Кількість абзаців - 228 Таблиця поправок


Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо захисту прав споживачів фінансових послуг (Друге читання)

№ п.п. Редакція, прийнята в першому читанні Пропозиції Висновки Остаточна редакція
0. ПРОЕКТ
 
   ПРОЕКТ
 
1. Закон України
Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо захисту прав споживачів фінансових послуг
 
   Закон України
Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо захисту прав споживачів фінансових послуг
 
2. Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
І. Внести зміни до таких законодавчих актів України:
 
   Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
І. Внести зміни до таких законодавчих актів України:
 
3. 1. У Кодексі України про адміністративні правопорушення (Відомості Верховної Ради УРСР, 1984 р., додаток до № 51, ст. 1122 із наступними змінами):
 
   1. У Кодексі України про адміністративні правопорушення (Відомості Верховної Ради УРСР, 1984 р., додаток до № 51, ст. 1122):
 
4. 1) у статті 156-1:
 
   1) у статті 156-1:
 
5. абзац перший частини першої після слів «громадянам-споживачам» доповнити словами « (крім споживачів фінансових послуг)»;
 
   абзац перший частини першої після слів "громадянам-споживачам" доповнити словами " (крім споживачів фінансових послуг)";
 
6. доповнити частинами п’ятою і шостою такого змісту:
 
   доповнити частинами п’ятою і шостою такого змісту:
 
7. «Ненадання, несвоєчасне надання споживачу фінансових послуг інформації про умови надання фінансової послуги, яку він має намір отримати, та іншої інформації, обов’язковість надання якої споживачу фінансових послуг передбачена законодавством, а також надання інформації про фінансову послугу, учасника ринку фінансових послуг, що містить неповні, неточні або недостовірні відомості (дані) -
 
   "Ненадання, несвоєчасне надання споживачу фінансових послуг інформації про умови надання фінансової послуги, яку він має намір отримати, та іншої інформації, обов’язковість надання якої споживачу фінансових послуг передбачена законодавством, а також надання інформації про фінансову послугу, учасника ринку фінансових послуг, що містить неповні, неточні або недостовірні відомості (дані) -
 
8. тягнуть за собою накладення штрафу на посадових осіб, фізичних осіб - підприємців від п’ятдесяти до ста неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.
 
-1- Южаніна Н.П.
В абзаці п’ятому підпункту 1 пункту 1 розділу І проекту слова «від п’ятдесяти до ста» замінити словами «в розмірі п’ятдесят».
 
Відхилено   тягнуть за собою накладення штрафу на посадових осіб, фізичних осіб - підприємців від п’ятдесяти до ста неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.
 
9. Дії, передбачені частиною п’ятою цієї статті, вчинені особою, яку протягом року було піддано адміністративному стягненню за такі ж порушення, -
 
-2- Южаніна Н.П.
В абзаці шостому підпункту 1 пункту 1 розділу І проекту слова «протягом року» замінити словами «протягом календарного року»
 
Відхилено   Дії, передбачені частиною п’ятою цієї статті, вчинені особою, яку протягом року було піддано адміністративному стягненню за такі ж порушення, -
 
10. тягнуть за собою накладення штрафу на посадових осіб, фізичних осіб - підприємців від ста до двохсот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян»;
 
-3- Южаніна Н.П.
В абзаці сьомому підпункту 1 пункту 1 розділу І проекту слова «від сто до двохсот» замінити словами «в розмірі сто»
 
Відхилено   тягнуть за собою накладення штрафу на посадових осіб, фізичних осіб - підприємців від ста до двохсот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян»;
 
11. 2) у статті 218 слово і цифри «статтями 156-1, « у всіх випадках замінити словами і цифрами «частинами першою - четвертою статті 156-1, статтями»;
 
   2) у статті 218 слово і цифри "статтями 156-1" замінити словами і цифрами "частинами першою - четвертою статті 156-1, статтями";
 
12. 3) частину першу статті 234? після слів «пов'язані з» доповнити словами та цифрами «порушенням законодавства про захист прав споживачів (частини п’ята, шоста статті 156-1 - за порушення, вчинені учасниками ринків фінансових послуг, якщо державне регулювання ринку таких послуг здійснюється Національним банком України)»;
 
   3) частину першу статті 234? після слів "пов'язані з" доповнити словами та цифрами "порушенням законодавства про захист прав споживачів (частини п’ята, шоста статті 156-1 - за порушення, вчинені учасниками ринків фінансових послуг, якщо державне регулювання ринку таких послуг здійснюється Національним банком України)";
 
13. 4) у частині першій статті 244-4 слово і цифри «статті 156-1, « замінити словами і цифрами «частини перша - четверта статті 156-1, статті»;
 
   4) у частині першій статті 244-4 слово і цифри "статті 156-1" замінити словами і цифрами "частини перша - четверта статті 156-1, статті";
 
14. 5) частину першу статті 244-16 після слів «пов'язані з» доповнити словами та цифрами «порушенням законодавства про захист прав споживачів фінансових послуг (частини п’ята, шоста статті 156-1 - за порушення, вчинені учасниками ринків фінансових послуг, якщо державне регулювання ринку таких послуг здійснюється національною комісією, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг)»;
 
   5) частину першу статті 244-16 після слів "пов'язані з" доповнити словами та цифрами "порушенням законодавства про захист прав споживачів фінансових послуг (частини п’ята, шоста статті 156-1 - за порушення, вчинені учасниками ринків фінансових послуг, якщо державне регулювання ринку таких послуг здійснюється національною комісією, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг)";
 
15. 6) частину першу статті 244-17 після слів «пов'язані з» доповнити словами та цифрами «порушенням законодавства про захист прав споживачів фінансових послуг (частини п’ята, шоста статті 156-1 - за порушення, вчинені учасниками ринків фінансових послуг, якщо державне регулювання ринку таких послуг здійснюється Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку)»;
 
   6) частину першу статті 244-17 після слів "пов'язані з" доповнити словами та цифрами "порушенням законодавства про захист прав споживачів фінансових послуг (частини п’ята, шоста статті 156-1 - за порушення, вчинені учасниками ринків фінансових послуг, якщо державне регулювання ринку таких послуг здійснюється Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку)";
 
16. 7) у частині першій статі 255:
 
   7) у частині першій статі 255:
 
17. в абзаці другому пункту 1 цифри «155-2 - 156-2» замінити словами та цифрами «155-2 - 156, частини перша - четверта статті 156-1, статті 156-2»;
 
   в абзаці другому пункту 1 цифри "155-2 - 156-2" замінити цифрами та словами "155-2 - 156, частини перша - четверта статті 156-1, статті 156-2";
 
18. у пункті 2 цифри «156-1, « замінити словами та цифрами «частини перша -четверта статті 1561, статті»;
 
   у пункті 2 цифри "156-1" замінити словами та цифрами "частини перша – четверта статті 156-1, статті";
 
19. 2. У Законі України «Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг» (Відомості Верховної Ради України, 2002 р., № 1, ст. 1 із наступними змінами):
 
-4- Дубінський О.А.
Згідно з правилами нормопроектування провести перенумерацію пунктів 2, 3, 4, 5, 6, 7 на 5, 7, 6, 4, 2, 3 відповідно.
 
Враховано   5. У Законі України «Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг» (Відомості Верховної Ради України, 2002 р., № 1, ст. 1 із наступними змінами):
 
20. 1) в абзаці другому преамбули слова «захисту інтересів споживачів фінансових послуг» замінити словами «захисту прав та інтересів клієнтів фінансових установ, фізичних осіб - підприємців, які надають фінансові послуги»;
 
   1) в абзаці другому преамбули слова «захисту інтересів споживачів фінансових послуг» замінити словами «захисту прав та інтересів клієнтів фінансових установ, фізичних осіб - підприємців, які надають фінансові послуги»;
 
21. 2) у частині першій статті 1:
 
   2) у частині першій статті 1:
 
22. у пункті 7 слова «споживачі фінансових послуг» замінити словом «клієнти»;
 
   у пункті 7 слова «споживачі фінансових послуг» замінити словом «клієнти»;
 
23. доповнити новими пунктами 7-1 і 7-2 такого змісту:
 
   доповнити новими пунктами 7-1 і 7-2 такого змісту:
 
24. «7-1) споживач фінансових послуг - фізична особа, яка отримує або має намір отримати фінансову послугу для задоволення особистих потреб, не пов'язаних із підприємницькою, незалежною професійною діяльністю;
 
   «7-1) споживач фінансових послуг - фізична особа, яка отримує або має намір отримати фінансову послугу для задоволення особистих потреб, не пов'язаних із підприємницькою, незалежною професійною діяльністю;
 
25. 7-2) клієнт - фізична особа (у тому числі споживач фінансових послуг), фізична особа - підприємець або юридична особа, яка отримує або має намір отримати фінансову послугу»;
 
   7-2) клієнт - фізична особа (у тому числі споживач фінансових послуг), фізична особа - підприємець або юридична особа, яка отримує або має намір отримати фінансову послугу»;
 
26. у пункті 10 слова «інтересів споживачів фінансових послуг» замінити словами «прав та інтересів клієнтів фінансових установ, фізичних осіб - підприємців, які надають фінансові послуги»;
 
   у пункті 10 слова «інтересів споживачів фінансових послуг» замінити словами «прав та інтересів клієнтів фінансових установ, фізичних осіб - підприємців, які надають фінансові послуги»;
 
27. 3) у статті 3:
 
   3) у статті 3:
 
28. у частині першій слово «споживачам» замінити словом «клієнтам»;
 
   у частині першій слово «споживачам» замінити словом «клієнтам»;
 
29. доповнити новою частиною другою такого змісту:
 
   доповнити новою частиною другою такого змісту:
 
30. «2. Відносини, що виникають у зв’язку із захистом прав споживачів фінансових послуг, регулюються законодавством про захист прав споживачів з урахуванням особливостей, передбачених цим Законом»;
 
   «2. Відносини, що виникають у зв’язку із захистом прав споживачів фінансових послуг, регулюються законодавством про захист прав споживачів з урахуванням особливостей, передбачених цим Законом»;
 
31. 4) доповнити новою статтею 3-1 такого змісту:
 
   4) доповнити статтею 3-1 такого змісту:
 
32. «Стаття 3-1. Принципи захисту прав споживачів фінансових послуг
 
   «Стаття 3-1. Принципи захисту прав споживачів фінансових послуг
 
33. 1. Захист прав споживачів фінансових послуг ґрунтується на таких принципах:
 
   1. Захист прав споживачів фінансових послуг ґрунтується на таких принципах:
 
34. 1) забезпечення відповідального ставлення до всіх категорій споживачів фінансових послуг;
 
   1) забезпечення відповідального ставлення до всіх категорій споживачів фінансових послуг;
 
35. 2) забезпечення своєчасного надання повної, точної та достовірної інформації про фінансові послуги, суб’єктів господарювання, які надають фінансові послуги, їх фінансового стану;
 
-5- Южаніна Н.П.
В абзаці п’ятому підпункту 4 пункту 2 розділу І проекту слова «їх фінансового стану» замінити словами «та про їх фінансовий стан».
 
Враховано   2) забезпечення своєчасного надання повної, точної та достовірної інформації про фінансові послуги, суб’єктів господарювання, які надають фінансові послуги, та про їх фінансовий стан;
 
36. 3) сприяння просвітницькій роботі з метою забезпечення обізнаності споживачів фінансових послуг, отримання ними навичок, знань та впевненості щодо розуміння ризиків, відповідальності та можливостей, пов’язаних із користуванням фінансовими послугами;
 
   3) сприяння просвітницькій роботі з метою забезпечення обізнаності споживачів фінансових послуг, отримання ними навичок, знань та впевненості щодо розуміння ризиків, відповідальності та можливостей, пов’язаних із користуванням фінансовими послугами;
 
37. 4) забезпечення відповідальної ділової поведінки осіб, які надають фінансові послуги, та їх уповноважених представників (осіб, що надають посередницькі послуги на ринках фінансових послуг);
 
   4) забезпечення відповідальної ділової поведінки осіб, які надають фінансові послуги, та їх уповноважених представників (осіб, що надають посередницькі послуги на ринках фінансових послуг);
 
38. 5) забезпечення захисту коштів та інших активів споживачів фінансових послуг від шахрайства та зловживань;
 
   5) забезпечення захисту коштів та інших активів споживачів фінансових послуг від шахрайства та зловживань;
 
39. 6) забезпечення захисту персональних даних споживачів фінансових послуг;
 
   6) забезпечення захисту персональних даних споживачів фінансових послуг;
 
40. 7) створення і впровадження механізму досудового вирішення спорів щодо надання фінансових послуг;
 
   7) створення і впровадження механізму досудового вирішення спорів щодо надання фінансових послуг;
 
41. 8) сприяння конкуренції у сфері надання фінансових послуг.».
 
   8) сприяння конкуренції у сфері надання фінансових послуг";
 
42. 5) у статті 6:
 
-6- Бєлькова О.В.
Доповнити підпункт 5 такими абзацами:
"у частині першій:
абзац п’ятий викласти у такій редакції:
"3) відомості про клієнта, який отримує фінансову послугу: прізвище, ім’я, по батькові, адреса проживання – для фізичної особи, найменування та місцезнаходження – для юридичної особи";
абзац шостий виключити.»
Обґрунтування: удосконалення вимог до обов’язкових складових договору про надання фінансових послуг.
 
Враховано Поправка уточнює інформацію щодо клієнта фінансової установи  5) у статті 6:
у частині першій:
абзац п’ятий викласти у такій редакції:
"3) відомості про клієнта, який отримує фінансову послугу: прізвище, ім’я, по батькові, адреса проживання – для фізичної особи, найменування та місцезнаходження – для юридичної особи";
абзац шостий виключити;
 
43. абзац третій частини першої викласти в такій редакції:
 
-7- Бєлькова О.В.
Другий та третій абзаци підпункту 5 пункту 2 викласти в наступній редакції:
"абзац п'ятнадцятий частини першої викласти в такій редакції: "Органи, що здійснюють державне регулювання ринків фінансових послуг, у межах своєї компетенції встановлюють додаткові обов’язкові для фінансових установ та осіб, які не є фінансовими установами, але мають право надавати окремі фінансові послуги, вимоги до договорів про надання фінансових послуг, якщо це не врегульовано законом".
Обґрунтування: узгодження із прийнятим в цілому проектом Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо удосконалення функцій із державного регулювання ринків фінансових послуг», (колишній законопроект №1069-2), яким вже внесена відповідна редакція норми.
 
Враховано   абзац п'ятнадцятий частини першої викласти в такій редакції:
 
44. «Органи, що здійснюють державне регулювання ринків фінансових послуг, у межах своєї компетенції встановлюють додаткові обов’язкові для фінансових установ вимоги до договорів про надання фінансових послуг, якщо інше не передбачено законом»;
 
   "Органи, що здійснюють державне регулювання ринків фінансових послуг, у межах своєї компетенції встановлюють додаткові обов’язкові для фінансових установ та осіб, які не є фінансовими установами, але мають право надавати окремі фінансові послуги, вимоги до договорів про надання фінансових послуг, якщо це не врегульовано законом";
 
45. у абзаці четвертому частини першої слова «юридична або фізична особа мають» замінити словами «клієнт має»;
 
-8- Бєлькова О.В.
В абзаці четвертому підпункту 5 пункту 2 слова «у абзаці четвертому» замінити на слова «у абзаці шістнадцятому».
 
Враховано   у абзаці шістнадцятому частини першої слова «юридична або фізична особа мають» замінити словами «клієнт має»;
 
46. після частини першої доповнити чотирма новими частинами такого змісту:
 
   після частини першої доповнити чотирма новими частинами такого змісту:
 
47. «2. Договір про надання фінансових послуг (окрім послуг з торгівлі валютними цінностями та послуг з переказу коштів, якщо відповідні правочини повністю виконуються сторонами у момент їх вчинення і при проведенні відповідних операцій у суб’єкта первинного фінансового моніторингу не виникає обов’язку здійснення ідентифікації та/або верифікації клієнта згідно із законом) укладається виключно в письмовій формі:
 
   «2. Договір про надання фінансових послуг (окрім послуг з торгівлі валютними цінностями та послуг з переказу коштів, якщо відповідні правочини повністю виконуються сторонами у момент їх вчинення і при проведенні відповідних операцій у суб’єкта первинного фінансового моніторингу не виникає обов’язку здійснення ідентифікації та/або верифікації клієнта згідно із законом) укладається виключно в письмовій формі:
 
48. 1) у паперовому вигляді;
 
   1) у паперовому вигляді;
 
49. 2) у вигляді електронного документа, створеного згідно з вимогами, визначеними Законом України "Про електронні документи та електронний документообіг";
 
   2) у вигляді електронного документа, створеного згідно з вимогами, визначеними Законом України "Про електронні документи та електронний документообіг";
 
50. 3) шляхом приєднання клієнта до договору, який може бути наданий йому для ознайомлення у вигляді електронного документа на власному веб-сайті (веб-сторінці) особи, яка надає фінансові послуги, та/або (у разі надання фінансової послуги за допомогою платіжного пристрою) на екрані платіжного пристрою, який використовує особа, яка надає фінансові послуги.
 
-9- Бєлькова О.В.
За текстом законопроекту слова "веб-сайті (веб-сторінці)" замінити словами "веб-сайті".
 
Враховано   3) шляхом приєднання клієнта до договору, який може бути наданий йому для ознайомлення у вигляді електронного документа на власному веб-сайті особи, яка надає фінансові послуги, та/або (у разі надання фінансової послуги за допомогою платіжного пристрою) на екрані платіжного пристрою, який використовує особа, яка надає фінансові послуги.
4) укладений в порядку, передбаченому Законом України "Про електронну комерцію".
 
    -10- Бєлькова О.В.
Після абзацу дев’ятого підпункту 5 пункту 2 законопроекту додати абзац такого змісту:
«4) укладений в порядку, передбаченому Законом України «Про електронну комерцію».»
 
Враховано    
51. Примірник договору, укладеного у паперовому вигляді, а також додатки до нього (за наявності) надаються особою, яка надає фінансові послуги, клієнту одразу після його підписання, але до початку надання клієнту фінансової послуги.
 
   Примірник договору, укладеного у паперовому вигляді, а також додатки до нього (за наявності) надаються особою, яка надає фінансові послуги, клієнту одразу після його підписання, але до початку надання клієнту фінансової послуги.
 
52. Примірник договору, укладеного у вигляді електронного документа, та додатків до нього (за наявності) вважається отриманим клієнтом, якщо договір за домовленістю особи, яка надає фінансові послуги, і клієнта або за вибором клієнта направлений на електронну адресу клієнта чи направлений йому в інший спосіб, що дає змогу встановити дату відправлення. Договір, укладений у вигляді електронного документа, та додатки до нього (за наявності) повинні містити відомості про клієнта, у тому числі зазначені ним контактні дані.
 
-11- Бєлькова О.В.
Абзац одинадцятий підпункту 5 пункту 2 доповнити реченням такого змісту:
"Положення цього абзацу не застосовується до договорів, зазначених у пункті 4 цієї частини".
 
Враховано   Примірник договору, укладеного у вигляді електронного документа, та додатків до нього (за наявності) вважається отриманим клієнтом, якщо договір за домовленістю особи, яка надає фінансові послуги, і клієнта або за вибором клієнта направлений на електронну адресу клієнта чи направлений йому в інший спосіб, що дає змогу встановити дату відправлення. Договір, укладений у вигляді електронного документа, та додатки до нього (за наявності) повинні містити відомості про клієнта, у тому числі зазначені ним контактні дані. Положення цього абзацу не застосовується до договорів, зазначених у пункті 4 цієї частини
 
53. У разі якщо договір укладається шляхом приєднання, договір складається з публічної частини договору та індивідуальної частини договору, підписанням якої клієнт приєднується до договору в цілому. Публічна частина договору про надання фінансових послуг оприлюднюється та повинна бути доступною для ознайомлення клієнтів на власному веб-сайті (веб-сторінці) особи, яка надає фінансові послуги, і надається клієнту за його вибором у спосіб, що дає змогу встановити дату надання, з використанням контактних даних, зазначених клієнтом. Усі редакції публічної частини договору повинні зберігатися на власному веб-сайті (веб-сторінці) особи, яка надає фінансові послуги, із зазначенням строку їх дії.
 
-12- Бєлькова О.В.
За текстом законопроекту слова "веб-сайті (веб-сторінці)" замінити словами "веб-сайті".
 
Враховано   У разі якщо договір укладається шляхом приєднання, договір складається з публічної частини договору та індивідуальної частини договору, підписанням якої клієнт приєднується до договору в цілому. Публічна частина договору про надання фінансових послуг оприлюднюється та повинна бути доступною для ознайомлення клієнтів на власному веб-сайті особи, яка надає фінансові послуги, і надається клієнту за його вибором у спосіб, що дає змогу встановити дату надання, з використанням контактних даних, зазначених клієнтом. Усі редакції публічної частини договору повинні зберігатися на власному веб-сайті особи, яка надає фінансові послуги, із зазначенням строку їх дії.
 
54. Індивідуальна частина договору укладається з клієнтом у письмовій формі (у паперовому вигляді або у вигляді електронного документа) з обов’язковим зазначенням у такому договорі умов, передбачених частиною першою цієї статті. Якщо індивідуальна частина договору укладена в паперовому вигляді, примірник індивідуальної частини та додатки до неї (за наявності) надається клієнту одразу після його підписання, але до початку надання клієнту фінансової послуги. Примірник індивідуальної частини договору, укладеної у вигляді електронного документа, та додатки до неї (за наявності) вважається отриманим клієнтом, якщо такий примірник за домовленістю особи, яка надає фінансові послуги, і клієнта направлений клієнту на його електронну адресу або направлений клієнту за його вибором в інший спосіб, що дає змогу встановити дату відправлення. Примірник індивідуальної частини договору, укладеної у вигляді електронного документа, та додатки до неї (за наявності) повинні містити відомості про клієнта, у тому числі зазначені ним контактні дані.
 
-13- Бєлькова О.В.
Абзац тринадцятий підпункту 5 пункту 2 доповнити реченням такого змісту:
"Положення цього абзацу не застосовується до договорів, зазначених у пункті 4 цієї частини".
 
Враховано   Індивідуальна частина договору укладається з клієнтом у письмовій формі (у паперовому вигляді або у вигляді електронного документа) з обов’язковим зазначенням у такому договорі умов, передбачених частиною першою цієї статті. Якщо індивідуальна частина договору укладена в паперовому вигляді, примірник індивідуальної частини та додатки до неї (за наявності) надається клієнту одразу після його підписання, але до початку надання клієнту фінансової послуги. Примірник індивідуальної частини договору, укладеної у вигляді електронного документа, та додатки до неї (за наявності) вважається отриманим клієнтом, якщо такий примірник за домовленістю особи, яка надає фінансові послуги, і клієнта направлений клієнту на його електронну адресу або направлений клієнту за його вибором в інший спосіб, що дає змогу встановити дату відправлення. Примірник індивідуальної частини договору, укладеної у вигляді електронного документа, та додатки до неї (за наявності) повинні містити відомості про клієнта, у тому числі зазначені ним контактні дані. Положення цього абзацу не застосовується до договорів, зазначених у пункті 4 цієї частини.
Передбачені пунктом 4 цієї частини договори укладаються відповідно до цього Закону, а також з урахуванням особливостей та в порядку, визначеними Законом України "Про електронну комерцію".
 
    -14- Бєлькова О.В.
Підпункт 5 пункту 2 після абзацу тринадцятого доповнити абзацом такого змісту:
"Передбачені пунктом 4 цієї частини договори укладаються відповідно до цього Закону, а також з урахуванням особливостей та в порядку, визначеними Законом України "Про електронну комерцію".
 
Враховано    
55. Обов'язок доведення того, що примірник договору (змін до договору) був переданий клієнту, покладається на особу, яка надає фінансову послугу.
 
   Обов'язок доведення того, що примірник договору (змін до договору) був переданий клієнту, покладається на особу, яка надає фінансову послугу.
 
56. 3. Будь-які пропозиції особи, яка надає фінансову послугу, клієнту про зміну істотних умов договору про надання фінансових послуг, у тому числі укладеного шляхом приєднання споживача фінансових послуг до договору, повинні здійснюватися у строки, встановлені договором, шляхом направлення особою, яка надає фінансову послугу, клієнту повідомлення у спосіб, що дає змогу встановити дату відправлення такого повідомлення. Умови договору про надання клієнту пропозицій про зміну зазначених умов договору в інший спосіб, ніж той, що дає змогу встановити дату відправлення повідомлення клієнту, а також про збільшення фіксованої процентної ставки за договором без письмової згоди клієнта є нікчемними.
 
   3. Будь-які пропозиції особи, яка надає фінансову послугу, клієнту про зміну істотних умов договору про надання фінансових послуг, у тому числі укладеного шляхом приєднання споживача фінансових послуг до договору, повинні здійснюватися у строки, встановлені договором, шляхом направлення особою, яка надає фінансову послугу, клієнту повідомлення у спосіб, що дає змогу встановити дату відправлення такого повідомлення. Умови договору про надання клієнту пропозицій про зміну зазначених умов договору в інший спосіб, ніж той, що дає змогу встановити дату відправлення повідомлення клієнту, а також про збільшення фіксованої процентної ставки за договором без письмової згоди клієнта є нікчемними.
 
57. Законами про окремі види фінансових послуг може встановлюватися інший порядок укладання договору між особою, яка надає фінансову послугу, та її клієнтом.
 
   Законами про окремі види фінансових послуг може встановлюватися інший порядок укладання договору між особою, яка надає фінансову послугу, та її клієнтом.
 
58. 4. Умови договору про надання фінансових послуг, що обмежують права клієнта порівняно з правами, встановленими законом, є нікчемними.
 
   4. Умови договору про надання фінансових послуг, що обмежують права клієнта порівняно з правами, встановленими законом, є нікчемними.
 
59. 5. У разі виникнення неоднозначного тлумачення прав та обов’язків сторони за договором за участю споживача фінансових послуг, такі права та обов’язки тлумачяться на користь такого споживача»;
 
   5. У разі виникнення неоднозначного тлумачення прав та обов’язків сторони за договором за участю споживача фінансових послуг, такі права та обов’язки тлумачяться на користь такого споживача»;
 
60. У зв’язку з цим частини другу - четверту вважати відповідно частинами шостою - восьмою;
 
   У зв’язку з цим частини другу - четверту вважати відповідно частинами шостою - восьмою;
 
61. 6) статтю 11 викласти в такій редакції:
 
   6) статтю 11 викласти в такій редакції:
 
62. «Стаття 11. Достовірність реклами та іншої інформації
 
   "Стаття 11. Достовірність реклами та іншої інформації
 
63. 1. Поширення у будь-якій формі та у будь-який спосіб фінансовими установами (іншими особами від імені та/або за дорученням фінансових установ) неповної, неточної та недостовірної інформації (у тому числі у рекламі) про їх діяльність у сфері фінансових послуг, фінансові послуги, які ними надаються, умови отримання таких фінансових послуг, а також недобросовісна реклама у сфері фінансових послуг забороняється.
 
-15- Дубінський О.А.
Абзац третій підпункту 6 пункту 2 викласти у такій редакції:
"1. Поширення у будь-якій формі та у будь-якій спосіб фінансовими установами (іншими особами від імені та/або за дорученням фінансових установ) недобросовісної реклами про їх діяльність у сфері фінансових послуг, фінансові послуги, які ними надаються, умови отримання таких послуг забороняється".
 
Враховано   1. Поширення у будь-якій формі та у будь-якій спосіб фінансовими установами (іншими особами від імені та/або за дорученням фінансових установ) недобросовісної реклами про їх діяльність у сфері фінансових послуг, фінансові послуги, які ними надаються, умови отримання таких послуг забороняється.
 
    -16- Кондратюк О.К.
1.Підпункт 6) пункту 2 Розділу І проекту викласти у такій редакції:
«6) статтю 11 викласти в такій редакції:
«Стаття 11. Достовірність реклами та іншої інформації
1. Поширення у будь-якій формі та у будь-який спосіб фінансовими установами (іншими особами від імені та/або за дорученням фінансових установ) неповної, неточної та недостовірної інформації (у тому числі у рекламі) про їх діяльність у сфері фінансових послуг, фінансові послуги, які ними надаються, умови отримання таких фінансових послуг, а також недобросовісна реклама у сфері фінансових послуг забороняється».
 
Немає висновку    
64. 2. Недобросовісною рекламою у сфері фінансових послуг вважається:
 
   2. Недобросовісною рекламою у сфері фінансових послуг вважається:
 
65. 1) реклама фінансових послуг без набуття особою, що їх надає, статусу фінансової установи чи без одержання нею відповідного дозволу або ліцензії, якщо законом для провадження діяльності з надання таких послуг передбачено набуття статусу фінансової установи чи одержання відповідного дозволу або ліцензії;
 
   1) реклама фінансових послуг без набуття особою, що їх надає, статусу фінансової установи чи без одержання нею відповідного дозволу або ліцензії, якщо законом для провадження діяльності з надання таких послуг передбачено набуття статусу фінансової установи чи одержання відповідного дозволу або ліцензії;
 
66. 2) реклама фінансових послуг, надання яких на території України заборонено законом;
 
   2) реклама фінансових послуг, надання яких на території України заборонено законом;
 
67. 3) реклама фінансових послуг, у якій інформація про умови надання фінансових послуг відсутня або:
 
   3) реклама фінансових послуг, у якій інформація про умови надання фінансових послуг відсутня або:
 
68. зазначається шрифтом, розмір якого на 50 і більше відсотків менший за розмір шрифту, яким зазначена назва фінансової послуги, що рекламується;
 
   зазначається шрифтом, розмір якого на 50 і більше відсотків менший за розмір шрифту, яким зазначена назва фінансової послуги, що рекламується;
 
69. оголошується більш як на 25 відсотків швидше за оголошення назви фінансової послуги, що рекламується;
 
   оголошується більш як на 25 відсотків швидше за оголошення назви фінансової послуги, що рекламується;
 
70. зазначається шрифтом, розмір якого на 50 і більше відсотків менший за розмір шрифту, яким зазначене найменування фінансової установи, яка надає фінансову послугу (у разі відсутності в рекламі назви фінансової послуги);
 
   зазначається шрифтом, розмір якого на 50 і більше відсотків менший за розмір шрифту, яким зазначене найменування фінансової установи, яка надає фінансову послугу (у разі відсутності в рекламі назви фінансової послуги);
 
71. зазначається шрифтом, розмір якого на 50 і більше відсотків менший за розмір шрифту, яким зазначений знак для товарів і послуг (торговельна марка), що використовується фінансовою установою, яка надає фінансову послугу (у разі відсутності в рекламі назви фінансової послуги та найменування фінансової установи);
 
   зазначається шрифтом, розмір якого на 50 і більше відсотків менший за розмір шрифту, яким зазначений знак для товарів і послуг (торговельна марка), що використовується фінансовою установою, яка надає фінансову послугу (у разі відсутності в рекламі назви фінансової послуги та найменування фінансової установи);
 
72. зазначається у спосіб, який ускладнює її візуальне сприйняття;
 
   зазначається у спосіб, який ускладнює її візуальне сприйняття;
 
73. 4) інша реклама у сфері фінансових послуг (у тому числі реклама фінансової послуги), яка вважається недобросовісною рекламою відповідно до Закону України «Про рекламу».
 
   4) інша реклама у сфері фінансових послуг (у тому числі реклама фінансової послуги), яка вважається недобросовісною рекламою відповідно до Закону України «Про рекламу».
 
74. Перелік ознак, які можуть свідчити, що спосіб викладення інформації про умови надання фінансових послуг ускладнює її візуальне сприйняття, визначається органом, який здійснює державне регулювання відповідного ринку фінансових послуг.»;
 
   Перелік ознак, які можуть свідчити, що спосіб викладення інформації про умови надання фінансових послуг ускладнює її візуальне сприйняття, визначається органом, який здійснює державне регулювання відповідного ринку фінансових послуг.»;
 
75. 7) у статті 12:
 
   7) у статті 12:
 
76. частини першу та другу викласти в такій редакції:
 
   частини першу та другу викласти в такій редакції:
 
77. «1. Фінансова установа зобов’язана розкривати клієнтам визначену законодавством інформацію про умови та порядок її діяльності, що розміщується у місці надання послуг клієнтам та/або на власному веб-сайті (веб-сторінці) фінансової установи. Така інформація повинна, зокрема, включати:
 
-17- Бєлькова О.В.
За текстом законопроекту слова "веб-сайті (веб-сторінці)" замінити словами "веб-сайті".
 
Враховано   «1. Фінансова установа зобов’язана розкривати клієнтам визначену законодавством інформацію про умови та порядок її діяльності, що розміщується у місці надання послуг клієнтам та/або на власному веб-сайті фінансової установи. Така інформація повинна, зокрема, включати:
 
78. 1) перелік послуг, що надаються фінансовою установою, порядок та умови їх надання;
 
   1) перелік послуг, що надаються фінансовою установою, порядок та умови їх надання;
 
79. 2) вартість, ціну/тарифи, розмір плати (проценти) щодо фінансових послуг залежно від виду фінансової послуги;
 
   2) вартість, ціну/тарифи, розмір плати (проценти) щодо фінансових послуг залежно від виду фінансової послуги;
 
80. 3) інформацію про механізми захисту прав споживачів фінансових послуг.
 
   3) інформацію про механізми захисту прав споживачів фінансових послуг.
 
81. На вимогу клієнта фінансова установа зобов’язана в порядку, визначеному законодавством, надати таку інформацію:
 
   На вимогу клієнта фінансова установа зобов’язана в порядку, визначеному законодавством, надати таку інформацію:
 
82. 1) відомості про фінансові показники діяльності фінансової установи та її економічний стан, які підлягають обов'язковому оприлюдненню;
 
   1) відомості про фінансові показники діяльності фінансової установи та її економічний стан, які підлягають обов'язковому оприлюдненню;
 
83. 2) перелік керівників фінансової установи та її відокремлених підрозділів;
 
   2) перелік керівників фінансової установи та її відокремлених підрозділів;
 
84. 3) кількість акцій фінансової установи, які знаходяться у власності членів її виконавчого органу, та перелік осіб, частки яких у статутному капіталі фінансової установи перевищують 5 відсотків;
 
-18- Южаніна Н.П.
Абзац десятий підпункту 7 пункту 2 розділу І викласти у наступній редакції:
«3) кількість акцій фінансової установи та розмір часток, які знаходяться у власності членів її виконавчого органу, та перелік осіб, частки яких у статутному капіталі фінансової установи або належна їм кількість акцій фінансової установи перевищують 5 відсотків;».
 
Враховано   3) кількість акцій фінансової установи та розмір часток, які знаходяться у власності членів її виконавчого органу, а також перелік осіб, частки яких у статутному капіталі фінансової установи або належна їм кількість акцій фінансової установи перевищують 5 відсотків;
 
85. 4) іншу інформацію, право на отримання якої визначено законом.
 
   4) іншу інформацію, право на отримання якої визначено законом.
 
86. 2. Перед укладенням договору про надання фінансових послуг фінансова установа чи інший суб’єкт господарювання, що надає фінансові послуги, зобов’язані повідомити клієнта у письмовій або електронній формі, у тому числі шляхом надання клієнту доступу до такої інформації на власному веб-сайті (веб-сторінці) особи, що надає фінансові послуги, про:
 
-19- Бєлькова О.В.
За текстом законопроекту слова "веб-сайті (веб-сторінці)" замінити словами "веб-сайті".
 
Враховано   2. Перед укладенням договору про надання фінансових послуг фінансова установа чи інший суб’єкт господарювання, що надає фінансові послуги, зобов’язані повідомити клієнта у письмовій або електронній формі, у тому числі шляхом надання клієнту доступу до такої інформації на власному веб-сайті особи, що надає фінансові послуги, про:
 
87. 1) особу, що надає фінансові послуги:
 
   1) особу, що надає фінансові послуги:
 
88. а) найменування (для фізичної особи-підприємця: прізвище, ім’я та (за наявності) по батькові), місцезнаходження, контактний телефон і адреса електронної пошти особи, що надає фінансові послуги, адреса, за якою приймаються скарги споживачів фінансових послуг;
 
   а) найменування (для фізичної особи-підприємця: прізвище, ім’я та (за наявності) по батькові), місцезнаходження, контактний телефон і адреса електронної пошти особи, що надає фінансові послуги, адреса, за якою приймаються скарги споживачів фінансових послуг;
 
89. б) найменування особи, що надає посередницькі послуги (за наявності);
 
   б) найменування особи, що надає посередницькі послуги (за наявності);
 
90. в) відомості про державну реєстрацію особи, що надає фінансові послуги;
 
   в) відомості про державну реєстрацію особи, що надає фінансові послуги;
 
91. г) інформацію щодо включення фінансової установи до відповідного державного реєстру фінансових установ або Державного реєстру банків;
 
   г) інформацію щодо включення фінансової установи до відповідного державного реєстру фінансових установ або Державного реєстру банків;
 
92. ґ) інформацію щодо наявності у особи, яка надає фінансові послуги, права на надання відповідної фінансової послуги;
 
   ґ) інформацію щодо наявності у особи, яка надає фінансові послуги, права на надання відповідної фінансової послуги;
 
93. д) контактну інформацію органу, який здійснює державне регулювання щодо діяльності особи, яка надає фінансові послуги;
 
   д) контактну інформацію органу, який здійснює державне регулювання щодо діяльності особи, яка надає фінансові послуги;
 
94. 2) фінансову послугу - загальну суму зборів, платежів та інших витрат, які повинен сплатити клієнт, включно з податками, або якщо конкретний розмір не може бути визначений - порядок визначення таких витрат;
 
   2) фінансову послугу - загальну суму зборів, платежів та інших витрат, які повинен сплатити клієнт, включно з податками, або якщо конкретний розмір не може бути визначений - порядок визначення таких витрат;
 
95. 3) договір про надання фінансових послуг:
 
   3) договір про надання фінансових послуг:
 
96. а) наявність у клієнта права на відмову від договору про надання фінансових послуг;
 
   а) наявність у клієнта права на відмову від договору про надання фінансових послуг;
 
97. б) строк, протягом якого клієнтом може бути використано право на відмову від договору, а також інші умови використання права на відмову від договору;
 
   б) строк, протягом якого клієнтом може бути використано право на відмову від договору, а також інші умови використання права на відмову від договору;
 
98. в) мінімальний строк дії договору (якщо застосовується);
 
   в) мінімальний строк дії договору (якщо застосовується);
 
99. г) наявність у клієнта права розірвати чи припинити договір, права дострокового виконання договору, а також наслідки таких дій;
 
   г) наявність у клієнта права розірвати чи припинити договір, права дострокового виконання договору, а також наслідки таких дій;
 
100. ґ) порядок внесення змін та доповнень до договору;
 
   ґ) порядок внесення змін та доповнень до договору;
 
101. д) неможливість збільшення фіксованої процентної ставки за договором без письмової згоди споживача фінансової послуги;
 
   д) неможливість збільшення фіксованої процентної ставки за договором без письмової згоди споживача фінансової послуги;
 
102. 4) механізми захисту прав споживачів фінансових послуг:
 
   4) механізми захисту прав споживачів фінансових послуг:
 
103. а) можливість та порядок позасудового розгляду скарг споживачів фінансових послуг;
 
   а) можливість та порядок позасудового розгляду скарг споживачів фінансових послуг;
 
104. б) наявність гарантійних фондів чи компенсаційних схем, що застосовуються відповідно до законодавства.»;
 
   б) наявність гарантійних фондів чи компенсаційних схем, що застосовуються відповідно до законодавства.»;
 
105. доповнити новими частинами п’ятою та шостою такого змісту:
 
   доповнити частинами п’ятою та шостою такого змісту:
 
106. «5. Забороняється покладати на споживача фінансових послуг сплату будь-яких платежів, відшкодувань, штрафних санкцій за реалізацію ним права на відмову від договору, предметом якого є надання йому фінансової послуги, чи за дострокове розірвання (ініціювання дострокового розірвання) споживачем фінансових послуг такого договору, а також забороняється стягувати такі платежі, відшкодування, штрафні санкції.
 
-20- Южаніна Н.П.
Абзац тридцять другий підпункту 7 пункту 2 розділу І проекту викласти у наступній редакції:
«5. Забороняється покладати на споживача фінансових послуг сплату будь-яких платежів, штрафних санкцій за реалізацію ним права на відмову від договору, предметом якого є надання йому фінансової послуги, чи за дострокове розірвання (ініціювання дострокового розірвання) споживачем фінансових послуг такого договору, а також забороняється стягувати такі платежі, штрафні санкції. Зазначена заборона не стосується суми відшкодування, що може бути стягнута із споживача фінансових послуг, якщо таке відшкодування або порядок визначення такого відшкодування передбачено договором».
 
Відхилено   «5. Забороняється покладати на споживача фінансових послуг сплату будь-яких платежів, відшкодувань, штрафних санкцій за реалізацію ним права на відмову від договору, предметом якого є надання йому фінансової послуги, чи за дострокове розірвання (ініціювання дострокового розірвання) споживачем фінансових послуг такого договору, а також забороняється стягувати такі платежі, відшкодування, штрафні санкції.
 
107. Забороняється покладати на споживача фінансових послуг сплату будь-яких платежів, відшкодувань, штрафних санкцій за дострокове виконання ним умов договору, предметом якого є надання йому фінансової послуги), а також забороняється стягувати такі платежі, відшкодування та штрафні санкції
 
   Забороняється покладати на споживача фінансових послуг сплату будь-яких платежів, відшкодувань, штрафних санкцій за дострокове виконання ним умов договору, предметом якого є надання йому фінансової послуги), а також забороняється стягувати такі платежі, відшкодування та штрафні санкції
 
108. 6. Орган, який здійснює державне регулювання відповідного ринку фінансових послуг, має право визначити мінімальний обсяг інформації, яка повинна надаватися клієнту щодо кожного виду фінансових послуг, якщо такий мінімальний обсяг інформації не встановлений законом»;
 
   6. Орган, який здійснює державне регулювання відповідного ринку фінансових послуг, має право визначити мінімальний обсяг інформації, яка повинна надаватися клієнту щодо кожного виду фінансових послуг, якщо такий мінімальний обсяг інформації не встановлений законом»;
 
109. 8) у частині першій статті 12-2:
 
   8) у частині першій статті 12-2:
 
110. у пункті 6 слова «споживачам фінансових послуг» замінити словом «клієнтам цієї установи»;
 
   у пункті 6 слова «споживачам фінансових послуг» замінити словом «клієнтам цієї установи»;
 
111. пункт 18 після слова «прав» доповнити словами «та інтересів»;
 
   пункт 18 після слова «прав» доповнити словами «та інтересів»;
 
112. 9) пункт 2 частини першої статті 19 після слова «захист» доповнити словами «прав та»;
 
   9) пункт 2 частини першої статті 19 після слова «захист» доповнити словами «прав та»;
 
113. 10) у пункті 3 частини першої статті 20 слова «споживачів фінансових послуг» замінити словом «клієнтів»;
 
   10) у пункті 3 частини першої статті 20 слова «споживачів фінансових послуг» замінити словом «клієнтів»;
 
114. 11) статтю 21 доповнити новою частиною третьою такого змісту:
 
   11) статтю 21 доповнити частиною третьою такого змісту:
 
115. «3. Органи, що здійснюють державне регулювання ринків фінансових послуг, та їх посадові особи здійснюють нагляд за додержанням законодавства про захист прав споживачів фінансових послуг, забезпечують реалізацію державної політики щодо захисту прав споживачів фінансових послуг у межах своєї компетенції, визначеної законом, у порядку, встановленому нормативно-правовими актами таких органів, зокрема:
 
   «3. Органи, що здійснюють державне регулювання ринків фінансових послуг, та їх посадові особи здійснюють нагляд за додержанням законодавства про захист прав споживачів фінансових послуг, забезпечують реалізацію державної політики щодо захисту прав споживачів фінансових послуг у межах своєї компетенції, визначеної законом, у порядку, встановленому нормативно-правовими актами таких органів, зокрема:
 
116. 1) розглядають звернення споживачів фінансових послуг (у тому числі щодо наявності в договорах умов, що обмежують права споживачів фінансових послуг), роз’яснюють їм законодавство з питань захисту прав споживачів фінансових послуг;
 
   1) розглядають звернення споживачів фінансових послуг (у тому числі щодо наявності в договорах умов, що обмежують права споживачів фінансових послуг), роз’яснюють їм законодавство з питань захисту прав споживачів фінансових послуг;
 
117. 2) здійснюють контроль за дотриманням законодавства України про рекламу (в частині реклами у сфері фінансових послуг);
 
   2) здійснюють контроль за дотриманням законодавства України про рекламу (в частині реклами у сфері фінансових послуг);
 
118. 3) за результатами розгляду справ про порушення прав споживачів фінансових послуг застосовують до фінансових установ, інших суб’єктів господарювання, що надають фінансові послуги, та осіб, що надають посередницькі послуги на ринках фінансових послуг, у тому числі кредитних посередників, заходи впливу та накладають на посадових осіб юридичної особи або фізичних осіб - підприємців, які надають фінансові послуги, адміністративні стягнення;
 
   3) за результатами розгляду справ про порушення прав споживачів фінансових послуг застосовують до фінансових установ, інших суб’єктів господарювання, що надають фінансові послуги, та осіб, що надають посередницькі послуги на ринках фінансових послуг, у тому числі кредитних посередників, заходи впливу та накладають на посадових осіб юридичної особи або фізичних осіб - підприємців, які надають фінансові послуги, адміністративні стягнення;
 
119. 4) перевіряють у фінансових установах та у інших суб‘єктах господарювання, що надають фінансові послуги, додержання правил надання фінансових послуг та законодавства про захист прав споживачів;
 
   4) перевіряють у фінансових установах та у інших суб‘єктах господарювання, що надають фінансові послуги, додержання правил надання фінансових послуг та законодавства про захист прав споживачів;
 
120. 5) одержують безоплатно від фінансових установ та інших суб‘єктів господарювання, що надають фінансові послуги, діяльність яких перевіряється, інформацію, документи та їх копії (на паперових носіях або в електронній формі), письмові пояснення з питань діяльності, які характеризують фінансові послуги, які надаються цією установою, та щодо дотримання ними законодавства про захист прав споживачів фінансових послуг;
 
   5) одержують безоплатно від фінансових установ та інших суб‘єктів господарювання, що надають фінансові послуги, діяльність яких перевіряється, інформацію, документи та їх копії (на паперових носіях або в електронній формі), письмові пояснення з питань діяльності, які характеризують фінансові послуги, які надаються цією установою, та щодо дотримання ними законодавства про захист прав споживачів фінансових послуг;
 
121. 6) узагальнюють практику застосування законодавства з питань захисту прав споживачів фінансових послуг та публікують на своїх веб-сайтах щоквартальні огляди;
 
   6) узагальнюють практику застосування законодавства з питань захисту прав споживачів фінансових послуг та публікують на своїх веб-сайтах щоквартальні огляди;
 
122. 7) розробляють пропозиції щодо вдосконалення законодавства про захист прав споживачів фінансових послуг;
 
   7) розробляють пропозиції щодо вдосконалення законодавства про захист прав споживачів фінансових послуг;
 
123. 8) забезпечують проведення роз’яснювальної роботи щодо захисту прав споживачів фінансових послуг;
 
   8) забезпечують проведення роз’яснювальної роботи щодо захисту прав споживачів фінансових послуг;
 
124. 9) видають методичні рекомендації щодо підвищення рівня фінансової обізнаності споживачів фінансових послуг, враховуючи необхідність охоплення фінансовими послугами якомога ширших верств населення.»;
 
   9) видають методичні рекомендації щодо підвищення рівня фінансової обізнаності споживачів фінансових послуг, враховуючи необхідність охоплення фінансовими послугами якомога ширших верств населення.»;
 
125. 12) статтю 22 доповнити новою частиною десятою такого змісту:
 
   12) статтю 22 доповнити частиною десятою такого змісту:
 
126. «10. Органи, які здійснюють державне регулювання ринків фінансових послуг, у межах свої компетенції зобов‘язані співпрацювати між собою щодо забезпечення захисту прав споживачів фінансових послуг, у тому числі обмінюватися інформацією щодо скарг споживачів, правопорушень на ринку фінансових послуг, осіб притягнутих до відповідальності»;
 
   «10. Органи, які здійснюють державне регулювання ринків фінансових послуг, у межах свої компетенції зобов‘язані співпрацювати між собою щодо забезпечення захисту прав споживачів фінансових послуг, у тому числі обмінюватися інформацією щодо скарг споживачів, правопорушень на ринку фінансових послуг, осіб притягнутих до відповідальності»;
 
127. 13) у частині першій статті 28:
 
   13) у частині першій статті 28:
 
128. у пункті 9 слова «споживачів фінансових послуг» замінити словом «клієнтів»;
 
   у пункті 9 слова «споживачів фінансових послуг» замінити словом «клієнтів»;
 
129. пункти 10 і 12 після слова «послуги» доповнити словами «та захист прав споживачів фінансових послуг»;
 
   пункти 10 і 12 після слова «послуги» доповнити словами «та захист прав споживачів фінансових послуг»;
 
130. доповнити новим пунктом 28 такого змісту:
 
   доповнити новим пунктом 28 такого змісту:
 
131. «28) здійснює захист прав споживачів фінансових послуг»;
 
   «28) здійснює захист прав споживачів фінансових послуг»;
 
132. 14) у частини першій статті 30 слова «споживачів фінансових послуг» замінити словом «клієнтів»;
 
   14) у частини першій статті 30 слова «споживачів фінансових послуг» замінити словом «клієнтів»;
 
133. 15) в абзаці першому пункту 7 частини першої статті 40 слова «споживачів фінансових послуг» замінити словом «клієнтів»;
 
   15) в абзаці першому пункту 7 частини першої статті 40 слова "«споживачів фінансових послуг» замінити словом «клієнтів»;
 
134. 16) у статті 41:
 
   16) у статті 41:
 
135. у назві слова «до учасників ринків фінансових послуг» виключити;
 
   у назві слова «до учасників ринків фінансових послуг» виключити;
 
136. в абзаці першому частини першої слова «до учасників ринків фінансових послуг (крім споживачів фінансових послуг)» виключити;
 
   в абзаці першому частини першої слова «до учасників ринків фінансових послуг (крім споживачів фінансових послуг)» виключити;
 
137. 17) доповнити Закон новою статтею 41-1 такого змісту:
 
   17) доповнити Закон статтею 41-1 такого змісту:
 
138. «Стаття 41-1. Відповідальність за порушення прав споживачів
 
   "Стаття 41-1. Відповідальність за порушення прав споживачів
 
139. 1. Ненадання, несвоєчасне надання споживачу фінансових послуг визначеної законодавством інформації про умови надання фінансових послуг або надання недостовірної інформації про фінансову послугу тягне за собою відповідальність, встановлену законом.
 
   1. Ненадання, несвоєчасне надання споживачу фінансових послуг визначеної законодавством інформації про умови надання фінансових послуг або надання недостовірної інформації про фінансову послугу тягне за собою відповідальність, встановлену законом.
 
140. 2. Органи, що здійснюють державне регулювання ринків фінансових послуг, у межах своєї компетенції застосовують до фінансових установ, інших суб’єктів господарювання, що надають фінансові послуги, та осіб, що надають посередницькі послуги на ринках фінансових послуг, у тому числі кредитних посередників, штрафні санкції за такі порушення прав споживачів:
 
   2. Органи, що здійснюють державне регулювання ринків фінансових послуг, у межах своєї компетенції застосовують до фінансових установ, інших суб’єктів господарювання, що надають фінансові послуги, та осіб, що надають посередницькі послуги на ринках фінансових послуг, у тому числі кредитних посередників, штрафні санкції за такі порушення прав споживачів:
 
141. 1) ненадання або надання не в повному обсязі споживачу фінансових послуг перед укладенням договору про надання фінансових послуг визначеної законом інформації про умови надання фінансових послуг в обсязі, передбаченому законодавством, або надання недостовірної інформації про таку послугу - у розмірі від 300 до 600 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян за кожен випадок такого ненадання, надання не в повному обсязі чи надання недостовірної інформації;
 
-21- Южаніна Н.П.
В абзацах п’ятому, шостому, сьомому, восьмому, дев’ятому та одинадцятому слова та цифри «від 300 до 600» замінити цифрами «300».
 
Відхилено   1) ненадання або надання не в повному обсязі споживачу фінансових послуг перед укладенням договору про надання фінансових послуг визначеної законом інформації про умови надання фінансових послуг в обсязі, передбаченому законодавством, або надання недостовірної інформації про таку послугу - у розмірі від 300 до 600 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян за кожен випадок такого ненадання, надання не в повному обсязі чи надання недостовірної інформації;
 
142. 2) ненадання за запитом споживача фінансових послуг проекту договору про фінансові послуги, якщо такий обов‘язок передбачено законом, - у розмірі від 300 до 600 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян за кожен випадок такого ненадання;
 
-22- Южаніна Н.П.
В абзацах п’ятому, шостому, сьомому, восьмому, дев’ятому та одинадцятому слова та цифри «від 300 до 600» замінити цифрами «300».
 
Відхилено   2) ненадання за запитом споживача фінансових послуг проекту договору про фінансові послуги, якщо такий обов‘язок передбачено законом, - у розмірі від 300 до 600 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян за кожен випадок такого ненадання;
 
143. 3) ненадання споживачеві фінансових послуг у порядку, передбаченому частиною другою статті 6 цього Закону, примірника договору про надання фінансових послуг та додатків до нього (за наявності) - у розмірі від 300 до 600 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян за кожен такий випадок;
 
-23- Южаніна Н.П.
В абзацах п’ятому, шостому, сьомому, восьмому, дев’ятому та одинадцятому слова та цифри «від 300 до 600» замінити цифрами «300».
 
Відхилено   3) ненадання споживачеві фінансових послуг у порядку, передбаченому частиною другою статті 6 цього Закону, примірника договору про надання фінансових послуг та додатків до нього (за наявності) - у розмірі від 300 до 600 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян за кожен такий випадок;
 
144. 4) непроведення оцінки кредитоспроможності споживача перед укладенням договору про фінансову послугу, якщо її обов‘язкове проведення передбачено законом, - у розмірі від 300 до 600 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян за кожен випадок непроведення перевірки;
 
-24- Южаніна Н.П.
В абзацах п’ятому, шостому, сьомому, восьмому, дев’ятому та одинадцятому слова та цифри «від 300 до 600» замінити цифрами «300».
 
Відхилено   4) непроведення оцінки кредитоспроможності споживача перед укладенням договору про фінансову послугу, якщо її обов‘язкове проведення передбачено законом, - у розмірі від 300 до 600 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян за кожен випадок непроведення перевірки;
 
145. 5) укладення договору про надання фінансових послуг не в письмовій формі (якщо укладення договору в письмовій формі передбачено законом) - у розмірі від 300 до 600 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян за кожен такий випадок;
 
-25- Южаніна Н.П.
В абзацах п’ятому, шостому, сьомому, восьмому, дев’ятому та одинадцятому слова та цифри «від 300 до 600» замінити цифрами «300».
 
Відхилено   5) укладення договору про надання фінансових послуг не в письмовій формі (якщо укладення договору в письмовій формі передбачено законом) - у розмірі від 300 до 600 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян за кожен такий випадок;
 
146. 6) збільшення в односторонньому порядку фіксованої процентної ставки або неповідомлення споживача у строк та у порядку, встановлених законом, про зміну змінюваної процентної ставки - у розмірі від 500 до 800 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян за кожен такий випадок;
 
-26- Южаніна Н.П.
В абзацах п’ятому, шостому, сьомому, восьмому, дев’ятому та одинадцятому слова та цифри «від 300 до 600» замінити цифрами «300».
 
Відхилено   6) збільшення в односторонньому порядку фіксованої процентної ставки або неповідомлення споживача у строк та у порядку, встановлених законом, про зміну змінюваної процентної ставки - у розмірі від 500 до 800 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян за кожен такий випадок;
 
147. 7) неповідомлення надавачем фінансової послуги споживача про відступлення зобов’язання за договором про надання фінансової послуги, якщо обов’язковість такого повідомлення встановлена законом, - у розмірі від 300 до 600 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян за кожен випадок такого неповідомлення.»;
 
-27- Южаніна Н.П.
В абзацах п’ятому, шостому, сьомому, восьмому, дев’ятому та одинадцятому слова та цифри «від 300 до 600» замінити цифрами «300».
 
Відхилено   7) неповідомлення надавачем фінансової послуги споживача про відступлення зобов’язання за договором про надання фінансової послуги, якщо обов’язковість такого повідомлення встановлена законом, - у розмірі від 300 до 600 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян за кожен випадок такого неповідомлення.»;
 
148. 3. У Законі України «Про захист прав споживачів» (Відомості Верховної Ради України, 2006 р., № 7, ст. 84 із наступними змінами):
 
-28- Дубінський О.А.
Згідно з правилами нормопроектування провести перенумерацію пунктів 2, 3, 4, 5, 6, 7 на 5, 7, 6, 4, 2, 3 відповідно.
 
Враховано   7. У Законі України «Про захист прав споживачів» (Відомості Верховної Ради України, 2006 р., № 7, ст. 84 із наступними змінами):
 
149. 1) статтю 2 доповнити новою частиною такого змісту:
 
   1) статтю 2 доповнити частиною другою такого змісту:
 
150. «2. Особливості захисту прав споживачів фінансових послуг визначаються відповідними законами»;
 
   «2. Особливості захисту прав споживачів фінансових послуг визначаються відповідними законами»;
 
151. 2) частину першу статті 4 викласти в такій редакції:
 
-29- Дубінський О.А.
Згідно з правилами нормопроектування доповнити абзац перший підпункту 2 пункту 3 словами "абзац перший"
 
Враховано   2) абзац перший частини першої статті 4 викласти в такій редакції:
 
152. «1. Споживачі під час укладення, зміни, виконання та припинення договорів щодо отримання (придбання, замовлення тощо) продукції, а також при використанні продукції, яка реалізується на території України, для задоволення своїх особистих потреб мають право на: «;
 
   "1. Споживачі під час укладення, зміни, виконання та припинення договорів щодо отримання (придбання, замовлення тощо) продукції, а також при використанні продукції, яка реалізується на території України, для задоволення своїх особистих потреб мають право на:";
 
153. 3) частину другу статті 5 після слова «прав» доповнити словами «в тому числі шляхом розробки та проведення відповідних освітніх програм»;
 
   3) частину другу статті 5 після слова «прав» доповнити словами «в тому числі шляхом розробки та проведення відповідних освітніх програм»;
 
154. 4) у назві та тексті статті 27 слово «виконавчої» замінити на слово «державної»;
 
   4) у назві та тексті статті 27 слово "виконавчої" замінити словом "державної".
 
155. 4. У Законі України «Про рекламу» (Відомості Верховної Ради України, 1996, № 39, ст. 181 із наступними змінами):
 
-30- Бєлькова О.В.
У пункті 4 законопроекту в джерелі опублікування Закону України «Про рекламу» « (Відомості Верховної Ради України, 1996, № 39, ст. 181 із наступними змінами)» замінити на « (Відомості Верховної Ради України, 2004 рік, № 4, ст. 62 із наступними змінами)».
Обґрунтування: 11.12.2003 Закон України «Про рекламу» був прийнятий у новій редакції, у змінах до нього джерелом опублікування має бути визначене актуальне джерело.
 
Враховано   6. У Законі України "Про рекламу" (Відомості Верховної Ради України, 2004 р., № 4, ст. 62 із наступними змінами):
 
    -31- Дубінський О.А.
Згідно з правилами нормопроектування провести перенумерацію пунктів 2, 3, 4, 5, 6, 7 на 5, 7, 6, 4, 2, 3 відповідно.
 
Враховано    
156. 1) статтю 24 викласти в такій редакції:
 
-32- Кондратюк О.К.
2. Підпункт 1) пункту 4 Розділу І проекту викласти у такій редакції:
4. У Законі України «Про рекламу» (Відомості Верховної Ради України, 1996, № 39, ст. 181 із наступними змінами):
1) статтю 24 викласти в такій редакції:
«Стаття 24. Реклама у сфері фінансових послуг
1. Рекламою у сфері фінансових послуг визнається реклама:
фінансової установи або іншої особи, яка відповідно до закону має право надавати фінансові послуги, та її діяльності;
фінансових послуг, що надаються або надання яких планується фінансовими установами, іншими особами, які відповідно до закону мають право надавати фінансові послуги.
Інформація у сфері фінансових послуг, яка відповідно до законодавства підлягає обов'язковому розміщенню та оприлюдненню, не вважається рекламою.
Інші вимоги до реклами цінних паперів та фондового ринку визначаються статтею 25 цього Закону.
Додаткові вимоги до реклами споживчого кредиту визначаються законом.
2. Рекламодавцями у сфері фінансових послуг можуть бути виключно фінансові установи або інші особи, які відповідно до закону мають право надавати фінансові послуги, а також особи, які виступають рекламодавцями за їх замовленням.
3. Реклама фінансових послуг, пов'язаних із залученням коштів населення, або осіб, які надають такі послуги, дозволяється, за умови внесення інформації про особу до державного реєстру фінансових установ або державного реєстру банків та наявності відповідного дозволу, виданого згідно із законами з питань регулювання окремих ринків фінансових послуг, або ліцензії на провадження діяльності з надання відповідної фінансової послуги. Така реклама повинна містити номер за державним реєстром фінансових установ або державним реєстром банків, номер зазначеного дозволу чи ліцензії, дату видачі та найменування органу, що видав дозвіл або ліцензію.
Це положення не застосовується у випадках, коли дається тільки реклама знака для товарів і послуг, найменування особи (без реклами послуг).
4. Недобросовісна реклама у сфері фінансових послуг забороняється.
Недобросовісною рекламою у сфері фінансових послуг вважається:
1) реклама фінансових послуг без набуття особою, що їх надає, статусу фінансової установи чи без одержання нею відповідного дозволу або ліцензії, якщо законом для провадження діяльності з надання таких послуг передбачено набуття статусу фінансової установи чи одержання відповідного дозволу або ліцензії;
2) реклама фінансових послуг, надання яких на території України заборонено законом;
3) реклама фінансових послуг, у якій інформація про умови надання фінансових послуг відсутня або:
зазначається шрифтом, розмір якого на 50 і більше відсотків менший за розмір шрифту, яким зазначена назва фінансової послуги, що рекламується;
оголошується більш як на 25 відсотків швидше за оголошення назви фінансової послуги, що рекламується;
зазначається шрифтом, розмір якого на 50 і більше відсотків менший за розмір шрифту, яким зазначене найменування фінансової установи, яка надає фінансову послугу (у разі відсутності в рекламі назви фінансової послуги);
зазначається шрифтом, розмір якого на 50 і більше відсотків менший за розмір шрифту, яким зазначений знак для товарів і послуг (торговельна марка), що використовується фінансовою установою, яка надає фінансову послугу (у разі відсутності в рекламі назви фінансової послуги та найменування фінансової установи);
зазначається у спосіб, який ускладнює її візуальне сприйняття;
4) інша реклама у сфері фінансових послуг (у тому числі реклама фінансової послуги), яка вважається недобросовісною рекламою відповідно до Закону України «Про рекламу».
Перелік ознак, які можуть свідчити, що спосіб викладення інформації про умови надання фінансових послуг ускладнює її візуальне сприйняття, визначається органом, який здійснює державне регулювання відповідного ринку фінансових послуг».
 
Немає висновку   1) статтю 24 викласти в такій редакції:
 
157. «Стаття 24. Реклама у сфері фінансових послуг
 
   «Стаття 24. Реклама у сфері фінансових послуг
 
158. 1. Рекламою у сфері фінансових послуг визнається реклама:
 
   1. Рекламою у сфері фінансових послуг визнається реклама:
 
159. фінансової установи або іншої особи, яка відповідно до закону має право надавати фінансові послуги, та її діяльності;
 
   фінансової установи або іншої особи, яка відповідно до закону має право надавати фінансові послуги, та її діяльності;
 
160. фінансових послуг, що надаються або надання яких планується фінансовими установами, іншими особами, які відповідно до закону мають право надавати фінансові послуги.
 
   фінансових послуг, що надаються або надання яких планується фінансовими установами, іншими особами, які відповідно до закону мають право надавати фінансові послуги.
 
161. Інформація, яка відповідно до законодавства підлягає обов'язковому оприлюдненню, не вважається рекламою у сфері фінансових послуг.
 
   Інформація, яка відповідно до законодавства підлягає обов'язковому оприлюдненню, не вважається рекламою у сфері фінансових послуг.
 
162. Інші вимоги до реклами цінних паперів та фондового ринку визначаються статтею 25 цього Закону.
 
   Інші вимоги до реклами цінних паперів та фондового ринку визначаються статтею 25 цього Закону.
 
163. Додаткові вимоги до реклами споживчого кредиту визначаються законом.
 
   Додаткові вимоги до реклами споживчого кредиту визначаються законом.
 
164. 2. Рекламодавцями у сфері фінансових послуг можуть бути виключно фінансові установи або інші особи, які відповідно до закону мають право надавати фінансові послуги.
 
   2. Рекламодавцями у сфері фінансових послуг можуть бути виключно фінансові установи або інші особи, які відповідно до закону мають право надавати фінансові послуги.
 
165. 3. Реклама фінансових послуг, пов'язаних із залученням коштів населення, або осіб, які надають такі послуги, дозволяється, за умови внесення інформації про особу до державного реєстру фінансових установ або державного реєстру банків та наявності відповідного дозволу, виданого згідно із законами з питань регулювання окремих ринків фінансових послуг, або ліцензії на провадження діяльності з надання відповідної фінансової послуги. Така реклама повинна містити номер за державним реєстром фінансових установ або державним реєстром банків, номер зазначеного дозволу чи ліцензії, дату видачі та найменування органу, що видав дозвіл або ліцензію.
 
   3. Реклама фінансових послуг, пов'язаних із залученням коштів населення, або осіб, які надають такі послуги, дозволяється, за умови внесення інформації про особу до державного реєстру фінансових установ або державного реєстру банків та наявності відповідного дозволу, виданого згідно із законами з питань регулювання окремих ринків фінансових послуг, або ліцензії на провадження діяльності з надання відповідної фінансової послуги. Така реклама повинна містити номер за державним реєстром фінансових установ або державним реєстром банків, номер зазначеного дозволу чи ліцензії, дату видачі та найменування органу, що видав дозвіл або ліцензію.
 
166. Це положення не застосовується у випадках, коли дається тільки реклама знака для товарів і послуг, найменування особи (без реклами послуг).»;
 
   Це положення не застосовується у випадках, коли дається тільки реклама знака для товарів і послуг, найменування особи (без реклами послуг).»;
 
167. 2) у частині першій статті 26:
 
   2) у частині першій статті 26:
 
168. після абзацу п’ятого доповнити новим абзацом шостим такого змісту:
 
   після абзацу п’ятого доповнити новим абзацом шостим такого змісту:
 
169. «Національний банк України - щодо реклами на ринках фінансових послуг (у тому числі споживчого кредиту), крім фондового ринку»;
 
   «Національний банк України - щодо реклами на ринках фінансових послуг (у тому числі споживчого кредиту), крім фондового ринку»;
 
170. У зв’язку з цим абзаци шостий - восьмий вважати відповідно абзацами сьомим - дев’ятим.
 
   У зв’язку з цим абзаци шостий - восьмий вважати відповідно абзацами сьомим - дев’ятим.
 
171. 5. У Законі України «Про банки і банківську діяльність» (Відомості Верховної Ради України, 2001 р., № 5-6, ст. 30; із наступними змінами):
 
-33- Дубінський О.А.
Згідно з правилами нормопроектування провести перенумерацію пунктів 2, 3, 4, 5, 6, 7 на 5, 7, 6, 4, 2, 3 відповідно.
 
Враховано   4. У Законі України «Про банки і банківську діяльність» (Відомості Верховної Ради України, 2001 р., № 5-6, ст. 30; із наступними змінами):
 
172. 1) частину другу статті 2 після слів у лапках "компанія з надання допоміжних послуг" доповнити словами у лапках "споживач фінансових послуг";
 
   1) частину другу статті 2 після слів у лапках "компанія з надання допоміжних послуг" доповнити словами у лапках "споживач фінансових послуг";
 
173. 2) у статті 56:
 
   2) у статті 56:
 
174. частину першу доповнити новим пунктом 7 такого змісту:
 
   частину першу доповнити новим пунктом 7 такого змісту:
 
175. «7) інформацію, обов‘язковість надання якої передбачена законом»;
 
   «7) інформацію, обов‘язковість надання якої передбачена законом»;
 
176. доповнити новою частиною такого змісту:
 
   доповнити новою частиною такого змісту:
 
177. «Національний банк України має право визначати мінімальний обсяг інформації, яка повинна надаватися споживачу фінансових послуг щодо кожного виду банківської послуги, якщо такий мінімальний обсяг інформації не встановлений законом».
 
   «Національний банк України має право визначати мінімальний обсяг інформації, яка повинна надаватися споживачу фінансових послуг щодо кожного виду банківської послуги, якщо такий мінімальний обсяг інформації не встановлений законом».
 
178. 6. У Законі України «Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні» (Відомості Верховної Ради України, 1996 р., № 51, ст. 292 із наступними змінами):
 
-34- Дубінський О.А.
Згідно з правилами нормопроектування провести перенумерацію пунктів 2, 3, 4, 5, 6, 7 на 5, 7, 6, 4, 2, 3 відповідно.
 
Враховано   2. У Законі України «Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні» (Відомості Верховної Ради України, 1996 р., № 51, ст. 292 із наступними змінами):
 
179. 1) статтю 1 доповнити новим абзацом такого змісту:
 
   1) статтю 1 доповнити новим абзацом такого змісту:
 
180. «Термін "споживач фінансових послуг" вживається в цьому Законі у значенні, наведеному в Законі України "Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг"«;
 
   «Термін "споживач фінансових послуг" вживається в цьому Законі у значенні, наведеному в Законі України "Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг"«;
 
181. 2) в абзаці сьомому частини першої статті 2 слова «фондового ринку» замінити словами «фондового ринку (у тому числі споживачів фінансових послуг) щодо фінансових послуг, які надаються особами, які здійснюють професійну діяльність на ринку цінних паперів»;
 
   2) в абзаці сьомому частини першої статті 2 слова «фондового ринку» замінити словами «фондового ринку (у тому числі споживачів фінансових послуг) щодо фінансових послуг, які надаються особами, які здійснюють професійну діяльність на ринку цінних паперів»;
 
182. 3) пункт 4 частини першої статті 7 викласти в такій редакції:
 
   3) пункт 4 частини першої статті 7 викласти в такій редакції:
 
183. «4) захист прав інвесторів (у тому числі споживачів фінансових послуг) щодо фінансових послуг, які надаються особами, які здійснюють професійну діяльність на ринку цінних паперів, шляхом застосування заходів щодо запобігання і припинення порушень законодавства на ринку цінних паперів, застосування санкцій за порушення законодавства у межах своїх повноважень; «;
 
   «4) захист прав інвесторів (у тому числі споживачів фінансових послуг) щодо фінансових послуг, які надаються особами, які здійснюють професійну діяльність на ринку цінних паперів, шляхом застосування заходів щодо запобігання і припинення порушень законодавства на ринку цінних паперів, застосування санкцій за порушення законодавства у межах своїх повноважень; «;
 
184. 4) у статті 8:
 
   4) у статті 8:
 
185. доповнити статтю новим пунктом 5-6 такого змісту:
 
   доповнити статтю новим пунктом 5-6 такого змісту:
 
186. «5-6) розглядати справи про порушення прав споживачів фінансових послуг та накладати адміністративні стягнення, фінансові санкції та застосовувати заходи впливу, передбачені законодавством»;
 
   «5-6) розглядати справи про порушення прав споживачів фінансових послуг та накладати адміністративні стягнення, фінансові санкції та застосовувати заходи впливу, передбачені законодавством»;
 
187. доповнити пунктом 9 -2 такого змісту:
 
   доповнити пунктом 9 -2 такого змісту:
 
188. «9-2) самостійно чи спільно з іншими відповідними органами проводити перевірки дотримання законодавства про захист прав споживачів фінансових послуг»;
 
-35- Южаніна Н.П.
Абзац п’ятий підпункту 4 пункту 6 розділу І викласти у наступній редакції:
«9-2) самостійно чи спільно з іншими відповідними органами проводити перевірки осіб, які здійснюють професійну діяльність на ринку цінних паперів на предмет дотримання законодавства про захист прав споживачів фінансових послуг;».
 
Враховано   «9-2) самостійно чи спільно з іншими відповідними органами проводити перевірки осіб, які здійснюють професійну діяльність на ринку цінних паперів на предмет дотримання законодавства про захист прав споживачів фінансових послуг»;
 
189. пункт 10 після слів «про цінні папери та» доповнити словами «захист прав споживачів фінансових послуг, а також»;
 
-36- Бєлькова О.В.
Абзац шостий підпункту 4 пункту 6 викласти у такій редакції:
"пункт 10 після слів «про цінні папери» доповнити словами «та фондовий ринок, а також законодавства про захист прав споживачів фінансових послуг".
 
Враховано   пункт 10 після слів "про цінні папери" доповнити словами "та фондовий ринок, а також законодавства про захист прав споживачів фінансових послуг";
 
190. пункт 21 слова «цінні папери» замінити словами «цінні папери та захист прав споживачів фінансових послуг»;
 
   пункт 21 слова «цінні папери» замінити словами «цінні папери та захист прав споживачів фінансових послуг»;
 
191. 7. Статтю 7 Закону України «Про Національний банк України» (Відомості Верховної Ради України, 1999, № 29, ст.238 із наступними змінами)доповнити новими пунктами 34 та 35 такого змісту:
 
-37- Дубінський О.А.
пункт 7 викласти у такій редакції:
«3. У Законі України «Про Національний банк України» (Відомості Верховної Ради України, 1999, № 29, ст.238 із наступними змінами): "1) у частині четвертій статті 5 слова "резерв переоцінки, який використовується на покриття нереалізованих витрат, а також інші резерви, які є джерелом фінансування інвестицій, що спрямовуються на забезпечення діяльності Національного банку" замінити словами "а також резерв переоцінки, який використовується на покриття нереалізованих витрат»;
2) у частині шостій статті 5-1 слово "додаткове" та слова "на формування інших резервів, які є джерелом фінансування інвестицій, що спрямовуються на забезпечення діяльності Національного банку, у розмірі до 2 відсотків від обсягу грошово-кредитних зобов’язань Національного банку та" виключити".3) статтю 7 доповнити новими пунктами 34 та 35 такого змісту:
«34) здійснює захист прав споживачів фінансових послуг, що надаються банками, а також іншими фінансовими установами та особами, які не є фінансовими установами, але мають право надавати окремі фінансові послуги, державне регулювання та нагляд за діяльністю яких здійснює Національний банк України; 35) організовує роботу та здійснює заходи з підвищення рівня фінансової грамотності населення»;
4) у частині першій статті 9:
в пункті 6 слова "та формування резервів, які є джерелом фінансування інвестицій, що спрямовуються на забезпечення діяльності Національного банку" виключити;
в пункті 10 слова "Законом України "Про здійснення державних закупівель" замінити словами "Законом України "Про публічні закупівлі";
5) у частині другій статті 70 слова "Законом України "Про здійснення державних закупівель" замінити словами "Законом України "Про публічні закупівлі".
 
Враховано   3. У Законі України «Про Національний банк України» (Відомості Верховної Ради України, 1999 р., № 29, ст.238 із наступними змінами):
1) у частині четвертій статті 5 слова "резерв переоцінки, який використовується на покриття нереалізованих витрат, а також інші резерви, які є джерелом фінансування інвестицій, що спрямовуються на забезпечення діяльності Національного банку" замінити словами "а також резерв переоцінки, який використовується на покриття нереалізованих витрат»;
2) у частині шостій статті 5-1 слово "додаткове" та слова "на формування інших резервів, які є джерелом фінансування інвестицій, що спрямовуються на забезпечення діяльності Національного банку, у розмірі до 2 відсотків від обсягу грошово-кредитних зобов’язань Національного банку та" виключити;
 
192. «34) здійснює захист прав споживачів фінансових послуг, що надаються банками, а також іншими фінансовими установами та особами, які не є фінансовими установами, але мають право надавати окремі фінансові послуги, державне регулювання та нагляд за діяльністю яких здійснює Національний банк України;
 
   3) частину першу статті 7 доповнити пунктами 34 та 35 такого змісту:
"34) здійснює захист прав споживачів фінансових послуг, що надаються банками, а також іншими фінансовими установами та особами, які не є фінансовими установами, але мають право надавати окремі фінансові послуги, державне регулювання та нагляд за діяльністю яких здійснює Національний банк України;
 
193. 35) організовує роботу та здійснює заходи з підвищення рівня фінансової грамотності населення».
 
   35) організовує роботу та здійснює заходи з підвищення рівня фінансової грамотності населення";
4) у частині першій статті 9:
в пункті 6 слова "та формування резервів, які є джерелом фінансування інвестицій, що спрямовуються на забезпечення діяльності Національного банку" виключити;
в пункті 10 слова "Законом України "Про здійснення державних закупівель" замінити словами "Законом України "Про публічні закупівлі";
5) у частині другій статті 70 слова "Законом України "Про здійснення державних закупівель" замінити словами "Законом України "Про публічні закупівлі".
 
194. 8. У Законі України «Про споживче кредитування» (Відомості Верховної Ради, 2017, № 1, ст.2):
 
   8. У Законі України «Про споживче кредитування» (Відомості Верховної Ради, 2017, № 1, ст.2):
 
195. 1) пункт 4 частини першої статті 1 викласти в такій редакції:
 
   1) пункт 4 частини першої статті 1 викласти в такій редакції:
 
196. «4) загальні витрати за споживчим кредитом - витрати споживача, пов’язані з отриманням, обслуговуванням та поверненням кредиту, включаючи проценти за користування кредитом, комісії та інші обов’язкові платежі за додаткові та супутні послуги кредитодавця, кредитного посередника (за наявності) та третіх осіб»;
 
   «4) загальні витрати за споживчим кредитом - витрати споживача, пов’язані з отриманням, обслуговуванням та поверненням кредиту, включаючи проценти за користування кредитом, комісії та інші обов’язкові платежі за додаткові та супутні послуги кредитодавця, кредитного посередника (за наявності) та третіх осіб»;
 
197. 2) у частині другій статті 8:
 
   2) у частині другій статті 8:
 
198. абзац другий викласти в такій редакції:
 
   абзац другий викласти в такій редакції:
 
199. «До загальних витрат за споживчим кредитом включаються:
 
   «До загальних витрат за споживчим кредитом включаються:
 
200. доходи кредитодавця у вигляді процентів;
 
   доходи кредитодавця у вигляді процентів;
 
201. комісії кредитодавця, що пов’язані з наданням, обслуговуванням і поверненням кредиту, у тому числі комісії за обслуговування кредитної заборгованості, розрахунково-касове обслуговування, юридичне оформлення тощо;
 
   комісії кредитодавця, що пов’язані з наданням, обслуговуванням і поверненням кредиту, у тому числі комісії за обслуговування кредитної заборгованості, розрахунково-касове обслуговування, юридичне оформлення тощо;
 
202. інші витрати споживача на додаткові та супутні послуги, які підлягають сплаті на користь кредитного посередника (за наявності) та третіх осіб згідно з вимогами законодавства України та/або умовами договору про споживчий кредит (платежі за послуги кредитного посередника, страхові та податкові платежі, збори на обов'язкове державне пенсійне страхування, біржові збори, платежі за послуги державних реєстраторів, нотаріусів, інших осіб тощо)»;
 
   інші витрати споживача на додаткові та супутні послуги, які підлягають сплаті на користь кредитного посередника (за наявності) та третіх осіб згідно з вимогами законодавства України та/або умовами договору про споживчий кредит (платежі за послуги кредитного посередника, страхові та податкові платежі, збори на обов'язкове державне пенсійне страхування, біржові збори, платежі за послуги державних реєстраторів, нотаріусів, інших осіб тощо)»;
 
203. абзац третій виключити;
 
   абзац третій виключити;
 
204. 3) у статті 9:
 
   3) у статті 9:
 
205. у абзаці другому частини другої слова «в електронному вигляді з накладенням електронних підписів, електронних цифрових підписів, інших аналогів власноручних підписів (печаток) сторін у порядку, визначеному законодавством)» замінити словами «у вигляді електронного документа, створеного згідно з вимогами, визначеними Законом України "Про електронні документи та електронний документообіг")»;
 
-38- Бєлькова О.В.
Абзац другий підпункту 3 пункту 8 доповнити словами "а також з урахуванням особливостей, передбачених Законом України "Про електронну комерцію".
 
Враховано   у абзаці другому частини другої слова "в електронному вигляді з накладенням електронних підписів, електронних цифрових підписів, інших аналогів власноручних підписів (печаток) сторін у порядку, визначеному законодавством" замінити словами "у вигляді електронного документа, створеного згідно з вимогами, визначеними Законом України "Про електронні документи та електронний документообіг, а також з урахуванням особливостей, передбачених Законом України "Про електронну комерцію";
у частині третій:
у пункті 6 слова "реальну річну" замінити словами "орієнтовну реальну річну";
 
    -39- Дубінський О.А.
Абзац третій та четвертий підпункту 3 пункту 8 замінити абзацами такого змісту:
"у частині третій:
у пункті 6 слова "реальну річну" замінити словами "орієнтовну реальну річну"; у пункті 7: абзац перший доповнити словами "а також орієнтовна вартість таких послуг".
 
Враховано    
206. у пункті 7 частини третьої:
 
   у пункті 7:
 
207. абзац перший доповнити словами «а також вартість таких послуг»;
 
   абзац перший доповнити словами "а також орієнтовна вартість таких послуг";
 
208. абзац другий викласти в такій редакції:
 
   абзац другий викласти в такій редакції:
 
209. «У разі відсутності у кредитодавця інформації про вартість певної додаткової чи супутньої послуги, що надаватиметься споживачу третьою особою та є обов’язковою для отримання кредиту, орієнтовна вартість такої послуги визначається за аналогічними, вже укладеними кредитодавцем договорами про споживчий кредит за попередні три місяці, або у разі відсутності таких договорів за середньою вартістю такої послуги, визначеною кредитодавцем за результатами аналізу вартості послуг, що пропонуються щонайменше трьома постачальниками на ринку таких послуг»;
 
   "У разі відсутності у кредитодавця інформації про вартість певної додаткової чи супутньої послуги, що надаватиметься споживачу третьою особою та є обов’язковою для отримання кредиту, орієнтовна вартість такої послуги визначається за аналогічними, вже укладеними кредитодавцем договорами про споживчий кредит за попередні три місяці, або у разі відсутності таких договорів за середньою вартістю такої послуги, визначеною кредитодавцем за результатами аналізу вартості послуг, що пропонуються щонайменше трьома постачальниками на ринку таких послуг";
 
210. у частині шостій слова «в електронному вигляді з накладенням електронних підписів, електронних цифрових підписів, інших аналогів власноручних підписів (печаток) сторін у порядку, визначеному законодавством)» замінити словами «у вигляді електронного документа, створеного згідно з вимогами, визначеними Законом України "Про електронні документи та електронний документообіг")»;
 
   у частині шостій слова «в електронному вигляді з накладенням електронних підписів, електронних цифрових підписів, інших аналогів власноручних підписів (печаток) сторін у порядку, визначеному законодавством)» замінити словами «у вигляді електронного документа, створеного згідно з вимогами, визначеними Законом України "Про електронні документи та електронний документообіг")»;
 
211. 4) у першому реченні частини першої статті 10 слова «а за потреби» виключити, а слова «та мету отримання кредиту» замінити словами «мету отримання кредиту, а також інформацію щодо виконання споживачем зобов'язань за кредитними операціями, включаючи зобов'язання перед іншими кредитодавцями»;
 
   4) у першому реченні частини першої статті 10 слова «а за потреби» виключити, а слова «та мету отримання кредиту» замінити словами «мету отримання кредиту, а також інформацію щодо виконання споживачем зобов'язань за кредитними операціями, включаючи зобов'язання перед іншими кредитодавцями»;
 
212. 5) пункт 9 частини першої статті 12 після першого речення доповнити новим реченням другим такого змісту: «У разі відсутності у кредитодавця інформації про вартість певної додаткової або супутньої послуги, що надається споживачу третьою особою під час укладення договору про споживчий кредит, така вартість визначається відповідно до пункту 7 частини третьої статті 9 цього Закону»;
 
-40- Дубінський О.А.
Підпункт 5 пункту 8 замінити двома абзацами такого змісту:
"5) пункт 9 частини першої статті 12 викласти у такій редакції:
""9) орієнтовна реальна річна процентна ставка та орієнтовна загальна вартість кредиту для споживача на дату укладення договору про споживчий кредит. У разі відсутності у кредитодавця інформації про вартість певної додаткової або супутньої послуги, що надається споживачу третьою особою під час укладення договору про споживчий кредит, орієнтовна вартість такої послуги визначається відповідно до пункту 7 частини третьої статті 9 цього Закону. Усі припущення, використані для обчислення орієнтовної реальної річної процентної ставки та/або орієнтовної загальної вартості кредиту, повинні бути зазначені;"
 
Враховано   5) пункт 9 частини першої статті 12 викласти у такій редакції:
"9) орієнтовна реальна річна процентна ставка та орієнтовна загальна вартість кредиту для споживача на дату укладення договору про споживчий кредит. У разі відсутності у кредитодавця інформації про вартість певної додаткової або супутньої послуги, що надається споживачу третьою особою під час укладення договору про споживчий кредит, орієнтовна вартість такої послуги визначається відповідно до пункту 7 частини третьої статті 9 цього Закону. Усі припущення, використані для обчислення орієнтовної реальної річної процентної ставки та/або орієнтовної загальної вартості кредиту, повинні бути зазначені";
 
213. 6) у частині першій статті 13:
 
   6) у статті 13:
у частині першій
 
214. у першому реченні абзацу першого слова «або електронному вигляді з накладенням електронних підписів, електронних цифрових підписів, інших аналогів власноручних підписів (печаток) сторін у порядку, визначеному законодавством» замінити словами «вигляді або у вигляді електронного документа, створеного згідно з вимогами, визначеними Законом України "Про електронні документи та електронний документообіг"«;
 
-41- Бєлькова О.В.
Абзац другий підпункту 6 пункту 8 доповнити словами "а також з урахуванням особливостей, передбачених Законом України "Про електронну комерцію".
 
Враховано   у першому реченні абзацу першого слова «або електронному вигляді з накладенням електронних підписів, електронних цифрових підписів, інших аналогів власноручних підписів (печаток) сторін у порядку, визначеному законодавством» замінити словами «вигляді або у вигляді електронного документа, створеного згідно з вимогами, визначеними Законом України "Про електронні документи та електронний документообіг", а також з урахуванням особливостей, передбачених Законом України "Про електронну комерцію";
 
215. у абзаці другому слова «укладеного в електронному вигляді договору про споживчий кредит» замінити словами «договору про споживчий кредит, укладеного у вигляді електронного документа, «;
 
-42- Бєлькова О.В.
Доповнити підпункт 6 пункту 8 абзацами такого змісту:
"доповнити частиною другою такого змісту:
"2. У разі якщо зазначені у частині першій цієї статті договори укладаються щодо фінансових послуг, такі договори укладаються з урахуванням вимог та в порядку, передбаченими статтею 6 Закону України "Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг".
 
Враховано   у абзаці другому слова "укладеного в електронному вигляді договору про споживчий кредит" замінити словами "договору про споживчий кредит, укладеного у вигляді електронного документа";
доповнити частиною другою такого змісту:
"2. У разі якщо зазначені у частині першій цієї статті договори укладаються щодо фінансових послуг, такі договори укладаються з урахуванням вимог та в порядку, передбаченими статтею 6 Закону України "Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг";
 
216. 7) у абзаці першому частини другої статті 15 слова «або електронному вигляді з накладенням електронних підписів, електронних цифрових підписів, інших аналогів власноручних підписів (печаток) сторін у порядку, визначеному законодавством» замінити словами «вигляді або у вигляді електронного документа, створеного згідно з вимогами, визначеними Законом України "Про електронні документи та електронний документообіг"«;
 
   7) у абзаці першому частини другої статті 15 слова «або електронному вигляді з накладенням електронних підписів, електронних цифрових підписів, інших аналогів власноручних підписів (печаток) сторін у порядку, визначеному законодавством» замінити словами «вигляді або у вигляді електронного документа, створеного згідно з вимогами, визначеними Законом України "Про електронні документи та електронний документообіг";
 
217. 8) у Додатку 1 «Паспорт споживчого кредиту. Інформація, яка надається споживачу до укладення договору про споживчий кредит (Стандартизована форма)»:
 
   8) у Додатку 1 «Паспорт споживчого кредиту. Інформація, яка надається споживачу до укладення договору про споживчий кредит (Стандартизована форма)»:
 
218. розділ 4 «Інформація щодо реальної річної процентної ставки та орієнтовної загальної вартості кредиту для споживача» доповнити новими позиціями такого змісту:
 
-43- Дубінський О.А.
Абзац другий підпункту 8 пункту 8 замінити трьома абзацами такого змісту:
"у розділі 4:
у назві слова "щодо реальної" замінити словами "щодо орієнтовної реальної";
доповнити новими позиціями такого змісту:
 
Враховано   у розділі 4:
у назві слова "щодо реальної" замінити словами "щодо орієнтовної реальної";
доповнити новими позиціями такого змісту:
 
219. «Платежі за додаткові та супутні послуги третіх осіб, обов’язкові для укладення договору/отримання кредиту, грн:
[зазначаються розмір платежу та база його розрахунку]
1. послуги нотаріуса
[так/ні, розмір платежу]
2. послуги оцінювача
[так/ні, розмір платежу]
3. послуги страховика
[так/ні, розмір платежу]
….
[зазначаються інші обов'язкові послуги, за наявності та розмір платежу за них]»
 
   «Платежі за додаткові та супутні послуги третіх осіб, обов’язкові для укладення договору/отримання кредиту, грн:
[зазначаються розмір платежу та база його розрахунку]
1. послуги нотаріуса
[так/ні, розмір платежу]
2. послуги оцінювача
[так/ні, розмір платежу]
3. послуги страховика
[так/ні, розмір платежу]
….
[зазначаються інші обов'язкові послуги, за наявності та розмір платежу за них]»
 
220. у розділі 6 «Додаткова інформація*» позиції 1 - 5 виключити;
 
   у розділі 6 «Додаткова інформація*» позиції 1 - 5 виключити;
 
221. ІІ. Прикінцеві та перехідні положення
 
   ІІ. Прикінцеві та перехідні положення
 
222. 1. Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування, та вводиться в дію через три місяці з дня набрання ним чинності.
 
-44- Дубінський О.А.
Викласти пункт 1 розділу ІІ у такій редакції:
"1. Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування, та вводиться в дію через три місяці з дня набрання ним чинності, крім підпунктів 1, 2, 4 та 5 пункту 3 розділу І, які набирають чинності та вводиться в дію з дня, наступного за днем опублікування цього Закону".
 
Враховано   1. Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування, та вводиться в дію через три місяці з дня набрання ним чинності, крім підпунктів 1, 2, 4 та 5 пункту 3 розділу І, які набирають чинності та вводиться в дію з дня, наступного за днем опублікування цього Закону.
 
223. 2. Цей Закон застосовується до договорів про надання фінансових послуг, укладених після введення його в дію.
 
   2. Цей Закон застосовується до договорів про надання фінансових послуг, укладених після введення його в дію.
 
224. 3. Кабінету Міністрів України у тримісячний строк з дня набрання чинності цим Законом:
 
   3. Кабінету Міністрів України у тримісячний строк з дня набрання чинності цим Законом:
 
225. привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом;
 
   привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом;
 
226. забезпечити приведення міністерствами та іншими центральними органами виконавчої влади їх нормативно-правових актів у відповідність із цим Законом.
 
   забезпечити приведення міністерствами та іншими центральними органами виконавчої влади їх нормативно-правових актів у відповідність із цим Законом.
 
227. 4. Національному банку України, Національній комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг, Національній комісії з цінних паперів та фондового ринку у тримісячний строк з дня набрання чинності цим Законом привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом.

   4. Національному банку України, Національній комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг, Національній комісії з цінних паперів та фондового ринку у тримісячний строк з дня набрання чинності цим Законом привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом.