Кількість абзаців - 232 Таблиця поправок


Про внесення змін до деяких законів України щодо діяльності органів суддівського врядування (Друге читання)

№ п.п. Редакція, прийнята в першому читанні Пропозиції Висновки Остаточна редакція
0. Проект
 
   Проект
 
1. ЗАКОН УКРАЇНИ
 
   ЗАКОН УКРАЇНИ
 
2. Про внесення змін до деяких законів України щодо діяльності органів суддівського врядування
 
-1- Стефанчук Р.О.
Назву законопроекту змінити на наступну: «Про внесення змін до Закону України «Про судоустрій і статус суддів» та деяких законів України щодо діяльності органів суддівського врядування».
 
Враховано   Про внесення змін до Закону України «Про судоустрій і статус суддів» та деяких законів України щодо діяльності органів суддівського врядування
 
3. Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
 
   Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
 
4. І. Внести зміни до таких законів України:
 
   І. Внести зміни до таких законів України:
 
5. 1. Пункт 6 частини першої статті 3 Закону України "Про очищення влади" (Відомості Верховної Ради України, 2014 р., № 44, ст. 2041 з наступними змінами) доповнити словами "а також до осіб, які обіймали сукупно не менше одного року у період з 21 листопада 2013 року по 19 травня 2019 року посаду (посади) Голови Вищої кваліфікаційної комісії суддів України, Голови Державної судової адміністрації України, їх заступників".
 
-2- Бужанський М.А.
У Розділі І проекту Закону:
пункт 1 викласти в такій редакції:
«1. Пункт 6 частини першої статті 3 Закону України «Про очищення влади» (Відомості Верховної Ради України, 2014 р., № 44, ст. 2041 з наступними змінами) доповнити словами «а також до осіб, які обіймали сукупно не менше одного року у період з 21 листопада 2013 року по 19 травня 2019 року посаду (посади) Голови Вищої кваліфікаційної комісії суддів України, члена Вищої кваліфікаційної комісії суддів України, Голови Державної судової адміністрації України, їх заступників».
 
Відхилено      
    -3- Бужанський М.А.
У пункті 1 розділу І законопроекту слова «Голови Вищої кваліфікаційної комісії суддів України, Голови Державної судової адміністрації України, їх заступників» замінити словами «Голови Вищої кваліфікаційної комісії суддів України, його заступника».
 
Відхилено    
    -4- Стефанчук Р.О.
У Законі України «Про очищення влади» статтю 3 залишити у чинній редакції.
 
Враховано    
    -5- Пузанов О.Г.
Пункт 1 розділу І законопроекту виключити.
 
Враховано    
    -6- Алєксєєв С.О.
П. 1 - виключити.
 
Враховано    
    -7- Власенко С.В.
У Розділі І:
Пункт 1 – виключити.
 
Враховано    
    -8- Шпенов Д.Ю.
Статтю 1 Розділу І проекту Закону № 1008 виключити.
 
Враховано    
    -9- Князевич Р.П.
Пункт 1 Розділу І виключити (виключити зміни до Закону України «Про очищення влади»).
 
Враховано    
    -10- Крулько І.І.
Пункт 1 розділу І законопроекту виключити.
 
Враховано    
    -11- Осадчук А.П.
Пункт 1 розділу І виключити; з урахуванням цього змінити відповідним чином подальшу нумерацію пунктів у розділі І.
 
Враховано    
    -12- Макаров О.А.
Пункт 1 розділу І виключити.
 
Враховано    
    -13- Кальченко С.В.
У Розділі І проекту Закону:
пункт 1 виключити.
 
Враховано    
6. 2. У Законі України "Про судоустрій і статус суддів" (Відомості Верховної Ради України, 2016 р., № 31, ст. 545 з наступними змінами):
 
   1. У Законі України "Про судоустрій і статус суддів" (Відомості Верховної Ради України, 2016 р., № 31, ст. 545 із наступними змінами):
 
7. 1) частину другу статті 4 виключити;
 
-14- Пузанов О.Г.
Підпункт 1 пункту 2 розділу І виключити.
 
Враховано      
    -15- Алєксєєв С.О.
Пп. 1 П.2 - виключити.
 
Враховано    
    -16- Власенко С.В.
У Розділі І:
У пункті 2:
підпункт 1 – виключити.
 
Враховано    
    -17- Юрчишин Я.Р.
У розділі І (внесення змін до законів України):
У пункті 2 (зміни до Закону України «Про судоустрій і статус суддів»):
підпункт 1 (виключення частини 2 статті 4) виключити.
 
Враховано    
    -18- Князевич Р.П.
У пункті 2 Розділу І:
підпункт 1) – виключити (виключити зміни до частини 4 статті 37 Закону України «Про судоустрій і статус суддів»).
 
Враховано    
    -19- Крулько І.І.
Підпункт 1 пункту 2 розділу І законопроекту виключити.
 
Враховано    
    -20- Осадчук А.П.
Підпункт 1 пункту 2 розділу І виключити; з урахуванням цього змінити відповідним чином подальшу нумерацію підпунктів у пункті 2 розділу І.
 
Враховано    
    -21- Макаров О.А.
Підпункт 1 пункту 2 розділу І виключити.
 
Враховано    
    -22- Кальченко С.В.
У Розділі І проекту Закону:
у пункті 2:
підпункт 1 виключити.
 
Враховано    
8. 2) у частині першій статті 37 слова "не більше двохсот" замінити словами "не більше ста";
 
-23- Юрчишин Я.Р.
У розділі І (внесення змін до законів України):
У пункті 2 (зміни до Закону України «Про судоустрій і статус суддів»):
у підпункті 2 (частині 1 статті 37 Закону України «Про судоустрій і статус суддів») слова «не більше ста» замінити словами «не більше двохсот».
 
Відхилено   1) у частині першій статті 37 слова "не більше двохсот" замінити словами "не більше ста";
 
    -24- Пузанов О.Г.
Підпункт 2 пункту 2 розділу І виключити.
 
Відхилено    
    -25- Алєксєєв С.О.
Пп. 2 П.2 - виключити.
 
Відхилено    
    -26- Власенко С.В.
У Розділі І:
У пункті 2:
підпункт 2 – виключити.
 
Відхилено    
    -27- Шпенов Д.Ю.
Пункт 2 статті 2 Розділу І проекту Закону № 1008 виключити.
 
Відхилено    
    -28- Князевич Р.П.
У пункті 2 Розділу І:
підпункт 2) – виключити (виключити зміни до частини першої статті 37 Закону України «Про судоустрій і статус суддів»).
 
Відхилено    
    -29- Лукашев О.А.
Пункт 2 частини другої Розділу І законопроекту щодо зменшення кількості суддів виключити.
 
Відхилено    
    -30- Крулько І.І.
Підпункт 2 пункту 2 розділу І законопроекту виключити.
 
Відхилено    
    -31- Осадчук А.П.
Підпункт 2 пункту 2 розділу І виключити; з урахуванням цього змінити відповідним чином подальшу нумерацію підпунктів у пункті 2 розділу І.
 
Відхилено    
    -32- Макаров О.А.
Підпункт 2 пункту 2 розділу І виключити.
 
Відхилено    
    -33- Кальченко С.В.
У Розділі І проекту Закону:
у пункті 2:
підпункт 2 виключити.
 
Відхилено    
    -34- Бужанський М.А.
Пункт 2 Розділу І законопроекту після підпункту 2 доповнити новим підпунктом такого змісту:
«3) у абзаці другому частини першої статті 88 слово «одинадцятьма» замінити словом «дев’ятьма».
 
Відхилено    
9. 3) частини першу і четверту статті 92 викласти в такій редакції:
 
-35- Макаров О.А.
Підпункт 3 пункту 2 розділу І виключити.
 
Відхилено   2) частину першу статті 92 викласти в такій редакції:
 
    -36- Юрчишин Я.Р.
У розділі І (внесення змін до законів України):
У пункті 2 (зміни до Закону України «Про судоустрій і статус суддів»):
 
Враховано редакційно    
10. "1. Вища кваліфікаційна комісія суддів України є державним колегіальним органом суддівського врядування, який на постійній основі діє у системі правосуддя України";
 
-37- підпункт 3 викласти в такій редакції:
«3) частини першу і четверту статті 92 викласти в такій редакції:
«1. Вища кваліфікаційна комісія суддів України є державним колегіальним органом суддівського врядування, який на постійній основі діє у системі правосуддя України";»
«4. Вища кваліфікаційна комісія суддів України більшістю голосів від її складу, визначеного законом, затверджує регламент, що визначає порядок роботи Комісії в межах, установлених цим Законом».
 
Немає висновку   «1. Вища кваліфікаційна комісія суддів України є державним колегіальним органом суддівського врядування, який на постійній основі діє у системі правосуддя України»;
 
    -38- Осадчук А.П.
Підпункт 3 пункту 2 розділу І викласти в наступній редакції:
"3) частину першу статті 92 викласти в такій редакції: "1. Вища кваліфікаційна комісія суддів України є державним колегіальним органом суддівського врядування, який на постійній основі діє у системі правосуддя України;".
 
Враховано    
11. "4. Регламент Вищої кваліфікаційної комісії суддів України, що визначає порядок роботи Комісії в межах, установлених законом, затверджує Вища рада правосуддя більшістю голосів від її складу за поданням Вищої кваліфікаційної комісії суддів України";
 
-39- Пузанов О.Г.
Абзац третій підпункту 3 пункту 2 розділу І виключити.
 
Враховано      
    -40- Князевич Р.П.
У пункті 2 Розділу І:
підпункт 3) викласти в такій редакції:
«3) частини першу і четверту статті 92 викласти в такій редакції:
«1. Вища кваліфікаційна комісія суддів України є державним органом суддівського врядування, який на постійній основі діє у системі правосуддя України.»;
«4. Вища кваліфікаційна комісія суддів України більшістю голосів від її складу, визначеного законом, затверджує регламент, що визначає порядок роботи Комісії в межах, установлених цим Законом.»
 
Враховано редакційно    
    -41- Власенко С.В.
У Розділі І:
У пункті 2:
у підпункті 3 абзац 3 – виключити.
 
Враховано    
12. 4) у частині першій статті 93:
 
-42- Пузанов О.Г.
Підпункт 4 пункту 2 розділу І виключити.
 
Відхилено   3) у частині першій статті 93:
 
    -43- Власенко С.В.
У Розділі І:
У пункті 2:
підпункт 4 – виключити.
 
Відхилено    
    -44- Крулько І.І.
Підпункт 4 пункту 2 розділу І законопроекту виключити.
 
Відхилено    
    -45- Макаров О.А.
Підпункт 4 пункту 2 розділу І виключити.
 
Відхилено    
13. пункт 6 викласти в такій редакції:
 
   пункт 6 викласти в такій редакції:
 
14. "6) затверджує за погодженням з Вищою радою правосуддя форму і зміст заяви про участь у доборі кандидатів на посаду судді, анкети кандидата на посаду судді, порядок проходження спеціальної підготовки кандидатів на посаду судді";
 
-46- Князевич Р.П.
У пункті 2 Розділу І:
у підпункті 4:
підпункт 6 статті 93 Закону України «Про судоустрій і статус суддів» викласти в такій редакції:
«6) затверджує форму і зміст заяви про участь у доборі кандидатів на посаду судді, анкети кандидата на посаду судді, порядок складення відбіркового іспиту та методику оцінювання його результатів, порядок проходження спеціальної підготовки кандидатів на посаду судді, порядок складення кваліфікаційного іспиту та методику оцінювання кандидатів, положення про проведення конкурсу на зайняття вакантної посади судді, порядок та методологію кваліфікаційного оцінювання, порядок формування і ведення суддівського досьє (досьє кандидата на посаду судді)
та інші процедури виконання Комісією її функцій.
 
Відхилено   "6) затверджує за погодженням з Вищою радою правосуддя форму і зміст заяви про участь у доборі кандидатів на посаду судді, анкети кандидата на посаду судді, порядок проходження спеціальної підготовки кандидатів на посаду судді";
 
15. доповнити частину пунктом 6-1 такого змісту:
 
   доповнити пунктом 6-1 такого змісту:
 
16. "6-1) розробляє та подає Вищій раді правосуддя для затвердження проект регламенту Вищої кваліфікаційної комісії суддів України, проекти порядку складення відбіркового іспиту та методики оцінювання його результатів, порядку складення кваліфікаційного іспиту та методики оцінювання кандидатів, положення про проведення конкурсу на зайняття вакантної посади судді, порядку та методології кваліфікаційного оцінювання, порядку формування і ведення суддівського досьє (досьє кандидата на посаду судді)";
 
-47- Осадчук А.П.
В абзаці п’ятому підпункту 4 пункту 2 розділу І слова "проект регламенту Вищої кваліфікаційної комісії суддів України," виключити.
 
Враховано   "6-1) розробляє та подає на затвердження Вищій раді правосуддя проекти порядку складення відбіркового іспиту та методики оцінювання його результатів, порядку складення кваліфікаційного іспиту та методики оцінювання кандидатів, положення про проведення конкурсу на зайняття вакантної посади судді, порядку та методології кваліфікаційного оцінювання, порядку формування і ведення суддівського досьє (досьє кандидата на посаду судді)";
 
    -48- Юрчишин Я.Р.
У розділі І (внесення змін до законів України):
У пункті 2 (зміни до Закону України «Про судоустрій і статус суддів»):
абзаци 4-5 підпункту 4 (доповнення частини першої статті 93 пунктом 6-1) виключити.
 
Відхилено    
    -49- Князевич Р.П.
У пункті 2 Розділу І:
у підпункті 4:
підпункт 6-1 – виключити.
 
Відхилено    
17. 5) статті 94 та 95 викласти в такій редакції:
 
-50- Алєксєєв С.О.
Пп. 5 П.2 - виключити.
 
Відхилено   4) статті 94 і 95 викласти в такій редакції:
 
    -51- Власенко С.В.
У Розділі І:
У пункті 2:
підпункт 5 – виключити.
 
Відхилено    
    -52- Князевич Р.П.
У пункті 2 Розділу І:
підпункт 5 – виключити (виключити зміни до статей 94 та 95 Закону України «Про судоустрій і статус суддів»).
 
Відхилено    
    -53- Макаров О.А.
Підпункт 5 пункту 2 розділу І виключити.
 
Відхилено    
18. "Стаття 94. Члени Вищої кваліфікаційної комісії суддів України
 
   "Стаття 94. Члени Вищої кваліфікаційної комісії суддів України
 
19. 1. До складу Вищої кваліфікаційної комісії суддів України входять дванадцять членів, які призначаються Вищою радою правосуддя за результатами конкурсу строком на чотири роки.
 
-54- Осадчук А.П.
В абзаці третьому підпункту 5 пункту 2 розділу І слово "дванадцять" замінити словом "шістнадцять".
 
Відхилено   1. До складу Вищої кваліфікаційної комісії суддів України входять дванадцять членів, які призначаються Вищою радою правосуддя за результатами конкурсу строком на чотири роки.
 
20. Одна і та сама особа не може здійснювати повноваження члена Вищої кваліфікаційної комісії суддів України два строки поспіль.
 
-55- Стефанчук Р.О.
у Законі України «Про судоустрій та статус суддів»:
у статті 94:
у пункті 1 абзац «Одна і та сама особа не може здійснювати повноваження члена Вищої кваліфікаційної комісії суддів України два строки поспіль» видалити.
 
Враховано      
21. 2. На посаду члена Вищої кваліфікаційної комісії суддів України може бути призначений громадянин України, який володіє державною мовою, має повну вищу юридичну освіту та стаж професійної діяльності у сфері права не менше п'ятнадцяти років, належить до правничої професії та відповідає критерію політичної нейтральності.
 
-56- Бабій Р.В.
У абзаці 5 п. 5 ст. 2 розділу І ЗП слова «належить до правничої професії» виключити.
 
Відхилено   2. На посаду члена Вищої кваліфікаційної комісії суддів України може бути призначений громадянин України, який володіє державною мовою, має повну вищу юридичну освіту та стаж професійної діяльності у сфері права не менше п'ятнадцяти років, належить до правничої професії та відповідає критерію політичної нейтральності.
 
    -57- Юрчишин Я.Р.
У розділі І (внесення змін до законів України):
У пункті 2 (зміни до Закону України «Про судоустрій і статус суддів»):
у підпункті 5 в частині другій нової редакції статті 94 слово «п’ятнадцяти» замінити словом «десяти».
 
Відхилено    
    -58- Крулько І.І.
У ч. 2 ст. 94 Закону України «Про судоустрій і статус суддів» в редакції підпункту 5 пункту 2 розділу І законопроекту слова «юридичну освіту та стаж професійної діяльності у сфері права не менше п'ятнадцяти років, належить до правничої професії та відповідає критерію політичної нейтральності» замінити словами «освіту і стаж роботи не менше десяти років, мають релевантний досвід для здійснення повноважень члена Комісії, бездоганну професійну репутацію та відповідає критеріям політичної нейтральності, доброчесності та професійної етики».
 
Відхилено    
    -59- Німченко В.І.
У Законі України "Про судоустрій і статус суддів" (Відомості Верховної Ради України, 2016 р., № 31, ст. 545 з наступними змінами):
Абзац 2 частини другої статті 94 доповнити наступними реченнями: «Належність члена Вищої кваліфікаційної комісії суддів в Україні до політичних партій, професійних спілок припиняється з дня вступу на посаду, з цього часу його участь у будь-якій політичній діяльності зупиняється».
 
Відхилено    
22. Член Вищої кваліфікаційної комісії суддів України не може належати до політичних партій, професійних спілок, брати участь у будь-якій політичній діяльності.
 
-60- Пузанов О.Г.
Після абзацу шостого підпункту 5 пункту 2 доповнити новим абзацом наступного змісту: "Під політичною нейтральністю розуміється не входження члена до складу керівних органів (органів управління) політичної партії або відсутність трудових відносин з політичною партією протягом одного року до призначення на посаду."
 
Відхилено   Член Вищої кваліфікаційної комісії суддів України не може належати до політичних партій, професійних спілок, брати участь у будь-якій політичній діяльності.
 
    -61- Кальченко С.В.
У Розділі І проекту Закону:
у пункті 5 абзаци другий – п’ятий викласти в такій редакції:
«Стаття 94. Члени Вищої кваліфікаційної комісії суддів України
1. До складу Вищої кваліфікаційної комісії суддів України входять шістнадцять членів, які призначаються Вищою радою правосуддя за результатами конкурсу строком на чотири роки.
Одна і та сама особа не може здійснювати повноваження члена Вищої кваліфікаційної комісії суддів України два строки поспіль.
2. На посаду члена Вищої кваліфікаційної комісії суддів України може бути призначений громадянин України, який володіє державною мовою, має повну вищу юридичну освіту та стаж професійної діяльності у сфері права не менше п'ятнадцяти років, належить до правничої професії та відповідає критеріям доброчесності, професійної етики та політичної нейтральності.»
 
Відхилено    
23. 3. За членом Вищої кваліфікаційної комісії суддів України, який є суддею або державним службовцем, на час здійснення повноважень зберігаються посада, статус і місце роботи. Такі члени Вищої кваліфікаційної комісії суддів України на час здійснення повноважень відряджаються до Комісії.
 
   3. За членом Вищої кваліфікаційної комісії суддів України, який є суддею або державним службовцем, на час здійснення повноважень зберігаються посада, статус і місце роботи. Такі члени Вищої кваліфікаційної комісії суддів України на час здійснення повноважень відряджаються до Комісії.
 
24. Члени Вищої кваліфікаційної комісії суддів України, які є адвокатами, на час виконання повноважень членів Комісії повинні зупинити адвокатську діяльність та участь в органах адвокатського самоврядування.
 
   Члени Вищої кваліфікаційної комісії суддів України, які є адвокатами, на час виконання повноважень членів Комісії повинні зупинити адвокатську діяльність та участь в органах адвокатського самоврядування.
 
25. 4. Член Вищої кваліфікаційної комісії суддів України не має права суміщати свою посаду з будь-якою посадою в органі державної влади або органі місцевого самоврядування, органі суддівського, адвокатського чи прокурорського самоврядування, зі статусом народного депутата України, депутата Верховної Ради Автономної Республіки Крим, обласної, районної, міської, районної у місті, сільської, селищної ради, з підприємницькою діяльністю, обіймати будь-яку іншу оплачувану посаду, виконувати будь-яку іншу оплачувану роботу або отримувати іншу винагороду, крім винагороди члена Вищої кваліфікаційної комісії суддів України (за винятком здійснення викладацької, наукової чи творчої діяльності та отримання винагороди за неї), а також входити до складу керівного органу чи наглядової ради юридичної особи, що має на меті одержання прибутку.
 
   4. Член Вищої кваліфікаційної комісії суддів України не має права суміщати свою посаду з будь-якою посадою в органі державної влади або органі місцевого самоврядування, органі суддівського, адвокатського чи прокурорського самоврядування, із статусом народного депутата України, депутата Верховної Ради Автономної Республіки Крим, обласної, районної, міської, районної у місті, сільської, селищної ради, з підприємницькою діяльністю, обіймати будь-яку іншу оплачувану посаду, виконувати будь-яку іншу оплачувану роботу або отримувати іншу винагороду, крім винагороди члена Вищої кваліфікаційної комісії суддів України (за винятком здійснення викладацької, наукової чи творчої діяльності та отримання винагороди за неї), а також входити до складу керівного органу чи наглядової ради юридичної особи, що має на меті одержання прибутку.
 
26. 5. На членів Вищої кваліфікаційної комісії суддів України поширюються вимоги та обмеження, встановлені законодавством у сфері запобігання корупції.
 
   5. На членів Вищої кваліфікаційної комісії суддів України поширюються вимоги та обмеження, встановлені законодавством у сфері запобігання корупції.
 
27. 6. Особа, яка є власником акцій або володіє іншими корпоративними правами чи має інші майнові права або інший майновий інтерес у діяльності будь-якої юридичної особи, що має на меті отримання прибутку, зобов'язана передати такі акції (корпоративні права) або інші відповідні права в управління незалежній третій особі (без права надання інструкцій такій особі щодо розпорядження такими акціями, корпоративними або іншими правами, або щодо реалізації прав, які з них виникають) на час перебування на посаді члена Вищої кваліфікаційної комісії суддів України. Член Вищої кваліфікаційної комісії суддів України може отримувати відсотки, дивіденди та інші пасивні доходи від майна, власником якого він є.
 
   6. Особа, яка є власником акцій або володіє іншими корпоративними правами чи має інші майнові права або інший майновий інтерес у діяльності будь-якої юридичної особи, що має на меті отримання прибутку, зобов'язана передати такі акції (корпоративні права) або інші відповідні права в управління незалежній третій особі (без права надання інструкцій такій особі щодо розпорядження такими акціями, корпоративними або іншими правами чи щодо реалізації прав, які з них виникають) на час перебування на посаді члена Вищої кваліфікаційної комісії суддів України. Член Вищої кваліфікаційної комісії суддів України може отримувати відсотки, дивіденди та інші пасивні доходи від майна, власником якого він є.
 
28. 7. До складу Вищої кваліфікаційної комісії суддів України не можуть бути призначені народні депутати України, члени Кабінету Міністрів України, голови судів, їх заступники, секретарі, голови судових палат, їх заступники, члени Ради суддів України, Вищої ради правосуддя, Уповноважений Верховної Ради України з прав людини, особи, які притягувалися до відповідальності за вчинення корупційного діяння.
 
-62- Стефанчук Р.О.
пункт 7 закінчується словами « з прав людини».
 
Враховано   7. До складу Вищої кваліфікаційної комісії суддів України не можуть бути призначені народні депутати України, члени Кабінету Міністрів України, голови судів, їх заступники, секретарі, голови судових палат, їх заступники, члени Ради суддів України, Вищої ради правосуддя, Уповноважений Верховної Ради України з прав людини.
До складу Вищої кваліфікаційної комісії суддів України не можуть бути призначені особи, які притягалися до відповідальності за вчинення корупційного правопорушення.
 
    -63- Стефанчук Р.О.
доповнити новим підпунктом 7-1 наступного змісту:
«7-1. До складу Вищої кваліфікаційної комісії суддів» України не можуть бути призначені особи, які були притягнені до відповідальності за вчинення корупційного діяння».
 
Враховано    
29. 8. Не можуть бути членами Вищої кваліфікаційної комісії суддів України:
 
   8. Не можуть бути членами Вищої кваліфікаційної комісії суддів України:
 
30. 1) особи, визнані судом недієздатними або обмежено дієздатними;
 
-64- Німченко В.І.
У Законі України "Про судоустрій і статус суддів" (Відомості Верховної Ради України, 2016 р., № 31, ст. 545 з наступними змінами):
Пункт 1 частини восьмої статті 94 виключити.
 
Відхилено   1) особи, визнані судом недієздатними або обмежено дієздатними;
 
31. 2) особи, які мають судимість, не погашену або не зняту в установленому законом порядку;
 
-65- Німченко В.І.
У Законі України "Про судоустрій і статус суддів" (Відомості Верховної Ради України, 2016 р., № 31, ст. 545 з наступними змінами):
Пункт 2 частини восьмої статті 94 викласти в такій редакції:
« особа, стосовно якої обвинувальним вироком суду доведено вчинення умисного злочину».
 
Відхилено   2) особи, які мають судимість, не погашену або не зняту в установленому законом порядку;
 
32. 3) особи, на яких протягом останнього року накладалося адміністративне стягнення за вчинення правопорушення, пов'язаного з корупцією;
 
   3) особи, на яких протягом останнього року накладалося адміністративне стягнення за вчинення правопорушення, пов'язаного з корупцією;
 
33. 4) особи, які були членами Вищої кваліфікаційної комісії суддів України, Вищої ради юстиції, Вищої ради правосуддя;
 
-66- Осадчук А.П.
Абзац сімнадцятий підпункту 5 пункту 2 розділу І викласти в такій редакції: "особи, які були членами Вищої кваліфікаційної комісії суддів України або Вищої ради юстиції до набрання чинності Законом України "Про відновлення довіри до судової влади в Україні".
 
Відхилено   4) особи, які були членами Вищої кваліфікаційної комісії суддів України, Вищої ради юстиції, Вищої ради правосуддя;
 
    -67- Бужанський М.А.
У підпункті 5 пункту 2 Розділу І законопроекту пункт 4 частини восьмої статті 94 викласти у такій редакції:
«4) особи, які до 19 травня 2019 року були членами Вищої кваліфікаційної комісії суддів України, Вищої ради юстиції, Вищої ради правосуддя або особи, які станом на цю дату входили до складу Вищої кваліфікаційної комісії суддів України, Вищої ради правосуддя та набули повноважень членів цих органів».
 
Відхилено    
34. 5) особи, які перебувають на адміністративних посадах у судах та органах судової влади;
 
-68- Німченко В.І.
У Законі України "Про судоустрій і статус суддів" (Відомості Верховної Ради України, 2016 р., № 31, ст. 545 з наступними змінами):
Пункт 5 частини восьмої стаття 94 виключити.
 
Відхилено   5) особи, які обіймають адміністративні посади в судах та органах судової влади;
 
35. 6) особи, які не відповідають вимогам цього Закону щодо несумісності з іншими видами діяльності та не усунули таку невідповідність протягом розумного строку, але не більш як протягом тридцяти днів із дня виникнення обставин, які призводять до порушення вимог щодо несумісності.
 
   6) особи, які не відповідають вимогам цього Закону щодо несумісності з іншими видами діяльності та не усунули таку невідповідність протягом розумного строку, але не більш як протягом тридцяти днів з дня виникнення обставин, які призводять до порушення вимог щодо несумісності.
 
36. 9. Члени Вищої кваліфікаційної комісії суддів України повинні у своїй діяльності та поза її межами дотримуватися найвищих стандартів етичної поведінки, в тому числі принципів та правил етики, які застосовуються до суддів.
 
-69- Німченко В.І.
У Законі України "Про судоустрій і статус суддів" (Відомості Верховної Ради України, 2016 р., № 31, ст. 545 з наступними змінами):
У пункті 9 частини дев’ятої стаття 94 виключити слова :»найвищі стандарти етичної поведінки, в тому числі».
 
Відхилено   9. Члени Вищої кваліфікаційної комісії суддів України повинні у своїй діяльності та поза її межами дотримуватися найвищих стандартів етичної поведінки, у тому числі принципів та правил етики, які застосовуються до суддів.
 
    -70- Крулько І.І.
У ч. 9 ст. 94 Закону України «Про судоустрій і статус суддів» в редакції підпункту 5 пункту 2 розділу І законопроекту слова «стандартів етичної поведінки, в тому числі принципів та правил етики, які застосовуються до суддів» замінити словами «етичних стандартів, встановлених регламентом Комісії».
 
Відхилено    
37. 10. Перебування особи на посаді члена Вищої кваліфікаційної комісії суддів України також несумісне із наявністю заборони такій особі обіймати посади, щодо яких здійснюється очищення влади в порядку, визначеному Законом України "Про очищення влади".
 
   10. Перебування особи на посаді члена Вищої кваліфікаційної комісії суддів України також несумісне з наявністю заборони такій особі обіймати посади, щодо яких здійснюється очищення влади в порядку, визначеному Законом України "Про очищення влади".
 
38. Стаття 95. Порядок призначення на посади членів Вищої кваліфікаційної комісії суддів України
 
   Стаття 95. Порядок призначення на посади членів Вищої кваліфікаційної комісії суддів України
 
39. 1. Призначення на посади членів Вищої кваліфікаційної комісії суддів України здійснюється Вищою радою правосуддя за результатами конкурсу в порядку, передбаченому цим Законом.
 
   1. Призначення на посади членів Вищої кваліфікаційної комісії суддів України здійснюється Вищою радою правосуддя за результатами конкурсу в порядку, передбаченому цим Законом.
 
40. 2. Конкурс на зайняття посади члена Вищої кваліфікаційної комісії суддів України проводить Вища рада правосуддя на основі принципів верховенства права, публічності та політичної нейтральності в порядку, визначеному цим Законом.
 
   2. Конкурс на зайняття посади члена Вищої кваліфікаційної комісії суддів України проводить Вища рада правосуддя на основі принципів верховенства права, публічності та політичної нейтральності в порядку, визначеному цим Законом.
 
41. 3. Особа, яка відповідає вимогам, визначеним цим Законом до члена Вищої кваліфікаційної комісії суддів України, та має намір бути призначеною членом Вищої кваліфікаційної комісії суддів України, звертається до секретаріату Вищої ради правосуддя із заявою.
 
   3. Особа, яка відповідає вимогам, визначеним цим Законом до члена Вищої кваліфікаційної комісії суддів України, та має намір бути призначеною членом Вищої кваліфікаційної комісії суддів України, звертається до секретаріату Вищої ради правосуддя із заявою.
 
42. Форма заяви затверджується Вищою радою правосуддя.
 
   Форма заяви затверджується Вищою радою правосуддя.
 
43. 4. Разом із заявою про намір бути призначеною членом Вищої кваліфікаційної комісії суддів України відповідна особа подає:
 
   4. Разом із заявою про намір бути призначеною членом Вищої кваліфікаційної комісії суддів України відповідна особа подає:
 
44. 1) автобіографію;
 
   1) автобіографію;
 
45. 2) мотиваційний лист, в якому викладаються мотиви бути призначеною членом Вищої кваліфікаційної комісії суддів України;
 
   2) мотиваційний лист, в якому викладаються мотиви для призначення членом Вищої кваліфікаційної комісії суддів України;
 
46. 3) копію документа, що посвідчує особу та підтверджує громадянство України;
 
   3) копію документа, що посвідчує особу та підтверджує громадянство України;
 
47. 4) копію трудової книжки (за наявності);
 
   4) копію трудової книжки (за наявності);
 
48. 5) декларацію особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування;
 
   5) декларацію особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування;
 
49. 6) копії документів про освіту, вчені звання та наукові ступені;
 
   6) копії документів про освіту, вчені звання та наукові ступені;
 
50. 7) довідку медичної установи про стан здоров'я кандидата із висновком щодо його придатності до роботи на посаді, пов'язаній із виконанням функцій держави;
 
   7) довідку медичної установи про стан здоров'я кандидата з висновком щодо його придатності до роботи на посаді, пов'язаній з виконанням функцій держави;
 
51. 8) копію військового квитка (для військовослужбовців або військовозобов'язаних);
 
   8) копію військового квитка (для військовослужбовців або військовозобов'язаних);
 
52. 9) письмову згоду на обробку персональних даних та оприлюднення копій документів, визначених цією статтею, крім копій документів, передбачених пунктами 3, 7, 8 цієї частини;
 
   9) письмову згоду на обробку персональних даних та оприлюднення копій документів, визначених цією статтею (крім копій документів, передбачених пунктами 3, 7, 8 цієї частини);
 
53. 10) письмову заяву про відсутність обмежень щодо членства у Вищій кваліфікаційній комісії суддів України, а також про відповідність вимогам щодо несумісності або зобов'язання виконувати вимоги щодо несумісності у разі призначення членом Комісії;
 
   10) письмову заяву про відсутність обмежень щодо членства у Вищій кваліфікаційній комісії суддів України, а також про відповідність вимогам щодо несумісності або зобов'язання виконувати вимоги щодо несумісності у разі призначення членом Комісії;
 
54. 11) заяву про проведення перевірки, визначеної Законом України "Про очищення влади";
 
   11) заяву про проведення перевірки, визначеної Законом України "Про очищення влади";
 
55. 12) згоду на проведення спеціальної перевірки відповідно до закону.
 
   12) згоду на проведення спеціальної перевірки відповідно до закону.
 
56. 5. Секретаріат Вищої ради правосуддя приймає документи у хронологічному порядку надходження заяв та не пізніше наступного робочого дня оприлюднює отриману інформацію разом із копіями поданих документів, крім документів, які визначені пунктами 3, 7, 8 частини четвертої цієї статті, на своєму офіційному вебсайті.
 
   5. Секретаріат Вищої ради правосуддя приймає документи у хронологічному порядку надходження заяв та не пізніше наступного робочого дня оприлюднює отриману інформацію разом із копіями поданих документів (крім документів, передбачених пунктами 3, 7, 8 частини четвертої цієї статті) на своєму офіційному веб-сайті.
 
57. 6. Прийом документів завершується о 24 годині останнього дня строку, визначеного Вищою радою правосуддя для подання документів.
 
   6. Прийом документів завершується о 24 годині останнього дня строку, визначеного Вищою радою правосуддя для подання документів.
 
58. Секретаріат Вищої ради правосуддя не має права відмовити у прийнятті документів з інших підстав, ніж закінчення зазначеного строку.
 
   Секретаріат Вищої ради правосуддя не має права відмовити у прийнятті документів з інших підстав, ніж закінчення зазначеного строку.
 
59. 7. Не пізніше наступного дня після завершення прийому документів секретаріат Вищої ради правосуддя формує перелік кандидатів, який невідкладно оприлюднюється на офіційному вебсайті Вищої ради правосуддя.
 
   7. Не пізніше наступного дня після завершення прийому документів секретаріат Вищої ради правосуддя формує перелік кандидатів, який невідкладно оприлюднюється на офіційному веб-сайті Вищої ради правосуддя.
 
60. 8. Повідомлення про час і місце проведення конкурсу публікується у газеті "Голос України" та оприлюднюється на вебсайті Вищої ради правосуддя не пізніше ніж за 10 днів до початку конкурсу.
 
   8. Повідомлення про час і місце проведення конкурсу публікується у газеті "Голос України" та оприлюднюється на веб-сайті Вищої ради правосуддя не пізніше ніж за 10 днів до початку конкурсу.
 
61. 9. Секретаріат Вищої ради правосуддя забезпечує проведення спеціальної перевірки стосовно кандидатів, щодо яких прийнято таке рішення конкурсною комісією";
 
   9. Секретаріат Вищої ради правосуддя забезпечує проведення спеціальної перевірки стосовно кандидатів, щодо яких конкурсною комісією прийнято таке рішення";
 
62. 6) доповнити Закон статтею 95-1 такого змісту:
 
-71- Алєксєєв С.О.
Пп. 6 П.2 - виключити.
 
Відхилено   5) доповнити статтею 95-1 такого змісту:
 
    -72- Власенко С.В.
У Розділі І:
У пункті 2:
підпункт 6 – виключити.
 
Відхилено    
    -73- Князевич Р.П.
У пункті 2 Розділу І:
підпункт 6 – виключити (виключити нову статтю 95-1 «Порядок призначення на посади членів Вищої кваліфікаційної комісії суддів України»).
 
Відхилено    
    -74- Макаров О.А.
Підпункт 6 пункту 2 розділу І виключити.
 
Відхилено    
63. "Стаття 95-1. Конкурсна комісія для проведення конкурсу на зайняття посади членів Вищої кваліфікаційної комісії суддів України
 
   "Стаття 95-1. Конкурсна комісія для проведення конкурсу на зайняття посади члена Вищої кваліфікаційної комісії суддів України
 
64. 1. Вищою радою правосуддя для проведення конкурсу на зайняття посади членів Вищої кваліфікаційної комісії суддів України утворюється конкурсна комісія та затверджується її персональний склад.
 
   1. Вищою радою правосуддя для проведення конкурсу на зайняття посади члена Вищої кваліфікаційної комісії суддів України утворюється конкурсна комісія та затверджується її персональний склад.
 
65. До складу конкурсної комісії входять:
 
   До складу конкурсної комісії входять:
 
66. 1) три особи, обрані Радою суддів України із числа її членів;
 
-75- Юрчишин Я.Р.
У розділі І (внесення змін до законів України):
У пункті 2 (зміни до Закону України «Про судоустрій і статус суддів»):
у підпункті 6 (нова стаття 95-1):
а) в абзаці третьому частини першої нової статті 95-1 слово «три» замінити словом «два».
 
Відхилено   1) три особи, обрані Радою суддів України з числа її членів;
 
67. 2) три особи з числа міжнародних експертів, запропонованих міжнародними організаціями, з якими Україна співпрацює у сфері запобігання та протидії корупції відповідно до міжнародних договорів України, до складу Громадської и міжнародних експертів, утвореної відповідно до Закону України "Про Вищий антикорупційний суд".
 
-76- Юрчишин Я.Р.
У розділі І (внесення змін до законів України):
У пункті 2 (зміни до Закону України «Про судоустрій і статус суддів»):
у підпункті 6 (нова стаття 95-1):
в абзаці четвертому частини першої нової статті 95-1 слово «три» замінити словом «чотири».
 
Відхилено   2) три особи з числа міжнародних експертів, запропонованих міжнародними та іноземними організаціями, з якими Україна співпрацює у сфері запобігання та протидії корупції відповідно до міжнародних договорів України, до складу Громадської и міжнародних експертів, утвореної відповідно до Закону України "Про Вищий антикорупційний суд".
 
    -77- Стефанчук Р.О.
у частині першій нової статті 95-1:
пункт 2) після слова «міжнародними» доповнити словами «та іноземними».
 
Враховано    
    -78- Крулько І.І.
Пункт 2 ч. 1 ст. 95-1 Закону України «Про судоустрій і статус суддів» у редакції підпункту 6 пункту 2 розділу І законопроекту викласти в такій редакції: «три особи з числа міжнародних експертів, запропонованих міжнародними та іноземними донорами (тут і надалі – «донори)» та доповнити новим абзацом такого змісту: «У цьому Законі, термін "донори" означає іноземні держави або міжнародні організації, які надають Україні міжнародну технічну допомогу у сфері судової реформи або боротьби з корупцією протягом останніх п’яти років відповідно до міжнародних договорів України».
 
Відхилено    
    -79- Німченко В.І.
У Законі України "Про судоустрій і статус суддів" (Відомості Верховної Ради України, 2016 р., № 31, ст. 545 з наступними змінами):
пункт 2 частини першої статті 95-1 викласти в такій редакції: «порядок утворення та формування персонального складу кваліфікаційної комісії має забезпечити представництво від Ради суддів України, фахівців наукових та навчальних закладів, національних та міжнародних експертів в галузі верховенства права і правосуддя».
 
Відхилено    
68. Порядок отримання Вищою радою правосуддя пропозицій від міжнародних організацій щодо осіб із числа міжнародних експертів визначається положенням про конкурс.
 
-80- Стефанчук Р.О.
у частині першій нової статті 95-1:
абзац після слів «від міжнародних» доповнити словами «та іноземними».
 
Враховано   Порядок отримання Вищою радою правосуддя пропозицій від міжнародних та іноземних організацій щодо осіб із числа міжнародних експертів визначається положенням про конкурс.
 
    -81- Крулько І.І.
Абзац 5 ч. 1 ст. 95-1 Закону України «Про судоустрій і статус суддів» у редакції підпункту 6 пункту 2 розділу І законопроекту викласти в такій редакції: «Донори пропонують Вищій раді правосуддя спільний перелік щонайменше п’яти кандидатів до складу конкурсної комісії протягом 45 днів з дати отримання запиту на пропозицію кандидатів. Міжнародними експертами конкурсної комісії можуть бути іноземні громадяни з бездоганною діловою репутацією, високими професійними та моральними якостями, які користуються повагою у суспільстві, мають щонайменше п’ятирічний досвід професійної роботи у сфері боротьби з корупцією, відправлення правосуддя та/або органах суддівського самоврядування. Участь міжнародних експертів у роботі конкурсної комісії завершується через шість років з дня набрання чинності цим Законом. Кожен міжнародний експерт призначається на строк тривалістю два роки з можливістю призначення на наступний строк».
 
Відхилено    
69. 2. Положення про конкурс затверджує Вища рада правосуддя.
 
-82- Крулько І.І.
Частину 2 ст. 95-1 Закону України «Про судоустрій і статус суддів» у редакції підпункту 6 пункту 2 розділу І законопроекту викласти в такій редакції: «Положення про конкурсну комісію, яке затверджується Вищою радою правосуддя, встановлює регламент, якого Вища рада правосуддя має додержуватися при розгляді кандидатур з числа міжнародних експертів, запропонованих міжнародними організаціями. Вмотивоване рішення про призначення членів конкурсної комісії приймається на відкритому засіданні Вищої ради правосуддя й оприлюднюється на її офіційному веб сайті. Таке рішення містить перелік визначених членів конкурсної комісії і перелік альтернативних кандидатів на випадок дострокового припинення повноважень члена конкурсної комісії».
 
Відхилено   2. Положення про конкурс затверджує Вища рада правосуддя.
 
70. Регламент роботи конкурсної комісії ухвалюється членами комісії на її першому засіданні.
 
-83- Німченко В.І.
У Законі України "Про судоустрій і статус суддів" (Відомості Верховної Ради України, 2016 р., № 31, ст. 545 з наступними змінами):
Частину другу статті 95-1 викласти в такій редакції :» Положення про конкурс і регламент діяльності конкурсної комісії затверджує Вища Рада Правосуддя, виходячи з прав і обов’язків членів конкурсної комісії суддів, визначених законом України».
 
Відхилено   Регламент роботи конкурсної комісії ухвалюється членами комісії на її першому засіданні.
 
    -84- Крулько І.І.
Абзац другий ч. 2 ст. 95-1 Закону України «Про судоустрій і статус суддів» у редакції підпункту 6 пункту 2 розділу І законопроекту виключити.
 
Відхилено    
71. 3. Рішення конкурсної комісії вважається прийнятим, якщо за нього проголосувало більшість від присутніх членів конкурсної комісії, за умови якщо три особи з числа голосуючих є міжнародними експертами.
 
-85- Юрчишин Я.Р.
У розділі І (внесення змін до законів України):
У пункті 2 (зміни до Закону України «Про судоустрій і статус суддів»):
у підпункті 6 (нова стаття 95-1):
в частині третій нової статті 95-1 слова «голосуючих є міжнародними експертами» замінити словами «міжнародних експертів підтримали таке рішення».
 
Відхилено   3. Рішення конкурсної комісії вважається прийнятим, якщо за нього проголосувала більшість від присутніх членів конкурсної комісії, за умови що три особи з числа тих, які проголосували за це рішення, є міжнародними експертами.
Член конкурсної комісії має право брати участь у засіданнях і прийнятті рішень Комісії у віддаленому режимі з використанням електронних засобів зв’язку.
 
    -86- Бабій Р.В.
Абзац 10 п. 6 ст. 2 розділу І ЗП викласти в наступній редакції:
«3. Рішення конкурсної комісії приймається на її засіданні.
Засідання конкурсної комісії є правомочним для прийняття рішень, якщо на ньому присутня більшість від складу конкурсної комісії, за умови присутності трьох осіб з числа міжнародних експертів.
Рішення конкурсної комісії вважається прийнятим, якщо за нього проголосувало більшість від присутніх членів конкурсної комісії, за умови якщо три особи з числа голосуючих є міжнародними експертами.»
 
Відхилено    
    -87- Крулько І.І.
У ч. 3 ст. 95-1 Закону України «Про судоустрій і статус суддів» підпункт 6 пункту 2 розділу І законопроекту викласти в такій редакції: «Рішення конкурсної комісії вважається прийнятим, якщо за нього проголосувало більшість від присутніх членів конкурсної комісії, за умови якщо три особи з числа тих, хто проголосував за рішення, є міжнародними експертами» та доповнити абзацом другим такого змісту: «Член конкурсної комісії має право брати участь у засіданнях і прийнятті рішень Комісії у віддаленому режимі з використанням електронних засобів зв’язку».
 
Відхилено    
    -88- Стефанчук Р.О.
у частині першій нової статті 95-1:
пункт 3) викласти у такій редакції:
«3. Рішення конкурсної комісії вважається прийнятим, якщо за нього проголосувало більшість від присутніх членів конкурсної комісії, за умови якщо три особи з числа тих, хто проголосував за це рішення, є міжнародними експертами.
Член конкурсної комісії має право брати участь у засіданнях і прийнятті рішень Комісії у віддаленому режимі з використанням електронних засобів зв’язку».
 
Враховано    
72. 4. Конкурсна комісія має право:
 
   4. Конкурсна комісія має право:
 
73. 1) збирати, перевіряти та аналізувати інформацію щодо кандидатів на посади члена Вищої кваліфікаційної комісії суддів України;
 
-89- Крулько І.І.
Пункт перший ч. 4 ст. 95-1 Закону України «Про судоустрій і статус суддів» у редакції підпункту 6 пункту 2 розділу І законопроекту викласти в такій редакції: «збирати, перевіряти та аналізувати інформацію щодо кандидатів на посади члена Вищої кваліфікаційної комісії суддів України, у тому числі інформацію про особу та інформацію з обмеженим доступом».
 
Відхилено   1) збирати, перевіряти та аналізувати інформацію щодо кандидатів на посаду члена Вищої кваліфікаційної комісії суддів України;
 
74. 2) надавати Вищій раді правосуддя і запитувати у неї інформацію щодо кандидатів на посади члена Вищої кваліфікаційної комісії суддів України;
 
-90- Крулько І.І.
Пункт другий ч. 4 ст. 95-1 Закону України «Про судоустрій і статус суддів» у редакції підпункту 6 пункту 2 розділу І законопроекту викласти в такій редакції: «запитувати у кандидатів на посади члена Вищої кваліфікаційної комісії суддів України, а також у будь-якого іншого органу держаної чи судової влади включно з Вищою радою правосуддя роз’яснення, документи та інформацію, необхідні для аналізу кандидатур на посади члена Вищої кваліфікаційної комісії суддів України».
 
Відхилено   2) надавати Вищій раді правосуддя і запитувати у неї інформацію щодо кандидатів на посаду члена Вищої кваліфікаційної комісії суддів України;
 
75. 3) вживати заходів стосовно захисту персональних даних, інформації з обмеженим доступом, які стали відомі членам конкурсної комісії у зв'язку зі здійсненням ними своїх повноважень.
 
-91- Крулько І.І.
Пункт третій ч. 4 ст. 95-1 Закону України «Про судоустрій і статус суддів» у редакції підпункту 6 пункту 2 розділу І законопроекту викласти в такій редакції: «мати доступ до державних реєстрів і баз даних на безоплатній основі».
 
Відхилено   3) вживати заходів щодо захисту персональних даних, інформації з обмеженим доступом, які стали відомі членам конкурсної комісії у зв'язку із здійсненням ними своїх повноважень.
 
76. 5. Член конкурсної комісії зобов'язаний:
 
-92- Крулько І.І.
Частину 5 ст. 95-1 Закону України «Про судоустрій і статус суддів» у редакції підпункту 6 пункту 2 розділу І законопроекту доповнити словами такого змісту: «включно з працівниками секретаріату».
 
Відхилено   5. Член конкурсної комісії зобов'язаний:
 
77. 1) брати участь у її роботі особисто, без права делегування своїх повноважень іншим особам;
 
-93- Юрчишин Я.Р.
У розділі І (внесення змін до законів України):
У пункті 2 (зміни до Закону України «Про судоустрій і статус суддів»):
у підпункті 6 (нова стаття 95-1):
пункт 1 частини п’ятої нової статті 95-1 після слів «брати участь у її роботі особисто,» перед словами «без права делегування» доповнити словами «в тому числі через засоби відео-зв’язку,»
 
Відхилено   1) брати участь у її роботі особисто, без права делегування своїх повноважень іншим особам;
 
    -94- Крулько І.І.
Пункт перший ч. 5 ст. 95-1 Закону України «Про судоустрій і статус суддів» у редакції підпункту 6 пункту 2 розділу І законопроекту викласти в такій редакції: «не використовувати в цілях інших, ніж для виконання своїх обов'язків як члена конкурсної комісії, персональні дані та іншу інформацію, що стала відома у зв'язку з участю в її роботі».
 
Відхилено    
78. 2) не використовувати в цілях інших, ніж для виконання своїх обов'язків як члена конкурсної комісії, персональні дані та іншу інформацію, що стала відома у зв'язку з участю в її роботі;
 
-95- Крулько І.І.
Пункт другий ч. 5 ст. 95-1 Закону України «Про судоустрій і статус суддів» у редакції підпункту 6 пункту 2 розділу І законопроекту викласти в такій редакції: «відмовитися від участі у зборі інформації про кандидата, розгляді питання про відповідність кандидата на посаду, якщо член конкурсної комісії перебуває чи перебував в особистих чи ділових стосунках із кандидатом, та/або у разі наявності іншого конфлікту інтересів або обставин, що можуть вплинути на об'єктивність чи неупередженість під час прийняття членом комісії рішення щодо зайняття кандидатом посади члена Вищої кваліфікаційної комісії суддів України».
 
Відхилено   2) не використовувати інакше, ніж для виконання своїх обов'язків, персональні дані та іншу інформацію, що стала відома у зв'язку з участю в роботі конкурсної комісії;
 
79. 3) відмовитися від участі у зборі інформації про кандидата, розгляді питання про відповідність кандидата на посаду, якщо член конкурсної комісії перебуває чи перебував в особистих чи ділових стосунках із кандидатом, та/або у разі наявності іншого конфлікту інтересів або обставин, що можуть вплинути на об'єктивність чи неупередженість під час прийняття членом комісії рішення щодо зайняття кандидатом посади члена Вищої кваліфікаційної комісії суддів України.
 
-96- Крулько І.І.
Пункт третій ч. 5 ст. 95-1 Закону України «Про судоустрій і статус суддів» підпункт 6 пункту 2 розділу І законопроекту викласти в такій редакції:
«вживати заходів стосовно захисту персональних даних, інформації з обмеженим доступом, які стали відомі членам конкурсної комісії у зв'язку зі здійсненням ними своїх повноважень».
 
Відхилено   3) відмовитися від участі у зборі інформації про кандидата, розгляді питання про відповідність кандидата на посаду, якщо член конкурсної комісії перебуває чи перебував в особистих чи ділових стосунках із кандидатом та/або у разі наявності іншого конфлікту інтересів або обставин, що можуть вплинути на об'єктивність чи неупередженість під час прийняття членом комісії рішення щодо зайняття кандидатом посади члена Вищої кваліфікаційної комісії суддів України.
 
80. 6. Організаційно-технічне забезпечення діяльності конкурсної комісії здійснює Вища рада правосуддя.
 
-97- Осадчук А.П.
Абзац дев’ятнадцятий підпункту 6 пункту 2 розділу І доповнити реченням такого змісту: "Секретаріат Вищої ради правосуддя забезпечує онлайн-трансляцію засідань конкурсної комісії в режимі реального часу у відкритому доступі на офіційному веб-сайті Вищої ради правосуддя.".
 
Відхилено   6. Організаційно-технічне забезпечення діяльності конкурсної комісії здійснює Вища рада правосуддя.
 
81. Фінансування діяльності конкурсної комісії може здійснюватися із залученням міжнародної технічної допомоги.
 
-98- Крулько І.І.
Абзац 2 ч. 6 ст. 95-1 Закону України «Про судоустрій і статус суддів» у редакції підпункту 6 пункту 2 розділу І законопроекту викласти в такій редакції: «Організаційно-технічне забезпечення діяльності конкурсної комісії, у тому числі секретаріату, який допомагає її членам, може здійснюватись за рахунок коштів міжнародної технічної допомоги».
 
Відхилено   Фінансування діяльності конкурсної комісії може здійснюватися із залученням міжнародної технічної допомоги.
 
82. Члени конкурсної комісії, які постійно не проживають на території України, мають право на компенсацію витрат на проживання в Україні та переїзд.
 
   Члени конкурсної комісії, які постійно не проживають на території України, мають право на компенсацію витрат на проживання в Україні та переїзд.
 
83. 7. Конкурсна комісія:
 
   7. Конкурсна комісія:
 
84. 1) розглядає документи, подані кандидатами на посади членів Вищої кваліфікаційної комісії суддів України;
 
   1) розглядає документи, подані кандидатами на посаду члена Вищої кваліфікаційної комісії суддів України;
 
85. 2) відбирає із загальної кількості кандидатів тих, які згідно з обґрунтованим рішенням конкурсної комісії мають найкращі професійний досвід, знання і якості для виконання обов'язків члена Вищої кваліфікаційної комісії суддів України та відповідають вимогам закону;
 
   2) відбирає із загальної кількості кандидатів тих, які згідно з обґрунтованим рішенням конкурсної комісії мають найкращі професійний досвід, знання і якості для виконання обов'язків члена Вищої кваліфікаційної комісії суддів України та відповідають вимогам закону;
 
86. 3) оприлюднює на офіційному вебсайті Вищої ради правосуддя інформацію про кандидатів, які були відібрані для проходження співбесіди з конкурсною комісією;
 
   3) оприлюднює на офіційному веб-сайті Вищої ради правосуддя інформацію про кандидатів, відібраних для проходження співбесіди з конкурсною комісією;
 
87. 4) проводить на своєму засіданні співбесіду з відібраними кандидатами, відбирає шляхом відкритого голосування з числа кандидатів, які пройшли співбесіду, на кожну вакантну посаду одного кандидата, який відповідає вимогам до члена Вищої кваліфікаційної комісії суддів України та згідно з обґрунтованим рішенням конкурсної комісії має найкращі професійний досвід, знання і якості для виконання обов'язків члена Вищої кваліфікаційної комісії суддів України.
 
-99- Крулько І.І.
Пункт 4 ч. 7 ст. 95-1 Закону України «Про судоустрій і статус суддів» у редакції підпункту 6 пункту 2 розділу І законопроекту викласти в такій редакції: «4) проводить на своєму засіданні співбесіду з відібраними кандидатами, відбирає шляхом відкритого голосування з числа кандидатів, які пройшли співбесіду, кандидатів у кількості, що перевищує кількість вакантних посад на дві особи, які відповідають вимогам до члена Вищої кваліфікаційної комісії суддів України та мають найкращі професійний досвід, знання і якості для виконання обов'язків члена Вищої кваліфікаційної комісії суддів України».
 
Відхилено   4) проводить на своєму засіданні співбесіду з відібраними кандидатами, відбирає шляхом відкритого голосування з числа кандидатів, які пройшли співбесіду, на кожну вакантну посаду одного кандидата, який відповідає вимогам до члена Вищої кваліфікаційної комісії суддів України та згідно з обґрунтованим рішенням конкурсної комісії має найкращі професійний досвід, знання і якості для виконання обов'язків члена Вищої кваліфікаційної комісії суддів України.
 
    -100- Юрчишин Я.Р.
У розділі І (внесення змін до законів України):
У пункті 2 (зміни до Закону України «Про судоустрій і статус суддів»):
у підпункті 6 (нова стаття 95-1):
нову статтю 95-1 після частини 7 доповнити частиною 7-1 такого змісту:
«7-1. Рішення конкурсної комісії може бути оскаржене до Верховного Суду в порядку, визначеному процесуальним законом, виключно з таких підстав:
1) склад конкурсної комісії, який ухвалив відповідне рішення, не мав повноважень його ухвалювати;
2) рішення не підписано членом конкурсної комісії, який брав участь у його ухваленні.».
 
Відхилено    
88. 8. Члени Вищої кваліфікаційної комісії суддів України призначаються шляхом прийняття рішення Вищою радою правосуддя на її засіданні на підставі протоколу конкурсної комісії, підписаного усіма її членами.
 
-101- Бабій Р.В.
Абзац 28 п. 6 ст. 2 розділу І ЗП викласти в наступній редакції:
«8. Члени Вищої кваліфікаційної комісії суддів України призначаються шляхом прийняття рішення Вищою радою правосуддя на її засіданні на підставі протоколу конкурсної комісії, підписаного усіма її членами, які були присутні на відповідному засіданні конкурсної комісії під час складення такого протоколу.»
 
Враховано   8. Члени Вищої кваліфікаційної комісії суддів України призначаються шляхом прийняття рішення Вищою радою правосуддя на її засіданні на підставі протоколу конкурсної комісії, підписаного усіма її членами, які були присутні на відповідному засіданні конкурсної комісії під час складення такого протоколу.
 
89. 9. У разі дострокового припинення повноважень члена Вищої кваліфікаційної комісії суддів України Вища рада правосуддя упродовж десяти днів розміщує оголошення про умови та строки проведення конкурсу на офіційному вебсайті Вищої ради правосуддя";
 
-102- Соболєв С.В.
Пункт 6 статті 2 Розділу І проекту Закону № 1008 викласти в наступній редакції:
«6) доповнити Закон статтею 95-1 такого змісту:
«Стаття 95-1. Конкурсна комісія для проведення конкурсу на зайняття посади членів Вищої кваліфікаційної комісії суддів України
1. Вищою радою правосуддя для проведення конкурсу на зайняття посади членів Вищої кваліфікаційної комісії суддів України утворюється конкурсна комісія та затверджується її персональний склад.
До складу конкурсної комісії входять:
три особи, обрані Радою суддів України із числа її членів;
три особи, обрані Вищою радою правосуддя із числа її членів;
3) три особи з числа міжнародних експертів, запропонованих міжнародними організаціями, з якими Україна співпрацює у сфері запобігання та протидії корупції відповідно до міжнародних договорів України, до складу Громадської ради міжнародних експертів, утвореної відповідно до Закону України "Про Вищий антикорупційний суд".
Порядок отримання Вищою радою правосуддя пропозицій від міжнародних організацій щодо осіб із числа міжнародних експертів визначається положенням про конкурс.
2. Положення про конкурс затверджує Вища рада правосуддя.
Регламент роботи конкурсної комісії ухвалюється членами комісії на її першому засіданні.
3. Рішення конкурсної комісії вважається прийнятим, якщо за нього проголосувало більшість від присутніх на її засіданні членів конкурсної комісії.
4. Конкурсна комісія має право:
1) збирати, перевіряти та аналізувати інформацію щодо кандидатів на посади члена Вищої кваліфікаційної комісії суддів України;
2) надавати Вищій раді правосуддя і запитувати у неї інформацію щодо кандидатів на посади члена Вищої кваліфікаційної комісії суддів України;
3) вживати заходів стосовно захисту персональних даних, інформації з обмеженим доступом, які стали відомі членам конкурсної комісії у зв'язку зі здійсненням ними своїх повноважень.
5. Член конкурсної комісії зобов'язаний:
1) брати участь у її роботі особисто, без права делегування своїх повноважень іншим особам;
2) не використовувати в цілях інших, ніж для виконання своїх обов'язків як члена конкурсної комісії, персональні дані та іншу інформацію, що стала відома у зв'язку з участю в її роботі;
3) відмовитися від участі у зборі інформації про кандидата, розгляді питання про відповідність кандидата на посаду, якщо член конкурсної комісії перебуває чи перебував в особистих чи ділових стосунках із кандидатом, та/або у разі наявності іншого конфлікту інтересів або обставин, що можуть вплинути на об'єктивність чи неупередженість під час прийняття членом комісії рішення щодо зайняття кандидатом посади члена Вищої кваліфікаційної комісії суддів України.
6. Організаційно-технічне забезпечення діяльності конкурсної комісії здійснює Вища рада правосуддя.
Фінансування діяльності конкурсної комісії може здійснюватися із залученням міжнародної технічної допомоги.
Члени конкурсної комісії, які постійно не проживають на території України, мають право на компенсацію витрат на проживання в Україні та переїзд.
7. Конкурсна комісія:
1) розглядає документи, подані кандидатами на посади членів Вищої кваліфікаційної комісії суддів України;
2) відбирає із загальної кількості кандидатів тих, які згідно з обґрунтованим рішенням конкурсної комісії мають найкращі професійний досвід, знання і якості для виконання обов'язків члена Вищої кваліфікаційної комісії суддів України та відповідають вимогам закону;
3) оприлюднює на офіційному вебсайті Вищої ради правосуддя інформацію про кандидатів, які були відібрані для проходження співбесіди з конкурсною комісією;
4) проводить на своєму засіданні співбесіду з відібраними кандидатами, відбирає шляхом відкритого голосування з числа кандидатів, які пройшли співбесіду, на кожну вакантну посаду одного кандидата, який відповідає вимогам до члена Вищої кваліфікаційної комісії суддів України та згідно з обґрунтованим рішенням конкурсної комісії має найкращі професійний досвід, знання і якості для виконання обов'язків члена Вищої кваліфікаційної комісії суддів України.
8. Члени Вищої кваліфікаційної комісії суддів України призначаються шляхом прийняття рішення Вищою радою правосуддя на її засіданні на підставі протоколу конкурсної комісії, підписаного усіма її членами.
9. У разі дострокового припинення повноважень члена Вищої кваліфікаційної комісії суддів України Вища рада правосуддя упродовж десяти днів розміщує оголошення про умови та строки проведення конкурсу на офіційному вебсайті Вищої ради правосуддя».
 
Відхилено   9. У разі дострокового припинення повноважень члена Вищої кваліфікаційної комісії суддів України Вища рада правосуддя упродовж десяти днів розміщує оголошення про умови та строки проведення конкурсу на офіційному веб-сайті Вищої ради правосуддя";
 
    -103- Славицька А.К.
Підпункт 6 пункту 2 Розділу І викласти в наступній редакції:
«6) доповнити Закон статтею 95-1 такого змісту:
«Стаття 95-1. Конкурсна комісія для проведення конкурсу на зайняття посади членів Вищої кваліфікаційної комісії суддів України
1. Вищою радою правосуддя для проведення конкурсу на зайняття посади членів Вищої кваліфікаційної комісії суддів України утворюється конкурсна комісія та затверджується її персональний склад.
До складу конкурсної комісії входять:
1) три особи, обрані Радою суддів України із числа її членів;
2) три особи, обрані Вищою радою правосуддя із числа її членів;
три особи з числа міжнародних експертів, запропонованих міжнародними організаціями, з якими Україна співпрацює у сфері запобігання та протидії корупції відповідно до міжнародних договорів України, до складу Громадської ради міжнародних експертів, утвореної відповідно до Закону України "Про Вищий антикорупційний суд".
Порядок отримання Вищою радою правосуддя пропозицій від міжнародних організацій щодо осіб із числа міжнародних експертів визначається положенням про конкурс.
2. Положення про конкурс затверджує Вища рада правосуддя.
Регламент роботи конкурсної комісії ухвалюється членами комісії на її першому засіданні.
3. Рішення конкурсної комісії вважається прийнятим, якщо за нього проголосувало більшість від присутніх на її засіданні членів конкурсної комісії.
4. Конкурсна комісія має право:
1) збирати, перевіряти та аналізувати інформацію щодо кандидатів на посади члена Вищої кваліфікаційної комісії суддів України;
2) надавати Вищій раді правосуддя і запитувати у неї інформацію щодо кандидатів на посади члена Вищої кваліфікаційної комісії суддів України;
3) вживати заходів стосовно захисту персональних даних, інформації з обмеженим доступом, які стали відомі членам конкурсної комісії у зв'язку зі здійсненням ними своїх повноважень.
5. Член конкурсної комісії зобов'язаний:
1) брати участь у її роботі особисто, без права делегування своїх повноважень іншим особам;
2) не використовувати в цілях інших, ніж для виконання своїх обов'язків як члена конкурсної комісії, персональні дані та іншу інформацію, що стала відома у зв'язку з участю в її роботі;
3) відмовитися від участі у зборі інформації про кандидата, розгляді питання про відповідність кандидата на посаду, якщо член конкурсної комісії перебуває чи перебував в особистих чи ділових стосунках із кандидатом, та/або у разі наявності іншого конфлікту інтересів або обставин, що можуть вплинути на об'єктивність чи неупередженість під час прийняття членом комісії рішення щодо зайняття кандидатом посади члена Вищої кваліфікаційної комісії суддів України.
6. Організаційно-технічне забезпечення діяльності конкурсної комісії здійснює Вища рада правосуддя.
Фінансування діяльності конкурсної комісії може здійснюватися із залученням міжнародної технічної допомоги.
Члени конкурсної комісії, які постійно не проживають на території України, мають право на компенсацію витрат на проживання в Україні та переїзд.
7. Конкурсна комісія:
1) розглядає документи, подані кандидатами на посади членів Вищої кваліфікаційної комісії суддів України;
2) відбирає із загальної кількості кандидатів тих, які згідно з обґрунтованим рішенням конкурсної комісії мають найкращі професійний досвід, знання і якості для виконання обов'язків члена Вищої кваліфікаційної комісії суддів України та відповідають вимогам закону;
3) оприлюднює на офіційному веб-сайті Вищої ради правосуддя інформацію про кандидатів, які були відібрані для проходження співбесіди з конкурсною комісією;
4) проводить на своєму засіданні співбесіду з відібраними кандидатами, відбирає шляхом відкритого голосування з числа кандидатів, які пройшли співбесіду, на кожну вакантну посаду одного кандидата, який відповідає вимогам до члена Вищої кваліфікаційної комісії суддів України та згідно з обґрунтованим рішенням конкурсної комісії має найкращі професійний досвід, знання і якості для виконання обов'язків члена Вищої кваліфікаційної комісії суддів України.
8. Члени Вищої кваліфікаційної комісії суддів України призначаються шляхом прийняття рішення Вищою радою правосуддя на її засіданні на підставі протоколу конкурсної комісії, підписаного усіма її членами.
9. У разі дострокового припинення повноважень члена Вищої кваліфікаційної комісії суддів України Вища рада правосуддя упродовж десяти днів розміщує оголошення про умови та строки проведення конкурсу на офіційному веб-сайті Вищої ради правосуддя».
 
Відхилено    
    -104- Кальченко С.В.
У Розділі І проекту Закону:
у пункті 2:
підпункт 6 викласти в такій редакції:
«Стаття 95-1. Конкурсна комісія для проведення конкурсу на зайняття посади членів Вищої кваліфікаційної комісії суддів України
1. Вищою радою правосуддя для проведення конкурсу на зайняття посади членів Вищої кваліфікаційної комісії суддів України утворюється конкурсна комісія та затверджується її персональний склад строком на два роки.
До складу конкурсної комісії входять:
1) три особи, обрані Радою суддів України із числа її членів;
2) три міжнародні експерти, запропоновані міжнародними організаціями, з якими Україна співпрацює у сфері запобігання та протидії корупції відповідно до міжнародних договорів України, з числа іноземців, які мають бездоганну ділову репутацію, високі професійні та моральні якості, суспільний авторитет, мають досвід роботи в інших країнах не менше ніж п’ять років у розгляді справ, пов’язаних з корупцією, або у процедурах відбору суддів, прокурорів чи притягнення їх до дисциплінарної відповідальності.
Порядок отримання Вищою радою правосуддя пропозицій від міжнародних організацій щодо міжнародних експертів визначається положенням про конкурс.
2. Положення про конкурс затверджує Вища рада правосуддя. Реєстр.картка №
)
4. Конкурсна комісія має право:
1) отримувати на письмовий запит від державних органів, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій інформацію щодо кандидатів на посади члена Вищої кваліфікаційної комісії суддів України, крім тієї, що віднесена згідно із законом до державної таємниці, перевіряти та аналізувати таку інформацію;
2) надавати Вищій раді правосуддя і запитувати у неї інформацію щодо кандидатів на посади члена Вищої кваліфікаційної комісії суддів України;
3) безоплатного доступу до відкритих державних реєстрів, особових справ кандидата на посаду члена Вищої кваліфікаційної комісії суддів України у межах, необхідних для виконання покладених на неї завдань;
4) призначати і проводити співбесіду з особами, щодо яких розглядає питання;
5) вживати заходів стосовно захисту персональних даних, інформації з обмеженим доступом, які стали відомі членам конкурсної комісії у зв'язку зі здійсненням ними своїх повноважень.
5. Член конкурсної комісії зобов'язаний:
1) брати участь у її роботі особисто, без права делегування своїх повноважень іншим особам;
2) не використовувати в цілях інших, ніж для виконання своїх обов'язків як члена конкурсної комісії, персональні дані та іншу інформацію, що стала відома у зв'язку з участю в її роботі;
3) відмовитися від участі у зборі інформації про кандидата, розгляді питання про відповідність кандидата на посаду, якщо член конкурсної комісії перебуває чи перебував в особистих чи ділових стосунках із кандидатом, та/або у разі наявності іншого конфлікту інтересів або обставин, що можуть вплинути на об'єктивність чи неупередженість під час прийняття членом комісії рішення щодо зайняття кандидатом посади члена Вищої кваліфікаційної комісії суддів України.
6. Організаційно-технічне забезпечення діяльності конкурсної комісії здійснює Вища рада правосуддя.
Фінансування діяльності конкурсної комісії, її членів та секретаріату може здійснюватися із залученням міжнародної технічної допомоги.
На час участі членів конкурсної комісії, які є міжнародними експертами, у процедурах відбору кандидатів на зайняття посади членів Вищої кваліфікаційної комісії суддів України їм встановлюється винагорода у розмірі посадового окладу судді Верховного Суду.
Члени конкурсної комісії, які постійно не проживають на території України, мають право на компенсацію витрат на проживання в Україні та переїзд.
Судді, делеговані Радою суддів України до складу конкурсної комісії, на час участі у процедурах відбору кандидатів на зайняття посади членів Вищої кваліфікаційної комісії суддів України відряджаються для роботи у такій комісії із збереженням розміру суддівської винагороди за основним місцем роботи та встановлених законом доплат.
7. Конкурсна комісія:
1) розглядає документи, подані кандидатами на посади членів Вищої кваліфікаційної комісії суддів України;
2) відбирає із загальної кількості кандидатів, тих які згідно з обґрунтованим рішенням конкурсної комісії, мають найкращі професійний досвід, знання і якості для виконання обов'язків члена Вищої кваліфікаційної комісії суддів України та відповідають вимогам закону;
3) оприлюднює на офіційному вебсайті Вищої ради правосуддя інформацію про кандидатів, які були відібрані для проходження співбесіди з конкурсною комісією;
4) проводить на своєму засіданні співбесіду з відібраними кандидатами, відбирає шляхом відкритого голосування з числа кандидатів, які пройшли співбесіду, на кожну вакантну посаду одного кандидата, який відповідає вимогам до члена Вищої кваліфікаційної комісії суддів України та згідно з обґрунтованим рішенням конкурсної комісії має найкращі професійний досвід, знання і якості для виконання обов'язків члена Вищої кваліфікаційної комісії суддів України.
7-1. Під час проведення конкурсною комісією співбесід з кандидатами на посаду члена Вищої кваліфікаційної комісії суддів України секретаріатом Вищої ради правосуддя забезпечується відео- та аудіофіксація і трансляція у режимі реального часу відповідних засідань конкурсної комісії на офіційному веб-сайті Вищої ради правосуддя.
8. Члени Вищої кваліфікаційної комісії суддів України призначаються шляхом прийняття рішення Вищою радою правосуддя на її засіданні на підставі протоколу конкурсної комісії, підписаного усіма її членами.
9. У разі дострокового припинення повноважень члена Вищої кваліфікаційної комісії суддів України Вища рада правосуддя упродовж десяти днів розміщує оголошення про умови та строки проведення конкурсу на офіційному вебсайті Вищої ради правосуддя».
 
Відхилено    
90. 7) статтю 96 викласти в такій редакції:
 
-105- Князевич Р.П.
У пункті 2 Розділу І:
підпункт 7 – виключити (виключити зміни до статті 96 Закону України «Про судоустрій і статус суддів»).
 
Відхилено   6) статтю 96 викласти в такій редакції:
 
91. Стаття 96. Звільнення члена Вищої кваліфікаційної комісії суддів України з посади
 
   «Стаття 96. Звільнення члена Вищої кваліфікаційної комісії суддів України з посади
 
92. 1. Підставами для звільнення члена Вищої кваліфікаційної комісії суддів України з посади є:
 
   1. Підставами для звільнення члена Вищої кваліфікаційної комісії суддів України з посади є:
 
93. 1) подання заяви про звільнення з посади члена Комісії за власним бажанням;
 
   1) подання заяви про звільнення з посади члена Комісії за власним бажанням;
 
94. 2) неспроможність виконувати свої повноваження за станом здоров'я за наявності медичного висновку;
 
-106- Макаров О.А.
Абзац п’ятий підпункту 7 пункту 2 розділу І викласти в такій редакції: "2) неспроможність виконувати свої повноваження за станом здоров'я при наявності медичного висновку, підтвердженого судом".
 
Відхилено   2) неспроможність виконувати свої повноваження за станом здоров'я (за наявності медичного висновку);
 
95. 3) виявлення обставин щодо його невідповідності вимогам, установленим цим Законом;
 
   3) виявлення обставин щодо його невідповідності вимогам, установленим цим Законом;
 
96. 4) порушення вимог, установлених законодавством у сфері запобігання корупції;
 
-107- Макаров О.А.
Абзац сьомий підпункту 7 пункту 2 розділу І викласти в такій редакції: "4) суттєве порушення вимог, установлених законодавством у сфері запобігання корупції".
 
Відхилено   4) порушення вимог, установлених законодавством у сфері запобігання корупції;
 
97. 5) неприйняття участі у роботі Комісії протягом одного календарного місяця поспіль без поважних причин або неодноразова відмова без поважних причин від голосування з питань, що розглядаються;
 
   5) неучасть у роботі Комісії протягом одного календарного місяця поспіль без поважних причин або неодноразова відмова без поважних причин від голосування з питань, що розглядаються;
 
98. 6) грубе чи систематичне нехтування обов'язками, що є несумісним зі статусом члена Вищої кваліфікаційної комісії суддів України або виявило його невідповідність займаній посаді, допущення іншої поведінки, що підриває авторитет та суспільну довіру до правосуддя і судової влади, у тому числі недотримання етичних стандартів судді як складової професійної етики члена Вищої кваліфікаційної комісії суддів України.
 
-108- Князевич Р.П.
У тексті законопроекту слова «етичних стандартів судді як складової професійної етики» замінити словами «Кодекс суддівської етики» у відповідних відмінках.
 
Відхилено   6) грубе чи систематичне нехтування обов'язками, що є несумісним із статусом члена Вищої кваліфікаційної комісії суддів України або виявило його невідповідність займаній посаді, допущення іншої поведінки, що підриває авторитет та суспільну довіру до правосуддя і судової влади, у тому числі недотримання етичних стандартів судді як складової професійної етики члена Вищої кваліфікаційної комісії суддів України.
 
    -109- Макаров О.А.
Абзац дев’ятий підпункту 7 пункту 2 розділу І виключити.
 
Відхилено    
99. 2. Рішення про звільнення члена Вищої кваліфікаційної комісії суддів України ухвалює Вища рада правосуддя на своєму засіданні більшістю голосів від її складу, визначеного цим Законом.
 
-110- Осадчук А.П.
Абзац десятий підпункту 7 пункту 2 розділу І після слів "цим Законом" доповнити словами ", з урахуванням особливостей, визначених цією статтею.".
 
Відхилено   2. Рішення про звільнення члена Вищої кваліфікаційної комісії суддів України ухвалює Вища рада правосуддя на своєму засіданні більшістю голосів від її складу, визначеного Законом України «Про Вищу раду правосуддя».
 
    -111- Юрчишин Я.Р.
У розділі І (внесення змін до законів України):
У пункті 2 (зміни до Закону України «Про судоустрій і статус суддів»):
у підпункті 7 (нова редакція статті 96):
у частині другій нової редакції статті 96 слова «визначеного цим Законом.» замінити словами «визначеного цим Законом, з урахуванням особливостей, визначених частиною четвертою цієї статті.»
 
Відхилено    
    -112- Бабій Р.В.
Абзац 10 п. 7 ст. 2 розділу І ЗП викласти в наступній редакції:
«Рішення про звільнення члена Вищої кваліфікаційної комісії суддів України ухвалює Вища рада правосуддя на своєму засіданні більшістю голосів від її складу, визначеного Законом України «Про Вищу раду правосуддя».
 
Враховано    
    -113- Макаров О.А.
Абзац десятий підпункту 7 пункту 2 розділу І викласти в такій редакції: "2.Рішення про звільнення члена Вищої кваліфікаційної комісії суддів України з посади з підстав, визначених пунктами 1, 2 частини першої цієї статті, ухвалює Комісія у пленарному складі на найближчому засіданні після отримання заяви або судового рішення відповідно. Процедура розгляду та ухвалення рішення Вищою кваліфікаційною комісією суддів України про звільнення її члена ініціюється Головою та заступником Голови Вищої кваліфікаційної комісії суддів України відповідно до вимог Регламенту".
 
Відхилено    
100. 3. Рішення про звільнення члена Вищої кваліфікаційної комісії суддів України з посади з підстав, визначених пунктами 1, 2 частини першої цієї статті, ухвалює Вища рада правосуддя на найближчому засіданні після отримання заяви.
 
-114- Макаров О.А.
Абзац одинадцятий підпункту 7 пункту 2 розділу І викласти в такій редакції: "3. Рішення про звільнення члена Вищої кваліфікаційної комісії суддів України з посади з підстав, визначених пунктами 3 – 5 частини першої цієї статті, ухвалюється органом, що обрав (призначив) члена Комісії".
 
Відхилено   3. Рішення про звільнення члена Вищої кваліфікаційної комісії суддів України з посади з підстав, визначених пунктами 1 і 2 частини першої цієї статті, ухвалює Вища рада правосуддя на найближчому засіданні після отримання заяви.
 
101. 4. Рішення про звільнення члена Вищої кваліфікаційної комісії суддів України з посади з підстав, визначених пунктами 3 – 6 частини першої цієї статті, ухвалюється Вищою радою правосуддя на підставі подання Комісії з питань доброчесності та етики, утвореної відповідно до Закону України "Про Вищу раду правосуддя". Із дня внесення зазначеного подання такий член Комісії відсторонюється від посади.
 
-115- Крулько І.І.
Частину 4 ст. 96 Закону України «Про судоустрій і статус суддів» у редакції підпункту 7 пункту 2 розділу І законопроекту викласти в такій редакції:
«4. Рішення про звільнення члена Вищої кваліфікаційної комісії суддів України з посади з підстав, визначених пунктами 3 – 6 частини першої цієї статті, приймається Вищою радою правосуддя на спільному засіданні Вищої ради правосуддя і Комісії з питань доброчесності та етики на підставі подання Комісії з питань доброчесності та етики протягом п'яти днів з моменту внесення такого подання. З дня внесення подання про звільнення такий член Вищої кваліфікаційної комісії суддів України відсторонюється від посади до прийняття рішення».
 
Відхилено   4. Рішення про звільнення члена Вищої кваліфікаційної комісії суддів України з посади з підстав, визначених пунктами 3 – 6 частини першої цієї статті, ухвалюється Вищою радою правосуддя на підставі подання Комісії з питань доброчесності та етики, утвореної відповідно до Закону України "Про Вищу раду правосуддя". Із дня внесення зазначеного подання такий член Комісії відсторонюється від посади.
 
    -116- Макаров О.А.
Абзац дванадцятий підпункту 7 пункту 2 розділу І викласти в такій редакції: "У разі встановлення підстав для звільнення члена Вищої кваліфікаційної комісії суддів України з посади, визначених пунктами 3 – 5 частини першої цієї статті, Комісія може своїм рішенням внести до органу, що його обрав (призначив), подання щодо звільнення з посади відповідного члена Комісії. З дня ухвалення рішення Комісії про внесення зазначеного подання такий член Комісії відсторонюється від посади, а його повноваження зупиняються до прийняття рішення відповідним органом".
 
Відхилено    
    -117- Юрчишин Я.Р.
У розділі І (внесення змін до законів України):
У пункті 2 (зміни до Закону України «Про судоустрій і статус суддів»):
у підпункті 7 (нова редакція статті 96):
частину четверту нової редакції статті 96 доповнити абзацами такого змісту:
«За ініціативою більшості членів Вищої ради правосуддя від її конституційного складу питання наявності підстав для звільнення члена Вищої кваліфікаційної комісії суддів України з посади з підстав, визначених пунктами 3 – 6 частини першої цієї статті, розглядається на спеціальному спільному засіданні Вищої ради правосуддя та членів Комісії з питань доброчесності та етики з числа міжнародних експертів (спеціальне спільне засідання).
Таке спеціальне спільне засідання проводиться не пізніше ніж на тридцятий день з дня внесення подання Комісії з питань доброчесності та етики.
Рішення про відсутність підстав для звільнення члена Вищої кваліфікаційної комісії суддів України з посади з підстав, визначених пунктами 3 – 6 частини першої цієї статті, приймається більшістю від спільного складу Вищої ради правосуддя та членів Комісії з питань доброчесності та етики з числа міжнародних експертів, за умови, що за нього проголосували не менше трьох членів Комісії з питань доброчесності та етики з числа міжнародних експертів.
У разі неприйняття такого рішення вважається, що Вища рада правосуддя прийняла рішення про звільнення відповідного члена Вищої кваліфікаційної комісії суддів України.»
 
Відхилено    
102. 5. У разі встановлення підстав для звільнення члена Вищої кваліфікаційної комісії суддів України з посади, визначених пунктами 3 – 6 частини першої цієї статті, Вища кваліфікаційна комісія суддів України може своїм рішенням внести до Вищої ради правосуддя подання щодо звільнення з посади відповідного члена Комісії. З дня ухвалення рішення Комісії про внесення зазначеного подання такий член Комісії відсторонюється від посади, а його повноваження зупиняються до прийняття рішення Вищою радою правосуддя.
 
-118- Крулько І.І.
Частину 5 ст. 96 Закону України «Про судоустрій і статус суддів» у редакції підпункту 7 пункту 2 розділу І законопроекту викласти в такій редакції:
«5. Рішення про звільнення члена Вищої кваліфікаційної комісії суддів України вважається прийнятим, якщо за нього проголосували більшість учасників спільного засідання або якщо подання не було відхилено. Подання вважається відхиленим більшістю голосів учасників спільного засідання лише за умови, що за таке відхилення проголосували принаймні два міжнародні експерти, які є членами Комісії з питань доброчесності та етики».
 
Відхилено   5. У разі встановлення підстав для звільнення члена Вищої кваліфікаційної комісії суддів України з посади, визначених пунктами 3 – 6 частини першої цієї статті, Вища кваліфікаційна комісія суддів України може своїм рішенням внести до Вищої ради правосуддя подання про звільнення з посади відповідного члена Комісії. З дня ухвалення рішення Комісії про внесення зазначеного подання такий член Комісії відсторонюється від посади, а його повноваження зупиняються до прийняття рішення Вищою радою правосуддя.
 
    -119- Макаров О.А.
Абзац тринадцятий підпункту 7 пункту 2 розділу І викласти в такій редакції: "Член Вищої кваліфікаційної комісії суддів України, стосовно якого Комісією ухвалено рішення про звільнення з посади або щодо внесення подання про звільнення з посади, не бере участі у голосуванні щодо такого рішення".
 
Відхилено    
103. 6. Процедура розгляду та ухвалення рішення про звільнення члена Вищої кваліфікаційної комісії суддів України здійснюється відповідно до вимог регламенту Вищої ради правосуддя";
 
-120- Макаров О.А.
Абзац чотирнадцятий підпункту 7 пункту 2 розділу І виключити.
 
Відхилено   6. Процедура розгляду та ухвалення рішення про звільнення члена Вищої кваліфікаційної комісії суддів України здійснюється відповідно до вимог Регламенту Вищої ради правосуддя";
 
    -121- Алєксєєв С.О.
Статтю 96 Закону України "Про судоустрій і статус суддів" викласти в такій редакції:
«Стаття 96. Звільнення члена Вищої кваліфікаційної комісії суддів України з посади
1. Підставами для звільнення члена Вищої кваліфікаційної комісії суддів України з посади є:
1) подання заяви про звільнення з посади члена Комісії за власним бажанням;
2) неспроможність виконувати свої повноваження за станом здоров'я при наявності медичного висновку, підтвердженого судом;
3) виявлення обставин щодо його невідповідності вимогам, визначеним у частині першій статті 94 цього Закону;
4) суттєве порушення вимог, установлених законодавством у сфері запобігання корупції;
5) неприйняття участі у роботі Комісії протягом одного календарного місяця поспіль без поважних причин або неодноразова відмова від голосування з питань, що розглядаються.
6) грубе чи систематичне нехтування обов'язками, що є несумісним зі статусом члена Вищої кваліфікаційної комісії суддів України або виявило його невідповідність займаній посаді, допущення іншої поведінки, що підриває авторитет та суспільну довіру до правосуддя і судової влади, у тому числі недотримання етичних стандартів судді як складової професійної етики члена Вищої кваліфікаційної комісії суддів України.
2. Рішення про звільнення члена Вищої кваліфікаційної комісії суддів України з посади з підстав, визначених пунктами 1, 2 частини першої цієї статті, ухвалює Комісія у пленарному складі на найближчому засіданні після отримання заяви або судового рішення відповідно.
Процедура розгляду та ухвалення рішення Вищою кваліфікаційною комісією суддів України про звільнення її члена ініціюється Головою та заступником Голови Вищої кваліфікаційної комісії суддів України відповідно до вимог Регламенту.
3. Рішення про звільнення члена Вищої кваліфікаційної комісії суддів України з посади з підстав, визначених пунктами 3 – 5 частини першої цієї статті, ухвалюється органом, що обрав (призначив) члена Комісії.
4. У разі встановлення підстав для звільнення члена Вищої кваліфікаційної комісії суддів України з посади, визначених пунктами 3 – 5 частини першої цієї статті, Комісія може своїм рішенням внести до органу, що його обрав (призначив), подання щодо звільнення з посади відповідного члена Комісії. З дня ухвалення рішення Комісії про внесення зазначеного подання такий член Комісії відсторонюється від посади, а його повноваження зупиняються до прийняття рішення відповідним органом.
5. Член Вищої кваліфікаційної комісії суддів України, стосовно якого Комісією ухвалено рішення про звільнення з посади або щодо внесення подання про звільнення з посади, не бере участі у голосуванні щодо такого рішення.»
 
Відхилено    
    -122- Крулько І.І.
Пункт 7) частини другої розділу 1 законопроекту (щодо редакції ст. 96 Закону України «Про судоустрій і статус суддів») викласти в такій редакції:
«7) статтю 96 викласти в такій редакції:
Стаття 96. Звільнення члена Вищої кваліфікаційної комісії суддів України з посади
1. Підставами для звільнення члена Вищої кваліфікаційної комісії суддів України з посади є:
подання заяви про звільнення з посади члена Комісії за власним бажанням;
неспроможність виконувати свої повноваження за станом здоров’я за наявності медичного висновку;
3) виявлення обставин щодо його невідповідності вимогам, установленим цим Законом;
4) порушення вимог, установлених законодавством у сфері запобігання корупції;
5) неприйняття участі у роботі Комісії протягом одного календарного місяця поспіль без поважних причин або неодноразова відмова без поважних причин від голосування з питань, що розглядаються;
6) грубе чи систематичне нехтування обов'язками, що є несумісним зі статусом члена Вищої кваліфікаційної комісії суддів України або виявило його невідповідність займаній посаді, допущення іншої поведінки, що підриває авторитет та суспільну довіру до правосуддя і судової влади, у тому числі недотримання етичних стандартів судді як складової професійної етики члена Вищої кваліфікаційної комісії суддів України.
2. Рішення про звільнення члена Вищої кваліфікаційної комісії суддів України з посади з підстав, визначених пунктами 1, 2 частини першої цієї статті, ухвалює Вища рада правосуддя більшістю голосів від її складу на найближчому засіданні після отримання заяви.
3. Питання про звільнення члена Вищої кваліфікаційної комісії суддів України з посади з підстав, визначених пунктами 3-6 частини першої цієї статті, розглядається на спільному засіданні Вищої ради правосуддя та міжнародних експертів, що є членами Комісії з питань доброчесності та етики, на підставі подання Комісії з питань доброчесності та етики, утвореної відповідно до Закону України «Про Вищу раду правосуддя».
Із дня внесення зазначеного подання такий член Комісії відсторонюється від посади.
Рішення про звільнення члена Вищої кваліфікаційної комісії суддів України з посади з підстав, визначених пунктами 3-6 частини першої цієї статті, ухвалюється більшістю від складу учасників спільного засідання Вищої ради правосуддя та міжнародних експертів, що є членами Комісії з питань доброчесності та етики, за умови, що за нього проголосували не менше двох міжнародних експертів.
4. Процедура розгляду та ухвалення рішення про звільнення члена Вищої кваліфікаційної комісії суддів України здійснюється відповідно до вимог регламенту Вищої ради правосуддя.».
 
Відхилено    
    -123- Кальченко С.В.
У Розділі І проекту Закону:
у пункті 2:
підпункт 7 викласти в такій редакції:
Стаття 96. Звільнення члена Вищої кваліфікаційної комісії суддів України з посади
1. Підставами для звільнення члена Вищої кваліфікаційної комісії суддів України з посади є:
1) подання заяви про звільнення з посади члена Комісії за власним бажанням;
2) неспроможність виконувати свої повноваження за станом здоров'я за наявності медичного висновку;
3) виявлення обставин щодо його невідповідності вимогам, встановленим цим Законом;
4) порушення вимог, установлених законодавством у сфері запобігання корупції;
5) неприйняття участі у роботі Комісії протягом одного календарного місяця поспіль без поважних причин або неодноразова відмова без поважних причин від голосування з питань, що розглядаються;
6) грубе чи систематичне нехтування обов'язками, що є несумісним зі статусом члена Вищої кваліфікаційної комісії суддів України або виявило його невідповідність займаній посаді, допущення іншої поведінки, що підриває авторитет та суспільну довіру до правосуддя і судової влади, у тому числі недотримання вимог щодо доброчесності або етичних стандартів судді як складової професійної етики члена Вищої кваліфікаційної комісії суддів України.
2. Рішення про звільнення члена Вищої кваліфікаційної комісії суддів України з підстав, визначених пунктами 1, 2 частини першої цієї статті, ухвалює Вища рада правосуддя на своєму засіданні більшістю голосів від її складу, визначеного цим Законом.
3. Рішення про звільнення члена Вищої кваліфікаційної комісії суддів України з посади з підстав, визначених пунктами 1, 2 частини першої цієї статті, ухвалює Вища рада правосуддя на найближчому засіданні після отримання заяви.
4. Рішення про звільнення члена Вищої кваліфікаційної комісії суддів України з посади з підстав, визначених пунктами 3 – 6 частини першої цієї статті, ухвалюється Комісією з питань доброчесності та етики, утвореною відповідно до Закону України "Про Вищу раду правосуддя".
З дня ухвалення зазначеного рішення такий член Вищої кваліфікаційної комісії суддів України відсторонюється від посади, а його повноваження зупиняються до набрання чинності рішенням про його звільнення.
Рішення Комісії з питань доброчесності та етики про звільнення члена Вищої кваліфікаційної комісії суддів України протягом десяти днів з дня його ухвалення може бути оскаржене до Вищої ради правосуддя та скасоване за результатом розгляду скарги виключно з таких підстав:
1) склад Комісії з питань доброчесності та етики, який ухвалив відповідне рішення, не мав повноважень його ухвалювати;
2) рішення не підписано будь-ким із складу членів Комісії з питань доброчесності та етики, які брали участь у його ухваленні;
3) рішення не містить посилань на мотиви, з яких Комісія з питань доброчесності та етики дійшла відповідних висновків.
Оцінка достатності наведених мотивів, з яких Комісія з питань доброчесності та етики дійшла висновку про звільнення члена Комісії, належить до виключної компетенції Комісії з питань доброчесності та етики та не може бути підставою для оскарження відповідного рішення.0
Скарга на рішення Комісії з питань доброчесності та етики про звільнення Вищої кваліфікаційної комісії суддів України розглядається Вищою радою правосуддя протягом двадцяти днів з дня її надходження.
Рішення Вищої ради правосуддя про скасування рішення Комісії з питань доброчесності та етики про звільнення члена Вищої кваліфікаційної комісії суддів України вважається прийнятим, якщо за нього проголосувало шістнадцять членів Вищої ради правосуддя. Якщо фактична кількість членів Вищої ради правосуддя є меншою, таке рішення вважається прийнятим, якщо за нього проголосували усі члени Вищої ради правосуддя.
Рішення Комісії з питань доброчесності та етики про звільнення члена Вищої кваліфікаційної комісії суддів України набирає чинності після завершення строку на його оскарження, а у випадку оскарження – після розгляду скарги Вищою радою правосуддя або спливу встановленого строку для розгляду такої скарги.
Рішення Вищої ради правосуддя за результатом розгляду скарги на рішення Комісії з питань доброчесності та етики про звільнення члена Вищої кваліфікаційної комісії суддів України може бути оскаржене таким членом Вищої кваліфікаційної комісії суддів України або будь-яким членом Комісії з питань доброчесності та етики до Великої Палати Верховного Суду. У випадку скасування Великою Палатою Верховного Суду такого рішення Вищої ради правосуддя права члена Вищої кваліфікаційної комісії суддів України можуть бути захищені лише шляхом стягненням компенсації, розмір якої визначається судом.
5. У разі встановлення підстав для звільнення члена Вищої кваліфікаційної комісії суддів України з посади, визначених пунктами 3-6 частини першої цієї статті, Вища кваліфікаційна комісія суддів України може своїм рішенням внести до Комісії з питань доброчесності та етики, утвореної відповідно до Закону України "Про Вищу раду правосуддя", подання щодо звільнення з посади відповідного члена Комісії. З дня ухвалення рішення Комісії про внесення зазначеного подання такий член Комісії відсторонюється від посади, а його повноваження зупиняються до прийняття рішення Комісією з питань доброчесності та етики, утвореною відповідно до Закону України "Про Вищу раду правосуддя", а у випадку прийняття рішення про звільнення такого члена Комісії – до набрання чинності відповідним рішенням Комісії з питань доброчесності та етики.
6. Процедура розгляду та ухвалення рішення про звільнення члена Вищої кваліфікаційної комісії суддів України здійснюється відповідно до вимог Положення про Комісію з питань доброчесності та етики, утвореної відповідно до Закону України "Про Вищу раду правосуддя".»
 
Відхилено    
104. 8) пункт 6 частини першої статті 97 виключити;
 
-124- Князевич Р.П.
У пункті 2 Розділу І:
підпункт 8 – виключити (виключити зміни до пункту 6 статті 97 Закону України «Про судоустрій і статус суддів»).
 
Відхилено   7) пункт 6 частини першої статті 97 виключити;
 
105. 9) у статті 98:
 
-125- Власенко С.В.
У Розділі І:
У пункті 2:
підпункт 9 – виключити.
 
Відхилено      
    -126- Князевич Р.П.
У пункті 2 Розділу І:
підпункт 9 – виключити (виключити зміни до статті 98 Закону України «Про судоустрій і статус суддів»).
 
Відхилено    
106. частину четверту доповнити словами "членами Вищої кваліфікаційної комісії суддів України та працівниками її секретаріату";
 
-127- Алєксєєв С.О.
Частину четверту та частину восьму Статті 98 Закону України "Про судоустрій і статус суддів" викласти в такій редакції:
«Стаття 98. Організація роботи та засідання Вищої кваліфікаційної комісії суддів України

4. Голова Вищої кваліфікаційної комісії суддів України видає накази, розпорядження та доручення, які є обов'язковими до виконання членами Вищої кваліфікаційної комісії суддів України та працівниками її секретаріату..

8. Вища кваліфікаційна комісія суддів України затверджує Регламент, в якому регулюються відповідно до цього Закону процедурні питання її діяльності. …»
 
Враховано редакційно   8) частину четверту статті 98 доповнити словами "членами Вищої кваліфікаційної комісії суддів України та працівниками секретаріату";
 
    -128- Кальченко С.В.
У Розділі І проекту Закону:
у пункті 2:
у підпункті 9 абзац другий виключити.
 
Відхилено    
107. частину восьму викласти в такій редакції:
 
-129- Юрчишин Я.Р.
У розділі І (внесення змін до законів України):
 
Враховано      
108. "8. Регламент Вищої кваліфікаційної комісії суддів України, що визначає порядок роботи Комісії та процедурні питання її діяльності в межах, установлених законом, затверджує Вища рада правосуддя більшістю голосів від її складу за поданням Вищої кваліфікаційної комісії суддів України";
 
-130- У пункті 2 (зміни до Закону України «Про судоустрій і статус суддів»):
у підпункті 9 (зміни до частини 8 статті 98) абзаци третій та четвертий виключити.
 
Немає висновку      
    -131- Макаров О.А.
Абзац третій і четвертий підпункту 9 пункту 2 розділу І виключити.
 
Враховано    
    -132- Крулько І.І.
Частину 8 ст. 98 Закону України «Про судоустрій і статус суддів» у редакції підпункту 9 пункту 2 розділу І законопроекту викласти в такій редакції: «Вища кваліфікаційна комісія суддів України затверджує свій регламент, який визначає порядок роботи Комісії та процедурні питання її діяльності».
 
Відхилено    
    -133- Осадчук А.П.
Абзац четвертий підпункту 9 пункту 2 розділу І викласти в такій редакції: "8. Вища кваліфікаційна комісія суддів України затверджує Регламент, в якому регулюються відповідно до цього Закону процедурні питання її діяльності.".
 
Відхилено    
109. 10) у статті 102:
 
-134- Князевич Р.П.
У пункті 2 Розділу І:
підпункт 10 – виключити (виключити зміни до статті 102 Закону України «Про судоустрій і статус суддів»).
 
Відхилено   9) у статті 102:
 
110. частину першу доповнити абзацом такого змісту:
 
   частину першу доповнити абзацом другим такого змісту:
 
111. "Секретаріат очолює його керівник, який призначається на посаду за результатами конкурсу з урахуванням положень цього Закону та Закону України "Про державну службу";
 
-135- Алєксєєв С.О.
Частину першу, третю – п'яту статтю 102 Закону України "Про судоустрій і статус суддів" викласти в такій редакції:
«Стаття 102. Забезпечення діяльності Вищої кваліфікаційної комісії суддів України
1. Організаційне забезпечення діяльності Вищої кваліфікаційної комісії суддів України здійснює секретаріат.
Секретаріат очолює його керівник, який призначається на посаду за результатами конкурсу з урахуванням положень цього Закону та Закону України "Про державну службу".

3. Для здійснення членами Вищої кваліфікаційної комісії суддів України своїх повноважень у складі секретаріату Вищої кваліфікаційної комісії суддів України діє служба інспекторів у кількості сорока восьми інспекторів.
4. Гранична чисельність працівників Вищої кваліфікаційної комісії суддів України з урахуванням визначеної цим Законом кількості членів Комісії та інспекторів затверджується Вищою кваліфікаційною комісією суддів України.
5. Працівники секретаріату Вищої кваліфікаційної комісії суддів України призначаються на посади та звільняються з посад Головою Вищої кваліфікаційної комісії суддів України у порядку, встановленому законодавством про державну службу, з урахуванням особливостей, визначених цим Законом.»
 
Відхилено   "Секретаріат очолює його керівник, який призначається на посаду за результатами конкурсу з урахуванням положень цього Закону та Закону України "Про державну службу";
 
112. частини третю – п'яту викласти в такій редакції:
 
   частини третю – п'яту викласти в такій редакції:
 
113. "3. Для здійснення членами Вищої кваліфікаційної комісії суддів України своїх повноважень у складі секретаріату Вищої кваліфікаційної комісії суддів України діє служба інспекторів у кількості, визначеній Вищою радою правосуддя.
 
-136- Власенко С.В.
У Розділі І:
У пункті 2:
у абзаці 5 підпункту 10 після останнього слова «правосуддя» поставити кому та додати: «але не більше сорока восьми інспекторів».
 
Відхилено   "3. Для здійснення членами Вищої кваліфікаційної комісії суддів України своїх повноважень у складі секретаріату Вищої кваліфікаційної комісії суддів України діє служба інспекторів у кількості, визначеній Вищою радою правосуддя.
 
114. 4. Гранична чисельність працівників Вищої кваліфікаційної комісії суддів України з урахуванням визначеної кількості членів Комісії та інспекторів затверджується Вищою радою правосуддя за поданням Вищої кваліфікаційної комісії суддів України.
 
-137- Власенко С.В.
У Розділі І:
У пункті 2:
абзац 6 під – виключити.
 
Відхилено   4. Гранична чисельність працівників Вищої кваліфікаційної комісії суддів України з урахуванням визначеної кількості членів Комісії та інспекторів затверджується Вищою радою правосуддя за поданням Вищої кваліфікаційної комісії суддів України.
 
115. 5. Працівники секретаріату Вищої кваліфікаційної комісії суддів України призначаються на посади та звільняються з посад у порядку, встановленому законодавством про державну службу";
 
-138- Власенко С.В.
У Розділі І:
У пункті 2:
абзац 7 підпункту 10 – виключити.
 
Відхилено   5. Працівники секретаріату Вищої кваліфікаційної комісії суддів України призначаються на посади та звільняються з посад у порядку, встановленому законодавством про державну службу";
 
116. в абзаці першому частини сьомої слова "судді Верховного Суду з коефіцієнтом 1,5" замінити словами "судді вищого спеціалізованого суду";
 
-139- Соболєв С.В.
Абзац 8 пункту 10 статті 102 Розділу І проекту Закону № 1008 виключити.
 
Відхилено   в абзаці першому частини сьомої слова і цифри "судді Верховного Суду з коефіцієнтом 1,5" замінити словами "судді вищого спеціалізованого суду";
 
    -140- Власенко С.В.
У Розділі І:
У пункті 2:
абзац 8 підпункту 10 – виключити.
 
Відхилено    
    -141- Бужанський М.А.
У підпункті 10 пункту 2 Розділу І законопроекту останній абзац виключити.
 
Відхилено    
    -142- Славицька А.К.
Абзац 8 підпункту 10 пункту 2 Розділу І – виключити.
 
Відхилено    
117. 11) пункт 13 частини першої статті 106 доповнити словами "у тому числі недодержання встановлених законом строків надання інформації";
 
-143- Пузанов О.Г.
Підпункт 11 пункту 2 розділу І виключити.
 
Відхилено   10) пункт 13 частини першої статті 106 доповнити словами "у тому числі недодержання встановлених законом строків надання інформації";
 
    -144- Князевич Р.П.
У пункті 2 Розділу І:
підпункт 11 – виключити (виключити зміни до пункту 13 статті 106 Закону України «Про судоустрій і статус суддів»).
 
Відхилено    
118. 12) у статті 107:
 
-145- Князевич Р.П.
У пункті 2 Розділу І:
підпункт 12 – виключити (виключити зміни до статті 107 Закону України «Про судоустрій і статус суддів»).
 
Відхилено   11) у статті 107:
 
119. частину першу викласти в такій редакції:
 
   частину першу викласти в такій редакції:
 
120. "1. Право на звернення зі скаргою щодо дисциплінарного проступку судді, повідомлення про вчинення дисциплінарного проступку суддею (дисциплінарною скаргою) має будь-яка особа. Громадяни здійснюють зазначене право особисто або через адвоката, юридичні особи – через адвоката, органи державної влади та органи місцевого самоврядування – через своїх керівників або представників, Комісія з питань доброчесності та етики – через її голову або членів Комісії";
 
-146- Бабій Р.В.
Абзац 3 п. 12 ст. 2 розділу І ЗП викласти в наступній редакції:
«1. Право на звернення зі скаргою щодо дисциплінарного проступку судді, повідомлення про вчинення дисциплінарного проступку суддею (дисциплінарною скаргою) має будь-яка особа. Громадяни здійснюють зазначене право особисто або через адвоката, юридичні особи – через свого керівника або адвоката, органи державної влади та органи місцевого самоврядування – через свого керівника або адвоката, Комісія з питань доброчесності та етики – через її голову або членів Комісії.»
 
Відхилено   "1. Право на звернення зі скаргою щодо дисциплінарного проступку судді, з повідомленням про вчинення дисциплінарного проступку суддею (дисциплінарною скаргою) має будь-яка особа. Громадяни здійснюють зазначене право особисто або через адвоката, юридичні особи – через адвоката, органи державної влади та органи місцевого самоврядування – через своїх керівників або представників, Комісія з питань доброчесності та етики – через її голову або членів Комісії";
 
    -147- Осадчук А.П.
Абзац третій підпункту 12 пункту 2 розділу І викласти в такій редакції: "1. Право на звернення зі скаргою щодо дисциплінарного проступку судді (дисциплінарною скаргою) має будь-яка особа. Громадяни здійснюють зазначене право особисто або через адвоката, юридичні особи – через адвоката, органи державної влади та органи місцевого самоврядування – через своїх керівників або представників, Комісія з питань доброчесності та етики – через її голову або членів Комісії".
 
Відхилено    
    -148- Кальченко С.В.
У Розділі І проекту Закону:
у пункті 2:
у підпункті 12 абзац третій викласти в такій редакції:
«1. Право на звернення зі скаргою щодо дисциплінарного проступку судді, повідомлення про вчинення дисциплінарного проступку суддею (дисциплінарною скаргою) має будь-яка особа. Громадяни здійснюють зазначене право особисто або через адвоката, юридичні особи - через адвоката, органи державної влади та органи місцевого самоврядування - через своїх керівників або представників.»
 
Відхилено    
121. частину восьму виключити;
 
-149- Пузанов О.Г.
Абзац четвертий підпункту 12 розділу І виключити.
 
Відхилено   частину восьму виключити;
 
    -150- Крулько І.І.
Після підпункту 12 пункту 2 розділу І законопроекту доповнити підпунктом такого змісту:
«12-1) статтю 115 доповнити частиною третьою такого змісту:
«3. Рішення про звільнення судді Верховного Суду у разі вчинення істотного дисциплінарного проступку, грубого чи систематичного нехтування обов’язками, що є несумісним зі статусом судді, на основі подання Комісії з питань доброчесності та етики приймається на спільному засіданні Вищої ради правосуддя та Комісії з питань доброчесності та етики протягом п’ятнадцяти днів з дати внесення подання останньою. Із дня внесення зазначеного подання суддя відсторонюється від посади до прийняття рішення.
Рішення про звільнення судді вважається прийнятим, якщо за нього проголосували більшість учасників спільного засідання або якщо подання не було відхилено. Подання вважається відхиленим більшістю голосів учасників спільного засідання лише за умови, що за таке відхилення проголосували принаймні два міжнародні експерти, які є членами Комісії з питань доброчесності та етики».
 
Відхилено    
    -151- Крулько І.І.
Після підпункту 12 пункту 2 розділу І законопроекту доповнити підпунктом такого змісту:
«12-2) у статті 118:
частину другу доповнити пунктом такого змісту:
«4) у межах моніторингу - Комісією з питань доброчесності та етики»;
доповнити частиною третьою такого змісту:
«3. Рішення про звільнення суддів Верховного Суду у зв’язку з порушенням обов’язку підтвердити законність джерела походження майна на основі подання Комісії з питань доброчесності та етики приймається на спільному засіданні Вищої ради правосуддя та Комісії з питань доброчесності та етики протягом п’ятнадцяти днів з дати внесення подання останньою. Із дня внесення зазначеного подання суддя відсторонюється від посади до прийняття рішення.
Рішення про звільнення судді вважається прийнятим, якщо за нього проголосувала більшість учасників спільного засідання, або якщо подання не було відхилене. Подання вважається відхиленим більшістю учасників спільного засідання, лише якщо за таке відхилення проголосувало щонайменше два міжнародних експерти – члени Комісії з питань доброчесності та етики».
 
Відхилено    
122. 13) у пункті 6 частини четвертої статті 126 слова "та Вищої кваліфікаційної комісії суддів України" виключити;
 
-152- Алєксєєв С.О.
Пп.13 п.2 – виключити.
 
Відхилено   12) у пункті 6 частини четвертої статті 126 слова "та Вищої кваліфікаційної комісії суддів України" виключити;
 
    -153- Князевич Р.П.
У пункті 2 Розділу І:
підпункт 13 – виключити (виключити зміни до статті 126 Закону України «Про судоустрій і статус суддів»).
 
Відхилено    
    -154- Власенко С.В.
У Розділі І:
У пункті 2:
підпункт 13 – виключити.
 
Відхилено    
    -155- Макаров О.А.
Підпункт 13 пункту 2 розділу І виключити.
 
Відхилено    
123. 14) пункт 6 частини другої статті 129 виключити;
 
-156- Алєксєєв С.О.
Пп.14 п.2 – виключити.
 
Відхилено   13) пункт 6 частини другої статті 129 виключити;
 
    -157- Князевич Р.П.
У пункті 2 Розділу І:
підпункт 14 – виключити (виключити зміни до пункту 6 статті 129 Закону України «Про судоустрій і статус суддів»).
 
Відхилено    
    -158- Власенко С.В.
У Розділі І:
У пункті 2:
підпункт 14 – виключити.
 
Відхилено    
    -159- Макаров О.А.
Підпункт 14 пункту 2 розділу І виключити.
 
Відхилено    
124. 15) у частині сьомій статті 130 слова "або Вищої кваліфікаційної комісії суддів України" виключити;
 
-160- Алєксєєв С.О.
Пп.15 п.2 – виключити.
 
Відхилено   14) у частині сьомій статті 130 слова "або Вищої кваліфікаційної комісії суддів України" виключити;
 
    -161- Князевич Р.П.
У пункті 2 Розділу І:
підпункт 15 – виключити (виключити зміни до статті 130 Закону України «Про судоустрій і статус суддів»).
 
Відхилено    
    -162- Власенко С.В.
У Розділі І:
У пункті 2:
підпункт 15 – виключити.
 
Відхилено    
    -163- Макаров О.А.
Підпункт 15 пункту 2 розділу І виключити.
 
Відхилено    
    -164- Кальченко С.В.
У Розділі І проекту Закону:
у пункті 2:
після підпункту 15 доповнити новий підпунктом такого змісту:
«частину восьму статті 133 після пункту 6 доповнити новим пунктом такого змісту:
«6-1) делегує трьох членів для участі у роботі конкурсної комісії з добору членів Вищої кваліфікаційної комісії суддів України та Комісії з питань доброчесності та етики, утвореної відповідно до Закону України "Про Вищу раду правосуддя";».
 
Відхилено    
125. 16) у пункті 3 частини третьої статті 135 цифри "75" замінити цифрами "55";
 
-165- Алєксєєв С.О.
Пп.16 п.2 – виключити.
 
Відхилено   15) у пункті 3 частини третьої статті 135 цифри "75" замінити цифрами "55";
 
    -166- Князевич Р.П.
У пункті 2 Розділу І:
підпункт 16 – виключити (виключити зміни до статті 135 Закону України «Про судоустрій і статус суддів»).
 
Відхилено    
    -167- Лукашев О.А.
Пункт 16 частини другої Розділу І законопроекту щодо зменшення розміру суддівської винагороди виключити.
 
Відхилено    
    -168- Осадчук А.П.
Підпункт 16 пункту 2 розділу І виключити; з урахуванням цього змінити відповідним чином подальшу нумерацію підпунктів у пункті 2 розділу І.
 
Відхилено    
    -169- Макаров О.А.
Підпункт 16 пункту 2 розділу І виключити.
 
Відхилено    
126. 17) пункти 22 і 23 розділу ХІІ "Прикінцеві та перехідні положення" виключити.
 
-170- Власенко С.В.
У Розділі І:
У пункті 2:
підпункт 17 – виключити.
 
Відхилено   16) пункти 22 і 23 розділу ХІІ "Прикінцеві та перехідні положення" виключити.
 
    -171- Лукашев О.А.
Пункт 17 частини другої Розділу І законопроекту щодо положень відносно суддівського винагороди виключити.
 
Відхилено    
    -172- Лукашев О.А.
У пункті 25 розділу ХІІ "Прикінцеві та перехідні положення" Закону України «Про судоустрій і статус суддів» виключити слова «та працював на посаді судді щонайменше три роки з дня прийняття щодо нього відповідного рішення за результатами такого кваліфікаційного оцінювання або конкурсу.».
 
Відхилено    
    -173- Кальченко С.В.
У Розділі І проекту Закону:
у пункті 2:
після підпункту 17 доповнити новий підпунктом такого змісту:
«пункт 25 розділу ІІХ «Прикінцеві та перехідні положення» виключити.
 
Відхилено    
127. 3. У Законі України "Про Вищу раду правосуддя" (Відомості Верховної Ради України, 2017 р., № 7–8, ст. 50 з наступними змінами):
 
   3. У Законі України "Про Вищу раду правосуддя" (Відомості Верховної Ради України, 2017 р., № 7–8, ст. 50 із наступними змінами):
 
128. 1) частину першу статті 3 доповнити пунктами 13-1, 20-1, 20-2 такого змісту:
 
-174- Крулько І.І.
Підпункт перший пункту 3 розділу І законопроекту викласти в такій редакції: «частину першу статті 3 доповнити пунктами 13-1, 20-1, 20-2 такого змісту»
 
Відхилено   1) частину першу статті 3 доповнити пунктами 13-1, 20-1, 20-2 такого змісту:
 
    -175- Алєксєєв С.О.
Пп.1 п. 3 – виключити.
 
Відхилено    
    -176- Князевич Р.П.
У пункті 3 розділу І:
підпункт 1 – виключити (виключити зміни до статті 3 «Про Вищу раду правосуддя»)
 
Відхилено    
    -177- Власенко С.В.
У Розділі І:
У пункті 3:
підпункт 1 – виключити.
 
Відхилено    
    -178- Макаров О.А.
Підпункт 1 пункту 3 розділу І виключити.
 
Відхилено    
129. "13-1) затверджує регламент Вищої кваліфікаційної комісії суддів України, порядок складення відбіркового іспиту та методику оцінювання його результатів, порядок складення кваліфікаційного іспиту та методику оцінювання кандидатів, положення про проведення конкурсу на зайняття вакантної посади судді, порядок та методологію кваліфікаційного оцінювання, порядок формування і ведення суддівського досьє (досьє кандидата на посаду судді)";
 
-179- Осадчук А.П.
В абзаці другому підпункту 1 пункту 3 розділу І слова "регламент Вищої кваліфікаційної комісії суддів України," виключити.
 
Враховано   "13-1) затверджує порядок складення відбіркового іспиту та методику оцінювання його результатів, порядок складення кваліфікаційного іспиту та методику оцінювання кандидатів, положення про проведення конкурсу на зайняття вакантної посади судді, порядок та методологію кваліфікаційного оцінювання, порядок формування і ведення суддівського досьє (досьє кандидата на посаду судді)";
 
    -180- Юрчишин Я.Р.
У пункті 3 (зміни до Закону України «Про Вищу раду правосуддя»):
у підпункті 1 (нові пункти частини першої статті 3):
абзац 2 (пункті 13-1 частини першої статті 3 Закону України «Про Вищу раду правосуддя») виключити.
 
Відхилено    
    -181- Крулько І.І.
Пункт 13-1 ч. 1 ст. 3 Закону України «Про Вищу раду правосуддя» у редакції підпункту 1 пункту 3 розділу І законопроекту виключити.
 
Відхилено    
130. "20-1) призначає та звільняє з посад членів Вищої кваліфікаційної комісії суддів України;
 
-182- Юрчишин Я.Р.
У пункті 3 (зміни до Закону України «Про Вищу раду правосуддя»):
у підпункті 1 (нові пункти частини першої статті 3):
абзац 3 (пункт 20-1 частини першої статті 3 Закону України «Про Вищу раду правосуддя») після слів «членів Вищої кваліфікаційної комісії суддів України» доповнити словами «в порядку, визначеному Законом «Про судоустрій і статус суддів»«.
 
Відхилено   "20-1) призначає та звільняє з посад членів Вищої кваліфікаційної комісії суддів України;
 
    -183- Осадчук А.П.
Абзац третій підпункту 1 пункту 3 розділу І доповнити словами "в порядку, визначеному Законом "Про судоустрій і статус суддів".
 
Відхилено    
131. 20-2) приймає рішення про звільнення членів Вищої ради правосуддя";
 
-184- Кальченко С.В.
У Розділі І проекту Закону:
у пункті 3:
- у підпункті 1:
абзаци третій-четвертий замінити абзацами у такій редакції:
«20-1) призначає членів Вищої кваліфікаційної комісії суддів України, а також звільняє їх з посад у випадках, визначених законом;
20-2) приймає рішення про звільнення членів Вищої ради правосуддя у випадках, визначених законом;
20-3) розглядає скарги на рішення Комісії з питань доброчесності та професійної етики у випадках, визначених законом;»;.
 
Відхилено   20-2) приймає рішення про звільнення членів Вищої ради правосуддя";
 
    -185- Кальченко С.В.
У Розділі І проекту Закону:
у пункті 3:
після підпункту 1 доповнити новими підпунктами такого змісту:
- «у частині першій статті 6 слово «критерію» замінити словами «критеріям доброчесності, професійної етики та»;
- «Статтю 7 викласти у такій редакції:
Стаття 7. Принципи обрання (призначення) на посади членів Вищої ради правосуддя
1. Обрання (призначення) на посади членів Вищої ради правосуддя здійснюється в порядку, передбаченому цим Законом, на основі принципів верховенства права, професійності, публічності, доброчесності, професійної етики та політичної нейтральності.
2. На посаду члена Вищої ради правосуддя може бути призначений лише кандидат, щодо якого Комісією з доброчесності та професійної етики надано висновок про відповідність його вимогам доброчесності та професійної етики.»
 
Відхилено    
132. 2) у статті 20:
 
-186- Князевич Р.П.
У пункті 3 розділу І:
підпункт 2 – виключити (виключити зміни до статті 20 «Про Вищу раду правосуддя»).
 
Відхилено   2) у статті 20:
 
133. у частині шостій:
 
   у частині шостій:
 
134. у першому реченні слово і цифри "пунктами 3 – 5" замінити словом і цифрами "пунктами 3 – 6", а слова "чотирьох місяців" замінити словами "двох місяців";
 
-187- Алєксєєв С.О.
У Законі України "Про Вищу раду правосуддя" ч.6 та ч.7 у статті 20 «Права та обов'язки члена Вищої ради правосуддя» викласти у такій редакції:

6. Якщо в діях члена Вищої ради правосуддя є ознаки, які свідчать про обґрунтованість наявних підстав для звільнення члена Вищої ради правосуддя з посади, визначені частини першої статті 24 цього Закону, Вища рада правосуддя може ухвалити рішення про зупинення повноважень такого члена Вищої ради правосуддя до закінчення встановленої законом процедури, в якій відповідні факти мають бути встановлені, в сукупності не більше чотирьох місяців. Рішення про зупинення повноважень члена Вищої ради правосуддя вважається ухваленим, якщо за нього проголосувало не менше адцяти членів Вищої ради правосуддя.
7. Члени Вищої ради правосуддя у своїй діяльності та поза її межами повинні дотримуватися встановлених для судді етичних стандартів як складової професійної етики члена Вищої ради правосуддя.
 
Відхилено   у першому реченні слово і цифри "пунктами 3 – 5" замінити словом і цифрами "пунктами 3 – 6", а слова "чотирьох місяців" – словами "двох місяців";
 
135. у другому реченні слова "проголосувало не менше чотирнадцяти членів Вищої ради правосуддя" замінити словами "проголосувала більшість членів Вищої ради правосуддя від її складу";
 
   у другому реченні слова "проголосувало не менше чотирнадцяти членів Вищої ради правосуддя" замінити словами "проголосувала більшість членів Вищої ради правосуддя від її складу";
 
136. доповнити частиною сьомою такого змісту:
 
   доповнити частиною сьомою такого змісту:
 
137. "7. Члени Вищої ради правосуддя у своїй діяльності та поза її межами повинні дотримуватися встановлених для судді етичних стандартів як складової професійної етики члена Вищої ради правосуддя";
 
-188- Крулько І.І.
Ч. 7 ст. 20 Закону України «Про Вищу раду правосуддя» у редакції підпункту 2 пункту 3 розділу І викласти в такій редакції: «Члени Вищої ради правосуддя повинні дотримуватися найвищих етичних норм, встановлених правилами поведінки членів Вищої ради правосуддя».
 
Відхилено   "7. Члени Вищої ради правосуддя у своїй діяльності та поза її межами повинні дотримуватися встановлених для судді етичних стандартів як складової професійної етики члена Вищої ради правосуддя";
 
138. 3) у частині другій статті 21 слова "з коефіцієнтом 1,5" виключити;
 
-189- Соболєв С.В.
Пункт 3 статті 3 Розділу І проекту Закону № 1008 виключити.
 
Відхилено   в абзацах першому і другому частини другої статті 21 слова і цифри "з коефіцієнтом 1,5" виключити;
 
    -190- Власенко С.В.
У Розділі І:
У пункті 3:
підпункт 3 – виключити.
 
Відхилено    
    -191- Князевич Р.П.
У пункті 3 розділу І:
підпункт 3 – виключити (виключити зміни до частини другої статті 20 «Про Вищу раду правосуддя»).
підпункт 3 – виключити (виключити зміни до частини другої статті 21 «Про Вищу раду правосуддя»).
 
Відхилено    
    -192- Славицька А.К.
Підпункт 3 пункту 3 Розділу І – виключити.
 
Відхилено    
139. 4) у статті 24:
 
-193- Князевич Р.П.
У пункті 3 розділу І:
підпункт 4 – виключити (виключити зміни до статті 24 «Про Вищу раду правосуддя»).
 
Відхилено   4) у статті 24:
 
140. пункт 3 частини першої доповнити словами "у тому числі недотримання етичних стандартів судді як складової професійної етики члена Вищої ради правосуддя";
 
-194- Алєксєєв С.О.
У Законі України "Про Вищу раду правосуддя" у п.3, ч.1 та ч.3 статті 24 «Права та обов'язки члена Вищої ради правосуддя» викласти у такій редакції:
«Стаття 24. Звільнення члена Вищої ради правосуддя з посади
1. Підставами для звільнення члена Вищої ради правосуддя з посади є:
3) грубе чи систематичне нехтування обов’язками, що є несумісним зі статусом члена Вищої ради правосуддя або виявило його невідповідність займаній посаді, допущення іншої поведінки, що підриває авторитет та суспільну довіру до правосуддя та судової влади, у тому числі недотримання етичних стандартів як складової професійної етики члена Вищої ради правосуддя;

3. Рішення про звільнення члена Вищої ради правосуддя з посади з підстав, визначених пунктами 3-6 частини першої цієї статті, затверджується Вищою радою правосуддя на підставі подання Комісії з питань доброчесності та етики протягом п'яти днів з моменту внесення такого подання.
З дня внесення подання про звільнення такий член Вищої ради правосуддя відсторонюється від посади.
Рішення про звільнення члена Вищої ради правосуддя з посади вважається прийнятим, якщо за нього не менше чотирнадцяти членів Вищої ради правосуддя.
...»
 
Відхилено   пункт 3 частини першої доповнити словами "у тому числі недотримання етичних стандартів судді як складової професійної етики члена Вищої ради правосуддя";
 
141. частину третю викласти в такій редакції:
 
   частину третю викласти в такій редакції:
 
142. "3. Рішення про звільнення члена Вищої ради правосуддя з посади з підстав, визначених пунктами 3 – 6 частини першої цієї статті, затверджується Вищою радою правосуддя на підставі подання Комісії з питань доброчесності та етики протягом п'яти днів з моменту внесення такого подання.
 
-195- Крулько І.І.
Абзац другий пункту 4) частини третьої розділу 1 законопроекту (щодо редакції частини третьої ст. 24 Закону України «Про Вищу раду правосуддя») викласти в такій редакції:
«частину третю викласти в такій редакції:
3. Питання про звільнення члена Вищої ради правосуддя з посади з підстав, визначених пунктами 3 — 6 частини першої цієї статті, розглядається на спільному засіданні Вищої ради правосуддя та міжнародних експертів, що є членами Комісії з питань доброчесності та етики, на підставі подані я Комісії з питань доброчесності та етики протягом п'яти днів з моменту внесення такого подання.
 
Відхилено   «3. Рішення про звільнення з посади члена Вищої ради правосуддя з підстав, зазначених пунктах 3-6 частини першої цієї статті, приймається за поданням Комісії з доброчесності та етики на спільному засіданні Вищої ради правосуддя і Комісії з питань доброчесності та етики протягом п’яти днів після надходження подання.
 
143. З дня внесення подання про звільнення такий член Вищої ради правосуддя відсторонюється від посади.
 
-196- З дня внесення подання про звільнення такий член Вищої ради правосуддя відсторонюється від посади.
 
Немає висновку      
144. Рішення про звільнення члена Вищої ради правосуддя з посади вважається прийнятим, якщо за нього проголосувала більшість з присутніх членів Вищої ради правосуддя";
 
-197- Рішення про звільнення члена Вищої ради правосуддя з посади з підстав, визначених в п. 3-6 частини першої цієї статті, ухвалюється більшістю від складу учасників спільного засідання Вищої ради правосуддя та міжнародних експертів, що є членами Комісії з питань доброчесності та етики, за умови, що за нього проголосували не менше двох міжнародних експертів.».
 
Немає висновку   Рішення про звільнення члена Вищої ради правосуддя вважається прийнятим, якщо подання не буде відхилене на спільному засіданні Вищої ради правосуддя та Комісії з питань доброчесності та етики більшістю голосів учасників засідання за умови, що за це проголосувало принаймні два міжнародні експерти – члени Комісії з питань доброчесності та етики»;
 
    -198- Юрчишин Я.Р.
У пункті 3 (зміни до Закону України «Про Вищу раду правосуддя»):
у підпункті 4 (зміни до статті 24) абзаци четвертий-шостий виключити, замінивши їх абзацами такого змісту:
«3. Рішення про звільнення члена Вищої ради правосуддя з посади з підстав, визначених пунктами 3-6 частини першої цієї статті, приймається Вищою радою правосуддя на підставі подання Комісії з питань доброчесності та етики протягом п'яти днів з моменту внесення такого подання, крім випадку, визначеного абзацами четвертим-сьомим цієї частини.
З дня внесення подання про звільнення такий член Вищої ради правосуддя відсторонюється від посади.
Рішення про звільнення члена Вищої ради правосуддя з посади вважається прийнятим, якщо за нього проголосувала більшість з присутніх членів Вищої ради правосуддя, крім випадку, визначеного абзацом сьомим цієї частини.
За ініціативою більшості членів Вищої ради правосуддя від її конституційного складу питання наявності підстав для звільнення члена Вищої ради правосуддя з посади з підстав, визначених пунктами 3 – 6 частини першої цієї статті, розглядається на спеціальному спільному засіданні Вищої ради правосуддя та членів Комісії з питань доброчесності та етики з числа міжнародних експертів (спеціальне спільне засідання).
Таке спеціальне спільне засідання проводиться не пізніше ніж на тридцятий день з дня внесення подання Комісії з питань доброчесності та етики.
Рішення про відсутність підстав для звільнення члена Вищої ради правосуддя з посади з підстав, визначених пунктами 3 – 6 частини першої цієї статті, приймається більшістю від спільного складу Вищої ради правосуддя та членів Комісії з питань доброчесності та етики з числа міжнародних експертів, за умови, що за нього проголосували не менше трьох членів Комісії з питань доброчесності та етики з числа міжнародних експертів.
У разі неприйняття такого рішення вважається, що Вища рада правосуддя прийняла рішення про звільнення відповідного члена Вищої ради правосуддя.»
 
Відхилено    
    -199- Стефанчук Р.О.
У Законі України «Про Вищу раду правосуддя»:
1) частину третю статті 24 викласти у такій редакції:
«Рішення про звільнення з посади члена Вищої ради правосуддя з підстав, зазначених у абз. 1, підп. 3-6 цієї статті приймається за поданням Комісії з доброчесності та етики на спільному засіданні Вищої ради правосуддя та Комісії з питань доброчесності та етики протягом п’яти днів після подання.
Рішення про звільнення члена Вищої ради правосуддя вважається прийнятим, якщо подання не буде відхилене на спільному засіданні Вищої ради правосуддя та Комісії з питань доброчесності та етики більшістю голосів учасників засідання за умови, що за це проголосувало принаймні два міжнародні експерти – члени Комісії з питань доброчесності та етики».
 
Враховано    
    -200- Кальченко С.В.
У Розділі І проекту Закону:
у пункті 3:
підпункт 4 викласти в такій редакції:
«у статті 24:
пункт 3 частини першої доповнити словами «у тому числі недотримання вимог щодо доброчесності або етичних стандартів як складової професійної етики члена Вищої ради правосуддя;
частину третю викласти в такій редакції:
«3. Рішення про звільнення члена Вищої ради правосуддя з посади з підстав, визначених пунктами 3-6 частини першої цієї статті, ухвалюється Комісією з питань доброчесності та етики. З дня ухвалення зазначеного рішення такий член Вищої ради правосуддя відсторонюється від посади, а його повноваження зупиняються до набрання чинності рішенням про його звільнення.
Рішення Комісії з питань доброчесності та етики про звільнення члена Вищої ради правосуддя протягом десяти днів з дня його ухвалення може бути оскаржене до Вищої ради правосуддя та скасоване за результатом розгляду скарги виключно з таких підстав:
1) склад Комісії з питань доброчесності та етики, який ухвалив відповідне рішення, не мав повноважень його ухвалювати;
2) рішення не підписано будь-ким із складу членів Комісії з питань доброчесності та етики, які брали участь у його ухваленні;
3) рішення не містить посилань на мотиви, з яких Комісія з питань доброчесності та етики дійшла відповідних висновків.
Оцінка достатності наведених мотивів, з яких Комісія з питань доброчесності та етики дійшла висновку про звільнення члена Вищої ради правосуддя, належить до виключної компетенції Комісії з питань доброчесності та етики та не може бути підставою для оскарження відповідного рішення.
Скарга на рішення Комісії з питань доброчесності та етики про звільнення члена Вищої ради правосуддя розглядається Вищою радою правосуддя протягом двадцяти днів з дня її надходження.
Рішення Вищої ради правосуддя про скасування рішення Комісії з питань доброчесності та етики про звільнення члена Вищої ради правосуддя вважається прийнятим, якщо за нього проголосувало шістнадцять членів Вищої ради правосуддя. Якщо фактична кількість членів Вищої ради правосуддя є меншою, таке рішення вважається прийнятим, якщо за нього проголосували усі члени Вищої ради правосуддя, крім члена Вищої ради правосуддя, якого стосується оскаржуване рішення.
Рішення Комісії з питань доброчесності та етики про звільнення члена Вищої ради правосуддя набирає чинності після завершення строку на його оскарження, а у випадку оскарження – після розгляду скарги Вищою радою правосуддя або спливу встановленого строку для розгляду такої скарги.
Рішення Вищої ради правосуддя за результатом розгляду скарги на рішення Комісії з питань доброчесності та етики про звільнення члена Вищої ради правосуддя може бути оскаржене таким членом Вищої ради правосуддя або будь-яким членом Комісії з питань доброчесності та етики до Великої Палати Верховного Суду. У випадку скасування Великою Палатою Верховного Суду такого рішення Вищої ради правосуддя права члена Вищої ради правосуддя можуть бути захищені лише стягненням компенсації, розмір якої визначається судом.»;
доповнити статтю новою частиною 3-1:
«3-1. У разі встановлення підстав для звільнення члена Вищої ради правосуддя з посади, визначених пунктами 3-6 частини першої цієї статті, Вища ради правосуддя може своїм рішенням внести до Комісії з питань доброчесності та етики подання щодо звільнення з посади відповідного члена Вищої ради правосуддя. З дня ухвалення рішення Комісії про внесення зазначеного подання такий член Вищої ради правосуддя відсторонюється від посади, а його повноваження зупиняються до прийняття рішення Комісією з питань доброчесності та етики, а у випадку прийняття рішення про звільнення такого члена Вищої ради правосуддя – до набрання чинності відповідним рішенням Комісії з питань доброчесності та етики.»
 
Відхилено    
145. 5) доповнити статтею 28-1 такого змісту:
 
-201- Князевич Р.П.
У пункті 3 розділу І:
підпункт 5 – виключити (виключити нову статтю 28-1 «Комісія з питань доброчесності та етики» Закону України «Про Вищу раду правосуддя»).
 
Відхилено   5) доповнити статтею 28-1 такого змісту:
 
146. "Стаття 28-1. Комісія з питань доброчесності та етики
 
   "Стаття 28-1. Комісія з питань доброчесності та етики
 
147. 1. Комісія з питань доброчесності та етики (далі – Комісія) є колегіальним органом, який діє при Вищій раді правосуддя і утворюється з метою забезпечення прозорості і підзвітності членів Вищої ради правосуддя та членів Вищої кваліфікаційної комісії суддів України.
 
-202- Крулько І.І.
У ч. 1 ст. 28-1 Закону України «Про Вищу раду правосуддя» у редакції підпункту 5 пункту 3 розділу І законопроекту слова «членів Вищої ради правосуддя та членів Вищої кваліфікаційної комісії суддів України» замінити словами «діяльності членів Вищої ради правосуддя, членів Вищої кваліфікаційної комісії суддів України, а також суддів».
 
Відхилено   1. Комісія з питань доброчесності та етики (далі – Комісія) є колегіальним органом, який діє при Вищій раді правосуддя та утворюється з метою забезпечення прозорості і підзвітності членів Вищої ради правосуддя та членів Вищої кваліфікаційної комісії суддів України.
 
148. 2. До складу Комісії входять:
 
   2. До складу Комісії входять:
 
149. 1) три члени Вищої ради правосуддя;
 
-203- Юрчишин Я.Р.
У пункті 3 (зміни до Закону України «Про Вищу раду правосуддя»):
у підпункті 5 (нова стаття 28-1):
у пункті 1 частини другої статті 28-1 слово «три» замінити словом «два».
 
Відхилено   1) три члени Вищої ради правосуддя;
 
    -204- Макаров О.А.
Абзац п’ятий підпункту 5 пункту 3 розділу І викласти в такій редакції: "1) три особи, призначені Вищою радою правосуддя з числа суддів у відставці, науковців, фахівців у галузі права;".
 
Відхилено    
150. 2) три особи з числа міжнародних експертів, запропонованих міжнародними організаціями, з якими Україна співпрацює у сфері запобігання та протидії корупції відповідно до міжнародних договорів України, до складу Громадської ради міжнародних експертів, утвореної відповідно до Закону України "Про Вищий антикорупційний суд".
 
-205- Юрчишин Я.Р.
У пункті 3 (зміни до Закону України «Про Вищу раду правосуддя»):
у підпункті 5 (нова стаття 28-1):
у пункті 2 частини другої статті 28-1 слово «три» замінити словом «чотири».
 
Відхилено   2) три особи з числа міжнародних експертів, запропонованих міжнародними та іноземними організаціями, з якими Україна співпрацює у сфері запобігання та протидії корупції відповідно до міжнародних договорів України, до складу Громадської ради міжнародних експертів, утвореної відповідно до Закону України "Про Вищий антикорупційний суд".
 
    -206- Стефанчук Р.О.
У Законі України «Про Вищу раду правосуддя»:
у частині другій статті 28-1:
пункт 2) після слова «міжнародними» доповнити словами «та іноземними».
 
Враховано    
    -207- Крулько І.І.
Ч. 2 ст. 28-1 Закону України «Про Вищу раду правосуддя» у редакції підпункту 5 пункту 3 розділу І законопроекту викласти в такій редакції:
«1) три особи, обрані Радою суддів України з числа її членів;
2) три особи з числа міжнародних експертів, запропонованих міжнародними та іноземними донорами (далі також – донори).
Термін «донори» в цьому Законі означає іноземні держави або міжнародні організації, які надають міжнародну технічну допомогу Україні у сфері судової реформи або запобігання та протидії корупції протягом останніх п’яти років відповідно до міжнародних договорів України».
 
Відхилено    
151. Пропозиції від міжнародних організацій щодо міжнародних експертів надсилаються до Вищої ради правосуддя протягом двадцяти днів з моменту набрання чинності цим Законом.
 
-208- Крулько І.І.
Абзац 4 п. 2 ч. 2 ст. 28-1 Закону України «Про Вищу раду правосуддя» підпункту 5 пункту 3 розділу І законопроекту викласти в такій редакції: «Донори пропонують спільний список з щонайменше 5 кандидатів до складу Комісії з питань доброчесності та етики Вищій раді правосуддя протягом 45 днів з дня отримання запиту висунення кандидатур».
 
Відхилено   Пропозиції від міжнародних та іноземних організацій щодо міжнародних експертів надсилаються до Вищої ради правосуддя протягом двадцяти днів з моменту набрання чинності цим Законом.
Участь міжнародних експертів у Комісії з питань доброчесності та етики закінчується через 6 років з дня набрання чинності цим Законом. Кожен міжнародний експерт призначається на два роки з можливістю повторного призначення.
 
    -209- Стефанчук Р.О.
У Законі України «Про Вищу раду правосуддя»:
у частині другій статті 28-1:
абзац після слів «від міжнародних» доповнити словами «та іноземних».
 
Враховано    
    -210- Стефанчук Р.О.
У Законі України «Про Вищу раду правосуддя»:
у частині другій статті 28-1:
доповнити новим абзацом такого змісту: «Участь міжнародних експертів у Комісії з питань доброчесності та етики закінчується через 6 років з дня набрання чинності цим Законом. Кожен міжнародний експерт призначається на два роки з можливістю повторного призначення».
 
Враховано    
152. 3. Порядок обрання членів Вищої ради правосуддя до складу Комісії та затвердження осіб з числа міжнародних експертів визначається регламентом Вищої ради правосуддя.
 
   3. Порядок обрання членів Вищої ради правосуддя до складу Комісії та затвердження осіб з числа міжнародних експертів визначається регламентом Вищої ради правосуддя.
 
153. 4. Рішення з питань, віднесених до компетенції Комісії, вважається прийнятим, якщо за нього проголосувало більшість її членів.
 
-211- Бабій Р.В.
Абзац 9 п. 5 ст. 3 розділу І ЗП викласти в наступній редакції:
«4. Рішення Комісії приймається на її засіданні.
Засідання конкурсної комісії є правомочним для прийняття рішень, якщо на ньому присутня більшість від складу Комісії, встановленого цією статтею.
Рішення з питань, віднесених до компетенції Комісії, вважається прийнятим, якщо за нього проголосувало більшість її членів від присутніх на відповідному засіданні Комісії.»
 
Відхилено   4. Рішення з питань, що належать до компетенції Комісії, приймається, якщо більшість її членів, що беруть участь у засіданні, проголосували за таке рішення.
5. У разі однакової кількості голосів за і проти, відповідно до статті 28-1, перевага надається голосам/рішенню трьох міжнародних експертів.
 
    -212- Юрчишин Я.Р.
У пункті 3 (зміни до Закону України «Про Вищу раду правосуддя»):
у підпункті 5 (нова стаття 28-1):
пункт 4 частини другої статті 28-1 викласти у такій редакції:
«4. Рішення з питань, віднесених до компетенції Комісії, вважається прийнятим, якщо за нього проголосувало більшість від присутніх членів Комісії, за умови якщо три особи з числа голосуючих є міжнародними експертами».
 
Відхилено    
    -213- Крулько І.І.
Ч. 4 ст. 28-1 Закону України «Про Вищу раду правосуддя» підпункту 5 пункту 3 розділу І законопроекту викласти в такій редакції: «Рішення з питань, що належать до компетенції Комісії, приймається, якщо більшість її членів, що беруть участь у засіданні, проголосували за таке рішення за умови, що три особи з числа тих, хто проголосував за таке рішення, є міжнародними експертами».
 
Відхилено    
    -214- Стефанчук Р.О.
У Законі України «Про Вищу раду правосуддя»:
частину четверту викласти у такій редакції:
«4. Рішення з питань, що належать до компетенції Комісії, приймається, якщо більшість її членів, що беруть участь у засіданні, проголосували за таке рішення».
 
Враховано    
    -215- Стефанчук Р.О.
У Законі України «Про Вищу раду правосуддя»:
доповнити частиною 4-1 такого змісту:
«4-1. У разі однакової кількості голосів за і проти, відповідно до статті 28-1 (4), перевага надається голосам\рішенню трьох міжнародних експертів».
 
Враховано    
154. 5. Комісія діє на підставі Положення про Комісію з питань доброчесності та етики, яке схвалюється на її першому засіданні.
 
   6. Комісія діє на підставі Положення про Комісію з питань доброчесності та етики, яке схвалюється на її першому засіданні.
 
155. 6. Комісія провадить свою діяльність на засадах верховенства права, законності і гласності, неупередженості, вільного волевиявлення та рівноправності членів, відкритості для суспільства.
 
   7. Комісія провадить свою діяльність на засадах верховенства права, законності і гласності, неупередженості, вільного волевиявлення та рівноправності членів, відкритості для суспільства.
 
156. 7. Основним завданням Комісії є:
 
   8. Основним завданням Комісії є:
 
157. 1) контроль за дотриманням членом Вищої ради правосуддя, Вищої кваліфікаційної комісії суддів України критеріїв доброчесності, етичних стандартів судді як складової професійної етики члена Вищої ради правосуддя, Вищої кваліфікаційної комісії суддів України та прозорістю у діяльності Вищої ради правосуддя та Вищої кваліфікаційної комісії суддів України;
 
-216- Крулько І.І.
Підпункт 1 ч. 7 ст. 28-1 Закону України «Про Вищу раду правосуддя» у редакції підпункту 5 пункту 3 розділу І законопроекту викласти в такій редакції: «оцінювання члена або кандидата на посаду члена Вищої ради правосуддя, члена Вищої кваліфікаційної комісії суддів України на відповідність критеріям доброчесності, етичним стандартам поведінки судді як складової професійної етики члена Вищої ради правосуддя, Вищої кваліфікаційної комісії суддів України та здійснення контролю за прозорістю у діяльності Вищої ради правосуддя та Вищої кваліфікаційної комісії суддів України».
 
Відхилено   1) оцінити відповідність члена або кандидата (під час спеціальної перевірки) до складу Вищої ради правосуддя та Вищої кваліфікаційної комісії суддів України принципам добросовісності та етичних норм судді, які є невід’ємною складовою професійної етики члена Вищої ради правосуддя, Вищої кваліфікаційної комісії України та контролю за прозорістю діяльності Вищої ради правосуддя та Вищої кваліфікаційної комісії суддів України;
2) затвердження висновків про невідповідність встановленим законам вимогам кандидатів на посаду члена Вищої ради правосуддя до обрання (призначення) їх на посаду, що перешкоджає призначенню їх на відповідну посаду;
 
    -217- Стефанчук Р.О.
У Законі України «Про Вищу раду правосуддя»:
пункт 1 частини 7 викласти у такій редакції:
«оцінити відповідність члена або кандидата (під час спеціальної перевірки) до складу Вищої ради правосуддя та Вищої кваліфікаційної комісії суддів України принципам добросовісності та етичних норм судді, які є невід’ємною складовою професійної етики члена Вищої ради правосуддя, Вищої кваліфікаційної комісії України та контролю за прозорістю діяльності Вищої ради правосуддя та Вищої кваліфікаційної комісії суддів України;».
 
Враховано    
    -218- Крулько І.І.
Після підпункту 1 ч. 7 ст. 28-1 Закону України «Про Вищу раду правосуддя» у редакції підпункту 5 пункту 3 розділу І законопроекту доповнити підпунктом такого змісту: «1-2) затвердження висновків за результатами перевірки кандидатів на посаду члена Вищої ради правосуддя на предмет відповідності встановленим законом вимогам (негативний висновок Комісії є перешкодою для обрання (призначення)».
 
Відхилено    
    -219- Стефанчук Р.О.
У Законі України «Про Вищу раду правосуддя»:
частину сьому доповнити новим пунктом 1-1) такого змісту:
«1-1) затвердження висновків про невідповідність встановленим законам вимогам кандидатів на посаду члена Вищої ради правосуддя до обрання (призначення) їх на посаду, що перешкоджає призначенню їх на відповідну посаду;».
 
Враховано    
158. 2) внесення подання щодо звільнення члена Вищої ради правосуддя з посади з підстав, визначених пунктами 3 – 6 частини першої статті 24 цього Закону;
 
-220- Крулько І.І.
Підпункти 2 і 3 ч. 7 ст. 28-1 Закону України «Про Вищу раду правосуддя» у редакції підпункту 5 пункту 3 розділу І законопроекту доповнити словами «та участь у прийнятті відповідного рішення;.
 
Відхилено   3) внесення подання щодо звільнення члена Вищої ради правосуддя з посади з підстав, визначених пунктами 3 – 6 частини першої статті 24 цього Закону;
 
159. 3) внесення подання щодо звільнення члена Вищої кваліфікаційної комісії суддів України з підстав, визначених пунктами 3 – 6 частини першої статті 96 Закону України "Про судоустрій і статус суддів";
 
   4) внесення подання щодо звільнення члена Вищої кваліфікаційної комісії суддів України з підстав, визначених пунктами 3 – 6 частини першої статті 96 Закону України "Про судоустрій і статус суддів";
 
160. 4) сприяння врахуванню членами Вищої ради правосуддя, Вищої кваліфікаційної комісії суддів України громадської думки під час виконання покладених на них завдань.
 
-221- Крулько І.І.
Пункт 2 ч. 8 ст. 28-1 Закону України «Про Вищу раду правосуддя» у редакції підпункту 5 пункту 3 розділу І законопроекту викласти у такій редакції:
«4) здійснення моніторингу інформації з метою виявлення грубого чи систематичного нехтування суддею своїми обов'язками, що є несумісним зі статусом судді або виявило його невідповідність займаній посаді, порушення обов'язку підтвердити законність джерела походження майна.
За наслідками моніторингу Комісія має право ініціювати дисциплінарне провадження щодо судді або звільнення його з посади».
 
Відхилено   5) сприяння врахуванню членами Вищої ради правосуддя, Вищої кваліфікаційної комісії суддів України громадської думки під час виконання покладених на них завдань;
6) здійснення моніторингу інформації про суддів Верховного Суду з метою виявлення дисциплінарних порушень, грубого або систематичного нехтування суддею своїми обов'язками, його несумісності зі статусом судді чи його невідповідності займаній посаді, порушення обов'язку підтвердити законність джерела походження майна.
 
    -222- Власенко С.В.
У Розділі І:У пункті 3: абзац 16 підпункту 5 – виключити.
 
Відхилено    
    -223- Стефанчук Р.О.
У Законі України «Про Вищу раду правосуддя»: частину сьому доповнити новим пунктом 5) такого змісту: «5) моніторинг інформації про суддів Верховного Суду з метою виявлення дисциплінарних порушень, грубого або систематичного нехтування суддею своїх обов'язків, його несумісності зі статусом судді чи його невідповідності займаній посаді, порушення обов'язку підтвердити законність джерела майна».
 
Враховано    
161. 8. Комісія має право:
 
   8. Комісія, включаючи працівників секретаріату, має право:
 
162. 1) отримувати на письмовий запит від членів Вищої ради правосуддя, інших державних органів, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій інформацію, необхідну для забезпечення виконання покладених на неї завдань, крім тієї, що віднесена згідно із законом до інформації з обмеженим доступом;
 
-224- Крулько І.І.
Ч. 8 ст. 28-1 Закону України «Про Вищу раду правосуддя» у редакції підпункту 5 пункту 3 розділу І законопроекту викласти у такій редакції:
1) отримувати на письмовий запит від членів Вищої ради правосуддя, інших державних органів, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій інформацію, необхідну для забезпечення виконання покладених на неї завдань, крім тієї, що віднесена згідно із законом до інформації з обмеженим доступом;
2) безоплатного доступу до відкритих державних реєстрів для виконання покладених на неї завдань;.
 
Відхилено   1) збирати, перевіряти та аналізувати інформацію, включаючи конфіденційну та особисту інформацію, про членів Вищої ради правосуддя, інших державних установ та органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, необхідну для виконання її завдань, крім інформації , яка згідно із законом визначена як таємниця/конфіденційна інформація
2) робити запит на отримання від кандидатів та членів Вищої ради правосуддя, членів Вищої кваліфікаційної комісії суддів, а також будь-якої іншої юридичної особи чи особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, роз'яснень, документів чи інформації для цілей перевірки кандидатів та членів Вищої ради правосуддя, членів Вищої кваліфікаційної комісії суддів;
3) на безоплатний доступ до державних реєстрів та баз даних, повний доступ до суддівських досьє і досьє кандидатів на посаду судді;
Члени Комісії, включаючи працівників с секретаріату:
1) не використовують для інших цілей, крім виконання своїх обов'язків як члена Комісії, персональні дані та іншу інформацію, яка стала їм відома в рамках їхньої роботи Комісії;
2) не беруть участь у зборі інформації про члена або номінованого кандидата (під час спеціальної перевірки) до Вищої ради правосуддя та члена Вищої кваліфікаційної комісії суддів України, якщо член Комісії має або мав особисті або ділові стосунки з кандидатом та / або за наявності іншого конфлікту інтересів або обставин, які можуть вплинути на об'єктивність або неупередженість члена Комісії;
3) вживає заходів щодо захисту персональних даних, конфіденційної інформації, які стали відомими членам Комісії під час виконання своїх обов'язків.
 
163. 2) реалізовувати інші права, які не суперечать вимогам законодавства.
 
-225- Стефанчук Р.О.
У Законі України «Про Вищу раду правосуддя»:
пункт 2) «реалізовувати інші права, які не суперечать вимогам законодавства» вилучити.
 
Враховано      
    -226- Стефанчук Р.О.
У Законі України «Про Вищу раду правосуддя»:
частину восьму викласти у такій редакції :
« 8. Комісія, включаючи відповідний персонал Секретаріату, має право:
1) збирати, перевіряти та аналізувати інформацію, включаючи конфіденційну та особисту інформацію, про членів Вищої ради правосуддя, інших державних установ та органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, необхідну для виконання її завдань, крім інформації , яка згідно із законом визначена як таємниця/конфіденційна інформація
2) робити запит на отримання від кандидатів та членів Вищої ради правосуддя, членів Вищої кваліфікаційної комісії суддів, а також будь-якої іншої юридичної чи державної особи роз'яснень, документів чи інформації для цілей перевірки кандидатів та членів Вищої ради правосуддя, членів Вищої кваліфікаційної комісії суддів;
3) на безоплатний доступ до державних реєстрів та баз даних, повний доступ до суддівських досьє і досьє кандидатів на посаду судді;
Члени Комісії, включаючи визначених працівників Секретаріату:
1) не використовують для інших цілей, крім виконання своїх обов'язків як члена Комісії, персональні дані та іншу інформацію, яка стала їм відома в рамках їхньої роботи Комісії;
2) не беруть участь у зборі інформації про члена або номінованого кандидата (під час спеціальної перевірки) до Вищої ради правосуддя та члена Вищої кваліфікаційної комісії суддів України, якщо член Комісії має або мав особисті або ділові стосунки з кандидатом та / або за наявності іншого конфлікту інтересів або обставин, які можуть вплинути на об'єктивність або неупередженість члена Комісії.
4) вживає заходів щодо захисту персональних даних, секретної інформації, які стали відомими членам Комісії під час виконання своїх обов'язків».
 
Враховано    
    -227- Крулько І.І.
Ч. 8 ст. 28-1 Закону України «Про Вищу раду правосуддя» у редакції підпункту 5 пункту 3 розділу І законопроекту доповнити новим пунктом такого змісту: «3) призначати і проводити співбесіду з особами, щодо яких розглядає питання, опитувати інших зацікавлених осіб».
 
Відхилено    
    -228- Крулько І.І.
Ч. 8 ст. 28-1 Закону України «Про Вищу раду правосуддя» у редакції підпункту 5 пункту 3 розділу І законопроекту доповнити абзацом такого змісту: «Член Комісії може брати участь у її засіданні дистанційно за допомогою засобів електронного зв'язку».
 
Відхилено    
164. 9. Рішення про затвердження персонального складу Комісії Вища рада правосуддя ухвалює на своєму засіданні на підставі та в межах пропозицій суб'єктів формування Комісії, зазначених у частині другій цієї статті.
 
   9. Рішення про затвердження персонального складу Комісії Вища рада правосуддя ухвалює на своєму засіданні на підставі та в межах пропозицій суб'єктів формування Комісії, зазначених у частині другій цієї статті.
 
165. 10. До складу Комісії не може входити Голова Вищої ради правосуддя.
 
-229- Макаров О.А.
Абзац двадцять перший підпункту 5 пункту 3 розділу І виключити.
 
Відхилено   10. До складу Комісії не може входити Голова Вищої ради правосуддя.
 
166. 11. Засідання Комісії проводяться відкрито, оголошення про їх проведення, порядок денний, протоколи таких засідань та висновки Комісії оприлюднюються на офіційному вебсайті Вищої ради правосуддя.
 
-230- Юрчишин Я.Р.
У пункті 3 (зміни до Закону України «Про Вищу раду правосуддя»):
у підпункті 5 (нова стаття 28-1):
нову статтю 28-1 після частини 11 доповнити частиною 11-1 в такій редакції:
«11-1. Рішення Комісії може бути оскаржене до Верховного Суду в порядку, визначеному процесуальним законом, виключно з таких підстав:
1) склад Комісії, який ухвалив відповідне рішення, не мав повноважень його ухвалювати;
2) рішення не підписано членом Комісії, який брав участь у його ухваленні.»
 
Відхилено   11. Засідання Комісії проводяться відкрито, оголошення про їх проведення, порядок денний, протоколи таких засідань та висновки Комісії оприлюднюються на офіційному веб-сайті Вищої ради правосуддя.
 
167. 12. Організаційне та матеріально-технічне забезпечення діяльності Комісії здійснюється секретаріатом Вищої ради правосуддя";
 
-231- Крулько І.І.
Ч. 12 ст. 28-1 Закону України «Про Вищу раду правосуддя» у редакції підпункту 5 пункту 3 розділу І законопроекту доповнити новим реченням такого змісту: «Організаційне та матеріально-технічне забезпечення, фінансування діяльності Комісії та її членів можуть здійснюватися також за рахунок залучення міжнародної технічної допомоги».
 
Відхилено   12. Організаційне та матеріально-технічне забезпечення діяльності Комісії здійснюється секретаріатом Вищої ради правосуддя";
 
    -232- Кальченко С.В.
У Розділі І проекту Закону:
у пункті 3:
підпункт 5 викласти в такій редакції:
«Стаття 28-1. Комісія з питань доброчесності та етики
1. Комісія з питань доброчесності та етики (далі – Комісія) є колегіальним органом, який діє при Вищій раді правосуддя і утворюється з метою забезпечення прозорості і підзвітності діяльності членів Вищої ради правосуддя та членів Вищої кваліфікаційної комісії суддів України строком на два роки.
2. До складу Комісії входять:
1) три члени Ради суддів України;
2) три міжнародні експерти, запропоновані міжнародними організаціями, з якими Україна співпрацює у сфері запобігання та протидії корупції відповідно до міжнародних договорів України, з числа іноземців, які мають бездоганну ділову репутацію, високі професійні та моральні якості, суспільний авторитет, мають досвід роботи в інших країнах не менше ніж п’ять років у розгляді справ, пов’язаних з корупцією, або у процедурах відбору суддів або притягнення їх до дисциплінарної відповідальності.
Пропозиції від міжнародних організацій щодо міжнародних експертів надсилаються до Вищої ради правосуддя протягом тридцяти днів з дня надходження до них відповідного запиту.
3. Порядок затвердження до складу Комісії осіб з числа міжнародних експертів визначається регламентом Вищої ради правосуддя.
4. Рішення Комісії про надання висновку про відповідність кандидата на посаду члена Вищої ради правосуддя вимогам доброчесності та професійної етики вважається прийнятим, якщо за нього проголосувало більшість від присутніх членів конкурсної комісії, за умови якщо три особи з числа голосуючих є міжнародними експертами. Рішення Комісії про надання висновку про відповідність кандидата на посаду члена Вищої ради правосуддя не підлягає оскарженню.
Рішення з інших питань, віднесених до компетенції Комісії, вважається прийнятим, якщо за нього проголосувало більшість її членів. Такі рішення можуть бути оскаржені виключно до Вищої ради правосуддя у випадах, встановлених цим законом. Рішення, дії або бездіяльність членів Комісії не підлягають окремому оскарженню від рішень Комісії.
5. Комісія діє на підставі Положення про Комісію з питань доброчесності та етики, яке схвалюється на її першому засіданні.
Член конкурсної комісії може брати участь у її засіданні дистанційно за допомогою засобів електронного зв'язку.
6. Комісія провадить свою діяльність на засадах верховенства права, законності і гласності, неупередженості, вільного волевиявлення та рівноправності членів, відкритості для суспільства.
7. Основним завданням Комісії є:
1) контроль за дотриманням членом Вищої ради правосуддя, Вищої кваліфікаційної комісії суддів України критеріїв доброчесності, етичних стандартів судді як складової професійної етики члена Вищої ради правосуддя, Вищої кваліфікаційної комісії суддів України та прозорістю у діяльності Вищої ради правосуддя та Вищої кваліфікаційної комісії суддів України;
2) надання висновку про відповідність кандидата на посаду члена Вищої ради правосуддя критеріям доброчесності, етичних стандартів судді як складової професійної етики члена Вищої ради правосуддя;
3) звільнення члена Вищої ради правосуддя з посади з підстав, визначених пунктами 3 - 6 частини першої статті 24 цього Закону;
4) звільнення члена Вищої кваліфікаційної комісії суддів України з підстав, визначених пунктами 3 - 6 частини першої статті 96 Закону України "Про судоустрій і статус суддів";
8. Комісія має право:
1) отримувати на письмовий запит від членів Вищої ради правосуддя, інших державних органів, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій інформацію, необхідну для забезпечення виконання покладених на неї завдань, крім тієї, що віднесена згідно із законом до державної таємниці;
2) безоплатного доступу до відкритих державних реєстрів, особових справ членів Вищої ради правосуддя і Вищої кваліфікаційної комісії суддів України та кандидатів на ці посади у межах, необхідних для виконання покладених на неї завдань;
3) призначати і проводити співбесіду з особами, щодо яких розглядає питання, опитувати інших зацікавлених осіб.
9. Рішення про затвердження персонального складу Комісії Вища рада правосуддя ухвалює на своєму засіданні на підставі та в межах пропозицій суб'єктів формування Комісії, зазначених у частині другій цієї статті.
10. До складу Комісії не може входити Голова Ради суддів України.
11. Засідання Комісії проводяться відкрито, оголошення про їх проведення, порядок денний, протоколи таких засідань та висновки Комісії оприлюднюються на офіційному вебсайті Вищої ради правосуддя.
12. Організаційне та матеріально-технічне забезпечення діяльності Комісії здійснюється секретаріатом Вищої ради правосуддя.
Фінансування діяльності Комісії, її членів та секретаріату може здійснюватися також за рахунок залучення міжнародної технічної допомоги.
На час участі членів Комісії, які є міжнародними експертами, у процедурах зі здійснення повноважень Комісії, визначених цим законом, їм встановлюється винагорода у розмірі посадового окладу судді Верховного Суду.
Члени Комісії, які постійно не проживають на території України, мають право на компенсацію витрат на проживання в Україні та переїзд.
Судді, делеговані Радою суддів України до складу Комісії, на час участі у процедурах зі здійснення повноважень Комісії, визначених цим законом, відряджаються для роботи у Комісії із збереженням розміру суддівської винагороди за основним місцем роботи та встановлених законом доплат.»
 
Відхилено    
    -233- Макаров О.А.
Абзац двадцять третій підпункту 5 пункту 3 розділу І виключити.
 
Відхилено    
168. 6) у частині першій статті 30:
 
-234- Князевич Р.П.
У пункті 3 розділу І:
підпункт 6 – виключити (виключити зміни до частини першої статті 30 Закону України «Про Вищу раду правосуддя»).
 
Відхилено   6) у частині першій статті 30:
 
169. у другому реченні слова "законом для проведення закритих судових засідань або" виключити;
 
   у другому реченні слова "законом для проведення закритих судових засідань або" виключити;
 
170. третє речення виключити;
 
   третє речення виключити;
 
171. 7) у статті 31:
 
-235- Князевич Р.П.
У пункті 3 розділу І:
підпункт 7 – виключити (виключити зміни до статті 31 Закону України «Про Вищу раду правосуддя»).
 
Відхилено   7) у статті 31:
 
172. після частини сьомої доповнити новою частиною такого змісту:
 
   після частини сьомої доповнити новою частиною такого змісту:
 
173. "8. Матеріали судової справи (їх копії), пояснення від суддів чи прокурорів щодо судових справ надаються невідкладно, однак не пізніше трьох днів з дня отримання запиту".
 
-236- Пузанов О.Г.
В абзаці третьому підпункту 7 пукнут 3 розділу І слово "трьох" замінити на "семи".
 
Відхилено   "8. Матеріали судової справи (їх копії), пояснення від суддів чи прокурорів щодо судових справ надаються невідкладно, однак не пізніше трьох днів з дня отримання запиту".
 
    -237- Бабій Р.В.
Абзац 3 п. 7 ст. 3 розділу І ЗП викласти в наступній редакції:
«8. Матеріали судової справи (їх копії), пояснення від суддів чи прокурорів щодо судових справ надаються невідкладно, однак не пізніше трьох робочих днів з дня отримання запиту».
 
Відхилено    
    -238- Власенко С.В.
У Розділі І:
У пункті 3:
абзац 3 підпункту 7 викласти в редакції: «8. Матеріали судової справи (їх копії), пояснення від суддів чи прокурорів щодо судових справ (процесуальних дій прокурорів) надаються невідкладно, однак не пізніше трьох днів з дня отримання запиту.»
 
Відхилено    
    -239- Кальченко С.В.
У Розділі І проекту Закону:
у пункті 3:
абзац третій підпункту 7 викласти в такій редакції:
«8. Матеріали судової справи (їх копії), пояснення від суддів чи прокурорів надаються невідкладно, однак не пізніше трьох днів з дня отримання запиту.»
 
Відхилено    
174. У зв'язку з цим частини восьму – одинадцяту вважати відповідно частинами дев'ятою – дванадцятою;
 
   У зв'язку з цим частини восьму – одинадцяту вважати відповідно частинами дев'ятою – дванадцятою;
 
175. частину десяту після слів "на їх запит" доповнити словами "у тому числі недодержання встановлених законом строків";
 
   частину десяту після слів "на їх запит" доповнити словами "у тому числі недодержання встановлених законом строків";
 
176. 8) частину третю статті 34 викласти в такій редакції:
 
-240- Соболєв С.В.
Пункт 8 статті 3 Розділу І проекту Закону № 1008 виключити.
 
Відхилено   8) частину третю статті 34 викласти в такій редакції:
 
    -241- Славицька А.К.
Підпункт 8 пункту 3 Розділу І – виключити.
 
Відхилено    
    -242- Шпенов Д.Ю.
Пункт 8 статті 3 Розділу І проекту Закону № 1008 виключити.
 
Відхилено    
    -243- Князевич Р.П.
У пункті 3 розділу І:
підпункт 8 – виключити (виключити зміни до статті 34 Закону України «Про Вищу раду правосуддя»).
 
Відхилено    
177. "3. Рішення Вищої ради правосуддя, її органів ухвалюється на засіданні Вищої ради правосуддя, її органів, якщо інше не визначено цим Законом.
 
   "3. Рішення Вищої ради правосуддя, її органів ухвалюється на засіданні Вищої ради правосуддя, її органів, якщо інше не визначено цим Законом.
 
178. У спеціальному приміщенні (нарадчій кімнаті) рішення Вищої ради правосуддя, її органів ухвалюється:
 
   У спеціальному приміщенні (нарадчій кімнаті) рішення Вищої ради правосуддя, її органів ухвалюється:
 
179. якщо здійснення розгляду у відкритому засіданні може призвести до розголошення таємниці, що охороняється законом;
 
   якщо здійснення розгляду у відкритому засіданні може призвести до розголошення таємниці, що охороняється законом;
 
180. для запобігання розголошенню відомостей про інтимні чи інші особисті сторони життя осіб, які беруть участь у розгляді дисциплінарної справи.
 
   для запобігання розголошенню відомостей про інтимні чи інші особисті сторони життя осіб, які беруть участь у розгляді дисциплінарної справи.
 
181. У спеціальному приміщенні (нарадчій кімнаті) не можуть бути присутніми інші особи, крім членів Вищої ради правосуддя, які мають право голосу при ухваленні рішення";
 
   У спеціальному приміщенні (нарадчій кімнаті) не можуть бути присутніми інші особи, крім членів Вищої ради правосуддя, які мають право голосу при ухваленні рішення";
 
182. 9) статтю 42 викласти в такій редакції:
 
-244- Князевич Р.П.
У пункті 3 розділу І:
підпункт 9 – виключити (виключити зміни до статті 42 Закону України «Про Вищу раду правосуддя»).
 
Відхилено   9) статтю 42 викласти в такій редакції:
 
183. "Стаття 42. Дисциплінарне провадження
 
   "Стаття 42. Дисциплінарне провадження
 
184. 1. Дисциплінарне провадження розпочинається після отримання відповідно до Закону України "Про судоустрій і статус суддів" скарги щодо дисциплінарного проступку судді, повідомлення про вчинення дисциплінарного проступку суддею або після самостійного виявлення членами Вищої ради правосуддя з будь-якого джерела обставин, що можуть свідчити про вчинення суддею дисциплінарного проступку, або за ініціативою Дисциплінарної палати, Комісії з питань доброчесності та етики чи Вищої кваліфікаційної комісії суддів України у випадках, визначених законом (дисциплінарна скарга).
 
-245- Осадчук А.П.
Абзац третій підпункту 9 пункту 3 розділу І викласти в такій редакції: "1. Дисциплінарне провадження розпочинається за скаргою щодо дисциплінарного проступку судді (дисциплінарна скарга), поданою відповідно до Закону України "Про судоустрій і статус суддів", або за ініціативою Дисциплінарної палати, Вищої кваліфікаційної комісії суддів України або Комісії з питань доброчесності та етики у випадках, визначених законом.".
 
Відхилено   1. Дисциплінарне провадження розпочинається після отримання відповідно до Закону України "Про судоустрій і статус суддів" скарги щодо дисциплінарного проступку судді, повідомлення про вчинення дисциплінарного проступку суддею або після самостійного виявлення членами Вищої ради правосуддя з будь-якого джерела обставин, що можуть свідчити про вчинення суддею дисциплінарного проступку, або за ініціативою Дисциплінарної палати, Комісії з питань доброчесності та етики чи Вищої кваліфікаційної комісії суддів України у випадках, визначених законом (дисциплінарна скарга).
 
    -246- Макаров О.А.
Абзац третій підпункту 9 пункту 3 розділу І викласти в такій редакції: "1. Дисциплінарне провадження розпочинається за скаргою щодо дисциплінарного проступку судді (дисциплінарна скарга), поданою відповідно до Закону України "Про судоустрій і статус суддів", або за ініціативою Дисциплінарної палати, Вищої кваліфікаційної комісії суддів України або Комісії з питань доброчесності та етики у випадках, визначених законом".
 
Відхилено    
    -247- Кальченко С.В.
У Розділі І проекту Закону:
у пункті 3:
абзац третій підпункту 9 викласти в такій редакції:
«1. Дисциплінарне провадження розпочинається після отримання відповідно до Закону України "Про судоустрій і статус суддів" скарги щодо дисциплінарного проступку судді, повідомлення про вчинення дисциплінарного проступку суддею або за ініціативою Дисциплінарної палати чи Вищої кваліфікаційної комісії суддів України у випадках, визначених законом (дисциплінарна скарга).»
 
Відхилено    
185. 2. Дисциплінарні провадження щодо суддів здійснюють Дисциплінарні палати Вищої ради правосуддя.
 
   2. Дисциплінарні провадження щодо суддів здійснюють Дисциплінарні палати Вищої ради правосуддя.
 
186. 3. Дисциплінарне провадження включає:
 
   3. Дисциплінарне провадження включає:
 
187. 1) попереднє вивчення матеріалів, що мають ознаки вчинення суддею дисциплінарного проступку, та прийняття рішення про відкриття дисциплінарної справи або відмови у її відкритті;
 
-248- Макаров О.А.
Абзац шостий підпункту 9 пункту 3 розділу І викласти в такій редакції:
"1) попереднє вивчення та перевірку дисциплінарної скарги та матеріалів, що мають ознаки вчинення суддею дисциплінарного проступку; "
 
Відхилено   1) попереднє вивчення матеріалів, що мають ознаки вчинення суддею дисциплінарного проступку, та прийняття рішення про відкриття дисциплінарної справи або відмови у її відкритті;
 
188. 2) розгляд дисциплінарної скарги та ухвалення рішення про притягнення або відмову в притягненні судді до дисциплінарної відповідальності.
 
-249- Макаров О.А.
Абзац сьомий зробити абзацом восьмим підпункту 9 пункту 3 розділу І .
Абзац сьомий підпункту 9 пункту 3 розділу І викласти в такій редакції:
"2) вирішення питання про відкриття дисциплінарної справи;".
 
Відхилено   2) розгляд дисциплінарної скарги та ухвалення рішення про притягнення або відмову в притягненні судді до дисциплінарної відповідальності.
 
189. 4. Дисциплінарне провадження здійснюється у розумний строк. Строк здійснення дисциплінарного провадження не повинен перевищувати більше ніж тридцять днів з моменту отримання дисциплінарної скарги";
 
-250- Стефанчук Р.О.
У Законі України «Про Вищу раду правосуддя»:
у частині четвертій статті 42 слово «тридцять» замінити на слово «шістдесят».
 
Враховано   4. Дисциплінарне провадження здійснюється у розумний строк. Строк здійснення дисциплінарного провадження не повинен перевищувати більше ніж шістдесят днів з моменту отримання дисциплінарної скарги";
 
    -251- Крулько І.І.
Частину 4 ст. 42 Закону України «Про Вищу раду правосуддя» у редакції підпункту 9 пункту 3 розділу І законопроекту викласти в такій редакції:
«4. Дисциплінарне провадження здійснюється у розумний строк. Дисциплінарне провадження здійснюється протягом 60 днів з моменту отримання дисциплінарної скарги, а за пріоритетними дисциплінарними скаргами або відкрите за ініціативою члена Вищої ради правосуддя, Дисциплінарної палати, Комісії з питань доброчесності та етики чи Вищої кваліфікаційної комісії суддів України - протягом 30 днів.
Пріоритетними дисциплінарними скаргами є скарги, що містять ознаки істотного дисциплінарного проступку, скарги щодо подій, якій викликали високий суспільний резонанс, скарги щодо поведінки, стосовно якої закінчується строк притягнення судді до дисциплінарної відповідальності».
 
Відхилено    
    -252- Алєксєєв С.О.
У Законі України "Про Вищу раду правосуддя" Статтю 42 викласти у такій редакції:
Стаття 42. Дисциплінарне провадження
1. Дисциплінарне провадження розпочинається за скаргою щодо дисциплінарного проступку судді (дисциплінарна скарга), поданою відповідно до Закону України "Про судоустрій і статус суддів", або за ініціативою Дисциплінарної палати, Комісії з питань доброчесності та етики чи Вищої кваліфікаційної комісії суддів України у випадках, визначених законом.
2.Дисциплінарні провадження щодо суддів здійснюють Дисциплінарні палати Вищої ради правосуддя.
3. Дисциплінарне провадження включає:
1) попереднє вивчення та перевірку дисциплінарної скарги;
2) відкриття дисциплінарної справи;
3) розгляд дисциплінарної скарги та ухвалення рішення про притягнення або відмову в притягненні судді до дисциплінарної відповідальності.
4. Дисциплінарне провадження здійснюється у розумний строк. Строки здійснення дисциплінарного провадження визначаються цим Законом та регламентом Вищої ради правосуддя.
 
Відхилено    
190. 10) у частині першій статті 43:
 
-253- Князевич Р.П.
У пункті 3 розділу І:
підпункт 10 – виключити (виключити зміни до частини першої статті 43 Закону України «Про Вищу раду правосуддя»).
 
Відхилено   10) у частині першій статті 43:
 
    -254- Макаров О.А.
Підпункт 10 пункту 3 розділу І виключити.
 
Відхилено    
191. у пункті 1 слова "та наявність підстав для залишення без розгляду дисциплінарної скарги чи відмови у відкритті дисциплінарної справи" виключити;
 
   у пункті 1 слова "та наявність підстав для залишення без розгляду дисциплінарної скарги чи відмови у відкритті дисциплінарної справи" виключити;
 
192. у пункті 3 слова "чи частиною другою" виключити;
 
   у пункті 3 слова "чи частиною другою" виключити;
 
193. у пункті 4 слова "збирає у разі необхідності інформацію, документи, інші матеріали для перевірки викладених у скарзі обставин та складає вмотивований висновок" замінити словами "готує матеріали у строки, встановлені регламентом";
 
   у пункті 4 слова "збирає у разі необхідності інформацію, документи, інші матеріали для перевірки викладених у скарзі обставин та складає вмотивований висновок" замінити словами "готує матеріали у строки, встановлені регламентом";
 
194. 11) у статті 44:
 
-255- Пузанов О.Г.
Підпункт 11 пункт 3 розділу І виключити.
 
Відхилено   11) у статті 44:
 
    -256- Князевич Р.П.
У пункті 3 розділу І:
підпункт 11 – виключити (виключити зміни до частини третьої статті 44 Закону України «Про Вищу раду правосуддя»).
 
Відхилено    
195. у пункті 1 частини першої слова "або не підписана чи не містить прізвища, імені, по батькові скаржника або судді, місця проживання (місця перебування, місцезнаходження) скаржника" виключити;
 
-257- Осадчук А.П.
Абзац другий підпункту 11 пункту 3 розділу І виключити.
 
Відхилено   у пункті 1 частини першої слова "або не підписана чи не містить прізвища, імені, по батькові скаржника або судді, місця проживання (місця перебування, місцезнаходження) скаржника" виключити;
 
    -258- Макаров О.А.
Абзац другий підпункту 11 пункту 3 розділу І виключити.
 
Відхилено    
196. частину другу виключити;
 
   частину другу виключити;
 
197. 12) статтю 47 доповнити частиною третьою такого змісту:
 
-259- Алєксєєв С.О.
Пп.12 п.3 – виключити.
 
Відхилено   12) статтю 47 доповнити частиною третьою такого змісту:
 
    -260- Князевич Р.П.
У пункті 3 розділу І:
підпункт 12 – виключити (виключити зміни до статті 47 Закону України «Про Вищу раду правосуддя»).
 
Відхилено    
198. "3. У разі відсутності судді, скаржника розгляд дисциплінарної справи здійснюється Дисциплінарною палатою без їх участі за виключенням випадків, коли суддя не був повідомлений або повідомлений з порушенням частини четвертої статті 48 цього Закону";
 
-261- Макаров О.А.
В абзаці другому підпункту 12 пункту 3 розділу І після слів "коли суддя" додати слова "або скаржник".
 
Відхилено   "3. У разі відсутності судді, скаржника розгляд дисциплінарної справи здійснюється Дисциплінарною палатою без їх участі за виключенням випадків, коли суддя не був повідомлений або повідомлений з порушенням частини четвертої статті 48 цього Закону";
 
199. 13) у статті 48:
 
-262- Алєксєєв С.О.
Пп.13 п.3 – виключити.
 
Відхилено   13) у статті 48:
 
    -263- Князевич Р.П.
У пункті 3 розділу І:
підпункт 13 – виключити (виключити зміни до статті 48 Закону України «Про Вищу раду правосуддя»).
 
Відхилено    
    -264- Осадчук А.П.
Підпункт 13 пункту 3 розділу І виключити; з урахуванням цього змінити відповідним чином подальшу нумерацію підпунктів у пункті 3 розділу І.
 
Відхилено    
200. у частині першій слова "зокрема запитує та збирає додаткову інформацію і документи, матеріали, пояснення судді та скаржника, ознайомлюється з суддівським досьє" виключити;
 
-265- Макаров О.А.
Абзац другий підпункту 13 пункту 3 розділу І виключити.
 
Відхилено   у частині першій слова "зокрема запитує та збирає додаткову інформацію і документи, матеріали, пояснення судді та скаржника, ознайомлюється з суддівським досьє" виключити;
 
201. частину другу виключити;
 
   частину другу виключити;
 
202. у частині четвертій слова "сім днів" замінити словами "три дні";
 
-266- Бабій Р.В.
В абзаці 4 п. 13 ст. 3 розділу І ЗП слова «три дні» замінити словами «п’ять днів».
 
Відхилено   у частині четвертій слова "сім днів" замінити словами "три дні";
 
    -267- Макаров О.А.
В абзаці четвертому підпункту 13 пункту 3 розділу І слова "три дні" замінити словами "сім днів".
 
Відхилено    
203. 14) у статті 49:
 
-268- Князевич Р.П.
У пункті 3 розділу І:
підпункт 14 – виключити (виключити зміни до статті 48 Закону України «Про Вищу раду правосуддя»).
 
Відхилено   14) у статті 49:
 
    -269- Макаров О.А.
Підпункт 14 пункту 3 розділу І виключити.
 
Відхилено    
204. частину другу викласти в такій редакції:
 
   частину другу викласти в такій редакції:
 
205. "2. Розгляд дисциплінарної справи у закритому засіданні Дисциплінарної палати відбувається:
 
   "2. Розгляд дисциплінарної справи у закритому засіданні Дисциплінарної палати відбувається:
 
206. якщо здійснення розгляду у відкритому засіданні може призвести до розголошення таємниці, що охороняється законом;
 
   якщо здійснення розгляду у відкритому засіданні може призвести до розголошення таємниці, що охороняється законом;
 
207. для запобігання розголошенню відомостей про інтимні чи інші особисті сторони життя осіб, які беруть участь у розгляді дисциплінарної справи";
 
   для запобігання розголошенню відомостей про інтимні чи інші особисті сторони життя осіб, які беруть участь у розгляді дисциплінарної справи";
 
208. частини третю та четверту виключити;
 
-270- Власенко С.В.
У Розділі І:
У пункті 3:
абзац 6 підпункту 14 викласти в редакції: «частину третю – виключити;».
 
Відхилено   частини третю та четверту виключити;
 
    -271- Осадчук А.П.
Абзац шостий підпункту 14 пункту 3 розділу І викласти в такій редакції: "частину третю виключити"
 
Відхилено    
209. 15) у статті 50:
 
-272- Князевич Р.П.
У пункті 3 розділу І:
підпункт 15 – виключити (виключити зміни до статті 50 Закону України «Про Вищу раду правосуддя»).
 
Відхилено   15) у статті 50:
 
210. частину першу виключити;
 
-273- Макаров О.А.
Абзац другий підпункту 15 пункту 3 розділу І виключити.
 
Відхилено   частину першу виключити;
 
211. у частині десятій слова "у семиденний строк" замінити словами "у триденний строк";
 
-274- Макаров О.А.
В абзаці третьому підпункту 15 пункту 3 розділу І слова " у триденний строк " замінити словами "у п’ятиденний строк".
 
Відхилено   у частині десятій слова "у семиденний строк" замінити словами "у триденний строк";
 
212. 16) у статті 51:
 
-275- Алєксєєв С.О.
Пп.16 п.3 – виключити.
 
Відхилено   16) у статті 51:
 
    -276- Князевич Р.П.
У пункті 3 розділу І:
підпункт 16 – виключити (виключити зміни до статті 51 Закону України «Про Вищу раду правосуддя»).
 
Відхилено    
213. у частині другій слова "тридцяти днів" замінити словами "десяти днів";
 
-277- Осадчук А.П.
У абзаці другому підпункту 16 пункту 3 розділу І слова "десяти днів" замінити словами "двадцяти днів".
 
Відхилено   у частині другій слова "тридцяти днів" замінити словами "десяти днів";
 
    -278- Власенко С.В.
У Розділі І:
У пункті 3:
абзац 2 підпункту 16 – виключити.
 
Відхилено    
214. частину четверту виключити;
 
-279- Пузанов О.Г.
В підпункті 16 пункту 3 розділу І законопроекту абзац третій виключити.
 
Відхилено   частину четверту виключити;
 
    -280- Осадчук А.П.
Абзац третій підпункту 16 пункту 3 розділу І виключити.
 
Відхилено    
    -281- Макаров О.А.
Абзац третій підпункту 16 пункту 3 розділу І виключити.
 
Відхилено    
215. у частині сьомій:
 
   у частині сьомій:
 
216. у першому реченні слова "шістдесяти днів" замінити словами "п'яти днів";
 
-282- Бабій Р.В.
В абзаці 5 п. 16 ст. 3 розділу І ЗП слова «п’яти днів» замінити словами «п’яти робочих днів».
 
Відхилено   у першому реченні слова "шістдесяти днів" замінити словами "тридцяти днів";
 
    -283- Осадчук А.П.
У абзаці п’ятому підпункту 16 пункту 3 розділу І слова "п’яти днів" замінити словами "тридцяти днів".
 
Відхилено    
    -284- Стефанчук Р.О.
У Законі України «Про Вищу раду правосуддя»:
у частині сьомій статті 51 слова «не пізніше п'яти днів» замінити словами «не пізніше тридцяти днів».
 
Враховано    
    -285- Макаров О.А.
В абзаці п’ятому підпункту 16 пункту 3 розділу І слова "п'яти днів" замінити словами "десяти днів".
 
Відхилено    
217. друге речення виключити;
 
   друге речення виключити;
 
218. у частині одинадцятій слова "у семиденний строк" замінити словами "у триденний строк".
 
-286- Макаров О.А.
В абзаці сьомому підпункту 16 пункту 3 розділу І слова " у триденний строк " замінити словами "у п’ятиденний строк".
 
Відхилено   у частині одинадцятій слова "у семиденний строк" замінити словами "у триденний строк".
 
    -287- Кальченко С.В.
У Розділі І проекту Закону:
після пункту 3 доповнити Розділ новим пунктом такого змісту:
«4. У Кодексі адміністративного судочинства України (Відомості Верховної Ради України, 2017 р., № 48, ст. 436):
частину четверту статті 22 доповнити словами «а також справи щодо формування складу Вищої ради правосуддя, Вищої кваліфікаційної комісії суддів України, Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії прокурорів та повноважень їх членів.»;
статтю 266 викласти в такій редакції:
Стаття 266. Особливості провадження у справах щодо оскарження актів, дій чи бездіяльності Верховної Ради України, Президента України, Вищої ради правосуддя, Вищої кваліфікаційної комісії суддів України, Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії прокурорів, а також щодо формування складу Вищої ради правосуддя, Вищої кваліфікаційної комісії суддів України, Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії прокурорів та повноважень їх членів
1. Правила цієї статті поширюються на розгляд адміністративних справ щодо:
1) законності (крім конституційності) постанов Верховної Ради України, указів і розпоряджень Президента України;
2) законності дій чи бездіяльності Верховної Ради України, Президента України, Вищої ради правосуддя, Вищої кваліфікаційної комісії суддів України, Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії прокурорів;
3) законності актів Вищої ради правосуддя, Вищої кваліфікаційної комісії суддів України, Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії прокурорів;
4) законності рішень Вищої ради правосуддя, ухвалених за результатами розгляду скарг на рішення її Дисциплінарних палат;
5) законності рішень Вищої ради правосуддя, ухвалених за результатами розгляду скарг на рішення Комісії з питань доброчесності та етики, утвореної відповідно до Закону України «Про Вищу раду правосуддя»;
6) законності формування складу Вищої ради правосуддя, Вищої кваліфікаційної комісії суддів України, Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії прокурорів та повноважень їх членів.
2. Адміністративні справи, зазначені у пунктах 1-3 частини першої цієї статті, розглядаються у порядку спрощеного позовного провадження Верховним Судом у складі колегії Касаційного адміністративного суду не менше ніж з п’яти суддів.
3. У разі відкриття провадження в адміністративних справах, визначених частиною другою цієї статті, щодо оскарження нормативно-правових актів Верховної Ради України, Президента України, Вищої ради правосуддя, Вищої кваліфікаційної комісії суддів України, Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії прокурорів, застосовуються правила, визначені статтями 264 та 265 цього Кодексу, з особливостями, визначеними цією статтею.
4. Верховний Суд за наслідками розгляду адміністративних справ, визначених частиною другою цієї статті, може:
1) визнати акт Верховної Ради України, Президента України, Вищої ради правосуддя, Вищої кваліфікаційної комісії суддів України, Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії прокурорів протиправним та нечинним повністю або в окремій його частині;
2) визнати дії чи бездіяльність Верховної Ради України, Президента України, Вищої ради правосуддя, Вищої кваліфікаційної комісії суддів України, Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії прокурорів протиправними, зобов’язати Верховну Раду України, Президента України, Вищу раду правосуддя, Вищу кваліфікаційну комісію суддів України, Кваліфікаційно-дисциплінарну комісію прокурорів вчинити певні дії;
3) застосувати інші наслідки протиправності таких рішень, дій чи бездіяльності, визначені статтею 245 цього Кодексу.
5. Судом апеляційної інстанції у справах, визначених частиною другою цієї статті, є Велика Палата Верховного Суду. Судове рішення Верховного Суду у таких справах набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги, якщо таку скаргу не було подано.
6. У разі подання апеляційної скарги судове рішення Верховного Суду, якщо його не скасовано, набирає законної сили після набрання законної сили рішенням Великої Палати Верховного Суду за наслідками апеляційного перегляду.
7. На рішення Вищої ради правосуддя, ухвалене за результатами розгляду скарги на рішення її Дисциплінарної палати, Комісії з питань доброчесності та етики, утвореної відповідно до Закону України «Про Вищу раду правосуддя», може бути подана скарга до Великої Палати Верховного Суду. Така скарга розглядається за правилами касаційного провадження, встановленими цим Кодексом.
8. Велика Палата Верховного Суду за наслідками розгляду справи щодо оскарження рішення Вищої ради правосуддя, ухваленого за результатами розгляду скарги на рішення її Дисциплінарної палати, може скасувати оскаржуване рішення Вищої ради правосуддя або залишити його без змін. У випадку скасування судом рішення Вищої ради правосуддя, ухваленого за результатами розгляду скарги на рішення її Дисциплінарної палати, Вища рада правосуддя розглядає відповідну дисциплінарну справу повторно.
9. Велика Палата Верховного Суду за наслідками розгляду справи щодо оскарження рішення Вищої ради правосуддя, ухваленого за результатами розгляду скарги на рішення Комісії з питань доброчесності та етики, утвореної відповідно до Закону України «Про Вищу раду правосуддя», може скасувати оскаржуване рішення Вищої ради правосуддя або залишити його без змін.
У випадку скасування судом рішення Вищої ради правосуддя про скасування рішення Комісії з питань доброчесності та етики, утвореної відповідно до Закону України «Про Вищу раду правосуддя», про звільнення з посади члена Вищої ради правосуддя, Вищої кваліфікаційної комісії суддів України, Вища рада правосуддя розглядає відповідну скаргу повторно.
У випадку скасування судом рішення Вищої ради правосуддя про відмову у скасуванні рішення Комісії з питань доброчесності та етики, утвореної відповідно до Закону України «Про Вищу раду правосуддя», про звільнення з посади члена Вищої ради правосуддя, Вищої кваліфікаційної комісії суддів України, права члена Вищої ради правосуддя, Вищої кваліфікаційної комісії суддів України можуть бути захищені лише шляхом стягненням компенсації, розмір якої визначається судом.».
 
Відхилено    
    -288- Крулько І.І.
Розділ І законопроекту доповнити пунктом такого змісту:
«4. У Кодексі адміністративного судочинства України:
1) частину четверту статті 22 доповнити словами: «а також справи щодо формування складу Вищої ради правосуддя, Вищої кваліфікаційної комісії суддів України, Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії прокурорів, та повноважень їх членів»;
2) у статті 266:
назву доповнити словами: «а також щодо формування складу Вищої ради правосуддя, Вищої кваліфікаційної комісії суддів України, Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії прокурорів, та повноважень їх членів»;
пункт 4 частини першої доповнити словами «або подань Комісії з питань доброчесності та етики»;
частину першу доповнити пунктом 5 такого змісту:
«5) законності формування складу Вищої ради правосуддя, Вищої кваліфікаційної комісії суддів України, Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії прокурорів, та повноважень їх членів»;
частини сьому і восьму після слів «Дисциплінарної палати» доповнити словами «або подання Комісії з питань доброчесності та етики»«.
 
Відхилено    
219. ІІ. Прикінцеві положення.
 
-289- Бужанський М.А.
Назву Розділу ІІ законопроекту викласти у такій редакції:
«ІІ. Прикінцеві та перехідні положення».
 
Відхилено   ІІ. Прикінцеві положення.
 
    -290- Князевич Р.П.
Розділ ІІ «Прикінцеві положення» - виключити.
 
Відхилено    
220. 1. Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування, крім підпункту 17 пункту 2 розділу І, який набирає чинності з 1 січня 2020 року.
 
-291- Крулько І.І.
Розділ ІІ законопроекту після першого пункту доповнити двома пунктами такого змісту:
«1-1. Протягом 45 днів з дня набрання чинності цим Законом донори формують і подають до Вищої ради правосуддя пропозиції щодо трьох міжнародних експертів для призначення до конкурсної комісії і трьох міжнародних експертів для призначення до Комісії з питань доброчесності та етики.
Протягом цього ж строку Вища рада правосуддя приводить у відповідність до цього Закону свій регламент та затверджує положення про конкурс на зайняття посади членів Вищої кваліфікаційної комісії суддів України.
Протягом десяти днів після отримання пропозицій від міжнародних організацій Вища рада правосуддя утворює конкурсну комісію і Комісію з питань доброчесності та етики і затверджує їх персональний склад строком на шість років.
1-2. Протягом 45 робочих днів після утворення:
1) Комісія з питань доброчесності перевіряє членів Вищої ради правосуддя на предмет наявності підстав для звільнення їх з посади й у разі виявлення таких підстав вносить подання Вищій раді правосуддя;
2) конкурсна комісія проводить конкурс на посади членів Вищої кваліфікаційної комісії суддів.
 
Відхилено   1. Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування, крім підпункту 17 пункту 2 розділу І, який набирає чинності з 1 січня 2020 року.
 
221. 2. З дня набрання чинності цим Законом повноваження членів Вищої кваліфікаційної комісії суддів України припиняються, а керівник секретаріату Вищої кваліфікаційної комісії суддів України призначається за результатами конкурсу з урахуванням вимог закону.
 
-292- Стефанчук Р.О.
У Розділі ІІ «Прикінцеві положення»:
частину другу доповнити абзацом наступного змісту:
«Вища кваліфікаційна комісія суддів України протягом двох місяців з дня формування її нового складу, завершує процедуру добору кандидатів на посаду судді місцевого суду, оголошеного рішенням Комісії від 03 квітня 2017 року № 28/зп-17. Інші процедури, які були розпочаті Вищою кваліфікаційною комісією суддів України відповідно до Закону України «Про судоустрій і статус суддів» до набрання чинності цим Законом, продовжуються новим складом Вищої кваліфікаційної комісії суддів України, утвореної відповідно до цього Закону».
 
Враховано   2. З дня набрання чинності цим Законом повноваження членів Вищої кваліфікаційної комісії суддів України припиняються, а керівник секретаріату Вищої кваліфікаційної комісії суддів України призначається за результатами конкурсу з урахуванням вимог закону.
Вища кваліфікаційна комісія суддів України протягом двох місяців з дня формування її нового складу, завершує процедуру добору кандидатів на посаду судді місцевого суду, оголошеного рішенням Комісії від 03 квітня 2017 року № 28/зп-17. Інші процедури, які були розпочаті Вищою кваліфікаційною комісією суддів України відповідно до Закону України «Про судоустрій і статус суддів» до набрання чинності цим Законом, продовжуються новим складом Вищої кваліфікаційної комісії суддів України, утвореної відповідно до цього Закону.
 
    -293- Бужанський М.А.
У Розділі ІІ «Прикінцеві положення» проекту Закону:
пункт 2 викласти в такій редакції:
«2. З дня набрання чинності цим Законом повноваження членів Вищої кваліфікаційної комісії суддів України, які були обрані (призначені) на таку посаду та/або здійснювали свої повноваження у період з 07 червня 2014 року по 19 травня 2019 року, припиняються, а керівник секретаріату Вищої кваліфікаційної комісії суддів України призначається за результатами конкурсу з урахуванням вимог закону».
 
Відхилено    
    -294- Бужанський М.А.
Пункт 2 Розділу ІІ законопроекту викласти у такій редакції:
«2. Повноваження членів Вищої кваліфікаційної комісії суддів України припиняються з дня початку роботи нового складу Вищої кваліфікаційної комісії суддів України, утвореної відповідно до цього Закону. День початку роботи нового складу Вищої кваліфікаційної комісії суддів України визначається рішенням Вищої ради правосуддя.
Члени Вищої кваліфікаційної комісії суддів України, які увійшли до складу та набули повноважень члена Вищої кваліфікаційної комісії суддів України після 19 травня 2019 року, продовжують здійснювати повноваження у новому складі Вищої кваліфікаційної комісії суддів України, утвореної відповідно до вимог цього Закону, до закінчення строку на який вони були призначені (обрані).
З дня набрання чинності цим законом, керівник секретаріату Вищої кваліфікаційної комісії суддів України призначається за результатами конкурсу з урахуванням вимог закону».
 
Відхилено    
    -295- Соболєв С.В.
Пункт 2 Розділу ІІ «Прикінцеві положення» проекту Закону № 1008 викласти в наступній редакції:
«2. З дня набрання чинності цим Законом повноваження членів Вищої кваліфікаційної комісії суддів України, які займали такі посади, станом на день набрання чинності цим Законом, понад один рік, припиняються, а керівник секретаріату Вищої кваліфікаційної комісії суддів України призначається за результатами конкурсу з урахуванням вимог закону».
 
Відхилено    
    -296- Славицька А.К.
Пункт 2 Розділу ІІ «Прикінцеві положення» проекту Закону викласти в такій редакції:
«2. З дня набрання чинності цим Законом повноваження членів Вищої кваліфікаційної комісії суддів України, які займали такі посади станом на день набрання чинності цим Законом понад один рік, припиняються, а керівник секретаріату Вищої кваліфікаційної комісії суддів України призначається за результатами конкурсу з урахуванням вимог закону»
 
Відхилено    
    -297- Шпенов Д.Ю.
Пункт 2 Розділу ІІ «Прикінцеві положення» проекту Закону № 1008 викласти в наступній редакції:
«2. Повноваження членів Вищої кваліфікаційної комісії суддів України, які займали такі посади, станом на день набрання чинності цим Законом, понад один рік припиняються, а керівник секретаріату Вищої кваліфікаційної комісії суддів України призначається за результатами конкурсу з урахуванням вимог закону.
Припинення повноважень членів Вищої кваліфікаційної комісії суддів України згідно з абзацом першим цього пункту здійснюється в момент обрання нових членів Вищої кваліфікаційної комісії суддів України.»
 
Відхилено    
    -298- Крулько І.І.
Пункт 2 розділу ІІ законопроекту викласти в такій редакції:
«2. З дня набрання чинності цим Законом Вища кваліфікаційна комісія суддів зупиняє проведення кваліфікаційного оцінювання суддів. Повноваження членів Вищої кваліфікаційної комісії суддів України припиняються після призначення нового складу Вищої кваліфікаційної комісії суддів України в порядку, встановленому цим законом. Вища кваліфікаційна комісія суддів у новому складі відновлює проведення кваліфікаційного оцінювання судді та продовжує добір кандидатів на посаду судів, який було розпочато попереднім складом Вищої кваліфікаційної комісії суддів України, не пізніше 15 днів після набуття новим складом своїх повноважень».
 
Відхилено    
    -299- Німченко В.І.
У Законі України "Про Вищу раду правосуддя" (Відомості Верховної Ради України, 2017 р., № 7–8, ст. 50 з наступними змінами):
1. Прикінцеві положення.
Пункт 2 Прикінцевих положень виключити.
 
Відхилено    
222. 3. Вища рада правосуддя протягом 30 днів з дня набрання чинності цим Законом:
 
-300- Стефанчук Р.О.
У Розділі ІІ «Прикінцеві положення»:
у частині третій цифру «30» замінити цифрою «90».
 
Враховано   3. Вища рада правосуддя протягом 90 днів з дня набрання чинності цим Законом:
 
    -301- Крулько І.І.
Пункт 3 розділу ІІ законопроекту виключити.
 
Відхилено    
223. формує за результатами конкурсу склад Вищої кваліфікаційної комісії суддів України відповідно до Закону України "Про судоустрій і статус суддів";
 
-302- Бужанський М.А.
Абзац другий пункту 3 розділу ІІ законопроекту викласти у такій редакції:
«формує новий склад Вищої кваліфікаційної комісії суддів України у кількості, передбаченій Законом України «Про судоустрій і статус суддів», шляхом включення до нього осіб, передбачених абзацом 2 пункту 2 цього розділу, а також шляхом призначення інших членів цього органу за результатами конкурсу, проведеного відповідно до Закону України «Про судоустрій і статус суддів».
 
Відхилено   формує за результатами конкурсу склад Вищої кваліфікаційної комісії суддів України відповідно до Закону України "Про судоустрій і статус суддів";
 
224. ухвалює рішення про затвердження персонального складу Комісії з питань доброчесності та етики на підставі та в межах пропозицій суб'єктів формування такої Комісії, зазначених у частині другій статті 28-1 Закону України "Про Вищу раду правосуддя".
 
-303- Юрчишин Я.Р.
У розділі ІІ «Прикінцеві положення»:
після пункту 3 доповнити пунктом 3-1 такого змісту:
«3-1. Комісія з питань доброчесності та етики протягом 30 днів з моменту затвердження її персонального складу здійснює перевірку членів Вищої ради правосуддя на відповідність критеріям доброчесності, етичним стандартам судді як складової професійної етики члена Вищої ради правосуддя.».
 
Відхилено   ухвалює рішення про затвердження персонального складу Комісії з питань доброчесності та етики на підставі та в межах пропозицій суб'єктів формування такої Комісії, зазначених у частині другій статті 28-1 Закону України "Про Вищу раду правосуддя".
 
225. 4. Кількість посад у кожному з касаційних судів у складі Верховного Суду визначається з урахуванням вимог цього Закону щодо палат, які обов'язково створюються у касаційному суді, порядку формування Великої Палати Верховного Суду та з урахуванням інших визначених законом вимог.
 
-304- Пузанов О.Г.
Пункт 4 розділу ІІ виключити.
 
Відхилено   4. Кількість посад у кожному з касаційних судів у складі Верховного Суду визначається з урахуванням вимог цього Закону щодо палат, які обов'язково створюються у касаційному суді, порядку формування Великої Палати Верховного Суду та з урахуванням інших визначених законом вимог.
 
    -305- Власенко С.В.
У Розділі ІІ пункт 4 - виключити.
 
Відхилено    
    -306- Шпенов Д.Ю.
Пункт 4 Розділу ІІ «Прикінцеві положення» проекту Закону № 1008 виключити.
 
Відхилено    
    -307- Крулько І.І.
Пункт 4 розділу ІІ законопроекту виключити.
 
Відхилено    
    -308- Осадчук А.П.
Пункт 4 розділу ІІ виключити, вважати пункт 8 розділу ІІ пунктом 4 розділу ІІ.
 
Відхилено    
226. 5. Вища кваліфікаційна комісія суддів України протягом двох місяців з дня формування її нового складу проводить відбір суддів до касаційних судів у складі Верховного Суду із числа суддів відповідних касаційних судів Верховного Суду за критеріями професійної компетентності, етики та доброчесності.
 
-309- Бужанський М.А.
У абзаці 1 підпункту 5 розділу ІІ законопроекту слова «формування її нового складу» замінити словами «початку роботи її нового складу».
 
Відхилено   5. Вища кваліфікаційна комісія суддів України протягом двох місяців з дня формування її нового складу проводить відбір суддів до касаційних судів у складі Верховного Суду із числа суддів відповідних касаційних судів Верховного Суду за критеріями професійної компетентності, етики та доброчесності.
 
227. Порядок проведення відбору суддів до касаційних судів у складі Верховного Суду затверджується Вищою кваліфікаційною комісією суддів України за погодженням із Вищою радою правосуддя.
 
-310- Юрчишин Я.Р.
У розділі ІІ «Прикінцеві положення»:
пункт 5 викласти в такій редакції:
«5. Вища кваліфікаційна комісія суддів України не пізніше, ніж через 30 днів з дня формування її нового складу проводить кваліфікаційне оцінювання суддів Верховного Суду, щодо яких під час проходження кваліфікаційного оцінювання як етапу конкурсу на зайняття вакантної посади судді Верховного Суду Громадська рада доброчесності надала висновок про невідповідність їх як кандидатів на посаду судді критеріям професійної етики та доброчесності.
Таке кваліфікаційне оцінювання проводиться в порядку, визначеному Законом «Про судоустрій і статус суддів» з урахуванням такого:
1) кваліфікаційне оцінювання проводиться виключно на відповідність критеріям професійної етики та доброчесності;
2) кваліфікаційне оцінювання проводиться виключно за результатами дослідження суддівського досьє та проведення співбесіди.»
 
Відхилено   Порядок проведення відбору суддів до касаційних судів у складі Верховного Суду затверджується Вищою кваліфікаційною комісією суддів України за погодженням із Вищою радою правосуддя.
 
    -311- Власенко С.В.
У Розділі ІІ пункт 5 - виключити.
 
Відхилено    
    -312- Пузанов О.Г.
Пункт 5 розділу ІІ виключити.
 
Відхилено    
    -313- Шпенов Д.Ю.
Пункт 5 Розділу ІІ «Прикінцеві положення» проекту Закону № 1008 виключити.
 
Відхилено    
    -314- Крулько І.І.
Пункт 5 розділу ІІ законопроекту виключити.
 
Відхилено    
    -315- Осадчук А.П.
Пункт 5 розділу ІІ виключити, вважати пункт 8 розділу ІІ пунктом 4 розділу ІІ.
 
Відхилено    
228. 6. Судді касаційних судів у складі Верховного Суду продовжують здійснювати правосуддя у межах повноважень, визначених процесуальним законом, до моменту прийняття відповідного рішення Вищою радою правосуддя.
 
-316- Власенко С.В.
У Розділі ІІ пункт 6 - виключити.
 
Відхилено   6. Судді касаційних судів у складі Верховного Суду продовжують здійснювати правосуддя у межах повноважень, визначених процесуальним законом, до моменту прийняття відповідного рішення Вищою радою правосуддя.
 
    -317- Пузанов О.Г.
Пункт 6 розділу ІІ виключити.
 
Відхилено    
229. Останнім днем роботи судді касаційного суду у складі Верховного Суду, який не пройшов процедуру відбору, передбачену пунктом 5 цього розділу, є дата, зазначена у рішенні Вищої ради правосуддя.
 
-318- Шпенов Д.Ю.
Пункт 6 Розділу ІІ «Прикінцеві положення» проекту Закону № 1008 виключити.
 
Відхилено   Останнім днем роботи судді касаційного суду у складі Верховного Суду, який не пройшов процедуру відбору, передбачену пунктом 5 цього розділу, є дата, зазначена у рішенні Вищої ради правосуддя.
 
    -319- Крулько І.І.
Пункт 6 розділу ІІ законопроекту виключити.
 
Відхилено    
    -320- Осадчук А.П.
Пункт 6 розділу ІІ виключити, вважати пункт 8 розділу ІІ пунктом 4 розділу ІІ.
 
Відхилено    
230. 7. Судді Верховного Суду, які не пройшли процедуру відбору, передбачену пунктом 5 цього розділу, можуть бути переведені до відповідних апеляційних судів з урахуванням рейтингу, сформованого за результатами конкурсного відбору.
 
-321- Соболєв С.В.
Пункт 7 Розділу ІІ «Прикінцеві положення» проекту Закону № 1008 викласти в наступній редакції:
«7. Судді Верховного Суду, які не пройшли процедуру відбору, передбачену пунктом 5 цього розділу, можуть бути переведені до відповідних місцевих та апеляційних судів з урахуванням рейтингу, сформованого за результатами конкурсного відбору».
 
Відхилено   7. Судді Верховного Суду, які не пройшли процедуру відбору, передбачену пунктом 5 цього розділу, можуть бути переведені до відповідних апеляційних судів з урахуванням рейтингу, сформованого за результатами відбору.
 
    -322- Славицька А.К.
Пункт 7 Розділу ІІ «Прикінцеві положення» викласти в наступній редакції:
«7. Судді Верховного Суду, які не пройшли процедуру відбору, передбачену пунктом 5 цього розділу, можуть бути переведені до відповідних місцевих та апеляційних судів з урахуванням рейтингу, сформованого за результатами конкурсного відбору».
 
Відхилено    
    -323- Бабій Р.В.
Пункт 7 розділу ІІ ЗП викласти в наступній редакції:
«Судді Верховного Суду, які не пройшли процедуру відбору, передбачену пунктом 5 цього розділу, можуть бути переведені до відповідних місцевих чи апеляційних судів з урахуванням рейтингу, сформованого за результатами конкурсного відбору.»
 
Відхилено    
    -324- Шпенов Д.Ю.
Пункт 7 Розділу ІІ «Прикінцеві положення» проекту Закону № 1008 викласти в наступній редакції:
«7. Судді Верховного Суду, які не пройшли процедуру відбору, передбачену пунктом 5 цього розділу, можуть бути переведені до відповідних місцевих та апеляційних судів.»
 
Відхилено    
    -325- Власенко С.В.
У Розділі ІІ пункт 7 - виключити.
 
Відхилено    
    -326- Пузанов О.Г.
Пункт 7 розділу ІІ виключити.
 
Відхилено    
    -327- Юрчишин Я.Р.
У розділі ІІ «Прикінцеві положення»:
пункт 7 виключити.
 
Відхилено    
    -328- Крулько І.І.
Пункт 7 розділу ІІ законопроекту виключити.
 
Відхилено    
    -329- Осадчук А.П.
Пункт 7 розділу ІІ виключити, вважати пункт 8 розділу ІІ пунктом 4 розділу ІІ.
 
Відхилено    
231. 8. Процедури, які були розпочаті Вищою кваліфікаційною комісією суддів України відповідно до Закону України "Про судоустрій і статус суддів" до набрання чинності цим Законом, продовжуються згідно з рішенням Вищої кваліфікаційної комісії суддів України, утвореної відповідно до цього Закону.

-330- Бужанський М.А.
У пункті 8 розділу ІІ законопроекту слова «до набрання чинності цим Законом» замінити словами «до дня початку роботи нового складу Вищої кваліфікаційної комісії суддів України».
 
Відхилено   8. Процедури, які були розпочаті Вищою кваліфікаційною комісією суддів України відповідно до Закону України "Про судоустрій і статус суддів" до набрання чинності цим Законом, продовжуються згідно з рішенням Вищої кваліфікаційної комісії суддів України, утвореної відповідно до цього Закону.
9. Протягом 6 років з дня набрання чинності цим Законом Комісія з питань доброчесності та етики уповноважена притягувати суддю Верховного Суду до відповідальності за вчинення істотного дисциплінарного проступку, грубого чи систематичного нехтування обов’язками, що є несумісним зі статусом судді або виявило його невідповідність займаній посаді, порушення обов’язку підтвердити законність джерела походження майна. При цьому Комісія керується правилами статей 48, 49 Закону України «Про Вищу раду правосуддя» і користується повноваженнями Дисциплінарної палати.
Якщо щодо фактів, які перевіряє Комісія з питань доброчесності та етики, здійснюється дисциплінарне провадження Дисциплінарною палатою Вищої ради правосуддя, то вона припиняє дисциплінарне провадження та передає зібрані до цього часу матеріали Комісії з питань доброчесності та етики.
Встановивши вказані факти, Комісія з питань доброчесності та етики вносить до Вищої ради правосуддя подання про звільнення судді з посади. З дня внесення подання про звільнення такий суддя відсторонюється від посади до прийняття рішення.
10. Комісія з питань доброчесності та етики протягом 30 днів з дня її утворення перевіряє членів Вищої ради правосуддя (крім Голови Верховного Суду), призначених (обраних) на посаду до набрання чинності цим Законом, на відповідність критеріям доброчесності, етичних стандартів судді як складової професійної етики члена Вищої ради правосуддя, за результатом чого може ухвалити рішення про звільнення члена Вищої ради правосуддя.

    -331- Осадчук А.П.
У пункті 8 розділу ІІ слова "продовжуються згідно з рішенням Вищої кваліфікаційної комісії суддів України, утвореної відповідно до цього Закону" замінити словами "продовжуються Вищою кваліфікаційною комісією суддів України, утвореною відповідно до цього Закону".
 
Відхилено    
    -332- Соболєв С.В.
Пункт 8 Розділу ІІ «Прикінцеві положення» проекту Закону № 1008 викласти в наступній редакції:
«8. Процедури, які були розпочаті Вищою кваліфікаційною комісією суддів України відповідно до Закону України "Про судоустрій і статус суддів" до набрання чинності цим Законом, продовжуються згідно з рішенням Вищої кваліфікаційної комісії суддів України, утвореної відповідно до цього Закону.
Після набрання чинності цим Законом, кваліфікаційне оцінювання суддів здійснюється лише в межах процедур притягнення суддів до дисциплінарної відповідальності та проведення конкурсу на зайняття вакантної посади судді».
 
Відхилено    
    -333- Стефанчук Р.О.
У Розділі ІІ «Прикінцеві положення»:
доповнити новою дев'ятою частиною такого змісту «9. Протягом 6 років з дня набрання чинності цим Законом Комісія з питань доброчесності та етики уповноважена притягувати суддю Верховного Суду до відповідальності за вчинення істотного дисциплінарного проступку, грубого чи систематичного нехтування обов’язками, що є несумісним зі статусом судді або виявило його невідповідність займаній посаді, порушення обов’язку підтвердити законність джерела походження майна. При цьому Комісія керується правилами статей 48, 49 Закону України «Про Вищу раду правосуддя» і користується повноваженнями Дисциплінарної палати.
Якщо щодо фактів, які перевіряє Комісія з питань доброчесності та етики, здійснюється дисциплінарне провадження Дисциплінарною палатою Вищої ради правосуддя, то вона припиняє дисциплінарне провадження та передає зібрані до цього часу матеріали Комісії з питань доброчесності та етики.
Встановивши вказані факти, Комісія з питань доброчесності та етики вносить до Вищої ради правосуддя подання про звільнення судді з посади. З дня внесення подання про звільнення такий суддя відсторонюється від посади до прийняття рішення.».
 
Враховано    
    -334- Кальченко С.В.
У Розділі ІІ проекту Закону:
а) пункти 2 – 8 замінити пунктами в такій редакції:
«2. Протягом 30 днів з дня набрання чинності цим Законом:
міжнародні організації, з якими Україна співпрацює у сфері запобігання та протидії корупції відповідно до міжнародних договорів України, формують і подають до Вищої ради правосуддя пропозиції щодо міжнародних експертів для призначення до конкурсної комісії і Комісії з питань доброчесності та етики;
Рада суддів України делегує своїх представників для призначення до конкурсної комісії і Комісії з питань доброчесності та етики;
Вища рада правосуддя приводить у відповідність до цього Закону свій регламент та затверджує положення про конкурс на зайняття посади членів Вищої кваліфікаційної комісії суддів України.
Протягом п’яти днів після отримання пропозицій від міжнародних організацій та Ради суддів України Вища рада правосуддя утворює конкурсну комісію і Комісію з питань доброчесності та етики і затверджує їх персональний склад строком на два роки.
3. Протягом 30 днів після утворення конкурсна комісія проводить конкурс на посади членів Вищої кваліфікаційної комісії суддів України.
За результатами конкурсу Вища рада правосуддя протягом п’яти днів після отримання його результатів призначає членів Вищої кваліфікаційної комісії суддів України.
4. З дня набрання чинності цим Законом процедури з обрання (призначення) членів Вищої кваліфікаційної комісії суддів, розпочаті до набрання чинності цим Законом, припиняються. Повноваження членів Вищої кваліфікаційної комісії суддів, які обрані (призначені) до набрання чинності цим законом, продовжуються до призначення нового складу Вищої кваліфікаційної комісії суддів України в порядку, встановленому цим Законом.
5. Повноваження членів Вищої кваліфікаційної комісії суддів України припиняються після призначення нового складу Вищої кваліфікаційної комісії суддів України в порядку, встановленому цим Законом. Після призначення нового складу Вищої кваліфікаційної комісії суддів України в порядку, встановленому цим Законом, керівник секретаріату Вищої кваліфікаційної комісії суддів України призначається за результатами конкурсу з урахуванням вимог закону.
6. Комісія з питань доброчесності та етики протягом 30 днів з дня її утворення перевіряє членів Вищої ради правосуддя (крім Голови Верховного Суду), призначених (обраних) на посаду до набрання чинності цим Законом, на відповідність критеріям доброчесності, етичних стандартів судді як складової професійної етики члена Вищої ради правосуддя, за результатом чого може ухвалити рішення про звільнення члена Вищої ради правосуддя.
Рішення Комісії з питань доброчесності та етики про звільнення члена Вищої ради правосуддя вважається прийнятим, якщо за нього проголосувало більшість її членів. У разі рівного розподілу голосів рішення Комісії з питань доброчесності та етики про звільнення члена Вищої ради правосуддя також вважається прийнятим, якщо за нього проголосувало три міжнародні експерти.
Рішення Комісії з питань доброчесності та етики про звільнення члена Вищої ради правосуддя може бути оскаржене у порядку та з підстав, визначених Законом України «Про Вищу раду правосуддя».
У випадку, якщо внаслідок виконання цього пункту Прикінцевих положень склад Вищої ради правосуддя стане меншим, ніж необхідний для повноважності Вищої ради правосуддя відповідно до статті 18 Закону України «Про Вищу раду правосуддя», повноваження Вищої ради правосуддя, передбачені пунктами 7-8 частини першої статті 3 Закону України «Про Вищу раду правосуддя», а також інші повноваження, необхідні для реалізації цього Закону, здійснюються Вищою радою правосуддя у фактичному складі. У такому випадку рішення вважаються ухваленими, якщо за них проголосує більшість від фактичного складу Вищої ради правосуддя. Інші повноваження здійснюються Вищою радою правосуддя після приведення її кількісного складу у відповідність до вимог статті 18 Закону України «Про Вищу раду правосуддя».
7. Дисциплінарні палати Вищої ради правосуддя протягом 30 днів після виконання пункту 6 цих Прикінцевих положень здійснюють перевірку висновків Громадської ради доброчесності щодо невідповідності кандидатів на посаду судді Верховного Суду, які стали суддями Верховного Суду, критеріям доброчесності та професійної етики на наявність у таких висновках інформації, яка може стати підставою для притягнення судді до дисциплінарної відповідальності. За результатом такої перевірки Дисциплінарна палата Вищої ради правосуддя може прийняти рішення про застосування до судді Верховного Суду дисциплінарного стягнення.
8. Кваліфікаційне оцінювання на відповідність займаній посаді, конкурси до Вищого суду з питань інтелектуальної власності та Апеляційної палати Вищого суду з питань інтелектуальної власності, які були розпочаті Вищою кваліфікаційною комісією суддів України до набрання чинності цим Законом, продовжуються Вищою кваліфікаційною комісією суддів України, утвореною відповідно до цього Закону. Інші процедури, які були розпочаті Вищою кваліфікаційною комісією суддів України відповідно до Закону України "Про судоустрій і статус суддів" до набрання чинності цим Законом, продовжуються згідно з рішенням Вищої кваліфікаційної комісії суддів України, утвореної відповідно до цього Закону.».
 
Враховано частково (пункт 6)