Кількість абзаців - 34 Таблиця поправок


Про внесення змін до деяких законів України щодо внесення депутатських запитів (Друге читання)

№ п.п. Редакція, прийнята в першому читанні Пропозиції Висновки Остаточна редакція
0. Проект
 
   Проект
 
1. З А К О Н У К Р А Ї Н И
 
   З А К О Н У К Р А Ї Н И
 
2. «Про внесення змін до деяких законів України щодо внесення депутатських запитів»
 
   Про внесення змін до деяких законів України щодо внесення депутатських запитів
 
3. Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
 
   Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
 
4. 1. Внести зміни до таких законів України:
 
   1. Внести зміни до таких законів України:
 
5. 1) у Регламенті Верховної Ради України, затвердженого Законом України "Про Регламент Верховної Ради України" (Відомості Верховної Ради України, 2010, № 14-17, ст. 133, з наступними змінами):
 
-1- Фролов П.В.
У підпункті 1 пункту 1 розділу 1 проекту нумерацію підпунктів д), е), є) замінити на ґ), д), е);
 
Відхилено Оскільки 1 пропозицію №2  1) у Регламенті Верховної Ради України, затвердженого Законом України "Про Регламент Верховної Ради України" (Відомості Верховної Ради України, 2010 р., №№14-17, ст. 133; 2011 р., №10, ст. 64; 2013 р., № 49, ст.687; 2018 р., № 44, ст. 356):
 
6. а) частину третю статті 25 викласти в такій редакції:
 
-2- Пузійчук А.В.
Підпункти «а»–»г» пункту 1 розділу 1 виключити;
 
Враховано      
7. «3. У дні проведення пленарних засідань щотижня на початку ранкового пленарного засідання відводиться до 30 хвилин для стислих (до трьох хвилин): у вівторок – оголошень, заяв, повідомлень, пропозицій (крім тих, що вносяться у спеціально встановленому цим Регламентом порядку) від депутатських фракцій (депутатських груп); у середу – оголошень, заяв, повідомлень, пропозицій народних депутатів. У дні проведення пленарних засідань щотижня у п'ятницю з 10 до 11 години відводиться час для запитань членам Кабінету Міністрів України ("година запитань до Уряду"), з 11 години відводиться час до 30 хвилин для інформування про кількість внесених депутатських запитів і прийняття рішень про підтримку та направлення депутатських запитів до Президента України, з 13 до 14 години відводиться час для виступів народних депутатів "з різних питань", а у п'ятницю третього тижня місяця з 11 години відводиться час для інформування про внесені депутатські запити, для прийняття рішень про підтримку та направлення депутатських запитів до Президента України, а також для обговорення відповідей на депутатські запити за участю керівників та посадових осіб державних органів (крім органів судової влади), органів місцевого самоврядування, які відповідають на депутатські запити і запитання народних депутатів»;
 
-3- Синютка О.М.
Князевич Р.П.
У підпункті а) пункту 1 розділу 1 слова «інформування про кількість внесених депутатських запитів і прийняття рішень про підтримку та направлення депутатських запитів до Президента України,» та слова «для інформування про внесені депутатські запити, для прийняття рішень про підтримку та направлення депутатських запитів до Президента України, а також» виключити;
 
Враховано      
8. б) пункт 14 частини першої статті 27 викласти в такій редакції:
 
-4- Пузійчук А.В.
Підпункти «а»–»г» пункту 1 розділу 1 виключити;
 
Враховано      
9. «14) оголошує офіційні повідомлення та інформує про кількість внесених депутатських запитів;»;
 
-5- Синютка О.М.
Князевич Р.П.
Слова «та інформує про кількість внесених депутатських запитів;» виключити;
 
Враховано      
    -6- Німченко В.І.
Пункт 14 частини першої статті 27 викласти в такій редакції: «оголошує офіційні повідомлення та інформує про кількість внесених депутатських запитів щодо установ, організацій та посадових осіб на адресу яких вони направлені;»;
 
Відхилено скільки 1 пропозицію № 4   
10. в) в другому реченні частини другої статті 32 слова «оголошення депутатських запитів» замінити словами «інформування про кількість внесених депутатських запитів»;
 
-7- Синютка О.М.
Князевич Р.П.
Слова «оголошення депутатських запитів» виключити;
 
Враховано частково скільки слова, які пропонуються виключити («оголошення депутатських запитів») в редакції підпункту в), пункту 1, прийнятій за основу замінено на слова «інформування про кількість внесених депутатських запитів». Однак, у зв’язку з врахуванням пропозиції №8, цю пропозицію про виключення слів – 3     
    -8- Пузійчук А.В.
Підпункти «а»–»г» пункту 1 розділу 1 виключити;
 
Враховано    
    -9- Німченко В.І.
Абзац другий частини другої статті 32 викласти в такій редакції: «Будь які часові обмеження щодо дотримання процедур розгляду законопроектів про внесення змін до Конституції України – не допускаються.»;
 
Відхилено ропозиції до абзацу другого частини другої статі 32 не узгоджується з положеннями частини першої статті 116 Регламенту Верховної Ради України, оскільки такі зміни не було предметом розгляду в першому читанні   
11. г) пункт 9 частини третьої статті 55 викласти в такій редакції:
 
-10- Синютка О.М.
Князевич Р.П.
Підпункт г) пункту 1 розділу 1 виключити;
 
Враховано      
    -11- Пузійчук А.В.
Підпункти «а»–»г» пункту 1 розділу 1 виключити;
 
Враховано    
12. «9) тексти депутатських запитів»;
 
-12- Німченко В.І.
Пункт 9 частини третьої статті 55 викласти в такій редакції: «копія депутатського запиту.»;
 
Відхилено Оскільки 1 пропозицію № 11     
13. д) у статті 139:
 
   а) у статті 139:
 
14. частину першу викласти в такій редакції: «1. Підписані Президентом України закони публікуються в газеті "Голос України" та у Відомостях Верховної Ради України, а також розміщуються на офіційному веб-сайті Верховної Ради. Публікація законів та інших актів Верховної Ради у цих друкованих засобах масової інформації або їх розміщення на офіційному веб-сайті Верховної Ради є офіційним опублікуванням»;
 
-13- Синютка О.М.
Князевич Р.П.
У підпункті д) пункту 1 розділу 1 слова «або їх розміщення на офіційному веб-сайті» виключити;
 
Відхилено Оскільки 1 пропозицію №15  частину першу викласти в такій редакції:
«1. Підписані Президентом України закони публікуються в газеті «Голос України» та у Відомостях Верховної Ради України, а також оприлюднюються на офіційному веб-сайті Верховної Ради. Публікація законів та інших актів Верховної Ради у цих друкованих засобах масової інформації та їх оприлюднення на офіційному веб-сайті Верховної Ради є відповідно офіційним опублікуванням та офіційним оприлюдненням»;
 
    -14- Пузійчук А.В.
У підпункті «д» пункту 1 розділу 1 абзац другий викласти в такій редакції: «перше речення частини першої викласти в такій редакції:
«1. Підписані Президентом України закони публікуються в газеті «Голос України» та у Відомостях Верховної Ради України, а також розміщуються на офіційному веб-сайті Верховної Ради.»;
 
Відхилено Оскільки 1 пропозицію №15   
    -15- Фролов П.В.
Частину першу статті 139 Регламенту Верховної Ради України викласти в такій редакції: «Підписані Президентом України закони публікуються в газеті «Голос України» та у Відомостях Верховної Ради України, а також оприлюднюються на офіційному вебсайті Верховної Ради. Публікація законів та інших актів Верховної Ради у цих друкованих засобах масової інформації та їх оприлюднення на офіційному вебсайті Верховної Ради є відповідно офіційним опублікуванням та офіційним оприлюдненням.»;
 
Враховано    
    -16- Королевська Н.Ю.
Солод Ю.В.
Слова «або їх розміщення на офіційному веб-сайті Верховної Ради» виключити;
 
Відхилено Оскільки 1 пропозицію №15   
15. частину п’яту виключити;
 
-17- Синютка О.М.
Князевич Р.П.
У підпункті д) пункту 1 розділу 1 слова «частину п’яту виключити» виключити;
 
Відхилено Пропонована редакція частини першої статті 139 Регламенту Верховної Ради України (пропозиція № 15) передбачає, що публікація законів та інших актів Верховної Ради у цих друкованих засобах масової інформації та їх оприлюднення на офіційному веб-сайті Верховної Ради є відповідно офіційним опублікуванням та офіційним оприлюдненням  частину п’яту виключити;
 
16. е) статтю 224 викласти в такій редакції:
 
-18- Пузійчук А.В.
«е) статтю 224 викласти в такій редакції:
«Стаття 224. Внесення депутатського запиту
1. Народні депутати, комітети готують та вносять депутатські запити відповідно до Конституції України, законів України «Про статус народного депутата України», «Про комітети Верховної Ради України» та цього Регламенту.
2. Короткий зміст належним чином підготовленого і внесеного депутатського запиту оголошується головуючим на найближчому після дня його внесення пленарному засіданні Верховної Ради, на якому відведений час для оголошення депутатських запитів.
3. Тексти депутатських запитів до Президента України чи відповідних органів або посадових осіб, до яких їх звернуто, та тексти відповідей на депутатські запити розміщуються на веб-сайті Верховної Ради після знеособлення персональних даних відповідно до вимог законодавства про захист персональних даних. Тексти депутатських запитів розміщуються на веб-сайті Верховної Ради протягом п’яти робочих днів після їх направлення. Тексти відповідей на депутатські запити розміщуються на веб-сайті Верховної Ради протягом п’яти робочих днів після їх одержання.
4. Якщо у депутатському запиті або у відповіді на запит міститься інформація з обмеженим доступом, текст такого запиту або відповіді на запит на офіційному веб-сайті Верховної Ради не розміщується.»;
 
Враховано частково (в частині оголошення короткого змісту депутатського запиту, відповідно до частини 3 статті 224 Регламенту Верховної України)  б) статтю 224 викласти в такій редакції:
 
17. «Стаття 224. Внесення депутатського запиту
 
   «Стаття 224. Внесення депутатського запиту
 
18. 1. Народні депутати, комітети готують та вносять депутатські запити відповідно до , законів України , та цього Регламенту.
 
   1. Народні депутати, комітети готують та вносять депутатські запити відповідно до , законів України , та цього Регламенту.
 
19. 2. На одному пленарному тижні може бути внесено не більше двох депутатських запитів одного народного депутата.
 
-19- Качура О.А.
--
Абзац чотирнадцятий підпункту 1 пункту 1 проекту викласти у наступній редакції «у тексті Закону слова «2. На одному пленарному тижні може бути внесено не більше двох депутатських запитів одного народного депутата.» в усіх відмінках замінити словами «2. На одному пленарному тижні може бути внесено не більше десяти депутатських запитів одного народного депутата» у відповідному відмінку»;
 
Відхилено еалізація права народного депутата України на депутатський запит здійснюється в порядку, передбаченому ст.224 -225 Регламенту Верховної Ради України.  2. На одному пленарному тижні може бути внесено не більше двох депутатських запитів одного народного депутата.
 
    -20- Королевська Н.Ю.
Солод Ю.В.
Абзац четвертий підпункту «е» підпункту 1 пункту 1 проекту виключити;
 
Відхилено алишено в редакції проекту, прийнятого за основу   
    -21- Німченко В.І.
Частину другу статті 224 виключити;
 
Відхилено алишено в редакції проекту, прийнятого за основу   
20. 3. Головуючий на пленарному засіданні у п’ятницю після дня внесення депутатського запиту оголошує загальну кількість депутатських запитів, внесених протягом пленарного тижня, та інформує Верховну Раду про кількість внесених депутатських запитів відповідно до органів Верховної Ради, до Кабінету Міністрів України, до керівників інших органів державної влади та органів місцевого самоврядування, а також до керівників підприємств, установ і організацій, розташованих на території України, незалежно від їх підпорядкування і форм власності.
 
-22- Синютка О.М.
Князевич Р.П.
У підпункті е) пункту 1 розділу 1 слова «3. Головуючий на пленарному засіданні у п’ятницю після дня внесення депутатського запиту оголошує загальну кількість депутатських запитів, внесених протягом пленарного тижня, та інформує Верховну Раду про кількість внесених депутатських запитів відповідно до органів Верховної Ради, до Кабінету Міністрів України, до керівників інших органів державної влади та органів місцевого самоврядування, а також до керівників підприємств, установ і організацій, розташованих на території України, незалежно від їх підпорядкування і форм власності.» виключити;
 
Відхилено скільки 3 пропозицію №18  3. Головуючий на пленарному засіданні у п’ятницю, після дня внесення депутатського запиту, оголошує загальну кількість та короткий зміст депутатських запитів, внесених протягом пленарного тижня, та інформує Верховну Раду про кількість депутатських запитів, внесених відповідно до органів Верховної Ради, до Кабінету Міністрів України, до керівників інших органів державної влади та органів місцевого самоврядування, а також до керівників підприємств, установ і організацій, розташованих на території України, незалежно від їх підпорядкування і форм власності.
 
21. 4. Тексти депутатських запитів до Президента України чи відповідних органів або посадових осіб, до яких їх звернуто, та тексти відповідей на депутатські запити розміщуються на веб-сайті Верховної Ради після знеособлення персональних даних відповідно до вимог законодавства про захист персональних даних. Тексти депутатських запитів розміщуються на веб-сайті Верховної Ради протягом п’яти робочих днів після їх направлення. Тексти відповідей на депутатські запити розміщуються на веб-сайті Верховної Ради протягом п’яти робочих днів після їх одержання.
 
   4. Тексти депутатських запитів до Президента України, до відповідних органів або посадових осіб, до яких їх звернуто, та тексти відповідей на депутатські запити розміщуються на офіційному веб-сайті Верховної Ради після знеособлення персональних даних відповідно до вимог законодавства про захист персональних даних. Тексти депутатських запитів розміщуються на офіційному веб-сайті Верховної Ради протягом п’яти робочих днів після їх направлення. Тексти відповідей на депутатські запити розміщуються на офіційному веб-сайті Верховної Ради протягом п’яти робочих днів після їх одержання.
 
22. 5. Якщо у депутатському запиті або у відповіді на запит міститься інформація з обмеженим доступом, текст такого запиту або відповіді на запит на офіційному веб-сайті Верховної Ради не розміщується»;
 
-23- Фролов П.В.
Частину п’яту статті 224 Регламенту Верховної Ради України викласти в такій редакції: «5. Якщо у депутатському запиті або у відповіді на запит міститься інформація з обмеженим доступом, текст таких запиту або відповіді на офіційному вебсайті Верховної Ради не розміщується».
 
Враховано   5. Якщо в депутатському запиті або у відповіді на депутатський запит міститься інформація з обмеженим доступом, текст такого запиту або такої відповіді на офіційному веб-сайті Верховної Ради не розміщується»;
 
23. є) частину першу статті 225 виключити;
 
-24- Пузійчук А.В.
Підпункт «є» пункту 1 розділу 1 виключити;
 
Відхилено алишено в редакції проекту, прийнятого за основу  в) частину першу статті 225 виключити;
 
    -25- Німченко В.І.
Частину першу статті 225 викласти в такій редакції: «На одному пленарному засіданні може бути оголошено не більше двох депутатських запитів одного народного депутата або групи народних депутатів»;
 
Відхилено алишено в редакції проекту, прийнятого за основу   
24. 2) у Законі України «Про статус народного депутата України» (Відомості Верховної Ради України, 2001, № 42, ст. 212 з наступними змінами):
 
   2) у Законі України «Про статус народного депутата України» (Відомості Верховної Ради України, 2001 р., № 42, ст. 212; 2013 р., №14, ст.89):
 
25. а) частини третю та четверту статті 15 викласти в такій редакції:
 
-26- Пузійчук А.В.
Підпункт «а» пункту 2 розділу 1 виключити;
 
Відхилено едакція статті 15 Закону України «Про статус народного депутата України» має бути узгоджена з Конституцією України ( п.34 ч.1 ст.85)  а) частини третю і четверту статті 15 викласти в такій редакції:
 
26. «3. Депутатський запит вноситься у письмовій формі народним депутатом, а у випадку, передбаченому , також на вимогу групи народних депутатів чи комітету Верховної Ради України.
 
-27- Синютка О.М.
Князевич Р.П.
Підпункт а) пункту 2 розділу 1 викласти в такій редакції: «Рішення про направлення запиту до Президента України на вимогу народного депутата, групи народних депутатів чи комітету Верховної Ради України має бути попередньо підтримане не менш як однією третиною від конституційного складу Верховної Ради України.»;
 
Враховано частково   «3. Депутатський запит вноситься у письмовій формі народним депутатом, а у випадку, передбаченому , також на вимогу групи народних депутатів чи комітету Верховної Ради України.
 
    -28- Німченко В.І.
Частину третю статті 15 викласти в такій редакції: «Депутатський запит вноситься у письмовій формі народним депутатом, групою народних депутатів чи комітетом Верховної Ради України. «;
 
Враховано частково    
27. 4. Верховна Рада України приймає рішення про направлення депутатського запиту до Президента України більшістю від конституційного складу Верховної Ради України.
 
-29- Королевська Н.Ю.
Солод Ю.В.
Абзац третій підпункту «а» підпункту 2 пункту 1 проекту викласти в такій редакції: «4. Верховна Рада України приймає рішення про направлення депутатського запиту відповідному органу або посадовій особі, до яких його звернуто, однією п’ятою від її конституційного складу.»;
 
Відхилено Конституцією України передбачено прийняття рішення Верховною Радою України більшістю від її конституційного складу (ст. 91)  4. Верховна Рада України приймає рішення про направлення депутатського запиту до Президента України більшістю від конституційного складу Верховної Ради України.
 
    -30- Німченко В.І.
Абзац перший частини четвертої статті 15 викласти в такій редакції: «Рішення про направлення депутатського запиту до Президента України на вимогу народного депутата, групи народних депутатів чи комітету Верховної Ради має бути підтримано не менш як однією третиною від конституційного складу Верховної Ради України»;
 
Враховано частково    
28. Рішення про направлення запиту до Президента України на вимогу народного депутата, групи народних депутатів чи комітету Верховної Ради України має бути попередньо підтримане не менш як однією третиною від конституційного складу Верховної Ради України»;
 
-31- Німченко В.І.
Абзац другий частини четвертої статті 15 викласти в такій редакції: «Рішення про направлення депутатських запитів іншим організаціям, підприємствам, органам або посадовим особам, приймається на пленарному засіданні Верховної Ради України за підтримки не менше сорока п’яти народних депутатів (або, як варіант, не менше ніж однієї десятої частини від конституційного складу Верховної Ради України)»
 
Відхилено Положеннями Конституції України не передбачено прийняття рішень Верховною Радою України при направленні депутатських запитів «іншим організаціям, підприємствам, органам або посадовим особам»  Рішення про направлення запиту до Президента України на вимогу народного депутата, групи народних депутатів чи комітету Верховної Ради України має бути попередньо підтримане не менш як однією третиною від конституційного складу Верховної Ради України»;
 
29. б) статтю 25 викласти в такій редакції:
 
   б) статтю 25 викласти в такій редакції:
 
30. «Стаття 25. Декларування майнового стану, доходів, витрат і зобов'язань фінансового характеру народного депутата України
 
   «Стаття 25. Декларування майнового стану, доходів, витрат і зобов'язань фінансового характеру народного депутата України
 
31. Народний депутат України зобов’язаний під час оформлення на роботу у Верховну Раду України, а потім щороку протягом здійснення своїх повноважень, але не пізніше 1 квітня, подавати шляхом заповнення на офіційному веб-сайті Національного агентства з питань запобігання корупції особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за минулий рік за формою, що визначається Національним агентством з питань запобігання корупції, відповідно до Закону України «Про запобігання корупції».
 
-32- Фролов П.В.
Статтю 25 Закону України «Про статус народного депутата України» викласти в такій редакції: «Народний депутат зобов’язаний перед вступом на посаду та протягом строку депутатських повноважень щорічно до 1 квітня подавати шляхом заповнення на офіційному веб-сайті Національного агентства з питань запобігання корупції декларацію особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за минулий рік, відповідно до Закону України «Про запобігання корупції».
 
Враховано   Народний депутат зобов’язаний перед вступом на посаду та протягом строку депутатських повноважень щорічно, до 1 квітня, подавати шляхом заповнення на офіційному веб-сайті Національного агентства з питань запобігання корупції декларацію особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за минулий рік відповідно до Закону України «Про запобігання корупції».
 
32. 3. Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування.
 
   2. Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування.
 
33. Голова Верховної Ради України

   Голова Верховної Ради України