові (за наявності), число, місяць і рік народження, громадянство із зазначенням часу проживання на території України, відомості про освіту, посада (заняття), місце роботи, місце проживання, партійність, наявність чи відсутність судимості) та бути засвідченим підписом керівника партії і скріпленим печаткою партії, та в електронному вигляді;
4) заяв осіб, включених до виборчого списку партії, про згоду балотуватися кандидатом у депутати від цієї партії із зобов'язанням у разі обрання депутатом припинити діяльність чи скласти представницький мандат, які відповідно до Конституції України та законів України несумісні з мандатом народного депутата України, та згоду на оприлюднення біографічних відомостей у зв'язку з участю у виборах, а також із зобов'язанням у разі обрання депутатом протягом місяця після офіційного оприлюднення результатів виборів передати в управління іншій особі належні їм підприємства та корпоративні права у порядку, встановленому законом (або зазначенням, що таких немає);
5) автобіографій осіб, на паперових носіях та в електронному вигляді, включених до виборчого списку партії, що обов'язково повинні містити: прізвище, власне ім'я (усі власні імена) та по батькові (за наявності), число, місяць, рік і місце народження, громадянство із зазначенням часу проживання на території України, відомості про освіту, трудову діяльність, посаду (заняття), місце роботи, громадську роботу (в тому числі на виборних посадах), партійність, склад сім'ї, адресу місця проживання, контактний номер телефону, відомості про наявність чи відсутність судимості;
6) декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, кожного кандидата у депутати відповідно до статті 90 цього Закону;
7) документа про внесення грошової застави відповідно до статті 344 цього Кодексу;
8) по 4 фотографії кожного з кандидатів, включених до виборчого списку партії, розміром 4x6 сантиметрів на паперових носіях та в електронному вигляді;
9) ксерокопій першої та другої сторінок паспорта громадянина України кожного з кандидатів.
2. Разом з документами, передбаченими частиною першою цієї статті партія подає до Центральної виборчої комісії передвиборну програму партії на паперових носіях, засвідчену підписом керівника партії і скріплену печаткою партії, та в електронному вигляді, викладену державною мовою, яка оприлюднюється на офіційному веб-сайті Центральної виборчої комісії.
У разі виявлення Центральною виборчою комісією розбіжностей між виборчим списком кандидатів у депутати від партії, наданому на паперовому носії та в електронному вигляді, перевагу має паперовий носій.
3. Центральна виборча комісія видає особі, яка подала документи, зазначені у частині першій цієї статті, довідку про їх прийняття. Довідка має містити перелік прийнятих документів, число, місяць і рік, а також час їх прийняття, посаду і прізвище особи, яка прийняла документи.
4. Подання документів до Центральної виборчої комісії для реєстрації кандидатів у депутати закінчується за шістдесят п’ять днів до дня голосування."
 
Немає висновку   7. Подання документів до Центральної виборчої комісії для реєстрації кандидатів у депутати закінчується за шістдесят п’ять днів до дня голосування.
 
    -606- Продан О.П.
Алєксєєв С.О.
Романюк Р.С.
Палатний А.Л.
Сугоняко О.Л.
Велікін О.М.
Скрипник О.О.
Статтю 343 викласти в такій редакції:
«Стаття 343. Умови реєстрації претендентів у кандидати у депутати
1. Центральна виборча комісія реєструє претендентів у кандидати у депутати, включених до попереднього виборчого списку партії (блоку), за умови отримання нею таких документів:
1) заяви про реєстрацію претендентів у кандидати у депутати, підписаної керівником партії (керівниками партій, що входять до блоку) та скріпленої печаткою партії (печатками партій, що входять до блоку);
2) копій свідоцтва про реєстрацію партії (партій, що входять до блоку) та її статуту (статутів партій, що входять до блоку), засвідчених безоплатно Міністерством юстиції України після оголошення про початок виборчого процесу;
3) рішень з'їздів (зборів, конференцій) партій про утворення виборчого блоку та витягів з протоколів з'їздів (зборів, конференцій) про утворення виборчого блоку, засвідчених підписами керівників партій, що входять до блоку, та скріплених печатками цих партій (у разі висунення претендентів у кандидати у депутати блоком);
4) угоди про утворення виборчого блоку (у разі висунення кандидатів у депутати блоком);
5) витягу з протоколу з'їзду (зборів, конференції) партії (міжпартійного з'їзду (зборів, конференції) партій, що входять до блоку) про розгляд питання про попереднє висунення кандидатів у депутати від партії (блоку), який повинен містити відомості, передбачені відповідно частиною восьмою статті 342 цього Кодексу, та бути засвідченим підписом керівника партії (керівників партій, що входять до блоку) і скріпленим печаткою партії (печатками партій, що входять до блоку);
6) виборчого списку претендентів у кандидати від партії (блоку) за формою, затвердженою Центральною виборчою комісією, на паперових носіях, який повинен містити відомості про осіб, висунутих претендентами у кандидати (прізвище, власне ім'я (всі власні імена) та по батькові (за наявності), число, місяць і рік народження, громадянство із зазначенням часу проживання на території України, відомості про освіту, посада (заняття), місце роботи, місце проживання, партійність, наявність чи відсутність судимості) та бути засвідченим підписом керівника партії (керівників партій, що входять до складу блоку) і скріпленим печаткою партії (печатками партій, що входять до складу блоку), та в електронному вигляді;
7) заяв осіб, включених до попереднього виборчого списку партії (блоку), про згоду балотуватися претендентом у кандидати у депутати від цієї партії (блоку) із зобов'язанням у разі остаточного висування та обрання депутатом припинити діяльність чи скласти представницький мандат, які відповідно до Конституції України та законів України несумісні з мандатом народного депутата України, та згоду на оприлюднення біографічних відомостей у зв'язку з участю у виборах, а також із зобов'язанням у разі обрання депутатом протягом місяця після офіційного оприлюднення результатів виборів передати в управління іншій особі належні їм підприємства та корпоративні права у порядку, встановленому законом;
8) автобіографій осіб, включених до попереднього виборчого списку партії (блоку), обсягом до двох тисяч друкованих знаків, що обов'язково повинні містити: прізвище, ім'я, по батькові, число, місяць, рік і місце народження, громадянство, відомості про освіту, трудову діяльність, посаду (заняття), місце роботи, громадську роботу (в тому числі на виборних посадах), партійність, склад сім'ї, місце проживання із зазначенням часу проживання в Україні, відомості про наявність чи відсутність судимості;
9) передвиборної програми партії (блоку), викладеної державною мовою, обсягом до семи тисяч восьмисот друкованих знаків;
10) декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, кожного претендента у кандидати у депутати відповідно до статті 345 цього Кодексу;
11) документа про внесення грошової застави відповідно до статті 344 цього Кодексу;
12) по 4 фотографії кожного з претендентів у кандидати у депутати, включених до попереднього виборчого списку партії (блоку), розміром 4х6 сантиметрів на паперових носіях та в електронному вигляді;
13) ксерокопій першої та другої сторінок паспорта громадянина України кожного з претендентів у кандидати.
У передвиборній програмі партії (блоку) в обов'язковому мають бути відображені наступні питання:
1) засади та пріоритети внутрішньої і зовнішньої політики для відповідної партії (блоку), першочергові кроки Кабінету Міністрів України, сформованого коаліцією депутатських фракцій, до якої входитиме фракція відповідної партії (блоку);
2) позиція (ставлення) партії (блоку) щодо існуючої на час виборів фіскальної системи, пропозиції щодо її зміни;
3) позиція (ставлення) партії (блоку) щодо існуючої на час виборів системи соціального захисту населення, пропозиції щодо її зміни;
4) позиція (ставлення) партії (блоку) щодо існуючої на час виборів системи охорони здоров'я, пропозиції щодо її зміни;
5) позиція (ставлення) партії (блоку) щодо існуючої на час виборів системи охорони здоров'я, пропозиції щодо її зміни.
Не пізніше ніж через п'ять днів після реєстрації претендентів у кандидати у депутати Центральна виборча комісія оприлюднює на своєму веб-сайті передвиборні програми всіх партій і блоків у спосіб, який би дозволяв проводити одночасне порівняння змісту таких програм за питаннями, які мають бути відображені у таких програмах в обов'язковому порядку.
2. У разі виявлення Центральною виборчою комісією розбіжностей між виборчим списком претендентів у кандидати від партії (блоку), наданому на паперовому носії та в електронному вигляді, перевагу має паперовий носій.
3. Центральна виборча комісія видає особі, яка подала документи, зазначені у частині першій цієї статті, довідку про їх прийняття. Довідка має містити перелік прийнятих документів, число, місяць і рік, а також час їх прийняття, посаду і прізвище особи, яка прийняла документи.
4. Центральна виборча комісія не приймає документи, зазначені у частині першій цієї статті, якщо вони подані з порушенням строків, передбачених частиною другою статті 346 цього Кодексу.»
 
Немає висновку    
    -607- Писаренко В.В.
Статтю 343 викласти у новій редакції:
«Стаття 343. Умови реєстрації кандидатів у депутати
1. Центральна виборча комісія реєструє кандидатів у депутати, включених до виборчого списку партії, за умови отримання нею таких документів:
1) заяви про реєстрацію кандидатів у депутати, підписаної керівником партії та скріпленої печаткою партії;
2) копій свідоцтва про реєстрацію партії та її статуту, засвідчених безоплатно центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері реєстрації (легалізації) об'єднань громадян, після оголошення про початок виборчого процесу, однак не пізніш як на сьомий день після звернення;
3) рішення вищого керівного органу партії, прийнятого відповідно до її статуту, про висування кандидатів у депутати, яке повинно містити відомості про осіб, висунутих кандидатами у депутати із зазначенням їх прізвища, імені, по батькові, та бути засвідченим підписом керівника партії і скріпленим печаткою партії;
4) виборчого списку кандидатів у депутати від партії за формою, затвердженою Центральною виборчою комісією, на паперових носіях, який повинен містити відомості про осіб, висунутих кандидатами у депутати (прізвище, власне ім'я (всі власні імена) та по батькові (за наявності), число, місяць і рік народження, громадянство із зазначенням часу проживання на території України, відомості про освіту, посада (заняття), місце роботи, місце проживання, партійність, наявність чи відсутність судимості), територіальний округ у якому висунутий кандидат у депутати та бути засвідченим підписом керівника партії і скріпленим печаткою партії, та в електронному вигляді;
5) заяв осіб, включених до виборчого списку партії, про згоду балотуватися кандидатом у депутати від цієї партії у відповідному територіальному окрузі із зобов'язанням у разі обрання депутатом припинити діяльність чи скласти представницький мандат, які відповідно до Конституції України та законів України несумісні з мандатом народного депутата України, та згоду на оприлюднення біографічних відомостей у зв'язку з участю у виборах, а також із зобов'язанням у разі обрання депутатом протягом місяця після офіційного оприлюднення результатів виборів передати в управління іншій особі належні їм підприємства та корпоративні права у порядку, встановленому законом (або зазначенням, що таких немає);
6) автобіографій осіб, на паперових носіях та в електронному вигляді, включених до виборчого списку партії, що обов'язково повинні містити: прізвище, власне ім'я (усі власні імена) та по батькові (за наявності), число, місяць, рік і місце народження, громадянство із зазначенням часу проживання на території України, відомості про освіту, трудову діяльність, посаду (заняття), місце роботи, громадську роботу (в тому числі на виборних посадах), партійність, склад сім'ї, адресу місця проживання, контактний номер телефону, відомості про наявність чи відсутність судимості;
7) декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, кожного кандидата у депутати відповідно до статті 90 цього Кодексу;
8) документа про внесення грошової застави відповідно до статті 344 цього Кодексу;
9) по 4 фотографії кожного з кандидатів, включених до виборчого списку партії, розміром 4 х 6 сантиметрів на паперових носіях та в електронному вигляді;
10) ксерокопій першої та другої сторінок паспорта громадянина України кожного з кандидатів.
2. Разом з документами, передбаченими частиною першою цієї статті партія подає до Центральної виборчої комісії передвиборну програму партії на паперових носіях, засвідчену підписом керівника партії і скріплену печаткою партії, та в електронному вигляді, викладену державною мовою, яка оприлюднюється на офіційному веб-сайті Центральної виборчої комісії.
У разі виявлення Центральною виборчою комісією розбіжностей між виборчим списком кандидатів у депутати від партії, наданому на паперовому носії та в електронному вигляді, перевагу має паперовий носій.
3. Центральна виборча комісія видає особі, яка подала документи, зазначені у частині першій цієї статті, довідку про їх прийняття. Довідка має містити перелік прийнятих документів, число, місяць і рік, а також час їх прийняття, посаду і прізвище особи, яка прийняла документи.
4. Подання документів до Центральної виборчої комісії для реєстрації кандидатів у депутати закінчується за шістдесят п’ять днів до дня голосування».
 
Немає висновку    
    -608- Рудик С.Я.
Лубінець Д.В.
доповнити проект Виборчого кодексу України новою статтею 343-1 виклавши її у такій редакції:
"Стаття 343-1. Порядок реєстрації кандидатів у депутати в одномандатних округах
1. Кандидати у депутати в одномандатних округах реєструються Центральною виборчою комісією за умови подання їй документів, передбачених343 цього Кодексу.
2. Подання документів до Центральної виборчої комісії для реєстрації кандидатів у депутати закінчується за шістдесят п'ять днів до дня голосування.
3. Особа, яка на день подання заяви партії про реєстрацію її кандидатом у депутати до Центральної виборчої комісії не подала заяви про згоду балотуватися кандидатом у депутати від цієї партії, вважається такою, що відмовилася від балотування, з дня подання заяви партії відповідно до пункту 1 частини першої статті 343 цього Кодексу. Заява такої особи про згоду балотуватися, подана після отримання Центральною виборчою комісією від партії заяви про реєстрацію кандидатів у депутати та інших документів, не приймається.
Особа, яка на день подання до Центральної виборчої комісії документів про реєстрацію її кандидатом у депутати в одномандатному окрузі у порядку самовисування не подала заяви про самовисування, вважається такою, що відмовилася від балотування, з дня подання документів для реєстрації її кандидатом у депутати відповідно до статті 343 цього Кодексу. Заява такої особи про самовисування, подана після отримання Центральною виборчою комісією інших документів, не приймається.
4. Особа, яка висунута партією кандидатом у депутати в одномандатному окрузі, має право до дня реєстрації відкликати свою заяву про згоду балотуватися кандидатом у депутати. З моменту отримання Центральною виборчою комісією заяви про відкликання згоди балотуватися кандидатом у депутати така особа вважається такою, що відмовилася від балотування. Про отримання такої заяви Центральна виборча комісія письмово повідомляє партію, яка висунула кандидата в депутати в одномандатному окрузі, не пізніш як наступного дня після дня отримання заяви. Повторна заява особи про її згоду балотуватися не приймається.
Особа, яка висунута кандидатом у депутати в одномандатному окрузі у порядку самовисування, має право до дня реєстрації відкликати свою заяву про самовисування кандидатом у депутати. З моменту отримання Центральною виборчою комісією заяви про відкликання заяви про самовисування така особа вважається такою, що відмовилася від балотування. Повторна заява особи про самовисування кандидатом у депутати не приймається.
5. Центральна виборча комісія у разі встановлення, що особа, висунута кандидатом у депутати в загальнодержавному окрузі або в одному із одномандатних округів за її письмовою заявою про згоду балотуватися від партії чи в порядку самовисування, одночасно висунута кандидатом у депутати у загальнодержавному окрузі або в іншому одномандатному окрузі за її письмовою заявою про згоду балотуватися кандидатом у депутати від тієї самої або іншої партії або в порядку самовисування, приймає рішення про відмову в реєстрації та про скасування реєстрації такої особи кандидатом у депутати у загальнодержавному окрузі та у відповідному одномандатному окрузі.
6. Центральна виборча комісія не пізніш як на п'ятий день з дня прийняття документів, передбачених частинами першою або другою статті 343 цього Кодексу, приймає рішення про реєстрацію кандидата у депутати в одномандатному окрузі або про відмову в його реєстрації.
7. У разі реєстрації особи кандидатом у депутати в одномандатному окрузі Центральна виборча комісія разом з копією рішення про реєстрацію цього кандидата у депутати у триденний строк з дня його прийняття видає посвідчення кандидата у депутати за формою, встановленою Центральною виборчою комісією. Повідомлення про реєстрацію кандидата у депутати в одномандатному окрузі разом із рішенням про його реєстрацію в цей же строк оприлюднюється Центральною виборчою комісією в регіональних чи місцевих друкованих засобах масової інформації.
8. Перелік кандидатів у депутати, зареєстрованих в одномандатному окрузі, із зазначенням прізвища, власного імені (всіх власних імен), по батькові (за наявності), числа, місяця, року і місця народження, громадянства із зазначенням часу проживання на території України, відомостей про освіту, посаду (заняття), місце роботи, партійність, місця проживання, відомостей про наявність чи відсутність судимості, суб'єкта висування у семиденний строк після закінчення реєстрації кандидатів у депутати в одномандатному окрузі оприлюднюється Центральною виборчою комісією в газетах "Голос України", "Урядовий кур'єр" та на офіційному веб-сайті Центральної виборчої комісії."
 
Немає висновку    
590. Стаття 344. Грошова застава
 
-609- Давиденко В.М.
Назву статті 344 викласти у наступній редакції: «Грошова застава кандидата у народні депутати України»
 
Немає висновку   Стаття 344. Грошова застава
 
591. 1. Грошова застава вноситься партією, яка висунула кандидатів у депутати, у безготівковому порядку на спеціальний рахунок Центральної виборчої комісії в розмірі двох мільйонів гривень.
 
-610- Сидорович Р.М.
Лаврик О.В.
Семенуха Р.С.
Зубач Л.Л.
Пастух Т.Т.
Острікова Т.Г.
Соболєв Є.В.
Сотник О.С.
Березюк О.Р.
Сироїд О.І.
Підлісецький Л.Т.
Подоляк І.І.
У частині першій статті 344 слово «двох» замінити словом «п’яти»;
 
Немає висновку   1. Грошова застава вноситься партією, яка висунула кандидатів у депутати, у безготівковому порядку на спеціальний рахунок Центральної виборчої комісії в розмірі двох мільйонів гривень.
 
    -611- Добродомов Д.Є.
У ч. 1 ст. 344 слова «двох мільйонів» замінити на «одного мільйона».
 
Немає висновку    
    -612- Левченко Ю.В.
Іллєнко А.Ю.
Головко М.Й.
Осуховський О.І.
Марченко О.О.
В частині 1 статті 344 розділу 29 глави 9 Законопроекту слово «двох мільйонів» замінити словом «одного мільйона».
 
Немає висновку    
    -613- Каплін С.М.
У частині першій статті 344 слова: «двох мільйонів гривень» замінити словами: «ста розмірів мінімальних заробітних плат, встановлених на день початку виборчого процесу».
 
Немає висновку    
    -614- Яценко А.В.
У частині першій статті 344 після слів «вноситься партією» доповнити словами « (виборчим блоком)».
 
Немає висновку    
    -615- Брензович В.І.
Кіссе А.І.
частину 1 статті 344 Грошова застава, викласти у наступній редакції: «Грошова застава вноситься партією, або громадською організацією, яка висунула кандидатів у депутати, у безготівковому порядку на спеціальний рахунок Центральної виборчої комісії в розмірі двох мільйонів для партії та або двохсот тисяч гривень для громадської організації відповідно.»
 
Немає висновку    
    -616- Гуляєв В.О.
Частину першу статті 344 викласти в такій редакції:
«1. Грошова застава вноситься партією, яка висунула кандидатів у депутати у загальнодержавному окрузі, після початку виборчого процесу та до подання документів Центральній виборчій комісії для реєстрації кандидатів у депутати, у безготівковому порядку на спеціальний рахунок Центральної виборчої комісії в розмірі однієї тисячі розмірів мінімальної заробітної плати».
 
Немає висновку    
592. 2. Номер рахунку для внесення грошової застави оприлюднюється Центральною виборчою комісією у газетах «Голос України» та «Урядовий кур’єр» не пізніш як п’ятий день після початку виборчого процесу і в той же строк розміщується на офіційному веб-сайті Центральної виборчої комісії.
 
-617- Сидорович Р.М.
Лаврик О.В.
Семенуха Р.С.
Зубач Л.Л.
Пастух Т.Т.
Острікова Т.Г.
Соболєв Є.В.
Сотник О.С.
Березюк О.Р.
Сироїд О.І.
Підлісецький Л.Т.
Подоляк І.І.
У частині другій статті 344 слова «у газетах «Голос України» та «Урядовий кур’єр» не пізніш як п’ятий день після початку виборчого процесу і в той же строк розміщується» виключити
 
Немає висновку   2. Номер рахунку для внесення грошової застави оприлюднюється Центральною виборчою комісією у газетах «Голос України» та «Урядовий кур’єр» не пізніш як п’ятий день після початку виборчого процесу і в той же строк розміщується на офіційному веб-сайті Центральної виборчої комісії.
 
    -618- Сидорович Р.М.
Лаврик О.В.
Семенуха Р.С.
Зубач Л.Л.
Пастух Т.Т.
Острікова Т.Г.
Соболєв Є.В.
Сотник О.С.
Березюк О.Р.
Сироїд О.І.
Підлісецький Л.Т.
Подоляк І.І.
У частині другій статті 344 після слів «Номер рахунку для внесення грошової застави» та перед словами «оприлюднюється Центральною виборчою комісією» вставити слово «невідкладно»;
 
Немає висновку    
593. 3. У разі прийняття Центральною виборчою комісією рішення про відмову в реєстрації усіх кандидатів у депутати, висунутих партією, внесена грошова застава у п’ятиденний строк після прийняття відповідного рішення перераховується на рахунок цієї партії.
 
-619- Яценко А.В.
У частині третій статті 344 після слів «висунутих партією» доповнити словами « (виборчим блоком)»
 
Немає висновку   3. У разі прийняття Центральною виборчою комісією рішення про відмову в реєстрації усіх кандидатів у депутати, висунутих партією, внесена грошова застава у п’ятиденний строк після прийняття відповідного рішення перераховується на рахунок цієї партії.
 
    -620- Яценко А.В.
У частині третій статті 344 після слів «на рахунок цієї партії» доповнити словами « (виборчого блоку)».
 
Немає висновку    
    -621- Брензович В.І.
Кіссе А.І.
частину 3 статті 344 Грошова застава, викласти у наступній редакції: «У разі прийняття Центральною виборчою комісією рішення про відмову в реєстрації усіх кандидатів у депутати, висунутих партією, або громадською організацією внесена грошова застава у п’ятиденний строк після прийняття відповідного рішення перераховується на рахунок цієї партії або громадської організації»
 
Немає висновку    
594. 4. Грошова застава повертається партіям, на підтримку яких подано не менше двох відсотків дійсних голосів виборців, у восьмиденний строк з дня офіційного опублікування результатів виборів депутатів.
 
-622- Чижмарь Ю.В.
Частину 4 статті 344 виключити.
 
Немає висновку   4. Грошова застава повертається партіям, на підтримку яких подано не менше двох відсотків дійсних голосів виборців, у восьмиденний строк з дня офіційного опублікування результатів виборів депутатів.
 
    -623- Яценко А.В.
У частині четвертій статті 344 після слів «повертається партіям» доповнити словами « (виборчим блокам)».
 
Немає висновку    
    -624- Брензович В.І.
Кіссе А.І.
частину 4 статті 344 Грошова застава, викласти у наступній редакції: «Грошова застава повертається партіям, або громадським організаціям на підтримку яких подано не менше двох відсотків або нуль цілих два відсотків відповідно дійсних голосів виборців, у восьмиденний строк з дня офіційного опублікування результатів виборів депутатів.»
 
Немає висновку    
595. 5. Грошова застава, внесена партією, на підтримку якої подано менше двох відсотків дійсних голосів виборців, у восьмиденний строк з дня офіційного оприлюднення результатів виборів депутатів перераховується до Державного бюджету України.
 
-625- Яценко А.В.
У частині 5 статті 344 після слів «внесена партією» доповнити словами « (виборчим блоком)».
 
Немає висновку   5. Грошова застава, внесена партією, на підтримку якої подано менше двох відсотків дійсних голосів виборців, у восьмиденний строк з дня офіційного оприлюднення результатів виборів депутатів перераховується до Державного бюджету України.
 
    -626- Дерев'янко Ю.Б.
у частині п’ятій статті 344 слова «двох відсотків» замінити «одного відсотка»;
 
Немає висновку    
    -627- Чижмарь Ю.В.
У частині 5 статті 344 слова «менше двох відсотків» замінити словами «менше чотирьох відсотків».
 
Немає висновку    
    -628- Брензович В.І.
Кіссе А.І.
частину 5 статті 344 Грошова застава, викласти у наступній редакції: «Грошова застава, внесена партією, або громадською організацією на підтримку якої подано менше двох відсотків або нуль цілих два відсотків відповідно дійсних голосів виборців, у восьмиденний строк з дня офіційного оприлюднення результатів виборів депутатів перераховується до Державного бюджету України.»
 
Немає висновку    
    -629- Писаренко В.В.
Статтю 344 викласти у новій редакції:
«Стаття 344. Грошова застава
1. Партія, яка висунула виборчий список кандидатів у депутати у загальнодержавному окрузі, після початку виборчого процесу та до подання документів Центральній виборчій комісії для реєстрації кандидатів у депутати вносить в безготівковому порядку на спеціальний рахунок Центральної виборчої комісії грошову заставу в розмірі однієї тисячі розмірів мінімальної заробітної плати.
2. Номер рахунку для внесення грошової застави оприлюднюється Центральною виборчою комісією у газетах «Голос України» та «Урядовий кур’єр» не пізніш як п’ятий день після початку виборчого процесу і в той же строк розміщується на офіційному веб-сайті Центральної виборчої комісії.
3. У разі прийняття Центральною виборчою комісією рішення про відмову в реєстрації кандидатів у депутати, включених до виборчого списку партії внесена грошова застава у п'ятиденний строк після прийняття відповідного рішення перераховується на рахунок партії.
4. Грошова застава, внесена партією, яка висунула виборчий список кандидатів у депутати у загальнодержавному окрузі, повертається у разі, якщо за підсумками виборів партія отримала право на участь у розподілі депутатських мандатів, у восьмиденний строк з дня офіційного оприлюднення результатів виборів депутатів на рахунок партії.
5. В інших випадках грошова застава у восьмиденний строк з дня офіційного оприлюднення результатів виборів депутатів перераховується до Державного бюджету України».
 
Немає висновку    
    -630- Продан О.П.
Алєксєєв С.О.
Романюк Р.С.
Палатний А.Л.
Сугоняко О.Л.
Велікін О.М.
Скрипник О.О.
Статтю 344 викласти в такій редакції:
«Стаття 344. Грошова застава
1. Партія (блок), яка висунула попередній виборчий список кандидатів у депутати у загальнодержавному окрузі, до подання документів Центральній виборчій комісії для реєстрації претендентів у кандидати у депутати вносить в безготівковому порядку на спеціальний рахунок Центральної виборчої комісії грошову заставу в розмірі однієї тисячі розмірів мінімальної заробітної плати.
2. У разі прийняття Центральною виборчою комісією рішення про відмову в реєстрації претендентів у кандидати у депутати, включених до попереднього виборчого списку партії (блоку), внесена грошова застава у п'ятиденний строк після прийняття відповідного рішення перераховується на рахунок партії (блоку).
3. Грошова застава, внесена партією (блоком), повертається у восьмиденний строк з дня офіційного оприлюднення результатів виборів депутатів на рахунок партії (блоку) у разі, якщо за підсумками виборів партія (блок) отримала право на участь у розподілі депутатських мандатів.
4. Грошова застава, внесена партією (блоком), яка не взяла участі у розподілі депутатських мандатів, у восьмиденний строк з дня офіційного оприлюднення результатів виборів депутатів перераховується до Державного бюджету України.»
 
Немає висновку    
596. Стаття 345. Декларація про майно та доходи кандидата у депутати
 
-631- Давиденко В.М.
Назву статті 345 викласти у наступній редакції: «Декларація особи, уповноваженої на виконання функції держави або місцевого самоврядування кандидата у народні депутати України»
 
Немає висновку   Стаття 345. Декларація про майно та доходи кандидата у депутати
 
    -632- Черненко О.М.
Сидорович Р.М.
Новак Н.В.
Назву статті 345 викласти в такій редакції:
«Декларація особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування кандидата у депутати»
 
Немає висновку    
597. 1. Декларація про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру кандидата у депутати за останній рік, термін звітності за який минув на день початку виборчого процесу, заповнена кандидатом власноручно, подається на паперових носіях та в електронному вигляді за формою, встановленою Законом України «Про засади запобігання і протидії корупції».
 
-633- Давиденко В.М.
У частині першій статті 345:
слова «про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру» замінити словами «особи, уповноваженої на виконання функції держави або місцевого самоврядування»;
 
Немає висновку   1. Декларація про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру кандидата у депутати за останній рік, термін звітності за який минув на день початку виборчого процесу, заповнена кандидатом власноручно, подається на паперових носіях та в електронному вигляді за формою, встановленою Законом України «Про засади запобігання і протидії корупції».
 
    -634- Давиденко В.М.
У частині першій статті 345:
слова «Про засади запобігання і протидії корупції» замінити словами «Про запобігання корупції»
 
Немає висновку    
    -635- Добродомов Д.Є.
У ч. 1 ст. 345 слова ««Про засади запобігання і протидії корупції»« замінити на ««Про запобігання корупції».»
 
Немає висновку    
    -636- Левченко Ю.В.
Іллєнко А.Ю.
Головко М.Й.
Осуховський О.І.
Марченко О.О.
В частині 1 статті 345 розділу 29 глави 9 Законопроекту слова «Про засади запобігання і протидії корупції» замінити на слова «Про запобігання корупції».
 
Немає висновку    
    -637- Богомолець О.В.
у частині 1 статті 345 замінити словосполучення «Законом України «Про засади запобігання і протидії корупції» на «Законом України «Про запобігання корупції».
 
Немає висновку    
    -638- Черненко О.М.
Сидорович Р.М.
Новак Н.В.
Частину першу статті 345 викласти в такій редакції:
«1. Кандидат у депутати заповнює декларацію особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування за останній рік, який передує року проведення виборів, та подає її в електронному вигляді за формою, встановленою Законом України «Про запобігання корупції»
 
Немає висновку    
    -639- Попов І.В.
пункт перший статті 345 Розділу ХХІХ Глави ІХ Книги другої проекту, викласти у наступній редакції: «Декларація про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру кандидата у депутати за останній рік, який передує року проведення виборів, заповнюється кандидатом та подається в електронному вигляді за формою, встановленою Законом України «Про запобігання корупції».»
 
Немає висновку    
    -640- Юринець О.В.
Частину першу статтю 345 викласти в такій редакції:
«Стаття 345. Декларація особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування кандидата у депутати
1. Декларація особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування кандидата у депутати за останній рік, термін звітності за який минув на день початку виборчого процесу, подається шляхом #102628
 
Немає висновку    
    -641- Чумак В.В.
Новак Н.В.
Частину першу статті 345 викласти в наступній редакції:
«1. Декларація особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за рік, що передує року початку виборчого процесу, особисто подається кандидатом у депутати шляхом заповнення на офіційному веб-сайті Національного агентства з питань протидії корупції відповідної декларації за формою, визначеною #102628
 
Немає висновку    
    -642- Ємець Л.О.
Веселова Н.В.
Єднак О.В.
Пташник В.Ю.
Гопко Г.М.
Частину першу статті 345 викласти в наступній редакції:
«1. Декларація особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за рік, що передує року початку виборчого процесу, особисто подається кандидатом у депутати шляхом заповнення на офіційному веб-сайті Національного агентства з питань протидії корупції відповідної декларації за формою, визначеною #102628
 
Немає висновку    
598. 2. Центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну податкову політику, за дорученням Центральної виборчої комісії надає інформацію про результати перевірки відомостей, зазначених у декларації.
 
-643- Чумак В.В.
Новак Н.В.
Частину другу статті 345 викласти в наступній редакції:
#102628
 
Немає висновку   2. Центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну податкову політику, за дорученням Центральної виборчої комісії надає інформацію про результати перевірки відомостей, зазначених у декларації.
 
    -644- Ємець Л.О.
Веселова Н.В.
Єднак О.В.
Пташник В.Ю.
Гопко Г.М.
Частину другу статті 345 викласти в наступній редакції:
#102628
 
Немає висновку    
599. 3. Помилки і неточності, виявлені в декларації, підлягають виправленню після їх виявлення і не є підставою для відмови в реєстрації чи скасування реєстрації кандидата у депутати.
 
-645- Чумак В.В.
Новак Н.В.
Частину третю статті 345 викласти в наступній редакції:
3. Помилки і неточності, виявлені в декларації, підлягають виправленню у порядку, встановленому Законом України #102628
 
Немає висновку   3. Помилки і неточності, виявлені в декларації, підлягають виправленню після їх виявлення і не є підставою для відмови в реєстрації чи скасування реєстрації кандидата у депутати.
 
    -646- Ємець Л.О.
Веселова Н.В.
Єднак О.В.
Пташник В.Ю.
Гопко Г.М.
Частину третю статті 345 викласти в наступній редакції:
3. Помилки і неточності, виявлені в декларації, підлягають виправленню у порядку, встановленому Законом України #102628
 
Немає висновку    
600. 4. Відомості, що містяться у декларації, зазначеній у частині першій цієї статті, а також відомості про виправлення помилок і неточностей, зазначених у частині третій цієї статті, не можуть вважатися інформацією з обмеженим доступом.
 
-647- Черненко О.М.
Сидорович Р.М.
Новак Н.В.
Частину четверту статті 345 виключити
 
Немає висновку   4. Відомості, що містяться у декларації, зазначеній у частині першій цієї статті, а також відомості про виправлення помилок і неточностей, зазначених у частині третій цієї статті, не можуть вважатися інформацією з обмеженим доступом.
 
601. 5. Декларації кандидатів у депутати, зареєстрованих у порядку, встановленому цим Кодексом, оприлюднюються на офіційному сайті Центральної виборчої комісії.
 
-648- Черненко О.М.
Сидорович Р.М.
Новак Н.В.
Частину п’яту статті 345 викласти в такій редакції:
«5. На офіційному сайті Центральної виборчої комісії зазначається гіперпосилання на декларації осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування кандидатів у депутати, зареєстрованих у порядку, встановленому цим Кодексом»
 
Немає висновку   5. Декларації кандидатів у депутати, зареєстрованих у порядку, встановленому цим Кодексом, оприлюднюються на офіційному сайті Центральної виборчої комісії.
 
    -649- Ємець Л.О.
Веселова Н.В.
Єднак О.В.
Пташник В.Ю.
Гопко Г.М.
Частину п’яту статті 345 викласти в наступній редакції:
«5. Копії поданих зареєстрованими кандидатами у депутати декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій #102628
 
Немає висновку    
    -650- Чумак В.В.
Новак Н.В.
Частину п’яту статті 345 викласти в наступній редакції:
«5. Копії поданих зареєстрованими кандидатами у депутати декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій #102628
 
Немає висновку    
    -651- Сидорович Р.М.
Лаврик О.В.
Семенуха Р.С.
Зубач Л.Л.
Пастух Т.Т.
Острікова Т.Г.
Соболєв Є.В.
Сотник О.С.
Березюк О.Р.
Сироїд О.І.
Підлісецький Л.Т.
Подоляк І.І.
Статтю 345 викласти у такій редакції:
«Стаття 345. Декларація особи, уповноваженої на виконання функцій держави та місцевого самоврядування
1. Кандидат у депутати подає декларацію особи, уповноваженої на виконання функцій держави та місцевого самоврядування відповідно до Закону України «Про запобігання корупції».
#102628
3. Виявлення помилок у поданих деклараціях не є підставою для відмови в реєстрації чи скасуванні реєстрації кандидата у депутати.
4. Декларації кандидатів у депутати, зареєстрованих у порядку, встановленому цим Кодексом, оприлюднюються на офіційному веб-сайті Центральної виборчої комісії.»;
 
Немає висновку    
    -652- Каплін С.М.
Статтю 345 викласти у такій редакції:
«Стаття 345. Декларація кандидата у депутати
1. Декларація кандидата у депутати за рік, що передує року початку виборчого процесу заповнюється та подається у порядку та спосіб, встановлені Законом України «Про запобігання корупції».
#102628
3. Помилки і неточності, виявлені в декларації, підлягають виправленню після їх виявлення і не є підставою для відмови в реєстрації чи скасування реєстрації кандидата у депутати.
4. Відомості, що містяться у декларації, зазначеній у частині першій цієї статті, а також відомості про виправлення помилок і неточностей, зазначених у частині третій цієї статті, не можуть вважатися інформацією з обмеженим доступом.»
 
Немає висновку    
    -653- Попов І.В.
статтю 345 Розділу ХХІХ Глави ІХ Книги другої проекту, викласти у наступній редакції: «Стаття 345. Подання кандидатом у депутати декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування
1. Кандидат у депутати подає декларацію особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, в порядку, визначеному частиною першою статті 45 Закону України «Про запобігання корупції». Декларація кандидатом подається до моменту подання заяви на участь у виборах.
#102628
 
Немає висновку    
    -654- Писаренко В.В.
Статтю 345 викласти у новій редакції:
«Стаття 345. Декларація про майно та доходи кандидата у депутати
1. Декларація особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за рік, що передує року початку виборчого процесу, подається кандидатом у депутати за формою, визначеною відповідно до Закону України "Про запобігання корупції".
2. Після реєстрації кандидата у депутати інформація з поданої ним декларації оприлюднюється на офіційному веб-сайті Центральної виборчої комісії за винятком інформації, що є конфіденційною.
3. Помилки і неточності, виявлені в поданій декларації, підлягають виправленню і не є підставою для відмови в реєстрації кандидата в депутати».
 
Немає висновку    
    -655- Продан О.П.
Алєксєєв С.О.
Романюк Р.С.
Палатний А.Л.
Сугоняко О.Л.
Велікін О.М.
Скрипник О.О.
Статтю 345 викласти в такій редакції:
«Стаття 345. Декларування майнового стану, доходів, витрат і зобов'язань фінансового характеру претендентом у кандидати у депутати
1. Декларація особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за рік, що передує року початку виборчого процесу, подається претендентом у кандидати у депутати за формою, визначеною відповідно до Закону України "Про запобігання корупції".
2. Після реєстрації претендента у кандидати у депутати інформація з поданої ним декларації оприлюднюється на офіційному веб-сайті Центральної виборчої комісії за винятком інформації, що є конфіденційною.
3. Помилки і неточності, виявлені в поданій декларації, підлягають виправленню і не є підставою для відмови в реєстрації претендента у кандидати в депутати.»
 
Немає висновку    
    -656- Соболєв Є.В.
Статтю 345 викласти у наступній редакції: «Стаття 345. Декларація особи, уповноваженої на виконання функцій держави та місцевого самоврядування
1. Кандидат у депутати подає декларацію особи, уповноваженої на виконання функцій держави та місцевого самоврядування відповідно до Закону України «Про запобігання корупції».
#102628
3. Виявлення помилок у поданих деклараціях не є підставою для відмови в реєстрації чи скасуванні реєстрації кандидата у депутати.
4. Декларації кандидатів у депутати, зареєстрованих у порядку, встановленому цим Кодексом, оприлюднюються на офіційному веб-сайті Центральної виборчої комісії. Результати перевірки декларацій оприлюднюються не пізніше ніж через 14 днів після офіційного оприлюднення результатів виборів».
 
Немає висновку    
    -657- Шпенов Д.Ю.
Статтю 345 викласти у наступній редакції:
«Стаття 293. Декларація про майно та доходи кандидата у депутати
1. Кандидат у депутати подає, в установленому законодавством з питань корупції порядку, декларацію особи, уповноваженої на виконання функції держави або місцевого самоврядування, за минулий рік.
#102628
3. Помилки і неточності, виявлені в декларації, підлягають виправленню після їх виявлення і не є підставою для відмови в реєстрації чи скасування реєстрації кандидата у депутати.»
 
Немає висновку    
    -658- Одарченко Ю.В.
Статтю 345 викласти у наступній редакції:
«Стаття 345. Декларація про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру кандидата у народні депутати України
1.Кандидат у народні депутати України подає Декларацію особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, в електронному вигляді у порядку, визначеному Законом України «Про запобігання корупції» за рік, що передує року висування кандидата.
2. Посилання на Декларацію кандидата у Єдиному державному реєстрі декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування включається до заяви кандидата про згоду на висування або заяви про самовисування. Така Декларація має бути подана у період після початку виборчого процесу.»
 
Немає висновку    
    -659- Буглак Ю.О.
статтю 345 розділу ХХІХ Глави ІХ Книги другої проекту викласти в такій редакції:
"Стаття 345. Декларування майнового стану, доходів, витрат і зобов'язань фінансового характеру кандидатом у депутати
1. Кандидат у депутати, зареєстрований у порядку, встановленому цим Кодексом, упродовж десяти календарних днів з дня його реєстрації Центральною виборчою комісією як кандидата подає декларацію особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, відповідно до Закону України "Про запобігання корупції" за рік, що передує року подання такої декларації.
2. Порядок контролю щодо своєчасності подання декларацій особами, зазначеними у частині першій цієї статті, #102628
 
Немає висновку    
602. Стаття 346. Порядок реєстрації кандидатів у депутати
 
-660- Давиденко В.М.
Назву статті 346 викласти у наступній редакції: «Порядок реєстрації кандидатів у народні депутати України»
 
Немає висновку   Стаття 346. Порядок реєстрації кандидатів у депутати
 
    -661- Рудик С.Я.
Лубінець Д.В.
статтю 346 виключити
 
Немає висновку    
603. 1. Центральна виборча комісія реєструє кандидатів у депутати, включених до виборчих списків партії, за умови отримання документів, зазначених у частині першій статті 343 цього Кодексу.
 
-662- Брензович В.І.
Кіссе А.І.
у тексті частини 1 статті 346 Порядок реєстрації кандидатів у депутати, після слів «партія», «партії», «партій» та «партією» додати слова «громадська організація», «громадської організації» «громадських організацій» та «громадською організацією» відповідно
 
Немає висновку   1. Центральна виборча комісія реєструє кандидатів у депутати, включених до виборчих списків партії, за умови отримання документів, зазначених у частині першій статті 343 цього Кодексу.
 
    -663- Яценко А.В.
У частині першій статті 346 після слів «списків партії» доповнити словами « (виборчого блоку політичних партій)».
 
Немає висновку    
604. 2. Особа, включена партією до виборчих списків кандидатів у депутати, яка на день подання заяви партії про реєстрацію кандидатів у депутати до Центральної виборчої комісії не подала заяви, зазначеної у пункті 8 частини першої статті 343 цього Кодексу, рішенням Центральної виборчої комісії виключається з виборчих списків партії з дня подання зазначеної заяви партії. Заява такої особи про згоду балотуватися, подана після подання партією заяви про реєстрацію кандидатів у депутати, не приймається.
 
-664- Ківалов С.В.
У статті 346:
частину другу виключити
 
Немає висновку   2. Особа, включена партією до виборчих списків кандидатів у депутати, яка на день подання заяви партії про реєстрацію кандидатів у депутати до Центральної виборчої комісії не подала заяви, зазначеної у пункті 8 частини першої статті 343 цього Кодексу, рішенням Центральної виборчої комісії виключається з виборчих списків партії з дня подання зазначеної заяви партії. Заява такої особи про згоду балотуватися, подана після подання партією заяви про реєстрацію кандидатів у депутати, не приймається.
 
    -665- Брензович В.І.
Кіссе А.І.
у тексті частини 2 статті 346 Порядок реєстрації кандидатів у депутати, після слів «партія», «партії», «партій» та «партією» додати слова «громадська організація», «громадської організації» «громадських організацій» та «громадською організацією» відповідно
 
Немає висновку    
    -666- Яценко А.В.
У першому реченні частини другої статті 346 після слів «включена партією» доповнити словами « (виборчим блоком)»
 
Немає висновку    
    -667- Яценко А.В.
У першому реченні частини другої статті 346 після слів «виключається з виборчих списків партії» доповнити словами « (виборчого блоку)»
 
Немає висновку    
    -668- Яценко А.В.
У першому реченні частини другої статті 346 після слів «з дня подання зазначеної заяви партії» доповнити словом «блоку».
 
Немає висновку    
    -669- Яценко А.В.
У другому реченні частини другої статті 346 після слів «подання партією» доповнити словом «блоком».
 
Немає висновку    
605. 3. Особа, висунута партією кандидатом у депутати, має право до дня реєстрації відкликати свою заяву про згоду бути висунутою кандидатом. Про відкликання такої заяви Центральна виборча комісія письмово повідомляє партію не пізніш як наступного дня після дня отримання заяви. Повторна заява особи про її згоду бути висунутою від будь-якої партії не приймається.
 
-670- Яценко А.В.
У першому реченні частини третьої статті 346 після слів «висунута партією» доповнити словами « (виборчим блоком)».
 
Немає висновку   3. Особа, висунута партією кандидатом у депутати, має право до дня реєстрації відкликати свою заяву про згоду бути висунутою кандидатом. Про відкликання такої заяви Центральна виборча комісія письмово повідомляє партію не пізніш як наступного дня після дня отримання заяви. Повторна заява особи про її згоду бути висунутою від будь-якої партії не приймається.
 
    -671- Брензович В.І.
Кіссе А.І.
у тексті частини 3 статті 346 Порядок реєстрації кандидатів у депутати, після слів «партія», «партії», «партій» та «партією» додати слова «громадська організація», «громадської організації» «громадських організацій» та «громадською організацією» відповідно
 
Немає висновку    
606. 4. Особа, включена до виборчих списків двох або більше партій за її письмовими заявами про згоду бути висунутою кандидатом у депутати від цих партій, рішенням Центральної виборчої комісії виключається з виборчих списків усіх партій, до яких вона була включена.
 
-672- Яценко А.В.
У частині четвертій статті 346 після слів «двох або більше партій» доповнити словами «виборчих блоків»
 
Немає висновку   4. Особа, включена до виборчих списків двох або більше партій за її письмовими заявами про згоду бути висунутою кандидатом у депутати від цих партій, рішенням Центральної виборчої комісії виключається з виборчих списків усіх партій, до яких вона була включена.
 
    -673- Яценко А.В.
У частині четвертій статті 346 після слів «з виборчих списків усіх партій» доповнити словами «виборчих блоків».
 
Немає висновку    
    -674- Брензович В.І.
Кіссе А.І.
у тексті частини 4 статті 346 Порядок реєстрації кандидатів у депутати, після слів «партія», «партії», «партій» та «партією» додати слова «громадська організація», «громадської організації» «громадських організацій» та «громадською організацією» відповідно
 
Немає висновку    
    -675- Черненко О.М.
Сидорович Р.М.
Новак Н.В.
Частину четверту статті 346 викласти в такій редакції:
«4. У разі виявлення включення однієї особи до виборчих списків двох або більше організацій партій за її письмовими заявами про згоду бути висунутою кандидатом у депутати від цих організацій партій Центральна виборча комісія не пізніше наступного дня звертається до такої особи з вимогою надати нотаріально засвідчену заяву, в якій має бути зазначено про згоду бути висунутою кандидатом у депутати від виключно однієї організації партії.
У разі ненадходження такої заяви протягом трьох днів з моменту звернення Центральної виборчої комісії, така особа рішенням Центральної виборчої комісії виключається з виборчих списків усіх організацій партій, до яких вона була включена»
 
Немає висновку    
    -676- Ківалов С.В.
У статті 346:
частину четверту викласти у наступній редакції:
«4. Особа, включена до виборчих списків двох або більше партій за її письмовими заявами про згоду бути висунутою кандидатом у депутати від цих партій, на запит Центральної виборчої комісії протягом трьох робочих днів відкликає свої заяви про згоду бути висунутою кандидатом у депутати від партій, крім однієї. У разі невідкликання множинних заяв у зазначений термін, така особа рішенням Центральної виборчої комісії виключається з виборчих списків усіх партій, до яких її було включено.»
 
Немає висновку    
607. 5. Центральна виборча комісія не пізніш як на п’ятий день з дня прийняття документів, передбачених частиною першою статті 343 цього Кодексу, приймає рішення про реєстрацію кандидатів у депутати від відповідної партії або про відмову в їх реєстрації.
 
-677- Яценко А.В.
У частині п’ятій статті 346 після слів «від відповідної партії» доповнити словами « (виборчого блоку)».
 
Немає висновку   5. Центральна виборча комісія не пізніш як на п’ятий день з дня прийняття документів, передбачених частиною першою статті 343 цього Кодексу, приймає рішення про реєстрацію кандидатів у депутати від відповідної партії або про відмову в їх реєстрації.
 
    -678- Брензович В.І.
Кіссе А.І.
у тексті частини 5 статті 346 Порядок реєстрації кандидатів у депутати, після слів «партія», «партії», «партій» та «партією» додати слова «громадська організація», «громадської організації» «громадських організацій» та «громадською організацією» відповідно
 
Немає висновку    
608. 6. Перелік та черговість кандидатів у депутати у загальнодержавному виборчому списку, а також перелік кандидатів у кожному регіональному виборчому списку, визначені партією, не можуть бути змінені після їх реєстрації Центральною виборчою комісією, за винятком скасування реєстрації (вибуття з балотування) окремих кандидатів у випадках, передбачених цим Кодексом. Черговість кандидатів у депутати у регіональному виборчому списку може бути змінена лише за підсумками голосування виборців у порядку, встановленому частинами першою та другою статті 377 цього Кодексу.
 
-679- Яценко А.В.
У частині шостій статті 346 після слів «визначені партією» доповнити словами «блоком».
 
Немає висновку   6. Перелік та черговість кандидатів у депутати у загальнодержавному виборчому списку, а також перелік кандидатів у кожному регіональному виборчому списку, визначені партією, не можуть бути змінені після їх реєстрації Центральною виборчою комісією, за винятком скасування реєстрації (вибуття з балотування) окремих кандидатів у випадках, передбачених цим Кодексом. Черговість кандидатів у депутати у регіональному виборчому списку може бути змінена лише за підсумками голосування виборців у порядку, встановленому частинами першою та другою статті 377 цього Кодексу.
 
    -680- Брензович В.І.
Кіссе А.І.
у тексті частини 6 статті 346 Порядок реєстрації кандидатів у депутати, після слів «партія», «партії», «партій» та «партією» додати слова «громадська організація», «громадської організації» «громадських організацій» та «громадською організацією» відповідно
 
Немає висновку    
609. 7. У разі реєстрації кандидатів у депутати, висунутих партією, представнику партії у Центральній виборчій комісії разом з копією рішення про реєстрацію кандидатів у депутати у триденний строк з дня його прийняття видаються посвідчення кандидатів у депутати за формою, встановленою Центральною виборчою комісією.
 
-681- Яценко А.В.
У частині сьомій статті 346 після слів «висунутих партією» доповнити словами « (виборчим блоком)»
 
Немає висновку   7. У разі реєстрації кандидатів у депутати, висунутих партією, представнику партії у Центральній виборчій комісії разом з копією рішення про реєстрацію кандидатів у депутати у триденний строк з дня його прийняття видаються посвідчення кандидатів у депутати за формою, встановленою Центральною виборчою комісією.
 
    -682- Яценко А.В.
У частині сьомій статті 346 після слів «представнику партії» доповнити словом « (блоку)».
 
Немає висновку    
    -683- Брензович В.І.
Кіссе А.І.
у тексті частини 7 статті 346 Порядок реєстрації кандидатів у депутати, після слів «партія», «партії», «партій» та «партією» додати слова «громадська організація», «громадської організації» «громадських організацій» та «громадською організацією» відповідно
 
Немає висновку    
610. 8. Кандидат у депутати набуває статусу суб’єкта виборчого процесу з дня прийняття рішення про його реєстрацію.
 
   8. Кандидат у депутати набуває статусу суб’єкта виборчого процесу з дня прийняття рішення про його реєстрацію.
 
611. 9. Загальнодержавний та регіональні виборчі списки кандидатів у депутати від партії разом із рішенням про їх реєстрацію не пізніш як на третій день після дня прийняття рішення про реєстрацію оприлюднюється в газетах «Голос України» та «Урядовий кур’єр». Кожен регіональний список кандидатів у депутати від партії не пізніш як на сьомий день після дня реєстрації кандидатів у депутати оприлюднюється у регіональних засобах масової інформації відповідної області, Автономної Республіки Крим, міста Києва чи Севастополя.
 
-684- Яценко А.В.
У першому реченні частини дев’ятої статті 346 після слів «кандидатів у депутати від партії» доповнити словом « (блоку)».
 
Немає висновку   9. Загальнодержавний та регіональні виборчі списки кандидатів у депутати від партії разом із рішенням про їх реєстрацію не пізніш як на третій день після дня прийняття рішення про реєстрацію оприлюднюється в газетах «Голос України» та «Урядовий кур’єр». Кожен регіональний список кандидатів у депутати від партії не пізніш як на сьомий день після дня реєстрації кандидатів у депутати оприлюднюється у регіональних засобах масової інформації відповідної області, Автономної Республіки Крим, міста Києва чи Севастополя.
 
    -685- Черненко О.М.
Сидорович Р.М.
Новак Н.В.
Частину дев’яту статті 346 після слів «Урядовий кур’єр» доповнити словами «, а також на офіційному веб-сайті Центральної виборчої комісії»
 
Немає висновку    
    -686- Яценко А.В.
У другому реченні частини дев’ятої статті 346 після слів «кандидатів у депутати від партії» доповнити словом « (блоку)».
 
Немає висновку    
    -687- Брензович В.І.
Кіссе А.І.
у тексті частини 9 статті 346 Порядок реєстрації кандидатів у депутати, після слів «партія», «партії», «партій» та «партією» додати слова «громадська організація», «громадської організації» «громадських організацій» та «громадською організацією» відповідно
 
Немає висновку    
    -688- Сидорович Р.М.
Лаврик О.В.
Семенуха Р.С.
Зубач Л.Л.
Пастух Т.Т.
Острікова Т.Г.
Соболєв Є.В.
Сотник О.С.
Березюк О.Р.
Сироїд О.І.
Підлісецький Л.Т.
Подоляк І.І.
У частині дев’ятій статті 346 слова «не пізніш як на третій день після дня прийняття рішення про реєстрацію оприлюднюється в газетах «Голос України» та «Урядовий кур’єр» замінити словами «невідкладно оприлюднюється на офіційному веб-сайті Центральної виборчої комісії»
 
Немає висновку    
    -689- Сидорович Р.М.
Лаврик О.В.
Семенуха Р.С.
Зубач Л.Л.
Пастух Т.Т.
Острікова Т.Г.
Соболєв Є.В.
Сотник О.С.
Березюк О.Р.
Сироїд О.І.
Підлісецький Л.Т.
Подоляк І.І.
У частині дев’ятій статті 346 слова «Кожен регіональний список кандидатів у депутати від партії не пізніш як на сьомий день після дня реєстрації кандидатів у депутати оприлюднюється у регіональних засобах масової інформації відповідної області, Автономної Республіки Крим, міста Києва чи Севастополя.» виключити;
 
Немає висновку    
612. 10. Якщо Центральна виборча комісія виявить у документах, поданих партією, ознаки порушення частини першої статті 37 Конституції України, вона зобов’язана звернутися до Міністерства юстиції України щодо внесення ним подання до суду про заборону діяльності відповідної партії. Розгляд питання про реєстрацію кандидатів у депутати від цієї партії відкладається до одержання відповіді від Міністерства юстиції України чи, у разі звернення до суду, до набрання законної сили відповідним рішенням суду.
 
-690- Шпенов Д.Ю.
Частину 10 ст.346 виключити. У зв'язку із виключенням частини 10 ст.346, провести редакційні зміни в тексті проекту Кодексу в частині посилання на вищезазначену частину.
 
Немає висновку   10. Якщо Центральна виборча комісія виявить у документах, поданих партією, ознаки порушення частини першої статті 37 Конституції України, вона зобов’язана звернутися до Міністерства юстиції України щодо внесення ним подання до суду про заборону діяльності відповідної партії. Розгляд питання про реєстрацію кандидатів у депутати від цієї партії відкладається до одержання відповіді від Міністерства юстиції України чи, у разі звернення до суду, до набрання законної сили відповідним рішенням суду.
 
    -691- Німченко В.І.
Частину десяту статті 346 виключити.
 
Немає висновку    
    -692- Папієв М.М.
Ларін С.М.
Гальченко А.В.
Частину 10 ст.346 виключити.
У зв'язку із виключенням частини 10 ст.346, провести редакційні зміни в тексті проекту Кодексу в частині посилання на вищезазначену частину.
 
Немає висновку    
    -693- Давиденко В.М.
У частині десятій статті 346 друге речення виключити
 
Немає висновку    
    -694- Шкрум А.І.
В частині 10 статті 346 речення «Розгляд питання про реєстрацію кандидатів у депутати від цієї партії відкладається до одержання відповіді від Міністерства юстиції України чи, у разі звернення до суду, до набрання законної сили відповідним рішенням суду.» вилучити.
 
Немає висновку    
    -695- Брензович В.І.
Кіссе А.І.
у тексті частини 10 статті 346 Порядок реєстрації кандидатів у депутати, після слів «партія», «партії», «партій» та «партією» додати слова «громадська організація», «громадської організації» «громадських організацій» та «громадською організацією» відповідно
 
Немає висновку    
    -696- Юринець О.В.
частини десята статті 346 після слів «зобов’язана» доповнити словами «у триденний строк з дня виявлення»
 
Немає висновку    
    -697- Яценко А.В.
У першому реченні частини десятої статті 346 після слів «поданих партією» доповнити словом « (блоком)».
 
Немає висновку    
    -698- Яценко А.В.
У другому реченні частини десятої статті 346 після слів « у депутати від цієї партії» доповнити словами « (блоку, до якого входить вказана партія)».
 
Немає висновку    
    -699- Чижмарь Ю.В.
Речення друге частини 10 статті 346 викласти у такій редакції:
«Розгляд питання про реєстрацію кандидатів у депутати від цієї партії відкладається до одержання рішення суду, яке набрало законної сили».
 
Немає висновку    
    -700- Власенко С.В.
Ч. 10 ст. 346 викласти в редакції: «10. Якщо Центральна виборча комісія виявить у документах, поданих партією, ознаки порушення частини першої статті 37 Конституції України, вона зобов’язана зареєструвати відповідну партію і звернутися до суду про заборону діяльності відповідної партії. Лише за наявності рішення суду про заборону діяльності відповідної партії, за зверненням Центральної виборчої щодо виявлених у документах, поданих партією, ознак порушення частини першої статті 37 Конституції України, участь партії у виборчому процесі може бути припинена.».
 
Немає висновку    
    -701- Писаренко В.В.
Статтю 346 викласти у новій редакції:
«Стаття 346. Порядок реєстрації кандидатів у депутати
1. Кандидати у депутати, включені до виборчого списку партії, реєструються Центральною виборчою комісією за умови подання їй документів, передбачених статтею 343 цього Кодексу.
2. Особа, включена партією до виборчого списку партії, яка на день подання заяви партії про реєстрацію кандидатів у депутати до Центральної виборчої комісії не подала заяви про згоду балотуватися кандидатом у депутати від цієї партії у відповідному територіальному окрузі, вважається виключеною з виборчого списку партії з дня подання заяви партії відповідно до пункту 1 частини першої статті 343 цього Кодексу. Заява такої особи про згоду балотуватися, подана після подання партією зазначеної заяви про реєстрацію кандидатів у депутати, не приймається.
3. Особа, включена партією до виборчого списку партії, має право до дня реєстрації особисто подати заяву про відкликання своєї заяви про згоду балотуватися кандидатом у депутати. З моменту отримання Центральною виборчою комісією заяви про відкликання згоди балотуватися кандидатом у депутати така особа вважається виключеною із виборчого списку партії. Про отримання такої заяви Центральна виборча комісія письмово повідомляє партію не пізніш як наступного дня після дня отримання заяви. Повторна заява особи про її згоду балотуватися від партії у відповідному територіальному окрузі не приймається.
4. Особа, включена до кількох виборчих списків партій за її письмовими заявами про згоду балотуватися кандидатом у депутати від цих партій, рішенням Центральної виборчої комісії виключається з усіх виборчих списків, до яких вона була включена.
5. Центральна виборча комісія не пізніш як на п'ятий день з дня прийняття заяви про реєстрацію кандидатів у депутати та доданих до неї необхідних документів приймає рішення про реєстрацію кандидатів у депутати або про відмову в їх реєстрації.
6. Перелік та закріплення (висування) кандидатів у депутати за конкретними територіальними округами, визначені партією, не можуть бути змінені після подання документів для реєстрації до Центральної виборчої комісії.
7. У разі реєстрації кандидатів у депутати представнику партії у Центральній виборчій комісії разом з копією рішення про реєстрацію кандидатів у депутати у триденний строк з дня його прийняття видаються посвідчення кандидатів у депутати за формою, встановленою Центральною виборчою комісією. Виборчий список кандидатів у депутати партії разом із рішенням про їх реєстрацію в цей же строк оприлюднюється в газетах "Голос України" та "Урядовий кур'єр" та на офіційному веб-сайті Центральної виборчої комісії.
8. Кандидат у депутати набуває статусу суб’єкта виборчого процесу з дня прийняття рішення про його реєстрацію.
9. Із кандидатів в депутати, висунутих та зареєстрованих в порядку, встановленому цим Кодексом, Центральна виборча комісія формує комбіновані виборчі списки для кожного з територіальних виборчих округів. Комбінований виборчий список містить перелік політичних партій – суб’єктів виборчого процесу, а також відомості про кандидатів, висунутих кожною партією у відповідному територіальному окрузі, передбачені пунктами 1-2 частини четвертої статті 341 цього Кодексу.
10. Загальнодержавний виборчий список кандидатів у депутати від партії разом із рішенням про їх реєстрацію, переліком територіальних округів та комбінованими виборчими списками для кожного з них не пізніш як на третій день після дня прийняття рішення про реєстрацію кандидатів у депутати оприлюднюється в газетах «Голос України» та «Урядовий кур’єр», а не пізніш як на сьомий день після дня реєстрації кандидатів у депутати – у регіональних засобах масової інформації Автономної Республіки Крим, областей, міст Києва та Севастополя».
 
Немає висновку    
    -702- Продан О.П.
Алєксєєв С.О.
Романюк Р.С.
Палатний А.Л.
Сугоняко О.Л.
Велікін О.М.
Скрипник О.О.
Статтю 346 викласти в такій редакції:
«Стаття 346. Порядок реєстрації претендентів у кандидати у депутати
Порядок реєстрації претендентів у кандидати у депутати
1. Претенденти у кандидати у депутати, включені до попереднього виборчого списку партії (блоку), реєструються Центральною виборчою комісією за умови подання їй документів, передбачених статтею 343 цього Кодексу.
2. Подання документів до Центральної виборчої комісії для реєстрації претендентів у кандидати у депутати закінчується за сімдесят п'ять днів до дня голосування.
3. Особа, включена партією (блоком) до попереднього виборчого списку партії (блоку), яка на день подання заяви партії про реєстрацію претендентів у кандидати у депутати до Центральної виборчої комісії не подала заяви про згоду балотуватися претендентом у кандидати у депутати від цієї партії (блоку), вважається виключеною з попереднього виборчого списку партії (блоку) з дня подання заяви партії (блоку) відповідно до пункту 1 частини першої статті 343 цього Кодексу. Заява такої особи про згоду балотуватися, подана після подання партією (блоком) зазначеної заяви про реєстрацію претендентів у кандидати у депутати, не приймається.
4. Особа, включена партією до попереднього виборчого списку партії (блоку), має право до дня реєстрації особисто подати заяву про відкликання своєї заяви про згоду балотуватися претендентом у кандидати у депутати. З моменту отримання Центральною виборчою комісією заяви про відкликання згоди балотуватися претендентом у кандидати у депутати така особа вважається виключеною із попереднього виборчого списку партії (блоку). Про отримання такої заяви Центральна виборча комісія письмово повідомляє партію (блок) не пізніш як наступного дня після дня отримання заяви. Повторна заява особи про її згоду балотуватися від партії не приймається.
5. Особа, включена до кількох попередніх виборчих списків партій (блоків) за її письмовими заявами про згоду балотуватися претендентом у кандидати у депутати від цих партій (блоків), рішенням Центральної виборчої комісії виключається з усіх виборчих списків, до яких вона була включена.
6. Центральна виборча комісія не пізніш як на п'ятий день з дня прийняття заяви про реєстрацію претендентів у кандидати у депутати та доданих до неї необхідних документів приймає рішення про реєстрацію претендентів у кандидати у депутати або про відмову в їх реєстрації.
7. Перелік та черговість претендентів у кандидати у депутати у попередньому виборчому списку, визначені партією (блоком), не можуть бути змінені після подання документів реєстрації Центральною виборчою комісією.
8. У разі реєстрації претендентів у кандидати у депутати представнику партії (блоку) у Центральній виборчій комісії разом з копією рішення про реєстрацію претендентів у кандидати у депутати у триденний строк з дня його прийняття видаються посвідчення претендентів у кандидати у депутати за формою, встановленою Центральною виборчою комісією. Попередній список претендентів у кандидати у депутати партії (блоку) разом із рішенням про їх реєстрацію в цей же строк оприлюднюється в газетах "Голос України" та "Урядовий кур'єр" та на офіційному веб-сайті Центральної виборчої комісії.»
 
Немає висновку    
613. Стаття 347. Відмова в реєстрації кандидата (кандидатів) у депутати
 
-703- Давиденко В.М.
Назву статті 347 викласти у наступній редакції: «Відмова в реєстрації кандидата (кандидатів) у народні депутати України»
 
Немає висновку   Стаття 347. Відмова в реєстрації кандидата (кандидатів) у депутати
 
    -704- Рудик С.Я.
Лубінець Д.В.
статтю 347 виключити
 
Немає висновку    
614. 1. Центральна виборча комісія відмовляє в реєстрації усіх кандидатів у депутати, висунутих партією, у разі:
 
-705- Брензович В.І.
Кіссе А.І.
у тексті частини 1 статті 347 Відмова в реєстрації кандидата (кандидатів) у депутати, після слів «партія», «партії», «партій» та «партією» додати слова «громадська організація», «громадської організації» «громадських організацій» та «громадською організацією» відповідно
 
Немає висновку   1. Центральна виборча комісія відмовляє в реєстрації усіх кандидатів у депутати, висунутих партією, у разі:
 
    -706- Яценко А.В.
У абзаці першому частини першої статті 347 після слів «висунутих партією» доповнити словами « (виборчим блоком)».
 
Немає висновку    
615. 1) порушення вимог статей 340-342 цього Кодексу при висуванні кандидатів у депутати;
 
   1) порушення вимог статей 340-342 цього Кодексу при висуванні кандидатів у депутати;
 
616. 2) невідповідності документів, зазначених у пунктах 1-7 частини першої статті 343 цього Кодексу, поданих партією для реєстрації кандидатів, вимогам цього Кодексу.
 
-707- Яценко А.В.
У пункті 2 частини першої статті 347 після слів «поданих партією» доповнити словом « (блоком)».
 
Немає висновку   2) невідповідності документів, зазначених у пунктах 1-7 частини першої статті 343 цього Кодексу, поданих партією для реєстрації кандидатів, вимогам цього Кодексу.
 
    -708- Шкрум А.І.
Частину 1 статті 347 доповнити новим пунктом такого змісту: «3) якщо представництво осіб однієї статі у виборчому списку партії становить менше 30 відсотків загальної кількості кандидатів у виборчому списку.».
 
Немає висновку    
617. 2. Центральна виборча комісія відмовляє у реєстрації окремого кандидата у депутати у разі:
 
   2. Центральна виборча комісія відмовляє у реєстрації окремого кандидата у депутати у разі:
 
618. 1) відсутності заяви кандидата, зазначеної у пункті 8 частини першої статті 343 цього Кодексу,
 
   1) відсутності заяви кандидата, зазначеної у пункті 8 частини першої статті 343 цього Кодексу,
 
619. 2) відкликання кандидатом заяви про згоду бути висунутим кандидатом відповідно до частини третьої статті 346 цього Кодексу;
 
   2) відкликання кандидатом заяви про згоду бути висунутим кандидатом відповідно до частини третьої статті 346 цього Кодексу;
 
620. 3) виявлення обставин, зазначених у частині четвертій статті 346 цього Кодексу;
 
   3) виявлення обставин, зазначених у частині четвертій статті 346 цього Кодексу;
 
621. 4) відсутності одного із документів стосовно кандидата, зазначених у пунктах 9 чи 10 частини першої статті 343 цього Кодексу;
 
-709- Добродомов Д.Є.
П. 4 ч. 2 ст. 347 викласти у такій редакції:
«4) відсутності одного із документів стосовно кандидата, зазначених у пунктах 9-13 частини першої статті 343 цього Кодексу;».
 
Немає висновку   4) відсутності одного із документів стосовно кандидата, зазначених у пунктах 9 чи 10 частини першої статті 343 цього Кодексу;
 
622. 5) припинення громадянства України кандидата у депутати чи наявність у кандидата громадянства іншої держави;
 
-710- Добродомов Д.Є.
П. 5 ч. 2 ст. 347 викласти у такій редакції:
«5) припинення громадянства України кандидата у депутати чи наявність у кандидата громадянства (підданства) іншої держави або громадянств (підданств) інших держав, окрім України;».
 
Немає висновку   5) припинення громадянства України кандидата у депутати чи наявність у кандидата громадянства іншої держави;
 
623. 6) вибуття особи, висунутої кандидатом, за межі України для проживання чи з метою отримання політичного притулку;
 
   6) вибуття особи, висунутої кандидатом, за межі України для проживання чи з метою отримання політичного притулку;
 
624. 7) визнання судом особи, висунутої кандидатом у депутати, недієздатною;
 
-711- Кривошея Г.Г.
Пункт 7 частини другої статті 347 викласти в такій редакції:
«7) визнання особи, висунутої кандидатом у депутати, недієздатною чи обмеження її цивільної дієздатності».
 
Немає висновку   7) визнання судом особи, висунутої кандидатом у депутати, недієздатною;
 
625. 8) набрання щодо особи, висунутої кандидатом у депутати, законної сили обвинувальним вироком суду за вчинення умисного злочину;
 
-712- Сидорович Р.М.
Лаврик О.В.
Семенуха Р.С.
Зубач Л.Л.
Пастух Т.Т.
Острікова Т.Г.
Соболєв Є.В.
Сотник О.С.
Березюк О.Р.
Сироїд О.І.
Підлісецький Л.Т.
Подоляк І.І.
У частині першій статті 347 додати новий пункт 8-1 такого змісту:
«8-1) висування кандидата (кандидатів) у депутати від партії, яка здійснює пропаганду комуністичного та/або націонал-соціалістичного (нацистського) тоталітарних режимів, їхньої символіки та щодо якої в установленому Кабінетом Міністрів України порядку прийнято рішення про невідповідність її діяльності, найменування та/або символіки вимогам Закону України «Про засудження комуністичного та націонал-соціалістичного (нацистського) тоталітарних режимів в Україні та заборону пропаганди їхньої символіки»;
 
Немає висновку   8) набрання щодо особи, висунутої кандидатом у депутати, законної сили обвинувальним вироком суду за вчинення умисного злочину;
 
626. 9) виявлення Центральною виборчою комісією інших обставин, які позбавляють особу, висунуту кандидатом у депутати, права бути кандидатом у депутати відповідно до частини першої статті 335 цього Кодексу.
 
   9) виявлення Центральною виборчою комісією інших обставин, які позбавляють особу, висунуту кандидатом у депутати, права бути кандидатом у депутати відповідно до частини першої статті 335 цього Кодексу.
 
627. 3. Рішення про відмову в реєстрації кандидата (кандидатів) у депутати повинно містити вичерпні підстави відмови. Копія цього рішення не пізніше наступного дня після його прийняття видається представнику партії у Центральній виборчій комісії.
 
-713- Яценко А.В.
У частині третій статті 347 після слів «представнику партії» доповнити словами « (виборчого блоку)».
 
Немає висновку   3. Рішення про відмову в реєстрації кандидата (кандидатів) у депутати повинно містити вичерпні підстави відмови. Копія цього рішення не пізніше наступного дня після його прийняття видається представнику партії у Центральній виборчій комісії.
 
628. 4. Відмова у реєстрації усіх кандидатів у депутати, висунутих партією, через невідповідне оформлення поданих партією документів, зазначених у пунктах 1-4, 7 частини першої статті 343 цього Кодексу, не виключає повторного подання партією заяви про реєстрацію кандидатів у депутати, включених до виборчих списків партії. Така заява з виправленими відповідно до вимог цього Кодексу документами повинна бути подана до Центральної виборчої комісії не пізніше ніж за п’ятдесят вісім днів до дня голосування.
 
-714- Яценко А.В.
У частині четвертій статті 347 після слова «партією» доповнити словом « (блоком)»
 
Немає висновку   4. Відмова у реєстрації усіх кандидатів у депутати, висунутих партією, через невідповідне оформлення поданих партією документів, зазначених у пунктах 1-4, 7 частини першої статті 343 цього Кодексу, не виключає повторного подання партією заяви про реєстрацію кандидатів у депутати, включених до виборчих списків партії. Така заява з виправленими відповідно до вимог цього Кодексу документами повинна бути подана до Центральної виборчої комісії не пізніше ніж за п’ятдесят вісім днів до дня голосування.
 
    -715- Яценко А.В.
У частині четвертій статті 347 після слова «партії» доповнити словом « (блоку)».
 
Немає висновку    
    -716- Брензович В.І.
Кіссе А.І.
у тексті частини 4 статті 347 Відмова в реєстрації кандидата (кандидатів) у депутати, після слів «партія», «партії», «партій» та «партією» додати слова «громадська організація», «громадської організації» «громадських організацій» та «громадською організацією» відповідно
 
Немає висновку    
629. 5. Помилки і неточності, виявлені в поданих на реєстрацію документах, зазначених у пунктах 8-10 частини першої статті 343 цього Кодексу, підлягають виправленню і не є підставою для відмови в реєстрації кандидата в депутати.
 
-717- Добродомов Д.Є.
Ч. 5 ст. 347 викласти у такій редакції:
«5. Помилки і неточності, виявлені в поданих на реєстрацію документах, зазначених у пунктах 8-13 частини першої статті 343 цього Кодексу, підлягають виправленню і не є підставою для відмови в реєстрації кандидата в депутати.»
 
Немає висновку   5. Помилки і неточності, виявлені в поданих на реєстрацію документах, зазначених у пунктах 8-10 частини першої статті 343 цього Кодексу, підлягають виправленню і не є підставою для відмови в реєстрації кандидата в депутати.
 
630. 6. У випадках, зазначених у частинах четвертій та п’ятій цієї статті остаточне рішення щодо реєстрації кандидата (кандидатів) у депутати, включеного до виборчого списку партії, Центральна виборча комісія приймає не пізніше ніж за п’ятдесят шість днів до дня голосування.
 
-718- Яценко А.В.
У частині шостій статті 347 після слова «партії» доповнити словом « (блоку)».
 
Немає висновку   6. У випадках, зазначених у частинах четвертій та п’ятій цієї статті остаточне рішення щодо реєстрації кандидата (кандидатів) у депутати, включеного до виборчого списку партії, Центральна виборча комісія приймає не пізніше ніж за п’ятдесят шість днів до дня голосування.
 
    -719- Брензович В.І.
Кіссе А.І.
у тексті частини 6 статті 347 Відмова в реєстрації кандидата (кандидатів) у депутати, після слів «партія», «партії», «партій» та «партією» додати слова «громадська організація», «громадської організації» «громадських організацій» та «громадською організацією» відповідно
 
Немає висновку    
631. 7. У разі відмови у реєстрації усіх кандидатів у депутати, висунутих партією, ця партія втрачає статус суб’єкта виборчого процесу після закінчення строку оскарження такого рішення Центральної виборчої комісії. У разі оскарження у судовому порядку зазначеного рішення партія зберігає статус суб’єкта виборчого процесу до набрання рішенням суду законної сили.
 
-720- Яценко А.В.
У частині сьомій статті 347 після слова «партією» доповнити словом « (блоком)»
 
Немає висновку   7. У разі відмови у реєстрації усіх кандидатів у депутати, висунутих партією, ця партія втрачає статус суб’єкта виборчого процесу після закінчення строку оскарження такого рішення Центральної виборчої комісії. У разі оскарження у судовому порядку зазначеного рішення партія зберігає статус суб’єкта виборчого процесу до набрання рішенням суду законної сили.
 
    -721- Яценко А.В.
У частині сьомій статті 347 після слова «партія» доповнити словом « (блок)».
 
Немає висновку    
    -722- Брензович В.І.
Кіссе А.І.
у тексті частини 7 статті 347 Відмова в реєстрації кандидата (кандидатів) у депутати, після слів «партія», «партії», «партій» та «партією» додати слова «громадська організація», «громадської організації» «громадських організацій» та «громадською організацією» відповідно
 
Немає висновку    
    -723- Продан О.П.
Алєксєєв С.О.
Романюк Р.С.
Палатний А.Л.
Сугоняко О.Л.
Велікін О.М.
Скрипник О.О.
Статтю 347 викласти в такій редакції:
«Стаття 347. Відмова в реєстрації претендентів у кандидати у депутати
1. Центральна виборча комісія відмовляє в реєстрації претендента (претендентів) у кандидати у депутати в разі:
1) порушення вимог статей 340-342 цього Кодексу;
2) відсутності документів, зазначених у частині першій статті 343 цього Кодексу;
3) припинення громадянства України претендента у кандидати у депутати;
4) вибуття особи, висунутої претендентом у кандидати у депутати, за межі України для проживання чи з метою отримання політичного притулку;
5) визнання особи, висунутої претендентом у кандидати у депутати, недієздатною;
6) набрання щодо особи, висунутої претендентом у кандидати у депутати, законної сили обвинувальним вироком суду за вчинення умисного злочину;
7) виявлення обставин, які позбавляють особу, висунуту претендентом у кандидати у депутати, права бути обраною депутатом відповідно до статті 12 цього Кодексу;
8) висування претендента (претендентів) у кандидати у депутати від партії (блоку), яка здійснює пропаганду комуністичного та/або націонал-соціалістичного (нацистського) тоталітарних режимів, їхньої символіки та щодо якої в установленому Кабінетом Міністрів України порядку прийнято рішення про невідповідність її діяльності, найменування та/або символіки вимогам Закону України "Про засудження комуністичного та націонал-соціалістичного (нацистського) тоталітарних режимів в Україні та заборону пропаганди їхньої символіки".
2. Рішення про відмову в реєстрації претендента (претендентів) у кандидати у депутати повинно містити вичерпні підстави відмови. Копія цього рішення не пізніше наступного дня після його прийняття видається (направляється) представнику партії (блоку).
3. Помилки і неточності, виявлені в поданих на реєстрацію документах, підлягають виправленню і не є підставою для відмови в реєстрації претендента у кандидати у депутати.»
 
Немає висновку    
632. Стаття 348. Скасування реєстрації кандидата у депутати
 
   Стаття 348. Скасування реєстрації кандидата у депутати
 
633. 1. Центральна виборча комісія приймає рішення про скасування реєстрації окремого кандидата у депутати, включеного до виборчих списків партії, з виключенням його з відповідного виборчого списку у разі:
 
-724- Брензович В.І.
Кіссе А.І.
у тексті частини 1 статті 348 Скасування реєстрації кандидата в депутати, після слів «партії» та «партій» додати слова «громадська організація», «громадської організації» «громадських організацій» та «громадською організацією» відповідно
 
Немає висновку   1. Центральна виборча комісія приймає рішення про скасування реєстрації окремого кандидата у депутати, включеного до виборчих списків партії, з виключенням його з відповідного виборчого списку у разі:
 
    -725- Яценко А.В.
В абзаці першому частини першої статті 348 після слова «партії» доповнити словом « (блоку)».
 
Немає висновку    
    -726- Писаренко В.В.
В абзаці першому частини першої статті 348 слова «виборчих списків» замінити словами «виборчого списку».
 
Немає висновку    
634. 1) звернення кандидата у депутати у будь-який час після його реєстрації, однак не пізніш як за десять днів до дня голосування із письмовою заявою, яка не підлягає відкликанню, про відмову бути висунутим кандидатом;
 
-727- Одарченко Ю.В.
Пункт 1 частини першої статті 348 викласти у наступній редакції:
«1) звернення кандидата у депутати у будь-який час після його реєстрації, однак не пізніш як напередодні дня голосування із письмовою заявою, яка не підлягає відкликанню, про відмову від балотування;»
 
Немає висновку   1) звернення кандидата у депутати у будь-який час після його реєстрації, однак не пізніш як за десять днів до дня голосування із письмовою заявою, яка не підлягає відкликанню, про відмову бути висунутим кандидатом;
 
635. 2) звернення партії не пізніш як за десять днів до дня голосування про скасування рішення щодо реєстрації кандидата у депутати відповідно до рішення, прийнятого у порядку, передбаченому для висування кандидата;
 
-728- Ківалов С.В.
Пункт 2 частини першої статті 348 вилучити
 
Немає висновку   2) звернення партії не пізніш як за десять днів до дня голосування про скасування рішення щодо реєстрації кандидата у депутати відповідно до рішення, прийнятого у порядку, передбаченому для висування кандидата;
 
    -729- Яценко А.В.
У пункті 2 частини першої статті 348 після слова «партії» доповнити словом « (блоку)».
 
Немає висновку    
    -730- Буглак Ю.О.
у статті 348 розділу ХХІХ Глави ІХ Книги другої проекту:
частину першу доповнити новим пунктом 3 такого змісту:
"3) неподання за десять календарних днів після реєстрації кандидата у депутати декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, у порядку, встановленому Законом України «Про запобігання корупції» за рік, що передує року подання такої декларації";
У зв’язку з цим пункти 3-8 вважати пунктами 4-9;
 
Немає висновку    
636. 3) припинення громадянства України або виявлення наявності громадянства іншої держави кандидата;
 
-731- Добродомов Д.Є.
П. 3 ч. 1 ст. 348 викласти у такій редакції:
«3) припинення громадянства України або виявлення наявності у кандидата громадянства (підданства) іншої держави або громадянств (підданств) інших держав, окрім України;»
 
Немає висновку   3) припинення громадянства України або виявлення наявності громадянства іншої держави кандидата;
 
637. 4) вибуття кандидата за межі України на проживання чи з метою отримання політичного притулку;
 
   4) вибуття кандидата за межі України на проживання чи з метою отримання політичного притулку;
 
638. 5) визнання судом кандидата у депутати недієздатним;
 
-732- Кривошея Г.Г.
Пункт 5 частини першої статті 348 викласти в такій редакції:
«5) визнання кандидата у депутати недієздатним чи обмеження його цивільної дієздатності».
 
Немає висновку   5) визнання судом кандидата у депутати недієздатним;
 
639. 6) набрання щодо кандидата у депутати законної сили обвинувальним вироком суду за вчинення умисного злочину;
 
   6) набрання щодо кандидата у депутати законної сили обвинувальним вироком суду за вчинення умисного злочину;
 
640. 7) виявлення після реєстрації кандидата у депутати факту його включення до виборчих списків двох або більше партій за наявності його письмових заяв про згоду балотуватися від цих партій;
 
-733- Яценко А.В.
У пункті 7 частини першої статті 348 після слова «партій» доповнити словом « (блоків)».
 
Немає висновку   7) виявлення після реєстрації кандидата у депутати факту його включення до виборчих списків двох або більше партій за наявності його письмових заяв про згоду балотуватися від цих партій;
 
641. 8) виявлення Центральною виборчою комісією інших обставин, які позбавляють особу, висунуту кандидатом у депутати, права бути кандидатом у депутати відповідно до частини першої статті 335 цього Кодексу.
 
-734- Батенко Т.І.
Шевченко В.Л.
Констанкевич І.М.
Дідич В.В.
Дубінін О.І.
Купрій В.М.
Шевченко О.Л.
частину першу статті 348 доповнити новим пунктом у такій редакції:
«9) оголошення Центральною виборчою комісією кандидату у депутати повторного попередження за результатами встановлення судом при розгляді виборчого спору в порядку, передбаченому законом, факту порушення вимог цього Кодексу.»;
 
Немає висновку   8) виявлення Центральною виборчою комісією інших обставин, які позбавляють особу, висунуту кандидатом у депутати, права бути кандидатом у депутати відповідно до частини першої статті 335 цього Кодексу.
 
642. 2. Центральна виборча комісія розглядає питання про скасування реєстрації кандидата у депутати у присутності кандидата та представника партії у Центральній виборчій комісії. Про час розгляду цього питання вказані особи повідомляються не пізніш як у день, що передує дню розгляду. У разі відсутності зазначених осіб, належним чином повідомлених про засідання з розгляду цього питання, це питання розглядається Центральною виборчою комісією за відсутності вказаних осіб.
 
-735- Яценко А.В.
У частині другій статті 348 після слова «партії» доповнити словом « (блоку)».
 
Немає висновку   2. Центральна виборча комісія розглядає питання про скасування реєстрації кандидата у депутати у присутності кандидата та представника партії у Центральній виборчій комісії. Про час розгляду цього питання вказані особи повідомляються не пізніш як у день, що передує дню розгляду. У разі відсутності зазначених осіб, належним чином повідомлених про засідання з розгляду цього питання, це питання розглядається Центральною виборчою комісією за відсутності вказаних осіб.
 
    -736- Брензович В.І.
Кіссе А.І.
у тексті частини 2 статті 348 Скасування реєстрації кандидата в депутати, після слів «партії» та «партій» додати слова «громадська організація», «громадської організації» «громадських організацій» та «громадською організацією» відповідно
 
Немає висновку    
643. 3. Рішення щодо скасування реєстрації кандидата у депутати з підстав, зазначених у пунктах 1 та 2 частини першої цієї статті, приймається Центральною виборчою комісією не пізніш як на третій день після дня надходження відповідного звернення, однак не пізніше ніж за сім днів до дня голосування. Центральна виборча комісія не розглядає звернення, зазначені у пунктах 1 та 2 частини першої цієї статті, які надійшли пізніш як за десять днів до дня голосування, і не приймає щодо них рішення.
 
-737- Одарченко Ю.В.
Частину третю статті 348 викласти у наступній редакції:
«3. Рішення щодо скасування реєстрації кандидата у депутати з підстав, зазначених у пунктах 1 та 2 частини першої цієї статті, приймається Центральною виборчою комісією не пізніш як на третій день після дня надходження відповідного звернення, однак не пізніше ніж напередодні дня голосування.»
 
Немає висновку   3. Рішення щодо скасування реєстрації кандидата у депутати з підстав, зазначених у пунктах 1 та 2 частини першої цієї статті, приймається Центральною виборчою комісією не пізніш як на третій день після дня надходження відповідного звернення, однак не пізніше ніж за сім днів до дня голосування. Центральна виборча комісія не розглядає звернення, зазначені у пунктах 1 та 2 частини першої цієї статті, які надійшли пізніш як за десять днів до дня голосування, і не приймає щодо них рішення.
 
    -738- Кондратюк О.К.
Іонова М.М.
Войцеховська С.М.
Частину третю статті 348 проекту доповнити новим абзацом такого змісту:
«У випадку, якщо у результаті скасування реєстрації кандидата у депутати з підстав, зазначених у пункті 2 частини першої цієї статті, не буде забезпечено визначений частиною шостою статті 341 цього Кодексу мінімальний рівень присутності у відповідному виборчому списку кандидатів однієї статі, Центральна виборча комісія приймає рішення про скасування реєстрації кандидата виключно за умови отримання від партії рішення про висування та включення до загальнодержавного та регіонального виборчих списків іншого кандидата однієї статі з кандидатом, стосовно якого партією подано звернення про скасування рішення щодо його реєстрації.
При цьому такий кандидат включається до загальнодержавного та регіонального виборчого списків під порядковим номером, під яким було включено кандидата, реєстрація якого скасовується з підстав, зазначених у пункті 2 частини першої цієї статті».
 
Немає висновку    
644. 4. Рішення щодо скасування реєстрації кандидата у депутати з підстав, зазначених у пунктах 3-8 частини першої цієї статті, приймається Центральною виборчою комісією не пізніш як на третій день після отримання нею документів, які встановлюють відповідні факти чи підтверджують настання відповідних обставин, однак не пізніше ніж за три дні до дня голосування.
 
-739- Буглак Ю.О.
у статті 348 розділу ХХІХ Глави ІХ Книги другої проекту:
у частині четвертій слово і цифри "пунктах 3-8" замінити словом і цифрами "пунктом 3-9"
 
Немає висновку   4. Рішення щодо скасування реєстрації кандидата у депутати з підстав, зазначених у пунктах 3-8 частини першої цієї статті, приймається Центральною виборчою комісією не пізніш як на третій день після отримання нею документів, які встановлюють відповідні факти чи підтверджують настання відповідних обставин, однак не пізніше ніж за три дні до дня голосування.
 
    -740- Брензович В.І.
Кіссе А.І.
у тексті частини 4 статті 348 Скасування реєстрації кандидата в депутати, після слів «партії» та «партій» додати слова «громадська організація», «громадської організації» «громадських організацій» та «громадською організацією» відповідно
 
Немає висновку    
645. 5. Центральна виборча комісія доводить до відома партії, кандидата у депутати рішення про скасування реєстрації кандидата у депутати не пізніш як наступного дня з дня його прийняття та надає представнику партії у Центральній виборчій комісії або відповідному кандидатові у депутати копію цього рішення у той же строк.
 
-741- Яценко А.В.
У частині п’ятій статті 348 після слова «партії» доповнити словом « (блоку)».
 
Немає висновку   5. Центральна виборча комісія доводить до відома партії, кандидата у депутати рішення про скасування реєстрації кандидата у депутати не пізніш як наступного дня з дня його прийняття та надає представнику партії у Центральній виборчій комісії або відповідному кандидатові у депутати копію цього рішення у той же строк.
 
    -742- Брензович В.І.
Кіссе А.І.
у тексті частини 5 статті 348 Скасування реєстрації кандидата в депутати, після слів «партії» та «партій» додати слова «громадська організація», «громадської організації» «громадських організацій» та «громадською організацією» відповідно
 
Немає висновку    
646. 6. У разі смерті кандидата у депутати Центральна виборча комісія оголошує про його вибуття з балотування.
 
   6. У разі смерті кандидата у депутати Центральна виборча комісія оголошує про його вибуття з балотування.
 
647. 7. Кандидат, реєстрація якого скасована або який вибув із балотування, виключається з виборчих списків кандидатів відповідної партії. При цьому черговість (порядкові номери у відповідному виборчому списку) інших кандидатів не змінюється.
 
-743- Яценко А.В.
У частині сьомій статті 348 після слова «партії» доповнити словом « (блоку)».
 
Немає висновку   7. Кандидат, реєстрація якого скасована або який вибув із балотування, виключається з виборчих списків кандидатів відповідної партії. При цьому черговість (порядкові номери у відповідному виборчому списку) інших кандидатів не змінюється.
 
    -744- Брензович В.І.
Кіссе А.І.
у тексті частини 7 статті 348 Скасування реєстрації кандидата в депутати, після слів «партії» та «партій» додати слова «громадська організація», «громадської організації» «громадських організацій» та «громадською організацією» відповідно
 
Немає висновку    
    -745- Писаренко В.В.
Частину сьому статті 348 викласти у новій редакції:
«7. Кандидат, реєстрація якого скасована або який вибув із балотування, виключається з виборчого списку кандидатів відповідної партії.
 
Немає висновку    
    -746- Кондратюк О.К.
Іонова М.М.
Войцеховська С.М.
Частину сьому статті 348 проекту викласти у такій редакції:
«7. Кандидат, реєстрація якого скасована або який вибув із балотування, виключається з виборчих списків кандидатів відповідної партії. При цьому черговість (порядкові номери у відповідному виборчому списку) інших кандидатів не змінюється, за винятком черговості кандидатів тієї статі, яка становить меншість або буде становити меншість у загальнодержавному та/або регіональному виборчому списку, у разі скасування реєстрації або вибуття із балотування кандидата відповідної статі з підстав, зазначених у пунктах 1, 3-8 частини першої цієї статті, у зазначеному випадку, порядковий номер у відповідному виборчому списку кандидата, реєстрація якого скасована або який вибув із балотування, отримує наступний за черговістю кандидат у депутати у відповідному регіональному та/або загальнодержавному виборчому списку тієї ж статі».
 
Немає висновку    
648. 8. Рішення, зазначене у частинах третій чи четвертій цієї статті, публікується у друкованих засобах масової інформації не пізніш як на третій день після його прийняття, але не пізніш як за один день до дня голосування.
 
-747- Писаренко В.В.
Частину восьму статті 348 викласти у новій редакції:
8. Рішення, зазначене у частинах третій чи четвертій цієї статті, оприлюднюється в газетах «Голос України» та «Урядовий кур’єр» не пізніш як на третій день після його прийняття, але не пізніш як за один день до дня голосування».
 
Немає висновку   8. Рішення, зазначене у частинах третій чи четвертій цієї статті, публікується у друкованих засобах масової інформації не пізніш як на третій день після його прийняття, але не пізніш як за один день до дня голосування.
 
    -748- Сидорович Р.М.
Лаврик О.В.
Семенуха Р.С.
Зубач Л.Л.
Пастух Т.Т.
Острікова Т.Г.
Соболєв Є.В.
Сотник О.С.
Березюк О.Р.
Сироїд О.І.
Підлісецький Л.Т.
Подоляк І.І.
У статті 348 додати нову частину дев’ять такого змісту:
«9. У разі прийняття партією рішення, визначеного частиною третьою статті 383 цього Кодексу щодо кандидата у депутати до прийняття рішення Центральною виборчою комісією про визнання його обраним, Центральна виборча комісія приймає рішення про виключення зазначеного у рішенні кандидата у депутати з виборчого списку політичної партії.»;
 
Немає висновку    
    -749- Черненко О.М.
Сидорович Р.М.
Новак Н.В.
Текст статті 348 викласти в такій редакції:
«Стаття 348. Скасування реєстрації кандидата у депутати
1. Центральна виборча комісія приймає рішення про скасування реєстрації окремого кандидата у депутати, включеного до виборчих списків партії, з виключенням його з відповідних виборчих списків у разі:
1) звернення кандидата у депутати у будь-який час після його реєстрації, однак не пізніш як за дванадцять днів до дня голосування із письмовою заявою, яка не підлягає відкликанню, про відмову бути висунутим кандидатом;
2) звернення партії, оформленого з урахуванням вимог цієї статті та поданого до Центральної виборчої комісії не пізніш як за дванадцять днів до дня голосування, про скасування рішення про висування кандидата у депутати відповідно до рішення, прийнятого у порядку, передбаченому для висування кандидата;
3) припинення громадянства України або виявлення наявності у кандидата громадянства (підданства) іншої держави або громадянств (підданств) інших держав, окрім України;
4) вибуття кандидата за межі України на проживання чи з метою отримання політичного притулку;
5) визнання судом кандидата у депутати недієздатним;
6) набрання щодо кандидата у депутати законної сили обвинувальним вироком суду за вчинення умисного злочину;
7) ненадходження у випадках та у строки, визначені частиною четвертою статті 346 цього Кодексу, нотаріально засвідченої заяви про згоду бути висунутим кандидатом у депутати від виключно однієї організації партії;
8) виявлення Центральною виборчою комісією інших обставин, які позбавляють особу, висунуту кандидатом у депутати, права бути кандидатом у депутати відповідно до частини першої статті 335 цього Кодексу.
2. До звернення, передбаченого пунктом 2 частини першої цієї статті, додається рішення з’їзду (зборів, конференції) партії про скасування рішення щодо висування відповідного кандидата у депутати, яке повинне бути засвідчене підписом керівника партії і скріпленим печаткою партії.
3. У разі надходження звернень, зазначених у пунктах 1, 2 частини першої цієї статті, та за наявності підстав для скасування реєстрації кандидата у депутати Центральна виборча комісія приймає рішення про скасування реєстрації кандидата у депутати у триденний строк з дня надходження звернення, однак не пізніш як за десять днів до дня голосування.
У разі надходження звернення, передбаченого пунктом 2 частини першої цієї статті, щодо кандидата, включеного до загальнодержавного та відповідного регіонального виборчого списку партії, Центральна виборча комісія у строк, встановлений абзацом першим цієї частини, приймає рішення щодо скасування реєстрації кандидата у депутати та виключення його з виборчих списків відповідної партії. При цьому черговість (порядкові номери у відповідному виборчому списку) інших кандидатів не змінюється.
4. У разі надходження звернень, зазначених у пунктах 1, 2 частини першої цієї статті, пізніше ніж за дванадцять днів до дня голосування, у разі невідповідності звернення, зазначеного у пункті 2 частини першої цієї статті вимогам частин другої, третьої цієї статті, чи за наявності підстав для відмови у реєстрації кандидата у депутати, передбачених цим Кодексом, Центральна виборча комісія у строк, передбачений абзацом першим частини третьої цієї статті приймає рішення про залишення звернення без розгляду. Перелік підстав для прийняття рішення про залишення звернення без розгляду, передбачений цією частиною, є вичерпним.
Рішення про залишення звернення, зазначеного в абзаці першому цієї частини, без розгляду повинно містити вичерпні підстави відмови. Копія цього рішення не пізніше дня, наступного за днем його прийняття, видається (направляється) представнику партії у Центральній виборчій комісії.
5. Центральна виборча комісія розглядає питання про скасування реєстрації кандидата у депутати у присутності кандидата та представника партії у Центральній виборчій комісії. Про час розгляду цього питання вказані особи повідомляються не пізніш як у день, що передує дню розгляду. У разі відсутності зазначених осіб, належним чином повідомлених про засідання з розгляду цього питання, це питання розглядається Центральною виборчою комісією за відсутності вказаних осіб.
6. Рішення щодо скасування реєстрації кандидата у депутати з підстав, зазначених у пунктах 3-8 частини першої цієї статті, приймається Центральною виборчою комісією не пізніш як на третій день після отримання нею документів, які встановлюють відповідні факти чи підтверджують настання відповідних обставин.
7. Центральна виборча комісія доводить до відома партії, кандидата у депутати рішення про скасування реєстрації кандидата у депутати не пізніш як наступного дня з дня його прийняття та надає представнику партії у Центральній виборчій комісії або відповідному кандидатові у депутати копію цього рішення у той же строк.
8. У разі смерті кандидата у депутати Центральна виборча комісія приймає рішення про вибуття цього кандидата з балотування та про виключення його із загальнодержавного та відповідного регіонального виборчого списку партії.
9. Рішення, передбачені цією статтею, публікуються у друкованих засобах масової інформації та на офіційному веб-сайті Центральної виборчої комісії не пізніш як на третій день після дня прийняття відповідного рішення, але не пізніш як за один день до дня голосування»
 
Немає висновку    
    -750- Рудик С.Я.
Лубінець Д.В.
статтю 348 викласти у такій редакції:
"Стаття 348. Скасування реєстрації кандидата у депутати
1. Центральна виборча комісія приймає рішення про скасування реєстрації окремого кандидата у депутати, включеного до виборчих списків партії або ж окремого кандидата в одному із одномандатних виборчих округів, у разі:
1) звернення кандидата у депутати у будь-який час після його реєстрації, однак не пізніш як за десять днів до дня голосування із письмовою заявою, яка не підлягає відкликанню, про відмову бути висунутим кандидатом;
2) звернення партії не пізніш як за десять днів до дня голосування про скасування рішення щодо реєстрації кандидата у депутати відповідно до рішення, прийнятого у порядку, передбаченому для висування кандидата;
3) припинення громадянства України або виявлення наявності громадянства іншої держави кандидата;
4) вибуття кандидата за межі України на проживання чи з метою отримання політичного притулку;
5) визнання судом кандидата у депутати недієздатним;
6) набрання щодо кандидата у депутати законної сили обвинувальним вироком суду за вчинення умисного злочину;
7) виявлення після реєстрації кандидата у депутати факту його включення до виборчих списків двох або більше партій за наявності його письмових заяв про згоду балотуватися від цих партій;
8) виявлення Центральною виборчою комісією інших обставин, які позбавляють особу, висунуту кандидатом у депутати, права бути кандидатом у депутати відповідно до частини першої статті 335 цього Кодексу.
2. Центральна виборча комісія розглядає питання про скасування реєстрації кандидата у депутати в присутності кандидата, який висунув свою кандидатуру шляхом самовисування та кандидата і представника партії у Центральній виборчій комісії, якщо кандидат включений до списку кандидатів від партії в загальнодержавному окрузі. Про час розгляду цього питання вказані особи повідомляються не пізніш як у день, що передує дню розгляду. У разі відсутності зазначених осіб, належним чином повідомлених про засідання з розгляду цього питання, це питання розглядається Центральною виборчою комісією за відсутності вказаних осіб.
3. Рішення щодо скасування реєстрації кандидата у депутати з підстав, зазначених у пунктах 1 та 2 частини першої цієї статті, приймається Центральною виборчою комісією не пізніш як на третій день після дня надходження відповідного звернення, однак не пізніше ніж за сім днів до дня голосування. Центральна виборча комісія не розглядає звернення, зазначені у пунктах 1 та 2 частини першої цієї статті, які надійшли пізніш як за десять днів до дня голосування, і не приймає щодо них рішення.
4. Рішення щодо скасування реєстрації кандидата у депутати з підстав, зазначених у пунктах 3-8 частини першої цієї статті, приймається Центральною виборчою комісією не пізніш як на третій день після отримання нею документів, які встановлюють відповідні факти чи підтверджують настання відповідних обставин, однак не пізніше ніж за три дні до дня голосування.
5. Центральна виборча комісія доводить до відома партії, кандидата у депутати рішення про скасування реєстрації кандидата у депутати не пізніш як наступного дня з дня його прийняття та надає представнику партії у Центральній виборчій комісії або відповідному кандидатові у депутати копію цього рішення у той же строк.
6. У разі смерті кандидата у депутати Центральна виборча комісія оголошує про його вибуття з балотування.
7. Кандидат, реєстрація якого скасована або який вибув із балотування, виключається з виборчих списків кандидатів відповідної партії. При цьому черговість (порядкові номери у відповідному виборчому списку) інших кандидатів не змінюється."
 
Немає висновку    
    -751- Ємець Л.О.
Веселова Н.В.
Єднак О.В.
Пташник В.Ю.
Гопко Г.М.
Статтю 348 викласти в наступній редакції:
«Стаття 348. Скасування реєстрації кандидата у депутати
1. Центральна виборча комісія приймає рішення про скасування реєстрації окремого кандидата у депутати, включеного до виборчих списків партії, з виключенням його з відповідних виборчих списків у разі:
1) звернення кандидата у депутати у будь-який час після його реєстрації, однак не пізніш як за дванадцять днів до дня голосування із письмовою заявою, яка не підлягає відкликанню, про відмову бути висунутим кандидатом;
2) звернення партії, оформленого з урахуванням вимог цієї статті та поданого до Центральної виборчої комісії не пізніш як за дванадцять днів до дня голосування, про скасування рішення про висування кандидата у депутати відповідно до рішення, прийнятого у порядку, передбаченому для висування кандидата, з урахуванням вимог частини другої цієї статті;
3) припинення громадянства України або виявлення наявності громадянства іншої держави кандидата;
4) вибуття кандидата за межі України на проживання чи з метою отримання політичного притулку;
5) визнання судом кандидата у депутати недієздатним;
6) набрання щодо кандидата у депутати законної сили обвинувальним вироком суду за вчинення умисного злочину;
7) виявлення після реєстрації кандидата у депутати факту його включення до виборчих списків двох або більше партій за наявності його письмових заяв про згоду балотуватися від цих партій;
8) виявлення Центральною виборчою комісією інших обставин, які позбавляють особу, висунуту кандидатом у депутати, права бути кандидатом у депутати відповідно до частини першої статті 335 цього Кодексу.
2. Звернення, зазначене у пункті 2 частини першої цієї статті, щодо кандидата у депутати, включеного до загальнодержавного та відповідного регіонального виборчого списку партії, може бути внесено партією лише якщо її з’їздом (зборами, конференцією) одночасно з прийняттям рішення про скасування рішення про висування кандидата у депутати було прийнято рішення про висування кандидата тієї ж статі, що й кандидат стосовно якого було прийнято рішення про скасування рішення щодо його висування.
Такий кандидат у депутати включається до загальнодержавного виборчого списку партії та відповідного регіонального виборчого списку цієї ж партії під тими самими порядковими номерами, під якими було включено кандидата у депутати, стосовно якого партією було прийнято рішення про скасування рішення щодо його висування.
3. До звернення, передбаченого частиною другою цієї статті, додаються:
1) заява про реєстрацію кандидата у депутати замість кандидата у депутати, щодо якого партією було прийнято рішення про скасування рішення щодо його висування, підписана керівником партії та скріплена печаткою партії, із зазначенням порядкових номерів кандидата у депутати у загальнодержавному та відповідному регіональному виборчих списках партії, визначених відповідно до частини другої цієї статті;
2) рішення з’їзду (зборів, конференції) партії про скасування рішення щодо висування відповідного кандидата у депутати та про висування замість нього кандидата тієї ж статі, яке повинно містити відомості про особу, висунуту кандидатом у депутати, із зазначенням відомостей про висунутого кандидата, передбачених пунктом 9 частини першої статті 343 цього Кодексу, та бути засвідченим підписом керівника партії і скріпленим печаткою партії;
3) заява особи, висунутої кандидатом у депутати замість кандидата, щодо якого партією було прийнято рішення про скасування рішення щодо його висування, оформлена у відповідності до пункту 8 частини першої статті 343 цього Кодексу;
4) коротка автобіографія особи, висунутої кандидатом у депутати замість кандидата, щодо якого партією було прийнято рішення про скасування рішення щодо його висування, оформлена у відповідності до пункту 9 частини першої статті 343 цього Кодексу;
5) передбачена пунктом 10 частини першої статті 343 цього Кодексу копія декларація особи, висунутої замість кандидата, щодо якого партією було прийнято рішення про скасування рішення щодо його висування;
6) 4 фотографії особи, висунутої замість кандидата, щодо якого партією було прийнято рішення про скасування рішення щодо його висування, розміром 4х6 сантиметрів на паперових носіях та в електронному вигляді;
7) ксерокопії першої та другої сторінок паспорта громадянина України особи, висунутої замість кандидата, щодо якого партією було прийнято рішення про скасування рішення щодо його висування.
4. У разі надходження звернень, зазначених у пунктах 1, 2 частини першої цієї статті, та за наявності підстав для скасування реєстрації кандидата у депутати Центральна виборча комісія приймає рішення про скасування реєстрації кандидата у депутати у триденний строк з дня надходження звернення, однак не пізніш як за десять днів до дня голосування.
У разі надходження звернення, передбаченого пунктом 2 частини першої цієї статті, щодо кандидата, включеного до загальнодержавного та відповідного регіонального виборчого списку партії, Центральна виборча комісія у строк, встановлений абзацом першим цієї частини, приймає рішення щодо скасування реєстрації кандидата у депутати та щодо реєстрації замість нього іншого кандидата у депутати.
5. У разі надходження звернень, зазначених у пунктах 1, 2 частини першої цієї статті, пізніше ніж за дванадцять днів до дня голосування, у разі невідповідності звернення, зазначеного у пункті 2 частини першої цієї статті вимогам частин другої, третьої цієї статті, чи за наявності підстав для відмови у реєстрації кандидата у депутати, передбачених цим Кодексом, Центральна виборча комісія у строк, передбачений абзацом першим частини четвертої цієї статті приймає рішення про залишення звернення без розгляду. Перелік підстав для прийняття рішення про залишення звернення без розгляду, передбачений цією частиною, є вичерпним.
Рішення про залишення звернення, зазначеного в абзаці першому цієї частини, без розгляду повинно містити вичерпні підстави відмови. Копія цього рішення не пізніше дня, наступного за днем його прийняття, видається (направляється) представнику партії у Центральній виборчій комісії.
6. У разі прийняття Центральною виборчою комісією рішення про скасування реєстрації кандидата у депутати, включеного до загальнодержавного та відповідного регіонального виборчого списку партії, з підстав, передбачених пунктами 1, 3-8 частини першої цієї статті не пізніш ніж за двадцять днів до дня голосування, що зумовило невідповідність відповідного виборчого списку кандидатів у депутати від партії вимогам частини шостої статті 341 цього Кодексу, з’їзд (збори, конференція) партії у встановленому цим Кодексом порядку, не пізніше ніж за дванадцять днів до дня голосування приймає рішення про висування іншого кандидата у депутати замість кандидата у депутати, реєстрацію якого було скасовано, тієї ж статі, що і кандидат, реєстрацію якого було скасовано.
Такий кандидат у депутати включається до загальнодержавного, відповідного регіонального виборчого списку партії під тими самими номерами, що і кандидат у депутати, реєстрацію якого було скасовано.
Центральна виборча комісія у триденний строк, але не пізніше ніж за десять днів до дня голосування приймає рішення про реєстрацію такого кандидата у депутати за умови отримання документів, передбачених частиною третьою цієї статті.
Центральна виборча комісія приймає рішення про відмову у реєстрації кандидата у депутати, висунутого партією замість кандидата у депутати, реєстрацію якого було скасовано, у разі порушення строків висування кандидата, встановлених абзацом першим цієї частини, надходження заяви про реєстрацію кандидата у депутати пізніше ніж за дванадцять днів до дня голосування, у разі невідповідності поданих для реєстрації кандидата документів вимогам цього Кодексу, або порушення вимог частини шостої статті 341 цього Кодексу. Цей перелік підстав для відмови у реєстрації кандидата у депутати є вичерпним.
Рішення про відмову у реєстрації висунутого партією кандидата замість кандидата у депутати, реєстрацію якого було скасовано, повинно містити вичерпні підстави відмови. Копія цього рішення не пізніше наступного дня після дня його прийняття видається (направляється) представнику партії у Центральній виборчій комісії.
7. Центральна виборча комісія розглядає питання про скасування реєстрації кандидата у депутати у присутності кандидата та представника партії у Центральній виборчій комісії. Про час розгляду цього питання вказані особи повідомляються не пізніш як у день, що передує дню розгляду. У разі відсутності зазначених осіб, належним чином повідомлених про засідання з розгляду цього питання, це питання розглядається Центральною виборчою комісією за відсутності вказаних осіб.
8. Рішення щодо скасування реєстрації кандидата у депутати з підстав, зазначених у пунктах 3-8 частини першої цієї статті, приймається Центральною виборчою комісією не пізніш як на третій день після отримання нею документів, які встановлюють відповідні факти чи підтверджують настання відповідних обставин.
9. Центральна виборча комісія доводить до відома партії, кандидата у депутати рішення про скасування реєстрації кандидата у депутати не пізніш як наступного дня з дня його прийняття та надає представнику партії у Центральній виборчій комісії або відповідному кандидатові у депутати копію цього рішення у той же строк.
10. У разі смерті кандидата у депутати Центральна виборча комісія приймає рішення про вибуття цього кандидата з балотування та про виключення його із загальнодержавного та відповідного регіонального виборчого списку партії.
Якщо рішення, передбачене абзацом першим цієї частини, прийнято не пізніше ніж за двадцять днів до дня голосування, і його прийняття зумовило невідповідність загальнодержавного чи регіонального виборчого списку кандидатів у депутати від партії вимогам частини шостої статті 341 цього Кодексу, з’їзд (збори, конференція) партії у порядку, передбаченому частиною шостою цієї статті, не пізніше ніж за дванадцять днів до дня голосування приймає рішення про висування іншого кандидата у депутати тієї ж статі, що і кандидат, який був виключений з відповідного виборчого списку партії.
Кандидат, реєстрація якого скасована або який вибув із балотування, виключається з виборчих списків кандидатів відповідної партії. При цьому черговість (порядкові номери у відповідному виборчому списку) інших кандидатів не змінюється.
11. Рішення, передбачені цією статтею, публікуються у друкованих засобах масової інформації не пізніш як на третій день після дня прийняття відповідного рішення, але не пізніш як за один день до дня голосування.»
 
Немає висновку    
    -752- Чумак В.В.
Новак Н.В.
Статтю 348 викласти в наступній редакції:
«Стаття 348. Скасування реєстрації кандидата у депутати
1. Центральна виборча комісія приймає рішення про скасування реєстрації окремого кандидата у депутати, включеного до виборчих списків партії, з виключенням його з відповідних виборчих списків у разі:
1) звернення кандидата у депутати у будь-який час після його реєстрації, однак не пізніш як за дванадцять днів до дня голосування із письмовою заявою, яка не підлягає відкликанню, про відмову бути висунутим кандидатом;
2) звернення партії, оформленого з урахуванням вимог цієї статті та поданого до Центральної виборчої комісії не пізніш як за дванадцять днів до дня голосування, про скасування рішення про висування кандидата у депутати відповідно до рішення, прийнятого у порядку, передбаченому для висування кандидата, з урахуванням вимог частини другої цієї статті;
3) припинення громадянства України або виявлення наявності громадянства іншої держави кандидата;
4) вибуття кандидата за межі України на проживання чи з метою отримання політичного притулку;
5) визнання судом кандидата у депутати недієздатним;
6) набрання щодо кандидата у депутати законної сили обвинувальним вироком суду за вчинення умисного злочину;
7) виявлення після реєстрації кандидата у депутати факту його включення до виборчих списків двох або більше партій за наявності його письмових заяв про згоду балотуватися від цих партій;
8) виявлення Центральною виборчою комісією інших обставин, які позбавляють особу, висунуту кандидатом у депутати, права бути кандидатом у депутати відповідно до частини першої статті 335 цього Кодексу.
2. Звернення, зазначене у пункті 2 частини першої цієї статті, щодо кандидата у депутати, включеного до загальнодержавного та відповідного регіонального виборчого списку партії, може бути внесено партією лише якщо її з’їздом (зборами, конференцією) одночасно з прийняттям рішення про скасування рішення про висування кандидата у депутати було прийнято рішення про висування кандидата тієї ж статі, що й кандидат стосовно якого було прийнято рішення про скасування рішення щодо його висування.
Такий кандидат у депутати включається до загальнодержавного виборчого списку партії та відповідного регіонального виборчого списку цієї ж партії під тими самими порядковими номерами, під якими було включено кандидата у депутати, стосовно якого партією було прийнято рішення про скасування рішення щодо його висування.
3. До звернення, передбаченого частиною другою цієї статті, додаються:
1) заява про реєстрацію кандидата у депутати замість кандидата у депутати, щодо якого партією було прийнято рішення про скасування рішення щодо його висування, підписана керівником партії та скріплена печаткою партії, із зазначенням порядкових номерів кандидата у депутати у загальнодержавному та відповідному регіональному виборчих списках партії, визначених відповідно до частини другої цієї статті;
2) рішення з’їзду (зборів, конференції) партії про скасування рішення щодо висування відповідного кандидата у депутати та про висування замість нього кандидата тієї ж статі, яке повинно містити відомості про особу, висунуту кандидатом у депутати, із зазначенням відомостей про висунутого кандидата, передбачених пунктом 9 частини першої статті 343 цього Кодексу, та бути засвідченим підписом керівника партії і скріпленим печаткою партії;
3) заява особи, висунутої кандидатом у депутати замість кандидата, щодо якого партією було прийнято рішення про скасування рішення щодо його висування, оформлена у відповідності до пункту 8 частини першої статті 343 цього Кодексу;
4) коротка автобіографія особи, висунутої кандидатом у депутати замість кандидата, щодо якого партією було прийнято рішення про скасування рішення щодо його висування, оформлена у відповідності до пункту 9 частини першої статті 343 цього Кодексу;
5) передбачена пунктом 10 частини першої статті 343 цього Кодексу копія декларація особи, висунутої замість кандидата, щодо якого партією було прийнято рішення про скасування рішення щодо його висування;
6) 4 фотографії особи, висунутої замість кандидата, щодо якого партією було прийнято рішення про скасування рішення щодо його висування, розміром 4х6 сантиметрів на паперових носіях та в електронному вигляді;
7) ксерокопії першої та другої сторінок паспорта громадянина України особи, висунутої замість кандидата, щодо якого партією було прийнято рішення про скасування рішення щодо його висування.
4. У разі надходження звернень, зазначених у пунктах 1, 2 частини першої цієї статті, та за наявності підстав для скасування реєстрації кандидата у депутати Центральна виборча комісія приймає рішення про скасування реєстрації кандидата у депутати у триденний строк з дня надходження звернення, однак не пізніш як за десять днів до дня голосування.
У разі надходження звернення, передбаченого пунктом 2 частини першої цієї статті, щодо кандидата, включеного до загальнодержавного та відповідного регіонального виборчого списку партії, Центральна виборча комісія у строк, встановлений абзацом першим цієї частини, приймає рішення щодо скасування реєстрації кандидата у депутати та щодо реєстрації замість нього іншого кандидата у депутати.
5. У разі надходження звернень, зазначених у пунктах 1, 2 частини першої цієї статті, пізніше ніж за дванадцять днів до дня голосування, у разі невідповідності звернення, зазначеного у пункті 2 частини першої цієї статті вимогам частин другої, третьої цієї статті, чи за наявності підстав для відмови у реєстрації кандидата у депутати, передбачених цим Кодексом, Центральна виборча комісія у строк, передбачений абзацом першим частини четвертої цієї статті приймає рішення про залишення звернення без розгляду. Перелік підстав для прийняття рішення про залишення звернення без розгляду, передбачений цією частиною, є вичерпним.
Рішення про залишення звернення, зазначеного в абзаці першому цієї частини, без розгляду повинно містити вичерпні підстави відмови. Копія цього рішення не пізніше дня, наступного за днем його прийняття, видається (направляється) представнику партії у Центральній виборчій комісії.
6. У разі прийняття Центральною виборчою комісією рішення про скасування реєстрації кандидата у депутати, включеного до загальнодержавного та відповідного регіонального виборчого списку партії, з підстав, передбачених пунктами 1, 3-8 частини першої цієї статті не пізніш ніж за двадцять днів до дня голосування, що зумовило невідповідність відповідного виборчого списку кандидатів у депутати від партії вимогам частини шостої статті 341 цього Кодексу, з’їзд (збори, конференція) партії у встановленому цим Кодексом порядку, не пізніше ніж за дванадцять днів до дня голосування приймає рішення про висування іншого кандидата у депутати замість кандидата у депутати, реєстрацію якого було скасовано, тієї ж статі, що і кандидат, реєстрацію якого було скасовано.
Такий кандидат у депутати включається до загальнодержавного, відповідного регіонального виборчого списку партії під тими самими номерами, що і кандидат у депутати, реєстрацію якого було скасовано.
Центральна виборча комісія у триденний строк, але не пізніше ніж за десять днів до дня голосування приймає рішення про реєстрацію такого кандидата у депутати за умови отримання документів, передбачених частиною третьою цієї статті.
Центральна виборча комісія приймає рішення про відмову у реєстрації кандидата у депутати, висунутого партією замість кандидата у депутати, реєстрацію якого було скасовано, у разі порушення строків висування кандидата, встановлених абзацом першим цієї частини, надходження заяви про реєстрацію кандидата у депутати пізніше ніж за дванадцять днів до дня голосування, у разі невідповідності поданих для реєстрації кандидата документів вимогам цього Кодексу, або порушення вимог частини шостої статті 341 цього Кодексу. Цей перелік підстав для відмови у реєстрації кандидата у депутати є вичерпним.
Рішення про відмову у реєстрації висунутого партією кандидата замість кандидата у депутати, реєстрацію якого було скасовано, повинно містити вичерпні підстави відмови. Копія цього рішення не пізніше наступного дня після дня його прийняття видається (направляється) представнику партії у Центральній виборчій комісії.
7. Центральна виборча комісія розглядає питання про скасування реєстрації кандидата у депутати у присутності кандидата та представника партії у Центральній виборчій комісії. Про час розгляду цього питання вказані особи повідомляються не пізніш як у день, що передує дню розгляду. У разі відсутності зазначених осіб, належним чином повідомлених про засідання з розгляду цього питання, це питання розглядається Центральною виборчою комісією за відсутності вказаних осіб.
8. Рішення щодо скасування реєстрації кандидата у депутати з підстав, зазначених у пунктах 3-8 частини першої цієї статті, приймається Центральною виборчою комісією не пізніш як на третій день після отримання нею документів, які встановлюють відповідні факти чи підтверджують настання відповідних обставин.
9. Центральна виборча комісія доводить до відома партії, кандидата у депутати рішення про скасування реєстрації кандидата у депутати не пізніш як наступного дня з дня його прийняття та надає представнику партії у Центральній виборчій комісії або відповідному кандидатові у депутати копію цього рішення у той же строк.
10. У разі смерті кандидата у депутати Центральна виборча комісія приймає рішення про вибуття цього кандидата з балотування та про виключення його із загальнодержавного та відповідного регіонального виборчого списку партії.
Якщо рішення, передбачене абзацом першим цієї частини, прийнято не пізніше ніж за двадцять днів до дня голосування, і його прийняття зумовило невідповідність загальнодержавного чи регіонального виборчого списку кандидатів у депутати від партії вимогам частини шостої статті 341 цього Кодексу, з’їзд (збори, конференція) партії у порядку, передбаченому частиною шостою цієї статті, не пізніше ніж за дванадцять днів до дня голосування приймає рішення про висування іншого кандидата у депутати тієї ж статі, що і кандидат, який був виключений з відповідного виборчого списку партії.
Кандидат, реєстрація якого скасована або який вибув із балотування, виключається з виборчих списків кандидатів відповідної партії. При цьому черговість (порядкові номери у відповідному виборчому списку) інших кандидатів не змінюється.
11. Рішення, передбачені цією статтею, публікуються у друкованих засобах масової інформації не пізніш як на третій день після дня прийняття відповідного рішення, але не пізніш як за один день до дня голосування.»
 
Немає висновку    
    -753- Продан О.П.
Алєксєєв С.О.
Романюк Р.С.
Палатний А.Л.
Сугоняко О.Л.
Велікін О.М.
Скрипник О.О.
Статтю 348 викласти в такій редакції:
«Стаття 348. Порядок реєстрації кандидатів у депутати Центральною виборчою комісією
1. Центральна виборча комісія не пізніш ніж через п’ять днів з дня офіційного оприлюднення результатів голосування на праймеріз але не пізніше ніж за двадцять днів до дня голосування на виборах на основі протоколу Центральної виборчої комісії про результати праймеріз у загальнодержавному окрузі реєструє кандидатів у депутати від партій (блоків), включаючи їх до остаточних виборчих списків відповідних партій (блоків).
2. Форма виборчого списку кандидатів у депутати від партії (блоку) затверджується Центральною виборчою комісією не пізніше ніж за 120 днів до дня голосування на виборах.
3. Кандидати у депутати включаються Центральною виборчою комісією до остаточного списку партії (блоку) в порядку спадання кількості поданих за них за результатами голосування на праймеріз голосів виборців, крім випадків, передбачених цією частиною. У разі, якщо за результатами голосування на праймеріз декілька кандидатів від партії (блоку) отримали однакову кількість голосів, черговість їх включення Центральною виборчою комісією до виборчого списку партії (блоку) визначається партією (блоком).
4. Перелік та черговість кандидатів у депутати у остаточному виборчому списку партії (блоку) визначені відповідно до положень цієї статті, не можуть бути змінені після реєстрації кандидатів у депутати Центральною виборчою комісією.
5. У разі реєстрації кандидатів у депутати представнику партії (блоку) у Центральній виборчій комісії разом з копією рішення про реєстрацію кандидатів у депутати у триденний строк з дня його прийняття видаються посвідчення кандидатів у депутати за формою, встановленою Центральною виборчою комісією. Список кандидатів у депутати від партії (блоку) разом із рішенням про їх реєстрацію в цей же строк оприлюднюється в газетах "Голос України" та "Урядовий кур'єр" та на офіційному веб-сайті Центральної виборчої комісії.»
 
Немає висновку    
    -754- Батенко Т.І.
Шевченко В.Л.
Констанкевич І.М.
Дідич В.В.
Дубінін О.І.
Купрій В.М.
Шевченко О.Л.
Законопроект доповнити новою статтею 348-1 у такій редакції:
«Стаття 348-1. Скасування реєстрації усіх кандидатів у депутати, висунутих партією
1. Центральна виборча комісія приймає рішення про скасування реєстрації усіх кандидатів у депутати, висунутих партією, у разі оголошення Центральною виборчою комісією партії - суб’єкту виборчого процесу повторного попередження за результатами встановлення судом при розгляді виборчого спору в порядку, передбаченому законом, факту порушення вимог цього Кодексу.»;
 
Немає висновку    
649. Стаття 349. Попередження за порушення виборчого законодавства
 
   Стаття 349. Попередження за порушення виборчого законодавства
 
650. 1. Центральна виборча комісія оголошує партії - суб’єкту виборчого процесу або окремому кандидатові у депутати попередження у разі:
 
-755- Брензович В.І.
Кіссе А.І.
у тексті частини 1 статті 349 Попередження за порушення виборчого законодавства, після слів «партії» та «партією» додати слова «громадській організації» та «громадською організацією» відповідно
 
Немає висновку   1. Центральна виборча комісія оголошує партії - суб’єкту виборчого процесу або окремому кандидатові у депутати попередження у разі:
 
    -756- Яценко А.В.
В абзаці першому частини першої статті 349 після слова «партії» доповнити словами « (виборчому блоку)».
 
Немає висновку    
651. 1) встановлення судом при розгляді виборчого спору в порядку, передбаченому законом, факту:
 
   1) встановлення судом при розгляді виборчого спору в порядку, передбаченому законом, факту:
 
652. а) підкупу виборців або членів виборчих комісій кандидатом у депутати, партією, її посадовою особою, представником партії у Центральній виборчій комісії, уповноваженою особою партії, а також іншою особою за дорученням партії чи кандидата;
 
-757- Яценко А.В.
У підпункті (а) пункту 1 частини першої статті 349 після слова «партією» доповнити словом « (блоком)».
 
Немає висновку   а) підкупу виборців або членів виборчих комісій кандидатом у депутати, партією, її посадовою особою, представником партії у Центральній виборчій комісії, уповноваженою особою партії, а також іншою особою за дорученням партії чи кандидата;
 
653. б) надання під час виборчого процесу виборцям, закладам, установам, організаціям або членам виборчих комісій грошей чи безоплатно або на пільгових умовах товарів (крім товарів, зазначених у частині другій статті 205 цього Кодексу), робіт, послуг, цінних паперів, кредитів, лотерей, інших матеріальних цінностей організацією, засновником, власником або членом керівного органу якої є кандидат у депутати, партія, її посадова особа, представник партії у Центральній виборчій комісії, уповноважена особа партії (непрямий підкуп);
 
-758- Яценко А.В.
У підпункті (б) пункту 1 частини першої статті 349 після слова «партія» доповнити словом « (блок)»
 
Немає висновку   б) надання під час виборчого процесу виборцям, закладам, установам, організаціям або членам виборчих комісій грошей чи безоплатно або на пільгових умовах товарів (крім товарів, зазначених у частині другій статті 205 цього Кодексу), робіт, послуг, цінних паперів, кредитів, лотерей, інших матеріальних цінностей організацією, засновником, власником або членом керівного органу якої є кандидат у депутати, партія, її посадова особа, представник партії у Центральній виборчій комісії, уповноважена особа партії (непрямий підкуп);
 
    -759- Яценко А.В.
У підпункті (б) пункту 1 частини першої статті 349 після слова «партії» доповнити словом « (блоку)».
 
Немає висновку    
654. в) що кандидат, який займає посаду, в тому числі за сумісництвом, в органах державної влади, органах влади Автономної Республіки Крим, в органах місцевого самоврядування, на державних чи комунальних підприємствах, у закладах, установах, організаціях, у військових формуваннях, інших воєнізованих формуваннях, утворених відповідно до законів України, залучав або використовував для проведення передвиборної агітації підлеглих йому за місцем роботи (служби) осіб чи інших осіб, що перебувають у службовій залежності від них чи в їх адміністративному підпорядкуванні, службовий транспорт, зв’язок, устаткування, приміщення, інші об’єкти та ресурси за місцем роботи, чи використовував службові чи виробничі наради, збори колективу для проведення передвиборної агітації (зловживання службовим становищем);
 
   в) що кандидат, який займає посаду, в тому числі за сумісництвом, в органах державної влади, органах влади Автономної Республіки Крим, в органах місцевого самоврядування, на державних чи комунальних підприємствах, у закладах, установах, організаціях, у військових формуваннях, інших воєнізованих формуваннях, утворених відповідно до законів України, залучав або використовував для проведення передвиборної агітації підлеглих йому за місцем роботи (служби) осіб чи інших осіб, що перебувають у службовій залежності від них чи в їх адміністративному підпорядкуванні, службовий транспорт, зв’язок, устаткування, приміщення, інші об’єкти та ресурси за місцем роботи, чи використовував службові чи виробничі наради, збори колективу для проведення передвиборної агітації (зловживання службовим становищем);
 
655. 2) встановлення Центральною виборчою комісією факту використання партією, кандидатом у депутати при фінансуванні передвиборної агітації, крім коштів виборчого фонду партії, інших коштів;
 
-760- Яценко А.В.
У пункті 2 частини першої статті 349 після слова «партією» доповнити словом « (блоком)»
 
Немає висновку   2) встановлення Центральною виборчою комісією факту використання партією, кандидатом у депутати при фінансуванні передвиборної агітації, крім коштів виборчого фонду партії, інших коштів;
 
    -761- Яценко А.В.
У пункті 2 частини першої статті 349 після слова слова «партії» доповнити словом « (блоку)».
 
Немає висновку    
656. 3) встановлення Центральною виборчою комісією чи судом при розгляді виборчого спору факту порушення партією - суб’єктом виборчого процесу, кандидатом у депутати обмежень щодо проведення передвиборної агітації, у тому числі за проведення агітації під час виборчого процесу поза строками, встановленими статтею 201 цього Кодексу.
 
-762- Яценко А.В.
У пункті 3 статті 349 після слова «партією» доповнити словом « (блоком)».
 
Немає висновку   3) встановлення Центральною виборчою комісією чи судом при розгляді виборчого спору факту порушення партією - суб’єктом виборчого процесу, кандидатом у депутати обмежень щодо проведення передвиборної агітації, у тому числі за проведення агітації під час виборчого процесу поза строками, встановленими статтею 201 цього Кодексу.
 
    -763- Чижмарь Ю.В.
Доповнити статтю 349 частиною 2 такого змісту:
«2. Центральна виборча комісія скасовує реєстрацію партії – суб’єкта виборчого процесу або окремого кандидата у депутати у разі повторного встановлення судом при розгляді виборчого спору в порядку, передбаченому законом, фактів, визначених підпунктами а) та б) пункту 1) частини 1.»
У зв’язку з цим частини 2-5 вважати відповідно частинами 3-6.
 
Немає висновку    
657. 2. Центральна виборча комісія розглядає питання про оголошення партії чи кандидату попередження у порядку, зазначеному у частині другій статті 348 цього Кодексу. Рішення про оголошення попередження може бути прийняте не пізніш як напередодні дня голосування, крім випадку, зазначеного у частині третій цієї статті.
 
-764- Яценко А.В.
У частині другій статті 349 після слова «партії» доповнити словами « (виборчому блоку)».
 
Немає висновку   2. Центральна виборча комісія розглядає питання про оголошення партії чи кандидату попередження у порядку, зазначеному у частині другій статті 348 цього Кодексу. Рішення про оголошення попередження може бути прийняте не пізніш як напередодні дня голосування, крім випадку, зазначеного у частині третій цієї статті.
 
    -765- Брензович В.І.
Кіссе А.І.
у тексті частини 2 статті 349 Попередження за порушення виборчого законодавства, після слів «партії» та «партією» додати слова «громадській організації» та «громадською організацією» відповідно
 
Немає висновку    
    -766- Чижмарь Ю.В.
У частині 2 статті 349 після слів «про оголошення попередження» доповнити словами «скасування реєстрації» у відповідних відмінках.
 
Немає висновку    
658. 3. Рішення про оголошення попередження партії - суб’єкту виборчого процесу, кандидату у депутати з підстав проведення ними передвиборної агітації до реєстрації кандидатів у депутати, висунутих партією, може бути прийняте протягом п’яти днів після дня опублікування рішення про реєстрацію кандидатів у депутати та виборчих списків цієї партії.
 
-767- Яценко А.В.
У частині третій статті 349 після слова «партії» доповнити словами « (виборчому блоку)»
 
Немає висновку   3. Рішення про оголошення попередження партії - суб’єкту виборчого процесу, кандидату у депутати з підстав проведення ними передвиборної агітації до реєстрації кандидатів у депутати, висунутих партією, може бути прийняте протягом п’яти днів після дня опублікування рішення про реєстрацію кандидатів у депутати та виборчих списків цієї партії.
 
    -768- Яценко А.В.
У частині третій статті 349 після слова «партією» доповнити словами « (виборчим блоком)».
 
Немає висновку    
    -769- Брензович В.І.
Кіссе А.І.
у тексті частини 3 статті 349 Попередження за порушення виборчого законодавства, після слів «партії» та «партією» додати слова «громадській організації» та «громадською організацією» відповідно
 
Немає висновку    
    -770- Чижмарь Ю.В.
У частині 3 статті 349 після слів «про оголошення попередження» доповнити словами «скасування реєстрації» у відповідних відмінках.
 
Немає висновку    
659. 4. Центральна виборча комісія доводить до відома партії - суб’єкта виборчого процесу чи кандидата у депутати рішення про оголошення попередження не пізніш як наступного дня з дня його прийняття та у той же строк надає представнику партії у Центральній виборчій комісії копію цього рішення. Якщо зазначене рішення прийняте напередодні дня голосування, копія вказаного рішення видається уповноваженому представнику невідкладно
 
-771- Яценко А.В.
У частині четвертій статті 349 після слів «до відома партії» доповнити словами « (виборчого блоку)»
 
Немає висновку   4. Центральна виборча комісія доводить до відома партії - суб’єкта виборчого процесу чи кандидата у депутати рішення про оголошення попередження не пізніш як наступного дня з дня його прийняття та у той же строк надає представнику партії у Центральній виборчій комісії копію цього рішення. Якщо зазначене рішення прийняте напередодні дня голосування, копія вказаного рішення видається уповноваженому представнику невідкладно
 
    -772- Яценко А.В.
У частині четвертій статті 349 після слів «представнику партії» доповнити словом « (блоку)»
 
Немає висновку    
    -773- Брензович В.І.
Кіссе А.І.
у тексті частини 4 статті 349 Попередження за порушення виборчого законодавства, після слів «партії» та «партією» додати слова «громадській організації» та «громадською організацією» відповідно
 
Немає висновку    
    -774- Чижмарь Ю.В.
У частині 4 статті 349 після слів «про оголошення попередження» доповнити словами «скасування реєстрації» у відповідних відмінках.
 
Немає висновку    
660. 5. Рішення Центральної виборчої комісії про оголошення попередження партії чи кандидату в депутати публікується в державних засобах масової інформації не пізніш як на третій день після його прийняття та невідкладно оприлюднюється на офіційному сайті Центральної виборчої комісії.
 
-775- Яценко А.В.
У частині п’ятій статті 349 після слова «партії» доповнити словами « (виборчому блоку)».
 
Немає висновку   5. Рішення Центральної виборчої комісії про оголошення попередження партії чи кандидату в депутати публікується в державних засобах масової інформації не пізніш як на третій день після його прийняття та невідкладно оприлюднюється на офіційному сайті Центральної виборчої комісії.
 
    -776- Брензович В.І.
Кіссе А.І.
у тексті частини 5 статті 349 Попередження за порушення виборчого законодавства, після слів «партії» та «партією» додати слова «громадській організації» та «громадською організацією» відповідно
 
Немає висновку    
    -777- Чижмарь Ю.В.
У частині 5 статті 349 після слів «про оголошення попередження» доповнити словами «скасування реєстрації» у відповідних відмінках.
 
Немає висновку    
    -778- Сидорович Р.М.
Лаврик О.В.
Семенуха Р.С.
Зубач Л.Л.
Пастух Т.Т.
Острікова Т.Г.
Соболєв Є.В.
Сотник О.С.
Березюк О.Р.
Сироїд О.І.
Підлісецький Л.Т.
Подоляк І.І.
У частині п’ятій статті 349 слова «публікується в державних засобах масової інформації не пізніш як на третій день після його прийняття та» виключити
 
Немає висновку    
    -779- Сидорович Р.М.
Лаврик О.В.
Семенуха Р.С.
Зубач Л.Л.
Пастух Т.Т.
Острікова Т.Г.
Соболєв Є.В.
Сотник О.С.
Березюк О.Р.
Сироїд О.І.
Підлісецький Л.Т.
Подоляк І.І.
У частині п’ятій статті 349 слово «сайті» замінити словом «веб-сайті»;
 
Немає висновку    
    -780- Черненко О.М.
Сидорович Р.М.
Новак Н.В.
Статтю 349 доповнити частиною шостою такого змісту:
«6. У випадках встановлення у складі порушень, зазначених у частині першій цієї статті, ознак злочину, Центральна виборча комісія зобов’язана звернутися з відповідною заявою до органів правопорядку»
 
Немає висновку    
    -781- Сидорович Р.М.
Лаврик О.В.
Семенуха Р.С.
Зубач Л.Л.
Пастух Т.Т.
Острікова Т.Г.
Соболєв Є.В.
Сотник О.С.
Березюк О.Р.
Сироїд О.І.
Підлісецький Л.Т.
Подоляк І.І.
додати нову частину шість до статті 349 такого змісту:
«6. В разі встановлення фактів, визначених пунктами 2, 3 частини першої цієї статті, Центральна виборча комісія зобов’язана звернутися з відповідною заявою до органів правопорядку.»;
 
Немає висновку    
    -782- Продан О.П.
Алєксєєв С.О.
Романюк Р.С.
Палатний А.Л.
Сугоняко О.Л.
Велікін О.М.
Скрипник О.О.
Статтю 349 викласти в такій редакції:
«Стаття 349. Попередження та скасування реєстрації претендента (претендентів) у кандидати у депутати, кандидата (кандидатів) у депутати
1. Центральна виборча комісія приймає рішення про попередження партії (блоку), претенденти у кандидати у депутати чи кандидати у депутати від якої (якого) включені до відповідного виборчого списку, або окремому претенденту у кандидати у депутати (кандидату у депутати).
2. Попередження оголошується у разі:
1) встановлення судом при розгляді виборчого спору в порядку, передбаченому законом, факту підкупу виборців або членів виборчих комісій претендентом у кандидати у депутати, кандидатом у депутати, партією (блоком), яка висунула кандидатів у депутати, представником партії (блоку), уповноваженою особою партії (блоку) чи посадовою особою партії (партії, що входить до складу блоку), довіреною особою претендента у кандидати у депутати, а також іншою особою за дорученням претендента у кандидати у депутати, партії (блоку) - суб'єкта виборчого процесу;
2) встановлення судом при розгляді виборчого спору в порядку, передбаченому законом, факту надання під час виборчого процесу виборцям, закладам, установам, організаціям або членам виборчих комісій грошей чи безоплатно або на пільгових умовах товарів (крім товарів, що містять візуальні зображення назви, символіки, прапора партії (блоку), за умови, що вартість таких товарів не перевищує три відсотки розміру мінімальної заробітної плати), робіт, послуг, цінних паперів, кредитів, лотерейних білетів, інших матеріальних цінностей (непрямого підкупу) організацією, засновником, власником або членом керівного органу якої є претендент у кандидати у депутати, кандидат у депутати, партія (блок), яка висунула кандидатів у депутати, або посадова особа цієї партії (партії, що входить до складу блоку);
3) встановлення судом при розгляді виборчого спору в порядку, передбаченому законом, факту використання претендентом у кандидати у депутати, партією (блоком) при фінансуванні передвиборної агітації крім коштів виборчого фонду інших коштів;
4) встановлення судом при розгляді виборчого спору, що претендент у кандидати у депутати (кандидат у депутати), який займає посаду, в тому числі за сумісництвом, в органах виконавчої влади, органах влади Автономної Республіки Крим
4. Попередження, зазначене у частині першій цієї статті, оприлюднюється Центральною виборчою комісією у загальнодержавних засобах масової інформації та на офіційному веб-сайті Центральної виборчої комісії.
5. Центральна виборча комісія приймає рішення про скасування реєстрації претендента у кандидати у депутати, кандидата у депутати в разі:
1) звернення претендента у кандидати у депутати (кандидата у депутати) не пізніш як за дванадцять днів до дня голосування на праймеріз (дня голосування у день виборів) із письмовою заявою про відмову балотуватися;
2) звернення партії (блоку) не пізніш як за дванадцять днів до дня голосування на праймеріз (дня голосування у день виборів) про скасування рішення щодо реєстрації претендента у кандидати у депутати (кандидата у депутати) відповідно до рішення, прийнятого у порядку, передбаченому статутом партії, з урахуванням положень статті 343 цього Кодексу;
3) припинення громадянства України претендента у кандидати у депутати (кандидата у депутати);
4) вибуття претендента у кандидати у депутати (кандидата у депутати) за межі України на постійне проживання чи з метою отримання політичного притулку;
5) визнання претендента у кандидати у депутати (кандидата у депутати) недієздатним;
6) набрання щодо претендента у кандидати у депутати (кандидата у депутати) законної сили обвинувальним вироком суду за вчинення умисного злочину;
7) порушення вимог статті 343 цього Кодексу;
8) виявлення виборчою комісією обставин, які позбавляють особу, висунуту претендентом у кандидати у депутати (кандидатом у депутати), права бути обраною депутатом відповідно до статті 12 цього Кодексу.
У разі надходження звернень, зазначених у пунктах 1, 2 цієї частини, пізніш як за дванадцять днів до дня голосування на праймеріз (голосування у день виборів), такі звернення виборчою комісією не розглядаються, рішення по них не приймаються.
6. Центральна виборча комісія не пізніше ніж за десять днів до дня голосування на праймеріз (дня голосування у день виборів), а у випадку, передбаченому частиною 20 статті 363 цього Кодексу - у передбачений статтею 363 цього Кодексу строк, приймає рішення про скасування реєстрації всіх претендентів у кандидати у депутати (кандидатів у депутати), включених до виборчого списку партії (блоку), в разі виникнення підстав, передбачених частиною 16 статті 341 цього Кодексу, у разі наявності обставин, передбачених частиною 20 статті 363 цього Кодексу, або у разі виявлення обставин, передбачених абзацом другим частини третьої статті 340 цього Кодексу. Після прийняття такого рішення відповідна партія (блок) втрачає статус суб'єкта виборчого процесу.
7. У випадках виявлення порушень, передбачених частиною другою цієї статті, чи інших порушень, за які законом встановлено кримінальну або адміністративну відповідальність, відповідна виборча комісія повідомляє правоохоронні органи для перевірки і реагування відповідно до закону.
8. Центральна виборча комісія доводить до відома партії (блоку), претендента у кандидати у депутати (кандидата у депутати) рішення про скасування реєстрації претендента (претендентів) у кандидати у депутати, кандидата (кандидатів) у депутати або про оголошення попередження не пізніш як наступного дня з дня його прийняття та надає представнику партії (блоку) у Центральній виборчій комісії копію цього рішення у той же строк.
9. У разі смерті претендента у кандидати у депутати (кандидата у депутати) Центральна виборча комісія приймає рішення про виключення його, відповідно, з попереднього або остаточного виборчого списку партії (блоку).
10. У разі прийняття партією (блоком) рішення, передбаченого частиною третьою статті 384 цього Кодексу щодо кандидата у депутати до прийняття рішення Центральною виборчою комісією про визнання його обраним, Центральна виборча комісія приймає рішення про виключення зазначеного у рішенні кандидата у депутати з виборчого списку партії (блоку).»
 
Немає висновку    
661. Стаття 350. Офіційний перелік партій - суб’єктів виборчого процесу
 
-783- Продан О.П.
Алєксєєв С.О.
Романюк Р.С.
Палатний А.Л.
Сугоняко О.Л.
Велікін О.М.
Скрипник О.О.
Статтю 350 виключити.
 
Немає висновку   Стаття 350. Офіційний перелік партій - суб’єктів виборчого процесу
 
662. 1. Не пізніш як на другий день після закінчення строку реєстрації кандидатів у депутати, зазначеного у частині шостій статті 347 цього Закону, Центральна виборча комісія затверджує офіційний перелік партій - суб’єктів виборчого процесу.
 
-784- Черненко О.М.
Сидорович Р.М.
Новак Н.В.
В частині першій статті 350 слово «Закону» замінити словом «Кодексу»
 
Немає висновку   1. Не пізніш як на другий день після закінчення строку реєстрації кандидатів у депутати, зазначеного у частині шостій статті 347 цього Закону, Центральна виборча комісія затверджує офіційний перелік партій - суб’єктів виборчого процесу.
 
    -785- Брензович В.І.
Кіссе А.І.
у тексті частини 1 статті 350 Офіційний перелік партій – суб’єктів виборчого процесу після слів «партій» та «партії» додати слова «громадських організацій» та «громадської організації» відповідно
 
Немає висновку    
    -786- Яценко А.В.
У частині першій після слова «партій» доповнити словами « (виборчих блоків)».
 
Немає висновку    
    -787- Рудик С.Я.
Лубінець Д.В.
у п. 1 статті 350 слово та символ "партій – " виключити
 
Немає висновку    
    -788- Тимошенко Ю.В.
Євтушок С.М.
Крулько І.І.
Частину першу статті 350 викласти у такій редакції:
«1. Не пізніш як на другий день після закінчення строку реєстрації кандидатів у депутати, зазначеного у частині шостій статті 347 цього Закону, Центральна виборча комісія затверджує офіційний перелік партій – суб’єктів виборчого процесу, який включає порядковий номер партії, назву партії, а також прізвище, ім’я та по батькові перших десяти кандидатів включених до загальнодержавному виборчому списку кандидатів у депутати.»
 
Немає висновку    
663. 2. Назви партій в офіційному переліку партій - суб’єктів виборчого процесу розміщуються у порядку їх номерів, визначених жеребкуванням, яке проводить Центральна виборча комісія за участю представників партій у Центральній виборчий комісії невідкладно після закінчення реєстрації кандидатів у депутати.
 
-789- Яценко А.В.
У частині другій статті 350після слова «партій» доповнити словами « (виборчих блоків)».
 
Немає висновку   2. Назви партій в офіційному переліку партій - суб’єктів виборчого процесу розміщуються у порядку їх номерів, визначених жеребкуванням, яке проводить Центральна виборча комісія за участю представників партій у Центральній виборчий комісії невідкладно після закінчення реєстрації кандидатів у депутати.
 
    -790- Рудик С.Я.
Лубінець Д.В.
у п. 2 статті 350 слово та символ "партій – " виключити
 
Немає висновку    
    -791- Брензович В.І.
Кіссе А.І.
у тексті частини 2 статті 350 Офіційний перелік партій – суб’єктів виборчого процесу після слів «партій» та «партії» додати слова «громадських організацій» та «громадської організації» відповідно
 
Немає висновку    
    -792- Черненко О.М.
Сидорович Р.М.
Новак Н.В.
Частину другу статті 350 доповнити реченням такого змісту:
«Порядок жеребкування, яке проводить Центральна виборча комісія, визначається її окремим рішенням»
 
Немає висновку    
    -793- Каплін С.М.
Частину 2 статті 350 доповнити реченням такого змісту: «Поряд з назвою партії в офіційному переліку партій - суб’єктів виборчого процесу зазначається прізвище, ім’я по батькові керівника».
 
Немає висновку    
664. 3. Порядковий номер партії в офіційному переліку партій - суб’єктів виборчого процесу, визначений у порядку, встановленому частиною другою цієї статті, не може бути змінений протягом виборчого процесу.
 
-794- Яценко А.В.
У частині третій статті 350 після слова «партії» доповнити словами « (виборчих блоків)».
 
Немає висновку   3. Порядковий номер партії в офіційному переліку партій - суб’єктів виборчого процесу, визначений у порядку, встановленому частиною другою цієї статті, не може бути змінений протягом виборчого процесу.
 
    -795- Рудик С.Я.
Лубінець Д.В.
у п. 3 статті 350 слово та символ "партій – " виключити
 
Немає висновку    
    -796- Брензович В.І.
Кіссе А.І.
у тексті частини 3 статті 350 Офіційний перелік партій – суб’єктів виборчого процесу після слів «партій» та «партії» додати слова «громадських організацій» та «громадської організації» відповідно
 
Немає висновку    
665. 4. Центральна виборча комісія за рахунок коштів Державного бюджету України, виділених на підготовку і проведення виборів депутатів, забезпечує виготовлення офіційного переліку партій - суб’єктів виборчого процесу із розрахунку не менш як по двадцять п’ять примірників на кожну велику виборчу дільницю, не менш як по двадцять примірників на кожну середню виборчу дільницю та не менш як по п’ятнадцять примірників на кожну малу виборчу дільницю. Встановлена кількість примірників офіційного переліку партій - суб’єктів виборчого процесу в установленому Центральною виборчою комісією порядку передаються відповідним дільничним виборчим комісіям одночасно з інформаційними плакатами партій
 
-797- Брензович В.І.
Кіссе А.І.
у тексті частини 4 статті 350 Офіційний перелік партій – суб’єктів виборчого процесу після слів «партій» та «партії» додати слова «громадських організацій» та «громадської організації» відповідно
 
Немає висновку   4. Центральна виборча комісія за рахунок коштів Державного бюджету України, виділених на підготовку і проведення виборів депутатів, забезпечує виготовлення офіційного переліку партій - суб’єктів виборчого процесу із розрахунку не менш як по двадцять п’ять примірників на кожну велику виборчу дільницю, не менш як по двадцять примірників на кожну середню виборчу дільницю та не менш як по п’ятнадцять примірників на кожну малу виборчу дільницю. Встановлена кількість примірників офіційного переліку партій - суб’єктів виборчого процесу в установленому Центральною виборчою комісією порядку передаються відповідним дільничним виборчим комісіям одночасно з інформаційними плакатами партій
 
    -798- Рудик С.Я.
Лубінець Д.В.
у п. 4 статті 350 слово та символ "партій – " виключити
 
Немає висновку    
    -799- Яценко А.В.
У частині четвертій статті 350 після слова «партій» доповнити словами « (виборчих блоків)».
 
Немає висновку    
    -800- Кривошея Г.Г.
Частину четверту статті 350 викласти в такій редакції:
«4. Центральна виборча комісія за рахунок коштів Державного бюджету України, виділених на підготовку і проведення виборів депутатів, забезпечує виготовлення офіційного переліку партій – суб’єктів виборчого процесу із розрахунку не менш як по двадцять п’ять примірників на кожну велику виборчу дільницю, не менш як по двадцять примірників на кожну середню виборчу дільницю та не менш як по п’ятнадцять примірників на кожну малу виборчу дільницю. Відповідний офіційний перелік партій – суб’єктів виборчого процесу виготовляється з розрахунку по одному примірнику рельєфно-крапковим шрифтом (за методом Брайля) та збільшеним шрифтом на кожну виборчу дільницю з урахуванням вимог, установлених Центральною виборчою комісією. Встановлена кількість примірників офіційного переліку партій – суб’єктів виборчого процесу в установленому Центральною виборчою комісією порядку передаються відповідним дільничним виборчим комісіям одночасно з інформаційними плакатами партій».
 
Немає висновку    
666. 5. Офіційний перелік партій - суб’єктів виборчого процесу використовуються для інформування виборців у день голосування у приміщенні для голосування, у тому числі у кабінах для голосування у порядку, встановленому статтею 367 цього Кодексу.
 
-801- Брензович В.І.
Кіссе А.І.
у тексті частини 5 статті 350 Офіційний перелік партій – суб’єктів виборчого процесу після слів «партій» та «партії» додати слова «громадських організацій» та «громадської організації» відповідно
 
Немає висновку   5. Офіційний перелік партій - суб’єктів виборчого процесу використовуються для інформування виборців у день голосування у приміщенні для голосування, у тому числі у кабінах для голосування у порядку, встановленому статтею 367 цього Кодексу.
 
    -802- Рудик С.Я.
Лубінець Д.В.
у п. 5 статті 350 слово та символ "партій – " виключити
 
Немає висновку    
    -803- Писаренко В.В.
Статтю 350 викласти у новій редакції:
«Стаття 350. Офіційний перелік партій – суб’єктів виборчого процесу
1. Не пізніш як на другий день після закінчення строку реєстрації кандидатів у депутати Центральна виборча комісія у алфавітному порядку затверджує офіційний перелік партій – суб’єктів виборчого процесу, який оприлюднюється в газетах «Голос України» та «Урядовий кур’єр».
2. Офіційний перелік партій – суб’єктів виборчого процесу використовуються для інформування виборців через засоби масової інформації та не впливає на черговість розташування партій та висунутих ними кандидатів у депутати у виборчих бюлетенях».
 
Немає висновку    
667. Стаття 351. Гарантії діяльності кандидатів у депутати
 
   Стаття 351. Гарантії діяльності кандидатів у депутати
 
668. 1. Кандидату у депутати, крім кандидата у депутати, який є Президентом України або народним депутатом України, не може бути відмовлено у звільненні на період передвиборної агітації від виконання виробничих або службових обов’язків за місцем роботи з наданням неоплачуваної відпустки.
 
   1. Кандидату у депутати, крім кандидата у депутати, який є Президентом України або народним депутатом України, не може бути відмовлено у звільненні на період передвиборної агітації від виконання виробничих або службових обов’язків за місцем роботи з наданням неоплачуваної відпустки.
 
669. 2. Кандидат у депутати з часу своєї реєстрації до закінчення виборчого процесу не може бути звільнений з роботи (посади, служби) з ініціативи власника підприємства, закладу, установи, організації або уповноваженого ним органу, командира військової частини (формування). Кандидат у депутати без його згоди не може бути переведений на іншу роботу (посаду), скерований у відрядження, а також призваний на військову або альтернативну (невійськову) службу, навчальні (перевірні) та спеціальні збори військовозобов’язаних.
 
   2. Кандидат у депутати з часу своєї реєстрації до закінчення виборчого процесу не може бути звільнений з роботи (посади, служби) з ініціативи власника підприємства, закладу, установи, організації або уповноваженого ним органу, командира військової частини (формування). Кандидат у депутати без його згоди не може бути переведений на іншу роботу (посаду), скерований у відрядження, а також призваний на військову або альтернативну (невійськову) службу, навчальні (перевірні) та спеціальні збори військовозобов’язаних.
 
670. 3. Кандидат у депутати має права уповноваженої особи партії, передбачені пунктами 2-4 частини другої статті 357 цього Кодексу, які він здійснює у територіальних виборчих округах, що входять до виборчого регіону, до виборчого списку партії в якому включений кандидат.
 
-804- Рудик С.Я.
Лубінець Д.В.
п. 3 статті 351 виключити
 
Немає висновку   3. Кандидат у депутати має права уповноваженої особи партії, передбачені пунктами 2-4 частини другої статті 357 цього Кодексу, які він здійснює у територіальних виборчих округах, що входять до виборчого регіону, до виборчого списку партії в якому включений кандидат.
 
    -805- Яценко А.В.
У частині третій статті 351 після слова «партії» доповнити словом « (блоку)».
 
Немає висновку    
    -806- Писаренко В.В.
Частину третю статті 351 викласти у новій редакції:
«3. Кандидат у депутати має права уповноваженої особи партії, передбачені пунктами 2-4 частини другої статті 357 цього Кодексу, що здійснюються ним у територіальному виборчому окрузі, в якому його було висунуто».
 
Немає висновку    
    -807- Брензович В.І.
Кіссе А.І.
частину 3 статті 351 Гарантії діяльності кандидатів у депутати, викласти у наступній редакції: «Кандидат у депутати має права уповноваженої особи партії, або громадської організації передбачені пунктами 2-4 частини другої статті 357 цього Кодексу, які він здійснює у територіальних виборчих округах, що входять до виборчого регіону, до виборчого списку партії, або громадської організації в якому включений кандидат.»
 
Немає висновку    
    -808- Продан О.П.
Алєксєєв С.О.
Романюк Р.С.
Палатний А.Л.
Сугоняко О.Л.
Велікін О.М.
Скрипник О.О.
Статтю 351 викласти в такій редакції:
«Стаття 351. Гарантії діяльності у виборчому процесі претендентів у кандидати та кандидатів у депутати
1. Претенденту у кандидати у депутати, кандидату у депутати, крім претендента у кандидати (кандидата у депутати), який є Президентом України або народним депутатом України, не може бути відмовлено у звільненні на період передвиборної агітації від виконання виробничих або службових обов'язків за місцем роботи з наданням неоплачуваної відпустки.
2. Претендент у кандидати у депутати, кандидат у депутати під час виборчого процесу не може бути звільнений з роботи з ініціативи власника підприємства, установи, організації або уповноваженого ним органу, командира військової частини (формування). Претендент у кандидати, кандидат у депутати без його згоди не може бути переведений на іншу роботу, направлений у відрядження, а також призваний на військову або альтернативну (невійськову) службу, навчальні (перевірні) та спеціальні збори військовозобов'язаних.
3. Претендент у кандидати у депутати має право визначити із числа виборців своїх довірених осіб (не більше трьох осіб).
4. Довірені особи претендента у кандидати у депутати реєструються Центральною виборчою комісією за поданням претендента у кандидати в депутати. У поданні зазначаються: прізвище, ім'я, по батькові довіреної особи, її громадянство, день, місяць і рік народження, місце роботи, посада (заняття), адреса місця проживання, номер телефону. До заяви додається письмова згода цієї особи представляти інтереси претендента у кандидати у депутати та ксерокопії першої та другої сторінок паспорта громадянина України або ксерокопія тимчасового посвідчення громадянина України (для осіб недавно прийнятих до громадянства України). Центральна виборча комісія протягом трьох днів після дня надходження цього подання реєструє довірених осіб претендентів у кандидати в депутати і видає їм посвідчення за встановленою нею формою.
5. Не допускається реєстрація довіреними особами претендентів у кандидати у депутати осіб, зазначених у другому реченні частини другої статті 352 цього Кодексу.
6. Довірені особи претендента у кандидати у депутати сприяють претенденту у кандидати в депутати у проведенні виборчого процесу; представляють інтереси претендента у кандидати в депутати у відносинах з виборчими комісіями, органами державної влади, органами влади Автономної Республіки Крим та органами місцевого самоврядування, засобами масової інформації, об'єднаннями громадян, виборцями, виконують інші повноваження, визначені цим Кодексом.
7. Довірені особи претендента у кандидати у депутати набувають повноважень з дня їх реєстрації Центральною виборчою комісією. Повноваження цих осіб припиняються в день скасування рішення про реєстрацію претендента у кандидати у депутати чи встановлення результатів голосування на праймеріз та їх офіційного оприлюднення.
8. Довірені особи претендента у кандидати у депутати мають право на звільнення від виконання виробничих або службових обов'язків з дня їх реєстрації на період виборчого процесу без збереження заробітної плати за погодженням із власником підприємства, установи, організації чи уповноваженим ним органом.
9. Претендент у кандидати у депутати має право в будь-який час до дня голосування на праймеріз звернутися із заявою до Центральної виборчої комісії про припинення повноважень його довіреної особи і подати документи для реєстрації іншої особи в порядку, встановленому цим Кодексом.
10. Довірена особа претендента у кандидати у депутати має право в будь-який час звернутися до Центральної виборчої комісії із заявою про складення своїх повноважень.
11. На підставі заяви, поданої відповідно до частин дев'ятої чи десятої цієї статті, не пізніше третього дня після її надходження, а поданої напередодні і в день голосування на праймеріз - негайно, Центральна виборча комісія приймає рішення про скасування реєстрації довіреної особи претендента у кандидати в депутати, копія якого невідкладно видається або надсилається претенденту у кандидати в депутати.
12. Посвідчення довіреної особи претендента у кандидати у депутати, повноваження якої припинено до закінчення виборчого процесу, негайно повертається до Центральної виборчої комісії.
13. Претендент у кандидати в депутати, кандидат у депутати, довірена особа претендента у кандидати в депутати мають права уповноваженої особи партії (блоку), передбачені пунктами 1, 4, 5 частини чотирнадцятої статті 352 цього Кодексу.»
 
Немає висновку    
671. Стаття 352. Гарантії діяльності партій - суб’єктів виборчого процесу
 
-809- Брензович В.І.
Кіссе А.І.
назву статті 352 Гарантії діяльності партії – суб’єкта виборчого процесу, викласти у наступній редакції: «Гарантії діяльності партії, або громадської організації – суб’єкта виборчого процесу.»
 
Немає висновку   Стаття 352. Гарантії діяльності партій - суб’єктів виборчого процесу
 
672. 1. Партія, яка висунула кандидатів у депутати, має право делегувати одного представника до Центральної виборчої комісії з правом дорадчого голосу, який уповноважений представляти інтереси партії в Центральній виборчій комісії під час виборчого процесу.
 
-810- Брензович В.І.
Кіссе А.І.
у тексті частини 1 статті 352 з зміненою назвою: Гарантії діяльності партії, або громадської організації – суб’єкта виборчого процесу, після слів «партія» та «партії» добавити слова «громадська організація» та громадські організації» відповідно
 
Немає висновку   1. Партія, яка висунула кандидатів у депутати, має право делегувати одного представника до Центральної виборчої комісії з правом дорадчого голосу, який уповноважений представляти інтереси партії в Центральній виборчій комісії під час виборчого процесу.
 
    -811- Яценко А.В.
У частині першій статті 352 після слова «партія» доповнити словом « (блок)»
 
Немає висновку    
    -812- Яценко А.В.
У частині першій статті 352 після слова «партії» доповнити словом « (блоку)».
 
Немає висновку    
673. 2. Партія ( суб’єкт виборчого процесу може мати не більше п’яти уповноважених осіб у загальнодержавному виборчому окрузі та не більше двох уповноважених осіб у кожному територіальному окрузі. Повноваження уповноважених осіб партії у загальнодержавному виборчому окрузі поширюються також на закордонний виборчий округ.
 
-813- Рудик С.Я.
Лубінець Д.В.
п. 2 статті 352 виключити
 
Немає висновку   2. Партія ( суб’єкт виборчого процесу може мати не більше п’яти уповноважених осіб у загальнодержавному виборчому окрузі та не більше двох уповноважених осіб у кожному територіальному окрузі. Повноваження уповноважених осіб партії у загальнодержавному виборчому окрузі поширюються також на закордонний виборчий округ.
 
    -814- Яценко А.В.
У частині другій статті 352 після слова «партія» доповнити словом « (блок)»
 
Немає висновку    
    -815- Яценко А.В.
У частині другій статті 352 після слова «партії» доповнити словом « (блоку)».
 
Немає висновку    
    -816- Брензович В.І.
Кіссе А.І.
у тексті частини 2 статті 352 з зміненою назвою: Гарантії діяльності партії, або громадської організації – суб’єкта виборчого процесу, після слів «партія» та «партії» добавити слова «громадська організація» та громадські організації» відповідно
 
Немає висновку    
674. 3. Кандидатури представника партії у Центральній виборчій комісії та уповноважених осіб партії затверджуються центральним керівним органом партії.
 
-817- Яценко А.В.
У частині третій статті 352 після слів «представника партії» доповнити словом « (блоку)»
 
Немає висновку   3. Кандидатури представника партії у Центральній виборчій комісії та уповноважених осіб партії затверджуються центральним керівним органом партії.
 
    -818- Яценко А.В.
У частині третій статті 352 після слів «уповноважених осіб партії» доповнити словом « (блоку)»
 
Немає висновку    
    -819- Яценко А.В.
У частині третій статті 352 після слів «керівним органом партії» доповнити словами « (керівним органом блоку)».
 
Немає висновку    
    -820- Брензович В.І.
Кіссе А.І.
у тексті частини 3 статті 352 з зміненою назвою: Гарантії діяльності партії, або громадської організації – суб’єкта виборчого процесу, після слів «партія» та «партії» добавити слова «громадська організація» та громадські організації» відповідно
 
Немає висновку    
    -821- Продан О.П.
Алєксєєв С.О.
Романюк Р.С.
Палатний А.Л.
Сугоняко О.Л.
Велікін О.М.
Скрипник О.О.
Статтю 352 викласти в такій редакції:
«Стаття 352. Гарантії діяльності у виборчому процесі партій (блоків), претенденти у кандидати у депутати від яких зареєстровані у загальнодержавному окрузі
1. Партія (блок), претенденти у кандидати у депутати від якої зареєстровані у загальнодержавному окрузі, має право делегувати одного представника до Центральної виборчої комісії (далі - представник партії у Центральній виборчій комісії) з правом дорадчого голосу, який уповноважений представляти інтереси партії (блоку) в Центральній виборчій комісії під час виборчого процесу. Кандидатура представника затверджується центральним керівним органом партії (блоку).
2. Представником партії (блоку) у Центральній виборчій комісії може бути виборець. Не може бути представником партії (блоку):
1) член виборчої комісії;
2) посадова особа органу виконавчої влади або суду, правоохоронних органів, органів влади Автономної Республіки Крим чи органів місцевого самоврядування;
3) військовослужбовець;
4) особа, яка проходить альтернативну (невійськову) службу.
3. Заява про реєстрацію представника партії у Центральній виборчій комісії, підписана керівником партії (керівниками всіх партій, що входять до складу блоку) та скріплена печаткою партії (партій, що входять до складу блоку), та копія рішення центрального керівного органу партії (блоку) про затвердження кандидатури представника партії (блоку) у Центральній виборчій комісії подаються до Центральної виборчої комісії одночасно із заявою про реєстрацію претендентів кандидатів у депутати від партії (блоку). У заяві про реєстрацію представника партії (блоку) у Центральній виборчій комісії зазначаються: прізвище, ім'я, по батькові представника партії (блоку), його громадянство, день, місяць і рік народження, місце роботи, займана посада (заняття), місце проживання та адреса житла, номер телефону. До заяви додається письмова згода цієї особи представляти інтереси партії (блоку) в Центральній виборчій комісії.
4. Центральна виборча комісія не пізніше третього дня після надходження документів, зазначених у частині третій цієї статті, реєструє представника партії (блоку) у Центральній виборчій комісії з правом дорадчого голосу та видає йому посвідчення. Форма такого посвідчення встановлюється Центральною виборчою комісією.
5. Партія (блок), претенденти у кандидати у депутати від якої зареєстровані у загальнодержавному окрузі, може мати не більше п'яти уповноважених осіб у загальнодержавному окрузі та не більше двох уповноважених осіб у кожному територіальному виборчому окрузі (далі - уповноважена особа партії (блоку). Уповноважена особа партії (блоку) представляє відповідну партію (блок) і не є самостійним суб'єктом виборчого процесу. Уповноважена особа партії (блоку) повинна відповідати вимогам, зазначеним у частині другій цієї статті. Список уповноважених осіб партії (блоку) з обов'язковим зазначенням відповідного виборчого округу затверджується центральним керівним органом партії (блоку).
6. Заява про реєстрацію уповноважених осіб партії (блоку), в електронному вигляді та на паперових носіях підписана керівником партії (керівниками партій, що входять до складу блоку) та скріплена печаткою партії (печатками партій, що входять до складу блоку), та копія рішення центрального керівного органу партії (блоку) про затвердження списку уповноважених осіб партії (блоку) подаються до Центральної виборчої комісії у будь-який час після реєстрації претендентів у кандидати у депутати, включених до виборчого списку партії (блоку). У заяві про реєстрацію уповноважених осіб партії (блоку) зазначаються: прізвище, ім'я, по батькові кожної уповноваженої особи, відповідний територіальний виборчий округ, громадянство уповноваженої особи партії (блоку), день, місяць і рік народження, місце роботи, посада (заняття), місце проживання та адреса житла, номер телефону. До заяви додаються письмові згоди цих осіб представляти інтереси партії (блоку) у загальнодержавному та відповідному територіальному виборчому окрузі та ксерокопії першої та другої сторінок паспорта громадянина України або ксерокопія тимчасового посвідчення громадянина України (для осіб, недавно прийнятих до громадянства України).
7. Центральна виборча комісія не пізніше третього дня після надходження документів, зазначених у частині шостій цієї статті, реєструє уповноважених осіб партії (блоку) та видає представникові партії (блоку) у Центральній виборчій комісії їх посвідчення за формою, встановленою Центральною виборчою комісією).
8. Представник партії (блоку) у Центральній виборчій комісії, уповноважена особа партії (блоку) з дня їх реєстрації Центральною виборчою комісією до припинення їх повноважень або закінчення виборчого процесу мають право на звільнення від виробничих або службових обов'язків без збереження заробітної плати за погодженням із власником підприємства, установи, організації або уповноваженим ним органом.
9. Представник партії (блоку) у Центральній виборчій комісії, уповноважена особа партії (блоку) мають право у будь-який час до дня голосування на праймеріз або дня голосування звернутися до Центральної виборчої комісії із заявою про складення своїх повноважень.
10. Керівний орган партії (блоку), який приймав рішення про затвердження представника партії (блоку) у Центральній виборчій комісії чи уповноваженої особи партії (блоку), у будь-який час до дня голосування на праймеріз або дня голосування може прийняти рішення про відкликання представника партії (блоку) у Центральній виборчій комісії чи уповноваженої особи партії (блоку) та про затвердження іншої кандидатури замість відкликаної. Відповідна заява разом з копією рішення та іншими документами подається до Центральної виборчої комісії у порядку, визначеному частинами третьою і шостою цієї статті.
11. На підставі заяви, поданої відповідно до частин дев'ятої або десятої цієї статті, не пізніше третього дня після її надходження, але не пізніше дня голосування, а в день голосування - невідкладно Центральна виборча комісія приймає рішення про скасування реєстрації представника партії (блоку) у Центральній виборчій комісії чи уповноваженої особи партії (блоку) та про реєстрацію іншої особи представником партії (блоку) у Центральній виборчій комісії чи уповноваженою особою партії (блоку). Копія рішення невідкладно видається представнику партії (блоку) у Центральній виборчій комісії або надсилається на адресу керівного органу партії (блоку).
12. Посвідчення представника партії (блоку) у Центральній виборчій комісії чи уповноваженої особи партії (блоку), повноваження яких припинено до закінчення виборчого процесу, невідкладно повертається до Центральної виборчої комісії.
13. Представник партії (блоку) у Центральній виборчій комісії має право:
1) бути присутнім на всіх засіданнях Центральної виборчої комісії під час обговорення питань, пов'язаних із виборами депутатів, та брати участь у їх обговоренні з правом дорадчого голосу: отримувати до початку засідання порядок денний та матеріали до питань порядку денного, брати участь в обговоренні, вносити пропозиції щодо рішення Центральної виборчої комісії;
2) знайомитися із змістом протоколів засідань Центральної виборчої комісії та її рішеннями, отримувати копії цих рішень; у разі своєї відсутності на засіданні знайомитися з документами, на підставі яких приймалися рішення на такому засіданні;
3) знайомитися з протоколами, телефонограмами, факсограмами та іншими офіційними повідомленнями, що надходять до Центральної виборчої комісії від окружних виборчих комісій, у тому числі про підсумки голосування у загальнодержавному окрузі, отримувати їх копії;
4) реалізовувати інші права, передбачені цим Кодексом для представника партії (блоку) у Центральній виборчій комісії.
14. Уповноважена особа партії (блоку):
1) сприяє партії (блоку) в її участі у виборчому процесі, в тому числі у проведенні передвиборної агітації;
2) представляє інтереси партії (блоку) у відносинах з виборчими комісіями (крім Центральної виборчої комісії), органами виконавчої влади, судами, органами влади Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування, виборцями, іншими суб'єктами виборчого процесу на території відповідного виборчого округу;
3) може брати участь з правом дорадчого голосу в засіданнях виборчих комісій (крім Центральної виборчої комісії) на території відповідного територіального виборчого округу;
4) має право бути присутньою на виборчій дільниці під час голосування та на засіданні дільничної виборчої комісії при підрахунку голосів виборців з урахуванням обмежень, встановлених частиною 90 статті 339 цього Кодексу;
5) має права офіційного спостерігача від партії (блоку), передбачені частиною дев'ятою статті 354цього Кодексу;
6) має інші права, передбачені цим Кодексом для уповноваженої особи партії (блоку).
15. На уповноважену особу партії (блоку) поширюються обмеження, встановлені частиною десятою статті 354 цього Кодексу.»
 
Немає висновку    
675. Стаття 353. Вимоги до представника та уповноважених осіб партії
 
-822- Брензович В.І.
Кіссе А.І.
назву статті 353 Вимоги до представника та уповноваженого осіб партії, викласти у наступній редакції: «Вимоги до представника та уповноваженого осіб партії або громадської організації»
 
Немає висновку   Стаття 353. Вимоги до представника та уповноважених осіб партії
 
676. 1. Представником партії у Центральній виборчій комісії (далі - представником партії), уповноваженою особою партії може бути громадянин України, який має право голосу.
 
-823- Брензович В.І.
Кіссе А.І.
у тексті частини 1 статті 353 з зміненою назвою: Вимоги до представника та уповноваженого осіб партії або громадської організації, після слів «партії» добавити слово «громадської організації»
 
Немає висновку   1. Представником партії у Центральній виборчій комісії (далі - представником партії), уповноваженою особою партії може бути громадянин України, який має право голосу.
 
    -824- Яценко А.В.
У частині першій статі 353 після слова «партії» доповнити словом « (блоку)».
 
Немає висновку    
677. 2. Не може бути представником, уповноваженою особою партії:
 
-825- Яценко А.В.
У частині другій статті 353 після слова «партії» доповнити словом « (блоку)».
 
Немає висновку   2. Не може бути представником, уповноваженою особою партії:
 
    -826- Брензович В.І.
Кіссе А.І.
у тексті частини 2 статті 353 з зміненою назвою: Вимоги до представника та уповноваженого осіб партії або громадської організації, після слів «партії» добавити слово «громадської організації»
 
Немає висновку    
678. 1) член будь-якої виборчої комісії;
 
   1) член будь-якої виборчої комісії;
 
679. 2) посадова особа органу виконавчої влади, органу влади Автономної Республіки Крим, органу місцевого самоврядування або суду;
 
-827- Черненко О.М.
Сидорович Р.М.
Новак Н.В.
Пункт 2 частини другої статті 353 викласти в такій редакції:
«2) державний службовець, посадова особа органу виконавчої влади, органу влади Автономної Республіки Крим, органу місцевого самоврядування, суддя, прокурор»
 
Немає висновку   2) посадова особа органу виконавчої влади, органу влади Автономної Республіки Крим, органу місцевого самоврядування або суду;
 
680. 3) посадова чи службова особа правоохоронних органів;
 
   3) посадова чи службова особа правоохоронних органів;
 
681. 4) військовослужбовець, службовець рядового чи начальницького складу органів внутрішніх справ України, Служби безпеки України, особа рядового чи начальницького складу Державної кримінально-виконавчої служби України;
 
-828- Добродомов Д.Є.
У п. 4 ч. 2 ст. 353 слова «органів внутрішніх справ» замінити на «Національної поліції».
 
Немає висновку   4) військовослужбовець, службовець рядового чи начальницького складу органів внутрішніх справ України, Служби безпеки України, особа рядового чи начальницького складу Державної кримінально-виконавчої служби України;
 
682. 5) особа, яка проходить альтернативну (невійськову) службу.
 
-829- Черненко О.М.
Сидорович Р.М.
Новак Н.В.
Частину другу статті 353 доповнити пунктом 6 такого змісту:
«6) особа, яка відбуває покарання в установі кримінально-виконавчої системи»
 
Немає висновку   5) особа, яка проходить альтернативну (невійськову) службу.
 
    -830- Писаренко В.В.
Частину другу статті 353 викласти у новій редакції:
«2. Не може бути представником, уповноваженою особою партії:
1) член виборчої комісії;
2) посадова особа органу виконавчої влади або суду, правоохоронних органів, органів влади Автономної Республіки Крим чи органів місцевого самоврядування;
3) військовослужбовець;
4) особа, яка проходить альтернативну (невійськову) службу».
 
Немає висновку    
    -831- Продан О.П.
Алєксєєв С.О.
Романюк Р.С.
Палатний А.Л.
Сугоняко О.Л.
Велікін О.М.
Скрипник О.О.
Статтю 353 викласти в такій редакції:
«Стаття 353. Офіційні спостерігачі
1. У виборчому процесі можуть брати участь офіційні спостерігачі від партій (блоків), претендентів у кандидати у депутати, громадських організацій.
2. Офіційні спостерігачі від іноземних держав та міжнародних організацій можуть вести спостереження за ходом виборчого процесу.
3. Повноваження офіційних спостерігачів починаються з дня їх реєстрації відповідною виборчою комісією у порядку, передбаченому цим Кодексом, і припиняються після встановлення Центральною виборчою комісією результатів виборів депутатів, а офіційних спостерігачів від претендентів у кандидати у депутати - після встановлення Центральною виборчою комісію результатів праймеріз.
4. Виборча комісія, яка зареєструвала офіційного спостерігача, може достроково припинити його повноваження у разі порушення ним цього Кодексу. Про дострокове припинення повноважень офіційного спостерігача приймається мотивоване рішення.»
 
Немає висновку    
683. Стаття 354. Порядок реєстрації представника партії у Центральній виборчій комісії
 
-832- Брензович В.І.
Кіссе А.І.
назву статті 354 Порядок реєстрації представника партії у Центральній виборчій комісії, викласти у наступній редакції: «Порядок реєстрації представника партії або громадської організації у Центральній виборчій комісії»
 
Немає висновку   Стаття 354. Порядок реєстрації представника партії у Центральній виборчій комісії
 
684. 1. Заява про реєстрацію представника партії за підписом керівника партії, скріпленим печаткою партії, та рішення центрального керівного органу партії про затвердження кандидатури представника партії у Центральній виборчій комісії подаються до Центральної виборчої комісії одночасно із заявою про реєстрацію кандидатів у депутати від партії відповідно до пункту 1 частини першої статті 343 цього Кодексу.
 
-833- Брензович В.І.
Кіссе А.І.
у тексті частини 1 статті 354 з зміненою назвою: Порядок реєстрації представника партії або громадської організації у Центральній виборчій комісії, після слів «партії» добавити слова «громадської організації»
 
Немає висновку   1. Заява про реєстрацію представника партії за підписом керівника партії, скріпленим печаткою партії, та рішення центрального керівного органу партії про затвердження кандидатури представника партії у Центральній виборчій комісії подаються до Центральної виборчої комісії одночасно із заявою про реєстрацію кандидатів у депутати від партії відповідно до пункту 1 частини першої статті 343 цього Кодексу.
 
    -834- Яценко А.В.
У частині першій статті 354 після слів «представника партії» доповнити словом « (блоку)»
 
Немає висновку    
    -835- Яценко А.В.
У частині першій статті 354 після слів «керівника партії» доповнити словом « (блоку)»
 
Немає висновку    
    -836- Яценко А.В.
У частині першій статті 354 після слів «печаткою партії» доповнити словами « (партій, що входять до блоку)»
 
Немає висновку    
    -837- Яценко А.В.
У частині першій статті 354 після слів «керівного органу партії» доповнити словами « (керівного органу блоку)»
 
Немає висновку    
    -838- Яценко А.В.
У частині першій статті 354 після слів «у депутати від партії» доповнити словом « (блоку)».
 
Немає висновку    
685. 2. У заяві про реєстрацію представника партії зазначаються такі відомості щодо відповідної особи:
 
-839- Яценко А.В.
У частині другій статті 354 після слова «партії» доповнити словами « (виборчого блоку)».
 
Немає висновку   2. У заяві про реєстрацію представника партії зазначаються такі відомості щодо відповідної особи:
 
    -840- Брензович В.І.
Кіссе А.І.
у тексті частини 2 статті 354 з зміненою назвою: Порядок реєстрації представника партії або громадської організації у Центральній виборчій комісії, після слів «партії» добавити слова «громадської організації»
 
Немає висновку    
686. 1) прізвище, ім’я (усі власні імена), по батькові (за наявності);
 
   1) прізвище, ім’я (усі власні імена), по батькові (за наявності);
 
687. 2) громадянство;
 
   2) громадянство;
 
688. 3) дата народження;
 
   3) дата народження;
 
689. 4) місце роботи, займана посада (заняття);
 
   4) місце роботи, займана посада (заняття);
 
690. 5) місце проживання, номер контактного телефону.
 
   5) місце проживання, номер контактного телефону.
 
691. 3. До заяви, зазначеної у частині першій цієї статті, додається письмова згода особи представляти інтереси партії в Центральній виборчій комісії.
 
-841- Яценко А.В.
У частині третій статті 354 після слова «партії» доповнити словом « (блоку)».
 
Немає висновку   3. До заяви, зазначеної у частині першій цієї статті, додається письмова згода особи представляти інтереси партії в Центральній виборчій комісії.
 
    -842- Брензович В.І.
Кіссе А.І.
у тексті частини 3 статті 354 з зміненою назвою: Порядок реєстрації представника партії або громадської організації у Центральній виборчій комісії, після слів «партії» добавити слова «громадської організації»
 
Немає висновку    
692. 4. Центральна виборча комісія не пізніше третього дня після надходження документів, зазначених у частинах першій та третій цієї статті, реєструє представника партії у Центральній виборчій комісії з правом дорадчого голосу. Кандидатура представника партії може бути відхилена лише з підстав порушення вимог статті 353 цього Кодексу чи частин першої-третьої цієї статті.
 
-843- Яценко А.В.
У частині четвертій статті 354 після слова «партії» доповнити словом « (блоку)».
 
Немає висновку   4. Центральна виборча комісія не пізніше третього дня після надходження документів, зазначених у частинах першій та третій цієї статті, реєструє представника партії у Центральній виборчій комісії з правом дорадчого голосу. Кандидатура представника партії може бути відхилена лише з підстав порушення вимог статті 353 цього Кодексу чи частин першої-третьої цієї статті.
 
    -844- Брензович В.І.
Кіссе А.І.
у тексті частини 4 статті 354 з зміненою назвою: Порядок реєстрації представника партії або громадської організації у Центральній виборчій комісії, після слів «партії» добавити слова «громадської організації»
 
Немає висновку    
693. 5. Після реєстрації представника партії Центральна виборча комісія видає йому посвідчення. Форма такого посвідчення встановлюється Центральною виборчою комісією.
 
-845- Яценко А.В.
У частині п’ятій статті 354 після слова «партії» доповнити словом « (блоку)».
 
Немає висновку   5. Після реєстрації представника партії Центральна виборча комісія видає йому посвідчення. Форма такого посвідчення встановлюється Центральною виборчою комісією.
 
    -846- Брензович В.І.
Кіссе А.І.
у тексті частини 5 статті 354 з зміненою назвою: Порядок реєстрації представника партії або громадської організації у Центральній виборчій комісії, після слів «партії» добавити слова «громадської організації»
 
Немає висновку    
    -847- Продан О.П.
Алєксєєв С.О.
Романюк Р.С.
Палатний А.Л.
Сугоняко О.Л.
Велікін О.М.
Скрипник О.О.
Статтю 354 викласти в такій редакції:
«Стаття 354. Офіційні спостерігачі від партій (блоків), претендентів у кандидати у депутати та громадських організацій
1. Офіційним спостерігачем від партії (блоку), претендента у кандидати у депутати чи громадської організації може бути виборець. Не може бути офіційним спостерігачем: член виборчої комісії; посадова особа органів виконавчої влади або суду, правоохоронних органів, органів влади Автономної Республіки Крим
4. Центральна виборча комісія не пізніш як за сімдесят днів до дня голосування офіційно публікує у газетах "Голос України" та "Урядовий кур'єр" перелік громадських організацій, яким надано дозвіл мати офіційних спостерігачів на виборах депутатів.
5. Офіційний спостерігач від партії (блоку), громадської організації реєструється окружною виборчою комісією за поданням уповноваженої особи партії у відповідному територіальному або загальнодержавному окрузі, керівника відповідної громадської організації.
Офіційний спостерігач від претендента у кандидати у депутати реєструється Центральною виборчою комісією за поданням претендента у кандидати у депутати.
6. У поданні про реєстрацію офіційних спостерігачів зазначаються їх прізвища, імена, по батькові, громадянство, дата народження, місце проживання та адреса житла, місце роботи, посада (заняття), номери контактних телефонів. До подання додаються заяви про згоду цих осіб бути офіційними спостерігачами від відповідної партії (блоку), претендента у кандидати у депутати чи громадської організації та ксерокопії першої та другої сторінок паспорта громадянина України або ксерокопія тимчасового посвідчення громадянина України (для осіб недавно прийнятих до громадянства України). До подання від громадської організації подається також копія рішення Центральної виборчої комісії про дозвіл мати офіційних спостерігачів під час виборів депутатів.
7. Подання про реєстрацію офіційного спостерігача за підписом уповноваженої особи партії, претендента у кандидати у депутати, керівника відповідної громадської організації вноситься до Центральної виборчої комісії, відповідної окружної виборчої комісії не пізніш як за п'ять днів до дня голосування (про реєстрацію офіційного спостерігача від претендента у кандидати у депутати - за п'ять днів до дня голосування на праймеріз).
Підставою для відмови у реєстрації офіційного спостерігача може бути лише порушення положень частин першої - третьої, п'ятої, шостої цієї статті.
8. Центральна виборча комісія, відповідна окружна виборча комісія здійснює реєстрацію офіційних спостерігачів у відповідному виборчому окрузі та видає їм посвідчення за формою, встановленою Центральною виборчою комісією, не пізніше наступного дня після внесення подання.
9. Офіційний спостерігач від партії (блоку), претендента у кандидати у депутати, громадської організації має право:
1) перебувати на виборчих дільницях під час голосування, спостерігати з будь-якої відстані за діями членів виборчої комісії, у тому числі під час видачі виборчих бюлетенів виборцям і підрахунку голосів, не заважаючи членам виборчої комісії фізично;
2) робити фото- та кінозйомки, аудіо- та відеозаписи, не порушуючи при цьому таємниці голосування;
3) бути присутнім при видачі виборчих бюлетенів членам дільничної виборчої комісії, у тому числі для голосування на праймеріз та організації голосування виборців за місцем перебування, та при проведенні такого голосування;
4) бути присутнім з дотриманням вимог цього Кодексу на засіданнях дільничних та окружних виборчих комісій, з урахуванням положень, встановлених частиною 90 статті 339 цього Кодексу, у тому числі під час підрахунку голосів виборців на виборчій дільниці та встановленні підсумків голосування;
5) звертатися із заявою чи скаргою до відповідної виборчої комісії, інших державних органів чи до суду щодо усунення порушень цього Кодексу в разі їх виявлення;
6) складати акт про виявлення порушення цього Кодексу, що підписується ним та не менш як двома виборцями, які засвідчують факт цього порушення, із зазначенням їх прізвищ, імен, по батькові, місця проживання та адреси житла, та подавати його до відповідної виборчої комісії чи до суду;
7) вживати необхідних заходів в межах законодавства щодо припинення протиправних дій під час голосування та підрахунку голосів виборців на виборчій дільниці;
8) отримувати копії протоколів про передачу виборчих бюлетенів, про підрахунок голосів і встановлення підсумків голосування на праймеріз або голосування та інших документів у випадках, передбачених цим Кодексом;
9) реалізовувати інші права, передбачені цим Кодексом для офіційних спостерігачів.
10. Офіційний спостерігач від партії (блоку), претендента у кандидати у депутати, громадської організації не має права:
1) безпідставно втручатися в роботу виборчої комісії, чинити дії, що порушують законний хід виборчого процесу або неправомірно заважають членам виборчої комісії здійснювати свої повноваження;
2) заповнювати замість виборця (у тому числі і на його прохання) виборчий бюлетень;
3) бути присутнім при заповненні виборцем виборчого бюлетеня у кабіні (кімнаті) для таємного голосування або іншим чином порушувати таємницю голосування.
11. У разі порушення офіційним спостерігачем від партії (блоку), претендента у кандидати у депутати, громадської організації вимог частини десятої цієї статті відповідна виборча комісія робить йому попередження. У випадку повторного або грубого порушення вимог частини десятої цієї статті виборча комісія може позбавити його права бути присутнім на своєму засіданні у порядку, встановленому частиною 90 статті 339 цього Кодексу. Таке рішення може бути оскаржене офіційним спостерігачем до суду.
12. Уповноважена особа партії (блоку), претендент у кандидати у депутати в або керівник громадської організації має право відкликати офіційного спостерігача, звернувшись з письмовою заявою до Центральної виборчої комісії (у випадку відкликання спостерігача від претендента у кандидати у депутати), окружної виборчої комісії про припинення його повноважень, і подати документи для реєстрації офіційним спостерігачем іншої особи в порядку, встановленому цією статтею.
13. Офіційний спостерігач від партії (блоку), претендента у кандидати у депутати, громадської організації має право у будь-який час звернутися до Центральної виборчої комісії (у випадку спостерігача від претендента у кандидати у депутати) або окружної виборчої комісії із заявою про складення своїх повноважень. На підставі такої заяви відповідна виборча комісія приймає рішення про скасування реєстрації офіційного спостерігача, копія якого надається або направляється відповідно уповноваженій особі партії або претенденту у кандидати у депутати чи керівнику відповідної громадської організації.
14. Офіційний спостерігач від партії (блоку), громадської організації здійснює свої повноваження в межах відповідного територіального виборчого округу, а офіційний спостерігач від претендента у кандидати у депутати - в межах загальнодержавного виборчого округу.»
 
Немає висновку    
694. Стаття 355. Повноваження представника партії у Центральній виборчій комісії
 
-848- Брензович В.І.
Кіссе А.І.
назву статті 355 Повноваження представника партій у Центральній виборчій комісії, викласти у наступній редакції: «Повноваження представника партії або громадської організації у Центральній виборчій комісії»
 
Немає висновку   Стаття 355. Повноваження представника партії у Центральній виборчій комісії
 
695. 1. Представник партії має право:
 
-849- Брензович В.І.
Кіссе А.І.
у тексті частини 1 статті 355 з зміненою назвою: Повноваження представника партії або громадської організації у Центральній виборчій комісії, після слів «партії» добавити слова «громадської організації»
 
Немає висновку   1. Представник партії має право:
 
    -850- Яценко А.В.
У частині першій статті 355 після слова «партії» доповнити словом « (блоку)».
 
Немає висновку    
696. 1) бути присутнім на всіх засіданнях Центральної виборчої комісії під час обговорення питань, пов’язаних із виборами депутатів, з правом дорадчого голосу: отримувати до початку засідання порядок денний та матеріали до питань порядку денного, ставити запитання доповідачу, виступати в обговоренні питань порядку денного, вносити пропозиції щодо рішення Центральної виборчої комісії;
 
   1) бути присутнім на всіх засіданнях Центральної виборчої комісії під час обговорення питань, пов’язаних із виборами депутатів, з правом дорадчого голосу: отримувати до початку засідання порядок денний та матеріали до питань порядку денного, ставити запитання доповідачу, виступати в обговоренні питань порядку денного, вносити пропозиції щодо рішення Центральної виборчої комісії;
 
697. 2) знайомитися із змістом протоколів засідань Центральної виборчої комісії та її рішеннями, отримувати копії цих рішень; у разі своєї відсутності на засіданні знайомитися з документами, на підставі яких приймалися рішення на такому засіданні;
 
   2) знайомитися із змістом протоколів засідань Центральної виборчої комісії та її рішеннями, отримувати копії цих рішень; у разі своєї відсутності на засіданні знайомитися з документами, на підставі яких приймалися рішення на такому засіданні;
 
698. 3) невідкладно знайомитися з протоколами, телефонограмами, факсограмами та іншими офіційними повідомленнями, що надходять до Центральної виборчої комісії від окружних та закордонних дільничних виборчих комісій, про підсумки голосування у відповідному територіальному виборчому окрузі, а також протоколами відповідних дільничних виборчих комісій про підрахунок голосів на виборчій дільниці, протоколами окружних виборчих комісій про повторний підрахунок голосів на окремих виборчих дільницях;
 
   3) невідкладно знайомитися з протоколами, телефонограмами, факсограмами та іншими офіційними повідомленнями, що надходять до Центральної виборчої комісії від окружних та закордонних дільничних виборчих комісій, про підсумки голосування у відповідному територіальному виборчому окрузі, а також протоколами відповідних дільничних виборчих комісій про підрахунок голосів на виборчій дільниці, протоколами окружних виборчих комісій про повторний підрахунок голосів на окремих виборчих дільницях;
 
699. 4) за зверненням невідкладно отримувати копії документів, зазначених у пункті 3 цієї частини;
 
   4) за зверненням невідкладно отримувати копії документів, зазначених у пункті 3 цієї частини;
 
700. 5) без додаткового уповноваження звертатися зі скаргами, заявами до Центральної виборчої комісії, з позовними заявами до суду від імені партії;
 
   5) без додаткового уповноваження звертатися зі скаргами, заявами до Центральної виборчої комісії, з позовними заявами до суду від імені партії;
 
701. 6) реалізовувати інші права, передбачені цим Кодексом для представника партії у Центральній виборчій комісії.
 
   6) реалізовувати інші права, передбачені цим Кодексом для представника партії у Центральній виборчій комісії.
 
702. 2. Представник партії з дня його реєстрації Центральною виборчою комісією до припинення його повноважень або закінчення виборчого процесу має право на звільнення від виробничих чи службових обов’язків без збереження заробітної плати за погодженням із власником підприємства, закладу, установи, організації або уповноваженим ним органом.
 
-851- Яценко А.В.
У частині другій статті 355 після слова «партії» доповнити словом « (блоку)».
 
Немає висновку   2. Представник партії з дня його реєстрації Центральною виборчою комісією до припинення його повноважень або закінчення виборчого процесу має право на звільнення від виробничих чи службових обов’язків без збереження заробітної плати за погодженням із власником підприємства, закладу, установи, організації або уповноваженим ним органом.
 
    -852- Брензович В.І.
Кіссе А.І.
у тексті частини 2 статті 355 з зміненою назвою: Повноваження представника партії або громадської організації у Центральній виборчій комісії, після слів «партії» добавити слова «громадської організації»
 
Немає висновку    
703. 3. Повноваження представника партії вважаються припиненими з моменту втрати партією статусу суб’єкта виборчого процесу.
 
-853- Яценко А.В.
У частині третій статті 355 після слова «партії» доповнити словом « (блоку)»
 
Немає висновку   3. Повноваження представника партії вважаються припиненими з моменту втрати партією статусу суб’єкта виборчого процесу.
 
    -854- Яценко А.В.
У частині третій статті 355 після слова «партією» доповнити словом « (блоком)».
 
Немає висновку    
    -855- Брензович В.І.
Кіссе А.І.
у тексті частини 3 статті 355 з зміненою назвою: Повноваження представника партії або громадської організації у Центральній виборчій комісії, після слів «партії» добавити слова «громадської організації»
 
Немає висновку    
    -856- Продан О.П.
Алєксєєв С.О.
Романюк Р.С.
Палатний А.Л.
Сугоняко О.Л.
Велікін О.М.
Скрипник О.О.
Статтю 355 викласти в такій редакції:
«Стаття 355. Офіційні спостерігачі від іноземних держав, міжнародних організацій
1. Офіційні спостерігачі від іноземних держав, міжнародних організацій реєструються Центральною виборчою комісією. Пропозиції щодо реєстрації офіційних спостерігачів подаються іноземними державами, міжнародними організаціями безпосередньо або через Міністерство закордонних справ України до Центральної виборчої комісії не пізніш як за сім днів до дня голосування. Порядок реєстрації офіційних спостерігачів від іноземних держав та міжнародних організацій визначається Центральною виборчою комісією.
2. Рішення про реєстрацію або про відмову в реєстрації офіційних спостерігачів від іноземних держав, міжнародних організацій приймається Центральною виборчою комісією не пізніш як за п'ять днів до дня голосування.
3. Громадяни України не можуть бути зареєстровані офіційними спостерігачами від іноземних держав чи міжнародних організацій. Громадяни України або іноземці чи особи без громадянства, які володіють українською мовою, можуть супроводжувати зареєстрованих офіційних спостерігачів від іноземних держав і міжнародних організацій на території виборчих дільниць та під час засідань виборчих комісій виключно для виконання функцій перекладача (не більше однієї особи з кожним офіційним спостерігачем).
4. Центральна виборча комісія видає офіційним спостерігачам від іноземних держав, міжнародних організацій посвідчення за встановленою нею формою.
5. Офіційні спостерігачі від іноземних держав, міжнародних організацій здійснюють свої повноваження на території України, а також на закордонних виборчих дільницях.
6. Офіційний спостерігач від іноземної держави, міжнародної організації має право:
1) бути присутнім на зустрічах претендентів у кандидати у депутати, кандидатів у депутати, уповноважених осіб партій (блоків) з виборцями, на передвиборних зборах, мітингах, засіданнях виборчих комісій;
2) знайомитися з матеріалами передвиборної агітації;
3) бути присутнім з дотриманням вимог цього Кодексу на засіданнях та перебувати у приміщеннях дільничних та окружних виборчих комісій, спостерігати з будь-якої відстані за діями членів виборчої комісії, у тому числі під час видачі виборцям виборчих бюлетенів у приміщенні для голосування та за місцем перебування виборців, підрахунку голосів, встановлення підсумків голосування, не зава