Кількість абзаців - 446 Таблиця поправок


Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо забезпечення ефективності інституційного механізму запобігання корупції (Друге читання)

№ п.п. Редакція, прийнята в першому читанні Пропозиції Висновки Остаточна редакція
0. Проект
 
   Проект
 
1. Вноситься Президентом України
 
   Вноситься Президентом України
 
2. З А К О Н У К Р А Ї Н И
 
   З А К О Н У К Р А Ї Н И
 
3. Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо забезпечення ефективності інституційного механізму запобігання корупції
 
   Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо забезпечення ефективності інституційного механізму запобігання корупції
 
4. Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
 
   Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
 
5. І. Внести зміни до таких законодавчих актів України:
 
   І. Внести зміни до таких законодавчих актів України:
 
6. 1. У Кодексі України про адміністративні правопорушення (Відомості Верховної Ради Української РСР, 1984 р., Додаток до № 50, ст.1122):
 
   1. У Кодексі України про адміністративні правопорушення (Відомості Верховної Ради Української РСР, 1984 р., додаток до № 51, ст.1122):
 
7. 1) у статті 38:
 
-1- Радіна А.О.
Підпункт 1 пункту 1 Розділу І законопроекту щодо змін ст. 38 Кодексу України про адміністративні правопорушення (Відомості Верховної Ради Української РСР, 1984 р., Додаток до № 50, ст.1122) викласти у такі редакції:
«1) у статті 38:
а) в частині другій слова «третій і четвертій» замінити словами «третій - п’ятій»;
б) частину третю замінити новими частинами такого змісту:
«Адміністративне стягнення за вчинення правопорушення, передбаченого частинами третьою-шостою статті 16414 цього Кодексу, може бути накладено протягом шести місяців з дня його виявлення, але не пізніше двох років з дня його вчинення.
Адміністративне стягнення за вчинення правопорушення, пов’язаного з корупцією, а також правопорушень, передбачених статтями 21215, 21221 цього Кодексу, може бути накладено протягом двох років з дня його вчинення.».
в) у частині п'ятій слова "через місяць" замінити словами "через три місяці";
г) зв'язку з цим частини четверту та п’яту вважати частинами п’ятою та шостою.
 
Відхилено      
    -2- Фріс І.П.
Підпункт 1 (зміни до статті 38) пункту 1 (внесення змін до Кодексу України про адміністративні правопорушення) виключити.
 
Враховано    
8. а) у частині третій слова "протягом трьох місяців з дня його виявлення, але не пізніше двох років з дня його вчинення" замінити словами "не пізніше двох років з дня його вчинення";
 
-3- Славицька А.К.
підпункти а) і в) пункту 1) – виключити;
 
Враховано редакційно      
    -4- Пузанов О.Г.
Підпункт а) підпункту 1 пункту 1 розділу І законопроекту виключити.
 
Враховано редакційно    
9. б) у частині п'ятій слова "через місяць" замінити словами "через три місяці";
 
      
10. в) доповнити статтю частиною шостою такого змісту:
 
      
11. "Строк накладення адміністративного стягнення за вчинення правопорушення, пов'язаного з корупцією, а також правопорушень, передбачених статтями 164-14, 212-15, 212-21 цього Кодексу, зупиняється на час розгляду справи судом";
 
      
12. 2) у частині першій статті 212-3 слова- "Про засади запобігання і протидії корупції" замінити словами- "Про запобігання корупції";
 
   2) у частині першій статті 212-3 слова "Про засади запобігання і протидії корупції" замінити словами "Про запобігання корупції";
 
13. 3) частину другу статті 250 виключити;
 
-5- Радіна А.О.
Підпункт 3 пункту 1 Розділу І законопроекту щодо змін ст. 250 Кодексу України про адміністративні правопорушення (Відомості Верховної Ради Української РСР, 1984 р., Додаток до № 50, ст.1122) виключити.
Підпункти «4», «5», «6» та «7» вважати підпунктами «3», «4», «5» та «6» відповідно.
 
Враховано      
    -6- Неклюдов В.М.
Підункт 3 пункту 1розділу Іпроекту закону виключити
 
Враховано    
14. 4) у статті 255:
 
-7- Славицька А.К.
пункт 4) – виключити;
 
Відхилено   4) у пункті 1 частини першої статті 255:
 
    -8- Пузанов О.Г.
Підпункт 4 пункту 1 розділу І законопроекту виключити.
 
Відхилено    
15. а) в абзаці другому пункту 1 частини першої цифри "172-4 – 172-9", замінити цифрами і словами "172-4 – 172-9, (за винятком правопорушень вчинених службовими особами, які займають відповідальне та особливо відповідальне становище)";
 
-9- Радіна А.О.
У підпункті а підпункту 4 пункту 1 щодо змін статті 255 Кодексу України про адміністративні правопорушення (Відомості Верховної Ради Української РСР, 1984 р., Додаток до № 50, ст.1122):
в абзаці другому пункту 1 частини першої цифри після цифр "1724 – 1729", замінити цифрами і словами "1724 – 1729, додати цифри «1729-1»
 
Враховано   У пункті 1 частини першої статті 255:
а) в абзаці другому цифри «172-4 – 172-9», замінити цифрами і словами, «172-4 – 172-9, (за винятком правопорушень вчинених службовими особами, які займають відповідальне та особливо відповідальне становище) «172-9-1»;
 
16. б) абзац "Національного агентства з питань запобігання корупції (статті 172-4 – 172-9, 179-9-2 ,188-46 , 212-15, 212-21)" пункту 1 частини першої викласти в такій редакції:
 
-10- Радіна А.О.
У підпункті б підпункту 4 пункту 1 щодо змін статті 255 Кодексу України про адміністративні правопорушення (Відомості Верховної Ради Української РСР, 1984 р., Додаток до № 50, ст.1122):
абзац "Національного агентства з питань запобігання корупції (статті 1724 – 1729, 1799-2 ,18846 , 21215, 21221)" пункту 1 частини першої замінити абзацами такого змісту:
«Національного агентства з питань запобігання корупції (статті 1724 – 1729, (у частині правопорушень вчинених службовими особами, які займають відповідальне та особливо відповідальне становище), 18846, 21215, 21221).
Примітка. Під службовими особами, які займають відповідальне та особливо відповідальне становище, в цій статті розуміються особи, зазначені у примітці до статті 50 Закону України "Про запобігання корупції";»
 
Враховано   замінити двома абзацами такого змісту:
б) «Національного агентства з питань запобігання корупції (статті172-4 – 172-9 (у частині правопорушень вчинених службовими особами, які займають відповідальне та особливо відповідальне становище),188-46 , 212-15, 212-21
Примітка. Під службовими особами, які займають відповідальне та особливо відповідальне становище, в цій статті розуміються особи, зазначені у примітці до статті 50 Закону України "Про запобігання корупції";»
 
17. "Національного агентства з питань запобігання корупції (статті 172-4 – 172-9, (у частині правопорушень вчинених службовими особами, які займають відповідальне та особливо відповідальне становище), 188-46, 212-15, 212-21)";
 
      
18. в) доповнити статтю приміткою такого змісту:
 
      
19. "Примітка. Під службовими особами, які займають відповідальне та особливо відповідальне становище в цій статті розуміються особи, зазначені у примітці до статті 50 Закону України "Про запобігання корупції";
 
      
20. 5) у статті 257:
 
   5) у статті 257:
 
21. а) частину другу викласти в такій редакції:
 
   а) частину другу викласти в такій редакції:
 
22. "Протокол про вчинення адміністративного правопорушення, пов'язаного з корупцією, разом з іншими матеріалами у триденний строк з моменту його складення надсилається до місцевого загального суду за місцем вчинення такого правопорушення";
 
   "Протокол про вчинення адміністративного правопорушення, пов'язаного з корупцією, разом з іншими матеріалами у триденний строк з моменту його складення надсилається до місцевого загального суду за місцем вчинення такого правопорушення";
 
23. б) у частині третій слова "вчинення корупційного правопорушення" замінити словами "вчинення правопорушення, пов'язаного з корупцією";
 
   б) у частині третій слова "вчинення корупційного правопорушення" замінити словами "вчинення правопорушення, пов'язаного з корупцією";
 
24. в) у частині четвертій:
 
   в) у частині четвертій:
 
25. слова "про вчинення адміністративного корупційного правопорушення" замінити словами "про вчинення адміністративного правопорушення, пов'язаного з корупцією";
 
   слова "про вчинення адміністративного корупційного правопорушення" замінити словами "про вчинення адміністративного правопорушення, пов'язаного з корупцією";
 
26. після слів "повідомлення про складення протоколу" доповнити словами "для розгляду питання щодо можливого відсторонення такої особи від виконання службових повноважень";
 
   після слів "повідомлення про складення протоколу" доповнити словами "для розгляду питання щодо можливого відсторонення такої особи від виконання службових повноважень";
 
27. 6) у частині четвертій статті 277 слова "про адміністративні корупційні правопорушення" замінити словами "про адміністративні правопорушення, пов'язані з корупцією", а слова "протокол про адміністративне корупційне правопорушення" замінити словами "протокол про таке правопорушення";
 
   6) у частині четвертій статті 277 слова "про адміністративні корупційні правопорушення" замінити словами "про адміністративні правопорушення, пов'язані з корупцією", а слова "протокол про адміністративне корупційне правопорушення" замінити словами "протокол про таке правопорушення";
 
28. 7) у частині сьомій статті 285 слова "за адміністративне корупційне правопорушення" замінити словами "за правопорушення, пов'язане з корупцією".
 
   7) у частині сьомій статті 285 слова "за адміністративне корупційне правопорушення" замінити словами "за правопорушення, пов'язане з корупцією".
 
29. 2. У Кримінальному кодексі України (Відомості Верховної Ради України, 2001 р., № 25, ст. 131):
 
   2. У Кримінальному кодексі України (Відомості Верховної Ради України, 2001 р., № 25-26, ст. 131):
 
30. 1) доповнити примітку до статті 45 після цифр "365-2" цифрами "366-1";
 
-11- Фріс І.П.
Підпункт 1 (зміни до статті 45) пункту 2 (внесення змін до Кримінального кодексу України) виключити.
 
Відхилено   1) доповнити примітку до статті 45 після цифр "365-2" цифрами "366-1";
 
31. 2) у частині першій статті 172 слова "Про засади запобігання і протидії корупції" замінити словами "Про запобігання корупції".
 
-12- У Примітці статті 369-1: слова « Про засади запобігання і протидії корупції» замінити словами « Про запобігання корупції»
 
Відхилено   2) в абзаці першому частини першої статті 172 слова Закону України "Про засади запобігання і протидії корупції" замінити словами Закону України "Про запобігання корупції".
 
32. 3. У Кримінальному процесуальному кодексі України (Відомості Верховної Ради України, 2013 р., № 9 – 10, ст. 88):
 
   3. У Кримінальному процесуальному кодексі України (Відомості Верховної Ради України, 2013 р., № 9 – 13, ст. 88):
 
33. 1) у частині дванадцятій статті 31 слова "членів Національного агентства з питань запобігання корупції" замінити словами "Голови Національного агентства з питань запобігання корупції, його заступника";
 
      
34. 2) у частині першій статті 155 слова "а про відсторонення від посади члена Національного агентства з питань запобігання корупції – Генеральний прокурор або його заступник" замінити словами "а про відсторонення від посади Голови Національного агентства з питань запобігання корупції, його заступника – Генеральний прокурор, його заступник або керівник Спеціалізованої антикорупційної прокуратури";
 
-13- Радіна А.О.
У підпунктах 2 та 3 пункту 3 розділу І щодо зміни статтей 155 та 158 Кримінального процесуального кодексу України (Відомості Верховної Ради України, 2013 р., № 9 – 10, ст. 88) після слів «Генеральний прокурор» слова «його заступник або керівник Спеціалізованої антикорупційної прокуратури» замінити словами «або заступник Генерального прокурора - керівник Спеціалізованої антикорупційної прокуратури».
 
Враховано   1) у частині першій статті 155 слова "а про відсторонення від посади члена Національного агентства з питань запобігання корупції – Генеральний прокурор або його заступник" замінити словами "а про відсторонення від посади Голови Національного агентства з питань запобігання корупції, його заступника – Генеральний прокурор або заступник Генерального прокурора - керівник Спеціалізованої антикорупційної прокуратури ";
 
    -14- Славицька А.К.
у пункті 2 слова «його заступник або керівник Спеціалізованої антикорупційної прокуратури» замінити словами «або заступник Генерального прокурора-керівник Спеціалізованої антикорупційної прокуратури;
 
Враховано    
35. 3) у частині першій статті 158 слова "а щодо члена Національного агентства з питань запобігання корупції Генеральний прокурор або його заступник" замінити словами "а щодо Голови Національного агентства з питань запобігання корупції, його заступника – Генеральний прокурор, його заступник або керівник Спеціалізованої антикорупційної прокуратури";
 
-15- Славицька А.К.
у пункті 3 слова «його заступник або керівник Спеціалізованої антикорупційної прокуратури» замінити словами «або заступник Генерального прокурора-керівник Спеціалізованої антикорупційної прокуратури;
 
Враховано   3)у частині першій статті 158 слова "а щодо члена Національного агентства з питань запобігання корупції Генеральний прокурор або його заступник" замінити словами "а щодо Голови Національного агентства з питань запобігання корупції, його заступника – Генеральний прокурор або заступник Генерального прокурора-керівник Спеціалізованої антикорупційної прокуратури";
доповнити новим пунктом 3-1 такого змісту:
3-1) у пункті 1 частини четвертої статті 216 після слів "Головою Національного банку України, його першим заступником та заступником" доповнити словами "Головою Національного агентства з питань запобігання корупції, його заступником";
 
    -16- Славицька А.К.
доповнити новим пунктом 3-1 такого змісту:
3-1) у пункті 1 частини четвертої статті 216 після слів "Головою Національного банку України, його першим заступником та заступником" доповнити словами "Головою Національного агентства з питань запобігання корупції, його заступником";
 
Враховано    
36. 4) абзац другий пункту 1 частини п'ятої статті 216 після слів "Головою Національного банку України, його першим заступником та заступником" доповнити словами "Головою Національного агентства з питань запобігання корупції, його заступником";
 
   3) абзац другий пункту 1 частини п'ятої статті 216 після слів "Головою Національного банку України, його першим заступником та заступником" доповнити словами "Головою Національного агентства з питань запобігання корупції, його заступником";
 
37. 5) пункт 10 частини першої статті 480 викласти в такій редакції:
 
   4) пункт 10 частини першої статті 480 викласти в такій редакції:
 
38. "10) Голови Національного агентства з питань запобігання корупції, його заступника";
 
   "10) Голови Національного агентства з питань запобігання корупції, його заступника";
 
39. 6) у пункті 2 частини першої статті 481 слова "члену Національного агентства з питань запобігання корупції – Генеральним прокурором (виконувачем обов'язків Генерального прокурора)" замінити словами "Голові Національного агентства з питань запобігання корупції, його заступнику – Генеральним прокурором (виконувачем обов'язків Генерального прокурора) або керівником Спеціалізованої антикорупційної прокуратури".
 
-17- Пузанов О.Г.
В підпункті 6 пункту 3 розділу І законопроекту слова "або керівником Спеціалізованої антикорупційної прокуратури" виключити.
 
Відхилено   5) у пункті 2 частини першої статті 481 слова "члену Національного агентства з питань запобігання корупції – Генеральним прокурором (виконувачем обов'язків Генерального прокурора)" замінити словами "Голові Національного агентства з питань запобігання корупції, його заступнику – Генеральним прокурором (виконувачем обов'язків Генерального прокурора) або заступником Генерального прокурора-керівником Спеціалізованої антикорупційної прокуратури".
 
40. 4. У статті 8 Закону України "Про нотаріат" (Відомості Верховної Ради України, 1993 р., № 39, ст. 383):
 
   4. У статті 8 Закону України "Про нотаріат" (Відомості Верховної Ради України, 1993 р., № 39, ст. 383; 2009 р.,№ 13, ст.161; 2013 р., №21, ст.228; 2014 р., № 20-21, ст 712; 2016 р., №30, ст. 5
 
41. частину восьму статті доповнити словами "Національному агентству з питань запобігання корупції на його письмовий запит, здійснений з метою виконання покладених на нього завдань";
 
-18- Фріс І.П.
Абзац другий пункту 4 (внесення змін до Закону України «Про нотаріат») викласти в такій редакції:
«частину восьму статті доповнити словами «Національному агентству з питань запобігання корупції на підставі ухвали суду, з метою виконання покладених на нього завдань.».
 
Відхилено   частину восьму статті доповнити словами "Національному агентству з питань запобігання корупції на його письмовий запит, здійснений з метою виконання повноважень, визначених Законом України «Про запобігання корупції»";
 
    -19- Макаров О.А.
У абзаці другому пункту 4 розділу І слова «покладених на нього завдань» замінити словами «повноважень, визначених Законом України «Про запобігання корупції».
 
Враховано    
42. частину тринадцяту статті після слів "приватного виконавця" доповнити словами "Національного агентства з питань запобігання корупції".
 
   частину тринадцяту після слів "приватного виконавця" доповнити словами "Національного агентства з питань запобігання корупції".
 
43. 5. У Законі України "Про політичні партії" (Відомості Верховної Ради України, 2001 р., № 23 , ст. 118):
 
-20- Юрчишин Я.Р.
Пункт 5 Розділу І проекту виключити.
 
Немає висновку   5. У Законі України "Про політичні партії" (Відомості Верховної Ради України, 2001 р., № 23 , ст. 118; 2015 р., №49-50, ст. 449:
 
    -21- Кабаченко В.В.
Виключити пункт 5 розділу Ізаконопроекту (щодо внесення змін до Закону України «Про політичні партії»)
 
Немає висновку    
    -22- Гриб В.О.
пункту 5 розділу І законопроекту виключити
 
Немає висновку    
    -23- Сюмар В.П.
Пункт 5 розділу І законопроекту виключити.
 
Немає висновку    
44. у статті17-2 слова "дві сотих розміру" замінити словами "одна сота розміру";
 
-24- Савчук О.В.
Статтю 17-2 Закону України «Про політичні партії виключити»
 
Немає висновку   у статті17-2 слова "дві сотих розміру" замінити словами "одна сота розміру";
 
45. у статті17-3 слова і цифру "не менше 2 відсотків" замінити словами і цифрою "не менше 5 відсотків".
 
   у статті17-3 слова і цифру "не менше 2 відсотків" замінити словами і цифрою "не менше 5 відсотків".
 
46. 6. У Законі України "Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань" (Відомості Верховної Ради України, 2003 р., № 31 – 32 , ст. 263):
 
   6. У Законі України "Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань" (Відомості Верховної Ради України, 2016 р., № 2, ст.17; 2017 р., № 2, ст.25):
 
47. 1) частину сьому статті 11 доповнити новим абзацом другим такого змісту:
 
-25- Фріс І.П.
У пункті 6 (внесення змін до Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань»):
підпункт 1 виключити;
в абзаці п’ятому підпункту 2 слова «на його запит, який здійснений» замінити словами «на підставі ухвалу суду»;
 
Відхилено   1) частину сьому статті 11 після абзацу першого доповнити новим абзацом такого змісту:
 
48. "Національному агентству з питань запобігання корупції надається також безпосередній автоматизований доступ до Єдиного державного реєстру";
 
   "Національному агентству з питань запобігання корупції надається також безпосередній автоматизований доступ до Єдиного державного реєстру".
 
49. у зв'язку з цим абзац другий вважати абзацом третім;
 
   У зв'язку з цим абзац другий вважати абзацом третім;
 
50. 2) у статті 30:
 
   2) у статті 30:
 
51. назву статті викласти в такій редакції:
 
   назву викласти в такій редакції:
 
52. "30. Витребування (вилучення), тимчасовий доступ до документів з реєстраційних справ, надання реєстраційних справ і копій документів з реєстраційних справ";
 
   "Стаття 30. Витребування (вилучення), тимчасовий доступ до документів з реєстраційних справ, надання реєстраційних справ і копій документів з реєстраційних справ";
 
53. доповнити статтю частиною сьомою такого змісту:
 
   доповнити частиною сьомою такого змісту:
 
54. "7. Копії реєстраційних справ або копії документів з реєстраційних справ надаються Національному агентству з питань запобігання корупції на його запит, який здійснений з метою виконання повноважень, визначених Законом України "Про запобігання корупції".
 
   "7. Копії реєстраційних справ або копії документів з реєстраційних справ надаються Національному агентству з питань запобігання корупції на його запит, який здійснений з метою виконання повноважень, визначених Законом України "Про запобігання корупції".
 
55. 7. Частину третю статті 32 Закону України "Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень" (Відомості Верховної Ради України, 2010 р., № 18, ст. 141) доповнити новим абзацом другим такого змісту:
 
-26- Славицька А.К.
Частину сьому розділу І проекту закону викласти у такій редакції:
«7. У частині третій статті 32 Закону України "Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень" (Відомості Верховної Ради України, 2010 р., № 18, ст. 141):
в абзаці першому слова «Національного агентства з питань запобігання корупції» - виключити;
доповнити новим абзацом другим такого змісту:
"Національному агентству з питань запобігання корупції надається також безпосередній автоматизований доступ до Єдиного державного реєстру".
У зв'язку з цим абзац другий вважати абзацом третім»;
 
Відхилено   7. Частину третю статті 32 Закону України "Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень" (Відомості Верховної Ради України, 2016 р., № 1, ст. 9 № 30, ст. 542; 2017р., № 2, ст.25) після абзацу першого доповнити новим абзацом такого змісту:
 
    -27- Фріс І.П.
Пункт 7 (внесення змін до статті 32 Закону України «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень») виключити.
 
Відхилено    
56. "Національному агентству з питань запобігання корупції надається також безпосередній автоматизований доступ до Єдиного державного реєстру".
 
   "Національному агентству з питань запобігання корупції надається також безпосередній автоматизований доступ до Єдиного державного реєстру".
 
57. У зв'язку з цим абзац другий вважати абзацом третім.
 
   У зв'язку з цим абзац другий вважати абзацом третім.
 
58. 8. Частину одинадцяту статті 107 Закону України "Про вибори народних депутатів України" (Відомості Верховної Ради України, 2012 р., № 10 – 11, ст. 118) виключити.:
 
-28- Сюмар В.П.
Пункт 8 розділу І законопроекту виключити.
 
Відхилено   8. Частину одинадцяту статті 107 Закону України "Про вибори народних депутатів України" (Відомості Верховної Ради України, 2012 р., № 10 – 11, ст. 73; 2014 р., № 18-19, ст. 696, № 22, ст.794, №49, ст. 2056) виключити.
 
    -29- Фріс І.П.
Пункт 8 (внесення змін до статті 107 Закону України «Про вибори народних депутатів України») виключити.
 
Відхилено    
59. 9. Частину першу статті 25 Закону України "Про депозитарну систему України" (Відомості Верховної Ради України, 2013 р., № 39, ст. 517) доповнити пунктом 11 такого змісту:
 
   9. Частину першу статті 25 Закону України "Про депозитарну систему України" (Відомості Верховної Ради України, 2013 р., № 39, ст. 517 із наступним змістом) доповнити пунктом 11 такого змісту:
 
60. "11) Національного агентства з питань запобігання корупції – стосовно відомостей про власників цінних паперів, операцій на рахунках власників цінних паперів, а також про операції на рахунках емітентів цінних паперів під час здійснення повноважень, передбачених Законом України "Про запобігання корупції".
 
-30- Фріс І.П.
В абзаці другому пункту 9 (внесення змін до статті 25 Закону України «Про депозитарну систему України») після слів «запобігання корупції –» доповнити словами «на підставі ухвали суду».
 
Відхилено   "11) Національного агентства з питань запобігання корупції – стосовно відомостей про власників цінних паперів, операцій на рахунках власників цінних паперів, а також про операції на рахунках емітентів цінних паперів під час здійснення повноважень, передбачених Законом України "Про запобігання корупції".
 
61. 10. У статті 17 Закону України "Про Національне антикорупційне бюро України" (Відомості Верховної Ради України, 2014 р., № 47, ст. 2051):
 
   10. У частині першій статті 17 Закону України "Про Національне антикорупційне бюро України" (Відомості Верховної Ради України, 2014 р., № 47, ст. 2051; 2015 р., №17, ст. 118; 2016 р., № 4, ст. 46
 
62. 1) в абзаці третьому пункту 3 частини першої слова "має прямий доступ" замінити словами "має безпосередній, у тому числі автоматизований, доступ";
 
-31- Фріс І.П.
Підпункт 1 (внесення змін до пункту 3 частини першої) пункту 10 (внесення змін до статті 17 Закону України «Про Національне антикорупційне бюро України») виключити.
 
Відхилено   1) в абзаці третьому пункту 3 слова "має прямий доступ" замінити словами "має безпосередній, у тому числі автоматизований, доступ";
 
63. 2) пункт 13 частини першої виключити;
 
   2) пункт 13 виключити;
 
64. 3) доповнити частину першу пунктом 13-1 такого змісту:
 
   3) доповнити пунктом 13-1 такого змісту:
 
65. "13-1) вносити подання прокурору про звернення до суду з метою визнання недійсним правочину за наявності підстав, передбачених законом".
 
-32- Радіна А.О.
У підпункті 3 пункту 10 законопроекту щодо внесення змін до статті 17 Закону України "Про Національне антикорупційне бюро України" (Відомості Верховної Ради України, 2014 р., № 47, ст. 2051) після слів «передбачених законом», доповнити словами «,а також право бути залученим за своєю заявою до таких справ в якості третіх осіб, що не заявлять самостійних вимог щодо предмета спору.»
 
Враховано   "13-1) вносити подання прокурору про звернення до суду з метою визнання недійсним правочину за наявності підстав, передбачених законом, а також право бути залученим за своєю заявою до таких справ в якості третіх осіб, що не заявлять самостійних вимог щодо предмета спору ".
 
66. 11. У Законі України "Про запобігання корупції" (Відомості Верховної Ради України, 2014 р., № 49, ст. 2056):
 
   11. У Законі України "Про запобігання корупції" (Відомості Верховної Ради України, 2014 р., № 49, ст. 2056 із наступними змінами):
 
67. 1) у частині першій статті 1:
 
   1) у частині першій статті 1:
 
68. а) абзац четвертий викласти в такій редакції:
 
-33- Іванчук А.В.
Виключити підпункт «а» підпункту 1 пункту 11 розділу І законопроекту, яким пропонується викласти в новій редакції абзац четвертий частини першої статті 1 Закону України "Про запобігання корупції".
 
Відхилено   а) абзац четвертий викласти в такій редакції:
 
    -34- Макаров О.А.
Підпункт «а» у підпункті 1 пункту 11 розділу І виключити; з урахуванням цього змінити відповідним чином подальшу нумерацію підпунктів у підпункті 1 пункту 11 розділу І.
 
Відхилено    
69. "близькі особи – члени сім'ї суб'єкта, зазначеного у частині першій статті 3 цього Закону, а також чоловік, дружина, батько, мати, вітчим, мачуха, син, дочка, пасинок, падчерка, рідний та двоюрідний брат, рідна та двоюрідна сестра, рідний брат та сестра дружини (чоловіка), племінник, племінниця, рідний дядько, рідна тітка, дід, баба, прадід, прабаба, внук, внучка, правнук, правнучка, зять, невістка, тесть, теща, свекор, свекруха, батько та мати дружини (чоловіка) сина (дочки), усиновлювач чи усиновлений, опікун чи піклувальник, особа, яка перебуває під опікою або піклуванням згаданого суб'єкта";
 
   "близькі особи – члени сім'ї суб'єкта, зазначеного у частині першій статті 3 цього Закону, а також чоловік, дружина, батько, мати, вітчим, мачуха, син, дочка, пасинок, падчерка, рідний та двоюрідний брат, рідна та двоюрідна сестра, рідний брат та сестра дружини (чоловіка), племінник, племінниця, рідний дядько, рідна тітка, дід, баба, прадід, прабаба, внук, внучка, правнук, правнучка, зять, невістка, тесть, теща, свекор, свекруха, батько та мати дружини (чоловіка) сина (дочки), усиновлювач чи усиновлений, опікун чи піклувальник, особа, яка перебуває під опікою або піклуванням згаданого суб'єкта";
 
70. б) у абзаці п'ятнадцятому слова і цифри "пунктах 4 і 5" замінити словом і цифрою "пункті 4";
 
   в) в абзаці п'ятнадцятому слова і цифри "пунктах 4 і 5" замінити словом і цифрою "пункті 4";
 
71. в) абзац шістнадцятий викласти в такій редакції:
 
-35- Іванчук А.В.
Виключити підпункт «в» підпункту 1 пункту 11 розділу І законопроекту, яким пропонується викласти в новій редакції абзац шістнадцятий частини першої статті 1 Закону України "Про запобігання корупції"
 
Відхилено   г) абзац шістнадцятий викласти в такій редакції:
 
72. "члени сім'ї:
 
   "члени сім'ї:
 
73. а) особа, яка перебуває у шлюбі із суб'єктом, зазначеним у частині першій статті 3 цього Закону, та діти зазначеного суб'єкта до досягнення ними повноліття – незалежно від спільного проживання із суб'єктом;
 
   а) особа, яка перебуває у шлюбі із суб'єктом, зазначеним у частині першій статті 3 цього Закону, та діти зазначеного суб'єкта до досягнення ними повноліття – незалежно від спільного проживання із суб'єктом;
 
74. б) будь-які особи, які спільно проживають, пов'язані спільним побутом, мають взаємні права та обов'язки із суб'єктом, зазначеним у частині першій статті 3 цього Закону (крім осіб, взаємні права та обов'язки яких не мають характеру сімейних), у тому числі особи, які спільно проживають, але не перебувають у шлюбі";
 
-36- Макаров О.А.
Абзац четвертий підпункту «в» у підпункту 1 пункту 11 розділу І викласти в такій редакції: «б) будь-які інші особи, які спільно проживають, пов'язані спільним побутом, мають взаємні права та обов'язки із суб'єктом, зазначеним у частині першій статті 3 цього Закону (крім осіб, взаємні права та обов'язки яких не мають характеру сімейних), у тому числі жінка і чоловік, які спільно проживають однією сім’єю, але не перебувають у шлюбі між собою або в будь-якому іншому шлюбі».
 
Відхилено   б) будь-які особи, які спільно проживають, пов'язані спільним побутом, мають взаємні права та обов'язки із суб'єктом, зазначеним у частині першій статті 3 цього Закону (крім осіб, взаємні права та обов'язки яких не мають характеру сімейних), у тому числі особи, які спільно проживають, але не перебувають у шлюбі";
 
75. у зв'язку з цим абзац сімнадцятий вважати абзацом дев'ятнадцятим;
 
   у зв'язку з цим абзац сімнадцятий вважати абзацом дев'ятнадцятим;
 
76. г) доповнити частину абзацом такого змісту:
 
-37- Іванчук А.В.
У підпункті «г» підпункту 1 пункту 11 розділу І законопроекту визначення «юридичні особи публічного права», яким пропонується доповнити частину першу статті 1 Закону України "Про запобігання корупції", викласти в такій редакції:
«юридична особа публічного права – юридична особа, створена розпорядчим актом Президента України, органу державної влади, органу влади Автономної Республіки Крим або органу місцевого самоврядування.»
 
Відхилено      
    -38- Радіна А.О.
підпункт «г» у підпункті 1 пункту 11 розділу виключити
 
Враховано    
77. "юридична особа публічного права – юридична особа, створена розпорядчим актом Президента України, державного органу, органу влади Автономної Республіки Крим, органу місцевого самоврядування, або яка належить до сфери управління таких органів, а також державне або комунальне підприємство, господарське товариство, у статутному капіталі якого більше 50 відсотків акцій (часток) належать державі, територіальній громаді";
 
-39- Макаров О.А.
Абзац другий підпункту «г» у підпункті 1 пункту 11 розділу І викласти в такій редакції: «юридична особа публічного характеру – державне або комунальне підприємство, установа, організація, а також господарське товариство, у статутному капіталі якого більше 50 відсотків акцій (часток) належать державі або територіальній громаді».
 
Відхилено      
78. 2) у статті 3:
 
   2) у частині першій статті 3:
 
79. а) підпункт "є" пункту 1 частини першої викласти в такій редакції:
 
   У підпункті «а» після слів «Голова Національного банку України» доповнити словами «його перший заступник та заступник, член Ради Національного банку України»
а) підпункт "є" пункту 1 частини першої викласти в такій редакції:
 
80. "є) Голова, заступник Голови Національного агентства з питань запобігання корупції";
 
-40- Фріс І.П.
У пункті 11 (внесення змін до Закону України «Про запобігання корупції»):
у підпункті 2:
в абзаці другому підпункту а) після слова «заступник» доповнити словами «та інші уповноважені особи»;
 
Відхилено   "є) Голова, заступник Голови Національного агентства з питань запобігання корупції";
 
81. б) доповнити пункт 1 частини першої підпунктом "ї" такого змісту:
 
-41- Славицька А.К.
підпункт б) пункту 2 викласти у такій редакції:
«б) доповнити пункт 1 частини першої підпунктом "ї" такого змісту:
ї) Керівник Офісу Президента України, його Перший заступник та заступник, а також особи, що займають посади патронатної служби, визначені Законом України "Про державну службу", крім тих осіб, які виконують свої обов’язки на громадських засадах;
 
Враховано частково   б) доповнити пункт 1 частини першої підпунктом "ї" такого змісту:
 
82. "ї) особи, що призначаються на посади і звільняються з посад в Офісі Президента України Президентом України; особи, що займають посади патронатної служби, визначені Законом України "Про державну службу"; помічники суддів";
 
-42- Радіна А.О.
Підпункт б підпункту 2 пункту 11 законопроекту щодо змін до статті 3 Закону України "Про запобігання корупції" (Відомості Верховної Ради України, 2014 р., № 49, ст. 2056) викласти у такій редакції:
«б) доповнити пункт 1 частини першої підпунктом "ї" такого змісту:
«ї) особи, що призначаються на посади і звільняються з посад в Офісі Президента України Президентом України; особи, що працюють за трудовим договором на посадах патронатної служби, визначених Законом України "Про державну службу"; помічники суддів»;»
 
Враховано частково   «ї) Керівник Офісу Президента України, його Перший заступник та заступник, а також особи, що займають посади патронатної служби, визначені Законом України "Про державну службу", крім тих осіб, які виконують свої обов’язки на громадських засадах;», помічники суддів
 
    -43- Сюмар В.П.
З другого абзацу підпункту «б» підпункту 2 пункту 11 розділу І законопроекту виключити слова «особи, що займають посади патронатної служби, визначені Законом України "Про державну службу".
 
Враховано частково   
    -44- Макаров О.А.
Абзац другий підпункту «б» у підпункті 2 пункту 11 розділу І після слів «Про державну службу» доповнити словами та символами « (окрім тих, що працюють на громадських засадах)».
 
Враховано редакційно   
83. в) підпункт "а" пункту 2 частини першої після слів "одержання прибутку" доповнити словами "господарського товариства, у статутному капіталі якого більше 50 відсотків акцій (часток) належать державі";
 
-45- Батенко Т.І.
Констанкевич І.М.
1.Абзац шостий підпункту 2 пункту 11 Розділу І (щодо внесення змін до Закону України «Про запобігання корупції») викласти у такій редакції:
«в) підпункт «а» пункту 2 частини першої після слів «які входять до складу» доповнити словами «Ради Національного банку України», а після слів «одержання прибутку» доповнити словами «господарського товариства, у статутному капіталі якого більше 50 відсотків акцій (часток) належать державі»;
 
Враховано редакційно (доповнено підпункт «а» пункту 1 частини 1 статті 3)  в) у підпункті "а" пункту 2 частини першої після слів "одержання прибутку" доповнити словами "господарського товариства, у статутному капіталі якого більше 50 відсотків акцій (часток) належать державі";
 
    -46- Макаров О.А.
Підпункт «в» у підпункті 2 пункту 11 розділу І викласти в такій редакції: «у підпункті «а» пункту 2 частини першої слово «права» замінити словом «характеру».
 
Відхилено    
84. г) у підпункті "в" пункту 2 частини першої слова "Громадської ради доброчесності, утвореної відповідно до Закону України "Про судоустрій і статус суддів", громадських рад, рад громадського контролю, що утворені при державних органах та беруть участь у підготовці рішень з кадрових питань, підготовці, моніторингу, оцінці виконання антикорупційних програм" замінити словами "інших законів (крім іноземців-нерезидентів, які входять до складу таких комісій)";
 
-47- Славицька А.К.
підпункт г) пункту 2 викласти у такій редакції:
« г) підпункт "в" пункту 2 частини першої викласти у такій редакції:
«в) представники громадських об'єднань, наукових установ, навчальних закладів, експертів відповідної кваліфікації, інші особи, які входять до складу конкурсних комісій, утворених відповідно до Закону України "Про державну службу", Закону України "Про службу в органах місцевого самоврядування", інших законів (крім іноземців – нерезидентів, які входять до складу таких комісій), Громадської ради доброчесності, утвореної відповідно до Закону України "Про судоустрій і статус суддів", громадських рад, рад громадського контролю, що утворені при державних органах та беруть участь у підготовці рішень з кадрових питань, підготовці, моніторингу, оцінці виконання антикорупційних програм, і при цьому не є особами, зазначеними у пункті 1, підпункті "а" пункту 2 частини першої цієї статті;»
 
Враховано редакційно  г) підпункт "в" пункту 2 частини першої викласти у наступній редакції:
«в) представники громадських об’єднань, наукових установ, навчальних закладів, експертів відповідної кваліфікації, інші особи, які входять до складу конкурсних та дисциплінарних комісій, утворених відповідно до Закону України "Про державну службу", Закону України "Про службу в органах місцевого самоврядування", інших законів (крім іноземців-нерезидентів, які входять до складу таких комісій), Громадської ради доброчесності, утвореної відповідно до Закону України "Про судоустрій і статус суддів", і при цьому не є особами, зазначеними у пункті 1, підпункті "а" пункту 2 частини першої цієї статті;»
 
    -48- Фріс І.П.
у підпункті г) слова « (крім іноземців-нерезидентів, які входять до складу таких комісій)» виключити.
 
Відхилено    
85. ґ) пункт 5 виключити;
 
   ґ) пункт 5 виключити;
 
86. д) примітку виключити;
 
   д) примітку виключити;
 
87. 3) у статті 4:
 
-49- Крулько І.І.
«3) статтю 4 викласти в такій редакції:
Стаття 4. Статус Національного агентства з питань запобігання корупції та правова основа його діяльності
1. Національне агентство з питань запобігання корупції (далі – Національне агентство) є центральним органом виконавчої влади зі спеціальним статусом, який забезпечує формування та реалізацію державної антикорупційної політики. Національне агентство утворюється Кабінетом Міністрів України відповідно до Конституції України, цього та інших законів України.
2. Правову основу діяльності Національного агентства становлять Конституція України, міжнародні договори, згода на обов’язковість яких надана Верховною Радою України, цей та інші закони України, а також прийняті відповідно до них інші нормативно-правові акти.
Закон України «Про центральні органи виконавчої влади» та інші нормативно-правові акти, що регулюють діяльність органів виконавчої влади, а також Закон України «Про державну службу» застосовуються до Національного агентства, його працівників (державних службовців) та його повноважень стосовно уповноважених підрозділів в частині, що не суперечить цьому Закону.
 
Відхилено   3) у статті 4:
 
88. а) в абзаці другому частини четвертої:
 
   а) в абзаці другому частини четвертої:
 
89. слово "членів" виключити;
 
   слово "членів" виключити;
 
90. після слів "уповноважених підрозділів" доповнити словами " (уповноважених осіб) з питань запобігання та виявлення корупції";
 
   після слів "уповноважених підрозділів" доповнити словами " (уповноважених осіб) з питань запобігання та виявлення корупції";
 
91. б) частину п'яту виключити;
 
   б) частину п'яту виключити;
 
92. 4) статтю 5 викласти в такій редакції:
 
-50- Славицька А.К.
у пункті 4:
- у пункті 1 абзацу п’ятого ( частина третя статті 5)слова «або її дієздатність обмежена» замінити словами «дієздатність якої обмежена»;
- абзац п’ятий ( частина третя статті 5)доповнити новим пунктом 7 наступного змісту:
«7) не пройшла спеціальну перевірку або не надала згоди на її проведення»;
-в абзаці сьомому пункт 6 ( частина п’ята статті 5)викласти у такій редакції:
«6) припинення ним громадянства України, набуття громадянства чи не вихід із громадянства іншої держави або виїзду на постійне проживання за межі України;
в абзаці сьомому пункт 8 ( частина п’ята статті п’ятої) - виключити;
у зв’язку з чим пункти 9-10 вважати відповідно пунктами 8-9»;
 
Враховано редакційно   4) статтю 5 викласти в такій редакції:
 
    -51- Сюмар В.П.
Підпункт 4 пункту 11 Розділу І законопроекту викласти у редакції:
«статтю 5 викласти в такій редакції:
"Стаття 5. Керівництво Національного агентства
1. Керівництво діяльністю Національного агентства здійснює його Голова, який призначається на посаду та звільняється з посади Кабінетом Міністрів України в порядку, визначеному цим Законом.
2. Головою Національного агентства може бути громадянин України, не молодший тридцяти п'яти років, який має вищу освіту, володіє державною мовою, є доброчесним і компетентним, здатний за своїми діловими та моральними якостями, освітнім і професійним рівнем, станом здоров'я виконувати відповідні службові обов'язки.
Для цілей цього Закону вищою освітою є освіта, здобута в Україні (або на території колишнього СРСР до 1 грудня 1991 року) за освітньо-кваліфікаційним рівнем спеціаліста або магістра, а також вища освіта за відповідним освітньо-кваліфікаційним рівнем, здобута в іноземних державах.
3. На посаду Голови Національного агентства особа, а також заступника Голови не може бути призначена особа, яка:
1) за рішенням суду визнана недієздатною або її дієздатність обмежена;
2) має судимість за вчинення злочину, якщо така судимість не погашена або не знята в установленому законом порядку (крім реабілітованої особи);
3) притягалася на підставі обвинувального вироку, який набрав законної сили, до кримінальної відповідальності за вчинення корупційного злочину, або на яку протягом останнього року накладалося адміністративне стягнення за вчинення правопорушення, пов'язаного з корупцією;
4) позбавлена права відповідно до вироку суду, що набрав законної сили, займатися діяльністю, пов'язаною з виконанням функцій держави, або обіймати певні посади;
5) протягом двох років до подання заяви на участь у конкурсі на зайняття цієї посади, входила до складу керівних органів політичної партії або перебувала у трудових чи інших договірних відносинах з політичною партією;
6) не подала відповідно до цього Закону декларацію особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за минулий рік;
4. Голова Національного агентства призначається строком на чотири роки. Одна і та ж особа не може обіймати цю посаду два строки підряд.
5. Повноваження Голови Національного агентства припиняються Кабінетом Міністрів України достроково у випадку:
1) призначення чи обрання на іншу посаду за його згодою;
2) досягнення шістдесяти п'яти років;
3) неможливості виконувати свої повноваження за станом здоров'я відповідно до висновку медичної комісії, що створюється спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері охорони здоров'я;
4) набрання законної сили рішенням суду про визнання його недієздатним або обмеження його цивільної дієздатності, визнання його безвісно відсутнім чи оголошення його померлим;
5) набрання законної сили обвинувальним вироком суду щодо нього;
6) припинення ним громадянства України або виїзду на постійне проживання за межі України;
7) подання заяви про звільнення з посади за власним бажанням, відставки;
8) непроходження спеціальної перевірки;
9) смерті;
10) наявності висновку комісії з проведення незалежної оцінки ефективності діяльності Національного агентства про неефективність такої діяльності.
Повноваження Голови Національного агентства припиняються у зв'язку із закінченням строку його повноважень.
Припинення повноважень Голови Національного агентства з будь-яких інших підстав забороняється.
6. Голова Національного агентства може мати трьох заступників, які призначаються на посаду та звільняються з посади у порядку, передбаченому Законом України «Про центральні органи виконавчої влади».
 
Відхилено    
93. "Стаття 5. Керівництво Національного агентства
 
   "Стаття 5. Керівництво Національного агентства
 
94. 1. Керівництво діяльністю Національного агентства здійснює його Голова, який призначається на посаду та звільняється з посади Кабінетом Міністрів України в порядку, визначеному цим Законом.
 
   1. Керівництво діяльністю Національного агентства здійснює його Голова, який призначається на посаду та звільняється з посади Кабінетом Міністрів України в порядку, визначеному цим Законом.
 
95. 2. Головою Національного агентства може бути громадянин України, не молодший тридцяти п'яти років, який має вищу освіту, володіє державною мовою, є доброчесним і компетентним, здатний за своїми діловими та моральними якостями, освітнім і професійним рівнем, станом здоров'я виконувати відповідні службові обов'язки.
 
-52- Поляков А.Е.
В абзаці четвертому підпункту 4 пункту 11 розділу І законопроекту після слів «не молодший» слова «тридцяти п'яти років» замінити словами «тридцяти років».
 
Немає висновку   2. Головою Національного агентства може бути громадянин України, не молодший тридцяти п'яти років, який має вищу освіту, володіє державною мовою, є доброчесним і компетентним, здатний за своїми діловими та моральними якостями, освітнім і професійним рівнем, станом здоров'я виконувати відповідні службові обов'язки.
 
96. Для цілей цього Закону вищою освітою є освіта, здобута в Україні (або на території колишнього СРСР до 1 грудня 1991 року) за освітньо-кваліфікаційним рівнем спеціаліста або магістра, а також вища освіта за відповідним освітньо-кваліфікаційним рівнем, здобута в іноземних державах.
 
   Для цілей цього Закону вищою освітою є освіта, здобута в Україні (або на території колишнього СРСР до 1 грудня 1991 року) за освітньо-кваліфікаційним рівнем спеціаліста або магістра, а також вища освіта за відповідним освітньо-кваліфікаційним рівнем, здобута в іноземних державах.
 
97. 3. На посаду Голови Національного агентства особа, а також заступника Голови не може бути призначена особа, яка:
 
   3. На посаду Голови Національного агентства особа, а також заступника Голови не може бути призначена особа, яка:
 
98. 1) за рішенням суду визнана недієздатною або її дієздатність обмежена;
 
   1) за рішенням суду визнана недієздатною або дієздатність якої обмежена;
 
99. 2) має судимість за вчинення злочину, якщо така судимість не погашена або не знята в установленому законом порядку (крім реабілітованої особи);
 
   2) має судимість за вчинення злочину, якщо така судимість не погашена або не знята в установленому законом порядку (крім реабілітованої особи);
 
100. 3) притягалася на підставі обвинувального вироку, який набрав законної сили, до кримінальної відповідальності за вчинення корупційного злочину, або на яку протягом останнього року накладалося адміністративне стягнення за вчинення правопорушення, пов'язаного з корупцією;
 
   3) притягалася на підставі обвинувального вироку, який набрав законної сили, до кримінальної відповідальності за вчинення корупційного злочину, або на яку протягом останнього року накладалося адміністративне стягнення за вчинення правопорушення, пов'язаного з корупцією;
 
101. 4) позбавлена права відповідно до вироку суду, що набрав законної сили, займатися діяльністю, пов'язаною з виконанням функцій держави, або обіймати певні посади;
 
   4) позбавлена права відповідно до вироку суду, що набрав законної сили, займатися діяльністю, пов'язаною з виконанням функцій держави, або обіймати певні посади;
 
102. 5) протягом двох років до подання заяви на участь у конкурсі на зайняття цієї посади, входила до складу керівних органів політичної партії або перебувала у трудових чи інших договірних відносинах з політичною партією;
 
-53- Пузанов О.Г.
Абзац одинадцятий підпункту 4 пункту 11 викласти в такій редакції: "5) протягом одного року до подання заяви на участь у конкурсі на зайняття цієї посади, входила до складу керівних органів політичної партії або перебувала у трудових відносинах з політичною партією;";
 
Відхилено   5) протягом двох років до подання заяви на участь у конкурсі на зайняття цієї посади, входила до складу керівних органів політичної партії або перебувала у трудових чи інших договірних відносинах з політичною партією;
 
103. 6) не подала відповідно до цього Закону декларацію особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за минулий рік;
 
   6) не подала відповідно до цього Закону декларацію особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за минулий рік.
«7) не пройшла спеціальну перевірку або не надала згоди на її проведення»;
 
104. 4. Голова Національного агентства призначається строком на чотири роки. Одна і та ж особа не може обіймати цю посаду два строки підряд.
 
   4. Голова Національного агентства призначається строком на чотири роки. Одна і та ж особа не може обіймати цю посаду два строки підряд.
 
105. 5. Повноваження Голови Національного агентства припиняються Кабінетом Міністрів України достроково у випадку:
 
   5. Повноваження Голови Національного агентства припиняються Кабінетом Міністрів України достроково у випадку:
 
106. 1) призначення чи обрання на іншу посаду за його згодою;
 
   1) призначення чи обрання на іншу посаду за його згодою;
 
107. 2) досягнення шістдесяти п'яти років;
 
   2) досягнення шістдесяти п'яти років;
 
108. 3) неможливості виконувати свої повноваження за станом здоров'я відповідно до висновку медичної комісії, що створюється спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері охорони здоров'я;
 
   3) неможливості виконувати свої повноваження за станом здоров'я відповідно до висновку медичної комісії, що створюється спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері охорони здоров'я;
 
109. 4) набрання законної сили рішенням суду про визнання його недієздатним або обмеження його цивільної дієздатності, визнання його безвісно відсутнім чи оголошення його померлим;
 
   4) набрання законної сили рішенням суду про визнання його недієздатним або обмеження його цивільної дієздатності, визнання його безвісно відсутнім чи оголошення його померлим;
 
110. 5) набрання законної сили обвинувальним вироком суду щодо нього;
 
   5) набрання законної сили обвинувальним вироком суду щодо нього;
 
111. 6) припинення ним громадянства України або виїзду на постійне проживання за межі України;
 
   6) припинення ним громадянства України або виїзду на постійне проживання за межі України;
 
112. 7) подання заяви про звільнення з посади за власним бажанням, відставки;
 
   7) подання заяви про звільнення з посади за власним бажанням, відставки;
 
113. 8) непроходження спеціальної перевірки;
 
      
114. 9) смерті;
 
   8) смерті;
 
115. 10) наявності висновку комісії з проведення незалежної оцінки ефективності діяльності Національного агентства про неефективність такої діяльності.
 
   9) наявності висновку комісії з проведення незалежної оцінки ефективності діяльності Національного агентства про неефективність такої діяльності.
 
116. Повноваження Голови Національного агентства припиняються у зв'язку із закінченням строку його повноважень.
 
   Повноваження Голови Національного агентства припиняються у зв'язку із закінченням строку його повноважень.
 
117. Припинення повноважень Голови Національного агентства з будь-яких інших підстав забороняється.
 
   Припинення повноважень Голови Національного агентства з будь-яких інших підстав забороняється.
 
118. 6. Голова Національного агентства може мати трьох застуників, яких він призначає призначає на посаду та звільняє з посади.
 
-54- Батенко Т.І.
Констанкевич І.М.
2. Підпункт 5 пункту 11 Розділу І викласти у такій редакції:
«5) статтю 6 викласти в такій редакції:
"Стаття 6. Порядок проведення конкурсного відбору та призначення
Голови Національного агентства
1. Голова Національного агентства призначається відповідно до результатів відкритого конкурсного відбору.
Організацію та проведення конкурсного відбору здійснює Конкурсна комісія з відбору на посаду Голови Національного агентства (далі – Конкурсна комісія).
2. До складу Конкурсної комісії входять:
1) три особи, яких визначає Президент України;
2) три особи, яких визначає Кабінет Міністрів України;
3) три особи, яких визначає Верховна Рада України.
Щонайменше одна з трьох пропонованих Президентом України, Кабінетом Міністрів України та Верховною Радою України осіб має бути визначена на підставі пропозицій міжнародних організацій, з якими Україна співпрацює у сфері запобігання і протидії корупції відповідно до міжнародних договорів України.
Міністерство закордонних справ України визначає перелік таких міжнародних організацій не пізніше ніж за три місяці до завершення строку повноважень Голови Національного агентства або протягом трьох робочих днів з дня дострокового припинення його повноважень (звільнення) у порядку, встановленому цим Законом.
Кожна така міжнародна організація може запропонувати Президенту України, Кабінету Міністрів України, Верховній Раді України не більше трьох кандидатів до складу Конкурсної комісії або погодити пропозицію спільного списку кандидатів до складу Конкурсної комісії.
Рішення про затвердження складу Конкурсної комісії приймається на відкритому засіданні Кабінету Міністрів України.
3. Членами Конкурсної комісії можуть бути особи, які мають бездоганну ділову репутацію, високі професійні та моральні якості, суспільний авторитет, а також досвід діяльності у сфері запобігання та/або протидії корупції. Не можуть бути членами Комісії особи, зазначені в пунктах 1 – 4 частини третьої статті 5 цього Закону, та особи, уповноважені на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, відповідно до частини першої статті 3 цього Закону.
4. Конкурсна комісія формується не пізніше ніж за два місяці до завершення строку повноважень Голови Національного агентства або протягом 14 днів з дня дострокового припинення його повноважень (звільнення) у порядку, встановленому цим Законом.
Конкурсна комісія вважається повноважною в разі затвердження більшості від її складу.
5. Рішення Конкурсної комісії вважається прийнятим, якщо за нього на засіданні проголосували чотири члени Конкурсної комісії.
Член Конкурсної комісії може брати участь у її засіданні дистанційно за допомогою засобів електронного зв'язку.
Засідання Конкурсної комісії відкриті для представників засобів масової інформації та журналістів. Секретаріат Кабінету Міністрів України забезпечує відео- та аудіофіксацію і трансляцію у режимі реального часу відповідної відео- та аудіоінформації із засідань Конкурсної комісії на офіційному веб-сайті Кабінету Міністрів України.
Інформація про час та місце проведення засідання Конкурсної комісії оприлюднюється на офіційному веб-сайті Кабінету Міністрів України не пізніше ніж за 48 годин до його початку.
Організаційно-технічне забезпечення діяльності Конкурсної комісії здійснює Секретаріат Кабінету Міністрів України.
Фінансування діяльності Конкурсної комісії та її членів може здійснюватися за рахунок залучення міжнародної технічної допомоги.
6. Конкурсна комісія:
1) визначає та оприлюднює регламент своєї роботи;
2) визначає та оприлюднює критерії та методику оцінки кандидатів на посаду Голови Національного агентства;
3) визначає умови та строки проведення конкурсу та розміщує відповідне оголошення в загальнодержавних друкованих засобах масової інформації та на офіційному веб-сайті Кабінету Міністрів України;
4) розглядає документи, подані особами для участі в конкурсі;
5) проводить оцінювання професійних знань та якостей кандидата, дослідження матеріалів про кандидата;
6) проводить на своєму засіданні співбесіду з відібраними кандидатами; відбирає кандидатів;
7) визначає шляхом відкритого голосування з числа кандидатів, які пройшли співбесіду кандидата, який згідно з обґрунтованим рішенням Конкурсної комісії має найкращі професійний досвід, знання і якості для виконання службових обов'язків Голови Національного агентства, а також відповідає критеріям компетентності та доброчесності; вносить подання Кабінету Міністрів України про призначення кандидата на посаду Голови Національного агентства;
8) оприлюднює на офіційному веб-сайті Кабінету Міністрів України інформацію про осіб які подали заяви на участь у конкурсі, а також інформацію про кандидатів, які були відібрані для проходження співбесіди, для проведення зазначених в пункті 6 цієї частини перевірок, та про кандидата, відібраного Конкурсною комісією для призначення на посаду Голови Національного агентства;…
 
Відхилено   6. Голова Національного агентства може мати трьох застуників, яких він призначає призначає на посаду та звільняє з посади.
 
    -55- Жмеренецький О.С.
У розділі І проекту Закону:
1. У пункті 11:
а) підпункт 5 викласти в такій редакції:
«5) статті 6 та 7 викласти в такій редакції:
«Стаття 6. Порядок проведення конкурсного відбору та призначення Голови Національного агентства
1. Голова Національного агентства призначається відповідно до результатів відкритого конкурсного відбору.
Організацію та проведення конкурсного відбору здійснює Конкурсна комісія з відбору на посаду Голови Національного агентства (далі – Конкурсна комісія).

12) здійснює інші повноваження відповідно до цього та інших законів.
2. Заступники Голови Національного агентства здійснюють свої повноваження відповідно до розподілу обов'язків, затвердженого Головою Національного агентства, та у разі відсутності Голови – виконують його обов'язки відповідно до наказу Голови Національного агентства.»;»;
б) абзац третій підпункту «б» підпункту 7 викласти в такій редакції:
«абзац третій виключити;»;
в) підпункт «в» підпункту 16 викласти в такій редакції:
«в) частини другу та третю викласти в такій редакції:
«2. Заробітна плата Голови, заступника Голови Національного агентства та працівників апарату Національного агентства складається з посадового окладу, надбавки за вислугу років, доплати за ранг, премії та інших надбавок, встановлених законодавством про державну службу.
Посадові оклади Голови, заступника Голови Національного агентства, працівників апарату Національного агентства та територіальних органів Національного агентства визначаються відповідно до схеми посадових окладів на посадах державної служби за групами оплати праці з урахуванням юрисдикції державних органів на відповідний рік, що затверджується Кабінетом Міністрів України.
Посадові оклади інших працівників Національного агентства визначаються Кабінетом Міністрів України.
3. Надбавки за вислугу років та доплати за ранг, премії та інші надбавки Голові, заступнику Голови Національного агентства та державним службовцям Національного агентства виплачуються відповідно до Закону України «Про державну службу».»;»;
 
Відхилено    
119. 5) статтю 6 викласти в такій редакції:
 
-56- Крулько І.І.
«5) статтю 6 викласти в такій редакції:
Стаття 6. Порядок проведення конкурсу та призначення Голови Національного агентства
1. Особа може бути призначеною на посаду Голови Національного агентства виключно за результатами відкритого конкурсного відбору на зайняття цієї посади (далі – конкурс), проведеного у порядку, визначеному цією статтею.
2. Організацію та проведення конкурсу здійснює комісія з проведення конкурсу на зайняття посади Голови Національного агентства (далі – Конкурсна комісія), яка утворюється Кабінетом Міністрів України строком на п’ять років.
Конкурсна комісія утворюється не пізніше, ніж за два місяці до завершення повноважень Голови Національного агентства.
3. До складу Конкурсної комісії входять:
1) три особи, визначені Кабінетом Міністрів України;
2) три особи, визначені Кабінетом Міністрів України виключно на підставі пропозицій міжнародних організацій, з якими Україна співпрацює у сфері запобігання та протидії корупції відповідно до міжнародних договорів України, або зареєстрованих в Україні представництв донорських установ, що надають Україні міжнародну технічну допомогу.
4. Членами Конкурсної комісії призначаються особи, які мають бездоганну ділову репутацію, високі професійні та моральні якості, суспільний авторитет.
Не можуть бути членами Конкурсної комісії особи, зазначені у пункті першому, підпунктах «а» та «б» пункту другого частини першої статті 3 цього Закону, недієздатні особи та особи, цивільна дієздатність яких обмежена, особи, що мають судимість за вчинення злочину, а також особи, які були визнані судом винними у вчиненні корупційного злочину або будь-якого іншого умисного тяжкого чи особливо тяжкого злочину, що підтверджується відповідним вироком суду, що набрав законної сили.
5. З метою забезпечення реалізації вимог пункту 2 частини третьої цієї статті Кабінет Міністрів України на своєму офіційному веб-сайті розміщує інформацію про початок формування Конкурсної комісії та визначає строк (який не може бути меншим 30 календарних днів), протягом якого міжнародні організації та представництва донорських установ мають право надавати свої пропозиції.
Міжнародні організації та представництва донорських установ, зазначені у пункті 2 частини третьої цієї статті, мають право пропонувати будь-яку кількість кандидатів у члени Конкурсної комісії, якщо такі особи відповідають вимогам частини четвертої цієї статті.
Кабінет Міністрів України приймає рішення про призначення трьох членів Конкурсної комісії, відповідно до пункту 2 частини третьої цієї статті, на засіданні Кабінету Міністрів України, яке є відкритим.
6. Рішення Конкурсної комісії вважається прийнятим, якщо за нього проголосувало не менше трьох її членів, серед яких два члени призначено відповідно до пункту 2 частини третьої цієї статті.
7. Роботу Конкурсної комісії забезпечує Секретаріат Кабінету Міністрів України. Формою роботи Конкурсної комісії є засідання.
Засідання Конкурсної комісії є відкритими для представників засобів масової інформації та журналістів. Забезпечується відео- та аудіофіксація і трансляція у режимі реального часу відповідної відео- та аудіоінформації із засідань Конкурсної комісії на офіційному веб-сайті Кабінету Міністрів України.
Інформація про час та місце проведення засідання Конкурсної комісії оприлюднюється на офіційному веб-сайті Кабінету Міністрів України не пізніше ніж за 24 години до його початку.
8. Голова та секретар Конкурсної комісії обираються нею з числа членів Конкурсної комісії. Не допускається затвердження регламенту роботи Конкурсної комісії чи прийняття нею будь-яких інших рішень до моменту обрання голови та секретаря Конкурсної комісії. Якщо голова чи секретар Конкурсної комісії склали свої повноваження вже після початку роботи Конкурсної комісії, то повернення до процедур, пов’язаних із проведенням конкурсу, є можливим лише після обрання нового голови чи секретаря Конкурсної комісії.
9. До початку проведення конкурсу Конкурсна комісія затверджує регламент своєї роботи, який протягом п’яти днів з дня його затвердження має бути опублікований на офіційному веб-сайті Кабінету Міністрів України.
10. Конкурс, що проводиться Конкурсною комісією, включає в себе такі етапи:
1) розміщення оголошення про умови та строки проведення конкурсу на зайняття посади Голови Національного агентства у «Офіційному віснику України» або газеті «Урядовий кур’єр» та на офіційному веб-сайті Кабінету Міністрів України. Таке оголошення має бути опубліковане Секретаріатом Кабінету Міністрів України не пізніше, ніж за два місяці до завершення строку повноважень Голови Національного агентства, а в разі дострокового припинення його повноважень чи звільнення – протягом 10 календарних днів з дня дострокового припинення повноважень Голови Національного агентства чи його звільнення. При цьому термін для подання документів особами, які виявлять бажання взяти участь у конкурсі, повинен бути не меншим 14 календарних днів;
2) аналіз документів, поданих особами для участі у конкурсі, на предмет їх повноти. Особи, які не подали всіх документів, визначених цим Законом, до наступного етапу конкурсу не допускаються;
3) ініціювання проведення спеціальної перевірки, передбаченої цим Законом, та перевірки, передбаченої Законом України «Про очищення влади»;
4) збір та узагальнення інформації про кандидатів на посаду Голови Національного агентства, отриманої з будь-яких не заборонених законодавством джерел, яка може підтвердити або спростувати відповідність цих осіб критеріям, визначеним частинами другою та третьою статті 6 цього Закону. При цьому Конкурсна комісія може звертатися до кандидатів на посаду Голови Національного агентства, а також будь-яких інших фізичних чи юридичних осіб з клопотанням про надання додаткових документів чи інформації, необхідних для прийняття правильного рішення у цьому питанні;
5) комплексне оцінювання кандидатів на посаду Голови Національного агентства на предмет їхньої відповідності критеріям, визначеним частинами другою та третьою статті 6 цього Закону, та критеріям доброчесності та професійної етики. Особи, які не пройшли таке оцінювання, до наступного етапу конкурсу не допускаються;
6) кваліфікаційне оцінювання кандидатів на посаду Голови Національного агентства, що включає оцінку рівня знань антикорупційного законодавства України та міжнародних стандартів у цій сфері, професійної орієнтації у діяльності Національного агентства, а також знань і навичок щодо формування та реалізації антикорупційної політики. Порядок здійснення такого кваліфікаційного оцінювання затверджується Конкурсною комісією, має бути опублікований у «Офіційному віснику України» або газеті «Урядовий кур’єр» та на офіційному веб-сайті Кабінету Міністрів України не пізніше, ніж за місяць до дня проведення такого оцінювання. Зокрема, цей порядок має забезпечувати можливість об’єктивної оцінки рівня кваліфікації кожного кандидата на посаду Голови Національного агентства (у балах) та визначати мінімальну необхідну кількість набраних балів, які дозволяють особі продовжити участь у конкурсі. Особи, які за результатами кваліфікаційного оцінювання не подолали кваліфікаційний бар’єр, до наступного етапу конкурсу не допускаються;
7) співбесіда, під час якої кожен кандидат на посаду Голови Національного агентства має надати оцінку сучасному стану запобігання та протидії корупції в Україні, визначити основні пріоритети у формуванні та реалізації антикорупційної політики України на найближчі п’ять років, а також сформувати власну стратегію розвитку та підвищення ефективності функціонування Національного агентства на період виконання повноважень Голови Національного агентства;
8) визначення переможця конкурсу за результатами публічного обговорення та відкритого голосування. Переможцем конкурсу визначається особа, яка згідно з обґрунтованим рішенням Конкурсної комісії має найкращі знання, навички та професійний досвід, необхідні для успішного виконання службових обов’язків Голови Національного агентства, а також відповідає критеріям доброчесності та професійної етики. Інформація про переможця конкурсу має бути опублікована на офіційному веб-сайті Кабінету Міністрів України невідкладно, але у будь-якому разі не пізніше першого робочого дня, що слідує за днем визначення переможця конкурсу;
9) внесення подання Кабінету Міністрів України щодо призначення переможця конкурсу на посаду Голови Національного агентства. Таке подання має бути надіслане на адресу Кабінету Міністрів України невідкладно, але у будь-якому разі не пізніше першого робочого дня, що слідує за днем визначення переможця конкурсу.
Рішення Конкурсної комісії щодо недопущення особи до наступного етапу конкурсу з підстав, визначених у пунктах 2, 5, 6 цієї частини статті, має бути обґрунтованим та містити посилання на норми законодавства, які є підставою для прийняття такого рішення
Конкурсна комісія проводить повторний конкурс, якщо за результатами кваліфікаційного оцінювання до співбесіди не було допущено жодного з кандидатів на посаду Голови Національного агентства.
У разі, якщо призначений Кабінетом Міністрів України Голова Національного агентства відмовився складати Присягу державного службовця, Конкурсна комісія на спеціальному засіданні визначає іншого переможця конкурсу з числа тих осіб, які пройшли співбесіду, за правилами цієї статті. Якщо таких осіб немає, Конкурсна комісія проводить повторний конкурс.
11. Особа, яка претендує на участь у конкурсі, подає у визначений в оголошенні строк такі документи:
1) заяву про участь у конкурсі, яка обов’язково повинна включати:
- згоду на обробку персональних даних відповідно до Закону України «Про захист персональних даних»;
- згоду на проведення спеціальної перевірки відповідно до цього Закону;
- інформацію про те, що до особи, яка претендує на участь у конкурсі, не застосовуються заборони, передбачені Законом України «Про очищення влади»;
2) автобіографію, що містить: прізвище, ім’я та по батькові (за наявності), число, місяць, рік і місце народження, громадянство, відомості про освіту, трудову діяльність, посаду (заняття), місце роботи, громадську роботу (у тому числі на виборних посадах), членство у політичних партіях, у тому числі в минулому, наявність трудових або будь-яких інших договірних відносин з політичною партією упродовж трьох років, що передують поданню заяви (незалежно від тривалості), контактний номер телефону та адресу електронної пошти, відомості про наявність чи відсутність судимості, відомості про притягнення в минулому до кримінальної відповідальності;
3) декларацію особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за рік, що передує року, в якому було оприлюднене оголошення про конкурс, за формою, що визначена цим Законом;
4) інші документи, передбачені цим Законом та Законом України «Про державну службу».
Відомості з поданих відповідно до цієї частини документів підлягають оприлюдненню упродовж трьох робочих днів після закінчення строку подання заяв на конкурс на офіційному веб-сайті Кабінету Міністрів України, крім відомостей, які відповідно до цього Закону віднесені до інформації з обмеженим доступом та відомостей про контактний номер телефону, адресу електронної пошти кандидата.
12. Переможець конкурсу призначається на посаду Голови Національного агентства актом Кабінету Міністрів України, який має бути прийнятий протягом 14 календарних днів з дня внесення Конкурсною комісією відповідного подання.
Акт Кабінету Міністрів України про призначення особи на посаду Голови Національного агентства може бути скасований у судовому порядку лише у разі, якщо:
1) призначена на посаду Голови Національного агентства особа не відповідає хоча б одному з критеріїв, визначених частинами другою та третьою статті 5 цього Закону;
2) конкурс було проведено з порушеннями вимог частини одинадцятої цієї статті, що в сукупності призвели до неправильного визначення особи, яка має найкращі знання, навички та професійний досвід, необхідні для успішного виконання службових обов’язків Голови Національного агентства, а також відповідає критеріям доброчесності та професійної етики.».
 
Враховано частково   5) статтю 6 викласти в такій редакції:
 
120. " . Порядок проведення конкурсного відбору та призначення
 
   "Стаття 6. Порядок проведення конкурсного відбору та призначення
 
121. Голови Національного агентства
 
   Голови Національного агентства
 
122. 1. Голова Національного агентства призначається відповідно до результатів відкритого конкурсного відбору.
 
   1. Голова Національного агентства призначається відповідно до результатів відкритого конкурсного відбору.
 
123. Організацію та проведення конкурсного відбору здійснює Конкурсна комісія з відбору на посаду Голови Національного агентства (далі – Конкурсна комісія).
 
   Організацію та проведення конкурсного відбору здійснює Конкурсна комісія з відбору на посаду Голови Національного агентства (далі – Конкурсна комісія).
 
124. 2. До складу Конкурсної комісії входять6
 
-57- Радіна А.О.
У підпункті 5 пункту 11 законопроекту щодо змін до статті 6 Закону України "Про запобігання корупції" (Відомості Верховної Ради України, 2014 р., № 49, ст. 2056):
частину 2 статті 6 викласти у наступній редакції:
«2. До складу Конкурсної комісії входять:
1) три особи визначені Кабінетом Міністрів України;
2) три особи, визначені Кабінетом Міністрів України на підставі пропозицій донорів, які протягом останніх двох років до дня завершення строку повноважень Голови Національного агенства або до дня дострокового припинення його повноважень надавали Україні міжнародну технічну допомогу у сфері запобігання і протидії корупції.
Центральний орган виконавчої влади уповноважений на координацію діяльності, пов'язаної із залученням міжнародної технічної допомоги визначає перелік таких донорів не пізніше ніж за три місяці до завершення строку повноважень Голови Національного агентства або протягом трьох робочих днів з дня дострокового припинення його повноважень (звільнення) у порядку, встановленому цим Законом.
Кожен такий донор може запропонувати Кабінету Міністрів України будь-яку кількість кандидатів до складу Конкурсної комісії або погодити пропозицію спільного списку кандидатів до складу Конкурсної комісії.
Рішення про визначення членів Конкурсної комісії приймається на відкритому засіданні Кабінету Міністрів України. Таке рішення повинно містити перелік визначених членів Конкурсної комісії, а також перелік кандидатів на заміну членів Конкурсної комісії у разі дострокового припинення їхніх повноважень (у кількості не менше двох кандидатів, у тому числі не менше одного кандидата, запропонованого донорами, які протягом останніх двох років з моменту набрання чинності Законом України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо забезпечення ефективності інституційного механізму запобігання корупції» надавали Україні міжнародну технічну допомогу у сфері запобігання і протидії корупції.).»
 
Враховано частково   2. До складу Конкурсної комісії входять:
 
125. 1) три особи визначені Кабінетом Міністрів України;
 
   1) три особи визначені Кабінетом Міністрів України;
 
126. 2) три особи, визначені Кабінетом Міністрів України на підставі пропозицій міжнародних організацій, з якими Україна співпрацює у сфері запобігання і протидії корупції відповідно до міжнародних договорів України.
 
   2) три особи, визначені Кабінетом Міністрів України на підставі пропозицій донорів, які протягом останніх двох років до дня завершення строку повноважень Голови Національного агенства або до дня дострокового припинення його повноважень надавали Україні міжнародну технічну допомогу у сфері запобігання і протидії корупції.
 
127. Міністерство закордонних справ України визначає перелік таких міжнародних організацій не пізніше ніж за три місяці до завершення строку повноважень Голови Національного агентства або протягом трьох робочих днів з дня дострокового припинення його повноважень (звільнення) у порядку, встановленому цим Законом.
 
   Центральний орган виконавчої влади, який забезпечує формування та реалізацію державної політики з питань залучення міжнародної технічної допомоги, визначає перелік таких донорів не пізніше ніж за три місяці до завершення строку повноважень Голови Національного агентства або протягом трьох робочих днів з дня дострокового припинення його повноважень (звільнення) у порядку, встановленому цим Законом.
 
128. Кожна така міжнародна організація може запропонувати Кабінету Міністрів України не більше трьох кандидатів до складу Конкурсної комісії або погодити пропозицію спільного списку кандидатів до складу Конкурсної комісії.
 
   Кожен такий донор може запропонувати Кабінету Міністрів України будь-яку кількість кандидатів до складу Конкурсної комісії або погодити пропозицію спільного списку кандидатів до складу Конкурсної комісії.
 
129. Рішення про визначення членів Конкурсної комісії приймається на відкритому засіданні Кабінету Міністрів України.
 
   Рішення про визначення членів Конкурсної комісії приймається на відкритому засіданні Кабінету Міністрів України. Таке рішення повинно містити перелік визначених членів Конкурсної комісії, а також перелік кандидатів на заміну членів Конкурсної комісії у разі дострокового припинення їхніх повноважень (у кількості не менше двох кандидатів, у тому числі не менше одного кандидата, запропонованого донорами, які протягом останніх двох років до дня завершення строку повноважень Голови Національного агенства або до дня дострокового припинення його повноважень надавали Україні міжнародну технічну допомогу у сфері запобігання і протидії корупції)»
 
130. 3. Членами Конкурсної комісії можуть бути особи, які мають бездоганну ділову репутацію, високі професійні та моральні якості, суспільний авторитет, а також досвід діяльності у сфері запобігання та/або протидії корупції. Не можуть бути членами Комісії особи, зазначені в пунктах 1 – 4 частини третьої статті 5 цього Закону, та особи, уповноважені на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, відповідно до частини першої статті 3 цього Закону.
 
   3. Членами Конкурсної комісії можуть бути особи, які мають бездоганну ділову репутацію, високі професійні та моральні якості, суспільний авторитет, а також досвід діяльності у сфері запобігання та/або протидії корупції. Не можуть бути членами Комісії особи, зазначені в пунктах 1 – 4 частини третьої статті 5 цього Закону, та особи, уповноважені на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, відповідно до частини першої статті 3 цього Закону.
 
131. 4. Конкурсна комісія формується не пізніше ніж за два місяці до завершення строку повноважень Голови Національного агентства або протягом 14 днів з дня дострокового припинення його повноважень (звільнення) у порядку, встановленому цим Законом.
 
-58- Радіна А.О.
частину 4 статті 6 викласти у наступній редакції:
« 4. Конкурсна комісія формується не пізніше ніж за два місяці до завершення строку повноважень Голови Національного агентства або протягом 14 днів з дня дострокового припинення його повноважень (звільнення) у порядку, встановленому цим Законом.
Конкурсна комісія вважається повноважною в разі затвердження в її складі чотирьох осіб, три з яких визначені Кабінетом Міністрів України на підставі пропозицій донорів, які протягом останніх двох років до дня завершення строку повноважень Голови Національного агенства або до дня дострокового припинення його повноважень надавали Україні міжнародну технічну допомогу у сфері запобігання і протидії корупції.Строк повноважень члена Конкурсної комісії становить два роки з дня призначення.
Повноваження члена Конкурсної комісії припиняються достроково у випадку:
1) подання особистої заяви про припинення повноважень члена Конкурсної комісії;
2) внесення Конкурсною комісією пропозиції про дострокове припинення повноважень її члена;
3) набрання законної сили обвинувальним вироком суду щодо нього;
4) визнання його недієздатним або безвісно відсутнім;
5) виявлення невідповідності члена Конкурсної комісії вимогам, визначеним цією статтею;
6) його смерті.
Рішення про дострокове припинення повноважень члена Конкурсної комісії приймає Кабінет Міністрів України, який при цьому визначає члена Конкурсної комісії на заміну.»
 
Враховано   4. Конкурсна комісія формується не пізніше ніж за два місяці до завершення строку повноважень Голови Національного агентства або протягом 14 днів з дня дострокового припинення його повноважень (звільнення) у порядку, встановленому цим Законом.
Конкурсна комісія вважається повноважною в разі затвердження в її складі чотирьох осіб, три з яких визначені Кабінетом Міністрів України на підставі пропозицій донорів, які протягом останніх двох років до дня завершення строку повноважень Голови Національного агентства або до дня дострокового припинення його повноважень надавали Україні міжнародну технічну допомогу у сфері запобігання і протидії корупції)». .
Строк повноважень члена Конкурсної комісії становить два роки з дня призначення.
Повноваження члена Конкурсної комісії припиняються достроково у випадку:
1) подання особистої заяви про припинення повноважень члена Конкурсної комісії;
2) внесення Конкурсною комісією пропозиції про дострокове припинення повноважень її члена;
3) набрання законної сили обвинувальним вироком суду щодо нього;
4) визнання його недієздатним або безвісно відсутнім;
5) виявлення невідповідності члена Конкурсної комісії вимогам, визначеним цією статтею;
6) його смерті.
Рішення про дострокове припинення повноважень члена Конкурсної комісії приймає Кабінет Міністрів України, який при цьому визначає члена Конкурсної комісії на заміну..
 
132. Конкурсна комісія вважається повноважною в разі затвердження в її складі п'ятьох осіб.
 
      
133. 5. Рішення Конкурсної комісії вважається прийнятим, якщо за нього на засіданні проголосували чотири члени Конкурсної комісії.
 
-59- Радіна А.О.
абзац перший частини 5 статті 6 викласти у такій редакції:
«5. Рішення Конкурсної комісії вважається прийнятим, якщо за нього на засіданні проголосували чотири члени Конкурсної комісії, серед яких три члени з числа осіб визначених на підставі пропозицій донорів, які протягом останніх двох років до дня завершення строку повноважень Голови Національного агенства або до дня дострокового припинення його повноважень надавали Україні міжнародну технічну допомогу у сфері запобігання і протидії корупції.
 
Враховано   5. Рішення Конкурсної комісії вважається прийнятим, якщо за нього на засіданні проголосували чотири члени Конкурсної комісії, серед яких три члени з числа осіб визначених на підставі пропозицій донорів, які протягом останніх двох років до дня завершення строку повноважень Голови Національного агенства або до дня дострокового припинення його повноважень надавали Україні міжнародну технічну допомогу у сфері запобігання і протидії корупції.
 
134. Член Конкурсної комісії може брати участь у її засіданні дистанційно за допомогою засобів електронного зв'язку.
 
   Член Конкурсної комісії може брати участь у її засіданні дистанційно за допомогою засобів електронного зв'язку.
 
135. Засідання Конкурсної комісії відкриті для представників засобів масової інформації та журналістів. Секретаріат Кабінету Міністрів України забезпечує відео- та аудіофіксацію і трансляцію у режимі реального часу відповідної відео- та аудіоінформації із засідань Конкурсної комісії на офіційному веб-сайті Кабінету Міністрів України.
 
   Засідання Конкурсної комісії відкриті для представників засобів масової інформації та журналістів. Секретаріат Кабінету Міністрів України забезпечує відео- та аудіофіксацію і трансляцію у режимі реального часу відповідної відео- та аудіоінформації із засідань Конкурсної комісії на офіційному веб-сайті Кабінету Міністрів України.
 
136. Інформація про час та місце проведення засідання Конкурсної комісії оприлюднюється на офіційному веб-сайті Кабінету Міністрів України не пізніше ніж за 48 годин до його початку.
 
   Інформація про час та місце проведення засідання Конкурсної комісії оприлюднюється на офіційному веб-сайті Кабінету Міністрів України не пізніше ніж за 48 годин до його початку.
 
137. Організаційно-технічне забезпечення діяльності Конкурсної комісії здійснює Секретаріат Кабінету Міністрів України.
 
   Організаційно-технічне забезпечення діяльності Конкурсної комісії здійснює Секретаріат Кабінету Міністрів України.
 
138. Фінансування діяльності Конкурсної комісії та її членів може здійснюватися за рахунок залучення міжнародної технічної допомоги.
 
-60- Радіна А.О.
у абзаці 6 частини 5 статті 6 після слів «комісії та її членів» та перед словами «може здійснюватися» додати слова «у тому числі секретаріату, що створюється для допомоги в їхній діяльності»."
 
Враховано   Фінансування діяльності Конкурсної комісії та її членів, у тому числі секретаріату, що створюється для допомоги в їхній діяльності, може здійснюватися, за рахунок залучення міжнародної технічної допомоги.
 
139. 6. Конкурсна комісія:
 
   6. Конкурсна комісія:
 
140. 1) визначає та оприлюднює регламент своєї роботи;
 
   1) визначає та оприлюднює регламент своєї роботи;
 
141. 2) визначає та оприлюднює критерії та методику оцінки кандидатів на посаду Голови Національного агентства;
 
   2) визначає та оприлюднює критерії та методику оцінки кандидатів на посаду Голови Національного агентства;
 
142. 3) визначає умови та строки проведення конкурсу та розміщує відповідне оголошення в загальнодержавних друкованих засобах масової інформації та на офіційному веб-сайті Кабінету Міністрів України;
 
   3) визначає умови та строки проведення конкурсу та розміщує відповідне оголошення в загальнодержавних друкованих засобах масової інформації та на офіційному веб-сайті Кабінету Міністрів України;
 
143. 4) розглядає документи, подані особами для участі в конкурсі;
 
   4) розглядає документи, подані особами для участі в конкурсі;
 
144. 5) проводить оцінювання професійних знань та якостей кандидата, дослідження матеріалів про кандидата;
 
   5) проводить оцінювання професійних знань та якостей кандидата, дослідження матеріалів про кандидата;
 
145. 6) проводить на своєму засіданні співбесіду з відібраними кандидатами; відбирає кандидатів;
 
-61- Радіна А.О.
пункт 6 частини 6 статті 6 викласти у такій редакції: «6) проводить на своєму засіданні співбесіду з відібраними кандидатами;»
 
Враховано   6) проводить на своєму засіданні співбесіду з відібраними кандидатами;
 
146. 7) визначає шляхом відкритого голосування з числа кандидатів, які пройшли співбесіду кандидата, який згідно з обґрунтованим рішенням Конкурсної комісії має найкращі професійний досвід, знання і якості для виконання службових обов'язків Голови Національного агентства, а також відповідає критеріям компетентності та доброчесності; вносить подання Кабінету Міністрів України про призначення кандидата на посаду Голови Національного агентства;
 
   7) визначає шляхом відкритого голосування з числа кандидатів, які пройшли співбесіду кандидата, який згідно з обґрунтованим рішенням Конкурсної комісії має найкращі професійний досвід, знання і якості для виконання службових обов'язків Голови Національного агентства, а також відповідає критеріям компетентності та доброчесності; вносить подання Кабінету Міністрів України про призначення кандидата на посаду Голови Національного агентства;
 
147. 8) оприлюднює на офіційному веб-сайті Кабінету Міністрів України інформацію про осіб які подали заяви на участь у конкурсі, а також інформацію про кандидатів, які були відібрані для проходження співбесіди, для проведення зазначених в пункті 6 цієї частини перевірок, та про кандидата, відібраного Конкурсною комісією для призначення на посаду Голови Національного агентства;
 
-62- Радіна А.О.
пункт 8 після слів «для проходження співбесіди,» видалити слова «для проведення зазначених в пункті 6 цієї частини перевірок,».
 
Враховано .  8) оприлюднює на офіційному веб-сайті Кабінету Міністрів України інформацію про осіб які подали заяви на участь у конкурсі, а також інформацію про кандидатів, які були відібрані для проходження співбесіди, та про кандидата, відібраного Конкурсною комісією для призначення на посаду Голови Національного агентства;
 
148. 9) проводить повторний конкурс у разі відхилення всіх кандидатів у зв'язку з їх невідповідністю вимогам, що висуваються до Голови Національного агентства.
 
   9) проводить повторний конкурс у разі відхилення всіх кандидатів у зв'язку з їх невідповідністю вимогам, що висуваються до Голови Національного агентства.
 
149. 7. Члени Конкурсної комісії мають право:
 
   7. Члени Конкурсної комісії мають право:
 
150. 1) збирати, перевіряти та аналізувати інформацію, у тому числі з обмеженим доступом, про кандидатів на посаду Голови Національного агентства;
 
   1) збирати, перевіряти та аналізувати інформацію, у тому числі з обмеженим доступом, про кандидатів на посаду Голови Національного агентства;
 
151. 2) мати безкоштовний доступ до реєстрів, баз даних, держателем (адміністратором) яких є державні органи;
 
   2) мати безкоштовний доступ до реєстрів, баз даних, держателем (адміністратором) яких є державні органи;
 
152. 3) брати участь у засіданнях та інших заходах, що проводяться Конкурсною комісією;
 
   3) брати участь у засіданнях та інших заходах, що проводяться Конкурсною комісією;
 
153. 4) звертатися до кандидатів на посаду Голови Національного агентства, а також будь-яких інших фізичних чи юридичних осіб із запитом про надання пояснень, документів чи інформації, необхідних для розгляду кандидатів на посаду Голови Національного агентства;
 
   4) звертатися до кандидатів на посаду Голови Національного агентства, а також будь-яких інших фізичних чи юридичних осіб із запитом про надання пояснень, документів чи інформації, необхідних для розгляду кандидатів на посаду Голови Національного агентства;
 
154. 5) з метою збору, перевірки та аналізу інформації, у тому числі з обмеженим доступом, користуватися допомогою помічників.
 
   5) з метою збору, перевірки та аналізу інформації, у тому числі з обмеженим доступом, користуватися допомогою помічників.
 
155. Помічники зобов'язані забезпечувати захист і нерозголошення персональних даних, інформації з обмеженим доступом, які стали відомі їм у зв'язку з виконанням відповідних обов'язків.
 
   Помічники зобов'язані забезпечувати захист і нерозголошення персональних даних, інформації з обмеженим доступом, які стали відомі їм у зв'язку з виконанням відповідних обов'язків.
 
156. 8. Члени Конкурсної комісії зобов'язані:
 
   8. Члени Конкурсної комісії зобов'язані:
 
157. 1) забезпечувати захист і нерозголошення персональних даних, інформації з обмеженим доступом, які стали відомі Конкурсній комісії, її члену у зв'язку зі здійсненням повноважень;
 
   1) забезпечувати захист і нерозголошення персональних даних, інформації з обмеженим доступом, які стали відомі Конкурсній комісії, її члену у зв'язку зі здійсненням повноважень;
 
158. 2) брати участь у роботі Конкурсної комісії особисто без делегування своїх повноважень іншим особам, у тому числі іншим членам Конкурсної комісії;
 
   2) брати участь у роботі Конкурсної комісії особисто без делегування своїх повноважень іншим особам, у тому числі іншим членам Конкурсної комісії;
 
159. 3) не використовувати в цілях інших, ніж для виконання своїх обов'язків як членів Конкурсної комісії, персональні дані та іншу інформацію, що стала їм відома у зв'язку з участю в роботі Конкурсної комісії;
 
   3) не використовувати в цілях інших, ніж для виконання своїх обов'язків як членів Конкурсної комісії, персональні дані та іншу інформацію, що стала їм відома у зв'язку з участю в роботі Конкурсної комісії;
 
160. 4) відмовитися від участі у зборі інформації про кандидата на посаду Голови Національного агентства, розгляді питання про такого кандидата, якщо член Конкурсної комісії перебуває чи перебував в особистих чи ділових стосунках із таким кандидатом та/або в разі наявності іншого конфлікту інтересів або обставин, що можуть вплинути на об'єктивність та безсторонність під час прийняття членом Конкурсної комісії рішення щодо кандидата на посаду Голови Національного агентства.
 
   4) відмовитися від участі у зборі інформації про кандидата на посаду Голови Національного агентства, розгляді питання про такого кандидата, якщо член Конкурсної комісії перебуває чи перебував в особистих чи ділових стосунках із таким кандидатом та/або в разі наявності іншого конфлікту інтересів або обставин, що можуть вплинути на об'єктивність та безсторонність під час прийняття членом Конкурсної комісії рішення щодо кандидата на посаду Голови Національного агентства.
 
161. 9. Особа, яка претендує на участь у конкурсі, подає у визначений в оголошенні строк такі документи:
 
   9. Особа, яка претендує на участь у конкурсі, подає у визначений в оголошенні строк такі документи:
 
162. 1) заяву про участь у конкурсі з наданням згоди на проведення спеціальної перевірки відповідно до цього Закону та на обробку персональних даних відповідно до Закону України "Про захист персональних даних";
 
   1) заяву про участь у конкурсі з наданням згоди на проведення спеціальної перевірки відповідно до цього Закону та на обробку персональних даних відповідно до Закону України "Про захист персональних даних";
 
163. 2) автобіографію, що містить: прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), число, місяць, рік і місце народження, громадянство, відомості про освіту, трудову діяльність, посаду (заняття), місце роботи, громадську роботу (у тому числі на виборних посадах), членство у політичних партіях, у тому числі в минулому, наявність трудових або будь-яких інших договірних відносин з політичною партією протягом двох років, що передують дню подання заяви (незалежно від тривалості таких відносин), контактний номер телефону та адресу електронної пошти, відомості про наявність чи відсутність судимості, накладення на особу адміністративного стягнення за вчинення правопорушення, пов'язаного з корупцією;
 
-63- Макаров О.А.
У абзаці сорок четвертому підпункту 5 пункту 11 розділу І слова «накладення на особу адміністративного стягнення» замінити словами «відомості про накладення на особу протягом останнього року адміністративного стягнення».
 
Відхилено   2) автобіографію, що містить: прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), число, місяць, рік і місце народження, громадянство, відомості про освіту, трудову діяльність, посаду (заняття), місце роботи, громадську роботу (у тому числі на виборних посадах), членство у політичних партіях, у тому числі в минулому, наявність трудових або будь-яких інших договірних відносин з політичною партією протягом двох років, що передують дню подання заяви (незалежно від тривалості таких відносин), контактний номер телефону та адресу електронної пошти, відомості про наявність чи відсутність судимості, накладення на особу адміністративного стягнення за вчинення правопорушення, пов'язаного з корупцією;
 
164. 3) мотиваційний лист, у якому особа викладає свої мотиви обрання на посаду Голови Національного агентства та своє бачення можливої майбутньої роботи на цій посаді;
 
   3) мотиваційний лист, у якому особа викладає свої мотиви обрання на посаду Голови Національного агентства та своє бачення можливої майбутньої роботи на цій посаді;
 
165. 4) копію декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за рік, що передує року, в якому було оприлюднено оголошення про конкурс, та посилання на відповідну сторінку Єдиного державного реєстру декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування;
 
   4) копію декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за рік, що передує року, в якому було оприлюднено оголошення про конкурс, та посилання на відповідну сторінку Єдиного державного реєстру декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування;
 
166. 5) інші документи, подання яких передбачене цим Законом для проведення спеціальної перевірки.
 
   5) інші документи, подання яких передбачене цим Законом для проведення спеціальної перевірки.
 
167. Відомості з поданих відповідно до цієї статті документів повинні бути оприлюднені протягом трьох робочих днів після закінчення строку подання заяв на конкурс на офіційному веб-сайті Кабінету Міністрів України, крім відомостей, які відповідно до цього Закону віднесені до інформації з обмеженим доступом та відомостей про контактний номер телефону, адресу електронної пошти кандидата.
 
   Відомості з поданих відповідно до цієї статті документів повинні бути оприлюднені протягом трьох робочих днів після закінчення строку подання заяв на конкурс на офіційному веб-сайті Кабінету Міністрів України, крім відомостей, які відповідно до цього Закону віднесені до інформації з обмеженим доступом та відомостей про контактний номер телефону, адресу електронної пошти кандидата.
 
168. Стаття 7. Повноваження Голови Національного агентства, його
 
   Стаття 7. Повноваження Голови Національного агентства, його
 
169. заступників
 
   заступників
 
170. 1. Голова Національного агентства:
 
   1. Голова Національного агентства:
 
171. 1) організовує та контролює роботу Національного агентства, несе персональну відповідальність за законність, прозорість та ефективність діяльності Національного агентства, звітує про роботу Національного агентства;
 
   1) організовує та контролює роботу Національного агентства, несе персональну відповідальність за законність, прозорість та ефективність діяльності Національного агентства, звітує про роботу Національного агентства;
 
172. 2) призначає на посади та звільняє з посад працівників Національного агентства;
 
   2) призначає на посади та звільняє з посад працівників Національного агентства;
 
173. 3) присвоює службовцям Національного агентства ранги державних службовців, вживає заходи заохочення, а також притягнення службовців Національного агентства до дисциплінарної відповідальності згідно з рішенням дисциплінарної комісії Національного агентства;
 
   3) присвоює службовцям Національного агентства ранги державних службовців, вживає заходи заохочення, а також притягнення службовців Національного агентства до дисциплінарної відповідальності згідно з рішенням дисциплінарної комісії Національного агентства;
 
174. 4) розподіляє обов'язки між заступниками Голови Національного агентства;
 
   4) розподіляє обов'язки між заступниками Голови Національного агентства;
 
175. 5) приймає в установленому порядку рішення про розподіл бюджетних коштів, розпорядником яких є Національне агентство;
 
   5) приймає в установленому порядку рішення про розподіл бюджетних коштів, розпорядником яких є Національне агентство;
 
176. 6) затверджує штатний розпис та кошторис Національного агентства, положення про територіальні органи Національного агентства;
 
   6) затверджує штатний розпис та кошторис Національного агентства, положення про територіальні органи Національного агентства;
 
177. 7) затверджує перспективні, поточні та оперативні плани роботи Національного агентства, визначає показники ефективності діяльності Національного агентства;
 
   7) затверджує перспективні, поточні та оперативні плани роботи Національного агентства, визначає показники ефективності діяльності Національного агентства;
 
178. 8) представляє Національне агентство у відносинах із судами, іншими державними органами, органами місцевого самоврядування, громадськими об'єднаннями, підприємствами, установами і організаціями, а також органами іноземних держав, міжнародними та іноземними організаціями тощо;
 
   8) представляє Національне агентство у відносинах із судами, іншими державними органами, органами місцевого самоврядування, громадськими об'єднаннями, підприємствами, установами і організаціями, а також органами іноземних держав, міжнародними та іноземними організаціями тощо;
 
179. 9) вживає заходи із запобігання несанкціонованому доступу до інформації з обмеженим доступом, а також забезпечує додержання законодавства про доступ до публічної інформації, розпорядником якої є Національне агентство, та захист персональних даних, володільцем яких є Національне агентство;
 
   9) вживає заходи із запобігання несанкціонованому доступу до інформації з обмеженим доступом, а також забезпечує додержання законодавства про доступ до публічної інформації, розпорядником якої є Національне агентство, та захист персональних даних, володільцем яких є Національне агентство;
 
180. 10) видає у межах повноважень накази та доручення;
 
   10) видає у межах повноважень накази та доручення;
 
181. 11) має право бути присутнім на засіданнях Верховної Ради України, її комітетів, постійних, тимчасових спеціальних та тимчасових слідчих комісій, а також брати участь з правом дорадчого голосу у засіданнях Кабінету Міністрів України, інших державних органів та органів місцевого самоврядування у разі розгляду питань, пов'язаних із формуванням та реалізацією антикорупційної політики;
 
   11) має право бути присутнім на засіданнях Верховної Ради України, її комітетів, постійних, тимчасових спеціальних та тимчасових слідчих комісій, а також брати участь з правом дорадчого голосу у засіданнях Кабінету Міністрів України, інших державних органів та органів місцевого самоврядування у разі розгляду питань, пов'язаних із формуванням та реалізацією антикорупційної політики;
 
182. 12) здійснює інші повноваження відповідно до цього та інших законів.
 
   12) здійснює інші повноваження відповідно до цього та інших законів.
 
183. 2. Заступники Голови Національного агентства здійснюють свої повноваження відповідно до розподілу обов'язків, затвердженого Головою Національного агентства, та у разі відсутності Голови – виконують його обов'язки відповідно до наказу Голови Національного агентства.
 
   2. Заступники Голови Національного агентства здійснюють свої повноваження відповідно до розподілу обов'язків, затвердженого Головою Національного агентства, та у разі відсутності Голови – виконують його обов'язки відповідно до наказу Голови Національного агентства.
 
184. 7) у статті 8:
 
   7) у статті 8:
 
185. а) частину першу виключити;
 
   а) частину першу виключити;
 
186. б) у частині другій:
 
   б) у частині другій:
 
187. в абзаці другому слова "затверджується Національним агентством" замінити словами" затверджується Головою Національного агентства";
 
   в абзаці другому слова "затверджується Національним агентством" замінити словами" затверджуються Головою Національного агентства";
 
188. в абзаці третьому слова "призначаються та звільняються Національним агентством" замінити словами "призначаються та звільняються Головою Національного агентства";
 
-64- Сюмар В.П.
В абзаці третьому підпункту «б» підпункту 7 пункту 11 розділу І законопроекту слова «призначаються та звільняються Головою Національного агентства» замінити на слова «призначаються та звільняються у порядку, передбаченому Законом України «Про державну службу».
 
Відхилено   абзац третій викласти в такій редакції:
«Керівник апарату та його заступники призначаються та звільняються Головою Національного агентства, інші працівники апарату (за виключенням працівників, які виконують функції з обслуговування або займають посади патронатної служби) призначаються за результатами відкритого конкурсу, крім випадку переведення в порядку, визначеному Законом України «Про державну службу». Положення про відкритий конкурс у Національному агентстві затверджується Головою Національного агентства».
 
    -65- Поляков А.Е.
Абзац п’ятий підпункту 7 пункту 11 розділу І законопроекту замінити двома новими абзацами такого змісту:
«абзац третій викласти у новій редакції:
«Керівник апарату та його заступники призначаються та звільняються Головою Національного агентства, інші працівники апарату (за виключенням технічного персоналу та патронатної служби) призначаються за результатами відкритого конкурсу. Положення про відкритий конкурс затверджується Головою Національного агентства»;».
 
Враховано редакційно    
189. в) у частині третій:
 
   в) у частині третій:
 
190. абзац перший викласти в такій редакції:
 
   абзац перший викласти в такій редакції:
 
191. "3. Рішенням Голови Національного агентства можуть створюватися не більше шести територіальних органів Національного агентства, територія діяльності яких може не збігатися з адміністративно-територіальним поділом";
 
   "3. Рішенням Голови Національного агентства можуть створюватися не більше шести територіальних органів Національного агентства, територія діяльності яких може не збігатися з адміністративно-територіальним поділом";
 
192. в абзаці другому слова "призначаються та звільняються рішенням" замінити словами "призначаються та звільняються Головою";
 
   в абзаці другому слова "призначаються та звільняються рішенням" замінити словами "призначаються та звільняються Головою";
 
193. 8) у статті 9:
 
   8) у статті 9:
 
194. а) у частині першій:
 
   а) у частині першій:
 
195. у пункті 2 слова "припинення повноважень членів" замінити словами "припинення повноважень Голови";
 
   у пункті 2 слова "припинення повноважень членів" замінити словами "припинення повноважень Голови";
 
196. у пункті 4 слова "оплати праці членів" замінити словами "оплати праці Голови, заступників Голови Національного агентства";
 
   у пункті 4 слова "оплати праці членів" замінити словами "оплати праці Голови, заступників Голови Національного агентства";
 
197. б) частину другу викласти в такій редакції:
 
   б) частину другу викласти в такій редакції:
 
198. "2. Голова, заступник Голови Національного агентства та службовці апарату Національного агентства під час виконання покладених на них обов’язків є представниками влади, діють від імені держави і перебувають під її захистом";
 
   "2. Голова, заступник Голови Національного агентства та службовці апарату Національного агентства під час виконання покладених на них обов’язків є представниками влади, діють від імені держави і перебувають під її захистом";
 
199. в) частину четверту доповнити абзацом другим такого змісту:
 
   в) частину четверту доповнити абзацом другим такого змісту:
 
200. "Будь-які письмові чи усні вказівки, вимоги, доручення тощо, спрямовані до Національного агентства чи його працівників, які стосуються повноважень Національного агентства, але не передбачені законодавством України, є неправомірними та не повинні виконуватися. У разі отримання такої вказівки, вимоги, доручення тощо працівник Національного агентства невідкладно інформує про це в письмовій формі Голову Національного агентства";
 
-66- Юрчишин Я.Р.
Васильченко Г.І.
Цабаль В.В.
Устінова О.Ю.
Осадчук А.П.
Піпа Н.Р.
Лозинський Р.М.
У пункті 11 Розділу І пректу Закону України стосовно внесення змін до Закону України «Про запобігання корупції» частину 4 статті9 Закону України «Про запобігання корупції» викласти в такій редакції:
«4.Забороняється втручання державних органів, органів влади Автономної Республіки Крим, органів місцевого самоврядування, їхніх посадових і службових осіб, політичних партій, громадських об’єднань, інших осіб в діяльность Національного агенства з виконання покладених на нього обов’язків.
викласти в такій редакції
Будь-які письмові чи усні вказівки, вимоги, доручення тощо, спрямовані до Національного агентства чи його працівників, які стосуються повноважень Національного агентства, але не передбачені законодавством України, є неправомірними та не повинні виконуватися. У разі отримання такої вказівки, вимоги, доручення тощо працівник Національного агентства невідкладно інформує про це в письмовій формі Голову Національного агентства.
Уповноважені особи Національного агентства під час проведення перевірок приймають рішення за їх результатами самостійно, без втручання з боку інших осіб, у тому числі Голови Національного агентства, його заступників.
 
Відхилено 2  "Будь-які письмові чи усні вказівки, вимоги, доручення тощо, спрямовані до Національного агентства чи його працівників, які стосуються повноважень Національного агентства, але не передбачені законодавством України, є неправомірними та не повинні виконуватися. У разі отримання такої вказівки, вимоги, доручення тощо працівник Національного агентства невідкладно інформує про це в письмовій формі Голову Національного агентства";
 
    -67- Фріс І.П.
в абзаці другому підпункту в) підпункту 8:
речення перше викласти в такій редакції «Будь-які неправомірні вказівки, вимоги, доручення, спрямовані до Національного агентства чи його працівників, які стосуються повноважень Національного агентства, але вчинені не у спосіб та не в межах повноважень передбачених Конституцією України та законами України не повинні виконуватися.»;
у реченні другому слово «тощо» виключити;
 
Відхилено    
201. г) частини п'яту – восьму викласти в такій редакції:
 
   г) частини п'яту – восьму викласти в такій редакції:
 
202. "5. Повідомлення про підозру у вчиненні кримінального правопорушення Голові, заступнику Голови Національного агентства може бути здійснено лише Генеральним прокурором (виконувачем обов'язків Генерального прокурора) або керівником Спеціалізованої антикорупційної прокуратури.
 
-68- Славицька А.К.
у підпункті г) пункту 8:
в частині п’ятій статті 9 слова «керівником Спеціалізованої антикорупційної прокуратури» замінити словами «заступником Генерального прокурора - керівником Спеціалізованої антикорупційної прокуратури»;
 
Враховано   "5. Повідомлення про підозру у вчиненні кримінального правопорушення Голові, заступнику Голови Національного агентства може бути здійснено лише Генеральним прокурором (виконувачем обов'язків Генерального прокурора) або заступником Генерального прокурора - керівником Спеціалізованої антикорупційної прокуратури.
 
203. З клопотанням про відсторонення від посади Голови, або заступника Голови Національного агентства, який підозрюється чи обвинувачується у вчиненні злочину, має право звернутися у встановленому законом порядку Генеральний прокурор, його заступник або керівник Спеціалізованої антикорупційної прокуратури.
 
   З клопотанням про відсторонення від посади Голови, або заступника Голови Національного агентства, який підозрюється чи обвинувачується у вчиненні злочину, має право звернутися у встановленому законом порядку Генеральний прокурор, його заступник або керівник Спеціалізованої антикорупційної прокуратури.
 
204. 6. Голова, заступник Голови Національного агентства та службовці апарату Національного агентства, їх близькі особи та майно перебувають під захистом держави. У разі надходження відповідної заяви від Голови, заступника Голови Національного агентства органи Національної поліції вживають необхідні заходи для забезпечення безпеки Голови, заступника Голови Національного агентства та їх близьких осіб, збереження їх майна.
 
   6. Голова, заступник Голови Національного агентства та службовці апарату Національного агентства, їх близькі особи та майно перебувають під захистом держави. У разі надходження відповідної заяви від Голови, заступника Голови Національного агентства органи Національної поліції вживають необхідні заходи для забезпечення безпеки Голови, заступника Голови Національного агентства та їх близьких осіб, збереження їх майна.
 
205. 7. Посягання на життя і здоров'я Голови, заступника Голови Національного агентства чи службовця апарату Національного агентства, а також їх близьких осіб, знищення чи пошкодження їх майна, погроза їм вбивством, насильством чи пошкодженням майна тягнуть за собою відповідальність, встановлену законом.
 
   7. Посягання на життя і здоров'я Голови, заступника Голови Національного агентства чи службовця апарату Національного агентства, а також їх близьких осіб, знищення чи пошкодження їх майна, погроза їм вбивством, насильством чи пошкодженням майна тягнуть за собою відповідальність, встановлену законом.
 
206. 8. Голова, заступник Голови Національного агентства мають право на забезпечення засобами захисту, які надаються їм органами Національної поліції.
 
   8. Голова, заступник Голови Національного агентства мають право на забезпечення засобами захисту, які надаються їм органами Національної поліції.
 
207. 9) у статті 10:
 
   9) у статті 10:
 
208. а) назву статті викласти в такій редакції:
 
   а) назву викласти в такій редакції:
 
209. "Стаття 10. Правовий статус працівників апарату та територіальних органів Національного агентства";
 
-69- Юрчишин Я.Р.
Васильченко Г.І.
Цабаль В.В.
Устінова О.Ю.
Осадчук А.П.
Піпа Н.Р.
Лозинський Р.М.
Статтю 10 викласти в такій редакції
1. Члени Національного агентства є державними службовцями.
2. Працівниками апарату Національного агентства та його територіальних органів є державні службовці, а також інші працівники, які виконують допоміжні функції.
3. Працівниками апарату Національного агентства та його територіальних органів призначаються за результатами конкурсного відбору.
 
Відхилено   "Стаття 10. Правовий статус працівників апарату та територіальних органів Національного агентства";
 
210. б) частину першу виключити;
 
   б) частину першу виключити;
 
211. в) у частині другій слова "допоміжні функції" замінити словами "функції з обслуговування";
 
   в) у частині другій слова "допоміжні функції" замінити словами "функції з обслуговування";
 
212. 10) у частині першій статті 11:
 
   10) у частині першій статті 11:
 
213. а) у пункті 8 слова "осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування" замінити словами "суб'єктів декларування";
 
   а) у пункті 8 слова "осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування" замінити словами "суб'єктів декларування";
 
214. б) у пункті 15 після слів "прирівняних до них осіб" доповнити словами "інших положень цього Закону та прийнятих на його виконання нормативно-правових актів";
 
-70- Батенко Т.І.
Констанкевич І.М.
3. Абзац третій підпункту 10 пункту 11 Розділу І викласти у такій редакції:
«б) у пункті 15 після слів «прирівняних до них осіб» доповнити словами "застосування інших положень цього Закону та прийнятих на його виконання нормативно-правових актів»;»
 
Враховано   б) пункт 15 доповнити словами " застосування інших положень цього Закону та прийнятих на його виконання нормативно-правових актів ";
 
215. 11) у статті 12:
 
-71- Фріс І.П.
у підпункті 11:
абзаци третій, четвертий та п’ятий підпункту а) виключити;
підпункт б) виключити;
у підпункті в):
в абзаці другому слова «а у випадку направлення запиту для забезпечення проведення спеціальної перевірки – протягом трьох днів» виключити;
в абзаці сьомому слова «не здійснюється» замінити словами «здійснюється у порядку встановленому Міністерством юстиції України.»;
у підпункті б) підпункту 12:
абзац третій доповнити словами такого змісту «у порядку визначеному цим Законом;»;
в абзаці шостому слова «з питань» виключити;
підпункт г) підпункту 21 виключити;
 
Відхилено   11) у статті 12:
 
216. а) у частині першій:
 
   а) у частині першій:
 
217. у пункті 1 після слів "громадян та їх об’єднань інформацію", доповнити словами "у тому числі з обмеженим доступом";
 
   пункт 1 після слів "громадян та їх об’єднань інформацію" доповнити словами "у тому числі з обмеженим доступом";
 
218. пункт 2 викласти в такій редакції:
 
   пункт 2 викласти в такій редакції:
 
219. "2) мати безпосередній автоматизований доступ до інформаційно-телекомунікаційних і довідкових систем, реєстрів, банків даних, у тому числі тих, що містять інформацію з обмеженим доступом, держателем (адміністратором) яких є державні органи або органи місцевого самоврядування, користуватися державними, у тому числі урядовими, засобами зв'язку і комунікацій, мережами спеціального зв'язку та іншими технічними засобами.
 
-72- Радіна А.О.
Абзац п’ятий підпункту 11 пункту 11 розділу Іпроекту доповнити реченням такого змісту: «Отримання інформації з єдиного реєстру досудових розслідувань здійснюються у порядку та обсязі, визначених спільним наказом Національного агенства та Генерального прокурора України .»
 
Враховано   "2) мати безпосередній автоматизований доступ до інформаційно-телекомунікаційних і довідкових систем, реєстрів, банків даних, у тому числі тих, що містять інформацію з обмеженим доступом, держателем (адміністратором) яких є державні органи або органи місцевого самоврядування, користуватися державними, у тому числі урядовими, засобами зв'язку і комунікацій, мережами спеціального зв'язку та іншими технічними засобами. Отримання інформації з Єдиного реєстру досудових розслідувань здійснюються у порядку та обсязі, визначених спільним наказом Національного агенства та Генерального прокурора.
 
220. Обробку такої інформації Національне агентство здійснює з дотриманням законодавства про захист персональних даних та забезпечення таємниці, що охороняється законом";
 
   Обробку такої інформації Національне агентство здійснює з дотриманням законодавства про захист персональних даних та забезпечення таємниці, що охороняється законом";
 
221. доповнити пунктом 2-1 такого змісту:
 
   доповнити пунктом 21 такого змісту:
 
222. "2-1) отримувати інформацію з відкритих баз даних, реєстрів іноземних держав, у тому числі після внесення плати за отримання відповідної інформації, якщо така плата вимагається для доступу до інформації";
 
   "2-1) отримувати інформацію з відкритих баз даних, реєстрів іноземних держав, у тому числі після внесення плати за отримання відповідної інформації, якщо така плата вимагається для доступу до інформації";
 
223. у пункті 9 після слів "отримувати від осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування" доповнити словами "суб'єктів господарювання незалежно від форми власності, їх посадових осіб, громадян та їх об'єднань";
 
-73- Батенко Т.І.
Констанкевич І.М.
4. Підпункт 11 пункту 11 Розділу І після абзацу дев’ятого доповнити абзацом такого змісту:
«у частині другій замість слів «Національне агентство» записати слова «Голова Національного агентства».
 
Відхилено   пункт 9 після слів "отримувати від осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування" доповнити словами "суб'єктів господарювання незалежно від форми власності, їх посадових осіб, громадян та їх об'єднань";
 
224. б) у частині третій після слів "направляється до суду" доповнити словами "в порядку, визначеному Національним агентством";
 
-74- Славицька А.К.
підпункт б) пункту 11 викласти у такій редакції:
«б) у першому реченні частини третьої слова «згідно з рішенням Національного агенства» замінити словами «в порядку, визначеному Національним агенством»;
 
Враховано   б) у першому реченні частини третьої слова «згідно з рішенням Національного агенства» замінити словами «в порядку, визначеному Національним агенством»;
 
225. в) частини четверту – п'яту викласти в такій редакції:
 
-75- Славицька А.К.
підпункт в) пункту 11 викласти у такій редакції:
«в) частини четверту – п'яту викласти в такій редакції:
"4. Державні органи, органи влади Автономної Республіки Крим, органи місцевого самоврядування, фізичні та юридичні особи зобов'язані надавати запитувані Національним агентством документи чи інформацію, у тому числі з обмеженим доступом, протягом десяти робочих днів з дня одержання запиту, а у випадку направлення запиту для забезпечення проведення спеціальної перевірки – протягом трьох днів.
5.Нормативно-правові акти Національного агентства підлягають державній реєстрації Міністерством юстиції України та включаються до Єдиного державного реєстру нормативно-правових актів.
Нормативно-правові акти Національного агентства, що пройшли державну реєстрацію, набирають чинності з дня офіційного опублікування, якщо інше не передбачено самими актами, але не раніше дня офіційного опублікування.
Нормативно-правові акти Національного агентства після включення до Єдиного державного реєстру нормативно-правових актів опубліковуються державною мовою в офіційних друкованих виданнях.
Інші акти Національного агентства набирають чинності з дня їх прийняття, якщо самими актами не встановлено інший строк набрання ними чинності, але не раніше дня їх прийняття та доводяться до відома осіб, на яких поширюється дія таких актів, у встановленому Національним агентством порядку.
Акти Національного агентства оприлюднюються шляхом їх розміщення на офіційному веб-сайті Національного агентства»;
 
Враховано   в) частини четверту та п'яту викласти в такій редакції:
"4. Державні органи, органи влади Автономної Республіки Крим, органи місцевого самоврядування, фізичні та юридичні особи зобов'язані надавати запитувані Національним агентством документи чи інформацію, у тому числі з обмеженим доступом, протягом десяти робочих днів з дня одержання запиту, а у випадку направлення запиту для забезпечення проведення спеціальної перевірки – протягом трьох днів.
5.Нормативно-правові акти Національного агентства підлягають державній реєстрації Міністерством юстиції України та включаються до Єдиного державного реєстру нормативно-правових актів.
Нормативно-правові акти Національного агентства, що пройшли державну реєстрацію, набирають чинності з дня офіційного опублікування, якщо інше не передбачено самими актами, але не раніше дня офіційного опублікування.
Нормативно-правові акти Національного агентства після включення до Єдиного державного реєстру нормативно-правових актів опубліковуються державною мовою в офіційних друкованих виданнях.
Інші акти Національного агентства набирають чинності з дня їх прийняття, якщо самими актами не встановлено інший строк набрання ними чинності, але не раніше дня їх прийняття та доводяться до відома осіб, на яких поширюється дія таких актів, у встановленому Національним агентством порядку.
Акти Національного агентства оприлюднюються шляхом їх розміщення на офіційному веб-сайті Національного агентства»;
 
226. "4. Державні органи, органи влади Автономної Республіки Крим, органи місцевого самоврядування, фізичні та юридичні особи зобов'язані надавати запитувані Національним агентством документи чи інформацію, у тому числі з обмеженим доступом, протягом десяти робочих днів з дня одержання запиту, а у випадку направлення запиту для забезпечення проведення спеціальної перевірки – протягом трьох днів.
 
      
227. 5. Нормативно-правові акти Національного агентства набирають чинності з дня їх офіційного опублікування, якщо інше не передбачено самими актами, але не раніше дня їх офіційного опублікування.
 
-76- Пузанов О.Г.
1.Абзац четвертий – дев'ятий підпункту в підпункту 11 пункту 11 розділу І законопроекту викласти в наступній редакції: "5. Нормативно-правові акти Національного агентства підлягають державній реєстрації Міністерством юстиції України та включаються до Єдиного державного реєстру нормативно-правових актів.
Нормативно-правові акти Національного агентства після включення до Єдиного державного реєстру нормативно-правових актів опубліковуються державною мовою.
Офіційне опублікування нормативно-правових актів Національного агентства здійснюється в газеті "Урядовий кур'єр" та Офіційному віснику України.
Нормативно-правові акти Національного агентства, які пройшли державну реєстрацію, набирають чинності з дня офіційного опублікування, якщо інше не передбачено самими актами, але не раніше дня офіційного опублікування.
Інші акти Національного агентства набирають чинності з дня їх прийняття, якщо самими актами не встановлено інший строк набрання ними чинності, та доводяться до відома осіб, на яких поширюється дія таких актів, у встановленому Національним агентством порядку."
 
Враховано редакційно      
    -77- Макаров О.А.
Абзаци третій – восьмий підпункту «в» у підпункті 11 пункту 11 розділу І викласти в такій редакції:
«5. Нормативно-правові акти Національного агентства, які пройшли державну реєстрацію, набирають чинності з дня їх офіційного опублікування, якщо інше не передбачено самими актами, але не раніше дня їх офіційного опублікування.
Офіційне опублікування нормативно-правових актів Національного агентства здійснюється в газеті "Урядовий кур'єр" та Офіційному віснику України.
Індивідуальні акти Національного агентства набирають чинності з дня їх прийняття, якщо самими актами не встановлено інший строк набрання ними чинності, та доводяться до відома осіб, на яких поширюється дія таких актів, у встановленому Національним агентством порядку.
Усі акти Національного агентства додатково оприлюднюються шляхом їх невідкладного розміщення на офіційному веб-сайті Національного агентства.
Державна реєстрація індивідуальних актів Національного агентства Міністерством юстиції України не здійснюється.
Нормативно-правові акти Національного агентства підлягають державній реєстрації Міністерством юстиції України та включаються до Єдиного державного реєстру нормативно-правових актів України";».
 
Враховано редакційно    
228. Офіційне опублікування нормативно-правових актів Національного агентства здійснюється в газеті "Урядовий кур'єр" та Офіційному віснику України.
 
      
229. Інші акти Національного агентства набирають чинності з дня їх прийняття, якщо самими актами не встановлено інший строк набрання ними чинності, та доводяться до відома осіб, на яких поширюється дія таких актів, у встановленому Національним агентством порядку.
 
      
230. Акти Національного агентства оприлюднюються шляхом їх розміщення на офіційному веб-сайті Національного агентства.
 
      
231. Державна реєстрація актів Національного агентства Міністерством юстиції України не здійснюється.
 
      
232. Нормативно-правові акти Національного агентства включаються до Єдиного державного реєстру нормативно-правових актів України";
 
      
233. 12) у статті 13:
 
   12) у статті 13:
 
234. а) частину першу викласти в такій редакції:
 
   а) частину першу викласти в такій редакції:
 
235. "1. Уповноваженими особами Національного агентства є Голова, заступник Голови Національного агентства, а також інші посадові особи, уповноважені Головою Національного агентства";
 
   "1. Уповноваженими особами Національного агентства є Голова, заступник Голови Національного агентства, а також інші посадові особи, уповноважені Головою Національного агентства";
 
236. б) у частині другій:
 
   б) у частині другій:
 
237. абзаци другий та третій викласти в такій редакції:
 
   абзаци другий та третій викласти в такій редакції:
 
238. " вимагати необхідні документи та іншу інформацію, у тому числі з обмеженим доступом, у зв'язку з реалізацією своїх повноважень;
 
   " вимагати необхідні документи та іншу інформацію, у тому числі з обмеженим доступом, у зв'язку з реалізацією своїх повноважень;
 
239. отримувати в межах своєї компетенції письмові пояснення від посадових осіб та службових осіб державних органів, органів влади Автономної Республіки Крим, органів місцевого самоврядування, суб'єктів господарювання незалежно від форми власності та їх посадових осіб, громадян та їх об'єднань";
 
   отримувати в межах своєї компетенції письмові пояснення від посадових осіб та службових осіб державних органів, органів влади Автономної Республіки Крим, органів місцевого самоврядування, суб'єктів господарювання незалежно від форми власності та їх посадових осіб, громадян та їх об'єднань";
 
240. доповнити частину абзацом сьомим такого змісту:
 
   доповнити абзацом сьомим такого змісту:
"проводити перевірки з питань, які цим Законом віднесено до повноважень Національного агентства";
 
241. "проводити перевірки з питань, які цим Законом віднесено до повноважень Національного агентства";
 
   доповнити абзацом такого змісту:
«Розподіл обов’язків з проведення перевірок між уповноваженими особами Національного агентства здійснюється автоматизовано відповідно до порядку, визначеного Головою Національного агентства.»
 
242. в) у частині четвертій слова "Голові та членам" замінити словами "Голові, заступнику Голови";
 
   в) у частині четвертій слова "Голові та членам" замінити словами "Голові, заступнику Голови";
 
243. 13) доповнити Закон статтею 13-1 такого змісту:
 
   13) доповнити статтею 13-1 такого змісту:
 
244. "Стаття 13-1. Уповноважені підрозділи (уповноважені особи) з питань
 
   "Стаття 13-1. Уповноважені підрозділи (уповноважені особи) з питань
 
245. запобігання та виявлення корупції
 
   запобігання та виявлення корупції
 
246. 1. З метою організації та здійснення заходів із запобігання та виявлення корупції, передбачених цим Законом, утворюються (визначаються) уповноважені підрозділи (уповноважені особи) з питань запобігання та виявлення корупції.
 
   1. З метою організації та здійснення заходів із запобігання та виявлення корупції, передбачених цим Законом, утворюються (визначаються) уповноважені підрозділи (уповноважені особи) з питань запобігання та виявлення корупції.
 
247. Уповноважені підрозділи (уповноважені особи) утворюються (визначаються) в:
 
   Уповноважені підрозділи (уповноважені особи) утворюються (визначаються) в:
 
248. Офісі Президента України, Апараті Верховної Ради України, Секретаріаті Кабінету Міністрів України, Секретаріаті Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини;
 
   Офісі Президента України, Апараті Верховної Ради України, Секретаріаті Кабінету Міністрів України, Секретаріаті Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини;
 
249. апаратах Ради національної безпеки і оборони України, Рахункової палати, Верховного Суду, Вищого антикорупційного суду, Конституційного Суду України, Національного банку України, Фонду гарантування вкладів фізичних осіб; секретаріатах Вищої ради правосуддя, Вищої кваліфікаційної комісії суддів України;
 
   апаратах Ради національної безпеки і оборони України, Рахункової палати, Верховного Суду, Вищого антикорупційного суду, Конституційного Суду України, Національного банку України, Фонду гарантування вкладів фізичних осіб; секретаріатах Вищої ради правосуддя, Вищої кваліфікаційної комісії суддів України;
 
250. апаратах та територіальних органах міністерств, інших центральних органів виконавчої влади, інших державних органів, юрисдикція яких поширюється на всю територію України (крім Національного антикорупційного бюро України, Національного агентства);
 
   апаратах та територіальних органах міністерств, інших центральних органів виконавчої влади, інших державних органів, юрисдикція яких поширюється на всю територію України (крім Національного антикорупційного бюро України, Національного агентства);
 
251. апараті Ради міністрів Автономної Республіки Крим, апаратах органів виконавчої влади Автономної Республіки Крим;
 
   апараті Ради міністрів Автономної Республіки Крим, апаратах органів виконавчої влади Автономної Республіки Крим;
 
252. обласних, Київській та Севастопольській міських, районних, районних у місті Києві державних адміністраціях;
 
   обласних, Київській та Севастопольській міських, районних, районних у місті Києві державних адміністраціях;
 
253. апаратах Верховної Ради Автономної Республіки Крим, обласних, районних, міських, Севастопольської міської ради, секретаріаті Київської міської ради;
 
   апаратах Верховної Ради Автономної Республіки Крим, обласних, районних, міських, Севастопольської міської ради, секретаріаті Київської міської ради;
 
254. на підприємствах, в установах та організаціях, що належать до сфери управління державного органу, крім тих юридичних осіб, у якими відповідно до цього Закону приймаються антикорупційні програми;
 
   на підприємствах, в установах та організаціях, що належать до сфери управління державного органу, крім тих юридичних осіб, у якими відповідно до цього Закону приймаються антикорупційні програми;
 
255. у державних цільових фондах.
 
   у державних цільових фондах.
 
256. 2. Основними завданнями уповноважених підрозділів (уповноваженої особи) є:
 
   2. Основними завданнями уповноважених підрозділів (уповноваженої особи) є:
 
257. 1) розроблення, організація та контроль за проведенням заходів щодо запобігання корупційним правопорушенням та правопорушенням, пов'язаним з корупцією;
 
   1) розроблення, організація та контроль за проведенням заходів щодо запобігання корупційним правопорушенням та правопорушенням, пов'язаним з корупцією;
 
258. 2) організація роботи з оцінки корупційних ризиків у діяльності відповідного органу, підготовки заходів щодо їх усунення, внесення керівнику такого органу відповідних пропозицій;
 
   2) організація роботи з оцінки корупційних ризиків у діяльності відповідного органу, підготовки заходів щодо їх усунення, внесення керівнику такого органу відповідних пропозицій;
 
259. 3) надання методичної та консультаційної допомоги з питань додержання законодавства щодо запобігання корупції;
 
   3) надання методичної та консультаційної допомоги з питань додержання законодавства щодо запобігання корупції;
 
260. 4) здійснення заходів з виявлення конфлікту інтересів, сприяння його врегулюванню, інформування керівника відповідного органу та Національного агентства про виявлення конфлікту інтересів та заходи, що були вжиті для його врегулювання;
 
   4) здійснення заходів з виявлення конфлікту інтересів, сприяння його врегулюванню, інформування керівника відповідного органу та Національного агентства про виявлення конфлікту інтересів та заходи, що були вжиті для його врегулювання;
 
261. 5) перевірка факту подання суб'єктами декларування декларацій та повідомлення Національного агентства про випадки неподання чи несвоєчасного подання таких декларацій у визначеному відповідно до цього Закону порядку;
 
   5) перевірка факту подання суб'єктами декларування декларацій та повідомлення Національного агентства про випадки неподання чи несвоєчасного подання таких декларацій у визначеному відповідно до цього Закону порядку;
 
262. 6) здійснення контролю за дотриманням антикорупційного законодавства, у тому числі розгляд повідомлень про порушення вимог цього Закону, у тому числі у підвідомчих підприємствах, установах та організаціях;
 
   6) здійснення контролю за дотриманням антикорупційного законодавства, у тому числі розгляд повідомлень про порушення вимог цього Закону, у тому числі у підвідомчих підприємствах, установах та організаціях;
 
263. 7) забезпечення захисту працівників, які здійснили повідомлення про порушення вимог цього Закону, від застосування негативних заходів впливу з боку керівника або роботодавця відповідно до законодавства щодо захисту викривачів;
 
   7) забезпечення захисту працівників, які здійснили повідомлення про порушення вимог цього Закону, від застосування негативних заходів впливу з боку керівника або роботодавця відповідно до законодавства щодо захисту викривачів;
 
264. 8) інформування керівника відповідного органу, Національного агентства або інших спеціально уповноважених суб'єктів у сфері протидії корупції про факти порушення законодавства у сфері запобігання і протидії корупції.
 
   8) інформування керівника відповідного органу, Національного агентства або інших спеціально уповноважених суб'єктів у сфері протидії корупції про факти порушення законодавства у сфері запобігання і протидії корупції.
 
265. 3. Керівник уповноваженого підрозділу (уповноважена особа) підзвітний і підконтрольний керівнику відповідного державного органу або органу місцевого самоврядування.
 
   3. Керівник уповноваженого підрозділу (уповноважена особа) підзвітний і підконтрольний керівнику відповідного державного органу або органу місцевого самоврядування.
 
266. Керівник відповідного державного органу або органу місцевого самоврядування забезпечує гарантії незалежності уповноваженого підрозділу (уповноваженої особи) від впливу чи втручання у його роботу.
 
   Керівник відповідного державного органу або органу місцевого самоврядування забезпечує гарантії незалежності уповноваженого підрозділу (уповноваженої особи) від впливу чи втручання у його роботу.
 
267. 4. Керівник уповноваженого підрозділу (уповноважена особа) державного органу, юрисдикція якого поширюється на всю територію України, може бути звільнений за ініціативою керівника за умови згоди Національним агентством.
 
   4. Керівник уповноваженого підрозділу (уповноважена особа) державного органу, юрисдикція якого поширюється на всю територію України, може бути звільнений за ініціативою керівника за умови надання згоди Національним агентством.
 
268. Згода Національного агентства надається з метою з'ясування обставин, передбачених частиною третьою статті 53 цього Закону.
 
   Згода Національного агентства надається з метою з'ясування обставин, передбачених частиною третьою статті 53 цього Закону.
 
269. 5. Національне агентство затверджує Типове положення про уповноважений підрозділ (уповноважену особу) та порядок надання згоди на звільнення керівника уповноваженого підрозділу (уповноваженої особи).
 
   5. Національне агентство затверджує Типове положення про уповноважений підрозділ (уповноважену особу) та порядок надання згоди на звільнення керівника уповноваженого підрозділу (уповноваженої особи).
 
270. Національне агентство встановлює обов'язкові вимоги до мінімальної штатної чисельності уповноваженого підрозділу в державних органах.
 
   Національне агентство встановлює обов'язкові вимоги до мінімальної штатної чисельності уповноваженого підрозділу в державних органах.
 
271. 14) статтю 14 викласти в такій редакції:
 
   14) статтю 14 викласти в такій редакції:
 
272. "Стаття 14. Контроль за діяльністю Національного агентства
 
   "Стаття 14. Контроль за діяльністю Національного агентства
 
273. 1. Контроль за витрачанням Національним агентством коштів здійснюється Рахунковою палатою шляхом проведення аудиту один раз на два роки.
 
   1. Контроль за витрачанням Національним агентством коштів здійснюється Рахунковою палатою шляхом проведення аудиту один раз на два роки.
 
274. 2. Громадський контроль за діяльністю Національного агентства забезпечується через Громадську раду при Національному агентстві, яка складається з 15 осіб та формується відповідно до результатів відкритого та прозорого конкурсу.
 
   2. Громадський контроль за діяльністю Національного агентства забезпечується через Громадську раду при Національному агентстві, яка складається з 15 осіб та формується відповідно до результатів відкритого та прозорого конкурсу.
 
275. Конкурс з формування складу Громадської ради при Національному агентстві проводиться шляхом відкритого рейтингового інтернет-голосування громадян, які проживають на території України, у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України.
 
   Конкурс з формування складу Громадської ради при Національному агентстві проводиться шляхом відкритого рейтингового інтернет-голосування громадян, які проживають на території України, у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України.
 
276. Кандидатури для участі в конкурсі з формування складу Громадської ради при Національному агентстві подаються громадськими об'єднаннями, статутна діяльність яких пов'язана із запобіганням та/або протидією корупції (далі – громадські об'єднання).
 
-78- Радіна А.О.
в абзаці третьому частини 2 статті 14: після слів «подаються громадськими об'єднаннями» та перед словами « (далі – громадські об'єднання).» слова «статутна діяльність яких пов'язана із запобіганням та/або протидією корупції» замінити словами «які здійснюють діяльність за напрямом запобігання та/або протидії корупції не менше двох років.»;
 
Враховано   Кандидатури для участі в конкурсі з формування складу Громадської ради при Національному агентстві подаються громадськими об'єднаннями, які здійснюють діяльність за напрямом запобігання та/або протидії корупції не менше двох років та мають підтвердження реалізованих ними проектів (далі – громадські об'єднання).
 
    -79- Поляков А.Е.
Абзац шостий підпункту 14 пункту 11 розділу І законопроекту викласти у такій редакції:
«Кандидатури для участі в конкурсі з формування складу Громадської ради при Національному агентстві подаються громадськими об'єднаннями, статутна діяльність яких пов'язана із запобіганням та/або протидією корупції (далі – громадські об'єднання), що мають відповідний досвід роботи понад один рік та мають підтвердження реалізованих ними проектів».
 
Враховано    
277. Громадське об'єднання може подати для участі в конкурсі не більше трьох кандидатур, враховуючи всі кандидатури, подані афілійованими громадськими об'єднаннями. Афілійованими є громадські об'єднання, що мають спільних засновників або серед засновників яких є близькі особи.
 
   Громадське об'єднання може подати для участі в конкурсі не більше трьох кандидатур, враховуючи всі кандидатури, подані афілійованими громадськими об'єднаннями. Афілійованими є громадські об'єднання, що мають спільних засновників або серед засновників яких є близькі особи.
 
278. До складу Громадської ради при Національному агентстві не можуть входити особи:
 
   До складу Громадської ради при Національному агентстві не можуть входити особи:
 
279. 1) зазначені у пункті 1, підпункті "а" пункту 2 частини першої статті 3 цього Закону;
 
   1) зазначені у пункті 1, підпункті "а" пункту 2 частини першої статті 3 цього Закону;
 
280. 2) які, незалежно від тривалості, були працівниками Національного агентства протягом останніх трьох років;
 
   2) які, незалежно від тривалості, були працівниками Національного агентства протягом останніх трьох років;
 
281. 3) близькі особи яких є або, незалежно від тривалості, були працівниками Національного агентства протягом останніх трьох років.
 
   3) близькі особи яких є або, незалежно від тривалості, були працівниками Національного агентства протягом останніх трьох років.
 
282. Громадська рада при Національному агентстві є повноважною, якщо до її складу входять не менше дев'яти осіб. Строк повноважень Громадської ради становить два роки. Положення про Громадську раду при Національному агентстві затверджує Кабінет Міністрів України.
 
   Громадська рада при Національному агентстві є повноважною, якщо до її складу входять не менше дев'яти осіб. Строк повноважень Громадської ради становить два роки. Положення про Громадську раду при Національному агентстві затверджує Кабінет Міністрів України.
 
283. 3. Громадська рада при Національному агентстві:
 
   3. Громадська рада при Національному агентстві:
 
284. 1) обирає зі своїх членів до трьох представників, які входять до складу кожної з:
 
   1) обирає зі своїх членів до трьох представників, які входять до складу кожної з:
 
285. – комісій, які проводять конкурс на зайняття вакантних посад у Національному агентстві;
 
   комісій, які проводять конкурс на зайняття вакантних посад у Національному агентстві;
 
286. – дисциплінарних комісій, які здійснюють дисциплінарні провадження щодо державних службовців Національного агентства;
 
   дисциплінарних комісій, які здійснюють дисциплінарні провадження щодо державних службовців Національного агентства;
 
287. 2) заслуховує інформацію про діяльність, виконання планів і завдань Національного агентства, здійснює моніторинг ефективності реалізації Національним агентством його повноважень;
 
   2) заслуховує інформацію про діяльність, виконання планів і завдань Національного агентства, здійснює моніторинг ефективності реалізації Національним агентством його повноважень;
 
288. 3) аналізує ситуацію із забезпеченням незалежності Національного агентства;
 
   3) аналізує ситуацію із забезпеченням незалежності Національного агентства;
 
289. 4) розглядає щорічний звіт Національного агентства та затверджує висновок щодо нього;
 
   4) розглядає щорічний звіт Національного агентства та затверджує висновок щодо нього;
 
290. 5) розглядає проект національної доповіді щодо реалізації засад антикорупційної політики та затверджує висновок щодо нього;
 
   5) розглядає проект національної доповіді щодо реалізації засад антикорупційної політики та затверджує висновок щодо нього;
 
291. 6) бере участь у розробці антикорупційної стратегії та державної програми з її реалізації;
 
   6) бере участь у розробці антикорупційної стратегії та державної програми з її реалізації;
 
292. 7) бере участь у розробці проектів нормативно-правових актів Національного агентства та готує висновки щодо них;
 
   7) бере участь у розробці проектів нормативно-правових актів Національного агентства та готує висновки щодо них;
 
293. 8) здійснює інші повноваження, передбачені Положенням про Громадську раду при Національному агентстві.
 
   8) здійснює інші повноваження, передбачені Положенням про Громадську раду при Національному агентстві.
 
294. 4. Кожні два роки проводиться зовнішня незалежна оцінка ефективності діяльності Національного агентства.
 
   4. Кожні два роки проводиться зовнішня незалежна оцінка ефективності діяльності Національного агентства.
 
295. Оцінку проводить Комісія з проведення незалежної оцінки ефективності діяльності Національного агентства (далі – Комісія) у складі трьох осіб, які призначаються Кабінетом Міністрів України на підставі пропозицій міжнародних організацій, з якими Україна співпрацює у сфері запобігання і протидії корупції відповідно до міжнародних договорів України.
 
-80- Радіна А.О.
в абзаці другому частини 4 статті 14: після слів «Кабінетом Міністрів України» слова «на підставі пропозицій донорів, які протягом останніх двох років до проведення оцінки надавали Україні міжнародну технічну допомогу у сфері запобігання і протидії корупції.
 
Враховано   Оцінку проводить Комісія з проведення незалежної оцінки ефективності діяльності Національного агентства (далі – Комісія) у складі трьох осіб, які призначаються Кабінетом Міністрів України на підставі пропозицій донорів, які протягом останніх двох років до проведення оцінки надавали Україні міжнародну технічну допомогу у сфері запобігання і протидії корупції.
 
296. Визначення міжнародних організацій та подання ними пропозицій щодо кандидатів до складу Комісії здійснюється відповідно до статті 6 цього Закону.
 
-81- Радіна А.О.
в абзаці третьому частини 4 статті 14 після слова «визначення» слова «міжнародних організацій» замінити словом «донорів»;
 
Враховано   Визначення донорів та подання ними пропозицій щодо кандидатів до складу Комісії здійснюється відповідно до статті 6 цього Закону.
 
297. До початку формування Комісії Кабінет Міністрів України затверджує та оприлюднює критерії та методику проведення оцінювання ефективності діяльності Національного агентства.
 
   До початку формування Комісії Кабінет Міністрів України затверджує та оприлюднює критерії та методику проведення оцінювання ефективності діяльності Національного агентства.
 
298. Члени Комісії діють незалежно та не повинні виконувати будь-яких доручень і вказівок.
 
   Члени Комісії діють незалежно та не повинні виконувати будь-яких доручень і вказівок.
 
299. Рішення Комісії про затвердження звіту оцінки ефективності діяльності Національного агентства вважається ухваленим, якщо за нього проголосували всі члени Комісії.
 
   Рішення Комісії про затвердження звіту оцінки ефективності діяльності Національного агентства вважається ухваленим, якщо за нього проголосували всі члени Комісії.
 
300. Звіт оцінки ефективності діяльності Національного агентства оприлюднюється на офіційному веб-сайті Кабінету Міністрів України протягом п'яти днів з дня його затвердження.
 
   Звіт оцінки ефективності діяльності Національного агентства оприлюднюється на офіційному веб-сайті Кабінету Міністрів України протягом п'яти днів з дня його затвердження.
 
301. Для проведення оцінки члени Комісії мають право:
 
   Для проведення оцінки члени Комісії мають право:
 
302. 1) доступу до інформації та документів, що є у володінні Національного агентства (у тому числі до інформації з обмеженим доступом);
 
   1) доступу до інформації та документів, що є у володінні Національного агентства (у тому числі до інформації з обмеженим доступом);
 
303. 2) проводити конфіденційні інтерв'ю з працівниками Національного агентства, працівниками інших державних органів, а також іншими особами, які володіють інформацією (документами), необхідною (необхідними) для проведення оцінки;
 
   2) проводити конфіденційні інтерв'ю з працівниками Національного агентства, працівниками інших державних органів, а також іншими особами, які володіють інформацією (документами), необхідною (необхідними) для проведення оцінки;
 
304. 3) звертатися до державних органів, будь-яких фізичних чи юридичних осіб із запитом про надання пояснень, документів чи інформації, необхідних для проведення оцінювання ефективності діяльності Національного агентства;
 
   3) звертатися до державних органів, будь-яких фізичних чи юридичних осіб із запитом про надання пояснень, документів чи інформації, необхідних для проведення оцінювання ефективності діяльності Національного агентства;
 
305. 4) користуватися допомогою помічників. Помічники зобов'язані забезпечувати захист і нерозголошення персональних даних, інформації з обмеженим доступом, що стали їм відомі у зв'язку з виконанням відповідних обов'язків.
 
   4) користуватися допомогою помічників. Помічники зобов'язані забезпечувати захист і нерозголошення персональних даних, інформації з обмеженим доступом, що стали їм відомі у зв'язку з виконанням відповідних обов'язків.
 
306. Члени комісії забезпечують захист та нерозголошення персональних даних, інформації з обмеженим доступом, що стали їм відомі у зв'язку зі здійсненням своїх повноважень.
 
   Члени комісії забезпечують захист та нерозголошення персональних даних, інформації з обмеженим доступом, що стали їм відомі у зв'язку зі здійсненням своїх повноважень.
 
307. Організаційно-технічне забезпечення діяльності Комісії здійснює Секретаріат Кабінету Міністрів України. Фінансування діяльності Комісії та її членів може здійснюватися за рахунок залучення міжнародної технічної допомоги.
 
-82- Радіна А.О.
в абзаці чотирнадцятому частини 4 статті 14: після слів «Фінансування діяльності Комісії та її членів» та перед словами «може здійснюватися за рахунок» додати слова та знаки «, у тому числі секретаріату, що створюється для допомоги в їхній діяльності,»
 
Враховано   Організаційно-технічне забезпечення діяльності Комісії здійснює Секретаріат Кабінету Міністрів України. Фінансування діяльності Комісії та її членів, у тому числі секретаріату, що створюється для допомоги в їхній діяльності може здійснюватися за рахунок залучення міжнародної технічної допомоги.
 
308. 5. Національне агентство готує щорічні звіти про свою діяльність. Звіт Національного агентства надається для висновку Громадській раді при Національному агентстві, яка розглядає звіт протягом двох тижнів з дня надання.
 
   5. Національне агентство готує щорічні звіти про свою діяльність. Звіт Національного агентства надається для висновку Громадській раді при Національному агентстві, яка розглядає звіт протягом двох тижнів з дня надання.
 
309. Національне агентство оприлюднює щорічний звіт не пізніше 15 квітня на своєму офіційному веб-сайті разом із висновком Громадської ради (у разі затвердження висновку у встановлений строк).
 
   Національне агентство оприлюднює щорічний звіт не пізніше 15 квітня на своєму офіційному веб-сайті разом із висновком Громадської ради (у разі затвердження висновку у встановлений строк).
 
310. Щорічний звіт Національного агентства повинен містити, зокрема, такі відомості:
 
   Щорічний звіт Національного агентства повинен містити, зокрема, такі відомості:
 
311. 1) визначені Національним агентством показники ефективності його діяльності та результати їх досягнення;
 
   1) визначені Національним агентством показники ефективності його діяльності та результати їх досягнення;
 
312. 2) статистичні дані про результати діяльності Національного агентства, у тому числі дані про:
 
   2) статистичні дані про результати діяльності Національного агентства, у тому числі дані про:
 
313. кількість виявлених порушень цього Закону, Закону України "Про політичні партії в Україні";
 
   кількість виявлених порушень цього Закону, Закону України "Про політичні партії в Україні";
 
314. кількість складених уповноваженими особами Національного агентства протоколів про адміністративні правопорушення та результати їх розгляду;
 
   кількість складених уповноваженими особами Національного агентства протоколів про адміністративні правопорушення та результати їх розгляду;
 
315. кількість винесених приписів Національного агентства, надісланих матеріалів про порушення законодавства до правоохоронних та інших органів, результати їх розгляду;
 
   кількість винесених приписів Національного агентства, надісланих матеріалів про порушення законодавства до правоохоронних та інших органів, результати їх розгляду;
 
316. результати звернень Національного агентства до суду з позовами (заявами) відповідно до закону;
 
   результати звернень Національного агентства до суду з позовами (заявами) відповідно до закону;
 
317. дисциплінарні стягнення, застосовані до працівників Національного агентства;
 
   дисциплінарні стягнення, застосовані до працівників Національного агентства;
 
318. 3) результати діяльності підрозділу внутрішнього контролю та підрозділу з питань запобігання корупції Національного агентства;
 
   3) результати діяльності підрозділу внутрішнього контролю та підрозділу з питань запобігання корупції Національного агентства;
 
319. 4) відомості про взаємодію з іншими державними органами, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами та організаціями;
 
   4) відомості про взаємодію з іншими державними органами, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами та організаціями;
 
320. 5) відомості про співпрацю з компетентними органами іноземних держав, міжнародними та іноземними організаціями;
 
   5) відомості про співпрацю з компетентними органами іноземних держав, міжнародними та іноземними організаціями;
 
321. 6) чисельність працівників Національного агентства, їхню кваліфікацію та досвід, підвищення їхньої кваліфікації;
 
   6) чисельність працівників Національного агентства, їхню кваліфікацію та досвід, підвищення їхньої кваліфікації;
 
322. 7) штатний розпис та кошторис Національного агенства, його виконання;
 
   7) штатний розпис та кошторис Національного агенства, його виконання;
 
323. 8) інші відомості, що стосуються результатів діяльності Національного агентства";
 
   8) інші відомості, що стосуються результатів діяльності Національного агентства";
 
324. 15) у статті 15:
 
   15) у статті 15:
 
325. а) назву статті викласти в такій редакції:
 
   а) назву викласти в такій редакції:
 
326. "Стаття 15. Соціальний захист Голови, заступника Голови Національного агентства та працівників апарату Національного агентства";
 
   "Стаття 15. Соціальний захист Голови, заступника Голови Національного агентства та працівників апарату Національного агентства";
 
327. б) у частині першій слова "члени та працівники" замінити словами ". Голова, заступник Голови Національного агентства та працівники ";
 
   б) у частині першій слова "Члени та працівники" замінити словами "Голова, заступник Голови Національного агентства та працівники ";
 
328. в) у частині другій слова "загибелі (смерті) члена" замінити словами "загибелі (смерті) Голови, заступника Голови Національного агентства";
 
   в) у частині другій слова "загибелі (смерті) члена" замінити словами "загибелі (смерті) Голови, заступника Голови ";
 
329. г) у частині четвертій слова "шкода, завдана майну члена" замінити словами "шкода, завдана майну Голови, заступника Голови Національного агентства";
 
   г) у частині четвертій слова "Шкода, завдана майну члена" замінити словами "Шкода, завдана майну Голови, заступника Голови Національного агентства";
 
330. 16) у статті 16:
 
   16) у статті 16:
 
331. а) назву статті викласти в такій редакції:
 
   а) назву викласти в такій редакції:
 
332. "Стаття 16. Оплата праці Голови, заступника Голови Національного агентства та працівників апарату Національного агентства";
 
   "Стаття 16. Оплата праці Голови, заступника Голови Національного агентства та працівників апарату Національного агентства";
 
333. б) у частині першій слова "заробітна плата членів та працівників" замінити словами "заробітна плата Голови, заступника Голови Національного агентства та працівників";
 
   б) у частині першій слова "Заробітна плата членів та працівників" замінити словами "заробітна плата Голови, заступника Голови Національного агентства та працівників";
 
334. в) частини другу та третю викласти в такій редакції:
 
   в) частини другу та третю викласти в такій редакції:
 
335. "2. Заробітна плата Голови, заступника Голови Національного агентства та працівників апарату Національного агентства складається з посадового окладу, надбавки за вислугу років, доплати за ранг, премії та інших надбавок, встановлених законодавством про державну службу.
 
   "2. Заробітна плата Голови, заступника Голови Національного агентства та працівників апарату Національного агентства складається з посадового окладу, надбавки за вислугу років, доплати за ранг, премії та інших надбавок, встановлених законодавством про державну службу.
 
336. Установлюються такі посадові оклади працівників Національного агентства відповідно до розміру прожиткового мінімуму для працездатних осіб, встановленого на 1 січня календарного року:
 
   Установлюються такі посадові оклади працівників Національного агентства відповідно до розміру прожиткового мінімуму для працездатних осіб, встановленого на 1 січня календарного року:
 
337. Голова Національного агентства – 40;
 
   Голова Національного агентства – 40;
 
338. заступник Голови Національного агентства, керівник апарату Національного агентства – 30;
 
   заступник Голови Національного агентства, керівник апарату Національного агентства – 30;
 
339. керівник територіального органу Національного агентства, заступник керівника апарату Національного агентства, керівник підрозділу внутрішнього контролю – 25;
 
   керівник територіального органу Національного агентства, заступник керівника апарату Національного агентства, керівник підрозділу внутрішнього контролю – 25;
 
340. заступник керівника територіального органу Національного агентства, керівник самостійного структурного підрозділу апарату Національного агентства, заступник керівника підрозділу внутрішнього контролю – 20.
 
   заступник керівника територіального органу Національного агентства, керівник самостійного структурного підрозділу апарату Національного агентства, заступник керівника підрозділу внутрішнього контролю – 20.
 
341. Посадовий оклад інших працівників Національного агентства дорівнює двом розмірам посадового окладу, встановленого Кабінетом Міністрів України для працівників, які займають відповідні посади в центральних органах виконавчої влади.
 
   Посадовий оклад інших працівників Національного агентства дорівнює двом розмірам посадового окладу, встановленого Кабінетом Міністрів України для працівників, які займають відповідні посади в центральних органах виконавчої влади.
 
342. Посадовий оклад уповноважених осіб Національного агентства встановлюється з коефіцієнтом 1,5 (крім Голови, заступника Голови Національного агентства).
 
   Посадовий оклад уповноважених осіб Національного агентства встановлюється з коефіцієнтом 1,5 (крім Голови, заступника Голови Національного агентства).
 
343. 3. Надбавки за вислугу років та доплати за ранг, премії та інші надбавки Голові, заступнику Голови Національного агентства та державним службовцям Національного агентства виплачуються відповідно до Закону України "Про державну службу" з урахуванням положень цього Закону.
 
   3. Надбавки за вислугу років та доплати за ранг, премії та інші надбавки Голові, заступнику Голови Національного агентства та державним службовцям Національного агентства виплачуються відповідно до Закону України "Про державну службу" з урахуванням положень цього Закону.
 
344. Розмір місячної премії Голови, заступника Голови Національного агентства не може перевищувати 50 відсотків його посадового окладу";
 
   Розмір місячної премії Голови, заступника Голови Національного агентства не може перевищувати 50 відсотків його посадового окладу";
 
345. 17) доповнити Закон статтею 17-1 такого змісту:
 
   17) розділ ІІ доповнити статтею 17-1 такого змісту:
 
346. "Стаття 17-1. Підрозділ внутрішнього контролю, підрозділ з питань
 
   "Стаття 17-1. Підрозділ внутрішнього контролю, підрозділ з питань
 
347. запобігання корупції Національного агентства
 
   запобігання корупції Національного агентства
 
348. 1. З метою забезпечення доброчесності працівників Національного агентства, забезпечення дотримання цього Закону в апараті Національного агентства діє підрозділ внутрішнього контролю. Рішенням Голови Національного агентства підрозділи внутрішнього контролю можуть створюватися в його територіальних органах.
 
   1. З метою забезпечення доброчесності працівників Національного агентства, забезпечення дотримання цього Закону в апараті Національного агентства діє підрозділ внутрішнього контролю. Рішенням Голови Національного агентства підрозділи внутрішнього контролю можуть створюватися в його територіальних органах.
 
349. 2. Порядок діяльності та повноваження підрозділів внутрішнього контролю визначаються положенням, яке затверджує Голова Національного агентства. Голова Національного агентства призначає на посади та звільняє з посад керівника та працівників підрозділу внутрішнього контролю. Підрозділи внутрішнього контролю підпорядковуються безпосередньо Голові Національного агентства.
 
   2. Порядок діяльності та повноваження підрозділів внутрішнього контролю визначаються положенням, яке затверджує Голова Національного агентства. Голова Національного агентства призначає на посади та звільняє з посад керівника та працівників підрозділу внутрішнього контролю. Підрозділи внутрішнього контролю підпорядковуються безпосередньо Голові Національного агентства.
 
350. 3. Підрозділ внутрішнього контролю Національного агентства:
 
   3. Підрозділ внутрішнього контролю Національного агентства:
 
351. 1) здійснює моніторинг та контроль за виконанням працівниками Національного агентства актів законодавства з питань етичної поведінки, запобігання та врегулювання конфлікту інтересів, інших вимог, обмежень та заборон, передбачених цим Законом;
 
   1) здійснює моніторинг та контроль за виконанням працівниками Національного агентства актів законодавства з питань етичної поведінки, запобігання та врегулювання конфлікту інтересів, інших вимог, обмежень та заборон, передбачених цим Законом;
 
352. 2) проводить контроль своєчасності подання та повну перевірку декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, що подаються працівниками Національного агентства, в порядку, визначеному Головою Національного агентства;
 
   2) проводить контроль своєчасності подання та повну перевірку декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, що подаються працівниками Національного агентства, в порядку, визначеному Головою Національного агентства;
 
353. 3) проводить перевірки працівників Національного агентства на доброчесність та моніторинг способу їх життя в порядку, визначеному Головою Національного агентства;
 
   3) проводить перевірки працівників Національного агентства на доброчесність та моніторинг способу їх життя в порядку, визначеному Головою Національного агентства;
 
354. 4) перевіряє інформацію, що міститься у зверненнях фізичних або юридичних осіб, засобах масової інформації, інших джерелах, у тому числі отриманої через спеціальну телефонну лінію, сторінку в мережі Інтернет, засоби електронного зв'язку Національного агентства, щодо причетності працівників Національного агентства до вчинення правопорушень;
 
   4) перевіряє інформацію, що міститься у зверненнях фізичних або юридичних осіб, засобах масової інформації, інших джерелах, у тому числі отриманої через спеціальну телефонну лінію, сторінку в мережі Інтернет, засоби електронного зв'язку Національного агентства, щодо причетності працівників Національного агентства до вчинення правопорушень;
 
355. 5) проводить службове розслідування стосовно працівників Національного агентства;
 
   5) проводить службове розслідування стосовно працівників Національного агентства;
 
356. 6) проводить спеціальну перевірку стосовно осіб, які претендують на призначення на посади в Національному агентстві;
 
   6) проводить спеціальну перевірку стосовно осіб, які претендують на призначення на посади в Національному агентстві;
 
357. 7) вживає заходів щодо захисту працівників Національного агентства, які повідомляють про вчинення протиправних дій чи бездіяльність інших працівників Національного агентства;
 
   7) вживає заходів щодо захисту працівників Національного агентства, які повідомляють про вчинення протиправних дій чи бездіяльність інших працівників Національного агентства;
 
358. 8) виконує інші повноваження, визначені Положенням про підрозділ внутрішнього контролю Національного агентства.
 
   8) виконує інші повноваження, визначені Положенням про підрозділ внутрішнього контролю Національного агентства.
 
359. 4. Працівник Національного агентства, якому стала відома інформація про протиправні дії чи бездіяльність іншого працівника Національного агентства, зобов'язаний негайно повідомити про це Голову Національного агентства та підрозділ внутрішнього контролю Національного агентства.
 
   4. Працівник Національного агентства, якому стала відома інформація про протиправні дії чи бездіяльність іншого працівника Національного агентства, зобов'язаний негайно повідомити про це Голову Національного агентства та підрозділ внутрішнього контролю Національного агентства.
 
360. 5. В апараті Національного агентства діє підрозділ з питань запобігання корупції, положення про який затверджує Голова Національного агентства.
 
   5. В апараті Національного агентства діє підрозділ з питань запобігання корупції, положення про який затверджує Голова Національного агентства.
 
361. Підрозділ з питань запобігання корупції Національного агентства:
 
   Підрозділ з питань запобігання корупції Національного агентства:
 
362. 1) консультує працівників Національного агентства з питань виконання актів законодавства з питань етичної поведінки, запобігання та врегулювання конфлікту інтересів, інших вимог, обмежень та заборон, передбачених цим Законом;
 
   1) консультує працівників Національного агентства з питань виконання актів законодавства з питань етичної поведінки, запобігання та врегулювання конфлікту інтересів, інших вимог, обмежень та заборон, передбачених цим Законом;
 
363. 2) організовує роботу з оцінки корупційних ризиків в діяльності Національного агентства, підготовки заходів щодо їх усунення та вживає інших заходів, спрямованих на запобігання вчиненню працівниками Національного агентства корупційних та пов'язаних з корупцією правопорушень;
 
   2) організовує роботу з оцінки корупційних ризиків в діяльності Національного агентства, підготовки заходів щодо їх усунення та вживає інших заходів, спрямованих на запобігання вчиненню працівниками Національного агентства корупційних та пов'язаних з корупцією правопорушень;
 
364. 3) розробляє та забезпечує реалізацію антикорупційної програми Національного агентства;
 
   3) розробляє та забезпечує реалізацію антикорупційної програми Національного агентства;
 
365. 4) виконує інші повноваження, визначені Положенням про підрозділ запобігання корупції Національного агентства";
 
   4) виконує інші повноваження, визначені Положенням про підрозділ запобігання корупції Національного агентства";
 
366. 18) у частині п'ятій статті 24 слова "до територіального органу Національного агентства, який надає відповідне роз'яснення" замінити словами" до Національного агентства, яке надає відповідне роз'яснення" ;
 
   18) у частині п'ятій статті 24 слова "до територіального органу Національного агентства, який надає відповідне роз'яснення" замінити словами" до Національного агентства, яке надає відповідне роз'яснення" ;
 
367. 19) у частині п'ятій статті 28 слова "територіального органу" виключити;
 
-83- Радіна А.О.
Підпункт 19 пункту 11 законопроекту щодо змін до статті 28 Закону України "Про запобігання корупції" (Відомості Верховної Ради України, 2014 р., № 49, ст. 2056) викласти у такі редакції:
у частині п'ятій статті 28 слова «зобов’язана звернутися за роз’ясненнями до територіального органу Національного агентства» замінити словами «має право звернутися за роз’ясненням до Національного агентства»;
 
Враховано   19) у частині п'ятій статті 28 слова «зобов’язана звернутися за роз’ясненнями до територіального органу Національного агентства» замінити словами «має право звернутися за роз’ясненням до Національного агентства»;
 
368. 20) статтю 36 доповнити частиною шостою такого змісту:
 
   20) статтю 36 доповнити частиною шостою такого змісту:
 
369. "6. Вимоги цієї статті не поширюються на:
 
-84- Іванчук А.В.
У підпункті 20 пункту 11 розділу І законопроекту, яким пропонується доповнити статтю 36 Закону України «Про запобігання корупції» частиною шостою, зазначену частину шосту статті 36 викласти в такій редакції:
«6. Вимоги цієї статті не поширюються на:
1) членів наглядової ради та посадових осіб державного банку, державного підприємства, державної організації, що має на меті одержання прибутку, господарського товариства, у статутному капіталі якого більше 50 відсотків акцій (часток) належать державі;
2) депутатів місцевих рад (крім тих, які здійснюють свої повноваження у відповідній раді на постійній основі).»
 
Відхилено   "6. Вимоги цієї статті не поширюються на:
 
370. 1) осіб, які входять як незалежні члени до складу наглядової ради державного банку, державного підприємства, державної організації, що має на меті одержання прибутку, господарського товариства, у статутному капіталі якого більше 50 відсотків акцій (часток) належать державі;
 
   1) осіб, які входять як незалежні члени до складу наглядової ради державного банку, державного підприємства, державної організації, що має на меті одержання прибутку, господарського товариства, у статутному капіталі якого більше 50 відсотків акцій (часток) належать державі;
 
371. 2) депутатів місцевих рад (крім тих, які здійснюють свої повноваження у відповідній раді на постійній основі)";
 
   2) депутатів місцевих рад (крім тих, які здійснюють свої повноваження у відповідній раді на постійній основі)";
 
372. 21) у статті 45:
 
   21) у статті 45:
 
373. а) у частині першій, абзаці першому та другому частини другої слово і цифру "пункті 5" виключити;
 
-85- Білозір Л.М.
У змінах, якими пропонується внесення змін до статі 45 Закону України «Про запобігання корупції»:
«абзац перший частини другої статті 45 виключити»
 
Відхилено   а) у частинах першій та другій слово і цифру "пункті 5" виключити;
 
374. б) абзац другий частини третьої викласти в такій редакції:
 
-86- Славицька А.К.
підпункт б) пункту 21 викласти у такій редакції:
б) абзац другий частини третьої викласти в такій редакції:
"Особи, зазначені у пункті "в" пункту 2 частини першої статті 3 цього Закону, подають в установленому цим Законом порядку декларацію особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за минулий рік у разі входження до складу конкурсної комісії, утвореної відповідно до Закону України "Про державну службу", Закону України "Про службу в органах місцевого самоврядування", Громадської ради доброчесності, утвореної відповідно до Закону України "Про судоустрій і статус суддів", відповідної громадської ради, ради громадського контролю, утвореної при державних органах, - протягом десяти календарних днів після входження (включення, залучення, обрання, призначення) до складу відповідно конкурсної комісії, Громадської ради доброчесності, громадської ради, ради громадського контролю»;
 
Враховано частково   б) абзац другий частини третьої викласти в такій редакції:
 
375. "Особи, зазначені у підпункті "в" пункту 2 частини першої статті 3 цього Закону, подають в установленому цим Законом порядку декларацію особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за минулий рік у разі входження до складу конкурсної комісії, утвореної відповідно до законів України "Про державну службу", "Про службу в органах місцевого самоврядування", цього чи іншого закону – протягом десяти календарних днів після входження (включення, залучення, обрання, призначення) до складу відповідної конкурсної комісії";
 
   "Особи, зазначені у підпункті "в" пункту 2 частини першої статті 3 цього Закону, подають в установленому цим Законом порядку декларацію особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за минулий рік у разі входження до складу конкурсної та дисциплінарної комісії, утвореної відповідно до законів України "Про державну службу", "Про службу в органах місцевого самоврядування", цього чи іншого закону, Громадської ради доброчесності, утвореної відповідно до Закону України "Про судоустрій і статус суддів», – протягом десяти календарних днів після входження (включення, залучення, обрання, призначення) до складу відповідної комісії, Громадської ради доброчесності";
 
376. в) абзац третій частини третьої виключити;
 
-87- Янченко Г.І.
Іванісов Р.В.
Шинкаренко І.А.
Одарченко А.М.
Красов О.І.
Мошенець О.В.
Пропонуємо частину 4 статті 45 Подання декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, Закону України «Про запобігання корупції»
Викласти в такій редакції:
«4. Упродовж семи днів після подання декларації суб’єкт декларування має право подати виправлену декларацію необмежену кількість раз.
У разі притягнення суб’єкта декларування до відповідальності за неподання, несвоєчасне подання декларації або в разі виявлення у ній недостовірних відомостей суб’єкт декларування зобов’язаний подати відповідну декларацію з достовірними відомостями.».
 
Враховано частково   в) абзац третій виключити;
Абзац перший частини четвертої статті 45 викласти у такій редакції «Упродовж семи днів після подання декларації суб’єкт декларування має право подати виправлену декларацію не більше трьох разів».
 
377. г) доповнити статтю частиною шостою такого змісту:
 
   г) доповнити частиною шостою такого змісту:
 
378. "6. Дія розділу VІІ цього Закону не поширюється на іноземців-нерезидентів, які входять як незалежні члени до складу наглядової ради державного банку, державного підприємства, державної організації, що має на меті одержання прибутку, господарського товариства, у статутному капіталі якого більше 50 відсотків акцій (часток) належать державі";
 
-88- Іванчук А.В.
У підпункті «г» підпункту 21 пункту 1 розділу І законопроекту, яким пропонується доповнити статтю 45 Закону України «Про запобігання корупції» частиною шостою, зазначену частину шосту статті 45 викласти в такій редакції:
«6. Дія розділу VІІ цього Закону не поширюється на членів наглядової ради та посадових осіб державного банку, державного підприємства, державної організації, що має на меті одержання прибутку, господарського товариства, у статутному капіталі якого більше 50 відсотків акцій (часток) належать державі.»
 
Відхилено   "6. Дія розділу VІІ цього Закону не поширюється на іноземців-нерезидентів, які входять як незалежні члени до складу наглядової ради державного банку, державного підприємства, державної організації, що має на меті одержання прибутку, господарського товариства, у статутному капіталі якого більше 50 відсотків акцій (часток) належать державі";
 
379. 22) у статті 46:
 
   22) у статті 46:
 
380. а) у частині першій:
 
   а) у частині першій:
 
381. – абзац перший пункту 1 викласти в такій редакції:
 
   – абзац перший пункту 1 викласти в такій редакції:
 
382. "1) прізвище, ім'я, по батькові, число, місяць і рік народження, реєстраційний номер облікової картки платника податків, серію та номер паспорта громадянина України, унікальний номер запису в Єдиному державному демографічному реєстрі суб'єкта декларування та членів його сім'ї, зареєстроване місце їх проживання, а також місце фактичного проживання або поштову адресу, на яку суб'єкту декларування Національним агентством може бути надіслано кореспонденцію, місце роботи (проходження служби) або місце майбутньої роботи (проходження служби), займану посаду, або посаду, на яку претендує, та категорію посади (якщо така є) суб'єкта декларування, у тому числі належність до службових осіб, які займають відповідальне та особливо відповідальне становище, суб'єктів декларування, які займають посади, пов'язані з високим рівнем корупційних ризиків, а також належність до національних публічних діячів відповідно до Закону України "Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення";
 
-89- Пузанов О.Г.
Абзац четвертий підпункту 22 пункту 11 розділу І законопроекту викласти в такій редакції: "1) прізвище, ім'я, по батькові, реєстраційний номер облікової картки платника податків (серія та номер паспорта громадянина України, якщо особа через свої релігійні переконання відмовилася від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомила про це відповідний орган центрального органу виконавчої влади, відповідальний за формування державної податкової політики, і має про це відмітку у паспорті громадянина України) суб'єкта декларування та членів його сім'ї, зареєстроване місце їх проживання, а також місце фактичного проживання або поштову адресу, на яку суб'єкту декларування Національним агентством може бути надіслано кореспонденцію, місце роботи (проходження служби) або місце майбутньої роботи (проходження служби), займану посаду, або посаду, на яку претендує, та категорію посади (якщо така є) суб'єкта декларування, у тому числі належність до службових осіб, які займають відповідальне та особливо відповідальне становище, суб'єктів декларування, які займають посади, пов'язані з високим рівнем корупційних ризиків, а також належність до національних публічних діячів відповідно до Закону України "Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення"
 
Відхилено   "1) прізвище, ім'я, по батькові, число, місяць і рік народження, реєстраційний номер облікової картки платника податків, серію та номер паспорта громадянина України, унікальний номер запису в Єдиному державному демографічному реєстрі суб'єкта декларування та членів його сім'ї, зареєстроване місце їх проживання, а також місце фактичного проживання або поштову адресу, на яку суб'єкту декларування Національним агентством може бути надіслано кореспонденцію, місце роботи (проходження служби) або місце майбутньої роботи (проходження служби), займану посаду, або посаду, на яку претендує, та категорію посади (якщо така є) суб'єкта декларування, у тому числі належність до службових осіб, які займають відповідальне та особливо відповідальне становище, суб'єктів декларування, які займають посади, пов'язані з високим рівнем корупційних ризиків, а також належність до національних публічних діячів відповідно до Закону України "Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення";
 
383. – абзац третій пункту 1 викласти в такій редакції:
 
   абзац третій викласти в такій редакції:
 
384. " особи, зазначені у підпункті "в" пункту 2 частини першої статті 3 цього Закону, також відомості про назву конкурсної комісії, до складу якої вони входять (входили);
 
-90- Радіна А.О.
У підпункті а підпункту 22 пункту 11 законопроекту щодо змін до статті 46 Закону України "Про запобігання корупції" (Відомості Верховної Ради України, 2014 р., № 49, ст. 2056) доповнити абзацами 6, 7, 8 та 9 такого змісту:
–» пункт 5-1 викласти в такій редакції:
«5-1) юридичні особи, трасти або інші подібні правові утворення, кінцевим бенефіціарним власником (контролером) яких є суб’єкт декларування або члени його сім’ї.
Терміни «кінцевий бенефіціарний власник (контролер)», «траст» вживаються у значеннях, наведених в Законі України "Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення";
– пункт 6 після слів «об’єкти інтелектуальної власності, що можуть бути оцінені в грошовому еквіваленті» доповнити словом «криптовалюти»;»
Абзаци «6», «7», «8», «9», «10», «11», «12», «13», «14», «15», «16» вважати абзацами «10», «11», «12», «13», «14», «15», «16», «17», «18», «19», «20» відповідно.
 
Враховано   " особи, зазначені у підпункті "в" пункту 2 частини першої статті 3 цього Закону, також відомості про назву конкурсної комісії, до складу якої вони входять (входили);
–» пункт 5-1 викласти в такій редакції:
«5-1) юридичні особи, трасти або інші подібні правові утворення, кінцевим бенефіціарним власником (контролером) яких є суб’єкт декларування або члени його сім’ї.
Терміни «кінцевий бенефіціарний власник (контролер)», «траст» вживаються у значеннях, наведених в Законі України "Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення";
– пункт 6 після слів «об’єкти інтелектуальної власності, що можуть бути оцінені в грошовому еквіваленті» доповнити словом «криптовалюти»;»
 
385. – у пункті 7 слова "отримані (нараховані) доходи" замінити словами "отримані доходи суб'єкта декларування або членів його сім'ї";
 
   – у пункті 7 слова "отримані (нараховані) доходи" замінити словами "отримані доходи суб'єкта декларування або членів його сім'ї";
 
386. – у пункті 8 перше речення викласти в такій редакції:
 
   – у пункті 8 перше речення викласти в такій редакції:
 
387. "8) наявні у суб'єкта декларування або членів його сім'ї грошові активи, у тому числі готівкові кошти, кошти, розміщені на банківських рахунках або які зберігаються у банку, внески до кредитних спілок та інших небанківських фінансових установ, кошти, позичені третім особам, а також активи у дорогоцінних (банківських) металах ";
 
   "8) наявні у суб'єкта декларування або членів його сім'ї грошові активи, у тому числі готівкові кошти, кошти, розміщені на банківських рахунках або які зберігаються у банку, внески до кредитних спілок та інших небанківських фінансових установ, кошти, позичені третім особам, а також активи у дорогоцінних (банківських) металах ";
 
388. – доповнити частину пунктом 8-1 такого змісту:
 
   – доповнити частину пунктом 81 такого змісту:
 
389. "8-1) банківські та інші фінансові установи, у тому числі за кордоном, в яких у суб'єкта декларування або членів його сім'ї відкриті рахунки (незалежно від типу рахунку, а також рахунки, відкриті третіми особами на ім'я суб'єкта декларування або членів його сім'ї) або зберігаються кошти, інше майно. Такі відомості включають дані про тип та номер рахунку, дані про банківську або іншу фінансову установу, осіб, які мають право розпоряджатися таким рахунком або мають доступ до індивідуального банківського сейфу, осіб, які відкрили рахунок на ім'я суб'єкта декларування або членів його сім'ї";
 
-91- Пузанов О.Г.
Абзац одинадцятий підпункту 22 пункту 11 розділу І законопроекту викласти в наступній редакції: "81) банківські та інші фінансові установи, у тому числі за кордоном, в яких у суб'єкта декларування або членів його сім'ї відкриті рахунки (незалежно від типу рахунку, а також рахунки, відкриті третіми особами на ім'я суб'єкта декларування або членів його сім'ї) або зберігаються кошти, інше майно. Такі відомості включають дані про тип рахунку, дані про банківську або іншу фінансову установу;"
 
Відхилено   "8-1) банківські та інші фінансові установи, у тому числі за кордоном, в яких у суб'єкта декларування або членів його сім'ї відкриті рахунки (незалежно від типу рахунку, а також рахунки, відкриті третіми особами на ім'я суб'єкта декларування або членів його сім'ї) або зберігаються кошти, інше майно. Такі відомості включають дані про тип та номер рахунку, дані про банківську або іншу фінансову установу, осіб, які мають право розпоряджатися таким рахунком або мають доступ до індивідуального банківського сейфу, осіб, які відкрили рахунок на ім'я суб'єкта декларування або членів його сім'ї";
 
    -92- Макаров О.А.
У підпункті «а» підпункту 22 пункту 11 розділу І абзаци дев’ять – десять виключити.
 
Відхилено    
390. – у пункті 9:
 
-93- Поляков А.Е.
Абзаци дванадцятий – п’ятнадцятий підпункту 22 пункту 11 розділу І законопроекту викласти у такій редакції:
«- пункт 9 викласти у новій редакції:
«9) фінансові зобов'язання суб'єкта декларування або членів його сім'ї, у тому числі отримані кредити, позики, зобов'язання за договорами лізингу, розмір сплачених коштів в рахунок основної суми позики (кредиту) та процентів за позикою (кредиту), залишок позики (кредиту) станом на кінець звітного періоду, зобов'язання за договорами страхування та недержавного пенсійного забезпечення. Відомості щодо фінансових зобов'язань включають дані про вид зобов'язання, його розмір, валюту зобов'язання, інформацію про особу, стосовно якої виникли такі зобов'язання, відповідно до пункту 1 частини першої цієї статті, або найменування відповідної юридичної особи із зазначенням коду Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців, та дату виникнення зобов'язання. Такі відомості зазначаються лише у разі, якщо розмір зобов'язання перевищує 50 прожиткових мінімумів, встановлених для працездатних осіб на 1 січня звітного року. У разі якщо розмір зобов'язання не перевищує 50 прожиткових мінімумів, встановлених для працездатних осіб на 1 січня звітного року, зазначається лише загальний розмір такого фінансового зобов'язання».
 
Відхилено   – у пункті 9:
 
391. перше речення викласти в такій редакції:
 
   перше речення викласти в такій редакції:
 
392. "9) фінансові зобов'язання суб'єкта декларування або членів його сім'ї, у тому числі отримані кредити, позики, зобов'язання за договорами лізингу, розмір сплачених коштів в рахунок основної суми позики (кредиту) та процентів за позикою (кредиту), залишок позики (кредиту) станом на кінець звітного періоду, зобов'язання за договорами страхування та недержавного пенсійного забезпечення";
 
-94- Юрчишин Я.Р.
Васильченко Г.І.
Цабаль В.В.
Устінова О.Ю.
Осадчук А.П.
Піпа Н.Р.
Лозинський Р.М.
викласти в такій редакції: 9) фінансові зобов'язання, у тому числі отримані кредити, позики, зобов'язання за договорами лізингу, розмір сплачених коштів в рахунок основної суми позики (кредиту) та процентів за позикою (кредиту), зобов'язання за договорами страхування та недержавного пенсійного забезпечення, позичені іншим особам кошти. Відомості щодо фінансових зобов'язань включають дані про вид зобов'язання, його розмір, валюту зобов'язання, інформацію про особу, стосовно якої виникли такі зобов'язання, відповідно до пункту 1 частини першої цієї статті, або найменування відповідної юридичної особи із зазначенням коду Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців, та дату виникнення зобов'язання. Такі відомості зазначаються лише у разі, якщо розмір зобов'язання перевищує 50 прожиткових мінімумів, встановлених для працездатних осіб на 1 січня звітного року. У разі якщо розмір зобов'язання не перевищує 50 прожиткових мінімумів, встановлених для працездатних осіб на 1 січня звітного року, зазначається лише загальний розмір такого фінансового зобов'язання.
 
Враховано частково   "9) фінансові зобов'язання суб'єкта декларування або членів його сім'ї, у тому числі отримані кредити, позики, зобов'язання за договорами лізингу, розмір сплачених коштів в рахунок основної суми позики (кредиту) та процентів за позикою (кредиту), залишок позики (кредиту) станом на кінець звітного періоду, зобов'язання за договорами страхування та недержавного пенсійного забезпечення";
 
    -95- Макаров О.А.
Абзац тринадцятий підпункту «а» підпункту 22 пункту 11 розділу І викласти в такій редакції: «9) фінансові зобов'язання суб'єкта декларування та членів його сім'ї, розмір сплачених коштів в рахунок основної суми позики (кредиту) та процентів за позикою (кредиту), залишок непогашеної позики (кредиту) станом на кінець звітного періоду, зобов'язання за договорами лізингу, страхування та недержавного пенсійного забезпечення";».
 
Відхилено    
393. останнє речення виключити;
 
-96- Пузанов О.Г.
Абзац п'ятнадцятий підпункту 22 пункту 11 розділу І законопроекту виключити.
 
Відхилено   останнє речення виключити;
 
394. – у пункті 10 слова "видатки та всі правочини" замінити словами "видатки, а також будь-які інші правочини";
 
   – у пункті 10 слова "видатки та всі правочини" замінити словами "видатки, а також будь-які інші правочини";
 
395. б) доповнити частину другу двома абзацами такого змісту:
 
-97- Фріс І.П.
у підпункті 22:
підпункт б) виключити;
абзац третій та четвертий підпункту в) виключити;
 
Відхилено   б) доповнити частину другу двома абзацами такого змісту:
 
396. "Національне агентство визначає у формі декларації дані, що повинні зазначатися з метою ідентифікації фізичних або юридичних осіб, у тому числі іноземців, осіб без громадянства, іноземних юридичних осіб, а також об'єктів декларування, інформація щодо яких подається у декларації.
 
   "Національне агентство визначає у формі декларації дані, що повинні зазначатися з метою ідентифікації фізичних або юридичних осіб, у тому числі іноземців, осіб без громадянства, іноземних юридичних осіб, а також об'єктів декларування, інформація щодо яких подається у декларації.
 
397. Дані про об'єкт декларування, що перебував у володінні або користуванні суб'єкта декларування або членів його сім'ї, зазначаються в декларації, якщо такий об'єкт перебував у володінні або користуванні станом на останній день звітного періоду або протягом не менше половини днів протягом звітного періоду";
 
   Дані про об'єкт декларування, що перебував у володінні або користуванні суб'єкта декларування або членів його сім'ї, зазначаються в декларації, якщо такий об'єкт перебував у володінні або користуванні станом на останній день звітного періоду або протягом не менше половини днів протягом звітного періоду";
 
398. в) у частині четвертій:
 
   в) у частині четвертій:
 
399. слова "відповідно до абзаців другого і третього" замінити словами "відповідно до абзацу другого";
 
-98- Славицька А.К.
абзац другий підпункту в) пункту 22) - виключити;
 
Відхилено   слова "відповідно до абзаців другого і третього" замінити словами "відповідно до абзацу другого";
 
400. доповнити приміткою такого змісту:
 
   доповнити статтю 46 приміткою такого змісту:
 
401. "Примітка. У цілях Розділу VІІ цього Закону членами сім'ї суб'єкта декларування, які не є його подружжям або дітьми, вважаються особи, що спільно проживали із суб'єктом декларування станом на останній день звітного періоду або сукупно протягом не менше 183 днів протягом року, що передує року подання декларації";
 
-99- Макаров О.А.
Абзац четвертий підпункту «в» у підпункті 22 пункту 11 розділу І виключити.
Підпункт «а» у підпункті 23 пункту 11 розділу І після слів «виключити» доповнити словами та символом «, а слово «права» замінити словом «характеру».
 
Відхилено   "Примітка. У цілях Розділу VІІ цього Закону членами сім'ї суб'єкта декларування, які не є його подружжям або дітьми, вважаються особи, що спільно проживали із суб'єктом декларування станом на останній день звітного періоду або сукупно протягом не менше 183 днів протягом року, що передує року подання декларації";
 
402. 23) у статті 49:
 
-100- Радіна А.О.
Підпункт 23 пункту 11 законопроекту викласти в такій редакції: «частину першу статті 47 доповнити словами «у визначеному ним порядку»;
Підпункти «23», «24», «25», «26», «27», 28» вважати підпунктами «24», «25», «26», «27», «28», «29» відповідно.
 
Враховано редакційно   23) частину першу статті 47 доповнити словами «у визначеному ним порядку»;
 
403. а) в абзаці першому частини другої слова "до складу Громадської ради доброчесності, відповідних громадських рад, рад громадського контролю, утворених при державних органах)" виключити;
 
-101- Макаров О.А.
Підпункт 23 пункту 11 розділу І доповнити підпунктом «в» такого змісту: «в) у абзаці другому частини третьої слово «право» замінити словом «характеру».
 
Відхилено   24) у статті 49:
а) в абзаці першому частини другої слова "до складу відповідних громадських рад, рад громадського контролю, утворених при державних органах)" виключити;
 
404. б) абзац другий частини другої виключити;
 
      
405. 24) у статті 50:
 
   25) у статті 50:
 
406. а) частину першу доповнити абзацом шостим такого змісту:
 
   а) частину першу доповнити абзацом шостим такого змісту:
 
407. "Національне агентство визначає порядок відбору декларацій для проведення обов'язкової повної перевірки та черговість такої перевірки на підставі оцінки ризиків, а також порядок автоматизованого розподілу обов'язків з проведення повної перевірки між уповноваженими особами Національного агентства";
 
-102- Юрчишин Я.Р.
Васильченко Г.І.
Цабаль В.В.
Устінова О.Ю.
Осадчук А.П.
Піпа Н.Р.
Лозинський Р.М.
викласти в такій редакції: Національне агентство визначає порядок відбору декларацій для проведення обов'язкової повної перевірки та черговість такої перевірки на підставі оцінки ризиків, а також порядок автоматизованого розподілу обов'язків між уповноваженими особами з проведення перевірок з питань, які віднесено цим Законом до повноважень Національного агентства.
 
Враховано редакційно   "Національне агентство визначає порядок відбору декларацій для проведення обов'язкової повної перевірки та черговість такої перевірки на підставі оцінки ризиків, а також порядок автоматизованого розподілу обов'язків з проведення повної перевірки між уповноваженими особами Національного агентства";
 
    -103- Фріс І.П.
в абзаці другому підпункту а) підпункту 24 слова «Національне агентство визначає порядок відбору декларацій для проведення обов'язкової повної перевірки та черговість такої перевірки на підставі оцінки ризиків» замінити словами «Національне агентство здійснює контроль відповідно до Порядку проведення контролю та повної перевірки декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування за допомогою засобів програмного забезпечення інформаційно-телекомунікаційної системи проведення логічного та арифметичного контролю декларацій,»;
 
Відхилено    
408. б) у примітці:
 
   б) у примітці:
 
409. після слів "Директор Національного антикорупційного бюро України" доповнити словами "його перший заступник та заступник";
 
   після слів "Директор Національного антикорупційного бюро України" доповнити словами "його перший заступник та заступник, Голова Національного агентства з питань запобігання корупції та його заступники";
 
410. після слів "Секретар Ради національної безпеки і оборони України, його перший заступник та заступник" доповнити словами "Керівник Офісу Президента України, його Перший заступник та заступник";
 
-104- Макаров О.А.
Підпункт 24 пункту 11 розділу І доповнити новим підпунктом «в» такого змісту: «у частині другій слово «права» замінити словом «характеру».
 
Відхилено   після слів "Секретар Ради національної безпеки і оборони України, його перший заступник та заступник" доповнити словами "Керівник Офісу Президента України, його перший заступник та заступник";
 
411. 25) у частині другій статті 52
 
   26) у частині другій статті 52
 
412. перше речення викласти в такій редакції:
 
   перше речення викласти в такій редакції:
 
413. "2. У разі суттєвої зміни у майновому стані суб'єкта декларування або члена його сім'ї, а саме отримання доходу, придбання майна або здійснення видатку на суму, яка перевищує 50 прожиткових мінімумів, встановлених для працездатних осіб на 1 січня відповідного року, зазначений суб'єкт у десятиденний строк з моменту отримання доходу, придбання майна або здійснення іншого видатку зобов'язаний повідомити про це Національне агентство";
 
-105- Радіна А.О.
1)у частині другій статті 52 перше речення викласти в такій редакції:
«2. У разі суттєвої зміни у майновому стані суб'єкта декларування, а саме отримання доходу, придбання майна або здійснення видатку на суму, яка перевищує 50 прожиткових мінімумів, встановлених для працездатних осіб на 1 січня відповідного року, зазначений суб'єкт у десятиденний строк з моменту отримання доходу, придбання майна або здійснення іншого видатку зобов'язаний повідомити про це Національне агентство";
доповнити частину абзацом такого змісту:
Положення частини другої цієї статті застосовуються до суб'єктів декларування, які є службовими особами, які займають відповідальне та особливо відповідальне становище, а також суб'єктів декларування, які займають посади, пов’язані з високим рівнем корупційних ризиків, відповідно до статті 50 цього Закону
 
Враховано   «2. У разі суттєвої зміни у майновому стані суб'єкта декларування, а саме отримання доходу, придбання майна або здійснення видатку на суму, яка перевищує 50 прожиткових мінімумів, встановлених для працездатних осіб на 1 січня відповідного року, зазначений суб'єкт у десятиденний строк з моменту отримання доходу, придбання майна або здійснення іншого видатку зобов'язаний повідомити про це Національне агентство";
 
    -106- Янченко Г.І.
Шинкаренко І.А.
Стернійчук В.О.
Поляков А.Е.
Жмеренецький О.С.
Арсенюк О.О.
Каптєлов Р.В.
Іванісов Р.В.
Радіна А.О.
Мошенець О.В.
Юрчишин Я.Р.
Частину другу статті 52 Закону України «Про запобігання корупції» викласти в такій редакції:
2. У разі суттєвої зміни у майновому стані суб'єкта декларування, а саме отримання ним доходу, придбання майна або здійснення видатку на суму, яка перевищує 50 прожиткових мінімумів, встановлених для працездатних осіб на 1 січня відповідного року, зазначений суб'єкт у десятиденний строк з моменту отримання доходу, придбання майна або здійснення іншого видатку зобов'язаний повідомити про це Національне агентство.
 
Враховано частково    
    -107- Батенко Т.І.
Констанкевич І.М.
5. Абзац третій підпункту 25 пункту 11 Розділу І викласти у такій редакції:
«У разі суттєвої зміни у майновому стані суб'єкта декларування або члена його сім'ї, а саме отримання доходу, придбання майна або здійснення видатку на суму, яка перевищує 50 прожиткових мінімумів, встановлених для працездатних осіб на 1 січня відповідного року, зазначений суб'єкт у десятиденний строк з моменту отримання доходу, придбання майна або здійснення іншого видатку зобов'язаний подати відповідне повідомлення до Єдиного державного реєстру декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування.».
 
Відхилено    
    -108- Славицька А.К.
у абзаці першому пункту 25 слова першого речення частини другої статті 52 «або члена його сім'ї» - виключити;
 
Враховано    
    -109- Фріс І.П.
в абзаці третьому підпункту 25 слова «або члена його сім'ї» виключити;
 
Враховано    
    -110- Макаров О.А.
У абзаці третьому підпункту 25 пункту 11 розділу І слова «або члена його сім’ї, а саме отримання доходу» замінити словами «а саме отримання ним доходу».
 
Враховано редакційно    
414. доповнити частину абзацом такого змісту:
 
   доповнити частину абзацом такого змісту:
 
415. "Положення частини другої цієї статті застосовуються до суб'єктів декларування, які є службовими особами, які займають відповідальне та особливо відповідальне становище, а також суб'єктів декларування, які займають посади, пов’язані з високим рівнем корупційних ризиків, відповідно до статті 50 цього Закону";
 
-111- Батенко Т.І.
Констанкевич І.М.
6. Підпункт 25 пункту 11 Розділу І доповнити абзацами такого змісту:
«доповнити частину абзацом такого змісту:
«Повідомлення не подається у разі отримання заробітної плати чи іншої виплати за основним місцем роботи суб’єкта декларування або члена його сім’ї.».
 
Відхилено   "Положення частини другої цієї статті застосовуються до суб'єктів декларування, які є службовими особами, які займають відповідальне та особливо відповідальне становище, а також суб'єктів декларування, які займають посади, пов’язані з високим рівнем корупційних ризиків, відповідно до статті 50 цього Закону";
 
416. 26) статтю 52-1 викласти в такій редакції:
 
   27) статтю 52-1 викласти в такій редакції:
 
417. "Стаття 52-1. Особливості здійснення заходів фінансового контролю
 
   «Стаття 52-1. Особливості здійснення заходів фінансового контролю
 
418. стосовно окремих категорій осіб
 
   стосовно окремих категорій осіб
 
419. 1. Стосовно осіб, зазначених у пункті 1, підпункті "а" пункту 2 частини першої статті 3 цього Закону, які належать до кадрового складу розвідувальних органів України та/або займають посади, перебування на яких пов'язане із державною таємницею у зв'язку із безпосереднім здійсненням такими особами оперативно-розшукової, контррозвідувальної, розвідувальної діяльності, а також осіб, які претендують на зайняття таких посад, заходи, передбачені розділом VІІ цього Закону, організовуються і здійснюються у спосіб, що унеможливлює розкриття належності таких осіб до відповідних державних органів чи військових формувань, у порядку, який визначає Національне агентство.
 
-112- Радіна А.О.
Підпункт 26 пункту 11 щодо змін до статті 52-1 Закону України "Про запобігання корупції" (Відомості Верховної Ради України, 2014 р., № 49, ст. 2056) викласти в наступній редакції:
«Стаття 52-1. Особливості здійснення заходів фінансового контролю
стосовно окремих категорій осіб
1. Стосовно осіб, зазначених у підпунктах "в", "г", "д", "е", "з", "и", пункту 1 частини першої статті 3 цього Закону, які за посадами, що вони займають належать до кадрового складу розвідувальних органів України та/або займають посади, перебування на яких пов'язане із державною таємницею у зв'язку із безпосереднім здійсненням такими особами оперативно-розшукової, контррозвідувальної, розвідувальної діяльності, а також осіб, які претендують на зайняття таких посад, та осіб, які припинили діяльність, заходи, передбачені розділом VІІ цього Закону, організовуються і здійснюються у спосіб, що унеможливлює розкриття належності таких осіб до відповідних державних органів чи військових формувань, у порядку, що визначається Національним агентством.
Члени сім’ї осіб, зазначених у частині 1 цієї статті, які є суб’єктами декларування відповідно до цього Закону, з метою збереження державної таємниці зазначають дані про таких членів сімей у обсягах, формі та за змістом, що унеможливлює розкриття їх належності до зазначених органів.
Ця стаття не поширюється на посадових осіб, які призначаються та звільняються з посад актами Президента України та Верховної ради України, що не становлять державну таємницю. Такі особи подають декларації осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування в загальному порядку відповідно до розділу VІІ цього Закону.»
 
Враховано редакційно   1. Стосовно осіб, зазначених у підпунктах "в", "г", "д", "е", "з", "и", пункту 1 частини першої статті 3 цього Закону, які за посадами, що вони займають належать до кадрового складу розвідувальних органів України та/або займають посади, перебування на яких пов'язане із державною таємницею у зв'язку із безпосереднім здійсненням такими особами оперативно-розшукової, контррозвідувальної, розвідувальної діяльності, а також осіб, які претендують на зайняття таких посад, та осіб, які припинили діяльність, заходи, передбачені розділом VІІ цього Закону, організовуються і здійснюються у спосіб, що унеможливлює розкриття належності таких осіб до відповідних державних органів чи військових формувань, у порядку, що визначається Національним агентством.
Члени сім’ї осіб, зазначених в абзаці першому частини першої цієї статті, які є суб’єктами декларування відповідно до цього Закону, з метою збереження державної таємниці зазначають дані про таких осіб у обсягах, формі та за змістом, що унеможливлює розкриття їх належності до зазначених органів.
Ця стаття не поширюється на посадових осіб, які призначаються та звільняються з посад актами Президента України та Верховної ради України, що не становлять державну таємницю. Такі особи подають декларації осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування в загальному порядку відповідно до розділу VІІ цього Закону.»
 
420. До посад, визначених цією статтею, не можуть бути віднесені посади, призначення на які та звільнення з яких здійснює Президент України актами, що не мають грифу секретності".
 
      
421. 27) частину першу статті 56 доповнити новим абзацом другим такого змісту:
 
-113- Радіна А.О.
Підпункт 27 пункту 11 щодо змін до статті 56 Закону України "Про запобігання корупції" (Відомості Верховної Ради України, 2014 р., № 49, ст. 2056) викласти в такій редакції:
«27) у статті 56:
1)частину першу доповнити новим абзацом другим такого змісту:
«Спеціальна перевірка щодо осіб, призначення (обрання) яких на посади (крім посади судді) здійснюється Президентом України, Верховною Радою України або Кабінетом Міністрів України проводиться після призначення їх на посади.»
У зв'язку з цим абзаци другий –восьмий вважати відповідно абзацами третім –дев’ятим;
2)частину другу доповнити новим абзацом другим такого змісту:
«Забезпечення організації проведення спеціальної перевірки щодо осіб, призначення (обрання) яких на посади (крім посади судді) здійснюється Президентом України, Верховною Радою України або Кабінетом Міністрів України, покладається на службу управління персоналом державного органу, у який призначаються відповідні особи.»;
У зв'язку з цим абзаци другий –п’ятий вважати відповідно абзацами третім –шостим;
3) в абзаці 4 частини другої слова «Главу адміністрації» замінити словами «Керівника Офісу».
 
Відхилено      
    -114- Славицька А.К.
пункт 27 – виключити.
 
Враховано    
    -115- Сюмар В.П.
Підпункт 27 пункту 11 розділу І законопроекту виключити.
 
Враховано    
422. "Спеціальна перевірка щодо осіб, призначення (обрання) яких на посади (крім посади судді) здійснюється Президентом України, Верховною Радою України або Кабінетом Міністрів України проводиться після призначення їх на посади";
 
-116- Жмеренецький О.С.
г) підпункт 27 викласти в такій редакції:
«27) у статті 56:
частину першу доповнити новим абзацом другим такого змісту:
«Спеціальна перевірка щодо осіб, призначення (обрання) яких на посади (крім посади судді) здійснюється Президентом України, Верховною Радою України або Кабінетом Міністрів України проводиться після призначення їх на посади.».
У зв'язку з цим абзаци другий – сьомий вважати відповідно абзацами третім – восьмим;
у частині другій:
після абзацу першого доповнити новим абзацом такого змісту:
«Забезпечення організації проведення спеціальної перевірки щодо осіб, призначення (обрання) яких на посади (крім посади судді) здійснюється Президентом України, Верховною Радою України або Кабінетом Міністрів України, покладається на службу управління персоналом державного органу, у який призначаються відповідні особи.»;
в абзаці четвертому слова «Главу Адміністрації» замінити словами «Керівника Офісу»;»;
 
Відхилено      
    -117- Поляков А.Е.
У абзаці другому підпункту 27 пункту 11 розділу І законопроекту після слів «Кабінетом Міністрів України проводиться» слово «після» замінити словом «до».
 
Відхилено    
423. У зв'язку з цим абзаци другий – сьомий вважати відповідно абзацами третім –восьмим;
 
-118- Жмеренецький О.С.
після підпункту 27 доповнити підпунктом 271 такого змісту:
«271) в абзаці четвертому частини третьої статті 57 слова «Главою Адміністрації» замінити словами «Керівником Офісу», а слова «через центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері державної служби» виключити;»;».
 
Відхилено      
424. 28) у статті 60:
 
   28) у статті 60:
 
425. а) у частині першій цифри і слово "4 і 5" виключити;
 
   а) у частині першій цифри і слово "4 і 5" виключити;
 
426. б) у пунктах 1 і 2 частини другої слова та цифри "та у пунктах 4 і 5" виключити;
 
   б) у пунктах 1 і 2 частини другої слова та цифри "та у пунктах 4 і 5" виключити;
 
427. 9) у пункті 2 частини другої статті 62:
 
   9) у пункті 2 частини другої статті 62:
 
428. слова "учасниками попередньої кваліфікації" виключити;
 
   слова "учасниками попередньої кваліфікації" виключити;
 
429. слова "до Закону України "Про здійснення державних закупівель" замінити словами "до Закону України "Про публічні закупівлі".
 
   слова "до Закону України "Про здійснення державних закупівель" замінити словами "до Закону України "Про публічні закупівлі".
 
430. 12. У частині третій статті 3 Закону України "Про державну службу" (Відомості Верховної Ради України, 2016 р., № 4, ст. 43):
 
-119- Радіна А.О.
. Пункт 12 розділу І щодо внесення змін до проекту Закону України "Про державну службу" (Відомості Верховної Ради України, 2016 р., № 4, ст. 43) викласти в такій редакції:
1) у частині третій статті 3:
а) у пункті 4 слова "Голову та членів Національного агентства з питань запобігання корупції" виключити;
б) пункт 6 доповнити словами "Голову Національного агентства з питань запобігання корупції та його заступників";
2) пункт 3 частини першої статті 84 викласти в такій редакції:
«3) набрання законної сили рішенням суду щодо притягнення державного службовця до адміністративної відповідальності за пов’язане з корупцією правопорушення, яким на особу накладено стягнення у виді позбавлення права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю, пов’язаними з виконанням функцій держави або місцевого самоврядування»;
 
Враховано   12. У Законі України "Про державну службу" (Відомості Верховної Ради України, 2016 р., № 4, ст. 43):
1) у частині третій статті 3:
а) у пункті 4 слова "Голову та членів Національного агентства з питань запобігання корупції" виключити;
б) пункт 6 доповнити словами "Голову Національного агентства з питань запобігання корупції та його заступників";
2) пункт 3 частини першої статті 84 викласти в такій редакції:
«3) набрання законної сили рішенням суду щодо притягнення державного службовця до адміністративної відповідальності за пов’язане з корупцією правопорушення, яким на особу накладено стягнення у виді позбавлення права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю, пов’язаними з виконанням функцій держави або місцевого самоврядування»;
 
431. у пункті 4 слова "Голову та членів Національного агентства з питань запобігання корупції" виключити;
 
-120- Жмеренецький О.С.
2. Пункт 12 викласти в такій редакції:
«12. У пункті 4 частини третьої статті 3 Закону України «Про державну службу» (Відомості Верховної Ради України, 2016 р., № 4, ст. 43) слова «Голову та членів Національного агентства з питань запобігання корупції» виключити.».»
 
Відхилено      
432. пункт 6 доповнити словами "Голову Національного агентства з питань запобігання корупції та його заступників".
 
      
433. ІІ. Прикінцеві та перехідні положення
 
   ІІ. Прикінцеві та перехідні положення
 
434. 1. Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування.
 
-121- Радіна А.О.
. Розділ ІІ проекту закону «Прикінцеві та перехідні положення» викласти у такі редакції:
«ІІ. Прикінцеві та перехідні положення
1. Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування, крім змін до статей 46, 52 Закону України «Про запобігання корупції», які вводяться в дію з 01 січня 2020 року.
2. .Встановити, що на часткову зміну статті 17-3 Закону України «Про політичні партії» на період до 1 січня 2024 року право на отримання державного фінансування статутної діяльності має політична партія, якщо на останніх чергових або позачергових виборах народних депутатів України її виборчий список кандидатів у народні депутати України у загальнодержавному багатомандатному виборчому окрузі отримав не менше 5 відсотків голосів виборців від загальної кількості голосів виборців, поданих за всі виборчі списки кандидатів у народні депутати України у загальнодержавному багатомандатному виборчому окрузі.»
3. Кабінету Міністрів України:
1) у двомісячний строк із дня набрання чинності цим Законом:
забезпечити проведення конкурсу на зайняття посади Голови Національного агентства з питань запобігання корупції у порядку, визначеному цим Законом;
забезпечити проведення конкурсу з формування складу Громадської ради при Національному агентстві у порядку, визначеному цим Законом;
забезпечити прийняття нормативно-правових актів, передбачених цим Законом;
привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом;
забезпечити приведення у відповідність із цим Законом нормативно-правових актів міністерств та інших центральних органів виконавчої влади;
2) у тримісячний строк з дня набрання чинності цим Законом внести на розгляд Верховної Ради України пропозиції щодо приведення законодавчих актів у відповідність із цим Законом.
4. Встановити, що з дня набрання чинності цим Законом повноваження членів Національного агентства з питань запобігання корупції, керівника апарату, заступників керівника апарату Національного агентства з питань запобігання корупції або осіб, які виконують їхні обов’язки, членів Громадської ради при Національному агентстві з питань запобігання корупції припиняються достроково.
Кабінету Міністрів України упродовж п’яти робочих днів з дня набрання чинності цим Законом призначити особу, яка тимчасово здійснює такі обов’язки Голови Національного агентства з питань запобігання корупції:
1) організовує та контролює роботу Національного агентства;
2) призначає на посади та звільняє з посад працівників Національного агентства, у тому числі керівника апарату Національного агентства та його заступників;
3) вирішує питання, пов'язані з проходженням державної служби в апараті НАЗК, зокрема щодо притягнення до дисциплінарної відповідальності;
4) приймає в установленому порядку рішення про розподіл бюджетних коштів, розпорядником яких є Національне агентство;
5) затверджує штатний розпис та кошторис Національного агентства;
6) затверджує положення про апарат Національного агентства і його структуру, а також положення про самостійні структурні підрозділи апарату;
7) представляє Національне агентство у відносинах з державними органами, органами місцевого самоврядування, громадськими об'єднаннями, підприємствами, установами і організаціями, а також органами іноземних держав, міжнародними та іноземними організаціями тощо;
8) вживає заходи із запобігання несанкціонованому доступу до інформації з обмеженим доступом, а також забезпечує додержання законодавства про доступ до публічної інформації, розпорядником якої є Національне агентство, та захист персональних даних, володільцем яких є Національне агентство;
9) вживає заходи із забезпечення безперебійного функціонування Єдиного державного реєстру декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, Єдиного державного реєстру осіб, які вчинили корупційні або пов’язані з корупцією правопорушення, інших баз даних, інформаційно-телекомунікаційних систем, що функціонують у Національному агентстві;
10) підписує інформацію про результати спеціальної перевірки, що проводиться Національним агентством;
11) видає у межах обов’язків, визначених в цьому пункті, накази та доручення;
12) звітує про виконання покладених обов’язків перед Кабінетом Міністрів України.
Особі, яка тимчасово виконує обов’язки Голови Національного агентства з питань запобігання корупції, забороняється розголошувати інформацію з обмеженим доступом, отриману у зв'язку із виконанням його обов'язків, крім випадків, встановлених законом.
Особі, яка тимчасово виконує обов’язки Голови Національного агентства з питань запобігання корупції, на час виконання таких обов’язків за рахунок коштів Державного бюджету України виплачується грошова компенсація в розмірі посадового окладу Голови Національного агентства з питань запобігання корупції, передбаченого цим Законом.
Повноваження особи, яка тимчасово здійснює повноваження Голови Національного агентства з питань запобігання корупції, припиняються у день призначення на посаду Голови Національного агентства з питань запобігання корупції у порядку, визначеному цим Законом.»
 
Враховано частково ,  1. Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування, крім змін до статей 46, 52 Закону України «Про запобігання корупції», які вводяться в дію з 01 січня 2020 року.
2. Кабінету Міністрів України:
1) у двомісячний строк із дня набрання чинності цим Законом:
забезпечити проведення конкурсу на зайняття посади Голови Національного агентства з питань запобігання корупції у порядку, визначеному цим Законом;
забезпечити проведення конкурсу з формування складу Громадської ради при Національному агентстві у порядку, визначеному цим Законом;
забезпечити прийняття нормативно-правових актів, передбачених цим Законом;
привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом
забезпечити приведення у відповідність із цим Законом нормативно-правових актів міністерств та інших центральних органів виконавчої влади;
2) у тримісячний строк з дня набрання чинності цим Законом внести на розгляд Верховної Ради України пропозиції щодо приведення законодавчих актів у відповідність із цим Законом.
3. Встановити, що з дня набрання чинності цим Законом повноваження членів Національного агентства з питань запобігання корупції, керівника апарату, заступників керівника апарату Національного агентства з питань запобігання корупції або осіб, які виконують їхні обов’язки, членів Громадської ради при Національному агентстві з питань запобігання корупції припиняються достроково.
Кабінету Міністрів України упродовж п’яти робочих днів з дня набрання чинності цим Законом призначити особу, яка тимчасово здійснює такі обов’язки Голови Національного агентства з питань запобігання корупції
1) організовує та контролює роботу Національного агентства;
2) призначає на посади та звільняє з посад працівників Національного агентства, у тому числі керівника апарату Національного агентства та його заступників;
3) вирішує питання, пов'язані з проходженням державної служби в апараті НАЗК, зокрема щодо притягнення до дисциплінарної відповідальності;
4) приймає в установленому порядку рішення про розподіл бюджетних коштів, розпорядником яких є Національне агентство;
5) затверджує штатний розпис та кошторис Національного агентства;
6) затверджує положення про апарат Національного агентства і його структуру, а також положення про самостійні структурні підрозділи апарату;
7) представляє Національне агентство у відносинах з державними органами, органами місцевого самоврядування, громадськими об'єднаннями, підприємствами, установами і організаціями, а також органами іноземних держав, міжнародними та іноземними організаціями тощо;
8) вживає заходи із запобігання несанкціонованому доступу до інформації з обмеженим доступом, а також забезпечує додержання законодавства про доступ до публічної інформації, розпорядником якої є Національне агентство, та захист персональних даних, володільцем яких є Національне агентство;
9) вживає заходи із забезпечення безперебійного функціонування Єдиного державного реєстру декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, Єдиного державного реєстру осіб, які вчинили корупційні або пов’язані з корупцією правопорушення, інших баз даних, інформаційно-телекомунікаційних систем, що функціонують у Національному агентстві;
10) підписує інформацію про результати спеціальної перевірки, що проводиться Національним агентством;
11) видає у межах обов’язків, визначених в цьому пункті, накази та доручення;
12) звітує про виконання покладених обов’язків перед Кабінетом Міністрів України.
Особі, яка тимчасово виконує обов’язки Голови Національного агентства з питань запобігання корупції, забороняється розголошувати інформацію з обмеженим доступом, отриману у зв'язку із виконанням його обов'язків, крім випадків, встановлених законом.
Особі, яка тимчасово виконує обов’язки Голови Національного агентства з питань запобігання корупції, забороняється розголошувати інформацію з обмеженим доступом, отриману у зв'язку із виконанням його обов'язків, крім випадків, встановлених законом.
Особі, яка тимчасово виконує обов’язки Голови Національного агентства з питань запобігання корупції, на час виконання таких обов’язків за рахунок коштів Державного бюджету України виплачується грошова компенсація в розмірі посадового окладу Голови Національного агентства з питань запобігання корупції, передбаченого цим Законом.
Повноваження особи, яка тимчасово здійснює повноваження Голови Національного агентства з питань запобігання корупції, припиняються у день призначення на посаду Голови Національного агентства з питань запобігання корупції у порядку, визначеному цим Законом.»
 
    -122- Батенко Т.І.
Констанкевич І.М.
7. Абзац другий Розділу ІІ викласти у такій редакції:
«1. Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування, крім змін до статей 46, 50, 52 Закону України «Про запобігання корупції», які вводяться в дію з 01 січня 2020 року. Зміни до статті 46 Закону України «Про запобігання корупції» застосовуються до декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, які подаватимуться після 01 січня 2021 року.».
 
Відхилено    
    -123- Сюмар В.П.
Пункт 1 розділу ІІ законопроекту викласти у редакції:
«1. Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування, окрім підпункту «а» підпункту 7 пункту 1 Розділу І законопроекту, що набуває чинності в день припинення повноважень членів Національного агентства з питань запобігання корупції відповідно до пункту 3 цих Прикінцевих та перехідних положень».
 
Відхилено    
435. 2. Кабінету Міністрів України:
 
-124- Пузанов О.Г.
Пункт 1 розділу ІІ викласти в наступній редакції:
"1. Цей Закон набирає чинності з 1 січня 2020 року та вводиться в дію з 1 січня 2021 року."
 
Відхилено      
436. 1) у 45 денний строк із дня набрання чинності цим Законом забезпечити проведення конкурсу на зайняття посади Голови Національного агентства з питань запобігання корупції у порядку, визначеному цим Законом;
 
      
437. 2) у двомісячний строк із дня набрання чинності цим Законом:
 
      
438. забезпечити проведення конкурсу з формування складу Громадської ради при Національному агентстві у порядку, визначеному цим Законом;
 
      
439. забезпечити прийняття нормативно-правових актів, передбачених цим Законом;
 
-125- Янченко Г.І.
Іванісов Р.В.
Шинкаренко І.А.
Одарченко А.М.
Красов О.І.
Мошенець О.В.
Пунктом 24 статті 11 Розділу І проекту Закону передбачено уточнення переліку службових осіб, які займають відповідальне та особливо відповідальне становище.
Водночас, зазначений перелік не відносить до переліку таких посад посади Голови Національного агентства з питань запобігання корупції та його заступників.
У зв’язку з цим у запропонованій редакції абзацу першого підпункту б) пункту 24 статті 11 Розділу І пропоную:
після слів "його перший заступник та заступник", доповнити словами "Голова Національного агентства з питань запобігання корупції, його заступник, "
 
Враховано редакційно      
440. привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом;
 
      
441. забезпечити приведення у відповідність із цим Законом нормативно-правових актів міністерств та інших центральних органів виконавчої влади;
 
      
442. 3) у тримісячний строк з дня набрання чинності цим Законом внести на розгляд Верховної Ради України пропозиції щодо приведення законодавчих актів у відповідність із цим Законом.
 
      
443. 3. Через 45 днів із дня набрання чинності цим Законом повноваження членів Національного агентства з питань запобігання корупції, керівника апарату, заступників керівника апарату Національного агентства з питань запобігання корупції, членів Громадської ради при Національному агентстві з питань запобігання корупції припиняються достроково.
 
-126- Білозір Л.М.
Пункт 3 розділу ІІ Прикінцеві та перехідні положення викласти у такій редакції:
«3. Через 45 днів із дня набрання чинності цим Законом повноваження членів Національного агентства з питань запобігання корупції, керівника апарату, заступників керівника апарату Національного агентства з питань запобігання корупції, керівників департаментів, заступників керівників департаментів Національного агентства з питань запобігання корупції, членів Громадської ради при Національному агентстві з питань запобігання корупції припиняються достроково.»
 
Відхилено      
444. 4. Установити, що перше оцінювання ефективності діяльності Національного агентства з питань запобігання корупції проводиться в порядку, визначеному статтею 14 Закону України "Про запобігання корупції" в редакції цього Закону, – через два роки після призначення Голови Національного агентства з питань запобігання корупції відповідно до цього Закону.
 
      
445. Кабінет Міністрів України визначає склад комісії з проведення незалежної оцінки ефективності діяльності Національного агентства з питань запобігання корупції не пізніше ніж через 2 роки із дня призначення Голови Національного агентства з питань запобігання корупції відповідно до цього Закону.