Кількість абзаців - 696 Таблиця поправок


Про внесення змін до деяких законодавчих актів України у зв'язку з прийняттям Закону України "Про стандартизацію" (Друге читання)

№ п.п. Редакція, прийнята в першому читанні Пропозиції Висновки Остаточна редакція
0. ПРОЕКТ
 
   ПРОЕКТ
 
1. Закон України
 
   Закон України
 
2. Про внесення змін до деяких законодавчих актів України у зв’язку з прийняттям Закону України «Про стандартизацію»
 
   Про внесення змін до деяких законодавчих актів України у зв’язку з прийняттям Закону України «Про стандартизацію»
 
3. Верховна Рада України постановляє:
 
   Верховна Рада України постановляє:
 
4. I. Внести зміни до таких законодавчих актів України:
 
-1- Мейдич О.Л.
У проекті не виключати із законодавчих актів слова «стандарти», «стандартизація» та не зміняти їх на загальні терміни «норми» чи «вимоги»
 
Відхилено   І. Внести зміни до таких законодавчих актів України:
 
5. 1. У Кодексі України про надра (Відомості Верховної Ради України, 1994 р., № 36, ст. 340):
 
-2- Бондаренко О.В.
Виключити пункт 1 (зміни до Кодексу України про надра (Відомості Верховної Ради України, 1994 р., № 36, ст. 340).
 
Відхилено   1. У Кодексі України про надра (Відомості Верховної Ради України, 1994 р., № 36, ст. 340):
 
    -3- Маріковський О.В.
вилучити з проекту закону про внесення змін до деяких законодавчих актів України у зв'язку з прийняттям Закону України "Про стандартизацію" (реєстр. № 1068) пункт законопроекту 1
 
Відхилено    
6. 1) у пункті 6 статті 8 слово «стандартів,» виключити;
 
   1) у пункті 6 статті 8 слово «стандартів» виключити;
 
7. 2) у статті 62:
 
   2) у статті 62:
 
8. у пункті 5 частини першої слово «стандартів» замінити словом «правил»;
 
   у пункті 5 частини першої слово «стандартів» замінити словом «правил»;
 
9. у пункті 1 частини третьої слово «стандартів» замінити словом «норм».
 
   у пункті 1 частини третьої слово «стандартів» замінити словом «норм».
 
10. 2. У Водному кодексі України (Відомості Верховної Ради України, 1995 р., № 24, ст. 189):
 
-4- Бондаренко О.В.
Виключити пункт 2 (зміни до Водного кодексу України (Відомості Верховної Ради України, 1995 р., № 24, ст. 189).
 
Відхилено   2. У Водному кодексі України (Відомості Верховної Ради України, 1995 р., № 24, ст. 189):
 
    -5- Маріковський О.В.
вилучити з проекту закону про внесення змін до деяких законодавчих актів України у зв'язку з прийняттям Закону України "Про стандартизацію" (реєстр. № 1068) пункт законопроекту 2
 
Відхилено    
11. 1) у пункті 5 частини першої статті 15 слова «, участь у розробці стандартів» виключити;
 
   1) у пункті 5 частини першої статті 15 слова «участь у розробці стандартів» виключити;
 
12. 2) у назві глави 8 слова «стандартизація і» виключити;
 
   2) у назві глави 8 слова «стандартизація і» виключити;
 
13. 3) статтю 33 викласти в такій редакції:
 
   3) статтю 33 викласти в такій редакції:
 
14. «Стаття 33. Завдання нормування в галузі використання і охорони вод та відтворення водних ресурсів
 
   «Стаття 33. Завдання нормування в галузі використання і охорони вод та відтворення водних ресурсів
 
15. Нормування в галузі використання і охорони вод та відтворення водних ресурсів здійснюються з метою забезпечення екологічної і санітарно-гігієнічної безпеки вод шляхом встановлення вимог до об’єктів, що підлягають нормуванню.»;
 
   Нормування в галузі використання і охорони вод та відтворення водних ресурсів здійснюються з метою забезпечення екологічної і санітарно-гігієнічної безпеки вод шляхом встановлення вимог до об’єктів, що підлягають нормуванню»;
 
16. 4) статтю 34 виключити;
 
-6- Мейдич О.Л.
Не виключати статтю 34 із Водного кодексу України (частина 4 статті 2 Проекту Закону)
 
Відхилено   4) статтю 34 виключити;
 
17. 5) у статті 58:
 
   5) у статті 58:
 
18. у частині першій слова «державним стандартам,» виключити;
 
   у частині першій слова «державним стандартам» виключити;
 
19. у частині третій слово «стандартам,» виключити;
 
   у частині третій слово «стандартам» виключити;
 
20. 6) у частині другій статті 59 слова «стандартів і» виключити;
 
   6) у частині другій статті 59 слова «стандартів і» виключити;
 
21. 7) у частині четвертій статті 67 слова «, що відповідають міжнародним стандартам» виключити.
 
   7) у частині четвертій статті 67 слова « що відповідають міжнародним стандартам» виключити.
 
22. 3. У частині другій статті 3 Кодексу торговельного мореплавства України (Відомості Верховної Ради України, 1995 р., № 47—52, ст. 349) слова «нормативні документи» замінити словами «нормативно-правові акти».
 
   3. У частині другій статті 3 Кодексу торговельного мореплавства України (Відомості Верховної Ради України, 1995 р., №№ 47—52, ст. 349) слова «нормативні документи» замінити словами «нормативно-правові акти».
 
23. 4. У назві та абзаці першому статті 288, абзаці першому статті 291 Кримінального кодексу України (Відомості Верховної Ради України, 2001 р., № 25—26, ст. 131) слова «правил, норм і стандартів» замінити словами «нормативно-правових актів, норм і правил».
 
   4. У назві та абзаці першому статті 288, абзаці першому статті 291 Кримінального кодексу України (Відомості Верховної Ради України, 2001 р., № 25—26, ст. 131) слова «правил, норм і стандартів» замінити словами «нормативно-правових актів, норм і правил».
 
24. 5. У Земельному кодексі України (Відомості Верховної Ради України, 2002 р., № 3—4, ст. 27):
 
-7- Маріковський О.В.
вилучити з проекту закону про внесення змін до деяких законодавчих актів України у зв'язку з прийняттям Закону України "Про стандартизацію" (реєстр. № 1068) пункт законопроекту 5
 
Відхилено   5. У Земельному кодексі України (Відомості Верховної Ради України, 2002 р., № 3—4, ст. 27):
 
25. 1) у статті 39 слова «, державних стандартів і норм» виключити;
 
-8- Шуляк О.О.
У Земельному кодексі України (Відомості Верховної Ради України, 2002 р., №3-4, ст. 27) у статті 39 слова «з дотриманням будівельних норм» виключити
 
Відхилено   1) у статті 39 слова «державних стандартів і норм» виключити;
 
26. 2) у статті 165:
 
   2) у статті 165:
 
27. у назві статті слова «Стандартизація і нормування» замінити словом «Нормування»;
 
   у назві слова «Стандартизація і нормування» замінити словом «Нормування»;
 
28. у частині першій слова «Стандартизація і нормування» замінити словом «Нормування», а слова «і стандартів» виключити;
 
   у частині першій слова «Стандартизація і нормування» замінити словом «Нормування», а слова «і стандартів» виключити;
 
29. у частині третій слова «Нормативні документи із стандартизації» замінити словом «Нормативи».
 
   у частині третій слова «Нормативні документи із стандартизації» замінити словом «Нормативи».
 
30. 6. У Господарському кодексі України (Відомості Верховної Ради України, 2003 р., № 18—22, ст. 144):
 
   6. У Господарському кодексі України (Відомості Верховної Ради України, 2003 р., №№ 18—22, ст. 144):
 
31. 1) частину п’яту статті 259 викласти в такій редакції:
 
   1) частину п’яту статті 259 викласти в такій редакції:
 
32. «5. Складовою частиною національної системи класифікації є національні класифікатори. Центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері економічного розвитку, затверджує, вносить зміни та скасовує національні класифікатори.
 
   «5. Складовою частиною національної системи класифікації є національні класифікатори. Центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері економічного розвитку, затверджує, вносить зміни та скасовує національні класифікатори.
 
33. Порядок розроблення, затвердження, внесення змін та скасування національних класифікаторів установлюється центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері економічного розвитку.»;
 
   Порядок розроблення, затвердження, внесення змін та скасування національних класифікаторів установлюється центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері економічного розвитку»;
 
34. 2) у першому реченні частини першої статті 266 слова «стандартах, технічних умовах,» виключити;
 
   2) у першому реченні частини першої статті 266 слова «стандартах, технічних умовах» виключити;
 
35. 3) текст статті 268 після слів «технічні умови» в усіх відмінках доповнити словами « (у разі наявності)»;
 
   3) текст статті 268 після слів «технічні умови» в усіх відмінках доповнити словами « (у разі наявності)»;
 
36. 4) у статті 269:
 
   4) у статті 269:
 
37. у частині другій:
 
   у частині другій:
 
38. перше речення після слів «стандартами, технічними умовами» доповнити словами « (у разі наявності)»;
 
   перше речення після слів
«Стандартами, технічними умовами» доповнити словами « (у разі наявності)»;
 
39. друге речення після слів «стандартами або технічними умовами» доповнити словами « (у разі наявності)»;
 
   друге речення після слів «стандартами або технічними умовами» доповнити словами « (у разі наявності)»;
 
40. частину третю після слів «стандартами, технічними умовами» доповнити словами « (у разі наявності)»;
 
   частину третю після слів «стандартами, технічними умовами» доповнити словами « (у разі наявності)»;
 
41. у частині п’ятій слова «стандартами (технічними умовами)» замінити словами « стандартами, технічними умовами (у разі наявності)»;
 
   у частині п’ятій слова «стандартами (технічними умовами)» замінити словами « стандартами, технічними умовами (у разі наявності)»;
 
42. 5) у статті 270:
 
   5) у статті 270:
 
43. частину першу після слів «стандартів, технічних умов» доповнити словами « (у разі наявності)»;
 
   перше речення частини першої після слів «стандартів, технічних умов» доповнити словами « (у разі наявності)»;
 
44. частину другу після слів «стандартів, технічними умовами» доповнити словами « (у разі наявності)»;
 
   частину другу після слів «стандартами, технічними умовами» доповнити словами « (у разі наявності)»;
 
45. 6) в абзаці другому частини третьої статті 272 слова «номер національного стандарту або технічних умов,» виключити;
 
   6) в абзаці другому частини третьої статті 272 слова «номер національного стандарту або технічних умов» виключити;
 
46. 7) у частині третій статті 275 слова «у національних стандартах або технічних умовах» замінити словами «нормативно-правовим актом»;
 
   7) у частині третій статті 275 слова «у національних стандартах або технічних умовах» замінити словами «нормативно-правовим актом»;
 
47. 8) у частині третій статті 276 слова «на підставі національних стандартів або технічних умов» виключити;
 
   8) у частині третій статті 276 слова «на підставі національних стандартів або технічних умов» виключити;
 
48. 9) в абзаці сьомому частини першої статті 280 слова «з урахуванням національних стандартів власні стандарти і» виключити.
 
   9) в абзаці сьомому частини першої статті 280 слова «з урахуванням національних стандартів власні стандарти і» виключити.
 
49. 7. В абзаці другому частини першої та першому реченні частини третьої статті 687 Цивільного кодексу України (Відомості Верховної Ради України, 2003 р., № 40—44, ст. 356) слова «з питань стандартизації» виключити.
 
   7. В абзаці другому частини першої та першому реченні частини третьої статті 687 Цивільного кодексу України (Відомості Верховної Ради України, 2003 р., №№ 40—44, ст. 356) слова «з питань стандартизації» виключити.
 
50. 8. У Кодексі цивільного захисту України (Відомості Верховної Ради України, 2013 р., № 34—35, ст. 458):
 
-9- Маріковський О.В.
вилучити з проекту закону про внесення змін до деяких законодавчих актів України у зв'язку з прийняттям Закону України "Про стандартизацію" (реєстр. № 1068) пункт законопроекту 8
 
Відхилено   8. У Кодексі цивільного захисту України (Відомості Верховної Ради України, 2013 р., № 34—35, ст. 458):
 
51. 1) у пункті 42 частини другої статті 17 слова «розробляє та затверджує» замінити словами «перевіряє, переглядає та скасовує»;
 
   1) у пункті 42 частини другої статті 17 слова «розробляє та затверджує» замінити словами «перевіряє, переглядає та скасовує»;
 
52. 2) статтю 44 виключити;
 
-10- Мейдич О.Л.
Не виключати статтю 44 із Кодексу цивільного захисту України (частина 2 статті 8 Проекту Закону)
 
Відхилено   2) статтю 44 виключити;
 
53. 3) у частині першій статті 52 слова, «а також вимогам національних стандартів» виключити;
 
   3) у частині першій статті 52 слова «а також вимогам національних стандартів» виключити;
 
54. 4) у статті 56:
 
   4) у статті 56:
 
55. назву та частину першу статті викласти в такій редакції:
 
   назву та частину першу викласти в такій редакції:
 
56. «Стаття 56. Погодження норм і правил
 
   «Стаття 56. Погодження норм і правил
 
57. 1. Норми і правила, які встановлюють вимоги до пожежонебезпечних технологічних процесів та продукції, повинні включати вимоги пожежної безпеки і погоджуватися з центральним органом виконавчої влади, який здійснює державний нагляд у сферах техногенної та пожежної безпеки.»;
 
   1. Норми і правила, які встановлюють вимоги до пожежонебезпечних технологічних процесів та продукції, повинні включати вимоги пожежної безпеки і погоджуватися з центральним органом виконавчої влади, що здійснює державний нагляд у сферах техногенної та пожежної безпеки»;
 
58. у частині другій слова «національним стандартам,» виключити;
 
   у частині другій слова «національним стандартам» виключити;
 
59. 5) у пункті 4 частини першої статті 67 слова «проектів національних і галузевих стандартів,» та «, технічних умов і регламентів» виключити;
 
   5) у пункті 4 частини першої статті 67 слова «проектів національних і галузевих стандартів» та «технічних умов і регламентів» виключити;
 
60. 6) у підпунктах «а» і «б» пункту 1 частини першої статті 69 та пунктах 1 і 2 частини першої статті 70 слово «стандартами,» виключити;
 
   6) у підпунктах «а» і «б» пункту 1 частини першої статті 69 та пунктах 1 і 2 частини першої статті 70 слово «стандартами» виключити;
 
61. 7) у підпункті «в» пункту 1 частини першої статті 69 та пункті 3 частини першої статті 70 слова «стандартів чи технічних умов» замінити словами «вимог, визначених нормативно-правовими актами,».
 
   7) у підпункті «в» пункту 1 частини першої статті 69 та пункті 3 частини першої статті 70 слова «стандартів чи технічних умов» замінити словами «вимог, визначених нормативно-правовими актами».
 
62. 9. У частині п’ятій статті 4 Закону України «Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні» (Відомості Верховної Ради УРСР, 1991 р., № 21, ст. 252 із наступними змінами) слова «правил усталеної практики та класифікаторів» замінити словами «кодексів усталеної практики».
 
   9. У частині п’ятій статті 4 Закону України «Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні» (Відомості Верховної Ради УРСР, 1991 р., № 21, ст. 252 із наступними змінами) слова «правил усталеної практики та класифікаторів» замінити словами «кодексів усталеної практики».
 
63. 10. У Законі України «Про охорону навколишнього природного середовища» (Відомості Верховної Ради України, 1991 р., № 41, ст. 546 із наступними змінами):
 
-11- Бондаренко О.В.
Пункт 10 (зміни до Закону України «Про охорону навколишнього природного середовища», Відомості Верховної Ради України, 1991 р., № 41, ст.546 із наступними змінами) виключити.
 
Відхилено   10. У Законі України «Про охорону навколишнього природного середовища» (Відомості Верховної Ради України, 1991 р., № 41, ст. 546 із наступними змінами):
 
    -12- Маріковський О.В.
вилучити з проекту закону про внесення змін до деяких законодавчих актів України у зв'язку з прийняттям Закону України "Про стандартизацію" (реєстр. № 1068) пункт законопроекту 10
 
Відхилено    
64. 1) у пункті «а» статті 3 слово «стандартів,» виключити;
 
   1) у пункті «а» статті 3 слово «стандартів» виключити;
 
65. 2) у пункті «г» частини першої статті 20 слова «, участь у розробці стандартів» виключити;
 
   2) у пункті «г» частини першої статті 20 слова «участь у розробці стандартів» виключити;
 
66. 3) пункт «в» частини першої статті 20-3 виключити;
 
   3) пункт «в» частини першої статті 20-3 виключити;
 
67. 4) пункт «в» частини першої статті 20-4 виключити;
 
   4) пункт «в» частини першої статті 20-4 виключити;
 
68. 5) у назві розділу VІІ слова «стандартизація і» виключити;
 
-13- Мейдич О.Л.
У чинній редакції не виключати з назви розділу VІІ «стандартизація і нормування в галузі охорони навколишнього природного середовища» Закону України «Про охорону навколишнього природного середовища» слово «стандартизація» (частина 5 статті 10 Проекту Закону)
 
Відхилено   5) у назві розділу VІІ слова «стандартизація і» виключити;
 
69. 6) у статті 31:
 
   6) у статті 31:
 
70. у назві статті слова «стандартизації і» виключити;
 
   у назві слова «стандартизації і» виключити;
 
71. слова «Екологічна стандартизація і нормування» замінити словами «Екологічне нормування»;
 
   слова «Екологічна стандартизація і нормування» замінити словами «Екологічне нормування»;
 
72. 7) статтю 32 виключити;
 
-14- Мейдич О.Л.
Не виключати статтю 32 «Екологічні стандарти» Закону України «Про охорону навколишнього природного середовища» (частина 7 статті 10 Проекту Закону)
 
Відхилено   7) статтю 32 виключити;
 
73. 8) у частині четвертій статті 52 слова «нормативними документами» замінити словами «нормативно-правовими актами».
 
   8) у частині четвертій статті 52 слова «нормативними документами» замінити словами «нормативно-правовими актами».
 
74. 11. У Законі України «Про інвестиційну діяльність» (Відомості Верховної Ради України, 1991 р., № 47, ст. 646 із наступними змінами):
 
   11. У Законі України «Про інвестиційну діяльність» (Відомості Верховної Ради України, 1991 р., № 47, ст. 646 із наступними змінами):
 
75. 1) абзац другий частини другої статті 8 та абзац п’ятий частини третьої статті 12 виключити;
 
   1) абзац другий частини другої статті 8 та абзац п’ятий частини третьої статті 12 виключити;
 
76. 2) частину другу статті 17 викласти в такій редакції:
 
   2) частину другу статті 17 викласти в такій редакції:
 
77. «Вартість будівництва визначається на підставі затверджених центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері будівництва, містобудування та архітектури, кошторисних норм і нормативів з ціноутворення у будівництві, які є обов’язковими під час здійснення будівництва об’єктів із залученням бюджетних коштів, коштів державних і комунальних підприємств, установ та організацій, кредитів, наданих під державні гарантії.».
 
   «Вартість будівництва визначається на підставі затверджених центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері будівництва, містобудування та архітектури, кошторисних норм і нормативів з ціноутворення у будівництві, які є обов’язковими під час здійснення будівництва об’єктів із залученням бюджетних коштів, коштів державних і комунальних підприємств, установ та організацій, кредитів, наданих під державні гарантії».
 
78. 12. В абзаці четвертому статті 3 Закону України «Про товарну біржу» (Відомості Верховної Ради України, 1992 р., № 10, ст. 139) слова «з урахуванням державних стандартів власні стандарти і» виключити.
 
   12. В абзаці четвертому статті 3 Закону України «Про товарну біржу» (Відомості Верховної Ради України, 1992 р., № 10, ст. 139) слова «з урахуванням державних стандартів власні стандарти і» виключити.
 
79. 13. У Законі України «Про основи містобудування» (Відомості Верховної Ради України, 1992 р., № 52, ст. 683 із наступними змінами):
 
   13. У Законі України «Про основи містобудування» (Відомості Верховної Ради України, 1992 р., № 52, ст. 683 із наступними змінами):
 
80. 1) в абзаці тринадцятому статті 2 слово «державних» замінити словом «національних»;
 
   1) в абзаці тринадцятому статті 2 слово «державних» замінити словом «національних»;
 
81. 2) в абзаці другому статті 5, абзаці десятому частини першої статті 9, абзацах другому та сьомому частини першої статті 25 слова «державних стандартів,» виключити;
 
-15- Шуляк О.О.
У законі України «Про основи містобудування» (Відомості Верховної Ради України, 1992 р., № 52, ст. 683 із наступними змінами):
В абзаці другому статті 5 після слів «з дотриманням» доповнити словами «будівельних норм,»;
 
Відхилено   2) в абзаці другому статті 5, абзаці десятому частини першої статті 9, абзацах другому та сьомому частини першої статті 25 слова «державних стандартів» виключити;
 
82. 3) у статті 8:
 
   3) у статті 8:
 
83. абзац восьмий викласти в такій редакції:
 
   абзац восьмий викласти в такій редакції:
 
84. «розробці національних стандартів, розробці і затвердженні будівельних норм, кошторисних норм, нормативів і правил;»;
 
-16- Підласа Р.А.
Абзац восьмий статті 8 Закону України «Про основи містобудування» викласти в наступній редакції: «розробці і затвердженні будівельних норм, кошторисних норм, нормативів і правил;»
 
Враховано   «розробці і затвердженні будівельних норм, кошторисних норм, нормативів і правил»;
 
85. в абзаці дев’ятому слова «державних стандартів і» виключити;
 
   в абзаці дев’ятому слова «державних стандартів і» виключити;
 
86. 4) у назві розділу 3 слова «державні стандарти,» виключити;
 
   4) у назві розділу 3 слова «державні стандарти» виключити;
 
87. 5) у назві та тексті статті 16 слова «державні стандарти,» в усіх відмінках виключити.
 
-17- Шуляк О.О.
У законі України «Про основи містобудування» (Відомості Верховної Ради України, 1992 р., № 52, ст. 683 із наступними змінами):
У статті 16 абзац третій доповнити словами «та інших коштів в порядку, визначеному законодавством».
 
Відхилено   5) у назві та тексті статті 16 слова «державні стандарти» в усіх відмінках виключити.
 
88. 14. У Законі України «Про дорожній рух» (Відомості Верховної Ради України, 1993 р., № 31, ст. 338 із наступними змінами):
 
   14. У Законі України «Про дорожній рух» (Відомості Верховної Ради України, 1993 р., № 31, ст. 338 із наступними змінами):
 
89. 1) в абзаці п’ятому частини другої статті 12 слова «технічний стан яких не відповідає вимогам державних стандартів,» замінити словами «технічний стан яких не відповідає нормативам з безпеки дорожнього руху та вимогам»;
 
   1) в абзаці п’ятому частини другої статті 12 слова «технічний стан яких не відповідає вимогам державних стандартів» замінити словами «технічний стан яких не відповідає нормативам з безпеки дорожнього руху та вимогам»;
 
90. 2) у частині другій статті 22 та частині третій статті 23 слова «та стандартів» виключити;
 
   2) у частині другій статті 22 та частині третій статті 23 слова «та стандартів» виключити;
 
91. 3) у другому реченні частини другої статті 26-1 слово «стандартів» замінити словами «нормативно-правових актів»;
 
   3) у другому реченні частини другої статті 26-1 слово «стандартів» замінити словами «нормативно-правових актів»;
 
92. 4) у частині першій статті 27 слово «стандартів» замінити словом «нормативів»;
 
   4) у частині першій статті 27 слово «стандартів» замінити словом «нормативів»;
 
93. 5) у частині першій статті 30 слова «, а нормативно-технічна документація має бути узгоджена з відповідними уповноваженими державними органами» замінити словами «та має бути відображена в нормативно-технічній документації на транспортні засоби»;
 
   5) у частині першій статті 30 слова «а нормативно-технічна документація має бути узгоджена з відповідними уповноваженими державними органами» замінити словами «та має бути відображена в нормативно-технічній документації на транспортні засоби»;
 
94. 6) у частині першій статті 31 слова «діючим стандартам» замінити словами «обов’язковим вимогам»;
 
   6) у частині першій статті 31 слова «діючим стандартам» замінити словами «обов’язковим вимогам»;
 
95. 7) у статті 32:
 
   7) у статті 32:
 
96. у частині першій слова «правилам, нормативам і стандартам України» замінити словами «встановленим правилам і нормативам»;
 
   у частині першій слова «правилам, нормативам і стандартам України» замінити словами «встановленим правилам і нормативам»;
 
97. у першому реченні частини третьої слова «узгоджену з відповідними уповноваженими державними органами» виключити;
 
   у першому реченні частини третьої слова «узгоджену з відповідними уповноваженими державними органами» виключити;
 
98. 8) у статті 34:
 
   8) у статті 34:
 
99. у першому реченні частини десятої та частині дванадцятій слова «вимогам стандартів» замінити словами «встановленим вимогам»;
 
   у першому реченні частини дванадцятої та частині чотирнадцятій слова «вимогам стандартів» замінити словами «встановленим вимогам»;
 
100. у частині одинадцятій слова «державними стандартами України» замінити словами «Міністерством внутрішніх справ України»;
 
   у частині тринадцятій слова «державними стандартами України» замінити словами «Міністерством внутрішніх справ України»;
 
101. 9) у статті 37:
 
   9) у статті 37:
 
102. у частині першій слова «вимогам стандартів» замінити словами «встановленим вимогам»;
 
   у частині першій слова «вимогам стандартів» замінити словами «встановленим вимогам»;
 
103. в абзаці четвертому частини другої слова «та стандартів» виключити;
 
   в абзаці четвертому частини другої слова «та стандартів» виключити;
 
104. 10) у назві розділу VІ слова «стандартизація та» виключити;
 
   10) у назві розділу VІ слова «стандартизація та» виключити;
 
105. 11) у статті 38:
 
   11) у статті 38:
 
106. у назві статті слово «стандартизації» виключити;
 
   у назві слово «стандартизації» виключити;
 
107. слова «Стандартизація та нормування» замінити словом «Нормування»;
 
   слова «Стандартизація та нормування» замінити словом «Нормування»;
 
108. 12) статтю 39 виключити;
 
   12) статтю 39 виключити;
 
109. 13) у частині третій статті 46 слово «стандартів» виключити;
 
   13) у частині третій статті 46 слово «стандартів» виключити;
 
110. 14) у частині четвертій статті 49 слова «державних стандартів» замінити словами «обов’язкових вимог»;
 
   14) у частині четвертій статті 49 слова «державних стандартів» замінити словами «обов’язкових вимог»;
 
111. 15) у частині першій статті 52-1:
 
   15) у частині першій статті 52-1:
 
112. в абзаці другому слова «та стандартів» виключити;
 
   в абзаці другому слова «та стандартів» виключити;
 
113. в абзаці четвертому слово «проектів» виключити;
 
   в абзаці четвертому слово «проектів» виключити;
 
114. 16) у тексті Закону слова «нормативні акти» в усіх відмінках замінити словами «нормативно-правові акти» у відповідному відмінку, а слова «і стандарти» в усіх відмінках виключити.
 
   16) у тексті Закону слова «нормативні акти» в усіх відмінках замінити словами «нормативно-правові акти» у відповідному відмінку, а слова «і стандарти» в усіх відмінках виключити.
 
115. 15. У Законі України «Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення» (Відомості Верховної Ради України, 1994 р., № 27, ст. 218 із наступними змінами):
 
-18- Маріковський О.В.
вилучити з проекту закону про внесення змін до деяких законодавчих актів України у зв'язку з прийняттям Закону України "Про стандартизацію" (реєстр. № 1068) пункт законопроекту 15
 
Відхилено   15. У Законі України «Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення» (Відомості Верховної Ради України, 1994 р., № 27, ст. 218 із наступними змінами):
 
116. 1) в абзаці шістнадцятому частини першої статті 1 слова «проекти нормативних документів,» і «та чинні нормативні документи» виключити;
 
   1) в абзаці шістнадцятому частини першої статті 1 слова «проекти нормативних документів» і «та чинні нормативні документи» виключити;
 
117. 2) статтю 14 виключити;
 
-19- Мейдич О.Л.
Не виключати статтю 14 із Закону України «Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення» (частина 2 статті 15 Проекту Закону)
 
Відхилено   2) статтю 14 виключити;
 
118. 3) у частині четвертій статті 27 слово «державних» замінити словами «нормативно-правових актів»;
 
   3) у частині четвертій статті 27 слово «державних» замінити словами «нормативно-правових актів»;
 
119. 4) в абзаці четвертому частини третьої статті 35 слова «проектів нормативних документів,» виключити;
 
   4) в абзаці четвертому частини третьої статті 35 слова «проектів нормативних документів» виключити;
 
120. 5) у пункті «є» частини першої статті 40 слова «державні стандарти, державні будівельні норми, технічні регламенти та інші нормативні документи» замінити словами «державні будівельні норми»;
 
-20- Шуляк О.О.
У Законі України «Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення» (Відомості Верховної Ради України, 1994 р., № 27, ст. 218 із наступними змінами):
У пункті «є» частини першої статті 40 після слова «погоджує» слова «державні будівельні норми на вироби, продукцію, сировину, технології, інші об’єкти середовища життєдіяльності в частині вимог щодо їх безпеки для здоров’я і життя людини» замінити словами «будівельні норми».
 
Відхилено   5) у пункті «є» частини першої статті 40 слова «державні стандарти, державні будівельні норми, технічні регламенти та інші нормативні документи» замінити словами «державні будівельні норми»;
 
121. 6) у пункті «в» частини другої статті 46 слово «стандартів» замінити словами «нормативно-правових актів».
 
   6) у пункті «в» частини другої статті 46 слово «стандартів» замінити словами «нормативно-правових актів».
 
122. 16. У Законі України «Про енергозбереження» (Відомості Верховної Ради України, 1994 р., № 30, ст. 283 із наступними змінами):
 
   16. У Законі України «Про енергозбереження» (Відомості Верховної Ради України, 1994 р., № 30, ст. 283 із наступними змінами):
 
123. 1) у пункті «г» статті 3 слова «стандартизації у сфері енергозбереження та» і «енергетичних стандартів та» виключити;
 
   1) у пункті «г» статті 3 слова «стандартизації у сфері енергозбереження та» і «енергетичних стандартів та» виключити;
 
124. 2) пункти «в» та «г» статті 11 виключити;
 
   2) пункти «в» та «г» статті 11 виключити;
 
125. 3) у частині другій статті 14 слово «енергетичних стандартів,» виключити;
 
   3) у частині другій статті 14 слова «енергетичних стандартів» виключити;
 
126. 4) у назві розділу ІІІ слова «стандартизація та» виключити;
 
   4) у назві розділу ІІІ слова «стандартизація та» виключити;
 
127. 5) статті 18 та 19 виключити;
 
   5) статті 18 і 19 виключити;
 
128. 6) у статті 20:
 
   6) у статті 20:
 
129. у частині першій слова «технічні умови та» виключити;
 
   у частині першій слова «технічні умови та» виключити;
 
130. частину другу виключити;
 
   частину другу виключити;
 
131. 7) у частині першій статті 21 слова «та нормативно-технічних документів» виключити;
 
   7) у частині першій статті 21 слова «та нормативно-технічних документів» виключити;
 
132. 8) у пункті «в» статті 22 слова «проекти інструктивно-методичних та нормативно-технічних актів,» виключити;
 
-21- Шуляк О.О.
У Законі України «Про енергозбереження» (Відомості Верховної Ради України, 1994 р., № 30, ст. 283 із наступними змінами):
У пункті «в» статті 22 слова «будівельні норми і правила» виключити.
 
Відхилено   8) у пункті «в» статті 22 слова «проекти інструктивно-методичних та нормативно-технічних актів» виключити;
 
133. 9) у пункті «б» частини першої статті 23 слова «енергетичним стандартам і» виключити;
 
   9) у пункті «б» частини першої статті 23 слова «енергетичним стандартам і» виключити;
 
134. 10) у частині першій статті 24 слова «нормативи галузевих стандартів, приведених» замінити словами «нормативи, приведені».
 
   10) у частині першій статті 24 слова «нормативи галузевих стандартів, приведених» замінити словами «нормативи, приведені».
 
135. 17. У Законі України «Про транспорт» (Відомості Верховної Ради України, 1994 р., № 51, ст. 446 із наступними змінами):
 
   17. У Законі України «Про транспорт» (Відомості Верховної Ради України, 1994 р., № 51, ст. 446 із наступними змінами):
 
136. 1) у статті 10 слова «державним стандартам,» виключити;
 
   1) у статті 10 слова «державним стандартам» виключити;
 
137. 2) в абзаці шостому статті 16-2 слова «і стандартів» виключити;
 
   2) в абзаці шостому статті 16-2 слова «і стандартів» виключити;
 
138. 3) у статті 16-3:
 
   3) у статті 16-3:
 
139. в абзаці сьомому слова «і стандартів» виключити;
 
   в абзаці сьомому слова «і стандартів» виключити;
 
140. в абзаці шістнадцятому слово «стандартам» замінити словом «нормам»;
 
   в абзаці шістнадцятому слово «стандартам» замінити словом «нормам»;
 
141. в абзаці тридцять другому слово «стандартів,» виключити.
 
   в абзаці тридцять другому слово «стандартів» виключити.
 
142. 18. У Законі України «Про наукову і науково-технічну експертизу» (Відомості Верховної Ради України, 1995 р., № 9, ст. 56):
 
   18. У Законі України «Про наукову і науково-технічну експертизу» (Відомості Верховної Ради України, 1995 р., № 9, ст. 56):
 
143. 1) в абзаці третьому статті 3 слова «вимог стандартів,» виключити;
 
-22- Колебошин С.В.
В Законі України "Про наукову і науково-технічну експертизу" (Відомості Верховної Ради України, 1995 р., № 9, ст. 56):
статтю 3 залишити в нині чинній редакції: «Стаття 3. Принципи наукової і науково-технічної експертизи
Основними принципами наукової і науково-технічної експертизи є:
компетентність і об'єктивність осіб, установ та організацій, що проводять експертизу;
врахування світового рівня науково-технічного прогресу, норм і правил технічної та екологічної безпеки, вимог стандартів, міжнародних угод;
експертиза громадської думки з питання щодо предмету експертизи, її об'єктивна оцінка;
відповідальність за достовірність і повноту аналізу, обгрунтованість рекомендацій експертизи.»
 
Відхилено   1) в абзаці третьому статті 3 слова «вимог стандартів» виключити;
 
144. 2) у статті 14 слова «стандартів тощо» замінити словами «інших нормативно-правових актів».
 
-23- Колебошин С.В.
В Законі України "Про наукову і науково-технічну експертизу" (Відомості Верховної Ради України, 1995 р., № 9, ст. 56):
статтю 14 залишити в нині чинній редакції: «Стаття 14. Попередня наукова і науково-технічна експертиза
Попередня наукова і науково-технічна експертиза проводиться з метою з'ясування відповідності формальних ознак об'єкта експертизи встановленим нормам і правилам технічної та екологічної безпеки, вимогам стандартів тощо. Попередню наукову і науково-технічну експертизу проводять, як правило, установи та організації - замовники експертизи силами своїх спеціалізованих підрозділів або шляхом залучення незалежних експертів.»
 
Відхилено   2) у першому реченні статті 14 слова «стандартів тощо» замінити словами «інших нормативно-правових актів».
 
145. 19. У тексті Закону України «Про використання ядерної енергії та радіаційну безпеку» (Відомості Верховної Ради України, 1995 р., № 12, ст. 81 із наступними змінами) слова «норми, правила та стандарти», «норми, правила і стандарти» та «норми, правила, стандарти» у всіх відмінках замінити словами «норми та правила» у відповідному відмінку.
 
-24- Маріковський О.В.
вилучити з проекту закону про внесення змін до деяких законодавчих актів України у зв'язку з прийняттям Закону України "Про стандартизацію" (реєстр. № 1068) пункт законопроекту 19
 
Відхилено   19. У тексті Закону України «Про використання ядерної енергії та радіаційну безпеку» (Відомості Верховної Ради України, 1995 р., № 12, ст. 81 із наступними змінами) слова «норми, правила та стандарти», «норми, правила і стандарти» та «норми, правила, стандарти» у всіх відмінках замінити словами «норми та правила» у відповідному відмінку.
 
146. 20. У Законі України «Про пестициди і агрохімікати» (Відомості Верховної Ради України, 1995 р., № 14, ст. 91 із наступними змінами):
 
-25- Бондаренко О.В.
Пункт 20 (зміни до Закону України «Про пестициди і агрохімікати» (Відомості Верховної Ради України, 1995 р., № 14, ст. 91 із наступними змінами) пункт 20 виключити.
 
Відхилено   20. У Законі України «Про пестициди і агрохімікати» (Відомості Верховної Ради України, 1995 р., № 14, ст. 91 із наступними змінами):
 
    -26- Маріковський О.В.
вилучити з проекту закону про внесення змін до деяких законодавчих актів України у зв'язку з прийняттям Закону України "Про стандартизацію" (реєстр. № 1068) пункт законопроекту 20
 
Відхилено    
147. 1) в абзаці шостому статті 3 слова «державними стандартами, санітарними нормами, регламентами та іншими нормативними документами» замінити словами «санітарними нормами та іншими нормативно-правовими актами»;
 
   1) в абзаці шостому статті 3 слова «державними стандартами, санітарними нормами, регламентами та іншими нормативними документами» замінити словами «санітарними нормами та іншими нормативно-правовими актами»;
 
148. 2) в абзаці четвертому частини першої статті 4 слова «державним стандартам,» виключити, а слова «нормативним документам» замінити словами «нормативно-правовим актам»;
 
   2) в абзаці четвертому частини першої статті 4 слова «державним стандартам» виключити, а слова «нормативним документам» замінити словами «нормативно-правовим актам»;
 
149. 3) в абзаці п’ятому частини першої статті 17 слова «вимогам стандартів та інших документів з стандартизації» замінити словами «санітарним нормам та іншим нормативно-правовим актам»;
 
   3) в абзаці п’ятому частини першої статті 17 слова «вимогам стандартів та інших документів з стандартизації» замінити словами «санітарним нормам та іншим нормативно-правовим актам»;
 
150. 4) в абзаці третьому частини другої статті 20 слово «стандартів,» виключити, а слова «нормативних документів» замінити словами «нормативно-правових актів».
 
   4) в абзаці третьому частини другої статті 20 слово «стандартів» виключити, а слова «нормативних документів» замінити словами «нормативно-правових актів».
 
151. 21. У тексті Закону України «Про поводження з радіоактивними відходами» (Відомості Верховної Ради України, 1995 р., № 27, ст. 198 із наступними змінами) слова «норми, правила і стандарти» та «норми, правила, стандарти» у всіх відмінках замінити словами «норми та правила» у відповідному відмінку.
 
-27- Бондаренко О.В.
Пункт 21 (зміни до Закону України «Про поводження з радіоактивними відходами» (Відомості Верховної Ради України, 1995 р., № 27, ст. 198 із наступними змінами) виключити.
 
Відхилено   21. У тексті Закону України «Про поводження з радіоактивними відходами» (Відомості Верховної Ради України, 1995 р., № 27, ст. 198 із наступними змінами) слова «норми, правила і стандарти» та «норми, правила, стандарти» у всіх відмінках замінити словами «норми та правила» у відповідному відмінку.
 
    -28- Маріковський О.В.
вилучити з проекту закону про внесення змін до деяких законодавчих актів України у зв'язку з прийняттям Закону України "Про стандартизацію" (реєстр. № 1068) пункт законопроекту 21
 
Відхилено    
152. 22. У Законі України «Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв та тютюнових виробів» (Відомості Верховної Ради України, 1995 р., № 46, ст. 345 із наступними змінами):
 
   22. У Законі України «Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв та тютюнових виробів» (Відомості Верховної Ради України, 1995 р., № 46, ст. 345 із наступними змінами):
 
153. 1) у статті 1:
 
   1) у статті 1:
 
154. в абзаці третьому слова «до визначеного стандартом вмісту алкоголю» виключити;
 
   в абзаці третьому слова «до визначеного стандартом вмісту алкоголю» виключити;
 
155. в абзацах двадцять сьомому та двадцять дев’ятому слово «стандартом» замінити словами «нормативно-правовим актом»;
 
   в абзацах двадцять сьомому та двадцять дев’ятому слово «стандартом» замінити словами «нормативно-правовим актом»;
 
156. 2) у статті 9:
 
   2) у статті 9:
 
157. назву статті викласти у такій редакції:
 
   назву викласти в такій редакції:
 
158. «Стаття 9. Дотримання норм»;
 
   «Стаття 9. Дотримання норм»;
 
159. частину першу виключити;
 
   частину першу виключити;
 
160. у частині третій слова «методик, визначених Міжнародною організацією стандартизації (ІSО)» замінити словами «визначених методик»;
 
   у частині третій слова «методик, визначених Міжнародною організацією стандартизації (ІSО)» замінити словами «визначених методик»;
 
161. 3) у статті 11:
 
   3) у статті 11:
 
162. в абзаці десятому частини першої слова « (якщо це регламентується нормативними документами)» виключити;
 
   в абзаці десятому частини першої слова « (якщо це регламентується нормативними документами)» виключити;
 
163. абзац одинадцятий частини першої, абзаци десятий і двадцять другий частини третьої виключити;
 
-29- Підласа Р.А.
Абзац третій підпункту 3 пункту 22 законопроекту викласти в такій редакції:
«абзац одинадцятий частини першої, абзац одинадцятий частини другої, абзаци десятий і двадцять другий частини третьої виключити;»
 
Враховано   абзац одинадцятий частини першої, абзац одинадцятий частини другої, абзаци десятий і двадцять другий частини третьої виключити;
 
164. в абзаці чотирнадцятому частини першої, абзацах двадцятому, двадцять першому частини другої слова «виключно у передбачену діючими стандартами» замінити словами «у виготовлену із матеріалів, дозволених до контакту з алкогольними напоями»;
 
   в абзаці чотирнадцятому частини першої, абзацах двадцятому, двадцять першому частини другої слова «виключно у передбачену діючими стандартами» замінити словами «у виготовлену із матеріалів, дозволених до контакту з алкогольними напоями»;
 
165. в абзаці двадцять другому частини другої слова «виключно у передбачені діючими стандартами» замінити словами «у виготовлену із матеріалів, дозволених до контакту з алкогольними напоями», а слова «чинною нормативною документацією» ? словами «нормативно-правовими актами».
 
   в абзаці двадцять другому частини другої слова «виключно у передбачені діючими стандартами» замінити словами «у виготовлену із матеріалів, дозволених до контакту з алкогольними напоями», а слова «чинною нормативною документацією» ? словами «нормативно-правовими актами».
 
166. 23. У Законі України «Про трубопровідний транспорт» (Відомості Верховної Ради України, 1996 р., № 29, ст. 139 із наступними змінами):
 
   23. У Законі України «Про трубопровідний транспорт» (Відомості Верховної Ради України, 1996 р., № 29, ст. 139 із наступними змінами):
 
167. 1) у частині другій статті 7 слова «технічних вимог та стандартів» замінити словами «вимог нормативно-правових актів»;
 
   1) у частині другій статті 7 слова «технічних вимог та стандартів» замінити словами «вимог нормативно-правових актів»;
 
168. 2) у частині четвертій статті 20 слова «діючих стандартів» замінити словами «нормативно-правових актів».
 
   2) у частині четвертій статті 20 слова «діючих стандартів» замінити словами «нормативно-правових актів».
 
169. 24. В абзаці другому частини другої статті 15-1 Закону України «Про захист від недобросовісної конкуренції» (Відомості Верховної Ради України, 1996 р., № 36, ст. 164 із наступними змінами) слово «стандарти,» виключити.
 
   24. В абзаці другому частини другої статті 15-1 Закону України «Про захист від недобросовісної конкуренції» (Відомості Верховної Ради України, 1996 р., № 36, ст. 164; 2009 р., № 15, ст.204) слово «стандарти» виключити.
 
170. 25. У частині другій статті 3 Закону України «Про залізничний транспорт» (Відомості Верховної Ради України, 1996 р., № 40, ст. 183) слова «нормативні документи» замінити словами «нормативно-правові акти».
 
   25. У частині другій статті 3 Закону України «Про залізничний транспорт» (Відомості Верховної Ради України, 1996 р., № 40, ст. 183; 2012 р., № 49, ст.554; 2018р., № 6-7, ст.38) слова «нормативні документи» замінити словами «нормативно-правові акти».
 
171. 26. У Законі України «Про космічну діяльність» (Відомості Верховної Ради України, 1997 р., № 1, ст. 2 із наступними змінами):
 
   26. У Законі України «Про космічну діяльність» (Відомості Верховної Ради України, 1997 р., № 1, ст. 2 із наступними змінами):
 
172. 1) у статті 1:
 
   1) у статті 1:
 
173. в абзаці дев’ятому слово «стандарти,» виключити;
 
   в абзаці дев’ятому слово «стандарти» виключити;
 
174. в абзаці одинадцятому слова «нормативними документами, чинними в Україні» замінити словами «нормативно-правовими актами»;
 
   в абзаці одинадцятому слова «нормативними документами, чинними в Україні» замінити словами «нормативно-правовими актами»;
 
175. 2) абзац сьомий частини першої статті 6 викласти у такій редакції:
 
   2) абзац сьомий частини першої статті 6 викласти в такій редакції:
 
176. «забезпечує суб’єктів космічної діяльності в Україні необхідними правилами та іншими нормативно-правовими актами у сфері космічної діяльності;»;
 
   «забезпечує суб’єктів космічної діяльності в Україні необхідними правилами та іншими нормативно-правовими актами у сфері космічної діяльності»;
 
177. 3) у статті 8:
 
   3) у статті 8:
 
178. в абзаці першому частини першої слова «стандарти та нормативні документи» замінити словами «нормативно-правові акти»;
 
   в абзаці першому частини першої слова «стандарти та нормативні документи» замінити словами «нормативно-правові акти»;
 
179. у частині другій слово «нормативні» замінити словом «нормативно-правові»;
 
   у частині другій слово «нормативні» замінити словом «нормативно-правові»;
 
180. 4) у статті 12:
 
   4) у статті 12:
 
181. у частині першій слова «чинними в Україні нормативними документами» замінити словами «нормативно-правовими актами»;
 
   у частині першій слова «чинними в Україні нормативними документами» замінити словами «нормативно-правовими актами»;
 
182. у частині другій слова «, яка діє у межах Державної системи сертифікації (УкрСЕПРО)» виключити.
 
   у частині другій слова «яка діє у межах Державної системи сертифікації (УкрСЕПРО)» виключити.
 
183. 27. У Законі України «Про державний матеріальний резерв» (Відомості Верховної Ради України, 1997 р., № 13, ст. 112):
 
   27. У Законі України «Про державний матеріальний резерв» (Відомості Верховної Ради України, 1997 р., № 13, ст. 112 із наступними змінами):
 
184. 1) в абзаці п’ятому статті 2 слово «стандартів» замінити словом «нормативів»;
 
   1) в абзаці п’ятому статті 2 слово «стандартів» замінити словом «нормативів»;
 
185. 2) у статті 14:
 
   2) у статті 14:
 
186. в абзаці першому частини п’ятої слово «стандартам» замінити словами «нормативно-правовим актам»;
 
   в абзаці першому частини п’ятої слово «стандартам» замінити словами «нормативно-правовим актам»;
 
187. у частині дванадцятій слова «стандартам і технічним умовам» замінити словами «нормативно-правовим актам».
 
   у частині дванадцятій слова «стандартам і технічним умовам» замінити словами «нормативно-правовим актам».
 
188. 28. У Законі України «Про видавничу справу» (Відомості Верховної Ради України, 1997 р., № 32, ст. 206 із наступними змінами):
 
   28. У Законі України «Про видавничу справу» (Відомості Верховної Ради України, 1997 р., № 32, ст. 206 із наступними змінами):
 
189. 1) у пункті 9 статті 1 слова «національних стандартів, інших нормативних документів» замінити словами «нормативно-правових актів»;
 
   1) у пункті 9 статті 1 слова «національних стандартів, інших нормативних документів» замінити словами «нормативно-правових актів»;
 
190. 2) друге речення частини шостої статті 10 виключити;
 
   2) друге речення частини шостої статті 10 виключити;
 
191. 3) в абзаці четвертому частини третьої статті 20 слова «національних стандартів, чинних в Україні міждержавних стандартів, інших» виключити;
 
   3) в абзаці четвертому частини третьої статті 20 слова «національних стандартів, чинних в Україні міждержавних стандартів, інших» виключити;
 
192. 4) у частині четвертій статті 21 слова «, національних стандартів, чинних в Україні міждержавних стандартів, технічних умов та інших нормативних документів» виключити;
 
   4) у частині четвертій статті 21 слова « національних стандартів, чинних в Україні міждержавних стандартів, технічних умов та інших нормативних документів» виключити;
 
193. 5) частину четверту статті 23, абзац шостий частини першої, частину другу статті 27, частину четверту статті 28 виключити.
 
   5) частину четверту статті 23, абзац шостий частини першої, частину другу статті 27, частину четверту статті 28 виключити.
 
194. 29. У частині четвертій, абзаці третьому частини п’ятої, абзацах другому, третьому та п’ятому частини сьомої статті 9 Закону України «Про електроенергетику» (Відомості Верховної Ради України, 1998 р., № 1, ст. 1 із наступними змінами) слова «, нормативних документів» виключити.
 
-30- Підласа Р.А.
Пункт 29 законопроекту, яким передбачається внести зміни до частини четвертої, абзацу третього частини п’ятої, абзаців другого, третього та п’ятого частини сьомої статті 9 Закону України «Про електроенергетику» виключити.
 
Враховано      
195. 30. У Законі України «Про державне регулювання видобутку, виробництва і використання дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння та контроль за операціями з ними» (Відомості Верховної Ради України, 1998 р., № 9, ст. 34 із наступними змінами):
 
   29. У Законі України «Про державне регулювання видобутку, виробництва і використання дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння та контроль за операціями з ними» (Відомості Верховної Ради України, 1998 р., № 9, ст. 34 із наступними змінами):
 
196. 1) у статті 1:
 
   1) у статті 1:
 
197. у пункті 13 слова «відповідно до світових стандартів» виключити;
 
   у пункті 13 слова «відповідно до світових стандартів» виключити;
 
198. в абзаці першому пункту 21 слова «державний стандарт» замінити словом «показник»;
 
   в абзаці першому пункту 21 слова «державний стандарт» замінити словом «показник»;
 
199. у пункті 27 слова «державних стандартів, технічних умов,» виключити;
 
   у пункті 27 слова «державних стандартів, технічних умов» виключити;
 
200. 2) у частинах другій і третій статті 22 слова «державним стандартам» замінити словами «чинному законодавству».
 
   2) у частинах другій і третій статті 22 слова «державним стандартам» замінити словами «чинному законодавству».
 
201. 31. У тексті Закону України «Про видобування і переробку уранових руд» (Відомості Верховної Ради України, 1998 р., № 11-12, ст. 39) слова «норми, правила і стандарти» у всіх відмінках замінити словами «норми і правила» у відповідному відмінку.
 
   30. У тексті Закону України «Про видобування і переробку уранових руд» (Відомості Верховної Ради України, 1998 р., № 11-12, ст. 39; 2003 р., № 37, ст. 307; 2014 р., № 2-3, ст. 41; 2017 р., № 29, ст. 315) слова «норми, правила і стандарти» у всіх відмінках замінити словами «норми і правила» у відповідному відмінку.
 
202. 32. У статті 12 та частині першій статті 14 Закону України «Про кінематографію» (Відомості Верховної Ради України, 1998 р., № 22, ст. 114 із наступними змінами) слова «технічних стандартів,» та «стандартів,» виключити.
 
   31. У статті 12 та частині першій статті 14 Закону України «Про кінематографію» (Відомості Верховної Ради України, 1998 р., № 22, ст. 114 із наступними змінами) слова «технічних стандартів» та «стандартів» виключити.
 
203. 33. У тексті Закону України «Про захист людини від впливу іонізуючого випромінювання» (Відомості Верховної Ради України, 1998 р., № 22, ст. 115 із наступними змінами) слово «стандартів,» виключити.
 
-31- Бондаренко О.В.
Пункт 33 (зміни до Закону України «Про захист людини від впливу іонізуючого випромінювання» (Відомості Верховної Ради України, 1998 р., № 22, ст. 115 із наступними змінами) виключити.
 
Відхилено   32. У тексті Закону України «Про захист людини від впливу іонізуючого випромінювання» (Відомості Верховної Ради України, 1998 р., № 22, ст. 115 із наступними змінами) слово «стандартів» виключити.
 
    -32- Маріковський О.В.
вилучити з проекту закону про внесення змін до деяких законодавчих актів України у зв'язку з прийняттям Закону України "Про стандартизацію" (реєстр. № 1068) пункт законопроекту 33
 
Відхилено    
204. 34. У Законі України «Про Національну програму інформатизації» (Відомості Верховної Ради України, 1998 р., № 27-28, ст. 181):
 
   33. У Законі України «Про Національну програму інформатизації» (Відомості Верховної Ради України, 1998 р., № 27-28, ст. 181):
 
205. 1) у статті 1:
 
   1) у статті 1:
 
206. в абзаці дванадцятому слово «стандартами,» виключити;
 
   в абзаці дванадцятому слово «стандартами» виключити;
 
207. в абзаці п’ятнадцятому слова «технічним умовам і» виключити;
 
   в абзаці п’ятнадцятому слова «технічним умовам і» виключити;
 
208. 2) в абзаці третьому частин першої статті 6 слово «стандартів,» виключити;
 
   2) в абзаці третьому частин першої статті 6 слово «стандартів» виключити;
 
209. 3) в абзаці третьому частини другої статті 17 слова «державним стандартам,» виключити.
 
   3) в абзаці третьому частини другої статті 17 слова «державним стандартам» виключити.
 
210. 35. У Законі України «Про відходи» (Відомості Верховної Ради України, 1998 р., № 36—37, ст. 242 із наступними змінами):
 
-33- Бондаренко О.В.
Пункт 35 (зміни до Законі України «Про відходи» (Відомості Верховної Ради України, 1998 р., № 36—37, ст. 242 із наступними змінами) виключити.
 
Відхилено   34. У Законі України «Про відходи» (Відомості Верховної Ради України, 1998 р., № 36—37, ст. 242 із наступними змінами):
 
    -34- Маріковський О.В.
вилучити з проекту закону про внесення змін до деяких законодавчих актів України у зв'язку з прийняттям Закону України "Про стандартизацію" (реєстр. № 1068) пункт законопроекту 35
 
Відхилено    
211. 1) статтю 6 виключити;
 
-35- Мейдич О.Л.
Не виключати статтю 6 із Закону України «Про відходи» (частина 1 статті 35 Проекту Закону)
 
Відхилено   1) статтю 6 виключити;
 
212. 2) пункт «й» частини першої статті 23, пункт «в» частини першої статті 23-1, пункт «е» частини першої статті 23-2 та пункт «й» частини першої статті 42 виключити;
 
   2) пункт «й» частини першої статті 23, пункт «в» частини першої статті 23-1, пункт «е» частини першої статті 23-2 та пункт «й» частини першої статті 42 виключити;
 
213. 3) у пункті «а» статті 24 слова «стандартах,» та «та інших нормативних документах» виключити;
 
   3) у пункті «а» статті 24 слова «стандартах» та «та інших нормативних документах» виключити;
 
214. 4) у пункті «г» статті 25 слова «державних стандартів,» виключити;
 
   4) у пункті «г» статті 25 слова «державних стандартів» виключити;
 
215. 5) у частині сьомій статті 33 слово «стандартів,» виключити;
 
   5) у частині сьомій статті 33 слово «стандартів» виключити;
 
216. 6) у частині першій статті 35-1 слово «, стандартів» виключити.
 
   6) у частині першій статті 35-1 слово « стандартів» виключити.
 
217. 36. У Законі України «Про топографо-геодезичну і картографічну діяльність» (Відомості Верховної Ради України, 1999 р., № 5—6, ст. 46 із наступними змінами):
 
-36- Маріковський О.В.
вилучити з проекту закону про внесення змін до деяких законодавчих актів України у зв'язку з прийняттям Закону України "Про стандартизацію" (реєстр. № 1068) пункт законопроекту 36
 
Відхилено   35. У Законі України «Про топографо-геодезичну і картографічну діяльність» (Відомості Верховної Ради України, 1999 р., № 5—6, ст. 46 із наступними змінами):
 
218. 1) в абзаці шостому частини другої статті 8 слова «системи стандартизації у сфері геодезії і картографії» виключити;
 
   1) в абзаці шостому частини другої статті 8 слова «системи стандартизації у сфері геодезії і картографії» виключити;
 
219. 2) в абзаці другому статті 10 слова «стандартів та» виключити;
 
   2) в абзаці другому статті 10 слова «стандартів та» виключити;
 
220. 3) в абзаці дев’ятому статті 11 слова «та системи стандартизації у сфері геодезії і картографії» виключити;
 
   3) в абзаці дев’ятому статті 11 слова «та системи стандартизації у сфері геодезії і картографії» виключити;
 
221. 4) статтю 17 виключити;
 
   4) статтю 17 виключити;
 
222. 5) в абзаці другому статті 23, частині сьомій статті 24 та в абзаці другому частини другої статті 26 слово «, стандартів» виключити.
 
   5) в абзаці другому статті 23, частині сьомій статті 24 та в абзаці другому частини другої статті 26 слово «стандартів» виключити.
 
223. 37. У підпункті 5 пункту 2 додатка 4 до Закону України «Про захист національного товаровиробника від субсидованого імпорту» (Відомості Верховної Ради України, 1999 р., № 12—13, ст. 80) слова «, відповідності якості та стандартам» виключити.
 
   36. У підпункті 5 пункту 2 додатка 4 до Закону України «Про захист національного товаровиробника від субсидованого імпорту» (Відомості Верховної Ради України, 1999 р., № 12—13, ст. 80) слова «відповідності якості та стандартам» виключити.
 
224. 38. В абзаці п’ятому статті 3 та в абзаці четвертому частини першої статті 25 Закону України «Про гідрометеорологічну діяльність» (Відомості Верховної Ради України, 1999 р., № 16, ст. 95) слово «стандартів,» виключити.
 
   37. В абзаці п’ятому статті 3 та в абзаці четвертому частини першої статті 25 Закону України «Про гідрометеорологічну діяльність» (Відомості Верховної Ради України, 1999 р., № 16, ст. 95) слово «стандартів,» виключити.
 
225. 39. У Законі України «Про місцеві державні адміністрації» (Відомості Верховної Ради України, 1999 р., № 20—21, ст. 190 із наступними змінами):
 
   38. У Законі України «Про місцеві державні адміністрації» (Відомості Верховної Ради України, 1999 р., № 20—21, ст. 190 із наступними змінами):
 
226. 1) пункт 5 статті 16 виключити;
 
   1) пункт 5 статті 16 виключити;
 
227. 2) у пункті 1 статті 19 слова «відповідно до національних або міжнародних стандартів» виключити;
 
   2) у пункті 1 статті 19 слова «відповідно до національних або міжнародних стандартів» виключити;
 
228. 3) у пункті 1 статті 20 слова «державних норм і стандартів» замінити словами «норм і правил».
 
   3) у пункті 1 статті 20 слова «державних норм і стандартів» замінити словами «норм і правил».
 
229. 40. Абзац шостий статті 6 та пункт 5 частини першої статті 8 Закону України «Про обов’язковий примірник документів» (Відомості Верховної Ради України, 1999, № 22—23, ст. 199) виключити.
 
   39. Абзац шостий статті 6 та пункт 5 частини першої статті 8 Закону України «Про обов’язковий примірник документів» (Відомості Верховної Ради України, 1999 р., № 22—23, ст. 199 із наступними змінами) виключити.
 
230. 41. У Законі України «Про металобрухт» (Відомості Верховної Ради України, 1999 р., № 25, ст. 212 із наступними змінами):
 
   40. У Законі України «Про металобрухт» (Відомості Верховної Ради України, 1999 р., № 25, ст. 212 із наступними змінами):
 
231. 1) у статті 1:
 
   1) у статті 1:
 
232. в абзацах сьомому та тринадцятому слова «встановленим стандартам, нормам і правилам» замінити словами «вимогам нормативно-правових актів»;
 
   в абзацах сьомому та тринадцятому слова «встановленим стандартам, нормам і правилам» замінити словами «вимогам нормативно-правових актів»;
 
233. в абзаці одинадцятому слово «стандартів,» замінити словами «нормативно-правових актів»;
 
   в абзаці одинадцятому слово «стандартів» замінити словами «нормативно-правових актів»;
 
234. в абзаці чотирнадцятому слова «стандартам, міжнародним стандартам,» замінити словами «вимогам нормативно-правових актів,»;
 
   в абзаці чотирнадцятому слова «стандартам, міжнародним стандартам» замінити словами «вимогам нормативно-правових актів,»;
 
235. в абзацах сімнадцятому та дев’ятнадцятому слово «стандартів» замінити словами «вимог нормативно-правових актів»;
 
   в абзацах сімнадцятому та дев’ятнадцятому слово «стандартів» замінити словами «вимог нормативно-правових актів»;
 
236. 2) у частині одинадцятій статті 4 слово «стандартів» замінити словами «вимог нормативно-правових актів»;
 
   2) у частині одинадцятій статті 4 слово «стандартів» замінити словами «вимог нормативно-правових актів»;
 
237. 3) у частині першій статті 6 слова «встановленим стандартам, нормам і правилам» замінити словами «вимогам нормативно-правових актів»;
 
   3) у частині першій статті 6 слова «встановленим стандартам, нормам і правилам» замінити словами «вимогам нормативно-правових актів»;
 
238. 4) друге речення частини четвертої статті 9 виключити.
 
   4) друге речення частини четвертої статті 9 виключити.
 
239. 42. В абзаці третьому статті 1 Закону України «Про Національний банк України» (Відомості Верховної Ради України, 1999 р., № 29, ст. 238) слова «відповідно до світових стандартів» виключити.
 
   41. В абзаці третьому статті 1 Закону України «Про Національний банк України» (Відомості Верховної Ради України, 1999 р., № 29, ст. 238 із наступними змінами) слова «відповідно до світових стандартів» виключити.
 
240. 43. У Законі України «Про архітектурну діяльність» (Відомості Верховної Ради України, 1999 р., № 31, ст. 246 із наступними змінами):
 
   42. У Законі України «Про архітектурну діяльність» (Відомості Верховної Ради України, 1999 р., № 31, ст. 246 із наступними змінами):
 
241. 1) у частині першій статті 1:
 
   1) у частині першій статті 1:
 
242. в абзаці шостому слова «вимогам державних стандартів, будівельних норм і правил» замінити словами «будівельним нормам і правилам»;
 
   в абзаці шостому слова «вимогам державних стандартів, будівельних норм і правил» замінити словами «будівельним нормам і правилам»;
 
243. в абзаці десятому слово «стандартам,» виключити;
 
   в абзаці десятому слово «стандартам» виключити;
 
244. в абзаці чотирнадцятому слова «вимог державних стандартів, будівельних норм і правил» замінити словами «будівельних норм і правилам»;
 
   в абзаці чотирнадцятому слова «вимог державних стандартів, будівельних норм і правил» замінити словами «будівельних норм і правилам»;
 
245. 2) у частині тринадцятій статті 17 слово «, стандартів» виключити;
 
   2) у частині тринадцятій статті 17 слово « стандартів» виключити;
 
246. 3) в абзаці другому статті 24 слово «стандартів,» виключити;
 
-37- Шуляк О.О.
У Законі України «Про архітектурну діяльність» (Відомості Верховної Ради України, 1999 р., № 31, ст. 246 із наступними змінами):
В абзаці другому статті 24 слова «державних будівельних норм і правил» замінити словами «будівельних норм, норм і правил;»
 
Відхилено   3) в абзаці другому статті 24 слово «стандартів» виключити;
 
    -38- Шуляк О.О.
У Законі України «Про архітектурну діяльність» (Відомості Верховної Ради України, 1999 р., № 31, ст. 246 із наступними змінами):
В абзаці другому частини першої статті 26 слова «додержуватися норм і правил» замінити словами «додержуватися будівельних норм, норм і правил,»
 
Відхилено    
    -39- Шуляк О.О.
У Законі України «Про архітектурну діяльність» (Відомості Верховної Ради України, 1999 р., № 31, ст. 246 із наступними змінами):
Частину першу статті 26 доповнити абзацом «застосувати нормативні документи з позиції розумної достатності»
 
Відхилено    
    -40- Шуляк О.О.
У Законі України «Про архітектурну діяльність» (Відомості Верховної Ради України, 1999 р., № 31, ст. 246 із наступними змінами):
У частині другій статті 26 після слова «вимогам» доповнити словами «будівельних норм,»
 
Відхилено    
    -41- Шуляк О.О.
У Законі України «Про архітектурну діяльність» (Відомості Верховної Ради України, 1999 р., № 31, ст. 246 із наступними змінами):
В абзаці четвертому частини першої статті 27 слова «які відповідають нормам і правилам і такі, що пройшли сертифікацію, якщо вона є обов’язковою;» замінити словами «які відповідають вимогам технічних регламентів;»
 
Відхилено    
247. 4) в абзаці сьомому частини першої статті 27 слова «державним нормам, стандартам» замінити словом «нормам»;
 
-42- Шуляк О.О.
У Законі України «Про архітектурну діяльність» (Відомості Верховної Ради України, 1999 р., № 31, ст. 246 із наступними змінами):
У абзаці сьомому частини першої статті 27 перед словами «нормам і правилам» доповнити слова «будівельним нормам,»
 
Відхилено   4) в абзаці сьомому частини першої статті 27 слова «державним нормам, стандартам» замінити словом «нормам»;
 
248. 5) у тексті Закону слова «державні стандарти,» у всіх відмінках виключити.
 
   5) у тексті Закону слова «державні стандарти» у всіх відмінках виключити.
 
249. 44. У частині четвертій статті 8 Закону України «Про угоди про розподіл продукції» (Відомості Верховної Ради України, 1999 р., № 44, ст. 391) слово «, стандартів» виключити.
 
   43. У частині четвертій статті 8 Закону України «Про угоди про розподіл продукції» (Відомості Верховної Ради України, 1999 р., № 44, ст. 391 із наступними змінами) слово « стандартів» виключити.
 
250. 45. В абзаці дев’ятому статті 7 Гірничого закону України (Відомості Верховної Ради України, 1999 р., № 50, ст. 433) слова «державних стандартів і правил» замінити словами «норм і правил відповідно до чинного законодавства».
 
   44. В абзаці дев’ятому статті 7 Гірничого закону України (Відомості Верховної Ради України, 1999 р., № 50, ст. 433) слова «державних стандартів і правил» замінити словами «норм і правил відповідно до чинного законодавства».
 
251. 46. У частині другій статті 6 Закону України «Про державну геологічну службу України» (Відомості Верховної Ради України, 1999 р., № 51, ст. 456 із наступними змінами):
 
-43- Бондаренко О.В.
Пункт 46 (зміни до Закону України «Про державну геологічну службу України» (Відомості Верховної Ради України, 1999 р., № 51, ст. 456 із наступними змінами) виключити.
 
Відхилено   45. У частині другій статті 6 Закону України «Про державну геологічну службу України» (Відомості Верховної Ради України, 1999 р., № 51, ст. 456 із наступними змінами):
 
252. 1) в абзаці одинадцятому слово «стандартів,» виключити;
 
   1) в абзаці одинадцятому слово «стандартів» виключити;
 
253. 2) абзац п’ятнадцятий виключити.
 
   2) абзац п’ятнадцятий виключити.
 
254. 47. У тексті Закону України «Про дозвільну діяльність у сфері використання ядерної енергії» (Відомості Верховної Ради України, 2000 р., № 9, ст. 68 із наступними змінами) слова «норми, правила і стандарти» у всіх відмінках замінити словами «норми та правила» у відповідному відмінку.
 
   46. У тексті Закону України «Про дозвільну діяльність у сфері використання ядерної енергії» (Відомості Верховної Ради України, 2000 р., № 9, ст. 68 із наступними змінами) слова «норми, правила і стандарти» у всіх відмінках замінити словами «норми та правила» у відповідному відмінку.
 
255. 48. У частині третій статті 22, абзацах другому та четвертому частини першої статті 33 Закону України «Про меліорацію земель» (Відомості Верховної Ради України, 2000 р., № 11, ст. 90) слова «державних стандартів,» виключити.
 
-44- Маріковський О.В.
вилучити з проекту закону про внесення змін до деяких законодавчих актів України у зв'язку з прийняттям Закону України "Про стандартизацію" (реєстр. № 1068) пункт законопроекту 48
 
Відхилено   47. У частині третій статті 22, абзацах другому та четвертому частини першої статті 33 Закону України «Про меліорацію земель» (Відомості Верховної Ради України, 2000 р., № 11, ст. 90; 2006 р., № 22, ст. 184; 2011 р., № 11, ст. 69) слова «державних стандартів» виключити.
 
256. 49. У Законі України «Про альтернативні види палива» (Відомості Верховної Ради України, 2000 р., № 12, ст. 94 із наступними змінами):
 
   48. У Законі України «Про альтернативні види палива» (Відомості Верховної Ради України, 2000 р., № 12, ст. 94 із наступними змінами):
 
257. 1) в абзаці шістнадцятому статті 1 та частині першій статті 7 слова «нормативних документів» замінити словами «нормативно-правових актів»;
 
   1) в абзаці шістнадцятому статті 1 та частині першій статті 7 слова «нормативних документів» замінити словами «нормативно-правових актів»;
 
258. 2) абзац третій частини першої статті 9 та статтю 11 виключити;
 
   2) абзац третій частини першої статті 9 та статтю 11 виключити;
 
259. 3) в абзаці другому частини першої статті 13 слова «стандартам, технічним умовам» замінити словами «вимогам нормативно-правових актів».
 
   3) в абзаці другому частини першої статті 13 слова «стандартам, технічним умовам» замінити словами «вимогам нормативно-правових актів».
 
260. 50. У Законі України «Про вилучення з обігу, переробку, утилізацію, знищення або подальше використання неякісної та небезпечної продукції» (Відомості Верховної Ради України, 2000 р., № 12, ст. 95 із наступними змінами):
 
   49. У Законі України «Про вилучення з обігу, переробку, утилізацію, знищення або подальше використання неякісної та небезпечної продукції» (Відомості Верховної Ради України, 2000 р., № 12, ст. 95 із наступними змінами):
 
261. 1) в абзацах другому та третьому статті 1, в абзаці десятому статті 2, у статті 6, частині третій статті 8 слова «і нормативних документів» виключити;
 
   1) в абзацах другому і третьому статті 1, в абзаці десятому статті 2, статті 6, частині третій статті 8 слова «і нормативних документів» виключити;
 
262. 2) у статті 13 слова «стандартизації, метрології та сертифікації,» виключити;
 
   2) у статті 13 слова «стандартизації, метрології та сертифікації» виключити;
 
263. 3) в абзаці п’ятому статті 14, абзаці четвертому статті 16 слова «нормативних документів,» замінити словами «нормативно-правових актів»;
 
   3) в абзаці п’ятому статті 14, абзаці четвертому статті 16 слова «нормативних документів» замінити словами «нормативно-правових актів»;
 
264. 4) статтю 15 виключити;
 
   4) статтю 15 виключити;
 
265. 5) у частині першій статті 19:
 
   5) у частині першій статті 19:
 
266. в абзаці третьому слова «і нормативних документів» виключити;
 
   в абзаці третьому слова «і нормативних документів» виключити;
 
267. в абзаці восьмому слова «нормативних документів» замінити словами «нормативно-правових актів».
 
   в абзаці восьмому слова «нормативних документів» замінити словами «нормативно-правових актів».
 
268. 51. У Законі України «Про бібліотеки і бібліотечну справу» (Відомості Верховної Ради України, 2000 р., № 23, ст. 177 із наступними змінами):
 
   50. У Законі України «Про бібліотеки і бібліотечну справу» (Відомості Верховної Ради України, 2000 р., № 23, ст. 177 із наступними змінами):
 
269. 1) у частині третій статті 9 слово «стандартів» замінити словом «правил»;
 
   1) у частині третій статті 9 слово «стандартів» замінити словом «правил»;
 
270. 2) у частині першій статті 18 слова «та встановлених стандартів, технічних умов, інших нормативних документів» виключити;
 
   2) у частині першій статті 18 слова «та встановлених стандартів, технічних умов, інших нормативних документів» виключити;
 
271. 3) в абзаці сьомому частини четвертої статті 24 слова «стандартів, інструкцій, положень, інших нормативних документів» замінити словами «правил, інструкцій та положень».
 
   3) в абзаці сьомому частини четвертої статті 24 слова «стандартів, інструкцій, положень, інших нормативних документів» замінити словами «правил, інструкцій та положень».
 
272. 52. У Законі України «Про перевезення небезпечних вантажів» (Відомості Верховної Ради України, 2000 р., № 28, ст. 222 із наступними змінами):
 
   51. Статті 6 і 19 Закону України «Про перевезення небезпечних вантажів» (Відомості Верховної Ради України, 2000 р., № 28, ст. 222 із наступними змінами) викласти в такій редакції:
 
273. 1) статтю 6 викласти у такій редакції:
 
      
274. «Стаття 6. Сертифікація у сфері перевезення небезпечних вантажів
 
   «Стаття 6. Сертифікація у сфері перевезення небезпечних вантажів
 
275. Сертифікація здійснюється відповідно до законодавства України.»;
 
   Сертифікація здійснюється відповідно до законодавства України»;
 
276. 2) статтю 19 викласти у такій редакції:
 
      
277. «Стаття 19. Вимоги до транспортних засобів, якими перевозяться небезпечні вантажі
 
   «Стаття 19. Вимоги до транспортних засобів, якими перевозяться небезпечні вантажі
 
278. Транспортні засоби, якими перевозяться небезпечні вантажі, повинні відповідати вимогам безпеки, охорони праці та екології, а також у встановлених законодавством випадках мати відповідне маркування і свідоцтво про допущення до перевезення небезпечних вантажів. У разі дорожнього перевезення небезпечних вантажів відповідність зазначеним вимогам транспортних засобів, обладнання, підготовки водіїв перевіряється територіальними органами Міністерства внутрішніх справ України з видачею відповідних свідоцтв про допуск до перевезення.».
 
   Транспортні засоби, якими перевозяться небезпечні вантажі, повинні відповідати вимогам безпеки, охорони праці та екології, а також у встановлених законодавством випадках мати відповідне маркування і свідоцтво про допущення до перевезення небезпечних вантажів. У разі дорожнього перевезення небезпечних вантажів відповідність зазначеним вимогам транспортних засобів, обладнання, підготовки водіїв перевіряється територіальними органами Міністерства внутрішніх справ України з видачею відповідних свідоцтв про допуск до перевезення».
 
279. 53. В абзаці другому частини першої статті 10 та абзаці сьомому статті 13 Закону України «Про природні монополії» (Відомості Верховної Ради України, 2000 р., № 30, ст. 238 із наступними змінами) слова «стандартів і» виключити.
 
   52. В абзаці другому частини першої статті 10 та абзаці сьомому статті 13 Закону України «Про природні монополії» (Відомості Верховної Ради України, 2000 р., № 30, ст. 238 із наступними змінами) слова «стандартів і» виключити.
 
280. 54. В абзаці дванадцятому статті 2 Закону України «Про застосування реєстраторів розрахункових операцій у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг» (Відомості Верховної Ради України, 2000 р., № 38, ст. 315 із наступними змінами) слова «державних» і «та стандартів згідно із Законом України «Про підтвердження відповідності» виключити.
 
   53. В абзаці дванадцятому статті 2 Закону України «Про застосування реєстраторів розрахункових операцій у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг» (Відомості Верховної Ради України, 2000 р., № 38, ст. 315 із наступними змінами) слова «державних» і «та стандартів згідно із Законом України «Про підтвердження відповідності» виключити.
 
281. 55. У частині першій статті 30 Закону України «Про охорону культурної спадщини» (Відомості Верховної Ради України, 2000 р., № 39, ст. 333) слова «державні стандарти,» виключити.
 
   54. У частині першій статті 30 Закону України «Про охорону культурної спадщини» (Відомості Верховної Ради України, 2000 р., № 39, ст. 333; 2018 р., № 13, ст. 71) слова «державні стандарти» виключити.
 
282. 56. У Законі України «Про позашкільну освіту» (Відомості Верховної Ради України, 2000 р., № 46, ст. 393):
 
   55. У Законі України «Про позашкільну освіту» (Відомості Верховної Ради України, 2000 р., № 46, ст. 393 із наступними змінами):
 
283. 1) у частині п’ятій статті 14 слова «і стандартів» замінити словами «, стандартів освіти та вимог законодавства»;
 
-45- Колебошин С.В.
В Законі України "Про позашкільну освіту" (Відомості Верховної Ради України, 2000 р., № 46, ст. 393):
зміни до частини п’ятої статті 14 Закону не вносити;
 
Враховано   частину другу статті 27 викласти в наступній редакції:
«Вимоги до матеріально-технічної бази позашкільного навчального закладу визначаються відповідними будівельними, протипожежними і санітарно-гігієнічними нормами, правилами облаштування та утримання позашкільного навчального закладу, навчальними планами та програмами.
До матеріально-технічної бази закладу позашкільної освіти належать приміщення, споруди, обладнання, засоби зв'язку, транспортні засоби, земельні ділянки, рухоме і нерухоме майно, що перебуває у його власності або у повному господарському віданні, оперативному управлінні, орендоване чи надане йому засновником (власником)»
 
    -46- Колебошин С.В.
В Законі України "Про позашкільну освіту" (Відомості Верховної Ради України, 2000 р., № 46, ст. 393):
Частину другу статті 14 викласти в наступній редакції: «Заклади позашкільної освіти створюються з урахуванням соціально-економічних, національних, культурно-освітніх, духовних і мовних потреб за наявності необхідної навчально-методичної та матеріально-технічної бази, педагогічних кадрів, а також з дотриманням вимог будівельного, санітарного і протипожежного законодавства.»;
 
Відхилено    
    -47- Колебошин С.В.
В Законі України "Про позашкільну освіту" (Відомості Верховної Ради України, 2000 р., № 46, ст. 393):
частину другу статті 27 викласти в наступній редакції:
«Вимоги до матеріально-технічної бази позашкільного навчального закладу визначаються відповідними будівельними, протипожежними і санітарно-гігієнічними нормами, правилами облаштування та утримання позашкільного навчального закладу, навчальними планами та програмами.
До матеріально-технічної бази закладу позашкільної освіти належать приміщення, споруди, обладнання, засоби зв'язку, транспортні засоби, земельні ділянки, рухоме і нерухоме майно, що перебуває у його власності або у повному господарському віданні, оперативному управлінні, орендоване чи надане йому засновником (власником).»
 
Враховано    
284. 2) в абзаці першому частини другої статті 27 слова «і стандартами» виключити.
 
      
285. 57. У Законі України «Про курорти» (Відомості Верховної Ради України, 2000 р., № 50, ст. 435):
 
   56. У Законі України «Про курорти» (Відомості Верховної Ради України, 2000 р., № 50, ст. 435; 2014 р., № 2-3, ст. 41; 2017 р., № 29, ст. 315):
 
286. 1) у частині четвертій статті 31 слова «стандартів і» виключити;
 
   1) у частині четвертій статті 31 слова «стандартів і» виключити;
 
287. 2) у пункті 6 частини першої статті 40 слово «стандартів» замінити словом «норм».
 
   2) у пункті 6 частини першої статті 40 слово «стандартів» замінити словом «норм».
 
288. 58. В абзаці другому частини другої статті 32 Закону України «Про фізичний захист ядерних установок, ядерних матеріалів, радіоактивних відходів, інших джерел іонізуючого випромінювання» (Відомості Верховної Ради України, 2001 р., № 1, ст. 1 із наступними змінами) слово «, стандартів» виключити.
 
-48- Бондаренко О.В.
Пункт 58 (зміни до Закону України «Про фізичний захист ядерних установок, ядерних матеріалів, радіоактивних відходів, інших джерел іонізуючого випромінювання» (Відомості Верховної Ради України, 2001 р., № 1, ст. 1 із наступними змінами) виключити.
 
Відхилено   57. В абзаці другому частини другої статті 32 Закону України «Про фізичний захист ядерних установок, ядерних матеріалів, радіоактивних відходів, інших джерел іонізуючого випромінювання» (Відомості Верховної Ради України, 2001 р., № 1, ст. 1 із наступними змінами) слово « стандартів» виключити.
 
    -49- Маріковський О.В.
вилучити з проекту закону про внесення змін до деяких законодавчих актів України у зв'язку з прийняттям Закону України "Про стандартизацію" (реєстр. № 1068) пункт законопроекту 58
 
Відхилено    
289. 59. У Законі України «Про страховий фонд документації України» (Відомості Верховної Ради України, 2001 р., № 20, ст. 101 із наступними змінами):
 
   58. У Законі України «Про страховий фонд документації України» (Відомості Верховної Ради України, 2001 р., № 20, ст. 101 із наступними змінами):
 
290. 1) абзац шостий частини другої статті 6 виключити;
 
-50- Касай Г.О.
Статтю 6 викласти в наступній редакції: «…розробляє та забезпечує затвердження в установленому порядку стандарти, бере участь у роботі, пов’язаній із стандартизацією у сфері страхового фонду документації України;»
 
Відхилено   1) абзац шостий частини другої статті 6 виключити;
 
    -51- Кунаєв А.Ю.
Абзац шостий частини другої статті 6 викласти у такій редакції:
«розробляє та забезпечує затвердження в установленому порядку стандарти, бере участь у роботі, пов’язаній із стандартизацією у сфері страхового фонду документації України;».
 
Відхилено    
291. 2) у частині другій статті 10 слова «та державними стандартами України» виключити;
 
-52- Касай Г.О.
У статті 10 слова «…державними стандартами України…» змінити на «…національними стандартами України…»
 
Відхилено   2) у частині другій статті 10 слова «та державними стандартами України» виключити;
 
    -53- Кунаєв А.Ю.
У частині другій статті 10 слово «державними» замінити словом «національними».
 
Відхилено    
292. 3) у частині першій статті 16 та статті 18 слова «державних стандартів України, які визначають і регламентують» замінити словами «яке визначає і регламентує».
 
-54- Касай Г.О.
У статті 16, статті 18, слова «…державними стандартами України…» змінити на «…національними стандартами України…»
 
Відхилено   3) у частині першій статті 16 та статті 18 слова «державних стандартів України, які визначають і регламентують» замінити словами «яке визначає і регламентує».
 
    -55- Кунаєв А.Ю.
У частині першій статті 16 слово «державних» замінити словом «національних».
 
Відхилено    
    -56- Кунаєв А.Ю.
У статті 18 слово «державних» замінити словом «національних».
 
Відхилено    
293. 60. У Законі України «Про охорону атмосферного повітря» (Відомості Верховної Ради України, 2001 р., № 48, ст. 252):
 
-57- Бондаренко О.В.
Пункт 60 ( зміни до Закону України «Про охорону атмосферного повітря» (Відомості Верховної Ради України, 2001 р., № 48, ст. 252) виключити.
 
Відхилено   59. У Законі України «Про охорону атмосферного повітря» (Відомості Верховної Ради України, 2001 р., № 48, ст. 252 із наступними змінами):
 
    -58- Маріковський О.В.
вилучити з проекту закону про внесення змін до деяких законодавчих актів України у зв'язку з прийняттям Закону України "Про стандартизацію" (реєстр. № 1068) пункт законопроекту 60
 
Відхилено    
294. 1) у назві розділу ІІ слова «стандартизація і» виключити;
 
   1) у назві розділу ІІ слова «стандартизація і» виключити;
 
295. 2) у статті 4:
 
   2) у статті 4:
 
296. у назві статті слова «стандартизації і» виключити;
 
   у назві слова «стандартизації і» виключити;
 
297. у частині першій слова «Стандартизація і нормування» замінити словом «Нормування», а слово «проводяться» ? словом «проводиться»;
 
   у частині першій слова «Стандартизація і нормування» замінити словом «Нормування», а слово «проводяться» ? словом «проводиться»;
 
298. в абзаці першому частини другої слова «Стандартизація і нормування» замінити словом «Нормування», а слово «спрямовані» ? словом «спрямоване»;
 
   в абзаці першому частини другої слова «Стандартизація і нормування» замінити словом «Нормування», а слово «спрямовані» ? словом «спрямоване»;
 
299. частину третю виключити;
 
   частину третю виключити;
 
300. 3) в абзаці другому частини першої статті 10 слова «стандартами та» виключити.
 
   3) в абзаці другому частини першої статті 10 слова «стандартами та» виключити.
 
301. 61. У Законі України «Про нафту і газ» (Відомості Верховної Ради України, 2001 р., № 50, ст. 262 із наступними змінами):
 
   60. У Законі України «Про нафту і газ» (Відомості Верховної Ради України, 2001 р., № 50, ст. 262 із наступними змінами):
 
302. 1) у статті 5:
 
   1) у статті 5:
 
303. в абзаці восьмому слова «норм, правил і стандартів» замінити словами «норм і правил»;
 
   в абзаці восьмому слова «норм, правил і стандартів» замінити словами «норм і правил»;
 
304. в абзаці вісімнадцятому слова «стандартів і» виключити;
 
   в абзаці вісімнадцятому слова «стандартів і» виключити;
 
305. 2) у статті 20:
 
   2) у статті 20:
 
306. в абзаці третьому частини першої слова «стандартів і» виключити;
 
   в абзаці третьому частини першої слова «стандартів і» виключити;
 
307. в абзаці третьому частини другої слово «стандартів,» виключити;
 
   в абзаці третьому частини другої слово «стандартів» виключити;
 
308. 3) в абзаці восьмому статті 37 слово «стандартів,» виключити.
 
   3) в абзаці восьмому статті 37 слово «стандартів» виключити.
 
309. 62. У Законі України «Про поштовий зв’язок» (Відомості Верховної Ради України, 2002 р., № 6, ст. 39 із наступними змінами):
 
   61. У Законі України «Про поштовий зв’язок» (Відомості Верховної Ради України, 2002 р., № 6, ст. 39 із наступними змінами):
 
310. 1) в абзаці восьмому статті 3 слово «, стандартів» виключити;
 
   1) в абзаці восьмому статті 3 слово « стандартів» виключити;
 
311. 2) абзац сьомий статті 7 виключити;
 
   2) абзац сьомий статті 7 виключити;
 
312. 3) у статті 8:
 
   3) у статті 8:
 
313. абзац п’ятий частини третьої виключити;
 
   абзац п’ятий частини третьої виключити;
 
314. у пункті 3 частини восьмої слова «стандартів та інших нормативних актів у сфері надання послуг поштового зв’язку» виключити;
 
   у пункті 3 частини восьмої слова «стандартів та інших нормативних актів у сфері надання послуг поштового зв’язку» виключити;
 
315. в абзаці другому частини дванадцятої слова «, стандартів та інших нормативних документів» виключити;
 
   в абзаці другому частини дванадцятої слова « стандартів та інших нормативних документів» виключити;
 
316. 4) статтю 10 та частину першу статті 23 виключити.
 
   4) статтю 10 та частину першу статті 23 виключити.
 
317. 63. В абзаці п’ятому частини першої статті 29 Закону України «Про об’єднання співвласників багатоквартирного будинку» (Відомості Верховної Ради України, 2002 р., № 10, ст. 78) слова «, державних стандартів і норм» виключити.
 
   62. В абзаці п’ятому частини першої статті 29 Закону України «Про об’єднання співвласників багатоквартирного будинку» (Відомості Верховної Ради України, 2002 р., № 10, ст. 78) слова « державних стандартів і норм» виключити.
 
318. 64. У частині другій статті 22 Закону України «Про Національний архівний фонд та архівні установи» (Відомості Верховної Ради України, 2002 р., № 11, ст. 81 із наступними змінами) слова «державними стандартами» виключити.
 
   63. У частині другій статті 22 Закону України «Про Національний архівний фонд та архівні установи» (Відомості Верховної Ради України, 2002 р., № 11, ст. 81 із наступними змінами) слова «державними стандартами» виключити.
 
319. 65. У Законі України «Про питну воду, питне водопостачання та водовідведення» (Відомості Верховної Ради України, 2002 р., № 16, ст. 112 із наступними змінами):
 
-59- Бондаренко О.В.
Пункт 65 (зміни до Закону України «Про питну воду, питне водопостачання та водовідведення» (Відомості Верховної Ради України, 2002 р., № 16, ст. 112 із наступними змінами) виключити.
 
Відхилено   64. У Законі України «Про питну воду, питне водопостачання та водовідведення» (Відомості Верховної Ради України, 2002 р., № 16, ст. 112 із наступними змінами):
 
    -60- Маріковський О.В.
вилучити з проекту закону про внесення змін до деяких законодавчих актів України у зв'язку з прийняттям Закону України "Про стандартизацію" (реєстр. № 1068) пункт законопроекту 65
 
Відхилено    
320. 1) в абзаці четвертому статті 5 слово «, стандартизації» виключити;
 
   1) в абзаці четвертому статті 5 слово « стандартизації» виключити;
 
321. 2) у статті 6:
 
   2) у статті 6:
 
322. в абзаці сьомому слова «вимог національних стандартів на питну воду, питне водопостачання та водовідведення,» виключити;
 
-61- Підласа Р.А.
Абзац другий підпункту 2 пункту 65 законопроекту, яким передбачається внести зміни до абзацу сьомого статті 6 Закону України «Про питну воду, питне водопостачання та водовідведення» викласти у такій редакції:
«абзац сьомий викласти у такій редакції:
«наближення технологій виробництва питної води, нормативів щодо очищення стічних вод, а також засобів вимірювання і методів оцінки до відповідних нормативів, технологій, засобів і методів, прийнятих у Європейському Союзі;»
 
Враховано   абзац сьомий викласти в такій редакції:
«наближення технологій виробництва питної води, нормативів щодо очищення стічних вод, а також засобів вимірювання і методів оцінки до відповідних нормативів, технологій, засобів і методів, прийнятих у Європейському Союзі»;
 
323. в абзаці шістнадцятому слова «, норм і стандартів» замінити словами «і норм»;
 
   в абзаці шістнадцятому слова « норм і стандартів» замінити словами «і норм»;
 
324. 3) в абзаці п’ятому частини першої статті 7 слова «та додержання державних стандартів у сфері питної води та питного водопостачання» виключити;
 
   3) в абзаці п’ятому частини першої статті 7 слова «та додержання державних стандартів у сфері питної води та питного водопостачання» виключити;
 
325. 4) частину другу статті 9 викласти у такій редакції:
 
   4) частину другу статті 9 викласти в такій редакції:
 
326. «У разі коли якість питної води за окремими показниками не відповідає вимогам державних санітарних норм і правил, органи місцевого самоврядування інформують споживачів через засоби масової інформації про невідповідність якісним показникам питної води та вживають заходів, пов’язаних з відверненням загрози здоров’ю людей.»;
 
   «У разі якщо якість питної води за окремими показниками не відповідає вимогам державних санітарних норм і правил, органи місцевого самоврядування інформують споживачів через засоби масової інформації про невідповідність якісним показникам питної води та вживають заходів, пов’язаних з відверненням загрози здоров’ю людей»;
 
327. 5) частину четверту статті 16 викласти у такій редакції:
 
   5) частину четверту статті 16 викласти в такій редакції:
 
328. «На джерела питного водопостачання повинні бути складені в установленому законодавством порядку паспорти. Перелік показників якості води у паспорті джерела питного водопостачання має відповідати переліку, що визначений державними санітарними нормами і правилами.»;
 
   «На джерела питного водопостачання повинні бути складені в установленому законодавством порядку паспорти. Перелік показників якості води у паспорті джерела питного водопостачання має відповідати переліку, визначеному державними санітарними нормами і правилами»;
 
329. 6) у частині другій статті 20 слова «нормативні документи» замінити словами «нормативно-правові акти»;
 
   6) у частині другій статті 20 слова «нормативні документи» замінити словами «нормативно-правові акти»;
 
330. 7) у назві розділу V слова «стандартизація та» виключити;
 
   7) у назві розділу V слова «стандартизація та» виключити;
 
331. 8) статтю 27 виключити;
 
-62- Мейдич О.Л.
Не виключати статтю 27 із Закону України «Про питну воду та питне водопостачання» (частина 8 статті 65 Проекту Закону)
 
Відхилено   8) статтю 27 виключити;
 
332. 9) в абзаці третьому статті 38 слова «державних стандартів,» виключити;
 
   9) в абзаці третьому статті 38 слова «державних стандартів» виключити;
 
333. 10) абзац другий частини першої статті 46 викласти у такій редакції:
 
   10) абзац другий частини першої статті 46 викласти в такій редакції:
 
334. «постачанні споживачам питної води, яка не відповідає вимогам державних санітарних норм і правил на питну воду або яка внаслідок порушення вимог державних санітарних норм і правил є небезпечною для життя і здоров’я людей;»;
 
   «постачанні споживачам питної води, яка не відповідає вимогам державних санітарних норм і правил на питну воду або яка внаслідок порушення вимог державних санітарних норм і правил є небезпечною для життя і здоров’я людей»;
 
335. 11) у тексті Закону слова «державні стандарти» та слово «стандарт» у всіх відмінках замінити словами «державні санітарні норми і правила» у відповідному відмінку.
 
   11) у тексті Закону слова «державні стандарти» і «стандарт» у всіх відмінках замінити словами «державні санітарні норми і правила» у відповідному відмінку.
 
336. 66. Абзац двадцять перший частини першої статті 8 та абзац четвертий частини сьомої статті 9 Закону України «Про охорону прав на сорти рослин» (Відомості Верховної Ради України, 2002 р., № 23, ст. 163 із наступними змінами) виключити.
 
   65. Абзац двадцять перший частини першої статті 8 та абзац четвертий частини сьомої статті 9 Закону України «Про охорону прав на сорти рослин» (Відомості Верховної Ради України, 2002 р., № 23, ст. 163 із наступними змінами) виключити.
 
337. 67. У Законі України «Про стимулювання розвитку вітчизняного машинобудування для агропромислового комплексу» (Відомості Верховної Ради України, 2002 р., № 24, ст. 167):
 
   66. У Законі України «Про стимулювання розвитку вітчизняного машинобудування для агропромислового комплексу» (Відомості Верховної Ради України, 2002 р., № 24, ст. 167 із наступними змінами):
 
338. 1) у пункті 2 статті 1 слова «відповідають діючим стандартам,» виключити;
 
   1) у пункті 2 статті 1 слова «відповідають діючим стандартам» виключити;
 
339. 2) пункт 3 статті 3 виключити;
 
   2) пункт 3 статті 3 виключити;
 
340. 3) у пункті 3 частини другої статті 7 слова «систем стандартизації та» виключити.
 
   3) у пункті 3 частини другої статті 7 слова «систем стандартизації та» виключити.
 
341. 68. У Законі України «Про зерно та ринок зерна в Україні» (Відомості Верховної Ради України, 2002 р., № 35, ст. 258 із наступними змінами):
 
   67. У Законі України «Про зерно та ринок зерна в Україні» (Відомості Верховної Ради України, 2002 р., № 35, ст. 258 із наступними змінами):
 
342. 1) у пункті 27 статті 1 слова «державних стандартів, технічних умов» замінити словами «нормативно-правових актів», а слова «та інших нормативних документів» виключити;
 
   1) у пункті 27 статті 1 слова «державних стандартів, технічних умов» замінити словами «нормативно-правових актів», а слова «та інших нормативних документів» виключити;
 
343. 2) у частині першій статті 21 слова «державним стандартам та іншим нормативним документам» замінити словами «нормативно-правовим актам»;
 
   2) у частині першій статті 21 слова «державним стандартам та іншим нормативним документам» замінити словами «нормативно-правовим актам»;
 
344. 3) в абзаці другому частини першої статті 22 слова «державних стандартів, технічних умов» замінити словами «нормативно-правових актів», а слова «та інших нормативних документів» виключити;
 
   3) в абзаці другому частини першої статті 22 слова «державних стандартів, технічних умов» замінити словами «нормативно-правових актів», а слова «та інших нормативних документів» виключити;
 
345. 4) у частині четвертій статті 37 слова «державних стандартів» замінити словами «нормативно-правових актів».
 
   4) у частині четвертій статті 37 слова «державних стандартів» замінити словами «нормативно-правових актів».
 
346. 69. У Законі України «Про охорону праці» (Відомості Верховної Ради України, 2003 р., № 2, ст. 10; 2013 р., № 48, ст. 682):
 
   68. У Законі України «Про охорону праці» (Відомості Верховної Ради України, 2003 р., № 2, ст. 10; 2013 р., № 48, ст. 682):
 
347. 1) у статті 27 слово «стандарти,» виключити;
 
   1) у статті 27 слово «стандарти» виключити;
 
348. 2) частину четверту статті 28 виключити.
 
   2) частину четверту статті 28 виключити.
 
349. 70. У Законі України «Про рибу, інші водні живі ресурси та харчову продукцію з них» (Відомості Верховної Ради України, 2003 р., № 15, ст. 107):
 
   69. У Законі України «Про рибу, інші водні живі ресурси та харчову продукцію з них» (Відомості Верховної Ради України, 2003 р., № 15, ст. 107):
 
350. 1) у статті 6:
 
   1) у статті 6:
 
351. в абзаці шостому частини першої слова «нормативних документів» замінити словами «нормативно-правових актів»;
 
   в абзаці шостому частини першої слова «нормативних документів» замінити словами «нормативно-правових актів»;
 
352. у частині другій слова «та нормативними документами» виключити;
 
   у частині другій слова «та нормативними документами» виключити;
 
353. 2) в абзаці четвертому частини першої статті 13 слова «державних стандартів,» та «стандартами,» виключити.
 
   2) в абзаці четвертому частини першої статті 13 слова «державних стандартів» та «стандартами» виключити.
 
354. 71. У Законі України «Про альтернативні джерела енергії» (Відомості Верховної Ради України, 2003 р., № 24, ст. 155):
 
   70. У Законі України «Про альтернативні джерела енергії» (Відомості Верховної Ради України, 2003 р., № 24, ст. 155; 2014 р., № 23, ст. 873):
 
355. 1) в абзаці третьому частини третьої статті 4, абзаці третьому частини другої статті 5 слова «і стандартів» виключити;
 
   1) в абзаці третьому частини третьої статті 4, абзаці третьому частини другої статті 5 слова «і стандартів» виключити;
 
356. 2) статтю 7 виключити;
 
   2) статтю 7 виключити;
 
357. 3) в абзаці п’ятому частини першої статті 11 слова «і стандартів» виключити;
 
   3) в абзаці п’ятому частини першої статті 11 слова «і стандартів» виключити;
 
358. 4) в абзаці другому статті 12 слова «, встановлених відповідно до державних стандартів» виключити.
 
   4) в абзаці другому статті 12 слова « встановлених відповідно до державних стандартів» виключити.
 
359. 72. В абзаці першому статті 1 Закону України «Про державну підтримку книговидавничої справи в Україні» (Відомості Верховної Ради України, 2003 р., № 24, ст. 162) слова «відповідно до державних стандартів» виключити.
 
   71. В абзаці першому статті 1 Закону України «Про державну підтримку книговидавничої справи в Україні» (Відомості Верховної Ради України, 2003 р., № 24, ст. 162) слова «відповідно до державних стандартів» виключити.
 
360. 73. У Законі України «Про землеустрій» (Відомості Верховної Ради України, 2003 р., № 36, ст. 282 із наступними змінами):
 
   72. У Законі України «Про землеустрій» (Відомості Верховної Ради України, 2003 р., № 36, ст. 282 із наступними змінами):
 
361. 1) у пункті «ґ» статті 14, абзаці першому частини четвертої статті 25 слова «нормативно-технічних документів,» замінити словами «нормативно-правових актів»;
 
   1) у пункті «ґ» статті 14, абзаці першому частини четвертої статті 25 слова «нормативно-технічних документів» замінити словами «нормативно-правових актів»;
 
362. 2) у частині сьомій статті 61-1 слова «нормативно-технічних документів, стандартів,» виключити;
 
   2) у частині сьомій статті 61-1 слова «нормативно-технічних документів, стандартів» виключити;
 
363. 3) у частині шостій статті 63:
 
   3) у частині шостій статті 63:
 
364. в абзаці другому слова «і стандартів» виключити;
 
   в абзаці другому слова «і стандартів» виключити;
 
365. в абзаці третьому слова «нормативно-технічних документів,» замінити словами «нормативно-правових актів»;
 
   в абзаці третьому слова «нормативно-технічних документів» замінити словами «нормативно-правових актів»;
 
366. в абзаці одинадцятому слова «, нормативно-технічних документів» замінити словами «нормативно-правових актів»;
 
   в абзаці одинадцятому слова « нормативно-технічних документів» замінити словами «нормативно-правових актів»;
 
367. 4) в абзаці другому частини другої статті 68 слова «нормативно-технічних документів, стандартів,» виключити;
 
   4) в абзаці другому частини другої статті 68 слова «нормативно-технічних документів, стандартів» виключити;
 
368. 5) у тексті Закону слова «державні стандарти, норми і правила» у всіх відмінках замінити словами «норми і правила» у відповідному відмінку.
 
   5) у тексті Закону слова «державні стандарти, норми і правила» у всіх відмінках замінити словами «норми і правила» у відповідному відмінку.
 
369. 74. У Законі України «Про захист прав покупців сільськогосподарських машин» (Відомості Верховної Ради України, 2003 р., № 38, ст. 315 із наступними змінами):
 
   73. У Законі України «Про захист прав покупців сільськогосподарських машин» (Відомості Верховної Ради України, 2003 р., № 38, ст. 315; 2015 р., № 36, ст. 275):
 
370. 1) в абзаці десятому статті 1 слова «нормативних документів» замінити словами «нормативно-правових актів та»;
 
   1) в абзаці десятому статті 1 слова «нормативних документів» замінити словами «нормативно-правових актів та»;
 
371. 2) у статті 18:
 
   2) у статті 18:
 
372. у частині першій слова «стандартів, технічних умов та інших документів» замінити словами «нормативно-правових актів»;
 
   у частині першій слова «стандартів, технічних умов та інших документів» замінити словами «нормативно-правових актів»;
 
373. у частинах третій і четвертій слова «стандартами, технічними умовами» замінити словами «нормативно-правовими актами»;
 
   у частинах третій і четвертій слова «стандартами, технічними умовами» замінити словами «нормативно-правовими актами»;
 
374. 3) у частині першій статті 19 слова «стандартів, технічних умов, іншої документації» замінити словами «нормативно-правових актів».
 
   3) у частині першій статті 19 слова «стандартів, технічних умов, іншої документації» замінити словами «нормативно-правових актів».
 
375. 75. У Законі України «Про охорону земель» (Відомості Верховної Ради України, 2003 р., № 39, ст. 349 із наступними змінами):
 
-63- Маріковський О.В.
вилучити з проекту закону про внесення змін до деяких законодавчих актів України у зв'язку з прийняттям Закону України "Про стандартизацію" (реєстр. № 1068) пункт законопроекту 75
 
Відхилено   74. У Законі України «Про охорону земель» (Відомості Верховної Ради України, 2003 р., № 39, ст. 349 із наступними змінами):
 
376. 1) в абзаці четвертому статті 18 слово «стандартів,» виключити;
 
   1) в абзаці четвертому статті 18 слово «стандартів» виключити;
 
377. 2) в абзаці сьомому статті 22 слова «стандартизацію і» виключити;
 
   2) в абзаці сьомому статті 22 слова «стандартизацію і» виключити;
 
378. 3) у назві розділу V слова «державні стандарти і нормативи» замінити словом «нормування»;
 
   3) у назві розділу V слова «державні стандарти і нормативи» замінити словом «нормування»;
 
379. 4) у назві та тексті статті 28 слова «Стандартизація і нормування» замінити словом «Нормування»;
 
   4) у назві та тексті статті 28 слова «Стандартизація і нормування» замінити словом «Нормування»;
 
380. 5) статтю 29 виключити;
 
   5) статтю 29 виключити;
 
381. 6) в абзаці п’ятому статті 35 слово «стандартів,» виключити.
 
   6) в абзаці п’ятому статті 35 слово «стандартів» виключити.
 
382. 76. У Законі України «Про державний контроль за використанням та охороною земель» (Відомості Верховної Ради України, 2003 р., № 39, ст. 350 із наступними змінами):
 
-64- Маріковський О.В.
вилучити з проекту закону про внесення змін до деяких законодавчих актів України у зв'язку з прийняттям Закону України "Про стандартизацію" (реєстр. № 1068) пункт законопроекту 76
 
Відхилено   75. У Законі України «Про державний контроль за використанням та охороною земель» (Відомості Верховної Ради України, 2003 р., № 39, ст. 350 із наступними змінами):
 
383. 1) в абзаці п’ятому статті 2 слова «стандартів і» виключити;
 
   1) в абзаці п’ятому статті 2 слова «стандартів і» виключити;
 
384. 2) в абзаці сьомому статті 8 слова «технічних умов та» виключити.
 
   2) в абзаці сьомому статті 8 слова «технічних умов та» виключити.
 
385. 77. У Законі України «Про поховання та похоронну справу» (Відомості Верховної Ради України, 2004 р., № 7, ст. 47 із наступними змінами):
 
   76. У Законі України «Про поховання та похоронну справу» (Відомості Верховної Ради України, 2004 р., № 7, ст. 47 із наступними змінами):
 
386. 1) абзац третій частини другої та частину третю статті 5 виключити;
 
   1) абзац третій частини другої та частину третю статті 5 виключити;
 
387. 2) у частині четвертій статті 8 слова «, державних стандартів, інших нормативних документів» виключити;
 
   2) у частині четвертій статті 8 слова « державних стандартів, інших нормативних документів» виключити;
 
388. 3) у частині третій статті 10 слова «державних стандартів, інших» виключити;
 
   3) у частині третій статті 10 слова «державних стандартів, інших» виключити;
 
389. 4) у статті 12:
 
   4) у статті 12:
 
390. у частині четвертій слова «державним стандартам» замінити словами «вимогам нормативно-правових актів»;
 
   у частині четвертій слова «державним стандартам» замінити словами «вимогам нормативно-правових актів»;
 
391. в абзаці шостому частини шостої слова «державним стандартам та нормативним документам» замінити словами «вимогам нормативно-правових актів»;
 
   в абзаці шостому частини шостої слова «державним стандартам та нормативним документам» замінити словами «вимогам нормативно-правових актів»;
 
392. 5) у тексті Закону слова «державні стандарти, інші нормативні документи» у всіх відмінках замінити словами «нормативно-правові акти» у відповідному відмінку.
 
   5) у тексті Закону слова «державні стандарти, інші нормативні документи» у всіх відмінках замінити словами «нормативно-правові акти» у відповідному відмінку.
 
393. 78. В абзаці третьому частини першої статті 24 Закону України «Про оренду землі» (Відомості Верховної Ради України, 2004 р., № 10, ст. 102 із наступними змінами) слова «державних стандартів,» виключити.
 
-65- Маріковський О.В.
вилучити з проекту закону про внесення змін до деяких законодавчих актів України у зв'язку з прийняттям Закону України "Про стандартизацію" (реєстр. № 1068) пункт законопроекту 78
 
Відхилено   77. В абзаці третьому частини першої статті 24 Закону України «Про оренду землі» (Відомості Верховної Ради України, 2004 р., № 10, ст. 102 із наступними змінами) слова «державних стандартів» виключити.
 
394. 79. У Законі України «Про телекомунікації» (Відомості Верховної Ради України, 2004 р., № 12, ст. 155 із наступними змінами):
 
   78. У Законі України «Про телекомунікації» (Відомості Верховної Ради України, 2004 р., № 12, ст. 155 із наступними змінами):
 
395. 1) частину першу статті 1 доповнити з урахуванням алфавітного порядку терміном такого змісту:
 
   1) частину першу статті 1 доповнити з урахуванням алфавітного порядку терміном такого змісту:
 
396. «Технічні вимоги — (технічний) документ, що встановлює вимоги, які повинні бути виконані під час побудови та функціонування телекомунікаційних мереж, застосування технічних засобів та об’єктів телекомунікацій чи отримання телекомунікаційних послуг.»;
 
   «технічні вимоги — (технічний) документ, що встановлює вимоги, які повинні бути виконані під час побудови та функціонування телекомунікаційних мереж, застосування технічних засобів та об’єктів телекомунікацій чи отримання телекомунікаційних послуг»;
 
397. 2) у пункті 3 частини першої статті 6 слово «стандартів,» виключити;
 
   2) у пункті 3 частини першої статті 6 слово «стандартів» виключити;
 
398. 3) у частині першій статті 12 слова «та розроблення нормативної документації, гармонізації державних і галузевих стандартів з міжнародними стандартами» виключити;
 
   3) у частині першій статті 12 слова «та розроблення нормативної документації, гармонізації державних і галузевих стандартів з міжнародними стандартами» виключити;
 
399. 4) у частині першій статті 15:
 
   4) у частині першій статті 15:
 
400. у пункті 5 слово «стандартизації,» виключити;
 
   у пункті 5 слово «стандартизації» виключити;
 
401. пункт 7 викласти у такій редакції:
 
   пункт 7 викласти в такій редакції:
 
402. «7) організовує та відповідає за перевірку, перегляд та скасування галузевих нормативних документів у сфері телекомунікацій;»;
 
   «7) організовує та відповідає за перевірку, перегляд та скасування галузевих нормативних документів у сфері телекомунікацій»;
 
403. 5) у пункті 1 частини першої статті 18 слово «, стандартів» виключити;
 
   5) у пункті 1 частини першої статті 18 слово « стандартів» виключити;
 
404. 6) у пункті 4 частини першої статті 19 та абзаці другому частини третьої статті 19-1 слова «, стандартів та інших нормативних документів» виключити;
 
   6) у пункті 4 частини першої статті 19 та абзаці другому частини третьої статті 19-1 слова « стандартів та інших нормативних документів» виключити;
 
405. 7) у статті 24:
 
   7) у статті 24:
 
406. у частині першій слово «стандартам і» замінити словами «технічним вимогам та/або», а слова «документ про підтвердження відповідності вимогам нормативних документів» — словами «документ про відповідність вимогам технічних вимог та/або інших нормативно-правових актів»;
 
   у частині першій слова «стандартам і» замінити словами «технічним вимогам та/або», а слова «документ про підтвердження відповідності вимогам нормативних документів» — словами «документ про відповідність вимогам технічних вимог та/або інших нормативно-правових актів»;
 
407. у пункті 4 частини п’ятої слова «чинним нормативним документам у сфері телекомунікацій та технічним регламентам з підтвердження відповідності» замінити словами «технічним вимогам та/або технічним регламентам»;
 
   у пункті 4 частини п’ятої слова «чинним нормативним документам у сфері телекомунікацій та технічним регламентам з підтвердження відповідності» замінити словами «технічним вимогам та/або технічним регламентам»;
 
408. 8) статтю 25 викласти у такій редакції:
 
   8) статтю 25 викласти в такій редакції:
 
409. «Стаття 25. Стандартизація у сфері телекомунікацій
 
   «Стаття 25. Стандартизація у сфері телекомунікацій
 
410. 1. Стандартизація у сфері телекомунікацій здійснюється відповідно до Закону України «Про стандартизацію» з урахуванням вимог рекомендацій Міжнародного союзу електрозв’язку.»;
 
   1. Стандартизація у сфері телекомунікацій здійснюється відповідно до Закону України «Про стандартизацію» з урахуванням вимог рекомендацій Міжнародного союзу електрозв’язку»;
 
411. 9) частину другу статті 26 виключити;
 
   9) частину другу статті 26 виключити;
 
412. 10) у частині третій статті 27 слово «стандартів,» виключити;
 
   10) у частині третій статті 27 слово «стандартів» виключити;
 
413. 11) у пункті 8 частини першої статті 38 слова «нормативних документів» замінити словами «технічних вимог та/або інших нормативно-правових актів»;
 
   11) у пункті 8 частини першої статті 38 слова «нормативних документів» замінити словами «технічних вимог та/або інших нормативно-правових актів»;
 
414. 80. У Законі України «Про туризм» (Відомості Верховної Ради України, 2004 р., № 13, ст. 180 із наступними змінами):
 
   79. У Законі України «Про туризм» (Відомості Верховної Ради України, 2004 р., № 13, ст. 180 із наступними змінами):
 
415. 1) в абзаці сьомому частини другої статті 6 слова «стандартизації туристичних послуг,» виключити;
 
   1) в абзаці сьомому частини другої статті 6 слова «стандартизації туристичних послуг» виключити;
 
416. 2) статтю 18 виключити;
 
   2) статтю 18 виключити;
 
417. 3) в абзаці п’ятому частини четвертої статті 28 слова «власних стандартів» замінити словом «нормативів», а слова «, схвалення кодексів усталеної практики» виключити;
 
   3) в абзаці п’ятому частини четвертої статті 28 слова «власних стандартів» замінити словом «нормативів», а слова « схвалення кодексів усталеної практики» виключити;
 
418. 4) у статті 29 слово «стандартів,» виключити;
 
   4) у статті 29 слово «стандартів» виключити;
 
419. 5) у частині другій статті 30:
 
   5) у частині другій статті 30:
 
420. в абзаці шостому слова «вимог стандартів,» виключити;
 
   в абзаці шостому слова «вимог стандартів» виключити;
 
421. в абзаці одинадцятому слово «стандартів,» виключити.
 
   в абзаці одинадцятому слово «стандартів» виключити.
 
422. 81. У Законі України «Про оцінку земель» (Відомості Верховної Ради України, 2004 р., № 15, ст. 229 із наступними змінами):
 
   80. У Законі України «Про оцінку земель» (Відомості Верховної Ради України, 2004 р., № 15, ст. 229 із наступними змінами):
 
423. 1) в абзаці першому частини третьої статті 7 слово «стандартів,» виключити;
 
   1) в абзаці першому частини третьої статті 7 слово «стандартів» виключити;
 
424. 2) у частині другій статті 12 слова «, які розробляються з урахуванням вимог положень національних стандартів,» виключити;
 
   2) у частині другій статті 12 слова « які розробляються з урахуванням вимог положень національних стандартів» виключити;
 
425. 3) у частині першій статті 16, частині першій статті 17, частині першій статті 18 та частині третій статті 19 слова «державних стандартів,» виключити.
 
   3) у частині першій статті 16, частині першій статті 17, частині першій статті 18 та частині третій статті 19 слова «державних стандартів» виключити.
 
426. 82. У тексті Закону України «Про державну експертизу землевпорядної документації» (Відомості Верховної Ради України, 2004 р., № 38, ст. 471) слова «стандарти, норми і правила» у всіх відмінках замінити словами «норми і правила» у відповідному відмінку.
 
-66- Маріковський О.В.
вилучити з проекту закону про внесення змін до деяких законодавчих актів України у зв'язку з прийняттям Закону України "Про стандартизацію" (реєстр. № 1068) пункт законопроекту 82
 
Відхилено   81. У тексті Закону України «Про державну експертизу землевпорядної документації» (Відомості Верховної Ради України, 2004 р., № 38, ст. 471 із наступними змінами) слова «стандарти, норми і правила» у всіх відмінках замінити словами «норми і правила» у відповідному відмінку.
 
427. 83. У Законі України «Про екологічний аудит» (Відомості Верховної Ради України, 2004 р., № 45, ст. 500):
 
-67- Бондаренко О.В.
Пункт 83 (зміни до Закону України «Про екологічний аудит» (Відомості Верховної Ради України, 2004 р., № 45, ст. 500) виключити.
 
Відхилено   82. У Законі України «Про екологічний аудит» (Відомості Верховної Ради України, 2004 р., № 45, ст. 500; 2009 р., № 24, ст. 297; 2013 р., № 46, ст. 640):
 
428. 1) у статті 9 слова «, державними стандартами України» виключити;
 
   1) у статті 9 слова « державними стандартами України» виключити;
 
429. 2) в абзаці другому частини другої статті 16 слово «стандартів,» виключити;
 
   2) в абзаці другому частини другої статті 16 слово «стандартів» виключити;
 
430. 3) в абзаці п’ятому та сьомому частини першої статті 20 слова «нормативних документів» замінити словами «нормативно-правових актів».
 
   3) в абзацах п’ятому та сьомому частини першої статті 20 слова «нормативних документів» замінити словами «нормативно-правових актів».
 
431. 84. У Законі України «Про молоко та молочні продукти» (Відомості Верховної Ради України, 2004 р., № 47, ст. 513 із наступними змінами):
 
   83. У Законі України «Про молоко та молочні продукти» (Відомості Верховної Ради України, 2004 р., № 47, ст. 513 із наступними змінами):
 
432. 1) у статті 1:
 
   1) у статті 1:
 
433. абзац шостий виключити;
 
   абзац шостий виключити;
 
434. доповнити статтю частиною такого змісту:
 
   доповнити частиною другою такого змісту:
 
435. «Термін «маркування» вживається у значенні, наведеному в Законі України «Про основні принципи та вимоги до безпечності та якості харчових продуктів.»;
 
   «Термін «маркування» вживається у значенні, наведеному в Законі України «Про основні принципи та вимоги до безпечності та якості харчових продуктів»;
 
436. 2) в абзаці другому частини другої статті 13 слова «нормативних документів» замінити словами «нормативно-правових актів»;
 
   2) в абзаці другому частини другої статті 13 слова «нормативних документів» замінити словами «нормативно-правових актів»;
 
437. 3) у частині першій статті 14:
 
   3) у частині першій статті 14:
 
438. в абзаці третьому слова «у процесі розроблення технічних умов і регламентів» виключити;
 
   в абзаці третьому слова «у процесі розроблення технічних умов і регламентів» виключити;
 
439. в абзаці четвертому слова «нормативних документів» виключити, а слова «технічного регулювання» замінити словами «безпечності та окремих показників якості харчових продуктів, метрологічного нагляду, державного контролю за додержанням законодавства про захист прав споживачів і реклами в цій сфері»;
 
   в абзаці четвертому слова «нормативних документів» виключити, а слова «технічного регулювання» замінити словами «безпечності та окремих показників якості харчових продуктів, метрологічного нагляду, державного контролю за додержанням законодавства про захист прав споживачів і реклами в цій сфері»;
 
440. 4) в абзацах першому, третьому та п’ятому статті 15 слово «стандартів,» виключити;
 
   4) в абзацах першому, третьому та п’ятому статті 15 слово «стандартів» виключити;
 
441. 5) в абзаці восьмому частини першої статті 16 слова «державного стандарту України» замінити словами «нормативно-правових актів».
 
   5) в абзаці восьмому частини першої статті 16 слова «державного стандарту України» замінити словами «нормативно-правових актів».
 
442. 85. У Законі України «Про житлово-комунальні послуги» (Відомості Верховної Ради України, 2004 р., № 47, ст. 514 із наступними змінами):
 
-68- Підласа Р.А.
Пункт 85 розділу І законопроекту, яким пропонується внести зміни до Закону України «Про житлово-комунальні послуги» виключити, оскільки зазначений Закон втратив чинність.
 
Враховано      
443. 1) у частині другій статті 5:
 
      
444. у пункті 3 слова «відповідно до національних або міжнародних стандартів» виключити;
 
      
445. у пункті 4 слово «стандартизації,» виключити;
 
      
446. 2) у частині другій статті 8 слова «центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері технічного регулювання,» виключити;
 
      
447. 3) у частині першій статті 10 слова «кодексів усталеної практики,» виключити;
 
      
448. 4) у частині третій статті 16:
 
      
449. у пункті 1 слова «згідно з нормативними документами» виключити;
 
      
450. у пункті 2 слова «іншими нормативними документами» замінити словами «нормативно-правовими актами»;
 
      
451. у пункті 3 слова «, що визначаються нормативними документами» виключити;
 
      
452. 5) у пункті 1 частини другої статті 21 слова «, в тому числі шляхом створення систем управління якістю відповідно до національних або міжнародних стандартів» виключити;
 
      
453. 6) у тексті Закону слово «стандарти,» у всіх відмінках виключити.
 
      
454. 86. У Законі України «Про радіочастотний ресурс України» (Відомості Верховної Ради України, 2004 р., № 48, ст. 526 із наступними змінами):
 
   84. У Законі України «Про радіочастотний ресурс України» (Відомості Верховної Ради України, 2004 р., № 48, ст. 526 із наступними змінами):
 
455. 1) статтю 1 доповнити частиною такого змісту:
 
   1) статтю 1 доповнити частиною другою такого змісту:
 
456. «Термін «технічні вимоги» вживається у значенні, наведеному в Законі України «Про телекомунікації».»;
 
   «Термін «технічні вимоги» вживається у значенні, наведеному в Законі України «Про телекомунікації»;
 
457. 2) у пункті 1 частини другої статті 6 слово «стандартів,» виключити;
 
   2) у пункті 1 частини другої статті 6 слово «стандартів» виключити;
 
458. 3) пункт 3 статті 11 та частину другу статті 28 виключити;
 
   3) пункт 3 статті 11 та частину другу статті 28 виключити;
 
459. 4) в абзаці другому частини сьомої статті 18 слова «, стандартів та інших нормативних документів» виключити;
 
   4) в абзаці другому частини сьомої статті 18 слова « стандартів та інших нормативних документів» виключити;
 
460. 5) у частині першій статті 22 слова «стандартів і» виключити;
 
   5) у частині першій статті 22 слова «стандартів і» виключити;
 
461. 6) статтю 27 викласти у такій редакції:
 
   6) статтю 27 викласти в такій редакції:
 
462. «Стаття 27. Стандартизація у сфері користування радіочастотним ресурсом України
 
   «Стаття 27. Стандартизація у сфері користування радіочастотним ресурсом У країни
 
463. 1. Стандартизація у сфері користування радіочастотним ресурсом України здійснюється відповідно до Закону України «Про стандартизацію» з урахуванням вимог рекомендацій Міжнародного союзу електрозв’язку.»;
 
   1. Стандартизація у сфері користування радіочастотним ресурсом України здійснюється відповідно до Закону України «Про стандартизацію» з урахуванням вимог рекомендацій Міжнародного союзу електрозв’язку»;
 
464. 7) у пункті 2 частини п’ятої статті 43 слова «технічним умовам» замінити словом «вимогам»;
 
   7) у пункті 2 частини п’ятої статті 43 слова «технічним умовам» замінити словом «вимогам»;
 
465. 8) у статті 56:
 
   8) у статті 56:
 
466. у частині третій слово «стандартам,» виключити;
 
   у частині третій слово «стандартам» виключити;
 
467. у частині п’ятій слова «вимогам нормативних документів» замінити словами «технічним вимогам та правилам»;
 
   у частині п’ятій слова «вимогам нормативних документів» замінити словами «технічним вимогам та правилам»;
 
468. 9) у пункті 6 частини другої статті 59 слово «державних» замінити словом «національних».
 
   9) у пункті 6 частини другої статті 59 слово «державних» замінити словом «національних».
 
469. 87. В абзаці третьому підпункту 3.3.2 пункту 3.3 статті 3 Закону України «Про державну підтримку сільського господарства України» (Відомості Верховної Ради України, 2004 р., № 49, ст. 527 із наступними змінами) слова «визначений відповідно до стандартів і» виключити.
 
   85. В абзаці третьому підпункту 3.3.2 пункту 3.3 статті 3 Закону України «Про державну підтримку сільського господарства України» (Відомості Верховної Ради України, 2004 р., № 49, ст. 527 із наступними змінами) слова «визначений відповідно до стандартів і» виключити.
 
470. 88. У Законі України «Про міський електричний транспорт» (Відомості Верховної Ради України, 2004 р., № 51, ст. 548 із наступними змінами):
 
   86. У Законі України «Про міський електричний транспорт» (Відомості Верховної Ради України, 2004 р., № 51, ст. 548 із наступними змінами):
 
471. 1) у статті 9:
 
   1) у статті 9:
 
472. абзац шостий частини першої виключити;
 
   абзац шостий частини першої виключити;
 
473. в абзаці другому частини другої слова «і стандартів» виключити;
 
   в абзаці другому частини другої слова «і стандартів» виключити;
 
474. 2) у частині першій статті 17 слова «та стандартам» виключити.
 
   2) у частині першій статті 17 слова «та стандартам» виключити.
 
475. 89. У Законі України «Про теплопостачання» (Відомості Верховної Ради України, 2005 р., № 28, ст. 373 із наступними змінами):
 
   87. У Законі України «Про теплопостачання» (Відомості Верховної Ради України, 2005 р., № 28, ст. 373 із наступними змінами):
 
476. 1) абзац одинадцятий статті 1 викласти у такій редакції:
 
   1) абзац одинадцятий статті 1 викласти в такій редакції:
 
477. «норми і правила – певні вимоги, у тому числі інструкції, прийняті та зареєстровані в порядку, встановленому законодавством, щодо забезпечення належного технічного стану теплових, тепловикористальних установок та мереж, їх експлуатації, проектування та будівництва;»;
 
   «норми і правила – певні вимоги, у тому числі інструкції, прийняті та зареєстровані в порядку, встановленому законодавством, щодо забезпечення належного технічного стану теплових, тепловикористальних установок та мереж, їх експлуатації, проектування та будівництва»;
 
478. 2) у назві статті 4 слова «Норми, правила і стандарти» замінити словами «Норми і правила»;
 
   2) у назві статті 4 слова «Норми, правила і стандарти» замінити словами «Норми і правила»;
 
479. 3) в абзаці одинадцятому статті 6 слово «стандартів,» виключити;
 
   3) в абзаці одинадцятому статті 6 слово «стандартів» виключити;
 
480. 4) в абзаці шостому частини першої статті 24 та абзаці третьому частини другої статті 25 слова «та стандартів» замінити словами «, а також норм і правил»;
 
   4) в абзаці шостому частини першої статті 24 та абзаці третьому частини другої статті 25 слова «та стандартів» замінити словами « а також норм і правил»;
 
481. 5) у пункті 6 частини першої статті 31 слова «державним стандартам,» виключити.
 
   5) у пункті 6 частини першої статті 31 слова «державним стандартам» виключити.
 
482. 6) у тексті Закону слова «нормативні документи» у всіх відмінках замінити словами «норми і правила» у відповідному відмінку.
 
   6) у тексті Закону слова «нормативні документи» у всіх відмінках замінити словами «норми і правила» у відповідному відмінку.
 
483. 90. У Законі України «Про виноград та виноградне вино» (Відомості Верховної Ради України, 2005 р., № 31, ст. 419 із наступними змінами):
 
   88. У Законі України «Про виноград та виноградне вино» (Відомості Верховної Ради України, 2005 р., № 31, ст. 419 із наступними змінами):
 
484. 1) у статті 1:
 
   1) у статті 1:
 
485. пункт 26 викласти у такій редакції:
 
   пункт 26 викласти в такій редакції:
 
486. «26) вино ординарне — вино, виготовлене за загальноприйнятною технологією, яке реалізується з 1 січня року, наступного за врожаєм винограду. Допускається випуск молодих столових вин, що виробляються з виноматеріалів окремих сортів винограду або їх суміші і реалізуються в рік урожаю або не пізніше трьох місяців після завершення процесу бродіння сусла»;
 
   «26) вино ординарне — вино, виготовлене за загальноприйнятною технологією, яке реалізується з 1 січня року, наступного за врожаєм винограду. Допускається випуск молодих столових вин, що виробляються з виноматеріалів окремих сортів винограду або їх суміші і реалізуються в рік урожаю або не пізніше трьох місяців після завершення процесу бродіння сусла»;
 
487. у пункті 38 слова «нормативних документів» замінити словами «норм та правил виробництва виноробної продукції»;
 
   у пункті 38 слова «нормативних документів» замінити словами «норм та правил виробництва виноробної продукції»;
 
488. пункт 40 виключити;
 
   пункт 40 виключити;
 
489. доповнити статтю частиною такого змісту:
 
   доповнити частиною другою такого змісту:
 
490. «Термін «спирт етиловий» вживається у значенні, наведеному в Законі України «Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв та тютюнових виробів».»;
 
   «Термін «спирт етиловий» вживається у значенні, наведеному в Законі України «Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв та тютюнових виробів»;
 
491. 2) у частині першій статті 3 слова «державних стандартів» замінити словами «нормативно-правових актів»;
 
   2) у частині першій статті 3 слова «державних стандартів» замінити словами «нормативно-правових актів»;
 
492. 3) у частині четвертій статті 4 слова «і нормативні документи» виключити;
 
   3) у частині четвертій статті 4 слова «і нормативні документи» виключити;
 
493. 4) у статті 5:
 
   4) у статті 5:
 
494. у частині першій слова «відповідними стандартами» замінити словами «правилами виробництва виноробної продукції», а слова «нормативними документами» — словами «нормативно-правовими актами»;
 
   у частині першій:
у першому реченні слова «відповідними стандартами» замінити словами «правилами виробництва виноробної продукції»;
у другому реченні слова «нормативними документами» замінити словами «нормативно-правовими актами»;
 
495. у частині четвертій слова «відповідно до нормативних документів» виключити;
 
   у частині четвертій слова «відповідно до нормативних документів» виключити;
 
496. у частині сьомій слова «за стандартами України або» замінити словами «згідно з правилами виробництва виноробної продукції в Україні»;
 
   у частині сьомій слова «за стандартами України або» замінити словами «згідно з правилами виробництва виноробної продукції в Україні»;
 
497. у частині восьмій слова «нормативних документів України» замінити словами «правил виробництва виноробної продукції»;
 
   у частині восьмій слова «нормативних документів України» замінити словами «правил виробництва виноробної продукції»;
 
498. у частинах чотирнадцятій і п’ятнадцятій слова «чинними стандартами та нормативною документацією» замінити словами «технологічною документацією або іншими нормативно-правовими актами»;
 
   у частинах чотирнадцятій і п’ятнадцятій слова «чинними стандартами та нормативною документацією» замінити словами «технологічною документацією або іншими нормативно-правовими актами»;
 
499. 5) у частині шостій статті 7 слово «стандартів» замінити словами «технологічної документації»;
 
-69- Підласа Р.А.
Підпункт 5 пункту 90 законопроекту, яким пропонується внести зміни до частини шостої статті 7 Закону України «Про виноград та виноградне вино», виключити;
 
Враховано      
500. 6) у частині третій статті 10 слово «стандартами» замінити словами «правилами з їх виробництва»;
 
   5) у частині третій статті 10 слово «стандартами» замінити словами «правилами з їх виробництва»;
 
501. 7) у частині першій статті 13 слова «нормативних документів» замінити словами «технологічних інструкцій».
 
   6) у частині першій статті 13 слова «нормативних документів» замінити словами «технологічних інструкцій».
 
502. 91. У Законі України «Про деякі питання ввезення на митну територію України та реєстрації транспортних засобів» (Відомості Верховної Ради України, 2005 р., № 34, ст. 435 із наступними змінами):
 
   89. У Законі України «Про деякі питання ввезення на митну територію України та реєстрації транспортних засобів» (Відомості Верховної Ради України, 2005 р., № 34, ст. 435 із наступними змінами):
 
503. 1) в абзаці першому частини першої статті 2 слова і цифри «та національними стандартами (щонайменше за умови відповідності вимогам рівня «В « ДСТУ UN/ЕСЕ R 49-02А,В:2002 або «В «, «С « ,»D» ДСТУ UN/ЕСЕ R 83-03:2002, які застосовують залежно від особливостей конструкції транспортних засобів)» виключити;
 
   1) в абзаці першому частини першої статті 2 слова і цифри «та національними стандартами (щонайменше за умови відповідності вимогам рівня «В « ДСТУ UN/ЕСЕ R 49-02А,В:2002 або «В «, «С « ,»D» ДСТУ UN/ЕСЕ R 83-03:2002, які застосовують залежно від особливостей конструкції транспортних засобів)» виключити;
 
504. 2) у статті 3 слова «та національних стандартів,» виключити.
 
   2) у статті 3 слова «та національних стандартів» виключити.
 
505. 92. У Законі України «Про благоустрій населених пунктів» (Відомості Верховної Ради України, 2005 р., № 49, ст. 517 із наступними змінами):
 
   90. У Законі України «Про благоустрій населених пунктів» (Відомості Верховної Ради України, 2005 р., № 49, ст. 517 із наступними змінами):
 
506. 1) у пункті 4 частини першої статті 3 слова «стандартизацію і» виключити;
 
   1) у пункті 4 частини першої статті 3 слова «стандартизацію і» виключити;
 
507. 2) у пункті 4 частини першої статті 7 слова «державних стандартів,» виключити;
 
   2) у пункті 4 частини першої статті 7 слова «державних стандартів» виключити;
 
508. 3) у статті 21:
 
   3) у статті 21:
 
509. у пункті 1 частини першої слова «і стандартів» виключити;
 
   у пункті 1 частини першої слова «і стандартів» виключити;
 
510. в абзаці тринадцятому частини другої слова «державних стандартів,» виключити;
 
   в абзаці тринадцятому частини другої слова «державних стандартів» виключити;
 
511. 4) у частині другій статті 23 та у частині першій статті 29 слова «державних стандартів,» виключити;
 
   4) у частині другій статті 23 та частині першій статті 29 слова «державних стандартів» виключити;
 
512. 5) у назві розділу V слова «стандартизація і нормування» замінити словом «нормування»;
 
   5) у назві розділу V слова «СТАНДАРТИЗАЦІЯ І НОРМУВАННЯ» замінити словом «НОРМУВАННЯ»;
 
513. 6) у статті 31:
 
   6) у статті 31:
 
514. у назві статті слова «стандартизації і» виключити;
 
   у назві слова «стандартизації і» виключити;
 
515. у частині першій слова «Стандартизація і нормування» замінити словом «Нормування», а слова «нормативних документів» — словами «норм і правил»;
 
   у частині першій слова «Стандартизація і нормування» замінити словом «Нормування», а слова «нормативних документів» — словами «норм і правил»;
 
516. 7) статтю 32 виключити;
 
   7) статтю 32 виключити;
 
517. 8) у пункті 1 частини першої статті 42 слова «державних стандартів,» виключити.
 
   8) у пункті 1 частини першої статті 42 слова «державних стандартів» виключити.
 
518. 93. У Законі України «Про автомобільні дороги» (Відомості Верховної Ради України, 2005 р., № 51, ст. 556 із наступними змінами):
 
   91. У Законі України «Про автомобільні дороги» (Відомості Верховної Ради України, 2005 р., № 51, ст. 556 із наступними змінами):
 
519. 1) у пункті 6 статті 11 слова «, державними стандартами і нормами» замінити словами «і правилами»;
 
-70- Підласа Р.А.
Підпункт 1 пункту 93 законопроекту, яким передбачено внесення змін до пункту 6 статті 11 Закону України «Про автомобільні дороги» виключити.
 
Враховано      
520. 2) у пункті 12 статті 12 слова «державних стандартів,» виключити;
 
-71- Підласа Р.А.
Підпункту 2 пункту 93 законопроекту, яким передбачено внесення змін до пункту 12 статті 12 Закону України «Про автомобільні дороги», виключити.
 
Враховано      
521. 3) у пункті 2 статті 19 слова «державними стандартами» замінити словом «правилами»;
 
   1) у пункті 2 статті 19 слова «державними стандартами» замінити словом «правилами»;
 
522. 4) у пункті 7 статті 20 слова «державними стандартами» замінити словами «нормативно-правовими актами»;
 
   2) у пункті 7 статті 20 слова «державними стандартами» замінити словами «нормативно-правовими актами»;
 
523. 5) у пункті 2 частини другої статті 32 слова «та стандартів» виключити;
 
   3) у пункті 2 частини другої статті 32 слова «та стандартів» виключити;
 
524. 6) у назві та частині першій статті 33 слова «державними стандартами та» виключити;
 
   4) у назві та частині першій статті 33 слова «державними стандартами та» виключити;
 
525. 7) назву розділу ІХ викласти у такій редакції:
 
   5) назву розділу ІХ викласти в такій редакції:
 
526. «норми з будівництва, реконструкції, ремонту та утримання автомобільних доріг»;
 
   « Розділ ІХ Норми з будівництва, реконструкції, ремонту та утримання автомобільних доріг»;
 
527. 8) у статті 43:
 
   6) у статті 43:
 
528. у назві статті слова «Стандарти та норми» замінити словом «Норми»;
 
   у назві слова «Стандарти та норми» замінити словом «Норми»;
 
529. в абзаці першому слово «Стандартизація» замінити словом «Нормування»;
 
-72- Підласа Р.А.
Абзац третій підпункту 8 пункту 93 законопроекту, яким пропонується внести зміни до абзацу першого статті 43 Закону України «Про автомобільні дороги» викласти у такій редакції:
«в абзаці першому частини першої слова «та стандартизація» виключити;»
 
Враховано   в абзаці першому частини першої слова «та стандартизація» виключити;
 
530. 9) у статті 44:
 
-73- Підласа Р.А.
Підпункт 9 пункту 93 законопроекту, яким пропонується внести зміни до статті 44 Закону України «Про автомобільні дороги» викласти у такій редакції:
«Стаття 44. Розробка та затвердження норм
Розроблення та затвердження (прийняття) будівельних норм у сфері будівництва, реконструкції, ремонту та утримання автомобільних доріг загального користування здійснюються згідно із Законом України »Про будівельні норми».
 
Враховано   7) Статтю 44 викласти в такій редакції:
«Стаття 44. Розробка та затвердження норм
Розроблення та затвердження (прийняття) будівельних норм у сфері будівництва, реконструкції, ремонту та утримання автомобільних доріг загального користування здійснюються згідно із Законом України »Про будівельні норми».
 
531. у назві статті та частині першій слова «стандартів і» виключити;
 
      
532. частину другу виключити.
 
      
533. 94. У Законі України «Про заходи щодо попередження та зменшення вживання тютюнових виробів і їх шкідливого впливу на здоров’я населення» (Відомості Верховної Ради України, 2005 р., № 52, ст. 565):
 
   92. У Законі України «Про заходи щодо попередження та зменшення вживання тютюнових виробів і їх шкідливого впливу на здоров’я населення» (Відомості Верховної Ради України, 2005 р., № 52, ст. 565; 2009 р., № 49, ст. 730):
 
534. 1) в абзаці сьомому статті 5 слово «стандартів,» виключити;
 
   1) в абзаці сьомому статті 5 слово «стандартів» виключити;
 
535. 2) у частині першій статті 18 слово «державних» замінити словом «національних».
 
   2) у першому реченні частини першої статті 18 слово «державних» замінити словом «національних».
 
536. 95. У Законі України «Про захист прав споживачів» (Відомості Верховної Ради України, 2006 р., № 7, ст. 84):
 
   93. У Законі України «Про захист прав споживачів» (Відомості Верховної Ради України, 2006 р., № 7, ст. 84 із наступними змінами):
 
537. 1) у статті 1:
 
   1) у статті 1:
 
538. у пункті 13 слова «і нормативних документах,» виключити;
 
   у пункті 13 слова «і нормативних документах» виключити;
 
539. у пункті 15 слова «і нормативних документів,» виключити;
 
   у пункті 15 слова «і нормативних документів» виключити;
 
540. пункт 16 виключити;
 
   пункт 16 виключити;
 
541. у пункті 24 слова «нормативними документами,» та «, нормативних документів» виключити;
 
   у пункті 24 слова «нормативними документами» та нормативних документів» виключити;
 
542. 2) у статті 6:
 
   2) у статті 6:
 
543. в абзаці першому частини п’ятої слова «нормативним документом» замінити словами «нормативно-правовим актом»;
 
   в абзаці першому частини п’ятої слова «нормативним документом» замінити словами «нормативно-правовим актом»;
 
544. частину шосту виключити;
 
   частину шосту виключити;
 
545. 3) у статті 7:
 
   3) у статті 7:
 
546. у частині першій слова «, нормативними документами» виключити;
 
   у частині першій слова « нормативними документами» виключити;
 
547. в абзаці третьому частини третьої слова «нормативних документів» замінити словами «нормативно-правових актів»;
 
   в абзаці третьому частини третьої слова «нормативних документів» замінити словами «нормативно-правових актів»;
 
548. 4) в абзаці третьому частини четвертої статті 10 слова «нормативними документами,» виключити;
 
   4) в абзаці третьому частини четвертої статті 10 слова «нормативними документами» виключити;
 
549. 5) у пункті 6 частини першої статті 25 слова «нормативних документів» замінити словами «нормативно-правових актів».
 
   5) у пункті 6 частини першої статті 25 слова «нормативних документів» замінити словами «нормативно-правових актів».
 
550. 96. У пункті «ґ» частини першої статті 59 Закону України «Про телебачення і радіомовлення» (Відомості Верховної Ради України, 2006 р., № 18, ст. 155) слова «вимог державних стандартів» замінити словами «обов’язкових вимог».
 
   94. У пункті «ґ» частини першої статті 59 Закону України «Про телебачення і радіомовлення» (Відомості Верховної Ради України, 2006 р., № 18, ст. 155; 2014 р., № 12, ст. 178; 2015 р., № 45, ст. 409; 2018 р., № 32, ст. 242) слова «вимог державних стандартів» замінити словами «обов’язкових вимог».
 
551. 97. У Законі України «Про автомобільний транспорт» (Відомості Верховної Ради України, 2006 р., № 32, ст. 273 із наступними змінами):
 
   95. У Законі України «Про автомобільний транспорт» (Відомості Верховної Ради України, 2006 р., № 32, ст. 273 із наступними змінами):
 
552. 1) у статті 5:
 
   1) у статті 5:
 
553. в абзаці четвертому частини другої слово «нормативної» замінити словом «нормативно-правової»;
 
   в абзаці четвертому частини другої слово «нормативної» замінити словом «нормативно-правової»;
 
554. у частині третій слово «, стандартизації» виключити;
 
   у частині третій слово « стандартизації» виключити;
 
555. 2) у статті 6:
 
   2) у статті 6:
 
556. в абзаці третьому частини шостої слова «стандартизації та» виключити;
 
   в абзаці третьому частини шостої слова «стандартизації та» виключити;
 
557. в абзаці другому частини сьомої слова «та стандартів» виключити;
 
   в абзаці другому частини сьомої слова «та стандартів» виключити;
 
558. 3) у статті 8:
 
   3) у статті 8:
 
559. у назві статті слова «Стандартизація і оцінка» замінити словом «Оцінка»;
 
   у назві слова «Стандартизація і оцінка» замінити словом «Оцінка»;
 
560. частину першу виключити;
 
   частину першу виключити;
 
561. 4) у частині другій статті 20 слово «нормативної» замінити словами «нормативно-правових актів».
 
   4) у частині другій статті 20 слово «нормативної» замінити словами «нормативно-правових актів».
 
562. 98. У Законі України «Про хімічні джерела струму» (Відомості Верховної Ради України, 2006 р., № 33, ст. 279 із наступними змінами):
 
   96. У Законі України «Про хімічні джерела струму» (Відомості Верховної Ради України, 2006 р., № 33, ст. 279 із наступними змінами):
 
563. 1) в абзаці четвертому статті 6 слова «державних норм, правил, стандартів» замінити словами «норм і правил»;
 
   1) в абзаці четвертому статті 6 слова «державних норм, правил, стандартів» замінити словами «норм і правил»;
 
564. 2) у статті 7:
 
   2) у частині першій статті 7:
 
565. в абзаці третьому слова «державних норм, правил і стандартів» замінити словами «норм і правил»;
 
   в абзаці третьому слова «державних норм, правил і стандартів» замінити словами «норм і правил»;
 
566. в абзаці шостому слова «діючих в Україні державних, галузевих стандартів та технічних умов» замінити словами «нормативно-правових актів»;
 
   в абзаці шостому слова «діючих в Україні державних, галузевих стандартів та технічних умов» замінити словами «нормативно-правових актів»;
 
567. 3) статтю 9 виключити;
 
   3) статтю 9 виключити;
 
568. 4) в абзаці третьому частини першої статті 12 слово «державних» замінити словом «національних»;
 
   4) в абзаці третьому частини першої статті 12 слово «державних» замінити словом «національних»;
 
569. 5) у частині четвертій статті 14, частині першій статті 16 та у частині четвертій статті 20 слова «державних, галузевих стандартів, технічних умов» замінити словами «нормативно-правових актів»;
 
   5) у частині четвертій статті 14, частині першій статті 16 та частині четвертій статті 20 слова «державних, галузевих стандартів, технічних умов» замінити словами «нормативно-правових актів»;
 
570. 6) в абзаці четвертому частини першої статті 22 слова «державних стандартів» замінити словами «нормативно-правових актів».
 
   6) в абзаці четвертому частини першої статті 22 слова «державних стандартів» замінити словами «нормативно-правових актів».
 
571. 99. Абзац п’ятий частини першої статті 6 та частину третю статті 9 Закону України «Про дитяче харчування» (Відомості Верховної Ради України, 2006 р., № 44, ст. 433 із наступними змінами) виключити.
 
   97. Абзац п’ятий частини першої статті 6 та частину третю статті 9 Закону України «Про дитяче харчування» (Відомості Верховної Ради України, 2006 р., № 44, ст. 433 із наступними змінами) виключити.
 
572. 100. У Законі України «Про систему інженерно-технічного забезпечення агропромислового комплексу України» (Відомості Верховної Ради України, 2006 р., № 47, ст. 464 із наступними змінами):
 
   98. У Законі України «Про систему інженерно-технічного забезпечення агропромислового комплексу України» (Відомості Верховної Ради України, 2006 р., № 47, ст. 464 із наступними змінами):
 
573. 1) у пункті 5 частини першої статті 9 слова «і технічних умов, а також державних та галузевих стандартів» та «, участь у розробленні відповідних стандартів» виключити;
 
   1) у пункті 5 частини першої статті 9 слова «і технічних умов, а також державних та галузевих стандартів» та « участь у розробленні відповідних стандартів» виключити;
 
574. 2) у частині першій статті 19 слова «, стандартам, технічним умовам» виключити;
 
   2) у частині першій статті 19 слова « стандартам, технічним умовам» виключити;
 
575. 3) у частині другій статті 20 слова «нормативно-технічною документацією, та правил технічної експлуатації» замінити словами «нормативно-правовими актами»;
 
   3) у частині другій статті 20 слова «нормативно-технічною документацією, та правил технічної експлуатації» замінити словами «нормативно-правовими актами»;
 
576. 4) в абзаці третьому частини другої статті 21 слова «нормативних документів» замінити словами «нормативно-правових актів».
 
   4) в абзаці третьому частини другої статті 21 слова «нормативних документів» замінити словами «нормативно-правових актів».
 
577. 101. У Законі України «Про ветеринарну медицину» (Відомості Верховної Ради України, 2007 р., № 5—6, ст. 53 із наступними змінами):
 
   99. У Законі України «Про ветеринарну медицину» (Відомості Верховної Ради України, 2007 р., № 5—6, ст. 53 із наступними змінами):
 
578. 1) абзац сто одинадцятий статті 1 виключити;
 
-74- Підласа Р.А.
Підпункт 1 пункту 101 законопроекту, яким передбачається внести зміни до абзацу сто одинадцятого статті 1 Закону України «Про ветеринарну медицину», який визначає термін «стандарт» викласти у такій редакції:
«1) у статті 1 абзац сто одинадцятий щодо визначення терміна «стандарт» виключити»;
 
Враховано   1) у статті 1 абзац сто одинадцятий виключити;
 
579. 2) у статті 75 слова «державних стандартів або технічних регламентів і стандарту ІSО/ІЕС» замінити словами «нормативно-правових актів та/або міжнародних стандартів».
 
   2) у статті 75 слова «державних стандартів або технічних регламентів і стандарту ІSО/ІЕС» замінити словами «нормативно-правових актів та/або міжнародних стандартів».
 
580. 102. У Законі України «Про комплексну реконструкцію кварталів (мікрорайонів) застарілого житлового фонду» (Відомості Верховної Ради України, 2007 р., № 10, ст. 88 із наступними змінами):
 
   100. У Законі України «Про комплексну реконструкцію кварталів (мікрорайонів) застарілого житлового фонду» (Відомості Верховної Ради України, 2007 р., № 10, ст. 88 із наступними змінами):
 
581. 1) у частині другій статті 4 слова «державними стандартами,» виключити;
 
   1) у частині другій статті 4 слова «державними стандартами» виключити;
 
582. 2) в абзаці четвертому статті 5 слова «державні стандарти,» виключити;
 
   2) в абзаці четвертому статті 5 слова «державні стандарти» виключити;
 
583. 3) у назві та тексті статті 10 слово «стандартів,» виключити.
 
   3) у назві та тексті статті 10 слово «стандартів» виключити.
 
584. 103. У Законі України «Про державну систему біобезпеки при створенні, випробуванні, транспортуванні та використанні генетично модифікованих організмів» (Відомості Верховної Ради України, 2007 р., № 35, ст. 484):
 
-75- Маріковський О.В.
вилучити з проекту закону про внесення змін до деяких законодавчих актів України у зв'язку з прийняттям Закону України "Про стандартизацію" (реєстр. № 1068) пункт законопроекту 103
 
Відхилено   101. У Законі України «Про державну систему біобезпеки при створенні, випробуванні, транспортуванні та використанні генетично модифікованих організмів» (Відомості Верховної Ради України, 2007 р., № 35, ст. 484 із наступними змінами):
 
585. 1) у частині другій статті 13 слова «, розроблених за міжнародними стандартами та затверджених в установленому порядку в Україні» виключити;
 
   1) у частині другій статті 13 слова « розроблених за міжнародними стандартами та затверджених в установленому порядку в Україні» виключити;
 
586. 2) в абзаці третьому частини другої статті 18 слово «стандартів,» виключити.
 
   2) в абзаці третьому частини другої статті 18 слово «стандартів» виключити.
 
587. 104. У тексті Закону України «Про концесії на будівництво та експлуатацію автомобільних доріг» (Відомості Верховної Ради України, 2009 р., № 25, ст. 312) слова «стандарти і» у всіх відмінках виключити.
 
   102. У тексті Закону України «Про концесії на будівництво та експлуатацію автомобільних доріг» (Відомості Верховної Ради України, 2009 р., № 25, ст. 312 із наступними змінами) слова «стандарти і» у всіх відмінках виключити.
 
588. 105. У Законі України «Про газ (метан) вугільних родовищ» (Відомості Верховної Ради України, 2009 р., № 40, ст. 578):
 
   103. У Законі України «Про газ (метан) вугільних родовищ» (Відомості Верховної Ради України, 2009 р., № 40, ст. 578):
 
589. 1) у назві статті 4 слова «Норми, правила і стандарти» замінити словами «Норми і правила»;
 
   1) у назві статті 4 слова «Норми, правила і стандарти» замінити словами «Норми і правила»;
 
590. 2) в абзаці четвертому статті 11 слова «нормативів, правил та стандартів» замінити словами « нормативів і правил»;
 
   2) в абзаці четвертому статті 11 слова «нормативів, правил та стандартів» замінити словами « нормативів і правил»;
 
591. 3) у другому реченні статті 15 слова «державних стандартів» замінити словами «встановлених норм»;
 
   3) у другому реченні статті 15 слова «державних стандартів» замінити словами «встановлених норм»;
 
592. 4) в абзаці третьому частини першої статті 16 слова «і стандартів» виключити.
 
   4) в абзаці третьому частини першої статті 16 слова «і стандартів» виключити.
 
593. 106. У частині тринадцятій статті 48 Закону України «Про фізичну культуру і спорт» (Відомості Верховної Ради України, 2010 р., № 7, ст. 50) слова «стандартів (правил, норм), затверджених відповідно до закону» замінити словами «вимог (правил, норм) міжнародних спортивних федерацій».
 
   104. У частині тринадцятій статті 48 Закону України «Про фізичну культуру і спорт» (Відомості Верховної Ради України, 2010 р., № 7, ст. 50) слова «стандартів (правил, норм), затверджених відповідно до закону» замінити словами «вимог (правил, норм) міжнародних спортивних федерацій».
 
594. 107. В абзаці шостому частини першої статті 8 Закону України «Про особливості передачі в оренду чи концесію об’єктів у сферах теплопостачання, водопостачання та водовідведення, що перебувають у комунальній власності» (Відомості Верховної Ради України, 2011 р., № 11, ст. 71) слова «державних стандартів,» виключити.
 
   105. В абзаці шостому частини першої статті 8 Закону України «Про особливості передачі в оренду чи концесію об’єктів у сферах теплопостачання, водопостачання та водовідведення, що перебувають у комунальній власності» (Відомості Верховної Ради України, 2011 р., № 11, ст. 71) слова «державних стандартів» виключити.
 
595. 108. У Законі України «Про регулювання містобудівної діяльності» (Відомості Верховної Ради України, 2011 р., № 34, ст. 343 із наступними змінами):
 
   106. У Законі України «Про регулювання містобудівної діяльності» (Відомості Верховної Ради України, 2011 р., № 34, ст. 343 із наступними змінами):
 
596. 1) пункт 5 частини першої статті 7 викласти у такій редакції:
«5) розроблення і затвердження будівельних норм, кошторисних норм, нормативів і правил, запровадження одночасної дії застосування будівельних норм, розроблених на основі національних технологічних традицій, та будівельних норм, гармонізованих з нормами Європейського Союзу;»;
 
-76- Шуляк О.О.
У Законі України «Про регулювання містобудівної діяльності» (Відомості Верховної Ради України, 2011 р., № 34, ст. 343 із наступними змінами):
Пункт 5 частини першої статті 7 викласти у такій редакції:
«5) розроблення і затвердження будівельних норм, кошторисних норм, нормативів і правил, запровадження одночасної дії застосування будівельних норм, розроблених на основі національних технологічних традицій, та будівельних норм, приведених у відповідність до вимог Європейського Союзу;».
 
Враховано   пункт 5 частини першої статті 7 викласти у такій редакції:
«5) розроблення і затвердження будівельних норм, кошторисних норм, нормативів і правил, запровадження одночасної дії застосування будівельних норм, розроблених на основі національних технологічних традицій, та будівельних норм, приведених у відповідність до вимог Європейського Союзу»;
 
597. 2) у частині першій статті 9 слова «, національних (державних) стандартів, кодексів усталеної практики» виключити;
 
   2) у частині першій статті 9 слова « національних (державних) стандартів, кодексів усталеної практики» виключити;
 
598. 3) у частині першій статті 10 слова «нормативних документів» замінити словами «нормативних актів»;
 
   3) у частині першій статті 10 слова «нормативних документів» замінити словами «нормативних актів»;
 
599. 4) у частині другій статті 32 слова «, стандартів, нормативних документів» виключити;
 
   4) у частині другій статті 32 слова « стандартів, нормативних документів» виключити;
 
600. 5) у тексті Закону слова «державні стандарти» та «стандарти» у всіх відмінках виключити.
 
   5) у тексті Закону слова «державні стандарти» та «стандарти» у всіх відмінках виключити.
 
601. 109. У Законі України «Про Державний земельний кадастр» (Відомості Верховної Ради України, 2012 р., № 8, ст. 61 із наступними змінами):
 
   107. У Законі України «Про Державний земельний кадастр» (Відомості Верховної Ради України, 2012 р., № 8, ст. 61 із наступними змінами):
 
602. 1) в абзаці дев’ятому частини другої статті 7 слова «стандартів і» виключити;
 
   1) в абзаці дев’ятому частини другої статті 7 слова «стандартів і» виключити;
 
603. 2) у частині другій статті 8 та у статті 11 слова «державні стандарти,» у всіх відмінках виключити.
 
   2) у частині другій статті 8 та статті 11 слова «державні стандарти» у всіх відмінках виключити.
 
604. 110. У статті 44 Закону України «Про рибне господарство, промислове рибальство та охорону водних біоресурсів» (Відомості Верховної Ради України, 2012 р., № 17, ст. 155) слово «стандартів» виключити.
 
   108. У статті 44 Закону України «Про рибне господарство, промислове рибальство та охорону водних біоресурсів» (Відомості Верховної Ради України, 2012 р., № 17, ст. 155) слово «стандартів» виключити.
 
605. 111. В абзаці п’ятому пункту 1 частини першої статті 9 Закону України «Про особливості оренди чи концесії об’єктів паливно-енергетичного комплексу, що перебувають у державній власності» (Відомості Верховної Ради України, 2012 р., № 18, ст. 157) слова «державних стандартів,» виключити.
 
   109. В абзаці п’ятому пункту 1 частини першої статті 9 Закону України «Про особливості оренди чи концесії об’єктів паливно-енергетичного комплексу, що перебувають у державній власності» (Відомості Верховної Ради України, 2012 р., № 18, ст. 157) слова «державних стандартів» виключити.
 
606. 112. В абзаці першому розділу «Шляхи і способи розв’язання проблеми» Загальнодержавної цільової програми «Питна вода України» на 2011-2020 роки, затвердженої Законом України «Про Загальнодержавну цільову програму «Питна вода України» на 2011—2020 роки» (Відомості Верховної Ради України, 2012 р., № 24, ст. 247) слова «державних стандартів» замінити словами «нормативно-правових актів».
 
   110. В абзаці першому розділу «Шляхи і способи розв’язання проблеми» Загальнодержавної цільової програми «Питна вода України» на 2011-2020 роки, затвердженої Законом України «Про Загальнодержавну цільову програму «Питна вода України» на 2011—2020 роки» (Відомості Верховної Ради України, 2012 р., № 24, ст. 247), слова «державних стандартів» замінити словами «нормативно-правових актів».
 
607. 113. У пункті 5 частини третьої статті 5 Закону України «Про систему екстреної допомоги населенню за єдиним телефонним номером 112» (Відомості Верховної Ради України, 2012 р., № 49, ст. 560) слова «стандартів та інших нормативних» замінити словом «нормативно-правових».
 
   111. У пункті 5 частини третьої статті 5 Закону України «Про систему екстреної допомоги населенню за єдиним телефонним номером 112» (Відомості Верховної Ради України, 2012 р., № 49, ст. 560) слова «стандартів та інших нормативних» замінити словом «нормативно-правових».
 
608. 114. У пункті 11 частини першої статті 1 Закону України «Про екстрену медичну допомогу» (Відомості Верховної Ради, 2013 р., № 30, ст. 340) слова «відповідно до національних стандартів щодо такого виду транспорту» виключити.
 
   112. У пункті 11 частини першої статті 1 Закону України «Про екстрену медичну допомогу» (Відомості Верховної Ради України, 2013 р., № 30, ст. 340) слова «відповідно до національних стандартів щодо такого виду транспорту» виключити.
 
609. 115. Частину другу статті 7 Закону України «Про ціни і ціноутворення» (Відомості Верховної Ради, 2013 р., № 19—20, ст. 190 із наступними змінами) викласти в такій редакції:
 
   113. Частину другу статті 7 Закону України «Про ціни і ціноутворення» (Відомості Верховної Ради України, 2013 р., № 19—20, ст. 190; 2014 р., № 1, ст. 4) викласти в такій редакції:
 
610. «2. Формування, розроблення та затвердження кошторисних норм та нормативів з ціноутворення у будівництві, визначення порядку їх застосування, перевірка дотримання цих норм та нормативів при обчисленні вартості будівництва об’єктів, що будуються із залученням бюджетних коштів, коштів державних і комунальних підприємств, установ та організацій, кредитів, наданих під державні гарантії, здійснюються центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері будівництва, містобудування та архітектури.».
 
   «2. Формування, розроблення та затвердження кошторисних норм та нормативів з ціноутворення у будівництві, визначення порядку їх застосування, перевірка дотримання цих норм та нормативів при обчисленні вартості будівництва об’єктів, що будуються із залученням бюджетних коштів, коштів державних і комунальних підприємств, установ та організацій, кредитів, наданих під державні гарантії, здійснюються центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері будівництва, містобудування та архітектури.».
 
611. 116. У статті 16 Закону України «Про насіння і садивний матеріал» (Відомості Верховної Ради України, 2013 р., № 42, ст. 585) слова «, єдина термінологія і нормативна документація» замінити словами «і єдина термінологія».
 
   114. У статті 16 Закону України «Про насіння і садивний матеріал» (Відомості Верховної Ради України, 2013 р., № 42, ст. 585) слова « єдина термінологія і нормативна документація» замінити словами «і єдина термінологія».
 
612. 117. У Законі України «Про державне регулювання діяльності у сфері трансферу технологій» (Відомості Верховної Ради України, 2013 р., № 47, ст. 644):
 
   115. У Законі України «Про державне регулювання діяльності у сфері трансферу технологій» (Відомості Верховної Ради України, 2013 р., № 47, ст. 644):
 
613. 1) у статті 14:
 
   1) у статті 14:
 
614. в абзаці другому частини другої слова «відповідно до державних стандартів» замінити словами «в установленому законодавством порядку»;
 
   в абзаці другому частини другої слова «відповідно до державних стандартів» замінити словами «в установленому законодавством порядку»;
 
615. у пункті 5 частини третьої слова «, міжнародним і національним стандартам» виключити;
 
   у пункті 5 частини третьої слова « міжнародним і національним стандартам» виключити;
 
616. 2) у частині другій статті 18 слова «відповідно до затверджених державних стандартів та методик» замінити словами «в установленому законодавством порядку».
 
   2) у частині другій статті 18 слова «відповідно до затверджених державних стандартів та методик» замінити словами «в установленому законодавством порядку».
 
617. 118. У частині п’ятій статті 4 Закону України «Про аграрні розписки» (Відомості Верховної Ради України, 2013 р., № 50, ст. 695) слова «державних стандартів України, технічних умов, технічних регламентів, класифікаторів, чинних в Україні» замінити словами «нормативно-правових актів».
 
   116. У частині п’ятій статті 4 Закону України «Про аграрні розписки» (Відомості Верховної Ради України, 2013 р., № 50, ст. 695) слова «державних стандартів України, технічних умов, технічних регламентів, класифікаторів, чинних в Україні» замінити словами «нормативно-правових актів».
 
618. 119. У Законі України «Про Єдиний державний демографічний реєстр та документи, що підтверджують громадянство України, посвідчують особу чи її спеціальний статус» (Відомості Верховної Ради України, 2013 р., № 51, ст. 716):
 
   117. У Законі України «Про Єдиний державний демографічний реєстр та документи, що підтверджують громадянство України, посвідчують особу чи її спеціальний статус» (Відомості Верховної Ради України, 2013 р., № 51, ст. 716 із наступними змінами):
 
619. 1) абзац п’ятий частини першої статті 10 виключити;
 
   1) абзац п’ятий частини першої статті 10 виключити;
 
620. 2) у статті 15:
 
   2) у статті 15:
 
621. у частині першій:
 
   у частині першій:
 
622. в абзаці першому слова «державних (національних) та міжнародних стандартів і» виключити;
 
   в абзаці першому слова «державних (національних) та міжнародних стандартів і» виключити;
 
623. в абзаці другому слова «державних (національних) та міжнародних стандартів» замінити словами «чинного законодавства»;
 
   в абзаці другому слова «державних (національних) та міжнародних стандартів» замінити словами «чинного законодавства»;
 
624. у частині шостій слова «державних (національних) та міжнародних стандартів» замінити словами «чинного законодавства»;
 
   у частині шостій слова «державних (національних) та міжнародних стандартів» замінити словами «чинного законодавства»;
 
625. 3) у частині третій статті 19 слова «нормативних документів» замінити словами «нормативно-правових актів».
 
   3) у частині третій статті 19 слова «нормативних документів» замінити словами «нормативно-правових актів».
 
626. 120. У Законі України «Про Державну службу спеціального зв’язку та захисту інформації України» (Відомості Верховної Ради України, 2014 р., № 25, ст. 890):
 
   118. У Законі України «Про Державну службу спеціального зв’язку та захисту інформації України» (Відомості Верховної Ради України, 2014 р., № 25, ст. 890):
 
627. 1) у статті 1:
 
   1) у статті 1:
 
628. в абзаці сьомому слова «нормативних документів та/або» виключити;
 
   в абзаці сьомому слова «нормативних документів та/або» виключити;
 
629. в абзаці шістнадцятому слово «документів» замінити словом «актів»;
 
   в абзаці шістнадцятому слово «документів» замінити словом «актів»;
 
630. в абзаці сімнадцятому слова «нормативних документів та/або» виключити;
 
   в абзаці сімнадцятому слова «нормативних документів та/або» виключити;
 
631. 2) у частині першій статті 14:
 
   2) у частині першій статті 14:
 
632. у пункті 17 слова «технічних умов та інших» виключити;
 
   у пункті 17 слова «технічних умов та інших» виключити;
 
633. у пункті 24 слова «стандартів,» та «і технічних умов» виключити;
 
   у пункті 24 слова «стандартів» та «і технічних умов» виключити;
 
634. в абзаці третьому пункту 29 слова «, а також вимог нормативних документів» виключити;
 
-77- Підласа Р.А.
Абзац четвертий підпункту 2 пункту 120 законопроекту, яким передбачено внесення змін до абзацу третього пункту 29 частини першої статті 14 Закону України «Про Державну службу спеціального зв’язку та захисту інформації України» виключити
 
Враховано      
635. у пункті 50:
 
   у пункті 50:
 
636. в абзаці другому слово «стандартів,» виключити, а слова «нормативних документів» замінити словами «нормативно-правових актів»;
 
   в абзаці другому слово «стандартів» виключити, а слова «нормативних документів» замінити словами «нормативно-правових актів»;
 
637. в абзаці третьому слово «стандартизацією» замінити словами «перевіркою, переглядом, скасуванням галузевих нормативних документів»;
 
   в абзаці третьому слово «стандартизацією» замінити словами «перевіркою, переглядом, скасуванням галузевих нормативних документів»;
 
638. абзац сьомий виключити.
 
   абзац сьомий виключити.
 
639. 121. У Законі України «Про основні принципи та вимоги до безпечності та якості харчових продуктів» (Відомості Верховної Ради України, 2014 р., № 41—42, ст. 2024):
 
   119. У Законі України «Про основні принципи та вимоги до безпечності та якості харчових продуктів» (Відомості Верховної Ради України, 2014 р., № 41—42, ст. 2024 із наступними змінами):
 
640. 1) у статті 1:
 
-78- Давиденко В.М.
Приходько Б.В.
Підпункт 1 пункту 121 Розділу 1 законопроекту виключити
 
Враховано частково   1) у статті 1:
 
641. у частині першій:
 
      
642. у пункті 2 слова і цифри «та/або іноземним органом з акредитації, який є повним членом ІLАС — Міжнародної організації із співробітництва в галузі акредитації лабораторій, відповідно до стандартів ІSО/ІЕС 17025, ДСТУ ІSО 17025 або інших стандартів, якими їх замінено» виключити;
 
      
643. у пункті 8 слово «, стандартом» виключити;
 
      
644. пункт 41 викласти у такій редакції:
 
   пункт 41 викласти в такій редакції:
 
645. «41) міжнародні стандарти, інструкції та рекомендації – стандарти, інструкції, рекомендації та документи іншого типу у сфері санітарних та фітосанітарних заходів, що розроблені та затверджені відповідними міжнародними організаціями;»;
 
-79- Касай Г.О.
Статтю 1 пункт 41 викласти в наступній редакції: «41) міжнародні інструкції та рекомендації – інструкції, рекомендації та документи іншого типу в сфері санітарних та фітосанітарних заходів, що розроблені та затверджені відповідними міжнародними організаціями;»
 
Враховано частково   «41) міжнародні стандарти, інструкції та рекомендації – стандарти, інструкції, рекомендації та документи іншого типу у сфері санітарних та фітосанітарних заходів, що розроблені та затверджені відповідними міжнародними організаціями»;
 
    -80- Кунаєв А.Ю.
Пункт 41 статті 1 викласти у такій редакції:
«41) міжнародні інструкції та рекомендації – інструкції, рекомендації та документи іншого типу в сфері санітарних та фітосанітарних заходів, що розроблені та затверджені відповідними міжнародними організаціями;».
 
Враховано частково    
646. пункти 83 та 85 виключити;
 
   пункти 83 та 85 виключити;
 
647. 2) у частині третій статті 2 слова «Стандарти для харчових продуктів, методики» замінити словом «Методики»;
 
-81- Давиденко В.М.
Приходько Б.В.
Підпункт 2 пункту 121 Розділу 1 законопроекту виключити
 
Відхилено   2) у частині третій статті 2 слова «Стандарти для харчових продуктів, методики» замінити словом «Методики»;
 
648. 3) в абзаці тринадцятому частини першої статті 8 слова «та стандартів» виключити;
 
-82- Давиденко В.М.
Приходько Б.В.
Підпункт 3 пункту 121 Розділу 1 законопроекту виключити
 
Враховано      
649. 4) у статті 11:
 
-83- Давиденко В.М.
Приходько Б.В.
Підпункт 4 пункту 121 Розділу 1 законопроекту виключити
 
Враховано      
650. у пункті 4 частини четвертої слова «та нормативних документів» виключити;
 
      
651. у частині шостій:
 
      
652. в абзаці першому:
 
      
653. у першому реченні слова «, що встановлені національними стандартами України» виключити;
 
      
654. у другому реченні слово «стандартів» замінити словом «методик»;
 
      
655. в абзаці другому слова «відповідно до вимог національних стандартів України або документів відповідних міжнародних організацій чи Європейського Союзу» замінити словами «в установленому порядку»;
 
      
656. 5) у пункті 1 частини п’ятої статті 31 слова «, а у разі відсутності таких актів — аналогічним вимогам, що викладені у нормативних документах» виключити;
 
   3) у пункті 1 частини п’ятої статті 31 слова « а у разі відсутності таких актів — аналогічним вимогам, що викладені у нормативних документах» виключити;
 
657. 6) частину третю статті 32 виключити.
 
-84- Давиденко В.М.
Приходько Б.В.
Підпункт 6 пункту 121 Розділу 1 законопроекту виключити
 
Відхилено   4) частину третю статті 32 виключити.
 
658. 122. У Законі України «Про ринок природного газу» (Відомості Верховної Ради, 2015 р., № 27, ст. 234):
 
   120. У Законі України «Про ринок природного газу» (Відомості Верховної Ради України, 2015 р., № 27, ст. 234):
 
659. 1) у пункті 8 частини другої статті 4 слова «високих стандартів» замінити словами «високого рівня»;
 
   1) у пункті 8 частини другої статті 4 слова «високих стандартів» замінити словами «високого рівня»;
 
660. 2) в абзаці першому частини першої статті 12 слова «стандартами та» виключити;
 
   2) у другому реченні абзацу першого частини першої статті 12 слова «стандартами та» виключити;
 
661. 3) в абзаці третьому частини третьої статті 18 слова «і стандартами» виключити;
 
   3) в абзаці третьому частини третьої статті 18 слова «і стандартами» виключити;
 
662. 4) у статті 19:
 
   4) у статті 19:
 
663. в абзаці другому частини першої слово «стандартів» замінити словом «вимог», а слово «стандартам» — словами «нормативно-правовим актам»;
 
   в абзаці другому частини першої слово «стандартів» замінити словом «вимог», а слово «стандартам» — словами «нормативно-правовим актам»;
 
664. в абзаці шістнадцятому частини дев’ятої слова «чинним стандартам,» виключити;
 
   у першому реченні абзацу шістнадцятого частини дев’ятої слова «чинним стандартам» виключити;
 
665. 5) у пункті 13 частини другої статті 59 слова «і стандартів» виключити.
 
   5) у пункті 13 частини другої статті 59 слова «і стандартів» виключити;
 
666. 6) у тексті Закону:
 
   6) у тексті Закону:
 
667. слово «стандарти» у всіх відмінках замінити словом «вимоги» у відповідному відмінку;
 
   слово «стандарти» у всіх відмінках замінити словом «вимоги» у відповідному відмінку;
 
668. слова «стандарти безпеки» у всіх відмінках замінити словами «норм безпеки» у відповідному відмінку.
 
   слова «стандарти безпеки» у всіх відмінках замінити словами «норм безпеки» у відповідному відмінку.
 
669. 123. У частині четвертій статті 12 Закону України «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень» (Відомості Верховної Ради України, 2016 р., № 1, ст. 9) слова «розробленого відповідно до державних стандартів,» виключити.
 
   121. У частині четвертій статті 12 Закону України «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень» (Відомості Верховної Ради України, 2016 р., № 1, ст. 9) слова «розробленого відповідно до державних стандартів» виключити.
 
670. 124. У частині другій статті 7 Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб — підприємців та громадських формувань» (Відомості Верховної Ради України, 2016 р., № 2, ст. 17) слова «розробленого відповідно до державних стандартів,» виключити.
 
   122. У частині другій статті 7 Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб — підприємців та громадських формувань» (Відомості Верховної Ради України, 2016 р., № 2, ст. 17) слова «розробленого відповідно до державних стандартів» виключити.
 
671. 125. У Законі України «Про наукову і науково-технічну діяльність» (Відомості Верховної Ради України, 2016 р., № 3, ст. 25):
 
   123. У Законі України «Про наукову і науково-технічну діяльність» (Відомості Верховної Ради України, 2016 р., № 3, ст. 25):
 
672. 1) у пункті 18 статті 1 слова «, що відповідають вимогам національних стандартів, інших нормативних документів з питань видавничого оформлення, поліграфічного і технічного виконання» виключити;
 
-85- Колебошин С.В.
У Законі України «Про наукову і науково-технічну діяльність» (Відомості Верховної Ради України, 2016 р., № 3, ст. 25):
пункт 18 статті 1 зберегти в нині чинній редакції: 18) наукове видання - твір (узагальнююча наукова праця, монографія, збірник наукових праць, збірник документів і матеріалів, тези та матеріали наукових конференцій, автореферат дисертації, препринт, словник, енциклопедія, науковий довідник або покажчик, наукове періодичне видання тощо) наукового характеру, що пройшов процедуру наукового рецензування та затвердження до друку вченою (науковою, науково-технічною, технічною) радою наукової установи або вищого навчального закладу, редакційно-видавниче опрацювання, виготовлений шляхом друкування, тиснення або в інший спосіб, містить інформацію про результати наукової, науково-технічної, науково-педагогічної, науково-організаційної діяльності, теоретичних чи експериментальних досліджень (науково-дослідне видання); підготовлені науковцями до публікації тексти пам’яток культури, історичних документів чи літературних текстів (археографічне або джерелознавче видання); науково систематизовані дані чи матеріали, що відображають історію науки та сучасний стан наукового знання (науково-довідкове або науково-інформаційне видання), призначені для поширення, що відповідають вимогам національних стандартів, інших нормативних документів з питань видавничого оформлення, поліграфічного і технічного виконання.»
 
Відхилено   1) у пункті 18 статті 1 слова « що відповідають вимогам національних стандартів, інших нормативних документів з питань видавничого оформлення, поліграфічного і технічного виконання» виключити;
 
673. 2) у назві та тексті статті 65 слова «Стандартизація, метрологічне забезпечення» замінити словами «Метрологічне забезпечення».
 
   2) у назві та тексті статті 65 слова «Стандартизація, метрологічне забезпечення» замінити словами «Метрологічне забезпечення».
 
674. 126. У Державній програмі авіаційної безпеки цивільної авіації, затвердженої Законом України від 21 березня 2017 року № 1965-VІІІ (Відомості Верховної Ради України, 2017 р., № 16, ст. 199):
 
   124. У Державній програмі авіаційної безпеки цивільної авіації, затвердженій Законом України «Про державну програму авіаційної безпеки цивільної авіації» (Відомості Верховної Ради України, 2017 р., № 16, ст. 199):
 
675. 1) у підпункті 19 пункту 2 слово «стандартам» замінити словом «нормам»;
 
   у пункті 2:
у підпункті 19 слово «стандартам» замінити словом «нормам»;
 
676. 2) у підпункті 23 пункту 2 слово «стандартами,» виключити;
 
   у підпункті 23 слово «стандартами» виключити;
 
677. 3) в абзаці другому пункту 133 слова «розробляє державні та галузеві стандарти і технічні умови на спеціальні технічні засоби контролю на безпеку» виключити;
 
-86- Касай Г.О.
Статтю 133 залишити в редакції чинного Закону України, без змін;
 
Відхилено   2) в абзаці другому пункту 133 слова «розробляє державні та галузеві стандарти і технічні умови на спеціальні технічні засоби контролю на безпеку» виключити;
 
    -87- Кунаєв А.Ю.
Пункт 133 залишити без змін, в редакції чинного Закону України.
 
Відхилено    
678. 4) у першому реченні абзацу третього пункту 177 слова «та встановлення відповідності системи авіаційної безпеки чинним стандартам» виключити.
 
-88- Касай Г.О.
Статтю 177 викласти в такій редакції:
«177. Планові перевірки поділяються на сертифікаційні та міжсертифікаційні. Кожний суб’єкт авіаційної діяльності підлягає плановій перевірці не більше одного разу на рік, якщо інше не визначено умовами видачі сертифіката. Планові перевірки проводяться з метою детального вивчення стану забезпечення авіаційної безпеки та встановлення відповідності системи авіаційної безпеки чинним нормам. Про такі перевірки суб’єкта повідомляють у строки, визначені законодавством.»
 
Відхилено   3) у першому реченні абзацу третього пункту 177 слова «та встановлення відповідності системи авіаційної безпеки чинним стандартам» виключити.
 
    -89- Кунаєв А.Ю.
Перше речення абзацу третього пункту 177 викласти у такій редакції:
«Планові перевірки проводяться з метою детального вивчення стану забезпечення авіаційної безпеки та встановлення відповідності системи авіаційної безпеки чинним нормам.».
 
Відхилено    
679. 127. У Законі України «Про ринок електричної енергії» (Відомості Верховної Ради України, 2017 р., № 27-28, ст. 312):
 
   125. У Законі України «Про ринок електричної енергії» (Відомості Верховної Ради України, 2017 р., № 27-28, ст. 312):
 
680. 1) у статті 1:
 
   1) у частині першій статті 1:
 
681. у пункті 22 слово «стандартів» замінити словом «вимог»;
 
   у пункті 22 слово «стандартів» замінити словом «вимог»;
 
682. у пункті 50 слова «, інструкції та стандарти» замінити словами «та інструкції»;
 
   у пункті 50 слова « інструкції та стандарти» замінити словами «та інструкції»;
 
683. 2) в абзаці шостому пункту 2 частини четвертої статті 9 слова «нормативними документами» замінити словами «нормативно-правовими актами»;
 
   2) в абзаці шостому пункту 2 частини четвертої статті 9 слова «нормативними документами» замінити словами «нормативно-правовими актами»;
 
684. 3) у частині дев’ятнадцятій статті 21 слово «стандартам,» виключити;
 
   3) у частині дев’ятнадцятій статті 21 слово «стандартам» виключити;
 
685. 4) у частині четвертій статті 44 слова «нормативних документів» замінити словами «нормативно-правових актів»;
 
   4) у частині четвертій статті 44 слова «нормативних документів» замінити словами «нормативно-правових актів»;
 
686. 5) у другому реченні частини другої статті 50 слова «стандарти і» виключити;
 
   5) у другому реченні частини другої статті 50 слова «стандарти і» виключити;
 
687. 6) у пункті 3 частини першої статті 58 слово «стандартами» замінити словами «вимогами до»;
 
   6) у пункті 3 частини першої статті 58 слово «стандартами» замінити словами «вимогами до»;
 
688. 7) у тексті Закону слова «та нормативних документів», «і нормативних документів» та «нормативні документи,» у всіх відмінках виключити.
 
-90- Бондаренко О.В.
Розділ І доповнити пунктом 128 у такій редакції:
«128. У Законі України «Про стандартизацію» (Відомості Верховної Ради України, 2014 р., №31 ст. 1058) частину 2 статті 11 доповнити пунктом 2-1 у редакції :
«2-1) за погодженням з відповідним органом виконавчої влади прийняття, скасування та відновлення дії національних стандартів, кодексів установленої практики та змін до них у сфері правового регулювання захисту довкілля».
Змінити нумерацію пунктів Розділу 1 відповідно до врахованих пропозицій.
 
Відхилено   7) у тексті Закону слова «та нормативних документів», «і нормативних документів» та «нормативні документи» у всіх відмінках виключити.
 
689. ІІ. Прикінцеві положення
 
   ІІ. Прикінцеві положення
 
690. 1. Цей Закон набирає чинності через один рік з дня його опублікування, крім пунктів 19, 21, 31, 33, 47, 58, 68 та 118 розділу І цього Закону, які набирають чинності через три роки з дня опублікування цього Закону.
 
-91- Підласа Р.А.
Пункт перший розділу ІІ. Прикінцеві положення Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України у зв’язку з прийняттям Закону України «Про стандартизацію» викласти в такій редакції:
«1. Цей Закон набирає чинності через один рік з дня його опублікування, крім пунктів 19, 21, 30, 32, 46, 57, 67 та 116 розділу І цього Закону, які набирають чинності через три роки з дня опублікування цього Закону.»
 
Враховано   1. Цей Закон набирає чинності через один рік з дня його опублікування, крім пунктів 19, 21, 30, 32, 46, 57, 67 та 116 розділу І цього Закону, які набирають чинності через три роки з дня опублікування цього Закону.
 
    -92- Бондаренко О.В.
У пункті 1 Розділу ІІ «Прикінцеві положення» цифри «19, 21, 31, 33, 47, 58, 68 та 118» замінити на цифри відповідно до запропонованих змін.
 
Враховано редакційно    
    -93- Давиденко В.М.
Приходько Б.В.
Пункт 1 Розділу ІІ законопроекту викласти в такій редакції:
«1. Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування, та вводиться в дію через один рік з дня його опублікування, крім пунктів 19, 21, 31, 33, 47, 58, 68 та 118 розділу І цього Закону, вводяться в дію через три роки з дня опублікування цього Закону.
 
Враховано редакційно    
691. 2. Кабінету Міністрів України протягом одного року з дня опублікування цього Закону:
 
   2. Кабінету Міністрів України протягом одного року з дня опублікування цього Закону:
 
692. привести власні нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом;
 
   привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом;
 
693. забезпечити перегляд та приведення міністерствами та іншими центральними органами виконавчої влади своїх нормативно-правових актів у відповідність із цим Законом.
 
   забезпечити перегляд та приведення міністерствами та іншими центральними органами виконавчої влади своїх нормативно-правових актів у відповідність із цим Законом.
 
694. Голова
 
   Голова
 
695. Верховної Ради України

   Верховної Ради України