Кількість абзаців - 9 Таблиця поправок


Про внесення зміни до статті 116 Регламенту Верховної Ради України щодо вимог до пропозицій і поправок до законопроекту, що готується до другого читання (Друге читання)

№ п.п. Редакція, прийнята в першому читанні Пропозиції Висновки Остаточна редакція
0. Проект
 
      
1. З А К О Н У К Р А Ї Н И
 
   З А К О Н У К Р А Ї Н И
 
2. Про внесення зміни до статті 116 Регламенту Верховної Ради України щодо вимог до пропозицій і поправок до законопроекту, що готується до другого читання
 
   Про внесення зміни до статті 116 Регламенту Верховної Ради України щодо вимог до пропозицій і поправок до законопроекту, який готується до другого читання
 
3. Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
 
   Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
 
4. 1. Частину першу статті 116 Регламенту Верховної Ради України, затвердженого Законом України "Про Регламент Верховної Ради України" (Відомості Верховної Ради України, 2010 р., №№ 14-17, ст. 133), викласти в такій редакції:
 
-1- Папієв М.М.
Кальченко С.В.
Пузійчук А.В.
Фролов П.В.
Частину першу статті 116 викласти в такій редакції: «1. Пропозиції і поправки до законопроекту, який готується до другого читання, можуть вноситися лише до того тексту законопроекту (розділів, глав, статей, їх частин, пунктів, підпунктів, абзаців, речень), який прийнятий Верховною Радою за основу. Головний комітет, як виняток, може прийняти рішення про врахування внесених пропозицій і поправок щодо виправлень, уточнень, усунення помилок та/або суперечностей у тексті законопроекту, інших структурних частин законопроекту та/або інших законодавчих актів, що не були предметом розгляду в першому читанні, якщо про необхідність їх внесення було зазначено у висновках цього головного комітету та/або експертного підрозділу Апарату Верховної Ради і оголошено головуючим на пленарному засіданні під час розгляду такого законопроекту у першому читанні. Такі пропозиції і поправки повинні відповідати предмету правового регулювання законопроекту. Пропозиції і поправки до законопроекту, який готується до другого читання, вносяться в 14-денний строк після дня прийняття законопроекту за основу. До повторного другого читання законопроекту пропозиції і поправки вносяться в 10-денний строк після дня попереднього другого читання і лише до тих розділів, глав, статей, їх частин, пунктів, підпунктів, абзаців, речень законопроекту, що не були прийняті у другому читанні. Пропозиції і поправки до законопроектів, розгляд яких не було завершено Верховною Радою попереднього скликання (частина друга статті 106 цього Регламенту), вносяться в 14-денний строк після дня включення їх до порядку денного першої сесії новообраної Верховної Ради».
 
Враховано   1. Частину першу статті 116 Регламенту Верховної Ради України, затвердженого Законом України "Про Регламент Верховної Ради України" (Відомості Верховної Ради України, 2010 р., №№ 14-17, ст. 133), викласти в такій редакції:
 
5. «1. Пропозиції та поправки до законопроекту, який готується до другого читання, можуть вноситися лише до того тексту законопроекту (розділів, глав, статей, їх частин, пунктів, речень), який прийнятий Верховною Радою за основу. Головний комітет може прийняти рішення про врахування внесених пропозицій і поправок до тих структурних частин законопроекту, що не були предметом розгляду у першому читанні, якщо внесення таких пропозицій і поправок зумовлене необхідністю внесення змін до інших законів, виправлень, уточнень, усунення помилок та/або суперечностей у тексті законопроекту, який готується до другого читання.
 
   «1. Пропозиції і поправки до законопроекту, який готується до другого читання, можуть вноситися лише до того тексту законопроекту (розділів, глав, статей, їх частин, пунктів, підпунктів, абзаців, речень), який прийнятий Верховною Радою за основу. Головний комітет, як виняток, може прийняти рішення про врахування внесених пропозицій і поправок щодо виправлень, уточнень, усунення помилок та/або суперечностей у тексті законопроекту, інших структурних частин законопроекту та/або інших законодавчих актів, що не були предметом розгляду в першому читанні, якщо про необхідність їх внесення було зазначено у висновках цього головного комітету та/або експертного підрозділу Апарату Верховної Ради і оголошено головуючим на пленарному засіданні під час розгляду такого законопроекту у першому читанні. Такі пропозиції і поправки повинні відповідати предмету правового регулювання законопроекту.
 
6. Пропозиції та поправки до законопроекту, який готується до другого читання, вносяться в 14-денний строк після дня прийняття законопроекту за основу. До повторного другого читання законопроекту пропозиції та поправки вносяться в 10-денний строк після дня попереднього другого читання і лише до тих статей, їх частин, пунктів, речень законопроекту, що не були прийняті в другому читанні. Пропозиції та поправки до законопроектів, розгляд яких не було завершено Верховною Радою попереднього скликання ( цього Регламенту), вносяться в 14-денний строк після дня включення їх до порядку денного першої сесії новообраної Верховної Ради».
 
-2- Приходько Н.І.
Частину першу статті 116 викласти в такій редакції: «Стаття 116. Строки подання пропозицій і поправок до законопроекту, який готується до другого читання
1. Пропозиції та поправки до законопроекту, який готується до другого читання, можуть вноситися лише до того тексту законопроекту (розділів, глав, статей, їх частин, пунктів, речень), який прийнятий Верховною Радою за основу.
Головний комітет може прийняти рішення про врахування внесених поправок до тих структурних частин законопроекту, що не були предметом розгляду у першому читанні, якщо внесення таких поправок зумовлене необхідністю виправлень, уточнень, усунення помилок та/або суперечностей у тексті законопроекту, який готується до другого читання.
Пропозиції та поправки до законопроекту, який готується до другого читання, вносяться в 14-денний строк після дня прийняття законопроекту за основу. До повторного другого читання законопроекту пропозиції та поправки вносяться вт 10денний строк після дня попереднього другого читання і лише до тих статей, їх частин, пунктів, речень законопроекту, що не були прийняті в другому читанні. Пропозиції та поправки до законопроектів, розгляд яких не було завершено Верховною Радою попереднього скликання (частина друга статті 106 цього Регламенту), вносяться в 14-денний строк після дня включення їх до порядку денного першої сесії новообраної Верховної Ради.».
 
Враховано в редакції пропозиції № 1  Пропозиції і поправки до законопроекту, який готується до другого читання, вносяться в 14-денний строк після дня прийняття законопроекту за основу. До повторного другого читання законопроекту пропозиції і поправки вносяться в 10-денний строк після дня попереднього другого читання і лише до тих розділів, глав, статей, їх частин, пунктів, підпунктів, абзаців, речень законопроекту, що не були прийняті у другому читанні. Пропозиції і поправки до законопроектів, розгляд яких не було завершено Верховною Радою попереднього скликання (частина друга статті 106 цього Регламенту), вносяться в 14-денний строк після дня включення їх до порядку денного першої сесії новообраної Верховної Ради».
 
    -3- Івченко В.Є.
У абзаці першому пункту 1 проекту закону: у першому реченні: слова « (розділів, глав, статей, їх частин, пунктів, речень)» замінити словами « (розділів, підрозділів, глав, параграфів, статей, їх частин, пунктів, підпунктів, абзаців)»;
 
Враховано частково в редакції пропозиції № 1   
    -4- Івченко В.Є.
Друге речення замінити двома реченням такого змісту: «У разі очевидної необхідності усунення суперечностей законопроекту, прийнятого за основу, іншим законодавчим актам та/або іншим структурним частинам такого законопроекту, а також у випадках помилкової нумерації чи невірного зазначення структурних частин законопроекту та/або їх назв, та/або внесення змін до структурних частин законопроекту, які втратили чинність, головний комітет може ухвалити рішення про внесення пропозицій і поправок, до тих структурних частин законопроекту, що не були предметом розгляду Верховної Ради у першому читанні. Такі пропозиції та поправки повинні відповідати предмету, цілям та завданням законопроекту та регулювати однакове з ним коло питань.»;
 
Враховано частково в редакції пропозиції № 1   
    -5- Пузійчук А.В.
У реченні першому абзацу першого частини першої статті 116 слова та знаки « (розділів, глав, статей, їх частин, пунктів, речень)» замінити словами та знаками « (розділів, підрозділів, глав, параграфів, статей, їх частин, пунктів, підпунктів, абзаців)».
 
Враховано частково в редакції пропозиції № 1   
    -6- Пузійчук А.В.
Речення друге абзацу першого частини першої статті 116 викласти в такій редакції: «У разі необхідності усунення суперечностей чи прогалин в прийнятому за основу законопроекті, внесення виправлень та уточнень до інших законодавчих актів, без яких неможливо буде застосовувати норми законопроекту після його остаточного прийняття та набрання ним чинності, головний комітет може ухвалити рішення про внесення пропозицій і поправок, які відповідають предмету, цілям та завданням законопроекту та регулюють однакове з ним коло питань, до тих структурних частин законопроекту, що не були предметом розгляду Верховної Ради у першому читанні.».
 
Враховано частково в редакції пропозиції № 1   
    -7- Столар В.М.
Частину першу статті 166 викласти у новій редакції: «1. Пропозиції та поправки до законопроекту, який готується до другого читання, можуть вноситися лише до тих структурних частин законопроекту (розділів, підрозділів, глав, параграфів, статей, їх частин, пунктів, підпунктів, абзаців), які відображені у тексті законопроекту, прийнятому Верховною Радою за основу.
За умов наявної необхідності усунення розбіжностей або суперечностей законопроекту, прийнятого за основу, іншим законодавчим актам та/або іншим структурним частинам такого законопроекту, а також інших випадках техніко-юридичних недоліків, головний комітет може ухвалити рішення про внесення пропозицій і поправок, до тих структурних частин законопроекту, що не були предметом розгляду Верховної Ради у першому читанні.
Такі пропозиції і поправки повинні відповідати предмету, цілям та завданням законопроекту та регулювати однакове з ним коло питань.
Пропозиції та поправки до законопроекту, який готується до другого читання, вносяться в 14-денний строк після дня прийняття законопроекту за основу. До повторного другого читання законопроекту пропозиції та поправки вносяться в 10-денний строк після дня попереднього другого читання і лише до тих структурних частин законопроекту (розділів, підрозділів, глав, параграфів, статей, їх частин, пунктів, підпунктів, абзаців), що не були прийняті в другому читанні. Пропозиції та поправки до законопроектів, розгляд яких не було завершено Верховною Радою попереднього скликання (частина друга статті 106 цього Регламенту), вносяться в 14-денний строк після дня включення їх до порядку денного першої сесії новообраної Верховної Ради.»
 
Враховано частково в редакції пропозиції № 1   
    -8- Власенко С.В.
У абзаці 1 пункту 1 друге речення викласти в редакції: «Головний комітет під час підготовки законопроекту до другого читання може прийняти рішення про врахування техніко-юридичних поправок, не змінюючи зміст законопроекту, не вносячи змін до інших законів та тих структурних частин законопроекту, що не були предметом розгляду у першому читанні.».
 
Враховано частково в редакції пропозиції № 1   
    -9- Кондратюк О.К.
Друге речення абзацу другого пункту 1 проекту викласти у такій редакції:
«1. Головний комітет може прийняти рішення про врахування внесених пропозицій і поправок до законопроекту, які стосуються положень чинного закону чи іншого акта, що не були предметом розгляду у першому читанні, якщо внесення таких пропозицій і поправок зумовлене необхідністю внесення змін до інших законів, виправлень, уточнень, усунення явних помилок та/або суперечностей у тексті законопроекту, який готується до другого читання та не передбачає зміни його цілей та завдань».
 
Враховано частково в редакції пропозиції № 1   
    -10- Пузанов О.Г.
В абзаці другому пункту 1 законопроекту речення «Головний комітет може прийняти рішення про врахування внесених пропозицій і поправок до тих структурних частин законопроекту, що не були предметом розгляду у першому читанні, якщо внесення таких пропозицій і поправок зумовлене необхідністю внесення змін до інших законів, виправлень, уточнень, усунення помилок та/або суперечностей у тексті законопроекту, який готується до другого читання» замінити на «Головний комітет може прийняти рішення про врахування внесених пропозицій і поправок до тих структурних частин законопроекту, що не були предметом розгляду у першому читанні, виключно у випадку, якщо внесення таких пропозицій і поправок зумовлене необхідністю внесення змін до інших законів і спрямоване на виправлення, уточнення, усунення помилок та/або суперечностей у тексті законопроекту, який готується до другого читання і відповідає меті законопроекту.».
 
Враховано частково в редакції пропозиції № 1   
    -11- Івченко В.Є.
Доповнити пункт 1 після абзацу першого новим абзацом такого змісту:
«За відсутності відповідного рішення головного комітету пропозиції та поправки до структурних частин законопроекту, що не були предметом розгляду Верховної Ради у першому читанні, залишаються головним комітетом без розгляду і не включаються до порівняльної таблиці.»;
 
Відхилено , оскільки врахована пропзиція № 1 положення, якої змістовно ширші   
    -12- Івченко В.Є.
У абзаці другому пункту 1: слова «статей, їх частин, пунктів, речень» замінити словами «структурних частин законопроекту (розділів, підрозділів, глав, параграфів, статей, їх частин, пунктів, підпунктів, абзаців)».
 
Враховано частково в редакції пропозиції № 1   
    -13- Пузійчук А.В.
В абзаці другому частини першої слова «статей, їх частин, пунктів, речень» замінити словами «розділів, підрозділів, глав, параграфів, статей, їх частин, пунктів, підпунктів, абзаців».
 
Враховано частково в редакції пропозиції № 1   
7. 2. Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування.
 
   2. Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування.
 
8. Голова Верховної Ради
України

   Голова Верховної Ради
України