Кількість абзаців - 287 Таблиця поправок


Про озоноруйнівні речовини та фторовані парникові гази (Друге читання)

№ п.п. Редакція, прийнята в першому читанні Пропозиції Висновки Остаточна редакція
0. Проект
 
-1- Недава О.А.
Скрізь по тексту законопроекту слова "контрольовані речовини" замінити словами "що регульовані речовини".
 
Враховано   ПРОЕКТ
 
1.

 
-2- Недава О.А.
По тексту законопроекту слово "свідоцтво" замінити словом "сертифікат" зокрема: пункти 3 та 4 статті 3, пп. 2, 6 (3) статтях 4, 5, 8, 10, 11, 14.
 
Враховано      
2.

 
-3- Недава О.А.
По тексту законопроекту замість слів "товари, товари та обладнання тощо" використовувати словосполучення "продукція та обладнання, які містять регульовані речовини".
 
Відхилено      
3.

 
-4- Дирів А.Б.
Недава О.А.
Рибак І.П.
Дзюблик П.В.
Єднак О.В.
По тексту слова "продукція та товари", "продукція та товари, що містять регульовані речовини", "продукція, товари та обладнання, в яких містяться або використовуються регульовані речовини", "продукція, товари та обладнання", "продукція та товари, що їх містять" замінити словами "товари та обладнання"
 
Враховано      
4.

 
-5- Левченко Ю.В.
В тексті законопроекту словосполучення "товари, що містять контрольовані речовини", "товари та обладнання, що містять контрольовані речовини" в усіх відмінках та числах замінити на словосполучення "товари, що містять або можуть містити контрольовані речовини" відповідно
 
Відхилено      
    -6- Левченко Ю.В.
В тексті законопроекту слова "кваліфікаційного документа (свідоцтва)" в усіх відмінках та числах замінити на слова "сертифікат" відповідно
 
Враховано частково    
5. Закон України
 
   Закон України
 
6. Про озоноруйнівні речовини та фторовані парникові гази
 
-7- Голубов Д.І.
Назву законопроекту викласти у такій редакції: "Про регулювання господарської діяльності з озоноруйнивними речовинами та фторованими парниковими газами"
 
Враховано   Про регулювання господарської діяльності з використання озоноруйнівних речовин та фторованих парникових газів
 
    -8- Недава О.А.
Назву законопроекту викласти у редакції: "Про регулювання виробництва та використання озоноруйнуючих речовин та фторованих парникових газів"
 
Враховано частково    
    -9- Левченко Ю.В.
Назву законопроекту викласти у наступній редакції:
"Про регулювання господарської діяльності з озоноруйнивними речовинами та фторованими парниковими газами"
 
Враховано    
    -10- Рябчин О.М.
Назву законопроекту викласти у такій редакції:
"Про регулювання господарської діяльності з озоноруйнивними речовинами та фторованими парниковими газами"
 
Враховано    
7. Цей Закон регулює правовідносини щодо виробництва, імпорту, експорту, зберігання, використання, розміщення на ринку та поводження з озоноруйнівними речовинами, фторованими парниковими газами та товарами, що їх містять або можуть містити, використання яких впливає на озоновий шар та на рівень глобального потепління.
 
-11- Недава О.А.
У Преамбулі до законопроекту слова "можуть містити" виключити, як такі, що призводять до правової невизначеності.
 
Враховано   Цей Закон регулює правовідносини щодо виробництва, імпорту, експорту, зберігання, використання, розміщення на ринку та поводження з озоноруйнівними речовинами, фторованими парниковими газами, товарами та обладнанням, що їх містять, використання яких впливає на озоновий шар та на рівень глобального потепління.
 
8. Розділ І
 
-12- Недава О.А.
Поділ законопроекту на розділи виключити
 
Відхилено   Розділ І
 
9. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
 
   ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
 
10. Стаття 1. Визначення основних термінів
 
-13- Недава О.А.
У статті 1:
1) пункт 2 – визначення терміну "виробництво" виключити;
2) пункт 3) викласти у редакції: "виробник регульованих речовин – суб’єкт господарювання, який здійснює виробництво регульованих речовин, на території України";
3) пункт 5) виключити як такий, що надалі у тексті законопроекту не використовується;
4) пункт 8) викласти у редакції: "регульовані речовини – озоноруйнівні речовини та/або фторовані парникові гази відповідно до Додатків І та ІІ, а також їх ізомери, які існують самостійно або як компоненти суміші як первинні, так і отримані в результаті переробки, регенерації чи збирання";
5) п.12) викласти у редакції "озоновий шар - верхній шар атмосфери (стратосфера), що містить відносно високу концентрацію особливої форми кисню – озону і поглинає більшу частину небезпечного ультрафіолетового випромінювання".
6) п.13) виключити як такий, що за змістом повторює пункт 8) "регульовані речовини" у запропонованій редакції (п.4 пропозицій);
7) доповнити новим пунктом такого змісту: "продукція та обладнання – будь-яка продукція чи обладнання з вмістом озоноруйнуючих речовин за виключеням контейнерів для перевезення та зберігання регульованих речовин;
8) по всьому тексту законопроекту замість слів "товари, товари та обладнання тощо" використовувати словосполучення "продукція та обладнання, які містять регульовані речовини"
 
Враховано частково   Стаття 1. Визначення основних термінів
 
11. 1. У цьому Законі терміни вживаються в такому значенні:
 
   1. У цьому Законі терміни вживаються в такому значенні:
 
12. 1) використання контрольованих речовин - застосування контрольованих речовин у процесі виробництва, обслуговування або ремонту, включаючи заправку, дозаправку виробів та обладнання, або під час інших процесів;
 
   1) використання регульованих речовин - застосування регульованих речовин у процесі виробництва, обслуговування або ремонту, включаючи заправку, дозаправку виробів та обладнання, або під час інших процесів;
 
13. 3) виробник контрольованих речовин - фізична особа - підприємець або юридична особа, що здійснює виробництво контрольованих речовин на території України;
 
   2) виробник регульованих речовин - суб’єкт господарювання, що здійснює виробництво регульованих речовин на території України;
 
14. 2) виробництво контрольованих речовин - діяльність, що включає всі стадії технологічного процесу та пов’язана з випуском контрольованих речовин, проваджена умисно або неумисно, або ж як побічний продукт, якщо такий побічний продукт не знешкоджується в рамках технологічного процесу. Рециклінг контрольованих речовин, рекуперація з метою рециклінгу, виготовлення сумішей контрольованих речовин не вважаються виробництвом;
 
-14- Левченко Ю.В.
Пункту 2 частини 1 статті 1 Законопроекту викласти у наступній редакції:
"2) виробництво контрольованих речовин- кількість вироблених контрольованих речовин або нових речовин, у тому числі обсяг виробництва, навмисно або випадково, як побічного продукту, якщо цей побічний продукт не знищується в ході технологічного процесу або згідно з документованою процедурою забезпечення дотримання цього Закону, чинного законодавства та міжнародних норм про відходи. Жодна кількість, відновлена, перероблена або регенерована, не розглядається як "виробництво", це ж стосується і жодної незначної кількості, що неминуче включається в вироби у слідових кількостях або виділяється в процесі виробництва."
 
Враховано частково   3) виробництво регульованих речовин - кількість регульованих речовин, вироблених умисно або неумисно, або як побічний продукт, якщо такий побічний продукт не знешкоджується в рамках технологічного процесу, крім кількості знешкоджених регульованих речовин та кількості регульованих речовин, що використовуються як сировина для виробництва інших хімічних речовин. Рециклінг регульованих речовин, рекуперація з метою рециклінгу, виготовлення сумішей регульованих речовин не вважаються виробництвом;
 
    -15- Дирів А.Б.
Викласти пункт 2 частини першої статті 1 законопроекту у такій редакції:
"2) виробництво контрольованих речовин - кількість контрольованих речовин, вироблених умисно або неумисно, або ж як побічний продукт, якщо такий побічний продукт не знешкоджується в рамках технологічного процесу, за винятком кількості знешкоджених контрольованих речовин, а також кількості контрольованих речовин, що використовуються як сировина для виробництва інших хімічних речовин. Рециклінг контрольованих речовин, рекуперація з метою рециклінгу, виготовлення сумішей контрольованих речовин не вважаються виробництвом;"
 
Враховано частково    
15. 4) витоки та викиди контрольованих речовин - потрапляння контрольованих речовин у навколишнє природне середовище внаслідок умисних або ж неумисних дій фізичних або ж юридичних осіб, несправності, пошкодження, неналежної експлуатації товарів, що їх містять;
 
   4) витоки та викиди регульованих речовин - потрапляння регульованих речовин у навколишнє природне середовище внаслідок умисних або неумисних дій фізичних чи юридичних осіб, несправності, пошкодження, неналежної експлуатації товарів та обладнання;
 
16. 5) герметизована система - система, в якій усі частини, які містять холодоагент, ущільнені шляхом зварювання, пайки або подібним нероз’ємним з’єднанням, яка може мати блоковані клапани і заглушені отвори, які дозволяють проводити належний ремонт або видалення та мають перевірену норму витоку менше 3 грамів контрольованої речовини на рік під тиском принаймні у чверть максимально припустимого тиску;
 
-16- Дирів А.Б.
Пункт 5 частини 1 статті 1 Законопроекту викласти в такій редакції:
"5) герметично замкнена система — система, в якій усі частини, які містять холодоагент, ущільнені шляхом зварювання, пайки або подібним нероз’ємним з’єднанням, яка може мати блоковані клапани і заглушені отвори, які дозволяють проводити належний ремонт або видалення та мають перевірену норму витоку менше 3 грамів контрольованої речовини на рік під тиском принаймні у чверть максимально припустимого тиску;"
 
Враховано частково   5) герметично замкнена система — система, в якій усі частини, що містять холодильні агенти, ущільнені шляхом зварювання, пайки або іншим нерознімним з’єднанням, яка може мати блоковані клапани і заглушені отвори, що дають змогу проводити належний ремонт або видалення та мають перевірену норму витоку менше 3 грамів регульованої речовини на рік під тиском, що становить не менше 25 відсотків максимально припустимого тиску;
 
17. 7) знешкодження контрольованих речовин - процес, у результаті якого вся або більша частина контрольованої речовини перетворюється або розщеплюється на постійній основі на одну або більше стабільних речовин, які не є контрольованими речовинами;
 
   6) знешкодження регульованих речовин - процес, у результаті якого вся або більша частина регульованої речовини перетворюється або розщеплюється на постійній основі на одну або більше стабільних речовин, які не є регульованими речовинами;
 
18. 6) зняття з експлуатації - остаточна зупинка та припинення експлуатації або використання товарів чи обладнання, в якому містяться контрольовані речовини;
 
   7) зняття з експлуатації - остаточне зупинення та припинення експлуатації або використання товарів чи обладнання;
 
19. 9) контейнер - тара, призначена для транспортування або зберігання контрольованих речовин;
 
   8) контейнер - тара, призначена для транспортування або зберігання регульованих речовин;
 
20. 10) національна квота на імпорт контрольованих речовин - визначений Монреальським протоколом для України щорічний обсяг споживання контрольованих речовин;
 
-17- Дирів А.Б.
Пункт 10 частини 1 статті 1 Законопроекту викласти в такій редакції:
"10) національна квота на імпорт контрольованих речовин — визначений Монреальським протоколом для України щорічний обсяг споживання озоноруйнівних речовин та фторованих парникових газів, зазначених в Додатку 2 до цього Закону;"
 
Враховано частково   9) національна квота на імпорт регульованих речовин — визначений для України Монреальським протоколом про речовини, що руйнують озоновий шар, щорічний обсяг споживання озоноруйнівних речовин та фторованих парникових газів, зазначених у пункті 1 додатка № 2 до цього Закону;
 
    -18- Дирів А.Б.
Недава О.А.
Рибак І.П.
Дзюблик П.В.
Єднак О.В.
"10) національна квота на імпорт регульованих речовин — визначений Монреальським протоколом для України щорічний обсяг споживання озоноруйнівних речовин та фторованих парникових газів, зазначених в пункті 1 Додатку 2 до цього Закону;"
 
Враховано    
21. 11) одноразовий контейнер - тара, яка не призначена для повторного наповнення та використовується для зберігання контрольованих речовин, під час технічного обслуговування, експлуатації або наповнення холодильного обладнання, систем кондиціонування повітря, теплових насосів, систем протипожежного захисту або високовольтних розподільних пристроїв, чи призначених для зберігання або транспортування розчинників на основі контрольованих речовин;
 
   10) одноразовий контейнер - тара, не призначена для повторного наповнення, що використовується для зберігання регульованих речовин під час технічного обслуговування, експлуатації або наповнення холодильного обладнання, систем кондиціонування повітря, теплових насосів, систем протипожежного захисту або високовольтних розподільних пристроїв чи призначена для зберігання або транспортування розчинників на основі регульованих речовин;
 
22. 12) озоновий шар - шар атмосферного озону, що містить у стратосфері і поглинає біологічно небезпечне ультрафіолетове сонячне випромінювання;
 
   11) озоновий шар - верхній шар атмосфери (стратосфера), що містить відносно високу концентрацію особливої форми кисню – озону і поглинає більшу частину небезпечного ультрафіолетового випромінювання;
 
23. 13) озоноруйнівна речовина - будь-яка речовина, що зазначена в Додатку 1 до цього Закону, яка існує самостійно або в суміші, первинна, рекуперована, регенерована або ж оброблена для рециклінгу чи ізомери такої речовини, та має озоноруйнівний потенціал вище нуля;
 
-19- Недава О.А.
У пункті 13 частини 1 статті 1 законопроекту слова "Додатку 1 до цього Закону" замінити словами "додатках до Монреальського протоколу про речовини що руйнують озоновий шар, згода на обов’язковість яких надана Верховною Радою України"
 
Відхилено   12) озоноруйнівна речовина - будь-яка речовина, зазначена в додатку № 1 до цього Закону, яка існує самостійно або в суміші, первинна, рекуперована, регенерована або оброблена для рециклінгу, чи ізомери такої речовини, та має озоноруйнівний потенціал вище нуля;
 
24. 14) озоноруйнівний потенціал (ОРП) - показник, визначений для кожної озоноруйнівної речовини в Додатку 1, який визначає потенційний руйнівний (негативний) вплив такої речовини на озоновий шар;
 
-20- Недава О.А.
У пункті 14 частини 1 статті 1 законопроекту слова "Додатку 1" замінити словами "додатках до Монреальського протоколу про речовини що руйнують озоновий шар, згода на обов’язковість яких надана Верховною Радою України"
 
Відхилено   13) озоноруйнівний потенціал - показник, визначений для кожної озоноруйнівної речовини в додатку № 1 до цього Закону, що відображає потенційний руйнівний (негативний) вплив такої речовини на озоновий шар;
 
25. 15) оператор контрольованих речовин - фізична особа - підприємець або юридична особа, яка виконує операції щодо імпорту, експорту, розміщення на ринку, зберігання, використання або ж поводження з контрольованими речовинами та/або товарами і обладнанням, що їх містять, а також суб’єкт господарювання, що володіє та/або використовує стаціонарне обладнання або системи, визначені у частинах четвертій та п’ятій статті 8 цього Закону, та набула статусу оператора контрольованих речовин відповідно до законодавства України;
 
-21- Рябчин О.М.
Статтю 1 доповнити в алфавітному порядку терміном "операції з контрольованими речовинами":
"операції з контрольованими речовинами - імпорт, експорт, розміщення на ринку, зберігання, використання або поводження з контрольованими речовинами та/або товарами і обладнанням, що їх містять або можуть містити."
 
Враховано частково   14) оператор регульованих речовин - фізична особа - підприємець або юридична особа, яка виконує операції з регульованими речовинами, а також суб’єкт господарювання, що володіє та/або використовує стаціонарне обладнання або системи, визначені частинами четвертою та п’ятою статті 8 цього Закону, які набули статусу оператора регульованих речовин відповідно до законодавства України;
15) операції з регульованими речовинами - імпорт, експорт, розміщення на ринку, зберігання, використання або поводження з регульованими речовинами та/або товарами і обладнанням;
 
    -22- Дирів А.Б.
Доповнити частину першу статті 1 законопроекту пунктом 30 такого змісту:
"операції з контрольованими речовинами - імпорт, експорт, розміщення на ринку, зберігання, використання або поводження з контрольованими речовинами та/або товарами і обладнанням, що їх містять або можуть містити."
 
Враховано частково    
26. 17) первинна речовина - невикористана, нерегенерована, нерекуперована та така, щодо якої не було здійснено рециклінг, контрольована речовина;
 
   16) первинна речовина - невикористана, нерегенерована, нерекуперована і така, щодо якої не було здійснено рециклінг, регульована речовина;
 
27. 16) поводження з контрольованими речовинами - операції щодо переміщення (транспортування), рекуперації, регенерації, рециклінгу, знешкодження в межах території України контрольованих речовин та/або товарів і обладнання, що їх містять;
 
   17) поводження з регульованими речовинами - операції щодо переміщення (транспортування), рекуперації, регенерації, рециклінгу, знешкодження в межах території України регульованих речовин та/або товарів і обладнання;
 
28. 18) потенціал глобального потепління (ПГП) - показник, визначений для кожного фторованого парникового газу в Додатку 2, який означає кліматичний потенціал глобального потепління фторованого парникового газу відносно вуглекислого газу;
 
-23- Недава О.А.
У пункті 18 частини 1 статті 1 законопроекту слова "Додатку 2" замінити словами "додатках до Монреальського протоколу про речовини що руйнують озоновий шар, згода на обов’язковість яких надана Верховною Радою України"
 
Відхилено   18) потенціал глобального потепління - коефіцієнт, визначений для кожного фторованого парникового газу, зазначеного в додатку № 2 до цього Закону, що означає ступінь впливу фторованого парникового газу на глобальне потепління відносно двоокису вуглецю;
 
    -24- Дирів А.Б.
Недава О.А.
Рибак І.П.
Дзюблик П.В.
Єднак О.В.
"18) потенціал глобального потепління (ПГП) - показник, визначений для кожного фторованого парникового газу, зазначеного в Додатку 2, який означає кліматичний потенціал глобального потепління фторованого парникового газу відносно вуглекислого газу;"
 
Враховано    
29. 19) регенерація - переробка контрольованих речовин з метою забезпечення їх відповідності еквівалентним характеристикам первинної речовини з урахуванням її запланованого використання;
 
   19) регенерація - переробка регульованих речовин з метою забезпечення їх відповідності еквівалентним характеристикам первинної речовини з урахуванням її запланованого використання;
 
30. 8) контрольовані речовини - озоноруйнівні речовини та /або фторовані парникові гази;
 
   20) регульовані речовини - озоноруйнівні речовини та/або фторовані парникові гази, а також їх ізомери, що існують самостійно або як компоненти суміші, первинні або отримані в результаті переробки, регенерації чи збирання;
 
31. 20) рекуперація - збирання контрольованих речовин з товарів, обладнання або тари під час обслуговування, ремонту, зберігання та зняття з експлуатації таких речовин або ж товарів, що їх містять;
 
   21) рекуперація - збирання регульованих речовин з товарів, обладнання або тари під час обслуговування, ремонту, зберігання та зняття з експлуатації таких речовин, товарів чи обладнання;
 
32. 21) рециклінг - повторне використання рекуперованих контрольованих речовин після базового процесу очищення, такого як фільтрація або сушка;
 
   22) рециклінг - повторне використання рекуперованих регульованих речовин після базового процесу очищення шляхом фільтрації або сушіння;
 
33. 22) розміщення на ринку - постачання або надання третім особам за плату або безкоштовно контрольованих речовин або товарів, що їх містять;
 
   23) розміщення на ринку - постачання або надання третім особам за плату або безоплатно регульованих речовин, товарів та обладнання;
 
34. 23) розрахунковий обсяг озоноруйнівних речовин - кількість озоноруйнівних речовин, встановлена шляхом множення кількості кожної озоноруйнівної речовини на її озоноруйнівний потенціал і підсумування отриманих показників, яка визначається в тоннах озоноруйнівного потенціалу (ОРП);
 
   24) розрахунковий обсяг озоноруйнівних речовин - кількість озоноруйнівних речовин, що визначається у тоннах шляхом множення кількості кожної озоноруйнівної речовини на її озоноруйнівний потенціал і додавання отриманих показників;
 
35. 24) розрахунковий обсяг фторованих парникових газів - кількість парникових газів, встановлена шляхом множення кількості кожного газу, помноженого на його потенціал глобального потепління, і сумування отриманих показників, яка визначається в тоннах СО2-екв.;
 
   25) розрахунковий обсяг фторованих парникових газів - кількість парникових газів, що визначається у тоннах як еквівалент двоокису вуглецю шляхом множення кількості кожного газу на його потенціал глобального потепління і додавання отриманих показників;
 
36. 26) сировина - будь-яка контрольована речовина, що була хімічно перетворена в рамках технологічного процесу, в ході якого така речовина повністю змінила свій первісний склад і як результат має озоноруйнівний потенціал або потенціал глобального потепління не вище нуля, і викиди якої є незначними;
 
   26) сировина - будь-яка регульована речовина, хімічно перетворена в рамках технологічного процесу, в ході якого вона повністю змінила свій первісний склад і в результаті має озоноруйнівний потенціал або потенціал глобального потепління не вище нуля, викиди якої є незначними;
 
37. 27) система виявлення витоку - калібрований механічний, електричний або електронний прилад для виявлення витоку контрольованих речовин, який під час виявлення витоку автоматично повідомляє оператора контрольованих речовин;
 
   27) система виявлення витоку - калібрований механічний, електричний або електронний прилад для виявлення витоку регульованих речовин, який у разі виявлення автоматично повідомляє про витік оператора регульованих речовин;
 
38. 25) споживання - загальна кількість імпортованих з інших держав контрольованих речовин, за винятком контрольованих речовин, експортованих в інші держави;
 
   28) обсяг споживання - загальна кількість імпортованих з інших держав регульованих речовин за вирахуванням регульованих речовин, експортованих до інших держав;
 
39. 28) товари, що містять контрольовані речовини - групи виробів та обладнання, що містять контрольовані речовини, або які функціонують із застосовуванням контрольованих речовин, зазначені в Додатку D до Монреальського протоколу;
 
-25- Дирів А.Б.
Пункт 28 частини 1 статті 1 Законопроекту викласти в такій редакції:
"28) товари та обладнання — товари та обладнання, що містять контрольовані речовини, та/або товари та обладнання, що функціонують із застосовуванням контрольованих речовин, окрім контейнерів, що використовуються для транспортування чи зберігання контрольованих речовин;"
 
Враховано частково   29) товари та обладнання — продукція та обладнання, що містять регульовані речовини, та/або продукція та обладнання, що функціонують з використанням регульованих речовин, крім контейнерів, що використовуються для транспортування чи зберігання регульованих речовин;
 
    -26- Дирів А.Б.
Недава О.А.
Рибак І.П.
Дзюблик П.В.
Єднак О.В.
"28) товари та обладнання — продукція та обладнання, що містять регульовані речовини, та/або продукція та обладнання, що функціонують із застосовуванням регульованих речовин, окрім контейнерів, що використовуються для транспортування чи зберігання регульованих речовин;"
 
Враховано    
40. 29) фторовані парникові гази - будь-які речовини, що зазначені в Додатку 2 до цього Закону, які існують самостійно або в суміші, первинні, рекуперовані, регенеровані або ж оброблені для рециклінгу чи їх ізомери, та мають потенціал глобального потепління вище нуля.
 
-27- Недава О.А.
У пункті 29 частини 1 статті 1 законопроекту слова "що зазначені в Додатку 2 до цього Закону" замінити словами "що містять фтор і зазначені в додатках до Монреальського протоколу про речовини що руйнують озоновий шар, згода на обов’язковість яких надана Верховною Радою України"
 
Відхилено   30) фторовані парникові гази - будь-яка речовина, зазначена в додатку № 2 до цього Закону, яка існує самостійно або в суміші, первинна, рекуперована, регенерована або оброблена для рециклінгу, чи ізомери такої речовини, та має потенціал глобального потепління вище нуля.
 
    -28- Дирів А.Б.
Пункт 29 частини 1 статті 1 Законопроекту викласти в такій редакції:
"29) фторовані парникові гази — будь-які речовини, що зазначені в Додатку 2 та Додатку 3 до цього Закону, які існують самостійно або в суміші, первинні, рекуперовані, регенеровані або ж оброблені для рециклінгу чи їх ізомери, та мають потенціал глобального потепління вище нуля."
 
Враховано частково    
41. 2. Інші терміни вживаються у значеннях, наведених у Віденській конвенції про охорону озонового шару, Монреальському протоколі, Законах України "Про охорону навколишнього природного середовища", "Про відходи", "Про охорону атмосферного повітря", "Про карантин рослин", "Про зовнішньоекономічну діяльність".
 
   2. Інші терміни вживаються в цьому Законі у значеннях, наведених у Віденській конвенції про охорону озонового шару, Монреальському протоколі про речовини, що руйнують озоновий шар, законах України "Про охорону навколишнього природного середовища", "Про відходи", "Про охорону атмосферного повітря", "Про карантин рослин", "Про зовнішньоекономічну діяльність".
 
42. Стаття 2. Законодавство у сфері озоноруйнівних речовин та фторованих парникових газів
 
   Стаття 2. Законодавство у сфері використання озоноруйнівних речовин та фторованих парникових газів
 
43. 1. Відносини, що виникають у сфері озоноруйнівних речовин та фторованих парникових газів, регулюються Віденською конвенцією про охорону озонового шару, Монреальським протоколом, Законами України "Про охорону навколишнього природного середовища", "Про відходи", "Про охорону атмосферного повітря", цим Законом, іншими актами законодавства, а також міжнародними договорами України, згода на обов’язковість яких надана Верховною Радою України.
 
   1. Відносини, що виникають у сфері використання озоноруйнівних речовин та фторованих парникових газів, регулюються Віденською конвенцією про охорону озонового шару, Монреальським протоколом про речовини, що руйнують озоновий шар, законами України "Про охорону навколишнього природного середовища", "Про відходи", "Про охорону атмосферного повітря", цим Законом, іншими актами законодавства, а також міжнародними договорами України, згода на обов’язковість яких надана Верховною Радою України.
 
44. 2. Дія цього Закону поширюється на фізичних осіб - підприємців та юридичних осіб, які провадять діяльність, пов’язану з виробництвом, поводженням з контрольованими речовинами, зберіганням, імпортом, експортом, розміщенням на ринку, використанням контрольованих речовин або товарів, що їх містять, суб’єктів господарювання, що володіють та/або використовують стаціонарне обладнання або системи, визначені у частинах четвертій та п’ятій статті 8 цього Закону, а також фізичних осіб, які претендують на отримання кваліфікаційного документа (свідоцтва) згідно із статтею 11 цього Закону.
 
-29- Недава О.А.
У статті 2 пункт 2 викласти у такій редакції: "Дія цього Закону поширюється на суб’єктів господарювання, які провадять діяльність, пов’язану з виробництвом, обігом та використанням продукції та обладнання, які містять регульовані речовин, у тому числі стаціонарного обладнання або систем, визначених у частинах 4 та 5 статті 8 цього Закону, а також фізичних осіб, які отримали кваліфікаційний документ (сертифікат) відповідно до статті 11 цього Закону"
 
Враховано частково   2. Дія цього Закону поширюється на суб’єктів господарювання, які провадять операції з регульованими речовинами, а також на діяльність, пов’язану з обігом та використанням стаціонарного обладнання або систем, визначених частинами четвертою і п'ятою статті 8 цього Закону, а також на фізичних осіб, які претендують на отримання кваліфікаційного документа (сертифіката) відповідно до статті 11 цього Закону.
 
    -30- Левченко Ю.В.
В частині 2 статті 2 Законопроекту слова "кваліфікаційного документа (свідоцтва)" замінити на слова "сертифіката"
 
Враховано частково    
    -31- Дирів А.Б.
Недава О.А.
Рибак І.П.
Дзюблик П.В.
Єднак О.В.
"2. Дія цього Закону поширюється на суб’єктів господарювання, які провадять операції з регульованими речовинами, а також діяльність, пов’язану з обігом та використанням стаціонарного обладнання або систем, визначених у частинах 4 та 5 статті 8 цього Закону, а також фізичних осіб, які претендують на отримання кваліфікаційного документа (сертифіката) відповідно до статті 11 цього Закону."
 
Враховано    
45. Стаття 3. Державне управління у сфері регулювання контрольованих речовин
 
   Стаття 3. Державне управління у сфері використання регульованих речовин
 
46. 1. Державне управління у сфері регулювання контрольованих речовин здійснюється Кабінетом Міністрів України, центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері охорони навколишнього природного середовища та екологічної безпеки, центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері охорони навколишнього природного середовища та екологічної безпеки, центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику із здійснення державного нагляду (контролю) у сфері охорони навколишнього природного середовища, раціонального використання, відтворення і охорони природних ресурсів, центральним органом виконавчої влади, який реалізує державну політику у сфері державної митної справи, державну політику у сфері боротьби з правопорушеннями під час застосування митного законодавства.
 
   1. Державне управління у сфері використання регульованих речовин здійснюють Кабінет Міністрів України, центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері охорони навколишнього природного середовища та екологічної безпеки, центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері охорони навколишнього природного середовища та екологічної безпеки, центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику із здійснення державного нагляду (контролю) у сфері охорони навколишнього природного середовища, раціонального використання, відтворення і охорони природних ресурсів, центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері державної митної справи, державну політику у сфері боротьби з правопорушеннями під час застосування митного законодавства.
 
47. 2. До повноважень Кабінету Міністрів України щодо поводження з контрольованими речовинами належать:
 
   2. До повноважень Кабінету Міністрів України щодо використання регульованих речовин належать:
 
48. 1) реалізація визначеної Верховною Радою України екологічної політики у сфері охорони озонового шару та запобігання зростанню рівня глобального потепління;
 
   1) реалізація визначеної Верховною Радою України державної екологічної політики у сфері охорони озонового шару та запобігання зростанню рівня глобального потепління;
 
49. 2) спрямування та координація діяльності центральних органів виконавчої влади, інших органів виконавчої влади у сфері охорони озонового шару та запобігання зростанню рівня глобального потепління;
 
   2) спрямування та координація діяльності центральних та місцевих органів виконавчої влади у сфері охорони озонового шару та запобігання зростанню рівня глобального потепління;
 
50. 3) організація екологічного виховання та екологічної освіти населення у сфері охорони озонового шару та запобігання зростанню рівня глобального потепління;
 
   3) організація екологічного виховання та екологічної освіти населення у сфері охорони озонового шару та запобігання зростанню рівня глобального потепління;
 
51. 4) організація і забезпечення провадження зовнішньоекономічної діяльності щодо контрольованих речовин;
 
   4) організація і забезпечення здійснення зовнішньоекономічної діяльності щодо регульованих речовин;
 
52. 5) визначення графіків скорочення обсягів споживання контрольованих речовин;
 
   5) визначення графіків скорочення обсягів споживання регульованих речовин;
 
53. 6) встановлення строків подання документів для отримання частки в межах щорічної національної квоти на імпорт контрольованих речовин;
 
   6) встановлення строків подання документів для отримання частки щорічної національної квоти на імпорт регульованих речовин;
 
54. 7) затвердження форми звіту про операції з контрольованими речовинами;
 
   7) затвердження форми звіту про операції з регульованими речовинами;
 
55. 8) встановлення порядку розподілу часток щорічної національної квоти на імпорт контрольованих речовин;
 
   8) встановлення порядку розподілу часток щорічної національної квоти на імпорт регульованих речовин;
 
56. 9) інші повноваження відповідно до цього Закону.
 
   9) інші повноваження відповідно до цього Закону.
 
57. 3. До повноважень центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері охорони навколишнього природного середовища та екологічної безпеки, належать:
 
   3. До повноважень центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері охорони навколишнього природного середовища та екологічної безпеки, щодо використання регульованих речовин, належать:
 
58. 1) встановлення переліку:
 
   1) встановлення переліку:
 
59. заходів із скорочення споживання контрольованих речовин;
 
   заходів із скорочення споживання регульованих речовин;
 
60. технологій знешкодження контрольованих речовин;
 
   технологій знешкодження регульованих речовин;
 
61. спеціальностей та напрямів, підготовка за якими дає право претендувати на отримання кваліфікаційного документа (свідоцтва) для цілей цього Закону;
 
   спеціальностей та напрямів, підготовка за якими дає право претендувати на отримання кваліфікаційного документа (сертифіката);
 
62. 2) встановлення порядку видачі кваліфікаційного документа (свідоцтва) та форми заяви для отримання кваліфікаційного документа (свідоцтва);
 
   2) встановлення порядку видачі кваліфікаційного документа (сертифіката) та форми заяви для отримання кваліфікаційного документа (сертифіката);
 
63. 3) встановлення порядку:
 
   3) встановлення порядку:
 
64. ведення та подання звітності операторами контрольованих речовин, що переміщують через митну територію України, розміщують на ринку, використовують та здійснюють поводження з контрольованими речовинами та товарами, що їх містять;
 
   ведення та подання звітності операторами регульованих речовин, що переміщують через митну територію України, розміщують на ринку, використовують та здійснюють поводження з регульованими речовинами, товарами та обладнанням;
 
65. створення та ведення Єдиного державного реєстру операторів контрольованих речовин (далі - Реєстр);
 
   створення та ведення Єдиного державного реєстру операторів регульованих речовин (далі - Реєстр);
 
66. використання технологій знешкодження контрольованих речовин;
 
   застосування технологій знешкодження регульованих речовин;
 
67. маркування контрольованих речовин та товарів, що їх містять;
 
   маркування регульованих речовин, товарів та обладнання;
 
68. 4) інші повноваження відповідно до цього Закону.
 
   4) інші повноваження відповідно до цього Закону.
 
69. 4. До повноважень центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері охорони навколишнього природного середовища та екологічної безпеки, належать:
 
   4. До повноважень центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері охорони навколишнього природного середовища та екологічної безпеки, щодо використання контрольованих речовин, належать:
 
70. 1) забезпечення розподілу часток щорічної національної квоти на імпорт контрольованих речовин;
 
-32- Продан О.П.
У пункті першому частини четвертої статті 3 законопроекту слова "забезпечення розподілу" замінити словами "організація прозорого розподілу"
 
Враховано   1) організація прозорого розподілу часток щорічної національної квоти на імпорт регульованих речовин;
 
71. 2) надання погодження центральному органу виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну зовнішньоекономічну політику на імпорт / експорт контрольованих речовин та товарів, що їх містять, в порядку міжвідомчого обміну інформацією;
 
   2) надання погодження центральному органу виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну зовнішньоекономічну політику, на імпорт/експорт регульованих речовин, товарів та обладнання в порядку міжвідомчого обміну інформацією;
 
72. 3) забезпечення формування та ведення Реєстру;
 
   3) забезпечення формування та ведення Реєстру;
 
73. 4) видача кваліфікаційних документів (свідоцтв) для виконання робіт з обслуговування товарів, що містять контрольовані речовини;
 
   4) видача кваліфікаційних документів (сертифікатів) для виконання робіт з обслуговування товарів та обладнання;
 
74. 5) інші повноваження відповідно до цього Закону.
 
   5) інші повноваження відповідно до цього Закону.
 
75. 5. До повноважень центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику із здійснення державного нагляду (контролю) у сфері охорони навколишнього природного середовища, раціонального використання, відтворення і охорони природних ресурсів, належать:
 
   5. До повноважень центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику із здійснення державного нагляду (контролю) у сфері охорони навколишнього природного середовища, раціонального використання, відтворення і охорони природних ресурсів, щодо використання контрольованих речовин, належать:
 
76. 1) здійснення державного нагляду (контролю) за дотриманням суб’єктами господарювання вимог законодавства у сфері озоноруйнівних речовин та фторованих парникових газів шляхом проведення планових та позапланових заходів державного нагляду (контролю);
 
   1) здійснення державного нагляду (контролю) за дотриманням суб’єктами господарювання вимог законодавства у сфері використання озоноруйнівних речовин та фторованих парникових газів шляхом проведення планових та позапланових заходів державного нагляду (контролю);
 
77. 2) здійснення оцінки вмісту контрольованих речовин в атмосферному повітрі;
 
   2) оцінювання вмісту регульованих речовин в атмосферному повітрі;
 
78. 3) надання суб’єктам господарювання обов’язкових для виконання приписів щодо усунення виявлених під час планових чи позапланових заходів державного нагляду (контролю) порушень законодавства у сфері озоноруйнівних речовин та фторованих парникових газів;
 
   3) надання суб’єктам господарювання обов’язкових до виконання приписів про усунення виявлених під час планових чи позапланових заходів державного нагляду (контролю) порушень законодавства у сфері використання озоноруйнівних речовин та фторованих парникових газів;
 
79. 4) за постановою адміністративного суду обмеження чи зупинення господарської або іншої діяльності суб’єктів господарювання, окремих їх цехів (дільниць), відокремлених підрозділів, одиниць обладнання, машин, механізмів, якщо їх діяльність провадиться з порушенням вимог ліцензій на імпорт /експорт контрольованих речовин та товарів, що їх містять, а також вимог законодавства у сфері озоноруйнівних речовин та фторованих парникових газів щодо:
 
   4) за постановою адміністративного суду обмеження чи зупинення господарської або іншої діяльності суб’єктів господарювання, окремих їх цехів (дільниць), відокремлених підрозділів, одиниць обладнання, машин, механізмів, якщо така діяльність провадиться з порушенням вимог ліцензій на імпорт /експорт регульованих речовин, товарів та обладнання, а також вимог законодавства у сфері використання озоноруйнівних речовин та фторованих парникових газів щодо:
 
80. набуття статусу оператора контрольованих речовин шляхом реєстрації у Реєстрі для провадження діяльності з імпорту, експорту, зберігання, використання, розміщення на ринку та поводження з контрольованими речовинами;
 
   набуття статусу оператора регульованих речовин шляхом реєстрації у Реєстрі для провадження діяльності з імпорту, експорту, зберігання, використання, розміщення на ринку та поводження з регульованими речовинами;
 
81. забезпечення усунення витоків контрольованих речовин протягом строку не більше 14 днів;
 
   забезпечення усунення витоків регульованих речовин протягом строку не більше 14 днів;
 
82. забезпечення проходження перевірки наявності витоку та встановлення систем виявлення витоків для стаціонарного обладнання або систем, що визначені у частинах четвертій та п’ятій статті 8 цього Закону;
 
   забезпечення проходження перевірки наявності витоку та встановлення систем виявлення витоків для стаціонарного обладнання або систем, визначених частинами четвертою і п’ятою статті 8 цього Закону;
 
83. надання послуг з обслуговування товарів, що містять контрольовані речовини, рециклінгу, регенерації, знешкодження, перевірки наявності витоків контрольованих речовин за умови, що до штату такої юридичної особи входить не менше двох фізичних осіб, що отримали кваліфікаційні документи (свідоцтва) згідно із статтею 11 цього Закону;
 
   надання послуг з обслуговування товарів та обладнання, рециклінгу, регенерації, знешкодження, перевірки наявності витоків регульованих речовин, за умови що у штаті такої юридичної особи працюють не менше двох осіб, які отримали кваліфікаційний документ (сертифікат) згідно із статтею 11 цього Закону;
 
84. маркування товарів та обладнання, в яких містяться або використовуються контрольовані речовини, які розміщуються на ринку, імпортуються або експортуються, відповідно до статей 12, 13 цього Закону;
 
   маркування товарів та обладнання, що розміщуються на ринку, імпортуються або експортуються, відповідно до статей 12, 13 цього Закону;
 
85. здійснення знешкодження контрольованих речовин виключно за допомогою технологій, перелік та порядок використання яких встановлюється центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері охорони навколишнього природного середовища та екологічної безпеки;
 
   здійснення знешкодження регульованих речовин виключно із застосуванням технологій, перелік та порядок використання яких встановлюється центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері охорони навколишнього природного середовища та екологічної безпеки;
 
86. 5) інші повноваження відповідно до цього Закону.
 
   5) інші повноваження відповідно до цього Закону.
 
87. Розділ ІІ
 
   Розділ ІІ
 
88. РЕГУЛЮВАННЯ ОПЕРАЦІЙ З КОНТРОЛЬОВАНИМИ РЕЧОВИНАМИ
 
   РЕГУЛЮВАННЯ ОПЕРАЦІЙ З РЕГУЛЬОВАНИМИ РЕЧОВИНАМИ
 
89. Стаття 4. Єдиний державний реєстр операторів контрольованих речовин
 
   Стаття 4. Єдиний державний реєстр операторів регульованих речовин
 
90. 1. Провадити діяльність з імпорту, експорту, зберігання, використання, розміщення на ринку та поводження з контрольованими речовинами мають право лише фізичні особи - підприємці або юридичні особи, які набули статусу оператора контрольованих речовин шляхом внесення до Реєстру.
 
-33- Недава О.А.
У статті 4 пункт 1 викласти у редакції: "Провадити діяльність у сфері виробництва, обігу та використання речовин, що регулюються мають право виключно суб’єкти господарювання, які набули статусу оператора контрольованих речовин шляхом внесення до Реєстру"
 
Враховано частково   1. Провадити операції з регульованими речовинами мають право лише фізичні особи - підприємці або юридичні особи, які набули статусу оператора регульованих речовин шляхом реєстрації у Реєстрі.
 
    -34- Продан О.П.
У частині першій статті 4 законопроекту слово "використання" виключити, слова "розміщення на ринку та поводження з контрольованими речовинами" замінити словами "розміщення на ринку контрольованих речовин"
 
Враховано частково    
    -35- Дирів А.Б.
Недава О.А.
Рибак І.П.
Дзюблик П.В.
Єднак О.В.
"1. Провадити операції з регульованими речовинами мають право лише фізичні особи - підприємці або юридичні особи, які набули статусу оператора регульованих речовин шляхом внесення до Реєстру."
 
Враховано    
91. 2. Реєстр - автоматизована система збирання, зберігання та обліку даних про операторів контрольованих речовин, осіб, які отримали кваліфікаційні документи (свідоцтва) згідно із статтею 11 цього Закону.
 
   2. Реєстр - автоматизована система збирання, зберігання та обліку даних про операторів регульованих речовин, осіб, які отримали кваліфікаційний документ (сертифікат) згідно із статтею 11 цього Закону.
 
92. 3. Відповідальним за забезпечення формування та ведення Реєстру
 
   3. Відповідальним за забезпечення формування та ведення Реєстру є центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері охорони навколишнього природного середовища та екологічної безпеки.
 
93. є центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері охорони навколишнього природного середовища та екологічної безпеки.
 
      
94. 4. Документи для внесення інформації до Реєстру можуть подаватися у паперовій або електронній формі.
 
   4. Документи для внесення інформації до Реєстру можуть подаватися у паперовій або електронній формі.
 
95. У паперовій формі документи подаються особисто фізичною
 
   Документи у паперовій формі подаються особисто фізичною особою - підприємцем, особою, уповноваженою на це суб’єктом господарювання, або поштовим відправленням.
 
96. особою - підприємцем, особою, уповноваженою на це суб’єктом господарювання, або поштовим відправленням.
 
      
97. Документи в електронній формі подаються через інформаційну систему органу, що є відповідальним за ведення Реєстру.
 
   Документи в електронній формі подаються через інформаційну систему органу, що є відповідальним за забезпечення формування та ведення Реєстру.
 
98. 5. Документи, що подаються для внесення інформації до Реєстру, повинні відповідати таким вимогам:
 
   5. Документи, що подаються для внесення інформації до Реєстру, повинні відповідати таким вимогам:
 
99. 1) документи повинні бути викладені державною мовою;
 
   1) документи мають бути викладені державною мовою;
 
100. 2) текст документів повинен бути написаний розбірливо (машинодруком або від руки друкованими літерами);
 
-36- Дирів А.Б.
Виключити положення пункту 2 частини п’ятої статті 4 законопроекту, що детально визначають вимоги до тексту документів для внесення інформації до Єдиного реєстру операторів контрольованих речовин ("машинодруком або від руки друкованими літерами")
 
Враховано      
101. 3) документи не повинні містити підчищення або дописки, закреслені слова та інші виправлення, не обумовлені в них, орфографічні та арифметичні помилки, заповнюватися олівцем, а також містити пошкодження, які не дають змоги однозначно тлумачити їх зміст;
 
   3) документи не повинні містити підчищень або дописок, закреслених слів та інших виправлень, орфографічних та арифметичних помилок, не можуть заповнюватися олівцем, а також містити пошкодження, що не дають змоги однозначно тлумачити їх зміст;
 
102. 4) документи в електронній формі повинні бути оформлені згідно з вимогами, визначеними законодавством.
 
   4) документи в електронній формі оформляються згідно з вимогами, визначеними законодавством.
 
103. 6. Для внесення інформації до Реєстру суб’єкти господарювання подають такі документи:
 
   6. Для внесення інформації до Реєстру суб’єкти господарювання подають такі документи:
 
104. 1) відомості про суб’єкта господарювання (найменування та код згідно з ЄДРПОУ юридичної особи, прізвище, ім’я та по батькові фізичної особи - підприємця, реєстраційний номер облікової картки платника податків або серію та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний контролюючий орган і мають відмітку в паспорті), місцезнаходження юридичної особи або місце проживання юридичної особи - підприємця, прізвище, ім’я та по батькові, посаду керівника підприємства, контактні номер телефону та адресу електронної пошти;
 
   1) відомості про суб’єкта господарювання (найменування та код згідно з ЄДРПОУ юридичної особи, прізвище, ім’я та по батькові фізичної особи - підприємця, реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний контролюючий орган і мають відмітку в паспорті), місцезнаходження юридичної особи або місце проживання фізичної особи - підприємця, прізвище, ім’я та по батькові, посада керівника підприємства, контактні номер телефону та адреса електронної пошти);
 
105. 2) інформацію про заплановані вид/види діяльності з контрольованими речовинами (імпорт, експорт, зберігання, використання, розміщення на ринку, поводження з контрольованими речовинами);
 
-37- Продан О.П.
У пункті другому частини шостої статті 4 законопроекту слово "використання" виключити, слова "розміщення на ринку, поводження з контрольованими речовинами" замінити словами "розміщення на ринку контрольованих речовин"
 
Відхилено   2) інформація про заплановані види діяльності з регульованими речовинами (імпорт, експорт, зберігання, використання, розміщення на ринку, поводження з регульованими речовинами);
 
106. 3) відомості про наявність у штаті юридичної особи не менше двох осіб, які отримали кваліфікаційні документи (свідоцтва) згідно із статтею 11 цього Закону (прізвище, ім’я, по батькові особи, яка отримала кваліфікаційний документ (свідоцтво); номер кваліфікаційного документа (свідоцтва); дату видачі кваліфікаційного документа (свідоцтва); дату закінчення строку дії кваліфікаційного документа (свідоцтва); перелік робіт, які має право виконувати особа) - для суб’єктів господарювання, що планують надавати послуги з обслуговування товарів, що містять контрольовані речовини, рециклінгу, регенерації, знешкодження, перевірки наявності витоків контрольованих речовин;
 
-38- Продан О.П.
У пункті третьому частини шостої статті 4 законопроекту слова "не менше двох осіб, які отримали" замінити словами "особи, яка отримала"
 
Враховано   3) відомості про наявність у штаті юридичної особи особи, яка отримала кваліфікаційний документ (сертифікат) згідно із статтею 11 цього Закону (прізвище, ім’я, по батькові особи, яка отримала кваліфікаційний документ (сертифікат); номер, дата видачі і дата закінчення строку дії кваліфікаційного документа (сертифіката); перелік робіт, які має право виконувати особа) - для суб’єктів господарювання, що планують надавати послуги з обслуговування товарів та обладнання, рециклінгу, регенерації, знешкодження, перевірки наявності витоків регульованих речовин;
 
107. 4) відомості про наявність у суб’єкта господарювання контрольованих речовин на момент подання документів для внесення інформації до Реєстру (назва та кількість контрольованих речовин);
 
   4) відомості про наявність у суб’єкта господарювання регульованих речовин на день подання документів для внесення інформації до Реєстру (назва та маса регульованих речовин);
 
108. 5) відомості про наявність стаціонарного обладнання або систем, що містять озоноруйнівні речовини масою 300 кілограмів або більше; стаціонарного холодильного обладнання, систем кондиціонування повітря та теплових насосів, включаючи їх контури, а також систем протипожежного захисту, які містять фторовані парникові гази в кількості не менше 500 тонн в еквіваленті СО2.
 
   5) відомості про наявність у суб'єкта господарювання стаціонарного обладнання або систем, що містять озоноруйнівні речовини масою 300 кілограмів або більше, стаціонарного холодильного обладнання, систем кондиціонування повітря і теплових насосів, включаючи їх контури, а також систем протипожежного захисту, що містять фторовані парникові гази масою не менше 500 тонн еквіваленту двоокису вуглецю.
 
109. 7. Розгляд документів та прийняття рішення про реєстрацію або про відмову у реєстрації у Реєстрі здійснюється центральним органом виконавчої влади, що відповідальний за ведення Реєстру, протягом 14 календарних днів з дати подання суб’єктом господарювання документів для внесення інформації до Реєстру.
 
-39- Продан О.П.
У частині сьомій статті 4 законопроекту цифри та слова "14 календарних днів" замінити цифрами та словами "5 робочих днів"
 
Відхилено   7. Розгляд документів та прийняття рішення про реєстрацію або про відмову у реєстрації у Реєстрі здійснюється органом, відповідальним за забезпечення формування та ведення Реєстру, протягом 14 календарних днів з дати подання суб’єктом господарювання документів для внесення інформації до Реєстру.
 
110. 8. Реєстрація у Реєстрі здійснюється безоплатно.
 
   8. Реєстрація у Реєстрі здійснюється безоплатно.
 
111. 9. Підставами для відмови у реєстрації у Реєстрі є:
 
   9. Підставою для відмови у реєстрації у Реєстрі є:
 
112. 1) подання суб’єктом господарювання неповного пакета документів для внесення інформації до Реєстру, що визначені у частині шостій цієї статті;
 
   1) подання суб’єктом господарювання неповного пакета документів, визначених частиною шостою цієї статті;
 
113. 2) виявлення в документах, поданих суб’єктом господарювання для внесення інформації до Реєстру, недостовірних відомостей.
 
   2) виявлення в документах, поданих суб’єктом господарювання для внесення інформації до Реєстру, недостовірних відомостей.
 
114. 10. Після усунення причин, що були підставою для відмови у реєстрації у Реєстрі, суб’єкт господарювання може повторно подати документи для реєстрації.
 
   10. Після усунення причин, що були підставою для відмови у реєстрації у Реєстрі, суб’єкт господарювання може повторно подати документи для реєстрації.
 
115. Стаття 5. Обов’язки операторів контрольованих речовин
 
   Стаття 5. Обов’язки операторів регульованих речовин
 
116. 1. Оператори контрольованих речовин зобов’язані:
 
   1. Оператори регульованих речовин зобов’язані:
 
117. вживати заходів до скорочення споживання контрольованих речовин, визначених у переліку, що встановлюється центральним органом виконавчої влади, який забезпечує формування державної політики у сфері охорони навколишнього природного середовища та екологічної безпеки;
 
   1) вживати заходів до скорочення споживання регульованих речовин, визначених у переліку, встановленому центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері охорони навколишнього природного середовища та екологічної безпеки;
 
118. не допускати викидів контрольованих речовин в атмосферне повітря, забезпечувати своєчасне збирання та зберігання в герметичній тарі контрольованих речовин для їх рециклінгу або знешкодження;
 
   2) не допускати викидів регульованих речовин в атмосферне повітря, забезпечувати своєчасне збирання та зберігання в герметичній тарі регульованих речовин для їх рециклінгу або знешкодження;
 
119. включати до інструкції, що додається до товарів та обладнання, що містять контрольовані речовини, інформацію щодо потенціалу глобального потепління та/або озоноруйнівного потенціалу контрольованих речовин перед розміщенням на ринку, імпортом або експортом таких товарів та обладнання;
 
   3) включати до інструкції, що додається до товарів та обладнання, інформацію щодо потенціалу глобального потепління та/або озоноруйнівного потенціалу регульованих речовин перед розміщенням на ринку, імпортом або експортом таких товарів та обладнання;
 
120. забезпечувати навчання та підтвердження кваліфікації персоналу відповідно до статей 10, 11 цього Закону;
 
   4) забезпечувати навчання та підтвердження кваліфікації персоналу відповідно до статей 10, 11 цього Закону;
 
121. забезпечувати проведення перевірок наявності витоків особами, які пройшли навчання та отримали кваліфікаційний документ (свідоцтво) відповідно до статей 10, 11 цього Закону;
 
   5) забезпечувати проведення перевірок щодо наявності витоку регульованих речовин особами, які пройшли навчання та отримали кваліфікаційний документ (сертифікат) відповідно до статей 10, 11 цього Закону;
 
122. наносити маркування відповідно до статей 12, 13 цього Закону на товари та обладнання, яке містить контрольовані речовини;
 
   6) наносити маркування на товари та обладнання відповідно до статей 12, 13 цього Закону;
 
123. вести облік та подавати звітність уповноваженим органам відповідно до статей 14, 15 цього Закону.
 
   7) вести облік та подавати звітність уповноваженим органам відповідно до статей 14, 15 цього Закону.
 
124. Стаття 6. Виробництво контрольованих речовин
 
-40- Недава О.А.
Статтю 6 викласти у редакції:
"Стаття 6. Виробництво регульованих речовин
Виробництво регульованих речовин в Україні відбувається у тих обсягах, які можуть бути знищені із застосуванням технології, що підлягає затвердженню Сторонами Монреальського протоколу, а також тих, які використовуються виключно як сировина для виробництва хімічних речовин.
Рециклінг регульованих речовин, рекуперація з метою рециклінгу, виготовлення сумішей таких речовин не вважаються виробництвом.
Обсяги відновлених, регенерованих або зібраних речовин, а також нові речовини та мізерно малі їх обсяги, сліди яких можуть виявлятися у продукції або викидатися у процесі виробництва, не вважаються виробництвом.
Провадити діяльність у сфері виробництва, обігу та використання регульованих речовин мають право виключно суб’єкти господарювання, які набули статусу оператора регульованих речовин шляхом внесення до Єдиного реєстру операторів регульованих речовин"
 
Відхилено      
    -41- Продан О.П.
Статтю 6 законопроекту виключити
 
Враховано    
125. 1. Виробництво контрольованих речовин в Україні заборонено.
 
      
126. Стаття 7. Імпорт, експорт та розміщення на ринку контрольованих речовин та товарів, що їх містять
 
   Стаття 7. Імпорт, експорт та розміщення на ринку регульованих речовин, товарів та обладнання
 
127. 1. Імпорт/експорт контрольованих речовин та товарів, що їх містять, з або до держав, які не є Сторонами Монреальського протоколу, забороняється.
 
-42- Продан О.П.
Частину першу статті 7 законопроекту виключити
 
Відхилено   1. Імпорт, експорт регульованих речовин, товарів та обладнання з або до держав, які не є сторонами Монреальського протоколу про речовини, що руйнують озоновий шар, забороняється.
 
128. 2. Імпорт/експорт контрольованих речовин та товарів, що їх містять, здійснюється у порядку, визначеному Законом України "Про зовнішньоекономічну діяльність".
 
-43- Рябчин О.М.
Частину 2 статті 7 після слів ""Про зовнішньоекономічну діяльність"" доповнити словами "з урахуванням особливостей, визначених цим Законом."
 
Враховано   2. Імпорт, експорт регульованих речовин, товарів та обладнання здійснюється у порядку, встановленому Законом України "Про зовнішньоекономічну діяльність", з урахуванням особливостей, встановлених цим Законом.
 
    -44- Дирів А.Б.
Частину 2 статті 7 Законопроекту викласти в такій редакції:
"2. Імпорт/експорт контрольованих речовин, товарів та обладнання, здійснюється у порядку, визначеному Законом України "Про зовнішньоекономічну діяльність" з урахуванням особливостей, визначених цим Законом."
 
Враховано частково    
129. 3. Імпорт контрольованих речовин здійснюється за умови отримання частки в межах щорічної національної квоти на імпорт контрольованих речовин.
 
-45- Дирів А.Б.
Частину 3 статті 7 Законопроекту викласти в такій редакції:
"3. Імпорт озоноруйнівних речовин та фторованих парникових газів, зазначених в Додатку 2 до цього Закону здійснюється за умови отримання частки в межах щорічної національної квоти на імпорт контрольованих речовин."
 
Враховано частково   3. Імпорт озоноруйнівних речовин та фторованих парникових газів, зазначених у пункті 1 додатка № 2 до цього Закону, здійснюється за умови отримання частки щорічної національної квоти на імпорт регульованих речовин.
 
    -46- Дирів А.Б.
Недава О.А.
Рибак І.П.
Дзюблик П.В.
Єднак О.В.
"3. Імпорт озоноруйнівних речовин та фторованих парникових газів, зазначених в пункті 1 Додатку 2 до цього Закону, здійснюється за умови отримання частки в межах щорічної національної квоти на імпорт регульованих речовин."
 
Враховано    
130. 4. Для отримання частки в межах щорічної національної квоти на імпорт контрольованих речовин оператор контрольованих речовин подає у строки, встановлені Кабінетом Міністрів України, центральному органові виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері охорони навколишнього природного середовища та екологічної безпеки, такі документи:
 
   4. Для отримання частки щорічної національної квоти на імпорт регульованих речовин оператор регульованих речовин подає у строк, встановлений Кабінетом Міністрів України, до центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері охорони навколишнього природного середовища та екологічної безпеки, такі документи:
 
131. 1) заяву про намір взяти участь у розподілі часток щорічної національної квоти на імпорт контрольованих речовин, у якій повинен зазначити відомості про оператора контрольованих речовин (найменування та код юридичної особи згідно з ЄДРПОУ, прізвище, ім’я та по батькові фізичної особи - підприємця, реєстраційний номер облікової картки платника податків або серію та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний контролюючий орган і мають відмітку в паспорті), місцезнаходження юридичної особи або місце проживання юридичної особи - підприємця, прізвище, ім’я та по батькові, посаду керівника підприємства, контактний номер телефону та адресу електронної пошти. Заява про намір узяти участь у розподілі часток щорічної національної квоти на імпорт контрольованих речовин з описом документів, що додаються до неї, подається у двох примірниках із зазначенням дати та вихідного номера і відміткою "Заява про намір взяти участь у розподілі часток щорічної національної квоти на імпорт контрольованих речовин";
 
   1) заява про намір взяти участь у розподілі часток щорічної національної квоти на імпорт регульованих речовин, у якій зазначаються відомості про оператора регульованих речовин (найменування та код юридичної особи згідно з ЄДРПОУ, прізвище, ім’я та по батькові фізичної особи - підприємця, реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний контролюючий орган і мають відмітку в паспорті), місцезнаходження юридичної особи або місце проживання фізичної особи - підприємця, прізвище, ім’я та по батькові, посада керівника підприємства, контактні номер телефону та адреса електронної пошти). Заява про намір взяти участь у розподілі часток щорічної національної квоти на імпорт регульованих речовин з описом доданих до неї документів подається у двох примірниках із зазначенням дати та вихідного номера і відміткою "Заява про намір взяти участь у розподілі часток щорічної національної квоти на імпорт регульованих речовин";
 
132. 2) копію документа, що підтверджує реєстрацію юридичної особи в державі її місцезнаходження;
 
   2) копія документа, що підтверджує реєстрацію юридичної особи в державі її місцезнаходження;
 
133. 3) документ, виданий органом управління юридичної особи, що відображає структуру власності такої юридичної особи до кінцевого бенефіціарного власника (контролера) - для юридичних осіб;
 
   3) документ, виданий органом управління юридичної особи, що відображає структуру власності такої юридичної особи до кінцевого бенефіціарного власника (контролера), - для юридичних осіб;
 
134. 4) відомості щодо контрольованих речовин, які плануються до ввезення (назва, хімічний склад, стан речовини - первинна, рекуперована, регенерована, обсяги, цільове призначення речовини та її використання у технологічному процесі);
 
   4) відомості щодо регульованих речовин, які плануються до ввезення (назва, хімічний склад, стан речовини - первинна, рекуперована, регенерована, обсяг, цільове призначення речовини та її використання у технологічному процесі);
 
135. 5) звіт про операції з контрольованими речовинами для суб’єктів господарювання, що здійснювали імпорт контрольованих речовин за останні п’ять років, за формою, встановленою Кабінетом Міністрів України.
 
-47- Продан О.П.
Пункт п’ятий частини 4 статті 7 законопроекту викласти в такій редакції:
"5) звіт за останні п’ять років про операції з контрольованими речовинами для суб’єктів господарювання, що здійснювали імпорт контрольованих речовин, за формою, встановленою Кабінетом Міністрів України."
 
Враховано частково   5) звіт за останніх п’ять років про операції з регульованими речовинами для суб’єктів господарювання, що здійснювали імпорт регульованих речовин, за формою, встановленою Кабінетом Міністрів України.
 
136. 5. Підставами для відмови у наданні частки в межах щорічної національної квоти на імпорт контрольованих речовин є:
 
   5. Підставою для відмови у наданні частки щорічної національної квоти на імпорт регульованих речовин є:
 
137. 1) подання оператором контрольованих речовин неповного пакета документів, що визначені у частині четвертій цієї статті;
 
   1) подання оператором регульованих речовин неповного пакета документів, визначених частиною четвертою цієї статті;
 
138. 2) виявлення в документах, поданих оператором контрольованих речовин, недостовірних відомостей;
 
   2) виявлення в документах, поданих оператором регульованих речовин, недостовірних відомостей;
 
139. 3) подання документів, визначених у частині четвертій цієї статті, з порушенням строків подання документів для отримання частки в межах щорічної національної квоти на імпорт контрольованих речовин, що встановлюються Кабінетом Міністрів України.
 
   3) подання документів, визначених частиною четвертою цієї статті, з порушенням строку подання документів для отримання частки щорічної національної квоти на імпорт регульованих речовин, встановленого Кабінетом Міністрів України.
 
140. 6. Імпорт та розміщення на ринку контрольованих речовин в одноразових контейнерах, крім імпорту для лабораторних та аналітичних цілей, заборонено.
 
-48- Дирів А.Б.
Недава О.А.
Рибак І.П.
Дзюблик П.В.
Єднак О.В.
Частину 6 статті 7 виключити.
 
Враховано      
141. 7. З 1 січня року, наступного після набрання чинності цим Законом, та кожного наступного 12-місячного періоду кожен оператор контрольованих речовин, що здійснює імпорт контрольованих речовин, забезпечує розрахунковий рівень метилброміду, який він розміщує на ринку або використовує для власних потреб для цілей карантинної обробки та обробки перед транспортуванням, що не перевищує середній розрахунковий рівень метилброміду, який він розміщував на ринку або використовував для власних потреб для цілей карантинної обробки та обробки перед транспортуванням у 1996-1998 роках.
 
   7. З 1 січня року, наступного після року набрання чинності цим Законом, та кожного наступного 12-місячного періоду кожний оператор регульованих речовин, що здійснює імпорт регульованих речовин, забезпечує розрахунковий рівень метилброміду, який він розміщує на ринку або використовує для власних потреб для цілей карантинної обробки та обробки перед транспортуванням, що не перевищує середній розрахунковий рівень метилброміду, який він розміщував на ринку або використовував для власних потреб для цілей карантинної обробки та обробки перед транспортуванням у 1996-1998 роках.
 
142. Стаття 8. Використання контрольованих речовин та поводження з контрольованими речовинами
 
   Стаття 8. Використання регульованих речовин та поводження з регульованими речовинами
 
143. 1. Контрольовані речовини, які містяться у холодильному, кондиціонувальному та нагрівальному насосному обладнанні, обладнанні, що містить розчинники на основі контрольованих речовин, системах протипожежного захисту та вогнегасниках, високовольтних розподільних пристроях, підлягають рекуперації для забезпечення їх рециклінгу, регенерації або знешкодження.
 
   1. Регульовані речовини, що містяться у холодильному, кондиціонувальному та нагрівальному насосному обладнанні, обладнанні, що містить розчинники на основі регульованих речовин, системах протипожежного захисту та вогнегасниках, високовольтних розподільних пристроях, підлягають рекуперації для забезпечення їх рециклінгу, регенерації або знешкодження.
 
144. Рекуперація контрольованих речовин з метою рециклінгу, регенерації або їх знешкодження повинна відбуватися до зняття з експлуатації обладнання, протягом їх технічного обслуговування та експлуатації.
 
   Рекуперація регульованих речовин з метою рециклінгу, регенерації або знешкодження повинна відбуватися до зняття з експлуатації обладнання, протягом його технічного обслуговування та експлуатації.
 
145. 2. Викиди контрольованих речовин у навколишнє природне середовище забороняються.
 
   2. Викиди регульованих речовин у навколишнє природне середовище забороняються.
 
146. У разі виявлення витоків контрольованих речовин оператори контрольованих речовин повинні вжити заходів для забезпечення негайного їх усунення, протягом строку, що не перевищує 14 днів.
 
   У разі виявлення витоків регульованих речовин оператори регульованих речовин повинні вжити заходів для забезпечення їх усунення протягом строку, що не перевищує 14 днів.
 
147. 3. Оператори контрольованих речовин забезпечують для стаціонарного обладнання або систем, що містять озоноруйнівні речовини:
 
   3. Оператори регульованих речовин забезпечують для стаціонарного обладнання або систем, що містять озоноруйнівні речовини, проходження перевірки наявності витоків:
 
148. масою 3 кілограми або більше, - проходження перевірки наявності витоку не рідше одного разу на рік (така вимога не поширюється на обладнання з герметичними системами, на яких зазначено інформацію
 
   масою 3 кілограми або більше, - не менше одного разу на рік (ця вимога не поширюється на обладнання з герметичними системами, на якому зазначено інформацію про наявність герметичної системи і яке містить менше 6 кілограмів озоноруйнівних речовин);
 
149. про наявність герметичної системи і які містять менше 6 кілограмів озоноруйнівних речовин);
 
      
150. масою 30 кілограмів або більше, - проходження перевірки наявності витоку не рідше одного разу на шість місяців;
 
   масою 30 кілограмів або більше, - не менше одного разу на шість місяців;
 
151. масою 300 кілограмів або більше, - проходження перевірки наявності витоку не рідше одного разу на три місяці та встановлення системи виявлення витоків.
 
   масою 300 кілограмів або більше, - не менше одного разу на три місяці та встановлення системи виявлення витоків.
 
152. 4. Під час експлуатації стаціонарного холодильного обладнання, систем кондиціонування повітря та теплових насосів, включаючи їх контури, а також систем протипожежного захисту, які містять фторовані парникові гази, оператори контрольованих речовин забезпечують проведення перевірок наявності витоків (герметичності):
 
   4. Під час експлуатації стаціонарного холодильного обладнання, систем кондиціонування повітря та теплових насосів, включаючи їх контури, а також систем протипожежного захисту, що містять фторовані парникові гази, оператори регульованих речовин забезпечують проведення перевірок наявності витоків (герметичності):
 
153. обладнання, в якому містяться фторовані парникові гази в кількості від 5 до 50 тонн в еквіваленті СО2 (перевіряється не рідше одного разу на 12 місяців, а за наявності системи виявлення витоків - не рідше ніж один раз на 24 місяці);
 
   обладнання, в якому містяться фторовані парникові гази масою від 5 до 50 тонн еквіваленту двоокису вуглецю, - не менше одного разу на рік, а за наявності системи виявлення витоків - не менше одного разу на два роки);
 
154. герметичність обладнання, в якому містяться фторовані парникові гази в кількості від 50 до 500 тонн в еквіваленті СО2 (перевіряється не рідше одного разу на шість місяців, а за наявності системи виявлення витоків - не рідше одного разу на 12 місяців);
 
   обладнання, в якому містяться фторовані парникові гази масою від 50 до 500 тонн еквіваленту двоокису вуглецю, - не менше одного разу на шість місяців, а за наявності системи виявлення витоків - не менше одного разу на рік;
 
155. герметичність обладнання, в якому містяться фторовані парникові гази в кількості не менше 500 тонн в еквіваленті СО2 (перевіряється не рідше одного разу на три місяці та оснащується системою виявлення витоків).
 
   обладнання, в якому містяться фторовані парникові гази масою не менше 500 тонн еквіваленту двоокису вуглецю, - не менше одного разу на три місяці та встановлення системи виявлення витоків.
 
156. 5. Додатково обладнання перевіряється щодо наявності витоку протягом одного місяця після ремонту витоку. Перевірку наявності витоків повинні проводити особи, що пройшли навчання та отримали кваліфікаційний документ (свідоцтво) відповідно до статей 10, 11 цього Закону.
 
   5. Додатково обладнання перевіряється щодо наявності витоку протягом одного місяця після ремонту витоку. Перевірку наявності витоків повинні проводити особи, які пройшли навчання та отримали кваліфікаційний документ (сертифікат) відповідно до статей 10, 11 цього Закону.
 
157. 6. У разі коли одноразовий або багаторазовий контейнер досягає кінця періоду експлуатації, оператори контрольованих речовин, що використовують такий контейнер для цілей транспортування або зберігання контрольованих речовин, зобов’язані забезпечити належну рекуперацію будь-яких залишків контрольованих речовин, які там містяться, для забезпечення їх рециклінгу, регенерації або знешкодження.
 
   6. У разі якщо одноразовий або багаторазовий контейнер досягає кінця періоду експлуатації, оператори регульованих речовин, що використовують такий контейнер для цілей транспортування або зберігання регульованих речовин, зобов’язані забезпечити належну рекуперацію будь-яких залишків регульованих речовин, які там містяться, для забезпечення їх рециклінгу, регенерації або знешкодження.
 
158. 7. Суб’єкти господарювання мають право надавати послуги з обслуговування товарів, що містять контрольовані речовини, рециклінгу, регенерації, знешкодження, перевірки наявності витоків контрольованих речовин за умови, що до їх штату входять особи, що отримали кваліфікаційні документи (свідоцтва) згідно із статтею 11 цього Закону. Роботи з обслуговування товарів, що містять контрольовані речовини, можуть здійснюватися виключно особами, які отримали кваліфікаційний документ (свідоцтво) для провадження такої діяльності.
 
   7. Суб’єкти господарювання мають право надавати послуги з обслуговування товарів та обладнання, рециклінгу, регенерації, знешкодження, перевірки наявності витоків регульованих речовин, за умови що у їхньому штаті працюють особи, які отримали кваліфікаційний документ (сертифікат) згідно із статтею 11 цього Закону. Роботи з обслуговування товарів та обладнання можуть здійснюватися виключно особами, які отримали кваліфікаційний документ (сертифікат) для провадження такої діяльності.
 
159. Стаття 9. Знешкодження контрольованих речовин
 
   Стаття 9. Знешкодження регульованих речовин
 
160. 1. Знешкодження контрольованих речовин здійснюється виключно за допомогою технологій, перелік та порядок використання яких встановлюється центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері охорони навколишнього природного середовища та екологічної безпеки.
 
   1. Знешкодження регульованих речовин здійснюється виключно за допомогою технологій, перелік та порядок застосування яких встановлюється центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері охорони навколишнього природного середовища та екологічної безпеки.
 
161. 2. Вилучення з експлуатації, демонтування та знищення товарів і обладнання, які містять контрольовані речовини, здійснюється тільки після рекуперації та передачі контрольованих речовин для рециклінгу, регенерації або знешкодження.
 
   2. Вилучення з експлуатації, демонтування та знищення товарів і обладнання здійснюються тільки після рекуперації та передачі регульованих речовин для рециклінгу, регенерації або знешкодження.
 
162. Розділ ІІІ
 
   Розділ ІІІ
 
163. НАВЧАННЯ ТА ПІДТВЕРДЖЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ
 
   НАВЧАННЯ ТА ПІДТВЕРДЖЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ
 
164. Стаття 10. Навчання персоналу
 
   Стаття 10. Навчання персоналу
 
165. 1. Навчання фізичних осіб, які претендують на отримання кваліфікаційного документа (свідоцтва) для виконання робіт із:
 
   1. Навчання фізичних осіб, які претендують на отримання кваліфікаційного документа (сертифіката) для виконання робіт із:
 
166. встановлення, обслуговування, технічного обслуговування, ремонту або зняття з експлуатації холодильного, кондиціонувального та нагрівального насосного обладнання, обладнання, що містить розчинники на основі контрольованих речовин, систем протипожежного захисту та вогнегасників, автомобілей-рефрижераторів та причіпів-рефрижераторів, високовольтних розподільних пристроїв;
 
   встановлення, обслуговування, технічного обслуговування, ремонту або зняття з експлуатації холодильного, кондиціонувального та нагрівального насосного обладнання, обладнання, що містить розчинники на основі регульованих речовин, систем протипожежного захисту та вогнегасників, автомобілей-рефрижераторів та причепів-рефрижераторів, високовольтних розподільних пристроїв;
 
167. перевірки виявлення витоків з холодильного, кондиціонувального та нагрівального насосного обладнання, обладнання, що містить розчинники на основі контрольованих речовин, систем протипожежного захисту
 
-49- Дирів А.Б.
Абзац 3 частини 1 статті 10 Законопроекту викласти в такій редакції:
"перевірки наявності витоків з холодильного, кондиціонувального та нагрівального насосного обладнання, обладнання, що містить розчинники на основі контрольованих речовин, систем протипожежного захисту та вогнегасників, в автомобілях-рефрижераторах та причіпах-рефрижераторах;"
 
Враховано частково   перевірки наявності витоків з холодильного, кондиціонувального та нагрівального насосного обладнання, обладнання, що містить розчинники на основі регульованих речовин, систем протипожежного захисту та вогнегасників, в автомобілях-рефрижераторах та причепах-рефрижераторах;
 
168. та вогнегасників, в автомобілях-рефрижераторах та причіпах-рефрижераторах;
 
      
169. рекуперації контрольованих речовин;
 
   рекуперації регульованих речовин;
 
170. знешкодження контрольованих речовин
 
   знешкодження регульованих речовин ?
 
171. може здійснюватися на базі закладів вищої освіти, закладів післядипломної освіти та інших закладів освіти, а також на базі суб’єктів господарювання, які є операторами контрольованих речовин відповідно до отриманої ліцензії на освітню діяльність за навчальними програмами, що визначені у частині другій цієї статті.
 
   може здійснюватися на базі закладів вищої освіти, закладів післядипломної освіти та інших закладів освіти, а також на базі суб’єктів господарювання, які є операторами регульованих речовин, відповідно до отриманої ліцензії на освітню діяльність за навчальними програмами, визначеними у частині другій цієї статті.
 
172. 2. Навчання фізичних осіб, які претендують на отримання кваліфікаційного документа (свідоцтва), проводиться за програмами, що передбачають набуття таких професійних знань та навичок:
 
-50- Недава О.А.
У статті 10 частини другу та третю викласти у редакції:
"2. Навчання фізичних осіб, які претендують на отримання кваліфікаційного документа (свідоцтва), проводиться за програмами, що передбачають набуття таких професійних знань та навичок:
знання нормативно-правових актів та технічних стандартів провадження діяльності з контрольованими речовинами та товарами, що їх містять;
безпечне поводження з обладнанням типу та розміру, що охоплюються кваліфікаційним документом (сертифікатом);
вжиття заходів щодо запобігання витокам та викидам, усунення наслідків витоків та викидів контрольованих речовин;
рекуперації, регенерації, рециклінгу та знешкодження контрольованих речовин;
знання технологій заміни або скорочення використання контрольованих речовин, а також безпечне поводження з ними.
Акредитація освітніх програм для навчання фізичних осіб, які претендують на отримання кваліфікаційного документа (свідоцтва), здійснюється відповідно до Закону України "Про освіту".
Розроблення освітніх програм здійснюється з врахуванням міжнародного досвіду".
"3. Після закінчення навчання за результатами складання іспиту особа отримує сертифікат, який підтверджує її кваліфікацію та надає право на виконання робіт, визначених частиною першою статті 10 цього Закону.
 
Враховано частково   2. Навчання фізичних осіб, які претендують на отримання кваліфікаційного документа (сертифіката), здійснюється за програмами, що передбачають набуття таких професійних знань та навичок:
 
173. знання нормативно-правових актів та технічних стандартів провадження діяльності з контрольованими речовинами та товарами,
 
   знання нормативно-правових актів та
технічних стандартів щодо провадження діяльності з регульованими речовинами, товарами та
 
174. що їх містять;
 
   обладнанням;
 
175. безпечне поводження з обладнанням типу та розміру, що охоплюються кваліфікаційним документом (свідоцтвом);
 
   безпечне поводження з обладнанням типу та розміру, що охоплюються кваліфікаційним документом (сертифікатом);
 
176. вжиття заходів щодо запобігання витокам та викидам, усунення наслідків витоків та викидів контрольованих речовин;
 
   вжиття заходів до запобігання витокам та викидам, усунення наслідків витоків та викидів регульованих речовин;
 
177. рекуперації, регенерації, рециклінгу та знешкодження контрольованих речовин;
 
   рекуперація, регенерація, рециклінг та знешкодження регульованих речовин;
 
178. знання технологій заміни або скорочення використання контрольованих речовин, а також безпечне поводження з ними.
 
   знання технологій заміни або скорочення використання регульованих речовин, а також безпечне поводження з ними.
 
179. Акредитація освітніх програм для навчання фізичних осіб, які претендують на отримання кваліфікаційного документа (свідоцтва), здійснюється відповідно до Закону України "Про освіту". Під час розроблення освітніх програм враховуються мінімальні вимоги до навчальних програм Регламентів Комісії ЄС:
 
-51- Левченко Ю.В.
Абзаци 7-12 частини 2 статті 10 Законопроекту викласти у наступній редакції:
"Акредитація освітніх програм для навчання фізичних осіб, які претендують на отримання кваліфікаційного документа (свідоцтва), здійснюється відповідно до Закону України "Про освіту". Під час розроблення освітніх програм враховуються мінімальні вимоги до навчальних програм Регламентів Комісії ЄС щодо:
вимог та умов для взаємного визнання сертифікації компаній та персоналу стосовно стаціонарного холодильного, кондиціонувального обладнання та теплових насосів, що містять певні фторовані парникові гази;
вимог та умов для взаємного визнання сертифікації компаній та персоналу щодо стаціонарних систем протипожежного захисту та вогнегасників, що містять певні фторовані парникові гази;
вимог та умов для взаємного визнання сертифікації персоналу, що здійснюють рекуперацію деяких фторованих парникових газів з високовольтних розподільних пристроїв;
вимог та умов для взаємного визнання сертифікації персоналу, що здійснюють рекуперацію розчинників на основі певних фторованих парникових газів з обладнання;
вимог до навчальних програм та умов для взаємного визнання навчання та атестації персоналу щодо систем кондиціонування повітря на певних автотранспортних засобах, що містять певні фторовані парникові гази."
 
Враховано частково   Акредитація освітніх програм для навчання осіб, які претендують на отримання кваліфікаційного документа (сертифіката), здійснюється відповідно до Закону України "Про освіту".
Розроблення освітніх програм здійснюється з урахуванням міжнародного досвіду.
 
    -52- Рябчин О.М.
Абзац 2 частини 2 статті 10 законопроекту викласти в такій редакції:
"Акредитація освітніх програм для навчання фізичних осіб, які претендують на отримання кваліфікаційного документа (свідоцтва), здійснюється відповідно до Закону України "Про освіту". Під час розроблення освітніх програм враховуються мінімальні вимоги до навчальних програм, що встановлюються центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері охорони навколишнього природного середовища та екологічної безпеки."
 
Враховано частково    
180. Регламенту Комісії (ЄС) № 303/2008 від 2 квітня 2008 р. про встановлення відповідно до Регламенту (ЄС) № 842/2006 Європейського Парламенту та Ради мінімальних вимог та умов для взаємного визнання сертифікації компаній та персоналу стосовно стаціонарного холодильного, кондиціонувального обладнання та теплових насосів, що містять певні фторовані парникові гази;
 
-53- Недава О.А.
Посилання на Регламенти ЄС, наведені після слів "Регламентів Комісії ЕС:" у абзаці 2 частини 2 статті 10, виключити, оскільки вони не є джерелами права в Україні
 
Враховано      
181. Регламенту Комісії (ЄС) № 304/2008 від 2 квітня 2008 р. про встановлення відповідно до Регламенту (ЄС) № 842/2006 Європейського Парламенту та Ради мінімальних вимог та умов для взаємного визнання сертифікації компаній та персоналу щодо стаціонарних систем протипожежного захисту та вогнегасників, що містять певні фторовані парникові гази;
 
      
182. Регламенту Комісії (ЄС) № 305/2008 від 2 квітня 2008 р. про встановлення відповідно до Регламенту (ЄС) № 842/2006 Європейського Парламенту та Ради мінімальних вимог та умов для взаємного визнання сертифікації персоналу, що здійснюють рекуперацію деяких фторованих парникових газів з високовольтних розподільних пристроїв;
 
      
183. Регламенту Комісії (ЄС) № 306/2008 від 2 квітня 2008 р. про встановлення відповідно до Регламенту (ЄС) № 842/2006 Європейського Парламенту та Ради мінімальних вимог та умов для взаємного визнання сертифікації персоналу, що здійснюють рекуперацію розчинників на основі певних фторованих парникових газів з обладнання;
 
      
184. Регламенту Комісії (ЄС) № 307/2008 від 2 квітня 2008 р. про встановлення відповідно до Регламенту (ЄС) № 842/2006 Європейського Парламенту та Ради мінімальних вимог до навчальних програм та умов для взаємного визнання навчання та атестації персоналу щодо систем кондиціонування повітря на певних автотранспортних засобах, що містять певні фторовані парникові гази.
 
      
185. 3. Після закінчення навчання за результатами складання іспиту особа отримує свідоцтво про підтвердження результатів навчання.
 
   3. Після закінчення навчання за результатами складення іспиту особа отримує сертифікат про підтвердження результатів навчання.
 
186. Стаття 11. Підтвердження кваліфікації персоналу
 
-54- Недава О.А.
Статтю 11 викласти у редакції:
"Стаття 11. Підтвердження кваліфікації персоналу
Кваліфікаційний документ (сертифікат) для виконання робіт, визначених частиною першою статті 10 цього Закону, видається у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України.
Кваліфікаційний документ (сертифікат) не є документом про вищу освіту державного зразка згідно із Законом України "Про вищу освіту".
Кваліфікаційний документ (сертифікат) дійсний протягом трьох років.
У видачі кваліфікаційного документа (сертифікату) може бути відмовлено в разі виявлення в документах, поданих особою, недостовірних відомостей.
Строк дії кваліфікаційного документа (сертифікату) може бути припинений достроково чи зупинений у судовому порядку на строк до одного року органом, який видав кваліфікаційний документ (сертифікат) у разі грубих порушень, допущених під час проведення робіт, визначених у частині першій статті 10 цього Закону, порушення законодавства України у сфері озоноруйнівних речовин та фторованих парникових газів.
6. Інформація про осіб, що отримали кваліфікаційні документи (сертифікат), вноситься до Єдиного реєстру операторів контрольованих речовин з метою забезпечення державного обліку осіб, що отримали кваліфікаційні документи (сертифікату)"
 
Враховано частково   Стаття 11. Підтвердження кваліфікації персоналу
 
187. 1. Кваліфікаційний документ (свідоцтво) для виконання робіт, визначених частиною першою статті 10 цього Закону, видається центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері охорони навколишнього природного середовища та екологічної безпеки, на безоплатній основі.
 
   1. Кваліфікаційний документ (сертифікат) для виконання робіт, визначених частиною першою статті 10 цього Закону, видається у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України.
 
188. 2. Для отримання кваліфікаційного документа (свідоцтва) для виконання робіт, визначених частиною першою статті 10 цього Закону, кандидат подає органові, визначеному в частині першій цієї статті, такі документи:
 
-55- Дирів А.Б.
Недава О.А.
Рибак І.П.
Дзюблик П.В.
Єднак О.В.
Остаточну редакцію у рядках 184 - 201 викласти у такій редакції:
"2. Для отримання кваліфікаційного документа (сертифіката) для виконання робіт, визначених частиною першою статті 10 цього Закону, кандидат подає органові, визначеному в частині першій цієї статті, такі документи:
заяву за формою, встановленою центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері охорони навколишнього природного середовища та екологічної безпеки;
копії документів про профільну освіту, здобуту в закладах освіти, за спеціальністю чи напрямом, підготовка за якими дає право кандидату претендувати на отримання кваліфікаційного документа (сертифіката) для виконання робіт, визначених частиною першою статті 10 цього Закону. Перелік таких спеціальностей та напрямів встановлюється центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері охорони навколишнього природного середовища та екологічної безпеки;
копії документів, що підтверджують стаж роботи не менше одного року за спеціальністю згідно з переліком, встановленим центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері охорони навколишнього природного середовища та екологічної безпеки;
копії документів, що підтверджують результати навчання відповідно до статті 10 цього Закону та результати складення іспиту.
3. Кваліфікаційний документ (сертифікат) для виконання робіт, визначених частиною першою статті 10 цього Закону, не є документом про вищу освіту державного зразка згідно із Законом України "Про вищу освіту".
Кваліфікаційний документ (сертифікат) для виконання робіт, визначених частиною першою статті 10 цього Закону, повинен містити:
найменування органу, що видав кваліфікаційний документ (сертифікат) ;
ім’я особи, яка отримала кваліфікаційний документ (сертифікат);
номер кваліфікаційного документа (сертифіката);
дату видачі кваліфікаційного документа (сертифіката);
дату закінчення строку дії кваліфікаційного документа (сертифіката);
назву закладу, на базі якого особа пройшла навчання та склала кваліфікаційний іспит;
перелік робіт, які має право виконувати особа;
підпис уповноваженої особи та печатку органу, що видав кваліфікаційний документ (сертифікат).
4. Кваліфікаційний документ (сертифікат) для виконання робіт, визначених частиною першою статті 10 цього Закону, дійсний протягом трьох років.
Центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері охорони навколишнього природного середовища та екологічної безпеки, видає кваліфікаційний документ (сертифікат) для виконання робіт, визначених частиною першою статті 10 цього Закону не пізніше десяти робочих днів з дати подання документів, визначених у частині другій цієї статті.
5. У видачі кваліфікаційного документа (сертифіката) для виконання робіт, визначених частиною першою статті 10 цього Закону, може бути відмовлено в разі виявлення в документах, поданих особою, недостовірних відомостей.
6. Строк дії кваліфікаційного документа (сертифіката) може бути припинений достроково чи зупинений на строк до одного року органом, який видав кваліфікаційний документ (сертифікат), або в судовому порядку у разі грубих порушень, допущених під час проведення робіт, визначених у частині першій статті 10 цього Закону, порушення законодавства України у сфері озоноруйнівних речовин та фторованих парникових газів.
7. Після отримання згоди на обробку персональних даних осіб, що отримали кваліфікаційні документи (сертифікати), центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері охорони навколишнього природного середовища, вносить до Єдиного реєстру операторів регульованих речовин таку інформацію про осіб, які отримали кваліфікаційний документ (сертифікат):
ім’я особи, яка отримала кваліфікаційний документ (сертифікат);
номер кваліфікаційного документа (сертифіката);
дату видачі кваліфікаційного документа (сертифіката);
дату закінчення строку дії кваліфікаційного документа (сертифіката);
перелік робіт, які має право виконувати особа.
Інформація про осіб, що отримали кваліфікаційні документи (сертифікати), вноситься до Єдиного реєстру операторів регульованих речовин з метою забезпечення державного обліку осіб, що отримали кваліфікаційні документи (сертифікати)."
 
Враховано   2. Для отримання кваліфікаційного документа (сертифіката) для виконання робіт, визначених частиною першою статті 10 цього Закону, кандидат подає до органу, визначеного Кабінетом Міністрів України, такі документи:
 
189. заяву за формою, встановленою центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері охорони навколишнього природного середовища та екологічної безпеки;
 
   1) заява за формою, встановленою центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері охорони навколишнього природного середовища та екологічної безпеки;
 
190. копії документів про профільну освіту, здобуту в закладах освіти, за спеціальністю чи напрямом, підготовка за якими дає право кандидату претендувати на отримання кваліфікаційного документа (свідоцтва) для виконання робіт, визначених частиною першою статті 10 цього Закону. Перелік таких спеціальностей та напрямів встановлюється центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері охорони навколишнього природного середовища та екологічної безпеки;
 
   2) копії документів про профільну освіту, здобуту в закладах освіти, за спеціальністю чи напрямом, підготовка за якими надає право кандидату претендувати на отримання кваліфікаційного документа (сертифіката) для виконання робіт, визначених частиною першою статті 10 цього Закону. Перелік таких спеціальностей та напрямів встановлюється центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері охорони навколишнього природного середовища та екологічної безпеки;
 
191. копії документів, що підтверджують стаж роботи не менше одного року за спеціальністю згідно з переліком, встановленим центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері охорони навколишнього природного середовища та екологічної безпеки;
 
   3) копії документів, що підтверджують стаж роботи не менше одного року за спеціальністю згідно з переліком, встановленим центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері охорони навколишнього природного середовища та екологічної безпеки;
 
192. копії документів, що підтверджують результати навчання відповідно до статті 10 цього Закону та результати складення іспиту.
 
   4) копії документів, що підтверджують результати навчання відповідно до статті 10 цього Закону та результати складення іспиту.
 
193. 3. Кваліфікаційний документ (свідоцтво) для виконання робіт, визначених частиною першою статті 10 цього Закону, не є документом про вищу освіту державного зразка згідно із Законом України "Про вищу освіту".
 
   3. Кваліфікаційний документ (сертифікат) для виконання робіт, визначених частиною першою статті 10 цього Закону, не є документом про вищу освіту державного зразка згідно із Законом України "Про вищу освіту".
 
194. Кваліфікаційний документ (свідоцтво) для виконання робіт, визначених частиною першою статті 10 цього Закону, повинен містити:
 
   Кваліфікаційний документ (сертифікат) для виконання робіт, визначених частиною першою статті 10 цього Закону, повинен містити:
 
195. найменування органу, що видав кваліфікаційний документ (свідоцтво);
 
   1) найменування органу, що видав кваліфікаційний документ (сертифікат);
 
196. ім’я особи, яка отримала кваліфікаційний документ (свідоцтво);
 
   2) ім’я особи, яка отримала кваліфікаційний документ (сертифікат);
 
197. номер кваліфікаційного документа (свідоцтва);
 
   3) номер кваліфікаційного документа (сертифіката);
 
198. дату видачі кваліфікаційного документа (свідоцтва);
 
   4) дату видачі кваліфікаційного документа (сертифіката);
 
199. дату закінчення строку дії кваліфікаційного документа (свідоцтва);
 
   5) дату закінчення строку дії кваліфікаційного документа (сертифіката);
 
200. назву закладу, на базі якого особа пройшла навчання та склала кваліфікаційний іспит;
 
   6) назву закладу, на базі якого особа пройшла навчання та склала кваліфікаційний іспит;
 
201. перелік робіт, які має право виконувати особа;
 
   7) перелік робіт, які має право виконувати особа;
 
202. підпис уповноваженої особи та печатку органу, що видав кваліфікаційний документ (свідоцтво).
 
   8) підпис уповноваженої особи та печатку органу, що видав кваліфікаційний документ (сертифікат).
 
203. 4. Кваліфікаційний документ (свідоцтво) для виконання робіт, визначених частиною першою статті 10 цього Закону, дійсний протягом трьох років.
 
   4. Кваліфікаційний документ (сертифікат) для виконання робіт, визначених частиною першою статті 10 цього Закону, дійсний протягом трьох років.
 
204. Центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері охорони навколишнього природного середовища та екологічної безпеки, видає кваліфікаційний документ (свідоцтво) для виконання робіт, визначених частиною першою статті 10 цього Закону не пізніше десяти робочих днів з дати подання документів, визначених у частині другій цієї статті.
 
   Орган, визначений Кабінетом Міністрів, видає кваліфікаційний документ (сертифікат) для виконання робіт, визначених частиною першою статті 10 цього Закону, не пізніше 10 робочих днів з дати подання документів, визначених частиною другою цієї статті.
 
205. 5. У видачі кваліфікаційного документа (свідоцтва) для виконання робіт, визначених частиною першою статті 10 цього Закону, може бути відмовлено в разі виявлення в документах, поданих особою, недостовірних відомостей.
 
   5. У видачі кваліфікаційного документа (сертифіката) для виконання робіт, визначених частиною першою статті 10 цього Закону, може бути відмовлено в разі виявлення в документах, поданих особою, недостовірних відомостей.
 
206. 6. Строк дії кваліфікаційного документа (свідоцтва) може бути припинений достроково чи зупинений на строк до одного року органом, який видав кваліфікаційний документ (свідоцтво), або в судовому порядку у разі грубих порушень, допущених під час проведення робіт, визначених у частині першій статті 10 цього Закону, порушення законодавства України у сфері озоноруйнівних речовин та фторованих парникових газів.
 
   6. Строк дії кваліфікаційного документа (сертифіката) може бути припинений достроково чи зупинений на строк до одного року органом, який видав кваліфікаційний документ (сертифікат), або в судовому порядку у разі допущення грубих порушень під час проведення робіт, визначених частиною першою статті 10 цього Закону, порушення законодавства України у сфері використання озоноруйнівних речовин та фторованих парникових газів.
 
207. 7. Після отримання згоди на обробку персональних даних осіб, що отримали кваліфікаційні документи (свідоцтва), центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері охорони навколишнього природного середовища, вносить до Єдиного реєстру операторів контрольованих речовин таку інформацію про осіб, які отримали кваліфікаційний документ (свідоцтво):
 
   7. Після отримання згоди на обробку персональних даних осіб, які отримали кваліфікаційні документи (сертифікати), центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері охорони навколишнього природного середовища, вносить до Реєстру таку інформацію про осіб, які отримали кваліфікаційний документ (сертифікат):
 
208. ім’я особи, яка отримала кваліфікаційний документ (свідоцтво);
 
   1) ім’я та прізвище особи, яка отримала кваліфікаційний документ (сертифікат);
 
209. номер кваліфікаційного документа (свідоцтва);
 
   2) номер кваліфікаційного документа (сертифіката);
 
210. дату видачі кваліфікаційного документа (свідоцтва);
 
   3) дата видачі кваліфікаційного документа (сертифіката);
 
211. дату закінчення строку дії кваліфікаційного документа (свідоцтва);
 
   4) дата закінчення строку дії кваліфікаційного документа (сертифіката);
 
212. перелік робіт, які має право виконувати особа.
 
   5) перелік робіт, які має право виконувати особа.
 
213. Інформація про осіб, що отримали кваліфікаційні документи (свідоцтва), вноситься до Єдиного реєстру операторів контрольованих речовин з метою забезпечення державного обліку осіб, що отримали кваліфікаційні документи (свідоцтва).
 
   Інформація про осіб, які отримали кваліфікаційні документи (сертифікати), вноситься до Реєстру з метою забезпечення державного обліку таких осіб.
 
214. Розділ ІV
 
   Розділ ІV
 
215. МАРКУВАННЯ ТОВАРІВ ТА ОБЛАДНАННЯ, ЩО МІСТЯТЬ КОНТРОЛЬОВАНІ РЕЧОВИНИ
 
   МАРКУВАННЯ ТОВАРІВ ТА ОБЛАДНАННЯ
 
216. Стаття 12. Інформація, що зазначається у маркуванні
 
   Стаття 12. Інформація, що зазначається у маркуванні
 
217. 1. Товари та обладнання, в яких містяться або використовуються контрольовані речовини, можуть розміщуватися на ринку, імпортуватися або ж експортуватися лише за наявності відповідного маркування. Таке маркування під час митного оформлення товарів перевіряється посадовими особами митних органів.
 
   1. Товари та обладнання можуть розміщуватися на ринку, імпортуватися або експортуватися лише за наявності відповідного маркування. Таке маркування під час митного оформлення товарів та обладнання перевіряється посадовими особами митних органів.
 
218. 2. Маркування товарів та обладнання, а також їх тари та упаковки повинно містити такі дані:
 
   2. Маркування товарів та обладнання, а також їхньої тари та упаковки повинно містити такі дані:
 
219. 1) інформацію про те, що у виробі або обладнанні містяться або використовуються контрольовані речовини;
 
   1) інформація про те, що у виробі чи обладнанні містяться або використовуються регульовані речовини;
 
220. 2) прийняте промислове найменування контрольованих речовин, які містяться або використовуються у товарі, їх хімічну назву;
 
   2) прийняте промислове найменування регульованих речовин, що містяться або використовуються у товарі чи обладнанні, хімічна назва таких речовин;
 
221. 3) фактичну або розрахункову кількість контрольованої речовини в товарі;
 
   3) фактична або розрахункова кількість регульованої речовини у товарі чи обладнанні;
 
222. 4) посилання на присутність контрольованої речовини в герметичному обладнанні.
 
   4) посилання на присутність регульованої речовини в герметичному обладнанні.
 
223. 3. Маркування регенерованих і рецикльованих контрольованих речовин повинно містити інформацію про регенерацію і рециклінг, номер партії, найменування та місцезнаходження юридичної особи або місце проживання юридичної особи-підприємця, яка здійснила регенерацію та/або рециклінг.
 
   3. Маркування регенерованих і рецикльованих регульованих речовин повинно містити інформацію про регенерацію і рециклінг, номер партії, найме-нування та місцезнаходження юридичної особи або місце проживання фізичної особи - підприємця, яка здійснила регенерацію та/або рециклінг.
 
224. 4. Маркування контрольованих речовин, призначених для знешкодження, повинно містити інформацію про те, що вміст контейнера призначений тільки для знешкодження.
 
   4. Маркування регульованих речовин, призначених для знешкодження, повинно містити інформацію про те, що вміст контейнера призначений тільки для знешкодження.
 
225. 5. Маркування контрольованих речовин, призначених для використання у військовій техніці, повинно містити інформацію про те, що вміст контейнера призначений тільки для використання у військовій техніці.
 
   5. Маркування регульованих речовин, призначених для використання у військовій техніці, повинно містити інформацію про те, що вміст контейнера призначений тільки для використання у військовій техніці.
 
226. 6. Маркування контрольованих речовин, імпортованих для виготовлення напівпровідникових матеріалів і очищення камер хімічного осадження з парової фази, що застосовуються в секторі виробництва напівпровідників, повинно містити інформацію про те, що контрольовані речовини призначені для виготовлення напівпровідникових матеріалів і очищення камер хімічного осадження з парової фази.
 
   6. Маркування регульованих речовин, імпортованих для виготовлення напівпровідникових матеріалів і очищення камер хімічного осадження з парової фази, що застосовуються в секторі виробництва напівпровідників, повинно містити інформацію про те, що регульовані речовини призначені для виготовлення напівпровідникових матеріалів і очищення камер хімічного осадження з парової фази.
 
227. 7. Маркування контрольованих речовин, призначених для використання як сировини, повинно містити інформацію про те, що вміст контейнера призначений тільки для використання як сировини.
 
   7. Маркування регульованих речовин, призначених для використання як сировини, повинно містити інформацію про те, що вміст контейнера призначений тільки для використання як сировини.
 
228. 8. Маркування контрольованих речовин, призначених для виробництва дозуючих інгаляторів для доставки лікарських речовин, повинно містити інформацію про те, що вміст контейнера призначений тільки для використання у виробництві дозуючих інгаляторів, доставки лікарських речовин.
 
   8. Маркування регульованих речовин, призначених для виробництва дозуючих інгаляторів для доставки лікарських речовин, повинно містити інформацію про те, що вміст контейнера призначений тільки для використання у виробництві дозуючих інгаляторів для доставки лікарських речовин.
 
229. 9. Маркування контрольованих речовин, призначених для лабораторних та аналітичних цілей, повинно містити інформацію про те, що контрольовані речовини призначені лише для використання у лабораторних та аналітичних цілях.
 
   9. Маркування регульованих речовин, призначених для лабораторних та аналітичних цілей, повинно містити інформацію про те, що регульовані речовини призначені лише для використання у лабораторних та аналітичних цілях.
 
230. Стаття 13. Мінімальні вимоги до маркування
 
   Стаття 13. Мінімальні вимоги до маркування
 
231. 1. Маркування повинно бути чітким, стійким до стирання і розміщуватися в одному з таких місць:
 
   1. Маркування повинно бути чітким, стійким до стирання і розміщуватися в одному з таких місць:
 
232. 1) поблизу сервісних отворів, які використовуються для заправки або збирання контрольованих речовин;
 
   1) поблизу сервісних отворів, що використовуються для заправки або збирання регульованих речовин;
 
233. 2) на тій частині виробу або обладнання, в якій містяться контрольовані речовини.
 
   2) на тій частині виробу або обладнання, в якій містяться регульовані речовини.
 
234. 2. Інформація про вміст фторованих парникових газів у складі пінокартона повинна розміщуватися на самому матеріалі, легко читатися і бути стійкою до стирання.
 
   2. Інформація про вміст фторованих парникових газів у складі пінокартону повинна розміщуватися на самому матеріалі, легко читатися і бути стійкою до стирання.
 
235. 3. Маркування контрольованих речовин здійснюється державною мовою. За рішенням оператора контрольованих речовин поруч із текстом, викладеним державною мовою, може розміщуватися його переклад іншими мовами.
 
   3. Маркування регульованих речовин здійснюється державною мовою. За рішенням оператора регульованих речовин поруч із текстом, викладеним державною мовою, може розміщуватися його переклад іншими мовами.
 
236. Розділ V
 
   Розділ V
 
237. ОБЛІК ТА ЗВІТУВАННЯ
 
   ОБЛІК ТА ЗВІТУВАННЯ
 
238. Стаття 14. Облік інформації про діяльність з контрольованими речовинами та товарами, що містять контрольовані речовини
 
   Стаття 14. Облік інформації про діяльність з регульованими речовинами, товарами та обладнанням
 
239. 1. Облік інформації про контрольовані речовини, обладнання та відходи, що містять контрольовані речовини, є обов’язковим для всіх суб’єктів господарювання, які здійснюють операції з контрольованими речовинами або товарами, що їх містять.
 
   1. Облік інформації про регульовані речовини, обладнання та відходи, що містять регульовані речовини, є обов’язковим для всіх суб’єктів господарювання, які здійснюють операції з регульованими речовинами, товарами та обладнанням.
 
240. 2. Оператори контрольованих речовин, що здійснюють імпорт або експорт контрольованих речовин, ведуть облік даних про:
 
   2. Оператори регульованих речовин, що здійснюють імпорт або експорт регульованих речовин, ведуть облік даних про:
 
241. кількість кожного виду контрольованих речовин, у тому числі у складі сумішей, що їх було ними імпортовано, експортовано або розміщено на ринку України, зазначаючи окремо стан речовини (первинна, рекуперована, регенерована) та цільове призначення речовини (використання, розміщення на ринку, знешкодження, рециклінг, рекуперація, зберігання), інформацію щодо покупця/продавця такої речовини та товарів, що їх містять (найменування юридичної особи, прізвище, ім’я та по батькові фізичної особи - підприємця, код ЄДРПОУ, реєстраційний номер облікової картки платника податків або серію та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний контролюючий орган і мають відмітку в паспорті), місцезнаходження юридичної особи або місце проживання фізичної особи - підприємця, прізвище, ім’я та по батькові, посаду керівника підприємства, контактні номер телефону та адреса електронної пошти);
 
   1) кількість кожного виду регульованих речовин, у тому числі у складі сумішей, які вони імпортували, експортували або розмістили на ринку України, зазначаючи окремо стан речовини (первинна, рекуперована, регенерована) та цільове призначення речовини (використання, розміщення на ринку, знешкодження, рециклінг, рекуперація, зберігання), інформацію про покупця/продавця такої речовини, товарів та обладнання (найменування юридичної особи, прізвище, ім’я та по батькові фізичної особи - підприємця, код ЄДРПОУ, реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний контролюючий орган і мають відмітку в паспорті), місцезнаходження юридичної особи або місце проживання фізичної особи - підприємця, прізвище, ім’я та по батькові, посада керівника підприємства, контактні номер телефону та адреса електронної пошти);
 
242. залишки контрольованих речовин кожного виду на кінець року.
 
   2) залишки регульованих речовин кожного виду на кінець року.
 
243. 3. Оператори контрольованих речовин, що провадять діяльність з використання контрольованих речовин, забезпечують ведення обліку:
 
   3. Оператори регульованих речовин, що провадять діяльність з використання регульованих речовин, забезпечують ведення обліку:
 
244. кількості за видами контрольованих речовин, доданих під час установки, проведення поточного ремонту, технічного обслуговування або внаслідок витоку;
 
   1) кількості за видами регульованих речовин, доданих під час установки, проведення поточного ремонту, технічного обслуговування або внаслідок витоку;
 
245. кількості накопичених рекуперованих контрольованих речовин;
 
   2) кількості накопичених рекуперованих регульованих речовин;
 
246. фактів використання рецикльованої або регенерованої контрольованої речовини та її кількості, а також найменувань та адрес суб’єктів господарювання, що здійснюють поводження з контрольованими речовинами; відомостей про особу (прізвище, ім’я та по батькові; посада; номер кваліфікаційного документа (свідоцтва), яка налаштувала установку, здійснила поточний ремонт, технічне обслуговування обладнання і за необхідності виконала ремонтно-відновлювальні роботи або зняття з експлуатації;
 
-56- Дирів А.Б.
Абзац 4 частини 3 статті 14 Законопроекту викласти в такій редакції:
"фактів використання рецикльованої або регенерованої контрольованої речовини та її кількості, а також найменувань та адрес суб’єктів господарювання, що здійснюють поводження з контрольованими речовинами;"
 
Враховано частково   3) фактів використання рецикльованої або регенерованої регульованої речовини та її кількості, а також найменувань та адрес суб’єктів господарювання, що здійснюють поводження з регульованими речовинами;
 
247. обладнання та кількості контрольованих речовин, що в ньому міститься;
 
   4) обладнання та кількості регульованих речовин, що в ньому міститься;
 
248. дат і результатів проведення перевірок на витоки контрольованих речовин;
 
   5) дат і результатів проведення перевірок на витоки регульованих речовин;
 
249. кількості та стану накопичених контрольованих речовин під час обслуговування, ремонту та остаточної утилізації обладнання.
 
-57- Дирів А.Б.
Доповнити частину 3 статті 14 абзацом 8 такого змісту:
"відомостей про особу (прізвище, ім’я та по батькові; посада; номер кваліфікаційного документа (свідоцтва), яка виконала роботи зі встановлення, обслуговування, технічного обслуговування, ремонту, зняття з експлуатації обладнання, перевірки наявності витоків, рекуперації, знешкодження контрольованих речовин;"
 
Враховано частково   6) кількості та стану накопичених регульованих речовин під час обслуговування, ремонту та остаточної утилізації обладнання;
7) відомостей про особу (прізвище, ім’я та по батькові; посада; номер кваліфікаційного документа (сертифіката), яка виконала роботи із встановлення, обслуговування, технічного обслуговування, ремонту, зняття з експлуатації обладнання, перевірку наявності витоків, рекуперацію, знешкодження регульованих речовин.
 
250. 4. Оператори контрольованих речовин, що здійснюють поводження з контрольованими речовинами, ведуть облік даних про кількість кожного виду контрольованої речовини, що їх було рекуперовано, рецикльовано, регенеровано або знешкоджено.
 
   4. Оператори регульованих речовин, що здійснюють поводження з регульованими речовинами, ведуть облік даних про кількість кожного виду регульованої речовини, що їх було рекуперовано, рецикльовано, регенеровано або знешкоджено.
 
251. 5. Облік інформації про відходи, що містять контрольовані речовини, є обов’язковим для всіх суб’єктів господарювання, що здійснюють операції з відходами, що містять контрольовані речовини.
 
   5. Облік інформації про відходи, що містять регульовані речовини, є обов’язковим для всіх суб’єктів господарювання, які здійснюють операції з відходами, що містять регульовані речовини.
 
252. Стаття 15. Звітування
 
   Стаття 15. Звітування
 
253. 1. Інформація, що обліковується відповідно до цього Закону, зберігається оператором контрольованих речовин протягом не менше п’яти років з моменту створення такої інформації та надається на вимогу центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері охорони навколишнього природного середовища та екологічної безпеки, та центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику із здійснення державного нагляду (контролю) у сфері охорони навколишнього природного середовища, раціонального використання, відтворення і охорони природних ресурсів.
 
   1. Інформація, що обліковується відповідно до цього Закону, зберігається оператором регульованих речовин протягом не менше п’яти років з дня створення такої інформації та надається на вимогу центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері охорони навколишнього природного середовища та екологічної безпеки, та центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику із здійснення державного нагляду (контролю) у сфері охорони навколишнього природного середовища, раціонального використання, відтворення і охорони природних ресурсів.
 
254. 2. Оператори контрольованих речовин, що здійснюють імпорт та експорт контрольованих речовин, розміщення на ринку, використання, поводження, зобов’язані подавати щороку центральному органу виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері охорони навколишнього природного середовища та екологічної безпеки, звітність у порядку, встановленому таким органом.
 
   2. Оператори регульованих речовин, що здійснюють імпорт та експорт регульованих речовин, розміщення їх на ринку, використання, поводження з регульованими речовинами, зобов’язані щороку подавати звітність до центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері охорони навколишнього природного середовища та екологічної безпеки, у встановленому ним порядку.
 
255. 3. Інформація про імпорт/експорт контрольованих речовин та товарів, що їх містять або можуть містити, подається щомісяця та щороку центральним органом виконавчої влади, який реалізує державну політику у сфері державної митної справи, державну політику у сфері боротьби з правопорушеннями під час застосування митного законодавства, центральному органу виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері охорони навколишнього природного середовища та екологічної безпеки, відповідно до договору про інформаційний обмін, укладеного між ними.
 
   3. Інформація про імпорт/експорт регульованих речовин, товарів та обладнання подається щомісяця та щороку центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері державної митної справи, державну політику у сфері боротьби з правопорушеннями під час застосування митного законодавства, до центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері охорони навколишнього природного середовища та екологічної безпеки, відповідно до договору про інформаційний обмін, укладеного між ними.
 
256. 4. Центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері охорони навколишнього природного середовища та екологічної безпеки, подає щороку перелік операторів контрольованих речовин, відомості про яких було внесено до Єдиного реєстру операторів контрольованих речовин, центральному органу виконавчої влади, який реалізує державну політику у сфері державної митної справи, державну політику у сфері боротьби з правопорушеннями під час застосування митного законодавства, відповідно до договору про інформаційний обмін, укладеного між ними.
 
   4. Центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері охорони навколишнього природного середовища та екологічної безпеки, подає щороку перелік операторів регульованих речовин, відомості про яких внесені до Реєстру, до центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері державної митної справи, державну політику у сфері боротьби з правопорушеннями під час застосування митного законодавства, відповідно до договору про інформаційний обмін, укладеного між ними.
 
257. 5. Центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері охорони навколишнього природного середовища та екологічної безпеки, подає щороку інформацію про споживання контрольованих речовин до Озонового Секретаріату відповідно до вимог статті 7 Монреальського протоколу.
 
-58- Недава О.А.
У частині 5 статті 15 законопроекту слова "до Озонового Секретаріату" виключити, оскільки відповідно до статті 1 Монреальського протоколу про речовини що руйнують озоновий шар "секретаріат" означає секретаріат Віденської конвенції про охорону озонового шару
 
Враховано   5. Центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері охорони навколишнього природного середовища та екологічної безпеки, подає щороку інформацію про споживання регульованих речовин відповідно до вимог статті 7 Монреальського протоколу про речовини, що руйнують озоновий шар.
 
258. Розділ VІ
 
   Розділ VІ
 
259. КОНТРОЛЬ ЗА ДОТРИМАННЯМ ЗАКОНОДАВСТВА ТА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗА ЙОГО ПОРУШЕННЯ
 
   КОНТРОЛЬ ЗА ДОТРИМАННЯМ ЗАКОНОДАВСТВА ТА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗА ЙОГО ПОРУШЕННЯ
 
260. Стаття 16. Контроль за дотриманням законодавства
 
   Стаття 16. Контроль за дотриманням законодавства
 
261. 1. Порушення законодавства в сфері озоноруйнівних речовин та фторованих парникових газів тягнуть відповідальність згідно із законами України.
 
   1. Порушення законодавства у сфері використання озоноруйнівних речовин та фторованих парникових газів тягне за собою відповідальність згідно із законом.
 
262. 2. Контроль за дотриманням вимог цього Закону здійснюють у межах їх повноважень центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику із здійснення державного нагляду (контролю) у сфері охорони навколишнього природного середовища, раціонального використання, відтворення і охорони природних ресурсів, та центральний орган виконавчої влади, який реалізує державну політику у сфері державної митної справи, державну політику у сфері боротьби з правопорушеннями під час застосування митного законодавства.
 
   2. Контроль за дотриманням вимог цього Закону здійснюють у межах своїх повноважень центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику із здійснення державного нагляду (контролю) у сфері охорони навколишнього природного середовища, раціонального використання, відтворення і охорони природних ресурсів, та центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері державної митної справи, державну політику у сфері боротьби з правопорушеннями під час застосування митного законодавства.
 
263. 3. Центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику із здійснення державного нагляду (контролю) у сфері охорони навколишнього природного середовища, раціонального використання, відтворення і охорони природних ресурсів, має право проводити перевірку дотримання вимог цього Закону операторами контрольованих речовин відповідно до Закону України "Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності".
 
   3. Центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику із здійснення державного нагляду (контролю) у сфері охорони навколишнього природного середовища, раціонального використання, відтворення і охорони природних ресурсів, має право проводити перевірку дотримання вимог цього Закону операторами регульованих речовин відповідно до Закону України "Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності".
 
264. 4. Під час проведення перевірок уповноважені представники центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику із здійснення державного нагляду (контролю) у сфері охорони навколишнього природного середовища, раціонального використання, відтворення і охорони природних ресурсів, мають право доступу на територію, на якій знаходиться обладнання та/або товари, що містять контрольовані речовини.
 
   4. Під час проведення перевірок уповноважені представники центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику із здійснення державного нагляду (контролю) у сфері охорони навколишнього природного середовища, раціонального використання, відтворення і охорони природних ресурсів, мають право доступу на територію, на якій знаходяться товари та обладнання.
 
265. 5. Під час проведення перевірок на законну вимогу уповноваженого представника центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику із здійснення державного нагляду (контролю) у сфері охорони навколишнього природного середовища, раціонального використання, відтворення і охорони природних ресурсів, оператори контрольованих речовин зобов’язані надати будь-яку необхідну інформацію та документи.
 
-59- Продан О.П.
У частині п’ятій статті 16 законопроекту слово "будь-які" виключити.
 
Враховано   5. Під час проведення перевірок на законну вимогу уповноваженого представника центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику із здійснення державного нагляду (контролю) у сфері охорони навколишнього природного середовища, раціонального використання, відтворення і охорони природних ресурсів, оператори регульованих речовин зобов’язані надати необхідну інформацію та документи.
 
266. 6. Під час проведення перевірок уповноважений представник центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику із здійснення державного нагляду (контролю) у сфері охорони навколишнього природного середовища, раціонального використання, відтворення і охорони природних ресурсів, користується правами, передбаченими законодавством України.
 
   6. Під час проведення перевірок уповноважений представник центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику із здійснення державного нагляду (контролю) у сфері охорони навколишнього природного середовища, раціонального використання, відтворення і охорони природних ресурсів, користується правами, передбаченими законодавством.
 
267. Розділ VІІ
 
   Розділ VІІ
 
268. ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ
 
-60- Недава О.А.
Назву Розділу VІІ викласти у редакції: "Прикінцеві положення"
 
Враховано   ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ
 
    -61- Недава О.А.
Частину першу Прикінцевих положень викласти у редакції:
1. Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування, крім розділу ІV, який набирає чинності через шість місяців з дня опублікування цього Закону, а також:
пункту 8 частини першої статті 1 цього Закону в частині фторованих парникових газів;
пунктів 1, 3, 4 частини п’яток статті 3 цього Закону в частині фторованих парникових газів;
пункту 5 частини шостої статті 4 цього Закону в частині систем протипожежного захисту, які містять фторовані парникові гази в кількості не менше 500 тон в еквіваленті СО2;
частини четвертої статті 8 цього Закони;
частини п’ятої статті 11 цього Закону в частині фторованих парникових газів;
частини другої статті 13 цього Закону в частині фторованих парникових газів;
частини першої статті 16 цього Закону в частині фторованих парникових газів;
пункту 4 Прикінцевих положень цього Закону в частині фторованих парникових газів,
які набирають чинності після ратифікації поправки до Монреальського протоколу про речовини, що руйнують озоновий шар, прийнятої 15 жовтня 2016 року на Двадцять восьмому засіданні Сторін Монреальського протоколу у м. Кігалі, щодо поступового скорочення споживання фторованих парникових газів та набрання нею чинності для України
 
Враховано частково    
269. 1. Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування, крім розділу ІV, який набирає чинності через шість місяців з дня опублікування цього Закону.
 
-62- Вовк В.І.
Викласти пункт 1 Розділу VІІ "Прикінцеві положення" законопроекту в такій редакції:
1. Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування, крім розділу ІV, який набирає чинності через шість місяців з дня опублікування цього Закону, та наступних положень:
пункт 8 частини першої статті 1 цього Закону в частині "фторовані парникові гази";
пункти 1, 3, 4 частини п’ятої статті 3 цього Закону в частині "фторованих парникових газів";
пункт 5 частини шостої статті 4 цього Закону в частині "систем протипожежного захисту, які містять фторовані парникові гази в кількості не менше 500 тонн в еквіваленті СО2";
частина четверта статті 8 цього Закону;
частина шоста статті 11 цього Закону в частині "фторованих парникових газів";
частина друга статті 13 цього Закону в частині "фторованих парникових газів";
частина перша статті 16 цього Закону в частині "фторованих парникових газів";
пункт 4 Прикінцевих положень цього Закону в частині "фторованих парникових газів";
які набирають чинності після ратифікації Поправки до Монреальського протоколу про речовини, що руйнують озоновий шар, прийнятої 15 жовтня 2016 року на Двадцять восьмому засіданні Сторін Монреальського протоколу в м. Кігалі, щодо поступового скорочення споживання фторованих парникових газів та набрання нею чинності для України.
 
Враховано частково   1. Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування, та вводиться в дію з 1 січня 2023 року, крім:
пункту 8 частини першої статті 1 цього Закону щодо фторованих парникових газів;
пунктів 1, 3, 4 частини п’ятої статті 3 цього Закону щодо фторованих парникових газів;
пункту 5 частини шостої статті 4 цього Закону щодо систем протипожежного захисту, які містять фторовані парникові гази масою не менше 500 тонн еквіваленту двоокису вуглецю;
частини четвертої статті 8 цього Закону;
частини шостої статті 11 цього Закону щодо фторованих парникових газів;
частини другої статті 13 цього Закону щодо фторованих парникових газів;
частини першої статті 16 цього Закону щодо фторованих парникових газів;
пункту 4 цього розділу щодо фторованих парникових газів,
які набирають чинності після ратифікації Поправки до Монреальського протоколу про речовини, що руйнують озоновий шар, прийнятої 15 жовтня 2016 року на Двадцять восьмому засіданні Сторін Монреальського протоколу в м. Кігалі, щодо поступового скорочення споживання фторованих парникових газів та набрання нею чинності для України, але не раніше 1 січня 2023 року.
 
    -63- Левченко Ю.В.
Пункт 1 розділу VІІ "Прикінцеві положення" Законопроекту викласти у наступній редакції:
"1. Цей Закон набирає чинності протягом трьох місяців з моменту його опублікування, крім розділу ІV, який набирає чинності через шість місяців з дня опублікування цього Закону."
 
Враховано редакційно    
    -64- Рябчин О.М.
Частину 1 Розділу "Перехідні положення" викласти у такій редакції:
"1. Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування, крім статті 4, та розділів ІІІ - ІV, які набирають чинності через шість місяців з дня опублікування цього Закону."
 
Враховано частково    
    -65- Продан О.П.
У частині першій розділу VІІ "Прикінцеві положення" законопроекту перед словами "з дня, наступного за днем його опублікування" доповнити словами "через шість місяців", слова "шість місяців" замінити словами "дев’ять місяців"
 
Враховано редакційно    
    -66- Дирів А.Б.
Викласти пункт 1 Розділ VІІ "Прикінцеві положення" законопроекту в такій редакції:
"Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування, та вводиться в дію через шість місяців з дня набрання ним чинності, крім розділу ІV, який вводиться в дію через шість місяців з дня набрання чинності цим Законом."
 
Враховано частково    
    -67- Дирів А.Б.
Викласти пункт 1 Розділ VІІ "Прикінцеві положення" законопроекту в такій редакції:
"Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування, та вводиться в дію через шість місяців з дня набрання ним чинності, крім:
частини 6 статті 7, яка вводиться в дію через рік з дня набрання чинності цим Законом;
розділу ІV, який вводиться в дію через шість місяців з дня набрання чинності цим Законом. "
 
Враховано частково    
    -68- Дирів А.Б.
Недава О.А.
Рибак І.П.
Дзюблик П.В.
Єднак О.В.
Цей Закон вводиться в дію не раніше 1 січня 2023 року.
 
Враховано    
270. 2. З дня набрання чинності цим Законом імпорт та розміщення на ринку товарів та обладнання, що містять або працюють з використанням озоноруйнівних речовин, заборонено.
 
-69- Продан О.П.
У частині другій розділу VІІ "Прикінцеві положення" законопроекту слова "товарів та" виключити
 
Відхилено   2. З дня набрання чинності цим Законом імпорт та розміщення на ринку товарів та обладнання заборонено, крім товарів та обладнання:
 
271. Винятком є імпорт та розміщення на ринку товарів та обладнання, що містять або працюють з використанням озоноруйнівних речовин:
 
      
272. які було імпортовано до набрання чинності цим Законом, але
 
   що імпортовано до дня набрання чинності цим Законом, але не розміщено на ринку;
 
273. не розміщено на ринку;
 
      
274. для цілей карантинної обробки та обробки перед транспортуванням;
 
   для цілей карантинної обробки та обробки перед транспортуванням;
 
275. в особливих випадках, передбачених рішеннями Сторін Монреальського протоколу;
 
   в особливих випадках, передбачених рішеннями Сторін Монреальського протоколу;
 
276. для найважливіших видів застосування, визначених окремими рішеннями на нарадах Сторін Монреальського протоколу.
 
   для найважливіших видів застосування, визначених окремими рішеннями на нарадах Сторін Монреальського протоколу.
 
277. 3. З 1 січня 2021 року розміщення на ринку первинних озоноруйнівних речовин заборонено.
 
   3. З 1 січня 2021 року розміщення на ринку первинних озоноруйнівних речовин заборонено.
 
278. 4. Внести до Кодексу України про адміністративні правопорушення (Відомості Верховної Ради УРСР, 1984 р., додаток до № 51, ст. 1122)
 
   4. Внести до Кодексу України про адміністративні правопорушення (Відомості Верховної Ради УРСР, 1984 р., додаток до № 51, ст. 1122) такі зміни:
 
279. такі зміни:
 
      
280. доповнити Кодекс статтею 79-2 такого змісту:
 
   1) доповнити статтею 79-2 такого змісту:
 
281. "Стаття 79-2. Порушення правил недопущення та запобігання витокам та викидам озоноруйнівних речовин та фторованих парникових газів
 
   "Стаття 79-2. Порушення правил щодо недопущення та запобігання витокам і викидам озоноруйнівних речовин та фторованих парникових газів
 
282. Порушення правил щодо недопущення та запобігання витокам та викидам озоноруйнівних речовин та фторованих парникових газів -
 
   Порушення правил щодо недопущення та запобігання витокам і викидам озоноруйнівних речовин та фторованих парникових газів -
 
283. тягнуть за собою накладення штрафу на посадових осіб від ста до двохсот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.";
 
-70- Продан О.П.
У частині четвертій розділу VІІ "Прикінцеві положення" законопроекту слова "від ста до двохсот" замінити словами "від п’ятдесяти до ста"
 
Враховано   тягне за собою накладення штрафу на посадових осіб від п’ятдесяти до ста неоподатковуваних мінімумів доходів громадян";
 
284. у частині першій статті 242-1 цифри "78-1-79" замінити цифрами "78-1, 79, 79-2".
 
-71- Дирів А.Б.
Доповнити Розділ VІІ "Прикінцеві положення" законопроекту пунктом 5 такого змісту:
"5. Кабінету Міністрів України у шестимісячний строк з дня набрання чинності цим Законом:
забезпечити прийняття нормативно-правових актів, передбачених цим Законом;
привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом;
забезпечити приведення міністерствами та іншими центральними органами виконавчої влади їх нормативно-правових актів у відповідність із цим Законом"
 
Враховано   2) у частині першій статті 242-1 цифри "78-1-79" замінити цифрами "78-1, 79, 79-2".
5. Кабінету Міністрів України у шестимісячний строк з дня набрання чинності цим Законом:
забезпечити прийняття нормативно-правових актів, передбачених цим Законом;
привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом;
забезпечити приведення міністерствами та іншими центральними органами виконавчої влади їх нормативно-правових актів у відповідність із цим Законом.
 
285. Голова Верховної Ради України А ПАРУБІЙ
 
   Голова Верховної Ради України А ПАРУБІЙ
 
286. Додатки

-72- Недава О.А.
Додатки 1 і 2 до законопроекту виключити
 
Відхилено   Порівняльна таблиця додатків додається

    -73- Дирів А.Б.
Додаток 1 до Законопроекту викласти в редакції, що міститься в доповненні 2 до цього документа.
 
Враховано    
    -74- Дирів А.Б.
Додаток 2 до Законопроекту викласти в редакції, що міститься в доповненні 4 до цього документа.
 
Враховано частково    
    -75- Недава О.А.
Назву додатку ІІ привести у відповідність до термінології законопроекту, а саме: "Перелік фторованих парникових газів та їх потенціал глобального потепління"
 
Враховано    
    -76- Дирів А.Б.
Недава О.А.
Рибак І.П.
Дзюблик П.В.
Єднак О.В.
Остаточну редакцію у другому стовпчику порівняння редакцій додатку 2 викласти у новій редакції:
 
Враховано    
    -77- Дирів А.Б.
Доповнити законопроект Додатком 3 у редакції, що міститься в доповненні 5 до цього документа (таблиця додається).
 
Відхилено