Кількість абзаців - 89 Таблиця поправок


Проект Закону про внесення змін до деяких законів України (щодо впровадження Єдиного реєстру осіб засуджених за злочини проти статевої свободи та статевої недоторканості малолітньої чи малолітнього та посилення відповідальності за злочини, вчинені проти с (Друге читання)

№ п.п. Редакція, прийнята в першому читанні Пропозиції Висновки Остаточна редакція
0. Проект
 
   Проект
 
1. З А К О Н У К Р А Ї Н И
 
   З А К О Н У К Р А Ї Н И
 
2. Про внесення змін до деяких законів України (щодо впровадження Єдиного реєстру осіб засуджених за злочини проти статевої свободи та статевої недоторканості малолітньої чи малолітнього та посилення відповідальності за злочини, вчинені проти статевої свободи та статевої недоторканості малолітньої чи малолітнього)
 
   Про внесення змін до деяких законів України щодо впровадження Єдиного реєстру осіб, засуджених за злочини проти статевої свободи та статевої недоторканості малолітньої особи, та посилення відповідальності за злочини, вчинені проти статевої свободи та статевої недоторканості малолітньої особи
 
3. Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
 
   Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
 
4. I. Внести зміни до таких законодавчих актів України:
 
-1- Бакумов О.С.
У тексті проекту Закону:
слова «медичні препарати» замінити словами «лікарські засоби» у відповідних відмінках;
 
Відхилено   І. Внести зміни до таких законодавчих актів України:
 
    -2- Бакумов О.С.
У тексті проекту Закону:
слова «медичні заклади» замінити словами «заклади охорони здоров’я» у відповідних відмінках;
 
Відхилено    
5. 1. Внести до Кримінального кодексу України (Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2001, № 25-26, ст.131) такі зміни:
 
   1. У Кримінальному кодексі України (Відомості Верховної Ради України, 2001 р., № 25-26, ст.131):
 
6. 1) Доповнити статтю 81 частиною п’ятою такого змісту:
 
      
7. «5. Положення цієї статті не поширюються на осіб засуджених за вчинення особливо тяжкого злочину проти статевої свободи та статевої недоторканості малолітньої чи малолітнього.».
 
-3- Неклюдов В.М.
1.У підпунктах першому, другому, третьому пункту 1, підпункті другому пункту 2 та підпункті першому пункту 4 розділу першого проекту Закону у словосполученні «осіб засуджених за злочини» після слова «осіб» доповнити комою.
 
Відхилено      
    -4- Мамка Г.М.
У підпункті 1 пункт 1 розділу І слова «малолітньої чи малолітнього» замінити словами «особи, яка не досягла чотирнадцяти років».
 
Відхилено    
8. 2) Доповнити статтю 82 частиною сьомою такого змісту.
 
      
9. «7. Положення цієї статті не поширюються на осіб засуджених за вчинення особливо тяжкого злочину проти статевої свободи та статевої недоторканості малолітньої чи малолітнього.».
 
-5- Мамка Г.М.
У підпункті 2 пункту 1 розділу І слова «малолітньої чи малолітнього» замінити словами «особи, яка не досягла чотирнадцяти років»
 
Відхилено      
10. 3) Доповнити статтею 82-1 наступного змісту:
 
      
11. «Стаття 82-1. Заміна невідбутої частини покарання добровільним заходом медичного характеру
 
      
12. 1. Заміна невідбутої частини покарання добровільним заходом медичного характеру може бути застосована до особи, засудженої за вчинення тяжкого або особливо тяжкого злочину проти статевої свободи та статевої недоторканості малолітньої чи малолітнього, після відбуття нею не менше як дев’яти років призначеного їй покарання у виді позбавлення волі.
 
-6- Мамка Г.М.
У підпункті 3 пункту 1 розділу І:
У абзаці 3 слова «малолітньої чи малолітнього» замінити словами «особи, яка не досягла чотирнадцяти років»
 
Відхилено      
13. 2. Для вирішення питання про заміну невідбутої частини покарання добровільним заходом медичного характеру суд призначає експертизу з метою встановлення наявності у засудженого розладу сексуальної переваги (педофілії) та відсутності протипоказань до застосування хімічної кастрації. Рішення про заміну невідбутої частини покарання добровільним заходом медичного характеру приймається судом із врахуванням висновку експерта.
 
      
14. 3. Положення цієї статті не поширюються на осіб засуджених за вчинення тяжкого або особливо тяжкого злочину проти статевої свободи та статевої недоторканості малолітньої чи малолітнього до довічного позбавлення волі.».
 
-7- Мамка Г.М.
У підпункті 3 пункту 1 розділу І:
Абзац 5 виключити.
 
Відхилено      
    -8- Неклюдов В.М.
1. У абзаці п’ятому підпункту третього пункту 1 розділу першого проекту Закону словосполучення «тяжкого або» виключити.
 
Відхилено    
15. 4) Доповнити статтею 95-1 наступного змісту:
 
      
16. «Стаття 95-1. Добровільний захід медичного характеру
 
      
17. «1. Добровільний захід медичного характеру здійснюється у вигляді хімічної кастрації та полягає у введенні особі вказаній у частині другій цієї статті медичних препаратів, які спричиняють стале зменшення сексуальних потягу та активності.
 
      
18. 2. Добровільний захід медичного характеру застосовується до особи засудженої за вчинення особливо тяжкого злочину проти статевої свободи та статевої недоторканості малолітньої чи малолітнього, якій судом було задоволено клопотання про заміну невідбутої частини покарання добровільним заходом медичного характеру.
 
-9- Цимбалюк М.М.
Пункт 4, частина 1, розділу І (ч. 2, ст.95-1) проекту Закону викласти в наступній редакції:
«2. Добровільний захід медичного характеру застосовується до особи засудженої за вчинення тяжкого або особливо тяжкого злочину проти статевої свободи та статевої недоторканості малолітньої особи, якій судом було задоволено клопотання про заміну невідбутої частини покарання добровільним заходом медичного характеру».
 
Відхилено      
    -10- Мамка Г.М.
У абзаці 4 підпункті 4 пункту 1 розділу І слова «малолітньої чи малолітнього» замінити словами «особи, яка не досягла чотирнадцяти років»
 
Відхилено    
    -11- Неклюдов В.М.
У абзаці четвертому підпункту четвертого пункту 1 розділу першого проекту Закону після словосполучення «до особи» доповнити комою, а після слів «за вчинення» доповнити словами «тяжкого або».
 
Відхилено    
19. 3. Добровільний захід медичного характеру здійснюється у медичних закладах за місцем проживання чи перебування особи. Особа після набрання законної сили ухвалою суду про заміну невідбутої частини покарання добровільним заходом медичного характеру проходить перший курс хімічної кастрації за місцем відбуття покарання, при цьому такий курс розпочинається не пізніше ніж за тиждень до звільнення особи.».
 
-12- Бакумов О.С.
Підпункт 4 пункту 1 розділу Іпроекту доповнити новим абзацом шостим, який викласти в такій редакції:
«4. Протягом усього терміну здійснення добровільного заходу медичного характеру до особи, якій судом було задоволено клопотання про заміну невідбутої частини покарання добровільним заходом медичного характеру, застосовуються електронні засоби контролю».
Обґрунтування: практика моніторингу злочинців після заміни невідбутої частини покарання добровільним заходом медичного характеру за допомогою електронних засобів контролю для України є новою, проте у світі вона вдало себе зарекомендувала і діє уже понад 30 років. Першопрохідцем у даному напрямку є США, котрі запровадили систему електронного контролю ще на початку 1980-х. Сьогодні ж електронний моніторинг правопорушників застосовується в 49 штатах США. Понад 60 країн світу ефективно використовують цю систему і як вид запобіжного заходу протягом кримінального провадження, і як альтернативу тюрмі під час відбуття покарання.
Як приклад, основні сфери використання електронних засобів контролю за кордоном: США (за злочини, пов’язані з наркотиками; у разі порушення правил дорожнього руху; у разі зловживання спиртними напоями; статеві злочини); Швеція (крадіжки та водії, винні в скоєнні ДТП); Франція (причетні до скоєння статевих злочинів навіть після відбуття покарання).
 
Відхилено      
20. 5) Викласти частину четверту статті 152 в наступній редакції:
 
   1) у статті 152:
 
21. «4. Дії, передбачені частиною першою цієї статті, вчинені щодо особи, яка не досягла чотирнадцяти років, незалежно від її добровільної згоди -
 
-13- Неклюдов В.М.
1.Абзаци другий та третій підпункту п’ятого пункту 1 розділу першого проекту Закону викласти у такій редакції:
«4. Дії, передбачені частинами першою, другою або третьою цієї статті, що спричинили тяжкі наслідки, -
караються позбавленням волі на строк від десяти до п'ятнадцяти років.»
 
Відхилено   частини четверту і п’яту викласти в такій редакції:
«4. Дії, передбачені частиною першою цієї статті, вчинені щодо особи, яка не досягла чотирнадцяти років, незалежно від її добровільної згоди -
караються позбавленням волі на строк від десяти до п'ятнадцяти років.
 
22. караються позбавленням волі на строк від дванадцяти до п'ятнадцяти років.».
 
-14- Мамка Г.М.
У абзаці 3 підпункту 5 пункту 1 розділу І слово «дванадцяти» замінити словом «десяти»
 
Враховано      
23. 6) Викласти частину п’яту статті 152 в наступній редакції:
 
-15- Мамка Г.М.
Підпункт 6, 7 та 8 пункту 1 розділу І виключити.
 
Відхилено   5. Дії, передбачені частинами першою, другою або третьою цієї статті, що спричинили тяжкі наслідки, -
караються позбавленням волі на строк від десяти до п'ятнадцяти років»;
 
24. «5. Дії, передбачені частинами першою, другою або третьою цієї статті, що спричинили тяжкі наслідки, -
 
-16- Неклюдов В.М.
1.Абзаци другий та третій підпункту шостого пункту 1 розділу першого проекту Закону викласти у такій редакції:
« 5. Дії, передбачені частиною першою цієї статті, вчинені щодо особи, яка не досягла чотирнадцяти років, незалежно від її добровільної згоди -
караються позбавленням волі на строк від дванадцяти до п'ятнадцяти років.»
 
Відхилено      
25. караються позбавленням волі на строк від десяти до п'ятнадцяти років.».
 
      
26. 7) Доповнити статтю 152 частиною шостою такого змісту:
 
   доповнити частиною шостою такого змісту:
«6. Дії передбачені частиною четвертою цієї статті, вчинені повторно або особою, яка раніше вчинила будь-який зі злочинів, передбачених частинами четвертою або п'ятою статті 153, статтею 155 та частиною другою статті 156 цього Кодексу, –
караються позбавленням волі строком на п'ятнадцять років або довічним позбавленням волі»;
 
27. «6. Дії передбачені частиною четвертою цієї статті вчинені повторно або особою, яка раніше вчинила будь-який зі злочинів передбачений частинами четвертою або шостою статті 153, статтею 155 та частиною другою статті 156 цього Кодексу, -
 
-17- Неклюдов В.М.
1.У абзаці другому підпункту сьомого пункту 1 розділу першого проекту Закону словосполучення «передбачені частиною четвертою цієї статті» з обох боків виділити комами.
 
Відхилено      
28. карається довічним позбавленням волі.».
 
      
29. 8) Доповнити статтю 153 частиною шостою такого змісту:
 
   2) статтю 153 доповнити частиною шостою такого змісту:
«6. Дії, передбачені частиною четвертою цієї статті, вчинені повторно або особою, яка раніше вчинила будь-який із злочинів передбачених частиною четвертою статті 152, статтею 155 або частиною другою статті 156 цього Кодексу,–
караються позбавленням волі строком на п'ятнадцять років або довічним позбавленням волі».
 
30. «6. Дії, передбачені частиною четвертою цієї статті, вчинені особою, яка раніше вчинила злочин передбачений частинами четвертою або шостою статті 152, -
 
-18- Неклюдов В.М.
1.У абзаці другому підпункту восьмого пункту 1 розділу першого проекту Закону після слова «злочин» доповнити комою.
 
Відхилено      
31. карається довічним позбавленням волі.».
 
      
32. 9) Доповнити Кримінальний кодекс України статтею 394-1:
 
-19- Бакумов О.С.
Підпункт 9 пункту 1 розділу Іпроекту викласти в такій редакції:
9) Доповнити Кримінальний кодекс України статтею 394-1:
«Стаття 394-1. Ухилення від проходження добровільного заходу медичного характеру у вигляді хімічної кастрації
1. Ухилення особою, яка страждає розладом сексуальної переваги (педофілією) від застосування до неї добровільного заходу медичного характеру у вигляді хімічної кастрації -
карається обмеженням волі на строк від двох до п'яти років або позбавленням волі на той самий строк».
Обґрунтування: з метою запобігання ухилення від проходження добровільного заходу медичного характеру
 
Відхилено      
    -20- Мамка Г.М.
Підпункт 9 пункту 1 розділу І виключити.
 
Враховано    
33. «Стаття 394-1. Ухилення від проходження добровільного заходу медичного характеру у вигляді хімічної кастрації
 
-21- Цимбалюк М.М.
Пункт 9, частина 1, розділу І (ч. 2, ст.95-1) проекту Закону викласти в наступній редакції:
«Стаття 394-1. Ухилення від проходження добровільного заходу медичного характеру у виді хімічної кастрації, на яку особою попередню була надана згода під час вирішення відповідного питання в судовому порядку
«1. Ухилення особою, яка страждає розладом сексуальної переваги (педофілією) від застосування до неї добровільного заходу медичного характеру, на яку попередньо особою була надана згода під час вирішення відповідного питання судовому порядку
карається арештом на строк до шести місяців або позбавленням волі на строк до двох років.»
 
Відхилено      
34. «1. Ухилення особою, яка страждає розладом сексуальної переваги (педофілією) від застосування до неї добровільного заходу медичного характеру у вигляді хімічної кастрації -
 
-22- Неклюдов В.М.
1.У абзаці третьому підпункту дев’ятого пункту 1 розділу першого проекту Закону після слова в дужках «педофілією» доповнити комою.
 
Відхилено      
35. карається арештом на строк до шести місяців або позбавленням волі на строк до двох років.».
 
      
36. 10) Доповнити статтю 395 частиною другою такого змісту:
 
      
37. «2. Невиконання особою обов’язку повідомлення органу Національної поліції про зміну місця проживання чи перебування після припинення або у разі незастосування щодо неї адміністративного нагляду, якщо такий обов’язок покладений на неї законом, -
 
      
38. караються арештом на строк до шести місяців.».
 
      
39. 2. Внести до Кримінального процесуального кодексу України (Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2013, № 9-10, № 11-12, № 13, ст.88) такі зміни:
 
-23- Бакумов О.С.
У пункті 2 розділу Іпроекту:
1) доповнити новим підпунктом 1, який викласти в такій редакції:
«1) Частину другу статті 195 доповнити пунктом третім такого змісту:
«3) працівниками органу Національної поліції на підставі ухвали суду, якою задоволено клопотання про заміну невідбутої частини покарання добровільним заходом медичного характеру»;
2)відповідно підпункт 1 – 9 вважати підпунктами 2 – 10;
3)підпункт 6 Проекту Закону викласти в такій редакції:
«6) Доповнити частину першу статті 537 пунктом 3-2 такого змісту:
«3-2) про застосування електронних засобів контролю протягом здійснення добровільного заходу медичного характеру у вигляді хімічної кастрації;»
 
Відхилено      
40. 1) Частину другу статті 242 доповнити пунктом сьомим такого змісту: «7) визначення наявності у підозрюваного у злочинах проти статевої свободи та статевої недоторканості малолітньої чи малолітнього розладу сексуальної переваги у вигляді педофілії.».
 
-24- Мамка Г.М.
Підпункт 1 пункту 2 розділу І слова «малолітньої чи малолітнього» замінити словами «особи, яка не досягла чотирнадцяти років».
 
Відхилено      
    -25- Неклюдов В.М.
1.Підпункт перший пункту другого розділу першого проекту Закону викласти у такій редакції:
«Частину другу статті 242 доповнити пунктом сьомим такого змісту: «7) визначення наявності у підозрюваного у злочинах проти статевої свободи та статевої недоторканості малолітньої чи малолітнього розладу сексуальної переваги у вигляді педофілії та відсутності протипоказань до застосування хімічної кастрації.».
 
Відхилено    
41. 2) Пункт другий частини четвертої статті 374 доповнити абзацом п’ятнадцятим такого змісту: «рішення про включення інформації про обвинуваченого у скоєнні злочину проти статевої свободи та статевої недоторканості малолітньої чи малолітнього до Єдиного реєстру осіб засуджених за злочини проти статевої свободи та статевої недоторканості малолітньої чи малолітнього.».
 
-26- Мамка Г.М.
Підпункт 2 пункту 2 розділу І слова «малолітньої чи малолітнього» замінити словами «особи, яка не досягла чотирнадцяти років».
 
Відхилено   3. Пункт другий частини четвертої статті 374 Кримінального процесуального кодексу України (Відомості Верховної Ради України, 2013 р., № № 9-13, ст.88) доповнити абзацом такого змісту:
«рішення про включення інформації про обвинуваченого у скоєнні злочину проти статевої свободи та статевої недоторканості малолітньої особи до Єдиного реєстру осіб, засуджених за злочини проти статевої свободи та статевої недоторканості малолітньої особи».
У зв’язку з цим абзаци п’ятнадцятий – вісімнадцятий вважати відповідно абзацами шістнадцятим – дев’ятнадцятим.
 
42. 3) Доповнити частину третю статті 534 абзацом другим такого змісту:
 
      
43. «У разі задоволення клопотання про заміну невідбутої частини покарання добровільним заходом медичного характеру засуджений звільняється від відбуття покарання у виді позбавлення волі через 14 днів з дня набрання ухвалою суду законної сили.».
 
-27- Цимбалюк М.М.
Пункт 3, частина 2, розділу І (ч. 3, ст.534) проекту Закону викласти в наступній редакції:
«У разі задоволення клопотання про заміну невідбутої частини покарання добровільним заходом медичного характеру засуджений звільняється від відбуття покарання у виді позбавлення волі через 14 днів з дня набрання ухвалою суду законної сили у випадку в строк проведеного заходу медичного характеру. Якщо добровільний захід медичного характеру не був проведений в строк, звільнення засудженого відбувається через 7 днів після проведеного заходу медичного характеру.»
 
Відхилено      
    -28- Неклюдов В.М.
1.Підпункт третій пункту другого розділу першого проекту Закону викласти у такій редакції:
«Доповнити частину третю статті 534 абзацом другим такого змісту:
«У разі задоволення клопотання про заміну невідбутої частини покарання добровільним заходом медичного характеру засуджений звільняється від відбуття покарання у виді позбавлення волі через 14 днів з дня набрання ухвалою суду законної сили, але не раніше, ніж через 7 днів з дня початку першого курсу хімічної кастрації за місцем відбуття покарання.».
 
Відхилено    
44. 4) Доповнити частину першу статті 537 пунктом 3-1 такого змісту:
 
      
45. «3-1) про заміну невідбутої частини покарання добровільним заходом медичного характеру; «.
 
      
46. 5) Доповнити частину першу статті 537 пунктом 3-2 такого змісту:
 
      
47. «3-2) про виключення інформації про особу з Єдиного реєстру осіб засуджених за злочини проти статевої свободи та статевої недоторканості малолітньої чи малолітнього; «
 
-29- Мамка Г.М.
У абзаці 2 підпункту 5 пункту 2 розділу І слова «малолітньої чи малолітнього» замінити словами «особи, яка не досягла чотирнадцяти років».
 
Відхилено      
48. 6) Викласти пункт 4 ч. 2 статті 539 в наступній редакції:
 
      
49. «4) до суду, який ухвалив вирок, - у разі необхідності вирішення питань, передбачених пунктами 1, 3-2, 10 (в частині клопотання про заміну покарання відповідно до частини п'ятої статті 53 Кримінального кодексу України), 12 (у разі якщо вирішення питання необхідне в зв'язку із здійсненням судового розгляду, воно вирішується судом, який його здійснює), 14 частини першої статті 537, статті 538 цього Кодексу.».
 
      
50. 7) Доповнити частину третю статті 539 реченням другим такого змісту:
 
      
51. «У разі вирішення питання передбаченого пунктом 3-1 частини першої статті 537 цього Кодексу, десятиденний строк вказаний у цій частині подовжується на час необхідний для проведення судової експертизи.».
 
      
52. 8) Викласти речення друге частини шостої статті 539 у такій редакції:
 
      
53. «Оскарження прокурором ухвали суду щодо умовно-дострокового звільнення від відбування покарання, заміни невідбутої частини покарання більш м'яким або заміни невідбутої частини покарання добровільним заходом медичного характеру зупиняє її виконання.».
 
      
54. 9) Викласти абзац перший частини сьомої статті 539 у такій редакції:
 
      
55. «У разі набрання законної сили ухвалою суду про відмову в задоволенні клопотання щодо умовно-дострокового звільнення засудженого від відбування покарання, заміну невідбутої частини покарання більш м'яким покаранням або заміну невідбутої частини покарання добровільним заходом медичного характеру розгляд повторного клопотання з цього самого питання щодо осіб, засуджених за тяжкі та особливо тяжкі злочини до позбавлення волі на строк не менше п'яти років, може мати місце не раніше як через рік з дня винесення ухвали суду про відмову, а щодо засуджених за інші злочини та неповнолітніх засуджених - не раніше як через шість місяців.».
 
      
56. 3. Внести до Закону України «Про адміністративний нагляд за особами, звільненими з місць позбавлення волі» (Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1994, N 52, ст. 455) такі зміни:
 
   4. У Законі України «Про адміністративний нагляд за особами, звільненими з місць позбавлення волі» (Відомості Верховної Ради України, 1994 р., N 52, ст. 455 із наступними змінами):
 
57. 1) Частину першу статті 3 доповнити пунктом «ґ» такого змісту:
 
   1) частину першу статті 3 доповнити пунктом «ґ» такого змісту:
«ґ) засуджених до позбавлення волі за злочин проти статевої свободи та статевої недоторканості малолітньої особи»;
 
58. «ґ) засуджених до позбавлення волі за злочин проти статевої свободи та статевої недоторканості малолітньої чи малолітнього.»
 
-30- Мамка Г.М.
У підпункті 1 пункту 3 розділу І слова «малолітньої чи малолітнього» замінити словами «особи, яка не досягла чотирнадцяти років».
 
Відхилено      
59. 2) Пункт «а» частини першої статті 4 викласти у наступні редакції: «а) вирок суду, що набрав законної сили, - щодо осіб, зазначених у пунктах "г" та "ґ" статті 3 цього Закону; «.
 
   2) пункт «а» частини першої статті 4 викласти в такій редакції:
«а) вирок суду, що набрав законної сили, - щодо осіб, зазначених у пунктах "г" і "ґ" статті 3 цього Закону»;
 
60. 3) Абзац другий частини першої статті 5 викласти в такій редакції: «щодо осіб, зазначених у пунктах "б", "г" та "ґ" статті 3 цього Закону, - в судовому засіданні одноособово суддею районного, районного у місті, міського та міськрайонного суду за місцезнаходженням установи виконання покарань за поданням начальника установи виконання покарань; «.
 
   3) у статті 5:
абзац другий частини першої викласти в такій редакції:
«щодо осіб, зазначених у пунктах "б", "г" і "ґ" статті 3 цього Закону, - в судовому засіданні одноособово суддею районного, районного у місті, міського та міськрайонного суду за місцезнаходженням установи виконання покарань за поданням начальника установи виконання покарань»;
 
61. 4) Частину восьму статті 5 викласти в такій редакції: «Постанова судді надсилається для виконання начальнику органу Національної поліції за місцем проживання особи, щодо якої встановлено нагляд, а у випадках, передбачених пунктами "б", "г" та "ґ" статті 3 цього Закону, - начальнику установи виконання покарань.».
 
   частину восьму викласти в такій редакції:
«Постанова судді надсилається для виконання начальнику органу Національної поліції за місцем проживання особи, щодо якої встановлено нагляд, а у випадках, передбачених пунктами "б", "г" і "ґ" статті 3 цього Закону, - начальнику установи виконання покарань»;
 
62. 5) Частину першу статті 6 викласти в такій редакції: «Адміністративний нагляд встановлюється у визначеному статтею 5 цього Закону порядку терміном від одного року до двох років і не може перевищувати термінів, передбачених законом для погашення або зняття судимості. Для осіб зазначених у пункті "ґ" статті 3 цього Закону адміністративний нагляд встановлюється на строк до погашення судимості. «.
 
   частину першу статті 6 викласти в такій редакції:
«Адміністративний нагляд встановлюється у визначеному статтею 5 цього Закону порядку терміном від одного року до двох років і не може перевищувати термінів, передбачених законом для погашення або зняття судимості. Для осіб, зазначених у пункті "ґ" статті 3 цього Закону адміністративний нагляд встановлюється на строк до погашення
судимості»;
 
63. 6) Пункт «в» частини першої статті 9 викласти в такій редакції: «в) повідомляти поліцейських, які здійснюють адміністративний нагляд, про зміну місця роботи, місця проживання та перебування, а також про виїзд за межі району (міста) у службових справах; «.
 
   5) у статті 9:
пункт «в» частини першої викласти в такій редакції:
«в) повідомляти поліцейських, які здійснюють адміністративний нагляд, про зміну місця роботи, місця проживання чи перебування, а також про виїзд за межі району (міста) у службових справах»;
 
64. 7) Доповнити статтю 9 частиною другою такого змісту:
 
   доповнити частиною другою такого змісту:
 
65. «Після припинення адміністративного нагляду, особи зазначені у пункті "ґ" статті 3 цього Закону зобов’язані повідомляти органи Національної поліції про зміну місця проживання та перебування. За заявою прокурора на підставі рішення суду такий обов’язок також може бути встановлений щодо осіб, які відбули покарання за тяжкі або особливо тяжкі злочини проти статевої свободи та статевої недоторканості малолітньої чи малолітнього та до яких не було застосовано адміністративного нагляду. Обов’язок зазначений у цій частині встановлюється строком на три роки та може бути продовжений на такий самий строк на підставі судового рішення за заявою прокурора поданої за місцем проживання особи на яку покладається такий обов’язок.».
 
-31- Мамка Г.М.
У підпункті 7 пункту 3 розділу І слова «малолітньої чи малолітнього» замінити словами «особи, яка не досягла чотирнадцяти років».
 
Відхилено   «Після припинення адміністративного нагляду, особи, зазначені у пункті "ґ" статті 3 цього Закону, зобов’язані повідомляти органи Національної поліції про зміну місця проживання чи перебування. За заявою прокурора на підставі рішення суду такий обов’язок також може бути встановлений щодо осіб, які відбули покарання за тяжкі або особливо тяжкі злочини проти статевої свободи та статевої недоторканості малолітньої особи та до яких не було застосовано адміністративного нагляду. Обов’язок, передбачений цією частиною, встановлюється строком на три роки та може бути подовжений на такий самий строк на підставі судового рішення за заявою прокурора, поданою за місцем проживання особи, на яку покладається такий обов’язок».
 
66. 4. Внести до Кримінально-виконавчого кодексу України (Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2004, № 3-4, ст. 21) такі зміни:
 
      
67. 1) Доповнити статтею 6-1 такого змісту:
 
      
68. «6-1. Єдиний реєстр осіб засуджених за злочини проти статевої свободи та статевої недоторканості малолітньої чи малолітнього
 
-32- Михайлюк Г.О.
1)Статтю 6-1 проекту викласти у такий редакції:
«6-1. Єдиний реєстр осіб засуджених за злочини проти статевої свободи та статевої недоторканості малолітньої чи малолітнього
1.Єдиний реєстр осіб засуджених за злочини проти статевої свободи та статевої недоторканості малолітньої чи малолітнього (реєстр) - це створена за допомогою автоматизованої системи електронна база даних, відповідно до якої здійснюється збирання, зберігання, захист, облік, пошук, узагальнення даних про осіб, які вчинили злочини проти статевої свободи та статевої недоторканості малолітньої чи малолітнього.
2.Держателем реєстру є Міністерство юстиції України.
3.Положення про Єдиний реєстр осіб засуджених за злочини проти статевої свободи та статевої недоторканості малолітньої чи малолітнього, порядок його формування та ведення затверджуються Міністерством юстиції України.
4.До реєстру вносяться відомості щодо прізвища, імені, по батькові засудженого, дату народження, місце проживання та перебування, злочин, за який його було засуджено, вид кримінального покарання, який до нього було застосовано, інформація про фактично відбуте ним покарання, інформація щодо застосування відносно особи добровільного заходу медичного характеру у вигляді хімічної кастрації, інформація про ухилення особи від застосування щодо неї такого заходу, а також інформацію про порушення правил адміністративного нагляду.
5.Інформація про особу вноситься до реєстру на підставі обвинувального вироку суду. У разі якщо особа вчинила злочин проти статевої свободи та статевої недоторканості малолітньої чи малолітнього до створення реєстру, інформація про таку особу вноситься до реєстру на підставі ухвали суду за місцем проживання такої особи або місцем відбування нею покарання за клопотанням прокурора.
6.Інформація про особу виключається з реєстру у разі скасування обвинувального вироку або ухвали суду вказаних у частині п’ятій цієї статті. Держатель реєстру забезпечує включення до реєстру осіб, засуджених за кордоном за злочини проти статевої свободи та статевої недоторканості малолітньої чи малолітнього, для чого здійснює співпрацю з компетентними органами іноземних країн, без географічних чи будь-яких інших обмежень.
7.Користувачами реєстру є керівники прокуратур та органів досудового розслідування, прокурори, слідчі та інші уповноважені особи Національної поліції України та Державного бюро розслідувань.
8.Право на отримання інформації щодо факту перебування конкретної особи в Єдиному реєстрі осіб засуджених за злочини проти статевої свободи та статевої недоторканості малолітньої чи малолітнього у зв’язку із прийняттям її на роботу має будь-яка фізична особа, яка є матір’ю або батьком, бабусею або дідусем малолітньої особи, а також керівники дошкільних навчальних закладів, середніх навчальних закладів, позашкільних навчальних закладів, закладів охорони здоров’я або іншої установи та організації, зобов'язаної здійснювати нагляд за малолітніми особами або надавати послуги медичного, навчального та соціального характеру таким особам.».
 
Відхилено   2. Главу І Кримінально-виконавчий кодекс України (Відомості Верховної Ради України, 2004 р, № 3-4, ст. 21) доповнити статтею 6-1 такого змісту:
«6-1. Єдиний реєстр осіб, засуджених за злочини проти статевої свободи та статевої недоторканості малолітньої особи
1. Єдиний реєстр осіб, засуджених за злочини проти статевої свободи та статевої недоторканості малолітньої особи (реєстр), - автоматизована електронна база даних, створена для забезпечення збирання, зберігання, захисту, обліку, пошуку, узагальнення даних про осіб, які вчинили злочини проти статевої свободи та статевої недоторканості малолітньої особи, у тому числі осіб, судимість яких за такі злочини знята або погашена у встановленому законом порядку.
2. Держателем реєстру є Міністерство юстиції України.
3. Положення про Єдиний реєстр осіб, засуджених за злочини проти статевої свободи та статевої недоторканості малолітньої особи, порядок його формування та ведення затверджуються Міністерством юстиції України.
4. До реєстру вносяться відомості щодо прізвища, імені, по батькові засудженого, дати народження, місце проживання чи перебування, злочину, за який його було засуджено, виду кримінального покарання, який до нього був застосований, інформацію про фактично відбуте ним покарання, а також про порушення правил адміністративного нагляду.
5. Інформація про особу вноситься до реєстру на підставі обвинувального вироку суду, який набрав законної сили. У разі якщо особа вчинила злочин проти статевої свободи та статевої недоторканості малолітньої особи до створення реєстру, інформація про таку особу вноситься до реєстру на підставі ухвали суду за місцем проживання такої особи або місцем відбування нею покарання за клопотанням прокурора.
6. Інформація про особу виключається з реєстру у разі скасування обвинувального вироку або ухвали суду, зазначених у частині п’ятій цієї статті.
7. Користувачами реєстру є керівники прокуратур та органів досудового розслідування, прокурори, слідчі та інші уповноважені особи Національної поліції України та Державного бюро розслідувань.
8. Право на отримання інформації щодо факту перебування конкретної особи в реєстрі мають:
сільські, селищні та міські голови, керівники державних адміністрацій, інших органів державної влади та місцевого самоврядування - щодо осіб, які претендують на заняття посади керівника (заступника керівника) дошкільного навчального закладу, середнього навчального закладу, позашкільного навчального закладу, закладу охорони здоров’я або іншої установи та організації, зобов'язаної здійснювати нагляд за малолітніми особами або надавати послуги медичного, навчального та соціального характеру малолітнім особам, та належать до їх сфери управління;
керівники дошкільних навчальних закладів, середніх навчальних закладів, позашкільних навчальних закладів, закладів охорони здоров’я або іншої установи та організації, зобов'язаної здійснювати нагляд за малолітніми особами або надавати послуги медичного, навчального чи соціального характеру таким особам, у зв'язку з вирішенням питання щодо прийняття особи на роботу;
будь-яка фізична особа щодо інформації про себе;
будь-яка фізична особа щодо інформації про іншу особи, у разі наявності завіреної відповідно до вимог Закону України «Про нотаріат» згоди особи, щодо якої така інформація запитується».
 
    -33- Мамка Г.М.
Підпункт 1 пункту 4 розділу І викласти у такій редакції:
«6-1. Єдиний реєстр осіб засуджених за злочини проти статевої свободи та статевої недоторканості особи, яка не досягла чотирнадцяти років
1. Єдиний реєстр осіб засуджених за злочини проти статевої свободи та статевої недоторканості особи, яка не досягла чотирнадцяти років (далі - Реєстр) - це створена за допомогою автоматизованої системи електронна база даних, відповідно до якої здійснюється збирання, зберігання, захист, облік, пошук, узагальнення даних про осіб, які вчинили злочини проти статевої свободи та статевої недоторканості малолітньої чи малолітнього.
2. Держателем Реєстру є центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері виконання кримінальних покарань та пробації.
3. Положення про Реєстр, порядок його формування, ведення та обсяг відомостей, що вносяться до нього затверджуються центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері виконання кримінальних покарань та пробації.
4. Інформація про особу вноситься до Реєстру на підставі обвинувального вироку суду. У разі якщо особа вчинила злочин до створення Реєстру, інформація про таку особу вноситься до Реєстру на підставі ухвали суду за місцем проживання такої особи або місцем відбування нею покарання за клопотанням прокурора.
5. Інформація про особу виключається з реєстру у разі скасування обвинувального вироку або ухвали суду вказаної у частині четвертій цієї статті.
6. Користувачами Реєстру є керівники прокуратур та органів досудового розслідування, прокурори, слідчі та інші уповноважені особи Національної поліції України та Державного бюро розслідувань.
8. Право на отримання інформації щодо факту перебування конкретної особи в Реєстрі у зв’язку із прийняттям її на роботу мають керівники дошкільних навчальних закладів, середніх навчальних закладів, позашкільних навчальних закладів, закладів охорони здоров’я або іншої установи та організації, зобов'язаної здійснювати нагляд за малолітніми особами або надавати послуги медичного, навчального та соціального характеру таким особам.»
 
Відхилено    
69. 1. Єдиний реєстр осіб засуджених за злочини проти статевої свободи та статевої недоторканості малолітньої чи малолітнього (реєстр) - це створена за допомогою автоматизованої системи електронна база даних, відповідно до якої здійснюється збирання, зберігання, захист, облік, пошук, узагальнення даних про осіб, які вчинили злочини проти статевої свободи та статевої недоторканості малолітньої чи малолітнього.
 
      
70. 2. Держателем реєстру є Міністерство юстиції України.
 
      
71. 3. Положення про Єдиний реєстр осіб засуджених за злочини проти статевої свободи та статевої недоторканості малолітньої чи малолітнього, порядок його формування та ведення затверджуються Міністерством юстиції України.
 
      
72. 4. До реєстру вносяться відомості щодо прізвища, імені, по батькові засудженого, дату народження, місце проживання та перебування, злочин, за який його було засуджено, вид кримінального покарання, який до нього було застосовано, інформація про фактично відбуте ним покарання, інформація щодо застосування відносно особи добровільного заходу медичного характеру у вигляді хімічної кастрації, інформація про ухилення особи від застосування щодо неї такого заходу, а також інформацію про порушення правил адміністративного нагляду.
 
-34- Неклюдов В.М.
1.У абзаці шостому підпункту першого пункту 4 розділу І проекту Закону словосполучення «дату народження» замінити словосполученням «дата народження», словосполучення «інформацію про порушення правил адміністративного нагляду» замінити словосполученням «інформація про порушення правил адміністративного нагляду».
 
Відхилено      
73. 5. Інформація про особу вноситься до реєстру на підставі обвинувального вироку суду. У разі якщо особа вчинила злочин проти статевої свободи та статевої недоторканості малолітньої чи малолітнього до створення реєстру, інформація про таку особу вноситься до реєстру на підставі ухвали суду за місцем проживання такої особи або місцем відбування нею покарання за клопотанням прокурора.
 
      
74. 6. Інформація про особу виключається з реєстру у разі скасування обвинувального вироку або ухвали суду вказаних у частині п’ятій цієї статті.
 
-35- Неклюдов В.М.
1.У абзаці восьмому підпункту першого пункту 4 розділу І проекту Закону після слова «суду» доповнити комою.
 
Відхилено      
75. 7. Користувачами реєстру є керівники прокуратур та органів досудового розслідування, прокурори, слідчі та інші уповноважені особи Національної поліції України та Державного бюро розслідувань.
 
      
76. 8. Право на отримання інформації щодо факту перебування конкретної особи в Єдиному реєстрі осіб засуджених за злочини проти статевої свободи та статевої недоторканості малолітньої чи малолітнього у зв’язку із прийняттям її на роботу мають керівники дошкільних навчальних закладів, середніх навчальних закладів, позашкільних навчальних закладів, закладів охорони здоров’я або іншої установи та організації, зобов'язаної здійснювати нагляд за малолітніми особами або надавати послуги медичного, навчального та соціального характеру таким особам.».
 
      
77. 2) статтю 21 доповнити частиною третьою такого змісту:
 
      
78. «3. Установа виконання покарань на підставі ухвали суду про заміну невідбутої частини покарання добровільним заходом медичного характеру забезпечує застосування щодо такого засудженого добровільного заходу медичного характеру у вигляді хімічної кастрації.».
 
      
79. 3) Доповнити статтею 117-1 такого змісту:
 
      
80. «117-1. Виконання добровільного заходу медичного характеру
 
      
81. 1. Адміністрація колонії на підставі ухвали суду про заміну невідбутої частини покарання добровільним заходом медичного характеру забезпечує застосування щодо засудженого добровільного заходу медичного характеру у вигляді хімічної кастрації. Такий добровільний захід медичного характеру починає застосовуватись до засудженого не пізніше ніж за тиждень до його звільнення.
 
      
82. 2. Після закінчення перебування особи зазначеної в частині першій цієї статті у виправній колонії, адміністрація такої колонії направляє матеріали про застосування до засудженого хімічної кастрації до медичного закладу за обраним ним місцем проживання для продовження здійснення добровільних заходів медичного характеру.
 
-36- Неклюдов В.М.
1.У абзаці четвертому підпункту третього пункту 4 розділу І проекту Закону словосполучення «зазначеної в частині першій цієї статті» з обох боків виділити комами.
 
Відхилено      
83. 3. Особа, до якої застосовується добровільний захід медичного характеру у вигляді хімічної кастрації, може змінити медичний заклад, у якому проходить процедуру хімічної кастрації.».
 
      
84. ІІ. Прикінцеві положення.
 
-37- Мамка Г.М.
Розділ ІІ викласти такій редакції:
«Прикінцеві та перехідні положення
1. Цей Закон набирає чинності з 1 січня 2020 року.
2. Кабінету Міністрів України протягом трьох місяців з дня опублікування цього Закону:
привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом;
забезпечити розроблення і затвердження міністерствами та іншими центральними органами виконавчої влади нормативно-правових актів, що випливають із цього Закону;
забезпечити перегляд і приведення міністерствами та іншими центральними органами виконавчої влади їх нормативно-правових актів у відповідність із цим Законом.»
 
Відхилено   ІІ. Прикінцеві положення
 
85. 1. Кабінету міністрів України та центральним органам виконавчої влади привести свої нормативно-правові акти у відповідність до цього закону протягом трьох місяців з дня набрання ним чинності.
 
   1. Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування.
2. Кабінету Міністрів України протягом трьох місяців з дня набрання чинності цим законом:
привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом;
забезпечити приведення міністерствами та іншими центральними органами виконавчої влади їх нормативно-правових актів у відповідність із цим Законом.
3. Міністерству юстиції України протягом трьох місяців з дня набрання чинності цим Законом розробити положення про Єдиний реєстр осіб, засуджених за злочини проти статевої свободи та статевої недоторканості малолітньої особи.
4. Генеральному прокурору протягом трьох місяців з дня початку роботи Єдиного реєстру осіб, засуджених за злочини проти статевої свободи та статевої недоторканості малолітньої особи, здійснити заходи щодо включення до реєстру осіб, засуджених за злочини проти статевої свободи та статевої недоторканості малолітньої особи до створення такого реєстру.
 
86. 2. Міністерству юстиції України розробити положення про Єдиний реєстр осіб, засуджених за злочини проти статевої свободи та статевої недоторканості малолітньої чи малолітнього та погодити його з Міністерством охорони здоров’я України протягом шести місяців з дня набрання чинності цим законом.
 
      
87. 3. Міністерству охорони здоров’я України протягом одного року з дня набрання чинності цим законом розробити методику проведення судової експертизи щодо визначення наявності в особи захворювання на розлад сексуальної переваги (педофілію) та відсутності протипоказань до застосування хімічної кастрації.
 
-38- Цимбалюк М.М.
Доповнити Прикінцеві положення проекту Закону наступник пунктом:
«Кабінету Міністрів України протягом 3 місяців розробити положення щодо реалізації механізму фінансового забезпечення добровільного заходу медичного характеру у виді хімічної кастрації.»
 
Відхилено      
    -39- Монастирський Д.А.
Бакумов О.С.
Павлюк М.В.
Медяник В.А.
Іонушас С.К.
Дануца О.А.
Алєксєєв С.О.
Дмитрук А.Г.
Захарченко В.В.
Бужанський М.А.
Яцик Ю.Г.
Кива І.В.
Куницький О.О.
Устінова О.Ю.
Колєв О.В.
Арешонков В.Ю.
Неклюдов В.М.
Текст законопроекту викласти в такій редакції
Про внесення змін до деяких законів України щодо впровадження Єдиного Реєстр.картка №3)
-4, ст. 21 з наступними змінами) доповнити статтею 61 такого змісту: «61. Єдиний Реєстр.картка №9)
-10, № 11-12, № 13, ст.88) доповнити абзацом п’ятнадцятим такого змісту:
«рішення про включення інформації про обвинуваченого у скоєнні злочину проти статевої свободи та статевої недоторканості малолітньої особи до Єдиного реєстру осіб засуджених за злочини проти статевої свободи та статевої недоторканості малолітньої особи».
4. У Законі України «Про адміністративний нагляд за особами, звільненими з місць позбавлення волі» (Відомості Верховної Ради України, 1994 р., N 52, ст. 455):
частину першу статті 3 доповнити пунктом «ґ» такого змісту:
«ґ) засуджених до позбавлення волі за злочин проти статевої свободи та статевої недоторканості малолітньої особи»;
пункт «а» частини першої статті 4 викласти в такій редакції:
«а) вирок суду, що набрав законної сили, - щодо осіб, зазначених у пунктах "г" та "ґ" статті 3 цього Закону»;
у статті 5:
абзац другий частини першої викласти в такій редакції:
«щодо осіб, зазначених у пунктах "б", "г" та "ґ" статті 3 цього Закону, - в судовому засіданні одноособово суддею районного, районного у місті, міського та міськрайонного суду за місцезнаходженням установи виконання покарань за поданням начальника установи виконання покарань»;
частину восьму викласти в такій редакції:
«Постанова судді надсилається для виконання начальнику органу Національної поліції за місцем проживання особи, щодо якої встановлено нагляд, а у випадках, передбачених пунктами "б", "г" та "ґ" статті 3 цього Закону, - начальнику установи виконання покарань»;
частину першу статті 6 викласти в такій редакції:
«Адміністративний нагляд встановлюється у визначеному статтею 5 цього Закону порядку терміном від одного року до двох років і не може перевищувати термінів, передбачених законом для погашення або зняття судимості. Для осіб зазначених у пункті "ґ" статті 3 цього Закону адміністративний нагляд встановлюється на строк до погашення судимості»;
у статті 9:
пункт «в» частини першої викласти в такій редакції:
«в) повідомляти поліцейських, які здійснюють адміністративний нагляд, про зміну місця роботи, місця проживання та перебування, а також про виїзд за межі району (міста) у службових справах»;
доповнити частиною другою такого змісту:
«Після припинення адміністративного нагляду, особи зазначені у пункті "ґ" статті 3 цього Закону зобов’язані повідомляти органи Національної поліції про зміну місця проживання та перебування. За заявою прокурора на підставі рішення суду такий обов’язок також може бути встановлений щодо осіб, які відбули покарання за тяжкі або особливо тяжкі злочини проти статевої свободи та статевої недоторканості малолітньої особи та до яких не було застосовано адміністративного нагляду. Обов’язок зазначений у цій частині встановлюється строком на три роки та може бути продовжений на такий самий строк на підставі судового рішення за заявою прокурора поданої за місцем проживання особи на яку покладається такий обов’язок».
ІІ. Прикінцеві положення.
1. Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування.
2. Кабінету Міністрів України та центральним органам виконавчої влади протягом трьох місяців з дня набрання чинності цим законом привести свої нормативно-правові акти у відповідність до цього закону.
3. Міністерству юстиції України протягом трьох місяців з дня набрання чинності цим законом розробити положення про Єдиний реєстр осіб, засуджених за злочини проти статевої свободи та статевої недоторканості малолітньої особи.
4. Генеральному прокурору України протягом трьох місяців з дня початку роботи Єдиного реєстру осіб, засуджених за злочини проти статевої свободи та статевої недоторканості малолітньої особи здійснити заходи щодо включення до реєстру осіб, засуджених за злочини проти статевої свободи та статевої недоторканості малолітньої особи, до створення реєстру.
 
Враховано    
88. 4. Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування.