Кількість абзаців - 28 Таблиця поправок


Про внесення змін до деяких законодавчих актів щодо забезпечення інженерно-технічного облаштування та утримання державного кордону (Друге читання)

№ п.п. Редакція, прийнята в першому читанні Пропозиції Висновки Остаточна редакція
0. Закон України
 
   Закон України
 
1. Про внесення змін до деяких законодавчих актів щодо забезпечення інженерно-технічного облаштування та утримання державного кордону
 
-1- Верещук І.А.
Здебський Ю.В.
У назві законопроекту після слова «актів» доповнити словом «України».
 
Враховано   Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо забезпечення інженерно-технічного облаштування та утримання державного кордону
 
2. Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
 
   Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
 
3. І. Внести зміни до таких законодавчих актів України:
 
   І. Внести зміни до таких законодавчих актів України:
 
4. 1. У Водному кодексі України (Відомості Верховної Ради України, 1995 р., № 24, ст.189):
 
   1. У Водному кодексі України (Відомості Верховної Ради України, 1995 р., № 24, ст. 189):
 
5. 1) частину другу статті 85 після слова «надаються» доповнити словами «військовим частинам Державної прикордонної служби України для будівництва та утримання інженерно-технічних та фортифікаційних споруд, огорож, прикордонних знаків, прикордонних просік, комунікацій, «;
 
-2- Верещук І.А.
Здебський Ю.В.
Підпункт 1 пункту 1 розділу Ізаконопроекту викласти в такій редакції:
«1) частину другу статті 85 після слова «надаються» доповнити словами «військовим частинам Державної прикордонної служби України з метою забезпечення національної безпеки і оборони для будівництва, облаштування та утримання інженерно-технічних та фортифікаційних споруд, огорож, прикордонних знаків, прикордонних просік, комунікацій»«.
 
Враховано   1) частину другу статті 85 після слова «надаються» доповнити словами «військовим частинам Державної прикордонної служби України з метою забезпечення національної безпеки і оборони для будівництва, облаштування та утримання інженерно-технічних і фортифікаційних споруд, огорож, прикордонних знаків, прикордонних просік, комунікацій»;
 
6. 2) у статті 86:
 
   2) у статті 86:
 
7. частину першу після слів «гідрометричних споруд» доповнити словами «,інженерно-технічних та фортифікаційних споруд, огорож, прикордонних знаків, прикордонних просік, комунікацій»;
 
   частину першу після слів «гідрометричних споруд» доповнити словами «інженерно-технічних і фортифікаційних споруд, огорож, прикордонних знаків, прикордонних просік, комунікацій»;
 
8. частину другу після слів «зайнятих морями» доповнити словами «, а також робіт, пов’язаних з будівництвом інженерно-технічних та фортифікаційних споруд, огорож, прикордонних знаків, прикордонних просік, комунікацій»;
 
-3- Верещук І.А.
Здебський Ю.В.
Абзац другий підпункту 2 пункту 1 розділу Ізаконопроекту викласти в такій редакції:
«у частині другій слова «зайнятих морями» замінити словами «зайнятих морями, а також робіт, пов’язаних з будівництвом, облаштуванням та утриманням інженерно-технічних та фортифікаційних споруд, огорож, прикордонних знаків, прикордонних просік, комунікацій»;».
Також у підпункті 3 пункту 1 слово «доповнити» замінити словом «замінити» та у підпункті 4 пункту 1 слова «після слів «гідрометричних та лінійних»« виключити.
 
Враховано   у частині другій слова «зайнятих морями» замінити словами «зайнятих морями, а також робіт, пов’язаних з будівництвом, облаштуванням та утриманням інженерно-технічних і фортифікаційних споруд, огорож, прикордонних знаків, прикордонних просік, комунікацій»;
 
9. 3) пункт 4 частини другої статті 89 після слів «гідрометричних та лінійних» доповнити словами «, а також інженерно-технічних та фортифікаційних споруд, огорож, прикордонних знаків, прикордонних просік, комунікацій»;
 
   3) у пункті 4 частини другої статті 89 слова «гідрометричних та лінійних» замінити словами «гідрометричних та лінійних, а також інженерно-технічних і фортифікаційних споруд, огорож, прикордонних знаків, прикордонних просік, комунікацій»;
 
10. 4) частину третю статті 90 після слів «гідрометричних та лінійних» доповнити словами «, а також інженерно-технічних та фортифікаційних споруд, огорож, прикордонних знаків, прикордонних просік, комунікацій».
 
   4) частину третю статті 90 доповнити словами «а також інженерно-технічних і фортифікаційних споруд, огорож, прикордонних знаків, прикордонних просік, комунікацій».
 
11. 2. У Земельному кодексі України (Відомості Верховної Ради України, 2002 р., № 3-4, ст. 27):
 
   2. У Земельному кодексі України (Відомості Верховної Ради України, 2002 р., № 3-4, ст. 27):
 
12. 1) частину третю статті 59 доповнити пунктом «г» такого змісту:
 
   1) частину третю статті 59 доповнити пунктом «г» такого змісту:
 
13. «г) військовим частинам Державної прикордонної служби України для будівництва та утримання інженерно-технічних та фортифікаційних споруд, огорож, прикордонних знаків, прикордонних просік, комунікацій.»;
 
-4- Верещук І.А.
Здебський Ю.В.
Підпункти 1, 2, 3 пункту 2 розділу Ізаконопроекту викласти в такій редакції:
«г) військовим частинам Державної прикордонної служби України у межах прикордонної смуги з метою забезпечення національної безпеки і оборони для будівництва, облаштування та утримання інженерно-технічних та фортифікаційних споруд, огорож, прикордонних знаків, прикордонних просік, комунікацій»;
2) у пункті «г» частини другої статті 61 слова «гідрометричних та лінійних» замінити словами «гідрометричних та лінійних, а також інженерно-технічних та фортифікаційних споруд, огорож, прикордонних знаків, прикордонних просік, комунікацій»;
3) частину третю статті 62 доповнити словами «а також інженерно-технічних та фортифікаційних споруд, огорож, прикордонних знаків, прикордонних просік, комунікацій»;».
 
Враховано   «г) військовим частинам Державної прикордонної служби України у межах прикордонної смуги з метою забезпечення національної безпеки і оборони для будівництва, облаштування та утримання інженерно-технічних і фортифікаційних споруд, огорож, прикордонних знаків, прикордонних просік, комунікацій»;
 
14. 2) пункт «г» частини другої статті 61 після слів «гідрометричних та лінійних» доповнити словами «, а також інженерно-технічних та фортифікаційних споруд, огорож, прикордонних знаків, прикордонних просік, комунікацій»;
 
   2) у пункті «г» частини другої статті 61 слова «гідрометричних та лінійних» замінити словами «гідрометричних та лінійних, а також інженерно-технічних і фортифікаційних споруд, огорож, прикордонних знаків, прикордонних просік, комунікацій»;
 
15. 3) частину третю статті 62 після слів «гідрометричних та лінійних» доповнити словами «, а також інженерно-технічних та фортифікаційних споруд, огорож, прикордонних знаків, прикордонних просік, комунікацій»;
 
   3) частину третю статті 62 доповнити словами «а також інженерно-технічних і фортифікаційних споруд, огорож, прикордонних знаків, прикордонних просік, комунікацій»;
 
16. 4) частину третю статті 77 доповнити абзацом такого змісту:
 
   4) частину третю статті 77 доповнити абзацом другим такого змісту:
 
17. «В межах прикордонної смуги з метою забезпечення дотримання режиму державного кордону військовим частинам Державної прикордонної служби України для будівництва інженерно-технічних та фортифікаційних споруд, огорож, прикордонних знаків, прикордонних просік, комунікацій та належного утримання державного кордону надаються в постійне користування земельні ділянки завширшки не менше ніж 50 метрів уздовж лінії державного кордону на суші, по берегу української частини прикордонної річки, озера або іншої водойми.»;
 
-5- Верещук І.А.
Здебський Ю.В.
Абзац другий підпункту 4 пункту 2 розділу Ізаконопроекту після слів «з метою забезпечення» доповнити словами «національної безпеки і оборони,» і після слова «будівництва» доповнити словами «облаштування та утримання» та після слова «комунікацій» виключити слова «та належного утримання державного кордону».
 
Враховано   «У межах прикордонної смуги з метою забезпечення національної безпеки і оборони, дотримання режиму державного кордону військовим частинам Державної прикордонної служби України для будівництва, облаштування та утримання інженерно-технічних і фортифікаційних споруд, огорож, прикордонних знаків, прикордонних просік, комунікацій надаються в постійне користування земельні ділянки шириною 30-50 метрів уздовж лінії державного кордону на суші, по берегу української частини прикордонної річки, озера або іншої водойми»;
 
    -6- Верещук І.А.
Здебський Ю.В.
У абзаці другому підпункту 4 пункту 2 розділу Ізаконопроекту слова «завширшки не менше ніж» замінити словом та цифрою «шириною 30».
 
Враховано    
18. 5) частину першу статті 208 після слів «документації із землеустрою» доповнити словами «, у разі використання земельних ділянок для будівництва та утримання інженерно-технічних та фортифікаційних споруд, огорож, прикордонних знаків, прикордонних просік, комунікацій».
 
-7- Верещук І.А.
Здебський Ю.В.
У підпункті 5 пункту 2 розділу Ізаконопроекту після слова «будівництва» доповнити словом «облаштування».
 
Враховано   5) частину першу статті 208 після слів «документації із землеустрою» доповнити словами «у разі використання земельних ділянок для будівництва, облаштування та утримання інженерно-технічних і фортифікаційних споруд, огорож, прикордонних знаків, прикордонних просік, комунікацій».
 
19. 3. Статтю 22 Закону України «Про державний кордон України» (Відомості Верховної Ради України, 1992 р., № 2, ст. 5; 1996 р., № 37, ст. 167; 2003 р., № 27, ст. 209) після частини другої доповнити новою частиною такого змісту:
 
   3. Статтю 22 Закону України «Про державний кордон України» (Відомості Верховної Ради України, 1992 р., № 2, ст. 5; 1996 р., № 37, ст. 167; 2003 р., № 27, ст. 209) після частини другої доповнити новою частиною такого змісту:
 
20. «В межах прикордонної смуги з метою забезпечення дотримання режиму державного кордону військовим частинам Державної прикордонної служби України для інженерно-технічного облаштування та належного утримання державного кордону надаються в постійне користування земельні ділянки завширшки до 50 метрів уздовж лінії державного кордону на суші, по берегу української частини прикордонної річки, озера або іншої водойми.».
 
-8- Верещук І.А.
Здебський Ю.В.
Абзац другий пункту 3 розділу Ізаконопроекту викласти в такій редакції:
«У межах прикордонної смуги з метою забезпечення національної безпеки і оборони, дотримання режиму державного кордону військовим частинам Державної прикордонної служби України для будівництва, облаштування та утримання інженерно-технічних та фортифікаційних споруд, огорож, прикордонних знаків, прикордонних просік, комунікацій надаються в постійне користування земельні ділянки шириною 30-50 метрів уздовж лінії державного кордону на суші, по берегу української частини прикордонної річки, озера або іншої водойми».
 
Враховано   «У межах прикордонної смуги з метою забезпечення національної безпеки і оборони, дотримання режиму державного кордону військовим частинам Державної прикордонної служби України для будівництва, облаштування та утримання інженерно-технічних і фортифікаційних споруд, огорож, прикордонних знаків, прикордонних просік, комунікацій надаються в постійне користування земельні ділянки шириною 30-50 метрів уздовж лінії державного кордону на суші, по берегу української частини прикордонної річки, озера або іншої водойми».
 
21. У зв’язку з цим частину третю вважати частиною четвертою.
 
   У зв’язку з цим частину третю вважати частиною четвертою.
 
22. ІІ. Прикінцеві положення
 
   ІІ. Прикінцеві положення
 
23. Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування.
 
-9- Верещук І.А.
Здебський Ю.В.
Пункт 1 розділу ІІ законопроекту «Прикінцеві положення» викласти в такій редакції:
«Цей Закон набирає чинності з 1 січня 2020 року.»
 
Враховано   1. Цей Закон набирає чинності з 1 січня 2020 року.
 
24. 2. Кабінету Міністрів України у тримісячний строк з дня набрання чинності цим Законом:
 
-10- Верещук І.А.
Здебський Ю.В.
Пункт 2 розділу ІІ законопроекту «Прикінцеві положення», врахувавши Закон України «Про державні цільові програми», викласти в такій редакції:
«2. Кабінету Міністрів України у тримісячний строк з дня набрання чинності цим Законом:
затвердити державну цільову програму облаштування державного кордону щодо будівництва інженерно-технічних та фортифікаційних споруд, огорож, прикордонних знаків, прикордонних просік, комунікацій Державної прикордонної служби України, передбачивши у державному бюджеті необхідні видатки для реалізації зазначеної програми;
забезпечити прийняття нормативно-правових актів, необхідних для реалізації положень цього Закону;
привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом;
забезпечити приведення міністерствами, іншими центральними органами виконавчої влади їх нормативно-правових актів у відповідність із цим Законом.»
 
Враховано   2. Кабінету Міністрів України у тримісячний строк з дня набрання чинності цим Законом:
затвердити державну цільову програму облаштування державного кордону щодо будівництва інженерно-технічних і фортифікаційних споруд, огорож, прикордонних знаків, прикордонних просік, комунікацій Державної прикордонної служби України, передбачивши в державному бюджеті необхідні видатки для реалізації зазначеної програми;
забезпечити прийняття нормативно-правових актів, необхідних для реалізації положень цього Закону;
 
25. привести власні нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом;
 
   привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом;
 
26. забезпечити приведення міністерствами, іншими центральними органами виконавчої влади їх нормативно-правових актів у відповідність із цим Законом.
 
   забезпечити приведення міністерствами, іншими центральними органами виконавчої влади їх нормативно-правових актів у відповідність із цим Законом.
 
27. Голова Верховної Ради України

   Голова Верховної Ради України