Кількість абзаців - 26 Таблиця поправок


Про внесення змін до Закону України "Про пенсії за особливі заслуги перед Україною" (Друге читання)

№ п.п. Редакція, прийнята в першому читанні Пропозиції Висновки Остаточна редакція
0. Проект
Закон України
Про внесення змін до Закону України
"Про пенсії за особливі заслуги перед Україною"
 
   Проект
Закон України
Про внесення змін до Закону України
"Про пенсії за особливі заслуги перед Україною"
 
1. Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
І. Внести до Закону України "Про пенсії за особливі заслуги перед Україною" (Відомості Верховної Ради України, 2000 р., N 35, ст. 289) такі зміни:
 
   Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
І. Внести до Закону України "Про пенсії за особливі заслуги перед Україною" (Відомості Верховної Ради України, 2000 р., N 35, ст. 289) такі зміни:
 
2. 1. Преамбулу та статтю 1 Закону викласти в такій редакції:
"Цей Закон передбачає встановлення громадянам, які мають значні заслуги у сфері державної, громадської або господарської діяльності, досягнення у галузі науки, культури, освіти, охорони здоров'я, фізичної культури і спорту тощо, пенсій за особливі заслуги перед Україною.
 
   1. Преамбулу та статтю 1 викласти в такій редакції:
"Цей Закон передбачає встановлення громадянам, які мають значні заслуги у сфері державної, громадської або господарської діяльності, досягнення у галузі науки, культури, освіти, охорони здоров'я, фізичної культури і спорту тощо, пенсій за особливі заслуги перед Україною.
 
3. Стаття 1. Пенсії за особливі заслуги перед Україною (далі - пенсії за особливі заслуги) встановлюються громадянам України:
 
-1- Засуха Т.В.
Статтю 1 викласти у редакції чинного Закону України, врахувавши пропозиції, внесені н.д.Борзовим В.П. і Королем В.М.
 
Враховано частково   Стаття 1. Пенсії за особливі заслуги перед Україною (далі - пенсії за особливі заслуги) встановлюються громадянам України:
 
4. 1) Героям України, Героям Радянського Союзу, Героям Соціалістичної Праці, особам, нагородженим орденом Слави трьох ступенів, орденом Трудової Слави трьох ступенів, чотирма і більше медалями "За відвагу", чотирма і більше орденами України та колишнього Союзу РСР, повним кавалерам ордена "За службу Родине в Вооруженных Силах СССР", особам, відзначеним почесним званням України, колишніх Союзу РСР та Української РСР "народний";
 
-2- Цибенко П.С.
У пункті 1 статті 1 після слова "нагородженим" доповнити словами "орденом Леніна," і далі за текстом.
 
Враховано   1) Героям України, Героям Радянського Союзу, Героям Соціалістичної Праці, особам, нагородженим орденом Леніна, орденом Слави трьох ступенів, орденом Трудової Слави трьох ступенів, чотирма і більше медалями "За відвагу", чотирма і більше орденами України та колишнього Союзу РСР, повним кавалерам ордена "За службу Родине в Вооруженных Силах СССР", особам, відзначеним почесним званням України, колишніх Союзу РСР та Української РСР "народний";
 
    -3- Шаров І.Ф.
Пункт 1 статті 1 після слова "народний" доповнити пунктом 8 діючої редакції із внесенням наступної зміни: замість слова "семеро" записати "п'ятеро" і далі за текстом.
 
Враховано частково у п.8 цієї статті   
5. 2) ветеранам Великої Вітчизняної війни, нагородженим у період бойових дій орденом чи медаллю " За відвагу", Ушакова;
 
   2) ветеранам Великої Вітчизняної війни, нагородженим у період бойових дій орденом, медаллю " За відвагу" або медаллю Ушакова;
 
6. 3) видатним спортсменам - переможцям Олімпійських та Параолімпійських ігор, Всесвітніх ігор глухих, чемпіонам і рекордсменам світу та Європи;
 
   3) видатним спортсменам - переможцям Олімпійських та Параолімпійських ігор, Всесвітніх ігор глухих, чемпіонам і рекордсменам світу та Європи;
 
7. 4) космонавтам, які здійснили політ у космос, членам льотно-випробувальних екіпажів літаків;
 
   4) космонавтам, які здійснили політ у космос, членам льотно-випробувальних екіпажів літаків;
 
8. 5) народним депутатам України, депутатам колишніх Союзу РСР та Української РСР;
 
-4- Анастасієв В.О.
Соломатін Ю.П.
Пункт 5 статті 1: доповнити наступним положенням: "…членам Кабінету Міністрів України та Уряду колишньої Української РСР".
 
Враховано   5) народним депутатам України, депутатам колишніх Союзу РСР та Української РСР, членам Кабінету Міністрів України та Уряду колишньої Української РСР;
 
9. 6) особам відзначеним почесним званням України, колишніх Союзу РСР та Української РСР "заслужений", державними преміями України, колишніх Союзу РСР та Української РСР, нагородженим одним із орденів України, орденом Леніна;
 
-5- Цибенко П.С.
У пункті 6 статті 1 виключити слова "орденом Леніна".
 
Враховано   6) особам відзначеним почесним званням України, колишніх Союзу РСР та Української РСР "заслужений", державними преміями України, колишніх Союзу РСР та Української РСР, нагородженим одним із орденів України або колишнього Союзу РСР;
 
    -6- Анастасієв В.О.
Соломатін Ю.П.
Пункт 6 статті 1: після слів: "… нагородженим одним із орденів України" доповнити словами: "або колишнього Союзу РСР".
 
Враховано    
10. 7) депутатам чотирьох скликань обласних, районних, районних у містах, міських рад;
 
-7- Надрага В.І.
У пункті 7 після слова "чотирьох" добавити слова "і більше".
 
Враховано   7) депутатам чотирьох і більше скликань обласних, районних, районних у містах, міських рад;
 
11. 8) матерям, які народили семеро і більше дітей та виховали їх до восьмирічного віку. При цьому враховуються діти, усиновлені в установленому порядку".
 
   8) матерям, які народили п'ятеро і більше дітей та виховали їх до восьмирічного віку. При цьому враховуються діти, усиновлені в установленому законом порядку".
 
12. 2. Статтю 3 доповнити абзацом такого змісту:
"за вислугу років".
 
   2. Статтю 3 доповнити абзацом п'ятим такого змісту:
"за вислугу років".
 
13. 3. Статтю 4 після слів " у разі втрати годувальника" доповнити словами "та за вислугу років".
 
   3. Статтю 4 після слів "у разі втрати годувальника" доповнити словами "та за вислугу років".
 
14. 4. Статті 5 і 6 викласти в такій редакції:
"Стаття 5. Пенсія за особливі заслуги встановлюється як надбавка до розміру пенсії, на яку має право особа згідно із законодавством, у таких розмірах прожиткового мінімуму, визначеного для осіб, які втратили працездатність:
від 30 до 40 відсотків - особам, зазначеним у пункті 1 статті 1 цього Закону;
від 20 до 30 відсотків - особам, зазначеним у пунктах 2 - 5 статті 1 цього Закону;
від 10 до 25 відсотків - особам, зазначеним у пунктах 6 - 8 статті 1 цього Закону.
 
-8- Засуха Т.В.
Статтю 5 викласти у редакції чинного Закону України, вилучивши частину другу "Встановлена надбавка виплачується у разі, коли пенсіонер не працює" відповідно до пропозиції Н.д.І ІІ скликання В.Шепи і О.Марченка.
 
Враховано частково   4. Статті 5 і 6 викласти в такій редакції:
"Стаття 5. Пенсія за особливі заслуги встановлюється як надбавка до розміру пенсії, на яку має право особа згідно із законом, у таких розмірах прожиткового мінімуму, визначеного для осіб, які втратили працездатність:
від 35 до 40 відсотків - особам, зазначеним у пункті 1 статті 1 цього Закону;
від 25 до 35 відсотків - особам, зазначеним у пунктах 2 - 5 статті 1 цього Закону;
від 20 до 25 відсотків - особам, зазначеним у пунктах 6 - 8 статті 1 цього Закону.
 
    -9- Анастасієв В.О.
Соломатін Ю.П.
Запропонований новою редакцією статті 5 законопроекту розмір надбавок до пенсії за особливі заслуги перед Україною менший, ніж встановлено чинним Законом. Це суперечить вимогам статті 22 Конституції України. Крім того, автори законопроекту умовно поділили осіб, які мають право на такі пенсії, на три групи ( пункти 1; 2-5; 6-8), залежно від ступеня заслуг. Тому і надбавки до пенсії для осіб певної групи мають бути рівними, а не "від і до". З метою виключення можливості порушення Конституції України, а також унеможливлення довільного (суб'єктивного) визначення розміру пенсії певній особі, другу частину зазначеної статті пропонується викласти у наступній редакції:
40 процентів - особам, зазначеним у пункті 1 цього Закону;
30 процентів - особам, зазначеним у пунктах 2 - 5 цього Закону;
20 процентів - особам, зазначеним у пунктах 6 - 8 цього Закону.
 
Враховано частково    
    -10- Цибенко П.С.
Частини 2 - 4 статті 5 викласти у редакції: "від 35 до 40 відсотків - особам, зазначеним у пункті 1 статті 1 цього Закону;
від 25 до 35 відсотків - особам, зазначеним у пунктах 2 - 5 статті 1 цього Закону;
від 20 до 25 відсотків - особам, зазначеним у пунктах 6 - 8 статті 1 цього Закону".
 
Враховано    
15. Розмір надбавки визначається Комісією залежно від заслуг особи.
 
-11- Надрага В.І.
Статтю 5 доповнити реченням: "У разі, коли особа одночасно має право на надбавки, зазначені у кількох пунктах статті 1 цього Закону, призначається та надбавка, яка є більшою у максимальному розмірі".
 
Враховано   Розмір надбавки визначається Комісією залежно від заслуг особи. У разі, коли особа одночасно має право на надбавки, зазначені в кількох пунктах статті 1 цього Закону, призначається та надбавка, яка є більшою у максимальному розмірі.
 
16. Надбавка встановлюється з першого числа місяця, що настає за місяцем прийняття рішення Комісією, і виплачується, якщо пенсіонер не працює, крім випадків, коли за місцем його роботи середньомісячний дохід за минулий календарний рік не перевищував прожиткового мінімуму, визначеного для осіб, які втратили працездатність.
 
   Надбавка встановлюється з першого числа місяця, що настає за місяцем прийняття рішення Комісією, і виплачується, якщо пенсіонер не працює, крім випадків, коли за місцем його роботи середньомісячний дохід за минулий календарний рік не перевищував прожиткового мінімуму, визначеного для осіб, які втратили працездатність.
 
17. У разі зміни розміру прожиткового мінімуму органи, що виплачують пенсії, збільшують надбавки на відповідний коефіцієнт підвищення прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність, з дати зміни цього розміру.
 
-12- Анастасієв В.О.
Соломатін Ю.П.
Останній абзац статті 5 викласти у наступній редакції: "У разі збільшення прожиткового мінімуму, визначеного для осіб, які втратили працездатність, органи, що виплачують пенсії, здійснюють перерахунок надбавки, виходячи із зазначеного прожиткового мінімуму, з урахуванням встановленого Комісією відсотку надбавки. Перерахунок здійснюється з дати зміни зазначеного прожиткового мінімуму".
 
Враховано   У разі збільшення прожиткового мінімуму, визначеного для осіб, які втратили працездатність, органи, що виплачують пенсії, здійснюють перерахунок надбавки, виходячи із цього прожиткового мінімуму, з урахуванням встановленого Комісією відсотку надбавки. Перерахунок здійснюється з дня затвердження нового розміру прожиткового мінімуму.
 
18. Стаття 6. У разі смерті військовослужбовця, особи начальницького і рядового складу органу внутрішніх справ, які загинули під час виконання службових обов'язків (померли внаслідок поранення, одержаного під час виконання службових обов'язків) і були посмертно нагороджені державними нагородами, непрацездатні члени сім'ї померлого, зазначені в статті 37 Закону України "Про пенсійне забезпечення" (дружина чи чоловік, які не одружилися вдруге), що були на утриманні, військовослужбовця (зазначеної особи) мають право на встановлення до пенсії надбавки у розмірі, передбаченому для осіб, зазначених в пункті 1 статті 1 цього Закону.
У разі смерті особи, яка мала право на пенсію за особливі заслуги відповідно до пункту 1 статті 1 цього Закону, непрацездатні члени сім'ї померлого, зазначені в статті 37 Закону України "Про пенсійне забезпечення" (дружина чи чоловік, які не одружилися вдруге), що були на його утриманні, мають право на встановлення до пенсії, надбавки у розмірі, передбаченому для осіб, зазначених в пункті 6 статті 1 цього Закону.
 
   Стаття 6. У разі смерті особи, яка мала право на пенсію за особливі заслуги відповідно до статті 1 цього Закону, непрацездатні члени сім'ї померлого, зазначені в статті 37 Закону України "Про пенсійне забезпечення", мають право на встановлення надбавки до пенсії у таких розмірах: за наявності одного непрацездатного члена сім'ї - 70 відсотків, двох і більше - 90 відсотків надбавки до пенсії померлого годувальника або надбавки до пенсії, що могла бути йому встановлена.
У разі смерті військовослужбовця, особи начальницького і рядового складу органів внутрішніх справ, які загинули під час виконання службових обов'язків (померли внаслідок поранення, одержаного під час виконання службових обов'язків) і були посмертно нагороджені державними нагородами України, непрацездатні члени сім'ї померлого, зазначені в статті 37 Закону України "Про пенсійне забезпечення", мають право на встановлення до пенсії надбавки у таких розмірах: за наявності одного непрацездатного члена сім'ї - 70 відсотків, двох і більше - 90 відсотків від розміру надбавки, передбаченого для осіб, зазначених в пункті 1 статті 1 цього Закону.
 
19. Надбавка встановлюється до пенсії, на яку член сім'ї померлого має право згідно із законодавством. При цьому застосовується порядок встановлення і збільшення надбавки, визначений статтею 5 цього Закону.
Частка пенсії, що належить кожному члену сім'ї, визначається відповідно до Закону України "Про пенсійне забезпечення".
 
-13- Шаров І.Ф.
Редакцію статті 6 чинного Закону України "Про пенсії за особливі заслуги перед Україною" залишити без змін: "Право на пенсії в разі втрати годувальника за цим Законом мають непрацездатні члени сім'ї померлого годувальника, зазначені в статті 37 Закону України "Про пенсійне забезпечення", які були на його утриманні. При цьому дітям пенсії призначаються незалежно від того, чи були вони на утриманні годувальника".
 
Враховано   Надбавка встановлюється до пенсії, на яку член сім'ї померлого годувальника має право згідно із законом. При цьому застосовується порядок встановлення і збільшення надбавки, визначений статтею 5 цього Закону.
Виділення частки пенсії, що належить кожному члену сім'ї, здійснюється відповідно до Закону України "Про пенсійне забезпечення".
 
20. 5. Статтю 7 визнати такою, що втратила чинність.
 
   5. Статтю 7 виключити.
 
21. 6. Статтю 8 після слів "інших центральних органів виконавчої влади" доповнити словами "Главою Адміністрації Президента України, Керівником апарату Верховної Ради України, Державним Секретарем Кабінету Міністрів України, Головою Верховної Ради Автономної Республіки Крим, Головою Конституційного Суду України, Головою Верховного Суду України, головами вищих спеціалізованих судів України, Генеральним прокурором України, Головою Національного банку України".
 
-14- Анастасієв В.О.
Соломатін Ю.П.
Доповнити проект Закону новою статтею наступного змісту:
Стаття 16-1. Посадові особи, винні в порушенні цього Закону, та громадяни у разі подання неправдивих відомостей для призначення та виплати пенсії за особливі заслуги, несуть відповідальність згідно із законом.
 
Враховано   6. Статтю 8 після слів "інших центральних органів виконавчої влади" доповнити словами "Главою Адміністрації Президента України, Керівником Апарату Верховної Ради України, Державним Секретарем Кабінету Міністрів України, Головою Верховної Ради Автономної Республіки Крим, Головою Конституційного Суду України, Головою Верховного Суду України, головами вищих спеціалізованих судів України, Генеральним прокурором України, Головою Національного банку України".
7. Доповнити Закон статтею 16-1 такого змісту:
"Стаття 16-1. Посадові особи, винні в порушенні цього Закону, та громадяни у разі подання неправдивих відомостей для призначення та виплати пенсії за особливі заслуги, несуть відповідальність згідно із законом".
 
22. 7. У статті 17:
1) пункт 4 викласти в такій редакції:
"4. У разі коли до набрання чинності цим Законом розмір встановленої відповідно до статті 5 надбавки до пенсії вищий від передбаченого цим Законом або коли пенсію за особливі заслуги перед Україною було призначено на підставах, не передбачених цим Законом, виплата надбавок продовжується і їх розмір переглядається відповідно до законодавства про індексацію грошових доходів населення.
 
-15- Сушкевич В.М.
Пункт 4 статті 17 викласти у такій редакції: "Установити, що у разі, коли внаслідок перерахунку надбавки відповідно до статті 5 цього Закону її розмір зменшується, надбавка виплачується у раніше встановленому розмірі. Розмір надбавки переглядається згідно з законом про індексацію грошових доходів населення".
 
Враховано   7. У статті 17:
1) пункт 4 викласти в такій редакції:
"4. Установити, що у разі, коли внаслідок перерахунку надбавки відповідно до статті 5 цього Закону її розмір зменшується, надбавка виплачується у раніше встановленому розмірі. Розмір надбавки переглядається згідно з законом про індексацію грошових доходів населення.
 
23. У разі коли за нормами цього Закону для відповідної категорії осіб передбачено більш високі розміри надбавок, ніж були встановлені раніше, проводиться перерахунок у порядку, визначеному Комісією";
 
   У разі коли за нормами цього Закону для відповідної категорії осіб передбачено більш високі розміри надбавок, ніж були встановлені раніше, проводиться перерахунок у порядку, визначеному Комісією";
 
24. 2) доповнити пункт 5 абзацом такого змісту:
"під час формування показників державного бюджету на наступний рік визначати обсяг асигнувань, який буде спрямовуватися на фінансування пенсій за особливі заслуги, а також вносити Верховній Раді України виходячи із можливостей державного бюджету пропозиції щодо визначення верхньої межі максимального розміру пенсії разом з надбавкою, передбаченою статтею 5 цього Закону".
 
   2) пункт 5 доповнити абзацом такого змісту:
"під час формування показників державного бюджету на наступний рік визначати обсяг асигнувань, який буде спрямовуватися на фінансування пенсій за особливі заслуги, а також вносити Верховній Раді України, виходячи із можливостей державного бюджету, пропозиції щодо визначення верхньої межі максимального розміру пенсії разом з надбавкою, передбаченою статтею 5 цього Закону".
 
25. ІІ. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.

-16- Цибенко П.С.
У другому розділі слова "з дня його опублікування" замінити словами "з 1 січня 2003 року" .
 
Враховано   ІІ. Цей Закон набирає чинності з 1 січня 2003 року.