Кількість абзаців - 237 Таблиця поправок


Про внесення змін до Закону України "Про запобігання корупції" щодо викривачів корупції (Друге читання)

№ п.п. Редакція, прийнята в першому читанні Пропозиції Висновки Остаточна редакція
0. З А К О Н У К Р А Ї Н И
 
   З А К О Н У К Р А Ї Н И
 
1. Про внесення змін до Закону України "Про запобігання корупції" щодо викривачів корупції
 
   Про внесення змін до Закону України "Про запобігання корупції" щодо викривачів корупції
 
2. Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
 
   Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
 
3. І. Внести до Закону України "Про запобігання корупції" (Відомості Верховної Ради України, 2014 р., № 49, ст. 2056, із наступними змінами) такі зміни:
 
-1- Фріс І.П.
у тексті розділу І (зміни до Закону України «Про запобігання корупції») слова «можливі факти» у всіх відмінках замінити словами «факти» у відповідних відмінках;
 
Відхилено   І. Внести до Закону України "Про запобігання корупції" (Відомості Верховної Ради України, 2014 р., № 49, ст. 2056 із наступними змінами) такі зміни:
 
4. 1. Частину першу статті 1 доповнити новими абзацами такого змісту:
 
-2- Гриб В.О.
- додати в статтю 1 новий термін «недобросовісний викривач» наступного змісту:
«Стаття 1. Визначення термінів
1. У цьому Законі наведені нижче терміни вживаються в такому значенні:
…недобросовісний викривач – фізична особа, яка, повідомила про можливі факти корупційних або пов'язаних з корупцією правопорушень, інших порушень цього Закону іншою особою, але ці факти не підтвердились. Всі права, передбачені цим Законом для викривача не розповсюджуються на недобросовісного викривача;»
 
Відхилено   1. Частину першу статті 1 доповнити абзацами вісімнадцятим-двадцять першим такого змісту:
 
    -3- Юрчишин Я.Р.
У пункту 1 Розділу І проекту Закону України «Про внесення змін до Закону України «Про запобігання корупції» щодо викривачів корупції» статтю 1 Закону України «Про запобігання корупції» доповнити абзацом такого змісту: «викривач – фізична особа, яка за наявності обґрунтованого переконання, що інформація є достовірною, розкрила, або здійснила підтверджену реальними діями спробу розкрити інформацію про шкоду або загрозу суспільним інтересам з боку інших осіб, якщо така інформація стала їй відома у зв’язку з її трудовою, професійною, господарською, громадською, науковою діяльністю, проходженням нею служби чи навчання або її участю у передбачених законодавством процедурах, які є обов’язковими для початку такої діяльності, проходження служби чи навчання;»
 
Враховано редакційно    
5. "викривач – фізична особа, яка за наявності переконання, що інформація є достовірною, повідомила про можливі факти корупційних або пов'язаних з корупцією правопорушень, інших порушень цього Закону іншою особою;
 
-4- Скороход А.К.
у розділі І, пункті 1, другому абзаці, після слів «інформація є достовірною,» доповнити словами «має аргументовані та переконливі докази».
 
Відхилено   "викривач – фізична особа, яка за наявності переконання, що інформація є достовірною, повідомила про можливі факти корупційних або пов'язаних з корупцією правопорушень, інших порушень цього Закону вчинених іншою особою, якщо така інформація стала їй відома у зв’язку з її трудовою, професійною, господарською, громадською, науковою діяльністю, проходженням нею служби чи навчання або її участю у передбачених законодавством процедурах, які є обов’язковими для початку такої діяльності, проходження служби чи навчання;
 
    -5- Власенко С.В.
У Розділі 1 пункту 1: 1) абзац 2 викласти в редакції: «викривач – фізична особа, яка займає посаду в органі державної влади, органі місцевого самоврядування, правоохоронному органі чи прокуратурі, є працівником юридичної особи, зазначеної у частині другій статті 62 цього Закону, працівником закладу освіти та якій достеменно відомі факти корупційних або пов'язаних з корупцією правопорушень, інших порушень цього Закону іншою особою та яка повідомила про це; не є викривачем особа, яка повідомила інформацію щодо корупційних правопорушень щодо яких вже здійснюється досудове розслідування;»
 
Відхилено    
    -6- Фріс І.П.
у пункті 1 (зміни до статті 1 Закону України «Про запобігання корупції»):
в абзаці другому слова «переконання, що інформація є достовірною» замінити словами «достовірної інформації»;
 
Відхилено    
6. внутрішні канали повідомлення про можливі факти корупційних або пов'язаних з корупцією правопорушень, інших порушень цього Закону –способи захищеного та анонімного повідомлення інформації, яка повідомляється викривачем керівнику або уповноваженому підрозділу (особі) органу або юридичної особи, у яких викривач працює, проходить службу чи навчання або на замовлення яких виконує роботу;
 
-7- Власенко С.В.
абзац 3 викласти в редакції: «внутрішні канали повідомлення про можливі факти корупційних або пов'язаних з корупцією правопорушень, інших порушень цього Закону – способи захищеного повідомлення інформації, яка повідомляється викривачем керівнику підприємства, установи, організації, в якій він працює, якщо йому достеменно відомі факти вчинення корупційних правовпорушень або пов'язаних з корупцією правопорушень та якщо викривачу достеменно відомо, що особа, якій він повідомляє таку інформацію не причетна до їх вчинення;»
 
Відхилено   внутрішні канали повідомлення про можливі факти корупційних або пов'язаних з корупцією правопорушень, інших порушень цього Закону –способи захищеного та анонімного повідомлення інформації, яка повідомляється викривачем керівнику або уповноваженому підрозділу (особі) органу або юридичної особи, у яких викривач працює, проходить службу чи навчання або на замовлення яких виконує роботу;
 
7. зовнішні канали повідомлення про можливі факти корупційних або пов'язаних з корупцією правопорушень, інших порушень цього Закону – шляхи повідомлення про корупційне або пов'язане з корупцією правопорушення через фізичних чи юридичних осіб, у тому числі через засоби масової інформації, журналістів, громадські об'єднання, професійні спілки тощо;
 
-8- Радіна А.О.
У абзаці третьому пункту 1 розділу І проекту щодо змін до частини першої статті 1 Закону України «Про запобігання корупції» слова «про корупційне або пов’язане із корупцією правопорушення» замінити словами «інформації викривачем».
 
Враховано   зовнішні канали повідомлення про можливі факти корупційних або пов'язаних з корупцією правопорушень, інших порушень цього Закону – шляхи повідомлення інформації викривачем через фізичних чи юридичних осіб, у тому числі через засоби масової інформації, журналістів, громадські об'єднання, професійні спілки тощо;
 
    -9- Скороход А.К.
перед словами «зовнішні канали» додати слово «підтверджені».
 
Відхилено    
    -10- Власенко С.В.
абзац 4 викласти в редакції: «зовнішні канали повідомлення про можливі факти корупційних або пов'язаних з корупцією правопорушень, інших порушень цього Закону – шляхи повідомлення про корупційне або пов'язане з корупцією правопорушення через засоби масової інформації, громадські та професійні об'єднання, соціальні мережі;»
 
Відхилено    
    -11- Фріс І.П.
в абзаці четвертому слова «у тому числі через засоби масової інформації, журналістів, громадські об'єднання, професійні спілки тощо» виключити;
 
Відхилено    
8. регулярні канали повідомлення про можливі факти корупційних або пов'язаних з корупцією правопорушень, інших порушень цього Закону – шляхи захищеного та анонімного повідомлення інформації викривачем Національному агентству з питань запобігання корупції, іншому суб'єкту владних повноважень, до компетенції якого належить розгляд та прийняття рішень з питань, щодо яких розкривається відповідна інформація. Регулярні канали обов'язково створюються спеціально уповноваженими суб'єктами у сфері протидії корупції, органами досудового розслідування, органами, відповідальними за здійснення контролю за дотриманням законів у відповідних сферах, іншими державними органами, установами, організаціями".
 
-12- Скороход А.К.
П’ятий абзац доповнити реченням «Викривач несе адміністративну відповідальність у разі надання неправдивої, непідтвердженої інформації, та яка була спростована під час перевірки».
 
Відхилено   регулярні канали повідомлення про можливі факти корупційних або пов'язаних з корупцією правопорушень, інших порушень цього Закону – шляхи захищеного та анонімного повідомлення інформації викривачем Національному агентству з питань запобігання корупції, іншому суб'єкту владних повноважень, до компетенції якого належить розгляд та прийняття рішень з питань, щодо яких розкривається відповідна інформація. Регулярні канали обов'язково створюються спеціально уповноваженими суб'єктами у сфері протидії корупції, органами досудового розслідування, органами, відповідальними за здійснення контролю за дотриманням законів у відповідних сферах, іншими державними органами, установами, організаціями".
 
    -13- Власенко С.В.
у абзаці 5 слова «та анонімного» - виключити;
у абзаці 5 слова «агентству з питань запобігання корупції» замінити словами: «антикорупційному бюро»;
 
Відхилено    
9. 2. У частині першій статті 11:
 
-14- Власенко С.В.
Пункт 2 Розділу 1 - виключити.
 
Враховано редакційно   2. У частині першій статті 11:
 
10. пункт 6 доповнити словами "з питань захисту викривачів";
 
-15- Радіна А.О.
Виключити абзац другий пункту 2 розділу І проекту
 
Враховано      
11. доповнити частину пунктом 11-1 такого змісту:
 
      
12. "11-1) погодження призначення та звільнення керівників уповноважених підрозділів (уповноважених осіб) з питань запобігання та виявлення корупції";
 
      
13. пункт 13 викласти у такій редакції:
 
   пункт 13 викласти в такій редакції:
 
14. "13) отримання та розгляд повідомлень, здійснення співпраці із викривачами, забезпечення їх правового та іншого захисту, перевірка дотримання законодавства з питань захисту викривачів, внесення приписів з вимогою про усунення порушень трудових (звільнення, переведення, атестація, зміна умов праці, відмова у призначенні на вищу посаду, зменшення заробітної плати тощо) та інших прав викривачів і притягнення до відповідальності осіб, винних у порушенні їх прав, у зв'язку з такими повідомленнями";
 
-16- Пузанов О.Г.
В абзаці шостому пункту 2 розділу І слова "відмова у призначенні на вищу посаду" виключити.
 
Відхилено   "13) отримання та розгляд повідомлень, здійснення співпраці з викривачами, забезпечення їх правового та іншого захисту, перевірка дотримання законодавства з питань захисту викривачів, внесення приписів з вимогою про усунення порушень трудових (звільнення, переведення, атестація, зміна умов праці, відмова у призначенні на вищу посаду, зменшення заробітної плати тощо) та інших прав викривачів і притягнення до відповідальності осіб, винних у порушенні їхніх прав, у зв'язку з такими повідомленнями";
 
15. пункт 15 доповнити словами "захисту викривачів".
 
   пункт 15 доповнити словами "захисту викривачів".
 
16. 3. У статті 12:
 
-17- Власенко С.В.
Пункт 3 Розділу 1 – виключити.
 
Відхилено   3. У статті 12:
 
17. 1) у частині першій:
 
   1) у частині першій:
 
18. пункт 7 викласти у такій редакції:
 
   пункт 7 викласти в такій редакції:
 
19. "7) проводити перевірки організації роботи із запобігання і виявлення корупції в державних органах, органах влади Автономної Республіки Крим, органах місцевого самоврядування, юридичних особах публічного права та юридичних особах, зазначених у частині другій статті 62 цього Закону, зокрема щодо підготовки та виконання антикорупційних програм, створення та функціонування регулярних каналів повідомлення про можливі факти корупційних або пов'язаних з корупцією правопорушень, інших порушень цього Закону, захисту викривачів";
 
-18- Радіна А.О.
Абзац третій підпункту 1 пункту 3 розділу І проекту викласти в такій редакції:
"7) проводити перевірки організації роботи із запобігання і виявлення корупції в державних органах, органах влади Автономної Республіки Крим, органах місцевого самоврядування, юридичних особах публічного права та юридичних особах, зазначених у частині другій статті 62 цього Закону, зокрема щодо підготовки та виконання антикорупційних програм, створення та функціонування внутрішніх і регулярних каналів повідомлення про можливі факти корупційних або пов'язаних з корупцією правопорушень, інших порушень цього Закону, захисту викривачів";
 
Враховано   "7) проводити перевірки організації роботи із запобігання і виявлення корупції в державних органах, органах влади Автономної Республіки Крим, органах місцевого самоврядування, юридичних особах публічного права та юридичних особах, зазначених у частині другій статті 62 цього Закону, зокрема щодо підготовки та виконання антикорупційних програм, створення та функціонування внутрішніх і регулярних каналів повідомлення про можливі факти корупційних або пов'язаних з корупцією правопорушень, інших порушень цього Закону, захисту викривачів";
 
20. пункт 8 доповнити словами "захисту викривачів";
 
   пункт 8 доповнити словами "захисту викривачів";
 
21. доповнити частину пунктом 9-1 такого змісту:
 
   доповнити частину пунктом 9-1 такого змісту:
 
22. "9-1) отримувати від осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, прирівняних до них осіб, працівників юридичних осіб публічного права та юридичних осіб, зазначених у частині другій статті 62 цього Закону, письмові пояснення з приводу обставин, що можуть свідчити про порушення вимог цього Закону щодо захисту викривачів";
 
   "9-1) отримувати від осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, прирівняних до них осіб, працівників юридичних осіб публічного права та юридичних осіб, зазначених у частині другій статті 62 цього Закону, письмові пояснення з приводу обставин, що можуть свідчити про порушення вимог цього Закону щодо захисту викривачів";
 
23. 2) абзац перший частини другої після слів "та прирівняних до них осіб" доповнити словами "захисту викривачів".
 
   2) абзац перший частини другої після слів "та прирівняних до них осіб" доповнити словами "захисту викривачів".
 
24. 4. Абзац другий частини другої статті 13 після слів "органів місцевого самоврядування" доповнити словами "юридичних осіб публічного права та юридичних осіб, зазначених у частині другій статті 62 цього Закону".
 
-19- Власенко С.В.
Пункт 4 Розділу 1 – виключити.
 
Відхилено   4. Абзаци другий-четвертий частини другої статті 13 викласти в такій редакції:
«безперешкодно входити до приміщень державних органів, органів влади Автономної Республіки Крим, органів місцевого самоврядування, юридичних осіб публічного права та юридичних осіб, зазначених у частині другій статті 62 цього Закону, за службовим посвідченням та мати доступ до документів та інших матеріалів, необхідних для проведення перевірки;
вимагати необхідні документи та іншу інформацію, у тому числі з обмеженим доступом, у зв’язку з реалізацією своїх повноважень;
отримувати в межах своєї компетенції письмові пояснення від посадових осіб та службових осіб державних органів, органів Автономної Республіки Крим, органів місцевого самоврядування, суб’єктів господарювання незалежно від форми власності та їх посадових осіб, громадян та їх об’єднань».
 
25. 5. Пункт 1 частини другої статті 20 доповнити підпунктами "р", "с", "т", "у" такого змісту:
 
-20- Власенко С.В.
Пункт 5 Розділу 1 – виключити
 
Відхилено   5. Пункт 1 частини другої статті 20 доповнити підпунктами "р", "с", "т", "у" такого змісту:
 
26. "р) кількість повідомлень викривачів, кількість осіб викривачів;
 
   "р) кількість повідомлень викривачів, кількість осіб викривачів;
 
27. с) кількість осіб, стосовно яких набрав законної сили обвинувальний вирок суду щодо вчинення ними кримінальних корупційних правопорушень або правопорушень, пов'язаних з корупцією, а також на яких накладено адміністративне стягнення за вчинення адміністративного правопорушення, пов'язаного з корупцією, провадження щодо яких здійснювалося у зв'язку з повідомленнями викривачів;
 
   с) кількість осіб, стосовно яких набрав законної сили обвинувальний вирок суду щодо вчинення ними кримінальних корупційних правопорушень або правопорушень, пов'язаних з корупцією, а також на яких накладено адміністративне стягнення за вчинення адміністративного правопорушення, пов'язаного з корупцією, провадження щодо яких здійснювалося у зв'язку з повідомленнями викривачів;
 
28. т) відомості про розмір збитків і шкоди, завданих корупційними правопорушеннями та правопорушеннями, пов'язаними з корупцією, провадження щодо яких здійснювалося у зв'язку з повідомленнями викривачів, стан та обсяги їх відшкодування;
 
   т) відомості про розмір збитків і шкоди, завданих корупційними правопорушеннями та правопорушеннями, пов'язаними з корупцією, провадження щодо яких здійснювалося у зв'язку з повідомленнями викривачів, стан та обсяги їх відшкодування;
 
29. у) відомості про кількість осіб, щодо яких застосовано заходи на захист їх прав та інтересів як викривачів".
 
   у) відомості про кількість осіб, щодо яких застосовано заходи для захисту їхніх прав та інтересів як викривачів".
 
30. 6. Статтю 53 викласти у такій редакції:
 
   6. Статтю 53 викласти в такій редакції:
 
31. "Стаття 53. Державний захист викривачів
 
   "Стаття 53. Державний захист викривачів
 
32. 1. Викривачі, їх близькі особи перебувають під захистом держави.
 
   1. Викривачі, їх близькі особи перебувають під захистом держави.
 
33. 2. За наявності загрози життю, житлу, здоров'ю та майну викривачів, їх близьких осіб, у зв'язку зі здійсненим повідомленням про можливі факти корупційних або пов'язаних з корупцією правопорушень, інших порушень цього Закону, правоохоронними органами до них можуть бути застосовані правові, організаційно-технічні та інші спрямовані на захист від протиправних посягань заходи, передбачені Законом України "Про забезпечення безпеки осіб, які беруть участь у кримінальному судочинстві".
 
   2. За наявності загрози життю, житлу, здоров'ю та майну викривачів, їх близьких осіб у зв'язку із здійсненим повідомленням про можливі факти корупційних або пов'язаних з корупцією правопорушень, інших порушень цього Закону правоохоронними органами до них можуть бути застосовані правові, організаційно-технічні та інші спрямовані на захист від протиправних посягань заходи, передбачені Законом України "Про забезпечення безпеки осіб, які беруть участь у кримінальному судочинстві".
 
34. 3. Для захисту прав та представництва своїх інтересів викривач може користуватися усіма видами правових послуг у рамках безоплатної вторинної правової допомоги або залучити адвоката самостійно.
 
-21- Іванісов Р.В.
Шинкаренко І.А.
Ткаченко О.М.
Мошенець О.В.
Стернійчук В.О.
У розділі І законопроекту:
у пункті 6: абзац п’ятий викласти в такій редакції:
«3. Для захисту прав та представництва своїх інтересів викривач може користуватися усіма видами правової допомоги, передбаченої Законом України «Про безоплатну правову допомогу» або залучити адвоката самостійно.
 
Враховано   3. Для захисту прав та представництва своїх інтересів викривач може користуватися всіма видами правової допомоги, передбаченої Законом України «Про безоплатну правову допомогу», або залучити адвоката самостійно.
 
    -22- Юрчишин Я.Р.
У пункті 6 Розділу І проекту Закону України «Про внесення змін до Закону України «Про запобігання корупції» щодо викривачів корупції» частину 3 статті 53 Закону України «Про запобігання корупції» викласти у такій редакції: «Для захисту прав та представництва своїх інтересів викривач може користуватися усіма видами правових послуг у рамках безоплатної первинної правової допомоги та безоплатної вторинної правової допомоги або залучити адвоката самостійно.»
 
Враховано редакційно    
35. Національне агентство в разі звернення викривача:
 
-23- Власенко С.В.
абзац 6 викласти в редакції: «Національне антикорупційне бюро в разі звернення викривача»:
 
Відхилено   Національне агентство в разі звернення викривача:
 
36. 1) здійснює представництво в суді інтересів викривача у випадках, якщо викривач неспроможний самостійно захистити свої порушені чи оспорювані права або реалізувати процесуальні повноваження, а представники або органи, яким законом надано право захищати права, свободи та інтереси викривача, не здійснюють або неналежним чином здійснюють його захист;
 
-24- Пузанов О.Г.
Абзац сьомий пункту 6 розділу І виключити.
 
Відхилено   1) здійснює представництво в суді інтересів викривача у випадках, якщо викривач неспроможний самостійно захистити свої порушені чи оспорювані права або реалізувати процесуальні повноваження, а представники або органи, яким законом надано право захищати права, свободи та інтереси викривача, не здійснюють або неналежним чином здійснюють його захист;
 
    -25- Власенко С.В.
абзац 7 – виключити;
 
Відхилено    
37. 2) має право бути присутнім на засіданнях судів усіх інстанцій, у тому числі на закритих судових засіданнях, за умови згоди викривача, в інтересах якого судовий розгляд оголошено закритим;
 
-26- Власенко С.В.
абзац 8 викласти в редакції: «2) має право бути присутнім на засіданнях судів усіх інстанцій, на закритих судових засіданнях за рішенням суду або якщо він є стороною у справі;
 
Відхилено   2) має право бути присутнім на засіданнях судів усіх інстанцій, у тому числі на закритих судових засіданнях, за умови згоди викривача, в інтересах якого судовий розгляд оголошено закритим;
 
38. 3) має право звертатися до суду з позовом (заявою) про захист прав і свобод викривачів; брати участь у судовому розгляді справ, провадження в яких відкрито за його позовами (заявами, клопотаннями (поданнями);
 
   3) має право звертатися до суду з позовом (заявою) про захист прав і свобод викривачів, брати участь у судовому розгляді справ, провадження в яких відкрито за його позовами (заявами, клопотаннями (поданнями);
 
39. 4) має право вступати у справи, провадження в яких відкрито за позовами (заявами, клопотаннями (поданнями) викривачів, на будь-якій стадії їх судового розгляду;
 
-27- Фріс І.П.
у пункті 6 (зміни до статті 53 Закону України «Про запобігання корупції»):
абзац десятий виключити;
 
Відхилено   4) має право вступати у справи, провадження в яких відкрито за позовами (заявами, клопотаннями (поданнями) викривачів, на будь-якій стадії їх судового розгляду;
 
40. 5) має право ініціювати незалежно від участі Національного агентства у судовому провадженні перегляд судових рішень.
 
-28- Алєксєєв С.О.
У абзаці одинадцятому пункту 6 розділу І слова «має право ініціювати незалежно від участі Національного агентства у судовому провадженні перегляд судових рішень» доповнити словами «у порядку, встановленому законом».
 
Враховано   5) має право ініціювати незалежно від участі Національного агентства у судовому провадженні перегляд судових рішень у порядку, встановленому законом.
 
    -29- Пузанов О.Г.
Абзац одинадцятий доповнити словами "в межах визначених Законом".
 
Враховано редакційно    
    -30- Власенко С.В.
абзац 11 – виключити;
 
Відхилено    
    -31- Фріс І.П.
абзац одинадцятий виключити;
 
Відхилено    
41. 4. Національне антикорупційне бюро України, Національне агентство з питань запобігання корупції, інші спеціально уповноважені суб'єкти у сфері протидії корупції, державні органи, органи влади Автономної Республіки Крим, органи місцевого самоврядування, юридичні особи публічного права та юридичні особи, зазначені у частині другій статті 62 цього Закону, зобов'язані створити захищені анонімні канали зв'язку (канали онлайн-зв'язку, анонімні гарячі лінії, електронні поштові скриньки та інше), через які викривач може здійснити повідомлення, гарантовано зберігаючи свою анонімність.
 
-32- Іванісов Р.В.
Шинкаренко І.А.
Ткаченко О.М.
Мошенець О.В.
Стернійчук В.О.
абзац дванадцятий доповнити новим реченням такого змісту: «Вимоги до захисту таких каналів зв’язку, визначає Національне агентство з питань запобігання корупції».
 
Враховано   4. Національне антикорупційне бюро України, Національне агентство, інші спеціально уповноважені суб'єкти у сфері протидії корупції, державні органи, органи влади Автономної Республіки Крим, органи місцевого самоврядування, юридичні особи публічного права та юридичні особи, зазначені у частині другій статті 62 цього Закону, зобов'язані створити захищені анонімні канали зв'язку (канали онлайн-зв'язку, анонімні гарячі лінії, електронні поштові скриньки та інше), через які викривач може здійснити повідомлення, гарантовано зберігаючи свою анонімність. Вимоги до захисту таких каналів зв’язку визначає Національне агентство.
 
    -33- Власенко С.В.
абзац 12 викласти в редакції: «4. Національне антикорупційне бюро України, інші спеціально уповноважені суб'єкти у сфері протидії корупції, державні органи влади, органи місцевого самоврядування, правоохоронні органи та органи прокуратури юридичні особи, зазначені у частині другій статті 62 цього Закону, працівники закладу освіти, зобов'язані створити захищені анонімні канали зв'язку (канали онлайн-зв'язку, анонімні гарячі лінії, електронні поштові скриньки), через які викривач може здійснити повідомлення.»
 
Відхилено    
42. 5. Повідомлення про можливі факти корупційних або пов'язаних з корупцією правопорушень, інших порушень цього Закону може бути здійснене працівником відповідного органу без зазначення авторства (анонімно).
 
-34- Власенко С.В.
абзац 13 – виключити;
 
Відхилено   5. Повідомлення про можливі факти корупційних або пов'язаних з корупцією правопорушень, інших порушень цього Закону може бути здійснене працівником відповідного органу без зазначення авторства (анонімно).
 
43. Вимоги до анонімних повідомлень про можливі факти корупційних або пов'язаних з корупцією правопорушень, інших порушень цього Закону та порядок їх розгляду визначаються цим Законом.
 
   Вимоги до анонімних повідомлень про можливі факти корупційних або пов'язаних з корупцією правопорушень, інших порушень цього Закону та порядок їх розгляду визначаються цим Законом.
 
44. Анонімне повідомлення про можливі факти корупційних або пов'язаних з корупцією правопорушень, інших порушень цього Закону підлягає розгляду, якщо наведена у ньому інформація стосується конкретної особи, містить фактичні дані, які можуть бути перевірені.
 
-35- Фріс І.П.
у абзаці п’ятнадцятому слова «можуть бути перевірені» замінити словами «достовірно підтверджені»;
 
Відхилено   Анонімне повідомлення про можливі факти корупційних або пов'язаних з корупцією правопорушень, інших порушень цього Закону підлягає розгляду, якщо наведена у ньому інформація стосується конкретної особи, містить фактичні дані, які можуть бути перевірені.
 
45. Анонімне повідомлення про можливі факти корупційних або пов'язаних з корупцією правопорушень, інших порушень цього Закону підлягає перевірці у строк не більше п'ятнадцяти днів від дня його отримання. Якщо у вказаний строк перевірити інформацію, що міститься в повідомленні, неможливо, керівник відповідного органу або його заступник продовжують строк розгляду повідомлення до тридцяти днів від дня його отримання.
 
   Анонімне повідомлення про можливі факти корупційних або пов'язаних з корупцією правопорушень, інших порушень цього Закону підлягає перевірці у строк не більше 15 днів від дня його отримання. Якщо у вказаний строк перевірити інформацію, що міститься в повідомленні, неможливо, керівник відповідного органу або його заступник продовжують строк розгляду повідомлення до 30 днів від дня його отримання.
 
46. У разі підтвердження викладеної у повідомленні інформації про можливі факти корупційних або пов'язаних з корупцією правопорушень, інших порушень цього Закону керівник відповідного органу вживає заходів щодо припинення виявленого порушення, усунення його наслідків та притягнення винних осіб до дисциплінарної відповідальності, а у випадках виявлення ознак кримінального або адміністративного правопорушення також інформує спеціально уповноваженого суб'єкта у сфері протидії корупції.
 
   У разі підтвердження викладеної у повідомленні інформації про можливі факти корупційних або пов'язаних з корупцією правопорушень, інших порушень цього Закону керівник відповідного органу вживає заходів щодо припинення виявленого порушення, усунення його наслідків та притягнення винних осіб до дисциплінарної відповідальності, а у випадках виявлення ознак кримінального або адміністративного правопорушення також інформує спеціально уповноваженого суб'єкта у сфері протидії корупції.
 
47. 6. Посадові і службові особи державних органів, органів влади Автономної Республіки Крим, посадові особи органів місцевого самоврядування, юридичних осіб публічного права, їх структурних підрозділів у разі виявлення корупційного або пов'язаного з корупцією правопорушення чи одержання повідомлення про вчинення такого правопорушення працівниками відповідних державних органів, органів влади Автономної Республіки Крим, органів місцевого самоврядування, юридичних осіб публічного права, їх структурних підрозділів, юридичних осіб, зазначених у частині другій статті 62 цього Закону, зобов'язані у межах своїх повноважень ужити заходів щодо припинення такого правопорушення та негайно, протягом 24 годин, письмово повідомити про його вчинення спеціально уповноважений суб'єкт у сфері протидії корупції.
 
-36- Власенко С.В.
абзац 18 викласти в редакції: «6. Посадові і службові особи державних органів, органів місцевого самоврядування, юридичних осіб публічного права, їх структурних підрозділів у разі виявлення корупційного або пов'язаного з корупцією правопорушення чи одержання повідомлення про вчинення такого правопорушення, зобов'язані у межах своїх повноважень ужити заходів щодо припинення такого правопорушення та протягом 24 годин, письмово повідомити про його вчинення спеціально уповноважений суб'єкт у сфері протидії корупції, звернутися до правоохоронних органів.»
 
Відхилено   6. Посадові і службові особи державних органів, органів влади Автономної Республіки Крим, посадові особи органів місцевого самоврядування, юридичних осіб публічного права, їх структурних підрозділів у разі виявлення корупційного або пов'язаного з корупцією правопорушення чи одержання повідомлення про вчинення такого правопорушення працівниками відповідних державних органів, органів влади Автономної Республіки Крим, органів місцевого самоврядування, юридичних осіб публічного права, їх структурних підрозділів, юридичних осіб, зазначених у частині другій статті 62 цього Закону, зобов'язані у межах своїх повноважень ужити заходів щодо припинення такого правопорушення та негайно, протягом 24 годин, письмово повідомити про його вчинення спеціально уповноважений суб'єкт у сфері протидії корупції.
 
48. 7. Національне агентство здійснює постійний моніторинг виконання Закону у сфері захисту викривачів, проводить щорічний аналіз та перегляд державної політики у цій сфері.
 
-37- Власенко С.В.
у абзаці 19 слово «агентство» замінити на «антикорупційне бюро»
 
Відхилено   7. Національне агентство здійснює постійний моніторинг виконання закону у сфері захисту викривачів, проводить щорічний аналіз та перегляд державної політики у цій сфері.
 
49. Примітка. Близькими особами викривача є особи, зазначені в абзаці четвертому частини першої статті 1 цього Закону".
 
   Примітка. Близькими особами викривача є особи, зазначені в абзаці четвертому частини першої статті 1 цього Закону".
 
50. 7. Розділ VІІІ доповнити статтями 53-1 – 53-9 такого змісту:
 
-38- Пузанов О.Г.
Абзац перший пункту 7 розділу І викласти в наступній редакції: "7. Розділ VІІІ доповнити статтями 53-1 – 53-10 такого змісту:"
 
Відхилено   7. Розділ VІІІ доповнити статтями 53-1 – 53-9 такого змісту:
 
51. "Стаття 53-1. Забезпечення умов для повідомлення інформації про можливі факти корупційних або пов'язаних з корупцією правопорушень, інших порушень цього Закону
 
   "Стаття 53-1. Забезпечення умов для повідомлення інформації про можливі факти корупційних або пов'язаних з корупцією правопорушень, інших порушень цього Закону
 
52. 1. Держава сприяє та заохочує викривачів повідомляти про можливі факти корупційних або пов'язаних з корупцією правопорушень, інших порушень цього Закону усно та письмово, у тому числі через спеціальні телефонні лінії, офіційні веб-сайти, засоби електронного зв'язку, засоби масової інформації, журналістів, громадські об'єднання, професійні спілки тощо.
 
-39- Власенко С.В.
У пункті 7 Розділу 1: у абзаці 3 після слова «спілки» слово «тощо» замінити на слова: «соціальні мережі»
 
Відхилено   1. Держава заохочує викривачів та сприяє їм у повідомленні про можливі факти корупційних або пов'язаних з корупцією правопорушень, інших порушень цього Закону усно та письмово, зокрема через спеціальні телефонні лінії, офіційні веб-сайти, засоби електронного зв'язку, шляхом звернення до засобів масової інформації, журналістів, громадських об'єднань, професійних спілок.
 
    -40- Фріс І.П.
в абзаці третьому слова «засоби масової інформації, журналістів, громадські об'єднання, професійні спілки тощо» виключити;
 
Відхилено    
53. 2. Спеціально уповноважені суб'єкти у сфері протидії корупції, державні органи, органи влади Автономної Республіки Крим, органи місцевого самоврядування, юридичні особи публічного права та юридичні особи, зазначені в частині другій статті 62 цього Закону, забезпечують викривачам умови для здійснення повідомлення про можливі факти корупційних або пов'язаних з корупцією правопорушень, інших порушень цього Закону шляхом:
 
-41- Власенко С.В.
абзац 4 викласти в редакції: «2. Спеціально уповноважені суб'єкти у сфері протидії корупції, державні органи, місцевого самоврядування, юридичні особи, зазначені в частині другій статті 62 цього Закону, заклади освіти забезпечують викривачам умови для здійснення повідомлення про можливі факти корупційних або пов'язаних з корупцією правопорушень, інших порушень цього Закону шляхом:»
 
Відхилено   2. Спеціально уповноважені суб'єкти у сфері протидії корупції, державні органи, органи влади Автономної Республіки Крим, органи місцевого самоврядування, юридичні особи публічного права та юридичні особи, зазначені в частині другій статті 62 цього Закону, забезпечують викривачам умови для здійснення повідомлення про можливі факти корупційних або пов'язаних з корупцією правопорушень, інших порушень цього Закону шляхом:
 
54. 1) впровадження механізмів заохочення та формування культури повідомлення про можливі факти корупційних або пов'язаних з корупцією правопорушень, інших порушень цього Закону;
 
-42- Фріс І.П.
абзац п’ятий виключити;
 
Відхилено   1) впровадження механізмів заохочення та формування культури повідомлення про можливі факти корупційних або пов'язаних з корупцією правопорушень, інших порушень цього Закону;
 
55. 2) надання працівникам та особам, які проходять у них службу або навчання, чи виконують певну роботу, методичної допомоги та консультацій щодо повідомлення про можливі факти корупційних або пов'язаних з корупцією правопорушень, інших порушень цього Закону;
 
-43- Фріс І.П.
абзац шостий виключити;
 
Відхилено   2) надання працівникам та особам, які проходять у них службу або навчання або виконують певну роботу, методичної допомоги та консультацій щодо здійснення повідомлення про можливі факти корупційних або пов'язаних з корупцією правопорушень, інших порушень цього Закону;
 
56. 3) визначення внутрішніх процедур і механізмів прийняття та розгляду повідомлень про можливі факти корупційних або пов'язаних з корупцією правопорушень, інших порушень цього Закону, належного реагування на них та їх перевірки;
 
   3) визначення внутрішніх процедур і механізмів прийняття та розгляду повідомлень про можливі факти корупційних або пов'язаних з корупцією правопорушень, інших порушень цього Закону, перевірки та належного реагування на такі повідомлення;
 
57. 4) обов'язкового створення та забезпечення функціонування внутрішніх та регулярних каналів повідомлення про можливі факти корупційних або пов'язаних з корупцією правопорушень, інших порушень цього Закону.
 
   4) обов'язкового створення та забезпечення функціонування внутрішніх та регулярних каналів повідомлення про можливі факти корупційних або пов'язаних з корупцією правопорушень, інших порушень цього Закону.
 
58. Стаття 53-2. Порядок здійснення перевірки за повідомленням викривача
 
   Стаття 53-2. Порядок здійснення перевірки за повідомленням викривача
 
59. 1. Викривач самостійно визначає, які канали використовувати для повідомлення про можливі факти корупційних або пов'язаних з корупцією правопорушень, інших порушень цього Закону, а саме: внутрішні, регулярні або зовнішні канали.
 
   1. Викривач самостійно визначає, які канали використовувати для повідомлення про можливі факти корупційних або пов'язаних з корупцією правопорушень, інших порушень цього Закону, а саме: внутрішні, регулярні або зовнішні канали.
 
60. 2. Повідомлення має містити фактичні дані, що підтверджують можливе вчинення корупційного або пов'язаного з корупцією правопорушення, інших порушень цього Закону, які можуть бути перевірені.
 
-44- Власенко С.В.
у абзаці 11 слово «можливе» виключити;
абзац 11 доповнити новим реченням: «Викривач має пояснити звідки йому стали достеменно відомі дані про вчинення корупційного правопорушення або правопорушення, пов’язаного з корупцією.»
 
Відхилено   2. Повідомлення має містити фактичні дані, що підтверджують можливе вчинення корупційного або пов'язаного з корупцією правопорушення, інших порушень цього Закону, які можуть бути перевірені.
 
    -45- Фріс І.П.
у абзаці одинадцятому слова «можливе вчинення» замінити словом «вчинення»;
 
Відхилено    
61. 3. Повідомлення про вчинення корупційного або пов'язаного з корупцією правопорушення, інших порушень цього Закону через регулярні або внутрішні канали повідомлення такої інформації підлягає попередній перевірці у строк не більше десяти робочих днів.
 
   3. Повідомлення про вчинення корупційного або пов'язаного з корупцією правопорушення, інших порушень цього Закону через регулярні або внутрішні канали повідомлення такої інформації підлягає попередній перевірці у строк не більш як десяти робочих днів.
 
62. За результатами попередньої перевірки службова особа, відповідальна за її проведення, приймає одне з таких рішень:
 
   За результатами попередньої перевірки службова особа, відповідальна за її проведення, приймає одне з таких рішень:
 
63. 1) призначити внутрішню (службову) перевірку або розслідування інформації у випадку підтвердження фактів, викладених у повідомленні, або необхідності подальшого з'ясування їх достовірності;
 
   1) призначити проведення внутрішньої (службової) перевірки або розслідування інформації у разі підтвердження фактів, викладених у повідомленні, або необхідності подальшого з'ясування їх достовірності;
 
64. 2) передати матеріали до органу досудового розслідування у випадку встановлення ознак кримінального правопорушення або до інших органів, уповноважених реагувати на виявлені правопорушення;
 
-46- Іванісов Р.В.
Шинкаренко І.А.
Ткаченко О.М.
Мошенець О.В.
Стернійчук В.О.
у пункті 7:
у абзаці п’ятнадцятому після слів «на виявлені порушення» додати слова такого змісту: «в порядку, передбаченому статтею 216 Кримінального процесуального кодексу України».
 
Враховано редакційно   2) передати матеріали до органу досудового розслідування у разі встановлення ознак кримінального правопорушення або до інших органів, уповноважених реагувати на виявлені правопорушення в порядку, передбаченому Кримінальним процесуальним кодексом України;
 
    -47- Алєксєєв С.О.
У абзаці п’ятнадцятому пункту 7 розділу І слова «у випадку встановлення ознак кримінального правопорушення» замінити словами «згідно встановленої законом підслідності».
 
Враховано редакційно    
    -48- Власенко С.В.
абзац 15 викласти в редакції: «2) у випадку встановлення ознак кримінального правопорушення звернутися до правоохоронних органів»
 
Відхилено    
65. 3) закрити провадження у випадку, якщо факти, які містяться у повідомленні, не підтвердилися.
 
   3) закрити провадження у разі непідтвердження фактів, викладених у повідомленні.
 
66. Викривачу надається детальна письмова інформація про результати попередньої перевірки за його повідомленням про можливі факти корупційних або пов'язаних з корупцією правопорушень, інших порушень цього Закону у триденний строк з дня завершення відповідної перевірки.
 
-49- Власенко С.В.
абзац 17 викласти в редакції: «Викривачу надається детальна письмова інформація про результати попередньої перевірки за його повідомленням про можливі факти корупційних або пов'язаних з корупцією правопорушень, інших порушень цього Закону в день завершення відповідної перевірки.»;
 
Відхилено   Викривачу надається детальна письмова інформація про результати попередньої перевірки за його повідомленням про можливі факти корупційних або пов'язаних з корупцією правопорушень, інших порушень цього Закону у триденний строк з дня завершення відповідної перевірки.
 
67. У випадку, якщо отримана інформація про можливі факти корупційних або пов'язаних з корупцією правопорушень, інших порушень цього Закону не належить до компетенції органу або юридичної особи, до якого (якої) вона надійшла, викривач повідомляється про це у триденний строк без проведення попередньої перевірки із роз'ясненням щодо компетенції органів або юридичних осіб, уповноважених на перевірку або розслідування відповідної інформації.
 
   У разі, якщо отримана інформація про можливі факти корупційних або пов'язаних з корупцією правопорушень, інших порушень цього Закону не належить до компетенції органу або юридичної особи, до якого (якої) вона надійшла, викривач повідомляється про це у триденний строк без проведення попередньої перевірки із роз'ясненням щодо компетенції органів або юридичних осіб, уповноважених на проведення перевірки або розслідування відповідної інформації.
 
68. У випадку, якщо отримана інформація стосується дій або бездіяльності керівника відповідного органу або юридичної особи, до якого (якої) надійшла інформація, така інформація без проведення попередньої перевірки у триденний строк надсилається до Національного агентства, яке визначає порядок подальшого розгляду вказаної інформації.
 
   У разі, якщо отримана інформація стосується дій або бездіяльності керівника відповідного органу або юридичної особи, до якого (якої) надійшла інформація, така інформація без проведення попередньої перевірки у триденний строк надсилається до Національного агентства, що визначає порядок подальшого розгляду такої інформації.
 
69. Внутрішня (службова) перевірка або розслідування за повідомленням про можливі факти корупційних або пов'язаних з корупцією правопорушень, інших порушень цього Закону проводиться у строк не більше тридцяти днів з дня завершення попередньої перевірки. Якщо у вказаний строк перевірити вказану інформацію неможливо, керівник відповідного органу або юридичної особи чи його заступник продовжують строк перевірки або розслідування інформації до шістдесяти днів, про що повідомляється викривач.
 
-50- Пузанов О.Г.
В абзаці двадцятому пункту 7 розділу І слово "шістдесяти" замінити на "сорока п'яти".
 
Враховано   Внутрішня (службова) перевірка або розслідування за повідомленням про можливі факти корупційних або пов'язаних з корупцією правопорушень, інших порушень цього Закону проводиться у строк не більше 30 днів з дня завершення попередньої перевірки. Якщо у зазначений строк перевірити повідомлену інформацію неможливо, керівник відповідного органу або юридичної особи чи його заступник подовжують строк перевірки або розслідування інформації до 45 днів, про що повідомляється викривач.
 
    -51- Власенко С.В.
абзац 20 доповнити новим реченням: «Повторне продовження строку внутрішньої перевірки не допускається.»
 
Відхилено    
    -52- Фріс І.П.
речення друге абзацу двадцятого виключити;
 
Відхилено    
70. Проведення внутрішньої (службової) перевірки або розслідування не може бути доручене особі, стосовно якої або близьких осіб якої стосується повідомлена інформація.
 
   Проведення внутрішньої (службової) перевірки або розслідування не може бути доручене особі, якої або близьких осіб якої стосується повідомлена інформація.
 
71. За результатами внутрішньої (службової) перевірки службова особа, відповідальна за її проведення, приймає одне з таких рішень:
 
   За результатами внутрішньої (службової) перевірки службова особа, відповідальна за її проведення, приймає одне з таких рішень:
 
72. 1) передати матеріали до органу досудового розслідування у випадку встановлення ознак кримінального правопорушення або до інших органів, уповноважених реагувати на виявлені правопорушення;
 
-53- Алєксєєв С.О.
У абзаці двадцять третьому пункту 7 розділу І слова «у випадку встановлення ознак кримінального правопорушення» замінити словами «згідно встановленої законом підслідності».
 
Відхилено   1) передати матеріали до органу досудового розслідування у разі встановлення ознак кримінального правопорушення або до інших органів, уповноважених реагувати на виявлені правопорушення;
 
    -54- Власенко С.В.
абзац 23 викласти в редакції: «1) звернутися до Національного антикорупційного бюро, його територіальних підрозділів або інших правоохоронних органів у випадку встановлення ознак кримінального правопорушення;»;
 
Відхилено    
73. 2) в межах компетенції про притягнення до відповідальності осіб, винних у порушенні законодавства, інформацію щодо яких було повідомлено, про усунення виявлених порушень, причин та умов, які сприяли його вчиненню, спричинених ними наслідків, а також про здійснення заходів щодо відновлення прав і законних інтересів та відшкодування збитків, шкоди, завданої фізичним та юридичним особам внаслідок допущених порушень.
 
   2) у межах компетенції про притягнення до відповідальності осіб, винних у порушенні законодавства, інформацію стосовно яких повідомлено, про усунення виявлених порушень, причин та умов вчинення правопорушення, спричинених ними наслідків, а також про здійснення заходів щодо відновлення прав і законних інтересів осіб та відшкодування збитків, шкоди, завданої фізичним та юридичним особам внаслідок допущених порушень.
 
74. Матеріали попередньої та внутрішньої (службової) перевірок або розслідувань повідомленої інформації про вчинення корупційного або пов'язаного з корупцією правопорушення, інших порушень цього Закону зберігаються відповідним органом або юридичною особою протягом п'яти років з дня отримання такої інформації.
 
-55- Фріс І.П.
у абзаці двадцять п’ятому слово «п’ять» замінити словом «три»;
 
Враховано   Матеріали попередньої та внутрішньої (службової) перевірок або розслідувань повідомленої інформації про вчинення корупційного або пов'язаного з корупцією правопорушення, інших порушень цього Закону зберігаються відповідним органом або юридичною особою протягом трьох років з дня отримання такої інформації.
 
75. Інформація про кримінальне правопорушення, одержана органами досудового розслідування, розглядається в порядку, визначеному Кримінальним процесуальним кодексом України.
 
-56- Власенко С.В.
абзац 26 викласти в редакції: «Інформація про можливе вчинення кримінального правопорушення, одержана Національним антикорупційним бюро, правоохоронними органами, розглядається в порядку, визначеному Кримінальним процесуальним кодексом України.»;
 
Відхилено   Інформація про кримінальне правопорушення, одержана органами досудового розслідування, розглядається в порядку, визначеному Кримінальним процесуальним кодексом України.
 
76. Інформація про адміністративне правопорушення, одержана органами, уповноважені особи яких мають право складати протоколи про відповідні адміністративні правопорушення, розглядається в порядку, визначеному законом.
 
   Інформація про адміністративне правопорушення, одержана органами, уповноважені особи яких мають право складати протоколи про відповідні адміністративні правопорушення, розглядається в порядку, визначеному законом.
 
77. Розгляд анонімних повідомлень про можливі факти корупційних або пов'язаних з корупцією правопорушень, інших порушень цього Закону здійснюється в порядку, визначеному законом.
 
-57- Іванісов Р.В.
Шинкаренко І.А.
Ткаченко О.М.
Мошенець О.В.
Стернійчук В.О.
у абзаці двадцять восьмому слова «визначеному законом» змінити словами «передбаченому Законом України «Про запобігання корупції».
 
Враховано   Розгляд анонімних повідомлень про можливі факти корупційних або пов'язаних з корупцією правопорушень, інших порушень цього Закону здійснюється в порядку, передбаченому Законом України «Про запобігання корупції».
 
    -58- Власенко С.В.
абзац 28 – виключити;
 
Відхилено    
78. 4. Для повідомлення інформації з обмеженим доступом (крім державної таємниці) викривач може використовувати зовнішні канали повідомлення інформації у таких випадках:
 
-59- Радіна А.О.
У абзаці 29 пункту 7 розділу І проекту слова у дужках «державної таємниці» замінити словами «інформації, яка містить державну таємницю, порядок повідомлення якої визначається законом».
 
Враховано   4. Для повідомлення інформації з обмеженим доступом (крім інформації, яка містить державну таємницю, порядок повідомлення якої визначений законом) викривач може використовувати зовнішні канали повідомлення інформації у разі якщо:
 
    -60- Кабаченко В.В.
У пункті 7 розділу Ізаконопроекту викласти в такій редакції:
1) Частину 4 статті 53-2 викласти в такій редакції та доповнити статтю 53-2 частиною 5 та частиною 6 в такій редакції:
« 4. За винятком випадків, передбачених частиною 5 цієї статті, для розкриття інформації з обмеженим доступом викривач може використовувати зовнішні канали розкриття такої інформації, якщо має обґрунтоване переконання, що:
 
Відхилено    
79. 1) повідомлення інформації через внутрішні та регулярні канали не призвело до ефективних результатів у встановлений для її перевірки або розслідування строк (відмовлено в проведенні перевірки або розслідування повідомленої інформації; виявлені порушення не призвели до притягнення чи початку процедури притягнення винних осіб до відповідальності, відновлення порушених прав і свобод осіб, відшкодування завданої шкоди; не вжито заходів щодо припинення діянь або бездіяльності, інформацію щодо яких повідомлено; не вжито заходів щодо запобігання шкоді чи загрозам, інформацію щодо яких повідомлено тощо);
 
-61- Іванісов Р.В.
Шинкаренко І.А.
Ткаченко О.М.
Мошенець О.В.
Стернійчук В.О.
«4. За винятком випадків, передбачених частиною 5 цієї статті, для розкриття інформації з обмеженим доступом викривач може використовувати зовнішні канали розкриття такої інформації, якщо має обґрунтоване переконання, що: розкриття інформації про шкоду або загрозу суспільним інтересам через внутрішні чи регулярні канали повідомлення про можливі факти корупційних з корупцією правопорушень не привело до ефективних результатів у встановлений строк для її перевірки або розслідування (відмовлено в проведенні перевірки або розслідування розкритої інформації; перевірка або розслідування розкритої інформації формально розпочато, але не проводиться; виявлені порушення не привели до притягнення чи початку процедури притягнення винних осіб до відповідальності, відновлення порушених прав і свобод осіб, відшкодування завданої шкоди; не вжито заходів щодо припинення діянь або бездіяльності, інформацію щодо яких розкрито, та ліквідації їхніх наслідків; не вжито заходів щодо запобігання шкоди чи загрози, інформацію щодо яких розкрито тощо);
 
Відхилено   1) повідомлення інформації через внутрішні та регулярні канали не дало ефективних результатів у встановлений для її перевірки або розслідування строк (відмовлено у проведенні перевірки або розслідування повідомленої інформації; виявлені порушення не привели до притягнення чи початку процедури притягнення винних осіб до відповідальності, відновлення порушених прав і свобод осіб, відшкодування завданої шкоди; не вжито заходів щодо припинення діянь або бездіяльності, інформацію про які повідомлено; не вжито заходів щодо запобігання шкоді чи загрозам, інформацію про які повідомлено тощо);
 
    -62- Кабаченко В.В.
1) розкриття інформації про шкоду або загрозу суспільним інтересам через внутрішні чи регулярні канали не привело до ефективних результатів у встановлений для її перевірки або розслідування строк (відмовлено в проведенні перевірки або розслідування розкритої інформації; перевірка або розслідування розкритої інформації формально розпочато, але не проводиться; виявлені порушення не привели до притягнення чи початку процедури притягнення винних осіб до відповідальності, відновлення порушених прав і свобод осіб, відшкодування завданої шкоди; не вжито заходів щодо припинення діянь або бездіяльності, інформацію щодо яких розкрито, та ліквідації їхніх наслідків; не вжито заходів щодо запобігання шкоди чи загрози, інформацію щодо яких розкрито тощо);
 
Відхилено    
80. 2) внутрішні і регулярні канали не будуть ефективними, оскільки інформація про можливі факти корупційних або пов'язаних з корупцією правопорушень, інших порушень цього Закону належить до такої, що згідно із Законом України "Про інформацію" вважається предметом суспільного інтересу і право громадськості знати цю інформацію переважає потенційну шкоду від її поширення;
 
-63- Іванісов Р.В.
Шинкаренко І.А.
Ткаченко О.М.
Мошенець О.В.
Стернійчук В.О.
2) внутрішні канали не будуть ефективними, оскільки інформація про шкоду або загрозу суспільним інтересам, що розкривається, належить до такої, що згідно із Законом України «Про інформацію» вважається предметом суспільного інтересу і право громадськості знати цю інформацію переважає потенційну шкоду від її поширення;
 
Враховано   2) внутрішні канали не будуть ефективними, оскільки інформація про шкоду або загрозу суспільним інтересам, що розкривається, належить до інформації, яка згідно із Законом України «Про інформацію» вважається предметом суспільного інтересу, і право громадськості знати таку інформацію переважає над потенційною шкодою від її поширення;
 
    -64- Кабаченко В.В.
2) внутрішні канали не будуть ефективними, оскільки інформація про шкоду або загрозу суспільним інтересам, що розкривається, належить до такої, що згідно із Законом України «Про інформацію» вважається предметом суспільного інтересу і право громадськості знати цю інформацію переважає потенційну шкоду від її поширення;
 
Враховано    
    -65- Фріс І.П.
абзац тридцять перший виключити;
 
Відхилено    
81. 3) викривача, його близьких осіб звільнено з роботи (посади), піддано дисциплінарному стягненню, вчинено щодо них інші негативні заходи впливу чи заходи дискримінації у зв'язку з повідомленням про можливі факти корупційних або пов'язаних з корупцією правопорушень, інших порушень цього Закону;
 
-66- Іванісов Р.В.
Шинкаренко І.А.
Ткаченко О.М.
Мошенець О.В.
Стернійчук В.О.
3) викривача чи членів сім’ї викривача звільнено з роботи (посади), піддано дисциплінарному стягненню, вчинено щодо них інші негативні заходи впливу чи заходи дискримінації у зв’язку з розкриттям ним інформації про шкоду або загрозу суспільним інтересам;
 
Відхилено   3) викривача, його близьких осіб звільнено з роботи (посади), піддано дисциплінарному стягненню, вчинено щодо них інші негативні заходи впливу чи заходи дискримінації у зв'язку з повідомленням про можливі факти корупційних або пов'язаних з корупцією правопорушень, інших порушень цього Закону;
 
    -67- Кабаченко В.В.
3) викривача чи членів сім’ї викривача звільнено з роботи (посади), піддано дисциплінарному стягненню, вчинено щодо них інші негативні заходи впливу чи заходи дискримінації у зв’язку з розкриттям ним інформації про шкоду або загрозу суспільним інтересам;
 
Відхилено    
    -68- Фріс І.П.
абзац тридцять другий доповнити словами «якщо повідомлення викривача було достовірним та підтвердилося відповідними доказами»;
 
Відхилено    
82. 4) відсутні внутрішні або регулярні канали повідомлення про можливі факти корупційних або пов'язаних з корупцією правопорушень, інших порушень цього Закону, через які може бути повідомлена відповідна інформація.
 
-69- Іванісов Р.В.
Шинкаренко І.А.
Ткаченко О.М.
Мошенець О.В.
Стернійчук В.О.
абзаци двадцять дев’ятий – тридцять третій замінити та доповнити абзацами у такій редакції 4) відсутні внутрішні або регулярні канали розкриття інформації про шкоду або загрозу суспільним інтересам, через які може бути розкрита відповідна інформація.
 
Відхилено   4) відсутні внутрішні або регулярні канали повідомлення про можливі факти корупційних або пов'язаних з корупцією правопорушень, інших порушень цього Закону, через які може бути повідомлена відповідна інформація.
5) є реальна загроза знищення документів або доказів, що стосуються поширюваної інформації.
 
    -70- Іванісов Р.В.
Шинкаренко І.А.
Ткаченко О.М.
Мошенець О.В.
Стернійчук В.О.
5. Розкриття інформації про шкоду або загрозу суспільним інтересам, що становить державну таємницю (крім випадку, коли інформація формально зберігає статус такої таємниці, але відпали законні підстави для цього), здійснюється викривачем через внутрішні канали розкриття такої інформації. Розкриття такої інформації через регулярні канали може бути здійснене викривачем виключно у випадку якщо:
1) попереднє розкриття інформації через внутрішні канали не привело до ефективних результатів у встановлений для її перевірки або розслідування строк;
2) внутрішні канали не будуть ефективними, оскільки інформація про шкоду або загрозу суспільним інтересам, що розкривається, належить до такої, що згідно із Законом України «Про інформацію» вважається предметом суспільного інтересу і право громадськості знати цю інформацію переважає потенційну шкоду від її поширення;
3) викривача чи члена сім’ї викривача звільнено з роботи (посади), піддано дисциплінарному стягненню, вчинено щодо них інші негативні заходи впливу чи заходи дискримінації у зв’язку з розкриттям ним інформації про шкоду або загрозу суспільним інтересам;
4) відсутні внутрішні канали розкриття інформації про шкоду або загрозу суспільним інтересам, через які може бути розкрита відповідна інформація.
6. Розкриття інформації про шкоду або загрозу суспільним інтересам, що становить державну таємницю (крім випадку, коли інформація формально зберігає статус такої таємниці, але відпали законні підстави для цього), через зовнішні канали може бути здійснене викривачем виключно у випадку якщо:
1)попереднє розкриття інформації через внутрішні та регулярні канали не привело до ефективних результатів у встановлений для її перевірки або розслідування строк;
2)внутрішні або регулярні канали не будуть ефективними, оскільки інформація про шкоду або загрозу суспільним інтересам, що розкривається, належить до такої, що згідно із Законом України «Про інформацію» вважається предметом суспільного інтересу і право громадськості знати цю інформацію переважає потенційну шкоду від її поширення;
3) відсутні внутрішні та регулярні канали розкриття інформації про шкоду або загрозу суспільним інтересам, через які може бути розкрита відповідна інформація.»;
 
Відхилено    
    -71- Радіна А.О.
Після абзацу 33 пункту 7 розділу І проекту додати новий абзац такого змісту «5) є реальна загроза знищення документів або доказів які стосуються поширюваної інформації.»
 
Враховано    
    -72- Кабаченко В.В.
4) відсутні внутрішні або регулярні канали розкриття інформації про шкоду або загрозу суспільним інтересам, через які може бути розкрита відповідна інформація.
 
Відхилено    
    -73- Кабаченко В.В.
доповнити статтю 53-2 частиною 5 та частиною 6 в такій редакції: 5. Розкриття інформації про шкоду або загрозу суспільним інтересам, що становить державну таємницю (крім випадку, коли інформація формально зберігає статус такої таємниці, але відпали законні підстави для цього), здійснюється викривачем через внутрішні канали розкриття такої інформації. Розкриття такої інформації через регулярні канали може бути здійснене викривачем виключно у випадку якщо:
1) попереднє розкриття інформації через внутрішні канали не привело до ефективних результатів у встановлений для її перевірки або розслідування строк;
2) внутрішні канали не будуть ефективними, оскільки інформація про шкоду або загрозу суспільним інтересам, що розкривається, належить до такої, що згідно із Законом України «Про інформацію» вважається предметом суспільного інтересу і право громадськості знати цю інформацію переважає потенційну шкоду від її поширення;
3) викривача чи члена сім’ї викривача звільнено з роботи (посади), піддано дисциплінарному стягненню, вчинено щодо них інші негативні заходи впливу чи заходи дискримінації у зв’язку з розкриттям ним інформації про шкоду або загрозу суспільним інтересам;
4) відсутні внутрішні канали розкриття інформації про шкоду або загрозу суспільним інтересам, через які може бути розкрита відповідна інформація.
6. Розкриття інформації про шкоду або загрозу суспільним інтересам, що становить державну таємницю (крім випадку, коли інформація формально зберігає статус такої таємниці, але відпали законні підстави для цього), через зовнішні канали може бути здійснене викривачем виключно у випадку якщо:
1)попереднє розкриття інформації через внутрішні та регулярні канали не привело до ефективних результатів у встановлений для її перевірки або розслідування строк;
2)внутрішні або регулярні канали не будуть ефективними, оскільки інформація про шкоду або загрозу суспільним інтересам, що розкривається, належить до такої, що згідно із Законом України «Про інформацію» вважається предметом суспільного інтересу і право громадськості знати цю інформацію переважає потенційну шкоду від її поширення;
3) відсутні внутрішні та регулярні канали розкриття інформації про шкоду або загрозу суспільним інтересам, через які може бути розкрита відповідна інформація.»
 
Відхилено    
83. Стаття 53-3. Права та гарантії захисту викривача
 
   Стаття 53-3. Права та гарантії захисту викривача
 
84. 1. Права викривача виникають з моменту повідомлення інформації про можливі факти корупційних або пов'язаних з корупцією правопорушень, інших порушень цього Закону.
 
-74- Сюмар В.П.
У пункті 7 Розділу І законопроекту, що доповнює Розділ VІІІ Закону України «Про запобігання корупції» статтями 53-1 – 53-9, частину першу статті 53-3 викласти у редакції: «1. Права викривача виникають з моменту відкриття провадження в справах про адміністративні правопорушення, пов’язані з корупцією, кримінального провадження у справах щодо корупційних злочинів, а також дисциплінарного провадження за вчинення корупційного або пов’язаного з корупцією правопорушення, якщо такі провадження відкриті у зв’язку з повідомленням викривача».
 
Відхилено   1. Права викривача виникають з моменту повідомлення інформації про можливі факти корупційних або пов'язаних з корупцією правопорушень, інших порушень цього Закону.
 
85. 2. Викривач має право:
 
   2. Викривач має право:
 
86. 1) бути повідомленим про свої права та обов'язки, передбачені цим Законом;
 
-75- Власенко С.В.
абзац 37 – виключити;
 
Відхилено   1) бути повідомленим про свої права та обов'язки, передбачені цим Законом;
 
87. 2) подавати докази на підтвердження своєї заяви;
 
   2) подавати докази на підтвердження своєї заяви;
 
88. 3) отримувати від уповноваженого органу, до якого він подав повідомлення, підтвердження його прийняття і реєстрації;
 
   3) отримувати від уповноваженого органу, до якого він подав повідомлення, підтвердження його прийняття і реєстрації;
 
89. 4) давати пояснення, свідчення або відмовитися їх давати;
 
-76- Власенко С.В.
абзац 39 викласти в редакції: «4) давати пояснення, свідчення або відмовитися їх давати;»;
 
Відхилено   4) давати пояснення, свідчення або відмовитися їх давати;
 
90. 5) на безоплатну правову допомогу у зв'язку із захистом прав викривача;
 
   5) на безоплатну правову допомогу у зв'язку із захистом прав викривача;
 
91. 6) на конфіденційність;
 
-77- Власенко С.В.
абзац 42 – виключити;
 
Відхилено   6) на конфіденційність;
 
92. 7) повідомляти про можливі факти корупційних або пов'язаних з корупцією правопорушень, інших порушень цього Закону без зазначення авторства (анонімно);
 
-78- Власенко С.В.
абзац 43 – виключити;
 
Відхилено   7) повідомляти про можливі факти корупційних або пов'язаних з корупцією правопорушень, інших порушень цього Закону без зазначення відомостей про себе (анонімно);
 
93. 8) у разі загрози життю і здоров'ю на забезпечення безпеки щодо себе та близьких осіб, майна та житла або відмову від таких заходів;
 
   8) у разі загрози життю і здоров'ю на забезпечення безпеки щодо себе та близьких осіб, майна та житла або на відмову від таких заходів;
 
94. 9) на відшкодування витрат у зв'язку із захистом прав викривачів, витрат на адвоката у зв'язку із захистом прав особи як викривача, витрат на судовий збір;
 
-79- Пузанов О.Г.
Абзац сорок п'ятий пункту 7 розділу І виключити.
Відтак підпункти 10 – 13 частини другої статті 53-3 вважати підпунктами 9-12 відповідно.
 
Відхилено   9) на відшкодування витрат у зв'язку із захистом прав викривачів, витрат на адвоката у зв'язку із захистом прав особи як викривача, витрат на судовий збір;
 
    -80- Власенко С.В.
абзац 45 – виключити;
 
Відхилено    
95. 10) на винагороду у визначених законом випадках;
 
-81- Фріс І.П.
виключити;
 
Відхилено   10) на винагороду у визначених законом випадках;
 
96. 11) на отримання психологічної допомоги;
 
   11) на отримання психологічної допомоги;
 
97. 12) на звільнення від юридичної відповідальності у визначених законом випадках;
 
   12) на звільнення від юридичної відповідальності у визначених законом випадках;
 
98. 13) отримувати інформацію про стан та результати розгляду, перевірки та/або розслідування за фактом повідомлення ним інформації.
 
   13) отримувати інформацію про стан та результати розгляду, перевірки та/або розслідування за фактом повідомлення ним інформації.
 
99. 3. Права та гарантії захисту викривачів поширюються на близьких осіб викривача.
 
   3. Права та гарантії захисту викривачів поширюються на близьких осіб викривача.
 
100. Стаття 53-4. Захист трудових прав викривача
 
   Стаття 53-4. Захист трудових прав викривача
 
101. 1. Викривачу, його близьким особам не може бути відмовлено у прийнятті на роботу, їх не може бути звільнено чи примушено до звільнення, притягнуто до дисциплінарної відповідальності чи піддано з боку керівника або роботодавця іншим негативним заходам впливу (переведення, атестація, зміна умов праці, відмова у призначенні на вищу посаду, зменшення заробітної плати тощо) або загрозі таких заходів впливу у зв'язку із повідомленням про можливі факти корупційних або пов'язаних з корупцією правопорушень, інших порушень цього Закону.
 
-82- Юрчишин Я.Р.
У пункті 7 Розділу І проекту Закону України «Про внесення змін до Закону України «Про запобігання корупції» щодо викривачів корупції» абзац 1 частини 1 статті 53-4 Закону України «Про запобігання корупції» викласти у такій редакції: «Викривачу, його близьким особам не може бути відмовлено у прийнятті на роботу, їх не може бути звільнено чи примушено до звільнення, притягнуто до дисциплінарної відповідальності чи піддано з боку керівника або роботодавця іншим негативним заходам впливу (переведення, атестація, зміна умов праці, відмова у призначенні на вищу посаду, зменшення заробітної плати, відмова у наданні відпустки, відсторонення від роботи чи посади, пониження чи утримання просування по службі, невчасне присвоєння чергового звання, зміна робочого часу, збільшення обсягу виконуваної роботи, публічна негативна оцінка, що впливає на репутацію особи, неатестація, накладення стягнення, не перетворення тимчасового трудового договору на постійний, включення до неформальних «чорних списків», дострокове розірвання контракту тощо) або загрозі таких заходів впливу у зв'язку із повідомленням про можливі факти корупційних або пов'язаних з корупцією правопорушень, інших порушень цього Закону.»
 
Відхилено   1. Викривачу, його близьким особам не може бути відмовлено у прийнятті на роботу, їх не може бути звільнено чи примушено до звільнення, притягнуто до дисциплінарної відповідальності чи піддано з боку керівника або роботодавця іншим негативним заходам впливу (переведення, атестація, зміна умов праці, відмова у призначенні на вищу посаду, зменшення заробітної плати тощо) або загрозі таких заходів впливу у зв'язку з повідомленням про можливі факти корупційних або пов'язаних з корупцією правопорушень, інших порушень цього Закону.
 
    -83- Власенко С.В.
абзац 52 викласти в редакції: «1. Викривачу, його близьким особам не може бути відмовлено у прийнятті на роботу, їх не може бути звільнено чи примушено до звільнення, притягнуто до дисциплінарної відповідальності чи піддано з боку керівника або роботодавця іншим негативним заходам впливу (переведення, атестація, зміна умов праці, відмова у призначенні на вищу посаду, зменшення заробітної плати тощо) або загрозі таких заходів впливу з підстав повідомленням ним про можливі факти корупційних або пов'язаних з корупцією правопорушень, інших порушень цього Закону.»;
 
Відхилено    
    -84- Фріс І.П.
виключити;
 
Відхилено    
102. До негативних заходів також належать формально правомірні рішення і дії керівника або роботодавця, але які носять вибірковий характер, зокрема, не застосовуються до інших працівників у подібних ситуаціях та/або не застосовувались до працівника у подібних ситуаціях раніше.
 
-85- Пузанов О.Г.
Абзац п'ятдесят третій пункту 7 розділу І виключити.
 
Відхилено   До негативних заходів також належать формально правомірні рішення і дії керівника або роботодавця, які носять вибірковий характер, зокрема, не застосовуються до інших працівників у подібних ситуаціях та/або не застосовувалися до працівника у подібних ситуаціях раніше.
 
    -86- Фріс І.П.
виключити;
 
Відхилено    
103. 2. У разі відсторонення працівника, який є викривачем, від виконання трудових обов'язків не з його вини оплата праці на період відсторонення здійснюється в розмірі середньої заробітної плати працівника за останній рік.
 
-87- Іванісов Р.В.
Шинкаренко І.А.
Ткаченко О.М.
Мошенець О.В.
Стернійчук В.О.
у абзаці п’ятдесят четвертому слова «в розмірі середньої заробітної плати працівника за останній рік» замінити словами «відповідно до вимог чинного законодавства».
 
Відхилено   2. У разі відсторонення працівника, який є викривачем, від виконання трудових обов'язків не з його вини оплата праці на період відсторонення здійснюється в розмірі середньої заробітної плати працівника за останній рік.
 
    -88- Пузанов О.Г.
Абзац п'ятдесят четвертий пункту 7 розділу І викласти в наступній редакції: "2. У разі відсторонення працівника, який є викривачем, від виконання трудових обов'язків не з його вини, він має право на відшкодування середньої заробітної плати за весь час такого відсторонення, але не більше ніж за один рік. "
 
Відхилено    
    -89- Фріс І.П.
виключити;
 
Відхилено    
104. 3. Викривачу, його близьким особам не може бути відмовлено в укладенні чи продовженні договору, трудового договору (контракту), наданні адміністративних та інших послуг у зв'язку із повідомленням про можливі факти корупційних або пов'язаних з корупцією правопорушень, інших порушень цього Закону. Забороняється створювати перешкоди викривачу, його близьким особам у подальшому здійсненні ними їх трудової, професійної, господарської, громадської, наукової або іншої діяльності, проходженні ними служби чи навчання, а також здійснювати будь-які дискримінаційні заходи у зв'язку із повідомленням про можливі факти корупційних або пов'язаних з корупцією правопорушень, інших порушень цього Закону.
 
   3. Викривачу, його близьким особам не може бути відмовлено в укладенні чи продовженні договору, трудового договору (контракту), наданні адміністративних та інших послуг у зв'язку з повідомленням про можливі факти корупційних або пов'язаних з корупцією правопорушень, інших порушень цього Закону. Забороняється створювати перешкоди викривачу, його близьким особам у подальшому здійсненні ними їх трудової, професійної, господарської, громадської, наукової або іншої діяльності, проходженні ними служби чи навчання, а також вживати будь-яких дискримінаційних заходів у зв'язку з повідомленням про можливі факти корупційних або пов'язаних з корупцією правопорушень, інших порушень цього Закону.
 
105. 4. Викривачу, його близьким особам, права яких порушені всупереч положенням частин першої – третьої цієї статті, гарантується поновлення їх порушених прав.
 
-90- Фріс І.П.
слова «частин першої – третьої» виключити;
 
Відхилено   4. Викривачу, його близьким особам, права яких порушені всупереч положенням частин першої – третьої цієї статті, гарантується поновлення їх порушених прав.
 
106. 5. Викривач, його близькі особи, які звільнені з роботи у зв'язку з повідомленням про можливі факти корупційних або пов'язаних з корупцією правопорушень, інших порушень цього Закону, підлягають негайному поновленню на попередній роботі (посаді), а також їм виплачується середній заробіток за час вимушеного прогулу, але не більше як за один рік. Якщо заява про поновлення викривача, його близької особи на роботі (посаді) розглядається більше одного року не з їх вини, їм виплачується середній заробіток за весь час вимушеного прогулу.
 
-91- Іванісов Р.В.
Шинкаренко І.А.
Ткаченко О.М.
Мошенець О.В.
Стернійчук В.О.
абзац п’ятдесят сьомий викласти в такій редакції:
«5. Викривач, його близькі особи, які звільнені з роботи у зв'язку з повідомленням про можливі факти корупційних правопорушень, підлягають негайному поновленню на попередній роботі (посаді) з дня прийняття рішення про поновлення на посаді відповідно до вимог чинного законодавства, а також їм виплачується середній заробіток за час вимушеного прогулу, але не більше ніж за один рік».
 
Відхилено   5. Викривач, його близькі особи, звільнені з роботи у зв'язку з повідомленням про можливі факти корупційних або пов'язаних з корупцією правопорушень, інших порушень цього Закону, підлягають негайному поновленню на попередній роботі (посаді), а також їм виплачується середній заробіток за час вимушеного прогулу, але не більш як за один рік. Якщо заява про поновлення викривача, його близької особи на роботі (посаді) розглядається більше одного року не з їхньої вини, їм виплачується середній заробіток за весь час вимушеного прогулу.
 
    -92- Пузанов О.Г.
Абзац п'ятдесят сім пункту 7 розділу І після "інших порушень цього Закону" додати слова "на підставі рішення органу, що розглядав трудовий спір"
 
Відхилено    
    -93- Фріс І.П.
після слів «інших порушень цього Закону» доповнити словами та знаками « (якщо повідомлення викривача було достовірним та підтвердилося відповідними доказами)»;
 
Відхилено    
107. 6. Викривач, його близькі особи, переведені на іншу постійну нижчеоплачувану роботу (посаду) у зв'язку з повідомленням про можливі факти корупційних або пов'язаних з корупцією правопорушень, інших порушень цього Закону, підлягають негайному поновленню на попередній роботі (посаді), а також їм виплачується різниця в заробітку за час виконання нижчеоплачуваної роботи, але не більш як за один рік. Якщо заява про поновлення викривача, його близької особи на роботі розглядається більше одного року не з їх вини, їм виплачується середній заробіток за весь час вимушеного прогулу.
 
-94- Пузанов О.Г.
Абзац п'ятдесят вісім пункту 7 розділу І після "інших порушень цього Закону" додати слова "на підставі рішення органу, що розглядав трудовий спір"
 
Відхилено   6. Викривач, його близькі особи, переведені на іншу постійну нижчеоплачувану роботу (посаду) у зв'язку з повідомленням про можливі факти корупційних або пов'язаних з корупцією правопорушень, інших порушень цього Закону, підлягають негайному поновленню на попередній роботі (посаді), а також їм виплачується різниця в заробітку за час виконання нижчеоплачуваної роботи, але не більш як за один рік. Якщо заява про поновлення викривача, його близької особи на роботі розглядається більше одного року не з їхньої вини, їм виплачується середній заробіток за весь час вимушеного прогулу.
 
    -95- Фріс І.П.
після слів «інших порушень цього Закону» доповнити словами та знаками « (якщо повідомлення викривача було достовірним та підтвердилося відповідними доказами)»;
 
Відхилено    
108. 7. У разі наявності підстав для поновлення на роботі працівника, який був звільнений у зв'язку із здійсненим ним, його близькою особою повідомленням про можливі факти корупційних або пов'язаних з корупцією правопорушень, інших порушень цього Закону, та за його відмови від такого поновлення йому виплачується грошова компенсація у розмірі шестимісячного середнього заробітку, а у випадку неможливості поновлення – у розмірі дворічного середнього заробітку.
 
-96- Фріс І.П.
після слів «інших порушень цього Закону» доповнити словами та знаками « (якщо повідомлення викривача було достовірним та підтвердилося відповідними доказами)»;
 
Відхилено   7. У разі наявності підстав для поновлення на роботі працівника, звільненого у зв'язку із здійсненим ним, його близькою особою повідомленням про можливі факти корупційних або пов'язаних з корупцією правопорушень, інших порушень цього Закону, та за його відмови від такого поновлення йому виплачується грошова компенсація у розмірі шестимісячного середнього заробітку, а в разі неможливості поновлення – у розмірі дворічного середнього заробітку.
 
109. Стаття 53-5. Право викривача на конфіденційність та анонімність
 
-97- Власенко С.В.
абзац 67 – виключити;
 
Відхилено   Стаття 53-5. Право викривача на конфіденційність та анонімність
 
110. 1. Заборонено розкривати інформацію про особу викривача, його близьких осіб або інші дані, які можуть ідентифікувати особу викривача, його близьких осіб, третім особам, які не залучаються до розгляду, перевірки та/або розслідування повідомлених ним фактів, а також особам, дій або бездіяльності яких стосуються повідомлені ним факти, крім випадків, установлених законом.
 
-98- Власенко С.В.
абзац 68 – виключити;
 
Відхилено   1. Заборонено розкривати інформацію про особу викривача, його близьких осіб або інші дані, які можуть ідентифікувати особу викривача, його близьких осіб, третім особам, які не залучаються до розгляду, перевірки та/або розслідування повідомлених ним фактів, а також особам, дій або бездіяльності яких стосуються повідомлені ним факти, крім випадків, установлених законом.
 
111. 2. У разі якщо законом дозволяється без згоди викривача ухвалення обґрунтованого рішення про розголошення інформації про викривача або інформації, яка може ідентифікувати особу викривача, викривач повинен бути повідомлений про це не пізніше ніж за 18 робочих днів до дня розкриття відповідної інформації шляхом вручення йому повідомлення про ухвалення відповідного рішення під розписку. У повідомленні про розкриття інформації про особу викривача повинно бути вказано коло осіб, яким буде розголошена інформація, а також підстави такого розголошення.
 
-99- Власенко С.В.
абзац 69 – виключити;
 
Відхилено   2. У разі якщо законом дозволяється без згоди викривача ухвалення обґрунтованого рішення про розголошення інформації про викривача або інформації, яка може ідентифікувати особу викривача, викривач повинен бути повідомлений про це не пізніше ніж за 18 робочих днів до дня розкриття відповідної інформації шляхом вручення йому повідомлення про ухвалення відповідного рішення під розписку. У повідомленні про розкриття інформації про особу викривача має бути вказано коло осіб, яким буде розголошена інформація, а також підстави такого розголошення.
 
    -100- Фріс І.П.
у реченні першому абзацу шістдесят другого слова «шляхом вручення йому повідомлення про ухвалення відповідного рішення під розписку» замінити словами та знаком «таким самим шляхом, яким було отримано повідомлення від викривача»;
 
Відхилено    
112. 3. За незаконне розкриття відомостей про викривача настає відповідальність, передбачена законом.
 
-101- Власенко С.В.
абзац 70 – виключити;
 
Відхилено   3. За незаконне розкриття відомостей про викривача настає відповідальність, передбачена законом.
 
113. Стаття 53-6. Право викривача на отримання інформації
 
   Стаття 53-6. Право викривача на отримання інформації
 
114. 1. Викривач має право отримувати інформацію про стан та результати розгляду, перевірки та/або розслідування у зв'язку із здійсненим ним повідомленням про можливі факти корупційних або пов'язаних з корупцією правопорушень, інших порушень цього Закону.
 
   1. Викривач має право отримувати інформацію про стан та результати розгляду, перевірки та/або розслідування у зв'язку із здійсненим ним повідомленням про можливі факти корупційних або пов'язаних з корупцією правопорушень, інших порушень цього Закону.
 
115. 2. Інформація, передбачена частиною першою цієї статті, надається викривачу за його заявою органом, юридичною особою, посадовою або службовою особою, відповідальною за розгляд, проведення перевірки та/або розслідування у зв'язку із здійсненим викривачем повідомленням про можливі факти корупційних або пов'язаних з корупцією правопорушень, інших порушень цього Закону не пізніше 5 днів після отримання заяви, а також за кінцевими результатами розгляду, перевірки та/або розслідування.
 
   2. Інформація, передбачена частиною першою цієї статті, надається викривачу за його заявою органом, юридичною особою, посадовою або службовою особою, відповідальною за розгляд, проведення перевірки та/або розслідування у зв'язку із здійсненим викривачем повідомленням про можливі факти корупційних або пов'язаних з корупцією правопорушень, інших порушень цього Закону, не пізніше п’яти днів після отримання заяви, а також за кінцевими результатами розгляду, перевірки та/або розслідування.
 
116. Стаття 53-7. Винагорода викривачу
 
-102- Фріс І.П.
виключити;
 
Відхилено   Стаття 53-7. Винагорода викривачу
 
117. 1. Право на винагороду має викривач, який повідомив про корупційний злочин, грошовий розмір предмета якого або завдані державі збитки від якого у п'ять тисяч і більше разів перевищують розмір прожиткового мінімуму для працездатних осіб, установленого законом на час вчинення злочину.
 
-103- Кабаченко В.В.
частину 1 статті 53-7 викласти в такій редакції: «1. Право на винагороду має викривач, який повідомив про корупційний злочин, у разі надходження до Державного бюджет України грошового розміру предмета корупційного злочину або розміру завданих державі збитків від злочину.»
 
Відхилено   1. Право на винагороду має викривач, який повідомив про корупційний злочин, грошовий розмір предмета якого або завдані державі збитки від якого у п'ять тисяч і більше разів перевищують розмір прожиткового мінімуму для працездатних осіб, установленого законом на час вчинення злочину.
 
    -104- Скороход А.К.
У статті 53-7. Винагорода викривачу, у пункті 1, замінити слова «п’ять тисяч» на «п’ятсот», а після слів «на час вчинення злочину» доповнити речення словами «, та у разі, якщо такі гроші були вилучені».
 
Відхилено    
    -105- Фріс І.П.
виключити;
 
Відхилено    
118. 2. Розмір винагороди визначається судом у межах 10 відсотків від грошового розміру предмета корупційного злочину або розміру завданих державі збитків від злочину. Розмір винагороди не може перевищувати трьох тисяч мінімальних заробітних плат, установлених на час вчинення злочину.
 
-106- Іванісов Р.В.
Шинкаренко І.А.
Ткаченко О.М.
Мошенець О.В.
Стернійчук В.О.
«2. Розмір винагороди становить 10 відсотків від грошового розміру предмета корупційного злочину або розміру завданих державі збитків від злочину, але не більше однієї тисячі мінімальних заробітних плат, установлених на час вчинення злочину.
 
Відхилено   2. Розмір винагороди становить 10 відсотків від грошового розміру предмета корупційного злочину або розміру завданих державі збитків від злочину після ухвалення обвинувального вироку суду. Розмір винагороди не може перевищувати трьох тисяч мінімальних заробітних плат, установлених на час вчинення злочину.
 
    -107- Кабаченко В.В.
частину 2 статті 53-7 викласти в такій редакції:
«2. Розмір винагороди становить 10 відсотків від грошового розміру предмета корупційного злочину або розміру завданих державі збитків від злочину.»
 
Враховано редакційно    
    -108- Юрчишин Я.Р.
У пункті 7 Розділу І проекту Закону України «Про внесення змін до Закону України «Про запобігання корупції» щодо викривачів корупції» частину 2 статті 53-7 Закону України «Про запобігання корупції» викласти у такій редакції: «Розмір винагороди визначається судом у межах 10 відсотків від грошового розміру коштів, які були фактично відшкодовані до Державного бюджету після ухвалення обвинувального вироку суду. Розмір винагороди не може перевищувати трьох тисяч мінімальних заробітних плат, установлених на час вчинення злочину.»
 
Враховано редакційно    
    -109- Алєксєєв С.О.
У пункті 7 Розділу І речення «Розмір винагороди визначається судом у межах 10 відсотків від грошового розміру предмета корупційного злочину або розміру завданих державі збитків від злочину» доповнити словами та символами «, які були фактично відшкодовані до Державного бюджету після набуття законної сили обвинувальним вироком суду».
 
Відхилено    
    -110- Фріс І.П.
виключити;
 
Відхилено    
119. 3. У випадках повідомлення декількома викривачами різної інформації про один і той самий корупційний злочин, у тому числі інформації, що доповнює відповідні факти, розмір винагороди розподіляється між такими викривачами з урахуванням важливості повідомленої ними інформації.
 
-111- Іванісов Р.В.
Шинкаренко І.А.
Ткаченко О.М.
Мошенець О.В.
Стернійчук В.О.
3. У випадках повідомлення декількома викривачами різної інформації про один і той самий корупційний злочин, у тому числі інформації, що доповнює відповідні факти, розмір винагороди розподіляється солідарно між такими викривачами»;
 
Враховано редакційно   3. У випадках повідомлення декількома викривачами різної інформації про один і той самий корупційний злочин, у тому числі інформації, що доповнює відповідні факти, розмір винагороди розподіляється у рівних частинах між такими викривачами.
 
    -112- Пузанов О.Г.
Абзац сімдесятий пункту 7 розділу І після слів "повідомленої ними інформації" доповнити словами "в порядку визначеному Кримінальним процесуальним кодексом".
 
Відхилено    
    -113- Фріс І.П.
виключити;
 
Відхилено    
120. Стаття 53-8. Звільнення викривача від юридичної відповідальності
 
-114- Власенко С.В.
абзац 78 викласти в редакції: «Стаття 53-8. Юридична відповідальність викривача»;
 
Враховано   Стаття 53-8. Юридична відповідальність викривача
 
121. 1. Викривач не несе юридичної відповідальності за повідомлення про можливі факти корупційних або пов'язаних з корупцією правопорушень, інших порушень цього Закону, поширення зазначеної у повідомленні інформації, незважаючи на можливе порушення таким повідомленням своїх службових, цивільних, трудових чи інших подібних обов'язків або зобов'язань.
 
-115- Гриб В.О.
«1. Викривач не несе юридичної відповідальності за повідомлення про можливі факти корупційних або пов'язаних з корупцією правопорушень, інших порушень цього Закону, поширення зазначеної у повідомленні інформації, незважаючи на можливе порушення таким повідомленням своїх службових, цивільних, трудових чи інших подібних обов'язків або зобов'язань, якщо такі факти корупції підтвердилися. Якщо інформація викривача не підтвердилася, то особа, у відношенні якої викривачем були надані повідомлення про можливі факти корупційних або пов'язаних з корупцією правопорушень має право вимагати відшкодування збитків, у тому числі моральної шкоди від такого викривача. Державні органи, повинні на вимогу особи, у відношенні якої викривачем були надані повідомлення про можливі факти корупційних або пов'язаних з корупцією правопорушень, у разі якщо такі факти не підтвердились, надати повну інформацію щодо недобросовісного викривача.»
 
Відхилено   1. Викривач не несе юридичної відповідальності за повідомлення про можливі факти корупційних або пов'язаних з корупцією правопорушень, інших порушень цього Закону, поширення зазначеної у повідомленні інформації, незважаючи на можливе порушення таким повідомленням своїх службових, цивільних, трудових чи інших обов'язків або зобов'язань.
 
    -116- Пузанов О.Г.
Абзац сімдесят два пункту 7 розділу І виключити.
 
Відхилено    
    -117- Власенко С.В.
«1. Викривач є суб’єктом вчинення злочину, передбаченого статтею 383 Кримінального кодексу України, якщо ним завідомо неправдиво повідомлено про факти корупційних правопорушень, які можуть кваліфікуватися як злочин.»;
 
Відхилено    
    -118- Фріс І.П.
в абзаці сімдесят другому слова «незважаючи на можливе порушення таким повідомленням своїх службових, цивільних, трудових чи інших подібних обов’язків або зобов’язань» замінити словами «якщо повідомлення викривача було достовірним та підтвердилося відповідними доказами»;
 
Відхилено    
122. 2. Повідомлення про можливі факти корупційних або пов'язаних з корупцією правопорушень, інших порушень цього Закону не може розглядатися як порушення умов конфіденційності, передбачених цивільним, трудовим або іншим договором (контрактом).
 
-119- Пузанов О.Г.
"1. Повідомлення про можливі факти корупційних або пов'язаних з корупцією правопорушень, інших порушень цього Закону не може розглядатися як порушення умов конфіденційності, передбачених цивільним, трудовим або іншим договором (контрактом), за винятком випадків, коли таке повідомлення спрямоване на ухилення викривача від виконання обов'язків, передбачених цивільним, трудовим або іншим договором (контрактом).
 
Відхилено   2. Повідомлення про можливі факти корупційних або пов'язаних з корупцією правопорушень, інших порушень цього Закону не може розглядатися як порушення умов конфіденційності, передбачених цивільним, трудовим або іншим договором (контрактом).
 
    -120- Власенко С.В.
абзац 80 викласти в редакції: «2. Повідомлення про можливі факти корупційних або пов'язаних з корупцією правопорушень, інших порушень цього Закону не може розглядатися як порушення умов конфіденційності, передбачених цивільним, трудовим або іншим договором (контрактом), якщо в порядку досудового розслідування повідомлених фактів, інформація про корупційне правопорушення підтвердилася.».
 
Відхилено    
123. 3. Викривач звільняється від цивільно-правової відповідальності за шкоду або збитки, що стали результатом здійснення повідомлення про можливі факти корупційних або пов'язаних з корупцією правопорушень, інших порушень цього Закону.
 
-121- Пузанов О.Г.
2. Викривач звільняється від цивільно-правової відповідальності за шкоду або збитки, що стали результатом здійснення повідомлення про можливі факти корупційних або пов'язаних з корупцією правопорушень, інших порушень цього Закону, за винятком вчинення викривачем завідомо неправдивого повідомлення про вчинення злочину. "
 
Враховано редакційно   3. Викривач звільняється від цивільно-правової відповідальності за майнову та/або моральну шкоду, завдану внаслідок здійснення повідомлення про можливі факти корупційних або пов'язаних з корупцією правопорушень, інших порушень цього Закону, крім випадку здійснення завідомо неправдивого повідомлення. У разі неумисного повідомлення викривачем недостовірної інформації вона підлягає спростуванню у порядку, визначеному Цивільним кодексом України.
 
    -122- Власенко С.В.
абзац 81 – виключити;
 
Відхилено    
    -123- Фріс І.П.
доповнити словами «якщо повідомлення викривача було достовірним та підтвердилося відповідними доказами»;
 
Відхилено    
124. Стаття 53-9. Повноваження уповноважених підрозділів (уповноважених осіб) з питань запобігання та виявлення корупції у сфері захисту викривачів
 
   Стаття 53-9. Повноваження уповноважених підрозділів (уповноважених осіб) з питань запобігання та виявлення корупції у сфері захисту викривачів
 
125. 1. До повноважень уповноважених підрозділів (уповноважених осіб) з питань запобігання та виявлення корупції у сфері захисту викривачів належать:
 
   1. До повноважень уповноважених підрозділів (уповноважених осіб) з питань запобігання та виявлення корупції у сфері захисту викривачів належать:
 
126. 1) організація роботи внутрішніх каналів повідомлення про можливі факти корупційних або пов'язаних з корупцією правопорушень, інших порушень цього Закону, отримання та організація розгляду повідомленої через такі канали інформації;
 
   1) організація роботи внутрішніх каналів повідомлення про можливі факти корупційних або пов'язаних з корупцією правопорушень, інших порушень цього Закону, отримання та організація розгляду повідомленої через такі канали інформації;
 
127. 2) співпраця з викривачами, забезпечення дотримання їх прав та гарантій захисту, передбачених законом;
 
   2) співпраця з викривачами, забезпечення дотримання їхніх прав та гарантій захисту, передбачених законом;
 
128. 3) надання працівникам відповідного органу чи юридичної особи, або особам, які проходять у них службу чи навчання, чи виконують певну роботу, методичної допомоги та консультацій щодо повідомлення про можливі факти корупційних або пов'язаних з корупцією правопорушень, інших порушень цього Закону та захисту викривачів, проведення внутрішніх навчань із цих питань.
 
   3) надання працівникам відповідного органу чи юридичної особи або особам, які проходять у них службу чи навчання, чи виконують певну роботу, методичної допомоги та консультацій щодо повідомлення про можливі факти корупційних або пов'язаних з корупцією правопорушень, інших порушень цього Закону та захисту викривачів, проведення внутрішніх навчань з цих питань.
 
129. 2. На виконання повноважень у сфері захисту викривачів уповноважені підрозділи (уповноважені особи) з питань запобігання та виявлення корупції мають право:
 
   2. На виконання повноважень у сфері захисту викривачів уповноважені підрозділи (уповноважені особи) з питань запобігання та виявлення корупції мають право:
 
130. 1) витребувати від інших структурних підрозділів відповідного органу чи юридичної особи документи, у тому числі ті, що містять інформацію з обмеженим доступом (крім державної таємниці), та робити чи отримувати їх копії;
 
-124- Власенко С.В.
у абзаці 88 слова: «чи отримувати» - виключити;
 
Відхилено   1) витребувати від інших структурних підрозділів відповідного органу чи юридичної особи документи, у тому числі ті, що містять інформацію з обмеженим доступом (крім державної таємниці), та робити чи отримувати їх копії;
 
131. 2) викликати та опитувати осіб, дій або бездіяльності яких стосуються повідомлені викривачем факти, у тому числі керівника, заступників керівника органу, установи, організації;
 
   2) викликати та опитувати осіб, дій або бездіяльності яких стосуються повідомлені викривачем факти, у тому числі керівника, заступників керівника органу, установи, організації;
 
132. 3) звертатись до Національного агентства щодо порушених прав викривача, його близьких осіб;
 
   3) звертатися до Національного агентства щодо порушених прав викривача, його близьких осіб;
 
133. 4) вносити подання керівнику відповідного органу чи юридичної особи про притягнення винних осіб до дисциплінарної відповідальності за порушення цього Закону;
 
   4) вносити подання керівнику відповідного органу чи юридичної особи про притягнення винних осіб до дисциплінарної відповідальності за порушення цього Закону;
 
134. 5) виконувати інші визначені законом повноваження, спрямовані на всебічний розгляд повідомлень викривачів та захист їх прав та свобод.
 
   5) виконувати інші визначені законом повноваження, спрямовані на всебічний розгляд повідомлень викривачів та захист їхніх прав та свобод.
 
135. Керівники та заступники керівників відповідних підрозділів чи відповідальні посадові особи, до повноважень яких належить організація роботи внутрішніх каналів повідомлення про можливі факти корупційних або пов'язаних з корупцією правопорушень, інших порушень цього Закону, отримання та організація розгляду повідомленої через них інформації, співпраця з викривачами, підзвітні і відповідальні у своїй діяльності лише перед керівником відповідного органу чи юридичної особи.
 
   Керівники та заступники керівників відповідних підрозділів чи відповідальні посадові особи, до повноважень яких належить організація роботи внутрішніх каналів повідомлення про можливі факти корупційних або пов'язаних з корупцією правопорушень, інших порушень цього Закону, отримання та організація розгляду повідомленої через них інформації, співпраця з викривачами, підзвітні і відповідальні у своїй діяльності лише перед керівником відповідного органу чи юридичної особи.
 
136. Керівник уповноваженого підрозділу з питань запобігання та виявлення корупції має визначити окрему особу, відповідальну за реалізацію повноважень із захисту викривачів".
 
-125- Пузанов О.Г.
Доповнити новою статтею наступного змісту: "Стаття 53-10. Гарантії дотримання прав осіб, стосовно яких викривачі подають повідомлення про вчинення корупційних або пов'язаних з корупцією правопорушень
1. Особа, стосовно якої подано повідомлення викривача про вчинення корупційних або пов'язаних з корупцією правопорушень має право:
1) отримувати інформацію про початок проведення перевірки або розслідування інформації, викладеної у повідомленні викривача, за винятком випадків коли таке повідомлення призведе до приховування та/або знищення доказів вчинення такою особою корупційних або пов'язаних з корупцією правопорушень, та знати у вчиненні якого саме корупційного або пов'язаного з корупцією порушення її звинувачують;
2) брати участь у розгляді питань, пов'язаних з перевіркою обставин, викладених у повідомленні викривача;
3) надавати свої пояснення та міркування стосовно викладених у повідомленні викривача повідомлень, відмовлятися від дачі таких пояснень;
4) користуватися правовою допомогою;
5) вимагати перевірки обґрунтованості повідомлення викривача;
6) збирати і подавати докази, які підтверджують безпідставність повідомлення викривача;
7) одержувати копії документів, пов'язаних з перевіркою обставин, викладених у повідомленні викривача, за винятком копій документів, які містять інформацію з обмеженим доступом, інформацію про викривача, якщо це може завдати шкоди правам викривача і його близьких осіб. В такому разі, для ознайомлення надається інформація, доступ до якої необмежений.
8) на відшкодування шкоди, завданої завідомо неправдивим повідомленням викривача про вчинення такою особою корупційного або пов'язаного з корупцією правопорушення;
9) на відповідь, в порядку передбаченому Законом;
2. Особа, стосовно якої подано повідомлення викривача про вчинення корупційних або пов'язаних з корупцією правопорушень має також інші права, передбачені цим та іншими Законами."
 
Відхилено   Керівник уповноваженого підрозділу з питань запобігання та виявлення корупції має визначити окрему особу, відповідальну за реалізацію повноважень із захисту викривачів".
 
137. ІІ. Прикінцеві положення
 
-126- Фріс І.П.
у тексті розділу ІІ слова «можливі факти» у всіх відмінках замінити словами «факти» у відповідних відмінках;
 
Відхилено   ІІ. Прикінцеві положення
 
138. 1. Цей Закон набирає чинності з 1 січня 2020 року.
 
-127- Алєксєєв С.О.
У пункті 1 розділу ІІ викласти в такій редакції: «1. Цей Закон набирає чинності з 1 січня 2021 року»
 
Відхилено   1. Цей Закон набирає чинності з 1 січня 2020 року.
 
    -128- Фріс І.П.
у пункті 1 розділу ІІ цифри «2020» замінити цифрами «2021»;
 
Відхилено    
139. 2. Внести зміни до таких законодавчих актів України:
 
   2. Внести зміни до таких законодавчих актів України:
 
140. 1) у Кодексі законів про працю України (Відомості Верховної Ради УРСР, 1971 р., додаток до № 50, ст. 375):
 
   1) у Кодексі законів про працю України (Відомості Верховної Ради УРСР, 1971 р., додаток до № 50, ст. 375):
 
141. а) статтю 2-1 після слів "підтримки іншим працівникам у захисті їх прав" доповнити словами "повідомлення про можливі факти корупційних або пов'язаних з корупцією правопорушень, інших порушень Закону України "Про запобігання корупції", а також сприяння особі у здійсненні такого повідомлення";
 
-129- Фріс І.П.
в абзаці другому слова «а також сприяння особі у здійсненні такого повідомлення» виключити;
 
Відхилено   а) статтю 2-1 після слів "підтримки іншим працівникам у захисті їх прав" доповнити словами "повідомлення про можливі факти корупційних або пов'язаних з корупцією правопорушень, інших порушень Закону України "Про запобігання корупції", а також сприяння особі у здійсненні такого повідомлення";
 
142. б) частину четверту статті 235 викласти у такій редакції:
 
   б) частину четверту статті 235 викласти в такій редакції:
 
143. "У разі наявності підстав для поновлення на роботі працівника, який був звільнений у зв'язку із здійсненим ним або його близькою особою повідомленням про можливі факти корупційних або пов'язаних з корупцією правопорушень, інших порушень Закону України "Про запобігання корупції" іншою особою, та за його відмови від такого поновлення орган, який розглядає трудовий спір, приймає рішення про виплату йому грошової компенсації у розмірі шестимісячного середнього заробітку, а у випадку неможливості поновлення – у розмірі дворічного середнього заробітку";
 
-130- Фріс І.П.
після слів «інших порушень Закону України «Про запобігання корупції» іншою особою» доповнити словами та знаками « (якщо повідомлення викривача було достовірним та підтвердилося відповідними доказами)»;
 
Відхилено   "У разі наявності підстав для поновлення на роботі працівника, який був звільнений у зв'язку із здійсненим ним або його близькою особою повідомленням про можливі факти корупційних або пов'язаних з корупцією правопорушень, інших порушень Закону України "Про запобігання корупції" іншою особою, та за його відмови від такого поновлення орган, який розглядає трудовий спір, приймає рішення про виплату йому грошової компенсації у розмірі шестимісячного середнього заробітку, а у випадку неможливості поновлення – у розмірі дворічного середнього заробітку";
 
144. 2) у Кодексі України про адміністративні правопорушення (Відомості Верховної Ради УРСР, 1984 р., додаток до № 51, ст.1122):
 
   2) у Кодексі України про адміністративні правопорушення (Відомості Верховної Ради УРСР, 1984 р., додаток до № 51, ст.1122):
 
145. а) у статті 172-8:
 
   а) у статті 172-8:
 
146. доповнити статтю частиною другою такого змісту:
 
   доповнити частиною другою такого змісту:
 
147. "Незаконне розголошення або використання в інший спосіб особою у своїх інтересах чи в інтересах іншої фізичної або юридичної особи інформації про викривача, його близьких осіб чи інформації, що може ідентифікувати особу викривача, його близьких осіб, яка стала їй (їм) відома у зв'язку з виконанням службових або інших визначених законом повноважень, –
 
   "Незаконне розголошення або використання в інший спосіб особою у своїх інтересах чи в інтересах іншої фізичної або юридичної особи інформації про викривача, його близьких осіб чи інформації, що може ідентифікувати особу викривача, його близьких осіб, яка стала їй (їм) відома у зв'язку з виконанням службових або інших визначених законом повноважень, –
 
148. тягне за собою накладення штрафу від однієї тисячі до двох тисяч п'ятисот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю строком на один рік";
 
-131- Пузанов О.Г.
В абзаці четвертому підпункту а) підпункту 2 пункту 2 розділу ІІ проекту слова "від однієї тисячі до двох тисяч п'ятисот" замінити на слова "від п'ятисот до тисячі".
 
Відхилено   тягне за собою накладення штрафу від однієї тисячі до двох тисяч п'ятисот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю строком на один рік";
 
    -132- Фріс І.П.
у підпункті 2 (зміни до Кодексу України про адміністративні правопорушення):
підпункт 2 доповнити новими абзацами шостим – восьмим такого змісту:
«доповнити статтю частиною третьою такого змісту:
«Повідомлення викривачем недостовірної або такої, що не знайшла свого підтвердження, інформації про факти корупційних або пов’язаних з корупцією правопорушень, інших порушень Закону України «Про запобігання корупції», –
тягне за собою накладення штрафу від однієї тисячі до двох тисяч п'ятисот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю строком на один рік»;
в зв’язку з цим, абзаци шостий – дванадцятий вважати відповідно абзацами дев’ятим – п’ятнадцятим;
 
Відхилено    
149. у примітці слова "у цій статті" замінити словами "у частині першій цієї статті", а також доповнити примітку новим абзацом такого змісту:
 
   у примітці: абзацу слова "у цій статті" замінити словами "у частині першій цієї статті"; абзац доповнити абзацом другим такого змісту:
 
150. "Викривачем визнається особа, зазначена у статті 1 Закону України "Про запобігання корупції";
 
   "Викривачем визнається особа, зазначена у статті 1 Закону України "Про запобігання корупції";
 
151. б) у частині першій статті 256 після слів "адреси свідків і потерпілих" доповнити словами "прізвище викривача (за його згодою)";
 
-133- Пузанов О.Г.
В абзаці четвертому підпункту б) підпункту 2 пункту 2 розділу ІІ проекту після "його" додати слово "письмовою".
 
Враховано   б) перше речення частини першої статті 256 після слів "адреси свідків і потерпілих" доповнити словами "прізвище викривача (за його письмовою згодою)";
 
    -134- Фріс І.П.
в абзаці одинадцятому слова та знаки « (за його згодою)» виключити;
 
Відхилено    
152. в) статтю 257 доповнити частиною п'ятою такого змісту:
 
   в) статтю 257 доповнити частиною п'ятою такого змісту:
 
153. "У разі участі у справі про адміністративне правопорушення викривача одночасно з надісланням протоколу до суду особа, яка склала протокол про вчинення адміністративного корупційного правопорушення, надсилає інформацію про особу викривача до Національного агентства з питань запобігання корупції";
 
   "У разі участі у справі про адміністративне правопорушення викривача одночасно з надісланням протоколу до суду особа, яка склала протокол про вчинення адміністративного корупційного правопорушення, надсилає інформацію про особу викривача до Національного агентства з питань запобігання корупції";
 
154. г) статтю 272 доповнити частиною третьою такого змісту:
 
   г) статтю 272 доповнити частиною третьою такого змісту:
 
155. "Викривач є свідком у справах про адміністративні правопорушення, пов'язані з корупцією. Викривач має право на збереження конфіденційності інформації щодо нього під час дачі пояснень по справі";
 
-135- Власенко С.В.
У Розділі ІІ у пункті 2 у підпункті 2 у абзаці 11 речення: «Викривач має право на збереження конфіденційності інформації щодо нього під час дачі пояснень по справі.» - виключити.
 
Відхилено   "Викривач є свідком у справах про адміністративні правопорушення, пов'язані з корупцією. Викривач має право на збереження конфіденційності інформації стосовно нього під час дачі пояснень по справі";
 
    -136- Фріс І.П.
абзац п’ятнадцятий виключити;
 
Відхилено    
156. 3) у Кримінальному кодексі України (Відомості Верховної Ради України, 2001 р., № 25 – 26, ст. 131):
 
   3) у Кримінальному кодексі України (Відомості Верховної Ради України, 2001 р., № 25 – 26, ст. 131):
 
157. а) абзац перший частини першої статті 172 викласти у такій редакції:
 
   а) абзац перший частини першої статті 172 викласти в такій редакції:
 
158. "1. Незаконне звільнення працівника з роботи з особистих мотивів чи у зв'язку з повідомленням ним як викривачем про вчинення іншою особою корупційного або пов'язаного з корупцією правопорушення, інших порушень Закону України "Про запобігання корупції", а також інше грубе порушення законодавства про працю -";
 
   "1. Незаконне звільнення працівника з роботи з особистих мотивів чи у зв'язку з повідомленням ним як викривачем про вчинення іншою особою корупційного або пов'язаного з корупцією правопорушення, інших порушень Закону України "Про запобігання корупції", а також інше грубе порушення законодавства про працю";
 
159. б) примітку статті 182 доповнити новим абзацом такого змісту:
 
-137- Фріс І.П.
виключити;
 
Відхилено   б) примітку до статті 182 викласти в такій редакції:
 
160. "Повідомлення викривачем інформації про вчинення корупційного або пов'язаного з корупцією правопорушення, іншого порушення Закону України "Про запобігання корупції" в порядку, передбаченому названим Законом, не є діями, передбаченими частинами першою та другою цієї статті, й не тягнуть за собою кримінальну відповідальність";
 
-138- Радіна А.О.
Підпункт б) пункт 5 частини третьої розділу ІІ законопроекту (щодо редакції примітки до статті 182 Кримінального кодексу) викласти в такій редакції:
«б) примітку статті 182 викласти в такій редакції:
Примітка. Істотною шкодою у цій статті, якщо вона полягає у заподіянні матеріальних збитків, вважається така шкода, яка в сто і більше разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян.
Публічне у тому числі через засоби масової інформації, журналістів, громадські об'єднання, професійні спілки повідомлення особою інформації про вчинення кримінального або іншого правопорушення здійснене з дотриманням вимог закону, не є діями, передбаченими цією статтею й не тягне за собою кримінальну відповідальність.";
 
Враховано   «Примітка. Істотною шкодою у цій статті, якщо вона полягає у заподіянні матеріальних збитків, вважається така шкода, яка в сто і більше разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян.
Публічне, у тому числі через засоби масової інформації, журналістів, громадські об'єднання, професійні спілки, повідомлення особою інформації про вчинення кримінального або іншого правопорушення, здійснене з дотриманням вимог закону, не є діями, передбаченими цією статтею, і не тягне за собою кримінальну відповідальність»;
 
    -139- Пузанов О.Г.
В кінці абзацу другого підпункту б) підпункту 3 пункту 2 розділу ІІ проекту додати речення: "за винятком випадків встановлення судом факту завідомо неправдивого повідомлення викривачем інформації про вчинення корупційного або пов'язаного з корупцією правопорушення, іншого порушення Закону України "Про запобігання корупції"."
 
Відхилено    
    -140- Фріс І.П.
виключити;
 
Відхилено    
161. в) статтю 231 доповнити приміткою такого змісту:
 
-141- Пузанов О.Г.
В кінці абзацу другого підпункту в) підпункту 3 пункту 2 розділу ІІ проекту додати речення: "за винятком випадків встановлення судом факту завідомо неправдивого повідомлення викривачем інформації про вчинення корупційного або пов'язаного з корупцією правопорушення, іншого порушення Закону України "Про запобігання корупції"."
 
Відхилено   в) статтю 231 доповнити приміткою такого змісту:
 
    -142- Фріс І.П.
виключити;
 
Відхилено    
162. "Примітка. Повідомлення викривачем інформації про вчинення корупційного або пов'язаного з корупцією правопорушення, іншого порушення Закону України "Про запобігання корупції" в порядку, передбаченому названим Законом, не є діями, передбаченими цією статтею";
 
-143- Радіна А.О.
Підпункт в) пункт 5 частини третьої розділу ІІ законопроекту (щодо доповнення статті 231 Кримінального кодексу приміткою) викласти в такій редакції:
«в) статтю 231 доповнити приміткою такого змісту:
Примітка. Публічне у тому числі через засоби масової інформації, журналістів, громадські об'єднання, професійні спілки повідомлення особою інформації про вчинення кримінального або іншого правопорушення здійснене з дотриманням вимог закону, не є діями, передбаченими цією статтею, й не тягне за собою кримінальну відповідальність.";
 
Враховано   «Примітка. Публічне, у тому числі через засоби масової інформації, журналістів, громадські об'єднання, професійні спілки, повідомлення особою інформації про вчинення кримінального або іншого правопорушення, здійснене з дотриманням вимог закону, не є діями, передбаченими цією статтею, і не тягне за собою кримінальну відповідальність»;
 
    -144- Фріс І.П.
виключити;
 
Відхилено    
163. 4) у Цивільному кодексі України (Відомості Верховної Ради України, 2003 р., №№ 40–44, ст. 356):
 
   4) у Цивільному кодексі України (Відомості Верховної Ради України, 2003 р., №№ 40–44, ст. 356):
 
164. а) статтю 94 доповнити частиною другою такого змісту:
 
   а) статтю 94 доповнити частиною другою такого змісту:
 
165. "2. Не є порушенням особистих немайнових прав юридичної особи здійснення щодо її уповноваженої (посадової чи службової) особи повідомлення про можливі факти корупційних або пов'язаних з корупцією правопорушень, інших порушень Закону України "Про запобігання корупції" в порядку, передбаченому названим Законом";
 
-145- Іванісов Р.В.
Шинкаренко І.А.
Ткаченко О.М.
Мошенець О.В.
Стернійчук В.О.
підпункті 4 пункт 2 слова «названим Законом» замінити словами «цим Законом».
 
Враховано   «2. Захист особистих немайнових прав юридичної особи у зв’язку із завідомо неправдивим повідомленням або неумисним повідомленням недостовірної інформації щодо її уповноваженої (посадової чи службової) особи про можливі факти корупційних або пов’язаних з корупцією правопорушень, інших порушень Закону України «Про запобігання корупції» у порядку, передбаченому цим Законом, здійснюється у такому самому обсязі, що і особистих немайнових прав фізичних осіб»;
 
    -146- Пузанов О.Г.
В кінці абзацу третього підпункту а) підпункту 4 пункту 2 розділу ІІ проекту додати речення наступного змісту: "за винятком випадків встановлення судом факту завідомо неправдивого повідомлення викривачем інформації про вчинення корупційного або пов'язаного з корупцією правопорушення, іншого порушення Закону України "Про запобігання корупції".
 
Відхилено    
    -147- Фріс І.П.
доповнити словами «якщо повідомлення викривача було достовірним та підтвердилося відповідними доказами»;
 
Відхилено    
166. б) у статті 277:
 
      
167. частину четверту доповнити абзацом такого змісту:
 
-148- Фріс І.П.
виключити;
 
Враховано      
168. "Викривач звільняється від обов'язку спростування інформації, поширеної ним шляхом повідомлення про можливі факти корупційних або пов'язаних з корупцією правопорушень, інших порушень Закону України "Про запобігання корупції" через внутрішні або регулярні канали повідомлення в порядку, передбаченому Законом України "Про запобігання корупції";
 
-149- Пузанов О.Г.
Абзац третій підпункту б) підпункту 4 пункту 2 розділу ІІ проекту виключити.
 
Враховано      
    -150- Фріс І.П.
виключити;
 
Враховано    
169. частину шосту доповнити абзацом такого змісту:
 
   б) частину шосту статті 277 доповнити абзацом четвертим такого змісту:
 
170. "Фізична особа, особисті немайнові права якої порушено внаслідок повідомлення викривачем інформації про можливі факти корупційних або пов'язаних з корупцією правопорушень, інших порушень Закону України "Про запобігання корупції" через зовнішні канали повідомлення в порядку, передбаченому Законом України "Про запобігання корупції", має право на відповідь";
 
-151- Фріс І.П.
доповнити словами «та спростування недостовірної інформації»;
 
Відхилено   «Фізична особа, особисті немайнові права якої порушено внаслідок повідомлення викривачем інформації про можливі факти корупційних або пов'язаних з корупцією правопорушень, інших порушень Закону України «Про запобігання корупції» через зовнішні канали повідомлення в порядку, передбаченому Законом України "Про запобігання корупції», має право на відповідь»;
 
171. в) статтю 280 доповнити частиною другою такого змісту:
 
-152- Скороход А.К.
Доповнення до статті 280 п.2 вилучити.
 
Враховано   в) частину першу статті 280 викласти в такій редакції:
«1. Якщо фізичній особі внаслідок порушення її особистого немайнового права завдано майнової та (або) моральної шкоди, ця шкода підлягає відшкодуванню, крім випадку неумисного повідомлення викривачем недостовірної інформації про можливі факти корупційних або пов’язаних з корупцією правопорушень, інших порушень Закону України «Про запобігання корупції» в порядку, передбаченому названим Законом, яка підлягає спростуванню»;
 
    -153- Фріс І.П.
виключити;
 
Враховано    
172. "2. Не є порушенням особистого немайнового права особи поширення щодо неї недостовірної інформації шляхом повідомлення про можливі факти корупційних або пов'язаних з корупцією правопорушень, інших порушень Закону України "Про запобігання корупції" через внутрішні або регулярні канали повідомлення в порядку, визначеному названим Законом, а майнова та (або) моральна шкода у такому випадку не підлягає відшкодуванню";
 
-154- Гриб В.О.
- частину другу статті 280 викласти у наступній редакції:
2. Є порушенням особистого немайнового права особи поширення щодо неї недостовірної інформації шляхом повідомлення про можливі факти корупційних або пов'язаних з корупцією правопорушень, інших порушень Закону України "Про запобігання корупції" через внутрішні або регулярні канали повідомлення в порядку, визначеному названим Законом, якщо ці факти не підтвердились. Майнова та (або) моральна шкода у такому випадку підлягає відшкодуванню викривачем у повному обсязі.»
 
Відхилено      
    -155- Пузанов О.Г.
В кінці абзацу другого підпункту в) підпункту 4 пункту 2 розділу ІІ проекту додати речення наступного змісту: "за винятком випадків встановлення судом факту завідомо неправдивого повідомлення викривачем інформації про вчинення корупційного або пов'язаного з корупцією правопорушення, іншого порушення Закону України "Про запобігання корупції"."
 
Відхилено    
    -156- Фріс І.П.
виключити;
 
Враховано    
173. 5) у Кримінальному процесуальному кодексі України (Відомості Верховної Ради України, 2013 р., №№ 9–13, ст. 88):
 
   5) у Кримінальному процесуальному кодексі України (Відомості Верховної Ради України, 2013 р., №№ 9–13, ст. 88):
 
174. а) у частині першій статті 3:
 
   а) у частині першій статті 3:
 
175. доповнити пунктом 16-2 такого змісту:
 
   доповнити пунктом 16-2 такого змісту:
 
176. "16-2) викривач – фізична особа, яка за наявності переконання, що інформація є достовірною, звернулася із заявою або повідомленням про корупційне кримінальне правопорушення до органу досудового розслідування";
 
-157- Скороход А.К.
у пункті 16-2, після слів «інформація є достовірною» додати слова «та має докази».
 
Відхилено   "16-2) викривач – фізична особа, яка за наявності переконання, що інформація є достовірною, звернулася із заявою або повідомленням про корупційне кримінальне правопорушення до органу досудового розслідування";
 
    -158- Власенко С.В.
у підпункті 5 абзац 4 викласти в редакції: «16-2) викривач – особа, визначена статтею 1 Закону України «Про запобігання корупції», яка з моменту внесення повідомлених нею відомостей до Єдиного державного реєстру досудових розслідувань набуває прав та обов’язків свідка, визначених цим кодексом (не є викривачем особа, яка повідомила інформацію щодо корупційних правопорушень щодо яких вже здійснюється досудове розслідування);
 
Відхилено    
    -159- Фріс І.П.
слова «переконання, що інформація є достовірною» замінити словами «достовірної інформації»;
 
Відхилено    
177. пункт 25 після слова "заявник" доповнити словами "у тому числі викривач";
 
-160- Власенко С.В.
у підпункті 5 абзац 5 – виключити;
 
Відхилено   пункт 25 після слова "заявник" доповнити словами "у тому числі викривач";
 
    -161- Іванісов Р.В.
Шинкаренко І.А.
Ткаченко О.М.
Мошенець О.В.
Стернійчук В.О.
у пункті 5:
підпункт 3 доповнити новими положеннями такого змісту:
«частину другу статті 27 доповнити пунктом 6 такого змісту:
6) під час допиту викривача у якості свідка та вирішенні питання про виплату йому винагороди.»;
 
Відхилено    
178. б) статтю 60 доповнити частиною третьою такого змісту:
 
-162- Фріс І.П.
виключити;
 
Відхилено   б) статтю 60 доповнити частиною третьою такого змісту:
 
179. "3. Заявник, який є викривачем, крім передбачених цією статтею прав, має право в порядку, встановленому Законом України "Про запобігання корупції", отримувати інформацію про стан досудового розслідування, розпочатого за його заявою чи повідомленням.
 
-163- Власенко С.В.
у підпункті 5 абзац 7 – виключити;
 
Відхилено   "3. Заявник, який є викривачем, крім передбачених цією статтею прав, має право в порядку, встановленому Законом України "Про запобігання корупції", отримувати інформацію про стан досудового розслідування, розпочатого за його заявою чи повідомленням.
 
    -164- Фріс І.П.
виключити;
 
Відхилено    
180. Інформація надається слідчим або прокурором у строк не більше п'яти днів з моменту подання заяви";
 
-165- Власенко С.В.
у підпункті 5 абзац 8 – виключити;
 
Відхилено   Інформація надається слідчим або прокурором у строк не більше п'яти днів з моменту подання заяви";
 
    -166- Фріс І.П.
виключити;
 
Відхилено    
181. в) назву глави 9 викласти у такій редакції:
 
-167- Фріс І.П.
виключити;
 
Відхилено   в) назву глави 9 викласти в такій редакції:
 
182. "Глава 9. Відшкодування (компенсація) шкоди у кримінальному провадженні, цивільний позов, виплата винагороди викривачу";
 
-168- Фріс І.П.
виключити;
 
Відхилено   "Глава 9. Відшкодування (компенсація) шкоди у кримінальному провадженні, цивільний позов, виплата винагороди викривачу";
 
183. г) главу 9 доповнити статтею 130-1 такого змісту:
 
-169- Фріс І.П.
виключити;
 
Відхилено   г) главу 9 доповнити статтею 130-1 такого змісту:
 
184. "Стаття 130-1. Виплата винагороди викривачу
 
-170- Фріс І.П.
виключити;
 
Відхилено   "Стаття 130-1. Виплата винагороди викривачу
 
185. 1. За повідомлення про корупційний злочин, активне сприяння його розкриттю, якщо грошовий розмір предмета злочину або завдані державі збитки від такого злочину в п'ять тисяч і більше разів перевищують розмір прожиткового мінімуму для працездатних осіб, встановленого законом на час вчинення злочину, викривачу виплачується винагорода у межах 10 відсотків від грошового розміру предмета корупційного злочину або від завданого державі збитку, але не більше трьох тисяч мінімальних заробітних плат, встановлених на час вчинення злочину.
 
-171- Юрчишин Я.Р.
У підпункті 5 пункту 2 Розділу ІІ проекту Закону України «Про внесення змін до Закону України «Про запобігання корупції» щодо викривачів корупції» абзац 1 частини 1 статті 130-1 Кримінального процесуального кодексу України викласти у такій редакції:
«За повідомлення про корупційний злочин, активне сприяння його розкриттю, якщо грошовий розмір предмета злочину або завдані державі збитки від такого злочину в п'ять тисяч і більше разів перевищують розмір прожиткового мінімуму для працездатних осіб, встановленого законом на час вчинення злочину, викривачу виплачується винагорода у межах 10 відсотків від грошового розміру коштів, які були фактично відшкодовані до Державного бюджету після ухвалення обвинувального вироку суду, але не більше трьох тисяч мінімальних заробітних плат, встановлених на час вчинення злочину.»
 
Враховано редакційно   1. За повідомлення про корупційний злочин, активне сприяння його розкриттю, якщо грошовий розмір предмета злочину або завдані державі збитки від такого злочину в п'ять тисяч і більше разів перевищують розмір прожиткового мінімуму для працездатних осіб, встановленого законом на час вчинення злочину, викривачу виплачується винагорода у вигляді 10 відсотків від грошового розміру предмета корупційного злочину або від завданого державі збитку після ухвалення обвинувального вироку суду, але не більше трьох тисяч мінімальних заробітних плат, встановлених на час вчинення злочину.
 
    -172- Власенко С.В.
у підпункті 5 абзац 13 викласти в редакції: «1.Якщо за наданою викривачем інформацією, за результатами досудового розслідування кримінального провадження, винесено вирок суду та стягнуто в дохід держави (в порядку конфіскації, спеціальної конфіскації) суму або майно на суму, яка в п'ять тисяч і більше разів перевищує розмір прожиткового мінімуму для працездатних осіб, встановленого законом на час вчинення злочину, викривачу виплачується винагорода у межах 10 відсотків від грошового розміру предмета корупційного злочину або від завданого державі збитку, але не більше трьох тисяч мінімальних заробітних плат, встановлених на час вчинення злочину.»;
 
Відхилено    
    -173- Фріс І.П.
виключити;
 
Відхилено    
186. У випадку повідомлення декількома викривачами різної інформації про один і той самий корупційний злочин, у тому числі інформації, що доповнює відповідні факти, розмір винагороди розподіляється між такими викривачами з урахуванням важливості повідомленої ними інформації.
 
-174- Фріс І.П.
виключити;
 
Враховано      
187. 2. Суд визначає конкретний розмір винагороди, яка підлягає виплаті викривачу, з огляду на такі критерії:
 
-175- Фріс І.П.
виключити;
 
Відхилено   2. Суд визначає конкретний розмір винагороди, що підлягає виплаті викривачу, з урахуванням таких критеріїв:
 
188. персональність інформації – інформація, повідомлена викривачем правоохоронному органу, повинна походити від його особистої обізнаності, в тому числі інформації, отриманої від третіх осіб, не міститися в публічних звітах, результатах перевірок, матеріалах, дослідженнях, інформаційних повідомленнях тощо органів чи засобів масової інформації, за винятком випадку, коли викривач є джерелом такої інформації, та не бути відомою правоохоронному органу з інших джерел;
 
-176- Фріс І.П.
виключити;
 
Відхилено   персональність інформації – інформація, повідомлена викривачем правоохоронному органу, повинна походити від його особистої обізнаності, у тому числі інформація, отримана від третіх осіб, не міститися в публічних звітах, результатах перевірок, матеріалах, дослідженнях, інформаційних повідомленнях тощо органів чи засобів масової інформації, крім випадку, якщо викривач є джерелом такої інформації, а також не бути відомою правоохоронному органу з інших джерел;
 
189. важливість інформації – повідомлена викривачем інформація повинна містити фактичні дані, які можуть бути перевірені, і сприяти доказуванню хоча б однієї з обставин вчинення корупційного злочину, передбачених пунктами 1–3, 6, 7 частини першої статті 91 цього Кодексу.
 
-177- Фріс І.П.
виключити;
 
Відхилено   важливість інформації – повідомлена викривачем інформація повинна містити фактичні дані, що можуть бути перевірені, і сприяти доказуванню хоча б однієї з обставин вчинення корупційного злочину, передбачених пунктами 1–3, 6 і 7 частини першої статті 91 цього Кодексу.
 
190. У разі відсутності хоча б одного із зазначених критеріїв суд приймає вмотивоване рішення про відмову у виплаті винагороди.
 
-178- Фріс І.П.
виключити;
 
Відхилено   У разі відсутності хоча б одного із зазначених критеріїв суд приймає вмотивоване рішення про відмову у виплаті винагороди.
 
191. 3. Право на винагороду не має особа, яка:
 
-179- Фріс І.П.
виключити;
 
Відхилено   3. Право на винагороду не має особа, яка:
 
192. 1) повідомила про корупційний злочин у рамках угоди у кримінальному провадженні або є співучасником корупційного злочину, про який вона повідомила;
 
-180- Фріс І.П.
виключити;
 
Відхилено   1) повідомила про корупційний злочин у рамках угоди у кримінальному провадженні або яка є співучасником корупційного злочину, про який вона повідомила;
 
193. 2) повідомила про корупційний злочин як викривач, маючи при цьому можливість для здійснення офіційного повідомлення про виявлений злочин у межах реалізації своїх службових повноважень.
 
-181- Фріс І.П.
виключити;
 
Відхилено   2) повідомила про корупційний злочин як викривач, маючи при цьому можливість для здійснення офіційного повідомлення про виявлений злочин у межах реалізації своїх службових повноважень.
 
194. 4. Винагорода виплачується викривачу за рахунок Державного бюджету України органами державного казначейства.
 
-182- Фріс І.П.
виключити;
 
Відхилено   4. Винагорода виплачується викривачу за рахунок Державного бюджету України органами державного казначейства.
 
195. 5. Винагорода виплачується викривачу за процедурою безспірного списання.
 
-183- Фріс І.П.
виключити;
 
Відхилено   5. Винагорода виплачується викривачу за процедурою безспірного списання.
 
196. 6. Викривач має право представляти свої інтереси при розгляді питання щодо виплати йому винагороди як особисто, так і через представника – адвоката.
 
-184- Радіна А.О.
Абзац 14 підпункту «г» пункту 5 частини третьої розділу ІІ законопроекту викласти в такій редакції:
«6. Викривач має право представляти свої інтереси при розгляді питання щодо виплати йому винагороди як особисто, так і через представника – адвоката (в тому числі анонімно але до вирішення питання виплати йому винагороди). З метою захисту персональних даних анонімного викривача після їх розкриття для суду, можуть бути здійснені, зокрема, такі заходи безпеки, як забезпечення конфіденційності відомостей про особу та/або закритий судовий розгляд. «
 
Враховано   6. Викривач має право представляти свої інтереси під час розгляду питання щодо виплати йому винагороди особисто і через представника – адвоката (у тому числі анонімно, але до вирішення питання виплати йому винагороди). З метою захисту персональних даних анонімного викривача після їх розкриття для суду можуть бути здійснені такі заходи безпеки, як забезпечення конфіденційності відомостей про особу та/або закритий судовий розгляд.
 
    -185- Фріс І.П.
виключити;
 
Відхилено    
197. 7. Викривач має право на оскарження судового рішення в частині, що стосується його інтересів під час вирішення питання виплати йому винагороди як викривачу";
 
-186- Фріс І.П.
виключити;
 
Відхилено   7. Викривач має право оскаржити судове рішення в частині, що стосується його інтересів під час вирішення питання виплати йому винагороди як викривачу";
 
198. г) статтю 214 доповнити частиною дев'ятою такого змісту:
 
-187- Власенко С.В.
у підпункті 5 абзац 26 – виключити;
 
Відхилено   ґ) статтю 214 доповнити частиною дев'ятою такого змісту:
 
199. "9. Слідчий протягом 24 годин з моменту внесення відповідних відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань у письмовій формі повідомляє Національне агентство з питань запобігання корупції про початок досудового розслідування за участю викривача, підставу початку досудового розслідування та інші відомості, передбачені частиною п'ятою цієї статті.
 
-188- Власенко С.В.
у підпункті 5 абзац 27 – виключити;
 
Відхилено   "9. Слідчий протягом 24 годин з моменту внесення відповідних відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань у письмовій формі повідомляє Національне агентство з питань запобігання корупції про початок досудового розслідування за участю викривача, підставу початку досудового розслідування та інші відомості, передбачені частиною п'ятою цієї статті.
 
200. Копія зазначеного повідомлення Національному агентству з питань запобігання корупції надається викривачу";
 
-189- Власенко С.В.
у підпункті 5 абзац 28 – виключити;
 
Відхилено   Копія зазначеного повідомлення Національному агентству з питань запобігання корупції надається викривачу";
 
201. д) частину другу статті 291 доповнити пунктами "3-1" та "8-1" такого змісту:
 
-190- Фріс І.П.
в абзаці двадцять дев’ятому слово, цифри та знаки «та «8-1» виключити;
 
Відхилено   д) частину другу статті 291 доповнити пунктами "3-1" та "8-1" такого змісту:
 
202. "3-1) анкетні відомості викривача (прізвище, ім'я, по батькові, дата та місце народження, місце проживання, громадянство)";
 
-191- Іванісов Р.В.
Шинкаренко І.А.
Ткаченко О.М.
Мошенець О.В.
Стернійчук В.О.
У абзаці тридцятому після слів: «місце проживання, громадянство» доповнити словами такого змісту «за згодою викривача, а у випадку її відсутності – виключно складу суду».
 
Відхилено   "3-1) анкетні відомості викривача (прізвище, ім'я, по батькові, дата та місце народження, місце проживання, громадянство)";
 
203. "8-1) розмір пропонованої винагороди викривачу";
 
-192- Фріс І.П.
виключити;
 
Відхилено   "8-1) розмір пропонованої винагороди викривачу";
е) після частини дев’ятої статті 352 доповнити новою частиною такого змісту:
«10. Для забезпечення безпеки викривача його допит в якості свідка проводиться з дотриманням Закону України «Про забезпечення безпеки осіб, які беруть участь у кримінальному судочинстві.»
У зв’язку з цим частини десяту – п’ятнадцяту вважати відповідно частинами одинадцятою – шістнадцятою;
 
    -193- Іванісов Р.В.
Шинкаренко І.А.
Ткаченко О.М.
Мошенець О.В.
Стернійчук В.О.
«Після частини дев’ятої статті 352 доповнити новою частиною такого змісту:
10. Для забезпечення безпеки викривача його допит в якості свідка проводиться з дотриманням Закону України «Про забезпечення безпеки осіб, які беруть участь у кримінальному судочинстві» та з використанням технічних засобів з іншого приміщення, у тому числі за межами приміщення суду, або в інший спосіб, що унеможливлює його ідентифікацію та забезпечує сторонам кримінального провадження можливість ставити запитання і слухати відповіді на них. У разі якщо існує загроза ідентифікації голосу викривача, допит може супроводжуватися створенням акустичних перешкод
у зв’язку із цим частини десяту – п’ятнадцяту вважати одинадцятою – шістнадцятою».
 
Враховано редакційно    
204. е) частину першу статті 368 доповнити пунктом "7-2" такого змісту:
 
-194- Фріс І.П.
виключити;
 
Відхилено   є) частину першу статті 368 доповнити пунктом "7-2" такого змісту:
 
205. "7-2) чи є підстави для виплати винагороди викривачу, якщо так, у якому розмірі та в якому порядку";
 
-195- Фріс І.П.
виключити;
 
Відхилено   "7-2) чи є підстави для виплати винагороди викривачу і, якщо так, у якому розмірі та в якому порядку";
 
206. є) пункт 2 частини четвертої статті 374 після абзацу десятого доповнити новим абзацом такого змісту:
 
-196- Фріс І.П.
виключити;
 
Відхилено   ж) пункт 2 частини четвертої статті 374 після абзацу десятого доповнити новим абзацом такого змісту:
 
207. "рішення про винагороду викривачу".
 
-197- Фріс І.П.
виключити;
 
Відхилено   "рішення про винагороду викривачу".
 
208. У зв'язку з цим абзаци одинадцятий – вісімнадцятий вважати відповідно абзацами дванадцятим – дев'ятнадцятим;
 
-198- Фріс І.П.
виключити;
 
Відхилено   У зв'язку з цим абзаци одинадцятий – вісімнадцятий вважати відповідно абзацами дванадцятим – дев'ятнадцятим;
 
    -199- Іванісов Р.В.
Шинкаренко І.А.
Ткаченко О.М.
Мошенець О.В.
Стернійчук В.О.
абзац тридцять п’ятий – тридцять сьомий (зміни до статті 374 КПК України викласти в такій редакції) замінити абзацом такого змісту: «Статтю 374 доповнити новою частиною шостою такого змісту: 6. Питання про виплату винагороди викривачу, вирішується окремою ухвалою, з одночасним ухваленням вироку. Ухвала про виплату винагороди викривачу повинна відповідати вимогам Закону України «Про забезпечення безпеки осіб, які беруть участь у кримінальному судочинстві».
 
Відхилено    
    -200- Фріс І.П.
виключити;
 
Відхилено    
209. ж) частину першу статті 393 доповнити пунктом 9-3 такого змісту:
 
-201- Фріс І.П.
виключити;
 
Відхилено   з) частину першу статті 393 доповнити пунктом 9-3 такого змісту:
 
210. "9-3) викривач – у частині, що стосується його інтересів під час вирішення питання про винагороду йому як викривачу";
 
-202- Фріс І.П.
виключити;
 
Відхилено   "9-3) викривач – у частині, що стосується його інтересів під час вирішення питання виплати йому винагороди як викривачу";
 
211. з) частину другу статті 535 доповнити абзацом такого змісту:
 
   и) частину другу статті 535 доповнити абзацом третім такого змісту:
 
212. "У разі якщо судове рішення або його частина підлягає виконанню органами державного казначейства, таке виконання здійснюється за процедурою безспірного списання";
 
   "У разі якщо судове рішення або його частина підлягає виконанню органами державного казначейства, таке виконання здійснюється за процедурою безспірного списання";
 
213. 6) у Цивільному процесуальному кодексі України (Відомості Верховної Ради України, 2017 р., № 48, ст. 436):
 
   6) у Цивільному процесуальному кодексі України (Відомості Верховної Ради України, 2017 р., № 48, ст. 436):
 
214. а) статтю 56 доповнити частиною сьомою такого змісту:
 
   а) статтю 56 доповнити частиною сьомою такого змісту:
 
215. "7. З метою захисту прав викривача, встановлених Законом України "Про запобігання корупції", Національне агентство з питань запобігання корупції може за зверненням викривача звертатися до суду з позовом (заявою) в інтересах викривача, брати участь у розгляді справ за такими позовами (заявами), а також на будь-якій стадії розгляду вступати у справу, провадження в якій відкрито за позовами (заявами) викривачів, подавати апеляційну, касаційну скаргу, заяву про перегляд судового рішення за нововиявленими чи виключними обставинами, у тому числі у справі, провадження в якій відкрито за позовом (заявою) викривача";
 
-203- Власенко С.В.
у підпункті 6 у абзаці 3 слова: «Національне агентство з питань запобігання корупції» замінити словами: «Національне антикорупційне бюро».
 
Відхилено   "7. З метою захисту прав викривача, встановлених Законом України "Про запобігання корупції", Національне агентство з питань запобігання корупції за зверненням викривача може звертатися до суду з позовом (заявою) в інтересах викривача, брати участь у розгляді справ за такими позовами (заявами), а також на будь-якому етапі розгляду вступати у справу, провадження в якій відкрито за позовами (заявами) викривачів, подавати апеляційну, касаційну скаргу, заяву про перегляд судового рішення за нововиявленими чи виключними обставинами, у тому числі у справі, провадження в якій відкрито за позовом (заявою) викривача";
 
    -204- Фріс І.П.
«7. З метою захисту прав викривача, встановлених Законом України «Про запобігання корупції», Національне агентство з питань запобігання корупції користується правами, передбаченими частиною третьою статті 53 Закону України «Про запобігання корупції»;
 
Відхилено    
216. б) частину третю статті 81 викласти в такій редакції:
 
-205- Фріс І.П.
виключити;
 
Відхилено   б) частину третю статті 81 викласти в такій редакції:
 
217. "3. У справах щодо застосування керівником або роботодавцем чи створення ним загрози застосування негативних заходів впливу до позивача (звільнення, примушування до звільнення, притягнення до дисциплінарної відповідальності, переведення, атестація, зміна умов праці, відмова в призначенні на вищу посаду, зменшення заробітної плати тощо) у зв'язку з повідомленням ним або його близькими особами про можливі факти корупційних або пов'язаних з корупцією правопорушень, інших порушень Закону України "Про запобігання корупції" іншою особою обов'язок доказування, що прийняті рішення, вчинені дії є правомірними і не були мотивовані діями позивача чи його близьких осіб щодо здійснення цього повідомлення, покладається на відповідача";
 
-206- Фріс І.П.
виключити;
 
Відхилено   "3. У справах щодо застосування керівником або роботодавцем чи створення ним загрози застосування негативних заходів впливу до позивача (звільнення, примушування до звільнення, притягнення до дисциплінарної відповідальності, переведення, атестація, зміна умов праці, відмова в призначенні на вищу посаду, зменшення розміру заробітної плати тощо) у зв'язку з повідомленням ним або його близькими особами про можливі факти корупційних або пов'язаних з корупцією правопорушень, інших порушень Закону України "Про запобігання корупції" іншою особою обов'язок доказування, що прийняті рішення, вчинені дії є правомірними і не були мотивовані діями позивача чи його близьких осіб щодо здійснення цього повідомлення, покладається на відповідача";
 
218. в) частину десяту статті 150 доповнити новим абзацом такого змісту:
 
-207- Фріс І.П.
виключити;
 
Відхилено   в) частину десяту статті 150 доповнити абзацом другим такого змісту:
 
219. "Зазначене обмеження не поширюється на забезпечення позову шляхом зупинення рішень, актів керівника або роботодавця про застосування негативних заходів впливу до позивача (звільнення, примушування до звільнення, притягнення до дисциплінарної відповідальності, переведення, атестація, зміна умов праці, відмова в призначенні на вищу посаду, відмова у наданні відпустки, відсторонення від роботи чи посади, будь-яка інша форма дискримінації позивача тощо) у зв'язку з повідомленням ним або його близькими особами про можливі факти корупційних або пов'язаних з корупцією правопорушень, інших порушень Закону України "Про запобігання корупції";
 
-208- Фріс І.П.
виключити;
 
Відхилено   "Зазначене обмеження не поширюється на забезпечення позову шляхом зупинення рішень, актів керівника або роботодавця про застосування негативних заходів впливу до позивача (звільнення, примушування до звільнення, притягнення до дисциплінарної відповідальності, переведення, атестація, зміна умов праці, відмова в призначенні на вищу посаду, відмова в наданні відпустки, відсторонення від роботи чи посади, будь-яка інша форма дискримінації позивача тощо) у зв'язку з повідомленням ним або його близькими особами про можливі факти корупційних або пов'язаних з корупцією правопорушень, інших порушень Закону України "Про запобігання корупції";
 
220. 7) доповнити частину другу статті 77 Кодексу адміністративного судочинства України (Відомості Верховної Ради України, 2017 р., № 48, ст. 436) абзацом такого змісту:
 
-209- Фріс І.П.
виключити
 
Відхилено   7) частину другу статті 77 Кодексу адміністративного судочинства України (Відомості Верховної Ради України, 2017 р., № 48, ст. 436) доповнити абзацом такого змісту:
 
221. "У справах щодо застосування суб'єктом владних повноважень чи створення ним загрози застосування негативних заходів впливу до позивача (звільнення, примушування до звільнення, притягнення до дисциплінарної відповідальності, переведення, атестація, зміна умов праці, відмова в призначенні на вищу посаду, зменшення заробітної плати тощо) у зв'язку з повідомленням ним або його близькими особами про можливі факти корупційних або пов'язаних з корупцією правопорушень, інших порушень Закону України "Про запобігання корупції" іншою особою, обов'язок доказування, що прийняті рішення, вчинені дії є правомірними і не були мотивовані діями позивача чи його близьких осіб щодо здійснення цього повідомлення, покладається на відповідача";
 
   "У справах щодо застосування суб'єктом владних повноважень чи створення ним загрози застосування негативних заходів впливу до позивача (звільнення, примушування до звільнення, притягнення до дисциплінарної відповідальності, переведення, атестація, зміна умов праці, відмова в призначенні на вищу посаду, зменшення розміру заробітної плати тощо) у зв'язку з повідомленням ним або його близькими особами про можливі факти корупційних або пов'язаних з корупцією правопорушень, інших порушень Закону України "Про запобігання корупції" іншою особою обов'язок доказування, що прийняті рішення, вчинені дії є правомірними і не були мотивовані діями позивача чи його близьких осіб щодо здійснення цього повідомлення, покладається на відповідача";
 
222. 8) статтю 2 Закону України "Про забезпечення безпеки осіб, які беруть участь у кримінальному судочинстві" (Відомості Верховної Ради України, 1994 р., № 11, ст. 51, із наступними змінами) доповнити пунктом "д-1" такого змісту:
 
   8) статтю 2 Закону України "Про забезпечення безпеки осіб, які беруть участь у кримінальному судочинстві" (Відомості Верховної Ради України, 1994 р., № 11, ст. 51; 2013 р., № 21, ст. 208; 2014 р., № 12, ст.183; 2016 р., № 43, ст. 736) доповнити пунктом "д-1" такого змісту:
 
223. "д-1) викривач";
 
   "д-1) викривач";
 
224. 9) у статті 12 Закону України "Про звернення громадян" (Відомості Верховної Ради України, 1996 р., № 47, ст. 256 із наступними змінами) слова "Про засади запобігання і протидії корупції" замінити словами "Про запобігання корупції";
 
   9) у статті 12 Закону України "Про звернення громадян" (Відомості Верховної Ради України, 1996 р., № 47, ст. 256; 1999 р., № 26, ст. 219; 2004 р., № 13, ст. 181; 2012 р., № 27, ст. 276; 2014 р., № 28, ст.937; 2016 р., № 30, ст. 542) слова "Про засади запобігання і протидії корупції" замінити словами "Про запобігання корупції";
 
225. 10) частину першу статті 14 Закону України "Про безоплатну правову допомогу" (Відомості Верховної Ради України, 2011 р., № 51, ст. 577, із наступними змінами) доповнити пунктом 14 такого змісту:
 
   10) частину першу статті 14 Закону України "Про безоплатну правову допомогу" (Відомості Верховної Ради України, 2011 р., № 51, ст. 577 із наступними змінами) доповнити пунктом 14 такого змісту:
 
226. "14) викривачі у зв'язку з повідомленням ними інформації про корупційне або пов'язане з корупцією правопорушення – на всі види правових послуг, передбачені частиною другою статті 13 цього Закону";
 
   "14) викривачі у зв'язку з повідомленням ними інформації про корупційне або пов'язане з корупцією правопорушення – на всі види правових послуг, передбачені частиною другою статті 13 цього Закону";
 
227. 11) частину першу статті 19 Закону України "Про адвокатуру та адвокатську діяльність" (Відомості Верховної Ради 2013 р., № 27, ст. 282) доповнити пунктом 9 такого змісту:
 
   11) частину першу статті 19 Закону України "Про адвокатуру та адвокатську діяльність" (Відомості Верховної Ради України, 2013 р., № 27, ст. 282) доповнити пунктом 9 такого змісту:
 
228. "9) захист прав, свобод і законних інтересів викривача у зв'язку з повідомленням ним інформації про корупційне або пов'язане з корупцією правопорушення";
 
   "9) захист прав, свобод і законних інтересів викривача у зв'язку з повідомленням ним інформації про корупційне або пов'язане з корупцією правопорушення";
 
229. 12) статтю 15 Закону України "Про запобігання впливу корупційних правопорушень на результати офіційних спортивних змагань" (Відомості Верховної Ради 2015 р., № 51, ст. 472) викласти в такій редакції:
 
   12) статтю 15 Закону України "Про запобігання впливу корупційних правопорушень на результати офіційних спортивних змагань" (Відомості Верховної Ради України, 2015 р., № 51, ст. 472) викласти в такій редакції:
 
230. "Стаття 15. Захист прав осіб, які надають допомогу в запобіганні корупційного впливу на результати офіційних спортивних змагань
 
   "Стаття 15. Захист прав осіб, які надають допомогу в запобіганні корупційного впливу на результати офіційних спортивних змагань
 
231. 1. Гарантії та захист прав осіб, які надають допомогу в запобіганні корупційного впливу на результати офіційних спортивних змагань, як викривачів забезпечуються в порядку, визначеному Законом України "Про запобігання корупції".
 
-210- Власенко С.В.
Проект Закону доповнити новим розділом в редакції: «Внести до Закону України «Про Національне антикорупційне бюро України» (Відомості Верховної Ради (ВВР), 2014, № 49, ст.2056) такі зміни:
1) частину 1 статті 1 викласти в редакції: «1.Національне антикорупційне бюро України (далі - Національне бюро) є державним правоохоронним органом, на який покладається попередження, виявлення, припинення, розслідування та розкриття корупційних правопорушень, віднесених до його підслідності, перевірка та розслідування фактів, повідомлених викривачами, захист викривачів, здійснення інших повноважень, визначених Законом України «Про запобігання корупції», перевірка а також запобігання вчиненню нових корупційних правопорушень.»;
2) частину 2 статті 1 викласти в редакції: «Завданням Національного бюро є протидія кримінальним корупційним правопорушенням, які вчинені вищими посадовими особами, уповноваженими на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, та становлять загрозу національній безпеці, а також перевірка та розслідування фактів вчинення корупційних правовпорушень за повідомленнями викривачів.»;
3) у статті 5 додати нову частину 3-1: « 3-1) в Національному бюро функціонують структурні підрозділи, які здійснюють перевірку та розслідування фактів вчинення корупційних правовпорушень за повідомленнями викривачів. При здійсненні перевірки та розслідуванні фактів вчинення корупційних правовпорушень за повідомленнями викривачів, працівники бюро мають права та обов’язки, визначені цим Законом.»;
4) у статтю 16 частину 1 додати новий пункт: «здійснює перевірку та розслідування фактів вчинення корупційних правовпорушень за повідомленням викривачів.»;
5) пункт 1 частини 1 статті 17 викласти в редакції: «1)заводити оперативно-розшукові справи на підставі постанови, що затверджується начальником відповідного підрозділу Національного бюро, та здійснювати на підставах і в порядку, установлених законом, гласні та негласні оперативно-розшукові заходи, в тому числі і з метою перевірки і розслідування фактів, повідомлених викривачами здійснювати їх захист, в порядку, визначеному Законом України «Про запобігання корупції»;
6) частину 3 статті 26 доповнити новими підпунктами з відповідною нумерацією: «9) кількість повідомлень викривачів, кількість осіб викривачів;
10) кількість осіб, стосовно яких набрав законної сили обвинувальний вирок суду щодо вчинення ними кримінальних корупційних правопорушень або правопорушень, пов'язаних з корупцією, а також на яких накладено адміністративне стягнення за вчинення адміністративного правопорушення, пов'язаного з корупцією, провадження щодо яких здійснювалося у зв'язку з повідомленнями викривачів;
11) відомості про розмір збитків і шкоди, завданих корупційними правопорушеннями та правопорушеннями, пов'язаними з корупцією, провадження щодо яких здійснювалося у зв'язку з повідомленнями викривачів, стан та обсяги їх відшкодування;
12) відомості про кількість осіб, щодо яких застосовано заходи на захист їх прав та інтересів як викривачів.».
 
Відхилено   1. Гарантії та захист прав осіб, які надають допомогу в запобіганні корупційного впливу на результати офіційних спортивних змагань, як викривачів забезпечуються в порядку, визначеному Законом України "Про запобігання корупції".
 
232. 3. Кабінету Міністрів України:
 
   3. Кабінету Міністрів України у тримісячний строк з дня набрання чинності цим Законом:
 
233. у тримісячний строк з дня набрання чинності цим Законом внести на розгляд Верховної Ради України пропозиції щодо приведення законодавчих актів у відповідність із цим Законом;
 
   внести на розгляд Верховної Ради України пропозиції щодо приведення законодавчих актів у відповідність із цим Законом;
 
234. внести пропозиції щодо передбачення видатків державного бюджету на виплату винагороди викривачам;
 
   внести пропозиції щодо передбачення видатків державного бюджету для виплати винагороди викривачам;
 
235. привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом;
 
   привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом;
 
236. забезпечити приведення у відповідність із цим Законом нормативно-правових актів міністерств та інших центральних органів виконавчої влади.

-211- Іванісов Р.В.
Шинкаренко І.А.
Ткаченко О.М.
Мошенець О.В.
Стернійчук В.О.
1.У тексті закону слова «корупційних або пов’язаних з корупцією правопорушень, інших порушень цього Закону іншою особою» в усіх відмінках замінити словами «корупційних правопорушень» у відповідному відмінку.
 
Відхилено   забезпечити приведення міністерствами та іншими центральними органами виконавчої влади їх нормативно-правових актів у відповідність із цим Законом.