Кількість абзаців - 67 Таблиця поправок


Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо детінізації розрахунків в сфері торгівлі і послуг (Друге читання)

№ п.п. Редакція, прийнята в першому читанні Пропозиції Висновки Остаточна редакція
0. Закон України
 
   Закон України
 
1. Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо детінізації розрахунків в сфері торгівлі і послуг
 
   Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо детінізації розрахунків у сфері торгівлі і послуг
 
2. Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
 
   Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
 
3. І. Внести до Податкового кодексу України (Відомості Верховної Ради України, 2011 р., № № 13 – 17, ст. 112) такі зміни:
 
   І. Внести до Податкового кодексу України (Відомості Верховної Ради України, 2011 р., № № 13 – 17, ст. 112) такі зміни:
 
4. 1. Пункт 14.1 статті 14 доповнити підпунктами 14.1.278, 14.1.279 такого змісту:
 
-1- Южаніна Н.П.
Пункт 1 розділу І проекту виключити
 
Відхилено   1. Пункт 14.1 статті 14 доповнити підпунктами 14.1.278 і 14.1.279 такого змісту:
 
    -2- Королевська Н.Ю.
Солод Ю.В.
Частину 1 розділу І законопроекту виключити;
 
Відхилено    
    -3- Лабунська А.В.
Частину 1 розділу І законопроекту виключити.
 
Відхилено    
5. «14.1.278. система обліку даних реєстраторів розрахункових операцій (далі – СОД РРО) – інформаційна система, призначена для збору та використання даних реєстраторів розрахункових операцій та програмних реєстраторів розрахункових операцій (у тому числі електронних копій розрахункових документів та фіскальних звітних чеків, створених реєстраторами розрахункових операцій та програмними реєстраторами розрахункових операцій) та перевірки справжності та достовірності розрахункових документів.
 
-4- Діденко Ю.О.
У абзаці другому пункту 1 розділу 1 законопроекту після слова «збору та використання» замінити словом «збору, зберігання та використання»;
 
Враховано   "14.1.278. система обліку даних реєстраторів розрахункових операцій (далі – СОД РРО) – інформаційна система, призначена для збору, зберігання, використання даних реєстраторів розрахункових операцій та програмних реєстраторів розрахункових операцій (у тому числі електронних копій розрахункових документів та фіскальних звітних чеків, створених реєстраторами розрахункових операцій та програмними реєстраторами розрахункових операцій), перевірки справжності та достовірності розрахункових документів."
 
    -5- Ніколаєнко А.І.
Абзаци другий –шостий пункту 1 розділу 1 законопроекту викласти в такій редакції:
«14.1.278 система обліку даних реєстраторів розрахункових операцій (далі – СОД РРО) – інформаційна система, призначена для збору та використання даних реєстраторів розрахункових операцій та програмних реєстраторів розрахункових операцій (у тому числі електронних копій розрахункових документів, створених реєстраторами розрахункових операцій та програмними реєстраторами розрахункових операцій) та перевірки справжності та достовірності розрахункових документів.
Для користувачів-покупців (споживачів) через Електронний кабінет, що функціонує відповідно до статті 42-1 Податкового кодексу України, забезпечується можливість:
контролю справжності та достовірності розрахункових документів, що зберігаються в СОД РРО;»
 
Відхилено    
6. Для користувачів-покупців (споживачів) через Електронний кабінет, що функціонує відповідно до статті 42-1 Податкового кодексу України, забезпечується можливість:
 
   Користувачам-покупцям (споживачам) через Електронний кабінет, що функціонує відповідно до статті 42-1 цього Кодексу, забезпечується можливість:
 
7. контролю справжності та достовірності розрахункових документів, що зберігаються в СОД РРО;
 
-6- Васильченко Г.І.
Абзац четвертий пункту 1 розділу 1 законопроекту вилучити
 
Відхилено   контролю справжності та достовірності розрахункових документів, що зберігаються в СОД РРО;
 
8. заповнення та подання скарг покупця (споживача) щодо порушення встановленого порядку проведення розрахункових операцій у випадку, якщо вартість товарів (робіт, послуг), які є предметом скарги, становить понад 100 гривень на день їх отримання покупцем (споживачем);
 
-7- Діденко Ю.О.
У абзаці п’ятому пункту 1 розділу 1 законопроекту цифри «100» замінити цифрами «850»
 
Враховано   заповнення та подання скарг покупця (споживача) щодо порушення встановленого порядку проведення розрахункових операцій, якщо вартість товарів (робіт, послуг), які є предметом скарги, на день їх отримання покупцем (споживачем) перевищує 850 гривень;
 
    -8- Васильченко Г.І.
Абзац п’ятий пункту 1 розділу 1 законопроекту вилучити
 
Відхилено    
9. отримання інформації щодо стану розгляду скарги покупця (споживача), про застосовані штрафні (фінансові) санкції за наслідками розгляду скарги або про причини їх незастосування контролюючим органом, про зарахування сум штрафних (фінансових) санкцій до бюджету, про стан виконання висновку про компенсацію частини суми штрафних (фінансових) санкцій за скаргою покупця (споживача) в обсягах та в порядку, встановлених законодавством.
 
-9- Бєлькова О.В.
У абзаці 5 пункту 14.1.278. статті 14 Податкового кодексу у редакції, запропонованій Проектом, слова «про стан виконання висновку про компенсацію частини суми штрафних (фінансових) санкцій за скаргою покупця (споживача) в обсягах та в порядку, встановлених законодавством» виключити
 
Відхилено   отримання інформації про стан розгляду скарги покупця (споживача), про застосовані штрафні (фінансові) санкції за наслідками розгляду скарги або про причини їх незастосування контролюючим органом, про зарахування сум штрафних (фінансових) санкцій до бюджету, про стан виконання висновку про компенсацію частини суми штрафних (фінансових) санкцій за скаргою покупця (споживача) в обсягах та порядку, встановлених законодавством.
 
10. Порядок функціонування СОД РРО визначається центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну фінансову політику.»
 
   Порядок функціонування СОД РРО визначається центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну фінансову політику;
 
11. «14.1.279. компенсація частини суми штрафних (фінансових) санкцій визначених за даними СОД РРО – це грошові кошти, що перераховуються покупцям (споживачам) за рахунок штрафних (фінансових) санкцій, застосованих контролюючими органами, за наслідками проведеної перевірки за скаргою покупця (споживача) про порушення платником податків установленого порядку проведення розрахункових операцій із застосуванням реєстраторів розрахункових операцій та/або програмних реєстраторів розрахункових операцій;»
 
-10- Ніколаєнко А.І.
Абзаци восьмий пункту 1 розділу 1 законопроекту виключити.
 
Відхилено   14.1.279. компенсація частини суми штрафних (фінансових) санкцій, визначених за даними СОД РРО, – це грошові кошти, що перераховуються покупцям (споживачам) за рахунок штрафних (фінансових) санкцій, застосованих контролюючими органами, за резельтатами проведеної перевірки за скаргою покупця (споживача) про порушення платником податків установленого порядку проведення розрахункових операцій із застосуванням реєстраторів розрахункових операцій та/або програмних реєстраторів розрахункових операцій».
 
    -11- Васильченко Г.І.
Абзац восьмий пункту 1 розділу 1 законопроекту вилучити
 
Відхилено    
    -12- Бєлькова О.В.
Пункт 14.1.279 пункту 14.1.278. статті 14 Податкового кодексу у редакції, запропонованій Проектом, виключити
 
Відхилено    
12. 2. У підпункті 20.1.11 пункту 20.1 статті 20 після слів «реєстраторів розрахункових операцій» доповнити словами «та/або програмних реєстраторів розрахункових операцій»
 
   2. Підпункт 20.1.11 пункту 20.1 статті 20 після слів «реєстраторів розрахункових операцій» доповнити словами «та/або програмних реєстраторів розрахункових операцій».
 
13. 3. У абзаці 17 підпункту 42-1.2 статті 42-1 після слів «реєстраторів розрахункових операцій» доповнити словами «та/або програмних реєстраторів розрахункових операцій» та слова «операцій з купівлі-продажу іноземної валюти» замінити словами «з торгівлі валютними цінностями в готівковій формі»
 
-13- Южаніна Н.П.
Пункт 3 розділу І проекту викласти в такій редакції:
"3. В абзаці сімнадцятому пункту 42-1.2 статті 42-1:
1) після слів "реєстраторів розрахункових операцій" доповнити словами "та/або програмних реєстраторів розрахункових операцій";
2) слова "з купівлі-продажу іноземної валюти тощо" замінити словами "з торгівлі валютними цінностями в готівковій формі, у разі якщо подання таких звітності, електронних документів та інформації передбачені законодавством"
 
Відхилено   3. Абзац сімнадцятий підпункту 42-1.2 статті 42-1 після слів «реєстраторів розрахункових операцій» доповнити словами «та/або програмних реєстраторів розрахункових операцій», а слова «з купівлі-продажу іноземної валюти» замінити словами «з торгівлі валютними цінностями в готівковій формі».
 
    -14- Ніколаєнко А.І.
Пункт 3 розділу І проекту викласти в такій редакції:
«3. Абзац 17 підпункту 42-1.2 статті 42-1 викласти в такій редакції:
реєстрації контролюючим органом реєстраторів розрахункових операцій та/або програмних реєстраторів розрахункових операцій у разі, якщо така реєстрація передбачена законодавством, розрахункових книжок, подання електронних копій розрахункових документів, подання інформації про обсяг розрахункових операцій, виконаних у готівковій та/або у безготівковій формі, або про обсяг операцій з торгівлі валютними цінностями в готівковій формі тощо»
 
Відхилено    
    -15- Бєлькова О.В.
В абзаці 17 статті 421.2. Податкового кодексу у редакції, запропонованій Проектом, слова «і фіскальних звітних чеків,» виключити
 
Відхилено    
    -16- Лабунська А.В.
У частині третій розділу І законопроекту слова «та/або програмних реєстраторів розрахункових операцій» замінити словами «та/або пристроїв для використання програмних реєстраторів розрахункових операцій»
 
Відхилено    
14. 4. У статті 43:
 
-17- Южаніна Н.П.
Пункт 4 розділу І проекту виключити
 
Відхилено   4. У статті 43:
 
15. 1) у назві статті слова «грошових зобов’язань та пені» замінити словами «грошових зобов’язань і пені та перерахування компенсації частини суми штрафних (фінансових) санкцій визначених за даними СОД РРО на користь покупців (споживачів)»;
 
-18- Ніколаєнко А.І.
Підпункт 1 пункту 4 розділу 1 законопроекту викласти в такій редакції:
«Назву статті 43 викласти в такій редакції:
Стаття 43. Умови повернення помилково та/або надміру сплачених грошових зобов'язань та пені.»
 
Відхилено   1) у назві слова «грошових зобов’язань та пені» замінити словами «грошових зобов’язань і пені та перерахування компенсації частини суми штрафних (фінансових) санкцій, визначених за даними СОД РРО, на користь покупців (споживачів)»;
 
    -19- Васильченко Г.І.
У пункті 4 розділу І
у статті 43:
абзац перший викласти у такій редакції:
«Умови повернення помилково та/або надміру сплачених грошових зобов'язань та пені»
 
Відхилено    
16. 2) пункт 43.5 викласти у такій редакції:
 
   2) пункт 43.5 викласти а такій редакції:
 
17. «43.5. Контролюючий орган не пізніше ніж за п'ять робочих днів до закінчення двадцятиденного строку з дня подання платником податків заяви готує висновок про повернення належних сум коштів з відповідного бюджету та подає його для виконання органові, що здійснює казначейське обслуговування бюджетних коштів.
 
-20- Ніколаєнко А.І.
Абзаци другий – п’ятий підпункту 2 пункту 4 розділу 1 законопроекту викласти в такій редакції:
«43.5. Контролюючий орган не пізніше ніж за п'ять робочих днів до закінчення двадцятиденного строку з дня подання платником податків заяви готує висновок про повернення відповідних сум коштів з відповідного бюджету та подає його для виконання органові, що здійснює казначейське обслуговування бюджетних коштів.
На підставі отриманого висновку орган, що здійснює казначейське обслуговування бюджетних коштів, протягом п'яти робочих днів здійснює повернення помилково та/або надміру сплачених грошових зобов'язань та пені платникам податків, у порядку, встановленому центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну фінансову політику.
Контролюючий орган несе відповідальність згідно із законом за несвоєчасність передачі органу, що здійснює казначейське обслуговування бюджетних коштів, для виконання висновку про повернення відповідних сум коштів. з відповідного бюджету.»
 
Відхилено   «43.5. Контролюючий орган не пізніше ніж за п'ять робочих днів до закінчення двадцятиденного строку з дня подання платником податків заяви готує висновок про повернення належних сум коштів з відповідного бюджету та подає його для виконання до органу, що здійснює казначейське обслуговування бюджетних коштів.
 
18. Для здійснення компенсації частини штрафних (фінансових) санкцій визначених за даними СОД РРО на користь покупця (споживача) відповідний контролюючий орган протягом п'яти робочих днів з дня зарахування до бюджету штрафних (фінансових) санкцій, застосованих до платника податків за порушення встановленого порядку проведення розрахункових операцій, готує висновок та подає його для виконання відповідному органові, що здійснює казначейське обслуговування бюджетних коштів.
 
-21- Васильченко Г.І.
У пункті 4 розділу І
у пункті 43.5.:
абзац другий виключити;
 
Відхилено   Для здійснення компенсації частини штрафних (фінансових) санкцій, визначених за даними СОД РРО, на користь покупця (споживача) відповідний контролюючий орган протягом п'яти робочих днів з дня зарахування до бюджету штрафних (фінансових) санкцій, застосованих до платника податків за порушення встановленого порядку проведення розрахункових операцій, готує висновок та подає його для виконання до відповідного органу, що здійснює казначейське обслуговування бюджетних коштів.
 
    -22- Лабунська А.В.
Абзац третій пункту 2) частини 4 розділу І законопроекту виключити.
 
Відхилено    
19. На підставі отриманого висновку орган, що здійснює казначейське обслуговування бюджетних коштів, протягом п'яти робочих днів здійснює повернення помилково та/або надміру сплачених грошових зобов'язань та пені платникам податків, а також перераховує на користь відповідного покупця (споживача) компенсацію частини суми штрафних (фінансових) санкцій визначених за даними СОД РРО у порядку, встановленому центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну фінансову політику.
 
-23- Васильченко Г.І.
У пункті 4 розділу Іабзац третій викласти у такій редакції:
«На підставі отриманого висновку орган, що здійснює казначейське обслуговування бюджетних коштів, протягом п'яти робочих днів здійснює повернення помилково та/або надміру сплачених грошових зобов'язань та пені платникам податків у порядку, встановленому центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну фінансову політику»;
 
Відхилено   На підставі отриманого висновку орган, що здійснює казначейське обслуговування бюджетних коштів, протягом п'яти робочих днів здійснює повернення помилково та/або надміру сплачених грошових зобов'язань та пені платникам податків, а також перераховує на користь відповідного покупця (споживача) компенсацію частини суми штрафних (фінансових) санкцій, визначених за даними СОД РРО, у порядку, встановленому центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну фінансову політику.
 
    -24- Лабунська А.В.
У абзаці четвертому пункту 2) частини 4 розділу І законопроекту слова «, а також перераховує на користь відповідного покупця (споживача) компенсацію частини суми штрафних (фінансових) санкцій визначених за даними СОД РРО» виключити.
та слова «та про перерахування компенсації частини суми штрафних (фінансових) санкцій визначених за даними СОД РРО покупцям (споживачам)» виключити.
 
Відхилено    
20. Контролюючий орган несе відповідальність згідно із законом за несвоєчасність передачі органу, що здійснює казначейське обслуговування бюджетних коштів, для виконання висновку про повернення відповідних сум коштів та про перерахування компенсації частини суми штрафних (фінансових) санкцій визначених за даними СОД РРО покупцям (споживачам) з відповідного бюджету»;
 
-25- Васильченко Г.І.
У пункті 4 розділу Іабзац четвертий викласти у такій редакції: «Контролюючий орган несе відповідальність згідно із законом за несвоєчасність передачі органу, що здійснює казначейське обслуговування бюджетних коштів, для виконання висновку про повернення відповідних сум коштів з відповідного бюджету»;
 
Відхилено   Контролюючий орган несе відповідальність згідно із законом за несвоєчасність передачі до органу, що здійснює казначейське обслуговування бюджетних коштів, для виконання висновку про повернення відповідних сум коштів та про перерахування компенсації частини суми штрафних (фінансових) санкцій, визначених за даними СОД РРО, покупцям (споживачам) з відповідного бюджету»;
 
21. 3) у пункті 43.6 після слів «платникам податків» доповнити словами «та перерахування компенсації частини суми штрафних (фінансових) санкцій визначених за даними СОД РРО покупцям (споживачам)».
 
-26- Ніколаєнко А.І.
Підпункт 3 пункту 4 розділу 1 законопроекту викласти в такій редакції:
«Пункт 43.6 статті 43 викласти в такій редакції:
43.6. Повернення помилково та/або надміру сплачених грошових зобов'язань платникам податків здійснюється з бюджету, у який такі кошти були зараховані.»
 
Відхилено   3) пункт 43.6 після слів «платникам податків» доповнити словами «та перерахування компенсації частини суми штрафних (фінансових) санкцій, визначених за даними СОД РРО, покупцям (споживачам)».
 
    -27- Васильченко Г.І.
У пункті 4 розділу Іпункт 43.6 викласти у такій редакції: «Повернення помилково та/або надміру сплачених грошових зобов'язань платникам податків здійснюється з бюджету, у який такі кошти були зараховані».
 
Відхилено    
    -28- Бєлькова О.В.
Зміни до статті 43 Податкового кодексу у редакції, запропонованій Проектом, виключити
 
Відхилено    
    -29- Королевська Н.Ю.
Солод Ю.В.
частину 4 розділу І законопроекту виключити;
 
Відхилено    
    -30- Лабунська А.В.
Пункт 3) частини 4 розділу І законопроекту виключити
 
Відхилено    
22. 5. У пункті 72.1 статті 72:
 
   5. У пункті 72.1 статті 72:
 
23. 1) підпункт 72.1.1.4 підпункту 72.1.1 викласти у такій редакції:
 
-31- Южаніна Н.П.
Підпункт 1 пункту 5 розділу І проекту викласти в такій редакції:
"1) підпункт 72.1.1.4 підпункту 72.1.1 доповнити словами "програмних реєстраторів розрахункових операцій"
 
Відхилено   1) підпункт 72.1.1.4 підпункту 72.1.1 викласти в такій редакції:
 
24. «72.1.1.4. про застосування реєстраторів розрахункових операцій, програмних реєстраторів розрахункових операцій, в тому числі електронні копії розрахункових документів та фіскальних звітних чеків, поданих до контролюючих органів. Для цілей цього підпункту терміни використовуються у значеннях, наведених у Законі України «Про застосування реєстраторів розрахункових операцій у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг»;»
 
-32- Ніколаєнко А.І.
Абзац другий підпункту 1 пункту 5 розділу 1 законопроекту викласти в такій редакції:
«72.1.1.4. про застосування реєстраторів розрахункових операцій, програмних реєстраторів розрахункових операцій, в тому числі електронні копії розрахункових документів, поданих до контролюючих органів. Для цілей цього підпункту терміни використовуються у значеннях, наведених у Законі України «Про застосування реєстраторів розрахункових операцій у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг»
 
Відхилено   «72.1.1.4. про застосування реєстраторів розрахункових операцій, програмних реєстраторів розрахункових операцій, у тому числі електронні копії розрахункових документів та фіскальних звітних чеків, поданих до контролюючих органів. Для цілей цього підпункту терміни вживаються у значеннях, наведених у Законі України «Про застосування реєстраторів розрахункових операцій у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг»;
 
    -33- Лабунська А.В.
Абзаци третій та четвертий пункту 1) частини 5 розділу І законопроекту виключити
 
Відхилено    
25. 2)підпункт 72.1.6 викласти у такій редакції:
 
-34- Южаніна Н.П.
Підпункт 2 пункту 5 розділу І проекту виключити
 
Відхилено   2) підпункт 72.1.6 викласти в такій редакції:
 
26. «72.1.6. для інформаційно-аналітичного забезпечення діяльності також використовується інша інформація, оприлюднена як така, що підлягає оприлюдненню відповідно до законодавства та/або добровільно чи за запитом надана контролюючому органу в установленому законом порядку, а також інформація, наведена в скарзі покупця (споживача) щодо порушення платником податків встановленого порядку проведення розрахункових операцій із застосуванням реєстраторів розрахункових операцій та/або програмних реєстраторів розрахункових операцій.»
 
-35- Ніколаєнко А.І.
Абзац другий підпункту 2 пункту 5 розділу 1 законопроекту викласти в такій редакції:
«72.1.6. для інформаційно-аналітичного забезпечення діяльності також використовується інша інформація, оприлюднена як така, що підлягає оприлюдненню відповідно до законодавства та/або добровільно чи за запитом надана контролюючому органу в установленому законом порядку.»
 
Відхилено   «72.1.6. для інформаційно-аналітичного забезпечення діяльності також використовується інша інформація, оприлюднена відповідно до законодавства та/або добровільно чи за запитом надана контролюючому органу в установленому законом порядку, а також інформація, наведена у скарзі покупця (споживача) щодо порушення платником податків встановленого порядку проведення розрахункових операцій із застосуванням реєстраторів розрахункових операцій та/або програмних реєстраторів розрахункових операцій».
 
    -36- Васильченко Г.І.
У підпункті 2 пункту 5 розділу І
пункт 72.1.6. викласти у такій редакції:
«72.1.1. для інформаційно-аналітичного забезпечення діяльності також використовується інша інформація, оприлюднена як така, що підлягає оприлюдненню відповідно до законодавства та/або добровільно чи за запитом надана контролюючому органу в установленому законом порядку»
 
Відхилено    
    -37- Бєлькова О.В.
Пункт 72.1.6 статті 72 Податкового кодексу у редакції Проекту доповнити словами «та/або установлених законодавством обов'язкових вимог щодо забезпечення можливості розрахунків за товари (послуги) з використанням електронних платіжних засобів»
 
Відхилено    
27. 6. Пункт 73.3 статті 73 після абзацу сьомого доповнити абзацом восьмим такого змісту:
 
-38- Южаніна Н.П.
Пункт 6 розділу І проекту виключити
 
Відхилено   6. Пункт 73.3 статті 73 після абзацу сьомого доповнити новим абзацом такого змісту:
 
    -39- Ніколаєнко А.І.
Пункт 6 розділу І законопроекту виключити
 
Відхилено    
28. «1-1) отримано скаргу покупця (споживача) щодо порушення платником податків встановленого порядку проведення розрахункових операцій. Письмовий запит до платника податків, направлений у зв'язку з отриманням скарги покупця (споживача), повинен стосуватись виключно предмету такої скарги».
 
-40- Васильченко Г.І.
У пункті 6 розділу І
у пункті 73.3. статті 73 виключити підпункт 1-1)
 
Відхилено   «1-1) отримання скарги покупця (споживача) щодо порушення платником податків встановленого порядку проведення розрахункових операцій. Письмовий запит до платника податків, направлений у зв'язку з отриманням скарги покупця (споживача), повинен стосуватися виключно предмета такої скарги».
 
29. У зв'язку з цим абзаци восьмий – двадцятий вважати відповідно абзацами дев’ятим – двадцять першим.
 
-41- Лабунська А.В.
Частину 6 розділу І законопроекту виключити
 
Відхилено   У зв'язку з цим абзаци восьмий – двадцятий вважати відповідно абзацами дев’ятим – двадцять першим.
 
30. 7. В абзаці першому підпункту 75.1.1 пункту 75.1 статті 75 слова «а також даних Єдиного реєстру акцизних накладних та даних системи електронного адміністрування реалізації пального та спирту етилового» замінити словами «а також даних Єдиного реєстру акцизних накладних та даних системи електронного адміністрування реалізації пального та спирту етилового, та даних СОД РРО».
 
-42- Южаніна Н.П.
Пункт 7 розділу І проекту виключити
 
Відхилено   7. Абзац перший підпункту 75.1.1 пункту 75.1 статті 75 доповнити словами «та даних СОД РРО».
 
    -43- Лабунська А.В.
Частину 7 розділу І законопроекту виключити
 
Відхилено    
31. 8. Підпункт 80.2.4 пункту 80.2. статті 80 після слів «реєстраторів розрахункових операцій» доповнити словами «та/або програмних реєстраторів розрахункових операцій»
 
-44- Южаніна Н.П.
Пункт 8 розділу І проекту викласти в такій редакції:
"8. Підпункт 80.2.4 пункту 80.2 статті 80 доповнити словами "а також порушення порядку реєстрації розрахункових операцій з використанням програмних реєстраторів розрахункових операцій"
 
Відхилено   8. Підпункт 80.2.4 пункту 80.2 статті 80 після слів «реєстраторів розрахункових операцій» доповнити словами «та/або програмних реєстраторів розрахункових операцій».
 
    -45- Ніколаєнко А.І.
Пункт 8 розділу І проекту викласти в такій редакції:
«8. Підпункт 80.2.4 пункту 80.2 статті 80 Податкового кодексу України виключити».
 
Відхилено    
    -46- Бєлькова О.В.
Пункт 80.2.4. статті 80 Податкового кодексу у редакції Проекту викласти у такій редакції:
«80.2.4. неподання суб'єктом господарювання в установлений законом строк обов'язкової звітності про використання розрахункових книжок та книг обліку розрахункових операцій, подання їх із нульовими показниками;»
 
Відхилено    
    -47- Лабунська А.В.
Частину 8 розділу І законопроекту викласти в такій редакції:
«8. Підпункт 80.2.4 пункту 80.2. статті 80 виключити.».
 
Відхилено    
32. 9. У статті 94:
 
      
33. підпункт 94.2.4 пункту 94.2. після слів «реєстраторів розрахункових операцій» доповнити словами «та/або програмних реєстраторів розрахункових операцій»;
 
-48- Лабунська А.В.
У абзаці другому частини 9 розділу І законопроекту слова «та/або програмних реєстраторів розрахункових операцій» замінити словами «або пристроїв для використання програмних реєстраторів розрахункових операцій».
 
Відхилено   9. Підпункт 94.2.4 пункту 94.2 і підпункт 94.19.8 пункту 94.19 статті 94 після слів «реєстраторів розрахункових операцій» доповнити словами «та/або програмних реєстраторів розрахункових операцій».
 
34. підпункт 94.19.8 пункту 94.19 після слів «реєстраторів розрахункових операцій» доповнити словами «та/або програмних реєстраторів розрахункових операцій»
 
-49- Южаніна Н.П.
Абзац третій пункту 9 розділу І проекту викласти в такій редакції:
"підпункт 94.19.8 пункту 94.19 після слів "документа, що підтверджує реєстрацію реєстраторів розрахункових операцій" доповнити словами " (для програмних реєстраторів розрахункових операцій – повідомлення контролюючого органу в електронному кабінеті про реєстрацію контролюючим органом програмного реєстратора розрахункових операцій)"
 
Відхилено      
35. 10. Статтю 133 доповнити пунктом 113.4 такого змісту:
 
-50- Діденко Ю.О.
В абзаці першому пункту 10 розділу 1 законопроекту цифри «133» замінити цифрами «113»
 
Враховано   10. Статтю 113 доповнити пунктом 113.4 такого змісту:
 
    -51- Васильченко Г.І.
Пункт 10 розділу І проекту виключити
 
Відхилено    
    -52- Южаніна Н.П.
Пункт 10 розділу І проекту виключити
 
Відхилено    
    -53- Ніколаєнко А.І.
Пункт 10 розділу І законопроекту виключити.
 
Відхилено    
36. «113.4 Частина суми штрафних (фінансових) санкцій, сплачених за наслідками перевірки, проведеної за скаргою покупця (споживача) про порушення платником податків встановленого порядку проведення розрахункових операцій із застосуванням реєстраторів розрахункових операцій та/або програмних реєстраторів розрахункових операцій, підлягає перерахуванню покупцю (споживачу), яким була подана скарга.».
 
-54- Бєлькова О.В.
Доповнення статті 113 Податкового кодексу пунктом 113.4 виключити
 
Відхилено   «113.4. Частина суми штрафних (фінансових) санкцій, сплачених за результатами перевірки, проведеної за скаргою покупця (споживача) про порушення платником податків встановленого порядку проведення розрахункових операцій із застосуванням реєстраторів розрахункових операцій та/або програмних реєстраторів розрахункових операцій, підлягає перерахуванню покупцю (споживачу), який подав таку скаргу».
 
    -55- Королевська Н.Ю.
Солод Ю.В.
частину 10 розділу І законопроекту виключити;
 
Відхилено    
    -56- Королевська Н.Ю.
Солод Ю.В.
Статтю 141 доповнити пунктом 113.4 такого змісту:
«141.9 Особливості оподаткування суб’єктів, які використовують в своїй господарській діяльності реєстратор розрахункових операцій
Суб’єкт, що використовує в своїй діяльності реєстратор розрахункових операцій, має право зменшити податок, що підлягає сплаті до бюджету, на суму понесених протягом звітного періоду витрат на придбання та/або застосування реєстратора розрахункових операцій. Такі витрати не підлягають врахуванню при обрахунку фінансового результату до оподаткування. Граничний розмір таких витрат не може перевищувати 200 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян за один реєстратор розрахункових операцій.».
 
Відхилено    
    -57- Лабунська А.В.
Частину 10 розділу І законопроекту виключити.
 
Відхилено    
37. 11. Пункт 165.1 статті 165 доповнити підпунктом 165.1.60 такого змісту:
 
-58- Южаніна Н.П.
Пункт 11 розділу І проекту виключити
 
Відхилено   11. Пункт 165.1 статті 165 доповнити підпунктом 165.1.60 такого змісту:
 
    -59- Васильченко Г.І.
Пункт 11 розділу І законопроекту виключити
 
Відхилено    
    -60- Ніколаєнко А.І.
Пункт 11 розділу І законопроекту виключити
 
Відхилено    
    -61- Королевська Н.Ю.
Солод Ю.В.
частину 11 розділу І законопроекту виключити;
 
Відхилено    
38. «165.1.60. компенсація частини суми штрафних (фінансових) санкцій визначених за даними СОД РРО, отримана покупцем (споживачем) за рахунок штрафних (фінансових) санкцій, застосованих контролюючими органами за наслідками проведеної перевірки за зверненням або скаргою покупця (споживача) про порушення платником податків установленого порядку проведення розрахункових операцій із застосуванням реєстраторів розрахункових операцій та/або програмних реєстраторів розрахункових операцій.».
 
-62- Бєлькова О.В.
Доповнення статті 165 виключити
 
Відхилено   «165.1.60. компенсація частини суми штрафних (фінансових) санкцій, визначених за даними СОД РРО, отримана покупцем (споживачем) за рахунок штрафних (фінансових) санкцій, застосованих контролюючими органами за результатами проведеної перевірки за зверненням або скаргою покупця (споживача) про порушення платником податків встановленого порядку проведення розрахункових операцій із застосуванням реєстраторів розрахункових операцій та/або програмних реєстраторів розрахункових операцій».
 
    -63- Королевська Н.Ю.
Солод Ю.В.
Пункт 177.1 статті 177 доповнити абзацем такого змісту:
«В разі, якщо фізична особа-підприємець використовує в своїй діяльності реєстратор розрахункових операцій, відповідно така особа має право зменшити податок, що підлягає сплаті до бюджету, на суму понесених протягом звітного періоду витрат на придбання та/або застосування реєстратора розрахункових операцій. Такі витрати не підлягають врахуванню при обрахунку чистого оподатковуваного доходу. Граничний розмір таких витрат не може перевищувати 200 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян за один реєстратор розрахункових операцій.»
 
Відхилено    
    -64- Лабунська А.В.
Частину 11 розділу І законопроекту виключити.
 
Відхилено    
39. 12. Абзац четвертий пункту 177.10 статті 177 після слів «реєстратори розрахункових операцій» доповнити словами «та/або програмні реєстратори розрахункових операцій»;
 
-65- Лабунська А.В.
У частині 12 розділу І законопроекту слова «та/або» замінити словом «або».
 
Відхилено   12. Абзац четвертий пункту 177.10 статті 177 після слів «реєстратори розрахункових операцій» доповнити словами «та/або програмні реєстратори розрахункових операцій»;
 
40. 13. У статті 201:
 
   13. У статті 201:
 
41. абзац восьмий пункту 201.4 після слів «розрахунки за які проводяться через касу / реєстратори розрахункових операцій» доповнити словами «та/або програмні реєстратори розрахункових операцій»;
 
-66- Лабунська А.В.
У абзаці другому частини 13 розділу І законопроекту слова «та/або» замінити словом «або».
 
Відхилено   абзац восьмий пункту 201.4 після слів «розрахунки за які проводяться через касу / реєстратори розрахункових операцій» доповнити словами «та/або програмні реєстратори розрахункових операцій»;
 
42. абзац другий підпункту «б)» пункту 201.11 після слів «реєстраторів розрахункових операцій» доповнити словами «та/або програмних реєстраторів розрахункових операцій»;
 
-67- Южаніна Н.П.
Абзац третій пункту 13 розділу І проекту замінити абзацами такого змісту:
"у підпункті "б" пункту 201.11:
абзац другий після слів "реєстраторів розрахункових операцій" доповнити словами "та/або програмних реєстраторів розрахункових операцій";
абзац третій після слів "реєстраторами розрахункових операцій" доповнити словами "та фіскальним сервером контролюючого органу"
 
Враховано   "у підпункті "б" пункту 201.11:
абзац другий після слів "реєстраторів розрахункових операцій" доповнити словами "та/або програмних реєстраторів розрахункових операцій";
абзац третій після слів "реєстраторами розрахункових операцій" доповнити словами "та фіскальним сервером контролюючого органу".
 
    -68- Лабунська А.В.
У абзаці третьому частини 13 розділу І законопроекту слова «та/або» замінити словом «або»
 
Відхилено    
43. 14. Абзац третій пункту 231.3 статті 231 після слів «за які проводяться через касу / реєстратори розрахункових операцій» доповнити словами «та/або програмні реєстратори розрахункових операцій»;
 
-69- Діденко Ю.О.
Пункт 14 розділу І проекту доповнити словами такого змісту:
«з урахуванням особливостей, визначених постановою Кабінету Міністрів України»
 
Враховано   Абзац третій пункту 231.3 статті 231 після слів «за які проводяться через касу / реєстратори розрахункових операцій» доповнити словами "та/або програмні реєстратори розрахункових операцій з урахуванням особливостей, визначених постановою Кабінету Міністрів України".
15. В статті 291:
в абзаці третьому підпункту 2 пункту 291.4 цифри «1500000» замінити цифрами «2500000»;
підпункт 8 підпункту 291.5.1 пункту 291.5 викласти в такій редакції:
«8) діяльність з надання послуг пошти (крім кур'єрської діяльності), діяльність з надання послуг фіксованого телефонного зв’язку з правом технічного обслуговування та експлуатації телекомунікаційних мереж і надання в користування каналів електрозв’язку (місцевого, міжміського, міжнародного), діяльність з надання послуг фіксованого телефонного зв’язку з використанням безпроводового доступу до телекомунікаційної мережі з правом технічного обслуговування і надання в користування каналів електрозв’язку (місцевого, міжміського, міжнародного), діяльність з надання послуг рухомого (мобільного) телефонного зв’язку з правом технічного обслуговування та експлуатації телекомунікаційних мереж і надання в користування каналів електрозв’язку, діяльність з надання послуг з технічного обслуговування та експлуатації телекомунікаційних мереж, мереж ефірного теле- і радіомовлення, проводового радіомовлення та телемереж».
 
    -70- Южаніна Н.П.
Пункт 14 розділу І проекту виключити
 
Враховано по суті   
    -71- Поляков А.Е.
Розділ І Законопроекту після пункту 14 доповнити новим пунктом 15 такого змісту:
«15. Абзац третій підпункту 2 пункту 291.4 статті 291 замінити двома новими абзацами такого змісту:
«обсяг доходу не перевищує 2000000 гривень для платників єдиного податку, які здійснюють свою діяльність без використання реєстраторів розрахункових операцій та/або програмних реєстраторів розрахункових операцій;
обсяг доходу не перевищує 3000000 гривень для платників єдиного податку, які здійснюють свою діяльність з використання реєстраторів розрахункових операцій та/або програмних реєстраторів розрахункових операцій».
У зв’язку з цим, пункти 15-17 вважати пунктами 16-18 відповідно.
 
Відхилено    
    -72- Васильченко Г.І.
Доповнити розділ Іпунктом 15 такого змісту:
15. У пункті 291.4 статті 291:
у підпункті 1 цифри «300 000» замінити цифрами «600 000»;
у абзаці третьому підпункту 2 цифри «1 500 000» замінити цифрами «3 000 000»;
у підпункті 3 цифри «5 000 000» замінити цифрами «7 000 000».
У зв’язку з цим, пункти 15 -17 вважати пунктами 16-18.
 
Враховано частково    
    -73- Діденко Ю.О.
Доповнити після пункту 14 розділу 1 законопроекту новим пунктом 14-1 такого змісту :
У абзаці третьому підпункту 2 пункту 291.4 статті 291 цифри «1500000» замінити цифрами «2500000»
 
Враховано    
    -74- Діденко Ю.О.
Доповнити після пункту 14-1 розділу 1 законопроекту новим пунктом 14-2 такого змісту:
«Підпункт 8 підпункту 291.5.1 пункту 291.5 статті 291 викласти в такій редакції:
8) діяльність з надання послуг пошти (крім кур'єрської діяльності), діяльність з надання послуг фіксованого телефонного зв’язку з правом технічного обслуговування та експлуатації телекомунікаційних мереж і надання в користування каналів електрозв’язку (місцевого, міжміського, міжнародного), діяльність з надання послуг фіксованого телефонного зв’язку з використанням безпроводового доступу до телекомунікаційної мережі з правом технічного обслуговування і надання в користування каналів електрозв’язку (місцевого, міжміського, міжнародного), діяльність з надання послуг рухомого (мобільного) телефонного зв’язку з правом технічного обслуговування та експлуатації телекомунікаційних мереж і надання в користування каналів електрозв’язку, діяльність з надання послуг з технічного обслуговування та експлуатації телекомунікаційних мереж, мереж ефірного теле- і радіомовлення, проводового радіомовлення та телемереж»;
 
Враховано    
    -75- Лабунська А.В.
У частині 14 розділу І законопроекту слова «та/або» замінити словом «або».
 
Відхилено    
    -76- Дубінський О.А.
Абзац третій підпункту 2 пункту 291.4 статті 291.4 розділу ХІV. Спеціальні податкові режими викласти в наступній редакції:
обсяг доходу не перевищує 3000000 гривень
 
Відхилено    
    -77- Дубінський О.А.
Підпункт 3 пункту 291.4 статті 291 розділу ХІV. Спеціальні податкові режими викласти в наступній редакції:
Третя група – фізичні особи – підприємці, які не використовують працю найманих осіб або кількість осіб, які перебувають з ними у трудових відносинах, не обмежена та юридичні особи – суб’єкти господарювання будь якої організаційно-правої форми, у яких протягом календарного року обсяг доходу не перевищую 10000000 гривень.
 
Відхилено    
44. 15. Пункт 292.7 статті 292 після слів «реєстратора розрахункових операцій» доповнити словами «та/або програмних реєстраторів розрахункових операцій»;
 
   16. Пункт 292.7 статті 292 після слів «реєстратора розрахункових операцій» доповнити словами «та/або програмних реєстраторів розрахункових операцій».
 
45. 16. Пункт 296.10 статті 296 викласти в такій редакції:
 
   17. Пункт 296.10 статті 296 викласти в такій редакції:
 
46. «296.10. Реєстратори розрахункових операцій та/або програмні реєстратори розрахункових операцій не застосовуються платниками єдиного податку першої групи.»
 
-78- Ніколаєнко А.І.
Абзац другий пункту 16 розділу 1 законопроекту викласти в такій редакції:
Пункт 296.10 статті 296 викласти в такій редакції:
296.10. Реєстратори розрахункових операцій та/або програмні реєстратори розрахункових операцій не застосовуються платниками єдиного податку:
першої групи;
другої - четвертої груп (фізичні особи - підприємці) незалежно від обраного виду діяльності, обсяг розрахункових операцій яких протягом календарного року у готівковій та/або в безготівковій формі (із застосуванням електронних платіжних засобів, платіжних чеків, жетонів) не перевищує 1000000 гривень. У разі перевищення в календарному році обсягу обсяг розрахункових операцій яких протягом календарного року у готівковій та/або в безготівковій формі (із застосуванням електронних платіжних засобів, платіжних чеків, жетонів) понад 1000000 гривень застосування реєстратора розрахункових операцій та/або програмні реєстратори розрахункових операцій для такого платника єдиного податку є обов'язковим. Застосування реєстратора розрахункових операцій розпочинається з першого числа першого місяця кварталу, наступного за виникненням такого перевищення, та продовжується у всіх наступних податкових періодах протягом реєстрації суб'єкта господарювання як платника єдиного податку.
Норми цього пункту не поширюються на платників єдиного податку, які здійснюють реалізацію лікарських засобів та виробів медичного призначення»
 
Відхилено   «296.10. Реєстратори розрахункових операцій та/або програмні реєстратори розрахункових операцій не застосовуються платниками єдиного податку першої групи».
 
    -79- Королевська Н.Ю.
Солод Ю.В.
частину 16 розділу І законопроекту виключити;
 
Відхилено    
    -80- Лабунська А.В.
Частину 16 розділу І законопроекту викласти в такій редакції;
«16. Абзац перший пункту 296.10 статті 296 викласти в такій редакції:
«296.10. Реєстратори розрахункових операцій та/або програмні реєстратори розрахункових операцій не застосовуються платниками єдиного податку:».
 
Відхилено    
47. 17. У підрозділі 10 розділу ХХ «Перехідні положення»:
 
-81- Діденко Ю.О.
Абзац перший пункту 17 розділу 1 законопроекту замінити новими абзацами такого змісту:
«17. У розділі ХХ «Перехідні положення» :
У підрозділі 5:
Пункт 25 викласти в такій редакції:
«25. Норми пунктів 120-2.1 – 120-2.3 статті 120-2 не застосовуються до акцизних накладних/розрахунків коригування, які платник зобов’язаний скласти з 1 липня по 30 листопада 2019 року.
Норми пункту 128-1.2 статті 128-1 застосовуються з 1 жовтня 2019 року, а норми пункту 128-1.3 статті 128-1 - з 1 січня 2020 року;
У пункті 26 слова та цифри «з 1 січня до 30 червня 2019 року (включно)» виключити та після слова «виданих» додати слова та цифри «з 1 січня до 30 листопада 2019 року (включно)»
Доповнити новим пунктом 28 такого змісту:
«28. Платники податку мають право зареєструвати в Єдиному реєстрі акцизних накладних другі примірники акцизних накладних, складених у порядку, передбаченому пунктом 23 цього підрозділу, за умови, що перший примірник такої акцизної накладної зареєстрований в Єдиному реєстрі акцизних накладних згідно пункту 23 цього підрозділу.
У випадку зазначення в акцизній накладній, складеній відповідно до пункту 23 цього підрозділу, перший примірник якої зареєстрований в Єдиному реєстрі акцизних накладних, а другий примірник не зареєстрований в Єдиному реєстрі акцизних накладних, помилкових реквізитів особи, що отримує пальне, або визначених у підпунктах «з» та «и» пункту 231.1 статті 231 цього Кодексу реквізитах акцизного складу або акцизного складу пересувного, на який отримане пальне:
а) платник, який склав перший примірник акцизної накладної, складає другий примірник такої накладної, в якому зазначає правильні реквізити особи, що отримує пальне, або акцизного складу/акцизного складу пересувного, на який отримане пальне, та у день складання направляє такий примірник особі, що отримує пальне;
б) особа, що отримує пальне, реєструє другий примірник акцизної накладної в Єдиному реєстрі акцизних накладних не пізніше трьох календарних днів, наступних за днем отримання другого примірника акцизної накладної;
у підрозділі 10:»
 
Враховано   18. У розділі ХХ «Перехідні положення»:
підрозділі 5:
пункт 25 викласти в такій редакції:
«25. Норми пунктів 120-2.1 – 120-2.3 статті 120-2 не застосовуються до акцизних накладних/розрахунків коригування, які платник зобов’язаний скласти з 1 липня по 30 листопада 2019 року.
Норми пункту 128-1.2 статті 128-1 застосовуються з 1 жовтня 2019 року, а норми пункту 128-1.3 статті 128-1 - з 1 січня 2020 року»;
у пункті 26 слова і цифри «з 1 січня до 30 червня 2019 року (включно)» виключити, а після слова «виданих» доповнити словами та цифрами «з 1 січня до 30 листопада 2019 року (включно)»;
доповнити пунктом 28 такого змісту:
«28. Платники податку мають право зареєструвати в Єдиному реєстрі акцизних накладних другі примірники акцизних накладних, складених у порядку, передбаченому пунктом 23 цього підрозділу, за умови, що перший примірник такої акцизної накладної зареєстрований в Єдиному реєстрі акцизних накладних згідно з пунктом 23 цього підрозділу.
У разі зазначення в акцизній накладній, складеній відповідно до пункту 23 цього підрозділу, перший примірник якої зареєстрований в Єдиному реєстрі акцизних накладних, а другий примірник не зареєстрований в Єдиному реєстрі акцизних накладних, помилкових реквізитів особи, що отримує пальне, або у визначених у підпунктах «з» та «и» пункту 231.1 статті 231 цього Кодексу реквізитах акцизного складу або акцизного складу пересувного, на який отримано пальне:
а) платник, який склав перший примірник акцизної накладної, складає другий примірник такої накладної, в якому зазначає правильні реквізити особи, що отримує пальне, або акцизного складу/акцизного складу пересувного, на який отримано пальне, та в день складання направляє такий примірник особі, що отримує пальне;
б) особа, що отримує пальне, реєструє другий примірник акцизної накладної в Єдиному реєстрі акцизних накладних не пізніше трьох календарних днів, після дня отримання другого примірника акцизної накладної»;
у підрозділі 10:
 
48. пункт 28 виключити;
 
   пункт 28 виключити;
 
49. доповнити пунктом 53 такого змісту:
 
-82- Лабунська А.В.
Абзаци третій – чотирнадцятий частини 17 розділу І законопроекту виключити
 
Відхилено   доповнити пунктом 53 такого змісту:
 
50. «53. Тимчасово з 01 січня до 31 грудня 2020 року (включно) реєстратори розрахункових операцій та/або програмні реєстратори розрахункових операцій не застосовуються платниками єдиного податку другої-четвертої груп (фізичними особами - підприємцями) незалежно від обраного виду діяльності, обсяг доходу яких протягом календарного року не перевищує 1000000 гривень, крім платників єдиного податку, які здійснюють:
 
-83- Діденко Ю.О.
Абзац четвертий - чотирнадцятий пункту 17 розділу І законопроекту викласти в такій редакції:
53. До 01 жовтня 2020 року реєстратори розрахункових операцій та/або програмні реєстратори розрахункових операцій не застосовуються платниками єдиного податку другої-четвертої груп (фізичними особами - підприємцями), незалежно від обраного виду діяльності, обсяг доходу яких протягом календарного року не перевищує 1000000 гривень, крім тих які здійснюють:
- реалізацію технічно складних побутових товарів, що підлягають гарантійному ремонту;
- реалізацію лікарських засобів, виробів медичного призначення та надання платних послуг у сфері охорони здоров’я.
З 01 жовтня 2020 року до 01 січня 2021 року реєстратори розрахункових операцій та/або програмні реєстратори розрахункових операцій не застосовуються платниками єдиного податку другої-четвертої груп (фізичними особами - підприємцями), обсяг доходу яких протягом календарного року не перевищує 1000000 гривень, незалежно від обраного виду діяльності, крім тих які здійснюють:
- реалізацію технічно складних побутових товарів, що підлягають гарантійному ремонту;
- реалізацію лікарських засобів, виробів медичного призначення та надання платних послуг у сфері охорони здоров’я;
- реалізацію ювелірних та побутових виробів з дорогоцінних металів, дорогоцінного каміння, дорогоцінного каміння органогенного утворення та напівдорогоцінного каміння;
- роздрібну торгівлю уживаними товарами в магазинах (група 47.79 КВЕД)
- діяльність ресторанів, кафе, ресторанів швидкого обслуговування, якщо така діяльність є іншою, ніж визначена пунктом 11 статті 9 Закону України "Про застосування реєстраторів розрахункових операцій у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг";
- діяльність туристичних агентств, туристичних операторів;
- діяльність готелів і подібних засобів тимчасового розміщування (група 55.10 КВЕД);
- реалізацію текстилю (окрім реалізації за готівкові кошти на ринках), деталей та приладдя для автотранспортних засобів відповідно до переліку, який затверджується Кабінетом Міністрів України.
У разі перевищення платником єдиного податку другої - четвертої груп (фізичною особою - підприємцем) в календарному році обсягу доходу 1000000 гривень, застосування реєстратора розрахункових операцій та/або програмного реєстратора розрахункових операцій для такого платника єдиного податку є обов'язковим. Застосування реєстратора розрахункових операцій та/або програмного реєстратора розрахункових операцій починається з першого числа першого місяця кварталу, наступного за виникненням такого перевищення, та продовжується в усіх наступних податкових періодах протягом реєстрації суб'єкта господарювання як платника єдиного податку".
 
Враховано   «53. До 01 жовтня 2020 року реєстратори розрахункових операцій та/або програмні реєстратори розрахункових операцій не застосовуються платниками єдиного податку другої - четвертої груп (фізичними особами - підприємцями) незалежно від обраного виду діяльності, обсяг доходу яких протягом календарного року не перевищує 1000000 гривень крім тих які здійснюють:
реалізацію технічно складних побутових товарів, що підлягають гарантійному ремонту;
реалізацію лікарських засобів, виробів медичного призначення та надання платних послуг у сфері охорони здоров’я.
З 01 жовтня 2020 року до 01 січня 2021 року реєстратори розрахункових операцій та/або програмні реєстратори розрахункових операцій не
застосовуються платниками єдиного податку другої-четвертої груп (фізичними особами - підприємцями), обсяг доходу яких протягом календарного року не перевищує 1000000 гривень, незалежно від обраного виду діяльності, крім тих які здійснюють:
реалізацію товарів (надання послуг) через мережу інтернет;
реалізацію технічно складних побутових товарів, що підлягають гарантійному ремонту;
реалізацію лікарських засобів, виробів медичного призначення та надання платних послуг у сфері охорони здоров’я;
реалізацію ювелірних та побутових виробів з дорогоцінних металів, дорогоцінного каміння, дорогоцінного каміння органогенного утворення та напівдорогоцінного каміння;
роздрібну торгівлю уживаними товарами в магазинах (група 47.79 КВЕД)
діяльність ресторанів, кафе, ресторанів швидкого обслуговування, якщо така діяльність є іншою, ніж визначена пунктом 11 статті 9 Закону України "Про застосування реєстраторів розрахункових операцій у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг";
діяльність туристичних агентств, туристичних операторів;
діяльність готелів і подібних засобів тимчасового розміщення (група 55.10 КВЕД);
реалізацію текстилю (окрім реалізації за готівкові кошти на ринках), деталей та приладдя для автотранспортних засобів відповідно до переліку, що затверджується Кабінетом Міністрів України.
У разі перевищення платником єдиного податку другої - четвертої груп (фізичною особою - підприємцем) в календарному році обсягу доходу 1000000 гривень, застосування реєстратора розрахункових операцій та/або програмного реєстратора розрахункових операцій для такого платника єдиного податку є обов'язковим. Застосування реєстратора розрахункових операцій та/або програмного реєстратора розрахункових операцій починається з першого числа першого місяця кварталу, наступного за виникненням такого перевищення, та продовжується в усіх наступних податкових періодах протягом реєстрації суб'єкта господарювання як платника єдиного податку".
 
    -84- Дубінський О.А.
У підрозділі 10 розділу ХХ «Перехідні положення»: доповнити пукт 53 абзацом такого змісту:
Тимчасово на 180 днів з дня набрання чинності цього закону штрафні (фінансові)санкції за порушення розрахункових операцій та/або операцій з програмними реєстраторами розрахункових операцій застосовуються в розмірі 50% від установлених законодавством.
 
Відхилено    
    -85- Южаніна Н.П.
В абзаці четвертому пункту 17 розділу І проекту слова та цифри "Тимчасово з 01 січня до 31 грудня 2020 року (включно)" замінити словами "Тимчасово до 31 грудня 2024 року (включно), але не раніше, ніж через 90 днів з дня набрання чинності рішенням Кабінету Міністрів України щодо готовності до промислової експлуатації програмного забезпечення фіскального сервера контролюючого органу для застосування програмних реєстраторів розрахункових операцій"
 
Відхилено    
    -86- Ніколаєнко А.І.
Абзац четвертий пункту 17 розділу І законопроекту викласти в такій редакції:
«53. У разі перевищення платниками єдиного податку другої-четвертої груп (фізичними особами - підприємцями) незалежно від обраного виду діяльності, у визначеному періоді обсягу доходу понад 1000000 гривень застосування реєстратора розрахункових операцій та/або програмні реєстратори розрахункових операцій для такого платника єдиного податку є обов'язковим. Застосування реєстратора розрахункових операцій та/або програмного реєстратора розрахункових операцій розпочинається з першого числа першого місяця кварталу, наступного за виникненням такого перевищення, та продовжується у всіх наступних податкових періодах протягом реєстрації суб'єкта господарювання як платника єдиного податку»
 
Відхилено    
    -87- Заблоцький М.Б.
У абзаці четвертому пункту 17 розділу І проекту закону слова "Тимчасово з 01 січня до 31 грудня 2020 року" замінити словами "Тимчасово до 31 грудня 2021 року";
 
Відхилено    
    -88- Поляков А.Е.
У абзаці четвертому пункту 17 розділу І Законопроекту цифри «1000000» замінити цифрами «2000000».
 
Відхилено    
    -89- Бєлькова О.В.
У пункті 53 Перехідних положень Податкового кодексу у редакції Проекту цифри «1000000» замінити цифрами «2000000»
 
Відхилено    
51. реалізацію товарів (надання послуг) через мережу Інтернет;
 
-90- Южаніна Н.П.
Абзац п'ятий пункту 17 розділу І проекту виключити
 
Враховано редакційно      
52. реалізацію технічно складних побутових товарів, що підлягають гарантійному ремонту;
 
      
53. реалізацію лікарських засобів, виробів медичного призначення та надання платних послуг у сфері охорони здоров’я;
 
      
54. реалізацію ювелірних та побутових виробів з дорогоцінних металів, дорогоцінного каміння, дорогоцінного каміння органогенного утворення та напівдорогоцінного каміння;
 
      
55. реалізацію уживаних товарів;
 
-91- Южаніна Н.П.
Абзац дев'ятий пункту 17 розділу І проекту доповнити словами "в магазинах"
 
Враховано      
    -92- Заблоцький М.Б.
Абзац дев’ятий пункту 17 (щодо уживаних товарів) розділу І виключити.
 
Відхилено    
56. діяльність із забезпечення стравами та напоями (в тому числі діяльність ресторанів, надання послуг мобільного харчування, постачання готових страв, обслуговування напоями, діяльність у сфері громадського харчування), якщо така діяльність є іншою, ніж визначена пунктом 11 статті 9 Закону України "Про застосування реєстраторів розрахункових операцій у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг";
 
-93- Южаніна Н.П.
Абзац десятий пункту 17 розділу І проекту викласти в такій редакції:
"діяльність кафе, барів та ресторанів, в тому числі ресторанів швидкого обслуговування"
 
Відхилено      
57. діяльність туристичних агентств, туристичних операторів, надання інших послуг бронювання та пов'язану з цим діяльність;
 
-94- Южаніна Н.П.
В абзаці одинадцятому пункту 17 розділу І проекту слова "надання інших послуг бронювання та пов'язану з цим діяльність" виключити
 
Враховано редакційно      
58. діяльність готелів і подібних засобів тимчасового розміщування;
 
      
59. реалізацію деталей та приладдя для автотранспортних засобів при продажу яких застосування реєстраторів розрахункових операцій та/або програмних реєстраторів розрахункових операцій є обов’язковим відповідно до переліку, який затверджується Кабінетом Міністрів України;
 
-95- Южаніна Н.П.
В абзаці тринадцятому пункту 17 розділу І проекту слова "при продажу яких застосування реєстраторів розрахункових операцій та/або програмних реєстраторів розрахункових операцій є обов’язковим" виключити.
 
Враховано редакційно      
    -96- Южаніна Н.П.
В абзаці тринадцятому пункту 17 розділу І проекту:
у першому реченні слова "у визначеному періоді" замінити словами "в календарному році", а після слів "реєстратора розрахункових операцій" доповнити словами "та/або програмного реєстратора розрахункових операцій"
 
Враховано по суті   
60. У разі перевищення у визначеному періоді обсягу доходу понад 1000000 гривень застосування реєстратора розрахункових операцій для такого платника єдиного податку є обов'язковим. Застосування реєстратора розрахункових операцій та/або програмного реєстратора розрахункових операцій розпочинається з першого числа першого місяця кварталу, наступного за виникненням такого перевищення, та продовжується у всіх наступних податкових періодах протягом реєстрації суб'єкта господарювання як платника єдиного податку.».
 
-97- Поляков А.Е.
У абзаці чотирнадцятому пункту 17 розділу І Законопроекту цифри «1000000» замінити цифрами «2000000».
 
Відхилено      
    -98- Васильченко Г.І.
У пункті 17 розділу Іабзац третій викласти у такій редакції:
доповнити пунктом 53 такого змісту:
«53. Тимчасово до 31 грудня 2021 року (включно) реєстратори розрахункових операцій та/або програмні реєстратори розрахункових операцій не застосовуються платниками єдиного податку другої-четвертої груп (фізичними особами - підприємцями) незалежно від обраного виду діяльності, обсяг доходу яких протягом календарного року не перевищує 1500000 гривень, крім платників єдиного податку, які здійснюють:
реалізацію товарів (надання послуг) через мережу Інтернет;
реалізацію технічно складних побутових товарів, що підлягають гарантійному ремонту;
реалізацію лікарських засобів, виробів медичного призначення та надання платних послуг у сфері охорони здоров’я;
реалізацію ювелірних та побутових виробів з дорогоцінних металів, дорогоцінного каміння, дорогоцінного каміння органогенного утворення та напівдорогоцінного каміння;
реалізацію уживаних товарів;
діяльність із забезпечення стравами та напоями (в тому числі діяльність ресторанів, надання послуг мобільного харчування, постачання готових страв, обслуговування напоями, діяльність у сфері громадського харчування), якщо така діяльність є іншою, ніж визначена пунктом 11 статті 9 Закону України "Про застосування реєстраторів розрахункових операцій у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг";
діяльність туристичних агентств, туристичних операторів, надання інших послуг бронювання та пов'язану з цим діяльність;
діяльність готелів і подібних засобів тимчасового розміщування;
реалізацію деталей та приладдя для автотранспортних засобів при продажу яких застосування реєстраторів розрахункових операцій та/або програмних реєстраторів розрахункових операцій є обов’язковим відповідно до переліку, який затверджується Кабінетом Міністрів України;
У разі перевищення у визначеному періоді обсягу доходу понад 1500000 гривень застосування реєстратора розрахункових операцій для такого платника єдиного податку є обов'язковим. Застосування реєстратора розрахункових операцій та/або програмного реєстратора розрахункових операцій розпочинається з першого числа першого місяця кварталу, наступного за виникненням такого перевищення, та продовжується у всіх наступних податкових періодах протягом реєстрації суб'єкта господарювання як платника єдиного податку»
 
Відхилено    
    -99- Королевська Н.Ю.
Солод Ю.В.
У частині 17 розділу І законопроекту:
Пункт 53 підрозділу 10 розділу ХХ «Перехідні положення» викласти в такій редакції:
«53. Тимчасово з 01 січня до 31 грудня 2020 року (включно) реєстратори розрахункових операцій та/або програмні реєстратори розрахункових операцій не застосовуються платниками єдиного податку другої-четвертої груп (фізичними особами - підприємцями) незалежно від обраного виду діяльності, обсяг доходу яких протягом календарного року не перевищує 1000000 гривень, крім платників єдиного податку, які здійснюють:
реалізацію товарів (надання послуг) через мережу Інтернет;
реалізацію технічно складних побутових товарів, що підлягають гарантійному ремонту;
реалізацію лікарських засобів, виробів медичного призначення та надання платних послуг у сфері охорони здоров’я (за виключенням операцій на території сіл);
реалізацію ювелірних та побутових виробів з дорогоцінних металів, дорогоцінного каміння, дорогоцінного каміння органогенного утворення та напівдорогоцінного каміння;
реалізацію уживаних товарів;
діяльність із забезпечення стравами та напоями (в тому числі діяльність ресторанів, надання послуг мобільного харчування, постачання готових страв, обслуговування напоями, діяльність у сфері громадського харчування), якщо така діяльність є іншою, ніж визначена пунктом 11 статті 9 Закону України "Про застосування реєстраторів розрахункових операцій у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг";
діяльність туристичних агентств, туристичних операторів, надання інших послуг бронювання та пов'язану з цим діяльність;
діяльність готелів і подібних засобів тимчасового розміщування;
реалізацію деталей та приладдя для автотранспортних засобів при продажу яких застосування реєстраторів розрахункових операцій та/або програмних реєстраторів розрахункових операцій є обов’язковим відповідно до переліку, який затверджується Кабінетом Міністрів України.
У разі перевищення у визначеному періоді обсягу доходу понад 1000000 гривень застосування реєстратора розрахункових операцій для такого платника єдиного податку є обов'язковим. Застосування реєстратора розрахункових операцій та/або програмного реєстратора розрахункових операцій розпочинається з першого числа першого місяця кварталу, наступного за виникненням такого перевищення, та продовжується у всіх наступних податкових періодах протягом реєстрації суб'єкта господарювання як платника єдиного податку
 
Відхилено    
    -100- Бєлькова О.В.
По всьому тексту редакції, запропонованої Проектом, слова «та/або програмні реєстратори розрахункових операцій» (у всіх відмінках) замінити словами «або програмні реєстратори розрахункових операцій» (у відповідних відмінках)
 
Відхилено    
61. ІІ. Прикінцеві положення
 
   ІІ. Прикінцеві положення
 
62. 1.Цей Закон набирає чинності через 6 місяців з дня наступного за днем опублікування цього Закону.
 
-101- Діденко Ю.О.
Пункт 1 розділу ІІ розділу доповнити словами та цифрами «крім:
пункту 1 (щодо змін до статті 14), пункту 4 (щодо змін до статті 43), підпункту 2 пункту 5 (щодо змін до підпункту 72.1.6 пункту 72.1 статті 72), пункту 6 (щодо змін до статті 73), пункту 7 (щодо змін до статті 75), пункту 10 (щодо змін до статті 113), пункту 11 (щодо змін до статті 165) розділу 1 цього Закону, які набирають чинності з 01 жовтня 2020 року
абзацу другого пункту 15 розділу 1 цього Закону (щодо змін до абзацу третього підпункту 2 пункту. 291.4 статті 291), який набирає чинності з 01.01.2021року;
абзаців третього та четвертого пункту 15 (щодо підпункту 8 підпункту 291.5.1 пункту 291.5 статті. 291) та абзаців другого-десятого пункту 18 (щодо пунктів 25, 26 та 28 підрозділу 5 розділу ХХ «Перехідні положення») розділу І та пункту 2 цього розділу, які набирають чинності з дня наступного за днем опублікування цього Закону.
 
Враховано   1.Цей Закон набирає чинності через шість місяців з дня його опублікування, крім:
пункту 1 (щодо змін до статті 14), пункту 4 (щодо змін до статті 43), підпункту 2 пункту 5 (щодо змін до підпункту 72.1.6 пункту 72.1 статті 72), пункту 6 (щодо змін до статті 73), пункту 7 (щодо змін до статті 75), пункту 10 (щодо змін до статті 113), пункту 11 (щодо змін до статті 165) розділу І цього Закону, які набирають чинності з 01 жовтня 2020 року;
абзацу другого пункту 15 розділу І цього Закону (щодо змін до абзацу третього підпункту 2 пункту 291.4 статті 291), який набирає чинності з 01 січня 2021року;
абзаців третього та четвертого пункту 15 (щодо підпункту 8 підпункту 291.5.1 пункту 291.5 статті 291) та абзаців другого - десятого пункту 18 (щодо пунктів 25, 26 та 28 підрозділу 5 розділу ХХ «Перехідні положення») розділу І та пункту 2 цього розділу, які набирають чинності з дня, наступного за днем опублікування цього Закону.
 
    -102- Бєлькова О.В.
Доповнити пункт 1 розділу 2 Прикінцеві та перехідні положення Проекту такими словами:
«але не раніше ніж створене відповідне програмне забезпечення фіскального сервера контролюючого органу у відповідності із вимогами статті 31 Закону України «Про застосування реєстраторів розрахункових операцій у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг» та забезпечено безкоштовну реєстрацію програмних реєстраторів розрахункових операцій через Електронний кабінет, що функціонує відповідно до статті 42-1 Податкового кодексу України.»
 
Відхилено    
    -103- Южаніна Н.П.
У пункті 1 розділу ІІ проекту слова та цифри "через 6 місяців з дня наступного за днем опублікування цього Закону" замінити словами та цифрами "з 1 січня 2020 року"
 
Відхилено    
    -104- Заблоцький М.Б.
Пункт 1 розділу ІІ "Прикінцеві положення" законопроекту викласти в такій редакції:
"1. Цей Закон набирає чинності через 6 місяців з дня наступного за днем опублікування цього Закону, крім пункту 16 розділу І, який набирає чинності з 01 січня 2021 року".
 
Відхилено    
63. 2.Кабінету Міністрів України протягом 6 місяців з дня опублікування цього Закону:
 
-105- Діденко Ю.О.
В абзаці першому пункту 2 розділу ІІ законопроекту цифру «6» замінити цифрою «3»
 
Враховано   2. Кабінету Міністрів України протягом трьох місяців з дня опублікування цього Закону:
 
    -106- Южаніна Н.П.
В абзаці першому пункту 2 розділу ІІ проекту слова та цифру "протягом 6 місяців" замінити словами та цифрами "протягом 60 днів"
 
Враховано по суті   
    -107- Королевська Н.Ю.
Солод Ю.В.
Розділ ІІ. Прикінцеві положення доповнити пунктом 2 такого змісту та змінивши нумерацію існуючого пункту 2 законопроекту на 3:
«2. Кабінету Міністрів України невідкладно забезпечити розробку, введення в експлуатацію та експлуатацію програмно-апаратного комплексу що має надати можливість фізичній особі внести реквізити отриманого нею фіскального чеку (дата та фіскальний номер касового апарату) та забезпечити в десятиденний термін проведення випадкового відбору не менше ста з-поміж зареєстрованих фіскальних чеків за квартал. Фізична особа, котра зареєструвала обраний фіскальний чек виплачується в десятиденний строк винагорода в розмірі, що в тисячу разів перевищує сукупний розмір податків та/або зборів, зазначених в обраному фіскальному чеку.».
 
Відхилено    
64. прийняти нормативно-правові акти, необхідні для реалізації цього Закону;
 
   прийняти нормативно-правові акти, необхідні для реалізації цього Закону;
 
65. привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом;
 
   привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом;
 
66. забезпечити приведення міністерствами та іншими центральними органами виконавчої влади їх нормативно-правових актів у відповідність із цим Законом.

   забезпечити приведення міністерствами та іншими центральними органами виконавчої влади їх нормативно-правових актів у відповідність із цим Законом.