Кількість абзаців - 32 Таблиця поправок


Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо забезпечення безперешкодного доступу громадян до узбережжя водних об'єктів для загального водокористування (Друге читання)

№ п.п. Редакція, прийнята в першому читанні Пропозиції Висновки Остаточна редакція
0. З А К О Н У К Р А Ї Н И
 
   З А К О Н У К Р А Ї Н И
 
1. Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо забезпечення безперешкодного доступу громадян до узбережжя водних об’єктів для загального водокористування
 
   Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо забезпечення безперешкодного доступу громадян до узбережжя водних об’єктів для загального водокористування
 
2. Верховна Рада України постановляє:
 
   Верховна Рада України постановляє:
 
3. І. Внести зміни до таких законодавчих актів України:
 
   І. Внести зміни до таких законодавчих актів України:
 
4.

 
-1- Бондаренко О.В.
Здійснити техніко-юридичне доопрацювання законопроекту у частині черговості внесення змін до актів законодавства у відповідності з їх ієрархією (кодекс, закон) та терміном прийняття Верховною Радою України.
 
Враховано      
5. 3. Статтю 60 Кодексу України про адміністративні правопорушення (Відомості Верховної Ради УРСР, 1984 р., додаток до № 51, ст.1122) доповнити частиною другою такого змісту:
 
   1. Статтю 60 Кодексу України про адміністративні правопорушення (Відомості Верховної Ради УРСР, 1984 р., додаток до № 51, ст. 1122) доповнити частинами другою та третьою такого змісту:
 
6. «Обмеження безперешкодного і безоплатного доступу громадян до узбережжя морів, морських заток, лиманів та островів у внутрішніх морських водах в межах пляжної зони, а також до узбережжя річок, водойм та островів для загального водокористування крім випадків, передбачених законом. –
тягне за собою накладення штрафу на громадян у розмірі від десяти до тридцяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян і на посадових осіб у - від тридцяти до п’ятдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.»
 
-2- Бондаренко О.В.
Статтю 60 Кодексу України про адміністративні правопорушення (Відомості Верховної Ради УРСР, 1984 р., додаток до № 51, ст. 1122) доповнити частиною другою такого змісту:
«Обмеження у будь-який спосіб безперешкодного або безоплатного доступу громадян до узбережжя морів, морських заток, лиманів та островів у внутрішніх морських водах у межах пляжної зони, а також до берегів річок, водойм та островів для загального водокористування, крім випадків, передбачених законом, -
тягне за собою накладення штрафу – від двохсот до чотирьохсот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян»
 
Враховано   «Обмеження у будь-який спосіб безперешкодного або безоплатного доступу громадян до узбережжя морів, морських заток, лиманів та островів у внутрішніх морських водах у межах пляжної зони, а також до берегів річок, водойм та островів для загального водокористування, крім випадків, передбачених законом, -
тягне за собою накладення штрафу на громадян від двохсот до чотирьохсот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян і на посадових осіб - від чотирьохсот до семисот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.
Дії, передбачені частиною другою цієї статті, вчинені повторно протягом року після накладення адміністративного стягнення, -
тягнуть за собою накладення штрафу на громадян від чотирьохсот до семисот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян і на посадових осіб – від семисот до тисячі неоподатковуваних мінімумів доходів громадян».
 
    -3- Луценко І.С.
Абзац другий частини 3 розділу І після слова «обмеження» доповнити словами «у будь-який спосіб».
 
Враховано    
    -4- Луценко І.С.
В абзаці другому частини 3 розділу І і по тексту законопроекту відповідно слова «узбережжя річок» замінити словами «берегів річок».
 
Враховано    
    -5- Лабунська А.В.
У пропонованій законопроектом частині 2 ст. 60 Кодексу України про адміністративні правопорушення після слова «обмеження» додати слова «у будь-який спосіб»
 
Враховано    
    -6- Фельдман О.Б.
Статтю 60 Кодексу України про адміністративні правопорушення (Відомості Верховної Ради УРСР, 1984 р., додаток до № 51, ст.1122)
Доповнити частиною другою: «Обмеження у будь-який спосіб безперешкодного та (або) безоплатного доступу (проходу, проїзду) громадян до узбережжя морів, морських заток, лиманів та островів у внутрішніх морських водах у межах пляжної зони, а також до берегів річок, водойм та островів для загального водокористування, крім випадків, передбачених законом, - тягне за собою накладення штрафу – від двохсот до чотирьохсот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян для фізичних осіб, та від чотирьохсот до сімсот неоподаткованих мінімумів доходів громадян для юридичних осіб».
Доповнити частиною третьою:
«У разі повторних дій передбачених частиною другою цієї статті, - тягне за собою накладення штрафу – від чотирьохсот до сімсот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян для фізичних осіб, та від сімсот до тисячі неоподаткованих мінімумів доходів громадян для юридичних осіб.»
 
Враховано редакційно    
    -7- Луценко І.С.
В частині 3 розділу І передбачити більші розміри штрафів, виклавши текст після слів «тягне за собою накладення штрафу» в наступній редакції:
«на громадян у розмірі від ста до двохсот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян і на посадових осіб – від двохсот до чотирьохсот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян».
 
Враховано редакційно    
7. 1. У Водному кодексі України (Відомості Верховної Ради України, 1995 р., № 24, ст. 189):
 
-8- Фельдман О.Б.
Змінити статтю 47 в Водному кодексі України (Відомості Верховної Ради України, 1995 р., № 24, ст. 189):
Видалити з першої частини першого абзацу наступну фразу: «без закріплення водних об'єктів за окремими особами та без надання відповідних дозволів»
 
Відхилено   2. У Водному кодексі України (Відомості Верховної Ради України, 1995 р., № 24, ст. 189):
 
8. 1) частину другу статті 47 доповнити реченням такого змісту:
 
   1) у статті 47:
 
9. «Не допускається обмеження загального водокористування, зокрема заборона купання та плавання на човнах, у зв’язку з наданням земель прибережних захисних смуг (пляжної зони) в користування юридичним або фізичним особам.»;
 
-9- Бондаренко О.В.
частину другу статті 47 доповнити реченням такого змісту: «Забороняється обмеження загального водокористування, у тому числі купання та плавання на човнах, любительського і спортивного рибальства, причалювання до берега у світлу пору доби, у зв’язку з перебуванням земельних ділянок прибережних захисних смуг (пляжної зони) у користуванні юридичних або фізичних осіб, крім випадків, передбачених законом»
 
Враховано   частину другу доповнити реченням другим такого змісту: «Забороняється обмеження загального водокористування, у тому числі обмеження купання та плавання на човнах, любительського і спортивного рибальства, причалювання до берега у світлу пору доби у зв’язку з перебуванням земельних ділянок прибережних захисних смуг (пляжної зони) у користуванні юридичних або фізичних осіб, крім випадків, передбачених законом»;
у частині п’ятій слово «заборону» замінити словами «встановлені обмеження»;
 
    -10- Луценко І.С.
У абзаці другому пункту 1 частини 1 розділу І формулювання «не допускається» замінити на «забороняється».
 
Враховано    
    -11- Луценко І.С.
У абзаці другому пункту 1 частини 1 розділу І після слів «плавання на човнах» доповни ти словами «любительського і спортивного рибальства, причалювання до берега у світлу пору доби».
 
Враховано    
    -12- Луценко І.С.
У абзаці другому пункту 1 частини 1 розділу І слова «у зв’язку з наданням земель прибережних захисних смуг (пляжної зони) в користування юридичним або фізичним особам» замінити наступними словами: «у зв’язку з перебуванням земельних ділянок прибережних захисних смуг (пляжної зони) у користуванні юридичних осіб або фізичних осіб, крім випадків, встановлених законом».
 
Враховано    
    -13- Лабунська А.В.
Пункт 1 ч. 1 розділу Ізаконопроекту викласти у такій редакції: «Забороняється обмеження загального водокористування (купання, плавання на човнах, любительське і спортивне рибальство тощо) у зв’язку з перебуванням земельних ділянок прибережних захисних смуг (пляжної зони) у користуванні юридичних або фізичних осіб, крім випадків, передбачених законом»
 
Враховано редакційно    
    -14- Фельдман О.Б.
Додати другу частину цієї статті:
«Забороняється будь-які обмеження, щодо доступ до узбережжя морів, морських заток, лиманів та островів у внутрішніх морських водах в межах пляжної зони, а також до узбережжя річок, водойм та островів для загального водокористування, у тому числі купання та плавання на човнах, любительського і спортивного рибальства, причалювання до берега у світлу пору доби, у зв’язку з перебуванням земельних ділянок прибережних захисних смуг (пляжної зони) у користуванні юридичних або фізичних осіб, крім випадків, передбачених законом»
 
Враховано частково    
    -15- Фельдман О.Б.
Змінити четвертий абзац першої частини наступним змістом: «На водних об'єктах, наданих в оренду, загальне водокористування допускається на умовах, встановлених водокористувачем, за погодженням з органом, який надав водний об'єкт в оренду, але зобов’язати водокористувача надавати безперешкодний і безоплатний доступ до узбережжя морів, морських заток, лиманів та островів у внутрішніх морських водах в межах пляжної зони, а також до узбережжя річок, водойм та островів для загального водокористування для задоволення їх потреб передбачених першим абзацом цієї статті.
 
Відхилено    
    -16- Фельдман О.Б.
Видалити з першої частини п’ятого абзацу наступну фразу: «, а також про заборону загального водокористування на водному об'єкті, наданому в оренду».
 
Враховано редакційно    
    -17- Луценко І.С.
Пункт 1 частини 1 розділу І доповнити абзацом наступного змісту:
«частини 3-6 статті 47 виключити».
 
Відхилено    
10. 2) у статті 88:
 
   2) у статті 88:
 
11. частину тринадцяту викласти у такій редакції
 
   частину тринадцяту замінити двома новими частинами такого змісту:
 
12. «Громадянам забезпечується безперешкодний і безоплатний доступ до узбережжя морів, морських заток, лиманів та островів у внутрішніх морських водах в межах пляжної зони, а також до узбережжя річок, водойм та островів для загального водокористування, крім земельних ділянок, на яких розташовані гідротехнічні, гідрометричні та лінійні споруди, санаторії та інші лікувально-оздоровчі заклади, дитячі оздоровчі табори. Перешкоджання такому доступу (в тому числі шляхом влаштування огорож або інших конструкцій) на землях прибережних захисних смуг, наданих в користування, чи справляння за нього плати є підставою для припинення права користування землями прибережних захисних смуг.»;
 
-18- Бондаренко О.В.
частину тринадцяту замінити двома новими частинами такого змісту:
«Громадянам забезпечується безперешкодний і безоплатний доступ до узбережжя морів, морських заток, лиманів та островів у внутрішніх морських водах у межах пляжної зони, до берегів річок, водойм та островів для загального водокористування, крім земель охоронних зон, зон санітарної охорони, санітарно-захисних зон та зон особливого режиму використання земель, а також земельних ділянок, на яких розташовані:
гідротехнічні, гідрометричні та лінійні споруди;
об’єкти підвищеної небезпеки;
пансіонати, об’єкти реабілітації, спорту, санаторії та інші лікувально-оздоровчі заклади, дитячі оздоровчі табори, що мають відповідні передбачені законом документи на споруди та на провадження відповідної діяльності;
об’єкти природно-заповідного фонду, об’єкти культурної спадщини.
Обмеження доступу громадян у будь-який спосіб (у тому числі шляхом влаштування огорож або інших конструкцій) до узбережжя водних об’єктів на земельних ділянках прибережних захисних смуг, що перебувають у користуванні юридичних або фізичних осіб, чи справляння за нього плати є підставою для припинення права користування земельними ділянками прибережних захисних смуг за рішенням суду».
У зв’язку з цим частини чотирнадцяту – сімнадцяту вважати відповідно частинами п’ятнадцятою – вісімнадцятою;
 
Враховано   «Громадянам забезпечується безперешкодний та безоплатний доступ до узбережжя морів, морських заток, лиманів та островів у внутрішніх морських водах у межах пляжної зони, до берегів річок, водойм та островів для загального водокористування, крім земель охоронних зон, зон санітарної охорони, санітарно-захисних зон та зон особливого режиму використання земель, а також земельних ділянок, на яких розташовані:
гідротехнічні, гідрометричні та лінійні споруди;
об’єкти підвищеної небезпеки;
пансіонати, об’єкти реабілітації, спорту, санаторії та інші лікувально-оздоровчі заклади, дитячі оздоровчі табори, що мають відповідні передбачені законом документи на споруди та на провадження відповідної діяльності;
об’єкти природно-заповідного фонду, об’єкти культурної спадщини.
Обмеження доступу громадян у будь-який спосіб (у тому числі шляхом влаштування огорож або інших конструкцій) до узбережжя водних об’єктів на земельних ділянках прибережних захисних смуг, що перебувають у користуванні юридичних або фізичних осіб, а також справляння за нього плати є підставою для припинення права користування земельними ділянками прибережних захисних смуг за рішенням суду».
У зв’язку з цим частини чотирнадцяту – сімнадцяту вважати відповідно частинами п’ятнадцятою – вісімнадцятою;
 
    -19- Луценко І.С.
Пункт 2 частини 1 розділу І викласти в наступній редакції:
«2) у статті 88:
частину тринадцяту замінити двома новими частинами такого змісту:
«Громадянам забезпечується безперешкодний і безоплатний доступ до узбережжя морів, морських заток, лиманів та островів у внутрішніх морських водах у межах пляжної зони, до берегів річок, водойм та островів для загального водокористування, крім земель охоронних зон, зон санітарної охорони, санітарно-захисних зон та зон особливого режиму використання земель, а також земельних ділянок, на яких розташовані:
гідротехнічні, гідрометричні та лінійні споруди;
об’єкти підвищеної небезпеки, об’єкти і види діяльності, що становлять підвищену екологічну небезпеку;
пансіонати, об’єкти реабілітації, спорту, санаторії та інші лікувально-оздоровчі заклади, дитячі оздоровчі табори, що мають відповідні передбачені законом документи на споруди та на провадження відповідної діяльності;
об’єкти природно-заповідного фонду, об’єкти культурної спадщини.
Обмеження доступу громадян у будь-який спосіб (у тому числі шляхом влаштування огорож або інших конструкцій) на земельних ділянках прибережних захисних смуг, що перебувають у користуванні юридичних або фізичних осіб, чи справляння за нього плати є підставою для припинення права користування земельними ділянками прибережних захисних смуг за рішенням суду».
У зв’язку з цим частини чотирнадцяту – сімнадцяту вважати відповідно частинами п’ятнадцятою – вісімнадцятою;
 
Враховано редакційно    
    -20- Лабунська А.В.
Частину 13 ст. 88 Водного кодексу України викласти в такій редакції: «Громадянам забезпечується безперешкодний і безоплатний доступ до узбережжя морів, морських заток, лиманів та островів у внутрішніх морських водах в межах пляжної зони, а також до узбережжя річок, водойм та островів для загального водокористування, крім земельних ділянок, на яких розташовані гідротехнічні, гідрометричні та лінійні споруди, санаторії та інші лікувально-оздоровчі заклади, дитячі оздоровчі табори. Обмеження доступу громадян у будь-який спосіб (у тому числі шляхом влаштування огорож або інших конструкцій) на земельних ділянках прибережних захисних смуг, що перебувають у користуванні юридичних або фізичних осіб, чи справляння за нього плати є підставою для припинення права користування земельними ділянками прибережних захисних смуг за рішенням суду»
 
Враховано редакційно    
    -21- Фельдман О.Б.
Змінити статтю 88 у Водному кодексі України (Відомості Верховної Ради України, 1995 р., № 24, ст. 189):
«Громадянам забезпечується безперешкодний і безоплатний доступ до узбережжя морів, морських заток, лиманів та островів у внутрішніх морських водах у межах пляжної зони, до берегів річок, водойм та островів для загального водокористування, крім земель охоронних зон, зон санітарної охорони та зон особливого режиму використання земель.
Обмеження доступу громадян у будь-який спосіб (у тому числі шляхом влаштування огорож або інших конструкцій) на земельних ділянках прибережних захисних смуг, що перебувають у користуванні юридичних або фізичних осіб, чи справляння за нього плати є підставою для притягнення для адміністративної відповідальності згідно закону України та припинення права користування земельними ділянками прибережних захисних смуг за рішенням суду».
У зв’язку з цим частини чотирнадцяту – сімнадцяту вважати відповідно частинами п’ятнадцятою – вісімнадцятою.
 
Враховано редакційно    
13. частину чотирнадцяту доповнити реченням такого змісту:
 
      
14. «Перешкоджання проходу вздовж берега моря, морської затоки чи лиману (в тому числі шляхом влаштування огорож або інших конструкцій) чи справляння за нього плати є підставою для припинення права користування пляжною зоною»;
 
-22- Бондаренко О.В.
частину п’ятнадцяту доповнити реченням такого змісту: «Обмеження у будь-який спосіб проходу вздовж берега моря, морської затоки чи лиману в межах пляжної зони чи справляння за нього плати є підставою для припинення права користування пляжною зоною за рішенням суду»
 
Враховано   частину п’ятнадцяту доповнити реченням такого змісту: «Обмеження у будь-який спосіб проходу вздовж берега моря, морської затоки чи лиману в межах пляжної зони чи справляння за нього плати є підставою для припинення права користування пляжною зоною за рішенням суду»;
 
    -23- Луценко І.С.
частину п’ятнадцяту доповнити реченням такого змісту: «Обмеження у будь-який спосіб проходу вздовж берега моря, морської затоки чи лиману в межах пляжної зони чи справляння за нього плати є підставою для припинення права користування пляжною зоною за рішенням суду»
 
Враховано    
    -24- Лабунська А.В.
Частину 14 ст. 88 Водного кодексу України викласти в такій редакції: «У разі надання права користування пляжною зоною користувачі зобов'язані забезпечити безперешкодний та безоплатний прохід вздовж берега моря, морської затоки чи лиману. Обмеження у будь-який спосіб проходу вздовж берега моря, морської затоки чи лиману в межах пляжної зони чи справляння за нього плати є підставою для припинення права користування пляжною зоною за рішенням суду»
 
Враховано    
15. 3) частину третю статті 110 доповнити пунктом 15 такого змісту:
 
   3) частину третю статті 110 доповнити пунктом 15 такого змісту:
 
16. «15) обмеженні безперешкодного і безоплатного доступу громадян до узбережжя морів, морських заток, лиманів та островів у внутрішніх морських водах в межах пляжної зони, а також до узбережжя річок, водойм та островів для загального водокористування крім випадків, передбачених цим Кодексом.».
 
-25- Бондаренко О.В.
частину третю статті 110 доповнити пунктом 15 такого змісту:
«15) обмеженні у будь-який спосіб безперешкодного або безоплатного доступу громадян до узбережжя морів, морських заток, лиманів та островів у внутрішніх морських водах у межах пляжної зони, а також до берегів річок, водойм та островів для загального водокористування крім випадків, передбачених законом»
 
Враховано   «15) обмеженні в будь-який спосіб безперешкодного та безоплатного доступу громадян до узбережжя морів, морських заток, лиманів та островів у внутрішніх морських водах у межах пляжної зони, а також до берегів річок, водойм та островів для загального водокористування, крім випадків, передбачених законом».
 
    -26- Луценко І.С.
У абзаці другому пункту 3 частини 1 розділу І після слова «обмеженні» додати слова «у будь-який спосіб».
 
Враховано    
    -27- Луценко І.С.
У абзаці другому пункту 3 частини 1 розділу І і по тексту законопроекту відповідно слова «узбережжя річок» замінити словами «берегів річок».
 
Враховано    
    -28- Луценко І.С.
У абзаці другому пункту 3 частини 1 розділу І слова «передбачених цим Кодексом» замінити словами «передбачених законом».
 
Враховано    
    -29- Фельдман О.Б.
Частину третю статті 110 доповнити пунктом 15 такого змісту: «обмеженні у будь-який спосіб безперешкодного або безоплатного доступу громадян до узбережжя морів, морських заток, лиманів та островів у внутрішніх морських водах у межах пляжної зони, а також до берегів річок, водойм та островів для загального водокористування крім випадків, передбачених законом»
 
Враховано    
17. 2. У Земельному кодексі України (Відомості Верховної Ради України, 2002 р., № 3-4, ст. 27):
 
   3. У Земельному кодексі України (Відомості Верховної Ради України, 2002 р., № 3-4, ст. 27):
 
18. 1) статтю 60 доповнити частиною четвертою такого змісту:
 
   1) статтю 60 доповнити частиною четвертою такого змісту:
 
19. «4. У межах прибережних захисних смуг забезпечується безперешкодний і безоплатний доступ громадян до узбережжя морів, морських заток, лиманів та островів у внутрішніх морських водах в межах пляжної зони, а також до узбережжя річок, водойм та островів, крім земельних ділянок, на яких розташовані гідротехнічні, гідрометричні та лінійні споруди, санаторії та інші лікувально-оздоровчі заклади, дитячі оздоровчі табори. Перешкоджання такому доступу на земельних ділянках прибережних захисних смуг, наданих в користування (в тому числі шляхом влаштування огорож або інших конструкцій), або справляння за нього плати є підставою для припинення права на користування зазначеними земельними ділянками.».
 
-30- Бондаренко О.В.
статтю 60 доповнити частиною четвертою такого змісту:
«4. У межах прибережних захисних смуг забезпечується безперешкодний і безоплатний доступ громадян до узбережжя морів, морських заток, лиманів та островів у внутрішніх морських водах у межах пляжної зони, до берегів річок, водойм та островів для загального водокористування, крім земель охоронних зон, зон санітарної охорони, санітарно-захисних зон та зон особливого режиму використання земель, а також земельних ділянок, на яких розташовані:
гідротехнічні, гідрометричні та лінійні споруди;
об’єкти підвищеної небезпеки;
пансіонати, об’єкти реабілітації, спорту, санаторії та інші лікувально-оздоровчі заклади, дитячі оздоровчі табори, що мають відповідні передбачені законом документи на споруди та провадження відповідної діяльності;
об’єкти природно-заповідного фонду, об’єкти культурної спадщини.
Обмеження доступу громадян у будь-який спосіб (у тому числі шляхом влаштування огорож або інших конструкцій) до водних об’єктів на земельних ділянках прибережних захисних смуг, наданих у користування, чи справляння за нього плати є підставою для припинення права користування зазначеними земельними ділянками за рішенням суду»
 
Враховано   «4. У межах прибережних захисних смуг забезпечується безперешкодний та безоплатний доступ громадян до узбережжя морів, морських заток, лиманів та островів у внутрішніх морських водах у межах пляжної зони, до берегів річок, водойм та островів для загального водокористування, крім земель охоронних зон, зон санітарної охорони, санітарно-захисних зон та зон особливого режиму використання земель, а також земельних ділянок, на яких розташовані:
гідротехнічні, гідрометричні та лінійні споруди;
об’єкти підвищеної небезпеки;
пансіонати, об’єкти реабілітації, спорту, санаторії та інші лікувально-оздоровчі заклади, дитячі оздоровчі табори, що мають відповідні передбачені законом документи на споруди та провадження відповідної діяльності;
об’єкти природно-заповідного фонду, об’єкти культурної спадщини.
Обмеження доступу громадян у будь-який спосіб (у тому числі шляхом влаштування огорож або інших конструкцій) до узбережжя водних об’єктів на земельних ділянках прибережних захисних смуг, що перебувають у користуванні громадян або юридичних осіб, а також справляння за нього плати є підставою для припинення права користування земельними ділянками прибережних захисних смуг за рішенням суду»;
 
20. 2) статтю 61 доповнити частиною п’ятою такого змісту:
 
   2) статтю 61 доповнити частиною п’ятою такого змісту:
 
21. «5. У прибережних захисних смугах не допускається влаштування огорож або інших конструкцій, що перешкоджають доступу громадян до узбережжя річок, водойм та островів у випадках, не передбачених статтею 60 цього Кодексу. Такі огорожі або інші конструкції демонтуються їх власниками (особами, що їх встановили) протягом десяти днів після одержання письмової вимоги органу виконавчої влади, органу місцевого самоврядування, а також можуть бути самостійно демонтовані органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, юридичними особами або громадянами. Видатки відповідного місцевого бюджету, витрати юридичних осіб та громадян, пов’язані з демонтажем зазначених огорож або інших конструкцій, відшкодовуються їх власниками (особами, що їх встановили).»
 
-31- Бондаренко О.В.
статтю 61 доповнити частиною п’ятою такого змісту:
«5. У прибережних захисних смугах забороняється влаштування огорож або інших конструкцій, що перешкоджають доступу громадян до берегів річок, водойм та островів крім випадків, передбачених законом.
Такі огорожі або інші конструкції демонтуються їх власниками протягом десяти днів після одержання письмової вимоги місцевої державної адміністрації чи виконавчого органу сільської, селищної чи міської ради. У разі невиконання такої вимоги зазначені огорожі або інші конструкції демонтуються за рішеннями місцевої державної адміністрації чи виконавчого органу сільської, селищної чи міської ради. Видатки відповідного місцевого бюджету, пов’язані з демонтажем зазначених огорож або інших конструкцій, відшкодовуються їх власниками.
У разі, якщо неможливо встановити власника огорожі або інших конструкцій чи особу, за рішенням якої вона була встановлена, оплата робіт пов’язаних із демонтажем, покладається на особу, у користуванні якої перебуває земельна ділянка, на якій встановлена огорожа або інші конструкції»
 
Враховано   «5. У прибережних захисних смугах забороняється влаштування огорож або інших конструкцій, що перешкоджають доступу громадян до берегів річок, водойм та островів, крім випадків, передбачених законом.
Такі огорожі або інші конструкції демонтуються їхніми власниками протягом десяти днів після одержання письмової вимоги місцевої державної адміністрації чи виконавчого органу сільської, селищної чи міської ради. У разі невиконання такої вимоги зазначені огорожі або інші конструкції демонтуються за рішеннями місцевої державної адміністрації чи виконавчого органу сільської, селищної чи міської ради. Видатки відповідного місцевого бюджету, пов’язані з демонтажем зазначених огорож або інших конструкцій, відшкодовуються їхніми власниками.
У разі якщо неможливо встановити власника огорожі або інших конструкцій чи особу, за рішенням якої вони були встановлені, оплата робіт, пов’язаних із демонтажем, покладається на особу, у користуванні якої перебуває земельна ділянка, на якій встановлена огорожа або інші конструкції»;
 
    -32- Луценко І.С.
Абзац 2 пункту 2 частини 2 розділу 1 викласти у наступній редакції:
«5. У прибережних захисних смугах забороняється влаштування огорож або інших конструкцій, що перешкоджають доступу громадян до берегів річок, водойм та островів крім випадків, передбачених законом.
Такі огорожі або інші конструкції демонтуються їх власниками протягом десяти днів після одержання письмової вимоги місцевої державної адміністрації чи виконавчого органу сільської, селищної чи міської ради. У разі невиконання такої вимоги зазначені огорожі або інші конструкції демонтуються за рішеннями місцевої державної адміністрації чи виконавчого органу сільської, селищної чи міської ради. Видатки відповідного місцевого бюджету, пов’язані з демонтажем зазначених огорож або інших конструкцій, відшкодовуються їх власниками.
У разі, якщо неможливо встановити власника огорожі або інших конструкцій чи особу, за рішенням якої вона була встановлена, оплата робіт пов’язаних із демонтажем, покладається на особу, у користуванні якої перебуває земельна ділянка, на якій встановлена огорожа або інші конструкції.»
 
Враховано    
    -33- Лабунська А.В.
У пропонованій законопроектом частині 5 до ст. 61 Земельного кодексу України слова «не допускається» замінити словом «забороняється», слова «юридичними особами або громадянами» виключити
 
Враховано    
    -34- Фельдман О.Б.
Статтю 61 доповнити частиною п`ятою в Земельному кодексі України (Відомості Верховної Ради України, 2002 р., № 3-4, ст. 27):
«5. У прибережних захисних смугах забороняється влаштування огорож або інших конструкцій, пунктів пропуску, що перешкоджають доступу громадян до берегів річок, водойм та островів крім випадків, передбачених законом.
Такі огорожі або інші конструкції демонтуються їх власниками протягом десяти днів після одержання письмової вимоги місцевої державної адміністрації чи виконавчого органу сільської, селищної чи міської ради або рішення суду. У разі невиконання такої вимоги зазначені огорожі або інші конструкції демонтуються за рішеннями місцевої державної адміністрації чи виконавчого органу сільської, селищної чи міської ради або із залученням сторонньої організації в межах виконавчого провадження. Видатки відповідного місцевого бюджету, пов’язані з демонтажем зазначених огорож або інших конструкцій, відшкодовуються їх власниками.
У разі, якщо неможливо встановити власника огорожі або інших конструкцій чи особу, за рішенням якої вона була встановлена, оплата робіт пов’язаних із демонтажем, покладається на особу, у користуванні якої перебуває земельна ділянка, на якій встановлена огорожа або інші конструкції»
 
Враховано частково    
22. 3) статтю 62 доповнити частиною четвертою такого змісту:
 
   3) статтю 62 доповнити частиною четвертою такого змісту:
 
23. «4. У межах пляжної зони прибережних захисних смуг не допускається влаштування огорож або інших конструкцій, що перешкоджають доступу громадян до узбережжя морів, морських заток, лиманів та островів у внутрішніх морських водах у випадках, не передбачених статтею 60 цього Кодексу. Такі огорожі або інші конструкції демонтуються їх власниками (особами, що їх встановили) протягом десяти днів після одержання письмової вимоги органу виконавчої влади, органу місцевого самоврядування, а також можуть бути самостійно демонтовані органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, юридичними особами або громадянами. Видатки відповідного місцевого бюджету, витрати юридичних осіб та громадян, пов’язані з демонтажем зазначених огорож або інших конструкцій, відшкодовуються їх власниками (особами, що їх встановили).»
 
-35- Бондаренко О.В.
статтю 62 доповнити частиною четвертою такого змісту:
«4. У межах пляжної зони прибережних захисних смуг забороняється влаштування огорож або інших конструкцій, що перешкоджають доступу громадян до узбережжя морів, морських заток, лиманів та островів у внутрішніх морських водах, крім випадків, передбачених законом.
Такі огорожі або інші конструкції демонтуються їх власниками протягом десяти днів після одержання письмової вимоги місцевої державної адміністрації чи виконавчого органу сільської, селищної чи міської ради. У разі невиконання такої вимоги зазначені огорожі або інші конструкції демонтуються за рішеннями місцевої державної адміністрації чи виконавчого органу сільської, селищної чи міської ради. Видатки відповідного місцевого бюджету, пов’язані з демонтажем зазначених огорож або інших конструкцій, відшкодовуються їх власниками.»
 
Враховано   «4. У межах пляжної зони прибережних захисних смуг забороняється влаштування огорож або інших конструкцій, що перешкоджають доступу громадян до узбережжя морів, морських заток, лиманів та островів у внутрішніх морських водах, крім випадків, передбачених законом.
Такі огорожі або інші конструкції демонтуються їхніми власниками протягом десяти днів після одержання письмової вимоги місцевої державної адміністрації чи виконавчого органу сільської, селищної чи міської ради. У разі невиконання такої вимоги зазначені огорожі або інші конструкції демонтуються за рішеннями місцевої державної адміністрації чи виконавчого органу сільської, селищної чи міської ради. Видатки відповідного місцевого бюджету, пов’язані з демонтажем зазначених огорож або інших конструкцій, відшкодовуються їхніми власниками».
 
    -36- Луценко І.С.
В абзаці другому пункту 3 частини 2 розділу І слова «у випадках, не передбачених статтею 60 цього Кодексу» замінити словами «крім випадків, передбачених законом».
 
Враховано    
    -37- Луценко І.С.
Абзац другий пункту 3 частини 2 розділу І після слів «одержання письмової вимоги» викласти у наступній редакції: «місцевої державної адміністрації чи виконавчого органу сільської, селищної чи міської ради. У разі невиконання такої вимоги зазначені огорожі або інші конструкції демонтуються за рішеннями місцевої державної адміністрації чи виконавчого органу сільської, селищної чи міської ради. Видатки відповідного місцевого бюджету, пов’язані з демонтажем зазначених огорож або інших конструкцій, відшкодовуються їх власниками.»
 
Враховано    
    -38- Лабунська А.В.
У пропонованій законопроектом частині 4 ст. 62 Земельного кодексу України слова «не допускається» замінити словом «забороняється», слова «юридичними особами або громадянами» виключити
 
Враховано    
    -39- Бондаренко О.В.
статтю 143 доповнити новим пунктом е) такого змісту:
«е) обмеження доступу громадян у будь-який спосіб (у тому числі шляхом влаштування огорож або інших конструкцій) на земельних ділянках прибережних захисних смуг, наданих у користування, чи справляння за нього плати»
 
Відхилено , суперечить ст. 116 Регламенту   
    -40- Луценко І.С.
Частину 2 розділу І доповнити пунктом 4) наступного змісту:
статтю 143 доповнити пунктом е) наступного змісту:
«е) обмеження у будь-який спосіб безперешкодного і безоплатного доступу громадян до узбережжя морів, морських заток, лиманів та островів у внутрішніх морських водах у межах пляжної зони, а також до берегів річок, водойм та островів для загального водокористування».
 
Відхилено , суперечить ст. 116 Регламенту   
24. 4. Пункт «б» частини першої статті 33 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» (Відомості Верховної Ради України, 1997 р., № 24, ст. 170: 2003 р., №45, ст. 360) доповнити підпунктом 13 такого змісту:
 
   4. Пункт «б» частини першої статті 33 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» (Відомості Верховної Ради України, 1997 р., № 24, ст. 170 із наступними змінами) доповнити підпунктом 14 такого змісту:
 
25. «13) забезпечення відповідно до закону безперешкодного і безоплатного доступу громадян до узбережжя водних об’єктів для загального водокористування.».
 
-41- Бондаренко О.В.
Пункт «б» частини першої статті 33 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» (Відомості Верховної Ради України, 1997 р., № 24, ст. 170 із наступними змінами) доповнити підпунктом 13 такого змісту:
«13) здійснення контролю за забезпеченням безперешкодного і безоплатного доступу громадян до узбережжя водних об’єктів та островів для загального водокористування відповідно до закону»
 
Враховано   «14) здійснення контролю за забезпеченням безперешкодного і безоплатного доступу громадян до узбережжя водних об’єктів та островів для загального водокористування відповідно до закону».
 
    -42- Луценко І.С.
Абзац другий частини 4 Розділу І викласти у такій редакції:
«13) здійснення контролю за забезпеченням безперешкодного і безоплатного доступу громадян до узбережжя водних об’єктів та островів для загального водокористування відповідно до закону».
 
Враховано    
    -43- Лабунська А.В.
Пропонований законопроектом пункт 13 ч. 1 ст. 33 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» змінити на п. 14 та викласти у такій редакції: «14) здійснення контролю за забезпеченням дотримання вимог законодавства щодо безперешкодного і безоплатного доступу громадян до узбережжя водних об’єктів для загального водокористування»
 
Враховано редакційно    
    -44- Фельдман О.Б.
Пункт «б» частини першої статті 33 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» (Відомості Верховної Ради України, 1997 р., № 24, ст. 170: 2003 р., №45, ст. 360) доповнити підпунктом 14 такого змісту:
«здійснення контролю за дотриманням виконання норм законів України, щодо забезпеченням безперешкодного і безоплатного доступу громадян до узбережжя водних об’єктів та островів для загального водокористування відповідно до закону та вимог щодо користування юридичними або фізичними особами земельними ділянками прибережних захисних смуг (пляжної зони) наданих їм користування»
 
Враховано редакційно    
26. 5. Статтю 21 Закону України «Про місцеві державні адміністрації» (Відомості Верховної Ради України, 1999 р., № 20-21, ст. 190) доповнити пунктом 11 такого змісту:
 
   5. Статтю 21 Закону України «Про місцеві державні адміністрації» (Відомості Верховної Ради України, 1999 р., № 20-21, ст. 190; 2004 р., № 15, ст. 228; 2010 р., № 10, ст. 107; 2014 р., № 14, ст. 248; 2017 р., № 17, ст. 203) доповнити пунктом 13 такого змісту:
 
27. «11) забезпечує відповідно до закону безперешкодний і безоплатний доступу громадян до узбережжя водних об’єктів та островів для загального водокористування.».
 
-45- Бондаренко О.В.
Статтю 21 Закону України «Про місцеві державні адміністрації» (Відомості Верховної Ради України, 1999 р., № 20-21, ст. 190; 2004 р., № 15, ст. 228; 2010 р., № 10, ст. 107; 2014 р., № 14, 248) доповнити пунктом 12 такого змісту:
«12) здійснення контролю за забезпеченням безперешкодного і безоплатного доступу громадян до узбережжя водних об’єктів та островів для загального водокористування відповідно до закону»
 
Враховано   «13) здійснює контроль за забезпеченням безперешкодного і безоплатного доступу громадян до узбережжя водних об’єктів та островів для загального водокористування відповідно до закону».
 
    -46- Луценко І.С.
Абзац другий частини 5 Розділу І викласти у такій редакції:
«12) здійснення контролю за забезпеченням безперешкодного і безоплатного доступу громадян до узбережжя водних об’єктів та островів для загального водокористування відповідно до закону».
 
Враховано    
    -47- Лабунська А.В.
Пропонований законопроектом пункт 11 ст. 21 Закону України «Про місцеві державні адміністрації» змінити на п. 13 та викласти у такій редакції: «13) здійснює контроль за забезпеченням безперешкодного і безоплатного доступу громадян до узбережжя водних об’єктів та островів для загального водокористування відповідно до закону»
 
Враховано    
    -48- Фельдман О.Б.
Статтю 21 Закону України «Про місцеві державні адміністрації» (Відомості Верховної Ради України, 1999 р., № 20-21, ст. 190) доповнити пунктом 11 такого змісту:
«здійснення контролю за дотриманням виконання норм законів України, щодо забезпеченням безперешкодного і безоплатного доступу громадян до узбережжя водних об’єктів та островів для загального водокористування відповідно до закону та вимог щодо користування юридичними або фізичними особами земельними ділянками прибережних захисних смуг (пляжної зони) наданих їм користування»
 
Враховано редакційно    
28. ІІ. Прикінцеві положення
1. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.
2. Огорожі або інші конструкції, що встановлені до набрання чинності цим Законом та перешкоджають доступу громадян до узбережжя морів, морських заток, лиманів та островів у внутрішніх морських водах в межах пляжної зони, а також до узбережжя річок, водойм та островів у випадках, не передбачених законом, підлягають демонтажу протягом двох місяців з дня набрання чинності цим Законом.
 
-49- Бондаренко О.В.
Розділ ІІ «Прикінцеві положення» викласти у редакції»
«ІІ. Прикінцеві положення
1. Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування та вводиться в дію через три місяці з дня набрання ним чинності.
2. Огорожі або інші конструкції, що встановлені до набрання чинності цим Законом та перешкоджають доступу громадян до узбережжя морів, морських заток, лиманів та островів у внутрішніх морських водах в межах пляжної зони, а також до узбережжя річок, водойм та островів у випадках, не передбачених законом, підлягають демонтажу протягом трьох місяців з дня набрання чинності цим Законом.
3. Кабінету Міністрів України у тримісячний строк з дня набрання чинності цим Законом:
привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом;
забезпечити приведення центральними органами виконавчої влади їх нормативно-правових актів у відповідність із цим Законом.»
 
Враховано редакційно   ІІ. Прикінцеві та перехідні положення
1. Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування, та вводиться в дію через три місяці з дня набрання ним чинності.
2. Огорожі або інші конструкції, що встановлені до набрання чинності цим Законом та перешкоджають доступу громадян до узбережжя морів, морських заток, лиманів та островів у внутрішніх морських водах у межах пляжної зони, а також до берегів річок, водойм та островів (крім випадків, встановлених законом), підлягають демонтажу протягом трьох місяців з дня набрання чинності цим Законом.
Видатки відповідного місцевого бюджету, пов’язані з демонтажем зазначених огорож або інших конструкцій, відшкодовуються їхніми власниками.
3. Кабінету Міністрів України вжити заходів щодо приведення у відповідність із цим Законом нормативно-правових актів, забезпечивши набрання ними чинності одночасно з введенням у дію цього Закону шляхом:
1) приведення своїх нормативно-правових актів у відповідність із цим Законом;
2) забезпечення приведення міністерствами та іншими центральними органами виконавчої влади їх нормативно-правових актів у відповідність із цим Законом.
 
    -50- Луценко І.С.
Доповнити Розділ ІІ «Прикінцеві положення» новою частиною 3 наступного змісту:
«3. Кабінету Міністрів України у тримісячний строк з дня набрання чинності цим Законом:
привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом;
забезпечити приведення центральними органами виконавчої влади їх нормативно-правових актів у відповідність із цим Законом.»
 
Враховано    
    -51- Лабунська А.В.
Доповнити розділ ІІ (Прикінцеві положення) законопроекту новою частиною 3 такого змісту:
«3. Кабінету Міністрів України у тримісячний строк з дня набрання чинності цим Законом:
привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом;
забезпечити приведення центральними органами виконавчої влади їх нормативно-правових актів у відповідність із цим Законом»
 
Враховано    
    -52- Фельдман О.Б.
«1.Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.
2. Огорожі або інші конструкції, встановлені до набрання чинності цим Законом, що перешкоджали або перешкоджають вільному доступу громадян до узбережжя морів, морських заток, лиманів та островів у внутрішніх морських водах у межах пляжної зони, а також до берегів річок, водойм та островів (крім випадків, встановлених законом), підлягають демонтажу протягом двох місяців з дня набрання чинності цим Законом.
Видатки відповідного місцевого бюджету, пов’язані з демонтажем зазначених огорож або інших конструкцій, відшкодовуються їх власниками.
3. Кабінету Міністрів України у тримісячний строк з дня набрання чинності цим Законом:
привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом;
забезпечити приведення центральними органами виконавчої влади їх нормативно-правових актів у відповідність із цим Законом.»
 
Враховано редакційно    
29.

 
-53- Луценко І.С.
Частину 2 Розділу ІІ викласти у наступній редакції:
«2. Огорожі або інші конструкції, встановлені до набрання чинності цим Законом, що перешкоджають доступу громадян до узбережжя морів, морських заток, лиманів та островів у внутрішніх морських водах у межах пляжної зони, а також до берегів річок, водойм та островів (крім випадків, встановлених законом), підлягають демонтажу протягом двох місяців з дня набрання чинності цим Законом.
Видатки відповідного місцевого бюджету, пов’язані з демонтажем зазначених огорож або інших конструкцій, відшкодовуються їх власниками.»
 
Враховано редакційно      
    -54- Лабунська А.В.
Частину 2 розділу ІІ (Прикінцеві положення) законопроекту після слів «підлягають демонтажу» додати слова «органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування».
 
Відхилено    
30. Голова Верховної Ради
 
   Голова Верховної Ради
 
31. України

   України