Кількість абзаців - 16 Таблиця поправок


Про внесення змін до деяких законів України щодо запровадження єдиного рахунку для сплати податків і зборів, єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування (Друге читання)

№ п.п. Редакція, прийнята в першому читанні Пропозиції Висновки Остаточна редакція
0. Закон УкраЇни
 
   Закон України
 
1. Про внесення змін до деяких законів України щодо
 
   Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо запровадження єдиного рахунку для сплати податків і зборів, єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування
 
2. запровадження єдиного рахунку для сплати податків
 
      
3. і зборів, єдиного внеску на загальнообов’язкове
 
      
4. державне соціальне страхування
 
      
5. Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
 
   Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
 
6. І. Внести зміни до таких законів України:
 
-1- Горбенко Р.О.
Назву розділу І викласти в такій редакції:
«І. Внести зміни до таких законодавчих актів України:»
 
Враховано   І. Внести зміни до таких законодавчих актів України:
1. Частину третю статті 170 Кримінального процесуального кодексу України (Відомості Верховної Ради України, 2013 р., №№9–13, ст. 88) доповнити абзацом третім такого змісту:
«Забороняється накладати арешт на кошти на єдиний рахунок, відкритий у порядку, визначеному статтею 35-1 Податкового кодексу України, на кошти на рахунках платників у системі електронного адміністрування податку на додану вартість, на кошти, що перебувають на поточних рахунках із спеціальним режимом використання, відкритих відповідно до статті 15-1 Закону України "Про електроенергетику", на поточних рахунках із спеціальним режимом використання, відкритих відповідно до статті 19-1 Закону України "Про теплопостачання", на поточних рахунках із спеціальним режимом використання для проведення розрахунків за інвестиційними програмами, на поточних рахунках із спеціальним режимом використання для кредитних коштів, відкритих відповідно до статті 26-1 Закону України "Про теплопостачання" і статті 18-1 Закону України "Про питну воду, питне водопостачання та водовідведення", на спеціальному рахунку експлуатуючої організації (оператора) відповідно до Закону України "Про впорядкування питань, пов’язаних із забезпеченням ядерної безпеки»;
 
    -2- Горбенко Р.О.
Доповнити розділ І новим пунктом 1 такого змісту:
«1. Частину третю статті 170 Кримінального процесуального кодексу України (Відомості Верховної Ради України, 2013 р., №№9–13, ст. 88) доповнити абзацом третім такого змісту:
«Забороняється накладати арешт на кошти на єдиний рахунок, відкритий у порядку, визначеному статтею 35-1 Податкового кодексу України, на кошти на рахунках платників у системі електронного адміністрування податку на додану вартість, на кошти, що перебувають на поточних рахунках із спеціальним режимом використання, відкритих відповідно до статті 15-1 Закону України "Про електроенергетику", на поточних рахунках із спеціальним режимом використання, відкритих відповідно до статті 19-1 Закону України "Про теплопостачання", на поточних рахунках із спеціальним режимом використання для проведення розрахунків за інвестиційними програмами, на поточних рахунках із спеціальним режимом використання для кредитних коштів, відкритих відповідно до статті 26-1 Закону України "Про теплопостачання" і статті 18-1 Закону України "Про питну воду, питне водопостачання та водовідведення", на спеціальному рахунку експлуатуючої організації (оператора) відповідно до Закону України "Про впорядкування питань, пов’язаних із забезпеченням ядерної безпеки.»
У зв’язку з цим пункти 1 та 2 вважати відповідно пунктами 2 та 3.»
 
Враховано    
7. 1. У статті 9 Закону України «Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування» (Відомості Верховної Ради України, 2011 р., № 2—3, ст. 11 із наступними змінами):
 
-3- Гетманцев Д.О.
Пункт 1 розділу І проекту викласти в такій редакції:
«1. У Законі України «Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування» (Відомості Верховної Ради України, 2011 р., № 2—3, ст. 11 із наступними змінами):
у статті 9:
у частині 5:
в абзаці першому після слів «його зарахування» доповнити словами «або на єдиний рахунок»;
абзац другий та третій доповнити словами «або на єдиний рахунок»;
у частині 7:
абзац перший доповнити словами «або на єдиний рахунок»;
в абзаці другому після слова «рахунку» доповнити словами «або не використовують єдиний рахунок»;
у підпункті 1 частини 10 після слова «зборів» доповнити словами «або на єдиний рахунок» та доповнити словами «вказані рахунки»;
у статті 25:
у пункті 1 частини 12 після слова «зборів» доповнити словами «або на єдиний рахунок»;
в абзаці другому частини 14 після слів «для зарахування єдиного внеску» доповнити словами «або на єдиний рахунок»;
 
Враховано   2. У Законі України «Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування» (Відомості Верховної Ради України, 2011 р., № 2—3, ст. 11 із наступними змінами):
у статті 9:
у частині п’ятій:
абзац перший після слів «його зарахування» доповнити словами «або на єдиний рахунок»;
абзаци другий і третій доповнити словами «або на єдиний рахунок»;
у частині сьомій:
абзац перший доповнити словами «або на єдиний рахунок»;
абзац другий після слова «рахунку» доповнити словами «або не використовують єдиний рахунок»;
пункт 1 частини десятої після слів «рахунки органу доходів і зборів» доповнити словами «або на єдиний рахунок», а після слів «на рахунок органу доходів і зборів» доповнити словами «вказані рахунки»;
у статті 25:
пункт 1 частини дванадцятої після слова «зборів» доповнити словами «або на єдиний рахунок»;
друге речення абзацу другого частини чотирнадцятої після слів «для зарахування єдиного внеску» доповнити словами «або на єдиний рахунок»;
 
8. 1) у частині сьомій:
 
      
9. абзац перший після слів «банківського рахунку» доповнити словами «та/або з єдиного рахунку, відкритого в центральному органі виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері казначейського обслуговування бюджетних коштів»;
 
      
10. абзац другий після слів «банківського рахунку» доповнити словами «або єдиного рахунку, відкритого в центральному органі виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері казначейського обслуговування бюджетних коштів»;
 
      
11. 2) пункт 1 частини десятої після слів «з рахунку» доповнити словами «та/або з єдиного рахунку».
 
-4- Бєлькова О.В.
Пункт 1 залишити у чинній редакції та доповнити пунктом 1-1 такого змісту:
10. Днем сплати єдиного внеску вважається:
«1-1) у разі перерахування сум єдиного внеску з єдиного рахунку платника – день, коли платником податків було сформовано та підписано з накладанням кваліфікованого електронного підпису розрахунковий документ на переказ коштів.»
 
Враховано по суті     
    -5- Бєлькова О.В.
Частину тринадцяту статті 9 Закону України «Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування» доповнити таким абзацом такого змісту:
«Суми помилково сплаченого єдиного внеску з єдиного рахунку, відкритого в центральному органі виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері казначейського обслуговування бюджетних коштів, за заявою платника можуть бути спрямовані на погашення грошового зобов'язання та/або податкового боргу з інших платежів, контроль за справлянням яких покладено на контролюючі органи, незалежно від виду бюджету.»
 
Враховано по суті   
12. 2. У Законі України «Про виконавче провадження» (Відомості Верховної Ради України, 2016 р., № 30, ст. 542, № 51, ст. 839; 2017 р., № 7—8, ст. 50):
 
-6- Гетманцев Д.О.
Підпункт 1 та 2 пункту 2 розділу 1 проекту викласти в такій редакції:
«1) у пункті 7 частини третьої статті 18 слова « (крім коштів на рахунках платників у системі електронного адміністрування податку на додану вартість)» замінити словами і цифрами « (крім коштів на єдиному рахунку, відкритому у порядку, визначеному статтею 35-1 Податкового кодексу України, коштів на рахунках платників податків у системі електронного адміністрування податку на додану вартість, коштів на електронних рахунках платників акцизного податку)»
2) в абзаці другому частини другої статті 48 слова «Забороняється звернення стягнення та накладення арешту на кошти на рахунках платників у системі електронного адміністрування податку на додану вартість» замінити словами і цифрами «Забороняється звернення стягнення та накладення арешту на кошти на єдиному рахунку, відкритому у порядку, визначеному статтею 35-1 Податкового кодексу України, кошти на рахунках платників податків у системі електронного адміністрування податку на додану вартість, кошти на електронних рахунках платників акцизного податку.»
 
Враховано   3. У Законі України «Про виконавче провадження» (Відомості Верховної Ради України, 2016 р., № 30, ст. 542, № 51, ст. 839; 2017 р., № 7—8, ст. 50):
у пункті 7 частини третьої статті 18 слова « (крім коштів на рахунках платників у системі електронного адміністрування податку на додану вартість)» замінити словами і цифрами « (крім коштів на єдиному рахунку, відкритому у порядку, визначеному статтею 35-1 Податкового кодексу України, коштів на рахунках платників податків у системі електронного адміністрування податку на додану вартість, коштів на електронних рахунках платників акцизного податку)»;
в абзаці другому частини другої статті 48 слова «Забороняється звернення стягнення та накладення арешту на кошти на рахунках платників у системі електронного адміністрування податку на додану вартість» замінити словами і цифрами «Забороняється звернення стягнення та накладення арешту на кошти на єдиному рахунку, відкритому у порядку, визначеному статтею 35-1 Податкового кодексу України, кошти на рахунках платників податків у системі електронного адміністрування податку на додану вартість, кошти на електронних рахунках платників акцизного податку.»
 
13. 1) у пункті 7 частини третьої статті 18 слова «крім коштів на рахунках платників у системі електронного адміністрування податку на додану вартість» замінити словами «крім коштів на єдиних рахунках платників податків, коштів на рахунках платників податків у системі електронного адміністрування податку на додану вартість і в системі електронного адміністрування реалізації пального та спирту етилового»;
 
      
14. 2) в абзаці другому частини другої статті 48 слова «Забороняється звернення стягнення та накладення арешту на кошти на рахунках платників у системі електронного адміністрування податку на додану вартість» замінити словами і цифрами «Забороняється звернення стягнення та накладення арешту на кошти на єдиних рахунках платників податків, відкритих у порядку, визначеному статтею 35-1 Податкового кодексу України, на кошти на рахунках платників податків у системі електронного адміністрування податку на додану вартість і в системі електронного адміністрування реалізації пального та спирту етилового».
 
      
15. ІІ. Цей Закон набирає чинності з 1 січня 2020 року.

-7- Гетманцев Д.О.
Розділ ІІ проекту викласти в такій редакції:
«ІІ. Прикінцеві та перехідні положення
Цей Закон набирає чинності з дня наступного за днем його опублікування, крім пункту 1 (в частині накладення арешту на кошти на єдиний рахунок, відкритий у порядку, визначеному статтею 35-1 Податкового кодексу України), пункту 2, пункту 3 (в частині коштів на єдиному рахунку, відкритому в порядку, визначеному статтею 35-1 Податкового кодексу України) розділу І цього закону, який набирає чинності з 1 січня 2021 року.»
 
Враховано   ІІ. Прикінцеві та перехідні положення
Цей Закон набирає чинності з дня наступного за днем його опублікування, крім пункту 1 (в частині накладення арешту на кошти на єдиний рахунок, відкритий у порядку, визначеному статтею 35-1 Податкового кодексу України), пункту 2, пункту 3 (в частині коштів на єдиному рахунку, відкритому в порядку, визначеному статтею 35-1 Податкового кодексу України) розділу І цього закону, який набирає чинності з 1 січня 2021 року.
2. Статтю 18 Закону України «Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв, тютюнових виробів та пального» (Відомості Верховної Ради України, 1995 р., № 46, ст. 345 із наступними змінами) доповнити новими частинами такого змісту:
«Тимчасово, до 1 січня 2021 року встановити, що:
суб’єкти господарювання, що здійснюють виробництво, імпорт та оптову торгівлю тютюновими виробами, повинні реалізувати цю продукції суб’єктам господарювання, що отримали ліцензію на оптову торгівлю тютюновими виробами, за цінами, що не перевищують 80 відсотків встановленої виробником або імпортером максимальної роздрібної ціни на тютюнові вироби з урахуванням податку на додану вартість та акцизного збору (без суми акцизного податку з реалізації через роздрібну торговельну мережу тютюнових виробів);
суб’єкти господарювання, які отримали ліцензії на оптову торгівлю тютюновими виробами, здійснюють реалізацію цієї продукції суб’єктам господарювання, що отримали ліцензію на роздрібну торгівлю тютюновими виробами, за цінами, що не перевищують 87 відсотків встановленої виробником або імпортером максимальної роздрібної ціни на тютюнові вироби з урахуванням податку на додану вартість та акцизного збору (без суми акцизного податку з реалізації через роздрібну торговельну мережу тютюнових виробів).
До суб’єктів господарювання застосовуються фінансові санкції у вигляді штрафу:
за порушення вимог абзацу другого частини двадцять третьої цієї статті – 100 відсотків вартості реалізованої продукції, але не менше 200000 гривень;
за порушення вимог абзацу третього частини двадцять третьої цієї статті – 100 відсотків вартості реалізованої продукції, але не менше 100000 гривень».

    -8- Юрченко О.М.
Дубінський О.А.
Розділ І законопроекту доповнити пунктом 3 такого змісту:
«3. Внести до Закону України «Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв, тютюнових виробів та пального» такі зміни:
Статтю 11-1 доповнити частиною п’ятою та шостою такого змісту:
«Суб’єкти господарювання, що здійснюють виробництво, імпорт та оптову торгівлю тютюновими виробами, повинні реалізувати цю продукції суб’єктам господарювання, що отримали ліцензію на оптову торгівлю тютюновими виробами, за цінами, що не перевищують 80 відсотків встановленої виробником або імпортером максимальної роздрібної ціни на тютюнові вироби з урахуванням податку на додану вартість та акцизного збору (без суми акцизного податку з реалізації через роздрібну торговельну мережу тютюнових виробів).
Суб’єкти господарювання, які отримали ліцензії на оптову торгівлю тютюновими виробами, здійснюють реалізацію цієї продукції суб’єктам господарювання, що отримали ліцензію на роздрібну торгівлю тютюновими виробами, за цінами, що не перевищують 87 відсотків встановленої виробником або імпортером максимальної
роздрібної ціни на тютюнові вироби з урахуванням податку на додану вартість та акцизного збору (без суми акцизного податку з реалізації через роздрібну торговельну мережу тютюнових виробів)».
2) Частину другу статті 17 доповнити новими абзацами такого змісту:
«порушення вимог частини п’ятої статті 11-1 цього Закону – 100 відсотків вартості реалізованої продукції, але не менше 200000 гривень;
порушення вимог частини шостої статті 11-1 цього Закону – 100 відсотків вартості реалізованої продукції, але не менше 100000 гривень».
 
Враховано