Кількість абзаців - 405 Таблиця поправок


Про внесення змін до законодавчих актів щодо першочергових заходів із реформи органів прокуратури (Друге читання)

№ п.п. Редакція, прийнята в першому читанні Пропозиції Висновки Остаточна редакція
0. Проект
 
   Проект
 
1. ЗАКОН УКРАЇНИ
 
   ЗАКОН УКРАЇНИ
 
2. Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо першочергових заходів із реформи органів прокуратури
 
   Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо першочергових заходів із реформи органів прокуратури
 
3. Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
 
   Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
 
4. І. Внести зміни до таких законодавчих актів України:
 
   І. Внести зміни до таких законодавчих актів України:
 
5. 1. У Кодексі законів про працю України (Відомості Верховної Ради УРСР, 1971 р., додаток до № 50, ст. 375 із наступними змінами):
 
   1. У Кодексі законів про працю України (Відомості Верховної Ради УРСР, 1971 р., додаток до № 50, ст. 375):
 
6. 1) доповнити статтю 32 новою частиною такого змісту:
 
   1) статтю 32 доповнити частиною п’ятою такого змісту:
 
7. «Переведення прокурорів відбувається з урахуванням особливостей, визначених законом, що регулює їхній статус.»;
 
   «Переведення прокурорів відбувається з урахуванням особливостей, визначених законом, що регулює їхній статус»;
 
8. 2) доповнити статтю 40 новою частиною такого змісту:
 
   2) статтю 40 доповнити частиною п’ятою такого змісту:
 
9. «Особливості звільнення окремих категорій працівників на підставі, зазначеній у пункті 1 частини першої цієї статті, а також особливості застосування до них положень частини другої цієї статті, статей 42, 42-1, частин першої, другої і третьої статті 49-2 цього Кодексу, встановлюється законом, що регулює їхній статус.»;
 
-1- Михайлюк Г.О.
Павлюк М.В.
Дануца О.А.
Бакумов О.С.
Неклюдов В.М.
Бородін В.В.
Демченко С.О.
Підпункт 2 пункту 1 після слів та цифр «статті 49-2» доповнити словами та цифрами «статті 74, частини третьої статті 121».
 
Враховано   «Особливості звільнення окремих категорій працівників з підстав, передбачених пунктом 1 частини першої цієї статті, а також особливості застосування до них положень частини другої цієї статті, статей 42, 42-1, частин першої, другої і третьої статті 49-2, статті 74, частини третьої статті 121 цього Кодексу, встановлюються законом, що регулює їхній статус»;
 
10. 3) частину дев’яту статті 252 після слів «дисциплінарної відповідальності та звільнення» доповнити словами «, а також положення частин другої і третьої статті 49-4 цього Кодексу».
 
-2- Михайлюк Г.О.
Павлюк М.В.
Дануца О.А.
Бакумов О.С.
Неклюдов В.М.
Бородін В.В.
Демченко С.О.
Змінити нумерацію пунктів розділу І проекту закону з урахуванням доповнених пунктів, а також правил нормопроектувальної техніки щодо розміщення кодексів та законів у хронологічному порядку у такій черговості внесення змін: 1. Кодекс законів про працю України, 2. Кримінальний процесуальний кодекс України, 3. Кодекс адміністративного судочинства України, 4. Закон України «Про реабілітацію жертв репресій комуністичного тоталітарного режиму 1917-1991 років», 5. Закон України «Про оперативно-розшукову діяльність», 6. Закон України «Про Службу безпеки України», 7. Закон України «Про попереднє ув’язнення», 8. Закон України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту», 9. Закон України «Про заходи протидії незаконному обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів та зловживанню ними», 10. Закон України «Про професійні спілки, їх права та гарантії діяльності», 11. Закон України «Про Військову службу правопорядку у Збройних Силах України», 12. Закон України «Про статус депутатів місцевих рад», 13. Закон України «Про Державну прикордонну службу України», 14. Закон України «Про міжнародні договори України» , 15. Закон України «Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію», 16. Закон України «Про професійний розвиток працівників», 17. Закон України «Про Державну службу спеціального зв’язку та захисту інформації України», 18. Закон України «Про забезпечення прав і свобод громадян та правовий режим на тимчасово окупованій території України», 19. Закон України «Про запобігання корупції», 20. Закон України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення», 21. Закон України «Про прокуратуру», 22. Закон України «Про Рахункову палату», 23. Закон України «Про Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів», 24. Закон України «Про особливості державної політики із забезпечення державного суверенітету України на тимчасово окупованих територіях у Донецькій та Луганській областях», 25. Закон України «Про застосування трансплантації анатомічних матеріалів людині», 26. Закон України «Про правовий статус осіб, зниклих безвісти», 27. Закон України «Про забезпечення функціонування української мови як державної».
 
Враховано   3) частину дев’яту статті 252 після слів «дисциплінарної відповідальності та звільнення» доповнити словами і цифрами «а також положення частин другої і третьої статті 49-4 цього Кодексу».
 
11. 2. У Законі України «Про оперативно-розшукову діяльність» (Відомості Верховної Ради України, 1992, № 22, ст.303 із наступними змінами):
 
   5. У Законі України «Про оперативно-розшукову діяльність» (Відомості Верховної Ради України, 1992 р., № 22, ст. 303 із наступними змінами):
 
12. 1) у пункті 2 частини першої статті 8 слова «Генеральною прокуратурою України» замінити словами «Офісом Генерального прокурора»;
 
-3- Алєксєєв С.О.
Фріз І.В.
Климпуш-Цинцадзе І.О.
Зінкевич Я.В.
Підпункт 1 пункту 2 розділу І виключити.
 
Відхилено   1) у пункті 2 частини першої статті 8 слова «Генеральною прокуратурою України» замінити словами «Офісом Генерального прокурора»;
 
13. 2) у частині другій статті 9-1 слово «регіональних» замінити словом «обласних»;
 
-4- Михайлюк Г.О.
Павлюк М.В.
Дануца О.А.
Бакумов О.С.
Неклюдов В.М.
Бородін В.В.
Демченко С.О.
Підпункт 2 пункту 2 проекту викласти в такій редакції:
«у частині другій статті 9-1 слова «регіональних прокуратур» замінити словами «обласних прокуратур»;
 
Враховано   2) у частині другій статті 9-1 слова «регіональних прокуратур» замінити словами «обласних прокуратур»;
 
14. 3) у частині першій статті 14 слова «регіональних», «Генеральної прокуратури України» і «регіональної» замінити відповідно словами «обласних», «Офісу Генерального прокурора» і «обласної».
 
-5- Михайлюк Г.О.
Павлюк М.В.
Дануца О.А.
Бакумов О.С.
Неклюдов В.М.
Бородін В.В.
Демченко С.О.
Підпункт 3 пункту 2 викласти в такій редакції:
«3) у статті 14:
у частині першій слова «регіональних», «Генеральної прокуратури України» і «регіональної» замінити відповідно словами «обласних», «Офісу Генерального прокурора» і «обласної»;
у частині другій слово «місцевої» замінити словом «окружної»«.
 
Враховано   3) у статті 14:
у частині першій слова «регіональних», «Генеральної прокуратури України» і «регіональної» замінити відповідно словами «обласних», «Офісу Генерального прокурора» і «обласної»;
у частині другій слово «місцевої» замінити словом «окружної».
 
    -6- Алєксєєв С.О.
Фріз І.В.
Климпуш-Цинцадзе І.О.
Зінкевич Я.В.
Підпункт 3 пункту 2 викласти в такій редакції:
«3) у частині першій статті 14 слова «регіональних» і «регіональної» замінити відповідно словами «обласних» і «обласної».»
 
Відхилено    
15. 3. У пункті 3 частини другої статті 25 Закону України «Про Службу безпеки України» (Відомості Верховної Ради, 1992, № 27, ст.38; 2003, № 45, ст.357)слова «Верховним Судом України» і «Генеральною прокуратурою України» замінити відповідно словами «Верховним Судом» і «Офісом Генерального прокурора».
 
-7- Алєксєєв С.О.
Фріз І.В.
Климпуш-Цинцадзе І.О.
Зінкевич Я.В.
Пункт 3 викласти в такій редакції:
«3. У пункті 3 частини другої статті 25 Закону України «Про Службу безпеки України» (Відомості Верховної Ради, 1992, № 27, ст.38; 2003, № 45, ст.357)слова «Верховним Судом України» замінити словами «Верховним Судом».»
 
Відхилено   6. У пункті 3 частини другої статті 25 Закону України «Про Службу безпеки України» (Відомості Верховної Ради України , 1992 р., № 27, ст. 38; 2003 р., № 45, ст. 357)слова «Верховним Судом України, Генеральною прокуратурою України» замінити словами «Верховним Судом, Офісом Генерального прокурора».
4. У Законі України «Про реабілітацію жертв репресій комуністичного тоталітарного режиму 1917-1991 років» (Відомості Верховної Ради УРСР, 1991 р., № 22, ст. 262; Відомості Верховної Ради України, 1992 р., № 32, ст. 456, 2018 р., № 20, ст.189):
1) пункт 5 частини п’ятої статті 7-1 викласти в такій редакції:
«5) Офісом Генерального прокурора»;
2) у пункті 7 частини п’ятої статті 7-2 слово «регіональною» замінити словом «обласною».
 
    -8- Михайлюк Г.О.
Павлюк М.В.
Дануца О.А.
Бакумов О.С.
Неклюдов В.М.
Бородін В.В.
Демченко С.О.
Розділ І проекту доповнити новим пунктом 4 такого змісту:
«4. У Законі України «Про реабілітацію жертв репресій комуністичного тоталітарного режиму 1917-1991 років» (Відомості Верховної Ради УРСР, 1991 р., № 22, ст.262; Відомості Верховної Ради України, 1992 р., № 32, ст. 456, 2018 р., № 20, ст.189):
1) пункт 5 частини п’ятої статті 7-1 викласти в такій редакції:
«5) Офісом Генерального прокурора»;
2) у пункті 7 частини шостої статті 7-2 слово «регіональною» замінити словом «обласною».
 
Враховано    
16. 4. У частинах п’ятій і шостій статті 20 Закону України «Про попереднє ув’язнення» (Відомості Верховної Ради України, 1993, № 35, ст.360 із наступними змінами) слово «регіональної» замінити словом «обласної».
 
   7. У частинах п’ятій і шостій статті 20 Закону України «Про попереднє ув’язнення» (Відомості Верховної Ради України, 1993 р., № 35, ст. 360; 2013 р., № 21, ст. 208; 2015 р., № 2-3, ст. 12) слово «регіональної» замінити словом «обласної».
 
17. 5. У статті 20 Закону України «Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію» (Відомості Верховної Ради України, 1993, № 44, ст.416 із наступними змінами) слова «Генеральна прокуратура України» замінити словами «Офіс Генерального прокурора».
 
-9- Алєксєєв С.О.
Фріз І.В.
Климпуш-Цинцадзе І.О.
Зінкевич Я.В.
Пункти 5, 7, 9 розділу І виключити.
 
Відхилено   15. У статті 20 Закону України «Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію» (Відомості Верховної Ради України, 2005 р., № 16, ст. 255) слова «Генеральна прокуратура України» замінити словами «Офіс Генерального прокурора».
 
18. 6. У статті 12 Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту» (Відомості Верховної Ради України, 1993, № 45, ст.425 із наступними змінами) доповнити новою частиною такого змісту:
 
   8. Статтю 12 Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту» (Відомості Верховної Ради України, 1993 р., № 45, ст. 425 із наступними змінами) доповнити частиною десятою такого змісту:
 
19. «Надання пільг, передбачених пунктом 13 частини першої цієї статті, відбувається з урахуванням особливостей, визначених законом для окремих категорій працівників.».
 
   «Надання пільг, передбачених пунктом 13 частини першої цієї статті, відбувається з урахуванням особливостей, визначених законом для окремих категорій працівників».
 
20. 7. У тексті Закону України «Про заходи протидії незаконному обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів та зловживанню ними» (Відомості Верховної Ради України, 1995, N 10, ст.62 із наступними змінами) слова «Генеральна прокуратура України» у всіх відмінках замінити словами «Офіс Генерального прокурора» у відповідному відмінку.
 
   9. У тексті Закону України «Про заходи протидії незаконному обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів та зловживанню ними» (Відомості Верховної Ради України, 1995 р., N 10, ст. 62 із наступними змінами) слова «Генеральна прокуратура України» в усіх відмінках замінити словами «Офіс Генерального прокурора» у відповідному відмінку.
 
21. 8. Частину дев’яту статті 41 Закону України «Про професійні спілки, їх права та гарантії діяльності» (Відомості Верховної Ради України, 1999, № 45, ст.397 із наступними змінами) після слів «дисциплінарної відповідальності та звільнення» доповнити словами «, а також положення частин третьої і четвертої статті 22 цього Закону».
 
   10. Частину дев’яту статті 41 Закону України «Про професійні спілки, їх права та гарантії діяльності» (Відомості Верховної Ради України, 1999 р., № 45, ст. 397, 2015 р., № 2-3, ст. 12, № 39, ст. 375; 2016 р., № 4, ст. 44) після слів «дисциплінарної відповідальності та звільнення» доповнити словами і цифрами «а також положення частин третьої і четвертої статті 22 цього Закону».
 
22. 9. У частині третій статті 10 Закону України «Про Військову службу правопорядку у Збройних Силах України» (Відомості Верховної Ради, 2002, N 32, ст.225) слова «Генеральною прокуратурою України» замінити словами «Офісом Генерального прокурора».
 
   11. У частині третій статті 10 Закону України «Про Військову службу правопорядку у Збройних Силах України» (Відомості Верховної Ради України, 2002 р., N 32, ст. 225) слова «Генеральною прокуратурою України» замінити словами «Офісом Генерального прокурора».
 
23. 10. У абзаці першому частини першої статті 31 Закону України «Про статус депутатів місцевих рад» (Відомості Верховної Ради, 2002, № 40, ст.290; 2015, № 2-3, ст.12; 2017, № 7-8, ст.50) слово «регіональної» замінити словом «обласної».
 
   12. В абзаці першому частини першої статті 31 Закону України «Про статус депутатів місцевих рад» (Відомості Верховної Ради України, 2002 р., № 40, ст. 290; 2013 р., № 21, ст. 208; 2015 р., № 2-3, ст. 12; 2017 р., № 7-8, ст. 50) слово «регіональної» замінити словом «обласної».
 
24. 11. У пункті 40 частини першої статті 20 Закону України «Про Державну прикордонну службу України» (Відомості Верховної Ради, 2003, № 27, ст.208; 2003, № 45, ст.357) слова «Верховним Судом України» і «Генеральною прокуратурою України» замінити відповідно словами «Верховним Судом» і «Офісом Генерального прокурора».
 
-10- Алєксєєв С.О.
Фріз І.В.
Климпуш-Цинцадзе І.О.
Зінкевич Я.В.
Пункт 11 розділу І викласти в такій редакції:
«11. У пункті 40 частини першої статті 20 Закону України «Про Державну прикордонну службу України» (Відомості Верховної Ради, 2003, № 27, ст.208; 2003, № 45, ст.357) слова «Верховним Судом України» замінити словами «Верховним Судом».»
 
Відхилено   13. У пункті 40 частини першої статті 20 Закону України «Про Державну прикордонну службу України» (Відомості Верховної Ради України, 2003 р.,, № 27, ст. 208, № 45, ст. 357) слова «Верховним Судом України, Генеральною прокуратурою України» замінити словами «Верховним Судом, Офісом Генерального прокурора».
 
25. 12. У абзаці другому частини третьої статті 4 Закону України «Про міжнародні договори України» (Відомості Верховної Ради України, 2004, N 50, ст.540; 2014, N 34, ст.1166) слова «Верховний Суд України» і «Генеральна прокуратура України» замінити відповідно словами «Верховний Суд» і «Офіс Генерального прокурора».
 
-11- Алєксєєв С.О.
Фріз І.В.
Климпуш-Цинцадзе І.О.
Зінкевич Я.В.
Пункт 12 розділу І викласти в такій редакції:
«12. У абзаці другому частини третьої статті 4 Закону України «Про міжнародні договори України» (Відомості Верховної Ради України, 2004, N 50, ст.540; 2014, N 34, ст.1166) слова «Верховний Суд України» замінити словами «Верховний Суд».
 
Відхилено   14. В абзаці другому частини третьої статті 4 Закону України «Про міжнародні договори України» (Відомості Верховної Ради України, 2004 р.,, N 50, ст. 540; 2014 р., N 34, ст. 1166) слова «Верховний Суд України» і «Генеральна прокуратура України» замінити відповідно словами «Верховний Суд» і «Офіс Генерального прокурора».
 
26. 13. У Кодексі адміністративного судочинства України (Відомості Верховної Ради України, 2005, № 35-36, № 37, ст.446) Розділ VІІ «Перехідні положення» доповнити пунктом 2 такого змісту:
 
   3. Розділ VІІ «Перехідні положення» Кодексу адміністративного судочинства України (Відомості Верховної Ради України, 2017 р., № 48, ст. 436) доповнити пунктом 2 такого змісту:
 
27. «2. Тимчасово, до 1 вересня 2021 року, рішення кадрової комісії Офісу Генерального прокурора, кадрових комісій обласних прокуратур, прийняті за результатами дисциплінарних проваджень, можуть бути оскаржені прокурорами у порядку, визначеному цим Кодексом для оскарження актів, дій або бездіяльності Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії прокурорів.».
 
   «2. Тимчасово, до 1 вересня 2021 року, рішення кадрової комісії Офісу Генерального прокурора, кадрових комісій обласних прокуратур, прийняті за результатами дисциплінарних проваджень, можуть бути оскаржені прокурорами у порядку, визначеному цим Кодексом для оскарження актів, дій або бездіяльності Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії прокурорів».
 
28. 14. У пункті 77 частини першої статті 14 Закону України «Про Державну службу спеціального зв’язку та захисту інформації України» (Відомості Верховної Ради, 2006, № 30, ст.258 із наступними змінами) слова «Генеральної прокуратури України» замінити словами «Офісу Генерального прокурора».
 
-12- Алєксєєв С.О.
Фріз І.В.
Климпуш-Цинцадзе І.О.
Зінкевич Я.В.
Пункт 14 розділу І виключити.
 
Відхилено   17. У пункті 77 частини першої статті 14 Закону України «Про Державну службу спеціального зв’язку та захисту інформації України» (Відомості Верховної Ради України, 2014 р., № 25, ст. 890) слова «Генеральної прокуратури України» замінити словами «Офісу Генерального прокурора».
 
29. 15. У тексті Кримінального процесуального кодексу України (Відомості Верховної Ради України, 2013, № 9-10, № 11-12, № 13, ст.88 із наступними змінами) слова «Генеральна прокуратура України», «регіональна прокуратура» і «місцева прокуратура» у всіх відмінках і числах замінити відповідно словами «Офіс Генерального прокурора», «обласна прокуратура» і «окружна прокуратура» у відповідному відмінку і числі.
 
-13- Михайлюк Г.О.
Павлюк М.В.
Дануца О.А.
Бакумов О.С.
Неклюдов В.М.
Бородін В.В.
Демченко С.О.
Пункт 15 проекту викласти в такій редакції:
«2. У Кримінальному процесуальному кодексі України (Відомості Верховної Ради України, 2013 р., № 9-13, ст.88):
розділ ХІ «Перехідні положення» доповнити пунктом 20-4 такого змісту:
«20-4) Після початку роботи відповідно Офісу Генерального прокурора, обласних прокуратур, окружних прокуратур, покладення повноважень на прокурорів цих органів прокуратури у кримінальних провадженнях здійснюється з дотриманням вимог законодавства України та особливостей, визначених Генеральним прокурором;
2) слова «Генеральна прокуратура України», «регіональна прокуратура» і «місцева прокуратура» у всіх відмінках і числах замінити відповідно словами «Офіс Генерального прокурора», «обласна прокуратура» і «окружна прокуратура» у відповідному відмінку і числі».
 
Враховано   2. У Кримінальному процесуальному кодексі України (Відомості Верховної Ради України, 2013 р., №№ 9-13, ст. 88):
1) у розділі ХІ «Перехідні положення»:
у пункті 1:
абзац другий викласти в такій редакції:
«У разі неможливості закінчити досудове розслідування у таких провадженнях до спливу дворічного строку, а так само за наявності інших передбачених законом підстав питання про доручення його здійснення іншим органам досудового розслідування вирішується в установленому цим Кодексом порядку. Передача кримінальних проваджень до Державного бюро розслідувань здійснюється з урахуванням особливостей, визначених Законом України «Про Державне бюро розслідувань»;
абзац четвертий доповнити словами «але не пізніше дня початку діяльності відповідно Офісу Генерального прокурора, обласних прокуратур»;
доповнити пунктом 20-4 такого змісту:
«20-4) Після початку діяльності відповідно Офісу Генерального прокурора, обласних прокуратур, окружних прокуратур покладення повноважень на прокурорів цих органів прокуратури у кримінальних провадженнях здійснюється з дотриманням вимог законодавства та особливостей, визначених Генеральним прокурором»;
2) у тексті Кодексу слова «Генеральна прокуратура України», «регіональна прокуратура» і «місцева прокуратура» в усіх відмінках і числах замінити відповідно словами «Офіс Генерального прокурора», «обласна прокуратура» і «окружна прокуратура» у відповідному відмінку і числі.
 
    -14- Монастирський Д.А.
Михайлюк Г.О.
Павлюк М.В.
Іонушас С.К.
Неклюдов В.М.
Захарченко В.В.
Доповнити пункт 15 проекту новим пунктом такого змісту:
«у пункті 1 розділу ХІ «Перехідні положення»:
абзац другий викласти у такій редакції:
«У разі неможливості закінчити досудове розслідування у таких провадженнях до спливу дворічного строку, а так само за наявності інших передбачених законом підстав, питання про доручення його здійснення іншим органам досудового розслідування вирішується в установленому цим Кодексом порядку. Передача кримінальних проваджень до Державного бюро розслідувань здійснюється з урахуванням особливостей, визначених Законом України «Про Державне бюро розслідувань».»;
абзац четвертий після слів «до закінчення досудового розслідування» доповнити словами «, але не пізніше дня початку діяльності відповідно Офісу Генерального прокурора, обласних прокуратур».
 
Враховано    
    -15- Алєксєєв С.О.
Фріз І.В.
Климпуш-Цинцадзе І.О.
Зінкевич Я.В.
Пункт 15 розділу І викласти в такій редакції:
«15. У тексті Кримінального процесуального кодексу України (Відомості Верховної Ради України, 2013, № 9-10, № 11-12, № 13, ст.88 із наступними змінами) слова «регіональна прокуратура» і «місцева прокуратура» у всіх відмінках і числах замінити відповідно словами «обласна прокуратура» і «окружна прокуратура» у відповідному відмінку і числі.»
 
Відхилено    
30. 16. У Законі України «Про професійний розвиток працівників» (Відомості Верховної Ради, 2012 р., №39, ст. 462) Розділ V. «Прикінцеві положення» доповнити пунктом 3 такого змісту:
 
-16- Михайлюк Г.О.
Павлюк М.В.
Дануца О.А.
Бакумов О.С.
Неклюдов В.М.
Бородін В.В.
Демченко С.О.
Пункт 16 проекту викласти в такій редакції:
«16. Розділ V «Прикінцеві положення» Закону України «Про професійний розвиток працівників» (Відомості Верховної Ради України, 2012 р., №39, ст. 462; 2013 р., № 24, ст. 243; 2018 р., № 46, ст.371) після пункту 1 доповнити новим пунктом такого змісту:
«2. Положення цього Закону не поширюються на проведення атестації прокурорів, що здійснюється відповідно до розділу ІІ «Прикінцеві і перехідні положення» Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо першочергових заходів із реформи органів прокуратури».
У зв’язку з цим пункт 2 вважати пунктом 3».
 
Враховано   16. Розділ V «Прикінцеві положення» Закону України «Про професійний розвиток працівників» (Відомості Верховної Ради України, 2012 р., № 39, ст. 462; 2013 р., № 24, ст. 243; 2018 р., № 46, ст. 371) доповнити пунктом 1-1 такого змісту:
 
31. «3. Положення цього Закону не поширюються на проведення атестації прокурорів, що здійснюється відповідно до «Прикінцевих та перехідних положень» Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо першочергових заходів із реформи органів прокуратури.».
 
   «1-1. Положення цього Закону не поширюються на проведення атестації прокурорів, що здійснюється відповідно до розділу ІІ «Прикінцеві і перехідні положення» Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо першочергових заходів із реформи органів прокуратури».
 
32. 17. У частині другій статті 12 Закону України «Про забезпечення прав і свобод громадян та правовий режим на тимчасово окупованій території України» (Відомості Верховної Ради, 2014, № 26, ст.892 із наступними змінами) слова «Генеральною прокуратурою України» замінити словами «Офісом Генерального прокурора».
 
-17- Алєксєєв С.О.
Фріз І.В.
Климпуш-Цинцадзе І.О.
Зінкевич Я.В.
Пункт 17 розділу І виключити.
 
Відхилено   18. У частині другій статті 12 Закону України «Про забезпечення прав і свобод громадян та правовий режим на тимчасово окупованій території України» (Відомості Верховної Ради, 2014 р., № 26, ст. 892) слова «Генеральною прокуратурою України» замінити словами «Офісом Генерального прокурора».
 
33. 18. У Законі України «Про прокуратуру» (Відомості Верховної Ради України, 2015 р., № 2-3, ст. 12, № 22, ст. 145; 2015, № 6, ст.40; 2015, № 11, ст.75; 2015, № 17, ст.118; 2015, № 22, ст.145; 2015, № 25, ст.198; 2015, № 34, ст.336; 2015, № 40-41, ст.379; 2016, № 4, ст.43; 2016 р., № 5, ст. 50; 2016, № 11, ст.128; 2016, № 22, ст.453; 2016, № 30, ст.542; 2017, № 2, ст.25; 2017, № 7-8, ст.50; 2018, № 2, ст.7; 2018, № 6-7, ст.43; 2018, № 31, ст.241; 2018, № 36, ст.272):
 
   21. У Законі України «Про прокуратуру» (Відомості Верховної Ради України, 2015 р., № 2-3 із наступними змінами):
 
34. 1) у частині третій статті 6 слова «регіональних та місцевих» замінити словами «обласних та окружних»;
 
   1) у частині третій статті 6 слова «регіональних та місцевих» замінити словами «обласних та окружних»;
 
35. 2) у статті 7:
 
   2) у статті 7:
у частині першій:
 
36. пункт 1 частини першої викласти у такій редакції:
 
   пункт 1 викласти в такій редакції:
 
37. «1) Офіс Генерального прокурора»;
 
   «1) Офіс Генерального прокурора»;
 
38. у пункті 2 частини першої слово «регіональні» замінити словом «обласні»;
 
-18- Монастирський Д.А.
Михайлюк Г.О.
Павлюк М.В.
Іонушас С.К.
Неклюдов В.М.
Захарченко В.В.
Абзац перший частини другої викласти в такій редакції
«2. У разі потреби рішенням Генерального прокурора можуть утворюватися спеціалізовані прокуратури на правах структурного підрозділу Офісу Генерального прокурора, на правах обласних прокуратур, на правах підрозділу обласних прокуратур, на правах окружних прокуратур, на правах підрозділу окружних прокуратур».
Обґрунтування:
Необхідність врегулювання питання можливості утворення спеціалізованих прокуратур, в т.ч. з урахування реформування та ліквідації військових прокуратур.
 
Враховано   у пункті 2 слово «регіональні» замінити словом «обласні»;
 
39. у пункті 3 частини першої слово «місцеві» замінити словом «окружні»;
 
   у пункті 3 слово «місцеві» замінити словом «окружні»;
 
40. у частині першій виключити пункт 4;
 
   пункт 4 виключити;
 
41. частину другу викласти в такій редакції:
 
   частину другу викласти в такій редакції:
 
42. «2. У разі потреби рішенням Генерального прокурора можуть утворюватися спеціалізовані прокуратури на правах структурного підрозділу Офісу Генерального прокурора, на правах підрозділу обласних прокуратур, на правах підрозділу окружних прокуратур.
 
-19- Гриб В.О.
Абзаци 8 і 9 підпункту другого виключити
 
Відхилено   «2. У разі потреби рішенням Генерального прокурора можуть утворюватися спеціалізовані прокуратури на правах структурного підрозділу Офісу Генерального прокурора, на правах обласних прокуратур, на правах підрозділу обласної прокуратури, на правах окружних прокуратур, на правах підрозділу окружної прокуратури».
 
43. Перелік, утворення, реорганізація та ліквідація спеціалізованих прокуратур, визначення їх статусу, компетенції, структури і штатів здійснюються Генеральним прокурором.»;
 
-20- Наливайченко В.О.
Частину другу статті 7 викласти в такій редакції:
«2. У разі потреби рішенням Генерального прокурора можуть утворюватися спеціалізовані підрозділи прокуратури на правах структурного підрозділу Офісу Генерального прокурора, на правах підрозділу обласних прокуратур, на правах підрозділу окружних прокуратур.
Перелік, утворення, реорганізація та ліквідація спеціалізованих підрозділів прокуратур, визначення їх статусу, компетенції, структури і штатів здійснюються Генеральним прокурором.
 
Відхилено   Перелік, утворення, реорганізація та ліквідація спеціалізованих прокуратур, визначення їх статусу, компетенції, структури і штатного розпису здійснюються Генеральним прокурором»;
 
44. частину четверту викласти у такій редакції:
 
   частину четверту викласти в такій редакції:
 
45. «4. Офіс Генерального прокурора є органом прокуратури вищого рівня щодо обласних та окружних прокуратур, а обласна прокуратура є органом прокуратури вищого рівня щодо окружних прокуратур, розташованих у межах адміністративно-територіальної одиниці, що підпадає під територіальну юрисдикцію відповідної обласної прокуратури.»;
 
-21- Кожем'якін А.А.
З тексту законопроекту (пункт 18) пропонується виключити положення, що стосуються ліквідації системи військових прокуратур (зміни до статей 7, 8, 15, 27, 39, 41, 51, 81 Закону України «Про прокуратуру»).
Обґрунтування:
Пропонуємо залишити систему військових прокуратур у загальній системі прокуратури України. Мотиви цієї пропозиції полягають у специфіці сфери правовідносин, яка стосується діяльності військових прокурорів. Ця специфіка вимагає особливої підготовки, знань та навичок.
У випадку ліквідації військових прокуратур невідворотнім буде зниження якості досудового слідства у певних категоріях справ та рівня захисту прав і свобод військовослужбовців, а також державних і громадських інтересів у сфері оборони держави, насамперед в умовах проведення військової операції об’єднаних сил на окремих територіях Донецької та Луганської областей та окупації АРК Російською Федерацією.
Створення у разі потреби спеціалізованих прокуратур з функціоналом військових без кадрового забезпечення фахівцями з відповідною підготовкою (як пропонується у законопроекті) не вирішить цього питання та матиме негативні наслідки.
 
Відхилено   «4. Офіс Генерального прокурора є органом прокуратури вищого рівня щодо обласних та окружних прокуратур, обласна прокуратура є органом прокуратури вищого рівня щодо окружних прокуратур, розташованих у межах адміністративно-територіальної одиниці, що підпадає під територіальну юрисдикцію відповідної обласної прокуратури»;
 
    -22- Алєксєєв С.О.
Підпункт 2 пункту 18 розділу І викласти в такій редакції:
«2) у статті 7:
у пункті 2 частини першої слово «регіональні» замінити словом «обласні»;
у пункті 3 частини першої слово «місцеві» замінити словом «окружні»;
частину четверту викласти у такій редакції:
«4. Генеральна прокуратура України є органом прокуратури вищого рівня щодо обласних та окружних прокуратур, а обласна прокуратура є органом прокуратури вищого рівня щодо окружних прокуратур, розташованих у межах адміністративно-територіальної одиниці, що підпадає під територіальну юрисдикцію відповідної обласної прокуратури.»;
 
Відхилено    
    -23- Цимбалюк М.М.
Підпункт 4,5 пункту 2, частини 18, розділу І Закону (п. 4, ч.І, ст.7 ЗК «Про прокуратуру») видалити, залишити статтю в діючій редакції:
«Стаття 7. Система прокуратури України
Систему прокуратури України становлять:
військові прокуратури;
До військових прокуратур належать Головна військова прокуратура (на правах структурного підрозділу Генеральної прокуратури України), військові прокуратури регіонів (на правах регіональних), військові прокуратури гарнізонів та інші військові прокуратури (на правах місцевих), перелік яких визначається в Додатку до цього Закону.
У разі якщо в силу виключних обставин у певних адміністративно- територіальних одиницях не діють органи прокуратури України, які мають здійснювати там нагляд, за рішенням Генерального прокурора виконання їх функцій може покладатися на військові прокуратури.
Утворення, реорганізація та ліквідація військових прокуратур, визначення їх статусу, компетенції, структури і штатів здійснюються Генеральним прокурором.»
 
Відхилено    
46. 3) у статті 8:
 
-24- Алєксєєв С.О.
Фріз І.В.
Климпуш-Цинцадзе І.О.
Зінкевич Я.В.
Підпункти 3 та 4 пункту 18 розділу І виключити.
 
Відхилено   3) у статті 8:
 
47. у назві статті слова «Генеральна прокуратура України» замінити словами «Офіс Генерального прокурора»;
 
   у назві слова «Генеральна прокуратура України» замінити словами «Офіс Генерального прокурора»;
 
48. у частині першій слова «Генеральна прокуратура» замінити словами «Офіс Генерального прокурора»;
 
-25- Михайлюк Г.О.
Павлюк М.В.
Дануца О.А.
Бакумов О.С.
Неклюдов В.М.
Бородін В.В.
Демченко С.О.
Абзаци третій та четвертий підпункту 3 пункту 18 викласти в такій редакції:
«абзаци третій та четвертий викласти в такій редакції:
частину першу викласти в такій редакції:
«1. Офіс Генерального прокурора організовує та координує діяльність усіх органів прокуратури, забезпечує належне функціонування Єдиного реєстру досудових розслідувань та його ведення органами досудового розслідування, визначає єдиний порядок формування звітності про стан кримінальної протиправності і роботу прокурора з метою забезпечення ефективного виконання функцій прокуратури, а також здійснює управління об’єктами державної власності, що належать до сфери управління Офісу Генерального прокурора.
абзац шостий викласти в такій редакції:
«2. Офіс Генерального прокурора очолює Генеральний прокурор, який має двох перших заступників та заступників, а також заступника Генерального прокурора – керівника Спеціалізованої антикорупційної прокуратури».
 
Враховано   частину першу і другу викласти в такій редакції:
«1. Офіс Генерального прокурора організовує та координує діяльність усіх органів прокуратури, забезпечує належне функціонування Єдиного реєстру досудових розслідувань та його ведення органами досудового розслідування, визначає єдиний порядок формування звітності про стан кримінальної протиправності і роботу прокурора з метою забезпечення ефективного виконання функцій прокуратури, а також здійснює управління об’єктами державної власності, що належать до сфери управління Офісу Генерального прокурора.
 
49. частину другу викласти у такій редакції:
 
      
50. «2. Офіс Генерального прокурора очолює Генеральний прокурор, який має першого заступника та заступників, а також заступника Генерального прокурора - керівника Спеціалізованої антикорупційної прокуратури.»;
 
-26- Михайлюк Г.О.
Абзац 5 підпункту 3 пункту 18 проекту викласти у наступній редакції:
«2. Офіс Генерального прокурора очолює Генеральний прокурор, який має першого заступника та не більше 5 заступників, а також заступника Генерального прокурора - керівника Спеціалізованої антикорупційної прокуратури».
 
Відхилено   2. Офіс Генерального прокурора очолює Генеральний прокурор, який має двох перших заступників та заступників, а також заступника Генерального прокурора – керівника Спеціалізованої антикорупційної прокуратури»;
 
    -27- Осадчук А.П.
Частину другу статті 8 законопроекту викласти у наступній редакції:
«2. Офіс Генерального прокурора очолює Генеральний прокурор, який має першого заступника та чотирьох заступників, а також заступника Генерального прокурора – керівника Спеціалізованої антикорупційної прокуратури.»
Обґрунтування:
Вважаємо, що ключова структура Офісу Генерального прокурора має визначатись в законодавстві України, що надасть змогу уникнути випадків надмірного розширення керівного штату Офісу Генерального прокурора.
 
Відхилено    
    -28- Фролов П.В.
Абзац п’ятий підпункту 3 пункту 18 законопроекту стосовно внесення змін до статті 8 Закону України «Про прокуратуру» викласти у такій редакції:
«2. Офіс Генерального прокурора очолює Генеральний прокурор, який має першого заступника та п’ятьох заступників, а також заступника Генерального прокурора – керівника Спеціалізованої антикорупційної прокуратури».
 
Відхилено    
    -29- Павлюк М.В.
Частину 2 статті 8
Викласти в такій редакції:
Офіс Генерального прокурора очолює Генеральний прокурор, який має двох перших заступників та не більше п’яти заступників, а також заступника Генерального прокурора – керівника Спеціалізованої антикорупційної прокуратури»;
 
Відхилено    
    -30- Мамка Г.М.
Абзац 5 підпункту 3 пункту 18 Розділу І (зміни до ч.2. ст. 8 Закону України «Про прокуратуру» викласти у такій редакції:
«2. Офіс Генерального прокурора очолює Генеральний прокурор, який має першого заступника та чотирьох заступників, а також заступника Генерального прокурора – керівника Спеціалізованої антикорупційної прокуратури».
 
Відхилено    
    -31- Наливайченко В.О.
Частину другу статті 8 викласти в такій редакції:
Офіс Генерального прокурора очолює Генеральний прокурор, який має першого заступника та трьох заступників, а також заступника Генерального прокурора – керівника Спеціалізованої антикорупційної прокуратури.
 
Відхилено    
51. у частині третій слова «Генеральної прокуратури України» замінити словами «Офісу Генерального прокурора»;
 
   у частині третій слова «Генеральної прокуратури України» замінити словами «Офісу Генерального прокурора»;
 
52. частину четверту виключити;
 
-32- Цимбалюк М.М.
Підпункт 2, пункту 3, частини 18, розділу І Закону (ч.4, ст.8 ЗК «Про прокуратуру») викласти в такій редакції:
«У Офісі генерального прокурора України утворюється (на правах самостійного структурного підрозділу) Головна військова прокуратура, яку очолює заступник Генерального прокурора - Головний військовий прокурор. На нього наказом Генерального прокурора може також покладатися виконання інших службових обов’язків.»
 
Відхилено   частину четверту виключити;
 
53. у абзаці першому частини п’ятої слова «Генеральній прокуратурі України» замінити словами «Офісі Генерального прокурора»;
 
   в абзаці першому частини п’ятої слова «У Генеральній прокуратурі України» замінити словами «В Офісі Генерального прокурора»;
 
54. 4) у статті 8-1:
 
   4) у статті 8-1:
 
55. у частині другій слова «Генеральної прокуратури України» замінити словами «Офісу Генерального прокурора»;
 
   у частині другій слова «Генеральної прокуратури України» замінити словами «Офісу Генерального прокурора»;
 
56. частину третю викласти у такій редакції:
 
   частину третю викласти в такій редакції:
 
57. «3. Спеціалізована антикорупційна прокуратура розташовується в службових приміщеннях Національного антикорупційного бюро України або в службових приміщеннях Офісу Генерального прокурора (обласної чи окружної прокуратури), які розташовані окремо від інших службових приміщень Офісу Генерального прокурора (обласної чи окружної прокуратури).»;
 
   «3. Спеціалізована антикорупційна прокуратура розташовується у службових приміщеннях Національного антикорупційного бюро України або у службових приміщеннях Офісу Генерального прокурора (обласної чи окружної прокуратури), які розташовані окремо від інших службових приміщень Офісу Генерального прокурора (обласної чи окружної прокуратури)»;
 
58. у частині шостій слова «Генеральної прокуратури України або до регіональної чи місцевої прокуратури» замінити словами «Офісу Генерального прокурора або до обласної чи окружної прокуратури»;
 
   у частині шостій слова «Генеральної прокуратури України або до регіональної чи місцевої прокуратури» замінити словами «Офісу Генерального прокурора або до обласної чи окружної прокуратури»;
 
59. у частині сьомій слова «Генеральної прокуратури України» замінити словами «Офісу Генерального прокурора»;
 
-33- Михайлюк Г.О.
Павлюк М.В.
Дануца О.А.
Бакумов О.С.
Неклюдов В.М.
Бородін В.В.
Демченко С.О.
Підпункт 4 пункту 18 проекту доповнити новим абзацом такого змісту:
«у пункті 7 частини восьмої слова «Кваліфікаційно-дисциплінарну комісію прокурорів України» замінити словами «відповідний орган, що здійснює дисциплінарне провадження»;
 
Враховано   у частині сьомій слова «Генеральної прокуратури України» замінити словами «Офісу Генерального прокурора»;
у пункті 7 частини восьмої слова «Кваліфікаційно-дисциплінарну комісію прокурорів України» замінити словами «відповідний орган, що здійснює дисциплінарне провадження»;
 
    -34- Кожем'якін А.А.
Залишити без змін положення Закону України «Про прокуратуру» в редакції від 14 жовтня 2014 року (зі змінами) в частині участі у діяльності системи прокуратури України Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії прокурорів України та Ради прокурорів України (зміни до статей 8-прим., 9, 11, 13, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 37,38, 39, 42 -49, 51 та ін.)
Обґрунтування:
Діяльність Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії прокурорів України має позбавити Генерального прокурора «авторитарних» повноважень щодо призначення, просування по службі і звільнення прокурорів та передачу їх колективним інституціям, сформованим на відкритих і паритетних засадах з участю інших представників правничих професій (адвокатів, учених, правозахисників). Цей орган є єдиним колегіальним фаховим оцінювачем професійної придатності кандидатів на посади прокурорів різних рівнів, їх доброчесності, а також суттєвим запобіжником протекціонізму, корупційних мотивів при призначенні прокурорів чи просування їх по службі, безпідставного тиску на них при виконанні службових обов’язків з боку керівництва тощо. При цьому прокурорське самоврядування є елементом європейської моделі управління прокуратурою.
 
Відхилено    
60. 5) у статті 9:
 
-35- Михайлюк Г.О.
Павлюк М.В.
Дануца О.А.
Бакумов О.С.
Неклюдов В.М.
Бородін В.В.
Демченко С.О.
Підпункт 5 пункту 18 викласти в такій редакції:
«5) у статті 9:
у частині першій:
пункт 2 викласти в такій редакції:
«2) організовує діяльність органів прокуратури України, у тому числі визначає межі повноважень Офісу Генерального прокурора, обласної та окружних прокуратур в частині виконання конституційних функцій»;
пункт 4 викласти в такій редакції:
«4) у встановленому порядку на підставі рішення відповідного органу про притягнення до дисциплінарної відповідальності прокурора приймає рішення про застосування до прокурора Офісу Генерального прокурора, прокурора обласної прокуратури дисциплінарного стягнення або щодо неможливості подальшого перебування їх на посаді прокурора»;
у пункті 5 слова «Генеральної прокуратури України» замінити словами «Офісу Генерального прокурора»;
у пункті 6 слова «Кваліфікаційно-дисциплінарну комісію прокурорів» замінити словами «відповідний орган, що здійснює дисциплінарне провадження», а слова «у Генеральній прокуратурі України» замінити словами «в Офісі Генерального прокурора»;
пункт 7 доповнити словами: «в тому числі щодо електронного документообігу»;
доповнити після пункту 7 пунктами 7-1, 7-2 і 7-3 такого змісту:
«7-1) затверджує стратегію розвитку прокуратури;
7-2) затверджує систему оцінювання якості роботи прокурорів;
7-3) затверджує порядок вимірювання та регулювання навантаження на прокурорів»;
у пункті 8 слова «Генеральної прокуратури України» замінити словами «Офісу Генерального прокурора»
доповнити пунктом 9-2 такого змісту:
«9-2) визначає порядок розгляду звернень щодо неналежного виконання прокурором, який обіймає адміністративну посаду, посадових обов’язків, встановлених для відповідної адміністративної посади»;
у частині другій:
абзаци другий і третій виключити;
в абзаці четвертому слова «Генеральної прокуратури України» замінити словами «Офісу Генерального прокурора»;
абзац п’ятий викласти в такій редакції:
«Накази Генерального прокурора, що є нормативно-правовими актами, набирають чинності з дня оприлюднення, якщо інше не передбачено самими актами, але не раніше дня оприлюднення»«.
 
Враховано   5) у статті 9:
у частині першій:
 
61. пункт 2 частини першої викласти у такій редакції:
 
   пункти 2 і 4 викласти в такій редакції:
 
62. «2) організовує діяльність органів прокуратури України, у тому числі визначає межі повноважень Офісу Генерального прокурора, обласної та окружних прокуратур в частині виконання конституційних функцій; «;
 
   «2) організовує діяльність органів прокуратури України, у тому числі визначає межі повноважень Офісу Генерального прокурора, обласних та окружних прокуратур у частині виконання конституційних функцій»;
 
63. пункт 4 частини першої викласти у такій редакції:
 
      
64. «4) у встановленому порядку на підставі рішення відповідного органу про притягнення до дисциплінарної відповідальності прокурора приймає рішення про застосування до прокурора Офісу Генерального прокурора, прокурора обласної прокуратури дисциплінарного стягнення або щодо неможливості подальшого перебування їх на посаді прокурора; «;
 
-36- Кожем'якін А.А.
Пункт 4 частини першої статті 9 Закону України «Про прокуратуру» викласти у такій редакції (з урахуванням поправки № 2):
«4) у встановленому порядку на підставі рішення Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії прокурорів про притягнення до дисциплінарної відповідальності прокурора видає наказ про застосування до прокурора Офісу Генерального прокурора, прокурора обласної прокуратури дисциплінарного стягнення або щодо неможливості подальшого перебування їх на посаді прокурора;».
Обґрунтування:
Пропонується конкретизувати дії Генерального прокурора щодо застосування стягнень стосовно підлеглих прокурорів, що будуть матеріалізовані у відповідний документ.
 
Відхилено   «4) у встановленому порядку на підставі рішення відповідного органу про притягнення до дисциплінарної відповідальності прокурора приймає рішення про застосування до прокурора Офісу Генерального прокурора, прокурора обласної прокуратури дисциплінарного стягнення або про неможливість подальшого перебування такої особи на посаді прокурора»;
 
65. у пункті 5 частини першої слова «Генеральної прокуратури України» замінити словами «Офісу Генерального прокурора»;
 
-37- Кожем'якін А.А.
Не зупиняти дію пункту 6 частини першої статті 9 Закону України «Про прокуратуру» та викласти його у такій редакції (з урахуванням поправки № 2):
«6) у десятиденний строк із дня вивільнення посади повідомляє Кваліфікаційно-дисциплінарну комісію прокурорів про наявність вакантної або тимчасово вакантної посади прокурора в Офісі Генерального прокурора України;».
Обґрунтування:
Таке повідомлення і конкретизація вакантної посади сприяє планомірному процесу пошуку кандидатів на заміщення посад прокурорів фахівцями відповідного рівня та уникненню корупційної складової при призначеннях у Офісі Генерального прокурора України.
 
Відхилено   у пункті 5 слова «Генеральної прокуратури України» замінити словами «Офісу Генерального прокурора»;
у пункті 6 слова «Кваліфікаційно-дисциплінарну комісію прокурорів» замінити словами «відповідний орган, що здійснює дисциплінарне провадження», а слова «у Генеральній прокуратурі України» - словами «в Офісі Генерального прокурора»;
 
66. доповнити пункт 7 частини першої такими словами: «, в тому числі щодо електронного документообігу»;
 
   пункт 7 доповнити словами «у тому числі щодо електронного документообігу»;
 
67. доповнити частину першу після пункту 7 пунктами 7-1, 7-2 і 7-3 такого змісту:
 
   доповнити пунктами 7-1, 7-2 і 7-3 такого змісту:
 
68. «7-1) затверджує стратегію розвитку прокуратури;»
 
   «7-1) затверджує стратегію розвитку прокуратури;
 
69. «7-2) затверджує систему оцінювання якості роботи прокурорів; «;
 
-38- Михайлюк Г.О.
Абзац 10 підпункту 4 пункту 18 проекту викласти у наступній редакції:
7-2) затверджує систему оцінювання якості роботи прокурорів та положення про систему індивідуального оцінювання якості роботи прокурорів».
 
Враховано   7-2) затверджує положення про систему індивідуального оцінювання якості роботи прокурорів та систему оцінювання якості роботи прокурорів;
 
70. «7-3) затверджує порядок вимірювання та регулювання навантаження на прокурорів; «;
 
   7-3) затверджує порядок вимірювання та регулювання навантаження на прокурорів»;
 
71. у пункті 8 частини першої слова «Генеральної прокуратури України» замінити словами «Офісу Генерального прокурора»;
 
-39- Алєксєєв С.О.
Фріз І.В.
Климпуш-Цинцадзе І.О.
Зінкевич Я.В.
Підпункт 5 пункту 18 розділу І викласти в такій редакції:
«5) у статті 9:
у пункті 2 частини першої слова «регіональної та місцевих» замінити словами «обласної та окружних»;
доповнити пункт 7 частини першої такими словами: «, в тому числі щодо електронного документообігу»;
доповнити частину першу після пункту 7 пунктами 7-1, 7-2 такого змісту:
«7-1) затверджує стратегію розвитку прокуратури;»;
«7-2) затверджує порядок вимірювання та регулювання навантаження на прокурорів;».
 
Відхилено   у пункті 8 слова «Генеральної прокуратури України» замінити словами «Офісу Генерального прокурора»;
 
72. доповнити частину першу після пункту 9-1 пунктом 9-2 такого змісту:
 
   доповнити пунктом 9-2 такого змісту:
 
73. «9-2) визначає порядок розгляду звернень щодо неналежного виконання прокурором, який обіймає адміністративну посаду, посадових обов’язків, встановлених для відповідної адміністративної посади; «;
 
   «9-2) визначає порядок розгляду звернень щодо неналежного виконання прокурором, який обіймає адміністративну посаду, посадових обов’язків, встановлених для відповідної адміністративної посади»;
у частині другій:
 
74. у частині другій абзаци другий і третій виключити;
 
-40- Осадчук А.П.
Абзац другий частини другої статті 9 законопроекту викласти у наступній редакції:
«Накази Генерального прокурора нормативно-правового змісту підлягають державній реєстрації Міністерством юстиції України та включаються до Єдиного державного реєстру нормативно-правових актів.»
Обґрунтування:
Вважаємо, що для уникнення випадків зникнення з бази рішень Генерального прокурора та задля забезпечення прозорості діяльності Генерального прокурора є необхідність залишити норму про обов’язкову реєстрацію наказів в Мінюсті.
 
Відхилено   у частині другій абзаци другий і третій виключити;
абзаци другий і третій виключити;
 
75. у абзаці четвертому частини другої слова «Генеральної прокуратури України» замінити словами «Офісу Генерального прокурора»;
 
-41- Осадчук А.П.
У абзаці четвертому частини другої статті 9 законопроекту слова «Генеральної прокуратури України» замінити словами «Офісу Генерального прокурора на наступний робочий день з дати їх підписання».
Обґрунтування:
Вважаємо, що для уточнення періоду за який Генеральний прокурор зобов’язаний опублікувати своє рішення є необхідність в деталізації законопроекту щодо дня такого публікування.
 
Враховано   в абзаці четвертому слова «Генеральної прокуратури України» замінити словами «Офісу Генерального прокурора на наступний робочий день після їх підписання»;
 
76. абзац п’ятий частини другої викласти в такій редакції:
 
   абзац п’ятий викласти в такій редакції:
 
77. «Накази Генерального прокурора, що є нормативно-правовими актами, набирають чинності з дня офіційного опублікування, якщо інше не передбачено самими актами, але не раніше дня офіційного опублікування.»;
 
-42- Мамка Г.М.
Абзаци 15 та 17 підпункту 5 пункту 18 Розділу І (зміни до ч.2. ст. 9 Закону України «Про прокуратуру») виключити.
 
Відхилено   «Накази Генерального прокурора, що є нормативно-правовими актами, набирають чинності з дня їх оприлюднення, якщо інше не передбачено самим актом, але не раніше дня оприлюднення»;
 
78. 6) статтю 10 викласти у такій редакції:
 
-43- Алєксєєв С.О.
Фріз І.В.
Климпуш-Цинцадзе І.О.
Зінкевич Я.В.
Підпункт 6 пункту 18 розділу І викласти в такій редакції:
«6) статтю 10 викласти у такій редакції:
«Стаття 10. Обласні прокуратури
1. У системі прокуратури України діють обласні прокуратури, до яких належать прокуратури областей, прокуратура Автономної Республіки Крим та міста Севастополя, Київська міська прокуратура.
2. Обласну прокуратуру очолює керівник обласної прокуратури, керівник прокуратури Автономної Республіки Крим та міста Севастополя, керівник Київської міської прокуратури, який має першого заступника та не більше трьох заступників.
3. У структурі обласної прокуратури утворюються підрозділи - управління та відділи.»;
 
Відхилено   6) статтю 10 викласти в такій редакції:
 
79. «Стаття 10. Обласні прокуратури
 
   «Стаття 10. Обласні прокуратури
 
80. 1. У системі прокуратури України діють обласні прокуратури, до яких належать прокуратури областей, прокуратура Автономної Республіки Крим та міста Севастополя, Київська міська прокуратура.
 
   1. У системі прокуратури України діють обласні прокуратури, до яких належать прокуратури областей, прокуратура Автономної Республіки Крим та міста Севастополя, Київська міська прокуратура.
 
81. 2. Обласну прокуратуру очолює керівник обласної прокуратури, керівник прокуратури Автономної Республіки Крим та міста Севастополя, керівник Київської міської прокуратури, який має першого заступника та не більше трьох заступників.
 
   2. Обласну прокуратуру очолює керівник обласної прокуратури, керівник прокуратури Автономної Республіки Крим та міста Севастополя, керівник Київської міської прокуратури, який має першого заступника та не більше трьох заступників.
 
82. 3. У структурі обласної прокуратури утворюються підрозділи - управління та відділи.
 
   3. У структурі обласної прокуратури утворюються підрозділи - управління та відділи.
 
83. 4. Утворення, перелік, територіальна юрисдикція, реорганізація та ліквідація обласних прокуратур, визначення їхньої компетенції, структури і штатів здійснюються Генеральним прокурором.»;
 
   4. Утворення, перелік, територіальна юрисдикція, реорганізація та ліквідація обласних прокуратур, визначення їхньої компетенції, структури і штатного розпису здійснюються Генеральним прокурором»;
 
84. 7) у статті 11:
 
-44- Михайлюк Г.О.
Павлюк М.В.
Дануца О.А.
Бакумов О.С.
Неклюдов В.М.
Бородін В.В.
Демченко С.О.
Підпункт 7 пункту 18 проекту викласти в такій редакції:
«7) у статті 11:
у назві статті слово «регіональної» замінити словом «обласної»;
у частині першій:
в абзаці першому, пунктах 1, 2, 4 та 6 слово «регіональної» у всіх відмінках замінити словом «обласної» у відповідному відмінку;
у пункті 3 слова «регіональних та місцевих» замінити словами «обласних та окружних;
у пункті 5 слова «Кваліфікаційно-дисциплінарну комісію прокурорів» і «регіональній» замінити відповідно словами «відповідний орган, що здійснює дисциплінарне провадження» і «обласній»;
пункт 8 викласти у такій редакції:
«8) у встановленому порядку та на підставі рішення відповідного органу про притягнення до дисциплінарної відповідальності прокурора приймає рішення про застосування до прокурора окружної прокуратури дисциплінарного стягнення або щодо неможливості подальшого перебування його на посаді прокурора»;
у частинах другій і третій слово «регіональної» замінити словом «обласної»;
 
Враховано   7) у статті 11:
 
85. у назві статті слово «регіональної» замінити словом «обласної»;
 
   у назві статті слово «регіональної» замінити словом «обласної»;
у частині першій:
 
86. у абзаці першому частини першої слово «регіональної» замінити словом «обласної»;
 
   в абзаці першому, пунктах 1, 2, 4 та 6 слово «регіональної» в усіх відмінках замінити словом «обласної» у відповідному відмінку;
 
87. у пункті 1 частини першої слово «регіональну» замінити словом «обласну»;
 
      
88. у пункті 2 частини першої слово «регіональної» замінити словом «обласної»;
 
      
89. у пункті 3 частини першої слова «регіональних та місцевих» замінити словами «обласних та окружних»;
 
   у пункті 3 слова «регіональних та місцевих» замінити словами «обласних та окружних»;
 
90. у пункті 4 частини першої слово «регіональної» замінити словом «обласної»;
 
-45- Кожем'якін А.А.
Не зупиняти дію пункту 5 частини першої статті 11 Закону України «Про прокуратуру» та викласти його у такій редакції (з урахуванням поправки № 2):
«5) у десятиденний строк з моменту вивільнення посади повідомляє Кваліфікаційно-дисциплінарну комісію прокурорів про наявність вакантної або тимчасово вакантної посади прокурорів в обласній прокуратурі;».
Обґрунтування:
Таке повідомлення і конкретизація вакантної посади сприяє планомірному процесу пошуку кандидатів на заміщення посад прокурорів фахівцями відповідного рівня та уникненню протекціонізму і корупційної складової при призначеннях в обласаних прокуратурах.
 
Відхилено   у пункті 5 слова «Кваліфікаційно-дисциплінарну комісію прокурорів» і «регіональній» замінити відповідно словами «відповідний орган, що здійснює дисциплінарне провадження» і «обласній»;
 
91. у пункті 6 частини першої слово «регіональної» замінити словом «обласної»;
 
      
92. пункт 8 частини першої викласти у такій редакції:
 
   пункт 8 викласти в такій редакції:
 
93. «8) у встановленому порядку та на підставі рішення відповідного органу про притягнення до дисциплінарної відповідальності прокурора приймає рішення про застосування до прокурора окружної прокуратури дисциплінарного стягнення або щодо неможливості подальшого перебування його на посаді прокурора; «;
 
-46- Кожем'якін А.А.
Пункт 8 частини першої статті 11 Закону України «Про прокуратуру» викласти у такій редакції (з урахуванням поправки № 2):
«8) у встановленому порядку на підставі рішення Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії прокурорів видає наказ про застосування до прокурора обласної та окружної прокуратури дисциплінарного стягнення або щодо неможливості подальшого перебування його на посаді прокурора;».
Обґрунтування:
Пропонується конкретизувати дії обласного прокурора щодо застосування стягнень стосовно підлеглих прокурорів, що будуть матеріалізовані у відповідний документ.
 
Відхилено   «8) у встановленому порядку та на підставі рішення відповідного органу про притягнення до дисциплінарної відповідальності прокурора приймає рішення про застосування до прокурора окружної прокуратури дисциплінарного стягнення або про неможливість подальшого перебування його на посаді прокурора»;
 
    -47- Алєксєєв С.О.
Фріз І.В.
Климпуш-Цинцадзе І.О.
Зінкевич Я.В.
У підпункті 7 пункту 18 розділу І абзаци девятий та десятий такого змісту:
«пункт 8 частини першої викласти у такій редакції:
«8) у встановленому порядку та на підставі рішення відповідного органу про притягнення до дисциплінарної відповідальності прокурора приймає рішення про застосування до прокурора окружної прокуратури дисциплінарного стягнення або щодо неможливості подальшого перебування його на посаді прокурора;»; « виключити.
 
Відхилено    
94. у частинах другій і третій слово «регіональної» замінити словом «обласної»;
 
   у частинах другій і третій слово «регіональної» замінити словом «обласної»;
 
95. 8) у статті 12:
 
   8) у статті 12:
 
96. у назві статті слово «Місцеві» замінити словом «Окружні»;
 
-48- Алєксєєв С.О.
Фріз І.В.
Климпуш-Цинцадзе І.О.
Зінкевич Я.В.
Підпункт 8 пункту 18 розділу І викласти в такій редакції:
«8) у статті 12:
у назві статті слово «Місцеві» замінити словом «Окружні»;
у частині другій слова «Місцеву» і «місцевої» замінити відповідно словами «Окружну» і «окружної»;
у частині третій слово «місцевої» замінити словом «окружної»;»
 
Відхилено   у назві слово «Місцеві» замінити словом «Окружні»;
 
97. частину першу викласти у такій редакції:
 
   частину першу викласти в такій редакції:
 
98. «1. У системі прокуратури України діють окружні прокуратури, перелік та територіальна юрисдикція яких визначається наказом Генерального прокурора. Утворення, реорганізація та ліквідація окружних прокуратур, визначення їхньої компетенції, структури і штатів здійснюються Генеральним прокурором.»;
 
   «1. У системі прокуратури України діють окружні прокуратури, перелік та територіальна юрисдикція яких визначається наказом Генерального прокурора. Утворення, реорганізація та ліквідація окружних прокуратур, визначення їхньої компетенції, структури і штатного розпису здійснюються Генеральним прокурором»;
 
99. у частині другій слова «Місцеву» і «місцевої» замінити відповідно словами «Окружну» і «окружної»;
 
   у частині другій слова «Місцеву» і «місцевої» замінити відповідно словами «Окружну» і «окружної»;
 
100. у частині третій слово «місцевої» замінити словом «окружної»;
 
   у частині третій слово «місцевої» замінити словом «окружної»;
 
101. 9) у статті 13:
 
-49- Михайлюк Г.О.
Павлюк М.В.
Дануца О.А.
Бакумов О.С.
Неклюдов В.М.
Бородін В.В.
Демченко С.О.
Підпункт 9 пункту 18 викласти в такій редакції:
«у статті 13:
у назві, в абзаці першому та пунктах 1, 2, 4 частини першої, частинах другій та третій слово «місцевої» у всіх відмінках замінити словом «окружної» у відповідному відмінку;
у пункті 3 частини першої слова «Кваліфікаційно-дисциплінарну комісію прокурорів» і «місцевій» замінити відповідно словами «відповідний орган, що здійснює дисциплінарне провадження,» і «окружній»«.
 
Враховано   9) у статті 13:
 
102. у назві статті слово «місцевої» замінити словом «окружної»;
 
   у назві, в абзаці першому та пунктах 1, 2, 4 частини першої, частинах другій і третій слово «місцевої» в усіх відмінках замінити словом «окружної» у відповідному відмінку;
 
103. у абзаці першому частини першої слово «місцевої» замінити словом «окружної»;
 
      
104. у пункті 1 частини першої слово «місцеву» замінити словом «окружну»;
 
      
105. у пункті 2 частини першої слово «місцевої» замінити словом «окружної»;
 
-50- Кожем'якін А.А.
Відновити дію пункту 3 частини першої статті 13 Закону України «Про прокуратуру» та викласти його у такій редакції (з урахуванням поправки № 2):
«3) у десятиденний строк із дня вивільнення посади повідомляє Кваліфікаційно-дисциплінарну комісію прокурорів про наявність вакантної або тимчасово вакантної посади прокурора в окружній прокуратурі;».
Обґрунтування:
Таке повідомлення і конкретизація вакантної посади сприяє планомірному процесу пошуку кандидатів на заміщення посад прокурорів фахівцями відповідного рівня та уникненню протекціонізму і корупційної складової при призначеннях в окружних прокуратурах.
 
Відхилено   у пункті 3 частини першої слова «Кваліфікаційно-дисциплінарну комісію прокурорів» і «місцевій» замінити відповідно словами «відповідний орган, що здійснює дисциплінарне провадження» і «окружній»;
 
106. у пункті 4 частини першої слово «місцевої» замінити словом «окружної»;
 
      
107. у частинах другій і третій слово «місцевої» замінити словом «окружної»;
 
-51- Лукашев О.А.
Доповнити новою статтею такого змісту:
«Стаття 13-1. Помічник прокурора в окружній прокуратурі
1. Помічником прокурора в окружній прокуратурі може бути призначений громадянин України, який має вищу юридичну освіту і вільно володіє державною мовою. Статус і умови діяльності помічника прокурора визначаються цим Законом, Законом України «Про державну службу» та Положенням про помічника прокурора, затвердженим Генеральним прокурором за погодженням з Радою прокурорів України.
2. Стаж роботи на посаді помічника прокурора зараховується у стаж роботи в галузі права в порядку, передбаченому частиною першою статті 27 цього Закону.
3. Добір кандидатів на посаду прокурора окружної прокуратури, які мають стаж роботи на посаді помічника прокурора щонайменше два роки, проводиться з особливостями, визначеними рішенням Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії прокурорів»;
 
Відхилено      
108. 10) у частині першій статті 14 цифри «15000» замінити цифрами «10000»;
 
-52- Михайлюк Г.О.
Павлюк М.В.
Дануца О.А.
Бакумов О.С.
Неклюдов В.М.
Бородін В.В.
Демченко С.О.
Підпункт 10 пункту 18 проекту виключити.
 
Відхилено   10) частину першу статті 14 доповнити словами і цифрами «зокрема загальна чисельність прокурорів становить не більше 10000 осіб»;
 
    -53- Осадчук А.П.
У частині першій статті 14 законопроекту цифри «15000» замінити цифрами та словами «10000 осіб, де загальна чисельність прокурорів становить не більше 7500 осіб»;
Обґрунтування:
Вважаємо, що для уникнення випадків юридично непоґрунтованого розширення кількості прокурорів в органах прокуратури вбачається за необхідне чітко прописати максимальну кількість прокурорів, яка є необхідною для підтримання публічного обвинувачення та виконання інших функцій, які покладені на прокуратуру.
 
Відхилено    
    -54- Монастирський Д.А.
У частині першій статті 14 після цифр та слів «15000 осіб» доповнити словами та цифрами «де загальна чисельність прокурорів становить не більше 10000 осіб»;
 
Враховано    
109. 11) у статті 15:
 
   11) у частині першій статті 15:
 
110. пункт 4 частини першої виключити;
 
-55- Цимбалюк М.М.
Пункт 11, частини 18, розділу І Закону (п.4, 5-19, ч.1, ст.15 ЗК «Про прокуратуру») виключити, залишити статтю в діючій редакції:
«4) заступник Генерального прокурора - Головний військовий прокурор;
5) керівник підрозділу Генеральної прокуратури України (у тому числі перший заступник та заступник Головного військового прокурора, керівник підрозділу Головної військової прокуратури на правах структурного підрозділу Генеральної прокуратури України);
6) заступник керівника підрозділу Генеральної прокуратури України (у тому числі Головної військової прокуратури та Спеціалізованої антикорупційної прокуратури на правах самостійних структурних підрозділів Генеральної прокуратури України);
7) прокурор Генеральної прокуратури України (у тому числі Головної військової прокуратури та Спеціалізованої антикорупційної прокуратури на правах самостійних структурних підрозділів Генеральної прокуратури України);
8) керівник регіональної прокуратури (у тому числі військової прокуратури на правах регіональної);
9) перший заступник керівника регіональної прокуратури (у тому числі військової прокуратури на правах регіональної);
10) заступник керівника регіональної прокуратури (у тому числі військової прокуратури на правах регіональної);
11) керівник підрозділу регіональної прокуратури (у тому числі військової прокуратури на правах регіональної);
12) заступник керівника підрозділу регіональної прокуратури (у тому числі військової прокуратури на правах регіональної);
13) прокурор регіональної прокуратури (у тому числі військової прокуратури на правах регіональної);
14) керівник місцевої прокуратури (у тому числі військової прокуратури на правах місцевої);
15) перший заступник керівника місцевої прокуратури (у тому числі військової прокуратури на правах місцевої);
16) заступник керівника місцевої прокуратури (у тому числі військової прокуратури на правах місцевої);
17) керівник підрозділу місцевої прокуратури (у тому числі військової прокуратури на правах місцевої);
18) заступник керівника підрозділу місцевої прокуратури (у тому числі військової прокуратури на правах місцевої);
19) прокурор місцевої прокуратури (у тому числі військової прокуратури на правах місцевої).»
 
Відхилено   пункт 4 виключити;
 
111. пункти 5 - 19 викласти у такій редакції:
 
   пункти 5 - 19 викласти в такій редакції:
 
112. «5) керівник підрозділу Офісу Генерального прокурора; «;
 
-56- Мамка Г.М.
Абзаци 4 – 18 підпункту 11 пункту 18 Розділу І (зміни до пункти 5 - 19 ч.1. ст. 15 Закону України «Про прокуратуру») викласти у такій редакції:
«5) керівник підрозділу Офісу Генерального прокурора (у тому числі керівник спеціалізованої прокуратури у разі утворення);
6) заступник керівника підрозділу Офісу Генерального прокурора (у тому числі Спеціалізованої антикорупційної прокуратури на правах самостійного структурного підрозділу Офісу Генерального прокурора та спеціалізованої прокуратури у разі утворення);
7) прокурор Офісу Генерального прокурора (у тому числі Спеціалізованої антикорупційної прокуратури на правах самостійного структурного підрозділу Офісу Генерального прокурора та спеціалізованої прокуратури у разі утворення);
8) керівник обласної прокуратури;
9) перший заступник керівника обласної прокуратури;
10) заступник керівника обласної прокуратури ;
11) керівник підрозділу обласної прокуратури (у тому числі спеціалізованої прокуратури у разі утворення);
12) заступник керівника підрозділу обласної прокуратури (у тому числі спеціалізованої прокуратури у разі утворення);
13) прокурор обласної прокуратури (у тому числі спеціалізованої прокуратури у разі утворення);
14) керівник окружної прокуратури;
15) перший заступник керівника окружної прокуратури;
16) заступник керівника окружної прокуратури;
17) керівник підрозділу окружної прокуратури (у тому числі спеціалізованої прокуратури у разі утворення);
18) заступник керівника підрозділу окружної прокуратури (у тому числі спеціалізованої прокуратури у разі утворення);
19) прокурор окружної прокуратури (у тому числі спеціалізованої прокуратури у разі утворення).»
 
Відхилено   «5) керівник підрозділу Офісу Генерального прокурора;
 
113. «6) заступник керівника підрозділу Офісу Генерального прокурора (у тому числі Спеціалізованої антикорупційної прокуратури на правах самостійного структурного підрозділу Офісу Генерального прокурора); «;
 
   «6) заступник керівника підрозділу Офісу Генерального прокурора (у тому числі Спеціалізованої антикорупційної прокуратури на правах самостійного структурного підрозділу Офісу Генерального прокурора);
 
114. «7) прокурор Офісу Генерального прокурора (у тому числі Спеціалізованої антикорупційної прокуратури на правах самостійного структурного підрозділу Офісу Генерального прокурора); «;
 
   7) прокурор Офісу Генерального прокурора (у тому числі Спеціалізованої антикорупційної прокуратури на правах самостійного структурного підрозділу Офісу Генерального прокурора);
 
115. «8) керівник обласної прокуратури; «;
 
-57- Алєксєєв С.О.
Фріз І.В.
Климпуш-Цинцадзе І.О.
Зінкевич Я.В.
Підпункт 11 пункту 18 розділу І викласти в такій редакції:
«11) у статті 15:
пункти 8 - 19 викласти у такій редакції:
«8) керівник обласної прокуратури;»;
«9) перший заступник керівника обласної прокуратури;»;
«10) заступник керівника обласної прокуратури;»;
«11) керівник підрозділу обласної прокуратури;»;
«12) заступник керівника підрозділу обласної прокуратури;»;
«13) прокурор обласної прокуратури;»;
«14) керівник окружної прокуратури;»;
«15) перший заступник керівника окружної прокуратури;»;
«16) заступник керівника окружної прокуратури;»;
«17) керівник підрозділу окружної прокуратури;»;
«18) заступник керівника підрозділу окружної прокуратури»;
«19) прокурор окружної прокуратури.»; «
 
Відхилено   8) керівник обласної прокуратури;
 
116. «9) перший заступник керівника обласної прокуратури; «;
 
   9) перший заступник керівника обласної прокуратури;
 
117. «10) заступник керівника обласної прокуратури; «;
 
   10) заступник керівника обласної прокуратури;
 
118. «11) керівник підрозділу обласної прокуратури; «;
 
   11) керівник підрозділу обласної прокуратури;
 
119. «12) заступник керівника підрозділу обласної прокуратури; «;
 
   12) заступник керівника підрозділу обласної прокуратури;
 
120. «13) прокурор обласної прокуратури; «;
 
   13) прокурор обласної прокуратури;
 
121. «14) керівник окружної прокуратури; «;
 
   14) керівник окружної прокуратури;
 
122. «15) перший заступник керівника окружної прокуратури; «;
 
   15) перший заступник керівника окружної прокуратури;
 
123. «16) заступник керівника окружної прокуратури; «;
 
   16) заступник керівника окружної прокуратури;
 
124. «17) керівник підрозділу окружної прокуратури; «;
 
   17) керівник підрозділу окружної прокуратури;
 
125. «18) заступник керівника підрозділу окружної прокуратури»;
 
   18) заступник керівника підрозділу окружної прокуратури;
 
126. «19) прокурор окружної прокуратури.»;
 
   19) прокурор окружної прокуратури»;
 
127. 12) у частині третій статті 16 слова «цим Законом» замінити словом «законом»;
 
   12) у частині третій статті 16 слова «цим Законом» замінити словом «законом»;
 
128. 13) у статті 17:
 
   13) у статті 17:
 
129. у частині другій слова «регіональної», «місцевих» і «місцевої» замінити відповідно словами «обласної», «окружних» і «окружної»;
 
   у частині другій:
слова «регіональної», «місцевих» і «місцевої» замінити відповідно словами «обласної», «окружних» і «окружної»;
 
130. доповнити частину другу абзацом п’ятим такого змісту:
 
   доповнити абзацом п’ятим такого змісту:
 
131. «У разі створення спеціалізованих прокуратур (крім Спеціалізованої антикорупційної прокуратури) порядок видання та обов’язковість письмових наказів адміністративного характеру в межах таких прокуратур визначаються Генеральним прокурором.»;
 
-58- Осадчук А.П.
У абзаці п’ятому частини другої статті 17 законопроекту після слів «порядок видання» виключити слова «та обов’язковість».
Обґрунтування:
Вважаємо, що наказ за своєю юридичною природою є обов’язковим до виконання, а тому прописати порядок обов’язковості виконання є недоречним в даному випадку.
 
Враховано   «У разі створення спеціалізованих прокуратур (крім Спеціалізованої антикорупційної прокуратури) порядок видання письмових наказів адміністративного характеру в межах таких прокуратур визначаються Генеральним прокурором»;
у частині третій:
 
132. у частині третій слова «місцевої», «регіональної» і «Генеральної прокуратури України» замінити відповідно словами «окружної», «обласної» і «Офісу Генерального прокурора»;
 
   слова «місцевої», «регіональної» і «Генеральної прокуратури України» замінити відповідно словами «окружної», «обласної» і «Офісу Генерального прокурора»;
 
133. доповнити частину третю абзацом дев’ятим такого змісту:
 
   доповнити абзацом дев’ятим такого змісту:
 
134. «У разі створення спеціалізованих прокуратур (крім Спеціалізованої антикорупційної прокуратури) прокурори вищого рівня в межах таких прокуратур визначаються Генеральним прокурором.»;
 
   «У разі утворення спеціалізованих прокуратур (крім Спеціалізованої антикорупційної прокуратури) прокурори вищого рівня в межах таких прокуратур визначаються Генеральним прокурором»;
 
135. 14) у статті 18:
 
-59- Михайлюк Г.О.
Павлюк М.В.
Дануца О.А.
Бакумов О.С.
Неклюдов В.М.
Бородін В.В.
Демченко С.О.
Підпункт 14 пункту 18 проекту виключити.
 
Враховано      
136. у частині другій слова «Про засади запобігання і протидії корупції» замінити словами «Про запобігання корупції»;
 
      
137. у частині четвертій слова «Національній академії прокуратури України» замінити словами «Тренінговому центрі прокурорів України»;
 
-60- Осадчук А.П.
У всіх законах та статтях, якими вносяться зміни цим законопроектом, а також у статті 18 законопроекту слова «Тренінговий центр прокурорів України» замінити на слова «Національний центр підготовки прокурорів України».
Обґрунтування:
Вважаємо, що назва закладу, яка буде готувати прокурорів до роботи в органах прокуратури та підвищувати їхню кваліфікацію має містити зрозумілі терміни для широкого кола суспільства.
 
Відхилено   14) у частині четвертій статті 18 слова «Кваліфікаційно-дисциплінарній комісії прокурорів» замінити словами «відповідному органі, що здійснює дисциплінарне провадження»;
 
    -61- Мамка Г.М.
Виключити всі правки щодо перетворення «Національній академії прокуратури України» на «Тренінговий центр прокурорів України»:
абзац 3 підпункту 14 пункту 18 Розділу І;
підпункту 15 пункту 18 Розділу І;
абзац 2 підпункту 37 пункту 18 Розділу І;
підпункт 5 пункту 21 Розділу ІІ;
пункту 25 Розділу ІІ.
 
Відхилено    
    -62- Михайлюк Г.О.
Павлюк М.В.
Дануца О.А.
Бакумов О.С.
Неклюдов В.М.
Бородін В.В.
Демченко С.О.
Пункт 18 проекту доповнити новим підпунктом такого змісту:
«у частині четвертій статті 18 слова «Кваліфікаційно-дисциплінарній комісії прокурорів» замінити словами «відповідний орган, що здійснює дисциплінарне провадження»;
 
Враховано    
138. 15) у абзаці другому частини другої статті 19 слова «Національній академії прокуратури України» замінити словами «Тренінговому центрі прокурорів України»;
 
-63- Михайлюк Г.О.
Павлюк М.В.
Дануца О.А.
Бакумов О.С.
Неклюдов В.М.
Бородін В.В.
Демченко С.О.
Підпункт 15 пункту 18 проекту викласти в такій редакції:
«14) в абзаці другому частини п’ятої статті 19 слова «Генеральної прокуратури України, регіональних і місцевих» замінити словами «Офісу Генерального прокурора, обласних і окружних»«.
 
Враховано   15) в абзаці другому частини п’ятої статті 19 слова «Генеральної прокуратури України, регіональних і місцевих» замінити словами «Офісу Генерального прокурора, обласних і окружних»;
 
139. 16) у абзаці третьому частини третьої статті 23 слова «Генеральної прокуратури України або регіональної прокуратури» замінити словами «Офісу Генерального прокурора або обласної прокуратури»;
 
-64- Алєксєєв С.О.
Фріз І.В.
Климпуш-Цинцадзе І.О.
Зінкевич Я.В.
Підпункти 16 та 19 пункту 18 розділу І виключити.
 
Відхилено   16) в абзаці третьому частини третьої статті 23 слова «Генеральної прокуратури України або регіональної прокуратури» замінити словами «Офісу Генерального прокурора або обласної прокуратури»;
 
140. 17) у статті 24:
 
   17) у статті 24:
 
141. у частинах першій і третій слова «регіональних» і «місцевих» замінити відповідно словами «обласних» і «окружних»;
 
   у частинах першій і третій слова «регіональних» і «місцевих» замінити відповідно словами «обласних» і «окружних»;
 
142. у частинах четвертій і п’ятій слова «Верховним Судом України» і «регіональних» замінити відповідно словами «Верховним Судом» і «обласних»;
 
   у частинах четвертій і п’ятій слова «Верховним Судом України» і «регіональних» замінити відповідно словами «Верховним Судом» і «обласних»;
 
143. у частині шостій слова «Верховним Судом України» замінити словами «Верховним Судом»;
 
   у частині шостій слова «Верховним Судом України» замінити словами «Верховним Судом»;
 
144. 18) у частині другій статті 25 слова «регіональних та місцевих» замінити словами «обласних та окружних»;
 
-65- Михайлюк Г.О.
Павлюк М.В.
Дануца О.А.
Бакумов О.С.
Неклюдов В.М.
Бородін В.В.
Демченко С.О.
Підпункт 18 пункту 18 проекту викласти в такій редакції:
«17) частину другу статті 25 викласти в такій редакції:
«2. Генеральний прокурор, керівники відповідних прокуратур, їх перші заступники та заступники відповідно до розподілу обов’язків, координують діяльність правоохоронних органів відповідного рівня у сфері протидії злочинності. Основною формою координації є проведення координаційних нарад з керівниками правоохоронних органів, на яких заслуховується інформація щодо їхньої діяльності в сфері протидії злочинності. Рішення координаційної наради є обов’язковим для виконання всіма зазначеними в ньому правоохоронними органами. Порядок та інші форми координації затверджуються наказом Генерального прокурора».
 
Враховано   18) частину другу статті 25 викласти в такій редакції:
«2. Генеральний прокурор, керівники відповідних прокуратур, їх перші заступники та заступники відповідно до розподілу обов’язків координують діяльність правоохоронних органів відповідного рівня у сфері протидії злочинності. Основною формою координації є проведення координаційних нарад з керівниками правоохоронних органів, на яких заслуховується інформація щодо їхньої діяльності у сфері протидії злочинності. Рішення координаційної наради є обов’язковим до виконання всіма зазначеними в ньому правоохоронними органами. Порядок та інші форми координації затверджуються наказом Генерального прокурора»;
 
145. 19) у статті 27:
 
   19) у статті 27:
 
146. у абзаці першому частини першої слово «місцевої» замінити словом «окружної»;
 
   в абзаці першому частини першої слово «місцевої» замінити словом «окружної»;
 
147. частину другу викласти в такій редакції:
 
   частини другу і третю викласти в такій редакції:
 
148. «2. Прокурором обласної прокуратури може бути призначений громадянин України, який має вищу юридичну освіту, стаж роботи в галузі права не менше трьох років та володіє державною мовою.»;
 
-66- Павлюк М.В.
Частину 2 статті 27 викласти у наступній редакції:
«2. Прокурором обласної прокуратури може бути призначений громадянин України, який має вищу юридичну освіту, стаж роботи в галузі права не менше п’яти років та володіє державною мовою».
Обґрунтування:
Пропонуємо у частині 2 проекту, що вносить зміни до статті 27 замінити вимогу до стажу роботи в галузі права з «трьох років» на «п’ять років». Метою цієї пропозиції є призначення на посаду прокурора обласної прокуратури, більш досвідченого та кваліфікованого керівника.
 
Відхилено   «2. Прокурором обласної прокуратури може бути призначений громадянин України, який має вищу юридичну освіту, стаж роботи в галузі права не менше трьох років та володіє державною мовою».
 
149. частину третю викласти в такій редакції:
 
      
150. «3. Прокурором Офісу Генерального прокурора може бути призначений громадянин України, який має вищу юридичну освіту, стаж роботи в галузі права не менше п’яти років та володіє державною мовою. Ці вимоги не поширюються на прокурорів Спеціалізованої антикорупційної прокуратури.»;
 
-67- Мамка Г.М.
Абзац 4 та абзац 6 підпункту 19 пункту 18 Розділу І (зміни до ч.2 ст. 27 Закону України «Про прокуратуру») після слова «має» доповнити словом «повну».
 
Відхилено   3. Прокурором Офісу Генерального прокурора може бути призначений громадянин України, який має вищу юридичну освіту, стаж роботи в галузі права не менше п’яти років та володіє державною мовою. Ці вимоги не поширюються на прокурорів Спеціалізованої антикорупційної прокуратури»;
 
151. частину четверту виключити;
 
-68- Цимбалюк М.М.
Підпункт 3, пункту 19, частини 18, розділу І Закону (ч.4, ст.27 ЗК «Про прокуратуру») виключити, залишити статтю в діючій редакції:
«4. Військовими прокурорами призначаються громадяни з числа офіцерів, які проходять військову службу або перебувають у запасі і мають вищу юридичну освіту, за умови укладення ними контракту про проходження служби осіб офіцерського складу у військовій прокуратурі.
Порядок проходження військової служби громадянами України у військовій прокуратурі визначається відповідним положенням, яке затверджується Президентом України.
В окремих випадках за наказом Генерального прокурора на посади прокурорів та слідчих військової прокуратури можуть бути призначені особи, які не є військовослужбовцями і не перебувають у запасі та відповідають вимогам частин та цієї статті.
Військовослужбовці військової прокуратури у своїй діяльності керуються Законом України "Про прокуратуру" і проходять військову службу відповідно до "Про військовий обов’язок і військову службу" та інших законодавчих актів України, якими встановлено правові та соціальні гарантії, пенсійне, медичне та інші види забезпечення, передбачені законодавством для осіб офіцерського складу Збройних Сил України.
Військові звання вищого офіцерського складу військовослужбовцям військової прокуратури присвоюються Президентом України, інші військові звання - відповідно до встановленого законодавством порядку проходження військової служби.
Посади військових прокурорів та відповідні їм військові звання включаються в переліки військових посад.
Військові звання офіцерського складу військової прокуратури відповідають класним чинам працівників прокуратури. При звільненні офіцерів військової прокуратури (до полковника включно) з військової служби і призначенні на посади прокурорів в територіальні чи спеціалізовані прокуратури їм присвоюються відповідні їх військовим званням класні чини, а при прийнятті на військову службу у військову прокуратуру прокурорів, які мають класні чини (до старшого радника юстиції включно), їм присвоюються відповідні військові звання згідно із законодавством.»
 
Відхилено   частину четверту виключити;
 
152. 20) у статті 28:
 
-69- Кожем'якін А.А.
Залишити положення статті 28 Закону України «Про прокуратуру» у редакції від 14 жовтня 2014 року (зі змінами), виключивши з назви статті словосполучення «місцевої прокуратури» (з урахуванням поправки № 2), а саме:
«Стаття 28. Добір кандидатів на посаду прокурора
1. Добір кандидатів на посаду прокурора здійснюється на конкурсних засадах із числа осіб, які відповідають вимогам, установленим частинами першою та п’ятою статті 27 цього Закону, за результатами кваліфікаційного іспиту, проведеного відповідно до вимог цього Закону.
2. Кожен, хто відповідає встановленим вимогам до кандидата на посаду прокурора, має право звернутися до Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії прокурорів із заявою про участь у доборі кандидатів на посаду прокурора.».
Обґрунтування:
Запропонована законопроектом редакція цієї статті створює надзвичайно високі корупційні ризики при призначенні прокурорів всіх рівнів, у тому числі в Офіс Генерального прокурора України та до Спеціалізованої антикорупційної прокуратури. При цьому лише відповідність особи вимогам, установленим статтею 27 Закону, не гарантує професійної придатності кандидатів на посади, їх доброчесності.
Усунення від процесу добору кандидатів на посади прокурорів різних рівнів Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії може мати наслідком заповнення вакансій некваліфікованими кадрами, зниження загального рівня компетентності працівників, зростання масштабів корупції в органах прокуратури, остаточну втрату довіри до них з боку громадськості та інші негативні прояви вже на початку реформування органів прокуратури.
 
Відхилено   20) у статті 28:
 
153. у назві статті виключити слова «місцевої прокуратури»;
 
   у назві слова «місцевої прокуратури» виключити;
 
154. частину першу викласти у такій редакції:
 
   частину першу викласти в такій редакції:
 
155. «1. Добір кандидатів на посаду прокурора здійснюється із числа осіб, які відповідають вимогам, установленим статтею 27 цього Закону.»;
 
-70- Михайлюк Г.О.
Павлюк М.В.
Дануца О.А.
Бакумов О.С.
Неклюдов В.М.
Бородін В.В.
Демченко С.О.
Підпункт 20 пункту 18 проекту доповнити новим пунктом такого змісту:
«у частині другій слова «Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії прокурорів» замінити словами «відповідного органу, що здійснює дисциплінарне провадження»;
 
Враховано   «1. Добір кандидатів на посаду прокурора здійснюється із числа осіб, які відповідають вимогам, установленим статтею 27 цього Закону»;
у частині другій слова «Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії прокурорів» замінити словами «відповідного органу, що здійснює дисциплінарне провадження»;
21) у статті 29:
у назві слово «місцевої» замінити словом «окружної»;
у частині першій:
у пунктах 1-3, 5-7, 9-11 слова «Кваліфікаційно-дисциплінарна комісія прокурорів» в усіх відмінках замінити словами «відповідний орган, що здійснює дисциплінарне провадження» у відповідному відмінку;
у пункті 11 слово «місцевої» замінити словом «окружної».
 
    -71- Михайлюк Г.О.
Павлюк М.В.
Дануца О.А.
Бакумов О.С.
Неклюдов В.М.
Бородін В.В.
Демченко С.О.
Пункт 18 проекту доповнити новим пунктом такого змісту:
«20) у статті 29:
у назві статті слово «місцевої» замінити словом «окружної»;
у пунктах 1-3, 5-7, 9-11 частини першої слова «Кваліфікаційно-дисциплінарна комісія прокурорів» у всіх відмінках замінити словами «відповідний орган, що здійснює дисциплінарне провадження» у відповідному відмінку;
у пункті 11 частини першої слово «місцевої» замінити словом «окружної».
 
Враховано    
    -72- Кожем'якін А.А.
Відновити у повному обсязі дію статті 29 Закону «Про прокуратуру» у редакції від 14 жовтня 2014 року (зі змінами), виключивши з назви статті словосполучення «місцевої прокуратури» і виклавши її у такій редакції:
«Стаття 29. Порядок добору кандидатів та їх призначення на посаду прокурора».
Обґрунтування:
Дотримання положень цієї статті дасть змогу забезпечити максимальну прозорість при доборі кандидатів на посади прокурорів різних рівнів, необхідний рівень їх професійної підготовки та доброчесності, мінімізувати корупційні ризики у процесі комплектування органів прокуратури та просування їх працівників по службі. Зупинення дії статті 29 може мати надзвичайно негативні наслідки (див. обґрунтування поправки № 8 до статті 28 Закону) як для органів прокуратури, так і для охоронюваних прав і свобод громадян.
 
Відхилено    
    -73- Алєксєєв С.О.
Фріз І.В.
Климпуш-Цинцадзе І.О.
Зінкевич Я.В.
Підпункт 20 пункту 18 розділу І викласти в такій редакції:
«20) у назві статті 28 слова «місцевої прокуратури» виключити; «
 
Відхилено    
156. 21) у статті 30:
 
-74- Михайлюк Г.О.
Павлюк М.В.
Дануца О.А.
Бакумов О.С.
Неклюдов В.М.
Бородін В.В.
Демченко С.О.
Підпункт 21 пункту 18 проекту викласти в такій редакції:
«21) у статті 30:
назву викласти в такій редакції:
«Стаття 30. Подання документів кандидатом на посаду прокурора»;
у частині першій:
пункт 2 викласти в такій редакції:
«2) копію паспорта громадянина України та копію документа, що засвідчує реєстрацію у Державному реєстрі фізичних осіб - платників податків»;
після абзацу дванадцятого доповнити абзацом такого змісту:
«12) декларацію доброчесності і родинних зв’язків»;
У зв’язку з цим абзац тринадцятий і чотирнадцятий вважати відповідно абзацами чотирнадцятим і п’ятнадцятим.
абзац чотирнадцятий викласти в такій редакції:
«Форма і зміст заяви про участь у доборі кандидатів на посаду прокурора, декларації доброчесності і родинних зв’язків, анкети кандидата на посаду прокурора, затверджуються Генеральним прокурором та розміщуються на офіційному веб-сайті Офісу Генерального прокурора»;
частину третю викласти в такій редакції:
«3. До участі в доборі кандидатів на посаду прокурора допускаються особи, які подали всі необхідні документи і відповідають вимогам, установленим до кандидата на посаду прокурора»;
 
Враховано   22) у статті 30:
 
157. назву статті викласти в такій редакції:
 
   назву викласти в такій редакції:
 
158. «Стаття 30. Подання документів кандидатом на посаду прокурора»;
 
   «Стаття 30. Подання документів кандидатом на посаду прокурора»;
у частині першій:
 
159. пункт 2 частини першої викласти у такій редакції:
 
   пункт 2 викласти в такій редакції:
 
160. «2) копію паспорта громадянина України та копію документа, що засвідчує реєстрацію у Державному реєстрі фізичних осіб - платників податків; «;
 
   «2) копію паспорта громадянина України та копію документа, що засвідчує реєстрацію у Державному реєстрі фізичних осіб - платників податків»;
 
161. у пункті 10 частини першої слова «Про засади запобігання і протидії корупції» замінити словами «Про запобігання корупції»;
 
      
162. у частині першій додати пункт 12 такого змісту:
 
   після абзацу дванадцятого доповнити новим абзацом такого змісту:
 
163. «12) декларація доброчесності і родинних зв’язків.»;
 
   «12) декларацію доброчесності і родинних зв’язків»;
У зв’язку з цим абзаци тринадцятий і чотирнадцятий вважати відповідно абзацами чотирнадцятим і п’ятнадцятим.
 
164. абзац 13 частини першої викласти у такій редакції:
 
   абзац чотирнадцятий викласти в такій редакції:
 
165. «Форма і зміст заяви про участь у доборі кандидатів на посаду прокурора, декларації доброчесності і родинних зв’язків, анкети кандидата на посаду прокурора, затверджуються Генеральним прокурором та розміщуються на офіційному веб-сайті Офісу Генерального прокурора.»;
 
   «Форма і зміст заяви про участь у доборі кандидатів на посаду прокурора, декларації доброчесності і родинних зв’язків, анкети кандидата на посаду прокурора затверджуються Генеральним прокурором та розміщуються на офіційному вебсайті Офісу Генерального прокурора»;
 
166. частину третю викласти у такій редакції:
 
   частину третю викласти в такій редакції:
 
167. «3. До участі в доборі кандидатів на посаду прокурора допускаються особи, які подали всі необхідні документи і відповідають вимогам, установленим до кандидата на посаду прокурора.»;
 
-75- Михайлюк Г.О.
Павлюк М.В.
Дануца О.А.
Бакумов О.С.
Неклюдов В.М.
Бородін В.В.
Демченко С.О.
Доповнити пункт 18 проекту новим підпунктом такого змісту:
«22) у частинах другій – шостій, дев’ятій і десятій статті 31 слова «Кваліфікаційно-дисциплінарна комісія прокурорів» у всіх відмінках замінити словами «відповідний орган, що здійснює дисциплінарне провадження» у відповідному відмінку».
 
Враховано   «3. До участі в доборі кандидатів на посаду прокурора допускаються особи, які подали всі необхідні документи і відповідають вимогам, установленим до кандидата на посаду прокурора»;
23) у частинах другій – шостій, дев’ятій і десятій статті 31 слова «Кваліфікаційно-дисциплінарна комісія прокурорів» в усіх відмінках замінити словами «відповідний орган, що здійснює дисциплінарне провадження» у відповідному відмінку;
24) у статті 32 слова «Кваліфікаційно-дисциплінарна комісія прокурорів» в усіх відмінках замінити словами «відповідний орган, що здійснює дисциплінарне провадження» у відповідному відмінку;
25) у статті 33:
у частині другій слово «місцевої» замінити словом «окружної»;
у частинах третій, п’ятій – сьомій слова «Кваліфікаційно-дисциплінарною комісією прокурорів» в усіх відмінках замінити словами «відповідним органом, що здійснює дисциплінарне провадження» у відповідному відмінку;
26) у частинах першій, третій – п’ятій статті 34 слова «Кваліфікаційно-дисциплінарна комісія прокурорів» в усіх відмінках замінити словами «відповідний орган, що здійснює дисциплінарне провадження» у відповідному відмінку;
27) у частині першій статті 35 слова «Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії прокурорів» замінити словами «відповідного органу, що здійснює дисциплінарне провадження»;
28) у частині першій статті 37 слова «Кваліфікаційно-дисциплінарна комісія прокурорів» замінити словами «Відповідний орган, що здійснює дисциплінарне провадження»;
29) у частині першій статті 38 слова «Кваліфікаційно-дисциплінарною комісією прокурорів» замінити словами «відповідним органом, що здійснює дисциплінарне провадження»;
 
    -76- Михайлюк Г.О.
Павлюк М.В.
Дануца О.А.
Бакумов О.С.
Неклюдов В.М.
Бородін В.В.
Демченко С.О.
«23) у статті 32 слова «Кваліфікаційно-дисциплінарна комісія прокурорів» у всіх відмінках замінити словами «відповідний орган, що здійснює дисциплінарне провадження» у відповідному відмінку».
 
Враховано    
    -77- Михайлюк Г.О.
Павлюк М.В.
Дануца О.А.
Бакумов О.С.
Неклюдов В.М.
Бородін В.В.
Демченко С.О.
Доповнити пункт 18 проекту новим підпунктом такого змісту:
«24) у статті 33:
у частині другій слово «місцевої» замінити словом «окружної»;
у частинах третій, п’ятій – сьомій слова «Кваліфікаційно-дисциплінарною комісією прокурорів» у всіх відмінках замінити словами «відповідним органом, що здійснює дисциплінарне провадження» у відповідному відмінку».
 
Враховано    
    -78- Михайлюк Г.О.
Павлюк М.В.
Дануца О.А.
Бакумов О.С.
Неклюдов В.М.
Бородін В.В.
Демченко С.О.
Доповнити пункт 18 проекту новим підпунктом такого змісту:
«25) у частинах першій, третій – п’ятій статті 34 слова «Кваліфікаційно-дисциплінарна комісія прокурорів» у всіх відмінках замінити словами «відповідний орган, що здійснює дисциплінарне провадження» у відповідному відмінку».
 
Враховано    
    -79- Михайлюк Г.О.
Павлюк М.В.
Дануца О.А.
Бакумов О.С.
Неклюдов В.М.
Бородін В.В.
Демченко С.О.
Доповнити пункт 18 проекту новим підпунктом такого змісту:
«26) у статті 35 слова «Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії прокурорів» замінити словами «відповідного органу, що здійснює дисциплінарне провадження».
 
Враховано    
    -80- Михайлюк Г.О.
Павлюк М.В.
Дануца О.А.
Бакумов О.С.
Неклюдов В.М.
Бородін В.В.
Демченко С.О.
Доповнити пункт 18 проекту новим підпунктом такого змісту:
«27) у частині першій статті 37 слова «Кваліфікаційно-дисциплінарна комісія прокурорів» замінити словами «Відповідний орган, що здійснює дисциплінарне провадження».
 
Враховано    
    -81- Михайлюк Г.О.
Павлюк М.В.
Дануца О.А.
Бакумов О.С.
Неклюдов В.М.
Бородін В.В.
Демченко С.О.
Доповнити пункт 18 проекту новим підпунктом такого змісту:
«28) у статті 38 слова «Кваліфікаційно-дисциплінарною комісією прокурорів» замінити словами «відповідним органом, що здійснює дисциплінарне провадження».
 
Враховано    
    -82- Кожем'якін А.А.
До статті 30 (з урахуванням поправки № 2):
абзац 13 частини першої статті 30 викласти у такій редакції:
«Форма і зміст заяви про участь у доборі кандидатів на посаду прокурора, декларації доброчесності і родинних зв’язків, анкети кандидата на посаду прокурора, затверджуються Кваліфікаційно-дисциплінарною комісією прокурорів та розміщуються на офіційних веб-сайтах Офісу Генерального прокурора та Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії прокурорів.»;
Обґрунтування:
Метою цієї поправки є позбавлення Генерального прокурора України невластивих і зайвих для нього функцій, а також колегіальне і фахове визначення питань, що мають бути обов’язково відображені кандидатами на посади прокурорів при висловленні ними бажання взяти участь у відповідному конкурсі.
частину 3 залишити у редакції Закону від 14 жовтня 2014 року, а саме:
«3. До участі в доборі кандидатів на посаду прокурора допускаються особи, які подали всі необхідні документи і відповідають вимогам, установленим до кандидата на посаду прокурора. Про відмову в допуску до кваліфікаційного іспиту Кваліфікаційно-дисциплінарна комісія прокурорів приймає вмотивоване рішення.».
Обґрунтування:
Ця поправка до законопроекту сприяє забезпеченню прозорості у в доборі кандидатів на посади прокурорів і гарантує право кандидата як особи і громадянина знати причини відмови у допуску до кваліфікаційного іспиту.
 
Відхилено    
    -83- Кожем'якін А.А.
Відновити у повному обсязі дію статей 31, 32, 33, 34, 35, 37, 38 Закону «Про прокуратуру» у редакції від 14 жовтня 2014 року (з урахуванням поправки № 2) з внесенням до окремих з них деяких коректив, зокрема:
До статті 32:
у частині першій назву Закону України «Про засади запобігання і протидію корупції» змінити на «Про запобігання корупції»;
у частині четвертій назву учбового закладу у відповідному відмінку «Національній академії прокуратури» змінити на «Тренінговому центрі прокурорів України».
 
Відхилено    
    -84- Кожем'якін А.А.
До статті 33:
-у частині першій, шостій та сьомій назву учбового закладу «Національна академія прокуратури» змінити на «Тренінговий центр прокурорів України» у відповідних відмінках;
- у другій частині слово «місцевої» змінити на «окружної».
Обґрунтування:
Відновлення зазначених положень Закону «Про прокуратуру» дозволить зберегти систему якісного відбору кандидатів на посади прокурорів та просування їх по службі. Принцип конкурентності сприятиме комплектуванню органів прокуратури фахівцями з належними морально-діловими якостями, рівнем теоретичних знань у галузі права, європейських стандартів у галузі захисту прав людини, володіння державною мовою, аналітичних здібностей кандидатів та практичних навичок.
Крім того, цими положеннями регламентується чіткий порядок призначення прокурорів (у т.ч. на тимчасово вакантну посаду) та їх переведення до іншого органу прокуратури.
 
Відхилено    
    -85- Алєксєєв С.О.
Фріз І.В.
Климпуш-Цинцадзе І.О.
Зінкевич Я.В.
У підпункті 21 пункту 18 розділу І абзаци дев’ятий та десятий викласти в такій редакції:
«абзац 13 частини першої викласти у такій редакції:
«Форма і зміст заяви про участь у доборі кандидатів на посаду прокурора, декларації доброчесності і родинних зв’язків, анкети кандидата на посаду прокурора, затверджуються Генеральним прокурором та розміщуються на офіційному веб-сайті Генеральної прокуратури України.»; «
 
Відхилено    
168. 22) у статті 39:
 
-86- Михайлюк Г.О.
Павлюк М.В.
Дануца О.А.
Бакумов О.С.
Неклюдов В.М.
Бородін В.В.
Демченко С.О.
Підпункт 22 пункту 18 проекту викласти в такій редакції:
«29) у статті 39:
частину першу викласти у такій редакції:
«1. Адміністративними посадами в Офісі Генерального прокурора, обласних та окружних прокуратурах (крім посад, зазначених у частині третій цієї статті) є посади:
1) Генерального прокурора;
2) першого заступника Генерального прокурора;
3) заступника Генерального прокурора;
4) керівника підрозділу Офісу Генерального прокурора;
5) заступника керівника підрозділу Офісу Генерального прокурора;
6) керівника обласної прокуратури;
7) першого заступника керівника обласної прокуратури;
8) заступника керівника обласної прокуратури;
9) керівника підрозділу обласної прокуратури;
10) заступника керівника підрозділу обласної прокуратури;
11) керівника окружної прокуратури;
12) першого заступника керівника окружної прокуратури;
13) заступника керівника окружної прокуратури;
14) керівника підрозділу окружної прокуратури;
15) заступника керівника підрозділу окружної прокуратури.»;
частину другу виключити;
у частині четвертій:
в абзацах другому та третьому слова «регіональної» та «місцевої» замінити відповідно словами «обласної» та «окружної»;
абзац п’ятий виключити;
у частині сьомій слова «Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії прокурорів» замінити словами «відповідного органу, що здійснює дисциплінарне провадження»;
доповнити частиною десятою такого змісту:
«10. На адміністративні посади в органі прокуратури, які не передбачають здійснення функцій прокуратури, вказаних у статті 2 цього Закону, можуть призначатися особи, які не мають статусу прокурора».
 
Враховано   30) у статті 39:
 
169. частину першу викласти у такій редакції:
 
   частину першу викласти в такій редакції:
 
170. «1. Адміністративними посадами в Офісі Генерального прокурора, обласних та окружних прокуратурах (крім посад, зазначених у частині третій цієї статті) є посади:
 
   «1. Адміністративними посадами в Офісі Генерального прокурора, обласних та окружних прокуратурах (крім посад, зазначених у частині третій цієї статті) є посади:
 
171. 1) Генерального прокурора;
 
   1) Генерального прокурора;
 
172. 2) першого заступника Генерального прокурора;
 
   2) першого заступника Генерального прокурора;
 
173. 3) заступника Генерального прокурора;
 
   3) заступника Генерального прокурора;
 
174. 4) керівника підрозділу Офісу Генерального прокурора;
 
   4) керівника підрозділу Офісу Генерального прокурора;
 
175. 5) заступника керівника підрозділу Офісу Генерального прокурора;
 
   5) заступника керівника підрозділу Офісу Генерального прокурора;
 
176. 6) керівника обласної прокуратури;
 
   6) керівника обласної прокуратури;
 
177. 7) першого заступника керівника обласної прокуратури;
 
   7) першого заступника керівника обласної прокуратури;
 
178. 8) заступника керівника обласної прокуратури;
 
   8) заступника керівника обласної прокуратури;
 
179. 9) керівника підрозділу обласної прокуратури;
 
   9) керівника підрозділу обласної прокуратури;
 
180. 10) заступника керівника підрозділу обласної прокуратури;
 
   10) заступника керівника підрозділу обласної прокуратури;
 
181. 11) керівника окружної прокуратури;
 
   11) керівника окружної прокуратури;
 
182. 12) першого заступника керівника окружної прокуратури;
 
   12) першого заступника керівника окружної прокуратури;
 
183. 13) заступника керівника окружної прокуратури;
 
   13) заступника керівника окружної прокуратури;
 
184. 14) керівника підрозділу окружної прокуратури;
 
   14) керівника підрозділу окружної прокуратури;
 
185. 15) заступника керівника підрозділу окружної прокуратури.»;
 
   15) заступника керівника підрозділу окружної прокуратури»;
 
186. частину другу виключити;
 
-87- Цимбалюк М.М.
Підпункт 2, пункту 22, частини 18, розділу І Закону (ч.2, ст.39 ЗК «Про прокуратуру») виключити, залишити статтю в діючій редакції:
«2. Адміністративними посадами у військових прокуратурах є посади:
1) заступника Генерального прокурора - Головного військового прокурора;
2) першого заступника Головного військового прокурора;
3) заступника Головного військового прокурора;
4) керівника підрозділу Головної військової прокуратури;
5) заступника керівника підрозділу Головної військової прокуратури;
6) військового прокурора регіону;
7) першого заступника військового прокурора регіону;
8) заступника військового прокурора регіону;
9) керівника підрозділу військової прокуратури регіону;
10) заступника керівника підрозділу військової прокуратури регіону;
11) військового прокурора гарнізону;
12) першого заступника військового прокурора гарнізону;
13) заступника військового прокурора гарнізону;
14) керівника підрозділу військової прокуратури гарнізону;
15) заступника керівника підрозділу військової прокуратури гарнізону.»
 
Відхилено      
187. доповнити частиною десятою такого змісту:
 
   частину другу виключити;
у частині четвертій:
в абзацах другому і третьому слова «регіональної» та «місцевої» замінити відповідно словами «обласної» та «окружної»;
абзац п’ятий виключити;
у частині сьомій слова «Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії прокурорів» замінити словами «відповідного органу, що здійснює дисциплінарне провадження»;
доповнити частиною десятою такого змісту:
 
188. «10. На адміністративні посади в органі прокуратури, які не передбачають здійснення функцій прокуратури, вказаних у статті 2 цього Закону, можуть призначатися особи, які не мають статусу прокурора.»;
 
-88- Кожем'якін А.А.
Відновити у повному обсязі дію частин 2, 4, 5, 7, 8 статті 39 Закону «Про прокуратуру» у редакції від 14 жовтня 2014 року (з урахуванням поправки № 2).
Обгрунтування:
Положення, викладені у вказаних частинах статті 39, чітко регламентують порядок призначення прокурорів на адміністративні посади, а участь у цьому процесі Ради прокурорів України сприятиме мінімізації корупційних ризиків, якісному добору кандидатів з необхідними професійними та морально-діловими якостями, а також управлінсько-організаторськими здібностями та досвідом роботи.
 
Відхилено   «10. На адміністративні посади в органі прокуратури, які не передбачають здійснення функцій прокуратури, визначених статтею 2 цього Закону, можуть призначатися особи, які не мають статусу прокурора»;
 
    -89- Алєксєєв С.О.
Фріз І.В.
Климпуш-Цинцадзе І.О.
Зінкевич Я.В.
Підпункт 22 пункту 18 розділу І викласти в такій редакції:
«22) у статті 39:
пункти 6-15 частини першої викласти у такій редакції:
«6) керівника обласної прокуратури;
7) першого заступника керівника обласної прокуратури;
8) заступника керівника обласної прокуратури;
9) керівника підрозділу обласної прокуратури;
10) заступника керівника підрозділу обласної прокуратури;
11) керівника окружної прокуратури;
12) першого заступника керівника окружної прокуратури;
13) заступника керівника окружної прокуратури;
14) керівника підрозділу окружної прокуратури;
15) заступника керівника підрозділу окружної прокуратури.»;
доповнити частиною десятою такого змісту:
«10. На адміністративні посади в органі прокуратури, які не передбачають здійснення функцій прокуратури, вказаних у статті 2 цього Закону, можуть призначатися особи, які не мають статусу прокурора.»;
 
Відхилено    
189. 23) пункт 1 частини третьої статті 40 викласти у такій редакції:
 
   31) пункт 1 частини третьої статті 40 викласти в такій редакції:
 
190. «1) має вищу юридичну освіту та стаж роботи в галузі права не менше п’яти років; «;
 
-90- Павлюк М.В.
Пункт 1 частини 3 статті 40 викласти у наступній редакції:
«1) має вищу юридичну освіту та стаж роботи в галузі права не менше десяти років».
Обґрунтування:
Пропонуємо у пункті 1 частини 3 проекту, що вносить зміни до статті 40 замінити вимогу до стажу роботи в галузі права з «п’яти років» на «десять років». Метою цієї поправки є призначення на посаду Генерального прокурора, більш досвідченого та кваліфікованого керівника.
 
Враховано   «1) має вищу юридичну освіту та стаж роботи в галузі права не менше десяти років»;
 
    -91- Михайлюк Г.О.
Абзац 2 підпункту 23 пункту 18 проекту викласти в такій редакції:
«1) має досвід роботи в системі правосуддя на посаді практикуючого прокурора, судді або адвоката не менше ніж 10 років».
 
Відхилено    
    -92- Мамка Г.М.
Абзац 2 підпункту 23 пункту 18 Розділу І (зміни до ч.3 ст. 40 Закону України «Про прокуратуру») після слова «має» доповнити словом «повну».
 
Відхилено    
    -93- Цимбалюк М.М.
Пункт 23, частини 18, розділу І Закону (п.1, ч.3, ст.40 ЗК «Про прокуратуру») викласти в такій редакції:
має вищу юридичну освіту та стаж роботи на посаді прокурора не менше п’яти років;
 
Відхилено    
191. 24) у статті 41:
 
-94- Кожем'якін А.А.
Залишити редакцію частини першої статті 41 Закону «Про прокуратуру» у редакції від 14 жовтня 2014 року (з урахуванням поправки № 2).
Обґрунтування:
Участь Ради прокурорів України у процесі звільнення прокурорів з адміністративних посад забезпечить об’єктивну оцінку якості роботи прокурора та неупередженість щодо нього з боку відповідного керівника.
 
Відхилено   32) частини першу і третю статті 41 викласти в такій редакції:
 
192. викласти частину першу у такій редакції:
 
   викласти частину першу в такій редакції:
 
193. «1. Звільнення прокурора з адміністративної посади, передбаченої пунктами 2-10 частини першої статті 39 цього Закону, здійснюється Генеральним прокурором з таких підстав:
 
   «1. Звільнення прокурора з адміністративної посади, передбаченої пунктами 2-10 частини першої статті 39 цього Закону, здійснюється Генеральним прокурором з таких підстав:
 
194. 1) подання заяви про дострокове припинення повноважень на адміністративній посаді за власним бажанням;
 
   1) подання заяви про дострокове припинення повноважень на адміністративній посаді за власним бажанням;
 
195. 2) переведення на посаду до іншого органу прокуратури (крім адміністративної посади, передбаченої пунктами 1-3 частини третьої статті 39 цього Закону);
 
   2) переведення на посаду до іншого органу прокуратури (крім адміністративної посади, передбаченої пунктами 1-3 частини третьої статті 39 цього Закону);
 
196. 3) неналежне виконання прокурором, який обіймає адміністративну посаду, посадових обов’язків, установлених для відповідної адміністративної посади;
 
   3) неналежне виконання прокурором, який обіймає адміністративну посаду, посадових обов’язків, установлених для відповідної адміністративної посади;
 
197. 4) наявність заборгованості зі сплати аліментів на утримання дитини, сукупний розмір якої перевищує суму відповідних платежів за дванадцять місяців з дня пред’явлення виконавчого документа до примусового виконання.
 
   4) наявність заборгованості із сплати аліментів на утримання дитини, сукупний розмір якої перевищує суму відповідних платежів за дванадцять місяців з дня пред’явлення виконавчого документа до примусового виконання.
 
198. Звільнення прокурора з адміністративної посади, передбаченої пунктами 11-15 частини першої статті 39 цього Закону здійснюється керівником обласної прокуратури, з підстав, передбачених абзацом першим частини першої цієї статті.
 
-95- Михайлюк Г.О.
Павлюк М.В.
Дануца О.А.
Бакумов О.С.
Неклюдов В.М.
Бородін В.В.
Демченко С.О.
Абзац 8 підпункту 24 пункту 18 проекту викласти в такій редакції:
«Звільнення прокурора з адміністративної посади, передбаченої пунктами 11-15 частини першої статті 39 цього Закону, здійснюється керівником обласної прокуратури в окружних прокуратурах, які розташовані у межах адміністративно-територіальної одиниці, що підпадає під територіальну юрисдикцію відповідної обласної прокуратури, з підстав, передбачених абзацом першим частини першої цієї статті».
 
Враховано   Звільнення прокурора з адміністративної посади, передбаченої пунктами 11-15 частини першої статті 39 цього Закону, здійснюється керівником обласної прокуратури в окружних прокуратурах, які розташовані у межах адміністративно-територіальної одиниці, що підпадає під територіальну юрисдикцію відповідної обласної прокуратури, з підстав, передбачених абзацом першим частини першої цієї статті.
 
199. Звільнення з адміністративної посади, передбаченої пунктами 1-3 частини третьої статті 39 цього Закону, здійснюється Генеральним прокурором, а з адміністративної посади, передбаченої пунктами 4 чи 5 частини третьої статті 39 цього Закону, - керівником Спеціалізованої антикорупційної прокуратури. Звільнення з цих адміністративних посад здійснюється виключно з підстав, передбачених частиною першою статті 51 цього Закону.»;
 
   Звільнення з адміністративної посади, передбаченої пунктами 1-3 частини третьої статті 39 цього Закону, здійснюється Генеральним прокурором, а з адміністративної посади, передбаченої пунктами 4 і 5 частини третьої статті 39 цього Закону, - керівником Спеціалізованої антикорупційної прокуратури. Звільнення з таких адміністративних посад здійснюється виключно з підстав, передбачених частиною першою статті 51 цього Закону»;
 
200. частину третю викласти у такій редакції:
 
      
201. «Наявність підстави, передбаченої пунктом 3 частини першої цієї статті, встановлюється у порядку, визначеному Генеральним прокурором, з дотриманням гарантій особи щодо повідомлень, отримання копій документів, які стали підставою для перевірки, участі у засіданні та залучення представника, надання пояснень, висловлення заперечень, клопотань та відводів, отримання копії відповідного рішення.»;
 
-96- Алєксєєв С.О.
Фріз І.В.
Климпуш-Цинцадзе І.О.
Зінкевич Я.В.
Підпункт 24 пункту 18 розділу І викласти в такій редакції:
«24) у статті 41:
викласти частину першу у такій редакції:
«1. Звільнення прокурора з адміністративної посади, передбаченої пунктами 2-10 частини першої статті 39 цього Закону, здійснюється Генеральним прокурором з таких підстав:
1) подання заяви про дострокове припинення повноважень на адміністративній посаді за власним бажанням;
2) переведення на посаду до іншого органу прокуратури (крім адміністративної посади, передбаченої пунктами 1-3 частини третьої статті 39 цього Закону);
3) неналежне виконання прокурором, який обіймає адміністративну посаду, посадових обов’язків, установлених для відповідної адміністративної посади;
4) наявність заборгованості зі сплати аліментів на утримання дитини, сукупний розмір якої перевищує суму відповідних платежів за дванадцять місяців з дня пред’явлення виконавчого документа до примусового виконання.
Звільнення прокурора з адміністративної посади, передбаченої пунктами 11-15 частини першої статті 39 цього Закону здійснюється керівником обласної прокуратури, з підстав, передбачених абзацом першим частини першої цієї статті.
Звільнення з адміністративної посади, передбаченої пунктами 1-8, 11-13 частини другої статті 39 цього Закону, здійснюється Генеральним прокурором, з адміністративної посади, передбаченої пунктами 9 та 10 частини другої статті 39 цього Закону, - керівником військової прокуратури регіону, а з адміністративної посади, передбаченої пунктами 14 та 15 частини другої статті 39 цього Закону, - керівником військової прокуратури гарнізону з підстав, визначених законодавством.
Звільнення з адміністративної посади, передбаченої пунктами 1-3 частини третьої статті 39 цього Закону, здійснюється Генеральним прокурором, а з адміністративної посади, передбаченої пунктами 4 чи 5 частини третьої статті 39 цього Закону, - керівником Спеціалізованої антикорупційної прокуратури. Звільнення з цих адміністративних посад здійснюється виключно з підстав, передбачених частиною першою статті 51 цього Закону.»
 
Відхилено   «3. Наявність підстави, передбаченої пунктом 3 частини першої цієї статті, встановлюється у порядку, визначеному Генеральним прокурором, з дотриманням гарантій особи щодо повідомлень, отримання копій документів, які стали підставою для перевірки, участі у засіданні та залучення представника, надання пояснень, висловлення заперечень, клопотань та відводів, отримання копії відповідного рішення»;
 
202. 25) частину четверту статті 42 виключити;
 
-97- Михайлюк Г.О.
Павлюк М.В.
Дануца О.А.
Бакумов О.С.
Неклюдов В.М.
Бородін В.В.
Демченко С.О.
Підпункт 25 пункту 18 проекту викласти в такій редакції:
«32) у статті 42:
у пункті 2 частини першої слова «Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії прокурорів» замінити словами «відповідного органу, що здійснює дисциплінарне провадження»;
частину четверту виключити».
 
Враховано   33) у статті 42:
у пункті 2 частини першої слова «Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії прокурорів» замінити словами «відповідного органу, що здійснює дисциплінарне провадження»;
частину четверту виключити;
34) частину четверту статті 43 виключити;
35) у частині першій статті 44 слова «Кваліфікаційно-дисциплінарною комісією прокурорів» замінити словами «відповідним органом»;
 
    -98- Михайлюк Г.О.
Павлюк М.В.
Дануца О.А.
Бакумов О.С.
Неклюдов В.М.
Бородін В.В.
Демченко С.О.
Пункт 18 проекту доповнити новим підпунктом такого змісту:
«33) частину четверту статті 43 виключити».
 
Враховано    
    -99- Михайлюк Г.О.
Павлюк М.В.
Дануца О.А.
Бакумов О.С.
Неклюдов В.М.
Бородін В.В.
Демченко С.О.
Пункт 18 проекту доповнити новим підпунктом такого змісту:
«34) у частині першій статті 44 слова «Кваліфікаційно-дисциплінарною комісією прокурорів» замінити словами «відповідним органом».
 
Враховано    
    -100- Алєксєєв С.О.
Фріз І.В.
Климпуш-Цинцадзе І.О.
Зінкевич Я.В.
Підпункти 25-27 пункту 18 розділу І виключити.
 
Відхилено    
203. 26) у статті 45:
 
   36) у статті 45:
 
204. в абзаці першому частини першої слова «Кваліфікаційно-дисциплінарною комісією прокурорів» замінити словами «відповідним органом»;
 
-101- Михайлюк Г.О.
Павлюк М.В.
Дануца О.А.
Бакумов О.С.
Неклюдов В.М.
Бородін В.В.
Демченко С.О.
Підпункт 26 пункту 18 проекту викласти в такій редакції:
«у статті 45:
в абзаці першому частини першої, частині третій слова «Кваліфікаційно-дисциплінарна комісія прокурорів» у всіх відмінках замінити словами «відповідний орган, що здійснює дисциплінарне провадження щодо прокурорів,» у відповідному відмінку;
частину другу викласти в такій редакції:
«2. Право на звернення до відповідного органу, що здійснює дисциплінарне провадження щодо прокурорів, із дисциплінарною скаргою про вчинення прокурором дисциплінарного проступку має кожен, кому відомі такі факти. Рекомендований зразок дисциплінарної скарги розміщується на веб-сайті Офісу Генерального прокурора».
 
Враховано   в абзаці першому частини першої, частині третій слова «Кваліфікаційно-дисциплінарна комісія прокурорів» в усіх відмінках замінити словами «відповідний орган, що здійснює дисциплінарне провадження щодо прокурорів» у відповідному відмінку;
 
205. частину другу викласти в такій редакції:
 
   частину другу викласти в такій редакції:
 
206. «2. Право на звернення до відповідного органу, що здійснює дисциплінарне провадження щодо прокурорів, із дисциплінарною скаргою про вчинення прокурором дисциплінарного проступку має кожен, кому відомі такі факти. Рекомендований зразок дисциплінарної скарги розміщується на веб-сайті Офісу Генерального прокурора.»;
 
-102- Михайлюк Г.О.
Павлюк М.В.
Дануца О.А.
Бакумов О.С.
Неклюдов В.М.
Бородін В.В.
Демченко С.О.
Пункт 18 проекту доповнити новим підпунктом такого змісту:
«36) у статті 46:
у частині першій, абзаці першому і пункті 5 частини другої, абзаці першому частини третьої, частині четвертій, абзацах першому – третьому частини п’ятої, частинах шостій – восьмій, абзаці першому частини дев’ятої, частинах десятій і одинадцятій слова «Кваліфікаційно-дисциплінарна комісія прокурорів» у всіх відмінках замінити словами «відповідний орган, що здійснює дисциплінарне провадження» у відповідному відмінку;
в абзаці третьому частини п’ятої слова «регіональної, місцевої» замінити словами «обласної, окружної»«.
 
Враховано   «2. Право на звернення до відповідного органу, що здійснює дисциплінарне провадження щодо прокурорів, із дисциплінарною скаргою про вчинення прокурором дисциплінарного проступку має кожен, кому відомі такі факти. Рекомендований зразок дисциплінарної скарги розміщується на вебсайті Офісу Генерального прокурора»;
37) у статті 46:
у частині першій, абзаці першому і пункті 5 частини другої, абзаці першому частини третьої, частині четвертій, абзацах першому – третьому частини п’ятої, частинах шостій – восьмій, абзаці першому частини дев’ятої, частинах десятій і одинадцятій слова «Кваліфікаційно-дисциплінарна комісія прокурорів» в усіх відмінках замінити словами «відповідний орган, що здійснює дисциплінарне провадження» у відповідному відмінку;
в абзаці третьому частини п’ятої слова «регіональної, місцевої» замінити словами «обласної, окружної»;
38) у частинах першій і другій, абзаці п’ятому частини третьої, частинах четвертій – шостій статті 47 слова «Кваліфікаційно-дисциплінарна комісія прокурорів» в усіх відмінках замінити словами «відповідний орган, що здійснює дисциплінарне провадження» у відповідному відмінку;
39) у назві, частинах першій, другій і п’ятій, абзаці першому і пункті 3 частини шостої, частинах сьомій – дев’ятій статті 48 слова «Кваліфікаційно-дисциплінарна комісія прокурорів» в усіх відмінках замінити словами «відповідний орган, що здійснює дисциплінарне провадження» у відповідному відмінку;
 
    -103- Михайлюк Г.О.
Павлюк М.В.
Дануца О.А.
Бакумов О.С.
Неклюдов В.М.
Бородін В.В.
Демченко С.О.
Пункт 18 проекту доповнити новим підпунктом такого змісту:
«37) у частинах першій і другій, абзаці п’ятому частини третьої, частинах четвертій – шостій статті 47 слова «Кваліфікаційно-дисциплінарна комісія прокурорів» у всіх відмінках замінити словами «відповідний орган, що здійснює дисциплінарне провадження» у відповідному відмінку».
 
Враховано    
    -104- Михайлюк Г.О.
Павлюк М.В.
Дануца О.А.
Бакумов О.С.
Неклюдов В.М.
Бородін В.В.
Демченко С.О.
Пункт 18 проекту доповнити новим підпунктом такого змісту:
«38) у назві статті, частинах першій, другій і п’ятій, абзаці першому і пункті 3 частини шостої, частинах сьомій – дев’ятій статті 48 слова «Кваліфікаційно-дисциплінарна комісія прокурорів» у всіх відмінках замінити словами «відповідний орган, що здійснює дисциплінарне провадження» у відповідному відмінку».
 
Враховано    
    -105- Кожем'якін А.А.
До статті 45:
частини першу і другу статті 45 Закону «Про прокуратуру» залишити у редакції від 14 жовтня 2014 року (з урахуванням поправки № 2);
відновити дію частини 3 статті 45 Закону «Про прокуратуру» у редакції від 14 жовтня 2014 року (з урахуванням поправки № 2).
Відновити дію статей 46, 47, 48 та частини 6 статті 49 Закону «Про прокуратуру» у редакції від 14 жовтня 2014 року (з урахуванням поправки № 2).
Обгрунтування:
Положення статей 45-49 чітко регламентує процедуру дисциплінарного провадження стосовно прокурорів та можливі наслідки такого провадження. Тому призупинення їх дії створить передумови до непорозумінь під час притягнення прокурорів до дисциплінарної відповідальності та невизначеності механізмів притягнення винних до дисциплінарної відповідальності.
 
Відхилено    
207. 27) у статті 49:
 
   40) у статті 49:
у частині третій:
 
208. в абзаці першому частини третьої виключити слова «за рішенням Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії прокурорів»;
 
   в абзаці першому слова «за рішенням Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії прокурорів» виключити;
 
209. пункт другий частини третьої викласти у такій редакції:
 
   пункт 2 викласти в такій редакції:
 
210. «2) після закінчення половини строку, визначеного у разі накладення дисциплінарного стягнення, передбаченого пунктом 2 частини першої цієї статті; «;
 
   «2) після закінчення половини строку, визначеного у разі накладення дисциплінарного стягнення, передбаченого пунктом 2 частини першої цієї статті»;
 
211. в абзаці першому частини четвертої слова «Кваліфікаційно-дисциплінарна комісія прокурорів може прийняти рішення» замінити словами «може бути прийнято рішення»;
 
   в абзаці першому частини четвертої слова «Кваліфікаційно-дисциплінарна комісія прокурорів може прийняти рішення» замінити словами «може бути прийнято рішення»;
 
212. частину п’яту викласти у такій редакції:
 
   частини п’яту і шосту викласти в такій редакції:
 
213. «5. У разі якщо за результатами дисциплінарного провадження щодо прокурора встановлено обставини, які свідчать про порушення прокурором вимог щодо несумісності, передбачених статтею 18 цього Закону, Генеральний прокурор або його заступник ініціює перед Вищою радою правосуддя розгляд відповідного питання.»;
 
-106- Михайлюк Г.О.
Павлюк М.В.
Дануца О.А.
Бакумов О.С.
Неклюдов В.М.
Бородін В.В.
Демченко С.О.
Підпункт 27 пункту 18 проекту доповнити новим абзацом такого змісту:
«частину шосту викласти в такій редакції:
6. У разі якщо відповідний орган, що здійснює дисциплінарне провадження за результатами дисциплінарного провадження стосовно прокурора, який обіймає адміністративну посаду, встановив неналежне виконання ним посадових обов’язків, установлених для відповідної адміністративної посади, орган, що здійснює дисциплінарне провадження у випадках, коли призначення на таку посаду відповідно до цього Закону здійснюється за рекомендацією Ради прокурорів України, ініціює перед Радою прокурорів України розгляд питання про внесення рекомендації щодо звільнення прокурора з адміністративної посади»;
 
Враховано   «5. У разі якщо за результатами дисциплінарного провадження щодо прокурора встановлено обставини, які свідчать про порушення прокурором вимог щодо несумісності, передбачених статтею 18 цього Закону, Генеральний прокурор або його заступник ініціює перед Вищою радою правосуддя розгляд відповідного питання.
6. У разі якщо відповідний орган, що здійснює дисциплінарне провадження, за результатами дисциплінарного провадження стосовно прокурора, який обіймає адміністративну посаду, встановив неналежне виконання ним посадових обов’язків, установлених для відповідної адміністративної посади, орган, що здійснює дисциплінарне провадження, у випадках, коли призначення на таку посаду відповідно до цього Закону здійснюється за рекомендацією Ради прокурорів України, ініціює перед Радою прокурорів України розгляд питання про внесення рекомендації щодо звільнення прокурора з адміністративної посади»;
 
214. 28) у статті 51:
 
   41) у статті 51:
 
215. у пункті 3 частини першої слова «Про засади запобігання і протидії корупції» замінити словами «Про запобігання корупції»;
 
-107- Михайлюк Г.О.
Павлюк М.В.
Дануца О.А.
Бакумов О.С.
Неклюдов В.М.
Бородін В.В.
Демченко С.О.
У підпункті 28 пункту 18 проекту абзац другий виключити.
 
Враховано      
216. останній абзац частини першої виключити;
 
   абзац одинадцятий частини першої виключити;
у частині другій:
 
217. пункт 1 частини другої викласти у такій редакції:
 
   пункти 1 і 2 викласти в такій редакції:
 
218. «1) Генеральний прокурор щодо прокурорів Офісу Генерального прокурора; «;
 
   «1) Генеральний прокурор - стосовно прокурорів Офісу Генерального прокурора»;
 
219. пункт 2 частини другої викласти у такій редакції:
 
      
220. «2) керівник обласної прокуратури - щодо прокурорів відповідної обласної прокуратури та прокурорів окружних прокуратур, які розташовані у межах адміністративно-територіальної одиниці, що підпадає під територіальну юрисдикцію відповідної обласної прокуратури; «;
 
   «2) керівник обласної прокуратури – стосовно прокурорів відповідної обласної прокуратури та прокурорів окружних прокуратур, які розташовані у межах адміністративно-територіальної одиниці, що підпадає під територіальну юрисдикцію відповідної обласної прокуратури»;
 
221. пункт 3 частини другої виключити;
 
   пункт 3 виключити;
 
222. у пункті 4 частини третьої слова «Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії прокурорів» замінити словами «відповідного органу, що здійснює дисциплінарне провадження щодо прокурорів, «;
 
   у пункті 4 частини третьої слова «Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії прокурорів» замінити словами «відповідного органу, що здійснює дисциплінарне провадження щодо прокурорів»;
 
223. доповнити новою частиною такого змісту:
 
   доповнити частиною п’ятою такого змісту:
 
224. «5. На звільнення прокурорів з посади на підставі, визначеній пунктом 9 частини першої цієї статті, не поширюються положення законодавства щодо пропозиції іншої роботи та переведення на іншу роботу при звільненні у зв’язку зі змінами в організації виробництва і праці, щодо строків попередження про звільнення, щодо переважного права на залишення на роботі, щодо переважного права на укладення трудового договору у разі поворотного прийняття на роботу.»;
 
-108- Монастирський Д.А.
Частину п’яту статті 51 після слів «повторного прийняття на роботу» доповнити словами: «щодо збереження місця роботи на період щорічної відпустки та на період відрядження».
Обґрунтування:
Пропозиція подається у зв’язку з необхідністю передбачити кореспондуючу норму до змін, які рішенням Комітету були внесені до статті 40 Кодексу законів про працю України, та які стосуються скасування заборони звільнення під час відпусток та відряджень у зв’язку з ліквідацією чи реорганізацією органів прокуратури.
 
Враховано   «5. На звільнення прокурорів з посади з підстави, передбаченої пунктом 9 частини першої цієї статті, не поширюються положення законодавства щодо пропозиції іншої роботи та переведення на іншу роботу при звільненні у зв’язку із змінами в організації виробництва і праці, щодо строків попередження про звільнення, щодо переважного права на залишення на роботі, щодо переважного права на укладення трудового договору у разі поворотного прийняття на роботу, щодо збереження місця роботи на період щорічної відпустки та на період відрядження»;
42) у частині другій статті 52 слова «Кваліфікаційно-дисциплінарна комісія прокурорів» замінити словами «відповідний орган, що здійснює дисциплінарне провадження»;
 
    -109- Михайлюк Г.О.
Павлюк М.В.
Дануца О.А.
Бакумов О.С.
Неклюдов В.М.
Бородін В.В.
Демченко С.О.
Пункт 18 проекту доповнити новим підпунктом такого змісту:
«41) у частині другій статті 52 слова «Кваліфікаційно-дисциплінарна комісія прокурорів» замінити словами «відповідний орган, що здійснює дисциплінарне провадження».
 
Враховано    
    -110- Алєксєєв С.О.
Фріз І.В.
Климпуш-Цинцадзе І.О.
Зінкевич Я.В.
Підпункт 28 пункту 18 розділу І викласти в такій редакції:
«28) у статті 51:
у пункті 3 частини першої слова «Про засади запобігання і протидії корупції» замінити словами «Про запобігання корупції»;
пункт 2 частини другої викласти у такій редакції:
«2) керівник обласної прокуратури - щодо прокурорів відповідної обласної прокуратури та прокурорів окружних прокуратур, які розташовані у межах адміністративно-територіальної одиниці, що підпадає під територіальну юрисдикцію відповідної обласної прокуратури;»
 
Відхилено    
225. 29) у статті 54:
 
   43) частину другу статті 54 викласти в такій редакції:
 
226. у частинах першій і третій слова «Про засади запобігання і протидії корупції» замінити словами «Про запобігання корупції»;
 
-111- Михайлюк Г.О.
Павлюк М.В.
Дануца О.А.
Бакумов О.С.
Неклюдов В.М.
Бородін В.В.
Демченко С.О.
У підпункті 29 пункту 18 проекту абзац другий виключити.
 
Враховано      
227. частину другу викласти у такій редакції:
 
      
228. «2. Суд, що ухвалив судове рішення, яким визнав Генерального прокурора винним у вчиненні адміністративного корупційного правопорушення, пов’язаного з порушенням обмежень, передбачених Законом України "Про запобігання корупції", після набрання таким рішенням законної сили повідомляє про це відповідний орган, що здійснює дисциплінарне провадження щодо прокурорів, який вносить подання про його звільнення з посади Президенту України.»;
 
-112- Кожем'якін А.А.
Абзац другий статті 54 законопроекту викласти у редакції від 14 жовтня 2014 року (з урахуванням поправки № 2), замінивши у тексті назву Закону України «Про засади запобігання і протидію корупції» змінити на «Про запобігання корупції».
Обгрунтування:
Участь Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії прокурорів у процедурі звільнення прокурорів з посади є логічним продовженням принципу прокурорського самоврядування.
 
Відхилено   «2. Суд, що ухвалив судове рішення, яким визнав Генерального прокурора винним у вчиненні адміністративного корупційного правопорушення, пов’язаного з порушенням обмежень, передбачених Законом України "Про запобігання корупції", після набрання таким рішенням законної сили повідомляє про це відповідний орган, що здійснює дисциплінарне провадження щодо прокурорів, який вносить подання про звільнення Генерального прокурора з посади Президенту України»;
 
    -113- Алєксєєв С.О.
Фріз І.В.
Климпуш-Цинцадзе І.О.
Зінкевич Я.В.
Підпункт 29 пункту 18 розділу І викласти в такій редакції:
«29) у частинах першій і третій статті 54 слова «Про засади запобігання і протидії корупції» замінити словами «Про запобігання корупції»;»
 
Відхилено    
229. 30) у статті 55:
 
      
230. у абзаці першому частини першої слова «Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії прокурорів» замінити словами «відповідного органу, що здійснює дисциплінарне провадження щодо прокурорів»;
 
   44) в абзаці першому частини першої статті 55 слова «Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії прокурорів» замінити словами «відповідного органу, що здійснює дисциплінарне провадження щодо прокурорів»;
 
231. у примітці до статті слова «Про засади запобігання і протидії корупції» замінити словами «Про запобігання корупції»;
 
-114- Михайлюк Г.О.
Павлюк М.В.
Дануца О.А.
Бакумов О.С.
Неклюдов В.М.
Бородін В.В.
Демченко С.О.
У підпункті 30 пункту 18 проекту абзац третій виключити.
 
Враховано      
    -115- Алєксєєв С.О.
Фріз І.В.
Климпуш-Цинцадзе І.О.
Зінкевич Я.В.
Підпункт 30 пункту 18 розділу І викласти в такій редакції:
«30) у примітці до статті 55 слова «Про засади запобігання і протидії корупції» замінити словами «Про запобігання корупції»;»
 
Відхилено    
232. 31) у частині другій статті 56 слова «Кваліфікаційно-дисциплінарну комісію прокурорів, яка» замінити словами «відповідний орган, що здійснює дисциплінарне провадження щодо прокурорів, який»;
 
-116- Алєксєєв С.О.
Фріз І.В.
Климпуш-Цинцадзе І.О.
Зінкевич Я.В.
Підпункти 31-36 пункту 18 розділу І виключити.
 
Відхилено   45) у частині другій статті 56 слова «Кваліфікаційно-дисциплінарну комісію прокурорів, яка» замінити словами «відповідний орган, що здійснює дисциплінарне провадження щодо прокурорів, який»;
 
233. 32) у статті 57 слова «Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії прокурорів» замінити словами «відповідного органу, що здійснює дисциплінарне провадження щодо прокурорів»;
 
   46) у статті 57 слова «Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії прокурорів» замінити словами «відповідного органу, що здійснює дисциплінарне провадження щодо прокурорів»;
 
234. 33) у статті 59:
 
   47) у частині першій статті 59:
 
235. у абзаці першому частини першої виключити слова «за поданням Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії прокурорів»;
 
   в абзаці першому слова «за поданням Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії прокурорів» виключити;
 
236. у пункті третьому частини першої слово «конкурс» замінити словом «добір»;
 
-117- Михайлюк Г.О.
Павлюк М.В.
Дануца О.А.
Бакумов О.С.
Неклюдов В.М.
Бородін В.В.
Демченко С.О.
Пункт 18 проекту доповнити новим підпунктом такого змісту:
«47) в абзаці першому частини першої статті 60 слова «Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії прокурорів» замінити словами «відповідного органу, що здійснює дисциплінарне провадження».
 
Враховано   у пункті 3 слово «конкурс» замінити словом «добір»;
48) в абзаці першому частини першої статті 60 слова «Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії прокурорів» замінити словами «відповідного органу, що здійснює дисциплінарне провадження»;
 
237. 34) у статті 61:
 
   49) у статті 61:
у частині другій:
 
238. абзац перший частини другої викласти в такій редакції:
 
   абзац перший викласти в такій редакції:
 
239. «2. Повноваження прокурора, крім Генерального прокурора, у зв’язку з рішенням відповідного органу, що здійснює дисциплінарне провадження щодо прокурорів, про неможливість подальшого перебування особи на посаді прокурора припиняються: «;
 
   «2. Повноваження прокурора, крім Генерального прокурора, у зв’язку з рішенням відповідного органу, що здійснює дисциплінарне провадження щодо прокурорів, про неможливість подальшого перебування особи на посаді прокурора припиняються»;
 
240. пункт 2 частини другої викласти в такій редакції:
 
   пункт 2 викласти в такій редакції:
 
241. «2) з дня, наступного за днем набуття статусу остаточного рішенням органу, до якого було оскаржено рішення відповідного органу про притягнення до дисциплінарної відповідальності прокурора, - якщо рішення було оскаржено, однак скарга була відхилена.»;
 
   «2) з дня, наступного за днем набуття статусу остаточного рішенням органу, до якого було оскаржено рішення відповідного органу про притягнення до дисциплінарної відповідальності прокурора, - якщо рішення було оскаржено, але скарга відхилена»;
 
242. у частині третій слова «Кваліфікаційно-дисциплінарну комісію прокурорів» замінити словами «відповідний орган, який притягнув прокурора до дисциплінарної відповідальності»;
 
   у частині третій слова «Кваліфікаційно-дисциплінарну комісію прокурорів» замінити словами «відповідний орган, який притягнув прокурора до дисциплінарної відповідальності»;
 
243. 35) у статті 62:
 
      
244. у частині першій слова «Кваліфікаційно-дисциплінарною комісією прокурорів» замінити словами «відповідним органом, що здійснює дисциплінарне провадження щодо прокурорів, «;
 
-118- Михайлюк Г.О.
Павлюк М.В.
Дануца О.А.
Бакумов О.С.
Неклюдов В.М.
Бородін В.В.
Демченко С.О.
Підпункт 35 пункту 18 проекту викласти в такій редакції:
«49) у частині першій, абзаці першому частини другої, частині третій статті 62 слова «Кваліфікаційно-дисциплінарна комісія прокурорів» у всіх відмінках замінити словами «відповідний орган, що здійснює дисциплінарне провадження щодо прокурорів» у відповідному відмінку».
 
Враховано   50) у частині першій, абзаці першому частини другої, частині третій статті 62 слова «Кваліфікаційно-дисциплінарна комісія прокурорів» в усіх відмінках замінити словами «відповідний орган, що здійснює дисциплінарне провадження щодо прокурорів» у відповідному відмінку;
 
245. у частині третій слова «Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії прокурорів» замінити словами «відповідного органу, що здійснює дисциплінарне провадження щодо прокурорів, «;
 
      
246. 36) у статті 63:
 
   51) у статті 63:
 
247. у частині першій слова «Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії прокурорів» замінити словами «відповідного органу, що здійснює дисциплінарне провадження щодо прокурорів, «;
 
   у частині першій слова «Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії прокурорів» замінити словами «відповідного органу, що здійснює дисциплінарне провадження щодо прокурорів»;
 
248. у абзаці першому частини другої виключити слова «частиною четвертою статті 42 цього Закону та»;
 
-119- Михайлюк Г.О.
Павлюк М.В.
Дануца О.А.
Бакумов О.С.
Неклюдов В.М.
Бородін В.В.
Демченко С.О.
Підпункт 36 пункту 18 проекту доповнити новим абзацом такого змісту:
«доповнити частиною третьою такого змісту:
«3. Президент України подає до Верховної Ради України письмове подання про надання згоди на звільнення з посади Генерального прокурора».
 
Враховано   в абзаці першому частини другої слова «частиною четвертою статті 42 цього Закону та» виключити;
доповнити частиною третьою такого змісту:
«3. Президент України подає до Верховної Ради України письмове подання про надання згоди на звільнення з посади Генерального прокурора»;
 
249. 37) у статті 64:
 
      
250. у пункті 1 частини першої слова «Національної академії прокуратури України» замінити словами «Тренінгового центру прокурорів України»;
 
-120- Михайлюк Г.О.
Павлюк М.В.
Дануца О.А.
Бакумов О.С.
Неклюдов В.М.
Бородін В.В.
Демченко С.О.
Підпункт 37 пункту 18 проекту викласти в такій редакції:
«51) у пункті 1 частини першої статті 64 слова «Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії прокурорів» замінити словами «відповідного органу, що здійснює дисциплінарне провадження».
 
Враховано   52) у пункті 1 частини першої статті 64 слова «Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії прокурорів» замінити словами «відповідного органу, що здійснює дисциплінарне провадження»;
 
251. у пункті 4 частини першої слова «Про засади запобігання і протидії корупції» замінити словами «Про запобігання корупції»;
 
-121- Михайлюк Г.О.
Павлюк М.В.
Дануца О.А.
Бакумов О.С.
Неклюдов В.М.
Бородін В.В.
Демченко С.О.
Пункт 18 проекту доповнити новим підпунктом такого змісту:
«52) у пунктах 3 і 5 частини другої статті 67 слова «Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії прокурорів» замінити словами «відповідного органу, що здійснює дисциплінарне провадження»;
 
Враховано   53) у пунктах 3 і 5 частини другої статті 67 слова «Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії прокурорів» замінити словами «відповідного органу, що здійснює дисциплінарне провадження»;
 
252. 38) у статті 69:
 
-122- Алєксєєв С.О.
Фріз І.В.
Климпуш-Цинцадзе І.О.
Зінкевич Я.В.
Підпункт 38 пункту 18 розділу І викласти в такій редакції:
«38) у статті 69:
у пункті 2 частини першої слова «регіональних» і «регіональної» замінити відповідно словами «обласних» і «обласної»;
у пункті 3 частини першої слова «місцевих» і «місцевої» замінити відповідно словами «окружних» і «окружної»;».
 
Відхилено   54) у статті 69:
у частині першій:
 
253. у пункті 1 частини першої слова «Генеральної прокуратури України» замінити словами «Офісу Генерального прокурора»;
 
   у пункті 1 слова «Генеральної прокуратури України» замінити словами «Офісу Генерального прокурора»;
 
254. у пункті 2 частини першої слова «регіональних» і «регіональної» замінити відповідно словами «обласних» і «обласної»;
 
   у пункті 2 слова «регіональних» і «регіональної» замінити відповідно словами «обласних» і «обласної»;
 
255. у пункті 3 частини першої слова «місцевих» і «місцевої» замінити відповідно словами «окружних» і «окружної»;
 
   у пункті 3 слова «місцевих» і «місцевої» замінити відповідно словами «окружних» і «окружної»;
 
256. 39) у статті 71:
 
-123- Михайлюк Г.О.
Павлюк М.В.
Дануца О.А.
Бакумов О.С.
Неклюдов В.М.
Бородін В.В.
Демченко С.О.
Підпункт 39 пункту 18 проекту викласти в такій редакції:
«54) у статті 71:
у частині другій:
у пункті 1 слова «Генеральної прокуратури України» замінити словами «Офісу Генерального прокурора»;
у пункті 2 слова «регіональних» замінити словами «обласних»;
у пункті 3 слова «місцевих» замінити словами «окружних»;
частину четверту виключити;
у частині п’ятій слова «Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії прокурорів» замінити словами «відповідного органу, що здійснює дисциплінарне провадження»;
у частині дев’ятій:
пункт 5 виключити;
доповнити пунктом 7-1 такого змісту:
«7-1) надає роз’яснення щодо додержання вимог законодавства щодо врегулювання конфлікту інтересів у діяльності прокурорів, голови чи членів відповідного органу, що здійснює дисциплінарне провадження».
 
Враховано   55) у статті 71:
у частині другій:
у пункті 1 слова «Генеральної прокуратури України» замінити словами «Офісу Генерального прокурора»;
у пункті 2 слова «регіональних» замінити словами «обласних»;
у пункті 3 слова «місцевих» замінити словами «окружних»;
 
    -124- Алєксєєв С.О.
Фріз І.В.
Климпуш-Цинцадзе І.О.
Зінкевич Я.В.
Підпункт 39 пункту 18 розділу І викласти в такій редакції:
«39) доповнити частину четверту статті 71 реченням такого змісту: «Виконання прокурором повноважень члена Ради прокурорів враховується при визначенні навантаження на нього у відповідному органі прокуратури.»;».
 
Відхилено    
257. доповнити частину четверту реченням такого змісту: «Виконання прокурором повноважень члена Ради прокурорів враховується при визначенні навантаження на нього у відповідному органі прокуратури.»;
 
   частину четверту виключити;
у частині п’ятій слова «Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії прокурорів» замінити словами «відповідного органу, що здійснює дисциплінарне провадження»;
у частині дев’ятій:
 
258. пункт п’ятий частини дев’ятої виключити;
 
   пункт 5 виключити;
 
259. доповнити частину дев’яту після пункту 7 пунктом 7-1 такого змісту:
 
   доповнити пунктом 7-1 такого змісту:
 
260. «надає роз’яснення щодо додержання вимог законодавства щодо врегулювання конфлікту інтересів у діяльності прокурорів, голови чи членів Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії прокурорів; «;
 
   «7-1) надає роз’яснення щодо додержання вимог законодавства щодо врегулювання конфлікту інтересів у діяльності прокурорів, голови чи членів відповідного органу, що здійснює дисциплінарне провадження»;
 
261. 40) у статті 72:
 
-125- Алєксєєв С.О.
Фріз І.В.
Климпуш-Цинцадзе І.О.
Зінкевич Я.В.
Підпункт 40 пункту 18 розділу І виключити.
 
Відхилено   56) у статті 72:
 
262. у частині першій слова «Генеральною прокуратурою України» замінити словами «Офісом Генерального прокурора»;
 
   у частині першій слова «Генеральною прокуратурою України» замінити словами «Офісом Генерального прокурора»;
 
263. у частині другій слова «Генеральної прокуратури України» замінити словами «Офісу Генерального прокурора»;
 
-126- Михайлюк Г.О.
Павлюк М.В.
Дануца О.А.
Бакумов О.С.
Неклюдов В.М.
Бородін В.В.
Демченко С.О.
Підпункт 18 проекту доповнити новим підпунктом такого змісту:
«56) назву глави 3 Розділу VІІІ «Прокурорське самоврядування та органи, що забезпечують діяльність прокуратури» викласти в такій редакції:
«Глава 3. Орган, що здійснює дисциплінарне провадження»;
 
Враховано   у частині другій слова «Генеральної прокуратури України» замінити словами «Офісу Генерального прокурора»;
57) назву глави 3 розділу VІІІ «Прокурорське самоврядування та органи, що забезпечують діяльність прокуратури» викласти в такій редакції:
«Глава 3. Орган, що здійснює дисциплінарне провадження»;
58) у статті 73 слова «Кваліфікаційно-дисциплінарна комісія прокурорів» в усіх відмінках замінити словами «відповідний орган, що здійснює дисциплінарне провадження» у відповідному відмінку;
 
    -127- Михайлюк Г.О.
Павлюк М.В.
Дануца О.А.
Бакумов О.С.
Неклюдов В.М.
Бородін В.В.
Демченко С.О.
Доповнити пункт 18 проекту новим підпунктом такого змісту:
«57) у статті 73 слова «Кваліфікаційно-дисциплінарна комісія прокурорів» у всіх відмінках замінити словами «відповідний орган, що здійснює дисциплінарне провадження» у відповідному відмінку».
 
Враховано    
264. 41) частину другу статті 74 викласти у такій редакції:
 
-128- Михайлюк Г.О.
Павлюк М.В.
Дануца О.А.
Бакумов О.С.
Неклюдов В.М.
Бородін В.В.
Демченко С.О.
Доповнити пункт 18 проекту новим підпунктом такого змісту:
«у назві статті, абзаці першому частини першої, частинах другій – сьомій статті 74 слова «Кваліфікаційно-дисциплінарна комісія прокурорів» у всіх відмінках замінити словами «відповідний орган, що здійснює дисциплінарне провадження» у відповідному відмінку».
 
Враховано   59) у статті 74:
у назві, абзаці першому частини першої, частинах другій – сьомій статті 74 слова «Кваліфікаційно-дисциплінарна комісія прокурорів» в усіх відмінках замінити словами «відповідний орган, що здійснює дисциплінарне провадження» у відповідному відмінку;
частину другу викласти в такій редакції:
 
265. «2. Членом Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії прокурорів не може бути призначений народний депутат України, представник Кабінету Міністрів України, центрального чи місцевого органу виконавчої влади, керівник, заступник керівника Тренінгового центру прокурорів України та його структурних підрозділів, суддя, працівник правоохоронного органу чи органу державного нагляду (контролю), прокурор, який перебуває на адміністративній посаді, а також більше однієї особи з числа наукових та науково-педагогічних працівників одного і того ж навчального закладу чи наукової установи.»;
 
-129- Михайлюк Г.О.
Павлюк М.В.
Дануца О.А.
Бакумов О.С.
Неклюдов В.М.
Бородін В.В.
Демченко С.О.
У абзаці другому підпункту 41 пункту 18 проекту:
слова «Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії прокурорів» замінити словами «відповідного органу, що здійснює дисциплінарне провадження»;
слова «та його структурних підрозділів» виключити.
 
Враховано   «2. Членом відповідного органу, що здійснює дисциплінарне провадження, не може бути призначений народний депутат України, представник Кабінету Міністрів України, центрального чи місцевого органу виконавчої влади, керівник, заступник керівника Тренінгового центру прокурорів України, суддя, працівник правоохоронного органу чи органу державного нагляду (контролю), прокурор, який перебуває на адміністративній посаді, а також більше однієї особи з числа наукових та науково-педагогічних працівників одного і того самого навчального закладу чи наукової установи»;
60) у частині першій, абзаці другому частини другої, частинах п’ятій – сьомій статті 75 слова «Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії прокурорів» замінити словами «відповідного органу, що здійснює дисциплінарне провадження»;
61) у назві, абзаці першому частини першої, абзацах першому і шостому частини другої статті 76 слова «Кваліфікаційно-дисциплінарна комісія прокурорів» в усіх відмінках замінити словами «відповідний орган, що здійснює дисциплінарне провадження» у відповідному відмінку;
62) у статті 77:
у назві, абзаці першому частини першої, частинах другій і третій слова «Кваліфікаційно-дисциплінарна комісія прокурорів» в усіх відмінках замінити словами «відповідний орган, що здійснює дисциплінарне провадження» у відповідному відмінку;
у пункті 5 частини першої слова «Генеральної прокуратури України, регіональної та місцевої» замінити словами «Офісу Генерального прокурора, обласної та окружної»;
63) у статті 78 слова «Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії прокурорів» в усіх відмінках замінити словами «відповідного органу, що здійснює дисциплінарне провадження» у відповідному відмінку;
64) у назві статті і частині першій статті 79 слова «Кваліфікаційно-дисциплінарна комісія прокурорів» замінити словами «відповідний орган, що здійснює дисциплінарне провадження»;
 
    -130- Михайлюк Г.О.
Павлюк М.В.
Дануца О.А.
Бакумов О.С.
Неклюдов В.М.
Бородін В.В.
Демченко С.О.
Доповнити пункт 18 проекту новим підпунктом такого змісту:
«59) у частині першій, абзаці другому частини другої, частинах п’ятій – сьомій статті 75 слова «Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії прокурорів» замінити словами «відповідного органу, що здійснює дисциплінарне провадження».
 
Враховано    
    -131- Михайлюк Г.О.
Павлюк М.В.
Дануца О.А.
Бакумов О.С.
Неклюдов В.М.
Бородін В.В.
Демченко С.О.
Доповнити пункт 18 проекту новим підпунктом такого змісту:
«60) у назві, абзаці першому частини першої, абзацах першому і шостому частини другої статті 76 слова «Кваліфікаційно-дисциплінарна комісія прокурорів» у всіх відмінках замінити словами «відповідний орган, що здійснює дисциплінарне провадження» у відповідному відмінку».
 
Враховано    
    -132- Михайлюк Г.О.
Павлюк М.В.
Дануца О.А.
Бакумов О.С.
Неклюдов В.М.
Бородін В.В.
Демченко С.О.
Доповнити пункт 18 проекту новим підпунктом такого змісту:
«61) у статті 77:
у назві, абзаці першому частини першої, частинах другій і третій слова «Кваліфікаційно-дисциплінарна комісія прокурорів» у всіх відмінках замінити словами «відповідний орган, що здійснює дисциплінарне провадження» у відповідному відмінку;
у пункті 5 частини першої слова «Генеральної прокуратури України, регіональної та місцевої» замінити словами «Офісу Генерального прокурора, обласної та окружної».
 
Враховано    
    -133- Михайлюк Г.О.
Павлюк М.В.
Дануца О.А.
Бакумов О.С.
Неклюдов В.М.
Бородін В.В.
Демченко С.О.
Доповнити пункт 18 проекту новим підпунктом такого змісту:
«62) у статті 78 слова «Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії прокурорів» у всіх відмінках замінити словами «відповідного органу, що здійснює дисциплінарне провадження» у відповідному відмінку».
 
Враховано    
    -134- Михайлюк Г.О.
Павлюк М.В.
Дануца О.А.
Бакумов О.С.
Неклюдов В.М.
Бородін В.В.
Демченко С.О.
Доповнити пункт 18 проекту новим підпунктом такого змісту:
«63) у назві статті і частині першій статті 79 слова «Кваліфікаційно-дисциплінарна комісія прокурорів» замінити словами «відповідний орган, що здійснює дисциплінарне провадження».
 
Враховано    
266. 42) статтю 80 викласти у такій редакції:
 
   65) статтю 80 викласти в такій редакції:
 
267. «Стаття 80. Тренінговий центр прокурорів України
 
   «Стаття 80. Тренінговий центр прокурорів України
 
268. 1. Тренінговий центр прокурорів України є державною установою із спеціальним статусом, що здійснює підвищення кваліфікації прокурорів.
 
-135- Михайлюк Г.О.
Павлюк М.В.
Дануца О.А.
Бакумов О.С.
Неклюдов В.М.
Бородін В.В.
Демченко С.О.
У абзаці третьому підпункту 42 пункту 18 проекту слова «із спеціальним статусом» виключити.
 
Враховано   1. Тренінговий центр прокурорів України є державною установою, що здійснює підвищення кваліфікації прокурорів.
 
269. На Тренінговий центр прокурорів України не поширюється законодавство про вищу освіту.
 
   На Тренінговий центр прокурорів України не поширюється законодавство про вищу освіту.
 
270. Для забезпечення підвищення кваліфікації прокурорів до Тренінгового центру прокурорів України можуть відряджатися прокурори.
 
   Для забезпечення підвищення кваліфікації прокурори можуть відряджатися до Тренінгового центру прокурорів України.
 
271. 2. Тренінговий центр прокурорів України є юридичною особою, що здійснює свою діяльність відповідно до цього Закону та статуту, який затверджується Генеральним прокурором.
 
   2. Тренінговий центр прокурорів України є юридичною особою, що здійснює свою діяльність відповідно до цього Закону та статуту, який затверджується Генеральним прокурором.
 
272. Генеральний прокурор призначає та звільняє з посад керівника Тренінгового центру та його заступників.
 
   Генеральний прокурор призначає та звільняє з посад керівника Тренінгового центру прокурорів України та його заступників.
 
273. 3. Тренінговий центр прокурорів України функціонує при Офісі Генерального прокурора і може мати регіональні відділення.»;
 
-136- Осадчук А.П.
У всіх законах та статтях, якими вносяться зміни цим законопроектом, а також у статті 80 законопроекту слова «Тренінговий центр прокурорів України» замінити на слова «Національний центр підготовки прокурорів України».
Обґрунтування:
Вважаємо, що назва закладу, яка буде готувати прокурорів до роботи в органах прокуратури та підвищувати їхню кваліфікацію має містити зрозумілі терміни для широкого кола суспільства.
 
Відхилено   3. Тренінговий центр прокурорів України функціонує при Офісі Генерального прокурора і може мати регіональні відділення»;
 
    -137- Алєксєєв С.О.
Фріз І.В.
Климпуш-Цинцадзе І.О.
Зінкевич Я.В.
Підпункт 42 пункту 18 розділу І викласти в такій редакції:
«42) статтю 80 викласти у такій редакції:
«Стаття 80. Тренінговий центр прокурорів України
1. Тренінговий центр прокурорів України є державною установою із спеціальним статусом, що здійснює підвищення кваліфікації прокурорів.
На Тренінговий центр прокурорів України не поширюється законодавство про вищу освіту.
Для забезпечення підвищення кваліфікації прокурорів до Тренінгового центру прокурорів України можуть відряджатися прокурори.
2. Тренінговий центр прокурорів України є юридичною особою, що здійснює свою діяльність відповідно до цього Закону та статуту, який затверджується Генеральним прокурором.
Генеральний прокурор призначає та звільняє з посад керівника Тренінгового центру та його заступників.
3. Тренінговий центр прокурорів України функціонує при Генеральній прокуратурі України і може мати регіональні відділення.»;».
 
Відхилено    
274. 43) у статті 81:
 
   66) у статті 81:
 
275. у пункті 2 частини другої виключити слова «та інших виплат, передбачених законодавством»;
 
-138- Михайлюк Г.О.
Павлюк М.В.
Дануца О.А.
Бакумов О.С.
Неклюдов В.М.
Бородін В.В.
Демченко С.О.
Підпункт 43 пункту 18 проекту викласти в такій редакції:
«65) у статті 81:
абзац четвертий частини другої викласти у такій редакції:
«Преміювання прокурорів здійснюється в порядку, затвердженому Генеральним прокурором, за результатами оцінювання якості їх роботи за результатами календарного року в межах фонду преміювання, утвореного в розмірі не менш як 10 відсотків посадових окладів та економії фонду оплати праці.»;
доповнити абзацом п’ятим такого змісту:
«Розмір щорічної премії прокурора не може бути більшим 30 відсотків розміру суми його посадового окладу, отриманої ним за відповідний календарний рік.»;
частини третю-п’яту викласти у такій редакції:
«3. Посадовий оклад прокурора окружної прокуратури становить 15 прожиткових мінімумів для працездатних осіб, розмір якого встановлено на 1 січня календарного року.
З 1 січня 2021 року посадовий оклад прокурора окружної прокуратури становить 20 прожиткових мінімумів для працездатних осіб, розмір якого встановлено на 1 січня календарного року, а з 1 січня 2022 року – 25 прожиткових мінімумів для працездатних осіб, розмір якого встановлено на 1 січня календарного року»;
4. Посадові оклади інших прокурорів установлюються пропорційно до посадового окладу прокурора окружної прокуратури з коефіцієнтом:
1) прокурора обласної прокуратури - 1,2;
2) прокурора Офісу Генерального прокурора – 1,3.
5. Посадові оклади прокурорів, які перебувають на адміністративних посадах, встановлюються у такому розмірі:
1) Генерального прокурора - 1,7 посадового окладу прокурора Офісу Генерального прокурора;
2) першого заступника Генерального прокурора - 1,5 посадового окладу прокурора Офісу Генерального прокурора;
3) заступника Генерального прокурора - 1,3 посадового окладу прокурора Офісу Генерального прокурора;
4) керівника підрозділу Офісу Генерального прокурора - 1,27-1,20 посадового окладу прокурора Офісу Генерального прокурора;
5) заступника керівника підрозділу Офісу Генерального прокурора - 1,17-1,10 посадового окладу прокурора Офісу Генерального прокурора;
6) керівника обласної прокуратури - 1,5 посадового окладу прокурора обласної прокуратури;
7) першого заступника керівника обласної прокуратури - 1,4 посадового окладу прокурора обласної прокуратури;
8) заступника керівника обласної прокуратури - 1,3 посадового окладу прокурора обласної прокуратури;
9) керівника підрозділу обласної прокуратури - 1,27-1,20 посадового окладу прокурора обласної прокуратури;
10) заступника керівника підрозділу обласної прокуратури - 1,17-1,10 посадового окладу прокурора обласної прокуратури;
11) керівника окружної прокуратури - 1,5 посадового окладу прокурора окружної прокуратури;
12) першого заступника керівника окружної прокуратури - 1,4 посадового окладу прокурора окружної прокуратури;
13) заступника керівника окружної прокуратури - 1,3 посадового окладу прокурора окружної прокуратури;
14) керівника підрозділу окружної прокуратури - 1,27-1,20 посадового окладу прокурора окружної прокуратури;
15) заступника керівника підрозділу окружної прокуратури - 1,17-1,10 посадового окладу прокурора окружної прокуратури.»;
частину восьму виключити;»
 
Враховано   у частині другій:
 
276. абзац четвертий частини другої викласти у такій редакції:
 
   абзац четвертий викласти в такій редакції:
 
277. «Преміювання прокурорів здійснюється в порядку, затвердженому Генеральним прокурором, за результатами оцінювання якості їх роботи за результатами календарного року в межах фонду преміювання, утвореного в розмірі не менш як 10 відсотків посадових окладів та економії фонду оплати праці.»;
 
-139- Осадчук А.П.
Абзац четвертий частини другої статті 81 законопроекту викласти у такій редакції:
«Преміювання прокурорів здійснюється в порядку, затвердженому Генеральним прокурором, за результатами оцінювання якості їх роботи за результатами календарного року в межах фонду преміювання, утвореного в розмірі не менш як 20 відсотків посадових окладів та економії фонду оплати праці.»
Обґрунтування:
Вважаємо, що преміювання прокурорів має бути на достатньому рівні задля створення умов для мотивації роботи прокурорів.
 
Відхилено   «Преміювання прокурорів здійснюється в порядку, затвердженому Генеральним прокурором, за результатами оцінювання якості їх роботи за календарний рік у межах фонду преміювання, утвореного в розмірі не менш як 10 відсотків посадових окладів та економії фонду оплати праці»;
 
278. доповнити частину другу новим абзацом такого змісту:
 
   доповнити абзацом п’ятим такого змісту:
 
279. «Розмір щорічної премії прокурора не може бути більшим 25 відсотків розміру суми його посадового окладу, отриманої ним за відповідний календарний рік.»;
 
-140- Осадчук А.П.
Абзац п’ятий частини другої статті 81 законопроекту викласти у такій редакції:
«Розмір щорічної премії прокурора не може бути більшим 30 відсотків розміру суми його посадового окладу, отриманої ним за відповідний календарний рік.»
Обґрунтування:
Вважаємо, що преміювання прокурорів має бути на достатньому рівні задля створення умов для мотивації роботи прокурорів.
 
Враховано   «Розмір щорічної премії прокурора не може становити більшим 30 відсотків розміру суми його посадового окладу, отриманої ним за відповідний календарний рік»;
 
280. частину третю викласти у такій редакції:
 
   частини третю-п’яту викласти в такій редакції:
 
281. «3. Посадовий оклад прокурора окружної прокуратури становить 15 прожиткових мінімумів для працездатних осіб, розмір якого встановлено на 1 січня календарного року.»;
 
-141- Осадчук А.П.
Частину третю статті 81 законопроекту викласти у такій редакції:
«Посадовий оклад прокурора окружної прокуратури становить 15 прожиткових мінімумів для працездатних осіб, розмір якого встановлено на 1 січня календарного року.
З 1 січня 2020 року посадовий оклад прокурора окружної прокуратури становить 20 прожиткових мінімумів для працездатних осіб, розмір якого встановлено на 1 січня календарного року, а з 1 січня 2021 року – 25 прожиткових мінімумів для працездатних осіб, розмір якого встановлено на 1 січня календарного року. «
Обґрунтування:
Вважаємо, що оплата праці прокурорів має бути на достатньому рівні задля створення умов для мотивації роботи прокурорів. Інші працівники правоохоронних органів отримують зарплату не менше ніж 20 прожиткових мінімумів для працездатних осіб, що ставить прокурора не в рівнозначне положення з іншими представниками сторони обвинувачення та створює дисбаланс між працівниками.
 
Враховано   «3. Посадовий оклад прокурора окружної прокуратури становить 15 прожиткових мінімумів для працездатних осіб, розмір якого встановлено на 1 січня календарного року.
З 1 січня 2021 року посадовий оклад прокурора окружної прокуратури становить 20 прожиткових мінімумів для працездатних осіб, розмір якого встановлено на 1 січня календарного року, а з 1 січня 2022 року – 25 прожиткових мінімумів для працездатних осіб, розмір якого встановлено на 1 січня календарного року».
 
282. частину четверту викласти у такій редакції:
 
      
283. «4. Посадові оклади інших прокурорів установлюються пропорційно до посадового окладу прокурора окружної прокуратури з коефіцієнтом:
 
   4. Посадові оклади інших прокурорів установлюються пропорційно до посадового окладу прокурора окружної прокуратури з коефіцієнтом:
 
284. 1) прокурора обласної прокуратури - 1, 2;
 
   1) прокурора обласної прокуратури - 1,2;
 
285. 2) прокурора Офісу Генерального прокурора - 1, 3.»;
 
   2) прокурора Офісу Генерального прокурора – 1,3.
 
286. частину п’яту викласти у такій редакції:
 
      
287. «5. Посадові оклади прокурорів, які перебувають на адміністративних посадах, встановлюються у такому розмірі:
 
   5. Посадові оклади прокурорів, які перебувають на адміністративних посадах, встановлюються у такому розмірі:
 
288. 1) Генерального прокурора - 1, 7 посадового окладу прокурора Офісу Генерального прокурора;
 
   1) Генерального прокурора - 1,7 посадового окладу прокурора Офісу Генерального прокурора;
 
289. 2) першого заступника Генерального прокурора - 1, 5 посадового окладу прокурора Офісу Генерального прокурора;
 
   2) першого заступника Генерального прокурора - 1,5 посадового окладу прокурора Офісу Генерального прокурора;
 
290. 3) заступника Генерального прокурора - 1, 3 посадового окладу прокурора Офісу Генерального прокурора;
 
   3) заступника Генерального прокурора - 1,3 посадового окладу прокурора Офісу Генерального прокурора;
 
291. 4) керівника підрозділу Офісу Генерального прокурора - 1, 27-1, 20 посадового окладу прокурора Офісу Генерального прокурора;
 
   4) керівника підрозділу Офісу Генерального прокурора - 1,27-1,20 посадового окладу прокурора Офісу Генерального прокурора;
 
292. 5) заступника керівника підрозділу Офісу Генерального прокурора - 1, 17-1, 10 посадового окладу прокурора Офісу Генерального прокурора;
 
   5) заступника керівника підрозділу Офісу Генерального прокурора - 1,17-1,10 посадового окладу прокурора Офісу Генерального прокурора;
 
293. 6) керівника обласної прокуратури - 1, 5 посадового окладу прокурора обласної прокуратури;
 
   6) керівника обласної прокуратури - 1,5 посадового окладу прокурора обласної прокуратури;
 
294. 7) першого заступника керівника обласної прокуратури - 1, 4 посадового окладу прокурора обласної прокуратури;
 
   7) першого заступника керівника обласної прокуратури - 1,4 посадового окладу прокурора обласної прокуратури;
 
295. 8) заступника керівника обласної прокуратури - 1, 3 посадового окладу прокурора обласної прокуратури;
 
   8) заступника керівника обласної прокуратури - 1,3 посадового окладу прокурора обласної прокуратури;
 
296. 9) керівника підрозділу обласної прокуратури - 1, 27-1, 20 посадового окладу прокурора обласної прокуратури;
 
   9) керівника підрозділу обласної прокуратури - 1,27-1,20 посадового окладу прокурора обласної прокуратури;
 
297. 10) заступника керівника підрозділу обласної прокуратури - 1, 17-1, 10 посадового окладу прокурора обласної прокуратури;
 
   10) заступника керівника підрозділу обласної прокуратури - 1,17-1,10 посадового окладу прокурора обласної прокуратури;
 
298. 11) керівника окружної прокуратури - 1, 5 посадового окладу прокурора окружної прокуратури;
 
   11) керівника окружної прокуратури - 1,5 посадового окладу прокурора окружної прокуратури;
 
299. 12) першого заступника керівника окружної прокуратури - 1, 4 посадового окладу прокурора окружної прокуратури;
 
   12) першого заступника керівника окружної прокуратури - 1,4 посадового окладу прокурора окружної прокуратури;
 
300. 13) заступника керівника окружної прокуратури - 1, 3 посадового окладу прокурора окружної прокуратури;
 
   13) заступника керівника окружної прокуратури - 1,3 посадового окладу прокурора окружної прокуратури;
 
301. 14) керівника підрозділу окружної прокуратури - 1, 27-1, 20 посадового окладу прокурора окружної прокуратури;
 
   14) керівника підрозділу окружної прокуратури - 1,27-1,20 посадового окладу прокурора окружної прокуратури;
 
302. 15) заступника керівника підрозділу окружної прокуратури - 1, 17-1, 10 посадового окладу прокурора окружної прокуратури.»;
 
   15) заступника керівника підрозділу окружної прокуратури - 1,17-1,10 посадового окладу прокурора окружної прокуратури»;
 
303. частину восьму виключити;
 
-142- Монастирський Д.А.
Михайлюк Г.О.
Павлюк М.В.
Іонушас С.К.
Неклюдов В.М.
Захарченко В.В.
Пункт 18 проекту доповнити новим підпунктом такого змісту:
«67) у статті 83:
у частині другій слова «в установленому порядку» замінити словами «в установленому Кабінетом Міністрів України порядку».
 
Враховано   частину восьму виключити;
67) у статті 83:
у частині другій слова «в установленому порядку» замінити словами «в установленому Кабінетом Міністрів України порядку»;
частину четверту виключити;
 
    -143- Михайлюк Г.О.
Павлюк М.В.
Дануца О.А.
Бакумов О.С.
Неклюдов В.М.
Бородін В.В.
Демченко С.О.
Пункт 18 проекту доповнити новим підпунктом такого змісту:
«66) частину четверту статті 83 виключити».
 
Враховано    
    -144- Алєксєєв С.О.
Фріз І.В.
Климпуш-Цинцадзе І.О.
Зінкевич Я.В.
У підпункті 43 пункту 18 розділу І слова «Офіс Генерального прокурора» у всіх відмінках замінити словами «Генеральна прокуратура України» у відповідних відмінках.
 
Відхилено    
304. 44) абзаци другий і третій частини другої статті 85 виключити;
 
-145- Монастирський Д.А.
Михайлюк Г.О.
Павлюк М.В.
Іонушас С.К.
Неклюдов В.М.
Захарченко В.В.
Пункт 18 проекту доповнити новим підпунктом такого змісту:
«67) у статті 83:
у частині другій слова «в установленому порядку» замінити словами «в установленому Кабінетом Міністрів України порядку»;
Обґрунтування:
Необхідність врегулювання у Законі «Про прокуратуру» (ст. 83) суб’єкта видання відповідного нормативно-правового акту, яким регулюватиметься порядок користування прокурором та членами його сім’ї безоплатним медичним обслуговуванням у державних закладах охорони здоров’я.
 
Враховано   68) абзаци другий і третій частини другої статті 85 виключити;
 
305. 45) у частині восьмій статті 86 слова «Генеральної прокуратури України» замінити словами «Офісу Генерального прокурора»;
 
-146- Михайлюк Г.О.
Павлюк М.В.
Дануца О.А.
Бакумов О.С.
Неклюдов В.М.
Бородін В.В.
Демченко С.О.
Підпункт 45 пункту 18 проекту викласти у такій редакції:
«68) в абзаці четвертому частини шостої і частині восьмій статті 86 слова «Генеральної прокуратури України» замінити словами «Офісу Генерального прокурора»;
 
Враховано   69) У статті 86:
в абзаці першому частини шостої слова і цифри «на прокурорських посадах, зазначених у статті 15 цього Закону» замінити словами «на посадах прокурорів (в тому числі адміністративних) органів прокуратури»;
в абзаці четвертому частини шостої і частині восьмій слова «Генеральної прокуратури України» замінити словами «Офісу Генерального прокурора»;
 
    -147- Монастирський Д.А.
Михайлюк Г.О.
Павлюк М.В.
Іонушас С.К.
Неклюдов В.М.
Захарченко В.В.
Підпункт 45 пункту 18 розділу І проекту викласти в такій редакції:
«У статті 86:
в абзаці першому частини шостої слова «на прокурорських посадах, зазначених у статті 15 цього Закону» замінити словами «на посадах прокурорів (в тому числі адміністративних) органів прокуратури»;
в абзаці четвертому частини шостої і частині восьмій статті 86 слова «Генеральної прокуратури України» замінити словами «Офісу Генерального прокурора»;
Обґрунтування:
Необхідність (у зв’язку зі змінами у ст. 15 Закону «Про прокуратуру» назв посад прокурорів, а саме в Офісі Генерального прокурора, обласних та окружних прокуратурах) врахування до вислуги років, що дає право на пенсійне забезпечення, також посад прокурорів (в т.ч. адміністративних) в Генеральній прокуратурі, регіональних та місцевих прокуратурах, а також на посадах прокурорів відповідно до Закону «Про прокуратуру» 1991 р.
 
Враховано    
306. 46) у частині другій статті 89 слова «Генеральною прокуратурою України» замінити словами «Офісом Генерального прокурора»;
 
-148- Монастирський Д.А.
Михайлюк Г.О.
Павлюк М.В.
Іонушас С.К.
Неклюдов В.М.
Захарченко В.В.
Підпункт 46 пункту 18 розділу І проекту викласти в такій редакції:
«у статті 89:
частину першу доповнити словами ««а також інших джерел, не заборонених законодавством, у тому числі у випадках, передбачених міжнародними договорами України або проектами міжнародної технічної допомоги, зареєстрованими в установленому порядку.»;
у частині другій слова «Генеральною прокуратурою України» замінити словами «Офісом Генерального прокурора».
 
Враховано   70) у статті 89:
частину першу доповнити словами «а також інших джерел, не заборонених законодавством, у тому числі у випадках, передбачених міжнародними договорами України або проектами міжнародної технічної допомоги, зареєстрованими в установленому порядку»;
у частині другій слова «Генеральною прокуратурою України» замінити словами «Офісом Генерального прокурора»;
 
    -149- Алєксєєв С.О.
Фріз І.В.
Климпуш-Цинцадзе І.О.
Зінкевич Я.В.
Підпункти 45 та 46 пункту 18 розділу І виключити.
 
Відхилено    
307. 47) у статті 92:
 
   71) у статті 92:
 
308. у частині другій слова «Генеральна прокуратура України» замінити словами «Офіс Генерального прокурора»;
 
-150- Алєксєєв С.О.
Фріз І.В.
Климпуш-Цинцадзе І.О.
Зінкевич Я.В.
Підпункт 47 пункту 18 розділу І викласти в такій редакції:
«47) у частині третій статті 92 слово «регіональні» замінити словом «обласні»;
 
Відхилено   у частині другій слова «Генеральна прокуратура України» замінити словами «Офіс Генерального прокурора»;
 
309. у частині третій слово «регіональні» замінити словом «обласні»;
 
   у частині третій слово «регіональні» замінити словом «обласні»;
 
310. 48) у статті 93:
 
-151- Михайлюк Г.О.
Павлюк М.В.
Дануца О.А.
Бакумов О.С.
Неклюдов В.М.
Бородін В.В.
Демченко С.О.
Підпункт 48 пункту 18 викласти у такій редакції:
«71) у статті 93 слова «Генеральною прокуратурою України» у всіх відмінках замінити словами «Офісом Генерального прокурора» у відповідному відмінку».
 
Враховано   72) у статті 93 слова «Генеральною прокуратурою України» у всіх відмінках замінити словами «Офісом Генерального прокурора» у відповідному відмінку»;
 
311. у назві статті слова «Генеральною прокуратурою України» замінити словами «Офісом Генерального прокурора»;
 
      
312. у частині першій слова «Генеральна прокуратура України» замінити словами «Офіс Генерального прокурора»;
 
      
313. 49) у статті 94 слова «Генеральною прокуратурою України» замінити словами «Офісом Генерального прокурора».
 
-152- Михайлюк Г.О.
Павлюк М.В.
Дануца О.А.
Бакумов О.С.
Неклюдов В.М.
Бородін В.В.
Демченко С.О.
Змінити нумерацію підпунктів пункту 18 проекту з урахуванням доповнених та виключених підпунктів.
 
Враховано   73) у статті 94 слова «Генеральною прокуратурою України» замінити словами «Офісом Генерального прокурора»;
74) у тексті Закону слова «Закон України «Про засади запобігання і протидії корупції» в усіх відмінках замінити словами «Закон України «Про запобігання корупції» у відповідному відмінку, а слова «Національна академія прокуратури України» в усіх відмінках - словами «Тренінговий центр прокурорів України» у відповідному відмінку.
 
    -153- Михайлюк Г.О.
Павлюк М.В.
Дануца О.А.
Бакумов О.С.
Неклюдов В.М.
Бородін В.В.
Демченко С.О.
У тексті Закону слова «Закон України «Про засади запобігання і протидії корупції» у всіх відмінках замінити словами «Закон України «Про запобігання корупції» у відповідному відмінку, а слова «Національна академія прокуратури України» у всіх відмінках замінити словами «Тренінговий центр прокурорів України» у відповідному відмінку.
 
Враховано    
    -154- Алєксєєв С.О.
Фріз І.В.
Климпуш-Цинцадзе І.О.
Зінкевич Я.В.
Підпункти 48 та 49 пункту 18 розділу І виключити.
 
Відхилено    
314. 19. У абзаці третьому частини четвертої статті 23 Закону України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення» (Відомості Верховної Ради, 2014, № 50-51, ст.2057 із наступними змінами) слова «Генеральну прокуратуру України» замінити словами «Офіс Генерального прокурора».
 
-155- Алєксєєв С.О.
Фріз І.В.
Климпуш-Цинцадзе І.О.
Зінкевич Я.В.
Пункт 19 розділу І виключити.
 
Відхилено   20. В абзаці третьому частини четвертої статті 23 Закону України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення» (Відомості Верховної Ради України, 2014 р., № 50-51, ст. 2057) слова «Генеральну прокуратуру України» замінити словами «Офіс Генерального прокурора».
 
315. 20. У Законі України «Про запобігання корупції» (Відомості Верховної Ради, 2014, № 49, ст.2056 із наступними змінами):
 
   19. У Законі України «Про запобігання корупції» (Відомості Верховної Ради України, 2014 р., № 49, ст. 2056):
 
316. 1) у абзаці другому частини першої статті 19 слова «Генеральній прокуратурі України» замінити словами «Офісі Генерального прокурора»;
 
-156- Алєксєєв С.О.
Фріз І.В.
Климпуш-Цинцадзе І.О.
Зінкевич Я.В.
Підпункт 1 пункту 20 розділу І виключити.
 
Відхилено   1) в абзаці другому частини першої статті 19 слова «Генеральній прокуратурі України» замінити словами «Офісі Генерального прокурора»;
 
317. 2) частину першу статті 56 доповнити новим абзацом такого змісту:
 
   2) частину першу статті 56 доповнити абзацом дев’ятим такого змісту:
 
318. «У разі, якщо призначення особи на посаду прокурора відбувається відповідно до «Прикінцевих і перехідних положень» Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо першочергових заходів із реформи органів прокуратури», спеціальна перевірка проводиться у встановленому цим Законом порядку стосовно призначеної особи на посаду прокурора. У випадку, якщо така особа не пройде спеціальну перевірку або не надасть згоди на проведення спеціальної перевірки, вона підлягає негайному звільненню з посади особою, уповноваженою законом приймати рішення про звільнення прокурора».
 
   «У разі якщо призначення особи на посаду прокурора відбувається відповідно до розділу ІІ «Прикінцеві і перехідні положення» Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо першочергових заходів із реформи органів прокуратури», спеціальна перевірка проводиться у встановленому цим Законом порядку стосовно призначеної особи на посаду прокурора. У разі, якщо така особа не пройде спеціальної перевірки або не надасть згоди на проведення спеціальної перевірки, вона підлягає негайному звільненню з посади особою, уповноваженою законом приймати рішення про звільнення прокурора».
 
319. 21. У абзаці третьому пункту 1 частини першої статті 7 Закону України «Про Рахункову палату» (Відомості Верховної Ради, 2015, № 36, ст.360, 2017, № 2, ст.25; 2017, № 7-8, ст.50; 2018, № 6-7, ст.45; 2018, № 46, ст.368; 2019, № 2, ст.9) слова «Генеральної прокуратури України» замінити словами «Офісу Генерального прокурора».
 
-157- Алєксєєв С.О.
Фріз І.В.
Климпуш-Цинцадзе І.О.
Зінкевич Я.В.
Пункти 21, 22 та 24 розділу І виключити.
 
Відхилено   22. В абзаці третьому пункту 1 частини першої статті 7 Закону України «Про Рахункову палату» (Відомості Верховної Ради України, 2015 р., № 36, ст. 360; 2017 р., № 7-8, ст. 50) слова «Генеральної прокуратури України» замінити словами «Офісу Генерального прокурора».
 
320. 22. У абзаці першому пункту 2 частини першої статті 10 та у частині другій статті 18 Закону України «Про Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів» (Відомості Верховної Ради, 2016, № 1, ст.2; № 11, ст.129; № 30, ст.542; № 7-8, ст.50; № 36, ст.272) слова «Генеральної прокуратури України» замінити словами «Офісу Генерального прокурора».
 
-158- Михайлюк Г.О.
Павлюк М.В.
Дануца О.А.
Бакумов О.С.
Неклюдов В.М.
Бородін В.В.
Демченко С.О.
Доповнити новим пунктом такого змісту:
«24. У пункті 1 частини першої та у частині другій статті 8 Закону України «Про особливості державної політики із забезпечення державного суверенітету України на тимчасово окупованих територіях у Донецькій та Луганській областях» (Відомості Верховної Ради України, 2018 р., № 10, ст.54) слова «військової прокуратури» виключити.»
 
Враховано   23. В абзаці першому пункту 2 частини першої статті 10 та у частині другій статті 18 Закону України «Про Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів» (Відомості Верховної Ради України, 2016 р., № 1, ст. 2; № 11, ст. 129; № 30, ст. 542; 2017 р., № 7-8, ст. 50; 2018 р., № 36, ст. 272) слова «Генеральної прокуратури України» замінити словами «Офісу Генерального прокурора».
24. У пункті 1 частини першої та у частині другій статті 8 Закону України «Про особливості державної політики із забезпечення державного суверенітету України на тимчасово окупованих територіях у Донецькій та Луганській областях» (Відомості Верховної Ради України, 2018 р., № 10, ст. 54) слова «військової прокуратури» виключити.
 
321. 23. У частині п’ятій статті 17 Закону України «Про застосування трансплантації анатомічних матеріалів людині» (Відомості Верховної Ради, 2016, № 31, ст.545) слово «регіональної» замінити словом «обласної».
 
   25. У частині п’ятій статті 17 Закону України «Про застосування трансплантації анатомічних матеріалів людині» (Відомості Верховної Ради України, 2018 р., № 28, ст. 232; 2019 р., № 16, ст. 69) слово «місцевої» замінити словом «окружної».
 
322. 24. У пункті 3 частини третьої статті 10 Закону України «Про правовий статус осіб, зниклих безвісти» (Відомості Верховної Ради, 2018, № 38, ст.280) слова «Генеральною прокуратурою України» замінити словами «Офісом Генерального прокурора».
 
   26. Пункт 3 частини третьої статті 10 Закону України «Про правовий статус осіб, зниклих безвісти» (Відомості Верховної Ради України, 2018 р., № 38, ст. 280) викласти в такій редакції:
«3) Офісом Генерального прокурора».
 
323. 25. У пункті 1 частини першої статті 9 Закону України «Про забезпечення функціонування української мови як державної» (Відомості Верховної Ради, 2019, № 21, ст.81) слова «регіональних та місцевих» замінити словами «обласних та окружних».
 
   27. У пункті 1 частини першої статті 9 Закону України «Про забезпечення функціонування української мови як державної» (Відомості Верховної Ради України, 2019 р., № 21, ст. 81) слова «регіональних та місцевих» замінити словами «обласних та окружних».
 
324. ІІ. Прикінцеві і перехідні положення
 
   ІІ. Прикінцеві і перехідні положення
 
325. 1. Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем опублікування, крім пунктів 2-5, 7, 9-12, 14, 15, 17, 19, підпункту 1 пункту 20, пунктів 21-25 цього Закону, які набирають чинності з дня початку роботи відповідно Офісу Генерального прокурора, регіональних прокуратур, окружних прокуратур;
 
-159- Михайлюк Г.О.
Павлюк М.В.
Дануца О.А.
Бакумов О.С.
Неклюдов В.М.
Бородін В.В.
Демченко С.О.
Пункт 1 викласти в такій редакції:
«1. Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування, крім пунктів 2, 4-7, 9, 11-15, 17, 18, підпункту 1 пункту 19, пункту 20, пунктів 22-27 цього Закону, які набирають чинності з дня початку роботи відповідно Офісу Генерального прокурора, обласних прокуратур, окружних прокуратур».
 
Враховано   1. Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування, крім пунктів 2, 4-7, 9, 11-15, 17, 18, підпункту 1 пункту 19, пункту 20, пунктів 22-27 розділу І цього Закону, які набирають чинності з дня початку роботи відповідно Офісу Генерального прокурора, обласних прокуратур, окружних прокуратур.
 
    -160- Алєксєєв С.О.
Фріз І.В.
Климпуш-Цинцадзе І.О.
Зінкевич Я.В.
Пункт 1 розділу ІІ викласти в такій редакції:
«1. Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем опублікування, та вводиться в дію через шість місяців з дня набрання ним чинності;».
 
Відхилено    
326. 2. Зупинити до 01 вересня 2021 року дію таких положень Закону України «Про прокуратуру»: пункт 7 частини восьмої статті 8-1; пункт 6 частини першої статті 9; пункт 5 частини першої статті 11; пункти 3 і 4-1 частини першої статті 13; частина друга статті 28; статті 29, 31, 32, 33, 34, 35, 37, 38; частина четверта, п’ята, сьома, восьма статті 39; частина четверта статті 43; стаття 44; частина третя статті 45; статті 46, 47, 48; частина шоста статті 49; стаття 60; пункт 1 частини дев’ятої статті 71; частина перша статті 73; частина перша, друга та третя статті 77; стаття 78.
 
-161- Михайлюк Г.О.
Павлюк М.В.
Дануца О.А.
Бакумов О.С.
Неклюдов В.М.
Бородін В.В.
Демченко С.О.
Пункт 2 викласти в такій редакції:
«2. Визнати такими, що втратили чинність:
пункт 8 частини першої статті 15, частина четверта статті 16, абзац перший частини другої статті 46-2, стаття 47, частина перша статті 49, частина п’ятої статті 50, частина третя статті 51-2, стаття 53, стаття 55 Закону України "Про прокуратуру" (Відомості Верховної Ради України, 1991 р., № 53, ст. 793, із змінами)
Постанову Верховної Ради України від 6 листопада 1991 року «Про затвердження Положення про класні чини працівників органів прокуратури України» (Відомості Верховної Ради України, 1992 р., № 4, ст. 14).
Зупинити до 1 вересня 2021 року дію пункту 7 частини восьмої статті 8-1; пункту 6 частини першої статті 9; пункту 5 частини першої статті 11; пунктів 3 і 4-1 частини першої статті 13; частину другу статті 28; статей 29, 31, 32 – 35, 37, 38; частин четвертої, п’ятої, сьомої, восьмої статті 39; частини третьої статті 45; частин першої – восьмої, абзацу першого частини дев’ятої, частин десятої і одинадцятої статті 46; статті 47; частин першої – третьої, п’ятої – дев’ятої статті 48; частини шостої статті 49; статті 60; пунктів 3 і 5 частини другої статті 67; пункту 1 частини дев’ятої статті 71; статей 73 – 76; частин першої, другої та третьої статті 77; статей 78, 79 Закону України «Про прокуратуру» (Відомості Верховної Ради України, 2015 р., № 2-3, ст.12)».
 
Враховано   2. Визнати такими, що втратили чинність:
пункт 8 частини першої статті 15; частину четверту статті 16; абзац перший частини другої статті 46-2; статтю 47; частину першу статті 49; частину п’яту статті 50; частину третю статті 51-2, статті 53 і статті 55 Закону України "Про прокуратуру" (Відомості Верховної Ради України, 1991 р., № 53, ст. 793, із наступними змінами);
Постанову Верховної Ради України від 6 листопада 1991 року «Про затвердження Положення про класні чини працівників органів прокуратури України» (Відомості Верховної Ради України, 1992 р., № 4, ст. 14).
Зупинити до 1 вересня 2021 року дію пункту 7 частини восьмої статті 8-1; пункту 6 частини першої статті 9; пункту 5 частини першої статті 11; пунктів 3 і 4-1 частини першої статті 13; частину другу статті 28; статей 29, 31, 32 – 35, 37, 38; частин четвертої, п’ятої, сьомої, восьмої статті 39; частини третьої статті 45; частин першої – восьмої, абзацу першого частини дев’ятої, частин десятої і одинадцятої статті 46; статті 47; частин першої – третьої, п’ятої – дев’ятої статті 48; частини шостої статті 49; статті 60; пунктів 3 і 5 частини другої статті 67; пункту 1 частини дев’ятої статті 71; статей 73 – 76; частин першої - третьої статті 77; статей 78, 79 Закону України «Про прокуратуру» (Відомості Верховної Ради України, 2015 р., № 2-3, ст. 12)».
 
    -162- Алєксєєв С.О.
Фріз І.В.
Климпуш-Цинцадзе І.О.
Зінкевич Я.В.
Пункт 2 розділу ІІ виключити.
 
Відхилено    
327. 3. До дня початку роботи Офісу Генерального прокурора, обласних прокуратур, окружних прокуратур їх повноваження здійснюють відповідно Генеральна прокуратура України, регіональні прокуратури, місцеві прокуратури. На зазначений період за прокурорами та керівниками цих прокуратур (крім випадку, передбаченого підпунктом 4 пункту 21 «Прикінцевих і перехідних положень» цього Закону) зберігається відповідний правовий статус, який вони мали до набрання чинності цим Законом, при реалізації функцій прокуратури. На зазначений період оплата праці працівників Генеральної прокуратури України, регіональних прокуратур, місцевих прокуратур, військових прокуратур здійснюється відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України «Про внесення змін до деяких постанов Кабінету Міністрів України щодо оплати праці працівників прокуратури» від 30.08.2017р. №657.
 
-163- Михайлюк Г.О.
Павлюк М.В.
Дануца О.А.
Бакумов О.С.
Неклюдов В.М.
Бородін В.В.
Демченко С.О.
Пункт 3 викласти в такій редакції:
«3. До дня початку роботи Офісу Генерального прокурора, обласних прокуратур, окружних прокуратур їх повноваження здійснюють відповідно Генеральна прокуратура України, регіональні прокуратури, місцеві прокуратури.
Після початку роботи відповідно Офісу Генерального прокурора, обласних прокуратур, окружних прокуратур, забезпечення виконання функцій прокуратури призначеними до них прокурорами здійснюється з дотриманням вимог законодавства України та особливостей, визначених Генеральним прокурором.
За прокурорами та керівниками регіональних, місцевих і військових прокуратур, прокурорами і керівниками структурних підрозділів Генеральної прокуратури України зберігається відповідний правовий статус, який вони мали до набрання чинності цим Законом, при реалізації функцій прокуратури, до дня їх звільнення або переведення до Офісу Генерального прокурора, обласної прокуратури, окружної прокуратури. На зазначений період оплата праці працівників Генеральної прокуратури України, регіональних прокуратур, місцевих прокуратур, військових прокуратур здійснюється відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України, яка встановлює оплату праці працівників органів прокуратури.
Дія цього пункту не поширюється на випадок, передбачений підпунктом 4 пункту 21 розділу ІІ «Прикінцеві і перехідні положення» цього Закону.»
 
Враховано   3. До дня початку роботи Офісу Генерального прокурора, обласних прокуратур, окружних прокуратур їх повноваження здійснюють відповідно Генеральна прокуратура України, регіональні прокуратури, місцеві прокуратури.
Після початку роботи Офісу Генерального прокурора, обласних прокуратур, окружних прокуратур забезпечення виконання функцій прокуратури призначеними до них прокурорами здійснюється з дотриманням вимог законодавства України та особливостей, визначених Генеральним прокурором.
За прокурорами та керівниками регіональних, місцевих і військових прокуратур, прокурорами і керівниками структурних підрозділів Генеральної прокуратури України зберігається відповідний правовий статус, який вони мали до набрання чинності цим Законом, при реалізації функцій прокуратури до дня їх звільнення або переведення до Офісу Генерального прокурора, обласної прокуратури, окружної прокуратури. На зазначений період оплата праці працівників Генеральної прокуратури України, регіональних прокуратур, місцевих прокуратур, військових прокуратур здійснюється відповідно до постанови Кабінету Міністрів України, яка встановлює оплату праці працівників органів прокуратури.
Дія цього пункту не поширюється на випадок, передбачений підпунктом 4 пункту 21 розділу ІІ «Прикінцеві і перехідні положення» цього Закону.
 
    -164- Алєксєєв С.О.
Фріз І.В.
Климпуш-Цинцадзе І.О.
Зінкевич Я.В.
Перше речення пункту 3 розділу ІІ викласти в такій редакції:
«До дня початку роботи обласних прокуратур, окружних прокуратур їх повноваження здійснюють відповідно регіональні прокуратури, місцеві прокуратури.».
 
Відхилено    
328. 4. День початку роботи Офісу Генерального прокурора, обласних прокуратур, окружних прокуратур визначається рішеннями Генерального прокурора стосовно Офісу Генерального прокурора, всіх обласних прокуратур, всіх окружних прокуратур. Вказані рішення публікуються у газеті "Голос України".
 
-165- Алєксєєв С.О.
Фріз І.В.
Климпуш-Цинцадзе І.О.
Зінкевич Я.В.
Пункти 4-6 розділу ІІ виключити.
 
Відхилено   4. День початку роботи Офісу Генерального прокурора, обласних прокуратур, окружних прокуратур визначається рішеннями Генерального прокурора стосовно Офісу Генерального прокурора, усіх обласних прокуратур, усіх окружних прокуратур. Вказані рішення публікуються у газеті "Голос України".
 
329. 5. Офіс Генерального прокурора є правонаступником Генеральної прокуратури України у міжвідомчих міжнародних договорах, укладених Генеральною прокуратурою України.
 
   5. Офіс Генерального прокурора є правонаступником Генеральної прокуратури України у міжвідомчих міжнародних договорах, укладених Генеральною прокуратурою України.
 
330. 6. З дня набрання чинності цим Законом всі прокурори Генеральної прокуратури України, регіональних прокуратур, місцевих прокуратур, військових прокуратур вважаються такими, що персонально попереджені у належному порядку про можливе майбутнє звільнення з посади на підставі пункту 9 частини першої статті 51 Закону України «Про прокуратуру».
 
-166- Цимбалюк М.М.
Частину 6, розділу ІІ Закону (Перехідні положення) виключити;
 
Відхилено   6. З дня набрання чинності цим Законом усі прокурори Генеральної прокуратури України, регіональних прокуратур, місцевих прокуратур, військових прокуратур вважаються такими, що персонально попереджені у належному порядку про можливе майбутнє звільнення з посади на підставі пункту 9 частини першої статті 51 Закону України «Про прокуратуру».
 
331. 7. Прокурори, які на день набрання чинності цим Законом, займають посади прокурорів у Генеральній прокуратурі України, регіональних прокуратурах, місцевих прокуратурах, військових прокуратурах можуть бути переведені на посаду прокурора в Офісі Генерального прокурора, обласних прокуратурах, окружних прокуратурах лише у разі успішного проходження ними атестації, яка проводиться у порядку, передбаченому «Прикінцевими і перехідними положеннями» цього Закону.
 
-167- Михайлюк Г.О.
Павлюк М.В.
Дануца О.А.
Бакумов О.С.
Неклюдов В.М.
Бородін В.В.
Демченко С.О.
Пункт 7 викласти в такій редакції:
«7. Прокурори, які на день набрання чинності цим Законом, займають посади прокурорів у Генеральній прокуратурі України, регіональних прокуратурах, місцевих прокуратурах, військових прокуратурах, можуть бути переведені на посаду прокурора в Офісі Генерального прокурора, обласних прокуратурах, окружних прокуратурах лише у разі успішного проходження ними атестації, яка проводиться у порядку, передбаченому «Прикінцевими і перехідними положеннями» цього Закону.
Слідчі органів прокуратури, які на день набрання чинності цим Законом займають посади у Генеральній прокуратурі України, регіональних прокуратурах, місцевих прокуратурах, військових прокуратурах, можуть бути переведені на посаду прокурора в Офісі Генерального прокурора, обласних прокуратурах, окружних прокуратурах лише у разі успішного проходження ними атестації, яка проводиться у порядку, передбаченому «Прикінцевими і перехідними положеннями» цього Закону для прокурорів».
 
Враховано   7. Прокурори, які на день набрання чинності цим Законом займають посади прокурорів у Генеральній прокуратурі України, регіональних прокуратурах, місцевих прокуратурах, військових прокуратурах, можуть бути переведені на посаду прокурора в Офісі Генерального прокурора, обласних прокуратурах, окружних прокуратурах лише у разі успішного проходження ними атестації, яка проводиться у порядку, передбаченому розділом ІІ «Прикінцеві і перехідні положення» цього Закону.
Слідчі органів прокуратури, які на день набрання чинності цим Законом займають посади у Генеральній прокуратурі України, регіональних прокуратурах, місцевих прокуратурах, військових прокуратурах, можуть бути переведені на посаду прокурора в Офісі Генерального прокурора, обласних прокуратурах, окружних прокуратурах лише у разі успішного проходження ними атестації, яка проводиться у порядку, передбаченому розділом ІІ «Прикінцеві і перехідні положення» цього Закону для прокурорів.
 
    -168- Алєксєєв С.О.
Фріз І.В.
Климпуш-Цинцадзе І.О.
Зінкевич Я.В.
Пункт 7 розділу ІІ викласти в такій редакції:
«7. Прокурори, які на день набрання чинності цим Законом, займають посади прокурорів у регіональних прокуратурах, місцевих прокуратурах мають переважне право на переведення на посаду прокурора в обласних прокуратурах, окружних прокуратурах у порядку, передбаченому статтею 38 Закону України «Про прокуратуру».
 
Відхилено    
332. 8. Положення щодо проходження прокурорами атестації, передбачені «Прикінцевими і перехідними положеннями» цього Закону, не поширюються на:
 
-169- Алєксєєв С.О.
Фріз І.В.
Климпуш-Цинцадзе І.О.
Зінкевич Я.В.
Пункт 8 розділу ІІ викласти в такій редакції:
«8. Добір кандидатів на посади прокурора в обласних прокуратурах, окружних прокуратурах здійснюється Кваліфікаційно-дисциплінарною комісією прокурорів на конкурсних засадах у порядку, передбаченому Законом України «Про прокуратуру».».
 
Відхилено   8. Положення щодо проходження прокурорами атестації, передбачені розділом ІІ «Прикінцеві і перехідні положення» цього Закону, не поширюються на:
 
333. 1) Генерального прокурора, а також прокурорів, яких після набрання чинності цим Законом призначено на адміністративні посади, передбачені пунктами 1-15 частини першої статті 39 Закону України «Про прокуратуру»;
 
-170- Осадчук А.П.
Підпункт 1 пункту 8 розділу ІІ «Прикінцеві і перехідні положення» цього законопроекту викласти у такій редакції:
«1) Генерального прокурора, першого заступника та чотирьох заступників Генерального прокурора;»
Обґрунтування:
Вважаємо, що атестацію в органах прокуратури мають пройти всі працівники незалежно від рівня адміністративної посади чи виду самої посади. Виключна перевірка прокурорів призведе до дисбалансу в роботі органів прокуратури та надасть можливість призначення осіб на посади, які не відповідають свої підготовці та кваліфікації для такої роботи.
 
Відхилено   1) Генерального прокурора, а також прокурорів, яких після набрання чинності цим Законом призначено на адміністративні посади, передбачені пунктами 1-15 частини першої статті 39 Закону України «Про прокуратуру»;
 
    -171- Фролов П.В.
Підпункт 1 пункту 8 розділу ІІ. Прикінцеві і перехідні положення законопроекту викласти у такій редакції:
«1) Генерального прокурора, першого заступника та п’ятьох заступників Генерального прокурора».
 
Відхилено    
334. 2) осіб, що призначаються за результатами добору на посаду прокурора відповідно до пункту 20 «Прикінцевих і перехідних положень» цього Закону;
 
   2) осіб, що призначаються за результатами добору на посаду прокурора відповідно до пункту 20 розділу ІІ «Прикінцеві і перехідні положення» цього Закону;
 
335. 3) керівника Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Генеральної прокуратури України, його першого заступника, заступника, керівників підрозділів Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Генеральної прокуратури України, їх заступників, прокурорів Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Генеральної прокуратури України, які займають свої посади станом на день набрання чинності цим Законом. Такі прокурори Спеціалізованої антикорупційної прокуратури переводяться на аналогічні посади до Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Офісу Генерального прокурора.
 
-172- Михайлюк Г.О.
Павлюк М.В.
Дануца О.А.
Бакумов О.С.
Неклюдов В.М.
Бородін В.В.
Демченко С.О.
Пункт 8 доповнити новим абзацом такого змісту:
«4) осіб, яких призначено на посади першого заступника, заступника Генерального прокурора у період з 30 серпня 2019 року».
 
Враховано   3) керівника Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Генеральної прокуратури України, його першого заступника, заступника, керівників підрозділів Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Генеральної прокуратури України, їх заступників, прокурорів Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Генеральної прокуратури України, які займають свої посади станом на день набрання чинності цим Законом. Такі прокурори Спеціалізованої антикорупційної прокуратури переводяться на аналогічні посади до Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Офісу Генерального прокурора;
4) осіб, яких призначено на посади першого заступника, заступника Генерального прокурора у період з 30 серпня 2019 року.
 
336. 9. Атестація здійснюється згідно із Порядком проходження прокурорами атестації, який затверджується Генеральним прокурором.
 
-173- Алєксєєв С.О.
Фріз І.В.
Климпуш-Цинцадзе І.О.
Зінкевич Я.В.
Пункти 9-23 розділу ІІ виключити.
 
Відхилено   9. Атестація здійснюється згідно із Порядком проходження прокурорами атестації, який затверджується Генеральним прокурором.
 
337. 10. Прокурори Генеральної прокуратури України, регіональних прокуратур, місцевих прокуратур, військових прокуратур мають право в строк, визначений Порядком проходження прокурорами атестації, подати Генеральному прокурору заяву про переведення на посаду прокурора в Офісі Генерального прокурора, обласних прокуратурах, окружних прокуратурах. В заяві також повинно бути зазначено про намір пройти атестацію, надано згоду на обробку персональних даних, на застосування процедур та умов проведення атестації. Форма та порядок подачі заяви визначається Порядком проходження прокурорами атестації.
 
-174- Михайлюк Г.О.
Павлюк М.В.
Дануца О.А.
Бакумов О.С.
Неклюдов В.М.
Бородін В.В.
Демченко С.О.
Пункт 10 після слів «військових прокуратур» доповнити словами « (в тому числі, які були відряджені до Національної академії прокуратури України для участі в її роботі на постійній основі)».
 
Враховано   10. Прокурори Генеральної прокуратури України, регіональних прокуратур, місцевих прокуратур, військових прокуратур (у тому числі ті, які були відряджені до Національної академії прокуратури України для участі в її роботі на постійній основі) мають право в строк, визначений Порядком проходження прокурорами атестації, подати Генеральному прокурору заяву про переведення на посаду прокурора в Офісі Генерального прокурора, обласних прокуратурах, окружних прокуратурах. В заяві також повинно бути зазначено про намір пройти атестацію, надано згоду на обробку персональних даних, на застосування процедур та умов проведення атестації. Форма та порядок подачі заяви визначаються Порядком проходження прокурорами атестації.
 
338. 11. Атестація прокурорів проводиться кадровою комісією Офісу Генерального прокурора, кадровими комісіями обласних прокуратур.
 
-175- Михайлюк Г.О.
Павлюк М.В.
Дануца О.А.
Бакумов О.С.
Неклюдов В.М.
Бородін В.В.
Демченко С.О.
У пункті 11 слова «кадровою комісією» замінити словами «кадровими комісіями».
 
Враховано   11. Атестація прокурорів проводиться кадровими комісіями Офісу Генерального прокурора, кадровими комісіями обласних прокуратур.
 
    -176- Осадчук А.П.
Пункт 11 розділу ІІ «Прикінцеві і перехідні положення» цього законопроекту викласти у такій редакції:
«11. Атестація прокурорів проводиться відповідним єдиним органом в складі якого є кадрова комісія Офісу Генерального прокурора та кадрові комісії обласних прокуратур.
До складу кадрової комісії Офісу Генерального прокурора входять обов’язково три особи, визначені Генеральною прокуратурою України на підставі пропозицій міжнародних організацій, з якими Україна співпрацює у сфері запобігання і протидії корупції, реформи органів прокуратури відповідно до міжнародних договорів України.
До складу кадрових комісій обласних прокуратур входять обов’язково дві особи, визначені Генеральною прокуратурою України на підставі пропозицій міжнародних організацій, з якими Україна співпрацює у сфері запобігання і протидії корупції, реформи органів прокуратури відповідно до міжнародних договорів України.
Порядок визначення переліку таких міжнародних організацій затверджується Міністерством закордонних справ України.
Кожна така міжнародна організація може запропонувати Генеральній прокуратурі України в загальній кількості не більше десяти кандидатів до складу кадрової комісії Офісу Генерального прокурора та кадрових комісій обласних прокуратур.
Рішення про визначення членів складу кадрової комісії Офісу Генерального прокурора, кадрових комісій обласних прокуратур приймається Генеральним прокурором України.
Членами кадрової комісії Офісу Генерального прокурора, кадрових комісій обласних прокуратур можуть бути особи, які мають бездоганну ділову репутацію, високі професійні та моральні якості, суспільний авторитет, а також досвід діяльності у сфері запобігання та/або протидії корупції або у реформуванні органів прокуратури.
Рішення кадрової комісії Офісу Генерального прокурора вважається прийнятим, за умови якщо за нього на засіданні проголосували мінімум два члени кадрової комісії Офісу Генерального прокурора від міжнародних організацій.
Рішення кадрової комісії Офісу Генерального прокурора вважається прийнятим, за умови якщо за нього на засіданні проголосував мінімум один член кадрової комісії обласних прокуратур від міжнародних організацій.
Засідання кадрової комісії Офісу Генерального прокурора, кадрових комісій обласних прокуратур відкриті для представників засобів масової інформації та журналістів.
Інформація про час та місце проведення засідання кадрової комісії Офісу Генерального прокурора, кадрових комісій обласних прокуратур оприлюднюється на офіційному веб-сайті Генеральної прокуратури України не пізніше ніж за 48 годин до його початку.
Організаційно-технічне забезпечення діяльності кадрової комісії Офісу Генерального прокурора, кадрових комісій обласних прокуратур здійснює Генеральна прокуратура України.
Фінансування діяльності членів кадрової комісії Офісу Генерального прокурора, кадрових комісій обласних прокуратур від міжнародних організацій може здійснюватися за рахунок залучення міжнародної технічної допомоги.»
Обґрунтування:
Вважаємо, що на законодавчому рівні має бути визначено, що до конкурсних комісій в доборі та атестації прокурорів мають бути залучені експерти від міжнародних організацій, які будуть контролювати процес добору кадрів. Окрім того, це надасть змогу уникнути непотизму та корупційних складових в доборі кандидатів та їх переатестації.
 
Відхилено    
339. 12. Предметом атестації є оцінка:
 
   12. Предметом атестації є оцінка:
 
340. 1) професійної компетентності прокурора;
 
   1) професійної компетентності прокурора;
 
341. 2) професійної етики та доброчесності прокурора.
 
   2) професійної етики та доброчесності прокурора.
 
342. 13. Атестація прокурорів включає такі етапи:
 
   13. Атестація прокурорів включає такі етапи:
 
343. 1) складення іспиту у формі анонімного письмового тестування з метою виявлення рівня знань та умінь у застосуванні закону, відповідності здійснювати повноваження прокурора;
 
-177- Михайлюк Г.О.
Павлюк М.В.
Дануца О.А.
Бакумов О.С.
Неклюдов В.М.
Бородін В.В.
Демченко С.О.
У пункті 13:
Підпункт 1 доповнити реченням такого змісту:
«Результати анонімного письмового тестування оприлюднюються кадровою комісією на офіційному веб-сайті Генеральної прокуратури України або Офісу Генерального прокурора не пізніше, ніж за 24 години до проведення співбесіди.»;
Підпункт 2 доповнити новим абзацом такого змісту:
«Атестація може включати інші етапи, непроходження яких може бути підставою для ухвалення кадровою комісією рішення про неуспішне проходження атестації прокурором. Перелік таких етапів визначається у Порядку проходження прокурорами атестації, який затверджує Генеральний прокурор».
 
Враховано   1) складення іспиту у формі анонімного письмового тестування або у формі анонімного тестування з використанням комп’ютерної техніки з метою виявлення рівня знань та умінь у застосуванні закону, відповідності здійснювати повноваження прокурора. Результати анонімного тестування оприлюднюються кадровою комісією на офіційному вебсайті Генеральної прокуратури України або Офісу Генерального прокурора не пізніше ніж за 24 години до проведення співбесіди;
 
    -178- Монастирський Д.А.
Підпункт 1 пункту 13 викласти в такій редакції:
«1) складення іспиту у формі анонімного письмового тестування або у формі анонімного тестування з використанням комп’ютерної техніки з метою виявлення рівня знань та умінь у застосуванні закону, відповідності здійснювати повноваження прокурора. Результати анонімного тестування оприлюднюються кадровою комісією на офіційному веб-сайті Генеральної прокуратури України або Офісу Генерального прокурора не пізніше, ніж за 24 години до проведення співбесіди».
Обґрунтування:
Пропозиція передбачає можливість використання комп’ютерної техніки при проведенні атестації.
 
Враховано    
344. 2) проведення співбесіди з метою виявлення відповідності прокурора вимогам професійної компетентності, професійної етики та доброчесності. Для оцінки рівня володіння практичними уміннями та навичками прокурори виконують письмове практичне завдання.
 
   2) проведення співбесіди з метою виявлення відповідності прокурора вимогам професійної компетентності, професійної етики та доброчесності. Для оцінки рівня володіння практичними уміннями та навичками прокурори виконують письмове практичне завдання.
Атестація може включати інші етапи, непроходження яких може бути підставою для ухвалення кадровою комісією рішення про неуспішне проходження атестації прокурором. Перелік таких етапів визначається у Порядку проходження прокурорами атестації, який затверджує Генеральний прокурор.
 
345. 14. Графік проходження прокурорами атестації встановлює відповідна кадрова комісія. Атестація проводиться прозоро та публічно, у присутності прокурора, який проходить атестацію. Перебіг всіх етапів атестації фіксується за допомогою технічних засобів відео- та звукозапису.
 
   14. Графік проходження прокурорами атестації встановлює відповідна кадрова комісія. Атестація проводиться прозоро та публічно, у присутності прокурора, який проходить атестацію. Перебіг усіх етапів атестації фіксується за допомогою технічних засобів відео- та звукозапису.
 
346. 15. Для проведення співбесіди кадрові комісії вправі отримувати в усіх органах прокуратури, у Ради прокурорів України, секретаріату Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії прокурорів, Національному антикорупційному бюро України, Національному агентстві з питань запобігання корупції, інших органах державної влади будь-яку необхідну для цілей атестації інформацію про прокурора, в тому числі інформацію про:
 
-179- Михайлюк Г.О.
Павлюк М.В.
Дануца О.А.
Бакумов О.С.
Неклюдов В.М.
Бородін В.В.
Демченко С.О.
Пункт 15 після слів «Національному антикорупційному бюро України» доповнити словами «Державному бюро розслідувань».
 
Враховано   15. Для проведення співбесіди кадрові комісії вправі отримувати в усіх органах прокуратури, у Раді прокурорів України, секретаріаті Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії прокурорів, Національному антикорупційному бюро України, Державному бюро розслідувань, Національному агентстві з питань запобігання корупції, інших органах державної влади будь-яку необхідну для цілей атестації інформацію про прокурора, в тому числі інформацію про:
 
347. 1) кількість дисциплінарних проваджень щодо прокурора у Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії прокурорів та їх результати;
 
   1) кількість дисциплінарних проваджень щодо прокурора у Кваліфікаційно-дисциплінарній комісії прокурорів та їх результати;
 
348. 2) кількість скарг, які надходили на дії прокурора до Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії прокурорів та Ради прокурорів України, з коротким описом суті скарг;
 
   2) кількість скарг, які надходили на дії прокурора до Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії прокурорів та Ради прокурорів України, з коротким описом суті скарг;
 
349. 3) інформацію щодо дотримання прокурором правил професійної етики та доброчесності: а) відповідність витрат і майна прокурора та членів його сім’ї, а також близьких осіб задекларованим доходам, у тому числі копії відповідних декларацій, поданих прокурором відповідно до законодавства у сфері запобігання корупції; б) інші дані щодо відповідності прокурора вимогам законодавства у сфері запобігання корупції; в) дані щодо відповідності поведінки прокурора вимогам професійної етики; г) матеріали таємної перевірки доброчесності прокурора;
 
   3) дотримання прокурором правил професійної етики та доброчесності: а) відповідність витрат і майна прокурора та членів його сім’ї, а також близьких осіб задекларованим доходам, у тому числі копії відповідних декларацій, поданих прокурором відповідно до законодавства у сфері запобігання корупції; б) інші дані щодо відповідності прокурора вимогам законодавства у сфері запобігання корупції; в) дані щодо відповідності поведінки прокурора вимогам професійної етики; г) матеріали таємної перевірки доброчесності прокурора;
 
350. 4) інформацію про зайняття прокурором адміністративних посад в органах прокуратури з копіями відповідних рішень.
 
   4) зайняття прокурором адміністративних посад в органах прокуратури з копіями відповідних рішень.
 
351. Фізичні та юридичні особи, органи державної влади, органи місцевого самоврядування мають право подавати до відповідної кадрової комісії відомості, які можуть свідчити про невідповідність прокурора критеріям компетентності, професійної етики та доброчесності. Для цього графік проведення співбесід із зазначенням прізвища, імені та по батькові прокурора, його посади, заздалегідь оприлюднюється на офіційному веб-сайті Генеральної прокуратури України або Офісу Генерального прокурора.
 
   Фізичні та юридичні особи, органи державної влади, органи місцевого самоврядування мають право подавати до відповідної кадрової комісії відомості, які можуть свідчити про невідповідність прокурора критеріям компетентності, професійної етики та доброчесності. Для цього графік проведення співбесід із зазначенням прізвища, імені та по батькові прокурора, його посади, заздалегідь оприлюднюється на офіційному вебсайті Генеральної прокуратури України або Офісу Генерального прокурора.
 
352. 16. За результатами складення прокурором іспиту відповідна кадрова комісія ухвалює рішення щодо допуску прокурора до проведення співбесіди. Якщо прокурор за результатами складення іспиту набрав меншу кількість балів, ніж прохідний бал, встановлений згідно Порядку проходження прокурорами атестації, то це є підставою для недопущення прокурора до етапу співбесіди і ухвалення кадровою комісією рішення про неуспішне проходження атестації таким прокурором.
 
   16. За результатами складення прокурором іспиту відповідна кадрова комісія ухвалює рішення щодо допуску прокурора до проведення співбесіди. Якщо прокурор за результатами складення іспиту набрав меншу кількість балів, ніж прохідний бал, встановлений згідно з Порядком проходження прокурорами атестації, це є підставою для недопущення прокурора до етапу співбесіди і ухвалення кадровою комісією рішення про неуспішне проходження атестації таким прокурором.
 
353. 17. Кадрові комісії за результатами атестації прокурора ухвалюють одне із таких рішень: рішення про успішне проходження прокурором атестації або рішення про неуспішне проходження прокурором атестації.
 
   17. Кадрові комісії за результатами атестації прокурора ухвалюють одне із таких рішень: рішення про успішне проходження прокурором атестації або рішення про неуспішне проходження прокурором атестації.
 
354. Кадрові комісії за результатами атестації подають Генеральному прокурору інформацію щодо прокурорів, які успішно пройшли атестацію, а також щодо прокурорів, які неуспішно пройшли атестацію.
 
   Кадрові комісії за результатами атестації подають Генеральному прокурору інформацію щодо прокурорів, які успішно пройшли атестацію, а також щодо прокурорів, які неуспішно пройшли атестацію.
 
355. Повторне проходження одним і тим самим прокурором атестації або одного із її етапів, забороняється.
 
   Повторне проходження одним і тим самим прокурором атестації або одного з її етапів забороняється.
 
356. 18. У разі успішного проходження атестації, прокурор за умови наявності вакансії та за його згодою може бути переведений Генеральним прокурором або його заступником на посаду прокурора в Офіс Генерального прокурора, обласну прокуратуру, окружну прокуратуру. При цьому переведення прокурора може бути здійснено в орган прокуратури, що є рівнозначним, вищим або нижчим щодо органу прокуратури, в якому він обіймав посаду прокурора на день набуття чинності цим Законом.
 
-180- Михайлюк Г.О.
Павлюк М.В.
Дануца О.А.
Бакумов О.С.
Неклюдов В.М.
Бородін В.В.
Демченко С.О.
Викласти пункт 18 у такій редакції:
«18. У разі успішного проходження атестації, прокурор за умови наявності вакансії та за його згодою може бути переведений Генеральним прокурором на посаду прокурора в Офіс Генерального прокурора, а керівником обласної прокуратури – на посаду прокурора у відповідній обласній прокуратурі та в окружній прокуратурі, яка розташована у межах адміністративно-територіальної одиниці, що підпадає під територіальну юрисдикцію відповідної обласної прокуратури. При цьому переведення прокурора може бути здійснено в орган прокуратури, що є рівнозначним, вищим або нижчим щодо органу прокуратури, в якому він обіймав посаду прокурора на день набрання чинності цим Законом з урахуванням вимог щодо стажу роботу в галузі права, визначених у статті 27 Закону України «Про прокуратуру». При переведенні на посаду прокурора окружної прокуратури вимоги щодо стажу, передбачені частиною першої статті 27 Закону України «Про прокуратуру», не поширюються на прокурорів військових прокуратур, які успішно пройшли атестацію».
 
Враховано   18. У разі успішного проходження атестації прокурор за умови наявності вакансії та за його згодою може бути переведений Генеральним прокурором на посаду прокурора в Офіс Генерального прокурора, а керівником обласної прокуратури – на посаду прокурора у відповідній обласній прокуратурі та в окружній прокуратурі, яка розташована у межах адміністративно-територіальної одиниці, що підпадає під територіальну юрисдикцію відповідної обласної прокуратури. При цьому переведення прокурора може бути здійснено в орган прокуратури, що є рівнозначним, вищим або нижчим щодо органу прокуратури, в якому він обіймав посаду прокурора на день набрання чинності цим Законом, з урахуванням вимог щодо стажу роботу в галузі права, визначених у статті 27 Закону України «Про прокуратуру». При переведенні на посаду прокурора окружної прокуратури вимоги щодо стажу, передбачені частиною першої статті 27 Закону України «Про прокуратуру», не поширюються на прокурорів військових прокуратур, які успішно пройшли атестацію.
У разі успішного проходження атестації прокурорами та слідчими військових прокуратур, які є військовослужбовцями, питання про їх звільнення з військової служби вирішується відповідно до Закону України «Про військовий обов'язок і військову службу» та інших нормативно-правових актів України, якими встановлено порядок проходження громадянами України військової служби, з урахуванням особливостей, визначених цим пунктом.
Прокурорам та слідчим військових прокуратур, які є військовослужбовцями і проходять військову службу за контрактом, надається право достроково припинити контракт про проходження громадянами України військової служби у Збройних Силах України. Прокурорам та слідчим військових прокуратур, які є військовослужбовцями і проходять військову службу за призовом під час мобілізації, на особливий період, надається право достроково звільнитися з військової служби.
 
    -181- Монастирський Д.А.
Михайлюк Г.О.
Павлюк М.В.
Іонушас С.К.
Неклюдов В.М.
Захарченко В.В.
Пункт 18 розділу ІІ доповнити новими абзацами такого змісту:
«У разі успішного проходження атестації прокурорами та слідчими військових прокуратур, які є військовозобов’язаними, питання про їх звільнення з військової служби вирішується відповідно до Закону України «Про військовий обов'язок і військову службу» та інших нормативно-правових актів України, якими встановлено порядок проходження громадянами України військової служби, з урахуванням особливостей, визначених цим пунктом.
Прокурорам та слідчим військових прокуратур, які є військовослужбовцями і проходять військову службу за контрактом, надається право достроково припинити контракт про проходження громадянами України військової служби у Збройних Силах України. Прокурорам та слідчим військових прокуратур, які є військовослужбовцями і проходять військову службу за призовом під час мобілізації, на особливий період, надається право достроково звільнитися з військової служби».
Обґрунтування:
Вказане доповнення надасть можливість прокурорам та слідчим військових прокуратур, які є військовозобов’язаними, у разі успішного проходження ними атестації, достроково припинити військову службу та продовжити роботу на посадах прокурорів у новостворених органах прокуратури.
 
Враховано    
357. 19. Прокурори, які на день набрання чинності цим Законом займають посади у Генеральній прокуратурі України, регіональних прокуратурах, місцевих прокуратурах, військових прокуратурах, звільняються Генеральним прокурором або його заступником з посади прокурора на підставі пункту 9 частини першої статті 51 Закону України «Про прокуратуру» за умови настання однієї із наступних підстав:
 
-182- Михайлюк Г.О.
Павлюк М.В.
Дануца О.А.
Бакумов О.С.
Неклюдов В.М.
Бородін В.В.
Демченко С.О.
У пункті 19:
В абзаці першому слова «або його заступником» замінити словами «керівником регіональної (обласної) прокуратури»;
абзац шостий викласти у такій редакції:
«Перебування прокурора на лікарняному через тимчасову непрацездатність, у відпустці чи у відрядженні до Національної академії прокуратури України для участі в її роботі на постійній основі не є перешкодою для його звільнення з посади прокурора відповідно до цього пункту».
 
Враховано   19. Прокурори, які на день набрання чинності цим Законом займають посади у Генеральній прокуратурі України, регіональних прокуратурах, місцевих прокуратурах, військових прокуратурах, звільняються Генеральним прокурором, керівником регіональної (обласної) прокуратури з посади прокурора на підставі пункту 9 частини першої статті 51 Закону України «Про прокуратуру» за умови настання однієї із наступних підстав:
 
358. 1) неподання прокурором Генеральної прокуратури України, регіональної прокуратури, місцевої прокуратури, військової прокуратури у встановлений строк заяви до Генерального прокурора про переведення до Офісу Генерального прокурора, обласної прокуратури, окружної прокуратури та про намір у зв’язку із цим пройти атестацію;
 
   1) неподання прокурором Генеральної прокуратури України, регіональної прокуратури, місцевої прокуратури, військової прокуратури у встановлений строк заяви до Генерального прокурора про переведення до Офісу Генерального прокурора, обласної прокуратури, окружної прокуратури та про намір у зв’язку із цим пройти атестацію;
 
359. 2) рішення кадрової комісії про неуспішне проходження атестації прокурором Генеральної прокуратури України, регіональної прокуратури, місцевої прокуратури, військової прокуратури;
 
   2) рішення кадрової комісії про неуспішне проходження атестації прокурором Генеральної прокуратури України, регіональної прокуратури, місцевої прокуратури, військової прокуратури;
 
360. 3) в Офісі Генерального прокурора, обласних прокуратурах, окружних прокуратурах відсутні вакантні посади, на які може бути здійснено переведення прокурора Генеральної прокуратури України, регіональної прокуратури, місцевої прокуратури, військової прокуратури, який успішно пройшов атестацію;
 
   3) в Офісі Генерального прокурора, обласних прокуратурах, окружних прокуратурах відсутні вакантні посади, на які може бути здійснено переведення прокурора Генеральної прокуратури України, регіональної прокуратури, місцевої прокуратури, військової прокуратури, який успішно пройшов атестацію;
 
361. 4) ненадання прокурором Генеральної прокуратури України, регіональної прокуратури, місцевої прокуратури, військової прокуратури, у разі успішного проходження ним атестації, згоди протягом трьох робочих днів на переведення на запропоновану йому посаду в Офісі Генерального прокурора, обласній прокуратурі, окружній прокуратурі.
 
   4) ненадання прокурором Генеральної прокуратури України, регіональної прокуратури, місцевої прокуратури, військової прокуратури, у разі успішного проходження ним атестації, згоди протягом трьох робочих днів на переведення на запропоновану йому посаду в Офісі Генерального прокурора, обласній прокуратурі, окружній прокуратурі.
 
362. Перебування прокурора на лікарняному через тимчасову непрацездатність чи у відпустці не є перешкодою для його звільнення з посади прокурора відповідно до цього пункту.
 
   Перебування прокурора на лікарняному через тимчасову непрацездатність, у відпустці чи у відрядженні до Національної академії прокуратури України для участі в її роботі на постійній основі не є перешкодою для його звільнення з посади прокурора відповідно до цього пункту.
 
363. Указані в цьому пункті прокурори можуть бути звільнені з посади прокурора також і на інших підставах, передбачених Законом України «Про прокуратуру».
 
   Указані в цьому пункті прокурори можуть бути звільнені з посади прокурора також і на інших підставах, передбачених Законом України «Про прокуратуру».
 
364. 20. У разі оприлюднення відповідного оголошення про конкурс на офіційному веб-сайті Генеральної прокуратури України або Офісу Генерального прокурора, особи, які не займали посаду прокурора на день набрання чинності цим Законом, мають право, за умови відповідності вимогам, визначених статтею 27 Закону України «Про прокуратуру», взяти участь у конкурсі на вакантні посади прокурора в Офісі Генерального прокурора, обласних прокуратурах, окружних прокуратурах, які з’явилися після звільнення прокурорів за власним бажанням, неуспішного проходження прокурорами атестації або з інших підстав. Для участі у доборі кандидати подають документи, передбачені статтею 30 Закону України «Про прокуратуру». Порядок проведення добору затверджується Генеральним прокурором.
 
-183- Михайлюк Г.О.
Павлюк М.В.
Дануца О.А.
Бакумов О.С.
Неклюдов В.М.
Бородін В.В.
Демченко С.О.
У пункті 20:
у абзаці першому слово «конкурс» у всіх відмінках замінити словом «добір» у відповідному відмінку;
абзац третій доповнити новим реченням такого змісту:
«Результати анонімного письмового тестування оприлюднюються кадровою комісією на офіційному веб-сайті Генеральної прокуратури України або Офісу Генерального прокурора не пізніше, ніж за 24 години до проведення співбесіди.»;
після абзацу четвертого доповнити абзацом п’ятим такого змісту:
«Добір може включати інші етапи, які визначаються у Порядку проведення добору на зайняття вакантної посади прокурора»;
останній абзац викласти у такій редакції:
«Особи, які відповідно до цього пункту успішно пройшли добір, можуть перед призначенням на посаду прокурора бути відправлені на проходження стажування до органу прокуратури. У разі неуспішного проходження стажування, такі особи не призначаються на посаду прокурора. Порядок проходження стажування в органах прокуратури затверджується Генеральним прокурором.»
 
Враховано   20. У разі оприлюднення відповідного оголошення про добір на офіційному вебсайті Генеральної прокуратури України або Офісу Генерального прокурора особи, які не займали посаду прокурора на день набрання чинності цим Законом, мають право, за умови відповідності вимогам, визначеним статтею 27 Закону України «Про прокуратуру», взяти участь у доборі на вакантні посади прокурора в Офісі Генерального прокурора, обласних прокуратурах, окружних прокуратурах, які з’явилися після звільнення прокурорів за власним бажанням, неуспішного проходження прокурорами атестації або з інших підстав. Для участі у доборі кандидати подають документи, передбачені статтею 30 Закону України «Про прокуратуру». Порядок проведення добору затверджується Генеральним прокурором.
 
365. Добір включає такі етапи:
 
   Добір включає такі етапи:
 
366. 1) складення іспиту у формі анонімного письмового тестування з метою виявлення рівня знань та умінь у застосуванні закону, відповідності здійснювати повноваження прокурора;
 
-184- Монастирський Д.А.
Абзац третій пункту 20 викласти в такій редакції:
«1) складення іспиту у формі анонімного письмового тестування або у формі анонімного тестування з використанням комп’ютерної техніки з метою виявлення рівня знань та умінь у застосуванні закону, відповідності здійснювати повноваження прокурора. Результати анонімного тестування оприлюднюються кадровою комісією на офіційному веб-сайті Генеральної прокуратури України або Офісу Генерального прокурора не пізніше, ніж за 24 години до проведення співбесіди».
Обґрунтування:
Пропозиція передбачає можливість використання комп’ютерної техніки при проведенні атестації.
 
Враховано   1) складення іспиту у формі анонімного письмового тестування або у формі анонімного тестування з використанням комп’ютерної техніки з метою виявлення рівня знань та умінь у застосуванні закону, відповідності здійснювати повноваження прокурора. Результати анонімного тестування оприлюднюються кадровою комісією на офіційному вебсайті Генеральної прокуратури України або Офісу Генерального прокурора не пізніше ніж за 24 години до проведення співбесіди;
 
367. 2) проведення співбесіди з метою виявлення відповідності кандидата вимогам професійної компетентності і доброчесності. Для оцінки рівня володіння практичними уміннями та навичками кандидати виконують письмове практичне завдання.
 
   2) проведення співбесіди з метою виявлення відповідності кандидата вимогам професійної компетентності і доброчесності. Для оцінки рівня володіння практичними уміннями та навичками кандидати виконують письмове практичне завдання.
 
368. Фізичні та юридичні особи до проведення співбесіди з кандидатом мають право подавати до Офісу Генерального прокурора відомості, які можуть свідчити про невідповідність кандидата критеріям доброчесності. Для цього графік проведення співбесід із зазначенням прізвища, імені та по батькові кандидата заздалегідь оприлюднюється.
 
   Добір може включати інші етапи, які визначаються у Порядку проведення добору на зайняття вакантної посади прокурора.
Фізичні та юридичні особи до проведення співбесіди з кандидатом мають право подавати до Офісу Генерального прокурора відомості, які можуть свідчити про невідповідність кандидата критеріям доброчесності. Для цього графік проведення співбесід із зазначенням прізвища, імені та по батькові кандидата заздалегідь оприлюднюється.
 
369. Особи, які відповідно до цього пункту успішно пройшли добір, можуть перед призначенням на посаду прокурора бути відправлені на проходження стажування до органу прокуратури. Під час стажування таким особам щомісячно виплачується стипендія у розмірі половини посадового окладу прокурора окружної прокуратури. У разі неуспішного проходження стажування, такі особи не призначаються на посаду прокурора. Порядок проходження стажування в органах прокуратури затверджується Генеральним прокурором.
 
-185- Михайлюк Г.О.
Павлюк М.В.
Дануца О.А.
Бакумов О.С.
Неклюдов В.М.
Бородін В.В.
Демченко С.О.
Шостий абзац пункту 20 проекту викласти у такій редакції:
«Особи, які відповідно до цього пункту успішно пройшли добір, можуть перед призначенням на посаду прокурора бути відправлені на проходження стажування до органу прокуратури. У разі неуспішного проходження стажування, такі особи не призначаються на посаду прокурора. Порядок проходження стажування в органах прокуратури затверджується Генеральним прокурором.».
 
Враховано   Особи, які відповідно до цього пункту успішно пройшли добір, можуть перед призначенням на посаду прокурора бути відправлені на проходження стажування до органу прокуратури. У разі неуспішного проходження стажування такі особи не призначаються на посаду прокурора. Порядок проходження стажування в органах прокуратури затверджується Генеральним прокурором.
 
370. 21. Установити, що із дня набрання чинності цим Законом:
 
-186- Михайлюк Г.О.
Павлюк М.В.
Дануца О.А.
Бакумов О.С.
Неклюдов В.М.
Бородін В.В.
Демченко С.О.
У пункті 21:
підпункти 1 та 2 викласти в такій редакції:
«1) військові прокуратури, прокурори та слідчі військових прокуратур припиняють виконувати свої повноваження у порядку та строки, визначені Генеральним прокурором.
Питання подальшого досудового розслідування у кримінальних провадженнях, які на день набрання чинності цим Законом здійснюються слідчими військових прокуратур, вирішується відповідним прокурором з дотриманням вимог частини 5 статті 36, пункту 1 розділу ХІ Перехідні положення Кримінального процесуального кодексу України та з урахуванням особливостей, визначених цим пунктом. Після прийняття прокурором рішення про доручення здійснення подальшого досудового розслідування, передача кримінальних проваджень до визначеного ним органу досудового розслідування, здійснюється невідкладно. Забезпечення організації та процесуального керівництва у переданих кримінальних провадженнях, діяльність з представництва інтересів держави в судах, вирішення інших, пов’язаних із цим питань, здійснюється з дотриманням вимог законодавства та особливостей, визначених Генеральним прокурором;
2) члени і голова Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії прокурорів вважаються звільненими з посади, а їхні повноваження вважаються достроково припиненими»;
підпункт 3 доповнити реченням такого змісту:
«Секретаріат Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії прокурорів продовжує свою роботу до завершення атестації прокурорів»;
друге речення підпункту 4 викласти в такій редакції:
«Дія цього пункту не поширюється на заступника Генерального прокурора - керівника Спеціалізованої антикорупційної прокуратури, а також на першого заступника і заступників Генерального прокурора, призначених на посаду після 30 серпня 2019 року»;
підпункт 5 викласти в такій редакції:
«5) особи, які на день набрання чинності цим Законом проходили спеціальну підготовку у Національній академії прокуратури України, вважаються такими, що успішно завершили спеціальну підготовку без складання іспиту. Такі особи можуть бути призначені на вакантні посади прокурорів в місцеві прокуратури залежно від результатів кваліфікаційного іспиту, який вони склали перед направленням Кваліфікаційно-дисциплінарною комісією прокурорів для проходження спеціальної підготовки в Національній академії прокуратури України. Такі особи можуть бути переведені на посаду прокурора в Офісі Генерального прокурора, обласних прокуратурах, окружних прокуратурах лише у разі успішного проходження ними атестації, яка проводиться у порядку, передбаченому «Прикінцевими і перехідними положеннями» цього Закону, з урахуванням вимог щодо стажу роботи в галузі права, визначених у статті 27 Закону України «Про прокуратуру».
Порядок призначення в місцеві прокуратури осіб, які на день набрання чинності цим Законом проходили спеціальну підготовку у Національній академії прокуратури України, визначається Генеральним прокурором».
 
Враховано   21. Установити, що з дня набрання чинності цим Законом:
 
    -187- Монастирський Д.А.
Михайлюк Г.О.
Павлюк М.В.
Іонушас С.К.
Неклюдов В.М.
Захарченко В.В.
Підпункт 1 пункту 21 прикінцеві і перехідні положення проекту викласти у такій редакції:
військові прокуратури, прокурори та слідчі військових прокуратур припиняють виконувати свої повноваження у порядку та строки, визначені Генеральним прокурором.
Питання подальшого досудового розслідування у кримінальних провадженнях, яке на день набрання чинності цим Законом здійснюють слідчі військових прокуратур, вирішується відповідним прокурором з дотриманням вимог частини п’ятої статті 36, пункту 1 розділу ХІ «Перехідні положення» Кримінального процесуального кодексу України та з урахуванням особливостей, визначених цим пунктом. Після прийняття прокурором рішення про доручення здійснення подальшого досудового розслідування, передача кримінальних проваджень до визначеного ним органу досудового розслідування, здійснюється невідкладно. Забезпечення організації та процесуального керівництва у переданих кримінальних провадженнях, діяльності з представництва інтересів держави в судах, вирішення інших, пов’язаних із цим питань, здійснюється з дотриманням вимог чинного законодавства та особливостей, визначених Генеральним прокурором.
До прийняття рішення про припинення повноважень військових прокуратур матеріально-побутове та інше забезпечення військових прокуратур здійснюється у порядку, встановленому Міністерством оборони України та Генеральною прокуратурою України.
 
Враховано    
371. 1) військові прокурори та військові прокуратури припиняють виконувати свої повноваження і невідкладно передають відповідні кримінальні провадження за підслідністю та до відповідних підрозділів органів прокуратури для здійснення процесуального керівництва;
 
   1) військові прокуратури, прокурори та слідчі військових прокуратур припиняють виконувати свої повноваження у порядку та строки, визначені Генеральним прокурором.
Питання подальшого досудового розслідування у кримінальних провадженнях, які на день набрання чинності цим Законом здійснюються слідчими військових прокуратур, вирішується відповідним прокурором з дотриманням вимог частини п’ятої статті 36, пункту 1 розділу ХІ Перехідні положення Кримінального процесуального кодексу України та з урахуванням особливостей, визначених цим пунктом. Після прийняття прокурором рішення про доручення здійснення подальшого досудового розслідування передача кримінальних проваджень до визначеного ним органу досудового розслідування здійснюється невідкладно. Забезпечення організації та процесуального керівництва у переданих кримінальних провадженнях, діяльність з представництва інтересів держави в судах, вирішення інших пов’язаних із цим питань здійснюються з дотриманням вимог законодавства та особливостей, визначених Генеральним прокурором;
 
372. 2) повноваження членів і голови Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії прокурорів, які обрані на посади до набрання чинності цим Законом, вважаються достроково припиненими;
 
   2) члени і голова Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії прокурорів вважаються звільненими з посади, а їх повноваження вважаються достроково припиненими;
 
373. 3) відкриті Кваліфікаційно-дисциплінарною комісією прокурорів на день набрання чинності цим Законом дисциплінарні провадження щодо прокурорів, по яким не ухвалено рішення, передаються секретаріатом Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії прокурорів відповідним кадровим комісіям для продовження їх розгляду у порядку, визначеному Генеральним прокурором.
 
   3) відкриті Кваліфікаційно-дисциплінарною комісією прокурорів на день набрання чинності цим Законом дисциплінарні провадження щодо прокурорів, стосовно яких не ухвалено рішення, передаються секретаріатом Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії прокурорів відповідним кадровим комісіям для продовження їх розгляду у порядку, визначеному Генеральним прокурором. Секретаріат Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії прокурорів продовжує свою роботу до завершення атестації прокурорів;
 
374. 4) особи, які на день набрання чинності цим Законом займають адміністративні посади першого заступника Генерального прокурора, заступника Генерального прокурора, заступника Генерального прокурора - Головного військового прокурора, вважаються звільненими із вказаних адміністративних посад. Цей пункт не поширює свою дію на заступника Генерального прокурора - керівника Спеціалізованої антикорупційної прокуратури;
 
   4) особи, які на день набрання чинності цим Законом займають адміністративні посади першого заступника Генерального прокурора, заступника Генерального прокурора, заступника Генерального прокурора - Головного військового прокурора, вважаються звільненими з указаних адміністративних посад. Дія цього пункту не поширюється на заступника Генерального прокурора - керівника Спеціалізованої антикорупційної прокуратури, а також на першого заступника і заступників Генерального прокурора, призначених на посаду після 30 серпня 2019 року.
 
375. 5) кандидати на посаду прокурора, які на день набрання чинності цим Законом не завершили проходження спеціальної підготовки у Національній академії прокуратури України, припиняють підготовку, та їм припиняється виплата стипендії;
 
   5) особи, які на день набрання чинності цим Законом проходили спеціальну підготовку у Національній академії прокуратури України, вважаються такими, що успішно завершили спеціальну підготовку без складання іспиту. Такі особи можуть бути призначені на вакантні посади прокурорів у місцеві прокуратури залежно від результатів кваліфікаційного іспиту, який вони склали перед направленням Кваліфікаційно-дисциплінарною комісією прокурорів для проходження спеціальної підготовки в Національній академії прокуратури України. Такі особи можуть бути переведені на посаду прокурора в Офісі Генерального прокурора, обласних прокуратурах, окружних прокуратурах лише у разі успішного проходження ними атестації, яка проводиться у порядку, передбаченому розділом ІІ «Прикінцеві і перехідні положення» цього Закону, з урахуванням вимог щодо стажу роботи в галузі права, визначених статтею 27 Закону України «Про прокуратуру».
Порядок призначення в місцеві прокуратури осіб, які на день набрання чинності цим Законом проходили спеціальну підготовку у Національній академії прокуратури України, визначається Генеральним прокурором.
 
376. 6) втрачають чинність положення пункту 8 частини першої статті 15, частини четвертої статті 16, абзацу першого частини другої статті 46-2, статті 47, частини першої статті 49, частини п’ятої статті 50, частини третьої статті 51-2, статті 53, статті 55, статті 2 Закону України "Про прокуратуру" (Відомості Верховної Ради України, 1991 р., № 53, ст. 793, № 50, ст. 474; 1995 р., № 11, ст. 71, № 34, ст. 268; 2001 р., № 9, ст. 38, № 44, ст. 233; 2002 р., № 17, ст. 117, ст. 125; 2003 р., № 29, ст. 233, № 30, ст. 247; 2004 р., № 8, ст. 66; 2005 р., № 2, ст. 32, № 6, ст. 132, № 11, ст. 198; 2006 р., № 1, ст. 18, № 19-20, ст. 156; 2007 р., № 7-8, ст. 66, № 33, ст. 442; 2008 р., №№ 5-8, ст. 78, № 48, ст. 357; 2010 р., № 37, ст. 497, №№ 41-45, ст. 529; 2011 р., № 23, ст. 160, № 30, ст. 279; 2012 р., № 12-13, ст. 82; 2013 р., № 14, ст. 89, № 21, ст. 208, № 37, ст. 490, № 39, ст. 517; 2014 р., № 11, ст.132, № 17, ст. 593, № 20-21, ст. 745, № 22, ст. 816 із змінами, внесеними Законом України від 14 серпня 2014 року № 1642-VІІ);
 
-188- Михайлюк Г.О.
Павлюк М.В.
Дануца О.А.
Бакумов О.С.
Неклюдов В.М.
Бородін В.В.
Демченко С.О.
Підпункт 6 пункту 21 виключити.
 
Враховано      
377. 7) визнати такою, що втратила чинність Постанову Верховної Ради України від 6 листопада 1991 року «Про затвердження Положення про класні чини працівників органів прокуратури України» (Відомості Верховної Ради України, 1992 р., № 4, ст. 14).
 
-189- Михайлюк Г.О.
Павлюк М.В.
Дануца О.А.
Бакумов О.С.
Неклюдов В.М.
Бородін В.В.
Демченко С.О.
Підпункт 7 пункту 21 виключити.
 
Враховано      
378. 22.Тимчасово, до 01 вересня 2021 року, встановити, що:
 
   22. Установити, що тимчасово, до 1 вересня 2021 року, що:
 
379. 1) Порядок проведення добору на зайняття вакантної посади прокурора затверджується Генеральним прокурором.
 
-190- Осадчук А.П.
Підпункт 1пункту 22 розділу ІІ «Прикінцеві і перехідні положення» цього законопроекту викласти у такій редакції:
«1) Порядок проведення добору на зайняття вакантної посади прокурора затверджується Генеральним прокурором.
Генеральний прокурор особисто не менше одного разу на шість місяців подає письмовий звіт та звітує перед Верховною Радою України на пленарному засіданні про стан добору, атестації кадрів до органів прокуратури, результати реформи та діяльність органів прокуратури шляхом надання узагальненої інформації, висновків, статистичних та аналітичних даних.
Звіт має містити інформацію про результати добору кадрів, кількість працівників прокуратури, стан вирішення судових спорів із звільненими працівниками прокуратури, кількість зареєстрованих заяв і повідомлень про кримінальні правопорушення, кількість оперативно-розшукових справ, заведених та їх результативність, кількість осіб, щодо яких складено обвинувальні акти щодо вчинення ними кримінальних правопорушень, кількість осіб, щодо яких набрав законної сили обвинувальний вирок суду щодо вчинення ними кримінальних правопорушень, кількість осіб, щодо яких набрав законної сили виправдувальний вирок суду щодо вчинення ними відповідних правопорушень, відомості про розмір збитків і шкоди, завданих кримінальними правопорушеннями, стан та обсяги їх відшкодування, відомості про кошти та інше майно, одержані внаслідок вчинення кримінальних правопорушень, конфісковані за рішенням суду, а також кошти у розмірі вартості незаконно одержаних послуг чи пільг, стягнені на користь держави, та розпорядження ними, відомості про арешт майна, конфіскацію предметів та доходів від кримінальних правопорушень, та розпорядження ними, кошторис Офісу Генерального прокурора та його виконання та інші відомості, що стосуються результатів діяльності Офісу Генерального прокурора та виконання покладених на нього обов’язків.
Наслідком не затвердження кожного такого звіту Генерального прокурора Верховною Радою України є висловлення недовіри Генеральному прокурору, що має наслідком його відставку з цієї адміністративної посади.»
Обґрунтування:
Вважаємо, що у зв’язку з наданням Генеральному прокурору широких повноважень у відповідності до законопроекту є необхідність в уточненні процедури щодо його звітування перед Верховною Радою України, зокрема в частині подання звіту, складової інформації звіту та його наслідки.
 
Відхилено   1) Порядок проведення добору на зайняття вакантної посади прокурора затверджується Генеральним прокурором;
 
380. 2) Порядок ведення обліку даних про кількість посад прокурорів, у тому числі вакантних та тимчасово вакантних, затверджується Генеральним прокурором.
 
   2) Порядок ведення обліку даних про кількість посад прокурорів, у тому числі вакантних та тимчасово вакантних, затверджується Генеральним прокурором;
 
381. 3) Після призначення особи на посаду прокурора, стосовно такої особи, у випадках передбаченим законом, Генеральним прокурором невідкладно організовується спеціальна перевірка. Відомості про особу, які підлягають спеціальній перевірці, а також порядок її здійснення визначаються Законом України "Про запобігання корупції". У разі, якщо прокурор не пройшов спеціальну перевірку, він підлягає негайному звільненню з посади особою, уповноваженою законом приймати рішення про звільнення прокурора.
 
-191- Михайлюк Г.О.
Павлюк М.В.
Дануца О.А.
Бакумов О.С.
Неклюдов В.М.
Бородін В.В.
Демченко С.О.
Підпункт 3 пункту 22 доповнити новим реченням такого змісту:
«Прокурор, щодо якого за результатами спеціальної перевірки встановлено обставини, які є підставою для відмови у призначенні на посаду, вважається таким, що не пройшов спеціальну перевірку, та підлягає негайному звільненню з посади особою, уповноваженою законом приймати рішення про звільнення прокурора, із зазначенням підстави звільнення – непроходження спеціальної перевірки».
 
Враховано   3) після призначення особи на посаду прокурора стосовно такої особи, у випадках, передбачених законом, Генеральним прокурором невідкладно організовується спеціальна перевірка. Відомості про особу, які підлягають спеціальній перевірці, а також порядок її здійснення визначаються Законом України "Про запобігання корупції". У разі якщо прокурор не пройшов спеціальної перевірки, він підлягає негайному звільненню з посади особою, уповноваженою законом приймати рішення про звільнення прокурора. Прокурор, щодо якого за результатами спеціальної перевірки встановлено обставини, які є підставою для відмови у призначенні на посаду, вважається таким, що не пройшов спеціальної перевірки, та підлягає негайному звільненню з посади особою, уповноваженою законом приймати рішення про звільнення прокурора, із зазначенням підстави звільнення – непроходження спеціальної перевірки;
 
382. 4) Порядок заміщення тимчасово вакантних посад прокурорів в органі прокуратури (у зв’язку з тривалою тимчасовою непрацездатністю, відпусткою для догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку, відрядженням для участі в роботі інших органів на постійній основі тощо) затверджується Генеральним прокурором.
 
   4) Порядок заміщення тимчасово вакантних посад прокурорів в органі прокуратури (у зв’язку з тривалою тимчасовою непрацездатністю, відпусткою для догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку, відрядженням для участі в роботі інших органів на постійній основі тощо) затверджується Генеральним прокурором;
 
383. 5) Прокурор Офісу Генеральної прокуратури, обласної прокуратури, окружної прокуратури може бути переведений за його згодою до іншого органу прокуратури, у тому числі вищого рівня, на вакантну або тимчасово вакантну посаду. Переведення до органу прокуратури вищого рівня здійснюється за результатами добору, у порядку, затвердженому Генеральним прокурором. Умовою участі прокурора у доборі є подання ним заяви про переведення, а також наявність відповідного стажу, передбаченого частинами другою і третьою статті 27 Закону України «Про прокуратуру».
 
   5) прокурор Офісу Генеральної прокуратури, обласної прокуратури, окружної прокуратури може бути переведений за його згодою до іншого органу прокуратури, у тому числі вищого рівня, на вакантну або тимчасово вакантну посаду. Переведення до органу прокуратури вищого рівня здійснюється за результатами добору у порядку, затвердженому Генеральним прокурором. Умовою участі прокурора у доборі є подання ним заяви про переведення, а також наявність відповідного стажу, передбаченого частинами другою і третьою статті 27 Закону України «Про прокуратуру»;
 
384. 6) На адміністративні посади, передбачені частиною першою статті 39 Закону України «Про прокуратуру» можуть бути призначені прокурори, а також інші особи, які відповідають вимогам, визначеним у статті 27 Закону України «Про прокуратуру». Такі особи з дня призначення на адміністративну посаду набувають статусу прокурора відповідної прокуратури, за винятком випадків, передбачених частиною 10 статті 39 Закону України «Про прокуратуру».
 
   6) на адміністративні посади, передбачені частиною першою статті 39 Закону України «Про прокуратуру» можуть бути призначені прокурори, а також інші особи, які відповідають вимогам, визначеним у статті 27 Закону України «Про прокуратуру». Такі особи з дня призначення на адміністративну посаду набувають статусу прокурора відповідної прокуратури, за винятком випадків, передбачених частиною десятою статті 39 Закону України «Про прокуратуру».
 
385. Призначення на адміністративні посади, передбачені пунктами 2-6 частини першої статті 39 Закону України «Про прокуратуру», здійснюється Генеральним прокурором.
 
   Призначення на адміністративні посади, передбачені пунктами 2-6 частини першої статті 39 Закону України «Про прокуратуру», здійснюється Генеральним прокурором.
 
386. Призначення на адміністративні посади, передбачені пунктами 7-15 частини першої статті 39 Закону України «Про прокуратуру», здійснюється керівником обласної прокуратури - щодо адміністративних посад прокурорів у відповідній обласній прокуратурі та в окружних прокуратурах, які розташовані у межах адміністративно-територіальної одиниці, що підпадає під територіальну юрисдикцію відповідної обласної прокуратури.
 
   Призначення на адміністративні посади, передбачені пунктами 7-15 частини першої статті 39 Закону України «Про прокуратуру», здійснюється керівником обласної прокуратури - щодо адміністративних посад прокурорів у відповідній обласній прокуратурі та в окружних прокуратурах, які розташовані у межах адміністративно-територіальної одиниці, що підпадає під територіальну юрисдикцію відповідної обласної прокуратури.
 
387. Призначення на адміністративну посаду, передбачену пунктами 6 та 11 частини першої статті 39 Закону України «Про прокуратуру», здійснюється строком на п’ять років.
 
   Призначення на адміністративну посаду, передбачену пунктами 6 і 11 частини першої статті 39 Закону України «Про прокуратуру», здійснюється строком на п’ять років.
 
388. Під час вирішення питання щодо призначення на адміністративну посаду беруться до уваги професійні та морально-ділові якості кандидата, а також його управлінсько-організаторські здібності.
 
   Під час вирішення питання щодо призначення на адміністративну посаду беруться до уваги професійні та морально-ділові якості кандидата, а також його управлінсько-організаторські здібності.
 
389. Призначення на посади, передбачені пунктами 4, 6 частини першої статті 39 Закону України «Про прокуратуру», здійснюється Генеральним прокурором після відповідного схвалення Комісією з добору керівного складу органів прокуратури, склад і положення про яку затверджується Генеральним прокурором.
 
-192- Монастирський Д.А.
Михайлюк Г.О.
Павлюк М.В.
Іонушас С.К.
Неклюдов В.М.
Захарченко В.В.
Абзац 6 підпункту 6 пункту 22 «Прикінцевих і перехідних положень» викласти в такій редакції:
«Призначення на посади, передбачені пунктами 4-15 частини першої статті 39 Закону України «Про прокуратуру», здійснюється після відповідного схвалення Комісією з добору керівного складу органів прокуратури, склад і положення про яку затверджується Генеральним прокурором».
 
Враховано   Призначення на посади, передбачені пунктами 4-15 частини першої статті 39 Закону України «Про прокуратуру», здійснюється після відповідного схвалення Комісією з добору керівного складу органів прокуратури, склад і положення про яку затверджуються Генеральним прокурором;
 
390. 7) В Офісі Генерального прокурора, у кожній обласній прокуратурі утворюються відповідні кадрові комісії як органи для забезпечення:
 
   7) в Офісі Генерального прокурора, у кожній обласній прокуратурі утворюються відповідні кадрові комісії як органи для забезпечення:
 
391. - проведення атестації прокурорів Генеральної прокуратури України, регіональних прокуратур, місцевих прокуратур, військових прокуратур відповідно до «Прикінцевих і перехідних положень» цього Закону;
 
   проведення атестації прокурорів Генеральної прокуратури України, регіональних прокуратур, місцевих прокуратур, військових прокуратур відповідно до розділу ІІ «Прикінцеві і перехідні положення» цього Закону;
 
392. - розгляду дисциплінарних скарг про вчинення прокурором дисциплінарного проступку та здійснення дисциплінарного провадження щодо прокурорів;
 
   розгляду дисциплінарних скарг про вчинення прокурором дисциплінарного проступку та здійснення дисциплінарного провадження щодо прокурорів;
 
393. - здійснення добору на посади прокурорів.
 
   здійснення добору на посади прокурорів.
 
394. 8) Генеральний прокурор:
 
   8) Генеральний прокурор визначає:
 
395. - визначає перелік, склад і порядок роботи кадрових комісій Офісу Генерального прокурора, обласних прокуратур;
 
   перелік, склад і порядок роботи кадрових комісій Офісу Генерального прокурора, обласних прокуратур;
 
396. - визначає порядок розгляду кадровою комісією скарг про вчинення прокурором дисциплінарного проступку та процедуру здійснення дисциплінарного провадження;
 
   порядок розгляду кадровою комісією скарг про вчинення прокурором дисциплінарного проступку та процедуру здійснення дисциплінарного провадження;
 
397. - визначає порядок прийняття кадровою комісією рішення за результатами дисциплінарного провадження і за наявності підстав, передбачених Законом України «Про прокуратуру», про накладення на прокурора Офісу Генерального прокурора, обласної та окружної прокуратури дисциплінарного стягнення або прийняття рішення про неможливість подальшого перебування особи на посаді прокурора.
 
-193- Михайлюк Г.О.
Павлюк М.В.
Дануца О.А.
Бакумов О.С.
Неклюдов В.М.
Бородін В.В.
Демченко С.О.
Доповнити новим пунктом 9 такого змісту:
«9) дострокове звільнення Генерального прокурора з адміністративної посади може бути ініційовано Президентом України».
У зв’язку з цим пункт 9 вважати пунктом 10.
 
Відхилено   порядок прийняття кадровою комісією рішення за результатами дисциплінарного провадження і за наявності підстав, передбачених Законом України «Про прокуратуру», про накладення на прокурора Офісу Генерального прокурора, обласної та окружної прокуратури дисциплінарного стягнення або про неможливість подальшого перебування особи на посаді прокурора;
9) дострокове звільнення Генерального прокурора з адміністративної посади може бути ініційовано Президентом України шляхом внесення до Верховної Ради України письмового подання про надання згоди на звільнення з посади Генерального прокурора.;
 
    -194- Монастирський Д.А.
Доповнити новим підпунктом 9 такого змісту:
«9) дострокове звільнення Генерального прокурора з адміністративної посади може бути ініційовано Президентом України шляхом внесення до Верховної Ради України письмового подання про надання згоди на звільнення з посади Генерального прокурора».
У зв’язку з цим пункт 9 вважати пунктом 10.
 
Враховано    
398. 9) звільнення прокурорів Офісу Генерального прокурора, обласних прокуратур, окружних прокуратур у разі ліквідації чи реорганізації органу прокуратури, в якому прокурор обіймає посаду, або в разі скорочення кількості прокурорів органу прокуратури, здійснюється у порядку, визначеному Генеральним прокурором.
 
   10) звільнення прокурорів Офісу Генерального прокурора, обласних прокуратур, окружних прокуратур у разі ліквідації чи реорганізації органу прокуратури, в якому прокурор обіймає посаду, або в разі скорочення кількості прокурорів органу прокуратури здійснюється у порядку, визначеному Генеральним прокурором.
 
399. 23. Визначити, що повноваження членів Ради прокурорів України, які обрані на посади до набрання чинності цим Законом, достроково припиняються на наступний день після дня початку роботи окружних прокуратур. Рекомендувати всеукраїнській конференції прокурорів вжити заходів щодо формування нового складу Ради прокурорів України після початку роботи окружних прокуратур.
 
-195- Михайлюк Г.О.
Павлюк М.В.
Дануца О.А.
Бакумов О.С.
Неклюдов В.М.
Бородін В.В.
Демченко С.О.
Пункт 23 доповнити реченням такого змісту:
«У цьому випадку рішення про скликання всеукраїнської конференції прокурорів приймається Генеральним прокурором».
 
Враховано   23. Визначити, що повноваження членів Ради прокурорів України, обраних на посади до набрання чинності цим Законом, достроково припиняються на наступний день після дня початку роботи окружних прокуратур. Рекомендувати всеукраїнській конференції прокурорів вжити заходів щодо формування нового складу Ради прокурорів України після початку роботи окружних прокуратур. У цьому випадку рішення про скликання всеукраїнської конференції прокурорів приймається Генеральним прокурором.
 
400. 24. Встановити, що Додаток «Перелік і територіальна юрисдикція місцевих та військових прокуратур» до Закону України «Про прокуратуру» втрачає чинність із дня початку роботи окружних прокуратур.
 
-196- Алєксєєв С.О.
Фріз І.В.
Климпуш-Цинцадзе І.О.
Зінкевич Я.В.
Пункт 24 розділу ІІ викласти в такій редакції:
#103016
 
Відхилено   24. Установити, що Додаток «Перелік і територіальна юрисдикція місцевих та військових прокуратур» до Закону України «Про прокуратуру» втрачає чинність із дня початку роботи окружних прокуратур.
 
401. 25. Тренінговий центр прокурорів України створюється на базі Національної академії прокуратури України.
 
-197- Михайлюк Г.О.
Пункт 25 Прикінцевих та перехідних положень Проекту викласти у наступній редакції:
«25. Тренінговий центр прокурорів України створюється на базі Національної академії прокуратури України та є її правонаступником».
 
Відхилено   25. Тренінговий центр прокурорів України створюється на базі Національної академії прокуратури України.
 
402. 26. Кабінету Міністрів України у двомісячний строк з дня набуття чинності цим Законом:
 
   27. Кабінету Міністрів України у двомісячний строк з дня набрання чинності цим Законом:
 
403. 1) привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом;
 
   привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом;
 
404. 2) внести на розгляд Верховної Ради України пропозиції щодо забезпечення видатків Державного бюджету України на діяльність органів прокуратури у розмірі, необхідному для здійснення ними своїх повноважень відповідно до цього Закону.

   внести на розгляд Верховної Ради України пропозиції щодо забезпечення видатків Державного бюджету України на діяльність органів прокуратури у розмірі, необхідному для здійснення ними своїх повноважень відповідно до цього Закону.